TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

...........K.... Başkanı) ....... Y............... İstanbul Şubesi) ..........) .. 51 SORU – YANIT ............ 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M.D.................. Şube Müdürü) ........ İstanbul Şubesi) ............................D................................................ Başkanı) ............ 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y............ 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ............. Bşk..............O............................................ 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) ......... 34 İsmail Öztürk (TMMOB E.. İstanbul Şubesi) ..............M...O....O............. 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E.................. Başkanı) .M............. 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi)...O.......K..D.............................................O....K..AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E......... 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M.............................M..................................... İstanbul Şubesi Y............................. İstanbul Şubesi Y.M........... Şube Müdürlüğü) .....O......... 9 PANEL ....... 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M...............10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y......... Kom..M.........O...............54 FORUM ........................K.........................79 ........ Üyesi) ... 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y..... İstanbul Şubesi Y...................

.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada. kendisinden özür diliyoruz. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada. kendilerine teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle.1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . değerli konuklar. daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz. hoş geldiniz. kendilerine teşekkür ediyoruz. Erhan KARAÇAY .Değerli arkadaşlar. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada.Sayın konuklar. Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir . Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada.

ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı. EMO Yönetim Kurulu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri.Sayın konuklar. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. kamu kurumlarının değerli temsilcileri. ancak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla. Cengiz GÖLTAŞ . iş arkadaşlarım. gerek elektrik mühendislerinin. hem şubeler. . tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla. Sunucu .Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. Öncelikle. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. Bu sorunların çözümü için. diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Yapı denetim sisteminde çalışan. değerli meslektaşlarım. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. 2005 yılından bu yana. Saygılar sunuyorum. sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. konuşmamı çok kısa tutacağım. mesai arkadaşlarım. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız.

panel. Ankara'da. bugün. kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. Aslında sadece yapı denetimi değil. En başta. maalesef. bu forumları düzenliyoruz. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. kongre. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . Elektrik Mühendisleri Odası olarak. Biz. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. Çünkü yapı denetimi. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil. bilimi. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. başta İnşaat Mühendisleri Odası. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde. yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. tekniği. Bütün bu olumsuzlukların. Bugün Türkiye'de. forum düzenlemeye devam ediyor. Elektrik Mühendisleri Odası. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. mühendisliğin gelişmesini.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . İzmir’de. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum. mühendislik faaliyetlerini. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız.1 Ekim 2011 Bugün. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız. emeği geçen herkesi kutluyorum. mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. Bu anlamda. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz.

Bugün aslında önemli bir gün. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde. kalkınmanın olabilmesi. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. Mesleğimizin gelişmesi için. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. insanca yaşam taleplerini içeren. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere. 8 Ekimde TMMOB. Değerli katılımcılar. sanayinin. liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. Ben. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. Türkiye'nin demokratikleşmesi. geliştirilmesi için. sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. Bu. mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. 1 Ekim. sınırlandırmak söz konusu değil. üretimin. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için. Mühendislik hizmetlerinde. bu çalışmaların sürdürülmesi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. Hepimizin hatırlayacağı gibi. yanlış uygulanmasından değil. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. KESK.

görevlerimizi yaptık. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben. gördük ki.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. Şimdi. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. yeni bakanı. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. kamu eliyle yönetilmesine. bu toplantıya katıldık. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. dört oda başkanı. TMMOB. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. Biz. Değerli katılımcılar. yıllardır. bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. 3 Şubat 2000 tarih. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor. Ancak. Eğer o. yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. TMMOB.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. Her şeye rağmen. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. Hazırlık sürecinin arkasından. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok. Biz. O dönemin . az önce de ifade ettiğim gibi. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. görevlerini yapmak istiyorsa. Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. yapı denetim meselesi. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. Mimarlar Odası Başkanı.

Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli. 127 ve 128. Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. siyasal iktidarın. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. Bugün. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. Değerli panelistler. dönemin iktidarı. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. 26 Haziran 2001 tarih. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. hem de maalesef. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır. Anayasanın 91. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. mal . bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. kararnameyi iptal etmişti. Bu arada. can güvenliğini. kuralsızca. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. bu şirketler eliyle. Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde.

595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. . Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu. Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. geçmişte olduğu gibi. bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ilgili sendikalarla. bilimin ve teknolojinin gereği olarak. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. sağlık alanını. konunun bütün bileşenleriyle.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. meslek örgütleriyle. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. iptale edilince. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-. saygıyla selamlıyor. Başkan da söyledi. Bu süreç giderek devam ediyor. Bu anlayışla. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. Hüseyin YEŞİL . Eskiden. 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. Sunucu .1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. hepinizi tekrar sevgiyle.Herkese merhaba. TMMOB ve EMO. Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı. yani kamu kurumlarıyla. saygıyla selamlıyorum. kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle. artık aklın. başarılar diliyorum. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. 601 değil.Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz.

paneller yapıyoruz. özüne karşıyız. Biz. bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. Bu yazımıza cevap verilmedi. Ama biz. Az önce başkan söyledi. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. Bunlar devam edecek. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. bunun felsefesine karşıyız. Biz. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. hükümetin bütün icraatlarına karşılar. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. daha önce de. binlerce üyemiz. bakanın başkanlığında. Çünkü öyle bir madde var ki burada. şu kalabalığı görüyorum. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz. çok daha üst düzeyde. ama bir taraftan da hayat devam ediyor. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. bu Hükümet. Biz. Bütün düzenlemeleri. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. Örneğin.” Bu doğru değil. Dolayısıyla. Yoksa bu toplantıları yapmayız. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız. şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. bu davetiyede. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. Evet. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak. Bunların en büyük hedefi de. . çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz.

Bunu şimdiden söyleyeyim.Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz. saygılarımı sunuyorum. Sunucu . elinizdeki olanakları heba etmemenizi. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız.Sayın Başkanım. başarılar diliyorum. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyor. Çünkü kendisi bizi davet ediyordu. ister sorunların çözümü bazında. o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. değerli katılımcılar.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz. Kapımız herkese ardına kadar açık. ne gerekiyorsa. ama ne yazık ki. yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım. başka bir programı varmış. Yani sizden.1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle. Sizin sorunlarınızın. Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece. biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. takip edeceğiz. Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız. biraz birlik olmanızı. Sunucu . onu yapmaya hazırız. . Veysi KALKAN . Ben. bakan bey gelmemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum. bu toplantıya katılma gereği duyduk.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.

Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zaten giriş konuşmamı. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanının. Hüseyin ÖNDER . TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan.Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Türk Mühendis ve Mima r . Planlanan saati yarım saat aştık. o yüzden. Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum. özellikle 28 Eylüldeki. bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz.

ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta. Ben. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. oradan da takip edebilirsiniz. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. sözü fazla uzatmadan. Kontrol elemanı sayısı 5384. Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Harita mühendisiyim. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Genel Müdürlüğümüzce. Aydın ULUS . Onun için. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi. kısa kısa geçeceğim konuları.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. Öncelikle. kontrol elemanı. Denetçi elemanı sayısı 5291. Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. 58 bin küsur adet bina. onu da bir dipnot olarak geçeyim. Buyurun. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında. Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz. belki sizin haberiniz olmayabilir. Konuşmamı daha fazla uzatmadan. O yüzden. Bu sizi ilgilendiren bir konu. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. bugün. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. .

. Tabii. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. önce çok şikâyetler oluyordu. Bunun dışında. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. kapsam değişti. Yani herkesin. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. istenmiyor diye düşünülüyor. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor. eminim. daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor. denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. Böyle bir uygulama da başlattık. Tabii. maddeleri duruyor. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. İstanbul dışında. kullanıcı hesabı olmayan denetçi. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. biraz ona bakalım. İstanbul'u ilgilendirmeyen. arkadaşlar. bir de. Tabii. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. Bu şifreyle. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. Bu. Üçüncü konu. Mesela. onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. Burada ilave olarak. eski yasadan farklı olarak. onlar kapsam dışı. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum.

Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. Madde 28’deki. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . Bu niye değiştirildi. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. bir şeyler çıkarılıyor. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. başkanın şikâyet ettiği bir şey. En doğrusu neyse. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Sicillerin belli bir yerde tutulması. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak. Dediğim gibi. sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. yani sürekli kendini geliştiriyor. Önceleri bütün yetkiler. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak. yasasına bir şeyler ekleniyor. Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek. daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. Yapı denetim sistemi. Oysa denetçi belgesi vizesi.5’a çekildi.1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda. Ancak “İl yapı denetim komisyonları. değişikliklere tabi. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş. eninde sonunda bulunacaktır. yaşayan bir süreç tabii.

Yani böyle bir bilgi kirliliği var. tüm kullanıcılara ulaşmak. denetçiler. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. ne ismini. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. Çalıştığınız kurum veya . aksayan kısımlar çıkarılıyor. Bazı arkadaşlar.. yapı denetim kuruluşları.. bürokrasiyle uğraşarak değil de. siz denetçisiniz diyelim. ilgili idareler. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz. Onun için. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. denetçi butonuna bastığınızda. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. Biraz önce söylediğim gibi. ben. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. yeni şeyler ekleniyor. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. En önemlisi. yapı denetim bölümünde. Mesela. Kontrol elemanları için de keza öyle. Ayrıca. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi. ne üzerindeki işleri biliyor. yani orada gerekli tüm bilgiler var.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. kontrol elemanları butonları var. Burada hedef. Arkadaşlar. Burada süre verilmemiş. Biliyorsunuz. biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. vize için gerekli evraklar. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum. Size verilecek kullanıcı adı. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır.

sistemde yapılan değişiklikler. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu. Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var. Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum. Bu sistemi kullanmaya çalışın. ne kadarı düşmüş.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. Tüm bunları buradan. Teşekkür ederim. fazla ayrıntıya girmedim. kontrolörler kendi kısımlarına girip. laboratuvar ilanları. İstifa etmişseniz. bu seminerle ilgili katılım günleri.Kendi üstümüzdekini görmek için? . YDK ilanları. telefon numaralarını bulabilirsiniz.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. Güncel duyurularda. hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini. Mesela.1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. bunu görebiliyorsunuz. onu görebiliyorsunuz. Salondan . hangi firmada çalışıyorsanız. üzerinizde kaç metrekare iş varsa.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. İstatistikler bölümünde. Tabii. Ayrıca. genelgeler. Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. yönetmelikler. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. Duyurular da çok önemli. Salondan . YDK yönergeleri var. yönetmelikler. Hatta Resmi Gazete ilanları. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız. Burada güncel duyurular var. değişiklik içeren kanunlar. onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. hepsi mevcut. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta. İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının. kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. günü gününe olmasa da. İstatistikler var. denetçiler kısmına. denetçiler. o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz.

Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. yaşayan. inşaat yüksek mühendisiyim. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . bu canlı süreçte neyi bilip. Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. canlı bir süreç olduğundan söz etti. Buyurun. bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere. Değerli katılımcılar. Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. son bilgilere göre.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her toplantıya gelip. Bundan sonra. daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor. Değerli arkadaşlarım.Hayır. neyi bilmediğimizi. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. bu toplantıların. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım. Türkiye genelindeki sayısı 8574. Türkiye genelinde 3561. aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu sistem içi bir uygulama. Şimdi. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. Elektrik mühendisleri olarak. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. Yapı denetim sürecinin. Panel Yöneticisi . hepinizi saygıyla Ben. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. 10 yıldır bu süreç işliyor. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. İstanbul ikametgâhı olup. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. denetçi vardır. En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin.

1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. mühendisliğin esas görevlerinden. Ancak. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. Değerli arkadaşlar. maalesef. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ancak. yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. ancak. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. Dolayısıyla. burada da esas olarak. 11 yıl sürmüştür. o yasa çıkarılamadı. bu iş. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. esas sistem oluşturulur. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229. Kısacası. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu. size tarihleriyle verildi. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. baktığımız zaman. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. Az önce denetçilerin sayısını söyledim. Makine mühendisleri. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. Bu arada bizim tespitlerimizle. Mimarlar. temeldeki sorunlar değiştirilemedi. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. unsurlarından biri haline geldi. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek. zorluklarına göre bir . iyileştirilmesi beklenirken. Mecliste. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ancak. bu pilot uygulama. Türkiye genelinde 4828. hadi 10 yıl diyelim. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. İşlerin boyutlarına göre. Sonuç olarak. Pilot uygulamayla. çünkü bu ancak yasayla mümkün.

Bu duruma bir son verilmiş. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. bakanlığa da duyurduk. Çok fazla yetkisi yoktur. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. ruhsat alınırken. Demir. kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. yetkileri o kadar yoktur. Türkiye gibi. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler. ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye .” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı. özellikle kaçak yapılaşmanın. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. Değerli arkadaşlar. 19 ilde bu uygulanmıştır. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. bunların giderilmemesine. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. yani müteahhidin. “Yapı denetim başarısız” diye. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. bu konuda itirazsız. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa. İstanbul gibi. beton gibi bu malzemeler. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır. sağlanmıştır. Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. Bakın arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. Böyle bir ilde. ancak. Bunu biz çok duyurduk.

kendisiyle bir saat kadar görüştük. Bakıyorsunuz. basit nedenlerle. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. balkon kapatma gibi. baca. konuşmamı tamamlamak istiyorum. çok kısaca. ma alesef. binalarda kapı. sığınak falan gibi. Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. Onun dışında. başarısız olduğu söyleniyor. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. Yapı denetim.1 Ekim 2011 başlayınca. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. ceza maddelerinin . birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. O toplantılarda ben de bulundum. balkon kapatmalar için ceza aldı. insanların bina içindeki basit kapı. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. Tabii. pencere. Sayın Bakan gündüz gelmedi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. ama cezalar duruyor. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. gittik. binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. sistemin düzeltileceğini. kusurlar nedeniyle verilmiş. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. baştan söylediğim gibi. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. bunu kolay kolay bitiremezsiniz. o alelacele çıkarılmış yasada. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. Bana verilen süre azaldığı için. binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var.

Buyurun. Bu konuda detaylar. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir. Bülend CEYLAN . Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. . sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yapı denetim konusu.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. meslek örgütlerimiz. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Madde gereğince. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim. değerli konuklar. Panel Yöneticisi . 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14. farklı ortamlarda tartışıyoruz. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. Sizin de bildiğiniz gibi.Sayın Başkan. bu konuları sürekli görüşüyoruz. Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. yapı denetim konusunu önemseyerek. bu paneli düzenlemesinden ötürü. yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. 1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. Teşekkür ederim.

ailede. her iş dalında. ilgili şartnamelere. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. karada veya suda. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. meslek alanımızda. sadece yapıda değil. Denetimden amaç. daimi veya geçici. buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler .1 Ekim 2011 Ben. nihai ürünün en az hatayla. imalatının. değişiklik ve tamirlerini içine alan. yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. Yapı denetim kavramına girerek. Denetim. hatta denetlemeye devam ediyorlar. yürürlükteki mevzuata. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. sabit ve hareketli tesisleridir. Peki. Biliyorsunuz. değişiklik ve tamirlerini içine alan. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin. yürürlükteki mevzuata. ilgili şartnamelere. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. daimi veya geçici. bu konulardan ziyade. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler. yapımcıların buradaki amacı. Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. üretimin. Burada dikkat ederseniz. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin. karada veya suda. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. her alanda var. Yapı denetim de. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. bildiğiniz gibi. Çocuklarımızı denetliyoruz. okulda. Çünkü yapan kişi. diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Onun içindir ki. Rönesans’la birlikte. Biliyorsunuz. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. bizim en önemsediğimiz konu.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır. onların can ve mal varlıklarını korumaktır. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. İtalya’da. gerekse bu konuda yetkili. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. 5 maddesi. Roma İmparatorluğunda. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. Ö. çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. . Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. 18. Bir binanın sahiplerinin. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. gerek yapımcı. gerek kullanıcı. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. Hammurabi Kanunlarının. eski çağlardan günümüze kadar devletler.

başta İngiltere.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. yurttaşın mülk edinme hakkı. Fransa. Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. 19.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . doğal malzemeler dışında. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. yüzyılda gerçekleşmiştir. doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. ISO14000’lerin devreye girmesi. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. Sanayileşmiş ülkelerde. Bu dönemde . Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. Onu da anımsatmak isterim. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına. İkinci Dünya Savaşından sonra. bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir. bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur. Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz. Anayasa Mahkemesi. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. ISO9000’lerin. burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. birçok ülke. Toplumsal kavramların gelişmesi 20. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. yüzyılda. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. Biliyorsunuz. Bu anlamda. Almanya. bazı yıkımlara da uğramıştır. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen.

Ayrıca. Ulusal Konut Yapı Konseyi. Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. tüketici örgütleri. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. yerel yönetimler. Ayrıntılara girmiyorum. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. İngiltere. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir. tünel. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. kural olarak. İngiltere’de yapı denetimi. projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. sanayi temsilcileri. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. . stadyum. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. sanayi tesisi. Bu konsey. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir.

işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar. projelerini geliştirir. ilgili disiplinler. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. makine mühendisleri. Fransa’da. kendi iş kapsamında olmak üzere. Sizlerin de bildiği gibi. pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. yani inşaat mühendisleri. alt ve üstyapı. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. Mimarlar.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir. mimari projelerin hazırlanması. makine. işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. Aynı zamanda. Ancak. tasarımıyla birlikte. elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. imar. uygulamayı yapar. yapı denetim firmaları. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. inşaat sırasında mesleki kontrolü. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. Japonya’daki sistem de budur. ç evre düzeni. yükleniciler ve mühendisler. Mimar. Fransa’daki mülkiyet haklarının. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. yapılaştırma aşamasında. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. yapı izni alma zorunluluğu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . belediyeler. tasarımcı inşaat mühendisleri. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. tasarımını hayata geçirme. . taşeronlar.

daha kapsamlı bir toplantı olacak. ama bu konudaki tek şart. . çok konuşuldu. mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı. Panel Yöneticisi . son derece önemli bir toplantı. Konunun önemi çerçevesinde. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de. Bu. Yapı denetimi. Buyurun Sayın Gökçe. İnşaat Mühendisleri Odası adına.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum. bir işi. aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. Bu çerçevede. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Dördüncü konuşmacımız. biz. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. bizdeki gibi. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. Tabii. Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. Saygılar sunuyor. Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır.Değerli meslektaşlarım. herkes yüklenicilik yapabiliyor. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. Cemal GÖKÇE . Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek. teşekkür ediyorum. Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar. yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz.

okullarımız. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. hastaneler. Değerli meslektaşlarım. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. Ama ne yazık ki. Bu çerçevede. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. yıkılmışlar. yıkılması değil. bu yapıların yıkılmaması mucize. hastanelerimiz. kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok. yıkılmaması mucize. İnşaat Mühendisleri Odası olarak. dayanıklı. Böyle baktığımız zaman da. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. sadece İzmir’de. 90 kişi öldü. güvenli. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar. Ama biz. ne kadar yapı varsa. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. 7 kişi öldü. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. yapı denetimi. Dolayısıyla. “Depremler olacak. endüstri yapıları. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. mevcut deprem yönetmelikleri. üniversite binalarımız. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Sadece “Deprem olacak. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. bilmem kaç kişi öldü. sorunun bir mühendislik. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. 1998 yılında. kendi kendilerine de yıkılıyorlar. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. . binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil. Ama görüyorsunuz ki. gerçekten sağlıklı. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. yapmış olduğumuz çalışmalar. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım. sadece. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. C20’yi bile yetersiz bulurken. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. Biliyorsunuz.

günümüz eğitiminde. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. kazanın dışında değerlendiriyor. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. mesleki ve etik sorumluluk. anaokullarından. Mühendisliğe. mühendislik etiğine. etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor. can ve mal kayıplarına neden olabilir. yapım evresinde. sadece inşaat mühendisliği alanı. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. . toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır. Dolayısıyla. güvenlik ilkesine uymak. Çünkü mühendislik eğitimi. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde. biz. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. elektrik mühendisliği alanı. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. mühendisler. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. Mühendisin üretim anlayışında. Değerli meslektaşlarım. ekonomik bir tasarım. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. Günümüz dünyasında. meslek insanları olarak. ilkokullardan. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. Dolayısıyla. ortaokullardan ve liseden başlayan. dünyada tarih. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. çevre şartlarına uyumluluk. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır.

Bir bu görüş var. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar. Ama ne yazık ki. nasıl bir mühendis olmak durumundayız. “Mühendisler. kullanıcıyı bilgilendirecek. kendisini sürekli olarak yenileyebilen. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. Mühendisler.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. bizim ülkemizde pek böyle değildir. Dolayısıyla. Mühendisler. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. Siyasi kaygı ve ticari . bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis.” Bunu ifade edenler. güvenli sonuca ulaşacak. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim . kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek. öğrendiklerini uygulayabilen.” Ben. Mühendisler. Teknik kaygı en önde olmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. işlerinin sonuçlarını. bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. denetleyecek. Dolayısıyla. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar.ekonomik kaygı. Ayrıca mühendis. birlikte çalışmaya yatkın. Mühendisler. teknik kaygının arkasında olmalıdır. Herhangi bir kurum yöneticisi. Ama ne yazık ki. Bir anlayış diyor ki. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini.

mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak. sürdürülemeyen risk kavramı var. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. dürüstlük ve güvenilirlik. kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. meslek insanlarıyla işbirliği değil. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. doğayla ilişkilerimiz var. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. Dolayısıyla. yüzde 12’si de orta hasar aldı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. çünkü bina elbette hasar alabilir. O halde. Ama ne yazık ki. çalışanların. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. bunun üzerinde durmayacağım. Bu noktada ciddi bir problem vardır. sadece mesleklerin kendi içindeki. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. hakkaniyet. açıklık. yasaların çıkartılması evresinde de . Dolayısıyla. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur. Haydi. insan yaşamına ve refahına saygı. Birleşmiş Milletler kapsamında. doğaya karşı sorumlulukları vardır. aynı zamanda insanız. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. topluma karşı sorumlulukları vardır. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. işyerlerinin. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. insanla ilişkilerimiz var. Biz sadece mühendis değiliz. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. toplumla ilişkilerimiz var. ama can kaybına neden olmamalıdır. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. Yüzde 7’si ağır hasar aldı. Neden göçtü yapılarımız. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir. Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. yerle bir oldu.

gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler.1 Ekim 2011 gündeme geliyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biz bu 1031 projeyi incelemişiz. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için. meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. Ama ne yazık ki. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer. ahlaki yapısını değerlendirerek. Dolayısıyla. meslek odaları. kendi meslek kuruluşlarıdır. “Şunun yapılmaması lazım. yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. etik bakışını. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . bugün bu yasaları tartışıyoruz. Bu nedenle. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. Bu çerçevede. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor. onu belgelendirecek olan. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. Değerli meslektaşlarım. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. Anayasaya aykırıydı. Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. kabul edelim. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. Tamam. ama ne yazık ki. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş. Bildiğiniz gibi. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. bizler tek tek meslek insanlarıyız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa. üreticiler devre dışı bırakılamaz. 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. Çünkü bütün dünyada. Peki. mühendisin bilgi yeterliliğini. yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. ben. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz. Ama ne yazık ki. Tabii. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin.

okullar açılacaksa.bu. öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi. geliştirme var mıdır. duyarlı proje müellifleri vardır. bakacağız. çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. yok mudur. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. bazı yapı sahipleri. ahlaki normlara. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. Bu yüzden. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar. Biz bu projelere baktığımızda. etik kurallara. Bu noktada. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. . planlama sürecinin bir sonucudur. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. Durumda bir iyileştirme. haksız rekabet demektir. O halde. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili. kendisi değildir. Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir. 2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız.

Mesleki sorumluluk sigortası konusu. Elektrik Mühendisleri Odası. Meslek odalarının. . denetim konusu bir bütündür. Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir. Bayındırlık Bakanlığı da. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. üretim. kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. müteahhitlik sektörü de. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. Yapı denetim süreci. ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır.1 Ekim 2011 Planlama. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. tasarım. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. sektör temsilcilerinin. Çünkü dünyada böyledir. bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır.

Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Odamız. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. yapı denetim sistemi. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. yapı denetim sürecine ilişkin.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. Panel Yöneticisi . yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. ne yazık ki. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. 2011’deki 10.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı. bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. Saygılar sunuyorum. Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. . sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli. yer seçim kararlarından planlamaya. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. Bu nedenledir ki. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir. teşekkür ediyorum. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz. Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. Odam adına. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. 2007 yılındaki 8. Turgut BOZKURT . Denetim konusu. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. uygulaması. Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır.Merhaba arkadaşlar.

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. . Anayasanın bu 135. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. normları. hepimizin bildiği gibi. meslekle ilgili bütün mevzuatı. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. bunun yerine. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak. kanunda gösterilen usullere göre.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere.” TMMOB Yasasında. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır. Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak. Anayasanın 135.” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. mimar. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. Bu yöntemde arsa sahibi. bozuk işleri yeniletememektedirler. Proje grubunun. bazen müteahhit. mal sahibinin para yerine. müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. iş merkezi. mal sahibi. mühendis. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. yapı denetim şirketinin. Yapı denetim şirketleri. müteahhit. . müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. küçük yapılarda. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. müteahhit. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. tasarımcı. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. herkesin bildiği gibi. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. Büyük çaplı otel. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. onların ücretlerini ödemekte. proje grubu. Böyle olunca da müteahhit. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda. site. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. kat karşılığı inşaat tabir edilen. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları. meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. Doğrudan kapatma yerine. Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra. Mevcut mevzuatta. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. .

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır. . norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür. güvenilir. Sayın İsmail Öztürk. 6 ve 7. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye'de. elektrik mühendisiyim. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak.Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi. Panel Yöneticisi . Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. Ben. Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3.Merhaba arkadaşlar. Teşekkür ederim. İsmail ÖZTÜRK . sağlıklı. ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. çıkartılan tüm yasalar. güvenlik ve sağlık kurallarına. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım. 4. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. imar planına. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır.(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. Yapı denetimini. sağlıklı.

2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. 17. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu . tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. sanat ve sağlık kurallarına. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması. fen. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. aksine. Mevzuatın gelişimi olarak. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. proje ve yapı denetimini sağlamak. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler. can ve mal güvenliğinin temini.09. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. Başta Aydın bey olmak üzere. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu. denetim işlerinin. imar planına. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı. 4708 sayılı Yasanın amacı. Bu amaç doğrultusunda. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. Yapı denetiminin. Yapı denetiminde. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. 1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur.

yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. kontrol elemanı. etik değerleri ön plana çıkaran. Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. . Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen. Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. Şimdi. müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. herkese açılmıştır. bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi. İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. olmasa da olur mantığıyla. denetçi. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir.

benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. Denetçinin. denetim yapmadan. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Bu. kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli. . tasarımdan üretime. İmzaya baktım. Burada bir parantez açıp. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır. üretim. fakat denetim sorunu devam etmektedir. tasarım. föye imza atmadığım halde. başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. katılımcı bir süreç işletilerek. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. planlama. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. üzerindeki metrekare düşülmekte. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. yakın zamanda savcılıktan tarafıma.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine. X firmasında 2 ay görev aldım. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. denetim. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır. izlenmeli ve denetlenmelidir.

diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. laboratuvar gibi. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. kamu güvencesi altına alınmalıdır. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı. Denetçi mühendis ve mimarlar. ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için. kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından. Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır. kamusal yetki kullanan firmalar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. Denetçi belgesi verilmeden önce. sadece yapı denetçi belgeli. Denetçilik. Mesleki ve mali uygulanmalıdır.

ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. müteselsil olarak sorumlu olduklarından. büyük-küçük. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir. il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. problem çıkıyor. Onun için. Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. yasada. Projeler. ihtisas mahkemeleri kurularak. Sonuç olarak. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. Denetçi ikametleri. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. ama cezayı ben aldım. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. mesela. Ben. bu kablo şartları çizilmiyor. Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. yapı denetçisi olarak. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. Burada bir parantez açayım yine. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir. ülkemizdeki yargı sisteminde. bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. Yapıya ait projeler hazırlanırken. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. Mimarın hatası vardı. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar. Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. kamu-özel. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. Onun için. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. mahkemelerde. insan hakları bakımından da gereklidir. kentsel-kırsal ayrımı .

Denetçi ücretleri ödemesi. Denetçi ücretleri. ihtisas alanlarına göre. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. yapı denetim şirketleri tarafından değil. bankada açılacak denetçiler hesabına. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. Mimari projeler hazırlanırken. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. Yapı denetim sisteminde görev alan usta. SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. 648). Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yargıda haksızlıkların giderilmesi için. formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. iki yönetmelik değişikliği. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından. Denetçi ve kontrol elemanları. cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. . iki kanun hükmünde kararname (595. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır. Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde. Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır.1 Ekim 2011 yapılmadan. kalfa.

jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var. Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB. görüşlerini açıklarken. b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte. . Panel Yöneticisi . Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. Dilek İNKAYA . Bu nedenle. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. Değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası.Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır. panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip. cevaplandırmaya çalışacağım. Konuyla ilgili sorular olursa. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir. ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. İlk sözü. Buyurun. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. hem jeoloji mühendislik alanı. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. bütün odalar.Öncelikle kendimi tanıtayım. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi.

kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz. resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. bu düzeltme. Bunları maddeler olarak sıralarsak.1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. Tabii.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yasal durum çok detaylı anlatıldı. Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken. daimi veya muvakkat. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. yasal durum. 5. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler. metro güzergâhları boyunca yapılan . odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. köprüler.5’a düşürülmesi durumunda. 1. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. çünkü bunun dışında. Bildiğiniz üzere. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi. şu anda gündemimizde olan konuyu. yaşanılan tartışmalar. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden. Onun dışında. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. 4. sonraki değişiklikte. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz. Bu arada. Oda olarak 2. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar. maddede yapılan değişiklikle de.

biliyorsunuz. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi. ücreti ödeyen.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. Demek ki. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Serbest piyasa koşulları içerisinde. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim. fakat bunlar irdelendiğinde. bu da tartışılmalıydı. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. Sicil belgeleri derken. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. Oda görüşümüz bu şekildedir. Ayrıca. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. karayolları gibi. imar. Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. Onun dışında. tasarım ve yapım. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. bu konuya pek fazla değinilmedi. Dolayısıyla. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur. ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. viyadükler. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. Biraz önce bahsettiğim gibi. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. denetlenmeden. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik. . Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş.

aynen böyle söylediler. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var. şehir planlama. Ama onlar da sallanmaya başladılar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor. bundan eminiz. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz. salladılar şimdi. dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. bir daha çıkmıyor. çalışacaksın. TMMOB öyle bir şey zaten.1 Ekim 2011 Biliyorsunuz. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. Yapı denetim konusu çok önemli. mühendislerin. Bunun cevabı bu kadar. tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. fakat denetlemenin. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. Geçenlerde. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. Buyurun hocam. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı. Panel Yöneticisi . çekilin!” filan diyordu gençler. . arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi.Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. “Öyle çekilin demekle olmaz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . seçime gireceksin. kazanacaksın” dedi. Özetle bu. onların örgütlerinin kabahati değil. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ben bakıyorum. Geleceksin. Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. bir sürü işsiz mühendisimiz var. Oğuz GÜNDOĞDU . Biz de öyle yapıyoruz.Son söylediğiniz şey önemli benim için. “Artık yeter. mimarımız yok.” Evet. iyi işler 12 senede oldu. Bu. yani bir kere kanınıza girince. Bunu söylemeleri.

Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. . Kendi adamlarını atayacaklar.İmar durumunu da onlar verecek şimdi. TMMOB bu anlayışta olamaz. Çok enteresan bir şey daha var.” Bir şeridi işgal ediyor. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. Orada evleri gördüm. bakıyor. şehir plancısı ona göre planlıyor. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. TOKİ denetim dışı. çok dolaşıyorum. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. deprem bekleyen yer. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm. kışın bu kadar” deyip de. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. okullara projeksiyon alıyor. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. “Yok. “150 metre iyidir” diyor. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. Ataköy sahillerini işgal ediyor. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. 150 metre fazla. Salondan . hiçbir şey yok. Marmara burası. Bunlar çok abuk şeyler. bu anlayışta olamayız. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. Oğuz GÜNDOĞDU. Bursa’dan geldim. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. Hangisine üzülürsün. Esenköy’de. Esenköy tatil yeri. Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. yok. Bir örnek daha vereyim. riski nedir. mal bağışladım. ne bir şey. o da diyor ki. ona göre imar yapıyorlar.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. Bu böyle. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus. bilmiyorum. “Ruhsatları kaldırdım. bu soruları cevaplandırmak gerekir. Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor.Evet. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. Onun için. Bunlar da biraz özeleştiri. kentleşmenin hangi noktasındadır. yazın 84 bin nüfusu var. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. arkasından bir de böyle diyor. 50 metre olsun” diyor. ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik. başka kimse değinmedi. Ne yapı denetim var orada. Biz . “Bunların nüfusu yazın bu kadar.

o tanklara. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele. Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. Bu bütünün içinde. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum. bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. işiniz dumandır. birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ticari olaya dönüyor hemen. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. Ülkeler böyle başa çıkıyor. Tabii ki. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. . Panel Yöneticisi .Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz. Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor. kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum. Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada. Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak. Teşekkür ediyorum. Hocalara bırakırsanız. Bunun birçok örnekleri vardır. Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun.

Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Bilindiği gibi. Gönül isterdi ki. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. birlikte götürebilelim. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı. Doğrudur. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Mustafa KADIOĞLU.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. Soruları ilgili panelistlere vereceğim. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu. . kendileri hem soruyu okuyacaklar. Soru ve katkı karışımı. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. Buyurun Sayın Kadıoğlu.Herkese merhaba. Tabii. tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. her ilde bunun çalışmasını yapalım. bu olmadı maalesef. Bir sürü etkinliklerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. ancak.

bu rekabet ve tanınırlık altında. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. kendi şubelerinde. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı. yapıların projelendirilmesi. uygulanması. güvenli yapılaşmanın sağlanması. TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. bu bile rekabet ortamını. 648 sayılı kararname. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. Tabii. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum. örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi. örgütü amaçları doğrultusunda. Bunun. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak. “Mimar ve mühendislik hizmetleri.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir. Onun için. düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. Bizim bunu da görmemiz lazım. yürüyen sayısını artırmamız. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. dolayısıyla sömürü ortamının. bunun yanında. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. Bu hususta. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor.

yönetişim. Rekabet.1200. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin. bugün iş yapan. Dikkati buraya çekmeye çalıştım. Üyenin başını boş bırakırsanız. o başka bir şey. Mustafa KADIOĞLU. Aydın ULUS . Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. ama çağrı metnine baktığımız zaman. “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. örgüt de özne olacaktır. Dolayısıyla. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir. güncel mi düşünür. geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir. Salondan . Panel Yöneticisi . Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. “Yapı Denetim Sistemi. bunu planlaması gerekir. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269. Buyurun Aydın bey. denetim maliyetlerinin . Bu sayı da azalacak. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Her yasa. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir.Teşekkür ederim. sermayeye mi gider. Üyeyle birlik olma. Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim.Bu da azalacak. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. Zannediyorum. Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir.Kenan Aydemir isimli arkadaş. Saygılar sunuyorum. Üye de özne olacak. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir.

Panel Yöneticisi . Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de.5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak. denetçi ücretinin kesilerek. yapı denetimci arkadaşların.Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS . “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. Salondan . ama zor. 5 bin de kontrol elemanı var. inşaat keşif tutarının yüzde 1. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim. Çünkü birçok arkadaşımız mail . denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. Bunun yerine. sorunun yanıtı doyurucu değilse.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili.Şöyle yapılamaz mı: Mesela. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor. oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. vatandaşın. Müracaat dilekçesi ekinde. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek. Devam edelim lütfen. Öyle bir yasa yok bir defa. Şifre. Salondan . dolayısıyla yaptığımız iş aynı. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak. Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak.Şeref bey. olabilir. Yasal engel var şu anda. daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle.1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. Aydın ULUS . şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş. Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. İstanbul'da 5 bin denetçi var. Böyle bir şey olabilir mi. Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere.

yeni planlama birimleri oluşturuldu. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz. “Ceza alan denetçi mühendis. yeni daire başkanlıkları. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten. yeni genel müdürlükler. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. Evet. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. bununla ilgili değerlendirme yapmak için. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. Ertuğrul Diktaş. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. Yunus Şenocak. Mustafa Özçetin. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. İkinci soru. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. yasal yollara başvuracaksınız. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. Kadir Şahin. Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. .gov. Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. Tabii. Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş.tr. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. Sistem. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok. Benim konum değil. Problemli olduğunu sanmıyorum. Ceza verilen maddede.

Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse.Bu tebliğiyle.O ayrı bir şey. Aydın ULUS . bakanlık. tazminat davası da kazandım.Buyurun. Panel Yöneticisi .1 Ekim 2011 Salondan . savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak.Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS .Müfettişler. müfettişler değil. inşaat. Salondan .6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan . Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi).Bununla ilgili en son tebliğlerle. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS . “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda. inşaat mühendisi. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara . Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim. bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor.O zaman tazminat davası açarsınız. Salondan .Ruhsatı da veren yine belediye. elektrik. cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda. Aydın ULUS . ifadeyi savcı alıyor. Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak.Merhaba arkadaşlar. Aydın ULUS.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . o inşaatla ilgili bütün mühendisleri.Şubat ayında çıkan tebliğde. makine.Bu arada. elektrik mühendisi. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum. Salondan . Salondan . ama yine de hâlâ ceza veriliyor. mimar. mimar. makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda.Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben.

kazan kapasitesi artar. Biz kendi adımıza oturup düşündük. sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş. şirketle beraber cezalandırılıyordu. Hatta maalesef. sorumluluğu var. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. Onur Kurulu olarak biz. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda. kimin gerçekten ne kadar suçu. çoğu zaman. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. emsal 4 kat uygulanmış. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. kata. bu nedenle yapının durdurulduğunu. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. meslektaşımıza da. görmedim. binanın yüksekliği 30. çıkmalar olmuşsa. soruşturmaya uğradıklarını. Savunmaya çağırdığımız zaman da. ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. iğneyi kendimize batırmamız lazım. sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. 9. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. Örneğin. Eğer . radyatörün dilimi artar vesaire. 9-10 kat çıkmış.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. gidip görmüyor. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş. Projenin ısı yükü artar. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. 10. kata gelene kadar denetim neredeydi. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak.5 metre olmuş. imza at’ filan dedi. ‘Ara sıra gel. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. O binaya gitmedim.

kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. aslında bunlar çok önceden. biz gerek görmesek dahi. daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. Panel Yöneticisi . Sonuçta. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor. savunma istiyoruz. Gitmiyorsa. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor. . Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir.Teşekkür ederiz. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. bilgilenmiş oluyoruz. Anladığım kadarıyla. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. süreç işliyor. Size pat diye bir ceza geliyor. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar. yasaklanıyorlar. Burada esas önemli olan. fark etmiyordur zaten. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. ama öyle ya da böyle. Biz de işin içindeyiz. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. Teşekkür ederim. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor. “Bu binada bir yanlış var. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor. Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. tabii ki yeterli değil bu. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. Sizin yapacağınız şey. Kat çıkılmış olsa bile. yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. “Böyle bir işlem var. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. haksızlık oluşturuyor. İmzasının sahte olduğunu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. Şu andaki mevzuat bu.

Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Panel Yöneticisi . Buradaki sorulara bakıyorum da. Aydın ULUS. Panel Yöneticisi .Değerli arkadaşlar. Dışarıdan misal alırken. Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek. ama zaman kalmamıştı. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece. Bu tartışıldı. çok abartılı bir ifadedir. bu ikisi benzetiliyor. Soru sayısının çokluğu bakımından.Aydın beye teşekkür ediyoruz. Şu andaki durum bu. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi.Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. Hepimiz meslektaşız. başka yolu yok. “Mimarlar her şeyi yönlendirir. yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar. Yasadan dolayı. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . Başka da çaremiz yok. Doğru. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum. zorumuza gidiyor. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. Sorulara geçmeden önce. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor. müteahhidi bile seçerler” deniliyor.Yeni tebliğde. Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık. Konu saptırılmasın. birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. Bir şey karıştırılıyor. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok. Tekin SARAÇOĞLU . Bu. Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. Mimarlık hizmeti. Bunu orada bizzat duydum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . mahkemeden celp geliyor. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir. teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır. Diyelim ki.

görevinizi bırakırsınız. Sayın Bakanın da talimatları vardır. ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar. şimdi de karşı değiliz. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış. Değerli arkadaşlar. bunlara çok itiraz . Biz. şirketler fazla bir şey yapamaz. ama Sayın Bakan.Bakarsınız ki sapma var denetimde. Dernek. öyle bir şey de oluşamaz. Orada da denetçi hatası var demek ki.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir. yine bildiriminizde bulunursunuz. Tahmin ediyoruz. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. elimizde olan bir şey değil. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. 10 yılı aşmıştır. yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. 10 maddelik bir şey. Olabilir. çok uzadı. “Ben de aynı kanaatteyim. bu konuda çok çalışma yaptı. Bu çalışmalar uzadı tabii. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular. Kim mani olabilir buna. kimse mani olamaz. Bu bir ihtilaf konusu. ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren.Görevden atarlar. Salondan . pazarlığı kaldıralım. Karar mercii orası tabii. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. onu bilemiyorum. Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada. O zaman. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. Tekin SARAÇOĞLU . Bu. bahane de olamaz. hâlâ tartışıyoruz. eksik tespit etti. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. Yeni kanun hükmünde kararnamede. Ama bu çalışma ne zaman olur. Biz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. Tabii ki çok gecikme var. Projelerde hata var. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. Bilhassa sisteme güvence getirir. “Müteahhitle. bildiriyor. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir.

affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. Bu. Yasa böyle. en başta da tabii TOKİ gelip. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. Gözden kaçmış basit ihmalden. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa. Firmalar çok basit nedenlerle. Başka bir şey yapamam” diyor. Dolayısıyla. Bu da doğrudur. hem maddi cezası ağır olacak. Bu çok güzel bir gelişmeydi. işler ortada kalıyor. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. Hazırladık. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. Onlar açısından da büyük haksızlık. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. Adam da haklı. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. görüşülmedi. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. onların cezası ağır olacak. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. Şimdi. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. Hem idari cezası. “Yasa bu.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. inanın. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. İş ortada kalıyor. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. Meclise sunduk. yani firmaları kapatılacak. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. Yasanın düzelmesi lazım. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. Teknik müşavirler de bu sistemin . sıra da geldi. kapatın. Ben. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. Onlarla da görüşüyoruz. Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. İncelemede. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. sisteme katılacak. bekliyor. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır. kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı.

Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya. doğrudur. Şimdi. Tabii. Büyük işler de az çıktığı için. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar. firmalar yüksek tenzilata girdiler. yüzde 1 belediyeye. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır. Nedense.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. Böyle bir talebimiz var. Ücret aşağı düşmesine rağmen. büyük projelerde.Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. yani maalesef böyle. üst gruptakiler kamu binaları. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. Onlar zaten sıkıntılıydı. bilhassa avantajlı duruma gelecek. 10 milyarlık iş 3 milyara. şimdi daha zor hale gelecek. O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi. “Ücret düştü” deniyor. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. Tabii.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar. Bu yeni düzenlemeyle beraber. Tekin SARAÇOĞLU. Biz bu hale getirdik. Tekin SARAÇOĞLU . ama artırılmıyor. Yani yarıya düşmesi de yetmedi. . Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. Sorun.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. yarı yarıya düştü. 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. firmaları sınıflandıracağız diyorlar.1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor. Salondan . sorunların temelini oluşturan. Salondan . çünkü zaten tenzilat yapıyordu. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur. işleri de çok fazla. Havuz sistemi kurulduğu zaman. Ayrıca. daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. aldığı para kadar fatura kesip. Havuz sisteminden söz etmiştim.

Tekin SARAÇOĞLU.Sorulara geçeyim. Salondan . yani bir günde sonuçlanmıyor.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU. Yani kalmadı. Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa. Tekin SARAÇOĞLU. “Hizmet bedelinin yüzde 1.5 oran da minimum taban puandır. Orada ayrıca iki kesinti geldi. bu yüzde 1.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa. küçük projeleri yüzde yüz etkiler. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş.5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım. daha sonra kürsüde dile getirsinler. Yalnız. Kontenjanı 3 kat artarsa. Kemal BALPINARLI .Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o. Bu durumda dava kazanan mühendisler var. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi.Metin bey. orada da kalmadı.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1. belediyeler için yüzde 1 kesinti. Daha fazlasını alabilirseniz alın. ceza verilse bile hukuksal yollardır. piyasa şartlarına bağlı. 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi .5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş. Biz. bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar.5 taban ücrettir. Yüzde 1. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor. yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa.Arkadaşlar bunları not alsınlar. Bunların da yolu. gelirleri de o kadar artar. ama daha altına inmeyin” diyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . Kemal BALPINARLI . Büyük projeleri çok etkilemiyor da. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz.3 katı demedim.2 sene geçiyor.O. “Mimari uygulamada aykırılıklar.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1.Katlanmaz. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde. . Salondan . Tekin SARAÇOĞLU . makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. sorumluluktan kurtulabilir. Mimar fazla para almıyor ki. Tekin SARAÇOĞLU .

çünkü firma da çekilmiş aradan. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller. istedikleri yere yönlendiriyorlar . ama bunlar hiç dile getirilmiyor. başka firma görünüyor. Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş.Ama dile de getirilmiyor. Panel Yöneticisi .5’in yüzde 3’ü kesiliyor. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . Buna hiç değinmediniz. Sigorta zaruridir. Kemal BALPINARLI . şirketi de kapatmışlar zaten. onu bilmiyorum. sisteme sigorta sisteminin konulması lazım. 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok.Bu konular biliniyor. . belli. Bakın. Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor. bakalım. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. Kemal BALPINARLI .Bir yapı denetim firması. o iptal edildi. Bana sorulan sorular bu kadar. ciddi bir sorun. ama müdahale edilemiyor. Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. Tekin SARAÇOĞLU . mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. Onu da sormuştum.Ama bu konu hiç dile getirilmedi.Teşekkür ederiz. Bunun çaresi de havuzdur.Bu konular dile getiriliyor. Sigorta sisteminin olması gerekir. Tekin SARAÇOĞLU. Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey. yerine gelen yasada kaldırıldı bu. Bir arkadaşımız. Bunlar da belli. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna. Bakırköy’e bakalım. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok. Belediyeye bildirmek gerekir. ama maalesef. Bu.Evet. Bunun çözümü de havuzdur. Tekin SARAÇOĞLU. bunu biliyoruz. Marmara Forum’a bakalım. Kemal BALPINARLI .Yani yüzde 1. bunları kim yapıyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Havuzu getirmek istiyorlar. “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu.

. hiç kimse de ona mani olamaz. Rutin denetimleri var bakanlığın. görülmüyor. birinde yapı denetim firması. Bunu görmek istemeyince. asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU . Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor.Teşekkür ederiz Tekin bey. doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor. yönetmelik de hazırlanıyor. Tekin SARAÇOĞLU. ilişki kurulamıyor.Önce firma bazında bakmak lazım.Yasal kayıtları çok farklı.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar. denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar.Herkesin kişisel müracaat hakkı var.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var.Ben bunu yaptım zaten.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması. teknik personelin sigortasını görmezse. daha önce böyle bir uygulama yoktu.Aynı ofis üçe bölünmüş. ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek. Panel Yöneticisi .Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz. bunlardan bahsediyoruz. Bu konuların hepsi yaşandı. birinde proje firması. proje departmanının yanında. ama bizim yaptırım gücümüz yoktur. Tekin SARAÇOĞLU . birinde inşaat firması. “Denetlediği zaman. Kemal BALPINARLI .Konsorsiyum da olsa. Salondan . Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler.Özür dilerim. Salondan . Bunlarla ilgili çalışmalar var.Ben teşekkür ederim. Buyurun. Panel Yöneticisi . Kemal BALPINARLI .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU . onu görmemişim. Bunun yolunu açan benim. Kemal BALPINARLI . Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. Kemal BALPINARLI . Tekin SARAÇOĞLU . Bu konuda bir madde var. eksik görürse. organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var.Aynı telefon kullanılıyor. Tekin SARAÇOĞLU .

onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu. sonuçları da yanlış olur.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . Bu çerçevede. “Yapı denetim sistemi. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır.Değerli arkadaşlarım. Sayın Saraçoğlu diyor ki. Kimse bundan alınmasın. ama “Maaşıma ek olsun. işin detayları üzerinde fazla durmadık.Buyurun Cemal bey. Ben. Kendisi de bir meslek insanıdır. onların sicillerini tutuyor. kişisel davranma bir etik konusudur. bunu denetliyor. Biz.” Doğru söylüyor. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. Cemal GÖKÇE. meslek insanlarının kendilerini denetliyor. çalışmıyorlar mı. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. diğer taraftan da. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil. Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı. fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur. tekrar merhaba. belgeli olayım. Gitsem de olur. Bunu bilmek başka bir şey. Hiç itirazım yok. Sistem doğru kurulamadığı sürece. eğer bir sistem yanlışsa. Yani burada. “Odaların denetimine karşı değiliz. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada . bu onların en verimli oldukları dönem. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi.

emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. Amerika'da bir profesör. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil. Biz. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu.. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. meslek odasından belge almadıkça. sigortasız olacak. Örneğin. bu kadar açık. Meslek insanlarına. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. Unvanı profesör olmuş. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız. bunun önemi yok. bir projenin denetimine imza atamaz. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz. meslek odalarını. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. Birincisi budur . Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. doçent olmuş. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse..proje yanlışsa. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. ama projeyi denetleyemez. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki. yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum. onun sonuçları da yanlış olacaktır. beton düşük olacak. böyle olacaktı zaten.

1 Ekim 2011 İkincisi de. O zaman. Burada ne var. Bu da değiştirilmelidir. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Elbette itirazım yok. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir. biliyor musunuz. ama sonuçları yanlış oldu. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. doğrudur. Bir şantiye şefi. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. Bu noktada. yani o şûranın sonucudur. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul. Oğuz Gündoğdu söyledi. şantiye şefi. sonuçları bakımından. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. hayretler içerisinde kalıyorum. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. şantiye şefliğidir. Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . akşam işten ayrılacaksın. Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. Oğuz da dahil olmak üzere. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz.yanlış değildi. Ben eminim. kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde. “Bir yasa . başkaları da bizimle oynar. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi. Bir birliktelik sağlayamadık. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi. Bu noktada. Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. Biz kamu adına denetim yapıyoruz. kamu adına denetimi tanımlayalım. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız.

TMMOB çok önemli bir örgüttür. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. Biz diyoruz ki. TOKİ kendi açısından bakıyor. Ben. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz. Diplomamızı almışız. insan düzeyinde. ne aç kalırız. Nüfusumuz giderek artıyor. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. Çocuklarımızdan vazgeçtik. bir bakanlığın. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. ancak arkasından bir şey çıkmadı. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. Saygılar sunuyorum. Elbette. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. bu bize zor geliyor. Biz. her belediyenin. ama Deprem Yönetmeliğine göre. her bakanlığın. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. bu birikimden yararlanır. Gelişmiş olan kafa. kendi alanımızla ilgili.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. Dolayısıyla. C20. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. C20 kullanmayın. ne tok oluruz. Böyle olunca. Bunun değiştirilmesi lazım. yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz. Bunun üzerine. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. Çünkü bu saatten sonra biz. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. Teşekkür ediyorum. asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. C20’yi doğru bulmuyoruz. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. o başka bir şey. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. gelişmiş olan ülke. yeterince gelişmemiş. Yıllardır değiştiremedik. kullandığın beton ise. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. Sözlerimin başında. bakanlığa gönderildi. .

yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . salondan birçok arkadaşımız. birincisi. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. Hal böyleyken. bu. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir. Aslında tabii ki. Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. düzeltilmesi gereken konular var.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . Bunun içindir ki.Cemal beye teşekkür ederiz. yasaya göre. Bülend CEYLAN. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları. Oysa 1999’dan önce de. . ancak. Buyurun Bülend hanım. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. Bu. yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler. denetçiler. Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için. 4’lü TUS dediğimiz. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. O nedenle. Sizlerin de bildiği gibi. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. “O konuya değinilmedi. Maalesef. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz.Bizler panelist olarak davet edildik.

Bu değerler azami değerlerdir. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. şikâyet edin” deniliyor. çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. Ne yazık ki. brüt 2 bin 69 liradır bu. mal sahibi. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum. Bunun arkasında yatan nedir. yapı denetim kuruluşu. Bunu dile getirdiğiniz zaman. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz. bana 100 kilo yük yüklerseniz. Başka bir deyişle. Doğru . hayır. bayılır kalırım burada. Örneğin. Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. “Denetçi olarak gidin. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. “Ben. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. o yüzde 3 maliyet varsa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. burada söylemem doğru olmaz. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. Böyle olmasına rağmen. biliyor musunuz. bana olan maliyeti artar” diye. o bile yetmiyor arkadaşlar. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz. bordroları. Ben. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür. sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. İkinci konu. bu kadar metrekareyi üstlenemem. Gayet iyi biliyorum. sömürü düzeniyle. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. para kazanamıyorlar. Yanlış bilmiyorsam. yapı denetçileri için. hepinizin de bildiği gibi. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için. kota var. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. Bir telefonla. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman.

“Neden bakanlık yüzde 1.1 Ekim 2011 bulmuyorum. Burada tadilat projesi verilmesi lazım. Yapı. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. 4 disiplin için de geçerli. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. ilgili idareye bildirip. siz neden işi doğru yapmadınız.yapı iznimizi alalım. ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. “Bak arkadaş. Bunun. yasayı bilmeyen. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. müracaat etsin. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa. . bildirsin” diyoruz. Burada.” Yani piyasada iki proje var. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. Siz neden indirim yaptınız. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. Yapı Denetim Yasasının 8. yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir. ruhsat projesi. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. Maddesi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz. her şeyine sahip olarak.5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller. bu alan. hiç yorulmayacaksın. Onur kuruluna gelen dosyalar var. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak. ama bugün. ama inanın ki. statik projeye de olumsuz yansımaları var. inşaatı da ona göre yaparız. Denetçinin. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi. bunun mutlaka elektrik projesine de. uygulama projesi. başka yapacağın hiçbir şey yok. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. mekanik projeye de. inşaata başlayalım.” diyorlar. “Denetçi gitsin. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. Ne yazık ki. ama inşaatlarda. Sadece arada bir gelir imza atarsın. eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok.

projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. Bizde. Bu işyeri teslim tutanağında. 2012’de. imza atmak zorunda kalıyorlar. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. uymuyor mu. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. inşaata başladığımız zaman. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. yapı denetim kuruluşlarının. İsmail Erol Önder. herkes bir araya geliyor. olmalıdır. kurala herkes uyuyor mu. ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. müteahhit. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor. Geçim sıkıntısı içinde olan. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında. Biliyorsunuz. Burada konulması gereken birinci şart. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız. birincisi. kuralı doğru koymak. o yapı için atanmış denetçiler. Burada benim tavsiyem. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var. ikincisi. projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. işveren.” diyor. Çıkarılan bir yasa gereği. yapı denetim konusunda. şantiye şefi. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş. “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir. Bir başka soru. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. sorusunda. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. onu denetlemek. planı incelemeden. yapı denetim kuruluşu sahibi. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. hem birbirleriyle .

Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. C35 gibi.Ben de anladım. ister mimar. yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor.1 Ekim 2011 tanışıyor. “Size bildirimimi yaptım.Sayın Başkan. Sayın Gökçe. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. o da denetlemektir. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. evet.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir. sorumlusu sizsiniz. Aksi takdirde. İki sistem de işverenden parasını almaktadır.Bir şey hatırlatmak istiyorum. C25. Bununla ilgili raporlar var. Sayın Gökçe çok iyi bilirler. C20. TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir. Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. istenilen beton kalitesini veriyor. Dolayısıyla. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Burada bu tedbiri almadınız. Hayır efendim. Bence. ister elektrik mühendisi. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız. C30. bu da denetlemektir. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının. beton kalitesinden bahsettiler. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde. Bülend CEYLAN . ister makine mühendisi olun. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi . Tekin SARAÇOĞLU. değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar. o kalite çimento. Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları. yapı denetim de işverenden parasını . Bülend CEYLAN. Saygılar sunuyorum. 81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim. inşaat mühendisi olun. izleyiciler de anladı. Biliyorsunuz. ne istediklerini net söylemeleri lazım. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz.

Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım. Tekin SARAÇOĞLU . ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. Birkaç soru daha var. Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu. Ona rağmen. . Ben. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz. Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. ödemiyor zaten.Belediye bir kamu kuruluşudur. Belediye bir yanlış görürse. Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz. parayı da ödemez. Sunucu . Burada yanlış yorumlar yapılmasın. Son oturumumuza geçeceğiz. Forum Yöneticisi olarak. uygulama budur.Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. belediye üzerinden almaktadır. ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı. gayet bilinçli ve bilerek söyledim.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır. Panel Yöneticisi . ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey. kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir.

Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Dolayısıyla. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum.Makine mühendisiyim. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim. hepiniz hoş geldiniz. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. şimdiye kadar panelistler konuştu. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. Bunun ötesinde. ama tabii. Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz. kürsüde. hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Forumumuzun standardı gereği. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz.Değerli arkadaşlar. Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti. Buyurun.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu. Meftun GÜRDALLAR. bu görüşlerini paylaşacaklar. Bu arada. Tesisat kongrelerinde. sizler sordunuz. ama eğer sayı azsa da. son zamanlarda . Tesisat sektöründe çalışıyorum. bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak.

hiç kimse bir tasarım bürosuna. parayı oraya bağladığı zaman. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. Bu binanın özelliği nedir. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi. rezidans mıdır. bir yatırımcı bir araziyi. onu mülkiyetine geçirip. . Tabii. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. ikinci gün hemen maketini. Salondan . alışveriş merkezi midir. hastane midir. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor. bunu pazarlamaya çalışıyor. Dolayısıyla. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda. Kendini bu kadar yetkili.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. geçmişte elle yapılan çizimler yerine. şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. 1 sene oturun. “6 ay. ama tabii. Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. o programları da kendimiz üretmediğimiz için. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz. içinde sinema mı var. yasayla düzenlenmesi gereken. bir yeri gözüne kestirip. farklı dizayn kriterleri var. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. bunun hesaplarını ince ince yapın. bu hızlanmaya paralel olarak.Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. kompleks midir. spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor.

hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. ‘Evet. ama bitmiş projeyi. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye. Bina 2 yıl sürüyor. bizde çare . buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz. yerel yönetime gidiyorsunuz. yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede. Bu kapsamda olmak üzere. Tabii. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. siz de “Evet. ‘Buraya şöyle. Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. Genel çerçeve. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir. Onlar size buranın planını veriyorlar. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz. ham proje. proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. onların size sunduğu çerçeve. 3 yıl sürüyor. geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. Siz de bu şartları gözden geçirip. ilgili kuruma verilen taahhütname.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. bu örneği veren arkadaşlar. İmar Kanunu engeli olduğu. Buranın imar durumu nedir.

Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. içinde kaç koltuk vardı. Hani bunun kliması. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor. bunu verirken. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. “Mühendislerin. bunu kimse bilemez bile. yok. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. Birçok meslektaşımız. Mühendislerin. hani bunun doğalgazı. Yarın bir deprem olsa. Lütfen. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. o binaya gitmedim. Mesleğimiz bunları hak etmiyor. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. görmedim” şeklinde oluyor. o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. denk değil. meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı. Bu sefer.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. ona uygun bir proje veriyoruz. yapacak vakti yok üyemizin. başka bir şey geçiyor. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. gerçekleri yapabileceğimiz. kaç kişi vardı. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. Ben. üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. “Bu imza benim değil. Tabii. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. ek gelir kapısı diye baktığı. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. Biraz önce de bahsettiğim gibi. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. . hani bunun yangın tesisatı. Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Açıp bakın belediyedeki projelerine.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

“Gardaş. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. işte ölçü. 5 katlı. Ben. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım. bizim Türkiye böyle. noterden taahhütname vermek zorundadır. Ama bodrum katta bir delik var. Buraya gelmeden önce. Ben yapı denetime girmeden önce. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. Bu arada. bana sorular soruyor. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. “İşte proje. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. işte temel topraklaması. biliyor musun? Ama projede yok. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. sizinle de paylaşayım. İnşaat birinci kata çıkmış. boş borular.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. Adana usulü selam versem. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi. Tekniker kardeşler geldi. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. sen de bunu ikaz etmedin. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. onları yaparsan bu yeter. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. ilçe belediyemiz var. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. “Mehmet Ali ağabey. kablo bacası. Amerikalı kardeşimiz. bizim birtakım tutanaklarımız var. yapsın. 600 metrekare kadar bir şey. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. kontrol etsin” dedi. “20’ye 30. Bu delik bu projede yok. Google’dan denetlersek çok kolay. Ama az önce söylediğim gibi. Amerika'da böyle. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır. Evrakları da imzalarız. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. bod rum. Senden şunları şunları istiyorum. Rusya öyle. ben geldim” desem. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. bunu niye yapmadın?” diyor. 220 tane inşaatımız oluyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. Danıştay 6. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. Bir de oralara gidip imza atıyoruz. . “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. Dolayısıyla suçlusun. zemin ve 3 kat. kablolar vesaire.

Bir afet kültürü. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. gidişinden.Akreditasyon diye bir şey var.Biz de teşekkür ederiz. Bu da bizim için önemli bir şey. dört imzadan biri o demekse. bunlar önemli meslekler. Binalar havada durmadığına göre. Böyle bir şey varsa. Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. noterden taahhütname istenir. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. O duruma . mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu. Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim. TUS’tan gelen bir alışkanlık. Jeoloji. Harita. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. Bu madde kalktı. MÜDEK var. ama kardeşlerim 2001’de duruyor. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar. denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. Ama bunun hesabı sonunda sorulur. maddesi gereğince. Oğuz GÜNDOĞDU . Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. bir yere koyacaksınız. Yani benim namıma imza atıyorsa. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. Buyurun Oğuz hocam. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. “12 yıl mesleği yaptım. oraya varmasından. Forum Yöneticisi . Bunu hatırlatayım istedim. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. Denetimin yapılmasından. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. Bir de şuna değinmeliyim. Mesela. bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan. Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. hâlâ alışkanlık var herhalde. Jeofizik.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. Onun için. önce bir plan yapılması lazım. bir denetim kültüründen söz ettim. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var. hesabını ver” denilir. 2001 tarihli Yönetmeliğin 9. Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp. Teşekkürler. Buna biraz üzülüyorum da aslında. bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Haydi gel.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip.” Bağımsız bir Türkiye için. Teşekkür ederim. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım. iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir.Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Forum Yöneticisi . Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. yani o. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. bir meslek örgütüdür. Eksiğimiz yok mu. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme. İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım. Halkının yararına. Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir. 28 kişi öldüğü zaman. üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. eleştirecektir elbette. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar . “Efendim. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. örgütüyle. Üyeyle bütünleşmesi gerekir. Kişi çıkarıyla. Onun için.Tekrar merhaba. zaten onlar muhalefet yapıyor. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor. üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. Ama bundan önce. Mustafa KADIOĞLU . bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. Buyurun Mustafa bey. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. var. denetimcinin yerine. Yönetimde olanların. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım.

sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade.Minhalar kalkacak. Bu şansları da iyi değerlendirerek. bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. karara dönüştükten sonra.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz.İstanbul'da bazı projeler. Bu. Bunun için. şirketlerin minhaları kaldırılacak. ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. hatta hizmet birimlerinden. şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. Bana göre.120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor. onurlarını da yükseltir mi? Salondan . 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım. Tekin SARAÇOĞLU . İstanbul'da .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte. önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır. arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. 22 işgünü. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. Forum Yöneticisi .Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan. tek proje 50 bin metrekare. sorumluluğunu da alıyorlar. bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için.Bu çalışmaların içinde.Ben. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da. 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU . doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir.1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. 100 bin metrekare. Kemal BALPINARLI . Saygılar sunuyorum. Salondan . Ama bizim bildiğimiz. Tekin SARAÇOĞLU . Buyurun. 10 tane şantiye. 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum. ama denetçinin minhası kalkmayacak.

Biz çok yön veremiyoruz. ama sonra öğrendik ki. istediklerini çıkarıyorlar. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman. parmağı var.Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz.Karşılıklı konuşmayalım. Erhan KARAÇAY. “Statikçi arkadaşları çağıralım. zaten kararname yazılmış. öyle bir çalışma yok. yok. Buyurun Sayın Başkan.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. binaları kontrol ediyorduk. Forum Yöneticisi .80 tane inşaat olsun. “Yok. Salondan .Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim.göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben. Ama ben elektrikçiyim. Salondan . Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. Bizim elektrik . 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. siz gitmeyin” dedi hoca. Ankara toplantısında. Teşekkür ederim. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU. Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız. yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı. Salondan . Tekin SARAÇOĞLU . “Gitmiyorum.Ben bir şey demiyorum. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz.Yok. Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş. “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi. Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi. Forum Yöneticisi . bu binadan emekliyim. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU. Talepleri alıyorlar. ancak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır.Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır.Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey.

Sağ olun. tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık.Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda. bu binaları bizim borular tutuyor. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. yerbilimlerinden başlayarak. Bu sorumlulukla bir araya geldik. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün bir etkinliği. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. makine. Beğenmeyebiliriz bu sistemi. mimar. tüm canlıların yaşamı için. planlanmasında. Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. elektrik.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. siyasal iktidarların dikkatine sunup. ama bu sistemin insan yaşamı için. Forum Yöneticisi . . bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. demir yerine” dedim. Elektrik borusu varsa. tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir. var olun. bir yapının denetlenmesinde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful