TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

..10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y.... İstanbul Şubesi) ..............) ..........K........... 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi).....................O.....54 FORUM .........M...........O...... 9 PANEL .K.......................... 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M............ Şube Müdürlüğü) ...............AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E........O........ 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M...O............M............................................. 51 SORU – YANIT .....................................................D... 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y............................ Başkanı) ... 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ..........M.............................. Başkanı) ................. Bşk....O..... 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) ............................ 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M........ 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y................. Üyesi) .....O.. İstanbul Şubesi Y.. İstanbul Şubesi Y........ 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E..................................................79 .................... İstanbul Şubesi) ......K.......... 34 İsmail Öztürk (TMMOB E...... Şube Müdürü) .......... İstanbul Şubesi Y. Başkanı) ....D.... İstanbul Şubesi) ........... Y............... Kom...K....M....................D..............O.............................M.................

.

Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak.Değerli arkadaşlar. değerli konuklar. daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda.1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir . TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada.Sayın konuklar. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. hoş geldiniz. kendisinden özür diliyoruz. kendilerine teşekkür ediyoruz. kendilerine teşekkür ediyoruz. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Erhan KARAÇAY .

hem şubeler.Sayın konuklar. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri. sevgiyle selamlıyorum. ancak. Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. mesai arkadaşlarım. değerli meslektaşlarım. Cengiz GÖLTAŞ . kamu kurumlarının değerli temsilcileri. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla. .Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sunucu . Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz. gerek elektrik mühendislerinin. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. iş arkadaşlarım. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. Yapı denetim sisteminde çalışan. konuşmamı çok kısa tutacağım. 2005 yılından bu yana. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. EMO Yönetim Kurulu. tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için. Bu sorunların çözümü için. Değerli arkadaşlar.

bugün. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. bilimi. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. tekniği. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız. Biz. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. emeği geçen herkesi kutluyorum. maalesef. İzmir’de. Elektrik Mühendisleri Odası. başta İnşaat Mühendisleri Odası. Ankara'da. Aslında sadece yapı denetimi değil. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . Elektrik Mühendisleri Odası olarak. Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. forum düzenlemeye devam ediyor. Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz.1 Ekim 2011 Bugün. Çünkü yapı denetimi. mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. panel. Bütün bu olumsuzlukların. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını. mühendisliğin gelişmesini. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. mühendislik faaliyetlerini. kongre.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bugün Türkiye'de. yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. bu forumları düzenliyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde. Bu anlamda. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum. En başta. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız.

liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için. Hepimizin hatırlayacağı gibi. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. bu çalışmaların sürdürülmesi. Değerli katılımcılar. Mesleğimizin gelişmesi için. Bu. üretimin. 1 Ekim. 8 Ekimde TMMOB. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. yanlış uygulanmasından değil. Ben. mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. Bugün aslında önemli bir gün. sanayinin. kalkınmanın olabilmesi. Mühendislik hizmetlerinde. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. sınırlandırmak söz konusu değil. öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. KESK. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. Türkiye'nin demokratikleşmesi. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. geliştirilmesi için. insanca yaşam taleplerini içeren. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı.

Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. az önce de ifade ettiğim gibi. Hazırlık sürecinin arkasından. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. Eğer o. yapı denetim meselesi. dört oda başkanı. yeni bakanı. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. görevlerini yapmak istiyorsa. görevlerimizi yaptık. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. gördük ki. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. O dönemin . önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. TMMOB. 3 Şubat 2000 tarih. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok. Mimarlar Odası Başkanı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. Her şeye rağmen. yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. yıllardır. kamu eliyle yönetilmesine. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. Değerli katılımcılar. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. TMMOB. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. bu toplantıya katıldık. Biz. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. Şimdi. Ancak. Biz. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu.

siyasal iktidarın. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. 127 ve 128. kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. Bu arada. hem de maalesef. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. bu şirketler eliyle. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. dönemin iktidarı. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle. kararnameyi iptal etmişti. Bugün. bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. mal . Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi. kuralsızca. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. can güvenliğini. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Anayasanın 91. 26 Haziran 2001 tarih. Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. Değerli panelistler. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir.

Hüseyin YEŞİL . 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. TMMOB ve EMO. geçmişte olduğu gibi. Sunucu . herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. iptale edilince. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. 601 değil. Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar. Bu süreç giderek devam ediyor. kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek. başarılar diliyorum. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle.1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. konunun bütün bileşenleriyle. yani kamu kurumlarıyla. saygıyla selamlıyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595. Bu anlayışla. artık aklın.Herkese merhaba. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı.Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-. yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. bilimin ve teknolojinin gereği olarak. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. Eskiden. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için. hepinizi tekrar sevgiyle. meslek örgütleriyle. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu. Başkan da söyledi. saygıyla selamlıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. ilgili sendikalarla. her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. sağlık alanını. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. .

Örneğin. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız. çok daha üst düzeyde. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak. paneller yapıyoruz. Biz. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. . bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı. Biz. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. bakanın başkanlığında. Bu yazımıza cevap verilmedi. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Az önce başkan söyledi. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. Çünkü öyle bir madde var ki burada. hükümetin bütün icraatlarına karşılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. Evet. ama bir taraftan da hayat devam ediyor. binlerce üyemiz. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. Biz. Yoksa bu toplantıları yapmayız. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. bunun felsefesine karşıyız. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. özüne karşıyız. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak.” Bu doğru değil. bu Hükümet. Bunların en büyük hedefi de. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. bu davetiyede. bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. daha önce de. şu kalabalığı görüyorum. Bunlar devam edecek. Dolayısıyla. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. Ama biz. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. Bütün düzenlemeleri. bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak.

elinizdeki olanakları heba etmemenizi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sunucu . Veysi KALKAN . başka bir programı varmış. değerli katılımcılar. başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyor. Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece.Sayın Başkanım. bu toplantıya katılma gereği duyduk. ama ne yazık ki. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım. Sunucu . bakan bey gelmemiş. o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. ister sorunların çözümü bazında. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. biraz birlik olmanızı. Ben. takip edeceğiz.Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz. biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çünkü kendisi bizi davet ediyordu. Kapımız herkese ardına kadar açık. Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. onu yapmaya hazırız. .1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle. ne gerekiyorsa. Yani sizden. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız. Sizin sorunlarınızın. saygılarımı sunuyorum.

bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum. Planlanan saati yarım saat aştık. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. Türk Mühendis ve Mima r . özellikle 28 Eylüldeki. o yüzden. Zaten giriş konuşmamı. Çevre ve Şehircilik Bakanının. Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. Hoş geldiniz. Hüseyin ÖNDER . Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk.Hepinize merhaba. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. Aydın ULUS . Genel Müdürlüğümüzce.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sözü fazla uzatmadan. onu da bir dipnot olarak geçeyim.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda. Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. 58 bin küsur adet bina. Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Buyurun. kontrol elemanı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım. ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Ben. Bu sizi ilgilendiren bir konu. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. oradan da takip edebilirsiniz. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. Onun için. Harita mühendisiyim. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı. Denetçi elemanı sayısı 5291. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum. kısa kısa geçeceğim konuları. Kontrol elemanı sayısı 5384. bugün. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. O yüzden. belki sizin haberiniz olmayabilir. ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Konuşmamı daha fazla uzatmadan. . Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta.

maddeleri duruyor. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. Böyle bir uygulama da başlattık. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da. Tabii. Tabii. Burada ilave olarak. kullanıcı hesabı olmayan denetçi. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. Bu şifreyle. bir de. eminim. Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş. arkadaşlar. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. önce çok şikâyetler oluyordu. Mesela. eski yasadan farklı olarak. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. Üçüncü konu. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. istenmiyor diye düşünülüyor. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. onlar kapsam dışı. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız. kapsam değişti. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. İstanbul'u ilgilendirmeyen. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. . denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. Bu. Yani herkesin. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. Bunun dışında. Tabii. biraz ona bakalım. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. İstanbul dışında. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız.

1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. En doğrusu neyse.5’a çekildi. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. Sicillerin belli bir yerde tutulması. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var. yaşayan bir süreç tabii. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak. Yapı denetim sistemi. daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. yasasına bir şeyler ekleniyor. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. değişikliklere tabi. Önceleri bütün yetkiler. Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi. başkanın şikâyet ettiği bir şey. Bu niye değiştirildi. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu. Ancak “İl yapı denetim komisyonları. bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş. Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . eninde sonunda bulunacaktır. Madde 28’deki. Dediğim gibi. Oysa denetçi belgesi vizesi. Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış. bir şeyler çıkarılıyor. yani sürekli kendini geliştiriyor.

bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini. denetçi butonuna bastığınızda. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler. vize için gerekli evraklar. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde. Yani böyle bir bilgi kirliliği var. yani orada gerekli tüm bilgiler var. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. yeni şeyler ekleniyor. siz denetçisiniz diyelim. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. Size verilecek kullanıcı adı. yapı denetim kuruluşları. aksayan kısımlar çıkarılıyor. En önemlisi.. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. Biliyorsunuz. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi. Burada süre verilmemiş. biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. Mesela. Arkadaşlar. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. Kontrol elemanları için de keza öyle. ben. kontrol elemanları butonları var.. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. bürokrasiyle uğraşarak değil de. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum. burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Ayrıca.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. Bazı arkadaşlar. ne üzerindeki işleri biliyor. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. tüm kullanıcılara ulaşmak. Burada hedef. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. ilgili idareler. ne ismini. Onun için. denetçiler. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır. Çalıştığınız kurum veya . Biraz önce söylediğim gibi. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. yapı denetim bölümünde.

Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. kontrolörler kendi kısımlarına girip. kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. hangi firmada çalışıyorsanız. YDK yönergeleri var. hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . Hatta Resmi Gazete ilanları. denetçiler. telefon numaralarını bulabilirsiniz. Salondan . onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var. fazla ayrıntıya girmedim. yönetmelikler. sistemde yapılan değişiklikler. Güncel duyurularda. Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. YDK ilanları. İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. günü gününe olmasa da. laboratuvar ilanları. genelgeler. yönetmelikler. Bu sistemi kullanmaya çalışın. değişiklik içeren kanunlar. Salondan .1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz. İstatistikler bölümünde. Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. Duyurular da çok önemli. Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız. Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. hepsi mevcut.Kendi üstümüzdekini görmek için? . bunu görebiliyorsunuz. onu görebiliyorsunuz. İstifa etmişseniz. Ayrıca. Burada güncel duyurular var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Tabii. İstatistikler var. Mesela. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta. bu seminerle ilgili katılım günleri. denetçiler kısmına. Teşekkür ederim. Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. üzerinizde kaç metrekare iş varsa. ne kadarı düşmüş. Tüm bunları buradan.

10 yıldır bu süreç işliyor. İstanbul ikametgâhı olup.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz. Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. canlı bir süreç olduğundan söz etti. yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Değerli arkadaşlarım. Değerli katılımcılar. inşaat yüksek mühendisiyim. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. Buyurun. Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz. bu canlı süreçte neyi bilip. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. bu toplantıların. En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin. Her toplantıya gelip. yaşayan. Şimdi. neyi bilmediğimizi. Yapı denetim sürecinin. Panel Yöneticisi . hepinizi saygıyla Ben. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım. denetçi vardır. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. son bilgilere göre. emeği geçenlere teşekkür ediyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. Bu sistem içi bir uygulama. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. Türkiye genelinde 3561.Hayır. daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. Elektrik mühendisleri olarak. Türkiye genelindeki sayısı 8574. Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Bundan sonra. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere.

Ancak. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. 1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. Mecliste. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. esas sistem oluşturulur. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. hadi 10 yıl diyelim. Sonuç olarak. o yasa çıkarılamadı. Ancak. tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ancak. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. maalesef. Pilot uygulamayla. baktığımız zaman. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. ancak. Dolayısıyla. iyileştirilmesi beklenirken. Değerli arkadaşlar. size tarihleriyle verildi. burada da esas olarak. bu iş. Mimarlar. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi. 11 yıl sürmüştür. Bu arada bizim tespitlerimizle. Türkiye genelinde 4828. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor. zorluklarına göre bir .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu pilot uygulama. yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229. Makine mühendisleri. Az önce denetçilerin sayısını söyledim. İşlerin boyutlarına göre. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu. çünkü bu ancak yasayla mümkün. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. Kısacası. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. temeldeki sorunlar değiştirilemedi. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. unsurlarından biri haline geldi. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. mühendisliğin esas görevlerinden.

” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. özellikle kaçak yapılaşmanın.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. “Yapı denetim başarısız” diye. Değerli arkadaşlar. 19 ilde bu uygulanmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. Bunu biz çok duyurduk. Bu duruma bir son verilmiş. Demir. Türkiye gibi. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. beton gibi bu malzemeler. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. ruhsat alınırken. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği. sağlanmıştır. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. İstanbul gibi. bu konuda itirazsız. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. yetkileri o kadar yoktur. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. ancak. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. yani müteahhidin. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye . Böyle bir ilde. meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. Çok fazla yetkisi yoktur. bakanlığa da duyurduk. bunların giderilmemesine. Bakın arkadaşlar. Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır.

binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. Bakıyorsunuz. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. ma alesef. kendisiyle bir saat kadar görüştük. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. sistemin düzeltileceğini. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. balkon kapatmalar için ceza aldı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ceza maddelerinin . binalarda kapı. Onun dışında. yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. Sayın Bakan gündüz gelmedi. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. gittik. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var. insanların bina içindeki basit kapı. başarısız olduğu söyleniyor. Tabii. sığınak falan gibi. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. baca. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. pencere. o alelacele çıkarılmış yasada. bunu kolay kolay bitiremezsiniz. basit nedenlerle. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. kusurlar nedeniyle verilmiş. Bana verilen süre azaldığı için. konuşmamı tamamlamak istiyorum. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır. Yapı denetim. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. balkon kapatma gibi. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. çok kısaca. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az. ama cezalar duruyor.1 Ekim 2011 başlayınca. O toplantılarda ben de bulundum. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. baştan söylediğim gibi.

yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. bu konuları sürekli görüşüyoruz. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum.Sayın Başkan. Yapı denetim konusu. farklı ortamlarda tartışıyoruz. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. yapı denetim konusunu önemseyerek. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bu konuda detaylar. Bülend CEYLAN . . Panel Yöneticisi . bu paneli düzenlemesinden ötürü. değerli konuklar. Madde gereğince. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde. Sizin de bildiğiniz gibi. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. Teşekkür ederim. Buyurun. meslek örgütlerimiz. 1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi. sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor.

yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. Çünkü yapan kişi. değişiklik ve tamirlerini içine alan. yapımcıların buradaki amacı. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin.1 Ekim 2011 Ben. diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. meslek alanımızda. her iş dalında. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin. imalatının. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. sabit ve hareketli tesisleridir. sadece yapıda değil. Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. Burada dikkat ederseniz. üretimin. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. hatta denetlemeye devam ediyorlar. Denetimden amaç. ailede. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin. okulda. Yapı denetim de. Denetim. ilgili şartnamelere. buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. nihai ürünün en az hatayla. bildiğiniz gibi. ilgili şartnamelere. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. Yapı denetim kavramına girerek. daimi veya geçici. daimi veya geçici. Çocuklarımızı denetliyoruz. yürürlükteki mevzuata. Peki. karada veya suda. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. değişiklik ve tamirlerini içine alan.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde. yürürlükteki mevzuata. Biliyorsunuz. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler . her alanda var. karada veya suda. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. bu konulardan ziyade. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler.

Rönesans’la birlikte. Roma İmparatorluğunda. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. Bir binanın sahiplerinin. Ö. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. onların can ve mal varlıklarını korumaktır. gerekse bu konuda yetkili. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. Onun içindir ki. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. bizim en önemsediğimiz konu. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. Hammurabi Kanunlarının. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış. Biliyorsunuz. eski çağlardan günümüze kadar devletler. çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. gerek yapımcı. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. İtalya’da. gerek kullanıcı. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. 18. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. 5 maddesi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. .

Almanya. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir. bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır. burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi. Onu da anımsatmak isterim. Biliyorsunuz. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. yüzyılda. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. bazı yıkımlara da uğramıştır. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. yüzyılda gerçekleşmiştir. Toplumsal kavramların gelişmesi 20. İkinci Dünya Savaşından sonra. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. ISO9000’lerin. Fransa. 19. doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. yurttaşın mülk edinme hakkı. doğal malzemeler dışında. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. Bu anlamda. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. başta İngiltere. Bu dönemde . Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. ISO14000’lerin devreye girmesi. birçok ülke. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. Sanayileşmiş ülkelerde. Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur.

Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. İngiltere’de yapı denetimi. Ayrıntılara girmiyorum. stadyum. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak. Ayrıca. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. sanayi temsilcileri. konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. . ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. tünel. sanayi tesisi. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. Ulusal Konut Yapı Konseyi. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. yerel yönetimler. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. kural olarak. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. Bu konsey. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. tüketici örgütleri. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. İngiltere. Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir.

pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. yapı izni alma zorunluluğu. mimari projelerin hazırlanması. yapılaştırma aşamasında. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler. Sizlerin de bildiği gibi. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. Aynı zamanda. Ancak. ilgili disiplinler. uygulamayı yapar. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. . imar. işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. projelerini geliştirir. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. makine. belediyeler. yani inşaat mühendisleri. Japonya’daki sistem de budur.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . inşaat sırasında mesleki kontrolü. elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. alt ve üstyapı. işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. Mimar. Fransa’da. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. tasarımını hayata geçirme. Mimarlar. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. taşeronlar. makine mühendisleri. yükleniciler ve mühendisler. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar. tasarımıyla birlikte. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. tasarımcı inşaat mühendisleri. yapı denetim firmaları. Fransa’daki mülkiyet haklarının. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. kendi iş kapsamında olmak üzere. ç evre düzeni.

yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır. Saygılar sunuyor. ama bu konudaki tek şart. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır. daha kapsamlı bir toplantı olacak. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. son derece önemli bir toplantı. . Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. çok konuşuldu. teşekkür ediyorum. bizdeki gibi. bir işi. Dördüncü konuşmacımız. mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı. Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim. Yapı denetimi. Panel Yöneticisi . biz. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. Konunun önemi çerçevesinde. İnşaat Mühendisleri Odası adına. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı. Bu. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek. Bu çerçevede. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum. aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. herkes yüklenicilik yapabiliyor. Cemal GÖKÇE . Tabii.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar.Değerli meslektaşlarım. Buyurun Sayın Gökçe. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır.

Sadece “Deprem olacak. okullarımız. Dolayısıyla. İnşaat Mühendisleri Odası olarak. Ama ne yazık ki. yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. yıkılmaması mucize. kendi kendilerine de yıkılıyorlar. Ama görüyorsunuz ki. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. sorunun bir mühendislik. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. bilmem kaç kişi öldü. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. yapmış olduğumuz çalışmalar. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar. bu yapıların yıkılmaması mucize. endüstri yapıları. yapı denetimi. binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. sadece İzmir’de. 90 kişi öldü. . mevcut deprem yönetmelikleri.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. Böyle baktığımız zaman da. Değerli meslektaşlarım. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. güvenli. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. sadece. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. hastaneler. gerçekten sağlıklı. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. yıkılmışlar. 1998 yılında. kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok. ne kadar yapı varsa. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. dayanıklı. Bu çerçevede. Ama biz. hastanelerimiz. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir. yıkılması değil. C20’yi bile yetersiz bulurken. “Depremler olacak. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. üniversite binalarımız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biliyorsunuz. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar. 7 kişi öldü. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil.

toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır. ekonomik bir tasarım. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. mesleki ve etik sorumluluk. yapım evresinde. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. elektrik mühendisliği alanı. mühendisler. mühendislik etiğine.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. . Mühendisin üretim anlayışında. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır. Mühendisliğe. etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor. güvenlik ilkesine uymak. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. meslek insanları olarak. ilkokullardan. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. Çünkü mühendislik eğitimi. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. ortaokullardan ve liseden başlayan. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. biz. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. kazanın dışında değerlendiriyor. sadece inşaat mühendisliği alanı. Değerli meslektaşlarım. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. can ve mal kayıplarına neden olabilir. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. anaokullarından. çevre şartlarına uyumluluk. Günümüz dünyasında. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. günümüz eğitiminde. dünyada tarih.

işlerinin sonuçlarını. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. Siyasi kaygı ve ticari . Mühendisler. kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis. teknik kaygının arkasında olmalıdır. Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. Bir anlayış diyor ki. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim.ekonomik kaygı. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir. güvenli sonuca ulaşacak. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar. Ayrıca mühendis. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar. Bir bu görüş var. kendisini sürekli olarak yenileyebilen.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. Herhangi bir kurum yöneticisi. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler.” Ben. birlikte çalışmaya yatkın. Ama ne yazık ki. “Mühendisler. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. Ama ne yazık ki. nasıl bir mühendis olmak durumundayız. Mühendisler. Teknik kaygı en önde olmalıdır. Dolayısıyla. bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim . evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. öğrendiklerini uygulayabilen. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek. “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. bizim ülkemizde pek böyle değildir. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .” Bunu ifade edenler. kullanıcıyı bilgilendirecek. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. Mühendisler. bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. Mühendisler. denetleyecek. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar. Dolayısıyla.

buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. hakkaniyet. dürüstlük ve güvenilirlik. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. Haydi. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. toplumla ilişkilerimiz var. sürdürülemeyen risk kavramı var. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak. çalışanların. kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. Dolayısıyla. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. çünkü bina elbette hasar alabilir. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. O halde. açıklık. yasaların çıkartılması evresinde de . Birleşmiş Milletler kapsamında. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. yerle bir oldu. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. Biz sadece mühendis değiliz. insan yaşamına ve refahına saygı. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. Yüzde 7’si ağır hasar aldı. meslek insanlarıyla işbirliği değil. yüzde 12’si de orta hasar aldı. Dolayısıyla. doğaya karşı sorumlulukları vardır. doğayla ilişkilerimiz var. ama can kaybına neden olmamalıdır. Bu noktada ciddi bir problem vardır. Ama ne yazık ki. Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. Neden göçtü yapılarımız. insanla ilişkilerimiz var. bunun üzerinde durmayacağım. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. sadece mesleklerin kendi içindeki.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. işyerlerinin. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir. aynı zamanda insanız. topluma karşı sorumlulukları vardır. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur.

Değerli meslektaşlarım. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. Bu çerçevede. bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin. Biz bu 1031 projeyi incelemişiz. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . Çünkü bütün dünyada. bugün bu yasaları tartışıyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. Tabii. Bu nedenle. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor. meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. Tamam. ahlaki yapısını değerlendirerek. Ama ne yazık ki. Anayasaya aykırıydı. bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. Peki.1 Ekim 2011 gündeme geliyor. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler. ben. Bildiğiniz gibi. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. mühendisin bilgi yeterliliğini. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için. ama ne yazık ki. “Şunun yapılmaması lazım. bizler tek tek meslek insanlarıyız. etik bakışını. onu belgelendirecek olan. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. Dolayısıyla. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. kabul edelim. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. üreticiler devre dışı bırakılamaz. kendi meslek kuruluşlarıdır. meslek odaları. Ama ne yazık ki. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş.

haksız rekabet demektir. bakacağız. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. etik kurallara. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. kendisi değildir. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar.bu. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. duyarlı proje müellifleri vardır. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. geliştirme var mıdır. . okullar açılacaksa. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. 2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız. ahlaki normlara. Bu noktada. bazı yapı sahipleri. öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü. Bu yüzden. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. yok mudur. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız. Biz bu projelere baktığımızda. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. O halde. planlama sürecinin bir sonucudur. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. Durumda bir iyileştirme. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik.

. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. Bayındırlık Bakanlığı da. Yapı denetim süreci. Mesleki sorumluluk sigortası konusu. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. sektör temsilcilerinin. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası. kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. denetim konusu bir bütündür. tasarım. Çünkü dünyada böyledir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. üretim. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu.1 Ekim 2011 Planlama. bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. müteahhitlik sektörü de. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. Meslek odalarının. mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir.

Bu nedenledir ki. yapı denetim sürecine ilişkin.Merhaba arkadaşlar. gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum. Odamız. Turgut BOZKURT . Panel Yöneticisi . Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. 2007 yılındaki 8. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli. insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. Denetim konusu. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. teşekkür ediyorum. Odam adına. yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. uygulaması. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. yapı denetim sistemi. .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı. Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz. sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. yer seçim kararlarından planlamaya. bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. 2011’deki 10. Saygılar sunuyorum. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır. ne yazık ki.

Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2. mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. bunun yerine. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. meslekle ilgili bütün mevzuatı. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. Anayasanın 135. kanunda gösterilen usullere göre. mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. Anayasanın bu 135. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. .” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da. Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları. normları. yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. hepimizin bildiği gibi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak.” TMMOB Yasasında. mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak. gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak.

Yapı denetim şirketleri. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. müteahhit.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında. müteahhit. proje grubu. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. mühendis. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda. küçük yapılarda. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. yapı denetim şirketinin. tasarımcı. kat karşılığı inşaat tabir edilen. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir. mimar. bazen müteahhit. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. Böyle olunca da müteahhit. Proje grubunun. iş merkezi. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. Bu yöntemde arsa sahibi. Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. herkesin bildiği gibi. site. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. bozuk işleri yeniletememektedirler. mal sahibinin para yerine. . yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. mal sahibi. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. Büyük çaplı otel. onların ücretlerini ödemekte. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları. hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. . Doğrudan kapatma yerine. yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra. Mevcut mevzuatta. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur.

Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz.1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak. . ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. sağlıklı. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar. 4. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı.(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). güvenlik ve sağlık kurallarına. çıkartılan tüm yasalar. Hepiniz hoş geldiniz. 6 ve 7. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım. güvenilir. Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. Sayın İsmail Öztürk. sağlıklı. Panel Yöneticisi . İsmail ÖZTÜRK . norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür. Ben. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Türkiye'de. yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere.Merhaba arkadaşlar. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. Teşekkür ederim. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır. imar planına. elektrik mühendisiyim. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. Yapı denetimini. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız.

fen. 17. can ve mal güvenliğinin temini. sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. sanat ve sağlık kurallarına.2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu.09. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı. 1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. proje ve yapı denetimini sağlamak. tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. imar planına. Bu amaç doğrultusunda. Yapı denetiminin. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması. denetim işlerinin. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. 4708 sayılı Yasanın amacı. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. Başta Aydın bey olmak üzere. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. Yapı denetiminde. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş. Mevzuatın gelişimi olarak. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı. aksine.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi. kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. etik değerleri ön plana çıkaran. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. . İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. denetçi. Şimdi. Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır.1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. herkese açılmıştır. olmasa da olur mantığıyla. yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir. kontrol elemanı. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası. müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte.

planlama. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. föye imza atmadığım halde. İmzaya baktım. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. üzerindeki metrekare düşülmekte. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. tasarım. izlenmeli ve denetlenmelidir. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. tasarımdan üretime. X firmasında 2 ay görev aldım. başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. . katılımcı bir süreç işletilerek. denetim yapmadan. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır. fakat denetim sorunu devam etmektedir. kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli. benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. Denetçinin. Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır. üretim. Bu. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. Burada bir parantez açıp. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. denetim.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. yakın zamanda savcılıktan tarafıma. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine.

kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. Denetçi mühendis ve mimarlar. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli. sadece yapı denetçi belgeli.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. laboratuvar gibi. yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. kamu güvencesi altına alınmalıdır. Denetçilik. tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır. ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından. diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır. Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için. Denetçi belgesi verilmeden önce. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır. Mesleki ve mali uygulanmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. kamusal yetki kullanan firmalar. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır.

Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. yapı denetçisi olarak. bu kablo şartları çizilmiyor. Onun için. ihtisas mahkemeleri kurularak. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. mahkemelerde. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar. kamu-özel. Mimarın hatası vardı. bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. Onun için. problem çıkıyor. Projeler. yasada. Denetçi ikametleri. ama cezayı ben aldım. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. büyük-küçük. ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir. Ben. il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. Sonuç olarak. ülkemizdeki yargı sisteminde. kentsel-kırsal ayrımı .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup. müteselsil olarak sorumlu olduklarından. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. insan hakları bakımından da gereklidir. Yapıya ait projeler hazırlanırken. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. Burada bir parantez açayım yine. mesela.

denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. Yargıda haksızlıkların giderilmesi için. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı. Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir. kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. bankada açılacak denetçiler hesabına. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır. iki kanun hükmünde kararname (595. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. Denetçi ücretleri ödemesi. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. Denetçi ve kontrol elemanları. 648). Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde. kalfa.1 Ekim 2011 yapılmadan. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından. ihtisas alanlarına göre. formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır. Denetçi ücretleri. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır. iki yönetmelik değişikliği. Yapı denetim sisteminde görev alan usta. mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . . Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. yapı denetim şirketleri tarafından değil. Mimari projeler hazırlanırken. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır.

Dilek İNKAYA . Panel Yöneticisi . Buyurun. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. Değerli arkadaşlar. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. . hem jeoloji mühendislik alanı. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi.Öncelikle kendimi tanıtayım. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte. görüşlerini açıklarken. panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var.Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. bütün odalar. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. cevaplandırmaya çalışacağım. jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum. İlk sözü. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. Konuyla ilgili sorular olursa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası. ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. Bu nedenle.

Bu arada. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. 1. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. metro güzergâhları boyunca yapılan . sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. sonraki değişiklikte. bu düzeltme. 5. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. Oda olarak 2. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz.5’a düşürülmesi durumunda. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Yasal durum çok detaylı anlatıldı. çünkü bunun dışında. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. köprüler. Bunları maddeler olarak sıralarsak. Bildiğiniz üzere. Tabii. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar.1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler. yaşanılan tartışmalar. Onun dışında. yasal durum. daimi veya muvakkat. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi. maddede yapılan değişiklikle de. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış. şu anda gündemimizde olan konuyu. 4. Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz.

ücreti ödeyen. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. bu da tartışılmalıydı. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. karayolları gibi. imar. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur. ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. viyadükler. bu konuya pek fazla değinilmedi. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. fakat bunlar irdelendiğinde. . bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. Dolayısıyla. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Oda görüşümüz bu şekildedir. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. Ayrıca. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş. Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi. denetlenmeden. yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. Serbest piyasa koşulları içerisinde. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. Demek ki. tasarım ve yapım. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. biliyorsunuz. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim. Biraz önce bahsettiğim gibi. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. Onun dışında. Sicil belgeleri derken. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz.

Buyurun hocam. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. kazanacaksın” dedi. bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. Bunun cevabı bu kadar. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı. tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. mimarımız yok. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. Ben bakıyorum. yani bir kere kanınıza girince. Oğuz GÜNDOĞDU . çekilin!” filan diyordu gençler. Ama onlar da sallanmaya başladılar. Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. Özetle bu. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var. “Öyle çekilin demekle olmaz. Geleceksin. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.” Evet. bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Panel Yöneticisi . TMMOB öyle bir şey zaten. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok. aynen böyle söylediler. iyi işler 12 senede oldu. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler. “Artık yeter. Biz de öyle yapıyoruz. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz. Geçenlerde. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. fakat denetlemenin. . Bu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. salladılar şimdi. onların örgütlerinin kabahati değil. bir daha çıkmıyor. bir sürü işsiz mühendisimiz var. Yapı denetim konusu çok önemli.1 Ekim 2011 Biliyorsunuz. mühendislerin. seçime gireceksin. arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi. şehir planlama. bundan eminiz. Bunu söylemeleri.Son söylediğiniz şey önemli benim için. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. çalışacaksın.

okullara projeksiyon alıyor. ona göre imar yapıyorlar. Onun için. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. çok dolaşıyorum. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. deprem bekleyen yer. Bursa’dan geldim. yok. Esenköy’de. o da diyor ki. ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik. bakıyor. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz.İmar durumunu da onlar verecek şimdi. Kendi adamlarını atayacaklar. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. TMMOB bu anlayışta olamaz. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. riski nedir. “Ruhsatları kaldırdım. Bu böyle. başka kimse değinmedi. “Bunların nüfusu yazın bu kadar. hiçbir şey yok. Çok enteresan bir şey daha var. . kentleşmenin hangi noktasındadır. yazın 84 bin nüfusu var. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm. TOKİ denetim dışı. bu anlayışta olamayız. “150 metre iyidir” diyor. Salondan . bu soruları cevaplandırmak gerekir. bilmiyorum. Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.Evet. Biz .” Bir şeridi işgal ediyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. Bir örnek daha vereyim. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. Hangisine üzülürsün. Oğuz GÜNDOĞDU. şehir plancısı ona göre planlıyor. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. 50 metre olsun” diyor. 150 metre fazla. Ne yapı denetim var orada. Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor. arkasından bir de böyle diyor. Orada evleri gördüm. kışın bu kadar” deyip de. “Yok. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. ne bir şey. Marmara burası. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. mal bağışladım. Esenköy tatil yeri. Ataköy sahillerini işgal ediyor. Bunlar da biraz özeleştiri. Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. Bunlar çok abuk şeyler.

Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım. Ülkeler böyle başa çıkıyor. Panel Yöneticisi . Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum. Hocalara bırakırsanız. o tanklara. Tabii ki. bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin. Bu bütünün içinde.Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz. birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ticari olaya dönüyor hemen. . kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum. Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun birçok örnekleri vardır. Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele. Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım. Teşekkür ediyorum. işiniz dumandır.

Mustafa KADIOĞLU. kendileri hem soruyu okuyacaklar. Bilindiği gibi. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. Soruları ilgili panelistlere vereceğim. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. Bir sürü etkinliklerimiz. Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu. bu olmadı maalesef.Herkese merhaba. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. Buyurun Sayın Kadıoğlu. Gönül isterdi ki. Tabii. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Doğrudur. tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. . ancak. Soru ve katkı karışımı. her ilde bunun çalışmasını yapalım. birlikte götürebilelim.

düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. uygulanması. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . Bizim bunu da görmemiz lazım. 648 sayılı kararname. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. yapıların projelendirilmesi. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi. bu bile rekabet ortamını. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. kendi şubelerinde.1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. “Mimar ve mühendislik hizmetleri.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bunun yanında. örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. güvenli yapılaşmanın sağlanması. Bu hususta. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir. Bunun. Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması. yürüyen sayısını artırmamız. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum. TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. bu rekabet ve tanınırlık altında. Onun için.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. Tabii. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. dolayısıyla sömürü ortamının. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. örgütü amaçları doğrultusunda.

Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Üye de özne olacak. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir. Salondan . bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. Mustafa KADIOĞLU. Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. Her yasa. ama çağrı metnine baktığımız zaman. Buyurun Aydın bey.1200. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir. Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim. “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. Dikkati buraya çekmeye çalıştım. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum. bunu planlaması gerekir. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. denetim maliyetlerinin . Zannediyorum. sermayeye mi gider. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır. Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. güncel mi düşünür.Kenan Aydemir isimli arkadaş. Üyeyle birlik olma. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin.Bu da azalacak. Panel Yöneticisi .Teşekkür ederim. Bu sayı da azalacak. geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir. Rekabet. bugün iş yapan. Saygılar sunuyorum. “Yapı Denetim Sistemi. yönetişim. Dolayısıyla.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. örgüt de özne olacaktır. Aydın ULUS . Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor. Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir. o başka bir şey. Üyenin başını boş bırakırsanız. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir.

yapı denetimci arkadaşların.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş. vatandaşın. Devam edelim lütfen.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. Çünkü birçok arkadaşımız mail . “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak. denetçi ücretinin kesilerek. denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. ama zor. Müracaat dilekçesi ekinde. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor.5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak. Salondan .1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için. Salondan . Aydın ULUS . Panel Yöneticisi . Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere. oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş. Bunun yerine. dolayısıyla yaptığımız iş aynı. Şifre. İstanbul'da 5 bin denetçi var. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak. Böyle bir şey olabilir mi. sorunun yanıtı doyurucu değilse. Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum. Yasal engel var şu anda.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili. Öyle bir yasa yok bir defa. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek.Şeref bey.Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir. olabilir. 5 bin de kontrol elemanı var. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de. “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS . daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim.Şöyle yapılamaz mı: Mesela. inşaat keşif tutarının yüzde 1.

Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. . Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. bununla ilgili değerlendirme yapmak için. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. Problemli olduğunu sanmıyorum. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. Tabii. İkinci soru.tr. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş. yeni planlama birimleri oluşturuldu.gov. Ertuğrul Diktaş. Sistem. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor. Yunus Şenocak. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. yasal yollara başvuracaksınız. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. Mustafa Özçetin. Benim konum değil. yeni daire başkanlıkları. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. Ceza verilen maddede. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok. Evet. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş. “Ceza alan denetçi mühendis. Kadir Şahin. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. yeni genel müdürlükler.

Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS .Müfettişler. inşaat mühendisi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 Salondan . elektrik mühendisi. elektrik. Panel Yöneticisi . bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor. inşaat. Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda.Merhaba arkadaşlar. müfettişler değil.Buyurun.O zaman tazminat davası açarsınız. ama yine de hâlâ ceza veriliyor. eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse.Ruhsatı da veren yine belediye. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum.Bununla ilgili en son tebliğlerle.Bu tebliğiyle. Salondan . Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim. bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara . mimar. o inşaatla ilgili bütün mühendisleri.6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan .O ayrı bir şey. Aydın ULUS. cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor. Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi). tazminat davası da kazandım. Aydın ULUS .Şubat ayında çıkan tebliğde. Salondan . Aydın ULUS . Salondan . 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda.Bu arada. “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. ifadeyi savcı alıyor. mimar. makine. makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda. Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS .Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben. savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak. bakanlık. Salondan .

sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. O binaya gitmedim. gidip görmüyor. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. çoğu zaman. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak. sorumluluğu var. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. ‘Ara sıra gel. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. kimin gerçekten ne kadar suçu. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir. Onur Kurulu olarak biz. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. binanın yüksekliği 30. şirketle beraber cezalandırılıyordu. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş.5 metre olmuş. Projenin ısı yükü artar. görmedim. bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre. 9. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. Savunmaya çağırdığımız zaman da. imza at’ filan dedi. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. soruşturmaya uğradıklarını. binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş. Hatta maalesef. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. çıkmalar olmuşsa. sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. 9-10 kat çıkmış. Biz kendi adımıza oturup düşündük.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. kazan kapasitesi artar. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. radyatörün dilimi artar vesaire. meslektaşımıza da. Örneğin. Eğer . ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. emsal 4 kat uygulanmış. kata. iğneyi kendimize batırmamız lazım. kata gelene kadar denetim neredeydi. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda. bu nedenle yapının durdurulduğunu. 10.

araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. Burada esas önemli olan. biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. İmzasının sahte olduğunu. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. Panel Yöneticisi . savunma istiyoruz. Anladığım kadarıyla. haksızlık oluşturuyor. Şu andaki mevzuat bu. “Böyle bir işlem var. bilgilenmiş oluyoruz. Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor. . kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. Sizin yapacağınız şey. fark etmiyordur zaten. “Bu binada bir yanlış var. Teşekkür ederim. ama öyle ya da böyle. Sonuçta. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar. yasaklanıyorlar. bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. Size pat diye bir ceza geliyor.Teşekkür ederiz. Gitmiyorsa. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. Kat çıkılmış olsa bile. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. aslında bunlar çok önceden. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. biz gerek görmesek dahi. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. süreç işliyor. tabii ki yeterli değil bu. Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir. Biz de işin içindeyiz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler.

Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok.Aydın beye teşekkür ediyoruz. Tekin SARAÇOĞLU . Hepimiz meslektaşız. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı. Dışarıdan misal alırken. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. çok abartılı bir ifadedir. Panel Yöneticisi . teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır. Diyelim ki. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum. “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. Sorulara geçmeden önce. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. Soru sayısının çokluğu bakımından. Buradaki sorulara bakıyorum da. Konu saptırılmasın. yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . Bu. Aydın ULUS.Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar. Bunu orada bizzat duydum. Doğru. Panel Yöneticisi . bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek. Başka da çaremiz yok. bu ikisi benzetiliyor. Bu tartışıldı. birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor.Değerli arkadaşlar. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık. Mimarlık hizmeti. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece.Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. ama zaman kalmamıştı. Yasadan dolayı. zorumuza gidiyor. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . “Mimarlar her şeyi yönlendirir. “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi. başka yolu yok. Şu andaki durum bu.Yeni tebliğde. Bir şey karıştırılıyor. müteahhidi bile seçerler” deniliyor. Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. mahkemeden celp geliyor.

şirketler fazla bir şey yapamaz. Sayın Bakanın da talimatları vardır. Değerli arkadaşlar. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. “Müteahhitle. Biz. Tekin SARAÇOĞLU . Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. Dernek. Orada da denetçi hatası var demek ki. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. bahane de olamaz. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. Yeni kanun hükmünde kararnamede. onu bilemiyorum. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. şimdi de karşı değiliz. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. pazarlığı kaldıralım. Karar mercii orası tabii. yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. 10 yılı aşmıştır. bunlara çok itiraz . O zaman. eksik tespit etti. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir. Olabilir. görevinizi bırakırsınız. Biz. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. Bu çalışmalar uzadı tabii. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. Bu bir ihtilaf konusu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Salondan . ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular. Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. çok uzadı. öyle bir şey de oluşamaz. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Tabii ki çok gecikme var. işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. Bilhassa sisteme güvence getirir. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir. “Ben de aynı kanaatteyim.Görevden atarlar. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. 10 maddelik bir şey. elimizde olan bir şey değil. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar. Tahmin ediyoruz. ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren. Ama bu çalışma ne zaman olur.Bakarsınız ki sapma var denetimde. hâlâ tartışıyoruz. bu konuda çok çalışma yaptı. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. yine bildiriminizde bulunursunuz. Bu. Kim mani olabilir buna. ama Sayın Bakan. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. bildiriyor. Projelerde hata var. kimse mani olamaz.

kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. Meclise sunduk. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. işler ortada kalıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. İncelemede. kapatın. Onlarla da görüşüyoruz. Adam da haklı. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. Bu. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. Onlar açısından da büyük haksızlık. onların cezası ağır olacak. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. hem maddi cezası ağır olacak. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. Ben. İş ortada kalıyor. Yasanın düzelmesi lazım. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. yani firmaları kapatılacak. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla. Hazırladık. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa. sıra da geldi. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. Yasa böyle. en başta da tabii TOKİ gelip. görüşülmedi. Başka bir şey yapamam” diyor. Bu da doğrudur. sisteme katılacak. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. Şimdi. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. Firmalar çok basit nedenlerle. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. Gözden kaçmış basit ihmalden. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. Teknik müşavirler de bu sistemin . inanın. “Yasa bu. ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. bekliyor. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz. Hem idari cezası.

doğrudur.1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor. O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. işleri de çok fazla. şimdi daha zor hale gelecek. Tekin SARAÇOĞLU . Yani yarıya düşmesi de yetmedi. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. Şimdi.Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu. Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. Tabii. . Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor. Böyle bir talebimiz var. aldığı para kadar fatura kesip. mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. Ücret aşağı düşmesine rağmen. Salondan . firmaları sınıflandıracağız diyorlar. Havuz sistemi kurulduğu zaman.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır. “Ücret düştü” deniyor. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. Tekin SARAÇOĞLU. Nedense. yani maalesef böyle. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. sorunların temelini oluşturan. Biz bu hale getirdik. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi. çünkü zaten tenzilat yapıyordu. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar. daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. Salondan . firmalar yüksek tenzilata girdiler. İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. ama artırılmıyor. Bu yeni düzenlemeyle beraber. 10 milyarlık iş 3 milyara.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ayrıca. bilhassa avantajlı duruma gelecek. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya. Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. üst gruptakiler kamu binaları. Havuz sisteminden söz etmiştim. Sorun. yüzde 1 belediyeye. Büyük işler de az çıktığı için. Onlar zaten sıkıntılıydı. Tabii. yarı yarıya düştü.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. büyük projelerde. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır.

Büyük projeleri çok etkilemiyor da. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. ceza verilse bile hukuksal yollardır. Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa. Mimar fazla para almıyor ki. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş. ama daha altına inmeyin” diyor. piyasa şartlarına bağlı. makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar.Katlanmaz. Yani kalmadı.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU.O. gelirleri de o kadar artar. “Mimari uygulamada aykırılıklar. Biz.3 katı demedim.5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş. . Bunların da yolu. Kemal BALPINARLI . bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar. Bu durumda dava kazanan mühendisler var.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1.Arkadaşlar bunları not alsınlar. Daha fazlasını alabilirseniz alın. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor. Salondan . Kemal BALPINARLI . Yüzde 1. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz. 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi .5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım.2 sene geçiyor. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde.5 taban ücrettir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . Tekin SARAÇOĞLU . küçük projeleri yüzde yüz etkiler. Tekin SARAÇOĞLU . bu yüzde 1. “Hizmet bedelinin yüzde 1. Yalnız.Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o. yani bir günde sonuçlanmıyor. sorumluluktan kurtulabilir.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. belediyeler için yüzde 1 kesinti. Tekin SARAÇOĞLU. orada da kalmadı. Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa.Sorulara geçeyim. Orada ayrıca iki kesinti geldi. Tekin SARAÇOĞLU.Metin bey.5 oran da minimum taban puandır. Kontenjanı 3 kat artarsa. yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa. Salondan . daha sonra kürsüde dile getirsinler.

Tekin SARAÇOĞLU.Teşekkür ederiz.Evet.Bu konular dile getiriliyor. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna. Bana sorulan sorular bu kadar. Bakırköy’e bakalım. Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor. ama müdahale edilemiyor. sisteme sigorta sisteminin konulması lazım.Yani yüzde 1. Panel Yöneticisi . ama maalesef. Tekin SARAÇOĞLU. Sigorta sisteminin olması gerekir. Bu. Bunun çaresi de havuzdur. şirketi de kapatmışlar zaten. Bunlar da belli.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . ama bunlar hiç dile getirilmiyor. ciddi bir sorun. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok. bunu biliyoruz.Ama bu konu hiç dile getirilmedi. yerine gelen yasada kaldırıldı bu.5’in yüzde 3’ü kesiliyor. Bakın. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. Bir arkadaşımız. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. çünkü firma da çekilmiş aradan. 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller. o iptal edildi. Buna hiç değinmediniz. Marmara Forum’a bakalım. . bunları kim yapıyor. istedikleri yere yönlendiriyorlar . Belediyeye bildirmek gerekir. Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey.Bu konular biliniyor. onu bilmiyorum. Sigorta zaruridir. Havuzu getirmek istiyorlar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Kemal BALPINARLI . Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi. bakalım. Bunun çözümü de havuzdur. Onu da sormuştum.Bir yapı denetim firması. Tekin SARAÇOĞLU . başka firma görünüyor. Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş. Kemal BALPINARLI . belli. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu. Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde. Kemal BALPINARLI .Ama dile de getirilmiyor. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz.

hiç kimse de ona mani olamaz. Bunu görmek istemeyince.Önce firma bazında bakmak lazım. Kemal BALPINARLI . Panel Yöneticisi . ama bizim yaptırım gücümüz yoktur.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU .Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz. Tekin SARAÇOĞLU . Salondan . bunlardan bahsediyoruz. Tekin SARAÇOĞLU . teknik personelin sigortasını görmezse. Tekin SARAÇOĞLU.Aynı ofis üçe bölünmüş. Buyurun.Özür dilerim. “Denetlediği zaman. Tekin SARAÇOĞLU . asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU .Yasal kayıtları çok farklı. görülmüyor.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar. onu görmemişim. Kemal BALPINARLI . ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek. Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. Salondan . Kemal BALPINARLI .Herkesin kişisel müracaat hakkı var.Ben bunu yaptım zaten.Konsorsiyum da olsa. Bunun yolunu açan benim.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması.Aynı telefon kullanılıyor. Panel Yöneticisi . Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor. ilişki kurulamıyor. doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor. Kemal BALPINARLI . birinde yapı denetim firması. Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler. . birinde proje firması. daha önce böyle bir uygulama yoktu. yönetmelik de hazırlanıyor. Bu konuda bir madde var. Bunlarla ilgili çalışmalar var. birinde inşaat firması. eksik görürse. proje departmanının yanında. denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar. Bu konuların hepsi yaşandı.Teşekkür ederiz Tekin bey. Rutin denetimleri var bakanlığın.Ben teşekkür ederim. organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var.

ama “Maaşıma ek olsun. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette. sonuçları da yanlış olur. meslek insanlarının kendilerini denetliyor. bunu denetliyor. Kimse bundan alınmasın. bu onların en verimli oldukları dönem. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. Ben. Sayın Saraçoğlu diyor ki. eğer bir sistem yanlışsa. Biz. çalışmıyorlar mı. Cemal GÖKÇE. Gitsem de olur.” Doğru söylüyor. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır.Buyurun Cemal bey. Sistem doğru kurulamadığı sürece. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. tekrar merhaba. diğer taraftan da. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . belgeli olayım. kişisel davranma bir etik konusudur. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi. Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada . Hiç itirazım yok. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak. Kendisi de bir meslek insanıdır. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. işin detayları üzerinde fazla durmadık. Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok. “Yapı denetim sistemi. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bu çerçevede. Yani burada. Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı. onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor. meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. onların sicillerini tutuyor. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil.Değerli arkadaşlarım. “Odaların denetimine karşı değiliz. Bunu bilmek başka bir şey.

sigortasız olacak. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz. onun sonuçları da yanlış olacaktır. bu kadar açık. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse. Unvanı profesör olmuş. doçent olmuş. Birincisi budur . ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. Meslek insanlarına. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. Biz. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir. meslek odasından belge almadıkça. bunun önemi yok. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. ama projeyi denetleyemez. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. bir projenin denetimine imza atamaz. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu. Amerika'da bir profesör. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. Örneğin.proje yanlışsa. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. beton düşük olacak.. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. meslek odalarını. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. böyle olacaktı zaten. emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız..

“Bir yasa . Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir.yanlış değildi. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. ama sonuçları yanlış oldu. Bu noktada. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. sonuçları bakımından. O zaman. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. hayretler içerisinde kalıyorum. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde. kamu adına denetimi tanımlayalım. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. Bir şantiye şefi. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz. şantiye şefliğidir. akşam işten ayrılacaksın. Oğuz Gündoğdu söyledi. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. Oğuz da dahil olmak üzere. Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. biliyor musunuz. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. yani o şûranın sonucudur. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. Biz kamu adına denetim yapıyoruz. Burada ne var. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor. Ben eminim. doğrudur. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. başkaları da bizimle oynar. Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız. 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı.1 Ekim 2011 İkincisi de. şantiye şefi. Bu noktada.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bu da değiştirilmelidir. Elbette itirazım yok. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. Bir birliktelik sağlayamadık. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul.

asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. Elbette. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. ne tok oluruz. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. Gelişmiş olan kafa. TOKİ kendi açısından bakıyor. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. Böyle olunca. bir bakanlığın. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. Dolayısıyla. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. . her bakanlığın. bakanlığa gönderildi. Çocuklarımızdan vazgeçtik. kendi alanımızla ilgili. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. gelişmiş olan ülke. TMMOB çok önemli bir örgüttür. Bunun değiştirilmesi lazım. Nüfusumuz giderek artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. Yıllardır değiştiremedik. her belediyenin. C20 kullanmayın. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. C20. ama Deprem Yönetmeliğine göre. Sözlerimin başında. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. o başka bir şey. Biz diyoruz ki. Bunun üzerine. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. Çünkü bu saatten sonra biz. Ben. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. Teşekkür ediyorum. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. kullandığın beton ise. ne aç kalırız. Saygılar sunuyorum. Diplomamızı almışız. Biz. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. bu birikimden yararlanır. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. ancak arkasından bir şey çıkmadı. yeterince gelişmemiş. bu bize zor geliyor. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. insan düzeyinde. C20’yi doğru bulmuyoruz. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin.

Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. salondan birçok arkadaşımız. Hal böyleyken.Cemal beye teşekkür ederiz. . Sizlerin de bildiği gibi. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. Oysa 1999’dan önce de. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. Maalesef. Bu. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. yasaya göre. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. birincisi. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için. O nedenle. bu. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için. düzeltilmesi gereken konular var. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı. denetçiler. Buyurun Bülend hanım. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları. yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. Bunun içindir ki. 4’lü TUS dediğimiz. ancak. “O konuya değinilmedi. yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. Aslında tabii ki. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi. Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte.Bizler panelist olarak davet edildik. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. Bülend CEYLAN. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi .

köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. Ben. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. “Ben. Bunu dile getirdiğiniz zaman. biliyor musunuz. sömürü düzeniyle. burada söylemem doğru olmaz. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. brüt 2 bin 69 liradır bu. “Denetçi olarak gidin. bayılır kalırım burada. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür. Gayet iyi biliyorum. hayır. o yüzde 3 maliyet varsa. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için. hepinizin de bildiği gibi. bana 100 kilo yük yüklerseniz. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum. para kazanamıyorlar. yapı denetçileri için. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. Ne yazık ki. o bile yetmiyor arkadaşlar. İkinci konu. şikâyet edin” deniliyor. Başka bir deyişle. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman. Doğru . Bu değerler azami değerlerdir. Böyle olmasına rağmen. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. yapı denetim kuruluşu. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. bu kadar metrekareyi üstlenemem. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. Yanlış bilmiyorsam. kota var. Bunun arkasında yatan nedir. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. Örneğin. mal sahibi. bordroları. Bir telefonla.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. bana olan maliyeti artar” diye.

4 disiplin için de geçerli. bu alan. Siz neden indirim yaptınız. yasayı bilmeyen. inşaatı da ona göre yaparız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz.” Yani piyasada iki proje var. ruhsat projesi. Yapı Denetim Yasasının 8. Burada tadilat projesi verilmesi lazım. hiç yorulmayacaksın. Burada. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. inşaata başlayalım. ama inanın ki. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa. bildirsin” diyoruz. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir. Denetçinin. “Neden bakanlık yüzde 1. Sadece arada bir gelir imza atarsın. Yapı. “Bak arkadaş. Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. siz neden işi doğru yapmadınız. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. . her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak.” diyorlar. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi. başka yapacağın hiçbir şey yok. uygulama projesi. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. Ne yazık ki. eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller. ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. müracaat etsin. Onur kuruluna gelen dosyalar var. bunun mutlaka elektrik projesine de. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. mekanik projeye de.yapı iznimizi alalım. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. “Denetçi gitsin. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. Maddesi. statik projeye de olumsuz yansımaları var. ama inşaatlarda.1 Ekim 2011 bulmuyorum. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. Bunun. ilgili idareye bildirip. ama bugün. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. her şeyine sahip olarak.

ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. Burada konulması gereken birinci şart. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. onu denetlemek. Bizde. 2012’de. kurala herkes uyuyor mu. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır. projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. Çıkarılan bir yasa gereği. planı incelemeden. Bir başka soru. ikincisi. uymuyor mu. Burada benim tavsiyem. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor. “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. İsmail Erol Önder. Bu işyeri teslim tutanağında. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var.” diyor. kuralı doğru koymak. Geçim sıkıntısı içinde olan. inşaata başladığımız zaman. şantiye şefi. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. yapı denetim konusunda. o yapı için atanmış denetçiler. Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir. yapı denetim kuruluşu sahibi. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş. sorusunda. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. işveren. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. olmalıdır. herkes bir araya geliyor. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız. hem birbirleriyle . bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor. yapı denetim kuruluşlarının. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. müteahhit.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. Biliyorsunuz. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. imza atmak zorunda kalıyorlar. birincisi.

Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir. ister makine mühendisi olun. yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının. izleyiciler de anladı. sorumlusu sizsiniz. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. istenilen beton kalitesini veriyor. Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları. o da denetlemektir. Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz. inşaat mühendisi olun. bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir. ne istediklerini net söylemeleri lazım. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. “Size bildirimimi yaptım. Bülend CEYLAN .Ben de anladım. Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi .1 Ekim 2011 tanışıyor. Tekin SARAÇOĞLU. Sayın Gökçe. Bülend CEYLAN. C35 gibi. Sayın Gökçe çok iyi bilirler. evet. Burada bu tedbiri almadınız. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. C20.Sayın Başkan. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. ister mimar. Dolayısıyla. Bununla ilgili raporlar var. Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. C25. beton kalitesinden bahsettiler. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz. Hayır efendim. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. yapı denetim de işverenden parasını . Bence. 81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor.Bir şey hatırlatmak istiyorum. C30. İki sistem de işverenden parasını almaktadır. o kalite çimento. Saygılar sunuyorum. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız. ister elektrik mühendisi. Aksi takdirde. bu da denetlemektir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .

ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı. Sunucu . Forum Yöneticisi olarak. Son oturumumuza geçeceğiz. ödemiyor zaten. Ben. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz. Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz. gayet bilinçli ve bilerek söyledim. Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu. Tekin SARAÇOĞLU . Ona rağmen.Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. belediye üzerinden almaktadır. uygulama budur. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. Belediye bir yanlış görürse. Birkaç soru daha var. Panel Yöneticisi .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır. .Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. parayı da ödemez. ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım.Belediye bir kamu kuruluşudur. kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir. ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey. Burada yanlış yorumlar yapılmasın. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz.

Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz. Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız. Tesisat kongrelerinde. ama eğer sayı azsa da. hepiniz hoş geldiniz. Bu arada. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Meftun GÜRDALLAR. bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). Bunun ötesinde. ama tabii.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. şimdiye kadar panelistler konuştu. Dolayısıyla. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda.Değerli arkadaşlar. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. kürsüde. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum. Tesisat sektöründe çalışıyorum. Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim.Makine mühendisiyim. son zamanlarda . hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. sizler sordunuz. Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. bu görüşlerini paylaşacaklar. Buyurun. Forumumuzun standardı gereği.

yasayla düzenlenmesi gereken.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. parayı oraya bağladığı zaman. kompleks midir. bir yeri gözüne kestirip. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı. Tabii. 1 sene oturun. bunun hesaplarını ince ince yapın. geçmişte elle yapılan çizimler yerine. o programları da kendimiz üretmediğimiz için. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. “6 ay. rezidans mıdır. bir yatırımcı bir araziyi. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. Bu binanın özelliği nedir. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. ama tabii. onu mülkiyetine geçirip. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor. şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı. Dolayısıyla. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda. Salondan . ikinci gün hemen maketini. . Kendini bu kadar yetkili. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz. bunu pazarlamaya çalışıyor.Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. içinde sinema mı var. hastane midir. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. alışveriş merkezi midir. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. hiç kimse bir tasarım bürosuna. bu hızlanmaya paralel olarak. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. farklı dizayn kriterleri var.

inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. bizde çare . Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. yerel yönetime gidiyorsunuz. Bu kapsamda olmak üzere. bu örneği veren arkadaşlar. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir. hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. ilgili kuruma verilen taahhütname. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz. İmar Kanunu engeli olduğu. Genel çerçeve. şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. 3 yıl sürüyor. buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz. siz de “Evet. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye. bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz. Onlar size buranın planını veriyorlar. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. ham proje. onların size sunduğu çerçeve. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor. ‘Evet. ‘Buraya şöyle. Tabii. kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. Bina 2 yıl sürüyor. Siz de bu şartları gözden geçirip. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. ama bitmiş projeyi. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede. proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Buranın imar durumu nedir.

kaç kişi vardı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. bunu verirken. yapacak vakti yok üyemizin. “Mühendislerin. görmedim” şeklinde oluyor. “Bu imza benim değil. hani bunun doğalgazı. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. gerçekleri yapabileceğimiz. o binaya gitmedim. Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. başka bir şey geçiyor. üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. yok. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Birçok meslektaşımız. o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. ona uygun bir proje veriyoruz. Mesleğimiz bunları hak etmiyor. Bu sefer. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. bunu kimse bilemez bile. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. denk değil. Yarın bir deprem olsa. hani bunun yangın tesisatı. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. Ben. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı. Hani bunun kliması. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. ek gelir kapısı diye baktığı. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. içinde kaç koltuk vardı. Lütfen. Mühendislerin. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor. Tabii. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. Açıp bakın belediyedeki projelerine. Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. . meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. Biraz önce de bahsettiğim gibi.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

“İşte proje. kablo bacası. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. işte ölçü. boş borular. ben geldim” desem. . Rusya öyle. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. Google’dan denetlersek çok kolay. “Gardaş. yapsın. Senden şunları şunları istiyorum. 5 katlı. Adana usulü selam versem. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. bizim birtakım tutanaklarımız var. noterden taahhütname vermek zorundadır. kablolar vesaire. bizim Türkiye böyle. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. Dolayısıyla suçlusun. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. Bunları yapmamız gerekiyor. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. “20’ye 30. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. zemin ve 3 kat. bana sorular soruyor. biliyor musun? Ama projede yok. Ben yapı denetime girmeden önce. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. bod rum. Amerikalı kardeşimiz. Amerika'da böyle. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var. işte temel topraklaması. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. Bu delik bu projede yok. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. Danıştay 6. Tekniker kardeşler geldi. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. Buraya gelmeden önce. Bu arada. Evrakları da imzalarız. ilçe belediyemiz var. İnşaat birinci kata çıkmış. kontrol etsin” dedi. Ama bodrum katta bir delik var. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. 220 tane inşaatımız oluyor. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. “Mehmet Ali ağabey. Ben. onları yaparsan bu yeter. bunu niye yapmadın?” diyor. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır. 600 metrekare kadar bir şey. “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. sizinle de paylaşayım. sen de bunu ikaz etmedin. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi. Ama az önce söylediğim gibi. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. Bir de oralara gidip imza atıyoruz.

Oğuz GÜNDOĞDU . Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Yani benim namıma imza atıyorsa. Jeofizik. TUS’tan gelen bir alışkanlık. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. Böyle bir şey varsa. Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. Bu da bizim için önemli bir şey. hesabını ver” denilir. Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız. Bir afet kültürü. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. Mesela. Buyurun Oğuz hocam. Onun için. Forum Yöneticisi . Ama bunun hesabı sonunda sorulur. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var.Biz de teşekkür ederiz. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. Bir de şuna değinmeliyim. bunlar önemli meslekler. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. bir yere koyacaksınız. bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir. bir denetim kültüründen söz ettim. maddesi gereğince. Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. “12 yıl mesleği yaptım. denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. MÜDEK var.Akreditasyon diye bir şey var. Bu madde kalktı.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. dört imzadan biri o demekse. Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim. noterden taahhütname istenir. Bunu hatırlatayım istedim.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 2001 tarihli Yönetmeliğin 9. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı. Harita. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu. o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. Buna biraz üzülüyorum da aslında. hâlâ alışkanlık var herhalde. önce bir plan yapılması lazım. Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. oraya varmasından. Haydi gel. gidişinden. O duruma . Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. Jeoloji. Denetimin yapılmasından. Teşekkürler. ama kardeşlerim 2001’de duruyor. Binalar havada durmadığına göre. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp. bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan.

Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor. Onun için.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. Halkının yararına. Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. zaten onlar muhalefet yapıyor. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. “Efendim. Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. denetimcinin yerine. Yönetimde olanların. eleştirecektir elbette. örgütüyle. İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme. Ama bundan önce. ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir. Forum Yöneticisi . üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. Buyurun Mustafa bey. Üyeyle bütünleşmesi gerekir. yani o. Teşekkür ederim.Tekrar merhaba. Kişi çıkarıyla. bir meslek örgütüdür. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey. Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. Eksiğimiz yok mu. Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. Mustafa KADIOĞLU .” Bağımsız bir Türkiye için. 28 kişi öldüğü zaman. var. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar . Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek.Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz.

Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan. İstanbul'da .1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. onurlarını da yükseltir mi? Salondan . şirketlerin minhaları kaldırılacak. Bunun için. bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek. 10 tane şantiye. Bu şansları da iyi değerlendirerek. şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Ama bizim bildiğimiz. ama denetçinin minhası kalkmayacak. Salondan .120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da. hatta hizmet birimlerinden. 22 işgünü.Minhalar kalkacak. Tekin SARAÇOĞLU . arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. 100 bin metrekare. İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Forum Yöneticisi . Saygılar sunuyorum. Bana göre. doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir. Buyurun. 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. tek proje 50 bin metrekare. sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade.Ben. sorumluluğunu da alıyorlar. bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. Kemal BALPINARLI . önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır.İstanbul'da bazı projeler. karara dönüştükten sonra. Tekin SARAÇOĞLU . Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte. 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz. Bu.Bu çalışmaların içinde.

Ama ben elektrikçiyim. Biz çok yön veremiyoruz. bu binadan emekliyim. yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden. siz gitmeyin” dedi hoca. Teşekkür ederim.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. Salondan . Buyurun Sayın Başkan.göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben.Yok. Ankara toplantısında. Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız. öyle bir çalışma yok. Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi. Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş. Salondan . Tekin SARAÇOĞLU . Forum Yöneticisi . Erhan KARAÇAY. Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası. yok. Bizim elektrik . zaten kararname yazılmış. “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi. binaları kontrol ediyorduk. ancak. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. istediklerini çıkarıyorlar. “Yok. Salondan .Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman.Karşılıklı konuşmayalım. 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim.Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır. parmağı var.80 tane inşaat olsun.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır. Talepleri alıyorlar. Forum Yöneticisi . ama sonra öğrendik ki. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU.Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz. “Statikçi arkadaşları çağıralım. “Gitmiyorum.Ben bir şey demiyorum. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU.Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda.

Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. tüm canlıların yaşamı için. mimar. demir yerine” dedim. bir yapının denetlenmesinde. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. bu binaları bizim borular tutuyor. Sağ olun. Bugün bir etkinliği. siyasal iktidarların dikkatine sunup. yerbilimlerinden başlayarak. Forum Yöneticisi . bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. makine. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. . çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda. Bu sorumlulukla bir araya geldik. elektrik. planlanmasında. Beğenmeyebiliriz bu sistemi.1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. Elektrik borusu varsa. tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. var olun. ama bu sistemin insan yaşamı için.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .