TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

O.................. 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M................... İstanbul Şubesi Y....O. 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M.........................................D................................... İstanbul Şubesi) ......... 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y..D.... Şube Müdürlüğü) ......AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E...... Üyesi) .. Bşk............. 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E..K.10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y.D.. Başkanı) ........M...... 34 İsmail Öztürk (TMMOB E............ Y......... İstanbul Şubesi) .............. 9 PANEL ........................M............ 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M............... 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) ..O.......... Başkanı) .................................. İstanbul Şubesi) .....O....79 .. İstanbul Şubesi Y..............K..............................O.... Şube Müdürü) .......................................................M............................K........................... Kom..... Başkanı) ............O...........................M........ 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ.. 51 SORU – YANIT ............. İstanbul Şubesi Y.........O.......................M.....K......................... 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi).......) ......... 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y................................54 FORUM ............

.

Erhan KARAÇAY . Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz.Değerli arkadaşlar. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada. Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir . Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada. hoş geldiniz. kendilerine teşekkür ediyoruz. kendisinden özür diliyoruz. konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak. Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda. kendilerine teşekkür ediyoruz. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle.Sayın konuklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada.1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. değerli konuklar. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda.

. gerek elektrik mühendislerinin. Değerli arkadaşlar. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. 2005 yılından bu yana. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. Saygılar sunuyorum. Sunucu . Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. kamu kurumlarının değerli temsilcileri. değerli meslektaşlarım. EMO Yönetim Kurulu.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. iş arkadaşlarım. hem şubeler. Bu sorunların çözümü için. ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı. konuşmamı çok kısa tutacağım. mesai arkadaşlarım. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla.Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. sevgiyle selamlıyorum. tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için.Sayın konuklar. diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. ancak. Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Yapı denetim sisteminde çalışan. Cengiz GÖLTAŞ . Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla.

diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. Bu anlamda. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil. kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. Elektrik Mühendisleri Odası olarak. forum düzenlemeye devam ediyor. Bütün bu olumsuzlukların. Bugün Türkiye'de. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. Biz. maalesef. yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Çünkü yapı denetimi. Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını. mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. bu forumları düzenliyoruz. Ankara'da. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum.1 Ekim 2011 Bugün. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bugün. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız. Aslında sadece yapı denetimi değil. kongre. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. bilimi. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. En başta. İzmir’de. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. Elektrik Mühendisleri Odası. emeği geçen herkesi kutluyorum. başta İnşaat Mühendisleri Odası. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz. mühendisliğin gelişmesini. mühendislik faaliyetlerini. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. tekniği. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . panel. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde.

sınırlandırmak söz konusu değil. insanca yaşam taleplerini içeren. Bugün aslında önemli bir gün. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. yanlış uygulanmasından değil. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. Mühendislik hizmetlerinde. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. 8 Ekimde TMMOB. Ben. mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. Hepimizin hatırlayacağı gibi. Mesleğimizin gelişmesi için. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. üretimin. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. bu çalışmaların sürdürülmesi. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. Bu. sanayinin. KESK. Türkiye'nin demokratikleşmesi. Değerli katılımcılar. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . 1 Ekim. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. kalkınmanın olabilmesi. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da. geliştirilmesi için. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı. öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde.

gördük ki. az önce de ifade ettiğim gibi. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. TMMOB.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biz. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. TMMOB. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. Eğer o. 3 Şubat 2000 tarih. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu. Ancak. Değerli katılımcılar. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. yıllardır. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi. görevlerimizi yaptık. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. Biz. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. yapı denetim meselesi. Mimarlar Odası Başkanı. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. yeni bakanı. Şimdi. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben. O dönemin . yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. kamu eliyle yönetilmesine. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. Hazırlık sürecinin arkasından. yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. bu toplantıya katıldık.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. dört oda başkanı. bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. görevlerini yapmak istiyorsa. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor. Her şeye rağmen. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok.

Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde. mal . kararnameyi iptal etmişti. 127 ve 128. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. bu şirketler eliyle. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. 26 Haziran 2001 tarih. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. Değerli panelistler. bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor. Bu arada. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir. Bugün. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. Anayasanın 91. hem de maalesef. Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. can güvenliğini. kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. dönemin iktidarı. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi. siyasal iktidarın. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. kuralsızca. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır.

Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar.1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. iptale edilince. yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. yani kamu kurumlarıyla. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Bu süreç giderek devam ediyor. ilgili sendikalarla. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. artık aklın. . Başkan da söyledi. her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. saygıyla selamlıyor. Bu anlayışla. konunun bütün bileşenleriyle. herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle. Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. sağlık alanını. saygıyla selamlıyorum. geçmişte olduğu gibi. başarılar diliyorum. kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek.Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. bilimin ve teknolojinin gereği olarak. Eskiden. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. meslek örgütleriyle. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. Sunucu . Hüseyin YEŞİL .Herkese merhaba. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. TMMOB ve EMO. 601 değil. Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . hepinizi tekrar sevgiyle. 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için.

bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak. ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız. bakanın başkanlığında. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız. bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı.” Bu doğru değil. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz. bunun felsefesine karşıyız. paneller yapıyoruz. Yoksa bu toplantıları yapmayız. .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. Çünkü öyle bir madde var ki burada. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün düzenlemeleri. bu Hükümet. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz. çok daha üst düzeyde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. Bu yazımıza cevap verilmedi. bu davetiyede. şu kalabalığı görüyorum. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. Biz. Bunlar devam edecek. Dolayısıyla. bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar. binlerce üyemiz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak. Ama biz. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. özüne karşıyız. Bunların en büyük hedefi de. daha önce de. çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. Biz. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. Az önce başkan söyledi. Örneğin. bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. Evet. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. hükümetin bütün icraatlarına karşılar.

Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece. Kapımız herkese ardına kadar açık. bakan bey gelmemiş.Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz. başka bir programı varmış.1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle. ne gerekiyorsa. Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. değerli katılımcılar. Sunucu . Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. saygılarımı sunuyorum. Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. ama ne yazık ki. Çünkü kendisi bizi davet ediyordu. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz. bu toplantıya katılma gereği duyduk. elinizdeki olanakları heba etmemenizi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım. . başarılar diliyorum. Veysi KALKAN . o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. Sunucu . Ben. biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyor. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum. biraz birlik olmanızı. ister sorunların çözümü bazında. Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. Sizin sorunlarınızın. onu yapmaya hazırız. takip edeceğiz. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani sizden.Sayın Başkanım.

o yüzden. Zaten giriş konuşmamı. Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. özellikle 28 Eylüldeki. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz. Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum.Hepinize merhaba. Planlanan saati yarım saat aştık.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk. Hoş geldiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanının. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan. Türk Mühendis ve Mima r . Hüseyin ÖNDER .

bugün. Genel Müdürlüğümüzce. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. kontrol elemanı. Harita mühendisiyim. oradan da takip edebilirsiniz. ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz. Ben. Onun için. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında. Bu sizi ilgilendiren bir konu. Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta. sözü fazla uzatmadan. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. Buyurun. belki sizin haberiniz olmayabilir. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. O yüzden. onu da bir dipnot olarak geçeyim. Aydın ULUS . Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. Kontrol elemanı sayısı 5384. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. 58 bin küsur adet bina. ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Öncelikle. kısa kısa geçeceğim konuları. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi. Denetçi elemanı sayısı 5291. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı. Konuşmamı daha fazla uzatmadan. .

Bu şifreyle. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. eski yasadan farklı olarak. arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. kullanıcı hesabı olmayan denetçi. İstanbul dışında. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. Yani herkesin. onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. biraz ona bakalım. Üçüncü konu. maddeleri duruyor. Tabii. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27. Tabii. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. Bunun dışında. istenmiyor diye düşünülüyor. onlar kapsam dışı. kapsam değişti. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. Tabii. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. eminim. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. . 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Böyle bir uygulama da başlattık. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor. Mesela. Bu. bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. önce çok şikâyetler oluyordu. denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. Burada ilave olarak. bir de. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. İstanbul'u ilgilendirmeyen.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da.

değişikliklere tabi. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş.5’a çekildi. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. bir şeyler çıkarılıyor. Önceleri bütün yetkiler. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda. bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. Madde 28’deki. Oysa denetçi belgesi vizesi. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. En doğrusu neyse. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. Dediğim gibi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak. yani sürekli kendini geliştiriyor. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. Yapı denetim sistemi. eninde sonunda bulunacaktır. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu.1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi. Ancak “İl yapı denetim komisyonları. Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. başkanın şikâyet ettiği bir şey. yasasına bir şeyler ekleniyor. yaşayan bir süreç tabii. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. Sicillerin belli bir yerde tutulması. Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. Bu niye değiştirildi.

denetçi butonuna bastığınızda. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. Biliyorsunuz. burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Ayrıca. bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. Burada hedef. Mesela. Onun için. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi. Size verilecek kullanıcı adı. ne üzerindeki işleri biliyor. tüm kullanıcılara ulaşmak. kontrol elemanları butonları var. yapı denetim kuruluşları. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. bürokrasiyle uğraşarak değil de. ben. ne ismini. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. yapı denetim bölümünde. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. siz denetçisiniz diyelim. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. ilgili idareler. yeni şeyler ekleniyor. denetçiler. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır. Yani böyle bir bilgi kirliliği var. Çalıştığınız kurum veya . En önemlisi. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. yani orada gerekli tüm bilgiler var. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum.. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. aksayan kısımlar çıkarılıyor. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. Arkadaşlar. Kontrol elemanları için de keza öyle. Burada süre verilmemiş.. vize için gerekli evraklar. Bazı arkadaşlar. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde.

denetçiler kısmına. onu görebiliyorsunuz. o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz. genelgeler. İstatistikler var.1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. bu seminerle ilgili katılım günleri. Güncel duyurularda. yönetmelikler. günü gününe olmasa da. bunu görebiliyorsunuz.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum. Duyurular da çok önemli. hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. Salondan . İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının. Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. yönetmelikler. değişiklik içeren kanunlar. İstatistikler bölümünde. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız. ne kadarı düşmüş. Teşekkür ederim. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu. Salondan . Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. hepsi mevcut. Tabii. Bu sistemi kullanmaya çalışın. Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. YDK yönergeleri var. telefon numaralarını bulabilirsiniz.Kendi üstümüzdekini görmek için? . Hatta Resmi Gazete ilanları. hangi firmada çalışıyorsanız. Tüm bunları buradan. denetçiler. Burada güncel duyurular var. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . fazla ayrıntıya girmedim. kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. laboratuvar ilanları. Ayrıca. üzerinizde kaç metrekare iş varsa. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. YDK ilanları. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta. onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. kontrolörler kendi kısımlarına girip. İstifa etmişseniz. Mesela. sistemde yapılan değişiklikler.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. denetçi vardır. 10 yıldır bu süreç işliyor.Hayır. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım. inşaat yüksek mühendisiyim. canlı bir süreç olduğundan söz etti. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor. bu toplantıların. Yapı denetim sürecinin. son bilgilere göre. Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. Değerli katılımcılar. Türkiye genelindeki sayısı 8574. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. İstanbul ikametgâhı olup. Bundan sonra. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. hepinizi saygıyla Ben. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Panel Yöneticisi . bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere. Bu sistem içi bir uygulama. Elektrik mühendisleri olarak. neyi bilmediğimizi. bu canlı süreçte neyi bilip. Türkiye genelinde 3561. yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. Değerli arkadaşlarım. Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. Şimdi. Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. yaşayan.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz. Her toplantıya gelip. Buyurun.

1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. Mimarlar. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu. Değerli arkadaşlar.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. Ancak. Dolayısıyla. hadi 10 yıl diyelim. o yasa çıkarılamadı. mühendisliğin esas görevlerinden. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. Mecliste. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. Sonuç olarak. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. 11 yıl sürmüştür. İşlerin boyutlarına göre. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. iyileştirilmesi beklenirken. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek. tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu arada bizim tespitlerimizle. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. burada da esas olarak. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. esas sistem oluşturulur. size tarihleriyle verildi. yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. bu pilot uygulama. Ancak. Az önce denetçilerin sayısını söyledim. baktığımız zaman. Makine mühendisleri. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi. temeldeki sorunlar değiştirilemedi. unsurlarından biri haline geldi. Ancak. bu iş. zorluklarına göre bir . Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor. çünkü bu ancak yasayla mümkün.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ancak. maalesef. Kısacası. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. Türkiye genelinde 4828. Pilot uygulamayla.

meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. bunların giderilmemesine. ancak. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. Bakın arkadaşlar. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. özellikle kaçak yapılaşmanın. Bunu hepimiz biliyoruz. Demir. Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır. 19 ilde bu uygulanmıştır. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. Bunu biz çok duyurduk. yani müteahhidin. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. Değerli arkadaşlar. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği. ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa. Çok fazla yetkisi yoktur. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. “Yapı denetim başarısız” diye. Böyle bir ilde. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. Bu duruma bir son verilmiş. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı. ruhsat alınırken. kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. yetkileri o kadar yoktur. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. bu konuda itirazsız. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye . Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. Türkiye gibi. İstanbul gibi.” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. bakanlığa da duyurduk. sağlanmıştır. beton gibi bu malzemeler.

Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. Onun dışında. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. Sayın Bakan gündüz gelmedi. kusurlar nedeniyle verilmiş.1 Ekim 2011 başlayınca.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ma alesef. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. çok kısaca. Yapı denetim. Bana verilen süre azaldığı için. binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. baca. balkon kapatmalar için ceza aldı. balkon kapatma gibi. bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. bunu kolay kolay bitiremezsiniz. ceza maddelerinin . kendisiyle bir saat kadar görüştük. yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. insanların bina içindeki basit kapı. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. sistemin düzeltileceğini. konuşmamı tamamlamak istiyorum. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var. başarısız olduğu söyleniyor. birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. Tabii. sığınak falan gibi. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. binalarda kapı. o alelacele çıkarılmış yasada. baştan söylediğim gibi. pencere. Bakıyorsunuz. basit nedenlerle. gittik. O toplantılarda ben de bulundum. ama cezalar duruyor. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. 1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. Yapı denetim konusu.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Sizin de bildiğiniz gibi. farklı ortamlarda tartışıyoruz. meslek örgütlerimiz. Bu konuda detaylar. yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum.Sayın Başkan. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor. Panel Yöneticisi . Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. bu konuları sürekli görüşüyoruz. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi. değerli konuklar. bu paneli düzenlemesinden ötürü. Buyurun. Teşekkür ederim. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde. yapı denetim konusunu önemseyerek. Bülend CEYLAN . . Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Madde gereğince. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim.

sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. bildiğiniz gibi. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin.1 Ekim 2011 Ben. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. daimi veya geçici. Denetim. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin. yürürlükteki mevzuata.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biliyorsunuz. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür. Peki. her iş dalında. yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. ilgili şartnamelere. imalatının. karada veya suda. karada veya suda. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. ilgili şartnamelere. Çocuklarımızı denetliyoruz. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. değişiklik ve tamirlerini içine alan. meslek alanımızda. bu konulardan ziyade. okulda. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı. Denetimden amaç. her alanda var. sadece yapıda değil. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler. diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada dikkat ederseniz. üretimin. nihai ürünün en az hatayla. değişiklik ve tamirlerini içine alan. sabit ve hareketli tesisleridir. yapımcıların buradaki amacı. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. yürürlükteki mevzuata. ailede. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. Çünkü yapan kişi. Yapı denetim de. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. daimi veya geçici. Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. Yapı denetim kavramına girerek. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler . buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. hatta denetlemeye devam ediyorlar.

5 maddesi. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. Ö. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. Biliyorsunuz. eski çağlardan günümüze kadar devletler. gerek yapımcı. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. Rönesans’la birlikte. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. Onun içindir ki. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. gerekse bu konuda yetkili. İtalya’da. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. . 18. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. Bir binanın sahiplerinin. bizim en önemsediğimiz konu. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. onların can ve mal varlıklarını korumaktır. Roma İmparatorluğunda. gerek kullanıcı. Hammurabi Kanunlarının. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır.

burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir. doğal malzemeler dışında. bazı yıkımlara da uğramıştır. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. yüzyılda gerçekleşmiştir. Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra. Bu dönemde . Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. Toplumsal kavramların gelişmesi 20. Almanya. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. 19. Anayasa Mahkemesi. yurttaşın mülk edinme hakkı. birçok ülke. bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır. Onu da anımsatmak isterim. bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur. ISO14000’lerin devreye girmesi. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. Bu anlamda. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. Fransa. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. ISO9000’lerin. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. Sanayileşmiş ülkelerde. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur. yüzyılda.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biliyorsunuz. doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen. Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz. başta İngiltere. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir.

Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir. İngiltere’de yapı denetimi. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. İngiltere. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. tünel. sanayi tesisi. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. Ayrıca. Ulusal Konut Yapı Konseyi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. . Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. sanayi temsilcileri. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. stadyum. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir. kural olarak. projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. tüketici örgütleri. Ayrıntılara girmiyorum. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. Bu konsey. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. yerel yönetimler. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır.

işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. yapı denetim firmaları. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. . elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. taşeronlar. Sizlerin de bildiği gibi. yani inşaat mühendisleri. uygulamayı yapar. mimari projelerin hazırlanması. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. Mimarlar. Fransa’daki mülkiyet haklarının. projelerini geliştirir. belediyeler. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre. makine. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. Mimar. tasarımcı inşaat mühendisleri. işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. tasarımıyla birlikte. alt ve üstyapı. Fransa’da. pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. tasarımını hayata geçirme. yapılaştırma aşamasında. ilgili disiplinler. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. yükleniciler ve mühendisler. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. ç evre düzeni.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. inşaat sırasında mesleki kontrolü. Japonya’daki sistem de budur. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir. Aynı zamanda. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. imar. Ancak. yapı izni alma zorunluluğu. makine mühendisleri. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. kendi iş kapsamında olmak üzere. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar.

mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Bu çerçevede. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de. Tabii. İnşaat Mühendisleri Odası adına. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da. teşekkür ediyorum. yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır. Dördüncü konuşmacımız.Değerli meslektaşlarım. Konunun önemi çerçevesinde. Buyurun Sayın Gökçe.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. Yapı denetimi. yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz. . Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. çok konuşuldu. Bu. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı. Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır. bizdeki gibi. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar. aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. biz. son derece önemli bir toplantı. Panel Yöneticisi . ama bu konudaki tek şart. daha kapsamlı bir toplantı olacak. Cemal GÖKÇE . bir işi. Saygılar sunuyor. herkes yüklenicilik yapabiliyor. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek.

üniversite binalarımız. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. 90 kişi öldü. . okullarımız. Biliyorsunuz. hastanelerimiz. yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. yıkılmışlar. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. endüstri yapıları. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. Böyle baktığımız zaman da. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. sadece İzmir’de. Bu çerçevede. yıkılması değil. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar. Dolayısıyla. yapı denetimi. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok. Ama biz. kendi kendilerine de yıkılıyorlar. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. güvenli. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir. mevcut deprem yönetmelikleri. ne kadar yapı varsa.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım. bilmem kaç kişi öldü. Değerli meslektaşlarım. yapmış olduğumuz çalışmalar. binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. C20’yi bile yetersiz bulurken. İnşaat Mühendisleri Odası olarak. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. sorunun bir mühendislik. “Depremler olacak. gerçekten sağlıklı. 1998 yılında. yıkılmaması mucize. 7 kişi öldü. dayanıklı. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. hastaneler. Ama görüyorsunuz ki. Sadece “Deprem olacak. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. sadece. bu yapıların yıkılmaması mucize. Ama ne yazık ki.

ilkokullardan. ortaokullardan ve liseden başlayan. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. dünyada tarih. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. Çünkü mühendislik eğitimi. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. yapım evresinde. Değerli meslektaşlarım. Mühendisin üretim anlayışında. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. . kazanın dışında değerlendiriyor. anaokullarından. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. Dolayısıyla. mühendislik etiğine. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. meslek insanları olarak. toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. can ve mal kayıplarına neden olabilir. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. ekonomik bir tasarım. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. biz. mesleki ve etik sorumluluk. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. günümüz eğitiminde. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. mühendisler. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. çevre şartlarına uyumluluk. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı. Mühendisliğe. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. güvenlik ilkesine uymak. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. elektrik mühendisliği alanı. etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor. Günümüz dünyasında. Dolayısıyla. sadece inşaat mühendisliği alanı.

nasıl bir mühendis olmak durumundayız. Mühendisler. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis. öğrendiklerini uygulayabilen. evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. bizim ülkemizde pek böyle değildir. Bir bu görüş var. Ama ne yazık ki. Siyasi kaygı ve ticari . “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. birlikte çalışmaya yatkın. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. Mühendisler. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini. Bir anlayış diyor ki. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir. Mühendisler. kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim.ekonomik kaygı. denetleyecek. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim .” Bunu ifade edenler. Teknik kaygı en önde olmalıdır. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar. bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. Ama ne yazık ki. kullanıcıyı bilgilendirecek. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. Dolayısıyla. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar. Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. Dolayısıyla.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. teknik kaygının arkasında olmalıdır. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek. “Mühendisler. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. Mühendisler. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. kendisini sürekli olarak yenileyebilen. Herhangi bir kurum yöneticisi. işlerinin sonuçlarını. Ayrıca mühendis. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . güvenli sonuca ulaşacak. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar.” Ben. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler.

Yüzde 7’si ağır hasar aldı. Bu noktada ciddi bir problem vardır. Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. yüzde 12’si de orta hasar aldı. Birleşmiş Milletler kapsamında. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. doğayla ilişkilerimiz var. insan yaşamına ve refahına saygı. bunun üzerinde durmayacağım. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. dürüstlük ve güvenilirlik. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir. hakkaniyet. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. O halde. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. Biz sadece mühendis değiliz. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. açıklık. toplumla ilişkilerimiz var. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. aynı zamanda insanız. çünkü bina elbette hasar alabilir. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. yasaların çıkartılması evresinde de . bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. Neden göçtü yapılarımız. mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. insanla ilişkilerimiz var. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. topluma karşı sorumlulukları vardır. sürdürülemeyen risk kavramı var. kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. meslek insanlarıyla işbirliği değil. Ama ne yazık ki. Dolayısıyla. çalışanların. ama can kaybına neden olmamalıdır. doğaya karşı sorumlulukları vardır. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. Dolayısıyla. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır. sadece mesleklerin kendi içindeki. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. yerle bir oldu. işyerlerinin. Haydi.

kabul edelim. Tabii. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. ahlaki yapısını değerlendirerek. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. Peki. “Şunun yapılmaması lazım. denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. Dolayısıyla. Çünkü bütün dünyada.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. Bu çerçevede. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . onu belgelendirecek olan. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. Ama ne yazık ki. meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. Bildiğiniz gibi. Bu nedenle. bugün bu yasaları tartışıyoruz. bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin. Ama ne yazık ki. Biz bu 1031 projeyi incelemişiz.1 Ekim 2011 gündeme geliyor. Anayasaya aykırıydı. ben. kendi meslek kuruluşlarıdır. etik bakışını. ama ne yazık ki. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. mühendisin bilgi yeterliliğini. Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer. bizler tek tek meslek insanlarıyız. Tamam. bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz. 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş. Değerli meslektaşlarım. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. üreticiler devre dışı bırakılamaz. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. meslek odaları.

öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. duyarlı proje müellifleri vardır. çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. haksız rekabet demektir. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi. planlama sürecinin bir sonucudur. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü. 2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. bakacağız. etik kurallara. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar. geliştirme var mıdır. Bu yüzden. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. Biz bu projelere baktığımızda. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. bazı yapı sahipleri. bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. ahlaki normlara. kendisi değildir. . yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik. O halde. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar. Durumda bir iyileştirme. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. yok mudur. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir.bu. okullar açılacaksa. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. Bu noktada. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız. Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz.

sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 Planlama. Bayındırlık Bakanlığı da. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. tasarım. Yapı denetim süreci. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu. bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. müteahhitlik sektörü de. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir. ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. Meslek odalarının. . Çünkü dünyada böyledir. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. denetim konusu bir bütündür. Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır. üretim. sektör temsilcilerinin. kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası konusu.

Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım. Odam adına. yapı denetim sürecine ilişkin. Turgut BOZKURT . teşekkür ediyorum. yer seçim kararlarından planlamaya. bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. 2007 yılındaki 8.Merhaba arkadaşlar. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. Odamız. . Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. Panel Yöneticisi . gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. yapı denetim sistemi. Saygılar sunuyorum. yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. Denetim konusu. Bu nedenledir ki. 2011’deki 10. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. ne yazık ki. uygulaması. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum.

Anayasanın bu 135. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da. Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır. meslekle ilgili bütün mevzuatı. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. hepimizin bildiği gibi. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. bunun yerine. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. Anayasanın 135.” TMMOB Yasasında. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2. mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. normları. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır. mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. kanunda gösterilen usullere göre. .

müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. mal sahibinin para yerine. Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. Yapı denetim şirketleri. müteahhit. Büyük çaplı otel. mühendis. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. herkesin bildiği gibi. yapı denetim şirketinin. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. mal sahibi. kat karşılığı inşaat tabir edilen. yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. küçük yapılarda. iş merkezi. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. proje grubu. Proje grubunun. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. onların ücretlerini ödemekte. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir. site. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. bozuk işleri yeniletememektedirler. Bu yöntemde arsa sahibi. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. müteahhit. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta. bazen müteahhit. tasarımcı. Böyle olunca da müteahhit. mimar. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. .

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi. yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte. Mevcut mevzuatta. Doğrudan kapatma yerine. Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur. . meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri. Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır. Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla.

elektrik mühendisiyim.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere. . Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır.(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız. güvenilir.Merhaba arkadaşlar. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3. Teşekkür ederim. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. sağlıklı. sağlıklı. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. Yapı denetimini. imar planına. İsmail ÖZTÜRK . çıkartılan tüm yasalar. Panel Yöneticisi . Hepiniz hoş geldiniz. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar. Türkiye'de. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır. 4. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. güvenlik ve sağlık kurallarına.1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır. 6 ve 7. Sayın İsmail Öztürk. ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. Ben. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım.Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz.

Yapı denetiminde. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı. sanat ve sağlık kurallarına.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı.2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. 17. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş. Yapı denetiminin. 4708 sayılı Yasanın amacı. Bu amaç doğrultusunda. 1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. aksine. can ve mal güvenliğinin temini. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. Başta Aydın bey olmak üzere. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra.09. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu . Mevzuatın gelişimi olarak. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması. tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. imar planına. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. proje ve yapı denetimini sağlamak. fen. denetim işlerinin. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur.

hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır. etik değerleri ön plana çıkaran. İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. herkese açılmıştır. . kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp. Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. Şimdi. denetçi. yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir. Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen.1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. olmasa da olur mantığıyla. kontrol elemanı. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte.

kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. İmzaya baktım. Denetçinin. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. denetim. tasarım. X firmasında 2 ay görev aldım. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. planlama. .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır. tasarımdan üretime. Bu. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. izlenmeli ve denetlenmelidir. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. katılımcı bir süreç işletilerek. üzerindeki metrekare düşülmekte. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. denetim yapmadan. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. üretim. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine. benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. fakat denetim sorunu devam etmektedir. föye imza atmadığım halde. yakın zamanda savcılıktan tarafıma. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. Burada bir parantez açıp. Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir.

Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. laboratuvar gibi. kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı. diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. Denetçi mühendis ve mimarlar. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır. Denetçi belgesi verilmeden önce. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı. özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . sadece yapı denetçi belgeli. kamu güvencesi altına alınmalıdır. Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. kamusal yetki kullanan firmalar. Denetçilik. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. Mesleki ve mali uygulanmalıdır. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli. yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından.

il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. ihtisas mahkemeleri kurularak. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir. büyük-küçük. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar. Yapıya ait projeler hazırlanırken. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup. mesela. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. Sonuç olarak. bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. Burada bir parantez açayım yine. Mimarın hatası vardı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. Onun için. müteselsil olarak sorumlu olduklarından. Ben. ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. mahkemelerde. problem çıkıyor. Denetçi ikametleri. Projeler. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir. ülkemizdeki yargı sisteminde. ama cezayı ben aldım. yapı denetçisi olarak. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. Onun için. kamu-özel. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. insan hakları bakımından da gereklidir. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. yasada. kentsel-kırsal ayrımı . bu kablo şartları çizilmiyor. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar.

kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. iki yönetmelik değişikliği. . SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. ihtisas alanlarına göre. kalfa. Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. Yapı denetim sisteminde görev alan usta. Mimari projeler hazırlanırken. Yargıda haksızlıkların giderilmesi için. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Denetçi ve kontrol elemanları. bankada açılacak denetçiler hesabına. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. iki kanun hükmünde kararname (595. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır.1 Ekim 2011 yapılmadan. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından. mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. Denetçi ücretleri. yapı denetim şirketleri tarafından değil. Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde. cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır. formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. Denetçi ücretleri ödemesi. 648).

Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. Buyurun. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip. cevaplandırmaya çalışacağım. Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. hem jeoloji mühendislik alanı.Öncelikle kendimi tanıtayım. panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Konuyla ilgili sorular olursa. ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır. İlk sözü. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi. bütün odalar. Panel Yöneticisi . görüşlerini açıklarken. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır. Bu nedenle. Değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası. ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. . jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum. Dilek İNKAYA . b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte.

648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. maddede yapılan değişiklikle de. Bunları maddeler olarak sıralarsak. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. 5. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. Onun dışında. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken. resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. Yasal durum çok detaylı anlatıldı. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. daimi veya muvakkat. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz. köprüler. mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler. sonraki değişiklikte. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. Oda olarak 2. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden. odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. yaşanılan tartışmalar. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi.1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. Tabii. Bu arada.5’a düşürülmesi durumunda. yasal durum. Bildiğiniz üzere. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. şu anda gündemimizde olan konuyu. ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu düzeltme. metro güzergâhları boyunca yapılan . 1. çünkü bunun dışında. 4. Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış.

Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. tasarım ve yapım. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. Demek ki. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. biliyorsunuz. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim. Onun dışında. Biraz önce bahsettiğim gibi. Sicil belgeleri derken. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. Serbest piyasa koşulları içerisinde. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. Dolayısıyla. Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. fakat bunlar irdelendiğinde. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. Oda görüşümüz bu şekildedir. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur. viyadükler. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. denetlenmeden. ücreti ödeyen. bu da tartışılmalıydı. Ayrıca. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir. . bu konuya pek fazla değinilmedi. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. imar. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. karayolları gibi. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

çekilin!” filan diyordu gençler. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok. Yapı denetim konusu çok önemli. Ben bakıyorum. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı. bir daha çıkmıyor. Panel Yöneticisi . bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. iyi işler 12 senede oldu. Biz de öyle yapıyoruz. salladılar şimdi. yani bir kere kanınıza girince. Bunun cevabı bu kadar. Oğuz GÜNDOĞDU . tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. çalışacaksın. bundan eminiz. seçime gireceksin. “Artık yeter. mühendislerin. Bu. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz.1 Ekim 2011 Biliyorsunuz.Son söylediğiniz şey önemli benim için. fakat denetlemenin. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. “Öyle çekilin demekle olmaz. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. Geleceksin. kazanacaksın” dedi.Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. Ama onlar da sallanmaya başladılar. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. aynen böyle söylediler. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor. mimarımız yok. onların örgütlerinin kabahati değil. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var. bir sürü işsiz mühendisimiz var. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. Bunu söylemeleri.” Evet. Buyurun hocam. TMMOB öyle bir şey zaten. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. Özetle bu. bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. . arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi. Geçenlerde. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. şehir planlama. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler.

Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. Hangisine üzülürsün. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. TOKİ denetim dışı. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. “150 metre iyidir” diyor. Onun için. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. bu anlayışta olamayız. Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. yok. hiçbir şey yok. Biz . Orada evleri gördüm. Ataköy sahillerini işgal ediyor. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. bu soruları cevaplandırmak gerekir. Salondan . “Bunların nüfusu yazın bu kadar.İmar durumunu da onlar verecek şimdi. Bunlar da biraz özeleştiri. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. Bu böyle. Oğuz GÜNDOĞDU. mal bağışladım. Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. okullara projeksiyon alıyor. ona göre imar yapıyorlar. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. . kentleşmenin hangi noktasındadır. kışın bu kadar” deyip de. ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik.” Bir şeridi işgal ediyor. Bir örnek daha vereyim. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. TMMOB bu anlayışta olamaz. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm. “Ruhsatları kaldırdım. yazın 84 bin nüfusu var. riski nedir. şehir plancısı ona göre planlıyor. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. 50 metre olsun” diyor. Esenköy’de. arkasından bir de böyle diyor. çok dolaşıyorum. o da diyor ki. başka kimse değinmedi. Çok enteresan bir şey daha var. Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus.Evet. 150 metre fazla. bakıyor. Esenköy tatil yeri. Marmara burası.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. Kendi adamlarını atayacaklar. Ne yapı denetim var orada. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. deprem bekleyen yer. Bunlar çok abuk şeyler. bilmiyorum. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz. “Yok. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. Bursa’dan geldim. ne bir şey.

Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. . Ticari olaya dönüyor hemen. Teşekkür ediyorum. kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. Bunun birçok örnekleri vardır. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum.Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada. Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor. birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki. Ülkeler böyle başa çıkıyor. o tanklara. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. Panel Yöneticisi .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela. bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. işiniz dumandır. Hocalara bırakırsanız. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin. Bu bütünün içinde. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. her ilde bunun çalışmasını yapalım.Herkese merhaba. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum. Doğrudur. Bilindiği gibi. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. . Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. kendileri hem soruyu okuyacaklar. tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı. birlikte götürebilelim. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. Buyurun Sayın Kadıoğlu. Gönül isterdi ki. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. Tabii. Soruları ilgili panelistlere vereceğim. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. bu olmadı maalesef. Mustafa KADIOĞLU. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. ancak. Bir sürü etkinliklerimiz. Soru ve katkı karışımı.

yapıların projelendirilmesi. Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması. uygulanması.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. “Mimar ve mühendislik hizmetleri. kendi şubelerinde. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum.1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. dolayısıyla sömürü ortamının. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir. uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. 648 sayılı kararname. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. Tabii. tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. Bizim bunu da görmemiz lazım. Bu hususta. yürüyen sayısını artırmamız. bu rekabet ve tanınırlık altında. bu bile rekabet ortamını.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. örgütü amaçları doğrultusunda. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. Bunun. Onun için. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. güvenli yapılaşmanın sağlanması. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak. bunun yanında. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi.

Aydın ULUS . Dolayısıyla. yönetişim. o başka bir şey. Üyeyle birlik olma. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir. bugün iş yapan. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269. Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür. Buyurun Aydın bey. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin. Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. Rekabet. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Saygılar sunuyorum. “Yapı Denetim Sistemi. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. güncel mi düşünür. Bu sayı da azalacak. Üyenin başını boş bırakırsanız. bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.Bu da azalacak. denetim maliyetlerinin . Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor.Teşekkür ederim. Salondan . Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim. Üye de özne olacak. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir. geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir. sermayeye mi gider. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. Mustafa KADIOĞLU. örgüt de özne olacaktır. Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. bunu planlaması gerekir.Kenan Aydemir isimli arkadaş.1200. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum. Zannediyorum. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. Dikkati buraya çekmeye çalıştım. “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. Her yasa. Panel Yöneticisi . Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir. ama çağrı metnine baktığımız zaman.

Çünkü birçok arkadaşımız mail . İstanbul'da 5 bin denetçi var. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek. Şifre.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak. yapı denetimci arkadaşların. dolayısıyla yaptığımız iş aynı. denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. Yasal engel var şu anda. 5 bin de kontrol elemanı var. “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS . Öyle bir yasa yok bir defa. Devam edelim lütfen. Salondan . olabilir. oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. Müracaat dilekçesi ekinde. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi. denetçi ücretinin kesilerek.5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak.1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için. vatandaşın. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş. Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere. daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle. Aydın ULUS .Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir. Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum. ama zor. Bunun yerine. “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. Salondan .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Panel Yöneticisi .Şeref bey. şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş. inşaat keşif tutarının yüzde 1. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak.Şöyle yapılamaz mı: Mesela. sorunun yanıtı doyurucu değilse.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim.

bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok.tr.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. Kadir Şahin. Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. Yunus Şenocak. Sistem. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. yeni genel müdürlükler. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten. Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. . bununla ilgili değerlendirme yapmak için. Ceza verilen maddede. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. Benim konum değil. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. yeni planlama birimleri oluşturuldu. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş. Problemli olduğunu sanmıyorum. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey. Evet. Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. yeni daire başkanlıkları. Mustafa Özçetin. Tabii. İkinci soru. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. “Ceza alan denetçi mühendis. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. Ertuğrul Diktaş. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz.gov. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. yasal yollara başvuracaksınız.

Aydın ULUS .Bu arada.Bununla ilgili en son tebliğlerle. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara . ama yine de hâlâ ceza veriliyor. Salondan . inşaat mühendisi.Buyurun.Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS . Aydın ULUS.Merhaba arkadaşlar. o inşaatla ilgili bütün mühendisleri. Panel Yöneticisi . cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor.Müfettişler.O ayrı bir şey. Salondan . 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS . savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak.Ruhsatı da veren yine belediye. Aydın ULUS .6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan . ifadeyi savcı alıyor. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim. Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak. bakanlık.O zaman tazminat davası açarsınız. mimar. mimar. tazminat davası da kazandım. eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse. Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi).Şubat ayında çıkan tebliğde.Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben. elektrik. müfettişler değil. bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor. Salondan .Bu tebliğiyle. Salondan . makine. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda. inşaat.1 Ekim 2011 Salondan . makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda. “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum. elektrik mühendisi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .

binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş. kazan kapasitesi artar. çoğu zaman. çıkmalar olmuşsa. soruşturmaya uğradıklarını. sorumluluğu var. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre.5 metre olmuş. binanın yüksekliği 30. sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. emsal 4 kat uygulanmış. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. ‘Ara sıra gel. Biz kendi adımıza oturup düşündük. Hatta maalesef. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. O binaya gitmedim. şirketle beraber cezalandırılıyordu. kata gelene kadar denetim neredeydi. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. 9-10 kat çıkmış. kimin gerçekten ne kadar suçu. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. imza at’ filan dedi. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. kata. meslektaşımıza da. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. Örneğin. Onur Kurulu olarak biz. Eğer . bu nedenle yapının durdurulduğunu. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. 9. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. gidip görmüyor. ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. Projenin ısı yükü artar. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. iğneyi kendimize batırmamız lazım. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. Savunmaya çağırdığımız zaman da.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. 10. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. görmedim. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. radyatörün dilimi artar vesaire.

bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. yasaklanıyorlar. Gitmiyorsa. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. bilgilenmiş oluyoruz. biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. haksızlık oluşturuyor. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili. “Bu binada bir yanlış var. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. Panel Yöneticisi . ama öyle ya da böyle. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor. “Böyle bir işlem var. Anladığım kadarıyla. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. aslında bunlar çok önceden. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor. tabii ki yeterli değil bu. fark etmiyordur zaten. Kat çıkılmış olsa bile. . Sizin yapacağınız şey. Sonuçta. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. biz gerek görmesek dahi. Burada esas önemli olan. yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . savunma istiyoruz. Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir.Teşekkür ederiz. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler. Biz de işin içindeyiz. Size pat diye bir ceza geliyor. süreç işliyor. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. İmzasının sahte olduğunu. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. Şu andaki mevzuat bu. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. Teşekkür ederim. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor.

Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. çok abartılı bir ifadedir. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece. Bu tartışıldı. Sorulara geçmeden önce. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek. Başka da çaremiz yok. yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar.Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. “Mimarlar her şeyi yönlendirir. Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . Diyelim ki. Bu. Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa. müteahhidi bile seçerler” deniliyor. Bir şey karıştırılıyor. birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. başka yolu yok.Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. zorumuza gidiyor. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. Yasadan dolayı. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. Aydın ULUS. bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. Bunu orada bizzat duydum. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok. Mimarlık hizmeti. bu ikisi benzetiliyor. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum.Yeni tebliğde. Soru sayısının çokluğu bakımından. Hepimiz meslektaşız. Tekin SARAÇOĞLU . yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz. Panel Yöneticisi . Panel Yöneticisi . Doğru. Şu andaki durum bu. Dışarıdan misal alırken. Buradaki sorulara bakıyorum da. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir.Değerli arkadaşlar. Konu saptırılmasın. teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır.Aydın beye teşekkür ediyoruz. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. ama zaman kalmamıştı. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. mahkemeden celp geliyor.

Bu. Tabii ki çok gecikme var. Kim mani olabilir buna. öyle bir şey de oluşamaz. ama Sayın Bakan. bahane de olamaz. Olabilir. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir. Bu çalışmalar uzadı tabii. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. görevinizi bırakırsınız. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. onu bilemiyorum. çok uzadı. Dernek. Projelerde hata var. Biz. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. Ama bu çalışma ne zaman olur. O zaman. Sayın Bakanın da talimatları vardır. Tekin SARAÇOĞLU . Orada da denetçi hatası var demek ki. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. 10 maddelik bir şey.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar.Bakarsınız ki sapma var denetimde. 10 yılı aşmıştır. ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. şirketler fazla bir şey yapamaz. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. Bu bir ihtilaf konusu. “Ben de aynı kanaatteyim. Bilhassa sisteme güvence getirir. Yeni kanun hükmünde kararnamede. elimizde olan bir şey değil. makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. bildiriyor. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. eksik tespit etti. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir. şimdi de karşı değiliz. Biz. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. Salondan . Tahmin ediyoruz. yine bildiriminizde bulunursunuz. hâlâ tartışıyoruz.Görevden atarlar. kimse mani olamaz. yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. Değerli arkadaşlar. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış. Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor. bunlara çok itiraz . “Müteahhitle. ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren. pazarlığı kaldıralım. bu konuda çok çalışma yaptı. Karar mercii orası tabii. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada.

Onlar açısından da büyük haksızlık. sıra da geldi. Yasa böyle. görüşülmedi. inanın. “Yasa bu. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. Meclise sunduk. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz. Yasanın düzelmesi lazım. İncelemede. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. Bu. Bu da doğrudur. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. Başka bir şey yapamam” diyor. Şimdi. affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. Dolayısıyla. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. en başta da tabii TOKİ gelip. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. kapatın. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. hem maddi cezası ağır olacak. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. bekliyor. Teknik müşavirler de bu sistemin . ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. sisteme katılacak. Hem idari cezası. Onlarla da görüşüyoruz. Hazırladık. yani firmaları kapatılacak. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. Gözden kaçmış basit ihmalden. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. Adam da haklı. Firmalar çok basit nedenlerle. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. Ben. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. işler ortada kalıyor. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. İş ortada kalıyor. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. onların cezası ağır olacak. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı.

aldığı para kadar fatura kesip. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya. “Ücret düştü” deniyor. doğrudur. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur. Yani yarıya düşmesi de yetmedi. Tekin SARAÇOĞLU . Tabii. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor. Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor.Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. Bu yeni düzenlemeyle beraber. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar. Büyük işler de az çıktığı için. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. Ayrıca. üst gruptakiler kamu binaları. firmaları sınıflandıracağız diyorlar. Havuz sistemi kurulduğu zaman. Sorun. yüzde 1 belediyeye. Onlar zaten sıkıntılıydı. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi. İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. Ücret aşağı düşmesine rağmen. Tabii. yani maalesef böyle. Böyle bir talebimiz var. yarı yarıya düştü. 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. işleri de çok fazla. Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar. firmalar yüksek tenzilata girdiler. 10 milyarlık iş 3 milyara. Nedense. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. Tekin SARAÇOĞLU. ama artırılmıyor. şimdi daha zor hale gelecek. .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır. sorunların temelini oluşturan. Biz bu hale getirdik. Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. Şimdi. büyük projelerde. Salondan . mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. çünkü zaten tenzilat yapıyordu.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. Havuz sisteminden söz etmiştim. bilhassa avantajlı duruma gelecek.1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor. Salondan .

Orada ayrıca iki kesinti geldi. Yalnız. ceza verilse bile hukuksal yollardır. Tekin SARAÇOĞLU . makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar. Daha fazlasını alabilirseniz alın. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş.Arkadaşlar bunları not alsınlar.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1. Biz.2 sene geçiyor. gelirleri de o kadar artar.Sorulara geçeyim. Salondan . yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa. bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar. Salondan . Kemal BALPINARLI . belediyeler için yüzde 1 kesinti. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde. Kontenjanı 3 kat artarsa.5 taban ücrettir. sorumluluktan kurtulabilir. Tekin SARAÇOĞLU.5 oran da minimum taban puandır. yani bir günde sonuçlanmıyor. “Hizmet bedelinin yüzde 1. Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa. piyasa şartlarına bağlı. ama daha altına inmeyin” diyor. Yüzde 1. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz. Mimar fazla para almıyor ki. orada da kalmadı. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU. Yani kalmadı.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. Tekin SARAÇOĞLU .5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor.Metin bey.Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o. Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . bu yüzde 1.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1.5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bu durumda dava kazanan mühendisler var. 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi . Tekin SARAÇOĞLU.3 katı demedim.Katlanmaz. Kemal BALPINARLI . küçük projeleri yüzde yüz etkiler. Büyük projeleri çok etkilemiyor da. . daha sonra kürsüde dile getirsinler.O. Bunların da yolu. “Mimari uygulamada aykırılıklar.

Havuzu getirmek istiyorlar.Ama dile de getirilmiyor. Bu. Bir arkadaşımız. 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok.Bir yapı denetim firması. Kemal BALPINARLI . Tekin SARAÇOĞLU.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Buna hiç değinmediniz. Marmara Forum’a bakalım. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna. yerine gelen yasada kaldırıldı bu. sisteme sigorta sisteminin konulması lazım.Bu konular dile getiriliyor.Yani yüzde 1. Sigorta zaruridir. Kemal BALPINARLI . o iptal edildi. Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde. . Tekin SARAÇOĞLU. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi. bunları kim yapıyor. şirketi de kapatmışlar zaten.5’in yüzde 3’ü kesiliyor. başka firma görünüyor.Evet. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz.Ama bu konu hiç dile getirilmedi. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok. çünkü firma da çekilmiş aradan. belli. mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. ciddi bir sorun. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. ama bunlar hiç dile getirilmiyor. Onu da sormuştum. Bakırköy’e bakalım. ama maalesef. “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu. onu bilmiyorum. Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş. Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. Bana sorulan sorular bu kadar. Bakın. Panel Yöneticisi .Teşekkür ederiz. Bunun çözümü de havuzdur. Bunun çaresi de havuzdur. ama müdahale edilemiyor. bunu biliyoruz. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Tekin SARAÇOĞLU . Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey.Bu konular biliniyor. bakalım. Bunlar da belli. Belediyeye bildirmek gerekir. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . Kemal BALPINARLI . Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor. istedikleri yere yönlendiriyorlar . Sigorta sisteminin olması gerekir.

Kemal BALPINARLI . daha önce böyle bir uygulama yoktu. Panel Yöneticisi . Kemal BALPINARLI .Aynı telefon kullanılıyor. Tekin SARAÇOĞLU. Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması. eksik görürse. Bu konuda bir madde var. bunlardan bahsediyoruz. Salondan . ama bizim yaptırım gücümüz yoktur. yönetmelik de hazırlanıyor. “Denetlediği zaman. birinde yapı denetim firması. birinde proje firması. Bunun yolunu açan benim. hiç kimse de ona mani olamaz. Bu konuların hepsi yaşandı.Ben teşekkür ederim. ilişki kurulamıyor. görülmüyor.Yasal kayıtları çok farklı. Kemal BALPINARLI . Bunu görmek istemeyince.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar. Buyurun.Teşekkür ederiz Tekin bey.Herkesin kişisel müracaat hakkı var.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var. organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var.Konsorsiyum da olsa. teknik personelin sigortasını görmezse.Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz. onu görmemişim. Tekin SARAÇOĞLU .Ben bunu yaptım zaten. . Kemal BALPINARLI . Rutin denetimleri var bakanlığın. Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. Tekin SARAÇOĞLU .Özür dilerim. ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek.Önce firma bazında bakmak lazım. Salondan . denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar. asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU . Tekin SARAÇOĞLU . birinde inşaat firması. Panel Yöneticisi . proje departmanının yanında. Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU . Bunlarla ilgili çalışmalar var. doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor.Aynı ofis üçe bölünmüş.

Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı. onların sicillerini tutuyor. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada . Cemal GÖKÇE. Gitsem de olur. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak. tekrar merhaba. Biz. bunu denetliyor. Ben. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok. Bu çerçevede. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. Sistem doğru kurulamadığı sürece. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu. “Odaların denetimine karşı değiliz.Buyurun Cemal bey. fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur. meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. Yani burada. belgeli olayım. bu onların en verimli oldukları dönem. meslek insanlarının kendilerini denetliyor. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. işin detayları üzerinde fazla durmadık. kişisel davranma bir etik konusudur. eğer bir sistem yanlışsa. Kimse bundan alınmasın. ama “Maaşıma ek olsun. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . “Yapı denetim sistemi. Bunu bilmek başka bir şey.” Doğru söylüyor. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil.Değerli arkadaşlarım. Sayın Saraçoğlu diyor ki. sonuçları da yanlış olur. Hiç itirazım yok. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. çalışmıyorlar mı. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. Kendisi de bir meslek insanıdır. diğer taraftan da.

yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz. Unvanı profesör olmuş. meslek odalarını. onun sonuçları da yanlış olacaktır. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. sigortasız olacak. doçent olmuş. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki.proje yanlışsa. ama projeyi denetleyemez. yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. Örneğin. bir projenin denetimine imza atamaz. ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. böyle olacaktı zaten. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. Meslek insanlarına. Amerika'da bir profesör. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek.. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada.. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. meslek odasından belge almadıkça. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. bu kadar açık. beton düşük olacak. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. Biz. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum. bunun önemi yok. Birincisi budur .

kamu adına denetimi tanımlayalım. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir. O zaman.1 Ekim 2011 İkincisi de. Burada ne var. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi. Elbette itirazım yok. Bir birliktelik sağlayamadık. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. Oğuz da dahil olmak üzere. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. akşam işten ayrılacaksın. Bir şantiye şefi. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. Bu da değiştirilmelidir. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. sonuçları bakımından. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. yani o şûranın sonucudur. 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı.yanlış değildi. Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor. Oğuz Gündoğdu söyledi. “Bir yasa . doğrudur. Biz kamu adına denetim yapıyoruz. başkaları da bizimle oynar. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. şantiye şefliğidir. biliyor musunuz. Bu noktada. Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. hayretler içerisinde kalıyorum. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. ama sonuçları yanlış oldu. Ben eminim. Bu noktada. şantiye şefi. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul.

Diplomamızı almışız. Saygılar sunuyorum. ne tok oluruz. asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. Biz. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. Dolayısıyla. TOKİ kendi açısından bakıyor. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. Elbette. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. kendi alanımızla ilgili. bakanlığa gönderildi. her belediyenin. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz. C20 kullanmayın. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. bu bize zor geliyor. Teşekkür ediyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. Bunun üzerine. her bakanlığın. o başka bir şey. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. insan düzeyinde. Biz diyoruz ki. C20’yi doğru bulmuyoruz. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. gelişmiş olan ülke. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır. ama Deprem Yönetmeliğine göre. bu birikimden yararlanır. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. Böyle olunca. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. TMMOB çok önemli bir örgüttür. ancak arkasından bir şey çıkmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. C20. Çünkü bu saatten sonra biz. Çocuklarımızdan vazgeçtik. ne aç kalırız. “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. Yıllardır değiştiremedik. yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz. kullandığın beton ise. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. yeterince gelişmemiş. bir bakanlığın. Bunun değiştirilmesi lazım. Gelişmiş olan kafa. . Sözlerimin başında. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. Ben. Nüfusumuz giderek artıyor.

salondan birçok arkadaşımız. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. “O konuya değinilmedi. Buyurun Bülend hanım. O nedenle. Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz.Bizler panelist olarak davet edildik. Bunun içindir ki. yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için. yasaya göre. ancak.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . 4’lü TUS dediğimiz. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. . Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. Aslında tabii ki. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. Oysa 1999’dan önce de. denetçiler. Bülend CEYLAN.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Maalesef. yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler. düzeltilmesi gereken konular var. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir. maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için.Cemal beye teşekkür ederiz. bu. Sizlerin de bildiği gibi. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi. Hal böyleyken. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. birincisi. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları. Bu. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı.

Bunu dile getirdiğiniz zaman. sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. kota var. biliyor musunuz. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. Gayet iyi biliyorum. Böyle olmasına rağmen. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. bana 100 kilo yük yüklerseniz. bu kadar metrekareyi üstlenemem. Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz. burada söylemem doğru olmaz. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. para kazanamıyorlar. Örneğin.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. o yüzde 3 maliyet varsa. Doğru . Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür. İkinci konu. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için. Ne yazık ki. “Denetçi olarak gidin. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum. Başka bir deyişle. yapı denetçileri için. brüt 2 bin 69 liradır bu. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. Bunun arkasında yatan nedir. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. hayır. Yanlış bilmiyorsam. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. Ben. “Ben. o bile yetmiyor arkadaşlar. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. mal sahibi. şikâyet edin” deniliyor. Bir telefonla. hepinizin de bildiği gibi. sömürü düzeniyle. Bu değerler azami değerlerdir. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. yapı denetim kuruluşu. bordroları. bana olan maliyeti artar” diye. bayılır kalırım burada. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz.

“Neden bakanlık yüzde 1. Burada. Ne yazık ki. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor. eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok. Burada tadilat projesi verilmesi lazım. Denetçinin. ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. Onur kuruluna gelen dosyalar var.5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz.” Yani piyasada iki proje var.1 Ekim 2011 bulmuyorum. inşaata başlayalım. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak. bunun mutlaka elektrik projesine de. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller. müracaat etsin. Maddesi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. siz neden işi doğru yapmadınız. 4 disiplin için de geçerli. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var.yapı iznimizi alalım. . Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. “Denetçi gitsin. mekanik projeye de. Sadece arada bir gelir imza atarsın. ama inşaatlarda. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. statik projeye de olumsuz yansımaları var. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. Yapı Denetim Yasasının 8.” diyorlar. ilgili idareye bildirip. bildirsin” diyoruz. ama bugün. Yapı. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. başka yapacağın hiçbir şey yok. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. inşaatı da ona göre yaparız. Siz neden indirim yaptınız. Bunun. Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi. ama inanın ki. bu alan. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa. ruhsat projesi. hiç yorulmayacaksın. yasayı bilmeyen. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. “Bak arkadaş. her şeyine sahip olarak. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. uygulama projesi.

projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. yapı denetim kuruluşu sahibi. inşaata başladığımız zaman. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor. kurala herkes uyuyor mu. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır.” diyor. o yapı için atanmış denetçiler. 2012’de. Burada benim tavsiyem. müteahhit. hem birbirleriyle . ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. imza atmak zorunda kalıyorlar. planı incelemeden. Bir başka soru. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. yapı denetim kuruluşlarının. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş. olmalıdır. Bizde. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. uymuyor mu. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. yapı denetim konusunda. Geçim sıkıntısı içinde olan. kuralı doğru koymak. Burada konulması gereken birinci şart. bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor. Çıkarılan bir yasa gereği. şantiye şefi. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. işveren. İsmail Erol Önder. “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. herkes bir araya geliyor. onu denetlemek. sorusunda. Biliyorsunuz. ikincisi. Bu işyeri teslim tutanağında. birincisi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var. Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir.

Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir.1 Ekim 2011 tanışıyor. Bununla ilgili raporlar var. Sayın Gökçe çok iyi bilirler. ne istediklerini net söylemeleri lazım.Ben de anladım. Saygılar sunuyorum. Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. o kalite çimento. evet. Bence. Sayın Gökçe. istenilen beton kalitesini veriyor. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının. Burada bu tedbiri almadınız. izleyiciler de anladı. Biliyorsunuz. C35 gibi. Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. inşaat mühendisi olun. Aksi takdirde. yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. Bülend CEYLAN.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. 81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim. sorumlusu sizsiniz. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor. ister makine mühendisi olun. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız. C30. C25. ister elektrik mühendisi. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. yapı denetim de işverenden parasını . Tekin SARAÇOĞLU. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi . Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları.Bir şey hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir.Sayın Başkan. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. beton kalitesinden bahsettiler. Hayır efendim. ister mimar. Bülend CEYLAN . o da denetlemektir. değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar. İki sistem de işverenden parasını almaktadır. bu da denetlemektir. “Size bildirimimi yaptım. C20.

Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz.Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. Belediye bir yanlış görürse. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. Ben. Sunucu . Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz. Panel Yöneticisi . kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir. . ödemiyor zaten. ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı. Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz.Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. parayı da ödemez. “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım.Belediye bir kamu kuruluşudur. gayet bilinçli ve bilerek söyledim. Tekin SARAÇOĞLU . Forum Yöneticisi olarak. ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. Burada yanlış yorumlar yapılmasın. uygulama budur.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır. Son oturumumuza geçeceğiz. belediye üzerinden almaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey. Ona rağmen. Birkaç soru daha var.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. Tesisat kongrelerinde. Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti. kürsüde. hepiniz hoş geldiniz. bu görüşlerini paylaşacaklar.Makine mühendisiyim. Buyurun. ama eğer sayı azsa da. sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu.Değerli arkadaşlar. Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz. hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz. Tesisat sektöründe çalışıyorum. son zamanlarda . Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız. Bu arada.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi. şimdiye kadar panelistler konuştu. ama tabii. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda. Bunun ötesinde. Meftun GÜRDALLAR. Dolayısıyla. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim. sizler sordunuz. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. Forumumuzun standardı gereği. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak.

hastane midir. bunu pazarlamaya çalışıyor. . bir yatırımcı bir araziyi. yasayla düzenlenmesi gereken. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor. bir yeri gözüne kestirip. içinde sinema mı var. 1 sene oturun. ikinci gün hemen maketini.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. Dolayısıyla. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. farklı dizayn kriterleri var. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. onu mülkiyetine geçirip. Kendini bu kadar yetkili. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi.Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. alışveriş merkezi midir. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı. Salondan . geçmişte elle yapılan çizimler yerine. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda. kompleks midir. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. Bu binanın özelliği nedir. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz. rezidans mıdır. bu hızlanmaya paralel olarak. hiç kimse bir tasarım bürosuna. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Tabii.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor. Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. “6 ay. ama tabii. şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. bunun hesaplarını ince ince yapın. parayı oraya bağladığı zaman. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. o programları da kendimiz üretmediğimiz için.

geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. İmar Kanunu engeli olduğu. Bu kapsamda olmak üzere. Onlar size buranın planını veriyorlar. Bina 2 yıl sürüyor. hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. ham proje. ‘Evet. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. onların size sunduğu çerçeve. bizde çare . kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar. buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz. yerel yönetime gidiyorsunuz. Tabii. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye. ‘Buraya şöyle.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. 3 yıl sürüyor. Siz de bu şartları gözden geçirip. siz de “Evet. bu örneği veren arkadaşlar.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. Genel çerçeve. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. Buranın imar durumu nedir. ama bitmiş projeyi. ilgili kuruma verilen taahhütname. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor. şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz.

ona uygun bir proje veriyoruz. Ben. yapacak vakti yok üyemizin. meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. görmedim” şeklinde oluyor. hani bunun yangın tesisatı. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. Hani bunun kliması. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. Mesleğimiz bunları hak etmiyor. denk değil. Birçok meslektaşımız. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. “Bu imza benim değil. başka bir şey geçiyor. hani bunun doğalgazı. bunu verirken. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. ek gelir kapısı diye baktığı. Lütfen. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. Tabii. kaç kişi vardı. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Mühendislerin. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. “Mühendislerin. . üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. Bu sefer.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. o binaya gitmedim. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. gerçekleri yapabileceğimiz. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. bunu kimse bilemez bile. yok. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. içinde kaç koltuk vardı. Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor. Yarın bir deprem olsa. Açıp bakın belediyedeki projelerine. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

Bu arada. Bu delik bu projede yok. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. kablo bacası. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. Dolayısıyla suçlusun. 220 tane inşaatımız oluyor. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi. işte ölçü. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. Adana usulü selam versem. Amerika'da böyle. kontrol etsin” dedi. bunu niye yapmadın?” diyor. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa. bizim birtakım tutanaklarımız var. 5 katlı. yapsın. bizim Türkiye böyle. onları yaparsan bu yeter. “İşte proje. Amerikalı kardeşimiz. 600 metrekare kadar bir şey. Bunları yapmamız gerekiyor. Bir de oralara gidip imza atıyoruz. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti. Ama bodrum katta bir delik var. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. . Tekniker kardeşler geldi. noterden taahhütname vermek zorundadır. Buraya gelmeden önce. sizinle de paylaşayım. ilçe belediyemiz var. “20’ye 30. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. Danıştay 6. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var. sen de bunu ikaz etmedin. zemin ve 3 kat. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. Ben. kablolar vesaire. biliyor musun? Ama projede yok. ben geldim” desem. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır. “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. İnşaat birinci kata çıkmış. Ama az önce söylediğim gibi. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. bod rum. boş borular.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var. Google’dan denetlersek çok kolay. işte temel topraklaması. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. Rusya öyle. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. bana sorular soruyor. “Mehmet Ali ağabey. Evrakları da imzalarız. “Gardaş. Senden şunları şunları istiyorum. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. Ben yapı denetime girmeden önce.

hesabını ver” denilir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp.Akreditasyon diye bir şey var. Yani benim namıma imza atıyorsa. denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. Onun için. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. Denetimin yapılmasından. Bunu hatırlatayım istedim. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. TUS’tan gelen bir alışkanlık. Jeofizik. o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu. bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir. O duruma . Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. MÜDEK var. Bir de şuna değinmeliyim.Biz de teşekkür ederiz. mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. Böyle bir şey varsa. Bu madde kalktı. Mesela. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız. gidişinden. Haydi gel. Teşekkürler. Ama bunun hesabı sonunda sorulur. Buna biraz üzülüyorum da aslında. bir yere koyacaksınız. Oğuz GÜNDOĞDU . bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan. hâlâ alışkanlık var herhalde. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. “12 yıl mesleği yaptım. dört imzadan biri o demekse. Binalar havada durmadığına göre. Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. Forum Yöneticisi . Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. maddesi gereğince. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. oraya varmasından. Bir afet kültürü. bunlar önemli meslekler. Bu da bizim için önemli bir şey. ama kardeşlerim 2001’de duruyor. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. noterden taahhütname istenir. Harita. Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. önce bir plan yapılması lazım. Buyurun Oğuz hocam. Jeoloji. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. bir denetim kültüründen söz ettim. 2001 tarihli Yönetmeliğin 9.

Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu. yani o. Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip. Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. Teşekkür ederim. Ama bundan önce.Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz. üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. Buyurun Mustafa bey. Halkının yararına. üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. örgütüyle. iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. bir meslek örgütüdür. zaten onlar muhalefet yapıyor. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar .” Bağımsız bir Türkiye için. Onun için. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. 28 kişi öldüğü zaman. Mustafa KADIOĞLU . ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir. Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım.Tekrar merhaba. Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. eleştirecektir elbette. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. denetimcinin yerine. Üyeyle bütünleşmesi gerekir. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. Yönetimde olanların. Forum Yöneticisi . İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım. Eksiğimiz yok mu. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme. “Efendim. var. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. Kişi çıkarıyla. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor.

Salondan . şirketlerin minhaları kaldırılacak. 100 bin metrekare.120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor. Kemal BALPINARLI . şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. 22 işgünü. Forum Yöneticisi . ama denetçinin minhası kalkmayacak. İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU . onurlarını da yükseltir mi? Salondan .Ben. Tekin SARAÇOĞLU . bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . karara dönüştükten sonra. ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunun için. sorumluluğunu da alıyorlar. önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır. 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade.İstanbul'da bazı projeler. Ama bizim bildiğimiz. 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım. 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum.Minhalar kalkacak. arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. tek proje 50 bin metrekare. İstanbul'da . Bu şansları da iyi değerlendirerek. Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz.Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan.1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. Bana göre. hatta hizmet birimlerinden. 10 tane şantiye. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da. Bu. Buyurun.Bu çalışmaların içinde. Saygılar sunuyorum. doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için. Tekin SARAÇOĞLU .

Bizim elektrik . Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. Salondan . ancak.80 tane inşaat olsun.Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır. Teşekkür ederim. Erhan KARAÇAY. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU. bu binadan emekliyim. “Yok. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU.Yok. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim. Forum Yöneticisi .Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman. Forum Yöneticisi . binaları kontrol ediyorduk. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden. Ama ben elektrikçiyim. zaten kararname yazılmış. “Gitmiyorum. Biz çok yön veremiyoruz. Salondan . yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı.göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben. parmağı var. “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi.Ben bir şey demiyorum. Salondan . Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. “Statikçi arkadaşları çağıralım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır. siz gitmeyin” dedi hoca. Tekin SARAÇOĞLU . Talepleri alıyorlar. Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş. Buyurun Sayın Başkan.Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz.Karşılıklı konuşmayalım. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası. 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir. Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz. ama sonra öğrendik ki. istediklerini çıkarıyorlar. öyle bir çalışma yok.Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey. yok. Ankara toplantısında.

siyasal iktidarların dikkatine sunup. var olun. tüm canlıların yaşamı için. demir yerine” dedim. mimar.1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sorumlulukla bir araya geldik. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. bu binaları bizim borular tutuyor. planlanmasında. yerbilimlerinden başlayarak.Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. ama bu sistemin insan yaşamı için. tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir. Elektrik borusu varsa. çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. makine. bir yapının denetlenmesinde. Bugün bir etkinliği. Sağ olun. elektrik. Beğenmeyebiliriz bu sistemi. . Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. Forum Yöneticisi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful