TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

....................... Bşk........... İstanbul Şubesi) .....K.................M...... 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E..54 FORUM .........................................) .........79 ............... İstanbul Şubesi Y......... Başkanı) ..O....D... 34 İsmail Öztürk (TMMOB E...................O....... Üyesi) ......O......................................................................................M. Başkanı) ..... 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M............................. 9 PANEL .......... Y...................D....... 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M..........M......................... 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ..K....................D......M............................................. 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M.................... 51 SORU – YANIT . 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y...............O.K...................... Şube Müdürlüğü) ......K.............M.. 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi).O.......... Başkanı) ............. İstanbul Şubesi) .................................. İstanbul Şubesi Y................10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y..............O............ İstanbul Şubesi) .... İstanbul Şubesi Y....... Şube Müdürü) ....O................. 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y..AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E..... Kom. 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) ......

.

değerli konuklar. Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. kendisinden özür diliyoruz. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada.Sayın konuklar. Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir .1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılış konuşmalarını yapmak üzere.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda. konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak. hoş geldiniz.Değerli arkadaşlar. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada. Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Erhan KARAÇAY . İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada. kendilerine teşekkür ediyoruz. kendilerine teşekkür ediyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz.

hem şubeler.Sayın konuklar. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Yapı denetim sisteminde çalışan. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. gerek elektrik mühendislerinin. kamu kurumlarının değerli temsilcileri. Değerli arkadaşlar. mesai arkadaşlarım. Saygılar sunuyorum. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız. Sunucu . Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. . diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı. Bu sorunların çözümü için. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. sevgiyle selamlıyorum. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. konuşmamı çok kısa tutacağım. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla. Öncelikle. EMO Yönetim Kurulu. 2005 yılından bu yana.Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. Cengiz GÖLTAŞ .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. ancak. Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz. tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için. değerli meslektaşlarım. iş arkadaşlarım.

kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda. tekniği. yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını.1 Ekim 2011 Bugün. mühendislik faaliyetlerini. İzmir’de. maalesef. Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum. bilimi. Aslında sadece yapı denetimi değil. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. Ankara'da. Bütün bu olumsuzlukların. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . emeği geçen herkesi kutluyorum. forum düzenlemeye devam ediyor. Çünkü yapı denetimi. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. Elektrik Mühendisleri Odası. mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. Bugün Türkiye'de. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde. panel. bugün. Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. Elektrik Mühendisleri Odası olarak. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. bu forumları düzenliyoruz. En başta. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. başta İnşaat Mühendisleri Odası. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. Biz. mühendisliğin gelişmesini. kongre. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . Bu anlamda.

insanca yaşam taleplerini içeren. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı. liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. 8 Ekimde TMMOB. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. Ben. geliştirilmesi için. Değerli katılımcılar. Mühendislik hizmetlerinde. sınırlandırmak söz konusu değil. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde. Bugün aslında önemli bir gün. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. KESK. yanlış uygulanmasından değil. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. Hepimizin hatırlayacağı gibi. sanayinin. 1 Ekim. barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. Bu. Mesleğimizin gelişmesi için. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için. Türkiye'nin demokratikleşmesi. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. kalkınmanın olabilmesi. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor. bu çalışmaların sürdürülmesi. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. üretimin.

3 Şubat 2000 tarih. Hazırlık sürecinin arkasından.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Biz. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. dört oda başkanı.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. yıllardır. bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. az önce de ifade ettiğim gibi. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. Mimarlar Odası Başkanı. Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor. bu toplantıya katıldık. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. yeni bakanı. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. TMMOB. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. TMMOB. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. Her şeye rağmen. Değerli katılımcılar. Şimdi. görevlerimizi yaptık. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. yapı denetim meselesi. yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. Eğer o. Ancak. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. Biz. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. gördük ki. önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi. kamu eliyle yönetilmesine. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. görevlerini yapmak istiyorsa. O dönemin .

kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. Bu arada. Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. hem de maalesef. dönemin iktidarı. Değerli panelistler. Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir. mal . bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. 127 ve 128. bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi. kararnameyi iptal etmişti. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır. Bugün. siyasal iktidarın. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. can güvenliğini. bu şirketler eliyle. Anayasanın 91. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. 26 Haziran 2001 tarih.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. kuralsızca. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum.

yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu süreç giderek devam ediyor. Sunucu . TMMOB ve EMO. ilgili sendikalarla. her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı. hepinizi tekrar sevgiyle. .Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. bilimin ve teknolojinin gereği olarak. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle. herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. başarılar diliyorum. Hüseyin YEŞİL . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. konunun bütün bileşenleriyle. Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. saygıyla selamlıyor. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-.Herkese merhaba. saygıyla selamlıyorum. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595. iptale edilince. yani kamu kurumlarıyla. geçmişte olduğu gibi. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Başkan da söyledi. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için.1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 601 değil. Bu anlayışla. Eskiden.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sağlık alanını. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar. Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu. kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. meslek örgütleriyle. artık aklın.

bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar. hükümetin bütün icraatlarına karşılar. Dolayısıyla. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım. ama bir taraftan da hayat devam ediyor.” Bu doğru değil. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Biz. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz. Biz. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz. bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. bu davetiyede. Örneğin. Bu yazımıza cevap verilmedi. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. özüne karşıyız. bakanın başkanlığında. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. binlerce üyemiz. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz. Yoksa bu toplantıları yapmayız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. Bunlar devam edecek. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. daha önce de. Evet. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. şu kalabalığı görüyorum. çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. . bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. bu Hükümet. Bütün düzenlemeleri. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. Ama biz. Bunların en büyük hedefi de. çok daha üst düzeyde. bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. Az önce başkan söyledi. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. paneller yapıyoruz. şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. bunun felsefesine karşıyız. Çünkü öyle bir madde var ki burada. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar.

Çünkü kendisi bizi davet ediyordu. Sizin sorunlarınızın. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. Hepinize saygılar sunuyor. değerli katılımcılar. yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım. başka bir programı varmış. Yani sizden. bu toplantıya katılma gereği duyduk. bakan bey gelmemiş. öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. takip edeceğiz. ne gerekiyorsa. Sunucu . Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. saygılarımı sunuyorum. Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. ister sorunların çözümü bazında. biraz birlik olmanızı. Sunucu . biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum. Kapımız herkese ardına kadar açık. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız. Ben. elinizdeki olanakları heba etmemenizi. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. onu yapmaya hazırız.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz. Bunu şimdiden söyleyeyim. o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. Veysi KALKAN . Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece. .Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. başarılar diliyorum. ama ne yazık ki.Sayın Başkanım.1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle.

Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum. Türk Mühendis ve Mima r . Hüseyin ÖNDER . Hoş geldiniz. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. Planlanan saati yarım saat aştık. bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk.Hepinize merhaba. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. o yüzden. Zaten giriş konuşmamı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt. özellikle 28 Eylüldeki. Çevre ve Şehircilik Bakanının. Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

onu da bir dipnot olarak geçeyim. Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Denetçi elemanı sayısı 5291. 58 bin küsur adet bina. Öncelikle. Buyurun. ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz. kontrol elemanı.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda. ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi. bugün. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Harita mühendisiyim. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. belki sizin haberiniz olmayabilir. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. Bu sizi ilgilendiren bir konu. kısa kısa geçeceğim konuları. Konuşmamı daha fazla uzatmadan. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta. Onun için. Genel Müdürlüğümüzce. oradan da takip edebilirsiniz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sözü fazla uzatmadan. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. O yüzden. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. Aydın ULUS . Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. Ben. Kontrol elemanı sayısı 5384. . Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı.

kullanıcı hesabı olmayan denetçi. eminim. kapsam değişti. maddeleri duruyor. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da. önce çok şikâyetler oluyordu. onlar kapsam dışı. eski yasadan farklı olarak. onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. biraz ona bakalım. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız. Tabii. arkadaşlar. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor. bir de. Tabii. Üçüncü konu. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. İstanbul dışında. Bu. Burada ilave olarak. İstanbul'u ilgilendirmeyen. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. istenmiyor diye düşünülüyor. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. Yani herkesin. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum. bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. Mesela. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. Böyle bir uygulama da başlattık. Bunun dışında. Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. . Bu şifreyle. daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. Tabii. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş.

daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda.5’a çekildi. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak. Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. Madde 28’deki. il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. yaşayan bir süreç tabii. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. değişikliklere tabi. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış. Önceleri bütün yetkiler. bir şeyler çıkarılıyor. Oysa denetçi belgesi vizesi. Yapı denetim sistemi. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili.1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi. başkanın şikâyet ettiği bir şey. En doğrusu neyse. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu. Dediğim gibi. yani sürekli kendini geliştiriyor. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. eninde sonunda bulunacaktır. Bu niye değiştirildi. bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. Sicillerin belli bir yerde tutulması. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. yasasına bir şeyler ekleniyor. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . Ancak “İl yapı denetim komisyonları. Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş.

.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. siz denetçisiniz diyelim. ilgili idareler. Arkadaşlar. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. Bazı arkadaşlar. Mesela. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. denetçi butonuna bastığınızda. Burada süre verilmemiş. aksayan kısımlar çıkarılıyor. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. Yani böyle bir bilgi kirliliği var. ne ismini. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. Biliyorsunuz. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca. ne üzerindeki işleri biliyor. Çalıştığınız kurum veya . burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Biraz önce söylediğim gibi. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. kontrol elemanları butonları var. bürokrasiyle uğraşarak değil de. Size verilecek kullanıcı adı. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. yapı denetim kuruluşları. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. Kontrol elemanları için de keza öyle. denetçiler. Onun için. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. ben. vize için gerekli evraklar. yapı denetim bölümünde. yeni şeyler ekleniyor. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. tüm kullanıcılara ulaşmak. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden.. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi. Burada hedef. En önemlisi. yani orada gerekli tüm bilgiler var.

üzerinizde kaç metrekare iş varsa. Mesela. İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız. Tüm bunları buradan. genelgeler. Duyurular da çok önemli. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu. değişiklik içeren kanunlar. kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. onu görebiliyorsunuz. bunu görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Salondan . hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini. o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz. İstatistikler var. Güncel duyurularda.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. yönetmelikler. sistemde yapılan değişiklikler. Salondan . laboratuvar ilanları. Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. hangi firmada çalışıyorsanız. telefon numaralarını bulabilirsiniz. Ayrıca. Burada güncel duyurular var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. denetçiler kısmına. kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. Hatta Resmi Gazete ilanları. kontrolörler kendi kısımlarına girip.Kendi üstümüzdekini görmek için? . Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta. İstifa etmişseniz. YDK yönergeleri var. Tabii. yönetmelikler. bu seminerle ilgili katılım günleri. YDK ilanları. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. ne kadarı düşmüş. Bu sistemi kullanmaya çalışın. fazla ayrıntıya girmedim. hepsi mevcut.1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. denetçiler. günü gününe olmasa da.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . İstatistikler bölümünde. onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım. Değerli arkadaşlarım. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. Şimdi.Hayır. Türkiye genelinde 3561.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . emeği geçenlere teşekkür ediyorum. canlı bir süreç olduğundan söz etti. Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz. Buyurun. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. Elektrik mühendisleri olarak. Her toplantıya gelip. hepinizi saygıyla Ben.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz. En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin. bu canlı süreçte neyi bilip. Değerli katılımcılar. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere. Türkiye genelindeki sayısı 8574. Bu sistem içi bir uygulama. İstanbul ikametgâhı olup. Yapı denetim sürecinin. Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. yaşayan. Bundan sonra. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. inşaat yüksek mühendisiyim. aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. denetçi vardır. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. bu toplantıların. neyi bilmediğimizi. 10 yıldır bu süreç işliyor. son bilgilere göre. Panel Yöneticisi . daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor.

Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. zorluklarına göre bir . Pilot uygulamayla. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. Makine mühendisleri. Kısacası. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi. çünkü bu ancak yasayla mümkün. maalesef. Ancak. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. Az önce denetçilerin sayısını söyledim. iyileştirilmesi beklenirken. Değerli arkadaşlar. 11 yıl sürmüştür. 1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. mühendisliğin esas görevlerinden. esas sistem oluşturulur. Bu arada bizim tespitlerimizle. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. Türkiye genelinde 4828. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229. Dolayısıyla. yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. size tarihleriyle verildi. Mecliste. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. bu pilot uygulama. Mimarlar. hadi 10 yıl diyelim. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. temeldeki sorunlar değiştirilemedi.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. Ancak. o yasa çıkarılamadı. Sonuç olarak. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. ancak. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. Ancak. tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. İşlerin boyutlarına göre. unsurlarından biri haline geldi. baktığımız zaman. bu iş. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . burada da esas olarak.

Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır. ancak. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. Değerli arkadaşlar. özellikle kaçak yapılaşmanın. bu konuda itirazsız. yani müteahhidin. Bakın arkadaşlar. meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. 19 ilde bu uygulanmıştır. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. bunların giderilmemesine. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı. sağlanmıştır. Çok fazla yetkisi yoktur. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler. bakanlığa da duyurduk. Demir. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. Bunu biz çok duyurduk. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa. Bu duruma bir son verilmiş. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. beton gibi bu malzemeler. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. “Yapı denetim başarısız” diye. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. Böyle bir ilde. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği.” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. ruhsat alınırken. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. İstanbul gibi. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye . kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. yetkileri o kadar yoktur. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. Türkiye gibi.

balkon kapatmalar için ceza aldı. Yapı denetim. pencere. ceza maddelerinin . Sayın Bakan gündüz gelmedi.1 Ekim 2011 başlayınca. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. başarısız olduğu söyleniyor. binalarda kapı. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. kusurlar nedeniyle verilmiş. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. Onun dışında. bunu kolay kolay bitiremezsiniz. binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. gittik. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. insanların bina içindeki basit kapı. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. balkon kapatma gibi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . basit nedenlerle. Bakıyorsunuz. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. Bana verilen süre azaldığı için. binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az. O toplantılarda ben de bulundum. Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. kendisiyle bir saat kadar görüştük. ama cezalar duruyor. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. baştan söylediğim gibi. yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. sığınak falan gibi. birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır. o alelacele çıkarılmış yasada. çok kısaca. sistemin düzeltileceğini. ma alesef. konuşmamı tamamlamak istiyorum. baca. Tabii.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde. Bu konuda detaylar. Bülend CEYLAN . Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Buyurun. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi. Teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. Panel Yöneticisi . . 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14. Madde gereğince. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. bu konuları sürekli görüşüyoruz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. 1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. farklı ortamlarda tartışıyoruz. sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor. değerli konuklar.Sayın Başkan. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi. meslek örgütlerimiz. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum. Yapı denetim konusu. yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. yapı denetim konusunu önemseyerek. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. bu paneli düzenlemesinden ötürü.

Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. Yapı denetim kavramına girerek. yapımcıların buradaki amacı. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. daimi veya geçici. okulda. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler . imalatının. bildiğiniz gibi. meslek alanımızda. Burada dikkat ederseniz. karada veya suda. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin. diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Denetim. bu konulardan ziyade. karada veya suda.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. Denetimden amaç. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin. Biliyorsunuz. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde. değişiklik ve tamirlerini içine alan. daimi veya geçici.1 Ekim 2011 Ben. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin. her alanda var. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. yürürlükteki mevzuata. üretimin. Çünkü yapan kişi. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. değişiklik ve tamirlerini içine alan. ilgili şartnamelere. her iş dalında. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. yürürlükteki mevzuata. nihai ürünün en az hatayla. Yapı denetim de. Çocuklarımızı denetliyoruz. hatta denetlemeye devam ediyorlar. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler. sabit ve hareketli tesisleridir. sadece yapıda değil. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır. ailede. Peki. ilgili şartnamelere.

Ö. 5 maddesi. bizim en önemsediğimiz konu. Biliyorsunuz. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. 18. Rönesans’la birlikte. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. İtalya’da. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. eski çağlardan günümüze kadar devletler. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. . Onun içindir ki. gerekse bu konuda yetkili. çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. gerek kullanıcı. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. Bir binanın sahiplerinin. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. Hammurabi Kanunlarının. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış. onların can ve mal varlıklarını korumaktır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. Roma İmparatorluğunda. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. gerek yapımcı.

ISO9000’lerin. Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. Sanayileşmiş ülkelerde. başta İngiltere. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. yüzyılda gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen. doğal malzemeler dışında. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. Bu anlamda. İkinci Dünya Savaşından sonra. yurttaşın mülk edinme hakkı. Fransa. Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. 19. Bu dönemde . bazı yıkımlara da uğramıştır. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. Anayasa Mahkemesi. Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. Almanya. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur. Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir. ISO14000’lerin devreye girmesi. birçok ülke. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. Onu da anımsatmak isterim. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. Toplumsal kavramların gelişmesi 20.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. Biliyorsunuz. yüzyılda. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına.

konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. Bu konsey. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. . stadyum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. tüketici örgütleri. İngiltere. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. yerel yönetimler. Ulusal Konut Yapı Konseyi. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. Ayrıntılara girmiyorum. İngiltere’de yapı denetimi. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir. kural olarak. yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. Ayrıca. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. sanayi tesisi. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır. sanayi temsilcileri. projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. tünel.

yükleniciler ve mühendisler. işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. tasarımcı inşaat mühendisleri. diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. mimari projelerin hazırlanması. yani inşaat mühendisleri. projelerini geliştirir. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. Sizlerin de bildiği gibi. taşeronlar. belediyeler. yapı izni alma zorunluluğu. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler. elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. Fransa’daki mülkiyet haklarının. tasarımını hayata geçirme. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. makine. Mimar. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. Japonya’daki sistem de budur. kendi iş kapsamında olmak üzere. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir. yapılaştırma aşamasında. Fransa’da. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. Ancak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . inşaat sırasında mesleki kontrolü. pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. . Mimarlar. ilgili disiplinler. ç evre düzeni. makine mühendisleri. yapı denetim firmaları. Aynı zamanda.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. uygulamayı yapar. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. alt ve üstyapı. işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. imar. tasarımıyla birlikte.

aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. Konunun önemi çerçevesinde. çok konuşuldu. mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da. bizdeki gibi. Bu çerçevede. teşekkür ediyorum.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. biz. Tabii. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Dördüncü konuşmacımız. Buyurun Sayın Gökçe. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. son derece önemli bir toplantı. Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek. herkes yüklenicilik yapabiliyor. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. daha kapsamlı bir toplantı olacak. Panel Yöneticisi . İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. . Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. Yapı denetimi. bir işi. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır. Bu.Değerli meslektaşlarım. Cemal GÖKÇE . Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır. yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz. İnşaat Mühendisleri Odası adına. ama bu konudaki tek şart. Saygılar sunuyor. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum.

Ama ne yazık ki. güvenli. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. okullarımız. yapı denetimi. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. hastaneler. 1998 yılında. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. İnşaat Mühendisleri Odası olarak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kendi kendilerine de yıkılıyorlar.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil. kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok. Dolayısıyla. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. 7 kişi öldü. Ama biz. 90 kişi öldü. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar. Değerli meslektaşlarım. sadece. sadece İzmir’de. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. yıkılması değil. ne kadar yapı varsa. “Depremler olacak. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. mevcut deprem yönetmelikleri. Ama görüyorsunuz ki. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. bu yapıların yıkılmaması mucize. yıkılmaması mucize. Sadece “Deprem olacak. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım. sorunun bir mühendislik. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. hastanelerimiz. binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. yıkılmışlar. Biliyorsunuz. dayanıklı. Bu çerçevede. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. gerçekten sağlıklı. üniversite binalarımız. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. Böyle baktığımız zaman da. endüstri yapıları. bilmem kaç kişi öldü. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar. . C20’yi bile yetersiz bulurken. yapmış olduğumuz çalışmalar.

etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. Mühendisliğe. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. güvenlik ilkesine uymak. kazanın dışında değerlendiriyor. Değerli meslektaşlarım. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. sadece inşaat mühendisliği alanı. anaokullarından. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. biz. Dolayısıyla. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. Dolayısıyla. toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. can ve mal kayıplarına neden olabilir. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. dünyada tarih. çevre şartlarına uyumluluk. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. Günümüz dünyasında. ilkokullardan. meslek insanları olarak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. mesleki ve etik sorumluluk. yapım evresinde. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. ekonomik bir tasarım. Mühendisin üretim anlayışında. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. . elektrik mühendisliği alanı. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. mühendislik etiğine. ortaokullardan ve liseden başlayan. Çünkü mühendislik eğitimi. günümüz eğitiminde. mühendisler.

bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. Siyasi kaygı ve ticari . Mühendisler. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir. Bir bu görüş var. Teknik kaygı en önde olmalıdır. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. denetleyecek.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ama ne yazık ki. evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. kullanıcıyı bilgilendirecek. bizim ülkemizde pek böyle değildir. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim . işlerinin sonuçlarını. Mühendisler. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. öğrendiklerini uygulayabilen. Mühendisler. bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. “Mühendisler. teknik kaygının arkasında olmalıdır.” Ben. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek. Mühendisler. güvenli sonuca ulaşacak.” Bunu ifade edenler. Dolayısıyla. Ama ne yazık ki. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini.ekonomik kaygı. Herhangi bir kurum yöneticisi. nasıl bir mühendis olmak durumundayız. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar. Dolayısıyla. Ayrıca mühendis. Bir anlayış diyor ki. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis. kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. birlikte çalışmaya yatkın. kendisini sürekli olarak yenileyebilen.

Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak. hakkaniyet. aynı zamanda insanız. yüzde 12’si de orta hasar aldı. Haydi. Dolayısıyla. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. sadece mesleklerin kendi içindeki. topluma karşı sorumlulukları vardır. doğaya karşı sorumlulukları vardır. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. Neden göçtü yapılarımız. yerle bir oldu. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. yasaların çıkartılması evresinde de . Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. çünkü bina elbette hasar alabilir. işyerlerinin. mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. sürdürülemeyen risk kavramı var. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. meslek insanlarıyla işbirliği değil. Ama ne yazık ki. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. dürüstlük ve güvenilirlik. Bu noktada ciddi bir problem vardır. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. Biz sadece mühendis değiliz. Birleşmiş Milletler kapsamında. bunun üzerinde durmayacağım. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. toplumla ilişkilerimiz var. ama can kaybına neden olmamalıdır. insan yaşamına ve refahına saygı. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. insanla ilişkilerimiz var. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. doğayla ilişkilerimiz var. buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. Dolayısıyla. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. açıklık. kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. çalışanların. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. O halde. Yüzde 7’si ağır hasar aldı. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır.

meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. Değerli meslektaşlarım. Tamam. Biz bu 1031 projeyi incelemişiz. Ama ne yazık ki. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. bizler tek tek meslek insanlarıyız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bildiğiniz gibi. kendi meslek kuruluşlarıdır. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. meslek odaları. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. Bu nedenle. mühendisin bilgi yeterliliğini. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. Ama ne yazık ki. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer.1 Ekim 2011 gündeme geliyor. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. Peki. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. ama ne yazık ki. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor. yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor. ben. üreticiler devre dışı bırakılamaz. gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler. “Şunun yapılmaması lazım. Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz. Çünkü bütün dünyada. bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin. Tabii. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. Dolayısıyla. 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. kabul edelim. bugün bu yasaları tartışıyoruz. etik bakışını. onu belgelendirecek olan. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için. denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. Bu çerçevede. Anayasaya aykırıydı. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. ahlaki yapısını değerlendirerek.

2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız. Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. okullar açılacaksa. ahlaki normlara. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir. kendisi değildir. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. duyarlı proje müellifleri vardır. etik kurallara. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük. haksız rekabet demektir. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. Biz bu projelere baktığımızda. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili. yok mudur. yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. . geliştirme var mıdır. bakacağız. bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. Bu noktada. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. Durumda bir iyileştirme. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. planlama sürecinin bir sonucudur. Bu yüzden. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. bazı yapı sahipleri. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar. çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil.bu. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. O halde.

Çünkü dünyada böyledir. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. sektör temsilcilerinin. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu. Meslek odalarının. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır.1 Ekim 2011 Planlama. üretim. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. tasarım. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. . Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır. ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır. bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. Bayındırlık Bakanlığı da. Elektrik Mühendisleri Odası. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir. mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. denetim konusu bir bütündür.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Mesleki sorumluluk sigortası konusu. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir. müteahhitlik sektörü de. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. Yapı denetim süreci.

Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum. . Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. 2011’deki 10. Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. teşekkür ediyorum. Denetim konusu. ne yazık ki. Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. Bu nedenledir ki. 2007 yılındaki 8. uygulaması. yer seçim kararlarından planlamaya. Saygılar sunuyorum. Odamız. yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. Panel Yöneticisi . gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. Odam adına. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. yapı denetim sürecine ilişkin.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli. yapı denetim sistemi.Merhaba arkadaşlar. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. Turgut BOZKURT . bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir.

mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak. meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır. meslekle ilgili bütün mevzuatı. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. Anayasanın bu 135. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. Anayasanın 135. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2.” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. bunun yerine. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .” TMMOB Yasasında. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. normları. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. hepimizin bildiği gibi.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere. Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları. gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak. . yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. kanunda gösterilen usullere göre.

yapı denetim şirketinin. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. Bu yöntemde arsa sahibi. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. Böyle olunca da müteahhit. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında. kat karşılığı inşaat tabir edilen. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. tasarımcı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. onların ücretlerini ödemekte. müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. . mal sahibi. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. müteahhit. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. mimar. proje grubu. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. bazen müteahhit. bozuk işleri yeniletememektedirler. herkesin bildiği gibi. mal sahibinin para yerine. mühendis. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. iş merkezi. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. site. Büyük çaplı otel. müteahhit. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. Yapı denetim şirketleri. Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. Proje grubunun. küçük yapılarda.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi. Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur. yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla. yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. Doğrudan kapatma yerine. bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. . Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır. Mevcut mevzuatta. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri.

1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak. Panel Yöneticisi . Hepiniz hoş geldiniz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız. 6 ve 7. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. Sayın İsmail Öztürk. ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. sağlıklı. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır. çıkartılan tüm yasalar. . Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır. elektrik mühendisiyim. Yapı denetimini. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar. güvenlik ve sağlık kurallarına. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım. Teşekkür ederim. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere. norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür.Merhaba arkadaşlar. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. İsmail ÖZTÜRK . Türkiye'de. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır. güvenilir. sağlıklı.Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). 4. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. imar planına. Ben.

1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. fen. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı. Bu amaç doğrultusunda. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. Mevzuatın gelişimi olarak.09. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. denetim işlerinin. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu . sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur.2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. Başta Aydın bey olmak üzere. tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. can ve mal güvenliğinin temini. Yapı denetiminde. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler. aksine. 4708 sayılı Yasanın amacı. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yapı denetiminin. 17. imar planına. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. proje ve yapı denetimini sağlamak. sanat ve sağlık kurallarına. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu.

müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. Şimdi. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi. kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. .1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen. yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir. etik değerleri ön plana çıkaran. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. kontrol elemanı. 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp. denetçi. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. herkese açılmıştır. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte. olmasa da olur mantığıyla.

yakın zamanda savcılıktan tarafıma. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. tasarım. denetim yapmadan. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. tasarımdan üretime. Denetçinin. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. planlama. X firmasında 2 ay görev aldım. üzerindeki metrekare düşülmekte. . Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir. izlenmeli ve denetlenmelidir. benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. föye imza atmadığım halde. üretim. Burada bir parantez açıp. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. denetim. fakat denetim sorunu devam etmektedir. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. katılımcı bir süreç işletilerek. Bu. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. İmzaya baktım. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır.

Mesleki ve mali uygulanmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından. kamu güvencesi altına alınmalıdır. kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. kamusal yetki kullanan firmalar. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için. Denetçi belgesi verilmeden önce. tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır. yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. laboratuvar gibi. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli. Denetçi mühendis ve mimarlar. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır. diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır. Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. sadece yapı denetçi belgeli. Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. Denetçilik.

Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. Yapıya ait projeler hazırlanırken. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. ihtisas mahkemeleri kurularak. il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. Ben. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. yasada. Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. Onun için. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. Sonuç olarak. problem çıkıyor. mahkemelerde. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. kamu-özel. mesela. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar. Burada bir parantez açayım yine. yapı denetçisi olarak. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir. Mimarın hatası vardı. büyük-küçük. Denetçi ikametleri. bu kablo şartları çizilmiyor. ülkemizdeki yargı sisteminde. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. Onun için. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir. kentsel-kırsal ayrımı . müteselsil olarak sorumlu olduklarından. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. insan hakları bakımından da gereklidir. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup. ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. ama cezayı ben aldım. Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. Projeler.

ihtisas alanlarına göre. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı. Denetçi ücretleri. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından. iki yönetmelik değişikliği.1 Ekim 2011 yapılmadan. Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. . mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. Yapı denetim sisteminde görev alan usta. kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. iki kanun hükmünde kararname (595. Yargıda haksızlıkların giderilmesi için. cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır. Denetçi ücretleri ödemesi. Denetçi ve kontrol elemanları. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bankada açılacak denetçiler hesabına. yapı denetim şirketleri tarafından değil. denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. Mimari projeler hazırlanırken. 648). formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır. kalfa.

Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB. . Bu nedenle. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir.Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. Buyurun. hem jeoloji mühendislik alanı. cevaplandırmaya çalışacağım. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. görüşlerini açıklarken. İlk sözü. Dilek İNKAYA . İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. Konuyla ilgili sorular olursa.Öncelikle kendimi tanıtayım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip. ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır. bütün odalar. Panel Yöneticisi . Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte. panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. Değerli arkadaşlar.

ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım. Yasal durum çok detaylı anlatıldı. Bunları maddeler olarak sıralarsak. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. bu düzeltme. metro güzergâhları boyunca yapılan . Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken. Tabii. odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden. 1. köprüler. 4. çünkü bunun dışında. yaşanılan tartışmalar. Bildiğiniz üzere. şu anda gündemimizde olan konuyu. mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. Bu arada. maddede yapılan değişiklikle de. Onun dışında.1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. sonraki değişiklikte. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar. 5. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz.5’a düşürülmesi durumunda. daimi veya muvakkat. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış. Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. Oda olarak 2.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yasal durum.

Dolayısıyla. Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir. denetlenmeden. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim. ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. Serbest piyasa koşulları içerisinde. Biraz önce bahsettiğim gibi. yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. Onun dışında. viyadükler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. Oda görüşümüz bu şekildedir. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. bu da tartışılmalıydı. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. biliyorsunuz. imar. Ayrıca. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi. Demek ki. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. . tasarım ve yapım. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. Sicil belgeleri derken. bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. fakat bunlar irdelendiğinde. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. karayolları gibi. bu konuya pek fazla değinilmedi. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. ücreti ödeyen.

mimarımız yok. bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. “Öyle çekilin demekle olmaz. salladılar şimdi. “Artık yeter. Panel Yöneticisi . Bu. TMMOB öyle bir şey zaten. Bunu söylemeleri. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var.Son söylediğiniz şey önemli benim için. onların örgütlerinin kabahati değil. Oğuz GÜNDOĞDU . Özetle bu. bundan eminiz. Geleceksin. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. Buyurun hocam. Biz de öyle yapıyoruz.” Evet. fakat denetlemenin. bir daha çıkmıyor. Ama onlar da sallanmaya başladılar. kazanacaksın” dedi. Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. aynen böyle söylediler.Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. mühendislerin. Yapı denetim konusu çok önemli. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bunun cevabı bu kadar. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. bir sürü işsiz mühendisimiz var. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok. dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı. şehir planlama. Ben bakıyorum.1 Ekim 2011 Biliyorsunuz. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. çekilin!” filan diyordu gençler. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler. Geçenlerde. yani bir kere kanınıza girince. bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi. tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. iyi işler 12 senede oldu. seçime gireceksin. çalışacaksın. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor.

deprem bekleyen yer. bakıyor. Kendi adamlarını atayacaklar. Salondan . Bir örnek daha vereyim. Ataköy sahillerini işgal ediyor. . Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. kentleşmenin hangi noktasındadır. okullara projeksiyon alıyor.” Bir şeridi işgal ediyor. Ne yapı denetim var orada. arkasından bir de böyle diyor. Biz . Orada evleri gördüm. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. “Ruhsatları kaldırdım. ona göre imar yapıyorlar. ne bir şey. “150 metre iyidir” diyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. 150 metre fazla. Çok enteresan bir şey daha var. bu soruları cevaplandırmak gerekir. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. Esenköy’de. mal bağışladım. TMMOB bu anlayışta olamaz. çok dolaşıyorum. Bunlar da biraz özeleştiri. Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. yok. TOKİ denetim dışı. yazın 84 bin nüfusu var. o da diyor ki. Bunlar çok abuk şeyler. Onun için. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. başka kimse değinmedi. Hangisine üzülürsün. Marmara burası. Bu böyle. şehir plancısı ona göre planlıyor. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. kışın bu kadar” deyip de. Oğuz GÜNDOĞDU. “Bunların nüfusu yazın bu kadar. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. 50 metre olsun” diyor. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm.Evet. “Yok.İmar durumunu da onlar verecek şimdi. bilmiyorum. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz. riski nedir. bu anlayışta olamayız. hiçbir şey yok. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. Bursa’dan geldim. ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik. Esenköy tatil yeri.

kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak. birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele. Ülkeler böyle başa çıkıyor. işiniz dumandır. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum. Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. o tanklara. Bu bütünün içinde. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela. Hocalara bırakırsanız. Bunun birçok örnekleri vardır. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım. Ticari olaya dönüyor hemen. Teşekkür ediyorum. Panel Yöneticisi . Tabii ki. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım. Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. . Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum.Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor.

tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. Mustafa KADIOĞLU. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. Gönül isterdi ki. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. Bilindiği gibi. her ilde bunun çalışmasını yapalım. bu olmadı maalesef. kendileri hem soruyu okuyacaklar. birlikte götürebilelim. Doğrudur. Soruları ilgili panelistlere vereceğim.Herkese merhaba. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı. Buyurun Sayın Kadıoğlu. Tabii. ancak. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. Soru ve katkı karışımı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. Bir sürü etkinliklerimiz. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. .

tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. örgütü amaçları doğrultusunda. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. 648 sayılı kararname. “Mimar ve mühendislik hizmetleri. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor. Bu hususta. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak.1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. bu rekabet ve tanınırlık altında. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. Bizim bunu da görmemiz lazım. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. dolayısıyla sömürü ortamının.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapıların projelendirilmesi. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. yürüyen sayısını artırmamız. Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması. Onun için. bunun yanında. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum. güvenli yapılaşmanın sağlanması. uygulanması. kendi şubelerinde. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. Tabii. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak. düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. Bunun. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. bu bile rekabet ortamını.

“Yapı Denetim Sistemi. Salondan . Dolayısıyla. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir. bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. bugün iş yapan. “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. Aydın ULUS . Üyenin başını boş bırakırsanız. Panel Yöneticisi . ama çağrı metnine baktığımız zaman. Zannediyorum. o başka bir şey. Dikkati buraya çekmeye çalıştım. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum. yönetişim. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.1200. Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir. Her yasa. güncel mi düşünür.Kenan Aydemir isimli arkadaş. Bu sayı da azalacak. geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir.Teşekkür ederim. Üyeyle birlik olma. Saygılar sunuyorum. Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. Üye de özne olacak. Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır. Rekabet.Bu da azalacak. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269. denetim maliyetlerinin . Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. örgüt de özne olacaktır. bunu planlaması gerekir. Buyurun Aydın bey. Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Mustafa KADIOĞLU. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir. sermayeye mi gider. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir.

Salondan . inşaat keşif tutarının yüzde 1. dolayısıyla yaptığımız iş aynı. denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. Salondan .5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak. Devam edelim lütfen. “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS . Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum. vatandaşın. Böyle bir şey olabilir mi.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş. Bunun yerine.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. olabilir. oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. ama zor. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak. Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. yapı denetimci arkadaşların.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 5 bin de kontrol elemanı var.1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için. “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. Yasal engel var şu anda.Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir.Şöyle yapılamaz mı: Mesela. Şifre. İstanbul'da 5 bin denetçi var. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim. Panel Yöneticisi . şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor. daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle. Aydın ULUS . Öyle bir yasa yok bir defa. Müracaat dilekçesi ekinde.Şeref bey. Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek. Çünkü birçok arkadaşımız mail . sorunun yanıtı doyurucu değilse. denetçi ücretinin kesilerek.

Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. yeni planlama birimleri oluşturuldu. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. . yeni genel müdürlükler. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. Sistem. bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. Problemli olduğunu sanmıyorum. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. Tabii. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok. Evet. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. bununla ilgili değerlendirme yapmak için. Yunus Şenocak. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz. İkinci soru. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. Ertuğrul Diktaş.tr. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. yasal yollara başvuracaksınız. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. Benim konum değil. Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. Kadir Şahin. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz. “Ceza alan denetçi mühendis. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş. yeni daire başkanlıkları. Mustafa Özçetin. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten. Ceza verilen maddede. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş.gov. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz.

Aydın ULUS . savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak. mimar.Ruhsatı da veren yine belediye. eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse.Bu arada. cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor.Merhaba arkadaşlar. makine. bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. Salondan .Bu tebliğiyle.Şubat ayında çıkan tebliğde. müfettişler değil.Bununla ilgili en son tebliğlerle. “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. Panel Yöneticisi .O zaman tazminat davası açarsınız. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS . inşaat. Salondan . Aydın ULUS.O ayrı bir şey. o inşaatla ilgili bütün mühendisleri. Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi). Salondan . Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim.Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben. Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. mimar. Salondan .Buyurun. bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor. makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda.Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS . 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda. ama yine de hâlâ ceza veriliyor. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda.Müfettişler. bakanlık. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara . elektrik mühendisi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . inşaat mühendisi. Aydın ULUS . tazminat davası da kazandım. ifadeyi savcı alıyor.1 Ekim 2011 Salondan . elektrik.6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan .

Eğer . 9-10 kat çıkmış. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. Projenin ısı yükü artar.5 metre olmuş. sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. binanın yüksekliği 30. Biz kendi adımıza oturup düşündük. Hatta maalesef. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. 10. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. 9. şirketle beraber cezalandırılıyordu. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. ‘Ara sıra gel. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. imza at’ filan dedi. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var. bu nedenle yapının durdurulduğunu.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. Örneğin. sorumluluğu var. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. Savunmaya çağırdığımız zaman da. meslektaşımıza da. sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. çoğu zaman. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. radyatörün dilimi artar vesaire. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. kata. iğneyi kendimize batırmamız lazım. görmedim. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. çıkmalar olmuşsa. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. gidip görmüyor. emsal 4 kat uygulanmış. ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. Onur Kurulu olarak biz. O binaya gitmedim. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş. soruşturmaya uğradıklarını. kazan kapasitesi artar. kimin gerçekten ne kadar suçu. kata gelene kadar denetim neredeydi. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir.

biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. Gitmiyorsa. kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. fark etmiyordur zaten. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. Biz de işin içindeyiz. Teşekkür ederim. biz gerek görmesek dahi. bilgilenmiş oluyoruz. araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor.Teşekkür ederiz. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. Kat çıkılmış olsa bile. İmzasının sahte olduğunu. Sonuçta. süreç işliyor. “Böyle bir işlem var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . savunma istiyoruz. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor. Sizin yapacağınız şey. . Burada esas önemli olan. aslında bunlar çok önceden. Anladığım kadarıyla. yasaklanıyorlar. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler. Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. Size pat diye bir ceza geliyor. “Bu binada bir yanlış var. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. Panel Yöneticisi . Şu andaki mevzuat bu. ama öyle ya da böyle. bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. tabii ki yeterli değil bu. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. haksızlık oluşturuyor.

yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar. müteahhidi bile seçerler” deniliyor. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz. bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. mahkemeden celp geliyor. Soru sayısının çokluğu bakımından. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı.Aydın beye teşekkür ediyoruz. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum. Panel Yöneticisi . Sorulara geçmeden önce. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık. Bu. Şu andaki durum bu. Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. Başka da çaremiz yok. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Yasadan dolayı. Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. Dışarıdan misal alırken. ama zaman kalmamıştı. bu ikisi benzetiliyor.Değerli arkadaşlar. Tekin SARAÇOĞLU . Aydın ULUS. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. Bunu orada bizzat duydum. Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız. Bir şey karıştırılıyor. zorumuza gidiyor. Hepimiz meslektaşız. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. Bu tartışıldı. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir. Doğru. Panel Yöneticisi .Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. başka yolu yok. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. Diyelim ki. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece. çok abartılı bir ifadedir. “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi. Buradaki sorulara bakıyorum da.Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. “Mimarlar her şeyi yönlendirir. Konu saptırılmasın.Yeni tebliğde. Mimarlık hizmeti.

Sayın Bakanın da talimatları vardır. Tabii ki çok gecikme var. “Ben de aynı kanaatteyim.Bakarsınız ki sapma var denetimde. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. yine bildiriminizde bulunursunuz. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. şimdi de karşı değiliz. 10 maddelik bir şey. bildiriyor. bu konuda çok çalışma yaptı. ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. öyle bir şey de oluşamaz. Bu. Bu bir ihtilaf konusu. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar. Değerli arkadaşlar. elimizde olan bir şey değil. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış. işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular. Biz. bahane de olamaz. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. “Müteahhitle. Tahmin ediyoruz. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir. onu bilemiyorum. Bu çalışmalar uzadı tabii. Ama bu çalışma ne zaman olur. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. Yeni kanun hükmünde kararnamede. Karar mercii orası tabii. Olabilir. çok uzadı. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. hâlâ tartışıyoruz. Dernek. Projelerde hata var. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. Salondan . görevinizi bırakırsınız. Biz. Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor.Görevden atarlar. ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren. pazarlığı kaldıralım. kimse mani olamaz. şirketler fazla bir şey yapamaz. Orada da denetçi hatası var demek ki. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. 10 yılı aşmıştır. Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. ama Sayın Bakan. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Bilhassa sisteme güvence getirir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . eksik tespit etti.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. bunlara çok itiraz . Tekin SARAÇOĞLU . Kim mani olabilir buna. O zaman.

Dolayısıyla. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. Gözden kaçmış basit ihmalden. Onlar açısından da büyük haksızlık. Meclise sunduk. işler ortada kalıyor. Hem idari cezası. sıra da geldi. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Bu da doğrudur. kapatın. en başta da tabii TOKİ gelip. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. Şimdi. Firmalar çok basit nedenlerle. Başka bir şey yapamam” diyor. “Yasa bu. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. Ben. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa. Adam da haklı. inanın. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı. affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. İncelemede. ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor. Yasanın düzelmesi lazım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. Teknik müşavirler de bu sistemin . Yasa böyle. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. görüşülmedi. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. Onlarla da görüşüyoruz. onların cezası ağır olacak. Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. hem maddi cezası ağır olacak. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. Bu. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. sisteme katılacak. İş ortada kalıyor. Hazırladık. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. yani firmaları kapatılacak. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. bekliyor. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz.

İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. Bu yeni düzenlemeyle beraber. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır. Böyle bir talebimiz var. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar. Ücret aşağı düşmesine rağmen. firmaları sınıflandıracağız diyorlar. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar. yüzde 1 belediyeye.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. şimdi daha zor hale gelecek. Sorun. çünkü zaten tenzilat yapıyordu. işleri de çok fazla. Biz bu hale getirdik. Tekin SARAÇOĞLU .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. . büyük projelerde. Havuz sisteminden söz etmiştim. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor. Yani yarıya düşmesi de yetmedi. bilhassa avantajlı duruma gelecek. Nedense. Salondan . aldığı para kadar fatura kesip. Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur.Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu. O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar. Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor. sorunların temelini oluşturan. firmalar yüksek tenzilata girdiler.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. Büyük işler de az çıktığı için. Tabii. Havuz sistemi kurulduğu zaman. Şimdi. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. 10 milyarlık iş 3 milyara. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. Tabii. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır. Salondan . Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. Ayrıca. yani maalesef böyle. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. doğrudur. “Ücret düştü” deniyor. daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. ama artırılmıyor. Onlar zaten sıkıntılıydı. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. üst gruptakiler kamu binaları. mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. yarı yarıya düştü. Tekin SARAÇOĞLU.1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor.

“Mimari uygulamada aykırılıklar. sorumluluktan kurtulabilir. Tekin SARAÇOĞLU .Sorulara geçeyim.5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. Yalnız. yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa. Tekin SARAÇOĞLU. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz. Bu durumda dava kazanan mühendisler var.2 sene geçiyor.O. “Hizmet bedelinin yüzde 1. Bunların da yolu. Tekin SARAÇOĞLU. yani bir günde sonuçlanmıyor. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi.5 oran da minimum taban puandır. Yani kalmadı.Metin bey. Büyük projeleri çok etkilemiyor da.Arkadaşlar bunları not alsınlar.3 katı demedim. ceza verilse bile hukuksal yollardır. gelirleri de o kadar artar. küçük projeleri yüzde yüz etkiler. Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa. Daha fazlasını alabilirseniz alın.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1. bu yüzde 1. bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar.5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş. Biz. piyasa şartlarına bağlı. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor.Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o. ama daha altına inmeyin” diyor.5 taban ücrettir. Yüzde 1.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi . Orada ayrıca iki kesinti geldi. Salondan . Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş.Katlanmaz. Kemal BALPINARLI . Tekin SARAÇOĞLU . . Mimar fazla para almıyor ki. Kontenjanı 3 kat artarsa.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1. makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. belediyeler için yüzde 1 kesinti. Kemal BALPINARLI . Salondan . daha sonra kürsüde dile getirsinler. orada da kalmadı.

Bunun çaresi de havuzdur.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Havuzu getirmek istiyorlar. Bakın. Bu.Teşekkür ederiz. Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. ama bunlar hiç dile getirilmiyor. bakalım. Belediyeye bildirmek gerekir. bunu biliyoruz. ama maalesef. Tekin SARAÇOĞLU .Ama bu konu hiç dile getirilmedi. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok. Onu da sormuştum. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz. mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. başka firma görünüyor. Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş.5’in yüzde 3’ü kesiliyor. Kemal BALPINARLI . Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde. o iptal edildi. ciddi bir sorun. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi. . 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok. bunları kim yapıyor. belli. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. Bir arkadaşımız.Bu konular biliniyor. Bana sorulan sorular bu kadar. sisteme sigorta sisteminin konulması lazım. “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu.Bu konular dile getiriliyor. Marmara Forum’a bakalım.Yani yüzde 1.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . çünkü firma da çekilmiş aradan. Sigorta sisteminin olması gerekir. Bunlar da belli.Evet. Panel Yöneticisi . ama müdahale edilemiyor. şirketi de kapatmışlar zaten. Kemal BALPINARLI . Bakırköy’e bakalım. Buna hiç değinmediniz. Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey. yerine gelen yasada kaldırıldı bu. Sigorta zaruridir. onu bilmiyorum.Bir yapı denetim firması. Tekin SARAÇOĞLU. Tekin SARAÇOĞLU. Bunun çözümü de havuzdur. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. istedikleri yere yönlendiriyorlar . Kemal BALPINARLI .Ama dile de getirilmiyor. Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna.

ilişki kurulamıyor. yönetmelik de hazırlanıyor. Kemal BALPINARLI . doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor.Konsorsiyum da olsa. Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. bunlardan bahsediyoruz.Aynı telefon kullanılıyor. Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor. birinde yapı denetim firması.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar. proje departmanının yanında.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU . Bunlarla ilgili çalışmalar var.Özür dilerim. Kemal BALPINARLI . Salondan . denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar. birinde proje firması. Tekin SARAÇOĞLU . organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var. Buyurun. Panel Yöneticisi . ama bizim yaptırım gücümüz yoktur. birinde inşaat firması.Teşekkür ederiz Tekin bey. Rutin denetimleri var bakanlığın.Ben bunu yaptım zaten. asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU .Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz.Yasal kayıtları çok farklı.Herkesin kişisel müracaat hakkı var. Panel Yöneticisi . hiç kimse de ona mani olamaz. Bunun yolunu açan benim.Ben teşekkür ederim. Tekin SARAÇOĞLU . Kemal BALPINARLI . .Önce firma bazında bakmak lazım.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması. teknik personelin sigortasını görmezse. eksik görürse. Bu konuların hepsi yaşandı. Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler. “Denetlediği zaman. Tekin SARAÇOĞLU . görülmüyor. Salondan . Bu konuda bir madde var. daha önce böyle bir uygulama yoktu. ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek. Tekin SARAÇOĞLU. onu görmemişim. Kemal BALPINARLI . Bunu görmek istemeyince.Aynı ofis üçe bölünmüş.

Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. eğer bir sistem yanlışsa. fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur. onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu. onların sicillerini tutuyor. sonuçları da yanlış olur. Biz. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada .1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. ama “Maaşıma ek olsun. Kimse bundan alınmasın. Yani burada. Ben. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak. Sayın Saraçoğlu diyor ki. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır. kişisel davranma bir etik konusudur. meslek insanlarının kendilerini denetliyor. belgeli olayım. bu onların en verimli oldukları dönem. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. çalışmıyorlar mı. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. diğer taraftan da. Hiç itirazım yok. Gitsem de olur. “Yapı denetim sistemi.” Doğru söylüyor. “Odaların denetimine karşı değiliz. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. Kendisi de bir meslek insanıdır.Buyurun Cemal bey. bunu denetliyor. Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı.Değerli arkadaşlarım. işin detayları üzerinde fazla durmadık. Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . tekrar merhaba. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil. Bunu bilmek başka bir şey. Sistem doğru kurulamadığı sürece. Bu çerçevede. Cemal GÖKÇE.

yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada.. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. bu kadar açık. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir. ama projeyi denetleyemez. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. meslek odalarını. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek. doçent olmuş. bir projenin denetimine imza atamaz. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz.. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. Birincisi budur . sigortasız olacak. Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. beton düşük olacak. Biz. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. böyle olacaktı zaten. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız. Örneğin. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. meslek odasından belge almadıkça. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir. Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. Unvanı profesör olmuş. onun sonuçları da yanlış olacaktır. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. bunun önemi yok. Amerika'da bir profesör. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. Meslek insanlarına.proje yanlışsa.

Bir birliktelik sağlayamadık. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir. Bir şantiye şefi. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. Bu noktada. akşam işten ayrılacaksın. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. Biz kamu adına denetim yapıyoruz. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi.yanlış değildi.1 Ekim 2011 İkincisi de. biliyor musunuz. Oğuz Gündoğdu söyledi. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. Bu noktada. Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız. hayretler içerisinde kalıyorum. başkaları da bizimle oynar. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. O zaman. şantiye şefi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kamu adına denetimi tanımlayalım. şantiye şefliğidir. Bu da değiştirilmelidir. doğrudur. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor. 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul. Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı. ama sonuçları yanlış oldu. sonuçları bakımından. yani o şûranın sonucudur. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. Elbette itirazım yok. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. Ben eminim. Burada ne var. işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. Oğuz da dahil olmak üzere. “Bir yasa . Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde.

her bakanlığın. Saygılar sunuyorum. bu birikimden yararlanır. Bunun değiştirilmesi lazım. insan düzeyinde. kendi alanımızla ilgili. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. ancak arkasından bir şey çıkmadı. ne tok oluruz. Nüfusumuz giderek artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. yeterince gelişmemiş. Çocuklarımızdan vazgeçtik. bir bakanlığın. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. kullandığın beton ise. o başka bir şey. her belediyenin. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. Teşekkür ediyorum. Bunun üzerine. ama Deprem Yönetmeliğine göre. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. ne aç kalırız. Böyle olunca. asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. C20’yi doğru bulmuyoruz. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. Gelişmiş olan kafa. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. Çünkü bu saatten sonra biz. bakanlığa gönderildi. C20 kullanmayın. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. bu bize zor geliyor. . “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. Sözlerimin başında. gelişmiş olan ülke. Elbette. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. TMMOB çok önemli bir örgüttür. Biz diyoruz ki. C20. Dolayısıyla. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. Ben. Biz. TOKİ kendi açısından bakıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. Diplomamızı almışız. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. Yıllardır değiştiremedik. yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz.

ancak.Cemal beye teşekkür ederiz. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı. maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. O nedenle. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. birincisi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .Bizler panelist olarak davet edildik. Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. Hal böyleyken. salondan birçok arkadaşımız. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. 4’lü TUS dediğimiz. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları. düzeltilmesi gereken konular var. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı. Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte. yasaya göre. “O konuya değinilmedi. Aslında tabii ki. Maalesef. Oysa 1999’dan önce de. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. Buyurun Bülend hanım. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için. Sizlerin de bildiği gibi. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir. . Bunun içindir ki. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. Bu. Bülend CEYLAN. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . denetçiler. bu.

çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. Ne yazık ki. bana 100 kilo yük yüklerseniz. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. mal sahibi. yapı denetçileri için. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. Bunun arkasında yatan nedir. Örneğin. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. o bile yetmiyor arkadaşlar. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. Başka bir deyişle. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz. yapı denetim kuruluşu. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. hayır. bana olan maliyeti artar” diye. Gayet iyi biliyorum. İkinci konu. para kazanamıyorlar. Yanlış bilmiyorsam. Bir telefonla. köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. kota var. Böyle olmasına rağmen. burada söylemem doğru olmaz. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. Bunu dile getirdiğiniz zaman. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. bayılır kalırım burada. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. şikâyet edin” deniliyor. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz. Ben. biliyor musunuz. bu kadar metrekareyi üstlenemem. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. brüt 2 bin 69 liradır bu. hepinizin de bildiği gibi. “Ben. Doğru . sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. o yüzde 3 maliyet varsa. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. Bu değerler azami değerlerdir. bordroları. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. “Denetçi olarak gidin. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. sömürü düzeniyle. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum.

ilgili idareye bildirip.5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz. Sadece arada bir gelir imza atarsın. Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi. Burada. bildirsin” diyoruz. Bunun. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. siz neden işi doğru yapmadınız. 4 disiplin için de geçerli. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. Burada tadilat projesi verilmesi lazım. Yapı. yasayı bilmeyen. inşaata başlayalım. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. ama inanın ki. her şeyine sahip olarak. ruhsat projesi. ama inşaatlarda. ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. bu alan. . bunun mutlaka elektrik projesine de. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. Siz neden indirim yaptınız. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. Maddesi. uygulama projesi.yapı iznimizi alalım. “Neden bakanlık yüzde 1. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. statik projeye de olumsuz yansımaları var. eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok. mekanik projeye de. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller. hiç yorulmayacaksın. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. ama bugün.” Yani piyasada iki proje var. her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. inşaatı da ona göre yaparız. Onur kuruluna gelen dosyalar var. Denetçinin. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa.1 Ekim 2011 bulmuyorum.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ne yazık ki. başka yapacağın hiçbir şey yok. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. “Bak arkadaş. Yapı Denetim Yasasının 8.” diyorlar. müracaat etsin. “Denetçi gitsin. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir. Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor.

planı incelemeden. kurala herkes uyuyor mu. birincisi. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. yapı denetim kuruluşu sahibi. Çıkarılan bir yasa gereği. hem birbirleriyle . olmalıdır. Biliyorsunuz. yapı denetim konusunda. projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. inşaata başladığımız zaman. o yapı için atanmış denetçiler. şantiye şefi. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. Geçim sıkıntısı içinde olan. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. onu denetlemek. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. 2012’de. sorusunda. yapı denetim kuruluşlarının. Bir başka soru. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor. Bu işyeri teslim tutanağında. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. Burada konulması gereken birinci şart. Bizde. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. Burada benim tavsiyem. kuralı doğru koymak. uymuyor mu. İsmail Erol Önder. herkes bir araya geliyor.” diyor. imza atmak zorunda kalıyorlar. işveren. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. müteahhit. projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var. ikincisi. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında.

Sayın Gökçe çok iyi bilirler. sorumlusu sizsiniz. “Size bildirimimi yaptım. Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar. Hayır efendim. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. beton kalitesinden bahsettiler. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor. ne istediklerini net söylemeleri lazım. Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir. ister mimar. Burada bu tedbiri almadınız. Aksi takdirde. İki sistem de işverenden parasını almaktadır. ister makine mühendisi olun. bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir.1 Ekim 2011 tanışıyor. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. o kalite çimento. Bülend CEYLAN. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız.Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili raporlar var. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. Saygılar sunuyorum. inşaat mühendisi olun. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde. ister elektrik mühendisi. Tekin SARAÇOĞLU. Sayın Gökçe. izleyiciler de anladı. Biliyorsunuz. Bence.Ben de anladım. yapı denetim de işverenden parasını . Dolayısıyla.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. C35 gibi. C30. Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz. Bülend CEYLAN . Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. o da denetlemektir.Sayın Başkan. Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz. istenilen beton kalitesini veriyor. bu da denetlemektir. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi . C25. evet. C20. 81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim.

Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. Tekin SARAÇOĞLU . Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz. Ben. Burada yanlış yorumlar yapılmasın. . Son oturumumuza geçeceğiz. ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır. Belediye bir yanlış görürse. ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. parayı da ödemez. Birkaç soru daha var. uygulama budur. Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz. kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir. Panel Yöneticisi .Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. Sunucu .Belediye bir kamu kuruluşudur. ödemiyor zaten. belediye üzerinden almaktadır. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. Forum Yöneticisi olarak. ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı. Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu. “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım. gayet bilinçli ve bilerek söyledim. Ona rağmen.

Bu arada. Tesisat sektöründe çalışıyorum. Bunun ötesinde. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda.Makine mühendisiyim. Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sizler sordunuz. Buyurun. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. bu görüşlerini paylaşacaklar. ama tabii. şimdiye kadar panelistler konuştu. Tesisat kongrelerinde. Forumumuzun standardı gereği. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum. Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi. Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. Dolayısıyla. hepiniz hoş geldiniz. bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz.Değerli arkadaşlar. Meftun GÜRDALLAR. ama eğer sayı azsa da. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz. hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim. kürsüde. Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız. sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu. son zamanlarda .

hiç kimse bir tasarım bürosuna. rezidans mıdır. 1 sene oturun. onu mülkiyetine geçirip. Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. ama tabii. ikinci gün hemen maketini. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor.Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. geçmişte elle yapılan çizimler yerine. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. o programları da kendimiz üretmediğimiz için. içinde sinema mı var. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. farklı dizayn kriterleri var. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. bu hızlanmaya paralel olarak. “6 ay. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Tabii. bunun hesaplarını ince ince yapın. hastane midir. bir yatırımcı bir araziyi. yasayla düzenlenmesi gereken. Salondan . spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. bunu pazarlamaya çalışıyor. . Kendini bu kadar yetkili. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. Dolayısıyla. alışveriş merkezi midir. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor. Bu binanın özelliği nedir. bir yeri gözüne kestirip. kompleks midir. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. parayı oraya bağladığı zaman.

‘Evet. buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz. Genel çerçeve. siz de “Evet. Tabii. bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz. İmar Kanunu engeli olduğu. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar. onların size sunduğu çerçeve. Onlar size buranın planını veriyorlar. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor. bizde çare . proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. bu örneği veren arkadaşlar. geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. ama bitmiş projeyi. Bu kapsamda olmak üzere. kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor. ‘Buraya şöyle.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. 3 yıl sürüyor. yerel yönetime gidiyorsunuz. Bina 2 yıl sürüyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ham proje. buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. ilgili kuruma verilen taahhütname. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. Siz de bu şartları gözden geçirip. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. Buranın imar durumu nedir.

o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. içinde kaç koltuk vardı. Mesleğimiz bunları hak etmiyor. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. ona uygun bir proje veriyoruz. Tabii. Biraz önce de bahsettiğim gibi. hani bunun doğalgazı. yapacak vakti yok üyemizin. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. o binaya gitmedim. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. Hani bunun kliması. kaç kişi vardı. bunu verirken. görmedim” şeklinde oluyor. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. Bu sefer. . Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. “Bu imza benim değil. denk değil. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. başka bir şey geçiyor. Açıp bakın belediyedeki projelerine. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. Yarın bir deprem olsa. bunu kimse bilemez bile. Birçok meslektaşımız. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. ek gelir kapısı diye baktığı. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. yok. hani bunun yangın tesisatı. Ben. Mühendislerin. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. gerçekleri yapabileceğimiz. “Mühendislerin. Lütfen.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. sizinle de paylaşayım. 600 metrekare kadar bir şey. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. onları yaparsan bu yeter. Bu delik bu projede yok. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. ilçe belediyemiz var. Bir de oralara gidip imza atıyoruz. . Buraya gelmeden önce. kontrol etsin” dedi. sen de bunu ikaz etmedin. Danıştay 6. İnşaat birinci kata çıkmış. “İşte proje. yapsın. Amerikalı kardeşimiz. biliyor musun? Ama projede yok. 5 katlı. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. Tekniker kardeşler geldi. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır. bizim birtakım tutanaklarımız var. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. Bu arada. bod rum. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. Amerika'da böyle. Dolayısıyla suçlusun. işte ölçü. kablo bacası. “Mehmet Ali ağabey. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. boş borular. “Gardaş. Ben yapı denetime girmeden önce. Adana usulü selam versem. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. Ama az önce söylediğim gibi. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. Google’dan denetlersek çok kolay. zemin ve 3 kat. kablolar vesaire. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. 220 tane inşaatımız oluyor. Ama bodrum katta bir delik var. bana sorular soruyor. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. bizim Türkiye böyle. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var. ben geldim” desem. işte temel topraklaması. Bunları yapmamız gerekiyor. noterden taahhütname vermek zorundadır. Evrakları da imzalarız. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. Rusya öyle. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. “20’ye 30. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. Senden şunları şunları istiyorum. Ben. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı. bunu niye yapmadın?” diyor. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi.

o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. Binalar havada durmadığına göre. gidişinden. Bu madde kalktı. Ama bunun hesabı sonunda sorulur. bir denetim kültüründen söz ettim. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı. “12 yıl mesleği yaptım. Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. Bir afet kültürü. noterden taahhütname istenir. Oğuz GÜNDOĞDU . Jeofizik. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. Yani benim namıma imza atıyorsa. 2001 tarihli Yönetmeliğin 9.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan. Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. Bir de şuna değinmeliyim. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. Buyurun Oğuz hocam. Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. Bunu hatırlatayım istedim. maddesi gereğince. bunlar önemli meslekler. mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. dört imzadan biri o demekse. Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. bir yere koyacaksınız. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir. Onun için. Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. Forum Yöneticisi . denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. hesabını ver” denilir. MÜDEK var. Buna biraz üzülüyorum da aslında. Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. TUS’tan gelen bir alışkanlık. önce bir plan yapılması lazım.Biz de teşekkür ederiz. oraya varmasından. Mesela. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. ama kardeşlerim 2001’de duruyor. Bu da bizim için önemli bir şey. Teşekkürler. Denetimin yapılmasından. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. O duruma . hâlâ alışkanlık var herhalde. Haydi gel. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. Jeoloji. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu.Akreditasyon diye bir şey var. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var. Böyle bir şey varsa. Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp. Harita.

Ama bundan önce. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. eleştirecektir elbette.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip. Eksiğimiz yok mu. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. Mustafa KADIOĞLU . Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. Üyeyle bütünleşmesi gerekir. Forum Yöneticisi . iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. zaten onlar muhalefet yapıyor. bir meslek örgütüdür. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir. var. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. Yönetimde olanların. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım. Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme. Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir.” Bağımsız bir Türkiye için. denetimcinin yerine. üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. 28 kişi öldüğü zaman.Tekrar merhaba. örgütüyle. Teşekkür ederim. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım. Buyurun Mustafa bey. Kişi çıkarıyla. yani o. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey. Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu.Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Onun için. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar . bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor. “Efendim. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. Halkının yararına.

10 tane şantiye. 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade. Bana göre. Tekin SARAÇOĞLU . 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum. ama denetçinin minhası kalkmayacak. onurlarını da yükseltir mi? Salondan .Minhalar kalkacak. tek proje 50 bin metrekare.120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor. Buyurun. ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. 100 bin metrekare. Bu şansları da iyi değerlendirerek.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz.Bu çalışmaların içinde. Salondan . 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım. Forum Yöneticisi . İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU . bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da. Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte.İstanbul'da bazı projeler. İstanbul'da .Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan. önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır.Ben. şirketlerin minhaları kaldırılacak. doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. sorumluluğunu da alıyorlar. Bunun için. 22 işgünü. bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek. hatta hizmet birimlerinden.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ama bizim bildiğimiz. Bu. arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. karara dönüştükten sonra. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için.1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. Tekin SARAÇOĞLU . Saygılar sunuyorum. Kemal BALPINARLI .

zaten kararname yazılmış. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman. Forum Yöneticisi .göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben. ancak. binaları kontrol ediyorduk. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. “Yok.Ben bir şey demiyorum. Buyurun Sayın Başkan. 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir. Biz çok yön veremiyoruz. istediklerini çıkarıyorlar. Salondan . “Gitmiyorum. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim. Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi. siz gitmeyin” dedi hoca.Yok.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır. Tekin SARAÇOĞLU . Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş.Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı. Ama ben elektrikçiyim.Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda.80 tane inşaat olsun. ama sonra öğrendik ki. Erhan KARAÇAY. Talepleri alıyorlar. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası. Ankara toplantısında. Forum Yöneticisi . Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız. yok. Teşekkür ederim. “Statikçi arkadaşları çağıralım. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz. öyle bir çalışma yok.Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz.Karşılıklı konuşmayalım. parmağı var. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU. Salondan . bu binadan emekliyim. Salondan .Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır. Bizim elektrik . “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden.

tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir.Herkese tekrar teşekkür ediyoruz.1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. elektrik. bir yapının denetlenmesinde. yerbilimlerinden başlayarak. demir yerine” dedim. çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda. makine. bu binaları bizim borular tutuyor. Forum Yöneticisi .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Elektrik borusu varsa. Beğenmeyebiliriz bu sistemi. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. planlanmasında. mimar. siyasal iktidarların dikkatine sunup. Bu sorumlulukla bir araya geldik. var olun. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün bir etkinliği. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. . bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. Sağ olun. tüm canlıların yaşamı için. ama bu sistemin insan yaşamı için.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful