TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

.... 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M...................................... 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M...................M.......... İstanbul Şubesi Y...........79 ..................................O........... Başkanı) .D.AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E..... İstanbul Şubesi Y...O...... Başkanı) . 9 PANEL .......... 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y....................O....... 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ.. İstanbul Şubesi Y.......................... 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E..........................M................K.O................. 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi).......................................... İstanbul Şubesi) ..........K.......M....) ... Kom.............................................K............ 34 İsmail Öztürk (TMMOB E.. 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y.............O...................... 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M.. İstanbul Şubesi) .D......... Başkanı) .........................O......................... Y......................... Bşk.....................................K............ İstanbul Şubesi) .............M.. 51 SORU – YANIT ...............M... 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) .......... Üyesi) ................... Şube Müdürlüğü) .......D.............O........ Şube Müdürü) ....54 FORUM ...10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y........

.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir .Sayın konuklar. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak. daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz.Değerli arkadaşlar. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak.1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda. kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada. Erhan KARAÇAY .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . değerli konuklar. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada. kendisinden özür diliyoruz. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada.

kamu kurumlarının değerli temsilcileri.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. 2005 yılından bu yana. ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı. Saygılar sunuyorum. gerek elektrik mühendislerinin. Bu sorunların çözümü için. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla. Sunucu . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz.Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. Öncelikle. diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. Yapı denetim sisteminde çalışan. ancak. Değerli arkadaşlar. hem şubeler. .Sayın konuklar. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. sevgiyle selamlıyorum. tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için. Cengiz GÖLTAŞ . Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. konuşmamı çok kısa tutacağım. iş arkadaşlarım. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. EMO Yönetim Kurulu. değerli meslektaşlarım. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla. mesai arkadaşlarım. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. Bu anlamda.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. bilimi. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. bugün. Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. başta İnşaat Mühendisleri Odası. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. Elektrik Mühendisleri Odası. kongre. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. Biz. tekniği. forum düzenlemeye devam ediyor. Aslında sadece yapı denetimi değil. mühendisliğin gelişmesini. Elektrik Mühendisleri Odası olarak. maalesef. İzmir’de. En başta. yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. Ankara'da. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum. bu forumları düzenliyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri.1 Ekim 2011 Bugün. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . Çünkü yapı denetimi. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil. Bütün bu olumsuzlukların. panel. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. Bugün Türkiye'de. emeği geçen herkesi kutluyorum. mühendislik faaliyetlerini. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz.

barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. Değerli katılımcılar. Türkiye'nin demokratikleşmesi. 8 Ekimde TMMOB. 1 Ekim. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. yanlış uygulanmasından değil. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. Bu. Hepimizin hatırlayacağı gibi. KESK. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. üretimin. liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da. Ben. bu çalışmaların sürdürülmesi. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere. Mühendislik hizmetlerinde. sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. geliştirilmesi için.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. Bugün aslında önemli bir gün. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. Mesleğimizin gelişmesi için. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. insanca yaşam taleplerini içeren. sanayinin. kalkınmanın olabilmesi. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . sınırlandırmak söz konusu değil. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor.

Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. Hazırlık sürecinin arkasından. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. Değerli katılımcılar. yapı denetim meselesi. Eğer o. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. Ancak. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. dört oda başkanı. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor. yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. yeni bakanı. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. Her şeye rağmen. yıllardır. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. TMMOB. Şimdi. 3 Şubat 2000 tarih. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. görevlerini yapmak istiyorsa. yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. kamu eliyle yönetilmesine. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. gördük ki. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. Biz. bu toplantıya katıldık. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. TMMOB. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. Biz. görevlerimizi yaptık. az önce de ifade ettiğim gibi. Mimarlar Odası Başkanı. O dönemin . TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .

Sözlerimi daha fazla uzatmadan. Anayasanın 91. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor. Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. hem de maalesef. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. Değerli panelistler. Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. kararnameyi iptal etmişti. bu şirketler eliyle. 127 ve 128. Bugün. dönemin iktidarı. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. siyasal iktidarın. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. 26 Haziran 2001 tarih. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. can güvenliğini. kuralsızca. kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle. Bu arada. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. mal . Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. Eskiden. Başkan da söyledi. 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. geçmişte olduğu gibi. 601 değil. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. ilgili sendikalarla. yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. saygıyla selamlıyorum. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. saygıyla selamlıyor. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için. Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle. iptale edilince. TMMOB ve EMO. başarılar diliyorum. Hüseyin YEŞİL . Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. Bu anlayışla. herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. konunun bütün bileşenleriyle. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. . Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar. artık aklın. bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı.Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. hepinizi tekrar sevgiyle. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. yani kamu kurumlarıyla. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Sunucu . Bu süreç giderek devam ediyor. sağlık alanını. bilimin ve teknolojinin gereği olarak.Herkese merhaba. kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-.1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. meslek örgütleriyle.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. şu kalabalığı görüyorum. Bunlar devam edecek. hükümetin bütün icraatlarına karşılar. bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. Bu yazımıza cevap verilmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz. Biz. bunun felsefesine karşıyız. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. Bunların en büyük hedefi de. Yoksa bu toplantıları yapmayız. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar. Biz. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. bu davetiyede. bakanın başkanlığında. Bütün düzenlemeleri. bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. Örneğin. daha önce de. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak. Biz. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. . ama bir taraftan da hayat devam ediyor. özüne karşıyız. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. bu Hükümet. çok daha üst düzeyde. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız.” Bu doğru değil. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. Az önce başkan söyledi. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. Dolayısıyla. Ama biz. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. paneller yapıyoruz. binlerce üyemiz. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. Evet. Çünkü öyle bir madde var ki burada. bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak.

Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyor.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. başka bir programı varmış. bu toplantıya katılma gereği duyduk. o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. elinizdeki olanakları heba etmemenizi. ister sorunların çözümü bazında. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız.Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz. Sunucu .1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Sunucu . biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. değerli katılımcılar. yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . . Bunu şimdiden söyleyeyim. biraz birlik olmanızı. Çünkü kendisi bizi davet ediyordu. Veysi KALKAN . Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. takip edeceğiz. Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece. ne gerekiyorsa. başarılar diliyorum. Ben. Yani sizden. saygılarımı sunuyorum. öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kapımız herkese ardına kadar açık. bakan bey gelmemiş.Sayın Başkanım. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum. onu yapmaya hazırız. ama ne yazık ki. Sizin sorunlarınızın.

Hepinize merhaba. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk. Planlanan saati yarım saat aştık.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt. Hüseyin ÖNDER . Türk Mühendis ve Mima r . Çevre ve Şehircilik Bakanının. o yüzden. özellikle 28 Eylüldeki. bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum. Hoş geldiniz. Zaten giriş konuşmamı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu. Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum.

O yüzden. sözü fazla uzatmadan. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. belki sizin haberiniz olmayabilir. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. Onun için. Bu sizi ilgilendiren bir konu. oradan da takip edebilirsiniz. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi. Aydın ULUS . Öncelikle. Genel Müdürlüğümüzce. ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. Kontrol elemanı sayısı 5384. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum. ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Denetçi elemanı sayısı 5291. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda. onu da bir dipnot olarak geçeyim. Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı. Buyurun. 58 bin küsur adet bina. Konuşmamı daha fazla uzatmadan.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. bugün. Ben.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Harita mühendisiyim. Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta. kontrol elemanı. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz. kısa kısa geçeceğim konuları. Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. .

onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. İstanbul'u ilgilendirmeyen. denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27. önce çok şikâyetler oluyordu. Mesela. bir de. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. Yani herkesin. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. Bu şifreyle. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. Üçüncü konu. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. kapsam değişti. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız. Tabii. maddeleri duruyor. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. Böyle bir uygulama da başlattık. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. Bunun dışında. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız. . daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum. bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. onlar kapsam dışı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da. eminim. Tabii. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. eski yasadan farklı olarak. kullanıcı hesabı olmayan denetçi. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. Tabii. arkadaşlar. istenmiyor diye düşünülüyor. Burada ilave olarak. İstanbul dışında. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. Bu. biraz ona bakalım.

bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. En doğrusu neyse. Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. değişikliklere tabi. Bu niye değiştirildi. yani sürekli kendini geliştiriyor. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda. Yapı denetim sistemi. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. yaşayan bir süreç tabii. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. Dediğim gibi. Önceleri bütün yetkiler. yasasına bir şeyler ekleniyor. Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek. eninde sonunda bulunacaktır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bir şeyler çıkarılıyor. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. Sicillerin belli bir yerde tutulması. başkanın şikâyet ettiği bir şey. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var. Ancak “İl yapı denetim komisyonları. Oysa denetçi belgesi vizesi. Madde 28’deki.1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi.5’a çekildi. Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak.

ben. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. tüm kullanıcılara ulaşmak. kontrol elemanları butonları var. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. Çalıştığınız kurum veya . Yani böyle bir bilgi kirliliği var. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz. ne üzerindeki işleri biliyor. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. Arkadaşlar. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. Burada hedef.. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. En önemlisi. Size verilecek kullanıcı adı. yeni şeyler ekleniyor. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler. aksayan kısımlar çıkarılıyor.. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. Kontrol elemanları için de keza öyle. siz denetçisiniz diyelim. yapı denetim bölümünde. yani orada gerekli tüm bilgiler var. vize için gerekli evraklar. ne ismini. yapı denetim kuruluşları. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum. Mesela. Biliyorsunuz. Ayrıca. Bazı arkadaşlar. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır. Biraz önce söylediğim gibi. ilgili idareler. denetçi butonuna bastığınızda. burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. Burada süre verilmemiş. Onun için. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. denetçiler. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. bürokrasiyle uğraşarak değil de.

Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu. yönetmelikler.1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. İstifa etmişseniz.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının. Mesela. genelgeler. Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. onu görebiliyorsunuz. Salondan . değişiklik içeren kanunlar. Salondan . kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta.Kendi üstümüzdekini görmek için? . o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz. bunu görebiliyorsunuz. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. telefon numaralarını bulabilirsiniz. Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. üzerinizde kaç metrekare iş varsa. hepsi mevcut. İstatistikler bölümünde. bu seminerle ilgili katılım günleri. Teşekkür ederim. Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. günü gününe olmasa da. fazla ayrıntıya girmedim. laboratuvar ilanları. Tüm bunları buradan. Tabii. Duyurular da çok önemli. Hatta Resmi Gazete ilanları. Güncel duyurularda. YDK ilanları. Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. denetçiler kısmına. sistemde yapılan değişiklikler. Ayrıca. ne kadarı düşmüş. Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini. İstatistikler var. kontrolörler kendi kısımlarına girip. denetçiler. yönetmelikler. onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var. Burada güncel duyurular var. Bu sistemi kullanmaya çalışın. YDK yönergeleri var. hangi firmada çalışıyorsanız.

Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. Buyurun. Değerli katılımcılar. daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor. Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Bu sistem içi bir uygulama. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Her toplantıya gelip. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. Türkiye genelindeki sayısı 8574. Değerli arkadaşlarım. bu toplantıların.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . Yapı denetim sürecinin. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin. hepinizi saygıyla Ben. Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. inşaat yüksek mühendisiyim. Bundan sonra. canlı bir süreç olduğundan söz etti. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. denetçi vardır. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. Elektrik mühendisleri olarak. Panel Yöneticisi . yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. son bilgilere göre. neyi bilmediğimizi.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz. yaşayan. Türkiye genelinde 3561. Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz. 10 yıldır bu süreç işliyor.Hayır. Şimdi. bu canlı süreçte neyi bilip. İstanbul ikametgâhı olup. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım.

tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. 1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. Bu arada bizim tespitlerimizle. İşlerin boyutlarına göre. ancak. Türkiye genelinde 4828. burada da esas olarak. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu. Ancak. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. Mimarlar. zorluklarına göre bir . yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. Pilot uygulamayla. bu iş. 11 yıl sürmüştür. Dolayısıyla. Değerli arkadaşlar. iyileştirilmesi beklenirken. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. Ancak. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi. Kısacası. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek. hadi 10 yıl diyelim. temeldeki sorunlar değiştirilemedi. o yasa çıkarılamadı. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. Makine mühendisleri. bu pilot uygulama. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. esas sistem oluşturulur. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. baktığımız zaman. Mecliste. çünkü bu ancak yasayla mümkün. Ancak. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. mühendisliğin esas görevlerinden. Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor. Sonuç olarak. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. Az önce denetçilerin sayısını söyledim. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. unsurlarından biri haline geldi. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. maalesef.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . size tarihleriyle verildi.

ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. bu konuda itirazsız. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. İstanbul gibi. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği. Bakın arkadaşlar. Demir. sağlanmıştır. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. özellikle kaçak yapılaşmanın. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. yani müteahhidin. Bu duruma bir son verilmiş. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. Değerli arkadaşlar.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. Bunu biz çok duyurduk. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. ruhsat alınırken. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. 19 ilde bu uygulanmıştır. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye . Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. yetkileri o kadar yoktur. Türkiye gibi. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. Böyle bir ilde. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı. Çok fazla yetkisi yoktur. “Yapı denetim başarısız” diye. ancak. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. beton gibi bu malzemeler. bakanlığa da duyurduk. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı.” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. bunların giderilmemesine. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa.

bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. Yapı denetim. ma alesef. sistemin düzeltileceğini. konuşmamı tamamlamak istiyorum. kusurlar nedeniyle verilmiş. ama cezalar duruyor. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. balkon kapatma gibi. Bakıyorsunuz. çok kısaca.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bunu kolay kolay bitiremezsiniz. gittik. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az. Onun dışında. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. basit nedenlerle. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır. O toplantılarda ben de bulundum. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. binalarda kapı. baca. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. ceza maddelerinin . binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. Tabii. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. Bana verilen süre azaldığı için. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. baştan söylediğim gibi.1 Ekim 2011 başlayınca. o alelacele çıkarılmış yasada. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. başarısız olduğu söyleniyor. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var. sığınak falan gibi. insanların bina içindeki basit kapı. Sayın Bakan gündüz gelmedi. balkon kapatmalar için ceza aldı. kendisiyle bir saat kadar görüştük. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. pencere.

1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. Buyurun. Yapı denetim konusu. Teşekkür ederim. Panel Yöneticisi . Madde gereğince. yapı denetim konusunu önemseyerek. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim. Bülend CEYLAN . İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. Sizin de bildiğiniz gibi. meslek örgütlerimiz. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum. farklı ortamlarda tartışıyoruz. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi. bu paneli düzenlemesinden ötürü. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. . bu konuları sürekli görüşüyoruz.Sayın Başkan. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. değerli konuklar. Bu konuda detaylar. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde.

meslek alanımızda. sadece yapıda değil. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. Çocuklarımızı denetliyoruz. daimi veya geçici. Çünkü yapan kişi. Yapı denetim kavramına girerek. yapımcıların buradaki amacı. değişiklik ve tamirlerini içine alan. bu konulardan ziyade. Denetim. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı.1 Ekim 2011 Ben. ilgili şartnamelere. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. nihai ürünün en az hatayla. karada veya suda. buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin. daimi veya geçici. karada veya suda. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler . yürürlükteki mevzuata. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. imalatının. Yapı denetim de. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. Biliyorsunuz. her iş dalında. ilgili şartnamelere. yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin. Denetimden amaç. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. yürürlükteki mevzuata. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. okulda. bildiğiniz gibi. Burada dikkat ederseniz. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. üretimin. her alanda var. hatta denetlemeye devam ediyorlar. ailede. değişiklik ve tamirlerini içine alan. Peki. sabit ve hareketli tesisleridir. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. Bir binanın sahiplerinin. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. gerekse bu konuda yetkili. onların can ve mal varlıklarını korumaktır. eski çağlardan günümüze kadar devletler. Onun içindir ki. Roma İmparatorluğunda. gerek kullanıcı. . çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. Ö. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. 18. Rönesans’la birlikte. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. 5 maddesi. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. Hammurabi Kanunlarının. yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. bizim en önemsediğimiz konu. Biliyorsunuz. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. gerek yapımcı. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. İtalya’da. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır.

Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra. doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. doğal malzemeler dışında. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına. ISO14000’lerin devreye girmesi. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen. 19. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir. Sanayileşmiş ülkelerde. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. Anayasa Mahkemesi. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yurttaşın mülk edinme hakkı. Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. Bu anlamda. yüzyılda. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. Bu dönemde . bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur. Almanya. Biliyorsunuz. Fransa. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. ISO9000’lerin. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. Onu da anımsatmak isterim.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. bazı yıkımlara da uğramıştır. başta İngiltere. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. birçok ülke. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. Toplumsal kavramların gelişmesi 20. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır.

yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir. stadyum. Ayrıca. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. . İngiltere. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. tüketici örgütleri. sanayi tesisi. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. Bu konsey. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. Ulusal Konut Yapı Konseyi. sanayi temsilcileri. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. Ayrıntılara girmiyorum. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. İngiltere’de yapı denetimi. yerel yönetimler. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. kural olarak. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. tünel.

Fransa’da. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler. kendi iş kapsamında olmak üzere. makine. Japonya’daki sistem de budur. inşaat sırasında mesleki kontrolü. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. belediyeler. tasarımıyla birlikte. diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. yükleniciler ve mühendisler.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . makine mühendisleri. yapı denetim firmaları. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. . işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. taşeronlar. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. alt ve üstyapı. Mimar. mimari projelerin hazırlanması. Mimarlar. imar. Fransa’daki mülkiyet haklarının. Sizlerin de bildiği gibi. tasarımcı inşaat mühendisleri. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. ç evre düzeni.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. ilgili disiplinler. Ancak. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. yani inşaat mühendisleri. elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. uygulamayı yapar. yapı izni alma zorunluluğu. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. tasarımını hayata geçirme. Aynı zamanda. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. yapılaştırma aşamasında. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. projelerini geliştirir.

yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz. daha kapsamlı bir toplantı olacak. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. Bu çerçevede.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. bizdeki gibi. Yapı denetimi. teşekkür ediyorum. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de.Değerli meslektaşlarım. Dördüncü konuşmacımız. Buyurun Sayın Gökçe. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. çok konuşuldu. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek. . Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar. son derece önemli bir toplantı. Tabii. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. Saygılar sunuyor. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. ama bu konudaki tek şart. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. İnşaat Mühendisleri Odası adına. biz. Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. Bu. Panel Yöneticisi . Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. Cemal GÖKÇE . herkes yüklenicilik yapabiliyor. Konunun önemi çerçevesinde. Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. bir işi.

okullarımız. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. Değerli meslektaşlarım. sorunun bir mühendislik. “Depremler olacak. mevcut deprem yönetmelikleri. Ama görüyorsunuz ki. Biliyorsunuz. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. ne kadar yapı varsa. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. 90 kişi öldü. İnşaat Mühendisleri Odası olarak. Böyle baktığımız zaman da. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. Bu çerçevede. sadece İzmir’de. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. yıkılmışlar. yıkılması değil. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. üniversite binalarımız. Ama ne yazık ki. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir. C20’yi bile yetersiz bulurken. kendi kendilerine de yıkılıyorlar. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. yıkılmaması mucize. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. sadece. kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. yapı denetimi. güvenli. gerçekten sağlıklı. hastanelerimiz. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. Dolayısıyla. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar. dayanıklı. hastaneler. bilmem kaç kişi öldü. 7 kişi öldü. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. bu yapıların yıkılmaması mucize. . 1998 yılında. endüstri yapıları. yapmış olduğumuz çalışmalar. Sadece “Deprem olacak. Ama biz.

toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır. güvenlik ilkesine uymak. kazanın dışında değerlendiriyor. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. Dolayısıyla. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. dünyada tarih. sadece inşaat mühendisliği alanı. Mühendisliğe. biz. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. ortaokullardan ve liseden başlayan. mühendisler. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. günümüz eğitiminde. mühendislik etiğine. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. Günümüz dünyasında. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. anaokullarından. . Mühendisin üretim anlayışında. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. yapım evresinde. mesleki ve etik sorumluluk. Dolayısıyla. Değerli meslektaşlarım. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. ilkokullardan. meslek insanları olarak. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. ekonomik bir tasarım. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. elektrik mühendisliği alanı. çevre şartlarına uyumluluk. can ve mal kayıplarına neden olabilir. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. Çünkü mühendislik eğitimi. etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . işlerinin sonuçlarını. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis. Ama ne yazık ki. bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. Herhangi bir kurum yöneticisi. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. Mühendisler. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir. Ama ne yazık ki. güvenli sonuca ulaşacak. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini. bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. nasıl bir mühendis olmak durumundayız. bizim ülkemizde pek böyle değildir. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek. Ayrıca mühendis. Bir bu görüş var. “Mühendisler.” Ben. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. denetleyecek. Dolayısıyla. teknik kaygının arkasında olmalıdır. Mühendisler. evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. Mühendisler. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Teknik kaygı en önde olmalıdır. Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. Bir anlayış diyor ki. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. birlikte çalışmaya yatkın. Mühendisler. Dolayısıyla. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar.ekonomik kaygı. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. kendisini sürekli olarak yenileyebilen. Siyasi kaygı ve ticari .” Bunu ifade edenler.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. kullanıcıyı bilgilendirecek. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. öğrendiklerini uygulayabilen. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim . kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek.

insan yaşamına ve refahına saygı. kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. doğaya karşı sorumlulukları vardır. bunun üzerinde durmayacağım. Yüzde 7’si ağır hasar aldı. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. meslek insanlarıyla işbirliği değil. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. Bu noktada ciddi bir problem vardır. Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. yasaların çıkartılması evresinde de . mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. doğayla ilişkilerimiz var. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. yerle bir oldu. ama can kaybına neden olmamalıdır. insanla ilişkilerimiz var. sadece mesleklerin kendi içindeki. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. Dolayısıyla. Dolayısıyla. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. dürüstlük ve güvenilirlik. Neden göçtü yapılarımız. buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. işyerlerinin. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır. Ama ne yazık ki. Birleşmiş Milletler kapsamında. çünkü bina elbette hasar alabilir. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. Biz sadece mühendis değiliz. yüzde 12’si de orta hasar aldı. toplumla ilişkilerimiz var. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. çalışanların. topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. aynı zamanda insanız. sürdürülemeyen risk kavramı var. O halde. Haydi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. hakkaniyet. açıklık.

bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin. Değerli meslektaşlarım. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. Dolayısıyla. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer. Bu çerçevede. etik bakışını. bugün bu yasaları tartışıyoruz. onu belgelendirecek olan. kabul edelim. mühendisin bilgi yeterliliğini. Bu nedenle. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş. ama ne yazık ki. Bildiğiniz gibi. yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. kendi meslek kuruluşlarıdır. Biz bu 1031 projeyi incelemişiz. Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. ben. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz.1 Ekim 2011 gündeme geliyor. meslek odaları. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. Tamam. ahlaki yapısını değerlendirerek. denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa. meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. üreticiler devre dışı bırakılamaz. gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. “Şunun yapılmaması lazım. Tabii. Ama ne yazık ki. Peki. bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. Anayasaya aykırıydı. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. Çünkü bütün dünyada. Ama ne yazık ki. bizler tek tek meslek insanlarıyız. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için.

öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar. planlama sürecinin bir sonucudur. okullar açılacaksa. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar. 2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. ahlaki normlara. bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. Biz bu projelere baktığımızda. haksız rekabet demektir. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. etik kurallara. . Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz. Durumda bir iyileştirme. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik. O halde. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. yok mudur. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir. duyarlı proje müellifleri vardır. Bu noktada. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü. Bu yüzden. bakacağız. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız. kendisi değildir. geliştirme var mıdır.bu. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. bazı yapı sahipleri. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. denetim konusu bir bütündür. müteahhitlik sektörü de. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. Meslek odalarının. üretim. . bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu. tasarım. Elektrik Mühendisleri Odası. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır. ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. sektör temsilcilerinin. Bayındırlık Bakanlığı da. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. Mesleki sorumluluk sigortası konusu. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir.1 Ekim 2011 Planlama. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. Yapı denetim süreci. Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. Çünkü dünyada böyledir.

Turgut BOZKURT .Merhaba arkadaşlar. Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli. . ne yazık ki. Odam adına. insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. Bu nedenledir ki. gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. Odamız. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum. Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir. yapı denetim sürecine ilişkin. Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. Denetim konusu. bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. Panel Yöneticisi . teşekkür ediyorum. uygulaması.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. 2007 yılındaki 8. yer seçim kararlarından planlamaya. yapı denetim sistemi. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. 2011’deki 10. Saygılar sunuyorum.

bunun yerine. Anayasanın bu 135.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır.” TMMOB Yasasında.” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak. Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak. yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. kanunda gösterilen usullere göre. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da. meslekle ilgili bütün mevzuatı. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. Anayasanın 135. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2. normları. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak. . hepimizin bildiği gibi. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. Bu yöntemde arsa sahibi. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. mühendis. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir. Büyük çaplı otel. müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. herkesin bildiği gibi. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. bozuk işleri yeniletememektedirler. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. müteahhit. kat karşılığı inşaat tabir edilen. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. Proje grubunun. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. yapı denetim şirketinin. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. onların ücretlerini ödemekte. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. proje grubu. tasarımcı. yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. mimar. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. Böyle olunca da müteahhit. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. bazen müteahhit. müteahhit. Yapı denetim şirketleri. müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. . mal sahibinin para yerine. küçük yapılarda. iş merkezi. site. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta. mal sahibi. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte. .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları. Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. Doğrudan kapatma yerine. Mevcut mevzuatta. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur.

Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. güvenilir. sağlıklı. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi.Merhaba arkadaşlar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . İsmail ÖZTÜRK . Teşekkür ederim. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere. Yapı denetimini. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3. 4. Panel Yöneticisi . Türkiye'de. ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. çıkartılan tüm yasalar.(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır. Hepiniz hoş geldiniz. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. Ben. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. imar planına. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır. norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız.1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak. elektrik mühendisiyim. güvenlik ve sağlık kurallarına. Sayın İsmail Öztürk.Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım. . sağlıklı. 6 ve 7. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar.

4708 sayılı Yasanın amacı. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu . 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş. imar planına. sanat ve sağlık kurallarına. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. proje ve yapı denetimini sağlamak. 1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. denetim işlerinin. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Mevzuatın gelişimi olarak. Yapı denetiminde. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra. Yapı denetiminin. aksine.09. Bu amaç doğrultusunda. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması.2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. Başta Aydın bey olmak üzere. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı. can ve mal güvenliğinin temini. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. fen. 17.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir. bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır.1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. etik değerleri ön plana çıkaran. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen. İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. herkese açılmıştır. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. . Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. olmasa da olur mantığıyla. denetçi. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte. müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. Şimdi. kontrol elemanı. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası.

denetim yapmadan. üzerindeki metrekare düşülmekte. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. tasarımdan üretime. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. X firmasında 2 ay görev aldım. İmzaya baktım. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. yakın zamanda savcılıktan tarafıma. fakat denetim sorunu devam etmektedir. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. planlama. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. denetim. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. izlenmeli ve denetlenmelidir. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. katılımcı bir süreç işletilerek. föye imza atmadığım halde. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. üretim. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine. kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır. Burada bir parantez açıp. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. Bu. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. tasarım. başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. . Denetçinin. Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir.

yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. Mesleki ve mali uygulanmalıdır. Denetçi belgesi verilmeden önce. tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır. diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır. kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından. kamu güvencesi altına alınmalıdır. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır. Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı. ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kamusal yetki kullanan firmalar. Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. laboratuvar gibi. Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için. sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. sadece yapı denetçi belgeli. Denetçilik. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. Denetçi mühendis ve mimarlar.

ülkemizdeki yargı sisteminde. Denetçi ikametleri. müteselsil olarak sorumlu olduklarından. Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. yasada. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. kentsel-kırsal ayrımı . bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir. mahkemelerde. Onun için. insan hakları bakımından da gereklidir. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. Mimarın hatası vardı. problem çıkıyor. Sonuç olarak. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. mesela. büyük-küçük. ihtisas mahkemeleri kurularak. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. yapı denetçisi olarak. ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. Ben. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. bu kablo şartları çizilmiyor. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. Projeler. Yapıya ait projeler hazırlanırken. Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. kamu-özel. Burada bir parantez açayım yine. Onun için. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. ama cezayı ben aldım.

cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır.1 Ekim 2011 yapılmadan. Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde. iki yönetmelik değişikliği. bankada açılacak denetçiler hesabına. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından. Mimari projeler hazırlanırken. Denetçi ücretleri. mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. . denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. Denetçi ücretleri ödemesi. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır. yapı denetim şirketleri tarafından değil. Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. iki kanun hükmünde kararname (595. kalfa. Yargıda haksızlıkların giderilmesi için.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Denetçi ve kontrol elemanları. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır. ihtisas alanlarına göre. SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. 648). formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. Yapı denetim sisteminde görev alan usta.

panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Dilek İNKAYA . ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. bütün odalar. Konuyla ilgili sorular olursa. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. Değerli arkadaşlar. İlk sözü. . hem jeoloji mühendislik alanı. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır.Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. görüşlerini açıklarken. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. Panel Yöneticisi . b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte. Bu nedenle. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. cevaplandırmaya çalışacağım. Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB. ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var. Buyurun.Öncelikle kendimi tanıtayım. jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip.

resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler. Onun dışında. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. 4. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz. Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz. sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. Oda olarak 2. yasal durum.5’a düşürülmesi durumunda. şu anda gündemimizde olan konuyu. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden.1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. Tabii. odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. daimi veya muvakkat. yaşanılan tartışmalar. çünkü bunun dışında. 1. metro güzergâhları boyunca yapılan . mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. sonraki değişiklikte. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. Yasal durum çok detaylı anlatıldı. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış. maddede yapılan değişiklikle de. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. bu düzeltme. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. Bunları maddeler olarak sıralarsak. 5. ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. Bu arada. köprüler. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar. Bildiğiniz üzere.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var. Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken.

ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz. viyadükler. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. imar. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi. karayolları gibi. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. fakat bunlar irdelendiğinde. . Serbest piyasa koşulları içerisinde. biliyorsunuz. bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik. bu da tartışılmalıydı. ücreti ödeyen. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. Onun dışında. bu konuya pek fazla değinilmedi. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. Dolayısıyla. Demek ki. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. Sicil belgeleri derken. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. denetlenmeden. Oda görüşümüz bu şekildedir. Ayrıca. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. tasarım ve yapım. Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim.

bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.” Evet. iyi işler 12 senede oldu. Yapı denetim konusu çok önemli. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok. “Artık yeter. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor. yani bir kere kanınıza girince. bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. salladılar şimdi.Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. Geçenlerde. Geleceksin. Panel Yöneticisi . Bunun cevabı bu kadar. mühendislerin. arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi. “Öyle çekilin demekle olmaz. Özetle bu. onların örgütlerinin kabahati değil. bir daha çıkmıyor. şehir planlama. Biz de öyle yapıyoruz. bir sürü işsiz mühendisimiz var. bundan eminiz. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. Bunu söylemeleri. seçime gireceksin. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var. çalışacaksın. aynen böyle söylediler. Buyurun hocam.1 Ekim 2011 Biliyorsunuz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. . Ben bakıyorum. Oğuz GÜNDOĞDU . dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. mimarımız yok. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. çekilin!” filan diyordu gençler. Bu. fakat denetlemenin. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. Ama onlar da sallanmaya başladılar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . TMMOB öyle bir şey zaten. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı.Son söylediğiniz şey önemli benim için. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler. kazanacaksın” dedi.

ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik. TMMOB bu anlayışta olamaz. okullara projeksiyon alıyor. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus. hiçbir şey yok. yazın 84 bin nüfusu var. bilmiyorum. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm. bakıyor. ona göre imar yapıyorlar. Esenköy tatil yeri. çok dolaşıyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. kentleşmenin hangi noktasındadır. Bursa’dan geldim. Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. riski nedir. Orada evleri gördüm. Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. şehir plancısı ona göre planlıyor. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. Bunlar çok abuk şeyler. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. kışın bu kadar” deyip de. 150 metre fazla. “Ruhsatları kaldırdım.Evet. Marmara burası. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. Bu böyle. ne bir şey. Ataköy sahillerini işgal ediyor. bu soruları cevaplandırmak gerekir. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. Salondan . Oğuz GÜNDOĞDU. . Bunlar da biraz özeleştiri. TOKİ denetim dışı.İmar durumunu da onlar verecek şimdi. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. o da diyor ki. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun için. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. “Bunların nüfusu yazın bu kadar. mal bağışladım. “Yok. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. Bir örnek daha vereyim. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. Ne yapı denetim var orada. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. “150 metre iyidir” diyor. Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor. yok. deprem bekleyen yer. Kendi adamlarını atayacaklar. başka kimse değinmedi. arkasından bir de böyle diyor.” Bir şeridi işgal ediyor. Biz . Çok enteresan bir şey daha var. Hangisine üzülürsün. Esenköy’de. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. 50 metre olsun” diyor. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. bu anlayışta olamayız.

Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. Teşekkür ediyorum. Bu bütünün içinde. . kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım. Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ticari olaya dönüyor hemen. Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım. Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada. Tabii ki. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela. Bunun birçok örnekleri vardır. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin. Hocalara bırakırsanız. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele.Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. Ülkeler böyle başa çıkıyor. Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun. bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor. o tanklara.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. işiniz dumandır. Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. Panel Yöneticisi .

Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. Doğrudur. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. Gönül isterdi ki.Herkese merhaba. Bir sürü etkinliklerimiz. bu olmadı maalesef. Tabii. ancak. birlikte götürebilelim. kendileri hem soruyu okuyacaklar. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. Soru ve katkı karışımı. Soruları ilgili panelistlere vereceğim.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. her ilde bunun çalışmasını yapalım. . Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Mustafa KADIOĞLU. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. Bilindiği gibi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. Buyurun Sayın Kadıoğlu. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu.

Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması. “Mimar ve mühendislik hizmetleri. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . Bunun. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. bu rekabet ve tanınırlık altında. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi. örgütü amaçları doğrultusunda. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor. bu bile rekabet ortamını. uygulanması. kendi şubelerinde. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. Onun için. Bu hususta. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak.1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. bunun yanında. yürüyen sayısını artırmamız. düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. Bizim bunu da görmemiz lazım.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. Tabii. 648 sayılı kararname. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. dolayısıyla sömürü ortamının. güvenli yapılaşmanın sağlanması. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak. yapıların projelendirilmesi.

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. “Yapı Denetim Sistemi. Buyurun Aydın bey. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır. sermayeye mi gider.Teşekkür ederim. yönetişim. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir. ama çağrı metnine baktığımız zaman. güncel mi düşünür. Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir. Aydın ULUS . Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim. Bu sayı da azalacak. Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor. Mustafa KADIOĞLU. Saygılar sunuyorum.Kenan Aydemir isimli arkadaş. Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269. Rekabet. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum. Üye de özne olacak. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir. Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür. Dolayısıyla. bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. bunu planlaması gerekir. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. Her yasa. bugün iş yapan. denetim maliyetlerinin . Panel Yöneticisi . “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. Zannediyorum. örgüt de özne olacaktır.1200. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. o başka bir şey. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. Üyeyle birlik olma.Bu da azalacak. Salondan . Dikkati buraya çekmeye çalıştım. Üyenin başını boş bırakırsanız.

Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak. Böyle bir şey olabilir mi. Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere. Devam edelim lütfen.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor. Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum.Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir.5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak. yapı denetimci arkadaşların. olabilir. “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak. Yasal engel var şu anda. Çünkü birçok arkadaşımız mail . vatandaşın. Müracaat dilekçesi ekinde.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Aydın ULUS . dolayısıyla yaptığımız iş aynı. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş. İstanbul'da 5 bin denetçi var. Salondan . 5 bin de kontrol elemanı var. Salondan . oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. Şifre.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. ama zor. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek. Öyle bir yasa yok bir defa.Şöyle yapılamaz mı: Mesela.1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için.Şeref bey. “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS . Panel Yöneticisi . şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş. inşaat keşif tutarının yüzde 1. sorunun yanıtı doyurucu değilse. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de. daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle. denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. denetçi ücretinin kesilerek. Bunun yerine. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. Evet. Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz. Benim konum değil. Mustafa Özçetin. Tabii. bununla ilgili değerlendirme yapmak için. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. yeni genel müdürlükler. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. Kadir Şahin. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten. Sistem. “Ceza alan denetçi mühendis. yeni planlama birimleri oluşturuldu. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. yasal yollara başvuracaksınız. Yunus Şenocak. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş. İkinci soru. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz. yeni daire başkanlıkları. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. Problemli olduğunu sanmıyorum. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok. Ertuğrul Diktaş.gov. Ceza verilen maddede. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. .tr. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey.

bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. o inşaatla ilgili bütün mühendisleri. 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda.6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan .O zaman tazminat davası açarsınız. Salondan . makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda. Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak. mimar. elektrik. mimar. Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi). müfettişler değil. Aydın ULUS. “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum.Merhaba arkadaşlar.1 Ekim 2011 Salondan . makine. elektrik mühendisi. Aydın ULUS . ama yine de hâlâ ceza veriliyor. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS . bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor. tazminat davası da kazandım. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim.Müfettişler.Ruhsatı da veren yine belediye. Salondan . savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak.Bu tebliğiyle.Şubat ayında çıkan tebliğde.Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben. inşaat.Buyurun. cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor. Salondan . eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse. Panel Yöneticisi . Aydın ULUS . inşaat mühendisi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Salondan .O ayrı bir şey.Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS .Bununla ilgili en son tebliğlerle. bakanlık. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara .Bu arada. ifadeyi savcı alıyor. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda.

sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. sorumluluğu var. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak. iğneyi kendimize batırmamız lazım. kata. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. 10. bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. soruşturmaya uğradıklarını. binanın yüksekliği 30. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. kazan kapasitesi artar. Savunmaya çağırdığımız zaman da. kata gelene kadar denetim neredeydi. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. Eğer . gidip görmüyor. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. çoğu zaman.5 metre olmuş. kimin gerçekten ne kadar suçu. radyatörün dilimi artar vesaire. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş. bu nedenle yapının durdurulduğunu. Hatta maalesef. binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş. şirketle beraber cezalandırılıyordu. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. çıkmalar olmuşsa. meslektaşımıza da. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda. 9. Onur Kurulu olarak biz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. Biz kendi adımıza oturup düşündük. görmedim. 9-10 kat çıkmış. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var. ‘Ara sıra gel. imza at’ filan dedi. Projenin ısı yükü artar. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. O binaya gitmedim. Örneğin. emsal 4 kat uygulanmış.

Teşekkür ederiz. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor. yasaklanıyorlar. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. Anladığım kadarıyla. haksızlık oluşturuyor. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz. Teşekkür ederim. Size pat diye bir ceza geliyor. Sonuçta.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili. . yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. savunma istiyoruz. tabii ki yeterli değil bu. bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir. Kat çıkılmış olsa bile. “Böyle bir işlem var. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. İmzasının sahte olduğunu. Sizin yapacağınız şey. süreç işliyor. daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. Gitmiyorsa. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. ama öyle ya da böyle. Şu andaki mevzuat bu. bilgilenmiş oluyoruz. Panel Yöneticisi . Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. aslında bunlar çok önceden. “Bu binada bir yanlış var. fark etmiyordur zaten. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor. Burada esas önemli olan. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. biz gerek görmesek dahi. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. Biz de işin içindeyiz.

Diyelim ki. Konu saptırılmasın. yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. Şu andaki durum bu. Bir şey karıştırılıyor. Yasadan dolayı. Dışarıdan misal alırken.Değerli arkadaşlar. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık.Yeni tebliğde. Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. bu ikisi benzetiliyor. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir. ama zaman kalmamıştı. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok. Mimarlık hizmeti. Soru sayısının çokluğu bakımından. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. çok abartılı bir ifadedir. müteahhidi bile seçerler” deniliyor. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. zorumuza gidiyor. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı. Tekin SARAÇOĞLU . Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa. “Mimarlar her şeyi yönlendirir. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. başka yolu yok.Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. Panel Yöneticisi .Aydın beye teşekkür ediyoruz. Bunu orada bizzat duydum. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . Buradaki sorulara bakıyorum da. Sorulara geçmeden önce. mahkemeden celp geliyor. Panel Yöneticisi . birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. Başka da çaremiz yok. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor.Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum. bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. Hepimiz meslektaşız. Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız. teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır. Doğru. yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar. Aydın ULUS. Bu. Bu tartışıldı.

yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. bildiriyor. Bu çalışmalar uzadı tabii.Bakarsınız ki sapma var denetimde. Orada da denetçi hatası var demek ki. şirketler fazla bir şey yapamaz. ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren. Biz. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir. Yeni kanun hükmünde kararnamede. Ama bu çalışma ne zaman olur. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada. eksik tespit etti. makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. hâlâ tartışıyoruz. “Ben de aynı kanaatteyim. şimdi de karşı değiliz. Projelerde hata var. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. bunlara çok itiraz . Biz. elimizde olan bir şey değil. Bilhassa sisteme güvence getirir. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular. Tabii ki çok gecikme var. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış. 10 maddelik bir şey. pazarlığı kaldıralım. yine bildiriminizde bulunursunuz. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. Dernek. Tahmin ediyoruz. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. öyle bir şey de oluşamaz. Kim mani olabilir buna. ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. kimse mani olamaz. Sayın Bakanın da talimatları vardır.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Bu. işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. Tekin SARAÇOĞLU . Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. “Müteahhitle. Değerli arkadaşlar. çok uzadı. Olabilir. ama Sayın Bakan. onu bilemiyorum.Görevden atarlar. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. 10 yılı aşmıştır. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. Karar mercii orası tabii. O zaman. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu konuda çok çalışma yaptı. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar. Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor. Salondan . Bu bir ihtilaf konusu. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. bahane de olamaz. görevinizi bırakırsınız.

Ben. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. Başka bir şey yapamam” diyor. Bu da doğrudur. görüşülmedi. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. hem maddi cezası ağır olacak. bekliyor. Gözden kaçmış basit ihmalden. işler ortada kalıyor. Onlar açısından da büyük haksızlık. affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. en başta da tabii TOKİ gelip. Onlarla da görüşüyoruz. “Yasa bu. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. Şimdi. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. Dolayısıyla. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. onların cezası ağır olacak. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. sıra da geldi. inanın. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. kapatın. Adam da haklı. Hazırladık. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. Hem idari cezası. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor. Teknik müşavirler de bu sistemin . İş ortada kalıyor. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Firmalar çok basit nedenlerle. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. Meclise sunduk. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı. yani firmaları kapatılacak. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. sisteme katılacak. Yasanın düzelmesi lazım. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz. İncelemede. ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. Bu. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. Yasa böyle. kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa.

Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. Bu yeni düzenlemeyle beraber. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. Şimdi. yüzde 1 belediyeye. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır. 10 milyarlık iş 3 milyara. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar. Nedense. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor. Salondan . Böyle bir talebimiz var. aldığı para kadar fatura kesip. firmaları sınıflandıracağız diyorlar. Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. büyük projelerde. şimdi daha zor hale gelecek. Ücret aşağı düşmesine rağmen. Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. sorunların temelini oluşturan. ama artırılmıyor. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. çünkü zaten tenzilat yapıyordu. bilhassa avantajlı duruma gelecek. mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. Büyük işler de az çıktığı için. yani maalesef böyle. Tabii. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır. Salondan . doğrudur. üst gruptakiler kamu binaları. firmalar yüksek tenzilata girdiler. 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor. Havuz sistemi kurulduğu zaman. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor. . O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. Tabii. Sorun. İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur. daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. Tekin SARAÇOĞLU . Onlar zaten sıkıntılıydı. Biz bu hale getirdik. Tekin SARAÇOĞLU. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. Havuz sisteminden söz etmiştim.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. “Ücret düştü” deniyor. Yani yarıya düşmesi de yetmedi. yarı yarıya düştü. işleri de çok fazla. Ayrıca.

“Hizmet bedelinin yüzde 1. Büyük projeleri çok etkilemiyor da. yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. küçük projeleri yüzde yüz etkiler. belediyeler için yüzde 1 kesinti. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde.Metin bey. bu yüzde 1. Salondan . Yani kalmadı. . bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar. gelirleri de o kadar artar. Kemal BALPINARLI . Kontenjanı 3 kat artarsa. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor. Tekin SARAÇOĞLU .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan . “Mimari uygulamada aykırılıklar. Biz.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU. Orada ayrıca iki kesinti geldi. Yüzde 1. Salondan . Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa. daha sonra kürsüde dile getirsinler. yani bir günde sonuçlanmıyor. makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar. 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi . Bunların da yolu. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş. sorumluluktan kurtulabilir. Daha fazlasını alabilirseniz alın.O.3 katı demedim.5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1. Yalnız.5 taban ücrettir. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz.Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o.Sorulara geçeyim. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi. ama daha altına inmeyin” diyor.Katlanmaz. orada da kalmadı. Tekin SARAÇOĞLU. Kemal BALPINARLI . Tekin SARAÇOĞLU . ceza verilse bile hukuksal yollardır.2 sene geçiyor.5 oran da minimum taban puandır. Tekin SARAÇOĞLU.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1.5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım. Bu durumda dava kazanan mühendisler var.Arkadaşlar bunları not alsınlar. piyasa şartlarına bağlı. Mimar fazla para almıyor ki.

Tekin SARAÇOĞLU . sisteme sigorta sisteminin konulması lazım. Belediyeye bildirmek gerekir. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna. Bunun çaresi de havuzdur. Tekin SARAÇOĞLU. Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. başka firma görünüyor. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller. . Bir arkadaşımız. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. istedikleri yere yönlendiriyorlar . Tekin SARAÇOĞLU. mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. çünkü firma da çekilmiş aradan.Teşekkür ederiz. Marmara Forum’a bakalım. Bakırköy’e bakalım. ciddi bir sorun. Bu. bakalım. Bunun çözümü de havuzdur. Buna hiç değinmediniz. Sigorta sisteminin olması gerekir. Kemal BALPINARLI . Bunlar da belli. Havuzu getirmek istiyorlar. Onu da sormuştum. Bana sorulan sorular bu kadar. Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde.5’in yüzde 3’ü kesiliyor.Bu konular biliniyor. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok. “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu.Ama bu konu hiç dile getirilmedi. Kemal BALPINARLI . Bakın.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .Ama dile de getirilmiyor. belli. Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor. Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey.Evet.Yani yüzde 1.Bir yapı denetim firması. şirketi de kapatmışlar zaten. o iptal edildi. ama maalesef. bunu biliyoruz. ama bunlar hiç dile getirilmiyor. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. Sigorta zaruridir.Bu konular dile getiriliyor. Panel Yöneticisi . Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş. ama müdahale edilemiyor.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . onu bilmiyorum. yerine gelen yasada kaldırıldı bu. bunları kim yapıyor. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz. Kemal BALPINARLI .

ilişki kurulamıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU . ama bizim yaptırım gücümüz yoktur. proje departmanının yanında.Ben teşekkür ederim. Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor. Panel Yöneticisi . Bunlarla ilgili çalışmalar var.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var. “Denetlediği zaman. Kemal BALPINARLI . Kemal BALPINARLI . Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. Kemal BALPINARLI . .Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz. birinde proje firması. doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması. asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU .Herkesin kişisel müracaat hakkı var. Tekin SARAÇOĞLU . Bunun yolunu açan benim.Aynı ofis üçe bölünmüş. birinde inşaat firması. Bunu görmek istemeyince. denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar. Bu konuların hepsi yaşandı. Buyurun. eksik görürse. Panel Yöneticisi . Tekin SARAÇOĞLU . Tekin SARAÇOĞLU. onu görmemişim. yönetmelik de hazırlanıyor.Yasal kayıtları çok farklı.Ben bunu yaptım zaten.Teşekkür ederiz Tekin bey. daha önce böyle bir uygulama yoktu.Aynı telefon kullanılıyor. organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar.Özür dilerim. teknik personelin sigortasını görmezse. görülmüyor. birinde yapı denetim firması. Salondan . Bu konuda bir madde var. Tekin SARAÇOĞLU .Konsorsiyum da olsa.Önce firma bazında bakmak lazım. Salondan . Kemal BALPINARLI . Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler. Rutin denetimleri var bakanlığın. hiç kimse de ona mani olamaz. bunlardan bahsediyoruz. ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek.

Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu. bunu denetliyor. bu onların en verimli oldukları dönem. eğer bir sistem yanlışsa. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil. meslek insanlarının kendilerini denetliyor.Değerli arkadaşlarım. çalışmıyorlar mı. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada . “Yapı denetim sistemi. Biz.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı. onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor.Buyurun Cemal bey. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır. kişisel davranma bir etik konusudur. Cemal GÖKÇE. Sayın Saraçoğlu diyor ki. Bu çerçevede. Bunu bilmek başka bir şey. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. sonuçları da yanlış olur. Kimse bundan alınmasın. meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. işin detayları üzerinde fazla durmadık. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur. ama “Maaşıma ek olsun. Gitsem de olur. belgeli olayım. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. onların sicillerini tutuyor. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . diğer taraftan da. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. Kendisi de bir meslek insanıdır. Ben. Hiç itirazım yok. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak.” Doğru söylüyor. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. tekrar merhaba. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. Sistem doğru kurulamadığı sürece. “Odaların denetimine karşı değiliz. Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok. Yani burada.

sigortasız olacak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. Amerika'da bir profesör. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada.. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. Biz. Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. beton düşük olacak. emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. bu kadar açık. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil. meslek odalarını. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. meslek odasından belge almadıkça. onun sonuçları da yanlış olacaktır. Birincisi budur . bunun önemi yok. bir projenin denetimine imza atamaz. ama projeyi denetleyemez. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir.. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu. Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. Meslek insanlarına. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. böyle olacaktı zaten. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Unvanı profesör olmuş. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki.proje yanlışsa. doçent olmuş. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. Örneğin. yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse.

kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı. Bir şantiye şefi. Elbette itirazım yok. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. Bu noktada. Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. şantiye şefi. 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. doğrudur. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz. “Bir yasa . biliyor musunuz. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. Biz kamu adına denetim yapıyoruz. Ben eminim. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor.yanlış değildi. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız. kamu adına denetimi tanımlayalım. Bu noktada. O zaman. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. Burada ne var. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. Bu da değiştirilmelidir. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir.1 Ekim 2011 İkincisi de. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. yani o şûranın sonucudur. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. ama sonuçları yanlış oldu. Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. sonuçları bakımından. işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi. Oğuz da dahil olmak üzere. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. akşam işten ayrılacaksın. başkaları da bizimle oynar. Oğuz Gündoğdu söyledi. şantiye şefliğidir. Bir birliktelik sağlayamadık. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. hayretler içerisinde kalıyorum. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız.

her bakanlığın. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. TMMOB çok önemli bir örgüttür. bu bize zor geliyor. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. Böyle olunca. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. Gelişmiş olan kafa. asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. ne aç kalırız. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. Ben. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. Elbette.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. insan düzeyinde. Yıllardır değiştiremedik. Diplomamızı almışız. Sözlerimin başında. ne tok oluruz. C20 kullanmayın. o başka bir şey. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. Biz. Çünkü bu saatten sonra biz. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. C20’yi doğru bulmuyoruz. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. kendi alanımızla ilgili. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. Teşekkür ediyorum. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. bu birikimden yararlanır. Nüfusumuz giderek artıyor. “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. yeterince gelişmemiş. Saygılar sunuyorum. TOKİ kendi açısından bakıyor. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. her belediyenin. Dolayısıyla. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. kullandığın beton ise. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. bir bakanlığın. Çocuklarımızdan vazgeçtik. Bunun üzerine. ancak arkasından bir şey çıkmadı. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır. ama Deprem Yönetmeliğine göre. . yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz. gelişmiş olan ülke. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. Bunun değiştirilmesi lazım. Biz diyoruz ki. C20. bakanlığa gönderildi.

düzeltilmesi gereken konular var. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz. Oysa 1999’dan önce de. Maalesef. yasaya göre. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. Bülend CEYLAN. Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları.Bizler panelist olarak davet edildik. birincisi. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı. ancak. Hal böyleyken. 4’lü TUS dediğimiz. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. Bunun içindir ki. bu. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir. .Cemal beye teşekkür ederiz. Bu. Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. Aslında tabii ki.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. Sizlerin de bildiği gibi. maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . “O konuya değinilmedi. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi. Buyurun Bülend hanım. yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. denetçiler. salondan birçok arkadaşımız. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. O nedenle.

Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. Bunu dile getirdiğiniz zaman. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. bana 100 kilo yük yüklerseniz. İkinci konu. hepinizin de bildiği gibi. sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. yapı denetçileri için. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. biliyor musunuz. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. Bu değerler azami değerlerdir. kota var. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. burada söylemem doğru olmaz. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. hayır. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman. köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. mal sahibi. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür. bayılır kalırım burada. çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. o bile yetmiyor arkadaşlar. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. para kazanamıyorlar. Başka bir deyişle. “Ben. Böyle olmasına rağmen. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. o yüzde 3 maliyet varsa. bana olan maliyeti artar” diye. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. Bir telefonla. bu kadar metrekareyi üstlenemem. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. sömürü düzeniyle. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. bordroları. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. “Denetçi olarak gidin. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz. Doğru . yapı denetim kuruluşu. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz. brüt 2 bin 69 liradır bu. Ben. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. Gayet iyi biliyorum. Bunun arkasında yatan nedir. Örneğin.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. Yanlış bilmiyorsam. Ne yazık ki. şikâyet edin” deniliyor. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için.

“Denetçi gitsin. müracaat etsin.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . uygulama projesi. Burada tadilat projesi verilmesi lazım. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. inşaatı da ona göre yaparız. inşaata başlayalım. bildirsin” diyoruz. her şeyine sahip olarak. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak.1 Ekim 2011 bulmuyorum. Onur kuruluna gelen dosyalar var. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. Maddesi. statik projeye de olumsuz yansımaları var. ama bugün. bunun mutlaka elektrik projesine de. Yapı. . eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor. Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi.5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz. ama inşaatlarda. siz neden işi doğru yapmadınız. yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir. yasayı bilmeyen. Ne yazık ki. bu alan. Bunun. Sadece arada bir gelir imza atarsın. ruhsat projesi. “Bak arkadaş. hiç yorulmayacaksın. “Neden bakanlık yüzde 1. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa.” Yani piyasada iki proje var. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. ilgili idareye bildirip. Yapı Denetim Yasasının 8. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. Denetçinin.yapı iznimizi alalım. mekanik projeye de.” diyorlar. ama inanın ki. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller. başka yapacağın hiçbir şey yok. 4 disiplin için de geçerli. Burada. Siz neden indirim yaptınız. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var.

yapı denetim kuruluşu sahibi. işveren. Biliyorsunuz. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. birincisi. bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. ikincisi. Bir başka soru. Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. İsmail Erol Önder. Burada benim tavsiyem. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır. projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var. kurala herkes uyuyor mu. yapı denetim kuruluşlarının. onu denetlemek. o yapı için atanmış denetçiler. herkes bir araya geliyor. olmalıdır. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. Burada konulması gereken birinci şart. Geçim sıkıntısı içinde olan. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. Bu işyeri teslim tutanağında. Çıkarılan bir yasa gereği. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. imza atmak zorunda kalıyorlar. hem birbirleriyle . “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. 2012’de. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. müteahhit. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. şantiye şefi. ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. kuralı doğru koymak. planı incelemeden. uymuyor mu. sorusunda. yapı denetim konusunda.” diyor. Bizde. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. inşaata başladığımız zaman. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız.

81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. bu da denetlemektir. TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. izleyiciler de anladı. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. Sayın Gökçe çok iyi bilirler. ister mimar. C20. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. ne istediklerini net söylemeleri lazım. Aksi takdirde. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor. Burada bu tedbiri almadınız. ister makine mühendisi olun. Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir. Bununla ilgili raporlar var. Tekin SARAÇOĞLU.Ben de anladım. beton kalitesinden bahsettiler. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. Bülend CEYLAN. sorumlusu sizsiniz. Bence. C35 gibi. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. C30. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde. evet.1 Ekim 2011 tanışıyor. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla. o kalite çimento. Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. İki sistem de işverenden parasını almaktadır.Bir şey hatırlatmak istiyorum. yapı denetim de işverenden parasını . Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz. “Size bildirimimi yaptım. C25. Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sayın Gökçe. ister elektrik mühendisi. Biliyorsunuz. o da denetlemektir. Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları. inşaat mühendisi olun.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. Hayır efendim. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi . Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir. istenilen beton kalitesini veriyor.Sayın Başkan. Bülend CEYLAN . yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. Saygılar sunuyorum.

Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı. gayet bilinçli ve bilerek söyledim. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. Burada yanlış yorumlar yapılmasın. Tekin SARAÇOĞLU . ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey. . Forum Yöneticisi olarak. parayı da ödemez.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır.Belediye bir kamu kuruluşudur. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir. Belediye bir yanlış görürse. uygulama budur. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz. ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. Ben. belediye üzerinden almaktadır. Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz. Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz. Panel Yöneticisi . “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım. Sunucu . Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu. Son oturumumuza geçeceğiz. Ona rağmen.Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. ödemiyor zaten. Birkaç soru daha var.

Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti. Dolayısıyla.Değerli arkadaşlar. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum. Forumumuzun standardı gereği. sizler sordunuz. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz. Meftun GÜRDALLAR. Tesisat sektöründe çalışıyorum. Buyurun. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda. ama tabii. şimdiye kadar panelistler konuştu. bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak. Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi. Bu arada. Tesisat kongrelerinde. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). kürsüde. Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz. hepiniz hoş geldiniz. Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bunun ötesinde.Makine mühendisiyim. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. bu görüşlerini paylaşacaklar. ama eğer sayı azsa da. son zamanlarda .

Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. kompleks midir. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz. 1 sene oturun. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. o programları da kendimiz üretmediğimiz için. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. bir yatırımcı bir araziyi. bunun hesaplarını ince ince yapın. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi. yasayla düzenlenmesi gereken. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. farklı dizayn kriterleri var.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. hastane midir. onu mülkiyetine geçirip. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda. içinde sinema mı var. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı. . Dolayısıyla. hiç kimse bir tasarım bürosuna. bunu pazarlamaya çalışıyor. rezidans mıdır. alışveriş merkezi midir. bir yeri gözüne kestirip. ikinci gün hemen maketini. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı. parayı oraya bağladığı zaman. Bu binanın özelliği nedir. ama tabii. “6 ay. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. Tabii.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. Salondan . şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. Kendini bu kadar yetkili. bu hızlanmaya paralel olarak. geçmişte elle yapılan çizimler yerine. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor.

ama bitmiş projeyi. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. ‘Evet. siz de “Evet. 3 yıl sürüyor. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. Bu kapsamda olmak üzere. geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. Bina 2 yıl sürüyor. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . İmar Kanunu engeli olduğu. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye. Buranın imar durumu nedir.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Siz de bu şartları gözden geçirip. Tabii. buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz. yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor. Genel çerçeve. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar. inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. ham proje. şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. bu örneği veren arkadaşlar. kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. Onlar size buranın planını veriyorlar. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. yerel yönetime gidiyorsunuz. proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a. ‘Buraya şöyle. buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. bizde çare . bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz. onların size sunduğu çerçeve. hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor. ilgili kuruma verilen taahhütname. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz.

içinde kaç koltuk vardı. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. ek gelir kapısı diye baktığı. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Mesleğimiz bunları hak etmiyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. Açıp bakın belediyedeki projelerine. Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. Birçok meslektaşımız. Ben. bunu kimse bilemez bile. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. Bu sefer. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. kaç kişi vardı. . yapacak vakti yok üyemizin. meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. yok. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. gerçekleri yapabileceğimiz. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. görmedim” şeklinde oluyor. hani bunun doğalgazı. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. Hani bunun kliması. “Mühendislerin. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. bunu verirken. üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. Tabii. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. ona uygun bir proje veriyoruz. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. Mühendislerin. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. o binaya gitmedim. Yarın bir deprem olsa. Biraz önce de bahsettiğim gibi. denk değil. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. başka bir şey geçiyor. hani bunun yangın tesisatı. “Bu imza benim değil. Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı. Lütfen.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

zemin ve 3 kat. bizim Türkiye böyle. kablo bacası. işte ölçü. ilçe belediyemiz var. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. ben geldim” desem. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti. bana sorular soruyor. Ben yapı denetime girmeden önce. kontrol etsin” dedi. işte temel topraklaması. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. “20’ye 30. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. Adana usulü selam versem. “Mehmet Ali ağabey. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. “İşte proje. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. sizinle de paylaşayım. Senden şunları şunları istiyorum. Danıştay 6. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. Bu delik bu projede yok. sen de bunu ikaz etmedin. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa. Buraya gelmeden önce. Dolayısıyla suçlusun. Amerika'da böyle. noterden taahhütname vermek zorundadır. Bunları yapmamız gerekiyor. Ama az önce söylediğim gibi. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. 5 katlı. Google’dan denetlersek çok kolay. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. Ama bodrum katta bir delik var. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. Rusya öyle. Ben. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. . Evrakları da imzalarız. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım. 600 metrekare kadar bir şey. bunu niye yapmadın?” diyor. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi. 220 tane inşaatımız oluyor. kablolar vesaire. Bir de oralara gidip imza atıyoruz. biliyor musun? Ama projede yok. “Gardaş. bizim birtakım tutanaklarımız var. Tekniker kardeşler geldi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. Bu arada. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı. boş borular. bod rum. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. onları yaparsan bu yeter. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. İnşaat birinci kata çıkmış. yapsın. Amerikalı kardeşimiz. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var.

bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir. Buna biraz üzülüyorum da aslında. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. TUS’tan gelen bir alışkanlık. önce bir plan yapılması lazım. Bir de şuna değinmeliyim. Bu madde kalktı. O duruma . denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. dört imzadan biri o demekse. bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan. Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. Bunu hatırlatayım istedim. Jeoloji. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bir afet kültürü. Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp. noterden taahhütname istenir.Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı. Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. Denetimin yapılmasından. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. Bu da bizim için önemli bir şey. Jeofizik. Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. maddesi gereğince.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. hâlâ alışkanlık var herhalde. Mesela. Oğuz GÜNDOĞDU . ama kardeşlerim 2001’de duruyor. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var. hesabını ver” denilir. oraya varmasından.Akreditasyon diye bir şey var. Böyle bir şey varsa. bir denetim kültüründen söz ettim. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. Forum Yöneticisi . Yani benim namıma imza atıyorsa. bunlar önemli meslekler. Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim. Binalar havada durmadığına göre. o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. Onun için. Ama bunun hesabı sonunda sorulur. Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. gidişinden. Haydi gel. bir yere koyacaksınız. 2001 tarihli Yönetmeliğin 9. Harita. Buyurun Oğuz hocam. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. MÜDEK var. “12 yıl mesleği yaptım.

Mustafa KADIOĞLU . Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek. 28 kişi öldüğü zaman. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım.Tekrar merhaba. Üyeyle bütünleşmesi gerekir. Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. Eksiğimiz yok mu. Ama bundan önce. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey. bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. zaten onlar muhalefet yapıyor. yani o. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar . Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. var. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir. Buyurun Mustafa bey. Onun için. Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. bir meslek örgütüdür. üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. Teşekkür ederim. Forum Yöneticisi .Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım.” Bağımsız bir Türkiye için. denetimcinin yerine. “Efendim. eleştirecektir elbette. örgütüyle. Yönetimde olanların. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir. Kişi çıkarıyla. İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. Halkının yararına.

Kemal BALPINARLI . İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU . Buyurun.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . onurlarını da yükseltir mi? Salondan . bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek.Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan.İstanbul'da bazı projeler. Bana göre. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için. Forum Yöneticisi . ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. Tekin SARAÇOĞLU .Ben. Tekin SARAÇOĞLU . 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. Ama bizim bildiğimiz. hatta hizmet birimlerinden.Bu çalışmaların içinde. İstanbul'da .1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte. 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Bu şansları da iyi değerlendirerek.Minhalar kalkacak. şirketlerin minhaları kaldırılacak. 10 tane şantiye. Saygılar sunuyorum. bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır. ama denetçinin minhası kalkmayacak. şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. 100 bin metrekare. sorumluluğunu da alıyorlar. Bu. Salondan . tek proje 50 bin metrekare. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da. 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım. Bunun için. sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade. doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir. karara dönüştükten sonra.120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz. 22 işgünü.

Ben bir şey demiyorum. Ama ben elektrikçiyim. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası.Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz. Talepleri alıyorlar. öyle bir çalışma yok. siz gitmeyin” dedi hoca. ama sonra öğrendik ki. Forum Yöneticisi . Tekin SARAÇOĞLU . Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. Ankara toplantısında.Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır. binaları kontrol ediyorduk. 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir.Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz.Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey. Forum Yöneticisi . Erhan KARAÇAY. “Yok. Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi. “Gitmiyorum. Salondan . Biz çok yön veremiyoruz.80 tane inşaat olsun. parmağı var. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız.Karşılıklı konuşmayalım. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman. ancak. Bizim elektrik . Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş. “Statikçi arkadaşları çağıralım. istediklerini çıkarıyorlar.Yok. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU. zaten kararname yazılmış. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden. Teşekkür ederim.göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır. bu binadan emekliyim. Salondan . Salondan . Buyurun Sayın Başkan. yok. yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı. “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi.

ama bu sistemin insan yaşamı için. tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. makine. siyasal iktidarların dikkatine sunup. Bugün bir etkinliği. mimar. Elektrik borusu varsa. bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. . Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. planlanmasında.Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Forum Yöneticisi .1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. Sağ olun. Beğenmeyebiliriz bu sistemi. bu binaları bizim borular tutuyor. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. bir yapının denetlenmesinde. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda. Bu sorumlulukla bir araya geldik. tüm canlıların yaşamı için. tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. var olun. yerbilimlerinden başlayarak. Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. elektrik. demir yerine” dedim.