TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

PANEL / FORUM

YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI
1 Ekim 2011 - İSTANBUL

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi PANEL / FORUM YAPI DENETİM UYGULAMALARI ve SORUNLARI KİTABI

ISBN : 978-605-01-0307-6 EMO Yayın No: PN/2012/2
Adres Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 30 34349 Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 259 11 50 Faks: (0212) 258 36 55 E-posta: İstanbul@emo.org.tr Web: http://istanbul.emo.org.tr Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Gülbağ Mah. Gülbağ Cad. 60/A Mecidiyeköy / İSTANBUL T: (0212) 216 51 49 F: 0212 216 51 50 yapimmatbaa@gmail.com

... İstanbul Şubesi) .............. İstanbul Şubesi Y.. 26 Turgut Bozkurt (TMMOB M............. Üyesi) ..O................ İstanbul Şubesi Y...............10 Aydın Ulus (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y........................................K...................O..79 .... 2 Hüseyin Yeşil (TMMOB Y...... Y... 1 Cengiz Göltaş (TMMOB E.......... 48 Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik M............AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan Karaçay (TMMOB E...............................M.. Şube Müdürlüğü) .. Başkanı) ......D.............................. 16 Bülend Ceylan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi) ......................... 20 Cemal Gökçe (TMMOB İ............K..................................................) ................O.O........D.. 9 PANEL ..O.............. 34 İsmail Öztürk (TMMOB E........................................ Bşk........ Başkanı) ............O...........................M....O.....................54 FORUM ........ İstanbul Şubesi) .....K...............M. Kom...........M...................................... Başkanı) .... İstanbul Şubesi) ..... 41 Dilek İnkaya (TMMOB Jeoloji M.......... 7 Veysi Kalkan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Y.............. 11 Tekin Saraçoğlu (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi).. İstanbul Şubesi Y......................K........................M.... Şube Müdürü) ...................... 51 SORU – YANIT ..D.........

.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına İsmail Öztürk arkadaşımız burada. Bir ara verdikten sonra da forumumuza geçeceğiz. kendilerine teşekkür ediyoruz. katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Karaçay’ı davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere.Değerli arkadaşlar. Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dilek arkadaşımız burada. Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız var aramızda. Erhan KARAÇAY . konuklar kısmında görüşlerini açıklayacak. kendilerine teşekkür ediyoruz. Cengiz Göltaş Başkanımız ve diğer odalarımızın temsilcileri aramızda.Sayın konuklar. Mimarlar Odası adına Bülend Ceylan arkadaşımız burada. kendisinden özür diliyoruz.1 Ekim 2011 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunucu . daha sonra bir panel gerçekleştireceğiz. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yeşil aramızda. Jeofizik Mühendisleri Odası adına da bir .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . hoş geldiniz. değerli konuklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şubesi Müdürü Sayın Veysi Kalkan arkadaşımız burada. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” Panel ve Forumu’na hoş geldiniz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle. İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Cemal Gökçe arkadaşımız burada. Makine Mühendisleri Odası adına sunum yapacak olan Turgut Bozkurt arkadaşımız burada.

diğer odalarla birlikte ve TMMOB’de oluşturulan çalışma gruplarıyla bu konu ve sistemle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri birçok platformda dile getiriliyor. Merkezi olarak daha önce sempozyum olarak planladığımız. hem de merkezi olarak komisyon çalışmalarıyla. değerli meslektaşlarım. Yapı denetim sisteminde çalışan. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasının sempozyum yapma kararı üzerine yine merkezi olarak panel/foruma dönüştürdüğümüz bu etkinliğe katıldığınız için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Cengiz GÖLTAŞ .Sayın Erhan Karaçay’a teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. forum kısmında tüm odaların görüşlerini aktarmalarını arzu etmiştik. sevgiyle selamlıyorum. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göltaş’ı kürsüye davet ediyoruz. ama program son ana kadar netleşmeyince bu mümkün olmadı. konuşmamı çok kısa tutacağım. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gölcük depreminin ertesinde çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra. kamu kurumlarının değerli temsilcileri. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalarımızın İstanbul'daki değerli yöneticileri. gerek diğer disiplinlerde çalışan arkadaşlarımızın ciddi sorunları var. Bu sorunların çözümü için. iş arkadaşlarım. Saygılar sunuyorum. Buradaki tartışmaların bu sorunların çözümünde katkı sunacağına inanıyoruz.Sayın konuklar. EMO Yönetim Kurulu. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla. böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. tekrar hoş geldiniz… Programımız çok yüklü olduğu için. gerek elektrik mühendislerinin. ancak. EMO Denetleme Kurulu ve birimlerden katılan değerli arkadaşlarım. 2005 yılından bu yana.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ arkadaşımız katılacaktı. hem şubeler. Biz de buna yönelik olarak şimdiye kadar birçok panel ve çalıştaylar yaptık. . Öncelikle. mesai arkadaşlarım. Sunucu .

Bu yüzden Odamızın gündemi hele bu son iki ay içerisinde oldukça yoğun. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde. bu forumları düzenliyoruz. Sadece Elektrik Mühendisleri Odası değil. En başta. tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olması nedeniyledir de. bugün. Aslında sadece yapı denetimi değil. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız bünyesinde önemli bir sorun alanı olarak üzerinde tartışılan bir konuda bizleri bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemize teşekkür ediyorum. Yapı Denetim Forumuna katkısı geçen. Çünkü yapı denetimi. ülkemizde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. bunları birebir yaşadığımız ülkemizde ne büyük can kayıplarına yol açtığını. şubelerimizin olduğu birçok yerde gerçekleştirdiğimiz bu forumları çok önemsiyoruz. mal ve hizmetlerde ne denli yıkımlar oluşturduğunu yakın geçmişimize ait birçok örnekte görebiliriz. diğer odalarımız da konuya bu pencereden bakmakta ve yaklaşmaktadırlar. gerçekten uygulanmayan veya yanlış uygulanan yasa ve yönetmeliklerin olduğu ve toplumsal olarak bunun ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. İzmir’de. mühendislik hizmetlerini ülkenin kamu yararı ekseninde yorumlamaya ve bu amaçla birçok sempozyum. işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye. mühendisliğin gelişmesini. başta İnşaat Mühendisleri Odası. Bu anlamda. Biz. tekniği. emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye'de sadece yapı denetiminin değil. kongre. kendi meslek alanıyla ilgili olan her konuda.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . maalesef. yapı denetimi gibi Türkiye'de çok tartışılan bir meseleyi de kendi Odamız gündemine almamız. Bir mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla. burada bu sorun alanıyla ilgili karşılaştığımız temel meseleleri tartışacağız. Bugün Türkiye'de. genel anlamda denetim mekanizmasının çok ciddi sorunlar içerdiğinin hepimiz farkındayız. forum düzenlemeye devam ediyor.1 Ekim 2011 Bugün. mühendislik faaliyetlerini. Ankara'da. Elektrik Mühendisleri Odası. Bütün bu olumsuzlukların. Avrupa'da mevcut kazalar açısından birinci sırada yer alarak sınıfta . yapı denetim konusunda diğer birimlerimizde de. bilimi. Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olmak üzere. panel. Elektrik Mühendisleri Odası olarak. sadece meslektaşlarımızın buna olan ilgisi nedeniyle değil.

Hepimizin hatırlayacağı gibi. bir yağışta sel sularına teslim olan İstanbul’un felaketle dolu günlerinde ortaya çıktı. DİSK ve Türk Tabipler Birliğinin birlikte Ankara’da düzenleyeceği ve demokratik bir Türkiye. 1 Ekimde bu Meclisin açılışı vesilesiyle. En son 16 Eylülde Ankara Şubenin düzenlediği Yapı . öncelikle iş güvenliğinin ve yaşam hakkının güvence altında olması gerekiyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kalmış bir ülke konumunda. Demin saydığım dört odanın komisyonlarıyla. Mühendislik hizmetlerinde. Bu. yapı denetimiyle ilgili konularda bugüne kadar odalarımız kendi içlerinde çok yoğun bir tartışma ve toplantı süreçleri geçirdiler. yakın dönemde Davutpaşa’da havai fişek fabrikasında çıkan patlamayla ölen insanların durumunda karşımıza çıktı bu. kalkınmanın olabilmesi. Mesleğimizin gelişmesi için. sadece yasa ve yönetmeliklerin eksik çıkmasından. üretimin. sanayinin. liberalizme dayalı kuralsız büyümenin yarattığı bir sonuç da. bu çalışmaların sürdürülmesi. geliştirilmesi için. Yani denetimi tek başına sadece yapılarla ilişkilendirmek. sınırlandırmak söz konusu değil. Meclisin yeni bir çalışma dönemine başladığı gün. 1 Ekim. yanlış uygulanmasından değil. bunların çevre politikalarıyla beraber ele alınabilmesi için. iş yaşamının ve yasaların insanların lehine daha da düzeltilmesi gerektiğine duyduğum inançla. barış içeren toplantısına da vurgu yapmak isterim. ülkemizde barış ortamının daha da güçlenmesi. KESK. mühendislik çalışmalarında en temel yaklaşımlarımızdan biri de elbette ki bu faaliyetleri yürütebilecek bir barış ve demokrasi ortamına duyduğumuz ihtiyacı vurgulamaktır. insanca yaşam taleplerini içeren. Türkiye'nin demokratikleşmesi. Ben. 8 Ekimde TMMOB. Değerli katılımcılar. Çok yakın zamanda gördüğümüz üzere. Bugün aslında önemli bir gün. yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü içerisinde yürütülen komisyon çalışmalarıyla yapı denetimin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir süreç izlendi. yine Ankara OSTİM’de ardı ardına meydana gelen patlamalarda… Ve yüzlerce insanı kaybettiğimiz madencilik alanındaki kazalarda ortaya çıktı. yine Tuzla’da her gün yaşanan iş cinayetlerinde ve esas olarak da 1999’daki Marmara depreminin ardından Türkiye'de bu alanda yapılması gereken yasal düzenlemelerin yarattığı boşluğun doldurulmayışında ortaya çıktı. serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı. bugün bu ülkede can ve mal güvenliği açısından birincil derecede sorun olan yapı denetimi ve bu ülkedeki denetimin nasıl sağlıklı hale getirileceğinden çok daha önemli bir konu varmış. gördük ki. bu toplantıda TMMOB’nin görüşünün ne olması gerektiğini. önce TMMOB’de kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. Türkiye'de kamu hizmetinin ne derecede içinin boşaltıldığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnekti. odaların bu konuda yaptığı çalışmaları ortaklaştırdığı bir metni. yapı denetim meselesi. Türkiye'nin en tartışmalı alanlarından biri. orada bulunan diğer bileşenlerle beraber toplantıya sundu. TMMOB.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . burada bizim hangi konulara vurgu yapmamız gerektiğini kendi içimizde tartıştık. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve ben. Biz. Selanik Caddesi’ndeki TMMOB binasına çağıracağız. Bu anlayış bile denetim meselesinin ne kadar hafife alındığını. bu toplantıya katıldık. kamu eliyle yönetilmesine. Ancak. AKP’nin il başkanları toplantısı… Maalesef bakan yerine. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse. Biz. 3 Şubat 2000 tarih.1 Ekim 2011 Denetim Forumunun ardından TMMOB Başkanı Sayın Soğancı beni aradı ve şu anki ismiyle Şehircilik Bakanlığına dönüştürülen eski Bayındırlık Bakanlığının. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir düzenlemeye gidildi. dört oda başkanı. Çünkü doğrudan insanı ilgilendiriyor. Her şeye rağmen. O dönemin . yapı denetimi meselesinin bir kamu hizmeti olduğuna. görevlerini yapmak istiyorsa. 1954’ten beridir bunu yapmaya devam ediyor. görevlerimizi yaptık. bakan nezaretinde bir toplantıya bizi davet ettiklerini ifade etti. bürokratlarla karşı karşıya kaldık. bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek istiyorsa. Eğer o. yıllardır. Değerli katılımcılar. Hazırlık sürecinin arkasından. özellikle 1999 Marmara depreminden sonra. ortak yaklaşımlarımızı ifade eden bir metinle o toplantıya gittik. yeni bakanı. insan can ve mal güvenliği açısından temel bir anlayış olarak düzenlenmesi gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. bizim bu konudaki görüşlerimizi onunkilerle birlikte ele alıp tartışmaya hazırız. Mimarlar Odası Başkanı. Şimdi. az önce de ifade ettiğim gibi. yapılaşma sürecinde denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla. O alanda aslında çok fazla bir görüş ayrılığı yok. TMMOB.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ana muhalefet partilerinden Fazilet Partisi. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. kuralsızca. 127 ve 128. bu şirketler eliyle. kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle. birazdan bu konuları tartışırken bu meseleleri gündeme getirecekler. yapı denetimiyle ilgili konuları 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle düzenlemiş olmasının Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle paralel hükümler içeren 601 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlükten kaldırarak. Bu arada. bu şirketlerin sağlıklı işletilememesi nedeniyle. Değerli panelistler. Aslında çok da kafanızı karıştırmak. kararnameyi iptal etmişti. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle. hem meslektaşlarımız gerçek anlamda bir yapı denetimi işlevi gören işlerde çalışmıyorlar. uygulanması gereken ve bugün bir siyasal rant ilişkisi içerisinde. Anayasanın 91. Asıl ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarihli. 26 Haziran 2001 tarih. Bugün. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 4708 sayılı Yasaya iki kez müdahale edilmiş. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılmış olup. hem de maalesef. 5728 sayılı Torb a Yasa ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kimi maddeler değişikliğe uğratılmıştır. şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. can güvenliğini. mal . bu kanun hükmündeki kararnamelerle ya da bu rakamlarla toplantının gidişatını sıkıcı hale getirmek istemem. Ülkemizde temel anlamda insan sağlığını. temel haklardan olan mülkiyet hakkının. kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu Meclise sunarak yasalaşmasını sağlamıştı. siyasal iktidarın. Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2001 tarihinde. mesleğimizi ve meslektaşlarımızı olumsuzluğa iten uygulamalar olarak gündeme gelmemesi gereken bir konudur. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında vermiş olduğu karar dikkate alındığında. dönemin iktidarı. Benim değinmek istediğim özetle şudur: Yapı denetimi. 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesi de. bu noktada aldıkları ücretlerle de sıkıntılı bir süreç işliyor ve gerçek anlamda kamu hizmeti olarak da bu yapıların sağlıklı biçimde denetlenmesi söz konusu olmuyor.

601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sürecin işletilmesinin ve bu alandaki boşluğun böylesine ortak bir akılla doldurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ilgili sendikalarla. iptale edilince. saygıyla selamlıyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Yeşil’i davet ediyorum. TMMOB ve EMO. bilimin ve teknolojinin gereği olarak. saygıyla selamlıyor. meslek örgütleriyle. aslında bu konu bizim gündemimize 2000 yılında. Sunucu . her alanı düzenlemek istiyor ve bunlar için de bir hayli adım atmış durumda. Bizim alanımızla ilgili üç tane kanun hükmünde kararname çıkardı. konunun bütün bileşenleriyle. -tüm alanlardaki özelleştirmeleri hatırlayın-. yine çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle. ama sonra bir bakanlığa yer açmak için 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Eskiden. onunla da bu Bakanlık ikiye ayrıldı. Orman Bakanlığı da buraya bağlıydı. Başkan da söyledi.1 Ekim 2011 güvenliğini ve toplumsal yaşamımızı tüm yönleriyle ilgilendiren konularda bugün kuralsızca yapılan uygulamaların yerine. yani 1999 depreminden sonra yapı denetim konusundaki yeni düzenlemelerle girdi. Bu anlayışla. . kamu eliyle yapılan denetimler daha sonra özelleştirilerek. yani kamu kurumlarıyla. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin alanını ve diğer alanları. Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle. daha sonra da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarıldı. bugün de üzerine düşmeyi yapmaya devam edecektir. başarılar diliyorum. Anayasayı değiştirecek kadar gücü olan bu iktidar. herkesin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemelerin. Aslında kanun hükmünde kararnameler sadece 595.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bu süreç giderek devam ediyor. sağlık alanını. 601 değil. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Konunun bütün taraflarının bir arada olduğu.Herkese merhaba. geçmişte olduğu gibi. Hüseyin YEŞİL .Sayın Cengiz Göltaş’a teşekkür ederiz. hem de iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde uygulandığı bir sürecin işletilmesi için. hepinizi tekrar sevgiyle. özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. artık aklın.

şu anda konuştuğumuz konuların hepsi havaya uçacak. Bunun için çeşitli forumlar yapıyoruz. Buna karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. neden ayrıca bunların düzenlenmesini istiyorsunuz?” denilebilir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer birliklerin yetkilerini kısmak. binlerce üyemiz. ihtiyaç duydukça bunları yapacak. bu alandaki diğer bütün kuruluşlarla birlikte bir toplantı yapılacağı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için şöyle deniliyor: “Bunlar bütün yasalara karşılar. Biz. bakanın başkanlığında. bu Hükümet. paneller yapıyoruz. şu kalabalığı görüyorum. hükümetin bütün icraatlarına karşılar. bakanlıktan gelen bir davetiye vardı. ama bir taraftan da üyelerimizin hakları için mevcut yasalar içinde de mücadele vermek istiyoruz. bu yapı denetimin özelleştirilmesine karşı. Bu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım. bu yetkilerin hepsini merkezde toplamak. daha önce de. Aslında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve odaları. buradaki iyileştirmelerden de yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. çok daha geniş yetkilerle donatılmış bir müdürlük bunları düzenlemeye çalışacak. Az önce başkan söyledi.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şimdi de 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamak diye düşünüyoruz. biz genelde bu hükümetin icraatlarına karşıyız. Bu yazımıza cevap verilmedi. Biz. Dolayısıyla. Bunlar devam edecek. bu 644 ve 648 sayılı kararnameler çıktığında Bakanlığa bir yazı yazarak bakandan randevu istemiştik. geçen ayın 16’sındaki Yönetim Kurulu toplantımızda. ama bir taraftan da hayat devam ediyor. bunun felsefesine karşıyız. bizim üyelerimiz burada yer alıyor. Biz. Örneğin. en azından üyelerimizin haklarının belli ölçülerde korunması için çaba sarf ediyoruz. mühendislerin sicillerini falan hepsini Şehircilik Bakanlığına bağlı bir müdürlük yapacak. Ama biz. Aslında biz oraya bakanla görüşmek için gittik. Çünkü hayat böyle gerektiriyor. çok daha üst düzeyde. Çünkü öyle bir madde var ki burada. bu davetiyede. Bunların en büyük hedefi de. Yoksa bu toplantıları yapmayız. Ama bir taraftan da bu yasa var olduğu sürece buradaki sorunların giderilmesinden. Bütün düzenlemeleri. Evet. bu yasa bizim düşündüğümüz anlamda değiştirilene kadar. bizim de davetli olduğumuz belirtiliyordu. bu haliyle de olsa düzeltilmesi. TMMOB düzeyinde on binlerce üyemiz burada yer alıyor. .” Bu doğru değil. özüne karşıyız. Yani şöyle bir çelişki görülebilir: “Madem kökten karşısınız.

onu yapmaya hazırız. yaklaşık 20 yıl eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında çalıştım. saygılarımı sunuyorum. biraz daha üste çıkarmak için çaba sarf etmenizi ve bize destek olmanızı istiyoruz. Çünkü kendisi bizi davet ediyordu.Sayın Veysi Kalkan’a çok teşekkür ederiz.Sayın Başkanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Veysi Kalkan’ı davet ediyorum. ama ne yazık ki.1 Ekim 2011 en azından bakanın olduğu bir toplantıda onunla görüşme düşüncesiyle. Sizin sorunlarınızın. ister sorunların çözümü bazında. bakan bey gelmemiş. Sunucu . değerli katılımcılar. Bunu şimdiden söyleyeyim. sizin de katkılarınız olduğu sürece sonuç alabileceğimize inanıyorum. öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kapımız herkese ardına kadar açık. Hepinize saygılar sunuyor. bu toplantıya katılma gereği duyduk. Bu uğurda bizlerle birlikte olduğunuz sürece. Bu hafta salı günü Yapı Denetim Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandım. Bu meseleye dair bütün düşündüklerimizi onun yüzüne söylemek için gittik. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdiden bu forumun herkese yararlı olmasını dileyerek. ister başka konularda her zaman sizleri bekleriz. Veysi KALKAN .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Şunu söylemem gerekir: Bizim il müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazife neyse. Ben. Bu panel/forumu düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.Sayın Hüseyin Yeşil’e teşekkür ediyoruz. . başarılar diliyorum. başka bir programı varmış. biraz birlik olmanızı. Sunucu . takip edeceğiz. elinizdeki olanakları heba etmemenizi. ne gerekiyorsa. Yani sizden. o şirketlerin verdiği düşük ücretleri kabul et meyip. karşı çıktığımız bu yasadan dolayı yaşanan sorunlarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışacağız.

Zaten giriş konuşmamı. “Yapı Denetim Uygulamaları ve Sorunları” panelimize geçiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanının. Hüseyin ÖNDER . TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe. Tüm panelistlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Panel Yöneticisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası adına Sayın Hüseyin Önder’i davet ediyorum. Şimdi sözü Panel Yöneticisi Sayın Hüseyin Önder’e bırakıyorum. Türk Mühendis ve Mima r . o yüzden. Panelistler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus. özellikle 28 Eylüldeki. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın İsmail Öztürk. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Bülend Ceylan.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PANEL Sunucu: Şimdi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Sayın Turgut Bozkurt. Planlanan saati yarım saat aştık.Hepinize merhaba. bir giriş konuşması yaparak süreyi daha da aşmak istemiyorum. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi adına Sayın Tekin Saraçoğlu.

Bu açıklama TMMOB’nin web sayfasında bulunmakta. 58 bin küsur adet bina. daha önce Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetçi adres güncellemeleri bundan sonra İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 648 sayılı Kanun Hükmünde değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Ben. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son duyurularda vardı. ama herhalde bu 15 dakikalık sürede bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Kontrol elemanı sayısı 5384. Genel Müdürlüğümüzce. onu da bir dipnot olarak geçeyim. şu anda İstanbul iline ilişkin istatistiki bazı bilgilerden bahsedeyim. bugün. Bu sizi ilgilendiren bir konu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Faal yapı denetim kuruluşu sayısı 269. ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Sayın Aydın Ulus’a vermek istiyorum. Kararnamedeki Değişikliklere geçmeden önce. Aydın ULUS . sözü fazla uzatmadan. kontrol elemanı. kısa kısa geçeceğim konuları. Ulusal yapı denetim sistemini işleten üç kişiden biriyim. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla yapılan değişiklikler ile ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı olan denetçi. Öncelikle. O yüzden. . Harita mühendisiyim. doğrudan doğruya panelimize geçmek istiyorum. Konuşmamı daha fazla uzatmadan. 104 milyon metrekare inşaat denetimi yapılıyor. Denetçi elemanı sayısı 5291. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin genel olarak yapı denetim sistemine ilişkin görüşlerini içeren açıklaması üzerine kurgulamıştım.1 Ekim 2011 Odaları Birliği ve bağlı oda başkanlarını çağırdığı toplantıda.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak çalışıyorum. ulusal yapı denetim sistemine ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında. oradan da takip edebilirsiniz. Buyurun. Süreci şöyle işletirsek sanırım hem verimli kullanmış oluruz. Yardımcı kontrol elemanı sayısı 78. yardımcı kontrol elemanlarının sistemden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bir sunum yapmayı düşünüyordum. belki sizin haberiniz olmayabilir. Onun için. hem de daha sonra salondan gelecek soru ve katkıları almış oluruz.

bu tür yapıların inşasında çok fazla yer tutması. biraz ona bakalım. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 8 Ağustosta yürürlüğe girdi. Bu şifreyle. Çünkü mail adresi olmadan şifre vermemiz olanaklı değil. mutlaka müracaatlarında mail adreslerini de girsinler. kişisel mail adreslerini yapı denetim sistemine kaydettirmesi gerekiyor. Bu. bir de. Bunun dışında. kapsam değişti. Üçüncü konu. önce çok şikâyetler oluyordu. daha çok fonksiyonlar yüklenecektir diye düşünüyorum. Böyle bir uygulama da başlattık. bu tür bir değişiklik maddesi kanuna konulmuş. onlar kapsam dışı. kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarına kullanıcı adıyla şifre verilmesi. Tabii. Yani herkesin. Tabii. İstanbul'u ilgilendirmeyen. ama sanırım ancak bir -iki hafta içinde vermeye başlayacağız. İstanbul dışında. ama eğer sistemde mail adresi kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa. Yapı denetim sistemindeki duyurularda mail adresi yok. köy yerleşik alanlarını ve nüfusu 5 binin altındaki belde belediyelerini ilgilendiren bir husus var. arkadaşlar. Genel Müdürlükçe yapılıyordu. Burada ilave olarak. Mesela. onlar da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. eminim. denetimini yaptıkları kendilerine ait işleri görebilecekler. eski yasadan farklı olarak. il özel idarelerinin ruhsat verdiği alanlardaki inşaatlar. Şifre müracaatında buna dikkat etsinler. Burada da 5 bin metrekareye kadar olan yapıları yapı denetim kapsamı dışında bırakmış. entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler var. bu tür yatırımları yapan kişileri çok rahatsız ettiği için. Bizim bunu bir hafta önce vermemiz gerekiyordu. daha çok tavukçulu k veya tarımsal nitelikli bazı yapıları kapsıyor. firmalar da denetçi arkadaşları şifrelerini almaları konusunda yönlendiriyorlar. Yine kendilerine ait iletişim bilgilerini de güncelleyebilecekler. kullanıcı hesabı olmayan denetçi. istenmiyor diye düşünülüyor. . Yapı denetim bedelinin çok yüksek gelmesi. maddeleri duruyor. Bu ne gibi değişiklikler getiriyor. Tabii. birçoğunuz başvuruda bulunacaksınız.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Şantiye şefi ikamet güncellemeleri de yine daha önce Ankara'da. Bu konuda bu ara çok yoğun talep geliyor bize. İlerleyen zamanlarda bu daha da geliştirilip. Önceden var olan 3194 sayılı Kanunun 26 ve 27.

Yapı denetim sistemi. Yani bu da uygulamada kolaylık sağlamayı öngören bir değişiklik. Genel Müdürlük tarafından illerde açılan emanet hesaplara aktarılacak. daha farklı bir sistem de bulunabilirdi bununla ilgili. kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bakanlıkça . Ödemeler daha önce belediyeler tarafından yapı denetim kuruluşlarına yapılıyordu. il müdürlüğünün hazırladığı tahakkuk çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarına ödenecek. yaşayan bir süreç tabii. yapı denetim bedeli oranı yüzde 1. Merkezdeki Yapı Denetim Komisyonu üyesi sayısı da 5’ten 7’ye çıkartılmış durumda. Sicillerin belli bir yerde tutulması. Her ilde bir yapı denetim komisyonu kurulacak ve böylece iş yoğunluğunun dağıtılması söz konusu olacak. Daha önce bu konuda ciddi aksamalar oluyordu. Ankara’da Genel Müdürlükteki Merkezi Yapı Denetim Komisyonundaydı ama şimdi yeni kanunla illerde komisyon kurulması gündeme geldi.5’a çekildi. denetçi belgeleri yine Genel Müdürlük tarafından veriliyor. Bundan sonra il müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilen yapı denetim bedelleri. Yapı denetim hizmet sözleşmesindeki yapı denetim bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. ama daha önce de sicillerin mevcut halinden şikayetçi bir sürü kurum vardı. İl yapı denetim komisyonları 5 kişiden oluşacak. eninde sonunda bulunacaktır. “Bu kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. Madde 28’deki. Uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar bunlar. yasasına bir şeyler ekleniyor. sürekli yaşayan bir şey yapı denetim olayı. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç. değişikliklere tabi. En doğrusu neyse. kanunda belirtilen diğer görevleri yapar” maddesinden denetçi belgelerini de veya denetçi belgesi vizelerini de il müdürlükleri yapar gibi bir şey algılanıyor. başkanın şikâyet ettiği bir şey.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ancak “İl yapı denetim komisyonları. daha sonra belediyelerin onayladıkları hakedişleri il müdürlüğüne göndermesiyle. Ödeme esaslarıyla ilgili de bir değişiklik var.1 Ekim 2011 Biraz önce başkanın da belirttiği gibi. bu şekilde bunun önüne geçilebileceğini sanıyoruz. bir şeyler çıkarılıyor. Önceleri bütün yetkiler. yani sürekli kendini geliştiriyor. ama bu aşamada böyle bir şey uygun görülmüş. Bu niye değiştirildi. sicillerle ilgili konu kanundan çıkartılmış. Dediğim gibi. Oysa denetçi belgesi vizesi.

Onun için.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ çıkarılır” hükmü “Tüm düzenlemelerle yönetmelik çalışması devam ediyor” şeklinde değiştirilmiş. Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Internet adresini vereyim. çalıştığı yapı denetim firmasının ne adresini.. ilgili idareler. Yani bazı şeyleri ilgili kurumlara başvurarak veya dilekçeyle. bu yapı denetim sistemiyle bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. şifre ve güvenlik şifresini de girdikten sonra bu sisteme girebileceksiniz. denetçiler. kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarıdır. Arkadaşlar. arkadaşlar üzerinde sürekli çalışıyorlar. Yani böyle bir bilgi kirliliği var. burada herkesin kafasında birtakım sorular oluşuyor. Çevre Bakanlığı Uygulamaları bölümünden de girebilirsiniz ya da Google’dan. Aslında buna Çevre Bakanlığının web sitesinde. yeni şeyler ekleniyor. yani orada gerekli tüm bilgiler var. Bazı arkadaşlar. Burada hedef. denetçi butonuna bastığınızda. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları. Yapı Denetim Sistemi Başkanlığı şeklinde arama yapmanız yeterli. soruların cevapları internetteki yapı denetim sisteminde var. bürokrasiyle uğraşarak değil de. yapı denetim kuruluşları. Bize gelen taleplerden bunu biliyorum. Ama sürekli değişikliğe uğruyor. ben. denetim belgesi başvurusu nasıl yapılır veya başka türlü şeyler. Burada süre verilmemiş. ne ismini. Biraz önce söylediğim gibi. tüm kullanıcılara ulaşmak. Kontrol elemanları için de keza öyle. Bunun cevapları aslında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde mevcut. En önemlisi. vize için gerekli evraklar.. yapı denetim bölümünde. kontrol elemanları butonları var. yapı denetim sistemi 5 Şubat 2008’d e devreye girdi. Biraz da ulusal yapı denetim sisteminden bahsedeyim. Size verilecek kullanıcı adı. Ulusal yapı denetim sisteminin bir ayağı da denetçiler. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. Ayrıca. Sanırım ayrıntılı bir şekilde önümüze gelecek. siz denetçisiniz diyelim. aksayan kısımlar çıkarılıyor. bayındırlık ve iskân müdürlükleri. Karşınıza Yapı Denetim Sistemi sayfası çıkacak. Biliyorsunuz. Çalıştığınız kurum veya . biz de bekliyoruz bu yönetmeliği. ne üzerindeki işleri biliyor. Mesela. bu sistemi kullanarak da elde edebilirsiniz.

onların sorumluluklarıyla ilgili buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. değişiklik içeren kanunlar. İstifa etmişseniz. YDK yönergeleri var. üzerinizde kaç metrekare iş varsa. Tüm bunları buradan. kontrolörler kendi kısımlarına girip. Ayrıca. Yine yönetmeliklerle ilgili değişiklikler de güncel duyurularda açıklanıyor. Bu sistemi kullanmaya çalışın. kendileriyle ilgili bilgilere erişebiliyorlar. bu seminerle ilgili katılım günleri. ne kadarı düşmüş. Mesela. YDK ilanları.E-devlet şifresiyle bu sisteme girmemiz mümkün mü? Aydın ULUS . Teşekkür ederim. kimlerin katılacağı vesaire bu duyurularda belirtildi. birkaç günlük gecikmelerle burada yayınlanmakta. bilmeyen arkadaşlar bilen arkadaşlardan veya yapı denetim kuruluşundaki arkadaşlardan destek almaya çalışsın. Tabii. hatta tüm Türkiye'deki yapı denetim kuruluşlarının adreslerini. Şantiye şefi olarak çalışıyorsanız. Kütüphane bölümünde bugüne kadar çıkarılmış kanunlar. Güncel duyurularda. genelgeler.Kendi üstümüzdekini görmek için? . İstanbul’daki yapı denetim kuruluşlarının. fazla ayrıntıya girmedim. hepsi mevcut. yönetmelikler. o yapı denetim kuruluşunun adresini ve telefonunu buradan bulabilirsiniz. telefon numaralarını bulabilirsiniz. günü gününe olmasa da. bunu görebiliyorsunuz.1 Ekim 2011 kuruluşla ilgili. Hatta Resmi Gazete ilanları. Burada güncel duyurular var. denetçiler kısmına. sistemde yapılan değişiklikler. Duyurular da çok önemli. denetçiler. laboratuvar ilanları. hangi firmada çalışıyorsanız. Bu sistemin faydasını göreceğinizi umuyorum. İstatistikler var. Salondan . İstatistikler bölümünde.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . yönetmelikler. Bunları belli periyotlarla takip etmenizde fayda var. Burada geçmişe yönelik bazı sorgulamalar da yapılabiliyor. burada iş güvenliği ve işçi sağlığı seminerleri oldu. Resmi Gazete butonunu tuşlayarak görebilirsiniz. yapı denetim kuruluşlarına verilen cezalarla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan duyurular var.Bu sisteme girmek için şifreye gerek yok. onu görebiliyorsunuz. Salondan .

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Aydın ULUS . İstanbul ikametgâhı olup. Türkiye genelinde 3561. canlı bir süreç olduğundan söz etti. görüşlerimizi seve seve sunmak isteriz. inşaat yüksek mühendisiyim. aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Türkiye genelindeki sayısı 8574. Elektrik mühendisleri olarak. neyi bilmediğimizi. Bundan sonra. yaşayan. Değerli arkadaşlarım. denetçi vardır. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasında olduğu gibi. yapı denetimin bugün gelmiş olduğu noktadaki görüşlerimizi size aktarmak istiyorum. Şimdi. Her toplantıya gelip. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanıyım. Burada zannediyorum her branştan mühendis arkadaş. Yapı denetim sürecinin. yine bu sistemin önemli unsurlarından bir tanesi olan yapı denetim kuruluşları adına panel/foruma katılan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na sözü veriyorum. hepinizi saygıyla Ben.Hayır. bu canlı süreçte neyi bilip. Bizdeki kayıtlara göre de denetim mühendislerimizle ilgili kısaca bazı bilgiler verdikten sonra. Biz daha çok İnşaat Mühendisleri Odasının toplantılarına sık katılabiliyoruz. Aydın bey biraz istatistiki bilgi verdi. Bu tür toplantıların daha sık olmasını bekliyoruz. Makine Mühendisleri Odasınca da yapılmasını bekliyoruz.Sayın Aydın Ulus’a sunumu için teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar. bu canlı süreci nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak üzere. 10 yıldır bu süreç işliyor. daha doğrusu İstanbul ikametgâhı olanların sayısı 3067 görünüyor. oraya e-devlet şifresiyle giremezsiniz. bu toplantıların. Panel Yöneticisi . Bu sistem içi bir uygulama. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin sayısı da . Bu paneli düzenleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesini kutluyorum. son bilgilere göre. İstanbul'da faaliyet gösterenlerin. Tekin SARAÇOĞLU selamlıyorum. Buyurun. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. En fazla denetçi sayısı olan inşaat mühendislerinin.

Az önce denetçilerin sayısını söyledim. hatalar düzeltilir ve yasada revizyona gidilerek. 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yapı denetim sisteminde bu mühendis arkadaşlarımızla sistemin nereye geldiğini size çok kısaca açıklamak ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. bu sektörde 40 binin üzerinde mühendisimiz denetçi veya kontrol elemanı olarak fiilen görev yapıyor. dernek olarak girişimlerimizle birtakım yönetmelik ve genelgelerle bazı düzenlemeler yapıldı. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yasayla 19 ilde pilot uygulamaya geçildi. iyileştirilmesi beklenirken. İşlerin boyutlarına göre. temeldeki sorunlar değiştirilemedi. bu pilot uygulama. geçen yasama döneminde sıra gelip de bir türlü ele alınamadı. Aydın beyin kısaca belirttiği üzere. çünkü bu ancak yasayla mümkün. burada da esas olarak. Makine mühendisleri. Aydın beyin verdiği bilgilere bir ekleme yapmak gerekirse. Yardımcı kontrol elemanları artık denetçi değil. Türkiye genelinde 4828. Bu yasa ile denetçilerin ve şirketlerin birçok sorunları çözülebilirdi. Mimarlar. o yasa çıkarılamadı. Türkiye genelinde 2854 ve İstanbul'da 1122 görünüyor. mühendisliğin esas görevlerinden. 17 Ağustosta bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış. size tarihleriyle verildi. Ancak. 11 yıl sürmüştür. 1-2 yıllık bir süreçte görülecek eksiklikler veyahut yanlışlıklar. Pilot uygulamayla. Kısacası. zorluklarına göre bir . Ancak. hadi 10 yıl diyelim. bu yasalaşma sürecinin çok uzayacağı anlaşıldığından. il sayısı 81’e çıkarıldıktan sonraki yapı denetim yapan faal firma sayısı 1229.1 Ekim 2011 1560 kadar görünüyor. esas sistem oluşturulur. Ancak. ancak. bu iş. Mecliste. baktığımız zaman.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Sonuç olarak. unsurlarından biri haline geldi. İstanbul ikametgâhlı olan ve burada faaliyet gösterenler de 1715 gibi görünüyor. şimdi onlara kontrol elemanı unvanı verildi. hem ücretler hem de yapı denetim hizmet bedelleri yarı yarıya düşürülmüştür. Dolayısıyla. En son ciddi bir tedbir olarak 1 sene önce hazırlanan bir revizyon yasası Meclise sunuldu. Bu arada bizim tespitlerimizle. yardımcı kontrol eleman sayısı da 22 bin görünüyor. tekrar bu tarihlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. maalesef. Değerli arkadaşlar.

Çok fazla yetkisi yoktur. hiçbir zorlukla da karşılaşılmadan. bütün kaçak katlar bitirilmiştir. Bu duruma bir son verilmiş. Yapı denetimli hiçbir binada bu bırakılmamıştır. Bu malzemeler yapı denetimi olmayan illere gitmeye . bakanlığa da duyurduk. artı bir kat veyahut da çekmekat tamamlanması gibi bir doğal hakkı vardı sanki yatırımcının. Demir. Böyle bir ilde. özellikle üretilen demirler yapı denetimi olmayan illere gönderilmeye başlanmıştı. 50 bine yakın mühendisi ilgilendiren. sadece ilgili idareye beyanda bulunabilirler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kademelendirme yapılmasını istemiştik. Yapı Denetim Yasasının çıktığı ilk dönemlerde yapılan laboratuvar kontrollarında çok miktarda vasıfsız yapı malzemesi tespit ediliyordu. “Yapı denetim başarısız” diye. çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı bir ilde bile. Değerli arkadaşlar. Bunu biz çok duyurduk. en azından şehircilik açısından bu kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. meslek hayatımın tamamına yakınını İstanbul'da yaşadım. onlar da belediye ile adli kurumlar arasında halledilmektedir. yetkileri o kadar yoktur. bunların giderilmemesine. Şimdi 81 ile yaygınlaştırılmıştır. çarpık yapılmanın en yoğun yaşandığı İstanbul'da bile birçok şey düzeltilmiştir. Binalar yerli yerine oturtulmuştur. En azından bu hizmeti bile göz ardı etmemek lazım. İstanbul gibi. kaçak yapılaşmanın çok yoğun yaşandığı bir ülkede. birçok kuruluşlardan tepki alıyoruz. ancak. kaçak katlar tümüyle bitirilmiştir. Yapı denetimcilerin bize göre sorumlulukları ağırdır. özellikle kaçak yapılaşmanın. ilk uygulamadan gelen zorluklara rağmen. İlk senenin sonunda bu durum düzelmeye başladı. ruhsat alınırken. en azından kaçak yapılar kontrol altına alınmıştır. Bakın arkadaşlar. 50 bin kadar mühendisin iştigal ettiği yapı denetim konusu çok tartışılıyor. beton gibi bu malzemeler. İstanbul’un tarihinde hiçbir zaman kaçak yapılaşmanın bugünkü kadar kontrol altına alındığı görülmemiştir. yani müteahhidin.” Oysa kanundaki bütün eksikliklere rağmen. bu konuda itirazsız. ama ne yazık ki bu dikkate bile alınmadı. Yani hiçbir şey yapmasa bile yapı denetim firmaları. Bunu şunun için söylüyorum: Yeni binaların güvenliği. ama denetimin dışında yapılan bir şey varsa. Türkiye gibi. 19 ilde bu uygulanmıştır. Böyle bir algı oluşmuş: “Yapı denetim başarısızdır. Bunu hepimiz biliyoruz. sağlanmıştır.

kusurlar nedeniyle verilmiş. baştan söylediğim gibi. Bu konuda belediyelerin çok daha büyük destek olması lazım. bu bahsettiğimiz konularda iyileştirmeler yapılacağını. bunu kolay kolay bitiremezsiniz. mahkemelere gitmektedir ve bunların bazıları halen devam etmektedir. insanların bina içindeki basit kapı. Bana verilen süre azaldığı için. binalar kontrol altına alınmıştır ve cezalar da. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. sığınak falan gibi. Tabii. sistemin düzeltileceğini. başarısız olduğu söyleniyor. ma alesef. Ertesi gün için bizim Yapı Denetim Kuruluşları Birliğine randevu verdi. Binaların güvenliğini tehlikeye atan kusur tespitleri yok denecek kadar az. binaların güvenliği açısından sorun yaratmayacak eksiklikler. Yapı denetim. birçok denetçi arkadaşımız bu yüzden ceza almıştır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . balkon kapatmalar için ceza aldı. Burada sorun şu ki halen de yaşanıyor. Örneğin bazı mühendisler ve şirketler. Bakanlık tarafından da uzun süre tartışıldı. baca. ama akşam yemeğe katıldı ve birtakım açıklamalarda bulundu. yani cezaların yüzde 90’dan fazlası. ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu uygulama suç olmaktan çıkarıldı. binaların mimarisinin uygulanması esnasında gerçekten 60 yıldır alışılmış bir düzen var. pencere yapılarındaki hatalar… Zaten cezaların yüzde 90’ı mimari uygulamaya yönelik. basit nedenlerle. balkon kapatma gibi. pencere. Bakıyorsunuz. konuşmamı tamamlamak istiyorum. Onun dışında. Konuyla ilgili çok süratli değişiklikler yapılmakta olduğunu. O toplantılarda ben de bulundum. bahsi geçen o son toplantılarla ilgili bir iki konuya daha değinerek. binalarda kapı. Denetçiler ve şirketler için mevcut yasaya göre tek bir ceza maddesi var o da ne olursa olsun 1 yıla kadar kapatma cezası. kendisiyle bir saat kadar görüştük. dernek adına girişimlerde bulunuldu ve bugün yani yeni dönem itibarıyla bunlar yeniden ele alınıyor. o alelacele çıkarılmış yasada. ceza maddelerinin . gittik. ama cezalar duruyor.1 Ekim 2011 başlayınca. yapı denetim 81 ile yaygınlaştırılarak bunun önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu. bir pilot uygulama on sene sürerse bu tür aksaklıklar çıkar. düzeltilebilir nedenlerle verilmiştir. Sayın Bakan gündüz gelmedi. çok kısaca.

Sizin de bildiğiniz gibi. Panel Yöneticisi . Madde gereğince. Ülkemizde kamuyu olumsuz etkileyen tüm konuların karşısında duran ve ana amaçlarından biri kamu yararını sağlamak ve korumak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çatısı altındaki meslek örgütlerimizden biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Yapı denetim konusu.Sayın Başkan. . sorumluluklar ve görevler hep sizlerle paylaşılıyor. yapı denetim konusunu önemseyerek. bu paneli düzenlemesinden ötürü.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ başından beri söylediğimiz gibi adaletli ve caydırıcı bir halde.Sayın Tekin Saraçoğlu’na çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden Bülen d Ceylan’a veriyorum. değerli konuklar. meslek örgütlerimiz. kısa zamanda yeniden düzenleneceğini ifade etti. bu konuları sürekli görüşüyoruz. Bülend CEYLAN . Bu konuda detaylar. Buyurun. eksik kalan diğer konulara da soru-cevap kısmında değinmek isterim. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komitesi üyesiyim ve SMGM kapsamında da yapı denetim eğitmeni olarak görev yapıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1999 depremi sonrasında hayatımıza yoğun olarak girdi. Sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. sizlerin de bildiği ve daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi. Teşekkür ederim. farklı ortamlarda tartışıyoruz. yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçilere. kontrol elemanlarına eğitimler verilmektedir. 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğindeki 14.

sabit ve hareketli tesislerin üretiminin. Denetim. sadece yapıda değil. her iş dalında. Yapı denetim de. bina sahiplerinin burada güvence içerisinde. yapanlar dışındaki kişi ve kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütünüdür. belirlenen ölçütlere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. Yapı denetim kavramına girerek. değişiklik ve tamirlerini içine alan. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. yapımcıların buradaki amacı. üretimin. yapan kişinin gözünden kaçan veya hatalı olarak bildiği bir konuyu düzeltmek amacını gütmektedir. Peki. şuna vurgu yaparak seslendirdim: Yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin denetimi altında. Burada dikkat ederseniz. okulda. diğer ülkelerdeki uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. yürürlükteki mevzuata. Biliyorsunuz. karada veya suda. yasa ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmelikler . Denetimden amaç. daimi veya geçici. ailede. Bu kişinin dışındaki kişi veya kişilerin bunu denetlemesi. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. hatta denetlemeye devam ediyorlar. Bu tanımlamalara dikkat çekmekteki amacım. büyüklerimiz aile ortamında bizi denetlediler. konuyu sadece Türkiye'nin yaşadığı 1999 deprem felaketi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname. bu konulardan ziyade. değişiklik ve tamirlerini içine alan. meslek alanımızda. sağlıklı bir ortamda yaşayacakları yapıyı onlara sunmaktır. Çocuklarımızı denetliyoruz. buradaki denetimden ne anlıyoruz? Bir işin. Yani biz yapı denetimde görev alan kişilerin. nihai kullanıcı olan ev sahiplerinin veya işyeri sahiplerinin. ilgili şartnamelere. nihai ürünün en az hatayla. karada veya suda. yaptığının doğru olduğuna inanarak bunu yapmaktadır. yapı denetim konusuna başka bir yönden bakmak istiyorum. 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmeliklere göre yapı. imalatının. daimi veya geçici. belirlenen ölçülere ve etik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının. kurumların gözetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi eylemlerinin bütününe denetim diyoruz. yapanlar dışındaki kişi ve/veya kişilerin. sabit ve hareketli tesisleridir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ilgili şartnamelere. her alanda var. yürürlükteki mevzuata. yasal ölçütlere uygun olarak kullanıcıya sunulmasının sağlanmasıdır.1 Ekim 2011 Ben. bildiğiniz gibi. Çünkü yapan kişi.

bizim en önemsediğimiz konu. . yapının dayanımı ve sürdürülebilirliğidir. bir yandan da bina kalitesinin kontrolu yoluyla dolaylı bir gözetime ihtiyaç duyulmaktadır. Rönesans’la birlikte. Biliyorsunuz. İtalya’da. Bir binanın sahiplerinin. Roma İmparatorluğunda. bina yapımı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. çağdaş toplumsal hukukun yasal düzenlemeleri yapılmış ve burada yapılaşmayla ilgili kurallar ve uyulması gereken koşullar belirlenmiştir. eski çağlardan günümüze kadar devletler. Hepinizin çok iyi bildiği ve birçok sohbet ortamlarında da dile getirdiğimiz üzere. Bir toplum ve bir devlet düzeni içinde yurttaşlara karşı sosyal sistemin en temel görevlerinden biri. Tüm bu dönemlerde yapı kalitesi denetiminin ayrı bir mekanizmayla ele alındığını gösteren belgeler bulunmamakla birlikte. 5 maddesi. bu anlayış özellikle yapı dayanımının sağlamlığının garantisini öngörmüştür. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunların üzerinde durmadan devam etmek istiyorum. gerek kullanıcı. gerekse bu konuda yetkili. Hammurabi Kanunlarının. insanların sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamaları için çeşitli kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kapsamında ele almak yerine. gerek yapımcı. Onun içindir ki. mühendisin ve mimarın bireysel sorumluluğuna bağlı bir inşaat anlayışı ortaya çıkmış. 18. ilgili idarelerin sorumluluğu açısından ele almanın yararlı olduğunu belirtmektir. yani 229’dan 233’e kadar olan maddeleri inşaatla ilgili yaptırımlardan bahsediyor. yüzyılda Mezopotamya’da yazılı ilk örnek olan Hammurabi Kanunlarında rastlıyoruz. günümüze kadar varlığını sürdüren yapılardan anlaşılmaktadır. binanın yapım süreci içinde görev alan kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk kurallarına M. Öncelikle yapı denetimin tarihsel gelişmesine ve diğer ülkelerdeki uygulamalarına bakalım. Ö. Bu koruma polis-adliye düzeneğiyle yapılırken. düzgün ve dikkatli yapı yapmaya gösterilen özen ve kalite endişesinin var olduğu. onların can ve mal varlıklarını korumaktır.

yüzyılda gerçekleşmiştir. bazı yıkımlara da uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler olmak üzere. sanayi ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış ve tüketilen nesnede kalitenin aranması bir ilke haline gelmiştir. bireysel yapı mülkiyeti kanununa çağdaş bir anlayış içinde yer verilmiştir. burjuva devrimlerinin ve endüstriyel sıçramanın bir ürünü olarak. ama burada kullanılan ana malzeme genelde doğal malzemedir. 1950’lerde çeşitli denetim sistemleri yerine oturmuştur. günümüze kadar ulaşan bu yapılardan bir kısmı. Sanayileşmiş ülkelerde. insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak tescil edilmiştir. Bu dönemlerde Fransa başta olmak üzere. dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Napolyon’un yasal düzenlemesinde. yüzyılda. yerleşme ve yapılaşmayı denetlemek için. Bu anlamda. Fransa. 2000’lerde daha gelişen toplam kalite yönetimi. yurttaşın mülkiyet hakkına karşı olduğu için iptal etmişti. doğrudan doğal malzemeleri değil… Yapı denetimin yakın çağdaki durumuna bakarsak. bütün sanayileşmiş ülkelerde 1930’lardan itibaren ihtiyaç duyulmuştur. Almanya.1 Ekim 2011 Bildiğiniz gibi. burjuva devrimlerin ilkini gerçekleştiren Fransa’da. doğal malzemeler dışında.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bunların daha gelişmiş ve ileri safhalarını oluşturmaktadır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen. yurttaşın mülk edinme hakkı. Bu dönemde . Anayasa Mahkemesi. yapıyı yapanlara karşı birer tüketici konumunda olan mal sahibi ve kullanıcıların haklarını medeni kanun ve borçlar kanunuyla güvence altına almıştır. başta İngiltere. Biliyorsunuz. ISO14000’lerin devreye girmesi. Onu da anımsatmak isterim. Toplumsal kavramların gelişmesi 20. Biraz önceki konuşmacıların değindiği 595 sayılı kararnameyi. birçok ülke. Napolyon döneminin toplumsal düzenlemeleri içinde bir çeşit yurttaşlık kanununun çıkarılması da yer almıştır. Günün medeni kanunlarına ışık tutmuş olduğu söylenen bu tarihsel belgede. Günümüzdeki yapılarda ise daha çok doğal malzemelerin birleşimiyle elde edilen malzemeler kullanıyoruz. İkinci Dünya Savaşından sonra. yapı sektöründe denetim ve sorumluluk mekanizmasına. Doğal malzemenin çevre koşullarından daha az etkilendiğini biliyoruz. ISO9000’lerin. 19.

tünel. Bu ülkedeki yapı denetim sisteminin ana desteği. İngiltere’de yapı denetimi. Avrupa Ortak Pazarı açısından yapı denetimin. konser salonu ve diğer ort ak kamu kullanımına sahip yapılar ile baraj gibi önemli ve özel yapılar da en azından dayanım ve işlevsellik yönünden kalite kontrolü çerçevesine alınmıştır. . projelendirmeden inşaat bitimine kadar her etapta çok sıkı denetime dayanmaktadır. kalite kontrolun v e tüketicilerin korunması önlemleriyle beraber düşünülmesidir. Ulusal Konut Yapı Konseyi sayesinde. sanayi temsilcileri. proje ve yapım kontrol hizmetinin sunan denetim mühendisleri sistemidir. yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. sanayi tesisi. 1936 yılında kurulan ve günümüzde Ulusal Konut Yapı Konseyi NHBC adıyla anılan bir kurum oluşturulmuştur. aynı zamanda tüm yapıları inşaat aşamasında izlemek ve denetlemek görevini de üstlenmiştir. İngiltere’de yapı denetimine bakarsak. tüketici örgütleri. Almanya’daki yapı denetim sistemine bakarsak. belediyeler ruhsat başvuru dilekçelerini sonuçlandırırlardı. her yapı için bu konsey bir sertifika vermektedir. ülke çapında bir standart getirmek ve kalitesiz inşaatı engellemek amacıyla. stadyum. yapı işleriyle ilgili mesleki ve teknik örgütler ve devletle sürekli bir ilişki ve işbirliği oluşturmuştur. yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte. İngiltere.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ köprü. Ayrıntılara girmiyorum. Yani burada bir anlamda kâr amacı güdülmemesi gerekir özel ve bağımsız bir organdır. Ulusal Konut Yapı Konseyi 1985 yılında onaylı denetçi olarak görevlendirilmiş ve böylece denetim hizmetlerinin pekişmesi sağlanmıştır. Almanya’da yapı denetimin temel esasları. konut yapımında uluslararası alanda tanınan önemli bir başarıya sahip olmuştur. Alman yapı denetim sisteminin kökleri Prusya devlet geleneğine kadar uzanır. kural olarak. Bu konsey. Ulusal Konut Yapı Konseyi sadece inşaat standardı getirmekle kalmamış. kâr amacı gütmeyen biraz önce belirttiğimiz gibi. Bina yapım endüstrisini belirli bir düzene sokmak. Almanya’da yapı denetim sisteminin özü. Prusya’da önceleri sadece belediyelerin yapı ruhsatı verme yetkileri vardı. Ulusal Konut Yapı Konseyi. yerel yönetimler. Ayrıca.

Ancak. yani inşaat mühendisleri. pazarlama ve benzeri işleri yüklenen şirketlerin inşaat işleri ihalesinde danışmanlık. zorunlu sigorta sistemi getirilmiştir. Fransa’da. Japonya’daki yapı denetimi sistemine bakarsak. . elektrik ve diğer ilgili mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. Mimar. kendi iş kapsamında olmak üzere. taşeronlar. ç evre düzeni. yükleniciyle birlikte on yıl sorumludur. elektrik mühendislerini beraber çalışmak üzere seçer ve onlarla işlerini halleder. Japonya’daki sistem de budur. Projesini en iyi şekilde uygulayacak yükleniciyi de mal sahibi adına mimar seçer. mal sahibi adına çalışan tasarım grubu. ilgili disiplinler. profesyonel mühendislerin kendi alanlarındaki çalışma ve deneyimlerinden yararlanarak bu işi yürütmektedirler. uygulamayı yapar. işin çeşitli bölümlerini yapan üretici ve satıcılar ve bunlara bağlı olarak çalışan elemanlar. işverenle sözleşme imzalayan mimarlar. makine mühendisleri. belediyeler. bizim ülkemizde sermayesi olan herkes yüklenicilik yapabilmektedir ve yüklenicilik faaliyeti bir ticari faaliyet olarak adlandırılmakta ve kabul edilmektedir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapı denetimi yerel yönetimler tarafından yerine getirilen bir görevdir. tasarımcı inşaat mühendisleri. imar. Bu sigortalarla ilgili yasaya göre.1 Ekim 2011 Fransa’daki yapı denetim sistemine bakarsak. gerektiğinde mühendislerin yardımıyla inşaatların kalite kontrol görevlerini yapan bir yetkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bina sorumlusu mimardır. yapı denetim firmaları. Sizlerin de bildiği gibi. yükleniciler ve mühendisler. Aynı zamanda. alt ve üstyapı. makine. yapı izni alma zorunluluğu. Mimarlar. inşaat sırasında mesleki kontrolü. projelerini geliştirir. Bunlar genellikle geoteknik uzmanları. tasarımını hayata geçirme. tasarımıyla birlikte. mimari projelerin hazırlanması. Fransa’daki mülkiyet haklarının. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yapı denetim sistemine bakarsak. yapı için olası yüklenici adayları arasından en uygununu seçer ve bu seçtiği mimar. kişilerin ve bu yapı işini üstlenenlerin güvenceye alınması için. diğer tasarım projelerinin hazırlanmasında koordinasyon. yapılaştırma aşamasında. yapı işini yalnızca genel imar planına uygunluk açısından denetlemektedirler.

Saygılar sunuyor. Soru-cevap bölümünde belki eksik kalan kısımları tamamlayacaktır diye düşünüyorum. aynı gündemle Gaziantep’te Mimarlar Odası da gerçekleştirmişti. Tabii.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Japonya’da da.Değerli meslektaşlarım. Bu. biz de aynı şeyleri konuşmaktan artık gerçekten rahatsız olmaya başladık. biz. yapı denetim konusunu hiçbir zaman bir iş olarak görmeyiz. Yapı denetimi. Panel Yöneticisi . İnşaat Mühendisleri Odası adına. Dünyada ve Avrupa'da bu işin nasıl yapıldığına ilişkin gerçekten çok değerli bilgiler aktardı. bir işi. Hemen şunu belirterek başlayayım: Bir kere. yapı standartları yasasına uygun projeler hazırlamak ve inşaat aşamasında bunlara eksiksiz uyulmasını sağlamaktır.Sayın Ceylan’a teşekkür ederiz. Dördüncü konuşmacımız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe. daha kapsamlı bir toplantı olacak. Herkes bu koşullara ne kadar titiz uyuyor ki. Buyurun Sayın Gökçe. herkes yüklenicilik yapabiliyor. Yani yaklaşık bir aylık süre içerisinde yapı denetimiyle ilgili ikinci toplantıyı yapıyoruz burada. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. bizdeki gibi. Konunun önemi çerçevesinde. ama zaman darlığı nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldı. ama bu konudaki tek şart. çok konuşuldu. son derece önemli bir toplantı. Bu çerçevede. Ben burada bazı şeyleri hızla geçeceğim. mühendislik ve mimarlık mesleğinin bir alanı. 17-18 Kasım tarihlerinde iki günlük bir sempozyum düzenleyecek. . Aslında ayrı bir eğitim konusu olabilecek geniş bir sunumu var kendisinin. Asıl olan mühendislik ve mimarlıktır. Japonya’daki depremler sırasında herhangi bir yapı yıkılması veya ciddi bir can kaybıyla karşılaşmıyoruz. Yapılan projelendirme ve yapım aşamasında denetim “kenschikuski” adı verilen özel denetim mühendisleri ve mimar grupları tarafından yapılmaktadır. sanırım 9 veya 10 Eylülde aynı toplantıyı. Burada bulunan meslektaşlarımın 17-18 Kasımda düzenleyeceğimiz bu sempozyuma da katılacaklarını biliyorum. teşekkür ediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de. yapı denetimi bir meslek değil arkadaşlar. Cemal GÖKÇE .

yapmış olduğumuz çalışmalar. bu 644 binadan 508’inin yapı güvenliklerinin olmadığı fark edilmiş ve bunlara güçlendirme projeleri yapılmış. sadece İzmir’de. yıkılması değil. Dolayısıyla. hastanelerimiz. yıkılmaması mucize. Böyle baktığımız zaman da. sadece içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar değil. İstanbul'da bulunan hastaneler incelenmiş. bu yapıların yıkılmaması mucize. Ama biz. 7 kişi öldü. yapı denetimi. bilmem kaç kişi öldü. bu yapıların tümünün güvenliği ve dayanıklılığı çerçevesinde konuya bakmak lazım. kendi kendilerine de yıkılıyorlar. 1998 yılından 2008 yılına kadar İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul laboratuvarlarına gelen 6076 karotun yüzde 70’inin C20’nin altında olduğunu gösterdi. kamu yapılarımızın da yeterli ölçüde denetimleri yok. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ve 1992 yılındaki Erzincan depreminde de görüldü ki. dayanıklı. Zeytinburnu’nda Huzur Apartmanı yıkıldı. üniversite binalarımız. konforlu bir yapıda oturmak çerçevesinde yapılır. gerçekten sağlıklı. okullarımız. güvenli. yapılarımız yıkılacak yahut hasar görecek” çerçevesinde değil. C20’yi bile yetersiz bulurken. 1999 depremi öncesi güçlendirme projeleri yapılmış olan bu hastanelerin ancak birkaç tanesi bugüne kadar güçlendirilmiştir. ülkemiz sınırları içerisinde kamu yapısı. mimarlık sorunu olduğunu görürüz. “Depremler olacak. 90 kişi öldü. endüstri yapıları. Ama görüyorsunuz ki. sorunun bir mühendislik. Konya’da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. İnşaat Mühendisleri Odası olarak. mevcut deprem yönetmelikleri. binalarımızın yapımında kullanılan beton sınıfının C20 olarak adlandırdığımız beton sınıfından daha az değerde olmamasını emreder. yani tüm kamu yapılarımız açısından da konuya bakmak lazım. sadece içerisinde oturduğumuz yapılarımız açısından bu konuya bakmamak lazım. ne kadar yapı varsa.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . sadece. hastaneler. Diyarbakır’da Hicret Apartmanı yıkıldı. 1998 yılında.1 Ekim 2011 Burada görmüş olduğunuz yıkımlar sadece 17 Ağustosla ilgili değil. Ama ne yazık ki. kamu yapılarımız da ciddi ölçekte hasar aldılar. yapılarımız yıkılacak” anlayışıyla yapı denetimi yapılmaz. yıkılmışlar. . Bu çerçevede. Değerli meslektaşlarım. Ülkemizde yapılarımızın depremde yıkılmalarından geçtik. Sadece “Deprem olacak. Dünya Bankasının vermiş olduğu bir krediyle 644 bina incelenmiş. Bunlar 1178 binadan alınmış örneklerdi. Biliyorsunuz. Zaten bunlar da ayakta kalamamışlar.

ilkokullardan. meslek insanları olarak. sürdürülebilirlik ilkesine bağlılık. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık alanında böyle bir eğitim yok. Günümüz dünyasında. biz. kaliteli ve çağdaş bir eğitim çerçevesinde düşünülmelidir. sadece inşaat mühendisliği alanı. sorumluluk ve etik çerçevesinde de konuya bakmak durumundayız. Değerli meslektaşlarım. çevre şartlarına uyumluluk. etik davranışa aykırı davranmaktan kaynaklanan olumsuz durumları ve toplumsal etkilerini artık dünya kaza olarak görmüyor. mühendis ve mimarların üretimi olan işlerin tasarım evresinde. Çünkü mühendislik eğitimi. mühendislik etiğine. . Dolayısıyla. bilim ve teknoloji sosyolojisi kullanılıyor. Eğer böylesi bir bakışı yoksa mühendisin. toplumsal ve siyasal konularda farkındalık bilinci yer alır. konuya sadece mühendislerin mühendislik okullarında okuyarak bir diploma almaları çerçevesinde bakmamak lazım. bu yapıların da güçlendirmeler veyahut da yıkılarak yeniden yapılmalarının kaçınılmaz olduğunu bu çalışmalarımız ortaya koyuyor. Mühendisliğe. kazanın dışında değerlendiriyor. ekonomik bir tasarım. Yeni yapılarımızın deprem güvenliklerinin olması bir yana. ortaokullardan ve liseden başlayan. Oysa dünyada afet etiği artık gündelik mühendislik uygulamalarında ve toplumsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ki bizim gündemimize yeni girmeye başladı bu konu. makine mühendisliği alanı veyahut mimarlık alanı. Mühendisin üretim anlayışında. güvenlik ilkesine uymak. elbette ki ortaya koyacağı üretimde de ciddi bir problem vardır. Dolayısıyla. ilgili fakülteler veyahut yüksekokullar çerçevesinde değil. milyonlarca insanın yaşamından sorumludurlar. elektrik mühendisliği alanı. Çünkü mühendislik etiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. dünyada tarih. yapım evresinde. can ve mal kayıplarına neden olabilir. günümüz eğitiminde. mühendisler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yine 2005-2009 yılları arasında 310 binadan alınan 2300 karotta da yine beton sınıfının C20’nin altında kaldığı anlaşıldı. mesleki ve etik sorumluluk. Depremlerde büyük yıkımlara ve yine can kayıplarına neden olur. denetim evresinde oluşan hatalar kazalara. mevcut yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı. tüm eğitim süreciyle birlikte değerlendirmek lazım. anaokullarından.

Ayrıca mühendis. Mühendisler. bilim insanlarının deneylerinin sonuçlarını denetlemelidirler. kuralların mühendislik uygulamasının arkasından geleceğini bilecek. olaylara ve karşılaştığı problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen. deneylerden güvenli sonuç sağlamalıdırlar.ekonomik kaygı. “Mühendislerin yaptıkları yapılar. denetleyecek. teknik kaygının arkasında olmalıdır. mühendisin düşüncesi (teknik çerçevede olan kısımlarıyla ilgili söylüyorum) kurum yöneticilerinin her zaman düşüncesinin önündedir ve mühendis ve mimarların bu çerçevede söyledikleri neredeyse kutsal olarak değerlendirilmelidir.” Ben. birlikte çalışmaya yatkın. Teknik kaygı en önde olmalıdır. denetim öznelerinin onayını almış olmalıdırlar. bizim ülkemizdeki mühendis ve mimarların çalışma alanlarına baktığımızda. Dolayısıyla. Ama ne yazık ki. öğrendiklerini uygulayabilen.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu ürünlerin toplumsal etkilerinin uzun erimde ne olacağını bilemezler” demektedirler. Mühendisler. mühendislik ve kurallar konusuna baktığımızda mühendis. ürünlerinin içerdiği riskler konusunda kullanıcı ve tüketiciyi önceden bilgilendirmelidirler. Dolayısıyla. işlerinin sonuçlarını. çevresiyle ve meslektaşlarıyla yakın iletişim . kullanıcıyı bilgilendirecek. bu ikinci görüşün daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Ama ne yazık ki. mühendislik uygulamasının kuralların arkasından gelmeyeceğini. güvenli sonuca ulaşacak. makine ve elektronik aygıtların teknik ve toplumsal olarak nasıl sonuç vereceğini. bizim ülkemizde pek böyle değildir. yüzde yüz güvenli bir tasarım ortaya koymalıdırlar. Uzmanların ve uzman olmayanların risk anlayışları farklıdır. Bir bu görüş var. kendisini sürekli olarak yenileyebilen. Mühendisler. Mühendisler. mühendise kendi düşüncesini dikte ettirmeyecek.” Bunu ifade edenler.1 Ekim 2011 Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde iki görüş hakim. Bir anlayış diyor ki. nasıl bir mühendis olmak durumundayız. “Yapılarımızın nasıl sonuç vereceği önceden bilinemez. “Mühendisler. Siyasi kaygı ve ticari . Tasarımda güvenlik son derece önemlidir. bu ürünler kullanıcının eline geçmeden önce kesin olarak bilinemez” diye devam etmektedirler. Bir başka görüş de şöyle demektedir: “Mühendisler. Herhangi bir kurum yöneticisi. evrensel bir çerçevedeki bu kuralların geçerli olmadığını görüyoruz. mesleki ve toplumsal haklara her zaman bağlı olmalıdırlar.

hakkaniyet. yüzde 12’si de orta hasar aldı. bunun üzerinde durmayacağım. toplumla ilişkilerimiz var. insan yaşamına ve refahına saygı. Aracılık ettiği ilişkilerde sahip olduğu payın daha anlamlı olması için üst düzeyde bir bilince ve bilgiye sahip olması gerekir. işyerlerinin. Bu konuda ciddi problemlerimiz vardır. Ama ne yazık ki. aynı zamanda insanız. Bu noktada da evrensel kurallar şunlardır: Doğruluk. Bu sadece ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde değil. Haydi. orta hasar alan binalarımız mühendislik çerçevesinde kabul edilebilir. Dolayısıyla. dürüstlük ve güvenilirlik. böyle mühendislere ihtiyaç vardır. buradaki (yıkılan ve ağır hasar alan toplam) yüzde 13’lük oran son derece yüksek bir orandır. insanla ilişkilerimiz var. meslek insanlarıyla işbirliği değil. Yüzde 7’si ağır hasar aldı. yerle bir oldu. Zamanımızı doğru kullanmak açısından bunu geçiyorum. ama can kaybına neden olmamalıdır. iş yaptırana karşı sorumlulukları vardır. bizim ülkemizde bu çerçevede bir işbirliğinin de gelişmemiş olduğunu görüyoruz. doğaya karşı sorumlulukları vardır. çalışanların. birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. birer bilgi kurumu olan üniversitelerin. bağımsız kuruluşlar olarak meslek odalarının. Bu noktada ciddi bir problem vardır. sadece mesleklerin kendi içindeki. O halde. sürdürülemeyen risk kavramı var. çünkü bina elbette hasar alabilir. topluma karşı sorumlulukları vardır. yasaların çıkartılması evresinde de . kamusal alanda karar vericilerin bilinçli olmaları birçok şeyin çözümünü de kolaylaştırır. örgütlerine karşı sorumlulukları vardır. yeterlilik ve sorumluluk bilincinin gelişkin olması. Yaşam bütünlüğünün ve birliğinin mesleklere yansıması. açıklık.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ kurabilen mühendisler olmak durumundayız. Birleşmiş Milletler kapsamında. mesleğe ve meslektaşa karşı sorumlulukları vardır. Neden göçtü yapılarımız. meslekteki iş etiği kavramıyla mümkündür. Dolayısıyla. Mühendisin mutlaka dışarıdan kendisine bakması gerekir. meslekler arası işbirliği de son derece önemlidir. doğayla ilişkilerimiz var. Yani demek ki bizim yapılarımızın önemlice bir kısmının deprem güvenlikleri yoktur. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde binaların yüzde 6’sı göçtü. Biz sadece mühendis değiliz. Mühendisin sorumluluklarını sıralayacak olursak.

kabul edelim. bu alanın aktörleri devre dışı kalıyor.1 Ekim 2011 gündeme geliyor. Elbette ki başka kurum ve kuruluşların eksikliklerini eleştireceğiz. yani bu alanda çalışan hiç kimse devre dışı bırakılamaz. Denetim konusuyla ilgili Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir yasa çıkartılıyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . denetimle ilgili bir yasa çıkacaksa. ben. Değerli meslektaşlarım. “Şunun yapılmaması lazım. bunu da sormak lazım? Çünkü işlerine gelmedi o zamanki yöneticilerin. müteahhitler devre dışı bırakılamaz. Peki. ahlaki yapısını değerlendirerek. Burada bulunan arkadaşların tümü olarak aşağı yukarı aynı kuşağın . bu kararnameler Anayasa Mahkemesince iptal edilince devre dışı kaldılar. Bu nedenle. Çuvaldızı her zaman kendimize batırmak durumundayız. kendi meslek kuruluşlarıdır. Çünkü bütün dünyada. bugün bu yasaları tartışıyoruz. 595 ve 601 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştı. meslek insanlarının uzmanlıkları çerçevesinde onlara belge vereceklerdir. ama tek tek ilgili toplantılara katılabilme şansımız olmadığı için. işin felsefesiyle ilgili konu üzerinde biraz daha durmayı uygun gördüm. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine 2000 sonrasında. Biz bu 1031 projeyi incelemişiz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği devre dışı bırakılamaz. Kimlerdir bu alanın aktörleri? Açıktır ki. Bu çerçevede. Dolayısıyla. yapı denetim kuruluşlarından gelmiş bu projeler. Ama ne yazık ki. Ama ne yazık ki. bunun yapılmaması lazım” noktasından daha öteye. Tabii. bizler tek tek meslek insanlarıyız. üreticiler devre dışı bırakılamaz. bu 595 ve 601 sayılı kararnamelerin amaçları 4708 sayılı yasaya niye dahil edilmedi. Bildiğiniz gibi. Tamam. Anayasaya aykırıydı. her meslek grubu kendi örgütleri kanalıyla temsil ediliyor. gerekse TMMOB Yasasına ilave olarak düşündüğümüz 595 ve 601 sayılı kararnameler son derece önemlidirler. yeni çıkaca k yasaları da tartışacağız. Gerek 1938 yılından kalan 3458 sayılı yasayı değiştiren. ama ne yazık ki. onu belgelendirecek olan. mühendisin bilgi yeterliliğini. meslek odaları. etik bakışını. 2008 yılına kadar 1031 proje gelmiş. mühendislik ve mimarlık alanını ilgilendiren bir yasa çıkacaksa eğer. 4708 sayılı yasa çıkarıldığı zaman. bizim yasalarımız birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlarla oluşturulduğu için.

bunların altyapısının mutlaka yeterli olması lazım. “Benim projemi İnşaat Mühendisleri Odasına götüreceksin” veya bazı duyarlı yapı denetim kuruluşları var. konu sadece inşaatların üretim sürecindeki denetim konusu değildir. Ama can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten mühendislik ve mimarlık alanına eğer öğrenci alınacaksa. yok mudur. Durumda bir iyileştirme. bu yapı denetim kuruluşları projelerini bize getiriyorlar veya bazı il gili. etik kurallara. Eğer yasal çerçevede birtakım değişikliklerle dönüşümler yapılacaksa. Bu meslektaşlarımız gelecekte iş isteyecekler. yani 2010 yılında inşaat mühendisliğiyle ilgili okullara alınan öğrenci sayısı 4500’tü. kendisi değildir. öğretim kadrolarının yeterli olması lazım. Bir başka konu da şu değerli arkadaşlarım: Geçtiğimiz yıl. 2011 yılında ise bu sayı 7980’e yükseldi. bu çerçevede öncülük etmek durumundayız.bu. Yani yaptığımız bu işin mutlaka mesleki birikimlere. geliştirme var mıdır. planlama sürecinin bir sonucudur. bazı yapı sahipleri. Düşünebiliyor musunuz -hani mesleğimizi niye doğru yapmıyoruz diyoruz ya. . çevre güvenliğine ve yapım güvenliğine dayalı olması için gerekli olan yasal değişiklik ve dönüşümlerin yapılmasında kendi menfaatlerimizi değil. Biz istemesek de bu projeler çeşitli nedenlerle geliyor. diyebilirim ki yüzde 90’ının deprem yönetmeliklerine aykırı olduğunu gördük. Bu noktada. ilgili mühendisle sözleşme yaptığı zaman veyahut yapı denetim kuruluşu diyor ki. öncelikli olarak kendi haklarımızdan feragat etmek durumundayız. ne yapmak lazım? Yapı denetimi. okullar açılacaksa. bunlar projelerini İnşaat Mühendisleri Odasından geçmesini düşünüyorlar. 2008 yılından 2011 yılına kadar bize gelen projelerin sonuçlarını da 17-18 Kasımda yapacağımız sempozyumda bir kez daha ortaya koyacağız. O halde. duyarlı proje müellifleri vardır. yapı denetim kuruluşlarından bize gelen 1031 proje değerlendirdik. bakacağız. Bu yüzden. dolayısıyla hizmet kalitesinin oldukça düşmesine neden olacaklar.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ insanlarıyız. haksız rekabet demektir. Ülkemizde bulunan her insanın yükseköğrenim görmesini elbette biz de arzu ederiz. ahlaki normlara. kamu güvenliğini ve kamu yararını dikkate alarak. Biz bu projelere baktığımızda.

Ücretli çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları kamu güvencesi altına alınmalıdır.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . mesleki denetimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. tüketiciler sektörü de aynı şekilde bakmalıdır. Bugünkü şantiye şefliği sorumluluğu. Bayındırlık Bakanlığı da.1 Ekim 2011 Planlama. Elektrik Mühendisleri Odası. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin konuya böyle bakması yeterli değil. Katılımcı bir anlayışla Yapı Denetim Yasası mutlaka yenilenmelidir. Mesleki sorumluluk sigortası yapı denetim sürecine dahil edilmelidir. bir hizmetin karşılığı olarak yapılmalıdır. emeklilerin ve yeni mezun meslektaşların zorunlu olarak bulunduruldukları bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır. . denetim konusu bir bütündür. Mesleki sorumluluk sigortası konusu. kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla oluşacak özerk bir yapı denetim kuruluşu mutlaka oluşturulmalıdır. sadece ticaret odasına ve vergi dairesine kayıtlı olmak kuralı kaldırılmalıdır. Çünkü dünyada böyledir. Müteahhitlik sistemi değiştirilmeli. sektör temsilcilerinin. üretim. Meslek insanlarının mesleki derinliğini dikkate alan. sadece İnşaat Mühendisleri Odası. Eğer çağdaş dünyaya dahil olmak istiyorsak. şantiye şefliği sistemi kaldırılmalı. Denetim mühendis ve mimarları kendi meslek odaları tarafından mutlaka belgelendirilmelidir. müteahhitlik sektörü de. Denetim hizmetleri ticari bir fonksiyon olarak değil. Yapı denetim süreci. ahlaki ve etik bir anlayışa dayalı yeni bir mühendislik yasası mutlaka çıkarılmalıdır. Yapı denetim laboratuvarları sadece mühendis ve mimarlar tarafından kurulmalıdır. Meslek odalarının. tasarım. Mühendis ve mimarların sicilleri kendi meslek odaları tarafından tutulmalıdır. bir meslek insanının sadece bir işin şantiye mühendisliğini yapabileceği yasayla belirlenmelidir.

uygulaması. Bu nedenledir ki. sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunumu sizlerle paylaşacağım. yapı denetim sistemi. Denetim konusu. yapı denetim sürecine ilişkin. yapı üretiminden yapının iyileştirilmesine kadar her alanda ve süreçte denetim zorunlu olmalıdır. Kendisinden yine soru-cevap bölümünde de ayrıca yararlanmaya devam edeceğiz. Odam adına.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslek insanları her yıl zorunlu olarak meslek içi eğitim ve kurslarına katılmalı.Sayın Cemal Gökçe’ye teşekkür ederiz. Birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde yapı denetim süreci. teşekkür ediyorum. Tesisat Kongresinde bir yapı denetim paneli. bu hakkın yerine getirilmesi yasalarla ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmekte. konu kendi mesleğimiz açısından bütün boyutlarıyla irdelenmiştir. Panel Yöneticisi . insanların en temel haklarından biridir ve tüm ülkelerde anayasal güvence altına alınmıştır. 2007 yılındaki 8. gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde değildir. Üzerinde defalarca değişiklik yapılan yasal mevzuat ne yazık ki işlememiş. toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görülmelidir. Yapı denetimle ilgili ilk ciddi çalışmalar 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra başlamıştır. . Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. yer seçim kararlarından planlamaya. Odamız. Şimdi sözü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Turgut Bozkurt’a veriyorum. Güvenli ve sağlıklı barınma hakkı. Burada oluşturulan görüşleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum.Merhaba arkadaşlar. ne yazık ki. standartlar ve normlarla her detay tanımlanmakta ve çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilen kamu denetimiyle güvence altına alınmaktadır. Saygılar sunuyorum. Turgut BOZKURT . Her yerleşim yerinde kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın. 2011’deki 10. bu konuda meslek odaları yetkili olmalıdır. Tesisat Kongresinde de bir atölye çalışması gerçekleştirerek. yapı denetim sürecini bir keşmekeş haline getirmiştir.

mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. yapı denetim süreci yasal mevzuatta yanlış kurgulanmış. hepimizin bildiği gibi.1 Ekim 2011 Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere. maddesinde de şöyle diyor: “Birliğin kuruluş amacı. normları. mesleki faaliyeti kolaylaştırmak. mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak. bunun yerine. Anayasanın bu 135. mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. Meslek odaları bu sürece dahil edilmemiş. gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak.” Bina yapım sürecindeki aktörler: Bina yapım sürecinin aktör ve parametrelerini kısaca açmaya çalışalım. bir kamu hizmeti olması gereken yapı denetim hizmeti özel şirketlerin insafına bırakılmıştır. fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı yasanın 2. meslekle ilgili bütün mevzuatı. Bu durum Anayasada şöyle düzenlenmiştir: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından. Maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere.” TMMOB Yasasında. yapı denetim şirketlerinde yer alıp da. mesleğini kötüye kullanan yüzlerce üyenin dosyalarıyla uğraşmaktadır. Bugün meslek odalarımızın onur kurulları. . belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. odaları üyelerini cezalandıran kurumlar haline getirmiştir. mesleğini kötüye kullanan üyeler odalarına şikâyet edilerek. Anayasanın 135. meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla. kanunda gösterilen usullere göre. meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak. Anayasa göre meslek odaları: Ülkemizdeki meslek odaları. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak.

onların ücretlerini ödemekte. tasarımcı. iş merkezi. bazen müteahhit. . kat karşılığı inşaat tabir edilen. aslında ülkemizdeki inşaatların çok büyük bir bölümünde bu bağımsızlık söz konusu değildir. alışveriş merkezi gibi binalarda bu kontrol mekanizması işlemekteyse de. Çeşitli büroların ve şirketlerin doğal ortaklıkların dışında. işin kendi tarafından ya da atayacağı kontrol elemanlarınca kontrol edileceğini varsaymaktadır. mühendis. Yapı denetim şirketleri. diğer bütün işler anahtar teslim olacak şekilde müteahhide bırakılmaktadır. yaptıracağı yapıyla ilgili olarak. proje grubu. Ülkemizde yapı sektörünü düzenleyen mevzuata göre. mal sahibinin para yerine. proje grubu ve denetim şirketiyle gerçek anlamda da ortaklık kurabilmektedir. yapı denetim şirketinden oluşan konsorsiyumlar meydana gelmektedir. bozuk işleri yeniletememektedirler. küçük yapılarda. Yapı denetim işi bir kamu hizmetidir ve bağımsız olmalıdır. özellikle konutlarda bu sistem işlememektedir. proje grubu ve yapı denetim şirketiyle mal sahibi adına anlaşmakta.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ülkemizdeki mevcut yasal prosedüre göre oluşan işveren. yapı denetim şirketlerinin bağımsız çalışmalarından söz etmek maalesef mümkün değildir. Şu an ülkemizdeki Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurguda. Proje grubunun. mimar. Bu tür ortaklıklarda da bağımsız bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. Daha küçük yatırımlar ülkemizde genellikle. Bu yöntemde arsa sahibi. mal sahibi. Büyük çaplı otel. site. arsanın bir kısmını müteahhide devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. müteahhit. Böyle olunca da müteahhit. müteahhidin kendi sorumlulukları çerçevesinde bağımsız çalıştığını varsaydığımız bu kurguda. çoğunlukla patronları konumundaki müteahhitlerin işlerini denetleyememekte. müteahhit. Bu konsorsiyumun patronu doğal olarak müteahhit olmaktadır. Kat karşılığı sistemin ortaya çıkardığı tabloda. özellikle yapı denetim şirketinin ücretini yine mal sahibi adına bankaya yatırmaktadır. müteahhitle kat karşılığı yöntemle anlaşmakta. müteahhit ve yapı denetim kuruluşları arasındaki ilişki düzenli olmayan bir ilişki ağı görünümündedir. yapı denetim şirketi veya müşavir firmayla ayrı ayrı anlaşma yaparak. herkesin bildiği gibi. yapı denetim şirketinin.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

Yapı denetim süreci üzerine önerilerimiz: 1) Yapı denetim hizmetinin, yapım ruhsatından oturma raporu aşamasına kadar her aşaması net olarak tanımlanmalı, belgelendirilmelidir. 2) Yapı denetim şirketlerinin, yapının ruhsat alımından oturma raporu alınma aşamasına kadar yapım aşamasında yer alan tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetimlerini eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, denetim aşamaları, denetçilerin yetki ve sorumlulukları, net olarak tanımlanmalıdır. 3) Yapıların inşaat ruhsatı aşamasından oturma raporu aşamasına kadar geçen yapım sürecinde denetimin aşamaları ayrı ayrı tanımlanmalı, bu aşamada yapılacak olan denetimler ayrı ayrı kayıt altına alınmalı ve ayrı meslek disiplinleri için tanımlanacak imalat denetim aşamaları her bir meslek disiplini için hazırlanacak yapı denetim defterine raporlanmalı ve iş bitiminde hazırlanacak iş bitirme belgesi ile yapı ruhsat eki projelere uygun olarak verilmelidir. Bu konuyla ilgili makine mühendisliği meslek disiplinini ilgilendiren imalatlara ilişkin taslak yapı denetim defteri Odamız tarafından hazırlanmıştır. 4) Yapı denetim hizmetlerinin zafiyete uğramaması için, yapı denetim şirketlerinin yapı müteahhitleriyle ticari ilişkiye girmeleri engellenmelidir. 5) Mevcut Yapı Denetim Kanunu, yapıların proje müellifleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı sahibi tarafından bulunmasını kurgulamış, yapı denetim şirketinin ücretinin de idare aracılığıyla ödenmesi sağlanarak, bağımsız bir denetim hizmetinin koşulları yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, ülkemizdeki yapı sektörüne bakıldığında, yapı sahiplerinin, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve beraberinde yapı müteahhitleriyle münferiden anlaşmaları yerine; proje müellifi ve yapı denetim şirketleriyle gerçekleştirilmiş akitleri de müteahhit firma üzerinden yaptığı uygulamalarda görülmektedir. Özellikle yap satçı kabul edilen ve müteahhitlerin arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı binalarda tümüyle bu tür uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu uygulamada proje müellifleri ve yapı denetim şirketleri ile yapımcı müteahhit arasında doğrudan ticari bir ilişki kurulmakta, zaman içinde özellikle yapı denetim şirketleri ile

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

müteahhit firmalar müşteri konumuna gelmektedir. Böyle bir durumda, yapı denetim şirketleri ile müteahhitler arasında ücret pazarlıkları yapılmakta; yapı denetim şirketlerinin müşteri kaybı kaygısıyla, denetim hizmetinin bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Öncelikle, yapı denetim şirketlerinin yapımcı müteahhitler tarafından belirlenmesi sürecinin önüne geçilmesi, yapı denetim hizmetinin bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yapı denetim şirketlerinin hizmet, sınıf ve kapasitelerine göre ilgili idareler tarafından (belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri vb.) adil olarak tayin edildiği bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 6) Yapı denetim mevzuatı, yapı denetim hizmetini oluşturan tüm meslek disiplinleri hizmetlerinin eşit önemde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Yapı denetim mevzuatı, Marmara depremi sonrası hazırlanmış olması sebebiyle, başlangıç olarak depreme dayanıklılık ve özellikle binaların statik betonarme donanımlarının denetimlerinin daha çok önemsendiği bir mevzuat görünümündeydi. Süreç içerisinde yapı mevzuatını ilgilendiren yeni yasa ve yönetmeliklerin yayınlanması (Yangın Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) yapı denetim mevzuatının kapsamını da değiştirmiş; diğer meslek disiplinleri (mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi) hizmetleri kapsam içinde daha geniş yer bulma imkânına sahip olmuştur. Ancak, henüz yapı denetim mevzuatı bir bütün olarak yapıda görevli tüm meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükleyen bir mevzuat olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle, yapılardaki tüm meslek disiplinlerinin hizmetlerinin denetiminin net olarak tanımlandığı, dolayısıyla bu meslek disiplinlerine eşit yetki ve sorumluluk yükümlerinin yer aldığı bir mevzuat haline getirilmelidir. 7) Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmeti bir kamu hizmetidir. Ülkemizde kamunun kontrolunun önemi geç de olsa anlaşılmış ve yasayla düzenleme

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapılmıştır. Yasayla yapılan düzenleme oldukça karmaşık olan yapı sürecinin denetim uygulamasını devlet güvencesi altına almaktadır. Mevzuatın bugünkü hali, meslek odalarını sürece yeterince dahil etmemekte ve yapı denetim sürecindeki yetki ve sorumluluklarda belirsizlikler oluşturmaktadır. Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve il yapı denetim komisyonları bileşenleri üzerine: 642 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerden arkadaşlar bahsetti, geçiyorum bunları. Burada bizim için önemli olan, “Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerçek görülen konular hakkında çalışmalarda bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde komisyonda görevlendirebilir” hükmüdür. Bu komisyonda meslek örgütlerinin temsilcilerinin bulunması bakanlık tarafından gerek görülmesine bağlanmıştır; oysa yapı denetimi, mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme itibarıyla meslek odalarının doğrudan görev alanına girmektedir. Komisyon bileşenlerine ilişkin bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Yapı denetim uygulaması, ticari ilişkilerin ve serbest piyasanın insafına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatlarda, ilgili bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı denetimin anahtarı, meslek denetimi; onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yürüttüğü yeterlilik ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu nedenle, yapı denetimiyle ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı ilgili odaların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak, temsilleri sağlanmalı; denetçi belgeleri ve takibi TMMOB’ye bağlı odalar tarafından verilmeli, yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin

Yapı denetim kuruluşlarının denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur. etik kurallara da uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla. Denetim hizmetlerindeki ihmalin karşılığında mağduriyetin ispatlanması çok uzun yargı süreçleri sonunda ancak sonuçlanabilmektedir. yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendislerin meslek odaları tarafından eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın yapı denetim hizmetlerindeki herhangi bir ihmal ve zafiyetten doğabilecek olan mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetin süratle tazmin edilebilmesi amacıyla. Yapı üretimi düzeninin asıl öğelerinden olan müteahhidin tanımı netleşmeli. denetim hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine oturtacak yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası sistemine bir an önce geçilmelidir. Bu tür hizmetlerde yurtdışındaki uygulamalarda yürürlükte olan mesleki sorumluluk sigorta sistemi. hassas prim sistemi ve oluşan mağduriyetin kısa bir sürede tazmin edilebilmesi açısından. hem de yapı sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle yargıya göre çok daha çabuk olmaktadır. . Mevcut mevzuatta. yapı denetim şirketinin mesleki sorumluluk sigortası bir an önce yasa kapsamına alınmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. bu mağduriyetin giderilmesi ya da tazmin edilmesi ancak yargı yoluyla mümkün olabilmektedir. yapı denetim şirketlerinin denetim hizmetlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapı sahiplerinin mağduriyeti oluştuğunda. yapıyla ilgili uzmanlığı olmayan meslek sahiplerinin yapım işini üstlenmesi engellenmelidir. Doğrudan kapatma yerine. meslekleriyle ilgili yeterli teknik bilgi ve gelişen teknolojiyi takip etmeleri. Yapı denetim süreci içinde görev alan mimar ve mühendislerin mesleki anlamda yeterli olmaları. Denetim hizmetlerinde konunun uzmanlarının yer alması için. Ayrıca süreç içinde gelişen teknolojiye göre uzmanlıkların izlenmesi veya verilen hizmetin mesleki teknik esaslarının yanı sıra. hem denetim firmalarını ticari açıdan disipline etmekte.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yapılmalıdır.

çıkartılan tüm yasalar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Ben. yapı denetim uygulamasını ilgilendiren her türlü karar sistemi. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşacaklar. Teşekkür ederim. 6 ve 7. norm ve standartlara uygun kaliteli yapı inşa edilmesinin ve yürürlükte bulunan ilgili yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür. 4. aynı zamanda denetçilik yapmaktayım. elektrik mühendisiyim. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu başta olmak üzere. güvenlik ve sağlık kurallarına. güvenilir ve afete dayanıklı yaşam çerçeveleri oluşturmak amacını taşımaktadır. Sayın İsmail Öztürk.(EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı). Merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisi gerekçesiyle. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanıyım. Ayrıca yerleşme ve yapı denetimi konusunda çözüm arayışları 3. Yapı denetimini. konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. Türkiye'de. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu bu panel/forumda Türkiye'de yapı denetim uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere buradayız. Panel Yöneticisi . Hepiniz hoş geldiniz. cezaları da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır.1 Ekim 2011 sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak.Sayın Turgut Bozkurt’a teşekkür ederiz. yapıların ilgili idare ve yükleniciden bağımsız olarak tasarım ve yapım aşamalarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere. ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla. TOKİ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yapı denetim sistemi içerisine dahil edilmeli. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yerleşme ve yapılaşmayı düzenleme ve denetleme amaçlarını taşıyan yapılar düzenlenmeye başlanmıştır. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. İsmail ÖZTÜRK . sağlıklı. .Merhaba arkadaşlar. imar planına. güvenilir. sağlıklı. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştır.

tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. yapının denetimini üstlenen fenni mesuliyeti tek çatı altında toplayan kuruluşlar eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. Bu depremlerde yapıların çoğunun denetimsiz yapıldığı. mühendis ve mimarlar tarafından kurulan yapı denetimi kuruluşunda 5 yıl deneyimli denetçiler ve kontrol elemanları eliyle sürdürülmesi amaçlanmıştır. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerini sizlere sunacağım. Daha önce bu deneyim süresi 12 yıldı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası çıkarılarak. 10 Temmuz 2000 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname. fen. 4708 sayılı Yasanın amacını tarif ettikten sonra. Bu amaç doğrultusunda. 1 Ocak 2011 tarihinde 4708 sayılı yasanın tüm illere yaygınlaştırılması. 1999 büyük Marmara depreminden sonra 595 sayılı. can ve mal güvenliğinin temini.2011 tarihli 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını söyledik. Tüm bu değişiklikler Yapı Denetim Kanununun uygulanmasında yaşanan sorunlar yumağını çözememiş. sanat ve sağlık kurallarına. Mevzuatın gelişimi olarak. Yerel yönetimlerin denetimleri iyi ve sağlıklı bir şekilde yapamamaları. 12 Ağustos 2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu. 4708 sayılı Yasanın amacı. arada 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve en son 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklikler. denetim işlerinin. sorunlar yumağının daha da büyümesine sebep olmuştur. Aydın bey arkadaşımızın geniş şekilde anlattığı bu . 17. imar planına. zeminlerinin çürük olduğu ve denetimin ne denli önemli olduğu gözükmektedir. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için. Yapı denetiminde. aksine. Bu husus üzerinde daha fazla durmayacağım. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde büyük can ve mal kayıplarının meydana gelmesine sebep olmuştur. 5 Şubat 2008 Yönetmeliği. yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. yeni düzenlemeyle bunu 5 yıla indirmişler.09. benden önceki arkadaşlarım mevzuatın dönüşümü hakkında geniş bilgiler verdiler. proje ve yapı denetimini sağlamak. Başta Aydın bey olmak üzere. Yapı denetiminin.

denetçi.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Çözüm Önerileri Denetçi mühendislik: Mühendislik disiplininde deneyimli. müteahhitler için okuryazar olmak ve Ticaret Odasına kayıtlı olmaktan başka bir nitelik aranmamaktadır. Yapı denetim firması: Kurucularda mühendis ve mimar diploması yeterli görülmüş ve denetçi belgesi bile istenmemektedir. Şantiye şefliği: Şantiyede bulunması gerekmeyen. kontrol elemanı. etik değerleri ön plana çıkaran. hiçbir eğitim ve nitelik şartı getirilmeden. Laboratuvarlar: Yetkili ve konusunda uzman mühendislik meslek alanı olması gereken laboratuvar kuruculuğu. sistemdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair bir şeyler söylemek istiyorum. İstisnalar: Yapı Denetim Kanununda bazı istisnalar var. yapı alanı sorumluluğu aynen kalmak şartıyla. 500 metrekare altı yapılar şantiye sayılıp. bağlı olduğu meslek odasında denetçilik eğitim ve seminerlerine katılmış. Sistemdeki Sorunlar Yapı üretimi: Yoğun mühendislik ve mimarlık bilgisi gerektiren yapı üretim faaliyeti geleneksel olarak sürdürülmekte.1 Ekim 2011 değişiklikleri geçiyorum. İmza: Yapılarda yapılan her hizmet hak edişi sonrası. . Şimdi. herkese açılmıştır. yardımcı kontrol elemanı üzerine otomatik olarak düşürülmektedir. 30 bin metrekareye kadar ve 5 ayrı müteahhidin inşaatında görev alabilen. Özlük haklarımız: Mühendis ve mimarların çalışma koşulları ve özlük hakları piyasa koşullarına terk edilmiştir. müteahhitlik uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır. asgari ücretli bir eleman haline getirilmiştir. bu değerlere sahip meslek mensuplarının yetki konusunu önceliklendiren denetçi mühendis kavramı getirilmeli ve denetçi mühendis ve mimarlık hizmeti sistemin özünü oluşturmalıdır. 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetimi. kâğıt üstünde imzası bulunması dışında. olmasa da olur mantığıyla.

başta yapı anayasası sayılan Yapı Yasası olmak üzere. Denetim ücretlerinin belirlenmesi ve denetçinin yapı denetim şirketlerine atanması bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonlarınca yapılmalıdır. denetim yapmadan. imza attıkları yetkileri mutlaka iyi takip etmeliler ve bu yüzden yargıya düştüklerinde imzaların kendilerine ait olup olmadığını izleyebilmelidirler. üzerindeki metrekare düşülmekte. eşzamanlı olarak çıkarılmalıdır. Denetim dağıtım işi e-devlet üzerinden veya il yapı denetim komisyonunca yapılmalıdır. benim olmadığını anlayınca suç duyurusunda bulundum. Yapı sorumluluğu ile denetim sorumluluğu birbirinden mutlaka soyutlanarak ayrılmalı. denetim. Burada bir parantez açıp. izlenmeli ve denetlenmelidir. Denetleyen-denetlenen ilişkisi: İşin ve ücretin muhatabı hâlâ müteahhittir. fakat denetim sorunu devam etmektedir. tasarımdan üretime. Sistemin yürütülmesi ve denetimi: İlgili mühendis ve mimar odaları. Denetçinin.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Denetçiler. katılımcı bir süreç işletilerek. Bu 2 ay görev süresince hiçbir imza defterine. başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. mühendislik ve mimarlık ile TMMOB yasaları. kullanımdan iyileştirmeye kadar uzanan yapı süreci bir bütün olarak ele alınmalı. metrekare düşümü sadece yapı denetim şirketinde yapılmalıdır. X firmasında 2 ay görev aldım. föye imza atmadığım halde. kamu kuruluşları ile diğer sektör temsilcilerinin aktif olarak katıldığı özerk bir yapı denetim kurulu ve bu kurulun aynı yöntemle oluşturacağı il ve ilçe komisyonu çalışma birimleri tarafından yürütülmeli. tasarım. denetleyen denetçi ve kontrol elemanını ücret pazarlığı yaptığı yapı denetim şirketinin her dediğini yapan işçi konumuna getirmektedir. Bu. Denetçi-yapı denetim şirketi ilişkisi. Şunu demek istiyorum: Attığımız imzanın arkasında durmamız gerekiyor. İmzaya baktım. Yasal altyapı yapım süreci: Yer seçiminden planlamaya. hak ediş sonrası yapılan hak ediş metrekaresi denetçi üzerinden minha edilmemelidir. yakın zamanda savcılıktan tarafıma. planlama. “Bu imza senin mi?” diye bir sorgu geldi. . üretim.

yapı kullanma izninin verilmesinden itibaren 5 yılda bir periyodik denetim zorunlu hale getirilmelidir. mühendis ve mimarlık meslek alanı olarak tanımlanmalı. Denetçi belgesi verilmeden önce. sorumluluk sigortası uygulaması istisnasız . Mesleki ve mali uygulanmalıdır. kamusal yetki kullanan firmalar. ihtiyaca göre sınıflandırılmalı. yapı denetçisi olmak isteyen mühendis ve mimarlar ilgili meslek odalarınca yapı denetim eğitimine tabi tutulmalı ve daha sonra ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmeleri yapılmalıdır. yapı denetimde zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. Farklı denetim uygulamaları ortadan kaldırılmalı. yetişmiş mühendis ve mimarlar tarafından kurulabilmeli. Mühendis ve mimarların üyesi bulundukları mühendislik ve mimarlık meslek odalarından. diğer yardımcı elemanların ise Mesleki Yeterlilik Kurumundan periyodik meslek içi eğitim alması sağlanmalıdır. Denetçi mühendis ve mimarlar. Periyodik denetim: Kullanımdaki yapıların ekonomik ömürleri dolmadan kendiliğinden çökmesinin önlenmesi için. Kamu ihalelerinde yıllardır uygulanmakta olan asgari çekirdek personel yapım sözleşme teminatı uygulaması tüm yapım işlerini kapsamalıdır. Ücretli mühendislik ve mimarlık hizmeti veren mühendis ve mimarların iş güvenliği ve özlük hakları yasayla tanımlanmalı. kurumsal yapısı ile yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . laboratuvar gibi.1 Ekim 2011 Kamusal nitelik: Yapı denetim kuruluşu. Denetçiler farklı konularda uzmanlaştıkları için. kamu güvencesi altına alınmalıdır. sadece yapı denetçi belgeli. tüm yapılar aynı denetim sürecine tabi tutulmalıdır. kamusal denetimde hizmet verenler ile alanlar arasındaki parasal-çıkarsal ilişki ortadan kaldırılmalıdır. Denetçilik. kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmelidir. özel-kamu ayrımı yapılmaksızın. Mühendis ve mimarların sicilleri bağlı bulundukları mühendis ve mimar meslek odası tarafından tutulmalıdır.

bu kablo şartları çizilmiyor. müteselsilliğin mutlaka gündeme alınması gerekmektedir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapıdaki denetçi mühendis ve mimarlar ile yapı denetim şirketi sahiplerinin yaptıkları hatalardan ferdi olarak sorumlu olması gerekirken. kiralık denetçilik olayı çözümlenmelidir. Mühendis ve mimar mesleki hizmet alanları. yapı denetçisi olarak. kentsel-kırsal ayrımı . Merkez ve il yapı denetim komisyonlarında ilgili meslek odalarından. ondan sonra projeler geri iade ediliyor. yasada. Yapıya ait projeler hazırlanırken. Diğer meslek gruplarıyla irtibatları olmadığı için. ilgili bütün tarafların bilgi alışverişinde bulunmaları. Sonuç olarak. ihtisas mahkemeleri kurularak. Müteselsillikten dolayı verdiler cezayı. meslek odası vizesi olmadan denetçiler tarafın dan onaylanmamalıdır. suçun karşılığı cezanın muhataba verilmesi. Mimarın hatası vardı. Onun için. insan hakları bakımından da gereklidir. ihtisas mahkemeleri olmadığı için. Ben. meslek dışındaki kişilerden arındırılmalı. bir binada üç kat ve on aboneden fazla oldu mu kablo şartı gerektiğinden. denetlensin diye yapı denetim şirketine gönderiyorlar. Bu gereklilik 4708 sayılı yasada da belirtilmiştir. müteselsil olarak sorumlu olduklarından. Mahkemelerde yargıçların kanaatlerine göre hüküm vermeleri değil. X firmada mimarın hatası yüzünden 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldım. problem çıkıyor. Mimar arkadaşlarımız projeyi çiziyorlar. mahkemelerde. ama cezayı ben aldım. kamu-özel. Projeler. büyük-küçük. idari ve adli cezalara muhatap olmaktadırlar. söz konusu yapıdaki görevli bütün denetçiler müteselsil olarak sorumlu tutulup. TMMOB’den mutlaka üye alınmalıdır. Onun için. il yapı denetim komisyonlarınca denetim altına alınarak. proje ve yapı denetimi bakımından gereklidir. mesela. Burada bir parantez açayım yine. Denetçi ikametleri. ülkemizdeki yargı sisteminde. mimar arkadaşlarımızın mutlaka proje çizerken diğer SMM’lerle irtibat halinde olması gerekmektedir.

formenler mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumundan belge almalı. Denetçi ücretleri. Denetçi eğitimleri TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmelidir. . SMM’ler mutlaka meslek odası tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. iki kanun hükmünde kararname (595. mutlaka ihtisas mahkemeleri kurularak. ihtisas alanlarına göre. yargıçların kendi kanaatleriyle hüküm vermeleri değil. iki yönetmelik değişikliği. bakanlıkça veya il yapı denetim komisyonları tarafından.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Denetçi ücretleri ödemesi. kalfa. projeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. 648). Mimari projeler hazırlanırken. yapı denetim şirketi adına açılan il encümeni emanet hesabına virman yoluyla yapılmalı. yapı denetim şirketinin insafına bırakılmamalıdır. diğer meslek gruplarının görüşleri alınmalı. denetçinin bağlı olduğu meslek odası taraf olmalıdır. kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan çeşitli değişiklikler ile 24 adet genelge yayınlanarak yürütülmeye çalışılan yapı denetimi uygulamada amacına ulaşamamıştır. Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan yapılarda denetçilik yapan denetçilerin denetleme alanları düşürülmelidir. Denetçi ve kontrol elemanları. cezanın muhatabına verilmesi esas alınmalıdır. Yargıda haksızlıkların giderilmesi için. kusurları oranında sorumlu tutulmalıdır. Mesleki ve mali sorumluluk sigortası ihdas edilmelidir.1 Ekim 2011 yapılmadan. Denetçilerin yapı denetim şirketleriyle yaptıkları iş sözleşmelerinde tek tip sözleşme kullanılmalıdır. her yapının nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmeti alması zorunlu hale getirilmelidir. yapı denetim şirketleri tarafından değil. Yapı denetim sisteminde görev alan usta. bankada açılacak denetçiler hesabına. meslek odalarının asgari ücreti baz alınarak belirlenmelidir. Bugüne kadar bir Yapı Denetim Kanunu. Denetçinin yapı denetim şirketiyle yapacağı iş sözleşmesinde.

Bu nedenle. Denetçilerin ortak sorunu olan yapı denetimindeki sorunlarda. yapılacak olan düzenlemelere taraf olmalıdır. hem jeofizik mühendislik alanından konuşmacılar var. jeoloji yüksek mühendisi Sayın Dilek İnkaya’ya veriyorum.Sayın İsmail Öztürk’e sunumu için teşekkür ederiz. b u yasada aslında 4 meslek odası tanımlanmış olmakla birlikte. aslında bu sunumu Sayın Hüseyin Alan sunacaktı. Bu konuyla ilgili bize gelen yazışma sonrası. panelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. görüşlerini açıklarken. Hazırlanacak olan yapı denetim yasa ve kurullarında TMMOB’den mutlaka temsilci bulunmalıdır. daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası adına Oğuz Gündoğdu hocamız konuşacaklar. bütün odalar. Dilek İNKAYA . İlk sözü.Öncelikle kendimi tanıtayım. Buyurun. Önce İstanbul Teknik Üniversitesinden Dilek İnkaya. onlar da çok kısaca bu alanlarla ilgili bilgilendirmede bulunacaklar. ortak hareket etmeli ve zaman geçirmeden ortak kararlar almalıdır. diğer meslek gruplarını da ilgilendiren bir konu bu. Konuyla ilgili sorular olursa.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Yapı denetimi uygulamasının esas öğesi olan yapı denetçisi mühendis ve mimarların bağlı olduğu meslek odaları. Panel Yöneticisi . Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Açılışta Şube Başkanımız Erhan Karaçay’ın dile getirdiği gibi. üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılmış veya yapılacak yasa ve yönetmelikler yapı denetim uygulamasını sorunlar yumağı haline getirmeye devam edecektir. hem jeoloji mühendislik alanı. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odasında mesleki denetimle ilgili çalışmalar yapmaktayım. aralarındaki bakış açısı farklılıklarını göz ardı edip. Değerli arkadaşlar. . ama kendisinin yoğunluğu nedeniyle sunumu ben aktaracağım. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapıyorum. cevaplandırmaya çalışacağım. Bu kurullarda bizler ve bağlı bulunduğumuz meslek odaları ve onların bağlı olduğu TMMOB.

çünkü bunun dışında. 1956-2000 yılları ve 2002-2011 yılları arası olmak üzere iki aşamada irdelendi. Bu arada. Oda olarak 2. Yüzde 3 olarak belirtilen bu bedelin yüzde 1. 5. maddedeki değişiklikle yapı denetim kuruluşları yeniden düzenlenmiştir. ne gibi eksikler tespit ettiğimizi. 1. Fakat bunu sadece bina olarak algılamakta hata yapmış oluruz. Tabii. Bunun dışında bir de dikkat çekmem gereken konu şu: Yapı demekle neyi kastediyoruz? “Karada ve suda. yaşanılan tartışmalar. sonuç ve öneriler diye özetlendirdik Oda olar ak. İlk başta 1956’da 6785 sayılı İmar Kanunuyla başlayan çalışmalar ve bu konudaki adımlar. maddede yapılan değişiklikle de. Oda olarak bizim bu denetlemelerde ve kanun hükmünde kararnamelerle yasanın düzenlenmesi konusunda dikkat çektiğimiz konular var. Onun dışında.5’a düşürülmesi durumunda. bu düzeltme. maddede yapılan değişiklikle kanunun kapsamının daraltıldığına inanıyoruz. sadece denetçi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile “Yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapacak personelde aranan nitelik” diye bir düzeltme yapılmış. Yasal durum çok detaylı anlatıldı. yasal durum. 2000 -2011 yılları arasında 19 pilot ilde başlayan uygulamalar daha sonra 81 ilimize yaygınlaştırılmıştır. tabii ki yapı denetim kuruluşlarının çalıştıracağı mimar ve mühendislerin de ücretleri düşeceğinden. maddede yapılan değişiklikle de bedeller düşürülmüş oldu. daimi veya muvakkat. metro güzergâhları boyunca yapılan .1 Ekim 2011 Biraz önce tüm katılımcıların detaylı olarak anlattığı konular üzerinde çok fazla durmadan. kendi Oda görüşümüzü ve bizim bu konu larda neler talep ettiğimizi. buna bağlı olarak aranılan niteliklerde de düşüş olacaktır. kanun hükmünde kararnamelere kadar uzanmaktadır. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik bir sistemdir” diye bir tanım var. sonraki değişiklikte. resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. odalar açısından sorun çıkaracaktır diye düşünüyoruz. köprüler. Çünkü yasa tasarısında denetçilerin mimar ve mühendis olacağı açık olarak daha önce vurgulanmışken. 4. Bunun gerekçeleri çok net belirtilmemiştir. şu anda gündemimizde olan konuyu.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ne tür önerilerde bulunduğumuzu özetlemeye çalışacağım. 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yeni düzenlemeden bahsediyoruz. mimar ve mühendislere tuzak kurulduğuna inanıyoruz. Bunları maddeler olarak sıralarsak. Bildiğiniz üzere. daha sonra 2011’deki en son yönetmelik ve düzenlemeler.

Sicil belgeleri derken. Bu da Odamız açısından önemle ortaya koyduğumuz bir konudur. bu sistemin içerisinde devlet mutlaka yer almalı mıdır. bu durum sıkıntılar doğuracaktır ileriye yönelik.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ inşaat yapıları. karayolları gibi. Demek ki. doğrudan yapı denetim kuruluşlarına gitmektedir. yapılaşma ve kentleşmeyi öne alan bir yasal mevzuat tekrar düzenlenmelidir. Biraz önce bahsettiğim gibi. Denetim sürecinde yaşanılan sorunların en önemlisi. Odaların sicil takibi yapmaları engellenerek. denetleyen aynı konumdaki kişi olduğu için. Oda görüşümüz bu şekildedir. Mevzuatta ve düzenlemelerde bu konuya da önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü yapı denetleme dediğimizde. bunun ilk aşamasındaki arazi kullanımı ve yer seçimi önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli. Ama bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. il il verilen yapı ruhsat izinleri Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre alınmış. Dolayısıyla. tasarım ve yapım. denetlenmeden. Serbest piyasa koşulları içerisinde. bizim mühendislik tabiriyle sanat yapıları diye adlandırdığımız yapılardaki denetim mekanizmasının ne olacağı kesinlikle açık değildir ve bence çok da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. ücreti ödeyen. bu konuya pek fazla değinilmedi. yarı yarıya bir oranda bunlar takipsiz bir şekilde. Bizim Odamızın verdiği sicil belgeleri değerlendirmeye geçmiş. . yapı ruhsatlarıyla bizim Odamızdan çıkan sicil durum belgeleri arasında yüzde 50’lik bir fark var. Ayrıca. viyadükler. imar. bu da tartışılmalıydı. Bayındırlık Bakanlığı her yapıda mutlaka zemin etüt zorunluluğunu şart koşuyor. Onun dışında. denetim görevinin devletin asli görevi olduğu veya olmadığı tartışması var. mal sahibi ve onun adına hareket eden müteahhit firmalar. kamusal sorumluluk ve mesleki etik değerleri önemseyen planlama. ayrıca kullanım izninin ve kontrol süreçlerinin birlikte ele alındığı. Daha önce konuşan arkadaşlarımızı dikkatle takip ettim. üniversiteler ya da şahsi olarak neresindeyiz? Gerçekten denetlemede meslek örgütleri sistem dışına çıkarılmış mıdır. sadece üretilmiş yapıyı kastediyor. Odamız tarafından yapılan bir çalışmada. Biz mesleki örgütler olarak bunun neresindeyiz. yapıyı ve çalışmayı belirleyen. Bunun Odamız tarafından denetlenmesi ve karşılığında sicil belgesi verilmesi işini sürdürüyoruz. yoksa Japonya’daki gibi tamamen özelleştirilmeli midir. biliyorsunuz. fakat bunlar irdelendiğinde.

bir sürü işsiz mühendisimiz var.Son söylediğiniz şey önemli benim için. kazanacaksın” dedi. yani bir kere kanınıza girince.Sayın Dilek İnkaya’ya teşekkür ederiz. mimarımız yok. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her ne kadar yapı denetimleri temsilcisi iyi işler olduğunu söylese de. bundan eminiz. Ben bakıyorum. “Öyle çekilin demekle olmaz. ama iyi şeylere ulaştığımız için de aynı zamanda bir moral oluyor. şehir planlama. Yoksa bu birikimlerimiz hazine niteliğinde olan şeyler. Orada verdiğimiz emekleri hâlâ hatırlıyoruz. iyi işler 12 senede oldu. Bunu söylemeleri. Burada en itici şey depremin kendisi oldu. “Artık yeter. bu işe ciddi katılmadıklarını gösterdi ve bu yıllara geldik. Biz de öyle yapıyoruz. Yapı denetim konusu çok önemli. çalışacaksın. salladılar şimdi. Yapı denetim meselesinin ikinci bir önemi daha var. çekilin!” filan diyordu gençler. aynen böyle söylediler. Bunun cevabı bu kadar. Yani 17 Ağustos ve arkasından Düzce depremi olmasaydı ve Marmara bir beklenti oluşturmasaydı. İkinci konuşmacımız Sayın Oğuz Gündoğdu’yu kürsüye davet ediyorum. seçime gireceksin. tamamen Ankara'nın yeteri kadar sallanmayışı. yapı denetim adına hiçbir gelişme olmazdı. Bir mimar arkadaş çok güzel cevap verdi. Bu. bu kazının başladığı andan itibaren denetleme başlıyor. Bunun için yeteri kadar bir mesafe alınmadı. mühendislerin. Ama onlar da sallanmaya başladılar. bir daha çıkmıyor. TMMOB öyle bir şey zaten.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bölge planlama aşamalarında da yapılması gerektiğini ve Yapı Denetim Kanununun içerisine belki ismen bir kelime daha katılarak genişletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Oğuz GÜNDOĞDU . Geçenlerde. arazi kullanımı ve daha öncesinde arazinin yer seçimi. .1 Ekim 2011 Biliyorsunuz. Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde uzun süre yöneticilik de yaptığını biliyorsunuz. Buyurun hocam. dermanınız olduğu sürece devam ediyorsunuz. onların örgütlerinin kabahati değil. Çünkü “19 ilde niye bu işi yaptınız?” sorusunun cevabı olarak şöyle söylediler: “Yeteri kadar mühendisimiz. televizyonlardan kendisi tanıyoruz. fakat denetlemenin. Geleceksin. Panel Yöneticisi .” Evet. Özetle bu. Kendisini ayrıca tanıtmamıza gerek yok.

Orada evleri gördüm. yazın 84 bin nüfusu var. Burada doğrusu nedir? O fay tehlike yaratıyor mu. Şöyle bir rapor gördüm gelirken: “Faya uzaklık 50 metre mi olsun. 150 metre mi olsun?” Bir hoca geliyor. bu soruları cevaplandırmak gerekir. bakıyor. Çok enteresan bir şey daha var. kentleşmenin hangi noktasındadır.Evet. Konuşmacılardan bir makine mühendisi arkadaş söyledi. “Yok. başka kimse değinmedi. 50 metre olsun” diyor. TOKİ denetim dışı. gerçek bir yapı denetim uygulanmayışını gözümle görüyorum. ne bir şey. Onun için. şehir plancısı ona göre planlıyor. yok.İmar durumunu da onlar verecek şimdi.” Bir şeridi işgal ediyor. depremi önceden belirleme çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. arkasından bir de böyle diyor. Salondan . Bir örnek daha vereyim. okullara projeksiyon alıyor. TOKİ’nin kendini daha iyi denetlediği konusu olabilir. mal bağışladım. Böyle bir şey olur mu? O zaman TOKi. 6 tane tanker koydular havaalanının yakınına. Esenköy tatil yeri. “150 metre iyidir” diyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Ben. “Bunların nüfusu yazın bu kadar. . Neye dayandın kardeşim? Öbürü geliyor. ona göre imar yapıyorlar. Belediye başkanı kaçak inşaata izin veriyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Çok yetersiziz. o da diyor ki. hiçbir şey yok. Esenköy’de. riski nedir. ama neden TOKİ denetim dışı? Bu konu üzerine yeteri kadar eğilmedik. Hangisine üzülürsün. Oğuz GÜNDOĞDU. hepsinde 5 bin litrelik uçak benzini var. Kendi adamlarını atayacaklar. bilmiyorum. her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. 150 metre fazla. Bunlar da biraz özeleştiri. Özellikle TOKİ meselesi çok önemli. çok dolaşıyorum. Deprem bekleyen bir ülkedeki duruma bakın! Oradaki bir patlamanın ne kadar etki yaratacağı hesaplansa… “Patlasa ne olur” diye bakıyorlar. Bu da Çınarcık’ın biraz ilerisindeki bir beldede oluşan şeyler. çok yetersiz olduğumuzu görüyorum. “Ruhsatları kaldırdım. Ne yapı denetim var orada. TMMOB bu anlayışta olamaz. kışın bu kadar” deyip de. Bursa’dan geldim. Ataköy sahillerini işgal ediyor. Biz . Bu böyle. deprem bekleyen yer. bu anlayışta olamayız. Bunlar çok abuk şeyler. Marmara burası. ondan sonra bakan oluyor onun başındaki kişi. Onun bir gerisindeki Çınarcık’ta 150 bine ulaşıyor nüfus. Oradaki binaların durumlarını gözümle gördüm.

Bu kamusal yapının ne anlama geldiğini üyelerinize sorun. Kim denetleyecek bunları? Bunlara imza atan kim mesela. Ülkeler böyle başa çıkıyor. “Bizim işimizdir” denilmesini bekliyorum. Afet kültürü denilen bir şey var bütün dünyada. Yani bizim bir yerde tıkanmamızın nedeninin. Bunun birçok örnekleri vardır. o tanklara. Bunların bütün bu denetim içinde önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum ve biraz daha sesimizi çıkartmamızı. demokratik hakları savunmak vazgeçilmez bir mesele. Tabii ki.1 Ekim 2011 Yapı denetimin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. birbirimizle yeteri kadar ilişkili olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Burada TMMOB’nin çok önemli rolü olması lazım. Bir kentte 3 tane mikro bölgelendirme çalışması yapılıyor. başarı şansımız hemen hemen yok gibi. bizim meslektaşlarımız değil mi? Niye bunları onur kuruluna vermiyoruz? Eleştiriye de önce kendimizden başlasak çok iyi olur. kaç kişinin cevap vereceğini merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. ama bir de ülkenin kamusal alanındaki kaygılarımızı dile getirmemiz lazım. Panel Yöneticisi .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Yani bu işin içinde denetim kültürünü oluşturamazsak. aynı zamanda mesleki tanınırlıkların da gerekli olduğunu düşünüyorum. işiniz dumandır. Bir tek Cemal bir şey yazdı afetle ilgili. Hocalara bırakırsanız. Depremde de aynı şekilde davranıyoruz. . Ticari olaya dönüyor hemen. Bu bütünün içinde.Oğuz Gündoğdu hocamıza da çok teşekkür ederiz.

Herkese merhaba. Oda Başkanımızın da dile getirdiği gibi. ama Oğuz hocaya özellikle bir yaraya parmak bastığı için ve bir ihtiyacın altını çizdiği için ayrıca teşekkür ediyorum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SORU-YANIT Bize gelen yaklaşık 20’yi aşkın soru var. bir sürü çalışmalarımız maalesef amaca arz eden bir kitlesellikle karşılaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odasının yaptığı ikinci sempozyumu TMMOB birlikteliği içinde. Oğuz hocama teşekkür ediyorum sorduğu sorulardan dolayı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı üzerine yapılan toplantıdaki sunumla ilgili bir gidişat var. her ilde bunun çalışmasını yapalım. Yeraltına konulan tankerlerle ilgili yürüyen sayısının az olduğunu dile getirdi. kendileri hem soruyu okuyacaklar. Doğrudur. bütün panelistlere ve katkı sunanlara teşekkür ederim. 13 şubenin aşağı yukarı 10’unda yapılan çalışmaların sonucu buraya taşınmış oldu. birlikte götürebilelim. bu olmadı maalesef. bu çalıştayın sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz. Gönül isterdi ki. Bilindiği gibi. Buyurun Sayın Kadıoğlu. Soru ve katkı karışımı. Tabii. Mustafa KADIOĞLU. Soruları ilgili panelistlere vereceğim. Mustafa Kadıoğlu’nun bir talebi vardı. ancak. hem de yanıtlarını vermeye çalışacaklar. Zira kuşatılmış bir medya ve erişememe sorunumuz var niyetten bağımsız olarak. Bir sürü etkinliklerimiz. tüm odaların bileşenleriyle birlikte yapabilelim. . Buradaki sonuçlar elbette oraya taşınacaktır diye düşünüyorum.

denetlenmesinde görev alan meslektaşlarımıza büyük görevler düştüğünü belirttikten sonra. ortak iş yapma kültürümüzün geliştirilmesi ve örgüt içine doğru olan eleştirilerimizin bir adım geriye çekilerek. Mustafa Kadıoğlu veya Elektrik Mühendisleri Odasının bir üyesi olarak.5’e düşmesinin sömürüyü daha çok hızlandıracağı ve örgütsüzlüğün daha katmerleşeceğinin altını çizmek gerekiyor. Bu hususta. genel kurullarda alınan kararlar doğrultusunda. üyelerimizin özne olması gerektiğine inanıyorum. TMMOB yapılanmasındaki bir rahatsızlanmanın da sonucudur. yapı denetimle ilgili ücretlenmenin yüzde 1. örgütü amaçları doğrultusunda. Ercan Tıraş beyin sunduğu sunumda şu geçiyor: Sürdürülebilir kentsel ve kırsal çevrelerin oluşturulması. iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlandırıldığını belirtiliyor bu konuşmasında. “Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası ortamlarda rekabet edebilirlik. hedefe giden yolda önemli bir yer tutmaktadır” diyor. bunun siyasi erk tarafından elinin kolunun bağlanması veya çalışma biçiminin şekillendirilmesi demektir. güvenli yapılaşmanın sağlanması. uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir meslek ortamının oluşturulması. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu gibi. Başta yapı denetim üyelerimizin ve diğer üyelerimizin bu işin öznesi olması . Onun için. yürüyen sayısını artırmamız. Ama uluslararası alanda rekabet etme ortamını yaratacaksak. Bizim bunu da görmemiz lazım. TMMOB’nin bir genel müdürlüğe bağlanması. Bunun. bu bile rekabet ortamını. 648 sayılı kararname. yapıların projelendirilmesi. uygulanması.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Tabii. “Mimar ve mühendislik hizmetleri.1 Ekim 2011 Öncelikle bunu dile getirmek için söz aldım. konuşmacıların da kendi alanlarından dolayı. örgütsel çalışma ajanslarıyla birlikte yabancı mühendislerin ülkemize gelip çalışabilirliği ortaya çıktığı zaman. Hocalarımızın olduğu yerde bunu benim dile getirmem doğru değil. bunun yanında. tanınırlık konusunda bir eksiklik hissedilmektedir” diyor. Mimar ve mühendislerle ilgili bölüme gelince. buradaki katılımcıların kendi birimlerinde. dolayısıyla sömürü ortamının. kendi şubelerinde. bu rekabet ve tanınırlık altında. örgütümüzün tüm birimlerinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir. ama belki eğitimden dolayı bir eksiklik olabilir. düşük ücret ortamının daha aşağıya çekilmesi demektir. ilkeleri doğrultusunda ayağa kaldırmak gerekir.

Buradaki amaç kâr ve daha çok sömürüdür. Üyenin başını boş bırakırsanız. üretim ilişkilerindeki amaca yönelik olarak kurgulanır. Buyurun Aydın bey. “Yapı Denetim Sistemi. bilim adamlarına ve aydınlara ihtiyaç olmazdı” derler. Bu sayı da azalacak. Burada da bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. Her yasa. Örgütün üyeyle arasındaki kanalların açılması gerekmektedir. ama çağrı metnine baktığımız zaman. bunu planlaması gerekir. Soruların önemli bir bölümü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Aydın Ulus’a ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesinden Tekin Saraçoğlu’na geldi. Daha sonra diğer panelistlere de kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak üzere söz vereceğim. Dikkati buraya çekmeye çalıştım. Her ikisine de gelen yazılı soruları ilettim. “Görünen göründüğü gibi olsaydı eğer. Zannediyorum.Bu da azalacak. bugün iş yapan. Mustafa KADIOĞLU. Salondan . geçim sağlayan şirketler de küçülecektir veyahut da daha aşağılara doğru çekilecektir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gerekir. Üyeyle buluşmanın ve üyeyle iş yapmanın bir yolunu buralarda aramamız gerekmektedir. Eğer sözü uzattıysam özür diliyorum. Bunun yerine müşavirlik şirketleri gelecektir.Teşekkür ederim. üyeyle iş yapma kültürünü önümüze koymamız gerekir. Üye de özne olacak. güncel mi düşünür. örgüt de özne olacaktır. Dolayısıyla. “Yapı denetim şirketinden ücret alan denetçi mühendisin. o başka bir şey. Yapı denetim de bunlardan bir tanesidir.Kenan Aydemir isimli arkadaş. uluslararası tanınırlık gibi kelimeler kulağımıza hoş gelebilir. Teknik Müşavirlik ve Yapı Müteahhitliği Toplantısı” diye çağrılıyor. Önümüzdeki sempozyumun bunu da düşünmesi. İstanbul'daki yapı denetim şirketlerinin sayısı 269.1200. Üyeyle birlik olma. Bu işin öznesi olabilmek için de örgüte görev düşmektedir. Rekabet. Aydın ULUS . Türkiye'deki sayısını şu anda veremeyeceğim. Panel Yöneticisi . sermayeye mi gider. Saygılar sunuyorum. denetim maliyetlerinin . yönetişim.

Salondan . “İşçilere borcu yoktur” yazısı olmadan hak ediş imzalanmıyor ve verilmiyor. Bunun gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bayındırlık müdürlüğündeki teknik elemanlar da denetleme işi yapıyor. Aydın ULUS . Bunun yanında bir de kişisel mail adresinin dilekçelere yazılmasını öneriyorum. olabilir. daha sonra aralarda değerlendirelim kendisiyle. Müracaat dilekçesi ekinde.Şeref bey. İstanbul'da 5 bin denetçi var. Çünkü birçok arkadaşımız mail . Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilerek alınacak. Yasal engel var şu anda. yapı denetimci arkadaşların. denetçinin sözleşmesini bilinçli yapması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyen şirketle ilgili olarak yasal başvuruda bulunması bunun tek çözümüdür. Bunun yerine. Panel Yöneticisi . ama zor. Bunu doğrudan doğruya Aydın Ulus beyin çözmesi gibi bir şey de beklemeyelim. denetçi ücretinin kesilerek.Şöyle yapılamaz mı: Mesela.Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir. inşaat keşif tutarının yüzde 1. İnsanlar bu konuda duyarlı olacak. Yapılabilir mi? Bir şey diyemeyiz. Devam edelim lütfen.1 Ekim 2011 artması veya müteahhitle ilişkilerini zorlayacak bir kararın arkasında durabilme şansı gerçekçi midir? Bu ilişkiyi kesmek ve gerçek mühendislik anlayışıyla denetim görevini yapabilmek için. Salondan . “Maaşları bankaya yatırılmıştır” belgesini ibraz ederek istihkakını alamaz mı? Aydın ULUS .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Şifre. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde değil de. oda belgesinin fotokopisi ve kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. Yapı denetim şirketlerinin hesabını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri aktaracak şirketlere. 5 bin de kontrol elemanı var. sorunun yanıtı doyurucu değilse.Aydın Ulus beye bir soru yöneltildi ve kendisi cevap vermeye çalıştı. Öyle bir yasa yok bir defa. şifreyi nasıl alacağına ilişkin bir soru sormuş.Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir tamimi var bununla ilgili. ödeme yapmayan şirketler cezaya çarptırılacak ve bu iş böyle çözülecek. dolayısıyla yaptığımız iş aynı. denetçinin banka hesabına aktarılabilir mi? Buna engel var mı?” diye sormuş.5’i olan denetleme bedeli içinden il yapı denetim komisyonu tarafından hak edişler dikkate alınarak. Böyle bir şey olabilir mi. vatandaşın.

Ceza verilen maddede. ceza bitimi tarihinde bir yere müracaat edecek mi. Kadir Şahin. “Ceza verilen mimar ve mühendislerin denetçi belgesi geçici olarak donduruluyor. bu durumdan yeterince haberdar mıdır?” diye sormuş. “Mayıs 2011’de ayrıldığım YADAŞ Yapı Denetim Ltd. bununla ilgili değerlendirme yapmak için. yoksa otomatik olarak bilgisayarda açılacak mı?” diye sormuş. Bu konuda ne gibi önlemler düşünülüyor.tr. ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni kuruldu. yeni planlama birimleri oluşturuldu. . yeni genel müdürlükler. bu yeni kurulan birimlerin çalışmasını biraz izlemek gerekiyor. “Afetlerde en çok zarar gören yapıların dere yatağına yapılanlar olduğunu görüyoruz. Ceza sistemi bu şekilde işliyor zaten.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ adresini güncellememiş. Çevre Bakanlığındaki uygulamalar bölümünden yapı denetim sistemi veya yigm. Google’dan Çevre Bakanlığı diye girerseniz. “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sitesine çok kolay girilmiyor. Problemli olduğunu sanmıyorum. “Ceza alan denetçi mühendis.gov. Ertuğrul Diktaş. Benim konum değil. Eğer elektrik mühendisinin bir aykırı imalatı yoksa veya aykırı imalatta elektrik mühendisinin bir alâkası yoksa buna rağmen ceza gelmişse. Sözleşmeyi alacaksınız elinize. veya yine Google’dan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı diye yazıp. Şifrenin aynı gün mü verileceği veya mail adreslerine mi gönderileceği konusundaki bilgiyi telefonla alabilirsiniz. Adresi birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. İkinci soru. yasal yollara başvuracaksınız. Belki internetle ilgili sıkışık bir dönemde girmişsinizdir. çünkü her gün yüzlerce işlem yapıyoruz sistemden. mimar ve ilgili mühendise ceza verileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde. Şti’nden 6 aylık maaşımı alamadım” demiş. Yunus Şenocak. ceza bitimi tarihinde otomatik olarak bilgisayarda onun butonu açılır. Tabii. Yasal yollara başvuracaksınız Kadir bey. Bu konuda müdürlüğün yapacağı bir şey yok. Sisteme giriş sorun değil diye düşünüyorum. Mustafa Özçetin. özellikle yer seçimi konusunda?” diye sormuş. yeni daire başkanlıkları. Evet. idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle bu cezanın iptali her zaman gündeme gelebiliyor. Sistem. İnşaat ve mimari sorunlardan dolayı elektrik ve makine mühendisleri ceza alıyor. oradan da yapı denetim sistemini çağırabilirsiniz.

bundan sonra artık yapı denetimlerin de o konuyla ilgili görüşü alınıyor. elektrik. tazminat davası da kazandım. Panel Yöneticisi .Merhaba arkadaşlar. Bu konudaki şikâyetler değerlendirildi sanıyorum. Daha önceki yıllarda Makine Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gelen dosyalarda.1 Ekim 2011 Salondan .Onlara gerek kalmadan çözüm olamaz mı Aydın bey? Ben.Müfettişler.Bununla ilgili en son tebliğlerle. Aydın ULUS .Şubat ayında çıkan tebliğde. makine. bakanlık. Salondan . eğer bir yapı denetim şirketi hakkında kapatma cezası verdiyse. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesiyim. Bundan sonra denetçiler de bundan haberdar edilip görüşü alınacak.Buyurun. mimar. inşaat. Onur Kurulumuzun geçen yıl baktığı 132 davadan 115 davası yapı denetim konusunda olduğu için toplantıya katılma gereği duydum. makine mühendisi diye ayrı ayrı belirtiyor raporda. Salondan . Salondan .Bu arada.O zaman tazminat davası açarsınız. bu haksız uygulamaların biraz önüne geçiliyor. Aydın ULUS . Meftun GÜRDALLAR (MMO Onur Kurulu Üyesi). ama yine de hâlâ ceza veriliyor. 12 Ağustostan sonraki tüm uygulamalarda. hepsini birden cezalandırılmak üzere odalara .Geçen zaman ne olacak? Aydın ULUS . müfettişler değil. “Ayrı ayrı ifade alınır” diyor. elektrik mühendisi. savunma türü bir şey olacak ve ondan sonra cezai işlem uygulanacak. Salondan . cezai işlemden önce denetçiler ve yardımcı kontrol elemanlarının o işle ilgili savunmaları alınıyor. inşaat mühendisi.O ayrı bir şey. Aydın ULUS. ifadeyi savcı alıyor.Bu tebliğiyle. mimar.6 yılda bu kadar mı mesafe kat edildi? Salondan .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI .Ruhsatı da veren yine belediye. ama bu çözüm mü? Yoksa bunun daha basit çözülmesi mi önemli? Müfettişlerin hiç ifade almadan ceza vermeleri normal mi? Aydın ULUS . o inşaatla ilgili bütün mühendisleri.

bu aşamada tesisat mühendislerinin veya elektrik mühendislerinin herhangi bir sorumlulukları olmadığını id dia etmelerine karşın. ancak bu yıl bakanlık dosyaları bize de göndermeye başladı. bunda hakikaten makine mühendisi meslektaşımızın sorumluluğu var mıdır? Vardır. Projenin ısı yükü artar. gidip görmüyor. binanın yüksekliği 30. dosyaların detayına girdiğiniz zaman birçok şey var.5 metre olmuş. örneğin makine mühendisi meslektaşımızın. sığınak kata çevrilmişse veya tadiller yapılmışsa. Antalya’nın Davutlar beldesinde imar 3 kata göre. bu işte bir yanlışlık olmuşsa. Savunmaya çağırdığımız zaman da. sürekli bakanlığa “Üyemizin bu konudaki sorumluluğu nedir?” diye soru sormamız üzerine. çıkmalar olmuşsa. emsal 4 kat uygulanmış. uygulama böyle yapıldıktan sonra bile birçok meslektaşımız o binaları bilmiyor. herkesin taksiri vardır diye değerlendiriyor bunu. O binaya gitmedim. niye tek asansör yaptın?” diye ceza verilmiş. sonra Davutlar Belediyesine imar planı yapma yetkisi geçmiş. imza at’ filan dedi. Biz kendi adımıza oturup düşündük. bu nedenle yapının durdurulduğunu. çoğu zaman. Ama hangi aşamasında kesit aldığımız zaman. meslektaşımıza da. görmedim. Eğer . 10. sorumluluğu var. kata. “Yapı denetim şirketinin sahibi arkadaşımdı. iğneyi kendimize batırmamız lazım. Örneğin. şirketle beraber cezalandırılıyordu. binanın bodrum katında yapılan su deposunun içerisine fayans yaptırmadığı için sorumluluğu olduğuna hükmetmiş.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gönderiyordu. buna bir ayrı yaklaşım getirilmesi lazım. nasıl bir şekilde bu iş bitti de. kazan kapasitesi artar. ama bakanlık ve müfettişler bütüncül bir yaklaşımla. 9. Makine Mühendisleri Odamızda üyelerimizin savunmasını alıp dosyayı incelediğimiz zaman. ‘Ara sıra gel. soruşturmaya uğradıklarını. bilmiyorum” diye de savunma veren meslektaşlarımız da var. “Yüksek binalarda çift asansör olması gerekir. kata gelene kadar denetim neredeydi. yüzde 7080 seviyelerinde tesisat aşamasına gelmeden aykırılıkların belirlendiğini. radyatörün dilimi artar vesaire. Hatta maalesef. Onur Kurulu olarak biz. bir yapı denetim şirketine kapatma cezası verilmiş ve gerekçe olarak. 9-10 kat çıkmış. binanın aplikasyonunda genişleme varsa. kimin gerçekten ne kadar suçu. ama gönderilen dosya içerisinde ilginç şeyler de oluyor tabii. ama o aşamaya kadar zaten meslektaşlarımız çok da haberdar değil. “Buraya asansörü yaparken niye çift yapmadın da tek yaptın” diye soruşturma açılıyor üyemiz hakkında! Bu anlamda.

ama öyle ya da böyle.Teşekkür ederiz.1 Ekim 2011 böyle olmaz da. fark etmiyordur zaten. Elektrik mühendisi belki ta en son aşamalarda bazı şeyleri fark edebilir. Anladığım kadarıyla. . Sonuçta. aslında bunlar çok önceden. biz kendi değerlendirmelerimizi bakanlıktan gelen dosyalar üzerinden yapabiliyoruz ancak ve bu doğrultuda. yasaklanıyorlar. haksızlık oluşturuyor. “Meslek odası olarak siz de gerekli işlemi yapın” denildiğinde haberdar oluyoruz ve üyemize soru soruyoruz. Dosyadan belki bazıları haberdar oluyor. aslında bakanlığın bu çalışma tarzını biraz daha değiştirmesi veya daha farklı bir çalışma yürütmesi için biz de zorluyoruz. Aslında benzer şeyler Elektrik Mühendisleri Odasına da geliyor. Kat çıkılmış olsa bile. Bu teftiş kurulu raporları doğrultusunda bakanlıktan gelen d osyalarda. bakanlık aynı görüşünde ısrar edip. bilgilenmiş oluyoruz. Odaların maalesef bu süreç içerisinde ancak olup bittikten sonra haberi olabiliyor. Teşekkür ederim. zaten cezayı alıyor bu arkadaşlarımız. Biz de işin içindeyiz. Burada esas önemli olan. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi arkadaşımızın söylediği tespitlere biz de önemli ölçüde katılıyoruz. birtakım cezalara çarptırılması isteniyor. Gitmiyorsa. “Bu binada bir yanlış var. bu binadaki bütün denetçiler hatalıdır” diye hepsine birer yıl mesleki ceza verirse. Yapı denetim firmasının savunması alınıyor da. araştırılmamış mıdır?” tarzında sorular yönelterek. biz gerek görmesek dahi. daha inşaatın başında belli olması gereken şeyler. bir şekilde yapı denetim işinden men ediliyorlar. “Bunun sahteliği araştırılmış mıdır. yani o aşamaya kadar Odanın herhangi bir şekilde haberi dahi olmuyor zaten. daha önce herhalde savunma alınmıyormuş. tabii ki yeterli değil bu. kendi imzası olmadığını söyleyen üyelerle ilgili. hukuksal yollardan hak aramak kalıyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . süreç işliyor. Şu andaki mevzuat bu. Panel Yöneticisi . savunma istiyoruz. “Böyle bir işlem var. kovuşturma açılmasına gerek görüyoruz ya da görmüyoruz. Size pat diye bir ceza geliyor. dosyanın doğrudan doğruya onur kuruluna sevkini isteyebiliyor. İmzasının sahte olduğunu. Doğrudan doğruya yasal hak aramaktan başka bir şey yok elimizde. ne düşünüyorsunuz?” diyoruz. Bunların ayrıntılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sizin yapacağınız şey.

bunların da cezası bir şekilde çıkıyor. onlara ilişkin de açıklama yapacaktık. “Mimarlar her şeyi yönlendirir. Mimarlık hizmeti. başka yolu yok. savunma alınmadan ceza verilmesi uygulaması yok. Panel Yöneticisi . Soru sayısının çokluğu bakımından. zorumuza gidiyor. Eğer bu sistemde bu işi saptıranlar varsa. yapı denetim işini yapmaktan alıkonuluyorsunuz. yapı denetim şirketleri sadece kamu adına denetim yaparlar ve sadece Bakanlığa karşı sorumludurlar. Bir şey karıştırılıyor. ama onlar işveren adına çalışıyorlar. müteahhidi bile seçerler” deniliyor. yapı denetim firmasıyla işveren anlaştı. Şu andaki durum bu. ama zaman kalmamıştı. mahkemeden celp geliyor. “Konsorsiyumlar kuruluyor” filan dedi. Çünkü size doğrudan doğruya ceza geliyor. Dışarıdan misal alırken. Buradaki sorulara bakıyorum da. Ankara'daki genişletilmiş toplantıda TMMOB’nin tüm temsilcileri de oradaydı. Bu tartışıldı. işverenden herhangi bir talimat alması gibi bir şey söz konusu değildir. Tekin SARAÇOĞLU .Hak aramak konusunda belki biz çok ısrarlı değiliz. Panel Yöneticisi . çok abartılı bir ifadedir. Bu. Diyelim ki.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan .Aydın beye teşekkür ediyoruz. Aydın ULUS. teknik müşavirlik hizmetiyle yapı denetim hizmeti çok farklıdır. onun çok yanlış söylenildiğini düşünüyorum. Yasadan dolayı. Sorulara geçmeden önce. Bunu orada bizzat duydum. Konu saptırılmasın.Değerli arkadaşlar. birinci bölümdeki görüşmelerde ancak bir girişte bulunmuştum. Makine Mühendisleri Odasından arkadaşımız.Savunma hakkı anayasal hak değil midir? Anayasa çiğneniyor direkt olarak. Zaten ister istemez ceza davası için mahkemeye gidiyorsunuz. ama böyle durumlarla herkes karşılaşabilir. “Görevinizi kötüye kullandınız” diye mahkemeye çağrılıyorsunuz. bu ikisi benzetiliyor. Kimse de 20-30 yıllık deneyimini öyle üç kuruş için satmaz. denetçilerin görevini yapmasına mani olan . Doğru. sayın oda temsilcilerinin görüşlerine yönelik çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Hepimiz meslektaşız. ama idari yönden de siz hakkınızı aramadığınız sürece. Başka da çaremiz yok. Bunun değiştirilmesi için yasa değişecek.Yeni tebliğde. Tekin Saraçoğlu’na söz veriyorum.

Tekin SARAÇOĞLU . ama bu bir usul ve bürokrasi gerektiren. makine mühendisine 1 yıl ceza geliyor. görevinizi bırakırsınız. eksik tespit etti. öyle bir şey de oluşamaz. kimse mani olamaz. onu bilemiyorum. Karar mercii orası tabii. İlk yıllarda çok daha fazla ceza geliyordu. “Ben de aynı kanaatteyim. Hiçbir zaman denetçinin görevini yapmasına mani bir hal değildir. Sayın Bakanın bize bildirdiği görüşler ve bizim itirazlarımızı kapsayan kısa bir şey var burada. elimizde olan bir şey değil. Yeni kanun hükmünde kararnamede. Dernek. Konuyu disipline etmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar. 12 senedir çok gecikme olduğu söyleniyor. yani oda tarafından denetlenip onaylanmasına karşı değiliz. ciddi bir çalışma gerektiren bir iştir. çok uzadı.Görevden atarlar. bildiriyor. Biz. Bakanlık yetkilileri de artık telaffuz ediyorlar. Orada da denetçi hatası var demek ki. bahane de olamaz. projelerin denetle nmesine hiçbir zaman karşı olmadık. Denetçiler görevini tam yaptığı zaman. Bu. yönetmeliklerle çıkarılacak bazı düzenlemeler var. Bilhassa sisteme güvence getirir. yine bildiriminizde bulunursunuz. Bunlar bir-iki sene sonra düzeltilmesi gereken konular. Bunun çalışması yapılacak ve bu ilişkiyi kesmek istiyoruz” diyor. Salondan . Olabilir. Sayın Bakanın da talimatları vardır. şirketler fazla bir şey yapamaz. Gerçekten birçok denetçi arkadaşımız mağdur. Kanun hükmünde kararnameyle zaten ücretler yarıya düşürüldü. hâlâ tartışıyoruz. Ankara'daki bu planlamayı da size kısaca aktarayım. 10 yılı aşmıştır. Birkaç gün içinde ilave bazı maddeler geçiriliyor. “Müteahhitle. Ama bu çalışma ne zaman olur. O zaman. elektrik mühendisine 1 yıl ceza geliyor. Bu çalışmalar uzadı tabii. Yakın gelecekteki planlamasını da hemen kısaca aktarmak istiyorum. Tahmin ediyoruz. işverenle yapı denetimin ilişkisini keselim. pazarlığı kaldıralım. Projelerde hata var.Bakarsınız ki sapma var denetimde.1 Ekim 2011 bir şey var mı? Denetçi gitti. konsorsiyum filan gibi ifadeler geçerli değildir. Kim mani olabilir buna. Tabii ki çok gecikme var.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Bu bir ihtilaf konusu. ama Sayın Bakan. bunlara çok itiraz . bu konuda çok çalışma yaptı. Biz. 10 maddelik bir şey. bunlar cezai maddelere ilişkin olacakmış. Balkonu çıkmış veya bir balkon ilave etmiş. şimdi de karşı değiliz.

Son 1 yıldır aşağı yukarı 1000’e yakın dosya var. İş ortada kalıyor. İncelemede. İşini düzgün yapan yatırımcı da ortada kalıyor. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Ceza maddelerinde çok düzenli bir çalışma yapılmıştır. Onlarla da görüşüyoruz. Yani onların da bürokrat olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Geçen seneden bu yana bunların birçoğu artık Teftiş Kuruluna gönderilmiyor. ama düzeltilebilecek işlerden dolayı insanların canının yanmaması için girişimlerde bulunduk ve ikna ettiğimizi zannediyorum. inanın. Firmalara müşavirlik belgesi verilip sınıflandırma yapılacağı söyleniyor. Teknik müşavirler de bu sistemin .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ettik. kararı bakanlık kendi içinde vermeye başladı. işler ortada kalıyor. Yasanın düzelmesi lazım. Şimdi. sisteme katılacak. Çok tekerrür halinde veya kasıtlı. Biz de bunun üzerine yıllardır uğraşıyoruz. kapatın. Bu. Elimizdeki yasada bir tek ceza maddesi var. bugün ceza alan mühendislerin iki katı daha ceza çıkmıştı. yani firmaları kapatılacak. Sistem disipline edilmek isteniyor ki bunu daha önce önermiştik: Yapı denetim kuruluşlarından teminat alacaklar. Adam da haklı. yarım işi de pek kimse almıyor zaten. kanun hükmünde kararnamelerle inşallah düzelecek. kapandıkça denetçiler ceza alıyor. Firmalar çok basit nedenlerle. teminatı olan firmalar daha ciddi çalışmak zorunda kalacaklar. Onlar açısından da büyük haksızlık. Meclise sunduk. binaların güvenliğiyle ilgili bir hata varsa. yapılmak istenilenleri anlatıyorum. Sayın Bakan da bu konuda görüşünü bildirdi. affı yok zaten veya kat ilave edilmişse. Ben. Gözden kaçmış basit ihmalden. Önce ihtar ve para cezaları gelecek. Yani o dosyaların tamamı gitseydi Teftiş Kuruluna. Sınıflandırma yapılacak ve kamu binaları. bekliyor. Zaten ağırlıklı sorunlar İstanbul'da yaşanıyor. Hazırladık. düzelebilecek işler nedeniyle kapanıyor. 1000’e yakın dosyanın yüzde 50’si İstanbul'dandı. Dolayısıyla. Yasa böyle. Bu da doğrudur. görüşülmedi. sistemi büyük ölçüde disipline eder diye düşünüyoruz. Kapatmanın süresi ne? “Ona biz karışmıyoruz zaten” diyor. en başta da tabii TOKİ gelip. Firmalar yeniden belki reorganize olacaklar. hem maddi cezası ağır olacak. onların cezası ağır olacak. Esas soru TOKİ’yle ilgili soruluyor galiba. Başka bir şey yapamam” diyor. Hem idari cezası. sıra da geldi. “Yasa bu.

Sorun. yarı yarıya düştü. Onlar zaten sıkıntılıydı. ama artırılmıyor. doğrudur. müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında dejenere olan ilişkiler de ortadan kalkar.Yabancı mühendislerin Türkiye'de çalışma imkânlarının kolaylaştırılacağı biliniyor. bilhassa avantajlı duruma gelecek. 10 milyarlık iş 3 milyara. O yüksek tenzilatlar sonucu buraya getiriyor. Tabii. belediyeler bunu beğenmemiş olmalılar. çok fazla metraj alabilirler üstlerine. 4 milyara yapılmıyor muydu yapı denetim şirketleri tarafından? Ama bunu hiç kimse dile getirmedi. Tabii. firmalar yüksek tenzilata girdiler. Tekin SARAÇOĞLU . Tekin SARAÇOĞLU. Büyük işler de az çıktığı için. yüzde 1 belediyeye. Yani yarıya düşmesi de yetmedi. Bunlar tabii daha yeni çalışmalar. Böyle bir talebimiz var. firmaları sınıflandıracağız diyorlar. bir de gizli tenzilat yapıp para iade ediyordu. Şimdi. denetçilerin gelirlerine bir şekilde yansır. üst gruptakiler kamu binaları. çünkü zaten tenzilat yapıyordu. Onlara büyük projelerde bir zararları şu anda da yok. sorunların temelini oluşturan. Ücretler aşağı çekildiği sürece hizmetin kalitesi doğal olarak düşer. daha çok yap-sat tarzı işlerde ciddi sorunlar yaşanacak. Nedense. Son kara rnameyi belki biliyorsunuzdur. Ayrıca. yüzde 1 yüzde 3 oluyor. kamunun tüm binalarının da denetlenmeye alınacağı söyleniyor.1 Ekim 2011 içine çekilmeye çalışılıyor. Salondan .Yüksek tenzilatlar daha çok büyük işlerde yapılıyordu. şimdi daha zor hale gelecek. Bakanlık da bununla ilgili çalışma yapıyor.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . büyük projelerde. Bu yeni düzenlemeyle beraber. personel azalmasından dolayı makine ve elektrik mühendislerinin gelirleri otomatik olarak katlanır. “Ücret düştü” deniyor. yüzde 1 de bakanlığa pay verildi. Onu da bir özeleştiri olarak koyalım ortaya.İndirim yapılmıyor muydu Tekin bey? Liste fiyatı diyelim ki 10 milyar. . mimarlar gibi 360 bin metrekareye çıksa. Havuz sisteminden söz etmiştim. Biz bu hale getirdik. işleri de çok fazla.Büyük projelerde zaten yabancılar çalışıyordu herhalde. Salondan . Havuz sistemi kurulduğu zaman. aldığı para kadar fatura kesip. Elektrik mühendisleriyle makine mühendislerinin iş yoğunluğu inşaat mühendislerine göre çok düşük. yani maalesef böyle. İnşaat mühendislerinin sorumluluğu çok fazla. Ücret aşağı düşmesine rağmen.

Katlanmaz. bu yüzde 1’ler de yüzde 3’e çıkıyor tekrar. piyasa şartlarına bağlı. Tekin SARAÇOĞLU.Kanun hükmünde kararnamede şu var: “Yüzde 1.5 oran da minimum taban puandır. sorumluluktan kurtulabilir. Orada ayrıca iki kesinti geldi. bakanlık döner sermayesi için yüzde 1 kesinti geldi.Şu anda çıkacak olan kanun hükmünde kararname yüzde 1. bunu Oda olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bunların da yolu. Tekin SARAÇOĞLU . Yani kalmadı. gelirleri de o kadar artar.Metin bey. Eğer o balkona radyatör gibi bir şey konulmuşsa. Biz. daha sonra kürsüde dile getirsinler. Kemal BALPINARLI . Eğer ısıtıcı bir şey konulmamışsa. orada da kalmadı.3 katı maaş olur mu? Tekin SARAÇOĞLU. Mimar fazla para almıyor ki. Yüzde 1. ceza verilse bile hukuksal yollardır.2 sene geçiyor. “Hizmet bedelinin yüzde 1. küçük projeleri yüzde yüz etkiler.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Salondan .5 yerine ne getiriyor? Sizin ifadenizi anlayamadım. bu yüzde 1. ama daha altına inmeyin” diyor. Bu durumda dava kazanan mühendisler var.5’e düşürülmesinin yorumunu zaten yaptık. “Mimari uygulamada aykırılıklar.5 taban ücrettir. balkon kapatılması gibi konulardan makine mühendisi sorumlu mudur?” diye bir soru sorulmuş. Kontenjanı 3 kat artarsa. Bunun yetersiz olduğunu düşünmüşler herhalde. makine mühendisini doğrudan sorumlu tutuyorlar.5’e düşürülmesinin yorumu nasıl olmalıdır?” diye sormuş. Salondan . Tekin SARAÇOĞLU. Büyük projeleri çok etkilemiyor da. Daha fazlasını alabilirseniz alın.Dışarıda mühendis fazlası olduğu sürece artmaz o. yani onun görmeden yapıldığı kanaati oluşursa. Kişisel sorularınızı burada cevaplamamız doğru olmaz. Yalnız. hizmet bedelinin yüzde 3+3’ü de tekrar kesintiye gidiyor. . 360 bin metrekare olur mu? Panel Yöneticisi . Tekin SARAÇOĞLU .Sorulara geçeyim. yani bir günde sonuçlanmıyor.Arkadaşlar bunları not alsınlar. Salondan . belediyeler için yüzde 1 kesinti.O.3 katı demedim. Kemal BALPINARLI .

o iptal edildi.Ama dile de getirilmiyor. Belediyeye bildirmek gerekir. ama kâğıt üzerinde kendisinin hiçbir ilişkisi yok.Bu konular biliniyor. şirketi de kapatmışlar zaten. Bu. Kemal BALPINARLI . sisteme sigorta sisteminin konulması lazım. Bağlantı kurulamayınca bir şey yapamıyorsunuz. Bu konulara hiç değinmiyorsunuz. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Bunlar da belli.1 Ekim 2011 Kemal BALPINARLI . çünkü firma da çekilmiş aradan. Bunun çaresi de havuzdur. . “Asgari ücretten mühendis olur mu?” diye bizzat SGK’nın başkanı söylüyordu. Marmara Forum’a bakalım. Sigorta sisteminin olması gerekir. Belediyelerin bazı firmalara baskıyla işleri pas etmesinden şikayet ediliyor Kemal bey. Bakırköy’e bakalım. mevcut bir kaçak inşaattan bahsediyor. ama bunlar hiç dile getirilmiyor. belli. ama müdahale edilemiyor. ama maalesef. bakalım.Bu konular dile getiriliyor.5’in yüzde 3’ü kesiliyor. yerine gelen yasada kaldırıldı bu. ama nasıl yerleştirirler sisteme ya da kanuna. Bana sorulan sorular bu kadar. bunları kim yapıyor. 595 sayılı yasa bu konuda iyiydi.Bir yapı denetim firması. Bir arkadaşımız. Bakın.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Tekin SARAÇOĞLU.Teşekkür ederiz. Kemal BALPINARLI . ciddi bir sorun. Abdullah Atmaca arkadaşımız sigorta sisteminden bahsediyor.Evet. Bunun çözümü de havuzdur. dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. Panel Yöneticisi . Belediyelerin elinde çok büyük bir güç var bu sektörde. Tekin SARAÇOĞLU . bunu biliyoruz. Hangi belediye başkanının bacanağı şirket kurmuş. Onu da sormuştum. istedikleri yere yönlendiriyorlar . Tekin SARAÇOĞLU.Ama bu konu hiç dile getirilmedi. onu bilmiyorum. Buna hiç değinmediniz. 50 kişi çalıştırıyor ama hiçbirinin SGK’ya bildirimi yok.Yani yüzde 1. Bunun tek çaresi belediyeye bildirmektir. başka firma görünüyor. Sigorta zaruridir. Havuzu getirmek istiyorlar. Bu işi düzenleyenler de sigorta sistemine karşı değiller. Kemal BALPINARLI .

denetçinin önünü kesebilir mi? Denetçi görevini yapar. teknik personelin sigortasını görmezse. Bunun yolunu açan benim. Panel Yöneticisi . Kemal BALPINARLI .Önce firma bazında bakmak lazım.Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerini baz alanlar.Ben bunu yaptım zaten. Bunu görmek istemeyince. Tekin SARAÇOĞLU.Diğer panelist arkadaşlara da birkaç soru var. . Rutin denetimleri var bakanlığın.Herkesin kişisel müracaat hakkı var. Salondan . hiç kimse de ona mani olamaz. Kemal BALPINARLI .Yazılı müracaatta bulunan denetçilerin işini derhal firmayla konuşuyoruz. doğrudan Çalışma Bakanlığına bildirecek” diyor. bunlardan bahsediyoruz. Bu yüzden bugün yapı denetimler artık Çalışma Bakanlığınca denetleniyor. “Denetlediği zaman. Bu konuda bir madde var. eksik görürse. yönetmelik de hazırlanıyor. asgari ücretten SGK’lı gösterilmesi gibi şeylerde bir girişiminiz oldu mu? Tekin SARAÇOĞLU . Bunlarla ilgili çalışmalar var. ilişki kurulamıyor. Tekin SARAÇOĞLU . görülmüyor. birinde yapı denetim firması. Kemal BALPINARLI . Tekin SARAÇOĞLU .Teşekkür ederiz Tekin bey. birinde proje firması. Tekin SARAÇOĞLU . organik bağı olan kardeşlerinin üzerine kurulmuş yapı denetim firmaları var. onu görmemişim.Aynı ofis üçe bölünmüş. Bu konuların hepsi yaşandı.Yapı denetim şirketlerine bu konuda herhangi bir girişiminiz oldu mu? Yani sigortasız çalıştırılması.Özür dilerim.Yasal kayıtları çok farklı.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Tekin SARAÇOĞLU . daha önce böyle bir uygulama yoktu.Aynı telefon kullanılıyor. Panel Yöneticisi . proje departmanının yanında.Konsorsiyum da olsa. Buyurun. Bu konularla ilgili kendi görüşlerini açıklayabilirler. Salondan . Sizin de müstakilen sigortaya müracaat etme hakkınız var. ama ne olduğu neleri kapsadığı çıktığı zaman görülecek. birinde inşaat firması. ama bizim yaptırım gücümüz yoktur. Kemal BALPINARLI .Ben teşekkür ederim.

Bunu bilmek başka bir şey. emekli meslek insanlarıyla genç meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırıldıkları yerler haline geldi” diye bitirmiştim sözlerimi. Cemal GÖKÇE. mevcut yapı denetim kuruluşlarında çalışan genç meslektaşlarımız veyahut emekli olan meslektaşlarımızın her zaman yasal hakları vardır elbette. Yani bir taraftan meslek insanının kendi donanımını. gitmesem de olur” düşüncesiyle bu mekanizmanın içerisinde bulunmak başka bir şey. meslek insanlarının etik ve ahlaki çerçevede çalışıp çalışmadıklarını denetliyor” diyoruz. Sorunları tartışmadan çözüm üretebilme şansımız yok. bu onların en verimli oldukları dönem. Yani burada. ama meslek insanlarının sicillerini meslek odalarının tuttuğu bir dünyada . Çağdaş dünyaya eklemleniyoruz diyoruz ya. gerek mesleki bilgi ve yeterliliğinin artırılması konusunu. eğer bir sistem yanlışsa. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak. Biz. bunu denetliyor. onların meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmasını zorunlu görüyor. şurasını burasını tartışmaya devam edeceğiz. diğer taraftan da. çalışmıyorlar mı. ihtiyaca göre planlama yapmak noktasında elbette bir çalışma yapması ayrıdır. kişisel davranma bir etik konusudur.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . fakat kurumsal düzeyde mekanizmanın doğru kurulmuş olması da temel bir konudur. sonuçları da yanlış olur. Bundan haberi olması şu çerçevede önemlidir: 2010 yılında inşaat mühendisi yetiştiren okulların almış oldukları öğrenci sayısı 4 bin 500. “Yapı denetim sistemi. Etik bir çerçevede çalışıyorlar mı. Sistem doğru kurulamadığı sürece.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi .Buyurun Cemal bey. Kendisi de bir meslek insanıdır. Bayındırlıktan gelen arkadaşım biraz savunur gibi oldu.Değerli arkadaşlarım.” Doğru söylüyor. ama “Maaşıma ek olsun. tekrar merhaba. 2011 yılında aldıkları öğrenci sayısı 7 bin 890. meslek insanlarının kendilerini denetliyor. “Artık dünyada meslek odaları meslek insanlarının ürünlerini değil. Ben. işin detayları üzerinde fazla durmadık. Hiç itirazım yok. onların sicillerini tutuyor. Kimse bundan alınmasın. Arkadaşlarımız ortalama 50 yaş civarı emekli oluyorlar. Sayın Saraçoğlu diyor ki. acaba meslek insanlarının sicillerini yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü gibi bir bakanlık genel müdürlüğüne veren başka bir ülke var mı? Türkiye'de bulunan meslek insanlarıyla ilgili Genel Müdürlüğün haberi olması başka bir şeydir. Bu çerçevede. “Odaların denetimine karşı değiliz. belgeli olayım. Gitsem de olur.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ve ülkemizde. Proje yapmayan bir insanın proje denetleme şansı yoktur. Birincisi budur . Belediyede dosya memurluğu yapan bir meslek insanı proje denetim belgesi aldı. Yapı Denetim Yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor. Bir sürü uzmanlık alanı oluştu. Bu uzmanlık alanları içerisinde birinden uzmanlık belgesi alabilir meslektaşım. bunun önemi yok. sigortasız olacak. 2008 yılında Odamıza gelen 1031 tane projeye bakmıştım. Bunun tartışılacak bir tarafı da yok. Biz de mutlaka ve mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Meslek odaları devreden çıkarılamaz! Çıkarılmamalı! Dünyada. bunların yüzde 90’ı deprem yönetmeliklerine uygun değil. Baştan o yapılar kaybetmişlerdir. onun sonuçları da yanlış olacaktır. İşini iyi yapan meslektaşlarımızı. Örneğin. doğru bir Yapı Denetim Yasasının mutlaka çıkarılması gerekir.proje yanlışsa. sonuçlarını da burada hep tartışacağız. işini iyi yapan yapı denetim kuruluşlarını sözlerimin dışında tutuyorum. Meslek insanlarına. öyle düşünenlerin o betonu kullanma şansı da yoktur ya. yani açıkçası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini devre dışı bırakmaları başka bir şeydir. yani deprem yönetmeliklerine ve teknik kurallarına uygun olarak üretilmemişse. meslek odalarını. Mekanizmanın doğru kurulması gerekir. beton düşük olacak. Ben de eski bir Bayındırlık mensubuyum. bir projenin denetimine imza atamaz. meslek odasından belge almadıkça. bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. ama işin de böyle olduğunu görmek gerekiyor. Unvanı profesör olmuş. Biz. ama uzmanlık alanlarına da bakılmıyor. “Onların sicillerini ben tutacağım” diyerek. Bu çerçevede eğer mekanizmayı doğru kurmazsanız.. ama projeyi denetleyemez. biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak 7 uzmanlık alanı belirliyoruz.. Yeni olması gerektiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. Bu noktada bizim söylediğimiz şudur: Mevcut Yapı Denetim Yasası çıkarıldığı zaman 12 yıl hizmet esas alındı. bu kadar açık. Bizim beklemediğimiz bir sonuç değildi ki bu. İstediğin kadar C30 beton da kullansan -ki. Amerika'da bir profesör. Üstelik proje yapmasını bilmeyen bir insanın proje denetleyebilme şansı yoktur. emekli olan arkadaşlarımız kendi emekliliklerine ek olarak ücret alacaklar ki çoluk çocuklarını geçindirebilsinler. böyle olacaktı zaten. yani mühendis ve mimarlara denetçi belgesini meslek odaları vermelidir. doçent olmuş.

Bu da değiştirilmelidir. bir inşatta şantiye şefi olsun diye yapı denetim kuruluşları da bunu savundular. Şubatta veya ocakta çıkarılan bir yönetmelikle şantiye şefliği uygulamasında değişikliğe gidildi. Şu anda Bayındırlık müdürlüğünün bir salonundayız. hayretler içerisinde kalıyorum. Oradaki bütün uzmanlar ve bilim insanlarının vermiş olduğu bir karardır bu. doğrudur. “3458 sayılı yasa değiştirilmelidir” dendi. her birimiz farklı şeyler söyleyecektir. Ben de Bayındırlık Bakanlığı kökenliyim. Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık müdürlükleri bir okul. Elbette itirazım yok. “İnşaatlara gittiğimiz zaman teknik bir insanla karşılaşalım” diye düşündüler. değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir lütufta bulundular. şantiye şefi. 500 metrekarelik 60 ayrı işi denetliyordu. işin birinci derecede sorumlusu noktasına geldi.1 Ekim 2011 İkincisi de. şantiye şefliğidir. Bu sefer de yapı denetçilerin sorumluluklarını biraz daha azaltmak çerçevesinde. Ama 5 işin şantiye şefliğini yürüten bir arkadaşımız. iş sağlığı ve iş güvenliği açısından o işi nasıl denetleyecek? Unutmaması gerekir ki. akşam işten ayrılacaksın. Şantiye şefliği nedir? Sabahleyin işe gideceksin. şantiye şefleri mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmalıdırlar. meslek odalarının farklı şeyler düşündüğü bir sistemde. ama sonuçları yanlış oldu. 30 bin metrekareye kadar olan bir işi denetliyordu. Kimimiz yapı denetimini özelleştirme olarak gördü. yani o şûranın sonucudur. onlar sistemin bir parçası olsun diye şantiye şefliğini istediler. başkaları da bizimle oynar. Bu noktada. Bayındırlık Bakanlığı da bizim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini görevlendirerek. Biz kamu adına denetim yapıyoruz.yanlış değildi. sonuçları bakımından. biliyor musunuz. kamu adına denetimi tanımlayalım. Bir şantiye şefi. O zaman. Bir birliktelik sağlayamadık. yapı denetimcilerin işi kolaylaştırıldı. bir yapı denetçisinden daha fazla ceza görecektir. “Nasıl bir yapı denetim sistemi olmalıdır?” noktasında. meslek odaları olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Burada ne var. Oğuz Gündoğdu söyledi. o işin şantiye şefliğini nasıl yapacak. Oğuz da dahil olmak üzere. “Bir yasa . 5 işin şantiye şefliğini yapabilirsiniz. kimimiz başka bir şey… Size şunu hatırlatayım: 2004 yılında bir Deprem Şûrası yapıldı. Bayındırlık Bakanlığı bunu nasıl yapıyor. Ben eminim.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Sistem öyle bir oluştu ki -yapı denetim kuruluşlarının önemli bir etkisi olmuştu burada. Bu noktada. 5 işin birden şantiye şefliği olmaz.

Çünkü bu saatten sonra biz. yapacağımız yapıların daha uzun ömürlü olmasını da bir taraftan düşünüyoruz. “Ak saçlılar bu sistemi değiştirecek” dememin nedeni buydu. ne tok oluruz. ne aç kalırız. C20 kullanmayın. Saygılar sunuyorum. çünkü hep bu sorunlarla boğuşuyoruz. ama sen eğer C20 betonuyla 17-18 katlı bina yapıyorsan. TOKİ binaları kocaman 17 – 18 katlı binalar. ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin. ama Deprem Yönetmeliğine göre. 20 sene sonra o yapıları yıkmak durumunda kalırsın. Dilediğin kadar doğru yapsan ne olur? Bir de sürdürülebilir gelişmeden bahsediyoruz. Elbette. bir bakanlığın. C30 beton kullanılıyor ve bunlar arasında da son derece düşük fiyat farkı vardır. Bir arkadaşımız C20’yi sormuş. kurum düzeyinde zaman zaman yanlışlıklar olabilir. bu bize zor geliyor. Biz. kendi alanımızla ilgili. Dünyada artık C20 beton kullanılmıyor. TOKİ kendi açısından bakıyor. Biz diyoruz ki. koca bir kurumu tümden devre dışı bırakması düşünülebilir mi? Konunun gelip oturduğu yer burasıdır. gelecek kuşaklar ve torunlarımızın geleceğini kurt armak doğrultusunda mutlaka ve mutlaka çok ciddi fedakârlıklar yapmak durumundayız. Ama sistemin değiştirilmesi noktasında. her bakanlığın. müteahhitler de kendi açılarından… Tüketici bilinci desen. o başka bir şey.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tasarısı hazırla” dedi. C20. her belediyenin. yetkili mühendis olarak bir yasa tasarısı hazırlandı. C20’yi doğru bulmuyoruz. mühendis ve mimarıyla ilgili problemleri en iyi bilen meslek insanları bizleriz. Bunun değiştirilmesi lazım. Bunun üzerine. “Odaların meslek içi eğitim ve kurslarına katıl” dendiğinde. TMMOB çok önemli bir örgüttür. bakanlığa gönderildi. . gelişmiş olan ülke. insan düzeyinde. Sözlerimin başında. Yıllardır değiştiremedik. Gelişmiş olan kafa. bu birikimden yararlanır. ancak arkasından bir şey çıkmadı. Böyle olunca. yeterince gelişmemiş. Çocuklarımızdan vazgeçtik. hele gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla birikimi son derece yüksek bir örgüttür. Türkiye'deki her kuruluşun bilgisi ve bilincinin son derece üstündedir. kullandığın beton ise. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Su ve Orman Bakanlığı da kendi bulundukları yerlerden bakıyor. Nüfusumuz giderek artıyor. öyle bir noktada çalışma yapalım demiyorum. Ben. asgari C20 beton kullanmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Diplomamızı almışız. Dolayısıyla. hiçbir meslek içi eğitim ve kurslara katılmadan mesleğimizi bugüne kadar yürütmüşüz.

yani daha önce bireysel ve özerk olarak sadece bağlı olduğu meslek odasının ve ilgili idarenin denetiminde olan teknik uygulama sorumluları bu sefer yapı denetim kuruluşunun bir elemanı ve sömürülen çalışanı haline dönüştürüldüler. Yapı denetim kuruluşlarının sisteme girmesiyle. Maalesef. O nedenle. “ticari amaçlı” kurulan yapı denetim kuruluşları. . Yapı denetim kuruluşu sistemiyle birlikte. Aynı şeyi 1999 depreminde de yaşadık. yapı maliyetlerine ilave bir maliyet getirilmiş oldu. yüklenici kesinlikle işveren dışında birisiyle sözleşme imzalayamaz. Teknik uygulama sorumluluğu müessesesi doğru işletilmediği için.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 4’lü TUS dediğimiz. bu. Sizlerin de bildiği gibi. Oysa 1999’dan önce de. işverenin yasal vekiliyle imzalayabilir. Hal böyleyken. yani 3194 sayılı yasanın d evreye girmesinden itibaren teknik uygulama sorumluluğu müessesesi vardı ve burada teknik uygulama sorumluları yapının sorumluluğunu üstleniyorlardı. düzeltilmesi gereken konular var. teknik uygulama sorumlularının etik ve sorumlu davranmamaları. Elektrik Mühendisleri Odasına teşekkür ediyoruz. Bunun içindir ki. Bülend CEYLAN. ama bu yasal vekil de yüklenici olamaz. Çünkü teknik uygulama sorumluları gereken ücreti zaten asgari değerde alıyorlardı. yasa ve yönetmeliklerde eleştirdiğimiz. Osmanlı’dan itibaren böyle devam etmiş. denetçiler. bizim konuşma sürelerimiz son derece kısıtlandı.1 Ekim 2011 Panel Yöneticisi . “O konuya değinilmedi. yasaya göre. Buyurun Bülend hanım. Aslında tabii ki. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşlarının çalışma ve işleyişi ve “Patrona da biraz para kalsın” zihniyetiyle oluşturulan maliyetler inşaata ilave maliyet getirdi.Bizler panelist olarak davet edildik. 1999 depremi sonrasında yapı denetim kuruluşu sistemi getirilmiştir. örneğin sunumumda Türkiye'yle ilgili hiçbir konuya değinemedim. bu konuya değinilmedi” gibi bazı eleştirilerde bulundular. her disiplinden bir meslek mensubunun devrede olmasıyla kurulan teknik uygulama sorumluluğuydu. Bu. salondan birçok arkadaşımız.Cemal beye teşekkür ederiz. yapı denetim kuruşlarında da devam etmiştir. Şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de yapıyla ilgili önlemler hep afetler sonrasında veya depremler sonrasında gündeme gelmiş. birincisi. ancak. maalesef ve maalesef meslektaşlarımız sorumluluklarının bilincinde olmadığı için.

köle düzeniyle çalıştırmaya çalışıyor yanındaki denetçileri. eklenen bu belgelerin çoğu düzmece. özel şirketlere danışmanlık yapıyorum. İkinci konu. bordroları. yapı denetçileri için. Ne yazık ki. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Hangi laboratuvarın düzmece rapor hazırladığını biliyorum. yüklenici orada yasal işveren durumuna düşmektedir. yani taşınmaz sahibi hissesinin bir kısmını yükleniciye devrettiği için. Doğru . o bile yetmiyor arkadaşlar. Başka bir deyişle. hayır. şikâyet edin” deniliyor. TMMOB bünyesindeki meslek odalarının müştereken anlaştıkları asgari bir ücret vardır ücretlilere ödenen. Yapı denetim kuruluşları her şeyi layıkıyla yapsalar. bu kadar metrekareyi üstlenemem. çalışan kişilerin sigorta bildirgeleri. bana olan maliyeti artar” diye. Her biri 2 bin metrekare olan 180 yapıyı aynı zamanda. paralel olarak bir mimarın denetlemesi mümkün müdür. Ben eğer 25 kiloyu taşıyabiliyorsam. bayılır kalırım burada. para kazanamıyorlar. Bunun arkasında yatan nedir. biliyor musunuz. mal sahibi. Yanlış bilmiyorsam. hepinizin de bildiği gibi. bana 100 kilo yük yüklerseniz. “Denetçi olarak gidin. kota var. Yoksa yükleniciyle yapı denetim kuruluşu sözleşme imzalayamaz. sigorta primlerinin ödendiğine dair belgelerin mutlaka hak edişe eklemesi lazım. Böylesine yozlaşmış bir sistem içerisinde yapı denetimin sorunlarını tartışıyoruz. Yapı Denetim Yasası ve yönetmeliklerine göre. “Ben. Ben. sömürü düzeniyle. yapı denetim kuruluşları denetçilere asgari ücret üzerinden bordro yapıp. Gayet iyi biliyorum. bir kişiye gücünün üstünde iş yaptıramazsınız. bir mimar 360 bin metrekare inşaatın denetimini yapabiliyor. asgari ücretin altında ödeme yapmaktadırlar. Örneğin.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ yüklenicilerle yapı denetim kuruluşları sözleşme imzalamaktadır. Böyle olmasına rağmen. mühendislere ve mimarlara verilen bir metraj var. Buradaki konu da şudur: İş Yasasına göre. Bir telefonla. burada söylemem doğru olmaz. Bu değerler azami değerlerdir. yapı denetim kuruluşu. layıkıyla görevimi yapamam” dediğiniz zaman. “Senin yanına iki tane daha denetçi alamam. brüt 2 bin 69 liradır bu. ilgili idareye hak ediş gittiği zaman. o yüzde 3 maliyet varsa. kat karşılığı sözleşmeyle anlaşma yapıldığında. Bunu dile getirdiğiniz zaman. ama yüzde 30’lardan yüzde 50’lere varan indirimler yapıyorlar. beton deneyi ve demirler için bir ay öncesine ait rapor alabilirsiniz.

uygulama projesi. Sadece arada bir gelir imza atarsın. bu alan. statik projeye de olumsuz yansımaları var. Burada. Siz neden indirim yaptınız. inşaatı da ona göre yaparız. Yapı denetim kuruluşları neden açmaza düşüyorlar? Türkiye'de alışılmış şöyle bir çarpık düzen var: “Ruhsat koşullarını yerine getiren bir ruhsat projesi yapalım -bu. bunun mutlaka elektrik projesine de. mekanik projeye de. Nasıl hepimizin bir nüfus kâğıdı ve TC kimlik numaramız varsa. Denetçinin. yapı denetimi hizmetini üstlenen meslektaşlarımız kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde değiller.yapı iznimizi alalım. 4 disiplin için de geçerli. emekli olan meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği bir alan. ruhsat projesi.5’e indirdi” eleştirisini yapıyoruz. her ay 700 lira bankadaki hesabına yatacak. tadilat projesi onaylandıktan sonra devam ettirmesi lazım. Yapı ruhsatına esas proje dışındaki uygulama yapılamaz.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . ruhsata esas projenin dışına çıkıldığı anda inşaatı durdurup. yapının da yapı ruhsat tarihi numarası onun kimliğidir.” Yani piyasada iki proje var. herhangi bir şekilde olması gerekenden büyük yapılırsa.” diyorlar. . Sayın Gökçe’nin de söylediği gibi. doğrudan doğruya uygun çalışma yapmayan yapı denetim kuruluşunun 15 günden 1 seneye kadar kapatılmasına amir. yapı denetim kuruluşlarının da göz yummasıyla uygulama projesi yürürlüğe giriyor. müracaat etsin. Yapı Denetim Yasasının 8. yönetmeliği bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. “Neden bakanlık yüzde 1. yasayı bilmeyen. ama inanın ki. ama bugün. nasıl yapacağımıza dair işverenin istediği projeyi gerçekleştiririz. inşaatın yerini bilmeyen denetçi arkadaşlarımız var. Onur kuruluna gelen dosyalar var. Çünkü yapı denetim kuruluşları kendilerine. Maddesi. ama inşaatlarda. her şeyine sahip olarak. “Denetçi gitsin. yine meslektaş olarak kendilerini yanıltmayacağını düşünerek “evet” diyorlar. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşunun. Burada tadilat projesi verilmesi lazım.1 Ekim 2011 bulmuyorum. “Bak arkadaş. eczacıların bakkal dükkânına dönen eczaneleri açmaları için diplomalarını kiraya vermelerinden bir farkı yok. ilgili idareye bildirip. bildirsin” diyoruz. Bunun. Bunu söyleyen yapı denetim kuruluşunun mevzuata ve sorumluluğa. siz neden denetçileri sömürdünüz? Bu soruyu sormamız lazım. Ne yazık ki. inşaata başlayalım. Yapı. siz neden işi doğru yapmadınız. başka yapacağın hiçbir şey yok. hiç yorulmayacaksın.

Biliyorsunuz. “Benim dediğimi yaparsan yaparsın. Bir de yürürlükteki plana aykırı imar durumu nedeniyle. sorusunda. İsmail Erol Önder. onaylanmış olan projeye göre de inşaatın eksiksiz yapılmasının sağlanması. inşaata başladığımız zaman. kuralı doğru koymak.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ “Hatalı imalat var” diye yapı denetim kuruluşuna verdiği dilekçe var. uymuyor mu. Çıkarılan bir yasa gereği. “Mimarlık ve mühendislik konularında tarihsel sorumluluklar bilinmektedir. işveren.” diyor. hem birbirleriyle . Sorumluluk süresi Fransa’daki gibi 10 yıl olmalıdır ve mimarlara daha çok sorumluluk yüklenmelidir. yapı denetim konusunda. “Mimarlar Odası Onur Kuruluna gelen yapı denetim dosyalarının sayısı ve içeriği konusunda bilgi vermeniz mümkün müdür? Yapı denetim hizmeti veren mimar ve mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde. projelerin çok iyi denetlenmesi ve mutlak surette yapı denet im kuruluşunda görev alan 4 disipline ait teknik kadronun projeyi birlikte incelemesi. bütün inşaat aktörlerini davet ediyoruz. projelerdeki eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra. yapmamaları gerekse de bazen çaresiz kaldıkları için. ikincisi. kurala herkes uyuyor mu. İçerik olarak da genellikle yapıdaki hatalı imalatın 3 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirilmemesinden kaynaklanıyor. bir işyeri teslim tutanağı tutuluyor. projeler arasındaki uyumsuzluğa göre projelerin revize edilmesinin sağlanması. ustalardan da ustalık belgesi arama şartları gündeme gelecek. yapı denetim kuruluşlarının. olmalıdır. Geçim sıkıntısı içinde olan. aşağı yukarı 100’ü aşkın dosya var ve bu sayı devamlı artıyor. o imar durumunu esas alıp projeye onay verilmesinden kaynaklanıyor. onu denetlemek. şantiye şefi. planı incelemeden. herkes bir araya geliyor. yapı denetim kuruluşu sahibi. Yapılarda ustalık becerileri de çok zayıftır. Bu işyeri teslim tutanağında. iş bulduğunda çalışmayı amaçlamış meslektaşlarımız. birincisi. sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmamak. Burada konulması gereken birinci şart. 2012’de. Yapı denetçilere söylediğim şöyle bir konu var. Burada benim tavsiyem. müteahhit. Bir başka soru. Bizde. o yapı için atanmış denetçiler. yoksa çalıştırmam seni” baskısı altında. imza atmak zorunda kalıyorlar. ama yapı denetim kuruluşu ilgili idareye bunu bildirmemiş.

bakanlığın 81 ile varan bir çalışmasıyla mukayese edilmiştir. yapı denetimiyle mimarın sorumluluğunun farklı olduğundan bahsetti. cevap verebilir miyim? Panel Yöneticisi . TUS’la geçmiş dönemde uygulanan denetimle bugünkü denetim. ama yaptığınız inşaatın niteliğiyle bağdaşmıyor. 81 ile yaygınlaştırılmıştır yapı denetim. ne istediklerini net söylemeleri lazım. Bununla ilgili raporlar var. ister mimar. ister makine mühendisi olun. “Size bildirimimi yaptım. yapı denetim kuruluşu çalışanlarının. Eski sistemle yeni sistem arasında çok büyük farklar görülmektedir. ister elektrik mühendisi. Kendi konularınızla ilgili malzemelerle bağdaştırabilirsiniz. Sayın Gökçe çok iyi bilirler. o kalite çimento. her malzemeyi kontrol edip onaylamak durumundasınız. Ondan sonra da artık o verilen kurallar çerçevesinde. Buna da özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bence. sorumlusu sizsiniz. izleyiciler de anladı. betonun agregasının bağlayıcısı olan çimentonun kalitesine bakmıyoruz arkadaşlar. Sayın Gökçe. C20.Sayın Başkan.1 Ekim 2011 tanışıyor.Tekin bey Amerika'dan örnek verirken. İki sistem de işverenden parasını almaktadır. C35 gibi. Kaç tane betonu geri göndermek zorunda kaldık. Buna dikkat etmeleri ve mutlaka iletişim içinde olmaları. yani denetçilerin ve yapı denetim kuruluşunun ana sorumlulukları içerisinde.Ben de anladım. C30. Zaten aradaki fark çok açık olarak görüldüğü için. değerlendirmeyi katılımcılar yaparlar.Bir şey hatırlatmak istiyorum. inşaat mühendisi olun. o da denetlemektir. inşaat bünyesine giren malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi vardır. Saygılar sunuyorum. Tekin SARAÇOĞLU.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Burada bu tedbiri almadınız. hem de yapı denetim hizmetini verecek kişiler müteahhitten ve yapımcıdan neler beklediklerini ve hangi kurallara uymaları gerektiğini yazılı olarak veriyorlar. Biliyorsunuz. Gelen tutanakta çimento kalitesine baktığınız zaman. Aksi takdirde. beton kalitesinden bahsettiler. Hayır efendim. yapı denetim de işverenden parasını . istenilen beton kalitesini veriyor. Bülend CEYLAN. Betonda sadece bir kalite kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla. Bunu düzeltin” diyebiliyorlar. Bülend CEYLAN . bu da denetlemektir. evet. C25.

Belediye bir kamu kuruluşudur. Zaten bu konu Ankara'daki konferansta da çok açık olarak ortaya konuldu.Bu panel bölümünü aslında biraz da farklı gerekçelerle uzatmak zorunda kaldık. Son oturumumuza geçeceğiz.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ almaktadır. Yapı denetim uygulamaları ve sorunlarıyla ilgili foruma geçiyoruz. ödemiyor zaten. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Gündoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Panel Yöneticisi . Birkaç soru daha var. Burada yanlış yorumlar yapılmasın. Yoksa paneli kapatacağız ve foruma geçeceğiz. Konuşmacılar tek tek yeniden söz vererek bu soruları yanıtlayabiliriz. Forum Yöneticisi olarak. gayet bilinçli ve bilerek söyledim. ama doğrudan doğruya işverenle anlaşma yapıp işverenin isteklerine karşı hizmet vermek başka bir şey. ama konuşmacı ismi verilmediği için o soruları veremedim. kamu adına denetim yapmak çok farklı bir şeydir. belediye üzerinden almaktadır. Ona rağmen. “Kesinlikle bu soruyu sormalıyım” diyen arkadaşımız varsa onu soralım. Sunucu . Belediye bir yanlış görürse. Ben. Tekin SARAÇOĞLU . uygulama budur. ama direkt para alıp verme ilişkisi yoktur. . parayı da ödemez.Sayın Panel Yöneticimize ve panelistlere çok teşekkür ediyoruz. ama bazıları da zaten diğer sorularla çakıştı.

hem de Onur Kurulumuza intikal eden dosyalar nedeniyle yapı sektörüne ilişkin çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Makine Mühendisleri Odası adına katılan arkadaşımız. sizler sordunuz. hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki konuşmada da ifade ettiğim gibi.Makine mühendisiyim.Değerli arkadaşlar. Makine Mühendisleri Odası çeşitli zeminlerde yaptığı toplantılarda konuya ilişkin çeşitli görüşler üretti. Bunun ötesinde. Tesisat kongrelerinde.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sırayla söz alarak. ama eğer sayı azsa da. kürsüde. son zamanlarda . sizlerin de bu verilen değerli bilgiler ışığında görüşleriniz oluştu. Tesisat Mühendisleri Derneğinin de katkısıyla. Forumumuzun standardı gereği. aslında bir önerinin burada tartışılması olanağı var mıdır diye söz almak istedim. istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Odamızda SMM hizmeti diye adlandırılan tasarım bürolarımızın çalışma alanını ilgilendiren işlerle ilgili görüşmeler yaptığımızda. Hem ekmeğimi bu alandan çıkardığım için. şu anda da Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda görev yapıyorum. Buyurun. şimdiye kadar panelistler konuştu. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde değişik dönemlerde şube yöneticiliği görevini yaptım. Bu arada. bu görüşlerini paylaşacaklar. Tesisat sektöründe çalışıyorum. İzmir Şubemiz aracılığıyla yapılmakta olan Tesisat Kongresindeki Yapı Denetim Panelinin sonuçlarını sizlerle paylaştı burada. Meftun GÜRDALLAR.1 Ekim 2011 FORUM Yılmaz GÜNDOĞAN (Forum Yöneticisi). Konuşmacı sayısına göre bir süre sınırlaması getirmek isteyeceğiz. panelde konuşan arkadaşlara da tekrar söz verebiliriz. Dolayısıyla. Yapı denetim sistemine bir katkı koymak elbette sizlere de düşecektir. ama tabii.

Buna göre bir çözüm üretilmesi gerekir. Salondan .Avan proje tam bunun karşılığı olmuyor. Çünkü hakikaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. bunun hesaplarını ince ince yapın. hükümetimiz de bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetki kullanımını çok sevdi biliyorsunuz… Seçimden önce aldığı bir yetkiye dayanarak. içinde sinema mı var. alışveriş merkezi midir. şimdi bilgisayar programları vesaire kullanılıyor. bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verileceği anda.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ giderek artan büyük ve hızlı inşaatlar nedeniyle tasarımcı meslektaşlarımızdan hep şu şikâyeti dinliyoruz: Örneğin. Tabii. medyatik resimlerini vesaire ortaya çıkartıp. hastane midir. zorunlu olarak belediyeye formalite bir proje götürmek zorunda kalıyoruz. kanun hükmünde kararname vesaire çıkıyor. parayı oraya bağladığı zaman. spor salonu mu var? Bunların her birinin şartları ayrı ayrı. onun doğru olduğunu kabul ederek yürüyor. bu hızlanmaya paralel olarak. onu mülkiyetine geçirip. farklı dizayn kriterleri var. . bunu pazarlamaya çalışıyor. Dolayısıyla. hiç kimse de bize bunlar için uzun uzun çalışacak süre vermediğine göre. ama tabii. Peki ne yapılıyor? Milyon dolarlar mertebesinde konuşulan işlerde. geçmişte elle yapılan çizimler yerine. bir yeri gözüne kestirip. verdiği sonuçların doğruluğunu çoğu zaman kontrol etme şansı bile bulamıyor meslektaşlarımız veya yeterli tecrübeyle o sonuçları sınayacak birikime sahip olmadan. bir yatırımcı bir araziyi.Avan proje mi? Meftun GÜRDALLAR. yaptığımız binanın mantığına uygun mudur. o bina kentin o bölgesine uygun mudur vesaire kontrol edilmesi lazım. Bu işlerin içerisinde madem çok sayıda yasa önerisi. çünkü alışveriş merkezi dediği binanın hastaneye dönüştüğünü söylüyor yatırımcı. yasayla düzenlenmesi gereken. kompleks midir. Bu binanın özelliği nedir. o programları da kendimiz üretmediğimiz için. olur olmaz her alanda bu yetkiyi kullanıyor. Yapı denetimin şu andaki sorunlarını biraz önceki oturumda irdeledik. hatta Anayasa maddelerine dayanan güvenceleri ortadan kaldıran uygulamalarla kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. ikinci gün hemen maketini. rezidans mıdır. buna göre değişiklik yapıyorsunuz. “6 ay. hazır programlarla takır takır hesapları yapıyor. Oysa bunların kontrol edilmesi lazım. Kendini bu kadar yetkili. bir proje ortaya çıkartın ve bu projeyi bitirip ruhsat için belediyeye götürelim” diye bir süre tanımıyor. hiç kimse bir tasarım bürosuna. 1 sene oturun.

yapılanla hiç ilgisi olmayan bir şey verme mecburiyeti olmuyor. binanın gerçeğiyle proje örtüşür bir vaziyette olduğunda yapılan işin projesini veriyorsunuz.1 Ekim 2011 bu kadar farklı alana hakim gördüğüne göre. ama bitmiş projeyi. “Bu parselde bu yapılabilir” diyor. 3 yıl sürüyor. siz de “Evet. demek ki her şey yeni baştan yapılabilir bu ülkede. Siz de bu şartları gözden geçirip. inşaata başlama aşamasında ruhsat için en azından bir ruhsat projesinin verilmiş olması gerektiği görüldü yasal zemin itibarıyla. Bu kapsamda olmak üzere. “Böyle bir uygulama Türkiye'de olamaz mı?” diye sordu. Şu mevcut hattan şu kad ar su verebiliriz size. Genel çerçeve. hatta 2012’ye kadar anayasa değişikliği yapılacağı öngörüldüğüne göre ve hatta Anayasanın içerisinde tartışılmayacağı öngörülen ilk 3 maddenin bile tartışılacağı söylendiğine göre. kentin içindeki fonksiyonu ne olabilir. bunu yapacağım” diye bir taahhütname veriyorsunuz. ‘Buraya şöyle. ilgili kuruma verilen taahhütname. şu değerlerde bir bina yapabilirsiniz. Tabii. Yoksa sizi baştan sahtekârlığa zorlayan böyle bir proje. Rusya’da iş yapan meslektaşlarımız şu örneği verdiler: “Moskova’da bir bina yapmaya kalktığınız zaman. yerel yönetime gidiyorsunuz. Hava kirliliği açısından şu sınırlara ulaşabilirsiniz en fazla’ diyorlar.” Yani bir inşaat ruhsat projesi vermeye gerek kalmaksızın müracaat edilebiliyor ve o müracaatın hemen akabinde inşaat faaliyetlerine de başlayabiliyorsunuz” dediler. ‘Şu parselde bir bina yapmayı düşünüyorum. İmar Kanunu engeli olduğu. bizde çare . buraya bu kriterlere uygun şu binayı yapmak istiyorum. uygulama projesini işin sonunda veriyorsunuz. “Bu tür işler başka ülkelerde nasıl oluyor?” diye araştırdığımız zaman. O taahhütname sonucuna kadar da yine de arada denetliyorlar söyledikleri gibi mi gidiyor diye. Onlar size buranın planını veriyorlar. Kente trafik yükü açısından şu kadar araç girip çıkabilir. proje o çerçeve metne göre gelişiyor ve sonucund a. ham proje. Buranın imar durumu nedir. onların size sunduğu çerçeve. bu şartlara uyacağımı da taahhüt ediyorum’ diye bir taahhütname veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. bu örneği veren arkadaşlar.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . geçmişte SMM Kurultayımızda yasa değişikliği gerektirdiği söylenilerek bir sonuca ulaştıramadığımız bir öneriyi burada dile getirme ihtiyacı hissettim. Bina 2 yıl sürüyor. ‘Evet. buraya ne amaçla bir bina yapabiliriz’ diye soruyorsunuz.

gerçekleri yapabileceğimiz. o alışveriş merkezleriyle hiç ilgisi olmayan projeler var orada. hani bunun doğalgazı. Mesleğimiz bunları hak etmiyor. bunu verirken. Ben. “Bu imza benim değil. Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulunda geçen dönem içerisinde. yok. Birçok meslektaşımız. Bu durumlara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Açıp bakın belediyedeki projelerine. içinde kaç koltuk vardı. Hani bunun kliması. geçen iki yıl içerisinde değerlendirdiğimiz 132 dosyanın 115’i yapı denetimden gelen meslektaşlarımızı ilgilendiren dosyalardı. meslektaşlarımız onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyor. görmedim” şeklinde oluyor. o binaya gitmedim. ona uygun bir proje veriyoruz. dava açıp açmadıklarını araştırmak durumunda kalıyoruz. İmar Kanununda da böyle bir değişiklik yapılarak. Tabii. Zor durumda kaldıklarında ise ilk başvurdukları savunma. Bu sefer. bu öneriyi burada tekrar di le getirme ihtiyacı duydum. odadan geçirilen proje gerçekle ilgili değil. burada kaç kişilik sinema salonu vardı. ek gelir kapısı diye baktığı. hani bunun yangın tesisatı. mimarların etik değerlerini yıpratmayacakları. . kaç kişi vardı. tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tükenmez. Yarın bir deprem olsa. üyelerimizin bu konuyu gerçeğiyle algılayamamış olmamaları. denk değil. “Mühendislerin. Maalesef çok yoğun olarak gördüğümüz şey. Biraz önce de bahsettiğim gibi. ama madem yapı denetim buralarda tartışılıyor. Lütfen. yaşını başını almış üyelerimiz savcılara ifade vermek durumunda kalıyor. hiçbir şekilde yapılan imalatı görmediği uygulamaları imzalamak durumunda kaldılar. bunu kimse bilemez bile. Bunların düzeltilebilmesi adına madem her şey ele alınacak. imzalarının kendilerine ait olup olmadığı hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını. gerçekleri konuşabileceğimiz bir düzenlemeye gidilebilir mi? Bunun içerisinde. üç kuruş için imza atmayacakları gerçek uygulamalar yapılabilir mi?” önerisini o aşamada bir sonuca ulaştıramamıştık. Koskoca alışveriş merkezlerinin odadan geçen projelerine bakıyorum. orada kimin olduğunu arayacak hali bile yok belediyenin veya herhangi bir kurumun. Belki bunun üzerinden bir yerlere taşınabilir bu tür öneriler diye düşünüyorum. sadece sıhhi tesisat var içinde mesela. Gerçekten odalarımız meslektaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. mimarların bu durumlara düşmesi çok acı. Mühendislerin. başka bir şey geçiyor. yapacak vakti yok üyemizin.

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

yapı denetim alanında çalışan üyelerimiz imzalarının bireysel sorumluluğunu bu kadar ucuza teslim etmesinler. Mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi kişisel sorumluluğu olan bir meslektir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden katılan meslektaşımız diyor ki, “Denetçiler imzalamasın.” Tabii, öyle olması gerekir, ama herkesin bir gerekçesi oluyor maalesef. O gerekçelerin arkasına çok fazla sığınmayalım, etik duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu sonuçları bu ülke hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani yapı denetim ilk icat olduğu zaman veya depremden sonra birtakım şeyler konuşulduğu zaman bi r slogan vardı; “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştık. Ne oldu? Birçok durumda eskisinden beter oldu diye düşünüyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Vekiliyken, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaparken, Mimarlar Odasından arkadaşlarımızın uyarısıyla, belirli belediyelerden sahte projeler geçtiğini tespit etmiştik. Doğum yapan bir hanım arkadaşın mesleğe ara verdiğini bilen uyanık birtakım insanlar, arkadaşın adıyla, soyadıyla, sahte mührünü de yaparak, bir belediyeden yüzlerce proje geçirmişti. Başka belediyelerden de bizim makine mühendisi arkadaşlarımız adına sahte projeler geçirildiğini tespit ettik. Mühendisinin, mimarının sicilini tutan odalar bu işin dışında bırakılırsa, bu tür mikrobik bulaşmalar çok çabuk bu sistemde devreye girer. Belediyelerin de ciddi sorumluluğu vardır. Böyle büyük bir kent, bir megapolde yaşıyoruz, güya doktor mimar bir belediye başkanımız var; ama maalesef, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in minarelerinin arasından çıkacak gökdelenleri öngöremiyor. Tartışmalarda diyor ki sonradan, “O bölgede öyle bir görüntü olabileceğini öngöremedik.” Bunların öngörülmesine gerek yok. Mimarlar Odamız da açıklama yapıyor bu konuda; “Daha bu projeler bize geldiği zaman, iki kere basın açıklaması yaptık, raporlarımızı 8 kuruma gönderdik.” Bunu da öngöremeyecekse belediye başkanlarımız veya siyasilerimiz, neyi öngörecekler, bilemiyorum. Kör gözüm parmağına! Bunun raporunu vermiş Mimarlar Odası. Biraz vicdanla, biraz etik durarak, bu işleri yeni baştan tasarlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan korkuyorum. Anayasa dahil her şey yeni baştan tekrar ele alınacak. Umarım, eskisinden iyi sonuçlar verir. Tersi de olabilir endişesini taşıyorum maalesef. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

yönetilecekse eğer bu devlet, Meclise de gerek kalmaz, başka bir rejime doğru kayarız; ama yasayla kurulmuş kurumları da kalkıp bilmem ne müdürlüğüne bağlamak, bizim reva görüldüğümüz bir şey olmamalı. Bu nedenle, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızdan mesleğine sahip çıkmasını, meslek odalarına sahip çıkmasını, TMMOB’ye sahip çıkmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Biz de Meftun arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buyurun Yaşar bey. Yaşar DEMİRKOL- Elektrik yüksek mühendisiyim. Size bazı teknik hatalardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda somut görüşümü de bildireceğim. Benim oğlum diş hekimi, bir muayenehanesi var. O muayenehaneyi ilk aldığım zaman, sigortaları, kabloları filan hepsini aldım, müteahhidin elektrikçisine götürdüm. O zaman bu olaylar d aha yeni başlıyordu. “Bunların yön bağlantılarını yap, nereye döndüğünü de bana göster. Eğer bunu topraklamadan önce yapmazsan olmaz. Sonuçta, evladımız orada iş yapacak. Hayati tehlikesi var” dedim. Ama dediğimi yaptıramadım. Gidip baktım, topraklama kablolarını atmış bir tarafa, sadece sigortaları takmış. Sonunda öylece kaldı. 6 ay sonra oğlum beni aradı, “Baba; elektrikli fırını çalıştırdığımızda devamlı sigorta atıyor” dedi. Bir elektrikçi çağırmış. “Elektrikçinin tahsili ne?” diye sordum, “Lise” dedi. “Mutlaka elektrikli fırında bir arıza vardır. Siz tekrar bir bakın, ama ben de geliyorum” dedim. Tam hazırlandım, çıkacağım sırada telefon geldi, fırında kaçak varmış, hatayı bulup gidermişler. Maalesef, parasını kendinizin verdiği işi dahi yaptırmakta zorlanıyorsunuz. Bir de üstelik birisinden para alacaksınız, tekrar gidip kontrol edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla, bunu odalarımızın öneri getirerek, özellikle çalışarak gidermeleri gerekiyor. Ayrı bir yapı denetim fonu oluşturulması gerekiyor. Bu, resmi bir kuruluş olur ve bunun yönetiminde Oda temsilcileri de bulunur veyahut da özel bir kuruluşa görev verilir; fakat bu irade, doğru iş yapılması, düzenli iş yapılması yolundaki irade yansıtılır. Bu konuların TMMOB tarafından sürekli bir

PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI - 1 Ekim 2011

şekilde gündeme getirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir insan başka bir insandan para alacak, gidip onu denetleyecek! Bu mümkün değil. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. TMMOB’ye de, bütün yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten belli bir ilerleme sağlamışlar bu konuda. Bu konular için tartışma ortamı yaratmaları da çok güzel bir olay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forum Yöneticisi - Değerli arkadaşlar; bugünkü panel/forumumuzun düzenlenmesinde büyük katkısı olan şubelerimiz var. Bu toplantıya gelmeden önce, şubelerimizde bu konuyla ilgili bazı çalıştaylar yapıldı. Aslında forumumuzun formatı gereği, önce arkadaşlara söz verecektik; fakat zaman çok uzadığı için, biz de biraz kısıtlama yapalım diye düşündük, ama bu arada salondaki toplantıyı uzatma imkânımız oldu. Bu konuda görüşlerini açıklamak üzere, Adana Şubemizden Mehmet Ali Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Mehmet Ali ERDOĞAN - Merhabalar. Adana Şubesi olarak, 23 Eylül 2011 tarihinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkilileri, yapı denetim firmaları, Adana'da bulunan ilçe belediye başkanları, TMMOB’ye bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Adana Şubesi, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı davet edildi. Adana'da konuştuğumuz konular buradaki konuştuğumuz konulardan farklı değil, hepimizin sorunu aynı. Az önce, Yapı Denetim Müteahhitleri Derneği Başkanı arkadaşımız bir ifade kullandı. “Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası denetçisi için 120 bin metrekare çok az” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten artırılabilir. 120 bin metrekare çok az. Bunun en az 500 bin metrekare olması iyi olur. Denetleme nasıl yapacağız? Bir site var; oradan, güncelleşmiş üçboyutlu sistem alarak, oturduğumuz yerden hepsini denetleriz. Minhamız da var. 120 bin metre minha uyguladığımız zaman, inşaat alanımız 220 bin

biliyor musun? Ama projede yok. Dolayısıyla suçlusun. Bodrum kattaki bu delik ne amaçlı. Bu arada. “Sen Türkiye'de yapabilirsin ama burada sadece bizim işimizi yapacaksın. Rusya öyle. Buraya gelmeden önce. bizim birtakım tutanaklarımız var. . Bir de oralara gidip imza atıyoruz. Adana Karataş Maliye tesisleri ki şantiye binası 20’ye 30’dan daha büyüktü ve bu arada başka bir iş daha alındı. “Buradaki elemanlar sadece burada çalışacak” dedi. bod rum.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ metrekareye çıkıyor. 600 metrekare kadar bir şey. boş borular. Tekniker kardeşler geldi.” Daha sonra 2001 senesinin Yönetmeliğinde çıkan bir madde var. Ama bodrum katta bir delik var. Google’dan denetlersek çok kolay. ben geldim” desem. Amerikalı kardeşimiz. işte temel topraklaması. İnşaat birinci kata çıkmış. işte ölçü. Ben yapı denetime girmeden önce. kablolar vesaire. 220 tane inşaatımız oluyor. Ama az önce söylediğim gibi. “Şayet mal sahibi müteahhitlik yapacaksa. Nasıl denetleyeceğiz? 22 işgünü var. Bunları yapmamız gerekiyor. Adana usulü selam versem. 1000 metrekarelik bir inşaatı düşünürsek. “Neyi yapmadım oğlum?” dedi. kontrol etsin” dedi. sizinle de paylaşayım. müteahhitlik belgesini ticaret odasından almak zorundadır. “Mehmet Ali ağabey. bunu niye yapmadın?” diyor. Senden şunları şunları istiyorum. 220 tane şantiyeye yetişemem 22 işgününde. Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlendik. ilgili bakanlık il müdürlüğümüz var. sen de bunu ikaz etmedin. Ben. “20’ye 30. bizim Türkiye böyle. Evrakları da imzalarız. Bu delik bu projede yok. Adana İncirlik Üssü’nde müşavir firmada çalıştım. benim yanımda çalışan tekniker arkadaşlarımız geldi. bunun gibi çok yer denetledim” dedim. bana sorular soruyor. Danıştay 6. Az önce konuşan arkadaşımız Rusya’daki inşaattan bahsetti. “İşte proje. 20’ye 30 ebadında bir bir silah deposunun iş denetlemesi. 5 katlı. denetlememiz gereken işlerimiz var ki en başta gelenleri temel topraklamamız. Daha önce Bayındırlık İskân Müdürlüğü elemanıydım. Sohbet esnasında Şube Müdürümle bunu paylaştım. noterden taahhütname vermek zorundadır. Amerika'da böyle. yapsın. ta ki 16 Şubat 2010 tarihine kadar. Diğerlerine inşaattaki başka müşavir arkadaşlar gelsin. kablo bacası. Hangisi doğru? En güzelini biz yaparız! Çok yanlışlık var. Kanun gereği 3 gün içinde ikaz etmek zorundasın. onları yaparsan bu yeter. Oradan emekli olduktan sonra müşavir firmada çalıştım. “Gardaş. zemin ve 3 kat. ilçe belediyemiz var.

Böyle bir şey varsa. TUS’tan gelen bir alışkanlık. Bir afet kültürü. noterden taahhütname istenir. MÜDEK var. sürekli dört odadan bahsediyorsunuz. Bunu hatırlatayım istedim. bir yere koyacaksınız. Teşekkürler.Akreditasyon diye bir şey var. Bu madde kalktı. bu planda da harita mühendisleri son derece önemli yer tutuyorlar. “12 yıl mesleği yaptım. Harita. maddesi gereğince. Haydi gel. mal sahibi inşaatın müteahhitliğini üstlenecekse. Oğuz GÜNDOĞDU . oraya varmasından. Akreditasyon şu demek: Diyelim ki Jeofizik Mühendisleri Odası bir konuda eğitim verecek. Biraz rotayı değiştireceğiz herhalde. Yoksa yanlış yere koyabilirsiniz o binayı. hâlâ alışkanlık var herhalde. bu yapı denetiminde denetçilerin akredite olması gerekir.Biz de teşekkür ederiz. bu ölçütlere göre ne kadar beceri sahibi olduğunuzu ölçen bir sistem bu. Bu da bizim için önemli bir şey. Yani benim namıma imza atıyorsa. Bir de şuna değinmeliyim. bu eğitimlerin dünya standartlarında ölçütleri var. denetçi oldum” yaklaşımı çok doğru değil. Mesela. bunlar önemli meslekler. Ama bunun hesabı sonunda sorulur. 2001 tarihli Yönetmeliğin 9. bir denetim kültüründen söz ettim. “Bilmediğin bir konuda attın imzayı. Yani bir binayı doğru bir yere koymak istiyorsanız. hesabını ver” denilir. Odaları herhalde bir masa modeline getirecekler. dört imzadan biri o demekse. bir denetim kültürünün etiği bambaşka şeylerdir. Onun için. Buyurun Oğuz hocam. önce bir plan yapılması lazım. Forum Yöneticisi . Bütün bunları da bir kapsam içinde değerlendirme anlayışının gelmesi lazım. Şunu anlayamıyorum: dört tane imza. Denetimin yapılmasından. Bu yerin özelliklerini meslekler belirliyor ve bunlar imza atıyorlar. Jeoloji.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . Kısacası bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekiyor. Binalar havada durmadığına göre.1 Ekim 2011 Dairesi bu hükmü kaldırdı. Bunları yeteri kadar tartışmadığımız çıkıyor ortaya. ama kardeşlerim 2001’de duruyor. gidişinden. ama yapı denetimlere de eninde sonunda geçecek. bizim meslektaşlarımız kurtulurlar sorumluluktan. Jeofizik. karşılanmasına kadar bir sürü kurallar var bu işlerde. dünyanın kabul ettiği standartları bize göre yorumlayıp. Buna biraz üzülüyorum da aslında. O duruma . o zaman o sorumluğu dört mühendis aldı demektir. Bunun eksikliğini konuşmacılardan duymak isterdim.

28 kişi öldüğü zaman. Ama bundan önce. üyesiyle birleşmiş olan bir örgüttür. Forum Yöneticisi . üyelerin çıkarı için ve halkın çıkarı için veya mesleği ve meslektaşları adına bir şeyler yapılacaksa. örgüt kalkıp bunun nedenleriyle ilgili açıklama yaptığı zaman örgütü hedefe koymak yanlış bir şey.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ gelmeden evvel aktif hale geçip.Tekrar merhaba. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Ama bu örgüte ihtiyaç yok mu. Aslında Oğuz hocanın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bu konuda kalite yükseltici seri eğitimler yapıp. bir meslek örgütüdür. Eleştirinin yönüne veya şekline bakması gerekir. denetleme elemanının yerine çok yere imzayı o atıyor. bizden vazgeçilemeyeceğini ortaya koymamız lazım. Bütün bunlara karşı verilecek olan cevap. Bunun da birinci koşulu kaliteyi yükseltmek. Buyurun Mustafa bey. yani o. Kişi çıkarıyla. Mustafa KADIOĞLU . mesleğimizi ve meslektaşlarımızı bunun etrafında buluşturmamız lazım. konuşmacıların genellikle dile getirdiği bir imzacılık konusu var. üye çıkarıyla toplum çıkarını birleştirmek için azami gayret sarf edilmesi lazım. Eksiğimiz yok mu. Diyarbakır'da veyahut da başka bir ilde denetleme yapabiliyor. örgütüyle. denetimcinin yerine. “Efendim. Denetçi İstanbul'da veya Ankara'da oturuyor. Adana’dan gelen arkadaşım ironi yaparak biraz onun altını doldurmaya çalıştı. bizim acilen gündemde tartışılan ve öne çıkan tartışmaları ve bugüne kadar . var. Dönem dönem bu örgütün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve halen devam ediyorum. Halkının yararına. Üyeyle bütünleşmesi gerekir.Oğuz hocamıza biz de teşekkür ederiz. Bundan dolayı bugüne kadar siyasi erki elinde bulunduranlar eleştiriden kendisini azade etmek için hep gerekli önlemleri alarak susturma yoluna veyahut da biat ettirme.” Bağımsız bir Türkiye için. Sermayenin ya da rantın önündeki engelleri kaldırmak veya İstanbul'da sel olduğu. bu örgüte Türkiye'nin ihtiyacı var. eleştirecektir elbette. iktidarda olanların herhalükarda eleştiriye hazır olması lazım. Yönetimde olanların. Teşekkür ederim. zaten onlar muhalefet yapıyor. Onun için. diz çöktürme yoluna gitmişlerdir. İmza kaşesi zaten denetim firmasının elinde. kamunun yararına çalışan bir yapı oluşturulması lazım. ortaklaşa eğitimler yapıp problemlere eğilmek gerekir.

Ben. karara dönüştükten sonra.1 Ekim 2011 10 şubemizde yapılan yerel sempozyumların sonuçlarını. önümüzdeki genel kurullarımız da bir şanstır. Forum Yöneticisi . Saygılar sunuyorum.120 ben metrekare inşaat alanı minhalarla birlikte 240 bin metrekareye çıkabiliyor. Özne üye ve özne olmuş yönetimlerle birlikte.Minhalar kalkacak. arada oksidasyon veya kireçlenmeden ötürü bir tıkanıklık varsa. bunu da yine üyelerimize ve yerellere götürerek.İstanbul'da bazı projeler. 10 tane şantiye. tek proje 50 bin metrekare. Tekin SARAÇOĞLU . Buyurun. sonuç bildirgesi olarak açıklamaktan ziyade. doğal olarak onların da bu sektördeki gelirlerini artırmayı getirir. 500 bin metrekare gibi bir ifade kullanmadım. ama denetçinin minhası kalkmayacak. şirketlerin minhaları kaldırılacak.Onurlarını da artırır mı Sayın Başkan. sorumluluğunu da alıyorlar. elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için de 360 bin olmaz da.Biz de Mustafa beye teşekkür ediyoruz. onurlarını da yükseltir mi? Salondan . Ama bizim bildiğimiz.Bu çalışmaların içinde. Bu şansları da iyi değerlendirerek. bağımsız ve demokratik bir TMMOB için. İstanbul'da .PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . 120 binin üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Bana göre. şubelerin alt birimlerinden başlayarak bir tartışma süreci yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. ete kemiğe kavuşturmamız ve bütünleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunun için. 100 bin metrekare. İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryasında yapılacak ikinci sempozyuma taşıyarak kararlar haline dönüşmesini sağlamak. Tekin SARAÇOĞLU . bunların aşılması için de çaba sarf edilmesi lazım. İstanbul'da 10 tane şantiyeye bir günde nasıl gidilir? Tekin SARAÇOĞLU . Bu. 22 işgünü. 360 binden yukarıyı denetliyorlar şu anda mimarlar. Kemal BALPINARLI . hatta hizmet birimlerinden. Salondan .

bu binadan emekliyim.Ben de Bayındırlık İskân Müdürlüğünden. Nasıl yapıldığını anlatın siz” dedi.Ben bir şey demiyorum. “Bu elektrik prizinin olduğu yerleri deprem çekiciyle kırıyoruz. “Statikçi arkadaşları çağıralım. siz gitmeyin” dedi hoca.Karşılıklı konuşmayalım.80 tane inşaat olsun. Forum Yöneticisi .TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ işlerin ortalama metrekaresi 3-5 metrekare arasındadır. Bu konuda onlar kadar fikir veremem size” dedim. “Yok. binaları kontrol ediyorduk. Buyurun Sayın Başkan. 1000 metrekarelik iş sayısı çok fazla değildir. parmağı var. Ankara toplantısında. Tekin SARAÇOĞLU . Salondan .Biz de teşekkür ediyoruz Tekin bey.göstererek sordu: “Binaları nasıl denetliyorsunuz?” Ben. Teşekkür ederim. isterseniz onlar kontrol etsinler” dedim. Erhan KARAÇAY. Deprem sonrasında deprem bölgesine gitmiş. istediklerini çıkarıyorlar. Forum Yöneticisi . Bizim elektrik . öyle bir çalışma yok. Cerrahpaşa Fakültesinden anabilim dalı başkanı bir cerrah hocamız. ancak. zaten kararname yazılmış. Talepleri alıyorlar. Biz çok yön veremiyoruz. Ben “Deprem çekicini alıyoruz” deyince “Ben kendim denetlerim o zaman.Şimdiye kadar çıkan bütün yasalarda. Denetçilerden de kaldırılmıyor mu? Tekin SARAÇOĞLU.Bu çıkan yasaların yarısında bile bizim taleplerimiz karşılanmamıştır. bir görüş varsa kürsüden ifade edelim. 80 inşaatı temelden nasıl denetlersin? Tekin SARAÇOĞLU. yok. odasındaki duvar çatlağını -elektrik prizinin olduğu yerden. Salondan .Yapı denetim şirketlerinden minhanın kaldırılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediniz. “Gitmiyorum.Yok. Ama ben elektrikçiyim. Salondan . yeni çıkacak kararnamelerle ilgili görüş alındı. yönetmeliklerde Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin imzası. ama sonra öğrendik ki. “Denetlemeyi nasıl yapıyorsunuz?” diye üsteledi.

tüm disiplinlerin müdahil olmaları gerekir. Yönetim Kurulumuz adına tekrar teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Bu sorumlulukla bir araya geldik. Espri olduğunu anladı tabii… Gerçekten. Sağ olun. planlanmasında. Elektrik borusu varsa. bu binaları bizim borular tutuyor. mimar. bu konunun çözüme ulaştırılması için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.PANEL/FORUM: YAPI DENETİM UYGULAMALARI VE SORUNLARI . çimento kullanılmıyor İstanbul'daki binalarda. siyasal iktidarların dikkatine sunup.1 Ekim 2011 borularını bulursak… Zaten demir. . tarafları da olabildiğince bir araya getirmeye çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. Beğenmeyebiliriz bu sistemi. Görüşlerimizi olabildiğince ortaklaştırıp. Sorun bizim sorunumuz ve bu soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız.Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. var olun. tüm canlıların yaşamı için. bir yapının denetlenmesinde. meslek etiği açısından en iyi olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. elektrik. Bugün bir etkinliği. Forum Yöneticisi . ama bu sistemin insan yaşamı için. yerbilimlerinden başlayarak. makine. demir yerine” dedim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful