İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM    Vizyon – Misyon İdari Kadro Öğretmen Kadromuz BİRİMLER  Rehberlik Çalışmaları •  Anasınıfı •   Laboratuarlar • • • • • • • • • 5. BÖLÜM ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI 6. BÖLÜM ENSARA ÖZEL     Tam Gün Eğitim Karakter Eğitimi Okuma Şenliği Teneffüs Oyunları KULÜPLER 8. BÖLÜM YAZ OKULU 9. BÖLÜM OKUL AİLE BİRLİĞİ 10. BÖLÜM HİZMET BİRİMLERİ    Muhasebe Büro Servis OKUL KIYAFETLERİ 12. BÖLÜM UYGULAMA ÇİZELGELERİ       Günlük Zaman Çizelgesi Etkinlik ve Çalışma Takvimi Veli – Öğretmen Görüşme Zamanları Veli Toplantı Tarihleri Yüzme Dersleri Saatleri Ders Programları Fen ve Teknoloji Laboratuarı Okulumuzda Akıllı Tahta Kullanımı Bilgisayar Laboratuarı ve Sunu Odası Görsel Sanatlar – Teknoloji ve Tasarım Sınıfları Müzik Atölyesi Spor Kompleksi Ölçme Değerlendirme Sınav Uygulamaları SBS Hayal Şenliği İngilizce Bölümü Başarı Yolu 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM

7. BÖLÜM

11. BÖLÜM

Vizyonumuz

2

Makul bir süreçte; tüm illerimizde, soydaşlarımızın yaşadığı topraklarda, ortak değerlerimizle bağlı olduğumuz ülkelerde eğitim kurumları açmak hedefimizdir. Biz, Türkiye’yi ve milletlimizi çok seviyoruz. Özgür,müreffeh, çağdaş uygarlığı yakalamış bir toplumun üyeleri olmayı arzu ediyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar açtığımız öğretim kurumlarında yetişecek gençlere, düşlediğimiz yüksek niteliklere sahip bir toplumun oluşması için çalışacağız. Misyonumuz Ensar Koleji; Şefkat ve güven ortamında , ileri teknolojiye hakim, öz güveni yüksek,değerlerine saygılı, erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefler. Bilgiyi, zenginlik üretmede en etkili ve tükenmez kaynak olarak görür.Bunun için ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM anlayışını benimser.TAM ÖĞRENME modeli ile, zekanın zerresini bile ihmal etmeden,her öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlar.Çağdaş ve demokratik ortamda tüm öğrencileri kendi bağımsız dünyalarının yegâne sahibi olarak görür, kendilerini gerçekleştirecekleri, yeteneklerini keşfedecekleri sosyal etkilere önem verir. Kendisi ve çevresi ile barışık, etkili ve doğru iletişim kurabilen, hoşgörülü, evrenselliğe açık gençler yetiştirir. İdealist karakterlere sahip, karar gücü yüksek, başarıya istikrarlı çalışma ile yürüyen, iş ahlakında öncü bireyler yetiştirmeyi amaçlayan kuşatıcı rehberlik hizmetleri sunar. İlkelerimiz Ensar Eğitim Kurumları; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,çağdaş,demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumayı ve yüceltmeyi gaye edinen,milli birliği önemseyen gençler yetiştirmeyi hedefler. İradenin terbiyesini ve sağlam karakter oluşumunu formal bilgilerin öğretilmesinden daha önemli ve öncelikli sayar. Analitik düşünebilmeyi,sorgulayan mantaliteyi,karar verme ve eyleme dönüştürme gücünü öğrencilerinde içselleştirmeyi önemser. Eskiyen ve değişen biçimsel değerlerden çok, kalıcı erdemlerin kazandırılmasına ağırlık verir. Durağan sosyal dokuyu, gelişmeye kapalı duygusal ve düşünsel anlayışları gerileme ve çürüme nedenleri arasında görür. Bilginin hayattan soyutlanmadığı, yaşamın doğa ile bütünleştiği bir eğitim anlayışını benimser.Çünkü insanı,kozmik alemin seçkin,saygın ,doğal bir parçası olarak görür. Karşılaşacağı engelleri aşmada; manevi birikimini destekleyici güç olarak kullanan, iddialı,başarılı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi toplumsal kalkınmanın gereği olarak görür. Bireysel mutluluk sağlanmadan, kalıcı toplumsal huzur ve mutluluk gerçekleşemez.Eğlenerek öğrenen, öğrenmeyi hayat boyu devam ettiren mutlu insanlar yetiştirmeyi öncelikli görevleri arasında sayar. Medeniyeti şekillendirecek güçlü ailelerin, en güzel değerlerin yeşerdiği bir aile bahçesinde yetişeceğine inanır.Anne – babaları,öğrencileri hayata hazırlama ve başarıya ulaştırmada önemli bir destek olarak görür.”İdeal aileler kuracak” nitelikte yetiştirmek ister.

KURUCUNUN YAZISI CENGİZ HOCA VERECEK

3

MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

4

ÖĞRETMEN KADRO FOTO SU

AD SOYAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Selim GENÇ Gamze AKBAŞ Gönül TURAN Cengiz ÇOBAN Aysel BAYRAK Bahtiyar ESERLER Tuğba SEKBAN Elif PEHLEVAN Cem ÖZAD Sema ŞAHİN Esra UZUN Yeliz USTA Hacer AĞCA Seda TAN Elif ŞAMCI Fatma KARAHAN Süleyman CEYHAN Ayşegül MAHŞER Mustafa BALCI Özlem DEMİRÖRS Serdar ARSLAN Sultan AKKAYA Ümran ARTIK Zeynep BAŞ Seda İŞBİLEN Müfit EFE Gülşen ŞENTÜRK Serkan PELEN Meral SARI Burcu ERSAN Zehra KAHVECİ Esat Behsat KAYA Sevim TORUS Ayson ÇIPLAK Yasemin GÖKÇE Havva DÜNDAR Feride TUNCAY Sibel AKALIN Aslan YAZICI Elif KAYA Neriman ERTİKE Melek İKE Neslihan ÜRGÜPLÜOĞLU Neşe AZAKLI Necla YILMAZ

GÖREV Okul Müdürü Müdür Yrd.(Fen Ve Teknoloji) Rehber Öğrt. Türkçe Türkçe Matematik Matematik Fen Ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Din Kül. Ah.Bilgisi Din Kül. Ah.Bilgisi Din Kül. Ah.Bilgisi Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Teknoloji Tasarım Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Beden Eğitimi Beden Eğitimi Beden Eğitimi Anasınıfı Öğretmeni Anasınıfı Öğretmeni Anasınıfı Öğretmeni Sınıf Öğretmeni 1-A Sınıf Öğretmeni 1-B Sınıf Öğretmeni 1-C Sınıf Öğretmeni 2-A Sınıf Öğretmeni 2-B Sınıf Öğretmeni 2-C Sınıf Öğretmeni 3-A Sınıf Öğretmeni 3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 4-A Sınıf Öğretmeni 4-B Sınıf Öğretmeni 4-C Sınıf Öğretmeni 5-A Sınıf Öğretmeni 5-B

5

BİRİMLER
REHBERLİK ÇALIŞMALARI Çağdaş eğitim sistemini klasik eğitim anlayışından ayıran en önemli öğelerden biri “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” çalışmalarıdır. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı bu yeni eğitim anlayışı ile her çocuğun biricikliğine duyulması gereken saygı ve koşulsuz kabul önem kazanmıştır. Rehberlik hizmetleri her yaş dönemi için, o yaş döneminin ihtiyaçlarına göre farklı uygulamalar içerir. Öğrencinin gelişim sürecini etkileyen her unsuru titizlikle ele alan ve öğrencinin ailesini en önemli unsur sayan birimimiz, bu bağlamda aileye yönelik rehberlik hizmeti de vermektedir. Özellikle aileler ile yapılan çalışmalarda "Önleyici Rehberlik" yaklaşımı kullanılarak sorunlar ortaya çıkmadan engellenebilmektedir. Rehberlik servisinin genel olarak öğrenciler için uyguladığı çalışmalar:      Bireysel Danışma Görüşmeleri Grup Çalışmaları (SBS bilgilendirme seminerleri, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Sınav Kaygısı, vb.) Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik ( “Başarı Yolu Projesi” kapsamında aylık meslek tanıtım seminerleri yürütülmektedir.) Çeşitli Envanterler(Çoklu zeka testi, Başarısızlık nedenleri anketi, akademik benlik ölçeği, vb.) aracılığı ile yapılan değerlendirmeler.

Hedefimiz Gelişen ve değişen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, alanında en yeni gelişmeleri dikkate alarak, öğrencilerin eğitiminde velileri ve öğretmenleri yönlendirmede en iyi hizmeti vermeyi; sorumluluk, işbirliği ve karşılıklı saygının vurgulandığı bir eğitim topluluğu içinde her öğrencinin gelişim görevlerini başarı ile tamamlamasını ve bir üst öğretim ile hayata hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Özel Bağcılar Ensar Koleji Rehberlik Servisi olarak amacımız, ne istediğini bilen, hayatı tanıyan, kendisiyle ve çevresiyle barışık nesillerin topluma kazandırılmasıdır.

6

BAŞARI YOLU “ Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.” “Başarı Yolu” projesi ile öğrencilerimizin gelecekte seçecekleri meslekleri tesadüfen değil de, gerçekten yapmayı istedikleri işleri kişilik yapılarına, ilgi alanlarına ve mesleğin gerektirdiği sorumlukları yapabilme yetilerine bağlı olarak seçmelerine yardımcı olmayı hedefledik. Başarı Yolu projesini, geçen yıl uygulamaya başladık. Bu proje kapsamında belirlenmiş meslekleri tanıtmak üzere her ay pano çalışmaları ve öğrenciyi düşünmeye sevk eden anket soru formları ile bazı meslekleri tanıtmaya çalıştık. Ayrıca tanıtılacak mesleklerin sahibi kişileri de okulumuza davet ettik. Seminer salonunda öğrenciler merak ettikleri soruları bu işi bizzat yapanlardan öğrendiler. Geçen yıl psikolog, psikiyatrist, sosyolog, jeoloji mühendisi, diş hekimi vb. mesleklerin tanıtımı yapıldı. Bu yıl yine yeni meslekler ile Başarı Yolu projesine devam edeceğiz. Yeni konuklar, yeni seminerler ile hangi mesleği niçin seçmesi gerektiğini bilen öğrenciler hazırlamak istiyoruz. Meslek seçimi, aynı zamanda yaşam biçimini de belirler. Bu nedenle doğru tercih yapabilmek için tüm meslekleri ve o mesleğin gerektirdiği özellikleri iyi tanımak gereklidir. Daha önemlisi kişinin kendini tanıması, ilgi alanlarını, yetenek ve becerilerini fark etmesi gereklidir. Bizler Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimize bu bilinci “Başarı Yolu” projesiyle vermeyi planladık. Rehberlik Servisi

7

ANASINIFIMIZ Çocuklar, ilişki kurmalarına, öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyan fiziksel, sosyal ve psikolojik yetenekler ile dünyaya gelirler. Bu yetenekler, farkına varılmaz ve desteklenmezse zamanla kaybolur. Okul öncesi eğitim bu yeteneklerin ortaya çıkarılmasında büyük rol oynamaktadır. Ensar Anaokulu, bünyesinde 3 şube ile görev yapmakta ve 5-6 yaş grubu öğrencilere hizmet vermektedir. Okulumuzda “HİGH SCOPE” yöntemiyle eğitim verilmektedir. Bu eğitim yöntemi ile çocuk;

• • • • •

Düşüncelerini ifade edebilme, yaratıcı düşünce geliştirebilme. Hayal gücünü kullanma, dramatize edebilme. Problemlerini tanıma ve çözüm yeteneğini arttırma. Kişisel ilgi ve yeteneklerini keşfetme. Grup etkinliklerinde yetişkin ve diğer çocuklarla işbirliğine girebilme, liderliği paylaşabilme yeteneklerini kazanabilir.

Öğrenciler için hazırlanan etkinlikler onların sosyal, duygusal, bedensel, bilişsel ve dil gelişimlerini destekleyici niteliktedir. Hedefimiz; öğrencilerimizin bu gelişim alanlarını amaç ve kazanımlar doğrultusunda, düzeylerine uygun olarak en üst seviyeye ulaştırmaktır. Gelecek için iyi, ahlaklı ve donanımlı çocuklar yetiştirmeye özen gösterilir. Bunları yaparken farklı etkinlikler ile düşünce zenginliği içerikleri şu şekilde sıralanabilir: SERBEST ZAMAN: Serbest zaman çocukların sınıf içinde istedikleri köşelerde oynayabildikleri bir zaman dilimidir. Paylaşma, işbirliği ve iletişim gibi becerilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca serbest zaman öğretmene öğrenciyi gözlemleme fırsatı tanıyarak, öğrenciler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkânı vermektedir. TÜRKÇE: Hikaye okuma, tekerleme, bilmece ve şiir öğrenme,dramatizasyon,hikaye tamamlama,beyin fırtınası gibi etkinlikleri içermektedir.Bu etkinlikler çocuklara dinlediklerini anlama,yorumlama,problem çözme ,çözüm yolları üretme,yaratıcılık,neden-sonuç OYUN VE HAREKET: Sınıf içi ve dışı oyunlarla büyük kas gelişimine yönelik etkinliklerdir. Öğrencilerin, birlikte hareket etme,kurallara uyma,liderliği üstlenme,sırasını bekleme gibi davranışları kazanmalarını sağlar. SANAT: İnce motor becerilerine yönelik olarak makas kullanma, seramik çalışmaları,yırtma-yapıştırma,proje çalışmaları, baskı, kolaj ve artık malzemelerle özgün ürünler oluşturma gibi çalışmaların bulunduğu etkinlikleri içerir. FEN VE MATEMATİK: Fen ve matematik etkinlikleri öğrencilerin düzeylerine uygun deneyler yapılarak neden-sonuç ilişkisi kurma, deney yaparak öğrenme,problem çözme becerilerini geliştirme, mantık yürütme becerisi kazanma,kendine güvenen bir birey olma,işbirliği yapma,sağlık ve beslenme kurallarını öğrenme ve uygulama,temel eğitim için gerekli fen bilgisine ilişkin kavramları geliştirmeyi sağlar. DRAMA: Drama etkinlikleri; öğrencilerin yaratıcılığını, hayal gücünü ve zihinsel kapasitesini geliştirmeyi, bağımsız düşünme ve karar vermeyi,duygularının farkına varmayı ve ifade etmeyi,problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi ve empati kurma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. ilişkisi kurma,kelime hazinesini geliştirme,Türkçe’yi kurallarına uygun kullanma,kendini ifade etme gibi sözel beceriler kazandırır. ve farklı bakış açıları kazanmaları için fırsatlar oluşturulmaktadır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen etkinlikler ve

8

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık olarak çeşitli kavramlar, çizgi çalışmaları ve matematik egzersizlerini kapsamaktadır. MUTFAK KATILIMI: Çocukların evde yapmak istedikleri ve kendilerini yetişkinlerin yaptığı faaliyetlerde etkin olmaları sağlanmaktadır. Özgüvenlerini ve farklı yetenekleri ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturulmaktadır. Minik ellerin oluşturduğu büyük lezzetler ortaya çıkarılır.(Örn: turşu, kurabiye, meyve salatası vb.) SOSYAL ETKİNLİKLER: Sosyal hayatın içerisinde var olan kuralları anlamak ve toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri için okul dışında yapılan etkinlikleri içermektedir. Gözlem yapabilecekleri mekânların ziyaret edilmesi, toplumsal kuralları anlayıp uygulamalarını sağlamak için tiyatro, sinema vb yerlere gezi düzenlenmesiyle okul dışında vakit geçirebilecekleri ortamları sağlamaktır.

BRANŞ DERSLERİMİZ BİGİSAYAR: Okul öncesinde bilgisayar eğitimi çocuğun gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmasının yanı sıra öğrenciye öğreninceye kadar tekrarlama fırsatı vermekte, “kendi kendine öğrenme ve keşfetme özelliği” nedeniyle çocukların öğrenme süreçlerini çabuklaştırmakta, bilgisayar destekli eğitim programlarının yaratıcılığı destekleyici yönü çocukları ezbere dayalı eğitimden kurtarıp, yaratıcılığa yönlendirmekte, bilgisayar destekli eğitim ile çocuk,öğrenme sürecinin sonuçlarını geri-iletimin anında aldığı için öğrenmeye güdülenmektedir. İNGİLİZCE: Günlük etkinliklerin içinde yer alan kelimeleri ve komut cümlelerinin İngilizce anlamlarını öğrenmeleri ve pekiştirmeleri sağlanmaktadır.

HAYAL ŞENLİĞİ
“HAYAL” küçük büyük herkesin olmazsa olmazlarından biridir. Hayaller küçük çocuklar için hayatın renkli kısmı, yetişkinler için ise ulaşmak istedikleri idealleridir. Aradaki tek fark çocuklarımızın hayallerini dillendirmekten de, resimlemekten de çekinmemeleridir. Yetişkinler ise çevre tepkilerinden çekinip bırakın resimlemeyi, dillendirmekten bile çekinirler. Bizler de istedik ki çocuklarımız hayallerini bizlerle paylaşsınlar. Bunları yaparken bize eşlik eden yetişkinlere yapmak istedikleri ve hatta yapamayacaklarını bildikleri ama paylaşmadıkları hayallerini hatırlasınlar… Bu amaçlarla her yıl mayıs ayının 2. cumartesi günü hayal şenliği yapıyoruz. Yine bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan hayal şenliğinde; çocuklarımız büyük hayallerini küçük kâğıtlara çizecekler… Daha sonra masallarda dinleyip, zihinlerinde canlandırdıkları Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat, Karagöz gibi masal kahramanlarıyla festival alanında oyun malzemelerini kullanıp tahta bacak, jonklör vb. eğlenceli oyunlar oynayarak günün tadını çıkaracaklar.

9

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Ensar Koleji olarak yabancı dil eğitiminin çok meşakkatli olduğunun bilincindeyiz ve çocuklarımızın yabancı dile olan yatkınlığını artttırmak adına Anasınıfımızdan itibaren çocuklarımıza dil seviyelerine ve becerilerine uygun olarak özel İngilizce Öğretim yöntem ve teknikleri seçilmektedir.Gardner’ın Çoklu Zeka kuramında belirttiği gibi her çocuğun öğreniş biçimi farklıdır.Bazı çocuklarda sözel zeka ağırlıklıyken bazılarında müziksel yada görsel zeka daha baskındır.Bu nedenle öğretmenlerimiz özellikle küçük yaş öğrencileriyle çalışırken flashcard,poster,slayt,cd ve videolardan bolca yararlanmaktadırlar. Grammar translation(Dil Bilgisi çevirisi)tarzı eski anlatımların sıkıcılığından çocuklarımızı kurtarmak adına genç kadromuz daha modern yöntemlerle dil öğretimini hedeflemektedir. Disuggestopedia(Telkin)yöntemiyle çocuklar kendilerini sınıf ortamında daha rahat hissetmekte ve öğrendiklerini oyun oynayarak pekiştirmektedirler.Örneğin;circle,square kelimelerini yazdırıp anlamlarını ezberletmek yerine öğrenciyi sınıfta aktif kılmak adına bu kelimelerle kart oyunu oynatılmaktadır.Müziksel zekanın gözardı edilmemesi için her ders ingilizce cd ‘ler dinletilmektedir. Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için her ünite sonunda progress(gelişim)testleri uygulanmaktadır.Öğrencilere gelişimleri hakkında geri dönüt verilmektedir.Çocuklarımıza verilen ödevler onları bıktırıcı ve yorucu olmaktan uzak onların bilişsel ve psikomotor gelişimlerini tamamlamaya yöneliktir. İngilizce aktivite kulüplerimizde 1. ve 2.kademe öğrencilerimize bireysel yetenekleri çerçevesinde tiyatro,müzik gibi etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır.İngilizce sınava hazırlık klübümüz ise Cambridge Üniversitesinin genç öğrencilere yönelik sınavlarına öğrencilerimizi hazırlamaktadır. Ders saatleri;Anasınıfı: 4 saat,1.2.3. sınıflarda 5 saat,4.5.6. sınıflarda 6 saat,6.7.8. sınıflarda 7 saattir. Dil eğitimi öğrenci,öğretmen,veli ile birlikte yürütülen bir ekip çalışmasıdır.İngilizce Bölümü olarak biz sorumluluğumuzun farkındayız.Amacımız özgüveni yüksek,bilgisi tam,çalışmaya istekli ve güzel ahlaklı insanlar yetiştirebilmektir.Bize emanet edilen bu öğrencileri hakkıyla yetiştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve siz değerli velilerimizide bu yolda bizimle görmek istiyoruz.

10

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARI Görerek ve deneyerek öğrenmek, hem öğrenilen şeyin daha rahat anlaşılmasını, hem de daha uzun süre akılda kalmasını sağlar. Öğrencilerimiz her türlü teknik donanıma sahip fen laboratuarımızda, derslerde ve kitaplarda gördüğü soyut bilgileri bizzat deneyip, yaşayarak bu bilgileri pekiştirirler. Burada yaptıkları çalışmalarla araştırmaya ve öğrenmeye olan merakları artar. Bilimsel düşünme yetenekleri gelişir. Yeni ilköğretim müfredatına uygun olarak donatılmış laboratuarımızda; ısı, ışık, elektrik, elektronik, mekanik… Konularıyla ilgili her türlü araç ve gereç bulunmakta olup laboratuarımız proje, olimpiyat vb. çalışmaların da yapılması için gerekli donanıma sahiptir. Laboratuarımız; çağdaş, teknolojik donanımlarla ders içinde olduğu kadar, boş vakitlerinde de öğrencilerimizin proje ilham alanıdır.

FEN DERSİNE AİT AKILLI TAHTA RESMİ OLACAK
OKULUMUZDA AKILLI TAHTA KULLANIMI

Eğitimde yeni bir dönem başlatan Akıllı Tahta ile öğrencilerin derse ilgisi artarken öğretmenin dikkatinin dağılması da önleniyor. Öğrenme sürecinin görsel öğelerle birleştirilerek derslerin görüntülü olarak işlendiği sistemde ders anlatma ve ders dinleme kolaylaşıyor, sınıfın başarı düzeyi artarken öğrenciye daha çok bilgiye ulaşma imkanı sunuluyor. Word, Excel, PowerPoint, Pdf gibi bir çok farklı dosya türüyle çalışabilen sistemde dersler internet üzerinden konferans bağlantısıyla dünyanın herhangi bir noktasından naklen yayınlanabiliyor, ayrıca tahtaya uzaktan erişim olanağı sağlayan “özel şifre” sayesinde derse aynı anda onlarca sınıftan katılım sağlanabiliyor. Sunum arşivleme seçeneği sayesinde daha önce işlenmiş dersler kaydedilip kaçırılan ders veya konular gerektiğinde tekrar gözden geçirilebiliyor. Sunduğu cazip olanaklar ve pratik kullanımı sayesinde Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan akıllı tahta; artık Ensar Eğitim Kurumlarında da kullanılmaya başladı. Okullarımızda 6, 7, 8 ve 9. sınıfların tamamı akıllı tahta ile donatılmıştır. Sistem bir bilgisayar, projeksiyon cihazı ve özel tasarlanmış bir tahta aracılığıyla çalışmaktadır. Ensar Eğitim Kurumları öğrencilerini teknolojinin tüm imkanlarıyla buluşturma hedefini gerçekleştirmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR LABORATUVARI VE SUNU ODASI Günümüz insanı bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak için çaba göstermektedir. Bilgi çağında aranan insan; bilgiyi en verimli kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar bilgiye ulaşmakta ve onu kullanmakta çok büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimize onların yaş özelliklerine uygun bir eğitim programı ile bilgisayar kullanmayı, eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflemekteyiz. Bilgisayarlarımızın donanımları öğrencilerin eğitim ve öğretimleri açısından gerekli olan yeterliliğe sahiptir. Dersler öğretmen kontrol programı ile ana bilgisayardaki görüntünün diğer bilgisayar ekranlarına yansıtılması, projeksiyon makinesi yardımıyla modern bir ortamda işlenmektedir. Kesintisiz internet bağlantısı bulunmakta olup öğrencilerimiz, denetlenmiş sitelere giriş yapabilmektedirler. GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ VE TASARIM SINIFI: Görsel sanatlar insanları çok kısa bir sürede etkisi altına alan sanat dallarından biridir. Çünkü insanlar kendilerini çok farklı ve zevkli bir şekilde ifade edebilirler. Bu itibarla, görsel sanatlar ve bu sanatın en önemli kollarından biri olan resim ve iş eğitimi son derece önemlidir. kendilerini rahatça ifade edebilmeleri hedeflenmiştir. Atölyemiz; öğrencilerin yeteneklerine uygun araç ve gereçlerle donatılmış olup, ham malzemeden Bütün bunların farkında olarak okulumuzda öğrenciler için Görsel Sanatlar atölyesi hazırlanmış ve böyle bir ortamda kabiliyetlerini ortaya dökmeleri ve

yararlanılarak değerlendirilebilecek eserler meydana getirmeye uygun şekilde dizayn edilmiştir. Kullanılacak araç ve gereçler öğrencilerin kolayca temin edebilecekleri şekilde kararlaştırılmıştır. Öğrencinin malzeme temin

11

edemediği durumlarda almaktadır.

kendisine yardımcı olunmaktadır. İş Eğitimi sınıfımızda öğrenci dolapları da yer

MÜZİK ATÖLYESİ İlköğretim Müzik dersinin amacı ve bizim amacımız öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal alanlarda gelişimini sağlayarak öğrencilerimizde bir müzik kültürü oluşturmaktır. Ayrıca müzik, düşünce becerilerini ilerletmede üst düzey davranışlar içerir, geçmiş ve şimdiki kültürler gibi kendi kültürel zenginliklerimizi anlamayı sağlar. Takım çalışması ve uyuma teşvik eder. Müzik çocuklar için dışavurumsal bir TERAPİDİR. Çocuklara müzik dersinde orff enstrümanları ve melodika çaldırılmaktadır. Ayrıca kulüp saatlerinde 1. kademe ve 2. kademe öğrencilerine org dersi verilmektedir. Programlarımızı da 5. sınıflardan oluşan koromuzla renklendiriyoruz. Müzik dersimizi org,bilgisayar, ses sistemi ve mikrofon gibi teknolojik gereçlerle zenginleştirmekteyiz. Amacımız hayatımızın her anında yer alan müziği okulumuzun her çalışmasına katmak ve öğrencilerimize sevdirmektir.

SPOR KOMPLEKSİ Beden eğitimi derslerimizin amacı; çocuklarımızın okul içi okul dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirerek yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, Türk toplumunun ihtiyacı olan nitelikli insanlar olarak yetiştirilmelerine olanak sağlamaktır. İşte bu düşünceyle yola çıkacak olursak biz eğitimciler ülkemizdeki spor anlayışını daha geniş bir kitleye yaymayı ve sesimizi spor ile daha da gür bir şekilde duyurmayı hedeflemeliyiz. Bunu başarabilmemiz için öncelikle beden eğitimi ve sporun tanımını ve önemini iyi bilmemiz gerekmektedir. Okulumuzda yarı olimpik yüzme havuzu, her türlü sportif ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz kapalı spor kompleksi, masa tenisi ve badminton alanları, arka bahçede basketbol potaları ve futbol sahaları mevcuttur. Beden eğitimi derslerinde sporun her branşı teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Aynı zamanda halk oyunları, step aerobik ve jimnastik gösteri grupları, atletizm, basketbol, futbol, yüzme takımları ile öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini kullandıkları faaliyetler yapılmaktadır.

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme birimimizin amacı nitelikli bir eğitim için öğrencinin bilgi ve davranış gelişimini objektif bir şekilde değerlendirip öğrenci ve öğretmene doğru, etkili geri bildirim vermektir. Ölçme ve Değerlendirmede Genel İlkeler Öğrencileri, küçük yaşlardan itibaren sınav-not kaygısına sürüklemeden, onların "öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak, temel hedeftir. Sınav, soru, test bir araçtır; amaç değil. Amaç, her ders için belirlenmiş olan hedeflere ne derecede ulaşıldığını, öğrenmenin ne kadarının gerçekleştirildiğini saptayabilmektir. Bu nedenle, öğrenci-öğretmen-sistem açısından ölçmedeğerlendirme yapılır ve sonucunda da "Durum Saptaması" ile hedefler-sonuçlar karşılaştırılır.Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil, anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Okulumuzda Ölçme değerlendirme birimi,

• • • • •

Her dönem başında sınav takvimini oluşturur. 4. ve 5. sınıflarda her ünite sonunda izleme testlerini düzenler ve uygular. Sınav takvimine uygun olarak tüm derslerden Genel Değerlendirme (Erişi) Sınavlarını organize eder. Yapılan tüm sınavların sonunda değerlendirme raporunu okul idaresi ve öğretmenlerle paylaşır. Geri besleme yapılması gereken konular öğretmenlere bildirilir. Soru bankası oluşturur. SINAV UYGULAMALARI Uygulamalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; • • • • • • • Hedef davranışlara yönelik olması, Planlı olması, Tam öğrenmeyi gerçekleştirici düzeyde olması, Yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirici nitelikte olması, Eğitim teknolojisi ve öğretim stratejilerinden yüksek düzeyde yararlanılması, Çoklu zeka kuramını temel alarak gerçekleştirilmesi, Yeniliklere açık olumlu ve kendini gerçekleştirmesi amaçtır.

b) Okulumuzda gerçekleştirilen sınavlarda amaç, her ders için belirlenmiş hedef davranışların gerçekleşme düzeyini belirlemek ve öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini saptamaktır. c) Sınavlardaki temel amaç, her öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini belirleyerek, güçlüklerini ve öğretimin eksik yönlerini giderici önlemler almaktır. öğrenme

d) İlköğretim programında belirlenmiş hedef ve davranışlara göre yapılan yıllık, ünite ve günlük ders planları çerçevesinde konuların işlenilmesi, genel ilkedir ve zorunludur. Uygulamalarda öğrencilerin test havasına sokulması ve çeşitli kaynaklardaki test sorularından hareketle

13

konuların işlenilmeye çalışılması, istenilen ve hedeflerimize uygun bir durum değildir. Bu yapıldığında amaç ile araçlar yer değiştirmiş olmaktadır. e) Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özelliklerinin belirlenmesi de önemlidir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından yararlanılır. f) Ölçme ve değerlendirmede yazılı yoklamalar, test uygulamaları (çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı v.b), az sorulu- uzun cevaplı veya çok sorulu- kısa cevaplı yazılı yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler v.b. yöntemlere başvurulur. g) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir. h) Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuar çalışmaları ve sınavlara katılmaları zorunludur. ı) Değerlendirmede 5’lik not sistemi kullanılır.

Not Verme: İlköğretim kurumlarında her sınıf için gösterilen derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 33). DERECE Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız RAKAM İLE 5 4 3 2 1 PUANLAMA 85 – 100 70 – 84 55 – 69 45 – 54 0 – 44

Sınavlar: Okulumuzda 6,7,8. Sınıflar için her dönem başı Müdür Yardımcısı koordinatörlüğünde Sınav Takvimi hazırlanır. Bu takvimde her dersten dönem boyunca yapılacak yazılı sınav tarihleri belirtilmiştir. Bu çalışmadan maksat; öğrencilerin planlı ve programlı,hatta uzun vadeli çalışmalarına destek olmak, hem de veliyi de işin içine katarak öğrencisinin başarısının takipçisi yapmaktır. Sınav Sayısı:4.,5., 6.,7. ve 8. sınıflarda bir yarı yılda bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, ikiden az olmamak üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar: Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyi geçemez. İmkanlar ölçüsünde, aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir. Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak soruların yazdırılması, bu sürenin dışında tutulabilir. Uygulamalı sınavların süresi zümre öğretmenlerince belirlenir. Resim- İş, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki iş eğitimi ve seçmeli derslerin sınavları, her kanaat döneminde üçten az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre, hem yazılı hem sözlü, hem uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı ve süresi öğretim yılı başında zümre öğretmenler kurulunca belirlenir (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 36 ). Sınavlara Katılmayanlar: Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özrünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu öğrenciler, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

14

Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretmenin vereceği süre içinde teslim ederler (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde, 38). Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler: Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrenciler, sağlık kurulundan rapor almak zorundadırlar.

Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre yada sürekli olarak Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinin tümüne yada hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrenciler, rapor süresince Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir ( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 39 )

GÖREV YAKLAŞIMI • • • • • Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır. Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir. Öğrenilenleri pekiştirir ve zenginleştirir. Öğrencinin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesini sağlar. • • • Öğrencilerde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlar. Sorumluluk bilincini arttırır. Öğrencilerin bireysel gelişim ve olgunlaşma düzeyleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin kendilerinden bir şeyler katabilecekleri niteliktedir. Öğrenci ödevleri değerlendirilirken, birbirleriyle kıyaslanmaz, kendi gelişim çizgileri göz önünde bulundurulur. • Öğrencilerin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir. Ödevler, mutlaka kontrol edilir, eksikler tamamlanır, olumlu mesajlar verilir. Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir. Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okul rehberlik servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencinin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, veli kontrolü ve işbirliği istenir.• •

Günlük Ödevler : Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirici ve öğreneceklerine hazırlayıcı niteliktedir. Yaratıcı sorun çözme ve yorumlama becerilerini arttırıcı özellik taşır. Verilen ödevler öğretmen tarafından mutlaka kontrol edilir. Proje Çalışmaları:

15

Proje çalışmalarında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: • • • • • • Yapıcı, eleştirici düşünme yeteneği kazanabilme ve geliştirebilme, Bilimsel sonuçlara ulaşma ve kanunları anlamada, gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme, Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilme, yorumlayabilme ve genelleyebilme, Araç ve gereç kullanmanın önemini kavrayabilme, bunları kullanma ve geliştirme yeteneği kazanabilme, Edinilen bilgi ve becerileri, günlük hayatında kullanabilme,

Planlı çalışmanın önemini kavrayabilme, çalışmaları planlayabilme, Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilme, Bireysel keşif, kendine güven, dayanıklılık, heyecan, zihinsel dürüstlük, zihinsel macera yeteneklerinin kazandırılabilmesi, Rapor yazma becerisini geliştirebilme.


• •

Proje Çalışmalarının Yürütülmesi :


• •

Proje konuları, öğretmen öğrenci işbirliği ile belirlenir. Öğrenciler, ilgi duydukları, çalışmak istedikleri ders ve konuyu seçerler. Proje çalışmaları, mayıs ayının ilk haftasında tamamlanarak ders öğretmenine teslim edilir. Teslim alınan projeler, ders öğretmeni tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre, projelerin sunumu yapılır.

Portfolyo Çalışması : Portfolyo çalışması öğrencilerin öğrendiklerini bir bütün olarak fark etmelerini ve motivasyonlarını arttırmalarını hedeflemektedir. Çalışma öğrencinin gelişimini ve başarısını anlatan, bilinçli biriktirilmiş öğrenci materyallerinden oluşan bir dosyadır. Amaç, öğrencileri ezberleyici sistemden uzaklaştırmak ve kendilerini değerlendirebilecek, yapıcılığını kullanarak çalışmalarını düzenleyecek sorumluluğu öğretmektir.

16

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) Ortaöğretime Geçiş Sistemi Nedir? İlköğretim 6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan;

• • •

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir? İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır. • Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir. • SBS Yılda Kaç Kez Yapılacak ? Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir? İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nasıl hesaplanacak?

Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) hesaplanacaktır. Davranış Puanı (YDP) nedir? İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır. Sınıf Puanı nedir? İlköğretim 6, 7 ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı (% 70), Yıl Sonu Başarı Puanı (%25) ile Davranış Puanlarını (% 5) her 3 puan türün için ayrı ayrı hesaplanarak yerleştirmede kullanılacak olan puandır. Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) nedir?

• •


• • •

6ıncı sınıf puanı (SP6) %25, 7inci sınıf puanı (SP7) %35 8inci sınıf puanı (SP8) %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır.

Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanacak? Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir. Örneğin: 6ıncı sınıfta sınava girmeyen öğrenci 7inci sınıfta sınava girdiğinde 6ıncı sınıf puanı en düşük puan olarak alınacaktır. Seviye Belirleme Sınavında testlerin ağırlık katsayıları ne olacak? Türkçe test ağırlık katsayısı Matematik test ağırlık katsayısı 4, 4,

17

Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3, Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır

SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU SAYILARI
TESTLER SORU SAYISI 6. SINIF TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL TOPLAM 19 16 16 16 13 80 7. SINIF 21 18 18 18 15 90 8. SINIF 23 20 20 20 17 100

18

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Okumakta olduğunuz ‘Öğrenci Davranış Kuralları’ öğrencilerimizin başarıları kadar, Eğitim Kurumumuz’un, geleneği çerçevesinde, eğitim ve öğretim ilkelerimizin bilgilerini içeren bir başvuru kaynağıdır. Özel Bağcılar Ensar Koleji’nde uygulanacak disiplin anlayışı, öğrencide istenen düşünce ve davranış biçiminin sevgi ve bilgi otoritesi içinde oluşturulması esasına dayanır.Biçimsel disipline değil içsel disipline önem verilir. Özel Bağcılar Ensar Koleji’nin disipline bakışının temel ilkeleri; • Öğrencinin yaşadığı okul ve aile ortamında yazılı olsun veya olmasın mutlaka bazı kurallar vardır. • Bu kuralların nedeni öğrenci tarafından anlaşılır olmalıdır ve kurallar öğrencinin kişilik gelişimini engellemeyecek biçimde organize edilir. • Gerek okul ve gerekse ailede sevgi, güven ve bilgi otoritesine dayalı bir ortam oluşturulması öğrencinin yaşamını kolaylaştırır ve istenmeyen davranışlarda bulunmasını engeller. • Öğrencinin, kendisinin ve arkadaşlarının eğitim öğretimini engelleyen, kendisine ve arkadaşlarına zarar veren davranışları görmezlikten gelinemez. • Her davranışın sorumluluğu, öğrencinin kendisine aittir. Davranışın sonuçlarını düşünmelidir. ‘Davranış değişikliği, her zaman ve her yerde, olumlu veya olumsuz yönde de gelişebilir. Okul, öğrencilerini davranışlarını olumlu yönde ve eğitimin amaçlarına uygun şekilde değiştirip geliştirmeyi hedefler. Çocuğun okuldaki davranış ve başarısı büyük ölçüde aile ortamındaki durum ve yaşayışına bağlı olduğu gibi; evdeki davranış ve ilişkileri de okulda geçirdiği tecrübelerin etkisi altındadır’. Bu gerçekten hareketle, eğitim ve öğretim programlarımızın mükemmel sonuca ulaşması için ‘Okul – Aile – Öğrenci’ dayanışma ve güç birliğinin önemli olduğuna inanıyor; başarılı ve mutlu bir öğretim yılı diliyoruz. Saygılarımızla.

ÖZEL ENSAR EĞİTİM KURUMLARI

19

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ B. ONUR KURALLARI Öğrenci hakları Öğrenci sorumlulukları C. DİSİPLİN KURALLARI Dürüstlük Nezaket Dakiklik Arkadaşlık ilişkileri Değerli kişisel eşyalar Sakız çiğneme İzinsiz gidişler Elektronik aletler Cep telefonları Bilgisayar Laboratuvarı Yemekhane ve bahçe Okul servisleri Sınıf yapısı D. DAVRANIŞ, DÜZEN VE KIYAFET KURALLARI Davranış Sofra kuralları Düzen ve temizlik Kişisel bakım Saç uzunluğu, stil, dövme ve cilt deldirme E. OKUL ÇALIŞMALARI Veli ile haberleşme Haftalık program Hafta içi çalışmaları Hafta sonu çalışmaları F. AKADEMİK KURALLAR Sınavlar Not verme ve karne dönemleri G. RAPORLULUK, DEVAM/DEVAMSIZLIK Raporlar Beden Eğitimi dersleri ve spor çalışmalarında raporluluk Devam/Devamsızlık Sınav günlerinde devamsızlık Takvim Günü Geçler

H.

GEZİ ÇALIŞMALARI Okul Gezileri Disiplin Kayıp Eşya

20

A. GİRİŞ Ensar Koleji bu el kitabı ile, işbirliği ile düzenlemeyi amaçlar. Bir çocuğun akademik başarısı kadar karakter gelişimi, olumlu bir çevre ve iyi açıklanmış kurallarla mümkün olabilir. Böylece, okul ortamı daha keyifli bir hale gelir. Ensar Koleji öğrencisi olmak, bir onurdur. Bu onur, okulda ve okul dışında, günlük yaşamın tüm boyutlarında ayrıcalıklı davranış biçimi sergilenerek gösterilmelidir. Öğrenciler, Ensar Koleji’ni, gelecekteki yaşamlarının sorumluluklarını yüklenebilecek ve zorlukları ile baş edebilecek yeterlilikte hazırlanmış olarak bitirmelidirler. Öğrenciler, geleceğin dünyasına, iletişim ve işbirliği gücü yüksek ve yaşama olumlu katkılar yapabilecek insanlar olarak yetişmelidirler. B. ONUR KURALLARI ÖĞRENCİ HAKLARI: Öğrenciler, okul prensiplerine uygun olarak, kişiliklerine, fikirlerine ve inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptirler. Okulun genel disiplin uygulamaları ve sınırları çerçevesinde, kişisel yaşamlarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptirler. Öğrenciler, notlarını ve/veya cezalarını; diğer bir ifadeyle kendilerini doğrudan ilgilendiren kararlarda, bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Bu konularda, müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ile zaman belirleyerek konuşabilirler, bilgi isteyebilirler. Yazılı veya sözlü olarak belirttikleri ifadelerini, konuşmalarını ve kişisel haklarını koruyacak gizliliği isteme hakkına sahiptirler. ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI: Öğrenciler, Okul tarafından belirlenmiş ve ortaya konmuş; kendilerini ilgilendiren tüm kurallara uymayı peşinen kabul ederler. Ayni zamanda, derslere olduğu gibi, Okul tarafından düzenlenen kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde etkin görev almaya özen gösterirler. Öğrenciler daima en iyiyi yapmaya gayret sarf edecekler; yanlış davranışlara karşı kararlı bir tutum izleyeceklerdir. Öğrenciler, tüm öğretim elemanlarına ve okulda çalışan tüm görevlilere saygı gösterecekler, Türk gelenekleri ve kültürü ile çağdaş davranış normlarını sergileyeceklerdir. Öğrenciler Okula ait tüm birimleri ve bu birimlere ait malzeme ve eşyaları korumakla yükümlüdürler. Akademik, sportif ve sanatsal çalışmalarında, yalana ve kopyaya asla yeltenmeyeceklerdir. Öğrenciler hiçbir durumda gerçeği saklamayacaklarını kabul ederler. C. DİSİPLİN KURALLARI DÜRÜSTLÜK: Dürüstlük toplu yaşamın en önemli temel yapılarından birisidir. Yalan söyleme, aldatma, kopya çekmek, hırsızlık (izinsiz kullanım bu kapsama girer), toplumun her kesiminde olduğu gibi, okul ortamında da kabul edilemez. Bu kurala uymamak cezayı gerektirir. NEZAKET: Nezaket, kendine ve başkalarına saygıyı geliştirmede esas olan davranış şeklidir. Bu nedenle, öğrencilerine, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerden davranış bütünlüğü sağlayacak olan değerleri, kişisel gayret ve öz disiplin gereksinimini öğretecek genel prensipleri, aile ve okul

öğrenciler kullandıkları kelimeleri ve konuşma tarzlarına dikkat etmek zorundadırlar. nezaketlerini, büyüklerine olduğu kadar, arkadaşlarına da göstermelidirler.

Güzel davranış ve

Öğrenciler, sınıflarına bir büyük

geldiği zaman ayağa kalkarak ve konuşmayı sonlandırarak sandalyelerinin yanında elleri arkada, dik ve yüzleri

21

gelen kişiye dönük olarak ayakta durmalıdırlar.

Öğrenciler bir büyük geçerken geri çekilerek yol vermeli ve İsimleri

okulda gördükleri her büyüğü, ‘Günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar’ diyerek selamlamalıdırlar. hitap edilmelidir. DAKİKLİK: Öğrenciler dakikliğin önemini bilmek zorundadırlar.

bilmedikleri büyüklerine hitap ederken ‘Efendim’ kelimesini kullanmalıdırlar. Konuşurken büyüklere ‘siz’ diyerek

Derslerine, törenlere, ders dışı etkinliklere,

toplantılara ve yemeklere zamanında katılmak durumundadırlar. Günün başında ve teneffüslerin sonunda çalan zille birlikte, öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Derse giriş zilinin çalmasıyla birlikte tüm öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına yönelmek zorundadırlar. ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ: Kız ve erkek öğrenciler, birbirlerine nazik ve saygılı olmak durumundadırlar.

Birbirlerine karşı konuşmalarında ve davranışlarında düzeyli, saygılı ve nazik ifadeler kullanmak zorundadırlar. Birbirlerini yargılayan, küçümseyen, alaycı ve düzeysiz konuşmaların, gruplaşmaların eğitimsiz insan davranışı olduğu unutulmamalıdır. Bu konudaki uyarılara önem verilmeli ve tekrarından kaçınılmalıdır. Şakaların ve esprilerin düzeyli olmasına dikkat edilmelidir. DEĞERLİ KİŞİSEL EŞYALAR: Okulda küpe, kolye, bileklik, künye, yüzük ve bunun gibi değerli kişisel eşyalar kullanılmaz. Saat dışında takı kullanılmaz. Saatlerin değerinin yüksek olmasının hiçbir pratik değerinin olmadığı benimsenmelidir. Sahip olunan değerli malzeme, eşya, ailenin maddi olanakları, eşyaları v.s. ile övünmek hoş görülmez ve ayıplanır. çıkarılmamalıdır. Alçak gönüllüğün en büyük erdemlerden birisi olduğu hiçbir zaman akıldan Okuldaki ilgili öğretmene, ya da muhasebe müdürlüğü kasasına emanet edilmemiş takı,

değerli eşya veya harçlık miktarını aşan paranın kaybolmasından okul sorumlu tutulamaz. Israrla kullanılan takı veya okula gelmemesi gereken eşya öğretmen tarafından alınarak okul idaresine iletilir. Söz konusu eşya veliye teslim edilir. SAKIZ ÇİĞNEME: Okulda ve okul servislerinde sakız çiğnemek yasaktır. İZİNSİZ GİDİŞLER: Öğrenci yoklamaları her ders yapılmaktadır. Okul idaresinin izni olmaksızın, veli ile birlikte bile olsa, okuldan ayrılmak, yapmasına yol açar. ELEKTRONİK ALETLER: Okula elektronik aletlerin getirilmesi yasaktır. Elektronik oyunlar, kulaklıklı öğrenci hakkında Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun araştırma

radyo/teyp, disk çalar vb. Gibi aletler okula getirildiğinde ilgili öğretmen tarafından alınır ve idareye teslim edilir. CEP TELEFONLARI: Okula cep telefonu getirilmesi yasaktır. Öğrencinin velisiyle acil haberleşmesi

gerektiğinde, öğrenciler öğretmeninin ve müdür yardımcısının izniyle okuldan telefon edebilirler. Okul telefonları öğrenci ile haberleşmek için yeterlidir. Okula getirilen cep telefonları alınır ve bir daha getirilmemesi kaydıyla veliye teslim edilir. BİLGİSAYAR LABORATUARI: verilmez YEMEKHANE: Öğrencilerin doğru davranışlarının sınıfta olduğu kadar, yemekhanede de sürmelidir. Okula ait eşyaların, objelerin korunması; çevrenin temizliği, konuşma tonunun ve tarzının öğrencinin kendisi tarafından denetlenmesi gereken davranışlardır. Yemek yerken ‘Afiyet olsun’ dileğinde bulunmak, servis yapan ilgililere ‘Teşekkür ederim’ ‘Elinize sağlık’ demek terbiye geleneğinin sergilenmesi ve olumlu izlenimi geliştirmek için bir fırsattır. Yemekhaneye girmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır. Yemekhanede sıraya girmek başkalarının sırasına saygı göstermek, toplu yaşama uyum kurallarından birisi ve öğrencilerden beklenen davranışlardır. Yemek almak için Bilgisayar salonunda, öğrencilerin Okulun ve toplumun etik alışkanlıklarına

uymayan sitelere girmeleri halinde, internet ve bilgisayar kullanımlarına okulca belirlenecek süre için izin

22

sıraya girildiğinde, başkaları için sıra tutmak, başkasını bu işle görevlendirmek kabul edilemez. Yemeklere sınıfça toplu olarak çıkırılır ve yemekten sonra tabaklar yıkama servisine bırakılır. Sınıflarda, sıra altlarında ve dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaz. OKUL SERVİSLERİ: Güvenli bir şekilde okula gidiş-geliş için, servis öğretmenlerinin uyarılarına dikkat etmek gerekir. Öğrenciler sabahları servis saatinden beş dakika önce duraklarında olmak zorundadırlar. Durağına erken gelen servis, her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Servislerin zamanında okula gelebilmesi için uygulanan bu sistemde, öz disiplin çok önemlidir. Servis değişiklikleri velinin yazılı isteği ile yapılır. Söz konusu serviste yer var ise değişiklik yapılabilir. Saat 16:00’dan sonra servis değişikliği kabul edilemez. Velilerin, servis ile gelip giden çocuklarını, müdür yardımcısına haber vermeksizin özel araçla almaları uygun değildir, İşleyişi zor durumda bırakır. SINIF YAPISI: Öğrenciler izinsiz oldukları durumlar dışında derse zamanında girmek zorundadırlar. Sınıfta

gürültü yapmak, ders esnasında sınıfta gezinmek, camlardan dışarıya her hangi bir şey atmak, dışarıdaki insanlarla ders saatleri içerisinde sözlü iletişim kurmak, camlardan sarkmak öğrencilerin göstermemeleri gereken davranışlardır. D. DAVRANIŞ, DÜZEN VE KIYAFET KURALLARI DAVRANIŞ: Öğrenciler temiz giyimli ve iyi davranış içinde olmalıdırlar. Sıradan ve düzeysiz davranış ve

konuşmalar; diğer öğrencilerin öğrenme hakkını engelleyen sınıf içi düzensizlik ve kuralsızlıklar Ensar Koleji öğrencilerinden beklenmeyen ve olması durumunda ciddi uyarıları gerektiren yanlış davranışlardır. Öğrenciler okul binası içinde koşmamalıdırlar. Öğrenciler sıraların üzerine değil, sandalyelerine oturmalı; sıra masa, sandalye üzerine ayakla basmamalıdırlar. Öğrencinin sınıfta, koridorda herhangi bir şey dökmesi durumunda, ilgili hizmetlilere nazik bir şekilde haber vererek, temizliğin yapılmasını sağlamak kendi sorumluluğudur. Öğrenciler yiyecek ve içeceklerini yemekhane dışında kantin katında tüketmelidirler. Sınıflara ve diğer alanlara yiyecek götürülemez. SOFRA KURALLARI: Öğrencilerin sosyal davranış kurallarının en önemlisi olan sofra kurallarını bilmesi ve

sergilemesi beklenir. Yemekte dik oturulur ve dirsekler masaya dayanmaz. Eller tabağın iki tarafında tutulur; ağız kapalı çiğnenir, ağız tabağa ve çatal kaşığa değil, çatal ve bıçak ağıza yaklaştırılır. Lokmalar ağız kapalı çiğnenir, elde çatal, kaşık tutularak ekmek bölünmez. Yemek bitinceye kadar kalkılmaz; yiyecek ve içecek yemekhaneden dışarıya çıkarılmaz. Toplu yerlerde, değişik zamanlarda sofra kuralları konusunda eleştiri almamak amacıyla, konu ile ilgili kitapların okunması ve incelenmesi ve aile ile birlikte uygulamalar yapılması, yanlışların evde de düzeltilmesi tavsiye edilir. Yemek zamanları, gün içinde bir arada olunabilen, günün sakin ve önemli bir zaman dilimidir. Bu nedenle gürültünün mümkün olduğu kadar alt seviyede tutulması gereklidir. DÜZEN VE TEMİZLİK: Öğrencilerin kitap ve defterleri kendilerine tahsis edilen dolaplarda ve sıralarda

tutulmalıdır. Dolaplar her zaman tertipli ve düzenli olmalıdır. Okul-ders başarısının en önemli bölümünü, kitap, defter ve dosya düzeni oluşturur. Ders bitiminde öğrenciye ait sıranın temizlik ve düzeni öğrenci tarafından yapılır. Tüm çöpler, çöp kutusuna atılır, kurala uyulmaması, toplu temizliğe katılımı gerektirir. Öğrencilerin, birbirlerinin dolaplarını karıştırması yasaktır. KİŞİSEL BAKIM: Özbakım, çağdaş bir insanın en önemli özelliğidir. Beden temizliğine özen gösterilmeli; Yaş grubu yükseldikçe beden temizliğini koruyacak yardımcı malzemeler kullanılabilir. kozmetiklerin esas temizlik gerçekleşmedikçe faydasız olduğu hatırlanmalıdır. önce ve sonra eller sabunla yıkanarak temizlenmelidir. Ancak, tüm yardımcı Hijyen, sağlığı korumanın ve

bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yoludur. Bu amaçla, yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden

23

SAÇ UZUNLUĞU, STİL, DÖVME VE CİLT DELDİRME: Erkek öğrencilerin favorileri kısa, ense açık, saçlar kısa ve öne eğildiğinde göz üzerine düşmeyecek şekilde kesilir. Saçların 1 cm.den daha kısa kesilmesi yasaktır. Kız öğrenciler saçlarını iki yanda ve arkada toplarlar. Saçların basit ve klasik tarzda taranması ve toplanması esastır. Jöle, briyantin, boya, kına gibi gelişme çağındaki gençlerin saçlarına zarar veren ve doğal görünüşlerini değiştiren maddelerin kullanılması; dövme yaptırılması, erkek öğrencilerin kulak deldirmesi ve/veya ‘piercing’ yaptırması; kız öğrencilerin her kulakta en fazla iki küpe dışında kulak deldirmesi ve/veya ‘piercing’ yaptırması yasaktır. Ensar Koleji’nde okul forması giyilmesi zorunludur. Yalnızca okul öncesi grubu öğrencileri serbest kıyafetle okula gelebilirler. Okul forması, gömlekler etek/pantolon içine yerleştirilmiş, tüm düğmeleri iliklenmiş olarak giyilir. Hırka altından gömlek çıkarılmaz. Hırkalar bele, omuza bağlanmaz. Pantolonlar (kemer ile) ve etekler daima temiz ve ütülü olarak kullanılır. Okul forma pantolonu altına siyah çorap ve siyah ayakkabı veya mevsim şartlarına göre siyah bot giyilebilir. Okul idaresince belirtilmediği sürece pantolon üzerine tişört giyilmez. Gömleklerin kolları kıvrılarak veya kravatsız dolaşılmaz. Etekler diz altında olacak şekilde ayarlanır.

E. OKUL ÇALIŞMALARI VELİ İLE HABERLEŞME: Posta gecikmelerini önleme ve okul-veli-öğrenci bütünlüğünü sağlamak amacıyla, ile yapılır. Önemli Öğrenciyi ve veliyi

okul-veli haberleşmeleri öğrencilerimizle evlere gönderilen, mektup, dönüşümlü duyuru yazışmalarda velinin duyuruyu alıp okuduğunu belgelendirmek için veli imzası istenir.

yakından ilgilendiren bu yazıların veli tarafından DİKKATLE OKUNMASI ve geri dönüşümün İSTENEN TARİHTE yapılması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk veli ve öğrenciye aittir. Takibi önemle rica olunur. Öğretmen, Müdür Yardımcısı veya Danışman Rehberimizle görüşmek isteyen velilerin en az 2 gün önce telefonla randevu alarak okula gelmesi, görüşmelerin süresi ve verimliliği açısından gereklidir. Öğrencinin dersleriyle, gelişimi ve durumu ile ilgili konularda telefonda görüşme yapılamaz. Bu konularda, önce o dersin öğretmeni ile görüşülür. İkili görüşme sonucu çözülememiş bir sorun var ise, ilgili Müdür Yardımcısı ile görüşülür, yine çözüme ulaşılmadığı takdirde konu Okul Müdürüne iletilir. HAFTALIK PROGRAM: Okul programı Pazartesi-Cuma toplam 39 saatlik çalışmayı kapsar. Milli Eğitim

Bakanlığı programı 6 saattir. Ek iki saat ise ek yabancı dil ve ders dışı etkinliklere ayrılan programdır. Ders süresi 40 dakikadır. Hafta, Pazartesi yapılan toplanma Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü yapılan toplanma ve Bayrak Töreni ile biter. Bu toplantıda tüm çalışanlar, öğrenciler, öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürü hazır bulunur. Toplantıda önemli bilgiler aktarılır, hatırlatmalar yapılır.Öğrencilerin tüm hafta boyunca tüm derslere ve etkinlere etkin katılımı beklenir HAFTA İÇİ ÇALIŞMALARI: Ders dışı etkinliklerin yapılacağı saatlerde, öğrencilerin seçmiş ve seçilmiş oldukları kulüplerde hazır bulunmaları gerekir. ek çalışmalar yapabilir. HAFTA SONU ÇALIŞMALARI: Okulun gerekli gördüğü zamanlarda, tören, gösteri, spor etkinleri için veli izni alınarak hafta sonu çalışması yapılabilir. F. AKADEMİK KURALLAR SINAVLAR: Sınavlar, okul idaresi tarafından önceden belirtilen günlerde yapılır. Bir günde iki sınavdan fazla sınav yapılamaz. Sınavlar klasik tarzda soru ve cevap yöntemiyle ve yorum amaçlı sorularla yapılır. Sınavlar başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeyi amaçlar. Bu nedenle, sınav sonucunda tespit edilen eksikliklerin Öğrencinin, ilgili öğretmenin önerileri ve Sınavların sonuçları, öğrencilerin birbirlerine göre giderilmesinde, öğretmen ve öğrenci birlikte sorumluluk alır. görevlendirilmeleri doğrultusunda hareket etmesi istenir. Ders konularında bilgi eksiği görülen ve ek çalışmaya ihtiyacı olduğu gözlenen öğrenciler, ders öğretmeni tarafından okul idaresinin onayı ile, uygun görülen ders ve etüd saatlerinde

24

kıyaslanmalarına göre değil, her öğrencinin gelişimi esas alınacak şekilde değerlendirilir. edilmesinde sonuçtan önce, sürecin izlenmesi esas alınır.

Başarının elde

NOT VERME VE KARNE DÖNEMLERİ: Öğrenciler her dönemde bir ara karne; Şubat tatili ile yaz tatilinden önce dönem karnesi alırlar. Özel görüşmeler, öğrencinin başarı ve/veya gelişimiyle ilgili öneri, yardım ve önlem alınması gereken durumlarda okul daveti ile yapılır. Üstün akademik başarı değerlendirmesi belgeleri olan takdir ve teşekkür, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca belirlenmiş kurallar çerçevesinde verilir. Öğrenciler, yazılı sınavlarını inceleyebilir ve puanlarını gözden geçirebilirler. Puan toplama hataları dışında, sınav kağıdı üzerinde veya sınav öncesi ilgili öğretmen tarafından açıklanan puan dağılımı çerçevesinde, öğretmenin verdiği not tartışılamaz. G. RAPORLULUK, DEVAM/DEVAMSIZLIK: RAPORLAR: Hastalığa bağlı ve 3 günü aşan devamsızlıklarda, resmi sağlık kuruluşundan alınmış veya resmi sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış raporların okula iletilmesi gerekir.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ VE SPOR ÇALIŞMALARINDA RAPORLULUK: MEB yönetmelikleri uyarınca, sağlık durumu veya bedensel bozuklukları nedeni ile Beden Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrenciler sağlık kurulundan, sağlık kurulu olmayan yerlerde hükümet tabibinden rapor almak zorundadırlar. Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi derslerinin hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrenciler rapor süresince Beden Eğitimi derslerinden sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir. Kısa süreli rahatsızlıklarda, öğrenci velisi durumu Okul idaresine bir dilekçe ile bildirir. Okul öğrencinin sağlık durumunu kontrol ederek, Beden Eğitimi dersine girip giremeyeceğine dair kararı verir. Öğrenci kendini iyi Beden Eğitimi hissetmiyor da olsa Beden Eğitimi dersi olduğu gün beden eğitimi giysilerini getirmelidir.

dersinden raporlu olan öğrenci bedensel faaliyeti gerektiren kulüp çalışmalarına ve gösterilerine katılamaz. DEVAM/DEVAMSIZLIK: İlköğretim Kurumlarında okula devam esastır. Devamsız öğrenciler için mevzuata göre işlem yapılır. Öğrencinin hastalık, ya da çok önemli bir neden ile okula gelmemesi durumunda öğrenci velisi; i. Servis şoförüne ulaşarak gelmeyeceğini bildirir ve servisin gereksiz beklemesini önler. ii. Öğleye kadar okulu telefonla arayıp özrünü bildirir. Buna ek olarak, öğrenci velisi tarafından yazılıp imzalanmış bir özür tezkeresi öğrencinin okula geldiği sabah Okul İdaresine teslim edilir. Devamsızlığın okula bildirilmesi veya özür tezkeresinin 2 gün içinde okula getirilmesi gerekir. Hastalığa bağlı ve 3 günü aşan devamsızlıklarda, sağlık ocağından alınan ve/veya sağlık ocağı onaylı raporun Okul İdaresine sunulması gereklidir. Okul içi ve okul dışı etkinliklerde görev alması nedeniyle derslere devam edemeyen öğrenci, izinli sayılır. Okulun etkinliklerinde görev verilmiş öğrencilerin söz konusu bayram ve kutlamalara günlerine katılımları zorunludur. Milli bayramların tatil günleri anlayışına indirgenmesi ve bu kutlamalara sağlık sorunu olmaksızın katılmamak, uyarı almasını gerektirir. Okul yönetimince kabul edilebilir özrüne dayalı olarak, öğrenciye, velisinin 7 gün önceden dilekçe ile Okul İdaresi’ne başvurusu üzerine, izin verilebilir. Öğrencinin yurtiçi ve yurtdışı ve okulu temsilen, velinin onayı ile katılacağı yarışmalarda, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. öğrencinin Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmesini ve yazılı

25

SINAV GÜNLERİNDE DEVAMSIZLIK: Haberli yazılı yoklama gününde okulda bulunmayan öğrencinin velisi, ayni gün öğleye kadar Md. Yardımcısı ile iletişim kurarak, öğrencinin mazeretini bildirmek zorundadır. Yazılı yoklama gününde sabahtan okula gelmeyen öğrenci, ilerleyen ders saatlerinde sınavı alınmak üzere okula gelemez. Sınav sırasında hastalanan veya hastalığı devam eden öğrencinin okula devamına Okul idaresi karar verir. Velisi tarafından okula gelemeyeceği bildirilmemiş ve yazılı sınavda bulunmayan öğrencinin ‘telafi sınavı’ yapılmaz. İki günü aşan ve rapor gerektiren devamsızlık günleri için, rapor 7 gün içinde okula iletilmez ise, öğrenciye telafi sınavı verilmez sınav notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. Raporlu öğrenci okula devam edemez, sınav olmak üzere okula gelemez. Hastalık nedeniyle bir sınava giremeyen öğrenci, o dersin sınavını (öğretmen ayrı bir sınav hazırlar) okula döndüğü ilk gün almak üzere hazırlanmalıdır. Öğretmen bu sınavı, öğrencinin döndüğü gün veya ileri bir tarihte verebilir. Öğretmen ile görüşüp sınav tarihinin belirlenmesini sağlamak ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞUDUR. TAKVİM GÜNÜ: Herhangi tatilden bir önceki ve bir sonraki günlere ‘takvim günü’ denir. Bu günlerde her

öğrencinin okula devam etmesi zorunludur. Takvim gününde okula gelemeyecek durumda olan öğrencinin velisi, gerekçe belirtmek koşulu ile en az 7 gün öncesinden, izin dilekçesi ile Okul Müdürlüğü’ne başvurur. Telefonla yapılan başvurular yanıtlanır. Hastalık nedeniyle takvim gününde okula gelemeyen öğrencinin velisi, ayni gün öğleye kadar Okul İdaresine bilgi verir. ‘Takvim Günü’ kuralına uymama ‘İdari Uyarma’yı gerektirir. Derslerin devam ettiği süreler içinde ve yazılı sınavların olduğu günlerde, özel gezi v.b. nedenlerde izin istenmemesi, bu konuda titizlik gösterilmesi rica olunur. kabul edilmez. Dilekçeler İdari Kurul’da değerlendirilerek 2 gün içinde yazılı olarak

OKULA GEÇ KALINDIĞINDA: Okula ya da herhangi bir derse geç kalan öğrenci idareden geç kağıdı almak zorundadır. Aksi halde derse giremez. Birden fazla derse giremeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. İlk derse 30 dakika geç kalan öğrenci ilk derse giremez. getirir. İyi alışkanların küçük yaşta edinilmesinin önemi üzerinde ısrarla durmaktayız. Bu nedenle öğrencinin geç geldiği ders sayısı dikkatle takip edilir. Okula/sınıfa geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencinin bu durumunun önlenmesi için veli-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır Okul ders saatleri öğrencilere ders yılı başında duyurulur. Öğrenciler derslere olduğu gibi, törenlere de zamanında gelmek zorundadırlar. Öğrencinin doktor randevusu gibi bağlı olarak okuldan alınmasını veya okula gönderilmemesini gerektirecek durumlarda öğrenci velisinin en az bir gün önceden yazılı olarak izin başvurusunda bulunması gerekmektedir. alacak olan Eğer öğrenci veli dışında bir kişi tarafından alınacak ise, bu durum dilekçede belirtilmelidir. Veli tarafından yazılı veya telefonla belirtilmemiş ve teyit Okul İdaresi dışındaki kişilere iletilmiş Okuldan alınma, veli tarafından telefon ile belirtilmiş ise (yalnızca acil durumlar için geçerlidir), Öğrenciyi teslim kişinin, kimliğini göstermesi istenir. edilmemiş durumlarda, öğrenci, başka bir kişiye asla teslim edilmez. değişiklik bilgileri geçerli değildir. H. GEZİ ÇALIŞMALARI OKUL GEZİLERİ :Öğrencide, etrafında olup bitenleri, eşya ve olayları; gözleme, inceleme ve anlama merakı çok fazladır. Bu merakı desteklemek, çocuğu yaşadığı çevreye karşı duyarlı hale getirmek ve sınıf içinde verilen eğitimi zenginleştirmek amacıyla; • • • • • Üretim merkezlerine, Sanatsal ve tarihi mekanlara, Sosyal gruplara, Sağlık birimlerine ve birçok kuruma geziler düzenlenir. Eğitim öğretim etkinliklerinin en önemlisi olan gözlem ve inceleme gezileri, öğretim yılı içinde ders programları çerçevesinde planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Ertesi gün bu gecikmenin nedenini açıklayıcı bir yazı

26

Gezilerin, yaşayarak öğrenmenin ve öğrenilenleri yaşama geçirmenin en etkin tekniği olduğu inancıyla, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz, ders konularını pekiştirmek ve toplu yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla, gezileri yıllık planlarına alır ve uygularlar.

• • •

Öğretim yılı başında planlanan geziler için velilerden izin belgesi alınır. Bu belge tüm öğretim yılı içinde gerçekleştirilecek geziler için geçerlidir. Gezinin gerçekleştirileceği günden iki gün önce veli haberdar edilir. Herhangi bir problemden dolayı çocuğunun geziye katılmasını istemeyen veli, bunu bir dilekçeyle ilgili müdür yardımcısına bildirir. Okul yönetimi il içi ve dışı geziler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onay alır.

TÜM GEZİLERDE ÖZEL ENSAR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ : • • • • Okul ve öğrenci kimliğinin sorumluluğunu duyar, ölçülü davranır. Gruptan ayrılmaz ve grup bütünlüğünü bozucu davranışlardan kaçınır. Düzenlenen gezi programına uyar. Konaklama yerlerinin kurallarına uyar. İhtiyaçları ve sorunları için öğretmeninden yardım ister. Düzenlenen gezilerde bu davranış ilkelerine uyum sağlayamayan, uyarıları dikkate almayan


öğrencilerin, daha sonra yapılacak gezilere katılımları okul yönetimince değerlendirilir. Gezilere katılan öğrenciler okul kurallarına uymak, davranış ve görüntü olarak uygun standartlarda olmak, çevrenin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.


• • • •

İl içine yapılacak gezilerin toplu izinleri öğretim yılı başında veliden alınır. Gerekli hallerde gezi için İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izni alınır. Okul, gidilecek gezi hakkında özel kurallar koyabilir. Öğretmen ve yöneticiler her öğrencinin izin belgesini yanına alırlar. Gezi şehir dışına kalmalı olarak yapılıyorsa; gezi öncesi genel bütçe, otel rezervasyonu, oda yerleşim

planları ve öğrenci gruplanmalarını yapıp, acil durumlar için yanlarında yeterli parayı bulundururlar. • Özel durumu olan öğrenciler için (İlaç alması gereken, bazı ilaçlara alerjisi olan v.b.) öğrenci velileri,

sorumlu öğretmene ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmak zorundadır. DİSİPLİN : • • Gezide sorun çıkaran, kuralları bozan öğrenciler kulüp çalışmasından bir hafta süreyle mahrum bırakılırlar. Gerekirse daha büyük yaptırımlara maruz bırakılabilirler. Eğer öğrenciler okulun kurallarını bozar, gezinin amacına uygun hareket etmezse daha sonra düzenlenecek gezilere katılamazlar.

KAYIP EŞYA : Öğrencilerimizin, özel eşyalarını ve ders araçlarını korumaları, sorumluluk bilincinin gelişmesi için önemlidir. • İlköğretim I. kademesindeki öğrencilerimizin kullandıkları araç ve gereçlerde isim etiketi kullanılmalı, giysilerine de adı soyadı işlenmelidir.


Bulunan eşyalarokulda saklanır. Kayıp eşyalar, öğretim yılı sonuna kadar saklanır. Sahibi bulunmayan eşyalar öğretim yılı sonunda ihtiyacı olan okullara gönderilir.

27

Öğrencilerin Kurallara Karşı Gelmesi Durumunda Uygulanacak İşlemler • • • • • • Öğretmeni yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak öğrenciyle konuşur. Öğretmen konuyu rehber öğretmeniyle paylaşır. Sınıf öğretmeni, problemi yaşayan öğretmen ve çocuk ile konuşur. Sınıf öğretmeni rehber öğretmen ile konuşur. Sınıf öğretmeni, öğrenci-sorunu yaşayan öğretmen ve veli ile konuşur. Konu müdür yardımcısına iletilir. Müdür yardımcısı öğrenci ve veliyi görüşmeye çağırır. Sorunun çözümüne gidilir. Konuyla ilgili yaptırımlar uygulanır.

YAPTIRIM GEREKTİREN DAVRANIŞLAR UYARMA GEREKTİREN DAVRANIŞLAR ▪ Derse ve diğer etkinliklere zamanında gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek. ▪ Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık haline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak. ▪ Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak. ▪ Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek. ▪ Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. ▪ Görgü kurallarına uymamak. ▪ Okul kütüphanesinden, laboratuarlardan aldığı kitap, araç-gereci ve malzemeyi ilgililere zamanında vermemek

KINAMA GEREKTİREN DAVRANIŞLAR ▪ Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak. ▪ Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek. ▪ Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmi evrakta değişiklik yapmak. ▪ Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak. ▪ Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. ▪ Okulda ya da okul dışında sigara içmek. ▪ Okulda kavga etmek. ▪ Okulun araç-gerecine zarar vermek. ▪ Başkasının malını haberi olmadan almak. ▪ Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. ▪ Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. ▪ Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.

28

OKUL DEĞİŞTİRME GEREKTİREN DAVRANIŞLAR ▪ Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak. ▪ Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak. ▪ Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. ▪ Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. ▪ Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek. ▪ Okul içinde ve dışında; dernek, siyasî parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere etkin bir şekilde katılmak. ▪ Herhangi bir kurum, dernek ve örgüt adına yardım ve para toplamak. ▪ Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. ▪ Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek. ▪ Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. ▪ Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. ▪ Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak. ▪ Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. ▪ Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek. ▪ Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek. ▪ Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.

UYGULANACAK YAPTIRIMLAR SÖZLÜ UYARMA Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği anlatılır. Öğrenciden beklenen davranışın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır. ÖĞRENCİ İLE SÖZLEŞME İMZALAMA Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi imzalar.

VELİ İLE GÖRÜŞME Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarında ısrar etmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte okul yönetimine sunar. KINAMA Öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir. OKUL DEĞİŞTİRME Öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

29

**** Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin yaptığı değerlendirmeler esas alınır.

Okulumuzda Tam Gün Eğitim
Okulumuzda 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik normal ders programlarının dışında hafta içi dört gün boyunca SBS’ye yönelik tam gün eğitim programı uygulanmaktadır. Bu yıl başlayan uygulamada her gün 2 saat ders ve 1 saat etüt yapılmaktadır. Bu program akşam saat 19:40’ta sona ermekte ve akşam yemeği öğrencilere okulumuzda verilmektedir. Öğrenciler bu programa dahil oldukları takdirde sbs hazırlık çalışmalarını dershaneye ihtiyaç duymadan okulumuzda yapmakta böylece öğrencilerin hem okul başarıları hem de SBS başarıları okulumuz tarafından takip edilebilmektedir. Velilerimizin öğrencilerinin sınav çalışmalarını sadece okulumuzdan takip etmeleri sağlanacaktır.

30

KARAKTER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi, karakter gelişimi gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Kişisel, sosyal, ahlaki alanlardaki gelişimleri desteklenmeyen bireylerin donanımlı olarak yetiştiklerini söylemek pek mümkün değildir. Bu sebeple yeni hazırlanan eğitim programlarında artık davranış eğitimine daha fazla önem verilmektedir. Okulumuzda, öğrencilerimizin akademik alanda başarılı olmaları için gerekli çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu amaçla ilköğretim öğrencilerimize Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi başkanlığında “Değerler Eğitimi” projesine bu yıl da devam edilecektir. Bu proje çalışmalarında amacımız değerlerimizin bilgi düzeyinden davranış düzeyine geçirilmesi ve öğrencilerimize evrensel yaşam değerlerini öğretmektir. Bunun için, her hafta bir ders saatinde belirlenen değer ile ilgili etkinlik yapacağız. Bu değerler ile ilgili “adım adım” bültenimizi de sizlere ulaştıracağız. 2008-2009 öğretim yılında değerler eğitimi çalışmalarımıza, aşağıdaki değerleri kazandırmayı hedefliyoruz. 1. 2. 3. 4. 5. Sorumluluk, Saygı, Doğruluk, Görgü Kuralları, Bilgiseverlik, (Ekim-Kasım aylarında) (Aralık- Ocak aylarında) (Şubat-Mart aylarında) (Nisan ayında) (Mayıs-Haziran aylarında)

31

OKUMA SAATİ UYGULAMASI Öğrencilerimiz güne okuyarak başlıyorlar. Her günün okuldaki ilk vakti okuma saati olarak uygulanıyor. Bu zaman zarfında öğretmenler de dahil okulda herkes kitap okuyor. Öğrenciler ilk derse giren öğretmenlerinin nezaretinde bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Günün ilk vaktinde kitap okumanın lezzetini alan öğrenciler gün içersinde veya günün sonunda kitaba devam edebilmek için fırsat kolluyorlar. Ayrıca öğrencilerimizi okudukları kitapların yazarlarıyla tanışıp onları daha yakından tanıma imkanı buluyorlar.

32

TENEFFÜS OYUNLARI Ensar Eğitim Kurumları olarak okulumuz bünyesinde bu öğretim yılında da “Teneffüs Oyunları” uygulamaya devam ediyoruz. Bu proje ile;

adlı projemizi

• • • • •

Çocuklarımızı, geleneksel oyunlarımızı yeni nesilde yaşatabilmeyi, Teneffüs boyunca meydana gelebilecek kavga ve kaza olaylarını en aza indirebilmeyi, Okulda onlara öğrenmelerini istediğimiz liderlik, dostluk, paylaşma, işbirliği, özgüven gibi bazı duygu ve davranışları kazandırabilmeyi, Gelişimlerini en doğru şekilde tamamlamalarını ve Çocuklarımızı, onlar için belki de vazgeçilmez sandıkları bilgisayar oyunlarının esaretinden kurtarabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçlarla, geçtiğimiz sene TOPAÇ ŞENLİĞİ’ni yaparak hem topacı tozlu raflardan indirdik, hem de tekrar hatırlatarak eğlenceli vakitler geçirdik. Yine projemiz kapsamında organize ettiğimiz UÇURTMA ŞENLİĞİ ile Ensar Koleji öğrencileri gökyüzünü renklendirdiler. Bu sene ve önümüzdeki senelerde de değişik şenlikler ve eğlenceli oyunlar, Teneffüs Oyunları ile devam edecek.

33

Unutmayalım ki OYUN ; ÇOCUKLAR GELİŞİMİ İÇİN BİR İHTİYAÇTIR…

KULÜP ÇALIŞMALARI Kulüp çalışmalarındaki amaç; eğitim öğretimde uygulamanın önemini kavratmak, sosyal yönden gelişimi sağlamak, sorumluluk duygusunu arttırmak, çevreye duyarlılığı arttırmaktır. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda müdür yardımcısı sorumluluğunda aktivitelere yerleştirilirler. 1- 5. sınıflarda kulüp çalışmaları haftada 2 saat Salı günleri 7. ve 8. ders saatlerinde uygulanmaktadır. 6 -7 -8. sınıflarda kulüp çalışmaları haftada 2 saat Perşembe günleri 7. ve 8. ders saatlerinde uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti desteklemek amacıyla okulumuzda çeşitli konu başlıkları altında çalışmalar yürüten öğrenci kulüplerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile herkese örnek teşkil eden toplum hizmeti çalışmalarına da imza atmaktadır. Bu kapsamda okulumuzda bulunan kulüpler şunlardır:

34

oSatranç Kulübü oHalk Oyunları Kulübü oBilim Öncüleri Kulübü oOrganik Tarım Kulübü oAtlatizm Kulübü o o o o o o o Sivil Savunma Kulübü Müzik Kulübü Masa Tenisi Kulübü Sosyal Yardımlaşma Kulübü Görsel Sanatlar Kulübü Çevre ve Doğa Kulübü Jimlastik Kulübü

Öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. Öğrencileri tarafından yönetilen, temsil edilen kulüpler, ilgi alanlarına göre öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler planlamakta ve belirli bir program dahilinde bunları uygulamaya geçirmektedir. Sosyal etkinlik çalışmaları (öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları) danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmekte ve okulun açıldığı ikinci hafta kulüp çalışmaları başlamaktadır.

YAZ OKULU Ensar eğitim kurumları olarak 3 yıldır yaz okulu programı uyguluyoruz. Okulların kapanmasının ardından başlayan yaz okulumuz gecen 3 yıllık süre içerisinde 5 hafta olarak hafta içi 4 gün ders 1 gün de gezi olmak üzere öğrencilerin 5 gün bizlerle olmaları planlanmıştır. İlköğretim 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin yararlandığı yaz okulumuzda davranış (değerler) eğitimi dersi, spor dersleri ve gezi gibi etkinlikler yer almaktadır. Davranış(değerler) eğitimi dersi, okulumuzda görevli din kültürü öğretmenleri ve Ensar Vakfı tarafından gönderilen öğretmenlerin gözetiminde yapılmaktadır. Amacımız 5 haftalık sürede öğrencilerimize sahip olduğumuz değerleri kazandırmak ve erdemli bir birey olmalarını sağlamaktır. Spor dersleri de; futbol, basketbol, voleybol ve yüzme olarak planlanmıştır. Bu derslerimiz de yine okulumuzda görevli beden eğitimi öğretmenleri tarafından ve onlara yardımcı olan öğretmenler gözetiminde yapılmaktadır. Amacımız öğrencilerin bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sağlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca çocuklarımızın yaz tatillerini faydalı ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlayarak salon sporlarına ilgi duyacaklarını düşünmekteyiz. Gezilerimizi İstanbul’un; kültürel, doğal ve tarihsel mekanlarına yönelik yapmaktayız. Böylece İstanbul’da yaşayan çocuklarımızın İstanbul’u daha yakından tanıyacaklarına ve bu güzel şehrimize sahip çıkacaklarına inanmaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar her yıl bir önceki yıldan daha da verimli hale getirilmiş ve bunun karşılığı da alınmıştır.

35

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Eğitim Öğretim faaliyetlerinin

amacına ulaşabilmesi için okul ile aile birliği arasındaki bütünleşmeyi

gerçekleştirmek ve güçlü bir iletişim ağı kurmak gereklidir. Okul Aile Birliği bu bağı oluşturmak , öğrenci veli arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek , okul aktivitelerinde aktif rol almak, öneriler sunarak okulun gelişimine ve tanıtımına dair dilek ve öneriler sunmak üzere çalışmalar yapar.

Okul Aile Birliği üyeleri , okul açıldıktan sonraki ay içinde belirlenir. Okul Aile Birliğinin yapacağı çalışmalar Okul Müdürünün onayı ile gerçekleşir. Okul Aile Birliği beş asil , beş yedek üye , Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı ile öğretmenden oluşur. Okul Aile Birliği her on beş günde bir toplanarak belirlenen gündem çerçevesinde çalışmalarını yapar. Toplantılarda konuşulanlar tutanaklara dökülür.

VELİ İLE İLETİŞİM

36

Okul idaresi duyuruları mesaj, e-mail, telefon ve öğrenciler aracılığıyla • •

velilere iletir. Veliyle olan

ilişkilerde öğrencinin etkin rol alması ,sorumluluk bilincinin gelişmesinde önemli yer tutar. Velilerimizden, gelen her yazıyı dikkatle okumaları , gerekli durumlarda çocuklarıyla paylaşmaları beklenir. Okuldan gelen yazılara veli tarafından belirtilen tarihte cevap verilmesi gerekmektedir. Duyuruları çocuklarından düzenli olarak alamayan velilerin konuşarak , çocukların bu disiplini kazanmalarında yapmaları beklenir. Öğretmen-Veli Görüşmeleri: Her öğretim yılı başında öğretmen-veli görüşme saatleri Rehberlik servisince planlanarak velilere bildirilir. Velilerin bu görüşme saatlerine uymaları, öğretmenlerimizin eğitim-öğretim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. Görüşmeler okulda veli görüşme odasında yapılır. Velilerin bireysel görüşmelere önem vermesi, ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesini sağlar. Rehberlik Servisiyle ilgili olarak; rehber öğretmen hafta içi her gün okulda hazır bulunmasına rağmen servis yoğunluğu göz önünde bulundurularak- acil durumlar hariç- 1 gün önceden randevu alınması isabetli olacaktır. Okulu ziyarete gelen veliyi danışma görevlisi karşılar; giriş kattaki lobide bekleyen velinin en kısa zamanda görüşmek istediği öğretmen ya da birimle görüşmesini sağlar. okul idaresi ve rehberlik servisiyle ve uyarılarda işbirliği etkili olacak yönlendirme

ÖZEL BAĞCILAR ENSAR İLKÖĞRETİM OKULU AİLE BİRLİĞİ

Aile Birliğimiz, okul ve aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Velilerimizin okulumuzdaki etkinliklere, okulun amaç ve eğitim ilkeleri ile bütünleşerek katılımını sağlamak, çeşitli seminerler, toplantılar düzenleyerek veli-öğrenci-okul üçgeninde işbirliği içinde okul için yararlı aktivitelerde bulunmak okul aile birliğimizin hedefleri içindedir. Okul Aile Birliğimiz belirli bir gündem çerçevesinde belirli tarihlerde toplantılarını gerçekleştirir.

Sayın Velilerimiz, Eğitim ve öğretim kalitemizi artırmak amacıyla okulumuzda bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeleri gerçekleştirebilme noktasında en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlerin bizim yanımızda olmanız bize güç katar. Okulumuzda velilerimizi sadece toplantı günlerinde değil, ihtiyaç duydukları her zaman görmek isteriz. Ancak bu görüşmelerimizin bir kural dahilinde gerçekleşmesi uygun olacaktır. Bu düzenlemeler için gerekli maddeler şunlardır:

37

1. Öğrencilerimizin zamanında okula gelişinin sağlanması, 2. Okula giriş ve çıkışlarda öğrencilere artık refakat edilmemesi ve sınıflara velilerimizin girmemesi, öğrencilerimizin kendine olan özgüvenini sağlamaları için gereklidir. Unutmamalıdır ki okulda öğrencilerin sorumluluklarını kendisinin üstlenmesi açısından da bu durum gereklidir 3. Sınıflara ders saatleri içinde velilerimizin girmemesi, dersin akışını ve öğrencinin konsantrasyonunu bozacağı için bu kesinlikle önlenmelidir. 4. Görüşme için gelen velilerimizin öğrenci kapısını kullanmaması ve görüşme öncesi danışmaya öncelikle bilgi vermesi gereklidir. 5. Katlara, resim atölyesine, müzik atölyesine, yemekhaneye, öğretmenler odasına ve diğer bölümlere ders saatleri içinde velilerimizin girmemesi rica olunur. Amacımız sizlere daha iyi eğitim olanaklarının sunulduğu ortamları hazırlamaktır. Okulla ilgili istek, öneri ve görüşlerinizi kurum müdürü ve idari kadromuza bildirmenizi, bizimle işbirliği içinde olmanızı ve okul yönetimine katkılarınızı bekler, saygılar sunarız. Velilerimizin görüşmelerini daha verimli kılmak için öğretmenlerimizin uygun oldukları zaman dilimleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

HİZMET BİRİMLERİMİZ MUHASEBE: Okulumuz muhasebe servisi öğrenci eğitim ücretlerini günümüz şartlarında uygulanan sistemle takip eder. Anlaşmalı bankalarla internet üzerinden mail order talimatıyla takip yapılır. Eğitim ücret ödemeleri muhasebe servisine bir defada da yapılabilmektedir.

BÜRO: Okulumuzun İlçe Milli Eğitim , İl Milli Eğitim ve Bakanlık ile bağlantısını kurar. Bu bağlamda Öğretmen Personel atamalarını hazırlar, gerekli olurları alır. Okulun genel yapısını içeren İLSİS ve MEİS bilgilerini internet ortamına aktarır ve aylık olarak günceller. İstatistik , gezi , tören , tahkikat ve diğer konularda decimal sisteme göre yazışmalar yapar. Öğrenci – Öğretmen paso ve kartlarının çıkarılmasını sağlar.

38

ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETLERİ: Özel Ensar Eğitim Kurumlarında öğrenci servis hizmetleri yapılan yıllık sözleşme çerçevesinde Özçelik Tur tarafından yürütülmektedir. Eğitim öğretim yılı başında servis yetkililerince öğrenci adreslerine göre , hangi servislerle hangi öğrencilerin bırakılacağı liste halinde belirlenir. Bu listeler okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinde bulunur. Araç sürücüleri okuldan ayrılmadan önce listeye göre öğrenci yoklamalarını yaparlar. Okuldan izin alarak ayrılan öğrencilerin servisleri okul güvenlik görevlisince bilgilendirilir. Görevliler , bu listeye göre servise binen öğrencileri kontrol ederler. Öğrencilerin kendi servisleri dışında değişik servislere binme talepleri kabul edilmez. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermemek ,araç sürücüleri ve okul idaresini güç durumda bırakmamak amacıyla velilerin öğrencileri uyarmaları gerekmektedir. Ancak çok önemli ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde kendi servisi dışında başka bir servise binebilir. Servis araçları sadece öğrenci ve öğretmenler içindir. Adres değişikliği söz konusu olduğunda sorumlusuna bildirmeleri gerekmektedir. Servisle ilgili bir problem yaşandığında veli servis sürücüsüyle değil , servis sorumlusu ile muhatap olmalıdır. Okul servislerinde öğrencilerimizden birer Ensar'lı olarak toplu davranış becerilerini kazanmaları ve trafik kurallarına uymaları, çevresindeki arkadaşları ve sürücülerini rahatsız etmemeleri beklenir. Ensar Öğrencileri; Servislere düzenli ve güvenli bir şekilde biner ve inerler, birbirlerinin güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmazlar. Serviste arkadaşlarıyla kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde, alçak sesle konuşurlar. Servis hareket halindeyken yerlerinden kalkamazlar. Araçları temiz tutarlar eşyalara zarar vermezler. en kısa zamanda servis sorumlusuna ulaşılmalıdır. Öğrenci bu durumu servis servisinden yararlanmak istemeyen öğrenci velilerinin öğretim yılı başlamadan önce

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ŞOFÖR ADI – SOYAD GÖKHAN ÇERRAHO BÜLENT TOPAL ÜZEYİR AYDIN BİROL AKKAYA HÜSEYİN ÖZTEL FERDİ MAZMAN YAVUZ POLAT KADİR KURUM KAMİL EROL NİHAT ÖZTÜRK

GÜZERGAH K.ÇEKMECE B.EVLER KİRAZLI BAĞCILAR ŞİŞLİ BAYRAMPAŞA FATİH YILDIZTEPE ATIŞALANI ZEYTİNBURNU

GSM 0534 313 01 95 0533 436 51 00 0542 682 71 41 0532 560 06 51 0532 260 72 11 0538 506 42 79 0535 813 14 72 0535 312 97 35 0535 705 93 00 0536 485 60 24

PLAKA 34 FT 2589 34 DH 1481 34 BE 5021 34 EE 5228 34 EY 9831 34 DU 0209 34 MIN 75 34 EH 3544 34 UP 5052 34 FT 3910

39

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FETHİ UYGUN FATMA ÖZTÜRK RESUL ALTINTAŞ İBRAHİM BAŞ İDRİS ÇELİKKAYA TANER TOPRAK SUAT YILMAZ MUSTAFA KAYA İBRAHİM BAYAT ERGÜN ALP HÜSEYİN ÖZTEL SÜLEYMAN ÖZTÜRK ADEM KURŞUN ERKAN AKÇAY

HAZNEDAR-SOĞANLI GÜNGÖREN G.O.P ŞİRİNEVLER BEYLİKDÜZÜ KAĞITHANE BAŞAKŞEHİR HALKALI BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER BAĞCILAR-2 S.ÇİFLİĞİ EYÜP ÖĞRETMEN SERVİSİ SERVİS SORUMLUSU

0537 822 79 97 0546 207 47 52 0533 691 13 79 0536 967 76 23 0535 315 95 10 0535 329 84 46 0544 439 45 17 0533 271 55 59 0536 310 64 16 0535 243 38 49 0532 260 72 11 0536 860 05 62 0533 737 62 73 0532 686 48 41

34 AH 5425 34 DJ 5644 34 FAL 57 34 UN 2289 34 BT 0533 34 JBC 36 34 UP 6536 34 ZV 8214 34 ED 0981 34 UFV 60 34 UL 4934 34 UG 0661 34 FGV 45 446 95 70

OKUL KIYAFETLERİ

Tişört – svit tişört 1.KADEME KIZ ÖĞRENCİLER Ekose Jile Lacivert Hırka Beyaz Çorap – Siyah Kolej Ayakkabısı Tişört – svit tişört 1 . KADEME ERKEK ÖĞRENCİLER Lacivert Pantolon Lacivert Hırka Siyah Kolej Ayakkabısı

40

Tişört – svit tişört 2. KADEME KIZ ÖĞRENCİLER Ekose Etek Lacivert Hırka Beyaz Çorap - Siyah Kolej Ayakkabısı Tişört – svit tişört 2. KADEME ERKEK ÖĞRENCİLER Lacivert Pantolon Lacivert Hırka Kravat – Siyah Kolej Ayakkabısı

UYGULAMA ÇİZELGELERİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAĞCILAR ENSAR İLKÖĞRETİM OKULU GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE SAAT 08:45 09:00-09:40 09:40-10:00 10:00-10:40 10:40-10:50 10:50-11:30 11:30-11:40 AÇIKLAMA Okuma saati 1.Ders Dinlenme 2.Ders Dinlenme 3.Ders Dinlenme 41

11:40-12:20 12:20-12:30 12:30-13:10 13:10 14:00 14:00-14:40 14:40-14:50 14:50-15:30 15:30-15:40 15:40-16:20 CUMA SAAT 08:45 09:00-09:40 09:40-09:50 09:50-10:30 10:30-10:35 10:35-11:15 11:15-11:20 11:20-12:00 12:00-12:10 12:10-12:50 12:50 14:00 14:00-14:40 14:40-14:50 14:50-15:30

4.Ders Dinlenme 5.Ders Öğle Tatili 6.Ders Dinlenme 7.Ders Dinlenme 8.Ders

AÇIKLAMA Okuma saati 1.Ders Dinlenme 2.Ders Dinlenme 3.Ders Dinlenme 4.Ders Dinlenme 5.Ders Öğle Tatili 6.Ders Dinlenme 7.Ders

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Ensar Eğitim Kurumları’ nın Açılışı 01 Eylül 2008 Pazartesi Ramazan Bayramı 30 Eylül – 1-2 Ekim 2008 İstanbul’ un Kurtuluşu 06 Ekim 2008 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2008 Çarşamba Atatürk’ ü Anma Günü 10 Kasım 2008 Pazartesi Öğretmenler Günü 24 Kasım 2008 Pazartesi Kurban Bayramı 8-11 Aralık 2008 Yılbaşı 01 Ocak 2009 Perşembe 1. Dönemin Sona Ermesi 23 Ocak 2009 Cuma Yarı Yıl Tatili 25 Ocak – 08 Şubat 2009 1. Dönemin Başlangıcı 09 Şubat 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 – 24 Nisan 2009 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı 19 – 20 Mayıs 2009 Ders Yılının Sona Ermesi 12 Haziran 2009 Cuma 42

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 29 Ekim 2008 Çarşamba Bursa-Ayvalık-Çanakkale Gezisi 08 Kasım 2008 Atatürk’ ü Anma Töreni 10 Kasım 2008 Pazartesi Öğretmenler Günü 24 Kasım 2008 Pazartesi Yazarlar Şöleni 4 Aralık 2008 İbni Sina Günleri Mayıs 2009 Mehmet Akif Ersoy Ve Çanakkale Günleri 12 – 18 Mart 2009 Çanakkale Gezisi Mart 2009 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamaları 23 Nisan 2009 Yazarlar Şöleni 5 Nisan 2009 Kapadokya Gezisi Nisan 2009 Organik Tarım Günleri Mayıs 2009 Okuma Bayramı Mayıs 2009 Anneler Günü Mayıs 2009 Edirne Gezisi Mayıs 2009 Kutlu Doğum Etkinlikleri Mayıs 2009 Teneffüs Oyunları Şenliği3 Haziran 2009 Başarı Yolu Nisan 2009 Okul Pikniği Haziran 2009 Yıl Sonu Programı Haziran 2009 Hayal Şenliği Mayıs 2009

ÖZEL ENSAR İLKÖĞRETİM OKULU 2008 – 2009 SINAV HAFTALARI TAKVİMİ

43

1. DÖNEM 20095 OCAK – 27 ŞUBAT 20081 – 29 ARALIK 20 EKİM -12 KASIM 2008

20 EKİM

1 ARALI K

5 OCAK

FEN BİLGİSİ

TÜRKÇE

FEN BİLGİSİ

21 EKİM

2 ARALI K

6 OCAK

TÜRKÇE

FEN BİLGİSİ

MATEMATİK

22 EKİM

3 ARALI K

7 OCAK

MATEMATİK

BİLGİLERSOSYAL

TÜRKÇE

23 EKİM

4 ARALI K

8 OCAK

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

24 EKİM

5 ARALI K

9 OCAK 12 OCAK 13 OCAK 16 OCAK

T.C. İNKILAP TARİHİ

MATEMATİK

BİLGİSİDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

27 EKİM

16 ARALIK

SOSYAL BİLGİLER

1. YDS

İNKILAP TARİHİ

28 EKİM

29 ARALIK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

4. 5. 6. 7. 8. SINIFLAR DENEME SINAVI

SOSYAL BİLGİLER

3 KASIM

6.7.8. SINIFLAR ÖZEL DENEME SINAVI

4. VE 5. SINIFLAR DENEME SINAVI

12 KASIM 6. 7. VE 8. SINIFLAR DENEME SINAVI

44

2. DÖNEM

200927 ŞUBAT – 30 MART

27 ŞUBAT SINAVI4.5.6.7. VE 8. SINIFLAR DENME

9 MART FEN BİLGİSİ

10 MART TÜRKÇE

11 MART MATEMATİK

12 MART İNGİLİZCE

13 MART DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

16 MART T.C İNKILAP TARİHİ

17 MART SOSYAL BİLGİLER

30 MART 4.5.6.7. VE 8. SINIFLAR DENEME SINAVI

ÖĞRETMEN AD SOYAD ÇOBAN BAYRAK ESERLER SEKBAN 13 PEHLEVAN 14 NİSAN NİSAN ÖZAD ŞAHİN UZUN USTA AĞCA TAN ŞAMCI KARAHAN CEYHAN MAHŞER 25 DEMİRÖRS 26 MAYIS MAYIS AKKAYA ARTIK BAŞ İŞBİLEN EFE ŞENTÜRK PELEN KAYA TORUS ÇIPLAK GÖKÇE DÜNDAR TUNCAY AKALIN YAZICI KAYA ERTİKE İKE ÜRGÜPLÜOĞLU AZAKLI YILMAZ FEN BİLGİSİ İNGİLİZCE DİN KÜL. AH. BİL. FEN BİLGİSİ

BRANŞ

GÖRÜŞME GÜNÜ

GÖRÜŞME SAATİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Cengiz Aysel Bahtiyar Tuğba Elif Cem Sema Esra Yeliz Hacer Seda Elif Fatma Süleyman Ayşegül Özlem Sultan Ümran Zeynep Seda Müfit Gülşen Serkan Esat Behsat Sevim Ayson Yasemin Havva Feride Sibel Aslan Elif Neriman Melek Neslihan Neşe Necla

Türkçe Türkçe Matematik Matematik 15 16 17 Fen ve Teknoloji NİSAN NİSAN NİSAN Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Din Kült.ve Ah.Bil. Din Kült.ve Ah.Bil. 27 28 Bilişim Teknolojileri 29 MAYIS MAYIS MAYIS Teknoloji Tasarım Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Beden Eğitimi Beden Eğitimi Beden Eğitimi Sınıf Öğret.1-A Sınıf Öğret.1-B Sınıf Öğret.1-C Sınıf Öğret.2-A Sınıf Öğret.2-B Sınıf Öğret.2-C Sınıf Öğret.3-A Sınıf Öğret.3-B Sınıf Öğret.3-C Sınıf Öğret.4-A Sınıf Öğret.4-B Sınıf Öğret.4-C Sınıf Öğret.5-A Sınıf Öğret.5-B MATEMATİK 2.YDS SOSYAL BİLGİLER TÜRKÇE SINAVI4.5.6.7. VE 8. SINIFLAR DENEME MATEMATİK

Cuma Salı Çarşamba Salı 20 Çarşamba 27 NİSAN ÇarşambaNİSAN Pazartesi Cuma Pazartesi Perşembe Çarşamba Pazartesi Pazartesi Pazartesi Cuma 1 Çarşamba 2 HAZİRA HAZİRA Pazartesi N N Çarşamba Çarşamba Çarşamba Çarşamba Pazartesi Pazartesi Pazartesi Perşembe Perşembe Perşembe Salı Perşembe Çarşamba Çarşamba Pazartesi Çarşamba Pazartesi Pazartesi Çarşamba Salı SOSYAL BİLGİLER VE T.C. İNKILAP TARİHİ SINAVI 4. 5. 6. 7. VE 8. SINIFLAR DENME TÜRKÇE İNGİLİZCE

3.-4.saat 4.-5.saat 1.-2.saat 3.-4.saat 3.-4.saat 4.-5.saat 4.-5.saat 3.-4.saat 2.-3.saat 2.-3.saat 7.-8.saat 6.-7.saat 6.-7.saat 7.-8.saat 2.-3.saat 3 1.-2.saat HAZİRAN 4.saat 6.-7.saat 6.-7.saat 6.-7.saat 3.-4.saat 7.-8.saat 7.-8.saat 6.-7.saat 4.-5.saat 1.-2.saat 3.-4.saat 3.-4.saat 3.-4.saat 3.-4.saat 3.-4.saat 2.-3.saat 3.-4.saat 7.-8.saat 3.-4.saat 4.-5.saat 3.-4.saat 6.7. VE 8. SINIF DENEME SINAVI

10:35-12:00 11:40-13:10 09:00-10:40 10:50-12:20 10:50-12:20 11:40-13:10 11:40-13:10 10:35-12:00 10:00-11:30 10:00-11:30 15:50-16:20 14:00-15:30 14:00-15:30 15:50-16:20 09:50-11:15 09:00-10:40 11:40-12:20 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 10:50-12:20 15:50-16:20 15:50-16:20 14:00-15:30 11:40-13:10 09:00-10:40 10:50-12:20 10:50-12:20 10:50-12:20 10:50-12:20 10:50-12:20 09:50-11:15 10:50-12:20 15:50-16:20 10:50-12:20 11:40-13:10 10:50-12:20

200925 MAYIS- 2 HAZİRAN

13 NİSAN– 27 NİSAN 2009

2008-2009 ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME ZAMANLARI

45

GENEL VELİ TOPLANTI TARİHLERİ
S INI F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 1. DÖNEM 1. TOPLANTI TARİHİ 1. DÖNEM 2. TOPLANTI TARİHİ 2. DÖNEM 1. TOPLANTI TARİHİ 2. DÖNEM 2. TOPLANTI TARİHİ

15 Kasım 2008 Cumartesi (10:00)
(Bireysel Gelişim Raporlarının Dağıtımı)

27 Aralık 2008 Cumartesi (10:00)

21 Mart 2009 Cumartesi (10:00)
(Bireysel Gelişim Raporlarının Dağıtımı)

02 Mayıs 2009 Cumartesi (10:00)

46

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

4-A 4-B 4-C 5-A 5-B 6-A 6-B 6-C 7-A 7-B 7-C 8-A 8-B

29 Kasım 2008 Cumartesi (10:00)
(Ara Karne Dağıtımı)

27 Aralık 2008 Cumartesi (10:00)

28 Mart 2009 Cumartesi (10:00)
(Ara Karne Dağıtımı)

02 Mayıs 2009 Cumartesi (10:00)

1

2

ÖZEL BAĞCILAR ENSAR İLKÖĞRETİM OKULU 1. DÖNEM YÜZME SAATLERİ TARİH ZAMAN GİRECEK ÖĞRENCİLER Öğleden Önce Kızlar 27 Ekim-31 Ekim 2008 (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra Erkekler (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce Erkekler 3 Kasım- 7 Kasım 2008 (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar

3

10 Kasım- 14 Kasım 2008

4

17 Kasım- 21 Kasım 2008

47

5

24 Kasım- 28 Kasım 2008

6

1 Aralık- 5 Aralık 2008

7

15 Aralık- 19 Aralık 2008

Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler)

Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar

8

22 Aralık- 26 Aralık 2008

9

29Aralık- 02 Ocak 2009

10

05 Ocak - 09 Ocak 2009

11

12 Ocak - 23 Ocak 2009

12

19 Ocak - 23 Ocak 2009

ÖZEL BAĞCILAR ENSAR İLKÖĞRETİM OKULU 2. DÖNEM YÜZME SAATLERİ
TARİH 1 23 Şubat – 27 Şubat 2009 ZAMAN Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) GİRECEK ÖĞRENCİLER Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar

2

02 Mart - 06 Mart 2009

3

09 Mart – 20 Mart 2009

4

16 Mart – 20 Mart 2009

5

23 Mart – 27 Mart 2009

48

6

30 Mart – 03 Nisan 2009

7

06 Nisan – 10 Nisan 2009

Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler) Öğleden Önce (1.2.3.4. dersler) Öğleden Sonra (5.6.7.8. dersler)

Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar Kızlar Erkekler Erkekler Kızlar

8

13 Nisan – 17 Nisan 2009

9

20 Nisan – 24 Nisan 2009

10

27 Nisan – 01 Mayıs 2009

11

04 Mayıs – 08 Mayıs 2009

12

11 Mayıs – 15 Mayıs 2009

13

18 Mayıs – 22 Mayıs 2009

14 15

25 Mayıs – 29 Mayıs 2009 01 Haziran–05 Haziran 2009

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI 1-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR

SALI MATEMATİK MATEMATİK BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP

ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE DİN K. A. B. İNGİLİZCE İNGİLİZCE HAYAT BİLGİSİ REHBERLİK

PERŞEMBE İNGİLİZCE MÜZİK BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE

CUMA TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK DİN K.A.B. HAYAT BİLGİSİ MÜZİK

1-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

49

PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 REHBERLİK REHBERLİK MATEMATİK MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE

SALI BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ MÜZİK DİN K.A.B. TÜRKÇE GÖRSEL SANATLAR KULÜP

ÇARŞAMBA REHBERLİK REHBERLİK REHBERLİK TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ REHBERLİK

PERŞEMBE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE DİN K.A.B. İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR MATEMATİK

CUMA BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ MÜZİK İNGİLİZCE

1-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK SALI İNGİLİZCE İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ KULÜP ÇARŞAMBA HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ DİN K.A.B. MÜZİK TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ REHBERLİK PERŞEMBE GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR DİN .K.A.B. HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE TÜRKÇE CUMA MÜZİK HAYAT BİLGİSİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE

2-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 İNGİLİZCE İNGİLİZCE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR HAYAT BİLGİSİ DİN .K.A.B. İNGİLİZCE TÜRKÇE PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE DİN KA.B. HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP SALI TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE PERŞEMBE MATEMATİK MATEMATİK CUMA TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE DİN .K.A.B. TÜRKÇE GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR

HAYAT BİLGİSİ BEDEN EĞİTİMİ MÜZİK MÜZİK MATEMATİK MATEMATİK REHBERLİK BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ PERŞEMBE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TÜRKÇE TÜRKÇE

SALI HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR MATEMATİK MATEMATİK KULÜP

ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK DİN K.A.B. MÜZİK HAYAT BİLGİSİ REHBERLİK

CUMA MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR İNGİLİZCE İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK MÜZİK 2-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

50

2-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE TÜRKÇE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR MÜZİK DİN K.A.B. SALI MATEMATİK MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP ÇARŞAMBA İNGİLİZCE İNGİLİZCE PERŞEMBE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ CUMA TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MÜZİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ BEDEN EĞİTİMİ HAYAT BİLGİSİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE REHBERLİK GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR DİN .K.A.B. TÜRKÇE

3-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR SALI İNGİLİZCE İNGİLİZCE HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR HAYAT BİLGİSİ DİN K.A.B. İNGİLİZCE REHBERLİK PERŞEMBE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ MÜZİK MÜZİK MATEMATİK MATEMATİK CUMA TÜRKÇE TÜRKÇE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B.

3-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR MATEMATİK MATEMATİK SALI HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR MATEMATİK MATEMATİK DİN K.A.B. REHBERLİK PERŞEMBE HAYAT BİLGİSİ DİN K.A.B. MÜZİK MÜZİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE CUMA BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE HAYAT BİLGİSİ

3-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

51

PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B. MÜZİK MÜZİK TÜRKÇE TÜRKÇE

SALI HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK TÜRKÇE DİN K.A.B. İNGİLİZCE KULÜP

ÇARŞAMBA GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR REHBERLİK

PERŞEMBE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE

CUMA BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ REHBERLİK MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE TÜRKÇE

4-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 TÜRKÇE TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE İNGİLİZCE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ SALI MÜZİK İNGİLİZCE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DİN K.A.B. FEN BİLGİSİ KULÜP ÇARŞAMBA DİN K.A.B. TAKVİYE İNGLİZCE İNİGLİZCE TÜRKÇE DİN K.A.B. FEN BİLGİSİ REHBERLİK PERŞEMBE TAKVİYE MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER FEN BİLGİSİ FEN BİLGİSİ TAKVİYE CUMA GÖRSEL SANATLAR İNGİLİCE TAKVİYE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK

4-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ DİN K.A.B. DİN K.A.B. TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE SALI İNGİLİZCE TAKVİYE TÜRKÇE TÜRKÇE FEN BİLGİSİ FEN BİLGİSİ KULÜP ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK TAKVİYE SOSYAL BİLGİLER FEN BİLGİSİ REHBERLİK PERŞEMBE DİN K.A.B. FEN BİLGİSİ MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE TRAFİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE CUMA SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER GÖRSEL SANATLAR MÜZİK BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR İNGİLİZCE

4-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

52

1 2 3 4 5 6 7 8

İNGİLİZCE DİN K.A.B. BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE FEN BİLGİSİ FEN BİLGİSİ

TRAFİK TAKVİYE İNGİLİZCE TÜRKÇE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR KULÜP

TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE FEN BİLGİSİ REHBERLİK

MÜZİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B. DİN K.A.B. SOSYAL BİLGİLER TAKVİYE GÖRSEL SANATLAR

MATEMATİK MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER FEN BİLGİSİ TAKVİYE TÜRKÇE

5-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 DİN K.A.B. REHBERLİK MATEMATİK MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLGİSİ TÜRKÇE TÜRKÇE SALI İNGİLİZCE İNGİLİZCE BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR GÖRSEL SANATLAR İNGİLİZCE KULÜP ÇARŞAMBA TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE DİN K.A.B. İNGİLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B. REHBERLİK PERŞEMBE TÜRKÇE TÜRKÇE FEN BİLGİSİ FEN BİLGİSİ İNGİLİZCE REHBERLİK MATEMATİK MATEMATİK CUMA FEN BİLGİSİ REHBERLİK İNGİLİZCE TÜRKÇE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TRAFİK

5-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 TÜRKÇE FEN BİLGİSİ REHBERLİK MÜZİK İNGİLİZCE REHBERLİK BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR KULÜP SALI FEN BİLGİSİ REHBERLİK İNGİLİZCE DİN K.A.B. REHBERLİK REHBERLİK ÇARŞAMBA MATEMATİK MATEMATİK FEN BİLGİSİ FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER TÜRKÇE REHBERLİK PERŞEMBE İNGİLİZCE DİN K.A.B. DİN K.A.B. GÖRSEL SANATLAR BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ REHBERLİK SOSYAL BİLGİLER CUMA İNGİLİZCE İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE TÜRKÇE REHBERLİK

6-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

53

PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 MATEMATİK MATEMATİK İNGİLİZCE İNİGLİZCE BİLGİSAYAR DİN K.A.B. TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM

SALI TÜRKÇE TÜRKÇE DİN K.A.B. FEN VE TEKNOLOJİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER

ÇARŞAMBA BEDEN EĞTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE İNGİLİZCE FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

PERŞEMBE İNGİLİZCE İNGİLİZCE TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER KULÜP

CUMA İNGİLİZCE İNGİLİZCE TÜRKÇE GÖRSEL SANATLAR MÜZİK MATEMATİK MATEMATİK

REHBERLİK

6-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ DİN K.A.B. BİLGİSAYAR TÜRKÇE TÜRKÇE SALI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK MATEMATİK İNİGLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B. TÜRKÇE ÇARŞAMBA BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ MÜZİK İNGİLİZCE FEN VE TEKNOLJİ TÜRKÇE MATEMATİK MATEMATİK PERŞEMBE İNGİLİZCE İNGİLİZCE TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ KULÜP CUMA İNGİLİZCE İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR TÜRKÇE TÜRKÇE

6-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 FEN VE TEKNOLOJİ FEM VE TEKNOLOJİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM MATEMATİK MATEMATİK SALI İNGİLİZCE BİLGİSAYAR SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER DİN K.A.B. TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ ÇARŞAMBA BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE DİN K.A.B. FENVE TEKNOLOJİ TÜRKÇE REHBERLİK KULÜP PERŞEMBE MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER FEN VE TEKNOLOJİ TÜRKÇE TÜRKÇE CUMA MÜZİK MATEMATİK MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE

7-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 İNGİLİZCE SALI GÖRSEL SANATLAR ÇARŞAMBA İNGİLİZCE PERŞEMBE TEKNOLOJİ TASARIM CUMA FEN VE TEKNOLOJİ

54

2 3 4 5 6 7 8

İNGİLİZCE TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK MATEMATİK FENVE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

DİN K.A.B. MÜZİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE BİLGİSAYAR MATEMATİK TÜRKÇE

İNGİLİZCE BEDEN EĞTİMİ BEDEN EĞİTİMİ MATEMATİK MATEMATİK FEN BİLGİSİ

TEKNOLOJİ TASARIM SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER TÜRKÇE TÜRKÇE KULÜP

FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER DİN K.A.B. İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE

REHBERLİK

7-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 BİLGİSAYAR MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE İNGİLİZCE FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ MÜZİK SALI İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR TÜRKÇE TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ ÇARŞAMBA İNGİLİZCE MATEMATİK BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER REHBERLİK PERŞEMBE SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK DİN K.A.B. KULÜP CUMA TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM DİN K.A.B.

7-C SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 MATEMATİK BİLGİSAYAR MÜZİK TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE FEN VE TEKNOLOJİ SALI SOSYAL BİLGİLER GÖRSEL SANATLAR TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE FEN VE TEKNOLOJİ MATEMATİK DİN K.A.B. ÇARŞAMBA BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ İNGİLİZCE İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ REHBERLİK PERŞEMBE TÜRKÇE İNGİLİZCE MATEMATİK TÜRKÇE TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM KULÜP CUMA TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN K.A.B. TC İNKILAP TARİHİ TC İNKILAP TARİHİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

8-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 1 2 3 TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM BİLGİSAYAR SALI MATEMATİK MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ ÇARŞAMBA FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ TC İNKILAP TARİHİ PERŞEMBE TÜRKÇE TÜRKÇE İGİLİZCE CUMA TEKNOLOJİ TASARIM MÜZİK FEN VE TEKNOLOJİ

55

4 5 6 7 8

MATEMATİK TÜRKÇE TÜRKÇE TC İNKILAP TARİHİ TC İNKILAP TARİHİ

FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER TÜRKÇE İNGİLİZCE İNGİLİZCE

TÜRKÇE BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ İNGİLİZCE

İNGİLİZCE MATEMATİK MATEMATİK KULÜP

MÜZİK FEN VE TEKNOLOJİ İNGİLİZCE DİN K.A.B. DİN K.A.B.

REHBERLİK

8-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR BİLGİSAYAR BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE TÜRKÇE

SALI MATEMATİK MATEMATİK TC İNKILAP TARİHİ MÜZİK FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ TÜRKÇE İNGİLİZCE

ÇARŞAMBA TC İNKILAP TARİHİ TC İNKILAP TARİHİ MATEMATİK MATEMATİK İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE REHBERLİK

PERŞEMBE FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ TÜRKÇE FEN VE TEKNOLOJİ İNGİLİZCE MATEMATİK KULÜP

CUMA TC İNKILAP TARİHİ TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM DİN K.A.B. DİN K.A.B. İNGİLİZCE İNGİLİZCE

56

57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful