SİNEMA KİTAPLIĞI

Fransız Sineması Üzerine
ŞENOL ERDOĞAN

Bu eser http://genclikcephesi.blogspot.com tarafından yayınlanmaktadır.

http://genclikcephesi.blogspot.com

1

Fransız Sineması Üzerine
KISACA ...

Elinizde tuttuğunuz bu kitap; Fransa’da gerçek anlamda sinemadan bahsedilebilecek ve bu yoğunluğun yaşandığı dönemi; yönetmen ve filmler ağırlıklı olarak bir anlamda kronolojik bir yapıyla sergilemektedir.

Amaç; irdelenmiş bir Fransız Sineması ortaya koymak değil, daha çok Fransız Sinemasının genel yapısını gözden geçirerek, önemi genel kabul görmüş bazı noktaları da genişletmektir. Bundan dolayı da; bu kitapta uzun metinlerle kendilerinden bahsedemeyeceğimiz isimleri, yaptıkları önemsenecek işlerden dolayı küçük pasajlar şeklinde bir tablo içerisinde toplamayı –daha– uygun gördük; böylelikle de onlara değinmeden geçmemiş olarak; kendimizi ve “bu neden yok?” sorusunu yöneltebilecek okuyucuyu rahatlatmış olduk. Eser bir anlamda iki ana bölümden oluşmaktadır; kitabın birinci kısmı diyebileceğimiz yanı; Fransa’da sinemanın endüstri açısından doğumu ve gelişimi ve daha sonralarıysa çeşitli sebeplerle nasıl durakladığını ve dış piyasanın iç sektöre yaptığı olumsuz dokunmaları; ardından da sessiz film yıllarından başlayıp sesli filme uzanan ve doksanlara değin filmleri ve yönetmenleri anlatarak gelen tarihi aktarırken; Fransız sineması içerisinde doğan akımları ve söz etmenin kaçınılmaz olduğu isimleri de içine almaktadır. Kitabın ikinci diye adlandırabileceğimiz son kısmında ise; en başından sonuna değin Fransız sinemasında adına rastlanan ve sinema adına gerçekten önemli olan kişilere değiniler yapacağız. Fransa’ya belki sanatın doğduğu yer diyemeyiz ama şu bir gerçek ki sanat olarak sinemanın doğduğu ve sanatın tüm anlamıyla yaşadığı, yaşandığı, önemlisi; sanatçının da beslendiği bir yer olmuştur hep. Sanat anlamında ilkleri yaşamış bir ülke olan Fransa, sinemada da ilkleri yapmış bir ülke olarak ilgi sınırlarımızdadır şu an. Sanırım öncelikle sinemanın fotoğrafçılık kaynağına bir göz atarak doğumunu kutsayıp daha sonraysa doğan bu çocuğun gelişim safhalarını izlemek en iyisi olacaktır.

Fransa’da Sinemanın Oluşumu
“Her şey, Lumiere Kardeşlerin fotoğrafçılıkla uğraşırken "sinematographe"ı bulmaları ve
geliştirmeleri ile başlamıştır” sözcüğü pek doğru değildir: Kimse sinemanın Lumiére’lerin bir icadı olduğunu öne süremeyeceği gibi, kimse de sinemanın başlangıcına ilişkin bir noktalama yapamaz.
http://genclikcephesi.blogspot.com

2

Şöyle ki; sinemanın önceliğine doğru bir bakış yaptığımız da karşımıza çıkacak olan şey ana hatları belirli bir tablo ya da bir tarih olmayacak bunun yerine bir süreç ile karşı karşıya kalacağızdır. Ne Edison’un 1891’de patent aldığı Kinetescope’u, ne Robertson’ın 1798’ deki Phantasmagoria’sı, ne de Reynaud’nun 1892’de yaptığı Pantomimes’si ve 1890’lara kadar gelen değişim süreci sinema için bir patlama noktası olmamış, başta da belirttiğimiz gibi bir sinema evrimi ortaya koymuştur diyebiliriz. 1880 senesinde Adriano de Paiva konuyla ilgili olan çalışmalarını yayımlamış; Rignoux ise 1909 senesinde gerçek bir aktarımı başarabilmiştir. Gene de sinema için film gösterebilir hale gerçek anlamda gelene dek icat edilmedi cümlesi kurulmuştur, kurabiliriz. Tarihe

baktığımız zaman Kinetescope’un sadece bir gösteri-m kutusu olduğunu gördüğümüzden dolayı onu sinema olarak elbet kabul edemeyiz, zira bu aygıt sadece bir kişiye sunum yapabiliyor ve bu da sadece mevzu kutunun içine sabit bir şekilde bakmakla sağlanabiliyordu. Bu aygıt Viktoryan dönemin Zoetrope’un dan farklı bir şey değildi. Yıl 1895’ e geldiğinde icatçıların filmi aralıklı bir şekilde akıtan aygıtlar yaptığını görebiliyoruz. Lumiére’lerin yaptığı da böyle bir şeydi zaten ve filmlerin sürelerinin çok kısa oluşundan dolayı süreklilik anlamında pek bir sorun yaşanmıyordu. İhtiyaç duyulan tek şey gösterimin duraksatılmasını ya da kesilmesini engellemek ve bir akışkanlık sağlamaktı. 1897’li yıllarda Woodville Latham ve R.W Paul’un buluşları ile bu sorun ortadan kalkıyordu. 1905 yılına gelindiğindeyse sinema tarihinde Malta Haçı adını almış olan teknikle bu problemler tamamen ortadan kalkıyor; icat 1905’lerde tüm kusurlarından arınıyordu ve bu biçim hâlâ 35 mm projeksiyonunda da kullanılmaktadır. Bir hareket noktası olarak Lumiere Kardeşler ile devam edecek olursak; buldukları bu icatla çektikleri görüntüleri daha sonra halka gösteriyorlardı ki bunlar genellikle; kısa belgesel, haber, ve komedilerden oluşan filmlerdi. Lumiere'lerin bu işi ileri götürmeleriyle -ki bunda yeterince ilgi görmelerinin de payı büyüktü - sinema gösterileri farklı tarzlarda ve konularda çekilmeye başlandı. İşin aslı yaptığımız girişe çok ters doğrusu; zira Lumiere'ler sinemanın eğlenceden öte geçebileceğine değil inanmak bunu akıllarına dahi getirmiş değillerdi oysa. Birkaç yıl sonraysa sinematografı ve patentini Pathé'ye (ilerleyen safhalarda Pathé hakkında bir hayli yazacağız) sattılar.
Fransız sineması dünya ilklerini gerçekleştirmiştir” gibi bir sözcüğü hiç tereddüt etmeden kurabiliriz; gerçek anlamda bir çok yeniliğin doğum yeri olmuştur Fransız Sineması: Max Linder’ın komedileri, Sanat Filmi kavramının doğuşu, dizi filmlerin çekilmeye başlanması, ilk canlandırma filmlerin Emile Cohl öncülüğünde çekilişi, Sürreal noktalarla ağırlık kazanacak olan AvantGarde’ın sinemaya girişi; fotojeni, hızlı ritim ve heyecanı öne çıkaran Louis Delluc, Abel Gance, Rene Clair, Jean Renoir, Jean Vigo, Jean Gabin gibi yönetmenlerin ortaya çıkıp Fransız İzlenimcileri’ni var etmesi gibi sinemayı var eden olguların gerçekleşmesine sahiplik etmiştir. Evet, yapılması gereken bu sunumlardan sonra en başta da bahsettiğimiz çizgiyi izleyecek olan kitabımıza başlayabiliriz.

FILM D’ART

http://genclikcephesi.blogspot.com

3

Ama ülkesine döndüğünde artık ilgi çekmeyecekti. Picasso gibi sür-real-ist'ler ilk sergilerini düzenlemişlerdi bile. Reynaud’nun çalışmalarına değin dayanan Canlandırma Sineması için kullanabileceğimiz en eski tarih 1844 yılıdır. 1906’da La Vie du Christ. Avant-Garde Sinema 1908 yılında. Emile Cohl’a gelecek olursak: 1857 doğumlu sanatçı önce ünlü karikatürist André Gill’den dersler almış sonrasında ise mizah dergilerinde çizimler yapıp sinema tutkusunu Gaumont’da senarist ve yönetmen olarak ortaya koymuştur. Büyük yönetmenler.blogspot. Canlı Kibritler. Rostand gibi senaristlere Film d’Art. 1918’e değin yüzlerce kısa film yaptı. Savaşın ardından -daha öncede belirttiğimiz gibiküçük oluşumlar söz konusu olmuştu ve bu oluşumların arasında deneyselliğe taban olacak. Sefiller. Leamitre. Bu tarz kesinlikle Courtet ve Cohl ile başlamış ve bir süre sonra Fransa’da kabul görmüş ve sevilmiştir diyebiliriz. Séries d’animaux comiques ile uğraştı. Sanat Filmi adını alsa da. Oliver Twist. Notre Dame’ın Kamburu. İlk filmleri 1908 tarihli. öncesi ve sonra-sıyla saçma ve usdışı-ötesi olarak daha iyi bir tabirle çılgınlık diyebileceğimiz bir uslupla ayak diremişler ve yeni bir oluşum ortaya koymuşlardı. ahlak.Sinema elbet ilgi çekecekti ve bu ilgi tabakalara göre farklılık gösterecekti. Bir akım olarak Dadahttp://genclikcephesi. L’ Assassinat du Duc de Guise. Arp. Don Quichotte. Guise Dükünün Öldürülüşü oldu. Film D’Art sonrasında bahsedilecek diğer önem noktası ise. Neşeli Mikroplar oldu. Drame chez les fantoches. İsa’nın Yaşamı yapılmıştır. salt ayak takımına indirgenecek bir olgu da değildi. 1888 senesinde yapılan Zavallı Pierrot bir çıkış noktası olarak alınmıştır. Sanat Filmi adı altında (kurdukları bir şirketle) senaryo siparişleri verdiler. Kuklalar Arasında Bir Ağlatı’yı ortaya koydu. Klée. dünyaya bakışlarında ki farklar gibi sinemaya olan bakışlar da her yönden farklı olacaktı.D’ye geçti ve Baby Snookums adlı ünlü çizgisini gerçekleştirdi. ünlü oyuncular ve isim yapmış besteciler kullandılar. Onlar sadece savaş sonrası ortaya yayılmış olan ideolojilere.B. Üçüncü önem noktası olarak ise Fransız Sinemasının belki de en özel dönemi olan Avant-Garde Sinema’dan söz açmamız gerekiyor. Germinale. soylu ve kültürlü tabaka! Bu yapımın ortaya çıkışı ve eserin kabulü ile birlikte ünlü eserler ve ünlü oyuncular süreci başlamış oldu. Kamelyalı Kadın. Le Mystere de Paris. Lafitte’ler: Lavedan. Ardından basit ve çocuksu çizgi stillerine sahip olan: Les allumettes animées. Böyle bir hareketi ilkin Lafitte Kardeşler gerçekleştirecekti. l’ Arlesienne. süreç. 1938 senesinde sefalete yakın bir çizgide öldüğünde ardında önemli şeyler bırakmıştı. Comédie Française ise ortak düşüncelerinden dolayı piyasadan farklı olduklarını düşündükleri oyuncu ve yönetmenler konusunda onlara destek sağlayacaktı. Seyirci kitlesi baştan belli ve hazırdı. Kukla film deneylerini ve Don Quichotte’u yaptı. Üç Silahşörler. Carmen. aydınlar tarafınca oluşturula gelen küçük çaplı yapım evleri oluşmuştu. tıpkı aydın sınıfın bakış açısının halktan ayrılım noktası gibi.com 4 . Bu arada Pathé sonrasında ise Eclair şirketlerine geçiş yaptı. Paris'te Club des Amis du 7 e Artı kuran Ricciotto Canudo'nun sanat sineması üzerine kaleme aldığı eleştirel yazılarla kendini hissettirmeye başlamıştır. Miro. Belki bu tarzın doğması için olumlu olarak şunu söylemek mümkündü: Sinema sadece bir eğlence aracı bir oyuncak olmadığı gibi. Film D’Art’ın başlıca örnekleri şunlar olmuştur: Manon Lescaut. 1920’li yıllarda ise animatörler Fransız Edebiyatından uyarlamalar yapmışlardır. Sardou. sanat ve felsefe oluşumlarına ve kurumlarına değil bu öğelere bir bütün olarak yani savaşı baz almadan. Macbeth. L’assommoir. Belirtmeliyiz ki bu sadece işin teorik safhasıdır. Tanınmasını sağlayan yapımı Les Joyeux Microbes. Rigoletto. Bu arada Komik Hayvanlar Dizisi. İşte soyluların sinemaya yönelik bu tutumları sayesinde belki de sinema biraz kişilik bulmuş olacaktı. 1908’de ilk yapımı olan Fantasmagorie’yi ortaya koydu. Ernst. Bu oluşumun tabanında ressam ve şairler yer almaktaydı. Canlandırma Sineması ve bu dalın yegane ismi Emile Cohl olacaktır. 1912’de A. Le Roi s’amuse. özellikle tiyatro yazarlarına verilen siparişlerden de etkilenerek ortaya bir théâtre film akımı doğurmuştu ve sinema Méliés’ten sonra yeniden tiyatro ile gölgelenmişti. Elbetteki bu eksenin merkez noktası Paris olacaktı. Emile Cohl ve de Jean Durand'ın çalışmalarından etkilenmiştir. insanların yaşama. Ray.

filmlerinden biri olan Fiévre ile Vigo ve Carne'ı etkileyecekti . büyümesi http://genclikcephesi. Ama etki bununla sınırlı kalmamış anlaşılan ki yeni çekim. Elbetteki sektörün beslenmesi. peki Delluc ne yapmıştır: Işık ve ritmin yaratıcı bir şekilde kullanılması gerektiğini ve kullanabileceğini söyleyen bu adam Photogénie kelimesini irdeledi. buna bağlı olarak gölge. herhangi özelliği bulunmayan bir nesnenin bir liriksellik sergilemesine sebep olan görüngü biçimi dedi. Avant-Gard çizgisine ait örnekleri sıralayacak olursak: Henry Chomette'un Cing Minıtes de Cin"ma Pure'u. Ray'in Emak Bakia'sı ve Cocteau'nun Le sang d’un poéte ile başladığı. Söz konusu çoğul üretim olduğunda bu pazarın merkez noktasına oturan bir tek isim söz konusuydu. O tüm bu düşünceleri doğrultusunda yazdığı sinema yazılarıyla gerçek anlamda bir ünvana kavuşuyordu. Soupalt. bu tarih için ‘sinema yılı’ denebilirdi gerçekten. Delluc. Sinema sanatçısı yönetmenin. ay da ikiyüzelli kamera. Çok değil birkaç yıl sonra bu rakamlar nerden bakılsa iki katına ulaşmış olacaktı. Elouard gibi şairler de bu süreçte isim yapmışlardır. Bunların sonucunda da sinemanın bir sektör olması kaçınılır değildi. Breton. Deneysel Sinemada gerçeküstücü kulvarda ise Fransayı kesinlikle Luis Bunuel'in Un Chien Andalou'su ve onun kadar ol-a-masa da L'age dor yapıtı. yapacaktı da. Delluc bir eleştirmen ve kuramcıydı. Sinemanın tinselliğin formülasyonunda önemli bir nokta olduğunu biliyor ve psikolojik alanın yaratılması. sürecin öne çıkan sinemacısı olarak Louis Delluc isminden başkası olmayacak. Bu arada bahsetmezsek olmaz. bunun yanı sıra sayabileceğimiz teknik ekipmanın tümünü sağlayan Pathé idi. Jean Gremillon'ın PhotogéniqueMécanique'i. Sanırım genel kabul gören kanı. Dulac. Orphée ve Le Testament d’Orphée’ile bitirdiği üçlemesi temsil etmiştir. Eugéne Deslaw'ın La Marche des Machines si Ferdinand Léger'in Le Ballet Mécanique'i önde duran örneklerdendir. Fransa’da Sinemanın Endüstrileşme Süreci ve Sessiz Sinema Yılları 1907-1922 Tarihin 1907’yi gösterdiği zamanlardı ve sinema Fransa’da kendisine bir ‘yıl’ edinmişti. günde kırkbin metre film pozitifi. Apollinaire. 1920 ila 30 arasındaki zamanı kapsayacaktı. Epstein.blogspot. Bu öylesi bir atmosferdi ki bu ortamı oluşturan yegane yapı sinemaya geleceği sınırsız bir dal olarak bakılmasıydı. bu. aralarına giren soğukluğa rağmen Bunuel. ilkinden çok uzak ikinci sürreal çalışmasında genede yaratıcılığını Dali'nin yaptığı bir sahneyi filme koymuştur. Kirsanov. Bunuel'in Un Chien Andalou'su senaryoya Salvador Dali'nin ortak düşmesi bakımıyla da ünlenmiş.com 5 . Menilmontat bu çizgi insanlarının başlıcalarıydı. kurgu. Sinema olarak Avant-Garde.izm. Aragon. zamanı şekillendirme ve zihnin belirlediği hissini sağlayan görüngüler yaratma konusunda öne çıkıyordu. kamera teknikleri geliştiren bir grup doğmuştu. Tüm bu oluşumların sinema üzerinde bir etki yapmaması kimse tarafından düşünülemezdi elbet. Anlam olarak bu sözcüğe. kaçınılır olmadığı gibi bu alanda bir yatırım patlaması yaşanması da beklenenin olması olarak açıklanabilir ancak. ortaya koyduğu filmlerlede sinemacılığını gerçek anlamda ispat etmişti. insan yüzü ve tüm nesneler olduğunu söylemekteydi. Marcel Duchamp'ın Anaemic Cinéma'sı. elindeki en önemli malzemenin ışık.

Aynı zamanda. Gaumont tarafından yapılan bir komedi dizisi olan ve artık Fransa’da standartlaşmanın kesin belirtisi olarak baz alınabilecek bir noktayı gösteren Calino dizisi çekiliyordu ve bunu bir yıl aradan sonra yani 1910 yılında René Dary’nin rol aldığı Bébé dizisinin izleyiciye sunulması izledi. Bu listeye daha sonraları bambaşka açılımlara kapılar açan Eclair de eklenecek ve bunun ardını küçük şirketler takip edecekti. Komedi furyası almış başını ilerlemiş olsun bir diğer yandan da sektörel basının da yoğun çalışma ve yardımlarıyla Fransa’da sinemanın saygın bir kültürel kimlik kazanması için çabalanıyordu. Burada belirtilmesi gereken şey şu ki : büyüyen sadece Fransa’da sinema değil. Korsanlar. René Leprince tarafınca yapılan. Bu filmlerde karşımıza çıkan değişiklik diyebileceğimiz önemli nokta kameraların gelişen ve değişen çekim planlarıydı. Elbetteki bu girişimlerin ardından yeni şirket oluşumları gelecekti ve geldi de. buna kameranın giderek çok yönlülüğü daha fazla kullanmaya başlaması da diyebiliriz. ardından 1911 yılında yapımına başlanan oyunculuğunu Ernest Bourbon’un yaptığı Onésime dizisi geldi. İlk dönem diye isim verebileceğimiz zaman dilimimde gösterimi yapılan filmlerin ardından (ki bunlar güncellik üzerine kurulu atraksiyon filmleriydi) 1907’li yıllara baktığımızda. birbirlerinin gelişimini omuzlayan şirketlerdi de. Şimdi. ikinci olarak sayabileceğimiz şirket Léon Gaumont’dan başkası değildi. yönetmenliğini Léonce Perret’in yaptığı Sur les rails. Beyaz Eldivenli Adam tarzında melodram yapımların yanı sıra Ruse de mari. bir diğer anlamla biri olmadan bir diğerini düşünmek imkanın dışında kalan bir şeydi. ciddi ve öyküsel diye nitelendirilen yapımlar için 300 metrelik tek makara tipi kullanılırken. Yıl 1911’i gösterdiği dönemlerde Fransız filmleri metrajları bakımından kesinlikle bir kalıplaşma yaşıyordu. 1909’lu yıllara geldiğimizde. Bu süreç için söylenebilecek yegane şey Fransa’da komedinin alabildiğine popülerliğini arttırmış olmasıydı. Bunlardan büyük paya yaklaşabilecek. dağıtım ve gösterime değin aktivitesi yüksek bir şirketti. Bu yapıyla çekilmiş filmlere baktığımızda. Pathé tarafından piyasaya sunulan bu filmlerin neler olduğuna bir bakalım: Tarihsel bir melodram niteliğinde olan ve Capellani’ce yapılan Le Courrier de http://genclikcephesi. Bu bahsi edilen ölçüler sonraki birkaç yıl içinde sabitliğini koruyacaktı ve bu süreç içerisinde yapılan: Scénes de la vie telle qu’elle est dizisinin ilki olan Louis Feuillade’in Les Vipérés’i. Bu süreç için sayabileceğimiz filmlerin başında: La Loi du pardon. koreografıyla dikkat çeken Le Coupable gibi filmlerde yoğunlaştırılmış öykü anlatımının olağanüstü bir aracı olduğu anlaşılmış oldu. Pour un collier gibi Grand Guignol yapımları geliyordu. İlerleyen ama yakın tarihlerde Pathé dünya çapında tam anlamıyla tüm kollarıyla yaygınlaşmış bir şirket halini alıyordu.blogspot. Le Cheval emballé gibi komedi türü yapımlarda tatmin edici sonuçlara varmışlardı. Bununla birlikte gösterim alanları hızla gelişiyor yani kitle büyüyordu. 1911’li yıllara gelindiğinde üç ve daha fazla makaralık metrajlı filmlerin sinemada yerini aldığını görmekteyiz. Film ekipmanından yapıma. Şimdi doğup hızla gelişen ve muazzam bir ağa ulaşan sektörü az da olsa kenara koyup sektörde yer alan filmlere yönelelim. Kılpayı Kurtuluş.için gereken şeydi ve bu beslenmenin harcında olmazsa olmaz en önemli şey başta Paris olmak kaydıyla Fransa’da yeni sinema salonlarının inşaa edilmesiydi. ağırlıkla yönetmenliğini Albert Capellani’nin yaptığı drama ve gerçekçilik başlıkları üzerine oturtulmuş anlatısalcılığa dayalı yapımların bu dönemin öncesini kapsayan ve klişe yakınlığa varmış olan komedi filmlerinin yerini aldığı gözlemiyle karşılaşıyoruz.com 6 . 150 metrelik yarım makara tipi komedi tarzı filmlerin standartlarını belirliyordu. Bu arada Pathé tarafından dağıtımı yapılan iki komedi yapımı olan Charles Prince’in yer aldığı Rigadin ve Max Linder’li La Petite Rosse bu komedi furyasının içerisinde fark atanlar olarak göze battı.

Ne var ki tüm olumsuzluklara ve şirketler arasındaki stratejik kavgalara rağmen (ki Pathé çalışanlarından dahi firma değiştirip ABD şirketlerine geçenler olmuştu) Fransız yapımlarının yegane dağıtımcısı olarak Pathé kaldı. 1914 Ağustos’unda ilan edilen genel seferberlik Fransa film endüstrisini tek kelimeyle donduracaktı. Bahsettiğimiz bu son iki filmin tek özelliği büyük edebiyat uyarlamaları olmakla sınırlı değildi. Ama bu Pathé’den sonra hâlâ ikinci büyük güç olmasını engellemedi. Artık sebebi nedendir bilinmez<?> ama bir şekilde Fransa artık gülmekten vazgeçtiğinde (ki bu onların sineması için iyi olacaktı) tarih 1918’ e varmış bulunuyordu ve ortada neredeyse hiç denecek kadar komedi filmi dolaşıyordu. Ortada olan gerçeklerden biride mevzu edilecek olan savaşın Fransız film sektörüne darbe vuran tek etken olmayışıydı. 1913 yılının sonlarına gelindiğinde film sayısı ve metraj bakımından Fransızlar kendi topraklarında liderliği ABD’nin eline vermişlerdi. o. Artık heryerde Charlie Chaplin filmleri gösterilmeye başlan-mıştı<bile>. Şirket sadece uzun metrajlı yapımları desteklemekle yetinmedi. Savaş sona erdiğinde Fransa tek kelimeyle ABD’nin sinema sömürgesi haline gelmişti. bilinen şuydu ki zaten savaş öncesinde de Fransız film piyasası ağır ağır bir gerileme dönemini yaşamaya başlamış ve Amerikan film piyasası karşısında güç yitirmişti. Gaumont bu süreç içerisinde yeniden suç filmlerine yöneldi ve bunu da Les Vampires’le başlattı. Gaumont’da Bout-de-Zan’a devam etti. Elbetteki bu mevzu filmlerin çok büyük çoğunluğunun dağıtımı Amerikan <destekli> şirketleri tarafından yapılmaktaydı.com 7 . Her ne kadar işlerin her yönden olumlu seyrettiği düşünülse de hatta salonlarda tam oniki makaralık bir yapım olan Les Misérables yer alsa da. Gaumont için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi ancak.blogspot. ilk sürülen filmlerle maddi kazanç sağlayıp sağlamayacakları üzerine tereddüt yaşayan şirket bu son iki filmle aynı zamanda bu maddi kaygılarındanda kurtulmuş oluyorlardı. Tüm bunların ardından klasik melodramlar ve savaş öncesi sokak tiyatrolarından yapılan uyarlamalar geldi. Ne var ki bundan da kötüsü gelecekti. Delluc’nun o müthiş sorusu kalıyordu akıllarda: “Fransız sineması hayatta kalmayı nasıl başaracak. Alınan başarılardan dolayı diziler Film d’art için önemli bir hale geldi. 1911’li yıllarda Amerika’da piyasaya sürülen filmlerin toplam tablosunda Pathé ’nin aldığı pay büyük düşüşler yaşamış ve %10’lara kadar varmakla kalmamış ilerleyen zamanlarda bunun da altına düşmüştü. La Nouvelle Mission de Judex izledi. bunu kadınlara daha önce hiç verilmemiş bir öncülük takip etti ki bu tamamen ideolojik noktalara temas eden bir meseleydi. Ayrıca gözden kaçırmamamız gereken bir konuda Pathé tarafından Film d’art’a önemli finansal destek sağlandı. ortada çoğunluk uzun metrajlı filmlerin artık çağdaş konuları ele almadığı gerçeği boy göstermekteydi. başarırsa nasıl Fransız olacak?” Aslında herşey olabildiğince http://genclikcephesi. Ve bu döneme ait.Lyon ve Gérard Bourgeois’in toplumsal dramı Victimes d’alcool sonrasında ise. bunu: Judex. Rigadin’e devam ederken. Amerikan ve İtalyan filmleriyle dolmasıda cabasıydı. Pathé. Notre Dame de Paris. Fransa’nın önde gelen dört film şirketi 1915 başında üretime yeniden başladılar başlamasına da ortadaki performans düşüklüğü ilerisi için pek hoş şeyler müjdelemediği gibi salonların ithal filmlerle. sektör için yeni oluşumlar peşinde koşup yeni sinemacılar da buldu. Réjane tarafından yapılan Madame Sans-Géne. ABD ye kaymasından kaynaklanan ürün kısma modunu benimsemek zorunda kaldı. İlerleyen yıllara baktığımız zaman uzun metrajlı yapımların yavaş yavaş sinema salonlarında haftalık programlar halinde yer aldığını görecektik.

Zaten düşünülen Alman ittifakı da Amerikan yatırımının Alman sinemasına kaymasıyla imkansızlaşmış oldu. değildi zira bunu sağlayan bir gerçek vardı ortada o da popülerleşen Amerikan sinemasının salonlarda gördüğü yoğun ilgiydi ki bu dönemlere baktığımızda vizyonda Ben-Hur ve Robin Hood dikilecekti karşımıza. Almanya ile bir işbirliği söz konusu edilecekti ve böylece uluslararası film yapımı diye aktarabileceğimiz bir stratejiye yöneldiler. Lévy ve Epstein ile yeni bir kadrolaşmaya gittiği. bunun yanısıra. Franco-Film ve Société Générale des Films firmalarının çıkışı takip etti. Fransa’ya pek az Alman yapımı girerken. aslını isterseniz Fransız sineması için övünç duyulacak bir şey değildi. Savaş sonrası Fransa. Diğer yapımlara göz atmaya devam ettiğimizde. Bu arada atlamamamız gereken yegane figür elbetteki Napoléon idi. Popülerliğini koruyan ve hemen hiç vazgeçilmeyen dizi sektörü ardından gelen filmler Fransız tarihine ya da Çarlık Rusyası’na yönelik konuların işlendiği yapımlar oldu. İstatistiklere baktığımızda: savaşın ardından 1444 olan salon sayısı 1922’lerde 2400’e ve iki yıl sonrasında ise neredeyse bu rakamın ikiye çıktığını görecektik. Dreyer’in bu filmi gerçektende Rauen mahkemesinin kayıtlarına dayanıyor ve karşıt zaman ve mekan sürekliliği sürecinde alınan çekimler simgesel bir aktarıyıda benimsiyordu. Fransız sinema sektörü bu durumdan kurtulmayı amaçlayan bir düşünce geliştirme peşine düştü ve geliştirdi de. Le Tournoi de olduğu gibi Le Miracle des loups yolu takip edildi. Bu iyimser rakamların ardında yatan gerçek.blogspot. La Merveilleuse Vie de Jeanne d’Arc. Her ne kadar Gance’ın Napoléon’u proto-faşist olarak genel kabul görür bir etiket yesede ortada kabul görmesi gereken bir diğer şeyde. Aynı zamanlarda Raymond Bernard’ın Le Miracle des loups’da gösterime sokuluyordu. Film d’art’ın Duvivier. Bu arada adını anmamız gereken önemli bir diğer yapıtta elbetteki http://genclikcephesi. Yeni bir dönem söz konusuydu ve bu dönemde şirketler bir takım yeniliklere gitmişlerdi ki gitmekte zorundaydılar. ama 1927’ye ulaşıldığında bu durumunda sona erdiği ve Fransa’da gösterime giren Alman yapımlarının sayıca Fransızların toplam üretiminin üzerine çıktığı görülecekti. Bunları. Diğer yapılanmalara baktığımızda ise Monte Cristo’da olduğu gibi izlenen bir Cinéromans dizi dönemi söz konusuydu. Dreyer ise bekleneni yapmayıp Jeanne d’Arc’ın ruhsal yapısı ağırlıklı atmosferi bir o kadar da siyasi ağırlıkla ve çatışmalarla miksajlayıp ortaya koyuyordu. Albatros’un Feyder ve Clair ile yollarını birleştirdiği. söz konusu ülke Almanya olduğunda durum farklılaşmaktaydı. Aynı yıllar söz konusu edildiğinde gişe gelirlerininde önemli bir derecede artış sağladığı gerçeği karşımızda durmaktadır. Amerikan filmlerine boğulurken Amerika’da Fransız sinemasının şansı olduğu söylenemez.com 8 . Aynı zamanda Fransız dağıtımcılarla da güç birleştirme modelide kullanılmıyor değildi. Cinéromans’ın Films de France serisini ürettiğini görüyorduk ki bunu Paramunt’a bağlı dört firmanın daha sektöre girmesi izleyecekti. Bu değişimin genel yapısına göz attığımızda. Fakat işler genede pek yolunda gidiyor sayılmazdı zira bu yıllar aynı zamanda ABD şirketlerinin Fransa’da kendi ofislerini açtığı yıllardı. Bernard’ın Le Joueur d’echecs’i Fransız Devrimi öncesi Polonya’nın Rus monarşisine karşı elde ettiği bağımsızlık mücadelesini anlatıyor ve hatırı sayılır bir ölçüde de gişe yapıyordu. Aslında bu birleşmeden önce Birleşik Devletlerle yapılacak ortak çalışmaların düşünceleri doğmuş ama gelgelelim böyle bir birleşme mümkün olamamıştı.kötüye gidiyordu ve bu sırada yani 1920’lerin başında ufak yapım şirketlerinin oluşturduğu bir aile şirketi mantığı çıktı ortaya ve bir anlamda bu düşüşe karşı bir karşı duruş başlamış sayıldı. Yıl 1922’ye geldiğinde yılda 130 uzun metrajlı Fransız yapımı ortaya konsada bu ABD ve Alman yapımlarının ortaya koyduğu rakamın çok altında kalmaktaydı. filmde kullanılan kamera hareketlerinde ve çoklu perde uygulamasında kaygı gütmeden yapılan deneyselliklerin başarıya ulaşmasıydı. Almanya’da hatırı sayılır sayıda Fransız yapımı gösterime sokulmaktaydı. 1923 yılına gelindiğinde Fransa tarihini görsel olarak anlatan Société des Films Historiques’nin büyükçe bir bütçeyle Grineff imzası taşıdığını görüyoruz.

Grémillon filmlerine malzeme oluyor. olabilecek kadar -kitlesi bakımından dabir sinema ruhundan yoksundu ve Fransız kültürünün özgünlüğünü yok etme eğiliminde olan bir hareketti. Ayrıca. Gerçekçi çizgide ilerlemeye devam edersek. Boudrioz. Renoir’in Le Bled’i (1929). sömürge ülke topraklarındaki hakimiyetlerde düşünülürse Binbir Gece Masalları etkileşimlerinin altı boş kalmıyor ve biraz daha ilerlenip fantaziye ayak basılıyordu. Mevzu ettiğimiz bu alanlarada kent ve kırsal olarak bir ikilenme görülüyor ve bu filmlerde de bu şekilde kullanılıyordu. görkemli stüdyo filmlerinin hakimiyeti söz konusuydu. Fransa Alpler’i Feyder tarafınca kullanılıyor. J’accuse. Örnekleyecek olursak Britanya Kıyısı L’Herbier. Savaş sonrasında sektörü besleyen türlerden biri de Bulvar Melodramıydı. gene Epsteın tarafından kanallar ve mavna yaşamları ana öğeler olarak ele alınıyordu. çağrışımsal kurgu gibi tekniklerle retorik düşünme şekillerini deneyledi. popülerliğe dönük macera filmleri haricinde. Bunların yanısıra tüketici kapitalizm mantığıyla örtüşen bir sözde iyi yaşam felsefesi söz konusuydu Fransa’da. Epstein.com 9 . Piorier’in Le Penseur’ü (1920). Zaman ilerliyordu ve meldoramanın kökeni diye nitelendirilen tiyatrodan öyküye doğru bir geçiş süreci görülüyor. Clair’in Le Fantomé du Maulin Rouge’u (1925). Epstein’in Coeur fidélé’si. ritim farklılığı gösteren montaj çeşitleri. Montmartre’ın Benoit-Levy’si. tür olarak Fransa’daki yerini bir şekilde hep muhafaza etti. La Raue yapıtlarında Gance eliptik sekanslar. http://genclikcephesi. benzerlik gösteren kadın filmlerinin aynılarını yapmayı sürdürdü ve El Dorado ile tarzının doruğuna ulaştığına yönelik kritikler aldı. Feuillade. özgün manzara yapılarını ve mekanı tekil ya da çoğul karakter için iç yaşam zemini olarak kullanırken yabancılar içinde kültürel alan olarak özellik taşıyorlar ve bu özellikleriyle belirginleşiryorlardı. Bu yapımlar. ortada tam anlamıyla “Fransız” denebilecek filmler sektör tarafından artık yapılmıyordu.aynı derecede ilgi gören ve olağan üstü set düzeneği ve kostüm-dekorasyonuyla da ilgi çeken Casanova idi. Geyder’in Crainqebille’si. Duvivier’in Brüksel çekimi Le Mariage de Mlle Beulemans’ı. Baroncelli. bu türe dair çekilen görkemli modern stüdyo filmleri hızla yapılmaya ve kendi kitlesince olağan bir ilgi görmeye başlamıştı. Bu dönemde Dulac. Max Linder’in başrol aldığı Le Petiti Café olağan üstü sayılabilecek bir ilgi görmüştü. Epstein’ın La Chute de la maison Usher’ı (1928) bu dönemde yapılan filmlerin başlıcalarıydı. kısa metrajlı ve deneysel niteliklere sahip filmler dirense ve öne çıksada bu yıllarda. Ve artık Fransız Sinemasına ses geliyordu. Birisi Amerikan uyarlaması Fransız komedi sahası. Yüzyılın bitimine gelindiğinde. Ortada çif eksende dönen bir komedi piyasası vardı. diğeri de kente gelen taşrayı güncelleştirerek sunan komedi sahası. Delluc’un Fievre’si. bu süreçe dair saymamız gereken yapımlar arasında yer almaktadır. Türevlerinin tersine bu süreç içinde gelişimine ara vermeyen bir tür varsa o da gerçekçi drama idi. Poirer tarafından tarım alanları malzeme olarak kullanılıyordu.blogspot. Tarihsel filmler kendi içerisinde bir tekrar yaşarken zenginler için hazırlanmış diye nitelediğimiz ve öncede bahsettiğimiz abartılı stüdyo tipi burjuvaziye hizmet sunan filmler yerini buluyordu. Gastyne’nin La chatelaine du Liban’ı (1926). Antoine. daha başka kentlerde süregiden yaşama da sosyo ekonomik değiniler yapıldığını görüyoruz. Pouctal’ın Travail’i. Bu burjuvaist ve özenti hareket. Yer yer küçük bütçeli. Ne olursa olsun komedi. Delluc.

Liseyi doğal olarak zorlukla bitiren Melies . Ama o burada. Bu optikle donatılmış. sinemasız bir dünyaya ve maddi feraha çektiği hareketle de o bir avant garde idi. David Devan adlı büyük sihirbazın gösteri dünyasıyla tanışır ve sahne ile birlikte sihirbazlık arzusunun sarsılmaz temelleri burada atılır. yaşamıyla da. eş-dost arasında ileride ise Galeri Vivienne'de halka sergilemeğe başladı. ayakkabı fabrikasına çalışmaya gönderilir. sihirbaz olarak sınıflandırabiliriz.. Gösterileri o zamanki teknikle .kesin bir gözle görmekteyiz. hâlâ faydalandığımız güzel insan. okulda defterlerine sürekli çizdikleri ve öğretmenlerinin yaptığı karikatürlerini sınıfta dolaştırması nedeniyle okul hayatınca sürekli cezalandırılır. o doğal-ç-. yönetmen. üç ayak üzerine http://genclikcephesi. sinemanın başlangıcının ve öncesinin başlı başına bir deneysellik olduğu. Melies 1861’de dünya ile Paris’te kucaklaşıp 1938’de çekip gidiyor. gazeteci. aslında. Bunların dışında kuzenince yayımlanan La Griffe gazetesinde Geo Smile adıyla çizimler yapmaktaydı. Şayet böyle bir kitaba girişten sonra konu edilecek bir isim varsa bu sinemanın ulu ruhu Georges Melies olacaktır. bu sözcükler dizinini burada da ele alarak bu ifadenin somut gösterimini Georges Melies denen büyük adamın yaşamıyla ortaya koymak istiyoruz.öyle bir işçiydim ki.” Evet.hareketlendirilen fotoğrafların projeksiyonuyla sona ererdi.com 10 . akışkan. Görevlendirildiği satış departmanından ziyade ileride kendi kameralarını yapmakta faydalanacağı teknik bilgileri edineceği makinelere ilgi duydu ve onlarla ilgilendi. senarist. bizlere sinemacılığı bırakan. “. Bir yıl sonra Paris'e döner.DÖNEMİN ÖNEMLİ YÖNETMENLERİ GEORGES MELIES “Sinema üzerinde deneysellikten bahsettiğimiz zaman.çabanın deneyselliğin ta kendisi olduğu ve sinemanın tabanının deneysellikten geçtiğini – oluştuğunu. Güzel Sanatlar Okulu’na devam etmek istese de babasınca zorla bastırılır bu isteği ama o sembolist Gustave Moreau'dan ders almaya başlamayı becerecektir genede.blogspot. Sonsuz hüner sahibi bu sanat ve zanaat adamının çok yönlülüğünü. aktör.. kendinden bir avant garde idi. Melies bu arada evlenir ve baba olur. prodüktör. Ben burada sanatçının aile yapısına ona uygulanan babasal yaptırımlara falan girmeden ağırlığı sinema olarak belirleyip ilgili kesitlere değineceğim onun yaşamından. karikatürist. 1895 Ekiminde Antoine Lumiere adlı bir adam Robert Houdin tiyatrosunun bir kaç kat üzerinde bir fotoğraf stüdyosu kiralar. özel efektlerin kaşifi. deney-im-lemek olduğu. heykeltıraş. elbette Melies’in deneysellik. Tiyatrosunun müdürü ve sihirbazıdır artık. tüm yaşamımı ve tüm gücümü hayal ettiklerimi imkansızda olsalar seyredilebilir kılmaya adadım..ki bu Molteni'nin lanterni tarafından aydınlatılan bir aletin içinden pelikülde sabitlenmiş imajların geçirilmesiyle . avant garde diye sözcüklerden haberi yoktu. dekor ve makyaj ustası. ressam.. Ama asıl istemlerini hiç unutmuyordu. Lyon'dan Paris'e oğulları tarafından icat edilmiş yeni bir aleti göstermek için gelmiştir. sinemanın başlayabilmesi için gösterilen -tüm teknik icat uğraşı safhası da dahil.. Londra'da öğrendiği sihirbazlık numaralarını aile. ticaret yaşamından çekilen babasınca kendisine bırakılan mal varlığını nakit olarak kardeşlerine satar ve eline geçen parayla Robert Houdin tiyatrosunu satın alır.” G. Gustave Moreau'nun atölyesinde genç bir kızla tanışıp evlenmek istemesi ve yine ailesinin reddi ile evlilik işini unutmak zorunda bırakılır ve babasının bir arkadaşının yanına çalışması için Londra'ya gönderilir. güzel sanatlar fikrinden vazgeçmemiştir elbet ama babası onu ağabeylerinin yanına. Ortalama bir öğrenci olan Melies.

gerzek beyinlerce kendi yaratısı fantastik bir dünyaya gömülü. Daha sonra yaptığı La Civilization A Travers Les Ages filminde çağlar boyunca bir türlü uygarlaşamayan insan toplumundaki hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı cephe alan sanatçı bu filminin yanında ki Saat İçinde Paris-MonteCarlo yapıtıyla sinemanın en güzel yol filmlerinden birini dahası en güzel ilkini yapmıştır. yetenekliydim. Melies’in sanatı. "Lyon'daki Fabrikadan Çıkış"." FİLMOGRAFİSİ 1896 http://genclikcephesi.Yarım saat süren gösteride şaşkına donmuş bir izleyicilere 10 kısa film gösterildi. Mayıs 1896'da otuzdort yasındayken Montreuil'deki bahçesinde ilk küçük filmlerini çekmeye başlar. Öyle bir isçiydim ki. Georges Melies de izleyiciler arasındaydı. üst-üste bindirme.blogspot. Bu sonuca ulaşabilmeleri için buldukları yeni fikir bir aletin içine yerleştirilmiş delikli pelikülün düzenli şekilde takılmış olduğu dişliler sayesinde dönmesiyle elde ediliyordu. ellerim çok becerikliydi.com 11 . Melies izleyici kitlesini düşünerek filmlerinin hikayelerini hayal ediyordu. özel efektlerin detaylarını çizim olarak hazırlardı." Melies. Eduard VII'in Krallık Tacını Giyişi. 28 Aralık 1895 günü paralı ilk halk gösterisi 14 Boulevard des Capucines'de Paris'te Grand Cafe'nin altında yapıldı. birdenbire adamların. Benim için o zaman çok büyük bir rakam olan 10000 franka kadar para teklif ettim. inşa ettirdiği stüdyo tamamen camdan kaplıydı. maket kullanma. kadınlara. hem entelektüel hem de el isçisiydim. karartma. Yaşamının son dönemlerini büyük zorluklarla geçiren bu değeri biçilmez insanın her neye yarar bilinmese de 1929'da Paris'te Pleyel Salonunda büyük sanatçı kişiliği ödüllendirilmiştir. değişik görüntüler bulmak zorunda hisseden Melies. bir grup bilim adamının bindikleri mermiye benzer uzay aracıyla fırlatılarak aya gönderildiği sahne sanki dünyadan aya değil. Şöyle demiştir Georges Melies: “Sanatçı ruhlu biri olarak doğdum. çoklu çevrim gibi tüm film aldatmaca tekniklerini keşfetti ve filmlerinde kullandı.” Melies. Nihayetinde 1902’de Aya Seyahat filmini yapar. takılıp ilerlemeyen film tekrar yerine takılıncaya dek epey bir süre geçti. Sinema doğmuşsa işte bu da sinemacının doğuşudur. koyacağı yeri olmadığı için 16 senelik sinema hayatında çektiği 520 filmini evinin bahçesinde yakar. yaratıcı ve yaratılıştan komedyendim. bu gösteri için sonradan şunları söyleyecekti: "Seans biter bitmez tiyatromdaki gösterilerde kullanmak üzere Bay Lumiere'e makineyi bana satması için önerilerde bulundum. sinemanın ve avant garde-ın babası Melies. renklendirme. sinematografın sahnede gerçekleştiremeyeceği hayaller alemini gerçeğe dönüştürebileceğinin farkındadır. eksantrik. ve Kodak'tan çok büyük miktarlarda film satın alır. Melies. 1896’da Eylül ayında dünyanın ilk sinema stüdyosunu kurdurdu. Dreyfus Davası. Filmde. -!. Filmlerini çekmeden önce hiçbir zaman yazı yazmazdı fakat önceden dekorlarını. tüm yaşamımı ve tüm gücümü hayal ettiklerimi imkansız da olsalar seyredilebilir kılmaya adadım. zamanla gözden yitirme. Adamımızın amaç olarak Robert Houdin tiyatrosunda uyguladığı sihirbazlık gösterilerini sinemaya aktarmak istemesi sinemada özel efektlerin keşfi anlamına gelmekteydi. Bu sinemanın resmi olarak doğum günüydü. Martinik'teki Volkan Patlaması filmleri ile dönemin olaylarını belge filmlemiştir. Sonradan çekilen filmi gördüğümde. Paris'te Opera’yı filme aldığı esnada şans eseri durdurma tekniğini buluşunu şöyle aktarır Melies: “Her zamanki gibi denemek için çekim yaparken. Kuzey Kutbunun Keşfi gibi masrafı çok fazla olan bir projenin altına girerek tüm mal varlığını filminin ilgi görmemesiyle ipotekte yitiren büyük insan.Bundan dolayı kendini hep ilginç. Günümüzde seyredileceğiniz 200 kadar film zamanında dünyanın dört bir yanına ulaşmış kopyalardan bizlere ulaşabilenlerdir. Ama kabul etmediler. Edison'un Kinetoscopelarindan satın alarak sorununu giderir. Tiyatrosunda ilk filmlerinden biri olan Escamotage d'une dame chez Robert Houdin/ Robert Houdin'de Bir Kadının El Çabukluğuyla Gözden Kaybedilişi’ni çeker. yolcu arabasının. Sinema o dönemde insanlar için bir panayır eğlenceliğiydi. Anılarında. fotografik tiyatrodan gerçek sinemaya doğru bir yolculuktur. dünya gerçekleriyle ilintisiz olmakla suçlanmış ve sadece 16 yaşından küçüklere film yapmakla boş ve aptalca eleştirilip suçlanmıştır. cenaze arabasına dönüştüğünü gördüm. 50 saniye süren bu filmde ilk defa kameraya doğru yürüyen insanlar görülebiliyordu. elle renklendirilen filmin yapım yılı 1896’dır.oturtulmuş kübik tahta kutu hareket eden her şeyi kayıt edebiliyor ve kaydettiklerini ekrana yansıtabiliyordu. Sinematograf adı verilen bu aletle ilk film çekilmişti.

20 m La malade imaginaire .20 m (Von Bismarck) Les indiscrets .20 m (Gare de Joinville) Salut malencontreux .20 m (ponts et tunnels) Corvée de quartier accidenté .20 m Vente d'esclaves au harem .20 m (Touring Club) Bois de Boulogne .20 m Exécution d'un espion .20 m Paulus chantant : derrière l'omnibus .20 m Tempête sur la jetée du Tréport .20 m Les haleurs de bateaux .20 m La gare Saint-Lazare 20 m Grandes manoeuvres .20 m Attaque d'un poste anglais .20 m (2ème partie) Jour de marché à Trouville .20 m Le château hanté .20 m Chirurgien américain .20 m Pygmalion et Galathée .20 m Cortège du Tzar au Bois de Boulogne .20 m Dessinateur .20 m Place de l'Opéra .20 m (scène à transformations) Sorti sans permission .20 m Un lycée de jeunes filles .20 m Arrivée d'un train .blogspot.20 m (gigue anglaise) Départ des automobiles .20 m Place de la Concorde .20 m Bébé et fillettes 20 m Défense d'afficher .20 m 1897 Le cortége du boeuf gras passant Place de la Concorde .60 m Figaro et l'Auvergnat .20 m Les apprentis militaires .20 m Tourneur en poterie .20 m La voiture du potier .20 m L'école des gendres 20 m Episode de guerre .20 m Sac au dos ! .40 m Bataille de confettis .20 m Les chevaux de bois .20 m La cigale et la fourmi -20 m Ascension d'un ballon .20 m Le cauchemar .20 m Tom Old Boot .20 m Bois de Boulogne .20 m Cortège de la mi-carême .20 m (Ecole de Joinville) Vision d'ivrogne .20 m Danse serpentine .20 m Séance de prestidigitation .20 m (scène militaire comique) Le magicien .20 m Libération des territoriaux .20 m Le papier protée .20 m Un petit diable .20 m En cabinet particulier .20 m Place de l'Opéra .20 m Le manoir du diable .40 m Les dernières cartouches .20 m Après le bal .20 m Batteuse à vapeur .20 m L'hallucination de l'alchimiste .20 m Le régiment .20 m L'indiscret aux bains de mer .20 m Le bivouac .20 m Le musulman rigolo .20 m (Porte de Madrid) Sauvetage en rivière .40 m (Explosion du cuirassé "Le Maine") Visite de l'épave du "Maine" .20 m Match de boxe .20 m Devant .20 m Combat dans une rue aux Indes .20 m Cortège du Tzar allant à Versailles .20 m Danseuses au jardin de Paris .20 m Gugussse et l'automate -20 m Entre Calais et Douvres .20 m (vue d'atelier) Tribulations d'un concierge .20 m Dessinateur .20 m Déchargement de bateaux .20 m Paulus chantant : duelliste marseillais 20 m Défilé de pompiers .20 m Carrefour de l'Opéra .20 m Boulevard des Italiens .20 m L'auberge ensorcelée .20 m Dessinateur .20 m Le magnétiseur 20 m Le modèle irascible .20 m Une altercation au café -20 m Les ivrognes .20 m L'arroseur .20 m Jetée et plage de Trouville .40 m Cortége du boeuf gras.20 m Arlequin et le charbonnier . Boulevard des Italiens .20 m Dessinateur express -20 m (M.20 m (Ecole de joinville) Le maçon maladroit .20 m Campement de bohémiens .20 m Place du théatre français .Thiers) Les forgerons .20 m Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin -20 m Le fakir .20 m La prise de Tournavos .20 m (Reine Victoria) Réunion d'officiers .20 m Une nuit terrible .20 m Montagnes russes nautiques -20 m Damnation de Faust .20 m Plus fort que le maître .20 m Panorama du Havre .20 m Paulus chantant : coquin de printemps .20 m Faust et Marguerite .20 m Chicot.20 m Départ des officiers .20 m Collision et naufrage en mer -20 m Quais de la Havane .20 m Les blanchisseuses 20 m Arrivée d'un train en gare de Vincennes -20 m Une bonne farce .20 m Sur les toits .20 m Revue navale à Cherbourg .20 m Visite sous-marine du Maine .20 m (plongeurs et poissons vivants) Assaut d'escrime .40 m Les rayons X .com 12 .Une partie de cartes .40 m Auguste et Bibb .20 m Une cour de ferme .20 m (Chamberlain) Place de la Bastille .20 m Les quais à Marseille .20 m Combat naval devant Manille .20 m Jardinier brûlant des herbes .20 m Baignade en mer 20 m Enfants jouant sur la plage Dix chapeaux en soixante secondes -20 m Effet de mer sur les rochers .20 m Dans les coulisses .20 m Guillaume Tell et le http://genclikcephesi.20 m Massacres en Crète .20 m (1ère partie) Sauvetage en rivière .20 m 1898 Magie diabolique .20 m Passage dangereux -20 m (Mont-Blanc) Combat naval en Grèce .20 m Le cabinet de Méphistophélès .20 m Jetée et plage à Trouville .20 m Bateaux-mouches sur la Seine .40 m Danse au sérail .20 m Illusions fantasmagoriques .20 m Retour au cantonnement .20 m Panorama pris d'un train en marche .20 m Place SaintAugustin .20 m Couronnement de la rosière .20 m Plage de Villers par gros temps .20 m (1ère partie) Barque sortant du port de Trouville .20 m Sortie des Ateliers Vibert .20 m Marée montante sur brise-lames .20 m Miss De Vère . dentiste américain .20 m L'hôtel empoisonné .

20 m Tom Whisky ou l'illusionniste truqué .20 m Le livre magique .20 m Panorama circulaire : les Invalides .250 m Les sept péchés capitaux . port de Jersey .20 m Les trois bacchantes .20 m Dreyfus allant du lycée à la prison .20 m Fatale méprise .20 m L'artiste et le mannequin .20 m Les visiteurs sur le trottoir roulant .160 m L'antre des esprits .20 m Affaire Dreyfus.20 m Panorama circulaire : Champ de Mars 20 m Panorame circulaire : Trocadéro .20 m Force doit rester à la loi .20 m Panorama pris du trottoir roulant : la Place des Invalides .40 m Bouquet d'illusions .40 m Le tonneau des Danaïdes .40 m Duel politique .25 m Le malade hydrophobe .20 m 1900 Film publicitaire "Bornibus" Film publicitaire "Veuve c.20 m Le sinfortunes d'un explorateur .35 m 1901 La maison tranquille .20 m Le diable au couvent .20 m Une mauvaise plaisanterie – 20 m Le savant et le chimpanzé .20 m Panorama circulaire : Pont d'Iena .30 m Le déshabillage impossible .20 m L'ours et la sentinelle .20 m Panorama du port de Saint-Hélier .20 m La lune à un mètre .40 m http://genclikcephesi.20 m Coppélia ou la poupée animée .20 m L'avenue des Champs-Elysées et le Petit Palais des Beaux-Arts . La dictée du bordereau .20 m Panorama pris du trottoir roulant : Le Champ de Mars .20 m Le songe d'or de l'avare .20 m Le trottoir roulant -20 m Vue panoramique prise de la Seine : le Pavillon des Armées de Terre et de Mer 20 m Vue panoramique prise de la Seine : les Palais Etrangers .60 m Danse du feu .40 m Le coucher de la mariée ou triste nuit de noces .20 m La caverne maudite .clown .20m Mise aux fers de Dreyfus .20 m Automaboulisme et autorité .80 m Farce de marmitons .20 m Spiristisme abracadabrant .20 m Un intrus dans une loge de figurantes .20 m L'homme-orchestre .70 m Rêve de Noël .20 m Bagarre entre journalistes .20 m Débarquement à Quiberon . port de Granville .20 m Le conseil de guerre en séance à Rennes .20 m Funérailles de Félix Faure .20 m L'ile du diable . le prince et le bon génie -40 m Ne bougeons plus! .20 m Le fou assassin .40 m L'homme protée .20 m Dédoublement cabalistique -20 m Tentation de Saint Antoine .20 m Dislocation mystérieuse .60 m Le prisonnier récalcitrant -20 m Le rêve du Radjah ou la forêt enchantée .20 m Pickpocket et policeman .20 m Panorama circulaire : Palais des Beaux-Arts .blogspot.20 m Richesse et misère ou la cigale et la fourmi .20 m La chirurgie de l'avenir .com 13 .35 m Le petit chaperon rouge .60 m Prenez garde à la peinture .Vue panoramique prise du train électrique .70 m Le repas fantastique .20 m Excelsior ! .20 m L'impressionniste fin de siècle .40 m La dégradation .20 m L'illusioniste double et la tête vivante .40 m Le Congrés des Nations en Chine -20 m Les mésaventures d'un aéronaute .20 m Le spectre .20 m Atelier d'artiste -20 m Un homme de têtes .Brunot" Film publicitaire "Picon" Film publicitaire " Robert" Film publicitaire "Vicat" Film publicitaire "Dewar's" Les miracles du Brahmine .20m La tour maudite -60 m La chrysalide et le papillon .20 m Entrevue de Dreyfus et de sa femme à Rennes .20 m Le Christ marchant sur les flots .20 m Rêve d'artiste .20 m 1899 Salle à manger fantastique .160 m Gens qui pleurent et gens qui rient .20 m Un bon lit .20 m Evocation spirite .20 m Rêve du pauvre .20 m * Films dans le cadre de l'Expositon Universelle de 1900 * La porte monumentale .20 m Suicide du Colonel Henry .40 m Le réveil d'un homme pressé .40 m Nouvelles luttes extravagantes .20 m Débarquement de voyageurs.20 m Création spontanée .20 m La pierre philosophale -20 m Le miroir de Cagliostro .20 m Le sorcier.20 m Attentat contre Me Labori .20 m La crémation .20 m Le chevalier mystère .20 m Vue panoramique prise de la Seine : panorama général du Vieux-paris .60 m Le chimiste repopulateur .40 m Panorama de la Seine .20 m La vengeance du gâte-sauce .20 m Le conférencier distrait .40 m Cléopâtre .20m La pyramide de Triboulet .20 m Le chevalier démontable et le Général Boum .40 m Charmant voyage de noces .40 m Les deux aveugles .20 m Une noce au village .30 m Le charlatan .60 m Vue de remerciements au public .20 m Entrée d'un paquebot.35 m le temple de la magie .40 m Le portrait mystérieux .20 m Combat de coqs .20 m Panorama de la Seine .50 m Chez la sorcière .20 m Luttes extravagantes .20 m Cendrillon -120 m La statue de neige .20 m Panorama semicirculaire pris du haut du Trocadéro .20 m Neptune et Amphitrite .20 m L'homme aux cent trucs -50 m Guguste et Belzébuth .40 m Jeanne d'Arc .

60 m La lanterne magique .45 m Le rêve de l'horloger . l'enfant terrible .30 m Le bataillon élastique .P.50 m Le tonnerre de Jupiter .85 m La planche du diable -40m Le diner impossible -40 m La sirène .100 m Le rêve du maître de ballet .70 m Le phénix ou le coffret de cristal .50 m Les invités de M.40 m Le rosier miraculeux .50 m Une indigestion .40 m Nain et géant .20 m L'oeuf du sorcier . boit-sans-soif .260 m La clownesse fantôme .45 m Au clair de la lune ou Pierrot malheureux .320 m Le chaudron infernal .90 m Le menuet lilliputien .374 m Le juif errant -60m La cascade de feu -60m La grotte aux surprises -35m Détresse et charité -190m Les cartes vivantes-50m 1905 Le roi des tireurs .80 m Les filles du diable .60 m La légende de Rip Van Vinckle .60 m Le merveilleux éventail vivant .55 m Un prêté pour un rendu .20 m Siva l'invisible .40 m Le mélomane .30 m Catastrophe du ballon .70 m Le diable noir .260 m Le joyeux prophète russe .40 m L'école infernale .65 m L'oracle de Delphes .20 m La fontaine sacrée ou la vengeance de Bouddha .70 m Le miroir de Venise .30 m Douche du colonel .65 m Les chevaliers du chloroforme .80 m Les aventures de Robinson Crusoë .60 m La dame fantôme .40 m La femme volante 40 m L'équilibre impossible .210 m Le chapeau à surprises .65 m 1906 http://genclikcephesi.50 m Bob Kick.90 m Le tripot clandestin .50 m Mariage par correspondance -40m Voyage à travers l'impossible .402 m Les costumes animés .30 m Les trésors de Satan .55 m Jack le ramoneur .405 m Le cauchemar du pêcheur ou l'escarpolette fantastique .70 m Un feu d'artifice improvisé .20 m 1902 Film de commande Le sacre d'Edouard VII L'armoire des frères Davenport . Latourte .30 m 1904 Le coffre enchanté .50 m Le cake-walk infernal -100 m La boîte à malice .60 m Eruption volcanique à la Martinique .30 m Le portrait spirite .55 m Le dirigeable fantastique ou le cauchemar d'un inventeur . S. .280 m La corbeille enchantée .35 m Le sorcier .70 m L'auberge du bon repos .70 m Les mésaventures de M.20 m L'homme à la tête en caoutchouc -50 m Le diable géant ou le miracle de la madone .50 m Les mousquetaires de la reine -50 m Le puits fantastique .40 m Le roi du maquillage .50 m Le royaume des fées .25 m Le pochard et l'inventeur .70 m Le parapluie fantastique 55 m Tom Tight et Dum Dum .60 m Le peintre barbouillard et le tableau diabolique .65 m Les piqueurs de fûts .60 m Une chute de cinq étages .50 m L'enchanteur Alcofribas .90 m Sorcellerie culinaire .60 m Le baquet de Mesmer .50 m Phrénologie burlesque .50 m L'homme-mouche .60 m Un peu de feu.320 m Le maestro Do-Mi-Sol-Do .com 14 .25 m La guirlande merveilleuse .50 m Faust aux enfers .85 m Le système du Docteur Souflamort .30 m Barbe-Bleue .55 m Damnation du Docteur Faust .50 m Les transmutations imperceptibles .60 m Le thaumaturge chinois .50 m Le monstre .55 m Le raid Paris .70 m Jack et Jim .40 m La danseuse microscopique .145 m Le bourreau turc .65 m Le palais des mille et une nuits 440 m Le compositeur toqué .40 m Un miracle sous l'Inquisition .100 m La statue animée .100 m La tour de Londres ou les derniers moments d'Anne de Boleyn 135 m La chaise à porteurs enchantée .70 m Les apparitions fugitives .40 m Le revenant .45 m Les apaches .Monte-Carlo en deux heures -200 m L'île de Calypso .40 m Match de prestidigitation .L'omnibus des toqués ou blancs et noirs .50 m La providence de Notre-Dame-des-Flots -100m La fête au Père Mathieu -65m Le barbier de Séville .50 m La flamme merveilleuse .85 m Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants .30 m La libellule .20 m Voyage dans la lune .40 m Illusions funambulesques .60 m Le rêve du paria .V.45 m Benvenuto Cellini ou curieuse évasion .blogspot.85 m Le cadre aux surprises .40 m 1903 Un malheur n'arrive jamais seul .

le bûcheron ou le miracle de Saint Hubert .34 m Rivalité d'amour .143 m Le serpent de la rue de lune -153 m High-life taylor 62 m Lully ou le violon brisé .115 m La prophétesse de Thèbes .75 m Deux cent milles sous les mers ou le cauchemar du pêcheur .80 m Le mariage de Victorine .167m Papillon fantastique -80m La gigue merveilleuse .195 m The match of catchy songs .118 m French interpreter policeman .175 m Le rêve d'un fumeur d'opium .75 m Les affiches en goguette .150 m Le jugement du garde-champêtre .270 m Le conseil du Pipelet ou un tour à la foire .90 m La boulangerie modèle .364 m Le carton fantastique . .444 m Le rastaquouère Rodriguez y Papaguanas .208 m Tartarin de Tarascon .100 m Satan en prison .115 m La marche funèbre de Chopin .90 m Ali Barbouyou et Ali Bouf à l'huile .Film de commande Vers les étoiles La magie à travers les âges -72 m L'honneur est satisfait .95 m Why that actor was late .243 m Pour les p'tiots .380 m Sortie sans permission .105 m Mariage de raison et mariage d'amour .com 15 .320 m Torches humaines .149 m Anaïc ou le balafré .103 m Conte de la grandmère et rêve de l'enfant .128 m Pochardiana ou le rêveur éveillé .195 m The woes of roller skaters .100 m Eclipse de soleil en pleine lune .175 m Love and molasse .265 m Les fromages automobiles . les rois des cambrioleurs .88 m Le trait d'union .170 m Le placard infernal .72 m L'alchimiste Parafaragaramus ou la cornue infernale .40 m Le fantôme d'Alger .165 m Le nouveau seigneur du village .305 m La nouvelle peine de mort .170 m Le raid New York .60 m 1908 Le génie du feu .75 m The hotel mix-up .110 m La colle universelle .95 m Il y a un dieu pour les ivrognes .105 m Pauvre John ou les aventures d'un buveur de whisky .115 m The forester's remedy .103 m La fée libellule ou le lac enchanté .70 m 1907 La douche d'eau bouillante .115 m Le delirium tremens ou la fin d'un alcoolique .280 m L'anarchie chez Guignol .140 m 1909 Hydrothérapie fantastique .75 m Les bulles de savon animées .142 m Le tunnel sous la Manche ou le cauchemar anglo-français .120 m Un homme comme il faut .105 m Nuit de carnaval .110 m François 1er et Triboulet .278 m Hallucinations pharmaceutiques ou le truc du potard .135 m Hamlet .95 m The mischances of a photographer .P.Salon de coiffure .280 m La poupée vivante .174 m la fontaine merveilleuse 168 m L'ascension de la rosière .180 m Le roi des médiums .135 m .138 m Le mariage de Thomas Poirot .blogspot.110 m La photographie électrique à distance .260 m La bonne bergère et la mauvaise princesse .277 m La toile d'arignée merveilleuse .40m 1911 Les hallucinations du Baron de Münchausen .155 m Oriental black art .297 m L'avare .175 m A tricky painter's fate .65 m Le fakir de Singapour -105 m Two crazy bugs .175 m Bernard.192 m Pour l'étoile S.75 m L'hôtel des voyageurs de commerce ou les suites d'une bonne cuite .60 m La fée Carabosse ou le poignard fatal .72 m Les quat' cents farces du diable .V.235 m 1912 http://genclikcephesi.135 m La civilisation à travers les âges .110 m La perle des servantes .Paris en automobile .240 m Le locataire diabolique .176 m La curiosité punie ou le crime de la rue du Cherche-Midi à quatorze heures .60 m Les incendiaires .276 m Le génie des cloches ou le fils du sonneur .115 m La cuisine de l'ogre .140 m La mort de Jules César .105 m La cardeuse de matelas .71 m Trop vieux ! .53 m Le quiproquo .120 m Les illusions fantaisistes -100 m Si j'étais roi !!! .236 m Robert Macaire et Bertrand.150 m Le tambourin fantastique .137 m L'habit ne fait pas Lemoine u fabricant de diamants .345 m Fin de réveillon .

Ama çalışmalarını terk etmedi. Le Petit Café 1919.A la conquète du pôle Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse -615 m Le chevalier des neiges .405 m MAX LINDER Chaplin onun için “ben herşeyi ona borçluyum. Max victime de quinquina 1911. aynı yıl içinde. o yakışıklı ve genç bir karekter çizmekteydi. kalabilmeyi becere-bilen Linder. Gance ile beraber Au secours!. The Three Must-Get-Theres 1922. MAN RAY http://genclikcephesi. Yedi Yıllık Kötü Şans. Au secours! 1923. 1921’de Chaplin’in ısrarlarıyla Amerika’ya dönecek ve üç uzun metraj yapacaktı. Dönemdaşı diğer tiplerden zarifliği ile ayrıldı. 1910’lu yıllarda artık bir Max karekterinden söz edilmekteydi. Sahneye olan sevgisi çocukluğundan itibaren hep onda varolan bir şeydi. Dönemin komedi yıldızı olan André Deed’in Itala Studios’a geçmesiyle Linder başrollere kavuştu. Max professeur du tango 1912. Ana konu yakışıklı karekterin kadınlar etrafında yaşadığı maceralar olarak ortaya konmaktaydı. Max pédicure 1914. kendisinden Chaplin’in yerini alması istenmişti. Max in Taxi 1917. 1922 senesinde ise Üçü Bir Yerde’yi gerçekleştirdi. Be My Wife 1921. Viyana’da çektiği bu son filmi ile neredeyse kariyeri tamamen bitti. Max prend un bain 1910. o bir deha” diyordu. Les Débuts du Max au cinéma 1910. Essanay Company tarafından kendisine Amerika teklifi yapıldı ve sözleşmeyi kabul etti. ilk olarak Paris’te Ambigu kumpanyasında yer aldı.400 m 1913 Le voyage de la famille Bourrichon . Les Débuts d’un patineur 1907. Aşık olduğu 17 yaşında ki sevgilisiyle beraber trajik bir ölümle (bir otel odasında Linder ve sevgilisinin bilekleri kesilmiş olarak cesetleri bulunmuştu) yaşamı sona erdiğinde yıl 1925’ti. Sahnedeyken gerçek anlamda doğal olabilmeyi. Seven Years Bad Luck 1921. Max Linder sadece bir oyuncu değildi. Kısa bir süre zarfında bir komedyen olarak ün yaptı. 1924 senesine vardığında. Yıl 1905 iken Pathé ’de çalışmaya başladı ve ismini de bu süreçte gizlemek adı altında değiştirdi. Max veut fair du théâtre 1911. 1921 yılında. İmdat adlı korku komediyi yaptığında sene 1923 idi. Çalışmalarında aldığı sahne eğitiminin faydalarını görüyor ve bunları elinden geldiğince kullanıyordu. Lakin Fransa’ya döndüğünde isminin Chaplin’in ünü altında ufalandığını gördüğünde gerçekten ruh sağlığı bozuldu. Karım Ol. Sirkin Kralı. Amerika’da aldığı başarısızlıklar savaş sırasında aldığı fiziksel yaralardan daha çok ruhunu zedeledi. Linder arkasında hatırlanacak şu filmleri bırakmıştı: La Premiére Sortie d’un collégien 1905. Bir çiftçi çocuğu olarak doğdu Linder ve gerçek adı Gabriel Leveille’idi. Le Roi du cique’i çekti.blogspot. 1910 senesinde yaptığı Max prend un bain muhteşem olarak nitelendiriliyordu.com 16 . gerçek anlamda bir yaratıcılık barındır-dığından aynı konuları rahatlıkla çeşitleyip başkalışım-larını sahneye dökebiliyordu. Max toréador 1912. Onun yetenekleri gerçek anlamda sinema tarihinin geleceği için önem taşıyordu ve yeteneği gerçek anlamda hâlâ hakkında yazabileceğimiz kadar iyi idi. İlk öğrenimini Bordeaux Konservatuvarı’nda alan Linder.

Les Mystéres de Château de Dé ismini alan 22 dakikalık film. KIRSANOV Bir Estonya’lı olarak dünyaya gelen Dimitri Kirsanov. Philedelphia doğumlu fotoğraf manyağı filmlerinde olduğu gibi fotografide de avant garde tavrın sahibi idi. O -aslında. Filmde eşine başrol veren Dimitri. DUCHAMP Kübizmin. kullandığı aynalar vasıtası ile çarpıtarak oluşturduğu filmi tabanda bir aşk hikayesi anlatısı olmakla beraber arayazıları şair Roberto Desnos’un şiir alıntılarınca oluşturulmuştur. Noailles Visconte’unun şatosunda geçirdiği tek gecelik misafirliğinde oluşuyor. Avant garde sanat yaşamını filmleriyle deneylememesi elbette ki düşünülemezdi. ilgi çekici montajı ile dikkat çeken ve yönetmenin kaale alınan ilk filmi olan Ménilmontent 1924 de gerçekleşiyor. aranan ismi olur. Fotograf tekniğiyle tipik benzeşim içindeki üç dakikalık ilk filmi Le Retour a la Raison’u 1923 senesinde gerçekleştiren Ray. son filmini 1929 da çekiyor. dadacılığın besleyicisi. Duchamp sineması çok genişlemiş olmasa da.com 17 . L’Etoile du Mer’i ortaya koyuyor. http://genclikcephesi. Man Ray. Tam dört sene sonra sanatçı. Dikkat çeken ikinci filmini Brumes d’Automme adıyla ilkinden iki yıl sonra gerçekleştiren Kirsanov. 27 de ise Abstract’ını yaptı. 1934 de Rapt filminde uzun metraj kullanarak görsellik-işitsellik karşıtlığını irdeliyor. bu işi alışkanlık haline getirip daha sonra ki filmlerinde de eşini başrolde kullanıyor.Kocamanlaştırılacak bir isim olan Ray ve sanatı keşke sinema adı altında çok-çok daha ürün vermiş bir isim/oluşum olsa idi. sanatçımız iki film dışında oyunculuğunun yanı sıra başka isimlerin senaryo metinlerine de yazılımcı olarak bulaştırmıştır kendisini. 1924 te Emak Bakia’sını yapıyor. New York dada oluşumunun temel taşı olur kendileri ve çok hızlı bir şekilde gerçeküstücülükle kucaklaşır[doğal olarak] ve oluşumun ağır abisi. Görüntüleri. filmini tamamlamasının hemen ertesi gününde dadacı bir gösterimde ilk sunuma sokar. filmleri tablolarının devamıdır şeklinde kullanılan tanımlama çok doğru bir yaklaşımdır. Tam anlamıyla soyut olan film 17 dakikalık bir uzunluğa sahip ve nesnelerin pelikül üzerindeki yansımalarından meydana geliyordu. Kamera kullanımındaki özgünlük. 76 da ölüyor ve 29 da yaptığı bu son filminden sonra film denemesinde bulunmuyor. avant garde film yaşamına 1923 senesinde Paris’te başlıyor. Kaçınılmaz olarak sinemasında ressamlığını kullanan Duchamp için. Ray. Ray. Blainville/Fransa da 1887 senesinde doğdu. gerçeküstücülüğün.blogspot. 1925 de Anaemic Cinéma’sını.sinema ile sanatının sınırlarını genişletmek istemiştir. sokar sokmasına da gördüğü tepkiler öylesi inanılmaz olur ki henüz gösterimdeyken durdurulur film.

Arriére Saison La Mort du Cerf filmleriyle avant garde yanını ortaya koyuyor ve 1957 de dünyayı terkediyor. bu kuvvetlenmenin ürünü 1927 de yaptığı deneysel bir London uyarlaması Construire un Feu oldu.Kariyeri. Dünya savaşı döneminde annesi ile İngiltere’ye göçer ve 19 yaşında Fransa’ya döndüğünde aklından hiç çıkarmadığı sanat yaşamına bırakır kendini. Deux Amis. 1923-5 zarfında saf sinema dahilinde avant garde tavırlı Jeux des Reflets et de la Vitesse Cing Minutes de Cinéma Pure gibi filmler yapan sanatçı 1927de Modemoiselle. yaşamını geçtiğimiz dört sene öncesinde yitirdi.1931 Pur sang -1931 La Pente 1931 Le Fils du rajah -1931 Buster se marie -1932 Un client sérieux -1932 Le lombier moureux -1932 La Peur des coups -1932 Monsieur le duc -1932 Invite monsieur a îner -1932 Le Gendarme est sans pitié -1932 L’Athléte incomplet -1933 Ciboulette 1938 L’Affaire du courrier de Lyon -1938 Le Ruisseau -1939 Fric-Frac -1939 The ysterious Mr Davis -1942 Le Mariage de chiffon -1942 Lettres d’amour -1943 Douce -1945 Sylvie et le fantôme -1946 Le Diable au corps -1949 Occupe-toi d’Amélie -1951 L’Auberge rouge -1952 Les Sept péchés capitaux -1953 Le Bon Dieu sans confession -1954 Le Blé en herbe -1954 Le Rouge et le noir -1955 Marguerite de la nuit -1956 La Traversée de Paris -1958 En cas de malheur -1958 Le Joueur -1959 La Jument verte -1960 Les Régates de san Francisco -1960 Le Bois des amants 1961 Vive Henri IV.D ye göç ettiğinde yıl 1930 idi. AUTAN-LARA 1901 Paris doğumlu Lara.vive l’amour! -1961 Tu ne tueras point -1961 Le Comte de Monte Cristo -1963 Le Meurtrier -1964 Umorismo nero -1964 Le Magot de Josefa -1965 Le Journal d’une femme en blanc -1966 Une femme en blanc se révolte -1967 Le Plus vieux métier du monde -1968 Les Franciscain de Bourges 1969 Les Patates -1972 Le Rouge et le blanc -1977 Gloria CHOMETTE Kendileri René Clairin ağabeyleri olup 1896 Paris doğumludur. İlk [deneysel] filmini Fait Divers adıyla 1923 senesinde çeken yönetmen Clair’in asistanlığını yapmağa başlamasıyla avant garde yönünü kuvvetlendirmeğe başlamış oldu. LOUİS DELLUC http://genclikcephesi. Sinema ile La Carnaval des Vérites filminin dekor ressamlığını yaptığı sıralarda tanışır.com 18 .blogspot.. son filmini 1938’de çekip 41 yılında yaşama elveda demiştir. yarı ve tam ticari filmlerden oluşsa da yönetmenimiz. 1936 Donogoo gibi konvansiyonel filmlere imza atmış. Yönetmen A. Bu tarihten itibaren 1977’ye dek film çeken Lara’nın oldukça kalabalık filmografyası aşağıdadır: 1923 Fait divers-1926 Vittel -1929 Construire un feu..B.

Mille’in The Cheat. L'Inondation 1924. Le Tonnerre 1921. bir din adamının bilinçaltında bastırdığı cinsel arzularının karabasan olarak dışa vurumunu anlatmaktaydı ve İngiltere’de gereksiz bir film olarak damgalanıp sansüre uğramasından ziyade kendi çevresince de tepkiyle karşılandı.” İşte bu sözleri seyrettiği ve etkilendiği. GERMAINE DULAC Avant-Garde Sinemada ve Fransa sinemasının yeniden yapılanmasında yeri olan isimlerden biri. belirli bir topluluk ya da halka değil. Geneli bir denizci barı dekoru içinde geçen Fièvre ve rüzgarın hareketlendirdiği doğal bir dekorda çekilen La Femme de nulle part. İş hayatına gazetecilik ve tiyatro eleştirmenliği ile başlayan yönetmen.1890 yılında Cadouin'de doğdu ve 1924'te Paris'te öldü.Filmografisine bakacak olursak: Le Silence 1920. (Düşman Kardeşler) yapımıyla çekti. Le Chemin d'Ernoa 1921. hava ve ışığın ana etken olarak kullanıldığı. (Gülümseyen Bayan Beudet) ve 1927’de yaptığı La Coquille et le Clergyman. Tüm bir kentin izleyici olarak katıldığı Yunan Tiyatrosundan bu yana ölmüş sayabileceğimiz topluluk sanatına sinema yeniden yakınlaştırır bizi. Dikkatleri üzerine 1915 tarihli. ilk zamanlarda sinema ile ilgili biri değildi. Sinemaya gerçek anlamda katkıları olan bu önemli isimin yaptığı büyük işlerden biri de kurduğu ciné-clup’ler olmuştur ki onun etkisiyle dünyanın bir çok ülkesinde de bu klüpler kurulmuştur. Dulac. Film d’Art ve de düz öykü tarzı yapımlar onu sinemadan uzak tutmaya yetmiştir.com 19 . Fransa’nın ikinci kadın yönetmeni olmuştur. karışık ruh hallerini yansıtan bir ortama koyarak. Geo le Mysterieux. (İlki Alice Guy’dır) La Française dergisinin başına geçtiğinde dönemin en önde gelen feministlerinden biri olarak isim bıraktı. Ames de Fous ve Delluc’un senaristliğini yaptığı La féte Espagnole’un yönetmenliğini yaptı. Ticarete ve http://genclikcephesi. fotoğrafın önüne geçerse orta da film diye bir şey kalmaz” düşüncesiyle hareket ediyordu. feminist eğilimini. Yönetmenin Avant-Garde çizgiyle anılmasını ise. Yazdıklarıyla kendisinden sonra gelecek olan kuşak içinde gerçektenten büyük önem taşıyan bu isim 34 gibi genç bir yaşta vefat etmesine rağmen eleştiri ve estetiğe getirdiği açılımlar çok önemlidir. bu etkileyici iki filmde kişileri. Fransız İzlenimciliği diye adlandırılmış olan dönemin yaratılış sürecinde büyük rol oynayan Delluc aynı zamanda ilk sinema eleştirmenlerinden-dir. Aldatma (1915)’sını izledikten sonra sinemaya ilgi duymaya başlamasıyla dile getirir. aşk ve ölüm tragedyası üzerinde durdu. Yukarıda Avant-Garde başlığı altında da değindiğimiz gibi Delluc için kilit nokta. “Sinema” der Delluc: “Tiyatrodan daha fazla bir ti-yatroluk barındırır içinde. kavranamayan kurguyu gerçeğin bir kanıtı yapmıştır. 1922 yılında çektiği filmi ise tüberküloz üzerine yarı belgesel nitelikli. La Coquille et le Clergyman. Yönetmenin Antonin Artaud’nun Düşleri olarak isimlendirdiği 45 dakikalık yapıtı. Delluc’un edebiyata olan düşkünlüğü haliyle sinema paradigmasına da yansımış ve Fransız İzlenimcilerinin edebiyata bağlılıkları da bu şekilde açıklanmıştır. film. amaçları doğrultusunda eşini terkeden kadın doktorun anlatıldığı bir yapıt olan La Mort du Sleil. Fumée noire 1920. 1923 tarihli La Souriante Madame Beudet. (Deniz Kabuğu ve Din Adamı) filmleri sağladı. O buna sinema ile fotoğrafın uyuşması diyordu. Sonrasındaysa. La Femme de nulle part 1922. Dulac’ın erkek egemenliğine karşı tepkisini bir izlenimci olarak ortaya koymaktaydı. Delluc adına her sene düzenlenen bir ödül töreni vardır. fotojeni idi. “Şayet ki filmde salt güzelliği yaratma amacı. Sinema dünyanın tümüne seslenir. İlk senaryosu Germaine Dulac tarafından 1919'da perdeye taşınmıştır ve 1924'te (33 yaşındaydı) ölmeden önce yedi kişisel film gerçekleştirme imkanı bulmuştur. bir savaş sırası filmi olma özelliğini taşıyan Les Soeurs ennemies. Fièvre 1921.blogspot. (Deniz Kabuğu ve Din Adamı) adlı ilk gerçeküstücü film ünvanını alan yapıtında dahi ortaya koymuştur. La féte Espagnole filminde. (Güneşin Ölümü) idi. Gazeteciler 1937'de mevsimin en iyi filmi ödülüne onun adını vermişlerdir. Dans l’Ouragan de la Vie. Aslında bir gazeteci olan Delluc. Fransız sinemasını güçsüz bırakan birinci dünya savaşının sonunda ilk öncü akım Louis Delluc'un etrafında oluşmuştur.

Delluc için photogenie’nin öneminden bahsetmiştik. bir kronolojikleşme. tiyatro gibi olayların karşısında durup onları sabit bir uzaklıkta ve klişe bir zamansal ritm içinde göstermez. doğru olmak zorunluluğunda bulunmamak için. Bunun ardından yaptığı filmler arasında önem kazanabilen yapımı sadece 1927’de yaptığı La Glace a trois faces. Tiyatroyu bir düz <yüz>ey oyunu olarak düşünürsek sinema (mekansal olarak ) bir uzay sanatıdır. izleyicilerin yakından kendisini incelemesine izin verir. Les Bercaux. La Réve. Zaten bunları böyle yapmak zorundadır. uzaysal boyutun ruhsal yapısının ortaya çıkmasına yarar. (Sinemanın Ruhu) olarak sıralayabiliriz. Bunun açılımı. az belirgin. tükenmezcesine bir konuyu gerektiren estetiğini kavrayan bu içsel http://genclikcephesi. O. 1922’de yaptığı ve tabanını Balzac’tan alan uyarlaması L’Auberge Rouge. öykülerden oluşmuş da değildir ve hiçte böyle olmamıştır. (Şeytanın Sineması) ve de 1955 tarihli L’Esprit du Cinéma. Zira gerçekte uzayın içerisinde geçerliliği olan da tiyatronun değil sinemanın yaklaşımıdır.” 1925 senesinde Fransız Sinema Klüpleri Fedarasyonu’nun kurucu başkanlığına geçen Dulac 1927 senesinde Le Cinéma Service de l’Histoire. daha içsel bir yalan<cılık>dır. Bir tıp okulu mezunuydu fakat hep farkında olduğu sinemanın yaşamına girmesi pek zor olmamıştı. onun başvurduğu sunilik az süslü. Coeur de Gueux. aksine. (Usherlar’ın Çöküşü) ardından yönetmen sesli sinema dönemine girmiş ve filmler çekmiştir. en küçük bir mırıldanmayı algılayıp aynı insansı doğrultuda (gerçeğin olduğu gibi) anlatıyı ortaya koyar. Mercek ve mikrofon ise. “sanat simgesel olmadığı sürece sanat değildir” ifadesiyle filmlerine vereceği rotayı da çizmiş oluyordu. Beyazperde ise bu anlatının. bir yıl sonrasında ise Thémes et Variations ve Disque 927 isimli ses ve görüntü oyunları içeren deneysel filmler ortaya koydu. L’Or des Mers. sanat olan sinemanın tüm sunilikleri kendinden dışarı atmak amacı olduğu değil.com 20 . 1936’da basılan Le Cinéma vu de I’Etna. 1922 senesinde ise önemli başarı kazanan ilk filmini Pasteur’ü yapmıştır.) 1947’de yayınladığı Le Cinéma du Diable. Epstein şöyle demiş ve bu söylediklerini de filminde bire bir işlemişti: “Neden bir düzenek ile kalıp-laştırılmış olaylar. (Üç Yüzlü Ayna) olmuştur. konu bize ne kadar yakınlaştırılırsa o kadar coşturucu olur. üç-beş metrelik bir mesafeden duyulan ve bu amaçla yazılan Jean Giraudoux’nun bir metni. Seyirciye sunulan zaman ve uzaklık onlar tarafından anlaşılabilir olmalıdır. yüzdeki en ufak bir ürpertiyi.” Simgeciliğin gelişimini etkileyen 1928 yapım yıllı La Chute de la Maison Usher. kuramsal-eleştirel yazılarını topladığı Bonjour Cinéma. çok daha doğal. bu kitapları. Bu film Epstein’ın daha öncelerde kaleme aldığı düşüncelerinin görsel ispatı niteliğindeydi. Sinema sürek halinde değişen “yakınlık sanatı”dır. (Günaydın Sinema) olmuştur.öyküye dayanan sinemanın gerçek sinemayı katlettiğini düşünen yönetmen duygu ve akla seslenen tüm görseliteyi kullanmaktan yanaydı. ve son filmi Les Feux de la Mer. sabitleşmiş ele alındığı hikâyeler anlatılır ki? Bu bakış açısı salt algısal yanıltılardır. Avant-Garde çizgiyi şöyle tanımlayacaktı: “teknik. Sadece öncesi ve sonrası olmayan durumlardır aslında söz konusu edilebilecek olan. görsellik ve ses aktarımını başkalaşıma uğramış bir bakış açısıyla yerleşik değerlere karşı kullanarak algısallık dahilinde yeni duygusal noktalar geliştirmek. özellikle yazdıklarını da bakacak olursak Epstein’de bu çizgiden pek uzakta değildir: Epstein et photogenie -Epstein ve Fotojeni-si üzerine kendi betimlemesi: “Şu bir gerçektir ki. Artéres de France. Mesela. sinema okullarında verdiği dersler ve yayınlanan kitaplarıyla da etkili olan bir isimdi.blogspot. (Tarihin Hizmetinde Sinema) isimli bir derleme. JEAN EPSTEIN 1897 doğum tarihli Epstein’de bir Delluc Okulu ismi. Epstein. (Kanlı Han) ve ardından René Clair’in büyülendiğini söyleyeceği Coeur Fidéle’i (Sadık Kalp) çekmiştir. kişinin omuz çekimi ile aktarıldığında çok daha görkemli bir tablo çıkar ortaya. olgu ve duyguların ardıllaşmış. Les Batisseurs. Chanson d’Armor. Sinema adına ilk ürünü 1921 yılında. filmleriyle olduğu kadar. Yaşam böyle kurulmuş değildir. Beyazperde de yalan. (Etna’nın Sinemayı Görüşü. 1942’de öldü. Filmdeki öykünün sonsuz.

sinema yaşantısına kısa filmler çekerek başlamış.gerçekçilikte belge filmlere duyulan arzu gibi bir şey vardır.1981'de Christopher Columbus hakkında epik bir film yapma arzusunu gerçekleştiremeden öldü.blogspot.H. sessiz filmlerden sesli filmlere geçişte pek başarılı değildi. 1922’de bilinçli olarak meydana getirilen görüntü bozukluklarını psikolojik araştırmalarla desteklediği Anatol France’dan uyarladığı adli sisteme bir yergi niteliğindeki Crainquebille’i sonrasında 1923 senesinde Visages d’enfants. öykünün usul ve öncül olayları ise. Sonrasındaysa ilgi toplamayı beceren filmi 1921 yapımı El Dorado’yu çekti. 1928 senesinde Berlin’e giden yönetmen. Gance. 1954’den yaşamının sonuna dek televizyon dramaları yapmıştır. meydana koymak mecburiyetindedir. 1911'de kendi film şirketini kurmadan önce oyunculuğa ve senaryo yazarlığına devam etti. 1923 tarihli Don Juan et Faust ardından Alman Dışavurumcu Sinemasından faydalanmayı denedi ve izle-nimci-simgeci noktalar taşıyan 1924 tarihli L’Inhumaine. 1943'te Nazi istilası yüzünden Fransa'dan kaçtı. JACQUES FEYDER 1885 ile 1948 yıllarında yaşamış olan Fransız Avant-Garde Sinemasının bir diğer ismi olan Feyder. eski sessiz filmlerini zenginleştirerek. J'Accuse ve Napoléon gibi eski şaheserlerinin sesli versiyonlarını yaparak geçirdi. Dünya Savaşı'nın başlaması ile iptal edildi. 1. Zamanının çoğunu. I. Sesli sinema döneminde varlığını sürdüremeyen yönetmen önemi dünyaca bilinen I. İlk çıkışını İskandinav bir atmosfere sahip L’homme du Large. 1925te L’Image ve Gribiche’i yapmış ardından ise bir Carmen versiyonu çekmiştir. (Enginlerin Adamı)’yla 1920’de yaptı.” ABEL GANCE Fransız yönetmen Abel Gance 1889'da evlilik dışı bir çocuk olarak doğmuştur. uzayın içine yerleşme tarzını.E.C sinema okulunu kuran kişidir.D. Sahneye ilk kez 19 yaşında Brüksel'de aktör olarak çıktı ve 1909'da Moliére'de ilk film oyunculuğunu gerçekleştirdi. (Rahmetli Mathias Pascal)’ı simgesel görsel bakışının öğelerini taşıyordu. sağlığının bozukluğu nedeniyle savaşın büyük bölümünden kaçındı ve 1919'da daha başarılı olarak film yapımcılığına döndü. dış çekimleri için aylarca çöl ortamında kalarak o güne kadar yapılmamış bir olayı gerçekleştirdiği yapıtı L’Atlantide ile devam etmiştir.Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşen çarpışmaları içeren 3 saatlik güçlü bir savaş karşıtı epik olan J'Accuse filmi ile uluslararası ün kazandı. 1929’da çektiği L’Argent yönetmenin en önemli filmi olarak kabul edilir. Ailesi kariyerine avukat olarak başlaması yönünde cesaretlendirmişse de o genç yaşlardan itibaren tiyatroya tutkundu. 1917’de çektiği Konuk Evinin Yaşlı Kadınlarının ardından kariyerine 1919da La Faute d’Ortographe. (İnsanlık Dışı)’nı yaptı.com 21 . 1911'de yaptığı La Digue filmi diğer ilk dönem filmleri gibi başarısızdı. burada bir Zola uyarlamsıyla çıkar http://genclikcephesi. J'Accuse'da yenilikçi yönetmenin 1927 yılında yaptığı muazzam Napoléon filminde geliştireceği deneysel teknikler kullanıldı. 1925’e gelindi-ğindeyse Pirandello’dan uyarladığı Feu Mathias Pascal. Filmin başarısı 6 saatlik uzunluğu ve filmi gösterecek projeksiyon ekipmanlarının ve uzmanının yetersizliği nedeniyle gölgelendi. Sarah Bernhardt ile oynayacağı 5 saatlik filmi Victoire de Samothrace. Uzun yıllar boyunca film yapmaya devam etmesine rağmen asla 1920'lerdeki sessiz film dönemindeki şöhret ve çoşkuyu devam ettiremedi. (Yazım Hatası). Hukuk ve sosyal bilimler eğitimi almıştır fakat ilgi alanı olarak seçtiği edebiyatla isim yaptı. yani sinemaya özgü tarzı. Gance. MARCEL L’HERBİER Bir diğer Delluc Okulu ve Avant-Garde üyesi. 1960'da film yapımcılığı kariyerine Austerlitz gibi tarihi dramalar yaparak devam etti. Dünya Savaşı esnasında ordunun sinema kısmında görev almasıyla senaryo yazmaya da başlayıp sinemaya atıldı. 1921 tarihli. bir hareketi. I. Konu.

karşımıza; Therese Raquin. Aynı yıl çektiği Les Nouveaux, (Yeni Baylar) filminde kent soylu politikleri hicvettiği filmi hakkında Carné filmin önemli bir yapım olduğunu ve ilgi çekici bulduğunu söylemiştir. 1929’da son sessiz filmi The Kiss’i, ardındansa 1930’da Anna Christie’yi çeken yönetmen Amerika’da çektiği değeri bulunmayan filmlerinden sonra tekrar Fransa’ya döndü ve dönüşünün ardından; 1934’de Le Grand Jeu ve Pension Mimosas’yı 1935’de ise en başarılı yapıtı görülen La Kermesse Héroique’i yaptı.
RENE CLAIR

1898 doğumlu Clair; mizah ve bürlesk’in yanısıra fantastik ve gerçeküstü filmleri ile öne çıkmayı başarmış bir yönetmendir. O, film yapmayı sadece bir şey-i anlatmak değil onu aynı zamanda sinemasal olarak keşfetmek olarak algılamış ve bunu bu şekilde dile getirmiştir. Clair filmleri ne gerçekçi ne de gerçeğin dışıdır ama gerçeğe öykünerek onun hayalini yansıtırlar. I. Dünya Savaşı sonrasında gazetecilik, şarkı sözü yazarlığı, eleştirmenlik yaparak yaşamını idame etmiştir. Sinemaya oyunculukla başlayıp; senaryo yazarlığı ve yönetmen yardımcılığı yapmıştır. 1919 civarında Paris’te oluşan Littérature dergisi etrafında; Aragon, Breton, Fargue, Gide, Valery gibi isimlerle birlikte olup dadaist toplanımlarda katılımcı olarak bulunmuştur. İlk çıkışını 1923 tarihli Paris qui Dort, (Uyuyan Paris) ile yapan Clairin bu filmi için Charensol: “Jarry ve Apollinaire ile beslenmiş ve dada ile sarılmış” ifadesini kullanmıştır. 1924 yılında yaptığı ikinci filmi Entr’acte Eric Satie’nin bir bale yapıtının perde aralarında sunulmak için hazırlanmıştır. Film Avant-Garde’ın önemli eserlerinden biri olarak görülmüştür. Clair’in bu filmi; insanı şaşırtan me-taforlarla bezeli, dadaist şiir geleneğine bağlı ve amaçsız görüntülerin gaglarla desteklenmesinden oluşan bir yapıttır. Bu
eser Mayokovski’ye varasıya çok ismi etkilemiştir. 1925 senesinde sırada Voyage Imaginaire, (Düşsel Yoculuk) sonrasında ise bir uyarlama olan Un Chapeau de Paille d’İtalie, (İtalyan Hasır Şapkası) vardır. 1928 yılında çektiği Les Deux Timides, (İki Sıkılgan) filminde de başarısını sürdürmüştür. Sesli sinema sürecinin başlaması bir çok isimde olduğu gibi Clair’de de tereddütler yaratmıştır ama o bunun üstesinden gelecektir. Görüntünün büyük önemini vurgulamış ve sesi sadece gerekli olduğuna inandığı yerlerde kullanarak kariyerine devam etmiştir. Bu süreç ardından 1930’da kendini Sous les toits de Paris, (Paris Çatıları Altında) filmiyle ispatlamıştır. Ardından 1931 senesinde Le Million’u yapmış ve başarı çıtasını yükseltmiştir. 1934’de ise A nous La Liberté gelmiştir. Clair, 14 Juillet ile bu sefer 1932’de Paris’in tam anlamıyla içine girer. Yergisini kuvvetlendirdiği eseri Le Dernier Millardaire 1934 senesinde çekilmiş ardındansa 1935 senesinde İngiltere’ye gitmiş ve büyük beğeni toplayan The Ghost Goes West, (Hayalet Batı’ya Gidiyor)’u çekmiştir. 1940’da Alman işgali sebebiyle A.B.D’ye geçen yönetmen The Flame of New Orleans komedisiyle başarıya ulaşamamıştır. 1942’de işler biraz daha düzelir ve I Married a Witch ile ilgi görür. Başarılı olarak kabul edilen filmi, bir fantastik güldürü olan It Happened Tomorrow’u 1944’de gerçekleştirdi. Amerika’da ki son işi Agatha Christie uyarlaması olan And Then There Were’den sonra yurduna döndü. Bunun sonrasında Paris çocukluk günlerine göndermeler yapan Le Silence est d’Or, (Sükut Altındır)’ı 1947’de gerçekleştirdi 52 se-nesindeyse taşralı, utangaç bir kişiliğin kadınlarla düşlerinde yaşadığı öyküleri anlattığı Les Belles de Nuit, (Gece Güzelleri)’ni, 55 ve 57 yıllarında ise Les Grandes Manoeuvres, (Hileli Aşk) ve Portre de Lilas’yı yaptı. Son filmleri

olarak ise sırasıyla La Française et l’Amour, Tout l’Or de Monde, Les Quatre Verités, Les Fétes Galantes gelmiştir.
FERNAND LÉGER

1881-1955 yıllarında yaşam sürmüş bir isim Léger. Sanatçı, ressam; ölümünden sonra unutulmayan ve eserlerini sergilemek maksatlı, Fransa Biot’da kendisi için bir müze açılan üretken yaratıcı bir insan. O tıpkı Delluc gibi -ama ondan çokça farklı bir çizgide- gerçek bir Avant-Garde sanatçısı. 1955 senesinde öldüğünde son ve ikinci filmi olacak olan ama olamayan Le Ballet des Couleurs, (Renklerin Balesi) öncesinde sadece bir tek filmi ardında
http://genclikcephesi.blogspot.com

22

bırakmıştır: 1924’de yaptığı Le Ballet Mécanique. Léger 1908’de kübizm doğduğunda Avant-Garde eğilimleri gözlemlemiş ve onlara katılmıştı. O zamanlar da Léger; izlenimcilik ve fovizm öğeleri ile bezeli resimler yapmakla meşguldü. İlk savaş sonrasında ilgisini silindir etrafında yoğunlaştırdı ve savaşın ardından resimlerine hakim olan mekanik görüntüleri aktardığı makine dönemine giren Léger bu dönemden, pürizme ilgi duyarak kopacaktı ve bu süreçte de Mekanik Bale ortaya çıkacaktı. Bu anlatısız, öyküyü yok sayan film; biçimler ve ritm ile yoğunlaşan bir deneydir. Léger filmin öncesinde Chaplin filmlerini ve bunlar üzerine açılımlar yapan Delluc yazılarını okumuştu ve bu etkiyle sinemaya yönlendi. Zaten Léger bu etkiyi doğrulayan bir belirtiyi filmin başlangıcına yerleştirmiştir: Bir Şarlo figürü şapkasını çıkarır, kafasını sallar ve perde de Şarlo Mekanik Bale’yi Sunar ifadesi okunur. AvantGarde’ın sıkı yapımlarına karşı beğenilerini hep sunmuş olan Eisenstein, Léger’in bu senaryosuz, üçyüz çekimden oluşan ve ondört dakika süren; mekanik, insan ve dünya üçlemini görsel düzenlemeler, deneysel fotoğraf görüntüleri ile simgesel bir yapıda anlatmayı amaçlayan filmi için taktir ve beğenilerini sunmuştur. Yapıtını yedi dikey bölümden oluşturan Léger bunu; prizmalar yordamıyla görüntü kırılganlığı, yansıtıcı özellikli yüzeylerin deneysel fotoğraf çalışmaları, geometrik desenlemeler, bilumum mutfak eşyaları ve ‘şeyler gibi görünümlerin mekanik ama canlı ve eğlenceli, görsel bir dans kurgulamasıyla sunarak ortaya koymuştur.
JEAN RENOİR

1894 doğumlu yönetmen, “en Fransız yönetmen” gibi bir nitelendirmeyle anıldı. Kendisinden önceki kuşağı yok sayan ve suçlayan Yeni Dalga’cıların önemsediği tek yönetmen olmak gibi bir özelliği vardır. Dönemin isim yapmış empresyonist ressamı Auguste Renoir’in oğludur. Sinemayı seçtiğinde yıl 1924’tür. Aynı yıl içerisinde Une Vie sans Joie isimli ilk filmini ardından da bir melodram olan La Fille de L’Eau’yü yaptı, film; içerdiği rüya sekanslarıyla dikkat çekti. 1920 senesinde en iyi Zola uyarlaması ünvanını hak edecek olan Nanayı çeker. 1927’de yaptığı Marquitta ile dönemin dansı Charleston izlerini aktarmaktadır perdeye. Aynı tarihte yaptığı ve gerçek üstü bir atmosfere büründürdüğü filmi La Petite Marchande d’Allumettes, (Küçük Kib-ritçi Kız)’ı yapar. Bir uyarlama olan On Purge Bébé ve La Nuit de carrefour ardından La Chinne’i 1931 senesinde gerçekleştirir. 1932’de Yeni Dalga’nın habercisi sayılacak olan Boudu sauvé des eaux, (Sulardan Kurtarılan Boudu) gerçekleştirir. 34’de ise İtalyan Yeni Gerçekçiliğini etkileyecek olan Toni’yi yapan yönetmen filminde İspanya’dan Fransa’nın Province bölgesine gelen göçmen işçilerin yaşayışını konu edinmiştir. Renoir’in karamsarlığının son eseri olarak gösterilen ve patron
ile işçi ilişkisini konu alan 1935 yapımı Le Crime de M.Lange, (M.Lange’ın Suçu) filmi Halk Cephesi damgasını taşıyan ve patronların sistemini yeren bir film olarak dikkat çeker. Fransız Komünist Partisi’nin isteğiyle yapılan ve Halk Cephesi Hükümetini savunan La Vie est a Nous, (Yaşam Bizimdir) ise 1936’da hayat bulur. Film bir süreliğine de olsa sansüre takılacaktır. Gene 36 senesinde, yönetmen; Une Partie de Campagne filmini yapıp, söylendiği gibi siyaseti sanattan üstün görmediğini ortaya koyacaktı. 1936’da yaptığı Les Bas-Fonds (Ayak Takımı), başarıya ulaşamamış bir Gorki uyarlamasıdır. Bunun bir yıl sonrasında ise La Grande Illusion yapımıyla klasikler listesine bir film eklemiş olur. 1789 Devriminin aktarıldığı La Marseillaise, (Marsilyalı Kız) filmini 38’de çeker Renoir. Aynı tarihlerde nazi faşizminin yükselişe geçişi ona bir Zola uyarlaması olan Le Béte Humaine, (Hayvanlaşan İnsan)’ı yaptırır. 39’a geldiğinde ise dünyaya bir baş yapıt kazandıracaktır: La Régle du Jeu, (Oyunun Kuralı). Film Şiirsel Realizmin doruğu diye de adlandırılacaktır. Savaş sebebiyle kaçınılmaz olarak ülkesini terk eden Renoir Amerika’ya göç eder ve orada 1941-46 yılları arasında; Swamp Water, The Southerner, Diary of a Chamber Maid, The Woman on the Beach filmlerine imza atar. 1951’de ise bu kez Hindistan’da The River ile orada yaşayan İngilizleri konu edinen filmini yapar. Ülkesine dönüşünün ilk filmi olan French Cancan’ı 1955’de çekecek ve bu yapımıyla 1956 senesinde Sinema Akademisi Ödülü’nü alacaktır. Ödülün ardınca bir romantik güldürü olan Elena et les Hommes’yi ardındansa şiirsel Le Dejeuner Sur l’Herbe, (Kırdaki Kahvaltı)
http://genclikcephesi.blogspot.com

23

ve 58 tarihli deneysel televizyon filmi Le Testament du Dr.Cordelier’i yapacaktır. 71 senesinde sinema yaşantısını anlattığı Jean Renoir’ın Küçük Dünyası’nı filme aldı. 79 yılında ölmeden önce; Renoir, Les Cahiers du Capitaine Georges, Ma Vie et mes films kitaplarını yayımlamıştır. JEAN VIGO Sürdüğü yaşam doğrultusunda doğal olarak yaşama erken veda eden 1906 doğumlu Vigo 1934 senesinde yaşamını yitirmiştir. Onun yaşamı mutsuz, fakir ve hasta bir yaşantıdır. İlk belgesel filmini Nice’e yerleştikten sonra 1930’da A Propos de Nice, (Nice Üstüne) ismiyle kameraya almıştır. İkinci yapımı ise ünlü yüzücü Jean Taris üzerine yaptığı 1931 tarihli Jean Taris, Champion de Natation olmuştur. Bu yapım onun Avant-Garde sinemacılığının sinyallerini verdiği eseri olmuştur. Diğer önemli çekimi ise 1933 yılında gerçekleştirdiği ve sansür kurumunca sakıncalı görülüp yasaklatılan Zéro de Conduite, (Hal ve Gidiş Sıfır) olmuştur. Bu filminde Vigo ortaya iki farklı yaşam şekli ortaya koyar; bunlardan biri; çocukların ve halkın dünyası diğeri ise; olgun kişilerin ve burjuvanın dünyasıdır. Yapıtın kökeni Vigo’nun yaşadığı çocukluktur elbette; çocuk ahlakına not veren bir konumdan bakan sistemin bir yergisidir ortaya konan, bir baş kaldırı filmi... Tahmin etmesi güç olmayacağı gibi filme tepkilerden ziyade saldırılar olduğunda, yönetmen bu bağnazlığa karşı bir savunma olarak 1934’te L’Atalante’ı koydu ortaya. Filmin ilk gösterimi başarısız bir şekilde sunulur ve kısa bir süre sonrada yönetmen hayata veda eder. Film gösteriminin devamında bazı değişikliklere uğratılarak sunuma devam ettirilir; yakın tarihlerde İngiliz Film Arşivinde bulunabilen özgün kopyası baz alınarak yeniden basılıp gösterime sokulur. Sürreal alt yapılı filmde bu olgu başarılı bir şekilde romantizm ve komedi öğeleri ile harmanlanıp sunulur izleyiciye. Vigo’nun sinema yaşamı kısa ama yoğun bir yaşamdır, dört filminin toplam süresi dahi kısa denecek bir süreye sahip olmuştur. Günümüzde yönetmen, meraklısı olan için hâlâ keşfedilecek noktaları kendinde barındırmaktadır. MARCEL CARNÉ

Şiirsel Realizmin öncüsü olarak adını geride bırakan Carné bir marangoz çocuğu olarak Paris’te 1909 yılında dünyaya geldi. Sinemaya duyduğu ilgiyi tam anlamıyla fark edene dek bir sanat okulunda sanat yaşamına başladı. Sonrasında ise bir film teknisyeni olarak yoluna devam etti. Askerlik süreci ardından Carné hemen sinemaya atılamayacak ve başka işlerle meşgul olacaktı. Sinemayla ilintili ilk işini 1920 sonlarında yönetmen yardımcısı olarak yapmaya başladı. 1929 yılında ilk filmini çektiğinde kullandığı kamerayı bir arkadaşından ödünç olarak almıştı. Yaptığı bu film; Marne nehri kıyısında Pazar pikniği yapan insanlara değinen bir belgesel çalışmaydı ve Nogent-Eldorado adını almıştı. Bunları; Cinémagazine ve Hebdo Film dergilerinde eliştirmen olarak çalışması ve A.B.D’ ye gönderilmesi izleyecekti. 1936 yılında Feyder, bir melodram olan Jenny’nin rejili-ğini Carné ’a devredince ciddi anlamda yönetmenliğe adımını atmış oluyordu. Yıl 1938’ e geldiğinde Carné ileride çok anılacak bir yapıtla başbaşaydı; Quasi des brumes, (Sisler Rıhtımı). Geçirdiği bir sinir krizi sırasında cinayet işlemiş olan asker kaçağı Jean, sisler içindeki liman kentine gelir ve rıhtımdaki bir meyhanede tanıştığı Nellie'ye âşık olur. Kızın nişanlısını katletmiş olan hain koruyucusu Zabel, kızı da yıldırmıştır. Jean yeraltı dünyasına karışır; bu arada yerel bir çetenin başı olan Lucien, dikkatini Nellie'nin üzerinde yoğunlaştırır. Jean, polisi atlatmak için, intihar eden bir ressamın pasaportunu kullanır ve Venezüella'ya giden bir geminin mürettebatına katılır. Nelly'ye tecavüz etmeye kalkışan Zabel'i öldürmek zorunda kaldıktan sonra, tam gemi hareket etmek üzereyken, kendisi de Lucien tarafından vurulup öldürülür… Aynı yıl yaptığı Hotel du Nord, (Kuzey Oteli) ise Sisler Rıhtımına nazaran duygusallığı birazda olsa fazla basan bir yapıttı. Filmde birlikte intihar etme kararı alan genç sevgililerin portresi çizilir, genç adam kıza ateş eder fakat sonrasında kendisini vuracak güç ve cesareti kendisinde bulamaz ve hapisaneye girer. Hapis yaşamının sonunda iki sevgili (kız ölmemiştir) tüm olanlara rağmen mutlu bir yaşama kavuşurlar. Giderek kasvetli bir anlatıma yönelen Carné 1939 yılındaysa Le jour se léve, (Gün Doğuyor)’u yaptı. Film pesimistik
http://genclikcephesi.blogspot.com

24

com 25 . altmış civarı film ortaya koymuştur. Dünya Savaşı sırasında tekrar A. VE SİNEMAYA SES GELİYOR http://genclikcephesi. 1942 yılında yaptığı Les visiteurs du soir. Maria Chapdelaine. Şiirsel Realizmin babalığını yapmış olan Carné için kimileri bu filmin Şiirsel Gerçekçilikten kopuş olduğunu söylese de film tam anlamıyla akımdan uzakta değildi. 1967 senesinde ölen yönetmen Beş Büyük Yönetmen olarak adlandırılan sıralamanın içerisinde olmuş. II. 1944’de ise Flesh and Fantasy sonrasında ise aynı yıl içerisinde The Impostor’ı gerçekleştirir. Orage. 1930’lu yıllarda belgesel haricinde filmlerine girişmiş. MARC ALLEGRET 1900 doğumlu bir yönetmen Allegret. JULIEN DUVIVIER 1896 doğumlu yönetmen bir cizvit okulunda öğrenim görmüş. Güldürü sinemasına çokça ağırlık veren Duvivier 1919’da yaptığı ilk filmi Haceldema ile bir ilgi uyandıramadığı gibi.sürecinden dolayı İkinci Dünya Savaşı sırasınca psikolojiyi bozucu olduğu gerekçesiyle ilgili makamlarca yasaklatıldı. Le Diable et les Dix Commandements filmleri izler. Mam’zelle Nitouche. Les assassins de l’ordre ve La Bible(1977). Sois belle et tais-toi. Petrus. Yenilenen bir dönemi şimdiki zamanın aşırı değişken yapısını perdeye aktarmakta güçlük çekti Carné.B. (Cennetin Çocukları) 19. Duvivier 38 senesinde Hollywood’a çağrılır ve Johann Strauss’un yaşamını kameralayan The Great Waltz’ı yapar. Les tricheurs(1958). L’Amant de Lady Chatterly. Ne olursa olsun o meşhur Carné kasvetini Cennetin Çocukları’ nda da bulmak mümkündü. ilkin tiyatro ile ilintili çalışmalarda bulunmuş sonrasında ise l’Herbier ve Feuillade gibi isimlere asistanlık yapmış ve senaryo denemelerinde bulunmuştur. (Hanımların Mutluluğu) filmini yapmış ve üne kavuşmuştur. Savaş sonrası ise yönetmenimiz için pek parlak olmayacaktı aslında. (Gece Ziyaretçileri) adlı Ortaçağda geçen yapıtında şeytanın aşk için bir engel olabileceğini fakat asla onu yenemeyeceğini anlattı. Soğuk bir kişiliğin altında üretken bir yapı barındırmış.D’ye giden yönetmen 1942 tarihli filmi The Tales of Manhattan’ı. Lunegarde. Le Petit monde de Don Camillo (bu filmiyle Venedik Film Festivali’nde ödül almıştır). L’Abominable Homme des douanes filmlerini gerçekleştirmiş 1973 senesinde yaşama veda etmiştir. Un Carnét de bal’ı yapmıştır. Filmleri genellikle iyi ve kötünün savaşımı konulu ilerlemiştir. Les Petites du quai aux fleurs. Sonrasındaysa 1932-39 yılları arasında kendisinin klasikleri olacak filmleri: Poil de carotte. L’Homme a L’imperméable. 1948’de İngiltere’de Anna Karenina’yı yapar. 1996’da içsel bir yaşam sürerken yaşama veda eden Carné ölümünden önce ise şu filmlere imzasını atmıştı: Zola’nın sinemaya uyarlanan yapıtı. sonrasında. Şiirsel Gerçekçiliğe dahil edilen filmleriyle sinema tarihinde kendisine yer bulmuştur. 1920’li yıllarda çektiği yirmi kadar filmlede başarıyı sağlayamamıştır. Yönetmen. Un drole de dimanche.blogspot. Bunları 1950-67 arasında yaptığı: Sous le ciel de Paris. Herşeye rağmen ilerleyen yıllarda çokça aşk filmi çevirdi. Entrées des Artistes bu tarihlerde bahsedebilecek filmlerinden olmuştur. La Femme et le Pantin. Savaş sonrası ülkesine döndüğünde başarılı yapıtlar ortaya koyar. L’Affaire Mauriuzus. 1929 senesinde yönetmen bu kara perdeyi yırtarak Au Bonheur des dames.yy Paris tiyatro dünyasında geçmekteydi. Pepe le Moko. 1940lı yıllarında Carné çektiği filmlerde konusal olarak umutsuz aşka ve iyi ile kötünün savaşımına yöneliyordu. Bir pantomim sanatçısının yaşam öyküsünü anlattığı 190 dakikalık yapıtı Les enfants du paradis. sinema yaşamı belgesellerle başlamış bir isim. Thérése Raquin(1953). Bir çok kişi tarafından felsefi olarak değerlendirildi. Kendisinden yıldız keşfeden yönetmen olarak bahsedilmesini sağlayacak isimleri oynatmış filmlerinde. Lac aux Dammes.

almıştı çünkü alt yapıları buna dayanmaktaydı.blogspot. Sesin sinemaya girmesinden sonra doğal olarak tiyatro tabanlı filmler ve daha popüler bir şekilde müzikaller poplaşan değerler olarak öne çıkmıştı. Bu büyük adamlar aynı şekilde otuzlu yıllarada isimlerini bırakabilecek kadar başarı kazanacaklardı. gene aynı tarihli Le Collier de la Reine karşımıza çıksada Fransız sesli filminin önünü açan yapım kesinlikle René Clair’in filmi (ki Epinay stüdyolarında Alman şirketi Tobis için çekilmişti) Sous les toits de Paris’dir. Jacques Prévert. Daha öncede belirtmiştik. Epstein. Lakin bunun istisnası olarak ortaya çıkan Clair’e ait.Fransa sineması seslenmişti seslenmesine ama bu ani gelişe biraz hazırsız yakalanılmış ve bilim adamları gerekli aygıtlar –ses cihazları. Bu değerler doğrultusunda ortaya çıkan gösterimlere uyum sağlayan küçük sayılamayacak bir izleyici kitlesi söz konusuydu ve bu durumdan rahatsızlık duyanlar varsa onlarda eleştirmenlerdi. Ortaya çıkan bu eğlence -sinema kültürü. Fransa’ya ait sinema dünyasında bahsedilmesi gereken. L’Herbier gibi sessiz kuşağın nitelikli isimleri sorun yaşamadan yeni sürece geçiş yapan yönetmenlerdi. Duvivier. Marcel L’Herbier’nin Le Bonheur’su. Dünyada kabul görüp başarı kazanan bir film olmasına rağmen ilginç bir şekilde Fransa’da ilk başlarda hiç ilgi görmemişti. ucuzluk ve haliyle kalitesizlik olarak görülüyordu. Gance. yy’dan bu yeni zamana dönüştürülmesiydi. Müziğin gerçekten yaratıcı bir şekilde kullanıldığı film sonralarda ise Fransa’da bir çok filme yol çizecek ve vizyonun gerçekten poplaşmasını sağlayacaktı. Abel Gance’ın Paradis perde’su sayılabilirdi. Şayet bunlara örnek vermemiz gerekecekse: Double Crime sur la ligne Maginot (1937). Gremillon. Renoir. Henri Jeanson. Charles Spaak isimleriye karşılaşırken Yves Mrande ve Louis Verneuil gibi daha bir çok yönetmeninde senaryolaştırılmış tiyatro filmleri çektiklerini görüyorduk. Clair. zira ürettikleri teknik malzemeye patent henüz al-a-mamışlardı. La Porte du large (1936). Bu dönemin öne çıkmış senaryo yazarlarına baktığımızda: Marcel Achard. İlk yapılan Fransız sesli filmine baktığımızda 1929 yapım yılına sahip L’Eau du Nil. sesin gelmesi.com 26 .üzerinde ki çalışmalarını başarıyla tamamlamış olsalarda Fransa film dünyasında yabancı patentli malzeme hakimiyeti söz konusuydu. Ama gelgelelim şu meşhur Hollywood tehlikesi karşısında bu düzen büyük bir başarı ve kazanç sağlamaktaydı. İlk başlarda yapılan filmler daha öncelerde yapılan melodramların yeni versiyonlarıydı bir diğer anlamda bunlar melodramın XIX. A nous la liberté ve Quatorze juillet diğer yapımlar arasından sıyrılabili-yorlardı. Bu dönemden sonra listeye önemli iki isim daha girecekti ki bunlar Vigo ve Carné ’dan başkası değildi. Elbetteki bu tür salt yeni uyarlamalardan ibaret kalmayacaktı. Aslında ortaya çıkan ürünlere sinema filmi demenin sinema etiği açısından ne kadar doğru olduğu tartışılırdı zira bunlar sadece filme alınmış dahası filmleştirilmiş tiyatro ya da opera çalışmalarıydı. İsim altında toplamak gerekirse bu tür kendi içinde: Sosyete Dramı. Feyder. Bu sahada da öne çıkan belirginleşmiş iki isim göze çarpıyordu. Bu arada Guitry’nin filmlerinde her zaman başrolü kendisine ayırdığını da belirtmeden geçmemek gerekir. aksine yeni melodram türleri ortaya çıkacaktı. Seçenekler arasında yer alan filmleştirilmiş tiyatro giderek daha fazla seyirci çekmeye başlamıştı ve bir anlamda bulvar komedisinin yerini almıştı. bir anlamda Avant-Garde’ın sona erişi anlamındaydı. önem taşıyan bir türde şüphesiz ki gerçekçi melodramdı. Lévy. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta da bu süreç içerisinde ki senaryo yazarlarının Fransız sinemasında önemli yerlere geleceğinin nişaneleride ortaya çıkmıştı. Bu arada vazgeçilmez gibi duran komedi bu yeni düzenede uyum sağlamakta hiç gecikmemiş ve ortaya komik müzikhol şarkıcılarının oynadığı ucuz işler çıkmaya başlamıştı. onlarda: Marcel Pagnol ve Sacha Guitry idi. Le Million. http://genclikcephesi.

Bu da Fransız Sineması’nın tıpkı toprakları gibi işgali anlamına geliyordu. İngiliz ve Amerikan filmleri tamamen gösterim yasağına tabi tutulmuştu. oyunculardan ve yönetmenlerden bu dönemde ABD’ye göç edenler olurken bazılarıda faşist bir takım baskıcı kurallar altında zor zamanlar geçirmeye başlamışlardı. Hollanda ve Belçika’ya saldırdıktan sonra. Pagnol’un La Fille du puisatier’si. karakterler ise asker kaçaklarından. Ama film piyasasında bir Fransız hakimiyetinden söz edilebilirdi çünkü.Slaw Melodramı. çevre seçimi ve film karakterlerinin davranışlarında yatmaktadır: Islak caddeler sisli limanlar ve benzeşik öğeler ana atmosferi oluştururken. Gelgelelim herkes bir yerlere göç edip işkenceye maruz kalmıyordu. Yeni film okullarından tutunda. Böylelikle sinemada sansür http://genclikcephesi. Asker Melodramı gibi isimler almıştı. Marcel L’Herbier ve Julien Duvivier gibi yönetmenlerinde etkileri vardı elbet. Fransız sineması için gerçekten gereken ve iyi sonuçlar doğuran bir adım olmuştu.com 27 . İleride bir başka bölüm halinde sunmaktansa burada pekişmesi muayetinde konudan fazla uzak düşmemek amacıyla sınırlı bir şekilde şiirsel gerçek-çi-lik ten bahsetmek faydalı olacaktır. sözkonusu Alman hakimiyetinin sınırlarını daraltmaya çaba gösterdi. Sinema sektöründe. Her ne kadar parasal sancılar çeksede Fransız sinemasının iyileştiği söylenebilirdi. Fakat bu dönem filmlerinin Alman’ların sansür kurulu Vichy tarafından denetlendiğini de unutmamalıyız. bu sıralar yapılan filmlere bakacak olursak karşımıza: Abel Gance’ın La Vénus aveugle’u. İşte Almanların Fransa’yı işgali. romantik. şiirsellik ve gerçekçilik. haliyle Fransız sineması üzerinde sağlam bir etkiye sebep olmuştu. Akım adından da ortada olduğu gibi iki ana noktadan oluşmaktaydı. Kısa bir dönem süren şiirsel realistik sinema. VICHY DÖNEMİ ÜZERİNE Nazi ordusu. Pétain hükümeti sırasınca kurulan COIC (Sinematografik Endüstrilerin Organizasyon Komitesi). ümitsiz bir sinema örneği olarak tarihteki yerini alacaktır. az sayıda İtalyan ve Alman filmini saymazsak.oldu –elbet-. psikolojinin hastalık taraflarında dolaşan katil tiplemelerinde yer alan erkek oyuncular ve yaptığı evlilikle mutluluğu bulamamış kadın tiplemelerinden oluşturmuştur. Akımın ilk defa ortaya çıkışı Fransa’da olmuştu ve yıl 1930’u göstermekteydi. dahası Fransa’da kalanlar ve de sorunsuz bir şekilde kariyer ve yaşamlarına devam edenler –de. duygusal. Şiirsel Gerçekçilik akımıyla hemen hemen özdeşleşmiş olan Marcel Carné’nin bu akımın tek temsilcisi olduğu ileri sürülse de bu pek doğru bir iddia değildi zira akımın ortaya çıkışında Jean Vigo. çok önemli adımlar atıp uğraşlar veren bu kurum. Naziler için mükemmel bir propaganda aracıydı ve bunu her açıdan kullanacaklardı. Majinot savunmasını yararak Fransa’ya girip 1940’ın 14 Haziran’ında Paris’e ulaştı. Gerçekçilik yönüne gelecek olursak. Ortaya çıkan ve hafiften bir ağırlık kazanan kadın filmleride aynı dönemde etkinleşmeye başlamıştı. Sinema. Yaşamı etkileyen her şey dahası dünyayı etkileyen her şey doğal olarakta en başından sonuna sinemayı etkilemiş ve etkileyecektir. Şiirsel yön. Bu savaş dönemi sinemasına baktığımızda ortaya konan yapımların önemli bir kısmını edebi uyarlamalar oluştururken Cocteau’nun da imzasını taşıyan ama az sayıdaki fantezi filmlerden söz etmek mümkündü.blogspot. mali destek ve kısa film çalışmalarına yatırıma değin. karakterlerin karşısına çıkan ve yaşamın simgesi olan polisler ve gangsterlerin varlığıdır söz konusu olan. Grémillon’ın Le Ciel est a vous’u çıkmaktaydı. Fakat şu varki bu yıllara hakim olacak tür olarak olarak seçilen bu melodramlar değil Şiirsel Gerçekçilik olacaktır. Pétain Hükümeti ise ateşkes adı altında Fransa’yı resmen Nazilere teslim etti. Stelli’nin Le Voile bleu’su.

Madame et la Mort. (Paradideki Çocuklar)’ı olmuştur. ilkin İşbirlikçi Filmler’e bakabiliriz: 1942 tarihli Clouzot’nun yazıp Decoin’in yönettiği Les Inconnus dans la maison. Grémillon’ın 39’da başladığı Remorques’u ve 43’de yaptığı Lumiére d’Eté ’i bu sınıfa dahil edilen yapımlardandı. Le Voyageur de la Toursaint. Savaş döneminde varolan bir sinemacı olan Bresson’da 1943’de ilk filmi olan Les Anges du Peche. Yönetmen son çektiği Douce ile direnişe açıkça methiye düzüyordu. 45’de Goupi Mains Rouges ve aynı yılda işgal altında ki Paris halkını anlatan Falbalas’yı çekti. Le premier de cordée ’yi yaptı. sinema seyircisini oyalamaya yönelik yapımlar olmaktaydı. Nazi dönemi sinemasını kategorilere ayırmak doğru olabilir. Bunun için verilebilecek en uygun örnek.uygulamaları başladı ve bu görevin başına da Dr. faşist eğilimli yönetmen 1948’e değin Fransa tarafından affedilmeyecekti. sayılarını ise arttırmıştı. (Evdeki Yabancılar). Söz konusu yönetmenlerden iki isim diğerlerine nazaran daha bir öne çıkacaktı. ortada olanı yansıtacaklardı perdeye. Zaten http://genclikcephesi. bunların taban konusunu işgal sürecinde ortaya konan mücadele oluşturmaktaydı. o da Clouzot ile aynı kaderi paylaşacaktı. Hemen ardından Continental kurumu tüm Fransız film dünyasını eline aldı. Autant Lara olacaktır. İşgalin yaklaşmasından önce vatanlarını terk eden yönetmenler olmuştu zaten ama bu süreç terkedimi hızlandırmış. (Karga) filmiyle yönetmenlik sandalyesinde görecektik. Pierre Prevert’in yönetmenliğini yaptığı 1943 tarihli Adieu Léonard. bazı filmlerin tamamı Nazi propagandası niteliği taşımaktaydı. tarzıyla dikkat çekti. Yönetmen.com 28 . Bir diğer kategori ise Vichy dönemine yönelik çekilen Karşıt Filmlerdi: İlk dikkat çeken yapımlar Carné ’ın Les Visiteurs du soir. Söz konusu ettiğimiz Vichy süreci içerisinde ortaya bir de Gerçekçi Filmler çıkacaktı. Yönetmenin daha açık ve ağır filmi Le ciel est a vous 1944 yılında çekilecekti. hiçbir önem ve değeri olmayan.blogspot. Becker: 1943’de Le Dernier a’tout. Yukarıda da belirttiğimiz gibi önemli bir diğer isimse Becker’di. Tüm bunların ardındansa İşgal Sonrası Direniş Filmleri geldi. Yahudi karşıtı bir film olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı kategoride yer alacak bir diğer isimse. Bir diğer faşizan isimse Sacha Guitry idi. (Ebedi Dönüş) filmini 42 senesinde çekecekti. Fransız izleyici bu olay karşısında tepkisiz kalmamış aksine taşkınlık derecesinde bir karşı koyuş sergilemiştir. 43’de ise Clouzot’ yu bu sefer Le Corbeau. Aktif direnişin göstergecisi olan. yönetmeninde film yapma yetkisini elinden almaları gerekti. realizmi tam anlamıyla ortaya koyan Daquin’se: Nousles Gosses. (Gece Ziyaretçileri) ve Les Enfants du Paradis. bunlar: Louis Daquin ve Jacques Becker’di. 42’de Letters D’Amour ve 43’de Douce. Müthiş bir dönek olan Jean Delannoy Nazilerin sevgisini kazanan L’Eternel Retour. Film kendisine Fransız direnişçileri suçlayan ve yeren bir konu edinmişti ve Fransa bu filme ve haliyle yönetmenine öyle bir tepki verdi ki Nazilerin filmi gösterimden kaldırıp. paraya dolayısıyla burjuvaziye sıkı eleştiriler giydiriyordu. Zaten. bir ulusun direncinin yok olamayacağının ispatı olarak bu döneme damgasını vurmuştur. Elbette ki gösterimde ki filmlerin bir kısmı. Dönem içinde film yapımına hiç izin verilmiyor değildi fakat bu filmler. Bu filmler. bu filmler yaşanan gerçeği. (Günah Melekleri)’ni yapmıştır. burjuvaist değerlerle ve Mareşal Pétain’le ciddi bir şekilde dalga geçiyordu. 1941’de yaptığı Le Mariage de Chiffon. Grémillon bu filminde örgütlü bir ulusun neleri gerçekleştirebileceğini koyuyordu ortaya. Schmidt getirildi. René Clémentin 1946’da çektiği La Bataille du rail filmidir. önceden çektiği Ceux du rail belgeseliyle desteklediği ve savaş katılımcısı direnişçi demiryolu işçileriyle röportajları ve onların anılarını da içeren film.

Clément gibi. Bu kuşak F.Cannes’da da Altın Palmiye’ye layık görüldü.zira şiirsel realizm iyiden iyiye azalım gösterse de kara film geleneği gitgide bir belirginlik kazanmıştı. Jeanson. 1946’ da Demir Yolu Savaşını çekti bu uzun metraj yarı belgesel nitelikler taşımaktaydı. Christian-Jaque. Bazin bir eleştirmenden öte bir kişilikti. Bost gibi senaristler dönemi kendilerine mal edebildiler. Carné’nin Thérése Raquin’i gibi. Becker. Böylesi etki-ler yaratmasa da sayılmadan geçilmesi dönemin sinema tarihi açısından hata olacak birkaç direniş filmi daha söz konusudur: Bresson: Un condamné a mort s’est é chappe -1956 Cayette: Le passage du Rhin -1960 Chabrol: La Ligne de Demarcation -1966 Melville: L’Armé” des Ombres -1969 Tüm bu olanları Fransız sinemasının kurtuluşuna yönelik kurulan komite ve L’écran Français dergisinin yayın hayatına başlaması izledi.blogspot. Les Grandes Familles. En cas de malheur gibi filmlerse ahlak ve sınıf pratiklerine yönelik sosyolojik eleştirilerde odaklaştılar. La Vérité ’i ise 60 yılında yapmıştı. Sadece film çekimleri bakımından değil sinema salonlarının mimarisi açısından da yapılan yenilikler söz konusuydu. La Vérité sue Bébé Dongé. 49’da Une si jolie petite plage’ı. Clouzot. Audiard. Ama çok geçmedi ki Fransız sineması o hiç yabancı olmayan problemlerle yeniden yüzyüze gelmişti. Daha önce bahsettiğimiz faşist tabanlı baskılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı topraklarını terk eden Yahudi tabanlı sinemacıların geri dönmesi de sinemayı gerçek anlamda güçlü göstermekteydi. Savaşın her türlü aksaklıklarını ortadan gidermek için çaba veren ülkede savaş ve benzeşikliğine bağlı konularda belgesel çekimlerinin ortaya çıkması da olası bir durumdu. 48 yılında Dédée d’Anvers. COIC çalışmalarını genişleterek sürdürmekte ve ticari olmayan sinemanın gelişimine destek sağlamaktaydı ve modern Fransız sinemasının temelleri artık atılmıştı. Ama genede şiirsel realizmi benimseyen ve işleyen filmler yapılmadı değil: Allégret. Tüm bunların yanısıra Les Cahiers de cinéma’yı kurup geleceğin akımı olacak olan Yeni Dalga yönetmenleri için ortam hazırlamış oldu. Autant-Lara. Prévert gibi alışıldık senaristler üretkilerine devam etselerde bahsi geçen süreç içerisinde.Truffaut tarafından bir hayli sert dille eleştirilip suçlanmıştı. Modern sinema sözcüğünün gerçek anlamda fiiliyata geçişi André Bazin tarafından götürülen ciné club hareketinin hız kazanmasıyla tam anlamıyla destek bulmaktaydı. 50’de Manéges’i yaparken Clouzot. Bu yıllarda izleyici sayısındaki artış dörtyüzmilyonla dikkat çekecek boyutlara gelmişti. Clément.com 29 . Savaş öncesi film yapan yönetmenlerden savaş sonrası tekrar film yapmaya başlayanlar olduğu gibi yeni isimlerde savaş sonrası yönetmenleri olarak bunlara eklendiler. Aurenche. haklıydı-da. Ve bu kişiler Fransız sinemasının kalite geleneğinden de uzaklaşıp ödün vermiş değildiler. çalışkan ve dolayısıyla üretken bir yapıya sahipti. Truffaut’a gelecek olursak. yeni salonların inşası ve mevcutların yenilenmesi gibi. dönemin tüm mevcut dergilerinde yazılarını bulmak mümkündü ve sert eleştiri üslubuyla dikkat çekmekteydi. Bunun ardından (dahası buna bağlı olarak) polisiye ve gerilim filmlerinin yükselişi söz konusu olurken Fransa http://genclikcephesi. Fransız piyasasında Amerikan filmlerinin hortlayışı bu sorunların en başında gelmişti. söz konusu yönetmenlere ait filmlerin karanlık ahlaki yapısını uygunsuz görmekteydi. o. 1950’lere doğru sinema Fransa’da en popüler dönemine erişmişti. devam edecek olduğumuzda. Les Diaboliques’i 55’te. Quai des Orfevres’yi 47’de Le Salaire de la peur’yu 53’te.

Ama bu demek değildi ki bir başkası bunu başaramayacak. Lakin bu Fransız yapının dışında tutulabilecek bir ortak yapım söz konusudur: Henri Verneuil. Gervaise. Ayrıca bu dönemde Bourvil’in yükselişe geçişi söz konusuydu. Daha sonraları Bardot’yu piyasanın komedi filmlerinde de görecektik. estetik anlayışları ve ideolojik yapıları bakımından apayrı yönetmenler oldukları görülecekti. FİLMLER VE YÖNETMENLER JEAN MAURICE EUGENE CLEMENT COCTEAU O. bunların öne çıkış yapmış olanlarını sayacak olursak örnek olarak: Fanfan la Tulipe. Bir Fransız savaş mahkumu ile bir ineğin hikayesi olan İnek ve Mahkum filmi ve yanısıra. Nana verilebilirdi. bu çok yönlülüğünü sinemada belki de en iyi şekilde yansıtacaktı insanlara. Pierre Melville. teknikleri. küçük ekiplerle çalışmış ve kendi çizgisini oturtmuştu ve Tati başarıyla yurt dışındaydı. Les Misérables. küçük bir İtalyan köyünde geçen bir diğer komedi filmi de bir Fransızİtalyan ortak yapımı olarak gişede başarı sağlamışlardı.sineması kendi topraklarında ve dış ülkelerde farklılık gösteren bir sinema portresi çiziyordu. sadece bir şair değildi elbet. ana akım endüstrisine muhalefetliklerinden dolayı ortak sayılabilecek olsalar da. Bu yönetmenlere bakıldığında. anlamsızlığa dönüştürdü ve vücudunu komedisine efekt unsuru olarak kullandı. Ellili yıllara doğru baktığımızda kostümlü dramanın gerçek anlamda ağırlık sağladığı ve gerçektende çok sayıda bu türe ait çalışmalar üretildiği görülüyordu. gibi isimler savaş sonrası dönemde ortaya çıkacaklardı. Le Rouge et le noir. evet. Jacques Tati kaba güldürüye yakın bir mizah tarzıyla konuşma dilini bir homurtuya. Almanya’da yaptığı bir kısım çalışmalarla örneğimizi teşkil edecektir. ve tarih ellileri gösterirken sahneyi Brigitte Bardot alacak deyim yerindeyse kaplayacaktı. filmin yönetmenliğini Roger Vadim yapmıştı.blogspot. Önemlisi bu önemli isimler ileride Yeni Dalga akımının öncüleri ve modelleri olarak kabul göreceklerdi. Lakin bu türe asıl ait olan bir isim değildi. (bahsi geçen Don Camillo dizisi 1951 de başlatılmış Duvivier tarafından da yönetilmişti. Alain Resnais. Jour de féte. Filmografyasına bakacak olursak gözümüze. Tati özgündü zira alternatif bir grup oluşturmuş. Darry Cowl.com 30 . “ben bir şairim” diyecekti hep. NoélNoél. Mon oncle takılacaktır. Louis Malle. dış çekimlere ağırlık vermiş. Bu sıralarda cinselliğin ön safhaya çıkıp bu unsurla parlayan kadın yıldızların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bardot. Parisli Kız bunlardan önemlileriydi. Les Belles de nuit. Agnés Varda. Robert Bresson.) Fernandel’in komedi de topraklarının dışına çıkamadığını belirtmiştik. SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE. zira dışarıda kara film ve gerilim tarzıyla bilinip takip edilirken Fransa içerisinde dram ve komedi ağırlık kazanıyordu. gerçek anlamda komediye dönecek olursak karşımıza. gerçek anlamda çok yönlü sanat adamıydı kendisi. Tanrı ile konuşan ve köyün komünist papazına savaş açan. EĞİLİMLER. Papatya Falı. Fernandel’den başkası değildi bu. Francis Blanche isimleri çıkıyordu. Fransa’ya ait toplum yapısı ve dil göz önüne alındığında ve ortaya çıkan yapımlar da bu yönde içerik kazandığından Fernadel ve daha bir çoğunun mizahının yurt dışına çıkması pek söz konusu olamazdı. Les Vacances de Monsieur Hulot. o http://genclikcephesi. Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle kariyerini başlatmış oluyordu. Bourvil gibi kariyerinin zirvesinde olan bir komedyen daha söz konusuydu.

com 31 . 1943'de Nazi işgali yaşayan Paris'te Les Anges du Peche (Günah Melekleri)'i çekti. Katolik romancı Georges Bernanos'dan perdeye aktardığı Bir Köy Papazının Güncesi bütün dünyada büyük rağbet gördü. Bresson. Dostoyevski'den esinlendiği Yankesici de dünya çapında beğeni toplayan bir yapım olmayı başardı. Pick pocket (1959). Bir eşcinseldi Cocteau ve yaşam arkadaşının ölümüyle ileride bir kitabına da isim olacak olan afyona başladı ve ciddi bir bağımlılık sürecinden sonra zorlu bir tedavi dönemi geçirip hayata yeniden selam verdi. Bir yıl süren savaş esirliğinin ardından. 80'lerin başlarında. İsa'nın kayıp kasesinin aranışı çerçevesinde resmeder. Au hazard Balthazar. Dönemin ünlü isimlerini görmenin mümkün olduğu film. yönetmenliğinin dışında kurgusunu da üstlenmişti. Gel gelelim bu sayıyla tam anlamıyla Bresson tarzını yaratmıştır. Filmin senaryosunu kendi yazmış. Hep ağırlık verdiği görüntüleri burada arka planda bırakıp diyaloglara yöneldi. Une femme douce (1969). 1948 senesinde Les Parents Terribles. Yapıtlarıyla yüzyıla kesinlikle damgasını vurmuş bir yönetmendir. Mouchette (1967). Yapıtında Cocteau dramatizeyi ifade ediş gücü bakımından güçlendirmek için sıkça yakın plan çekimler kullandı. trük çekimleri ve yabancılaştırma efektleriyle büyük beğeni kazandı. Gölün Lancelot'su filminde. İspanyol yönetmen olarak anılsa da bizim tamamen Fransız hissettiğimiz usta yönetmen Luis Buñuel’den etkilendi. Hayalcinin Dört Gecesi’nde Bresson. İlk zamanlarında bir ressam olmak için yoğun çabalar harcayan usta yönetmen aynı zamanda felsefe eğitimi de görmüştür. müziğin ve resmin karışımı olarak kabul ettiği sinematografi zihniyetiyle yapmıştır filmlerini. Eric Satie il I. Académie Française üyesi de olan büyük sanatçı 74 yaşında Paris yakınlarında dünyayı terketti. Ama gel gelelim tüm birikimlerini sarf edeceği sinemayı seçecektir Bresson. (Şairin Kanı) 1930 yılında ortaya kondu.blogspot. resim yapıyorum rahatsız oluyorlar. Maisons-Laffitte’ de doğdu Cocteau. Journal d!un curé de http://genclikcephesi. Usta. Quatre nuits d’un réveur (1971). Diable probablement (1977). İlk fimiyle bağıntılı olarak yaptığı Orphée onun en ünlü yapıtı sayıldı. (Müthiş Aile) adlı tiyatro eserini uyarladı. ROBERT BRESSON Bresson için kuşku götürmez bir şekilde bir yaratıcı ve efsane ifadelerini kullanabiliriz. görüntüyü deyim yerindeyse perdeye yazabilen ender bir sinema ze-kasıydı. Kral Arthur. film çekiyorum ondan da rahatsız oluyorlar. Bir katolik olan ve bu inancına tam anlamıyla bağlı olan Bresson. Tüm bunların ardından 1929 yılında kendisini büyük bir istek ve zevkle sinemaya verdi. Kendi üretkisi olan trajik tiyatro eseri L’aigle a deux tétes.” diyecekti. Filmografisine bakacak olduğumuzda: Argnet (1983). onun filmleri görsel bir kitap ve şölen gibidir. Bresson. sert ve acımasız tavrını sürdürür. Lancelot du Lac (1974). Film. göstermelik yargılanışını ve yakılarak öldürülmesini anlatan Jeanne d'Arc'ın Yargılanmasının ardından. firar eylemini her türlü duygusallıktan uzak bir tavırla kendine özgü bir şekilde canlandırdı. karısı ve şovalye Lancelot arasındaki yasak aşk geometrisini. İlk filmi olan Le sang d’un poéte. 30'lu yıllarda bir dizi sinemacıya asistanlık yapan yönetmen 1934'de Les Affaires Publiques’i gerçekleştirdi. Ünlü direnişçi Andrea Devigny'in idamdan kurtulmak için hapishaneden kaçışını öyküleyen Bir İdam Mahkumu Kaçtı’da Bresson. Bresson.rahatsız etmeyi amaç edinmemişti ama günlüğünde: “Ne yaparsam yapayım insanlar rahatsız oluyor. Azize Jeanne d'Arc'ın. bir Tolstoy uyarlaması olan Para ile karanlık. uzun süreli bir film hayatına sahip gibi gözükse de sadece 13 film gerçekleştirmiştir. kitap yazıyorum rahatsız oluyorlar. Zaten filmlerinde sıkça ger-çeküstücü sekanslar kullanmaktaydı. 1959’a gelindiğindeyse Le Testament d’Orphée. Procés de Jeanne d’Arc (1962). (İki Başlı Kartal)’ı 1948de sinemaya uyarladı. Orfeus’un Vasiyetini çekip üçlemesini tamamladı. intiharın tek çıkış yolu olduğu bir dünyada aşkın ve mutluluğun imkansızlığını resmetti. Un condamné a mort s’est échappé ou Le vent souffle ou il veut (1956). Dünya Savaşı yıllarında tanışıp Paris entelektüel yaşamına girdi. Filminde Yunan felsefesini Paris sokaklarına taşıdı. geçen yüzyılın sonlarında dünyaya gözlerini kapadı. Herhalde Şeytan'ın’ dan sonra Bresson. tam anlamıyla kişisel bir yapıttı.

(Şeytan Ruhlular) 1954 yılında takip etti. Onun en çok bilinen yapıtıysa 1952’de yaptığı Le salaire de la peur.com 32 . Clouzot 1907’de Niort’da doğdu. Clouzot bu filmiyle gerçek anlamda dünya çapında bir üne kavuşuyordu. (Satılmış Nişanlı) ile 1932 senesinde ilgi çekmeyi hemen başarmıştı Ophüls. Bu yapımlarıyla ana olgusu olan. Ophüls adını da burada aldı. 1949’dan sonra sinema yaşamının doruğuna Fransa’da erişecekti. ailesi ile birlikte İsviçre’ye kaçmak zorunda kaldı. aşk nereye kadar gerçekleştirilebilir? sorusuna yöneldi. (Karga) onun usta bir yönetmen olarak kabulünü sağladı. (Dehşetin Yolcuları) oldu. Lakin İsviçre’ye kabul edilmemesinin sonucunda Amerika’ya göç etmek mecburiyetindeydi.blogspot. (Katil Kim?) filmi ile sinemaya yeniden merhaba dedi. Flört filmi ile ortaya koydu. Quai des Orfévres. 1946 yılına. Bu zaman diliminde çıkardığı işlerin içinden en çok tutulanı La signora di tutti isimli yapıtı oldu. (Meçhul Bir Kadından Mektup) isimli aşk trajedisini çekti. 1938 yılında ise uyruğu Fransız olarak değişti. kendisini fark edip filmlerinden de etkilenmiş olan yönetmen Preston Sturges ona destek çıkana değin sinema dünyasında işsiz kaldı. 1948 senesinde Letter from an Unknown Woman. Başlangıç filmi 1950 tarihli La Ronde olmuştu. bu durum 1947’ ye dek sürdü. Filmin finansmanlığını yapan şirket bir Alman kuruluşu olduğu için savaş sonrası vatan hainliği ile suçlanıp arkadaşlarıyla bir meslekten men edildiler. Gerçek ortaya kondu. Dames du Bois de Boulogne (1945). Gazetecilikle yaşamını sürdürmeye devam etti ve sinemaya bir kurgucu olarak atıldı. Paris’e göç etti. Bu başarı getiren çalışmalar ardından yönetmen. Fransa’ya pekte bir şey yapamamış olarak dönecek ve gerçek kariyerini burada sağlayacaktı. Maximillian Oppenhemier olan yönetmen 1923 senesinde sahne yapıtları yönetmenliğine geçiş yaptı. HENRI GEORGES CLOUZOT Sinema tarihinde onu tanımlamak için söylenmiş klasik bir ifade var: Fransız Hitchcock. Hollanda ve İtalya’ya vardı. 1949 yılından sonra Ophüls. Film müzikleriyle ilgi çektiği kadar karmaşık ve akıcı kamera teknikleriyle de önemli bir yapıttı. 60 yılında da La véritée. Yönetmen son film olarak 1968 yılında La prisonniére adlı melodramda ruh hastası.campagne (1951). Bunu senaryo çalışmaları ve yardımcı yönetmenlik deneyimleri izledi. Alman işgali altında kalan Fransa’da duramayacağını bilen yönetmen. 1923’e değin tiyatro oyunculuğu yaptı. Bir opera uyarlaması olan ilk filmi Die verkaufte Braut. Sinemaya gerçek adımını Berlin’de attı. Bu tarihte Clouzot. 49’da ise Kara Dizi türevinde The Reckless Moment filmini çevirdi. gelecek vaadeden bir kişilik olduğunu. Filminde Fransa’nın adalet sisteminin yanlış işleyen mekanizmasını eleştirdi. Ahlaka uygunsuzluğu öne http://genclikcephesi. Agnes du péché (1943). polisyeyi toplumsal eleştiri ile miksledi. Yıl 77 iken Paris’te yaşamı son buldu. Ophüls. buralarda on kadar uzun metraj çalışması yaptı. Alman işgali esnasında Clouzot ülkesinin önde gelen yönetmenleri arasında sayılmaktaydı. Filmi besleyen diğer öğelerse kullanılan ışık ve gölge düzenlemeleri ile dekorlara gösterilen özen olmuştu. MAX OPHULS Ticaret yapan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Saarbrücken’de doğdu. Asıl adı. Filmleri için seçtiği coğrafya Fransa ile sınırlı kalmayıp. Fransa’da seyircinin polisiyeye olan ilgisi yönetmenle örtüşecekti. Neredeyse tüm büyük yönetmenlerde olduğu gibi o da sinema yaşamından önce başka işlerle meşgul oldu. Yahudi kökenli olmasından dolayı Alman hükümeti tarafından çıkarılan zorluklarla uğraştı ve sonunda Almanya’yı terk edip Fransa’ya. egosantrik (ben içinci) bir erkeğe aşık olan ve bu sebeptende yaşamı mahvolan bir hayatı perdeye taşıdı. Bunun ardı sıra gelen 1943 yapım yılına sahip Le corbeau. 1942 senesinde L’assassin habite au 21 isimli ilk filminde gerilimi tam anlamıyla ortaya koymayı başarmıştı. Bunları Pierre Boileau ve Thomas Nerjecac’ın romanından uyarlanan Les diaboliques. Liebelei. 1933 yılında yeniden bir uyarlamayla. Affaires pupliques (1934). iki buçuk saatlik film yönetmen tarafından iki bölüme ayrıldı.

Parade filmleriyle dünya sinemasının unutmayacağı bir isim oldu. Savaş dönemi öncesi ticaret ile uğraştı ve ünlü bir mağazanın müdürlüğünde bulundu. 1962’de Melville. büyük hiciv ustası denmiştir. Les Vacances de M. yönetmen. Modernitenin teknolojik getirilerinin karşısına eskiyi koymuştur Tati. JEAN-PIERRE MELVILLE Gangster filmlerinin Fransa’da en bildik ismi olan ve Yeni Dalga’yı etkileyen Melville. bu mekanik yaşamla gene alay yollu uğraşmaktaydı Tati. bir modernite eleştirmeni. Lara’nın filminde hayalet olarak rol aldı. Yukarıda ki sıralamada da ilk sırada olan birinci filmi ile sinema yaşamına merhaba diyen Tati. Yaptığı son filmi olan 1972 tarihli Un flic. Bu arada gelen teklifleri geri çevirdi. Büyük hicvinin karakteri Hulot’dan sonra beş senelik bir bekleme süreci yaşadı. (Müthiş Çocuklar)’ı 1949’da sinemaya uyarlayacaktı. yergicisi. Le doulos ile kasvetli bir gangster filmi daha koyar önümüze. (İkinci Nefes)’te yönetmen gene aynı gangster atmosferini solutuyordu. zengin bir aile çocuğu olarak Pariste doğdu. 1945 yılında bir film şirketi kurup yönetmeye başladı. 1955’te çektiği son filmi Lola Montez’ de hayatı skandallarla dolu gizemli bir dansözün yaşamını anlattı Ophüls. aynı zamanda dostu da olan Jean Cocteau’nun bir romanı olan Les enfants terribles. Sene 69’a vardığında Melville yeniden dahası ikinci bir defa II. JACQUES TATI Onun için. Bu filmiyle film noir türüyle tanınmaya başladı. Bu andan itibaren Tati. ‘Sinemeskop geniş ekran’ kullandığı bu film dönemin tüm teknik ekipmanlarının son zerresine kadar kullanılması ile ilgi çekti.Hulot. Melville’i seyircisi nazarında büyük yapan film gene bir kriminal çalışma olan 1970 yapımı Le cercle rouge. Korkunç bir karmaşa dünyası ortaya koyan bu film Yeni Dalga yönetmenlerinin üzerinde bir hayli etkili oldu. Filmde Alman işgalcilerce şantaja uğrayan direnişçi bir kadının kendi arkadaşlarınca öldürülmesi anlatılır.L’Ecole des facteurs.com 33 . Trafic’de diğerlerinden farklı bir tabakaya dayanmıyordu elbet. 1966’da yaptığı Le deuxiéme souffe. Jour de féte. 58 yılında yaptığı Mon oncle modern yaşamın saçmalığının ispatı niteliğindeydi. İlk uzun metrajlı filmi bir edebi uyarlamaydı. (Kırmızı Daire)’dir. Melville bu yapımlarından sonra filmlerinde konu olarak umutsuz aşkları ele alacaktı. Play Time. Dünya Savaşı’na yöneldi ve L’armée des ombres. GEORGES FRANJU Geleneksel sinema ile Yeni Dalga arasında köprü görevi alan filmler yapan yönetmen bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. Fransız yazar Vercor’un La silence de la mer. (Denizin Sessizliği) adlı yapıtını aynı adla 1947 yılında filme almıştı. Le Sang des bétes adlı 1949 yılında yaptığı belgesel http://genclikcephesi. 1967 yılında yaptığı Le samourai filmiyle dünya çapında bir üne kavuşmaya başladı. Savaş sırasında İngiltere’de bulunan Melville.sürülürek birkaç ülkede de yasaklanan film aslında neşeli ve romantik bir aşk filmiydi. ilk gangster filmini Georges Simon’un bir romanından sinemaya uyarladı. yapımın aşırı derecede beğenilmesiyle onu kısa metrajdan uzun metraja çevirme kararı alıp Jour de féte’yi ortaya çıkardı. Filmin tamamlanmasının ardından iki yıl geçtikten sonra yönetmen hayata veda etti. Gerçek soyadı olan Grumbach’ı Herman Melville’de esinlenerek değiştirdi. Tv için yaptığı son filmide tüm filmleri gibi insanla makinanın savaşıdır. orada askerlere gösterilen filmlerden etkilenerek sinemaya ilgi duymaya başladı. Onun baş yapıtı olarak billenen eseri Play Time olacaktı. (Şef) bir önceki filmiyle stil açısından aynıdır ve konu gene o bildik Melville çizgisi etrafında gezinmektedir. Mon oncle. Bu filmin bir diğer özelliği ise 60’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan road-movies’in öncüsü ve habercisi olmasıdır. Yönetmen. filmlerinde hem oyuncu hem yönetmen hem de yazar oldu. Modern yaşamın kargaşasını tebessümle izleyen bu adam. İkinci filmi gene edebi kaynaklı olacaktı. 1947-73 yılları arasında yaptığı -az sayıda da olsa. Bay Hulot yaratısıyla Yeni Dalga ile bağıntılandı.blogspot. Yıl 73’e geldiğinde yönetmen 55 yaşında yaşama veda eder. (Göldeki Ordu)’yu bu tarihte çekti. Trafic.

L’Amour en Question gelir. Jeux Interdits filmi ile 1952 senesinde çocuk bünyesi ağırlıklı olmak üzere savaşın insanlar üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. 60’da Yeni Dalga’ya özenip kendini yok ettiği filmi Plein Soleil’de ki düşüşünü 1967’de ki Paris Yanıyor mu? filmine değin düzeltemedi. 54 yılında tuhaf güldürüsü Knave of HeartsM. Buduzim. Son olarak 1983’te TV için Princess and a Photographer’ı yaptı. Zaten ardından da FIAF -Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu.blogspot. Sıraladığımız bu yönetmenlerin dışında az işle ya da yazdığı kitaplarla. Filmlerinde suçun kişiye yüklenmesinden ziyade toplumun bu suçta azar azar da olsa pay sahibi olduğunu anlatmaktadır Cayette. İsmini duyurması için yeterli olan bu çalışmanın ardından Franju. bu yönetmenleri bir bütün halinde bir arada sunmaktaki amacımız.çalışmasıyla hemen dikkat çekti. Başarıya ulaşan filmlerinden biri olan Casque d’or ile ilgi toplamayı başaran yönetmen 54 tarihli Touchez pas au grisbu ile bu kez polisiye bir http://genclikcephesi. kozmik aşk gibi dönemin önemli olgularına dokunan Katmandu yolculuğunu konu almıştır. 53’de çektiği. Gene aynı doğrultuda ilerleyen diğer filmini iki yıl sonra Nous sommes tous des assassins adıyla çekmiştir. 58’de yaptığı Le barrage sur Pacifique Yeni Dalga öncesi filmlerindendi. hem onların yaptıklarını görmezden gelmemek hem de her hangi bir noktasından dolayı okuyucunun ilgisini çekebilecek bir ismi ortaya koyarak kişinin bu isim üzerine de başka kaynaklardan yoğunlaşmasını sağlayabilmektir. Almanya’da esir kamplarında yaşam sürmüş olan Fransız askerleri üzerine yaptığı ve Venedik’te Büyük Ödüle layık görülen filmi. 1971’e geldiğinde bir gerilim sineması örneği olan Le passager de la pluie’yu filme aldı. Beat Kuşağı ile Hippy dönem arasında gidip gelen. JACQUES BECKER: Kötümserlik karşısında iyimserliği kendine konu edinen Becker 1947’de Antoine et Antoinette’i filme aldı. ANDRE CAYETTE Bir hukukçu olduğundan olsa gerek çıkış filmi 1950 tarihli. Daha sonra çektiği uzun metrajlarda yönetmen anarco-nihilist bir kimlik sergileyerek bir türün içine dahil edilemezliğini sürdürdü.Ripois’i İngiltere’de gerçekleştiren yönetmen Zola uyarlaması Gervaise’i yaptı. Le dossier noir. Le Risques du Métier gibi orta halli filmlerinin ardından René Barjevel romanından perdeye uyarladığı 1969 tarihli Les Chemins de Katmandou filminde.genel sekreterliğine getirildi. hukuk sistemine getirilen bir yergi niteliğinde ki Justice est faite olmuştu-r. A Chacun son Enfer’in ardından son yapımları olan La Raison d’Etat Justice. 51 tarihli Edouard et Caroline geldi. etkilenimleri belirli bir mesafede tutarak kendi özgün stilini kollayan ender kişiliklerden biridir. 71 senesinde temelini bir yaşanmışlıktan alan Mourir d’Aimer ile düzenli gidişine devam eder Cayette. 34 senesinde Le Métro adlı ilk kısa filmini Henri Langlois’le beraber yaptı. Bu yapıtların neredeyse tümü gelecek olan Yeni Dalga’yı etkileyecekti. Önemli özelliklerinden birisi de Fransa Sinematek’ini kurmasıydı. 49’da yaptığı savaş sonrası gençliğin değişimi konulu filmi Rendez-vous de juillet filmi sonrasında. hatta tek bir filmle dahi adını bahsedilmesi gereken konuma getiren ve bazılarının da gerçekten de –çok. kimyasallar. Sinemada. Şimdi bu önemli kişilere ve bu bahsettiğimiz dönem içerisinde yapa geldiklerine kısa kısa –pasajlarla-göz atalım: RENE CLEMENT: 1949’da İtalyanlarca şiirsel gerçekçilik barındıran kara film olarak önem gösterilen Au-dela des grilles filminden önce Cocteau ile birlikte bir denemede bulunan Clement. Le passage du Rhin yerini sağlamlaştırdığı filmleri olmuştur.com 34 .önemli olduğu isimler söz konusudur. Bir yıl sonra La Course du Liévre a travers les Champs’ı yaptı. Le Glaive et la Balance. Avant la déluge. Monsieur et Madame Curie. 55 tarihli Le saumon atlantique ve 57’de yaptığı. Notre-Dame Cadhetrale de Paris gerçekten harika belgesellerdi. 1996’da öldü.

1957’de La Meilleure Part.com 35 . Vivre la Nuit. belgesel sinemanın etkisinde kalan bir yönetmendi. Malraux 39 senesinde Bir Sinema Psikolojisinin Eskizi isimli inceleme niteliğinde ki kitabını yayımladı. la jeune Folle. JACQUELINE AUDRY: Sinemaya isim yapmış yönetmenlere asistanlık yaparak başlamış olan yönetmen. Yeni Gerçekçi İtalyan Sineması’nın habercisi olarak görenler olmuştur. 1943 senesinde yaptığı Les malheurs de Sophie filmiyle tam anlamıyla sinema yaşamına başlamıştır. savaşı gerçek anlamda yaşamış olan Normandiya için 1946’da yaptığı belgesel filmi Le Six Juin a l’Aube. 60-76 arasında yaptığı diğer filmleri şunlardır: Os bandeirantes. Le mur de L’Atlantique. Une si jolie petite plage. Yeni Dalga’yı da etkilemiş bir film olan. 63 senesinde Zola’nın yapıtı Germinal’i uyarlayana dek adından bahsettirecek şu filmleri yaptı: 1953 tarihli Nez de cuir. 1951’de öldüğünde ardında 76 film bırakmıştı. YVES ALLEGRET: Kara filmleriyle tanınan yönetmen. 49’da Gigi. Otalia de Bahia. 1954 yapım yıllı Sartre uyarlaması Huis Clos ve de Colette uyarlaması Mitsou’yu ortaya koydu. gösteri nitelikli ve Camus’ ya Cannes ve Venedik’te ödül getirip ismini uluslararası alana taşıyan 1959 tarihli Orfeu Negro ise yönetmenin en başarılı yapımı olmuştur. Tüm yönetmenlerde görülen noir ya da edebi uyarlama ikileminden edebi uyarlamayı benimseyen Audry. ROGER LEENHARDT: Yaptığı Les Derniéres Vacances. http://genclikcephesi. ilk iş olarak öğretmenliği denemiştir. 1954’de Les Orgueilleux. 54’de bir masal uyarlaması olan Alı baba et les 40 voleurs ardınca Les Aventures d’Arséne Lupin’i ve Modigliani’nin yaşamını aktardığı Montparnasse 19’u yapan Becker son olarak Le trou filmini 1960’da gerçekleştirdi. La Conquéte de l’Agleterre. Les Pattes Blanches’i çekerek savaş sonrasının eğilimlerini filmlerine konu alan yönetmenler arasında kendinden bahsettirdi. Rocombale’dir. Filmlerini edebi uyarlamalar üzerine oturtan yönetmenin sayılabilecek diğer filmleri ise: La femme et le Pantin. La Duchesse de Langeais. (Öylesine Güzel Bir Plaj) ve Ménages. Victor Hugo. Savaşın sonrasında yönetmenliğe yönlenen Camus. Michel Strogoff. Çinhindi’nde ki savaşa yönelik uzun metrajlı protestosu Mort en Fraude ile 1956 senesinde ilk filmini gerçekleştirmeden önce Feyder ve Buñuel gibi isimlere asistanlık yapmıştır. Le Rendez-vous de minuit filmlerini gerçekleştirmiştir. MARCEL CAMUS: Sinemaya geçişinden önce plastik sanatlar eğitimi almış olan Camus. JACQUES DE BARONCELLI: 1881 doğumlu edebi uyarlamacı sinemadan önce senaristlik ve gazetecilik ile uğraşnış.blogspot. Le Pére Goriot ve Pécheurs d’Island uyarlamalarıyla çıkış yapmıştır. L’oiseau du monde. 1951’de Olivia filmlerini yaptı.yapımla başarı bulmuş oldu. Onu. (Atlı Karınca) filmleriyle 1950 başlarında ismini tanıttırmayı başardı. İlk filmi ardından 1948 senesinde Sombre Dimanche. Crainquebille. (Altı Haziran Şafakta) ve sonrasında 49 tarihli filmi Beyaz Ayaklar. JEAN GREMILLON: Yönetmen. La Fugue de Mahmoud. Le chant du monde. ANDRE MALRAUX: Savaş öncesinde çekimine başlayıp savaş sonrasında bitirebildiği filmi kendisine ait isim yapmış romanı L’Espoir’den perdeye taşıyan Malraux. Fransız sinema dünyasının en önemli filmlerinden biri sayılan Leenhardt.

Lucrece Borgia. Bu filmler genellikle çok az net kapanışla sona ererler. Si ous les gars du monde. Gross Paris. Gabin’in bir çok filmine yönetmenlik yaptı. lakin bu başarı Fransız sineması için uzun sürmeyecektir. Ama gerek ticari gerekse sanatsal gücü sayesinde yeni bir oluşum olan Yeni Dalga 60’ların sonuna gelindiğinde değerini kaybetmeye başlamıştı.blogspot. Şimdi isterseniz bu yeni soluğa kısmen bir göz atalım: Akımın 59 yılında Fransa'da doğduğunu biliyoruz. GILLES GRANGIER: Sinema yaşamının en başından itibaren ticari filmlere yöneldi. 1959 yılında yapılan filmlerin yönetmenlerinin 130’u ilk kez film çeken yönetmenlerdi. Banlieu Sud Est. dahası onlara kısa bir bölüm ayırmadan elbette geçmeyeceğiz. Akım. JEAN DELANNOY: Adını. yaptığı filmler arasında özellikle ilk dönem filmleri isim yapmasını sağladı.com 36 . 56 yılında Roger Vadim “Ve Tanrı Kadını Yarattı”yla umulmadık bir başarı sağlamıştır. bu isimlere de ileride değinmeden. Yeni Dalga’nın başlıca özelliği olarak romanların ve tiyatro eserlerinin sinemaya uyarlanması. Renoir’ı dışında tutarak son yirmi yılın tüm üretilen filmlerinin yapmacık ve baştansağma olduğunu ve ülke sinemasının çok gerilerde kaldığını ve artık bir değiştirici etkene gereksinim olduğunu öne sürmekteydi. L’Age ingrat. Yeni Gerçekçiliğin tersine akım bireyi konu almaktadır. seyirciye neredeyse anlamsız gelecek bir şekilde sadece http://genclikcephesi. Yeni Dalga için modern film hareketinin ilk örneklerindendir demek doğru olacaktır. La tulipe noir. gerçek anlamda adını Les Disparus de Saint-Agil ile 1938’de duyurdu. Dieu a besoin des hommes. François Truffaut ve Alan Resnais’yi saymamız gerekecektir. Yönetmenlerimize dönecek olursak. Televizyon kültürünün halk bazında yer edinmesiyle seyirci sayısının büyük ölçüde azaldığını ve prodüksiyonların düşükleşti-ğini biliyoruz.JAQUE CHRISTIAN: Pek çok meslektaşı gibi o da gazetecilikle uğraştı. Fransız film endüstrisinin akıma çabuk alıştığını söylemek mümkündür. komik bir sahne rahatlıkla bir cinayetle sona erebi-lirdi. Bu filmlerin dünya çapında büyük beğeni kazandığı bir gerçektir. La Cuisine au Beurre. Hollywood kültürüne karşı çıkılması ana faktörler olarak sayılmaktadır. YENİ DALGA GENEL BAKIŞ Beşinci cumhuriyete geçiş sürecine denk düşen Yeni Dalga akımının dönemin siyasal ve ekonomik değişimiyle de filmsel kargaşası açısından örtüştüğü görülmekteydi. La Syemphonie pastorale. Akımın önemli özelliklerinden biri klasik Hollywood öykülemelerinden farklı olarak sahnelerin birbirini anlamlı bir biçimde izlemesi yerine seyircinin asla nerede ne olacağını anlayamayacağı tarzda hareket etmesiydi. La Seconde Verité yer alır. Madame Sans-Gene. Babette s’en va-t-en guerre. Les Bons Vivants. Fakat bu kadar film demek iyi film demek değildir elbet. mesleğe 50’lerin başında Fransız film dergisi Cahiers du Cinéma’ da eleştirmen olarak başladıklarını biliyoruz. Fanfan la tulipe. mesela.. L’Eternel Retour filmleriyle duyuran yönetmen yetmiş civarında film gerçekleştirmiştir. Une Cave. 1950 sonrasında yaptığı filmler durağan ve zevksiz bir tablo çizmiştir. Bahsedilecek filmleri arasında: Carmen. Yönetmenliğini yapıp ta isim bırakmış çalışmaları şunlardır: Le Gentleman d’Epsom. Akımın yönetmenleri olarak Jean Luc Godard.

sinemanın kendisi olmuştu ve içsel yaşamlarını sinemayla pekiştirirken amaçları sinemadan kazanıp hayatlarını daha hareketli ve kolay hale getirmek olmamıştı hiç. Ne var ki Alain Resnais’nin. dahası buna gerçek anlamda hak kazandılar. Bu iki ismi akımın bir başka eleştirmen yazarı olan Eric Rohmer. Afrika kabilelerinin gelenek ve görenekleri belgesellere alındı. Akımın belirsizliğinin en önemli örneği Truffaut’nun çektiği 400 darbe filmi. Eric Rohmer. Claude Chabrol. Yeni Dalga akımıyla bağdaştırılan yönetmen ve filmlerine bir bakacağız. Les Noces rouges-(1972). görevini tamamlayarak yeni akımlara. yeni oluşum ve arayışlara bıraktı. uzun metrajlı Hiroshima mon amour’u yapması Yeni Dalga teriminin çok farklı noktalara ulaşıp onları kapsayacağını da göstermiş oldu. Le Boucher. Bu insanlar Sinemayı sinema yapan yegane ve gerçekten çok önemli kişiler olarak sinema tarihindeki yerlerini aldılar.. A bout de souffle (1959) ile görülmektedir. Genel kabullerden biriside Chabrol’un en üretken yönetmen oluşuydu. Jean Luc Godard’ı sayabiliriz. Godard. Onların sevdiği. Les Cousins (1959) ile karşımıza çıkacaktır ve bunun ardından da 1959’da Dörtyüz Darbe ( Les Quatre cents coups) ile malumunuz Truffaut gelmektedir. Bu arada Piyanisti Vurun’u yapan Truffaut bunun ardından da Jules et Jim ve La Peau douce filmlerinde daha klasik bir kalıba yöneldi. Sanat olarak sinemaya olumlu katkıları olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Alan Resnais. Ardındansa daha pek çok türe el atacaktı. Bu filmlerin senaryosundan kurgusuna değin üzerlerinde ki değişim dahası serbestlik ve gevşeklik ortaya çıkan ve ağır basan diğer etkenlerdi. François Truffaut. devamında da kimlerin hangi filmlere imza attığına. Yeni Dalga’yla ilgili olarak sonuç açısından şunları söylemek mümkündür: Yeni Dalga. ve 1959’da yaptığı Altı aşık için bir oyun’la Jacques Doniol-Valcroze. Akımı başlatan filmler olarak Fransa film tarihine geçmiş yapımlara bakacak olursak. onlardan ne kadar iğrendiğinin gösterimi ve kadınlara yönelik sağduyu-suz bakış açısını yansıtmıştır. Vahşi Çocuk (1965) ve Gecenin Ötesi (1972) yapımlarıydı) kendisi yer alan Truffaut. (La Femme infidéle-(1968). sinemanın ana akım kurallarına karşı kaygısızlık ilk dikkat çeken unsur olacaktır. İçerik olarak en iyi diye belirtilen filmlerinde (ki bunlar.biterlerdi. Çin Hindi'ndeki çatışmalar gibi olaylar üstüne filmler yapıldı..(1969) Chabrol her ne kadar üretken olarak belirlenmişse elbette bir de en az üretken seçmek mümkündür. Şimdi burada akımın başlangıç filmlerine. bir çok sinema tutkununa düşüncelerinde yeni boyutlara ulaşma şansını verdiği gibi akım ve öncüleri sayesinde bu insanlar yeni filmler yaptı. 1960 yılında Paris bize aittir ile Jacques Rivette. gerçek ve kurgu arasındaki ilişkiyi araştırmakla nitelendirdi. Bu kullanımın ne kadar doğru olup olmadığı ve bu terimin kapsama alanı tartışıldı. Filmleri üzerinde düşünülmesini http://genclikcephesi. Ayrıca savaş sonrasında ki daha önce bahsettiğimiz durgun yapının kırılmasını sağlayarak Fransız sinemasının ihtiyacı olan hareketlenmeyi ortadan kaldırdı. ama bir gerçek varsa o da. Chabrol’un filmleri.com 37 . Le Beau Serge (1958). burjuvaya karşı duyduğu nefret. bu verimsiz üyesi ise. Özellikle Jean-Luc Godard bu grup üzerinde daha etkili oldu. 59. böylelikle kendisini yönetmen ve film. sonrasındaysa. Etkileri o kadar ötelere vardı ki üçüncü dünya sinemalarına kadar varıp onların dahi açılımlar yapmasını sağlamış oldular. Rivette filmleri çok uzun ve kurgusalbelgesel öğelerle bezeli yapımlardır ve doğaçlamaya dayanmışlardır. Cannes Film Festivali’nde en iyi film ödülünü almıştır. Le Signe du lion ile gene 1959 yılında izledi. Dönemin ünlü yönetmenleri olarak ise daha önceden de belirttiğimiz gibi: Claude Chabrol. Ama her şeyin sona erdiği noktaya onlarda varacaklardı elbet ve bu 68 yılında gerçekleşecekti. Cezayir savaşı.blogspot. Gel gelelim akım bir ekol olup varlığını sürdürememiştir. Jacques Rivette’dir. psikolojik gerilim tarzıyla anaakım sinemasına geçiş yapan ilk yönetmendi. Fransız ve dünya sinemasındaki yerini. Bu yönetmenlerin ve yaptıkları filmlerin ortak noktaları.

Cavalier’e bakacak olursak: meslek hayatına 1961’de yaptığı Le Combat dans l’ile ve de 1964 tarihli L’Insoumis ile başlamıştır. Yapıtları genellikle sürrealiteyle besili bir karamsarlık içinde kasvetli bir biçimde oluşa gelmişlerdir. Belgesel sinemacı olarak yol yapmış bir başka isim daha burada karşımıza çıkacaktır. Céline ve Julie’nin Vapur Gezisi. 1960’lı yıllarda karşımıza çıkan bir isimse yönetmenlik denemesini Duvarlara Vurulan Baş adlı uzun metrajıyla 1959 yılında yapmış olan ve bunun öncesinde de bir çok önemli sayılabilecek belgesele imza atmış olan Georges Franju’dır. La Gerre est finie (1966). Adieu Philippine (1962) Alain Jessua. Mon oncle d’Amérique (1979). kullandığı karakterlerin. En son olarak Trois places pour le 26 ya imza atmıştır ve yıl 1988’dir.(1973). Film. Zaten yönetmenin tabu konusunda sürekli bir eğilimi söz konusuydu. gibi anılanlar ama etkili olamayanlar söz konusudur. birde varlığı ve yokluğu belli olmayanlar olarak bu çatalın arasında kalmış olanlar vardı. Alain Resnais. La Vie a l’envers (1964) Henri Colpi. L’Année derniére a Marienband (1961) Cahiers grubuyla neredeyse bir ilişkisi bulunmasada Yeni Dalga ile anılan yönetmenlerden biridir Louis Malle. Demy ’nin ilk uzun metraj yapımı 1961 tarihli Lola ilgi görmeyi başarabilmiş bir yapıt sayılmıştır. kent ile kır. 1971’de çektiği Le souffle au ceoeur konu olarak kendisine ensesti seçerken. Hroshima adlı uzun metraj filmiyle yer edinmeyi başara bilmiştir. Une aussi longue absence (1961).(1990) Cahiers’in kıdemli ismi Eric Rohmer ise fimlerinde. döneme göre ağır gelecek cinsel betimlemelerden dolayı skandalla sonuçlandı. La Fille aux yeux d’or (1960) Jacques Rozier. La Belle Noiseuse. Stavisky (1974). Yoğun dialoğa rağmen yapıtları sinematografik ağırlık kazanmayı başarabilmiştir. iş ile tatil. cinsel dürtüleri ve ahlaksal yapıyı aldatıcı bir basitlikle inandırıcı bir şekilde betimleme yoluna gider. Bunlardan daha iyi konumda. Providence (1976).com 38 . Les Demoiselles de Rochefort gibi yapıtlarında yönetmen tüm müzikal alt yapının sorumluluğunu üzerine almıştır.(1974). Les Parapluies de Cherbourg. 1960 ve 1970 lerin başlarında bir çok uzun metrajlı filmler yapmaya devam etti. zaten bu filmler dialogların da müzikler eşliğinde söylenen şarkılardan oluştuğu müzikallerdi.isterken sanatçı ve model arasındaki bağa değinir ve irdeler. La Vie est un roman (1982). şimdi irili ufaklı tüm bu yönetmenlere bir göz atalım: Jean-Gabriel Albicocco. aile ile bireysel bağlılıklar arasında gitgelleşen duygularını. Mélo (1985).blogspot. Ayrıca 1961’de Bardot için Vie privvé ’i çekti ve bu filmde Bardot’yla birlikte oynadı. Ve bir birine yakın filmler olan: Martin et Léa (1978) Un étrange voyage (1980) http://genclikcephesi. Elbette ki bu kadar yönetmenle sınırlı değildi bu kocaman dünya ama gelgelelim her yönetmende kendisinden böyle seneler sonra bahsedebilecek konuma yük-selemiyordu elbet. Filmleri genellikle modern kent yapısının ardındaki banliyö yaşamının ayrıntılı tasvirlerini sunar. Dışarıda biri var: Hayalet. Ellili yıllarda konularını zamansal gelgitler ve bellek-imgelem bağlamı olan bir takım kısa filmlerle gündeme gelmiş olan yönetmen. söz yerindeyse daha iyi yönetmenler de söz konusudur elbette: Bunların arasında özgünlükleriyle öne çıkmış olan Jacques Demy ve Alain Cavalier var mesela. 1978’de Güzel Bebek filminde çocuk fahişeliğine değin uzanmıştı. Muriel ou le temps d’un retour (1963). 1957’de İdam Sehpası’yla mesleğe başladı Malle.

Sırada üretken olmasına rağmen başarıyı pek yakalayamamış bir yönetmen var.com 39 . L’Arme a gauche (1965) yapımlarıyla Claude Sautet geliyordu ve sonrasında yaptığı filmlerleyse duyarlı bir anaakımcı olarak hatırlandı. Le Corniaud (1964) ve La Grande Vadrouille (1966) adlı komedi filmleriyle çıkış yapan bir isim olarak görülecektir. L’ Homme de Rio ile ismini uluslararası yapmayı başardı. Yeni Dalga öncesinin bildik yönetmenlerinden Clément. Bahsedilecek en önemli isimlerden biri hiç şüphesiz (hiçbir akıma da dahil edilemeyen) Robert Bresson: Jeanne d’Arc. Mouchette. Hem oyuncu hem de yönetmen olan Yves Robert yaptığı filmlerle gişe başarısını yakalayacaktı. Le Crabe Tambour (1976). Pierre Granier-Deferre polisiyeye yönelen yönetmenler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. mesleğe 50’li yılların sonunda başlayan Jean-Pierre Mocky tüm filmlerinde komedi dünyasının ünlü ismi Bourvil’i oynatamak gibi bir tuhaflığa sahiptir. Le Dossier 51 ve Le Lectrice filmleriyle film hayatına devam etti. Clouzot ve de Verneuil gibi isimler yaptıklarıyla kariyerlerini gündemde tutabildiler. Sevimli Yalancı. Yeni Dalga geldiği vakit anaakıma ait olan ve zaten kariyer yapmış olan yönetmenlerde vardı ve bunlar çalışmalarını sürdürdü. Dien Bien Phu (1992) filmleriyle Pierre Schoendoerffer. http://genclikcephesi. Bu dönem içerisinde. Gérard Oury. Ayı ve Kukla filmleriyle kadınların aşk yaşamlarına odaklandığı filmlerle çıkış yaptı Michel Deville. ama görülen o dur ki Renoir artık ağırlığını kitap yazmaya ve televizyona vermiştir. 1964 yılında bir polisiye olan Compartiment tueurs ile müthiş bir çıkış yapan Costa Gavras ilerleyen yıllarda da siyasal baskı alt yapılı filmleriyle profesyonelleşiyordu. Le Passager de la pluie ile. Le Diable probablement adlı eşsiz filmleriyle hak ettiği noktaya ulaşan ve bugün de o noktayı kollayan ve sinematografiye getirdikleriyle asla atlanamaz olan ve günümüz ozanlarından birinin tabiriyle: “Eşsiz bir görüntü yazarıdır Bresson” ve filmlerinin yanı sıra hacmi küçük ama okumasını bilecekler için çok büyük olan sinemetograf üzerine notlar kitapçığınıda bizlere bırakmıştır. ve Mocky ile dönemdaş sayılır. L’Honneur d!un capitaine (1980) filmleriyse sömürgeci bir Fransa’yı işlemekteydi. Classe tous risques (1959). bu filmler: La Guerre des boutons (1961) ve La Gloire de monpére (1988) dir. Vietnam savaş deneyimini aktarırken.Thérése (1986) ile yoluna devam etmiştir.blogspot. Hemen tüm filmlerinde değişik olgulara yönlerek kaba taşlamalarını ekrana yansıttı: Un drole de paroissien (1963) La Grande Frousse (1964) La Grande Lessive (1968) A mort l’arbitre ! (1983) Truffaut ve Chabrol’un asistanlığıyla bu işe başlasada kendi çizgisi için yeni dalgadan uzaklaşan bir isim olarak karşımıza çıkar Broca. Melville ise polisiye türündeki yazarlık konumuna devam etti. Benzer bir şekilde. Alt yapıları egzotik hafif ve hoş komedilerle öne çıktı. La 317éme Section (1964). Bu sıralarda Edouard Molinaro içinde vazgeçilmez bir türdü komedi. Aktif sinema yaşamına devam eden Renoir burada da karşımıza çıkacaktır. Popüleriteye yönelen bir çok yönetmende Yeni Dalga sonrasında çıkacaktı ortaya. Diğer yandan aksiyon ve aksiyona yakın bir çizgide seyreden isimlere şahit olmaktaydı Fransız sineması. Jacques Deray. Plein Soleil. Une femme douce. Au Hasard Balthazar.

Démy. Yeğenler adlı ikinci filmi izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Carné gibi yönetmenler önemsiz birkaç denemede bulundular. YENİ DALGA EŞİĞİNDE CLAUDE CHABROL Yeni Dalga’nın ilk ürünü olarak kabul görülen filmi yapan. şöyle ki. film çekmek için çok şeye ve çok paraya zorunluluk hissetmeyen.yazıları. Velcroze’dur. Film. Chabrol. Decoin. Oyun Vakti ve Trafik yapımlarıyla 1960’ların başı ve sonunda çıkıştaydı. İlerici stilini diğer filmlerinde de kullanmaya devam edecekti. her yıl onlarca yönetmenden sadece bir kaçına kapısını açar. İlk uzun metrajı olan Le beau Serge’yi çekti. İlkin edebiyat ve eczacılık eğitimi gördü. André Bazin ve Cahiers du Cinéma’nın –özellikle Truffaut ve Godard’la renklenen. halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştı.Yeni Dalga eleştirmenlerinin pekte tutmadığı Dellanoy. bunlardan ilki: Şu meşhur Cahier Grubu –etrafında toplanan. Varda. Kazandığı parayla kendi yapım şirketini kurdu. 1959’da yaptığı A double tour. Malle. Rozier gibi yönetmenlerin haricinde son grup olan tabandan yetişen Profesyonel Sinemacılar olarak nitelenen.blogspot. http://genclikcephesi. Seine’in Sol Yaka Yönetmenleri olarak isimlendirilen: Franju. ne bir okul ne de bir grup diyemeyiz. sosyo-kültürel etkenleri ana noktalarıyla şöyle sıralamıştır: Cezayir’in bağımsızlık ilanı.com 40 . ‘‘auter’’ kavramı öncüsü Astruc’un varlığı ve de oluşumu ve yayılımı hızla gelişmiş olan sinema klüpleri. ‘‘auter’’ kuramı ilk defa hayata geçmiş oldu. 1960 yapım yıllı Les bonnes femmes filmleriyle cinayet işleyip gözden uzak kalabilen psikopatları konu edindi. Gene maddi problemlerden dolayı televizyona yöneldiğinde tarih 1975’i göstermekteydi.” Ortadaki sinema. Astruc sayılmıştır. Sinema tarihi bize bu gurubu-n oluşumunu-etkileyen siyasi. Yeni Dalga yönetmenlerinin eleştiri grubunda yerini aldı. Yeni Dalga Yönetmenlerini farklı üç kategoride saymak mümkündür. İlginç bir şekilde (karısının mirasına konarak) zengin olan Chabrol. bir diğer grup olarak. Ölüme giden yaşamla-rıyla Parisli iki öğrencinin yaşamını anlattığı 1958 tarihli Les Cousins. yeni bir ahlak yapısı ve yeni bir sinema anlayışıyla. son iki yıl içerisinde ortaya çıkmış olan elli ismin dahil olabilmesi için basınca ortaya konmuş ortak bir slogandır o. Rohmer. sinemacı yazar Malraux’un Kültür Bakanlığına gelişi. siyah beyaz bir dramdı ve Yeni Dalga’yı başlattı. 68 sonrasında çektiği filmlerle bir anlamda ilk dönemini tekrara düştü. Duvivier. Kadın katili Landru’nun yaşamını anlattığı filmi tutulmadı ve Chabrol kendisini maddi sıkıntının içinde buldu. Resnais. Truffaut. filmin yaratıcısı olarak görülmekteydi. 1930 Paris doğumlu yönetmen. eleştirmenlikten yapımcılığa geçti. burjuvaizmin maskesini indirmeyi kendisine görev edinmişti ve bunu başaracaktı. Albert Camus’nün Nobel alışı. Hitchcock hayranı. Vadim. Ticari açıdan beslenmek için sipariş filmler yaptığı dönemde kariyerinde hoş olmayan isimler bırakacak olan kötü casusluk ve gerilim filmleri yaptı. Bir değişime duyulan ihtiyaç noktasında. Kuramca. Yeni Dalga için şöyle bir beti sunar: “Yeni Dalga için ne bir akım. yeni şeylere aç-ık bir toplulukça ortaya konmuştur. Rouch. onun niceselliği. YENİ DALGA ÜZERİNE Önde gelen isimlerin en başında yer alan Truffaut. Godard. izleyici sayısı düşen ama film ve yönetmen sayısı artan bir sinemadır. bunlar: Chabrol. Marker.yönetmenleridir. Tati olağanüstü modernite taşlamaları ve gaglarıyla bu dönemde de önemli bir yerdeydi. Rivette. yönetmen. Boris Vian’ın sarsıcı eserleri.

Les cousins. L'oeil de Vichy ( belgesel). 1965. 1995. 2003 La fleur de mal ROGER VADIM http://genclikcephesi. (episode "La muette"). 1969. 2000 Merci pour le chocolat. 1989. 1993. Que la bête meure. Inspecteur Lavardin. Les noces rouges. Les biches. 1977. Le fils de Gascogne Gascogne'un Oğlu 1997 Rien ne va plus. 1986. 1970. Bu dönemde öne çıkan yapıtı Une affaire de femmes. Violette Nozière. 1983. Bir Kadının Hikayesi oldu. Juste avant la nuit. Le cri du hibou. La femme infidèle. 1987. 1971. 1999 Au coeur du mensonge. A double tour. 1990. La ligne de démarcation. La rupture. La route de Corinthe. Marie-Chantal contre le Dr. 1973.. 1982. 1968. 1966. Le sang des autres. Les liens de sang. 1962. Docteur M. 1967. La décade prodigieuse. 1963. 1961. Madame Bovary. Betty. Nada.com 41 . Masques. 1972. Le boucher. L'enfer em. La cérémonie.. Ophélia Landru. Docteur Popaul. Les innocents aux mains sales. Jours tranquilles à Clichy. Le scandale. 1975. Les fantômes du chapelier. Les plus belles escroqueries du monde (episode "L'homme qui vendit la tour Eiffel"). Les bonnes femmes. 1960. Poulet au vinaigre. 1980 Le cheval d'orgueil. Filmografisini oluşturan filmler: 1958. Tigre aime la chair fraîche. 1991. Une affaire de femmes. 1978. 1994. Folies bourgeoises. 1992. Bunun ardından tam anlamıyla Hıtchcock tarzı üç film yapan yönetmen 88 sonrasında kadın anlatılarına yöneldi. Khâ. 1985. Une partie de plaisir.1982de Les fantomes du chapelier ile tam anlamıyla bir geri dönüş yaptı.blogspot. 1974. Paris vu par. Les Godelureaux Les sept péchés capitaux (episode L'avarice) L'oeil du malin. Les magiciens. 1984. 1959. Alice ou la dernière fugue. 1964. Le beau Serge. 1988. 1976. Le tigre se parfume à la dynamite.

Film renkli sinemaskop kullanımıyla da öne çıktı. Les Repos du guerrier. 1959 yılında Les Liaisons Dangereuses. La gazette du cinéma’nın kuruluşuna yardım eden Godard yaşamını tuhaf işler yaparak kazandı. İlgi çekici filmlerinden biri olan Pretty Maids All in a Row’u 1971’de gerçekleştiren Vadim. Zanaat olarak sinemada kendi kendine yetkin bir hal aldı. La nuit americaine yapıtında sinema saygısını perdeye yansıttığında yıl 1973 idi. Truffaut’un son filmi siyah beyaz bir çalışma olan Vivement dimanche bir sekreterin öyküsünü anlatmaktadır. 1956’da Rossellini’ye reji asistanlığını yaptı ve ilk pratik deneyimlerini kazandı. Yakın http://genclikcephesi.com 42 . Amerikalıların 1940lı yıllardaki kara dizisine dayanan Piyanisti Vurunu 1960’da gerçekleştirdi.1956’da ilk filmine varasıya kadar televizyon yapımcılığı. Don Juan 1973 ardından Amerika mahsülü olan Night Games ile (Ve Tanrı Kadını Yarattı)’nın Amerikan versiyonu olan. USTALAR FRANÇOIS TRUFFAUT Bir ressam çocuğu olarak Paris’te doğan Truffaut okuldan nefret eden ve onun yerine sinemayı tercih eden asi bir çocuktu. bir yıl sonrasında. Sorbon’da her ne kadar etnoloji okusuda zamanını film izlemeye ayırmakla meşgul olurken sene 1950’ydi. Onun tüm filmlerinde öne çıkan şey kadın cinselliği ve erotizm olmuştur. ardından da Le Vice et la Vertu gibi başlıca filmlerini gerçekleştirdi. Truffaut öldüğünde 52 yaşındadır. Truffaut zaman içerisinde etkisini yitirmeyen filmler yaratan bir yönetmendi. Hollywood’a yönelik bir tutku yerel sinemasına ise eleştirel bir tutum sergiledi. 1951’de Cahiers du Cinéma dergisinde çalışmaya başladı ve sıkı bir eleştirmen ünvanını acımasız tarzıyla pekiştirdi. Aşkın karmaşıklığını yaşayan bir insanı anlattığı Jules et Jim’i 1961’de yaptı. Bu filmden sonra Truffaut içerik ve teknik açısından başkalaşımlara yöneldi.blogspot. Le dernier Métro’da 1980’de Alman işgali sırasında bir tiyatroda yaşananları anlattığı filmi ile eski tiyatroya karşı olan sevgisini ortaya koydu. 1967’de Hitchcock ve Chabrol’un etkisinde La Mariée était en noir’ i yaptı. 1971’de değişik ve yeni biçimlerle ortaya koyacağı aşk konusuna Les deux Anglaises et le continent ile başladı. Ray Bradbury’nin romanı Fahrenheit 451’i uyarlayıp bilim kurguyu denedi. (Tehlikeli İlişkiler) filmini yapan yönetmen 1961’de La Bride sur la cou. Kısa film denemelerinin ardından senaryolar üretti. Bunun ardından dört film daha çekerek inanılmaz bir biyografi dizisi yaratmış oldu. 1977 yılında yaptığı ve kadın bacağı fetişti olan bir adamın öyküsünü anlattığı L’homme qui amait les femmes adlı komedi filmini yaptı. JEAN LUC GODARD Üst sınıf bir aile bireyi olarak doğdu Godard. (Ve Tanrı Kadını Yarattı) ile olay yarattı ve Yeni Dalga’yı etkileyecek bir diğer isim oldu. L’histoire d’Adéle Hde de görüldüğü gibi tam anlamıyla tutkulu aşka yöneldi. Okulda aldığı cezaların neticesinde birkaç kez islahevi hayatını tattı. 1964 senesinde çektiği La Ronde’un ardından bir bilim kurgu uyarlaması olan 1968 tarihli Barbarella geldi. ‘auter’ filmi tarzını savundu. 1978’de yaptığı felsefi eseri La chambre verte’de ölümden sonra süren aşkı söz konusu etti. 1957’ye gelindiğinde artık kendisine ait bir prodüksiyon şirketi vardı. İlk filmi Les quatres cents coups’da otobiyografik olarak çocukluğunu sergiledi. gazetecilik ve asistanlık yapan Vadim daha öncelerde de belirttiğimiz gibi Et Dieu créa la femme. And God Created Women’ı sonrasında ise Une Femme Fidéle’i 1980 senesinde kameraladı. Pariste ve ileride vatandaşı da olacağı İsviçre’de aldı eğitimini.

romantik bir materyalist. Hiroşima Sevgilim ve Geçen yıl Marienbad'da gibi önemli filmlere iz bıraktı. Pravda. 1976. Pierrot le fou Masculin féminin. Six fois deux 1978 France/tour/détour/deux enfants 1980. 1964. 1981. 1969. cinsellik. Meslek olarak sinemaya kurgucu olarak başladı. Ici et ailleurs Numéro deux Comment ça va Sur et sous la communication. Pek az sayıda ki yönetmen için söylenebilecek bir söz Godard içinde söylenebilir. 1960. 2 ou 3 choses que je sais d’elle La Chinoise ou plutot a la chinoise. 1962. Le vent d’est 1972 Tout va bien. A bout souffle Le Petit Soldat Une Femme est une femme Vivre sa vie Les Carabiniers. para. Lear Sauve qui peut Passion Prémon Carmen Je vous saule. Made in USA. Kronik astımından dolayı II. Vannes’de dünyaya geldi. Varlıklı bir eczacının oğlu olarak 1922’de Fransa. başkalarının ne düşündüğünü duymak yerine yapılacak en iyi şey Godard filmlerini ardı ardına izlemek olacaktır. Le Mépris Bande a part. 1983. 1968. Tiyatro aktörlüğü üzerine çalıştı ve 1940'ta Paris'e giderek Yüksek Sinema Araştırmaları Enstitüsü'nde sinema eğitimi aldı. Marie Détective Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma 1987 Soigne ta droite. 1963. 1985. 1984. 1966. Godard’ın sineması ilerleyen zamanlarda ticari başarıda yakalayacak ve siyasal ağırlıkta kazanacaktır ancak onun filmleri genelleme yapacak olursak. siyaset olguları etrafında kuvvet bulmuştur. Letter to Jane or İnvestigation about a Still 1974. 1975. Uzun metrajlı filmlerinde genel olarak suç ve kadın cinselliğinin gizine yöneldi. 1961.blogspot. La Gai Savoir. 1967.zamanda Yeni Dalga’nın diğer önemli figürleri arasında ki yerini alacaktı. varoluşçu bir marksist ve bir anti gerçekçidir. hakkında yazılanları okuyup. 1965. King 1990 Nouvelle Vauge 1994 Historie<s> du Cinéma ALAIN RESNAIS Fransız Yeni Dalga akımıyla ortaya çıkan en önemli yönetmenlerden biri olan Alain Resnais. Godard. Ustanın arşivine doğru bakacak olursak gözümüze ilk takılacaklar şöyle bir filmografi ortaya koyacaktır: 1959. Dünya Savaşı'nda cepheye alınmadı.com 43 . http://genclikcephesi. Tamamıyla kendine yöneldiği yalnız bir çocukluk yaşadı. İlginçtir ama ilk film denemesini 8 mm ile henüz 14 yaşında gerçekleştirdi. Une Femme mariée Alphaville: une étrange aventure de Lemmy Caution. Weekend Un film comme les autres. 1982. One plus one British Sounds. Savaştan sonra 16 mm'lik kısa ve orta uzunlukta filmler yaptı.

(Hiroşima Sevgilim) ile konulu filmlere yöneldi. Street filmlerini yapan Malle. Çektiği siyasal amaçlı ve propaganda filmlerinin de sanatsal yönü güçlüydü.blogspot. İlerleyen 9 yıl süresince Van Gogh. uluslararası film festivallerinde ödüllere uygun görüldü. (Geçen yıl Marienbad'da) ile 1961 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. bir yıllık bir yayın hayatı olacak olan La gazete du Cinéma isimli dergiyi Godard ve Rivette ile birlikte çıkardı. insanın kendine yabancılaşmasını kavradığını gösterdi. 1984’de ise Aloma Bay’ı yaptı. bu filmle. Cousteau’nun gemisinde kameraman olarak görev yapmaya başlıyor. Onları. Resnais düzenli olarak Marguerite Duras ve Alain RobbeGrillet gibi Fransa'nın önemli edebiyatçı-larıyla çalıştı. o bir film zanaatçısıydı. 1996 yılında öldü. (Güzel Bebek)’i yaptı.com 44 . Malle 1960 yılında Zazie dans le métro. Le monde du silence. (Ölesiye). (Zazie Metroda). Yeni Dalga’nın temsilcilerinden farklı olarak. Film ahlak dışı görüntüler içerdiği için <?> bir takım zorluklar da yaşadı. Filmlerinde kendi başıboş barbarlığıyla karşılaşan insanı en duyarlı haliyle betimledi. senaryoyu bir edebiyat yapıtı olarak yazmaya yönlendirdi. 1970’lerin ortasına değin Malle türler arasında gidip gelen bir adam olarak kendini ortaya koydu. melankolik bir atmosfere sahipti. Damade. akıma sokulamayan. 1994’te Vanya on the 42. (İdam Sehpası) (1957) tipik bir Yeni Dalga filmi sayıldığı gibi. İkinci konulu filmi L'Annee Derniere a Marienbad. (Fransa'nın Şatoları) ile 1947’de görsel sanatlar üzerine bir dizi kısa filme giriş yapmış oldu. Oscar alıyor. Amerikan Kara Dizisi içinde uygunluk barındırıyordu. 1959'da Hiroshima Mon Amour. İlerleyen zamanlarda ise Truffaut ve Chabrol’un da içinde olduğu Cahiers du Cinéma adlı dergide yayın yaşamını sürdürdü. Gauguin ve Picasso'nun "Guernica" tablosu gibi konularda birçok kısa film yaptı. İlkin film eleştirmenliği ile işe başlayan Rohmer. 1955 yılında yönetmenliğini yaptığı belgesel film. Tam anlamıyla her şeyini üstlendiği ilk filmi L’ascenseur pour l’echafaud. Bu yıllarda Malle. (Aldatıcı Işık)’ı çekti. Belgesele yakın bu çalışmalarında. siyasal kişilikler gibi konuları ele aldığı filmleri birçok kez devlet sansürüne takıldı. Yeni Dalga yönetmenleri arasında saygınlık kazandı. Pariste doğan yönetmenlerden.Fransa’yı dolaşarak çektiği Chateaux de France. Bu son filmi ırkçılığın oluşumunu irdeleyen önemli bir yapıt. Filmografisi şöyledir: 1955 Nuit et Brouillard 1966 La Guerre est Finie 1977 Providence 1980 Mon Oncle d'Amérique 1983 La Vie est un Roman 1993 Smoking/No Smoking 1997 On Connaît la Chanson LOUIS MALLE Bir türe. Sömürgecilik. (Hoşçakalın Çocuklar) filmiyle içerik olarak yüzünü tekrar Avrupa’ya döndü. Yıl 1959 idi ve Chabrol’un film şirketince http://genclikcephesi. aktüel ve kışkırtıcı bir sinemaya sahip olan yönetmen 1932 Kuzey Fransa doğumlu ve sanayici bir ailenin oğlu. 1992 yılında. yönetmeni uluslararası üne kavuşturdu. (Aşıklar). Paramount’dan bir teklif aldı ve kabul etti. filminde yabancılaştırma efektleri ve sinema tarihinden metinler kullandı. Sorbonne’da iktisad deniyor fakat yarım bırakıp Paris Yüksek Sinema Akademisi’ne geçiş yapıp bitiremeden ayrılıyor.B. Toplama kamplarını konu alan Nuit et Brouillard.D’de Pretty Baby. bu o’nun yapımcılığını üstlenmediği ilk filmiydi. 1987 yılında yaptığı Au revoir les enfants. (Sessiz Dünya). (Mayıs’ta Milou) şiirsel. Her ne kadar bir kategoriye dahil etmesek de 1957 sonrası filmleri istese de istemese de Yeni Dalga’ya uygun düşmekteydi. Bu onun çok yönlülüğünden kaynaklanmaktaydı. Ardından gelen eseri 1989 yapımı Milou en mai. ERICH ROHMER Sadelik ve doğallık bağlamından filmlerinde hiç uzaklaşmayan ve Yeni Dalga’nın ilk yönetmenlerinden biri olan Rohmer. Bu yapıtıyla Raymond Queneau’nun bir dil eleştirisi romanını filme uyarlamış oldu. savaş. 1958 yılında yaptığı Les amants. 1963 yılında en fatalist filmi olan Le feu follet. (Gece ve Sis) adlı belgeselle kariyerinin zirvesine ulaştı. 1979’da Atlantic City’yi. Malle 1977’de A. sonra da onların imgelemini kendi zengin üslubuyla sinema diline aktardı. Sonraki filmlerinin hemen hepsi. bir toplumsal araştırmaydı.

(Güz öyküsü)’nü çekerek mevsimi kapatmış oldu. Yine bu yıllarda. 1963’de derginin editörlüğüne geçti. La Maman et la putain’i yaparken. Noroît. Jean la Pucelle: Les Batailles-Les Prisons çalışmaları gelir. 1998de ise Conte d’automne. Paris’te bir türlü başarıyı yakalayamayan bir müzisyeni anlatan Le signe du lion. Yönetmenlik öğretmeni olan Renoir’in ve Truffaut’un kameramanlığını yaptı. 1996’da Conte d’été. René Vautier ile Nicole Le Garrec’in Quand tu disais Valéry’si 1975’te. 1991 tarihli Conte d’hiver.com 45 . (Yaz Öyküsünü. Yıl 1990a geldiğinde Rohmer dört mevsim dizisine başlamıştı. Lamour par Terre. Dizinin en iyi filmi olarak 1983 yapımı Pauline a la plage. sonrasında ise: Céline et Julie Vont en Bâteau.blogspot. Filmlerine bakacak olursak: La Religuese. Bir türlü başarıyı yakalayamayan yönetmen 1969 yapım yıllı filmi Ma nuit chez Maude. 1960’da Chabrol’dan kamerayı. 68’in değişimleri kendisini göstermeye devam ediyordu ve bunun sonuçlarından biri olarak hard-porno türevi filmlerdeki sansür ortadan kaldırılıyordu. Jacques Doillon. kişisel. (Kız Arkadaşımın Arkadaşı) olmuştur. La Belle Noiseuse. 1960’lı yılların başında Rohmer ahlak öyküleri konulu filmler üretme kararı almıştı. Rivette. La Bande des Quatre. Dönemin önümüze çıkardığı diğer yönetmenlerse. 1990’ da yaptığı Conte de printemps. şehvet. René Allio La Vieille Dame indigne’sini 1964’de. Jean Eustache. (Aslan Burcu) adlı film tam anlamıyla bir Yeni Dalga mahsülüydü. Out One gibi uzun televizyon filmleri. Godard. şeytana uyma ve karşı koyma gibi konuları başka başka açılardan mizah dolu zevkli diyaloglarla ele alıyordu. uzun ve ussal filmlerin ağırlıkta olduğu bir filmografi çizdi. Truffaut’dan ise parayı ödünç alarak çektiği Paris Nous Appartient ilk uzun metrajıdır. Retour a Marceille’i 1978’de meydana koymuşlardı. (Kış Öyküsü) ile süren dizi 1993’te çevrilen L’arbe. (Pauline Plajda) sayılmıştır. (İlkbahar Öyküsü). Ve son olarakta burada saymamız gereken bir isim. üretiminden içeriğine Fransız Sineması da etkilenecekti bu önemli tarihten. 70’lerin başında bir çok yönetmen ilk filmlerini yapma fırsatı bulurken bir çok kadın yönetmende gene bu dönemde ilk denemelerini yapacaklardı. Gorin’le beraber Tout va bien’i yaparken. Her yapıtında aynı konuya ayrı bir açı ile bakmaktaydı. Duelle. Filmleri. Diziyi kapayan ya-pıtsa 1987 yılında gerçekleşen L’ami de mon amie. le maire et la médiathéque ile bölünmüştür. http://genclikcephesi. Hurlevent. Diğer bir dikkat çeken yapıtı ise 1987 tarihli Quatre aventures de Reinette et Mirabelle gelmektedir. 1995 senesinde diziye ara vermeye devam ederek Les rendez-vous de Paris’i çeken yönetmen. Les Doigts dans la téte’i çekmişti. Coup pour coup’u yapacaktı. Ahlaksal öyküler dizisini oyunlar ve atasözleri dizisiyle sürdürme kararı aldı ve bunu ilk diziyle bağıntıladı. JACQUES RIVETTE Rohmer ve Godard ile Gazette du Cinéma ve Cahiers du Cinéma’da beraber olan yönetmen. 68 hareketinin toplum yapısındaki meydana getirdiği değişiklikleri anlatan filmlerde doğal olarak bu tarihlerde kameraya alınıyordu. Le Pont du Nord. Maurice Pialat ve André Téchiné ’dır. (Maudelerdeki Gecem) ile en iyi senaryo dalında Oscar adayı oldu. aşk. Merry Go Round. Karmitz.yapımcılığı üstlenilen ilk uzun metrajını çektiği birkaç kısa filmden sonra gerçekleştirecekti Rohmer. 68 ETKİSİ ÜZERİNE GENEL BAKIŞ: 1968 Mayısı dünyada çok şeye etkin olmuştu.

La Crise (1992) fimleri takip etti. bu yüzden de ne kadar akım terimini hak eder tartışılır. L’Amour violé (1977).blogspot. Doksanlara doğru karşımıza yeni yönetmenler ve filmleri gelmeye devam etmekteydi. 8 mm ile kameraya alınmışlardır. Pourquoi pas? (1977). Besson’sa 1984 yılında tüm şaşırtı-cılığıyla Metroyu. Banliyölere hafif bir komedi karıştırarak genelde alt yapıyı oluştururlar. Akım. yeni teknikler. Godard’dan etkilenen ve gerçek anlamda tuhaflıkları olan bir yönetmendi. 1990 yılındaysa sinematografyasını gerilimle birlikte Nikita’ya taşıdı ve ortaya başarılı bir şiddet sanatçısı portresi çıkardı. Yeni sinemacılar sinema dünyasındaki yerini almaya devam ederken bildik yönetmenler de gişesi kuvvetli olan yapımlarla varlıklarını sürdürdü. Daha önce de belittiğimiz gibi 68 akımından sonra sinemaya yavaşça da olsa kadınların eli deymeye başlamıştı ve bu sayı 1970’lerden sonra artış sağlamıştı. Plaisir d’amour filmiyle gerçeküstücü bir mizah kullanarak erkek egosuna saldırmaya devam etmiştir.com 46 . (birilerince) anlaşılması zor. çıkmış ve bu yönetmenlerin filmlerini) sahiplenmiştir. La Triche (1983) son olarak Les Enfants du Désordre filmleriyle Yannick Bellon’dur. La Fiancée du pirate yapımıyla feminist film sürecini başlatmış oldu. tarih artık sekseni göstermektedir ve elbette gündemde yeni isimler vardır. 68’ler geride kalmış ve ortaya post-modern’den bahseden bir gençlik çıkmış. Çektikleriyle ruh hali arasında anlamlı köprüleri bulunan Carax ise. Etienne Chatiliez 1987de yaptığı La Vie est une longue fleuve tranquille ile. 1970’lerin sonuna doğru bu konunun Fransa’da önemini tamamıyle yitirmesiyle birlikte. Cyrıl Collard 1991 tarihli Les Nuits fauves’iyle. İnsanlar ve yunuslarla ilgili güzel ve masalımsı Derinlik Sarhoşluğunu (1987). çekerek büyük gişe yaptı. Dedik ya değişen değerler söz konusuydu ve artık gerçekten çok şey değişmiş. Elbette ki. Fransız sineması durmayan bir sinemadır. Yine bu tarihlerde karşımıza çıkan yeni bir oluşum söz konusu olmuştur. Kadın yönetmenler arasında büyük bir http://genclikcephesi. Fransız sinemasında kendisine büyük bir yer edinmiş değildir. Coline Serreau ise 3 hommes et un couffin (1985) komedisiyle büyül başarı elde etti ve bunu. 1986 yılında. Annaud ayrıca 1989’da Ayı. Marie Poiré ’sa 1983 yılında yaptığı Papy fait de la Résistance filmiyle sayılabilirler. Bunu 1985’de Kötü Kan. yeni akımlar. 1992’de ise Marguerite Duras’ın otobiyografisi olan L’Amant’ı çekmiştir. serbest çalışmayı tercih ederek kadın sineması düşüncesinde uzak düşmüşlerdir. Un monde sans pitié ’le 1988de. Kadın yönetmenler genellikle feminizm konusuna el atmışlar. Beur argoda Arap sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.her ne kadar bir amerikan sineması hayranı olsa ve de Yeni Dalga’ya ters düştüğü söylense de bu akımdan çeşitli şekillerde faydalanmayı bilmiş olan Bertrand Tavernier ve hemen aynı kulvarda olduklarını söyleyebileceğimiz bir diğer isimse Yves Boisset’dir. 1983 yılında yaptığı. Mehdi Charef in Le Thé au harem d’Archimede’i. 1985 yapımı ve dünyanın tanıdığı adıyla Betty Blue kült olma başarısını gösteren bir film olacaktı ama Beineix öncesinde 1979’da Diva’yı. Annaud 400 reklam filmi çekerek ve uzun metrajlı bir filmle kariyerine devam eden yönetmenlerden biridir. Abel Gance’nin asistanlığını yapmış olan Nelly Kaplan. yeni ve ilginç bir oluşumdur bu: Cinéma beur. Eric Rochant. L’Amour nu (1981). yönetmenler. Ki bu yönetmenler gerçektende göz ardı edilmesi imkansız hale getireceklerdir kendilerini. Leos Carax. Adı anılacak bir diğer yönetmen ise. Romuald et Juliette (1988). JeanJacques Beineix. 1990’da ise Köprüüstü Aşıkları izledi. Bu ekole bağlı genç Kuzey Afrikalılar filmlerinin eksenini kendi yaşamlarına odaklanmış konularla belirlemişlerdir. 1982’de Çöpteki Ay’ı yapacaktı. Rachid Bouchareb’in 1990da çektiği Cheb’i türün öne çıkmış filmlerindendir. Beur’a ait filmler genelde düşük bütçeli olup. ve de Luc Besson’dan bahsediyoruz. dar bütçeli bir siyah beyaz olan Oğlan Kızla Tanışırı yaptı.

blogspot. Dominique Lavanant. Wajda.Deneuve. Funés. bir yeraltı melodramı Büyük Riziko (1960). Marais. Patrick Dewaere. Christian Clavier olarak sayabiliriz. Adjani. izleyiciyi derinden etkileyen tüm unsurları karmayı başarmış. romantik öykülerinin arasında Cesar ve Rosalie (1972). http://genclikcephesi. Gitgide artan sinema arzusu ağır bastı ve 1948'yılında iki yıl sürecek olan IDHEC'e yaşamına başladı. Belmando. Dalle gibi yetenekleri önemsenecek oyuncular varolmuştur. Polonski. (ki birçok sinema sever tarafından Bunuel tam anlamıyla bir Fransız sinemacısı sayılmıştır. 1960 Classe tout risque / The Big Risk / Büyük Riziko. Gérard Jugnot. Gabin.) ÇAĞDAŞ FRANSIZ SİNEMASININ YÖNETMENLERİ CLAUDE SAUTET 1924'te doğmuş ve temel eğitimini devlet okullarında tamamlamıştır. Ben ve Diğerleri (1974). dramı. Sen. Akerman bu yönetmenlerden en önemlileriydi. ile kendisinden daha genç Yeni Dalga’cıların arkasında kaldı. Euzhan Palcy’nin Rue Cases-Négres ve Siméon’u göze çarpar. kısacası yaşamı oluşturan her konuyu eşsiz üslubuyla perdeye yansıtmıştır. Sautet'nin kariyeri 1969’ yaptığı Hayat Bağları'na değin yoluna girmedi. dostluğu. Fransız sineması gerçek anlamda. Sautet yapıtlarında. Bahsetmemiz gereken bir diğer konuda 1970’li yılların gerçekten de önemli oyuncular ortaya çıkardığıdır. Sonrasındaysa resim ve heykel eğitimi almak amacıyla Dekoratif Sanatlar Okulu'na yazılmıştır. İlk önemli başarısı olan. aşkı. Ruiz. Bourvil. Véra Belmont’un Rouge Baiser’i. Depardieu. Michel Blanc. Holland. Bu oyuncuları yönetmenlik de yapmış olan Balasko’yu da sayarak Miou Miou. Binoche. Gerçekten de 60-93 yılları arasında Fernandel. Bu süreç içinde film setlerinde dekoratör olarak çalışmaya başlamış ve kurgu stajı yapmıştır.com 47 . Özenle incelediği orta sınıftan insanları anlatan. Bunuel. Diane Kurys’in 1979 tarihli Coup de foudre ve 1977 tarihli Diabolo Menthe bu filmlere yegane örnektir. Delon. Yönetmenliğinden önce senaristliğiyle isim yaptı. Bir trafik kazası sonrasında orta yaş bunalımına giren bir adamın öyküsünü anlatan filmiyle 1970'de LouısDelluc Ödülü'nü kazandı. Thierry Lhermitte. Dönemin diğer filmlerine bakacak olursak. senaristinden teknik ekibine kadar bir bütün olarak çalışabilmeyi her zaman başarabildiği gibi kapılarını da birçok dünya yönetmenine açarak sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yapılmasına ön ayak olmuştur. 1951'de deneysel yapılı kısa filmi Artık Ormana Gitmeyeceğiz’i çekti. Borowczyk. Filmografisine bakacak olursak: 1951 Nous n'irons plus au bois / We Won't Go to the Woods Anymore / Artık Ormana Gitmeyeceğiz 1956 Bonjour sourire / Günaydın Tebessüm.çoğunluğun otobiyografik filmlere kaydığı da görülmektedir. Mado (1976) ve Garson'u (1983) sayabiliriz.

Paul and the Others / Sen. 1983 Garçon! / Waiter! / Garson! 1987 Quelques jours avec moi / Few Days with Me / Benimle Birkaç Gün. 1976 Mado. 1995 Nelly et M. Ben ve Diğerleri. 1976 yılında yaptığı ilk filmi olan Black and White in Color’da Afrika Camereon’da yaptığı askerlik hizmeti sırasında edindiği kendi deneyimlerinden faydalanmıştır. 80. 1992’de ki son filmi olan The Lover 1920’lerin Fransız Hindi-Çin’inde bir Fransız kızıyla zengin bir Çinli arasındaki romansın kışkırtıcı ve seksüel tanımlaması ile büyük karmaşa yarattı. 1974 Vincent.blogspot. Arnaud / Nelly ve Mösyö Arnaud. Sonraki filmi Quest for Fine (1981). Umberto Eco’nun meydan okuyucu romanı The Name of the Rose’un bir uyarlamasında Sean Connery’i yöneten Annaud daha sonra 1989’da iki hayvanın dostluğunu anlatan The Bear filmi ile ayı yavrusundan uluslararası yıldızlar yaratmıştır. ona en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında Fransız Cesar Ödülü’nü kazandıran bir yapıttır.com 48 . Filmografisi şöyledir: http://genclikcephesi. JEAN JACQUES ANNAUD Jean Jacques Annaud 1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında yüzlerce televizyon reklamı yöneterek kariyerine başlayan ve uluslararası arenada tanınan bir film yapımcısıdır.000 yıl öncesinin ilkel insanını benzersiz bir hikayeyle anlatan. 1971 Max et les ferrailleurs / Zafer Yolu. 1992 Un coeur en hiver / Heart in Winter / Ayazda Bir Yürek. 1972 César et Rosalie / César and Rosalie / César ve Rosalie. François. Arnaud / Nelly and Mr. 1978 Une histoire simple / A Simple Story / Basit Bir Öykü. 1980 Un mauvais fils / A Bad Son / Kötü Evlat. Bu film kendi ülkesinde ona fazla kazandırmamış fakat en iyi yabancı film olarak Oscar almıştır. 1979’da bu filmini takip eden Hot Head ününü Fransa’da pekiştirmiştir. Paul et les autres / Vincent. François.1970 Les choses de la vie /The Things of Lif e / Hayat Bağları.

Kısa filmlerle sinemaya başladığında 19 yaşındaydı Lelouch. Si C'Etait à Refaire. Aventure C'est L'Aventure. Loin du Vietnam. 2002. Ardınca. La Vie. Edith et Marcel. 1971. Toute Une Vie. Le Chat et la Souris. 1985. A Man and a Woman. 1992. 1967’ de çektiği. Smac. Ily a des Jours. 1968.. Robert et 1981 Les Uns et les autres. Tout Ça. L'Amour Avec Des Si. 1974. Un Homme Qui Me Plait. 1976. Vivre Pour Vivre. Les Uns et Les Autres’i çeken yönetmenin bu filmlerini 1983 tarihli Edith et Marcel.com 49 . La 1986 Name der Rose Der 1988 Ours. Smoc. La Belle Histoire.. Aynı tarihte çektiği Le Voyou’dan sonra. Bir filmin. Revenir. 1969. 1977.. La Mort filmini yapan yönetmen 1973 senesinde La Bonne Année adlı aşk öyküsüyle gündeme geldi.blogspot. Treize Jours en France. Attention Bandits! 1988 Itinéraire d'un Enfant Gaté. 1962. Le Voyou. 1965. Vivre Pour Vivre ile geniş coğrafyalara taşıdığı kamerasıyla sosyo-siyasi belge film ortaya koydu. 1975.Pour Ça! http://genclikcephesi. Viva la Vie! Partir. La Bonne Année. Le Bon et les Méchants. L’ 1995 Wings of Courage 1997 Seven Years in Tibet 2001..Et des Lunes. A Man and a Woman. 1973. L’ 1991 Amant. 1974’de yaptığı Toute une vie filminde farklı bir Lelouch ortaya koymayı amaç edindi.1976 Noirs et blancs en couleur 1979 Coup de tête 1981 Guerre du feu. ortaya çıkan filmin bir sanat yapıtı olması gerektiğine ve bunun içinde bireysel gerekliliğe inandı.. 1974 Mariage.. l'Amour. Smic. bir kitap yazım süreci gibi serbestçe meydana getirilmesi gerektiğini ifade eden Lelouch. Enemy at the Gates Two Brothers 2001 C LAUDE LELOUCH 1937 doğumlu yönetmen en son olarak 11 Eylül Olayı üzerine yapılan 11 yönetmenden 11 dakikalık filmler derlemesinde yer aldı. 1963. 1993. Robert. 1990 Il y a des Jours. 1984.. 1975’de Le chat et la souris. 1974’de Mariage. Une Fille Et Des Fusils. La Femme Spectacle. Un Homme et une Femme ile 1966’da Cannes’da Altın Palmiye alan yönetmen kendini yazar sineması oluşturmak isteyen bir yönetmen olarak tanımladı. 1979 À Nous Deux. 1986. 1967.Et des Lunes ve 1992 tarihli La Belle Histoire izledi. 1972. Un Autre Homme Une Autre Chance. la Mort. Turkıye. La Vie. Visions of Eight.. 1970. L’Amour. 1966. 1983. Filmografisinin geneline baktığımızda: 1960 Le Propre De L'Homme.

1982’de ilk Hollywood filmi olan Missing’de Gavras tartışmalara neden olmaya devam etmiş ve önde gelen Amerikalı yıldızlar Jack Lemmon ve Sissy Spacek’in yardımlarıyla yardımcı yazar olarak Oscar kazanmıştır. L’ 1973 État de siège 1975 Section spéciale 1979 Clair de f emme 1982. Ardından çektiği filmlerini filmografisinde yazacağımız yönetmen. Les 1965 Compartiment tueurs 1967 Un homme de trop 1969. 1983.blogspot. Lumière and Company. Fransa’da filmcilik okumuş ve sağlam bir geleneksel korku olan The Sleeping Car Murder’i 1965 orada çekmiştir. La Menace-1977. Contre l'oubli-1991.September 11. 1996. Betrayed 1989. 1995. anti-amerikancılığıyla itham edilmiş ve politik terörizmin onaylanması olarak görülmüştür. 1983’deki Hanna K filmi Filistin yanlısı tutumuyla çok kişiyi öfkelendirmiştir. Amerikan polisiye sinemasına bir gönderme niteliğindeki Polis Python 357’ı 75’de çeken Corneau. Stupeur et tremblements-2003. ALAIN CORNEAU IDHEC’li bir yönetmen olan Corneau. 1977’de Simone Signoret’in oynadığı Oscar kazanan Mademe Rosa filminde rol aldı. 1969’da Z filminde uluslararası film yapımcılığı topluluğunu da işaret ederek Yunan cunta sistemini suçlayan politik bir hikayeyi anlatmak için korku tekniklerini kullanmıştır.1994. Le Prince du Pacifique-2000. COSTA GAVRAS Filmciliğin tartışmalı ilk politik polemikcisi Costas Gavras. Nocturne indien-1989. Le Cousin-1998. Camus gibi bir çok yönetmene asistanlık yapmış. Gavras dünyayı dolaşmış ve baskıcı yönetimlere karşı filmler yapmıştır. Z 1970. Aveu. Missing Hanna K. Police Python 3571976. Hommes. Femmes. Gavras’ın filmogra-fisi ise şöyledir: 1958 Rates. 77’de La Menace ile çıkar karşımıza. Le Môme-1986. 2000 Une Pour Toutes. 2002 11'09"01 . Music Box 1991 Conte l’oubli 1993 Petite apocalypse http://genclikcephesi. Filmografisi: France société anonyme-1973. yaşamında hep caz olan bir isim. 73’de ilk uzun metrajı France Société Anonyme beğeni toplamış bir çalışma olmuştur. Le Nouveau monde-1995.com 50 . 1973’de ki Satete of Siege adındaki Uruguay çalışması. Le Voleur et la Menteuse. 1998 Hasards ou Coïncidences. Les Enfants de Lumière-1995. Les Misérables. 1993’de The Little Apocalypse filmini yönetti ve yardımcı yazarlığını yaptı. 1991’de yaptığı Tous le Matins du Monde ile Louis Delluc Ödülü almıştır. Film yabancı dilde en iyi film dalında Oscar kazanmış ve Gavras en iyi yönetmen ve yardımcı yazar dalında aday olmuştur. Gavras. 1986 Conseil de f amille 1988. Le Choix des armes-1981. Yönetmen 1988’deki Betraet ve 1990’daki Music Box filmleri dahil olmak üzere sonraki filmlerinde de sıcak konulara değinmeye devam etti ancak bunlar öncekiler kadar güçlü ve tutkulu değildi.

com 51 . RENE ALLIO: Fransa sinemasının Brechtyen uygulayımcısı. En İyi Yabancı Film Oscar’ını aldığı Préparez vos Mouchoirs’i 1979’da gerçekleştiren yönetmen 1981’de Beau-pére’yi 1983’de ise La femme de mon pote’u. la suite. Sayılabileceğimiz diğer filmleri ise şunlardır: Les Camisards. L’Eden et aprés. ALAIN ROBBE-GRILLET: 1950’lerde Fransa’da ortaya çıkan Yeni Roman akımının kuram-temsilcilerinden olan Grillet. 1969’da yaptığı Le Diable par le Queue -degüldürü alt tabanlı bir filmdir. Ressamlık denemeleri ardı sıra Comédie Française’de yer aldı. Son olarak 1992’de Van Gogh’u yönetti. Moi. MAURICE PIALAT: Ressamlık denemeleri ardından oyunculuk yapan Pialat. Le jeu avec le feu filmlerini yapar. Retour a Marseille. Le magnifique’nin ardından Dear Dedectiv.blogspot. 1997’de Mon Homme’u Buffet Froid / The Return of Martin Gusse’u yönetti. Canlı resim filmi olan La meule’ü Gogol’dan uyarlayarak oluşturdu. Sözde hamile kalan bir adamın hikâyesi olan L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune 1973 senesinde gerçekleşir. 1989’da Trop Belle Pour Toi ile evlilikte ihanete değişik bir açıdan değindi. PHILIPPE DE BROCA: belgeselci bir tabana sahip olan. İkinci filmi olan L’Une et L’Autre’ın ardından 1969’da Pierre et Paul geldi. Matelot. ma soeur et mon frére.alt yapılı filmi Trans-Europe-Express’i sonrasında ise. Bir film taslağı.(1979). Glissements progressifs du plaisir. televizyon http://genclikcephesi. onu ele alışlarının aktarı/anlatım değil bir araştırmacı niteliğinde olması gerektiğini düşünmüş ve dile getirmiştir. yazarların sinemaya bakışlarının. röpörtaj filmi olan Hitler connais pas’ı 1963 senesinde gerçekleştirdi. BERTRAND BLIER: Georges Lauther’in asistanlığı sürecinin ardından yönetmenliğe başlayan Blier. Trois Places Pour le 26 ve Table tournante’ı çektiğinde yıl 1988’i bulmuştu ve ortada gene müziğin kokusu vardı. belgesel filmleri sonrasında bir nazi yadsıması. La Gitane. Rude Journée Pour la Reine. 1966 yılında Rochefort ile gündeme gelen yönetmen. yine müziği ön planda tutmuş ve ilk filminde olduğu gibi yapıtı kullanılan müziklerle ilgi uyandırmıştır. 1962 senesinde ülkemizde de (İstanbul) film çeken (Immortelle) yönetmen filmleriyle genelde yergi edinmiş bir isim olmuştur. Altı sene sonra ise Japonya ile bir ortak proje olan Lady O hayat bulur. Bir yıl sonrasında yaptığı Notre Histoire fantezi-düşümsel öğelerle besiliyidi. Bunun ardından ilk filmini bir üçlemeye dönüştürecek olan komedi unsurlarla bezenmiş L’ Homme de Rio ve Les tribulations d’un chinois en Chine’ı çekti. 1968’de çektiği Model Shop sonrasında bir uyarlama olan Peau D’Ane’ı 1970 senesinde gerçekleştirdi. bir yıl sonra da Calmos ile yönetmenliğini sürdürdü. İlk uzun metrajını 1964’de La Vieille ile gerçekleştiren yönetmen bu filmini Brecht’ten öyküleniyordu.hakkında konuşulanların imgelemi üzerine. Dört yıl sonra yaptığı Si J’étais un espion ardından tam yedi sene film çekmedi. çekti. Amerikan müzikâllerini anımsatan yapıtın. Chouans. Bu süreç bitiminde Les valseuses. L’Homme qui ment. La Caveleur. Müzikleriyle ilgi toplayan. On a volé la cuisse de Jupiter-(1980). Yönetmenin 1974 tarihli filmi eğlenceye dayalı bir ajan serüveni olan. 1958 senesinde kısa filmler çekmeğe başladı. İlk uzun metrajı 1967’de çektiği L’Enfance Nue sonrasından önce. ayant égorné ma mere. şiirsel gerçekçiliğe yakın bu filmin ardından. L’heure exquise.(1988) gibi filmleri yer almaktadır. Pierre Riviere.(1978). Lumière et compagnie 1997 Mad City 2002 Amen Bu listede adından bahsedilmesi gereken diğer yönetmenlere ve filmlerine bakacak olursak: JACQUES DEMY: 1961’de önemli çıkışı olan Lola’yı gerçekleştirdi. 1996’da My Man’i. Tenue de Soirée filminde (çok filminde olduğu gibi) cinsellik üzerine bir denemede bulunmuş olan Blier.(1986). Chabrol ve Truffaut’ya asistanlıkta yapan yönetmen 1961’de ilk filmi Cartouche’yi yaptı.1995 À propos de Nice.

La Meilleure Façon de Marcher filmiyle dikkat çeken yönetmen. CLAUDE MILLER: IDHEC öğrenimi alan Miller. 1989’da ise La Vie et Rien d’Autre’ı beyaz perdeye taşıdı. psikolojik anlatı niteliğinde ki Garde a Vue’yü gerçekleştirdi. Yönetmen. 1991’de J’embrasse Pas’ı gerçekleştirdi. Van Gogh. 1998’de Class Trip’i. Bunların ardından bir roman çıkışlı Les Soeurs Bronte ve 1985 tarihli Rendez-Vous’yu gerçekleştirdi. Le Male du Siécle-(1975). film <de. 1986’ya geldiğinde ise gerçek caz yaşantılarını aktardığı Autor de minuit’i çekti. Nabakov’un Lolita’sını anımsatmaktaydı. J. ilk Delluc Ödülü’nü almak gibi bir özelliği bulunan Tavernier’in bu filmi 1973 tarihli L’Horloger de Saint-Paul idi. 1996’da Captaine Conan’ı 1998’de De L’Autre Cote Du Periphe 1999’da Ça Commence aujourd’hui 2000’de All Stars to day 2002’de Safe Conduct’u yönetti. 45. http://genclikcephesi. Sex Shop. Kendi filmlerini yönetmeye 1975 senesinde başladı. Yönetmen 92 senesine geldiğinde. La Premiére Fois. 1977’de Le Pays Blue’yu. 1972’de de Nous Ne Vieilleons Pas Ensemble’ı. Ayrıca. Godard gibi ustalara asistanlıkta bulundu.(1986). bir romandan yola çıktığı L’Accompagnatrice’i yapar. Hôtel des Ameriques. 1981’de Coup de Torchon’u. Le Cinéma de Papa. JEAN-CHARLES TACCHELLA: Yeni Dalga’ya ön ayak oluşturacak bir sinema klübünün kuruluşunda bulundu. 1988’de Les Innocents. Nickel Odeon Sinema Klübü’nün kurucularından oldu. 1969’da ilk filmi olan Paulines en Va. Cousine’i 1975’de çeken Tacchella. ANDRE TECHINE: Neredeyse bir IDHEC’li olacak olan Techine. bunu başaramadı ve Cahiers du Cinéma’da yazmaya başladı.(1977). İsim yaptığı filmi Cousin. 2003’de. Manon des Sources. Miller> Hitchcock’un İp filminin etkileşimlerini barındırmaktaydı. Mortelle Randonnee ve L’effren’ce’u yönetti. 1990’da ise kadınlara adadığı filmi.(1972). onun yaşamının en önemli sürecinin bir yansımasını taşımaktaydı. Senaristlikle başladığı sinema hayatını 1963’de yaptığı Les Baisers. 1980 yılında.(1970). Germinal yer alır. 1975’de ise. Le Juge et l’Assassin. Berri. CLAUDE BERRI: 1966 yılında Le Vieil Homme et L’Emfent ile beğeni kazanarak sinemaya başlayan Berri’nin sayabileceğimiz filmleri arasında. ödül sonrası ilk filmi 1991 tarihli Van Gogh’u çekti. Dames Golontes’i yaptı. 1986’da L’Effrenttée’i kameraya alır. 15. Que la Fete Commence’ı çekti.için çalıştı. L’Amant.blogspot. bu lirikselliğinde daha da derinleşti. Jean Florette. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazandığı filmi L’Appat’ı çektiğinde sene 1995’e gelmişti. 1978’de Il y a longtemps que je t’aime’i 1981’de Croque la vie’yi ve 1985’de Escalier C’yi yaptı. Sevgi üzerine yapılmış karanlık ve şiddetli bir trajedi olarak adlandırılan 1987 tarihli La Passion Beatrice’i çeken yönetmen.Pierre Coursoden ile ortak çalışma olarak ortaya koydukları Amerikan sineması üzerine: Trente ans du Cinéma Americain kitabını hazırladı. Borocco’da bunu ortaya koydu. Carné. bir Bost uyarlaması olan Un Dimanche a la Campagne’yi. Film Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. 1964 yılında La Chance et l’amour filminin yönetmenliğinin bir kısmını gerçekleştirdi. 1973’de Voyage en grande Tortorie’yi ilk filmi olarak gerçekleştirdi. Film –haliyle. aynı yıl Une Semaine de vacances’i. Sinema yazarı yönetmen. La Mort en Direct’i bilim kurgu öykü içeriğiyle sunan Tavernier. Arkadaş çevresiyle birlikte sinema degisi çıkarmaya başlar. 1986 senesinde çektiği Cour d’Assier sonrasında yaptığı Travelling Avant ile Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale ödülünü aldı. Le Lieu Crime’i 1986’da çeken Techine. Bresson. Des Enfants Gates gibi çağdaş yaşamın sorunlarına yönelen filmlere imza attı. son filmi Les voleurs’u 1995’de beyaz perdeye taşıdı. lirik-duygusal bir atmosfer yarattı. 1973’de La Gueule Ouverte ve Passe Ton Bac D’Abord’u çekti. BERTRAND TAVERNIER: Sorbonne Üniversitesi’n-de hukuk okudu. Baiser de Judas ile yönetmen olarak sürdürmeye devam etti. ve hemen ardından Souvenirs d’en France’ı yaptı.com 52 . 2002’de Betty Fisher and other stories Alias Betty. Daha sonra Mortelle Randonnée’yi çeken Miller. bir uyarlama polisiye olan Dites-Lui Que je l’Aime’i çektikten sonra. Bunları sinema üzerine yazdığı yazıları takip etti. sonrasında. Bundan 2 yıl sonra gerçekleştirdiği Le Sourire. 1987’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Sous le Soleil de Satan’dan önce 1980’de Loulou ve 1983 tarihli Police’i.erotik yapısından dolayı tepki aldı. Yönetmen.

Les veces étaient fermés de l’interieur ile sinemaya başladı. JACQUES DOILLON: Sinemayla. http://genclikcephesi. La Vie de Famille. Le prix du Danger’ı. Comédie.. sinema. 1975’de Foller a tuer’u. Le Gang. Raphael ou la dé bauche. JACQUES DERAY: Kariyerine Le Gigolo ile 1960’da başlayan Deray’ın sayılabilecek filmleri arasında: Par un Beau Matin sacré.. Le Marginal yer alır. Les Bronzes font duski. Le Roi de la Chine ile ismini duyurdu. 1980’li yıllarda da. Manon des Sources ile uluslararası başarı sağlamış. JEANNE MOREAU: Aslında bir oyuncu. Les Doigts dans la Tete. Peril en la Demeure. L’Ours et la Popuee. Léve-toi ve Blue comme l’Enfer’i çekerek ismini korudu. Harmonie. La femme qui pleure. Borsalino. Kısa filmler yaptı. PATRICE LECONTE: O da bir çokları gibi IDHEC eğitimi aldı. Cours Privé.B. bu filmi ile Locarno Ödülü aldı.S’i. belgeseller yönetti. La Voix. Tendres Requins. 2002’de Almost Peaceful son yönetmenlik denemesi oldu. Le Voyage en Douce.blogspot.com 53 . La Petite Bonde. 1974’de Dupont Lajoie’yu. Fransa ve İngiltere’de En İyi Film ödülünün yanı sıra. Archipel yer alır. Rue du départ. Resnais ve Rouch’un katkı sağladığı ilk uzun metrajı L’an 01’i 1972’de çekti. La Veuve Couderc. La Métamorphese des Clopertes. Paris au Mois d’Août. Martin Soldat.D’de Altın Küre almıştır. 1994’te son sinema çalışması L’Ours en Peluche’yi yaptı. Güldürüleri ile tanındı. L’ Apprenti salaud. Les Anentures de Salavin adlı uzun metrajını 1961’de kameraya aldı. Adieu Poulet. Yönetmen Théatre du Soleil’in kurucusudur.Jean de Florette. Pleure pas my Love filmlerini yönetti. PIERRE GRANIER-DEFERRE: Önce asistanlık yapan Deferre. Les Bronzes. bir çok yönetmenle çalışıp Lumiére. Un sac de billes. La prutaine. L’ Etoile du Nord. Creezy Le Fils. ilk sahnelediği oyun olan 1789. le Femme Flic. Les Eaux profondes. LAmi de Vincent. La Bourqeoue. Espion. La Piscine. Bye Bye Barbara. A cause d’une femme. ARIANNE MNOCHKINE: Aslen tiyatrocu olan Mnochkine. La fille de Quinze filmlerini yönetmiştir. tiyatro da görevler aldı. Onikinci son filmi The Housekeeper’i 2003’te yönetmiştir. Uyarlamalara yoğunlaştığı dönemde bir çok yazarı sinemaya kazandırdı. LAdolescente gibi çektiği filmlerle kategoriye girebilmiştir. La fille prodigue. Yönetmenliğe Coplan sauve sapeau ile başlayan Boisset. Filmleri arasında: Le Petit Garçon de l’Ascenseur. Trois Années filmi ile iyice tanındı. Les Princes gibi filmleriyle dikkat çekti. Son yönetmenliğini 1990’da Double Identiti ile yapmıştır. Companeez ile birlikte La Femme en Bleu’yu yaptı. Flic. Nuit d’été en ville başlıca filmleridir. ilk filmini 1975’de La tete en ruines adıyla çekişinden önce kısa da olsa oyunculukta bulundu. L’ Appartement des Filles. Benjamin. FABRICE CAZANEUVE: Edebiyat. Eugéne Saccomano uyarlaması. televizyon. Doucement les Basse -devamı niteli-ğinde^Borsalino and Co. 1972’de l’Attendat’ı 1973’de RA. TONY GATLIF: Cezayir doğumlu yönetmen. kısa filmler denedi. YVES BOISSET: Siyasal-toplumsal olgu ve olayları filme almasıyla adını duyurdu. La horse. Marcel Pagnol’dan uyarlanmıştır. 1971’de le saut de l’ange’ı. kurgu ile tanıştı. La Couleur du vent. La Tentation de İsabelle. La terre au ventre... Bu iki film. Le Dossier 51. A. MICHEL DEVILLE: Decoin’e asistanlık yapan Deville ilk uzun metrajını 1958’de Une Balle dans le Canon adıyla çekti. Moliére gibi tiyatroda da sahneye koyduğu eserleri sinemaya aktardı. Le Chat. le Taxi Mauve’ı. Un Conde ile 1970’de ilgi çekebildi. 1976’da le Sherifi. La Drolesse. Une femme a sa Fenetre . Paltoquet.

Beau Travil.blogspot. Yves Montant’ya son oyunculuğunu veriyor. Premier voyage yer almaktadır. On yıllık bir süre boyunca René Clément’nin La Course du lièvre à travers les champs (1971). Michel ile Trouville festivalinde birincilik ödülünü aldığı ilk kısa metrajını gerçekleştirdi: 1980’de gerçekleştirdiği ilk uzun metrajı olan Diva. No fear. önce ünlü Les saintes chéries (1964-1967) dizisinde Jean Becker’in sonra da 1970’te Claude Berri’nin Le Cinéma de papa’sında yönetmen yardımcısı olarak mesleğe atılmıştır. 1993’te. Tango. No die. Nenette and Boni. Zenzibar ile adını gündeme getirdi. prodüktör. I can’t Sleep. Diğer filmleri arasında: Le voleur de crimes. Fransız senarist. 1978’den 2003’e değin direktörlük yapan Leconte’nin son yönetmenlik filmi 2003 tarihli Man on the Train’dir. mon amour ile 1996 senesinde gerçekleştirdi. 1984 yılında. Circulez y a rien a voir. 1982 yılında dört Cesar ödülü ile popüler bir başarı elde etti. 1989’da Roselyne et les Lions filmindeki esas rol (role-titre) için Isabelle Pasco’yu seçmiş olmasına rağmen başarı kazanmamıştır. COLINE SERREAU: Bir reklam filmcisi olan Serreau. birinci. 1977’de Claude Zidi’nin L’Animal ’inde yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Monsieur Hire. Felicite. Yönetmenin filmografyası ise şöyledir: http://genclikcephesi. ikinci yönetmen asistanı. Les spécialistes. 1985’de 3 Men and a Cradle 1990’da Mama. Gavras. Le mari de la coiffeuse.Pierre Cattegno’nun pisikoanalitik polisiyesi olan Mortel Transfert’i adapte ederek olumsuz eleştiri ve ticari sorunlara maruz kalmıştır. Qu’est-ce qu’on attend pour etre heureux bir diğer yapımıdır. Jean-Jacques Beineix. Wenders. ETIENNE CHATILIEZ: Yazarlık ve reklam filmciliği yaptı. CLAIRE DENIS: IDHEC’li. Tatie Danielle yönetmenin diğer filmidir. NADINE TRINTIGNANT: Sinemaya geçişini Mon amour. Et Pourquoi Pas ile ilk uzun metrajını 1976 senesinde yaptı. YENİ AKIM JEAN JACQUES BEINEIX Yönetmen. 08 Ekim 1946’da Paris’te doğdu. La vie est un long fleuve tranquille ile dikkat topladı.Viens chez moi j’habite chez. Jean. Le parfum dYvonne çektiği filmlerdendir. Bu filmin oyunculuğundaki başarısı sayesinde Beatrice Dalle’i star yapmıştır.com 54 . CHRISTINE PASCAL: Oyunculuk ve senaristlik yaptı. 1983 yılında Cannes festivali için seçilmiş olmasına rağmen başarısızlığa uğradı. ilk kısa filmini 1973’de gerçekleştirdi. La garce. 1988’de Chocolat filmini gerçekleştirdi. Une copine. Voyage de noce. Aynı yılda Le Chien de M. Ma femme s’appale reviens. henüz tanınmayan Béatrice Dalle’in başrolde oynadığı 37°2 le matin filmini gerçekleştirmeye karar verdi. Défense de savoir. İkinci filmi La Lune dans le caniveau. Philippe Djian’nın metnini okuyarak. diyalogist. Friday Nigh filmlerindeki direktörlüğü ile 2003’e ulaşmıştır. Jarmush gibi devlere yardımcılık yaptı. IP5 (L’Ile aux pachydermes). There’s a Man in Your Bed 2003’te Chaos’un direktörlüğünü yapmıştır. Ça n’arrive qu’aux autres. Trouble Ever Day.

1999.blogspot. Ülkesinde Steven Spielberg’le eş değer tutulan Luc Besson. Les Amants du Pont. Romantik ve gizemli. 1998. 1987. oyuncu. büyük bilgin ve aynı zamanda Dreyer’den Welles’e sinema ustalarının hayranıdır. Filmin çekimi birçok defa kazaya uğramış ve mesleğine üç yıl boyunca heyecan vermiştir. hızlı kurgusu olan. Fransa’da doğdu. L’Aile ou la cuisse Le Chien de M. pek çok filmin yapımcılığını üstlendi. benzeri olmayan.Neuf. 1977. senarist.com 55 . Üç filmi ile. Fetiş oyuncusu olan Denis Lavant ile çektiği Les Amants du Pont-Neuf filmini gerçekleştirmek için yeterli imkanlara sahiptir. hırslı veya megaloman bir yaratıcı olarak kendini kabul ettirmiştir. Yönetmenliğin yanı sıra yazarlık ve yapımcılık da yapan Besson. 21 Kasım 1960’ta doğdu. Filmografisini ise şöyle sıralayabiliriz: 1981 L'Avant dernier http://genclikcephesi. Yeni Akım’ın (Nouvelle Vague) uzaktaki sürgünü olmuştur. 1988. The Day the Clown cried 1976. Özellikle Hollywood sinemasına karşı Fransız sinemasını ayakta tutmaya özen gösteren yönetmen. Michel 1980 Diva 1983 La Lune dans le caniveau 1985 37˚2 le matin 1989 Roselyne et les Lions 1991 IP5 (L’lle aux pachydermes) 1994 Otaku: fils de l’empire du virtuel 2000 Mortel transfert LEOS CARAX Yönetmen. House Pola X Pierre ou les Ambiguites 2000 Strangulations Blues LUC BESSON 18 Mart 1959’de Paris. Mauvais sang King Lear Les Ministere de l’art. çok stilize ve yüksek bütçeli filmlerin yönetmeni olarak adını duyurdu.1972 Une journée bien remplie. Fransa’daki sinema endüstrisinin geliştirmek için Hollywood kurallarını uyguluyor. 1997. Filmografisi ise şu filmlerle oluşmaktadır: 1983 Boy meets girl 1986.

film en iyi eşcinsel yapım seçilip Teddy Bear ödülü aldı.Une goutte de sang-1991. 1991. Regarde la mer-1997. Yakın zamana değin Türkiye’de özel bir kesim harici pek bilinen bir isim değildi kendisi. FİLMOGRAFİSİ: 5x2-2004.Thomas reconstituê-1992.Doigts dans le ventre.Le creature del mare / Atlantis 1994 Léon / Léon: The Professional / Leon: Sevginin Gücü 1997 The Fifth Element / Beşinci Güç 1999 Jeanne d'Arc / The Messenger: The Story of Joan of Arc SON FRANSIZ AUTEUR 1967 Paris doğumlu François Ozon’dan bahsediyoruz. sexualite. Amants criminels. Sea the Sea filmi ile Cannes Kritik Haftası’nda eleştirmenlerin karşısına çıktı. Sea the Sea . Le-1991. X2000 filmlerinde sessizlik hakimiyeti ana olgu konumunda yer alır.Peau contre peau-1991. Sous le sable-2000. intihar ve sadomazoşist ögelere yöneldi.com 56 . Les-1999. Jospin s’êclaire-1995. Sitcom-1998.Mes parents un jour d’êtê1990.. Petite mort. üzerinde ki Buñuel etkilenimleri çekmişti. Gouttes d'eau sur pierres brûlantes ile takdir toplayan yönetmen. duyarlılığın ve içgörünün nadir bir karışımının kendisinde bulunması olmuştur. Ozon. Sous Le Sable filmi ile artık özel yeri olan yönetmenler arasına girmeyi başarmıştı bile. zira bunu kısa filmlerinde de ortaya koymuş ve uzun metrajlarında da ortaya ne koyacağının işaretlerini vermiş bir isim. A Summer Dress filmi Locarno Film Festivali’nde ona Léopard de Demain ödülünü getirdi. Saydığımız bu iki unsur Ozon filmlerinde birbirini destekler bir şekilde yer almaktadır. Criminal Lovers yapımını 1999 da premiye etti ve 6 ay sonra Water Drops on Burning Rocks. Victor-1993. Yapıtaşı modundaki ikinci Ozon ögesi ise çalışmalarında önemli yer kaplayan sessizlik halleri.Trou madame. Swimming Pool-2003. kendine ait bir tarzı/stili olan bir yönetmen. filmlerinde. hatta.1983 Le Dernier combat / The Final Combat / The Last Battle 1986 Subway / Metro 1988 Le Grand bleu / The Big Blue 1990.Deux plus un-1991. İzleyicisini şaşırtmayı daha doğrusu şoke etmeyi seven ve bilen Ozon filmlerinde bu ögeye sıkıca sarılarak yapı taşlarından birini oluşturuyor. cinayet. İlk uzun metrajında profesyonel izleyicinin dikkatini. Action vêritê1994. aslını isterseniz yeni yeni insanlar Ozon ismi hakkında birşeyler söyleyebilmeye başladı.Photo de famille-1988 http://genclikcephesi. X 2000-1998. Fransan’nın en cesaretli ve yenilikçi yönetmeni Ozon. ve artık tam anlamıyla çıkışını yapmış yönetmenler arasına dahiloldu. La Femme Nikita / Nikita Atlantis . mizahın. Une rose entre nous-1994. Une robe d’êtê-1996. Ozon ve eserlerine uluslar arası ün getiren yeganelik. bitirdiği sinema okulu ardından gittiği yüksek prestijli bir okul olan FEMIS sonrasında filmlerinin çoğu kısa film festivallerinde gösterime sunuldu. Les-1998. Sinema üzerine kafapatlatan kesimin ifadesiyle. peşinden sunuldu. ensest. 24. 1998 de ilk uzun metrajı olan Sitcom’ın premiyeri yapıldı. 8femmes-2002. kim filmlerinin tamamını görmüştür sorusuna tebessümle karşılık veririm ben.La-1995.blogspot.. Gouttes d’eau sur pierres brûlantes-2000. Scênes de lit-1998. Criminal Lovers da cinseliteyi ve bu bağlamda güç dengelerini öne sürerek sunduğu hikayesi pek kuvvetli değildi. doğrudur da.

Fransa’nın bu büyük İspanyol yönetmeni sinema tarihindeki büyük öneminden dolayı özel bir ek olarak buradaki yerini alıyor. Luis Bunuel'in eserinden daha özgür.Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1969: Berlin International Film Festival -FIPRESCI Award + Honorable Mention + Interfilm Award . gerçek. Bunuel'e göre ikisi de hep içiçe yaşarlar . bazen tutkuları.. önceden bilinemezde son derece rahat olan.Cet obscur objet du désir / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1977: NBR Award . Nazarin .. bireyin ve toplumun tabularını yıkmaya çalışan niteliktedir.Belle de jour 1968: French Syndicate of Cinema Critics . Bunuel filmleri yenilikçi. akıldışıda.Best Non-American Film .Best Director . Luis Bunuel üstüne bir inceleme kitabı yazmış olan sinema tarihçisi Ado Kyrou: "Tüm sinema tarihinde. sanatının ayrılmaz bir olgusudur . onulmaz. Kalıplara onunki denli uymayan. Bu Bahçede Ölüm. İspanya’da dünyaya gelen gerçeküstücülüğün büyük üstadı 29 Haziran 1983’te yaşamına veda etmiştir..Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1973: NSFC Award .Best Director . mahveden tutkuları.La Voie lactée 1968: Bodil . Ödülleri: 1972: OSCAR. En İyi Yabancı Film : Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1982: Venice Film Festival . büyük.Best Director .dışlı olan Bunuel'in sinemasında.com 57 .üstücü devrim. bazen ise bireysel inanç ve vicdanla katolik kilisesinin dogmaları arasındaki çatışmayı." der. Gerçekle düşün kesin kesişme noktaları yoktur çünkü.vakidir. Alışılmamışta. daha kişisel bir yaratış yoktur. daha doğrusu ironi duygusunun hiç bir zaman ortadan silinmediği filmler.Critics Award http://genclikcephesi. öldüren..Silver Ribbon .. Unutulmuşlar.Cet obscur objet du désir / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1975: Italian National Syndicate of Film Journalists .blogspot. Gerçeküstücülük Bunuel'in tüm filmlerinde alttan alta da olsa kendini duyurur.Best Director .Foreign Film Le Fantôme de la liberté 1974: BAFTA Film Award Best Screenplay . El. gülmecenin çeşitli alanlarıyla da içli .Critics Award -Best Film . sinemasal geleneklere onunki denli karşı çıkmış. her türden tabuya onunki denli egemen olan bir sinema da yoktur.Career Golden Lion 1978: NSFC Award .Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1973: French Syndicate of Cinema Critics . Rüzgarlı Bayır. alttan alta açık bir kilise düşmanlığının ve katolik inanç eleştirisinin kendini duyurduğu ve kara.. keskin bir gülmece. kışkırtıcı ve insanoğlunu düşünmeye iten. Bazen toplumsal gerçeklikleri. bir emri . veya tek bir filmin yapısı içinde hepsini birden irdeleyen. Archibald de la Cruz 'un Suçlu Yaşamı.EK I LUIS BUNUEL Luis Buñuel Portolés: 22 Şubat 1900’de Calanda.

Susana Yönetmen Filmografisi 1977: Cet obscur objet du désir / That Obscure Object of Desire / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1974: Le Fantôme de la liberté / The Phantom of Liberty / Özgürlük Hayaleti 1972: Le Charme discret de la bourgeoisie/ The Discreet Charm of the Bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1970: Tristana 1969: La Voie lactée / The Milky Way 1967: Belle de jour http://genclikcephesi.Golden Ariel+Silver Ariel (Best Direction+Best Screenplay) .Special Mention .Golden Lion .blogspot.Belle de jour 1967: Venice Film Festival .Los Olvidados / Unutulmuşlar 1951: Cannes Film Festival .Jury Special Prize .Best Film .Golden Palm .Simón del desierto 1963: Bodil .Belle de jour 1967: Venice Film Festival .Belle de jour 1965: Venice Film Festival .Viridiana 1961: Bodil .Best Director .Best Non-European Film / Best American Film El Ángel exterminador 1961: Cannes Film Festival .Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1951: Academy Awards.Los Olvidados / Unutulmuşlar 1950: Cannes Film Festival .FIPRESCI Award + Special Jury Prize .La Joven 1959: Cannes Film Festival .com 58 .Best Film .Golden Ariel+Silver Ariel (Best Direction+Best Original Story+Best Screenplay) .Best Avantgarde Film .Best Non-European Film / Best American Film Nazarín 1960: Cannes Film Festival .Nazarin 1956: Academy Awards. Mexico .Pasinetti Award . Mexico .

1965: Simón del desierto / Simon of the Desert / Çöl Azizi Simon 1964: Le Journal d'une femme de chambre / Diary of a Chambermaid 1962: El Ángel exterminador / The Exterminating Angel / Öldürücü Melek 1961: Viridiana 1960: La Joven / White Trash-The Young One 1959: La Fièvre monte à El Pao / Fever Rises in El Pao / Günah Cumhuriyeti 1958: Nazarín 1956: La Mort en ce jardin / Death in the Garden / Bu Bahçede Ölüm 1955: Cela s'appelle l'aurore 1955: Ensayo de un crimen / The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz / Archibaldo de la Cruz un Suçlu Yaşamı 1954: El Río y la muerte / The River and Death / Nehir ve Ölüm 1954: Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1953: La Ilusión viaja en tranvía / Illusion Travels by Streetcar 1952: El Bruto / The Brute 1952: Él /This Strange Passion 1952: Subida al cielo / Mexican Bus Ride 1951: La aHija del engaño / Daughter of Deceit 1951: Una Mujer sin amor / A Woman Without Love 1950: Susana / The Devil and the Flesh 1950: Los Olvidados / The Young and the Damned / Unutulmuşlar 1949: El Gran Calavera / The Great Madcap 1947: En el viejo Tampico / Gran Casino 1940: El Vaticano de Pio XII 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1930: L'Âge d'or / The Golden Age /Altın Çağ 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği Senaryo Filmografisi 1998: La Novia de medianoche 1977: Cet obscur objet du désir / That Obscure Object of Desire / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1974: Le Fantôme de la liberté / The Phantom of Liberty / Özgürlük Hayaleti 1972: Le Charme discret de la bourgeoisie/ The Discreet Charm of the Bourgeoisie/ Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1972: Le Moine / The Monk 1972: Una Historia decente (book/kitap) 1970: Tristana 1969: La Voie lactée / The Milky Way 1967: Belle de jour 1965: Simón del desierto / Simon of the Desert / Çöl Azizi Simon 1964: Le Journal d'une femme de chambre / Diary of a Chambermaid 1962: El Ángel exterminador / The Exterminating Angel / Öldürücü Melek 1961: Viridiana 1960: La Joven / White Trash-The Young One 1959: La Fièvre monte à El Pao / Fever Rises in El Pao / Günah Cumhuriyeti 1958: Nazarín 1956: La Mort en ce jardin / Death in the Garden / Bu Bahçede Ölüm http://genclikcephesi.blogspot.com 59 .

eskinin canlı. sinema tarihi dersleri veren okul-sinemalar ya da sinematografik-tiyatro olarak adlandırılanlarından tutun da sadece bir kültüre veya bir tek filme adanmış sinemalar bile var. Herbirinin kendilerine özgü politikaları. kültürleri. gerçek bir cinephile'in adreslerini evinin adresi kadar iyi bildiği. özveriyle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. alerta! 1936: Quién me quiere a mí? / Who Loves Me? 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1930: L'Âge d'or / The Golden Age /Altın Çağ 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği Prodüktörlük Filmografisi 1970: Tristana 1936: España 1936 / Madrid 1936. pop-corn sinemaları olarak adlandırılan ticari sinema dünyasının dışında kalmış büyük sinema dağıtım zincirleriyle bağlantısı olmayan sinemalara verilen genel isim. Şimdilerde. Yeni gösterime çıkan popüler filmleri para kazanma tekil politikasıyla tüketime sunulduğu sinemaların aksine. Aşağıda bu sinemalardan bir kaçının kısa tanıtımı var. * Web’den Aysun Akarsu yazısı http://genclikcephesi. İçlerinde ayin yapılan tapınak-si-nemalar. bağımsız sanat sinemaları. geçmişe özlem duyarak ama günümüze uyum sağlamak için de çaba harcayarak sabırla. La / Juan Simon's Daughter 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği EK II Paris'teki Bağımsız Sanat Sinemaları Üzerine* Paris'te.com 60 .1955: Cela s'appelle l'aurore 1955: Ensayo de un crimen / The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz / Archibaldo de la Cruz un Suçlu Yaşamı 1954: Abismos de pasión / Wuthering Heights 1954: El Río y la muerte / The River and Death / Nehir ve Ölüm 1954: Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1953: La Ilusión viaja en tranvía / Illusion Travels by Streetcar 1952: El Bruto / The Brute 1952: Él /This Strange Passion 1952: Subida al cielo / Mexican Bus Ride 1951: Una Mujer sin amor / A Woman Without Love 1950: Susana / The Devil and the Flesh 1950: Los Olvidados / The Young and the Damned / Unutulmuşlar 1950: Si usted no puede. anlatacak güzel hikayeleri var. salonlarında kendini evinde gibi hissettiği sanat evleri. yo sí (story/hikaye) 1936: España 1936 / Madrid 1936. tarihleri. 1936: Centinela.blogspot. alerta! 1936: Quién me quiere a mí? / Who Loves Me? 1935: La Hija de Juan Simón. 1936: Centinela. parlak günlerinin geri gelmeyeceğini bilerek. Onlar. daha amatör ve sanatçı bir ruhla film gösterilen mekanlar. neşeli.

Le Champo -Espace Jacques Tati İşte bağımsız sinemalardan bahsederken görmezlikten gelinemeyecek bir tarihi-sinema. gemiyle parça parça taşınmış olmayıp stili ve ruhu dışında. Lars Von Trier'in tüm filmleri ve yeni yeni "Matrix". Doğal olarak kült filmlere gönlünü kaptırmış bu tapınak-sinemanın en sevdiği afişler mi? "Brazil".blogspot. Jean Cocteau "Testament D'Orphee" nin premiere'ini burada yapmış! Yeni Dalga geldiğinde onlara ev sahipligi yapmış ve onları yüreklendirmiş. "La Pagode" kesinlikle mimari açıdan bir şaheser. bölge gibi çok sık bir bölgede yüzlerce dört beş katlı hantal apartmanların arasında kalmasından ileri geliyor. Studio Galande Bu sinema kesinlikle "Rocky Horror Picture Show" filmine adanmış bir tapınak-sinemadır. Her haftasonu bu kült filmin fanları. Tim Burton'unun. yapımında çalışan işçisinden. 1938'de başladığı sanat yaşamına o yıldan günümüze arkasında dört nesil. Joel kardeslerin. "La Champo" 2000 yılında sadece sinema olmayı aşıp tarihsel anıtlar kaydına girmeyi de başarmış. Yeni Dalga’nın özellikle Francois Truffaut ve Claude Chabrol'un en sevdiği. Paris gibi son derece düzenli yapılanmiş bütünlüğe çok önem verilen bir kentte kırk yıl düşünseniz onca apartmanın içinde birinin böyle uzakdoğu tarzı bir bina inşa etmiş olduğu aklınıza gelmeyecekken ve biri söylese buna asla inanmayacakken. Şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı. "Hana-bi".com 61 . kullanılan betonuna Fransızlara ait bir eser. 19. Şaşırtıcılığı hem yapının güzelliğinden hem de 7. Studio Galande'in tek gösterimi neyse ki sadece bu film değil. filmi anmak için bir ayin düzenlemek üzere bu sinemaya gelirler.La Pagode Sinema bir dinse ve yeryüzünde ona tapınmak için bir tapınak aranıyorsa bu tapınak mutlaka "La Pagode" olmalı. Michelangelo Antonioni'nin toplu film gösterilerine kadar zengin ve çeşitli bir program bulmak mümkün. sinema salonunda fanların yanlarında bulunan prinçleri etrafa saçarken. Bir sinemaya adanmış bir film olabilir ama tersinin olabileceğinin en canlı örneği “Studio Galande”. en sık uğradığı sinemalardan olan bu tarihi-sinemanın programında yeni gösterime çıkan filmler olduğu kadar sürekli değişse de Monthy Python serilerinden. karşınızda görüverince saşkınlık gibi bir kelimenin hissetiklerinizi anlatmak için ne kadar yetersiz kalabileceğini anlıyorsunuz. yy sonunda gerçekleştirilen yapı. Üstelik bir de bunun bir sinema olması. Pagode'un sözlük anlamı budist tapınağı olmasına rağmen gerçek anlamda uzak-doğu tarzı herhangibir yapıyı tanımlamak için kullanılıyor. Yapı olarak bağımsız sinemalar içinde estetik olarak en güzeli. yine yanlarında getirdikleri sularla fanların birbirlerini ve heryeri güzelce ıslatarak sırılsıklam yapması gibi. La pagode 1931 yılında sinema olarak kullanılmaya başlamış. Son derece sulu olan bu törenden fanlar kadar sinema salonu ve ekranı da nasibini almaktadır. Örneğin geçen yıl "In the Mood for Love" filmi hiç afişlerinden inmemişti. Her Cuma ve Cumartesi 22:30'da tekrarlanan bu ayinin içeriği kısaca şöyle: Film repliklerinin ve şarkılarının hep bir ağızdan bağıra bağıra filmle birlikte söylenmesi. Aslında zengin bir Fransızın uzakdoğu gezilerinden etkilenip orada gordüğü ve hoşuna giden mimari tarzı kendi ülkesine taşımak istemesi nedeniyle inşa edilmis. Bu sinemasal ayinin başka bir ülkede örneği var mı tam bilinmiyor. İki güzel salonu olan bu sinemada şimdilerde uzak-doğu kültüründen filmler gösteriliyor. Action Sinemaları Grand Action Action Ecoles Action Christine http://genclikcephesi. 14 milyonu aşan izleyici sayısı bırakmış olarak devam ediyor.

http://genclikcephesi. sinema tarihinde yer etmiş. Hergün değişen programında. Bu sinemada bir film izleyebilir. Grande Action.blogspot. Action Ecole ve Action Christine olmak üzere üç tane olan action sinemaları sinema dersleri almak isteyenlerce sıkça ziyaret edilir.Action sinemaları gerçek birer okul-sinemadırlar. bir tane sanat galerisi ve dans salonuyla eşi benzeri olmayan bir yer. filmi de seyretmeyi unutmayın !" Le Cinema du Pantheon Pantheon Paris'in en eski sineması olmakla epeyce övünür Doğumu 1907 olan bu yaşlı sinemanın diğer bir özelliği de artık sinemalarda çok nadir bulunan bir de balkonunun olması. hızınız kesilmezse gidip bir de dans salonunda tango. Sadece Latin kaynaklı filmleri göstermeye çalışsada arada sırada klasik filmler kuşağına veya genç sinemacıların filmlerine de yer vermeye çalışıyor. Genellikle yeni gösterime giren filmlerin sunulduğu bu koca tiyatronun sinema geceleri. yönetmenlerle buluşmalar düzenlemek de özel ilgi alanlarına giriyor. Quartier Latin bölgesinin kalbinde yer alan. sinemayı çok seven Parislilerin kalbindeki özel yerini 1988'de yapılan yenilenmeye borçlu.com 62 . İki tane salonu. “Max Linder”'in izleyicilere film başlamadan önce söyleyeceği tek bir cümle var: "Bu salona ilk girişinizse. 200 metrekarelik bir ekrancık ve THX numerik ses!!! Bu güzel ve şık sinemanın büyük ekranı. 1960’li yılların sinema çılgınlığı döneminden kalmış iflah olmaz bir cinephile. sanatın buluşma yeri olma politikasıyla işlevine devam etmekte. Latina Le Latina sadece Latin filmlerine adanmış bir Latin-sineması. Sorbonne Üniversitesinin hemen yanıbaşındaki Pantheon sineması. salsa pratik edebilirsiniz. restaurantında Latin Amerika yemeklerini tadabilir. 650 kişilik koltuğu. Max Linder. 1920'de Parislilere kapılarını açmış olmasına rağmen. Bunu sağlamak için yönetmenlerle buluşmalar düzenlediği gibi düzenli olarak Jean Douchet'nin katıldığı sinemakulübü gibi bilgi verici konfereranslara da ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan yenilik mi? Çok abartılacak bir şey değil. izleyiciler ve 7. Max Linder Panorama İsmini unutulmaz sinema dehası Max Linder’den alan bu sinema gerçek bir sinematografiktiyatrodur. klasik yüzlerce filmden birini görebileceğiniz bu sinemanın sahibi Jean Max. Pantheon bir tartışma ve entellektüel alışveriş mekanı olma amacını da gütmektedir. seyircileri her türlü ışık yansımasından korumak üzere kaplanmış siyah kadifeden yer halısıyla 3 katlı orkestra balkon asmakatı ve böylece filmi görmek için sağladığı 3 değişik görüş açısıyla Avrupa’da benzeri yok. Her gün değişik bir filmle sürekli gösterimde olan "sinemanın en büyük filmleri" kuşağına ek olarak düzenlenen sadece bir yönetmenin ya da sadece bir aktörün toplu filmleri kuşağı da zaman zaman gösterimde yer almakta. Western filmlerine olan tutkusu da zaman zaman sinemasının onünde yer alan afişlerden belli oluyor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful