SİNEMA KİTAPLIĞI

Fransız Sineması Üzerine
ŞENOL ERDOĞAN

Bu eser http://genclikcephesi.blogspot.com tarafından yayınlanmaktadır.

http://genclikcephesi.blogspot.com

1

Fransız Sineması Üzerine
KISACA ...

Elinizde tuttuğunuz bu kitap; Fransa’da gerçek anlamda sinemadan bahsedilebilecek ve bu yoğunluğun yaşandığı dönemi; yönetmen ve filmler ağırlıklı olarak bir anlamda kronolojik bir yapıyla sergilemektedir.

Amaç; irdelenmiş bir Fransız Sineması ortaya koymak değil, daha çok Fransız Sinemasının genel yapısını gözden geçirerek, önemi genel kabul görmüş bazı noktaları da genişletmektir. Bundan dolayı da; bu kitapta uzun metinlerle kendilerinden bahsedemeyeceğimiz isimleri, yaptıkları önemsenecek işlerden dolayı küçük pasajlar şeklinde bir tablo içerisinde toplamayı –daha– uygun gördük; böylelikle de onlara değinmeden geçmemiş olarak; kendimizi ve “bu neden yok?” sorusunu yöneltebilecek okuyucuyu rahatlatmış olduk. Eser bir anlamda iki ana bölümden oluşmaktadır; kitabın birinci kısmı diyebileceğimiz yanı; Fransa’da sinemanın endüstri açısından doğumu ve gelişimi ve daha sonralarıysa çeşitli sebeplerle nasıl durakladığını ve dış piyasanın iç sektöre yaptığı olumsuz dokunmaları; ardından da sessiz film yıllarından başlayıp sesli filme uzanan ve doksanlara değin filmleri ve yönetmenleri anlatarak gelen tarihi aktarırken; Fransız sineması içerisinde doğan akımları ve söz etmenin kaçınılmaz olduğu isimleri de içine almaktadır. Kitabın ikinci diye adlandırabileceğimiz son kısmında ise; en başından sonuna değin Fransız sinemasında adına rastlanan ve sinema adına gerçekten önemli olan kişilere değiniler yapacağız. Fransa’ya belki sanatın doğduğu yer diyemeyiz ama şu bir gerçek ki sanat olarak sinemanın doğduğu ve sanatın tüm anlamıyla yaşadığı, yaşandığı, önemlisi; sanatçının da beslendiği bir yer olmuştur hep. Sanat anlamında ilkleri yaşamış bir ülke olan Fransa, sinemada da ilkleri yapmış bir ülke olarak ilgi sınırlarımızdadır şu an. Sanırım öncelikle sinemanın fotoğrafçılık kaynağına bir göz atarak doğumunu kutsayıp daha sonraysa doğan bu çocuğun gelişim safhalarını izlemek en iyisi olacaktır.

Fransa’da Sinemanın Oluşumu
“Her şey, Lumiere Kardeşlerin fotoğrafçılıkla uğraşırken "sinematographe"ı bulmaları ve
geliştirmeleri ile başlamıştır” sözcüğü pek doğru değildir: Kimse sinemanın Lumiére’lerin bir icadı olduğunu öne süremeyeceği gibi, kimse de sinemanın başlangıcına ilişkin bir noktalama yapamaz.
http://genclikcephesi.blogspot.com

2

Şöyle ki; sinemanın önceliğine doğru bir bakış yaptığımız da karşımıza çıkacak olan şey ana hatları belirli bir tablo ya da bir tarih olmayacak bunun yerine bir süreç ile karşı karşıya kalacağızdır. Ne Edison’un 1891’de patent aldığı Kinetescope’u, ne Robertson’ın 1798’ deki Phantasmagoria’sı, ne de Reynaud’nun 1892’de yaptığı Pantomimes’si ve 1890’lara kadar gelen değişim süreci sinema için bir patlama noktası olmamış, başta da belirttiğimiz gibi bir sinema evrimi ortaya koymuştur diyebiliriz. 1880 senesinde Adriano de Paiva konuyla ilgili olan çalışmalarını yayımlamış; Rignoux ise 1909 senesinde gerçek bir aktarımı başarabilmiştir. Gene de sinema için film gösterebilir hale gerçek anlamda gelene dek icat edilmedi cümlesi kurulmuştur, kurabiliriz. Tarihe

baktığımız zaman Kinetescope’un sadece bir gösteri-m kutusu olduğunu gördüğümüzden dolayı onu sinema olarak elbet kabul edemeyiz, zira bu aygıt sadece bir kişiye sunum yapabiliyor ve bu da sadece mevzu kutunun içine sabit bir şekilde bakmakla sağlanabiliyordu. Bu aygıt Viktoryan dönemin Zoetrope’un dan farklı bir şey değildi. Yıl 1895’ e geldiğinde icatçıların filmi aralıklı bir şekilde akıtan aygıtlar yaptığını görebiliyoruz. Lumiére’lerin yaptığı da böyle bir şeydi zaten ve filmlerin sürelerinin çok kısa oluşundan dolayı süreklilik anlamında pek bir sorun yaşanmıyordu. İhtiyaç duyulan tek şey gösterimin duraksatılmasını ya da kesilmesini engellemek ve bir akışkanlık sağlamaktı. 1897’li yıllarda Woodville Latham ve R.W Paul’un buluşları ile bu sorun ortadan kalkıyordu. 1905 yılına gelindiğindeyse sinema tarihinde Malta Haçı adını almış olan teknikle bu problemler tamamen ortadan kalkıyor; icat 1905’lerde tüm kusurlarından arınıyordu ve bu biçim hâlâ 35 mm projeksiyonunda da kullanılmaktadır. Bir hareket noktası olarak Lumiere Kardeşler ile devam edecek olursak; buldukları bu icatla çektikleri görüntüleri daha sonra halka gösteriyorlardı ki bunlar genellikle; kısa belgesel, haber, ve komedilerden oluşan filmlerdi. Lumiere'lerin bu işi ileri götürmeleriyle -ki bunda yeterince ilgi görmelerinin de payı büyüktü - sinema gösterileri farklı tarzlarda ve konularda çekilmeye başlandı. İşin aslı yaptığımız girişe çok ters doğrusu; zira Lumiere'ler sinemanın eğlenceden öte geçebileceğine değil inanmak bunu akıllarına dahi getirmiş değillerdi oysa. Birkaç yıl sonraysa sinematografı ve patentini Pathé'ye (ilerleyen safhalarda Pathé hakkında bir hayli yazacağız) sattılar.
Fransız sineması dünya ilklerini gerçekleştirmiştir” gibi bir sözcüğü hiç tereddüt etmeden kurabiliriz; gerçek anlamda bir çok yeniliğin doğum yeri olmuştur Fransız Sineması: Max Linder’ın komedileri, Sanat Filmi kavramının doğuşu, dizi filmlerin çekilmeye başlanması, ilk canlandırma filmlerin Emile Cohl öncülüğünde çekilişi, Sürreal noktalarla ağırlık kazanacak olan AvantGarde’ın sinemaya girişi; fotojeni, hızlı ritim ve heyecanı öne çıkaran Louis Delluc, Abel Gance, Rene Clair, Jean Renoir, Jean Vigo, Jean Gabin gibi yönetmenlerin ortaya çıkıp Fransız İzlenimcileri’ni var etmesi gibi sinemayı var eden olguların gerçekleşmesine sahiplik etmiştir. Evet, yapılması gereken bu sunumlardan sonra en başta da bahsettiğimiz çizgiyi izleyecek olan kitabımıza başlayabiliriz.

FILM D’ART

http://genclikcephesi.blogspot.com

3

İsa’nın Yaşamı yapılmıştır. Reynaud’nun çalışmalarına değin dayanan Canlandırma Sineması için kullanabileceğimiz en eski tarih 1844 yılıdır. Tanınmasını sağlayan yapımı Les Joyeux Microbes. özellikle tiyatro yazarlarına verilen siparişlerden de etkilenerek ortaya bir théâtre film akımı doğurmuştu ve sinema Méliés’ten sonra yeniden tiyatro ile gölgelenmişti. ünlü oyuncular ve isim yapmış besteciler kullandılar. Ray. 1938 senesinde sefalete yakın bir çizgide öldüğünde ardında önemli şeyler bırakmıştı. 1912’de A.Sinema elbet ilgi çekecekti ve bu ilgi tabakalara göre farklılık gösterecekti. Comédie Française ise ortak düşüncelerinden dolayı piyasadan farklı olduklarını düşündükleri oyuncu ve yönetmenler konusunda onlara destek sağlayacaktı. Picasso gibi sür-real-ist'ler ilk sergilerini düzenlemişlerdi bile. Büyük yönetmenler. insanların yaşama. Sefiller. salt ayak takımına indirgenecek bir olgu da değildi. Lafitte’ler: Lavedan. 1918’e değin yüzlerce kısa film yaptı. Klée. Le Mystere de Paris. Oliver Twist. Emile Cohl ve de Jean Durand'ın çalışmalarından etkilenmiştir. Canlı Kibritler. Film D’Art’ın başlıca örnekleri şunlar olmuştur: Manon Lescaut. L’assommoir.blogspot. Ama ülkesine döndüğünde artık ilgi çekmeyecekti. Neşeli Mikroplar oldu. 1888 senesinde yapılan Zavallı Pierrot bir çıkış noktası olarak alınmıştır. Savaşın ardından -daha öncede belirttiğimiz gibiküçük oluşumlar söz konusu olmuştu ve bu oluşumların arasında deneyselliğe taban olacak. Don Quichotte. Bu oluşumun tabanında ressam ve şairler yer almaktaydı. Le Roi s’amuse. Avant-Garde Sinema 1908 yılında. İşte soyluların sinemaya yönelik bu tutumları sayesinde belki de sinema biraz kişilik bulmuş olacaktı. Miro. Böyle bir hareketi ilkin Lafitte Kardeşler gerçekleştirecekti. Kuklalar Arasında Bir Ağlatı’yı ortaya koydu. ahlak. 1906’da La Vie du Christ.com 4 . Seyirci kitlesi baştan belli ve hazırdı. dünyaya bakışlarında ki farklar gibi sinemaya olan bakışlar da her yönden farklı olacaktı. aydınlar tarafınca oluşturula gelen küçük çaplı yapım evleri oluşmuştu. sanat ve felsefe oluşumlarına ve kurumlarına değil bu öğelere bir bütün olarak yani savaşı baz almadan. Sanat Filmi adı altında (kurdukları bir şirketle) senaryo siparişleri verdiler. Kukla film deneylerini ve Don Quichotte’u yaptı. L’ Assassinat du Duc de Guise. tıpkı aydın sınıfın bakış açısının halktan ayrılım noktası gibi. Emile Cohl’a gelecek olursak: 1857 doğumlu sanatçı önce ünlü karikatürist André Gill’den dersler almış sonrasında ise mizah dergilerinde çizimler yapıp sinema tutkusunu Gaumont’da senarist ve yönetmen olarak ortaya koymuştur. Onlar sadece savaş sonrası ortaya yayılmış olan ideolojilere. Bu arada Pathé sonrasında ise Eclair şirketlerine geçiş yaptı. Belki bu tarzın doğması için olumlu olarak şunu söylemek mümkündü: Sinema sadece bir eğlence aracı bir oyuncak olmadığı gibi. l’ Arlesienne. Ardından basit ve çocuksu çizgi stillerine sahip olan: Les allumettes animées. Bir akım olarak Dadahttp://genclikcephesi. İlk filmleri 1908 tarihli. Rostand gibi senaristlere Film d’Art. Macbeth. Notre Dame’ın Kamburu. Arp. Guise Dükünün Öldürülüşü oldu. Belirtmeliyiz ki bu sadece işin teorik safhasıdır. öncesi ve sonra-sıyla saçma ve usdışı-ötesi olarak daha iyi bir tabirle çılgınlık diyebileceğimiz bir uslupla ayak diremişler ve yeni bir oluşum ortaya koymuşlardı. 1908’de ilk yapımı olan Fantasmagorie’yi ortaya koydu. Sanat Filmi adını alsa da.D’ye geçti ve Baby Snookums adlı ünlü çizgisini gerçekleştirdi. Film D’Art sonrasında bahsedilecek diğer önem noktası ise.B. Leamitre. 1920’li yıllarda ise animatörler Fransız Edebiyatından uyarlamalar yapmışlardır. Germinale. Drame chez les fantoches. Séries d’animaux comiques ile uğraştı. Sardou. Bu tarz kesinlikle Courtet ve Cohl ile başlamış ve bir süre sonra Fransa’da kabul görmüş ve sevilmiştir diyebiliriz. Bu arada Komik Hayvanlar Dizisi. Kamelyalı Kadın. Üçüncü önem noktası olarak ise Fransız Sinemasının belki de en özel dönemi olan Avant-Garde Sinema’dan söz açmamız gerekiyor. Paris'te Club des Amis du 7 e Artı kuran Ricciotto Canudo'nun sanat sineması üzerine kaleme aldığı eleştirel yazılarla kendini hissettirmeye başlamıştır. Ernst. Carmen. soylu ve kültürlü tabaka! Bu yapımın ortaya çıkışı ve eserin kabulü ile birlikte ünlü eserler ve ünlü oyuncular süreci başlamış oldu. süreç. Rigoletto. Üç Silahşörler. Elbetteki bu eksenin merkez noktası Paris olacaktı. Canlandırma Sineması ve bu dalın yegane ismi Emile Cohl olacaktır.

Aragon. Tüm bu oluşumların sinema üzerinde bir etki yapmaması kimse tarafından düşünülemezdi elbet. Menilmontat bu çizgi insanlarının başlıcalarıydı. Dulac. günde kırkbin metre film pozitifi. Bu öylesi bir atmosferdi ki bu ortamı oluşturan yegane yapı sinemaya geleceği sınırsız bir dal olarak bakılmasıydı. Deneysel Sinemada gerçeküstücü kulvarda ise Fransayı kesinlikle Luis Bunuel'in Un Chien Andalou'su ve onun kadar ol-a-masa da L'age dor yapıtı.izm. Sinema olarak Avant-Garde. sürecin öne çıkan sinemacısı olarak Louis Delluc isminden başkası olmayacak. ilkinden çok uzak ikinci sürreal çalışmasında genede yaratıcılığını Dali'nin yaptığı bir sahneyi filme koymuştur. Delluc bir eleştirmen ve kuramcıydı. Orphée ve Le Testament d’Orphée’ile bitirdiği üçlemesi temsil etmiştir. Sinema sanatçısı yönetmenin. Bunların sonucunda da sinemanın bir sektör olması kaçınılır değildi. büyümesi http://genclikcephesi. Kirsanov. ortaya koyduğu filmlerlede sinemacılığını gerçek anlamda ispat etmişti. herhangi özelliği bulunmayan bir nesnenin bir liriksellik sergilemesine sebep olan görüngü biçimi dedi. kamera teknikleri geliştiren bir grup doğmuştu. kaçınılır olmadığı gibi bu alanda bir yatırım patlaması yaşanması da beklenenin olması olarak açıklanabilir ancak. Elbetteki sektörün beslenmesi. Eugéne Deslaw'ın La Marche des Machines si Ferdinand Léger'in Le Ballet Mécanique'i önde duran örneklerdendir. kurgu. Breton. Bunuel'in Un Chien Andalou'su senaryoya Salvador Dali'nin ortak düşmesi bakımıyla da ünlenmiş. Söz konusu çoğul üretim olduğunda bu pazarın merkez noktasına oturan bir tek isim söz konusuydu. Delluc. Fransa’da Sinemanın Endüstrileşme Süreci ve Sessiz Sinema Yılları 1907-1922 Tarihin 1907’yi gösterdiği zamanlardı ve sinema Fransa’da kendisine bir ‘yıl’ edinmişti. Ama etki bununla sınırlı kalmamış anlaşılan ki yeni çekim. Avant-Gard çizgisine ait örnekleri sıralayacak olursak: Henry Chomette'un Cing Minıtes de Cin"ma Pure'u. elindeki en önemli malzemenin ışık. bunun yanı sıra sayabileceğimiz teknik ekipmanın tümünü sağlayan Pathé idi. Jean Gremillon'ın PhotogéniqueMécanique'i. Sinemanın tinselliğin formülasyonunda önemli bir nokta olduğunu biliyor ve psikolojik alanın yaratılması. 1920 ila 30 arasındaki zamanı kapsayacaktı. buna bağlı olarak gölge. Apollinaire. Epstein. Soupalt. Marcel Duchamp'ın Anaemic Cinéma'sı. Çok değil birkaç yıl sonra bu rakamlar nerden bakılsa iki katına ulaşmış olacaktı. filmlerinden biri olan Fiévre ile Vigo ve Carne'ı etkileyecekti . Sanırım genel kabul gören kanı. Anlam olarak bu sözcüğe. yapacaktı da. aralarına giren soğukluğa rağmen Bunuel. O tüm bu düşünceleri doğrultusunda yazdığı sinema yazılarıyla gerçek anlamda bir ünvana kavuşuyordu. insan yüzü ve tüm nesneler olduğunu söylemekteydi. zamanı şekillendirme ve zihnin belirlediği hissini sağlayan görüngüler yaratma konusunda öne çıkıyordu. Bu arada bahsetmezsek olmaz. bu. peki Delluc ne yapmıştır: Işık ve ritmin yaratıcı bir şekilde kullanılması gerektiğini ve kullanabileceğini söyleyen bu adam Photogénie kelimesini irdeledi. ay da ikiyüzelli kamera. Ray'in Emak Bakia'sı ve Cocteau'nun Le sang d’un poéte ile başladığı. Elouard gibi şairler de bu süreçte isim yapmışlardır.blogspot. bu tarih için ‘sinema yılı’ denebilirdi gerçekten.com 5 .

1911’li yıllara gelindiğinde üç ve daha fazla makaralık metrajlı filmlerin sinemada yerini aldığını görmekteyiz. 150 metrelik yarım makara tipi komedi tarzı filmlerin standartlarını belirliyordu. René Leprince tarafınca yapılan. buna kameranın giderek çok yönlülüğü daha fazla kullanmaya başlaması da diyebiliriz. Film ekipmanından yapıma. Bununla birlikte gösterim alanları hızla gelişiyor yani kitle büyüyordu. Korsanlar.blogspot. Kılpayı Kurtuluş. Bunlardan büyük paya yaklaşabilecek. 1909’lu yıllara geldiğimizde. bir diğer anlamla biri olmadan bir diğerini düşünmek imkanın dışında kalan bir şeydi. Bu yapıyla çekilmiş filmlere baktığımızda. birbirlerinin gelişimini omuzlayan şirketlerdi de. ağırlıkla yönetmenliğini Albert Capellani’nin yaptığı drama ve gerçekçilik başlıkları üzerine oturtulmuş anlatısalcılığa dayalı yapımların bu dönemin öncesini kapsayan ve klişe yakınlığa varmış olan komedi filmlerinin yerini aldığı gözlemiyle karşılaşıyoruz. Bu filmlerde karşımıza çıkan değişiklik diyebileceğimiz önemli nokta kameraların gelişen ve değişen çekim planlarıydı. Elbetteki bu girişimlerin ardından yeni şirket oluşumları gelecekti ve geldi de. Gaumont tarafından yapılan bir komedi dizisi olan ve artık Fransa’da standartlaşmanın kesin belirtisi olarak baz alınabilecek bir noktayı gösteren Calino dizisi çekiliyordu ve bunu bir yıl aradan sonra yani 1910 yılında René Dary’nin rol aldığı Bébé dizisinin izleyiciye sunulması izledi. Bu süreç için söylenebilecek yegane şey Fransa’da komedinin alabildiğine popülerliğini arttırmış olmasıydı. Bu bahsi edilen ölçüler sonraki birkaç yıl içinde sabitliğini koruyacaktı ve bu süreç içerisinde yapılan: Scénes de la vie telle qu’elle est dizisinin ilki olan Louis Feuillade’in Les Vipérés’i. Şimdi. Pour un collier gibi Grand Guignol yapımları geliyordu. Bu arada Pathé tarafından dağıtımı yapılan iki komedi yapımı olan Charles Prince’in yer aldığı Rigadin ve Max Linder’li La Petite Rosse bu komedi furyasının içerisinde fark atanlar olarak göze battı. yönetmenliğini Léonce Perret’in yaptığı Sur les rails. ikinci olarak sayabileceğimiz şirket Léon Gaumont’dan başkası değildi. ardından 1911 yılında yapımına başlanan oyunculuğunu Ernest Bourbon’un yaptığı Onésime dizisi geldi. İlerleyen ama yakın tarihlerde Pathé dünya çapında tam anlamıyla tüm kollarıyla yaygınlaşmış bir şirket halini alıyordu. Bu süreç için sayabileceğimiz filmlerin başında: La Loi du pardon. İlk dönem diye isim verebileceğimiz zaman dilimimde gösterimi yapılan filmlerin ardından (ki bunlar güncellik üzerine kurulu atraksiyon filmleriydi) 1907’li yıllara baktığımızda. koreografıyla dikkat çeken Le Coupable gibi filmlerde yoğunlaştırılmış öykü anlatımının olağanüstü bir aracı olduğu anlaşılmış oldu. Şimdi doğup hızla gelişen ve muazzam bir ağa ulaşan sektörü az da olsa kenara koyup sektörde yer alan filmlere yönelelim. Burada belirtilmesi gereken şey şu ki : büyüyen sadece Fransa’da sinema değil. ciddi ve öyküsel diye nitelendirilen yapımlar için 300 metrelik tek makara tipi kullanılırken. Beyaz Eldivenli Adam tarzında melodram yapımların yanı sıra Ruse de mari. Aynı zamanda. Le Cheval emballé gibi komedi türü yapımlarda tatmin edici sonuçlara varmışlardı.için gereken şeydi ve bu beslenmenin harcında olmazsa olmaz en önemli şey başta Paris olmak kaydıyla Fransa’da yeni sinema salonlarının inşaa edilmesiydi. Pathé tarafından piyasaya sunulan bu filmlerin neler olduğuna bir bakalım: Tarihsel bir melodram niteliğinde olan ve Capellani’ce yapılan Le Courrier de http://genclikcephesi. Yıl 1911’i gösterdiği dönemlerde Fransız filmleri metrajları bakımından kesinlikle bir kalıplaşma yaşıyordu. Bu listeye daha sonraları bambaşka açılımlara kapılar açan Eclair de eklenecek ve bunun ardını küçük şirketler takip edecekti. dağıtım ve gösterime değin aktivitesi yüksek bir şirketti.com 6 . Komedi furyası almış başını ilerlemiş olsun bir diğer yandan da sektörel basının da yoğun çalışma ve yardımlarıyla Fransa’da sinemanın saygın bir kültürel kimlik kazanması için çabalanıyordu.

bilinen şuydu ki zaten savaş öncesinde de Fransız film piyasası ağır ağır bir gerileme dönemini yaşamaya başlamış ve Amerikan film piyasası karşısında güç yitirmişti. Notre Dame de Paris. La Nouvelle Mission de Judex izledi. Ayrıca gözden kaçırmamamız gereken bir konuda Pathé tarafından Film d’art’a önemli finansal destek sağlandı. Ve bu döneme ait. ABD ye kaymasından kaynaklanan ürün kısma modunu benimsemek zorunda kaldı. Fransa’nın önde gelen dört film şirketi 1915 başında üretime yeniden başladılar başlamasına da ortadaki performans düşüklüğü ilerisi için pek hoş şeyler müjdelemediği gibi salonların ithal filmlerle. Gaumont bu süreç içerisinde yeniden suç filmlerine yöneldi ve bunu da Les Vampires’le başlattı. ortada çoğunluk uzun metrajlı filmlerin artık çağdaş konuları ele almadığı gerçeği boy göstermekteydi. bunu kadınlara daha önce hiç verilmemiş bir öncülük takip etti ki bu tamamen ideolojik noktalara temas eden bir meseleydi. Delluc’nun o müthiş sorusu kalıyordu akıllarda: “Fransız sineması hayatta kalmayı nasıl başaracak. Ortada olan gerçeklerden biride mevzu edilecek olan savaşın Fransız film sektörüne darbe vuran tek etken olmayışıydı. Tüm bunların ardından klasik melodramlar ve savaş öncesi sokak tiyatrolarından yapılan uyarlamalar geldi. Ne var ki tüm olumsuzluklara ve şirketler arasındaki stratejik kavgalara rağmen (ki Pathé çalışanlarından dahi firma değiştirip ABD şirketlerine geçenler olmuştu) Fransız yapımlarının yegane dağıtımcısı olarak Pathé kaldı.com 7 . sektör için yeni oluşumlar peşinde koşup yeni sinemacılar da buldu. Gaumont’da Bout-de-Zan’a devam etti. Savaş sona erdiğinde Fransa tek kelimeyle ABD’nin sinema sömürgesi haline gelmişti. Bahsettiğimiz bu son iki filmin tek özelliği büyük edebiyat uyarlamaları olmakla sınırlı değildi. Alınan başarılardan dolayı diziler Film d’art için önemli bir hale geldi. Ama bu Pathé’den sonra hâlâ ikinci büyük güç olmasını engellemedi. bunu: Judex.Lyon ve Gérard Bourgeois’in toplumsal dramı Victimes d’alcool sonrasında ise. Rigadin’e devam ederken. Artık heryerde Charlie Chaplin filmleri gösterilmeye başlan-mıştı<bile>. ilk sürülen filmlerle maddi kazanç sağlayıp sağlamayacakları üzerine tereddüt yaşayan şirket bu son iki filmle aynı zamanda bu maddi kaygılarındanda kurtulmuş oluyorlardı. Artık sebebi nedendir bilinmez<?> ama bir şekilde Fransa artık gülmekten vazgeçtiğinde (ki bu onların sineması için iyi olacaktı) tarih 1918’ e varmış bulunuyordu ve ortada neredeyse hiç denecek kadar komedi filmi dolaşıyordu. Réjane tarafından yapılan Madame Sans-Géne. İlerleyen yıllara baktığımız zaman uzun metrajlı yapımların yavaş yavaş sinema salonlarında haftalık programlar halinde yer aldığını görecektik. 1914 Ağustos’unda ilan edilen genel seferberlik Fransa film endüstrisini tek kelimeyle donduracaktı. o. Her ne kadar işlerin her yönden olumlu seyrettiği düşünülse de hatta salonlarda tam oniki makaralık bir yapım olan Les Misérables yer alsa da. 1913 yılının sonlarına gelindiğinde film sayısı ve metraj bakımından Fransızlar kendi topraklarında liderliği ABD’nin eline vermişlerdi. Ne var ki bundan da kötüsü gelecekti. başarırsa nasıl Fransız olacak?” Aslında herşey olabildiğince http://genclikcephesi. Gaumont için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi ancak. Şirket sadece uzun metrajlı yapımları desteklemekle yetinmedi. Elbetteki bu mevzu filmlerin çok büyük çoğunluğunun dağıtımı Amerikan <destekli> şirketleri tarafından yapılmaktaydı. 1911’li yıllarda Amerika’da piyasaya sürülen filmlerin toplam tablosunda Pathé ’nin aldığı pay büyük düşüşler yaşamış ve %10’lara kadar varmakla kalmamış ilerleyen zamanlarda bunun da altına düşmüştü. Amerikan ve İtalyan filmleriyle dolmasıda cabasıydı.blogspot. Pathé.

Fransız sinema sektörü bu durumdan kurtulmayı amaçlayan bir düşünce geliştirme peşine düştü ve geliştirdi de. Bernard’ın Le Joueur d’echecs’i Fransız Devrimi öncesi Polonya’nın Rus monarşisine karşı elde ettiği bağımsızlık mücadelesini anlatıyor ve hatırı sayılır bir ölçüde de gişe yapıyordu. Dreyer ise bekleneni yapmayıp Jeanne d’Arc’ın ruhsal yapısı ağırlıklı atmosferi bir o kadar da siyasi ağırlıkla ve çatışmalarla miksajlayıp ortaya koyuyordu. Franco-Film ve Société Générale des Films firmalarının çıkışı takip etti. Her ne kadar Gance’ın Napoléon’u proto-faşist olarak genel kabul görür bir etiket yesede ortada kabul görmesi gereken bir diğer şeyde. Le Tournoi de olduğu gibi Le Miracle des loups yolu takip edildi. Bu değişimin genel yapısına göz attığımızda. Bunları. Diğer yapılanmalara baktığımızda ise Monte Cristo’da olduğu gibi izlenen bir Cinéromans dizi dönemi söz konusuydu. Cinéromans’ın Films de France serisini ürettiğini görüyorduk ki bunu Paramunt’a bağlı dört firmanın daha sektöre girmesi izleyecekti. İstatistiklere baktığımızda: savaşın ardından 1444 olan salon sayısı 1922’lerde 2400’e ve iki yıl sonrasında ise neredeyse bu rakamın ikiye çıktığını görecektik. Fransa’ya pek az Alman yapımı girerken. Bu arada adını anmamız gereken önemli bir diğer yapıtta elbetteki http://genclikcephesi. Bu arada atlamamamız gereken yegane figür elbetteki Napoléon idi. Albatros’un Feyder ve Clair ile yollarını birleştirdiği.kötüye gidiyordu ve bu sırada yani 1920’lerin başında ufak yapım şirketlerinin oluşturduğu bir aile şirketi mantığı çıktı ortaya ve bir anlamda bu düşüşe karşı bir karşı duruş başlamış sayıldı. Amerikan filmlerine boğulurken Amerika’da Fransız sinemasının şansı olduğu söylenemez. değildi zira bunu sağlayan bir gerçek vardı ortada o da popülerleşen Amerikan sinemasının salonlarda gördüğü yoğun ilgiydi ki bu dönemlere baktığımızda vizyonda Ben-Hur ve Robin Hood dikilecekti karşımıza. Film d’art’ın Duvivier. Bu iyimser rakamların ardında yatan gerçek.com 8 . Diğer yapımlara göz atmaya devam ettiğimizde. Aynı zamanda Fransız dağıtımcılarla da güç birleştirme modelide kullanılmıyor değildi. Lévy ve Epstein ile yeni bir kadrolaşmaya gittiği. Fakat işler genede pek yolunda gidiyor sayılmazdı zira bu yıllar aynı zamanda ABD şirketlerinin Fransa’da kendi ofislerini açtığı yıllardı. söz konusu ülke Almanya olduğunda durum farklılaşmaktaydı. Almanya ile bir işbirliği söz konusu edilecekti ve böylece uluslararası film yapımı diye aktarabileceğimiz bir stratejiye yöneldiler. filmde kullanılan kamera hareketlerinde ve çoklu perde uygulamasında kaygı gütmeden yapılan deneyselliklerin başarıya ulaşmasıydı.blogspot. Almanya’da hatırı sayılır sayıda Fransız yapımı gösterime sokulmaktaydı. Aslında bu birleşmeden önce Birleşik Devletlerle yapılacak ortak çalışmaların düşünceleri doğmuş ama gelgelelim böyle bir birleşme mümkün olamamıştı. aslını isterseniz Fransız sineması için övünç duyulacak bir şey değildi. Zaten düşünülen Alman ittifakı da Amerikan yatırımının Alman sinemasına kaymasıyla imkansızlaşmış oldu. Savaş sonrası Fransa. ama 1927’ye ulaşıldığında bu durumunda sona erdiği ve Fransa’da gösterime giren Alman yapımlarının sayıca Fransızların toplam üretiminin üzerine çıktığı görülecekti. Yıl 1922’ye geldiğinde yılda 130 uzun metrajlı Fransız yapımı ortaya konsada bu ABD ve Alman yapımlarının ortaya koyduğu rakamın çok altında kalmaktaydı. bunun yanısıra. La Merveilleuse Vie de Jeanne d’Arc. Popülerliğini koruyan ve hemen hiç vazgeçilmeyen dizi sektörü ardından gelen filmler Fransız tarihine ya da Çarlık Rusyası’na yönelik konuların işlendiği yapımlar oldu. Aynı zamanlarda Raymond Bernard’ın Le Miracle des loups’da gösterime sokuluyordu. 1923 yılına gelindiğinde Fransa tarihini görsel olarak anlatan Société des Films Historiques’nin büyükçe bir bütçeyle Grineff imzası taşıdığını görüyoruz. Yeni bir dönem söz konusuydu ve bu dönemde şirketler bir takım yeniliklere gitmişlerdi ki gitmekte zorundaydılar. Aynı yıllar söz konusu edildiğinde gişe gelirlerininde önemli bir derecede artış sağladığı gerçeği karşımızda durmaktadır. Dreyer’in bu filmi gerçektende Rauen mahkemesinin kayıtlarına dayanıyor ve karşıt zaman ve mekan sürekliliği sürecinde alınan çekimler simgesel bir aktarıyıda benimsiyordu.

Bu yapımlar. Yüzyılın bitimine gelindiğinde. Fransa Alpler’i Feyder tarafınca kullanılıyor. Bu dönemde Dulac. Savaş sonrasında sektörü besleyen türlerden biri de Bulvar Melodramıydı. benzerlik gösteren kadın filmlerinin aynılarını yapmayı sürdürdü ve El Dorado ile tarzının doruğuna ulaştığına yönelik kritikler aldı. Baroncelli. sömürge ülke topraklarındaki hakimiyetlerde düşünülürse Binbir Gece Masalları etkileşimlerinin altı boş kalmıyor ve biraz daha ilerlenip fantaziye ayak basılıyordu. Zaman ilerliyordu ve meldoramanın kökeni diye nitelendirilen tiyatrodan öyküye doğru bir geçiş süreci görülüyor. çağrışımsal kurgu gibi tekniklerle retorik düşünme şekillerini deneyledi. kısa metrajlı ve deneysel niteliklere sahip filmler dirense ve öne çıksada bu yıllarda. olabilecek kadar -kitlesi bakımından dabir sinema ruhundan yoksundu ve Fransız kültürünün özgünlüğünü yok etme eğiliminde olan bir hareketti.com 9 .aynı derecede ilgi gören ve olağan üstü set düzeneği ve kostüm-dekorasyonuyla da ilgi çeken Casanova idi. bu süreçe dair saymamız gereken yapımlar arasında yer almaktadır. Epstein. Clair’in Le Fantomé du Maulin Rouge’u (1925). Montmartre’ın Benoit-Levy’si. La Raue yapıtlarında Gance eliptik sekanslar. gene Epsteın tarafından kanallar ve mavna yaşamları ana öğeler olarak ele alınıyordu. Ayrıca. Max Linder’in başrol aldığı Le Petiti Café olağan üstü sayılabilecek bir ilgi görmüştü. popülerliğe dönük macera filmleri haricinde. Piorier’in Le Penseur’ü (1920).blogspot. Birisi Amerikan uyarlaması Fransız komedi sahası. Yer yer küçük bütçeli. bu türe dair çekilen görkemli modern stüdyo filmleri hızla yapılmaya ve kendi kitlesince olağan bir ilgi görmeye başlamıştı. Antoine. Ne olursa olsun komedi. Gastyne’nin La chatelaine du Liban’ı (1926). ritim farklılığı gösteren montaj çeşitleri. Geyder’in Crainqebille’si. Delluc’un Fievre’si. görkemli stüdyo filmlerinin hakimiyeti söz konusuydu. Bu burjuvaist ve özenti hareket. Renoir’in Le Bled’i (1929). diğeri de kente gelen taşrayı güncelleştirerek sunan komedi sahası. Ortada çif eksende dönen bir komedi piyasası vardı. Feuillade. Epstein’in Coeur fidélé’si. http://genclikcephesi. Epstein’ın La Chute de la maison Usher’ı (1928) bu dönemde yapılan filmlerin başlıcalarıydı. J’accuse. ortada tam anlamıyla “Fransız” denebilecek filmler sektör tarafından artık yapılmıyordu. daha başka kentlerde süregiden yaşama da sosyo ekonomik değiniler yapıldığını görüyoruz. Grémillon filmlerine malzeme oluyor. Gerçekçi çizgide ilerlemeye devam edersek. Boudrioz. Pouctal’ın Travail’i. özgün manzara yapılarını ve mekanı tekil ya da çoğul karakter için iç yaşam zemini olarak kullanırken yabancılar içinde kültürel alan olarak özellik taşıyorlar ve bu özellikleriyle belirginleşiryorlardı. tür olarak Fransa’daki yerini bir şekilde hep muhafaza etti. Bunların yanısıra tüketici kapitalizm mantığıyla örtüşen bir sözde iyi yaşam felsefesi söz konusuydu Fransa’da. Ve artık Fransız Sinemasına ses geliyordu. Türevlerinin tersine bu süreç içinde gelişimine ara vermeyen bir tür varsa o da gerçekçi drama idi. Mevzu ettiğimiz bu alanlarada kent ve kırsal olarak bir ikilenme görülüyor ve bu filmlerde de bu şekilde kullanılıyordu. Poirer tarafından tarım alanları malzeme olarak kullanılıyordu. Örnekleyecek olursak Britanya Kıyısı L’Herbier. Duvivier’in Brüksel çekimi Le Mariage de Mlle Beulemans’ı. Tarihsel filmler kendi içerisinde bir tekrar yaşarken zenginler için hazırlanmış diye nitelediğimiz ve öncede bahsettiğimiz abartılı stüdyo tipi burjuvaziye hizmet sunan filmler yerini buluyordu. Delluc.

avant garde diye sözcüklerden haberi yoktu.blogspot. ticaret yaşamından çekilen babasınca kendisine bırakılan mal varlığını nakit olarak kardeşlerine satar ve eline geçen parayla Robert Houdin tiyatrosunu satın alır. bizlere sinemacılığı bırakan. aslında. Bu optikle donatılmış. sinemanın başlayabilmesi için gösterilen -tüm teknik icat uğraşı safhası da dahil. Tiyatrosunun müdürü ve sihirbazıdır artık. üç ayak üzerine http://genclikcephesi. Melies 1861’de dünya ile Paris’te kucaklaşıp 1938’de çekip gidiyor.kesin bir gözle görmekteyiz. Bunların dışında kuzenince yayımlanan La Griffe gazetesinde Geo Smile adıyla çizimler yapmaktaydı. karikatürist. Ama o burada.ki bu Molteni'nin lanterni tarafından aydınlatılan bir aletin içinden pelikülde sabitlenmiş imajların geçirilmesiyle . Gösterileri o zamanki teknikle . Ortalama bir öğrenci olan Melies..DÖNEMİN ÖNEMLİ YÖNETMENLERİ GEORGES MELIES “Sinema üzerinde deneysellikten bahsettiğimiz zaman. sinemanın başlangıcının ve öncesinin başlı başına bir deneysellik olduğu.öyle bir işçiydim ki. kendinden bir avant garde idi. Sonsuz hüner sahibi bu sanat ve zanaat adamının çok yönlülüğünü. “. Bir yıl sonra Paris'e döner.. prodüktör. okulda defterlerine sürekli çizdikleri ve öğretmenlerinin yaptığı karikatürlerini sınıfta dolaştırması nedeniyle okul hayatınca sürekli cezalandırılır. özel efektlerin kaşifi.” Evet.. dekor ve makyaj ustası. Liseyi doğal olarak zorlukla bitiren Melies . akışkan. Londra'da öğrendiği sihirbazlık numaralarını aile.. Lyon'dan Paris'e oğulları tarafından icat edilmiş yeni bir aleti göstermek için gelmiştir. Ben burada sanatçının aile yapısına ona uygulanan babasal yaptırımlara falan girmeden ağırlığı sinema olarak belirleyip ilgili kesitlere değineceğim onun yaşamından. David Devan adlı büyük sihirbazın gösteri dünyasıyla tanışır ve sahne ile birlikte sihirbazlık arzusunun sarsılmaz temelleri burada atılır. senarist.com 10 . elbette Melies’in deneysellik. yaşamıyla da. yönetmen. Gustave Moreau'nun atölyesinde genç bir kızla tanışıp evlenmek istemesi ve yine ailesinin reddi ile evlilik işini unutmak zorunda bırakılır ve babasının bir arkadaşının yanına çalışması için Londra'ya gönderilir. hâlâ faydalandığımız güzel insan.çabanın deneyselliğin ta kendisi olduğu ve sinemanın tabanının deneysellikten geçtiğini – oluştuğunu. Güzel Sanatlar Okulu’na devam etmek istese de babasınca zorla bastırılır bu isteği ama o sembolist Gustave Moreau'dan ders almaya başlamayı becerecektir genede. Ama asıl istemlerini hiç unutmuyordu. 1895 Ekiminde Antoine Lumiere adlı bir adam Robert Houdin tiyatrosunun bir kaç kat üzerinde bir fotoğraf stüdyosu kiralar. sinemasız bir dünyaya ve maddi feraha çektiği hareketle de o bir avant garde idi. deney-im-lemek olduğu.” G. gazeteci. bu sözcükler dizinini burada da ele alarak bu ifadenin somut gösterimini Georges Melies denen büyük adamın yaşamıyla ortaya koymak istiyoruz. ressam. ayakkabı fabrikasına çalışmaya gönderilir. tüm yaşamımı ve tüm gücümü hayal ettiklerimi imkansızda olsalar seyredilebilir kılmaya adadım. Melies bu arada evlenir ve baba olur.. güzel sanatlar fikrinden vazgeçmemiştir elbet ama babası onu ağabeylerinin yanına. o doğal-ç-. eş-dost arasında ileride ise Galeri Vivienne'de halka sergilemeğe başladı. Şayet böyle bir kitaba girişten sonra konu edilecek bir isim varsa bu sinemanın ulu ruhu Georges Melies olacaktır. heykeltıraş.hareketlendirilen fotoğrafların projeksiyonuyla sona ererdi. aktör. Görevlendirildiği satış departmanından ziyade ileride kendi kameralarını yapmakta faydalanacağı teknik bilgileri edineceği makinelere ilgi duydu ve onlarla ilgilendi. sihirbaz olarak sınıflandırabiliriz.

"Lyon'daki Fabrikadan Çıkış". Nihayetinde 1902’de Aya Seyahat filmini yapar.oturtulmuş kübik tahta kutu hareket eden her şeyi kayıt edebiliyor ve kaydettiklerini ekrana yansıtabiliyordu. eksantrik. maket kullanma. koyacağı yeri olmadığı için 16 senelik sinema hayatında çektiği 520 filmini evinin bahçesinde yakar. Daha sonra yaptığı La Civilization A Travers Les Ages filminde çağlar boyunca bir türlü uygarlaşamayan insan toplumundaki hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı cephe alan sanatçı bu filminin yanında ki Saat İçinde Paris-MonteCarlo yapıtıyla sinemanın en güzel yol filmlerinden birini dahası en güzel ilkini yapmıştır." FİLMOGRAFİSİ 1896 http://genclikcephesi. Anılarında. değişik görüntüler bulmak zorunda hisseden Melies. ve Kodak'tan çok büyük miktarlarda film satın alır. -!.Bundan dolayı kendini hep ilginç. Bu sinemanın resmi olarak doğum günüydü. Sinematograf adı verilen bu aletle ilk film çekilmişti." Melies.blogspot. 1896’da Eylül ayında dünyanın ilk sinema stüdyosunu kurdurdu. Bu sonuca ulaşabilmeleri için buldukları yeni fikir bir aletin içine yerleştirilmiş delikli pelikülün düzenli şekilde takılmış olduğu dişliler sayesinde dönmesiyle elde ediliyordu. Sinema o dönemde insanlar için bir panayır eğlenceliğiydi. Paris'te Opera’yı filme aldığı esnada şans eseri durdurma tekniğini buluşunu şöyle aktarır Melies: “Her zamanki gibi denemek için çekim yaparken.” Melies. Yaşamının son dönemlerini büyük zorluklarla geçiren bu değeri biçilmez insanın her neye yarar bilinmese de 1929'da Paris'te Pleyel Salonunda büyük sanatçı kişiliği ödüllendirilmiştir. elle renklendirilen filmin yapım yılı 1896’dır. gerzek beyinlerce kendi yaratısı fantastik bir dünyaya gömülü. dünya gerçekleriyle ilintisiz olmakla suçlanmış ve sadece 16 yaşından küçüklere film yapmakla boş ve aptalca eleştirilip suçlanmıştır. çoklu çevrim gibi tüm film aldatmaca tekniklerini keşfetti ve filmlerinde kullandı. sinematografın sahnede gerçekleştiremeyeceği hayaller alemini gerçeğe dönüştürebileceğinin farkındadır. zamanla gözden yitirme. ellerim çok becerikliydi. Adamımızın amaç olarak Robert Houdin tiyatrosunda uyguladığı sihirbazlık gösterilerini sinemaya aktarmak istemesi sinemada özel efektlerin keşfi anlamına gelmekteydi. kadınlara. cenaze arabasına dönüştüğünü gördüm. özel efektlerin detaylarını çizim olarak hazırlardı. yetenekliydim. takılıp ilerlemeyen film tekrar yerine takılıncaya dek epey bir süre geçti. Edison'un Kinetoscopelarindan satın alarak sorununu giderir. bu gösteri için sonradan şunları söyleyecekti: "Seans biter bitmez tiyatromdaki gösterilerde kullanmak üzere Bay Lumiere'e makineyi bana satması için önerilerde bulundum. Georges Melies de izleyiciler arasındaydı. Filmlerini çekmeden önce hiçbir zaman yazı yazmazdı fakat önceden dekorlarını. birdenbire adamların. 50 saniye süren bu filmde ilk defa kameraya doğru yürüyen insanlar görülebiliyordu. 28 Aralık 1895 günü paralı ilk halk gösterisi 14 Boulevard des Capucines'de Paris'te Grand Cafe'nin altında yapıldı. yaratıcı ve yaratılıştan komedyendim. tüm yaşamımı ve tüm gücümü hayal ettiklerimi imkansız da olsalar seyredilebilir kılmaya adadım. Filmde. Öyle bir isçiydim ki. bir grup bilim adamının bindikleri mermiye benzer uzay aracıyla fırlatılarak aya gönderildiği sahne sanki dünyadan aya değil. inşa ettirdiği stüdyo tamamen camdan kaplıydı. Sinema doğmuşsa işte bu da sinemacının doğuşudur. Martinik'teki Volkan Patlaması filmleri ile dönemin olaylarını belge filmlemiştir. sinemanın ve avant garde-ın babası Melies.com 11 . üst-üste bindirme. hem entelektüel hem de el isçisiydim. Dreyfus Davası. Sonradan çekilen filmi gördüğümde. Günümüzde seyredileceğiniz 200 kadar film zamanında dünyanın dört bir yanına ulaşmış kopyalardan bizlere ulaşabilenlerdir.Yarım saat süren gösteride şaşkına donmuş bir izleyicilere 10 kısa film gösterildi. Melies izleyici kitlesini düşünerek filmlerinin hikayelerini hayal ediyordu. yolcu arabasının. Mayıs 1896'da otuzdort yasındayken Montreuil'deki bahçesinde ilk küçük filmlerini çekmeye başlar. fotografik tiyatrodan gerçek sinemaya doğru bir yolculuktur. Eduard VII'in Krallık Tacını Giyişi. Melies’in sanatı. Şöyle demiştir Georges Melies: “Sanatçı ruhlu biri olarak doğdum. Tiyatrosunda ilk filmlerinden biri olan Escamotage d'une dame chez Robert Houdin/ Robert Houdin'de Bir Kadının El Çabukluğuyla Gözden Kaybedilişi’ni çeker. renklendirme. karartma. Kuzey Kutbunun Keşfi gibi masrafı çok fazla olan bir projenin altına girerek tüm mal varlığını filminin ilgi görmemesiyle ipotekte yitiren büyük insan. Ama kabul etmediler. Benim için o zaman çok büyük bir rakam olan 10000 franka kadar para teklif ettim. Melies.

20 m Une nuit terrible .20 m Un petit diable .20 m Le château hanté .blogspot.20 m Miss De Vère .20 m Dessinateur .20 m Tourneur en poterie .20 m Vente d'esclaves au harem .20 m Visite sous-marine du Maine .20 m Revue navale à Cherbourg .20 m (Porte de Madrid) Sauvetage en rivière .20 m Combat dans une rue aux Indes .20 m (gigue anglaise) Départ des automobiles .20 m La prise de Tournavos .20 m Retour au cantonnement .20 m Le régiment .20 m (Gare de Joinville) Salut malencontreux .20 m Faust et Marguerite . dentiste américain .20 m Massacres en Crète .20 m Sortie des Ateliers Vibert .20 m Exécution d'un espion .20 m Paulus chantant : coquin de printemps .40 m (Explosion du cuirassé "Le Maine") Visite de l'épave du "Maine" .20 m Boulevard des Italiens .20 m Libération des territoriaux .20 m Danseuses au jardin de Paris .20 m (plongeurs et poissons vivants) Assaut d'escrime .20 m Gugussse et l'automate -20 m Entre Calais et Douvres .40 m Danse au sérail .20 m Dessinateur .20 m Chicot.20 m Le bivouac .40 m Les dernières cartouches .20 m Baignade en mer 20 m Enfants jouant sur la plage Dix chapeaux en soixante secondes -20 m Effet de mer sur les rochers .20 m Arlequin et le charbonnier .20 m (ponts et tunnels) Corvée de quartier accidenté .20 m Panorama pris d'un train en marche .20 m Départ des officiers .20 m Pygmalion et Galathée .20 m Le magnétiseur 20 m Le modèle irascible .20 m Bois de Boulogne .20 m Place SaintAugustin .20 m L'arroseur .20 m Après le bal .20 m Les blanchisseuses 20 m Arrivée d'un train en gare de Vincennes -20 m Une bonne farce .20 m Sur les toits .20 m Collision et naufrage en mer -20 m Quais de la Havane .20 m Cortège du Tzar allant à Versailles .60 m Figaro et l'Auvergnat .20 m (Von Bismarck) Les indiscrets .20 m (1ère partie) Sauvetage en rivière .20 m Chirurgien américain .20 m L'auberge ensorcelée .40 m Cortége du boeuf gras.20 m Montagnes russes nautiques -20 m Damnation de Faust .20 m Jetée et plage à Trouville .20 m L'indiscret aux bains de mer .20 m Panorama du Havre .20 m Le cabinet de Méphistophélès .20 m Place de l'Opéra .20 m Guillaume Tell et le http://genclikcephesi.20 m Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin -20 m Le fakir .com 12 .20 m Plus fort que le maître .20 m Place de la Concorde .20 m Bébé et fillettes 20 m Défense d'afficher .20 m Cortège de la mi-carême .20 m (vue d'atelier) Tribulations d'un concierge .20 m Déchargement de bateaux .40 m Auguste et Bibb .20 m Tempête sur la jetée du Tréport .20 m La malade imaginaire .20 m Marée montante sur brise-lames .20 m La gare Saint-Lazare 20 m Grandes manoeuvres .20 m Dans les coulisses .40 m Les rayons X .20 m Le musulman rigolo .20 m Attaque d'un poste anglais .20 m Le cauchemar .20 m Danse serpentine .20 m Combat naval devant Manille .20 m Passage dangereux -20 m (Mont-Blanc) Combat naval en Grèce .20 m L'école des gendres 20 m Episode de guerre .20 m Bateaux-mouches sur la Seine .20 m Place de l'Opéra . Boulevard des Italiens .20 m (Reine Victoria) Réunion d'officiers .20 m Couronnement de la rosière .Une partie de cartes .20 m La cigale et la fourmi -20 m Ascension d'un ballon .20 m Illusions fantasmagoriques .20 m Sac au dos ! .20 m Le manoir du diable .20 m Une altercation au café -20 m Les ivrognes .20 m (Chamberlain) Place de la Bastille .20 m Une cour de ferme .20 m Séance de prestidigitation .20 m Jetée et plage de Trouville .20 m (scène militaire comique) Le magicien .20 m 1898 Magie diabolique .20 m 1897 Le cortége du boeuf gras passant Place de la Concorde .20 m L'hallucination de l'alchimiste .20 m Cortège du Tzar au Bois de Boulogne .20 m Plage de Villers par gros temps .20 m (Touring Club) Bois de Boulogne .20 m Les apprentis militaires .Thiers) Les forgerons .20 m Les haleurs de bateaux .20 m La voiture du potier .20 m Dessinateur express -20 m (M.20 m Carrefour de l'Opéra .20 m Dessinateur .20 m Jardinier brûlant des herbes .20 m Paulus chantant : derrière l'omnibus .20 m Les chevaux de bois .20 m (2ème partie) Jour de marché à Trouville .20 m (scène à transformations) Sorti sans permission .20 m Arrivée d'un train .20 m Les quais à Marseille .20 m Campement de bohémiens .40 m Bataille de confettis .20 m Devant .20 m (Ecole de joinville) Le maçon maladroit .20 m Un lycée de jeunes filles .20 m Le papier protée .20 m Batteuse à vapeur .20 m (1ère partie) Barque sortant du port de Trouville .20 m Paulus chantant : duelliste marseillais 20 m Défilé de pompiers .20 m Tom Old Boot .20 m Place du théatre français .20 m (Ecole de Joinville) Vision d'ivrogne .20 m L'hôtel empoisonné .20 m En cabinet particulier .20 m Match de boxe .

40 m Le Congrés des Nations en Chine -20 m Les mésaventures d'un aéronaute .80 m Farce de marmitons .20 m Force doit rester à la loi .clown .60 m Prenez garde à la peinture .20 m Création spontanée .20 m Entrevue de Dreyfus et de sa femme à Rennes .20 m La lune à un mètre .60 m Le chimiste repopulateur .20 m Panorama de la Seine .20 m Fatale méprise .60 m Danse du feu .20 m Evocation spirite .160 m L'antre des esprits .20 m Dreyfus allant du lycée à la prison .20 m Un bon lit .20 m * Films dans le cadre de l'Expositon Universelle de 1900 * La porte monumentale .70 m Le repas fantastique .20 m Un intrus dans une loge de figurantes .20 m La vengeance du gâte-sauce . port de Jersey .20 m La caverne maudite .40 m Bouquet d'illusions .20 m Richesse et misère ou la cigale et la fourmi .20 m Le sorcier.40 m Nouvelles luttes extravagantes .20 m Une mauvaise plaisanterie – 20 m Le savant et le chimpanzé .20 m La chirurgie de l'avenir .20 m Dédoublement cabalistique -20 m Tentation de Saint Antoine .30 m Le charlatan .20 m Le spectre .20 m Le fou assassin .35 m Le petit chaperon rouge . La dictée du bordereau .20 m Attentat contre Me Labori .40 m Les deux aveugles .20 m Luttes extravagantes .20 m Dislocation mystérieuse .20 m Entrée d'un paquebot.20 m Coppélia ou la poupée animée .20 m Le chevalier mystère .20 m Excelsior ! .20 m Le chevalier démontable et le Général Boum .20 m Affaire Dreyfus.20 m Panorama circulaire : Champ de Mars 20 m Panorame circulaire : Trocadéro .20m Mise aux fers de Dreyfus .20 m Neptune et Amphitrite .250 m Les sept péchés capitaux .20 m Bagarre entre journalistes .20 m 1899 Salle à manger fantastique .20 m Le conseil de guerre en séance à Rennes .20 m L'impressionniste fin de siècle .20 m L'homme aux cent trucs -50 m Guguste et Belzébuth .20 m Débarquement de voyageurs.40 m http://genclikcephesi.35 m le temple de la magie .20 m Panorama circulaire : les Invalides .30 m Le déshabillage impossible .50 m Chez la sorcière .40 m Cléopâtre .20 m La pierre philosophale -20 m Le miroir de Cagliostro .20 m Les trois bacchantes .20 m Le trottoir roulant -20 m Vue panoramique prise de la Seine : le Pavillon des Armées de Terre et de Mer 20 m Vue panoramique prise de la Seine : les Palais Etrangers .20 m Panorama du port de Saint-Hélier .40 m La dégradation .20 m Spiristisme abracadabrant .20m La pyramide de Triboulet .20 m L'artiste et le mannequin . port de Granville .20 m Une noce au village .20 m Suicide du Colonel Henry .20 m Panorama circulaire : Pont d'Iena .Vue panoramique prise du train électrique .20 m Le livre magique .40 m Jeanne d'Arc .20 m L'ile du diable . le prince et le bon génie -40 m Ne bougeons plus! .40 m Le portrait mystérieux .20 m Panorama semicirculaire pris du haut du Trocadéro .60 m Vue de remerciements au public .20 m Panorama circulaire : Palais des Beaux-Arts .40 m Le réveil d'un homme pressé .20 m 1900 Film publicitaire "Bornibus" Film publicitaire "Veuve c.20 m Rêve d'artiste .20 m L'avenue des Champs-Elysées et le Petit Palais des Beaux-Arts .40 m Le coucher de la mariée ou triste nuit de noces .20m La tour maudite -60 m La chrysalide et le papillon .Brunot" Film publicitaire "Picon" Film publicitaire " Robert" Film publicitaire "Vicat" Film publicitaire "Dewar's" Les miracles du Brahmine .20 m Funérailles de Félix Faure .blogspot.35 m 1901 La maison tranquille .20 m Panorama pris du trottoir roulant : Le Champ de Mars .60 m Le prisonnier récalcitrant -20 m Le rêve du Radjah ou la forêt enchantée .20 m Pickpocket et policeman .com 13 .40 m Duel politique .20 m L'ours et la sentinelle .40 m L'homme protée .20 m Vue panoramique prise de la Seine : panorama général du Vieux-paris .20 m Atelier d'artiste -20 m Un homme de têtes .70 m Rêve de Noël .20 m L'illusioniste double et la tête vivante .20 m Les visiteurs sur le trottoir roulant .20 m Cendrillon -120 m La statue de neige .20 m Le conférencier distrait .20 m Le Christ marchant sur les flots .20 m Tom Whisky ou l'illusionniste truqué .20 m Combat de coqs .20 m Le diable au couvent .20 m La crémation .20 m Panorama pris du trottoir roulant : la Place des Invalides .20 m Rêve du pauvre .40 m Charmant voyage de noces .25 m Le malade hydrophobe .20 m Le sinfortunes d'un explorateur .20 m Débarquement à Quiberon .160 m Gens qui pleurent et gens qui rient .20 m Le songe d'or de l'avare .40 m Panorama de la Seine .20 m Automaboulisme et autorité .20 m L'homme-orchestre .40 m Le tonneau des Danaïdes .

85 m Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants .405 m Le cauchemar du pêcheur ou l'escarpolette fantastique .50 m Faust aux enfers .45 m Au clair de la lune ou Pierrot malheureux .50 m Le tonnerre de Jupiter .40 m Le rosier miraculeux .65 m L'oracle de Delphes .30 m Le portrait spirite .60 m La légende de Rip Van Vinckle .45 m Le rêve de l'horloger .50 m Le cake-walk infernal -100 m La boîte à malice .260 m La clownesse fantôme .50 m Les invités de M.70 m Jack et Jim . boit-sans-soif .50 m Le royaume des fées .60 m La lanterne magique .50 m Bob Kick.40 m 1903 Un malheur n'arrive jamais seul .30 m Barbe-Bleue .260 m Le joyeux prophète russe .90 m Sorcellerie culinaire .30 m La libellule . l'enfant terrible .Monte-Carlo en deux heures -200 m L'île de Calypso .70 m Le phénix ou le coffret de cristal .50 m L'enchanteur Alcofribas .40 m Illusions funambulesques .55 m Le raid Paris .40 m La danseuse microscopique .70 m Le diable noir .402 m Les costumes animés .60 m Un peu de feu.blogspot.40 m Le revenant .20 m La fontaine sacrée ou la vengeance de Bouddha .20 m L'oeuf du sorcier .20 m L'homme à la tête en caoutchouc -50 m Le diable géant ou le miracle de la madone .40 m Nain et géant .85 m Le système du Docteur Souflamort .65 m 1906 http://genclikcephesi.55 m Un prêté pour un rendu .85 m La planche du diable -40m Le diner impossible -40 m La sirène .60 m Le merveilleux éventail vivant .50 m Mariage par correspondance -40m Voyage à travers l'impossible .50 m La flamme merveilleuse .70 m Les mésaventures de M.90 m Le menuet lilliputien .60 m Eruption volcanique à la Martinique .50 m La providence de Notre-Dame-des-Flots -100m La fête au Père Mathieu -65m Le barbier de Séville .60 m Le thaumaturge chinois .145 m Le bourreau turc .85 m Le cadre aux surprises .50 m L'homme-mouche .60 m Le rêve du paria .25 m Le pochard et l'inventeur .70 m Le parapluie fantastique 55 m Tom Tight et Dum Dum .20 m 1902 Film de commande Le sacre d'Edouard VII L'armoire des frères Davenport .55 m Jack le ramoneur .L'omnibus des toqués ou blancs et noirs .70 m Le miroir de Venise .40 m Un miracle sous l'Inquisition .40 m Le mélomane .80 m Les aventures de Robinson Crusoë .25 m La guirlande merveilleuse .40 m La femme volante 40 m L'équilibre impossible .50 m Les mousquetaires de la reine -50 m Le puits fantastique .55 m Le dirigeable fantastique ou le cauchemar d'un inventeur .45 m Benvenuto Cellini ou curieuse évasion .65 m Les chevaliers du chloroforme .20 m Siva l'invisible .50 m Les transmutations imperceptibles .40 m Le roi du maquillage .20 m Voyage dans la lune .90 m Le tripot clandestin .280 m La corbeille enchantée .65 m Le palais des mille et une nuits 440 m Le compositeur toqué . .100 m Le rêve du maître de ballet .45 m Les apaches .60 m La dame fantôme .210 m Le chapeau à surprises .30 m Le bataillon élastique .320 m Le maestro Do-Mi-Sol-Do . S.50 m Phrénologie burlesque .100 m La tour de Londres ou les derniers moments d'Anne de Boleyn 135 m La chaise à porteurs enchantée .V.30 m 1904 Le coffre enchanté .70 m Un feu d'artifice improvisé .30 m Douche du colonel .60 m Le baquet de Mesmer .40 m L'école infernale .40 m Match de prestidigitation .50 m Le monstre .50 m Une indigestion .30 m Les trésors de Satan .70 m L'auberge du bon repos .P.80 m Les filles du diable .60 m Une chute de cinq étages . Latourte .60 m Le peintre barbouillard et le tableau diabolique .55 m Damnation du Docteur Faust .100 m La statue animée .70 m Les apparitions fugitives .320 m Le chaudron infernal .30 m Catastrophe du ballon .65 m Les piqueurs de fûts .com 14 .35 m Le sorcier .374 m Le juif errant -60m La cascade de feu -60m La grotte aux surprises -35m Détresse et charité -190m Les cartes vivantes-50m 1905 Le roi des tireurs .

297 m L'avare .240 m Le locataire diabolique .60 m La fée Carabosse ou le poignard fatal .120 m Les illusions fantaisistes -100 m Si j'étais roi !!! .235 m 1912 http://genclikcephesi.135 m Hamlet .P.blogspot.278 m Hallucinations pharmaceutiques ou le truc du potard . les rois des cambrioleurs .140 m 1909 Hydrothérapie fantastique .115 m La cuisine de l'ogre .276 m Le génie des cloches ou le fils du sonneur .Salon de coiffure .75 m Les affiches en goguette .175 m Love and molasse .110 m La colle universelle .75 m The hotel mix-up .53 m Le quiproquo .100 m Eclipse de soleil en pleine lune .110 m François 1er et Triboulet .105 m La cardeuse de matelas .320 m Torches humaines .265 m Les fromages automobiles .115 m Le delirium tremens ou la fin d'un alcoolique .75 m Les bulles de savon animées .280 m L'anarchie chez Guignol .65 m Le fakir de Singapour -105 m Two crazy bugs .71 m Trop vieux ! .105 m Pauvre John ou les aventures d'un buveur de whisky .380 m Sortie sans permission .155 m Oriental black art .138 m Le mariage de Thomas Poirot .115 m La prophétesse de Thèbes .95 m Why that actor was late .72 m L'alchimiste Parafaragaramus ou la cornue infernale .88 m Le trait d'union .com 15 .143 m Le serpent de la rue de lune -153 m High-life taylor 62 m Lully ou le violon brisé .270 m Le conseil du Pipelet ou un tour à la foire .105 m Nuit de carnaval .90 m La boulangerie modèle .110 m La perle des servantes .192 m Pour l'étoile S.70 m 1907 La douche d'eau bouillante . .115 m The forester's remedy .110 m La photographie électrique à distance .170 m Le raid New York .100 m Satan en prison .150 m Le tambourin fantastique .75 m Deux cent milles sous les mers ou le cauchemar du pêcheur .137 m L'habit ne fait pas Lemoine u fabricant de diamants .95 m Il y a un dieu pour les ivrognes .103 m Conte de la grandmère et rêve de l'enfant .V.180 m Le roi des médiums .72 m Les quat' cents farces du diable .167m Papillon fantastique -80m La gigue merveilleuse .142 m Le tunnel sous la Manche ou le cauchemar anglo-français .95 m The mischances of a photographer .120 m Un homme comme il faut .60 m Les incendiaires .345 m Fin de réveillon .118 m French interpreter policeman .444 m Le rastaquouère Rodriguez y Papaguanas .176 m La curiosité punie ou le crime de la rue du Cherche-Midi à quatorze heures . le bûcheron ou le miracle de Saint Hubert .280 m La poupée vivante .364 m Le carton fantastique .236 m Robert Macaire et Bertrand.150 m Le jugement du garde-champêtre .40m 1911 Les hallucinations du Baron de Münchausen .Film de commande Vers les étoiles La magie à travers les âges -72 m L'honneur est satisfait .170 m Le placard infernal .40 m Le fantôme d'Alger .75 m L'hôtel des voyageurs de commerce ou les suites d'une bonne cuite .103 m La fée libellule ou le lac enchanté .174 m la fontaine merveilleuse 168 m L'ascension de la rosière .175 m A tricky painter's fate .175 m Le rêve d'un fumeur d'opium .135 m La civilisation à travers les âges .105 m Mariage de raison et mariage d'amour .260 m La bonne bergère et la mauvaise princesse .208 m Tartarin de Tarascon .175 m Bernard.165 m Le nouveau seigneur du village .128 m Pochardiana ou le rêveur éveillé .305 m La nouvelle peine de mort .Paris en automobile .243 m Pour les p'tiots .140 m La mort de Jules César .60 m 1908 Le génie du feu .135 m .195 m The match of catchy songs .195 m The woes of roller skaters .149 m Anaïc ou le balafré .90 m Ali Barbouyou et Ali Bouf à l'huile .34 m Rivalité d'amour .80 m Le mariage de Victorine .277 m La toile d'arignée merveilleuse .115 m La marche funèbre de Chopin .

A la conquète du pôle Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse -615 m Le chevalier des neiges . Sahneye olan sevgisi çocukluğundan itibaren hep onda varolan bir şeydi. Au secours! 1923. Yıl 1905 iken Pathé ’de çalışmaya başladı ve ismini de bu süreçte gizlemek adı altında değiştirdi.com 16 . 1910’lu yıllarda artık bir Max karekterinden söz edilmekteydi. Les Débuts d’un patineur 1907. Dönemdaşı diğer tiplerden zarifliği ile ayrıldı. 1922 senesinde ise Üçü Bir Yerde’yi gerçekleştirdi. gerçek anlamda bir yaratıcılık barındır-dığından aynı konuları rahatlıkla çeşitleyip başkalışım-larını sahneye dökebiliyordu. 1921’de Chaplin’in ısrarlarıyla Amerika’ya dönecek ve üç uzun metraj yapacaktı. Yedi Yıllık Kötü Şans.400 m 1913 Le voyage de la famille Bourrichon . Dönemin komedi yıldızı olan André Deed’in Itala Studios’a geçmesiyle Linder başrollere kavuştu. 1924 senesine vardığında. Amerika’da aldığı başarısızlıklar savaş sırasında aldığı fiziksel yaralardan daha çok ruhunu zedeledi. Max pédicure 1914. Max professeur du tango 1912. The Three Must-Get-Theres 1922. MAN RAY http://genclikcephesi. 1910 senesinde yaptığı Max prend un bain muhteşem olarak nitelendiriliyordu. Les Débuts du Max au cinéma 1910. Max veut fair du théâtre 1911. o bir deha” diyordu. Max in Taxi 1917. Ama çalışmalarını terk etmedi. İmdat adlı korku komediyi yaptığında sene 1923 idi. Max prend un bain 1910. Aşık olduğu 17 yaşında ki sevgilisiyle beraber trajik bir ölümle (bir otel odasında Linder ve sevgilisinin bilekleri kesilmiş olarak cesetleri bulunmuştu) yaşamı sona erdiğinde yıl 1925’ti. Le Roi du cique’i çekti. Sirkin Kralı. Ana konu yakışıklı karekterin kadınlar etrafında yaşadığı maceralar olarak ortaya konmaktaydı. İlk öğrenimini Bordeaux Konservatuvarı’nda alan Linder. Karım Ol.blogspot. Kısa bir süre zarfında bir komedyen olarak ün yaptı. Be My Wife 1921. Çalışmalarında aldığı sahne eğitiminin faydalarını görüyor ve bunları elinden geldiğince kullanıyordu. Le Petit Café 1919. ilk olarak Paris’te Ambigu kumpanyasında yer aldı. Seven Years Bad Luck 1921. Gance ile beraber Au secours!. Max Linder sadece bir oyuncu değildi. o yakışıklı ve genç bir karekter çizmekteydi. Onun yetenekleri gerçek anlamda sinema tarihinin geleceği için önem taşıyordu ve yeteneği gerçek anlamda hâlâ hakkında yazabileceğimiz kadar iyi idi.405 m MAX LINDER Chaplin onun için “ben herşeyi ona borçluyum. kalabilmeyi becere-bilen Linder. aynı yıl içinde. Viyana’da çektiği bu son filmi ile neredeyse kariyeri tamamen bitti. kendisinden Chaplin’in yerini alması istenmişti. Bir çiftçi çocuğu olarak doğdu Linder ve gerçek adı Gabriel Leveille’idi. Sahnedeyken gerçek anlamda doğal olabilmeyi. Essanay Company tarafından kendisine Amerika teklifi yapıldı ve sözleşmeyi kabul etti. Max toréador 1912. Lakin Fransa’ya döndüğünde isminin Chaplin’in ünü altında ufalandığını gördüğünde gerçekten ruh sağlığı bozuldu. Max victime de quinquina 1911. 1921 yılında. Linder arkasında hatırlanacak şu filmleri bırakmıştı: La Premiére Sortie d’un collégien 1905.

ilgi çekici montajı ile dikkat çeken ve yönetmenin kaale alınan ilk filmi olan Ménilmontent 1924 de gerçekleşiyor. Blainville/Fransa da 1887 senesinde doğdu.blogspot. Kamera kullanımındaki özgünlük. Ray. Philedelphia doğumlu fotoğraf manyağı filmlerinde olduğu gibi fotografide de avant garde tavrın sahibi idi. filmini tamamlamasının hemen ertesi gününde dadacı bir gösterimde ilk sunuma sokar. New York dada oluşumunun temel taşı olur kendileri ve çok hızlı bir şekilde gerçeküstücülükle kucaklaşır[doğal olarak] ve oluşumun ağır abisi. Les Mystéres de Château de Dé ismini alan 22 dakikalık film. L’Etoile du Mer’i ortaya koyuyor. Noailles Visconte’unun şatosunda geçirdiği tek gecelik misafirliğinde oluşuyor. aranan ismi olur. Kaçınılmaz olarak sinemasında ressamlığını kullanan Duchamp için. kullandığı aynalar vasıtası ile çarpıtarak oluşturduğu filmi tabanda bir aşk hikayesi anlatısı olmakla beraber arayazıları şair Roberto Desnos’un şiir alıntılarınca oluşturulmuştur. http://genclikcephesi. O -aslında. avant garde film yaşamına 1923 senesinde Paris’te başlıyor. 1934 de Rapt filminde uzun metraj kullanarak görsellik-işitsellik karşıtlığını irdeliyor. Man Ray. 1925 de Anaemic Cinéma’sını. dadacılığın besleyicisi. Duchamp sineması çok genişlemiş olmasa da. son filmini 1929 da çekiyor. Tam anlamıyla soyut olan film 17 dakikalık bir uzunluğa sahip ve nesnelerin pelikül üzerindeki yansımalarından meydana geliyordu. Görüntüleri. filmleri tablolarının devamıdır şeklinde kullanılan tanımlama çok doğru bir yaklaşımdır. gerçeküstücülüğün. DUCHAMP Kübizmin.Kocamanlaştırılacak bir isim olan Ray ve sanatı keşke sinema adı altında çok-çok daha ürün vermiş bir isim/oluşum olsa idi. 1924 te Emak Bakia’sını yapıyor.sinema ile sanatının sınırlarını genişletmek istemiştir. Fotograf tekniğiyle tipik benzeşim içindeki üç dakikalık ilk filmi Le Retour a la Raison’u 1923 senesinde gerçekleştiren Ray. sokar sokmasına da gördüğü tepkiler öylesi inanılmaz olur ki henüz gösterimdeyken durdurulur film.com 17 . Dikkat çeken ikinci filmini Brumes d’Automme adıyla ilkinden iki yıl sonra gerçekleştiren Kirsanov. 27 de ise Abstract’ını yaptı. 76 da ölüyor ve 29 da yaptığı bu son filminden sonra film denemesinde bulunmuyor. Avant garde sanat yaşamını filmleriyle deneylememesi elbette ki düşünülemezdi. KIRSANOV Bir Estonya’lı olarak dünyaya gelen Dimitri Kirsanov. Filmde eşine başrol veren Dimitri. Tam dört sene sonra sanatçı. Ray. sanatçımız iki film dışında oyunculuğunun yanı sıra başka isimlerin senaryo metinlerine de yazılımcı olarak bulaştırmıştır kendisini. bu işi alışkanlık haline getirip daha sonra ki filmlerinde de eşini başrolde kullanıyor.

Sinema ile La Carnaval des Vérites filminin dekor ressamlığını yaptığı sıralarda tanışır. yarı ve tam ticari filmlerden oluşsa da yönetmenimiz.blogspot. Arriére Saison La Mort du Cerf filmleriyle avant garde yanını ortaya koyuyor ve 1957 de dünyayı terkediyor.1931 Pur sang -1931 La Pente 1931 Le Fils du rajah -1931 Buster se marie -1932 Un client sérieux -1932 Le lombier moureux -1932 La Peur des coups -1932 Monsieur le duc -1932 Invite monsieur a îner -1932 Le Gendarme est sans pitié -1932 L’Athléte incomplet -1933 Ciboulette 1938 L’Affaire du courrier de Lyon -1938 Le Ruisseau -1939 Fric-Frac -1939 The ysterious Mr Davis -1942 Le Mariage de chiffon -1942 Lettres d’amour -1943 Douce -1945 Sylvie et le fantôme -1946 Le Diable au corps -1949 Occupe-toi d’Amélie -1951 L’Auberge rouge -1952 Les Sept péchés capitaux -1953 Le Bon Dieu sans confession -1954 Le Blé en herbe -1954 Le Rouge et le noir -1955 Marguerite de la nuit -1956 La Traversée de Paris -1958 En cas de malheur -1958 Le Joueur -1959 La Jument verte -1960 Les Régates de san Francisco -1960 Le Bois des amants 1961 Vive Henri IV. AUTAN-LARA 1901 Paris doğumlu Lara.D ye göç ettiğinde yıl 1930 idi. Bu tarihten itibaren 1977’ye dek film çeken Lara’nın oldukça kalabalık filmografyası aşağıdadır: 1923 Fait divers-1926 Vittel -1929 Construire un feu. LOUİS DELLUC http://genclikcephesi. bu kuvvetlenmenin ürünü 1927 de yaptığı deneysel bir London uyarlaması Construire un Feu oldu. İlk [deneysel] filmini Fait Divers adıyla 1923 senesinde çeken yönetmen Clair’in asistanlığını yapmağa başlamasıyla avant garde yönünü kuvvetlendirmeğe başlamış oldu.B. Dünya savaşı döneminde annesi ile İngiltere’ye göçer ve 19 yaşında Fransa’ya döndüğünde aklından hiç çıkarmadığı sanat yaşamına bırakır kendini. Yönetmen A.vive l’amour! -1961 Tu ne tueras point -1961 Le Comte de Monte Cristo -1963 Le Meurtrier -1964 Umorismo nero -1964 Le Magot de Josefa -1965 Le Journal d’une femme en blanc -1966 Une femme en blanc se révolte -1967 Le Plus vieux métier du monde -1968 Les Franciscain de Bourges 1969 Les Patates -1972 Le Rouge et le blanc -1977 Gloria CHOMETTE Kendileri René Clairin ağabeyleri olup 1896 Paris doğumludur.. 1936 Donogoo gibi konvansiyonel filmlere imza atmış. Deux Amis. 1923-5 zarfında saf sinema dahilinde avant garde tavırlı Jeux des Reflets et de la Vitesse Cing Minutes de Cinéma Pure gibi filmler yapan sanatçı 1927de Modemoiselle.Kariyeri..com 18 . yaşamını geçtiğimiz dört sene öncesinde yitirdi. son filmini 1938’de çekip 41 yılında yaşama elveda demiştir.

Tüm bir kentin izleyici olarak katıldığı Yunan Tiyatrosundan bu yana ölmüş sayabileceğimiz topluluk sanatına sinema yeniden yakınlaştırır bizi. (Gülümseyen Bayan Beudet) ve 1927’de yaptığı La Coquille et le Clergyman. Yukarıda Avant-Garde başlığı altında da değindiğimiz gibi Delluc için kilit nokta. fotoğrafın önüne geçerse orta da film diye bir şey kalmaz” düşüncesiyle hareket ediyordu. amaçları doğrultusunda eşini terkeden kadın doktorun anlatıldığı bir yapıt olan La Mort du Sleil. “Sinema” der Delluc: “Tiyatrodan daha fazla bir ti-yatroluk barındırır içinde.com 19 . (Güneşin Ölümü) idi. Yazdıklarıyla kendisinden sonra gelecek olan kuşak içinde gerçektenten büyük önem taşıyan bu isim 34 gibi genç bir yaşta vefat etmesine rağmen eleştiri ve estetiğe getirdiği açılımlar çok önemlidir. karışık ruh hallerini yansıtan bir ortama koyarak. (Deniz Kabuğu ve Din Adamı) filmleri sağladı. Aslında bir gazeteci olan Delluc. Fransız sinemasını güçsüz bırakan birinci dünya savaşının sonunda ilk öncü akım Louis Delluc'un etrafında oluşmuştur. Dans l’Ouragan de la Vie.” İşte bu sözleri seyrettiği ve etkilendiği. İş hayatına gazetecilik ve tiyatro eleştirmenliği ile başlayan yönetmen. Fransız İzlenimciliği diye adlandırılmış olan dönemin yaratılış sürecinde büyük rol oynayan Delluc aynı zamanda ilk sinema eleştirmenlerinden-dir. Ames de Fous ve Delluc’un senaristliğini yaptığı La féte Espagnole’un yönetmenliğini yaptı. GERMAINE DULAC Avant-Garde Sinemada ve Fransa sinemasının yeniden yapılanmasında yeri olan isimlerden biri. Gazeteciler 1937'de mevsimin en iyi filmi ödülüne onun adını vermişlerdir. L'Inondation 1924.1890 yılında Cadouin'de doğdu ve 1924'te Paris'te öldü. belirli bir topluluk ya da halka değil. Geo le Mysterieux. Fransa’nın ikinci kadın yönetmeni olmuştur. Sinemaya gerçek anlamda katkıları olan bu önemli isimin yaptığı büyük işlerden biri de kurduğu ciné-clup’ler olmuştur ki onun etkisiyle dünyanın bir çok ülkesinde de bu klüpler kurulmuştur. Ticarete ve http://genclikcephesi. bir din adamının bilinçaltında bastırdığı cinsel arzularının karabasan olarak dışa vurumunu anlatmaktaydı ve İngiltere’de gereksiz bir film olarak damgalanıp sansüre uğramasından ziyade kendi çevresince de tepkiyle karşılandı. film. “Şayet ki filmde salt güzelliği yaratma amacı. Delluc adına her sene düzenlenen bir ödül töreni vardır. 1923 tarihli La Souriante Madame Beudet.blogspot. Yönetmenin Avant-Garde çizgiyle anılmasını ise. Fièvre 1921. İlk senaryosu Germaine Dulac tarafından 1919'da perdeye taşınmıştır ve 1924'te (33 yaşındaydı) ölmeden önce yedi kişisel film gerçekleştirme imkanı bulmuştur. La féte Espagnole filminde.Filmografisine bakacak olursak: Le Silence 1920. feminist eğilimini. Sonrasındaysa. Film d’Art ve de düz öykü tarzı yapımlar onu sinemadan uzak tutmaya yetmiştir. Fumée noire 1920. bir savaş sırası filmi olma özelliğini taşıyan Les Soeurs ennemies. Sinema dünyanın tümüne seslenir. fotojeni idi. Dulac’ın erkek egemenliğine karşı tepkisini bir izlenimci olarak ortaya koymaktaydı. (Deniz Kabuğu ve Din Adamı) adlı ilk gerçeküstücü film ünvanını alan yapıtında dahi ortaya koymuştur. (İlki Alice Guy’dır) La Française dergisinin başına geçtiğinde dönemin en önde gelen feministlerinden biri olarak isim bıraktı. kavranamayan kurguyu gerçeğin bir kanıtı yapmıştır. Le Chemin d'Ernoa 1921. Mille’in The Cheat. aşk ve ölüm tragedyası üzerinde durdu. O buna sinema ile fotoğrafın uyuşması diyordu. La Coquille et le Clergyman. Le Tonnerre 1921. Geneli bir denizci barı dekoru içinde geçen Fièvre ve rüzgarın hareketlendirdiği doğal bir dekorda çekilen La Femme de nulle part. hava ve ışığın ana etken olarak kullanıldığı. bu etkileyici iki filmde kişileri. Delluc’un edebiyata olan düşkünlüğü haliyle sinema paradigmasına da yansımış ve Fransız İzlenimcilerinin edebiyata bağlılıkları da bu şekilde açıklanmıştır. Aldatma (1915)’sını izledikten sonra sinemaya ilgi duymaya başlamasıyla dile getirir. Yönetmenin Antonin Artaud’nun Düşleri olarak isimlendirdiği 45 dakikalık yapıtı. Dikkatleri üzerine 1915 tarihli. Dulac. (Düşman Kardeşler) yapımıyla çekti. ilk zamanlarda sinema ile ilgili biri değildi. 1922 yılında çektiği filmi ise tüberküloz üzerine yarı belgesel nitelikli. La Femme de nulle part 1922.

kuramsal-eleştirel yazılarını topladığı Bonjour Cinéma. Avant-Garde çizgiyi şöyle tanımlayacaktı: “teknik. Coeur de Gueux. onun başvurduğu sunilik az süslü. sanat olan sinemanın tüm sunilikleri kendinden dışarı atmak amacı olduğu değil. Zira gerçekte uzayın içerisinde geçerliliği olan da tiyatronun değil sinemanın yaklaşımıdır. (Sinemanın Ruhu) olarak sıralayabiliriz. üç-beş metrelik bir mesafeden duyulan ve bu amaçla yazılan Jean Giraudoux’nun bir metni. Zaten bunları böyle yapmak zorundadır.” 1925 senesinde Fransız Sinema Klüpleri Fedarasyonu’nun kurucu başkanlığına geçen Dulac 1927 senesinde Le Cinéma Service de l’Histoire. az belirgin. uzaysal boyutun ruhsal yapısının ortaya çıkmasına yarar. bu kitapları. Sinema adına ilk ürünü 1921 yılında. Mesela. Bunun açılımı.blogspot. Tiyatroyu bir düz <yüz>ey oyunu olarak düşünürsek sinema (mekansal olarak ) bir uzay sanatıdır. Epstein. tükenmezcesine bir konuyu gerektiren estetiğini kavrayan bu içsel http://genclikcephesi. Les Batisseurs. sabitleşmiş ele alındığı hikâyeler anlatılır ki? Bu bakış açısı salt algısal yanıltılardır. yüzdeki en ufak bir ürpertiyi. (Kanlı Han) ve ardından René Clair’in büyülendiğini söyleyeceği Coeur Fidéle’i (Sadık Kalp) çekmiştir. (Günaydın Sinema) olmuştur. Chanson d’Armor. Filmdeki öykünün sonsuz. görsellik ve ses aktarımını başkalaşıma uğramış bir bakış açısıyla yerleşik değerlere karşı kullanarak algısallık dahilinde yeni duygusal noktalar geliştirmek. izleyicilerin yakından kendisini incelemesine izin verir. özellikle yazdıklarını da bakacak olursak Epstein’de bu çizgiden pek uzakta değildir: Epstein et photogenie -Epstein ve Fotojeni-si üzerine kendi betimlemesi: “Şu bir gerçektir ki. konu bize ne kadar yakınlaştırılırsa o kadar coşturucu olur. Les Bercaux. Seyirciye sunulan zaman ve uzaklık onlar tarafından anlaşılabilir olmalıdır. doğru olmak zorunluluğunda bulunmamak için. aksine. daha içsel bir yalan<cılık>dır. bir kronolojikleşme. Bir tıp okulu mezunuydu fakat hep farkında olduğu sinemanın yaşamına girmesi pek zor olmamıştı. Beyazperde ise bu anlatının. 1922 senesinde ise önemli başarı kazanan ilk filmini Pasteur’ü yapmıştır. “sanat simgesel olmadığı sürece sanat değildir” ifadesiyle filmlerine vereceği rotayı da çizmiş oluyordu. Bunun ardından yaptığı filmler arasında önem kazanabilen yapımı sadece 1927’de yaptığı La Glace a trois faces. bir yıl sonrasında ise Thémes et Variations ve Disque 927 isimli ses ve görüntü oyunları içeren deneysel filmler ortaya koydu. Sinema sürek halinde değişen “yakınlık sanatı”dır. 1936’da basılan Le Cinéma vu de I’Etna. 1942’de öldü. (Tarihin Hizmetinde Sinema) isimli bir derleme. JEAN EPSTEIN 1897 doğum tarihli Epstein’de bir Delluc Okulu ismi. (Usherlar’ın Çöküşü) ardından yönetmen sesli sinema dönemine girmiş ve filmler çekmiştir. Epstein şöyle demiş ve bu söylediklerini de filminde bire bir işlemişti: “Neden bir düzenek ile kalıp-laştırılmış olaylar. Sadece öncesi ve sonrası olmayan durumlardır aslında söz konusu edilebilecek olan. (Şeytanın Sineması) ve de 1955 tarihli L’Esprit du Cinéma. olgu ve duyguların ardıllaşmış. çok daha doğal. Delluc için photogenie’nin öneminden bahsetmiştik. Beyazperde de yalan. öykülerden oluşmuş da değildir ve hiçte böyle olmamıştır.com 20 . Artéres de France. (Üç Yüzlü Ayna) olmuştur.” Simgeciliğin gelişimini etkileyen 1928 yapım yıllı La Chute de la Maison Usher. Mercek ve mikrofon ise.) 1947’de yayınladığı Le Cinéma du Diable.öyküye dayanan sinemanın gerçek sinemayı katlettiğini düşünen yönetmen duygu ve akla seslenen tüm görseliteyi kullanmaktan yanaydı. L’Or des Mers. kişinin omuz çekimi ile aktarıldığında çok daha görkemli bir tablo çıkar ortaya. La Réve. tiyatro gibi olayların karşısında durup onları sabit bir uzaklıkta ve klişe bir zamansal ritm içinde göstermez. O. filmleriyle olduğu kadar. ve son filmi Les Feux de la Mer. en küçük bir mırıldanmayı algılayıp aynı insansı doğrultuda (gerçeğin olduğu gibi) anlatıyı ortaya koyar. sinema okullarında verdiği dersler ve yayınlanan kitaplarıyla da etkili olan bir isimdi. Yaşam böyle kurulmuş değildir. Bu film Epstein’ın daha öncelerde kaleme aldığı düşüncelerinin görsel ispatı niteliğindeydi. 1922’de yaptığı ve tabanını Balzac’tan alan uyarlaması L’Auberge Rouge. (Etna’nın Sinemayı Görüşü.

1921 tarihli. (İnsanlık Dışı)’nı yaptı. I. sessiz filmlerden sesli filmlere geçişte pek başarılı değildi. (Yazım Hatası).blogspot. burada bir Zola uyarlamsıyla çıkar http://genclikcephesi. yani sinemaya özgü tarzı. 1923 tarihli Don Juan et Faust ardından Alman Dışavurumcu Sinemasından faydalanmayı denedi ve izle-nimci-simgeci noktalar taşıyan 1924 tarihli L’Inhumaine. Sarah Bernhardt ile oynayacağı 5 saatlik filmi Victoire de Samothrace. Dünya Savaşı esnasında ordunun sinema kısmında görev almasıyla senaryo yazmaya da başlayıp sinemaya atıldı. 1943'te Nazi istilası yüzünden Fransa'dan kaçtı. 1.H. 1960'da film yapımcılığı kariyerine Austerlitz gibi tarihi dramalar yaparak devam etti. Zamanının çoğunu. JACQUES FEYDER 1885 ile 1948 yıllarında yaşamış olan Fransız Avant-Garde Sinemasının bir diğer ismi olan Feyder. J'Accuse ve Napoléon gibi eski şaheserlerinin sesli versiyonlarını yaparak geçirdi.” ABEL GANCE Fransız yönetmen Abel Gance 1889'da evlilik dışı bir çocuk olarak doğmuştur. 1929’da çektiği L’Argent yönetmenin en önemli filmi olarak kabul edilir. Konu. (Rahmetli Mathias Pascal)’ı simgesel görsel bakışının öğelerini taşıyordu. (Enginlerin Adamı)’yla 1920’de yaptı. eski sessiz filmlerini zenginleştirerek. Sesli sinema döneminde varlığını sürdüremeyen yönetmen önemi dünyaca bilinen I. 1922’de bilinçli olarak meydana getirilen görüntü bozukluklarını psikolojik araştırmalarla desteklediği Anatol France’dan uyarladığı adli sisteme bir yergi niteliğindeki Crainquebille’i sonrasında 1923 senesinde Visages d’enfants. I.com 21 . Gance.Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşen çarpışmaları içeren 3 saatlik güçlü bir savaş karşıtı epik olan J'Accuse filmi ile uluslararası ün kazandı. Hukuk ve sosyal bilimler eğitimi almıştır fakat ilgi alanı olarak seçtiği edebiyatla isim yaptı. Sahneye ilk kez 19 yaşında Brüksel'de aktör olarak çıktı ve 1909'da Moliére'de ilk film oyunculuğunu gerçekleştirdi. Gance. sağlığının bozukluğu nedeniyle savaşın büyük bölümünden kaçındı ve 1919'da daha başarılı olarak film yapımcılığına döndü. 1911'de kendi film şirketini kurmadan önce oyunculuğa ve senaryo yazarlığına devam etti.D. Ailesi kariyerine avukat olarak başlaması yönünde cesaretlendirmişse de o genç yaşlardan itibaren tiyatroya tutkundu. 1925te L’Image ve Gribiche’i yapmış ardından ise bir Carmen versiyonu çekmiştir. 1911'de yaptığı La Digue filmi diğer ilk dönem filmleri gibi başarısızdı. Dünya Savaşı'nın başlaması ile iptal edildi.1981'de Christopher Columbus hakkında epik bir film yapma arzusunu gerçekleştiremeden öldü. 1917’de çektiği Konuk Evinin Yaşlı Kadınlarının ardından kariyerine 1919da La Faute d’Ortographe. dış çekimleri için aylarca çöl ortamında kalarak o güne kadar yapılmamış bir olayı gerçekleştirdiği yapıtı L’Atlantide ile devam etmiştir. Filmin başarısı 6 saatlik uzunluğu ve filmi gösterecek projeksiyon ekipmanlarının ve uzmanının yetersizliği nedeniyle gölgelendi. meydana koymak mecburiyetindedir.E. 1925’e gelindi-ğindeyse Pirandello’dan uyarladığı Feu Mathias Pascal.C sinema okulunu kuran kişidir. İlk çıkışını İskandinav bir atmosfere sahip L’homme du Large.gerçekçilikte belge filmlere duyulan arzu gibi bir şey vardır. öykünün usul ve öncül olayları ise. bir hareketi. sinema yaşantısına kısa filmler çekerek başlamış. 1954’den yaşamının sonuna dek televizyon dramaları yapmıştır. 1928 senesinde Berlin’e giden yönetmen. uzayın içine yerleşme tarzını. Uzun yıllar boyunca film yapmaya devam etmesine rağmen asla 1920'lerdeki sessiz film dönemindeki şöhret ve çoşkuyu devam ettiremedi. MARCEL L’HERBİER Bir diğer Delluc Okulu ve Avant-Garde üyesi. J'Accuse'da yenilikçi yönetmenin 1927 yılında yaptığı muazzam Napoléon filminde geliştireceği deneysel teknikler kullanıldı. Sonrasındaysa ilgi toplamayı beceren filmi 1921 yapımı El Dorado’yu çekti.

karşımıza; Therese Raquin. Aynı yıl çektiği Les Nouveaux, (Yeni Baylar) filminde kent soylu politikleri hicvettiği filmi hakkında Carné filmin önemli bir yapım olduğunu ve ilgi çekici bulduğunu söylemiştir. 1929’da son sessiz filmi The Kiss’i, ardındansa 1930’da Anna Christie’yi çeken yönetmen Amerika’da çektiği değeri bulunmayan filmlerinden sonra tekrar Fransa’ya döndü ve dönüşünün ardından; 1934’de Le Grand Jeu ve Pension Mimosas’yı 1935’de ise en başarılı yapıtı görülen La Kermesse Héroique’i yaptı.
RENE CLAIR

1898 doğumlu Clair; mizah ve bürlesk’in yanısıra fantastik ve gerçeküstü filmleri ile öne çıkmayı başarmış bir yönetmendir. O, film yapmayı sadece bir şey-i anlatmak değil onu aynı zamanda sinemasal olarak keşfetmek olarak algılamış ve bunu bu şekilde dile getirmiştir. Clair filmleri ne gerçekçi ne de gerçeğin dışıdır ama gerçeğe öykünerek onun hayalini yansıtırlar. I. Dünya Savaşı sonrasında gazetecilik, şarkı sözü yazarlığı, eleştirmenlik yaparak yaşamını idame etmiştir. Sinemaya oyunculukla başlayıp; senaryo yazarlığı ve yönetmen yardımcılığı yapmıştır. 1919 civarında Paris’te oluşan Littérature dergisi etrafında; Aragon, Breton, Fargue, Gide, Valery gibi isimlerle birlikte olup dadaist toplanımlarda katılımcı olarak bulunmuştur. İlk çıkışını 1923 tarihli Paris qui Dort, (Uyuyan Paris) ile yapan Clairin bu filmi için Charensol: “Jarry ve Apollinaire ile beslenmiş ve dada ile sarılmış” ifadesini kullanmıştır. 1924 yılında yaptığı ikinci filmi Entr’acte Eric Satie’nin bir bale yapıtının perde aralarında sunulmak için hazırlanmıştır. Film Avant-Garde’ın önemli eserlerinden biri olarak görülmüştür. Clair’in bu filmi; insanı şaşırtan me-taforlarla bezeli, dadaist şiir geleneğine bağlı ve amaçsız görüntülerin gaglarla desteklenmesinden oluşan bir yapıttır. Bu
eser Mayokovski’ye varasıya çok ismi etkilemiştir. 1925 senesinde sırada Voyage Imaginaire, (Düşsel Yoculuk) sonrasında ise bir uyarlama olan Un Chapeau de Paille d’İtalie, (İtalyan Hasır Şapkası) vardır. 1928 yılında çektiği Les Deux Timides, (İki Sıkılgan) filminde de başarısını sürdürmüştür. Sesli sinema sürecinin başlaması bir çok isimde olduğu gibi Clair’de de tereddütler yaratmıştır ama o bunun üstesinden gelecektir. Görüntünün büyük önemini vurgulamış ve sesi sadece gerekli olduğuna inandığı yerlerde kullanarak kariyerine devam etmiştir. Bu süreç ardından 1930’da kendini Sous les toits de Paris, (Paris Çatıları Altında) filmiyle ispatlamıştır. Ardından 1931 senesinde Le Million’u yapmış ve başarı çıtasını yükseltmiştir. 1934’de ise A nous La Liberté gelmiştir. Clair, 14 Juillet ile bu sefer 1932’de Paris’in tam anlamıyla içine girer. Yergisini kuvvetlendirdiği eseri Le Dernier Millardaire 1934 senesinde çekilmiş ardındansa 1935 senesinde İngiltere’ye gitmiş ve büyük beğeni toplayan The Ghost Goes West, (Hayalet Batı’ya Gidiyor)’u çekmiştir. 1940’da Alman işgali sebebiyle A.B.D’ye geçen yönetmen The Flame of New Orleans komedisiyle başarıya ulaşamamıştır. 1942’de işler biraz daha düzelir ve I Married a Witch ile ilgi görür. Başarılı olarak kabul edilen filmi, bir fantastik güldürü olan It Happened Tomorrow’u 1944’de gerçekleştirdi. Amerika’da ki son işi Agatha Christie uyarlaması olan And Then There Were’den sonra yurduna döndü. Bunun sonrasında Paris çocukluk günlerine göndermeler yapan Le Silence est d’Or, (Sükut Altındır)’ı 1947’de gerçekleştirdi 52 se-nesindeyse taşralı, utangaç bir kişiliğin kadınlarla düşlerinde yaşadığı öyküleri anlattığı Les Belles de Nuit, (Gece Güzelleri)’ni, 55 ve 57 yıllarında ise Les Grandes Manoeuvres, (Hileli Aşk) ve Portre de Lilas’yı yaptı. Son filmleri

olarak ise sırasıyla La Française et l’Amour, Tout l’Or de Monde, Les Quatre Verités, Les Fétes Galantes gelmiştir.
FERNAND LÉGER

1881-1955 yıllarında yaşam sürmüş bir isim Léger. Sanatçı, ressam; ölümünden sonra unutulmayan ve eserlerini sergilemek maksatlı, Fransa Biot’da kendisi için bir müze açılan üretken yaratıcı bir insan. O tıpkı Delluc gibi -ama ondan çokça farklı bir çizgide- gerçek bir Avant-Garde sanatçısı. 1955 senesinde öldüğünde son ve ikinci filmi olacak olan ama olamayan Le Ballet des Couleurs, (Renklerin Balesi) öncesinde sadece bir tek filmi ardında
http://genclikcephesi.blogspot.com

22

bırakmıştır: 1924’de yaptığı Le Ballet Mécanique. Léger 1908’de kübizm doğduğunda Avant-Garde eğilimleri gözlemlemiş ve onlara katılmıştı. O zamanlar da Léger; izlenimcilik ve fovizm öğeleri ile bezeli resimler yapmakla meşguldü. İlk savaş sonrasında ilgisini silindir etrafında yoğunlaştırdı ve savaşın ardından resimlerine hakim olan mekanik görüntüleri aktardığı makine dönemine giren Léger bu dönemden, pürizme ilgi duyarak kopacaktı ve bu süreçte de Mekanik Bale ortaya çıkacaktı. Bu anlatısız, öyküyü yok sayan film; biçimler ve ritm ile yoğunlaşan bir deneydir. Léger filmin öncesinde Chaplin filmlerini ve bunlar üzerine açılımlar yapan Delluc yazılarını okumuştu ve bu etkiyle sinemaya yönlendi. Zaten Léger bu etkiyi doğrulayan bir belirtiyi filmin başlangıcına yerleştirmiştir: Bir Şarlo figürü şapkasını çıkarır, kafasını sallar ve perde de Şarlo Mekanik Bale’yi Sunar ifadesi okunur. AvantGarde’ın sıkı yapımlarına karşı beğenilerini hep sunmuş olan Eisenstein, Léger’in bu senaryosuz, üçyüz çekimden oluşan ve ondört dakika süren; mekanik, insan ve dünya üçlemini görsel düzenlemeler, deneysel fotoğraf görüntüleri ile simgesel bir yapıda anlatmayı amaçlayan filmi için taktir ve beğenilerini sunmuştur. Yapıtını yedi dikey bölümden oluşturan Léger bunu; prizmalar yordamıyla görüntü kırılganlığı, yansıtıcı özellikli yüzeylerin deneysel fotoğraf çalışmaları, geometrik desenlemeler, bilumum mutfak eşyaları ve ‘şeyler gibi görünümlerin mekanik ama canlı ve eğlenceli, görsel bir dans kurgulamasıyla sunarak ortaya koymuştur.
JEAN RENOİR

1894 doğumlu yönetmen, “en Fransız yönetmen” gibi bir nitelendirmeyle anıldı. Kendisinden önceki kuşağı yok sayan ve suçlayan Yeni Dalga’cıların önemsediği tek yönetmen olmak gibi bir özelliği vardır. Dönemin isim yapmış empresyonist ressamı Auguste Renoir’in oğludur. Sinemayı seçtiğinde yıl 1924’tür. Aynı yıl içerisinde Une Vie sans Joie isimli ilk filmini ardından da bir melodram olan La Fille de L’Eau’yü yaptı, film; içerdiği rüya sekanslarıyla dikkat çekti. 1920 senesinde en iyi Zola uyarlaması ünvanını hak edecek olan Nanayı çeker. 1927’de yaptığı Marquitta ile dönemin dansı Charleston izlerini aktarmaktadır perdeye. Aynı tarihte yaptığı ve gerçek üstü bir atmosfere büründürdüğü filmi La Petite Marchande d’Allumettes, (Küçük Kib-ritçi Kız)’ı yapar. Bir uyarlama olan On Purge Bébé ve La Nuit de carrefour ardından La Chinne’i 1931 senesinde gerçekleştirir. 1932’de Yeni Dalga’nın habercisi sayılacak olan Boudu sauvé des eaux, (Sulardan Kurtarılan Boudu) gerçekleştirir. 34’de ise İtalyan Yeni Gerçekçiliğini etkileyecek olan Toni’yi yapan yönetmen filminde İspanya’dan Fransa’nın Province bölgesine gelen göçmen işçilerin yaşayışını konu edinmiştir. Renoir’in karamsarlığının son eseri olarak gösterilen ve patron
ile işçi ilişkisini konu alan 1935 yapımı Le Crime de M.Lange, (M.Lange’ın Suçu) filmi Halk Cephesi damgasını taşıyan ve patronların sistemini yeren bir film olarak dikkat çeker. Fransız Komünist Partisi’nin isteğiyle yapılan ve Halk Cephesi Hükümetini savunan La Vie est a Nous, (Yaşam Bizimdir) ise 1936’da hayat bulur. Film bir süreliğine de olsa sansüre takılacaktır. Gene 36 senesinde, yönetmen; Une Partie de Campagne filmini yapıp, söylendiği gibi siyaseti sanattan üstün görmediğini ortaya koyacaktı. 1936’da yaptığı Les Bas-Fonds (Ayak Takımı), başarıya ulaşamamış bir Gorki uyarlamasıdır. Bunun bir yıl sonrasında ise La Grande Illusion yapımıyla klasikler listesine bir film eklemiş olur. 1789 Devriminin aktarıldığı La Marseillaise, (Marsilyalı Kız) filmini 38’de çeker Renoir. Aynı tarihlerde nazi faşizminin yükselişe geçişi ona bir Zola uyarlaması olan Le Béte Humaine, (Hayvanlaşan İnsan)’ı yaptırır. 39’a geldiğinde ise dünyaya bir baş yapıt kazandıracaktır: La Régle du Jeu, (Oyunun Kuralı). Film Şiirsel Realizmin doruğu diye de adlandırılacaktır. Savaş sebebiyle kaçınılmaz olarak ülkesini terk eden Renoir Amerika’ya göç eder ve orada 1941-46 yılları arasında; Swamp Water, The Southerner, Diary of a Chamber Maid, The Woman on the Beach filmlerine imza atar. 1951’de ise bu kez Hindistan’da The River ile orada yaşayan İngilizleri konu edinen filmini yapar. Ülkesine dönüşünün ilk filmi olan French Cancan’ı 1955’de çekecek ve bu yapımıyla 1956 senesinde Sinema Akademisi Ödülü’nü alacaktır. Ödülün ardınca bir romantik güldürü olan Elena et les Hommes’yi ardındansa şiirsel Le Dejeuner Sur l’Herbe, (Kırdaki Kahvaltı)
http://genclikcephesi.blogspot.com

23

ve 58 tarihli deneysel televizyon filmi Le Testament du Dr.Cordelier’i yapacaktır. 71 senesinde sinema yaşantısını anlattığı Jean Renoir’ın Küçük Dünyası’nı filme aldı. 79 yılında ölmeden önce; Renoir, Les Cahiers du Capitaine Georges, Ma Vie et mes films kitaplarını yayımlamıştır. JEAN VIGO Sürdüğü yaşam doğrultusunda doğal olarak yaşama erken veda eden 1906 doğumlu Vigo 1934 senesinde yaşamını yitirmiştir. Onun yaşamı mutsuz, fakir ve hasta bir yaşantıdır. İlk belgesel filmini Nice’e yerleştikten sonra 1930’da A Propos de Nice, (Nice Üstüne) ismiyle kameraya almıştır. İkinci yapımı ise ünlü yüzücü Jean Taris üzerine yaptığı 1931 tarihli Jean Taris, Champion de Natation olmuştur. Bu yapım onun Avant-Garde sinemacılığının sinyallerini verdiği eseri olmuştur. Diğer önemli çekimi ise 1933 yılında gerçekleştirdiği ve sansür kurumunca sakıncalı görülüp yasaklatılan Zéro de Conduite, (Hal ve Gidiş Sıfır) olmuştur. Bu filminde Vigo ortaya iki farklı yaşam şekli ortaya koyar; bunlardan biri; çocukların ve halkın dünyası diğeri ise; olgun kişilerin ve burjuvanın dünyasıdır. Yapıtın kökeni Vigo’nun yaşadığı çocukluktur elbette; çocuk ahlakına not veren bir konumdan bakan sistemin bir yergisidir ortaya konan, bir baş kaldırı filmi... Tahmin etmesi güç olmayacağı gibi filme tepkilerden ziyade saldırılar olduğunda, yönetmen bu bağnazlığa karşı bir savunma olarak 1934’te L’Atalante’ı koydu ortaya. Filmin ilk gösterimi başarısız bir şekilde sunulur ve kısa bir süre sonrada yönetmen hayata veda eder. Film gösteriminin devamında bazı değişikliklere uğratılarak sunuma devam ettirilir; yakın tarihlerde İngiliz Film Arşivinde bulunabilen özgün kopyası baz alınarak yeniden basılıp gösterime sokulur. Sürreal alt yapılı filmde bu olgu başarılı bir şekilde romantizm ve komedi öğeleri ile harmanlanıp sunulur izleyiciye. Vigo’nun sinema yaşamı kısa ama yoğun bir yaşamdır, dört filminin toplam süresi dahi kısa denecek bir süreye sahip olmuştur. Günümüzde yönetmen, meraklısı olan için hâlâ keşfedilecek noktaları kendinde barındırmaktadır. MARCEL CARNÉ

Şiirsel Realizmin öncüsü olarak adını geride bırakan Carné bir marangoz çocuğu olarak Paris’te 1909 yılında dünyaya geldi. Sinemaya duyduğu ilgiyi tam anlamıyla fark edene dek bir sanat okulunda sanat yaşamına başladı. Sonrasında ise bir film teknisyeni olarak yoluna devam etti. Askerlik süreci ardından Carné hemen sinemaya atılamayacak ve başka işlerle meşgul olacaktı. Sinemayla ilintili ilk işini 1920 sonlarında yönetmen yardımcısı olarak yapmaya başladı. 1929 yılında ilk filmini çektiğinde kullandığı kamerayı bir arkadaşından ödünç olarak almıştı. Yaptığı bu film; Marne nehri kıyısında Pazar pikniği yapan insanlara değinen bir belgesel çalışmaydı ve Nogent-Eldorado adını almıştı. Bunları; Cinémagazine ve Hebdo Film dergilerinde eliştirmen olarak çalışması ve A.B.D’ ye gönderilmesi izleyecekti. 1936 yılında Feyder, bir melodram olan Jenny’nin rejili-ğini Carné ’a devredince ciddi anlamda yönetmenliğe adımını atmış oluyordu. Yıl 1938’ e geldiğinde Carné ileride çok anılacak bir yapıtla başbaşaydı; Quasi des brumes, (Sisler Rıhtımı). Geçirdiği bir sinir krizi sırasında cinayet işlemiş olan asker kaçağı Jean, sisler içindeki liman kentine gelir ve rıhtımdaki bir meyhanede tanıştığı Nellie'ye âşık olur. Kızın nişanlısını katletmiş olan hain koruyucusu Zabel, kızı da yıldırmıştır. Jean yeraltı dünyasına karışır; bu arada yerel bir çetenin başı olan Lucien, dikkatini Nellie'nin üzerinde yoğunlaştırır. Jean, polisi atlatmak için, intihar eden bir ressamın pasaportunu kullanır ve Venezüella'ya giden bir geminin mürettebatına katılır. Nelly'ye tecavüz etmeye kalkışan Zabel'i öldürmek zorunda kaldıktan sonra, tam gemi hareket etmek üzereyken, kendisi de Lucien tarafından vurulup öldürülür… Aynı yıl yaptığı Hotel du Nord, (Kuzey Oteli) ise Sisler Rıhtımına nazaran duygusallığı birazda olsa fazla basan bir yapıttı. Filmde birlikte intihar etme kararı alan genç sevgililerin portresi çizilir, genç adam kıza ateş eder fakat sonrasında kendisini vuracak güç ve cesareti kendisinde bulamaz ve hapisaneye girer. Hapis yaşamının sonunda iki sevgili (kız ölmemiştir) tüm olanlara rağmen mutlu bir yaşama kavuşurlar. Giderek kasvetli bir anlatıma yönelen Carné 1939 yılındaysa Le jour se léve, (Gün Doğuyor)’u yaptı. Film pesimistik
http://genclikcephesi.blogspot.com

24

sonrasında. altmış civarı film ortaya koymuştur. Les Petites du quai aux fleurs. Les tricheurs(1958). La Femme et le Pantin. Sois belle et tais-toi. II. MARC ALLEGRET 1900 doğumlu bir yönetmen Allegret. L’Abominable Homme des douanes filmlerini gerçekleştirmiş 1973 senesinde yaşama veda etmiştir.B.D’ye giden yönetmen 1942 tarihli filmi The Tales of Manhattan’ı. 1930’lu yıllarda belgesel haricinde filmlerine girişmiş. Dünya Savaşı sırasında tekrar A.yy Paris tiyatro dünyasında geçmekteydi. Ne olursa olsun o meşhur Carné kasvetini Cennetin Çocukları’ nda da bulmak mümkündü. Kendisinden yıldız keşfeden yönetmen olarak bahsedilmesini sağlayacak isimleri oynatmış filmlerinde. Mam’zelle Nitouche. 1944’de ise Flesh and Fantasy sonrasında ise aynı yıl içerisinde The Impostor’ı gerçekleştirir. Petrus. Herşeye rağmen ilerleyen yıllarda çokça aşk filmi çevirdi. Bunları 1950-67 arasında yaptığı: Sous le ciel de Paris. Maria Chapdelaine. Lac aux Dammes. Le Diable et les Dix Commandements filmleri izler. Filmleri genellikle iyi ve kötünün savaşımı konulu ilerlemiştir. Yönetmen. Yenilenen bir dönemi şimdiki zamanın aşırı değişken yapısını perdeye aktarmakta güçlük çekti Carné. Bir pantomim sanatçısının yaşam öyküsünü anlattığı 190 dakikalık yapıtı Les enfants du paradis. sinema yaşamı belgesellerle başlamış bir isim. 1920’li yıllarda çektiği yirmi kadar filmlede başarıyı sağlayamamıştır.sürecinden dolayı İkinci Dünya Savaşı sırasınca psikolojiyi bozucu olduğu gerekçesiyle ilgili makamlarca yasaklatıldı. Güldürü sinemasına çokça ağırlık veren Duvivier 1919’da yaptığı ilk filmi Haceldema ile bir ilgi uyandıramadığı gibi.blogspot. Savaş sonrası ise yönetmenimiz için pek parlak olmayacaktı aslında. (Cennetin Çocukları) 19. Savaş sonrası ülkesine döndüğünde başarılı yapıtlar ortaya koyar. Lunegarde. VE SİNEMAYA SES GELİYOR http://genclikcephesi. 1940lı yıllarında Carné çektiği filmlerde konusal olarak umutsuz aşka ve iyi ile kötünün savaşımına yöneliyordu. Les assassins de l’ordre ve La Bible(1977). Entrées des Artistes bu tarihlerde bahsedebilecek filmlerinden olmuştur. Un Carnét de bal’ı yapmıştır. 1948’de İngiltere’de Anna Karenina’yı yapar. (Gece Ziyaretçileri) adlı Ortaçağda geçen yapıtında şeytanın aşk için bir engel olabileceğini fakat asla onu yenemeyeceğini anlattı. 1942 yılında yaptığı Les visiteurs du soir. 1967 senesinde ölen yönetmen Beş Büyük Yönetmen olarak adlandırılan sıralamanın içerisinde olmuş. Sonrasındaysa 1932-39 yılları arasında kendisinin klasikleri olacak filmleri: Poil de carotte. 1929 senesinde yönetmen bu kara perdeyi yırtarak Au Bonheur des dames. Orage. L’Homme a L’imperméable.com 25 . Le Petit monde de Don Camillo (bu filmiyle Venedik Film Festivali’nde ödül almıştır). JULIEN DUVIVIER 1896 doğumlu yönetmen bir cizvit okulunda öğrenim görmüş. Bir çok kişi tarafından felsefi olarak değerlendirildi. (Hanımların Mutluluğu) filmini yapmış ve üne kavuşmuştur. Şiirsel Gerçekçiliğe dahil edilen filmleriyle sinema tarihinde kendisine yer bulmuştur. L’Affaire Mauriuzus. Thérése Raquin(1953). L’Amant de Lady Chatterly. Un drole de dimanche. Soğuk bir kişiliğin altında üretken bir yapı barındırmış. Şiirsel Realizmin babalığını yapmış olan Carné için kimileri bu filmin Şiirsel Gerçekçilikten kopuş olduğunu söylese de film tam anlamıyla akımdan uzakta değildi. 1996’da içsel bir yaşam sürerken yaşama veda eden Carné ölümünden önce ise şu filmlere imzasını atmıştı: Zola’nın sinemaya uyarlanan yapıtı. Pepe le Moko. Duvivier 38 senesinde Hollywood’a çağrılır ve Johann Strauss’un yaşamını kameralayan The Great Waltz’ı yapar. ilkin tiyatro ile ilintili çalışmalarda bulunmuş sonrasında ise l’Herbier ve Feuillade gibi isimlere asistanlık yapmış ve senaryo denemelerinde bulunmuştur.

Lakin bunun istisnası olarak ortaya çıkan Clair’e ait. İlk başlarda yapılan filmler daha öncelerde yapılan melodramların yeni versiyonlarıydı bir diğer anlamda bunlar melodramın XIX. Henri Jeanson. L’Herbier gibi sessiz kuşağın nitelikli isimleri sorun yaşamadan yeni sürece geçiş yapan yönetmenlerdi. Bu arada vazgeçilmez gibi duran komedi bu yeni düzenede uyum sağlamakta hiç gecikmemiş ve ortaya komik müzikhol şarkıcılarının oynadığı ucuz işler çıkmaya başlamıştı. Abel Gance’ın Paradis perde’su sayılabilirdi. Ortaya çıkan bu eğlence -sinema kültürü. Jacques Prévert. sesin gelmesi. Bu sahada da öne çıkan belirginleşmiş iki isim göze çarpıyordu.com 26 . önem taşıyan bir türde şüphesiz ki gerçekçi melodramdı. zira ürettikleri teknik malzemeye patent henüz al-a-mamışlardı. Daha öncede belirtmiştik. İlk yapılan Fransız sesli filmine baktığımızda 1929 yapım yılına sahip L’Eau du Nil. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta da bu süreç içerisinde ki senaryo yazarlarının Fransız sinemasında önemli yerlere geleceğinin nişaneleride ortaya çıkmıştı. bir anlamda Avant-Garde’ın sona erişi anlamındaydı. Gance. Duvivier. gene aynı tarihli Le Collier de la Reine karşımıza çıksada Fransız sesli filminin önünü açan yapım kesinlikle René Clair’in filmi (ki Epinay stüdyolarında Alman şirketi Tobis için çekilmişti) Sous les toits de Paris’dir. Elbetteki bu tür salt yeni uyarlamalardan ibaret kalmayacaktı. Bu büyük adamlar aynı şekilde otuzlu yıllarada isimlerini bırakabilecek kadar başarı kazanacaklardı. Charles Spaak isimleriye karşılaşırken Yves Mrande ve Louis Verneuil gibi daha bir çok yönetmeninde senaryolaştırılmış tiyatro filmleri çektiklerini görüyorduk. Ama gelgelelim şu meşhur Hollywood tehlikesi karşısında bu düzen büyük bir başarı ve kazanç sağlamaktaydı. Marcel L’Herbier’nin Le Bonheur’su. Dünyada kabul görüp başarı kazanan bir film olmasına rağmen ilginç bir şekilde Fransa’da ilk başlarda hiç ilgi görmemişti. Renoir. Epstein. Şayet bunlara örnek vermemiz gerekecekse: Double Crime sur la ligne Maginot (1937). Bu dönemden sonra listeye önemli iki isim daha girecekti ki bunlar Vigo ve Carné ’dan başkası değildi. Clair. Bu dönemin öne çıkmış senaryo yazarlarına baktığımızda: Marcel Achard. Seçenekler arasında yer alan filmleştirilmiş tiyatro giderek daha fazla seyirci çekmeye başlamıştı ve bir anlamda bulvar komedisinin yerini almıştı. ucuzluk ve haliyle kalitesizlik olarak görülüyordu. Le Million. Lévy. A nous la liberté ve Quatorze juillet diğer yapımlar arasından sıyrılabili-yorlardı. Fransa’ya ait sinema dünyasında bahsedilmesi gereken. aksine yeni melodram türleri ortaya çıkacaktı. Gremillon.blogspot. La Porte du large (1936). onlarda: Marcel Pagnol ve Sacha Guitry idi. almıştı çünkü alt yapıları buna dayanmaktaydı. Bu değerler doğrultusunda ortaya çıkan gösterimlere uyum sağlayan küçük sayılamayacak bir izleyici kitlesi söz konusuydu ve bu durumdan rahatsızlık duyanlar varsa onlarda eleştirmenlerdi. Aslında ortaya çıkan ürünlere sinema filmi demenin sinema etiği açısından ne kadar doğru olduğu tartışılırdı zira bunlar sadece filme alınmış dahası filmleştirilmiş tiyatro ya da opera çalışmalarıydı. Feyder. yy’dan bu yeni zamana dönüştürülmesiydi. Bu arada Guitry’nin filmlerinde her zaman başrolü kendisine ayırdığını da belirtmeden geçmemek gerekir. Sesin sinemaya girmesinden sonra doğal olarak tiyatro tabanlı filmler ve daha popüler bir şekilde müzikaller poplaşan değerler olarak öne çıkmıştı.üzerinde ki çalışmalarını başarıyla tamamlamış olsalarda Fransa film dünyasında yabancı patentli malzeme hakimiyeti söz konusuydu.Fransa sineması seslenmişti seslenmesine ama bu ani gelişe biraz hazırsız yakalanılmış ve bilim adamları gerekli aygıtlar –ses cihazları. Müziğin gerçekten yaratıcı bir şekilde kullanıldığı film sonralarda ise Fransa’da bir çok filme yol çizecek ve vizyonun gerçekten poplaşmasını sağlayacaktı. http://genclikcephesi. İsim altında toplamak gerekirse bu tür kendi içinde: Sosyete Dramı.

Şiirsel Gerçekçilik akımıyla hemen hemen özdeşleşmiş olan Marcel Carné’nin bu akımın tek temsilcisi olduğu ileri sürülse de bu pek doğru bir iddia değildi zira akımın ortaya çıkışında Jean Vigo. Stelli’nin Le Voile bleu’su. Yaşamı etkileyen her şey dahası dünyayı etkileyen her şey doğal olarakta en başından sonuna sinemayı etkilemiş ve etkileyecektir. İngiliz ve Amerikan filmleri tamamen gösterim yasağına tabi tutulmuştu. bu sıralar yapılan filmlere bakacak olursak karşımıza: Abel Gance’ın La Vénus aveugle’u. az sayıda İtalyan ve Alman filmini saymazsak. Gelgelelim herkes bir yerlere göç edip işkenceye maruz kalmıyordu. Ama film piyasasında bir Fransız hakimiyetinden söz edilebilirdi çünkü. Sinema sektöründe. karakterlerin karşısına çıkan ve yaşamın simgesi olan polisler ve gangsterlerin varlığıdır söz konusu olan. ümitsiz bir sinema örneği olarak tarihteki yerini alacaktır.com 27 . karakterler ise asker kaçaklarından. Pagnol’un La Fille du puisatier’si. İşte Almanların Fransa’yı işgali. Pétain hükümeti sırasınca kurulan COIC (Sinematografik Endüstrilerin Organizasyon Komitesi).blogspot. Ortaya çıkan ve hafiften bir ağırlık kazanan kadın filmleride aynı dönemde etkinleşmeye başlamıştı. şiirsellik ve gerçekçilik. haliyle Fransız sineması üzerinde sağlam bir etkiye sebep olmuştu. VICHY DÖNEMİ ÜZERİNE Nazi ordusu. Marcel L’Herbier ve Julien Duvivier gibi yönetmenlerinde etkileri vardı elbet. Majinot savunmasını yararak Fransa’ya girip 1940’ın 14 Haziran’ında Paris’e ulaştı. Hollanda ve Belçika’ya saldırdıktan sonra. İleride bir başka bölüm halinde sunmaktansa burada pekişmesi muayetinde konudan fazla uzak düşmemek amacıyla sınırlı bir şekilde şiirsel gerçek-çi-lik ten bahsetmek faydalı olacaktır. Her ne kadar parasal sancılar çeksede Fransız sinemasının iyileştiği söylenebilirdi. Fransız sineması için gerçekten gereken ve iyi sonuçlar doğuran bir adım olmuştu. Gerçekçilik yönüne gelecek olursak. Sinema.oldu –elbet-. Bu da Fransız Sineması’nın tıpkı toprakları gibi işgali anlamına geliyordu. Pétain Hükümeti ise ateşkes adı altında Fransa’yı resmen Nazilere teslim etti. Şiirsel yön. Asker Melodramı gibi isimler almıştı. Fakat şu varki bu yıllara hakim olacak tür olarak olarak seçilen bu melodramlar değil Şiirsel Gerçekçilik olacaktır. çevre seçimi ve film karakterlerinin davranışlarında yatmaktadır: Islak caddeler sisli limanlar ve benzeşik öğeler ana atmosferi oluştururken. oyunculardan ve yönetmenlerden bu dönemde ABD’ye göç edenler olurken bazılarıda faşist bir takım baskıcı kurallar altında zor zamanlar geçirmeye başlamışlardı. duygusal. Akımın ilk defa ortaya çıkışı Fransa’da olmuştu ve yıl 1930’u göstermekteydi. çok önemli adımlar atıp uğraşlar veren bu kurum. dahası Fransa’da kalanlar ve de sorunsuz bir şekilde kariyer ve yaşamlarına devam edenler –de. psikolojinin hastalık taraflarında dolaşan katil tiplemelerinde yer alan erkek oyuncular ve yaptığı evlilikle mutluluğu bulamamış kadın tiplemelerinden oluşturmuştur. romantik. Böylelikle sinemada sansür http://genclikcephesi. Fakat bu dönem filmlerinin Alman’ların sansür kurulu Vichy tarafından denetlendiğini de unutmamalıyız. Kısa bir dönem süren şiirsel realistik sinema. mali destek ve kısa film çalışmalarına yatırıma değin.Slaw Melodramı. Yeni film okullarından tutunda. Bu savaş dönemi sinemasına baktığımızda ortaya konan yapımların önemli bir kısmını edebi uyarlamalar oluştururken Cocteau’nun da imzasını taşıyan ama az sayıdaki fantezi filmlerden söz etmek mümkündü. sözkonusu Alman hakimiyetinin sınırlarını daraltmaya çaba gösterdi. Grémillon’ın Le Ciel est a vous’u çıkmaktaydı. Akım adından da ortada olduğu gibi iki ana noktadan oluşmaktaydı. Naziler için mükemmel bir propaganda aracıydı ve bunu her açıdan kullanacaklardı.

Nazi dönemi sinemasını kategorilere ayırmak doğru olabilir. Autant Lara olacaktır. burjuvaist değerlerle ve Mareşal Pétain’le ciddi bir şekilde dalga geçiyordu. sayılarını ise arttırmıştı. Söz konusu ettiğimiz Vichy süreci içerisinde ortaya bir de Gerçekçi Filmler çıkacaktı. Yahudi karşıtı bir film olarak karşımıza çıkacaktır. (Karga) filmiyle yönetmenlik sandalyesinde görecektik. Grémillon bu filminde örgütlü bir ulusun neleri gerçekleştirebileceğini koyuyordu ortaya. bir ulusun direncinin yok olamayacağının ispatı olarak bu döneme damgasını vurmuştur. Tüm bunların ardındansa İşgal Sonrası Direniş Filmleri geldi. paraya dolayısıyla burjuvaziye sıkı eleştiriler giydiriyordu. ortada olanı yansıtacaklardı perdeye. o da Clouzot ile aynı kaderi paylaşacaktı.com 28 . realizmi tam anlamıyla ortaya koyan Daquin’se: Nousles Gosses. yönetmeninde film yapma yetkisini elinden almaları gerekti. Schmidt getirildi. Yönetmen son çektiği Douce ile direnişe açıkça methiye düzüyordu. önceden çektiği Ceux du rail belgeseliyle desteklediği ve savaş katılımcısı direnişçi demiryolu işçileriyle röportajları ve onların anılarını da içeren film. (Günah Melekleri)’ni yapmıştır. Madame et la Mort. bunlar: Louis Daquin ve Jacques Becker’di. Yukarıda da belirttiğimiz gibi önemli bir diğer isimse Becker’di. İşgalin yaklaşmasından önce vatanlarını terk eden yönetmenler olmuştu zaten ama bu süreç terkedimi hızlandırmış. Bu filmler. René Clémentin 1946’da çektiği La Bataille du rail filmidir. Zaten. Aynı kategoride yer alacak bir diğer isimse. Söz konusu yönetmenlerden iki isim diğerlerine nazaran daha bir öne çıkacaktı. sinema seyircisini oyalamaya yönelik yapımlar olmaktaydı. bazı filmlerin tamamı Nazi propagandası niteliği taşımaktaydı. 1941’de yaptığı Le Mariage de Chiffon. Aktif direnişin göstergecisi olan. Le premier de cordée ’yi yaptı. (Gece Ziyaretçileri) ve Les Enfants du Paradis. Savaş döneminde varolan bir sinemacı olan Bresson’da 1943’de ilk filmi olan Les Anges du Peche. 43’de ise Clouzot’ yu bu sefer Le Corbeau. Hemen ardından Continental kurumu tüm Fransız film dünyasını eline aldı. hiçbir önem ve değeri olmayan. (Paradideki Çocuklar)’ı olmuştur. Bunun için verilebilecek en uygun örnek. ilkin İşbirlikçi Filmler’e bakabiliriz: 1942 tarihli Clouzot’nun yazıp Decoin’in yönettiği Les Inconnus dans la maison.blogspot. Becker: 1943’de Le Dernier a’tout. Dönem içinde film yapımına hiç izin verilmiyor değildi fakat bu filmler. faşist eğilimli yönetmen 1948’e değin Fransa tarafından affedilmeyecekti. tarzıyla dikkat çekti. Pierre Prevert’in yönetmenliğini yaptığı 1943 tarihli Adieu Léonard. Yönetmen.uygulamaları başladı ve bu görevin başına da Dr. Elbette ki gösterimde ki filmlerin bir kısmı. Bir diğer faşizan isimse Sacha Guitry idi. bu filmler yaşanan gerçeği. bunların taban konusunu işgal sürecinde ortaya konan mücadele oluşturmaktaydı. 42’de Letters D’Amour ve 43’de Douce. Le Voyageur de la Toursaint. (Ebedi Dönüş) filmini 42 senesinde çekecekti. Film kendisine Fransız direnişçileri suçlayan ve yeren bir konu edinmişti ve Fransa bu filme ve haliyle yönetmenine öyle bir tepki verdi ki Nazilerin filmi gösterimden kaldırıp. 45’de Goupi Mains Rouges ve aynı yılda işgal altında ki Paris halkını anlatan Falbalas’yı çekti. (Evdeki Yabancılar). Grémillon’ın 39’da başladığı Remorques’u ve 43’de yaptığı Lumiére d’Eté ’i bu sınıfa dahil edilen yapımlardandı. Müthiş bir dönek olan Jean Delannoy Nazilerin sevgisini kazanan L’Eternel Retour. Bir diğer kategori ise Vichy dönemine yönelik çekilen Karşıt Filmlerdi: İlk dikkat çeken yapımlar Carné ’ın Les Visiteurs du soir. Fransız izleyici bu olay karşısında tepkisiz kalmamış aksine taşkınlık derecesinde bir karşı koyuş sergilemiştir. Zaten http://genclikcephesi. Yönetmenin daha açık ve ağır filmi Le ciel est a vous 1944 yılında çekilecekti.

49’da Une si jolie petite plage’ı. Les Grandes Familles. La Vérité ’i ise 60 yılında yapmıştı. çalışkan ve dolayısıyla üretken bir yapıya sahipti. Modern sinema sözcüğünün gerçek anlamda fiiliyata geçişi André Bazin tarafından götürülen ciné club hareketinin hız kazanmasıyla tam anlamıyla destek bulmaktaydı. Christian-Jaque. Tüm bunların yanısıra Les Cahiers de cinéma’yı kurup geleceğin akımı olacak olan Yeni Dalga yönetmenleri için ortam hazırlamış oldu. Prévert gibi alışıldık senaristler üretkilerine devam etselerde bahsi geçen süreç içerisinde.Truffaut tarafından bir hayli sert dille eleştirilip suçlanmıştı. Clouzot. Savaş öncesi film yapan yönetmenlerden savaş sonrası tekrar film yapmaya başlayanlar olduğu gibi yeni isimlerde savaş sonrası yönetmenleri olarak bunlara eklendiler. 1946’ da Demir Yolu Savaşını çekti bu uzun metraj yarı belgesel nitelikler taşımaktaydı. Les Diaboliques’i 55’te. Bost gibi senaristler dönemi kendilerine mal edebildiler. Quai des Orfevres’yi 47’de Le Salaire de la peur’yu 53’te. Aurenche. Daha önce bahsettiğimiz faşist tabanlı baskılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı topraklarını terk eden Yahudi tabanlı sinemacıların geri dönmesi de sinemayı gerçek anlamda güçlü göstermekteydi. yeni salonların inşası ve mevcutların yenilenmesi gibi. Jeanson. haklıydı-da. Carné’nin Thérése Raquin’i gibi. Ama genede şiirsel realizmi benimseyen ve işleyen filmler yapılmadı değil: Allégret.zira şiirsel realizm iyiden iyiye azalım gösterse de kara film geleneği gitgide bir belirginlik kazanmıştı. Bu yıllarda izleyici sayısındaki artış dörtyüzmilyonla dikkat çekecek boyutlara gelmişti. dönemin tüm mevcut dergilerinde yazılarını bulmak mümkündü ve sert eleştiri üslubuyla dikkat çekmekteydi. COIC çalışmalarını genişleterek sürdürmekte ve ticari olmayan sinemanın gelişimine destek sağlamaktaydı ve modern Fransız sinemasının temelleri artık atılmıştı.blogspot.com 29 . Autant-Lara. Sadece film çekimleri bakımından değil sinema salonlarının mimarisi açısından da yapılan yenilikler söz konusuydu. devam edecek olduğumuzda. 50’de Manéges’i yaparken Clouzot. Böylesi etki-ler yaratmasa da sayılmadan geçilmesi dönemin sinema tarihi açısından hata olacak birkaç direniş filmi daha söz konusudur: Bresson: Un condamné a mort s’est é chappe -1956 Cayette: Le passage du Rhin -1960 Chabrol: La Ligne de Demarcation -1966 Melville: L’Armé” des Ombres -1969 Tüm bu olanları Fransız sinemasının kurtuluşuna yönelik kurulan komite ve L’écran Français dergisinin yayın hayatına başlaması izledi. Ama çok geçmedi ki Fransız sineması o hiç yabancı olmayan problemlerle yeniden yüzyüze gelmişti. o. Clément. Becker. Bazin bir eleştirmenden öte bir kişilikti. En cas de malheur gibi filmlerse ahlak ve sınıf pratiklerine yönelik sosyolojik eleştirilerde odaklaştılar. 48 yılında Dédée d’Anvers. Audiard. Fransız piyasasında Amerikan filmlerinin hortlayışı bu sorunların en başında gelmişti. söz konusu yönetmenlere ait filmlerin karanlık ahlaki yapısını uygunsuz görmekteydi. Clément gibi. 1950’lere doğru sinema Fransa’da en popüler dönemine erişmişti. Truffaut’a gelecek olursak. Ve bu kişiler Fransız sinemasının kalite geleneğinden de uzaklaşıp ödün vermiş değildiler. Bunun ardından (dahası buna bağlı olarak) polisiye ve gerilim filmlerinin yükselişi söz konusu olurken Fransa http://genclikcephesi. Bu kuşak F.Cannes’da da Altın Palmiye’ye layık görüldü. Savaşın her türlü aksaklıklarını ortadan gidermek için çaba veren ülkede savaş ve benzeşikliğine bağlı konularda belgesel çekimlerinin ortaya çıkması da olası bir durumdu. La Vérité sue Bébé Dongé.

Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle kariyerini başlatmış oluyordu. Les Vacances de Monsieur Hulot. Fernandel’den başkası değildi bu. zira dışarıda kara film ve gerilim tarzıyla bilinip takip edilirken Fransa içerisinde dram ve komedi ağırlık kazanıyordu. sadece bir şair değildi elbet. Mon oncle takılacaktır. evet. SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE. (bahsi geçen Don Camillo dizisi 1951 de başlatılmış Duvivier tarafından da yönetilmişti. gibi isimler savaş sonrası dönemde ortaya çıkacaklardı. EĞİLİMLER.sineması kendi topraklarında ve dış ülkelerde farklılık gösteren bir sinema portresi çiziyordu. Ayrıca bu dönemde Bourvil’in yükselişe geçişi söz konusuydu. estetik anlayışları ve ideolojik yapıları bakımından apayrı yönetmenler oldukları görülecekti. Agnés Varda. dış çekimlere ağırlık vermiş. Lakin bu türe asıl ait olan bir isim değildi. küçük ekiplerle çalışmış ve kendi çizgisini oturtmuştu ve Tati başarıyla yurt dışındaydı. bunların öne çıkış yapmış olanlarını sayacak olursak örnek olarak: Fanfan la Tulipe. Filmografyasına bakacak olursak gözümüze. Gervaise.com 30 . Daha sonraları Bardot’yu piyasanın komedi filmlerinde de görecektik. ve tarih ellileri gösterirken sahneyi Brigitte Bardot alacak deyim yerindeyse kaplayacaktı. Tanrı ile konuşan ve köyün komünist papazına savaş açan. Francis Blanche isimleri çıkıyordu. filmin yönetmenliğini Roger Vadim yapmıştı. Le Rouge et le noir. gerçek anlamda çok yönlü sanat adamıydı kendisi. Louis Malle.blogspot. Pierre Melville. Nana verilebilirdi. Papatya Falı. Jour de féte. teknikleri. Bu sıralarda cinselliğin ön safhaya çıkıp bu unsurla parlayan kadın yıldızların da ortaya çıktığını görüyoruz. Jacques Tati kaba güldürüye yakın bir mizah tarzıyla konuşma dilini bir homurtuya. Parisli Kız bunlardan önemlileriydi. o http://genclikcephesi. Bardot. Fransa’ya ait toplum yapısı ve dil göz önüne alındığında ve ortaya çıkan yapımlar da bu yönde içerik kazandığından Fernadel ve daha bir çoğunun mizahının yurt dışına çıkması pek söz konusu olamazdı. bu çok yönlülüğünü sinemada belki de en iyi şekilde yansıtacaktı insanlara. Tati özgündü zira alternatif bir grup oluşturmuş. Önemlisi bu önemli isimler ileride Yeni Dalga akımının öncüleri ve modelleri olarak kabul göreceklerdi. küçük bir İtalyan köyünde geçen bir diğer komedi filmi de bir Fransızİtalyan ortak yapımı olarak gişede başarı sağlamışlardı. Les Belles de nuit. NoélNoél. Les Misérables. anlamsızlığa dönüştürdü ve vücudunu komedisine efekt unsuru olarak kullandı. Alain Resnais. Bir Fransız savaş mahkumu ile bir ineğin hikayesi olan İnek ve Mahkum filmi ve yanısıra. Bourvil gibi kariyerinin zirvesinde olan bir komedyen daha söz konusuydu. ana akım endüstrisine muhalefetliklerinden dolayı ortak sayılabilecek olsalar da. Ellili yıllara doğru baktığımızda kostümlü dramanın gerçek anlamda ağırlık sağladığı ve gerçektende çok sayıda bu türe ait çalışmalar üretildiği görülüyordu. gerçek anlamda komediye dönecek olursak karşımıza. “ben bir şairim” diyecekti hep.) Fernandel’in komedi de topraklarının dışına çıkamadığını belirtmiştik. Lakin bu Fransız yapının dışında tutulabilecek bir ortak yapım söz konusudur: Henri Verneuil. Ama bu demek değildi ki bir başkası bunu başaramayacak. Darry Cowl. Robert Bresson. Bu yönetmenlere bakıldığında. Almanya’da yaptığı bir kısım çalışmalarla örneğimizi teşkil edecektir. FİLMLER VE YÖNETMENLER JEAN MAURICE EUGENE CLEMENT COCTEAU O.

Académie Française üyesi de olan büyük sanatçı 74 yaşında Paris yakınlarında dünyayı terketti. Filmografisine bakacak olduğumuzda: Argnet (1983).rahatsız etmeyi amaç edinmemişti ama günlüğünde: “Ne yaparsam yapayım insanlar rahatsız oluyor. İlk fimiyle bağıntılı olarak yaptığı Orphée onun en ünlü yapıtı sayıldı. Lancelot du Lac (1974). Hayalcinin Dört Gecesi’nde Bresson. geçen yüzyılın sonlarında dünyaya gözlerini kapadı. (Şairin Kanı) 1930 yılında ortaya kondu. görüntüyü deyim yerindeyse perdeye yazabilen ender bir sinema ze-kasıydı. onun filmleri görsel bir kitap ve şölen gibidir. Yapıtında Cocteau dramatizeyi ifade ediş gücü bakımından güçlendirmek için sıkça yakın plan çekimler kullandı. Film. karısı ve şovalye Lancelot arasındaki yasak aşk geometrisini. Herhalde Şeytan'ın’ dan sonra Bresson. Procés de Jeanne d’Arc (1962).blogspot. Journal d!un curé de http://genclikcephesi. Azize Jeanne d'Arc'ın. bir Tolstoy uyarlaması olan Para ile karanlık. Bresson. Un condamné a mort s’est échappé ou Le vent souffle ou il veut (1956). 1943'de Nazi işgali yaşayan Paris'te Les Anges du Peche (Günah Melekleri)'i çekti. kitap yazıyorum rahatsız oluyorlar. Filminde Yunan felsefesini Paris sokaklarına taşıdı. Hep ağırlık verdiği görüntüleri burada arka planda bırakıp diyaloglara yöneldi. Pick pocket (1959). İlk filmi olan Le sang d’un poéte. Kendi üretkisi olan trajik tiyatro eseri L’aigle a deux tétes. Bir katolik olan ve bu inancına tam anlamıyla bağlı olan Bresson. Yapıtlarıyla yüzyıla kesinlikle damgasını vurmuş bir yönetmendir. Quatre nuits d’un réveur (1971). 30'lu yıllarda bir dizi sinemacıya asistanlık yapan yönetmen 1934'de Les Affaires Publiques’i gerçekleştirdi. Gel gelelim bu sayıyla tam anlamıyla Bresson tarzını yaratmıştır. Mouchette (1967). Dönemin ünlü isimlerini görmenin mümkün olduğu film. Ama gel gelelim tüm birikimlerini sarf edeceği sinemayı seçecektir Bresson. müziğin ve resmin karışımı olarak kabul ettiği sinematografi zihniyetiyle yapmıştır filmlerini. Maisons-Laffitte’ de doğdu Cocteau. yönetmenliğinin dışında kurgusunu da üstlenmişti. Kral Arthur. uzun süreli bir film hayatına sahip gibi gözükse de sadece 13 film gerçekleştirmiştir. Gölün Lancelot'su filminde. İsa'nın kayıp kasesinin aranışı çerçevesinde resmeder. Usta. Zaten filmlerinde sıkça ger-çeküstücü sekanslar kullanmaktaydı. Ünlü direnişçi Andrea Devigny'in idamdan kurtulmak için hapishaneden kaçışını öyküleyen Bir İdam Mahkumu Kaçtı’da Bresson. tam anlamıyla kişisel bir yapıttı. Katolik romancı Georges Bernanos'dan perdeye aktardığı Bir Köy Papazının Güncesi bütün dünyada büyük rağbet gördü. Bir yıl süren savaş esirliğinin ardından. 80'lerin başlarında. Bir eşcinseldi Cocteau ve yaşam arkadaşının ölümüyle ileride bir kitabına da isim olacak olan afyona başladı ve ciddi bir bağımlılık sürecinden sonra zorlu bir tedavi dönemi geçirip hayata yeniden selam verdi. Diable probablement (1977). Au hazard Balthazar. 1959’a gelindiğindeyse Le Testament d’Orphée. intiharın tek çıkış yolu olduğu bir dünyada aşkın ve mutluluğun imkansızlığını resmetti. 1948 senesinde Les Parents Terribles. Eric Satie il I. Orfeus’un Vasiyetini çekip üçlemesini tamamladı. Une femme douce (1969). firar eylemini her türlü duygusallıktan uzak bir tavırla kendine özgü bir şekilde canlandırdı. Dünya Savaşı yıllarında tanışıp Paris entelektüel yaşamına girdi. İspanyol yönetmen olarak anılsa da bizim tamamen Fransız hissettiğimiz usta yönetmen Luis Buñuel’den etkilendi. Dostoyevski'den esinlendiği Yankesici de dünya çapında beğeni toplayan bir yapım olmayı başardı. Filmin senaryosunu kendi yazmış. Tüm bunların ardından 1929 yılında kendisini büyük bir istek ve zevkle sinemaya verdi. (Müthiş Aile) adlı tiyatro eserini uyarladı. film çekiyorum ondan da rahatsız oluyorlar. resim yapıyorum rahatsız oluyorlar. trük çekimleri ve yabancılaştırma efektleriyle büyük beğeni kazandı. Bresson.” diyecekti. (İki Başlı Kartal)’ı 1948de sinemaya uyarladı. İlk zamanlarında bir ressam olmak için yoğun çabalar harcayan usta yönetmen aynı zamanda felsefe eğitimi de görmüştür. göstermelik yargılanışını ve yakılarak öldürülmesini anlatan Jeanne d'Arc'ın Yargılanmasının ardından. Bresson. sert ve acımasız tavrını sürdürür.com 31 . ROBERT BRESSON Bresson için kuşku götürmez bir şekilde bir yaratıcı ve efsane ifadelerini kullanabiliriz.

Bu tarihte Clouzot. Clouzot 1907’de Niort’da doğdu. Ophüls. Gerçek ortaya kondu. 1933 yılında yeniden bir uyarlamayla. Alman işgali altında kalan Fransa’da duramayacağını bilen yönetmen. (Şeytan Ruhlular) 1954 yılında takip etti. iki buçuk saatlik film yönetmen tarafından iki bölüme ayrıldı. Bir opera uyarlaması olan ilk filmi Die verkaufte Braut. Gazetecilikle yaşamını sürdürmeye devam etti ve sinemaya bir kurgucu olarak atıldı. Lakin İsviçre’ye kabul edilmemesinin sonucunda Amerika’ya göç etmek mecburiyetindeydi. Agnes du péché (1943). 1946 yılına.com 32 . Alman işgali esnasında Clouzot ülkesinin önde gelen yönetmenleri arasında sayılmaktaydı. Dames du Bois de Boulogne (1945). Paris’e göç etti. 1949 yılından sonra Ophüls. kendisini fark edip filmlerinden de etkilenmiş olan yönetmen Preston Sturges ona destek çıkana değin sinema dünyasında işsiz kaldı. Flört filmi ile ortaya koydu. Asıl adı. ailesi ile birlikte İsviçre’ye kaçmak zorunda kaldı. Bu yapımlarıyla ana olgusu olan.campagne (1951). Bunları Pierre Boileau ve Thomas Nerjecac’ın romanından uyarlanan Les diaboliques. 1942 senesinde L’assassin habite au 21 isimli ilk filminde gerilimi tam anlamıyla ortaya koymayı başarmıştı. aşk nereye kadar gerçekleştirilebilir? sorusuna yöneldi. (Dehşetin Yolcuları) oldu. Ahlaka uygunsuzluğu öne http://genclikcephesi. Clouzot bu filmiyle gerçek anlamda dünya çapında bir üne kavuşuyordu. (Meçhul Bir Kadından Mektup) isimli aşk trajedisini çekti. Yıl 77 iken Paris’te yaşamı son buldu. Film müzikleriyle ilgi çektiği kadar karmaşık ve akıcı kamera teknikleriyle de önemli bir yapıttı. Bu zaman diliminde çıkardığı işlerin içinden en çok tutulanı La signora di tutti isimli yapıtı oldu. Bunu senaryo çalışmaları ve yardımcı yönetmenlik deneyimleri izledi. Bu başarı getiren çalışmalar ardından yönetmen. Ophüls adını da burada aldı. 60 yılında da La véritée. buralarda on kadar uzun metraj çalışması yaptı. Affaires pupliques (1934). Filmi besleyen diğer öğelerse kullanılan ışık ve gölge düzenlemeleri ile dekorlara gösterilen özen olmuştu. 1949’dan sonra sinema yaşamının doruğuna Fransa’da erişecekti. Maximillian Oppenhemier olan yönetmen 1923 senesinde sahne yapıtları yönetmenliğine geçiş yaptı. Fransa’ya pekte bir şey yapamamış olarak dönecek ve gerçek kariyerini burada sağlayacaktı. 49’da ise Kara Dizi türevinde The Reckless Moment filmini çevirdi. (Katil Kim?) filmi ile sinemaya yeniden merhaba dedi. Onun en çok bilinen yapıtıysa 1952’de yaptığı Le salaire de la peur. polisyeyi toplumsal eleştiri ile miksledi. Quai des Orfévres. Yahudi kökenli olmasından dolayı Alman hükümeti tarafından çıkarılan zorluklarla uğraştı ve sonunda Almanya’yı terk edip Fransa’ya. 1923’e değin tiyatro oyunculuğu yaptı. Fransa’da seyircinin polisiyeye olan ilgisi yönetmenle örtüşecekti. egosantrik (ben içinci) bir erkeğe aşık olan ve bu sebeptende yaşamı mahvolan bir hayatı perdeye taşıdı. MAX OPHULS Ticaret yapan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Saarbrücken’de doğdu. Yönetmen son film olarak 1968 yılında La prisonniére adlı melodramda ruh hastası. gelecek vaadeden bir kişilik olduğunu. Liebelei. (Karga) onun usta bir yönetmen olarak kabulünü sağladı. Filmin finansmanlığını yapan şirket bir Alman kuruluşu olduğu için savaş sonrası vatan hainliği ile suçlanıp arkadaşlarıyla bir meslekten men edildiler. Sinemaya gerçek adımını Berlin’de attı. Filminde Fransa’nın adalet sisteminin yanlış işleyen mekanizmasını eleştirdi. 1938 yılında ise uyruğu Fransız olarak değişti. 1948 senesinde Letter from an Unknown Woman. Bunun ardı sıra gelen 1943 yapım yılına sahip Le corbeau. Hollanda ve İtalya’ya vardı. Filmleri için seçtiği coğrafya Fransa ile sınırlı kalmayıp. bu durum 1947’ ye dek sürdü. Neredeyse tüm büyük yönetmenlerde olduğu gibi o da sinema yaşamından önce başka işlerle meşgul oldu. HENRI GEORGES CLOUZOT Sinema tarihinde onu tanımlamak için söylenmiş klasik bir ifade var: Fransız Hitchcock.blogspot. Başlangıç filmi 1950 tarihli La Ronde olmuştu. (Satılmış Nişanlı) ile 1932 senesinde ilgi çekmeyi hemen başarmıştı Ophüls.

Dünya Savaşı’na yöneldi ve L’armée des ombres. ‘Sinemeskop geniş ekran’ kullandığı bu film dönemin tüm teknik ekipmanlarının son zerresine kadar kullanılması ile ilgi çekti. Fransız yazar Vercor’un La silence de la mer. İkinci filmi gene edebi kaynaklı olacaktı. Trafic. Les Vacances de M. Modernitenin teknolojik getirilerinin karşısına eskiyi koymuştur Tati. Bu filmiyle film noir türüyle tanınmaya başladı. 1947-73 yılları arasında yaptığı -az sayıda da olsa. aynı zamanda dostu da olan Jean Cocteau’nun bir romanı olan Les enfants terribles. Bu filmin bir diğer özelliği ise 60’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan road-movies’in öncüsü ve habercisi olmasıdır. (Göldeki Ordu)’yu bu tarihte çekti. Tv için yaptığı son filmide tüm filmleri gibi insanla makinanın savaşıdır. 1945 yılında bir film şirketi kurup yönetmeye başladı. Le doulos ile kasvetli bir gangster filmi daha koyar önümüze. 1966’da yaptığı Le deuxiéme souffe. Modern yaşamın kargaşasını tebessümle izleyen bu adam. Melville bu yapımlarından sonra filmlerinde konu olarak umutsuz aşkları ele alacaktı. Jour de féte. Trafic’de diğerlerinden farklı bir tabakaya dayanmıyordu elbet.blogspot. 1962’de Melville. (Denizin Sessizliği) adlı yapıtını aynı adla 1947 yılında filme almıştı. Bu arada gelen teklifleri geri çevirdi. Büyük hicvinin karakteri Hulot’dan sonra beş senelik bir bekleme süreci yaşadı. GEORGES FRANJU Geleneksel sinema ile Yeni Dalga arasında köprü görevi alan filmler yapan yönetmen bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. Mon oncle. bu mekanik yaşamla gene alay yollu uğraşmaktaydı Tati. (Şef) bir önceki filmiyle stil açısından aynıdır ve konu gene o bildik Melville çizgisi etrafında gezinmektedir. Savaş sırasında İngiltere’de bulunan Melville. yapımın aşırı derecede beğenilmesiyle onu kısa metrajdan uzun metraja çevirme kararı alıp Jour de féte’yi ortaya çıkardı.com 33 . Savaş dönemi öncesi ticaret ile uğraştı ve ünlü bir mağazanın müdürlüğünde bulundu. JEAN-PIERRE MELVILLE Gangster filmlerinin Fransa’da en bildik ismi olan ve Yeni Dalga’yı etkileyen Melville. (Kırmızı Daire)’dir. Yaptığı son filmi olan 1972 tarihli Un flic. Play Time. ilk gangster filmini Georges Simon’un bir romanından sinemaya uyarladı.Hulot. 58 yılında yaptığı Mon oncle modern yaşamın saçmalığının ispatı niteliğindeydi. Bay Hulot yaratısıyla Yeni Dalga ile bağıntılandı. Sene 69’a vardığında Melville yeniden dahası ikinci bir defa II. orada askerlere gösterilen filmlerden etkilenerek sinemaya ilgi duymaya başladı. Yukarıda ki sıralamada da ilk sırada olan birinci filmi ile sinema yaşamına merhaba diyen Tati.L’Ecole des facteurs. Parade filmleriyle dünya sinemasının unutmayacağı bir isim oldu. büyük hiciv ustası denmiştir. Melville’i seyircisi nazarında büyük yapan film gene bir kriminal çalışma olan 1970 yapımı Le cercle rouge. İlk uzun metrajlı filmi bir edebi uyarlamaydı. Onun baş yapıtı olarak billenen eseri Play Time olacaktı. Gerçek soyadı olan Grumbach’ı Herman Melville’de esinlenerek değiştirdi. Yıl 73’e geldiğinde yönetmen 55 yaşında yaşama veda eder. JACQUES TATI Onun için. bir modernite eleştirmeni. zengin bir aile çocuğu olarak Pariste doğdu. yergicisi. Filmin tamamlanmasının ardından iki yıl geçtikten sonra yönetmen hayata veda etti.sürülürek birkaç ülkede de yasaklanan film aslında neşeli ve romantik bir aşk filmiydi. (İkinci Nefes)’te yönetmen gene aynı gangster atmosferini solutuyordu. 1955’te çektiği son filmi Lola Montez’ de hayatı skandallarla dolu gizemli bir dansözün yaşamını anlattı Ophüls. Yönetmen. yönetmen. Korkunç bir karmaşa dünyası ortaya koyan bu film Yeni Dalga yönetmenlerinin üzerinde bir hayli etkili oldu. 1967 yılında yaptığı Le samourai filmiyle dünya çapında bir üne kavuşmaya başladı. filmlerinde hem oyuncu hem yönetmen hem de yazar oldu. Filmde Alman işgalcilerce şantaja uğrayan direnişçi bir kadının kendi arkadaşlarınca öldürülmesi anlatılır. (Müthiş Çocuklar)’ı 1949’da sinemaya uyarlayacaktı. Bu andan itibaren Tati. Lara’nın filminde hayalet olarak rol aldı. Le Sang des bétes adlı 1949 yılında yaptığı belgesel http://genclikcephesi.

Bir yıl sonra La Course du Liévre a travers les Champs’ı yaptı. Avant la déluge. Sıraladığımız bu yönetmenlerin dışında az işle ya da yazdığı kitaplarla. Zaten ardından da FIAF -Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu. Son olarak 1983’te TV için Princess and a Photographer’ı yaptı. İsmini duyurması için yeterli olan bu çalışmanın ardından Franju. 1971’e geldiğinde bir gerilim sineması örneği olan Le passager de la pluie’yu filme aldı. A Chacun son Enfer’in ardından son yapımları olan La Raison d’Etat Justice. Monsieur et Madame Curie. bu yönetmenleri bir bütün halinde bir arada sunmaktaki amacımız. Notre-Dame Cadhetrale de Paris gerçekten harika belgesellerdi. Başarıya ulaşan filmlerinden biri olan Casque d’or ile ilgi toplamayı başaran yönetmen 54 tarihli Touchez pas au grisbu ile bu kez polisiye bir http://genclikcephesi. kozmik aşk gibi dönemin önemli olgularına dokunan Katmandu yolculuğunu konu almıştır.Ripois’i İngiltere’de gerçekleştiren yönetmen Zola uyarlaması Gervaise’i yaptı. Beat Kuşağı ile Hippy dönem arasında gidip gelen. Le Glaive et la Balance. Sinemada. 54 yılında tuhaf güldürüsü Knave of HeartsM. L’Amour en Question gelir. 60’da Yeni Dalga’ya özenip kendini yok ettiği filmi Plein Soleil’de ki düşüşünü 1967’de ki Paris Yanıyor mu? filmine değin düzeltemedi. hukuk sistemine getirilen bir yergi niteliğinde ki Justice est faite olmuştu-r. Le passage du Rhin yerini sağlamlaştırdığı filmleri olmuştur. Şimdi bu önemli kişilere ve bu bahsettiğimiz dönem içerisinde yapa geldiklerine kısa kısa –pasajlarla-göz atalım: RENE CLEMENT: 1949’da İtalyanlarca şiirsel gerçekçilik barındıran kara film olarak önem gösterilen Au-dela des grilles filminden önce Cocteau ile birlikte bir denemede bulunan Clement. JACQUES BECKER: Kötümserlik karşısında iyimserliği kendine konu edinen Becker 1947’de Antoine et Antoinette’i filme aldı. Daha sonra çektiği uzun metrajlarda yönetmen anarco-nihilist bir kimlik sergileyerek bir türün içine dahil edilemezliğini sürdürdü. Le dossier noir.çalışmasıyla hemen dikkat çekti. kimyasallar.genel sekreterliğine getirildi. hatta tek bir filmle dahi adını bahsedilmesi gereken konuma getiren ve bazılarının da gerçekten de –çok. 58’de yaptığı Le barrage sur Pacifique Yeni Dalga öncesi filmlerindendi. 51 tarihli Edouard et Caroline geldi. 55 tarihli Le saumon atlantique ve 57’de yaptığı. Önemli özelliklerinden birisi de Fransa Sinematek’ini kurmasıydı. 1996’da öldü. Filmlerinde suçun kişiye yüklenmesinden ziyade toplumun bu suçta azar azar da olsa pay sahibi olduğunu anlatmaktadır Cayette. 34 senesinde Le Métro adlı ilk kısa filmini Henri Langlois’le beraber yaptı. Bu yapıtların neredeyse tümü gelecek olan Yeni Dalga’yı etkileyecekti. etkilenimleri belirli bir mesafede tutarak kendi özgün stilini kollayan ender kişiliklerden biridir. Almanya’da esir kamplarında yaşam sürmüş olan Fransız askerleri üzerine yaptığı ve Venedik’te Büyük Ödüle layık görülen filmi. ANDRE CAYETTE Bir hukukçu olduğundan olsa gerek çıkış filmi 1950 tarihli. Gene aynı doğrultuda ilerleyen diğer filmini iki yıl sonra Nous sommes tous des assassins adıyla çekmiştir. Le Risques du Métier gibi orta halli filmlerinin ardından René Barjevel romanından perdeye uyarladığı 1969 tarihli Les Chemins de Katmandou filminde.blogspot.önemli olduğu isimler söz konusudur. Jeux Interdits filmi ile 1952 senesinde çocuk bünyesi ağırlıklı olmak üzere savaşın insanlar üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. 49’da yaptığı savaş sonrası gençliğin değişimi konulu filmi Rendez-vous de juillet filmi sonrasında. Buduzim. 71 senesinde temelini bir yaşanmışlıktan alan Mourir d’Aimer ile düzenli gidişine devam eder Cayette.com 34 . 53’de çektiği. hem onların yaptıklarını görmezden gelmemek hem de her hangi bir noktasından dolayı okuyucunun ilgisini çekebilecek bir ismi ortaya koyarak kişinin bu isim üzerine de başka kaynaklardan yoğunlaşmasını sağlayabilmektir.

Michel Strogoff. (Öylesine Güzel Bir Plaj) ve Ménages. Le Pére Goriot ve Pécheurs d’Island uyarlamalarıyla çıkış yapmıştır. L’oiseau du monde. ilk iş olarak öğretmenliği denemiştir. Le mur de L’Atlantique. Onu.com 35 . Victor Hugo. Yeni Gerçekçi İtalyan Sineması’nın habercisi olarak görenler olmuştur. 54’de bir masal uyarlaması olan Alı baba et les 40 voleurs ardınca Les Aventures d’Arséne Lupin’i ve Modigliani’nin yaşamını aktardığı Montparnasse 19’u yapan Becker son olarak Le trou filmini 1960’da gerçekleştirdi. 49’da Gigi. gösteri nitelikli ve Camus’ ya Cannes ve Venedik’te ödül getirip ismini uluslararası alana taşıyan 1959 tarihli Orfeu Negro ise yönetmenin en başarılı yapımı olmuştur. Les Pattes Blanches’i çekerek savaş sonrasının eğilimlerini filmlerine konu alan yönetmenler arasında kendinden bahsettirdi. Le chant du monde. Une si jolie petite plage. 1943 senesinde yaptığı Les malheurs de Sophie filmiyle tam anlamıyla sinema yaşamına başlamıştır. Otalia de Bahia.blogspot. Çinhindi’nde ki savaşa yönelik uzun metrajlı protestosu Mort en Fraude ile 1956 senesinde ilk filmini gerçekleştirmeden önce Feyder ve Buñuel gibi isimlere asistanlık yapmıştır. 1957’de La Meilleure Part. belgesel sinemanın etkisinde kalan bir yönetmendi. 1951’de Olivia filmlerini yaptı. 1954 yapım yıllı Sartre uyarlaması Huis Clos ve de Colette uyarlaması Mitsou’yu ortaya koydu. Yeni Dalga’yı da etkilemiş bir film olan. 63 senesinde Zola’nın yapıtı Germinal’i uyarlayana dek adından bahsettirecek şu filmleri yaptı: 1953 tarihli Nez de cuir. La Fugue de Mahmoud. Crainquebille. Filmlerini edebi uyarlamalar üzerine oturtan yönetmenin sayılabilecek diğer filmleri ise: La femme et le Pantin.yapımla başarı bulmuş oldu. 1951’de öldüğünde ardında 76 film bırakmıştı. ROGER LEENHARDT: Yaptığı Les Derniéres Vacances. JACQUELINE AUDRY: Sinemaya isim yapmış yönetmenlere asistanlık yaparak başlamış olan yönetmen. YVES ALLEGRET: Kara filmleriyle tanınan yönetmen. La Conquéte de l’Agleterre. (Altı Haziran Şafakta) ve sonrasında 49 tarihli filmi Beyaz Ayaklar. MARCEL CAMUS: Sinemaya geçişinden önce plastik sanatlar eğitimi almış olan Camus. Vivre la Nuit. http://genclikcephesi. La Duchesse de Langeais. JEAN GREMILLON: Yönetmen. Rocombale’dir. ANDRE MALRAUX: Savaş öncesinde çekimine başlayıp savaş sonrasında bitirebildiği filmi kendisine ait isim yapmış romanı L’Espoir’den perdeye taşıyan Malraux. İlk filmi ardından 1948 senesinde Sombre Dimanche. Savaşın sonrasında yönetmenliğe yönlenen Camus. Malraux 39 senesinde Bir Sinema Psikolojisinin Eskizi isimli inceleme niteliğinde ki kitabını yayımladı. la jeune Folle. Tüm yönetmenlerde görülen noir ya da edebi uyarlama ikileminden edebi uyarlamayı benimseyen Audry. savaşı gerçek anlamda yaşamış olan Normandiya için 1946’da yaptığı belgesel filmi Le Six Juin a l’Aube. 60-76 arasında yaptığı diğer filmleri şunlardır: Os bandeirantes. JACQUES DE BARONCELLI: 1881 doğumlu edebi uyarlamacı sinemadan önce senaristlik ve gazetecilik ile uğraşnış. (Atlı Karınca) filmleriyle 1950 başlarında ismini tanıttırmayı başardı. 1954’de Les Orgueilleux. Fransız sinema dünyasının en önemli filmlerinden biri sayılan Leenhardt. Le Rendez-vous de minuit filmlerini gerçekleştirmiştir.

com 36 . Bu filmlerin dünya çapında büyük beğeni kazandığı bir gerçektir. Yeni Gerçekçiliğin tersine akım bireyi konu almaktadır. Les Bons Vivants.blogspot. Babette s’en va-t-en guerre. JEAN DELANNOY: Adını. mesela. Şimdi isterseniz bu yeni soluğa kısmen bir göz atalım: Akımın 59 yılında Fransa'da doğduğunu biliyoruz. Ama gerek ticari gerekse sanatsal gücü sayesinde yeni bir oluşum olan Yeni Dalga 60’ların sonuna gelindiğinde değerini kaybetmeye başlamıştı. L’Age ingrat. mesleğe 50’lerin başında Fransız film dergisi Cahiers du Cinéma’ da eleştirmen olarak başladıklarını biliyoruz. Bu filmler genellikle çok az net kapanışla sona ererler. dahası onlara kısa bir bölüm ayırmadan elbette geçmeyeceğiz. lakin bu başarı Fransız sineması için uzun sürmeyecektir. Yönetmenliğini yapıp ta isim bırakmış çalışmaları şunlardır: Le Gentleman d’Epsom. komik bir sahne rahatlıkla bir cinayetle sona erebi-lirdi. 1959 yılında yapılan filmlerin yönetmenlerinin 130’u ilk kez film çeken yönetmenlerdi. Banlieu Sud Est. seyirciye neredeyse anlamsız gelecek bir şekilde sadece http://genclikcephesi. François Truffaut ve Alan Resnais’yi saymamız gerekecektir. Gross Paris. Dieu a besoin des hommes. GILLES GRANGIER: Sinema yaşamının en başından itibaren ticari filmlere yöneldi. 56 yılında Roger Vadim “Ve Tanrı Kadını Yarattı”yla umulmadık bir başarı sağlamıştır.. Yönetmenlerimize dönecek olursak. Une Cave. Fakat bu kadar film demek iyi film demek değildir elbet. yaptığı filmler arasında özellikle ilk dönem filmleri isim yapmasını sağladı. La tulipe noir. La Syemphonie pastorale. Akımın önemli özelliklerinden biri klasik Hollywood öykülemelerinden farklı olarak sahnelerin birbirini anlamlı bir biçimde izlemesi yerine seyircinin asla nerede ne olacağını anlayamayacağı tarzda hareket etmesiydi. Yeni Dalga için modern film hareketinin ilk örneklerindendir demek doğru olacaktır. Bahsedilecek filmleri arasında: Carmen. La Seconde Verité yer alır. gerçek anlamda adını Les Disparus de Saint-Agil ile 1938’de duyurdu. Akımın yönetmenleri olarak Jean Luc Godard. Fanfan la tulipe.JAQUE CHRISTIAN: Pek çok meslektaşı gibi o da gazetecilikle uğraştı. Yeni Dalga’nın başlıca özelliği olarak romanların ve tiyatro eserlerinin sinemaya uyarlanması. Akım. Gabin’in bir çok filmine yönetmenlik yaptı. Lucrece Borgia. L’Eternel Retour filmleriyle duyuran yönetmen yetmiş civarında film gerçekleştirmiştir. Si ous les gars du monde. YENİ DALGA GENEL BAKIŞ Beşinci cumhuriyete geçiş sürecine denk düşen Yeni Dalga akımının dönemin siyasal ve ekonomik değişimiyle de filmsel kargaşası açısından örtüştüğü görülmekteydi. La Cuisine au Beurre. 1950 sonrasında yaptığı filmler durağan ve zevksiz bir tablo çizmiştir. bu isimlere de ileride değinmeden. Hollywood kültürüne karşı çıkılması ana faktörler olarak sayılmaktadır. Renoir’ı dışında tutarak son yirmi yılın tüm üretilen filmlerinin yapmacık ve baştansağma olduğunu ve ülke sinemasının çok gerilerde kaldığını ve artık bir değiştirici etkene gereksinim olduğunu öne sürmekteydi. Madame Sans-Gene. Televizyon kültürünün halk bazında yer edinmesiyle seyirci sayısının büyük ölçüde azaldığını ve prodüksiyonların düşükleşti-ğini biliyoruz. Fransız film endüstrisinin akıma çabuk alıştığını söylemek mümkündür.

bir çok sinema tutkununa düşüncelerinde yeni boyutlara ulaşma şansını verdiği gibi akım ve öncüleri sayesinde bu insanlar yeni filmler yaptı. böylelikle kendisini yönetmen ve film. Jacques Rivette’dir. dahası buna gerçek anlamda hak kazandılar. Bu kullanımın ne kadar doğru olup olmadığı ve bu terimin kapsama alanı tartışıldı. Cannes Film Festivali’nde en iyi film ödülünü almıştır. Bu insanlar Sinemayı sinema yapan yegane ve gerçekten çok önemli kişiler olarak sinema tarihindeki yerlerini aldılar.biterlerdi. Akımı başlatan filmler olarak Fransa film tarihine geçmiş yapımlara bakacak olursak. Afrika kabilelerinin gelenek ve görenekleri belgesellere alındı. (La Femme infidéle-(1968). Bu arada Piyanisti Vurun’u yapan Truffaut bunun ardından da Jules et Jim ve La Peau douce filmlerinde daha klasik bir kalıba yöneldi. Eric Rohmer. Etkileri o kadar ötelere vardı ki üçüncü dünya sinemalarına kadar varıp onların dahi açılımlar yapmasını sağlamış oldular. Jean Luc Godard’ı sayabiliriz. Genel kabullerden biriside Chabrol’un en üretken yönetmen oluşuydu. Bu filmlerin senaryosundan kurgusuna değin üzerlerinde ki değişim dahası serbestlik ve gevşeklik ortaya çıkan ve ağır basan diğer etkenlerdi.. psikolojik gerilim tarzıyla anaakım sinemasına geçiş yapan ilk yönetmendi. Les Noces rouges-(1972). Şimdi burada akımın başlangıç filmlerine. Ayrıca savaş sonrasında ki daha önce bahsettiğimiz durgun yapının kırılmasını sağlayarak Fransız sinemasının ihtiyacı olan hareketlenmeyi ortadan kaldırdı. Filmleri üzerinde düşünülmesini http://genclikcephesi. 59. onlardan ne kadar iğrendiğinin gösterimi ve kadınlara yönelik sağduyu-suz bakış açısını yansıtmıştır. Akımın belirsizliğinin en önemli örneği Truffaut’nun çektiği 400 darbe filmi. 1960 yılında Paris bize aittir ile Jacques Rivette. gerçek ve kurgu arasındaki ilişkiyi araştırmakla nitelendirdi. İçerik olarak en iyi diye belirtilen filmlerinde (ki bunlar. Yeni Dalga akımıyla bağdaştırılan yönetmen ve filmlerine bir bakacağız. Gel gelelim akım bir ekol olup varlığını sürdürememiştir. Alan Resnais.. Les Cousins (1959) ile karşımıza çıkacaktır ve bunun ardından da 1959’da Dörtyüz Darbe ( Les Quatre cents coups) ile malumunuz Truffaut gelmektedir.(1969) Chabrol her ne kadar üretken olarak belirlenmişse elbette bir de en az üretken seçmek mümkündür. Onların sevdiği. François Truffaut. Ama her şeyin sona erdiği noktaya onlarda varacaklardı elbet ve bu 68 yılında gerçekleşecekti. Ardındansa daha pek çok türe el atacaktı. Bu yönetmenlerin ve yaptıkları filmlerin ortak noktaları. sinemanın ana akım kurallarına karşı kaygısızlık ilk dikkat çeken unsur olacaktır. Ne var ki Alain Resnais’nin. Çin Hindi'ndeki çatışmalar gibi olaylar üstüne filmler yapıldı. ama bir gerçek varsa o da.com 37 . Özellikle Jean-Luc Godard bu grup üzerinde daha etkili oldu. yeni oluşum ve arayışlara bıraktı. Le Signe du lion ile gene 1959 yılında izledi. Vahşi Çocuk (1965) ve Gecenin Ötesi (1972) yapımlarıydı) kendisi yer alan Truffaut. uzun metrajlı Hiroshima mon amour’u yapması Yeni Dalga teriminin çok farklı noktalara ulaşıp onları kapsayacağını da göstermiş oldu. Godard. Claude Chabrol. ve 1959’da yaptığı Altı aşık için bir oyun’la Jacques Doniol-Valcroze. Yeni Dalga’yla ilgili olarak sonuç açısından şunları söylemek mümkündür: Yeni Dalga. Cezayir savaşı. Rivette filmleri çok uzun ve kurgusalbelgesel öğelerle bezeli yapımlardır ve doğaçlamaya dayanmışlardır. burjuvaya karşı duyduğu nefret. Chabrol’un filmleri.blogspot. sinemanın kendisi olmuştu ve içsel yaşamlarını sinemayla pekiştirirken amaçları sinemadan kazanıp hayatlarını daha hareketli ve kolay hale getirmek olmamıştı hiç. devamında da kimlerin hangi filmlere imza attığına. Le Boucher. Sanat olarak sinemaya olumlu katkıları olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Dönemin ünlü yönetmenleri olarak ise daha önceden de belirttiğimiz gibi: Claude Chabrol. Le Beau Serge (1958). A bout de souffle (1959) ile görülmektedir. Bu iki ismi akımın bir başka eleştirmen yazarı olan Eric Rohmer. Fransız ve dünya sinemasındaki yerini. görevini tamamlayarak yeni akımlara. bu verimsiz üyesi ise. sonrasındaysa.

Hroshima adlı uzun metraj filmiyle yer edinmeyi başara bilmiştir. L’Année derniére a Marienband (1961) Cahiers grubuyla neredeyse bir ilişkisi bulunmasada Yeni Dalga ile anılan yönetmenlerden biridir Louis Malle. Ayrıca 1961’de Bardot için Vie privvé ’i çekti ve bu filmde Bardot’yla birlikte oynadı. La Belle Noiseuse. Mon oncle d’Amérique (1979). La Vie a l’envers (1964) Henri Colpi. gibi anılanlar ama etkili olamayanlar söz konusudur. birde varlığı ve yokluğu belli olmayanlar olarak bu çatalın arasında kalmış olanlar vardı. 1960 ve 1970 lerin başlarında bir çok uzun metrajlı filmler yapmaya devam etti. Ve bir birine yakın filmler olan: Martin et Léa (1978) Un étrange voyage (1980) http://genclikcephesi. Filmleri genellikle modern kent yapısının ardındaki banliyö yaşamının ayrıntılı tasvirlerini sunar. Une aussi longue absence (1961). Stavisky (1974).(1973). Alain Resnais. şimdi irili ufaklı tüm bu yönetmenlere bir göz atalım: Jean-Gabriel Albicocco. Demy ’nin ilk uzun metraj yapımı 1961 tarihli Lola ilgi görmeyi başarabilmiş bir yapıt sayılmıştır. Film.blogspot. Yoğun dialoğa rağmen yapıtları sinematografik ağırlık kazanmayı başarabilmiştir. Yapıtları genellikle sürrealiteyle besili bir karamsarlık içinde kasvetli bir biçimde oluşa gelmişlerdir.(1990) Cahiers’in kıdemli ismi Eric Rohmer ise fimlerinde. döneme göre ağır gelecek cinsel betimlemelerden dolayı skandalla sonuçlandı. La Fille aux yeux d’or (1960) Jacques Rozier. Dışarıda biri var: Hayalet. 1971’de çektiği Le souffle au ceoeur konu olarak kendisine ensesti seçerken. En son olarak Trois places pour le 26 ya imza atmıştır ve yıl 1988’dir. Adieu Philippine (1962) Alain Jessua. Providence (1976). Cavalier’e bakacak olursak: meslek hayatına 1961’de yaptığı Le Combat dans l’ile ve de 1964 tarihli L’Insoumis ile başlamıştır. Mélo (1985). Ellili yıllarda konularını zamansal gelgitler ve bellek-imgelem bağlamı olan bir takım kısa filmlerle gündeme gelmiş olan yönetmen. Les Parapluies de Cherbourg. Bunlardan daha iyi konumda.com 38 . kullandığı karakterlerin. Muriel ou le temps d’un retour (1963). Zaten yönetmenin tabu konusunda sürekli bir eğilimi söz konusuydu. La Vie est un roman (1982). cinsel dürtüleri ve ahlaksal yapıyı aldatıcı bir basitlikle inandırıcı bir şekilde betimleme yoluna gider. zaten bu filmler dialogların da müzikler eşliğinde söylenen şarkılardan oluştuğu müzikallerdi. söz yerindeyse daha iyi yönetmenler de söz konusudur elbette: Bunların arasında özgünlükleriyle öne çıkmış olan Jacques Demy ve Alain Cavalier var mesela. iş ile tatil. 1957’de İdam Sehpası’yla mesleğe başladı Malle. kent ile kır.isterken sanatçı ve model arasındaki bağa değinir ve irdeler. Céline ve Julie’nin Vapur Gezisi. Elbette ki bu kadar yönetmenle sınırlı değildi bu kocaman dünya ama gelgelelim her yönetmende kendisinden böyle seneler sonra bahsedebilecek konuma yük-selemiyordu elbet. aile ile bireysel bağlılıklar arasında gitgelleşen duygularını. 1978’de Güzel Bebek filminde çocuk fahişeliğine değin uzanmıştı. Les Demoiselles de Rochefort gibi yapıtlarında yönetmen tüm müzikal alt yapının sorumluluğunu üzerine almıştır. Belgesel sinemacı olarak yol yapmış bir başka isim daha burada karşımıza çıkacaktır. La Gerre est finie (1966).(1974). 1960’lı yıllarda karşımıza çıkan bir isimse yönetmenlik denemesini Duvarlara Vurulan Baş adlı uzun metrajıyla 1959 yılında yapmış olan ve bunun öncesinde de bir çok önemli sayılabilecek belgesele imza atmış olan Georges Franju’dır.

mesleğe 50’li yılların sonunda başlayan Jean-Pierre Mocky tüm filmlerinde komedi dünyasının ünlü ismi Bourvil’i oynatamak gibi bir tuhaflığa sahiptir. Mouchette. Gérard Oury. Le Crabe Tambour (1976). Yeni Dalga öncesinin bildik yönetmenlerinden Clément. Clouzot ve de Verneuil gibi isimler yaptıklarıyla kariyerlerini gündemde tutabildiler. Une femme douce. ve Mocky ile dönemdaş sayılır. Le Corniaud (1964) ve La Grande Vadrouille (1966) adlı komedi filmleriyle çıkış yapan bir isim olarak görülecektir. L’Honneur d!un capitaine (1980) filmleriyse sömürgeci bir Fransa’yı işlemekteydi. Popüleriteye yönelen bir çok yönetmende Yeni Dalga sonrasında çıkacaktı ortaya. Hem oyuncu hem de yönetmen olan Yves Robert yaptığı filmlerle gişe başarısını yakalayacaktı. Dien Bien Phu (1992) filmleriyle Pierre Schoendoerffer. Yeni Dalga geldiği vakit anaakıma ait olan ve zaten kariyer yapmış olan yönetmenlerde vardı ve bunlar çalışmalarını sürdürdü. Au Hasard Balthazar. Diğer yandan aksiyon ve aksiyona yakın bir çizgide seyreden isimlere şahit olmaktaydı Fransız sineması. Aktif sinema yaşamına devam eden Renoir burada da karşımıza çıkacaktır. ama görülen o dur ki Renoir artık ağırlığını kitap yazmaya ve televizyona vermiştir. Bu dönem içerisinde. L’ Homme de Rio ile ismini uluslararası yapmayı başardı. Bu sıralarda Edouard Molinaro içinde vazgeçilmez bir türdü komedi. La 317éme Section (1964). Jacques Deray. Hemen tüm filmlerinde değişik olgulara yönlerek kaba taşlamalarını ekrana yansıttı: Un drole de paroissien (1963) La Grande Frousse (1964) La Grande Lessive (1968) A mort l’arbitre ! (1983) Truffaut ve Chabrol’un asistanlığıyla bu işe başlasada kendi çizgisi için yeni dalgadan uzaklaşan bir isim olarak karşımıza çıkar Broca. Bahsedilecek en önemli isimlerden biri hiç şüphesiz (hiçbir akıma da dahil edilemeyen) Robert Bresson: Jeanne d’Arc.Thérése (1986) ile yoluna devam etmiştir. Alt yapıları egzotik hafif ve hoş komedilerle öne çıktı.blogspot. L’Arme a gauche (1965) yapımlarıyla Claude Sautet geliyordu ve sonrasında yaptığı filmlerleyse duyarlı bir anaakımcı olarak hatırlandı. bu filmler: La Guerre des boutons (1961) ve La Gloire de monpére (1988) dir. Sırada üretken olmasına rağmen başarıyı pek yakalayamamış bir yönetmen var. 1964 yılında bir polisiye olan Compartiment tueurs ile müthiş bir çıkış yapan Costa Gavras ilerleyen yıllarda da siyasal baskı alt yapılı filmleriyle profesyonelleşiyordu. Pierre Granier-Deferre polisiyeye yönelen yönetmenler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Le Passager de la pluie ile. Sevimli Yalancı.com 39 . Melville ise polisiye türündeki yazarlık konumuna devam etti. Le Diable probablement adlı eşsiz filmleriyle hak ettiği noktaya ulaşan ve bugün de o noktayı kollayan ve sinematografiye getirdikleriyle asla atlanamaz olan ve günümüz ozanlarından birinin tabiriyle: “Eşsiz bir görüntü yazarıdır Bresson” ve filmlerinin yanı sıra hacmi küçük ama okumasını bilecekler için çok büyük olan sinemetograf üzerine notlar kitapçığınıda bizlere bırakmıştır. Ayı ve Kukla filmleriyle kadınların aşk yaşamlarına odaklandığı filmlerle çıkış yaptı Michel Deville. Vietnam savaş deneyimini aktarırken. Benzer bir şekilde. http://genclikcephesi. Plein Soleil. Le Dossier 51 ve Le Lectrice filmleriyle film hayatına devam etti. Classe tous risques (1959).

Ölüme giden yaşamla-rıyla Parisli iki öğrencinin yaşamını anlattığı 1958 tarihli Les Cousins. Kazandığı parayla kendi yapım şirketini kurdu. 1959’da yaptığı A double tour.yazıları. yönetmen. Hitchcock hayranı. Chabrol. İlk uzun metrajı olan Le beau Serge’yi çekti. film çekmek için çok şeye ve çok paraya zorunluluk hissetmeyen. Tati olağanüstü modernite taşlamaları ve gaglarıyla bu dönemde de önemli bir yerdeydi. sinemacı yazar Malraux’un Kültür Bakanlığına gelişi. Astruc sayılmıştır. Resnais.yönetmenleridir. 1930 Paris doğumlu yönetmen. 1960 yapım yıllı Les bonnes femmes filmleriyle cinayet işleyip gözden uzak kalabilen psikopatları konu edindi. yeni şeylere aç-ık bir toplulukça ortaya konmuştur. izleyici sayısı düşen ama film ve yönetmen sayısı artan bir sinemadır. ne bir okul ne de bir grup diyemeyiz. bunlardan ilki: Şu meşhur Cahier Grubu –etrafında toplanan. Godard. YENİ DALGA EŞİĞİNDE CLAUDE CHABROL Yeni Dalga’nın ilk ürünü olarak kabul görülen filmi yapan. 68 sonrasında çektiği filmlerle bir anlamda ilk dönemini tekrara düştü. Varda. Bir değişime duyulan ihtiyaç noktasında. Yeni Dalga için şöyle bir beti sunar: “Yeni Dalga için ne bir akım. Ticari açıdan beslenmek için sipariş filmler yaptığı dönemde kariyerinde hoş olmayan isimler bırakacak olan kötü casusluk ve gerilim filmleri yaptı. YENİ DALGA ÜZERİNE Önde gelen isimlerin en başında yer alan Truffaut. şöyle ki. ‘‘auter’’ kuramı ilk defa hayata geçmiş oldu.blogspot. Duvivier. halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştı. bir diğer grup olarak. Rozier gibi yönetmenlerin haricinde son grup olan tabandan yetişen Profesyonel Sinemacılar olarak nitelenen. Rohmer. Kuramca. İlkin edebiyat ve eczacılık eğitimi gördü. Malle. Rouch. Marker. Gene maddi problemlerden dolayı televizyona yöneldiğinde tarih 1975’i göstermekteydi. Yeni Dalga Yönetmenlerini farklı üç kategoride saymak mümkündür. Film. André Bazin ve Cahiers du Cinéma’nın –özellikle Truffaut ve Godard’la renklenen. Sinema tarihi bize bu gurubu-n oluşumunu-etkileyen siyasi. siyah beyaz bir dramdı ve Yeni Dalga’yı başlattı. İlerici stilini diğer filmlerinde de kullanmaya devam edecekti. Kadın katili Landru’nun yaşamını anlattığı filmi tutulmadı ve Chabrol kendisini maddi sıkıntının içinde buldu. Boris Vian’ın sarsıcı eserleri.” Ortadaki sinema. Seine’in Sol Yaka Yönetmenleri olarak isimlendirilen: Franju. onun niceselliği. bunlar: Chabrol. Velcroze’dur. Truffaut. Carné gibi yönetmenler önemsiz birkaç denemede bulundular.Yeni Dalga eleştirmenlerinin pekte tutmadığı Dellanoy.com 40 . filmin yaratıcısı olarak görülmekteydi. son iki yıl içerisinde ortaya çıkmış olan elli ismin dahil olabilmesi için basınca ortaya konmuş ortak bir slogandır o. Yeni Dalga yönetmenlerinin eleştiri grubunda yerini aldı. Rivette. sosyo-kültürel etkenleri ana noktalarıyla şöyle sıralamıştır: Cezayir’in bağımsızlık ilanı. Decoin. ‘‘auter’’ kavramı öncüsü Astruc’un varlığı ve de oluşumu ve yayılımı hızla gelişmiş olan sinema klüpleri. Yeğenler adlı ikinci filmi izleyicinin büyük beğenisini kazandı. http://genclikcephesi. burjuvaizmin maskesini indirmeyi kendisine görev edinmişti ve bunu başaracaktı. Oyun Vakti ve Trafik yapımlarıyla 1960’ların başı ve sonunda çıkıştaydı. yeni bir ahlak yapısı ve yeni bir sinema anlayışıyla. eleştirmenlikten yapımcılığa geçti. her yıl onlarca yönetmenden sadece bir kaçına kapısını açar. Albert Camus’nün Nobel alışı. Vadim. İlginç bir şekilde (karısının mirasına konarak) zengin olan Chabrol. Démy.

1969. 1994.1982de Les fantomes du chapelier ile tam anlamıyla bir geri dönüş yaptı. Alice ou la dernière fugue. Les fantômes du chapelier. 1972. 1993. 1980 Le cheval d'orgueil. 1968. Betty. L'oeil de Vichy ( belgesel). 1986. 1995. 1984. Le scandale. Paris vu par. La femme infidèle. Les cousins. 1992. Les innocents aux mains sales. Les noces rouges. La route de Corinthe. Nada. 1966. Docteur Popaul. 1985. 1962. Tigre aime la chair fraîche. 1963. La décade prodigieuse. 1974. Le beau Serge. 1971. L'enfer em. Bu dönemde öne çıkan yapıtı Une affaire de femmes. 1970. La rupture. A double tour.. Masques. Ophélia Landru. Les Godelureaux Les sept péchés capitaux (episode L'avarice) L'oeil du malin. 1977. Khâ.blogspot. 1975. 1973. Le tigre se parfume à la dynamite. 1990. Filmografisini oluşturan filmler: 1958. 1964. Violette Nozière. Que la bête meure. Le fils de Gascogne Gascogne'un Oğlu 1997 Rien ne va plus. 2000 Merci pour le chocolat. 1989. Les liens de sang. Une affaire de femmes. 1983. Les plus belles escroqueries du monde (episode "L'homme qui vendit la tour Eiffel"). Marie-Chantal contre le Dr. 1999 Au coeur du mensonge. 1987. 1965.. La ligne de démarcation. 1982. Inspecteur Lavardin. 1967. Le cri du hibou. Bunun ardından tam anlamıyla Hıtchcock tarzı üç film yapan yönetmen 88 sonrasında kadın anlatılarına yöneldi.com 41 . Le boucher. Jours tranquilles à Clichy. Docteur M. Le sang des autres. 1988. 1960. Poulet au vinaigre. Les bonnes femmes. Bir Kadının Hikayesi oldu. Les biches. La cérémonie. Folies bourgeoises. 1991. Madame Bovary. Juste avant la nuit. 1978. 1976. 2003 La fleur de mal ROGER VADIM http://genclikcephesi. Les magiciens. 1961. 1959. Une partie de plaisir. (episode "La muette").

Truffaut öldüğünde 52 yaşındadır. 1971’de değişik ve yeni biçimlerle ortaya koyacağı aşk konusuna Les deux Anglaises et le continent ile başladı. 1956’da Rossellini’ye reji asistanlığını yaptı ve ilk pratik deneyimlerini kazandı. Onun tüm filmlerinde öne çıkan şey kadın cinselliği ve erotizm olmuştur. 1964 senesinde çektiği La Ronde’un ardından bir bilim kurgu uyarlaması olan 1968 tarihli Barbarella geldi. Zanaat olarak sinemada kendi kendine yetkin bir hal aldı. Bunun ardından dört film daha çekerek inanılmaz bir biyografi dizisi yaratmış oldu. Kısa film denemelerinin ardından senaryolar üretti. Sorbon’da her ne kadar etnoloji okusuda zamanını film izlemeye ayırmakla meşgul olurken sene 1950’ydi. Yakın http://genclikcephesi. 1978’de yaptığı felsefi eseri La chambre verte’de ölümden sonra süren aşkı söz konusu etti. Amerikalıların 1940lı yıllardaki kara dizisine dayanan Piyanisti Vurunu 1960’da gerçekleştirdi. Truffaut zaman içerisinde etkisini yitirmeyen filmler yaratan bir yönetmendi. Truffaut’un son filmi siyah beyaz bir çalışma olan Vivement dimanche bir sekreterin öyküsünü anlatmaktadır. gazetecilik ve asistanlık yapan Vadim daha öncelerde de belirttiğimiz gibi Et Dieu créa la femme. Film renkli sinemaskop kullanımıyla da öne çıktı. bir yıl sonrasında. (Tehlikeli İlişkiler) filmini yapan yönetmen 1961’de La Bride sur la cou. 1951’de Cahiers du Cinéma dergisinde çalışmaya başladı ve sıkı bir eleştirmen ünvanını acımasız tarzıyla pekiştirdi. 1977 yılında yaptığı ve kadın bacağı fetişti olan bir adamın öyküsünü anlattığı L’homme qui amait les femmes adlı komedi filmini yaptı. La nuit americaine yapıtında sinema saygısını perdeye yansıttığında yıl 1973 idi. JEAN LUC GODARD Üst sınıf bir aile bireyi olarak doğdu Godard. Pariste ve ileride vatandaşı da olacağı İsviçre’de aldı eğitimini. Don Juan 1973 ardından Amerika mahsülü olan Night Games ile (Ve Tanrı Kadını Yarattı)’nın Amerikan versiyonu olan. 1959 yılında Les Liaisons Dangereuses. İlk filmi Les quatres cents coups’da otobiyografik olarak çocukluğunu sergiledi. Hollywood’a yönelik bir tutku yerel sinemasına ise eleştirel bir tutum sergiledi. L’histoire d’Adéle Hde de görüldüğü gibi tam anlamıyla tutkulu aşka yöneldi.com 42 . Ray Bradbury’nin romanı Fahrenheit 451’i uyarlayıp bilim kurguyu denedi. Le dernier Métro’da 1980’de Alman işgali sırasında bir tiyatroda yaşananları anlattığı filmi ile eski tiyatroya karşı olan sevgisini ortaya koydu. İlgi çekici filmlerinden biri olan Pretty Maids All in a Row’u 1971’de gerçekleştiren Vadim. ardından da Le Vice et la Vertu gibi başlıca filmlerini gerçekleştirdi. And God Created Women’ı sonrasında ise Une Femme Fidéle’i 1980 senesinde kameraladı. (Ve Tanrı Kadını Yarattı) ile olay yarattı ve Yeni Dalga’yı etkileyecek bir diğer isim oldu.blogspot. Okulda aldığı cezaların neticesinde birkaç kez islahevi hayatını tattı. La gazette du cinéma’nın kuruluşuna yardım eden Godard yaşamını tuhaf işler yaparak kazandı.1956’da ilk filmine varasıya kadar televizyon yapımcılığı. Bu filmden sonra Truffaut içerik ve teknik açısından başkalaşımlara yöneldi. 1967’de Hitchcock ve Chabrol’un etkisinde La Mariée était en noir’ i yaptı. 1957’ye gelindiğinde artık kendisine ait bir prodüksiyon şirketi vardı. USTALAR FRANÇOIS TRUFFAUT Bir ressam çocuğu olarak Paris’te doğan Truffaut okuldan nefret eden ve onun yerine sinemayı tercih eden asi bir çocuktu. ‘auter’ filmi tarzını savundu. Les Repos du guerrier. Aşkın karmaşıklığını yaşayan bir insanı anlattığı Jules et Jim’i 1961’de yaptı.

1966. Ici et ailleurs Numéro deux Comment ça va Sur et sous la communication. Meslek olarak sinemaya kurgucu olarak başladı.com 43 . Vannes’de dünyaya geldi. 1967. One plus one British Sounds. 1984. A bout souffle Le Petit Soldat Une Femme est une femme Vivre sa vie Les Carabiniers. 1960. 1975. Le vent d’est 1972 Tout va bien. Le Mépris Bande a part. Hiroşima Sevgilim ve Geçen yıl Marienbad'da gibi önemli filmlere iz bıraktı. 1969. 1963. Une Femme mariée Alphaville: une étrange aventure de Lemmy Caution. 1965. Letter to Jane or İnvestigation about a Still 1974. King 1990 Nouvelle Vauge 1994 Historie<s> du Cinéma ALAIN RESNAIS Fransız Yeni Dalga akımıyla ortaya çıkan en önemli yönetmenlerden biri olan Alain Resnais. başkalarının ne düşündüğünü duymak yerine yapılacak en iyi şey Godard filmlerini ardı ardına izlemek olacaktır. Tamamıyla kendine yöneldiği yalnız bir çocukluk yaşadı. Pek az sayıda ki yönetmen için söylenebilecek bir söz Godard içinde söylenebilir. Pierrot le fou Masculin féminin. Marie Détective Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma 1987 Soigne ta droite. Weekend Un film comme les autres. Tiyatro aktörlüğü üzerine çalıştı ve 1940'ta Paris'e giderek Yüksek Sinema Araştırmaları Enstitüsü'nde sinema eğitimi aldı. Kronik astımından dolayı II. La Gai Savoir. 1981. Dünya Savaşı'nda cepheye alınmadı.zamanda Yeni Dalga’nın diğer önemli figürleri arasında ki yerini alacaktı. Six fois deux 1978 France/tour/détour/deux enfants 1980. hakkında yazılanları okuyup. 1964. 1962. Godard. 1976. Pravda.blogspot. Made in USA. varoluşçu bir marksist ve bir anti gerçekçidir. Varlıklı bir eczacının oğlu olarak 1922’de Fransa. Ustanın arşivine doğru bakacak olursak gözümüze ilk takılacaklar şöyle bir filmografi ortaya koyacaktır: 1959. Uzun metrajlı filmlerinde genel olarak suç ve kadın cinselliğinin gizine yöneldi. İlginçtir ama ilk film denemesini 8 mm ile henüz 14 yaşında gerçekleştirdi. para. romantik bir materyalist. 1968. 2 ou 3 choses que je sais d’elle La Chinoise ou plutot a la chinoise. http://genclikcephesi. 1983. 1982. 1985. Lear Sauve qui peut Passion Prémon Carmen Je vous saule. cinsellik. 1961. Savaştan sonra 16 mm'lik kısa ve orta uzunlukta filmler yaptı. Godard’ın sineması ilerleyen zamanlarda ticari başarıda yakalayacak ve siyasal ağırlıkta kazanacaktır ancak onun filmleri genelleme yapacak olursak. siyaset olguları etrafında kuvvet bulmuştur.

Bu onun çok yönlülüğünden kaynaklanmaktaydı. savaş. Yeni Dalga’nın temsilcilerinden farklı olarak. Resnais düzenli olarak Marguerite Duras ve Alain RobbeGrillet gibi Fransa'nın önemli edebiyatçı-larıyla çalıştı. o bir film zanaatçısıydı. Ardından gelen eseri 1989 yapımı Milou en mai. Oscar alıyor. Bu yıllarda Malle. Yıl 1959 idi ve Chabrol’un film şirketince http://genclikcephesi. Pariste doğan yönetmenlerden.Fransa’yı dolaşarak çektiği Chateaux de France. Street filmlerini yapan Malle. 1963 yılında en fatalist filmi olan Le feu follet. ERICH ROHMER Sadelik ve doğallık bağlamından filmlerinde hiç uzaklaşmayan ve Yeni Dalga’nın ilk yönetmenlerinden biri olan Rohmer. (Fransa'nın Şatoları) ile 1947’de görsel sanatlar üzerine bir dizi kısa filme giriş yapmış oldu. (Mayıs’ta Milou) şiirsel. İkinci konulu filmi L'Annee Derniere a Marienbad. Gauguin ve Picasso'nun "Guernica" tablosu gibi konularda birçok kısa film yaptı. İlerleyen 9 yıl süresince Van Gogh. senaryoyu bir edebiyat yapıtı olarak yazmaya yönlendirdi. aktüel ve kışkırtıcı bir sinemaya sahip olan yönetmen 1932 Kuzey Fransa doğumlu ve sanayici bir ailenin oğlu. Bu yapıtıyla Raymond Queneau’nun bir dil eleştirisi romanını filme uyarlamış oldu.com 44 . bir yıllık bir yayın hayatı olacak olan La gazete du Cinéma isimli dergiyi Godard ve Rivette ile birlikte çıkardı. 1984’de ise Aloma Bay’ı yaptı. 1979’da Atlantic City’yi. (Güzel Bebek)’i yaptı. Onları. Toplama kamplarını konu alan Nuit et Brouillard. melankolik bir atmosfere sahipti. Paramount’dan bir teklif aldı ve kabul etti. İlerleyen zamanlarda ise Truffaut ve Chabrol’un da içinde olduğu Cahiers du Cinéma adlı dergide yayın yaşamını sürdürdü. Her ne kadar bir kategoriye dahil etmesek de 1957 sonrası filmleri istese de istemese de Yeni Dalga’ya uygun düşmekteydi.D’de Pretty Baby. bu filmle. 1996 yılında öldü. Sorbonne’da iktisad deniyor fakat yarım bırakıp Paris Yüksek Sinema Akademisi’ne geçiş yapıp bitiremeden ayrılıyor. Cousteau’nun gemisinde kameraman olarak görev yapmaya başlıyor. Sonraki filmlerinin hemen hepsi. insanın kendine yabancılaşmasını kavradığını gösterdi. İlkin film eleştirmenliği ile işe başlayan Rohmer. (Geçen yıl Marienbad'da) ile 1961 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı.blogspot. (Zazie Metroda). 1992 yılında. Bu son filmi ırkçılığın oluşumunu irdeleyen önemli bir yapıt. 1987 yılında yaptığı Au revoir les enfants. (Hoşçakalın Çocuklar) filmiyle içerik olarak yüzünü tekrar Avrupa’ya döndü. 1958 yılında yaptığı Les amants.B. (İdam Sehpası) (1957) tipik bir Yeni Dalga filmi sayıldığı gibi. yönetmeni uluslararası üne kavuşturdu. uluslararası film festivallerinde ödüllere uygun görüldü. 1994’te Vanya on the 42. Damade. Tam anlamıyla her şeyini üstlendiği ilk filmi L’ascenseur pour l’echafaud. (Gece ve Sis) adlı belgeselle kariyerinin zirvesine ulaştı. (Ölesiye). filminde yabancılaştırma efektleri ve sinema tarihinden metinler kullandı. Film ahlak dışı görüntüler içerdiği için <?> bir takım zorluklar da yaşadı. sonra da onların imgelemini kendi zengin üslubuyla sinema diline aktardı. Malle 1960 yılında Zazie dans le métro. Filmlerinde kendi başıboş barbarlığıyla karşılaşan insanı en duyarlı haliyle betimledi. 1959'da Hiroshima Mon Amour. Amerikan Kara Dizisi içinde uygunluk barındırıyordu. (Hiroşima Sevgilim) ile konulu filmlere yöneldi. Sömürgecilik. (Sessiz Dünya). 1955 yılında yönetmenliğini yaptığı belgesel film. Belgesele yakın bu çalışmalarında. Malle 1977’de A. siyasal kişilikler gibi konuları ele aldığı filmleri birçok kez devlet sansürüne takıldı. Filmografisi şöyledir: 1955 Nuit et Brouillard 1966 La Guerre est Finie 1977 Providence 1980 Mon Oncle d'Amérique 1983 La Vie est un Roman 1993 Smoking/No Smoking 1997 On Connaît la Chanson LOUIS MALLE Bir türe. (Aldatıcı Işık)’ı çekti. bir toplumsal araştırmaydı. bu o’nun yapımcılığını üstlenmediği ilk filmiydi. (Aşıklar). akıma sokulamayan. Yeni Dalga yönetmenleri arasında saygınlık kazandı. Le monde du silence. 1970’lerin ortasına değin Malle türler arasında gidip gelen bir adam olarak kendini ortaya koydu. Çektiği siyasal amaçlı ve propaganda filmlerinin de sanatsal yönü güçlüydü.

Diğer bir dikkat çeken yapıtı ise 1987 tarihli Quatre aventures de Reinette et Mirabelle gelmektedir. (Kış Öyküsü) ile süren dizi 1993’te çevrilen L’arbe.yapımcılığı üstlenilen ilk uzun metrajını çektiği birkaç kısa filmden sonra gerçekleştirecekti Rohmer. şeytana uyma ve karşı koyma gibi konuları başka başka açılardan mizah dolu zevkli diyaloglarla ele alıyordu. Rivette. La Belle Noiseuse. 1996’da Conte d’été. Retour a Marceille’i 1978’de meydana koymuşlardı. 1991 tarihli Conte d’hiver. René Allio La Vieille Dame indigne’sini 1964’de. Ve son olarakta burada saymamız gereken bir isim. (Yaz Öyküsünü. (Kız Arkadaşımın Arkadaşı) olmuştur. Maurice Pialat ve André Téchiné ’dır. Godard. 1998de ise Conte d’automne. 70’lerin başında bir çok yönetmen ilk filmlerini yapma fırsatı bulurken bir çok kadın yönetmende gene bu dönemde ilk denemelerini yapacaklardı. 68 ETKİSİ ÜZERİNE GENEL BAKIŞ: 1968 Mayısı dünyada çok şeye etkin olmuştu. (Aslan Burcu) adlı film tam anlamıyla bir Yeni Dalga mahsülüydü.blogspot. (İlkbahar Öyküsü). Jean la Pucelle: Les Batailles-Les Prisons çalışmaları gelir. Yine bu yıllarda. 1995 senesinde diziye ara vermeye devam ederek Les rendez-vous de Paris’i çeken yönetmen. sonrasında ise: Céline et Julie Vont en Bâteau. üretiminden içeriğine Fransız Sineması da etkilenecekti bu önemli tarihten.com 45 . http://genclikcephesi. Truffaut’dan ise parayı ödünç alarak çektiği Paris Nous Appartient ilk uzun metrajıdır. (Pauline Plajda) sayılmıştır. JACQUES RIVETTE Rohmer ve Godard ile Gazette du Cinéma ve Cahiers du Cinéma’da beraber olan yönetmen. Merry Go Round. Duelle. 68’in değişimleri kendisini göstermeye devam ediyordu ve bunun sonuçlarından biri olarak hard-porno türevi filmlerdeki sansür ortadan kaldırılıyordu. uzun ve ussal filmlerin ağırlıkta olduğu bir filmografi çizdi. Coup pour coup’u yapacaktı. Jacques Doillon. aşk. Yönetmenlik öğretmeni olan Renoir’in ve Truffaut’un kameramanlığını yaptı. Bir türlü başarıyı yakalayamayan yönetmen 1969 yapım yıllı filmi Ma nuit chez Maude. Le Pont du Nord. Diziyi kapayan ya-pıtsa 1987 yılında gerçekleşen L’ami de mon amie. René Vautier ile Nicole Le Garrec’in Quand tu disais Valéry’si 1975’te. Lamour par Terre. Dönemin önümüze çıkardığı diğer yönetmenlerse. (Güz öyküsü)’nü çekerek mevsimi kapatmış oldu. 1990’ da yaptığı Conte de printemps. şehvet. Out One gibi uzun televizyon filmleri. Her yapıtında aynı konuya ayrı bir açı ile bakmaktaydı. le maire et la médiathéque ile bölünmüştür. kişisel. 1963’de derginin editörlüğüne geçti. Jean Eustache. Hurlevent. Noroît. Filmlerine bakacak olursak: La Religuese. Dizinin en iyi filmi olarak 1983 yapımı Pauline a la plage. 1960’da Chabrol’dan kamerayı. Yıl 1990a geldiğinde Rohmer dört mevsim dizisine başlamıştı. Filmleri. (Maudelerdeki Gecem) ile en iyi senaryo dalında Oscar adayı oldu. Ahlaksal öyküler dizisini oyunlar ve atasözleri dizisiyle sürdürme kararı aldı ve bunu ilk diziyle bağıntıladı. 68 hareketinin toplum yapısındaki meydana getirdiği değişiklikleri anlatan filmlerde doğal olarak bu tarihlerde kameraya alınıyordu. Paris’te bir türlü başarıyı yakalayamayan bir müzisyeni anlatan Le signe du lion. Les Doigts dans la téte’i çekmişti. La Bande des Quatre. La Maman et la putain’i yaparken. Gorin’le beraber Tout va bien’i yaparken. Karmitz. 1960’lı yılların başında Rohmer ahlak öyküleri konulu filmler üretme kararı almıştı.

Romuald et Juliette (1988). Annaud ayrıca 1989’da Ayı. Coline Serreau ise 3 hommes et un couffin (1985) komedisiyle büyül başarı elde etti ve bunu. Bu ekole bağlı genç Kuzey Afrikalılar filmlerinin eksenini kendi yaşamlarına odaklanmış konularla belirlemişlerdir. Daha önce de belittiğimiz gibi 68 akımından sonra sinemaya yavaşça da olsa kadınların eli deymeye başlamıştı ve bu sayı 1970’lerden sonra artış sağlamıştı. (birilerince) anlaşılması zor. Marie Poiré ’sa 1983 yılında yaptığı Papy fait de la Résistance filmiyle sayılabilirler. La Triche (1983) son olarak Les Enfants du Désordre filmleriyle Yannick Bellon’dur. La Fiancée du pirate yapımıyla feminist film sürecini başlatmış oldu. Eric Rochant. La Crise (1992) fimleri takip etti. Ki bu yönetmenler gerçektende göz ardı edilmesi imkansız hale getireceklerdir kendilerini. Abel Gance’nin asistanlığını yapmış olan Nelly Kaplan. İnsanlar ve yunuslarla ilgili güzel ve masalımsı Derinlik Sarhoşluğunu (1987). 1990’da ise Köprüüstü Aşıkları izledi. Bunu 1985’de Kötü Kan. Beur argoda Arap sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. yeni ve ilginç bir oluşumdur bu: Cinéma beur. Fransız sineması durmayan bir sinemadır.blogspot. ve de Luc Besson’dan bahsediyoruz. Dedik ya değişen değerler söz konusuydu ve artık gerçekten çok şey değişmiş. Annaud 400 reklam filmi çekerek ve uzun metrajlı bir filmle kariyerine devam eden yönetmenlerden biridir. Adı anılacak bir diğer yönetmen ise. dar bütçeli bir siyah beyaz olan Oğlan Kızla Tanışırı yaptı. Kadın yönetmenler genellikle feminizm konusuna el atmışlar.her ne kadar bir amerikan sineması hayranı olsa ve de Yeni Dalga’ya ters düştüğü söylense de bu akımdan çeşitli şekillerde faydalanmayı bilmiş olan Bertrand Tavernier ve hemen aynı kulvarda olduklarını söyleyebileceğimiz bir diğer isimse Yves Boisset’dir. çekerek büyük gişe yaptı. Godard’dan etkilenen ve gerçek anlamda tuhaflıkları olan bir yönetmendi.com 46 . 1990 yılındaysa sinematografyasını gerilimle birlikte Nikita’ya taşıdı ve ortaya başarılı bir şiddet sanatçısı portresi çıkardı. Rachid Bouchareb’in 1990da çektiği Cheb’i türün öne çıkmış filmlerindendir. Besson’sa 1984 yılında tüm şaşırtı-cılığıyla Metroyu. Plaisir d’amour filmiyle gerçeküstücü bir mizah kullanarak erkek egosuna saldırmaya devam etmiştir. 1982’de Çöpteki Ay’ı yapacaktı. 8 mm ile kameraya alınmışlardır. L’Amour nu (1981). Akım. 1992’de ise Marguerite Duras’ın otobiyografisi olan L’Amant’ı çekmiştir. 1985 yapımı ve dünyanın tanıdığı adıyla Betty Blue kült olma başarısını gösteren bir film olacaktı ama Beineix öncesinde 1979’da Diva’yı. 68’ler geride kalmış ve ortaya post-modern’den bahseden bir gençlik çıkmış. Elbette ki. yeni teknikler. Beur’a ait filmler genelde düşük bütçeli olup. Cyrıl Collard 1991 tarihli Les Nuits fauves’iyle. Un monde sans pitié ’le 1988de. 1983 yılında yaptığı. Çektikleriyle ruh hali arasında anlamlı köprüleri bulunan Carax ise. Yeni sinemacılar sinema dünyasındaki yerini almaya devam ederken bildik yönetmenler de gişesi kuvvetli olan yapımlarla varlıklarını sürdürdü. bu yüzden de ne kadar akım terimini hak eder tartışılır. serbest çalışmayı tercih ederek kadın sineması düşüncesinde uzak düşmüşlerdir. Etienne Chatiliez 1987de yaptığı La Vie est une longue fleuve tranquille ile. 1970’lerin sonuna doğru bu konunun Fransa’da önemini tamamıyle yitirmesiyle birlikte. Doksanlara doğru karşımıza yeni yönetmenler ve filmleri gelmeye devam etmekteydi. tarih artık sekseni göstermektedir ve elbette gündemde yeni isimler vardır. Pourquoi pas? (1977). L’Amour violé (1977). Yine bu tarihlerde karşımıza çıkan yeni bir oluşum söz konusu olmuştur. Kadın yönetmenler arasında büyük bir http://genclikcephesi. Leos Carax. JeanJacques Beineix. Fransız sinemasında kendisine büyük bir yer edinmiş değildir. Mehdi Charef in Le Thé au harem d’Archimede’i. Banliyölere hafif bir komedi karıştırarak genelde alt yapıyı oluştururlar. yönetmenler. 1986 yılında. çıkmış ve bu yönetmenlerin filmlerini) sahiplenmiştir. yeni akımlar.

1960 Classe tout risque / The Big Risk / Büyük Riziko. Adjani.blogspot. Gabin. Özenle incelediği orta sınıftan insanları anlatan. Sautet yapıtlarında. Véra Belmont’un Rouge Baiser’i.) ÇAĞDAŞ FRANSIZ SİNEMASININ YÖNETMENLERİ CLAUDE SAUTET 1924'te doğmuş ve temel eğitimini devlet okullarında tamamlamıştır. senaristinden teknik ekibine kadar bir bütün olarak çalışabilmeyi her zaman başarabildiği gibi kapılarını da birçok dünya yönetmenine açarak sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yapılmasına ön ayak olmuştur. Binoche. Ruiz. Gerçekten de 60-93 yılları arasında Fernandel. Sonrasındaysa resim ve heykel eğitimi almak amacıyla Dekoratif Sanatlar Okulu'na yazılmıştır. Bourvil. romantik öykülerinin arasında Cesar ve Rosalie (1972). Dönemin diğer filmlerine bakacak olursak. izleyiciyi derinden etkileyen tüm unsurları karmayı başarmış. Delon. Thierry Lhermitte. Funés. Mado (1976) ve Garson'u (1983) sayabiliriz. Marais. Michel Blanc. Dalle gibi yetenekleri önemsenecek oyuncular varolmuştur. Euzhan Palcy’nin Rue Cases-Négres ve Siméon’u göze çarpar. Bu süreç içinde film setlerinde dekoratör olarak çalışmaya başlamış ve kurgu stajı yapmıştır. kısacası yaşamı oluşturan her konuyu eşsiz üslubuyla perdeye yansıtmıştır. dramı. Ben ve Diğerleri (1974). Borowczyk. Gitgide artan sinema arzusu ağır bastı ve 1948'yılında iki yıl sürecek olan IDHEC'e yaşamına başladı. (ki birçok sinema sever tarafından Bunuel tam anlamıyla bir Fransız sinemacısı sayılmıştır. Yönetmenliğinden önce senaristliğiyle isim yaptı. 1951'de deneysel yapılı kısa filmi Artık Ormana Gitmeyeceğiz’i çekti. Diane Kurys’in 1979 tarihli Coup de foudre ve 1977 tarihli Diabolo Menthe bu filmlere yegane örnektir. bir yeraltı melodramı Büyük Riziko (1960).çoğunluğun otobiyografik filmlere kaydığı da görülmektedir. Bu oyuncuları yönetmenlik de yapmış olan Balasko’yu da sayarak Miou Miou. Bunuel. Dominique Lavanant. Wajda. Polonski. Bir trafik kazası sonrasında orta yaş bunalımına giren bir adamın öyküsünü anlatan filmiyle 1970'de LouısDelluc Ödülü'nü kazandı. İlk önemli başarısı olan. Gérard Jugnot. Depardieu. Patrick Dewaere. Christian Clavier olarak sayabiliriz. Filmografisine bakacak olursak: 1951 Nous n'irons plus au bois / We Won't Go to the Woods Anymore / Artık Ormana Gitmeyeceğiz 1956 Bonjour sourire / Günaydın Tebessüm.Deneuve. aşkı. Sen. Akerman bu yönetmenlerden en önemlileriydi. Holland.com 47 . dostluğu. ile kendisinden daha genç Yeni Dalga’cıların arkasında kaldı. http://genclikcephesi. Sautet'nin kariyeri 1969’ yaptığı Hayat Bağları'na değin yoluna girmedi. Belmando. Fransız sineması gerçek anlamda. Bahsetmemiz gereken bir diğer konuda 1970’li yılların gerçekten de önemli oyuncular ortaya çıkardığıdır.

Paul et les autres / Vincent. 1995 Nelly et M. 1971 Max et les ferrailleurs / Zafer Yolu. Paul and the Others / Sen. 1979’da bu filmini takip eden Hot Head ününü Fransa’da pekiştirmiştir. 80. Arnaud / Nelly ve Mösyö Arnaud.blogspot.000 yıl öncesinin ilkel insanını benzersiz bir hikayeyle anlatan. 1992 Un coeur en hiver / Heart in Winter / Ayazda Bir Yürek. 1976 yılında yaptığı ilk filmi olan Black and White in Color’da Afrika Camereon’da yaptığı askerlik hizmeti sırasında edindiği kendi deneyimlerinden faydalanmıştır. 1980 Un mauvais fils / A Bad Son / Kötü Evlat.com 48 . Umberto Eco’nun meydan okuyucu romanı The Name of the Rose’un bir uyarlamasında Sean Connery’i yöneten Annaud daha sonra 1989’da iki hayvanın dostluğunu anlatan The Bear filmi ile ayı yavrusundan uluslararası yıldızlar yaratmıştır. 1983 Garçon! / Waiter! / Garson! 1987 Quelques jours avec moi / Few Days with Me / Benimle Birkaç Gün.1970 Les choses de la vie /The Things of Lif e / Hayat Bağları. JEAN JACQUES ANNAUD Jean Jacques Annaud 1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında yüzlerce televizyon reklamı yöneterek kariyerine başlayan ve uluslararası arenada tanınan bir film yapımcısıdır. 1974 Vincent. 1978 Une histoire simple / A Simple Story / Basit Bir Öykü. 1992’de ki son filmi olan The Lover 1920’lerin Fransız Hindi-Çin’inde bir Fransız kızıyla zengin bir Çinli arasındaki romansın kışkırtıcı ve seksüel tanımlaması ile büyük karmaşa yarattı. ona en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında Fransız Cesar Ödülü’nü kazandıran bir yapıttır. François. Bu film kendi ülkesinde ona fazla kazandırmamış fakat en iyi yabancı film olarak Oscar almıştır. François. Arnaud / Nelly and Mr. Filmografisi şöyledir: http://genclikcephesi. 1976 Mado. Ben ve Diğerleri. 1972 César et Rosalie / César and Rosalie / César ve Rosalie. Sonraki filmi Quest for Fine (1981).

Bir filmin. Un Homme et une Femme ile 1966’da Cannes’da Altın Palmiye alan yönetmen kendini yazar sineması oluşturmak isteyen bir yönetmen olarak tanımladı.Et des Lunes. 1983. 1985. 1972. Une Fille Et Des Fusils.. Aventure C'est L'Aventure. 1974’de Mariage. Revenir. Smoc.. 1969. La Vie. Le Bon et les Méchants. Aynı tarihte çektiği Le Voyou’dan sonra.. Un Homme Qui Me Plait. 1990 Il y a des Jours. 1967. 1965. Smac. Kısa filmlerle sinemaya başladığında 19 yaşındaydı Lelouch.. 1984.1976 Noirs et blancs en couleur 1979 Coup de tête 1981 Guerre du feu.. La Mort filmini yapan yönetmen 1973 senesinde La Bonne Année adlı aşk öyküsüyle gündeme geldi. Le Chat et la Souris. La Femme Spectacle. 1970. 1992. 1976. La Belle Histoire. Viva la Vie! Partir. 1974’de yaptığı Toute une vie filminde farklı bir Lelouch ortaya koymayı amaç edindi. Un Autre Homme Une Autre Chance. Treize Jours en France. A Man and a Woman. Le Voyou. 1975. la Mort. ortaya çıkan filmin bir sanat yapıtı olması gerektiğine ve bunun içinde bireysel gerekliliğe inandı. Smic. 1968.Pour Ça! http://genclikcephesi. Les Uns et Les Autres’i çeken yönetmenin bu filmlerini 1983 tarihli Edith et Marcel. 1979 À Nous Deux. Filmografisinin geneline baktığımızda: 1960 Le Propre De L'Homme.blogspot. Ardınca. L’Amour. La Bonne Année. 2002. La Vie. Loin du Vietnam. Toute Une Vie. Vivre Pour Vivre. Tout Ça. Vivre Pour Vivre ile geniş coğrafyalara taşıdığı kamerasıyla sosyo-siyasi belge film ortaya koydu. Enemy at the Gates Two Brothers 2001 C LAUDE LELOUCH 1937 doğumlu yönetmen en son olarak 11 Eylül Olayı üzerine yapılan 11 yönetmenden 11 dakikalık filmler derlemesinde yer aldı. 1971. Si C'Etait à Refaire. 1993. 1963. Edith et Marcel. L’ 1991 Amant. A Man and a Woman. l'Amour. 1975’de Le chat et la souris. 1966.Et des Lunes ve 1992 tarihli La Belle Histoire izledi. Ily a des Jours. Robert. 1977. 1974 Mariage. 1986. Attention Bandits! 1988 Itinéraire d'un Enfant Gaté.. Turkıye. Robert et 1981 Les Uns et les autres. L’ 1995 Wings of Courage 1997 Seven Years in Tibet 2001.. 1974.com 49 . L'Amour Avec Des Si. La 1986 Name der Rose Der 1988 Ours.. 1973. 1962. Visions of Eight. bir kitap yazım süreci gibi serbestçe meydana getirilmesi gerektiğini ifade eden Lelouch. 1967’ de çektiği.

anti-amerikancılığıyla itham edilmiş ve politik terörizmin onaylanması olarak görülmüştür. Stupeur et tremblements-2003. 2002 11'09"01 . 1983’deki Hanna K filmi Filistin yanlısı tutumuyla çok kişiyi öfkelendirmiştir. Film yabancı dilde en iyi film dalında Oscar kazanmış ve Gavras en iyi yönetmen ve yardımcı yazar dalında aday olmuştur. Les 1965 Compartiment tueurs 1967 Un homme de trop 1969. Le Cousin-1998. Ardından çektiği filmlerini filmografisinde yazacağımız yönetmen. 77’de La Menace ile çıkar karşımıza. Gavras’ın filmogra-fisi ise şöyledir: 1958 Rates. 1996. 1998 Hasards ou Coïncidences. Le Voleur et la Menteuse. 1986 Conseil de f amille 1988. Lumière and Company. COSTA GAVRAS Filmciliğin tartışmalı ilk politik polemikcisi Costas Gavras.September 11. Le Prince du Pacifique-2000. 73’de ilk uzun metrajı France Société Anonyme beğeni toplamış bir çalışma olmuştur. Le Choix des armes-1981. Police Python 3571976. L’ 1973 État de siège 1975 Section spéciale 1979 Clair de f emme 1982.com 50 . 1969’da Z filminde uluslararası film yapımcılığı topluluğunu da işaret ederek Yunan cunta sistemini suçlayan politik bir hikayeyi anlatmak için korku tekniklerini kullanmıştır. 1977’de Simone Signoret’in oynadığı Oscar kazanan Mademe Rosa filminde rol aldı. Aveu. Le Môme-1986.1994. 2000 Une Pour Toutes. Camus gibi bir çok yönetmene asistanlık yapmış. Femmes. Yönetmen 1988’deki Betraet ve 1990’daki Music Box filmleri dahil olmak üzere sonraki filmlerinde de sıcak konulara değinmeye devam etti ancak bunlar öncekiler kadar güçlü ve tutkulu değildi. Missing Hanna K. Gavras dünyayı dolaşmış ve baskıcı yönetimlere karşı filmler yapmıştır. Nocturne indien-1989. Fransa’da filmcilik okumuş ve sağlam bir geleneksel korku olan The Sleeping Car Murder’i 1965 orada çekmiştir.blogspot. yaşamında hep caz olan bir isim. 1995. 1973’de ki Satete of Siege adındaki Uruguay çalışması. Contre l'oubli-1991. ALAIN CORNEAU IDHEC’li bir yönetmen olan Corneau. Filmografisi: France société anonyme-1973. Music Box 1991 Conte l’oubli 1993 Petite apocalypse http://genclikcephesi. 1982’de ilk Hollywood filmi olan Missing’de Gavras tartışmalara neden olmaya devam etmiş ve önde gelen Amerikalı yıldızlar Jack Lemmon ve Sissy Spacek’in yardımlarıyla yardımcı yazar olarak Oscar kazanmıştır. La Menace-1977. Z 1970. 1991’de yaptığı Tous le Matins du Monde ile Louis Delluc Ödülü almıştır. 1983. Hommes. Le Nouveau monde-1995. Les Misérables. 1993’de The Little Apocalypse filmini yönetti ve yardımcı yazarlığını yaptı. Les Enfants de Lumière-1995. Amerikan polisiye sinemasına bir gönderme niteliğindeki Polis Python 357’ı 75’de çeken Corneau. Gavras. Betrayed 1989.

1958 senesinde kısa filmler çekmeğe başladı. İkinci filmi olan L’Une et L’Autre’ın ardından 1969’da Pierre et Paul geldi. On a volé la cuisse de Jupiter-(1980). Son olarak 1992’de Van Gogh’u yönetti.(1986). Le magnifique’nin ardından Dear Dedectiv. İlk uzun metrajı 1967’de çektiği L’Enfance Nue sonrasından önce. 1989’da Trop Belle Pour Toi ile evlilikte ihanete değişik bir açıdan değindi. RENE ALLIO: Fransa sinemasının Brechtyen uygulayımcısı. Retour a Marseille. L’heure exquise. La Gitane. Ressamlık denemeleri ardı sıra Comédie Française’de yer aldı. Lumière et compagnie 1997 Mad City 2002 Amen Bu listede adından bahsedilmesi gereken diğer yönetmenlere ve filmlerine bakacak olursak: JACQUES DEMY: 1961’de önemli çıkışı olan Lola’yı gerçekleştirdi. 1968’de çektiği Model Shop sonrasında bir uyarlama olan Peau D’Ane’ı 1970 senesinde gerçekleştirdi. Pierre Riviere. PHILIPPE DE BROCA: belgeselci bir tabana sahip olan. Bu süreç bitiminde Les valseuses. televizyon http://genclikcephesi.(1979). MAURICE PIALAT: Ressamlık denemeleri ardından oyunculuk yapan Pialat. İlk uzun metrajını 1964’de La Vieille ile gerçekleştiren yönetmen bu filmini Brecht’ten öyküleniyordu. 1966 yılında Rochefort ile gündeme gelen yönetmen. Sözde hamile kalan bir adamın hikâyesi olan L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune 1973 senesinde gerçekleşir. Sayılabileceğimiz diğer filmleri ise şunlardır: Les Camisards. Altı sene sonra ise Japonya ile bir ortak proje olan Lady O hayat bulur. ma soeur et mon frére. 1962 senesinde ülkemizde de (İstanbul) film çeken (Immortelle) yönetmen filmleriyle genelde yergi edinmiş bir isim olmuştur. Moi. Dört yıl sonra yaptığı Si J’étais un espion ardından tam yedi sene film çekmedi. röpörtaj filmi olan Hitler connais pas’ı 1963 senesinde gerçekleştirdi. BERTRAND BLIER: Georges Lauther’in asistanlığı sürecinin ardından yönetmenliğe başlayan Blier. L’Eden et aprés. Trois Places Pour le 26 ve Table tournante’ı çektiğinde yıl 1988’i bulmuştu ve ortada gene müziğin kokusu vardı. onu ele alışlarının aktarı/anlatım değil bir araştırmacı niteliğinde olması gerektiğini düşünmüş ve dile getirmiştir. Yönetmenin 1974 tarihli filmi eğlenceye dayalı bir ajan serüveni olan. 1969’da yaptığı Le Diable par le Queue -degüldürü alt tabanlı bir filmdir. ayant égorné ma mere. ALAIN ROBBE-GRILLET: 1950’lerde Fransa’da ortaya çıkan Yeni Roman akımının kuram-temsilcilerinden olan Grillet. Bir yıl sonrasında yaptığı Notre Histoire fantezi-düşümsel öğelerle besiliyidi. Matelot. Chabrol ve Truffaut’ya asistanlıkta yapan yönetmen 1961’de ilk filmi Cartouche’yi yaptı.com 51 . bir yıl sonra da Calmos ile yönetmenliğini sürdürdü.1995 À propos de Nice.alt yapılı filmi Trans-Europe-Express’i sonrasında ise.blogspot. Chouans. 1997’de Mon Homme’u Buffet Froid / The Return of Martin Gusse’u yönetti. Amerikan müzikâllerini anımsatan yapıtın. Bir film taslağı.hakkında konuşulanların imgelemi üzerine. şiirsel gerçekçiliğe yakın bu filmin ardından. 1996’da My Man’i.(1988) gibi filmleri yer almaktadır. Tenue de Soirée filminde (çok filminde olduğu gibi) cinsellik üzerine bir denemede bulunmuş olan Blier. belgesel filmleri sonrasında bir nazi yadsıması. Rude Journée Pour la Reine. La Caveleur. Müzikleriyle ilgi toplayan. En İyi Yabancı Film Oscar’ını aldığı Préparez vos Mouchoirs’i 1979’da gerçekleştiren yönetmen 1981’de Beau-pére’yi 1983’de ise La femme de mon pote’u. Glissements progressifs du plaisir. çekti.(1978). la suite. yazarların sinemaya bakışlarının. L’Homme qui ment. Le jeu avec le feu filmlerini yapar. Canlı resim filmi olan La meule’ü Gogol’dan uyarlayarak oluşturdu. Bunun ardından ilk filmini bir üçlemeye dönüştürecek olan komedi unsurlarla bezenmiş L’ Homme de Rio ve Les tribulations d’un chinois en Chine’ı çekti. yine müziği ön planda tutmuş ve ilk filminde olduğu gibi yapıtı kullanılan müziklerle ilgi uyandırmıştır.

Film –haliyle. 1987’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Sous le Soleil de Satan’dan önce 1980’de Loulou ve 1983 tarihli Police’i.(1986). 1988’de Les Innocents. lirik-duygusal bir atmosfer yarattı. Bunları sinema üzerine yazdığı yazıları takip etti. La Meilleure Façon de Marcher filmiyle dikkat çeken yönetmen. Kendi filmlerini yönetmeye 1975 senesinde başladı. Van Gogh. 1981’de Coup de Torchon’u. 15. 1975’de ise. bunu başaramadı ve Cahiers du Cinéma’da yazmaya başladı. Cousine’i 1975’de çeken Tacchella. Sevgi üzerine yapılmış karanlık ve şiddetli bir trajedi olarak adlandırılan 1987 tarihli La Passion Beatrice’i çeken yönetmen. Yönetmen 92 senesine geldiğinde. Senaristlikle başladığı sinema hayatını 1963’de yaptığı Les Baisers.blogspot. Nabakov’un Lolita’sını anımsatmaktaydı. Ayrıca. 1990’da ise kadınlara adadığı filmi. Baiser de Judas ile yönetmen olarak sürdürmeye devam etti. Germinal yer alır. Sinema yazarı yönetmen.(1972).(1977). Manon des Sources. 1980 yılında. bir uyarlama polisiye olan Dites-Lui Que je l’Aime’i çektikten sonra. ANDRE TECHINE: Neredeyse bir IDHEC’li olacak olan Techine. 1977’de Le Pays Blue’yu. Godard gibi ustalara asistanlıkta bulundu. bir Bost uyarlaması olan Un Dimanche a la Campagne’yi. 2002’de Betty Fisher and other stories Alias Betty. BERTRAND TAVERNIER: Sorbonne Üniversitesi’n-de hukuk okudu. 1991’de J’embrasse Pas’ı gerçekleştirdi. Hôtel des Ameriques. 1986’da L’Effrenttée’i kameraya alır. 1998’de Class Trip’i. sonrasında. 1989’da ise La Vie et Rien d’Autre’ı beyaz perdeye taşıdı. Yönetmen. L’Amant. film <de. Le Lieu Crime’i 1986’da çeken Techine. Bundan 2 yıl sonra gerçekleştirdiği Le Sourire. Film Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. ve hemen ardından Souvenirs d’en France’ı yaptı. Arkadaş çevresiyle birlikte sinema degisi çıkarmaya başlar. J. 1996’da Captaine Conan’ı 1998’de De L’Autre Cote Du Periphe 1999’da Ça Commence aujourd’hui 2000’de All Stars to day 2002’de Safe Conduct’u yönetti. son filmi Les voleurs’u 1995’de beyaz perdeye taşıdı. ödül sonrası ilk filmi 1991 tarihli Van Gogh’u çekti. bir romandan yola çıktığı L’Accompagnatrice’i yapar. 1972’de de Nous Ne Vieilleons Pas Ensemble’ı. JEAN-CHARLES TACCHELLA: Yeni Dalga’ya ön ayak oluşturacak bir sinema klübünün kuruluşunda bulundu. CLAUDE MILLER: IDHEC öğrenimi alan Miller. 1986 senesinde çektiği Cour d’Assier sonrasında yaptığı Travelling Avant ile Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale ödülünü aldı.erotik yapısından dolayı tepki aldı. Des Enfants Gates gibi çağdaş yaşamın sorunlarına yönelen filmlere imza attı. ilk Delluc Ödülü’nü almak gibi bir özelliği bulunan Tavernier’in bu filmi 1973 tarihli L’Horloger de Saint-Paul idi. Sex Shop.için çalıştı. Nickel Odeon Sinema Klübü’nün kurucularından oldu. aynı yıl Une Semaine de vacances’i. Bresson. Borocco’da bunu ortaya koydu. Daha sonra Mortelle Randonnée’yi çeken Miller. Berri. 1973’de Voyage en grande Tortorie’yi ilk filmi olarak gerçekleştirdi. Jean Florette. Que la Fete Commence’ı çekti. CLAUDE BERRI: 1966 yılında Le Vieil Homme et L’Emfent ile beğeni kazanarak sinemaya başlayan Berri’nin sayabileceğimiz filmleri arasında. La Premiére Fois. Yönetmen. Carné. 1978’de Il y a longtemps que je t’aime’i 1981’de Croque la vie’yi ve 1985’de Escalier C’yi yaptı. 1969’da ilk filmi olan Paulines en Va. 1973’de La Gueule Ouverte ve Passe Ton Bac D’Abord’u çekti. bu lirikselliğinde daha da derinleşti. onun yaşamının en önemli sürecinin bir yansımasını taşımaktaydı. Dames Golontes’i yaptı. Mortelle Randonnee ve L’effren’ce’u yönetti. Le Juge et l’Assassin. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazandığı filmi L’Appat’ı çektiğinde sene 1995’e gelmişti. Miller> Hitchcock’un İp filminin etkileşimlerini barındırmaktaydı. 45. Bunların ardından bir roman çıkışlı Les Soeurs Bronte ve 1985 tarihli Rendez-Vous’yu gerçekleştirdi.(1970). İsim yaptığı filmi Cousin.com 52 . 1986’ya geldiğinde ise gerçek caz yaşantılarını aktardığı Autor de minuit’i çekti. http://genclikcephesi. psikolojik anlatı niteliğinde ki Garde a Vue’yü gerçekleştirdi. 2003’de. 1964 yılında La Chance et l’amour filminin yönetmenliğinin bir kısmını gerçekleştirdi. La Mort en Direct’i bilim kurgu öykü içeriğiyle sunan Tavernier. Le Male du Siécle-(1975). Le Cinéma de Papa.Pierre Coursoden ile ortak çalışma olarak ortaya koydukları Amerikan sineması üzerine: Trente ans du Cinéma Americain kitabını hazırladı.

Un sac de billes.blogspot. La Petite Bonde. Paltoquet.. La prutaine. LAdolescente gibi çektiği filmlerle kategoriye girebilmiştir. Les Bronzes. L’ Etoile du Nord. La Métamorphese des Clopertes. Son yönetmenliğini 1990’da Double Identiti ile yapmıştır. Peril en la Demeure. Adieu Poulet. Raphael ou la dé bauche. La Couleur du vent. Doucement les Basse -devamı niteli-ğinde^Borsalino and Co. Les Bronzes font duski. Paris au Mois d’Août. La Tentation de İsabelle. Les Doigts dans la Tete. L’ Apprenti salaud. Le Gang. La femme qui pleure. La fille de Quinze filmlerini yönetmiştir. Benjamin. Pleure pas my Love filmlerini yönetti. 1972’de l’Attendat’ı 1973’de RA. Marcel Pagnol’dan uyarlanmıştır. Moliére gibi tiyatroda da sahneye koyduğu eserleri sinemaya aktardı. tiyatro da görevler aldı. Les Princes gibi filmleriyle dikkat çekti. La fille prodigue. Comédie. La Voix. La horse. ilk filmini 1975’de La tete en ruines adıyla çekişinden önce kısa da olsa oyunculukta bulundu. Tendres Requins. Le Marginal yer alır. belgeseller yönetti. A cause d’une femme. Espion. Nuit d’été en ville başlıca filmleridir. La terre au ventre. JACQUES DERAY: Kariyerine Le Gigolo ile 1960’da başlayan Deray’ın sayılabilecek filmleri arasında: Par un Beau Matin sacré. Bu iki film. Filmleri arasında: Le Petit Garçon de l’Ascenseur.. Harmonie. A. bu filmi ile Locarno Ödülü aldı. Borsalino. Les veces étaient fermés de l’interieur ile sinemaya başladı. PIERRE GRANIER-DEFERRE: Önce asistanlık yapan Deferre. 1974’de Dupont Lajoie’yu. kurgu ile tanıştı.. 1976’da le Sherifi. Le Dossier 51. Cours Privé. ARIANNE MNOCHKINE: Aslen tiyatrocu olan Mnochkine. Le prix du Danger’ı. Companeez ile birlikte La Femme en Bleu’yu yaptı.D’de Altın Küre almıştır. Les Anentures de Salavin adlı uzun metrajını 1961’de kameraya aldı. Resnais ve Rouch’un katkı sağladığı ilk uzun metrajı L’an 01’i 1972’de çekti. La Bourqeoue. Yönetmen Théatre du Soleil’in kurucusudur. Flic. Une femme a sa Fenetre . L’Ours et la Popuee. Bye Bye Barbara. JACQUES DOILLON: Sinemayla. MICHEL DEVILLE: Decoin’e asistanlık yapan Deville ilk uzun metrajını 1958’de Une Balle dans le Canon adıyla çekti. PATRICE LECONTE: O da bir çokları gibi IDHEC eğitimi aldı. Léve-toi ve Blue comme l’Enfer’i çekerek ismini korudu. Eugéne Saccomano uyarlaması. le Taxi Mauve’ı. La Veuve Couderc. Martin Soldat. ilk sahnelediği oyun olan 1789. Les Eaux profondes. kısa filmler denedi. 1994’te son sinema çalışması L’Ours en Peluche’yi yaptı. FABRICE CAZANEUVE: Edebiyat. TONY GATLIF: Cezayir doğumlu yönetmen.B. televizyon. http://genclikcephesi. sinema. Yönetmenliğe Coplan sauve sapeau ile başlayan Boisset. L’ Appartement des Filles. bir çok yönetmenle çalışıp Lumiére. le Femme Flic. Rue du départ. LAmi de Vincent. Kısa filmler yaptı. Güldürüleri ile tanındı.S’i. La Vie de Famille. 1980’li yıllarda da. Le Voyage en Douce. 1971’de le saut de l’ange’ı. 1975’de Foller a tuer’u. Le Roi de la Chine ile ismini duyurdu. Un Conde ile 1970’de ilgi çekebildi.Jean de Florette.. JEANNE MOREAU: Aslında bir oyuncu.com 53 . La Piscine. Uyarlamalara yoğunlaştığı dönemde bir çok yazarı sinemaya kazandırdı. 2002’de Almost Peaceful son yönetmenlik denemesi oldu. Creezy Le Fils. YVES BOISSET: Siyasal-toplumsal olgu ve olayları filme almasıyla adını duyurdu. Manon des Sources ile uluslararası başarı sağlamış. La Drolesse. Le Chat. Trois Années filmi ile iyice tanındı. Fransa ve İngiltere’de En İyi Film ödülünün yanı sıra. Onikinci son filmi The Housekeeper’i 2003’te yönetmiştir. Archipel yer alır.

önce ünlü Les saintes chéries (1964-1967) dizisinde Jean Becker’in sonra da 1970’te Claude Berri’nin Le Cinéma de papa’sında yönetmen yardımcısı olarak mesleğe atılmıştır. Jean-Jacques Beineix. Le parfum dYvonne çektiği filmlerdendir. Bu filmin oyunculuğundaki başarısı sayesinde Beatrice Dalle’i star yapmıştır. Tatie Danielle yönetmenin diğer filmidir. mon amour ile 1996 senesinde gerçekleştirdi. 1988’de Chocolat filmini gerçekleştirdi. Jean. Circulez y a rien a voir. ikinci yönetmen asistanı. Monsieur Hire. I can’t Sleep. 1983 yılında Cannes festivali için seçilmiş olmasına rağmen başarısızlığa uğradı. Premier voyage yer almaktadır.blogspot. 1982 yılında dört Cesar ödülü ile popüler bir başarı elde etti. 1977’de Claude Zidi’nin L’Animal ’inde yönetmen yardımcılığı yapmıştır.Pierre Cattegno’nun pisikoanalitik polisiyesi olan Mortel Transfert’i adapte ederek olumsuz eleştiri ve ticari sorunlara maruz kalmıştır. Gavras. henüz tanınmayan Béatrice Dalle’in başrolde oynadığı 37°2 le matin filmini gerçekleştirmeye karar verdi. Tango. 1993’te. No fear. La vie est un long fleuve tranquille ile dikkat topladı. Yves Montant’ya son oyunculuğunu veriyor. Yönetmenin filmografyası ise şöyledir: http://genclikcephesi. diyalogist. 1989’da Roselyne et les Lions filmindeki esas rol (role-titre) için Isabelle Pasco’yu seçmiş olmasına rağmen başarı kazanmamıştır. La garce. Beau Travil. Et Pourquoi Pas ile ilk uzun metrajını 1976 senesinde yaptı. IP5 (L’Ile aux pachydermes). ETIENNE CHATILIEZ: Yazarlık ve reklam filmciliği yaptı. Wenders. Ça n’arrive qu’aux autres. No die. 1984 yılında. Défense de savoir. Trouble Ever Day. 1978’den 2003’e değin direktörlük yapan Leconte’nin son yönetmenlik filmi 2003 tarihli Man on the Train’dir. Fransız senarist. Nenette and Boni. Zenzibar ile adını gündeme getirdi. YENİ AKIM JEAN JACQUES BEINEIX Yönetmen. ilk kısa filmini 1973’de gerçekleştirdi. İkinci filmi La Lune dans le caniveau. Jarmush gibi devlere yardımcılık yaptı. CLAIRE DENIS: IDHEC’li. NADINE TRINTIGNANT: Sinemaya geçişini Mon amour. Le mari de la coiffeuse.com 54 . COLINE SERREAU: Bir reklam filmcisi olan Serreau. Ma femme s’appale reviens. On yıllık bir süre boyunca René Clément’nin La Course du lièvre à travers les champs (1971). 08 Ekim 1946’da Paris’te doğdu. Aynı yılda Le Chien de M. Michel ile Trouville festivalinde birincilik ödülünü aldığı ilk kısa metrajını gerçekleştirdi: 1980’de gerçekleştirdiği ilk uzun metrajı olan Diva. Qu’est-ce qu’on attend pour etre heureux bir diğer yapımıdır. Une copine. CHRISTINE PASCAL: Oyunculuk ve senaristlik yaptı. 1985’de 3 Men and a Cradle 1990’da Mama. Les spécialistes.Viens chez moi j’habite chez. Diğer filmleri arasında: Le voleur de crimes. Friday Nigh filmlerindeki direktörlüğü ile 2003’e ulaşmıştır. Philippe Djian’nın metnini okuyarak. There’s a Man in Your Bed 2003’te Chaos’un direktörlüğünü yapmıştır. prodüktör. Felicite. birinci. Voyage de noce.

Fransa’daki sinema endüstrisinin geliştirmek için Hollywood kurallarını uyguluyor. Filmografisini ise şöyle sıralayabiliriz: 1981 L'Avant dernier http://genclikcephesi. Romantik ve gizemli. Fransa’da doğdu. oyuncu.1972 Une journée bien remplie. 1987. 1998. hırslı veya megaloman bir yaratıcı olarak kendini kabul ettirmiştir. Michel 1980 Diva 1983 La Lune dans le caniveau 1985 37˚2 le matin 1989 Roselyne et les Lions 1991 IP5 (L’lle aux pachydermes) 1994 Otaku: fils de l’empire du virtuel 2000 Mortel transfert LEOS CARAX Yönetmen. Üç filmi ile. 1997. Filmografisi ise şu filmlerle oluşmaktadır: 1983 Boy meets girl 1986. 21 Kasım 1960’ta doğdu. hızlı kurgusu olan. The Day the Clown cried 1976.blogspot. Mauvais sang King Lear Les Ministere de l’art. 1977. Yeni Akım’ın (Nouvelle Vague) uzaktaki sürgünü olmuştur. 1988. Özellikle Hollywood sinemasına karşı Fransız sinemasını ayakta tutmaya özen gösteren yönetmen. Les Amants du Pont.Neuf. pek çok filmin yapımcılığını üstlendi. L’Aile ou la cuisse Le Chien de M.com 55 . Filmin çekimi birçok defa kazaya uğramış ve mesleğine üç yıl boyunca heyecan vermiştir. House Pola X Pierre ou les Ambiguites 2000 Strangulations Blues LUC BESSON 18 Mart 1959’de Paris. Yönetmenliğin yanı sıra yazarlık ve yapımcılık da yapan Besson. Ülkesinde Steven Spielberg’le eş değer tutulan Luc Besson. benzeri olmayan. büyük bilgin ve aynı zamanda Dreyer’den Welles’e sinema ustalarının hayranıdır. senarist. çok stilize ve yüksek bütçeli filmlerin yönetmeni olarak adını duyurdu. 1999. Fetiş oyuncusu olan Denis Lavant ile çektiği Les Amants du Pont-Neuf filmini gerçekleştirmek için yeterli imkanlara sahiptir.

Une rose entre nous-1994.Trou madame. Sea the Sea . Petite mort.Une goutte de sang-1991. duyarlılığın ve içgörünün nadir bir karışımının kendisinde bulunması olmuştur.Mes parents un jour d’êtê1990.Photo de famille-1988 http://genclikcephesi. Sinema üzerine kafapatlatan kesimin ifadesiyle. Ozon. Fransan’nın en cesaretli ve yenilikçi yönetmeni Ozon. X 2000-1998. Gouttes d'eau sur pierres brûlantes ile takdir toplayan yönetmen. FİLMOGRAFİSİ: 5x2-2004. Les-1998. hatta.Thomas reconstituê-1992. Yapıtaşı modundaki ikinci Ozon ögesi ise çalışmalarında önemli yer kaplayan sessizlik halleri.Doigts dans le ventre. kim filmlerinin tamamını görmüştür sorusuna tebessümle karşılık veririm ben. İzleyicisini şaşırtmayı daha doğrusu şoke etmeyi seven ve bilen Ozon filmlerinde bu ögeye sıkıca sarılarak yapı taşlarından birini oluşturuyor. Sea the Sea filmi ile Cannes Kritik Haftası’nda eleştirmenlerin karşısına çıktı. Criminal Lovers da cinseliteyi ve bu bağlamda güç dengelerini öne sürerek sunduğu hikayesi pek kuvvetli değildi.. cinayet. 8femmes-2002. peşinden sunuldu. Saydığımız bu iki unsur Ozon filmlerinde birbirini destekler bir şekilde yer almaktadır. Sous Le Sable filmi ile artık özel yeri olan yönetmenler arasına girmeyi başarmıştı bile. 24. ve artık tam anlamıyla çıkışını yapmış yönetmenler arasına dahiloldu. Action vêritê1994. La Femme Nikita / Nikita Atlantis . 1998 de ilk uzun metrajı olan Sitcom’ın premiyeri yapıldı. doğrudur da. Yakın zamana değin Türkiye’de özel bir kesim harici pek bilinen bir isim değildi kendisi. Une robe d’êtê-1996. Regarde la mer-1997. Swimming Pool-2003. üzerinde ki Buñuel etkilenimleri çekmişti. kendine ait bir tarzı/stili olan bir yönetmen.Deux plus un-1991.. aslını isterseniz yeni yeni insanlar Ozon ismi hakkında birşeyler söyleyebilmeye başladı. Jospin s’êclaire-1995. bitirdiği sinema okulu ardından gittiği yüksek prestijli bir okul olan FEMIS sonrasında filmlerinin çoğu kısa film festivallerinde gösterime sunuldu. A Summer Dress filmi Locarno Film Festivali’nde ona Léopard de Demain ödülünü getirdi. Le-1991. Scênes de lit-1998. Sitcom-1998. 1991. ensest. İlk uzun metrajında profesyonel izleyicinin dikkatini. intihar ve sadomazoşist ögelere yöneldi. sexualite.1983 Le Dernier combat / The Final Combat / The Last Battle 1986 Subway / Metro 1988 Le Grand bleu / The Big Blue 1990. Gouttes d’eau sur pierres brûlantes-2000. X2000 filmlerinde sessizlik hakimiyeti ana olgu konumunda yer alır.blogspot.com 56 . Les-1999. Amants criminels. Ozon ve eserlerine uluslar arası ün getiren yeganelik. filmlerinde.La-1995. Sous le sable-2000.Le creature del mare / Atlantis 1994 Léon / Léon: The Professional / Leon: Sevginin Gücü 1997 The Fifth Element / Beşinci Güç 1999 Jeanne d'Arc / The Messenger: The Story of Joan of Arc SON FRANSIZ AUTEUR 1967 Paris doğumlu François Ozon’dan bahsediyoruz. Victor-1993.Peau contre peau-1991. zira bunu kısa filmlerinde de ortaya koymuş ve uzun metrajlarında da ortaya ne koyacağının işaretlerini vermiş bir isim. Criminal Lovers yapımını 1999 da premiye etti ve 6 ay sonra Water Drops on Burning Rocks. mizahın. film en iyi eşcinsel yapım seçilip Teddy Bear ödülü aldı.

Silver Ribbon . Gerçekle düşün kesin kesişme noktaları yoktur çünkü. Bu Bahçede Ölüm. daha kişisel bir yaratış yoktur.La Voie lactée 1968: Bodil . onulmaz. veya tek bir filmin yapısı içinde hepsini birden irdeleyen. Gerçeküstücülük Bunuel'in tüm filmlerinde alttan alta da olsa kendini duyurur.Cet obscur objet du désir / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1977: NBR Award . Kalıplara onunki denli uymayan. her türden tabuya onunki denli egemen olan bir sinema da yoktur. gerçek. Luis Bunuel üstüne bir inceleme kitabı yazmış olan sinema tarihçisi Ado Kyrou: "Tüm sinema tarihinde. Luis Bunuel'in eserinden daha özgür.Career Golden Lion 1978: NSFC Award . kışkırtıcı ve insanoğlunu düşünmeye iten. Fransa’nın bu büyük İspanyol yönetmeni sinema tarihindeki büyük öneminden dolayı özel bir ek olarak buradaki yerini alıyor.blogspot.. mahveden tutkuları. bireyin ve toplumun tabularını yıkmaya çalışan niteliktedir.Best Director .vakidir. bir emri . İspanya’da dünyaya gelen gerçeküstücülüğün büyük üstadı 29 Haziran 1983’te yaşamına veda etmiştir. gülmecenin çeşitli alanlarıyla da içli .Best Director .Critics Award http://genclikcephesi. önceden bilinemezde son derece rahat olan. sinemasal geleneklere onunki denli karşı çıkmış. Nazarin .Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1969: Berlin International Film Festival -FIPRESCI Award + Honorable Mention + Interfilm Award . Ödülleri: 1972: OSCAR.. öldüren. bazen tutkuları. Rüzgarlı Bayır..com 57 .Best Director .. Bunuel filmleri yenilikçi.EK I LUIS BUNUEL Luis Buñuel Portolés: 22 Şubat 1900’de Calanda.Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1973: French Syndicate of Cinema Critics .Best Director . bazen ise bireysel inanç ve vicdanla katolik kilisesinin dogmaları arasındaki çatışmayı.Cet obscur objet du désir / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1975: Italian National Syndicate of Film Journalists .. Bunuel'e göre ikisi de hep içiçe yaşarlar . Unutulmuşlar. En İyi Yabancı Film : Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1982: Venice Film Festival . büyük..dışlı olan Bunuel'in sinemasında.Foreign Film Le Fantôme de la liberté 1974: BAFTA Film Award Best Screenplay . Alışılmamışta. sanatının ayrılmaz bir olgusudur .Belle de jour 1968: French Syndicate of Cinema Critics . keskin bir gülmece.Le Charme discret de la bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1973: NSFC Award . alttan alta açık bir kilise düşmanlığının ve katolik inanç eleştirisinin kendini duyurduğu ve kara. Archibald de la Cruz 'un Suçlu Yaşamı.Best Non-American Film .üstücü devrim. El.Critics Award -Best Film . Bazen toplumsal gerçeklikleri." der. daha doğrusu ironi duygusunun hiç bir zaman ortadan silinmediği filmler. akıldışıda.

Golden Lion .Susana Yönetmen Filmografisi 1977: Cet obscur objet du désir / That Obscure Object of Desire / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1974: Le Fantôme de la liberté / The Phantom of Liberty / Özgürlük Hayaleti 1972: Le Charme discret de la bourgeoisie/ The Discreet Charm of the Bourgeoisie / Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1970: Tristana 1969: La Voie lactée / The Milky Way 1967: Belle de jour http://genclikcephesi.Best Non-European Film / Best American Film Nazarín 1960: Cannes Film Festival .Los Olvidados / Unutulmuşlar 1951: Cannes Film Festival .Pasinetti Award .Special Mention .Best Avantgarde Film .Best Non-European Film / Best American Film El Ángel exterminador 1961: Cannes Film Festival .Viridiana 1961: Bodil .Belle de jour 1965: Venice Film Festival . Mexico .Best Film .Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1951: Academy Awards.blogspot.Best Director .Golden Ariel+Silver Ariel (Best Direction+Best Original Story+Best Screenplay) .Los Olvidados / Unutulmuşlar 1950: Cannes Film Festival . Mexico .Golden Palm .La Joven 1959: Cannes Film Festival .Simón del desierto 1963: Bodil .Belle de jour 1967: Venice Film Festival .Golden Ariel+Silver Ariel (Best Direction+Best Screenplay) .com 58 .Nazarin 1956: Academy Awards.Best Film .Jury Special Prize .Belle de jour 1967: Venice Film Festival .FIPRESCI Award + Special Jury Prize .

1965: Simón del desierto / Simon of the Desert / Çöl Azizi Simon 1964: Le Journal d'une femme de chambre / Diary of a Chambermaid 1962: El Ángel exterminador / The Exterminating Angel / Öldürücü Melek 1961: Viridiana 1960: La Joven / White Trash-The Young One 1959: La Fièvre monte à El Pao / Fever Rises in El Pao / Günah Cumhuriyeti 1958: Nazarín 1956: La Mort en ce jardin / Death in the Garden / Bu Bahçede Ölüm 1955: Cela s'appelle l'aurore 1955: Ensayo de un crimen / The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz / Archibaldo de la Cruz un Suçlu Yaşamı 1954: El Río y la muerte / The River and Death / Nehir ve Ölüm 1954: Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1953: La Ilusión viaja en tranvía / Illusion Travels by Streetcar 1952: El Bruto / The Brute 1952: Él /This Strange Passion 1952: Subida al cielo / Mexican Bus Ride 1951: La aHija del engaño / Daughter of Deceit 1951: Una Mujer sin amor / A Woman Without Love 1950: Susana / The Devil and the Flesh 1950: Los Olvidados / The Young and the Damned / Unutulmuşlar 1949: El Gran Calavera / The Great Madcap 1947: En el viejo Tampico / Gran Casino 1940: El Vaticano de Pio XII 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1930: L'Âge d'or / The Golden Age /Altın Çağ 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği Senaryo Filmografisi 1998: La Novia de medianoche 1977: Cet obscur objet du désir / That Obscure Object of Desire / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 1974: Le Fantôme de la liberté / The Phantom of Liberty / Özgürlük Hayaleti 1972: Le Charme discret de la bourgeoisie/ The Discreet Charm of the Bourgeoisie/ Burjuvazinin Gizli Çekiciliği 1972: Le Moine / The Monk 1972: Una Historia decente (book/kitap) 1970: Tristana 1969: La Voie lactée / The Milky Way 1967: Belle de jour 1965: Simón del desierto / Simon of the Desert / Çöl Azizi Simon 1964: Le Journal d'une femme de chambre / Diary of a Chambermaid 1962: El Ángel exterminador / The Exterminating Angel / Öldürücü Melek 1961: Viridiana 1960: La Joven / White Trash-The Young One 1959: La Fièvre monte à El Pao / Fever Rises in El Pao / Günah Cumhuriyeti 1958: Nazarín 1956: La Mort en ce jardin / Death in the Garden / Bu Bahçede Ölüm http://genclikcephesi.com 59 .blogspot.

parlak günlerinin geri gelmeyeceğini bilerek. 1936: Centinela. eskinin canlı. alerta! 1936: Quién me quiere a mí? / Who Loves Me? 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1930: L'Âge d'or / The Golden Age /Altın Çağ 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği Prodüktörlük Filmografisi 1970: Tristana 1936: España 1936 / Madrid 1936. neşeli. geçmişe özlem duyarak ama günümüze uyum sağlamak için de çaba harcayarak sabırla. salonlarında kendini evinde gibi hissettiği sanat evleri. bağımsız sanat sinemaları.1955: Cela s'appelle l'aurore 1955: Ensayo de un crimen / The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz / Archibaldo de la Cruz un Suçlu Yaşamı 1954: Abismos de pasión / Wuthering Heights 1954: El Río y la muerte / The River and Death / Nehir ve Ölüm 1954: Las Aventuras de Robinson Crusoe / The Adventures of Robinson Crusoe 1953: La Ilusión viaja en tranvía / Illusion Travels by Streetcar 1952: El Bruto / The Brute 1952: Él /This Strange Passion 1952: Subida al cielo / Mexican Bus Ride 1951: Una Mujer sin amor / A Woman Without Love 1950: Susana / The Devil and the Flesh 1950: Los Olvidados / The Young and the Damned / Unutulmuşlar 1950: Si usted no puede. 1936: Centinela. gerçek bir cinephile'in adreslerini evinin adresi kadar iyi bildiği. La / Juan Simon's Daughter 1932: Las Hurdes / Land Without Bread / Ekmeksiz Toprak 1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği EK II Paris'teki Bağımsız Sanat Sinemaları Üzerine* Paris'te. pop-corn sinemaları olarak adlandırılan ticari sinema dünyasının dışında kalmış büyük sinema dağıtım zincirleriyle bağlantısı olmayan sinemalara verilen genel isim. yo sí (story/hikaye) 1936: España 1936 / Madrid 1936. Yeni gösterime çıkan popüler filmleri para kazanma tekil politikasıyla tüketime sunulduğu sinemaların aksine. kültürleri. Aşağıda bu sinemalardan bir kaçının kısa tanıtımı var. İçlerinde ayin yapılan tapınak-si-nemalar. alerta! 1936: Quién me quiere a mí? / Who Loves Me? 1935: La Hija de Juan Simón.com 60 . tarihleri. daha amatör ve sanatçı bir ruhla film gösterilen mekanlar.blogspot. özveriyle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onlar. anlatacak güzel hikayeleri var. sinema tarihi dersleri veren okul-sinemalar ya da sinematografik-tiyatro olarak adlandırılanlarından tutun da sadece bir kültüre veya bir tek filme adanmış sinemalar bile var. Herbirinin kendilerine özgü politikaları. Şimdilerde. * Web’den Aysun Akarsu yazısı http://genclikcephesi.

Üstelik bir de bunun bir sinema olması. Doğal olarak kült filmlere gönlünü kaptırmış bu tapınak-sinemanın en sevdiği afişler mi? "Brazil". Jean Cocteau "Testament D'Orphee" nin premiere'ini burada yapmış! Yeni Dalga geldiğinde onlara ev sahipligi yapmış ve onları yüreklendirmiş. Paris gibi son derece düzenli yapılanmiş bütünlüğe çok önem verilen bir kentte kırk yıl düşünseniz onca apartmanın içinde birinin böyle uzakdoğu tarzı bir bina inşa etmiş olduğu aklınıza gelmeyecekken ve biri söylese buna asla inanmayacakken. Aslında zengin bir Fransızın uzakdoğu gezilerinden etkilenip orada gordüğü ve hoşuna giden mimari tarzı kendi ülkesine taşımak istemesi nedeniyle inşa edilmis. Michelangelo Antonioni'nin toplu film gösterilerine kadar zengin ve çeşitli bir program bulmak mümkün. Örneğin geçen yıl "In the Mood for Love" filmi hiç afişlerinden inmemişti. kullanılan betonuna Fransızlara ait bir eser. Tim Burton'unun. Yeni Dalga’nın özellikle Francois Truffaut ve Claude Chabrol'un en sevdiği. filmi anmak için bir ayin düzenlemek üzere bu sinemaya gelirler. Şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı. Studio Galande Bu sinema kesinlikle "Rocky Horror Picture Show" filmine adanmış bir tapınak-sinemadır. yine yanlarında getirdikleri sularla fanların birbirlerini ve heryeri güzelce ıslatarak sırılsıklam yapması gibi.blogspot. Joel kardeslerin. Son derece sulu olan bu törenden fanlar kadar sinema salonu ve ekranı da nasibini almaktadır. yy sonunda gerçekleştirilen yapı. İki güzel salonu olan bu sinemada şimdilerde uzak-doğu kültüründen filmler gösteriliyor. Şaşırtıcılığı hem yapının güzelliğinden hem de 7. karşınızda görüverince saşkınlık gibi bir kelimenin hissetiklerinizi anlatmak için ne kadar yetersiz kalabileceğini anlıyorsunuz. Yapı olarak bağımsız sinemalar içinde estetik olarak en güzeli. Her Cuma ve Cumartesi 22:30'da tekrarlanan bu ayinin içeriği kısaca şöyle: Film repliklerinin ve şarkılarının hep bir ağızdan bağıra bağıra filmle birlikte söylenmesi. 19. 14 milyonu aşan izleyici sayısı bırakmış olarak devam ediyor. Bu sinemasal ayinin başka bir ülkede örneği var mı tam bilinmiyor. sinema salonunda fanların yanlarında bulunan prinçleri etrafa saçarken. Pagode'un sözlük anlamı budist tapınağı olmasına rağmen gerçek anlamda uzak-doğu tarzı herhangibir yapıyı tanımlamak için kullanılıyor. "La Pagode" kesinlikle mimari açıdan bir şaheser. Le Champo -Espace Jacques Tati İşte bağımsız sinemalardan bahsederken görmezlikten gelinemeyecek bir tarihi-sinema. yapımında çalışan işçisinden. Her haftasonu bu kült filmin fanları. Lars Von Trier'in tüm filmleri ve yeni yeni "Matrix". "Hana-bi". Bir sinemaya adanmış bir film olabilir ama tersinin olabileceğinin en canlı örneği “Studio Galande”.com 61 . bölge gibi çok sık bir bölgede yüzlerce dört beş katlı hantal apartmanların arasında kalmasından ileri geliyor. Action Sinemaları Grand Action Action Ecoles Action Christine http://genclikcephesi.La Pagode Sinema bir dinse ve yeryüzünde ona tapınmak için bir tapınak aranıyorsa bu tapınak mutlaka "La Pagode" olmalı. en sık uğradığı sinemalardan olan bu tarihi-sinemanın programında yeni gösterime çıkan filmler olduğu kadar sürekli değişse de Monthy Python serilerinden. "La Champo" 2000 yılında sadece sinema olmayı aşıp tarihsel anıtlar kaydına girmeyi de başarmış. gemiyle parça parça taşınmış olmayıp stili ve ruhu dışında. La pagode 1931 yılında sinema olarak kullanılmaya başlamış. Studio Galande'in tek gösterimi neyse ki sadece bu film değil. 1938'de başladığı sanat yaşamına o yıldan günümüze arkasında dört nesil.

Action Ecole ve Action Christine olmak üzere üç tane olan action sinemaları sinema dersleri almak isteyenlerce sıkça ziyaret edilir. Sadece Latin kaynaklı filmleri göstermeye çalışsada arada sırada klasik filmler kuşağına veya genç sinemacıların filmlerine de yer vermeye çalışıyor. Latina Le Latina sadece Latin filmlerine adanmış bir Latin-sineması.Action sinemaları gerçek birer okul-sinemadırlar. Bunu sağlamak için yönetmenlerle buluşmalar düzenlediği gibi düzenli olarak Jean Douchet'nin katıldığı sinemakulübü gibi bilgi verici konfereranslara da ev sahipliği yapmaktadır. filmi de seyretmeyi unutmayın !" Le Cinema du Pantheon Pantheon Paris'in en eski sineması olmakla epeyce övünür Doğumu 1907 olan bu yaşlı sinemanın diğer bir özelliği de artık sinemalarda çok nadir bulunan bir de balkonunun olması. Yapılan yenilik mi? Çok abartılacak bir şey değil. klasik yüzlerce filmden birini görebileceğiniz bu sinemanın sahibi Jean Max. sinemayı çok seven Parislilerin kalbindeki özel yerini 1988'de yapılan yenilenmeye borçlu.com 62 . 1920'de Parislilere kapılarını açmış olmasına rağmen. izleyiciler ve 7. Genellikle yeni gösterime giren filmlerin sunulduğu bu koca tiyatronun sinema geceleri. yönetmenlerle buluşmalar düzenlemek de özel ilgi alanlarına giriyor. salsa pratik edebilirsiniz. “Max Linder”'in izleyicilere film başlamadan önce söyleyeceği tek bir cümle var: "Bu salona ilk girişinizse. Max Linder Panorama İsmini unutulmaz sinema dehası Max Linder’den alan bu sinema gerçek bir sinematografiktiyatrodur. seyircileri her türlü ışık yansımasından korumak üzere kaplanmış siyah kadifeden yer halısıyla 3 katlı orkestra balkon asmakatı ve böylece filmi görmek için sağladığı 3 değişik görüş açısıyla Avrupa’da benzeri yok. Western filmlerine olan tutkusu da zaman zaman sinemasının onünde yer alan afişlerden belli oluyor. Pantheon bir tartışma ve entellektüel alışveriş mekanı olma amacını da gütmektedir. İki tane salonu. sanatın buluşma yeri olma politikasıyla işlevine devam etmekte. Quartier Latin bölgesinin kalbinde yer alan. Grande Action. Sorbonne Üniversitesinin hemen yanıbaşındaki Pantheon sineması. Bu sinemada bir film izleyebilir. Her gün değişik bir filmle sürekli gösterimde olan "sinemanın en büyük filmleri" kuşağına ek olarak düzenlenen sadece bir yönetmenin ya da sadece bir aktörün toplu filmleri kuşağı da zaman zaman gösterimde yer almakta. hızınız kesilmezse gidip bir de dans salonunda tango. 650 kişilik koltuğu. sinema tarihinde yer etmiş. restaurantında Latin Amerika yemeklerini tadabilir.blogspot. bir tane sanat galerisi ve dans salonuyla eşi benzeri olmayan bir yer. http://genclikcephesi. Max Linder. 200 metrekarelik bir ekrancık ve THX numerik ses!!! Bu güzel ve şık sinemanın büyük ekranı. 1960’li yılların sinema çılgınlığı döneminden kalmış iflah olmaz bir cinephile. Hergün değişen programında.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful