P. 1
Dinle Kucuk Adam

Dinle Kucuk Adam

|Views: 47|Likes:
Yayınlayan: sose2012
Philosophy
Philosophy

More info:

Published by: sose2012 on Mar 11, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

DİNLE KÜÇÜK ADAM

WILHELM REICH

Resimleyen: William Steig

İngilizceden çeviren: ŞEMSA YEĞİN
Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklandır. Dolayısıyla, yaşamı onların yönetmesi gerekir. Wilhelm Reich.

Siz, beni horgören büyük adamlar! Nerden beslendi politikanız, Dünyayı yönettiğiniz sürece? Hançer yaralarından ve cinayetlerden! Charles de Coster, Ulenspiegel

DİNLE KÜÇÜK ADAM, bilimsel bir belge değil, konusu insan olan bir çalışmadır. 1954 yılı yazında, yayımlanma amacı güdülmeden, Acun-sal Yaşam Enerjisi Kurumu Belgelikleri için yazılmıştır. Bu kitap, birkaç onyıl boyunca, sokaktaki Küçük Adamın kendine neler yaptığını önce çocuksu bir saflıkla, daha sonra büyük bir şaşkınlıkla ve nihayet dehşet içinde izleyen bir doğabilimci ve tıp doktorunun içindeki fırtınaların ve çatışkıların ürünüdür: Sokaktaki Küçük Adam, nelere katlanmak durumunda kalmakta, nasıl isyan etmektedir? Düşmanlarını el üstünde tutmasının, dostlarınıysa öldürmesinin sebepleri nelerdir? Bu Küçük Adam, «halkın bir temsilcisi» olarak, belli bir gücü ele geçirdiği durumlarda bu yetkisini nasıl boşa harcamakta, ziyan etmekte, yanlış kullanmaktadır? Neden, aynı gücü daha önce elinde bulunduran ve onu, Küçük Adamı ezmek için kullanan üst tabakaların sadist bireyleri gibi davranmakta, eline geçirdiği o yönetme gücünü nasıl olup da acımasız bir baskı aracı haline getirmektedir?
o

büyüklükte ve eldeğmemiş hazineler vardır; bu değerler, insanoğlunun umutlarının gerçekleştirilmesi yolunda kullanılmak üzere hazır beklemektedirler. İşte bu konuşma —ayrıca--- bu hazinelere olan büyük güveni dile getirmektedir. İnsanların içinde bulunan «yaşamı temsil eden şey», toplumsal ve insansal karşılıklı ilişkiler içinde son derece doğal ve saftır; bu yüzden, koşulların insana egemen olduğu durumlarda tehlikeye düşer, İnsanın içindeki «yaşayan şey», kendi türünden olan bir insanın da, yaşamın yasalarına kendisi gibi uyduğunu, doğal, yardımsever ve özverili olduğunu varsayar. Sağlıklı çocuklara ya da ilkel insanlara özgü olan bu doğal temel davranış, coşkusal veba varolduğu sürece, insanın akılcı bir yaşam düzeni sağlama savaşımında en büyük tehlike olarak boygösterecektir. Çünkü vebalı birey de kendi türünden olan canlıların, kendi düşünme ve davranış biçiminin özelliklerini taşıdığını varsayacaktır. Doğal ve bozulmamış birey, bütün insanların doğal olduğuna inanır ve ona göre davranır. Vebalı bireyse, bütün insanların yalan söylediğine, çalıp çırptığına, başkalarını dolandırdığına ve üstünlüğü ele geçirme çabası içinde çırpındığına inanır. Açıkça görülüyor ki, insanın içindeki «yaşayan şey» zayıftır; tehlikelere karşı dayanıksız durumdadır. Vebalı bireye elini uzatsa, kolunu kaptıracak, varı-yo-ğu alınacak, sonra da kendisiyle alay edilecek ya da ihanete uğrayacaktır; güvendiği herkes onu aldatacaktır. 12

Bu böyle gelmiştir; ancak böyle gitmemelidir. İnsanın içindeki «yaşamı temsil eden şey»in korunma ve gelişmesi savaşımında, katılık gerektiği durumlarda katı olunmasının zamanı gelmiştir; insan, hakikatlere korkmadan tutunduğu sürece katı davranmakla doğallığını yitirecek değildir. Kitle içinde yaşayan bireyin zırhlarla kaplı yapısında bulunan karanlık ve tehlikeli dürtüleri harekete geçirip, onları örgütlü siyasal cinayetler işlemeye götürerek öldürücü kötülüklere neden olan ölümcül vebalı bireyler, verimli, çalışkan, aklıbaşında milyonlarca insan arasında her zaman için çok küçük bir azınlığı oluşturmaktadır; bu olgu umut vericidir. Kitlenin bir parçası haline gelen bireyde bulunan coşkusal vebanın mikroplarına karşı yalnızca tek bir panzehir vardır: bireyin, kendi içinde bulunan «yaşamı temsil eden şey» in canlılığını duyması. Bu «yaşamı temsil eden şey», güç elde etmeyi değil, gücün insan yaşamında oynaması gereken rolü üstlenmesini ister. İnsan yaşamı, sevgi, çalışma ve bilgiden oluşan üç temel direk üzerine kurulmuştur. İçindeki «yaşamı temsil eden şey»i coşkusal vebaya karşı korumak durumunda olan insan —coşkusal veba tarafından yanlış biçimde ve kötüye kullanıldığı gibi iyiye de kullanılan— konuşma özgürlüğünden yararlanmasını öğrenmelidir. Görüşleri açıklamada eşit hak tanındığı sürece akılcı görüşlerin en sonunda her şeyi yenmesi gerekir. Bu, büyük ve önemli bir umuttur. 13

anadan doğma çıplak. maskesiz. Yalnız bir anlamda «özgürlüğe sahip »sin sen: kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmeme. Yeni doğmuş bir bebek gibi. hiç sesini çıkarmıyorsun. filozoflar söylüyor sana bunu. Onlar söylüyor bunu. don gömlekle kalmış bir mareşal kadar çıplak halini gördüm. teknisyen ya da eğitimci. Geleceğini eline veriyor. aslında nasıl düşündüğü14 nü ve gerçekte ne olduğunu söylemiyorlar sana. Benim karşımda hiç yakınmadın. koltuklanmış işçi liderleri. «Sıradan İnsan Çağı» başladı diyorlar. benim. yeni bir çağ. devlet adamları söylüyor.» Yönetimi elinde tutan kişilerin. büyük ulusların Başbakanları. Bunu söyleyen sen değilsin Küçük Adam. İnsanlığın geleceği. şu yeryüzünde yönetici rolü oynamaya başlamış bulunuyorsun. Her doktor. elinde bir partinin üyelik kartı bile olmaksızın bir «tanınmıştık» kılıfına bürünmemiş halinle gördüm seni. «Sıradan İnsan» diyorlar. insanın nasıl kendi kendisinin efendisi olacağını anlatmıyorsunuz hiç. düşünce ve davranışlarımdaki yanlışları bana söylemiyorsunuz. beni dinle. Seni çok iyi anlıyorum. eksikliklerini bilmek zorundadır. Yönetimi elinde tutan güçlülere. peki ama. seni kendi geleceğine egemen olma yetisi verebilecek yönde eleştiren ve bu eleştiriyi dile getirme yürekliliğini gösteren tek kişi yok. iş işten geçmiş oluyor. Seni iyi tanıyorum ve an15 . Ama sen. Korkunç bir geçmişin mirasçısısın sen Küçük Adam. geçmişinden hiç sual etmiyorlar. hem bedensel çıplaklığın içinde. Ama öğretmenlerin ve efendilerin. Birkaç onyıldır. ağlamadın. «Küçük Adamı» yönetmelerine izin veriyorsun. Çünkü seni binlerce kez çıplak gördüm. ancak bunu anladığında. Mirasın. KÜÇÜK ADAM! Sana «Küçük Adam». Şöyle bir yakınmayı hiç duymadım senin ağzından: «Gelecekte kendimin ve dünyamın efendisi olmak yolunda yürütüyorsunuz beni.DİNLE. özlemlerini hiç dile getirmedin. Her seferinde aldatıldığını anlıyorsun. senin düşüncelerine ve senin yapacağın şeylere bağlıdır. işini doğru dürüst yapmak ve yaşamını kazanmak için. hem ruhsal. avucunun içinde alev alev yanan bir elmastır. Bunu sana söyleyen. kentsoylu ailelerin tövbekar evlâtları. her ayakkabıcı. kendini bu yönde eğitmeme ve kendini eleştirmeme özgürlüğüne sahipsin. etiketsiz. sevgini ve acılarını bir kez olsun açmadın bana. ya da kötüniyetli güçsüz adamlara seni temsil etme yetkisini veriyorsun.

Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini. «küçük. Küçük Adam. Führer'lerinin sana utanmadan söylediği şu sözlere aldırma: Sen "küçük. büyük adam. Kendisi için çok değerli olan bazı şeyleri yitirmeyi göze alarak kendi küçüklüğünün ve önemsizliğinin taşıdığı tehlikeyi giderek daha iyi sezmeyi öğrendi. ama bir tek önemli yetenek geliştirdi: Düşünce ve davranışlarında küçük olduğu noktaları görmeyi öğrendi. Bu yetkiyi nasıl kullanacağını bilemezsin. Haklısın. Öyleyse gel. Demek ki. sıradan bir insan"sın. çünkü büyük bir geleceğin olduğuna içtenlikle inanıyorum. «Ben kim oluyorum da kendi görüşüm olacakmış. kendi yaşamımı kendim saptayacak ve dünyanın benim olduğunu açıklayacakmışım. Başka bir biçimde yaşayabileceğini düşünmeye cesaret edemiyorsun: Koyun gibi güdülmek yerine özgür yaşamak. Saygısız ağzından bu sözcüklerin döküldüğünü duyuyorum. senindir. her şeyden önce kendine bak bir. sıradan bir insanısın Sen. buna hiç kuşku yoktur. küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendisinde 17 . Gelecek. başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter. Sana nasıl olduğunu anlatacağım Küçük Adam. Kendine bakma yürekliliğini göster! «Bana bunları söylemeye ne hakkın var?» Kuşkulu ve kavrayışlı bakışlarında bu soruyu okuyorum. taktikler uygulamak yerine açık davranmak. Kaçma. Bu sözcüklerin çifte anlamını kavrıyorsun. sana vereceklerini vaat ettikleri yetkiden korktuğun gibi korkuyorsun. Küçük Adam. sen kim oluyorsun da kendi yaşamın üzerinde hak sahibi olmak isteyeceksin? Kim olduğunu şimdi söyleyeceğim sana: Gerçekten büyük olan insandan seni ayıran tek bir nokta var: Büyük adam da bir zamanlar çok küçük bir adamdı. Kendine bakmaktan korkuyorsun.lıyorum. Gerçekte olduğu gibi gör kendini. Büyük generalleriyle övünmektedir. bir hırsız gibi gecenin karanlığında sevmek yerine açık açık sevebilmek düşüncelerine yer vermiyorsun kafanda. ama kendisiyle övünmez.» diyorsun. Kendini küçümsüyorsun. Küçük Adam. ne zaman ve hangi alanda küçük adam olduğunu bilir. eleştiriden 16 korkuyorsun Küçük Adam. değil mi: «küçük» ve «sıradan».

ama hiç kimse değil. kendi aklına gelmeyen düşünceye hayrandır. yalnız ve yalnız sensin başka hiç kimse. Viyana Savaşı'nın sonu Hitler'e. Hitler. Sonra yavaş yavaş ve el yordamıyla. Bunu bilmiyordun. bu gerçeği epeydir biliyordum. 18 Yırmisekizinci Papa Gregory. Özgürlüğü. Nikolaus. seni baskı altında tutanların. sonra Paris ve Viyana barikatlarındaki kanlı çarpışmalarda. Amerika'daki köleliğin kaldırılması savaşında ya da Rus Devrimi'nde elde ettiklerine sahip çıkmamakla suçladım. Sana kendi içimdeki Küçük Adamı anlatmakla işe başlayacağım: Tam tamına yirmi beş yıl boyunca. Ben. En az anladığı şeylere en çok inanır ve kolayca anladığı fikirlerin doğru olduğunu kabul etmez. Ancak. Oysa şimdi. «Kurtarıcıların »ın adına da. Bak ben ne diyorum: Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz! Bu tümceyi söylemeye çekindim biraz. Morgan. Tek sorumlu sensin. ne var 19 . Stalin deniyor. Amerika'daki savaşının sonu da Ku-Klux-Klan yönetimine varabilirdi. değil mi? Kurtarıcıların. Krupp ya da Ford olduğunu söylüyorlar. Mussolini. kendin ve başkaları adına korumak. Köleliğinin tek sorumlusu. aynı zamanda yaşam-kurtancıdır. her seferinde çalışıp didinip bir bataklıktan çıkmayı başardıktan sonra hemen bir başka bataklığa saplanmanın nedenini anlayamıyordum. seni köle yapan şeyin ne olduğunu buldum: SEN KENDİ KENDİNİ KÖLELİĞE MAHKUM EDİYORSUN. senin bu dünyada mutlu olmayı hakettiğini savundum. Wilhelm.varolan düşünceye değil. sana. ona bekçilik etmektense kazanmak gerektiğini ve de bunu sağlamanın yolunu pekâlâ bilirdin sen. Katıksızlığın ve hakikatin savaşçısı olduğumu savunuyorum. Paris'teki savaşının sonu Pétain ve Laval'e. seninle ilgili hakikati söylemeye gelince çekiniyorum. çünkü Sen kendi kendini köleliğe mahkûm ediyorsun senden ve senin hakikate karşı olan tutumundan korkuyorum. Hakikat. Seninle ilgili hakikati söylemek yaşamı tehlikeye sokmak demektir. kendine ait olan şeye sahip çıkma yetisinden yoksun olmakla suçladım seni. Rusya'daki savaşının sonuysa Sta-lin'e vardı. Napolyön.

eğitim. yaptığın ünün zevkini çıkar.» İçimdeki Küçük Adamsa şöyle diyor: «Küçük Adama gerçek yüzünü göstermek. Komünistler sana savaş açtı. Çabalarının meyvalarını topla. Bu böyle olmasaydı. bir büyük adam olmak istiyor. Filistin ve diğer yerlerde tanınmış bir büyük adam oldun. sen olmayacak. hakikatler yağmalanmakta. Almanya. senin çok büyük bir adam olduğunu söylüyor. bir Küçük Adam olarak kalmak. derneğinin sekreteri olmak istiyor Küçük Adam. Kanseri anlaşılır hale getirdin. yiyecek sağlamak. Eski hastaların sana hayranlık duyuyor. ya da bir parti lideri. İskandinav Ülkeleri. ni çok seviyor. yönetim ya da herhangi bir başka alanda üstüne düşen sorumluluğu üstlenmek istemiyor.. Şimdi şöyle bir arkana yaslan. Küçük Adam. çünkü hakikati söyledin.. trafik. Aklım bana şunu söylüyor. benim içimde bulunan Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz! ya da küçük.«Her ne pahasına olursa olsun hakikati söyle. bu durumda ve bu yerde bulunmayacaktın.» İçimdeki Küçük Adam diyor ki: «Sen. Amerika. çetelerin ganimeti haline gelmektedir. Yüzyıllardır yapılan bulguların en büyüğünü yaptın. O ülke senin. Yaptıkların yeter de artar bile. Birkaç yıla kalmaz. Şimdi işi gücü bırak. Öteki büyük ve yalnız adamlar. bir bölük kumandanı ya da kötülükleri ortadan kaldırma 20 21 . Yaşamın sefaleti. Öğrencilerin se. Avusturya. Küçük Adam kendisiyle ilgili hakikati duymak istemiyor ki! Kendisinin olan büyük sorumluluğu üstlenmek istemiyor ki! O. konut yapımı. Bilim tarihinin entellektüel devlerinden biri sayılıyorsun.ki. adın dünyanın her yanında duyulacaktır. İngiltere. kendini incelemelerine ver. sen. Ama coşkusal vebaya tutulanlar peşindeler. bu ülke benim dolaştın. Zengin olmak. doğanın işleyiş yasaları üzerinde çalış!» İşte. araştırma. Küçük Adam'ın perişanlığı üzerine 150 makale ve on iki kitap yazdın. 'Kültürel değerlerin kurtarıcıları' senden nefret ediyor. Bulguların ve kuramların üniversitelerde okutuluyor. ona açılmak ve acımasına başvurmak aptallıktır. İşinin sorumluluklarını yerine getirmek. çünkü Acunsal Yaşam Enerjisini ve yaşamın işleyiş yasaların! keşfettin.

Gerçekten büyük olan adam. senin yerine savundum onları. herhangi bir kimsenin kölesi olmak için.ve senden korkan Küçük Adam bunları söylüyor bana. herhangi birinin ya da herkesin kölesi olma özgürlüğün uğruna ölme gönüllülüğünden vazgeçtim. Bu durumda kişi. Sana göre bir kral. senin Führer'in ya da kurbanın olarak ortadan yitmeden sana nasıl yardım edebileceğimi öğrenmek için sürdürdüm seninle olan ilişkimi. Çarlığı ortadan kaldırmak zorundadır. Hitler'i Nietzsche'-den. senden korkarım o zaman. seni «kurtarmak» istedi. getir-götürcüler toplamak zorundadır. çünkü bu büyük işi tek ba23 22 . Bir şeyi ne denli az anlarsan. Führer'in araçlarıyla kazanmak isterdi. diyelim. Derken senin Führer'lerin çıkagel-di ve çalışmalarımı yerle-bir etti. onun karşısında boyun eğiyorsun. Seninle olan ilişkimi sürdürdüm. insan önce tek bir sömürücüyü. Sigmund Freud'-dan daha önemlidir. İşlerini kolaylaştırmak için çevresinde küçük adamlar. sana yardım etmek istiyorum. çünkü senin yaşamını kendi deneylerimden biliyorum ve çünkü. ama verdiklerimi savunma yetisinden yoksun olduğunu gördüm. senin özgürlüğünü son derece ciddiye alır. İçimdeki Küçük Adam. çünkü sana gerçekten yardım edebildiğimi ve genellikle gözlerin yaşararak benden yardım istediğini gördüm. İçimdeki Küçük Adam seni herkesin yöntemiyle. seni kazanmak. Bu nedenle senin. gerçekten büyük bir adamın önderliğinde bir parti kurar. Çok uzun bir süredir seninle yakın bir ilişki içindeyim. senin adına savaştım. Herkesin kölesi Ben söylediğimi anlayamayacağını biliyorum: «Herhangi bir kimsenin kölesi olma özgürlüğü» öyle kolay anlaşılır bir şey değil. sonra da korkup benim içimdeki kendini öldürebilirdin. o denli çok saygı gösteriyor. benim yardımımı almaya hazır. Bu durum karşısında hiç sesini çıkarmadın. Ve yavaş yavaş. yardımcılar. Artık tefe bir efendinin kölesi olmaktan kurtulmak. Seni «özgürlüğe götürecek şey» içimdeki Küçük Adam olacaksa. Ben. Napolyon'u da Pestalozzi'den daha iyi tanıyorsun. Bendeki kendini ve kendin- deki beni keşfedebilir. kendisine saygı göstermeni — ne olduğu konusunda şu ka-darcık fikrin olmaması nedeniyle önünde eğildiğin «yüksek matematik»e gösterdiğin saygıyı bekledi içimdeki Küçük Adam. onları izledin. Bu kez.

şına yürütemez. malikânelerden değil. senin yeni köleliğini satın almak için çok yüksek olduğunu öğrendiler. Onlar da senin gibi açlık ve acı çektiler. diyelim. Dllediğince çekip çevirdiğin. senin onu erişilmez bir Tanrı'ya dönüştürmene gözyummak zorundadır. sadeliğinden. daha iyi bir inanç bulur sana. hükümet. yeni efendini ortaya çıkarmış olursun. bu süreci kısalttılar: Bunu açık açık ve daha büyük bir acımasızlık içinde yaptılar. elde edebildiği büyüklüğünden her gün bir parça vermek. Olduğu gibi. beş yıldan az bir zaman içinde ortadan kaldırılabilirdi. senin saflarından gelen küçük adamlar. çünkü bu büyüklük. özgürlük yasaları. senden ve gürültü patırtıdan uzak ama aynı zamanda senin yaşamınla yakın bir ilişki içinde. bir dahaki savaşa ve yeni efendilerinin koltuklarını yitirmesine dek sürecektir. ona güvenmezsin çünkü. yani bataklıkta kalırsın. sendeki bu herhangi bir kimsenin kölesi olma itkisini büyük çabalarla inceledi ve böylece. Senin özgürlüğünü nasıl sağlayacağın yolunda yüzyıl kafa yormanın. dışişleri. Sana öncülük edebilmek için. yürekliliğinden ve yaşamla arasındaki gerçek ilişkiden gelmekteydi. Büyüklüklerini büyük adamdan sağlamış olan küçük büyük adamlar. çevresine küçük büyük adamlar toplamasa. Bunun üzerine. bir kenara iter. Eski ulusların küçük adamları. 25 . bu bedelin. dilediğin biçime soktuğun «yanılsama»dan hoşnutsun şimdilik — ancak. hattâ yaşamlarını feda etmenin. Üstelik. elinde evlenme cüzdanı olmadığı halde bir kadını sevebilen bir adam olsa. Sayfalar dolusu söylevler yazar. senin adına güçler ve yetkiler ele geçirir. Birçok küçük büyük adamı bir arada tutabilmek. ya da bir damla hakikat. saraylardan. onun sözünü sakınmazlığından. sade bir insan olarak kalsa. insanın. ya da yeni. derin bir aydın yalnızlığı içinde. Bir «mutlu gelecek» ya da bir «Uçüncü Reich» uğruna pılı pırtı içinde dolaş mayı sürdürürsün. senin bu egemenliğin. kafasını birazcık kullanarak nasıl küçük bir büyük adam olabileceğini saptadı. vb. bilim ve sanat alanlarında büyük gö24 revlere atanırken sen olduğun yerde. kendisini ayakta tutacak olan senin yardımın ve ciddiliğindir. Efendi değiştirme süreçlerini kısalttı bu adamlar. sen onu anlamaz. maliye. senin saflarından gelmektedirler. senin güvenini yitirmemek için gerçekten büyük olan bir adam. Böylece. İçinde bulunduğun toplumsal bataklıktan çıkarır seni. sen. Kendisine yeni efendi rolü verilmiş olan büyük adam büyüklüğünü yitirir. zahmete değmeyeceğini. Bu küçük büyük adamlar. senin mutluluğun için özveride bulunmanın. adam yerine koymazsın. kendi ellerinle. onu olağandışı bir insan olarak görmek istersin. Damları samanla örtülü. özveride bulunmak zorundadır. duvarları tezekle sıvalı pis evlerde yaşamayı sürdürürsün. Ama kültür sarayınla övünmektesin. şeyler yazar. Özgürlük elde etme yolunda çalışmalar yapan ve gerçekten büyük adamlar olan düşünürlerin yüz yıl içinde ortaya koydukları şeyler ve çektikleri acılar. Bir sürü küçük büyük adamla çevrilmiş olarak.

aptal. Bu Küçük Adamlardan hiçbiri gerçek özgürlüğün fiyatını ödemez. sen kendini horgördüğün için. Size 26 özgüven değil. kişisel büyüklük değil. sana kaç kez söylediler: «Hiçbir sorumluluğu olmayan önemsiz. aşağılık bir varlıksın sen ve böyle kalacaksın. kendinden kaçıyorsun Küçük Adam. insanın size dilediği işlemi uygulayacağını haykırıyorlar. devlete saygı. en büyük zayıflıklarını. horgörüyorlar seni. -ulusal özgürlük» ve «devletin çıkarları» söz-cükluriyse. sen. Bu senin suçun değil. sense onları seni yönetecek yerlere getirip koydun. Evet. Senden korkuyorum. Bir Rockefeller ya da Torilerin tanıdığından çok daha iyi tanıyorlar seni. Küçük Adam.» demediler mi? Sense onlara «Kurtarıcılar» diyorsun. çok hastasın Küçük Adam. ailenin ve çocuklarının birer hiç olduğunu anlatıyorlar. sana bir yığın söz söyleyerek. senin bilmen gerektiği gibi. senin ve yaşamının. soyut birer kavramdan başka bir şey değildir.Küçük büyük adam Üstelik. sen kendin getirdin bulundukları yere'. ama senden çok daha iyi biliyorlar. «Yeni Kurtarıcılar» ve bağırıyorsun: *Heil! Heil!» «Viva! Viva!» İşte bu yüzden senden korkuyorum. Size kişisel özgürlük değil ulusal özgürlük vaat ediyorlar. Efendileri. Sana göre. seni zevkten dört köşe etmekte. çok korkuyorum. seni bir simgeye feda ettiler. çünkü kendinden kaçtığın gibi dünyada hiçbir şeyden kaçmıyorsun. Hastasın sen. Çünkü insanlığın geleceği senin elinde. ulusal büyüklük vaat ediyorlar. Küçük Adam. Yalan mı. «kişisel özgürlük» ve «kişisel büyüklük». Onlar seni sevmiyor. köleliğe elverişli ve başkalarının kullanacağı birer insan olduğunuzu söylüyorlar. Küçük büyük adamlar.doğrusu maskelerini indirmeleri nedeniyle onları besleyen sensin. bütün maskelerini-indirmiş olmalarına karşın — ya da daha. bu yüzden hemen bu sözcüklere sarılıyorsun. Senin en kötü yanlarını. Ama paçanı bu 27 .

bir ceylanı ya da tavşanı vurmam. Ku-Klux-Klan'a ya da «Dünya Proleterlerinin Liderleri »ne koşacaksın. eşcinsel. Ama iyi bir nişan-cıyımdır. FBI'a. aç gözünü ve gerçekten büyük olan adamlarını kurban ettiğini gör. açlıktan öldürdüğünü anla artık. onu sevdiğim ve istediğün için kucaklarım. Briç oynamam. Sana «Dünya Proleteri» dedi. canlarını aldığını. «Kurtarıcın» sana bunu söyledi mi? Hayır. Kendi Küçük Adamlarını seni sömürenler ha28 line getirdiğini anlamalısın artık. yaşamın sensiz bir saatçık bile sürmeyeceğini azıcık sezseydin. Öğretilerim doğruysa kendi kendilerine yayılacaklardır. balık avlamam. ne bileyim. ya da Müslüman değilim. kuramlarımı yaymak için kokteyl partileri de vermem. yaşamın boyunca yaptıklarını kime borçlu olduğun konusunda hiçbir fikrin yok. anarşist ya da boksör de değilim ben. Baskıya gözyummasaydın ve bir- Yeni Kurtarıcılar kaç kez de etkin bir biçimde baskıyı destekle-meseydin seni ezenleri çoktan silkip atardın. senin için çalıştıklarını aklından geçirmediğini kabul et.» Yaşam felsefemin ne olduğunu duysan.hastalıktan kurtarmak senin görevin. bunu anla artık. Çocukları dövmem. yalnızca senin sorumlu olduğunu söylemedi hiç. tabanlarını yağlayıp Savcıya koşacaksın. Senin şu kadarcık özsaygın olsaydı. günlük yaşamında kendine azıcık saygılı davransaydın. Karımı elimde bir evlenme cüzdanı olduğu için ya da cinsel açlıktan kıvrandığım için değil. onları bir an bile düşünmediğini. Oysa: Ben bir Kızıl ya da Kara değilim. Beyaz ya da Sarı değilim. ama («anayurdun onurundan» sorumlu olmak yerine) kendi yaşamından senin. ya da «Amerika' ya Karşı Etkinliklerle Savaş Komitesi »ne. ya da belki yalnızca koşacaksın. Bir Hıristiyan değilim ben. onları çarmıha gerdiğini. senin sorumluluğun. Diyeceksin ki. «Sana inanmaya kalkmadan ünce yaşam felsefeni bilmek isterim. GPU'ya ya da «Sarı Basın»a. on ikiden vurmayı severim. dünyadaki hiçbir güç seni ezecek kadar güçlü olamazdı. bir Yahudi. Çalışmalarımı herhangi bir sağlık bakanlı- 29 . Ne Mormon'um ne de çokeşlilik savunucusuyum.

Senin «Tanrı» dediğin şeyin gerçekten varolduğunu biliyorum. bu dünyada bir anlam taşıdığını bilen bir kimseyim. Çünkü ben. hakikati. senin kendi öz coşkusal hastalığın olduğunu. böylesine korkmazdım önceleri. 31 . ölünceye dek söylediklerinin utancıyla yaşayacaktır. içindeki ve çevrendeki doğayı benliğinde duyabilmek olarak görüyorum ben. senin gövdendekî sevgi. insanın ciğerini oku30 yabilen ve çalışan bir kimseyim. daha çok ezmek için kullanmak bir hayli küçüklük gerektirir. herhangi bir dışsal baskı söz konusu olmaksızın günün her saatinde ve de saatlerin her dakikasında bu hastalığın seni ezdiğini biliyorum. seni ezen şeyleri çoktan yenerdin. tıbbi ve eğitsel çalışmalarıma burnunu sokmaya kalkana. Çünkü senin perişanlığını deneylerle öğrenmek. bir hasta ya da çocukla arama girmeye çalışana anında kapıyı gösteririm. günün her saatinde bir alet gibi kullanır. ne özlemler duyduğu.) Çocukların ve gençlerin sevgiden doğan bedensel mutluluğu yaşamalarını ve bunu yaptıkları için hiçbir tehlikeyle karşılaşmamalarını istiyorum ben. Bunun. sonra da bu bilgiyi seni daha iyi. bedensel ve ruhsal bir yoksulluğa gömülmesi. ama senin düşündüğün gibi değil: Tanrıyı. Akla uygun olduğu sürece bütün yasalara uyarım. bir hiç olmadığını. kimin bu konularda usta olduğunu da ben saptarım. nasıl acı çektiği. Kendime göre görüşlerim var benim. yalanla hakikati birbirinden ayırmasını bilirim. Özünde canlı ve sağlıklı olsaydın. Sözcüğün gerçek ve doğru anlamıyla dindar olabilmek için. Küçük Adam. Hangi sudan bahaneyle olursa olsun. geçmişte nasıl toplumun üst katmanlarından geldiyse şimdi de senin öz saflarından gelmektedir. çalışmanın dünyayı yönetmesini İstiyorum ben. Ve bulgularımın içerdiği bilgi ve karmaşıklıkları kimin daha iyi bildiğini. Eskiden böyle değildi. utanmadan yanıt veremeyeceği yalın ve açık sorular sorarım ona. Çünkü ben. bedenini sürekli olarak kasılı ve gergin tutması gerektiğine inanmıyorum. çünkü kendini bilen biriyse o da aynı şeyi yapıyordur. senden bile küçüktür. (Savcıya koşma hemen Küçük Adam. yüreğindeki içtenlik olarak. Çalışma konusundaki görüşlerin değil. Seni ezenler. Sonra doğabilimci ve bir tıp doktoru oldum. evrendeki ilk acunsal enerji olarak. Milyonlarca Küçük Adam arasına karışmış bir Küçük Adamdım ben de çünkü. bir dışsal güçten kaynaklanmadığını biliyorum. Senden çok korkuyorum. senin ne kadar ağır bir hasta olduğunu ve hastalıklı halinle ne kadar tehlikeli olduğunu görmeyi öğrendim. Onlar. Gerçekten büyük bir adamı algılayacak duyu organı yok sende. bunu yapmam için bu yetkilinin konuyu benden daha iyi bilmesi gerekir. insanın sevgi yaşamını yoket-mesi. korurum. Küçük Adam. Büyük adamın nasıl olduğu.ğı yetkilisine sunmam. Yanıt verse de. kullandıktan sonra da aynı bir alet gibi temizler. ama katı ya da anlamsız kural ve yasalarla savaşırım. Kamuya açık her mahkemede.

gevezeliklerle dolu «parti»lerin na benzemediğinden ona bir «dâhi» ya da «garip» dersin. bakar. ya da «sinirceli» derdin ona. İçinin görüldüğünü sezer. adının başına bir yığın büyük sözcükler eklemek ya da Nobel Ödülü almak değildir. Bu nedenle. çünkü onlar sana yabancıdır. büyük adam sa- Senin bombok. içinde bulunduğun durumun ve beş para etmezliğinin verdiği acıyla bir kenara çekiliyorlar. Sana küçümsemeyle değil. yaşama karşı duyduğu sevgiden korkarsın sen. Küçük Adam bir ruhbilimci.canlı olduğunu söyleyecek33 32 .öfkeden nasıl kudurduğu ve senin için yaptığı savaş. yani içinde gerçek ve içtenlikli bir istek duyan kadınların ve erkeklerin de yaşadığını anlayamazsın. Seni bir yük hayvanı olarak görmek istemez. Büyük adam seni. diyelim bir Lombroso olsaydın. senin acılardan. bir dâhi olmadığını. sana acımaya başlıyorlar. ya da kızlarını toplumsal konumu iyi birileriyle doğru dürüst evlendirmek. Bu kadın ve erkeklerden hoşlanmazsın. ya da bir siyasal göreve atanmak. Çünkü büyük adam. Bu dünyada seni ezmek ya da sömürmek yetisinden yoksun. Binlerce yıl dırdır ettiğin yetmiyormuş gibi durmadan dırdır etmeni istemez. düpedüz bir yaşayan hayvan olarak. onlara göre hakikat odur. sana yabancı. Oysa o. senden uzaklaşıyor ve en kötüsü. insanların yazgısı karşısında duydukları acıyla bakarlar. Büyük adamdan korkarsın. Sen. ya işlemek istediği sucu gerçekleştirememiş bir suçiu. sana göre taktik neyse. çünkü yaşamı sevmektedir büyük adam. yaşayan bir canlı olarak sever. seni kücümseyecek hale getiriyorsun. bir tehlikenin geldiğini anlarsın. bu büyük adamların gerçekten büyük olduğunu sana söylediği zaman. onun yaşama olan yakınlığından. sana benze-mez. Gerçekten büyük olan adamları. alçaklık ve rezilliklerden arınmanı ister. yalnızca bir yaşayan . bir çeşit suçlu damgası vururdun. Sen onlara ancak şöyle sahip çıkarsın. senin özgür olmanı gerçekten isteyen. Binlerce yıl acı çektiğin yetmiyormuş gibi durmadan acı içinde kıvranmam istemez. ve içini görürler. Küçük Adam: Öteki Küçük Adamlar. Onlar yalın ve dolaysız insanlardır. büyük adama. yaşamının amacı yığın yığın para biriktirmek.

İşte Küçük Adam. ister yapay düşüncelerin. sanma ki. Bunların kaç tanesinin yanlış olduğunu içtenlikle kabul ettin. çünkü büyük adam. İster sorumsuzluğun. İster bir han odasında. sana yardım etmeye hazır olan büyük adamı toplumsal yaşamdan çıkaranın kendin olduğunu göremiyorsun Küçük Adam. düşünceleri doğru ve uzun ömürlü olan bü yük adamı bir parya yapan sensin. diyelim İsa'nın yaptıkları üzerine doğru düşünüp dü şünmediğini —içtenlikle— sordun mu kendine? Hayır. «normalliğin» bir basamak aşağısında bulunan kendinle. onu bu hale koyan sensin. ister dargörüşlülüğün nedeniyle olsun. yalın. dolaysız bir insanı. içine o korkunç yalnız lık tohumunu dikmiş oluyorsun. ama önemli bir fikir elde etti mi de. Bun ların sana yüklediği dev sorumluluğun ne ol duğunu içtenlikle. Küçük Adam. senin bomboş. Büyük işler üreten bir yalnızlık tohumu değil. kin besler büyük adam. o karanlık ve dipsiz yozlaşmışlığın içinde. ya da deney odasına kapanıp çalışmayı yeğlemiştir. ya da dürüstlüğün sana çok . Küçük Adam. Böylece büyük adamı yalnızlığa ittikten sonra. doğa ya da insanlığın yaptığı büyük işler. gevezeliklerle dolu «parti »lerine gitmektense çalışma odasına kapanıp düşünceleriyle baş-başa kalmayı. uzun vadeli düşünür. acı çektirdikten sonra bu duruma sokan kim? Sensin Küçük Adam. Sanma ki. insandan kaçan biri gözüyle bakarsın. "homo nor-malis"le kıyaslayarak «anormal» sayıyorsun. Ama büyük adam. Onu kendi beş para etmez terazine koyuyorsun. Onu. dürüst olarak düşündün mü hiç Küçük Adam? Şöyle bir an olsun durup da. düşüncelerinin yanlış olup olmadığını sormadın kendine hiç. Ken di düşüncelerin önemsiz ve geçici olduğu hal de. ister sarayda olsun yaşadığı hayatı çekilmez kılan sensin.. ister onyıllık bir toplumsal gelişme boyunca bile yaşayamayan «sarsılmaz aksiyomların» yüzünden olsun. ona yaptıklarını unuttun gitti. Sana karşı büyük bir sevgi besleyen. Ona «toplumdışı». bir başka derin yara açtın. Küçük Adam. senin tara fından yanlış anlaşılmaktan ve kötü işlem gör mekten korkma tohumudur bu. kaç sözünü geri aldın? Hiçbirini. yalnızca NEDEN BÖYLESİNE BAYAĞI DAVRANIŞLARDA 35 . başka hiç bir şeyi değil. doğası gereği unutmaz. Sen.paraya pat layıp patlamayacağını sordun. sen kendine yalnızca bunu sordun. Onu parya yapmakla. unutursun Küçük Adam. yalnızca bunu. uzun vadeli toplumsal olgular üzerine. öç alır. bir başka saçmalık yumurtladın. Yalnızca Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasmda geçen birkaç yıllık süre içinde doğru olduğuna ant içtiğin şeyleri düşün. Kalktın. sakına sakına düşünür. komşunun düşüncelerin hakkında ne' söyleye ceğini. Gerçekten büyük olan bir adam. dik34 katle.tir. Çünkü sen «halk». «kamuoyu» ve «toplumsal bilinç»sin. Sen. Bunu yapmak yerine. senin normallik ölçülerine uymadığını görüyorsun. onlarca yıl gücendirdikten. Parasını senin gibi hisse senedine yatırmayıp bilimsel araştırmalarına harcadığı için deli dersin ona. bir başka küçük bayağılık yaptın.

doğallığını yaşayan bir insana neden ters bakıyor ve onu sömürüyorsun. büyük adam. —yaptığını bir an sonra unutsan da— kapanamayacak yaralar bile açsan. Seni düşkırık- lığına uğrattı diye eşini neden suçluyorsun. bu yanlışların büyük olmasından değil. hakikati söylemenin gerekli olduğu durumlarda yalan söylüyorsun ve neden yalana karşı olacağına hakikate karşı koyuyorsun. Bu söylediklerim senin duygu ve düşüncelerine yabancıdır. Ama inan ki: Yüz kez. Büyük Adam bunları bilmek ister. her zaman ha- Komşunun düşüncelerin hakkında ne söyleyeceğini ya da dürüstlüğün sana çok paraya patlayıp patlamayacağını sordun Değerli. senden isteneni veriyorsun da neden sana sevgiyle verilen şeye karşılık vermiyorsun. sen. Seni bu gibi şeyleri yapmaya iten nedenleri bilmek ister. ya da düşmüşü tekmeliyorsun. milyon kez acı versen. yaptığın yanlışlardan ötürü senin yerine acı çeker. düşmek üzere olan birine bir çelme de sen takıyorsun.BULUNDUĞUNU ANLAMAYA çalışır. beş para etmez bir komşunu hoşnut etmedi diye neden çocuğuna işkence ediyorsun. biliyorum. neden. bin kez. küçük ve değersiz olmalarından dolayı acı çeker. onurlu olduğunu gösteren şeylerle böbürlenirken bile küçük görüyorsun kendini 36 37 . sona verileni alıyor. Biliyor musun.

anlasan da anlama-san da olduğu gibi inanırsın. 39 . çocuklara göre bir şey değil.kikate karşı olandan yanasındır. gırtlakladın. Kanıt mı istersin.» dersin.. Bak. buna inanmazsın. senin dilini kullansa. kendini küçük gördüğün içindir ki senin dostun olan birine saygı duyamazsın. «Çocuklara gözle bakılır ama söylediklerine kulak verilmez. Küçük Adam: İçinde bulunan iyi ve değerli şeyleri duyamaz oldun artık. Seninle aynı masaya oturan ya da seninle aynı. Küçük Adam. senin özelliklerine bürünmek zorundadır. Çünkü büyük düşünceleri. kocanda. kendini senin düzeyine indirmek. beni dinle. Büyük Adam. Başkalarında — çocuklarında. Boğdun bu iyi duyguları. Küçük Adam. Ama senin özelliklerine sahip olsa. kocana inanmazsın. dostluğunu kazansa. Evli bir kadın olarak şöyle söylersin.da özellikle— değerli. insan ancak sana değgin düşünür. senin o beş para etmez dostluğunu kazanmak için. karında. Senin bir dostunun büyük bir başarı sağlayacağını sanmaz. artık büyük. Dünyasını keşfetmekte olan çocuğuna bir ana olarak şunu söylersin: «O. gerçek ve sade olmayacaktır. seninle birlikte değil. Küçüksün sen ve küçük kalmak istiyorsun. Senin yalan çevrende. evde yaşayan birinin herhangi bir büyük iş başaracağına inanamazsın.«Hıh! Bulguy-muş! Bıktım senin bulgularından! Herkes gibi gidip bir yerde çalışsan da doğru dürüst para kazansan olmaz mı!» Kendi görüşünü böylece dile getirmekten sakınmazsın. Aslında için- Havadaki mikroplar 38 den kendini küçük görüyorsun. geniş kapsamlı düşünceleri gırtlaklarsın sen.«Aklı başında bir öğrenciye yakışır mı bu. onurlu olduğunu gösteren şeylerle böbürlenirken bile küçük görüyorsun kendini. senin dilediğin gibi konuşan dostların asla birer büyük adam olmadılar. Küçük Adam. ama gazetelerde yazanlara. babanda -ve ananda— bulunduğunu sezinlediğin an kalkıp onlardaki iyi şeyleri de öldürüyorsun. senin gibi konuşmak zorundadır. hattâ —ya. düşünmek çok güçtür. senin hoşuna gitmek için.» Bir biyoloji profesörü olarak şunu söylersin. havadaki mikropların varlığına inanmamak olur mu?» Ve bir öğretmen olarak.

bir üstün insan yapmaya çabaladı. biliyorum. Aslında yüreğinin derinliklerinde nelerin bulunduğunu. içinden geldiği gibi davranmaya. koca bir orduda bir er. sevdiğin ozan ya da inandığın filozof ya da akıl hocan neyse. Küçük Adam. yükseklerden ve derinliklerden korkuyorsun sen. Yalnız ve yalnız küçük değilsin sen. bir ruh doktoru ve sağaltıma olarak. seninle deney yaptım. sen de osun. senin içinde bulunan kendimle deney yaptım. O derinliklerde. Okuduğun gazetelere ya da kötü yürekli komşudan duyduğun geçersiz görüşlere değil de kendine inanmanı istiyorum. İçindeki insanı aşmak için seni bir •Übermensch». «Büyük anlar» da var yaşamında. Artık bir Untermensch olmayı bırakmanı ve kendin olmanı istiyorum. kendinin gerçekte nasıl olduğunu bilmiyorsun. İçinden geldiği gibi davranmaya karşı kendini nasıl savunduğunu biliyorum. Nietzsche yıllar önce çok daha güzel söyledi bunu sana. Uçmaktan korkuyorsun. yükseklerden ve derinliklerden korkuyorsun 41 . Sense *Untermensch* (aşağı insan) olarak kaldın. bovling kulübünün ya da Ku-Klux-Klan ÖrUçmaktan korkuyorsun. seni küçüklüğünden kurtardım. açıklığa ittim. gerçek varlığının sesini dinlemen istendiğinde nasıl büyük bir korkuya kapıldığını biliyorum. Ne var ki. «sevinçten uçtuğun» anlar. Ama daha yükseklere uçacak. bir eğitimci olarak çoğu kez seni dürüstlüğe.Ama gazetelerde yazanlara anlasan da anlamasan da olduğu gibi inanırsın Bunları nerderı biliyorsun diye soruyorsun ha? Anlatayım: Seni denedim. «mutluluktan başının döndüğü» anlar da var. Onun »Über40 mensch» dediği senin «Hitler» in oldu. mutluluğunu artıracak direnç yok sende. bir ceylan ya da senin Tanrın.

Güvenliğin uğruna belini kırmaya. Haydutlar şampiyonunu ve Al Capone'u bilirsin sen yalnızca.gutunun bir üyesi sanıyorsun kendini. Ama onların uyutucu yanlarını duymazsın hiç nasılsa. Amerika'da Upton Sinclair söyledi. Ama sen ne Mann'ı ne de Sinc-lair'i tanıyordun. Radyoda müshil ilacı. Sen. Dinle. senin gibilerin durumunun düzelmesi umudunu biraz daha uzaklara itiyor. ağlanacak bir durumdur. Bu. gün ışığına çıkıyor. Yaşamdan mutluluk istiyorsun. nasıl olduğunu öğrenmek mi istiyorsun. Senin yap42 Yafamdan mutluluk istiyorsun ama güvenlik çok daha önemli sana göre tığın bütün bu ufak tefek önemsiz şeyler. Dos Passos ve daha başka kimseler de söyledi. canını vermeye hazırsın-dır. Böyle sanıyorsun ve bu yüzden böyle davranıyorsun. ve bütün bu küçük sefil dünyaya değgin şakalarını iyice dinledin mi? Sen git müshil ilacı reklamlarını dinle. üzücü. Senin kulağına çalınmak için yapılmış olan bu şeylerin sonsuz aptallığını ve iğrenç kötülüğünü dinlememişsindir. çok üzücü bir şeydir bu. hiç kuşkusuz kavgayı seçersin. Mutluluk yaratmayı. başı dik bir bireyin yürekliliği nedir. ama güvenlik çok daha önemli sana göre. Küçük Adam. Almanya'da Heinrich Mann söyledi sana bunu. bilemezsin. Kitaplığa gitmekle kavga izleme arasında seçme yapmak durumunda kalsan. Bu da sana başkaları tarafından söylenmiştir: Ta yirmi beş yıl önce. Gece kulüplerinde sahnelere çıkan güldürücülerin anlattığı sana değgin fıkralara dikkat ettin mi hiç? Sana değgin. Küçük Adam: İnsan varlığının sefaleti. Bu üzüntüyü duymamak için. küçük kötü şakalar yapıyor ve bunlara «halk güldürüsü» 43 . kim olduğunu. Küçük Adam. bu ufak tefek şeylerin her biriyle biraz daha aydınlanıyor. onun tadını çıkarmayı ve korumayı hiçbir zaman öğrenmemiş olduğundan. diş macunu ve ter kokusu giderici reklamları dinlersin. kendisine. nasıl bir varlık olduğunu öğrenirsin.

kıvrık bir burnu ve keskin gözleri vardır. Yahudi'nin saçları siyahtır. kafan karışıyor. uzun. yürekten ve böylesine büyük. Sen hiç Alman Yahudilerini gördün mü? — Elbette. Küçük Adam? «İnsanların». Yahudiler çok hırslı ve anamalcıdırlar. ha. sakınımlı bir tavırla şu yanıtı veriyorsun. Nordik Ari ırkındandır.... — Damarında Yahudi kanı bulunan kimse.. — Yahudi ırkının özellikleri nelerdir? — Canım işte. çünkü seni çok ama çok ciddiye alıyorum ben. ama kendine güldüğünü. 45 44 . göstereyim sözlerimin doğru olduğunu. — Yahudi nedir? diye soruyorum.. çoktan kendi kendinin efendisi olurdun. İnanmadın mı bu söylediğime? Bak. Ama sen. Kendine değgin şakaları duyuyor ve başkalarıyla birlikte bunlara kahkahalarla gülüyorsun. — Sen hiçbir Fransız ya da İtalyan'ı bir Yahudi'yle bir arada gördün mü? Üçünü bir birinden ayırabilir misin? — Yani. filmlerde ne denli gülünç ve saçma tipler olarak gösterildiği dikkatini çekti mi hiç? İnsanların sana neden güldüğünü söyleyeceğim şimdi Küçük Adam. diyorsun. Kendine değgin şakaları duyuyor ve başkalarıyla birlikte bunlara kahkahalarla gülüyorsun ♦Yani Yahudi ırkı demek istemiştim. hakikatin doğrultusunda olsaydı. diye yanıtlıyorsun sorumu. Fransız ya da İtalyan' dan değişik bir görünümü yok. — Peki öyleyse Yahudi nedir? Kanın görü nümünde bir ayrılık yok. — Yahudi kanıyla başka kan arasında ne ayrım var peki?» Bu soru karşısında afallıyorsun. Küçük Adama gülüyorsun sen. şu biçimde düşünüyorsun: «Bütün suç Yahudilerde.adını veriyorsun. Kendinle alay ettiğinden gülüyor değilsin. İnsanlar sana neden böyle açık açık.. Milyonlarca Küçük Adam. ırk nedir? — Irk mı? Bunu bilmeyecek ne var. Pek ayıramam. insanların kendilerine güldüğünü. gülünecek halde olduğunu bilmiyorsun. kurnaz ve iğrenç bir zevkle gülüyor yüzyıllardır. — Peki ya Alman nedir? — Alman.Dalgacı bir keskin nişancı nasıl hep on ikinin az dışından vurursa senin düşüncelerin de her seferinde hakikati kıl payı kaçırıyor. nasıl ki Alman ırkı varsa. gülünecek halde olduklarını bilmiyorlar. Düşünme biçimin. Almanlara benziyorlar. — Peki. bir de Yahudi ırkı vardır.

Hıristiyan ve Müslüman varsa. neden atalarına dönüyorsun da protoplazmaya dönmüyorsun? Bana göre yaşam. Alman nedir. sünnetli olmadığı gerekçesiyle bir Yahudi teknisyeni sınırdan çevirdiğinizi duydum. batağa saplanıyorsun. Bu olguyu yakınlarda ortaya çıkardım. Duyguların perişan. Küçük Adam. başka hiç kimse değil. Ama. Bu sana değgin hakikatin yalnızca küçücük bir parçası. hem biyolojik. — Elbette Yahudi var. — Onlar da Nordik mi? — Hayır. Yahudi buyurganlarla da hiçbir duygu ve düşünce birliğim yok. ve sınıfların küçük buyurganı. Yahudi de var. Başkanlarından Roosevelt'in ataları Hollandalıdır. Buna gereksinmen var. Sende yeterinden az ya da çok saygı uyandıran bir kimseye «Yahudi» diyorsun. milliyetçisi olmadığım için gurur duyuyorum. — Yahudi diye bir şey var ama. Ben. Saçmalarından silâhlı kuruluşlar oluşturuyor ve bir Yahudi'nin ne olduğunu bile söyleyemeyen sen. — Tamam. Benim kim olduğumu saptama hakkına bu dünyada yalnız ve yalnız ben sahibim.B. — Roosevelt'e Hollandalı demiyorsun da Davut'un soyundan gelenlere neden Yahudi di yorsun? — Yahudiler başka. — Bak gördün mü. bu yüzden ciddi bir işi olduğunda sana bulaşmamaya çabalıyor ve bu yüzden sen. 46 sana üstünlük duygusu veriyor. — Başka olan nedir? — Bilmiyorum. çünkü gerçekten de duyguların acınacak durumda. bu sözcüğü söylemek * A. çünkü Yahudi'yle birlikte katlettiğin şeyin ta kendisisin. «Yahudi» sözcüğünü söylerken kendini üstün insan sanıyorsun. Hiçbir buyurganla ortak yanım olmadığı gibi. hem de kültürel açıdan bir melezim ve tüm sınıfların.» İşte sen böyle saçmalıyorsun.D.— Amerikan Yerlileri de Ari ırkından mı? — Elbette. görkemli ve aşağılayıcı bir tavırla söylediğinde kendi küçüklüğünü biraz daha az duyuyorsun. — Sarışın mı? — Hayır. Küçük Adam. İnsan bu yüzden sana gülüyor. güvenli bir tavırla «bu Yahudidir. ey Küçük Yahudi. ırkların ve ulusların zihinsel ve fiziksel ürünü olmaktan gurur duyuyorum. senin gibi «safkan» olmadığım.» diyorsun. nasıl ki. tutkulu bir yurtseveri. ya da senin gibi «katıksız bir sınıf» in üyesi olmadığım için gurur duyuyorum. on milyon insanı. — Ş. Ama ister bir Küçük Ari ol ister bir küçük Yahudi. senin gibi bütün ulusların. Bu «Yahudi» sözcüğünü. Filistin'de. Yahudi nedir bilmiyorsun. Kimin «Yahudi» olduğu senden so-rulurmuş gibi. on milyon «Yahudi »yi doğruyorsun. sana bu hakkı tanımıyorum ben. Yahudilerin dini demek istemiş tim. — Roosevelt Hollandalı* mıydı peki? — Hayır. plazmanın ka- 47 . ırkların.Y.

yeni bir önder aradığın günlerde oldu bu. Sendeki deniz- bir dâhi» dedin. iki ayaklı hale geldiğin andan sonra tam altı bin yılda eksikliklerini ancak giderdi. Hani anımsarsın. Ama benim yapacak daha önemli işlerim vardı ve yeni dâhilik rolünü geri çevirdim. Yıllar önce şunu da söyledim sana.sılmalarıyla başlar. İçindeki doğayı yeniden keşfetmen. bir hahamın odasında değil.İsa! İsa! diye bağırmayı bırakırsan sen de benim gibi konuşabilir ve yazabilirsin! Çünkü bu utkulu haykırış aklını köreltmekte Seni denizanası durumundan karada yaşayan iki ayaklı bir yaratık durumuna sokmak. Benim yeni bir Darwin. Biyolojik yapın. beş yüz belki de beş bin yıl gerekecek. ya da Marx. İskandinavya' da. seni geliştirmek milyonlarca yıl aldı anasını keşfettim ben ve açık bir dille bunu sana anlattım. Seni denizanası durumundan karada yaşayan iki ayaklı bir yaratık durumuna sokmak. Bunu ilk duyduğunda bana «yeni 48 . seni geliştirmek milyonlarca yıl aldı. Pasteur ya da Freud olduğumu da söyledin. içindeki deniz-anasını bir kez daha bulman için yüz.

boyuna müs51 50 . Aslında. Çünkü sana göre hakikat nedir ki. Kabızsın. Aziz Paul gibi gerçek sevgiden doğan çocukları mahkûm etmeye ve gerçek kinden doğan çocuklara dinsel yasalarının korumasını sunmaya başladın. ya da eğer varsa. ona büyük saygı gösteriyorsun. «Yasal olmayan bir çocuk» olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı. cinsel özgürlüğe karşı duyduğun özleme tapıyorsun sen ey Küçük Kılıbık Adam. Sevgi nedir bilmiyorsun. tarih ya da kendi özgürlüğün için savaşmak nedir ki! Ayrıca. sen bir görüş sahibi olacak adam mısın ki! Seni. Küçük Adam? «Nikâh bağı»yla doğmuş «yasal» çocuklarla «ni-kâhsızlar»dan doğmuş «yasal olmayan» çocuklar arasında katı bir ayrım gözeten sen değil misin? Ah zavallı yaratık. içindeki «insan»ı kanıtlamak için yalnızca «üstüne çıkmak» istiyorsun. o senin evlilik yasalarının zincirlerine Proleter General vuran şeyin kendi cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın olduğundan haberin bile yok. İsa. Kendini sefil. yasal olmayan çocuk tanımayan Tanrının Oğlu yaptın. Ama daha sonra.sefil bir Küçük Adamsın! Otomobillerini ve trenlerini büyük Galileo' nun bulduğu köprüler üzerinde işletiyorsun. güçsüz. Çocuk-İsa' ya verdiğin değerle. Kadının yok. cansız ve bomboş hissediyorsun. sen kendi ağzından çıkan sözlerin anlamını bilmiyorsun: İsa'ya tapıyor.ve yaratıcılığını felce uğratmaktadır. küçük. «Yasal olmayan bir ana»yı ahlâksız bir varlık olarak mahkûm eden sen değil misin. Galileo'ya bu nedenle de işkence eden sen değil miydin? Bütün bunlardan haberin yok senin. Sen . elinde evlilik cüzdanı olmayan bir anadan doğmadır. miskin. hiç farkında olmadan. duygusuz. Büyük Galileo'nun üç çocuk babası olduğunu ve elinde bir evlilik cüzdanı bulunmadığını biliyor muydun Küçük Adam? Bunu okullardaki çocuklarına anlatmazsın.

Kendisine sevgi verme yeteneğinden yoksun olduğun için karın seni bıraktı. seni hep rahatsız etti bu eksikliğin. Karını kollarında çaresizlik içinde kıvranır görmek yerine mutlu görmek istiyor. Gündüzleri cinsel düşüncelerden arınık olabilmen ve böylece işini yapabilmen için geceleri cinselliğini yaşamanı sağlamak istiyor bu kimse.» diyorsun. Ya da bir «profesyonel devrimci»sin. Seni anlayan ve sana yardım etmek isteyen biri cinsel düzenlilikten söz ediyor. sinirlisin.» Ama kalkıp Van de Velde'nin Cinsel Teknik kitabını okuyorsun. Ama sen ne yapıyorsun? «Cinsellik bir küçük-kentsoylu uydurmacasıdır. bunu göremedi. Dünyayı çektiği acılardan kurtarmak istiyorsun. Kötü kokuyorsun. davranışları acımasız değil sevgi dolu olsun istiyor. Ama sen. tersine yanakları al al olsun. onu ölüm açlığına bıraktın. sense «Durun. Böylece karşına çıkan ilk hakikat yolunu tıkayarak yaşamın yasalarından koptun. çünkü orada beni bulmayı umuyor onlar. Karnı aç bireylerin kültürü geliştiremeyeceğini anlat- 53 . Bütün düşüncelerin bu rahatsızlığının denetimi altındaydı. Cinsel güçsüzlüğün yaşamın boyunca yakanı bırakmadı. Yaşamdan zevk almak için iktisadî koşulları iyileştirmen gerektiğini sana anlatabilmek için bilge bir insan canla başla çalıştı. Aldatılmış kitleler senden kaçıyor. bu yüzden itilip kakılacak bir enik gibi davranıyorsun ona.» diyorsun. sıkıntıdan boğulur gibisin. Sen böylesin işte. çocuğunu kucağına aldığında onun varlığını duyamıyorsun. sen. Yersiz kuruntularla dolusun. cildin yapış yapış. ama hiçbir şey anlamadın sen! Senin o sözünü ettiğin «iktisadi etkenlerinle bile bir şey beceremiyorsun. bilge adam senin örgütünü dağıttı. «Durun ey kitleler! Sizin kurtarıcınız olduğumu göremiyorsunuz!» Senin kitlelerinle 52 konuşuyorum ben. Senin örgütlerinde toplaşıyorlar. İkincisindey-se hakikat yolunu gösteren bilge adam artık ölmüştü. Düşüncelerin hep cinsellik çevresinde dönüyor. İşinde de görülüyordu bu güçsüzlüğün getirdiği eksiklik. senin iktisadî kurtuluşunu bilimsel temeller üzerine oturtmayı kendine görev edindi. Küçük Devrimci. Bir bilge adam. Bu adam. kalkıp ondan yönetimi devraldın ve böylece onu ikinci kez öldürdün. Küçük Adam. «Cinsellik her şey değil. bu yüzden sana karşı koyacak durumda değildi.» diyorsun. başka yola saptan. ama senin gözün. Hiç.hil ilacı alıyorsun. durun!» diye bağırarak peşlerinden koşuyorsun. sen. «Yaşamda daha önemli şeyler vardır. cinsel düzenlilik sözünün edildiğini duyunca. senin devlerinden korumak amacını güdüyordu. Çocuklarının benzi soluk olmasın. bu yolda canını verdi. «dünya proleterlerinin Führeri» olabilecek birisin. Büyük bir heves ve umutla dinliyorlar beni. Bu hakikat yolunu gösterenin ilk girişimi başarılı oldu. «Önemli olan iktisadi etkenlerdir. İlkin. Onun toplumbilimi senin toplumunu. değerler yaratan yaşama gücünün senin çalışmanda bulunduğunu gözler önüne serdi. onlara küçük yaşamlarının sefaletini gösteriyorum. sen bunu da anlamadın.

bütün yaşam koşullarının iktisadî duruma bağlı olduğunu. bir bahçıvanın çiçeklerini. mareşallardan ve madalyalardan oluşan bir yalanlar düzeni kurdun — bunların dışındaki her şeyi fırlatıp attın. onu koruma sorumluluğunu hiç üstlenmiyorsun.» mi diyorsun? Peki. Yalanlardan. onu koruyabileceğine inandı. «diktatörlük» sözcüğü kulaklarında yankılandı. Şimdi. kendini ve toplumunu her türlü baskı yönetimlerinden bağımsız kılman. Kendi mutluluğunu yiyip bitiren sensin. gizli polislerden. gizemli ve sadist subayı yarattın. insanların kurtuluşu. Çünkü senden korkuyorlar Küçük Adam. Senin kafandan çıkan. onu. zayıf ve çaresizleri ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorsun-. bu bilge adam.maya çabaladı. bir kez ele geçirdikten sonra bırakmayacağına. Bir yanlış daha yaptı bu adam: Senin «diktatör» olmana izin verdi. Sonra da kalkmış. Bu yüzden büyük bir oburluk içinde kendi mutluluğunu yiyorsun ve mutluluk sağlama. onlara gereken besini verdiği gibi beslemeyi öğrenmekten yoksun bıraktılar seni. doğum denetimiyle 54 «on çocuklu analara» madalya vermeyi birbirine karıştırıyorsun. cellâtlardan. Mutluluğunu korumayı. copçulardan. kurtarman gerektiğini anlattı sana. yoksulluğu önlemek için yoksul. Bu bilge adamın bir küçük ihmalinden dev bir yalanlar dizgesi oluşturdun. Evet. Almanya'ya geldiğinde elini uzatabileceğin her kadının ırzına geçmekle karıştırıyorsun. Senin çevrende. «devletin büyüklüğü»yle sağlanır sanıyorsun. Oralarda bu sözcüğe şatafattı üniformalar giydirdin ve kendi içinden. senin. Büyük araştırmacılar. top arabalarının geçit töreni yapmadı demek diye düşünüyorsun. Ama kimse sana neye benzediğini söylemeye cesaret edemiyor. durmadan Heil! Heil! Heil! diye bağırıyorsun. Özgürlüğünü. üniformalardan. gel baştan alalım: Yaşamda ve sevgide mutlu olmanın «iktisadî koşulları »nı «makinalar»la karıştırıyorsun. güçsüz. seni Üçüncü Reich'a ve senin türünden altmış milyon insanı mezara götüren küçük. kendini kurtarma yeteneğine sahip olduğuna inandı. nasıl olduğunu biraz daha iyi anlamaya başlıyor musun. sevginin bağımsızlığa kavuşmasını. Tam bir özgürlük içinde mutluluğun tadını çıkardığın olmadı hiç. şu talihsiz küçük sözcük. Neden söz ettiğimi bilmiyorsun. değil mi Küçük Adam? Bak dinle: Bir araştırmacı kendi bilim dalı ya da makinası ya da toplumsal 55 . milyonların ayaklanması demek. suçlamalardan. bir çiftçinin ürünlerini yetiştirdiği. İşte sen böylesin. bu «on çocuklu ana» fikrinin kurbanı değil misin sen sanki? Başka ülkelerde de. ve senin küçük olmanı istiyorlar. seni aydınlatmaya çabalarken yalnızca bir tek yanlış yaptı. Küçük Adam. ispiyonculuk ve ihbarcılıktan. Küçük Adam? «Pek değil. senin yörende mutluluğu yiyip bitirmek kolay ama onu korumak çok güçtür Küçük Adam. işkencelerden. ozan ve bilgeler kendi mutluluklarını korumak için senden kaçtılar. çocuk bakımıyla «yurtseverler soyu yetiştirme »yi bir tutuyorsun.

Hiç. Bana yardımcı olmana bir katkıda bulunabilir miyim?» Hayır. bu yanlışları anlayıp çözümlemek ve sonunda. şeyi yoktur. ya da bir büro ya da maden ocağında aptal aptal köleliğini sürdürürsün. Yeni bulguların ağır yükünü tek başına taşımak zorundadır. Uzun yıllardır şundan şundan yakınıyorum. Ne de olsa o senin için düşünüyor. Yalnızca kaygı verebilir bir araştırmacı. benim evim. yeterinden çok kaygı. Neden biliyor musun? Çünkü. benim karım. Ne var ki. yalnızca uzak durmakla. tersine "güçleştirirsin. yanlışlarla dolu küçük fikir ve ideallerinin doğurduğu sonuçlara katlanmak. bir araştırmacının sana düşüncelerinden başka verecek hiçbir. yardım elini uzatmamak ya da yardım etmemekle kalsan. benim çocuğum. benim dostum. ve tasa duyuyorsun çünkü. yardımcına yardım etmeye kalkmadın hiçbir zaman. ya da bir horoz dövüşünde avazın çıktığınca bağırırsın. Ama yardımcına yardıma koşmazsın hiçbir zaman. Senin için tasalanmayı ve sana acımayı parti önderlerine ve din adamlarına bırakmış- 57 . Senin aptallıklarının. İskambil oynarsın sen ancak. durumları düzeltmek için ne kadar çok çalıştığını görüyorum. ama hiç işi56 ni kolaylaştırmaz. araştırmacı senin bu tavrından dolayı mutsuz olmayacaktır. Onun yaşamsal işlevleri onu bunu yapmaya ittiği için bu yolda çalışmaktadır. sense kaygı istemiyorsun. Küçük Adam. Örneğin şunları söyleyemezsin: «Bak dostum. tasalanıyor ve araştırmalarını «senin için» yapıyor değildir. onların yerine kendi yargı ve bulgularını koymak zorundadır. ücret yükseltmez. O bunları yaparken sen ona hiç yardımcı olmazsın Küçük Adam. hiç durmadan çalışır. her şeyden önce. yirmi ya da otuz yıl. Benim makinam.Kendi mutluluğunu yiyip bitiren sensin fikri üzerinde on yıl. yılbaşı ikramiyesi vermez ve bir elin yağda bir elin balda yaşamanı sağlayamaz. ama bu dertlerden kurtulmayı başaramadım. Kâr dağıtmaz. toplu sözleşme yapmaz. benim tarlalarım konusunda çalıştığını da anlıyorum.

diyelim belli hastalıkların iyileştirilmesini. yutmanı istemiyor. Sen. bir Kanser Patolojisi Profe-sörüysen. . Küçük Adam. uğrunda çalışılmasını gerektirir. senin kendisini kemirmeni. ama pek çok kanserli hastanın öldüğünü görmeyi yeğleyeceksin. hele güzelce bir aylığın da varsa. Daha dün sahtekâr dediğin. «Yahudi» nedir bilmediğin gibi. araştırmaları için çok para harcadığını ya da aldığını söyleyeceksin. Araştırmacı uzun ve zorlu bir çalışmadan sonra karına neden mutluluk veremediğini. Küçük Adam. kalkıp bu araştırmacının kendisinin bir şeh-vet düşkünü olduğunu öne sürüyorsun. Ama sen yardım etmemekle kalmıyorsun. yürüyerek değil. Şimdi anlıyor musun mutluluk neden senden kaçıyor? Mutluluk. araştırmacının bir sahtekâr olduğunu ya da havadaki mikroplar konusunda hiçbir şey bilmediğini. İşte bu yüzden çok küçük ve sefilsin. senin sonunda kendi kendine bakabilme. Yani demek istiyorum ki. Araştırmacı. Kendi içindeki şehvet düşkününü gözden ırak tutmak için bunu söylediğini ve sevme yeteneğinden yoksun olmanın nedeninin bu olduğunu aklından geçirmiyorsun. şehvet düşkünü. mutluluk gökten yağmaz. yardım etmemekle kalmıyorsun. kendin için tasalanma yetisini geliştirdiğini görmektir. «hakikat» ya da «mutluluk» nedir bilmediğin gibi. Ya da bir araştırmacı insanların neden kitleler halinde kanserden öldüklerini keşfetmiş de. bu bulgusunu açıklamışsa ve sen. bu yüzden kendi öz duygularına güvenemezsin işte. ya da bir ağırlığın kaldırılmasını. çevreye tükrükler saçıyorsun. yoksa bir yabancı mı olduğunu soracaksın. Onun istediği tek şey. senin adına ya da senin yerine yapılan işi çirkince bozuyorsun. ya da hastalarının yaşamını kurtarmak için senin büyük bir gereksinme duyduğun şeyi onun bulduğunu kabul etmektense. bulgularının kullanım değeri olduğuna. kendini küçük görüyorsun. balon gibi patlıyor. gazetede okumadan bunlara inanmazsın Küçük Adam. kazanılır. çok. Seni küçük gören kimseye saygı duyuyor. onu neden yürekten sevemediğini ortaya çıkardığında. hakikatten ve öğrenmekten çok daha önemlidir. ya da ışınların maddenin içine geçmesini sağlayarak maddenin içinin görülebilmesini olası kıldığına birçok insanı inandırmayı başarır. Artık ona bir «dâhi» diyorsundur. koşarak gelir yardım istersin.tır. kayaların parçalanmasını. bir dâhi ne59 . zamanla. çünkü kendi öz duygularına güvenmiyorsun. bu yüzden senden kaçıyor o da. kendini düşünebilme. ya da «senin» kanser sorunun. senin çözemediğin sorun üzerinde çalışma yetkinliği olup olmadığını saptamak için onu muayene etmeye kalkacaksın. Oysa sen mutluluğu yalnızca yalayıp yutmak istiyorsun. şarlatan ya da kamu ahlâkını hiçe sayan tehlikeli bir adam diye andığın araştırmacının bir «dehâ» olduğunu ilan edersin. ya da onun bir Yahudi mi. Sana göre meslek onurun ya da bankada58 ki hesabın ya da radyum sanayisi ile olan ilişkin. Ama araştırmacının bulgusu gazetelere geçtiğinde.

Küçük Adam. Onun getirdiği yeni olasılıkları ya da kısıtlamaları görmüyorsun. dahası. «Bunda ne kötülük var sanki. yüz binlerce bilim işçisinin kafasında kök saldı. insanın satışa çıkardığı ürünlerinin üzerine yapıştırdığı bir markadır. Kısıtlı. Ve bu yüzdendir ki çocuklardan nefret eden bir öğretmensin. dinini. Gelişme yok sende. üç yüzyıl sürdürdün. Olasılıkları görmüyorsun çünkü görüşün yok. dürüst ve iyi çalışarak para kazanmakta hiçbir kötülük yok kuşkusuz. çünkü sen yalnızca 61 . yalnızca sömürmek çok kötüdür. onun ortaya koyduğu mutluluğu yiyip bitirmek senin için daha kolaydır. Anlıyorum. aptalca kabulleniyorsun bulguyu. Bir keresinde bir büyük adam. yeni bir düşünce geliştirmene olanak yok. kısıtlamalarıysa görüyor ama kabullenmiyor. Ama. bankadaki hesabını ya da kişilik zırhını korumak için— yaşama işlevleri göstermeye başlayan herkesi suçladın. makinaların belli yasalarla çalıştığını gösterdi sana. katlettin. o buluşa hiçbir şey vermemek. çünkü canlıları makina yerine koyduğun andan sonra —onurunu ya da profesörlüğünü.. bu yüzdendir ki. Bir doktorsan eğer. yanlış kavramlar. Mekanik bir biçimde oburca. Kaşık atmayı. onlara gereken saygıyı göstermeye de razısın. yaşamın kendisi ağır hasar gördü. çiğniyorsun. daha önce olduğundan çok daha kolay iyileştirebilirsin onları ve çok daha fazla para kazanabilirsin. hastaların çoğalacaktır. kasabalarının sokaklarında utkulu tavırlarla dolaştırabileceğin. kısacası halim selim. kepçe daldırmayı iyi beceriyorsun ama yaratma yetisinden yoksunsun. İşte sen böylesin. bütün engel ve kısıtlamaları çiğneyen. şu ya da bu biçimde onlara zarar verdin. kural tanımaz. kalktın öl60 dürmede kullanılan makinalar yaptın. Zaten bu yüzden böylesin. Eğer bir doktor ya da bakteriyolog olarak tifo ya da koleranın bulaşıcı hastalıklar olduğunu biliyorsan. ehlileşmemiş bir dâhi değil.canlıları da makina yerine koydun. «Dâhi. sırtına deli gömleği geçirir gibi parmağına evlilik yüzüğü geçiliyorsun. Buluşun gelişmesine katkıda bulunacak hiçbir şey yapmıyorsun. İnsanlar artık akın akın gelmekte. Senin yaptığın budur işte. kanser hastalığında mikroorganizma arar ve böylece onlarca yıllık araştırmayı yok sayarsın. Bu yanlışı üç onyıl değil.dir bilmiyorsun. dâhi» diye bağırmaya başlar. ürünlerini avucu-nun içinden yemektedirler. çılgınlıkları olmayan. Uysal. ölçülü ve uyarlanmış bir dâhi istiyorsun. öyle mi Küçük Adam? Jack London'ın Martin Eden adlı kitabında sana söylediği sözlerle açıklayayım bunu da: "Dâhi".» diyeceksin Küçük Adam. Doğru. insan içine çıkarmaktan utanmayacağın bir dâhi istiyorsun. kanatlan kırpılmış ve süslenip püslenmiş bir dâhi istiyorsun sen. yaşamın boyunca sıkıcı bir büroya ya da bir resim masasının başına kapanıyorsun. Ama iyi bir dâhi istiyorsun sen. Eğer (daha dün bir «şeh-vet düşkünü» ya da «deli» olan) araştırmacı bir «dâhi»yse. terbiyeli bir dâhi. «dâhillerin olsun istiyorsun. onu korumamak. haklısın. Çünkü artık pek çok küçük adam çıkar ve seninle birlikte.

aldın bugüne dek. Buna bir diyeceğim yok. Bir şey yaratamaz. sokaklarda utkulu tavırlarla dolaştırabileceğin. gerçekten bilgili saymıyorsun kendini. mutsuz hissediyorsun Küçük Adam. bu soru seni çok ilgilendirmişe benziyor. anlamak istemiyorsun. Bu sözleri dinlemek. Sen yalnızca çorbaya kepçe daldırmasını bilirsin. çünkü kendini boş. Yalnızca bir tüketici ve yurtsever gibi görünmek istiyorsun. mutlu olma yetisinden yoksun olmanın nedenlerini sakin sakin anlatmama neden izin vermiyorsun? Gözlerinde korku görüyorum-. «Dinsel hoşgörü »den yanasın değil mi. Haydaa! İyi güzel ama. kaçınılmaz olarak. Dilediğin dine. mutlulukla. Küçük Adam: İçinde bulunan sevgi. ya da ruhsal-akılsal sağlığının en bozuk olduğu anda geldin bana. seni tanıdım. bir hayvan gibi huysuz bir halde bana geldiğinde tanıdım seni. Büyük bir boşluk ya da güçsüzlük duyduğun. Sense bunu istemiyorsun Küçük Adam. insan içine çıkarmaktan utanmayacağın bir dâhi istiyorsun 62 de gerçek ve doğal sevgi ve verme duygusu uyandığında birden paniğe kapılıyorsun. o kadar. tepkesini salıverir diye kaçıyorsun ondan. bilgiyle doldurmak istiyorsun. Ama bu kadarla kalmıyorsun ki? Kendi dininden başka din olmasın istiyorsun. Hakikat. anlatmakta yetersiz kaldığım şeyleri gösterecektir çünkü. «Şuna da bak! Yurtseverliği yadsıyor bu adam! Devletin. ve onun özü olan ailenin koruyucusu yurtseverliği yadsıyor! Bu adamı susturmak gerek!» Sendeki ruhsal kabızlıktan sözedildiğini duyunca böyle bir yaygara koparıyorsun işte. çünkü için- Kanatları kırpılmış. aç. Bunun neden böyle olduğunu anlayamıyorum diyorsun öyle mi? Ama başka türlü olamaz ki? Bunun nedenlerini ben söyleyebilirim sana. Gene aynı nedenle hakikatten kaçıyorsun. ya da gerçekten öğrenmek istediğine inanmıyorsun. Kendi dinine karşı hoşgörülüsün. kendi dinine inanmak istiyorsun. Böylece. İyi ediyorsun. Bağırmak istiyorsun yalnızca. Çünkü temel bedensel davranışın sürekli olarak kendini tutmanı ve kin gütmeni gerektiriyor. ama baş63 . Sendeki alma eyleminin temelde yalnızca bir anlamı var: Kendini büyük bir oburluk içinde parayla. seni o halinle gördüm. burada sana benim göstermek istediğim. Küçük Adam. bir başkasının gümüş tepside sunduğu şeyi kaşıkladın yalnızca. veremezsin. yalnız almasını bilirsin sen. çünkü sen.

kasılmalarından. Sevginin. geçmişte pek çok gerçek dostuna yaptığın gibi gebertirsin beni. benim bilgimle. elle tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun. işini seviyor ve ekmek paranı ondan kazanıyorsun. Ne var ki. ey büyük isyancıların küçük torunu. gümrük denetiminden geçmez bunlar. üniforma tanımaz. boşanmak için geçerli neden saymıyorsun sen. Onlar.» Benim hakikatim karşısında yapabileceğin hiçbir şey yok. onların «üstüne çıkar» gecede şu kadar «sefer» şunu. bunlan kendin asla yaratamazsın. Sevgiye hasretsin. seni aşağılamak için değil. Şu senin yurtsever dediklerine bir göz atalım: Onlar yürümez. bir aynada. sonra gene geleneksel düşman. Geleneksel düşman bir on yıl sonra geleneksel dost olur. asker gibi uygun adım giderler. askerî havalar «bağırırlar». eşlerden birinin ötekini dava etmesini. kabalıkla suçlamasını istiyorsun. ve başkalarının bilgisiyle beslenmektedir. Biri kalkıp da bir kişisel Tanrı yerine doğaya hayranlık duysa. karısını ya da kocasını ahlâksızlıkla. Hakikati. Sendeki tutucu yurtseverlik. Almanya'da buna 64 «alaşağı etmek» diyordunuz. Rat-henau. çalışmanın ve bilginin anayurdu yoktur. Sen de bir şehvet düşkünüsün çünkü ve bundan korkuyorsun. Hakikati söyleyen dostlarını kılıçtan geçiriyorsun ama gene de. Bu yüzdendir ki sen yalnızca başkalarının sevgisini. öfkeden kuduruyorsun. Küçük Adam. ruhsal kabızlığından kaynaklanıyor Küçük Adam. Kendi mutluluğunu aydınlıktan ürken bir gece hırsızı gibi çalıyorsun 65 . sen küçük bir yurtsever olmak istiyorsun. ve bu yüzdendir ki. baş-kalannın mutlu olduğunu gördüğünde kıskançlıktan çatlarsın. ve doğayı anlamaya çalışsa. her on yılda bir falan değiştirdikleri «geleneksel düşman »ları vardır onlann. Düşmandan nefret etmezler. Kadınlarını kucaklamazlar. Lincoln ve daha birçok-. Bu yüzdendir ki. Olsa olsa. bilgiden korkuyorsun. Evli çiftler artık bir arada yaşayamayacaklarını anladığında. Türkü söylemezler. dostun olduğum için söylüyorum bunları. Ama gene de kendine göre bir yurtsever olmaktan vazgeçmedin. evrenseldir ve bütün insanlığı kapsar. İsa gibi. çalışma ve bilgisini sömürmekten başka bir şey yapamazsın. ları gibi öldürebilirsin beni. işine karşı olan sorumluluğundan. bedensel katılığından. bu yaptıkların seni alaşağı etti. şunu «yaparlar. gerçek sevgiden korkuyorsun çünkü. Uzun vadede. Karşılıklı verilmiş uygar bir ayrılma kararını. senin işin.kalarınınkine karşı hiç de hoşgörülü değilsin. kendi mutluluğunu aydınlıktan ürken bir gece hırsızı gibi çalıyorsun. Karl Liebknecht.

Aslında ne devlet senin umurunda ne de ulusun onuru. Diyelim bir Savcı Yardımcısısın. sessizce gideceksin. Gösterişli giysilerini kuşandığında içindeki insanı gizliyor O. Sokrat zamanında da böyleydi. «Polise kaydını yaptırmış mı? Evrakları tamam mı? Vergilerini düzenli ödemiş mi? Araştırın.«Susturun şu adamı! Yabancı uyruklu o! Bir göçmen! Oysa ben bir Almanım. bir an önce Başsavcılığa atanmaktır. Çünkü hangimizin daha ahlâksız. gerekli tüm işlemleri yaptırdım. hasta çocuğundan yaknııyor. Bedeninin kaskatı kesildiğini. giderek kuruduğunu hissediyorsun. hasta bakım odamda gördüğüm haliyle kamuya açıklayacağım diye ödün kopuyor. O bugün de senin o kurallarını hiçe sayıyor. Seni iyi tanırım. Beni herkesin önünde ahlâksızlıkla suçlarken doğrudan gözlerimin içine bakamazsın. Bu dünyaya bir rastlantı sonucu gelmişsin. onu da çırılçıplak gördüm ben. ona da aynı şeyi yaptılar. ama korkakça. bugün bile bu yaptığının farkında değilsin ve bu yüzden hâlâ bataklıktasın. yurttaşı ya da yasaları korumak umurunda bile değil. polise kaydımı yaptırdım. Bu adam devlet için bir tehlikedir. hangimizin açık saçık yayınla- Neden bağırıyorsun böyle.' okkalı bir «dava» yakalayıp. Onun bedenini öldürdün ama aklını öldüreme-din. korkudan tir tir titriyorsun. Sokrat'ı sen öldürdün. Sokrat'ı senin iyi ahlâkını hiçe saymakla suçladın. Neden bağırıyorsun böyle. İşte bu yüzden korkuyor ve yardım çağırıyorsun. Norveçliyim!» Bırak bu sözleri Küçük Adam! Sen hem bir Amerikan göçmeni hem de bir dünya göçmenisin. beni yıllarca parmaklıklar ardına kapatmanın yollarını arıyorsun. Küçük Savcı Yardımcılarının istediği tek şey budur işte. evraklarım tamam ve vergimi tümüyle ödedim. seni ilgilendiren tek şey. «Düzen»in çıkarları uğruna öldürmeyi sürdürüyorsun. ve geldiğin gibi. soruşturun. ey zavallı Küçük Adam. biliyor musun? Korkuyorsun da ondan. Senin doğal yapını. Ama sana yardıma gelenlerde de benim hakikatimi bastıracak güç yok ki? Senin yardımcıların bile bana gelip karısından. Danimarkalıyım. Amerikalı. Bu yüzden bana bir siyasal suç yüklemenin. Ama tarihten ders almazsın ki sen. Küçük Adam. ulusun onurunu lekelemektedir!» Evet. hangimizin şehvet düşkünü. Küçük Adam. biliyor musun? Korkuyorsun da ondan 66 67 . Anadan doğma bir göçmensin sen. ama benden hiçbir şeyini gizleyemez. sinsi sinsi öldürüyorsun.

Kitap gene de yayımlandı. ya da bir kadınla eyalet sınırını geçmekle ya da sokaktaki bir çocukla tatlı tatlı konuşmakla suçlayabilirsin beni. Kimin suçlu çıkacağı belli olmaz. çünkü kitap. Hitler iktidara yeni gelmişti. Ama bu kez susarak. aldığım bu sonuçları senin yayınevlerinden birinde kitap haline getirmek istedim. Kitabı kendi yayınevinde basmayı kabul etmedin. biliyorum. bunu adım gibi biliyorum.nn hayranı olduğunu çok iyi biliyorsun. ben sana benzemem ve bu konularda hiçbir zaman sana benzemedim. 1933 yılında. Küçük Adam. yapış yapış ve hain. 69 Uzayan hasret 68 . ya da önemsiz konumda olursan ol. Hevesli göründün. o bir kişi bendim. bir Hitler'i nasıl ürettiğini gösteriyordu. Hangi önemli. kitabı yokumsayarak öldürmeye kalktın. Başkanın. Gene büyük bir heves ve isteklilik gösterdin. ancak senin ağzında bir suçlama niteliğine bürünebilir. özel bir ses tonuyla. Yok. Sende makinah tüfek. açık saçık fıkralardan pek hoşlanıyorsun Küçük Adam. 1928'de çalışmalarımız ilk somut sonuçlarını vermeye başladı. senin kişiliğinin kabuk bağlamış olması nedeniyle iktidara geldiğini gördüm. kötü bir sesle söyleyebilirsin bu sözcükleri. sen kendi varlığını şöyle yıkıyorsun: 1924 yılında insan kişiliğinin bilimsel bir incelemesinin yapılmasını önerdim. Ve başka hiçbir şey bilmediğinden. gelir vergimi yüz dolar eksik tuttuğumu kanıtlamayı başarabilirsin. Hitler'in. benim de sana benzediğimi sanırsın. bunların hangi kaynaktan geldiğini de biliyorum. çünkü «Başkan» ın kitaba karşı olduğunu açıklamıştı. bendeyse bilgi var evet. bana onursal rektörlük sanı bile verdin. Biri sayıları kabarık olan tanışları arasında açık saçık fıkra anlatmayan tek bir kişi olduğunu söylemişti. senin. Ama bak. Bak. Küçük Adam. Bu yukarıdaki üç tümce. İyisi mi sesini çıkarma sen. sen de istekliliğini sürdürdün. Rol bölümü yapılmış. Bu sözlerime inanıp inanmayacağın umurumda değil. Bunu ancak sen becerebilirsin.

Beni pis fıkralarına konu eden sen değil misin. sevme ve bunun tadını çıkarma yetisinden yoksun olmalarından kaynaklandığını öğrettim sana. nasıl olur? İşte. beğeniyorsun. sevme edimi sırasında başka hayvanlarınki gibi kasılıp gevşeyememe-si nedeniyle bunun böyle olduğunu anlatmaya çalıştım. şu ya da bu belalara dolanmalarının zihin ve bedenlerinin kaskatı kesilmesinden. ha? Bana «bedensel boşalma peygamberi» diyen sen değil misin? Ha. Küçük ruh doktoru? Bedenleri güçsüz kocalar tarafından hırpalanan genç gelinlerin yakınmalarını duymadın mı hiç? Duydukları sevginin gereğini yerine getirememekten çatlayan ergin çocukların çektiği acıya tanık olmadın mı hiç? Gene de güvenliğinin hastalarından daha önemli olduğunu söylüyorsun. bireysel sağaltımın değil. sıkıntılı ve olaylarla dolu yıl geçti. ha? Daha ne kadar ağırbaşlılık dediğin o şeyi tıbbi yükümlülüklerine yeğ tutacaksın? Kullandığın taktiklerin. zihinsel bozuklukların (akıl hastalıklarının) önlenmesinin önemli olduğunu sana öğretmeye başladığım günden bugüne tam' yirmi iki uzun. Bir zamanlar ilgini çeken. Onun bir «klasik» olduğunu ilan ettin. Yirmi iki yıl boyunca. Bireysel sağaltımın değil. Ancak. Bunu ilk söylediğim günden yirmi iki yıl sonra. hakikate yeğ tutuyorsun. Acun-sal Yaşam Enerjisi'ni bulduğumu duyduğunda. Bugün bile hâlâ tutuyorsun kitabımı. uçma tekniklerini açıklasa. Tam on iki yıl sustun. Cinsel yoksulluk sözcüklerini ağzına bile almıyorsun. sevgi duyma. buna benzer bir soru duymadım senden.ayrıca analara. gene öyle davranıyorsun: Varılacak hedefin ne olduğunu söylüyor ama ona nasıl erişileceğini açıklamıyorsun. Ama işi. «Akıl hastalıklarını önlemek» istiyorsun. Yok. bugün. kalkmış dostlarına. zihinsel bozuklukların önlenmesinin önemli olduğunu söylüyorsun. insanların şu ya da bu çılgınlığa düşmelerinin. Korkaksın sen. «Maine eyaletinde doktor71 . çünkü yasak. İnsanların gövdesinin. Bir teknisyen kalksa. Bunu 70 söylemekte sakınca görmüyorsun. milyonların yaşamına malolduğu gerçekliğini daha ne kadar görmezlikten geleceksin? Güvenliğini. övgünü kazanan kitabımdan hiç söz etmedin. ruhsal-sağaltımın teknisyeni olan sen böyle davranıyorsun. Ve bir tıp doktoru olarak içinde bulunduğun bataklıktan çıkamıyorsun. zararsız ve ağırbaşlı sözcükler bunlar sana göre. Ve binlerce yıl nasıl davrandınsa. «Bu ne işe yarar? Hastaları nasıl iyileştirir?» diye sormadın. 1946'da kitap ikinci basımını yaptı. Tasımdaki hoşafın tanelerini ayıklayıp yemeye varsın ama güllerimin dikenine katlanamazsın. çocuklarının. İnsan kitlelerinin sevisel yaşamından söz edemiyorsun. boy gösteren cinsel yoksulluğa dokunmadan yapmak istiyorsun. ama motorla pervanenin gizlerinden hiç söz etmese. cinsel organlarında duydukları heyecanların bastırılması gerektiğini ve bunun için de onları soluklarını tutmaya alıştırmaları için zorlamalarını söylüyordu.

öldürün!» Pekâlâ. senin Parti Kongrelerinde alacağın on binlerce karardan çok şu bir sorunun yanıtlanmasına bağlıdır. gelecekte sahip olacağın gerçek özgürlük. neden kendine özgürlük sağlayamadığını. Küçük Adam. Bir kerecik olsun kendini ayna karşısına diksene! «Öldürün. savaşa katılmak istedin. ne de "Gebertin!" diye bağırman seni amacına bir adım bile yaklaştıracak değildir. küçültmek değil amacım. dur. Bu «harikulade fikir» çok hoşuna gitti. Bugüne dek hiç kimse. denetleyemeyeceğini bilmiyorsun. yalnızca. içindeki Küçük Adamın nasıl davrandığını anlatacağım sana. o kadar. Şimdi. değil mi. Diyelim çocuk ve erginlerde cinsel sağlığın sağlanma ve korunması üzerine çalışmalar yapan bir Enstitüde öğrencisin.luk yapma ruhsatı var mıymış» diye sordun. «Gebertin şunu! Ulusun ve devrimci proletaryanın onurunu lekeliyor! Kurşuna dizin! Haydi duvar dibine!» Ne "Viva!" diye haykırman. «Şuna da bakın! Dünya proleterlerinin devrimci dalgasına dil uzatıyor! Demokrasiye dil uzatıyor! Gebertin şu karşı-devrimciyi! Kahrolsun karşı-devrimciler!» Dur. Küçük Adam. heyecanlanma birden. çalışmalarımı engelleyemeyeceğini bilmiyorsun.: gebertin! Öğrencilerim mikroskoplarının başına çökmüş. İnsanları «duvar dibine dikmekle» özgürlüğüne kavuştuğunu sanıyordun. benden fazla bilgisi olmayan hiç kimsenin beni sınayamayacağını. Bana kalırsa. Bunu öğrenmek istemez misin. sen ey demokratların ve bütün dünya proleterlerinin küçük Führer'i. gebertin. gelelim senin şu özgürlük sarhoşluğuna. yaşam zerreciklerini inceliyorlardı. Senin o küçük ruhsatlarının benim çalışmalarımı bozmaktan —ama azıcık bozmaktan— başka işe yaramayacağını. Seni aşağılamak. Coşkusal vebanın ve yaşam enerjisinin bulgucusu olarak bu dünyanın her yanında bir anlam ifade ettiğimi. ha? «Öldürün. Sense 73 72 . gebertin!» Dur bir dakika. Benim enstitümde şöyle bir olay oldu: Öldürün. kısa keseceğim: Bir rastlantı sonucu özgür bir durum içinde bulunduğunda. ya da sağladınsa neden hemen bir yeni efendiye teslim ettiğini sormadı. neden bugüne dek özgürlüğünü elde edemediğini ya da elinde tutamadığını göstermek istiyorum.

Bunu anlayınca aslında senin yaşantını iyileştirmene yardımcı olmak için kurulmuş olan bu örgütleri dağıttım. toplantılara bu yüzden geldiğini sandım. senin bunu anlamamanın nedenini kavrayamamıştım. Gelip senin de incelemelere katılmanı önerdim. üstelik beş para bile vermeden gününü gün edeceğini umdun. sen de biliyorsun. Daha sonra.» Bu sözleri çok duyduk.. bir kez daha bataklığın içindeki yerini korudun. karşı cinsten olan herkese büyük bir doymakbilmez-likle baktığını artık şu kadarcık çocuklar bile biliyor. Enstitüye ve onun temel fikrine karşı büyük bir kin ve aşağılama duyduğunu ve bu yüzden öyle uygunsuz davrandığını anladın. çıplaktın. cinsel sağlığı savunan bir Enstitüde. Buranın değişik türden yeni bir genelev olduğunu sandın. dostlarınla sevgi konusunda konuştuğunda. yumruklarıyla temizleyecekler. bu türden bir özgürlük olmasını beklediğini itiraf ettin. Bu pisliği askeri güçle. Proleterlerin anayurdunda da böyle yapmışlardı: cinsel sorunların kendiliğinden çözümlenmesini beklemişlerdi. Seni hemen azarladım. Bunu sen de biliyorsun. Bunun sebebi neydi acaba Kü74 çük Adam? Başlangıçta bunun içtenlikli bir davranış olduğunu sandım. ağzından yalnızca açık-saçık fıkraların çıktığını. bir şey mi dedin? «Proletaryayı bozan kentsoylulardır. Bunun üzerine. Özgürlüğünü poker fişi gibi harcadığına bir başka örnek vereyim. Seni harekete geçiren dürtünün ne olduğunu ancak bir hayli zaman sonra anladım. ama neden azarlamakta haklı olduğumu anlayamıyordun. hep bir ağızdan şöyle bağırdığınızı duydum: «Kadın istiyoruz! Kadın istiyoruz!» Geleceğinden kaygı duyduğum için. Bir gece. İşte bu yüzden kalktı bu örgütler ve sen. Bunun sonucu Berlin'de görüldü: Proletaryanın askerleri gece sabahlara dek kadınların ırzına geçtiler.. mutsuzluğunun nedenini anlamayı ve bunu ortadan kaldırmayı öğrenmeni sağlayabilecek örgütler kurdum. yaşantını iyileştirmek için büyük bir istek duyduğunu. Küçük Adam. bu toplantılara oluk oluk akın ettiniz. Sen ve dostların. «dünya proleterlerinin askerleri» seni öyle bir lekelediler ki. Hem ayrıca. Bu gibi olaylar «yalnızca savaşta 75 . arkadaşlarınla sokakta yürüyordunuz.. kısacası. Çok geçmeden. kızların ve kadınların arasında tüm çıplaklığını sergiledin. Yaşamının her anında büyük bir cinsel açlık içinde bulunduğunu. Proletaryanın Führer'leri bu bozukluğu giderecek. daha yüzyıllarca taşıyacaksın alnındaki bu karayı. toplama aygıtından çırılçıplak kalktın.Acunsal Yaşam Enerjisi toplayan aygıtta oturu-yordun. seninle yaptığım ayrıntılı bir tartışma sonunda. benim gibi. proletaryanın cinsel sorunları kendiliğinden çözümlenecek. aklının yalnızca iğrenç ve açık-saçık şeylere çalıştığını herkes gibi. bu örgütlere böylesi iğrenç düşüncelerle yaklaştığın için dağıttım hepsini. Ne o. kendine kolay yoldan bir kız bulacağını. Böyle bir örgütün toplantısında bir kızla tanışmakta bir kötülük gördüğümden değil. Senin o «devrimci onur» şampiyonları. Bense kendi payıma.

demişim. cinsel düzenlilik konusunda da inançlı görünüyordu. Çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirebilmek için. acı bir kinle nefret etmen için yalnız bu durumun yeter. Führer niteliklerine sahip biri. Yaşam dolu. Karl Marx nasıl insanlara ekonomik bağımsızlığa kavuşmanın yolunu gösterdiyse. Senin görevin çocukları eğitmektir. çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirmek demektir. bu uğraşı seçmenin tek nedeni buysa eğer. Benim sevgiyle sarılma de- diğim şey.olur» diyorsun. Bana geldi ve şunları söyledi: «Harikasın sen. Neden söz ettiğimin bile farkında değilsin. Eğer sen. insanin kendisinin sevgi denen şeyin ne olduğunu bilmesi ve sevgiyi yaşaması gerekmektedir. ha? Öyleyse gel bir başka öykü anlatayım sana: Proletaryanın diktatörlüğüne büyük bir coşkuyla inanan. sağlıklı babalarına yabancılaştırdı77 76 . hiçbir özel nitelik ve yeteneğin olmadığı halde. çekici bedenlerden derin. Neyle suçluyorum. Bu bir cinayettir işte çirkin Küçük Kadın. Eğitimi ciddiye alacak olursak. çocuklarda bulunan sevme yetisini anlamadığın nedeniyle de suçlamıyorum. yalnızca kendi çocuğun yok diye öğretmenlik ediyorsan. önünüze geleni becerin. Seni şişman ya da çekicilikten yoksun olmakla suçluyor değilim! «Sevgi»nin tadını çıkaramamakla da suçluyor değilim seni (bunu sana verecek sağlıklı bir erkek görmedin). her şeyi ters anlarsın. sen de insanlığa cinsel bağımsızlığa kavuşmayı öğrettin: 'Gidin. biçimsiz bir görünümün var. dedin onlara. böyle. İşte bu yüzdendir ki tekrar tekrar ve de gidip gidip batağa saplanıyorsun. çekicilikten yoksunsun. verdiğin zararların haddi hesabı yok demektir. çekicilikten ve sevme yetisinden yoksun oluşunu bir erdem saymak ve —eğer bir «ilerici okul »da çalışıyorsan— içindeki acı kinle çocuklarda bulunan sevgi'yi öldürmekle suçluyorum seni. Küçük Adam. Küçük Adam. senin yaşamında iğrenç bir yatak serüveni haline gelir. Oysa sen şişmansm. Sağlıklı çocukların içinde bulunan sevgiyi. Sen. biliyor musun.'» Ben. Küçük Kadın. çocukları eğitmek demek.

Bu yüzden böyle düşünüyor. ve dünya. Dilediğini yapmakta. Sana bilgimi vererek. Bütün bunları sevinerek veririm sana Küçük Adam. bu yüzden böyledir. Özgürlüğün. günün her dakikasında nasıl engellendiğini. Karşılığında hiçbir şey istemem. benim «ırzına geçtiğimi» söylüyorsun. iyileştirme yöntemlerimi öğreterek büyük bir doktor olmanı sağladım. tanınmamış bir pratisyen doktor olarak kalacaktın. bir fıçı gibi düşündüğün. benim çalışmalarımı anlatan. çünkü kendi başına ve kendi olanaklarınla gelişme yetisinden yoksunsun. Gittin. küçük bir kasaba ya da köyde. Küçük Adam: Büyük çabalarla durmadan çalışarak vardığım sonuçların ne olduğunu ve ne uğruna savaştığımı öğrenmek için bana geliyorsun. geleceği görebilmek ve her şeyden de önemlisi gelişmek için bana gereksinmen var. bir fıçı gibi düşündüğün. sana verdiğim bilgiyi dilediğin yerde kullanmakta özgürsün. bir fıçı gibi eğittiğin için zararlısın sen. küçüksün. bir çocukta bulunan sağlıklı sevgiyi hastalık belirtisi olarak gördüğün için zararlı. Bak sen nasılsın. özgürlükten yoksun olma durumunun nerelerden beslendiğini öğrettim sana.ğın için zararlı senin varlığın. sorumlu bir konuma getirildin. bu yüzden böyle yaşıyorsun. yapaylığını sahte gülümsemenin ardına gizliyorsun 78 79 . Buna hiçbir diyeceğim yok. Dürüstlüğüne. bir başka ülkede. Alçakgönüllülük gösterip bir köşeye çekilmek yerine o fıçı görünümünü ve yapaylığını sahte gülümsemenin ardına gizlediğin acı kinini bu yaşama zorla kabul ettirmeye. böylece kendine özgüven sağlamak. sağlıklı çocukları böylesi kadınların eline teslim ettiğin. Küçük Adam. Ama özgürlü- Fıçı gibi olduğun. Özgürlük konusunda terbiyesizlik ediyorsun. içtenliğine güvenim var. bir fıçı gibi sağda solda yuvarlandığın. bulgularımı bilimin hizmetine sunan bir kişi oldun. Fıçı gibi olduğun için. Ve sen Küçük Adam. bir fıçı gibi eğittiğin için. Ama sen kalkıp. Benden bilgi almak. Ben olmasam. bütün bunları yaşatmaya çabaladığın için zararlısın. içlerinde bulunan acılığı ve zehirlerini sağlıklı ruhlara dökmesine gözyumduğun içindir ki. Ama sen için için kendini bana bağımlı hissediyorsun.

Bir de bakar ki. bir gün küçük bir kartal olabileceği. bağımsızsın — işbirliği etmekten ve sorumluluktan bağımsız. tavuk yumurtaları üzerine kuluç80 kaya yatsa ne olur. Tek başına kalmış kartal gibi uzaklara bakmazlar. sonuç aynı. böylece yeni dünyalar. Yağmur yağdığında ya da fırtına koptuğunda onun güçlü kanatlan altında ısınmakta. Kartal bu durumda. yumurtalardan kartal yavruları çıkacağını. kendisi gibi çook çok yükseklerdeki yuvasından bakıp uzaklıkları görebilecek. civcivlerin büyüyüp kartal olacağını umar gene de. yumurtalardan civciv çıkıyor. Nemli. bunları büyütüp büyük kartallar yetiştireceğini sanır. çalışmaların konusunda rapor yazmaktan kaçmıyorsun. durmadan gagalamakta ve karınlarını doyurmaktadırlar. Tavuklara ve yavrulara gelince. yeni düşünceler ve yeni yaşama biçimleri bulunduğunu anlayıp bunları arayabilecek büyük bir kartal olabileceği umudu. büyüyüp kendisi gibi yetenekli. Özgür olduğunu öne sürerek ve buna sığınarak. Bir kez daha kuluçkaya yatar. karanlık vadilerde çook çok yükseklerde sarp kayaların üzerinde yaşadıklarından habersizdirler.Kartalın altından çıkan civcivler ğü küstahlıkla karıştırmak köleliğin özgün özelliklerindendir. Kartalın kendilerine getirdiği yiyecekleri tıkınıp durmaktadırlar boyuna. Özgürsün çünkü. Bir kartal. Onu yemekten alıkoyan tek şey küçük bir umuttur. korunmaktadırlar. Kartalsa kendi gövdesini fırtınaya siper etmekte. gıdaklayan tavuklarla civcivleri yeme itkisini bastırmak için çok uğraşmıştır. işte bu yüzden böyle. Çaresizlik içinde bulunan kartal. Üzgün ve yalnız kartalı yumurtalardan çıkan tavuk ve civcivleri yemekten alıkoyan şey yalnızca bu küçücük umuttur. herhangi bir korumadan yoksun bulunmaktadır. biliyor musun Küçük Adam? Başlangıçta kartal. Yani bu civcivlerden birinin. İşte bu yüzden küçüksün sen Küçük Adam ve dünya. onlar bir kartalın kuluçkaya yatması sonucu dünyaya geldiklerinden habersizdirler. 81 .

yüreği katı. bu yüzden de akbabalara yem oluyorsun. Yaptığın her şey eğreti. ne yapman gerektiğini çoktan söyledi sana. Büyük bir bunalım içinde. Büyük Akbaba!» diye haykırmayı öğrettiler. yalayıp yutmaktan başka bir şey bilmeyen civcivler arasından kartal gibi olma yetisine sahip bir yaratık çıkar. Bunu bilmiyorsun. yaşamın. Çünkü senin tavuklarından bazıları da akbaba yumurtaları üzerine kuluçkaya yattı. Heil. bilmek de istemiyorsun. oysa biz tüm savaşları önlemek için yapmıştık son savaşı. Küçük Adam. diye umar. Umutlarını yitirdiler. bu yalnız önünü gören ve gıdaklamaktan. Milyonlarca insan yiyecekten yoksun. gelip gelip aynı soruları soruyorsun-. beni hiç sevmiyor. akimi derslerine veremiyor. Küçük Adam: Evini bir kum tepeciğinin üzerine kurmuşsun. bir yığın erkekle geziyor. bilimin ve tekniğin. siperler ardına gizlenerek ona ucu sivri kaya parçaları. Ne yapmalıyız?» «Ne yapmalıyım?» «Ne yapabilirim?» Sonsuz geçmişten beri. Şimdi ne yapacağız?» Ya da: «Varlığıyla övündüğüm uygarlık. kabızlık çekiyor. birbirlerini öldürüyor. senden kalabalık olan sürüler tarafından da yutuluyorsun. geceleri karabasanlarla uyanıyor. Ama düşünür. bu tavuklar ona tuzaklar kurmakta. seni daha ileriye. bu yüzden sürüler halinde yaşıyor. sinir nöbetlerine tutuluyor. onlara acımaya başlar. Sana bir de «Heil. sana bunu söyleyen büyük adamı da öldürüyorsun. Ne yapmalıyım? Bana yardım et!» Ya da: «Karım bana karşı cinsel istek duymuyor. her şeyi kırıp döküyor. Şimdi büyük kitleler halinde açlıktan kıvranıyor ve ölüyorsun. Bu yüzden kuluçkaya yatmayı. çalıp çırpıyor. kartallara. «Çocuğum çok inatçı. civcivler çıkarmayı sürdürmektedir. enflasyon nedeniyle çöküyor. Büyük. Belki. gün gelir. Bana işkence ediyor. hep eğ82 reti. yürekli ve yalnız olan birçok adam. ölüm açlığı içindeler. sevgin ve çocuklarına verdiğin eğitim. ama gene de senin yumurtalarına kuluçkaya yatan kartallardan korkuyorsun. korkunç bir savaş patladı. Akbabalar sana leş yemeyi ve birkaç buğday tanesiyle yetinmeyi öğretti. Hakikati güvenliğe yeğ tutan bir yaşam biçimi içinde elde edilen büyük başarı ve bulgunun yazgısı şudur: Senin tarafından büyük bir açgözlülükle yalanıp yutulmak ve sonra gene senin tarafından dışkı olarak atılmak. Yalnız kartal. taşlar atmaktadırlar. kültürün ve uygarlığın. Kartallardan korkuyorsun. bugün bile umudunu yitirmiş değildir. Ve akbabalar.Daha da kötüsü. Onların kendisine kötülük yaptığını anlayan kartal ilkin bu tavukları parçalama isteği duyar. Ne yapmalıyım? Söyle!» Ya da: «Yeni ve çok daha öldürgen. Sen bir kartal olmak istemiyorsun. insanlıktan çıkıyorlar. yüzyıllardır aynı soruyu soruyorsun. daha iyi geleceklere götürmek isteyen kartallara karşı olan Führ«rler haline geldi. On83 . benzi soluk.

doğal davranışa karşı hoşgörülü davranamazsın Nietzsche'nin seni Übermensch'liğe (Üstüninsan'lığa) yükseltmesiyle Hitler'in Untermensch' liğe (Aşağıinsan'lığa) alçaltması arasında bir seçme yapman gerekti. büyük hakikati değil de küçücük yanlışı yaşamının yolgöstericisi olarak gördün. kültürel uyarlama kuramı arasında bir seçme yapman gerekti. Sorunu yanıtlarsam. sense bedeninden korkarsın. Bunu neden yaptığını soruyorsun.» Ama onların sözlerine kulaklarını tıkadın. hiçbir özgür. doğal davranışa karşı hoşgörülü davranamazsın. ha? Bu sorunun ciddi olduğunu sanmıyorum. Küçük Adam.ların öğretilerini çarpıttın. 84 Hiçbir canlı ifadeye. cinsellik kuramını bir kenara attın. çünkü içinde yaşamı duyma yetisinden yoksunsun. Söylenenler uçsuz bucaksız çöllerde yitti. sağırdın sen. hakikati işittiğinde önüne geleni öldürecek denli öfkeleneceksin: Evini derme-çatma kurdun ve bütün bunları böyle yaptın. Her seferinde. Hıristiyanlıkta. küçük yanlışı seçtin. Freud'un. kırıp döktün ve onları ortadan kaldırdın. senin korkunç boşluğun içinde. 85 . Pek çok büyük adam söyledi sana: «Aslına dön — içinden gelen sesi dinle — gerçek duygularının buyruğuna uy — sevgiyi yeşert. çünkü çocuklarındaki sevgiyi daha doğmadan öldürüyorsun. onları ters tarafından yakaladın. Sana hiçbir dayanak noktası tanımayan kültür felsefesini seçtin. doğallığa dayanamazsın çünkü. hiçbir canlı ifadeye. korkuyor ve şunu soruyorsun: «Bay Jones ne der? Yargıç Smith ne der acaba?» Düşünürken de korkak davranıyorsun. hiçbir özgür. Demokratik bir anayasayla Stalin'in diktatörlüğü arasında bir seçme yapman gerekti. sev. toplumbilim öğretisinde. çünkü gerçek düşünme eylemi. coşkusal hastalıkların çekirdeğinin cinsellik olduğu yolundaki açıklamasıyla. bedensel duygularla birarada gerçekleşir. senin çöllerinde yokoluyor Küçük Adam. Heil! diye haykırdın ve Untermensch'i seçtin sen. gene onun. Dayanamadığm için de. Halkın egemenliği konusunda. hakikati söyleyen yalnızların sesiyse. çünkü kulakların bu sözlerden sağır olmuştu. Stalin'in diktatörlüğünü seçtin. yani kısacası. elini değdirdiğin her konuda büyük doğruyu değil.

bir yanda Liebknecht. ineklerin kutsallığı konusunda Müslümanlarla çekişiyorsun. onur kırıcı sözler söylemeye zorlayarak işkence içinde öldürdün. bakışlarını bulandır-mamak gerekliyken kör kalabilmek için şok yöntemini seçtin. papazların ömürboyu bekar. onun gizleri konusunda yaptığım ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaracak olan açıklamalarımı dinlemeye yeğ tuttun. Julius Streicher ve Walter Rathenau arasında bir seçme yaptın: Rathenau' yu katlettin. dünyanın her yanından gelen gemilerin bir limanı sanırdım! Hitler'cilerin milyonlarca insanı öldürmelerinden sonra. Kendi öz sefaletinin dev boyutlara vardığını anlamak zorunda kalmayasın diye. Fransız Devrimi sırasında acımasız Robes-pierre ile büyük Danton arasında bir seçme yapman gerekti. nesnelerin değerini üreten tek şey olan sendeki yaşayan işgücünün üretkenliğini sağlama fikri ile devlet fikri arasında bir seçme yapmak durumunda kaldın. bir yanda Goering ve Himmler. Akıl hastalıklarının belli bir açıdan değer86 lendirilmesiyle şok uygulamalı sağaltım arasında seçme yaptın. Şu yirminci yüzyılda. İsa'nın. Himmler'i emniyet müdürü yaptın ve gerçek dostlarını öldürdün. atarak devlet fikrini seçtin. kendi içindeki «yaşayan şey»i tümüyle bir kenara. Papazların bekarlığını ve zorunlu evliliği seçtin. Almanya'da. Engizisyon yöntemlerini bir kez daha dirilttin. Çocuk İsa'yı salt sevgisiyle doğuran yalın anasını bir kenara attın. Milyonları öldürmelerinden önce nerdeydin peki. ölürken. Kanser konusundaki saçmalıklarını gazete ve dergilerde durmadan yineliyorsun. o vakit ne düşünüyordun? Düzinelerle ceset oturup düşünmen için yeterli neden değil miydi? İnsanlığının kıpırdanması için milyonlarca ceset mi gerekliydi? Bu küçüklüklerin. Kanser hücresi konusundaki bilgisizliğini. gözlerini dört açmak. yurdunda milyonlarca insan açlık çeker. «Neden bütün bunları 87 . karını ya da ananı kurtarabilecek bilgi konusunda suskun kalıyorsun. önemsiz şeylerin her biri. pılı pırtı içinde dolaşıyorsun ama Tri-este'nin «İtalyan» mı. Landau ve Mülsham vardı. Sen. Küçük İtalyan ve sen Küçük Tries-teli Slav. büyüklüğü ve inceliği darağacına gönderdin. Acımasız Engizisyonla Galileo'nun hakikati arasında seçme yaptın. insan adlı hayvanın dev yoksulluğunu aydınlatıyor. çocuğunu. kalkmış onları asıyorsun. Lodge ile Wilson arasında bir seçme yaptın: "Wilson'u öldürdün. yanlardan birini seçmek durumunda kaldın. Bulgularından yararlanmakta olduğun büyük Galileo'yu. Hindistanlı Küçük Adam. Diyeceksin ki.İsa'nın görkemli sadeliği ile Paul'ün. seninse ömürboyu ve de zorunlu olarak evli kalman konusundaki yasası arasında bir seçme yapman gerekti. Ben de şu Trieste'yi. yoksa «Slav» mı olduğunu açıklığa kavuşturmaktan başka derdin yok. Marx'ın. Acımasızlığı seçtin. benim. Sen.

«Benim iyi. büyük Doktorum!» diyorsun. tanıt ya da sevgiye hasret yetişkinler okuluna değil de bir ıslahaneye gönder. on altı yaşındayken kurduğun yaşam düşleridir. ben de hastayım. Başka ülkelerdeki insanlarla ilişki kur. çünkü onlar da. diyorsun. Yaşamını kendi ellerinde tutuyorsun. çocuğum ve karım hasta. evin derme-çatma ve sanki bir kum tepeciği üzerinde duruyor. yalnızca yaşam için çalışmaya kararlı olduğunu. yaptığın ufak tefek küçüklüklerden dolayı yaşamlarını yitirmezlerdi. Hiçbir sorumluluk yüklenmediğin içindir ki. Böyle bir yasa. Kaya dediğim şudur: Senin içinde bulunan ama öldürdüğün doğal yapındır kaya. Karın zatürreden yatıyor ve sen Küçük Adam. Rus ve Yahudi onurları!» diye bağırıyorsun. Komşu88 na boşver. Bunun yerine. kimseye güvenip de bir başkasının. rüzgâr içeri doluyor. «Yahudi saçması» sayıyorsun. «Ne yapmalıyım şimdi? Evim çöküyor. Tavan başına çöküyor ama sen. Su boruları patlamış. Sırtındaki smokini. Yaşasın Alman. karının düşlediği sevgi. Altındaki döşeme çöküyor ama sen düşerken bile. artık seni sömüreni. artık ölüm için çalışmayacağını bildir. çocuğun boğuluyor. «proleterlik onurum» ya da «ulusal onurum» sağolsun. Bırak çocuğun doğa (ya da «tanrı») nın yarattığı gibi büyüsün. Koşa koşa bana geliyor. eğlenceler merkezi Coney Island'a gideceğine yabancı ülkelere git. «Heil. ondan daha fazla sömürme yarışını bırak. Doğayı düzeltmeye kalkışma. DOĞALLIĞINI YAŞA! Olduğun gibi görün. ne yapacağım?» Yanıtım şu: Evini kayaların üzerine oturt. evinin altındaki kayanın bir parçası olacaktır. karını kucaklamak için kimseden izin belgesi isteme. hele seçtiğin Führerlerin eline sakın verme onu. çocuğunun bedensel sevgisi. Dedikodu kumkumalarını eleştir. şehvet-düşkünü. kafandaki silindiri fırlat bir kenara. Boks maçı yerine kitaplığa. doyumsuz kadın ve erkeklere karşı koru. büyük Fuhrer. Cellatlarının ipine koşup idam edileceğine. dünya çok daha başka olurdu ve senin büyük dostların. Küçük Adam. sorumluluklarının şu kadarcığını yerine getirsey-din. içinden gelen şeyi dinle. komşun da bundan hoşnut olacaktır. milyonlarca insandan biri olan sen. onu herkese göster. Pek çok büyük adam söyledi sana böyle davranman gerektiğini. Ve en önemlisi. insan yaşamının ve iyi şeylerin korunması için bir yasa yarat. onu anlamaya ve korumaya çabala. ona dayak zoruyla öğrettiğin «disiplin ve düzen» nutukları çekmeyi sürdürüyorsun. Yanılsamalarını kaldır at. DOĞRU DÜŞÜN. içinden gelen ve seni tatlı tatlı okşayan sesi dinle.ciddiye alıyorsun? Bütün kötülüklerin sorumlusu sen misin bu dünyada?» Bunu söylemekle kendini mahkûm ediyorsun. Küçük çocuklarının sevgisini. Bütün dünyadaki çalışanlara. Çalışma konusunda yol gösterici durumuna geldin-se. iyi ve kötü yanlarıyla sana benziyorlar. bütün meslekdaşlarına. ama sen. 89 . Eğer sen. değerli. üzerine yaşamını kuracağın kayalardan oluşan sağlam bir temeli. yerine hakikatin bir parçasını koy.

cellatların yardımıyla sağlayacağına inanacaksın. genel bir toplumsal sefalet sonucu kitle halinde öleceksiniz. çok korkuyorsun. Bilmediğin ve de bilmek istemediğin tek bir şey var: Kendi zavallılığını saatten saate. ilk kez kendi içine baktığında. böylece kendini tekrar tekrar aynı bataklığın içinde bulacaksın. kentsoylu bireyciliği deyip geçeceksin. kadın ve erkeklerinin özlemlerini işit90 meyeceksin. onları yönetmek. varlığının korkunçluğu ve çirkinliği. yavaş yavaş giderek ve karanlıkta el yordamıyla yolunu bulan biri gibi. efendilerin olarak selâmlayacaksın. Her geçen gün. Sonra. Yüzyıllar boyunca. duymayacaksın. SENİN YAŞAMIN seni çağırdığında sağır kesilecek. hırslısın. her geçen hafta. iktidar delisisin sen. çocuklarını anlamıyorsun. özgüvenlerinin. delikanlılarının perişanlığını. her geçen onyıl. ya da «devlet». Çünkü önümüzdeki yüzyıllar boyunca dostlarını öldürecek. bir efendiyi bırakıp. ya şamın korunması gereken durumlarda kan dökeceksin ve özgürlüğü. dostunu — 91 .Eğlenceler merkezi Coney Island Dinle. ince. yürekliliklerinin. Yaşamı öldüreceksin. »efendi» olabilmek için kapında köpek besliyorsun. köreltiyorsun. öteki efendiyi göklere çıkaracaksın. kendilerini bir şey sanan lâf ebelerinin dediklerini yapacaksın ve YAŞAM. başkalarına üstün olmak. bunu yaparken de. bu arada kendi bebelerinin yakarılarını. «bilmem ne» uğruna. günden güne yaratmakta olan kendinsin. İşte bütün bunları bilmiyorsun sen Küçük Adam. bütün halkların. Çünkü yaşamdan korkuyorsun. Yüzyıllar boyunca yolunu sapıtacaksın. ya da işitsen bile. güçlü olmak için can atıyorsun. sevgiyi çalıyorsun. Küçük Adam. Küçük Adam. ya da «Tanrının büyüklüğü» uğruna yaptığına inanacaksın. proleterlerin ve tüm ülkelerin Führerlerini. «ulusal onur» uğruna. zayıf bir kıvılcım halinde belirecek. istemlerinin gelişmesine fırsat vermeden öldürüyorsun onları. Bu senin içinde yanan ilk kıvılcım olacak. sonunda sen ve senin gibiler. sonunda. Yüzyıllar boyunca. şimdi sana birkaç ciddi ve önemli kehanette bulunacağım: Bütün dünyanın yönetimini eline geçirmektesin ve bu yüzden korkudan tir tir titremektesin.

çalışma ve bilgi üzerine kurulduğuna inanan adamı aramayı öğreneceksin. Yaptığın her toplumsal devrim bunun doğruluğunu gösterdi. anayasanın günlük yaşamda kökleşmesini sağlayacak biçimde davranmak yerine. ereklerime nasıl varacağım?» Senin o Hıristiyan sevgin. 93 . birtakım boş naralardan daha iyi olduğunu anlamaya başlayacaksın. Ama sen. eşini nasıl kucakladığına. Ereğe giden yolun kötülüğü. onu anlamayı ye ona saygı duymayı öğreneceksin. ormanda düşüne düşüne yürümenin. çirkin yöntemlerin bile geçerli olduğunu sanıyorsun. kötü ve aşağılık yöntemlerle varılmaz. her saat ne düşündüğüne. Amerikan Anayasası'nı uygulama. seni de kötü ya da insanlıkdışı yapmakta ve böylece ereğe varmanı da olanaksız kılmaktadır. Bugün attığın her adım. ve çocuğuna nasıl davrandığına. Hıristiyan sevgisini yeşertme. Yanılıyorsun: Amaç. Ve alçakgönüllülüğün. 92 sokaklarda tören yürüyüşü yapmaktan daha önemli olduğunu. ona varmak için yürüdüğün yoldadır. onu ortadan kaldırma yolu'nda çaba harcıyorsun. aşağılık ve alçaklıkların. Küçük Adam. iyileştirmenin öldürmekten. «Peki. vb. Belli bir ereğe varmak için her türlü aracın. senin yaşamını baskı altında tutan. sana anayasayla verilen özgürlükleri yanlış kullanıyor. iğrençliği ya da insancıllıktan uzak oluşu. her gün ne yaptığına. senin yarınki yaşamındır. TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN olan işine ne gözle baktığına.Yaşamdan korkuyorsun yaşamın sevgi. Bundan sonra yaşamın için kitaplığın boks maçından daha önemli olduğunu anlamaya başlayacaksın. Hiçbir büyük ereğe. ama. Amerikan Anayasan. sağlıklı bir özgüvenin ulusal bilinçten daha önemli olduğunu. seni sömüren kişi gibi olmamak yolunda ne gibi çabalar harcadığına bağlıdır.

bunun yerine. iyilikbilmezlik vardı. buna karşılık. büyük şeyler veren.Bir Alman göçmeni olarak. kendi çocuklarının açlığını milyon kez artırdığını bilmiyorsun. ya da Rus ya da Çinli olamayacağını sanıyorsun. Alman felaketinden sonra açlıktan ölmek üzere bir parkta yatarken gördüm seni. büyük yetenekler kabul edilirdi. nasıl oluyor da insanların dürüstlüğüne bunca inanılıyor. yani smörgas-bord hiç çalınmaz. büyük dostlarının yaptığı yorucu çalışmaların meyvalarını çalma olgusu başgösterdi. artık özgür bir Amerikalı. ama aynı zamanda. çünkü bu gibi şeylere saygı göstermen. Yüzyıl önce sömürü vardı evet. «Bir çocuk gibi açlık içinde kıvrandım. O günlerde yeryüzündeki tüm ezilen halkların Füh-rer'i olma yolundaydın. başarıya saygı denen şey tümüyle ortadan kalktı.» dedin. Sana göre bu yeni ve değişik bir şeydi. insan yaşamına değer verilmez. Ortadan kaldırmak amacıyla uğrunda kavgaya durduğun şey.. bütün açlar arasından. beyaz ve kara olan açları ayırdedebiliyor demek. çünkü seni ölüm açlığı çekerken gördüm ve ben de açlığın ne olduğunu bilirim. konuklar ne isterse dilediği kadar alıyorlar. büyük şeyler ortaya koyan kimseye sahip çıkılır. akşam bedava yemekten bol bol tıkınabilmek için bütün gün yemek yemediğini söyledin bana. Çirkin bir sevinç içinde. değil mi? Birçok yiyecek ve nefis yemekler ortaya konuluyor.. ve «yardım»cılara kartını gösteremediğin için böyle yaptıklarını söyledin bana. evet. kendi yaşamını daha da acımasızca horgörmeye başladın. insan yaşamının hörgörülmesini. orada senin gücün yüzyıl öncekinden daha ağır bir biçimde sömürüldü. Biliyorum. İsveç konukseverliğini nasıl kötüye kullandığını gördüm. Küçük meselelerde sen böylesin işte. Ama smörgasbord'u çaldığın zaman tüm açları doyuracağını söyleyen sen. İsveçlilerin. Büyüfe meselelerde de böylesin: Sanayileşme çağının getirdiği sömürüler karşısında kollan sıvayıp bu sömürülere son vermek. Savaşa durdun da ne oldu. Bir yeteneğin tanınması ne demek. Küçük Adam. ya da konukseverlik. smörgas-bord dedikleri geleneği anımsıyorsun. evin kadını çalınmaz. onları tanıman halinde. bilmezsin sen. Partinin «Kızıl Yardım »ının sana el uzatmadığını. Küçük Adam? Kendi küçük Führer'lerini nerede başa ge-tirdinse. bir türlü anlamıyordun. kendi özyaşamın gibi korumak ve savunmak durumunda olduğun şeyi ortadan 95 . insanlar horgörülürdü. kızıl. Konuksever bir evde insanın yapmaması gereken şeyler vardır: örneğin sofrasındaki gümüş kaşık çalınmaz. Oysa biz biliyoruz ki insan denen tüm memeli hayvanla94 rın açlık çeken tek bir organizması vardır. her zamankinden daha hırslı bir biçimde yeşermekte. Kendi Führer'lerini iş başına getirmeye hâlâ çabaladığın durumlarda. elde edilen büyük başarılara saygı gösterilir. insanın aşağılanmasını önlemek ve haklarını savunmak için kavgaya durdun. bir kitabının arasında bulunan parti üyelik kartını kitapla birlikte yitirdiğin. Senin Führer' lerin. haklarınsa hiç mi hiç tanınmıyor.

büyük bir hırsla yıkmayı sürdürüyorsun. başarılara karşı saygılı olmayıysa kölece bir el-etek öpme sayıyorsun. Eleştirmeye her an hazırsın. Seninki. «Özgürlük ve Barış» sağlamak için 96 yapılan savaş. Çünkü sana bir şey verenden ça-lıyor. Bütün savaşlara son vermek üzere yapı- Pasaport lan ikinci savaşın bitiminden yıllar sonra. Gördüğün bu karabasandan uyanacaksın Küçük Adam ve göreceksin ki. dilediğin yere gidebilirdin. Küçük Adam. ama özgürlük sağlayamazlar. Kanserinin nedenlerini buluyorum.» Dostlarının sana bir yaran olmaz. çaresizlik içinde yerde yatmaktasın. Senin sinirsel perişanlığını iyileştiriyorum. seni hekimsel 97 . Başkalarına saldırmaya bayılıyorsun. Doktorlarına. Onlar sana yol gösterebilirler. Bu yüzdendir ki. Tepetaklak duruyorsun. Birinci «Dünya Savaşı »ndan önce. ama saldırı karşısında kalmaya dayanamazsın.» Eeh. Çünkü sen özgürlüğünü kendi ellerinle yokettin. bu şeyi bit gibi sardılar başına. özgürlük türküsünün eşliğinde danset-tiğini sanıyorsun.kaldırdın. Avrupa'da üç yüz kilometre kadar dolaşmak mı istiyorsun. yellenme sesi. yelleniyorsun ve menekşe kokusu saldığını sanıyorsun. «Koşun! Yetişin! Bunun pasaportunda bir eksiklik yok mu? Gerçekten bir Tıp Doktoru mu? Adı KİM KİMDİR kitabında yok. seni soyana bir şeyler veriyorsun. «Şuna da bakın! Yurtseverliğime dil uzatıyor. ulusun onur ve saygınlığını lekeliyor. ve hızını almış gidiyor. bugün bile bu böyle. bağlılık göstermen gereken yerde nankörlük ettiğinden haberin bile yok. her zaman gizli bir siperden saldırıyorsun. uluslararası gezmelerde pasaport aranmıyordu. kes artık Küçük Adam. pasaport denen şeyi çıkardı. on ayrı ulusun konsolosluğundan izin almak zorundasın. senin küçük Sağlık Bakanın farelerle deney yapmamı yasaklıyor. Hekimler Birliği ona karşı savaş açmış. yatağından yuvarlanmış. Ve tüm-savaşlara-son-vermek-için yapılacak olan üçüncü savaştan ve bilmem kaçıncı savaştan sonra da bu böyle kalacaktır. İki tür ses tonu vardır: Dağların doruklarından esen fırtınaların uğultusu ve bir de senin yellenmen. Bağlılığı «duygusallık» ya da «küçük-kentsoylu alışkanlığı» olarak nitelendiriyorsun. Konuşma ve eleştirme özgürlüğüyle sorumsuz gevezelik ve adi şakaları birbirine karıştırıyorsun. ama eleştirilmek istemiyorsun ve bu nedenle de başkalarından kopu-yorsun. Saygısızlık göstermen gereken yerde el-etek öptüğünden. sen kalkmış KİM KİMDİR adlı kitapta adımın geçip geçmediğini soruyorsun. böyle durmakla.

dünyayı içinde duymanı. senin yaşamını. Sonunda senin yaşamını açıklayan yeni bir bilim dalı' kurdum. sevgini ve yaşama sevincini temsil ediyorum. oysa onlar tıpkı Ortaçağlarda insanları zincir ya da kamçıyla «adam ettikleri» gibi elektrik şoku veriyorlar sana. Yaşamın çok sefil. Benim bulduğum hakikati bilmek yürekliliğini gösterebilseydi bir etkisi olurdu. Küçük Adam. kanlı elinde bir iple beni asmaya bile gelsen. ama sırtında beyaz bir gecelik. beni öldüremezsin. deneylerimin doğru olmadığını açıkladı. bu denetleyici. bu konuşmamı tamamlayacağım. sana söyleyeceklerimi. Ben. Küçük Adam. Sağlık Bakanların ve Profesörlerin. Yahudi. Böyle iyileştirecekler seni. zevk duymanın işlevini yadsımaya kalkışarak. Hastaneler Genel Denetimcisi denen ama aslında kendi halinde bir zavallı olan birini beni denetlemeye atadı. başın sıkışınca. Amerika'da bir akıl hastanesine konuldum. senin insanlığını. yüz ya da bin yıl içinde kendi ellerinle ortaya çıkarıp ondan yararlanacaksın. Kendi boynunu ipe dolamadan beni asamazsın sen Küçük Adam. Hıristiyan. Bense. Alman değilim. sana bu konuşmayı yazıyorum Küçük Adam. «evlilik gereği» işkence yapmak yerine onu mutlu etmeni istiyorum. elindeki ip kendi boynuna dolandığında başka öğretiler karşısında nasıl hindi gibi kabarıp öttünse. Senin Sağlık Bakanının benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. karına. Akıl hastası-sın. Kes sesini Sevgili Küçük Adam. Kasılmış bir beden yerine. çok perişan. Geçmişte. Onu bana kimse veremez. canlı. ben bu «gezegene ait» bir doktorum. hastalığını bilimin ellerine teslim etmişsin. acımasız. sesini çıkaracak halin yok. suratında maske. Seni kurtarmak istiyor değilim. o vakit senden korkuyordum da. bu bilim dalını da on. Şimdi seni aştım. değil mi! . Oysa sana 98 göre yeryüzünde melek Amerikalılar ve canavar Japonlardan başka kimse yok. binlerce yıl geçmişten ve binlerce yıl gelecekten bakıyorum sana. yaşayan bir bedenin olsun istiyorum. çünkü binlerce yılın bakış açısından görebiliyorum seni. hayır. güçlülerin nice güçsüz olduğunun başka kanıtlarını da ister misin? Senin yetkili kişilerin. Başına koyduğun yetkililerin. senin kanserinin anlaşılmasını engellemek için koydukları yasaklamaları yürüte99 . Çünkü ben. senin Hekimler Bir-liği'n kalktı beni polise ihbar etti. Sağlık Bakanı. Senin gücün bana yetmez. senin doktorunum. «Tutun! Yakalayın şunu! Muayene edin! Akıl hastası mı? Doktorluk ruhsatı var mı? Özgür ülkemizin kralının izni olmadan doktorluk yapamayacağı yolunda bir Krallık Yasası çıkarın! Benim zevk işlevlerim konusunda deneyler yapıyor! Hapse tıkın! Ülkeden atın!» Dilediğim etkinliği göstermek için gerekli izni ben kendimden aldım.açıdan anlamayı öğrettim. Ama bu yüreklilik yok onda. Kendinden korkma duygundan kurtulmanı istiyorum. Bir zamanlar sana gereğinden çok inanıyordum ya hani. ya da İtalyan değilim. Yok. sen bu gezegende yaşadığına göre. çocuklarından nefret etmek yerine onları sevmeni. dünya'nın yurttaşıyım ben. Daha mutlu ve daha insana yaraşır bir yaşam sürmeni istiyorum.

Sendeki kanserli çürümenin nedenlerini anlamayı bu fareler sayesinde öğrendim ben Küçük Adam. Öte yandan ben. görsün o. bütün proleterlerin Führerini Almanya'da iktidara getireyim. kafanı ve iyiyi algılama yetini alıp götüren ideallerini yıkıyorum Küçük Adam. Onların yasaklamalarına karşın çalışmalarımı sürdürdüm. «Hele ben. çözümleme deneylerimi kesmedim. mikroskopla incelemelerimi. birçok kez senin yaşamını kurtardım. beni evden çı101 100 . Sen. Değişmez düşmanımın ülkesinden gelme bir casus bu. bütün o sonsuz ideallerin ve ahlâklarınla geldin. İnsanın bir hayvan olduğunu söylüyor! Sınıf bilincimi yıkıyor!» Evet. duvarın dibine dikeceğiz bunu! Proleter gençliğimizi zehirliyor! Proletaryanın da tıpkı kentsoylu gibi sevme yetisinden yoksun olduğunu söylüyor! Gençlik örgütlerini geneleve çeviriyor. patoloji'de saplanıp kaldılar. Benim ev sahibim de senin gibi biri. beni evinden çıkarmanı istedi. Bak anlatayım bu iş nasıl oldu: Küçük yaşlı bir kadın farelerden korkuyordu. elinle tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun. sıktığın yumruğun içindedir.mediler. bir Küçük Adamdı. «Sınırdışı edin şunu! Dirlik ve düzeni umursamıyor. Küçük Adam. Kendisi komşumdu ve evimin bodrumunda deney fareleri beslediğimi biliyordu. Seni bu dünyanın efendisi yapacak olan tek hakikat. Sevginin tadını çıkarmayı bilseydi böyle bir korku beslemeye- Sevişmek yasak! çekti yüreğinde. Fare etekliğinin altına ve ayaklarının arasına girecek diye ödü kopuyördu. Moskova'dan (ya da belki Berlin'den?) gelen parayla kendine ev aldı!» Anlamıyorsun Küçük Adam. zavallı korkak kadın sana geldi. Daima bulundukları yerde. bütün o yürekliliğin. Benim işimi önemsemeyip İngiltere ve Fransa'lara gitmeleri fayda etmedi. sonsuz umudu yalnızca aynada. Sen.

bir kitaplığın ne işe yaradığını bilmezsin Küçük Adam. mesleğinde ilerlemek için ünlü bir «tehlikeli adam»ı kullanmak istedin. Daha sonra.kardın. Çünkü sen. ama onların kitaplarını hiç okumazsın ki sen? Onlara hakikati söylemek gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğum zaman. Küçük Yargıç. bir zavallı İnsan Hakları savunucususun. devletin bir küçük memuru olan sana acıdım. Buda'nm ve İsa'nın. Kitaplığımda Lenin ve Troçki'nin kitaplarını bulundurmakla suçladın beni. Ama duruşmalarımda oturup tepeden tırnağa kızarmana değmezdi bu yaptığın doğrusu. kendi mesleğinde ilerlemeyi amaçlıyorsun. çünkü onların haklarını korumak yerine. insanlara saygı duyuyorum. bir Rus casusu olduğumu söyledin. Gizli ajanların da gelip evimde «casusluk kanıtları araması» yaptıktan sonra senin hakkında pek iyi şeyler söylemediler. «Bunu hapse tıkın! Bu bir Faşisttir! Halkı horgörüyor!» Sen «halk» değilsin ki. Hiçbir şey anlamadın sözlerimden. Çünkü sen. öylesine sefil ve perişan bir görünümün vardı ki. seninle gene karşılaştık. senin ve korkaklığın tarafından rahatsız edilmeden çalışabilmek için bir ev satın almak zorunda kaldım. Bu kez Bronx ilçesinin küçük bir Yargıcı kılığındaydın Daha yüksek bir kürsüde oturma isteğin doyurulmamış bulunuyordu. daha bü103 Kanser Araştırmaları 102 . diye açıkladım. İnsanın coşkusal veba denen şeyi anlaması için onu bütün yanlarıyla ve çok yakından tanıması gereklidir. Çünkü istediğin tek şey.. Goethe ve Napolyon'un ve de Casanova'nın kitaplarının da bulunduğunu söyledim sana. Kitaplığımda Hitler'in. bu yüzden bütün bu kitaplar var bende. Bunu da sana birçok büyük adam söyledi. Bundan sonra ne yaptın. Senin iyiliğin için fareleri inceleyebilmek.. ya da dönüp. Daha önce hiç duymamıştın böyle bir açıklama. sen de buna dayanamıyorsun. Ama seninle aynı masaya oturmam. Alman olduğumu. Sana. «Troçkist bu! Hapse tıkın! Halkı kışkırtıyor. insanlığını kışkırtıyorum. Halkı horgören asıl sensin. oy toplamak. Kızıl Köpek!» Ben halkı değil. Küçük Yargıç. Seninle briç oynayabilir. senin özgüvenini. Küçük Adam? Görevsever ve hırslı bir Başsavcı olarak. Beni hapse koydun. şakalaşabilirim.

böyle biri olup çıkıyorsun işte. gazetelerin bana karşı savaş açmalarını sağlayan ve onları kışkırtan ikiyüzlülerden biri sendin. bütün proleterlerin Führer'i olacak adama. günlerce ortalıkta dolaştığını. hiçbir iş yapmadığını gözlemledim. Onu öldürdün Küçük Adam. Bulgularım. Seni gelecekte neyin beklediğini azıcık bilsen. çalışmalarım. Bu yüzden. Küçük Adam! Ama biri benim selâm vermemi beklerse öfkelenirim. anımsıyorsun. sana gerçek özgürlük verildiğinde küstahlık ettin. İnsanları selâmlamaktan hoşlanırım. Ağzında pipon. Dünyanın yönetimini devralıyorsun çünkü. senin geleceğinin bir parçasıdır. bu büyük. bütün proleterlerin Führer'i olacak nitelikteki bir Küçük Adama. Daha önceki işinde sana. İspiyonluk eden Sen'din. Özgürlüğe alışık değildin. aldırmazlığın yüzünden. dünyanın boynuna geçirilmiş bir ilmiktir. Ancak şu anda seni bir yol arkadaşı olarak göremiyorum. seninle ilgileniyorum diye yavaş yavaş işkence edilerek öldürülmek istemiyorum. Küçük Adam. ben Sokaktaki Ada105 . Gözlerinde yaşlarla 104 bu yeni düzen içinde ne yapacağını bilemediğini itiraf ettin. kışkırtıcı bir tavır takındın. senden bir süre için ayrılıyorum. Küçük Adam. Senin tasarılarının tersine bu savaşımlar. «büyüğün» ve «patronun »um. On yıl önce benim bir deneyodam vardı. «halkın sömürücüsü »ydü. çalışmalarımı on yıl ileriye götürdü. çünkü sana ve «görevine» inanıyordum. Özgürlüğünü kötüye kullanmana birkaç gün göz yumdum. yalnızca meyhanede senden zarar gelmez. kendi umutlarından korkmakla öldürdün onu. Sonra gittin. Bütün görüşme ve tartışmalara katılmanı sağladım. yani sana göreyse. Eline özgürlük verildi mi. Artık sana hizmet etmeyeceğim. boş sözlerinle. korkudan ödün patlardı. sen Temyiz Mahkemeleri Yargıcı. Sabahleyin deneyodasına geldiğinde. biri seni eşsiz bir toplumcu ve iktidardaki partinin bir üyesi diye bana tanıtmış. seni düşünüyorum. önce benim seni selâmlamamı bekliyordun. senin kafana göre. Wilson'a. İyi bir aylık alıyordun. değil mi? Sen bir deneyodası yardımcısıydın. Gittiğim uzak yerlere dek izleyemezsin beni. önderinin karşısında sigara içme izni verilmiyordu. iyi yürekli insana ne yaptın? Sen Bronx'lu Yargıca göre Wilson bir «düşçü»ydü. Anlayış gösterdim. Adli Tıpta görevli. sonra seninle bir konuşma yaptım. Az daha beni de öldürüyordun. sorulmadan bir şey söylemen yasaklanmıştı. benim gittiğim yer-deyşe başıma ne gibi çoraplar öreceğin hiç belli olmaz. Bir arkadaş olarak. işe almamı önermişti. «Gebertin şunu! Benim. İşsiz kalmıştın. çünkü ben. Ama şimdi. her alanda ve de tümüyle özgürdün. işinden çıkarmadım. Başına geleni unutmadın umarım: Özgürlükten deli oldun. Senin adalet ve Führerlik anlayışın. beni susturmak için gösterilen çabalar. Küçük Adam. ya da tüm proleterlerin Füh-reri olmak sevdasındasın yalnızca. dünyadan elini eteğini çekmiş bir ruh doktoruna benim deneylerimden söz ettin.yük bir koltuğa oturmaktır.

politikaya burnunu sokacak adam değilsin ki? Biliyorum. özgür de değilsin Küçük Adam. demokrasiyle yönetilen özgür bir ülkenin özgür bir insanıyım. ya da çocuklarına dayak atmamanı. ne yetkim. «Heil!» diye bağırıyorsun. Özgürlüğün ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. Ayrıca. Ya Amerika'da? Wil-son'a oynadığın oyunu düşün! «Şuna bakın. Bilgili kimseye öykünmeyi beceremiyorsun ama soyguncuya öykünmeyi çok iyi beceriyorsun. görevimi yaparım. Ama soruma kulak ver: Biri 106 sana yaptığın işten sorumlu olduğunu. gerçek görev duygusundan. Bir kurma işinin içine girdiğinde. Yaşasın!» Sen hiçbir şey değilsin. patronumun dediğini yaparım. yüzlerce kez duydun bu sözü. büyük siyaset meselelerine burnumu sokmam. insan olmak ve insanlığı korumak sorumluluklarını duyma yetisinden yoksunsun. hain ve zalimsin. onları bir kaide üzerine. radyo programların. hem de hiçbir şey. beni yani Küçük Adamı suçluyor! Ben kim oluyorum. neler olup bittiğini bile bilmiyorsun. öyle mi Küçük Adam? Öylesine zararsızsın ki. korkak. yerden yükseğe koyuyorsun . Biri sana kurduğun şeyin sorumluluğunu almanı söylediğinde. kadın ve çocuğu gaz odalarına götürürken de sana söylenenleri yapıyordun yalnızca. Bu uygarlığı kuran sen değilsin.» Binlerce erkek. yalnızca gürültülere kulak vermeyi yeğliyorsun. onu «proletaryaya ihanet etmek »1e suçluyor ve sana sorumluluk almamanı söyleyen «tüm Proleterlerin Babası» na koşuyorsun. Avrupa'da. kendi görüşü olmayan zavallı bir şeytansın sen. ne gücüm var da.mm kurduğu uygarlığı küçümsüyor! Ben. ya da diktatörlerin izinde gitmemeni söylediği zaman neden görevini yapmıyorsun? Nerde kaldı senin görev-severliğin. coşkusal vebayı utkuya götüren kimdi? Sen. Özgürlük içinde yaşamasını bilemezsin bile. Aklı başında efendilerinden yalnızca birkaçı kurdu bu uygarlığı. Küçük Adam. Küçük Adam. Filmlerin. Birleşik Devletler Başkanlığını etkileyeceğim? Ben. Sonra. 107 Büyüklerine saygı gösterebilmek için. zararsız boyuneğmişliğin öyleyse? Yok. neyi kurmakta olduğun konusunda hiçbir fikrin yoktur. Söyleyecek sözü. «güldürü kitapların» hep cinayetlerle dolu. gerçekler ses verdiğinde dinlemiyorsun. Küçük Adam. Sen.

«Hey! Şuna da balon! Onurumu zedeliyor! Görevimi lekeliyor!» Böyle bir şey yaptığım yok. Dünya. hem. bir din örgütünün üyesi kimliğine büründüğünde neye benzediğini. Alman ya da ister Güney Afrikalı bir yerli ol. bu cinayeti işlemeni önlemek için yakınına gelmeye kalkıyorum. «halkın iradesinin temsilcisi» kimliğine büründüğünde. Londra ve Berlin' de. Delileri kilit altına koydun. Sana yakın olan şeyi aşağılıyorsun. Eğitim Bakanlığı dediğin kurumla kendini çok iyi korumuş bulunuyorsun. hoşlanmadığın bir gerçekle karşılaştığında. bu sefaletin suçlusu kim? Sen değilsin elbet. yerden yükseğe koyuyorsun. yanına yaklaşmak kolay değil. ev yapan bir yapımcı işi bitirdiğini belirtmek için nasıl 109 tHomo normalis» 108 . tanıyabilirsin. büyük adamların senden uzak durmasının nedeni budur. Küçük Adam. gerçekte ne olduğunu sana göstermek istiyorum. Büyüklerine ya da üstlerine saygı gösterebilmek için. yinelemene gerek yok. geçmişte ve şimdi. Kendine bakma yürekliliğine sahipsen ister Fransız. Senin geleceğine daha iyi hizmet edebilmek için kendimi senden ayırıyorum. Aynı zamanda şunu da iyi biliyorum ki. kendine bakabilme ve kendini tanıyabilme yetisine sahip olduğunu kanıtlarsan. sen yalnızca görevini yaparsın. Viyana'da. tarihini yazmaya başlayalı beri. delilik tanısını koymak- ta ne usta olduğunu biliyorum. Peki öyleyse. çok sevineceğim. onları bir kaide üzerine. Ancak. Benim haklı olduğumu. «Megaloman bu! Delirdi. Küçük Adam. Asıl önemli olan sen değilsin. Ama yeni doğmuş çocuklarını düşündüğümde. Kendini bir "ho-mo normalis" olarak görüyorsun. kendini ve değersizliğini yüzyıllar boyunca çeke çeke sürüklemen gerekecek. iyice akimi yitirdi!» Biliyorum. normal insanlar bu dünyayı yönetiyorlar. hepsini kendi imgendeki «normal» insanoğluna benzetebilmek için onlara nasıl işkence ettiğini gözümün önüne getirince. kendini her yerde kolayca bulabilir.Kendi kendinin efendisi olabilmen için. Seni şu dünyada bir yürüyüşe çıkarmak. beni öldü-remezsin ve uzağında olursam benim çalışmalarıma daha çok saygı gösterirsin. sen kim oluyorsun ki kendine ait bir görüşün olacak? Biliyorum. Çünkü uzağında olursam. Küçük Adam.

sana birkaç resmini göstereceğim. sayısız uykusuz ve acılı gece yaşadım. Evi gözümle görmeliyim. Dediğim gibi. Çirkin bu re-'simler. Senin torunlarının torunları benim çalışmalarımın mirasçısı olacak. ancak ruhunla bedenin arasındaki bağlantıyı bilememişti. Senin tüm proleterlerin Führeri olacak nitelikteki adamların böylesine karmaşık değillerdir. somut bir kanıt göstermelisin. sen de öyle. seni bırakıyorum. çünkü ben de savaştım. kendine yakın olan birine saygı gösterme yetisinden yoksun olduğundan aramıza belli bir uzaklık koydum. beş para etmez gazetelere yazı yazarlar. Çalışmalarımın meyvasın-dan yararlanasın diye seni otuz yıl beklediğim gibi torununu da bekleyeceğim. para için. Küçük Adam. öyle büyük bir tehlike de yok bunlara bakmakta. Küçük Adam. içinde oturulabilir bir ev olmalı. Gün gelin . ama son derece yararlı. «Saçma!» dedin sen. «Ulusal onur»u-na ya da «proletarya»ya sığınmış bir hain olarak gizlenemezsin artık. Kaçma. Gömlek değiştirir gibi karar değiştirirler. Bunu ya110 pabilmek. Kalkıp da somut evler yapmak yerine. «Onurumu zedeliyor!» diye bağırmaz bir yapımcı. Ben böyle değilim. Peşimden gel şimdi. yıllarımı aldı. Ben. Bugün Führerlerin olanlar. sen «Kahrolsun Anamalcılık!» ya da «Kahrolsun Amerikan Anayasası!» diye bağırıp duruyordun. sana senin ruhunu gösterdi. yarın. Çünkü kendini çok fazla açığa vurdun. makinalar kuran ve ruhların varlığını yadsıyan fizikçilere öykünmeyi öğrendin. Aynı biçimde. sen de insanlığın geleceğinin senin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundasın. Sonra bir büyük adam çıktı. yalnızca «ev yapma işi»nden söz ettiği-ni kendisine açıkladığında.Ama yeni doğmuş çocuklarını düşündüğümde. Bunu biliyorum. Senin geleceğini düşünmeyi sürdüreceğim eskisi gibi. Senin bu düşüncenle savaşmak kırk yıl kadar sürdü. Ama sen. Yüzyıl kadar önce. «'Ruhçözümlemesi' de ne oluyormuş! Şarlatanlık! İdrar çözümlemesi yapılabilir ama ruhun neresini çözümleyeceksin. anlattıklarımı dinlemeni beklerken. hepsini kendi imgendeki «normal» insanoğluna benzetebilmek için onlara nasıl işkence ettiğini gözümün önüne getirince somut bir kanıt — yani yapıyı göstermek zorun-daysa.» Tıpla ilgili olarak idrar tahlilinden başka bir şey bilmediğin içindir ki bu sözleri söylüyordun.

enerjiyi gösterdiğim kişilerin de benim gördüğümü gördüklerini saptadım. Acunsal Yaşam Enerjisi sayesinde bir yığın para kazanacak ve gene aynı umursamazlık içinde. senin bedeninin dışında. «doğaya dönmek istediği»dir. Yüreğinde saplantılarından doğan kuşkuların karanlık korkusu varsa. iç salgı bezlerinin salgısından oluştuğunu kabul eden bir doktorsan. Bu enerjiyi karanlıkta görebilmeyi ve onu büyütüp ısıtan bir gereç yapmayı başardım. gene aynı biçimde. bunu başkalarına göstermeyi de öğrendim ve bu deneyimin sonunda. Sen iskambil oynar. iyileştirdiğim hastalardan birine. az önce izlediğin görüngünün (yaşam enerjisinin gözle görünmesinin) «telkin» sonucu olduğunu ve kendini bir ruh çağırma seansında sandığını söyleyeceksin. Bu arada bilim. zihin denen şeyin varlığına inanmaya başladın. orda burda Heil! Heil! diye bağıran ve «hiçbir şeyi beğenmeyen» bir Küçük Adam olarak kalacaksın. ya da karına işkence eder. ilerleme olanağı sağladığını saptadım. saatlerce karanlık bir odada oturdum. çocuğunun canına okurken ben. aşağılayacak. Bu durumu keşfettiğin an ve yalnız ve yalnız o an. senin yaşam enerjini bulduğumu tekrar tekrar kanıtlayabilmek için. sustun. değil mi? «Demek artık garsonların tepsilerindeki bardaklar düşecek?» diye pis pis alay ettin. Küçük Adam. zihnin ve Acunsal Yaşam Enerjisinin bulunması karşısında yaptığın gibi bir başka hakikati lekeleyecek. hasta insan zihninin bir doktora çok para kazandırabileceğini keşfettin. Bunun için bir hastanın birkaç yıl süresince her gün bir saatliğine sana gelmesini sağlamak ve her saat için ondan belli bir ücret istemek yetiyordu. 112 Zihnin. 1984 yılında. «bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördüğü». Bu noktadan hareketle. Ruhun varlığını. Yerkürenin belli bir yerde kımıltısız durmadığı ve uzayda dönüp hareket ettiği olgusu bulunduğunda ne söylediğini anımsıyorsun. Küçük Adam. ona inançsızlık gösterecek ve onu susmakla öldüreceksin. iki uzun yıl boyunca her gün. havada da bulunduğunu saptadım. Tam on beş yıl. Giderek. Küçük Adam. Korktuğun zamansa. Hiç değişmedin. Ve onca yıl sonra. Zihninin çalışmasının. hiç oralı olmadan. Bu olguları buldum ve açıkladım. kendini iyi hissettiğin. başka bir deyişle bedenle zihin arasında bir birlik bulunduğunu saptadım. Yaşam enerjisini bulmuştum. Ama ben aynı yolu izlemeyi sürdürdüm ve «Acunsal Yaşam Enerjisi» diye adlandırdığım bu yaşam enerjisinin. bedeninle ilgili bilgilerini sessizce geliştirmişti. Newton konusunda bütün bildiğin. yalnız ve yal113 . unutmuşsundur elbet. Sen böylesin işte.di. 1920 yılında nasıl umutsuzlukla yadsıdınsa. buluşlarımdan söz etmedin hiç. sen gene. bakımımın başarılı olmasının nedeni olarak «telkin» yöntemini kullandığımı söyleyeceksin. Aradan birkaç yüzyıl geçti. 1945 yılında da ondan gene aynı umutsuzlukla söz ediyorsun. bu enerjiyi bedeninin merkezine çekiyor. yaşamı sevdiğin zamanlarda yaşam enerjinin sana gelişme. Rousseau'ya değgin bildiğin tek şeyse. Darwin'den. senin yaşam enerjinin bir işlevi olduğunu. onu orada tutuyordun.

Nor-veç'de. tersine sen onun kan-emici olduğunu söylüyorsun. Temel olan şeyden sıyrılmayı ve yanlışları benimsemeyi çok iyi beceriyorsun. Bu nedenle karşı cinsten biriyle bir arada olup da. ona deli ya da şarlatan diyorsun. bunları'anlamana olanak yoktur. boş ve hayvansı bir yaratıksın sen işte Küçük Adam. onu hemen «becermek» isteği duymamak kavramı sana nasıl yabancıysa. Hemencecik.nız «koşullara uyarlanan ve güçlü olan canlının yaşamını sürdürebildiğini». anımsıyor musun. Kendi mutluluğunu çalma konusunda büyük olmayı becerebilseydin. şu altın köstekli küçük adam. ama senin kökeninin acun-sal olduğunu öngören Kepler'imi hiçbir kitabe-vinde görmeye olanak yoktur. öğrendin. sözcüğün tam anlamıyla deli olması gerekir.» Bunu anlıyorum: kişiyi kendin gibi biliyorsun. Acunsal Yaşam Enerjisinin varlığını sana «önerebilmek» için yirmi yıl süresince durup dinlenmeden çalıştığımı. dayanılmaz bir koku salıyorlar. vermezsin. üreme organlarıyla oynamasının yasaklanmaması gerektiği konusunda bir yazı yazmam üzerine çıkarmıştın bu söylentiyi. bu konuda çaldığın karaya da değinelim. Küçük Adam. Vermeye gönüllü. Bu yüzden Freud'un da sana bir kez söylediği üzere. eliaçık birinin peşini hiç bırakmıyor. Bu yüzdendir ki. cinsel edimi izlettiğim söylentisini yaymıştın? Küçük çocukların. kitabevlerinde altın harflerle sergileniyor. bir kimsenin ya 114 şamdan. kendi kökeninin maymundan geldiğini değil. Senin o ardında zorunlu askerlik eğitiminden başka bir şey bırakmadan yitip giden Napolyon'un. Hani. Oysa sen buna inanmıyorsun. onun iliğini kemiğini kurutuyorsun. Onun bilgisi. benim için şöyle demişsin: «Bir kimsenin deneyler yapma yolunda bunca para harcaması için. «vermek»le tat alabileceği kavramı da öylece yabancıdır. sana saygı duyardım. Yalnızca alırsın sen. Çünkü duyduğuma göre. hırsızlık yaptıktan sonra onurunu korumak için sana «veren »i lekeliyor. şu «çocukları baştan çıkarma» sözünü etmişken. yararsız. gizlice. çünkü senin bedenindeki vebayı iyileştirmeyi gerçekten öğrendim. Goethe' nin. 'Yaptığım bu büyük özveri hiç de boşa gitmedi. Kanını emen sensin. korkak bir hırsızsın sen. onu orada kemiriyorsun. Zekisin. bir kemiği çalıyor. Şimdi. İşte bu yüzden bataklıktan çıkmıyorsun. ama ruhsal kabızlık çektiğinden. yaratma yetisinden yoksunsun. (bilimsel derneğin başkanıyken) kendi çocuklarıma. sonra da öte yanda. büyüklüğüyle ükabasa tıkmıyorsun ama yuttuklarını sindiremiyorsun. Bir başka seferinde (o vakitler de Berlin'de bilmem hangi «kültürel örgütün» başkanıydın) yeniyetme kızları otomobillerle gezdirdiğim. rahat rahat alıntılar yaptığın Faust'undan da sen onu anladın ancak. Öylesine aptal. Bir kedi matematikten ne anlarsa. Ya da. mutluluğu. Küçük Adam. bu yolda didindiğimi ve koca bir serveti bu yolda feda ettiğimi sana açıklamak durumunda kalıyorum. olduğu gibi çıkarıyorsun bunları. onları ormana 115 . yerde sürünerek bir deliğe tıkılıyor. küçük çocukları baştan çıkarmakla suçluyorsun onu. Ama küçük.

Cinselliğini daha sağlıklı yaşayan Zenci şoförünü baştan çıkaran sen değil misin. o zavallı. ben değilPeki ya sen. yeniyetme genç kız. anımsıyor musun? Ben. Mayflower gemisiyle geldiler bu ülkeye. perişan bir korkaksın sen. bir erkeğe sevgi verme yetisi gösterseydin. orada. bir Zenci karşısında hiçbir cinsel istek duymuyorsun. birçok Zenci. Sen ne denli zararsız. evet. Siz. zavallı küçük kadın. bu yüzden de küçük kızları ormanda baştan çıkarmaktan hoşlanan ve bunu dileyip isteyen sensin. Bu yüzden onu suçladın. Bunu ancak sen yaparsın. suçlu ya da suçsuz bulunabilir. Yahudi ya da işçinin yaşamı kurtarılmış 117 . Ben. ataların. ben değil. yeniyetme kızları yaşa-mımın hiçbir anında baştan çıkarmadım Küçük Adam. şoföründen. sen. Yaşamın boyunca yalnızca bir kez. za-vallı ve hakkı yenmiş kızcağız! Ya da sen. küçük Beyaz kadın? Sonra da. 'Rus devriminin Kızları»nı hemen tanıyacaksınız. «Falan ya da Filan Devrimin Kızısın» sen. falan ya da filan devrimin zavallı kızları. bir film yıldızını düşlemiyor musun sanki? Onun resmini koynuna alıp yatmıyor musun? On sekiz yaşına bastığın yalanını uydurarak onu baştan çıkarmıyor musun? Sonra? Sonra yargı organlarına başvurup onu ırzına saldırmakla suçlamıyor musun? Film yıldızı. çaresiz yaratığı. gizlendiği siperinden sıktığı kurşunlarla öldüren acımasız ve kalleş bir Cortes'in soyundansın sen. Film yıldızıyla yatmak istedin ama yatmanın getireceği sorumluluğu yüklenecek kadar yürekli değildin. köle avcılarından oluşan hasta bir ırkın binlerce gü-vençli Aztek'i tuzağa düşürüp. ne denli katıksız ve de bembeyaz bir kadınsın. kocasından aldığından daha çok cinsel haz duyan zavallı «ırzına saldırılmış» kadın. Köleliğin kaldırılması konusunda ne biliyorsunuz? Ne anladınız bu işten? Amerikan devrimcilerinin çabalarından ne anlarsınız? Sonradan «serbest rekabet piyasasına» devrettiğiniz köleleri sizin adınıza özgür bırakan Lincoln' den ne anlarsınız siz? Aynaya bakın ey devrimin kızları. ninelerin her iki durumda da gidip yıldızın ellerini öpeceklerdir. sevgilimi ya da karımı severim.götürüp baştan çıkardığım söylentisini yaydın. karını sevme yetisinden yoksun olan. dedesi Afrika Zencilerini zincirlere vurup Amerika'ya sürüklemekle zengin olan bir Kuzeyli ya da Güneylisin 116 Şu ya da bu devrimin kızı sen. katıksız bir yaratıksın. Sefil. Beyazsın. «aşağı» bir «ırkın» kurbanını ırzına saldırmakla suçlayan sen değil misin? Ah.

Saf Alman Irkının bakiresi olarak gördüğün işlev. karşında bir hukukçu ya da polis kesilecek değilim. Bilmiyorum. ya da. Gel gör ki. gerek bunu. devrimin kızı. Falan ya da filan ülkeden cinsel açlık çeken birinin «düzdüğü» Güney Denizi Adalarının kıvrak. ama onun adı. Beşyüz ya da bin yıla kalmaz. senin bir ayağın çukurda. Anderson. Evet. ceylanları. Acaba. onun çarpık görüntüsüsün. yaşamın kendisiyle doyuyor «yaşayan şey». «Toplum» benim. Gergin ve kasılmış duran üreme organlarında ne büyük. tertemiz sevgilerini. kalçalarında lop lop sallanan yağa dönüştüren şişko Zenci kadından söz etmiyorum. ne büyük bir rezalet besliyorsun. ne uçsuz bucaksız bir iğrençlik. Ancak o. Lüks bir kalenin içine kapanıp dünyadan elini eteğini çekmenin nedenini anlı119 . Rusya'nın gözde bakiresi ya da Devrimin Evrensel kızı olarak yaşamını sürdürüyorsun. senin Küçük Adam'ın da. kancası ve kurşunuyla yuttu bu saldığın oltayı. Küçük ve Kanserli Kadın. Bu işi. düşüncelerini de yüzyıllara çevirmiş midir. yetiyor ona. sincapları çok severim. işlerliğini yitirdi. sağlıklı kız ve oğlanlar sevginin tadını çıkarmaya ve onu 118 korumaya başlayınca. öğretmen. yabanıl ormanlarda yaşayan Zencilerdir. küçük adımlarla da. Küçük Kadın. Marian Anderson. ama bu. aklı başında olan hiç kimseyi ilgilendirmez. Marian Anderson'a. doktor ve de fabrika işçisi'dir. Yahudi ve Hıristiyan gazetelerinde her gün açıklıyorsun toplum olduğunu. yumuşak bedenlerinden söz ediyorum. Denver'de bir genelevde sana verilenle bir tuttuğunu bilmeyen kızlardan söz ediyorum. gergin kaslı. sömürüldüğünü ve horgörüldüğünü şimdilik daha anlamamış olan o canlıların yerinde olmak isterdin. diye soruyorum kendi kendime. büyük adımlarla da ilerliyor. Sözünü ettiğim Zenciler kolalı gömlekler ve bobstil giysiler kuşanan Harlem Zencileri değil. yüzyıllar boyunca kulaklarda çınlayacak. bahçıvan. saçma bir anıdan başka bir şey kalmayacak senden geriye. sevme yetilerini de anlamsız ve de açık saçık şehvetseverliğini de böylece Zencilerde öldürüyorsun. küçük. çünkü insandaki «yaşayan şey». insanların içindeki «yaşayan şey »in sesi olan bu kadına konser salonlarını kapatan sen değil miydin. bilsen! Yook. Atalarından kalma haz duyma yetilerini. ceketli ve de üniformalar kuşanmış olan gergin ve kasılmış bedenli yaratıklarına bırakıyorum. Toplum budur işte. biliyorum. Küçük. katıksız. falan ya da filan devrimin kızı. Sen yaşam değil. kravatlı. yoksa. Nasıl ki kendi yaşamını çocuklarında öldürüyorsan. Ama sen toplum değilsin ki. doğru. suratı maskeleşmiş kadın değildir. Zencilere çok yakın olan kuşları. sesini yüzyıllara çevirmiştir çünkü. (yaşayan şey) senin içinde yaşamıyor.olacaktı. çocuğuna o da sevgiyi yasaklıyor mudur. Kanserli Kadın? Senden geriye tek bir iz kalmayacak. Ben «TOPLUM»un kendisiyim diye bir masal uydurdun. ipiyle. Yaşam. gerek kızının bir erkeğe ne vakit sarılacağını ilân edip duruyorsun. kanserli. bunu yaydın Küçük Kadın. toplum marangozdur.

bana hiçbir şey yapamazsın. Marangozların. erkek ve çocukları uyaracak insanlık yoktu sende. Onu çaya çağırıp kulağını bükmen. yaşamın ve onunla birlikte bedenindeki dokuların da çürüyüp kokuştuğu için mutsuzsun zavallı Küçük Kadın. sonunda Hiroşima'ya. mein Kaiser!» diye bağırdığını duydun mu? Duymadın ha? Tasalanma ama. Ne söyleyeceğini biliyorum Küçük Kadın. romatizmadan kıvrandığından. «Hurrah. yani. denize atılan küçük bir taş gibi sessizce ortadan kalkacaksın sen. Hiç. Devrim'in Kızı. Viyanalı bir arabacının. kızların da orospu olduğu için. Benim hakikatim. senin oğlun attı bu bombaları yeryüzüne demek istiyorum. ama küçüksün. İnsanlığın mutluluğu senin ellerindeydi. önemsizliği karşısında başka ne yapabilirdin ki? Böyle bir veba karşısında yapılabilecek en akıllı işi yaptın. ne yaptın. Bundan beşyüz yıl sonra. bahçıvanların. yutmam. sessiz bir mezara gömdün. sonsuza dek öyle kalacakmış gibi gülümsüyorlar. Amerikan Devrimi'nin Küçük Kızı! Dünya senin ellerindeydi. ve bir «yasa ve düzen» kurbanı aramaktadır. Vergi Denetleme memurunun yardımcısı. O da zaten Başsavcı ya da Baş Denetleyici olmak istiyordur. Bana hiçbir masal uyduramazsın. Nagazaki'ye atom bombalarını attın. Şu anda böyle yapmıyorlarsa. seni haklı çıkaracak birçok neden var. Eski Avusturya'da duydum. Bu bir tek bombayla. poker fişi gibi harcadın onu. onu duymak için kendini dinlemen yeterli. haline gülecekler. Sen de kendi mezar taşını yeryüzüne attın. Şu anda ne düşündüğün ya da ne söylediğin hiç önemli değil. İnsanlar göğüslerine madalyalar takılırken fotoğraflar çektiriyorlar. Ancak bu türden şeylerle kendini kurtaramazsın. Her şey senden yana. 121 . Çünkü Hiroşima ve Nagazaki'deki kadın. bana değgin bir iki söz söylemen yeterli. Biliyorum. İnsan olmak büyüklüğünü gösteremedin. ama karaya kara beyaza beyaz diyebilmeye yürekleri yok. öğretmen ve fabrika işçilerinin küçüklüğü. ben. Başkanlar doğurdun ama onlara ancak küçük ve değersiz olma yeteneği verebildin. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum.yorum elbet. filan. Korkaksın. yâlnız ve yalnız dünyanın içinde bulunduğu sefil ve perişan durumda aramak gerekir. bunun nedenini. Kabızlık çektiğinden. her zaman da böyleydin. Devrimin Küçük Kızı. Küçük Kadın. Bu nedenle. ya da yeğenin. senden çok daha güçlüdür. damadın Başsavcı yardımcısı. «ülkeyi savunman gerekiyordu» falan. Küçüklüğün ve değersizliğin kemiklerine işlemiş bulunuyor. Küçük Kadın. Yok Küçük Kadın. Küçük Kanserli Kadın. ikiniz de aynı havayı çalıyorsunuz. yaşamı yokumsadığından küçük ve değersizsin. Bu sözleri çok eskiden. senden korkmuyorum. lüks bir kalenin içinde yaşıyorsun. Servetler içinde yüzüyorsun. seni çıplak gördüm çünkü. kocalarının «işi bittiği». tüm sınıfını. 120 tüm ırkını bombalayarak. ne haber. bir daha dirilmemecesine gömdün üstelik. bu yaptıklarına şaşacak. yüzüne tonlarla boyadan oluşan bir maske koyduğundan. Oğulların serseri. doktorların.

Bu korkunç yirminci yüzyıl. Önemsiz biri olsaydın.«işte sana tek-yanlı bir bağnazlık! Benim bu toplumda hiçbir işlevim yok mu yani?» Sana yalnızca hangi alanlarda küçük ve beş para etmez olduğunu gösterdim Küçük Adam ve de Küçük Kadın. İnsan kültürü henüz varlık göstermiş bile değil. küçüklüğün ve anlamsızlığın son derece tehlikeli ve korkunç. seninle böyle konuşur muydum sanıyorsun? Önemli olduğun ve çok büyük sorumluluklar taşıdığın içindir ki. iki ayağı üzerinde yürüyebilen ama gene de doğru dürüst düşünemeyen insan adlı memeli hayvan haline gelmene değin geçen süreç açısından. Bu yetmiyormuş gibi «ırk». bir dine bağlı olma zorunluluğu ve sevginin yasaklanması gibi aptallıklarına bir bitin hayvan postuna yapışması gibi yapışıyorsun. On ya da yirmi yıl önce olan şeyleri anımsayacak bir bellekten yoksunsun. Platon'dan bu yana ortaya çıkan her kültürel kuramı anlamsız hale getirdi. sendeki bu gelişme açısından düşünmeyi öğrenmek zorundasın. Binlerce yıl öncesi bulunan ilk tekerlek. hiçbir uygarlığın kölelerle kurulamayacağını söylüyorum. yaptığımız bu «Küçük Adamla Konuşma» ya da günümüzün herhangi bir doğru dürüst kitapçığı da bin ya da beşbin yıllık kültüre göre odur. Küçük Adam! İnsan denen hayvanın korkunç sapmasını ve hastalıklı yozlaşmasını daha yeni yeni anlamaya. bugünün Dizel lokomotifine göre neyse. Zavallılığının bataklığında ne denli derinlere battığını görme yürekliliğini gös-teremiyorsun. Bense akıllı ama korkak olduğunu söylüyorum. Heil! diye bağırıyorsun 123 . Uygarlığın kölelere gereksinmesi olduğunu söylüyorlar. Sana insan toplumunun süprüntüsü diyorlar. ilk canlı hücreden. çözmeye başlıyoruz. bu yüzden iki bin yıl önce söylediğin aptallıkları yineleyip duruyorsun. Heil! diye bağırıyorsun. Yaşa- yan canlı açısından. Geriye doğru yüzyıllar ve ileriye doğru da binlerce yıl çerçevesi içinde düşünmeyi öğrenmelisin. «ulus» gibi. Yararlılığını ve önemini anlatmadım henüz. bunu yaşam-ölüm sorunu yapıp. Ben. Çok kısa dönemler sınırı içinde —kahvaltıyla yemek saati arasında geçen zamanda— düşünürsün sen her zaman Küçük Adam. Bense onun tohumu olduğunu söylüyorum. «sınıf». Arada bir bataklıktan başını çıkarıp. 122 Arada bir bataklıktan basını çıkarıp. Bataklıktaki bir kurbağanın guaklaması bile yaşama senin bağırmandan daha yakındır. Sana aptal olduğunu söylüyorlar.

Şimdi de bana hakaret ediyorsun!» Ben seni içinde bulunduğun bataklıktan çıkaramam. «ah. ama coşkusal vebanın kol gezdiği 124 otuz korkunç yıl boyunca tek bir yararlı düşünce geçmedi aklından. iyimserim ben ve 125 . Evet. vah» diye bağırır. yuvamın sıcaklığım senin uğrunda feda ettim. ayrıntıları tartışalım!» diye bağırıyorlar. doğru. senin uğruna düpedüz ölmeye hazırdım. Hiçbir karşılık almadan binlerce saat doktorluk ettim sana. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. yirmi beş yıldır senin için savaşıyorum. seni aşağılamadan anlayabileceği bu korkunç başarısızlığın. ikinci büyük savaş sona erdiğinde. gösteri yürüyüşlerine. acı çektin. Bu yüzden de. devrimi poker fişi gibi harcadın. mesleksel güvenliğimi ve ailemin. yolaçtığını anlamıyorsun. benden yalnızca aldın. daha doğru düşünmene ve o zaman yaptığından daha doğru davranmana olanak bulunmadığını çok iyi anlıyorum. ondan daha sonra gelen Rusların yaptıklarını da dünyanın en büyük korkusu haline getirdin. Sense. senin hastalığını daha da iyi ve derinlemesine anlamayı öğrenmiş bulunuyordum. Doğru. içinden dışarıya değil.«Neden beni bataklıktan çıkarmıyorsun? Neden benim parti toplantılarıma. Şimdi. senin için o ülke senin bu ülke benim dolaştım. çünkü orada her zaman «Temel sorunları bırakın! Temel-olmayan konuları. ciğerlerini patlatırken ben ordan oraya koştum. umudumu yitirmedim. ölümlerle dolu bir yarım yüzyıl boyunca yalnızca yavan sözler çıktı ağzından. ama tek bir milimetre İLERİ kımıldamadın! Fransızların kurtuluşuyla kumar oynadın. bu korku senin. Yalnızca büyük ve yalnız yüreklerin sana öfkelenmeden. savaş başlamazdan önce bulunduğun yerdeydin. Senin toplantı ve konferanslarına hiç katılmadım. açlık grevlerine katıldım. senin uğrunda her şeyini feda etmeye hazır olan dünyayı büyük bir umutsuzluğa düşürdü. kendi dünyan tümüyle yıkıldığı içindir ki. Yalnızca kurtarılmak istiyordun. çünkü bu arada. sana yardım etmek. tek bir aklı başında. çoğu kez sen. diplomatik konferanslarıma katılmıyorsun peki? Sen bir hainsin! Benim için savaştın. azıcık «sol »a gitmiştin. her seferinde bir işe doğru başlamana ve onu yanlış sonuçlandırmana neden oluyor. senin örgütlerine oldukça fazla para verdim. Küçük Adam. seni iyileştirmek için bütün paramı akıl sağlığı klinikleri kurmaya yatırdığımda da ölümü göze almıştım. ölüm cezası başımda Demoklesin kılıcı gibi asılı dururken seni otomobilime aldığımda. bana «iyimser» diyorsun. iyileştirici söz etmedin. Kendi içindeki «yaşayan şey»den ölesiye korktuğunu öğrendim çünkü. parlamentolarıma. Umudu yalnızca kendi içine pompalıyorsun. Belki «sağ »dan çok. bütün dünyayı. varını yoğunu verdin. aldığın hiçbir şeyi de geri vermedin. Bütün bu korkunç yıllar boyunca. yeniklik duygusuna kapılmadım. doğru. gösteri yürüyüşü yapan çocuklarını çeşitli saldırılardan korumaya yardım ettiğimde de ölümü göze almıştım. Ben. Bilginin umut'a. Siyasal vebaya karşı verilen savaşta. sen.

yüreğim. Sonunda gözlerimi açıp doğrudan yüzüne baktım. beni yoketmek için kazdığın derin çukurların üzerinden atladığım gibi. Sonra. ben yaşayan canlının işleyiş yasalarını buldum. Küçük Adam. Kendi «önlemli» örgütlerinde. bir hacıyatmaz gibi ve de daha güçlü. dağ yarıklarından atladığımı da anladın. hırsızlık yapan bir kimse. Başlangıçta bir aşağılama ve kin duygusu sardı her yanımı. her zamankinden daha kararlı ve kesin bir tavırla karşına dikildiğimde korkudan ölecektin nerdeyse. çünkü insanda azıcık bir kendine karşı dürüst olma erdemi kırıntısı varsa. kin ve aşağılama duygularımı bastırmasını sağlamayı öğrendim. bunun kaçınılmaz olarak böyle olması gerektiğini anlamaya başladım. elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşamaz. çok derin ve geniş uçurumlardan. yaşamını tehlikeye sokmadan başkasına karaçalamaz. her şeyim gelecekle dolu. benim öğretilerimin sana ait olduğunu söyleyen sen değil misin? Bak. bir küçük ruh doktoruydun sen. Ruhunun bir köşesinde böyle bir dürüstlük kırıntısı vardı. Neden mi? Anlatayım: Yukarda anlattığım halinle —ki şimdi de öylesin— sana tutunduğum sürece. Dostunu tepip düşmana yamandığında. O zamanlar. Sana yardım ettiğimde bana yaptıklarını binlerce kez unuttum ve sen hasta olduğunu bana binlerce kez anımsattın. Dünyaya egemen olma yolunda yaptığın ilk gi- rişimde uğradığın zavallı başarısızlıktan ötürü sana kızmıyordum artık. Ölmeden önce de. Küçük Adam. ancak peşimden gelemeyeceğini biliyordun çünkü. benim sonumun geldiğini sandın. ordan bili127 Sonunda gözlerimi açıp doğrudan yüzüne baktım 126 . senin dar-görüşlülüğün tekrar tekrar yüzüme bir şamar gibi iniyordu. yıllar sonra. Yaşamı olduğu gibi yaşamana binlerce yıl engel olunduğu nedeniyle. örgütteki dürüst kişiler bunu biliyordu. Sen. Daha sonra kederden öldün. senin hastalığına karşı duyduğum anlayış'ın. Ama giderek. doğru yolda olduğumu. son bir tekme daha indirdin bana. benim için orda burda «Delidir» diye bağırırken. bana da söylediler. vaktiyle gençlik hareketlerine katılmış ve iktidarsız olman nedeniyle yakında kalp hastalığından kıvranacak olan bir ruh doktoru.

senin büyük geleceğinin yüce başlangıcı ve bütün küçük adamların tüm küçüklük ye yararsızlıklarının korkunç sonudur. Yok. coşkusal vebanın nasıl işlediğini kavramış bulunuyoruz. bir buyurgan yöneticiyi indirip yerine daha kötüsünü başa geçirmen istenmiyor. «yaşayan şey». geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürebilirim. Senin ne mal olduğun artık anlaşıldı. ama artık senin için özveride bulunmayacağım. başkaldırmaya başladı. Benim gibi daha birçok dürüst. senin varlığından. Şimdi artık. insanlıkdışılığından ve beş para etmez-liğinden kopardım kendimi. Polonya'yı. Senden. Polonya'ya saldırmaya karar verildiği anda. kendini bu eleştirilere göre geliş129 . Yaşam için tehlikeli olman nedeniyle. sağlıklı yaşamı. dünyanın gidişini saptaman isteniyor. Seni yadsımaya yürek ister. artık senin de her zamankinden daha sıkı bir biçimde yaşamın yasalarına uymanı istemeye başlıyorlar. sırtından bıçaklanmadan ve alnına karaçalınmadan hakikati savunmak olanaksız olduğundan kendimi senden uzaklaştır-dım. Küçük Adam. senin çevrende. «yaşayan şey »in ve senin geleceğinin iyice ve derinlemesine incelenmesine önemli bir katkıda bulunabilirim. askeri saldırı hazırlıkları içinde bulunmakla suçluyor coşkusal veba. Küçük Adam. Gene söylüyorum: senin geleceğinden değil. sefil ve acınası yüzünün ardında ne olduğu iyice görüldü. Bunu gördükten sonra senin dargörüşlülüğün ve küçüklüğün içinde yokolmamaya karar verdim. yalnız ve yalnız o zaman. Küçük Adam. içinde bulunduğun durumdan uzaklaştırdım kendimi. Ama sana acımadığım için ve senin zavallı Füh-rerlerin gibi küçük bir büyük adam olma isteği duymadığım içindir ki. dolambaçsız ve içten-likli insan «yaşayan şey»i senin içinde bulmayı umdu. taktikler insanı ancak ve ancak vakitsiz kazılmış bir mezara götürür. dürüst olduğuna. başkalarında eleştirdiğin şeyleri yapmaman.yorum. «Yaşayan şey»i. Ne vakit açık saçık yayınlar yapılsa. işin ve başarılarınla. Hepsi de ortadan yitti. «Yaşayan şey»i buldum ben. Küçük Adam. Kısa bir süredir. Birisini öldürmeye karar verdiği anda. geleceğin ve umudun sen olduğuna inandığım için kendi yaşamımı sana ve senin yaşamına adamıştım. senin yaşam biçiminden açıkça ve kesinlikle ayı128 rırsam. işlevlerini ve özelliklerini. Başkalarından yaşamın yasalarına uymasını istediğin gibi. Çünkü bu arada. Bu. Yapılacak önemli işlerim var çünkü. Yalnızca yaşayan yaşam uğruna her türlü özveriye gene hazırım. bu ikisini birbirine karıştırmıyorum. kendisine uygulanan yanlış işlem karşısında. Yirmi beş yıldır yapmakta olduğum dev yanlışı daha dün ortaya çıkardım: sen'in yaşamı temsil ettiğine. biliyorum. İnsanlığından değil. «cinsel hayvanlık» olmakla suçluyor coşkusal veba. içimde duyduğum ve senin içinde aradığım «yaşayan şey»ie senin arandaki ayrımı çok iyi biliyor. o kişide öldürme eğiliminin başgös-terdiğini öne sürüyor hemen.

biliyor artık. İnanmıyor musun bu dediğime? Gel.» dedim. Dostsever. huysuzlaşsın. Japonlardan.. bu kez bir oduncu Dostsever. Küçük Adam. havlasın? Bu köpek gereğinden çok dostluk gösteriyor insana. çok yavaş. böyle. sohbetsever maskenin ardında son derece kaba bir yaratık var 130 kılığında. «Huysuz köpekleri sevmem.» «Zincire vurulmuş bir huysuz köpek istemiyorum ben. anımsadın mı? Hani. bak. Biliyorum. «çirkin maymunlar» diye söz ettiğini duydum. Sonra. senin bedensel katılığın canımı sıkmıştı da çalışma yerimden kalkıp bir bara gitmiştim. ilmiği her beş dakikada bir biraz daha küçülterek. bu işte. Neyse. doymakbilmezliğini. Köpeğim seni kokladı. ama hemen çabucak değil. kısacası. Küçük Adam. gerçek yüzünü ortaya çıkarmaman olanaksız. buzlu ve sodalı viski içiyordum. bir masaya oturup viski içmiştim (yo. Senin binlerce yıllık gizinin kapısını açacak anahtarı bulduk. iş aramaya bana geldiydin. Küçük Adam. Yarım gün yanımda kalıp da.. bir köpeğe acı çektirmek. sohbetsever maskenin ardında son derece kaba bir yaratık var.. proletaryanın ya da Dördüncü Reich'ın geleceğini ellerinde tutan sen. bunu duymaktansa. anılarını tazeliyeyim: Güzel bir öğle sonrası.» Ey zavallı küçük oduncu. düşmanlardan korunmak için bile olsa. birazcık da sarhoştun.. hasta iyileştirme odamda çok sık gördüğüm ve iyi tanıdığım bir yüz anlatımıyla şunları söyledin: «Şu batı kıyılarındaki Japonlara ne yapmak gerek. doğallığını yaşayan bir köpeği yeğliyorum. Garson sözlerini onayladığını belirten bir tavırla başını salladı ve bu kahramansı erkekli131 . Sense. bir yabancı ülkeden yeni gelmiştin. Ne büyük dedikoducu olduğunu. Hani yağmurlu bir pazar günü.tirmen bekleniyor.» Elinle de nasıl yapacağını gösteriyordun. arada bir içki içmeyi severim ama içkici değilimdir). sorumluluktan kaçtığını (bağımsız olduğunu). yavaş yavaş. yavaş yavaş. Heill diye bağırmayı yeğlersin. onu bozmak istemiyorum. bu güzel dünyayı pis pis kokutan genel hastalığını herkes tanıyor. geçmişte olduğundan daha az başarı göstereceksin. Ama inancım odur ki.. herkese dostça davranan. İyi cins bir köpek olduğunu hemen anladın ve şöyle dedin: «Onu zincire vursana. bu dünyada senden çok daha fazla düşmanım var ama gene de. biliyor musun? Hepsini birer birer ipe çekeceksin.. neşeyle zıpladı. sen.

beni yakından tanıyan» toplumcularla tanışmışsın. anlamıyor musun. öyle dediler. buna gereksinmen yoktu. Bütün akrabalarına o bakıyordu. zavallı Küçük Kadın. tek umudun budur. bu konuda kafa yorsan olmaz mı? Olmaz. İşte bu yüzden kocanın yaşamını da yıkıyorsun ya. «anacığının dizinin dibinden ayn-lamaz»sın ve de «çaresiz»sin. ama bunların hiçbiri. bunların hiçbiri sevme yeteneğinden yoksun olduğun olgusunu değiştirmeyecek. gerekçen şuydu: Onun çaresizliğinden. Rus köylü kadınlarını. ya da akıl hastalığına iyi gelmeyecek. birinin. Ne kurşun sıkma ne de darağacına çekme seni içinde bulunduğun bataklıktan çekip çıkaramaz. biliyorum.sanıyorsun? «Benim her şeyimi bilen. Alman subaylarını. romatizmalarına. Yeni doğmuş bir Japon bebeğini kollarına aldın mı hiç Küçük Yurtsever? Hayır.yüreğini senden bağımsız kılacak kadar güçlü olmadığından. bana geldi. senden kıyasıya nefret eden bu adamın sana bakmasıydi. yani bu durumda. Böyle davranmakla yeni bir dünya kurabileceğini mi . yardıma gereksinme duymasından yararlanıp. Büyük bir sa132 natçıydı o çünkü. teyzelerin. Amerikalı kaçakları kurşuna dizecek.. aylığının üçte birini sana vermeye razıydı. Öfkelendin. sesini çıkarmıyor diye yıllarca sömürmüştünüz. «yalnız»sın. Onu haketmediği yükümlülüklerden kurtarmada kendisine yardım edeceğimi biliyordun. kendi varlığına bile dayanamıyorsun. daha yüzyıllarca Japon casuslarını ipe çekecek. gerçek bilim gibi sanat da zincirlere karşı hoşgörülü değildir. Biliyorum. içinde duyduğun nefretten nefret ediyorsun. ne bağırsaklarındaki kabızlığı ne de kafandaki kabızlığı ge-çirmeyecek Küçük Adam. yasaların öngördüğü nafakayı. Kafanda böyle kötü tasarımlara yer vereceğine kendini mesleğinde geliştirmenin yollarını araşan. kendi kötü niyetlerini sergilemiş. onları vuracak. Polis çağırmaya kalktın. Sonunda canına tak etti. Oysa senin istediğin tek şey. kuzen ve yeğenlerinle bir-likte yıllar yılı kan kusturmuştunuz adama. içinde kalan son yaşama isteği kırıntısının verdiği güçle ipini kopardı. Küçük Adam. kendine bak! Senden ayrılan erkeğe karşı duyduğun kin ve öfkeyle iyileştirme odamda ateş püskürdü-ğün günü anımsarsın. bütün parasını almak istiyormuşum. Kurtuluşunun tek yolu. Şöyle bir kendine bak. çalışıyordun. özgürlüğü seviyordu. Sen bir tip'sin. yaşama sevgisine tutundu. Günümüzde herkesin genellikle yaptığı gibi yaşamın se133 . Küçük Kadın. değil mi? Daha yüzyıllarca sürecek sendeki bu istek. aslında senin mesleğin vardı. elektrikli sandalyeye oturtacak ya da gaz odalarına tıkacaksın.ğine hayran kaldı. «zayıf»sın. Bunu söylemekle. bu dünyayı yıkıma sürükleyen milyonlarca benzerin var. Özgürlük sevgisi duymasının bedeli olarak. çünkü bu bağımsız olmak anlamına gelirdi: yıllar yılı yalnızca nefret ettiğin adamdan bağımsız olamazdın. ne yapacağını bilmez haldesin. bunları bana yüklemiş oluyordun. ya da bana böylece gözdağı verdin. değil mi Küçük Kadın? Annen. İngiliz Monarşistlerini ve Yunan Direnişçilerini geberteceksin.

gençlerimize hocalık etmesi için ona bir kürsü verecektir. er-geç susturulacaksın. Kentimizdeki büyük bir üniversite. «Duyduk duymadık demeyin! Ahlâk denen şey sizi ilgilendiriyorsa dinleyin: Köşe başındaki evde bir ana-kız oturur. dört bin yıllık doğa felsefesinden daha güçlüsün ha? Ama artık ne mal olduğunu anlamaya başlıyor insanlar. İyi. Çok da meraklısın. Dosyada. Neden 134 durup durup da o saatte indirdi perdesini? İçerde ne yapıyor sanıyorsunuz? Biliyorum. ikimizi de güldürüyor. şunu da biliyorum ki. değil mi? Sen.line kapılmış gidiyorsun. Bu işte bir iş var!» Hakikate böyle yöntemlerle karşı koymak sökmez artık. Küçük Adam. Sen namuslu ev kadını. Aslında seni ilgilendiren benim perdelerim değil. «doğaya dönmek» istediği. o hiç kapamaz perdelerini. Federal Mahkemenin tutanak yazmanı Küçük Kadm. kötüsün. Kız. çünkü içinde bulunduğun sefil durumdan nasıl sıyrılacağını onlar da bilmemektedirler. bunlar arasında. yüzeyselliğin yüzünden öyle diyorlar bana. senin gibi ispiyoncuların adını açıklamadığı için kendini güvenlikte sayıyorsun. senin gerçeklikdışı düşüncelerin. Yanıtımı etkileyici buluyor herkes. ey Düşsever Küçük Kadın! Şimdi. çünkü güzeî şeyleri değil yalnızca çirkin şeyleri görüyor ve duyuyorsun. İspiyonculuk etme ve karaçalına görevlerini sürdürmek istiyorsun. Toplumsal konumumun ne olduğu soruluyor. Buna izin vermeyin!» Doğru-dürüst ev kadınlarınız ve sadık yurttaşlarınız bu hakikat öğretmenine karşı bir dilekçe yazıyor ve profesör işe alınmıyor. halimi. Yargıçlar da Savcılar da senden yana çıkacaktır. «Bak ne diyeceğim! Gecenin birinde perdelerini indirdiğini gördüm bu adamın. bir görevli şu soruyu yöneltiyor bana: «Bur-da garip bir durum göze çarpıyor. Rousseau konusunda da bildiğin tek şey. Elbet. akşamları 135 . yurtseverler doğuran saygıdeğer kadm. Bir sonraki duruşmada. Polis. değil mi? «Ey. ya da özgür davrandığı. Eh. üç bilimsel ve yazınsal birliğin onur üyesi olduğumu. Artık hepsini biliyoruz. hakikatimin yeşermesini engellemek asıl derdin. ya da nazik olduğu nedeniyle. dürüst yurttaşlar! Bu adam bir Felsefe Profesörüdür. Rusya ve demokrasiye değgin düşüncelerimi kâğıda geçiriyorsun. Uluslararası Poligamy Derneği'nin Onur Üyesi olduğunuz yazılı. mal-mülk konusundaki görüşlerimi. salt yaşama biçimini beğenmediğin. neden herkesin benim için kötü şeyler söylediğini anlıyor musun? Benim yaşama biçimimden ötürü değil. yalnızca çalıştığı ve seni biç umursamadığı gerekçesiyle masum komşunu hapse attırmak için fitnelik etmek istiyorsun. çocuklarına boş-verip onları yetimler yurduna gönderdiğidir. dur hele. senin düşse-verliğin yüzünden. Uluslararası Plasmogeny Derneği'nin de bulunduğunu söylüyorum. kapı dinleyip duyduğun yarım yamalak sözleri insanlara karaçalmada kullanıyorsun. Doğru mu?» Yaptığın bu küçük yanlış. hâlâ gözümün önündesin: geçmişimi.

«Ya buna ne dersiniz: bu adam sekreterine saldırdı. diyen sen değil miydin. zavallı küçük adam. halktan biriyle evlendiğini söyleyen sen değil miydin. senin gibi. neden biliyor musunuz. «N'olmuş. senin kafandaki pis düşüncelerden hiçbiri yok bende Küçük Adam. bu dünyanın perişan yurttaşı. KARANLIK ÇIKMAZ SOKAKLARDA ANLATMALARINI DEĞİL. yetişin!» Sen. Mrs. Küçük Adam? Sen. SEVGİLERİNİ BİRBİRLERİNE MERDİVEN ARALARINDA. 86. falan Üniversitenin Rektörü için karısını başka bir adamla yakalamış diyen sen değil miydin. ahlâkımızın korunmasını istiyoruz. evren ışıklarının etkisiyle doğan o göz137 .eve erkek arkadaşını alıyor! Kadını ev işletmekten mahkemeye verin! Fuhuş yapıyorlar! Polis. müthiş bir pisboğazdı. Caddede gördüm onu. börek yerken boğuldu. kendimi. onunla cinsel ilişkide bulunmak istemiş!» Bu «olmuş olay»ı anlatırken şehvetsever ağzının suları akıyor. senin yaptığın gibi «sergilemedim». senin gibi eşcinsel özlemler bes136 lemedim hiçbir zaman. Ne mal olduğunu öyle açık bir biçimde ortaya koydun ki. hem de yanında bir kadın vardı!» Sen. geleceğin bedenleri sağlıklı. ahlâklı Küçük Adam? KIZLARIMIZLA OĞULLARIMIZIN. sabahın üçüne dek ışık yanardı evde!» De La Mettrie için de. Küçük Adam. perdeler de hep çekikti. delikanlıya saldırmış. RAHAT RAHAT YAŞAMALARINI İSTİYORUZ. «ahlâk ve düzen» anlayışını çok iyi biliyoruz artık. duydunuz mu! Delikanlının biri rahatsızlığını geçirmek için buna gitmiş. Yeni yetişen kız ve erkek evlâtlarının sevgisine karşı anlayış gösteren ve onu koruyan aklı başında ve yürekli ana-babalara saygı göstermek istiyoruz. Yoksa kız neden evden koşarak çıksın ve gitsin? Kızla aynı evde oturuyordu. ömrümde bir kadının ırzına geçmedim —senin gibi— ve tek bir gün bile senin gibi kabızlık çekmedim. küçük kızları ayartma isteği duymadım. şu. sen yirminci yüzyılın Güçsüz Küçük Adamının pis uydurmacalarından hiçbirini aklından geçirmeyen. senin gibi sevgi hırsızlığı yapmadım ömrümde. şu köydeki öğretmenin bir âşığı var diyen sen değil misin? Bunları söyleyen sen değil misin. SEVMENİN MUTLULUĞUNU AÇIK AÇIK. New York'da. Garson kızların poposuna çimdik atan sen değil misin. Eleanor Roosevelt için vidaları gevşek. pisliklerden arınık kuşağının çekirdeğidirler. ya da belki Rus casusu! Belki de İzlanda casusudur! Bir gün saat tam üçte. Prens Rudolf'un. bu «olay» senin dışkının içinden çıkmıştır. bu. duyumları sağlıklı. uçkurunu toplaya toplaya kaçmak zorunda kalmış. Bir kadın yalnızca beni istediği ve ben de onu istediğim için sarıldım ona. başkalarının karyola gıcırtısına kulak kabarttığın için bu ana cezalandırılıyor. yaşamını binlerce yıl poker fişi gibi harcamışsın ve bunca yıldır bataklığa saplanmış duruyorsun! «Yakalayın şunu! Bir Alman casusu bu. değil mi Küçük Adam? Biliyor musun ki. Bu babalarla analar.

bir ıvır-zıvır olmaktan kurtaramadı. gerçek adalet ve incelik anlayışı içinde çalışacak değişik türden yargıçlar ve savcılar olacak bu dünyada. Senin de küçücük bir kuşkun olmasın. Onlar seni ancak köleleştirdiler. arılık duygusudur. düşünmeye başlayacaksın. arılık duyguna yenileceksin.Solcu ahlâk uzmanı Acunsal Yaşam Enerjisini denetliyor kamaştırıcı Kuzey Işığında bir tahtakurusunu inceledin mi hiç. Bunu adım gibi biliyorum Küçük Adam. bu yasalara uymak zorunda kalacaksın. gün gelecek. — hakikat ve sevginin korunması için çok sıkı yasalar konacak. Nasıl ki. dürüst insanlarm yüzüne pislik attığında seni tımarhaneye tıkacaklar. amaçsız bir düşünme olacak. onun bunun yüzüne gülüp ardından hançer saplayacak. gizli saklı sevişecek. engizisyonlarını yaşatacaksın. 139 . yanlışlarla dolu. beni iyi dinle. Küçüklüğünden ve değersizlik duygusundan arındığında. coş-kusal vebadan kıvranacaksın. ama ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksın. ettiğim bu düşünme. Bak. ama hiçbiri seni o küçüklüğünden. şu anda kendi yapının derinliklerinde. insanların yüzüne karaçalacak. ne bir Çar ya da ne bir «tüm proleterlerin babası» başarmış değildir. tahtakurusuna benzeyen insanlar olunmasını önleyecek güçlü yasalar. Sözüm-ona. yaşama karşı duyduğun özlemdir sana gerçekten egemen olabilecek tek şey. Seni elde edecek olan tek şey. Biliyorum. içinde bulunan temizlik. Küçük Adam? Hayır mı dedin? «Evet» yanıtını beklemiyordum senden zaten. yaşamın korunması için çok katı yasalar konacak ve sen. daha üç. Gün gelecek. sen bugün seven de138 likanlıları ıslahanelere tıkıyorsan. Ama sonunda. göstermelik bir adalet değil. onlara karşı ne denli kin duyarsan duy. Sözünü. seni elde etmeyi ne bir Kaiser. başlangıçta çok acıklı olacak. aklı başında. erişilemeyecek denli derinliklerinde bulunan kendi öz «temizlik». beş ya da on yüzyıl. çeşit çeşit dalavereler çevirecek.

işte o vakit. Bizim duyduğumuz bu acı. Önüne sürülen bütün bu hileleri. doğru sandığın o düşüncelerinin ve tüm o yanlış fikirlerinin yalnızca bir yurtseverlik olduğunu görmek seni çılgına çevirecek. O durumlar üzerine düşündüğün şeylerin tümden yanlış olduğunu görmek. güçsüzlüğün karşısında diktatör olmam işten bile değildi. seni düşündürecek. ustalıklı hileler. Bizim umudumuz da bu140 dur. Bu durumları yüzyıllar boyunca bir maymun gibi benimsediğin. Ama nasıl ki. şimdiki zaman içinde. nerden olacak! «Şuna da bakın! Aklını benim derinliklerimden alıyormuş! Lâf! Benim derinliğim yok 141 . Uzay gemilerinin nasıl uçacağını ya da nasıl konacağını da bilemem. anlaşmalar. o yalancı dolmaları koyunsu bir sabırla yemekten başka bir işe yarasaydın. sen de. kendini düşünmenin getirdiği acılara dayanmayı ister istemez öğreneceksin. bunun nasıl olduğunu. torunlarının torunları senin geçmişini okuyup öğrenme felaketinden korunabilir umuduyla avunacaksın belki. bilmiyorum. bin ya da beş bin yıl içinde neleri ARTIK YAPMAYACAĞINI bilebilirim. son dört bin yıllık kendi «uygarlık »mı da ölçüp biçmeye başlayacaksın. Bulduğum Acunsal Yaşam Enerjisiyle Ay'a mı çıkarsın. savaş talimleri ve bombalamalardan başka bir şey yazmadıklarını görecek. Gerçi senin bu küçüklüğün. Küçük Adam. «Peki ya senin bu akıllılığın nerden geliyor?» Senin insan mantığının derinliklerinden geliyor benim akıllılığım. bir ağacın büyümesini çabuklaştıramazlarsa. bilemem. herhangi bir «Koca Petro»ya dönüşmekten başka sonuç vermeyen bir büyük devrimi sahneye koyma olanakların ortadan kalkmış olur. senin uzak gelecekte neler yapacağını da söyleyemezler. sessiz sessiz dişlerini sıkıp durdularsa. Geleceğinin nasıl olacağını söyleyemem sana. Ama önümüzdeki beşyüz. Mars'a mı. gaz odasına gönderilmemek için neleri yapamayacağını söyler sana yalnızca. Bir kez düşünmeye başladın mı. Kendi gazetelerinin. seferberlikler. geceleri evini aydınlatmak için güneş ışığı kullanıp kullanmayacağını da bilemem. Senin diktatörlerin. GELECEĞE BÎR BAKIŞ. yüze gülüp ardından sövmeler. sonra gene seferberlikler. şaşkınlıktan ağzın bir karış açık kalacak. bir papağan gibi davrandığın gerçeğini görecek ve işte bu gerçeği kabullenmeyi uzun süre onuruna yediremeyeceksin. ama ben diktatör olacak adam değilim. anlayacaktın bütün bunları. allanıp pullanma. «Adama da bakın! Amma da düşsever! Neleri yapmayacağımı biliyor! Diktatör müdür nedir! » Hiç de diktatör değilim.Başkaları sana değgin düşünürken duydukları acıya nasıl yıllarca dayandılar. Umarız artık. ipe çekmeler. ateşkesler. tören yürüyüşleri. kurşun sıkmalar. madalyalar. Geçmişinden utanç duyacaksın. başına gelecek felâketleri nasıl da sezinlemediğini bir türlü anlayamayacaksın.

142 Ben kim oluyorum ki kendi görüşüm olacakmış? 143 . pekâlâ. Küçük Adam. Bu yüzden derinliğe baktığında başın dönüyor ve bir uçurumun ke-narındaymışsın gibi dişlerin birbirine vuruyor. kıskanç.ki? Hem. yanlışlarını görecek. gidip gidip aynı yere. Seninle oturup bunları konuşmazdım. görmüyorsun. Şimdi biraz anladın mı sıradan bir düşçü olmadığımı? Dinleyecek misin beni şimdi? «Eh. var ama sen bilmiyorsun. bu 'derinlik' dediği şey ne mene bir bireyci sözcük!» bu konuşmayı kaleme almazdım. yani derinliklerinde bir derinlik olmasaydı. oysa kendini bırakmalısın. Kendine varmak için elinden geleni yaptığında bile. Güzel düşleri dinlemekten za- Bedensel boşalma gücü? Herhalde Sende derinlik olmaz mı hiç! Var. senin büyük geleceğindir. küçük. Bu yüzdendir ki. bir doktor olarak taşıdığın kaygılan anlatmak üzere bana geldiğinde keşfettim o derinliği. onları yinelemeyeceksin. Senin içindeki bu derinliği biliyorum. yaptıklarına inanamayacağın için belli şeyleri yapmayacaksın. obur ve hırsız ruhlu adama tosluyorsun. gelecekte artık neleri kesinlikle yapmayacağını söyleyebilirim sana. İçindeki bu derinlik. Eğer içinde. Düşüp «bireyselliğini» yitirmekten korkuyorsun. acımasız. Kendi derinliklerinden ölesiye korkuyorsun. Dört bin yıllık kültürsüzlük çağında olanları nasıl yaptığını bir türlü anlayamayacağın. Küçük Adam. bu yüzden onu duymuyor.

Korkma be Küçük Adam. çünkü başka Küçük Adam ve Küçük Kadınların yanlış görüşlerinden korkmaktadırlar. «Ama benim görüşlerim konusunda kamuoyu ne der? Kendi fikrimi söyleyecek olsam bir meyva kurdu gibi ezerler beni!» Bak. İnsan toplumunu doğuran ve geliştiren kişinin sen olduğunu öğrenecek ve bu bilgini 144 savunacaksın. kendini. bundan utanacaksın. hastalarına bak. Özel. çünkü yaşamın seline kapılmaktan ve her şey bir yana çocukların ve onların çocukları uğruna yüzmek zorunda kal-mak'tan korkuyorsun. fabrikaların kurşun yağmuruna tutuluyor. zavallı bir Küçük Adamım ve böyle kalacağım. tarlalarla fabri-kalann yakılıp yıkılmak için o hale getirilme145 . tarlalarını sür.. bütün Küçük Adam ve Küçük Kadınların görüşlerinin toplamıdır.. günün olaylarını gazetene yaz. değişecek hiçbir şey yok.. bildiğini savunsaydm. onları savunmamayı ve açıklamamayı büyük bir ayıp sayacak. kaçma. Ben. ya da değişik bir şey yapacak değilsin. Artık yapmayacağın şeylerden en birincisi. asıl. «İnsan toplumunun doğurucusu olmak için ne yapmalıyım?» Hiçbir şey. Yanlış görüşleri vardır. deneyodamı ya da çalıştığım yeri delik deşik etmek için yetiştirilmiş askerleri ve de silâhlan bulunduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun!» Askere alındığında ve fabrikaların delik deşik edildiğinde Heil diye bağırdığın içindir ki. Küçük Adam. Senin görüşlerin var ve gelecekte bunların varlığını bilmemeyi. silâh değil eşya ya da pabuç üretmeye yaradığını.» Bak. sokaklarda sürünen. «Amma da düşseversin be doktor! Kral Bezenikus'un.. Bu korku yüzünden doğru görüşler dile getirilmez. çekicini indir. Örneğin sen artık «Adamdan sayılmadığına» inanmayacaksın. kendine özgü görüşleri olmayan. yeter. Kral Bezeni-kus ya da pırıl pırıl zırh kuşanmış Şövalye Prens Şişinikus'un yaptıkları önemlidir sanıyorsun. çocuklarını okula ya da oyun bahçelerine götür. onları giz olmaktan çıkarmaya çalış. kendine özgü görüşü olmayan ve «Ben kim oluyorum da.» sözlerini dilinden düşürmeyen bir Küçük Adam olarak görmemektir. benim güzel doktorum. Ama bunların önemsiz olduğunu. Her Küçük Adam ve Küçük Kadının doğru ve yanlış görüşleri vardır. yani tarlalann buğday vermeye. fabrikaların. Sen. doğanın gizlerine her zamankinden daha yoğun bir biçimde eğil. Şimdiye dek yaptıklarını sürdür. Bütün bunları yapıyorsun aslında. Kaçma. İnsan toplumunun doğumundan sorumlu olmak öylesine korkulacak bir şey değil.rar gelmez ya! Ama bil ki. Ben kim oluyorum da. askere alınıyorsun ve böyle bağırdığın içindir ki. tarlalarımı mayın tarlasına çevirmek. beni dinle: Küçük Adam efsanesinin ardına gizleniyorsun. senin «kamuoyu» dediğin şey. Prens Şişinikus'un savaş yapmak ve beni askere almak.

diğini söyleseydin. bana savaş açarsa ne yapacağım? Evimi. askere alınıp cepheye gönderildiğimde karım hüngür hüngür ağlıyor. çünkü tek bir gün bile tarlada. fabrikada ya da laboratuarda çalışmış değillerdir. milyonlarca ceset yığılıyor sokaklarda. Pazar günleri ezgiler söylemek. GÖĞSÜNÜ GERE GERE YAPTIĞIN AN. İtalya dağlarında savaşırken tanıdım onu. kendi görüşünün doğru. Toprağımı işlemekten başka dileğim yok benim. kendi görüşü olduğunu kabul etmeyen ve «Hem ben kim oluyorum da. O da senin gibi. Şu ya da bu ulusun Barbarı sana saldırdığında tüfeğine yapışacaksın. işim bittikten sonra çocuklarımla oynamak. ya da tüm proleterlerin Mareşalinin sendeki ulusal bilinci ayağının altında ezmesine izin vermek yerine. kendi soruna kendin yanıt vereceksin. Ruslar ya da bilmem-kimler zorla üzerime saldırır. (Senin o «Meçhul Asker»ini de çok iyi tanırım. çocuklarının mutluluk içinde büyümesini engelleme. ben işim için. karını. Senin Kral Bezenikus'un ya da Şişinikus'un bu gibi şeyleri bilmezler.» diye sormadığın. Alman ya da proletarya ana-yurdunun onuru için yaptığını sanmaktadırlar. işini yap. Japonlar. senin. senin bu işi çocuklarının karnını doyurmak. öksüz çocuklarının sokaklarda açlıktan ölmesine neden olan. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmalıyım?» Her zaman yaptığın ve yapmak istediğin şeyi. onlara özgüveninle ve çalışma bilinciyle karşı koymalısın. tarla ya da fabrikanın ölüme değil. karını sev. çook uzaklardaki bir «zafer meydanında» dolu dolu gözlerle gökyüzüne bakmana. pırıltılı zırhlar kuşanmış bir Şövalye olan Prens Şişinikus'un askerleri de olmazdı. bir kimse olduğunu bildiğin. karım ve ço146 cuklarım için yaşamak isterken. «Peki ben ne yapayım? Savaştan nefret ediyorum.) 147 . silâhları da. yaşama hizmet etmek durumunda olduğunu anladığın. «İyi güzel ama. tüm proleterlerin anayurdunun cinsel açlıktan kıvranan askerlerinin acımasına bırakan. Bu sorulara yanıt vermek için diplomatlara gereksinmen olmayacak artık. İŞTE BUNLARI BÜTÜN İÇTENLİĞİNLE. «Ben kim oluyorum. onlar da tıpkı senin gibi adamdan sayılmadıkla-nna inanmakta ve «Ben kim oluyorum ki kendi görüşüm olacakmış?» demektedirler.. buna inandığın an. sırtını giydirmek için değil. Ama bak sen şunu anlamıyorsun bir türlü: Tüm ulusların «Barbarlar»ı ömründe hiç çalışmamış olan Prens Şişinikus'un savaş çağrısı üzerine Heil! diye bağırıp duran milyonlarca Küçük Adamdan başka bir şey değildir. Küçük Adam. karımı sevmek istiyorum. bu bilince vardığın an. Prens Şişinikus. yuvamı savunacak değil miyim?» Haklısın Küçük Adam. Barbarlar ya da Almanlar. Heil! diye bağırmak ve «Meçhul Asker» anıtlarına çiçekler koymak yerine. proleter orduları topraklarımı kuşattığında çocuklarım ölüm açlığı çekiyor..» diyen bir Küçük Adamdır. çalıp oynamak istiyorum. öyle dalıp dalıp gitmene neden olan SAVAŞ OLMAYACAKTIR. çalış.

çiftçi. buğdayını talan etmeleri için 149 . yaşam için çalıştığını bilmen gerek. Savaşa gidip gitmemek. gün gelecek. sana ve senin doğru ya da yapay düşünmene bağlı her şey. Öte 148 yanda. yirminci yüzyılın en büyük bilim adamı olan sen. o uğursuz atom enerjisinin kanserlerini ve romatizmalarını iyileştireceğini vaat ediyorsun Küçük Adamlara. kişinin işini doğru dürüst yapması ve doğru dürüst sevmesi olduğuna inandırabilirsin onu. söylediklerimi yapmıyor. son nefesinde. «Yaşasın kültür ve teknik!» Ama bak. Yani. yani Japonya.Kardeşini. ama ölürken bile. tıpatıp sana benzediğini bilmen gerek. Küçük Adam. sıkıntıdan ölmeye devam ediyorsun. tümüyle senin elinde. doğru düşünmüyorsun. Bunun için yalnızca. bulduğun şeyin öldürücü bir silâhtan başka bir şey olmadığını çok iyi bildiğin halde. Yeni bir çağ. doktor. bu yeryüzündeki tüm Küçük Adamların iyi ve kötü yönleriyle. suskunluğunla boğuyor ve kanserden ölmeye devam ediyorsun. böylesine küçük. kırık bir yürekle. «atom enerjisi çağı» başladı sanıyorsun. şunu şuraya yazıyorum. Eğer sen. açık seçik. ya da herhangi bir Barbarlar ülkesindeki Küçük Adamı tanıyabilir. Başladı evet. bombayı. senin o fizik biliminin vardığı çıkmaz sokağa girmiş oluyorsun. Çin. sana dayanıyor iş. Benim Acunsal Enerjimin çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini söyledim sana. savaşların çıkmasını önlemek için yapılacak tek şeyin. ama şimdi bunlar bir de atom bombası çıkardılar. dönüp dolaşıp aynı şeye. bilmezlikten geliyor. o bu işten anlamaz. bunu biliyorsun Küçük Adam. baba ya da koca olarak yapman gereken iş konusundaki doğru görüşünü ona anlatabilir. çıkış yolunu bir türlü bulamıyorsun. bir yıkma bilinci yerine yapma bilinci geliştirir ve atom bombasının bu dünyayı paramparça etmesini önleyecek yollan bulurdun. Amerika'nın bir ucunda bulunan son derece verimli. anlıyor musun. hoş. Ama duymazlıktan. etkini kullanır. ya da. ancak mikroskopla seçilebilen bir cisim kadar küçük bir adam olmasaydın. bunu yapamamışsan. ölüm için değil. bir işçi. Küçük Adam. Senin cehenneminde değil. «Heil» diye bağırıyorsun. «İyi. Sen sanıyor musun ki. artık Heil! diye bağırmayacaksın. Kendi yarattığın labirentin içinde dönüp duruyor. yaptıkları iyi ve kötü işlerle. Er ya da geç —bu da sana bağlı— gün gelecek. deneyodamda başladı yeni bir çağ. ama senin düşündüğün gibi değil. Bunun için yalnızca. tarlalarını. kesin bir dille ona karşı koyar. işlemez hale getirirdin. bir tek atom bombası yüz binlerce insanı bir anda öldürebilir!» Daha hâlâ doğru düşünmüyorsun Küçük Adam. çünkü yolun bulunduğu yöne bakmıyorsun. Bunu yapmakla. Küçük Adam: Göz göre göre kendi mezarını kendin kazdın. pırıl pırıl zırhlar kuşanmış bir Şövalye olan Prens Şişinikus* un yapıyor o senin atom bombalarını? Hayır. atom bombası yapmayı bırakmak yerine Heil! diye bağıran Küçük Adamların elinden çıkıyor onlar.

biçimsel ve yapmacık kurallardan kaçarsan. güvenlikten daha büyük anlam taşıdığı vakit yaşamın güzel ve güvenlikli olacak. çalışmıyorsun. düşüncelerin uyumlu. duyguların tutarlı olduğunda. savaş isteyenleri içine koy. senin gözünde. Onların savaşlarına ayıracak vaktin olmadığını. ne zaman güvenlik içinde olacağını soruyorsun. İlle de bir «grev» yapmak istiyorsan. Genel grev dediğin şey kötü bir savaşma aracı olsa gerek. yalnızca yaşam için çalışacaksın. Onu mu yaparsın. «Genel greve gideyim mi. çocuğun. içinde bir aydınlık duyar. Grev yapmakla. bir düşsever. ya da belki «bir Kızıl bu. hakikatleri duyduğunda yüreğinde bir canlılık. olmaz anlamında başını iki yana sallıyorsun. başka bir şey mi yaparsın. Beethoven ya da Bach'ın ruhsal durumu. Canlılık. bu sorumluluğun nice büyük olduğunu gösteremezsin. Bunun yanıtı. paradan önemli. büyük bir alanın çevresine dikenli tel çek. ölüm için değil. yalnızca kendi yaşamın için ÇALIŞACAKSIN. yeni yetişmiş kızının 151 . Hangi konularda yanlış düşündüğünü —bugün olduğu gibi yaptığın yanlış ona-rılmaz hale gelmeden— vaktinde yakalarsan. toplumunun iyiliğinden ve kötülüğünden kendinin sorumlu olduğunu. senin varlığının tümünün ruhsal durumu olduğu an (bu. grev yapmayacaksın. Grevdeyken.sürmeyecek. Küçük Adam. Özel yeteneklerini zamanında gördüğün ve artık yaşlandığını zamanında kabul ettiğin vakit. toplumun. Ne zaman doğru dürüst bir yaşam süreceğini. Görüyo150 rum. içinde bulunduğun duruma hiç uymaz. karın ya da sevgilin. varlığının bir köşesinde. kadınla erkek arasındaki sevgiye.» diyorsun içinden. Kendin. derinlere gömülü olarak duruyor) güzel olacak yaşamın-. çocuklarının öğretmenlerine politikacılardan çok daha fazla ücret verildiği an. bırak orda teketek dövüşsün. bu dediklerimi yapabilirsin. parti çizgisinden ya da kamuoyundan daha önemli. senin içinde var. özgünlüğün. ha?» Orasını ben bilmem. ürünlerin ya da çiftliğin için çalışarak grev yap. birbirlerini öldürsünler. eğer bir hiç olduğunu ve kendi görüşünün bulunamayacağını sanmaktan vazgeçsen. çalışma grevi yap. sevgi. çünkü bunun sonucu olarak kendi çocuklarının ve karının açlıktan ölmesine yolaçabi-lirsin. Gün gelecek. gün gelecek. Her şey — yaşamın. İşte Küçük Adam. iş arkadaşlarınla diplomatlar aracılığıyla değil de doğrudan doğruya ilişki kurduğun an. çok daha önemli işler yapmakta olduğunu söyle onlara. bir evlenme cüzdanına gösterdiğinden daha büyük bir saygı duyduğun zaman güzel olacak yaşamın. Er ya da geç. çocuklarının yaşamı. Dünya denen bu kentin dışına. Küçük Adam. büyük savaşçıların yaptığı kötülükleri değil de. eğer artık Heil! diye haykırmasan. bilemem. çekicin ve stetoskobun senin elinde. oysa biz çalışmaktan söz ediyoruz. büyük adamların düşüncelerini içinde duyabildiğin an. fabrikalarının kurşunlarla delik deşik edilmesi için çalışmayacaksın.

sevgiden duyduğu mutluluk seni öfkelendirmek yerine sevindirirse, insanların, sevme organlarıyla oynayan çocukları cezalandırdıkları günler çok gerilerde kalmış ve sen "«hey gidi günler» diyerek başını sallıyorsan, sokaktaki tüm insanların yüzünden özgürlük pkunduğu, üzüntü ve sefalet yerine canlılık ve neşe fış-kırdığı gün, insanlar, bu dünya üzerinde artık içeri çekilmiş, kasılmış karınlan ve ölü cinsel organlarıyla yürümediği gün yaşamın mutlu olacak. Akıl istiyorsun, ne yapayım diyorsun, Küçük Adam. Binlerce yıl boyunca, iyi kötü akıl veren, sana yol gösteren oldu. İçinde bulunduğun zavallılığın nedeni sana gösterilen yolların iyi olmamasından değil, senin küçük, beş para etmez bir adam olmandan geliyor. Sana önerilerde bulunabilirim, yol gösteririm, ama sen sen olduğun ve belli bir düşünme biçimine sahip olduğun için duyduklarını, herkesin çıkarına olacak biçimde uygulayacak yetenekten yoksunsun. Diyelim, şu diplomatlığı artık kesmeni, bunun yerine, bütün ülkelerin ayakkabıcıları, marangoz, makinist, teknisyen, doktor, eğitimci, yazar, yönetici, madenci ya da çiftçileriyle mesleksel ve kişisel bir kardeşlik kurmanı önersem, tüm Çinli çocukların ayağına en rahat uyacak pabucun nasıl olması gerektiği konusunda tüm dünyanın ayakkabıcıları ortak karar verse, insanların donmaktan nasıl korunacağını düşünme işini dünyanın madencilerine bıraksan, ye152

ni doğmuş çocukların olası güçsüzlük, akıl hastalığı gibi şeylere karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bütün ülkelerin ve ulusların eğitimcileri karar verse, ne dersin? İnsan yaşamında çok doğal ve gerekli olan bu tür şeylerle karşılaşsan, ne yaparsın, Küçük Adam? (Bunları söyledim diye beni hemen «Kızıl» damgasıyla hapse tıkmamışsan), bana, ya doğrudan doğruya, ya da parti, kilise, hükümet ya da sendikanın bir sözcüsü aracılığıyla şunu söyleyeceksin kuşkusuz: «Ben kim oluyorum ki? Uluslararası diplomatik ilişkilerin yerine uluslararası çalışma, iş ve toplumsal gelişme ilişkileri kuracak adam mıyım ben?» Ya da: «Ulusların iktisadî ve kültürel gelişme alanlarındaki ayrılıklarını ortadan kaldıramayız.» Ya da: «Faşist Alman ya da Japonlarla, Komünist Ruslar ve anamalcı Amerikalılarla mal değiş tokuşu mu yapacaktık yani? Bunu mu istiyorsun?» Ya da: «Beni her şeyden önce, kendi Rus, Alman, Amerikan, İngiliz, Yahudi ya da Arap anavatanım ilgilendirir.» Ya da: «Benim işim başımdan aşmış, yaşamımı bir düzene sokmak, kendi terziler sendikamla aramı bozmamak için yapmam gereken bir yığın iş var. Diğer ulusların terzileriyle başkaları uğraşsın.» Ya da: «Şu Anamalcının, Bolşevik, Faşist, Troçkist, Entemasyonalist, Seksüalist, Yahudi, 153

Yabancı, Aydın, Düşsever, Düşçü Demagog, Çılgın, Bireyci ya da Anarşistin sözlerine kulak asma. Sende hiç Amerikan, Rus, Alman, İngiliz, Yahudi, vb. bilinci yok mu? Safsatadan bıktık!. İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde üstüne düşen sorumluluktan kaçmak için bu sloganlardan birini kullanacağına kalıbımı basarım. Küçük Adam. «Ben adam değil miyim peki? Söylediğim hiçbir şeye inanmıyor, yaptığım her şeyin yanlış olduğunu söylüyorsun! Vargücümle çalışıyorum, karıma ve çocuklarıma bakıyorum, doğru dürüst bir yaşam sürüyor, ülkeme hizmet ediyorum. Bu kadar da kötü müyüm ben yani!» Dürüst, aklı başında, çalışkan, verimli bir varlık — örneğin bir arı ya da karınca gibi— olduğunu biliyorum. Ben yalnızca senin yaşamını zehir eden, onu yüzyıllardır yıkan ve yıkmakta olan Küçük Adamı günışığına çıkarmak istemiştim. Küçük ve beş para etmez olmadığın zamanlar BÜYÜKSÜN sen Küçük Adam. İşte bu büyüklük, senin tek umudundur, kurtuluşun yalnız ve yalnız bu büyüklüğünle gerçekleşecektir, Küçük Adam. Bir ticaret adamı olarak işini severek yaptığında, tahta oymaktan, binalar kurmaktan, boya yapmak, vitrin düzenlemek, tarlanı sürmekten hoşlandığında, bu işleri severek yaptığında, çok büyüksün; mavi gökyüzüne, bir ceylana, yeşil çimenleri örten kırağı taneciklerine sevgiyle, hoşnutlukla baktığında büyüksün; müzikten, danstan hoşlanır-

ken, çocuklarının gelişmesini tatlı tatlı izler, kadınının ya da erkeğinin güzel bedeninden zevk alırken büyüksün; güneş ve gezegenler dizgesinin yaptığı hareketleri gösteren aracın başına geçip, tependeki gökyüzünde olup bitenleri öğrenmek istediğinde, ya da kitaplığına gidip,

Ben adam değil miyim?

başka kadın ve erkeklerin yaşam üzerine neler düşündüğünü okumak istediğinde büyüksün. 155

Bir büyükbaba olarak torununu dizine oturtup, çook eski günlerde olanları ona anlattığında, bilinmez bir geleceğe, onun çocuksu merakı ve inancıyla baktığında büyüksün. Bir ana olarak, bebeğine ninni söylediğinde, gözlerin dolu dolu, yüreğinin tüm içtenliğiyle onun gelecekte mutlu olmasını dilediğinde, onu büyüttüğün yıllar boyunca, her saat onun geleceğini kurduğun, o mutlu geleceği yavrunun içinde her an yarattığın, yeşerttiğin zaman büyüksün. Eski halk türkülerini söylediğinde büyüksün, Küçük Adam, bir akordeonun ezgilerine uyarak hoplaya zıplaya dansederken büyüksün, halk türküleri sıcaktır, insanın yüreğini okşar çünkü ve onlar, bütün dünyada aynıdır; evrenseldir halk ezgileri. Ve dostuna şunları söylediğinde büyüksün: «İyi bir yazgım olduğu, pisliklerden ve oburluktan uzak bir yaşam sürebildiğim için sevinçliyim, çocuklarımın büyümesini ve gelişmesini, ilk agularından, emekleme, yürüme ve oynamalarına dek yakından izleyebildiğim, onların sorularını ilgiyle dinleyebildiğim, kahkahalarını duyduğum, sevgilerine tanık olduğum için sevinçliyim. Baharı ve onun tatlı rüzgârlarını, evin az ilerisindeki ırmağın türkülerini yüreğimde duyabildiğim, kötüniyetli komşuların dedikodularına katılmadığım, eşimi kucaklarken derin bir mutluluk duyduğum, bedenimden akıp giden yaşamın sesini, coşkusunu, canlılığını duyabildiğim için sevinçliyim; güçlüklerle karşılaştığımda, hangi yolu seçeceğimi bilebildiğim, yön duygumu yitirmediğim için, yaşamımın bir 156

anlamı olduğu için sevinçliyim. Böylesine mutlu bir yaşam sürebildim, çünkü, her zaman, ama her zaman, içimdeki şu sesi dinledim: 'Önemli olan tek bir şey vardır: Sakıngan ve korkak kimselerin yürüdüğü yoldan başka bir yönü gösterse, seni sürüden ayırsa bile, yüreğinden gelen sesi dinle.' Yaşam, zaman zaman sana dayanılmaz acılar verse de, küsme, kaba davranma ona karşı. Günlük işimi yaptıktan sonra, akşamın sessizliğinde evimin önündeki çimenler üzerine karım ve çocuğumla oturduğumda, doğanın solumasını içimde duyduğumda, bir ezgi çalınıyor kulağıma, geleceğin ezgisi: 'Eyy, siz milyonlarca insan, sizi kucaklıyorum, bütün dünyanın öpücüğüyle kucaklıyorum sizi!' İşte o an, bu yaşamın, bu yaşamın içinde olan her şeyin haklarına sahip çıkmasını, dünyayı top sesleriyle dolduran korkak ve katı ruhları değiştirmesini istiyorum; dayanılmaz bir istek bu. Durdurun şu top seslerini. Bu insanlar, yaşam karşısında kendilerini çaresiz gördükleri için geçiyorlar top tüfek başına. Oysa çaresiz değiller... 'Baba, güneş battı. Nereye gitti? Gene gelecek mi?' diye soruyor oğlum; onu kucaklıyorum ve yanıtlıyorum: 'Evet oğlum, gelecek, az sonra gelip bizi ısıtacak.'»
***

Seninle yaptığım konuşmanın sonuna geldim, Küçük Adam. Daha sana söyleyeceğim öyle çok şey var ki. Ama bu konuşmayı dikkatle ve içtenlikle okudunsa, benim işaret etmediğim 157

Sende o nitelik olduğu sürece. zorunluluklar ergeç canlıların yaşama yasalarını bulduğumu. bu gerçeği kabul etmeye götürecek seni. binlerce Nuh gemisi şu sözlerimi yankılatacak: Ekilen tohumlar Ürün verecek. aç koca kurtlar. benim izimde yürüyecek ve insan doğasının iyi birer mühendisi olacaklardır. aynıdır. . açıkgözler. ya da gelecekte yapacakların hiçbir şeyi değiştirmez. bugüne dek yalnızca makinala-rı yönetmeyi beceren insanoğluna. yaşamını yönetebileceği bir alet sunduğumu anlamaya. her ne yapsan. kurnazlar. çöplüklerde türeyen kurtlar. bilinçli bir erekle.yerlerde bile bir Küçük Adam gibi davrandığını göreceksin. Çocuklarının çocukları. Senin organizmanın sadık bir mühendisiyim ben. zehir saçanlar. ister akıl hastanesine tık. Çünkü senin beş para etmez davranış ve düşüncelerini doğuran şey. Bu bağlılığımdan bir an bile ayrılmadım. senin acunsal doğanın uçsuz bucaksız alanlarını gözler önüne serdim. 158 Çok geçmeden anlı şanlı krallar Kuru güz yaprakları gibi savrulacak: Her tufanda. Çok geçmeden kötülükler silinecek Savaşçılar ölecek Taşlar toprak olacak. ister kurtarıcın olarak sarıl bana. bir bilgenin bir zamanlar öngördüğü şu ■ yazgıdan kurtulamayacaklardır: Kutsal sözcüklerin tohumunu ektim yeryüzüne. ister casus diye darağacında sallandır. İçinde bulunan «yaşayan şeyin. küçük olacaksın. Benim en büyük ödülüm budur. Bugüne dek bana yaptıkların. Buyurganlar. Beni ister bir dâhi olarak göklere çıkar.

889 Sirkeci/İstanbul Tel. No: 51 Cağaloğlu .K.İstanbul P. : 528 44 09 — 511 82 33 .PAYEL YAYINEVİ — Cağaloğlu Yokuşu Evren Han Kat 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->