DİNLE KÜÇÜK ADAM

WILHELM REICH

Resimleyen: William Steig

İngilizceden çeviren: ŞEMSA YEĞİN
Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklandır. Dolayısıyla, yaşamı onların yönetmesi gerekir. Wilhelm Reich.

Siz, beni horgören büyük adamlar! Nerden beslendi politikanız, Dünyayı yönettiğiniz sürece? Hançer yaralarından ve cinayetlerden! Charles de Coster, Ulenspiegel

DİNLE KÜÇÜK ADAM, bilimsel bir belge değil, konusu insan olan bir çalışmadır. 1954 yılı yazında, yayımlanma amacı güdülmeden, Acun-sal Yaşam Enerjisi Kurumu Belgelikleri için yazılmıştır. Bu kitap, birkaç onyıl boyunca, sokaktaki Küçük Adamın kendine neler yaptığını önce çocuksu bir saflıkla, daha sonra büyük bir şaşkınlıkla ve nihayet dehşet içinde izleyen bir doğabilimci ve tıp doktorunun içindeki fırtınaların ve çatışkıların ürünüdür: Sokaktaki Küçük Adam, nelere katlanmak durumunda kalmakta, nasıl isyan etmektedir? Düşmanlarını el üstünde tutmasının, dostlarınıysa öldürmesinin sebepleri nelerdir? Bu Küçük Adam, «halkın bir temsilcisi» olarak, belli bir gücü ele geçirdiği durumlarda bu yetkisini nasıl boşa harcamakta, ziyan etmekte, yanlış kullanmaktadır? Neden, aynı gücü daha önce elinde bulunduran ve onu, Küçük Adamı ezmek için kullanan üst tabakaların sadist bireyleri gibi davranmakta, eline geçirdiği o yönetme gücünü nasıl olup da acımasız bir baskı aracı haline getirmektedir?
o

büyüklükte ve eldeğmemiş hazineler vardır; bu değerler, insanoğlunun umutlarının gerçekleştirilmesi yolunda kullanılmak üzere hazır beklemektedirler. İşte bu konuşma —ayrıca--- bu hazinelere olan büyük güveni dile getirmektedir. İnsanların içinde bulunan «yaşamı temsil eden şey», toplumsal ve insansal karşılıklı ilişkiler içinde son derece doğal ve saftır; bu yüzden, koşulların insana egemen olduğu durumlarda tehlikeye düşer, İnsanın içindeki «yaşayan şey», kendi türünden olan bir insanın da, yaşamın yasalarına kendisi gibi uyduğunu, doğal, yardımsever ve özverili olduğunu varsayar. Sağlıklı çocuklara ya da ilkel insanlara özgü olan bu doğal temel davranış, coşkusal veba varolduğu sürece, insanın akılcı bir yaşam düzeni sağlama savaşımında en büyük tehlike olarak boygösterecektir. Çünkü vebalı birey de kendi türünden olan canlıların, kendi düşünme ve davranış biçiminin özelliklerini taşıdığını varsayacaktır. Doğal ve bozulmamış birey, bütün insanların doğal olduğuna inanır ve ona göre davranır. Vebalı bireyse, bütün insanların yalan söylediğine, çalıp çırptığına, başkalarını dolandırdığına ve üstünlüğü ele geçirme çabası içinde çırpındığına inanır. Açıkça görülüyor ki, insanın içindeki «yaşayan şey» zayıftır; tehlikelere karşı dayanıksız durumdadır. Vebalı bireye elini uzatsa, kolunu kaptıracak, varı-yo-ğu alınacak, sonra da kendisiyle alay edilecek ya da ihanete uğrayacaktır; güvendiği herkes onu aldatacaktır. 12

Bu böyle gelmiştir; ancak böyle gitmemelidir. İnsanın içindeki «yaşamı temsil eden şey»in korunma ve gelişmesi savaşımında, katılık gerektiği durumlarda katı olunmasının zamanı gelmiştir; insan, hakikatlere korkmadan tutunduğu sürece katı davranmakla doğallığını yitirecek değildir. Kitle içinde yaşayan bireyin zırhlarla kaplı yapısında bulunan karanlık ve tehlikeli dürtüleri harekete geçirip, onları örgütlü siyasal cinayetler işlemeye götürerek öldürücü kötülüklere neden olan ölümcül vebalı bireyler, verimli, çalışkan, aklıbaşında milyonlarca insan arasında her zaman için çok küçük bir azınlığı oluşturmaktadır; bu olgu umut vericidir. Kitlenin bir parçası haline gelen bireyde bulunan coşkusal vebanın mikroplarına karşı yalnızca tek bir panzehir vardır: bireyin, kendi içinde bulunan «yaşamı temsil eden şey» in canlılığını duyması. Bu «yaşamı temsil eden şey», güç elde etmeyi değil, gücün insan yaşamında oynaması gereken rolü üstlenmesini ister. İnsan yaşamı, sevgi, çalışma ve bilgiden oluşan üç temel direk üzerine kurulmuştur. İçindeki «yaşamı temsil eden şey»i coşkusal vebaya karşı korumak durumunda olan insan —coşkusal veba tarafından yanlış biçimde ve kötüye kullanıldığı gibi iyiye de kullanılan— konuşma özgürlüğünden yararlanmasını öğrenmelidir. Görüşleri açıklamada eşit hak tanındığı sürece akılcı görüşlerin en sonunda her şeyi yenmesi gerekir. Bu, büyük ve önemli bir umuttur. 13

yeni bir çağ. aslında nasıl düşündüğü14 nü ve gerçekte ne olduğunu söylemiyorlar sana. şu yeryüzünde yönetici rolü oynamaya başlamış bulunuyorsun. işini doğru dürüst yapmak ve yaşamını kazanmak için. Ama sen. Her doktor. Şöyle bir yakınmayı hiç duymadım senin ağzından: «Gelecekte kendimin ve dünyamın efendisi olmak yolunda yürütüyorsunuz beni. etiketsiz. «Sıradan İnsan Çağı» başladı diyorlar. eksikliklerini bilmek zorundadır. Birkaç onyıldır. devlet adamları söylüyor. peki ama. senin düşüncelerine ve senin yapacağın şeylere bağlıdır. elinde bir partinin üyelik kartı bile olmaksızın bir «tanınmıştık» kılıfına bürünmemiş halinle gördüm seni. Benim karşımda hiç yakınmadın. benim. Bunu sana söyleyen. hem ruhsal. kendini bu yönde eğitmeme ve kendini eleştirmeme özgürlüğüne sahipsin. Korkunç bir geçmişin mirasçısısın sen Küçük Adam. teknisyen ya da eğitimci. Çünkü seni binlerce kez çıplak gördüm. özlemlerini hiç dile getirmedin. don gömlekle kalmış bir mareşal kadar çıplak halini gördüm. Yönetimi elinde tutan güçlülere. maskesiz. anadan doğma çıplak.DİNLE. Onlar söylüyor bunu. «Sıradan İnsan» diyorlar. «Küçük Adamı» yönetmelerine izin veriyorsun. Geleceğini eline veriyor. düşünce ve davranışlarımdaki yanlışları bana söylemiyorsunuz. insanın nasıl kendi kendisinin efendisi olacağını anlatmıyorsunuz hiç. büyük ulusların Başbakanları. KÜÇÜK ADAM! Sana «Küçük Adam». geçmişinden hiç sual etmiyorlar. seni kendi geleceğine egemen olma yetisi verebilecek yönde eleştiren ve bu eleştiriyi dile getirme yürekliliğini gösteren tek kişi yok. İnsanlığın geleceği. ağlamadın. hem bedensel çıplaklığın içinde. filozoflar söylüyor sana bunu. avucunun içinde alev alev yanan bir elmastır. koltuklanmış işçi liderleri.» Yönetimi elinde tutan kişilerin. beni dinle. Seni çok iyi anlıyorum. Yeni doğmuş bir bebek gibi. ya da kötüniyetli güçsüz adamlara seni temsil etme yetkisini veriyorsun. Ama öğretmenlerin ve efendilerin. Seni iyi tanıyorum ve an15 . sevgini ve acılarını bir kez olsun açmadın bana. Bunu söyleyen sen değilsin Küçük Adam. Yalnız bir anlamda «özgürlüğe sahip »sin sen: kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmeme. hiç sesini çıkarmıyorsun. Mirasın. her ayakkabıcı. kentsoylu ailelerin tövbekar evlâtları. iş işten geçmiş oluyor. Her seferinde aldatıldığını anlıyorsun. ancak bunu anladığında.

Bu sözcüklerin çifte anlamını kavrıyorsun. Haklısın.» diyorsun. bir hırsız gibi gecenin karanlığında sevmek yerine açık açık sevebilmek düşüncelerine yer vermiyorsun kafanda. sen kim oluyorsun da kendi yaşamın üzerinde hak sahibi olmak isteyeceksin? Kim olduğunu şimdi söyleyeceğim sana: Gerçekten büyük olan insandan seni ayıran tek bir nokta var: Büyük adam da bir zamanlar çok küçük bir adamdı. Sana nasıl olduğunu anlatacağım Küçük Adam. değil mi: «küçük» ve «sıradan». sıradan bir insan"sın. Küçük Adam. Gerçekte olduğu gibi gör kendini. Kaçma. çünkü büyük bir geleceğin olduğuna içtenlikle inanıyorum. «küçük. kendi yaşamımı kendim saptayacak ve dünyanın benim olduğunu açıklayacakmışım. küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendisinde 17 . senindir. sana vereceklerini vaat ettikleri yetkiden korktuğun gibi korkuyorsun. sıradan bir insanısın Sen. başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter. ama bir tek önemli yetenek geliştirdi: Düşünce ve davranışlarında küçük olduğu noktaları görmeyi öğrendi. Führer'lerinin sana utanmadan söylediği şu sözlere aldırma: Sen "küçük. Demek ki. ama kendisiyle övünmez. Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini. ne zaman ve hangi alanda küçük adam olduğunu bilir. Kendisi için çok değerli olan bazı şeyleri yitirmeyi göze alarak kendi küçüklüğünün ve önemsizliğinin taşıdığı tehlikeyi giderek daha iyi sezmeyi öğrendi. Küçük Adam. büyük adam. Gelecek. taktikler uygulamak yerine açık davranmak. buna hiç kuşku yoktur. Kendine bakma yürekliliğini göster! «Bana bunları söylemeye ne hakkın var?» Kuşkulu ve kavrayışlı bakışlarında bu soruyu okuyorum. her şeyden önce kendine bak bir. Büyük generalleriyle övünmektedir. Kendine bakmaktan korkuyorsun. eleştiriden 16 korkuyorsun Küçük Adam. Saygısız ağzından bu sözcüklerin döküldüğünü duyuyorum.lıyorum. Kendini küçümsüyorsun. «Ben kim oluyorum da kendi görüşüm olacakmış. Başka bir biçimde yaşayabileceğini düşünmeye cesaret edemiyorsun: Koyun gibi güdülmek yerine özgür yaşamak. Küçük Adam. Öyleyse gel. Bu yetkiyi nasıl kullanacağını bilemezsin.

Sonra yavaş yavaş ve el yordamıyla. Ben. Sana kendi içimdeki Küçük Adamı anlatmakla işe başlayacağım: Tam tamına yirmi beş yıl boyunca. yalnız ve yalnız sensin başka hiç kimse. Köleliğinin tek sorumlusu. Krupp ya da Ford olduğunu söylüyorlar. Nikolaus. Hakikat. Katıksızlığın ve hakikatin savaşçısı olduğumu savunuyorum. sonra Paris ve Viyana barikatlarındaki kanlı çarpışmalarda. Morgan. Bak ben ne diyorum: Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz! Bu tümceyi söylemeye çekindim biraz. kendin ve başkaları adına korumak. her seferinde çalışıp didinip bir bataklıktan çıkmayı başardıktan sonra hemen bir başka bataklığa saplanmanın nedenini anlayamıyordum.varolan düşünceye değil. seninle ilgili hakikati söylemeye gelince çekiniyorum. çünkü Sen kendi kendini köleliğe mahkûm ediyorsun senden ve senin hakikate karşı olan tutumundan korkuyorum. seni baskı altında tutanların. Napolyön. Oysa şimdi. 18 Yırmisekizinci Papa Gregory. seni köle yapan şeyin ne olduğunu buldum: SEN KENDİ KENDİNİ KÖLELİĞE MAHKUM EDİYORSUN. Tek sorumlu sensin. Amerika'daki savaşının sonu da Ku-Klux-Klan yönetimine varabilirdi. Wilhelm. ama hiç kimse değil. Rusya'daki savaşının sonuysa Sta-lin'e vardı. Özgürlüğü. En az anladığı şeylere en çok inanır ve kolayca anladığı fikirlerin doğru olduğunu kabul etmez. Bunu bilmiyordun. sana. Amerika'daki köleliğin kaldırılması savaşında ya da Rus Devrimi'nde elde ettiklerine sahip çıkmamakla suçladım. kendi aklına gelmeyen düşünceye hayrandır. «Kurtarıcıların »ın adına da. Ancak. Paris'teki savaşının sonu Pétain ve Laval'e. Mussolini. bu gerçeği epeydir biliyordum. Hitler. senin bu dünyada mutlu olmayı hakettiğini savundum. ona bekçilik etmektense kazanmak gerektiğini ve de bunu sağlamanın yolunu pekâlâ bilirdin sen. Seninle ilgili hakikati söylemek yaşamı tehlikeye sokmak demektir. değil mi? Kurtarıcıların. Viyana Savaşı'nın sonu Hitler'e. ne var 19 . aynı zamanda yaşam-kurtancıdır. Stalin deniyor. kendine ait olan şeye sahip çıkma yetisinden yoksun olmakla suçladım seni.

adın dünyanın her yanında duyulacaktır.«Her ne pahasına olursa olsun hakikati söyle. Yüzyıllardır yapılan bulguların en büyüğünü yaptın. sen olmayacak. ni çok seviyor.. İşinin sorumluluklarını yerine getirmek. Eski hastaların sana hayranlık duyuyor. Küçük Adam'ın perişanlığı üzerine 150 makale ve on iki kitap yazdın. çünkü Acunsal Yaşam Enerjisini ve yaşamın işleyiş yasaların! keşfettin. eğitim. Küçük Adam. Filistin ve diğer yerlerde tanınmış bir büyük adam oldun. benim içimde bulunan Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz! ya da küçük. Amerika. hakikatler yağmalanmakta. Komünistler sana savaş açtı. bu ülke benim dolaştın. senin çok büyük bir adam olduğunu söylüyor. konut yapımı. araştırma. sen. kendini incelemelerine ver.» İçimdeki Küçük Adam diyor ki: «Sen. Avusturya. ya da bir parti lideri. Kanseri anlaşılır hale getirdin. bu durumda ve bu yerde bulunmayacaktın. Şimdi şöyle bir arkana yaslan. Aklım bana şunu söylüyor. bir büyük adam olmak istiyor.. yiyecek sağlamak. Almanya. yönetim ya da herhangi bir başka alanda üstüne düşen sorumluluğu üstlenmek istemiyor. Bulguların ve kuramların üniversitelerde okutuluyor. derneğinin sekreteri olmak istiyor Küçük Adam. bir Küçük Adam olarak kalmak. Öteki büyük ve yalnız adamlar. yaptığın ünün zevkini çıkar. Ama coşkusal vebaya tutulanlar peşindeler. Öğrencilerin se.ki. O ülke senin. Bilim tarihinin entellektüel devlerinden biri sayılıyorsun. 'Kültürel değerlerin kurtarıcıları' senden nefret ediyor. Yaptıkların yeter de artar bile. çetelerin ganimeti haline gelmektedir. Zengin olmak. çünkü hakikati söyledin. Yaşamın sefaleti. Bu böyle olmasaydı. doğanın işleyiş yasaları üzerinde çalış!» İşte. ona açılmak ve acımasına başvurmak aptallıktır. trafik. Şimdi işi gücü bırak. İskandinav Ülkeleri. İngiltere. Çabalarının meyvalarını topla.» İçimdeki Küçük Adamsa şöyle diyor: «Küçük Adama gerçek yüzünü göstermek. Küçük Adam kendisiyle ilgili hakikati duymak istemiyor ki! Kendisinin olan büyük sorumluluğu üstlenmek istemiyor ki! O. Birkaç yıla kalmaz. bir bölük kumandanı ya da kötülükleri ortadan kaldırma 20 21 .

Bu durumda kişi. ama verdiklerimi savunma yetisinden yoksun olduğunu gördüm. herhangi birinin ya da herkesin kölesi olma özgürlüğün uğruna ölme gönüllülüğünden vazgeçtim. insan önce tek bir sömürücüyü. herhangi bir kimsenin kölesi olmak için. onun karşısında boyun eğiyorsun.ve senden korkan Küçük Adam bunları söylüyor bana. Ben. o denli çok saygı gösteriyor. gerçekten büyük bir adamın önderliğinde bir parti kurar. Sana göre bir kral. senin Führer'in ya da kurbanın olarak ortadan yitmeden sana nasıl yardım edebileceğimi öğrenmek için sürdürdüm seninle olan ilişkimi. Seni «özgürlüğe götürecek şey» içimdeki Küçük Adam olacaksa. çünkü bu büyük işi tek ba23 22 . yardımcılar. senin özgürlüğünü son derece ciddiye alır. Hitler'i Nietzsche'-den. Derken senin Führer'lerin çıkagel-di ve çalışmalarımı yerle-bir etti. Seninle olan ilişkimi sürdürdüm. çünkü senin yaşamını kendi deneylerimden biliyorum ve çünkü. seni kazanmak. çünkü sana gerçekten yardım edebildiğimi ve genellikle gözlerin yaşararak benden yardım istediğini gördüm. onları izledin. Çarlığı ortadan kaldırmak zorundadır. İçimdeki Küçük Adam. Bu nedenle senin. diyelim. Bu kez. Führer'in araçlarıyla kazanmak isterdi. Sigmund Freud'-dan daha önemlidir. Herkesin kölesi Ben söylediğimi anlayamayacağını biliyorum: «Herhangi bir kimsenin kölesi olma özgürlüğü» öyle kolay anlaşılır bir şey değil. Artık tefe bir efendinin kölesi olmaktan kurtulmak. İşlerini kolaylaştırmak için çevresinde küçük adamlar. senden korkarım o zaman. getir-götürcüler toplamak zorundadır. benim yardımımı almaya hazır. Bendeki kendini ve kendin- deki beni keşfedebilir. senin yerine savundum onları. Çok uzun bir süredir seninle yakın bir ilişki içindeyim. Gerçekten büyük olan adam. Bu durum karşısında hiç sesini çıkarmadın. İçimdeki Küçük Adam seni herkesin yöntemiyle. Bir şeyi ne denli az anlarsan. Ve yavaş yavaş. seni «kurtarmak» istedi. Napolyon'u da Pestalozzi'den daha iyi tanıyorsun. sana yardım etmek istiyorum. kendisine saygı göstermeni — ne olduğu konusunda şu ka-darcık fikrin olmaması nedeniyle önünde eğildiğin «yüksek matematik»e gösterdiğin saygıyı bekledi içimdeki Küçük Adam. senin adına savaştım. sonra da korkup benim içimdeki kendini öldürebilirdin.

Sana öncülük edebilmek için. sendeki bu herhangi bir kimsenin kölesi olma itkisini büyük çabalarla inceledi ve böylece. onun sözünü sakınmazlığından. kafasını birazcık kullanarak nasıl küçük bir büyük adam olabileceğini saptadı. bu süreci kısalttılar: Bunu açık açık ve daha büyük bir acımasızlık içinde yaptılar. yeni efendini ortaya çıkarmış olursun. onu olağandışı bir insan olarak görmek istersin. sen. senin adına güçler ve yetkiler ele geçirir. dışişleri. Üstelik. dilediğin biçime soktuğun «yanılsama»dan hoşnutsun şimdilik — ancak. kendi ellerinle. sade bir insan olarak kalsa. senin saflarından gelmektedirler. senin mutluluğun için özveride bulunmanın. Dllediğince çekip çevirdiğin. hattâ yaşamlarını feda etmenin. senin bu egemenliğin. bir kenara iter. Damları samanla örtülü. elinde evlenme cüzdanı olmadığı halde bir kadını sevebilen bir adam olsa. Büyüklüklerini büyük adamdan sağlamış olan küçük büyük adamlar. İçinde bulunduğun toplumsal bataklıktan çıkarır seni. Olduğu gibi. Böylece. duvarları tezekle sıvalı pis evlerde yaşamayı sürdürürsün. Bunun üzerine. bilim ve sanat alanlarında büyük gö24 revlere atanırken sen olduğun yerde. Bir sürü küçük büyük adamla çevrilmiş olarak. Birçok küçük büyük adamı bir arada tutabilmek. senden ve gürültü patırtıdan uzak ama aynı zamanda senin yaşamınla yakın bir ilişki içinde. 25 . Efendi değiştirme süreçlerini kısalttı bu adamlar. ya da yeni. çünkü bu büyüklük. ya da bir damla hakikat. vb.şına yürütemez. yürekliliğinden ve yaşamla arasındaki gerçek ilişkiden gelmekteydi. malikânelerden değil. maliye. ona güvenmezsin çünkü. kendisini ayakta tutacak olan senin yardımın ve ciddiliğindir. yani bataklıkta kalırsın. bir dahaki savaşa ve yeni efendilerinin koltuklarını yitirmesine dek sürecektir. Onlar da senin gibi açlık ve acı çektiler. beş yıldan az bir zaman içinde ortadan kaldırılabilirdi. senin onu erişilmez bir Tanrı'ya dönüştürmene gözyummak zorundadır. insanın. adam yerine koymazsın. Bu küçük büyük adamlar. Ama kültür sarayınla övünmektesin. hükümet. diyelim. bu bedelin. Kendisine yeni efendi rolü verilmiş olan büyük adam büyüklüğünü yitirir. derin bir aydın yalnızlığı içinde. çevresine küçük büyük adamlar toplamasa. senin yeni köleliğini satın almak için çok yüksek olduğunu öğrendiler. daha iyi bir inanç bulur sana. elde edebildiği büyüklüğünden her gün bir parça vermek. Özgürlük elde etme yolunda çalışmalar yapan ve gerçekten büyük adamlar olan düşünürlerin yüz yıl içinde ortaya koydukları şeyler ve çektikleri acılar. zahmete değmeyeceğini. Senin özgürlüğünü nasıl sağlayacağın yolunda yüzyıl kafa yormanın. sadeliğinden. Eski ulusların küçük adamları. Bir «mutlu gelecek» ya da bir «Uçüncü Reich» uğruna pılı pırtı içinde dolaş mayı sürdürürsün. sen onu anlamaz. saraylardan. şeyler yazar. özgürlük yasaları. senin saflarından gelen küçük adamlar. özveride bulunmak zorundadır. Sayfalar dolusu söylevler yazar. senin güvenini yitirmemek için gerçekten büyük olan bir adam.

Çünkü insanlığın geleceği senin elinde. Onlar seni sevmiyor. Evet. seni bir simgeye feda ettiler. ailenin ve çocuklarının birer hiç olduğunu anlatıyorlar. sen kendini horgördüğün için. kişisel büyüklük değil. Senden korkuyorum. insanın size dilediği işlemi uygulayacağını haykırıyorlar.» demediler mi? Sense onlara «Kurtarıcılar» diyorsun. aşağılık bir varlıksın sen ve böyle kalacaksın. aptal. Size kişisel özgürlük değil ulusal özgürlük vaat ediyorlar. Küçük Adam.doğrusu maskelerini indirmeleri nedeniyle onları besleyen sensin. Senin en kötü yanlarını. bütün maskelerini-indirmiş olmalarına karşın — ya da daha. Efendileri. Küçük büyük adamlar. sana bir yığın söz söyleyerek. Size 26 özgüven değil. sen. Ama paçanı bu 27 . bu yüzden hemen bu sözcüklere sarılıyorsun. -ulusal özgürlük» ve «devletin çıkarları» söz-cükluriyse. sen kendin getirdin bulundukları yere'. çünkü kendinden kaçtığın gibi dünyada hiçbir şeyden kaçmıyorsun. senin bilmen gerektiği gibi. çok hastasın Küçük Adam. Sana göre. çok korkuyorum. en büyük zayıflıklarını. Bu Küçük Adamlardan hiçbiri gerçek özgürlüğün fiyatını ödemez. ulusal büyüklük vaat ediyorlar.Küçük büyük adam Üstelik. Yalan mı. ama senden çok daha iyi biliyorlar. horgörüyorlar seni. sense onları seni yönetecek yerlere getirip koydun. Bir Rockefeller ya da Torilerin tanıdığından çok daha iyi tanıyorlar seni. Hastasın sen. kendinden kaçıyorsun Küçük Adam. «Yeni Kurtarıcılar» ve bağırıyorsun: *Heil! Heil!» «Viva! Viva!» İşte bu yüzden senden korkuyorum. soyut birer kavramdan başka bir şey değildir. sana kaç kez söylediler: «Hiçbir sorumluluğu olmayan önemsiz. «kişisel özgürlük» ve «kişisel büyüklük». köleliğe elverişli ve başkalarının kullanacağı birer insan olduğunuzu söylüyorlar. Küçük Adam. senin ve yaşamının. Bu senin suçun değil. devlete saygı. seni zevkten dört köşe etmekte.

GPU'ya ya da «Sarı Basın»a. Baskıya gözyummasaydın ve bir- Yeni Kurtarıcılar kaç kez de etkin bir biçimde baskıyı destekle-meseydin seni ezenleri çoktan silkip atardın. onları bir an bile düşünmediğini. ya da belki yalnızca koşacaksın. senin için çalıştıklarını aklından geçirmediğini kabul et. anarşist ya da boksör de değilim ben. ya da «Amerika' ya Karşı Etkinliklerle Savaş Komitesi »ne. onları çarmıha gerdiğini. canlarını aldığını. Ku-Klux-Klan'a ya da «Dünya Proleterlerinin Liderleri »ne koşacaksın. Karımı elimde bir evlenme cüzdanı olduğu için ya da cinsel açlıktan kıvrandığım için değil. ne bileyim. yalnızca senin sorumlu olduğunu söylemedi hiç. açlıktan öldürdüğünü anla artık. Çocukları dövmem. günlük yaşamında kendine azıcık saygılı davransaydın. eşcinsel. «Sana inanmaya kalkmadan ünce yaşam felsefeni bilmek isterim. FBI'a. senin sorumluluğun. bir ceylanı ya da tavşanı vurmam. Çalışmalarımı herhangi bir sağlık bakanlı- 29 . Öğretilerim doğruysa kendi kendilerine yayılacaklardır. Ne Mormon'um ne de çokeşlilik savunucusuyum. Ama iyi bir nişan-cıyımdır. Briç oynamam.» Yaşam felsefemin ne olduğunu duysan. Oysa: Ben bir Kızıl ya da Kara değilim. ya da Müslüman değilim. yaşamın boyunca yaptıklarını kime borçlu olduğun konusunda hiçbir fikrin yok. kuramlarımı yaymak için kokteyl partileri de vermem. bunu anla artık. balık avlamam. Senin şu kadarcık özsaygın olsaydı. dünyadaki hiçbir güç seni ezecek kadar güçlü olamazdı. on ikiden vurmayı severim. Kendi Küçük Adamlarını seni sömürenler ha28 line getirdiğini anlamalısın artık.hastalıktan kurtarmak senin görevin. tabanlarını yağlayıp Savcıya koşacaksın. yaşamın sensiz bir saatçık bile sürmeyeceğini azıcık sezseydin. Beyaz ya da Sarı değilim. ama («anayurdun onurundan» sorumlu olmak yerine) kendi yaşamından senin. «Kurtarıcın» sana bunu söyledi mi? Hayır. Sana «Dünya Proleteri» dedi. Diyeceksin ki. onu sevdiğim ve istediğün için kucaklarım. Bir Hıristiyan değilim ben. aç gözünü ve gerçekten büyük olan adamlarını kurban ettiğini gör. bir Yahudi.

yalanla hakikati birbirinden ayırmasını bilirim. ama katı ya da anlamsız kural ve yasalarla savaşırım. Çünkü senin perişanlığını deneylerle öğrenmek.ğı yetkilisine sunmam. bedenini sürekli olarak kasılı ve gergin tutması gerektiğine inanmıyorum. senden bile küçüktür. Çünkü ben. Senden çok korkuyorum. bu dünyada bir anlam taşıdığını bilen bir kimseyim. böylesine korkmazdım önceleri.) Çocukların ve gençlerin sevgiden doğan bedensel mutluluğu yaşamalarını ve bunu yaptıkları için hiçbir tehlikeyle karşılaşmamalarını istiyorum ben. Sözcüğün gerçek ve doğru anlamıyla dindar olabilmek için. ölünceye dek söylediklerinin utancıyla yaşayacaktır. bir dışsal güçten kaynaklanmadığını biliyorum. korurum. Seni ezenler. bunu yapmam için bu yetkilinin konuyu benden daha iyi bilmesi gerekir. ne özlemler duyduğu. Çünkü ben. Yanıt verse de. bir hasta ya da çocukla arama girmeye çalışana anında kapıyı gösteririm. Küçük Adam. Bunun. Eskiden böyle değildi. Hangi sudan bahaneyle olursa olsun. senin gövdendekî sevgi. daha çok ezmek için kullanmak bir hayli küçüklük gerektirir. Akla uygun olduğu sürece bütün yasalara uyarım. seni ezen şeyleri çoktan yenerdin. bedensel ve ruhsal bir yoksulluğa gömülmesi. Kamuya açık her mahkemede. nasıl acı çektiği. kullandıktan sonra da aynı bir alet gibi temizler. senin ne kadar ağır bir hasta olduğunu ve hastalıklı halinle ne kadar tehlikeli olduğunu görmeyi öğrendim. Çalışma konusundaki görüşlerin değil. bir hiç olmadığını. senin kendi öz coşkusal hastalığın olduğunu. tıbbi ve eğitsel çalışmalarıma burnunu sokmaya kalkana. kimin bu konularda usta olduğunu da ben saptarım. Özünde canlı ve sağlıklı olsaydın. Kendime göre görüşlerim var benim. sonra da bu bilgiyi seni daha iyi. Milyonlarca Küçük Adam arasına karışmış bir Küçük Adamdım ben de çünkü. Büyük adamın nasıl olduğu. 31 . herhangi bir dışsal baskı söz konusu olmaksızın günün her saatinde ve de saatlerin her dakikasında bu hastalığın seni ezdiğini biliyorum. insanın sevgi yaşamını yoket-mesi. Sonra doğabilimci ve bir tıp doktoru oldum. çalışmanın dünyayı yönetmesini İstiyorum ben. Gerçekten büyük bir adamı algılayacak duyu organı yok sende. günün her saatinde bir alet gibi kullanır. geçmişte nasıl toplumun üst katmanlarından geldiyse şimdi de senin öz saflarından gelmektedir. (Savcıya koşma hemen Küçük Adam. hakikati. ama senin düşündüğün gibi değil: Tanrıyı. utanmadan yanıt veremeyeceği yalın ve açık sorular sorarım ona. Ve bulgularımın içerdiği bilgi ve karmaşıklıkları kimin daha iyi bildiğini. insanın ciğerini oku30 yabilen ve çalışan bir kimseyim. evrendeki ilk acunsal enerji olarak. Senin «Tanrı» dediğin şeyin gerçekten varolduğunu biliyorum. çünkü kendini bilen biriyse o da aynı şeyi yapıyordur. yüreğindeki içtenlik olarak. Küçük Adam. Onlar. içindeki ve çevrendeki doğayı benliğinde duyabilmek olarak görüyorum ben.

ya da bir siyasal göreve atanmak. büyük adam sa- Senin bombok. çünkü onlar sana yabancıdır. büyük adama. bir tehlikenin geldiğini anlarsın. senden uzaklaşıyor ve en kötüsü.canlı olduğunu söyleyecek33 32 . ya da «sinirceli» derdin ona. sana yabancı. insanların yazgısı karşısında duydukları acıyla bakarlar. senin acılardan. bakar. Sana küçümsemeyle değil. gevezeliklerle dolu «parti»lerin na benzemediğinden ona bir «dâhi» ya da «garip» dersin. Büyük adamdan korkarsın. sana acımaya başlıyorlar. Bu dünyada seni ezmek ya da sömürmek yetisinden yoksun. yaşama karşı duyduğu sevgiden korkarsın sen. ya işlemek istediği sucu gerçekleştirememiş bir suçiu. adının başına bir yığın büyük sözcükler eklemek ya da Nobel Ödülü almak değildir. onun yaşama olan yakınlığından.öfkeden nasıl kudurduğu ve senin için yaptığı savaş. Seni bir yük hayvanı olarak görmek istemez. Bu nedenle. yalnızca bir yaşayan . Binlerce yıl acı çektiğin yetmiyormuş gibi durmadan acı içinde kıvranmam istemez. Bu kadın ve erkeklerden hoşlanmazsın. sana göre taktik neyse. alçaklık ve rezilliklerden arınmanı ister. Sen. yaşamının amacı yığın yığın para biriktirmek. yani içinde gerçek ve içtenlikli bir istek duyan kadınların ve erkeklerin de yaşadığını anlayamazsın. bir dâhi olmadığını. Onlar yalın ve dolaysız insanlardır. Gerçekten büyük olan adamları. çünkü yaşamı sevmektedir büyük adam. Küçük Adam: Öteki Küçük Adamlar. diyelim bir Lombroso olsaydın. yaşayan bir canlı olarak sever. senin özgür olmanı gerçekten isteyen. onlara göre hakikat odur. Oysa o. seni kücümseyecek hale getiriyorsun. ve içini görürler. Binlerce yıl dırdır ettiğin yetmiyormuş gibi durmadan dırdır etmeni istemez. düpedüz bir yaşayan hayvan olarak. Küçük Adam bir ruhbilimci. sana benze-mez. ya da kızlarını toplumsal konumu iyi birileriyle doğru dürüst evlendirmek. bir çeşit suçlu damgası vururdun. Büyük adam seni. Sen onlara ancak şöyle sahip çıkarsın. bu büyük adamların gerçekten büyük olduğunu sana söylediği zaman. içinde bulunduğun durumun ve beş para etmezliğinin verdiği acıyla bir kenara çekiliyorlar. İçinin görüldüğünü sezer. Çünkü büyük adam.

Küçük Adam. unutursun Küçük Adam. sen kendine yalnızca bunu sordun. gevezeliklerle dolu «parti »lerine gitmektense çalışma odasına kapanıp düşünceleriyle baş-başa kalmayı. doğası gereği unutmaz. diyelim İsa'nın yaptıkları üzerine doğru düşünüp dü şünmediğini —içtenlikle— sordun mu kendine? Hayır. ister dargörüşlülüğün nedeniyle olsun. ister onyıllık bir toplumsal gelişme boyunca bile yaşayamayan «sarsılmaz aksiyomların» yüzünden olsun. Sanma ki. Onu kendi beş para etmez terazine koyuyorsun.. ya da dürüstlüğün sana çok . yalın. Bunu yapmak yerine. Sana karşı büyük bir sevgi besleyen. öç alır. Böylece büyük adamı yalnızlığa ittikten sonra. acı çektirdikten sonra bu duruma sokan kim? Sensin Küçük Adam. Ama büyük adam. Ona «toplumdışı». çünkü büyük adam. İster bir han odasında. bir başka derin yara açtın. ya da deney odasına kapanıp çalışmayı yeğlemiştir. sakına sakına düşünür. dolaysız bir insanı. Bunların kaç tanesinin yanlış olduğunu içtenlikle kabul ettin. Küçük Adam. "homo nor-malis"le kıyaslayarak «anormal» sayıyorsun. Sen. onlarca yıl gücendirdikten. Onu. komşunun düşüncelerin hakkında ne' söyleye ceğini. Bun ların sana yüklediği dev sorumluluğun ne ol duğunu içtenlikle. düşüncelerinin yanlış olup olmadığını sormadın kendine hiç. Çünkü sen «halk». Yalnızca Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasmda geçen birkaç yıllık süre içinde doğru olduğuna ant içtiğin şeyleri düşün. kin besler büyük adam. senin bomboş. bir başka küçük bayağılık yaptın. uzun vadeli toplumsal olgular üzerine. içine o korkunç yalnız lık tohumunu dikmiş oluyorsun.tir. senin tara fından yanlış anlaşılmaktan ve kötü işlem gör mekten korkma tohumudur bu. Kalktın. düşünceleri doğru ve uzun ömürlü olan bü yük adamı bir parya yapan sensin. ama önemli bir fikir elde etti mi de. İşte Küçük Adam. başka hiç bir şeyi değil. ister sarayda olsun yaşadığı hayatı çekilmez kılan sensin. Sen. sanma ki. insandan kaçan biri gözüyle bakarsın. uzun vadeli düşünür. Büyük işler üreten bir yalnızlık tohumu değil. Gerçekten büyük olan bir adam. yalnızca bunu.paraya pat layıp patlamayacağını sordun. «normalliğin» bir basamak aşağısında bulunan kendinle. ister yapay düşüncelerin. doğa ya da insanlığın yaptığı büyük işler. yalnızca NEDEN BÖYLESİNE BAYAĞI DAVRANIŞLARDA 35 . Küçük Adam. bir başka saçmalık yumurtladın. dik34 katle. senin normallik ölçülerine uymadığını görüyorsun. Ken di düşüncelerin önemsiz ve geçici olduğu hal de. dürüst olarak düşündün mü hiç Küçük Adam? Şöyle bir an olsun durup da. ona yaptıklarını unuttun gitti. Parasını senin gibi hisse senedine yatırmayıp bilimsel araştırmalarına harcadığı için deli dersin ona. onu bu hale koyan sensin. «kamuoyu» ve «toplumsal bilinç»sin. sana yardım etmeye hazır olan büyük adamı toplumsal yaşamdan çıkaranın kendin olduğunu göremiyorsun Küçük Adam. o karanlık ve dipsiz yozlaşmışlığın içinde. kaç sözünü geri aldın? Hiçbirini. İster sorumsuzluğun. Onu parya yapmakla.

sen. Bu söylediklerim senin duygu ve düşüncelerine yabancıdır. biliyorum. düşmek üzere olan birine bir çelme de sen takıyorsun. Biliyor musun. Ama inan ki: Yüz kez. bu yanlışların büyük olmasından değil. neden. milyon kez acı versen. bin kez. Seni düşkırık- lığına uğrattı diye eşini neden suçluyorsun. ya da düşmüşü tekmeliyorsun. —yaptığını bir an sonra unutsan da— kapanamayacak yaralar bile açsan. büyük adam. hakikati söylemenin gerekli olduğu durumlarda yalan söylüyorsun ve neden yalana karşı olacağına hakikate karşı koyuyorsun. doğallığını yaşayan bir insana neden ters bakıyor ve onu sömürüyorsun. beş para etmez bir komşunu hoşnut etmedi diye neden çocuğuna işkence ediyorsun.BULUNDUĞUNU ANLAMAYA çalışır. Büyük Adam bunları bilmek ister. onurlu olduğunu gösteren şeylerle böbürlenirken bile küçük görüyorsun kendini 36 37 . küçük ve değersiz olmalarından dolayı acı çeker. yaptığın yanlışlardan ötürü senin yerine acı çeker. sona verileni alıyor. Seni bu gibi şeyleri yapmaya iten nedenleri bilmek ister. her zaman ha- Komşunun düşüncelerin hakkında ne söyleyeceğini ya da dürüstlüğün sana çok paraya patlayıp patlamayacağını sordun Değerli. senden isteneni veriyorsun da neden sana sevgiyle verilen şeye karşılık vermiyorsun.

gerçek ve sade olmayacaktır. kendini senin düzeyine indirmek. babanda -ve ananda— bulunduğunu sezinlediğin an kalkıp onlardaki iyi şeyleri de öldürüyorsun. Küçük Adam.«Aklı başında bir öğrenciye yakışır mı bu.da özellikle— değerli. beni dinle. Aslında için- Havadaki mikroplar 38 den kendini küçük görüyorsun. Küçük Adam. senin dilediğin gibi konuşan dostların asla birer büyük adam olmadılar. Küçüksün sen ve küçük kalmak istiyorsun. Çünkü büyük düşünceleri. kendini küçük gördüğün içindir ki senin dostun olan birine saygı duyamazsın. Dünyasını keşfetmekte olan çocuğuna bir ana olarak şunu söylersin: «O. senin gibi konuşmak zorundadır. Başkalarında — çocuklarında. artık büyük.» dersin. seninle birlikte değil. evde yaşayan birinin herhangi bir büyük iş başaracağına inanamazsın. senin dilini kullansa. anlasan da anlama-san da olduğu gibi inanırsın. Küçük Adam: İçinde bulunan iyi ve değerli şeyleri duyamaz oldun artık. ama gazetelerde yazanlara. Senin yalan çevrende.. insan ancak sana değgin düşünür. Küçük Adam.» Bir biyoloji profesörü olarak şunu söylersin. 39 . Senin bir dostunun büyük bir başarı sağlayacağını sanmaz. gırtlakladın. karında. Evli bir kadın olarak şöyle söylersin. «Çocuklara gözle bakılır ama söylediklerine kulak verilmez. senin o beş para etmez dostluğunu kazanmak için. hattâ —ya. senin hoşuna gitmek için. geniş kapsamlı düşünceleri gırtlaklarsın sen. Kanıt mı istersin. kocana inanmazsın. havadaki mikropların varlığına inanmamak olur mu?» Ve bir öğretmen olarak.kikate karşı olandan yanasındır. kocanda. Büyük Adam. buna inanmazsın. Bak. Seninle aynı masaya oturan ya da seninle aynı. düşünmek çok güçtür. çocuklara göre bir şey değil. senin özelliklerine bürünmek zorundadır. dostluğunu kazansa. Ama senin özelliklerine sahip olsa. onurlu olduğunu gösteren şeylerle böbürlenirken bile küçük görüyorsun kendini. Boğdun bu iyi duyguları.«Hıh! Bulguy-muş! Bıktım senin bulgularından! Herkes gibi gidip bir yerde çalışsan da doğru dürüst para kazansan olmaz mı!» Kendi görüşünü böylece dile getirmekten sakınmazsın.

Ama gazetelerde yazanlara anlasan da anlamasan da olduğu gibi inanırsın Bunları nerderı biliyorsun diye soruyorsun ha? Anlatayım: Seni denedim. bir üstün insan yapmaya çabaladı. «Büyük anlar» da var yaşamında. kendinin gerçekte nasıl olduğunu bilmiyorsun. koca bir orduda bir er. bir eğitimci olarak çoğu kez seni dürüstlüğe. «sevinçten uçtuğun» anlar. Okuduğun gazetelere ya da kötü yürekli komşudan duyduğun geçersiz görüşlere değil de kendine inanmanı istiyorum. Ne var ki. «mutluluktan başının döndüğü» anlar da var. açıklığa ittim. içinden geldiği gibi davranmaya. O derinliklerde. bovling kulübünün ya da Ku-Klux-Klan ÖrUçmaktan korkuyorsun. bir ruh doktoru ve sağaltıma olarak. sen de osun. Aslında yüreğinin derinliklerinde nelerin bulunduğunu. yükseklerden ve derinliklerden korkuyorsun sen. sevdiğin ozan ya da inandığın filozof ya da akıl hocan neyse. bir ceylan ya da senin Tanrın. seni küçüklüğünden kurtardım. mutluluğunu artıracak direnç yok sende. yükseklerden ve derinliklerden korkuyorsun 41 . İçinden geldiği gibi davranmaya karşı kendini nasıl savunduğunu biliyorum. Sense *Untermensch* (aşağı insan) olarak kaldın. gerçek varlığının sesini dinlemen istendiğinde nasıl büyük bir korkuya kapıldığını biliyorum. senin içinde bulunan kendimle deney yaptım. biliyorum. Nietzsche yıllar önce çok daha güzel söyledi bunu sana. seninle deney yaptım. İçindeki insanı aşmak için seni bir •Übermensch». Yalnız ve yalnız küçük değilsin sen. Küçük Adam. Onun »Über40 mensch» dediği senin «Hitler» in oldu. Artık bir Untermensch olmayı bırakmanı ve kendin olmanı istiyorum. Ama daha yükseklere uçacak. Uçmaktan korkuyorsun.

Bu. küçük kötü şakalar yapıyor ve bunlara «halk güldürüsü» 43 . bilemezsin. Mutluluk yaratmayı. üzücü. hiç kuşkusuz kavgayı seçersin. Bu da sana başkaları tarafından söylenmiştir: Ta yirmi beş yıl önce. Senin yap42 Yafamdan mutluluk istiyorsun ama güvenlik çok daha önemli sana göre tığın bütün bu ufak tefek önemsiz şeyler. diş macunu ve ter kokusu giderici reklamları dinlersin. Amerika'da Upton Sinclair söyledi. kendisine. canını vermeye hazırsın-dır. Sen. kim olduğunu. Haydutlar şampiyonunu ve Al Capone'u bilirsin sen yalnızca. ağlanacak bir durumdur. onun tadını çıkarmayı ve korumayı hiçbir zaman öğrenmemiş olduğundan. çok üzücü bir şeydir bu. Kitaplığa gitmekle kavga izleme arasında seçme yapmak durumunda kalsan. Bu üzüntüyü duymamak için. Gece kulüplerinde sahnelere çıkan güldürücülerin anlattığı sana değgin fıkralara dikkat ettin mi hiç? Sana değgin. nasıl bir varlık olduğunu öğrenirsin. Küçük Adam. Dos Passos ve daha başka kimseler de söyledi. Yaşamdan mutluluk istiyorsun. Küçük Adam. Küçük Adam: İnsan varlığının sefaleti. senin gibilerin durumunun düzelmesi umudunu biraz daha uzaklara itiyor. Ama sen ne Mann'ı ne de Sinc-lair'i tanıyordun. nasıl olduğunu öğrenmek mi istiyorsun. başı dik bir bireyin yürekliliği nedir. Radyoda müshil ilacı. Dinle. Senin kulağına çalınmak için yapılmış olan bu şeylerin sonsuz aptallığını ve iğrenç kötülüğünü dinlememişsindir. Güvenliğin uğruna belini kırmaya. ve bütün bu küçük sefil dünyaya değgin şakalarını iyice dinledin mi? Sen git müshil ilacı reklamlarını dinle. Böyle sanıyorsun ve bu yüzden böyle davranıyorsun. gün ışığına çıkıyor. ama güvenlik çok daha önemli sana göre. bu ufak tefek şeylerin her biriyle biraz daha aydınlanıyor.gutunun bir üyesi sanıyorsun kendini. Ama onların uyutucu yanlarını duymazsın hiç nasılsa. Almanya'da Heinrich Mann söyledi sana bunu.

— Damarında Yahudi kanı bulunan kimse. 45 44 . ha. — Yahudi ırkının özellikleri nelerdir? — Canım işte. Pek ayıramam.. Nordik Ari ırkındandır. İnsanlar sana neden böyle açık açık. — Peki öyleyse Yahudi nedir? Kanın görü nümünde bir ayrılık yok. kıvrık bir burnu ve keskin gözleri vardır. diyorsun. Kendine değgin şakaları duyuyor ve başkalarıyla birlikte bunlara kahkahalarla gülüyorsun.. nasıl ki Alman ırkı varsa. filmlerde ne denli gülünç ve saçma tipler olarak gösterildiği dikkatini çekti mi hiç? İnsanların sana neden güldüğünü söyleyeceğim şimdi Küçük Adam. sakınımlı bir tavırla şu yanıtı veriyorsun. diye yanıtlıyorsun sorumu. Ama sen.. Milyonlarca Küçük Adam. Düşünme biçimin. Sen hiç Alman Yahudilerini gördün mü? — Elbette. bir de Yahudi ırkı vardır. ama kendine güldüğünü. — Sen hiçbir Fransız ya da İtalyan'ı bir Yahudi'yle bir arada gördün mü? Üçünü bir birinden ayırabilir misin? — Yani. Küçük Adam? «İnsanların». Küçük Adama gülüyorsun sen. Almanlara benziyorlar. — Peki ya Alman nedir? — Alman. göstereyim sözlerimin doğru olduğunu. çoktan kendi kendinin efendisi olurdun... Kendine değgin şakaları duyuyor ve başkalarıyla birlikte bunlara kahkahalarla gülüyorsun ♦Yani Yahudi ırkı demek istemiştim. Yahudiler çok hırslı ve anamalcıdırlar. şu biçimde düşünüyorsun: «Bütün suç Yahudilerde. hakikatin doğrultusunda olsaydı. İnanmadın mı bu söylediğime? Bak. çünkü seni çok ama çok ciddiye alıyorum ben. Kendinle alay ettiğinden gülüyor değilsin. ırk nedir? — Irk mı? Bunu bilmeyecek ne var. Fransız ya da İtalyan' dan değişik bir görünümü yok. yürekten ve böylesine büyük. gülünecek halde olduğunu bilmiyorsun.. insanların kendilerine güldüğünü. kafan karışıyor. — Yahudi kanıyla başka kan arasında ne ayrım var peki?» Bu soru karşısında afallıyorsun.adını veriyorsun.Dalgacı bir keskin nişancı nasıl hep on ikinin az dışından vurursa senin düşüncelerin de her seferinde hakikati kıl payı kaçırıyor. — Peki. uzun. — Yahudi nedir? diye soruyorum. kurnaz ve iğrenç bir zevkle gülüyor yüzyıllardır. Yahudi'nin saçları siyahtır. gülünecek halde olduklarını bilmiyorlar.

B. — Sarışın mı? — Hayır. Sende yeterinden az ya da çok saygı uyandıran bir kimseye «Yahudi» diyorsun. ırkların ve ulusların zihinsel ve fiziksel ürünü olmaktan gurur duyuyorum. hem de kültürel açıdan bir melezim ve tüm sınıfların. nasıl ki. — Başka olan nedir? — Bilmiyorum. Bu olguyu yakınlarda ortaya çıkardım. bu sözcüğü söylemek * A. neden atalarına dönüyorsun da protoplazmaya dönmüyorsun? Bana göre yaşam. senin gibi «safkan» olmadığım. Ama. çünkü gerçekten de duyguların acınacak durumda. Yahudi de var.— Amerikan Yerlileri de Ari ırkından mı? — Elbette. 46 sana üstünlük duygusu veriyor.» diyorsun. senin gibi bütün ulusların.» İşte sen böyle saçmalıyorsun. — Ş. — Onlar da Nordik mi? — Hayır. Yahudi buyurganlarla da hiçbir duygu ve düşünce birliğim yok. on milyon insanı. Ama ister bir Küçük Ari ol ister bir küçük Yahudi. Küçük Adam. ya da senin gibi «katıksız bir sınıf» in üyesi olmadığım için gurur duyuyorum. ve sınıfların küçük buyurganı. plazmanın ka- 47 . Küçük Adam. ırkların. «Yahudi» sözcüğünü söylerken kendini üstün insan sanıyorsun. — Tamam. batağa saplanıyorsun. Yahudi nedir bilmiyorsun. sünnetli olmadığı gerekçesiyle bir Yahudi teknisyeni sınırdan çevirdiğinizi duydum. hem biyolojik. Saçmalarından silâhlı kuruluşlar oluşturuyor ve bir Yahudi'nin ne olduğunu bile söyleyemeyen sen. ey Küçük Yahudi. bu yüzden ciddi bir işi olduğunda sana bulaşmamaya çabalıyor ve bu yüzden sen. — Roosevelt'e Hollandalı demiyorsun da Davut'un soyundan gelenlere neden Yahudi di yorsun? — Yahudiler başka. görkemli ve aşağılayıcı bir tavırla söylediğinde kendi küçüklüğünü biraz daha az duyuyorsun. sana bu hakkı tanımıyorum ben. milliyetçisi olmadığım için gurur duyuyorum. başka hiç kimse değil. Kimin «Yahudi» olduğu senden so-rulurmuş gibi. Bu sana değgin hakikatin yalnızca küçücük bir parçası. Hıristiyan ve Müslüman varsa. Filistin'de. on milyon «Yahudi »yi doğruyorsun. Benim kim olduğumu saptama hakkına bu dünyada yalnız ve yalnız ben sahibim. Yahudilerin dini demek istemiş tim.Y. Alman nedir. Buna gereksinmen var. Duyguların perişan. — Roosevelt Hollandalı* mıydı peki? — Hayır. — Yahudi diye bir şey var ama. çünkü Yahudi'yle birlikte katlettiğin şeyin ta kendisisin. İnsan bu yüzden sana gülüyor. Hiçbir buyurganla ortak yanım olmadığı gibi. tutkulu bir yurtseveri. Başkanlarından Roosevelt'in ataları Hollandalıdır. Ben. — Elbette Yahudi var.D. Bu «Yahudi» sözcüğünü. güvenli bir tavırla «bu Yahudidir. — Bak gördün mü.

Hani anımsarsın. İskandinavya' da. Biyolojik yapın. içindeki deniz-anasını bir kez daha bulman için yüz. İçindeki doğayı yeniden keşfetmen. bir hahamın odasında değil. seni geliştirmek milyonlarca yıl aldı anasını keşfettim ben ve açık bir dille bunu sana anlattım. Seni denizanası durumundan karada yaşayan iki ayaklı bir yaratık durumuna sokmak. beş yüz belki de beş bin yıl gerekecek. Pasteur ya da Freud olduğumu da söyledin. ya da Marx. Bunu ilk duyduğunda bana «yeni 48 .İsa! İsa! diye bağırmayı bırakırsan sen de benim gibi konuşabilir ve yazabilirsin! Çünkü bu utkulu haykırış aklını köreltmekte Seni denizanası durumundan karada yaşayan iki ayaklı bir yaratık durumuna sokmak. Benim yeni bir Darwin. seni geliştirmek milyonlarca yıl aldı. yeni bir önder aradığın günlerde oldu bu. Yıllar önce şunu da söyledim sana.sılmalarıyla başlar. Ama benim yapacak daha önemli işlerim vardı ve yeni dâhilik rolünü geri çevirdim. iki ayaklı hale geldiğin andan sonra tam altı bin yılda eksikliklerini ancak giderdi. Sendeki deniz- bir dâhi» dedin.

Büyük Galileo'nun üç çocuk babası olduğunu ve elinde bir evlilik cüzdanı bulunmadığını biliyor muydun Küçük Adam? Bunu okullardaki çocuklarına anlatmazsın. sen kendi ağzından çıkan sözlerin anlamını bilmiyorsun: İsa'ya tapıyor. Kabızsın. içindeki «insan»ı kanıtlamak için yalnızca «üstüne çıkmak» istiyorsun. Küçük Adam? «Nikâh bağı»yla doğmuş «yasal» çocuklarla «ni-kâhsızlar»dan doğmuş «yasal olmayan» çocuklar arasında katı bir ayrım gözeten sen değil misin? Ah zavallı yaratık. «Yasal olmayan bir ana»yı ahlâksız bir varlık olarak mahkûm eden sen değil misin. boyuna müs51 50 . güçsüz. Çünkü sana göre hakikat nedir ki. sen bir görüş sahibi olacak adam mısın ki! Seni. Ama daha sonra. Aslında.ve yaratıcılığını felce uğratmaktadır.sefil bir Küçük Adamsın! Otomobillerini ve trenlerini büyük Galileo' nun bulduğu köprüler üzerinde işletiyorsun. ona büyük saygı gösteriyorsun. Sevgi nedir bilmiyorsun. duygusuz. küçük. yasal olmayan çocuk tanımayan Tanrının Oğlu yaptın. cinsel özgürlüğe karşı duyduğun özleme tapıyorsun sen ey Küçük Kılıbık Adam. elinde evlilik cüzdanı olmayan bir anadan doğmadır. Sen . cansız ve bomboş hissediyorsun. Kadının yok. ya da eğer varsa. Aziz Paul gibi gerçek sevgiden doğan çocukları mahkûm etmeye ve gerçek kinden doğan çocuklara dinsel yasalarının korumasını sunmaya başladın. Çocuk-İsa' ya verdiğin değerle. İsa. Galileo'ya bu nedenle de işkence eden sen değil miydin? Bütün bunlardan haberin yok senin. «Yasal olmayan bir çocuk» olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı. tarih ya da kendi özgürlüğün için savaşmak nedir ki! Ayrıca. miskin. o senin evlilik yasalarının zincirlerine Proleter General vuran şeyin kendi cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın olduğundan haberin bile yok. hiç farkında olmadan. Kendini sefil.

Kendisine sevgi verme yeteneğinden yoksun olduğun için karın seni bıraktı. «Yaşamda daha önemli şeyler vardır. Onun toplumbilimi senin toplumunu. sen bunu da anlamadın. cinsel düzenlilik sözünün edildiğini duyunca. bunu göremedi. ama senin gözün. İkincisindey-se hakikat yolunu gösteren bilge adam artık ölmüştü.hil ilacı alıyorsun. «Durun ey kitleler! Sizin kurtarıcınız olduğumu göremiyorsunuz!» Senin kitlelerinle 52 konuşuyorum ben. Yersiz kuruntularla dolusun. Küçük Adam.» diyorsun. Dünyayı çektiği acılardan kurtarmak istiyorsun. onu ölüm açlığına bıraktın. Hiç.» Ama kalkıp Van de Velde'nin Cinsel Teknik kitabını okuyorsun. Çocuklarının benzi soluk olmasın. bu yüzden itilip kakılacak bir enik gibi davranıyorsun ona. tersine yanakları al al olsun. Bu hakikat yolunu gösterenin ilk girişimi başarılı oldu.» diyorsun. Ya da bir «profesyonel devrimci»sin. Bütün düşüncelerin bu rahatsızlığının denetimi altındaydı.» diyorsun. bu yüzden sana karşı koyacak durumda değildi. çünkü orada beni bulmayı umuyor onlar. bilge adam senin örgütünü dağıttı. Yaşamdan zevk almak için iktisadî koşulları iyileştirmen gerektiğini sana anlatabilmek için bilge bir insan canla başla çalıştı. Ama sen. Küçük Devrimci. senin iktisadî kurtuluşunu bilimsel temeller üzerine oturtmayı kendine görev edindi. cildin yapış yapış. Düşüncelerin hep cinsellik çevresinde dönüyor. değerler yaratan yaşama gücünün senin çalışmanda bulunduğunu gözler önüne serdi. İlkin. davranışları acımasız değil sevgi dolu olsun istiyor. İşinde de görülüyordu bu güçsüzlüğün getirdiği eksiklik. Böylece karşına çıkan ilk hakikat yolunu tıkayarak yaşamın yasalarından koptun. sıkıntıdan boğulur gibisin. Karını kollarında çaresizlik içinde kıvranır görmek yerine mutlu görmek istiyor. Bir bilge adam. ama hiçbir şey anlamadın sen! Senin o sözünü ettiğin «iktisadi etkenlerinle bile bir şey beceremiyorsun. «dünya proleterlerinin Führeri» olabilecek birisin. senin devlerinden korumak amacını güdüyordu. kalkıp ondan yönetimi devraldın ve böylece onu ikinci kez öldürdün. sinirlisin. durun!» diye bağırarak peşlerinden koşuyorsun. onlara küçük yaşamlarının sefaletini gösteriyorum. sen. Seni anlayan ve sana yardım etmek isteyen biri cinsel düzenlilikten söz ediyor. Gündüzleri cinsel düşüncelerden arınık olabilmen ve böylece işini yapabilmen için geceleri cinselliğini yaşamanı sağlamak istiyor bu kimse. sen. başka yola saptan. seni hep rahatsız etti bu eksikliğin. çocuğunu kucağına aldığında onun varlığını duyamıyorsun. Aldatılmış kitleler senden kaçıyor. Karnı aç bireylerin kültürü geliştiremeyeceğini anlat- 53 . Büyük bir heves ve umutla dinliyorlar beni. Ama sen ne yapıyorsun? «Cinsellik bir küçük-kentsoylu uydurmacasıdır. bu yolda canını verdi. Cinsel güçsüzlüğün yaşamın boyunca yakanı bırakmadı. Kötü kokuyorsun. «Cinsellik her şey değil. Senin örgütlerinde toplaşıyorlar. Sen böylesin işte. Bu adam. «Önemli olan iktisadi etkenlerdir. sense «Durun.

ispiyonculuk ve ihbarcılıktan. onu koruma sorumluluğunu hiç üstlenmiyorsun. Şimdi. Senin çevrende. Çünkü senden korkuyorlar Küçük Adam. şu talihsiz küçük sözcük. senin. mareşallardan ve madalyalardan oluşan bir yalanlar düzeni kurdun — bunların dışındaki her şeyi fırlatıp attın. güçsüz. durmadan Heil! Heil! Heil! diye bağırıyorsun. milyonların ayaklanması demek. Kendi mutluluğunu yiyip bitiren sensin. Özgürlüğünü. Sonra da kalkmış. insanların kurtuluşu. bir çiftçinin ürünlerini yetiştirdiği. Senin kafandan çıkan. yoksulluğu önlemek için yoksul. bir kez ele geçirdikten sonra bırakmayacağına. kendini kurtarma yeteneğine sahip olduğuna inandı. Bir yanlış daha yaptı bu adam: Senin «diktatör» olmana izin verdi. seni aydınlatmaya çabalarken yalnızca bir tek yanlış yaptı. Bu bilge adamın bir küçük ihmalinden dev bir yalanlar dizgesi oluşturdun. senin yörende mutluluğu yiyip bitirmek kolay ama onu korumak çok güçtür Küçük Adam. gizli polislerden. nasıl olduğunu biraz daha iyi anlamaya başlıyor musun. kendini ve toplumunu her türlü baskı yönetimlerinden bağımsız kılman. Mutluluğunu korumayı. çocuk bakımıyla «yurtseverler soyu yetiştirme »yi bir tutuyorsun. gizemli ve sadist subayı yarattın. bir bahçıvanın çiçeklerini. Oralarda bu sözcüğe şatafattı üniformalar giydirdin ve kendi içinden. onlara gereken besini verdiği gibi beslemeyi öğrenmekten yoksun bıraktılar seni. üniformalardan. cellâtlardan. Büyük araştırmacılar. ozan ve bilgeler kendi mutluluklarını korumak için senden kaçtılar. «devletin büyüklüğü»yle sağlanır sanıyorsun. bu «on çocuklu ana» fikrinin kurbanı değil misin sen sanki? Başka ülkelerde de. Bu yüzden büyük bir oburluk içinde kendi mutluluğunu yiyorsun ve mutluluk sağlama. gel baştan alalım: Yaşamda ve sevgide mutlu olmanın «iktisadî koşulları »nı «makinalar»la karıştırıyorsun. Almanya'ya geldiğinde elini uzatabileceğin her kadının ırzına geçmekle karıştırıyorsun. Yalanlardan. bu bilge adam. Evet. onu koruyabileceğine inandı.maya çabaladı. ve senin küçük olmanı istiyorlar. zayıf ve çaresizleri ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorsun-. «diktatörlük» sözcüğü kulaklarında yankılandı. değil mi Küçük Adam? Bak dinle: Bir araştırmacı kendi bilim dalı ya da makinası ya da toplumsal 55 . Ama kimse sana neye benzediğini söylemeye cesaret edemiyor.» mi diyorsun? Peki. sevginin bağımsızlığa kavuşmasını. bütün yaşam koşullarının iktisadî duruma bağlı olduğunu. işkencelerden. seni Üçüncü Reich'a ve senin türünden altmış milyon insanı mezara götüren küçük. onu. Tam bir özgürlük içinde mutluluğun tadını çıkardığın olmadı hiç. kurtarman gerektiğini anlattı sana. suçlamalardan. Küçük Adam. top arabalarının geçit töreni yapmadı demek diye düşünüyorsun. doğum denetimiyle 54 «on çocuklu analara» madalya vermeyi birbirine karıştırıyorsun. Neden söz ettiğimi bilmiyorsun. Küçük Adam? «Pek değil. İşte sen böylesin. copçulardan.

ama bu dertlerden kurtulmayı başaramadım.Kendi mutluluğunu yiyip bitiren sensin fikri üzerinde on yıl. bir araştırmacının sana düşüncelerinden başka verecek hiçbir. şeyi yoktur. benim evim. benim dostum. İskambil oynarsın sen ancak. Ne var ki. yirmi ya da otuz yıl. Onun yaşamsal işlevleri onu bunu yapmaya ittiği için bu yolda çalışmaktadır. bu yanlışları anlayıp çözümlemek ve sonunda. yılbaşı ikramiyesi vermez ve bir elin yağda bir elin balda yaşamanı sağlayamaz. ama hiç işi56 ni kolaylaştırmaz. tasalanıyor ve araştırmalarını «senin için» yapıyor değildir. Bana yardımcı olmana bir katkıda bulunabilir miyim?» Hayır. O bunları yaparken sen ona hiç yardımcı olmazsın Küçük Adam. yeterinden çok kaygı. tersine "güçleştirirsin. benim tarlalarım konusunda çalıştığını da anlıyorum. Yeni bulguların ağır yükünü tek başına taşımak zorundadır. yalnızca uzak durmakla. Senin için tasalanmayı ve sana acımayı parti önderlerine ve din adamlarına bırakmış- 57 . Hiç. benim karım. Senin aptallıklarının. durumları düzeltmek için ne kadar çok çalıştığını görüyorum. ücret yükseltmez. Örneğin şunları söyleyemezsin: «Bak dostum. ya da bir büro ya da maden ocağında aptal aptal köleliğini sürdürürsün. yardım elini uzatmamak ya da yardım etmemekle kalsan. benim çocuğum. Küçük Adam. yanlışlarla dolu küçük fikir ve ideallerinin doğurduğu sonuçlara katlanmak. toplu sözleşme yapmaz. Uzun yıllardır şundan şundan yakınıyorum. Ne de olsa o senin için düşünüyor. araştırmacı senin bu tavrından dolayı mutsuz olmayacaktır. her şeyden önce. Ama yardımcına yardıma koşmazsın hiçbir zaman. sense kaygı istemiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü. Kâr dağıtmaz. ve tasa duyuyorsun çünkü. Yalnızca kaygı verebilir bir araştırmacı. Benim makinam. yardımcına yardım etmeye kalkmadın hiçbir zaman. hiç durmadan çalışır. ya da bir horoz dövüşünde avazın çıktığınca bağırırsın. onların yerine kendi yargı ve bulgularını koymak zorundadır.

Küçük Adam. onu neden yürekten sevemediğini ortaya çıkardığında. kendini düşünebilme. Küçük Adam. senin sonunda kendi kendine bakabilme. Seni küçük gören kimseye saygı duyuyor. gazetede okumadan bunlara inanmazsın Küçük Adam. Onun istediği tek şey. bir Kanser Patolojisi Profe-sörüysen. balon gibi patlıyor. çevreye tükrükler saçıyorsun. yoksa bir yabancı mı olduğunu soracaksın. şehvet düşkünü. kalkıp bu araştırmacının kendisinin bir şeh-vet düşkünü olduğunu öne sürüyorsun. İşte bu yüzden çok küçük ve sefilsin. Sen. hele güzelce bir aylığın da varsa. çok. bu yüzden senden kaçıyor o da. Araştırmacı uzun ve zorlu bir çalışmadan sonra karına neden mutluluk veremediğini. mutluluk gökten yağmaz. yürüyerek değil. ya da «senin» kanser sorunun. Şimdi anlıyor musun mutluluk neden senden kaçıyor? Mutluluk. senin kendisini kemirmeni. «hakikat» ya da «mutluluk» nedir bilmediğin gibi. bir dâhi ne59 . senin çözemediğin sorun üzerinde çalışma yetkinliği olup olmadığını saptamak için onu muayene etmeye kalkacaksın. Artık ona bir «dâhi» diyorsundur. Araştırmacı. Ama sen yardım etmemekle kalmıyorsun. ya da onun bir Yahudi mi. Oysa sen mutluluğu yalnızca yalayıp yutmak istiyorsun. uğrunda çalışılmasını gerektirir. yutmanı istemiyor. kendin için tasalanma yetisini geliştirdiğini görmektir. Ama araştırmacının bulgusu gazetelere geçtiğinde. şarlatan ya da kamu ahlâkını hiçe sayan tehlikeli bir adam diye andığın araştırmacının bir «dehâ» olduğunu ilan edersin. kendini küçük görüyorsun. «Yahudi» nedir bilmediğin gibi. Kendi içindeki şehvet düşkününü gözden ırak tutmak için bunu söylediğini ve sevme yeteneğinden yoksun olmanın nedeninin bu olduğunu aklından geçirmiyorsun. ya da ışınların maddenin içine geçmesini sağlayarak maddenin içinin görülebilmesini olası kıldığına birçok insanı inandırmayı başarır. çünkü kendi öz duygularına güvenmiyorsun. Daha dün sahtekâr dediğin. Ya da bir araştırmacı insanların neden kitleler halinde kanserden öldüklerini keşfetmiş de. yardım etmemekle kalmıyorsun. ama pek çok kanserli hastanın öldüğünü görmeyi yeğleyeceksin. senin adına ya da senin yerine yapılan işi çirkince bozuyorsun. Yani demek istiyorum ki. hakikatten ve öğrenmekten çok daha önemlidir.tır. koşarak gelir yardım istersin. . kazanılır. bu yüzden kendi öz duygularına güvenemezsin işte. kayaların parçalanmasını. araştırmacının bir sahtekâr olduğunu ya da havadaki mikroplar konusunda hiçbir şey bilmediğini. bulgularının kullanım değeri olduğuna. zamanla. ya da hastalarının yaşamını kurtarmak için senin büyük bir gereksinme duyduğun şeyi onun bulduğunu kabul etmektense. bu bulgusunu açıklamışsa ve sen. diyelim belli hastalıkların iyileştirilmesini. araştırmaları için çok para harcadığını ya da aldığını söyleyeceksin. ya da bir ağırlığın kaldırılmasını. Sana göre meslek onurun ya da bankada58 ki hesabın ya da radyum sanayisi ile olan ilişkin.

onu korumamak. yanlış kavramlar. bütün engel ve kısıtlamaları çiğneyen. onun ortaya koyduğu mutluluğu yiyip bitirmek senin için daha kolaydır. öyle mi Küçük Adam? Jack London'ın Martin Eden adlı kitabında sana söylediği sözlerle açıklayayım bunu da: "Dâhi". makinaların belli yasalarla çalıştığını gösterdi sana. Bir doktorsan eğer. Ama. kısacası halim selim. Bir keresinde bir büyük adam.» diyeceksin Küçük Adam.. «Bunda ne kötülük var sanki. kısıtlamalarıysa görüyor ama kabullenmiyor. kepçe daldırmayı iyi beceriyorsun ama yaratma yetisinden yoksunsun. Zaten bu yüzden böylesin. kanatlan kırpılmış ve süslenip püslenmiş bir dâhi istiyorsun sen. aptalca kabulleniyorsun bulguyu. kanser hastalığında mikroorganizma arar ve böylece onlarca yıllık araştırmayı yok sayarsın. Kısıtlı. Eğer (daha dün bir «şeh-vet düşkünü» ya da «deli» olan) araştırmacı bir «dâhi»yse. Senin yaptığın budur işte. haklısın. yeni bir düşünce geliştirmene olanak yok. Ama iyi bir dâhi istiyorsun sen. Onun getirdiği yeni olasılıkları ya da kısıtlamaları görmüyorsun. dinini. çünkü sen yalnızca 61 . çiğniyorsun. daha önce olduğundan çok daha kolay iyileştirebilirsin onları ve çok daha fazla para kazanabilirsin. Kaşık atmayı. dürüst ve iyi çalışarak para kazanmakta hiçbir kötülük yok kuşkusuz. Uysal. çılgınlıkları olmayan. Eğer bir doktor ya da bakteriyolog olarak tifo ya da koleranın bulaşıcı hastalıklar olduğunu biliyorsan. Bu yanlışı üç onyıl değil. Çünkü artık pek çok küçük adam çıkar ve seninle birlikte. o buluşa hiçbir şey vermemek. Ve bu yüzdendir ki çocuklardan nefret eden bir öğretmensin. Gelişme yok sende. Küçük Adam. dahası. yaşamın kendisi ağır hasar gördü. hastaların çoğalacaktır. Anlıyorum. ölçülü ve uyarlanmış bir dâhi istiyorsun. Olasılıkları görmüyorsun çünkü görüşün yok.canlıları da makina yerine koydun. İnsanlar artık akın akın gelmekte. «dâhillerin olsun istiyorsun. terbiyeli bir dâhi. Doğru. kalktın öl60 dürmede kullanılan makinalar yaptın. Mekanik bir biçimde oburca. İşte sen böylesin. «Dâhi. bankadaki hesabını ya da kişilik zırhını korumak için— yaşama işlevleri göstermeye başlayan herkesi suçladın. Buluşun gelişmesine katkıda bulunacak hiçbir şey yapmıyorsun. katlettin. bu yüzdendir ki. şu ya da bu biçimde onlara zarar verdin. çünkü canlıları makina yerine koyduğun andan sonra —onurunu ya da profesörlüğünü. insan içine çıkarmaktan utanmayacağın bir dâhi istiyorsun. sırtına deli gömleği geçirir gibi parmağına evlilik yüzüğü geçiliyorsun. yaşamın boyunca sıkıcı bir büroya ya da bir resim masasının başına kapanıyorsun. üç yüzyıl sürdürdün. ehlileşmemiş bir dâhi değil. ürünlerini avucu-nun içinden yemektedirler. kural tanımaz. kasabalarının sokaklarında utkulu tavırlarla dolaştırabileceğin. yüz binlerce bilim işçisinin kafasında kök saldı. insanın satışa çıkardığı ürünlerinin üzerine yapıştırdığı bir markadır. onlara gereken saygıyı göstermeye de razısın. yalnızca sömürmek çok kötüdür.dir bilmiyorsun. dâhi» diye bağırmaya başlar.

Küçük Adam. kaçınılmaz olarak. çünkü için- Kanatları kırpılmış. Sen yalnızca çorbaya kepçe daldırmasını bilirsin. Buna bir diyeceğim yok. anlamak istemiyorsun. o kadar. aç. mutsuz hissediyorsun Küçük Adam. insan içine çıkarmaktan utanmayacağın bir dâhi istiyorsun 62 de gerçek ve doğal sevgi ve verme duygusu uyandığında birden paniğe kapılıyorsun. veremezsin. Haydaa! İyi güzel ama. yalnız almasını bilirsin sen. Bağırmak istiyorsun yalnızca. burada sana benim göstermek istediğim. Sendeki alma eyleminin temelde yalnızca bir anlamı var: Kendini büyük bir oburluk içinde parayla. Yalnızca bir tüketici ve yurtsever gibi görünmek istiyorsun. çünkü kendini boş. sokaklarda utkulu tavırlarla dolaştırabileceğin. ama baş63 . tepkesini salıverir diye kaçıyorsun ondan. anlatmakta yetersiz kaldığım şeyleri gösterecektir çünkü. Büyük bir boşluk ya da güçsüzlük duyduğun. Küçük Adam: İçinde bulunan sevgi. Çünkü temel bedensel davranışın sürekli olarak kendini tutmanı ve kin gütmeni gerektiriyor. ya da gerçekten öğrenmek istediğine inanmıyorsun. ya da ruhsal-akılsal sağlığının en bozuk olduğu anda geldin bana. «Şuna da bak! Yurtseverliği yadsıyor bu adam! Devletin. Bu sözleri dinlemek. Hakikat. Sense bunu istemiyorsun Küçük Adam. seni tanıdım. Bunun neden böyle olduğunu anlayamıyorum diyorsun öyle mi? Ama başka türlü olamaz ki? Bunun nedenlerini ben söyleyebilirim sana. bir hayvan gibi huysuz bir halde bana geldiğinde tanıdım seni. Böylece. gerçekten bilgili saymıyorsun kendini. mutlulukla. bir başkasının gümüş tepside sunduğu şeyi kaşıkladın yalnızca. ve onun özü olan ailenin koruyucusu yurtseverliği yadsıyor! Bu adamı susturmak gerek!» Sendeki ruhsal kabızlıktan sözedildiğini duyunca böyle bir yaygara koparıyorsun işte. Ama bu kadarla kalmıyorsun ki? Kendi dininden başka din olmasın istiyorsun. Gene aynı nedenle hakikatten kaçıyorsun. Kendi dinine karşı hoşgörülüsün. Dilediğin dine. İyi ediyorsun. seni o halinle gördüm. bu soru seni çok ilgilendirmişe benziyor. bilgiyle doldurmak istiyorsun. çünkü sen. Bir şey yaratamaz. mutlu olma yetisinden yoksun olmanın nedenlerini sakin sakin anlatmama neden izin vermiyorsun? Gözlerinde korku görüyorum-.aldın bugüne dek. «Dinsel hoşgörü »den yanasın değil mi. kendi dinine inanmak istiyorsun.

ey büyük isyancıların küçük torunu. ve başkalarının bilgisiyle beslenmektedir. işine karşı olan sorumluluğundan. çalışmanın ve bilginin anayurdu yoktur. Küçük Adam. Almanya'da buna 64 «alaşağı etmek» diyordunuz. Uzun vadede. evrenseldir ve bütün insanlığı kapsar. kendi mutluluğunu aydınlıktan ürken bir gece hırsızı gibi çalıyorsun. Kendi mutluluğunu aydınlıktan ürken bir gece hırsızı gibi çalıyorsun 65 . kasılmalarından. Lincoln ve daha birçok-. Sevginin. bunlan kendin asla yaratamazsın. bilgiden korkuyorsun. dostun olduğum için söylüyorum bunları. Onlar.» Benim hakikatim karşısında yapabileceğin hiçbir şey yok. Türkü söylemezler. ve bu yüzdendir ki. Bu yüzdendir ki sen yalnızca başkalarının sevgisini. karısını ya da kocasını ahlâksızlıkla. Hakikati. Sevgiye hasretsin. kabalıkla suçlamasını istiyorsun. ruhsal kabızlığından kaynaklanıyor Küçük Adam. işini seviyor ve ekmek paranı ondan kazanıyorsun. Sen de bir şehvet düşkünüsün çünkü ve bundan korkuyorsun. senin işin. askerî havalar «bağırırlar». boşanmak için geçerli neden saymıyorsun sen. Karl Liebknecht. Hakikati söyleyen dostlarını kılıçtan geçiriyorsun ama gene de. ları gibi öldürebilirsin beni. baş-kalannın mutlu olduğunu gördüğünde kıskançlıktan çatlarsın. Kadınlarını kucaklamazlar. Rat-henau. geçmişte pek çok gerçek dostuna yaptığın gibi gebertirsin beni. Düşmandan nefret etmezler. bu yaptıkların seni alaşağı etti. şunu «yaparlar. onların «üstüne çıkar» gecede şu kadar «sefer» şunu. Geleneksel düşman bir on yıl sonra geleneksel dost olur. Karşılıklı verilmiş uygar bir ayrılma kararını. gerçek sevgiden korkuyorsun çünkü. çalışma ve bilgisini sömürmekten başka bir şey yapamazsın. sonra gene geleneksel düşman. gümrük denetiminden geçmez bunlar. ve doğayı anlamaya çalışsa. eşlerden birinin ötekini dava etmesini. Bu yüzdendir ki. elle tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun. Ne var ki. Olsa olsa.kalarınınkine karşı hiç de hoşgörülü değilsin. Sendeki tutucu yurtseverlik. Biri kalkıp da bir kişisel Tanrı yerine doğaya hayranlık duysa. sen küçük bir yurtsever olmak istiyorsun. bedensel katılığından. bir aynada. Şu senin yurtsever dediklerine bir göz atalım: Onlar yürümez. benim bilgimle. seni aşağılamak için değil. her on yılda bir falan değiştirdikleri «geleneksel düşman »ları vardır onlann. asker gibi uygun adım giderler. Ama gene de kendine göre bir yurtsever olmaktan vazgeçmedin. üniforma tanımaz. Evli çiftler artık bir arada yaşayamayacaklarını anladığında. öfkeden kuduruyorsun. İsa gibi.

ulusun onurunu lekelemektedir!» Evet.' okkalı bir «dava» yakalayıp. Neden bağırıyorsun böyle. sessizce gideceksin. Sokrat'ı sen öldürdün. Anadan doğma bir göçmensin sen. Amerikalı. Sokrat'ı senin iyi ahlâkını hiçe saymakla suçladın. Ama tarihten ders almazsın ki sen. Aslında ne devlet senin umurunda ne de ulusun onuru. «Düzen»in çıkarları uğruna öldürmeyi sürdürüyorsun. hasta çocuğundan yaknııyor. ey zavallı Küçük Adam. Küçük Adam. hasta bakım odamda gördüğüm haliyle kamuya açıklayacağım diye ödün kopuyor. İşte bu yüzden korkuyor ve yardım çağırıyorsun. giderek kuruduğunu hissediyorsun. Seni iyi tanırım. hangimizin açık saçık yayınla- Neden bağırıyorsun böyle. biliyor musun? Korkuyorsun da ondan. evraklarım tamam ve vergimi tümüyle ödedim. yurttaşı ya da yasaları korumak umurunda bile değil. onu da çırılçıplak gördüm ben. seni ilgilendiren tek şey. soruşturun. ona da aynı şeyi yaptılar. Küçük Adam. Bu yüzden bana bir siyasal suç yüklemenin. Sokrat zamanında da böyleydi.«Susturun şu adamı! Yabancı uyruklu o! Bir göçmen! Oysa ben bir Almanım. biliyor musun? Korkuyorsun da ondan 66 67 . Danimarkalıyım. gerekli tüm işlemleri yaptırdım. «Polise kaydını yaptırmış mı? Evrakları tamam mı? Vergilerini düzenli ödemiş mi? Araştırın. Ama sana yardıma gelenlerde de benim hakikatimi bastıracak güç yok ki? Senin yardımcıların bile bana gelip karısından. Norveçliyim!» Bırak bu sözleri Küçük Adam! Sen hem bir Amerikan göçmeni hem de bir dünya göçmenisin. Gösterişli giysilerini kuşandığında içindeki insanı gizliyor O. polise kaydımı yaptırdım. Bu dünyaya bir rastlantı sonucu gelmişsin. beni yıllarca parmaklıklar ardına kapatmanın yollarını arıyorsun. Çünkü hangimizin daha ahlâksız. Senin doğal yapını. Onun bedenini öldürdün ama aklını öldüreme-din. Küçük Savcı Yardımcılarının istediği tek şey budur işte. ama benden hiçbir şeyini gizleyemez. bugün bile bu yaptığının farkında değilsin ve bu yüzden hâlâ bataklıktasın. O bugün de senin o kurallarını hiçe sayıyor. sinsi sinsi öldürüyorsun. ama korkakça. bir an önce Başsavcılığa atanmaktır. ve geldiğin gibi. Beni herkesin önünde ahlâksızlıkla suçlarken doğrudan gözlerimin içine bakamazsın. Bu adam devlet için bir tehlikedir. korkudan tir tir titriyorsun. Bedeninin kaskatı kesildiğini. Diyelim bir Savcı Yardımcısısın. hangimizin şehvet düşkünü.

Kimin suçlu çıkacağı belli olmaz. Ve başka hiçbir şey bilmediğinden. özel bir ses tonuyla. 69 Uzayan hasret 68 . sen de istekliliğini sürdürdün. biliyorum. gelir vergimi yüz dolar eksik tuttuğumu kanıtlamayı başarabilirsin. senin. Sende makinah tüfek. Hevesli göründün. o bir kişi bendim. bendeyse bilgi var evet. ya da önemsiz konumda olursan ol. Kitabı kendi yayınevinde basmayı kabul etmedin. kötü bir sesle söyleyebilirsin bu sözcükleri. Bunu ancak sen becerebilirsin. Hitler iktidara yeni gelmişti. 1928'de çalışmalarımız ilk somut sonuçlarını vermeye başladı. Kitap gene de yayımlandı. Hangi önemli. çünkü «Başkan» ın kitaba karşı olduğunu açıklamıştı. Hitler'in. bir Hitler'i nasıl ürettiğini gösteriyordu. benim de sana benzediğimi sanırsın. Bak. Biri sayıları kabarık olan tanışları arasında açık saçık fıkra anlatmayan tek bir kişi olduğunu söylemişti. 1933 yılında. bunların hangi kaynaktan geldiğini de biliyorum. bunu adım gibi biliyorum. aldığım bu sonuçları senin yayınevlerinden birinde kitap haline getirmek istedim. Küçük Adam. Rol bölümü yapılmış. Gene büyük bir heves ve isteklilik gösterdin. ben sana benzemem ve bu konularda hiçbir zaman sana benzemedim. Yok. bana onursal rektörlük sanı bile verdin. ya da bir kadınla eyalet sınırını geçmekle ya da sokaktaki bir çocukla tatlı tatlı konuşmakla suçlayabilirsin beni. çünkü kitap. Küçük Adam. Bu yukarıdaki üç tümce.nn hayranı olduğunu çok iyi biliyorsun. ancak senin ağzında bir suçlama niteliğine bürünebilir. Başkanın. senin kişiliğinin kabuk bağlamış olması nedeniyle iktidara geldiğini gördüm. sen kendi varlığını şöyle yıkıyorsun: 1924 yılında insan kişiliğinin bilimsel bir incelemesinin yapılmasını önerdim. İyisi mi sesini çıkarma sen. Ama bak. Ama bu kez susarak. yapış yapış ve hain. Bu sözlerime inanıp inanmayacağın umurumda değil. kitabı yokumsayarak öldürmeye kalktın. açık saçık fıkralardan pek hoşlanıyorsun Küçük Adam.

Tasımdaki hoşafın tanelerini ayıklayıp yemeye varsın ama güllerimin dikenine katlanamazsın. 1946'da kitap ikinci basımını yaptı. Ancak. Bunu 70 söylemekte sakınca görmüyorsun. ama motorla pervanenin gizlerinden hiç söz etmese. ruhsal-sağaltımın teknisyeni olan sen böyle davranıyorsun. çocuklarının. Beni pis fıkralarına konu eden sen değil misin. Yirmi iki yıl boyunca. sıkıntılı ve olaylarla dolu yıl geçti. boy gösteren cinsel yoksulluğa dokunmadan yapmak istiyorsun. zararsız ve ağırbaşlı sözcükler bunlar sana göre. Cinsel yoksulluk sözcüklerini ağzına bile almıyorsun. beğeniyorsun. insanların şu ya da bu çılgınlığa düşmelerinin. Bir zamanlar ilgini çeken. nasıl olur? İşte. Onun bir «klasik» olduğunu ilan ettin. uçma tekniklerini açıklasa. çünkü yasak. Korkaksın sen. sevme ve bunun tadını çıkarma yetisinden yoksun olmalarından kaynaklandığını öğrettim sana. Ve bir tıp doktoru olarak içinde bulunduğun bataklıktan çıkamıyorsun. hakikate yeğ tutuyorsun. Küçük ruh doktoru? Bedenleri güçsüz kocalar tarafından hırpalanan genç gelinlerin yakınmalarını duymadın mı hiç? Duydukları sevginin gereğini yerine getirememekten çatlayan ergin çocukların çektiği acıya tanık olmadın mı hiç? Gene de güvenliğinin hastalarından daha önemli olduğunu söylüyorsun. Bunu ilk söylediğim günden yirmi iki yıl sonra. «Bu ne işe yarar? Hastaları nasıl iyileştirir?» diye sormadın. övgünü kazanan kitabımdan hiç söz etmedin. Yok. Bugün bile hâlâ tutuyorsun kitabımı. «Akıl hastalıklarını önlemek» istiyorsun. İnsanların gövdesinin. İnsan kitlelerinin sevisel yaşamından söz edemiyorsun. Tam on iki yıl sustun. sevgi duyma. buna benzer bir soru duymadım senden. ha? Bana «bedensel boşalma peygamberi» diyen sen değil misin? Ha. Acun-sal Yaşam Enerjisi'ni bulduğumu duyduğunda. Bir teknisyen kalksa. bugün. cinsel organlarında duydukları heyecanların bastırılması gerektiğini ve bunun için de onları soluklarını tutmaya alıştırmaları için zorlamalarını söylüyordu. zihinsel bozuklukların önlenmesinin önemli olduğunu söylüyorsun. şu ya da bu belalara dolanmalarının zihin ve bedenlerinin kaskatı kesilmesinden. gene öyle davranıyorsun: Varılacak hedefin ne olduğunu söylüyor ama ona nasıl erişileceğini açıklamıyorsun. ha? Daha ne kadar ağırbaşlılık dediğin o şeyi tıbbi yükümlülüklerine yeğ tutacaksın? Kullandığın taktiklerin. bireysel sağaltımın değil. zihinsel bozuklukların (akıl hastalıklarının) önlenmesinin önemli olduğunu sana öğretmeye başladığım günden bugüne tam' yirmi iki uzun. kalkmış dostlarına. Bireysel sağaltımın değil. Ve binlerce yıl nasıl davrandınsa. Ama işi.ayrıca analara. milyonların yaşamına malolduğu gerçekliğini daha ne kadar görmezlikten geleceksin? Güvenliğini. «Maine eyaletinde doktor71 . sevme edimi sırasında başka hayvanlarınki gibi kasılıp gevşeyememe-si nedeniyle bunun böyle olduğunu anlatmaya çalıştım.

Benim enstitümde şöyle bir olay oldu: Öldürün. Bu «harikulade fikir» çok hoşuna gitti. gelecekte sahip olacağın gerçek özgürlük. Senin o küçük ruhsatlarının benim çalışmalarımı bozmaktan —ama azıcık bozmaktan— başka işe yaramayacağını. o kadar. gelelim senin şu özgürlük sarhoşluğuna. içindeki Küçük Adamın nasıl davrandığını anlatacağım sana. değil mi. Küçük Adam. Diyelim çocuk ve erginlerde cinsel sağlığın sağlanma ve korunması üzerine çalışmalar yapan bir Enstitüde öğrencisin. kısa keseceğim: Bir rastlantı sonucu özgür bir durum içinde bulunduğunda. senin Parti Kongrelerinde alacağın on binlerce karardan çok şu bir sorunun yanıtlanmasına bağlıdır. çalışmalarımı engelleyemeyeceğini bilmiyorsun. yalnızca. ha? «Öldürün. gebertin. benden fazla bilgisi olmayan hiç kimsenin beni sınayamayacağını. Bir kerecik olsun kendini ayna karşısına diksene! «Öldürün. Bugüne dek hiç kimse. neden kendine özgürlük sağlayamadığını. sen ey demokratların ve bütün dünya proleterlerinin küçük Führer'i. Coşkusal vebanın ve yaşam enerjisinin bulgucusu olarak bu dünyanın her yanında bir anlam ifade ettiğimi.: gebertin! Öğrencilerim mikroskoplarının başına çökmüş. gebertin!» Dur bir dakika. Şimdi. «Şuna da bakın! Dünya proleterlerinin devrimci dalgasına dil uzatıyor! Demokrasiye dil uzatıyor! Gebertin şu karşı-devrimciyi! Kahrolsun karşı-devrimciler!» Dur. Seni aşağılamak. küçültmek değil amacım. öldürün!» Pekâlâ. neden bugüne dek özgürlüğünü elde edemediğini ya da elinde tutamadığını göstermek istiyorum. ya da sağladınsa neden hemen bir yeni efendiye teslim ettiğini sormadı. Bunu öğrenmek istemez misin. «Gebertin şunu! Ulusun ve devrimci proletaryanın onurunu lekeliyor! Kurşuna dizin! Haydi duvar dibine!» Ne "Viva!" diye haykırman. heyecanlanma birden. denetleyemeyeceğini bilmiyorsun. savaşa katılmak istedin.luk yapma ruhsatı var mıymış» diye sordun. yaşam zerreciklerini inceliyorlardı. Sense 73 72 . Bana kalırsa. Küçük Adam. İnsanları «duvar dibine dikmekle» özgürlüğüne kavuştuğunu sanıyordun. dur. ne de "Gebertin!" diye bağırman seni amacına bir adım bile yaklaştıracak değildir.

. Bunu anlayınca aslında senin yaşantını iyileştirmene yardımcı olmak için kurulmuş olan bu örgütleri dağıttım. bir şey mi dedin? «Proletaryayı bozan kentsoylulardır. Bunu sen de biliyorsun. arkadaşlarınla sokakta yürüyordunuz. Bunun sonucu Berlin'de görüldü: Proletaryanın askerleri gece sabahlara dek kadınların ırzına geçtiler. benim gibi. mutsuzluğunun nedenini anlamayı ve bunu ortadan kaldırmayı öğrenmeni sağlayabilecek örgütler kurdum.. Çok geçmeden. «dünya proleterlerinin askerleri» seni öyle bir lekelediler ki. kısacası. Enstitüye ve onun temel fikrine karşı büyük bir kin ve aşağılama duyduğunu ve bu yüzden öyle uygunsuz davrandığını anladın. bu örgütlere böylesi iğrenç düşüncelerle yaklaştığın için dağıttım hepsini. hep bir ağızdan şöyle bağırdığınızı duydum: «Kadın istiyoruz! Kadın istiyoruz!» Geleceğinden kaygı duyduğum için. Buranın değişik türden yeni bir genelev olduğunu sandın. Seni harekete geçiren dürtünün ne olduğunu ancak bir hayli zaman sonra anladım. sen de biliyorsun. Bunun üzerine. bu türden bir özgürlük olmasını beklediğini itiraf ettin. Böyle bir örgütün toplantısında bir kızla tanışmakta bir kötülük gördüğümden değil. Bu gibi olaylar «yalnızca savaşta 75 . yaşantını iyileştirmek için büyük bir istek duyduğunu. seninle yaptığım ayrıntılı bir tartışma sonunda. bu toplantılara oluk oluk akın ettiniz. Yaşamının her anında büyük bir cinsel açlık içinde bulunduğunu. bir kez daha bataklığın içindeki yerini korudun. Hem ayrıca. Küçük Adam. Gelip senin de incelemelere katılmanı önerdim. ama neden azarlamakta haklı olduğumu anlayamıyordun. Ne o. Bunun sebebi neydi acaba Kü74 çük Adam? Başlangıçta bunun içtenlikli bir davranış olduğunu sandım. Proletaryanın Führer'leri bu bozukluğu giderecek.» Bu sözleri çok duyduk. Proleterlerin anayurdunda da böyle yapmışlardı: cinsel sorunların kendiliğinden çözümlenmesini beklemişlerdi. çıplaktın. toplama aygıtından çırılçıplak kalktın. kızların ve kadınların arasında tüm çıplaklığını sergiledin. Bu pisliği askeri güçle. dostlarınla sevgi konusunda konuştuğunda. Seni hemen azarladım. Bir gece. Özgürlüğünü poker fişi gibi harcadığına bir başka örnek vereyim. Daha sonra. kendine kolay yoldan bir kız bulacağını. üstelik beş para bile vermeden gününü gün edeceğini umdun. karşı cinsten olan herkese büyük bir doymakbilmez-likle baktığını artık şu kadarcık çocuklar bile biliyor. senin bunu anlamamanın nedenini kavrayamamıştım. aklının yalnızca iğrenç ve açık-saçık şeylere çalıştığını herkes gibi. ağzından yalnızca açık-saçık fıkraların çıktığını.. Sen ve dostların. İşte bu yüzden kalktı bu örgütler ve sen. Senin o «devrimci onur» şampiyonları. daha yüzyıllarca taşıyacaksın alnındaki bu karayı.Acunsal Yaşam Enerjisi toplayan aygıtta oturu-yordun. Bense kendi payıma. toplantılara bu yüzden geldiğini sandım. yumruklarıyla temizleyecekler. proletaryanın cinsel sorunları kendiliğinden çözümlenecek. cinsel sağlığı savunan bir Enstitüde.

ha? Öyleyse gel bir başka öykü anlatayım sana: Proletaryanın diktatörlüğüne büyük bir coşkuyla inanan. Karl Marx nasıl insanlara ekonomik bağımsızlığa kavuşmanın yolunu gösterdiyse. biçimsiz bir görünümün var. Bana geldi ve şunları söyledi: «Harikasın sen. Çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirebilmek için. Sağlıklı çocukların içinde bulunan sevgiyi. hiçbir özel nitelik ve yeteneğin olmadığı halde. çocuklarda bulunan sevme yetisini anlamadığın nedeniyle de suçlamıyorum. dedin onlara. verdiğin zararların haddi hesabı yok demektir. önünüze geleni becerin. Küçük Adam. biliyor musun. acı bir kinle nefret etmen için yalnız bu durumun yeter. İşte bu yüzdendir ki tekrar tekrar ve de gidip gidip batağa saplanıyorsun. demişim. yalnızca kendi çocuğun yok diye öğretmenlik ediyorsan. Neden söz ettiğimin bile farkında değilsin. Seni şişman ya da çekicilikten yoksun olmakla suçluyor değilim! «Sevgi»nin tadını çıkaramamakla da suçluyor değilim seni (bunu sana verecek sağlıklı bir erkek görmedin). böyle. senin yaşamında iğrenç bir yatak serüveni haline gelir. bu uğraşı seçmenin tek nedeni buysa eğer. Oysa sen şişmansm. cinsel düzenlilik konusunda da inançlı görünüyordu. Eğitimi ciddiye alacak olursak. her şeyi ters anlarsın. sağlıklı babalarına yabancılaştırdı77 76 . Neyle suçluyorum. sen de insanlığa cinsel bağımsızlığa kavuşmayı öğrettin: 'Gidin. çekici bedenlerden derin. çocukları eğitmek demek. çekicilikten ve sevme yetisinden yoksun oluşunu bir erdem saymak ve —eğer bir «ilerici okul »da çalışıyorsan— içindeki acı kinle çocuklarda bulunan sevgi'yi öldürmekle suçluyorum seni. Senin görevin çocukları eğitmektir.'» Ben. çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirmek demektir. Bu bir cinayettir işte çirkin Küçük Kadın. Eğer sen. Küçük Adam. Führer niteliklerine sahip biri. Benim sevgiyle sarılma de- diğim şey. Sen. insanin kendisinin sevgi denen şeyin ne olduğunu bilmesi ve sevgiyi yaşaması gerekmektedir. çekicilikten yoksunsun. Yaşam dolu. Küçük Kadın.olur» diyorsun.

bir başka ülkede. bu yüzden böyle yaşıyorsun. küçüksün. Ben olmasam. bir fıçı gibi eğittiğin için zararlısın sen. böylece kendine özgüven sağlamak. bir fıçı gibi sağda solda yuvarlandığın. iyileştirme yöntemlerimi öğreterek büyük bir doktor olmanı sağladım. Özgürlük konusunda terbiyesizlik ediyorsun. benim çalışmalarımı anlatan. sağlıklı çocukları böylesi kadınların eline teslim ettiğin. Küçük Adam: Büyük çabalarla durmadan çalışarak vardığım sonuçların ne olduğunu ve ne uğruna savaştığımı öğrenmek için bana geliyorsun. benim «ırzına geçtiğimi» söylüyorsun. bu yüzden böyledir. Ama sen için için kendini bana bağımlı hissediyorsun. özgürlükten yoksun olma durumunun nerelerden beslendiğini öğrettim sana. Sana bilgimi vererek. sorumlu bir konuma getirildin. küçük bir kasaba ya da köyde. bulgularımı bilimin hizmetine sunan bir kişi oldun. bütün bunları yaşatmaya çabaladığın için zararlısın. Bak sen nasılsın. bir fıçı gibi düşündüğün. çünkü kendi başına ve kendi olanaklarınla gelişme yetisinden yoksunsun. yapaylığını sahte gülümsemenin ardına gizliyorsun 78 79 . bir fıçı gibi düşündüğün. tanınmamış bir pratisyen doktor olarak kalacaktın. Benden bilgi almak. Özgürlüğün.ğın için zararlı senin varlığın. Buna hiçbir diyeceğim yok. Bu yüzden böyle düşünüyor. ve dünya. Fıçı gibi olduğun için. Alçakgönüllülük gösterip bir köşeye çekilmek yerine o fıçı görünümünü ve yapaylığını sahte gülümsemenin ardına gizlediğin acı kinini bu yaşama zorla kabul ettirmeye. Ama sen kalkıp. günün her dakikasında nasıl engellendiğini. Ama özgürlü- Fıçı gibi olduğun. Küçük Adam. Ve sen Küçük Adam. Karşılığında hiçbir şey istemem. Bütün bunları sevinerek veririm sana Küçük Adam. Dilediğini yapmakta. içtenliğine güvenim var. bir fıçı gibi eğittiğin için. içlerinde bulunan acılığı ve zehirlerini sağlıklı ruhlara dökmesine gözyumduğun içindir ki. bir çocukta bulunan sağlıklı sevgiyi hastalık belirtisi olarak gördüğün için zararlı. Dürüstlüğüne. sana verdiğim bilgiyi dilediğin yerde kullanmakta özgürsün. Gittin. geleceği görebilmek ve her şeyden de önemlisi gelişmek için bana gereksinmen var.

civcivlerin büyüyüp kartal olacağını umar gene de. sonuç aynı. tavuk yumurtaları üzerine kuluç80 kaya yatsa ne olur. yumurtalardan civciv çıkıyor. herhangi bir korumadan yoksun bulunmaktadır. Çaresizlik içinde bulunan kartal. bağımsızsın — işbirliği etmekten ve sorumluluktan bağımsız. Tek başına kalmış kartal gibi uzaklara bakmazlar. bunları büyütüp büyük kartallar yetiştireceğini sanır. Üzgün ve yalnız kartalı yumurtalardan çıkan tavuk ve civcivleri yemekten alıkoyan şey yalnızca bu küçücük umuttur. Bir kez daha kuluçkaya yatar. Bir kartal. Nemli. İşte bu yüzden küçüksün sen Küçük Adam ve dünya. yumurtalardan kartal yavruları çıkacağını. çalışmaların konusunda rapor yazmaktan kaçmıyorsun. Tavuklara ve yavrulara gelince. Onu yemekten alıkoyan tek şey küçük bir umuttur. Yağmur yağdığında ya da fırtına koptuğunda onun güçlü kanatlan altında ısınmakta. Yani bu civcivlerden birinin. Özgür olduğunu öne sürerek ve buna sığınarak. korunmaktadırlar. böylece yeni dünyalar. Bir de bakar ki. durmadan gagalamakta ve karınlarını doyurmaktadırlar. Özgürsün çünkü. biliyor musun Küçük Adam? Başlangıçta kartal. Kartalın kendilerine getirdiği yiyecekleri tıkınıp durmaktadırlar boyuna. bir gün küçük bir kartal olabileceği. Kartalsa kendi gövdesini fırtınaya siper etmekte. kendisi gibi çook çok yükseklerdeki yuvasından bakıp uzaklıkları görebilecek. gıdaklayan tavuklarla civcivleri yeme itkisini bastırmak için çok uğraşmıştır. Kartal bu durumda. yeni düşünceler ve yeni yaşama biçimleri bulunduğunu anlayıp bunları arayabilecek büyük bir kartal olabileceği umudu. işte bu yüzden böyle. karanlık vadilerde çook çok yükseklerde sarp kayaların üzerinde yaşadıklarından habersizdirler. büyüyüp kendisi gibi yetenekli.Kartalın altından çıkan civcivler ğü küstahlıkla karıştırmak köleliğin özgün özelliklerindendir. 81 . onlar bir kartalın kuluçkaya yatması sonucu dünyaya geldiklerinden habersizdirler.

siperler ardına gizlenerek ona ucu sivri kaya parçaları. oysa biz tüm savaşları önlemek için yapmıştık son savaşı. geceleri karabasanlarla uyanıyor. kültürün ve uygarlığın. bu tavuklar ona tuzaklar kurmakta. diye umar. gün gelir. Yalnız kartal. Şimdi ne yapacağız?» Ya da: «Varlığıyla övündüğüm uygarlık. Ne yapmalıyım? Söyle!» Ya da: «Yeni ve çok daha öldürgen. Ne yapmalıyız?» «Ne yapmalıyım?» «Ne yapabilirim?» Sonsuz geçmişten beri. sevgin ve çocuklarına verdiğin eğitim. Büyük Akbaba!» diye haykırmayı öğrettiler. Belki. Bana işkence ediyor. Şimdi büyük kitleler halinde açlıktan kıvranıyor ve ölüyorsun. akimi derslerine veremiyor. Heil. kabızlık çekiyor. enflasyon nedeniyle çöküyor. bu yüzden sürüler halinde yaşıyor. Milyonlarca insan yiyecekten yoksun. kartallara. beni hiç sevmiyor. taşlar atmaktadırlar. Ve akbabalar. korkunç bir savaş patladı. bilimin ve tekniğin. bu yalnız önünü gören ve gıdaklamaktan. bugün bile umudunu yitirmiş değildir. On83 . gelip gelip aynı soruları soruyorsun-. yaşamın. senden kalabalık olan sürüler tarafından da yutuluyorsun. yürekli ve yalnız olan birçok adam. Ama düşünür. birbirlerini öldürüyor. seni daha ileriye. onlara acımaya başlar. Onların kendisine kötülük yaptığını anlayan kartal ilkin bu tavukları parçalama isteği duyar. Bunu bilmiyorsun. Bu yüzden kuluçkaya yatmayı. yüzyıllardır aynı soruyu soruyorsun. ölüm açlığı içindeler. yüreği katı. «Çocuğum çok inatçı. sinir nöbetlerine tutuluyor. bilmek de istemiyorsun. ama gene de senin yumurtalarına kuluçkaya yatan kartallardan korkuyorsun. Kartallardan korkuyorsun. insanlıktan çıkıyorlar. Büyük. bir yığın erkekle geziyor. hep eğ82 reti. ne yapman gerektiğini çoktan söyledi sana. Küçük Adam: Evini bir kum tepeciğinin üzerine kurmuşsun. çalıp çırpıyor. daha iyi geleceklere götürmek isteyen kartallara karşı olan Führ«rler haline geldi.Daha da kötüsü. Çünkü senin tavuklarından bazıları da akbaba yumurtaları üzerine kuluçkaya yattı. Hakikati güvenliğe yeğ tutan bir yaşam biçimi içinde elde edilen büyük başarı ve bulgunun yazgısı şudur: Senin tarafından büyük bir açgözlülükle yalanıp yutulmak ve sonra gene senin tarafından dışkı olarak atılmak. Sana bir de «Heil. civcivler çıkarmayı sürdürmektedir. Ne yapmalıyım? Bana yardım et!» Ya da: «Karım bana karşı cinsel istek duymuyor. Akbabalar sana leş yemeyi ve birkaç buğday tanesiyle yetinmeyi öğretti. bu yüzden de akbabalara yem oluyorsun. sana bunu söyleyen büyük adamı da öldürüyorsun. Küçük Adam. Sen bir kartal olmak istemiyorsun. Büyük bir bunalım içinde. benzi soluk. Yaptığın her şey eğreti. Umutlarını yitirdiler. her şeyi kırıp döküyor. yalayıp yutmaktan başka bir şey bilmeyen civcivler arasından kartal gibi olma yetisine sahip bir yaratık çıkar.

Hıristiyanlıkta. Halkın egemenliği konusunda. hakikati söyleyen yalnızların sesiyse. yani kısacası. kırıp döktün ve onları ortadan kaldırdın. sev.ların öğretilerini çarpıttın. Heil! diye haykırdın ve Untermensch'i seçtin sen. hiçbir özgür. kültürel uyarlama kuramı arasında bir seçme yapman gerekti. onları ters tarafından yakaladın. ha? Bu sorunun ciddi olduğunu sanmıyorum. hiçbir canlı ifadeye. Freud'un. Küçük Adam. 84 Hiçbir canlı ifadeye. çünkü çocuklarındaki sevgiyi daha doğmadan öldürüyorsun. senin çöllerinde yokoluyor Küçük Adam. çünkü gerçek düşünme eylemi. senin korkunç boşluğun içinde. toplumbilim öğretisinde. doğal davranışa karşı hoşgörülü davranamazsın Nietzsche'nin seni Übermensch'liğe (Üstüninsan'lığa) yükseltmesiyle Hitler'in Untermensch' liğe (Aşağıinsan'lığa) alçaltması arasında bir seçme yapman gerekti. coşkusal hastalıkların çekirdeğinin cinsellik olduğu yolundaki açıklamasıyla. büyük hakikati değil de küçücük yanlışı yaşamının yolgöstericisi olarak gördün. hakikati işittiğinde önüne geleni öldürecek denli öfkeleneceksin: Evini derme-çatma kurdun ve bütün bunları böyle yaptın. Stalin'in diktatörlüğünü seçtin.» Ama onların sözlerine kulaklarını tıkadın. hiçbir özgür. korkuyor ve şunu soruyorsun: «Bay Jones ne der? Yargıç Smith ne der acaba?» Düşünürken de korkak davranıyorsun. bedensel duygularla birarada gerçekleşir. Dayanamadığm için de. sağırdın sen. Bunu neden yaptığını soruyorsun. Her seferinde. Pek çok büyük adam söyledi sana: «Aslına dön — içinden gelen sesi dinle — gerçek duygularının buyruğuna uy — sevgiyi yeşert. küçük yanlışı seçtin. sense bedeninden korkarsın. 85 . gene onun. elini değdirdiğin her konuda büyük doğruyu değil. Demokratik bir anayasayla Stalin'in diktatörlüğü arasında bir seçme yapman gerekti. Söylenenler uçsuz bucaksız çöllerde yitti. çünkü kulakların bu sözlerden sağır olmuştu. doğal davranışa karşı hoşgörülü davranamazsın. cinsellik kuramını bir kenara attın. çünkü içinde yaşamı duyma yetisinden yoksunsun. Sana hiçbir dayanak noktası tanımayan kültür felsefesini seçtin. Sorunu yanıtlarsam. doğallığa dayanamazsın çünkü.

Fransız Devrimi sırasında acımasız Robes-pierre ile büyük Danton arasında bir seçme yapman gerekti. kalkmış onları asıyorsun. Kanser konusundaki saçmalıklarını gazete ve dergilerde durmadan yineliyorsun. Sen. atarak devlet fikrini seçtin. Akıl hastalıklarının belli bir açıdan değer86 lendirilmesiyle şok uygulamalı sağaltım arasında seçme yaptın. Marx'ın. Papazların bekarlığını ve zorunlu evliliği seçtin. gözlerini dört açmak. Julius Streicher ve Walter Rathenau arasında bir seçme yaptın: Rathenau' yu katlettin. insan adlı hayvanın dev yoksulluğunu aydınlatıyor. Çocuk İsa'yı salt sevgisiyle doğuran yalın anasını bir kenara attın. Himmler'i emniyet müdürü yaptın ve gerçek dostlarını öldürdün. ölürken. seninse ömürboyu ve de zorunlu olarak evli kalman konusundaki yasası arasında bir seçme yapman gerekti. onur kırıcı sözler söylemeye zorlayarak işkence içinde öldürdün. Kanser hücresi konusundaki bilgisizliğini. ineklerin kutsallığı konusunda Müslümanlarla çekişiyorsun. yurdunda milyonlarca insan açlık çeker. onun gizleri konusunda yaptığım ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaracak olan açıklamalarımı dinlemeye yeğ tuttun. Kendi öz sefaletinin dev boyutlara vardığını anlamak zorunda kalmayasın diye. Lodge ile Wilson arasında bir seçme yaptın: "Wilson'u öldürdün. Landau ve Mülsham vardı. pılı pırtı içinde dolaşıyorsun ama Tri-este'nin «İtalyan» mı. karını ya da ananı kurtarabilecek bilgi konusunda suskun kalıyorsun. nesnelerin değerini üreten tek şey olan sendeki yaşayan işgücünün üretkenliğini sağlama fikri ile devlet fikri arasında bir seçme yapmak durumunda kaldın. bir yanda Goering ve Himmler. Engizisyon yöntemlerini bir kez daha dirilttin. Hindistanlı Küçük Adam. bir yanda Liebknecht. Şu yirminci yüzyılda. Milyonları öldürmelerinden önce nerdeydin peki. Sen. papazların ömürboyu bekar. o vakit ne düşünüyordun? Düzinelerle ceset oturup düşünmen için yeterli neden değil miydi? İnsanlığının kıpırdanması için milyonlarca ceset mi gerekliydi? Bu küçüklüklerin. Ben de şu Trieste'yi. önemsiz şeylerin her biri. İsa'nın. dünyanın her yanından gelen gemilerin bir limanı sanırdım! Hitler'cilerin milyonlarca insanı öldürmelerinden sonra. büyüklüğü ve inceliği darağacına gönderdin. Küçük İtalyan ve sen Küçük Tries-teli Slav. Bulgularından yararlanmakta olduğun büyük Galileo'yu. yanlardan birini seçmek durumunda kaldın. kendi içindeki «yaşayan şey»i tümüyle bir kenara. Acımasız Engizisyonla Galileo'nun hakikati arasında seçme yaptın. çocuğunu. bakışlarını bulandır-mamak gerekliyken kör kalabilmek için şok yöntemini seçtin. Acımasızlığı seçtin.İsa'nın görkemli sadeliği ile Paul'ün. Almanya'da. «Neden bütün bunları 87 . yoksa «Slav» mı olduğunu açıklığa kavuşturmaktan başka derdin yok. benim. Diyeceksin ki.

«Yahudi saçması» sayıyorsun.ciddiye alıyorsun? Bütün kötülüklerin sorumlusu sen misin bu dünyada?» Bunu söylemekle kendini mahkûm ediyorsun. kimseye güvenip de bir başkasının. şehvet-düşkünü. çocuğum ve karım hasta. Küçük Adam. tanıt ya da sevgiye hasret yetişkinler okuluna değil de bir ıslahaneye gönder. Başka ülkelerdeki insanlarla ilişki kur. Karın zatürreden yatıyor ve sen Küçük Adam. evinin altındaki kayanın bir parçası olacaktır. yaptığın ufak tefek küçüklüklerden dolayı yaşamlarını yitirmezlerdi. Dedikodu kumkumalarını eleştir. sorumluluklarının şu kadarcığını yerine getirsey-din. karını kucaklamak için kimseden izin belgesi isteme. iyi ve kötü yanlarıyla sana benziyorlar. komşun da bundan hoşnut olacaktır. Bırak çocuğun doğa (ya da «tanrı») nın yarattığı gibi büyüsün. artık seni sömüreni. çocuğunun bedensel sevgisi. büyük Doktorum!» diyorsun. ben de hastayım. eğlenceler merkezi Coney Island'a gideceğine yabancı ülkelere git. doyumsuz kadın ve erkeklere karşı koru. onu anlamaya ve korumaya çabala. «Heil. Tavan başına çöküyor ama sen. Eğer sen. Koşa koşa bana geliyor. milyonlarca insandan biri olan sen. yalnızca yaşam için çalışmaya kararlı olduğunu. «Ne yapmalıyım şimdi? Evim çöküyor. Altındaki döşeme çöküyor ama sen düşerken bile. değerli. hele seçtiğin Führerlerin eline sakın verme onu. «Benim iyi. çünkü onlar da. karının düşlediği sevgi. bütün meslekdaşlarına. üzerine yaşamını kuracağın kayalardan oluşan sağlam bir temeli. yerine hakikatin bir parçasını koy. içinden gelen ve seni tatlı tatlı okşayan sesi dinle. kafandaki silindiri fırlat bir kenara. ondan daha fazla sömürme yarışını bırak. Çalışma konusunda yol gösterici durumuna geldin-se. 89 . Pek çok büyük adam söyledi sana böyle davranman gerektiğini. içinden gelen şeyi dinle. insan yaşamının ve iyi şeylerin korunması için bir yasa yarat. Hiçbir sorumluluk yüklenmediğin içindir ki. dünya çok daha başka olurdu ve senin büyük dostların. Yaşasın Alman. çocuğun boğuluyor. Doğayı düzeltmeye kalkışma. evin derme-çatma ve sanki bir kum tepeciği üzerinde duruyor. Yaşamını kendi ellerinde tutuyorsun. artık ölüm için çalışmayacağını bildir. Böyle bir yasa. DOĞALLIĞINI YAŞA! Olduğun gibi görün. Boks maçı yerine kitaplığa. on altı yaşındayken kurduğun yaşam düşleridir. Rus ve Yahudi onurları!» diye bağırıyorsun. Ve en önemlisi. ama sen. «proleterlik onurum» ya da «ulusal onurum» sağolsun. ne yapacağım?» Yanıtım şu: Evini kayaların üzerine oturt. diyorsun. Su boruları patlamış. ona dayak zoruyla öğrettiğin «disiplin ve düzen» nutukları çekmeyi sürdürüyorsun. onu herkese göster. Küçük çocuklarının sevgisini. rüzgâr içeri doluyor. büyük Fuhrer. Komşu88 na boşver. Yanılsamalarını kaldır at. DOĞRU DÜŞÜN. Bunun yerine. Sırtındaki smokini. Cellatlarının ipine koşup idam edileceğine. Kaya dediğim şudur: Senin içinde bulunan ama öldürdüğün doğal yapındır kaya. Bütün dünyadaki çalışanlara.

şimdi sana birkaç ciddi ve önemli kehanette bulunacağım: Bütün dünyanın yönetimini eline geçirmektesin ve bu yüzden korkudan tir tir titremektesin. ya şamın korunması gereken durumlarda kan dökeceksin ve özgürlüğü. kentsoylu bireyciliği deyip geçeceksin. »efendi» olabilmek için kapında köpek besliyorsun. efendilerin olarak selâmlayacaksın. başkalarına üstün olmak. ya da «devlet». İşte bütün bunları bilmiyorsun sen Küçük Adam. ince. ilk kez kendi içine baktığında. proleterlerin ve tüm ülkelerin Führerlerini. günden güne yaratmakta olan kendinsin. Bilmediğin ve de bilmek istemediğin tek bir şey var: Kendi zavallılığını saatten saate. güçlü olmak için can atıyorsun. hırslısın. genel bir toplumsal sefalet sonucu kitle halinde öleceksiniz.Eğlenceler merkezi Coney Island Dinle. kendilerini bir şey sanan lâf ebelerinin dediklerini yapacaksın ve YAŞAM. cellatların yardımıyla sağlayacağına inanacaksın. Bu senin içinde yanan ilk kıvılcım olacak. böylece kendini tekrar tekrar aynı bataklığın içinde bulacaksın. dostunu — 91 . sevgiyi çalıyorsun. istemlerinin gelişmesine fırsat vermeden öldürüyorsun onları. köreltiyorsun. Küçük Adam. yavaş yavaş giderek ve karanlıkta el yordamıyla yolunu bulan biri gibi. bir efendiyi bırakıp. Yaşamı öldüreceksin. sonunda sen ve senin gibiler. sonunda. bütün halkların. Küçük Adam. bunu yaparken de. ya da «Tanrının büyüklüğü» uğruna yaptığına inanacaksın. çok korkuyorsun. ya da işitsen bile. Her geçen gün. SENİN YAŞAMIN seni çağırdığında sağır kesilecek. Çünkü önümüzdeki yüzyıllar boyunca dostlarını öldürecek. çocuklarını anlamıyorsun. bu arada kendi bebelerinin yakarılarını. Sonra. varlığının korkunçluğu ve çirkinliği. duymayacaksın. «bilmem ne» uğruna. onları yönetmek. Yüzyıllar boyunca yolunu sapıtacaksın. her geçen onyıl. kadın ve erkeklerinin özlemlerini işit90 meyeceksin. Çünkü yaşamdan korkuyorsun. zayıf bir kıvılcım halinde belirecek. özgüvenlerinin. iktidar delisisin sen. «ulusal onur» uğruna. Yüzyıllar boyunca. yürekliliklerinin. delikanlılarının perişanlığını. her geçen hafta. öteki efendiyi göklere çıkaracaksın. Yüzyıllar boyunca.

93 . onu anlamayı ye ona saygı duymayı öğreneceksin. Bundan sonra yaşamın için kitaplığın boks maçından daha önemli olduğunu anlamaya başlayacaksın. iyileştirmenin öldürmekten. Yaptığın her toplumsal devrim bunun doğruluğunu gösterdi. eşini nasıl kucakladığına. her saat ne düşündüğüne. ona varmak için yürüdüğün yoldadır. ve çocuğuna nasıl davrandığına.Yaşamdan korkuyorsun yaşamın sevgi. TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN olan işine ne gözle baktığına. her gün ne yaptığına. ereklerime nasıl varacağım?» Senin o Hıristiyan sevgin. Ve alçakgönüllülüğün. 92 sokaklarda tören yürüyüşü yapmaktan daha önemli olduğunu. Amerikan Anayasan. Ereğe giden yolun kötülüğü. ormanda düşüne düşüne yürümenin. Ama sen. Amerikan Anayasası'nı uygulama. Belli bir ereğe varmak için her türlü aracın. kötü ve aşağılık yöntemlerle varılmaz. birtakım boş naralardan daha iyi olduğunu anlamaya başlayacaksın. vb. Küçük Adam. Hıristiyan sevgisini yeşertme. onu ortadan kaldırma yolu'nda çaba harcıyorsun. çirkin yöntemlerin bile geçerli olduğunu sanıyorsun. seni de kötü ya da insanlıkdışı yapmakta ve böylece ereğe varmanı da olanaksız kılmaktadır. iğrençliği ya da insancıllıktan uzak oluşu. «Peki. senin yaşamını baskı altında tutan. Yanılıyorsun: Amaç. çalışma ve bilgi üzerine kurulduğuna inanan adamı aramayı öğreneceksin. ama. Bugün attığın her adım. senin yarınki yaşamındır. Hiçbir büyük ereğe. aşağılık ve alçaklıkların. sana anayasayla verilen özgürlükleri yanlış kullanıyor. anayasanın günlük yaşamda kökleşmesini sağlayacak biçimde davranmak yerine. seni sömüren kişi gibi olmamak yolunda ne gibi çabalar harcadığına bağlıdır. sağlıklı bir özgüvenin ulusal bilinçten daha önemli olduğunu.

konuklar ne isterse dilediği kadar alıyorlar. bütün açlar arasından. smörgas-bord dedikleri geleneği anımsıyorsun. kızıl. ve «yardım»cılara kartını gösteremediğin için böyle yaptıklarını söyledin bana. büyük şeyler ortaya koyan kimseye sahip çıkılır. büyük yetenekler kabul edilirdi. çünkü bu gibi şeylere saygı göstermen.» dedin. Ortadan kaldırmak amacıyla uğrunda kavgaya durduğun şey. Yüzyıl önce sömürü vardı evet. kendi özyaşamın gibi korumak ve savunmak durumunda olduğun şeyi ortadan 95 . insan yaşamına değer verilmez. insanın aşağılanmasını önlemek ve haklarını savunmak için kavgaya durdun. ya da konukseverlik. evet. çünkü seni ölüm açlığı çekerken gördüm ve ben de açlığın ne olduğunu bilirim. Küçük Adam. akşam bedava yemekten bol bol tıkınabilmek için bütün gün yemek yemediğini söyledin bana. evin kadını çalınmaz. O günlerde yeryüzündeki tüm ezilen halkların Füh-rer'i olma yolundaydın.Bir Alman göçmeni olarak. İsveçlilerin. Kendi Führer'lerini iş başına getirmeye hâlâ çabaladığın durumlarda. değil mi? Birçok yiyecek ve nefis yemekler ortaya konuluyor. büyük dostlarının yaptığı yorucu çalışmaların meyvalarını çalma olgusu başgösterdi. bunun yerine. Çirkin bir sevinç içinde. nasıl oluyor da insanların dürüstlüğüne bunca inanılıyor. insanlar horgörülürdü. kendi çocuklarının açlığını milyon kez artırdığını bilmiyorsun. büyük şeyler veren. buna karşılık. bilmezsin sen. Küçük Adam? Kendi küçük Führer'lerini nerede başa ge-tirdinse. Sana göre bu yeni ve değişik bir şeydi. Büyüfe meselelerde de böylesin: Sanayileşme çağının getirdiği sömürüler karşısında kollan sıvayıp bu sömürülere son vermek.. insan yaşamının hörgörülmesini. elde edilen büyük başarılara saygı gösterilir. ama aynı zamanda. kendi yaşamını daha da acımasızca horgörmeye başladın. Partinin «Kızıl Yardım »ının sana el uzatmadığını. İsveç konukseverliğini nasıl kötüye kullandığını gördüm. Savaşa durdun da ne oldu. Biliyorum. Konuksever bir evde insanın yapmaması gereken şeyler vardır: örneğin sofrasındaki gümüş kaşık çalınmaz. Ama smörgasbord'u çaldığın zaman tüm açları doyuracağını söyleyen sen. yani smörgas-bord hiç çalınmaz. bir kitabının arasında bulunan parti üyelik kartını kitapla birlikte yitirdiğin. Küçük meselelerde sen böylesin işte. Bir yeteneğin tanınması ne demek.. iyilikbilmezlik vardı. haklarınsa hiç mi hiç tanınmıyor. onları tanıman halinde. ya da Rus ya da Çinli olamayacağını sanıyorsun. başarıya saygı denen şey tümüyle ortadan kalktı. Oysa biz biliyoruz ki insan denen tüm memeli hayvanla94 rın açlık çeken tek bir organizması vardır. artık özgür bir Amerikalı. orada senin gücün yüzyıl öncekinden daha ağır bir biçimde sömürüldü. Senin Führer' lerin. Alman felaketinden sonra açlıktan ölmek üzere bir parkta yatarken gördüm seni. beyaz ve kara olan açları ayırdedebiliyor demek. her zamankinden daha hırslı bir biçimde yeşermekte. «Bir çocuk gibi açlık içinde kıvrandım. bir türlü anlamıyordun.

seni hekimsel 97 . yellenme sesi. Bağlılığı «duygusallık» ya da «küçük-kentsoylu alışkanlığı» olarak nitelendiriyorsun. Çünkü sen özgürlüğünü kendi ellerinle yokettin. Küçük Adam. Bütün savaşlara son vermek üzere yapı- Pasaport lan ikinci savaşın bitiminden yıllar sonra. bugün bile bu böyle. Ve tüm-savaşlara-son-vermek-için yapılacak olan üçüncü savaştan ve bilmem kaçıncı savaştan sonra da bu böyle kalacaktır.» Dostlarının sana bir yaran olmaz.kaldırdın. İki tür ses tonu vardır: Dağların doruklarından esen fırtınaların uğultusu ve bir de senin yellenmen. Kanserinin nedenlerini buluyorum. ama eleştirilmek istemiyorsun ve bu nedenle de başkalarından kopu-yorsun. Senin sinirsel perişanlığını iyileştiriyorum. Birinci «Dünya Savaşı »ndan önce. ve hızını almış gidiyor. dilediğin yere gidebilirdin. ulusun onur ve saygınlığını lekeliyor. bu şeyi bit gibi sardılar başına. Eleştirmeye her an hazırsın. Doktorlarına. «Koşun! Yetişin! Bunun pasaportunda bir eksiklik yok mu? Gerçekten bir Tıp Doktoru mu? Adı KİM KİMDİR kitabında yok. Konuşma ve eleştirme özgürlüğüyle sorumsuz gevezelik ve adi şakaları birbirine karıştırıyorsun. «Özgürlük ve Barış» sağlamak için 96 yapılan savaş. on ayrı ulusun konsolosluğundan izin almak zorundasın. ama saldırı karşısında kalmaya dayanamazsın. Başkalarına saldırmaya bayılıyorsun. Saygısızlık göstermen gereken yerde el-etek öptüğünden. ama özgürlük sağlayamazlar.» Eeh. seni soyana bir şeyler veriyorsun. Avrupa'da üç yüz kilometre kadar dolaşmak mı istiyorsun. Tepetaklak duruyorsun. büyük bir hırsla yıkmayı sürdürüyorsun. senin küçük Sağlık Bakanın farelerle deney yapmamı yasaklıyor. Çünkü sana bir şey verenden ça-lıyor. yatağından yuvarlanmış. Hekimler Birliği ona karşı savaş açmış. kes artık Küçük Adam. sen kalkmış KİM KİMDİR adlı kitapta adımın geçip geçmediğini soruyorsun. Seninki. uluslararası gezmelerde pasaport aranmıyordu. yelleniyorsun ve menekşe kokusu saldığını sanıyorsun. başarılara karşı saygılı olmayıysa kölece bir el-etek öpme sayıyorsun. Onlar sana yol gösterebilirler. böyle durmakla. her zaman gizli bir siperden saldırıyorsun. bağlılık göstermen gereken yerde nankörlük ettiğinden haberin bile yok. özgürlük türküsünün eşliğinde danset-tiğini sanıyorsun. «Şuna da bakın! Yurtseverliğime dil uzatıyor. pasaport denen şeyi çıkardı. Gördüğün bu karabasandan uyanacaksın Küçük Adam ve göreceksin ki. çaresizlik içinde yerde yatmaktasın. Bu yüzdendir ki.

Ben. deneylerimin doğru olmadığını açıkladı. sesini çıkaracak halin yok. Amerika'da bir akıl hastanesine konuldum. beni öldüremezsin. Ama bu yüreklilik yok onda. çocuklarından nefret etmek yerine onları sevmeni. o vakit senden korkuyordum da. değil mi! . acımasız. Sağlık Bakanların ve Profesörlerin. senin Hekimler Bir-liği'n kalktı beni polise ihbar etti. Seni kurtarmak istiyor değilim. Oysa sana 98 göre yeryüzünde melek Amerikalılar ve canavar Japonlardan başka kimse yok. Yaşamın çok sefil. Sonunda senin yaşamını açıklayan yeni bir bilim dalı' kurdum. Küçük Adam. sen bu gezegende yaşadığına göre. senin doktorunum. Benim bulduğum hakikati bilmek yürekliliğini gösterebilseydi bir etkisi olurdu. bu konuşmamı tamamlayacağım. güçlülerin nice güçsüz olduğunun başka kanıtlarını da ister misin? Senin yetkili kişilerin. çok perişan. elindeki ip kendi boynuna dolandığında başka öğretiler karşısında nasıl hindi gibi kabarıp öttünse. «Tutun! Yakalayın şunu! Muayene edin! Akıl hastası mı? Doktorluk ruhsatı var mı? Özgür ülkemizin kralının izni olmadan doktorluk yapamayacağı yolunda bir Krallık Yasası çıkarın! Benim zevk işlevlerim konusunda deneyler yapıyor! Hapse tıkın! Ülkeden atın!» Dilediğim etkinliği göstermek için gerekli izni ben kendimden aldım. Senin Sağlık Bakanının benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Küçük Adam. Daha mutlu ve daha insana yaraşır bir yaşam sürmeni istiyorum. zevk duymanın işlevini yadsımaya kalkışarak.açıdan anlamayı öğrettim. bu denetleyici. «evlilik gereği» işkence yapmak yerine onu mutlu etmeni istiyorum. Bir zamanlar sana gereğinden çok inanıyordum ya hani. binlerce yıl geçmişten ve binlerce yıl gelecekten bakıyorum sana. ama sırtında beyaz bir gecelik. Bense. Sağlık Bakanı. Hastaneler Genel Denetimcisi denen ama aslında kendi halinde bir zavallı olan birini beni denetlemeye atadı. Alman değilim. oysa onlar tıpkı Ortaçağlarda insanları zincir ya da kamçıyla «adam ettikleri» gibi elektrik şoku veriyorlar sana. hayır. senin insanlığını. senin kanserinin anlaşılmasını engellemek için koydukları yasaklamaları yürüte99 . başın sıkışınca. Başına koyduğun yetkililerin. yaşayan bir bedenin olsun istiyorum. Kendi boynunu ipe dolamadan beni asamazsın sen Küçük Adam. bu bilim dalını da on. Onu bana kimse veremez. Böyle iyileştirecekler seni. ben bu «gezegene ait» bir doktorum. sana söyleyeceklerimi. senin yaşamını. Hıristiyan. kanlı elinde bir iple beni asmaya bile gelsen. karına. sana bu konuşmayı yazıyorum Küçük Adam. ya da İtalyan değilim. Akıl hastası-sın. Geçmişte. dünya'nın yurttaşıyım ben. Çünkü ben. suratında maske. hastalığını bilimin ellerine teslim etmişsin. Yok. Kendinden korkma duygundan kurtulmanı istiyorum. Yahudi. Kes sesini Sevgili Küçük Adam. sevgini ve yaşama sevincini temsil ediyorum. Kasılmış bir beden yerine. dünyayı içinde duymanı. canlı. çünkü binlerce yılın bakış açısından görebiliyorum seni. yüz ya da bin yıl içinde kendi ellerinle ortaya çıkarıp ondan yararlanacaksın. Senin gücün bana yetmez. Şimdi seni aştım.

birçok kez senin yaşamını kurtardım. beni evden çı101 100 . sonsuz umudu yalnızca aynada. beni evinden çıkarmanı istedi. bütün o sonsuz ideallerin ve ahlâklarınla geldin. Sen. mikroskopla incelemelerimi. bütün o yürekliliğin. sıktığın yumruğun içindedir. görsün o. Benim ev sahibim de senin gibi biri. Onların yasaklamalarına karşın çalışmalarımı sürdürdüm. «Hele ben. çözümleme deneylerimi kesmedim. Seni bu dünyanın efendisi yapacak olan tek hakikat. İnsanın bir hayvan olduğunu söylüyor! Sınıf bilincimi yıkıyor!» Evet. Değişmez düşmanımın ülkesinden gelme bir casus bu. bir Küçük Adamdı. duvarın dibine dikeceğiz bunu! Proleter gençliğimizi zehirliyor! Proletaryanın da tıpkı kentsoylu gibi sevme yetisinden yoksun olduğunu söylüyor! Gençlik örgütlerini geneleve çeviriyor. kafanı ve iyiyi algılama yetini alıp götüren ideallerini yıkıyorum Küçük Adam. patoloji'de saplanıp kaldılar. Sen. Sendeki kanserli çürümenin nedenlerini anlamayı bu fareler sayesinde öğrendim ben Küçük Adam. bütün proleterlerin Führerini Almanya'da iktidara getireyim. Öte yandan ben. «Sınırdışı edin şunu! Dirlik ve düzeni umursamıyor. Kendisi komşumdu ve evimin bodrumunda deney fareleri beslediğimi biliyordu. Bak anlatayım bu iş nasıl oldu: Küçük yaşlı bir kadın farelerden korkuyordu. Küçük Adam. Benim işimi önemsemeyip İngiltere ve Fransa'lara gitmeleri fayda etmedi. Moskova'dan (ya da belki Berlin'den?) gelen parayla kendine ev aldı!» Anlamıyorsun Küçük Adam. Daima bulundukları yerde. Sevginin tadını çıkarmayı bilseydi böyle bir korku beslemeye- Sevişmek yasak! çekti yüreğinde. zavallı korkak kadın sana geldi. Fare etekliğinin altına ve ayaklarının arasına girecek diye ödü kopuyördu.mediler. elinle tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun.

Kitaplığımda Hitler'in. Beni hapse koydun. seninle gene karşılaştık. kendi mesleğinde ilerlemeyi amaçlıyorsun. Küçük Yargıç. ama onların kitaplarını hiç okumazsın ki sen? Onlara hakikati söylemek gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğum zaman. öylesine sefil ve perişan bir görünümün vardı ki. şakalaşabilirim. Çünkü sen. sen de buna dayanamıyorsun. Alman olduğumu. Buda'nm ve İsa'nın. Kızıl Köpek!» Ben halkı değil. Hiçbir şey anlamadın sözlerimden. Ama duruşmalarımda oturup tepeden tırnağa kızarmana değmezdi bu yaptığın doğrusu. Gizli ajanların da gelip evimde «casusluk kanıtları araması» yaptıktan sonra senin hakkında pek iyi şeyler söylemediler. bir kitaplığın ne işe yaradığını bilmezsin Küçük Adam. Sana. Bundan sonra ne yaptın. Daha önce hiç duymamıştın böyle bir açıklama. diye açıkladım. senin ve korkaklığın tarafından rahatsız edilmeden çalışabilmek için bir ev satın almak zorunda kaldım.kardın. Senin iyiliğin için fareleri inceleyebilmek. Çünkü sen. çünkü onların haklarını korumak yerine. Bunu da sana birçok büyük adam söyledi. insanlığını kışkırtıyorum. daha bü103 Kanser Araştırmaları 102 . senin özgüvenini.. İnsanın coşkusal veba denen şeyi anlaması için onu bütün yanlarıyla ve çok yakından tanıması gereklidir.. Bu kez Bronx ilçesinin küçük bir Yargıcı kılığındaydın Daha yüksek bir kürsüde oturma isteğin doyurulmamış bulunuyordu. Halkı horgören asıl sensin. bu yüzden bütün bu kitaplar var bende. Küçük Yargıç. oy toplamak. Çünkü istediğin tek şey. Kitaplığımda Lenin ve Troçki'nin kitaplarını bulundurmakla suçladın beni. devletin bir küçük memuru olan sana acıdım. «Bunu hapse tıkın! Bu bir Faşisttir! Halkı horgörüyor!» Sen «halk» değilsin ki. Seninle briç oynayabilir. ya da dönüp. «Troçkist bu! Hapse tıkın! Halkı kışkırtıyor. mesleğinde ilerlemek için ünlü bir «tehlikeli adam»ı kullanmak istedin. Ama seninle aynı masaya oturmam. Daha sonra. bir Rus casusu olduğumu söyledin. Goethe ve Napolyon'un ve de Casanova'nın kitaplarının da bulunduğunu söyledim sana. Küçük Adam? Görevsever ve hırslı bir Başsavcı olarak. bir zavallı İnsan Hakları savunucususun. insanlara saygı duyuyorum.

sana gerçek özgürlük verildiğinde küstahlık ettin. Küçük Adam. Az daha beni de öldürüyordun. Ancak şu anda seni bir yol arkadaşı olarak göremiyorum. ya da tüm proleterlerin Füh-reri olmak sevdasındasın yalnızca. «büyüğün» ve «patronun »um.yük bir koltuğa oturmaktır. iyi yürekli insana ne yaptın? Sen Bronx'lu Yargıca göre Wilson bir «düşçü»ydü. Ağzında pipon. dünyadan elini eteğini çekmiş bir ruh doktoruna benim deneylerimden söz ettin. On yıl önce benim bir deneyodam vardı. Bulgularım. sorulmadan bir şey söylemen yasaklanmıştı. aldırmazlığın yüzünden. kendi umutlarından korkmakla öldürdün onu. İnsanları selâmlamaktan hoşlanırım. Küçük Adam! Ama biri benim selâm vermemi beklerse öfkelenirim. hiçbir iş yapmadığını gözlemledim. bu büyük. Artık sana hizmet etmeyeceğim. her alanda ve de tümüyle özgürdün. günlerce ortalıkta dolaştığını. benim gittiğim yer-deyşe başıma ne gibi çoraplar öreceğin hiç belli olmaz. Gittiğim uzak yerlere dek izleyemezsin beni. Başına geleni unutmadın umarım: Özgürlükten deli oldun. çünkü ben. Özgürlüğünü kötüye kullanmana birkaç gün göz yumdum. sonra seninle bir konuşma yaptım. kışkırtıcı bir tavır takındın. dünyanın boynuna geçirilmiş bir ilmiktir. Eline özgürlük verildi mi. Onu öldürdün Küçük Adam. Özgürlüğe alışık değildin. «Gebertin şunu! Benim. Ama şimdi. seni düşünüyorum. işe almamı önermişti. Daha önceki işinde sana. çünkü sana ve «görevine» inanıyordum. Wilson'a. ben Sokaktaki Ada105 . Sonra gittin. senin geleceğinin bir parçasıdır. senden bir süre için ayrılıyorum. İyi bir aylık alıyordun. Senin tasarılarının tersine bu savaşımlar. boş sözlerinle. korkudan ödün patlardı. çalışmalarımı on yıl ileriye götürdü. bütün proleterlerin Führer'i olacak adama. bütün proleterlerin Führer'i olacak nitelikteki bir Küçük Adama. seninle ilgileniyorum diye yavaş yavaş işkence edilerek öldürülmek istemiyorum. yalnızca meyhanede senden zarar gelmez. İspiyonluk eden Sen'din. çalışmalarım. Gözlerinde yaşlarla 104 bu yeni düzen içinde ne yapacağını bilemediğini itiraf ettin. Bu yüzden. Küçük Adam. Bir arkadaş olarak. önce benim seni selâmlamamı bekliyordun. senin kafana göre. «halkın sömürücüsü »ydü. yani sana göreyse. anımsıyorsun. böyle biri olup çıkıyorsun işte. Adli Tıpta görevli. Sabahleyin deneyodasına geldiğinde. değil mi? Sen bir deneyodası yardımcısıydın. Dünyanın yönetimini devralıyorsun çünkü. önderinin karşısında sigara içme izni verilmiyordu. beni susturmak için gösterilen çabalar. biri seni eşsiz bir toplumcu ve iktidardaki partinin bir üyesi diye bana tanıtmış. Anlayış gösterdim. Seni gelecekte neyin beklediğini azıcık bilsen. işinden çıkarmadım. Bütün görüşme ve tartışmalara katılmanı sağladım. İşsiz kalmıştın. Senin adalet ve Führerlik anlayışın. gazetelerin bana karşı savaş açmalarını sağlayan ve onları kışkırtan ikiyüzlülerden biri sendin. Küçük Adam. sen Temyiz Mahkemeleri Yargıcı.

Küçük Adam. onu «proletaryaya ihanet etmek »1e suçluyor ve sana sorumluluk almamanı söyleyen «tüm Proleterlerin Babası» na koşuyorsun. Avrupa'da. Sonra. ya da çocuklarına dayak atmamanı. büyük siyaset meselelerine burnumu sokmam. yerden yükseğe koyuyorsun . insan olmak ve insanlığı korumak sorumluluklarını duyma yetisinden yoksunsun. neyi kurmakta olduğun konusunda hiçbir fikrin yoktur. görevimi yaparım. Filmlerin. Birleşik Devletler Başkanlığını etkileyeceğim? Ben. Küçük Adam. Söyleyecek sözü. hain ve zalimsin. özgür de değilsin Küçük Adam. gerçek görev duygusundan. korkak. Bilgili kimseye öykünmeyi beceremiyorsun ama soyguncuya öykünmeyi çok iyi beceriyorsun.» Binlerce erkek. neler olup bittiğini bile bilmiyorsun. kendi görüşü olmayan zavallı bir şeytansın sen. politikaya burnunu sokacak adam değilsin ki? Biliyorum. kadın ve çocuğu gaz odalarına götürürken de sana söylenenleri yapıyordun yalnızca. coşkusal vebayı utkuya götüren kimdi? Sen. «güldürü kitapların» hep cinayetlerle dolu. patronumun dediğini yaparım. öyle mi Küçük Adam? Öylesine zararsızsın ki. hem de hiçbir şey. Küçük Adam. Sen. gerçekler ses verdiğinde dinlemiyorsun. yalnızca gürültülere kulak vermeyi yeğliyorsun. zararsız boyuneğmişliğin öyleyse? Yok. yüzlerce kez duydun bu sözü. ne gücüm var da. Özgürlük içinde yaşamasını bilemezsin bile. onları bir kaide üzerine. Biri sana kurduğun şeyin sorumluluğunu almanı söylediğinde.mm kurduğu uygarlığı küçümsüyor! Ben. radyo programların. Bu uygarlığı kuran sen değilsin. Ama soruma kulak ver: Biri 106 sana yaptığın işten sorumlu olduğunu. beni yani Küçük Adamı suçluyor! Ben kim oluyorum. Yaşasın!» Sen hiçbir şey değilsin. «Heil!» diye bağırıyorsun. Ya Amerika'da? Wil-son'a oynadığın oyunu düşün! «Şuna bakın. ya da diktatörlerin izinde gitmemeni söylediği zaman neden görevini yapmıyorsun? Nerde kaldı senin görev-severliğin. Aklı başında efendilerinden yalnızca birkaçı kurdu bu uygarlığı. demokrasiyle yönetilen özgür bir ülkenin özgür bir insanıyım. Özgürlüğün ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. Bir kurma işinin içine girdiğinde. ne yetkim. Ayrıca. 107 Büyüklerine saygı gösterebilmek için.

sen yalnızca görevini yaparsın. Asıl önemli olan sen değilsin. yinelemene gerek yok. Büyüklerine ya da üstlerine saygı gösterebilmek için. beni öldü-remezsin ve uzağında olursam benim çalışmalarıma daha çok saygı gösterirsin. yerden yükseğe koyuyorsun. Sana yakın olan şeyi aşağılıyorsun. Benim haklı olduğumu. kendini ve değersizliğini yüzyıllar boyunca çeke çeke sürüklemen gerekecek. Dünya. «halkın iradesinin temsilcisi» kimliğine büründüğünde. onları bir kaide üzerine. gerçekte ne olduğunu sana göstermek istiyorum. hepsini kendi imgendeki «normal» insanoğluna benzetebilmek için onlara nasıl işkence ettiğini gözümün önüne getirince. Eğitim Bakanlığı dediğin kurumla kendini çok iyi korumuş bulunuyorsun. büyük adamların senden uzak durmasının nedeni budur. kendini her yerde kolayca bulabilir. sen kim oluyorsun ki kendine ait bir görüşün olacak? Biliyorum. Çünkü uzağında olursam. Aynı zamanda şunu da iyi biliyorum ki. Peki öyleyse. geçmişte ve şimdi. iyice akimi yitirdi!» Biliyorum. Ancak. delilik tanısını koymak- ta ne usta olduğunu biliyorum. Alman ya da ister Güney Afrikalı bir yerli ol. bu sefaletin suçlusu kim? Sen değilsin elbet. Küçük Adam. hem. Viyana'da. kendine bakabilme ve kendini tanıyabilme yetisine sahip olduğunu kanıtlarsan. normal insanlar bu dünyayı yönetiyorlar. tarihini yazmaya başlayalı beri. yanına yaklaşmak kolay değil. Senin geleceğine daha iyi hizmet edebilmek için kendimi senden ayırıyorum. «Megaloman bu! Delirdi. «Hey! Şuna da balon! Onurumu zedeliyor! Görevimi lekeliyor!» Böyle bir şey yaptığım yok. Kendini bir "ho-mo normalis" olarak görüyorsun. bu cinayeti işlemeni önlemek için yakınına gelmeye kalkıyorum. tanıyabilirsin. Londra ve Berlin' de.Kendi kendinin efendisi olabilmen için. Küçük Adam. Ama yeni doğmuş çocuklarını düşündüğümde. Küçük Adam. ev yapan bir yapımcı işi bitirdiğini belirtmek için nasıl 109 tHomo normalis» 108 . Delileri kilit altına koydun. çok sevineceğim. Seni şu dünyada bir yürüyüşe çıkarmak. hoşlanmadığın bir gerçekle karşılaştığında. Kendine bakma yürekliliğine sahipsen ister Fransız. bir din örgütünün üyesi kimliğine büründüğünde neye benzediğini.

Senin geleceğini düşünmeyi sürdüreceğim eskisi gibi. sana birkaç resmini göstereceğim. Kaçma.» Tıpla ilgili olarak idrar tahlilinden başka bir şey bilmediğin içindir ki bu sözleri söylüyordun. Aynı biçimde. Çünkü kendini çok fazla açığa vurdun. Gömlek değiştirir gibi karar değiştirirler. Ben. «Ulusal onur»u-na ya da «proletarya»ya sığınmış bir hain olarak gizlenemezsin artık. öyle büyük bir tehlike de yok bunlara bakmakta. Küçük Adam. anlattıklarımı dinlemeni beklerken. ancak ruhunla bedenin arasındaki bağlantıyı bilememişti. Bunu ya110 pabilmek. çünkü ben de savaştım. Dediğim gibi. Bugün Führerlerin olanlar. beş para etmez gazetelere yazı yazarlar. Ama sen. Çirkin bu re-'simler. sana senin ruhunu gösterdi. yıllarımı aldı. sen de öyle. Evi gözümle görmeliyim. para için. «Saçma!» dedin sen. sen de insanlığın geleceğinin senin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundasın. Senin bu düşüncenle savaşmak kırk yıl kadar sürdü. içinde oturulabilir bir ev olmalı. Sonra bir büyük adam çıktı. Bunu biliyorum. Küçük Adam. yalnızca «ev yapma işi»nden söz ettiği-ni kendisine açıkladığında. Gün gelin . «Onurumu zedeliyor!» diye bağırmaz bir yapımcı.Ama yeni doğmuş çocuklarını düşündüğümde. kendine yakın olan birine saygı gösterme yetisinden yoksun olduğundan aramıza belli bir uzaklık koydum. Senin tüm proleterlerin Führeri olacak nitelikteki adamların böylesine karmaşık değillerdir. sayısız uykusuz ve acılı gece yaşadım. sen «Kahrolsun Anamalcılık!» ya da «Kahrolsun Amerikan Anayasası!» diye bağırıp duruyordun. Çalışmalarımın meyvasın-dan yararlanasın diye seni otuz yıl beklediğim gibi torununu da bekleyeceğim. somut bir kanıt göstermelisin. Yüzyıl kadar önce. ama son derece yararlı. yarın. seni bırakıyorum. Senin torunlarının torunları benim çalışmalarımın mirasçısı olacak. makinalar kuran ve ruhların varlığını yadsıyan fizikçilere öykünmeyi öğrendin. Ben böyle değilim. hepsini kendi imgendeki «normal» insanoğluna benzetebilmek için onlara nasıl işkence ettiğini gözümün önüne getirince somut bir kanıt — yani yapıyı göstermek zorun-daysa. «'Ruhçözümlemesi' de ne oluyormuş! Şarlatanlık! İdrar çözümlemesi yapılabilir ama ruhun neresini çözümleyeceksin. Kalkıp da somut evler yapmak yerine. Peşimden gel şimdi.

1984 yılında. bu enerjiyi bedeninin merkezine çekiyor. Ve onca yıl sonra. unutmuşsundur elbet. zihnin ve Acunsal Yaşam Enerjisinin bulunması karşısında yaptığın gibi bir başka hakikati lekeleyecek. Küçük Adam. Tam on beş yıl. Zihninin çalışmasının. orda burda Heil! Heil! diye bağıran ve «hiçbir şeyi beğenmeyen» bir Küçük Adam olarak kalacaksın. enerjiyi gösterdiğim kişilerin de benim gördüğümü gördüklerini saptadım. Rousseau'ya değgin bildiğin tek şeyse. Ruhun varlığını. aşağılayacak. sustun. hasta insan zihninin bir doktora çok para kazandırabileceğini keşfettin. Bu enerjiyi karanlıkta görebilmeyi ve onu büyütüp ısıtan bir gereç yapmayı başardım. Bu olguları buldum ve açıkladım. başka bir deyişle bedenle zihin arasında bir birlik bulunduğunu saptadım. çocuğunun canına okurken ben. Küçük Adam. bunu başkalarına göstermeyi de öğrendim ve bu deneyimin sonunda. ilerleme olanağı sağladığını saptadım. zihin denen şeyin varlığına inanmaya başladın. hiç oralı olmadan. Bu arada bilim. Yaşam enerjisini bulmuştum. buluşlarımdan söz etmedin hiç. değil mi? «Demek artık garsonların tepsilerindeki bardaklar düşecek?» diye pis pis alay ettin. iç salgı bezlerinin salgısından oluştuğunu kabul eden bir doktorsan. «bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördüğü». Aradan birkaç yüzyıl geçti. Sen böylesin işte. senin yaşam enerjini bulduğumu tekrar tekrar kanıtlayabilmek için. Yerkürenin belli bir yerde kımıltısız durmadığı ve uzayda dönüp hareket ettiği olgusu bulunduğunda ne söylediğini anımsıyorsun. Acunsal Yaşam Enerjisi sayesinde bir yığın para kazanacak ve gene aynı umursamazlık içinde. iyileştirdiğim hastalardan birine. sen gene. 112 Zihnin. «doğaya dönmek istediği»dir. Darwin'den. saatlerce karanlık bir odada oturdum. az önce izlediğin görüngünün (yaşam enerjisinin gözle görünmesinin) «telkin» sonucu olduğunu ve kendini bir ruh çağırma seansında sandığını söyleyeceksin. bakımımın başarılı olmasının nedeni olarak «telkin» yöntemini kullandığımı söyleyeceksin. Bu durumu keşfettiğin an ve yalnız ve yalnız o an. Giderek. yalnız ve yal113 . senin bedeninin dışında. senin yaşam enerjinin bir işlevi olduğunu. Bu noktadan hareketle. yaşamı sevdiğin zamanlarda yaşam enerjinin sana gelişme. Korktuğun zamansa. Yüreğinde saplantılarından doğan kuşkuların karanlık korkusu varsa. onu orada tutuyordun. gene aynı biçimde. Sen iskambil oynar. ya da karına işkence eder. Küçük Adam. Bunun için bir hastanın birkaç yıl süresince her gün bir saatliğine sana gelmesini sağlamak ve her saat için ondan belli bir ücret istemek yetiyordu. Ama ben aynı yolu izlemeyi sürdürdüm ve «Acunsal Yaşam Enerjisi» diye adlandırdığım bu yaşam enerjisinin. havada da bulunduğunu saptadım. iki uzun yıl boyunca her gün. kendini iyi hissettiğin. bedeninle ilgili bilgilerini sessizce geliştirmişti. 1945 yılında da ondan gene aynı umutsuzlukla söz ediyorsun. Newton konusunda bütün bildiğin. Hiç değişmedin.di. 1920 yılında nasıl umutsuzlukla yadsıdınsa. ona inançsızlık gösterecek ve onu susmakla öldüreceksin.

'Yaptığım bu büyük özveri hiç de boşa gitmedi. kendi kökeninin maymundan geldiğini değil. bir kemiği çalıyor. yerde sürünerek bir deliğe tıkılıyor. onu orada kemiriyorsun. Hani. Acunsal Yaşam Enerjisinin varlığını sana «önerebilmek» için yirmi yıl süresince durup dinlenmeden çalıştığımı. Bu nedenle karşı cinsten biriyle bir arada olup da. onu hemen «becermek» isteği duymamak kavramı sana nasıl yabancıysa. Bir başka seferinde (o vakitler de Berlin'de bilmem hangi «kültürel örgütün» başkanıydın) yeniyetme kızları otomobillerle gezdirdiğim. Öylesine aptal. eliaçık birinin peşini hiç bırakmıyor. vermezsin. Yalnızca alırsın sen. Zekisin. Kendi mutluluğunu çalma konusunda büyük olmayı becerebilseydin. «vermek»le tat alabileceği kavramı da öylece yabancıdır. ama ruhsal kabızlık çektiğinden. cinsel edimi izlettiğim söylentisini yaymıştın? Küçük çocukların. onları ormana 115 . korkak bir hırsızsın sen.» Bunu anlıyorum: kişiyi kendin gibi biliyorsun. anımsıyor musun. Ya da. rahat rahat alıntılar yaptığın Faust'undan da sen onu anladın ancak. İşte bu yüzden bataklıktan çıkmıyorsun. hırsızlık yaptıktan sonra onurunu korumak için sana «veren »i lekeliyor. Oysa sen buna inanmıyorsun. Bu yüzdendir ki. Hemencecik. mutluluğu. Şimdi. dayanılmaz bir koku salıyorlar. benim için şöyle demişsin: «Bir kimsenin deneyler yapma yolunda bunca para harcaması için. şu altın köstekli küçük adam. Bir kedi matematikten ne anlarsa. onun iliğini kemiğini kurutuyorsun. bunları'anlamana olanak yoktur. yaratma yetisinden yoksunsun. gizlice. Kanını emen sensin. şu «çocukları baştan çıkarma» sözünü etmişken. sana saygı duyardım. sonra da öte yanda. olduğu gibi çıkarıyorsun bunları. Onun bilgisi. Senin o ardında zorunlu askerlik eğitiminden başka bir şey bırakmadan yitip giden Napolyon'un. üreme organlarıyla oynamasının yasaklanmaması gerektiği konusunda bir yazı yazmam üzerine çıkarmıştın bu söylentiyi. Çünkü duyduğuma göre. (bilimsel derneğin başkanıyken) kendi çocuklarıma. yararsız. büyüklüğüyle ükabasa tıkmıyorsun ama yuttuklarını sindiremiyorsun. kitabevlerinde altın harflerle sergileniyor. küçük çocukları baştan çıkarmakla suçluyorsun onu. Goethe' nin. ona deli ya da şarlatan diyorsun. tersine sen onun kan-emici olduğunu söylüyorsun. Vermeye gönüllü. Nor-veç'de. bir kimsenin ya 114 şamdan. Küçük Adam. bu yolda didindiğimi ve koca bir serveti bu yolda feda ettiğimi sana açıklamak durumunda kalıyorum. bu konuda çaldığın karaya da değinelim. sözcüğün tam anlamıyla deli olması gerekir. Ama küçük. çünkü senin bedenindeki vebayı iyileştirmeyi gerçekten öğrendim. Temel olan şeyden sıyrılmayı ve yanlışları benimsemeyi çok iyi beceriyorsun. Küçük Adam. boş ve hayvansı bir yaratıksın sen işte Küçük Adam. Bu yüzden Freud'un da sana bir kez söylediği üzere. öğrendin. ama senin kökeninin acun-sal olduğunu öngören Kepler'imi hiçbir kitabe-vinde görmeye olanak yoktur.nız «koşullara uyarlanan ve güçlü olan canlının yaşamını sürdürebildiğini».

şoföründen. yeniyetme genç kız. Ben. zavallı küçük kadın. Mayflower gemisiyle geldiler bu ülkeye. dedesi Afrika Zencilerini zincirlere vurup Amerika'ya sürüklemekle zengin olan bir Kuzeyli ya da Güneylisin 116 Şu ya da bu devrimin kızı sen. köle avcılarından oluşan hasta bir ırkın binlerce gü-vençli Aztek'i tuzağa düşürüp. «aşağı» bir «ırkın» kurbanını ırzına saldırmakla suçlayan sen değil misin? Ah. 'Rus devriminin Kızları»nı hemen tanıyacaksınız. ben değil. Film yıldızıyla yatmak istedin ama yatmanın getireceği sorumluluğu yüklenecek kadar yürekli değildin. Beyazsın. karını sevme yetisinden yoksun olan. bir Zenci karşısında hiçbir cinsel istek duymuyorsun. ne denli katıksız ve de bembeyaz bir kadınsın. anımsıyor musun? Ben. çaresiz yaratığı. ataların. gizlendiği siperinden sıktığı kurşunlarla öldüren acımasız ve kalleş bir Cortes'in soyundansın sen. suçlu ya da suçsuz bulunabilir. bu yüzden de küçük kızları ormanda baştan çıkarmaktan hoşlanan ve bunu dileyip isteyen sensin. yeniyetme kızları yaşa-mımın hiçbir anında baştan çıkarmadım Küçük Adam. sevgilimi ya da karımı severim. Sen ne denli zararsız. ninelerin her iki durumda da gidip yıldızın ellerini öpeceklerdir. Köleliğin kaldırılması konusunda ne biliyorsunuz? Ne anladınız bu işten? Amerikan devrimcilerinin çabalarından ne anlarsınız? Sonradan «serbest rekabet piyasasına» devrettiğiniz köleleri sizin adınıza özgür bırakan Lincoln' den ne anlarsınız siz? Aynaya bakın ey devrimin kızları. o zavallı. bir erkeğe sevgi verme yetisi gösterseydin. falan ya da filan devrimin zavallı kızları. «Falan ya da Filan Devrimin Kızısın» sen. orada. za-vallı ve hakkı yenmiş kızcağız! Ya da sen. Bunu ancak sen yaparsın. küçük Beyaz kadın? Sonra da. kocasından aldığından daha çok cinsel haz duyan zavallı «ırzına saldırılmış» kadın. perişan bir korkaksın sen. ben değilPeki ya sen. Bu yüzden onu suçladın.götürüp baştan çıkardığım söylentisini yaydın. katıksız bir yaratıksın. evet. Siz. Yahudi ya da işçinin yaşamı kurtarılmış 117 . Yaşamın boyunca yalnızca bir kez. bir film yıldızını düşlemiyor musun sanki? Onun resmini koynuna alıp yatmıyor musun? On sekiz yaşına bastığın yalanını uydurarak onu baştan çıkarmıyor musun? Sonra? Sonra yargı organlarına başvurup onu ırzına saldırmakla suçlamıyor musun? Film yıldızı. Cinselliğini daha sağlıklı yaşayan Zenci şoförünü baştan çıkaran sen değil misin. sen. birçok Zenci. Sefil.

bahçıvan. Küçük Kadın. Marian Anderson'a. Yaşam. senin bir ayağın çukurda. falan ya da filan devrimin kızı. sesini yüzyıllara çevirmiştir çünkü. Marian Anderson. Gel gör ki. Denver'de bir genelevde sana verilenle bir tuttuğunu bilmeyen kızlardan söz ediyorum. çocuğuna o da sevgiyi yasaklıyor mudur. Falan ya da filan ülkeden cinsel açlık çeken birinin «düzdüğü» Güney Denizi Adalarının kıvrak. ipiyle. küçük adımlarla da. onun çarpık görüntüsüsün. düşüncelerini de yüzyıllara çevirmiş midir. aklı başında olan hiç kimseyi ilgilendirmez. ne uçsuz bucaksız bir iğrençlik. çünkü insandaki «yaşayan şey». yumuşak bedenlerinden söz ediyorum. ama onun adı. Rusya'nın gözde bakiresi ya da Devrimin Evrensel kızı olarak yaşamını sürdürüyorsun. Beşyüz ya da bin yıla kalmaz. Atalarından kalma haz duyma yetilerini. Zencilere çok yakın olan kuşları. senin Küçük Adam'ın da. sincapları çok severim. bilsen! Yook. Bu işi. karşında bir hukukçu ya da polis kesilecek değilim. Ancak o. yoksa. ya da. ceylanları. yüzyıllar boyunca kulaklarda çınlayacak. Ben «TOPLUM»un kendisiyim diye bir masal uydurdun. kravatlı. Gergin ve kasılmış duran üreme organlarında ne büyük. Küçük ve Kanserli Kadın. suratı maskeleşmiş kadın değildir. saçma bir anıdan başka bir şey kalmayacak senden geriye. Ama sen toplum değilsin ki. Evet. biliyorum. tertemiz sevgilerini. gerek bunu. kalçalarında lop lop sallanan yağa dönüştüren şişko Zenci kadından söz etmiyorum. Bilmiyorum. ceketli ve de üniformalar kuşanmış olan gergin ve kasılmış bedenli yaratıklarına bırakıyorum. insanların içindeki «yaşayan şey »in sesi olan bu kadına konser salonlarını kapatan sen değil miydin.olacaktı. toplum marangozdur. Sen yaşam değil. Küçük. Yahudi ve Hıristiyan gazetelerinde her gün açıklıyorsun toplum olduğunu. Sözünü ettiğim Zenciler kolalı gömlekler ve bobstil giysiler kuşanan Harlem Zencileri değil. kanserli. devrimin kızı. diye soruyorum kendi kendime. Acaba. küçük. bunu yaydın Küçük Kadın. Toplum budur işte. kancası ve kurşunuyla yuttu bu saldığın oltayı. sevme yetilerini de anlamsız ve de açık saçık şehvetseverliğini de böylece Zencilerde öldürüyorsun. gergin kaslı. öğretmen. gerek kızının bir erkeğe ne vakit sarılacağını ilân edip duruyorsun. Nasıl ki kendi yaşamını çocuklarında öldürüyorsan. yaşamın kendisiyle doyuyor «yaşayan şey». Kanserli Kadın? Senden geriye tek bir iz kalmayacak. yabanıl ormanlarda yaşayan Zencilerdir. Lüks bir kalenin içine kapanıp dünyadan elini eteğini çekmenin nedenini anlı119 . Anderson. doktor ve de fabrika işçisi'dir. katıksız. «Toplum» benim. doğru. ama bu. sağlıklı kız ve oğlanlar sevginin tadını çıkarmaya ve onu 118 korumaya başlayınca. (yaşayan şey) senin içinde yaşamıyor. işlerliğini yitirdi. sömürüldüğünü ve horgörüldüğünü şimdilik daha anlamamış olan o canlıların yerinde olmak isterdin. ne büyük bir rezalet besliyorsun. Saf Alman Irkının bakiresi olarak gördüğün işlev. yetiyor ona. büyük adımlarla da ilerliyor.

Bu nedenle. Hiç. Oğulların serseri. Ancak bu türden şeylerle kendini kurtaramazsın. ne haber. yani. öğretmen ve fabrika işçilerinin küçüklüğü. ya da yeğenin. Devrim'in Kızı. Bana hiçbir masal uyduramazsın. sonunda Hiroşima'ya. Vergi Denetleme memurunun yardımcısı. denize atılan küçük bir taş gibi sessizce ortadan kalkacaksın sen. Bundan beşyüz yıl sonra. damadın Başsavcı yardımcısı. Ne söyleyeceğini biliyorum Küçük Kadın. İnsanlığın mutluluğu senin ellerindeydi. «Hurrah. Her şey senden yana. erkek ve çocukları uyaracak insanlık yoktu sende. Bu bir tek bombayla. İnsanlar göğüslerine madalyalar takılırken fotoğraflar çektiriyorlar. Küçük Kadın. lüks bir kalenin içinde yaşıyorsun. önemsizliği karşısında başka ne yapabilirdin ki? Böyle bir veba karşısında yapılabilecek en akıllı işi yaptın. bahçıvanların. Başkanlar doğurdun ama onlara ancak küçük ve değersiz olma yeteneği verebildin. Yok Küçük Kadın. yutmam. Küçük Kanserli Kadın. Şu anda ne düşündüğün ya da ne söylediğin hiç önemli değil. Çünkü Hiroşima ve Nagazaki'deki kadın. Şu anda böyle yapmıyorlarsa. ama karaya kara beyaza beyaz diyebilmeye yürekleri yok. poker fişi gibi harcadın onu.yorum elbet. Kabızlık çektiğinden. Nagazaki'ye atom bombalarını attın. bu yaptıklarına şaşacak. yâlnız ve yalnız dünyanın içinde bulunduğu sefil ve perişan durumda aramak gerekir. kızların da orospu olduğu için. Sen de kendi mezar taşını yeryüzüne attın. ne yaptın. seni çıplak gördüm çünkü. Küçüklüğün ve değersizliğin kemiklerine işlemiş bulunuyor. ve bir «yasa ve düzen» kurbanı aramaktadır. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Devrimin Küçük Kızı. İnsan olmak büyüklüğünü gösteremedin. sonsuza dek öyle kalacakmış gibi gülümsüyorlar. ben. Bu sözleri çok eskiden. senden çok daha güçlüdür. sessiz bir mezara gömdün. «ülkeyi savunman gerekiyordu» falan. ama küçüksün. Viyanalı bir arabacının. romatizmadan kıvrandığından. haline gülecekler. tüm sınıfını. Servetler içinde yüzüyorsun. bana hiçbir şey yapamazsın. 120 tüm ırkını bombalayarak. O da zaten Başsavcı ya da Baş Denetleyici olmak istiyordur. 121 . bana değgin bir iki söz söylemen yeterli. Benim hakikatim. seni haklı çıkaracak birçok neden var. Biliyorum. Marangozların. yüzüne tonlarla boyadan oluşan bir maske koyduğundan. yaşamın ve onunla birlikte bedenindeki dokuların da çürüyüp kokuştuğu için mutsuzsun zavallı Küçük Kadın. mein Kaiser!» diye bağırdığını duydun mu? Duymadın ha? Tasalanma ama. onu duymak için kendini dinlemen yeterli. kocalarının «işi bittiği». bunun nedenini. Küçük Kadın. doktorların. ikiniz de aynı havayı çalıyorsunuz. yaşamı yokumsadığından küçük ve değersizsin. senin oğlun attı bu bombaları yeryüzüne demek istiyorum. bir daha dirilmemecesine gömdün üstelik. Onu çaya çağırıp kulağını bükmen. senden korkmuyorum. her zaman da böyleydin. filan. Korkaksın. Eski Avusturya'da duydum. Amerikan Devrimi'nin Küçük Kızı! Dünya senin ellerindeydi.

Çok kısa dönemler sınırı içinde —kahvaltıyla yemek saati arasında geçen zamanda— düşünürsün sen her zaman Küçük Adam. Geriye doğru yüzyıllar ve ileriye doğru da binlerce yıl çerçevesi içinde düşünmeyi öğrenmelisin. küçüklüğün ve anlamsızlığın son derece tehlikeli ve korkunç. 122 Arada bir bataklıktan basını çıkarıp. bu yüzden iki bin yıl önce söylediğin aptallıkları yineleyip duruyorsun. Ben. bugünün Dizel lokomotifine göre neyse. Önemsiz biri olsaydın. bunu yaşam-ölüm sorunu yapıp. Sana insan toplumunun süprüntüsü diyorlar. Bense akıllı ama korkak olduğunu söylüyorum. ilk canlı hücreden. «ulus» gibi. Yaşa- yan canlı açısından. Bu yetmiyormuş gibi «ırk». çözmeye başlıyoruz. «sınıf». Uygarlığın kölelere gereksinmesi olduğunu söylüyorlar. Binlerce yıl öncesi bulunan ilk tekerlek. İnsan kültürü henüz varlık göstermiş bile değil. Bense onun tohumu olduğunu söylüyorum. iki ayağı üzerinde yürüyebilen ama gene de doğru dürüst düşünemeyen insan adlı memeli hayvan haline gelmene değin geçen süreç açısından. seninle böyle konuşur muydum sanıyorsun? Önemli olduğun ve çok büyük sorumluluklar taşıdığın içindir ki. Bataklıktaki bir kurbağanın guaklaması bile yaşama senin bağırmandan daha yakındır. Heil! diye bağırıyorsun. sendeki bu gelişme açısından düşünmeyi öğrenmek zorundasın. hiçbir uygarlığın kölelerle kurulamayacağını söylüyorum. Heil! diye bağırıyorsun 123 . Zavallılığının bataklığında ne denli derinlere battığını görme yürekliliğini gös-teremiyorsun. Küçük Adam! İnsan denen hayvanın korkunç sapmasını ve hastalıklı yozlaşmasını daha yeni yeni anlamaya. Platon'dan bu yana ortaya çıkan her kültürel kuramı anlamsız hale getirdi. Sana aptal olduğunu söylüyorlar. yaptığımız bu «Küçük Adamla Konuşma» ya da günümüzün herhangi bir doğru dürüst kitapçığı da bin ya da beşbin yıllık kültüre göre odur. Yararlılığını ve önemini anlatmadım henüz. bir dine bağlı olma zorunluluğu ve sevginin yasaklanması gibi aptallıklarına bir bitin hayvan postuna yapışması gibi yapışıyorsun. On ya da yirmi yıl önce olan şeyleri anımsayacak bir bellekten yoksunsun.«işte sana tek-yanlı bir bağnazlık! Benim bu toplumda hiçbir işlevim yok mu yani?» Sana yalnızca hangi alanlarda küçük ve beş para etmez olduğunu gösterdim Küçük Adam ve de Küçük Kadın. Arada bir bataklıktan başını çıkarıp. Bu korkunç yirminci yüzyıl.

ama coşkusal vebanın kol gezdiği 124 otuz korkunç yıl boyunca tek bir yararlı düşünce geçmedi aklından. senin uğrunda her şeyini feda etmeye hazır olan dünyayı büyük bir umutsuzluğa düşürdü. Ben. aldığın hiçbir şeyi de geri vermedin. Evet. seni aşağılamadan anlayabileceği bu korkunç başarısızlığın. iyimserim ben ve 125 . «ah. savaş başlamazdan önce bulunduğun yerdeydin. Doğru. Şimdi de bana hakaret ediyorsun!» Ben seni içinde bulunduğun bataklıktan çıkaramam. ayrıntıları tartışalım!» diye bağırıyorlar. Umudu yalnızca kendi içine pompalıyorsun. ölüm cezası başımda Demoklesin kılıcı gibi asılı dururken seni otomobilime aldığımda. Bütün bu korkunç yıllar boyunca. devrimi poker fişi gibi harcadın. Bilginin umut'a. umudumu yitirmedim. daha doğru düşünmene ve o zaman yaptığından daha doğru davranmana olanak bulunmadığını çok iyi anlıyorum. yirmi beş yıldır senin için savaşıyorum. diplomatik konferanslarıma katılmıyorsun peki? Sen bir hainsin! Benim için savaştın. acı çektin. iyileştirici söz etmedin. benden yalnızca aldın. mesleksel güvenliğimi ve ailemin. ikinci büyük savaş sona erdiğinde. çoğu kez sen. Yalnızca büyük ve yalnız yüreklerin sana öfkelenmeden. bana «iyimser» diyorsun. Siyasal vebaya karşı verilen savaşta. gösteri yürüyüşlerine. ama tek bir milimetre İLERİ kımıldamadın! Fransızların kurtuluşuyla kumar oynadın. gösteri yürüyüşü yapan çocuklarını çeşitli saldırılardan korumaya yardım ettiğimde de ölümü göze almıştım. parlamentolarıma. ondan daha sonra gelen Rusların yaptıklarını da dünyanın en büyük korkusu haline getirdin. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. senin için o ülke senin bu ülke benim dolaştım. varını yoğunu verdin. tek bir aklı başında. Belki «sağ »dan çok. Yalnızca kurtarılmak istiyordun. ciğerlerini patlatırken ben ordan oraya koştum. sana yardım etmek.«Neden beni bataklıktan çıkarmıyorsun? Neden benim parti toplantılarıma. her seferinde bir işe doğru başlamana ve onu yanlış sonuçlandırmana neden oluyor. çünkü orada her zaman «Temel sorunları bırakın! Temel-olmayan konuları. çünkü bu arada. Senin toplantı ve konferanslarına hiç katılmadım. senin örgütlerine oldukça fazla para verdim. senin uğruna düpedüz ölmeye hazırdım. Bu yüzden de. bütün dünyayı. Sense. ölümlerle dolu bir yarım yüzyıl boyunca yalnızca yavan sözler çıktı ağzından. doğru. Küçük Adam. vah» diye bağırır. doğru. yolaçtığını anlamıyorsun. senin hastalığını daha da iyi ve derinlemesine anlamayı öğrenmiş bulunuyordum. Şimdi. Kendi içindeki «yaşayan şey»den ölesiye korktuğunu öğrendim çünkü. sen. seni iyileştirmek için bütün paramı akıl sağlığı klinikleri kurmaya yatırdığımda da ölümü göze almıştım. yeniklik duygusuna kapılmadım. açlık grevlerine katıldım. içinden dışarıya değil. bu korku senin. yuvamın sıcaklığım senin uğrunda feda ettim. kendi dünyan tümüyle yıkıldığı içindir ki. azıcık «sol »a gitmiştin. Hiçbir karşılık almadan binlerce saat doktorluk ettim sana.

benim öğretilerimin sana ait olduğunu söyleyen sen değil misin? Bak. bir küçük ruh doktoruydun sen. ben yaşayan canlının işleyiş yasalarını buldum. çünkü insanda azıcık bir kendine karşı dürüst olma erdemi kırıntısı varsa. elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşamaz. Yaşamı olduğu gibi yaşamana binlerce yıl engel olunduğu nedeniyle. beni yoketmek için kazdığın derin çukurların üzerinden atladığım gibi. bir hacıyatmaz gibi ve de daha güçlü. son bir tekme daha indirdin bana. bunun kaçınılmaz olarak böyle olması gerektiğini anlamaya başladım. Küçük Adam. senin dar-görüşlülüğün tekrar tekrar yüzüme bir şamar gibi iniyordu. vaktiyle gençlik hareketlerine katılmış ve iktidarsız olman nedeniyle yakında kalp hastalığından kıvranacak olan bir ruh doktoru. Neden mi? Anlatayım: Yukarda anlattığım halinle —ki şimdi de öylesin— sana tutunduğum sürece. O zamanlar. yıllar sonra. Dostunu tepip düşmana yamandığında. Ölmeden önce de. Sonunda gözlerimi açıp doğrudan yüzüne baktım. çok derin ve geniş uçurumlardan. Ama giderek. Daha sonra kederden öldün. her zamankinden daha kararlı ve kesin bir tavırla karşına dikildiğimde korkudan ölecektin nerdeyse. yaşamını tehlikeye sokmadan başkasına karaçalamaz. Küçük Adam. Dünyaya egemen olma yolunda yaptığın ilk gi- rişimde uğradığın zavallı başarısızlıktan ötürü sana kızmıyordum artık. Başlangıçta bir aşağılama ve kin duygusu sardı her yanımı. ordan bili127 Sonunda gözlerimi açıp doğrudan yüzüne baktım 126 . kin ve aşağılama duygularımı bastırmasını sağlamayı öğrendim. dağ yarıklarından atladığımı da anladın. bana da söylediler. örgütteki dürüst kişiler bunu biliyordu. her şeyim gelecekle dolu. ancak peşimden gelemeyeceğini biliyordun çünkü. doğru yolda olduğumu. senin hastalığına karşı duyduğum anlayış'ın. Ruhunun bir köşesinde böyle bir dürüstlük kırıntısı vardı. hırsızlık yapan bir kimse. Sen.yüreğim. Sonra. benim için orda burda «Delidir» diye bağırırken. benim sonumun geldiğini sandın. Sana yardım ettiğimde bana yaptıklarını binlerce kez unuttum ve sen hasta olduğunu bana binlerce kez anımsattın. Kendi «önlemli» örgütlerinde.

insanlıkdışılığından ve beş para etmez-liğinden kopardım kendimi. artık senin de her zamankinden daha sıkı bir biçimde yaşamın yasalarına uymanı istemeye başlıyorlar. «Yaşayan şey»i. İnsanlığından değil. Yapılacak önemli işlerim var çünkü. Senin ne mal olduğun artık anlaşıldı. senin çevrende. Seni yadsımaya yürek ister. işin ve başarılarınla.yorum. Ne vakit açık saçık yayınlar yapılsa. o kişide öldürme eğiliminin başgös-terdiğini öne sürüyor hemen. biliyorum. «yaşayan şey». Küçük Adam. coşkusal vebanın nasıl işlediğini kavramış bulunuyoruz. sağlıklı yaşamı. Gene söylüyorum: senin geleceğinden değil. Polonya'yı. başkaldırmaya başladı. Yirmi beş yıldır yapmakta olduğum dev yanlışı daha dün ortaya çıkardım: sen'in yaşamı temsil ettiğine. Yalnızca yaşayan yaşam uğruna her türlü özveriye gene hazırım. Küçük Adam. sefil ve acınası yüzünün ardında ne olduğu iyice görüldü. Hepsi de ortadan yitti. bu ikisini birbirine karıştırmıyorum. yalnız ve yalnız o zaman. geleceğin ve umudun sen olduğuna inandığım için kendi yaşamımı sana ve senin yaşamına adamıştım. kendisine uygulanan yanlış işlem karşısında. Senden. sırtından bıçaklanmadan ve alnına karaçalınmadan hakikati savunmak olanaksız olduğundan kendimi senden uzaklaştır-dım. Başkalarından yaşamın yasalarına uymasını istediğin gibi. Küçük Adam. kendini bu eleştirilere göre geliş129 . Bu. başkalarında eleştirdiğin şeyleri yapmaman. askeri saldırı hazırlıkları içinde bulunmakla suçluyor coşkusal veba. Kısa bir süredir. Yok. Çünkü bu arada. «cinsel hayvanlık» olmakla suçluyor coşkusal veba. dürüst olduğuna. Benim gibi daha birçok dürüst. Bunu gördükten sonra senin dargörüşlülüğün ve küçüklüğün içinde yokolmamaya karar verdim. bir buyurgan yöneticiyi indirip yerine daha kötüsünü başa geçirmen istenmiyor. dünyanın gidişini saptaman isteniyor. senin yaşam biçiminden açıkça ve kesinlikle ayı128 rırsam. «Yaşayan şey»i buldum ben. işlevlerini ve özelliklerini. dolambaçsız ve içten-likli insan «yaşayan şey»i senin içinde bulmayı umdu. Birisini öldürmeye karar verdiği anda. ama artık senin için özveride bulunmayacağım. Ama sana acımadığım için ve senin zavallı Füh-rerlerin gibi küçük bir büyük adam olma isteği duymadığım içindir ki. Polonya'ya saldırmaya karar verildiği anda. geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürebilirim. senin büyük geleceğinin yüce başlangıcı ve bütün küçük adamların tüm küçüklük ye yararsızlıklarının korkunç sonudur. «yaşayan şey »in ve senin geleceğinin iyice ve derinlemesine incelenmesine önemli bir katkıda bulunabilirim. taktikler insanı ancak ve ancak vakitsiz kazılmış bir mezara götürür. içinde bulunduğun durumdan uzaklaştırdım kendimi. Şimdi artık. senin varlığından. Küçük Adam. içimde duyduğum ve senin içinde aradığım «yaşayan şey»ie senin arandaki ayrımı çok iyi biliyor. Yaşam için tehlikeli olman nedeniyle.

Yarım gün yanımda kalıp da. birazcık da sarhoştun. Hani yağmurlu bir pazar günü. Sense. biliyor artık. Sonra. doğallığını yaşayan bir köpeği yeğliyorum. Garson sözlerini onayladığını belirten bir tavırla başını salladı ve bu kahramansı erkekli131 . bir köpeğe acı çektirmek. sorumluluktan kaçtığını (bağımsız olduğunu). bir yabancı ülkeden yeni gelmiştin. ilmiği her beş dakikada bir biraz daha küçülterek.. Ama inancım odur ki. ama hemen çabucak değil. Senin binlerce yıllık gizinin kapısını açacak anahtarı bulduk.» dedim. iş aramaya bana geldiydin. havlasın? Bu köpek gereğinden çok dostluk gösteriyor insana. biliyor musun? Hepsini birer birer ipe çekeceksin. onu bozmak istemiyorum. bu kez bir oduncu Dostsever. hasta iyileştirme odamda çok sık gördüğüm ve iyi tanıdığım bir yüz anlatımıyla şunları söyledin: «Şu batı kıyılarındaki Japonlara ne yapmak gerek.tirmen bekleniyor. sen. yavaş yavaş. düşmanlardan korunmak için bile olsa. arada bir içki içmeyi severim ama içkici değilimdir). proletaryanın ya da Dördüncü Reich'ın geleceğini ellerinde tutan sen. «Huysuz köpekleri sevmem. anılarını tazeliyeyim: Güzel bir öğle sonrası.» Ey zavallı küçük oduncu. buzlu ve sodalı viski içiyordum. Japonlardan. Küçük Adam. geçmişte olduğundan daha az başarı göstereceksin. herkese dostça davranan. Dostsever. Küçük Adam. bir masaya oturup viski içmiştim (yo. gerçek yüzünü ortaya çıkarmaman olanaksız.. Heill diye bağırmayı yeğlersin. yavaş yavaş. senin bedensel katılığın canımı sıkmıştı da çalışma yerimden kalkıp bir bara gitmiştim. bunu duymaktansa.» «Zincire vurulmuş bir huysuz köpek istemiyorum ben. kısacası. Neyse. Köpeğim seni kokladı. çok yavaş. böyle. İyi cins bir köpek olduğunu hemen anladın ve şöyle dedin: «Onu zincire vursana. doymakbilmezliğini. «çirkin maymunlar» diye söz ettiğini duydum. bu dünyada senden çok daha fazla düşmanım var ama gene de. Küçük Adam. Ne büyük dedikoducu olduğunu.» Elinle de nasıl yapacağını gösteriyordun. bak.. anımsadın mı? Hani. İnanmıyor musun bu dediğime? Gel... Biliyorum. neşeyle zıpladı. bu işte. bu güzel dünyayı pis pis kokutan genel hastalığını herkes tanıyor. huysuzlaşsın. sohbetsever maskenin ardında son derece kaba bir yaratık var 130 kılığında.. sohbetsever maskenin ardında son derece kaba bir yaratık var.

Kurtuluşunun tek yolu. Sen bir tip'sin. Sonunda canına tak etti. senden kıyasıya nefret eden bu adamın sana bakmasıydi. değil mi Küçük Kadın? Annen. öyle dediler. yaşama sevgisine tutundu. ne bağırsaklarındaki kabızlığı ne de kafandaki kabızlığı ge-çirmeyecek Küçük Adam. Polis çağırmaya kalktın. Günümüzde herkesin genellikle yaptığı gibi yaşamın se133 . Yeni doğmuş bir Japon bebeğini kollarına aldın mı hiç Küçük Yurtsever? Hayır. Küçük Adam. çünkü bu bağımsız olmak anlamına gelirdi: yıllar yılı yalnızca nefret ettiğin adamdan bağımsız olamazdın. «yalnız»sın. elektrikli sandalyeye oturtacak ya da gaz odalarına tıkacaksın. anlamıyor musun. ama bunların hiçbiri. Şöyle bir kendine bak. Oysa senin istediğin tek şey. Küçük Kadın. Onu haketmediği yükümlülüklerden kurtarmada kendisine yardım edeceğimi biliyordun. gerekçen şuydu: Onun çaresizliğinden. bu dünyayı yıkıma sürükleyen milyonlarca benzerin var. Böyle davranmakla yeni bir dünya kurabileceğini mi . buna gereksinmen yoktu. onları vuracak.sanıyorsun? «Benim her şeyimi bilen. İngiliz Monarşistlerini ve Yunan Direnişçilerini geberteceksin. kendi varlığına bile dayanamıyorsun. zavallı Küçük Kadın. Kafanda böyle kötü tasarımlara yer vereceğine kendini mesleğinde geliştirmenin yollarını araşan. bunları bana yüklemiş oluyordun. gerçek bilim gibi sanat da zincirlere karşı hoşgörülü değildir.ğine hayran kaldı. kendine bak! Senden ayrılan erkeğe karşı duyduğun kin ve öfkeyle iyileştirme odamda ateş püskürdü-ğün günü anımsarsın.. yasaların öngördüğü nafakayı. yardıma gereksinme duymasından yararlanıp. yani bu durumda. Özgürlük sevgisi duymasının bedeli olarak. kuzen ve yeğenlerinle bir-likte yıllar yılı kan kusturmuştunuz adama. bu konuda kafa yorsan olmaz mı? Olmaz. beni yakından tanıyan» toplumcularla tanışmışsın. ya da akıl hastalığına iyi gelmeyecek. romatizmalarına. ya da bana böylece gözdağı verdin. «zayıf»sın. teyzelerin. Öfkelendin. tek umudun budur. değil mi? Daha yüzyıllarca sürecek sendeki bu istek. Ne kurşun sıkma ne de darağacına çekme seni içinde bulunduğun bataklıktan çekip çıkaramaz. Rus köylü kadınlarını. çalışıyordun. içinde kalan son yaşama isteği kırıntısının verdiği güçle ipini kopardı.yüreğini senden bağımsız kılacak kadar güçlü olmadığından. daha yüzyıllarca Japon casuslarını ipe çekecek. Amerikalı kaçakları kurşuna dizecek. özgürlüğü seviyordu. ne yapacağını bilmez haldesin. birinin. «anacığının dizinin dibinden ayn-lamaz»sın ve de «çaresiz»sin. Biliyorum. Bunu söylemekle. bütün parasını almak istiyormuşum. Büyük bir sa132 natçıydı o çünkü. biliyorum. Alman subaylarını. Bütün akrabalarına o bakıyordu. İşte bu yüzden kocanın yaşamını da yıkıyorsun ya. kendi kötü niyetlerini sergilemiş. bunların hiçbiri sevme yeteneğinden yoksun olduğun olgusunu değiştirmeyecek. aylığının üçte birini sana vermeye razıydı. içinde duyduğun nefretten nefret ediyorsun. sesini çıkarmıyor diye yıllarca sömürmüştünüz. aslında senin mesleğin vardı. bana geldi.

değil mi? Sen. o hiç kapamaz perdelerini. Bir sonraki duruşmada. Artık hepsini biliyoruz. «doğaya dönmek» istediği. dürüst yurttaşlar! Bu adam bir Felsefe Profesörüdür. Polis. halimi. yurtseverler doğuran saygıdeğer kadm. akşamları 135 . «Duyduk duymadık demeyin! Ahlâk denen şey sizi ilgilendiriyorsa dinleyin: Köşe başındaki evde bir ana-kız oturur. çünkü güzeî şeyleri değil yalnızca çirkin şeyleri görüyor ve duyuyorsun. bir görevli şu soruyu yöneltiyor bana: «Bur-da garip bir durum göze çarpıyor.line kapılmış gidiyorsun. ya da nazik olduğu nedeniyle. hakikatimin yeşermesini engellemek asıl derdin. Rusya ve demokrasiye değgin düşüncelerimi kâğıda geçiriyorsun. Uluslararası Plasmogeny Derneği'nin de bulunduğunu söylüyorum. dört bin yıllık doğa felsefesinden daha güçlüsün ha? Ama artık ne mal olduğunu anlamaya başlıyor insanlar. Dosyada. yüzeyselliğin yüzünden öyle diyorlar bana. Elbet. yalnızca çalıştığı ve seni biç umursamadığı gerekçesiyle masum komşunu hapse attırmak için fitnelik etmek istiyorsun. Kız. senin düşse-verliğin yüzünden. Küçük Adam. İspiyonculuk etme ve karaçalına görevlerini sürdürmek istiyorsun. kapı dinleyip duyduğun yarım yamalak sözleri insanlara karaçalmada kullanıyorsun. Rousseau konusunda da bildiğin tek şey. gençlerimize hocalık etmesi için ona bir kürsü verecektir. ey Düşsever Küçük Kadın! Şimdi. üç bilimsel ve yazınsal birliğin onur üyesi olduğumu. Toplumsal konumumun ne olduğu soruluyor. İyi. senin gibi ispiyoncuların adını açıklamadığı için kendini güvenlikte sayıyorsun. er-geç susturulacaksın. Neden 134 durup durup da o saatte indirdi perdesini? İçerde ne yapıyor sanıyorsunuz? Biliyorum. şunu da biliyorum ki. bunlar arasında. neden herkesin benim için kötü şeyler söylediğini anlıyor musun? Benim yaşama biçimimden ötürü değil. Doğru mu?» Yaptığın bu küçük yanlış. kötüsün. dur hele. Federal Mahkemenin tutanak yazmanı Küçük Kadm. Buna izin vermeyin!» Doğru-dürüst ev kadınlarınız ve sadık yurttaşlarınız bu hakikat öğretmenine karşı bir dilekçe yazıyor ve profesör işe alınmıyor. Kentimizdeki büyük bir üniversite. ya da özgür davrandığı. hâlâ gözümün önündesin: geçmişimi. Sen namuslu ev kadını. mal-mülk konusundaki görüşlerimi. senin gerçeklikdışı düşüncelerin. Aslında seni ilgilendiren benim perdelerim değil. ikimizi de güldürüyor. «Bak ne diyeceğim! Gecenin birinde perdelerini indirdiğini gördüm bu adamın. Bu işte bir iş var!» Hakikate böyle yöntemlerle karşı koymak sökmez artık. Yargıçlar da Savcılar da senden yana çıkacaktır. salt yaşama biçimini beğenmediğin. değil mi? «Ey. çünkü içinde bulunduğun sefil durumdan nasıl sıyrılacağını onlar da bilmemektedirler. Uluslararası Poligamy Derneği'nin Onur Üyesi olduğunuz yazılı. Yanıtımı etkileyici buluyor herkes. Eh. Çok da meraklısın. çocuklarına boş-verip onları yetimler yurduna gönderdiğidir.

geleceğin bedenleri sağlıklı. ahlâkımızın korunmasını istiyoruz. senin gibi. «Ya buna ne dersiniz: bu adam sekreterine saldırdı. senin kafandaki pis düşüncelerden hiçbiri yok bende Küçük Adam. pisliklerden arınık kuşağının çekirdeğidirler. sabahın üçüne dek ışık yanardı evde!» De La Mettrie için de. delikanlıya saldırmış. 86. senin gibi sevgi hırsızlığı yapmadım ömrümde. zavallı küçük adam. perdeler de hep çekikti. New York'da. duydunuz mu! Delikanlının biri rahatsızlığını geçirmek için buna gitmiş. bu. SEVMENİN MUTLULUĞUNU AÇIK AÇIK. neden biliyor musunuz. duyumları sağlıklı. Caddede gördüm onu. evren ışıklarının etkisiyle doğan o göz137 . «ahlâk ve düzen» anlayışını çok iyi biliyoruz artık. «N'olmuş. falan Üniversitenin Rektörü için karısını başka bir adamla yakalamış diyen sen değil miydin. uçkurunu toplaya toplaya kaçmak zorunda kalmış. müthiş bir pisboğazdı. onunla cinsel ilişkide bulunmak istemiş!» Bu «olmuş olay»ı anlatırken şehvetsever ağzının suları akıyor. SEVGİLERİNİ BİRBİRLERİNE MERDİVEN ARALARINDA. RAHAT RAHAT YAŞAMALARINI İSTİYORUZ. Bir kadın yalnızca beni istediği ve ben de onu istediğim için sarıldım ona. Küçük Adam? Sen. Yoksa kız neden evden koşarak çıksın ve gitsin? Kızla aynı evde oturuyordu. bu «olay» senin dışkının içinden çıkmıştır. Eleanor Roosevelt için vidaları gevşek. değil mi Küçük Adam? Biliyor musun ki. Garson kızların poposuna çimdik atan sen değil misin. senin yaptığın gibi «sergilemedim». börek yerken boğuldu. Bu babalarla analar. KARANLIK ÇIKMAZ SOKAKLARDA ANLATMALARINI DEĞİL. Mrs. Ne mal olduğunu öyle açık bir biçimde ortaya koydun ki. küçük kızları ayartma isteği duymadım. ömrümde bir kadının ırzına geçmedim —senin gibi— ve tek bir gün bile senin gibi kabızlık çekmedim. şu köydeki öğretmenin bir âşığı var diyen sen değil misin? Bunları söyleyen sen değil misin. hem de yanında bir kadın vardı!» Sen. ya da belki Rus casusu! Belki de İzlanda casusudur! Bir gün saat tam üçte. ahlâklı Küçük Adam? KIZLARIMIZLA OĞULLARIMIZIN. Küçük Adam. kendimi. sen yirminci yüzyılın Güçsüz Küçük Adamının pis uydurmacalarından hiçbirini aklından geçirmeyen. bu dünyanın perişan yurttaşı.eve erkek arkadaşını alıyor! Kadını ev işletmekten mahkemeye verin! Fuhuş yapıyorlar! Polis. Prens Rudolf'un. halktan biriyle evlendiğini söyleyen sen değil miydin. senin gibi eşcinsel özlemler bes136 lemedim hiçbir zaman. yetişin!» Sen. başkalarının karyola gıcırtısına kulak kabarttığın için bu ana cezalandırılıyor. diyen sen değil miydin. şu. yaşamını binlerce yıl poker fişi gibi harcamışsın ve bunca yıldır bataklığa saplanmış duruyorsun! «Yakalayın şunu! Bir Alman casusu bu. Yeni yetişen kız ve erkek evlâtlarının sevgisine karşı anlayış gösteren ve onu koruyan aklı başında ve yürekli ana-babalara saygı göstermek istiyoruz.

düşünmeye başlayacaksın. Gün gelecek. erişilemeyecek denli derinliklerinde bulunan kendi öz «temizlik». insanların yüzüne karaçalacak. Küçük Adam? Hayır mı dedin? «Evet» yanıtını beklemiyordum senden zaten. — hakikat ve sevginin korunması için çok sıkı yasalar konacak. başlangıçta çok acıklı olacak. içinde bulunan temizlik. ne bir Çar ya da ne bir «tüm proleterlerin babası» başarmış değildir. göstermelik bir adalet değil. arılık duyguna yenileceksin. Ama sonunda. 139 . Sözünü. ama hiçbiri seni o küçüklüğünden. çeşit çeşit dalavereler çevirecek. gün gelecek. daha üç. amaçsız bir düşünme olacak. bir ıvır-zıvır olmaktan kurtaramadı. Bunu adım gibi biliyorum Küçük Adam. beş ya da on yüzyıl.Solcu ahlâk uzmanı Acunsal Yaşam Enerjisini denetliyor kamaştırıcı Kuzey Işığında bir tahtakurusunu inceledin mi hiç. bu yasalara uymak zorunda kalacaksın. tahtakurusuna benzeyen insanlar olunmasını önleyecek güçlü yasalar. aklı başında. dürüst insanlarm yüzüne pislik attığında seni tımarhaneye tıkacaklar. beni iyi dinle. gizli saklı sevişecek. Nasıl ki. Küçüklüğünden ve değersizlik duygusundan arındığında. yaşamın korunması için çok katı yasalar konacak ve sen. Bak. şu anda kendi yapının derinliklerinde. yanlışlarla dolu. onun bunun yüzüne gülüp ardından hançer saplayacak. Senin de küçücük bir kuşkun olmasın. Onlar seni ancak köleleştirdiler. gerçek adalet ve incelik anlayışı içinde çalışacak değişik türden yargıçlar ve savcılar olacak bu dünyada. Sözüm-ona. coş-kusal vebadan kıvranacaksın. seni elde etmeyi ne bir Kaiser. Biliyorum. onlara karşı ne denli kin duyarsan duy. yaşama karşı duyduğun özlemdir sana gerçekten egemen olabilecek tek şey. sen bugün seven de138 likanlıları ıslahanelere tıkıyorsan. arılık duygusudur. engizisyonlarını yaşatacaksın. ama ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksın. ettiğim bu düşünme. Seni elde edecek olan tek şey.

Geçmişinden utanç duyacaksın. güçsüzlüğün karşısında diktatör olmam işten bile değildi. Senin diktatörlerin. bunun nasıl olduğunu. seferberlikler. herhangi bir «Koca Petro»ya dönüşmekten başka sonuç vermeyen bir büyük devrimi sahneye koyma olanakların ortadan kalkmış olur. ama ben diktatör olacak adam değilim. başına gelecek felâketleri nasıl da sezinlemediğini bir türlü anlayamayacaksın. sen de. O durumlar üzerine düşündüğün şeylerin tümden yanlış olduğunu görmek. şimdiki zaman içinde. yüze gülüp ardından sövmeler. Kendi gazetelerinin. Önüne sürülen bütün bu hileleri. bilmiyorum. kendini düşünmenin getirdiği acılara dayanmayı ister istemez öğreneceksin. nerden olacak! «Şuna da bakın! Aklını benim derinliklerimden alıyormuş! Lâf! Benim derinliğim yok 141 . Bir kez düşünmeye başladın mı. torunlarının torunları senin geçmişini okuyup öğrenme felaketinden korunabilir umuduyla avunacaksın belki. senin uzak gelecekte neler yapacağını da söyleyemezler. o yalancı dolmaları koyunsu bir sabırla yemekten başka bir işe yarasaydın. Bu durumları yüzyıllar boyunca bir maymun gibi benimsediğin. kurşun sıkmalar. «Adama da bakın! Amma da düşsever! Neleri yapmayacağımı biliyor! Diktatör müdür nedir! » Hiç de diktatör değilim. ipe çekmeler. doğru sandığın o düşüncelerinin ve tüm o yanlış fikirlerinin yalnızca bir yurtseverlik olduğunu görmek seni çılgına çevirecek. sessiz sessiz dişlerini sıkıp durdularsa. sonra gene seferberlikler. bin ya da beş bin yıl içinde neleri ARTIK YAPMAYACAĞINI bilebilirim. Bizim umudumuz da bu140 dur. Ama önümüzdeki beşyüz. ateşkesler. geceleri evini aydınlatmak için güneş ışığı kullanıp kullanmayacağını da bilemem. Geleceğinin nasıl olacağını söyleyemem sana. son dört bin yıllık kendi «uygarlık »mı da ölçüp biçmeye başlayacaksın. bir papağan gibi davrandığın gerçeğini görecek ve işte bu gerçeği kabullenmeyi uzun süre onuruna yediremeyeceksin. bilemem. ustalıklı hileler. tören yürüyüşleri. allanıp pullanma. Umarız artık. savaş talimleri ve bombalamalardan başka bir şey yazmadıklarını görecek. «Peki ya senin bu akıllılığın nerden geliyor?» Senin insan mantığının derinliklerinden geliyor benim akıllılığım.Başkaları sana değgin düşünürken duydukları acıya nasıl yıllarca dayandılar. Mars'a mı. anlayacaktın bütün bunları. şaşkınlıktan ağzın bir karış açık kalacak. anlaşmalar. Küçük Adam. bir ağacın büyümesini çabuklaştıramazlarsa. seni düşündürecek. işte o vakit. Ama nasıl ki. GELECEĞE BÎR BAKIŞ. Gerçi senin bu küçüklüğün. Bizim duyduğumuz bu acı. Uzay gemilerinin nasıl uçacağını ya da nasıl konacağını da bilemem. madalyalar. Bulduğum Acunsal Yaşam Enerjisiyle Ay'a mı çıkarsın. gaz odasına gönderilmemek için neleri yapamayacağını söyler sana yalnızca.

ki? Hem. Kendine varmak için elinden geleni yaptığında bile. İçindeki bu derinlik. küçük. onları yinelemeyeceksin. Güzel düşleri dinlemekten za- Bedensel boşalma gücü? Herhalde Sende derinlik olmaz mı hiç! Var. Eğer içinde. bir doktor olarak taşıdığın kaygılan anlatmak üzere bana geldiğinde keşfettim o derinliği. gelecekte artık neleri kesinlikle yapmayacağını söyleyebilirim sana. kıskanç. Seninle oturup bunları konuşmazdım. Bu yüzdendir ki. Küçük Adam. yani derinliklerinde bir derinlik olmasaydı. Kendi derinliklerinden ölesiye korkuyorsun. var ama sen bilmiyorsun. Dört bin yıllık kültürsüzlük çağında olanları nasıl yaptığını bir türlü anlayamayacağın. Şimdi biraz anladın mı sıradan bir düşçü olmadığımı? Dinleyecek misin beni şimdi? «Eh. bu yüzden onu duymuyor. acımasız. obur ve hırsız ruhlu adama tosluyorsun. Küçük Adam. senin büyük geleceğindir. 142 Ben kim oluyorum ki kendi görüşüm olacakmış? 143 . yanlışlarını görecek. gidip gidip aynı yere. bu 'derinlik' dediği şey ne mene bir bireyci sözcük!» bu konuşmayı kaleme almazdım. Düşüp «bireyselliğini» yitirmekten korkuyorsun. pekâlâ. yaptıklarına inanamayacağın için belli şeyleri yapmayacaksın. Bu yüzden derinliğe baktığında başın dönüyor ve bir uçurumun ke-narındaymışsın gibi dişlerin birbirine vuruyor. görmüyorsun. Senin içindeki bu derinliği biliyorum. oysa kendini bırakmalısın.

asıl. hastalarına bak. çünkü yaşamın seline kapılmaktan ve her şey bir yana çocukların ve onların çocukları uğruna yüzmek zorunda kal-mak'tan korkuyorsun. çünkü başka Küçük Adam ve Küçük Kadınların yanlış görüşlerinden korkmaktadırlar. yeter. Bu korku yüzünden doğru görüşler dile getirilmez.» sözlerini dilinden düşürmeyen bir Küçük Adam olarak görmemektir. Yanlış görüşleri vardır.. Kral Bezeni-kus ya da pırıl pırıl zırh kuşanmış Şövalye Prens Şişinikus'un yaptıkları önemlidir sanıyorsun. Şimdiye dek yaptıklarını sürdür. İnsan toplumunu doğuran ve geliştiren kişinin sen olduğunu öğrenecek ve bu bilgini 144 savunacaksın. onları giz olmaktan çıkarmaya çalış.. zavallı bir Küçük Adamım ve böyle kalacağım. askere alınıyorsun ve böyle bağırdığın içindir ki. İnsan toplumunun doğumundan sorumlu olmak öylesine korkulacak bir şey değil. deneyodamı ya da çalıştığım yeri delik deşik etmek için yetiştirilmiş askerleri ve de silâhlan bulunduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun!» Askere alındığında ve fabrikaların delik deşik edildiğinde Heil diye bağırdığın içindir ki. bundan utanacaksın. Prens Şişinikus'un savaş yapmak ve beni askere almak. Korkma be Küçük Adam. Bütün bunları yapıyorsun aslında. kendine özgü görüşü olmayan ve «Ben kim oluyorum da. tarlalarını sür. Artık yapmayacağın şeylerden en birincisi. Ben kim oluyorum da. yani tarlalann buğday vermeye. tarlalarla fabri-kalann yakılıp yıkılmak için o hale getirilme145 . değişecek hiçbir şey yok. fabrikaların.. sokaklarda sürünen. Ben. Kaçma. fabrikaların kurşun yağmuruna tutuluyor. beni dinle: Küçük Adam efsanesinin ardına gizleniyorsun. doğanın gizlerine her zamankinden daha yoğun bir biçimde eğil. «Amma da düşseversin be doktor! Kral Bezenikus'un. senin «kamuoyu» dediğin şey. çekicini indir. Örneğin sen artık «Adamdan sayılmadığına» inanmayacaksın. Sen. günün olaylarını gazetene yaz. «Ama benim görüşlerim konusunda kamuoyu ne der? Kendi fikrimi söyleyecek olsam bir meyva kurdu gibi ezerler beni!» Bak. tarlalarımı mayın tarlasına çevirmek. Küçük Adam. onları savunmamayı ve açıklamamayı büyük bir ayıp sayacak. çocuklarını okula ya da oyun bahçelerine götür. kaçma. kendini. Özel.» Bak. ya da değişik bir şey yapacak değilsin. Ama bunların önemsiz olduğunu. «İnsan toplumunun doğurucusu olmak için ne yapmalıyım?» Hiçbir şey.rar gelmez ya! Ama bil ki. bildiğini savunsaydm. Senin görüşlerin var ve gelecekte bunların varlığını bilmemeyi. Her Küçük Adam ve Küçük Kadının doğru ve yanlış görüşleri vardır. kendine özgü görüşleri olmayan. benim güzel doktorum. bütün Küçük Adam ve Küçük Kadınların görüşlerinin toplamıdır.. silâh değil eşya ya da pabuç üretmeye yaradığını.

İtalya dağlarında savaşırken tanıdım onu. İŞTE BUNLARI BÜTÜN İÇTENLİĞİNLE. işini yap. O da senin gibi. proleter orduları topraklarımı kuşattığında çocuklarım ölüm açlığı çekiyor. yuvamı savunacak değil miyim?» Haklısın Küçük Adam. senin bu işi çocuklarının karnını doyurmak. karım ve ço146 cuklarım için yaşamak isterken. onlar da tıpkı senin gibi adamdan sayılmadıkla-nna inanmakta ve «Ben kim oluyorum ki kendi görüşüm olacakmış?» demektedirler. kendi görüşü olduğunu kabul etmeyen ve «Hem ben kim oluyorum da. askere alınıp cepheye gönderildiğimde karım hüngür hüngür ağlıyor. çalış. Ruslar ya da bilmem-kimler zorla üzerime saldırır. milyonlarca ceset yığılıyor sokaklarda. silâhları da. sırtını giydirmek için değil. öksüz çocuklarının sokaklarda açlıktan ölmesine neden olan. senin. çocuklarının mutluluk içinde büyümesini engelleme.diğini söyleseydin.) 147 . öyle dalıp dalıp gitmene neden olan SAVAŞ OLMAYACAKTIR. karını. bu bilince vardığın an. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmalıyım?» Her zaman yaptığın ve yapmak istediğin şeyi. Ama bak sen şunu anlamıyorsun bir türlü: Tüm ulusların «Barbarlar»ı ömründe hiç çalışmamış olan Prens Şişinikus'un savaş çağrısı üzerine Heil! diye bağırıp duran milyonlarca Küçük Adamdan başka bir şey değildir. ya da tüm proleterlerin Mareşalinin sendeki ulusal bilinci ayağının altında ezmesine izin vermek yerine.» diyen bir Küçük Adamdır. «Ben kim oluyorum. kendi soruna kendin yanıt vereceksin. yaşama hizmet etmek durumunda olduğunu anladığın.» diye sormadığın. kendi görüşünün doğru. «İyi güzel ama. «Peki ben ne yapayım? Savaştan nefret ediyorum. bana savaş açarsa ne yapacağım? Evimi. işim bittikten sonra çocuklarımla oynamak. ben işim için. tüm proleterlerin anayurdunun cinsel açlıktan kıvranan askerlerinin acımasına bırakan. pırıltılı zırhlar kuşanmış bir Şövalye olan Prens Şişinikus'un askerleri de olmazdı. karını sev. tarla ya da fabrikanın ölüme değil. onlara özgüveninle ve çalışma bilinciyle karşı koymalısın. Barbarlar ya da Almanlar. çünkü tek bir gün bile tarlada. bir kimse olduğunu bildiğin. çook uzaklardaki bir «zafer meydanında» dolu dolu gözlerle gökyüzüne bakmana. Pazar günleri ezgiler söylemek. Küçük Adam. fabrikada ya da laboratuarda çalışmış değillerdir. buna inandığın an. Alman ya da proletarya ana-yurdunun onuru için yaptığını sanmaktadırlar. karımı sevmek istiyorum.. GÖĞSÜNÜ GERE GERE YAPTIĞIN AN. (Senin o «Meçhul Asker»ini de çok iyi tanırım.. Şu ya da bu ulusun Barbarı sana saldırdığında tüfeğine yapışacaksın. Prens Şişinikus. çalıp oynamak istiyorum. Bu sorulara yanıt vermek için diplomatlara gereksinmen olmayacak artık. Toprağımı işlemekten başka dileğim yok benim. Senin Kral Bezenikus'un ya da Şişinikus'un bu gibi şeyleri bilmezler. Japonlar. Heil! diye bağırmak ve «Meçhul Asker» anıtlarına çiçekler koymak yerine.

baba ya da koca olarak yapman gereken iş konusundaki doğru görüşünü ona anlatabilir. hoş. Benim Acunsal Enerjimin çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini söyledim sana. bir tek atom bombası yüz binlerce insanı bir anda öldürebilir!» Daha hâlâ doğru düşünmüyorsun Küçük Adam. suskunluğunla boğuyor ve kanserden ölmeye devam ediyorsun. Küçük Adam: Göz göre göre kendi mezarını kendin kazdın. böylesine küçük. bunu yapamamışsan. tarlalarını. doğru düşünmüyorsun. çiftçi. sana ve senin doğru ya da yapay düşünmene bağlı her şey. ama senin düşündüğün gibi değil. yaşam için çalıştığını bilmen gerek. Eğer sen. Bunun için yalnızca. dönüp dolaşıp aynı şeye. «Heil» diye bağırıyorsun. tıpatıp sana benzediğini bilmen gerek. doktor. yaptıkları iyi ve kötü işlerle. Sen sanıyor musun ki. buğdayını talan etmeleri için 149 . şunu şuraya yazıyorum. açık seçik. pırıl pırıl zırhlar kuşanmış bir Şövalye olan Prens Şişinikus* un yapıyor o senin atom bombalarını? Hayır. o uğursuz atom enerjisinin kanserlerini ve romatizmalarını iyileştireceğini vaat ediyorsun Küçük Adamlara. tümüyle senin elinde. «İyi. Çin. bilmezlikten geliyor.Kardeşini. sana dayanıyor iş. ya da. ama ölürken bile. o bu işten anlamaz. savaşların çıkmasını önlemek için yapılacak tek şeyin. sıkıntıdan ölmeye devam ediyorsun. deneyodamda başladı yeni bir çağ. Küçük Adam. Yeni bir çağ. Kendi yarattığın labirentin içinde dönüp duruyor. «Yaşasın kültür ve teknik!» Ama bak. yani Japonya. ya da herhangi bir Barbarlar ülkesindeki Küçük Adamı tanıyabilir. son nefesinde. Savaşa gidip gitmemek. artık Heil! diye bağırmayacaksın. atom bombası yapmayı bırakmak yerine Heil! diye bağıran Küçük Adamların elinden çıkıyor onlar. kesin bir dille ona karşı koyar. bulduğun şeyin öldürücü bir silâhtan başka bir şey olmadığını çok iyi bildiğin halde. Bunun için yalnızca. söylediklerimi yapmıyor. Bunu yapmakla. çıkış yolunu bir türlü bulamıyorsun. kişinin işini doğru dürüst yapması ve doğru dürüst sevmesi olduğuna inandırabilirsin onu. gün gelecek. Öte 148 yanda. işlemez hale getirirdin. Ama duymazlıktan. bir yıkma bilinci yerine yapma bilinci geliştirir ve atom bombasının bu dünyayı paramparça etmesini önleyecek yollan bulurdun. senin o fizik biliminin vardığı çıkmaz sokağa girmiş oluyorsun. bu yeryüzündeki tüm Küçük Adamların iyi ve kötü yönleriyle. Küçük Adam. anlıyor musun. «atom enerjisi çağı» başladı sanıyorsun. bir işçi. ölüm için değil. çünkü yolun bulunduğu yöne bakmıyorsun. bombayı. etkini kullanır. yirminci yüzyılın en büyük bilim adamı olan sen. Er ya da geç —bu da sana bağlı— gün gelecek. Senin cehenneminde değil. bunu biliyorsun Küçük Adam. Amerika'nın bir ucunda bulunan son derece verimli. ama şimdi bunlar bir de atom bombası çıkardılar. Yani. ancak mikroskopla seçilebilen bir cisim kadar küçük bir adam olmasaydın. kırık bir yürekle. Başladı evet.

Beethoven ya da Bach'ın ruhsal durumu. senin içinde var. grev yapmayacaksın. başka bir şey mi yaparsın. bir evlenme cüzdanına gösterdiğinden daha büyük bir saygı duyduğun zaman güzel olacak yaşamın. Onların savaşlarına ayıracak vaktin olmadığını. içinde bulunduğun duruma hiç uymaz. güvenlikten daha büyük anlam taşıdığı vakit yaşamın güzel ve güvenlikli olacak. gün gelecek. Onu mu yaparsın. büyük adamların düşüncelerini içinde duyabildiğin an. savaş isteyenleri içine koy. paradan önemli. toplumunun iyiliğinden ve kötülüğünden kendinin sorumlu olduğunu. bırak orda teketek dövüşsün. kadınla erkek arasındaki sevgiye. yalnızca kendi yaşamın için ÇALIŞACAKSIN. çocuğun. biçimsel ve yapmacık kurallardan kaçarsan. «Genel greve gideyim mi. derinlere gömülü olarak duruyor) güzel olacak yaşamın-. birbirlerini öldürsünler. İşte Küçük Adam. ne zaman güvenlik içinde olacağını soruyorsun. Genel grev dediğin şey kötü bir savaşma aracı olsa gerek. çok daha önemli işler yapmakta olduğunu söyle onlara. büyük bir alanın çevresine dikenli tel çek. ürünlerin ya da çiftliğin için çalışarak grev yap. İlle de bir «grev» yapmak istiyorsan. çalışmıyorsun. Küçük Adam. büyük savaşçıların yaptığı kötülükleri değil de. Ne zaman doğru dürüst bir yaşam süreceğini. Grevdeyken. özgünlüğün. Bunun yanıtı. içinde bir aydınlık duyar. fabrikalarının kurşunlarla delik deşik edilmesi için çalışmayacaksın. Küçük Adam. Canlılık.sürmeyecek. senin gözünde. bir düşsever. çekicin ve stetoskobun senin elinde. Kendin. oysa biz çalışmaktan söz ediyoruz. duyguların tutarlı olduğunda. çocuklarının öğretmenlerine politikacılardan çok daha fazla ücret verildiği an. bu sorumluluğun nice büyük olduğunu gösteremezsin. varlığının bir köşesinde. düşüncelerin uyumlu. iş arkadaşlarınla diplomatlar aracılığıyla değil de doğrudan doğruya ilişki kurduğun an. toplumun. sevgi. ha?» Orasını ben bilmem. yeni yetişmiş kızının 151 . Er ya da geç. çünkü bunun sonucu olarak kendi çocuklarının ve karının açlıktan ölmesine yolaçabi-lirsin. senin varlığının tümünün ruhsal durumu olduğu an (bu. çocuklarının yaşamı. bu dediklerimi yapabilirsin.» diyorsun içinden. Gün gelecek. olmaz anlamında başını iki yana sallıyorsun. yalnızca yaşam için çalışacaksın. Hangi konularda yanlış düşündüğünü —bugün olduğu gibi yaptığın yanlış ona-rılmaz hale gelmeden— vaktinde yakalarsan. Özel yeteneklerini zamanında gördüğün ve artık yaşlandığını zamanında kabul ettiğin vakit. karın ya da sevgilin. hakikatleri duyduğunda yüreğinde bir canlılık. ölüm için değil. Her şey — yaşamın. parti çizgisinden ya da kamuoyundan daha önemli. Grev yapmakla. eğer bir hiç olduğunu ve kendi görüşünün bulunamayacağını sanmaktan vazgeçsen. Görüyo150 rum. bilemem. eğer artık Heil! diye haykırmasan. ya da belki «bir Kızıl bu. Dünya denen bu kentin dışına. çalışma grevi yap.

sevgiden duyduğu mutluluk seni öfkelendirmek yerine sevindirirse, insanların, sevme organlarıyla oynayan çocukları cezalandırdıkları günler çok gerilerde kalmış ve sen "«hey gidi günler» diyerek başını sallıyorsan, sokaktaki tüm insanların yüzünden özgürlük pkunduğu, üzüntü ve sefalet yerine canlılık ve neşe fış-kırdığı gün, insanlar, bu dünya üzerinde artık içeri çekilmiş, kasılmış karınlan ve ölü cinsel organlarıyla yürümediği gün yaşamın mutlu olacak. Akıl istiyorsun, ne yapayım diyorsun, Küçük Adam. Binlerce yıl boyunca, iyi kötü akıl veren, sana yol gösteren oldu. İçinde bulunduğun zavallılığın nedeni sana gösterilen yolların iyi olmamasından değil, senin küçük, beş para etmez bir adam olmandan geliyor. Sana önerilerde bulunabilirim, yol gösteririm, ama sen sen olduğun ve belli bir düşünme biçimine sahip olduğun için duyduklarını, herkesin çıkarına olacak biçimde uygulayacak yetenekten yoksunsun. Diyelim, şu diplomatlığı artık kesmeni, bunun yerine, bütün ülkelerin ayakkabıcıları, marangoz, makinist, teknisyen, doktor, eğitimci, yazar, yönetici, madenci ya da çiftçileriyle mesleksel ve kişisel bir kardeşlik kurmanı önersem, tüm Çinli çocukların ayağına en rahat uyacak pabucun nasıl olması gerektiği konusunda tüm dünyanın ayakkabıcıları ortak karar verse, insanların donmaktan nasıl korunacağını düşünme işini dünyanın madencilerine bıraksan, ye152

ni doğmuş çocukların olası güçsüzlük, akıl hastalığı gibi şeylere karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bütün ülkelerin ve ulusların eğitimcileri karar verse, ne dersin? İnsan yaşamında çok doğal ve gerekli olan bu tür şeylerle karşılaşsan, ne yaparsın, Küçük Adam? (Bunları söyledim diye beni hemen «Kızıl» damgasıyla hapse tıkmamışsan), bana, ya doğrudan doğruya, ya da parti, kilise, hükümet ya da sendikanın bir sözcüsü aracılığıyla şunu söyleyeceksin kuşkusuz: «Ben kim oluyorum ki? Uluslararası diplomatik ilişkilerin yerine uluslararası çalışma, iş ve toplumsal gelişme ilişkileri kuracak adam mıyım ben?» Ya da: «Ulusların iktisadî ve kültürel gelişme alanlarındaki ayrılıklarını ortadan kaldıramayız.» Ya da: «Faşist Alman ya da Japonlarla, Komünist Ruslar ve anamalcı Amerikalılarla mal değiş tokuşu mu yapacaktık yani? Bunu mu istiyorsun?» Ya da: «Beni her şeyden önce, kendi Rus, Alman, Amerikan, İngiliz, Yahudi ya da Arap anavatanım ilgilendirir.» Ya da: «Benim işim başımdan aşmış, yaşamımı bir düzene sokmak, kendi terziler sendikamla aramı bozmamak için yapmam gereken bir yığın iş var. Diğer ulusların terzileriyle başkaları uğraşsın.» Ya da: «Şu Anamalcının, Bolşevik, Faşist, Troçkist, Entemasyonalist, Seksüalist, Yahudi, 153

Yabancı, Aydın, Düşsever, Düşçü Demagog, Çılgın, Bireyci ya da Anarşistin sözlerine kulak asma. Sende hiç Amerikan, Rus, Alman, İngiliz, Yahudi, vb. bilinci yok mu? Safsatadan bıktık!. İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde üstüne düşen sorumluluktan kaçmak için bu sloganlardan birini kullanacağına kalıbımı basarım. Küçük Adam. «Ben adam değil miyim peki? Söylediğim hiçbir şeye inanmıyor, yaptığım her şeyin yanlış olduğunu söylüyorsun! Vargücümle çalışıyorum, karıma ve çocuklarıma bakıyorum, doğru dürüst bir yaşam sürüyor, ülkeme hizmet ediyorum. Bu kadar da kötü müyüm ben yani!» Dürüst, aklı başında, çalışkan, verimli bir varlık — örneğin bir arı ya da karınca gibi— olduğunu biliyorum. Ben yalnızca senin yaşamını zehir eden, onu yüzyıllardır yıkan ve yıkmakta olan Küçük Adamı günışığına çıkarmak istemiştim. Küçük ve beş para etmez olmadığın zamanlar BÜYÜKSÜN sen Küçük Adam. İşte bu büyüklük, senin tek umudundur, kurtuluşun yalnız ve yalnız bu büyüklüğünle gerçekleşecektir, Küçük Adam. Bir ticaret adamı olarak işini severek yaptığında, tahta oymaktan, binalar kurmaktan, boya yapmak, vitrin düzenlemek, tarlanı sürmekten hoşlandığında, bu işleri severek yaptığında, çok büyüksün; mavi gökyüzüne, bir ceylana, yeşil çimenleri örten kırağı taneciklerine sevgiyle, hoşnutlukla baktığında büyüksün; müzikten, danstan hoşlanır-

ken, çocuklarının gelişmesini tatlı tatlı izler, kadınının ya da erkeğinin güzel bedeninden zevk alırken büyüksün; güneş ve gezegenler dizgesinin yaptığı hareketleri gösteren aracın başına geçip, tependeki gökyüzünde olup bitenleri öğrenmek istediğinde, ya da kitaplığına gidip,

Ben adam değil miyim?

başka kadın ve erkeklerin yaşam üzerine neler düşündüğünü okumak istediğinde büyüksün. 155

Bir büyükbaba olarak torununu dizine oturtup, çook eski günlerde olanları ona anlattığında, bilinmez bir geleceğe, onun çocuksu merakı ve inancıyla baktığında büyüksün. Bir ana olarak, bebeğine ninni söylediğinde, gözlerin dolu dolu, yüreğinin tüm içtenliğiyle onun gelecekte mutlu olmasını dilediğinde, onu büyüttüğün yıllar boyunca, her saat onun geleceğini kurduğun, o mutlu geleceği yavrunun içinde her an yarattığın, yeşerttiğin zaman büyüksün. Eski halk türkülerini söylediğinde büyüksün, Küçük Adam, bir akordeonun ezgilerine uyarak hoplaya zıplaya dansederken büyüksün, halk türküleri sıcaktır, insanın yüreğini okşar çünkü ve onlar, bütün dünyada aynıdır; evrenseldir halk ezgileri. Ve dostuna şunları söylediğinde büyüksün: «İyi bir yazgım olduğu, pisliklerden ve oburluktan uzak bir yaşam sürebildiğim için sevinçliyim, çocuklarımın büyümesini ve gelişmesini, ilk agularından, emekleme, yürüme ve oynamalarına dek yakından izleyebildiğim, onların sorularını ilgiyle dinleyebildiğim, kahkahalarını duyduğum, sevgilerine tanık olduğum için sevinçliyim. Baharı ve onun tatlı rüzgârlarını, evin az ilerisindeki ırmağın türkülerini yüreğimde duyabildiğim, kötüniyetli komşuların dedikodularına katılmadığım, eşimi kucaklarken derin bir mutluluk duyduğum, bedenimden akıp giden yaşamın sesini, coşkusunu, canlılığını duyabildiğim için sevinçliyim; güçlüklerle karşılaştığımda, hangi yolu seçeceğimi bilebildiğim, yön duygumu yitirmediğim için, yaşamımın bir 156

anlamı olduğu için sevinçliyim. Böylesine mutlu bir yaşam sürebildim, çünkü, her zaman, ama her zaman, içimdeki şu sesi dinledim: 'Önemli olan tek bir şey vardır: Sakıngan ve korkak kimselerin yürüdüğü yoldan başka bir yönü gösterse, seni sürüden ayırsa bile, yüreğinden gelen sesi dinle.' Yaşam, zaman zaman sana dayanılmaz acılar verse de, küsme, kaba davranma ona karşı. Günlük işimi yaptıktan sonra, akşamın sessizliğinde evimin önündeki çimenler üzerine karım ve çocuğumla oturduğumda, doğanın solumasını içimde duyduğumda, bir ezgi çalınıyor kulağıma, geleceğin ezgisi: 'Eyy, siz milyonlarca insan, sizi kucaklıyorum, bütün dünyanın öpücüğüyle kucaklıyorum sizi!' İşte o an, bu yaşamın, bu yaşamın içinde olan her şeyin haklarına sahip çıkmasını, dünyayı top sesleriyle dolduran korkak ve katı ruhları değiştirmesini istiyorum; dayanılmaz bir istek bu. Durdurun şu top seslerini. Bu insanlar, yaşam karşısında kendilerini çaresiz gördükleri için geçiyorlar top tüfek başına. Oysa çaresiz değiller... 'Baba, güneş battı. Nereye gitti? Gene gelecek mi?' diye soruyor oğlum; onu kucaklıyorum ve yanıtlıyorum: 'Evet oğlum, gelecek, az sonra gelip bizi ısıtacak.'»
***

Seninle yaptığım konuşmanın sonuna geldim, Küçük Adam. Daha sana söyleyeceğim öyle çok şey var ki. Ama bu konuşmayı dikkatle ve içtenlikle okudunsa, benim işaret etmediğim 157

aç koca kurtlar. ister casus diye darağacında sallandır. bugüne dek yalnızca makinala-rı yönetmeyi beceren insanoğluna. kurnazlar. 158 Çok geçmeden anlı şanlı krallar Kuru güz yaprakları gibi savrulacak: Her tufanda. senin acunsal doğanın uçsuz bucaksız alanlarını gözler önüne serdim. Çocuklarının çocukları. Buyurganlar. Benim en büyük ödülüm budur. benim izimde yürüyecek ve insan doğasının iyi birer mühendisi olacaklardır. küçük olacaksın. binlerce Nuh gemisi şu sözlerimi yankılatacak: Ekilen tohumlar Ürün verecek. çöplüklerde türeyen kurtlar. Sende o nitelik olduğu sürece. ister akıl hastanesine tık. ister kurtarıcın olarak sarıl bana. zorunluluklar ergeç canlıların yaşama yasalarını bulduğumu. her ne yapsan.yerlerde bile bir Küçük Adam gibi davrandığını göreceksin. Bugüne dek bana yaptıkların. Çünkü senin beş para etmez davranış ve düşüncelerini doğuran şey. Bu bağlılığımdan bir an bile ayrılmadım. aynıdır. İçinde bulunan «yaşayan şeyin. yaşamını yönetebileceği bir alet sunduğumu anlamaya. açıkgözler. bir bilgenin bir zamanlar öngördüğü şu ■ yazgıdan kurtulamayacaklardır: Kutsal sözcüklerin tohumunu ektim yeryüzüne. bu gerçeği kabul etmeye götürecek seni. zehir saçanlar. Beni ister bir dâhi olarak göklere çıkar. . bilinçli bir erekle. Senin organizmanın sadık bir mühendisiyim ben. ya da gelecekte yapacakların hiçbir şeyi değiştirmez. Çok geçmeden kötülükler silinecek Savaşçılar ölecek Taşlar toprak olacak.

: 528 44 09 — 511 82 33 .İstanbul P. No: 51 Cağaloğlu . 889 Sirkeci/İstanbul Tel.K.PAYEL YAYINEVİ — Cağaloğlu Yokuşu Evren Han Kat 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful