P. 1
Oktay Ustadan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler (Sabah)

Oktay Ustadan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler (Sabah)

|Views: 12|Likes:
Yayınlayan: AlVictor1

More info:

Published by: AlVictor1 on Mar 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

vanilyayl katlp. labne peynirini. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.1 paket labne peyniri .1 paket potibor biskiivi .3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit .2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu . Sonra kabartma tozunu. ~Irplp.200 gr. Kaynadlktan sonra 2 dk. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto.4 ~orbaka~lijl un . bekletiyoruz. IIlmasl i~in 5 dk. daha klslk ate~te pi~iriyoruz. tereyaijl Kremasl i~in . kan~tlnyoruz. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. ara slra kan~tlnp. uzerine hemen ~ikolatalan dokup. pi~iriyoruz.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R.Cikolatah Cheese Kek .ince ve sivri u~lu bl~akla.3 su bardaijl siit .100 gr. ~Irplyoruz. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup.50 gr.2 adet yumurta . Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz. kekin ~Ikmasl i~in. kan~tlnyoruz. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz.2. elimizle bastlnyoruz. Unu. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. pi~iriyoruz. bitter ~ikoiata . ~ikolata :l. unu ilave edip.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . Bir gece dolapta beklettikten sonra.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz.k. 170 derecelik flrlnda 1520 dk.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. yogurdu.1 su bardaijl toz ~eker . Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. .5 su bardaijl un Kremasl i~in . servis yaplyoruz.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz. suto. toz ~ekeri. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp.1 paket vanilya Ozen~in . Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. sogumaya blraklyoruz. SIVI yagl. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. unu. . Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in.-<<. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz. yaYlp. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk.e¥. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. Bu . geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. vanilyayl koyup. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Servis yapmadan once. Kayna.SU bardaijl krema . Sogumasl i~i~~. Alt taban i~in . Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt .1 su bardaijl toz ~eker.

Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. sOto. mikserle 5 dk. i<. cevizi.ine cevizi bolca dokOp i<. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<.5-3 su bardagl un -1. 100 gr. .4 adet yumurta -1 su bardag.ine toz ~ekeri dokOp. TaliClnh Zencefilli Kek .emberi <.lesmer toz ~eker . Kek harclmlzl Ozerine dokOp.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. mikserin en yOksek devrinde 2 dk. karl~tlrdlktan sonra. kadar pi~iriyoruz.emberin i<. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. servis yaplyoruz. <. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. elimizle yaylp.ml. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. Flrlndan <.all~tlrarak karl~tlrlyoruz.Iktlktan sonra ters <.2. <. toz ~ekeri.irip. suyu ve ni~astaYI dokOp.Ikartlp. dilim dilim kesip. tar<. 170 derecelik flrlnda 10 dk.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. dk. soguk olarak servis yaplyoruz. mikseri en dO~Ok devirde <.evirip kallbmdan <. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. Ozerine yumurtayl klrip. Ayrl bir kapta unu. Illk olarak servis yaplyoruz. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz.inde <. SIVI yagl. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz. vine dO~Okdevirde mikseri <.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk.ikolata sosu dokOp.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.evirdikten sonra. unu. kakaoyu ekleyip. esmer toz ~ekeri dokOp.lkartIYoruz. pi~iriyoruz. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. eti bur~ak biskiivi 50 gr. toz zencefili. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. Sonra elde ettigimiz kremayl <. 35. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. ilk slcakllgl <.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. Pasta <. Suyunu slklyoruz. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. Kekimiz pi~ip. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . kadar pi~iriyoruz. toz ~ekeri.

Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. soguk sOtO.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. . hepsini karl~tlrlp.Aldlijl kadar un YAPILI$I . niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. . pi~iriyoruz. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . olan kailblmlzm tlyoruz. dOz u~ taklp. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . kabartma ~ekerini koyup. klYllml~ dere otu. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. toz flndlgl. kabma yumurtayl. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . pudra Unu. allp. slvlyagl.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz.

toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. vanilyayl. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. Kabartma tozunu. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Nisastah Ay. pi~iriyoruz.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. ni~astaYI. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. unu. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. kallnllglnda a~lyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. Ozerine unu. pi~iriyoruz.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. . Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. ni~astaYI pudra ~ekerini. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Hunirlin ucunu once kakaoya.

iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Ozerine ~ekeri. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. .. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. Kabartma tozunu. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. sirkeyi. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. damla ~ikolatayl. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . SIVIyagl. pi~iriyoruz. susuz yogurdu. Alabildiginee un koyuyoruz. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. vanilyayl.

Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. tar~lnI. Yakla~lk 5 dakika kadar. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz.5 Su bardaijl toz $eker .2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Sogumaya blraklyoruz.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Bir tencere i~erisine sOto. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz.4 Yemek ka$lijl un .3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker .Kestaneli Pasta . Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz.5 Su bardaijl toz $eker -1. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. . Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . Sonra ikinci dilimi koyuyoruz.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Bir tencereye sOto. toz ~ekeri. Sogumu~ kek("iic. unu.1 Paket vanilya incilili Pasta . unu koyup ocaga allyoruz. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz.1 Paket kabartma tozu . Kestane par~alannl serpiyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. Ozerine toz cevizi. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.dilime b610yoruz. yumurtayl. Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz.4 Adet yumurta -1. Ozerine kakao. Biraz bastlrlyoruz. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . kabartma tozunu.2 Yemek ka$lijl kakao . Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz. Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.3 Adet yumurta -1. Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. un. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. unu. ~ekeri. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta .

Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore.Iabmda beklettikten sonra. dilim dilim keserek servis yaplyoruz.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . meyvelerle uzerini susluyoruz. YI.1 ~ay bardaijl ceviz . Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz. boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. . vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. tereyaijl (eritilmi$) . yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. kakaolu pasta keki. renkli oluyor. klflyoruz. gumuz biskuvileri Kakaoyu. toz ~ekeri. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . ni~astapi~iriyoruz.2 ~orba ka$lijl ni$asta . . irmigi. iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit .6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi). AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. toz ~ekeri. siit -1.7 ~orba ka$lijl irmik .yanm kakaolu pasta keki .5 su bardaijl toz $eker .Meyveli irmik Pastasl -lit.) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp.1 ~orba ka$lijl kakao .100 gr. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI. n~tlnyoruz. koyuyoruz uzerine dokup.

Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . vanilyayl.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. Krema. Hamur kek klvamlnda olacak.. Sogumu~ olan pasta kekini i. Biraz bastlrlyoruz. Ozerine franbuaz. Bir tencereye sOW.i~dilime kesiyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. koyup karl~tlrlyoruz.tOyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr.toz ~ekeri. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. limon kabugu rendesini . Unu. kabartma tozunu. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz.~ 'X O~OncO koyuyoruz. . Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. franbuaz ve ~ikolata koyuR.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->