Bilgisayar Programcılığı Bilgisayarda Programlama Dersi – Hafta 2 – Ders Notları

Kodlar
A rafındaki kitap sayısını tutacak kitapSayisi isimli değişkeni en uygun tip ile tanıma ve ilk değer ataması yap. A Rafında 21 kitap var. Şirketin kırtasiye harcamasını tutacak harcamaTutari isimli değişkeni en uygun tip ile tanımla ve ilk değer ataması yap. Kırtasiye harcamaları : 17,5 TL Ülkemizin en kalabalık illeri için nüfus bilgisini tutacak aşağıdaki değişkenleri doğru tipte tanıma. nufusIstanbul, nufusAnkara, nufusIzmir

Ekran Çıktısı

c) 1
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bir değişken, tanımlandığı blok içerisindeki başka bir bloktan erişilip, değeri okunabilir fakat değiştirilemez. b) Bir değişken, tanımlandığı blok içerisindeki başka bir bloktan da erişilip, değeri değiştirilebilir fakat geri okunamaz. c) Bir değişken, tanımlandığı blok içerisindeki başka bir bloktan da erişilip, değeri okunabilir veya değiştirilebilir. Herhangi bir kısıtlama yoktur. d) Bir iç blok olsa dahi, ilgili değişkene erişmek, değeri okumak veya değiştirmek, mümkün değildir. Console.WriteLine("5/2");

Aşağıdaki değişken tanımlamalarının hangileri doğrudur? ⃝ int a; ⃝ int f, int g;
int b;

⃝ string c; string c2; ⃝ int d,e; ⃝ int h, string j; Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

⃝ int a=4,b=5;

Yukarıdaki işlemin ekrandaki çıktısı nasıl olur? a) 2 b) 2.5 c) 5/2 d) “5/2” e) Kod hata verir.
int a = 1;

⃝ int a, int b, int c;

Hangisi ya da hangileri kullanılarak değişkendeki değer 1 artırılabilir?

a) Lokal değişkenler sadece tanımlandıkları blok içerisinden erişilebilir. b) Lokal değişkenlerin tanımlandığı blok aktif olduğu sürece her yerden erişilir. c) Lokal değişkenler, lokal alanda tanımlanmış olmalarına rağmen .NET altyapısı gereği her yerden erişime açıktırlar. d) Lokal değişkenlerin her yerden erişime açık olup olmaması tanımlama sırasında tercihe bağlıdır.
Console.WriteLine(5/2); Yukarıdaki işlemin ekrandaki çıktısı nasıl olur?

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

a++; a = a +1; a + 1 = a; ++a; a = a++; a = ++a;

a) 2 b) 2.5

Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi, projeleri grup halinde saklayan ve çift tıklandığında projeleri açıp kod yazmaya devam etmeyi sağlayan dosyaya aittir? a) .config b) .sln c) .cs d) .exe Projedeki kodların, arayüzlerin, konfigürasyon dosyalarının vb. görülebildiği ve kullanılabildiği pencere aşağıdakilerden hangisidir? a) Utility Explorer b) Object Browser c) Solution Explorer

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayarda Programlama Dersi – Hafta 2 – Ders Notları

d) Code Definition Window

int x=10, y=0, z=-2, islem=0; Yandaki kod parçası çalıştırıldığında string metin=”Kerem ”; değişkenlerin değeri ne olur? X= z+=3; Y= metin+=”Su”; Z= x-=5; İşlem= y=x+z; Metin= islem=y%10; Programda dönen sonuçları // açıklama satırı yanına yazınız.
int x = 6; int y = 6; string metin1 = "programlama"; string metin2 = "programlama"; x != y metin1 == metin2 3 != 1 4 == "4" 8 >= 8 // // // // //

Programda dönen sonuçları // açıklama satırı yanına yazınız.
int x = 8, y = 2; string metin = "programlama"; x < y && metin != "programlama" x == 8 && y == 2 && true == true x == 8 || y == 2 || metin != "programlama" x >= 4 || y == 2 || true == false // // // // //

1. Yarıçap bilgisini kullanıcıdan alarak kürenin hacmini hesaplayan program yazınız. (kürenin hacmi (4/3 * pi * r3) 2. Kullanıcıdan 3 öğrencinin yazılı notunu okuyarak o yazılının ortalamasını bulan programı yazınız. 3. İki dik kenarı verilen üçgenin hipotenüsünü bulan bir programı yazınız. 4. Bir dikdörtgenler prizmasının yükseklik, genişlik ve derinlik bilgilerini kullanıcıdan alarak bu prizmanın hacminin alanına oranını bulunuz. 5. Günde ortalama 2km yol yürüyen bir insanın dünyanın çevresini kaç kez dolaşacak kadar yürümüş olur (Dünyanın çevresini 40.000km alınız)? İnsanın kaç yaşında olduğunu ve günde kaç km yürüdüğü bilgisini kullanıcıdan alınız. Örnek: Günde ortalama kac km yuruyorsunuz: 3 Kac yasindasınız: 22 Bugüne kadar toplam 24090 km yurudunuz. Dünyanın çevresinin 0.60225 katı eder. 6. Kullanıcıdan bir günde ortalama kaç saat uyuduğunu ve kaç yaşında olduğu bilgilerini alarak bugüne kadar toplam kaç saat uyuduğunu ve ömrünün yüzde kaçını uykuda geçirdiğini bulan bir program yazınız. Günde ortalama kac saat uyuyorsunuz: 6.5 Kac yasındasınız: 22 Bugune kadar toplam 52.195 saat uyudunuz. Omrunuzun yaklaşık %27.0833’i uykuda geçti.

!false || true == false

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful