P. 1
İntramüsküler (kas içi) ilaç uygulama.pdf

İntramüsküler (kas içi) ilaç uygulama.pdf

|Views: 98|Likes:
Yayınlayan: Kadir Igne

More info:

Published by: Kadir Igne on Mar 02, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMASINA HAZIRLIK
 • 1.1. Malzeme Hazırlığı
 • 1.1.1. Eldiven
 • 1.1.2. Enjektör (Şırınga)
 • 1.1.3. İğne
 • 1.1.4. Güvenli Enjektör
 • 1.1.5. Pamuk
 • 1.1.6. Antiseptik solüsyon
 • 1.1.7. Tıbbi Atık Kutusu
 • 1.2. İlaç Hazırlama
 • 1.2.1. Ampulden Enjektöre İlaç Çekme
 • 1.2.2. Flakondan Enjektöre İlaç Çekme
 • 1.3. Hava Kilidi Tekniği
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA BÖLGELERİ
 • 2.1. Dorsogluteal Bölge
 • 2.2. Ventrogluteal Bölge
 • 2.3. Femoral Bölge
 • 2.4. Deltoid Kası
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ
 • 3.1. İntramüsküler Enjeksiyon Tekniği
 • 3.2. Z Tekniği
 • 3.3. İntramüsküler Enjeksiyon Komplikasyonları
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KAS İÇİ (İNTRAMÜSKÜLER) İLAÇ UYGULAMA
723H00041

Ankara, 2011

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMASINA HAZIRLIK ............................................ 3 1.1. Malzeme Hazırlığı......................................................................................................... 3 1.1.1. Eldiven ................................................................................................................... 3 1.1.2. Enjektör (Şırınga) .................................................................................................. 3 1.1.3. İğne ........................................................................................................................ 5 1.1.4. Güvenli Enjektör.................................................................................................... 5 1.1.5. Pamuk .................................................................................................................... 8 1.1.6. Antiseptik solüsyon ............................................................................................... 8 1.1.7. Tıbbi Atık Kutusu .................................................................................................. 8 1.2. İlaç Hazırlama ............................................................................................................... 8 1.2.1. Ampulden Enjektöre İlaç Çekme ........................................................................... 9 1.2.2. Flakondan Enjektöre İlaç Çekme ......................................................................... 10 1.3. Hava Kilidi Tekniği .................................................................................................... 13 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 17 2. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA BÖLGELERİ ................................................ 17 2.1. Dorsogluteal Bölge ..................................................................................................... 18 2.2. Ventrogluteal Bölge .................................................................................................... 20 2.3. Femoral Bölge ............................................................................................................. 21 2.4. Deltoid Kası ................................................................................................................ 22 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 25 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 26 3. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ ...................................................... 26 3.1. İntramüsküler Enjeksiyon Tekniği .............................................................................. 27 3.2. Z Tekniği ..................................................................................................................... 29 3.3. İntramüsküler Enjeksiyon Komplikasyonları ............................................................. 31 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 34 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 35 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 37 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖNKOŞUL YETERLİK Kas içi (intramüsküler) ilaç uygulamak. Genel Amaç İlaç hazırlama ve uygulama kuralları ile cerrahi aseptik tekniğe uygun kas içine ilaç uygulayabileceksiniz. Amaçlar 1. İlaç hazırlama ve uygulama kurallarına uygun kas içine ilaç uygulamak için malzeme hazırlığı yapabileceksiniz. 2. Hasta ya da yaralıya, uygun pozisyon vererek enjeksiyon bölgesini belirleyebileceksiniz. 3. Cerrahi aseptik tekniğe uygun kas içi enjeksiyon uygulayabileceksiniz. Donanım: Yetişkin ve bebek enjeksiyon mankeni, eldiven, enjektör/güvenli enjektör, iğne, pamuk, antiseptik solüsyon, tıbbi atık kutusu, tıbbi atık çöpü, ampul veya flakon formunda ilaç, kayıt formu, kalem, bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD. Ortam: Teknik laboratuvar ve beceri eğitim sahası. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 723H00041 Acil Sağlık Hizmetleri Acil Tıp Teknisyenliği Kas İçi (İntramüsküler) İlaç Uygulama İlaç hazırlama ve uygulama kuralları ile cerrahi aseptik tekniğe uygun kas içi ilaç uygulayabilmeyi sağlayan bilgi ve becerileri içeren öğrenme materyalidir. 40/24

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ii

Bu bakımdan bazı ilaçlar. bazı ilaçların enjeksiyon yoluyla hemen uygulanması gerekir. Buna rağmen bilim adamlarından doktor ve kimyager Paracelsus’un ‘‘Tüm maddeler zehirdir. İlaç. Kas içi ilaç uygulama modülü ile herhangi bir komplikasyona neden olmadan. Kas içi enjeksiyon uygulaması. Enjeksiyon yoluyla uygulanan ilaç çabuk etki gösterdiğinden en kısa sürede sonuca ulaşılır. ancak ilaç hazırlama ve uygulama prensipleri doğrultusunda cerrahi aseptik tekniğe uygun yapılırsa fayda sağlanabilinir. acil tedavi gerektiren durumlarda. tekniğine uygun olarak kas içine ilaç uygulama bilgi ve becerisine sahip olacaksınız. 1 . ilacı zehirden ayıran dozudur’’ sözü unutulmamalıdır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. hayati öneme sahiptir. Özellikle. ilaç uygulamalarında vazgeçilmez temel becerilerdendir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilinir. hastalık ve yaralanmalarda tedaviyi sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

2 .

insan vücuduna enteral veya parenteral yolla verilir. haznenin hacmine bağlıdır. iğnesi ile birlikte bulunur.1.1. Hasta veya yaralı ağız yolu ile ilaç alamadığında. Malzeme Hazırlığı Enjeksiyon. İM enjeksiyon için 1–5 ml’lik enjektör kullanılır. ARAŞTIRMA   Enjektör ve iğne çeşitlerini araştırınız. İlaç gastrointestinal sıvılar tarafından tahrip edildiğinde.1.2.1. Kas içine ilaç uygulaması parenteral yolla ilaç uygulamalarındandır. intramüsküler (İM) enjeksiyon (şırınga etme) denir. (1 ml=10 dizyemdir) Enjektörün büyüklüğü.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ İlaç hazırlama ve uygulama kurallarına uygun kas içine ilaç uygulamak için malzeme hazırlığı yapabileceksiniz. küçük çizgiler dizyem ölçü birimini ifade eder. iğnenin takıldığı yerdir. 1. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMASINA HAZIRLIK İlaçlar. tercih edilir. Steril malzemenin sterilliği korunmalıdır. 1. 1 ml’den 50 ml’ye kadar enjektör bulunur. basit bir cerrahi operasyon kabul edildiğinden cerrahi aseptik kurallara uygun yapılmalıdır. vücutta sistemik etki gösterir. 1. Kas içine verilen ilaç. Kanla bulaşan hastalık varlığı veya şüphesi durumunda iki eldiven üst üste giyilebilir. Enjektöre ilaç çekilmesini izleyiniz. Kas içine ilaç uygulamasına. Eldiven Kendi can güvenliğini korumak için mutlaka eldiven (nonsteril) giyilmelidir. steril paket içerisinde disposable halde. enjektöre ilacın çekildiği yerdir. Enjeksiyon yoluyla ilaç uygulaması:    İlaçların çabuk etki etmesi istendiğinde. Enjektör (Şırınga) Enjektör. Enjektör üç bölümden oluşur:  Ajutaj. 3 . Büyük çizgiler ml (cc). 1. Haznenin üzerinde doz çizgileri bulunur.  Hazne.

haznenin içinde bulunan. ilacı çekmeye ve itmeye yarayan hareketli kısımdır. hazneden çıkarılmaz. Açık.2: Enjektörün paketten çıkarılması 4 . Resim 1. Piston. Resim 1. Steril paketten çıkarılan enjektör.1: Enjektör çeşitleri ve enjektörün bölümleri Enjektör. ıslak veya son kullanma tarihi geçmiş paketteki enjektör kullanılmaz. steril paket açma tekniğine uygun. ajutajına iğne takılarak kontamine olmadan hemen kullanılmalıdır. piston. Piston ve haznenin iç kısmına dokunulmaz. yırtık. pistonun yer aldığı taraftan açılmalıdır.

yeterince sivri ve keskin olmalıdır.1. yeşil renkli (21 no) iğne kullanılır. deriye ilk giren kısmı olup verevine kesilmiş boru görünümündedir. Ucu kütleşmiş iğne. İM enjeksiyon için genellikle 2. 1. deriye zor girer. enjektörün ajutajına hemen takılarak kontamine olmadan kullanılmalıdır. İlacın viskozitesine ve ilaç uygulanacak bireyin kas yapısına uygun iğne seçilmelidir.3.1. İğne numaraları büyüdükçe iç çapı küçülür. İğne ucu. İğne. İğne numarası. 5 . enjektörün ajutajına tam yerleşebilmesi için sıkılaştırılmalıdır. uzunluğunda. ağrıya neden olur ve dokuya zarar verir. Kapak. paslanmaz metalden yapılmış. Enjeksiyon tipine göre iğnenin boyu değişebilir.4. İğnenin kökü. (koruyucu kılıf) steril olan iğneyi muhafaza eder.5–4 cm. Enjektörün tekrar kullanımı ve iğne batması yaralanmaları. iğnenin uzunluğudur. steril paket içerisinde disposable halde. İğne İğne. Gövde. İğne. genellikle üretici firma tarafından kök kısmındaki renkle ifade edilir. enjektör ile birlikte ya da tek bulunur. iğnenin sivri. Güvenli Enjektör Güvenli enjektör. İğnenin dört bölümü vardır:   Kök. milyonlarca insanı enfeksiyon riskine maruz bırakmaktadır. iğneyi koruma özelliği olan enjektördür. Uç. kullanım sonrası sağlık çalışanlarını ve etkileşimde bulundukları kişileri yaralayabilir ve enfekte edebilir.1. steril olduğundan açıkta bırakmamak ve hiçbir yere değdirmemek gerekir. (kabza) iğnenin enjektörün ajutajına takılmasını sağlayan renkli kısımdır. 11’den 28’e kadar numara mevcuttur. İğneyi koruma özelliği olmayan enjektör. gövde iç çapının genişliğine göre numaralandırılır.   Resim 1.3: İğnenin bölümleri ve iğne çeşitleri Steril paketten çıkarılan iğne.

pistona tam bastırılıp tıklama sesi duyulunca hastadan çıkarılır. Dünyada büyük bir toplum sağlığı tehdidi olan bu durum. Hepatit. HIV/AIDS.4: İğnesi kaybolan enjektör  Pistonu kırılan enjektör İğne. Bu durum. (bastır çek kır / push pull snap) İğnenin koruyucu kapağı da ajutaja tersinden takılır. kontaminasyon riskini azaltır ve iğne batmasına bağlı yaralanma riskini sıfıra indirir. Ayrıca güvenli enjektörün fiziksel olarak yeniden kullanımını önlemek için iğneyi kilitleme mekanizması vardır. Enjektörün emniyet mekanizmasını zamanından önce aktif hale getirmemek için ilaç çekilmeden önce piston. dünya genelinde her 30 saniyede bir iğne batma kazasının yaşandığını ve bunun sonucunda sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara maruz kaldığını ve bu yüzden ölümlerin görüldüğünü bildirilmektedir. enjeksiyon işleminin sonunda ve kas içindeyken. Sifiliz. Sağlık personeli ve tıbbi atıklarla ilgilenen çalışanlar. silindir şeklindeki piston içine. Piston. sabit olmayıp gerektiğinde değiştirilebilir. Piston geri çekilirken iğne.Uluslararası Çalışma Örgütü. emniyetli. iğnesi değiştirilemez. Bu. Sıtma. kullanıldıktan sonra iğneyi geri içine alan (retractable) güvenli enjektör ile önlenebilir. emniyet mekanizmasının başlangıcıdır. piston da hazne içine hapsolduğundan ve geri çıkartılamadığından dolayı atık alanında da güvenliği sağlar ve tıbbi atık kutularında daha az yer kaplar. Resim 1. Tıklama sesi. Tüberküloz. İğne enjektörde sabittir. Enjektörün güvenli geri çekme mekanizması piston içindedir ve tek elle kullanılabilir. (ILO) sağlık çalışanlarının iğne ve kesici alet yaralanmalarına maruz kaldığını. enjeksiyon işleminin sonunda ve kas içindeyken. artık ülkemizde de kullanılmaktadır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Tıbbi atık maliyetini 2/3 azaltır. haznenin içine girer ve pistonun kırılan parçası hazneyi kilitler. Enjeksiyon sonrasında iğne. pistonun sonuna kadar bastırılmasıyla yaylı mekanizması sayesinde enjektörün içine otomatik olarak çekilir.  İğnesi kaybolan (vanishpoint) enjektör İğne. İğne. sonuna kadar itilmemelidir. Kullanılmış ve kontamine enjektör 20’den fazla virüs içerebilir. 6 . Herpes. Çeşitli tasarımlarda üretilen güvenli enjektör. kapalı sistem sağlar. sızıntı veya kontaminasyonu önler ve gereksiz iğne değişimlerini engeller. sonuna kadar geri çekilir ve kırılır.

Enjektörle birlikte ya da tek iğne paketlenmiş halde bulunur. tıklama sesi duyuluncaya kadar saat yönünde yaklaşık 300 döndürülüp geriye çekilir. Tek elle uygulanabilir. hazne içinde bükülmüş olarak kalır.6: Pistonu döndürülen enjektör  Klipsli (surguard) enjektör İğne köküne yerleştirilmiş kilit vardır.7: Klipsli enjektör 7 . Güvenlik kalkanı da denilen kilitleme mekanizması üzerine tıklama sesi duyuluncaya kadar bastırılır. Piston ileri doğru bastırılınca.Resim 1.5: Pistonu kırılan enjektör  Pistonu döndürülen (rotate) enjektör Enjeksiyon işlemi bittikten sonra piston. Bu esnada iğne. hazne içine girer. Resim 1. Resim 1. iğne.

25 mg’dır.6. Alkol veya baticon. Enjeksiyon yoluyla uygulanacak ilaçlarda. Örnek: 1 ml Adrenalin 1 gr’dır.7.1. Bu durumda.5.25x 1/1= 0. enjeksiyon yapılacak bölgenin temizliği için gereklidir.1. İstenen doz 0.25 mg 1 ml X ml İstenen doz = 0. İlaç Hazırlama İlaçların hazırlanması sırasında üç kontrol ilkesine. kapağı kapatılmadan tıbbi atık kutusuna. Amoksisilin 1 gr flakonda toz şeklinde bulunur. enjektör de tıbbi atık çöpüne atılmalıdır. doz ayarlamasını yapmak için ölçü birimleri bilinmelidir. uygulama sırasında ise sekiz doğru ilkesine uyulmalıdır. az ya da çok olmamalıdır. Tıbbi Atık Kutusu İlaç uygulamasından sonra iğne. alkol veya baticon kullanılmalıdır. yeterli olmalı. Acil ilaç uygulamalarında çoğu kez buna fırsat olmaz.1. İlaç uygulama istemi. Pamuğa dökülen antiseptik solüsyon.4 ml = 4 dizyem ( Bir defada verilecek doz ) 8 . deri antisepsisinde ve iğnenin dokudan çıkarılmasında kullanılmak üzere iki adet hazırlanmalıdır. 1. Pamuk Pamuk.2. Enjektöre kaç ml Adrenalin çekilmelidir? 1gr 0.25 ml = 2. Antiseptik solüsyon Antiseptik solüsyonlardan. 1. 4 ml distile su ile sulandırılırsa 100 mg istenen doz için hastaya kaç ml enjekte etmek gerekir? 4 ml X 1000 mg 100 mg İstenen doz = 100 x 4/1000 = 0.1. 1. Antiseptik solüsyonlu pamuk. 1 ml=1 cc=1 cm3=10 dizyem’dir. enjeksiyon yapılacak bölgenin antisepsisini sağlamak için gereklidir. ilaç uygulamasından sonra istem mutlaka yazılmalı ve imzalanmalıdır.5 dizyem Örnek: Doktor isteminde 8 kg bir çocuk için 2x100 mg Amoksisilin istemi vardır. hekim tarafından yazılı ve imzalı olarak yapılır. Güvenli enjektör tıbbi atık kutusuna atılır.

üstte kapak vazifesi görür. Resim 1. 0. renkli nokta kendinize doğru çevrilir.8: Ampul Ampulden enjektöre ilaç çekmek için şu işlemler uygulanmalıdır:     Eller yıkanmalı ve eldiven giyilmelidir. Ampulün boyun kısmında. Boyun kısmı. baş kısmında ise parmaklar ile birkaç fiske vurularak ilacın tamamının gövdeye inmesi sağlanır. Cam kırıklarının sıçramasını önlemek için ampul kendimizden uzakta tutulur. Başparmak ile hızla geriye doğru bastırılarak boyundan kırılır. Ampul. küçük cam şişelerdir. Gövde kısmında ise ilaç bulunur. Resim 1. boyun ve gövde olmak üzere üç kısımdan oluşur. Kırılma esnasında cam parçaları ampulün içine girmişse o ampul kullanılmaz. Ampul.1. atılır. içerisinde tek dozluk sıvı ilaç bulunan. İlacın bir bölümü. Ampul. Ampulde.2. kırılarak açılır.9: Ampulün kırılması 9 . Baş kısmı. göz hizasına getirilerek ilacın tamamının gövdede olup olmadığı kontrol edilir. Ampul bütün halde bulunmasına rağmen baş.5–10 ml arasında değişen miktarda ilaç bulunabilir. gövdesinden tutulur. ampulün açıldığı bölümdür. kolayca kırılmayı sağlayan renkli bir nokta veya halka bulunur. Ampulden Enjektöre İlaç Çekme Ampul. Ampul. baş kısmından bir elin başparmağı kendimizden tarafta olacak şekilde tutulur.1.

2. toz halindeki ilacın çözücü sıvısını içeren ampul bulunur. Enjektördeki havayı çıkarırken kontaminasyonu önlemek için iğne kapağı kapalı olmalıdır. toz ilacın özelliğine göre değişse de genellikle steril distile sudur. 1. üzeri metal ya da plastikle kaplanmıştır. küçük cam şişelerdir. piston geriye çekilerek enjektöre çekilir. İlacın tamamı ya da istenen doz. Resim 1. ilacın dışarı çıkmaması için dikkat edilir. alınarak iğnenin kapağı çıkarılır. ampulün dışına değdirilmeden içine sokulur. ajutajından işaret parmağı ile desteklenerek iğne. mutlaka yanında bulunan ampul içindeki uygun çözücü sıvı ile sulandırılmalıdır. gerekli olan dozdan fazla ise ampulde kalan ilaç atılır. iğne ucunun kütleşmemesi için ampulün tabanına (dibine) değdirilmeden çekilmelidir. Ampulün içindeki çözücü sıvı.10: Ampulden ilaç çekilmesi   İğnenin kapağı kapatılır. İlaç. Bazı ilaçlar. içerisinde tek dozluk toz ilaç bulunan. Flakondan Enjektöre İlaç Çekme Flakon. Ampul. Piston yavaşça itilerek üstte toplanan hava çıkarılır. Şişe ağzı kauçuk tıpa ile kapatılmış. bir daha kullanılmaz. İlaç. Enjektörde hava varsa enjektör.2. Flakonun yanında. lidokain içeren sıvı ile sulandırılmışsa mutlaka İM yol ile hastaya uygulanmalıdır. Enjektör. iğne ucu yukarı bakacak şekilde göz hizasında tutulur. 10 . Metal ya da plastik kapak kolayca açılabilir. emilim esnasında ağrıya neden olabileceğinden lidokain içeren çözücü sıvı ile sulandırılır. İlacın tamamı. Flakon içindeki toz ilaç. diğer elin işaret ve ortaparmakları arasında tutulur. Hava kabarcıklarının üste çıkması için piston hafifçe geri çekilerek enjektörün haznesine parmaklar ile birkaç fiske vurulur.    İlaç miktarına uygun olarak seçilen enjektör. ampulü tutan elin başparmağı ve yüzük parmağı ile tutularak ampul içinde sabitlenir. Enjektör.

eksik doz demektir. flakondan çıkarılıp kapağı kapatılır. iğnenin kapağı çıkarılır. İğne. Çözücü sıvının tamamı ampulden enjektöre çekilir ve iğnenin kapağı kapatılır.Resim 1. Flakonun metal ya da plastik kapağı açılır. Kapak açılınca görülen kauçuk kısım steril olduğundan dokunulmamalıdır. İğne. toz halindeki ilaca temas etmemelidir. Resim 1. Tam olarak erimemiş ilaç. Flakon. Böyle durumlarda mutlaka beklenmelidir. Flakona giren iğne ucu. piston itilerek flakon içine verilir. Enjektör içindeki çözücü sıvının tamamı. İçinde çözücü sıvı bulunan enjektör alınır. Bazı ilaçların erimesi zaman alabilir.11: Flakon Flakondan enjektöre ilaç çekmek için şu işlemler uygulanmalıdır:         Eller yıkanmalı ve eldiven giyilmelidir.12: Flakonun açılması ve toz ilacın eritilmesi 11 . kauçuk tıpanın tam merkezinden flakona sokulur. iki el arasında döndürülerek içindeki toz ilacın tamamen erimesi sağlanır.

İlacın tamamı ya da istenen doz. tıpadan geçerken kütleşmiş olduğu düşünülüyorsa steril yeni bir iğne ile değiştirilir. İlacın tamamı. enjektöre çekilerek iğnenin kapağı çıkarılır. gerekli olan dozdan fazla ise flakonda kalan ilaç.13: Flakondan ilaç çekilmesi   Enjektörün iğnesi. İğne ucunun.   İlaç miktarı kadar hava. flakon içindeki basıncı artırarak ilacın enjektöre çekilmesini kolaylaştırır. baş aşağı çevrilerek göz hizasında tutulur. flakondan çıkarılır. flakon içine verilir. sonra toz ilaç bulunan ampule boşaltılır. uygun şartlarda saklanmak kaydıyla tekrar kullanılabilir. Eriyen ilacın tamamı ya da istenen doz enjektöre çekilir. ampul içerisinde bulunabilir. İğnenin kapağı kapatılıp enjektörde hava varsa çıkarılır. Hazırlanacak ilaç. Flakon içine verilen hava. Flakon ve enjektör. flakon içindeki ilaç miktarı azaldıkça iğne ucu yavaşça aşağı doğru çekilerek enjektöre alınır. Hava. Bazı toz ilaçlar. flakona sokulur. Resim 1. 12 . Ampul. yavaşça kendi etrafında döndürülerek ilacın tamamen erimesi sağlanır. piston geri çekilerek enjektöre alınır. ampul içinde toz halinde ise önce çözücü sıvısı enjektöre çekilir. Flakon. İlaç. diğer ele alınır. İçine hava çekilen enjektörün iğnesi.

Bu işlem sadece İM ve subcutan (derialtı) enjeksiyonlarda.14: Hava kilidi oluşturulması Hava kilidi tekniği. iğnenin dokuya girdiği yerde kilit oluşturur. ilaç uygulaması esnasında tam olarak piston ile ilaç arasında bulunmalıdır.3 ml) havanın enjektöre çekilip enjeksiyonun yapılmasıdır. Böylece önce ilaç daha sonra hava kas dokusu içine verilir.1. Hava Kilidi Tekniği İlacı enjektöre çektikten sonra 2–3 dizyem (0. Enjektör içindeki hava. çok az dozlarda subcutan yolla uygulanan ilaçların (insülin. Ayrıca hava.2–0. Resim 1. 13 . enjektör içindeki ilacın tamamının dokuya itilmesini sağlar.) tam dozunda verilebilmesi için önemlidir. Verilen hava. enjeksiyonun yere 90º lik açıyla yapılması durumunda uygulanır. Bu durum.3. irritan etkili ilaçların İM yolla uygulanması durumunda iğnedeki ilaç artıklarının deri altı dokusunu tahriş etmesini önler. heparin vb.

 Ampulün baş kısmından tutarak boyundan kırınız. Enjektör paketini.  Enjektör içindeki çözücü sıvıyı. enjektörün ajutajına sıkılaştırarak takınız. İşaret parmağı ile enjektörü ajutajından destekleyiniz. flakon içine boşaltınız.  Uygun enjektör seçimi yaparak iğneyi enjektöre takınız. İşaretli kısmı kendinize doğru çeviriniz. 14 . İğne ucunu. İlaç miktarı kadar hava çekiniz.  Ampul içindeki ilacın gövdede olmasını sağlayınız. steril olduğundan kontaminasyonu önleyiniz.  Enjektöre hava çekiniz.                 Pistonu geriye çekerek ilacı enjektöre çekiniz.  Flakonu. İlaç hazırlama ve uygulama kurallarına uyunuz. toz ilaç seviyesinden yukarıda tutunuz. Çözücü sıvının tamamını. İğne. iki el arasında döndürünüz. kauçuk tıpanın merkezinden sokunuz. pasif olan elinizin işaret ve orta parmakları arasında tutunuz. Parmaklar ile birkaç fiske vurarak ilacın tamamının gövdeye inmesini sağlayınız.  İğnenin kapağını kapatınız. Ampulü göz hizasına getiriniz. Toz ilacın tamamen erimesini bekleyiniz. Ampulü kendinizden uzakta tutunuz. enjektörü yukarıda olacak şekilde tutunuz.  İlaç dozunu hesaplayınız. İğneyi ampulün dışına değdirmeden sokunuz. İğne. Kendi can güvenliğinizi koruyunuz.  Enjektörün iğnesini ampulün içine sokunuz.  Flakonun metal veya plastik kapağını açınız. Ampulü tutan elin başparmağı ve yüzük parmağı ile enjektörü destekleyiniz. İlacın tamamını ya da istenilen dozu enjektöre çekiniz. İğne kökünü.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İlaç hazırlama ve uygulama kurallarına uygun kas içine ilaç uygulamak için malzeme hazırlığı yapınız.  Flakona hava veriniz. İlaç miktarına uygun enjektör seçiniz. piston tarafından açınız.  İğneyi flakondan çıkarıp kapağını kapatınız.          Öneriler Malzemenin kontaminasyonunu önleyiniz. steril olduğundan kontaminasyonu önleyiniz. İşlem Basamakları  Ellerinizi yıkayıp eldiven giyiniz.  Enjektörün iğnesini. Ampulü. Flakonu aşağıda. flakon içine veriniz. Mümkünse güvenli enjektör kullanınız. Kapak açılınca görülen kısım steril olduğundan dokunmayınız.

pistonu yavaşça iterek çıkarınız.  İlacın dışarı çıkmaması için özen gösteriniz.  Enjektöre.  Enjektöre 2–3 dizyem hava çekiniz.  Üstte toplanan havayı. Flakon ve enjektörü baş aşağı çevirerek ilacı enjektöre alınız. kütleşmişse yeni bir iğne ile değiştiriniz.  İlacın tamamını ya da istenilen dozu enjektöre çekiniz. kilit oluşturmak için hava çekiniz.  Enjektörü.  Enjektörün gövdesine parmaklar ile birkaç fiske vurunuz. iğne ucu yukarı bakacak şekilde göz hizasında tutunuz.  İğnenin kapağını kapatıp enjektördeki havayı çıkarınız. flakon içindeki ilaç miktarı azaldıkça yavaşça aşağı doğru çekiniz.  Flakon ve enjektörü göz hizasında tutunuz.  Enjektörü.  İğne ucunu. flakondan çıkarınız.  Yere 90º lik açıyla uygulanacak enjeksiyonlarda hava kilidi oluşturunuz. 15 .  İğne ucu.

İM enjeksiyonda kullanılan steril malzeme değildir? A) İğne B) Hazne C) İlaç D) Eldiven E) Enjektör Aşağıdakilerden hangisi. flakondan enjektöre ilaç çekerken uygulanmaz? A) İlaç miktarı kadar hava verilir B) İlacın tamamı veya istenen doz enjektöre çekilir C) İlacın bir kısmının erimesi yeterlidir D) Çözücü sıvının tamamı flakona verilir E) Çözücü sıvı lidokainli ise ilaç mutlaka İM uygulanır Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisi. 16 . Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerden hangisi. ampulün tabanına değdirilmemelidir E) Hepsi edilmesi gereken 2. 1. 4. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. iğnenin bölümlerinden değildir? A) Kapak B) Ajutaj C) Kök D) Uç E) Gövde Aşağıdakilerden hangisi. ampulden ilaç çekerken dikkat hususlardandır? A) İlacın tamamının gövdede olup olmadığı kontrol edilir B) Baş kısmında işaret varsa kendinize doğru çevrilir C) Ampul kırılırken kendimizden uzakta tutulur D) İğne ucu. hava kilidi oluşturmayı açıklar? A) Enjektördeki havayı çıkarmak B) Enjektöre bir miktar hava çekmek C) Kas dokusuna önce ilacı sonra enjektördeki havayı vermek D) Flakona ilaç miktarı kadar hava vermek E) İlacın tamamını enjektöre çekmek 5. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

arter ve venleri şema üzerinde inceleyiniz. Enjeksiyon bölgesi iyice görülebilmeli ve palpe edilmelidir. bilinci yerinde değilse yakınlarına enjeksiyon uygulamasından önce bilgi verilerek rızası alınmalıdır. 17 . yaralıya. (arka kalça). İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA BÖLGELERİ İlaç. Bilinci yerinde ise hasta ya da yaralıya. uygun pozisyonda olmalı. kas yapısı. (yan kalça) femoral (uyluk) bölgeler ile deltoid kasıdır. uygun pozisyon vererek enjeksiyon bölgesini ARAŞTIRMA   Enjeksiyon yapılan kasları araştırınız. kanlanması bozulmuş.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ Hasta ya da belirleyebileceksiniz. kas tabakası iyi gelişmiş yetişkinlerde en fazla 5 ml ilaç verilmelidir. İM yolla verilecek ilaç miktarı. (derinin iltihaplanması) yanık ve skar (yara bölgesinde kollajen doku oluşumu) dokusu olan bölgeye enjeksiyon yapılmamalıdır. Verilen ilacın sistemik etkisi. Hasta ya da yaralının mahremiyet duygularına saygı gösterilmelidir. yaş gruplarına ve seçilen bölgedeki kas yapısına göre değişiklik gösterir. Travmaya uğramış. İM enjeksiyonla derin kas dokusu içine verilir. durumu ve verilecek ilaç miktarı değerlendirilmelidir. enjeksiyon uygulanacak kasın gevşemesi sağlanmalıdır. İM enjeksiyon uygulanacak bölge. Vücudumuzda İM enjeksiyon yapılabilen bölgeler. çok iyi belirlenmelidir. İki yaşın altındaki çocuklarda en fazla 1 ml. kanlanma çok olduğu için ilaçlar hızla emilir. dermatit. Bunun için hasta. Hasta ya da yaralının yaşı. Kas dokusunda. kist. abse. ventrogluteal. sinir. 10–20 dk içinde gözlenebilir. dorsogluteal. 2. Alt ve üst ekstremitelerdeki kas.

Aksi takdirde sinir zedelenmesi sonucu paraliziler. gluteus maximus ve medius Dorsogluteal bölgede. yetişkinlerde sıklıkla kullanılır. Resim 2. çocuklarda idrar ve dışkı ile kirlenme ihtimaline karşı tercih edilmemelidir. Dorsogluteal Bölge Dorsogluteal bölge. yürüdükçe geliştiği için üç yaşın altındaki çocuklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Başparmaklar birbirine bakacak şekilde ayakları içe çevrilmelidir. Hasta. Ayrıca dorsogluteal bölge. Zira alt ekstremitelere uzanan siyatik sinir ile gluteal arterler bu bölgeden geçer.1: Dorsogluteal bölge. geniş ve kalın kas kitlesine sahip olduğundan 5 ml’ye kadar ilaçların emilimini sağlayabilir. Gluteal kaslar.2. enjeksiyon yerini dikkatli belirlemek gerekir. m. İlaç. kalçada bulunan gluteus maksimus ve gluteus medius kaslarına enjekte edilir. (geçici veya kalıcı felç) damar zedelenmesi sonucu hematom (kan toplanması) gelişebilir. Dorsogluteal bölge. yüzüstü yatar pozisyonda olmalıdır.1. 18 .

Dorsogluteal bölgede enjeksiyon alanı iki şekilde belirlenebilir:  Gluteal bölge. Resim 2. Bu çizgi. üç eşit parçaya bölünür. koksiks ve gluteal kıvrımlarla sınırlı olan bölgedir.2: Dorsogluteal bölgenin dört eşit parçaya bölünüp üst dış kısmında enjeksiyon yerinin belirlenmesi  Spina iliaca anterior superior ile koksiks arasına hayali düz bir çizgi çizilir. hayali çizgilerle dört eşit parçaya bölünür. crista iliaca. Üstte ve dışta kalan 1/4’lük parçanın üst dış kısmı. Dışta kalan 1/3’lük parçanın orta noktası enjeksiyon alanıdır.3: Spina iliaca anterior superior ile koksiks arasındaki çizginin üçe bölünüp enjeksiyon yerinin belirlenmesi 19 . Gluteal bölge. enjeksiyon alanıdır. Resim 2.

deri altı tabakasının ince olması.4: M. Enjeksiyon. büyük damar ve sinirlerin olmaması. İşaret parmağı ile ortaparmak arasında oluşan ‘‘V’’ şeklindeki üçgen alanın ortası enjeksiyon bölgesidir. gluteus medius ve gluteus minimus kaslarına yapılır. Ventrogluteal Bölge Ventrogluteal bölge. Yan yatış pozisyonunda ise üstteki bacak kalçadan ve dizden bükülerek alttaki bacağın önüne alınmalıdır.2. Ventrogluteal bölgede. Resim 2. yüzüstü yatıyor ise başparmaklar birbirine bakacak şekilde ayakları içe çevrilmelidir. İşaret parmağı veya ortaparmaktan biri spina iliaca anterior superior üzerine konup diğeri crista iliacaya doğru açılır.5: Ventrogluteal bölgenin belirlenmesi 20 . enjeksiyon alanını belirlemek için avuç içi. hasta ya da yaralıya verilecek pozisyon seçeneklerinin çok olması nedeniyle yetişkinlerde tercih edilir.2. femurun büyük trochanteri üzerine yerleştirilir. Resim 2. Sırtüstü pozisyonda ise dizler karına doğru bükülmelidir. Gluteus medius ve minimus Hasta.

Laterofemoral bölgede. özellikle üç yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde kullanılır. üç eşit parçaya bölünür. vastus lateralis ve m. Vastus lateralis. Hasta. enjeksiyon alanını belirlemek için büyük trochanter ile diz arasındaki femur. sinir ve damarlar yönünden zengin olmadığından diğer bölgelere göre daha yavaştır.7: Femoral bölgede enjeksiyon alanları 21 .6: m. sırtüstü ya da oturur pozisyonda olabilir.2. m. şerit şeklinde uzanan kalın bir kastır. uyluk ön yüz dış yan tarafında. Vastus lateralis bulunur. Ortada kalan parçanın 1/3’lük dış yan kısmı enjeksiyon alanıdır. Bundan dolayı yetişkinlerde mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. m. vastus lateralis ve rectus femoris kaslarına yapılır. rectus femoris Femoral bölgede enjeksiyon alanı iki şekilde belirlenebilir:  Laterofemoral (ön dış yan uyluk) bölgede. Enjeksiyon.3. Femoral Bölge Femoral bölge. Resim 2. İlaç emilimi. Resim 2.

m. koltukaltı çizgisi olarak belirlenen üçgenin tam ortası enjeksiyon alanıdır. İlaç miktarı 1 ml’yi geçmemelidir.8: Bebekte İM enjeksiyon uygulaması 2. Yetişkinlerdeki aşı uygulamalarında tercih edilir. radial sinir ve büyük damarların geçmesi nedeniyle tercih edilmez. Ortada kalan parçanın 1/3’lük orta kısmı. 22 . Resim 2. omuzu ön. enjeksiyon uygulamak için tabanı. Deltoid kasına. Anterofemoral bölgeye enjeksiyon yapabilmek için büyük trochanter ile diz arasındaki femur.9: m. dirsekten bükülmelidir. Deltoideus.4. deltoideus ve enjeksiyon yeri Hasta ayakta. oturur ya da yatar pozisyonda olabilir. Rectus femoris. m. Anterofemoral (ön uyluk) bölgede. Enjeksiyon yapılacak kol. Resim 2. Küçük bir kas olması. uyluğun ön yüzünde düz bir şekilde uzanan kastır. enjeksiyon alanı olarak belirlenir. kalın. acromion çıkıntının altına çizilen hayali çizgi. üç eşit parçaya bölünür. tepesi. Deltoid Kası m. üçgen şeklinde bir kastır. İlaç emilimi hızlı olmasına karşın genellikle ağrılıdır. Rectus femoris bulunur. dış ve arkadan saran.

durumuna ve ilaç miktarına  Seçilen enjeksiyon alanına göre hastaya göre belirleyiniz. Hastanın endişelerini gideriniz. uygun pozisyon veriniz. bacağı kalçadan ve dizden bükerek alttaki bacağın önüne alınız. tamamen koyup diğer parmağınızı crista iliacaya görülecek şekilde açınız. paravan çekiniz. tamamen belirleyiniz. kas yapısına.  İşaret parmağınızı ya da ortaparmağınızı  Hasta veya yaralının enjeksiyon spina iliaca anterior superior üzerine uygulanacak bölgesini.  Kasın gevşemesini sağlayınız. Dorsogluteal bölgede enjeksiyon yeri belirlenecekse  Spina iliaca anterior superior ile koksiks  Hastayı. Enjeksiyon alanını hastanın yaşına. femurun büyük trochanteri  Yan yatış pozisyonunda ise üstteki üzerine yerleştiriniz. ayaklarını içe çeviriniz. Mümkünse perde.  Enjeksiyon alanını yeterince görünüz ve palpe ediniz. doğru açınız.    Mahremiyeti koruyucu önlemleri alınız. uygun pozisyon vererek enjeksiyon bölgesini belirleyiniz.   Öneriler Hasta haklarına saygı gösteriniz.  Ortada oluşan üçgen alanı enjeksiyon  Dikkatli olunuz. İşlem Basamakları  Hasta ya da yaralıya.  Dışta kalan 1/3’lük parçanın orta  Hasta veya yaralının enjeksiyon noktasını enjeksiyon alanı olarak uygulanacak bölgesini.  Sırtüstü pozisyonda ise dizlerini karına doğru bükünüz. enjeksiyon tamamen 23 . Ventrogluteal bölgede enjeksiyon yeri belirlenecekse  Hasta. bölünüz. Laterofemoral bölgede enjeksiyon yeri belirlenecekse  Hasta veya yaralının  Femuru. işlem hakkında  bilgi verip rızasını alınız. hayali olarak üç eşit parçaya uygulanacak bölgesini. görülecek şekilde açınız. görülecek şekilde açınız. yüzüstü yatıyorsa başparmaklar birbirine bakacak şekilde ayaklarını içe çeviriniz. bölgesi olarak belirleyiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Hasta ya da yaralıya.  Avuç içinizi. Hasta haklarına saygı gösteriniz. yüzüstü yatar pozisyonda arasına hayali düz bir çizgi çizip üç eşit başparmakları birbirine bakacak şekilde parçaya bölünüz.

belirleyiniz. tam ortasını belirleyiniz.  Ortada kalan parçanın 1/3’lük orta kısmını enjeksiyon alanı olarak  Dikkatli olunuz.  Kolu dirsekten bükünüz. Ortada kalan parçanın 1/3’lük dış yan kısmını enjeksiyon alanı olarak belirleyiniz. oturur ya da yatar  Acromion çıkıntının altına hayali çizgi pozisyonda olabilir. hayali üç eşit parçaya bölünüz. uygulanacak bölgesini. 24 . tamamen görülecek şekilde açınız. Anterofemoral bölgede enjeksiyon yeri belirlenecekse  Hasta veya yaralının enjeksiyon  Femuru.  Tepesi koltukaltı çizgisi olan üçgenin  1 ml’den fazla ilaç uygulamayınız. Deltoid kasında enjeksiyon yeri belirlenecekse  Hasta ayakta. çiziniz.

3. 25 . Gluteus maximus B) m. İM enjeksiyonda hangi kaslar tercih edilir? A) m. Vastus lateralis ve m. 4. durumu D) Hastanın cinsiyeti E) Pozisyonun uygun olması Dorsogluteal bölgede hangi kaslara enjeksiyon yapılır? A) m. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Aşağıdakilerden hangisi. Gluteus maximus D) m. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Gluteus maximus ve medius D) m. Gluteus minimus E) m. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Gluteus medius ve minimus C) m. 1. enjeksiyon alanının değerlendirilmesinde önemli değildir? A) Hastanın yaşı B) İlaç miktarı C) Hastanın kas yapısı. Gluteus minimus E) m. 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. Vastus lateralis ve m. Gluteus maximus ve minimus B) m. Gluteus maximus ve medius Laterofemoral bölgeye enjeksiyon uygularken hangi pozisyon verilir? A) Yan yatış pozisyonu B) Sırt üstü veya oturur pozisyonu C) Yüzüstü pozisyonu D) Sims pozisyonu E) Dorsal rekümbent pozisyonu Aşağıdakilerden hangisi ventrogluteal bölgeye İM enjeksiyon yapımı ile ilgili değildir? A) Sırtüstü pozisyonda dizler bükülmeli B) Avuç içi büyük thorachanter üzerine yerleştirilmeli C) İşaret parmağı spina iliaca posterior superior üzerine konmalı D) Hasta yüzüstü. Rectus femoris ve m. Rectus femoris C) m. sırtüstü ya da yan yatış pozisyonunda olmalı E) Ortaparmak crista iliacaya doğru açılmalı 2. Gluteus maximus Bebeklerde. Vastus lateralis ve m.

İM enjeksiyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaları araştırınız. Dokularda lenf akımının hızı. Rek b ARAŞTIRMA   İM enjeksiyon uygulamasını izleyerek bir rapor hazırlayınız. Şekil 3. Böylece. 3. İlaç emilim hızını. E. Küçük moleküllü ilaçlar. Bazı ilaç süspansiyonları (depo penisilin) ve sıvı yağlar içinde çözülmüş ilaçlar (A. D. Kas içine enjekte edilecek ilaç miktarının 5 ml’yi geçmemesi gereklidir. ancak 10 ml’lik bir ilaç ikiye bölünerek sağ ve sol taraftaki kaslar içine enjekte edilebilir. uzun süreli (1–3 ay) etki elde edilir ve daha seyrek enjeksiyon yapılarak tedavi sağlanır.1: İM enjeksiyon uygulaması 26 .1’i kadar olduğundan lenf yoluyla emilim çok yavaş olur. ilaç verilen bölgedeki kan akımı belirler.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ Cerrahi aseptik tekniğe uygun kas içi ilaç uygulayabileceksiniz. K vitaminleri. İNTRAMÜSKÜLER İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ İM ilaç uygulaması ile kas içine verilen ilaç molekülleri. kan akımının yaklaşık % 0. kapillerden pasif difüzyon yoluyla kana geçer. Büyük moleküllü ilaçlar ise lenf damarları yoluyla emilir. bazı steroid hormonlar) kas içine verilince burada bir depo oluşturur ve yavaş yavaş emilir. lokal olarak interstisyel sıvıya dağılır.

tek bir hareketle yapılmalıdır.   Resim 3. diğer elin küçük ve yüzük parmakları arasına sıkıştırılır. Hazırlanan ikinci pamuk. aseptik kurallar çerçevesinde içten dışa doğru. Resim 3.1.2: Enjektörün tutulması 27 . başparmak ve işaret parmakları ile hafifçe bastırılarak gerdirilir. alkollü ya da batikonlu pamukla merkezden çevreye doğru olmak üzere yaklaşık 5 cm çapında silinir. Dış bölgeye değmiş olan pamuk. Silme işlemi.1: Enjeksiyon yerinde antisepsinin sağlanması    Silinen bölge. hastanın rahatlamasını ve kasların gevşemesini sağlar. Enjektör alınarak iğnenin kapağı çıkarılır. Enjeksiyon bölgesi. Kas dokusu çok ince olan yaşlı veya zayıf hastalarda kas. Hastaya. Böylece deri üzerinde antisepsi sağlanır. parmaklarla kavranarak toplanır. iç bölgeye değdirilmemelidir. derin nefes alıp vermesi söylenir. Bu durum. İntramüsküler Enjeksiyon Tekniği    Hasta veya yaralının kimliği kontrol edilir. Belirlenen enjeksiyon bölgesi.3. ortaparmak veya işaret parmağı ile ajutajından desteklenerek kalem tutar gibi tutulur. gözle ve palpe edilerek kontrol edilir. Enjektör. Antisepsisi sağlanan bölgeye dokunulmamalıdır.

Aksi takdirde ilacın damar içine verilmesi. Enjektöre kan geliyorsa iğne ucunun damara isabet ettiğini gösterir. iğne batırıldıktan sonra hiç hareket ettirilmeden sabit tutulur. istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. İğnenin tamamı doku içine girmelidir.3: 90º lik açıyla dokuya girilmesi    Enjektörü tutan el. 90º lik açıyla dokudan çıkarılmalıdır. tek bir hareketle. geri çekilir. iğnenin dokuya girdiği yere yerleştirilerek hafifçe basınç uygulanır. 28 .4: İlacın kas dokusuna verilmesi   Küçük ve yüzük parmakları arasına sıkıştırılan pamuk. tereddüt etmeden hızlı bir şekilde batırılır. Resim 3. İlacın çok hızlı verilmesi. Resim 3. tek bir hareketle. Bu durumda iğne hemen geri çekilmeli ve ilaç yeniden hazırlanmalıdır. Silinen bölgeyi gerdirmekte olan diğer el. (hastanın kas dokusuna göre ayarlanabilir) 90º lik açı iğnenin kas dokusuna ulaşmasını sağlar. Pamukla enjeksiyon yerine hafifçe basınç uygulanır. hızlı bir şekilde. Bu esnada enjektörün iğnesi. İlaç. Diğer el ile enjektörün pistonu geri çekilerek enjektöre kan gelip gelmediği kontrol edilir. Enjektöre kan gelmiyorsa piston diğer el ile yavaşça itilerek ilaç. Tespit edilen ve gerdirilen bölgeye enjeksiyon iğnesi. kas içine enjekte edilir. 90º lik açıyla. çok hızlı enjekte edilmemelidir. dokuda basınç oluşturacağından ağrıya neden olur.

dorsogluteal. İM enjeksiyondan sonra ilacın etkileri yönünden gözlenip değerlendirilmelidir. Z tekniği ile enjeksiyon.5: Enjektör iğnesinin dokudan çıkarılması     İğne.Resim 3.) İM yolla uygulama işlemidir. Yapılan işlem mutlaka kayıt edilmelidir. Z Tekniği Z (zik-zak) tekniği.6: İğnenin tıbbi atık kutusuna atılması Hasta. Eller yıkanmalıdır. İşlem esnasında derialtı dokusu ile kas dokusu birbirine paralel olmadığı için bu adı almıştır. 3. enjektör ve pamuk tıbbi atık çöpüne atılır. Eldiven çıkarılıp tıbbi atık çöpüne atılmalıdır. kapağı kapatılmadan tıbbi atık kutusuna. 29 . Hava kilidi tekniği uygulanmalıdır. deri altı dokuda kuvvetli irritasyona neden olan ve deriyi boyayan bazı ilaçları (demir preparatları vb. ventrogluteal ve femoral bölgelere uygulanabilir.2. Resim 3. Z tekniği ile enjeksiyon uygulanacaksa ilaç çekildikten sonra iğne mutlaka değiştirilmelidir.

İğne ucu değiştirilmelidir. Diğer el ile piston geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir. serbest bırakılır.2: Z teknikle derialtı dokusunun kaydırılması  Enjektör. Pamukla enjeksiyon yerine hafifçe basınç uygulanır. 30 . Resim 3. elin yan kısmı ile yaklaşık 3 cm kenara doğru kaydırılarak gerdirilir. Şekil 3.Z tekniği ile enjeksiyon uygulaması. iğnenin dokuya girdiği yere yerleştirilerek enjektör hızlıca dokudan çıkarılır. 90º lik açıyla iğne batırıldıktan sonra. Gerdirilen deri. Belirlenen enjeksiyon alanı üzerindeki deri. ancak şu işlemler eklenmelidir:    Hava kilidi tekniği için enjektöre 2–3 dizyem hava çekilmelidir. el değiştirilerek deriyi gerdirmeye devam eden elin başparmak ve işaret parmakları ile tutulur.7: Z teknik uygulaması    İlaç. yavaşça (10 saniyede 1 ml) enjekte edildikten sonra pamuk. Bu şekilde derialtı doku yer değiştirir. İM enjeksiyon uygulamasında olduğu gibidir.

Enjeksiyon alanı iyi belirlenmezse sinir zedelenmesi sonucu paraliziler.    31 . doku içindeki basıncı artıracağından ağrıya neden olabilir.3. Aksi takdirde ilacın damar içine verilmesi ani ve irreversbl (geri dönüşümü olmayan) sonuçların (şok. dokuya girerken tek bir hareketle ve hızlıca girmezse doku travması görülebilir. İğne. İntramüsküler Enjeksiyon Komplikasyonları İM enjeksiyon uygularken aseptik kurallara uyulmaması. iğnenin dokuya girdiği yere yerleştirilerek hafifçe basınç uygulanmazsa deri iğneye sarılır. kist. Enfeksiyonu önlemek için cerrahi aseptik tekniğe dikkat edilmeli. Ayrıca. İğne dokudan çıkartılırken pamuk. Özellikle derialtı dokusunda görülür. iğne ucunun. İlacın hızla enjekte edilmesi. kemik dokuya temas etmesi periost iltihabına (periostitis) neden olabilir. doku travması ve ağrıya neden olabilir. steril malzeme korunmalıdır. palpe edilmelidir. sıkça görülen en önemli komplikasyondur.3. İğne ucunun küt olması durumunda da doku travması ve ağrı oluşur. Hastanın kas tabakasına uygun iğne seçilmediği takdirde ilaç derialtına enjekte edilebilir. Bu sonuçları ve nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:    Enfeksiyon. Bu durum ağrı.) ortaya çıkmasına neden olabilir. Enjektöre kan gelip gelmediği kontrolü yapılırken enjektöre kan geliyorsa iğne hemen geri çekilmelidir. enjeksiyon bölgesinin tam olarak belirlenememesi ve tekniğe uygun hareket edilmemesi neticesinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesi tam olarak görülebilmeli. doku zedelenmesine yol açabileceği ve ilaç emiliminin istenen şekilde olamayacağı gibi ilaç hazırlama ve uygulama kurallarına da uyulmadığını gösterir. (geçici veya kalıcı felç) damar zedelenmesi sonucu hematom (kan toplanması) görülebilir. damar yapısının bozulması vb.

 Tek bir hareketle tereddüt etmeden.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Cerrahi aseptik tekniğe uygun kas içi ilaç uygulayınız.  Merkezden çevreye doğru siliniz. İşlem Basamakları Öneriler  Hasta veya yaralının kimliğini kontrol  İlaç uygulama ilkelerine dikkat ediniz. dolaşım bozukluğu. 90º lik açıyla dokuya batırınız. küçük ve yüzük  Aseptik kuralları unutmayınız.  İğnenin sterilliğini bozmayınız. parmaklarınız arasına sıkıştırınız.  Enjeksiyon bölgesini kontrol ediniz. hareketle siliniz.  Hastaya. veriniz. çıkarınız. abse.  Enjektörün pistonunu geri çekerek enjektöre kan gelip gelmediğini kontrol  Enjektöre kan geliyorsa iğneyi hemen geri çekiniz ve ilacı yeniden ediniz. pistonu yavaşça iterek kas içine içine veriniz. hazırlayınız.  Enjeksiyon alanında travma. 90º lik açıyla  İğneyi tek bir hareketle. dermatit. yanık ve skar dokusu olmadığından emin olunuz.  Enjektörün iğnesini. hızlı bir şekilde batırınız. işaret parmakları ile hafifçe bastırarak  Kas tabakası çok ince olan hastalarda gerdiriniz. söyleyiniz.  Silinen bölgeyi. bir elin başparmak ve  Silinen bölgeye dokunmayınız. diğer elinizle kalem tutar gibi  Orta parmak ile ajutajdan destekleyiniz. 32 .  İğnenin tamamını batırınız.  İğnenin kapağını çıkarınız. kası kavrayınız.  İlacı. tek bir batikonlu pamukla siliniz. kist.  Diğer pamuğu. ediniz. enjektörün pistonunu iterek kas  İlacı.  Enjektörü. hızlı bir şekilde dokudan çıkarınız. derin nefes alıp vermesini  Kasların gevşemesini sağlayınız. tutunuz.  İğneyi.  Enjektörü tutan elinizi sabit tutunuz. alkollü ya da  Alanı yaklaşık 5 cm çapında.  Enjeksiyon bölgesini.

 Ellerinizi yıkayınız.  Güvenli enjektör kullandıysanız iğnenin hazne içinde kalmasını sağlayınız.)  Kayıt işleminin yasal dayanak olduğunu unutmayınız. Pamukla. çöpüne atınız. ve güvenliğini  Enjektörü. elinize batabileceğini unutmayınız. iğnenin dokuya girdiği yere yerleştirerek hafifçe basınç uygulayınız. kapağını kapatmadan tıbbi atık  Kapağı kapatmaya çalışırken iğnenin kutusuna atınız. 33 .  İşlemi kayıt ediniz. pamuğu ve eldiveni tıbbi atık  Kontaminasyonu önleyiniz.  İlaç uygulaması ile ilgili formları doldurunuz.  Çevre temizliği sağlayınız.  İğneyi.  Kendi can güvenliğinizi koruyunuz. yerine  Küçük ve yüzük parmakları arasına hafifçe sıkıştırılan pamuğu. (vaka kayıt formu vb. enjeksiyon basınç uygulayınız.

75 mg’lık doz için hastaya kaç ml enjekte etmek gerekir? A) 0. 3. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.2 ml E) 0. 4.3 ml B) 3 ml C) 0. 34 . Gentamisin.5 ml Aşağıdaki İM ilaç uygulama ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İğne. 5. piston hızlıca itilerek kas içine verilmeli D) Enjektör. Z tekniği ile ilgilidir? A) Hava kilidi tekniğini uygulamak B) İğneyi 90º lik açıyla dokuya batırmak C) Derialtı dokusunu hafifçe yana kaydırmak D) Enjektörü tutmak için el değiştirmek E) Hepsi Aşağıdakilerden hangisi. 2 ml’lik ampul içinde 0. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Enjeksiyon uygulaması için deri antisepsisi sağlanmasında hangisi yanlıştır? A) Alkol ya da baticon kullanılmalı B) Merkezden çevreye doğru silinmeli C) Yaklaşık 5 cm çapında silinmeli D) Dıştan içe doğru silinmeli E) Silme.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.35 ml D) 0.5 gr halinde bulunan ilaçtır. İM enjeksiyonun komplikasyonlarından değildir? A) Paralizi B) Anemi C) Hematom D) Enfeksiyon E) Periostitis 2. hızlı bir şekilde batırılmalı C) İlaç. tek bir hareketle. 1. tek bir hareketle yapılmalı Bir hasta için 2x75 mg Gentamisin istemi yapılmıştır. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. dokuya 90º lik açıyla batırılmalı B) İğne. ajutajından desteklenmeli E) Enjektöre kan gelip gelmediği kontrol edilmeli Aşağıdakilerden hangisi.

İlacı. ampulün içine soktunuz mu? Pistonu geriye çekerek ilacı. Hasta veya yaralıya işlem hakkında bilgi verip rızasını aldınız mı? 18. Dorsogluteal bölgede enjeksiyon alanını belirlediniz mi? 21. enjektöre çektiniz mi? İğnenin kapağını kapattınız mı? Flakonun metal veya plastik kapağını açtınız mı? Enjektörün iğnesini. 5. Değerlendirme Ölçütleri 1. Flakona hava verdiniz mi? 15. 2. 4. flakondan çıkarıp kapağını kapattınız mı? 12. Enjektör içindeki havayı boşalttınız mı? 17. 6. 8. flakon içine verdiniz mi? 11. Laterofemoral bölgede enjeksiyon alanını belirlediniz mi? 23. Enjektöre hava çektiniz mi? 14. kauçuk tıpanın merkezinden soktunuz mu? Evet Hayır 10. 7. İğneyi. Ventrogluteal bölgede enjeksiyon alanını belirlediniz mi? 22. Seçilen enjeksiyon alanına göre hastaya uygun pozisyon verdiniz mi? 20. Mahremiyeti koruyucu önlemleri aldınız mı? 19. flakon ve enjektörü baş aşağı çevirerek enjektöre aldınız mı? 16. Ellerinizi yıkayıp eldiven giydiniz mi? Uygun enjektör seçimini yaparak iğneyi enjektöre taktınız mı? İlaç dozunu hesapladınız mı? Ampulün baş kısmından tutarak boyundan kırdınız mı? Enjektörün iğnesini. 3. 9. iki el arasında döndürdünüz mü? 13. Flakonu. Enjektör içindeki çözücü sıvıyı.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Anterofemoral bölgede enjeksiyon alanını belirlediniz mi? 35 .

Deltoid kasında enjeksiyon alanını belirlediniz mi? 25. Enjektörü. enjektörün pistonunu iterek kas içine verdiniz mi? 36. Enjeksiyon bölgesini kontrol ettiniz mi? 27. küçük ve yüzük parmaklarınız arasına sıkıştırdınız mı? 29. İlacı. İşlemi kayıt ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Hastaya. İğneyi. kapağını kapatmadan tıbbi atık kutusuna attınız mı? 39. 90º lik açıyla dokudan çıkarttınız mı? 37. Diğer el ile enjektörün pistonunu geri çekerek enjektöre kan gelip gelmediği kontrol ettiniz mi? 35. Pamukla. Enjektörü. Ellerinizi yıkadınız mı? 41. İğnenin kapağını çıkarttınız mı? 30. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. diğer elinizle kalem tutar gibi tuttunuz mu? 33. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. enjeksiyon yerine hafifçe basınç uyguladınız mı? 38. pamuğu ve eldiveni tıbbi atık çöpüne attınız mı? 40. alkollü ya da batikonlu pamukla sildiniz mi? 28. 90º lik açıyla dokuya batırdınız mı? 34. derin nefes alıp vermesini söylediniz mi? 32. Diğer pamuğu. Enjektörün iğnesini. Silinen bölgeyi. Hasta ya da yaralının kimliğini kontrol ettiniz mi? 26. 36 .24. bir elin başparmak ve işaret parmakları ile hafifçe bastırarak gerdirdiniz mi? 31. Enjeksiyon bölgesini. İğneyi.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D B E C C ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D C B B C ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D A C E B 37 .

Gülsün TAŞOCAK. Kamerya BABADAĞ. İstanbul Medikal Yayıncılık. 1996.anadolu. 1997. İlknur KÜÇÜKALP. Şti. Hemşirelik Esasları Temel Kuram. TDFO Ltd. SABUNCU Necmiye. 3. http://www.pdf 38 . Ankara. Eskişehir. GÜMÜŞ Aysel.  ULUSOY M.edu. Baskı. 1.   SOBOTTA. Filiz. 1. Ayşe UZ. Atlas of Human Anatomy CD-ROM. Kavram.tr/kitap/EHSM//1207/unite11.KAYNAKÇA KAYNAKÇA    AY AKÇA Fatma. R. Hemşirelik Esasları. Baskı. İstanbul..aof. Palme Yayıncılık. Baskı. 2008. Meslek Esasları ve Tekniği. Türkan EMSAL. Türkinaz ATABEK. Temel Hemşirelik Kavramlar İlkeler Uygulamalar. İlke ve Yöntemler. 2007. Ankara. Cilt I. Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Selma GÖRGÜLÜ.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->