P. 1
7UM62xx_Manual_A1_V040002_tr

7UM62xx_Manual_A1_V040002_tr

|Views: 57|Likes:
Yayınlayan: teknikman

More info:

Published by: teknikman on Feb 25, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Önsöz Içindekiler

SIPROTEC Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62
V4.6

Giriş Fonksiyonlar Montaj ve Devreye Alma Teknik Veriler Ek Kaynakça

1 2 3 4 A

Kullanım Kılavuzu

Terimler Sözlüğü Dizin

C53000-G115A-C149-1

Not Emniyetiniz için, Önsöz’de yer alan talimat ve uyarılara uyunuz.

Sorumluluk reddi Bu kullanım kılavuzunun içeriği, açıklanan yazılım ve donanıma uygunluğu yönünden kontrol edilmiştir. Bununla birlikte, açıklamalarda sapmalar tamamen ortadan kaldırılamaz, bundan dolayı verilen bilgilerdeki hata veya eksiklikler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Bu kullanm kılavuzundaki bilgiler düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltmeler ileriki baskılara dahil edilecektir. Kullanım kılavuzunda karşılaşacağınız bu tür hataları yapacağınız düzeltmelerle bize bildirmenizi rica ederiz. Herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik düzeltmeler/iyileştirmeler yapma hakkımız saklıdır. Belge sürümü V04.00.02 Çıkış tarih 10.2010

Telif hakkı Telif hakkı © Siemens AG 2010. Tüm hakları saklıdır. Siemens’in açık müsaadesi olmadan, bu belgenin yayınlanması, kopyalanması, içeriğinin aktarılması veya değerlendirilmesi yasaktır. Bu kuralları ihlal edenler, oluşacak zararların tazmini ile yükümlüdürler. Özellikle patent başvurusu veya marka tescili maksadıyla, tüm hakları saklıdır. Tescilli markalar SIPROTEC, SINAUT, SICAM ve DIGSI, SIEMENS AG’nin tescilli markalarıdır. Bu kullanım kılavuzundaki diğer ad ve gösterimler, üçüncü şahıslarca kendi amaçları doğrultusunda kullanılması durumunda ünvan sahibinin haklarını ihlal edebilecek ticari markalar olabilir.

Siemens Aktiengesellschaft

Sipariş No.: C53000-G115A-C149-1

Önsöz
Bu kullanım kılavuzunun amacı Bu kullanım kılavuzu, 7UM62 cihazlarının fonksiyonlarını, çalışmasını, montajını ve devreye alınmasını açıklamaktadır. Özellikle, aşağdakileri bulabilirsiniz: • Cihaz konfigürasyonu konusunda bilgiler ve cihaz işlevleri ve ayarlarının açıklaması → Bölüm 2; • Montaj ve devreye alma talimatları → Bölüm 3; • Teknik Verilerin derlenmesi → Bölüm 4; • Ayrıca, düzeydeki kullanıcılar için en önemli verilerin derlenmesi → Ek A. SIPROTEC 4 cihazlarının tasarımı, konfigürasyonu ve çalışması hakkında genel bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Tanımlamasında sunulmuştur /1/. Hedef kitle Koruma mühendisleri, devreye alma mühendisleri, koruma, otomasyon ve kontrol aygıtlarının ayar, kontrol ve işletmesinden sorumlu personel ve elektrik tesisleri ve enerji santrallerinde çalşan işletme personeli. Uygulanabilirliği Bu kullanım kılavuzu: SIPROTEC 4 Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62; Firmware sürümü V4.6. Uygunluk Bildirimi Bu ürün, Avrupa Topluluğu Konseyi’nce üye ülkelerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili kanunları dikkate alınarak hazırlanan yönergeye (EMC Konsey Direktifi 2004/108/EG) ve yine elektrik cihazlarının belli gerilim sınırları içerisinde kullanımına ilişkin Direktifi (Alçakgerilim Direktifi 2006/95/EG) uygunluk arz etmektedir. Bu uygunluk, Siemens AG tarafından Konsey Direktiflerine göre, EMC direktif için genel standartlar EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-4 ve alçak-gerilim direktif için EN 60255-27 standardı doğrultusunda yapmış olduğu testlerle kanıtlanmıştır. Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ürün, IEC 60255 serisi uluslar arası standartlara ve VDE 0435 Alman standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Diğer Standartlar IEEE Std C37.90 ("Teknik Veriler" Bölüm 4.’e bakın)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

3

Önsöz

Ek destek SIPROTEC 4 Sistemi konusunda daha fazla bilgi edinmek için veya kılavuzda yeterince ele alınmayan sorunların ortaya çıkması halinde, yerel Siemens yetkili bayisine müracaat ediniz. Müşteri Destek Merkezimiz 24 saatlik bir hizmet sunar. Telefon-No: +49 (180) 524-7000 Fax-No. +49 (180) 524-2471 e-mail: support.energy@siemens.com Eğitim Kursları Bireysel kurs programları ile ilgili istekleriniz için Eğitim Merkezi'mize başvurunuz: Siemens AG Siemens Power Academy TD Humboldtstr. 59 90459 Nürnberg Telefon-No: +49 (911) 433-7005 Fax-No. +49 (911) 433-7929 Internet: www.siemens.com/power-academy-td Güvenliğiniz için talimatlar Özel işletim koşulları ilave tedbirler gerektirdiğinden, bu kullanım kılavuzu cihazın (modül, aygıt) işletmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin tam bir dizinini içermez. Ancak, kişisel güvenlik maksatlarıyla ve maddi hasardan kaçınmak üzere dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler içerir. Bir İkaz Üçgeni ile ve tehlike derecesine göre vurgulanmış bilgiler aşağıdaki şekilde gösterilir:

TEHLİKE
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açacağını bildirir.

UYARI
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açabileceğini gösterir.

Dikkat
Gerekli önlemlerin alınmamasının; hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabileceğini bildirir. Bu, genellikle cihaz üzerinde veya cihazın kendisinde olabilecek hasarlara uygulanır.

4

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Not Cihaz hakkında bilgi vermek ve kullanım talimatının konuyla ilgili önemli bir kısmını vurgulamak için kullanılır.

UYARI
Kalifiye personel Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cihazın (modül, aygıt) devreye alma işlemleri ve işletmesi ancak güvenlik konularına tam olarak aşina olan nitelikli personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kılavuzda belirtilen teknik emniyet bilgileri bakımından nitelikli personel; cihazları, sistemleri ve elektrik devrelerini emniyet standartlarına uygun olarak devreye alma, aktif hale getirme, topraklama ve atamaya yetkili kişilerden oluşmaktadır. Amaca uygun kullanım İşlemsel cihaz (aygıt, modül) yalnızca katalog ve teknik açıklamalarda belirtilen uygulamalar için ve yalnızca Siemens tarafından önerilen veya onaylanan üçüncü taraf şirketlere ait ekipmanla birlikte kullanılabilir. Cihazın başarılı ve güvenilir şekilde çalışması, uygun taşıma, depolama, montaj, kullanım ve bakım yapılmasına bağlıdır. İşletme sırasında cihazda tehlikeli gerilimler mevcuttur. Cihazın uygun şekilde kullanılmaması ciddi kişisel yaralanma veya maddi hasarlara yol açabilir. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihaz şasi terminaline topraklanmalıdır. Güç kaynağına bağlı tüm devre bileşenlerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Güç kaynağı kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir (kondansatörler hala şarjlı olabilir). Açık devre akım transformatörü devrelerine sahip işletme cihazı çalıştırılamayabilir. Kullanım kılavuzu veya işletme talimatlarında belirtilen sınır değerleri, test ve devreye alma işlemleri de dahil olmak üzere, asla aşılmamalıdır.

Basım ve sembol gösterimleri Cihazdan alınacak veya cihaza gönderilecek hazır bilgileri metin akışında göstermek için, aşağıdaki metin formatları kullanılmıştır: Parametre adları Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen yapılandırma veya işlev parametreleri göstericileri, sabit aralıklı kalın harf tipinde gösterilir. Bu, menü başlıkları için de geçerlidir. 1234A Parametre adresleri parametre adları şeklinde görüntülenir. Parametre adreslerinin genel tabloları A, son ekini içerir, eğer parametre sadece Ek Ayarlar Ekranı seçeneği ile DIGSI’de ayarlanabiliyorsa.

Parametre seçenekleri
Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen metin parametrelerinin mümkün olan ayarları, ilave olarak italik formatında yazılır. Bu, menü seçenekleri için de geçerlidir. „Mesajlar“ Röle çıkışı olabilen ya da diğer aygıtlar veya şalt panosu tarafından ihtiyaç duyulan bilgi göstericiler, tırnak içerisinde ve eş aralıklı tipte gösterilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

5

Önsöz

Gösterici tipi resimden açıkça anlaşılabiliyorsa, çizim ve tablolarda sapmalara müsaade edilebilir. Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır: Aygıt-dahili mantıksal giriş sinyali Aygıt-dahili mantıksal çıkış sinyali Bir analog büyüklüğün dahili giriş sinyali numaralı harici giriş sinyali (İkili girdi, giriş bildirimi) Numaralı harici çıkış sinyali (Değer bildirimi örneği) Giriş sinyali olarak kullanılan numaralı harici ikili çıkış sinyali (Aygıt bildirimi) 1234 adres numarası ve ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) mümkün olan ayar seçeneklerine sahip, FONKSIYON (İŞLEV) olarak atanmış bir parametre anahtarı örneği Bunlardan başka; IEC 60617-12 ve IEC 60617-13 ve benzeri standartlara göre grafik sembolleri kullanılmıştır. Çok sık kullanılan bazı semboller aşağıda listelenmiştir:

6

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Bir analog büyüklüğün giriş sinyali

AND (VE) kapısı

OR (VEYA) kapısı D-YA dışlayıcı VEYA kapısı (değerlik karşıtı): Girişlerden yalnızca biri etkin olduğunda çıkış etkindir Çakışma kapısı (eşdeğerlik): Girişlerin her ikisi aynı anda etkin ya da etkin değilse çıkış etkindir Yukarısı pozitif, aşağısı negatif kenarlı dinamik girişler (kenar tetiklemeli) Birkaç analog giriş sinyalinden bir analog çıkış sinyalinin oluşturulması

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) sınır (eşik) kademesi

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) zamanlayıcı T (çalışma gecikmesi, ayarlanabilir zaman örneği)

Zamanlayıcı (T bırakma gecikmesi, ayarlanamaz zaman örneği) Dinamik tetiklemeli darbe zamanlayıcı T [monoflop (tek durumlu)] Ayar girişi (S), resetleme girişi (R), çıkış (Q) ve ters çevrilmiş çıkışa (Q) sahip statik bellek (RS-iki durumlu) ■

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

7

Önsöz

8

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler
1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1.1 1.2 1.3 2 Genel Çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Uygulama Alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 Giriş, Referans sistemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Çalışma Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 EN100 Modülü 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Güç Sistemi Verileri 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Grup Değiştir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Güç Sistemi Verileri 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

9

Içindekiler

2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.14 2.14.1 2.14.1.1 2.14.1.2 2.14.1.3 2.14.1.4 2.14.2 2.14.2.1 2.14.2.2 2.14.3 2.14.3.1 2.14.3.2 2.14.4 2.14.4.1

Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>, ANSI 50/51), Düşük Gerilim Kilitli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>, ANSI 50, 51, 67) (yönlü). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Diferansiyel Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Korunan nesne Generatör ve Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Korunan nesne Transformatör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Akım Trafoları Gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

10

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler

2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.16 2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.17 2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.18 2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.19 2.19.1 2.19.2 2.19.3 2.19.4 2.19.5 2.20 2.20.1 2.20.2 2.20.3 2.20.4 2.20.5 2.21 2.21.1 2.21.2 2.21.3 2.21.4 2.22 2.22.1 2.22.2 2.22.3 2.22.4

Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN, TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Empedans Koruma (ANSI 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Güç Salınımı Kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Ölçme Prensibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Kademe dışı korumanın mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

11

Içindekiler

2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.24 2.24.1 2.24.2 2.24.3 2.24.4 2.25 2.25.1 2.25.2 2.25.3 2.25.4 2.26 2.26.1 2.26.2 2.26.3 2.26.4 2.27 2.27.1 2.27.2 2.27.3 2.27.4 2.28 2.28.1 2.28.2 2.28.3 2.28.4 2.29 2.29.1 2.29.2 2.29.3 2.29.4 2.30 2.30.1 2.30.2 2.30.3 2.30.4

Frekans Koruma (ANSI 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Gerilim Vektörü Atlaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N, 64G, 67G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN, 64R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

12

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

. . . . . . . . . . .230 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . .243 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . .36 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . .226 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . fn (ANSI 64R) . . . .1 2. . . . . . . .258 Bilgi Listesi . .228 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . .1 2.3 2. .35. . . . . . .36. . . . . . . . .32 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Bilgi Listesi .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Ayar Notları . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Fonksiyon Tanımı . . . . .33. . . . . . . . . . .223 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. .36. . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 2. . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. . . . . . . . . . . . . .222 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Rotor Toprak Arıza Koruma R. . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . .2010 13 .Içindekiler 2. . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . .100%).3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . .235 Bilgi Listesi . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . .32.33 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . .31 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . .214 Fonksiyon Tanımı . . . . . .230 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . .2 2. . . .4 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . . . . . . . . . . . . .223 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . .2 2. . . . . . . . . . 49Rotor) . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Ayarlar . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ayarlar . . . . . . . . . .247 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . .232 Ayar Notları . . . . . . . . . .34. . .214 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . .35. .246 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . . . . . . . . . .228 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Ayarlar . . . . . . . . .240 Ayarlar . . . . . . .38 2. . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . .242 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . .222 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . . . . .246 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . .35. . . .241 Bilgi Listesi . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . .254 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . .35 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .39. . 262 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Ayar Notları .40. . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . 269 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2. . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . 306 14 SIPROTEC. . . . . 267 Analog Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . 298 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Denetim Fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Bilgi Listesi .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . 268 Fonksiyon Tanımı . . . . 281 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .41 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . 274 Yazılım İle İzleme. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. .2010 . . . . . . . . . . 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . 294 Ayar Notları . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . .42. . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . .2. . . .41. . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . .42. . . . .39 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Harici Açma Fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Ayarlar . . . .42. . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . 279 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Ayarlar . .40 2. .1 2.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Açma Devresi Denetimi. . . . . . . . . . . . . . . . 294 Fonksiyon Tanımı . . . .40. . . . . . . 281 Sigorta Arızası İzleme . . . . . .5 2. . . . . . .42. .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . 287 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.1. . . . . . . . . . .43 2. . . 268 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . 279 Ayarlar . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Bilgi Listesi. .42. . . . . .44. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . 260 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Harici Trafo Devreleri İzleme . . . . . . . 299 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 2. . . . 293 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Denetim . . . . . . . . . . 274 Ölçme Denetimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . .2 2. . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Donanım İle İzleme . . . . . . . . . . . . 305 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . 262 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . . . . . . . . . .4 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . . . . . . .3 2. 7UM62. . . . . . . . . . . . . . 305 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .42. . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . 293 Eşik Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Fonksiyon Tanımı . . . . . .4 2. . . . .39. . .4 2. . . . . . . . .1 2. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Ölçme. . . . . . . . 311 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2. . .7. . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.49. . . . . . .49.7 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . .320 Yardımcı Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . .333 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . . .49. . . . . .333 Ayar Noktaları (İstatistik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.335 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . .321 İstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .46. . . . . . . . . . . .49. . . . . .321 Mesaj İşleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . .49. . . . . . .47 2. . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. .336 İkili Girişlerin/Çıkışların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .49. . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . .335 Tarih-/Saat ayarları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . .335 Devreye Alma Yardımcıları . . .336 Sistem Arayüzünün Testi . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2. . . . . . . .320 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.336 Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . .49 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . .328 Termal Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 2. . . . . . . . . .331 Enerji . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Osilografik Arıza Kayıtları. . . . .1. . .47. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . .1 2. . . . .320 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . .1 2. . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . .48. . . . .49. . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . .2010 15 . . . .323 Bilgi Listesi . . . .324 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . .1 2. . . . . . . . . . . . . .6. .49. . . . . . .9. . . . . . .319 Cihazın Başlatma Mantığı . .46.308 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . .317 Ayar Notları . . . . . . . . . . . .4 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Bilgi Listesi . .11 2. . . . . . . . . . . . . . .318 Fonksiyon Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2.4. . . . . .49. . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . .2 2. . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . .5 2. . . .1 2. .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . .321 Fonksiyon Tanımı . . . . . . .332 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Faz Dönüşü . . . . . . . . . . . . .309 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . .49. . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) . . . . . . . . . .49. . . . .49. . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü . . . . . . . .331 Min/Maks Ölçme Ayarları . . . . .334 Ayarlar . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . .319 Cihazın Açma Mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Açıklama. . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . .

. . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 3. 356 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Sistem bağlantısının kontrolü . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . 375 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj . . . . .2. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . 340 Açıklama .3 3. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Zaman Senkronlama Arayüzü . . . . . . 386 16 SIPROTEC. . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . 380 Analog Çıkış . . . . . . 371 Tekrar Monte Etme . . .7 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Yapılandırma Bilgileri. .1. . . . . .3 3.6 3. . . . . . . . . . . . . . . . .2. .3 2. . . 381 Fiber Optikler . . . . . . . . . . 339 Açıklama . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Kilitleme. . . . . .4 2. . . . . .1 2. . . . . . . . 374 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Montaj ve Devreye Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Bağlantıların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .8 Montaj ve Bağlantılar . . . . . . . 382 Cihaz bağlantılarının kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2. . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Donanım Değişiklikleri . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 339 Komut İşleme . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . 338 Komut Tipleri . .2 3. . . . . . . 375 Gömme Tip Pano Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .5 2. . . 354 Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Kontrol Cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . .2. . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . .4 3.2 3. . .2. . . 348 Açıklama . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . .1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Sökme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . .1 3 Komut İşleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . 339 Açıklama . . .2. . 380 Sonlandırma . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Çıkma Tip Pano Montajı . .Içindekiler 2. . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Komut Kaydı . . . . . . .1 2. .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Arayüz Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .4. . 379 Sistem Arayüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .3. .Içindekiler 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . .4 4. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Şebeke ile kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3. .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Akım devrelerinin kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3. . . . . . . . . . . . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 67) . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . .401 Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Sarımlararası korumanın kontrolü . . . . . . . . .445 Elektriksel testler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . .439 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4. . . . . . . .452 Sertifikalar . .389 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü .4 4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .20 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3. . . . . . . .7 4. . . .6 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .395 % 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3.3. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 İkili Girişler ve Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Çalışma Koşulları . . . . . . . . . . . . .441 Yardımcı Gerilim. . . . . . . . . . . . . . . .3.4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46).17 3. . . .5 3. . . . . . . . . . . .3. .465 Diferansiyel Koruma. . . . . .18 3. . . . . . . . . . .441 Analog Girişler ve Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. .389 Sistem Arayüzlerinin Testi . . .1 4. . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 Haberleşme Arayüzleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Makine ile devreye alma testi. . . . .2 3. . . . .3. . . . . . . . . .452 Tasarım . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .3. . . . .394 Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . .406 Diferansiyel korumanın kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. . . .3. . .3. . . . . .3. . .8 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. . .3. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3. . . . .7 4.409 Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Genel Cihaz Verileri . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .391 Kesici Arıza Koruma Testleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .4 4 Devreye Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonların Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Stator toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . .437 Teknik Veriler.453 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50. . . . . . . . . . .418 % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Analog Çıkışların Kontrolü .3. . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . .449 Mekanik Testler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.455 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . .431 Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 17 . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN. . . . . . 7UM62. .388 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 Gerilim devrelerinin kontrolü . . .TN) . . . . . . .21 3. . .1. . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . .22 3. . . . . . . . . . . . . . .451 İklimsel Gerilim Testleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . .10 4. . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .1 4. .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 SIPROTEC. . .464 Diferansiyel Koruma. . . . . . . . . .16 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Cihazın Son Hazırlıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 DC gerilim/-akım ölçme devresinin kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 4. . . . . 509 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Frekans Koruma (ANSI 81). . . . . . . . . . . . .29 4. . . .25 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4. . . . 483 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . 503 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) . . . . .14 4. . . . . . . .). . . . . . . .24 4. . . . 484 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fn (ANSI 64R). . . . . . . .19 4. . . . . .12 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) . . . . 497 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . . . . . . . . . . . . . .35 4. . . . . . . . 489 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. . . . .11 4. . . . . . . . . . . .32 4. . . . . . . . . . . . . .21 4. . . . . 478 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . 64G. . . . . . . . . .23 4. . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 64R). . 500 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . . . . . . . . . . . . . .33 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Eşik Denetimi . . . . . . . . . . . . .10 4. . 488 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Gerilim Vektörü Atlaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) . . .22 4. . . . . 498 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) . . . . . . . . . . . . . . . 67G) . . . . . . . . . . . . . . . 493 Rotor Toprak Arıza Koruma R.30 4. . . . 504 İlave Fonksiyonlar . . . .20 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Empedans Koruma (ANSI 21). . . . . . . . . . . . . . .28 4. 487 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. . . . Harm. . . . . . . .36 4. . . . . . . .37 4. . 491 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . 492 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) . . 499 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Rotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4. . . . . . . . . . . . .34 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Ters Güç Koruma (ANSI 32R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 4. . . . . . . . (ANSI 27/59TN 3ncü Harm. . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . .16 4. . . . . 515 18 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .1. . . . .2 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . . . . .531 Çıkma Tip Pano montajı için 20 Hz-Bant geçirici 7XT3400-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4. . . . . . . . . . .4 4. . . .518 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/2) . . . . .553 Aksesuarların devre şemaları .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557 LED’ler . . .6 A. . .586 Toplu Bildirimler . . . . . . . . . . . . . . . .545 Thermobox (RTD Kutusu) için Bağlantı Örnekleri . . . . . . . .559 Fonksiyon Tuşları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . .1. . . .530 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Bant 7XT3400-0CA00 geçirici ölçülü çizimi . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . .39. . .39 4. . . . . . . . . . . . . . . .4. . .39. .524 Gömme Tip Pano Montaj veya Hücre içi Montaj için Direnç ünitesi 7XR6004-0CA00 boyut çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . .10 4. . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Çıkma Tip Pano Montajı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 İkili Çıkış. . . . . . . . . . . . . . . . .560 Varsayılan Gösterge. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı . . . . . . . . . . . . . . .534 Sipariş Kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 4. .543 Bağlantı Örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . .527 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00/DD ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. .6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545 Bağlantı Örnekleri 7UM62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . .8 A. . . . . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/2) . . . . . . . . . .5 A. . . . . . . . .17 A Boyutlar . . . . . . . . . . . . . .7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532 Ek .523 Gömme Tip Pano Montajı için 7XT7100-0EA00 seri cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 Çıkma Tip Pano montajı için direnç ünitesi 7XR6004-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . .Içindekiler 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 A. . . . . . . . . . . .564 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00 ölçülü çizimi . . .533 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4. . . . . . . . . . . . .15 4. . . . . . . . .560 Önceden tanımlanmış CFC Grafikleri . . . . . . . . . . . . . . .521 Ölçülü çizim 3PP13 . . . . . . .522 Çıkma Tip Pano Montaj için 7XT7100-0BA00 seri cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .563 Fonksiyon Kapsamı . . . . . .39. . . .4 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/1) . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . .13 4. . . .8 4. . .16 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Gömme Tip Pano Montaj için 7XR6100-0CA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . .562 Protokole Bağlı Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 A. . . . . . . . . . . . . . . .2 A.3 A. .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . .2 A.39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608 SIPROTEC. . . .538 Terminal Atamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00/DD ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/1) . . . . . . . . .39. .1 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . .557 İkili Giriş . . . .534 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Çıkma Tip Pano Montajı için 7XR6100-0BA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi. . . . . . . . . . . . . . . .554 Varsayılan Ayarlar . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . .2010 19 . . . . . . . . . . . .534 Sipariş Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00 ölçülü çizimi . .4 A.

. . . . . . 615 Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler A. . . . . . . .2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 20 SIPROTEC. . . . . . .10 Ölçülen Değerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Terimler Sözlüğü . . . 609 Kaynakça . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cihazın uygulama alanlarına.2 1.3 Cihazın Genel Çalışması Uygulamaları Özellikler 22 25 27 SIPROTEC. 1 1. Yayın Tarihi 10. karakteristiklerine ve fonksiyonlarının kapsamına genel bir bakış sunulmuştur.Giriş Bu bölümde SIPROTEC 4 7UM62 cihazı tanıtılmıştır.2010 21 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 1. 7UM62.

primer ölçü trafolarından gelen akımları ve gerilimleri dönüştürür ve bunları cihazın dahili işlem seviyelerine uyarlar. Şekil 1-1 cihazın temel yapısını gösterir.1 Cihazın Genel Çalışması 1.1 Cihazın Genel Çalışması Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62. Ölçülen büyüklüklerin toplanmasından kesicilere ve diğer şalt teçhizatına komutların gönderilmesine kadar bütün işlemler tamamen sayısal olarak işlenir. Şekil 1-1 Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62' nin (Maksimum sürüm) Donanım-Yapısı 22 SIPROTEC. güçlü bir mikrobilgisayar sistemiyle donatılmıştır. Analog Girişler Ölçme girişleri (MI) galvanik yalıtım yaparlar. 7UM62.Giriş 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Yayın Tarihi 10.

yani yapılandırma. bilgileri. durumlar. cihazı ''İşletim durumu 0''getirirler. LCD ile bağlantıda dahili kontrol tuşları ve sayısal tuşlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerçek frekans devamlı ölçülür ve ölçme büyüklükleri işlenmesi için ölçme frekansı tekrar yazılır. haberleşme. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi. ölçülen değerler ve cihazın işlevsel durumu ile ilgili mesajlar gibi bilgiler.1 Cihazın Genel Çalışması Cihaz üzerinde 8 akım ve 4 gerilim girişi bulunmaktadır. • LED'ler. Yayın Tarihi 10. <11 Hz veya >70 Hz frekanslı ölçme değerleri gibi. 2 Akım girişi hassas giriş trafolarıyla (IEE) donatılmıştır ve mA-Alanında sekonder akımları ölçebilirler. I/O modülleri (girişler ve çıkışlar) üzerinden yönlendirilir. güç sisteminden (örn. • İşletim sisteminin ve fonksiyonlarının. yüksek çözünürlüklü ΣΔ Dönüştürücü (22 Bit) ve bellek elemanları ile mikrobilgisayar sistemine veri aktarımı sunar. IA giriş yükseltici grubu. veri depolama.Giriş 1.ve ayar parametrelerine. 3 akım girişinin herbiri faz akımları için koruma cihazının her iki tarafında bulunur. Röle veya seri Arayüzler üzerinden koruma davranışının bildirilmesi. ancak bir değiştirme-ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte (en az anma değerinin %5'i) ölçme girişlerinin en azından birinde bulunmasıdr (''İşletim durumu 1''). ön panelde yer alan optik göstergeler (LED) ve bir görüntü ekranı (LCD) tarafından gsterilir. gerçek zamanlı saat.ve arıza mesajlarına. arıza verilerinin ve arıza değerlerinin kaydedilmesi. Bilgisayar sistemi. Çok kanallı AD analog-sayısal dönüştürücü grubu. ölçülen değerlere ulaşılabilir (bakınız SIPROTEC 4 Sistem açıklamaları /1/) ve ayarlar değiştirilebilir. Eksik veya çok küçük ölçme büyüklükleri. Ön Elemanlar Olaylar. örn. 11 Hz . kilitleme komutları) sağlar. Çıkışlar. İkili Girişler ve Çıkışlar Bilgisayar sistemine girişler ve bilgisayar sisteminden çıkışlar.69 Hz frekans aralığındaki ölçme doğruluğunu garantiler.2010 23 . • Herbir koruma fonksiyonu için başlatma koşullarının izlenmesi.ve Ölçme fonksiyonlarının geniş bir frekans aralığında doğru sonuçlara ulaşması için. Frekans tekrar yazılımı için şart. SIPROTEC. Bu. Gerilim girişi stator. • Açma komutları ile karar verme. arayüzler vb. LCD. 3 Gerilim girişi Faz-Toprak-Gerilimleri (V-Bağlantıda Faz-Faz gerilimlere ve Gerilim trafosuna kontak da mümkün) kapsar ve 4. cihazla lokal etkileşimi sağlar. Önemli fonksiyonlar: • Ölçülen büyüklüklerin filtrelenmesi ve işlenmesi. 7UM62. Mikrobilgisayar Sistemi Mikrobilgisayar sisteminde (µC) gerçekleştirilebilinir yazılım işlenir. Örnekleme frekansının elle tekrar yazılımı Koruma. esas olarak.veya rotor toprak arıza korumanın artık gerilim ölçümü için düşünülmüştür. Bant genişliği ve işlem hızı açısından ölçülen değer işleme için uygun hale getirilmiş filtrelerden oluşmuştur. yönetimi. işletme. Bunun üzerinden cihazın tüm bilgilerine. analog giriş büyüklükleri için yüksek dirençli girişler sağlar. • Sınır değerlerinin ve zaman akış sırasının sorgulanması. • Mantık fonksiyonları için sinyallerin işlenmesi. • Hata analizi için bildirimlerin. uzaktan resetleme) veya diğer cihazlardan (örn. anahtarlama aygıtlarına gönderilen komutları ve önemli olayların ve durumların uzağa bildirimi için mesajları kapsar.

Giriş 1. Güç Kaynağı Yukarıda açıklanan fonksiyonel birimler. Uygulamaya bağlı olarak bu arayüz. Böylece bütün cihaz fonksiyonlarının rahatlıkla işlenmesine/kullanılmasına imkan doğar.2010 . 7UM62. Başka bir arayüz. harici senkronlama kaynakları ile dahili saatin Zaman Senkronlaması için konulmuştur. Seri Sistem arayüzü üzerinden tüm cihaz verileri merkezi bir kumanda ve izleme bilgisayarına aktarılabilir. Seri bir Hizmet arayüzü üzerinden aynı şekilde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı üzerinden cihazla haberleşmek mümkündür. 24 SIPROTEC.1 Cihazın Genel Çalışması Seri Arayüzler Seri İşletim arayüzü üzerinden önyüzde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı ile haberleşme sağlanabilir. Bu port. farklı fiziksel iletim tertipleri ve farklı protokoller ile gerçekleştirilebilir. örneğin gerilim besleme sisteminde (alt istasyon bataryası) kısa-devre olduğunda veya önemli yük değişikliklerine maruz kalındığında olabilir. Yayın Tarihi 10. analog çıkış modülleri takılı olabilir. Hizmet arayüzü bir RTD-Kutusu bağlantısı için de kullanılabilir. Ek arayüz modülleriyle başka haberleşme protokolleri gerçekleştirilebilir. farklı gerilim seviyelerinde gerekli güç ile bir PS güç kaynağından beslenir. Kısa süreli kesintiler bir kondansatör belleği ile köprülenir (Teknik Veriler’e bakın).20 mA) verilmiş olan. Gerilim kesintileri. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Analog çıkışlar/Sıcaklık verisi Sürüme veya donanıma bağlı olarak montaj konumlarında (Port B ve D) seçilmiş ölçüm değerleri (0 . özellikle cihazların PC ile sabit balantısı için veya bir modem üzerinden işletilmesi için uygundur. o zaman bunlar üzerinden harici bir sıcaklık ölçme cihazı sıcaklıkları katılır. Bunların yerine çıkış modülleri (RS485 veya optik) donatılmış ise.

7UM61 (7UM6 serisinin diğer cihazı) cihazıyla kombinasyonda küçükten büyüğe kadar olan makine birimlerinin tüm taleplerini pratikte kapsar. Yayın Tarihi 10.ve Frekans dayanıkılığını izlemeye izin veren. Böylece kesintisiz bir yedek koruma taslağı gerçekleştirilebilir. Cihaz 7UM62 başka uygulamalara da açıktır. Generatör-Bölümleme. sayısal çalışan çok fonksiyonlu bir makine korumasıdır. program sıralaması ''Dijital makine koruma 7UM6'' olarak adlandırılan. pekçok koruma fonksiyonları mevcut olmasından ötürü. büyük) kullanılabilir.Giriş 1.2 Uygulama Alanları SIPROTEC 4 Cihazı 7UM62. • Transformatörler için koruma.2 Uygulama Alanları 1. • Bara Anahtarlaması • Kilitleme Anahtarlaması Şekil 1-2 Tipik Anahtarlamalar Dahili diferansiyel koruma fonksiyonu. 7UM62.veya Çapraz diferansiyel koruma olarak ya da kilitleme transformatörünün koruması olarak veya Tüm-Diferansiyel koruma koruması olarak tasarlanabilir. Cihaz ayrıca orta ve büyük generatörlerin koruması için temel birimleri oluşturur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ölçeklendirilebilir yazılım geniş bir uygulama alanına olanak sağlar. Yani örneğin.2010 25 . Cihaz her iki tipik temel anahtarlama için koruma taleplerini yerine getirir. orta. Gerilim. Tercihli fonksiyon kapsamı ile 7UM62 genaratörlerin tüm güç büyüklükleri için (küçük. yalnız 7UM62 cihazıyla küçükten orta güce (yaklaşık 5 MW) kadar olan generatörler kapsama alınır ve güvenli şekilde korunur. • Büyük Senkron. Jenaratörlerin. Motorların ve Transformatörlerin koruması için gerekli tüm koruma fonksiyonlarını kapsar. 7UM62'de diferansiyel koruma ve aşırı akım korumanın yanında. Uygulamaya bağlı olarak uygun fonksiyon paketleri seçilebilir. SIPROTEC.ve Asenkron motorlar için koruma.

güç sistemi koşulları hakkında ve cihaza ilişkin bilgiler verir. kontrol ve depolama elemanları ile kapsamlı bir iletişim kurulabilir: Servis arayüzü veri hatları üzerinden işletilebilir ve aynı zamanda modem üzerinden haberleşmeye imkan tanır.2 Uygulama Alanları Mesajlar ve Ölçüm değerleri. kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonlarının yapılandırılması. kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonları ile birleştirilebilir ve/veya seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir (aşağıdaki “Haberleşme” paragrafına bakın). tüm yapılandırma parametrelerinin ve ayarların girilmesi ve değiştirilmesi. kontrol ve otomasyon tekniklerine entegrasyonu gerçekleşebilir. bu Operatör arayüzü üzerinden. bir analog çıkış (2 x 20 mA) kullanılabilir. -siparş biçimine bağlı olarak. Sistem arayüzü.cihazın arka tarafında bulunur. bu profil ile gerçekleşebilir. eğer örneğin bir merkezi PC üzerinden birkaç cihazı çalıştırmak gerekirse. • IEC 60870-5-103 Cihazların diğer SINAUT LSA ve SICAM üreticilerin otomasyon sistemlerine dahil edilmesi de. ön yüzdeki bir çok LED’e atanabilir (yapılandırılabilir). Olay ve Arıza Verilerinin Kayıt Edilmesi İşletme mesajları. • DNP 3. Ölçülen büyüklükler ve bunlardan hesaplanan değerler. Arka cephe arayüzleri Diğer arayüzler. • Modbus ASCII/RTU Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir.ve Depolama sistemleri ile iletişim için seri arayüzler mevcuttur. Haberleşme Harici İşletme-. Bundan dolayı diğer sayısal işletme. • Alternatif olarak. Kontrol.veya Efektif değerleri cihazda kaydedilir ve daha sonraki hata analizleri için kullanıma sunulur. Cihaz mesajları.2010 . kişisel bilgisayar ve DIGSI işletim sistemi ile uzaktan çalıştırma mümkün olur. Yayın Tarihi 10. cihaz ile bir istasyon denetçisi arasında merkezi haberleşme sağlar. üzerinden ölçüm değerleri verilebilen. Bu. Bu sayede. Generatördeki veya ağdaki bir arıza esnasında önemli olaylar ve durum değişiklikleri. İletim tekniği bağlantısına paralel olarak bu port üzerinden DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme de GOOSE ile sağlanabilir. Veri iletimi için. 26 SIPROTEC. veri hatları veya fiber optik kablolar üzerinden çalıştırılabilir. çıkış kontaklarına atanarak bu çıkışlar üzerinden harici olarak işlenebilir(yapılandırılabilir). işletme mesajlarına ve ölçülen değerlere erişim. çeşitli standartlaştırılmış protokoller kullanıma sunulmuştur: • IEC 61850 Bir EN100-Modülü üzerinden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Giriş 1. Ön cephe arayüzü Ön yüzde bulunan bir 9-pin DSUB soket. kumanda komutlarının verilmesi gibi bütün işletme ve değerlendirme işleri yapılabilir. 7UM62. Olay Kayıtlarında saklanır. lokal göstergede görüntülenebilir ve seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir. SIPROTEC 4-işletim sistemi DIGSI ile. cihazların 100-MBit Ethernet-Haberleşme ağlarına IEC 61850'ye göre protokollerle. cihaz durumlarının ve ölçülen değerlerin sorgulanması.0 Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. • Profibus DP Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. bir kişisel bilgisayarla lokal iletişim için kullanılır. Seçime bağlı olarak arıza değerlerinin Anlık.

tüm ikili Giriş. cihazın dahili işleme devrelerinin. IL3) için. IL2. • Seçime bağlı olarak ek yön tespiti. ikili giriş veya sistem arayüzü üzerinden senkronize edilebilir pil destekli gerçek zaman saati. • Sigorta arızası izleme veya Gerilim trafoları için minyatür şalter yoluyla gerilim etkisinin bloklama imkanı. Yayın Tarihi 10. • İşletme saatlerinin sayımı: Korunan teçhizatın çalışma saatlerinin yük altında sayılması. gerilim denetimli) • Farklı eğrilerden (IEC. Termal Aşırı Yük Koruma 49 • Enerji kayıplarının termal profili (Tam bellek fonksiyonlu aşırı yük koruma. uyartı gerilimi terminallerden yönlendirilen senkron makineler için).3 Özellikler 1. komple sayısal ölçüm değerlerinin işlenmesi ve kumandası. 7UM62. SIPROTEC.ve Çıkışların ve Test-Ölçüm yazılımlarının durum göstergeleri gibi işletime alma yardımları.ve Faz sırası kontrolleri. • Bloklama imkanları örneğin herhangi bir kademe ile ters kilitleme için. • Ölçüm değerlerinin sayısallaştırma ve işlenmesinden. ANSI) seçim mümkün. Tek bir kütle modeli). kontrol ve güç besleme devrelerinden tam galvanik ve güvenilir yalıtımı. ikili girişler. kesici ve diğer kumanda cihazları için yönlendirme kararlarına kadar. harici ölçüm. • Seçime bağlı olarak düşük gerilimde Akım-Başlatma davranışının gerilim denetimli veya gerilime bağlı değişikliği.Giriş 1. • İşletme ölçüm değerlerinin devamlı hesabı ve gösterimi. Ters zamanlı aşırı akım koruma (IDMT. • Haberleşme merkezi kontrol ve depolama elemanları ile ve seri arayüzler ile mümkündür. 3 hat akımı (IL1. • Ek ayarlanabilir termal ve akıma-bağlı uyarı kademesi. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi ve ayrıca cihazın yazılım ve donanımı. • Ölçüm değerleri aktarıcısı. • Soğutma suyu.veya Ortam sıcaklığının dikkate alınması mümkün. Düşük gerilim davranışlı Sabit zamanlı aşırı akım koruma (I>) • 2 sabit zaman kademesi I> ve I>>. • Anahtarlama İstatistikleri: Cihazdan gönderilen açma kumandalarının sayılması. cihazdan son olarak gönderilen kapamaların akımlarının protokollendirmesi ve kesicinin her bir kutbu tarafından kesilen akımların toplanması. modem veya optik fiber bağlantılar üzerinden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Özellikler Genel Karakteristikler • 32-bit güçlü mikroişlemci sistemi. • Arıza kaydı için. gerekirse veri hatları. aşırı akım başlatma davranışı I> (ör. görüntü 1 veya görüntü 2'den. • Bağlantı. IRIG B uydu alıcı üzerinden). arıza bildirimlerinin. • Düşük gerilimde.2010 27 . I>> yüksek akım kademesinde. • Bir senkronlama sinyali (DCF77. ikili çıkışlar ve çeviriciler ile. anlık değerlerin veya efektif değerlerin depolanması. • Dahili kullanım ve görüntü alanı üzerinden veya DIGSI kullanım programı bağlı bir kişisel bilgisayar vasıtasıyla cihazın kolay işletimi.

• Farklı Akım Trafo-Anma akımlarını dikkate alarak trafo dönüştürme oranına entegre edilmiş uyum. • Harici arızalardaki fonksiyon aşılmasına karşı kararlılık tedbirleri.2010 . • Demeraj akımlarına (Rush) karşı kararlılık. • Alışılagelen tüm sistem koşulları için değişken ölçme büyüklükleri seçimi. Harmonik ile. • Hassas ve yüksek doğrulukta aktif güç ölçümü (Küçük cos ϕ de de küçük kayıp güclerin tespiti. Ters güç koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması. 46-2. • Akımı kuvvetli arızalarda ani açma.3 Özellikler Dengesiz Yük (Negatif Koruma 46-1. • Geçici ve kalıcı arıza akımlarına karşı kararlılık. 46-TOC) • 3 Faz akımlarının negatif bileşen sisteminin son derece hassas değerlendirilmesi. 2. • Trafo-Kumanda gruplarına entegre edilmiş uyum.Giriş 1. • Yüksek Hassaslık. • Statik ve dinamik kararlılık sınırları için çok basamaklı karakteristikler. • Ayarlanabilir bir dengesiz yükün aşılmasında uyarı kademesi. Harmonik ile. Başlatma aşırı akım koruma • I> Düşük devir sayısı alanı için kademe (ör.veya Transformatör diferansiyel koruma olarak kullanılabilir • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. • Güç salınımlarına karşı hassas değil. veya 5. • Uzun zaman kademesi ve Kısa zaman kademesi (kapalı hızlı kapama ventilinde etki eder). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Daha yüksek dengesiz yükte ani açma kademesi (kısa devre koruma olarak kullanılabilir). Yol alma dönüştürücülü generatörlerin yol alması) Diferansiyel Koruma • Generatör-. Düşük uyartım koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından admitans ölçümü. • Uyarım geriliminin dikkate alınması. Yayın Tarihi 10. Açı hatası kompanzasyonu). 3. • Doğru akım bileşenlerine ve Akım-Trafosu doymasına karşı hassas değil. • Farklı Akım trafo-Doymasında dahi yüksek kararlılık. • Ayarlanabilir asimetri faktörlü ve ayarlanabilir soğutma süreli termal açma karakteristiği. Motor. 28 SIPROTEC. Toprak akımı diferansiyel koruma • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. 7UM62. • Yüksek Hassaslık.

Aşırı Gerilim Koruma 59 • Üç gerilimden maksimum olanın iki kademeli aşırı gerilim tespiti. SIPROTEC. • Ayarlanabilir gerilime bağlı zaman karakteristikli ek kademe. • Poligonal Açma karakteristikleri. • Ölçüm değeri müsaadesi akımın pozitif bileşenleri üzerinden ve Bloklama akımın negatif bileşenleri üzerinden. • Seçime bağlı olarak faz-faz veya faz-toprak gerilimlerle. Kademe dışı koruma • Test edilmiş empedans ölçüm uygulamasına dayalıdır. 4 Zaman kademesi. • Harmoniklere ve ani faz açısı değişmelerine duyarsız. • Dikdörtgen formlu karakteristiğin ayarlanabilir eğim açısıyla sistem şartlarına optimal uyum. • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği. • Güç salınımı merkezinin güç sistem ağında olması ile generatör birimi bölgesinde olmasının güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi. • Etkinleştirilebilir güç salınımı. Empedans koruma • Düşük gerilimin kendi kendini tutmasıyla aşırı akım başlatma (uyartım gerilimi terminallerden elde edilmiş senkron cihazları için).3 Özellikler Düz yön güç izleme • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması. • Ayrı ayarlanabilir güç sınırlarıyla verilen aktif gücün aşılması (P>) ve altında kalınmasının (P<) izlenmesi. • Ayarlanabilir Uyarı. • Kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirilmesi.ve Açma kademesi.Giriş 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Frekans Koruma 81 O/U • 4 bağımsız ayarlanabilir frekans sınırları ve gecikme zamanlarıyla Düşük (f<) ve/veya Aşırı (f>) olarak izleme. • 2 Empedans kademesi. Aşırı Uyartım Koruma • U/f davranışının belirlenmesi. • Seçime bağlı olarak doğru veya hızlı ölçüm değeri oluşumu.2010 29 . • Standart karakteristiğin veya herhangi bir Açma karakteristiğin termal dayanıklılığa benzetimi seçilebilir. 1 Aşırı menzil kademesi (ikili giriş üzerinden değiştirilebilir). Yayın Tarihi 10. 7UM62. Düşük Gerilim Koruma 27 • Gerilimlerin pozitif bileşenlerinin iki kademeli düşük gerilim tespiti.

ve 3. • Hassas toprak akımı tespiti. • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği. • Büyük Stator-Toprak-Kapasitelerinde yüksek hassaslık. U0) sıfır bileşen büyüklükleriyle yön belirlemeli veya yön belirlemesiz olarak. • Yüksek hassaslık (0. Yayın Tarihi 10. • Sıfır noktasına. • Uyarı.veya Rotor toprak arıza koruma olarak kullanılabilir. Harmonik ile • 3.ve Bara anahtarlaması için uygun.2010 . seçilmiş FIR-Filtre ile. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Stator. • Yüksek Hassaslık (sekonder taraflı 2 mA'den itibaren ayarlanabilir). 3.5 mA den itibaren). • % 90 Stator toprak arıza koruma ile birlikte tüm stator sargının bir koruması olur (% 100 Koruma alanı).ve Açma kademesi R< ve R<<.Giriş 1. Harmoniğin gerilimde yıldız noktasında veya bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısında değerlendirilmesi. Harmonik). % 90 Stator toprak arıza koruma • Generatörler için Blok. (I0. • Arızalı fazın belirlenmesi. Vektör atlama • Şebeke bağlantı kesintisi için hassas faz atlama tespiti. % 100 Stator toprak arıza koruma 3. % 100 Stator toprak arıza koruma. 30 SIPROTEC. • Toprak akımıyla Açma kademesi. • Farklı seçilebilir ölçme yöntemi (Temel harmonik. Harmonik ve 1. • Değişken ölçüm penceresi • Frekans korumanın başlatmasına kuplaj. seçime bağlı olarak. • Rotor toprak arıza koruma olarak uygulamasında bir minimum akımın akışının ölçüm devresinin izlenmesi. Hassas toprak arıza koruma • İki kademeli toprak arıza tespiti: IEE>> ve IEE>. Hassas toprak akımı koruma B • Stator akım izleme.3 Özellikler Frekans değişikliği koruma • 4 ayrı ayarlanabilir sınır veya gecikme zamanlarıyla aşırı (df/dt>) ve/veya düşük (-df/dt<) olarak izleme. 7UM62. herhangi bir toprak akım izleme ve yatak bağlantıların taraması için dalga akımı koruma gibi farklı görevler için uygulama. 20 Hz-Öngerilim ile • 20 Hz-Ölçme büyüklüğü değerlendirme (7XT33 ve 7XT34). • Yön karakteristiği ayarlanabilir.veya Topraklama trafosuna ölçme yoluyla veya Faz-Toprak-Gerilimlerinden hesaplama ile artık gerilimin tespiti.

Yayın Tarihi 10. • Başlatma harici bir koruma cihazından gelen ikili bir girişle mümkün. • Arıza mesajı ile ölçme devresi izleme. SIPROTEC. uyartım devresine simetrik kapasitif bağlantısı. herbiri entegre edilmiş koruma fonksiyonunun başlatması. • Yüksek hassaslık (maks. fn) • Tüm uyartım devresi için % 100 koruma. • Kesiciye yapılandırılmış olan. • Bir acil durum başlatma için tekrar başlatmayı engellemeyi bloklama imkanı. 7UM62. 1 . • Yüksek hassaslık (0. 80 KΩ). • Uyarı. • Motorun başlatmasına.3 V'dan itibaren). Rotor toprak arıza koruma (R.3 Özellikler Sarımlararası arıza koruma • Sarımlararası bağlantılarının generatörlerde artık gerilimin generatör yıldız noktasına karşı ölçümüyle tespiti. sadece yeniden başlatma/yol alma sınırının altında kalınması durumunda müsaade edilir. • Kompleks toplam empedanstan arıza direncinin hesabı. Kesici Arıza Koruma • Akım kontrolü veya kesici yardımcı kontaklarının değerlendirilmesi yoluyla. • Bir yeniden başlatmaya kadar müsaade edilen bekleme süresi hesaplanır. • Uyarı kademesi ve Açma kademesi direkt Ohm olarak rotor toprak direncinden ayarlanabilir.2010 31 . • Tümleşik denetim fonksiyonu. • Seçilmiş FIR-Filtre ile arıza büyüklüklerinin bastırılması. • İşletme toprak empedanslarını ve ölçme fırçalarının dirençlerini dikkate alarak. • Bloklanmış rotorda sabit zamanlı gecikme zamanı. Motorlar için başlatma engelleyicisi 66 • Rotor aşırı sıcaklığının yaklaşık olarak hesaplanması.Giriş 1. Hassas rotor toprak arıza koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Hz-Kare dalga gerilimli • Rotorun 1-3 Hz-Gerilim değerlendirmesi (7XT71).ve Açma kademesi R< ve R<<. • Sistem frekanslı bir Alternatif akımın. Motor Başlatma Süresi Denetimi • Motor yol alma akımının değerlendirilmesine dayalı ters zamanlı açma karakteristiği. • Hareketsiz/Çalışır durumda soğutma sabitlerinin farklı uzaması dikkate alınır.

32 SIPROTEC. Kesici Kontrolü • Kesiciler elle. L3.3 Özellikler Yanlışlıkla enerjileme • Hazırda bulunan bir generatörün. Faz Dönüşü • Parametre (statik) ve ikili giriş (dinamik) üzerinden L1.). L3 veya L1. Canlı-Sıfır-İzleme gibi ölçülen değerlrin işlenmeleri. YA-DEĞİL vb. Analog Çıkışlar • 4 analog işletme değerine kadar çıkış (sürüme bağlı). SICAM veya LSA tarafından) veya kullanım arayüzü (PC ve DIGSI işletim programı aracılııyla) üzerinden açtırılabilir ve kapatılabilir. • Kesici yardımcı kontakları üzerinden kesici durumlarının geri mesajı. • Çoğaltma veya azaltma arasında seçim yapılabilir. sistem arayüzü üzerinden (örn. 7UM62. • Zaman gecikmeleri ve sınır değeri sorgulamaları. • Kesici konumunun kabul edilebilirlik izlemesi ve anahtarlama için kilitleme koşulları. • Bütün genel mantık fonksiyonları (VE.veya Soğutucu madde sıcaklığının tespiti. DEĞİL.Giriş 1. VEYA. L2 yolu ile seçilebilir faz bileşeni. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar • Dahili ve harici sinyallerin serbest programlanabilir bağlantılarını kullanıcı tanımlı fonksiyonlara gerçekleştirilmesi.ve Gerilim İzleme ile Sigorta Arızası İzleme müsaade kriterlerini sergiler. generatör şalterinin hızlı açılmasıyla yanlışlıkla enerjilendirilmesinden kaynaklanan zararın sınırlandırması. Eşik değeri denetimi • 10 serbest kullanılabilir eşik değeri denetim mesajları. • Küçük Doğru akımların tespiti için de kullanılabilir. progranlanabilir fonksiyon tuşları üzerinden. • Sıfır bastırımı. Karakteristik kırılımı. • Alternatif gerilim tespiti için de uygundur (Efektif değerler). DC gerilim-/DC akım koruma • Entegre ayırıcı yükselteç üzerinden DC gerilim tespiti. RTD-Kutuları üzerinden sıcaklık tespiti • RTD-kutuları ve harici sıcaklık sensörleri yardımı ile. • Hat akımlarının anlık (şu an) değer tespiti. Yayın Tarihi 10.2010 . L2. • İşletme durumu. • Hızlı denetim görevlerinin CFC üzerinden gerçekleştirilmesi. herhangi bir Ortam. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

donanım ve yazılımın izlenmesi. • Simetri izlemeleriyle. Yayın Tarihi 10. ■ SIPROTEC. • Faz sırası kontrolü.ve Gerilim trafo-Sekonder devreleri izleme.Giriş 1.2010 33 . o zaman açtırma için istenilen analog mesajlar (±10 V. böylece yükseltilen güvenirlik. Akım. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ölçüm değeri izlemeleri • Dahili ölçme devrelerinin. ±20 mA) kullanılabilir.3 Özellikler Ölçüm transdüseri • Eğer cihazda bulunan 3 ölçüm dönüştürücü koruma fonksiyonlarıyla kullanılmazsa. güç kaynağının. • Açma devresi izlenmesi harici anahtarlama ile mümkün. • Ölçüm mesajlarının eşik değeri işlenmesi ve mantık bağlantıları mümkün.

7UM62.3 Özellikler 34 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 .Giriş 1.

7 2. 2.5 2.14 2. SIPROTEC 4 7UM62 cihazında mevcut pek çok fonksiyon açıklanmıştır.12 2.1 2. Ayrıca.8 2.22 2.17 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aşağıdaki bilgiler ışığında sunulan fonksiyonlardan hangilerinin kullanılacağı belirlenebilir.9 2. 67) (yönlü) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA Koruma Diferansiyel Koruma ve Korunan Nesneler Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.21 2.13 2.2 2. 7UM62.19 2.2010 35 .11 2.25 Giriş. TN) Düşük Uyartım Alan Kaybı Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 37 39 42 43 52 60 61 63 67 73 79 87 93 97 122 129 138 142 145 158 167 170 173 177 183 SIPROTEC. 51.3 2. Referans sistemler Cihaz EN100 Modülü 1 Fonksiyon Kapsamı Güç Sistemi Verileri 1 Grup Değiştir Güç Sistemi Verileri 2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.24 2. Maksimum yapılandırmaya göre bütün fonksiyonların ayar seçenekleri gösterilmiştir.23 2.10 2. Ayar değerlerinin belirlenmesi için bilgiler ve – gerektiği yerde – formüller verilmiştir.16 2.15 2.Fonksiyonlar 2 Bu bölümde.18 2. ANSI 50/51) (düşük gerilim kilitli) Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.6 2. Yayın Tarihi 10. ANSI 50.20 2.4 2.

45 2.40 2.46 2.34 2.32 2.33 2. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Analog Çıkışlar İzleme Fonksiyonları Açma Devresi Denetimi Eşik denetimi Harici Açma Fonksiyonları Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Faz Dönüşü Fonksiyon Denetimi Yardımcı Fonksiyonlar Komut İşleme 186 191 195 203 207 214 223 228 232 237 243 247 255 260 263 268 274 287 294 305 308 317 319 321 338 36 SIPROTEC. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.28 2.26 2. Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.37 2. Yayın Tarihi 10.48 2. Harm. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.38 2.39 2.Fonksiyonlar 2 2.2010 .42 2.47 2.27 2.35 2. 64G.43 2. 7UM62. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.44 2.) 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .31 2.41 2.50 Frekans değişim hızı Koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.100%) Hassas Toprak Akım Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT)) Rotor Toprak Arıza Koruma R.29 2.30 2.36 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G).49 2.

Şekil 2-1 Referans sistemler SIPROTEC. Referans sistemler Aşağıdaki bölümlerde tek tek Koruma fonksiyonları ve İlave fonksiyonlar açıklanmıştır ve ayar değerleri için bilgiler verilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Cihazın tüm ön anahtarlamaları aynı şekilde bunun üzerinden tasarlanır.1 Giriş.1.Fonksiyonlar 2. 7UM62.1 Giriş.2010 37 . Taraf 1 veya Taraf 2'ye ölçme büyüklüklerinin ataması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yayın Tarihi 10. Referans sistemler 2. 2.1 Generatör Fonksiyon Tanımı Hesaplama örnekleri her iki tipik temel anahtarlamalar Bara bağlantısı ve Bara bağlantısı ile daha küçük gücün iki referans sistemine göre yönlenir.

Hesaplanan ayar değerleri cihaza ilişkin sekonder ayar büyüklükleridir ve doğrudan ön klavye üzerinden değiştirilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. IN. SN. G. G = 6. Yayın Tarihi 10. Bağımsız fonksiyonlar için gerekli tüm dönüşüm formülleri işletim programında saklanır. sek = 1 A IN. Referans sistemler Referans sistemlerin teknik verileri Generatör: SN. sek = (100/√3) V Uen/3 = (100/3) V Transformatör Transformatör: SN.8 Akım trafosu: Toroidal akım trafosu: Gerilim trafosu: IN. G.2010 .Fonksiyonlar 2. G = 5. T = 5. sek = 1 A 5:1 Diğer teknik veriler bağımsız koruma fonksiyonlarının fonksiyon parametrelerinin ayarlarında tanımlanmıştır. IN.3 MVA UOS = 20 kV U = 6. UN. 38 SIPROTEC. prim = (6. (Başlatma akımı) (Uzun süreli müsaade edilen stator akımı) ( IBAŞLAT'de başlat süresi) IN. Böylece sekonder ayarlamanın yanısıra primer büyüklüklerde ayarlama imkanı oluşur. 7UM62.3/√3) kV IN.27 MVA UN. Komple yeni bir yapılandırmada DIGSI işletim programının uygulanması önerilir. koruma fonksiyonlarının sistemden bağımsız tipik ayarlarının ön ayarlanabilmesidir.1 Giriş. M = 126 A IBAŞLAT = 624 A Imaks = 135 A TBAŞLAT = 8. M = 6600 V IN.prim = 60 A.3 kV IN.3 kV uK = %7 Sıfır noktası-transformatör: n= Direnç bölücü: Motor Motor: UN. G) yürütülür. Bunun büyük avantajı.prim = 500 A. Güç Sistemi Verileri 1 'de veya Güç Sistemi Verileri 2 'de ilgili sistemin verileri güncellenir ve maus tıklamasıyla sekonder değerlere dönüşüm gerçekleşir.prim = 200 A. sek = 1 A UN. UN. G = 483 A cos ϕ = 0. Bu 7UM62'de korunan nesnenin anma büyüklükleriyle ilgili bir ayar olarak (ör.5 s Akım trafosu: IN.

2010 39 . Bu süre esnasında olan tüm bilgiler bundan sonra VEYA üzerinden birbiriyle bağlanabilir. Grafik göstergeli cihazlarda 611 no'lu adres altında SPN Ar. İhbarı. bu durumda arıza olay bilgileri çıktılanmaz. SIPROTEC. Bildirimlerin bir çoğu. böylelikle sadece son arıza durumuna ilişkin bilgiler görüntülenir. 7UM62. kendiliğinden açıklamalıdır. Bu bildirimler aşağıdaki bilgi listesinde gösterilmiştir. adresi altında ayar ile son arıza durumunun (AÇMAdaki hedef) LED ve Röle üzerinde kayıtlı bilgileri. 610 no'lu LED/LCDAr.Fonksiyonlar 2. İlk başlatma: Bir İlk çalıştırma cihazın DIGSI üzerinden ilklendirilmesiyle gerçekleşir. eğer bu arıza durumu cihazın bir açma kumandasına yol açmadıysa silinebilir. Yeniden başlatma: Bir Yeniden başlatma parametre takımının hesaplanmasından veya resetlenmesinden sonra gerçekleşir. Metin ekranlı cihazlarda bu ihbarlar bir güç sistemi arızasından sonra her durumda görüntülenir. Böylece bu bilgiler kendi koruma alanında hatayı sınırlandırır.daki hedef) veya sadece Açmadaki arıza durumlarında (AÇMAdaki hedef) güncellenip güncellenmediği seçilir. Yayın Tarihi 10. 615 no'lu T MİN LED TUTMA adresi altında ayarlanabilir bir süre için engellenebilir. ancak arıza başka bir cihaz tarafından (örneğin kendi koruma alanı dışında) temizlendiği için7UM62 açma vermemişse. 610 no'lu adreste LED/LCDAr. 2. Bir arıza yüzünden bir veya daha fazla koruma fonksiyonu başlatma almış. LED’lere konfigüre edilen bildirimlerin kaydedilmesi ve spontan bildirimlerin hazır bulunması.1 Ayar Notları Spontane arıza ihbarları Bir arıza durumundan sonra arız adurumunun önemli verileri spontan olarak cihaz göstergesinde görüntülenir.2 Cihaz Cihaz kendisi ve sistem üzerine genel bildirimlerin bir sıralamasını verir. . Özel bir takım durumlar aşağıda açıklanmıştır: Resetleme: Cihazın sıfırlanması besleme geriliminin herbir enerjilenmesinden sonra gerçekleşir.2.Göst. Kayıtlı LED ve Röle silme.Göst. cihazın bir açma sinyali göndermesine bağlı olarak yapılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. spontan arıza durumu göstergesinin her bir arızada (Baş. Şekil 2-2 Spontan arıza durum bildirimlerinin cihaz ekranında oluşturulması Kayıtlı LED / Röle reset Yeni bir Koruma-Başlatma genel olarak tüm kayıtlı LED / Röle siler.2 Cihaz 2. ekranda otomatik bir spontan arıza durumu görüntüleneceği (EVET) veya (HAYIR) görüntülenmeyeceği seçilir.

7UM62.Ekranı Baş.2.2 Adres 610 611 615 640 Ayarlar Parametre LED/LCDAr.. 640 no'lu İzl.daki hedef AÇMAdaki hedef EVET HAYIR 0 .2 Cihaz Not Adres 610 LED/LCDAr. Cihazın enerjilenmesinden kısa bir süre sonra izleme ekranının başlangıç sayfası. parametresi ile seçilebilir. 2.Göst. Ek'te listelenmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İhbarı T MİN LED TUTMA İzl. Olağan gösterge için ölçülen değerlerin farklı gösterimlerini seçmek üzere cihazın ön panelindeki ok tuşları kullanılır. SPN Ar.2010 . ayarı (AÇMAdaki hedef) sadece Adres 615 T MİN LED TUTMA 0 olarak ayarlanmasında anlamlıdır.Göst.Ekranı Baş.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-3 Kayıtlı LED / Röle için reset komutu oluşturma 4-satırlık ekranda izleme ekranı Dört-satırlık ekrana sahip bir cihazın başlatmasından sonra standart olarak ölçülen değerler görüntülenir. Yayın Tarihi 10.daki hedef HAYIR 5 dak görüntü 1 Açıklama LED / LCD' de Arıza Gösterimi Arıza ihbarlarının spontane gösterimi Kilitli LED'lerin minimum tutma süresi Fabrika Ayarı Ekran Başlangıç görüntüsü 40 SIPROTEC. Ölçülen değerler için mevcut gösterim seçenekleri. Ayar Seçenekleri Baş. 60 dak görüntü 1 görüntü 2 görüntü 3 görüntü 4 Olağan Ayar Baş.

Fonksiyonlar 2. >LED Reset >Test modu >VeriDurd. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Zm. DonaTstMod Arıza CFC Biçimlenmemiş Mevcut değil >Zm. Ar. Uyarı Baş. Verisi Uy. DarbeSalınım ON Güç Sis. Ayar Kontrolü Düzey-2 Değiş. 7UM62. Uyarı:Haf Para.Aktif Cihaz resetleme İlk Başlatma Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesapl. Veriİlt.2. UyarıHaf İşlemi Yeni Haf.2 Cihaz 2. Lokal değiş.nı Aç Süresi Bilgi Tipi IE IE IE IE EM IE_W IE AM EM EM EM_W EM EM EM AM IE AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM LED Reset Test modu Veri iletimini durdurma Giriş ile veri iletimi kilidini çözme >Arka Aydınlatma açık Saat Senkronlama Donanım Test Modu CFC Hatası Hiçbir Fonksiyon konfigüre edilmemiş Fonksiyon Mevcut Değil >Dahili Gerçek Zaman Saatini Senkronlama >LED 'leri Resetleme >Test modu >Veri iletimini durdurma Cihaz işletmede ve koruma yapıyor En az 1 Koruma Fonksiyonu Aktif Cihazı Resetleme Cihazın İlk Başlatması Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesaplaması sürmekte Ayarlarların Kontrolü Düzey-2 değişikliği Lokal ayar değişikliği Darbe Salınım ON (Chatter) Güç Sistemi arızası Arıza Olayı Uyarı: Veri Hafızası sınırı aşıldı Uyarı: Parametre Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Çalışma Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Yeni Hafıza Sınırı aşıldı Başlatmadan Bırakmaya geçen süre Başlatmadan AÇMA ya geçen süre Açıklama SIPROTEC. Arıza Olayı Haf.2010 41 .BÇ >Işık açık Saat Senk. Senkr. Yayın Tarihi 10. Cihaz OK Kor. 1 2 3 5 15 16 51 52 55 56 67 69 70 71 72 73 125 301 302 320 321 322 323 545 546 Bilgi Listesi Bilgi LED Reset Test modu Veri Durd.3 No.

EN100 Modülü 1) işletimi için ayarlar gerekli değildir.0102 Arıza Kanal 2 42 SIPROTEC.0101 Arıza Kanal 1 009. Gatewaysiz ve çeviricisiz.3 No Bilgi Listesi Bilgi Bilgi Tipi IE IE IE EN100 Modülü Arızalı EN100 Bağlantısı Kanal 1 Arıza EN100 Bağlantısı Kanal 2 Arıza Açıklama 009.1 EN100 Modülü 1 Fonksiyon kapsamı EN100 Modülü 1 üzerinden 7UM62 integrasyonu. bu otomatikman Port B üzerine mevcut bir arayüzü olarak ön ayarlanır.3 EN100 Modülü 1 2. uygun ilgili heterojen çevrelerde de kullanılabilir.2010 . açık ve dahili kullanılabilir şekilde.3.3. Böylelikle SIPROTEC 4-cihazları. Bu norm cihazların.3 2. 2.3. Kontrol tekniği dahil edilmesine paralel bu arayüz üzeri DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme GOOSE ile sağlanabilir. 2. 7UM62. Ancak cihaz MLFB` ye göre böyle bir modüle sahipse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0100 Arızalı Modül 009.Fonksiyonlar 2. kontrol ve otomasyon tekniğinin 100-MBit-haberleşme ağında IEC 61850 normuna uygun gerçekleştirilebilir. devamlı bir iletişimini sağlar. Yayın Tarihi 10.2 Ayar Notları Arayüzü seçimi Ethernet-Sistem arayüzü modülü (IEC 61850.

Şifre girişi olmaksızın. Bu durumda. Fonksiyonların. kendinden açıklamalıdır. arıza değeri kaydında Ani değerler veya RMS değerler gösterilmesi gerektiği seçilebilir. aşağıda açıklanacağı gibi birkaç seçenek arasında bir seçim mümkündür. Özel durumlar aşağıda açıklanmıştır. Yine de Toprak akımı. 2. ancak değiştirilemez ve cihaza aktarılamaz. Bölüm 2. adresi mevcut olarak ayarlanır. Bazı fonksiyonlar için. ve ayarlamada ilgili ayar parametreleri (fonksiyonlar. Eğer Etkin Değil ayarı seçilmişse sadece bir fonksiyon parametre grubu ayarlanabilir ve kullanılabilir. fonksiyon ayarları için işletim esnasında hızlı ve rahat değiştirilebilen fonksiyon parametrelerinin iki grubu ayarlanabilir (Bölüm 2. koruma fonksiyonlarının tüm kombinasyonları mümkün değildir (bakın Bölüm 2. Kullanım SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/ 'nda ayrıntılı olarak verilmiştir.4. 2. rotor toprak arıza koruma ve stator toprak arıza koruma için kullanılır.Fonksiyonlar 2. komut fonksiyonları. Ayrıca.6`e bakın).4. cihazın sipariş biçimine bağlıdır (ayrıntılar için bakın Ek A. Mevcut koruma fonksiyonları ve ilave fonksiyonlar mevcut veya mevcut değil olarak yapılandırılabilir. SIPROTEC.SEÇE. RMS değerler kaydında kayıt için verilen süre 16 kat uzatılır. Yapılandırma parametrelerini cihazda değiştirmek için (ayar değişikliği için). ayarlar okunabilir. Cihaz donanımı ve yazılımı. Fonksiyonel kapsam ve gerekirse mümkün seçenekler. Not Mevcut fonksiyonlar ve olağan ayarlar. 104 ARIZA DEĞERİ parametresiyle.4. Yayın Tarihi 10.2010 43 . cihazın hangi ölçme girişlerinin (Taraf 1 veya Taraf 2) buna atanabileceği seçilir. zira diğer koruma fonksiyonlarında bu atama sabittir (bakın Tablo 2-1). 7UM62. mevcut değil olarak yapılandırılmış olanları 7Um62 de işlenmez: Bunlara ilişkin bir mesaj alınmaz. Hangi koruma fonksiyonlarının hangi girişleri tutabileceğine ilişkin özet.1). Ayrıca bazı koruma fonksiyonlarında.4 Fonksiyon Kapsamı 2. Ayrıca donanım bazı sınırlamalar içerdiğinden. sistem koşullarına uyarlanabilir. sınır değerler) sorgulanmaz.Değişt.2'de gösterilmiştir. 7 no’lu şifre girişi gerekir. bu fonksiyonların kapsamına göre tasarlanmıştır. Fonksiyon kapsamı diyalog kutusunda sistem davranışına uyarlanır. yani ör.1 Fonksiyon Tanımı Fonksiyon Kapsamının Yapılandırılması Yapılandırma ayarları kişisel bir bilgisayar ve DIGSI yazılım programı kullanılarak girilebilir ve cihazın ön seri portu veya arka servis arayüzü üzerinden aktarılır.4 Fonksiyon Kapsamı Cihaz 7UM62 birçok koruma fonksiyonlarına ve ilave fonksiyonlara sahiptir.2 Ayar Notları Özel Karakteristikler Ayarların birçoğu.ve Toprak gerilim girişleri IEE ve UE için bazı sınırlamalara dikkat edilmelidir. Kullanılmayan fonksiyonlar gizlenebilirler. Bunun için projelendirme yoluyla bağımsız fonksiyonlar etkin veya etkisiz kılınabilir.4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2). Parametre grubu değiştirme fonksiyonunun kullanılması isteniyorsa 103 Gr. Aynı giriş aynı anda faklı ölçme büyüklükleriyle kabul edilemez.

fn) için artık kullanılmaz. IL3T1 opsiyonel opsiyonel opsiyonel – – opsiyonel sabit opsiyonel – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Iee1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – UE Taraf 2 IL1T2. rotor toprak arıza koruma (R. ile – – – sabit – sabit opsiyo – nel – – 44 SIPROTEC. ar. ANSI TARAF 1. IL2T2. Etkin Değil seçimiyle ters zamanlı aşırı akım koruma etkisiz kılınabilir. eğer LES kullanılıyorsa – sabit – – opsiyo – nel Hassas toprak akım koruma (ANSI 51GN. IL2T1. 3. IL3T2 opsiyonel opsiyonel opsiyonel sabit sabit opsiyonel sabit opsiyonel sabit sabit sabit sabit sabit – – sabit – – – – – – – – – – – sabit – – – – – – – – – – – – sabit Iee2 – – – TD2 – – – – TD3 – – – – – – – – – – – – Td Koruma fonksiyonu U0 – hesaplanmış. Yayın Tarihi 10. Ölçüm değeri dönüştürücüsü girişlerinde aynı bağımlılıklar geçerlidir. TARAF 2 olarak çalışması gerektiği seçilir. Tablo 2-1 Cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atanması Taraf 1 UL1. 7UM62. ANSI TARAF 2). Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> için 113 no'lu AA KORUMA I>> adres altında. UL3 Sabit ZamanlıI>. genel amaçlı bir işleme için ölçme değeri modülüyle CFC'de kullanıma sunulur. Sadece bir koruma fonksiyonu kullanılabilir. Ör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 64R) % 100 Stator top. Taraf 2 veya Etkin Değil). Zamanlı aşırı akım korumanın bu kademesi Etkin Değil seçimiyle etkisiz kılınabilir. Aşağıdaki tablo cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atamasını göstermektedir. IEC veya ANSI-Normlarına göre. Bu UE-Girişi. UL2. MUs koruma fonksiyonu kullanılmazsa. Sistem projelendirilmesinde bu bağımlılıklar dikkate alınmalıdır. Bu fonksiyon da seçime bağlı olarak Taraf 1 veya Taraf 2'ye atanır (= IEC TARAF 1.Fonksiyonlar 2. her iki hassas akım girişleri Iee1. stator toprak arıza koruma fonksiyonlarının UE-Girişi kullanılırsa. Harm. bu kademenin Yönsüz TARAF 1 veya Yönsüz TARAF 2 veya Yönsüz TARAF1 veya Yön.2010 . IEC TARAF 2. Ters zamanlı aşırı akım korumada 114 no'lu AA KORUMA Ip sürüme bağlı olarak faklı ters zaman karakteristikleri kullanıma sunulmuştur.4 Fonksiyon Kapsamı 112 no'lu AA KORUMA I> adresinde bu seçim zamanlı aşırı akım korumanın I>-Kademesi için yapılır (= Taraf 1. I>> /yönsüz Sabit Zamanlı I>>/yönlü Ters zamanlı aşırı akım koruma Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük Koruma (Negatif Bileşen) Yol alma aşırı akım koruma Diferansiyel Koruma (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Toprak Arıza Koruma Düşük uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters güç koruma (ANSI 32R) İleri güç denetimi Empedans koruma Kademe dışı koruma (ANSI 78) Düşük gerilim koruma Aşırı Gerilim Koruma Frekans Koruma Aşırı uyartım koruma u/f Ters zamanlı düşük gerilim koruma Frekans değişim hızı koruması Vektör atlama % 90 Stator toprak arıza koruma sabit sabit sabit – – – – U0 hesaplanmış sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit IL1T1. Iee2 ve 3 Ölçme değeri değiştirme girişine(MU) şeklinde olur.

13Hz-Kare dalga gerilimi enjeksiyonlu Motorlar yol alma süresi denetimi Motor yol alma süresi için yeniden başlatma engelleme Kesici Arıza Koruma – – – – – – – – – – – – – – – opsiyonel – – – – – – Taraf 1 IL1T1. Şekil 2-4 Generatör diferansiyel koruma uygulaması SIPROTEC. 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Koruma fonksiyonu UL1.Fonksiyonlar 2. IL3T2 – Iee2 – Td opsiyo – nel – sabit – – – – – – – – – – sabit sabit – – – – – – – – – – opsiyo – nel – – – – – – – – – – – – – – TD1 TD2 – – – – TD1 – – – – Yanlışlıkla enerjileme koruma (ANSI 50.2010 45 . IL2T1. sabit 27) DC Gerilim koruma Sigorta Arızası İzleme Açma Devresi İzleme (ANSI 74TC) Eşik denetimi Harici Açma Eşleştirme – sabit – sabit – Diferansiyel koruma için 120 DİF. UL2. IL2T2. IL3T1 Iee1 sabit UE sabit – – – – – sabit sabit opsiyonel sabit – sabit – sabit – Taraf 2 IL1T2. ar. UL3 % 100 Stator top. KORUMA adresi altında korunan nesnenin türünü belirlersiniz (Generatör/Motor veya 3 faz trafo) veya Etkin Değil ile bu koruma fonksiyonunu proje dışı bırakırsınız. Yayın Tarihi 10. 20 Hz-Ön gerilim ile Hassas toprak akımı koruma B (IEE-B) Sarımlararası koruma (SAK) Rotor toprak arıza koruma (RTK) Hassas rotor toprak arıza koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

4 Fonksiyon Kapsamı Şekil 2-5 Blok diferansiyel koruma uygulaması (Genel Koruma) Aşağıdaki uygulamada GüçSis.2010 . 7UM62. Cihaz B'de 3 faz trafo olarak yapılandırılır. Ayrıca GüçSis.Veriler1 'deki generatör verileri transformatörün Taraf 2'deki gibi aynı verilere ayarlanmalıdır: Şekil 2-6 Transformatör diferansiyel koruma uygulaması Aşağıdaki uygulama için Cihaz A'da diferansiyel koruma Generatör/Motorolarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Veriler1 'de generatör verileri Taraf 2'nin transformatör verileri gibi aynı verilerle ayarlanmalıdır: Şekil 2-7 Artık Genel koruma uygulaması 46 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.

175 ve 176 no'lu adreslerde. Yayın Tarihi 10. toprak akımının yönü bir başka kriter olarak kullanılır. TARAF 2 Etkin Değil IEC TARAF 1 ANSI TARAF 1 IEC TARAF 2 ANSI TARAF 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Generatör/Motor 3 faz trafo Olağan Ayar Etkin Değil Ani değerler Açıklama Ayar Grubu Değiştirme Seçeneği Arıza değerleri 112 AA KORUMA I> Taraf 2 Aşırı Akım Koruma I> 113 AA KORUMA I>> Yönsüz TARAF 2 Aşırı Akım Koruma I>> 114 AA KORUMA Ip Etkin Değil Ters Zamanlı AA Koruma 116 117 118 Term Aşırı Yük DENGESİZ YÜK AA YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Değil Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Başlatma AA koruma 120 DİF. Analog çıkışların tüm parametrelerine Blok adresi 7301 . Açma devresi denetiminde 182 no'lu ADD adresinde iki seçim imkanı bulunur. bu iki ikili giriş ile (2 Giriş İle) veya sadece bir ikili giriş ile (1 Giriş İle) çalışılması gerektiği veya fonksiyonun Etkin Değil olarak yapılandırılacağıdır. İlk durumda sadece artık gerilim değerlendirilir (Blok anahtarlamada uygulanabilir).2010 47 . KORUMA Generatör/Motor Diferansiyel Koruma SIPROTEC. eğer bara anahtarlamasındaki makinelerde yalnız artık gerilim ve toprak akımının değerlerinden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemiyorsa. tüm fonksiyonu Etkin Değil yapılmamışsa.7308 altında ulaşılabilir. Üçüncü durumda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 Fonksiyon Kapsamı Toprak arıza korumada 150 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında seçenekler yönsüz U0. sunulan ölçüm değerlerinden hangisinin hangi analog çıkışa yerleştirilmesi gerektiği belirlenir. 2. 7UM62. 174. ARIZA DEĞERİ Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Ani değerler RMS değerler Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Yönsüz TARAF 1 Yönsüz TARAF 2 Yönsüz TARAF1 Yön. Adres 170 KESİCİ ARIZA kesici arıza koruma için. hangi girişin toprak akım ölçümü için (Iee1 ile veya Iee2 ile) kullanılması gerektiği belirlenir. 151 no'lu AA KORUMA Iee> adresiyle.4. Taraf 1 mi veya Taraf 2 mi geçerli olması gerektiğini belirler.Değişt. yönsüz U0&I0 ve Yönlü arasında.3 Adres 103 104 Ayarlar Parametre Gr.Fonksiyonlar 2. seçim yapılır.SEÇE. İkinci durumda ayrıca artık gerilimi için toprak akımının değeri (veya düşük omik. 173. değişik anahtarlanabilir yıldız noktası dirençleriyle bara sistemlerinde bir toroidal akım trafosu yıldız noktası akımı ve akım toplamı arasındaki akım farkı) değerlendirilir. Eğer 7UM62 analog çıkışlarla donatılır ve bunların kullanılması istenirse.

HARM. Harmonik %100 Stator Toprak Arıza Koruma Hassas Toprak Akım Koruma B 155 160 161 165 S/A KORUMA ROTOR T/A R/T/A 1-3Hz MOTOR YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Etkin Sarımlararası Koruma Rotor Toprak Arıza Koruma (R. fn) Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi 48 SIPROTEC. %100 S/T/A-KOR. Uyartım KOR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Etkin Değil Etkin Etkin Değil yönsüz U0 yönsüz U0&I0 Yönlü Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin 146 150 VEKTÖR ATLAMA S/T/A KORUMA Etkin yönsüz U0&I0 Gerilim Vektör Atlaması Stator Toprak Arıza Koruma 151 AA KORUMA Iee> Iee2 ile Hassas Toprak Akım Koruma 152 153 154 S/T/A.GERİLİM df/dt Koruma Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 df/dt kad. Düşük Uyartım Koruma Ters Güç Koruma İleri Güç Denetimi Empedans Koruma Kademe Dışı Koruma Düşük Gerilim Koruma Aşırı Gerilim Koruma Aşırı / Düşük Frekans Koruma Aşırı Uyartım Koruma (U/f) Ters Düşük Gerilim Koruma Up< Frekans değişim hızı koruması EMPEDANS KORUMA Etkin Değil Etkin K/D KORUMA DÜŞÜK GERİLİM AŞIRI GERİLİM FREKANS Koruma A. TERS D.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 121 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Gen.2010 . 3. IEE2 ile Gen. 7UM62. AA KORUMA IEE-B Etkin Etkin Iee2 ile Stator Toprak Arıza Koruma 3. Yayın Tarihi 10. 3I0-T2 ile Trafo Taraf 1 Trafo Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Sınırlandırılmış toprak arıza koruma 130 131 132 133 135 140 141 142 143 144 145 DÜŞÜK UYARTIM TERS GÜÇ İLERİ GÜÇ Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin 2 df/dt kad.Fonksiyonlar 2. 4 df/dt kad.

Fonksiyonlar 2. 7UM62.2010 49 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. DC KORUMA ANALOGÇKŞ B1/1 Etkin Etkin Etkin Değil Yanlışlıkla Enerjileme DC Gerilim/Akım Koruma Analog Çıkış B1/1 (Port B) 174 ANALOGÇKŞ B2/1 Etkin Değil Analog Çıkış B2/1 (Port B) SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 166 170 Parametre YB ENGELLEME KESİCİ ARIZA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Olağan Ayar Etkin Taraf 2 Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme Kesici Arıza Koruma 171 172 173 YANLIŞLIKLA EN.

İZLEME Ölç. 7UM62.2010 . AR. Değ. DEN.Fonksiyonlar 2. ADD Etkin Etkin Etkin Değil Sigorta Arızası İzleme Ölçülen Değerler Denetimi Açma Devresi Denetimi 185 186 187 188 189 EŞİK DEĞERİ HARİCİ AÇMA 1 HARİCİ AÇMA 2 HARİCİ AÇMA 3 HARİCİ AÇMA 4 Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Eşik Denetimi Harici Açma Fonksiyonu 1 Harici Açma Fonksiyonu 2 Harici Açma Fonksiyonu 3 Harici Açma Fonksiyonu 4 50 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 175 Parametre ANALOGÇKŞ D1/1 Ayar Seçenekleri Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 Giriş İle 1 Giriş İle Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Analog Çıkış D1/1 (Port D) 176 ANALOGÇKŞ D2/1 Etkin Değil Analog Çıkış D2/1 (Port D) 180 181 182 SİG.

Fonksiyonlar 2.2010 51 . 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 190 Parametre RTD-Box GRŞ. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayar Seçenekleri Etkin Değil Port C Port D 6 RTD simplex 6 RTD HDX 12 RTD HDX Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Harici Sıcaklık Girişi 191 RTD BAĞLANTI 6 RTD simplex Harici Sıcaklık Girişi Bağlantı Tipi 200 ANALOGÇIKŞ B1/2 Etkin Değil Analog Çıkış B1/2 (Port B) 201 ANALOGÇIKŞ B2/2 Etkin Değil Analog Çıkış B2/2 (Port B) 202 ANALOGÇIKŞ D1/2 Etkin Değil Analog Çıkış D1/2 (Port D) 203 ANALOGÇIKŞ D2/2 Etkin Değil Analog Çıkış D2/2 (Port D) SIPROTEC.

bazı durumlarda kesici özellikleri v. Bu ayar cihazın ölçme yönünü belirler (Y. „Taraflar“ burada makine sargılarının bölüm örgülerine karşılık gelir. bazı şebeke ve güç sistemi verilerine gerek duyar ve uygulanan fonksiyonları bu verilere göre uyarlar.Veriler1 'de bu bölümde açıklanacaktır. Bunlar. denetim veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir. 7UM62. yani geriye kalan uygulamalardakinin tersine. 52 SIPROTEC. ölçülen büyüklüklerin polariteleri ve bağlantı tipleri. Şekil 2-8 T1 ve T2 Akım trafolarının yıldız noktası konumu . Bundan başka. akım trafo bağlantısı için generatörler ve motorlar için çapraz diferansiyel koruma olarak uygulamada sözkonusu olur. Yayın Tarihi 10.N. 2. özel bir koruma.->NESNE T2 adresinde sistem tarafı 1'in akım trafosunun polaritesi sorulur.Adresler 201 ve 210 - Özel bir durum. yani trafo yıldız noktasının konumuyla ilişkili korunacak nesneye göre. Her iki akım trafo setinde yıldız noktalarının korunan nesneye yönlenmiş olup olmadıkları gösterilir.5.b. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Akım trafo setinin bağlantısı 201 no'lu Y. Taraf 2'nin akım trafosunun polaritesini tanımlar. Aşağıdaki şekil yıldız noktasında hiçbir akım trafosunun mevcut olmadığı tanımlamasını gösterir.Fonksiyonlar 2.->NESNE T2.->NESNE T2 = HAYIR.5 Güç Sistemi Verileri 1 Cihaz. burada „Taraf 2“ için tersi ayarlanmıştır: Y. Bu nedenle bir akım trafo seti için bir „yanlış“ polarite ayarlanmalıdır.N. sistem ve ölçüm trafolarının anma verileri. Bunlar GüçSis. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye akar.N. İlgili seçimi görüntülemek üzere DIGSI'de Ayarlar seçeneğine çift tıklayın. Bir örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.N. Adres 210 Y.2010 .5 Güç Sistemi Verileri 1 2.dir.1 Genel Ayar Notları Sistem Verileri 1 cihazın ön işletim veya servis arayüzüne bağlı bir PC ile DIGSI yazılım paketi kullanılarak değiştirilebilir.->NESNE T2 = EVET = İleri yön = Hat yönü).

aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar.Fonksiyonlar 2. Düzeltme açısı W0 Özellikle ters güç korumayla ilgili Akım. 204 no'lu AT AÇI W0 adresi altında Taraf 2'nin akım trafosu için sabit bir düzeltme açısı verilebilir. toprak akım trafosunun primer/sekonder dönüşüm oranlarına ihtiyaç duyar. Taraf 2'in trafo anma büyüklükleri 211 IN-PRI I-TARAF2 ve 212 IN-SEK I-TARAF2 adreslerinde cihaz Taraf 2'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı ile ilgili bilgiler girilir. Düzeltme büyüklüğünün tespiti devreye almada makine ile mümkündür (bakın Bölüm Montaj ve Devreye alma). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.34) kullanılır. UE-Girişi ya farklı stator arıza koruma fonksiyonları için ya da rotor toprak arıza koruma için anma frekanslı ölçme metoduna göre (bakın Bölüm 2. Bunun için. UE-Bağlantı 223 UE BAĞLANTISI adresi altında cihazla giriş UE 'de bağlı gerilimin hangi çeşit olduğu paylaşılır.Örnek Taraf 1'in trafo anma büyüklükleri 202 IN-PRI I-TARAF1 ve 203 IN-SEK I-TARAF1 adreslerinde cihaz Taraf 1'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı üzerine bilgilendirilir. Giriş 1 için dönüşüm oranı 205 no'lu IEE1 FAKTÖRÜ adresi altında. sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir.2010 53 . 7UM62. Giriş 2 için 213 no'lu IEE2 FAKTÖRÜ adresi altında ayarlanır.5 Güç Sistemi Verileri 1 Şekil 2-9 Çapraz diferansiyel korumada akım trafo yıldız noktaları . Akım. Düzeltme olarak. sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir.ve Gerilim trafosu arasındaki açı hatası farkı Δϕ önemli rol oynar. çünkü burada çok düşük bir aktif güç büyük bir görünür güçten hesaplanmıştır (küçükte cos ϕ). aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar. Akım. bağlı gerilim trafolarının primer ve sekonder anma gerilim değerleri için (faz-faz büyüklükler) bilgilendirilir. Aşağıdaki tablo bağımsız koruma fonksiyonları için karşılıklı bağımlılıkları göstermektedir. Bunun için. SIPROTEC.ve Gerilim trafosunun açı hatası düzeltmesi anlamlıdır. Gerilim trafosunun anma büyüklükleri 221 no’lu Unom PRİMER ve 222 no’lu Unom SEKONDER adreslerinde cihaz.ve Gerilim trafosunun ortadaki açı hatalarının toplamı ayarlanır. Buradan cihaz işlenme çeşidini türetir. Yayın Tarihi 10. Dönüşüm oranları Iee Iee Toprak akımlarının primer büyüklükler olarak hesaplanması için cihaz.

Bu oran için 224 UE FAKTÖRÜ genel olarak şu geçerlidir: Bunun içinde UGT.33) Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3. Tablo 2-2 'ye göre. UE-Girişi direkt işlenir. 223) Bağlı değil UE-Girişi için koruma fonksiyonlarına etki ve ayar imkanları % 90 Statortoprarıza koruma 3. geriliminUE taşındığı trafonun primer/sekonder dönüştürme oranına ihtiyaç duyar.34) Sarımlararası arıza koruma (Bölüm 2. Harmonikle stator toprak arıza koruma (Bölüm 2. fn) (Bölüm 2.28) (Bölüm 2. Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) – UE-Girişi işlenir – – – Yük Direnci – – herhangi bir GT UE-Girişi işlenir (ör.30) % 100 Statortoprarıza koruma (20 Hz) (Bölüm 2.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 54 SIPROTEC. sek cihaza sevkedilen sekonder artık gerilim vardır. Harmonik (tam: √3 U0) belirlenir (U0 3. 7UM62. Rotor toprak arıza korumaya kadar 224 UE FAKTÖRÜ koruma fonksiyonlarına etki eder. Harmonik (tam: √3U0) belirlenir (U0 3. Toprak arıza koruma trafo taraflı) açık üçgen Rotor UE-Girişi işlenir Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – – – – – – – UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir nötr trafo Uen-sargı – Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3.1 Şekil 2-1 „Ünite Bağlantısı“nda orada seçilen sistem verileriyle ve 1:5'lik gerilim bölüştürme oranı ile verilir. Harm > Kademe sadece kullanılabilir). Yayın Tarihi 10. Örnek için Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. – – Dönüşüm oranı UE Sürülme gerilminin UE primer büyüklüklere dönüştürülmesi için cihaz.31) Rotor toprak arıza koruma (R. Bir gerilim bölücünün kullanılmasında bunun paylaştırma oranı da bu faktörde birlikte gelir. Harm > Kademe sadece kullanılabilir). prim primer gerilim ( Faz-toprak-gerilim) ve UE.5 Güç Sistemi Verileri 1 Tablo 2-2 Ayar Unom SEKONDER için (Adres.

9. eğer yıldız noktası topraksız ise seçilebilir. Bu ölçülen değerler denetimini (Toplam akım denetimi) etkiler ve transformatör diferansiyel korumada ayrıca vektör grubu düzeltmesi ve sıfır noktası akım durumu için anlam taşır.2010 55 .10) hem de kesici arıza koruma için taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir.4. Normal olarak gerilim trafosu dönüşüm oranı şöyledir: bağlı Uen-gerilimde Uph/Uen çarpanı (Sekonder gerilim. transformatörün Taraf 2'si için anma akımını veya yıldız noktası durumunu belirler. Aynısı düşük omik veya sabit yıldız noktası topraklamasında da geçerlidir. Diğer dönüştürme oranları için. Generatör 249 SN transf. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu veriler ölçme büyüklükleri denetimi için önemlidirler. Adres 225 Uf / Udelta) 3/√3 = √3 = 1. UN. 7UM62. Generatör UN. 246 VEKTÖR GRUP T2 parametresiyle. Eğer diferansiyel koruma 120 3 faz trafo ayarlanmışsa. Yayın Tarihi 10. örneğin ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimin oluşturulması durumunda.73 olarak ayarlanmalıdır. Buradan Taraf 1 ve 2 için anma akımları aşağıdaki gibi hesaplanır: Bu anma akımları sadece diferansiyel korumaya girerler ve generatörün anma verilerinden farklılaşırlar. SIPROTEC.NOKT TAR 1 adresi altında Taraf 1'in yıldız noktası durumu türü (Direkt Topraklı. yıldız veya zikzak olacağına dair veri gerekli değildir. o zaman bu 223 no'lu adreste (yukarı bakın) karşılık gelecek şekilde verilmiştir. transformatörün Taraf 1'ine ilişkin verilir.Fonksiyonlar 2. 2.5 Güç Sistemi Verileri 1 Ayarlama Çarpanı Uph/Uen 225 no'lu adresinde. 242 no'lu YIL. Anahtarlamanın üçgen. ve 2. Zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonları için (Bölüm 2. 243 UN-PRİ TARAF 2 ve 244 YIL. adresi altında transformatörün anma görünür gücü verilir. Ayar parametreleri: SN. vektör grubu tanıma rakamı. primer koruma ayarı için DIGSI'de aşağıdaki ölçeklendirmeler geçerlidir. Transf. faz gerilimi ve artık gerilim arasındaki eşleştirme faktörü cihaza bildirilir. bu faktör uygun şekilde düzeltilmelidir. o zaman Sistem Verileri 1 'de Parametre 241 UN-PRİ TARAF 1 görünür. Gerilim trafo seti açık üçgen sargılara sahipse ve bunlar cihazda bağlı ise (UE-Giriş). 241 UN-PRİ TARAF 1 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Bu ölçeklendirmeler uygulama transformatör veya Genel koruma için geçerlidir (bakın Bölüm 2. Direkt Topraklı ayarı yapılır. T1 SN.8. İzole ayarı. Eğer bir Petersen bobini veya bir gerilim taşması engelleyicisi noktasında bağlı ise. İzole) belirlenir. Bununla korunan nesne transformatörün Taraf 1'inde primer anma gerilimi belirlenir. Şekil 2-5 „Uygulama Blok diferansiyel koruma“ ve Şekil 2-6 „Uygulama Transformatör diferansiyel koruma“).NOKT TAR 2 parametreleri. Korunan nesne: Transformatör Diferansiyel korumanın yapılandırılmasında korunan nesne olarak bir transformatör seçilmişse.2. 249 no'lu SN transf.

Generatör koruma uygulamaları için burada İzole ayarlanır. Bu duruma istisna.47). eğer sistem uzun süreli saat ibresinin tersi yönünde faz sırasına sahip (L1 L3 L2) ise varsayılan ayar değiştirilebilir.8. Generatör 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Yukarıdaki formül DIGSI işletim programında zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonlarının primer koruma ayarı için ölçeklendirmede (Bölüm 2. taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir. Anma Frekansı Sistemin anma frekansı 270 no'lu Anma Frekansı adresinde ayarlanır. Bu ölçeklendirme. İkili girişler kullanılarak faz dönüşünün geçici olarak değiştirilmesi de mümkündür (bakın Bölüm 2.10) hem de kesici arıza koruma için kullanılır. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-10 Faz Dönüşleri İşletim türü 272 Tertip Konfig. Generatör UN. korunacak generatörün Trafoya bağlı veya Bara işetiminde olacağı ayarlanır. Faz dönüşü (Faz sırası) 271 no’lu FAZ SIRASI adresinde.Fonksiyonlar 2. parametresi altında. eğer generatör yıldız noktasında bir yük direnci bağlı ise de geçerlidir. 7UM62. 251 UN GEN/MOTOR parametresinde generatör veya motor korunan nesnesinin primer anma gerilimi belirlenir. eğer diferansiyel koruma fonksiyon kapsamında 120 Etkin Değil veya Generatör/Motor ayarlanmışsa etki eder. Ayrıca bu. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak cihaz siparişte belirtilenden farklı bir bölgede kullanılıyorsa değiştirilmesine gerek duyulur.9. Bu anlatım stator toprak arıza koruma ve düşük gerilim dikkate alınmalı ters zamanlı aşırı akım koruma için önemlidir. (L1 L2 L3 saat yönünde dönüş için).2010 . 242 YIL. sabit topraklı düşük gerilim makinelerdir.NOKT TAR 2 adresleri altında yıldız noktası durumu ayarlanır.NOKT TAR 1 ve 244 YIL. 2. burada işletim türüne göre farklı gerilimler kullanılır (bakın „Düşük gerilim dikkate alımı“ Bölüm 2.5 Güç Sistemi Verileri 1 Korunan nesne: Generatör/Motor Diferansiyel korumanın yapılandırılmasından ve faaliyetinden bağımsız olarak Generatör/Motor anma büyüklükleri belirlenir. ve 2. Sipariş koduna göre fabrika ayarı. Bu hem Taraf 1 için hem de Taraf 2 için geçerlidir. Buradan Generatör veya motor anma akımı sistemin Taraf 2'si için hesaplanır: Ayar parametreleri: SN. 56 SIPROTEC. 252 SN GEN/MOTOR parametresinde görünür anma gücü verilir.10).

ısıl benzetimler için PTB-gereklerini karşılamayı sağlar. bir yardımcı besleme arızasında 7UM62 'nin tüm termal termal benzetimleri kaydedilir.veya soğutma maddesi sıcaklığının verisini mümkün kılar. 7UM62. 20 mA alternatifinde ölçme aralığı –20 mA .2 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Eğer uyartım DC gerilimi (ör. 12 mA'lik bir akım 0'lık giriş büyüklüğüne karşılık gelir. Transdüser 3 Transdüser 3 düşük uyartım koruma için tasarlanmıştır ve bu nedenle gerilim girişi olarak (10 V) gerçekleştirilir. Ön anahtarlanmış transdüsere uydurma için 296 no'lu TRANSDÜSER 2 adresinde standart alternatifler 10 V. Açma Komutu Süresi 280 no’lu adreste minimum açma komutu süresi TMin AÇMA KOM ayarlanır. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.+20 mA olur.) tasarlanmıştır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kayıtlı değerleri kullanarak çalışmayı sürdürürler.+10 V'dir. tekrar başlatma kilitleme ve aşırı yük koruma için kullanılır. SIPROTEC. Arıza ihbarı > 3 mA akımlarda sıfırlanır. Akım akış denetimi 281 no’lu KeKapalı I min adresinde. 4-20 mA ayarında Td 1 transdüserinde Transdüser 2 Transdüser 2 aşırı yük koruma için veya rotor toprak arıza korumaya 1-3 Hz (UÖlç. Eğer parametrelenen akım değeri aşılırsa. sistem böylece işletimde olarak görünür. Uygulama durumuna göre 295 no'lu TRANSDÜSER 1 adresinde alternatiflerden biri 10 V. yani. yardımcı gerilim kesintisinde bütün ısıl benzetimlerin hesaplanan aşırı sıcaklık değerleri sıfırlanır. Transdüser 1 Transdüser 1. Bir (harici) sıcaklık algılayıcı ve transdüser bağlantısında bir ortam. 2.5 Güç Sistemi Verileri 1 ATEX100 274 no’lu ATEX100 adresi.Fonksiyonlar 2. Bu. Bu parametre eğer EVET olarak ayarlanmış ise. DC gerilim-/akım koruma için veya rotor toprak arıza koruma 1-3 Hz (UKontrol) için öngörülmüştür. o zaman kesici kapalı olarak. dahili dijital filtre kullanımı önerilir ve 297 no'lu TRANSDÜSER 3 adresi altında Filtreli imkanı seçilir. Eğer bu parametre HAYIR olarak ayarlanmışsa. tristör kumanda ile) güçlü harmonik bileşenleri üst üste bindirebilirse. dahili akım akışı izleme fonksiyonunun başlatma eşik değeri ayarlanır. Bu parametre işletme saat sayacı. < 2 mA akımlar tel kopması anlamına gelmektedir.2010 57 . Besleme gerilimi tekrar geldiğinde. Bir gerilim bölücü üzerinden transdüsere uyartım gerilimi sevkedilebilir. açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir.5. İlk durumda ölçme aralığı –10 V . Aşırı yük korumada bu kriterle korunacak makinenin durma ve hareket arasında ayırt edilir. 4-20 mA veya 20 mA arasından seçilir. Yayın Tarihi 10. Resim 2-11 Ölçme büyüklükleri ve görüntülenen giriş büyüklükleri arasında bağlantı. 4-20 mA veya 20 mA seçilir. 4-20 mA-Arayüzü ön işarete bağlı işletim için tutuludur. ısıl benzetimler.

0 . 11 *30° 0.00 .40 .0 EVET HAYIR 1 ./Sek.2010 .N... 800.00 kV 100 . Yayın Tarihi 10. 100000 A 1A 5A -5.Fonksiyonlar 2.0 Terminal Q7 6.00 kV Olağan Ayar EVET 500 A 1A 0.00 kV İzole Direkt Topraklı 0 . IEE2 Topraklı Terminal AT IEE2 Anma Primer Gerilimi Anma Sekonder Gerilimi (F-F) UE Bağlantısı 224 225A 241 242 243 244 246 249 251 UE FAKTÖRÜ Uf / Udelta UN-PRİ TARAF 1 YIL.40 .20 . Taraf 2 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 2 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 2 AT Oranı Pri. 7UM62. 800.Nokt....Nokt.00 kV İzole Direkt Topraklı 0.30 MVA 6.00 kV İzole 6.00 0.00 MVA 0. 2500. 100000.->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 AT AÇI W0 IEE1 FAKTÖRÜ Y./Sek..NOKT TAR 1 UN-PRİ TARAF 2 YIL./Sek. Adres 201 202 203 204 205 210 211 212 213 214 221 222 223 Parametre Y.NOKT TAR 2 VEKTÖR GRUP T2 SN transf.73 20.30 kV GT Oranı Pri. 125 V nötr trafo açık üçgen Bağlı değil herhangi bir GT Rotor Yük Direnci Uen-sargı 1. 5000.0 .4 1.30 kV 100 V nötr trafo Açıklama AT-Y..0 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. 5...->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 IEE2 FAKTÖRÜ TOPR TRM. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.10 ..00 ° 1.30 kV İzole 0 *30° 5. IEE1 AT-Y. 100000. Ue Faz-GT Açık Üçgen-GT Eşleştirme Oranı Taraf 1 Anma Primer Gerilimi Taraf 1 Yıldız Noktası Anma Primer Gerilimi Taraf 2 Taraf 2 Yıldız Noktası Taraf 2 Vektör Grubu Numarası Trafo Anma Görünür Gücü Generatör/Motor Anma Primer Gerilimi 58 SIPROTEC.40 .00 ° 60. Taraf 1 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 1 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 1 Düzeltme Açısı AT W0 AT Oranı Pri. UN GEN/MOTOR 36.. C sütunu (yapılandırma).00 .0 EVET 500 A 1A 60. 3. 800. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. IEE2 Unom PRİMER Unom SEKONDER UE BAĞLANTISI C Ayar Seçenekleri EVET HAYIR 1 .. 100000 A 1A 5A 1. 800.0 ..N.5 Güç Sistemi Verileri 1 Tabloda.0 Terminal Q7 Terminal Q8 0.

20 .0 Celsius Fahrenheit 0. Yayın Tarihi 10..15 sn 0.01 .27 MVA 50 Hz L1 L2 L3 Bara HAYIR 37.Fonksiyonlar 2.00 MVA 50 Hz 60 Hz L1 L2 L3 L1 L3 L2 Bara Trafoya bağlı EVET HAYIR 1.00 A 0. 361 5002 5145 5147 5148 Bilgi Listesi Bilgi >ARIZA:FİDER GT Çalışma Durumu >Ters F Sırası F Sırası L1L2L3 F Sırası L1L3L2 Bilgi Tipi EM AM EM AM AM Açıklama >Arıza: Fider GT (mcb atık) Uygun ölçülen büyüklükler mevcut >Ters Faz Dönüşü Faz Dönüşü L1L2L3 Faz Dönüşü L1L3L2 SIPROTEC. ATEX100 R S/T/A Faktörü SICAKLIK BİRİMİ TMin AÇMA KOM KeKapalı I min C Ayar Seçenekleri 0.. 5000.3 No. Oranı Sıcaklık ölçme birimi Minimum AÇMA Komutu Süresi Kapalı Kesici Minimum Akım Eşiği Transdüser 1 1A 5A 0. 7UM62.5.00 sn Olağan Ayar 5.2010 59 ..0 .00 A 10 V 4-20 mA 20 mA 10 V 4-20 mA 20 mA Filtreli Filtresiz 295 TRANSDÜSER 1 296 TRANSDÜSER 2 10 V Transdüser 2 297 TRANSDÜSER 3 Filtreli Transdüser 3 2.0 Celsius 0.5 Güç Sistemi Verileri 1 Adres 252 270 271 272 274A 275 276 280 281 Parametre SN GEN/MOTOR Anma Frekansı FAZ SIRASI Tertip Konfig.04 A 0. 5.04 ../Sek. 1.. 200.20 A 10 V Açıklama Generatörün Anma Görünür Gücü Anma Frekansı Faz Sırası Tertip Konfigürasyonu Güç Kaynaksız Termal Benzetim Saklama R S/T/A Pri.20 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 32.

Değişt. ayar gruplarını kopyalamak veya fabrika çıkış ayarına döndürmek için SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarından faydalanabilirsiniz /1/.4) mevcut ayarı seçilen tüm fonksiyonların ayar değerlerini kapsar. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler.6 Grup Değiştir Cihazın fonksiyon ayarları için. 2. Ayar grubu değiştirme gerekmiyorsa. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yapılandırma sırasında (Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. ör.2 Adres 302 Ayarlar Parametre Değişiklik Ayar Seçenekleri Grup A Grup B Girişler Protokol Olağan Ayar Grup A Açıklama Başka Bir Ayar Grubuna Değiştirme 2. bir kişisel bilgisayar kullanarak operatör veya hizmet arayüzü üzerinden veya sistem arayüzü üzerinden ayar grupları arasında geçiş yapabilir. cihaz üzerinden lokal olarak.3 No. fonksiyon kapsamının yapılandırması sırasında grup değiştirme Gr. Alt Bölüm „Montaj ve Bağlantı“ Bölüm 3'den yararlanabilirsiniz. bunlar ayar gruplarında saklıdırlar ve cihazda kayıtlıdırlar. 7 Bilgi Listesi Bilgi Grup A Akt Grup B Akt >Ayar Gr. Hidroelektrik santral deposunda Generatör-/Motor işletiminde. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler.6.6 Grup Değiştir 2.1 Genel Ayar Notları Eğer ayar grubu değiştirme isteniyorsa. Bu bir ikili giriş üzerinden olur. farklı ayar parametreleri gereklidir. Anlamına uygun nasıl hareket edileceğini bilmek.6. = Etkin olarak ayarlanır (Adres 103). 7UM62 cihazında 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir. Fonksiyon parametrelerinin ayarlanmasında arka arkaya her iki ayar grubu A ve B'yi ayarlanır. ikili giriş (eğer böyle yapılandırılmışsa) üzerinden. Her iki ayar grubu arasında değiştirme için harici ikili girişler üzerinden imkanı kullanmak için. Bu bölümün geri kalanı bu durumda artık bir anlam taşımaz. 2.6. İşletim durumuna göre ilgili ayar grubu etkinleştirilir.SEÇE.2010 . Kullanıcı. sadece olağan ayar grubu A ayarlanmalıdır. Bit0 Bilgi Tipi IE IE EM Ayar Grubu A aktif Ayar Grubu B aktif >Ayar Grubu Seçme Bit 0 Açıklama 60 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Bir ayar grubu. iki farklı ayar grubu oluşturulabilir. İşletime bağlı olarak.

3 Adres 1108 Ayarlar Parametre AKTİF GÜÇ Ayar Seçenekleri Generatör Motor Olağan Ayar Generatör Açıklama Aktif Güç Ölçme SIPROTEC. Verileri 2 seçilir. 2.1 Fonksiyon Tanımı Ayar Grupları 7UM62 rölesinde. PARAMETRE menüsünde Grup A (Parametre grubu A) ve burada da Sis.7.2 Genel Ayar Notları Bu gruba bağlı genel koruma verilerini (Sis. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler.7.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir. Verileri 2 altında ayar gruplarıyla değiştirilebilir. 2.7 Güç Sistemi Verileri 2 2. 2.2010 61 . Parametreler Sis.7 Güç Sistemi Verileri 2 Genel koruma verileri (Sis. Verileri 2) vermek için. Verileri 2) özel bir koruma veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir. Yayın Tarihi 10. 7UM62. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler.7. Aktif güç yönü 1108 no'lu AKTİF GÜÇ adresi altında aktif güç yönü normal işletimde (Generatör = Verme veya Motor = Alma) belirlenir veya cihazda bağlantı değişikliği yapılmadan sistem gereklerine uydurulabilir. Diğer ayar gruplarına Grup B altında ulaşılır.

2010 .7. 7UM62.7 Güç Sistemi Verileri 2 2. 501 511 576 577 578 579 580 581 5012 5013 5014 5015 5016 5017 Bilgi Listesi Bilgi Röle BAŞLATMA Röle AÇMA IL1T1: IL2T1: IL3T1: IL1T2: IL2T2: IL3T2: UL1E: UL2E: UL3E: P: Q: f: Bilgi Tipi AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM Röle BAŞLATMA Röle GENEL AÇMA komutu Primer arıza akımı IL1 taraf 1 Primer arıza akımı IL2 taraf 1 Primer arıza akımı IL3 taraf 1 Primer arıza akımı IL1 taraf 2 Primer arıza akımı IL2 taraf 2 Primer arıza akımı IL3 taraf 2 Açmada UL1E gerilimi Açmada UL2E gerilimi Açmada UL3E gerilimi Açmada aktif güç Açmada reaktif güç Açmada frekans Açıklama 62 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.4 No. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. Bırakma değeri cihazın fabrika çıkışında. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Düşük gerilim kilitli Aşırı akım değerinin tekrar altında kalınması sözkonusu olsa da. Koruma cihazı 7UM62 . böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer. uyartım akımının olmaması nedeniyle azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altına düşer. 7UM62. Düşük gerilim etkisi devreden çıkarılabilir ve ikili giriş yoluyla etkisiz yapılır. I> kademesinde ayrıca gerilimlerin pozitif bileşenleri denetlenir ve devamında kısa devre tanıması için kriterler oluşur. Bu tarzda açma gecikme süresinin dolması ve atanan şalterin açması böyle durumlar için de emniyete alınır. bu aşama kapatma sinyalinin aşırı akım kapatmasına göre gerilimlerin pozitif bileşenlerinin ayarlanabilir bir eşiğin aşılmasında ayarlanabilir bir durdurma süresi için doğru alınabilen. Yayın Tarihi 10. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. başlatma değerinin yaklaşık % 95 altında ya da üstünde bulunur. o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir. ANSI 50/51). yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı. 2. Gerilim trafosu-Koruma şalterinin açmasında veya devre dışı makinede. düşük gerilim kilitlemeli yüksek akım kademesi I> için mantık şeması görüntülenmiştir. ancak özel uygulamalar için daha yüksek de ayarlanabilir.Fonksiyonlar 2. Tutma faz seçicili yürütülür.4) yapılır. Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. Düşük Gerilim Kilitli Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder. ANSI 50/51). koruma derhal bırakılır. I>-Kademesi (devre dışı bırakılabilir). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İlgili gecikme süresi T I> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir. Aşağıdaki şekilde. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. Düşük Gerilim Kilitli 2.8. ancak ilk kapatma ile T-KİLİTLEME zaman elemanı başlatılır. SIPROTEC.2010 63 . Rölenin bırakmasından kaçınmak için.1 Kademe I> Fonksiyon Tanımı Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak ayar değeri I> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. Böylelikle ölçme. Eğer kilitleme süresinin dolmasından önce gerilim ortaya çıkarsa veya düşük gerilim kilitleme bir ikili giriş üzerinden bloklanırsa. Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. bir düşük gerilim kademesine sahiptir.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. ör. bir düşük voltaj aşamasına sahip olup.

buna karşılık korumanın kısa ayarlanmış kumanda süreleri açma yapabileceğinden.8.2010 . koruma kademelerinin doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. maksimum beklenen (aşırı) yükün generatörlerde yakl. yapılandırmada 112 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. Bırakma süresi). 64 SIPROTEC. Düşük Gerilim Kilitli Şekil 2-12 Düşük gerilim kilitlemeli I> aşırı akım kademesinin mantık şeması 2. ancak açma yapmayacaktır. Ayarlanan zaman/süre. Böylelikle ne bir başlatma bildirimi ne de bir açma olur. transformatörlerde ve motorlarda yakl. Zamanlı aşırı akım kademesinin ayarı için I> herşeyden önce maksimum ortaya çıkan işletme akımı ölçüdür. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek. % 20 -% 30. % 40 üzerinde bir ayar önerilir. Başlatma. Gecikme ∞’a ayarlanabilir. Açma gecikme süresi (Parametre 1203 T I>). ANSI 50/51).Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve OFF olarak anahtarlanabilir veya sadece Açma kumandası engellenebilri (Röle BLK). Bu sebeple. Etkin Değil olarak ayarlanır.2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım koruma sadece eğer. Yayın Tarihi 10. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. Bu durumda. aşırı yük sebebiyle olmamalıdır. Zamanlı Aşırı Akım Kademesi I> 1201 no'lu AA I> adresi altında sabit zamanlı aşırı akım kademesi I> ON. arıza yerine en yakın koruma teçhizatının ilk olarak devre dışı bırakılması için (Seçicilik). şebekenin kademelendirme planıyla koordine edilmelidir.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. 7UM62. 1201 no'lu adres altında AA I> = OFF seçilir. Eğer I>-Kademesi hiç gerekmiyorsa.

0.3 kV 6.8 · UN Gen 4s 0. ORANI adresinde belirlenir.95'tir. C sütunu (yapılandırma). 7UM62. prim Anma gerilimi UN. aşırı akım başlatma I> için 1207 no'lu I> BIR.05 . T I> gecikme süresinden daha büyük ayarlanmalıdır.00 sn 0. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.75 A 3.0 V 4. 60. Örnek: Başlatma Eşik Değeri Açma gecikmesi Düşük gerilim kilit durumu U< tutma süresi Bırakma oranı Anma akımı IN..00 A 0. 20.35 A 6. ORANI T I> Zaman Gecikmesi Düşük Gerilim Kilitleme Durumu Düşük Gerilim Kilitleme Çalışması Düşük Gerilim Kilitleme Süresi I> Bırakma Oranı SIPROTEC. bir değere gerçekleşir. Yayın Tarihi 10.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.90 .00 . sek 1.95 1203 1204 1205 1206 1207A T I> U< MÜHÜR U< T-KİLİTLEME I> BIR.. Kilit süresi 1206 T-KİLİTLEME.2010 65 .98). Bırakma oranı r = Ibırakma/Ibaşlatma. Önerilen değer r = 0. prim Anma akımı IN. Gen Anma gerilimi UN. Özel uygulamalar için (ör.00 A 0. Gen Anma akımı IN. 80 V. ör.10 . sek 6. ∞ ON OFF 10. 60. ANSI 50/51). Tabloda. Düşük Gerilim Kilitli Düşük gerilim kilit durumu Düşük gerilim kademesinin ayarı 1205 U< (Pozitif bileşen gerilimi) en düşük işletime bağlı müsaade edilen fazfaz gerilimlerin altında bulunan. AT..95 483 A 500 A 1A Anma gerilimi UN..0 V 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.00 sn. başlatmanın aşırı akım/düşük gerilim ile üretilen kendi tutulumunu sınırlar.3 kV 100 V Buradan elde edilen sekonder ayar değerleri: 2.8.00 sn OFF 80.. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 125.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.99 1.4 · IN Gen 3s 0. Aşırı yük uyarısı) daha yüksek ayarlanabilir (0. 100.0 . GT.00 sn 0.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.25 .Fonksiyonlar 2. Adres 1201 AA I> Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I> I> Çalışma Akımı 1202 I> 1A 5A 0.

4 No. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. 1722 1811 1812 1813 1815 1950 1965 1966 1967 1970 Bilgi Listesi Bilgi >I> BLK I> Arıza L1 I> Arıza L2 I> Baş. ANSI 50/51).2010 . L3 I> AÇMA >Umühür BLK I> off I> BLKdı I> aktif U< mühür Bilgi Tipi EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >I> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I> faz L1 AA arıza tespiti kademe I> faz L2 AA arıza tespiti kademe I> faz L3 Aşırı Akım I> AÇMA >AA koruma: düşük gerilim mühür BLOKLAMA AA koruma kademe I> devre dışı AA koruma kademe I> bloklandı AA koruma kademe I> aktif AA koruma düşük gerilim mühür Açıklama 66 SIPROTEC.8. 7UM62. Düşük Gerilim Kilitli 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. Yön tespiti Eğer bu koruma fonksiyonu Taraf 1'in giriş trafolarına atanmışsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kısa devre gerilimlerinin yıkılışına bağlı olarak kaydırılabilir. kademe I>> bir kısa devre yön tespiti ile kombine edilebilir ve bir kısa devre duyarlılıktan zarar görmeden hızlı sürede kapatılabilir. Bu. 2. o zaman I>>-Kademesi bir (devre dışı bırakılabilir) yön bileşeniyle donatılabilir. Şekil 2-13 Kısa devre yön tespiti ile seçicilik Yön tespiti faz seçicili olarak arızasız gerilimle gerçekleşir. Yayın Tarihi 10.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. saat ibresi tersi yönünde –90° döndürme ile dikkate alınır. yön kararı olarak İleri ayarlanır. 67) (yönlü) 2. Eğer koruma generatörlerde genellikle makinenin yıldız noktasında bulunan akım trafo setinde bağlı ise. 51. Taraf 2 trafosu kullanılırsa. bir açma sadece geri yönde arızada (Yön Makine) izinlidir. Arızasız gerilim olarak normal durumda arıza akımının göstergesine dik bulunan faz-faz gerilim kullanılır (Şekil 2-14). Bırakma eşiği başlatma değerinin yaklaşık % 95 altındadır. SIPROTEC. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. böylelikle dahili arızalarda her durumda bir başlatma gerçekleşebilir.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Yön tanımlaması Şekil 2-13'de Taraf 1 trafosu için geçerlidir. kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. yön vektörünün hesaplanmasında saat ibresi yönünde +90° döndürme ile. ANSI 50. 67) (yönlü) Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder.Fonksiyonlar 2. Koruma cihazı 7UM62. Sistem koşullarında bu mümkün değilse.9. o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer.1 Fonksiyon Tanımı Kademe I>> Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak başlatma değeri I>> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. 51. 7UM62. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Faz-fazarızalarda yön doğruları konumu. Böylelikle ölçme.2010 67 . ANSI 50.4) yapılır. Böylece bu kademe özellikle generatörün yıldız noktasında akım trafosu bulunmadığı ve hızlı zamandaki generatör arızalarında devre dışı bırakılması gereken durumlarda kullanılır. İlgili gecikme süreleri T I>> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir.

Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L2. IL3>IL1 ile L3. Yayın Tarihi 10. IL1<IL2 ile L2. L2. Eğer gerilim büyüklüğü yön tespiti için mevcut ve yeterli değilse.UL3 UL2 . IL2>IL3 ile L2. L1.UL1 atanmış gerilim Eğer yön kararı için kullanılan faz-faz gerilimler en düşük değer olan yakl. IL2<IL3 ile L3. IL1> (IL2. Ölçme büyüklüklerinin ataması farklı arıza durumlarında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. o zaman hafızada hiçbir gerilim mevcut olmaz ve böylece de yön belirlenemez. Eşit akım seviyelerinde. ANSI 50. açmaya karar verilir. L1. Bu belirgin bir yön tespitine eğer kısa devre gerilimi tamamen yıkılmışsa izin verir. L3.2010 . L2. daha küçük rakamlı faz seçilir (IL1 önce IL2 önce IL3).UL1 UL3 . IL3=IL1 ile L3. gerilim bir bellek geriliminden çıkarılır. Tablo 2-3 L1 L2 L3 L1. 68 SIPROTEC. 7UM62.UL3 UL3 .UL1 UL3 .UL3 UL3 . L2.UL2 UL1 .UL2 UL2 . IL3) ile Arıza yönünün tespiti için ölçme büyüklüklerinin ataması Başlatma IL1 IL2 IL3 IL1 IL1 IL2 IL2 IL2 IL3 IL3 IL1 IL1 IL1 IL2 seçilmiş akım UL2 . IL2> (IL1. L3.UL2 UL2 .UL3 UL3 .UL1 UL1 . Eğer generatör işlemesi esnasında (ya da motorlarda ve transformatörlerde devreye almada) bir kısa devre oluşursa. L2. L3. L3. IL3<IL1 ile L1. L1. IL1=IL2 ile L1. IL2=IL3 ile L2.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. 67) (yönlü) Şekil 2-14 Yön tespiti için arızasız gerilimler Yön kararı için en yüksek akımı taşıyan faz seçilir. 7 V altında kalıyorsa.UL3 UL2 . kayıt süresi (2 Şebeke periyodu) dolması sonrası tanılan yön tutulur. IL3) ile L1. 51.UL3 UL2 . L3.UL1 UL1 . IL1>IL2 ile L1.

Şekil 2-15 I>> Kademesinin yön bileşeni ile mantık şeması 2. Yüksek akım kademesi I>> 1301 no'lu AA I>> adresi altında sabit zamanlı yüksek akım kademesi I>> faz akımları için ON. Yayın Tarihi 10.ve gerilim trafosu arasındaki tutarlılığa dikkat edilmelidir.9. Yönsüz TARAF 2. TARAF 2 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. 7UM62. ANSI 50. 1303) genellikle akım kademelendirmesi için transformatörlerde.ve OFF olarak değiştirilebilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). yani ya = Yönsüz TARAF 1. Yönsüz TARAF1 ya da Yön. Kısa devreler için bu empedansa karşılık gelene kadar ayarlanır. motorlarda veya generatörlerde mevcut olan büyük empedanslarda kullanılır. 67) (yönlü) Bir ikili giriş üzerinden yön tespiti bloklanabilir ve böylelikle etkisiz kılınabilir.2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> sadece. Yön tespitli seçimde akım. Yüksek akım kademesi I>> (Parametre 1302 ve ilgili gecikme T I>>. eğer yapılandırmada 113 no'lu adres altında AA KORUMA I>> ya Taraf 1 ya da Taraf 2 atanmışsa.2010 69 . SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır. 51.Fonksiyonlar 2.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.

9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Yön doğrularının eğimi (bakın Şekil 2-16).3 kadar önerilir. Hat açısı parametresiyle şebeke koşullarına uydurulabilir. Fider tarafında akım trafosu (yön tespiti ile) 113 no'lu AA KORUMA I>> adresi altında yönlü olarak yapılandırılmışsa. 1. tercihen açmak için önerilir.Mak = 5. prim IN. Mak UN.3 kV = % 29 = 1. Mak xd’ UP’ SN. Yayın Tarihi 10. AT. 67) (yönlü) Yıldız noktasında akım trafosu (yön tespiti olmadan) Örnek: Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) Generatör anma görünür gücü Generatör anma gerilimi Geçici boyuna reaktans Geçici Polrad gerilimi (çıkik kutup generatör) Transformatör anma görünür gücü Anma gerilimi. ve Taraf 1'in akım trafosunun kullanımında ters yöndür. generatör taraflı Kısa-devre gerilimi Akım trafosu SN. Aşrı gerilimlerde ve geçici durumlarda fonksiyon aşımını devre dışı bırakmak için. ANSI 50. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 MVA = 6. Yön doğrusu ayarlanan yön açısına dik olur.3 kV = %7 = 500 A = 1A a) Kısa devre akım hesaplama: üç kutup kısa devre b) Ayar değeri: Sekonder tarafa hesaplama ile ayar değeri elde edilir. 51.ve Engelli alan arasındaki ayırma hattının gösterdiği. Koruma cihazının bağlanmasında.1. diferansiyel korumaya fırsat vermek için. T UN. Bu alanda yapılandırmada tercih edilen yönde hiçbir açma gerçekleşmez. 70 SIPROTEC. Şekil 2-13'e göre. 1304 no'lu Faz Yönü ve 1305 no'lu Hat açısı adresleri erişilebilir. Açma. Düz ve Ters alanı arasında.2 . içinde trafonun eksik açısıyla güvenli bir yön kararının mümkün olmadığı dar bir alan bulunur. Böylece 1304 Faz Yönü = İleri veya Geri parametreleriyle tüm empedans düzlemi örtülebilir. Bu sırada burada şebekenin hat açısı ayarlanır. sek = 5. ek bir emniyet faktörü yakl.27 MVA = 6.2010 . GT prim uk IN.1 s.Fonksiyonlar 2.2 · UN. Açma gecikmesi olarak T I>> = 0. 7UM62.

şimdiye kadar olan ayarlara göre yönlenilmesi gerekir. ANSI 50. Genellikle 60°'den daha büyük olur. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Bu uygulama durumu daha çok yedek durumlarda oluştuğundan. 51.2010 71 . Yön tespitinin ayarlanması devreye alma esnasında muhakkak kontrol edilmelidir (bakın Bölüm Montaj ve Devreye Alma „Şebeke ile kontroller“).5 . Şekil 2-17 I>>-Kademe 'Diferansiyel koruma' olarak SIPROTEC. aşağıdaki şekle göre I>>-Kademe „Diferansiyel koruma“ olarak kullanılabilirler.05 s . Uygulama örneği Motor koruma Motorlar yıldız noktasında hiçbir akım trafosuna sahip değillerse.0. Koruma yapılandırılması trafoya bağımlıdır.2) · IN. Muhtemel başlatma eşiği (1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. düşük bir Açma gecikmesi önerilir (TI>> ≈ 0. G'de bulunur.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Geçici işlemlerin sonunu beklemek için.1 s). 67) (yönlü) Şekil 2-16 1304 Faz Yönü ve 1305 Hat açısı parametre tanımlaması Yön doğrusu için ayar değeri beslenen şebekenin kısa devre açısından hesaplanır. Akım başlatma değeri kısa devre akım hesabından hesaplanır.

. C sütunu (yapılandırma). Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.. 90 ° 4. Adres 1301 Parametre AA I>> C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I>> I>> Çalışma Akımı 1302 I>> 1A 5A 0.3 Ayarlar Tabloda. 100.9.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.2010 .00 A 0. 7UM62.00 A 0.9..00 sn.4 No.10 sn Geri 60 ° 1303 1304 1305 T I>> Faz Yönü Hat açısı T I>> Zaman Gecikmesi Faz yönü Hat Açısı 2.05 .25 .00 . 51.. ANSI 50.30 A 21. 1720 1721 1801 1802 1803 1806 1807 1808 1809 1955 1956 1957 Bilgi Listesi Bilgi >Yön BLK >I>> BLK I>> Arıza L1 I>> Arıza L2 I>> Arıza L3 I>> ileri I>>geriye doğru I>> Başlatıldı I>> AÇMA I>> off I>> BLKdı I>> aktif Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM >I>> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I>> faz L1 AA arıza tespiti kademe I>> faz L2 AA arıza tespiti kademe I>> faz L3 AA I>> yön ileri AA I>> yön geri AA koruma I>> başlatıldı AA I>> AÇMA AA koruma kademe I>> devre dışı AA koruma kademe I>> bloklandı AA koruma kademe I>> aktif Açıklama >Yönlü I>> kademesi BLOKLAMA 72 SIPROTEC. ∞ İleri Geri -90 . 60.50 A 0. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2. 67) (yönlü) 2.

eksik uyartım akımı nedeniyle giderek artan bir hızda azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altında bulunur. Başlatmanın bırakmasından kaçınmak için. kademe başlatılır ve faza bağlı olarak bildirilir. ayar değerini 1.25 arasındaki alanda doğrusal.4) yapılır. Daha küçük gerilim akım eşiğini düşürür (bakın Şekil 2-18).Fonksiyonlar 2.00 . 7UM62.8). Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Yayın Tarihi 10.1 = 1.045 · Ayar değeri) gerçekleşir. direkt orantılı bağımlılık gerçekleşir. Başlatma için temel titreşimlerin efektif değerleri tespit edilir. Karekteristikler ve bunlara ait formüller teknik verilerde gösterilir.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ters zamanlı aşırı akım koruma ekstra alçak veya Alçak gerilimli makinelerde kısa devre korumayı oluşturur.10. U/Unom = 1. ayrıca sabit zamanlı kademeler I>> ve I> de etkinlerdir (bakın Bölüm 2. Bırakma Başlatılmış bir kademenin bırakması. Bir akım. Ters zamanlı aşırı akım karakteristik eğrilerinin yapılandırılması sırasında. opsiyonel olarak iki farklı metoda göre aşırı akım tespitinin etki gösterebildiği bir (devre dışı bırakılabilir) düşük gerilim tespiti sunar: • Gerilim kontrollü (voltage controlled): Ayarlanabilir bir gerilim eşiği altında kalınırsa.95 · 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 73 .1-katı aşarsa.0. Yeniden bir başlatmada zaman tekrar baştan başlar. Düşük gerilim etkileme devre dışı bırakılabilir. Daha büyük makineler için Makine-Kısa devre koruma için reservedir (Diferansiyel koruma ve/veya Empedans koruma). Düşük gerilimin dikkate alınması Ters zamanlı aşırı akım. ayrıca gerilimlerin iki farklı metoda göre aşırı akım tespitine etki edebilen pozitif bileşeni de denetlenir. ters zamanlı aşırı akım koruma ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. 2. Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde. % 95 altında kalmışsa (yani 0. Açma Her faz akımı bağıtek tek ortak bir ayar değeri ile Ip karşılaştırılır. • Gerilim tutuculu (voltage restraint): Aşırı akım elemanının başlatma eşiği gerilim yüksekliğine bağlıdır. yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı. Bir Ip-kademesinin başlatmasında akan arıza akımından seçilen Açma karakteristiğine göre açma süresi dahili bir ölçme yöntemi ile hesaplanır ve bu sürenin bitiminden sonra bir Açma kumandası verilir. bir aşırı akım kademesi serbestlik kazanır.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2. o zaman: SIPROTEC. eğer başlatma değerinin yakl. Koruma fonksiyonu sürüme bağlı olarak bir ters zaman karakteristiği ile IEC. Koruma cihazı 7UM62. Zamanında kaldırılamayan böylece de makine için tehlike arzedebilen şebeke arızası için.veya ANSI-Normlarına göre çalışır.1 Fonksiyon Tanımı Başlatma. yedek koruma gösterir.

Aşağıdaki şekil ters zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim etkisi olmadan mantık şemasını göstermektedir.42. parametresinde cihazla paylaşılır. Yayın Tarihi 10. aşağıdaki tabloda görüntülenen atamalar gerilimlerden akım yürütülen fazlara doğru geçerlidir.Fonksiyonlar 2.1) bir fonksiyon bloklaması öngörülmüştür. Bu nedenle prensip olarak bir Blok anahtarlaması ve Bara anahtarlaması arasında ayırt edilir ve bu 272 no'lu Tertip Konfig. Şekil 2-20 ve 2-21 düşük gerilim etkili mantık şeması içindir. Bu ayarın daha düşük başlatma eşiğine değiştirilmesi veya başlatma kademesinin azaltılması basamak şeklinde gerçekleşir. böylece sabit akım I 'da oran I/Ip büyültülür ve bununla açma zamanı kısaltılır.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-18 Başlatma değerinin gerilim tutuculuğu Gerilimin orantılı azaltılması için minimum yüzdesel çıkış değeri Ip azaltılır. Blok transfformatörüyle gerilimlerin çevrilmesi de dikkate alınır. Ekseriyetle faz-faz-gerilimler tespit edildiğinden. Bu durumda açma karakteristiği bölüm „Teknik Veriler“ d gösterilen standart karekteristiklere karşısında düşen gerilimle sola kaydırılır.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerilim trafo koruma şalterinden denetlenen bir ikili giriş üzerinden veya cihazın dahili sigorta arızası -izleme fonksiyonu üzerinden („Fuse-Failure-Monitor“ bakın Bölüm2. 7UM62. toprak arızalarda eksik ölçmelerden kaçınılır. Burada. 74 SIPROTEC. Generatör alanında yerleştirilen koruma şebekenin kademelendirme planında bağlı olduğundan. Tablo 2-4 Akım Bara Anahtarlaması IL1 IL2 IL3 UL1 – UL2 UL2 – UL3 UL3 – UL1 Arıza akımlarına ilişkin kontrol gerilimleri Gerilim Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) ((UL1 – UL2) – (UL3 – UL1)) / √3 ((UL2 – UL3) – (UL1 – UL2)) / √3 ((UL3 – UL1) – (UL2 – UL3)) / √3 Gerilim trafosunun hatasıyla fonksiyon aşılmasını önlemek için.

Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-19 Düşük gerilim etkisi olmadan ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Şekil 2-20 Gerilim denetimli (voltage controlled) ters zamanl aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Daha düşük bir akım-başlatma eşiğine değiştirme azalan gerilimde (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4. Yayın Tarihi 10.2010 75 . 7UM62.

veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).2010 . IEC TARAF 2 veya ANSI TARAF 2 ayarlanmışsa etki gösterebilir ve erişilebilir. Akım değeri 1402 no'lu Ip adresinde ayarlanır. eğer bu fonksiyon yapılandırmada ya Taraf 1'in ya da Taraf 2'nin giriş trafosuna atanmışsa (bakın Bölüm 2. 76 SIPROTEC. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa olarak ayarlanır.2 Genel Ayar Notları Ters zamanlı aşırı akım koruma sdaece.1 katı yükseklikte akımın akmasıyla gerçekleşir. Yani. Cihaz bu işletim türünde. Aşırı akım kademesi Ip 1401 no'lu AA Ip adresi altında ters zamanlı aşırı akım kademesi ON. Yayın Tarihi 10. 7UM62.10.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-21 Gerilim tutuculu (voltage restraint) ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Düşen gerilimde akım-başlatma eşiğinin azalması (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4. 2. Ayar için herşeyden önce maksimum işletme akımı belirleyicidir. ANSI TARAF 1.1 güvenlik faktörü ile çalışıldığına dikkat edilmelidir. yani 114 no'lu adreste AA KORUMA Ip = IEC TARAF 1. bir başlatma.Fonksiyonlar 2.4). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aşırı yük koruma olarak değil. ilk önce ayar değerinin 1. uygun kısa kumanda zamanlarıyla kısa devre koruma olarak çalıştığı için başlatma aşırı yük ile olmamalıdır. Ters zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değeri ve ayar değeri arasında halihazırda yaklaşık 1. Bırakma başlatma değerinin % 95 inin altına düştüğünde gerçekleşir.

7UM62..2). Eğer Ip-Kademesine hiç gereksinim duyulmuyorsa. koruma fonksiyonlarının yapılandırılmasında (Bölüm 2.00 A 0..0 . 15. parametre 1408 fonksiyonsuzdur. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek.0 V If Sürülmesi için U< Eşiği SIPROTEC.50 . 125.10 . ancak açma yapmayacaktır. 20.00 A 0.2010 77 . 1407 GERİLİM ETKİSİ = yok veya Gerilim tut. Zaman çarpanı ∞'a ayarlanabilir..8. 3.00 A 0. kontrollü Gerilim tut. C sütunu (yapılandırma).. 1408 no'lu adres altında başlatma eşiği U<.50 sn 5. 1405 no'lu IEC EĞRİSİ adresinde 3 IEC-Karakteristiği seçime sunulur. 2.4) Adres 114 AA KORUMA Ip = Etkin Değil seçilir veya bu fonksiyon 1401 AA Ip = OFFolarak ayarlanır. ∞ Normal Ters Çok Ters Aşırı Ters Çok Ters Normal Ters Orta Ters Aşırı Ters Sabit Ters yok Ger.lu 10. ∞ 0.00 . kontrollü) verilebilir.20 sn. Yayın Tarihi 10.50 .00 A 5.3 Ayarlar Tabloda. 75 . Zaman çarpanları sistemin kademe koordinasyon planı gereklerine göre ayarlanır. Adres 1401 AA Ip Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Ters Zamanlı AA Koruma Ip 1402 Ip 1A 5A 0. Ip başlatma değerinin düşük gerilim müsaadesi için gerilim denetimli IDMT'de (Parametre 1407 GERİLİM ETKİSİ = Ger. 4.0 V 1.10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Burada sabit zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim kilitleme durumuyla aynı hususlar geçerlidir (bakın alt bölüm 2. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) İlgili zaman çarpanına IEC-Karakteristiğinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip = IEC Taraf n) 1403 no'lu adreste T Ip erişilebilir.00 Normal Ters Ip Çalışma Akımı 1403 1404 1405 T Ip Zm Çarpanı: ZÇ IEC EĞRİSİ T Ip Zaman Çarpanı ZAMAN ÇARPANI: TD IEC Eğrisi 1406 ANSI EĞRİSİ Çok Ters ANSI Eğrisi 1407 GERİLİM ETKİSİ yok Gerilim Etkisi 1408 U< 75.05 .. Ayar şu anda işletmeye bağlı müsaade edilen faz-faz gerilimlerin altında bulunan bir değere gerçekleşir. Bu durumda.80 V. ör.lu seçilirse. ANSI-Karakteristiklerinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip= ANSI Taraf n) ilgili zaman çarpanı 1404 no'lu Zm Çarpanı: ZÇ adresi altında bulunur ve parametre 1406 ANSI EĞRİSİ 5 ANSIKarakteristiğini seçime sunar. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.

L3 AA Ip başlatma AA Ip AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters zamanlı AA koruma BLOKLAMA AA koruma Ip DEVRE DIŞI AA koruma Ip BLOKLANDI AA koruma Ip AKTİF AA arıza tespiti Ip faz L1 AA arıza tespiti Ip faz L2 AA arıza tespiti Ip faz L3 AA Ip başlatıldı AA Ip AÇMA 78 SIPROTEC.10.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2. L1 AA Ip baş. 1883 1891 1892 1893 1896 1897 1898 1899 1900 Bilgi Listesi Bilgi >AA Ip BLK AA Ip OFF AA Ip BLKdı AA Ip AKTİF AA Ip baş.4 No.Fonksiyonlar 2.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L2 AA Ip baş. 7UM62. Yayın Tarihi 10.

yani son aşırı sıcaklık = açma aşırı sıcaklığına ulaşıldığında. korunan teçhizat şebekeden ayrılır.). sıcaklık artışını termal tek bir kütle modeline göre aşağıdaki termal diferansiyel denkleminden hesaplar: Burada Θ ΘK τ I Müsaade edilen maksimum işletme akımında k · IN son aşırı sıcaklığa karşılık gelen güncel aşırı sıcaklık Soğutma ortamı sıcaklığı diferans olarak referans sıcaklık 40 °C için Korunan nesnenin ısınması için ısıl (termal) zaman sabiti Müsaade edilen maksimum faz akımıyla ilgili olarak Imaks= k · IN güncel efektif faz akımı Koruma fonksiyonu. Bu sıcaklık.11.Fonksiyonlar 2. Sıcaklık bağlanması üç yol üzerinden gerçekleştirilebilir: • Transdüser üzerinden (Td 2) • Profibus DP-Arayüzü/Modbus üzerinden • Sıcaklık ölçüm cihazı (Thermobox. sıcaklığa bağlı olmanın dışında bir akıma bağlı uyarı elemanına I Alarm da sahiptir. stator sargılarının ısınmasına iştirak eden üst harmonikler de birlikte dikkate alınır. uygulamaya bağlı olarak bir soğutucu madde-. Bu durumda.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Aşırı yük koruma. korunan nesnenin termal tablosunu (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma) gösterir.1 Fonksiyon Tanımı Termal Benzetim Cihaz. ortam sıcaklığı veya gaz türbinlerinde soğuk gaz giriş sıcaklığı olabilir. korunan nesnenin IN anma akımının çok katı olarak belirtilir: Imaks = k · IN Bu k-Faktörünün verisi dışında (Parametre K-FAKT. ZAMAN SABİTİ τ hem de uyarı sıcaklığı Θ ALARM (Açma sıcaklığının yüzdesi olarak ΘAÇMA) verilir. Akımların efektif değerlerinin değerlendirilmesiyle.2010 79 . Bu denklemin kalıcı durum koşullarında çözümü. RTD 1) üzerinden SIPROTEC. bununla birlikte sadece Yalnız alarm ihbar verecek şekilde ayarlanabilir. Termal maksimum müsaade edilen sürekli akım Imaks . eğer aşırı sıcaklık henüz Uyarı. Aşırı sıcaklığın hesabı için üç faz akımının en büyüğünden yola çıkılır. Yayın Tarihi 10. Hesaplanan çalışma sıcaklığı müsaade edilen en yüksek çalışma sıcaklığının ayarlanabilir bir yüzdesine ulaştığında.veya Açma sıcaklığına erişmemiş olsa bile. İkinci sıcaklık eşiğine. Aşırı yük koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. korunacak makinenin stator sargılarının bir termal aşırı yüklenmesini önler. yük düşürme önlemlerinin alınabilmesi için bir uyarı mesajı verilir.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. 7UM62. asimptotu ΘSon aşırı sıcaklığını gösteren bir üstel fonksiyondur. Bir aşırı yükün hem önceki hikayesi hem de ısı değişimi çevreye bildirilir. Aşırı yük koruma. cihaz sadece bir ihbar verir. Bu erkence bir aşırı yük akımı bildirebilir ( Imaks aşılmasında). son sıcaklığa ulaşılmış olsa bile. Soğutma Maddesi Sıcaklığı (Ortam Sıcaklığı) 7UM62 'de termal model bir harici sıcaklığı dikkate alır. 2.

İkili girişin bırakması sonrası. Havalandırmalı bir makine dururken termal zaman sabiti kalıcı işleyişe nazaran farklı olur. Bölüm 2. arıza durumu raporuna bir etkisi olmaz ve termal tablo resetlenmez. Yayın Tarihi 10. Bu ikili giriş sadece açma kumandasına etki eder.2010 . Akım Sınırlaması Aşırı yük korumanın yüksek kısa devre akımlarında (ve daha küçük zaman sabiti seçimi) ekstrem kısa Açma zamanlarına ulaşmaması için ve böylece muhtemel kısa devre korumanın kademelendirme planına müdahale edeceğinden. akım şartlı aşırı sıcaklık sıfıra getirilebilir. Bloklamalar Bir ikili giriş üzerinden („>RB TerBen. sıcaklık aktarımının ölçme devresi ilave olarak kesilmesi kontrol edilir. Bu durumda. Daha düşük ortam veya soğutma maddesi sıcaklığında. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“.veya Soğutucu madde sıcaklığı harici bir sıcaklık algılayıcıyıdan da elde edilebilir. çünkü makine işleyiş esnasında havalandırma tarafından soğutulur. (">Termal A/Y BLK") bloklama girişi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bunun için 4 mA . açma kumandası bir ikili giriş („>Acil Baş. Aşağıdaki şekil aşırı yük koruma için mantık şemasını göstermektedir. 1615 I MAKS. bir taraftan arıza mesajı verilir. 7UM62. A/Y“) termal hafıza sıfırlanabilir.veya gerilim değeri olarak elde eder. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ikili giriş bıraktığında başlatılan programlanır bir acil durum sürdürme zamanı (T ACİL DURUM) özelliği sağlar. Eğer bir sıcaklık denetleme harici sıcaklık girişi ile (bakın Bölüm 2.46) yürütülürse. bakın Bölüm 2. Dururken zaman sabiti Yukarıda bahsedilen diferansiyel denklemi sabit bit soğutmaya çekilir. Sonuncusu olağan ayardır. TERMAL parametresinde belirlenen akımlardan daha büyük akımlar. Bunun çıkış büyüklüğü 7UM62 cihazından dahili transdüser Td 2 ile alınır. akıma bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda olduğundakinden daha fazla yüklenebilir. A/Y“) üzerinden de bloklanabilir.5) . Böyle durumlarda ayarlamada dikkate alınan iki zaman sabiti vardır. termal benzetimde yani başka bir açma zamanı kısaltması olmaz. aşırı yük korumanın bir akım sınırlandırması yapılabilir. makine.20 mA'lik bir sinyal kullanılirsa. zaman sabitleri τ = Rth · Cth 'de bulunan (termal direnç ve termal kapasite). sayısallaştırılabilir ve 7UM62 'ye Profibus-DP-Arayüzü/ Modbus üzerinden verilebilir. Bu sürenin dolmasından sonra tekrar aşırı yük koruma ile bir açma mümkün olur.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Harici bir sıcaklık algılayıcı ör. bu değere sınırlanır. Aynısı.5) altında kalmışsa. Eğer motorların acil durum sebepleriyle devreye alınmaları müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığı üzerinden yürütülmesi gerekli ise. Eğer harici amplifikatörün ölçme akımı 2 mA altında kalıyorsa ve diğer taraftan bir sahte soğutma maddesi sıcaklığı 40 °C (bu olmayan soğutma maddesi sıcaklığı tespitindeki değere karşılık gelir) ayarlanıyorsa. Tanımlanan üç yoldan birine göre soğutucu madde sıcaklığı elde edilmesinde maksimum müsaade edilen akım Imaks soğutucu madde sıcaklık farkından etkilenir. dururken de sadece doğal bir konveksiyon vukuu bulur.soğutucu madde sıcaklığını sıcaklık orantılı akım. motorun durduğu anlaşılır. Bundan dolayı. Giriş RTD1 sıcaklık bağlantısı için aşırı yük korumada kullanılabilir. 80 SIPROTEC. Besleme gerilimi arızasında davranış Aşırı yük koruma için 7UM62 'nin diğer tüm termal koruma fonksiyonları için Güç Sistemi Verileri 1'de (Parametre 274 ATEX100. akım uyarı kademesi de dahil aşırı yük koruma tamamen kilitlenir. hesaplanan aşırı sıcaklık besleme gerilimi arızasında tutulacağı veya sıfıra getirilmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. hesaplanan çalışma sıcaklığı hala müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığından büyük olabilir.Fonksiyonlar 2. Ortam. ısıl aşırı yük koruma fonksiyonu.

7UM62.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.2010 81 .11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Şekil 2-22 Aşırı yük korumanın mantığı SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

7UM62 cihazında ayarlanan K-FAKT. 1601 no'lu TERMAL AŞIRIYÜK adresi altında aşırı yük koruma ON. Etkin Değil ayarlanır.1 katı alınabilir. Sonuncu durumda eğer bir aşırı yük oluşmazsa bir arıza durumu açılmaz. K-Faktörü Aşırı yük koruma ilgili büyüklüklerle ayarlanmıştır. Kısa gecikme süreleri dolayısıyla ne aşırı yüklenmiş işletme elemanlarının yük boşaltma tedbirleri için ne de kendi (sınırlı) aşırı yükleme özelliğinin kullanımı için uygundur. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Eğer hiçbir veri mevcut değilse.2010 . Çevirme hesabı aşğıdaki gibidir: Burada Imaks prim IN Mak IN ATprim Termal uzun süreli müsaade edilen makine primer akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı Örnek: Aşağıdaki verilerle generatör ve trafo: Müsaade edilen sürekli akım Generatörün anma akımı Akım trafosu Imaks prim= 1. Bunlar bir kısa devre korumadan elde edilemezler ve edilmemelidirler. Aşırı yükün tespitine temel olmak üzere genellikle korunan nesnenin anma akımı IN.Fonksiyonlar 2. Mak (Generatör.15 · IN. Mak IN Mak = 483 A 500 A/1 A 82 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. açma da mümkündür. Transformator) kullanılır. 7UM62. Özellikle trafolar ve generatörler. imalatçının karakteristik verilerinden bilinir. kısa devre koruma olarak sadece kısa gecikme süreleri için izinli olduğundan sadece kısa devre arızalarını kapsayacak yükseklikte ayarlanmalıdır. Yayın Tarihi 10. eğer yapılandırmada 116 no'lu adres Term Aşırı Yük = Etkin olarak ayarlanmışsa etki gösterir ve erişilebilir. Koruma cihazı 7UM62 korunan nesnenin aşırı yük toleranslarına uyarlanabilir termal açma karakteristik eğrisi olan bir aşırı yük koruma fonksiyonuna sahiptir (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma).2 Genel Ayar Notları Aşırı yük koruma. ONolarak ayarlanmış aşırı yük korumada. anma akımın 1. Termal sürekli müsaade edilen akımla Imaks . (Adres 1602) sekonder anma akımı ile ilgilidir (cihaz anma akımına karşılık gelir).veya OFFolarak ayarlanabilir. Motor. Aşırı akım zaman koruma. uzun süreli aşırı yüklere maruz kaldıklarında hasarlanabilirler. Açma kumandası bloklanır (Röle BLK) veya koruma fonksiyonu Yalnız alarm olarak ayarlanır.11. kprim çarpanı hesaplaması: Korunan teçhizat için müsaade edilen termal sürekli akım.

uzatma faktörü Kτ-FAKT. = 1. en azından küçük aşırı yüklenmelerde aşırı yük karakteristiği ile örtüşecek şekilde seçilir. Dururken zaman sabitinin uzatılması 1603 no'lu adres altında yapılandırılan zaman sabiti hareket eden makine durumunda da geçerlidir. SIPROTEC.0 ayarlanır (Varsayılan ayar). Eğer zaman sabitinin bir kararı verilmesi gerekmiyorsa. Eğer bu eşik altında kalınırsa.Fonksiyonlar 2. makinenin durduğu anlaşılır. Zamanlı aşırı akım koruma). Bununla ilgili olarak. (Adres 1612) kadar uzatılmasıyla oluşturulur.2010 83 . Uyarı kademesi anma akımında son aşırı sıcaklık (bu durumda yani % 83) ve Açma aşırı sıcaklığı (% 100) arasında ayarlanmalıdır. = 1. Boşa çalışma veya dururken makine ancak daha yavaş soğur. Eğer korunan nesnenin aşırı yük karakteristiği belirtilmişse. termal uyarı kademesi bundan sonra % 100'e ayarlanır ve böylelikle pratik olarak etkisiz olur. Akım Sınırlaması 1615 no'lu I MAKS. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“ Bölüm GüçSis. belirli bir aşırı yük değerine ait müsaade edilen kesici kapama süresi verilmişse de geçerlidir. Örnek verileriyle termal hafızanın anma akımında bir değer Ayrıca akıma bağlı bir uyarı kademesi (Parametre 1610 I Alarm) de kullanılabilir. artan akım değerlerinde başka bir açma zamanı kısalması oluşmadan. Bu uyarı seviyesi.1 alışılmış değerinde makine anma akımının bulunmasında ve uygun primer trafo akımında bri aşırı sıcaklık son değeri oluşur Açma aşırı sıcaklığından. korumanın açma karakteristiği. Uyarı Kademeleri Termal uyarı kademesi T ALARM (Adres 1604) ayarı ile. Termal uyarı kademesi. Bu davranış zaman sabitinin makine dururken KtFAKT. Bölüm „Aşırı yük koruma“) karakteristiklerin yatay bölümündeki geçişi belirler. Bu sekonder akım A olarak girilir ve uzun süreli müsaade edilen akıma eşit veya biraz altında K-FAKT. açma komutu bırakılır. Not: K-FAKT. Termal uyarı kademesi yerine de kullanılabilir. hangi akım değerine kadar açma zamanlarının verilen formüle göre hesaplanacağı belirlenir. Kural olarak yaklaşık 3 · Makine anma akımına karşılık gelen bir sekonder akıma sınırlandırma yeterli olur. Bu sınır değeri açma karakteristiklerinde (bakın Bölüm „Teknik Veriler“. en büyük kısa devre akımında da aşırı yük korumanın Açma zamanı muhakkak kısa devre koruma teçhizatının üzerinde bulunsun (Diferansiyel koruma. Empedans koruma. Yayın Tarihi 10. açma sıcaklığına ulaşılmadan önce bir ihbar verilebilir ve bu sayede erken yük düşümüyle ve böylece örneğin yük başka taraflara kaydırılarak açma önlenebilir. açma aşırı sıcaklığının %'si olarak verilir. TERMAL parametresiyle. Sınır değeri öyle ölçülmeli ki. aynı zamanda açma kumandasının bırakma eşiğini gösterir. · IN sek ayarlanmalıdır.Veriler1) altında kalırsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Zaman Sabiti Aşırı yük koruma aşırı sıcaklık akışını çözümü kalıcı işletimde bir üstel fonksiyon olan termal diferansiyel denklemine göre oluşturur. ZAMAN SABİTİ τ (Adres 1603) sınır aşırı sıcaklığına ulaşmak için ve bununla birlikte açma zamanı için belirleyicidir.

aşağıdaki formüle göre sıcaklık uyarlanmalıdır. Norm büyüklüğü olarak makine anma akımındaki sıcaklık kullanılır. SKALASI adreslerinde ayarlanır. çarpanının. bir aşırı sıcaklığın benzetilmesi için yeterlidir. Bu ayar değeri. normlandırılmış büyüklüklerle yürütülür.2010 . Giriş sinyali ve sıcaklık arasındaki atama 1608 (°C olarak) veya 1609 (in °F) SIC. bir RTD kutusu üzerinden bağlanır ya da sayısallaştırılmış ölçme büyüklüğü olarak Alan veriyolu üzerinden (ör. akım trafosu anma akımına uyarlanan sıcaklık ayarlanır. ARTIŞI I adresinde. Üretici ayarı bırakılabilir. Yayın Tarihi 10. Ortam. Açma zamanını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır: Burada τ k IN ZAMAN SABİTİ (Adres 1603) K-FAKT. Bu esnada burada ayarlanan sıcaklık değeri Profibus DP'nin % 100-Değerine veya transdüserde en son gösterge değerine (20 mA) karşılık gelir. Eğer makine anma akımı akım trafosunun anma akımından farklı ise. Etkin Değil olarak ayarlanır. Olağan ayarda %100 (Alan veriyolu) veya 20 mA (Transdüser Td2) = 100 °C 'ye karşılık gelir. eğer soğutucu madde sıcaklığı 40 °C dahili referans sıcaklıktan farklı ise açma zamanları değişecektir. Bütün hesaplamalar. ortam sıcaklığı da aynı şekilde normlandırılmalıdır. o zaman 1607 no'lu adres Etkin Değil olarak ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresi. ölçekleme 1608 veya 1609 adreslerinde etkisiz kalır.ve Soğutucu madde sıcaklığının da birlikte ele alınması imkanını sunar. (Adres 1602) Cihaz anma akımı 84 SIPROTEC. termal benzetim bırakma eşğinin altına düşene kadar bloklanacak şekilde emniyetle ayarlanır. Eğer ortam sıcaklığı tespiti kullanılacaksa. 1605 veya 1606 SIC. Bu ya öngürülen transdüser Td2 üzerinden sıcaklık orantılı DC akım olarak Canlı-Sıfır_Sinyalli 4-20 mA ile beslenen bir transdüserden. Makine koruması Ortam. ortam sıcaklığı girişi için referans büyüklük olarak kullanılır. ayarlanacak olan K-FAKT.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Acil Başlatma 1616 no'lu T ACİL DURUM adresi altında verilen acil durum sürdürme zamanı. Sıcaklık verisi için yöntemin seçimi 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde verilir. 7UM62. A/Y“ ikili girişinin bırakmasından sonra Açma kumandası. acil bir başlatmadan sonra ve „>Acil Baş. Soğutucu madde sıcaklığı tespiti gerçekleştirilemezse. Burada ΘNsek ΘNMak INprim INMak Sekonder anma akımında makine sıcaklığı = 7UM62 'de Ayarlama (Adres 1605 veya 1606) Makine anma akımındaki makine sıcaklığı Akım trafosu primer anma akımı Makine anma akımı Sıcaklık bağlantısı kullanılmazsa. yani 40 °C ’de müsaade edilen maksimum akıma karşılık olması gerektiği unutulmamalıdır. 40 °C ortam sıcaklığına. Profibus DP) cihaza bildirilir.Fonksiyonlar 2. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde RTD 1 sıcaklık ayarı seçilirse.veya Soğutucu Madde Sıcaklığı Şimdiye kadar olan veriler. Bu durumda 1605 veya 1606 ve 1608 veya 1609 adreslerinin ayarları dikkate alınmaz. Sıcaklık girişi kullanıldığında.

Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) I Iön ΘN ΘK Örnek: Makine: INMak ImaksMak ΘNMak τth gerçek akan sekonder akım Ön yük akım IN anma akımında sıcaklık (Adres 1605 SIC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Tabloda. ARTIŞI I) Bağlanan soğutucu madde sıcaklığı (1608 veya 1609 adresi ile ölçekleme) = 483 A = 1. C sütunu (yapılandırma).2010 85 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.15 IN. ΘK = 40 °C için = 93 °C = 600 s (Makinenin termal zaman sabiti) Akım Trafosu: 500 A/1 A Farzedilen bir yük akımında I = 1. 7UM62.5 · IN.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.11. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. SIPROTEC. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. Cihaz ve bir ön yük Iön = 0 'da farklı ortam sıcaklıkları için ΘK aşağıdaki açma zamanları elde edilir 2.

. ARTIŞI I SICAKLIK GİRİŞİ 1. ZAMAN SABİTİ Θ ALARM SIC. 8.0 1612A 1615A Kτ-FAKT. 100 % 40 . 572 °F Olağan Ayar OFF Açıklama Termal Aşırı Yük Koruma 1602 1603 1604 1605 1606 1607 K-FAKT.11. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ARTIŞI I SIC. 200 °C 104 . A/Y için hafıza resetleme Termal Aşırı Yük AÇMA 86 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.. 7UM62. A/Y için hafıza resetleme >Acil Başlatma Aşırı Yük >Sıcaklık girişi arıza Termal Aşırı Yük Koruma OFF Termal Aşırı Yük Koruma BLOKLANDI Aşırı Yük Koruma AKTİF Sıcaklık girişi arıza Aşırı Yük Akım Alarm (I alarm) Termal Aşırı Yük Alarm Termal Aşırı Yük başlatıldı TerBen.00 A 1..Yük AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Termal A.Yük Koruma BLOKLAMA >TerBen. 40. 300 °C 104 .. A/Y >Acil Baş.Fonksiyonlar 2. SKALASI I Alarm 1A 5A 100 °C 212 °F 1.00 A 1..50 . SKALASI SIC.50 .. 10. A/Y BLKdı Aşırı Yük AKTİF Ar. 4. RB TerBen. 32000 sn 70 . I MAKS. 1503 1506 1507 1508 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1521 Bilgi Listesi Bilgi >Termal A/Y BLK >RB TerBen.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Adres 1601 Parametre TERMAL AŞIRIYÜK C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0. Sıc. A/Y >Ar Sıc. TERMAL 1A 5A 0..50 A 100 sn Sıcaklık ölçekleme Sıcaklık ölçekleme Akım Aşırı Yük Alarmı Ayar Değeri Motor dururken KtFAKTÖRÜ Termal Benzetim için Maksimum Akım Acil Durum Süresi 0.10 .00 A 0. Girişi Termal A/Y OFF Term.00 A 10 . 4. akımda sıcaklık artışı Sıcaklık Girişi 1608 1609 1610A SIC.0 3.10 .50 . akımda sıcaklık artışı Anma sek. A/Y Term A.30 A 16.00 30 .00 A 5... 392 °F Etkin Değil 4-20 mA Alan Veriyolu RTD 1 40 .4 No. 15000 sn 1616A T ACİL DURUM 2. 20. girişi A/Y I Alarm A/Y Θ Alarm A/Y Term.2010 ..00 A 2...0 .11 600 sn 90 % 100 °C 212 °F Etkin Değil K-Faktörü Termal Zaman Sabiti Termal Alarm Kademesi Anma sek. baş..

Bu sınır ya 10 · I2> ya da I2>>-Kademesinin ayar değeridir (Adr. Uyarı kademesi Eğer değer. bunlar rotorun son bölümlerinde ve kanal takozlarında lokal aşırı ısınmalara yol açar. Bundan başka arıza akımları yük akımlarından daha küçük olan 1-fazlı ve 2-fazlı kısa-devreler tespit edilebilir.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Negatif bileşen koruma. cihazda korunacak nesnenin ısınmasının oluşması başlar. SIPROTEC.endüksiyon makinelerin dengesiz yüklerini tespit eder. Ayrıca bu koruma fonksiyonu ile ile trafo akımlarındaki bağlantılarında kopukluklar. Rotor yüzeyinde burgaç akımları (eddy current) indüklenir. Bu sırada sürekli akım-zaman-alan hesaplanır ve bununla farklı yüklenme durumları tam olarak dikkate alınır. Bu akım değerinden itibaren termal fonksiyonun açma zamanı sabittir. giriş akımı I2 sınırlandırılır. üç fazlı. Buhar sargısının aşırı ısınması aynı şekilde dengesiz yüklere yol açar.kısa-devreler veya yer değiştirmeler tespit edilebilir. duruma göre hangi değer daha küçük ise. Böylece gecikmiş bir kısa devre kapamadan sonra uzun bir soğutmadan kaçınılır. 7UM62. Asimetrik yükler. uzun süreli müsaade edilen ters akım I2> üzerine çıkarsa. iki kat frekansla rotora etki eden ters bir faz sırası oluştururlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sınırlama Simetrik olmayan kısa devre arızalarında termal açma kademesinin fonksiyon aşırılığından kaçınmak için. bağlanan faz akımlarından temel harmonikleri dışarı filtreler ve bunları simetrik bileşenlere ayırır. bunun akışından sonra açma komutu gerçekleşir. Eğer akımzaman-alan (I2/IN)2 · t) negatif bileşen faktörü K'ya ulaşırsa. Bunun devamında termal hafıza % 200 Açma sıcaklığına sınırlanmıştır. Müsaadeli dengesiz yük I2> aşılmasıyla.Fonksiyonlar 2. Faktör ağırlıklı olarak 5 s ve 30 s arasında büyüklük düzeninde bulunur.1 Fonksiyon Tanımı Dengesiz yükün belirlenmesi 7UM62'nin dengesiz yük koruması. yani ters akım I2 değerlendirilir. Bunlarla negatif bileşen sistem. ayarlanabilir bir süre T UYARI dolmasından sonra bir uyarı mesajı „I2> Uyarı“ gerçekleşir (bakın Şekil 2-23). açma zamanı başlatılır.2010 87 . 1706). 2. Yayın Tarihi 10.12.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 2. Eğer ters akım ayarlanabilir bir eşik değerinin üzerine çıkmışsa. termal karakteristik üzerinden başlatılır. Termal Karakteristik Makine üreticileri müsaadeli dengesiz yükü aşağıdaki formülle verir: Negatif bileşen çarpanı makineye bağlıdır ve generatörün % 100 dengesiz yük ile maksimum yüklenebileceği zamanı saniye olarak gösterir.

o zaman ayarlanabilir soğutma süresi başlatılır. termal çiftin % 100'den % 0'a soğutmak için ihtiyaç duyduğu zaman olarak tanımlanır. İkili giriş yardımıyla („>I2 BLK“) koruma bloklanabilir. Açma. Koruma kısa zaman içinde açma yapar.5 ve 2. I2“ ile sadece sayı değerleri termal karakteristik için silinir. Soğutma süresi generatörün tipine. Bu nedenle termal karakteristik ayarlanabilir.Fonksiyonlar 2. başlatmanın bırakmasıyla resetlenir. Ters faz dönüşü ile ilgili notlara (Faz sırası) 2. Yayın Tarihi 10. 88 SIPROTEC. sabit zamanlı bir ters akım-zaman kademesi ile (Parametre 1706 I2>> ve 1707 T I2>>) kesilir. 7UM62.47 Bölümlerinde lütfen dikkat edin. ön yüklenme dikkate alınır. Bu parametre. özellikle de buhar sagısına bağlıdır. Bu sırada başlatmalar ve zaman kademeleri resetlenir ve sayı değerleri termal benzetimde silinir.2010 .12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Soğutma Uzun süreli müsaade edilen dengesiz yük I2> altında kalınırsa. Soğutma fazında tekrar simetrik olmayan bir yüklenme olursa. Açma kademeleri Şekil 2-23 Dengesiz yük korumanın açma alanı Sabit zamanlı aşırı akım açma kademesi Yüksek ters akımlarda sadece şebekenin kademelendirme planına uygun kapsanması gereken iki kutuplu bir şebeke arızası sözkonusu olur. sayaç içeriği ancak 1705 no'lu T SOĞUMA adresinde ayarlanan soğutma zamanı ile sıfıra düşer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İkili giriş „>RB TerBen. Mantık Aşağıdaki şekil dengesiz yük koruma için mantık şemasını gösterir.

üretici tarafından verilen değerlerin motorun primer değerlerini gösterdiğine. Ayar değerleri için koruma cihazında bu veri sekonder ters akıma hesaplanır.Fonksiyonlar 2. Bu tecrübeye bağlı olarak makinelerde yakl.2 Genel Ayar Notları Dengesiz yük koruma.12. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu durumda Burada I2 maks prim IN Mak IN AT prim Makinenin termal uzun süreli müsaade edilen ters akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC. Bu durumda. Büyük makinelerde ve şüphe duyulduğu zaman makine üreticilerinin verileri ölçü alınır. çıkık kutup rotor ile en az makine anma akımının % 12'sin tutar.verildiğine dikkat edilmelidir.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-24 Dengesiz yük korumanın mantık şeması 2. Termal benzetim için maksimum müsaade edilen ters akım ölçüdür. Yayın Tarihi 10.2010 89 . Etkin Değil olarak ayarlanır. 1701 no'lu DENGESİZ YÜK adresi altında dengesiz yük koruma ON.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). örneğin uzun-süreli müsaade edilen ters akım -anma motor akımıyla ilgili. 100 MVA kadar tam kutup rotor ile en az % 6 -% 8. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. 7UM62. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 117 no’lu adres DENGESİZ YÜK = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.

IN ATprim Faktör Kprim. Bu sabit K orantılı müsaadeli kayıp enerjidir. I2/IN = 1 için Böyle belirlenen sabit Kprimer = 20 s primer taraf için geçerlidir.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Başlatma eşiği/Uyarı kademesi Değer I2>. Örnek: IN Mak.6 Böyle belirlenen dengesiz yük faktörü Ksek . FAKTÖR K olarak 1704 no'lu adres altında ayarlanır.2010 . = 483 A = 500 A = 20 s 1704no'lu adreste ayar değeri: 90 SIPROTEC. 1703 no'lu adres altında ayarlanır. bunun gecikme süresi T UYARI. Yayın Tarihi 10. Örnek: tmüs = 20 s. bakın Şekil 2-25) = 500 A = % 11 · (483 A/500 A) = % 10. FAKTÖR K 'ya karşılık gelir. Örnek: Makine IN Mak. Sekonder değerlere çevirme Dengesiz yük karakteristiğinden aşağıdaki şekle göre faktör K okunabilir. I2/IN = 1 noktasında okunan süre. 7UM62. bu doğrudan 1704 no'lu FAKTÖR K adresi altında ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. I2 maks prim / IN Mak. Aşağıdaki ilişki ile faktör Kprimer sekonder tarafa çevrilebilir: IN ATprim I2 > = 483 A = % 11 uzun süreli (Çıkık kutup makine. 1702 no'lu adres altında ayarlanır. Akım trafosu Ayar değeri Negatif bileşen çarpanı K Yükleme süresi dengesiz yük neticesinde sabit ile K = (I2/IN)2 · t makine üreticisi tarafından verilmişse. Bu aynı zamanda akıma bağlı bir uyarı kademesinin başlatma değeridir.Fonksiyonlar 2.

korunan nesnenin soğuma ve ısınma süresi aynı olarak alınabileceği ayar değeri bulunur. Diğer taraftan. Böylece sabit zamanlı ters akım-kademe karakteristiği 1706 I2>> simetrik olmayan arızaları şebeke içinde kapsar. Yaklaşık % 60 . Makine üreticileri tarafından hiçbir veri belirtilmezse. Gecikme T I2>> (Adres 1707) şebeke kademelendirmesi ile faz arızaları için koordine edilir. Kademe I2>> zamanlı aşırı akım korumanın tersine. yani I2 < % 58) daima termal karakteristikten sonra açma olacağını garantiler. Bunun için aşağıdaki koşullar geçerlidir: Bir 2-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar: SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.% 65 kadar bir ayar. korunan nesne önceden olan yüklenmede izin verilen dengesiz yükle I2> çıkış değerine kadar soğumasına kadar geçen süre belirlenir. Yayın Tarihi 10. Sabit zamanlı Açma karakteristiği Simetrik olmayan arıza da yüksek ters akımlara yol açar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. arıza akımları anma akımı altında saptar. 7UM62.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-25 Bir makine üreticisi tarafından verilen dengesiz yük karakteristiği örneği Soğuma süresi 1705 no'lu T SOĞUMA parametresiyle zaman süresi. bir faz arızasında (Dengesiz yük % 100/√3 daha küçük bulunur. Dengesiz yük faktörü K ve soğuma süresi arasında aşağıdaki ilgi oluşur: Örnek: K = 20 s bir dengesiz yük faktöründe ve I2/IN = % 11 bir izin verilen uzun süreli dengesiz yükte ilgili soğuma süresi bulunması Bu değer T SOĞUMA . negatif bileşenin % 60-% 65 'inden daha fazlasında bir iki kutup arıza varsayılacaktır. 1705 no'lu adres altında ayarlanır.2010 91 .

50000 sn 10 ..12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Bir 1-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar İzole yıldız noktasında I akımı ihmal edilebilir şekilde küçüktür ve düşük omik topraklamada direnç ile belirlenir.2010 .00 . ∞ 1.00 sn.00 .. I2 I2 OFF I2 BLKdı I2 AKTİF I2> Uyarı RB TerBen. 100.7 sn 1650 sn 60 % 3..00 sn 18.0 . 60.. 30. 200 % 0.0 .00 sn Sürekli İzin Verilen Akım I2 Uyarı Kademesi Zaman Gecikmesi Negatif bileşen çarpanı K Soğuma Süresi I2>> Çalışma Akımı T I2>> Zaman Gecikmesi 2.4 No.12. 7UM62. 2.0 sn. Yayın Tarihi 10. I2 I2>> başlatıldı I2>> AÇMA I2 Θ AÇMA I2> başlatıldı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >I2 (Dengesiz Yük) BLOKLAMA >Termal benzetim I2 hafızasını resetleme I2 DEVRE DIŞI I2 BLOKLANDI I2 AKTİF Dengesiz yük: Akım uyarı kademesi I2 termal benzetim hafızasını resetleme I2>> başlatıldı Dengesiz yük: Akım kademesi AÇMA Dengesiz yük: Termal kademe AÇMA I2> başlatıldı 92 SIPROTEC. ∞ Olağan Ayar OFF Açıklama Dengesiz Yük Koruma 1702 1703 1704 1705 1706 1707 I2> T UYARI FAKTÖR K T SOĞUMA I2>> T I2>> 10... 60.12. 5143 5146 5151 5152 5153 5156 5158 5159 5160 5161 5165 Bilgi Listesi Bilgi >I2 BLK >RB TerBen. ∞ 0 .00 sn. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Adres 1701 Ayarlar Parametre DENGESİZ YÜK Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3.0 % 0.6 % 20.Fonksiyonlar 2.

% 70 anma devir sayısından itibaren türbin ateşlenir ve anma devir sayısına getirilmeye devam edilir.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Gaz türbinleri yol alma dönüştürücü ile başlatılabilir (açılabilirler). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. orada tüm frekans alanı üzerinden aynı hassaslığın geçerli olduğudur.9 MW) Generatörde yol alma işlemi esnasında bir kısa devre arıza imkanından uzaklaşılırsa. UN = 10. Empedans koruma ve Diferansiyel koruma gibi bütün kısa devre koruma fonksiyonları anma akımındaki aynı hassaslıkla etkindir. Böylelikle Zamanlı aşırı akım koruma. o zaman tüm frekans alanı üzerinden bir kısa devre korumaya gereksinim duyulur. PYol alma dönüştürücü = 2. SIPROTEC. Bu elle geçersiz kılma 10 Hz ve 11 Hz arasında geçişte başlar.2010 93 . Böylelikle dönen rotor türbini çalıştırır. 2. Yol alma dönüştürücü bu sırada devre dışıdır. Yakl. Resim 2-26 Bir gaz türbinin yol alma prosedüründe karakteristik büyüklükler (SN = 150 MVA.1 Fonksiyon Tanımı Yol Alma prosedürü Yol alma prosedürü esnasında karakteristik büyüklükler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2.5 kV. Tüm büyüklüklerin anma değerlerine ölçeklendirildiğine dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Bir kumanda yardımıyla kemerli güç kaynağı generatöre bir akımı besler ve frekansı yavaşça yükselen bir faz alanı oluşturur.13. Burada 7UM62 'de gerçekleştirilen örnekleme frekansının aktuel generatör frekansına otomatik uydurmanın büyük avantajı.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 2.

Mantık şemasından anlaşılacağı üzere.13. Başlatma eşiği Yol alma işleminin karakteristiğinde.4 I/ING alışılmış değerleri arasında bilgi verebilir. Burada kısa devre akımları anma akımının birkaç katı olabilir. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akımların yol alma esnasında anma akımının yakl. Ölçme Prensibi Koruma 10 Hz'in altında işletme durumu 0'da çalışır. 7UM62.2 Genel Ayar Notları Yol alma aşırı akım koruma sadece eğer. Ayrıca bir bloklama ikili giriş üzerinden de yapılır. Çalışma aralığı 2 Hz 'den yakl. Efektif orantılı büyüklüklere çevirme hesabından sonra ayarlanan eşik değerleriyle karşılaştırma gerçekleşir.Fonksiyonlar 2.veya OFF olarak ayarlayabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). eğer işletme durumu 0'dan 1'e bir değiştirme gerçekleşirse fonksiyon bloklanır. 70 Hz'in üzerinde fonksiyon. fonksiyonu (ON.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Yol alma aşırı akım koruma 10 Hz'in altında çalışan bir kısa devre koruma fonksiyonudur. Böylelikle koruma prensip olarak anma akımı altında ayarlanır. Böylece anma akımı üzerinden bir ayarlama da mümkün olur ve 1. Etkin Değil olarak ayarlanır. Aşağıdaki şekil örnek olarak farklı frekanslarda kısa devre akım tahminini gösterir. 94 SIPROTEC. 60-Hz-Şebekede). Şekil 2-27 Yol alma aşırı akım koruma mantık şeması 2. Bundan sonra yukarıdaki kısa devre koruma fonksiyonları etkindir. yapılandırmada 118 no'lu adreste AA YOL I = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. % 20'sinde bulunduğu bellidir.2 ve 1. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. 1801 no'lu adres altında metin. Örneklenen faz akımlarında özel bir algoritma üzerinden tepe değerleri bulunur.2010 . korumanın burada yine işletme durumu 0'da bulunduğu azaltılmış hassaslıkla aynı şekilde aktiftir. 50-Hz-Şebekede veya 960 Hz. Mantık aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Örnekleme frekansı bu sırada otomatik olarak anma koşullarına ayarlıdır (fA = 800 Hz. 10 Hz'e kadar (İşletim durumu 1'e değiştirmede) tasarlanmıştır.

(bakın Bölüm Teknik Veriler). yol alma esnasında generatör şalteri açık olduğundan şebeke ile koordine edilmeye gereksinim duymaz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.75 kV.Fonksiyonlar 2. 15.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-28 Generatörde yol alma işlemi sırasında kısa devre akımları (Generatör: 300 MVA. Durma aşırı akım koruma I-AA altına düşer. SIPROTEC.11 Hz'den itibaren etki gösterirler. 50 Hz) Gecikme Gecikme. Alt frekans aralığında korur. Eğer hassas bir ayar seçilirse. 7UM62. Kısa devre koruma koordinasyonu Aşağıdaki şekil kısa devre koruma fonksiyonlarının etkileşimini gösterir: • Yol alma aşırı akım koruma • Diferansiyel Koruma • I>>-Kademe rezerve kademe olarak 10 Hz'den itibaren gibi. Alçak frekanslarla koruma fonksiyonunun kendi doğal çalışma zamanı karşılık olarak daha uzun olduğundan. imkana göre hiçbir gecikme etki göstermemelidir. Başlatma eşikleri bu sırada örnek alınacak değerlerdir. Böylelikle tamamlanacak bir kısa devre koruma konsepti elde edilir.2010 95 .5 s'ye ayarlanmış olmalıdır. aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için bir gecikme gerekli olabilir. Alt ölçülebilir frekansı 2 Hz'i örnek alır ve 0. Yayın Tarihi 10. Diferansiyel koruma Idif ve aşırı akım koruma I>> yakl.10 .

∞ 1.4 No. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 Bilgi Listesi Bilgi >AA Yol almaBLK Yol Alma AA OFF YolAl. 20.30 A 6.10 .50 .. AA AKTİF Yolal AA L1 Baş Yolal AA L2 Baş Yolal AA L3 Baş AA Yolal. C sütunu (yapılandırma).. 7UM62.00 A 0.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-29 Kısa devre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı ve mümkün başlatma eşikleri 2. Yayın Tarihi 10. AA BLKdı YolAl.13. Adres 1801 Parametre AA YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Başlatma AA koruma 1802 YOL ALMA I> 1A 5A 0. 60.00 A 0.3 Ayarlar Tabloda..00 sn. 100.00 . AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yol Alma AA koruma BLOKLAMA Yol Alma AA koruma DEVRE DIŞI Yol Alma AA koruma BLOKLANDI Yol Alma AA koruma AKTİF Yol Alma AA faz L1 başlatıldı Yol Alma AA faz L2 başlatıldı Yol Alma AA faz L3 başlatıldı Yol Alma AA koruma AÇMA 96 SIPROTEC.2010 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.50 A 0.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.13.50 sn I> Çalışma Akımı 1803 YOL ALMA T I> T I> Zaman Gecikmesi 2.

Şekil 2-30 Diferansiyel korumanın temel prensibi (tek fazlı gösterim) (Ipx = Primer akım. Yayın Tarihi 10. Korunan nesnede bir arızada primer taraflı akım toplamı Ip1+ Ip2 akar. Bu bölümde diferansiyel korumanın fonksiyonuna genel olarak. 2.1.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Dijital diferansiyel koruma 7UM62'de Generatörler.1 Diferansiyel Koruma Ölçme büyüklüklerinin işlenmesi diferansiyel korumanın kullanımına bağlıdır.Fonksiyonlar 2.14.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. yük durumu) ölçme elemanı ile akım akmaz. Motorlar ve Transformatörler için hızlı ve selektif bir kısa devre korumadır. Stabilizasyon için |I1| + |I2| değerleri toplamı belirlenir. Korunan bölge. W1 ve W2 akım trafosunun sekonder sargıları (aynı dönüşüm oranları koşuluyla) kapalı bir akım devresine bağlıysa ve çapraz bağlantıya bir ölçme elemanı M anahtarlıysa. 2.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Diferansiyel koruma bir akım karşılaştırmasına dayalıdır ve bu nedenle akım karşılaştırması koruma olarak da adlandırılır. Aşağıdaki şekle göre M ölçme elemanının başlatması için yeterli bir arıza akımının aktığı koruma alanında bir arızada basit yerleştirme (akım trafosu ile sınırlandırma). akım trafo setleri ile seçici olarak sınırlandırılmıştır. Sekonder taraflı akımlar I1 veya I2 . bunda akım diferansı oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. korunan nesnenin türünden bağımsız olarak girilmiştir. farklı aktarım davranışında W1 ve W2 'nin besleme alanında M ölçme elemanında karşılık gelen bir açmaya kaynak olabilecek bir diferans akımı oluşur.14. Hatasız bir işletimde korunan nesneye akan akım dışarı akan akımla aynıdır (Akım Ip. Ix = Sekonder akım) Akım Stabilizayonu Eğer harici arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akıyorsa. akım toplamı olarak I1+ I2 ölçme elemanı M ile akarlar. Bundan sonra da tek tek korunan nesnelerin özel durumları yer alır. korumanın güvenilir çalışmasını sağlar. Çalışma amacına göre korunan nesneye en elverişli uyumu geçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir. aşağıdaki şekilde kesikli çizgiler). Korumanı bu tür bir aşırı fonksiyonundan kaçınmak için. Hatasız işletim durumunda (ör.2010 97 . (stabilize) bir akım yürütülür. 7UM62. Bunun için bir tek fazlı gösterim kullanılmıştır. Aşağıdakiler tanımlanır: SIPROTEC.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. üç önemli çalışma durumu. ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1 + I2| = |I1 – I1| = 0 Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü yok (Idif). 2. ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1+ I2| = |I1 + I1| = 2 · |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tüm kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. Besleme her iki taraftan ör. Dahili kısa devre.Fonksiyonlar 2. Besleme sadece bir taraftan: Bu durumda I2 = 0 Idif = |I1 + I2| = |I1 – 0| = |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + 0 = |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tek taraflı kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. Etkiyi daha iyi açıklamak için. Itut ise bu etkiye karşı koyar. Dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir (aşağıdaki şekilde noktalı çizgi ile gösterilen hat). akımların temel harmoniğinden hesaplanır ve açma etkisi yaratır. Yayın Tarihi 10. 7UM62.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bir Açma. 3.2010 . Arızasız işletimde veya harici bulunan arızada geçiş akımı: I2 kendi yönünü değiştirir. yani I2 = –I1. Dahili kısa devre arıza. ideal koşullar altında Idif = Itut olur. işareti değişir. aynı büyüklükteki akımlarla: I2 = I1 olur.veya Diferansiyel akım Idif = |I1 + I2| ve stabilizasyon akımı Itut = |I1| + |I2| Idif. 98 SIPROTEC. ideal ve denkleştirilmiş ölçüm büyüklükleri ile temsil edilir: Şekil 2-31 Akım tanımlama 1. Tutuculuk (Itut) akan akımın iki katına karşılık gelir. Dahili arızada yani. yani.

Böylece dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında (bakın aşağıdaki şekil) bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir. Bu yani „Hızlı açma kademesi IDif >>“ alanıdır. SIPROTEC. stabilizasyon bileşeni diferans akımına karşı daha büyüktür. Stabilizasyon büyüklüğü aynı yönlendirilmiş bir büyüklüğün aritmetik ortalama değerlerinden buradaki filtre etkisi daha düşük olacak şekilde hesaplanır. İlave stabilizasyon bölgesi doyma indikatörü ile belirlenir (bakın paragraf „Akım trafo doymasında ilave stabilizasyon“. Idif = Itut olur. stabilizasyon akımından ve harmonik stabilizasyondan bağımsız olarak gerçekleşir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-32 Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Korunan nesneden bağımsız olarak akım trafosu anma akımları korunan nesnenin anma akımına uyarlanır. karakteristik dalı c daha güçlü bir tutuculuk için ilgilenir. Diferansiyel korumada d dalının üst kısmında Açma. b dalı. Diferansiyel korumadan bir Fourier filtresi üzerinden temel harmonik bileşeni belirlenir. Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları korunan nesnenin herbir tarafı için verilir. Aşağıdaki şekil 7UM62'nin tüm stabilizasyon karakteristiğini gösterir. Yayın Tarihi 10. Ölçme büyüklüklerinin değerlendirilmesi Ölçme büyüklüklerinin hesapları herbir ölçme zaman noktası için yürütülür ve buradan elde edilen diferansiyelve stabilizasyon akımının anlık değerleri hesaplanır. Böylece arıza büyüklüklerinde.Mıknatıslanma akımları. Böylece bütün akımlar korunan nesneyle ilgilidir. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç. özellikle de periyodik olmayan DC ekım elemanlarında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 99 . veya ör. Böylece arıza büyüklükleri ve periyodik olmayan DC akım bileşeni etkin bastırılır. Açma Karakteristiği Dahili arızada yani. gerilim ayarlamalı transformatörlerde kademe anahtarlaması ve uyarlama sapmalarıyla ortaya çıkan akım orantılı arızayı dikkate alır. Karakteristik dalı a diferansiyel korumanın hassaslık eşiğini gösterir (Ayar değeri I-DİF>) ve sabit arıza akımlarını dikkate alır.Fonksiyonlar 2. ör. Trafo doyması açığa çıkabilen daha yüksek akımlar alanında. 7UM62. cihazın giriş trafosu ve akım trafosunun dönüşüm oranı ile.

eğer bu durumda çalışma noktası Idif/Itut tutuculuk karakteristiğinin açma aralığında bulunursa. Diferans koruması bu eşik değeri aşarsa IDif >> (Karakteristik dalı d). tutuculuk akımı yüksekliğine bağlı olmadan gerçekleşir. Bu durum. o zaman Açma. eğer ör. özellikle eğer ölçme yerlerinde farklı güçlerde belli ise. 7UM62. Yol alma. eğer akım trafo doyması ile temel harmonik güçlü bastırılırsa. eğer kısa devre arıza akımı 1/uk · IN Trafo'dan daha büyükse olur. bundan sonra hızlı bir Açmayı garantiler.Fonksiyonlar 2. Akım trafo doymasında ilave tutuculuk Yüksek akan bir kısa devre akımının ortaya çıkan harici bir kısa devre arızada. Yüksek akımlı dahili arıza. Açma gerçekleşir. Bu büyüklükler açma bölgesi dahilinde bir nokta verirlerse.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Idif ve Itut büyüklükleri diferansiyel korumadan stabilizasyon karakteristiğine aşağıdaki şekle göre düzenlenmiştir. eğer açma karakteristikleri İlave tutuculuk. Hızlı açma hem diferansiyel akımın temel harmoniği ile hem de anlık değerlerle çalışır. bundan sonra koruma açılır. çalışabilir. esası olmayan ciddi bir diferansiyel koruma görülebilir. 100 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Anlık değer işlenmesi. eğer akım yüksekliği sebebiyle harici bir arıza sözkonusu olmadığı belirlenirse transformatörde tutuculuk akımları dikkate alınmadan dehal kaldırılabilir. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-33 Diferansiyel korumanın stabilizasyon karakteristiği Hızlı açma kademesi IDif >> Açma kademesi IDif >> dahili akım güçlü arızayı hızlıca devre dışı bırakmalıdır. Bu kademe. özel tedbirler olmadan bir yalancı açmaya sebep olur. akım trafosu doyması ile.veya DC akım tespiti ile çok fazla yükselmişlerse. akım trafo doyması nedeniyle bir DC akım elemanı ile kısa devre arıza akımında demeraj tutuculuğundan demeraj akımı olarak yorumlanabilen (Rush) ikinci bir harmonik ortaya çıkarsa.2010 . Eğer akım oranı Idif /Itut arıza noktası yakınında bir nokta (≥ %9 0 Arıza karakteristiği yükselmesi) verirse.

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-34

Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği

Makine koruma 7UM62, bu tür durumları tespit eden bir doyma dedektörüne sahiptir ve ilgili stabilizasyon tedbirlerini hazırlar. Doyma dedektörü Diferansiyel- ve Tutuculuk akımının dinamik durumunu değerlendirir. Çizgili hat Şekil 2-34'de tek taraflı trafo doymalı harici arızada akım oranının anlık akışını gösterir. Arıza başlangıcının hemen ardından direkt (A) kısa devre arıza akımları önce güçlü bir şekilde yükselir ve karşılık gelen bir yüksek stabilizasyon akımına etki ederler (2 x akan akım). Eğer bir tek taraflı doyma ileri gelirse (B), bu bir diferansiyel akım oluşturur ve stabilizasyon akımı zayıflarsa, o zaman çalışma noktası Idif/Itut açma alanına kadar (C) yer değiştirebilir. Dahili kısa devre arızada çalışma noktası derhal arıza karakteristiği boyunca ilerlerse (D), orada stabilizasyon akımı diferansiyel akımından pek az büyüktür. Dahili arıza bu nedenle, Idif/Itut oranı dahili bir eşik değerini sabit ayarlanmış en az süre için geçmesinden itibaren belirlenir. Akım trafo doyması harici arızada ilk önce daha yüksek bir stabilizasyon akımın aktığı belirlenir, çalışma noktası şemada Şekil 2-34'de yüksek akım seviyeli harici bir arızada tipik bölgede („İlave tutuculuk“) dolaşır. Bu ilave stabilizasyon bölgesi I-EK TUT. parametresiyle ve karakteristiğin 1. yükselen doğrusu (TABAN NOKT. 1 ve EĞİM 1) ile sınırlanır (aşağıdaki şekle bakın). Doyma dedektörü ilk çeyrek periyotta kendi kararında bulunur. Eğer harici bir arıza belli ise, diferansiyel koruma belirli bir süre için bloklanır. Bloklama, çalışma noktasının Idif/Itut kalıcı olarak (yani 2 Periyodun üzerinde) açma alanı dahilinde bulunduğunun belirlenmesinden itibaren kaldırılır. Böylelikle takip eden arıza korunacak alanda harici kısa devre akım trafo doymasıyla hızlı bir şekilde belirlenir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

101

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-35

Akım trafo doymasında ilave tutuculuk

DC tespiti Bir başka stabilizasyon, eğer akım trafo setinin farklı geçici sekonder davranışı ile bir diferansiyel akım görülürse ortaya çıkar. Bu akan akımda farklı DC akım zaman sabitlerinin devamında akım trafo setinin sekonder devresinde oluşur, yani; primer özdeş DC sekonder farklı oluşur ve bu nedenle bir DC bileşenine diferansiyel korumada yol açar. Bu DC bileşeni tanınır ve diferansiyel kademenin başlatma değerinin kısa süreli yükselmesine sebep olur. Harmonik Stabilizasyon Özellikle transformatörlerde devreye almada kısa süreli yüksek mıknatıslanma demeraj akımları oluşabilir (Rush-Akımlar), koruma alanına akan, fakat tekrar bırakılmayan akımlar. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler. Transformatörlerin paralel bağlanmasında veya transformatörün aşırı uyartılmasında da yükselmiş gerilim ile istenilmeyen diferansiyel akımlar ortaya çıkabilir. Demeraj, anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir. Eğer diferansiyal akımının ikinci harmonik içeriği ayarlanabilir bir eşiği aşarsa, açma engellenir.

Şekil 2-36

Demeraj – Üç üst gerilim taraflı akımın çizim örneği

102

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik tutuculuğa sebep olabilir. Üçüncü ve beşinci harmonikler yüksek titreşim tutuculuğu olarak seçime sunulurlar. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. Burada üçüncü ve beşinci harmonikler stabilizasyona uygundur. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. Açık üçgen sargıda), burada genellikle beşinci kullanılır. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan, tek sayılı harmonik rol oynar. Diferansiyel akımların kendi üst titreşim içeriği kontrol edilir. Frekans çözümlemesi için, diferansiyel akımların bir Fourier analizini gerçekleştiren sayısal süzgeçler kullanılır. Üst gerilim bileşeni ayarlanabilir sınırlardan daha büyük olur olmaz, ilgili faz değerlendirmesinin tutuculuğu göz önüne alınır. Filtre algoritmaları kendi titreşim davranışına ilgili olarak dinamik işlemlerde stabilizasyon için ek tedbirler gerek kalmayacak şekilde optimize edilirler. Harici arızanın kaldırılmasında, yüksek harmonik bileşenin kaybolmasında istenilmeyen tutuculuk altında kalınmaması için, tutuculuk düşen diferansiyel akımda iki periyot üzerinde harmoniklerle tutulur. Demeraj akım stabilizasyonu her faz için bağımsız olarak çalıştığından, eğer transformatör bir fazlı arıza üzerine anahtarlandıysa, muhtemelen sağlam fazlardan birinde bir demeraj Rush-akımı olmuş olsa bile, koruma optimal etkindir. Demeraj durumunda 2. harmonik bileşenin her üç fazda eşik değerini aşmaması, özellikle „yeni“ transformatörlerde mümkün olabilir. Yalancı bir açmadan kaçınmak için, „Çapraz bloklama“-Fonksiyonu etkin olmalıdır. Bir fazda bir demeraj akım stabilizasyonunun belirlenmesinde diferansiyel koruma kademesinin I-DIFF> diğer fazları bloklanır. Bu ''Çapraz Bloklama'' fonksiyonu belirli bir süre için sınırlanabilir. Bu çapraz bloklama süresinin akışından sonra, aktuel bir arıza durumu süresinde bir başka çapraz bloklama mümkün olmaz, yani; bir arıza durumunun ortaya çıkmasından sonra bir çapraz bloklama sadece bir kez ve ayarlanmış bir çapraz bloklama süresi için mümkündür. Diğer üst titreşim tutuculukları aynı şekilde her faz için bireysel çalışır. Demeraj tutuculuğunda olduğu gibi, koruma; müsaadeli üst titreşim bileşeninin aşılmasında sadece bir fazın akımında da diferansiyel kademenin I-DIFF> diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır. 3. ve 5. harmoniklerin bu Çapraz bloklama-Fonksiyonelliği analog olarak 2. Harmoniğe gerçekleşir. Yol almada(başlatma) başlatma değeri yükselmesi Ek emniyet olarak bir akımsız korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı, başlatmada başlatma değeri yükseltilmesi gerekebilir. Eğer bir fazın stabilizasyon akımı ayarlanabilir bir değer I-TUT. YOL ALMA altında kalmışsa, I-DIFF> kademesinin başlatma değeri yükseltilmesi etkinleştirilir. Stabilizasyon akımı normal işletimde akan akımın iki katı yüksektir, değer altında kalma durumu bu nedenle devre dışı bırakılan korunan nesne için bir kriterdir. Başlatma eşiği I-DİF böylece ayarlanabilir bir faktör kadar yükseltilir (aşağıdaki şekle bakın), Idif>-Kademesinin diğer dalları da aynı miktar kadar kayar. Bunun için ilgili fazın DİF-Akımı karakteristik soruşturmasından önce BAŞ.FAKT. faktörüyle bölünür. Diferansiyel akım; arıza yazılımı, arıza akımı vb. için değiştirilmeden kalır. Stabilizasyon akımının tekrar dönüşü yol alma için bir belirtidir. Ayarlanabilir T BAŞ. MAKS süresinden sonra karakteristik yükselmesi tekrar geri çekilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

103

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-37

IDİF> kademesinin başlatma değerinin yükselişi, yol almada

Başlatma, Bırakma Normalde bir diferansiyel korumaya „Başlatma“ gerekmez, çünkü arıza tespiti ve açma koşulu aynıdır. Tüm SIPROTEC 4-Cihazlarında olduğu gibi, diferansiyel koruma da 7UM62'de birtakım sürdürülecek faaliyetler için bir start zaman noktası gösteren bir başlatma sunar. Başlatma bir arıza durumunun başlamasını belirler. Bu gereklidir, böylece ör. arıza durumu protokolleri ve arıza kayıtları oluşturulur. Başlatma hem dahili hem de harici arızada dahili fonksiyon akışlarını da kumanda eder (ör. doyma dedektörünün gerekli eylemleri gibi). Diferansiyel akımın temel harmoniği ayar değerinin % 85'ine ulaştıysa veya stabilizasyon akımı ilave stabilizasyon bölgesine % 85'den daha fazla yeterli ise (aşağıdaki şekle bakın), Başlatma tanınır. Hızlı açma kademesinin başlatması da güçlü akımlı kısa devre arızalar için başlatma sinyali oluşturur.

Şekil 2-38

Diferansiyel Korumanın Başlatması

104

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Eğer bir stabilizasyon daha yüksek harmoniklerle etkinleştirilirse, gerekirse stabilizasyon koşullarını kontrol etmek için ilk önce üst titreşim analizi yapılır (yakl. 1 Periyot). Aksi takdirde, açma koşulları yerine getirilir getirilmez açma kumandası gerçekleşir (Şekil 2-33'te taralı alan). Özel durumlar için Açma kumandası geciktirilebilir. Aşağıdaki şekil basitleştirilmiş Açma mantığı şemasını göstermektedir. Eğer 2 Periyot boyunca artık diferansiyel büyüklükte hiçbir başlatma artık mevcut değilse, yani diferansiyel akım ayar değerinin % < 70 'ine düştüyse ve diğer başlatma koşulları artık yerine getirilmediyse, Bırakma tanınır. Hiçbir Açma kumandası verilmemişse, arıza durumu bırakma ile sona erer. Ancak Açma kumandası, oluşturulursa, bu genel cihaz verilerinin tüm koruma fonksiyonları için ayarlandığı en az kumanda süresi için tutulur (bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Not Diferansiyel korumanın özel durumları bağımsız korunan nesneler için kendi bölümlerinde yer almıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

105

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-39

Diferansiyel korumada açma mantığının mantık şeması

106

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.1.2 Ayar Notları
Genel Diferansiyel koruma sadece eğer bu fonksiyon için koruma fonksiyonlarının yapılandırmasında korunan nesnenin türü seçilmişse, etkindir ve erişilebilir (Bölüm 2.4, Adres 120, DİF. KORUMA = Generatör/Motor veya 3 faz trafo). Sadece ilgili parametreler sunulur, tüm diğerleri gizlenir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa, Etkin Değil ayarlanır. 2001 no'lu DİF. KORUMA adresi altında fonksiyon ON- ve OFF olarak ayarlanır veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Not Diferansiyel koruma fabrika çıkışında OFF olarak ayarlıdır. Bunun sebebi, en azından avektör gruplarının ve uyarlama değerlerinin önceden doğru ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır. Bu ayarlar yapılmaksızın, cihaz beklenmeyen tepkiler gösterebilir (ör. Açma).

Kullanılan akım trafosunun primer anma akımı Ip, w genellikle korunan nesnenin anma akımından IN, Nes. daha büyük olmalıdır. Ancak 7UM62 koruma cihazının doğrusal aralığının üst sınırı göz önüne alınarak en az 20 · IN aşağıdaki koşul sağlanmalıdır: Ip, w > 0,75 · IN, Nes. Diğer parametreler Not Diğer parametrelerin ayar notları ilgili korunan nesnenin kendi alt bölümü olarak devamında yer alır.

2.14.1.3 Ayarlar
Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler, ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Adres 2001 Parametre DİF. KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF ON OFF ON OFF 3. Harmonik 5. Harmonic 0.05 .. 2.00 I/InO 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO; ∞ 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.10 .. 0.50 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Diferansiyel Koruma

2005 2006 2007

Y.ALMA K.ARTIŞI Demeraj 2.HARM. TUT. n.HARMONİK

OFF ON OFF

Başlatmada Açma Karakt. Artışı Demeraj esnasında 2. Harmonik Tutuculuk n. Harmonik Tutuculuk

2021 2026A 2031 2036A 2041A

I-DIFF> T I-DİF> I-DİF>> T I-DİF>> EĞİM 1

0.20 I/InO 0.00 sn 7.5 I/InO 0.00 sn 0.25

Diferansiyel Akım Çalışma Değeri T I-DİF> Zaman Gecikmesi Yüksek Ayar Açma Çalışma Değeri T I-DİF>> Zaman Gecikmesi Açma Karakteristiği Eğim 1

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

107

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Adres 2042A 2043A 2044A 2051A 2052A 2053 2061A 2062A 2063A 2071 2072A 2076 2077A 2078A

Parametre TABAN NOKT. 1 EĞİM 2 TABAN NOKTASI 2 I-TUT. YOL ALMA BAŞ.FAKT. T BAŞ. MAKS I-EK TUT. T EK TUT. ÇAPR.BLK. EK 2. HARMONİK ÇAPR.BLK.2.HARM n. HARMONİK ÇAPR.BLK.n.HARM IDİFmaks n.HARM

Ayar Seçenekleri 0.00 .. 2.00 I/InO 0.25 .. 0.95 0.00 .. 10.00 I/InO 0.00 .. 2.00 I/InO 1.0 .. 2.0 0.0 .. 180.0 sn 2.00 .. 15.00 I/InO 2 .. 250 Çevr.; ∞ 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO

Varsayılan Ayar 0.00 I/InO 0.50 2.50 I/InO 0.10 I/InO 1.0 5.0 sn 4.00 I/InO 15 Çevr. 15 Çevr. 15 % 3 Çevr. 30 % 0 Çevr. 1.5 I/InO

Açıklama Karakt. 1. Eğimi için Taban Noktası Açma Karakteristiği Eğim 2 Karakt. 2. Eğimi için Taban Noktası Başlatma Tespiti için ITUTUCULUK Başlatmada Karakteristik Artışı çarpan Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Ek Tutuculuk Çalışması Ek Tutuculuk Süresi Çapraz Bloklama Ek Tutuculuk Süresi I-DİF 2. Harmonik Miktarı 2. Harm. Çapraz-Bloklama Süresi I-DİF'te n. Harmonik İçerik n. Harm. Çapraz Bloklama Süresi n. Harm. Tutuculuğun IDİFmaks Sınırı

2.14.1.4 Bilgi Listesi
No. 5603 5615 5616 5617 5620 5631 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5651 5652 5653 5657 5658 5660 5662 >Dif BLK Dif OFF Dif BLKdı Dif AKTİF Dif Uyarl.çarp. Dif başlatıldı Dif 2.Harm. L1 Dif 2.Harm. L2 Dif 2.Harm. L3 Dif n.Harm. L1 Dif n.Harm L2 Dif n.Harm. L3 DifBLKdıHarArL1 DifBLKdıHarArL2 DifBLKdıHarArL3 DifÇaprBLK2HARM DifÇaprBLKnHARM DifÇaprBLKharAr Iarıza L1 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Diferansiyel koruma BLOKLAMA Diferansiyel koruma DEVRE DIŞI Diferansiyel koruma BLOKLANDI Diferansiyel koruma AKTİF Dif: uygunsuz Uyarlama çarpanı AT Diferansiyel koruma başlatıldı Dif. : 2. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L2 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L3 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : n. Harmonik L2 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L3 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L1 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L2 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L3 ile bloklandı Dif: 2. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: n. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: Harici arıza ile Çapraz Bloklama Dif. koruma: AT arızası L1 ile bloklandı

108

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

No. 5663 5664 5666 5667 5668 5671 5672 5673 5674 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5691 5692 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5713 5714 5742 5743 5744 5745

Bilgi Iarıza L2 BLKdı Iarıza L3 BLKdı Karakt. L1 Dif Karakt. L2 Dif Karakt. L3 Dif Dif AÇMA Dif AÇMA L1 Dif AÇMA L2 Dif AÇMA L3 Dif> L1 Dif> L2 Dif> L3 Dif>> L1 Dif>> L2 Dif>> L3 Dif> AÇMA Dif>> AÇMA Dif L1: Dif L2: Dif L3: Tutuculuk L1: Tutuculuk L2: Tutuculuk L3: Dif AT-T1: Dif AT-T2: Dif DC L1 Dif DC L2 Dif DC L3 DifDCKar.Artışı

Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM AM AM AM AM

Açıklama Dif. koruma: AT arızası L2 ile bloklandı Dif. koruma: AT arızası L3 ile bloklandı Dif: Faz L1 karakteristik artışı Dif: Faz L2 karakteristik artışı Dif: Faz L3 karakteristik artışı Diferansiyel koruma AÇMA Diferansiyel koruma: AÇMA L1 Diferansiyel koruma: AÇMA L2 Diferansiyel koruma: AÇMA L3 Dif. koruma: IDİF> L1 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L2 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L3 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L1 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L2 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L3 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> ile AÇMA Dif. koruma: IDİF>> ile AÇMA Açma esnasında Faz L1 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L2 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L3 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L1 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L2 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L3 Tutuculuk Akımı Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 1 Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 2 Dif: DC L1 Dif: DC L2 Dif: DC L3 Dif: Karakt. artışı faz (DC)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

109

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.2

Korunan nesne Generatör ve Motor
Aşağıda korunan nesneler Generatör ve Motorun özel durumları tanımlanmıştır.

2.14.2.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçme büyüklüklerinin tanımlanması ve uyarlanması Diferansiyel koruma 7UM62 'de Boyuna- veya Çapraz diferansiyel koruma olarak kullanılabilir. Bu kullanım türü sadece ölçme akımlarının tanımlanmasıyla ve korunan nesnenin sınırlamasıyla ayırt edilir. Diferansiyel korumada akım yönü korunan nesneye pzitif olarak tanımlandığından, aşağıdaki şekilde gösterilen tanımlamalar elde edilir. Koruma alanı akım trafo seti ile yıldız noktasında ve trafo seti ile terminal taraflı sınırlanır. Diferansiyel koruma 7UM62 'de tüm akımlar korunacak nesnenin anma akımıyla ilişkilidir. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç, Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları verilir. Ölçme büyüklüklerinin uyarlanması burada akım değerleri için faktörleri sınırlar. Generatör yakınındaki arızalar, ağırlıklı endüktif bileşenle birlikte hayli büyük DC akım sabitine sahiptirler, bunlar akım trafosunun bir mıknatıslanmasına sebep olurlar. Bu akım trafosunun yerleştirilmesinde dikkate alınmalıdır (bakınız Bölüm 2.14.4).

Şekil 2-40

Boyuna diferansiyel korumada akım yönü tanımlaması

Bir özel durum, çapraz diferansiyel koruma olarak uygulama için bulunur. Bu durum için aşağıdaki şekil ölçme akımlarının tanımlamasını gösterir. Çapraz diferansiyel korumada şebeke ve korunan bölge arasındaki sınırı oluştururlar. Eğer akımlar herbir paralel hatta farklı ise, bir hatta arıza akımının olduğunu gösterir, burada daima ve sadece bir diferansiyel akım oluşur. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye aktığından, yani diğer uygulamalardakinin tersine, bir akım trafo seti için „yanlış“ polarite ayarlanır, Bölüm 2.5.1 „Akım trafo setinin bağlantısı“ altında tanımlandığı gibi.

Şekil 2-41

Boyuna diferansiyel korumada akım yön tanımlaması

110

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Motorlarda aynı şekilde akım trafosu hassaslık sınırlarını belirler. Asenkron motorda yol alma başlatma işlemi trafodan farklı oluşturulur ve büyük diferans akımlarına yol açar (bakın paragraf „Yol Almada başlatma eşiğinin yükselmesi“).

2.14.2.2 Ayar Notları
Koşul Generatör- veya Motor diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul, projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF. KORUMA = Generatör/Motor ayarlanmış olmasıdır. Önemli bir ayar, akım trafo setinin yıldız noktalarının korunan nesnenin her iki tarafına konumlarıdır (Adresler 201 Y.N.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y.N.->NESNE T2 Taraf 2 için, bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Bunun devamında korunan makinenin anma verileri (SN GEN/MOTOR, UN GEN/MOTOR) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır. Buna ayar değerleri etki eder. Ayrıca ör. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi ölçme değerleri denetimi için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL.NOKT TAR 1 ve 244 YIL.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2.5.1). Yol almada (başlatma) başlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y.ALMA K.ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir. Fabrika çıkışında bu fonksiyon anahtarlanmıştır. Atanan parametreler 2051, 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir. 2051 I-TUT. YOL ALMA ile, başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. Ayar I/INNes. = 0 , fonksiyonu etkisiz yapar. BAŞ.FAKT. ile, yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir. Generatörlerin ve Motorların koruması için önerilen ayar 2052 BAŞ.FAKT. = 2.0. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. Parametrelerin anlamı Şekil 2-42 `te gösterilmiştir. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. Başlatma değeri Generatörün veya motorun anma akımıyla ilişkilidir, Generatörler ve Motorlar için 0,1 ve 0,2 arasında bir ayar önerilir. Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. Öneri: Geçici kısa devre akımının kalıcı değeri üzerinden bir ayar, yani:

xd’ için 0,15 ve 0,35 arasında değerlerle I-DİF>> için ayar değerleri yakl. (3 - 7) · IN, Mak. elde edilir. Açma karakteristiği bir başka iki daldan oluşur. 2041 EĞİM 1 adresi, başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. 1 parametresiyleb belirlenen, ilk dalın eğimi belirlenir. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır. Bunlar esas olarak Ana akım trafosunun ve Giriş trafosunun dönüştürme hatalarıdır. Özdeş akım trafolarında olağan değer 0,25 'den 0,15 'e düşürülebilir. İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir stabilizasyonu oluşturur. Taban noktası 2044 TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa, akım trafo doymasında etki edilebilir. Daha büyük eğim daha yüksek kararlılık anlamına gelir. Olağan değer 0,5 , pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

111

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-42

Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre

Akım trafo doymasında ek stabilizasyon Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir stabilizasyon etkin olur, bu da 2061 no'lu IEK TUT. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. Stabilizasyon akımının, koruma alanının içine ve dışına akan akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir, yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek. 4.00 I/InO olağan ayarı bu nedenle saklanır. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. Bu süre, güçlü akımda harici arızada ek tutuculuk bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır. Olağan ayar 20 Çevr. , mutlaka pratiktir. Gecikme Zamanları Özel durumlarda, diferansiyal korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir. Gecikme süresi 2026 T I-DİF>, eğer generatörde veya motorda dahili arıza belirlendiyse başlatılır. 2036 T I-DİF>> , I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. Bırakma gecikmesi, tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Tüm ayar zamanları, koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi, bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.

112

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

3. Bunun için koruma cihazına transformatör-anma verileri. AT IN. Buradan diferans akımına giden bir hata sağlanır.2010 113 . Demeraj. Bu faz açısı kaymasıilgili bir düzeltme olmadan bir diferans akımına liderlik eder. akım trafosunun anma gerilimleri ve primer anma akımları verilir ve buradan düzeltme faktörü kw aşağıdaki ilişkiye göre hesaplanır: Burada Ip. Yayın Tarihi 10. 7UM62.14. doğrusal olmayan mıknatıslanma karakteristiği ile daha yüksek mıknatıslanma akımları oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunların yardımıyla tanımlanan etki değerleri hakim olabilir. Aşırı uyartım Eğer bir transformatör yüksek bir gerilimle işletilirse.1 Fonksiyon Tanımı Akım trafosunun uyarlanması Akım trafosunun farklı transformatör anma akımına uyarlanması tamamen mümkündür. Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Sayısallaştırılmış akımlar her defasında transformatör-anma akımına çevrilir. yani akım trafosunun anma görünür gücü.Fonksiyonlar 2. Demeraj Bir transformatörün devreye alınmasında kısa süreli yüksek mıknatıslanma akımları oluşabilir (Rush-Akımlar). anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler. koruma alanına akan. Nesne SN UN kAT Primer akım trafosu anma akımı Korunan nesnenin primer anma akımı Korunan nesnenin anma görünür gücü Anma gerilimi Düzeltme faktörü SIPROTEC.14.3 Korunan nesne Transformatör Transformatörlerde işletme koşulları altında diferans akımlarına yol açan birçok etki değeri etki gösterir: 2.ve sekonder taraf arasında bir faz açısı kayması etkisi gösteren farklı vektör gruplarıyla işletilirler.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. Bu ek bir diferans akımına yol açar. Vektör grubu Uygulamaya bağlı olarak transformatörler primer. Gerilim regülatörü için kademe şalteri Gerilim regülatörü için kademe şalteri ile (Boyuna regülatör) transformatörün dönüştürme oranı ve anma akımı değiştirilebilir. Buradan bir trafo akım uyarlaması ve böylece bir diferans akımı elde edilir. fakat tekrar bırakılmayan akımlar. Aşağıda diferans korumanın önemli fonksiyon blokları tanımlanmıştır.

7UM62. Yayın Tarihi 10. Aynı şekilde verilen vektör grubu ile cihaz. Vektör grubu düzeltmesi akımların Taraf 1'den Taraf 2'ye değişimine yol açar. bu da IA gibi aynı yön Taraf 1'i gösterir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki şekil topraksız yıldız noktasını göstermektedir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bu düzeltme korunan nesnenin herbir tarafı için yürütülür. Matris tüm üç faz için dönüşümü tanımlar. Topraksız yıldız noktası Vektör grubu.ve alt gerilim tarafı Üçgen anahtarlamada yapılır. Numerik vektör grubu düzeltmesinin temel prensibi bir Y(N)d5-Transformatörü örneğinde gösterilmektedir. Şekil 2-43 Vektör grubu uyarlaması Yd5 örneğinde (yıldız noktası topraklaması olmadan) Taraf 2 de akımlar IL3 – IL1 birbirinden çıkarılır. Faz dönüşü n · 30° dir (yani 5 · 30° = 150°). belirlenen kurallara göre akım karşılaştırmayı yürütür. Genel amaçlı bir çalışma için 7UM62 . böylece IAakımı elde edilir.Fonksiyonlar 2. Üst gerilim tarafı Yıldız. 1/√3 ile çarparak değer uyarlaması yapılır. Referans sistem bu sırada Taraf 1'dir (üst gerilim tarafı). Vektör grubu uyarlaması Blok transformatörler sıklıkla Yıldız-Üçgen anahtarlamada yapılırlar. yazılımı düşünülebilecek tüm vektör grupları için yapmayı mümkün kılar. Generatör taraflı üçgen anahtarlama bulunur.2010 . 114 SIPROTEC. gösterge resminde simetrik akan akımları hem de değişim kuralını gösterir.

Şekil 2-44 Vektör grubu uyarlama. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Y(N) d5 örneğinde (topraklanmış yıldız noktasıyla) Aşağıdaki örnekte harici arızada sağ tarafta değil. Sıfır bileşen akım eliminasyonu olmadan akımların bir karşılaştırması yanlış bir sonuç doğurabilir (Diferansiyel akım dışarıda bulunan arıza nedeniyle).Fonksiyonlar 2. Sıfır bileşen akım faz akımlarından çıkarılır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Topraklı Trafo-Yıldız noktası Aşağıdaki şekil topraklı yıldız noktasıyla Y-Tarafında vektör grubu YNd5 için bir örnek gösterir. transformatörün kendisinde de olduğu gibi açık üçgen sargıların dışında sıfır bileşen akımlar mümkün olmadığı gibi. ör. Hesaplama talimatı sol matrisi Şekil 2-44'te gösterir. Bu nedenle Taraf 1'de sıfır bileşen akım elimine edilmelidir. 1 /3 · (2 IL1 – 1 IL2 – 1 IL3) = 1/3 · (3 IL1 – IL1 – IL2 – IL3) = 1/3 · (3 IL1 – 3 I0) = (IL1 – I0). Sıfır bileşen akım eliminasyonu ile arıza akımları. Yayın Tarihi 10. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar. Burada sıfır bileşen akımlar elimine edilir. özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar. Sol tarafta matris denkleminden sıfır bileşen akım eliminasyonu elde edilir. sol tarafta bir sıfır bileşen akım ortaya çıkar.2010 115 . Şekil 2-45 Akım dağılımı ile trafo dışındaki toprak arızası için örnek SIPROTEC. 7UM62. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta sıfır bileşen akımlar akım diferansı oluşumu ile otomatik olarak dışarı düşerler.

KORUMA = 3 faz trafo ayarlanmış olmasıdır. Sargı 1 referans sargı olarak tanımlanır ve bu nedenle şifreye ihtiyaç duymaz. 116 SIPROTEC. transformatör verilerinin parametreleri fabrika çıkışında bırakılabilir. Yayın Tarihi 10. sargının UN 'i olarak gerçek anma akımı kullanılmaz.kV olarak (y.) • Vektör grupları-Şifre. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar. çünkü halihazırda harici eşleştirme trafosu mevcut olduğundan).NOKT TAR 1 ve 244 YIL. Bundan başka projelendirmede transformatörün her iki tarafının anma verileri (SN transf. UN-PRİ TARAF 1.Fonksiyonlar 2.2010 . Korumanın bir ayarı sekonder büyüklüklerle beraber alınması gerekliyse (ör. Referans sargı olarak üst gerilim sargısı hizmet eder. bakın Bölüm GüçSis. aksine kademe değiştiricinin orta akımına karşılık gelen gerilim kullanılır.).. o zaman vektör grubu şifresi değiştiğine dikkat edilmelidir: O zaman ör. akım trafo setinin polaritesi verilir.1). Y-Tarafından bakıldığında Yd7 olur. Ne vektör grubunun uyarlaması için anahtarlamalar ne de anma akımları için çevrimler gereklidir.2 Ayar Notları Koşul Transformatör diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul. Ayrıca ör. korumanın hassaslığı sürekli transformatörün anma görünür gücüne ilgili olacak şekilde çevrilir. UN-PRİ TARAF 2) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır. Dy5. diğer sargılar Sargı 1 ile ilgilidir.Veriler1).b. A olarak (y.N. Buna ayar değerleri etki eder.b. Bunun için cihaz her sargı için verilere ihtiyaç duyar • Görünür anma gücü SN .ve Vektör grubu uyarlama Transformatör koruma olarak 7UM62 korunan transformatörün anma verilerinden otomatik olarak vektör grubu ve farklı sargı anma akımları için gerekli akım-uyarlama formüllerini ortaya çıkartır.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.). • Anma gerilimi UN . Eğer bir başkası üst gerilim sargısı olarak referans sargı için seçilirse. • Akım trafo setinin anma akımı.N.b.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. 7UM62.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y. Eğer transformatörün bir sargısı bir kademe değiştiriciye sahipse. Bu projelendirmede akım trafo setinin yıldız noktası konumunun transformatörün her iki tarafına verisiyle anlatılır (Adresler 201 Y.MVA olarak (y. Diferansiyel akımın oluşumunda doğru polaritenin emniyete alınması için. Büyüklük. Akımlar. projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF.3. Transformatör verilerinin olağan ayarında cihaz akım eşleştirme 1 : 1 faz kaydırma olmaksızın gerçekleşir.5.14.->NESNE T2 Taraf 2 için. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi sıfır bileşen akım eliminasyonu ve ölçme değerleri denetimi (akım toplamı denetimi) için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL.

üst titreşim bölümünün aşılmasında sadece IDİF>-Kademesinin her üç fazından sadece bir fazda bloklanabilir. adresi altında devreden çıkarılabilir ve devreye alınabilir. mevcut olan 2. Arıza akımları. Yol almadabaşlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y. = 0 . Burada üçüncü ve beşinci harmonikler sınırlamaya uygundur. Eliminasyon YILDIZNOKTASI S* = topraklı ayarında yapılır (bakın Şekil „Topraklı yıldız noktasıyla vektör grupları uyarlama“ bu bölümün çalışma yönteminde).14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Sıfır bileşen akım davranışı Sargı yıldız noktalarının davranışı. SIPROTEC. ile. özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar. Eğer istisna durumunda fazla uygun olmayan demeraj şartlarını daha iyi stabilize edebilmek için. 2007 no'lu TUT. = 1. 2071 no'lu 2. 2. ve eğer bir başka faza bir Rusch akımı akıyorsa. 7UM62. tek sayılı harmonik rol oynar.Fonksiyonlar 2. Atanan parametreler 2051. pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır. olağan ayar 2052 BAŞ. burada genellikle beşinci kullanılır. Harmonik Sınırlama Cihazın demeraj stabilizasyonu 2006 no'lu Demeraj 2. Bir transformatörün koruması için. tutuculuk için gerekli olan bölüm parametrelenebilir. Bu imkan özellikle generatörlerin ve motorların koruması için düşünüldüğü için.2010 117 .ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir. tutuculuğa sebep olabilir. Yayın Tarihi 10. eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. Büyük zaman sabitleriyle eşit olmayan akım trafolarında b karakteristik dalından kısa süreli aşılabilir. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir. Açık üçgen sargıda).HARMONİK adresi altında bu üst titreşim sınırlaması kaldırılabilir veya harmonik seçilebilir.ALMA K.FAKT.0 'a bir yükselme yapılmalıdır. koruma açma yapabilir. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar. bir çift toprak arızada bir taban noktasıyla koruma alanında daima devre dışı bırakılır (bakın paragraf „Topraklanmamış yıldız noktası“ ve Şekil „Yıldız noktası topraklaması olmadan vektör grubu uyarlaması Y(N) d5 örneğinde“). Yani. Ayar I/INNes. 3 periyotluk olağan değer.HARM. 0 ayarında. olağan ayar korunan nesnenin seçiminde 2Sarg. Adres 2072 ÇAPR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. HARMONİK adresi altında daha küçük bir değer ayarlanabilir. Çapraz Bloklama Demeraj sınırlaması „Çapraz Blok“-fonksiyonuyla genişletilebilir. 2051 I-TUT. Fabrika çıkışında bir oran I2fN/IfN % 15' den ayarlanmıştır. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. eğer korunmuş transformatör sargısının yıldız noktası hiçbir şekilde toprak bağlantısına sahip değilse. Yalıtılmış veya denkleştirilmiş sistemlerde sadece sıfır bileşen akım eliminasyonundan vazgeçilebilir. yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir.HARM ayarlanır. Eğer motorlar ve transformatörler gibi harici yükler anahtarlanmışsa. harmonik bileşenin demerajda değerlendirilmesine dayalıdır. fonksiyonu etkisiz yapar.0 'in öyle bırakılması önerilir. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“Fonksiyonu daima etkindir. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için. BAŞ. bu oran genellikle değiştirilmemiş bir şekilde. Petersen bobini veya aşırı gerilim sınırlayıcı üzerinden de! Bundan sonra transformatör. sıfır bileşen akımının cihazda elimine edilmesinden itibaren bir anlamı yoktur. Bu. Üçüncü ve beşinci harmonikler seçime sunulurlar. İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik.FAKT. n-te Harmonik. muhtemel bir çift toprak arıza önceliğinden bağımsız olarak. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan. 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir. n. YOL ALMA ile. Ayarlanacak bloklama süresi devreye almada belirlenir.BLK.Trafo ilk önce Off olarak ayarlıdır. Ancak.2. başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. üstlenilebilir.

2041 EĞİM 1 adresi.BLK.Fonksiyonlar 2. HARMONİK adresinde ayarlanır. Üst titreşim tutuculuğu her faz için ferdi çalışır. 5. harmoniğin aşırı uyartım sınırlaması olarak kullanımında ör. Yayın Tarihi 10. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir. Başlatma değeri. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir. korunan transformatörün sargılarına paylaştırıldığı gibi. n-te Harmonik ile artık tutuculuk gerçekleşmez. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için. ilk dalın eğimini belirler. Ayar değeri transformatörlerde 0.25 ayar alanlarında % 20'ye kadar yeterli olabilir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Diferansiyel korumanın engellenmesine giden Harmoniklerin payı.2 ve 0. müsaadeli üst titreşim payının aşılmasında sadece bir fazın akımında da IDİF> diferansiyel kademesinin diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır („Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu). 118 SIPROTEC.HARM ayarlanır. 7UM62. ve eğer bir başka fazda bir daha yüksek üst titreşim payı mevcutsa. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. 2076 no'lu n. başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. Demeraj sınırlamasında olduğu gibi. seçilen başlatma değerinin maksimum işletmeye bağlı ortaya çıkan kalıcı diferans akımının en az iki katı değerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. Durdurma değeri: transformatörün nispi kısa devre arıza geriliminin ters değeri 1/uk çarpı trafo anma akımından daha büyüktür. Diferansiyel akım 2078 no'lu IDİFmaks n. Varsayılan ayar 0. koruma açma yapabilir.HARM adresinde verilen transformatör anma akımını çok kez aşarsa. 0 Çevr. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. 1 parametresiyle belirlenen.transformatörün görünür anma gücüne karşılık gelen anma akımıyla ilişkilidir. bundan bağımsız olarak. 30 (olağan ayar) alışılagelmiştir. Parametrelerin anlamı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür.n. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu daima etkindir. koruma.4 arasında bulunur. Adres 2077 ÇAPR. 0 ayarında. ayrıca özellikle transformatörün muhtemel bir ayar alanında kademe şalterinin son ayarlarında ortaya çıkan diferans akımları gibi. Bunlar esas olarak ana akım trafosunun dönüşüm hatalarıdır. Bu karakteristik dalı tutuculuk alanını sınırlar. Bu koruma alanında bir kısa devre arızada akan tüm akımdır. Açma karakteristiği başka iki daldan oluşur (aşağıdaki şekle bakın). Devreye almada. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır.2010 . Daha yüksek ayar alanlarında karşılık olarak daha yüksek ayarlanmalıdır.

mutlaka pratiktir. Akım trafo doymasında ek tutuculuk Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir tutuculuk etkin olur. güçlü akımda harici arızada ek stabilizasyon bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. 2031 I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa. Gecikme süresi 2026 T I-DİF>. Bu süre. Gecikme Zamanları Özel uygulama durumlarında. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. Olağan ayar 15 Çevr. Stabilizasyon akımının. SIPROTEC. bu da 2061 no'lu I-EK TUT. sarımlar ile akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir. . 7UM62.2010 119 . Daha büyük eğim daha yüksek sınırlama anlamına gelir. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Tüm ayar zamanları. diferansiyel korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir.Fonksiyonlar 2. 2036 T I-DİF>>. Yayın Tarihi 10. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. Olağan ayar bu nedenle öylece bırakılmalıdır. akım trafo doymasında etki edilebilir. eğer transformatörde dahili arıza belirlendiyse başlatılır. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-46 Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir sınırlama oluşturur. Bırakma gecikmesi. Taban noktası 2044 no'lu TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır ve transformatör anma akımıyla ilgilidir.

2000 A 5P15 15 VA (IsN =1 A veya 5 A) IN. korunan nesnenin anma akımından ≥ seçilmelidir. 7UM62. Yayın Tarihi 10. O. 2. Taleplerin diz noktası gerilimlerine çevrimi için gerekli denklemler Tablo 2-7 'de verilmiştir.12 n’ > (34 .4 Akım Trafoları Gereklilikleri Akım trafoları gereklilikleri diferansiyel koruma fonksiyonunu belirler. Tablo 2-5 Aşırı akım rakamları Sonuçta çıkan anma aşırı akım rakamı Gerekli işletme aşırı akım rakamı Burada Ktd IpSC IpN RBC RBN RCt Tablo 2-6 geçici boyutlandırma faktörü primer simetrik kısa devre arıza akımı Primer akım trafosu anma akımı bağlı yük anma yükü dahili yük Trafo gereklilikleri Transformatör Geçici boyutlandırma faktörü Ktd Simetrik kısa devre arıza akımı IpSC ≥4 τN ≤ 100 ms için Generatör > (4 . 1000 . Bu sırada hızlı açma kademesi (IDif >>) anlık değer yöntemi üzerinden yüksek akımlı dahili kısa devre arızaları hükmeder. G yakl.1 n’ > 40 Güç ≥ 10 veya 15 VA Örnek şebeke trafosu: 10P10 10 veya 15 VA (IsN = 1 A veya 5 A) xd’’ = 0.1 Fonksiyon Tanımı Tasarım önerileri Harici kısa devre arıza akım trafosuna mümkün DC akım üyelerinin neticesinde talepleri belirler. Primer trafo anma akımının belirlenmesi için pratik olarak genel alışılmış yöntemler geçerlidir. Aşağıdaki iki tablo tasarım spesifikasyonlarını gösterir. Doymasız zaman akan kısa devre arıza akımında en az 5 ms olmalıdır. Bunun için IEC 60044-1 ve IEC 60044-6 normları dikkate alınır.Fonksiyonlar 2.14.2010 .4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5) τN > 100 ms için Örnek Notlar: genel özdeş trafo yerleştirme uk = 0.42) Dikkate al Dahili yük Örnek: IN. G > 5000 A 5P20 30 VA (IsN =1 A veya 5 A) 120 SIPROTEC.14.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 121 . 7UM62.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Burada uk xd’’ IsN τN Tablo 2-7 Kısa-devre gerilimi alt geçici boyuna reaktans Sekonder akım trafosu anma akımı Şebeke zaman sabiti Diz noktası gerilimleri IEC İngiliz standardı ANSI Burada U n IsN RBN RCt Diz Noktası Gerilimi Anma aşırı akım rakamı Sekonder trafo anma akımı Anma yükü dahili yük SIPROTEC.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. iki tipik tespit elde edilir.1). Yıldız noktası oluşturucu ve Reaktörler gibi. generatörlerde bara anahtarlamasında uygulanır.14.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Bu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Koruma fonksiyonu. transformatörler için ve (düşük omik) direkt topraklanmış generatör için sürümdür. TN) 2. Bu uygulama.28) çalışır. 2. Genel tanımlama geçerlidir: Sayım okları pozitif korunan nesneye yönlenmiştir. TN) Toprak akım diferansiyel koruma. Ototransformatör. Klasik diferansiyel korumaya göre daha seçici ve hassastır (bakın Bölüm 2. Bir başka uygulama yıldızda bağlı transformatör sargısıdır. Diğer uygulamalar için. Bağlantı 2'de her iki sıfır bileşen akım herbir ölçülen faz-akımdan hesaplanır. ör.15. alternatif olarak koruma cihazı 7UT612 önerilir.Fonksiyonlar 2. eğer birden çok generatör bir baraya bağlı ise ve bir generatör düşük omik topraklı ise uygulamaya girer. Bu ölçme metodu. 7UM62. Şekil 2-47 Toprak akım diferansiyel korumanın bağlantı modelleri Ölçme Prensibi Toprak akım diferansiyel koruma 2 sürüm formu yalnızca sıfır bileşen akım tespitinde ayırt edilir. Korunan nesne akım trafoları arasında bulunur. generatörlerin yüksek omik topraklanmasında toprak arıza koruma (Bölüm 2. eğer birden fazla generatör barayı beslerse ve herhangi bir generatör topraklı ise. generatörlerde ve transformatörlerde toprak arızalarını ve bunlarda yıldız noktasının düşük omik veya sabit topraklı olduğunu kapsar.2010 .1 Fonksiyon Tanımı Bağlantı modelleri Aşağıdaki şekilde olduğu gibi. 122 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Bağlantı 1'de sıfır bileşen akım ölçülen faz akımlarından hesaplanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür. Bu şekilde akım yönü tanımlaması da verilir.

arıza yeri 2) aynı şekilde bir yıldız noktası akımı akar IYıld veya bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosu üzerinden (3I02) ve bir sıfır bileşen akım da Taraf 1'in akım trafosu üzerinden (3I01) akar. Aynısı. Formüller: 3I02 = IYıld = IEE2 veya 3I02 = IL1T2 + IL2T2 + IL3T2 Korunan alanda bir toprak arızada her halukarda bir yıldız noktası akımı IYıld veya ve bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosuyla akar (3I02). 7UM62. Yayın Tarihi 10. TN) Şekil 2-48 Bağlantı ve Akım gösterge tanımlaması Her iki prensipte de faz tarafında bitişik akımlar ( 7UM62 'de bu daima Bağlantı-Taraf 1'dir) sıfır bileşen akımı veren faz akımları geometrik toplar. Akım yönü korunan nesneye pozitif olarak tanımlandığından. Sıfır bileşen akım mümkün üç ölçme yerinde aynı büyüklükte olmalıdır. devreye alındıysa. Hesaplama kuralı Taraf 1 için: 3I01 = IL1T1 + IL2T1 + IL3T1 İkinci sıfır bileşen akım için iki tespit imkanı vardır: Birine yıldız noktası akımı olarak IEE2 (IYıld = IEE2) girişi üzerinden direkt ölçülür. akan sıfır bileşen akım Taraf 1'de (3I01) yıldız noktası akımına.2010 123 . Koruma alanının dişında bir toprak arızada (bakın aşağıdaki şekil. mümkündür. yüksek endüktif paylı daha büyük yükler (böylece büyük zaman sabitleri) Motorlar ve Transformatörler gibi. Diğerine sıfır bileşen akımı yıldız noktası taraflı akım trafosundan ( 7UM62 'de daima Taraf 2) hesaplanır. Şebekenin topraklama davranışına göre Taraf 1'in akım trafosu üzerinden de bir toprak akımı (3I01) arıza yerini besleyebilir (çizgili ok). eğer ör.Fonksiyonlar 2.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC. IYıld veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımına (3I02) karşı fazdır. doyma alanında faz akım trafosunun farklı aktarım davranışında koruma alanına akmakta olan toprak akımını varmış gibi gösteren bir toplam akım oluşur. Akım yön tanımlamasıyla sıfır bileşen akım 3I01 ancak hemen hemen yıldız noktası akımıyla fazdadır. Şekil 2-49 Harici bir kısa devre arıza için örnek Eğer harici toprak temassız arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akarsa. Bu arıza akımıyla bir Açma önlenmelidir.

Bununla ayrıca akım trafo problemleri karşısında . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. stabilizasyon karakteristik üzerinden yapılır (aşağıdaki şekle bakın). Böylece hassas bir ayar bağlıdır. Yayın Tarihi 10. TN) Bunun için sınırlandırılmış toprak arıza korumanın birçok sınırlama özelliği vardır. Sınırlama tedbirleri Toprak akım diferansiyel korumanın amacı zayıf akımlı arızaları kapsamasıdır. Şimdi Açma bölgesinde bulunulur (çizgili hat boyunca). Trafo arızası etkisini elimine etmek için.2010 . transformatörler için sınırlandırılmış toprak arıza koruma). Ölçülen büyüklüklerinin değerlendirilmesi Sınırlandırılmış toprak arıza koruma her iki tarafın sıfır bileşen akımlarının temel titreşimlerini (3I01 ve 3I02) ve bunlardan Diferans. Dahili bir toprak arıza buna karşılık aynı büyüklükte bir Diferans. 7UM62. (ör.ve Sınırlama akımı da. akımlar korunan nesnenin anma akımlarına uyarlanır. karakteristiğin değerlendirilmesi yanında yıldız noktası akımı soruşturması gerçekleşir. Şekil 2-50 Açma. Harici bir toprak arızada diferans akımı sıfırdır veya küçüktür ve stabilizasyon akımı arıza akımının çift katıdır. 124 SIPROTEC.Taraf 1'de faz akım trafosunun yanlış sıfır bileşen akım oluşumu stabilize edilir. I0-Dif = | 3I01 + 3I02 | I0-tut = | 3I01 | + | 3I02 | Akım 3I02 uygulamaya göre Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı veya direkt ölçülen yıldız noktası akımı IYıld olabilir. faz-akım trafosunun farklı geçici akım davranışıdır. Farklı primer akım trafosu anma akımlarını karşılaştırmak için. Başlatma eşiği I-STA> kademesiyle ayarlanır.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Arızasız durumda ve ideal trafolarda sıfır bileşen akımlar sıfırdır ve böylece Diferans. Burada bir farklı DC akım aktarım davranışı ve doyma davranışı bir rol oynar. Harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılmalıdır. Koruma fonksiyonu için bilinen arıza kaynağı. Ölçme büyüklükleri stabilizasyon alanında bulunur. bunlar diğer bilinen tutuculuk metodlarından ciddi farklılıklar gösterirler (bakın paragraf „Sınırlama tedbirleri“).ve Sınırlama akımı oluşturur. Yıldız noktası akımı aynı şekilde I-STA> başlatma akımını aşmalıdır.ve sınırlama (stabilizasyon) akımını hesaplar.ve Sınırlama karakteristiği Yıldız noktası akımının direkt ölçüldüğü uygulamalarda.

Belirli oranlarda derhal bir müsaade (alan I) veya kilitleme (alan III) gerçekleşir. Bunun için sıfır bileşen akım yönü değerlendirilir. bloklama etkin olur. sıfır bileşen gerilim denetim prensibi olarak kullanılır. İdeal davranışlar altında akımlar tanımlama nedeniyle dahili bir toprak arızada fazdadır ve haricide faz karşıtlığında olmalıdırlar. Böylece arızasız durumda faz akım trafosunun aktarım hatalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınılır. Bir faz akımı eşik değerini aşarsa. koruma fonksiyonu maksimum bir faz akımından itibaren bloklanır. bu giriş ile CFC kullanımı altında diğer bloklamalar da yapılabilir. Faz-toprak-gerilimlerden sıfır bileşen gerilim hesaplanır. Harici kısa devre arızalarda da topraklama olmadan stabilize edilir. Bu bara anahtarlamasındaki generatörlerde büyük çoğunlukla mümkün değildir.2010 125 . yön kriteri etki göstermez. bu bir müsaade sinyaline yol açar. birbiri üstüne denkleştirilen faz akımlarının çalışması. Kuvvetli akımlı arıza Diferansiyel koruma. Eğer sıfır bileşen akımları çok küçük ise (Alan IV). Bu tedbir topraksız kısa devre arızalarda da etki gösterir.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Bunun için faz akımları Taraf 1'de denetlenir. Aşağıdaki şekle göre denetim 2 alana paylaştırılmıştır. yıldız noktası akım trafosu üzerinden sadece bir akım akabilir. gerilim girişlerinin bir gerilim trafosuna V-Anahtarlamada bağlanmasında gereklidir. bu bloklama sakıncalı değildir. Eğer ör. Mantık Tüm sinyallerin mantığı ve bilinen ayar parametreleri. Yayın Tarihi 10. Fonksiyon „>STA BLK“ girişi ile bloklanabilir. SIPROTEC. Bu tedbir için koşul yıldız noktası akım trafolu uygulamadır. Empedans koruma ve Aşırı akım koruma gibi diğer koruma fonksiyonlarıyla hükmettiğinden. Sınırlama karakteristiğinin denetimi. Şekil 2-51 Yön kriterinin çalışma alanları • Faz akımı izleme Akım trafosu doyması neticesinde harici kısa devre arızalarında fonksiyon aşırılığı olmaması için. bu durumda 0° alınır. Alan II'de ek bir ölçme tekrarlaması yürütülür ve sonra karar verilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. • Sıfır bileşen akım yönü değerlendirmesi Bu denetim ile harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılır. böylece bunların arıza akımlarının (sonuçlanan sıfır bileşen akım) kalıcı koşullar altında minimal olduğudur. Bir sıfır bileşen gerilim tespit edilirse. ve verilen ihbarlar aşağıdaki mantık şemasında (Şekil ) gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2. Sınır açısı 90° dir. • Sıfır bileşen gerilim izleme Eğer yüklerin devreye alınması sebebiyle faz akım trafosu sekonder taraflı sıfır bileşen akımlar oluşturuyorsa ve yıldız noktası akımı direkt değerlendirilmiyorsa. TN) Bir esas kural. yıldız noktası akımının mümkün ek soruşturması ve açı müsaadesi ile ilişkilendirilir. ölçülen sıfır bileşen gerilim UE-Girişi üzerinden bağlanmalı ise. Aşağıdaki Şekil 'de hesaplanan sıfır bileşen gerilim üzerine faz akım bloklaması ve müsaade tanınır. Diğer stabilize edilen tedbirler: • Yıldız noktası akımının ek değerlendirmesi (yukarı bakın) Eğer bir toprak arıza söz konusu ise. Bu.

Şekil 2-52 Burada Toprak Akım Diferansiyel Korumanın mantık şeması ILxSm daima Taraf 1 ILxSm Taraf atamasına uygun olarak 1) Generatör uygulama: Transformatör uygulama: 2.14.4) 121 no'lu adres altında STA KORUMA uygulamaya bağlı doğru seçimde bulunulmuş olmasıdır. 3I0-T2 ile) arasında seçilebilir.1). Güç Sistemi Verileri 1'de gerekli ayarlar yapılmalıdır. Eğer IEE2-Girişi kullanılırsa. IEE2 (Gen. Yayın Tarihi 10. sınırlandırılmış toprak arıza korumanın başlatması gerçekleşir. 7UM62.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.2 Genel Ayar Notları Sınırlandırılmış toprak arıza korumanın şartı.5 veya 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kural olarak aşağıdaki zaman elemanı T I-TUT> sıfıra ayarlanır.) ve IEE2-Girişinin akım trafo bağlantısının toprak tarafının terminali bildirilir (Bölüm 2./Sek. Transformatör için daima direkt ölçülen sıfır bileşen akım kullanılır.5'deki açıklamalara bakın).2010 . Ancak taraf atamasına bağlı olarak bir seçim imkanı da bulunur (Trafo Taraf 1 veya Trafo Taraf 2). Bunlar normlandırma ve yön tanımlaması için gereklidirler (bakın Bölüm 2. TN) Tüm koşullar yerine getirilirse. IEE2 ile) üzeri direkt ölçülen yıldız noktası akımı veya hesaplanan akım (Gen. o zaman korumaya yıldız noktası trafosunun dönüşüm oranı (Prim.15.Fonksiyonlar 2. 126 SIPROTEC. cihaz kapsamının konfigürasyonunda (Bölüm 2. Korunan nesne generatörde.

Bir generatörün % 95 stator sargısı pratikte alınabilecek bir değerdir. Not Faz-toprak-gerilimlerde hesaplanan sıfır bileşen gerilim koruma fonksiyonu için √3 ile çarpılır ve böylece bir açık üçgen sargının gerilimine karşılık gelir. hassaslık sınırı genellikle trafo yoluyla verilir. bunun hassas bir akım girişi olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılmak istenmiyorsa. 2101 no'lu STA KORUMA adresi altında dengesiz yük koruma ON. Bu ayarlar olmadan. Açı müsaadesi ve gerekirse direkt ölçülen yıldız-noktası akımının ek değerlindirmesi için ayarlar gerekli değildir. ayrıca akım yönü değerlendirildiğinden Açmaya neden olmaz. Koruma fonksiyonunun tutuculuğu için 2102 adresiyle bloklama faz akımıyla (STA I> BLKdı) ayarlanabilir. Normalde bu 0 olarak ayarlanır. Özel uygulama durumlarında korumanın açma sinyalini biraz geciktirmek yararlı olabilir. Düşük omik yıldız noktası topraklamada geçerli formül: Anma akımı + Yıldız noktası direnciyle elde edilen Toprak akımı. IEE2 girişinde akım sınırlaması ile işletme ölçüm değerlerinde bir diferans akımı oluşur. Akım büyüklüğü yakl. Bu. Bir an az kumanda süresi tüm koruma fonksiyonları için toplu ayarlanmıştır (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Not Sınırlandırılmış toprak arıza koruma fabrika çıkışında OFFolarak ayarlıdır.0 V'a ayarlanır.15 I/InO arasında bir ayar değeri pratiktir. en azından atama ve AT polaritesi önceden ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.Fonksiyonlar 2. Advanced-Parametreleri bir kez karakteristik eğimini (2113 EĞİM) ve karakteristik taban noktasını (2114 TABAN NOKTASI) tanımlar. Bunun sebebi.0 V (2103 STA U0>SÜRME) olarak ayarlanır. Generatör) ve gerekirse ayrıca şebekeden akan toprak kısa devre akımıdır. Ayarlamada en olumsuz durum. o zaman bu 0. Ayarlanacak akım değeri korunan nesnenin veya korunacak Tarafın anma akımıyla ilişkilidir. SIPROTEC. Bu.1 . 7UM62.1 ve 0. Bunun için ek bir gecikme zamanı ayarı yapılabilir (2112 no'lu T I-TUT> adresi). cihazın beklenmeyen tepkileri görülebilir (Açma dahil)! Başlatma Değerleri Korumanın hassaslığı için I-STA> ayarı (Adres 2110) ölçüdür. Ancak bir değişiklik yapılması öngörülürse. 0. Tutuculuk harici bir tek kutup kısa devre arızada kontrol edilirse.2010 127 . Sıfır bileşen gerilim müsaadesi koruma fonksiyonunun etki alanını düzenler. tek taraflı besleme dikkate alınmalıdır. Tutuculuk karakteristiği için üretici ayarları kullanılabilir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). √2 1. Yıldız noktası akım trafosu için 1 A'lik bir sekonder anma akımı kullanılır. Başlatma değeri genellikle asla çift kat anma akımı üzerinde bulunmamalıdır. Eğer bir 5A-Trafo yerleştirilmesi gerekliyse.6 A olarak sınırlanır. Yayın Tarihi 10. TN) Not Eğer IEE2 girişi kullanılırsa. o zaman. o zaman bu DIGSI işletim programıyla olur. Bu sebeple sekonder taraflı değer 5. korunan nesnenin yıldız noktası girişi üzeri (Transformatör. karşılık gelen trafo dönüşüm oranı ayarlanır. „Komut süresi“).5.

7UM62. 60.n. 2. 100..5 I/InO 5..05 ..10 I/InO 0.0 .15.00 .5 I/InO 1.00 I/InO 0.n.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. R/T/A kar. STA AT-T1: STA AT-T2: STA I> BLKdı STA U0> sürme I-R/T/A> baş.95 0.00 sn.. sargısı STA uygunsuz Uyarlama çarpanı AT STA uyarlama çarpanı AT taraf 1 STA uyarlama çarpanı AT taraf 2 STA faz akımı ile bloklandı STA U0> tarafından sürüldü STA I-REF> ile başlatma STA karakteristik başlatıldı STA Açmada I0-Dif STA Açmada I0-Tut 128 SIPROTEC. 0 0.00 .0 ..4 No.Fonksiyonlar 2. 5803 5811 5812 5813 5817 5821 5833 5836 5837 5838 5840 5841 5845 5846 5847 5848 Bilgi Listesi Bilgi >STA BLK STA OFF STA BLKdı STA AKTİF STA T Başlatıld STA AÇMA STA AT y.25 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 I/InO 2.: STA Uyarl.2010 . 2. baş..00 sn 0.00 . 2.0 V.0 V 0. Adres 2101 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1. TN) 2.00 I/InO Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma STA Faz Akım Bloklamanın Çalışması STA U0> Sürmenin Çalışması I-R/T/A> Başlatma T I-STA> Zaman Gecikmesi Karakteristik I-REF> = f(I0-Rest) Eğimi Karakteristik Eğimi için Taban Noktası 2102 2103 2110 2112 2113A 2114A STA I> BLKdı STA U0>SÜRME I-STA> T I-TUT> EĞİM TABAN NOKTASI 1.çarp.15. I0-Dif: I0-Tut: Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM WM AM WM WM AM AM AM AM WM WM Açıklama Sınırlandırılmış T/A koruma BLOKLAMA Sınırlandırılmış Toprak Arıza DEVRE DIŞI Sınırlandırılmış Toprak Arıza BLOKLANDI Sınırlandırılmış Toprak Arıza AKTİF STA koruma başlatıldı STA koruma AÇMA STA uyarlama çarpanı AT y. 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. ∞ 0. Yayın Tarihi 10.

sıfır noktasına olan mesafeleridir (1/xd KAR. (1/xd KAR. SIPROTEC. bununla bu durumlarda koruma karakteristiği makinenin optimal kararlılık karakteristiğine de uyarlanabilir. simetrik olmayan Akım-/Gerilim oranlarında da doğru çalışır.makinenin kararlılık karakteristiği aynı gecikme zamanlı (T KAR 1 = T KAR 2) iki bölüm karakteristiği oluşturabilir. tüm üç kablo demeti akımını ve her üç gerilimi stator kriteri olarak.1 Fonksiyon Tanımı Düşük uyartımın belirlenmesi Düşük uyartımın tespiti için cihaz. Gecikme. o zaman gecikmeli (örn.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük uyartım koruma bir senkron makineyi hatalı uyartımda veya hatalı ayarlamada asenkron işletimden ve rotorda yerel aşırı ısınmalarda korur. Bölüm karakteristikleri için tanınma. O zaman ör.16.2) hem de ilgili eğim açısı α1 ve α2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. Yayın Tarihi 10. anma gerilimlerinden sapan gerilim değerleri yerine fiziksel doğru kararlılık sınırları elde etmeye ulaşılır. Elde edilen karekteristik (1/xd KAR. –Q/U2) senkron makinenin işletim diyagramını gösterir.2)/α2 aşılırsa (aşağıdaki şeklin sol tarafındaki gibi). 7UM62. Bunun haricinde büyük senkron makinelerin düşük uyartımı ile şebeke stabilizasyonunun bir tehlikesini engeller. Şekil 2-53 Bir turbo generatörün admittans şeması Düşük uyartım koruma 7UM62 'de serbest kombine edilebilir üç bağımsız karakteristiği kullanıma sunar.1) ve (1/xd KAR.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. hem de transdüser TD3 üzerinden hazırlanan uyartım gerilimi rotor kriteri olarak işler. aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.2010 129 . 10 s) bir uyarı veya bir açma sinyali gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. gerilim regülatörü uyartım gerilimini yükseltme fırsatını vermek için gereklidir. Stator kriterinde admittans pozitif bileşen akımdan akımlar ve gerilimler hesaplanır. Admittans ölçümü ile.1)/α1. Pozitif bileşen sistemin değerlendirilmesi ile koruma. Karakteristikler Aşağıdaki şekil statik kararlılık sınırlı admittans düzleminde (P/U2. bu kör ordinatı 1/xd yakınında (Senkron boyuna reaktansın ters değeri) keser.

Uyartım gerilim soruşturması Arızalı gerilim regülatöründe veya uyartım geriliminin arızasında kısa bir gecikme ile (Zaman kademesi T KISA Uuyar<. Yayın Tarihi 10. transdüser üzerinden uyartım akımının eklenmesinde ayrıca dahili dijital filtreye bir C-I/O-6 kartında analog alçak geçiren filtre öngörülür. GERİLİMİ adresinde uyartım gerilimi soruşturması transdüser üzeri ON olarak ayarlandıysa. ör.Fonksiyonlar 2.2010 . Bu karakteristiğin aşılmasında makinenin stabil bir işletimi artık mümkün olmadığından.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-54 Stator kriteri: Admittans diyagramında başlatma karakteristikleri Bir başka karakteristik (1/xd KAR.5. 7UM62. Uyartım gerilim tespiti yerine.3) /α3 senkron makinenin dinamik kararlılık karakteristiğine uyarlanabilir. Alçak geçiren filtre Uyartım DC gerilimi (ör. Köprü bağlantısının konumu ve 297 TRANSDÜSER 3 parametresinin ayarı (bakın Sistem Verileri. Ayarlanabilir bir en az uyartım gerilimi altında kalınırsa 3013 Uuyar. cihazın bir ikili girişi üzerinden harici bir uyartım gerilimi denetiminin sinyali katılabilir. Bu filtreyi aktifleştirmek için gerekli bağlantı köprülerinin konumu Montaj ve Devreye Alma bölümünde tanımlanmıştır. Bölüm 2. Eğer köprü konumu ve parametre birbirini tutmazsa. eğer 3012 UYAR. 1. Bununla özellikle sayısal filtreden yeterince bastırılamayan örnekleme frekansının çok katı bastırılır.Tristör kontrolü ile) güçlü üst titreşimlerle yüklenebildiğinden. burada da kısa süreli açma gerçekleşir. bu durumda çok hızlı kapatılmalıdır (Zaman kademesi T KAR.5 s) kapatılır. veya buna ilave olarak. bir arıza ihbarı verilir ve cihaz arıza gösterir ve işletime hazır değildir. Cihazın fabrika çıkışında filtre devreye alınmıştır. < kısa süreli bir açma gerçekleşir. 3). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 130 SIPROTEC. Eğer uyartım arızası sinyali verilirse. Bunun için cihaza ya bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin arızası bildirilir ya da uyartım gerilimi ayırıcı yükselteç TD3 üzerinden ve bir gerilim bölüştürücü üzerinden yürütülür.1) birbirleriyle örtüşmelidir.

7UM62.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-55 Düşük uyartım korumanın mantık şeması SIPROTEC.2010 131 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük Gerilim Bloklama Admittans hesaplaması ölçme geriliminin minimum bir büyüklüğünü gerektirir. Aşağıdaki şekil düşük uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilimler). Güçlü bir yıkılışta (Kısa devre arıza) veya stator gerilimlerinin arızasında koruma bu nedenle AC gerilim denetimi ile bloklanır. bunun başlatma eşiği 3014 Umin cihazın fabrika çıkışında 25 V'a ayarlıdır. Yayın Tarihi 10.

statik karakteristikler düşük uyartım sınırlama ile bir müdahale karakteristik 1'e ulaşılmasından önce mümkün olacak şekilde ayarlanır (bakın Şekil 2-58). Düşük uyartım korumanın yapılandırılması için bir diğer koşul Bölüm 2. generatör diyagramı birim başına elde edilir (Admittans diyagramının her bir birim -gösterimine karşılık gelir). Düşük uyartım korumanın açma karakteristikleri admittans diyagramında. DÜŞÜK UYARTIM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir.16. 3001 no'lu DÜŞÜK UYARTIM adresi altında fonksiyon ON. Adres 130. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. Yayın Tarihi 10.2010 .1)/α1 (Karakteristik 1) ve (1/xd KAR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. herbiri admittansın reaktif payı 1/xd (= Koordinat mesafesi) ile ve eğim açısı α ile tanımlı olan doğrularla birleştirilir. Etkin Değil ayarlanır. (1/xd KAR. o zaman açma karakteristiği direkt makinenin kararlılık karakteristiğine uyarlanır. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Eksen büyüklükleri anma görünür güç ile bölünürse.2 Genel Ayar Notları Düşük uyartım koruma.4. (1/xd KAR.1) ilgili senkron boyuna direncin ters değerine karşılık gelir Eğer senkron makinenin gerilim regülatörü bir düşük uyartım sınırlamasına sahipse.2)/α2 (Karakteristik 2) doğruları statik düşük uyartım sınırını oluşturur (aşağıdaki şekle bakın). ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.ve OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).5'e göre sistem verilerinin doğru verisidir. 132 SIPROTEC. Ordinat = pozitif Aktif güç) admittans düzlemine şekil değiştirmişse ( U2 ile bölme). Şekil 2-56 Admittans düzleminde düşük uyartım korumanın karakteristikleri Karakteristik değerleri Eğer generatör güç diyagramı (aşağıdaki şekle bakın) tercih edilen görüntüleme formunda (Apsis = pozitif reaktif güç.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 133 . prim IN AT. Yayın Tarihi 10.800 2. Ayar için korumada ilgili değerler hesaplanır (çevrilir).470 1.400 Ayar parametreleri direkt diyagramdan okunabilir. 7UM62.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-57 Bir çıkık kutup generatörün birim başına güç diyagramı Örnek: U= I= SN = fN = nN = cos ϕ = xd = xq = UN = 6300 V IN 5270 kVA 50. aynı hesaplama formülleri kullanılabilir. Makinenin ilgili senkron boyuna reaktansı. Makine anma akımı Makine anma gerilimi Gerilim trafosunun primer anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC. Eğer koruma ayarı verilen senkron boyuna reaktans ile yürütülürse. prim İlgili senkron boyuna reaktans sekonder. Burada xdsek xdMak INMak UNMak UN GT.0 Hz 1500 RPM 0.

2010 .2) elde edilir. İlgili AÇI 3 için normalinde 80° . AÇI 1 ayar değeri normalinde 60° . prim = 6.110° seçilir.47 (Makine ürticilerinin verilerinden Şekil 2-57 'den okunmuş) = 500 A = 6. 2 bu nedenle yakl. 3002 adresi altında elde edilir. Yayın Tarihi 10. 2 aynı ayarlanmışsa. Ayar örneği: Makine UN Mak IN Mak xd Mak Akım trafosu Gerilim trafosu IN AT. KAR. 3 değeri seçilir. prim UN GT. AÇI 2 90°'ye ayarlanır. α1 için gerilim regülatörünün düşük uyartım sınırlaması açısı seçilir veya eğim açısı makinenin kararlılık karakterinden okunur. Böylece bir kırılmış açma sınırı Şekil 2-56'e göre (KAR. Bunun için Karakteristik 1 küçük bir aktif yükte Karakteristik 2'den kesilir. 1. Küçük aktif güçler için makine üreticileri tarafından genellikle minimum bir uyartım talep edilir. bu değer senkron boyuna reaktans xd ve geçici reaktans xd' arasında bulunur. Şekil 2-58 Bir turbo generatörün admittans diyagramı 134 SIPROTEC. 1 ve T KAR. 1/xd KAR.3 kV = SN/√3 UN = 5270 kVA/√3 · 6. Eğer tam doğru veriler yoksa.80° arasında bulunur.05'lik bir emniyet faktörüyle çarpıldığında buradan 1/xd KAR.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 1/xdMak yerine yaklaşık olarak IK0/IN değeri kullanılabilir (IK0 = Boşa çalışma uyartımda kısa devre akımı ile).3 kV = 483 A = 2. Karakteristik 3 ile koruma. 1/xd KAR. 3 adresinde Tablo 2-8 'de önerilen değere ayarlanır. eğer her iki karakteristiğin ilgili gecikme süresi T KAR. makinenin dinamik kararlılık sınırına uyarlanır. 1).9 · (1/xd KAR.Fonksiyonlar 2.1. böylece Karakteristik 3 ile başlatma için sadece dinamik bir kararsızlık yürütülmesi garantilenir. İlgili açma gecikmesi 3010 no'lu T-KAR. 0.3 kV Yakl. 1 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bu da 1'den büyük olmalıdır.

Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. 3 ≈ 0. 0 kGB Örnek: UUyar. Uyartım gerilim soruşturması Uyartım gerilimi denetimi. 1 ve 3007 T KAR. ilk önce gerilim regülatörüne uyartımı yükseltme fırsatı verilmelidir. eğer uyartım gerilimi soroşturması 3012 UYAR. GERİLİMİ yardımıyla ON-olarak ayarlıysa ve ayarlanan eşik Uuyar. N UUyar. 0 kGB = 110 V = 40 V = 10 : 1 Boşa çalışma gerilimi. Bu nedenle zamanların 0. Eşzamanlı hatalı veya düşük uyartım geriliminde rotor kriteri de karşılık verir. Generatörün faz kaydırmalı işletimde çalışmasında başlatma değeri daha düşük seçilir ve uygulamaya bağlı olarak belirlenir. < . Cihazın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. Burada UUyar.dı Açmalar Uyartım<1 AÇMA / Uyartım<2 AÇMA Açma Uyartım< Uuyar. 3013 adresindeki değerin altına düşüldüyse veya cihaza bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin olmadığı bildirildiyse. < AÇMA Açma Uyartım<3 AÇMA Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 Uyartım gerilim arıza Karakteristik 3 dinamik kararlılık Not Çok kısa süreli gecikme zamanları seçiminde dinamik denge işlemleri bazı durumlarda aşırı fonksiyonlara sebep olabilir. Gerilim bölüştürücü oranı SIPROTEC. bu sebeple bu kriterin devamında bir uyarı ihbarı „uzun süreli“-geciktirilir (minimum 10 s 3004 T KAR.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Gecikme Zamanları Karakteristikler 1 ve 2'den oluşan statik sınır eğrisi aşılmasında.05 s altında ayarlanmaması önerilir. 2 ≈ 10 s kısa süreli gecikme T KISA Uuyar< ≈ 1. 7UM62. % 50'sine ayarlanır. Ayar 3011 T KISA Uuyar< parametresi üzerinden gerçekleşir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 s Başlatma ihbarı: Uyartım< baş.2010 135 .5 s kısa süreli gecikme T KAR. 1 = T KAR. 2). Bu durumlarda kısa gecikme ile açma yapılabilir. Genllikle aşağıdaki İhbarların ve Açma komutlarının atamaları: Tablo 2-8 Düşük uyartım korumanın ayarı gecikmesiz uzun süreli gecikmeli T KAR. boşa çalışma uyartım geriliminin yakl.

3.00 50 .0 V Suseptans Kesişim Karakteristiği 1 Karakteristik 1 Eğim Açısı Karakteristik 1 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 2 Karakteristik 2 Eğim Açısı Karakteristik 2 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 3 Karakteristik 3 Eğim Açısı Karakteristik 3 Zaman Gecikmesi T-Kısa Zaman Gecikmesi (Kar..00 sn.. Adres 3001 Parametre DÜŞÜK UYARTIM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. 1 1/xd KAR.30 sn 0. 8.41 80 ° 10.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler... 2 AÇI 2 T KAR. 2 1/xd KAR.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. 3.00 50 .00 sn.50 sn OFF 2. 60..2010 .0 . & Uuyar<) Uyartım Gerilimi Denetiminin Durumu Uyartım Gerilimi Denetimi Çalışma Düşük Gerilim bloklama çalışma 136 SIPROTEC.20 . GERİLİMİ Uuyar.Fonksiyonlar 2.00 V 25. 1 AÇI 1 T KAR.16.00 50 . ∞ ON OFF 0.36 90 ° 10. 60.. ∞ 0. 120 ° 0.. 125.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. 120 ° 0. 3.00 sn. 120 ° 0.00 sn. 7UM62.0 V Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Uyartım Koruma 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014A 1/xd KAR.. ∞ 0. 3 T KISA Uuyar< UYAR. Yayın Tarihi 10.. 60.50 .. ∞ 0. 3 AÇI 3 T KAR.00 ..00 V 10.00 . 60.00 sn 0.10 90 ° 0.20 . < Umin 0.00 sn 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 .00 .20 .

Fonksiyonlar 2. 2 AÇMA D. 2 BLK Uyartım OFF Uyartım BLKdı Uyartım AKTİF Uyartım U< BLK Uuyartım arıza Uyartım< baş. 3 BLOKLAMA >Uyartım gerilimi arızası tespit edildi >Düşük Uyartım koruma karakt.dı Uyartım<3 AÇMA Uyartım<1 AÇMA Uyartım<2 AÇMA Uyartım<U<AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük Uyartım koruma BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt.4 No. 5323 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5337 5343 5344 5345 5346 Bilgi listesi Bilgi >Uyartım BLK >Kar. 1 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 BLK >Kar.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. Yayın Tarihi 10.Uyartım koruma karakt.2010 137 . 3 BLK >Uuyar arızası >Kar.+Uuyartım< AÇMA SIPROTEC. 1 BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt. 7UM62.16. 2 BLOKLAMA Düşük Uyartım koruma DEVRE DIŞI Düşük Uyartım koruma BLOKLANDI Düşük Uyartım koruma AKTİF Düşük Uyartım koruma U< ile bloklandı Uyartım gerilimi arızası tespit edildi Düşük Uyartım koruma başlatıldı Düşük Uyartım koruma karakt. 3 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt.

Başlatma impulslarının herbir pozitif kenarı bu zaman kademesini yeniden tetikler.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2. eğer işletme enerjisinin kesilmesinde senkron makine motor olarak işleyerek türbini işletiyorsa ve bu sırada gerekli kayıp güç şebeke ile ilgiliyse bir Türbin-Generatör-Birimi koruması olarak hizmet sunar. Bu nedenle şebekeden ayırma belirlenen aktif güç kabulünden sonra gerçekleşir. Kapalı bir hızlı kapama ventilinde ancak kısa bir gecikme yeterlidir. Hızlı kapama ventilinin konumunun bir ikili giriş üzerinden bağlaşımıyla atan bir hızlı kapamada kısa gecikme T-SV-KAPALI etkindir.Fonksiyonlar 2.2010 . sistemde koruma cihazının devreye alınmasında bildirilen sabit bir WO düzeltme açısıyla gerçekleşir. Pozitif bileşen sistemi değerlendirmesi ters güç tespitini gerilimlerdeki ve akımlardaki asimetrilerden bağımsız yapar ve gerçek işletme tarafının dayanıklılığına karşılık gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve Akım trafosu arasındaki eksik açının dikkate alınmasıyla yüksek görünür güçte ve küçük cos ϕ 'de de aktif güç tam tamına hesaplanır. 7UM62. Düzeltme. muhtemel bir güç alımının baypaslaması için senkronlamada veya güç salınımlarında şebeke arızasıyla ayarlanabilir bir T-SV-AÇMA zamanı kadar geciktirilebilir.1 Fonksiyon Tanımı Ters gücün tespiti 7UM62 'nin ters güç koruması.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Ters güç koruma. 138 SIPROTEC. Başlatma tutma süresi Sıklıkla meydana gelen kısa başlatmalar bir Açmaya yol açabileceğinden. Gerilim. Hesaplanmış aktif güç değeri tüm aktif güce karşılık gelir. bu başlatma impulslarının ayarlanabilir bir uzatması planlanabilir. Bunun için 3105 T-TUTMA parametresi hizmet eder.17. Düzeltme açısı Güç Sistemi Verileri 1'de ayarlanır (bakın Bölüm 2. Açmanın harici bir sinyal ile bloke edilmesi de mümkündür.5). Generatör için arızalı bir kalan buhar bırakmada (kilit ventili bozuk) kesicinin devre dışı bırakılmasından sonra türbin-generatör-birimi hızlandırılır ve devir sayısı üstüne ulaşır. Aşağıdaki şekil ters güç korumanın mantık şemasını göstermektedir. T-SV-AÇMA zamanı bunun devamında reserve kademe olarak etki eder. Bu durum türbin kanatlarının zarar görmesine yol açar ve kısa zaman içinde şebeke şalterinin açılmasıyla kaldırılabilir. 2. Yayın Tarihi 10. Açma komutu Açma komutu. böylece yeterince sayıda impuls için. başlatma sinyali gecikme zamanlarından daha uzun olur. gerilimlerin ve akımların temel titreşimlerinin simetrik bileşenlerinden aktif gücü belirler ve son 16 periyot üzeri herbirini ortalar.

17. Yayın Tarihi 10.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Şekil 2-59 Ters güç korumanın mantık şeması 2. Ayar değeri olarak ölçülen değerin yakl.2010 139 . TERS GÜÇ = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir.ve gerilim trafosunun açı hatasının düzeltme imkanı (bakın Bölüm 2.% 3 • Gaz türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 3 . Bir ters güç ileri gelirse.5 katı ve okunabilir kayıp gücün yüzdeli işletme ölçüm değerlerinin altında bir değer seçilir.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).Fonksiyonlar 2. Özellikle çok küçük kayıp gücü olan büyük makinelerde akım. 7UM62. Başlatma Değerleri Kaydedilen aktif gücün yüksekliği aşılan sürtünme kayıplarıyla belirlenir ve sisteme bağlı olarak aşağıdaki büyüklük düzenlemelerinde bulunur: • Buhar türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 1 . 3101 no'lu TERS GÜÇ adresi altında fonksiyon ON.3) kullanılmalıdır. 0.2 Genel Ayar Notları Ters güç koruma. SIPROTEC.% 5 • Dizel işleticiler: PGERİ/SN > % 5 Primer denemede ters gücün korumanın kendisi ile ölçülmesi önerilir. Adres 131. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.5 ve 3.4. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman türbinin işletimi bilinen bir minimum buhar geçişi olmadan müsaadeli olmadığından veya gaz turbo setinde motorik yük şebeke için büyük olduğundan şebekenin turbo seti ayrılmalıdır. Etkin Değil ayarlanır.

. ters gücün.Fonksiyonlar 2. 1 . ∞ 0. 3-kutup kısa devre) uygun bir zaman gecikmesi planlanır. bir zaman gecikmesi gereklidir. 7UM62. gaz turbo setlerinde yakl.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Anında ventillerin kapanmasında bunlarla bağlı olan aktif güç titreşim zamanın aşılması için.3 s kadar yeterlidir.00 sn.00 . Bunun için bir zaman gecikmesi 3104 T-SV-KAPALI yakl. 60. -0. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.00 sn. Eğer primer anma gücü belirlenmişse. ∞ 0.2010 ..5 s önerilir. Gecikme süreleri Hızlı kapamasız bir ters güç durumunda.00 sn P> Ters Güç Çalışma Uzun Zaman Gecikmesi (Durdurma Valfsız) Kısa Zaman Gecikmesi (Durdurma Valflı) Başlatma Tutma Süresi 140 SIPROTEC. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Güç Koruma 3102 3103 3104 3105A P> GERİ T-SV-AÇMA T-SV-KAPALI T-TUTMA -1.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 60. bu aşağıdaki formül ile sekonder büyüklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Başlatma tutma süresi Başlatma tutma süresi 3105 T-TUTMA ile puls huylu başlatmalar ayarlanan minimum süreye uzatılır. Açma için.93 % 10.17. 10 s olarak ayarlanır.. 0.00 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Ayar zamanları.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Başlatma değeri 3102 P> GERİ sekonder anma görünür gücün SNsek = √3 · UNsek · INsek yüzdesinde ayarlıdır.00 .00 sn 1. kalıcı bir aktif güç değeri ayarlanmasına kadar. Genellikle gecikme süresi 3103 T-SV-AÇMA = yakl. eksik işletici güç ile türbin tarafında ortaya çıkacağından emin olunmalıdır. 60. muhtemel bir kısa ters güç kaydının senkronlamadan sonra veya şebeke arızalarından sonra güç salınımlarında baypaslamak için (ör. Yayın Tarihi 10.50 % 0. gerçekleşen hızlı kapama açmadan sonra. Bir hızlı kapama açmaya sebep olan arızalarda. yalnız. bir yağ basınç anahtarı üzerinden veya bir emniyet şalteri üzerinden hızlı kapama ventilinde kapama ters güç koruma ile kısa süreli gecikmeli olarak yapılır.00 .00 sn 0. Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 2. Adres 3101 Parametre TERS GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -30.00 sn.

7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 141 . Valfi Aç Pr OFF Pr BLKdı Pr AKTİF Pr başlatıldı Pr AÇMA Pr+VD AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Durdurma valfı Açtı Ters güç koruma DEVRE DIŞI Ters güç koruma BLOKLANDI Ters güç koruma AKTİF Ters güç: Başlatıldı Ters güç: AÇMA Ters güç: Durdurma valfı ile AÇMA Açıklama >Ters güç koruma BLOKLAMA SIPROTEC.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2.Fonksiyonlar 2. 5083 5086 5091 5092 5093 5096 5097 5098 Bilgi Listesi Bilgi >Pr BLK >Durd.17.

generatörün gerilimlerinin ve akımlarının pozitif bileşen sistemlerinden hesaplar. Eğer bir besleme şebekesinde yeterli hızlılıkta kaldırılamayan bir arıza ortaya çıkarsa.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2.18. Burada kriter. Bazı uygulama durumlarında. İleri aktif güç kademelerinden her biri. paralel yürüyen generatörlerde bir makinenin verilen aktif gücü çok düşük ise. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. bir kontrol komutunun verilmesi arzu edilebilir. Aşağıdaki şekilde İleri-Aktif güç tespitinin mantık şeması görülmektedir. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı kilitlenebilir. Hızlı ölçme yöntemi özellikle şebeke ayırma olarak çalışma için uygundur. Cihaz aktif gücü. makinenin şebekeye beslenmiş ''ileri''-gücünün belirli bir değerin altında kalmasıdır. Böyle bir şebeke ayrılmasının kriterleri güç akışı yanısıra gerilim (düşük gerilim). 2.1 Fonksiyon Tanımı Aktif güç ölçme Uygulama durumuna göre ölçme için bir yavaş fakat doğru yöntem (16 Periyot üzeri pabildirim ile) veya hızlı bir yöntem (bildirmeden) seçilebilir. Hesaplanan büyüklük ayar değerleriyle kıyaslanır. Eğer ör.Fonksiyonlar 2. Bu fonksiyonlardan herbiri farklı denetim işlevlerini başlatır. Şekil 2-60 İleri güç denetiminin mantık diyagramı 142 SIPROTEC. zayıf yüklü makine kapatılır. Bundan başka tüm aktif güç denetimi bir ikili giriş ile bloklanabilir. Böylece 7UM62 şebeke ayırma cihazı olarak da kullanılabilir. şebekenin yarılması veya ör. eğer verilen aktif güç belirli bir değerin üzerine çıkarsa.2010 . akım (aşırı akım) ve frekansdır. diğer generatörlerin bu gücü birlikte üstlenebilmesi sıklıkla anlamlıdır. bir aktif güç denetimine sahiptir. Yayın Tarihi 10. bir endüstri şebekesinin arızalı besleme şebekesinden ayrılması anlamlı olur.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Makine koruma 7UM62 hem ayarlanabilir bir aktif güç değerinin altında kalınmasını hem de ayrı ayarlanabilir bir aşılmayı içine alan.

İleri gücün hesaplaması için hızlı bir veya tam doğru bir ölçme yönteminin kullanılması gerektiği seçilebilir. İLERİ GÜÇ = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. 3201 no'lu İLERİ GÜÇ adresi altında fonksiyon ON. 3204 T-Pi< ve 3205 T-Pi> adresleri altında ilgili gecikme zamanları parametrelenebilir.4). Güç santrallerinde genellikle tam doğru bir ölçme yöntemi kullanılır (Normal durum). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3206 ÖLÇME YÖNTEMİ adresinde. Yayın Tarihi 10. Başlatma değerleri SNsek = √3 · UNsek · INsek sekonder anma görünür gücün yüzdesi olarak ayarlanır. SIPROTEC.2 Genel Ayar Notları İleri güç koruma. Başlatma değerleri. Gecikme zamanları İleri güç korumanın ayarı uygulama amacına bağlı olarak çok güçlü farklılık gösterir.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2. şebeke ayırma olarak çalışma esnasında hızlı olan daha anlamlıdır. 7UM62. Etkin Değil ayarlanır. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Genel ayar yönergeleri mümkün değildir.2010 143 . Ayar zamanları.Fonksiyonlar 2.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.18. Adres 132. Makine gücü bu nedenle sekonder büyükklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 3202 no'lu adres altında ileri gücün eşik değeri değer altında kalınmaya (Pf<) ve 3203 no'lu adres altında (Pf>) değer aşılmasına ayarlanabilir.

18. ∞ 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ doğru hızlı Varsayılan Ayar OFF Açıklama İleri Güç Denetimi 3202 3203 3204 3205 3206A Pf< Pf> T-Pi< T-Pi> ÖLÇME YÖNTEMİ 9. 60.5 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.0 % 1. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.0 % 0. 7UM62..00 sn 10..7 % 96.00 .18.00 sn doğru P-ileri< Denetimi Çalışma P-ileri> Denetimi Çalışma T-P-ileri< Zaman Gecikmesi T-P-ileri> Zaman Gecikmesi Çalışma Yöntemi 2.6 % 10.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2. 5113 5116 5117 5121 5122 5123 5126 5127 5128 5129 Bilgi Listesi Bilgi >Pf BLK >Pf< BLK >Pf> BLK Pf OFF Pf BLKdı Pf AKTİF Pf< Başlatıldı Pf> Başlatıldı Pf< AÇMA Pf> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >İleri güç denetimi BLOKLAMA >İleri güç denetimi Pf< kademesi BLOKLA >İleri güç denetimi Pf> kademesi BLOKLA İleri güç denetimi DEVRE DIŞI İleri güç denetimi BLOKLANDI İleri güç denetimi AKTİF İleri güç: Pf< kademesi başlatıldı İleri güç: Pf> kademesi başlatıldı İleri güç: Pf< kademesi AÇMA İleri güç: Pf> kademesi AÇMA 144 SIPROTEC. Adres 3201 Parametre İLERİ GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.0 . Yayın Tarihi 10.00 .Fonksiyonlar 2. 60.00 sn.00 sn. 120.2010 .. 120.4 No..

19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans koruma selektif zaman kademe koruma olarak senkron makinede kısa devre arızalarda kısa kapama zamanlarına ulaşmak için. • Arızalı fazların bildirimi/çıkış.2010 145 . 2 . Düşük gerilim kilit durumu (Gerilimlerin U1 pozitif bileşeni ) bu durumda başlatmayı ayarlanabilir bir zaman için tutar. T2). ancak ilk başlatma ile T-MÜHÜR zaman elemanı başlatılır. 2-kutup başlatmada bulunulan faz-faz-döngü ilgili faz-faz gerilimlerle empedans koruma için kullanılır. Döngü Seçimi 1-kutup başlatmada ilgili faz-toprak. Başlatma aşırı akım başlatma olarak. Sayısal filtrelemeye göre. bu ölçme büyüklüklerini değerlendirir (bakın Tablo 2-9). SIPROTEC. başlatmadan kontrollü olarak. seri bağlanmış koruma düzenleri için aynı anda rezerve koruma fonksiyonunu da üstlenir. 7UM62. Empedans koruma 7UM62 'de hep Taraf 2'nin akımlarıyla çalışır (IL1. Düşük gerilim kilit durumu olmaksızın.1 Başlatma Fonksiyon Tanımı Başlatmanın görevi.döngüsü kullanılır. Şekil 2-61 empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şemasını gösteriri. başlatma bırakır. 2. Transformatör diferansiyel koruma ve Şebeke koruma gibi. Düşük gerilim kilit durumu Şebeke tarafından beslenen uyartım teçhizatlarında yakın kısa devre arıza durumlarında uyartım geriliminin düşmesi ileri gelebilir. ayarlanan büyüklük eşiğinin aşıldığı her faz için verilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. çünkü kısa devre arıza akımı azalır ve başlatma değerinin uzun süreli yokluğu nedeniyle değer altında kalabilir. akımların ayarlanabilir bir büyüklüğünün aşılması denetlenir. Eğer bu kilitleme süresi biterse veya tekrar ortaya çıkan gerilim düşük gerilim kilitleme süresinin % 105'ine ulaşırsa.3. Bir çıkış sinyali. Buna karşılık olarak koruma..Fonksiyonlar 2. Kilitleme faz seçicili yürütülür. Bu başlatma sinyalleri ölçüm değeri seçimi için kullanılır. • Açma komutunun müsaadesi. güç sistemindeki bir arıza durumunu tespit etme ve bu arızayı seçici olarak temizlemek için gerekli işlemleri başlatma görevlerini yerine getirmektir: • Son kademe t3 için gecikme zamanının start verilmesi. Kısa devre empedansının belirlenmesi Empedans hesaplaması için sadece arızalı (kısa devre edilen) faz döngülerinin gerilimleri ve akımları ölçüdür.19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. • Empedans hesaplamanın müsaadesi. • Arızalı ölçme döngüsünün belirlenmesi. çıkış bölümünde ve makine transformatöründe kullanılır.19.seçime bağlı olarak düşük gerilim kilit durumu ile veya bu olmadan – yürütülür. Böylece bir güç santralinin ana koruması için veya Generatör. başlatma eşiğinin % 95'inin altına düşülür düşülmez başlatma bırakılır. Yayın Tarihi 10. 3-kutup başlatmada faz-toprak-döngüsü en büyük akım değeriyle kullanılır ve aynı akım büyüklüğüyle aşağıdaki tablonun en son satırına göre yapılır.

arıza empedansının şebekedeki arızalarda blok transformatör üzerinden doğru ölçülmesi garantilenir. L3 L3. L3 Faz-Toprak Ölçüm döngüsü L1-E L2-E L3-E L1-L2 L2-L3 L3-L1 2-kutup Faz-Faz. Yd5) taşınmadığından.2*L2. maksimum akım büyüklüğü) IL1=IL2=IL3 o zaman IL1 IL1=IL2 > IL3 o zaman IL1 IL2=IL3 > IL1 o zaman IL2 IL3=IL1 > IL2 o zaman IL1 Döngü seçiminin bu türüyle. L1 L1.L1 L3. L2 L2. eşit olmayan büyüklüklerde 3-kutup. 7UM62. şebekede 1-kutup kısa devrede bir ölçüm hatası ortaya çıkar.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Tablo 2-9 1-kutup Ölçüm döngüsü seçimi Başlatma L1 L2 L3 L1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ULL ve ILL 'nin hesabı 3-kutup. Sıfır bileşen sistem makine transformatörü üzerinden (Vektör grubu ör. Aşağıdaki tablo hata gösterimini ve ölçüm hatasını tanımlar.2*L3.2010 .2*L1. Tablo 2-10 Şebeke arızalarında generatör tarafında hata gösterimi ve ölçüm hatası Generatör taraflı hata gösterimi 3-kutup KS 3-kutup KS 2-kutup KS Döngü Seçimi Faz-Toprak En büyük akım ile faztoprak-döngü Faz-faz döngü Ölçüm hatası hep doğru ölçüm hep doğru ölçüm Empedans sıfır bileşen empedans kadar büyük ölçülür Şebeke arızası 3-kutup KS 2-kutup KS 1-kutup KS 146 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. eşit büyüklüklerde Faz-toprak. Yayın Tarihi 10. L2.L2 L1. en büyük akım ile döngü seçimi L2-E UL (Imaks) ve IL (Imaks) L3-E L1-E Faz-toprak (isteğe bağlı.L3 L2.

KADEME2 T2) komple güç santrali bloğunu kapsayacak şekilde seçilebilir.Fonksiyonlar 2. o zaman koruma. Kesici yardımcı kontaklarının dikkate alınması mümkün ise. Sistemin anahtarlama durumuna bağlı olarak. Kademenin bir aşırı fonksiyonu. hızlı zaman alanının KADEME Z1'in. arıza empedansları şebeke taraflı arızalarda büyük görüntülendiğinden dikkate alınmayabilir. Yayın Tarihi 10. geri yönde (R ve/veya X negatif) fiziksel arıza mümkün olmadığı halde. Bunun için ancak üst gerilim taraflı 1-kutup toprak arızanın transformatörün Yıldız-Üçgen anahtarlaması ile düşük gerilim tarafında hileli göründüğüne dikkat edilmelidir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-61 Empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şeması Açma karakteristiği Empedans korumanın açma karakteristiği bir poligondur (bakın Şekil 2-62). koruma alanları. Poligon bir parametre ile (Empedanz Z) tam doğru tanımlanabilir.ve Gerilim göstergelerinden ölçüm döngüsü seçiminden kullanıma sunulan ölçme büyüklüklerinden yürütülür. generatörü ve makine transformatörünün düşük gerilim sargısını kapsayacak şekilde ve ikinci kademe (KADEME Z2. SIPROTEC.akım trafosunun bağlantısı makinenin yıldız noktası tarafında gerçekleşirse. başlatmada güç santrali-bloğunda sadece bir arıza bulunabilir. T-Z1 'e genişletilmesi arzu edilebilir. empedans hesabı sürekli Akım. eğer -alışıldığı gibi.19.3. birinci kademe (KADEME Z1. Başlatma kriterleri yerine getirildiği sürece.2010 147 . atanan gecikme zamanına göre bir devreden çıkarma komutu verir. Empedans koruma birkaç kademeli yürütüldüğünden. Bu simetriktir. Bu alan dışında arıza son zaman kademesi T UÇ tarafından devreden çıkarılır. T-Z1) ör. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. üst gerilim taraflı kesici açıksa. Hesaplanan empedans açma karakteristiği dahilinde bulunursa. Ör. bu durumda böyle adlandırılan bir aşırı menzil kademesi KADEME Z1B etkin anahtarlanabilir (bakın Bölüm 2. Şekil „Makine empedans korumanın kademelendirme planı“).

Kademe Z2 için. yani bu kademe dahilinde arızanın bulunduğu belirlenmesinden itibaren Açma gerçekleşir. 7UM62. şebeke korumanın birinci kademesinin üzerinde kademelendirilmiş olan bir gecikme seçilir. 148 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ayarlanan kademelerin sınır değerleriyle kıyaslanır. Birinci kademe Z1 için ve aşırı menzil kademesi Z1B için de gecikme zamanı genellikle sıfır veya en azından çok küçük olur. Açma gerçekleşir. Yayın Tarihi 10. Bir ikili giriş üzerinden harici aşırı menzil kademesi Z1B etkin anahtarlanabilir. Bir bırakma sadece aşırı akım başlatmanın bırakması yoluyla ve açma poligonunun terk edilmemesiyle olur. Eğer empedans ilgili zaman kademesinin akışı esnasında kendi kademesinde bulunursa. Döngünün empedansının bileşenleri.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-62 Empedans korumanın açma karakteristiği Açma Mantığı Koruma başlatmasından sonra gecikme zamanı T UÇ başlatılır ve arıza döngüsü belirlenir.Fonksiyonlar 2.2010 . Şebekeye kadar yetebilen.

19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-63 Empedans korumanın mantık şeması SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 149 .Fonksiyonlar 2. 7UM62.

Fonksiyonlar 2. Eğer bir üç kutup başlatma bulunuyorsa ve negatif bileşen sistem akımı mevcut ise. açma poligonunun sadece karakteristik Z1 ile mi veya Karakteristik Z1 & Z2 ile mi ilişkili olduğu seçilebilir. empedansın değiştirme hızı güvenli bir kriter olarak alınır. değiştirme hızı aşılana veya asimetri yoluyla salınımm kriterleri artık yerine getirilmeyinceye kadar etkin olur. salınım tanınır. bu bir periyotta bulunur. Birinci empedans değeri PPOL dahilinde bulunuyorsa ve aynı anda APOL 'de ise. Yayın Tarihi 10. Empedans kademesinin bloklanması. eğer empedans göstergesi açma poligonuna APOL giriyorsa olur. Bir güç salınımında kısa devre için karşılaştırmada yavaş bir işlem söz konusu olduğundan. Eğer bir salınımın kendisi tanındıysa. İlk koşul bu nedenle üç faz akımının büyük ölçüde simetrisidir. ölçülen empedans göstergesi açma poligonunu veya güç salınım poligonunu tekrar bırakana. Güç salınımı tespiti için açma poligonundan (APOL) daha büyük olan bir salınım poligonu kullanılır.2 Genel Güç Salınımı Kilitleme Yük dalgalanmaları. kısa kesintiler veya anahtarlama işlemleri gibi dinamik olaylar sonrası şebekede salınımlı işlemler ortaya çıkabilir. orada en azından bir empedans değeri PPOL ve APOL arasında bulunması gerektiğinden. bundan sonra oluşan simetrik olmayan kısa devreler güç salınımı kilitlemenin hızlı bir iptaline sebep olur ve empedans koruma ile Açmayı mümkün kılar. Simetrik olmayan kısa devreler (yani tüm bir. Empedans kademelerinin bloklanması Genellikle güç salınımı kilitleme empedans kademesi Z1' e uygulanır. Kontrolsüz açmalardan kaçınmak için bu nedenle empedans koruma bir güç salınımı kilitleme ile tamamlanır.ve iki fazlı) bu nedenle güç salınımı kilitlemeyi başlatmaya yol açamazlar. açma poligonu için mesafe. Mantık Aşağıdaki şekil güç salınımı kilitlemenin mantık şemasını göstermektedir. Empedans göstergesinin buradan belirlenen değişme hızı ayarlanabilir bir değer ΔZ/Δt'den daha küçük ise. Üst bölümde akım simetri denetimi tanınır.2010 .ve X-Yönü için) ayarlanabilir. Güç salınımı kilitlemenin bloklama zamanı ayarlanabilir bir zamanla (T-AKSİYON G/S) sınırlanır. Sonuncu durumda açma poligonu maksimum empedans değeridir. PPOL güç salınımı poligonunun APOL açma poligonuna olan mesafesi ve ΔZ/Δt değişim hızı birbirine öyle denkleştirilir ki güç salınımları güvenli bir şekilde elde edilsin ve empedans korumasının istenilen empedans bölgesinde (Z1 veya Z1 & Z2) bir bloklama oluşsun. Ayar parametresi yoluyla. Bloklama. aşırı menzil kademesi Z1B tanımlamaya bağlı olarak salınım göstermeyebilir. Her iki poligonun mesafesi (birlikte R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aynı şekilde yönsüz aşırı akım kademesi güç salınımı kilitlemeden bloklanmaz. açma poligonu ve empedans değerinin değiştirme hızı güç salınımı kilitleme için kriterleri oluştururlar. Açık şebeke şalterinde ikinci bir makine güç salınımları için eksik olduğundan. kısa devreler. Kademe Z2'nin T2 gecikme süresi buna uygun olarak yüksek ayarlanmalıdır. bir müsaade verilir. 7UM62. çünkü gecikmesi T1 düşük ayarlıdır. Simetri koşulları nedeniyle akımların ve gerilimlerin pozitif bileşenlerinden kazanılan pozitif bileşen empedans değerlendirilir. bu negatif sistem bileşenlerinin hesabıyla denetlenir. Δt zamanı ölçme aralığı ile belirlenir.19. o zaman derhal bir kısa devre işlemi varsayılır. Güç salınımı poligonu giriş yaptıktan sonraki ilk empedans değeri (Tilk zamanında) poligonun dışındaki sonuncuyla kıyaslanır (Tilk-Δt zamanında).19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. 150 SIPROTEC. Ölçme Prensibi Güç salınımı poligonu. Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir.

3 Genel Ayar Notları Makine empedans koruma. ör. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. 3301 no'lu EMPEDANS KOR. 7UM62.2010 151 . Aşırı yük sebebiyle başlatma olmamalıdır! Başlatma değeri 3302 IMP I>. Eğer uyartım generatör terminallerinden alınırsa ve böylece kısa devre akımı tükenen gerilim ile başlatma değeri altına (Adres 3302) düşebilirse. yani Adres 3303 U< MÜHÜR .% 80 Anma gerilimine.2 .19. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Adres 133. Düşük gerilim kilit durumu ayarı U< (Adres 3304). ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Başlatma Aşırı akım başlatma için.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). işletime bağlı olarak ortaya çıkan faz-faz gerilimin altında bulunan bir değere gerçekleşir. Etkin Değil ayarlanır. bu en düşük. Kilitleme süresi (Adres 3305 T-MÜHÜR) rezerve durumda maksimum arıza açıklama zamanından daha büyük olmalıdır (Öneri: Adres 3312 T UÇ + 1 s). EMPEDANS KORUMA = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Yayın Tarihi 10. adresi altında fonksiyon ON.1. Başlatma mantığı sabit zamanlı aşırı akım korumaya DMT I> karşılık gelir. U< = % 75 . başlatmanın düşük gerilim kilitlemesinden kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4. bu nedenle maksimum beklenen (Aşırı-) yük akımının üstünde ayarlanmalıdır. Ayar önerisi: 1. ON olarak ayarlanır.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-64 Z(Tilk) Z(Tilk-Δt) PPOL APOL ΔZ/Δt Empedans korumanın güç salınımı kilitlemesinin mantık şeması Güç salınımı poligonunda ilk değer (zaman Tilk) Güç salınımı poligonunun dışında sonuncu değer Güç salınımı poligonu Açma poligonu Empedans vektörünün değişim hızı 2. herşeyden önce beklenen maksimum işletme yük akımı belirleyicidir.5 kez makine anma akımıdır.

bağımsız ayarlanabilen aşağıdaki karakteristikleri içerir: 1.50 s).5). 7UM62. Empedans korumanın makine transformatörünün içine ölçmesi koşul olarak alınabileceğinden. Akım. eğer gerekliyse.00 s . harici bir ikili giriş üzerinden kontrol edilir. ayar parametreleriyle KADEME Z1B T-Z1B Reaktans = Menzil. = 0 veya kısa gecikme. takip eden hatların şebeke koruma teçhizatları üzerinde olacak şekilde seçilir. T2. trafo anma büyüklüklerinin verisiyle bildirilir (bakın Bölüm 2. T UÇ zamanı son rezerve zamandır. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde olacak şekilde seçilmelidir.2010 . ayarlanabilir. % 100'ü kadar bir menzil veya ayrıca bir şebeke empadansı. eğer gerekliyse. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve gerilim trafosunun sekonder tarafına dönüştürülmelidir. KADEME Z2 için transformatör reaktansının yakl. T1B = 0 veya kısa gecikme.ve Gerilim trafosunun dönüşüm oranları cihaza. % 70'i) sadece kısa bir gecikme ile veya gecikmesiz (yani T-Z1 = 0.0. Aşırı menzil kademesi Z1B. parametreleme. Genel olarak: Koruma cihazının anma akımı (= akım trafosunun sekonder anma akımı) cihaz tarafından kendiliğinden dikkate alınır. düşük gecikme ile. 0. bu mesafedeki arızaları. 2. Kademe (Kademe Z2) ayar parametreleri ile KADEME Z2 KADEME2 T2 Reaktans = Menzil. Kademe (Hızlı kademe Z1) ayar parametreleri ile KADEME Z1 T-Z1 Reaktans = Menzil.Fonksiyonlar 2. kendi doğal çalışma zamanı içerisinde temizler. KADEME Z1 için bu nedenle normalinde korunan alanın % 70'i civarında bir menzil seçilir (yani. Örnek: 152 SIPROTEC. Yönsüz uç kademe ayar parametreleriyle T UÇ T UÇ. Primer empedans için genel olarak (makine transformatöründe sınırlamada): Burada kR uK SN UN Koruma alanının menzili [%] rölatif Transformatör-Kısa devre gerilimi [%] Transformatör-Anma gücü [MVA] makine taraflı Transformatör-Anma gerilimi [kV] Elde edilen primer empedanslar akım. onunla transformatörün ayar aralığı yeterince dikkate alınacak şekilde seçilmelidir. İlgili zaman kademesi KADEME2 T2 .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans kademeleri Koruma.1 s'lik bir gecikme tercih edilir. transformatör reaktansının yakl. şebeke korumanın kademelendirme zamanı üzerinde bulunacak şekilde yüksek seçilir. Koruma.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. 7UM62.3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu dönüşüm oranı = 500 A/1 A Buradan % 70'lik bir menzilde Kademe 1 için: Böylece Kademe 1'in sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3306 no'lu KADEME Z1 adresi altında: Not: Bir 5-A-Cihazının bir 5-A-Trafosuna bağlantısında: Aynı şekilde % 100'lük bir menzilde Kademe 2 için hesaplanan primer reaktans: Böylece Kademe 2'nin sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3310 no'lu KADEME Z2 adresi altında: SIPROTEC.2010 153 . Yayın Tarihi 10.3 MVA = 6.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5.

154 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-65 Makine empedans korumanın kademelendirme planı – Örnek Aşırı menzil kademesi Z1B Aşırı menzil kademesi Z1B (Adres 3308 KADEME Z1B) harici kontrol edilen bir kademedir. salınan sistemler arasındaki empedansın belirlendiği ve salınım frekansının değişim hızını belirlediği gibi sistem koşulları belirlenir (bakın Bölüm 2. Bunun için değiştirme hızının sabit olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır. Mesafe için güç salınımı poligonu ve açma poligonu (Parametre: G/SPOL-TPOL (Adres 3314)) hem de değiştirme hızı (Parametre: dZ/dt (Adres 3315)) anlamlı bir uzlaşma bulmalıdır.Fonksiyonlar 2. Koordinat düzlemine ne kadar yaklaşılırsa. Kademe Z1B. Bu durumda empedans korumanın her başlatması bloğun koruma alanında şebeke bloktan ayrı olduğu için sadece bir arızayı gösterebilir. Güç Salınımı Kilitleme Güç salınımı kilitleme sadece. koruma alanının % 100 -% 120'sine genişletilebilir. 7UM62. Uç kademe Kısa devrelerde Z1 ve Z2 kademeleri dışında cihaz zaman gecikmeli zamanlı aşırı akım koruma olarak çalışır. Normal kademe Z1'i etkilemez. Aşırı menzil kademesi. yani değiştirilmez. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun devamında. Böylelikle hızlı zaman aralığı seçicilik kaybı olmadan. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde bulunacak şekilde ayarlanmalıdır. Bunun yönsüz uç zamanı T UÇ kendi zamanıyla. Kademe Z1B genellikle açılmış üst gerilim taraflı kesicide etkin anahtarlanır.2010 . eğer 3313 no'lu Güç Salınımı adresi üzeri ON olarak ayarlanmışsa etki gösterebilir. kesici yardımcı kontakları tarafından kontrol edilen bir ikili giriş üzerinden etkinleştirilir (bakın Şekil 2-65). o kadar düşük olur. kendine ait bir zaman gecikmesine 3309 T-Z1B ayarlıdır. Daha ziyade aşırı menzil kademesi üst gerilim taraflı kesicinin konumuna bağlı olarak etkin veya etkin değil olarak anahtarlanır.20 Kademe dışı koruma).

Minimum işletme empedansı belirlenir (ZL. Δ t = 20 ms UN = 100 V. empedans kademesinin ayar değeri için fark oluşturulur (z. min).1 IN. 7UM62. Ne kadar şebekenin içine bakılırsa (yani daha büyük veya daha küçük açı). 5 A-Trafoda) ayarlanmamalıdır. Yayın Tarihi 10.B. ivme o kadar büyük olur. SIPROTEC. Şekil 2-66 Değişim hızının akışı (fp = 1 Hz.2010 155 .Fonksiyonlar 2. Z1) ve bir periyodun ölçme entervalinin dikkate alınması altında empedans gradyanları hesaplanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. IN = 1 A Güvenlik faktörü 4 seçilirse. X = 10 Ω) Bu sebeple dZ/dt ayar değeri daha empedans atlamasıyla kısa devre ortaya çıkışında koordine edilmelidir. Örnek: Umin = 0.9 UN. uK = % 10. o zaman dZ/dt asla 500 Ω/s üzeri (veya 100 Ω/s.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Aşağıdaki formül kullanılarak değişim hızı tahmin edilebilir: Burada: X fp δ Güç salınımı kaynakları arasındaki reaktans Güç salınımı frekansı Güç salınımı açısı Şekil 2-66 örnek niteliğinde değişim hızının seyrini güç salınımı açısının fonksiyonu olarak gösterir. Imaks = 1. 180°'lik bir açıda değişim hızı en düşüktür.

buradan zaman kabaca tahmin edilebilir...TPOL > dZ/dt · Δt = 300 Ω/s · 0. ∞ 3307 T-Z1 Empedans Kademesi Z1 Zaman Gecikmesi 156 SIPROTEC.0 V 4.00 .4 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 sn'dir.00 Ω 0. bir güç salınımı tanıma için bir empedans değeri SPOL ve TPOL arasında bulunmalıdır. 130.2010 . bu. 26.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Olağan ayarda dZ/dt..10 .50 . 2.10 .35 A 6.00 A ON OFF 10.02 s = 6 Ω (Ayar değeri seçimi: 8 Ω) Diğer ayarlanabilir parametreler Advanced-Parametrelerdir ve genellikle ayarlama gerekmez.Fonksiyonlar 2. Tabloda.0 . C sütunu (yapılandırma). Adres 3301 Parametre EMPEDANS KOR. Değişim hızı 180° yakınında tanınırsa. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Empedans Koruma 3302 IMP I> 1A 5A 0. çükü bu kademe düşük veya gecikmesiz'dir.05 .00 A 0.19. Z2'nin gecikmesi şebeke koruma ile belirlenir ve daha yüksektir. T = 2 · ZKarakteristik /dZ/dt (180°) Yukarıdaki verilerle aşağıdaki değer hesaplanır: ZKarakteristik = Z1 = 4 Ω dZ/dt (180°) = 20 Ω/s T = 2 · 4 Ω/20 Ω/s = 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.0 V 0. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. uygulamaların çoğunluğu için yeterli olmalıdır. (aşağıdaki notlara da dikkat edin) Varsayılan ayar 3. temelde açma poligonunda empedans vektörünün mola süresine bağlıdır.01 .00 sn 1.00 sn 2. Yayın Tarihi 10.10 sn Arıza Tespiti I> Başlatma 3303 3304 3305 3306 U< MÜHÜR U< T-MÜHÜR KADEME Z1 1A 5A Düşük Gerilim Kilit Durumu Düşük Gerilim Kilit Çalışması Düşük Gerilim Kilit Süresi Empedans Kademesi Z1 0.4 s 0.90 Ω 0..4 s'den daha büyük gecikmelerde böylece hiçbir güç salınımı kilitleme gerekmez.. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 3317 T-AKSİYON G/S Bir güç salınımının empedans korumanın bir aşırı fonkiyonuna yol açıp açmayacağı. Adres 3316 Parametre BLOKLAMA Not Ayar . Bu süre sadece ''geçici'' hesaplamalarla belirlenebilir.58 Ω 0. 100. 60. 60.00 Ω 0.TPOL 'ün minimum mesafesi koşul olması için..00 sn.. SPOL . 20. 125. 300 Ω/s'lik bir değer seçilir. Zaman minimum mümkün güç salınımı frekansından sonra düzenlenir. Buradan SPOL . 7UM62.75 A OFF 80.

02 .50 sn 3.83 Ω 0.00 sn Açıklama Empedans Kademesi Z1B 3309 3310 T-Z1B KADEME Z2 1A 5A Empedans Kademesi Z1B Zaman Gec. Empedans Kademesi Z2 0.00 sn.. faz L3 Emp.05 .0 .. ∞ 0. ∞ 3315 dZ/dt 1A 5A 3316A 3317A BLOKLAMA T-AKSİYON G/S Güç Salınımı Kilitlemeyi Blokluyor Güç Salınımı Etkin Süresi 2.00 Ω 0.95 Ω 0. 3953 3956 3958 3961 3962 3963 3966 3967 3968 3969 3970 3976 3977 3978 3979 3980 Bilgi Listesi Bilgi >Empedans BLK >Z1B Uzatımı >Imp Umühür BLK Empedans OFF Empedans BLKdı Empedans AKTİF Emp. 60. 65...Fonksiyonlar 2. ∞ ON OFF 3311 3312 3313 3314 KADEME2 T2 T UÇ Güç Salınımı G/SPOL-TPOL 1A 5A Empedans Kademesi Z2 Zaman Gecikmesi T SON: Son Zaman Gecikmesi Güç Salınımı Bloklama Güç Salınımı arası mesafe .2010 157 .15 Ω 0. 600. ∞ Varsayılan Ayar 4.10 . 60.: T3> AÇMA SIPROTEC.: Arıza Tespiti.: Arıza Tespiti.. Z1< AÇMA Emp. Arıza L2 Emp.05 .00 Ω 0.00 Ω 0.00 Ω 1. faz L2 Emp.T3> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Empedans koruma BLOKLAMA >Empedans koruma için Z1B kademe uzatımı >Emp.: AA.00 sn.: Z1B< AÇMA Emp.00 sn.00 sn OFF 8.: Z1< AÇMA Emp.Açma-Kutup dZ/dt Değişim Hızı 0. 13.0 Ω/s 60. kor: düşük gerilim mühür BLOKLAMA Empedans koruma DEVRE DIŞI Empedans koruma BLOKLANDI Empedans koruma AKTİF Empedans koruma başlatma Emp..00 sn.01 .19.00 Ω 1.01 . 60. I> & U< Güç Salınımı Emp..00 .. 120. 60.60 Ω 300.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Adres 3308 Parametre KADEME Z1B C 1A 5A Ayar Seçenekleri 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 . faz L1 Emp. Z2< AÇMA Emp..00 .99 Ω 0. 6.. 13.0 Ω/s 0.00 .: Arıza Tespiti. Z1B< AÇMA Emp.10 sn 4. 7UM62.5 No.00 Ω 0.. düşük gerilim kilitlemeli Güç salınımı tespiti Emp. Başlatma Emp. 65.0 Ω/s Z1 3.. Yayın Tarihi 10. 30. Arıza L3 Emp.00 Ω 0. Arıza L1 Emp.: Z2< AÇMA Emp.00 .0 Ω/s Z1 Z2 0.

şebekerin stabil durumlarını tehlikeye sokan güç titreşimlerinde oluşur.2010 . 7UM62. bu bir toplam empedansa Ztop birleştirilir.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Kademe dışı koruma basit bir modelde gösterilmelidir.1 Genel Ölçme Prensibi Kademe dışı koruma.20. test edilmiş empedans ölçümüne ve kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirmesine dayalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için üç gerilim ve akımın temel titreşimlerden herbirine pozitif bileşen sistemler oluşturulur ve bunlardan empedans hesaplanır. yeterli hızlılıkta devreden çıkarılmayan kısa devreler. Transformatör. 2. generatörün şebekeden ayrılması gerekip gerekmediğine karar verilir. Tutarlılık problemleri genellikle aktif güç titreşimlerinden oluşurlar. yük dalgalanmaları. Empedansın akışına bağlı olarak ve böylece güç salınımı merkezinin bulunduğu yerden bağımsız olarak.Fonksiyonlar 2. bunlar generatörün kaymasına ve bununla birlikte generatörün güçlü bir zorlanmasına yol açabilir.ve Şebeke empedansı bulunur. Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki şekil generatör gerilimini UG ve şebeke gerilimini UN gösterir.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Şebeke anahtarlama durumuna ve beslenen generatöre bağlı olarak dinamik işlemlerden sonra. Bunlar. Kısa kesintiler veya Anahtarlama durumları gibi salınım türlü işlemler oluşabilir. Bu gerilimler arasında Generatör-. Şekil 2-67 Bir güç salınımının anlaşılması için model Ölçüm yeri m toplam empedansı iki empedansa m · Ztop ve (1-m) · Ztop paylaştırır. Empedans için ölçme konumu m'de: Akım I ölçme konumu m'den bağımsızdır ve hesaplama: Gerilim U ölçme konumu m'de hesaplama: 158 SIPROTEC.

Bu normal işletimde yük durumuna bağlıdır.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bununla hesaplama: Bu sırada δ açısı generatör gerilimi ve şebeke gerilimi arasındadır. Güç salınımı poligonu Ölçme karakteristiği olarak tüm dört yönde ve kendi eğim açısında ϕP ayarlanabilir olan bir güç salınımı poligonu seçilir. Koordinat düzlemi koruma cihazının yerine karşılık gelir (gerilim trafo setinin ölçme konumu). Dairelerin merkezlerinin hepsi bir eksende bulunur. Eğer ölçme yeri direkt sistemin elektriksel ortasıyla kesişirse. Böylece ilgili sistem koşullarına optimal bir uyarlama mümkün olur. Sabit oranda UN/UG ve değişken açıda δ bölge eğrisi olarak daireler oluşur. δ = 180°'de ölçülen gerilim ve bununla beraber de işletme empedansı sıfır olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir kademe dışı korumada açı buna karşılık devamlı değişir ve 0° ve 360° arasında tüm değerleri dolaşır.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. yani geniş ölçüde sabittir. Şekil 2-68 Ölçüm yeri m'de empedans akışı SIPROTEC. Merkez ve yarıçap UN/UG oranından belirlenir.2010 159 . 7UM62. bu Ztop 'ın yönü ile belirlenir. Aşağıdaki şekil ölçme konumu m'deki empedans akışını yukarıdaki formüle göre gösterir. Her iki ekstrem değer δ = 0° ve δ = 180° için maksimum veya minimum empedans değeri elde edilir.

90° olarak seçilmiştir. Birinci koşul bu nedenle ölçülen akımların simetrisidir. empedans ibresinin bir tarafta güç salınımı poligonuna girmesi. Karakteristik 2 taranmış üst bölümü kapsar. Durum (1) ve (2)). 7UM62.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. kompleks empedansların gerçek parçalarının (gerektiğinde ϕP üzerinden döndürülmüş koordinat sistemi ile ilişkili) girişte ve çıkışta farklı ön işaretlerinin olmasıdır. Karakteristik 1 dörtgenin alt bölümünü gösterir (yani taranmış olmayan bölüm). Zb. poligonun orta hattını (= hayali eksen) aşan konumdur. Poligon kendi yatay eksenine simetrik kurulmuştur. Bir ölçüm değeri tespiti için. negatif bileşenlerin I2 maksimum değerinin altında kalınması ve aynı zamanda pozitif bileşenlerin I1 minimum değerinin aşılması gerekir. Bunun belirtisi. Atama için belirleyici olan. güç salınım ibresinin güç salınımı poligonunun bölgesine girmesi ve aynı taraftan tekrar terketmesi de mümkündür. Güç salınımı poligonu iki parçaya ayrılmıştır. Şekil 2-69 Tipik güç salınımı akışlarıyla güç salınımı poligonu Kademe dışı olarak tanıma için.2010 . Geri yönde Zb ile generatörün içine doğru ölçülür. Bakışı kolaylaştırmak için eğim açısı ϕP . Şebekede veya blok alanı yakınında güç salınımı merkezinin yerine göre empedans ibresi Karakteristik 2 veya Karakteristik 1'in bölümünü dolaşır.20. ileri yönde makine transformatörün içine (Zc) ve ikinci kademede şebekenin (Zd) içine doğru ölçülür.2 Kademe dışı korumanın mantığı Aşağıdaki şekil güç salınımı poligonunu tekrar daha belirgin göstermektedir. Güç salınımı poligonunun belirlenmesi için parametrelenebilen empedanslar Za. hayali ekseni veya karakteristiği bölen ekseni bölmesi ve karşı tarafta bulunan poligonu tekrar terketmesi gereklidir (Senkronlama kaybı. Bu durumda güç salınımı işlemi kendini stabil etmeye (Durum (3) ve (4)) doğru meyil gösterir. Yayın Tarihi 10. Buna karşılık. Zc ve (Zd–Zc) kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 160 SIPROTEC. Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir.Fonksiyonlar 2.

Sayaç durumunun herbir yükselmesiyle bir başka kademe dışı-ihbarı oluşturulur.2010 161 . Aynı parametrelenebilen tutma zamanından sonra başlatma sayacın sıfırlanmasıyla geri alınır. Bu en az parametrelenmiş T-TUTMA süresi için kalır.Fonksiyonlar 2. Güç salınımı poligonunun turlarının parametrelenmiş sayısına ulaşıldığında bir devreden çıkarma komutu oluşur.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bir kademe dışı durumunun belirlenmesi ile. n = 1 sayaç durumuna ulaşılmasıyla kademe dışı koruma başlatılır. Yayın Tarihi 10. Başlatma bırakmasıyla Minimum-Açma kumanda süresi TMin AÇMA KOM akmaya başlar. yani empedans vektörü bir Karakteristiği bölerse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Tutma süresi sayacın herbir artmasıyla yeniden başlatılır. bu parametrelenebilen ihbar zamanı sonrası kaybolur. 7UM62. bir mesaj verilir (her iki karakteristikten hangisinin bölüneceği verisiyle) ve aynı zamanda bir n1 sayacı (Karakteristik 1 için) veya n2 (Karakteristik 2 için) yukarıya doğru sayar. Şekil 2-70 Kademe dışı korumanın mantık şeması SIPROTEC. Bunu Kademe dışı korumanın mantık şeması takip eder. Bu iki kademeli yürür ve bir ikili giriş ile bloklanabilirdir.

Adres 135) K/D KORUMA = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Empedans değerleri Ayar değerlerinin tespiti için koruma cihazından görünen koruma alanının empedansları ölçüdür. Başlatma Ölçme müsaadesi için akımların pozitif bileşenlerinin bir minimum değeri 3502 I1> SÜRME aşılmış olmalıdır (aşırı akım başlatma). Şebekeye bağlı olarak daha küçük başlatma değerleri de mümkündür. yakl. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Yani sekonder taraflı ilişkili geçici reaktans hesaplanır ve Zb ≈ Xd' için ayarlanır (aşağıdaki şekle bakın).3 Genel Ayar Notları Kademe dışı koruma. Yayın Tarihi 10. 7UM62.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Ayrıca simetri koşulları nedeniyle akımların negatif bileşenlerinin maksimum değeri 3503 I2< SÜRME aşılmamalıdır. 3501 no'lu K/D KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Şekil 2-71 Güç salınımı poligonu 162 SIPROTEC. Etkin Değil ayarlanır. % 120 IN seçilir.20. Genelikle ayar değeri I1> SÜRME anma akımının üzerindedir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). % 20 IN olarak ayarlanmalıdır. Simetri koşulları için akımların negatif bileşenlerinin başlatma eşiği I2< SÜRME.Fonksiyonlar 2. Generatör yönünde (Gerilim trafo setinin yerinden göründüğünde) generatörün güç salınımı-reaktansı dikkate alınmalıdır. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Ölçme (Mantık şemasına bakın) bundan dolayı devamlı müsaadelidir. bunlar generatörün Xd' geçici reaktansına yaklaşık eşit konulabilir.2010 .4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani bir aşırı yük ile başlatmadan kaçınmak için yakl.

9........ Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Tablo 2-11 Generatör tipi Tam kutup rotor Çıkık kutup rotor Sekonder tarafla ilgili geçici generatör reaktansları xd' Xd' Xd' Xd' Xd' UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 9..6 Ω.13. Gen nAT nGT Generatörün geçici reaktansı ilgili geçici reaktans Primer anma gerilimi generatör primer anma akımı generatör Akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim trafosu dönüşüm oranı Böylece generatör tipine ve sekonder anma akımına göre UN = 100 V veya 120 V'un un bir sekonder anma geriliminde yaklaşık reaktans alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.1 Ω.7.1 Ω.5 Ω..8 Ω 0.8 Ω.2 Ω 0.5 Ω 0..9 Ω 2.0 Ω Generatörün bir makine transformatörü üzerinden şebeke ile bağlı olması koşulu olabileceğinden.6....31. kademe dışı koruma Karakteristik 1 ile yakl...45 11..20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Xd' ve ilgili reaktans xd' arasındaki hesap çevrimi: Burada Xd' xd' UN.5..0.% 90 transformatörün içine ve Karakteristik 2 ile şebekenin içine kadar ölçülebilecek şekilde seçilir.2.2 Ω 1. 7UM62...9.20. Karakteristik 2 3507 no'lu Zd Zc adresinde transformatör-kısa devre empedansının geriye kalan bölümü parametrelenir.Fonksiyonlar 2.. aşağıdaki formül kısa devre gerilimden gelen kısa devre empedansının hesabını gösterir.0.1.5 Ω.5 Ω.24.. gerektiğinde denetlenen hat bölümümün ek empedansına tamamlanır.1 Ω 0.1. Zc 'nin parametrelemesi 3506 adresinde yani % 70 . Aşağıdaki tablo transformatörlerin sekonder tarafla ilişkili kısa devre empedanslarının tipik değerlerini XK gösterir.4 Ω.13 % 4.5 Ω..2 Ω Transformatör tipi uk Blok trafo Genel 8 %..8 Ω 1.7 Ω.2 Ω 1.9 Ω.0 Ω 2..9 Ω...2 Ω SIPROTEC.35 7..26.16 % 1...0 Ω 2..3 Ω 13. parametreleme şebeke yönünde.11.5 Ω 3 %. IN = 1 A ve IN = 5 A sekonder anma akımlarında...4 Ω...3 Ω.20.. % 70 .4.9 Ω.. Yayın Tarihi 10.4..3 Ω.. Tablo 2-12 Transformatörlerin sekonder tarafıyla ilişkili kısa devre empedansları XK XK XK XK UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 5.2010 163 .1.2 Ω 0. Gen IN..% 90 transformatörün kısa devre empedansı XK seçilir..

Güç salınımı poligonunun eğim açısı ϕ parametrelenebilir (Adres 3508 PHI POLİGON) ve böylece optimal ilgili sistem koşullarına uydurulabilir.2010 . fP ≈ 10 Hz Maksimum güç salınımı frekansı olarak.20 = 6. 7UM62. Yayın Tarihi 10.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Güç salınımı poligonu genişliği Za ile parametrelenir. hızlı güç salınımlarında poligon dahilindeki minimum iki empedans değerinin tanınması (yani ölçüm değerleri sınır durumunda poligonun geniş olduğu kadar birbirinden ayrı olmalıdır) aşağıdaki yaklaşım formülünden maksimum tespit eilebilir güç salınımı frekansı fP için çıkarılabilir: Böylece 50 Hz'lik anma frekansında (T = 20 ms) ve yukarda anlatılan ayar önerisi oluşumu: Za ≈ 0.3 kV = 483 A 164 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sonuncuda olağan ayarda 3504 no'lu adreste Za seçilmiştir. Düşünce olarak. Bu durumu kolaylaştırmak için. Burada Ztop için seçime bağlı olarak Zb ve Zd ayar değerlerinin toplamı (Generatör ve Şebeke arasındaki güç salınımı açısı) veya Zb ve Zc toplamı kullanılır (Generatör ve Blok transformatör arasındaki güç salınımı açısı). Örnek: Generatör verileri: xd' UN IN = 0. Bu ayar değeri 3504 Za toplam empedans değeri ile belirlenir Ztop ve aşağıdaki şekilde gösterilen denklemden çıkartılabilir.289 · Ztop.Fonksiyonlar 2. bir güç salınımı açısı δ = 120° olmasına ve generatör gerilimi UG ve şebeke geriliminin UN değer olarak eşit olmalarına çaba gösterilir: Şekil 2-72 Empedans ibresi ve δ Açısıyla güç salınımı poligonu Maksimum güç salınımı frekansı Güç salınımı poligonunun seçilmiş Za genişliğiyle son olarak maksimum tespit edilebilen güç salınımı frekansı belirlenir.

Fonksiyonlar 2.. Za güç salınımı poligonunun genişliği toplam empedans Ztop ile belirlidir. Eğer bu süre iki güç salınımı arasındaki süreden daha büyük ayarlandıysa.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5.3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu üAkım = 500 A/1 A Buradan generatörün sekonder geçici reaktansı hesaplanır: Zb ≈ Xd' nedeniyle. Sayaç n1 'in herbir artışı (bzw. o zaman ayar değeri 3507 için Zd .5 Ω.3 MVA = 6.6 Ω ayar değeri toplamı) temel olarak: Za ≈ 0.. Blok alanının dahilindeki güç salınımlarında uzun süre beklenmemesi için. Yayın Tarihi 10. Durma zamanının bitişinden sonra başlatma. güç salınımı frekansı genellikle arttığı ve böylece makine çalışması daha fazlalaştığı için. Adres 3505 Zb için ayar değeri belirlidir.2010 165 . o zaman Adres 3510 G/S KAR. İlave olarak denetlenen hat bölümünün empedansı transformatör-kısa devre empedansı ile birlikte yaklaşık 10 Ω olduğu varsayılırsa (. % 85'i kadar bulunuyorsa. 1 adresiyle Karakteristik 1'i kestikten sonra açmaya sebep olan güç salınımı periyotlarının sayısı ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Süre bir kademe dışı çevriminin maksimum periyot süresini (yani minimum güç salınımı frekansında) baypaslar.6 Ω = 15. Güç salınımı periyotlarının sayısı 3509 G/S KAR./1 A Trafo için).289 · 15. n2) tutma süresini yeniden başlatır ve bir „Kademe dışı Karakteristik 1“ ihbarı oluşturur (veya „Kademe dışı Karakteristik 2“). ayar Zc ≈ 0. özel hesaplamalar mevcut değilse.4 Ω oluşur. Tipik ayar değerleri 20 s . sayaç n1 'in veya n2 'nin bırakmasıyla sıfıra düşer. 2 genellikle 4'e ayarlanır. ayar 1 (veya 2) önerilir. Diğer taraftan güç salınımları şebeke taraflı güç salınımı merkeziyle daha az kritiklerdir ve genellikle daha yüksek bir dolaşma sayısını taşırlar.Zc = 6. Makine transformatörünün sekonder kısa devre empedansı için trafo dönüşüm oranı dikkate alınmasıyla: Karakteristik 1.30 s'de bulunur. bir güç salınımı işlemi yani yine „unutulmuş“ olur. SIPROTEC.85 · 4. Karakteristik 1 veya 2'nin herbir kesilmesinden sonra parametrelenebilen bir durma zamanı (Adres 3511 T-TUTMA) başlatılır. Bu ihbarlar Adres 3512 'de parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur. o zaman „Kademe dışı Karakteristik 1(2)“ ihbarı kademe dışının ilk tanınmasında ortaya çıkar ve kademe dışının son tanınmasından sonra parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur. 7UM62.6 Ω ≈ 4. Hesaplama örneğinde Ztop için Karakteristik 1'in empedansı (Generatör reaktansı ve Transformatör–Kısa devre empedansı payı toplamı = Zb ve Zc = 12 Ω + 3. transformatörün içinde yakl.2 Ω ≈ 3.6 Ω oluşur.

40 Ω 3.2010 . K/D kar. Adres 3501 Parametre K/D KORUMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20. K/D AÇMA kar.1 baş.Zc 1A 5A 3508 3509 3510 3511 3512 PHI POLİGON G/S KAR.02 .00 Ω 0.00 Ω 60.00 Ω 0..0 .0 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kademe Dışı Koruma 3502 3503 3504 I1> SÜRME I2< SÜRME Za 1A 5A 120... 130. 100. 5053 5061 5062 5063 5067 5068 5069 5070 5071 5072 Bilgi Listesi Bilgi >K/D BLK K/D OFF K/D BLKdı K/D AKTİF K/D kar.02 .20.Fonksiyonlar 2. 130.. 26.00 Ω 0.0 ..2 baş. 130.0 ° 1 4 20..00 Ω 0.0 % 4. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.10 .00 .15 sn 3505 Zb 1A 5A 3506 Zc 1A 5A 3507 Zd . 26.. 1/2 için Min.40 Ω 1.72 Ω 6.. 400.4 Ayarlar Tabloda.00 Ω 2.. 26.0 ° 1 .. 2 Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Kademe Dışı koruma BLOKLAMA Kademe Dışı koruma DEVRE DIŞI Kademe Dışı koruma BLOKLANDI Kademe Dışı koruma AKTİF Karakteristik 1 kademe Dışı puls' ı Karakteristik 2 kademe Dışı puls' ı Kademe Dışı karakteristik 1 başlatma Kademe Dışı karakteristik 2 başlatma Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 1 Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 2 166 SIPROTEC. 130.0 % 20. 90. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1) Reaktans Farkı Karakt.20 ..90 Ω 12. C sütunu (yapılandırma).00 Ω 0.50 Ω 0.20. Sinyal Sü..00 Ω 0.00 .0 . 7UM62. 0.00 sn 0. 1 G/S KAR. 1 K/D kar. 2 T-TUTMA T-SİNYAL 2. 20 0.2 (ileri) Poligonun Eğim Açısı Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 1 Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 2 Arıza Tespiti Tutma Süresi İhbar Karakt.5 No.60 Ω 0.10 .28 Ω 90.0 % 5.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2.02 . 0. 1 K/D AÇMA kar..20 . 2 K/D kar. 60.04 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.1 .05 sn Ölçme Sürme I1> Çalışma Akımı Ölçme Sürme I2< Çalışma Akımı Poligonun Za Direnci (genişlik) Poligonun Zb Reaktansı (geri) Poligonun Zc Reaktansı (ileri karakt.00 sn 0.. 26. 10 1 ..00 Ω 0.

İşletme durumu 1'e geçişte (yani ölçme değerleri atama ile) muhtemelen derhal bir Açma gerçekleşebilir. düşük gerilim korumanın bloklama girişini kesici yardımcı kontağı üzeri etkinleştirmek ve o zaman ör. ölçme büyüklükleri mevcut olmadan cihazın açılmasında). Üçlü tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar. Böylece bir açma bu şartlarda da mümkün olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). Böylece sekonder gerilimin kesilmesinde korumanın hatalı başlarmaması için. her kademe kendisi için ve/veya her ikisi beraber ikili giriş(ler) üzeri bloklanabilir.Fonksiyonlar 2. o zaman bu durum tutulur. Aşağıdaki şekilde. Bir gerilim başlatması için ayarlanabilir bir zaman mevcut ise. Bunun için.1). bir Açma komutu verilir.2010 167 . Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2. 7UM62. ör. İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintiler oluşur. bir koruma başlatmasıyla koruma fonksiyonlarını bloklamak önerilir.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Düşük gerilim koruma. 2. Kendi kendini tutma. elektrikli makinelerdeki ani gerilim düşüşlerini kapsar ve müsaade edilmeyen işletim durumlarını ve mümkü-n kararlılık kaybını önler.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna beslenir. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani. bırakma değerinin üzerinden ölçme büyüklüğünün yükseltilmesi ile veya bloklama girişinin etkinleştirilmesiyle kaldırılabilir. bir gerilim trafosu-koruma şalterinden.42. Ayarlanabilir gerilim eşiklerinin altında kalınması durumunda bir başlatma bildirimi gerçekleşir. Şu an bir başlatma mevcutsa.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. Cihazın işletme durumu 0'da bulunmasından önce bir başlatma mevcut değilse (yani ör. SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. o zaman ne bir Başlatma ve ne de bir Açma gerçekleşir.21. iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Düşük gerilim koruma. düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir.

4001 no'lu DÜŞÜK GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. = 0.2 Genel Ayar Notları Düşük gerilim koruma. Gecikme. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-73 Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2. 7UM62. DÜŞÜK GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Zaman ayarı. 4003 T U<. Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi ve bununla birlikte başlatma eşikleri faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.4. Yayın Tarihi 10.5 s kombine edilmelidir ve böylece kullanıcının kararlılık davranışına yaklaşık bir uyarlamaya erişilir. Etkin Değil ayarlanır. yani Adres 4002 U< = 75 V ayarlanır. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Bırakma oranı 4006 BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanabilir.21. İkinci kademe için daha alçak bir başlatma eşiği 4004 U<< ör. Tüm ayar zamanları. 168 SIPROTEC. % 75'ine.2010 . ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. = 65 V kısa bir açma zamanı ile 4005 T U<< ör.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir. Adres 140. Düşük gerilim korumanın birinci kademesi normalinde makine geriliminin yakl.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.

Gerilim BLK D. 6503 6506 6508 6530 6531 6532 6533 6537 6539 6540 Bilgi Listesi Bilgi >D.05 U< Çalışma Gerilimi T U< Zaman Gecikmesi U<< Çalışma Gerilimi T U<< Zaman Gecikmesi U<.00 .Gerilim AKTİF U< başlatıldı U<< başlatıldı U< AÇMA U<< AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük gerilim koruma BLOKLAMA >Düşük Gerilim koruma U< BLK >Düşük Gerilim koruma U<< BLK Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Düşük Gerilim koruma AKTİF Düşük Gerilim U< başlatıldı Düşük Gerilim U<< başlatıldı Düşük Gerilim U< AÇMA Düşük Gerilim U<< AÇMA SIPROTEC.Gerilim OFF D.00 . Yayın Tarihi 10.. ∞ 1.0 V 0. Adres 4001 Parametre DÜŞÜK GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10.0 V 3.21..4 No.50 sn 1.0 .Fonksiyonlar 2. 125.20 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Gerilim Koruma 4002 4003 4004 4005 4006A U< T U< U<< T U<< BIRAKMA ORANI 75.0 V 0.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2... 60.. 60. 1.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.01 .2010 169 .00 sn 65. 125.0 V 0.00 sn. ∞ 10. U<< Bırakma Oranı 2.00 sn.0 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Gerilim BLK >U< BLK >U<< BLK D.21.

uyartım sisteminin manuel kullanımında hatalı işletim ile.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Aşırı gerilim korumada. Yüksek aşırı gerilimde bir kısa süreli gecikme ile devreden çıkarılır. Şekil 2-74 Aşırı gerilim korumanın mantık şeması 170 SIPROTEC.2010 . şebekeden ayrılmış generatörde veya ada işletiminde ortaya çıkar. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. otomatik gerilim regülatörünün hatalı çalışması ile.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2. Her kademe kendisi ve/veya her ikisi için beraber ikili giriş(ler) üzerinden bloklanabilir. Yayın Tarihi 10.22. Aşağıdaki şekil aşırı gerilim korumanın mantık şemasını gösterir. faz-faz gerilimlerin mi yoksa faz-toprak-gerilimlerin mi kullanılması gerektiği seçilebilir. Bir generatörün (Tam-)Yük kapamasından sonra. Gerilim yükselmeleri.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Aşırı gerilim koruma. Gerilim sınır değerleri ve gecikme süreleri her iki kademe için ayrı ayrı ayarlanabilir. 2. düşük aşırı gerilimlerde gerilim regülatörünü kullanmak için ve gerilimin tekrar anma alanına ayarlanması için bir uzun süreli gecikme ile devreden çıkarılır. elektriksel makinenin ve bununla bağlı sistem parçalarının müsaade edilmeyen gerilim yükselmelerinden ve bunların izolasyonunu zararlardan korunma görevini üstlenir. ör.

. rüzgar türbinlerinin şebeke beslemesinde). Koruma.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.. Tüm ayar zamanları.0 .00 .00 sn. AŞIRI GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.00 sn 130. 60.0 . Ayar değerleri Korumanın hangi ölçme büyüklükleriyle çalışılması gerektiği 4107 DEĞERLER altında ayarlanır. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.90 . Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Topraklı sıfır iletkenli düşük gerilim makinelerde faz-toprak-gerilimler seçilir (= U-f-t). İki kademeli karakteristik bu nedenle daima ayar işleminin gerilim zaman karakteristiğinin üzerinde bulunur.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. ∞ 0.0 V 3. 4101 no'lu AŞIRI GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. Alışıldığı gibi ör.00 . Adres 4101 Parametre AŞIRI GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 30.5 s . U>> Bırakma Oranı Ölçüm Değerleri SIPROTEC. Uzun zaman kademesi 4102 U> ve 4103 T U> kalıcı aşırı gerilimlerde müdahale etmelidir. hatasız çalışan gerilim regülatörünün ayar işlemine müdahale etmemelidir.0 V 0.Fonksiyonlar 2.99 U-f-f U-f-t Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Gerilim Koruma 4102 4103 4104 4105 4106A 4107A U> T U> U>> T U>> BIRAKMA ORANI DEĞERLER 115. %110 -% 115'e UN ve ayar hızına göre 1.22.4. geçici işlem tam yük kapamada bir Açmaya yol açmaz. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. U>>-Kademesi kısa zaman kademesi olarak öyle ayarlanır ki. 0. Yakl..% 130 UN bir gecikme ile 4105 T U>> sıfırdan 0.2010 171 ..0 V 0. 7UM62. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. Olağan ayarda (Normal durum) faz-faz gerilimlerden yola çıkılır (= U-f-f).5 s'ye kadardır.22.95 U-f-f U> Çalışma Gerilimi T U> Zaman Gecikmesi U>> Çalışma Gerilimi T U>> Zaman Gecikmesi U>. Generatörün tam yük kapatmasında gerilim ilk önce geçici gerilime yükselir ve sonra gerilim regülatörü tarafından tekrar kendi anma değerine azaltılır. 60. 170. Bırakma oranı 4106 no'lu BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanır ve yüksek doğruluklu ihbarlar için kullanılabilir (ör.00 sn.0 V 0. 4104 U>> için yakl. faz-toprak-gerilimlerin ölçme büyüklükleri olarak seçiminde de. Adres 141.5 s'ye ayarlanır. Burada. 170.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 2.. Aşırı gerilim korumanın sınır değerlerinin ve gecikme zamanlarının ayarı gerilim regülatörünün gerilim değişikliklerini düzenleyebilme hızına göre düzenlenir. Etkin Değil ayarlanır.2 Genel Ayar Notları Aşırı gerilim koruma. koruma fonksiyonlarının ayar değerlerinin faz-faz büyüklüklerle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. ∞ 30.50 sn 0.

22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2.2010 .Gerilim BLK A. Yayın Tarihi 10.4 No.Fonksiyonlar 2. 6513 6516 6517 6565 6566 6567 6568 6570 6571 6573 Bilgi Listesi Bilgi >A.Gerilim OFF A. 7UM62.22. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Gerilim BLK >U> BLK >U>> BLK A.Gerilim AKTİF U> başlatıldı U> AÇMA U>> başlatıldı U>> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Aşırı Gerilim koruma >Aşırı gerilim koruma U> BLOKLAMA >Aşırı gerilim koruma U>> BLOKLAMA Aşırı gerilim koruma DEVRE DIŞI Aşırı gerilim koruma BLOKLANDI Aşırı gerilim koruma AKTİF Aşırı gerilim U> başlatıldı Aşırı gerilim U> AÇMA Aşırı gerilim U>> başlatıldı Aşırı gerilim U>> AÇMA Açıklama 172 SIPROTEC.

2010 173 .1 Fonksiyon Tanımı Frekans yükselmesi/-düşmesi Frekans koruma. ölçme üst titreşim etkilerinden bağımsızdır ve yüksek bir doğruluğa ulaşır. bu nedenle özel uygulamalar için de kullanılabilir. Eğer ör. bu kademeler opsiyonel olarak frekans düşmesi veya -yükselmesi için kullanılabilir ve ayrı ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir. işletim durumu 0'a geçişte bir durması vukuu bulur. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir. Çalışma alanları Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece. Frekans artışı ör. böylece farklı kumanda fonksiyonları tetiklenebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir. Frekans eğer müsaade edilen aralığın dışına çıkarsa. işletim durumu 0'a geçişte çok düşük frekans nedeniyle artık tam frekans ölçümü olmazsa ve Başlatma veya Açma bırakılırsa gerçekleşir. Eğer işletim durumu 0'a geçişten önce son ölçülen frekans <66 Hz ise. Frekans düşmesi şebekenin aktif güç kullanımının yükseltilmesiyle veya frekansın veya bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir. Frekans kademesi f4 yerine parametrelenen sınır değerinden bağımsız. Parametreleme. kullanılabilir. yük atmalarla (yalnız başına çalışan bir sistemde) veya bir güç frekansı kontrolünün hatalı çalışması sonucu olur. Filtre fonksiyonlarının kullanılması sayesinde. bir generatörü sistemden ayırmak gibi.veya Düşme kademesi mi olarak çalışması gerektiği belirlenebilir.23 Frekans Koruma (ANSI 81) 2. SIPROTEC. 7UM62. frekans tespit edilebilir. anma frekansının altında bir frekans aşılmasında bir sinyal verme arzu ediliyorsa. Eğer gerilim ayarlanabilir bir dUmin = değerinin altına düşmüşse. generatörün Aşırı. uygun anahtarlama işlemleri başlatılır. Dört frekans kademesinin her biri. Frekans yükselmesi korumasında aşırı frekans başlatmasının.23. yüksüz uzun hatları besleyen generatörler için kendi kendini uyartma riski de mevcuttur. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar sürdürülür. Frekans düşme koruması. o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır. 2. fonksiyonun bloklanmasıyla veya işletim durumu 1'e geçişle geri döner. Frekans düşme koruması. burada işletici gücün kesilmesinde ters güç koruma çalışamadığından.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Frekans koruma. Aynı zamanda. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir. eğer son ölçülen frekans >66 Hz değerine sahipse. frekans düşme koruması vasıtasıyla şebekeden ayrılabilir. Böylece koruma değişken sistemin tüm durumlarına uydurulur. bu kademenin Yükselme.ve Düşük frekanslarını tespit etme görevini üstlenir. (geçici) ada şebekesinde çalışan generatörlerde de. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. Kapama komutu. Yayın Tarihi 10. f1’den f4’e kadar dört frekans elemanından oluşmuştur. bir Açma kumandası üretilir.Fonksiyonlar 2. İlgili zaman dolduğunda. Generatör. başlatma düşer.

Eğer eşik değeri anma frekansından daha küçük prametrelendirilirse. Eğer frekans koruma yük atma ve şebeke ayırma amacıyla kullanılacaksa./D. Frekans kademesi f4 için daha önce anlatılan. Yayın Tarihi 10. Başlatma Değerleri Sistemin anma akımının projelendirilmesiyle ve f1 BAŞLATMA .veya Düşme koruması olarak belirlenir.2010 . Not Eğer eşik değeri anma frekansına eşit prametrelendirilirse. 7UM62.23. kademe etkin değildir. yük atma için. Etkin Değil ayarlanır.veya Düşme tespiti) belirlenebilir.2 Genel Ayar Notları Frekans koruma. fonksiyon Yükselme.f4 BAŞLATMA kademelerinin her biri için frekans eşiğiyle.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).23 Frekans Koruma (ANSI 81) Şekil 2-75 Frekans Korumanın Mantık Şeması 2. müşterilerin veya müşteri gruplarının önem sırası dikkate alınarak bir koordinasyon çizelgesi (yük atma planı) hazırlanır. Eğer eşik değeri anma frekansından daha büyük prametrelendirilirse. otomatik olarak ayarlandıysa doğru olur (Olağan ayar). Normalde. FREKANS adresinde fonksiyon ON. 4201 no"lu A. eğer Parametre 4214 EŞİK f4 . bir frekans yükselme kademesi gerçekleşir. o zaman ayar değerleri somut şebeke koşullarına bağlı olur.Fonksiyonlar 2. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 142 no’lu adres FREKANS Koruma = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. bir frekans düşme kademesi söz konusu olur. Opsiyonel olarak bu parametre f> veye f< olarak ayarlanabilir ve böylece parametrelendirilen sınır değerinden f4 BAŞLATMA bağımsız olarak değerlendirme yönü (Yükselme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 174 SIPROTEC.

koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. örneğin bir yük atma veya (örneğin yalnız başına çalışan bir sistemde) bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir. Bu durumda.. Önerilen değer yakl.00 s 2. makineyi yeniden anma frekansına ayarlar.00 . 66. Turbo generatörler genel olarak anma frekansının % 95'inin altına kadar çalışabilirler. 66. Endüktif tüketiciler için frekans azalması sadece yüksek bir akım tüketimi anlamına gelmez.00 Hz Gecikme 1..00 sn 47.. Ayar örneği: Kademe f1 f2 f3 f4 Gecikmeler T f1 .00 sn 40. bunun için koşul görünen gücün aynı ölçülerde azaltılmasıdır.00 .00 Hz 0. sürekli anma frekansında sağlanır. 7UM62. frekans düşme koruma. Bir frekans yükselmesi.00 sn 40. 66.Fonksiyonlar 2. Minimum Gerilim 4215 no'lu dUmin = adresi altında minimum gerilim ayarlanır. 66./D.00 Hz Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı / Düşük Frekans Koruma 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 f1 BAŞLATMA f1 BAŞLATMA T f1 f2 BAŞLATMA f2 BAŞLATMA T f2 f3 BAŞLATMA f3 BAŞLATMA 48.. istasyonun kendi yükü.00 s 10.00 Hz 40..00 Hz 49.00 Hz 58. 4210 ve 4213) frekans kademelerinin bir öncelik sırasına ulaşılabilir...00 Hz 57.00 Hz 47.00 .23. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.00 Hz 1. Ayarlanacak olan frekans değerleri. Turbo regülatör. ör.T f4 gecikme süreleriyle (Adresler 4204. güç istasyonunu.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Güç santrallerinde başka uygulama örnekleri de mevcuttur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1..00 Hz 57.00 Hz 40. bunun altında kalınması durumunda frekans koruma bloklanır.00 s 20.00 Hz 0.00 Hz 6.00 . zamanında güç sisteminden ayırarak santralin kendi yük talebini de garanti eder. Bu bağlamda. Sebep fN = 50 Hz için Şebeke ayırma Hareketsiz duruş Uyarı Uyarı veya Açma 48. % 65 UN'dir. 66. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim).00 Hz Ayar değerleri fN = 60 Hz için 58. FREKANS Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 40. bir aşırı hız koruma olarak kullanılabilir. 600.2010 175 .00 .00 s 6.3 Adres 4201 Ayarlar Parametre A. Sonuç olarak.00 . 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive).50 Hz 52.00 sn 49. Bu nedenle genellikle sadece kısa süreli frekans gerilemelerinde yaklaşık 48 Hz'e ( fN = 50 Hz'de) veya 58 Hz (fN = 60 Hz'de) müsaade edilir.00 Hz 40.50 Hz 62.00 . aynı zamanda stabil işletimin bir tehlikesi anlamını da taşır. 4207.50 Hz 59.00 . 66. 100. Yayın Tarihi 10. daha çok güç sistemi/güç santrali operatörünün bildirimlerine bağlıdır.50 Hz f1 Çalışma f1 Çalışma T f1 Zaman Gecikmesi f2 Çalışma f2 Çalışma T f2 Zaman Gecikmesi f3 Çalışma f3 Çalışma SIPROTEC. aşırı frekans koruma. Ayar zamanları.00 Hz 59.

00 sn 52.2010 . 66.23.Fonksiyonlar 2..00 Hz 10.. 5203 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 Bilgi Listesi Bilgi >Frekans BLK >f1 BLK >f2 BLK >f3 BLK >f4 BLK Frekans OFF Frekans BLKdı Frekans AKTİF Frek. 125. 66.00 sn otomatik f> f< 10.00 .0 V Çalışma için gerekli minimum gerilim 2.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Adres 4210 4211 4212 4213 4214 T f3 Parametre Ayar Seçenekleri 0.00 .4 No. 7UM62.0 V.00 Hz 40. 100.00 Hz 62.00 Hz 0.0 .00 . 100.00 . 0 Varsayılan Ayar 20.00 sn otomatik Açıklama T f3 Zaman Gecikmesi f4 Çalışma f4 Çalışma T f4 Zaman Gecikmesi Kademe f4 Eşik İşlemi f4 BAŞLATMA f4 BAŞLATMA T f4 EŞİK f4 4215 dUmin = 65... Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Ger BLK f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans koruma BLOKLAMA >Kademe f1 BLOKLAMA >Kademe f2 BLOKLAMA >Kademe f3 BLOKLAMA >Kademe f4 BLOKLAMA Frekans koruma OFF Frekans koruma BLOKLANDI Frekans koruma AKTİF Frekans koruma düşük gerilim bloklama f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA 176 SIPROTEC.00 sn 40. Yayın Tarihi 10.. D.

7UM62. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir. bunun bitişinden sonra bir uyarı ihbarı oluşur.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Aşırı uyartım koruma. Mevcut bulunan U/f değerine uygun olarak bu ağırlıklı sayaç düzenlenir. Gerilim U/Frekans f bölümünü ölçer. korunan nesneye aşırı uyartım ile öğretilen ısınmanın yaklaşık benzetimi için iki kademe karakteristiği ve bir termal karakteristik içerir..2010 177 .7). 2. Gerilim ve frekans burada korunan nesnenin anma değerleriyle (Generatör. o zaman açma zamanı parametrelenen karakteristiğe göre oluşur. özellikle Enerji santralı-Blok transformatörlerde müsaadesiz bir yüksek endüksiyon tespitine hizmet eder. Çoğu durumlarda standart transformatörlerle ilgili olan olağan ayarlanmış Karakteristik. SIPROTEC. Endüksiyonun anma değeri üzerine yükselişi.5 ve 2. ancak sistem büyüklüğünün doğru verisi trafonun primer anma gerilimi ve korunan nesnenin anma gerilimidir (bakın Bölüm 2. Koşul. Karakteristikler Aşırı uyartım koruma. Bunun için başlatma değerlerinin ve karakteristiğin sekonder değerlere çevrilmesi gerekmez. Termal karakteristik. Üç faz-faz gerilimlerin maksimumu hesaplama için kullanılır. Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör. Başlatma eşiğinin aşılmasıyla aynı anda bir sayma anahtarlaması müsaadesi verilir. Denetlenebilir frekans aralığı 10 Hz .Fonksiyonlar 2. Başlatma eşiğinin altında kalınması durumunda Açma kumandası geri çekilir ve sayıcı parametrelenebilir bir soğutma zamanı verisine uygun olarak azaltılır.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2. Koruma. o zaman müşteriye özgü açma zamanları verisiyle önceden verilmiş aşırı uyartım değeri için U/f istenen her karakteristik gerçekleştirilebilir.24. Transformatör ör. Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir. bu endüksiyon B'ye orantılıdır ve onu anma endüksiyonu BN 'e orantılar. eğer korunan nesneden. ör. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir. Açma sayıcı değerine ulaşılmasında bir Açma kumandası verilir. Transformatör) ilişkilidir. Bu karakteristik korunan nesnenin gerçek termal oranına uymuyorsa.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Aşırı uyartım koruma. yeterli bir koruma gösterir. Ara değerler doğrusal interpolasyonla cihazda kazanılır. Birinci başlatma eşiğinin aşılmasında (Uyarı kademe 4302 U/f >) bir zaman kademesi 4303 T U/f > başlatılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. generatörlerde ve transformatörlerde. Yayın Tarihi 10. eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. manyetik çekirdeğin hızlı bir doymasına ve yüksek bir endüksiyon akımı kaybına yol açar.70 Hz'e kadar uzanır. aşırı uyartım U/f (anma değeriyle ilişkili) ve açma zamanı t'nin 8 Değer çifti ile verilmiştir.

2010 . eğer parametrelemede başlatma eşiği için (Parametre 4302 U/f >) termal karakteristiğin 1. 178 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki şekil aşırı uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir.Fonksiyonlar 2. ayar değerinden daha küçük veya daha büyük ayar değerleri seçilirse.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-76 Aşırı uyartım korumanın açma aralığı Cihazın olaağan ayarından verilen açma karakteristiği Teknik Veriler'de Aşırı Uyartım Koruma bölümünde gösterilmiştir. Şekil 2-76 koruma oranını gösterir. Bir bloklama girişi üzerinden ve bir reset üzerinden sayıcı sıfıra geri döner. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

Yayın Tarihi 10. Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör.Fonksiyonlar 2.2 Genel Ayar Notları Aşırı uyartım koruma. SIPROTEC. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir.24. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir. 7UM62. eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. Transformatör ör. adresi altında fonksiyon ON.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-77 Aşırı uyartım korumanın mantık şeması 2.2010 179 . tüm işletim durumlarında hem gerilim regülatörünün hem de hız ayarlamasının doğru çalışmasını denetler. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşırı uyartım koruma. Etkin Değil ayarlanır.. eğer korunan nesneden. Uyartım KOR. U/f-Koruma. orantıya bağlı olarak endüksiyon B olan Gerilim/Frekans oranını ölçer Koruma. 4301 no'luA. 143 A.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Uyartım KOR. ör. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.

Çok büyük aşırı uyartımların hızlı kaldırılabilmesi için. 1. 1. 1.20. Burada ayarlanan zaman. parametrelerin nokta nokta gösterimi verisiyle maksimum 7 doğru parçasıyla verilebilir Bunun için Açma zamanları t U/f = 1.2010 .35 ve 1. 7UM62. doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. 4302 no'lu adreste ayarlanan endüksiyon U/f sınır değeri aşılmasında bir başlatma ihbarı verilir. oranda anma endüksiyonu için (B/BN) sınır değeri ayarının temelini 4302 no'lu U/f > adresi altında oluşturur. 1.05. olağan ayarlanmış Standart karakteristik korunur. Yayın Tarihi 10. 1. Adres 4302 altında ayarlanan U/f endüksiyonun sınır değerinin aşılmasında sadece şu anda bahsedilen Başlatma ihbarı üretilmez. Termal Karakteristik Açma-Kademe karakteristiği bir termal kademenin üzerindedir.25.10. ayrıca ayarlanan karakteristiğe bağlı olarak az ya da çok bir süreden sonra Açmayı teşvik eden bir sayıcıya müsaade verilir. bir Açma/Kademe karakteristiği öngörülür 4304 U/f >>. Noktalar arasında koruma cihazından doğrusal interpolasyon uygulanmıştır.30. Bunun için aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık yaklaşık olarak benzetilmiştir.40) adreslerinde verilir.40 aşırı uyartım değerlerinde önceden verilen karakteristiklerde okunur ve 4306 t(U/f=1.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sabit Kademeler Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilen endüksiyon sınır değeri.05) . Bırakma süresi).Fonksiyonlar 2.4313 parametreleri için karakteristik bir Siemens-Standart-Transformatörü için seçilir. 180 SIPROTEC. Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilmiş hiçbir veri bulunmuyorsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4305 T U/f >>. Şekil 2-78 Termal Açma Karakteristiği (olağan ayarlarla) Olağan ayar olarak 4306 .4313 t(U/f=1. 1. Diğer taraftan her isteğe bağlı Açma karakteristiği. ilgili gecikme zamanlarının bitişinden sonra 4303 T U/f > bir uyarı ihbarı gerçekleşir.15.

20000 sn 0 . 20000 sn 0 .00 . Yayın Tarihi 10.15) t(U/f=1.25 Zaman Gecikmesi U/f = 1.. ∞ 0 .30 Zaman Gecikmesi U/f = 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.40 1. 20000 sn 0 . 20000 sn 0 . 20000 sn 0 .40) T SOĞUMA SÜRESİ 1.20 0. 20000 sn 0 .2010 181 . Bununiçin koşul.Fonksiyonlar 2...10 Zaman Gecikmesi U/f = 1.05 Zaman Gecikmesi U/f = 1.00 sn 20000 sn 6000 sn 240 sn 60 sn 30 sn 19 sn 13 sn 10 sn 3600 sn U/f > Çalışma Değeri T U/f > Zaman Gecikmesi U/f >> Çalışma Değeri T U/f >> Zaman Gecikmesi U/f = 1.00 sn. 20000 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Uyartım Koruma (U/f) 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 U/f > T U/f > U/f >> T U/f >> t(U/f=1.35 Zaman Gecikmesi U/f = 1. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.20) t(U/f=1. 1.20 Zaman Gecikmesi U/f = 1. başlatma eşiğinin bırakmasıyla termal gösterim ile resetlenir..3 Adres 4301 Ayarlar Parametre A.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sınırlama Korunacak nesnenin ısınmasının benzetimi Açma sıcaklığının % 150'sinin aşılmasında sınırlanmıştır. 20000 sn 0 . ∞ 1.. Ayrıca bu parametre termal benzetimin % 100'den % 0'a soğuması için gerekli zaman olarak tanımlanır. 2. sayaç içeriği ancak 4314 no'lu T SOĞUMA SÜRESİ adresi altında ayarlanan soğuma süresi sıfıra düşer.00 .10 10....25) t(U/f=1. 60.. 20000 sn 0 ..00 .5 'e göre doğru verilmiş olmasıdır.30) t(U/f=1. 7UM62. 1. içinde ayrıntılı bulunan Sistem parametrelerinin 221 Unom PRİMER ve 251 UN GEN/MOTOR Bölüm 2. 60..24.00 sn 1. Soğuma süresi Açma.05) t(U/f=1. Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir.35) t(U/f=1.10) t(U/f=1. Uyartım KOR..40 0..00 sn.00 .40 Zaman Gecikmesi Soğuma için Zaman SIPROTEC.15 Zaman Gecikmesi U/f = 1.

dı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Aşırı uyartım koruma BLOKLAMA >U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı uyartım koruma DEVRE DIŞI Aşırı uyartım koruma BLOKLANDI Aşırı uyartım koruma AKTİF A. 5353 5357 5361 5362 5363 5367 5369 5370 5371 5372 5373 Bilgi Listesi Bilgi >U/f BLK >HR TerBen U/f U/f> OFF U/f> BLKdı U/f> AKTİF U/f> uyarı BR TerBen. Yayın Tarihi 10.2010 .Uyartım koruma: U/f uyarı kademesi U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı Uyartım koruma: U/f> başlatıldı Aşırı Uyartım koruma: U/f>> kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: Termal kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: U/f>> başlatıldı 182 SIPROTEC.4 No. U/f U/f> başlatıldı U/f>> AÇMA U/f> Termal AÇ U/f>> baş. 7UM62.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.24.

2). Sadece kafes rotor motorlar -çalışma makinesinin karşı moment karakteristiği herbir devir için motorun kalıcı dönme momenti karakteristiğinin altında bulunan. Tüm diğer motorlar boşa çalışma esnasında tekrar geri gelen gerilim nedeniyle termal veya bazı durumlarda mekanik olarak da aşırı zorlanırlar. tek kademeli olarak tasarlanmıştır. Bırakma oranı. gerilim kısa bir süreden sonra tam geri dönse bile. Başlatma ve Bırakma değeri arasında açma zamanı belirlemenin integral oranı „donmuş“ 'tur.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). ters düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir.25. Böylece koruma sekonder gerilimin kaybında hatalı başlatmaması için. o zaman sadece bloklama ile tekrar inaktif yapılabilir. Böylelikle bir sanal yıldız noktası oluşturulur. Numerik filtrelemeye göre sadece temel titreşimler değerlendirilir.Fonksiyonlar 2. Adres 4402 Up< BAŞ. Başlatma. ör. Şu an bir başlatma mevcutsa.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ters zamanlı düşük gerilim koruma ilk sırada kullanıcıyı (Endüksiyon makineler) tek başına çalışan sistemlerde olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden korur ve müsaade edilmeyen işletme durumlarından ve böylece mümkün kararlılık kayıplarından kaçınılır. Böylece olmayan ölçme büyüklüklerinde düşük gerilim fonksiyonunun devreye alınmasında derhal bir koruma çalışması oluşmaması garantilenir. o zaman bunun devamında (sanal) faztoprak-gerilimler elde edilebilir (Ek A. İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintileri oluşur. Yayın Tarihi 10. Eğer motor kararlılık karakteristiğinin alt bölgesine gelirse. o zaman bu durum tutulur. Eğer koruma fonksiyonu ölçme büyüklüklerinin atamasıyla ilk etkinlleştirilmişse.42. 2. o zaman durmaya kadar frenlenir ve çok düşük hızla işler. Tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar. Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme büyüklüğü Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna atanır. Enterkonnekte şebekelerde de yük atma kriteri olarak da kullanılabilir. SIPROTEC. altında ayarlanan eşik değerinin mutlak % 101 veya 0. Sistem taraflı gerilim trafosu V-Bağlantıda bulunursa.2010 183 . 7UM62. Düşük gerilim koruma. bir gerilim trafosu-koruma şalteri veya kapanmış makinede kesici yardımcı kontağı üzerinden.5 V değerindedir. bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir. Eğer hiçbir ölçme büyüklüğü cihazda bulunmuyorsa (İşletim durumu 0).veya Açma tutulması sadece gerilimlerin geri dönüşüyle veya bloklama girişinin çalıştırılmasıyla sonlandırılabilir.anma devrine ulaşır. Aşağıdaki şekilde. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma faz-faz gerilimlere oluşturulur ve dahili yıldız noktası serbestlik kazanır. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani.3'teki bağlantı örneğine bakın). başlatma mevcut olmasa da Açma gerçekleşmez. Açma Karakteristiği Bir gerilim zaman bağımlı Açma karakteristiği integral oranı ile motorların kararlılık karakteristiğine tam bir uyumu mümkün kılar. Gecikme zamanının hesabı açmaya kadar 0 V'a atlamada olduğu gibi gerçekleşir.

7UM62.GERİLİM = Etkin) yarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sisteminin ve bununla birlikte başlatma eşiklerinin faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. 184 SIPROTEC. = 75 V ayarlanır.2010 . stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Yayın Tarihi 10. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gecikme. yani Adres 4402 Up< BAŞ. eğer yüksek işleyiş esnasında gerilim çökmesi büyük ise.2 Genel Ayar Notları Ters düşük gerilim koruma. Zaman çarpanı.25. ayar değeri normalinde yakl. Adres 144. İhtiyaç durumunda Açma zamanı isteğe bağlı olarak bundan başka sonradan ayarlanan bir zaman kademesi ile 4404 T Up< uzatılır.GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. korumayı daha alçak bir değere ayarlamak gerekli olabilir.Fonksiyonlar 2. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır.4. 4401 no'lu TERS D. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. TERS D. Tüm ayar zamanları. % 75 makine gerilimine. İstisna durumlarda. Etkin Değil ayarlanır. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Koruma ilk sırada tüketiciyi (Endüksiyon makineler) olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden koruması ve kararlılık problemlerinden kaçınılması için. 4403 T U. Çalışma değerleri için kesin genel veriler yapılamaz. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-79 Ters Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2.

10 .4 No. 60.25. 6520 6522 6523 6524 6525 6526 6527 Bilgi Listesi Bilgi >Up< BLK Up< OFF Up< BLKdı Up< AKTİF Up< Başlatıldı Up< kar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn Up< Çalışma Gerilimi Karakteristik için Zaman Çarpanı T Up< Zaman Gecikmesi 2.00 sn.0 .3 Adres 4401 Ayarlar Parametre TERS D.2010 185 . baş.0 V 1.. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Düşük Gerilim Koruma Up< 4402 4403 4404 Up< BAŞ.00 .00 sn 0.dı Up< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters düşük gerilim koruma BLOKLAMA Ters Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Ters Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Ters Düşük Gerilim koruma AKTİF Ters Düşük Gerilim Up< başlatıldı Ters Düşük Gerilim Up<-karakt.GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10. 0 0.. T Çarpan T Up< 75. başlatıld Ters Düşük Gerilim Up< AÇMA SIPROTEC.00 sn. 125.Fonksiyonlar 2. 5. Yayın Tarihi 10. 7UM62.25.0 V 0.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2..

ve Zaman farkı oranı frekans değişim hızına karşılık gelir. etki gösterir. ör. Dört frekans değişim kademesinin her biri. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir.23) verilebilir. Böylece fonksiyon değişimli olarak sistem koşullarına uydurulur. Faz açısı atlamaları kontrolü vb. Çalışma aralığı Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece. o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Frekans değişim hızı koruma frekans değişiklikleri hızlı tespit edilebilir. df/dt> kademesi anma frekansının aşılmasına denk sayılır veya etkinleştirilmiş aşırı frekans müsaadesi üzerinde sayılır. ayarlanabilir ölçüm penceresi frekans farkı oluşumu için ve bırakma farkı her iki kademe için geçerlidir. Bir arızanın başlaması ne kadar erken kavranırsa.2010 . Eğer ölçme gerilimi ayarlanabilir bir U MIN değerinin altına düşmüşse.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 2. Böylece frekans düşmelerine veya yükselmelerine hızlıca reaksiyon gösterilebilir. Koruma fonksiyonunun iki ana uygulaması böylece Şebeke ayırma ve Yük atmadır. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bu pozitif ya da negatif olabilir. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. Ölçüm devamlı (her periyot için) yürütülür. 186 SIPROTEC. oluşturulan ve ihtiyaç duyulan aktif güç arasında bir dengesizlik oluştuğu durumlarda ortaya çıkar. Bu küçük eğimlerin denetiminde tavsiye edilir.Fonksiyonlar 2. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir. Parametreleme..26. Ayarlanabilir bir zaman aralığı üzerinden (Olağan ayar 5 Periyot) bundan sonra frekans farkı oluşur. Ayar parametrelerini makul bir ölçüye sınırlandırmak için. Frekans. bir Açma kumandası üretilir. eğer düşük frekans müsaadesi etkin ise. o kadar etkin olurlar. İlgili zaman dolduğunda. bir fonksiyon aşırılığından kaçınılır. 7UM62. Düşük gerilim bloklama tüm kademelere aynı anda etki edebilir.df4/dt sahiptir.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Prensibi Pozitif bileşen sistem geriliminden periyot başına frekans bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan hesaplanır ve iki birbirini takip eden frekans ölçüm değeri elde edilir. frekans tespit edilebilir. Yayın Tarihi 10. Frekans yükselmesi-/düşmesi değişimi Frekans değişim hızı koruma dört kademeye df1/dt . Bunlar Şebeke ayırma ve Tüketici kapamaları (yük atma) gibi yük hafifletme tedbirleri olabilir. Frekans korumanın çalışma değerine ulaşılmasından önce bir akım kesme komutu (bakın Bölüm 2. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar tutulur. Kademeler hem frekans düşme değişim hızına (-df/dt<) hem de frekans yükselme değişim hızına (+df/dt>) ayarlanabilir. Kademe -df/dt anma frekansından daha küçük veya bundan aşağı frekanslarda. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir. Düşük gerilim denetimi. Frekans değişim hızı koruma. Denetleme yöntemiyle. O zaman bir yandan ayar tekniği tedbirleri alınmalıdır ve diğer taraftan anahtarlama işlemleri yürütülmelidir.

Kademe 1 için 4502 no'lu df1/dt >/< adresi altında yapılır. Genellikle bir şebeke araştırması gereklidir. Olağan ayar 2 df/dt kad. 7UM62. Bu ayar ör.2010 187 .26.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.2 Genel Ayar Notları Frekans değişim hızı koruma. bir aktif güç fazlalığı oluşur. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 145 df/dt Koruma uygun ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Çalışma değeri mutlak değer olarak 4503 no'lu df1/dt KADEMESİ adresi altında ayarlanır.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Şekil 2-80 Frekan değişim hızı koruma mantık şeması 2. İlk önce kademenin bir frekans yükselmesini f>fN 'de mi veya bir frekans düşüşünü f<fN 'de mi denetlemesi gerektiği belirlenmelidir. Burada 2 ve 4 kademeler arasında seçilebilir. 4501 no'lu df/dt Koruma adresinde fonksiyon ON.'dır. Ön işaret koruma fonksiyonunu 4502 adresi altındaki ayardan bilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Başlatma Değerleri Ayar için yaklaşım şekli her kademe için özdeştir. Birdenbire elektrik tüketici kapatılırsa. Başlatma değeri uygulamaya bağlıdır ve şebeke koşuıllarına göre düzenlenir. Frekans yükselir ve bir pozitif SIPROTEC.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).

Burada: fN ΔP Anma Frekansı Aktif güç değişimi ΔP = PTüketim – POluşturma SN H Makinenin anma görünür gücü Eylemsizlik sabiti H için tipik değerler: Hidroelektrik santralı generatörleri için (Çıkık kutup makine) Turbo generatörler için (Tam kutup makineler) Endüstri turbo grupları Örnek: fN = 50 Hz H=3s Durum 1: ΔP/SN = 0. Örnek niteliğinde tahmin için aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. Ayar örneğinde bu Kademe f1'dir. Buna karşılık daha küçük değişimlerin denetlenmesi gerekliyse (< 1Hz/s). o zaman bir aktif güç kıtlığı oluşur. eğer koruma fonksiyonunun çok hızlı bir reaksiyonu isteniyorsa. Kademe 1 için zaman ayarlaması 4504 no'lu T df1/dt adresi altında yapılır ve zamanlar kendi doğal sürelerine eklenir. İki fonksiyonun birleştirilmesi istenmiyorsa.1 Saniye) geçerlidir. H = 1. o zaman mutlaka düşük bir gecikme aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için uygun olur. Gecikmeler Gecikme. Bu durum büyük ayar değerlerinde olabilir.2010 . Frekans koruması ile müsaade df1/dt & f1 parametresiyle (Adres 4505) kademenin müsaadesi belirli bir frekans eşiğinden itibaren ayarlanabilir. parametre OFF 'a getirilir (Olağan ayar).6 s H = 2 s .48 Durum 1: df/dt = –1 Hz/s Durum 2: df/dt = –4 Hz/s Yukarıdaki örnek olağan ayara temel olarak konulmuştur. Burada dört kademe için simetrik bir ayar gerçekleşmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.12 Durum 2: ΔP/SN = 0. Bunlar bir frekans değişiminin başlangıç hızı için (yak.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) frekans değişimi oluşur.Fonksiyonlar 2. sıfıra ayarlanmalıdır.10 s H=3s-4s 188 SIPROTEC. Bunun yanında frekans korumanın ilgili frekans kademesi sorgulanır. 7UM62.5 s . Frekans düşer ve bir negatif frekans değişimi oluşur. Buna karşılık generatörler kesilirse.

10. ∞ 0.. 4522) 25.00 sn. büyük bir düşme farkı isteniyorsa.. df1/dt ve df2/dt) düşme farkı ve ölçme penceresi ayarlanabilir.. Önerilen değer yakl. 10.1 2. Çok küçük frekans değişikliği (<0. Yayın Tarihi 10. 60.00 sn. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Frekans değişim hızı koruması 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 df1/dt >/< df1/dt KADEMESİ T df1/dt df1/dt & f1 df2/dt >/< df2/dt KADEMESİ T df2/dt df2/dt & f2 df3/dt >/< df3/dt KADEMESİ T df3/dt -df/dt< 1. gereklidir.05 ≈ 0.50 sn OFF -df/dt< 1.00 ..5 5. Bu ayar sadece DIGSI işletim programıyla mümkündür. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.26. 4521) ≈ 0.. 60.Fonksiyonlar 2. 4519. 7UM62.00 . altında kalınması durumunda frekans değişim hızı korumanın bloklandığı minimum gerilim ayarlanır.0 Hz/s 0.5 Hz/s 5.0 Hz/s 0.00 sn. ∞ 0.. Böylece ölçme doğruluğu iyileştirilir. % 65 UN'dir.1. 10.0 Hz/s. 60..26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) İlave parametre Advanced-Parametre olarak her iki kademe için (ör. Adres 4501 Parametre df/dt Koruma Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -df/dt< +df/dt> 0.0 Hz/s.00 sn Eşik Modu (df1/dt >/<) df1/dt Kademesi Çalışma Değeri df1/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f1 çalışması Eşik Modu (df2/dt >/<) df2/dt Kademesi Çalışma Değeri df2/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f2 çalışması Eşik Modu (df3/dt >/<) df3/dt Kademesi Çalışma Değeri df3/dt Kademesi Zaman Gecikmesi SIPROTEC..50 sn OFF -df/dt< 4.5 Hz/s) tespit edilmesi gerekliyse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1... ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.1 Hz/s 1.2 ≈ 0..5 dfx/dt M-PENCERE (Adr.1 .0 Hz/s 0. df/dt HYSTERESE (Adr. ∞ 0.1 .1 . Ayar değeri Kademe dfn/dt 0.20 Hz/s Minimum Gerilim 4518 no'lu U MIN adresi altında... eğer ör. önceden ayarlanan ölçme penceresi uzatılmalıdır.5.00 . ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 4520....0.0 Hz/s.10 10. Ayar değişiklikleri...1 ≈ 0. 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive).5 10...5 Hz/s 0.2010 189 ...

25 Çevr. 0.PENC.40 Hz/s 5 Çevr.00 . 125. 25 Çevr.0 .02 . 5503 5504 5505 5506 5507 5511 5512 5513 5514 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 Bilgi Listesi Bilgi >df/dt BLK >df1/dt BLK >df2/dt BLK >df3/dt BLK >df4/dt BLK df/dt OFF df/dt BLKdı df/dt AKTİF df/dt U< BLK df1/dt Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.dı df1/dt AÇMA df2/dt AÇMA df3/dt AÇMA df4/dt AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans değişim hızı koruma BLOKLAMA >df1/dt kademesi BLOKLAMA >df2/dt kademesi BLOKLAMA >df3/dt kademesi BLOKLAMA >df4/dt kademesi BLOKLAMA df/dt DEVRE DIŞI df/dt BLOKLANDI df/dt AKTİF df/dt düşük gerilim ile bloklandı Kademe df1/dt başlatıldı Kademe df2/dt başlatıldı Kademe df3/dt başlatıldı Kademe df4/dt başlatıldı Kademe df1/dt AÇMA Kademe df2/dt AÇMA Kademe df3/dt AÇMA Kademe df4/dt AÇMA 190 SIPROTEC.. df3/4 HİSTEREZS df3/4 ÖLÇ.99 Hz/s 1 . Varsayılan Ayar OFF -df/dt< 4... Ayar Seçenekleri OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.2010 .00 sn OFF 65.0 V. 10.dı df3/dt Baş.1 ..dı df2/dt Baş..26.00 sn. 60.dı df4/dt Baş.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Adres 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519A 4520A 4521A 4522A Parametre df3/dt & f3 df4/dt >/< df4/dt KADEMESİ T df4/dt df4/dt & f4 U MIN df1/2 HİSTEREZS df1/2 ÖLÇ.Fonksiyonlar 2. 0. Açıklama VE (AND) mantığı ile Kademe f3 çalışması Eşik Modu (df4/dt >/<) df4/dt Kademesi Çalışma Değeri df4/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f4 çalışması Minimum Çalışma Gerilimi Umin df1/dt & df2/dt için Reset Histerezisi df1/dt & df2/dt için Ölçme Penceresi df3/dt & df4/dt için Reset Histerezisi df3/dt & df4/dt için Ölçme Penceresi 2.10 Hz/s 5 Çevr.. ∞ OFF ON 10.0 V 0.PENC. Yayın Tarihi 10.0 Hz/s 0. 7UM62.02 .4 No.99 Hz/s 1 .0 Hz/s. 0. ∞ 0. 0 0.. 0.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Besleme hattı kesilirse.veya makas şalterinin açma komutu gerçekleşir.1 Fonksiyon Tanımı Yük kapamada frekans seyri Aşağıdaki şekil bir generatörün yük kapamasında frekans seyrini göstermektedir. Yayın Tarihi 10. Kesilen bir beslemenin kimlik tanıması için bir kriter.veya Frekans sapması oluşabilir. üç kutuplu bir otomatik tekrar kapama nedeniyle kesilirse. Ayarlanmış bir eşik değeri aşılmasında generatör. bunlar generatörde veya generatörle motor arasındaki şanzımanda zarara yol açar. ani akım kesintileri gerilimde faz açısı atlamasına yol açar. Şekil 2-81 Yük kapamadan sonra frekans değişikliği (Arıza kaydı çizim SIPROTEC 4 Cihaz ile – anma frekansı için sapma gösterilmiştir) SIPROTEC.2010 191 .Fonksiyonlar 2.27 Gerilim Vektörü Atlaması Kendinden üretici örneğin direkt bir şebekeyi besler. Vektör atlama fonksiyonunun temel uygulaması böylece şebeke ayırmadır.27 Gerilim Vektörü Atlaması 2. Besleme hattı ör. Besleme hattı genellikle şebeke işletici ve kendinden üretici arasında hak taşıma sınırıdır.27.26 „Frekans değişim hızı koruma“). beslenen generatörde güç bilançosuna bağlı olarak bir Gerilim. Generatör şalterini açmakla frekans ölçümünde frekans atlaması olarak tanınan faz açısı atlaması oluşur. Bu bir delta yöntemi ile bulunur. 2. Generatörün ivmesi sistem koşullarına uyacak şekilde gerçekleşir (ayrıca bakın Bölüm 2. Besleme hattının bir ölü zaman sonunda devreye alınmasında asenkron koşullar ortaya çıkabilir. gerilimde faz açısının denetlenmesidir. 7UM62.

ek tedbirler gerçekleştirilir.ve/veya Gerilim bandı tutulamazsa. 7UM62. o zaman akım akışı aniden değişmelidir. bloklama gecikmesiz olarak reset üzerinden iletilir. Bir faz açısı atlaması ortaya çıkarsa. Vektör atlaması açıkça görülür.gerilim devreye alınır ve frekans bandı doğru ise. Şekil 2-82 Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi Bir aşırı fonksiyondan kaçınmakiçin. Açı karşılaştırma yöntemi açı farkını belirler ve bunu ayar değeriyle karşılaştırır. vektör atlaması üzerinden engellenir. 192 SIPROTEC. bundan sonra mantıksal „1“ 'den „0“ 'a değişme gerçekleşir. bir RS-Flip-Flop'ta vektör atlamasının kaydı gerçekleşir. Aynısı gerilim için de geçerlidir. Eğer ör. Vektör atlama fonksiyonu. Burada sınırlama parametreleri U MİN ve U MAKS'dur.27 Gerilim Vektörü Atlaması Ölçme Prensibi Faz-toprak-gerilimlerden pozitif bileşen sistem gerilimi göstergesi hesaplanır ve 2 periyodun bir delta aralığı üzerinden gerilim göstergesinin faz açısı değişimi belirlenir. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. örneğin: • Anma frekansının kalıcı sapmalarının düzeltmesi • Frekans çalışma alanının fN ± 3 Hz 'e sınırlandırılması • Örnekleme frekansının dahili cihaz anahtarlamalarının tespiti (Örnekleme frekansı uyarlama) • Bir minimum gerilimden itibaren müsaade • Gerilimin devreye alınmasında veya kesilmesinde bloklama Mantık Mantık Şekil 2-83 'te gösterilmiştir. vektör atlama fonksiyonu üzerinden engellenir. Bu aşılırsa. Çalıştırılmış zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. Ana prensip gösterimi Şekil 2-82. Açma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Vektör atlaması ölçümü sonucu baskılanır. Sol gösterim kalıcı durumu gösterir ve sağ resimde bir yük kapamadan sonra gösterge değişimi görülür. eğer izin verilen frekans bandı terk edilirse etkisizdir. Eğer Frekans. Bırakma gecikmeli Timer T BLK ile belirli bir zaman için reset hala devrede tutulur ve böylece bir başlatma. Kaydedilmiş başlatma bir ikili giriş üzerinden veya otomatik olarak bir zaman elemanı üzerinden (Adres 4604 T RESET) resetlenebilir. mantık mantıksal bir „1“ üretir ve reset uzun süreli aktif olur. Bir kısa devre devamında gerilim aniden küçük bir değere düşüyorsa.2010 .

Bu sebeple olağan ayarda 10° 'lik bir ayar seçilir. izin verilen gerilimin altında bulunmalıdır. üzerinde gerilimi kısa süreli kesebilen ve bunun için bir şebeke ayırma istenen. U MAKS için maksimum izin verilen gerilim seçilir. 4601 no'lu VEKTÖR ATLAMA adresi altında fonksiyon ON. 7UM62.2 Genel Ayar Notları Vektör atlama fonksiyonu.27. koruma fonksiyonunun yüklerin Devreye alınmasında ve Devrenin kesilmesinde şebekede bir şebeke ayırma yapması tehlikesi oluşur.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).ve Boşaltma oranlarına göre düzenlenir. Ayar değeri sisteme özgü hesaplanır. Ayrıca „Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi“ şeklinin basitleştirilmiş yedek anahtarlaması fonksiyon tanımlamasında temel olarak alınır veya bir şebeke hesaplama programı kullanılır. Yayın Tarihi 10. Olağan ayar olarak % 80 Anma gerilimi seçilmiştir.2010 193 .27 Gerilim Vektörü Atlaması Şekil 2-83 Vektör atlama tespitinin mantık şeması 2. anma geriliminin % 130 'u bir gerilim değeridir. ancak yapılandırma sırasında 146 no'lu adres VEKTÖR ATLAMA . Başlatma Değerleri Vektör atlaması için ayar değeri (Adres 4602 DELTA PHI) Besleme. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. U MIN için değer. Genel olarak bu. Çok hassas bir ayar seçilirse. Aniden bir aktif güç yük azaltması ve aktif güç yükü gerilim vektörü atlamasına yol açar. Müsaade edilen gerilim çalışma alanı 4605 no'lu adres altında U MIN için ve 4606 no'lu adres altında U MAKS için ayarlanabilir. Ayar sınırında tesisin ya da cihazın kullanım politikası rol oynar.

. Timer ∞'a yerleştirilir.00 sn.0 . VEK ATLAMA AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Vektör Atlaması BLOKLAMA Vektör Atlaması DEVRE DIŞI Vektör Atlaması BLOKLANDI Vektör Atlaması AKTİF Vektör Atlaması ölçme aralığı dışında Vektör Atlaması başlatıldı Vektör Atlaması AÇMA 194 SIPROTEC. açma bildirimi gecikmeli olarak bir mantığa (CFC) verilmek veya harici bir bloklama için yeterli zaman bırakmak istenebilir. Olağan ayarın değiştirilmesine genellikle ihtiyaç duyulmaz.0 V 10.0 V 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir..0 V 0.00 . 60. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Gerilim Vektör Atlaması 4602 4603 4604 4605A 4606A 4607A DELTA PHI T DELTA PHI T RESET U MIN U MAKS T BLK 10 ° 0.ATLAMA BLK VEK ATLAMA OFF VEK ATL BLKdı VEK ATLAMAAKTİF VEK Atl Arlk VEK ATLAMA baş.00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. 7UM62. 60. Eğer otomatik resetin kullanılması gerekmiyorsa.00 sn. 30 ° 0. 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 Bilgi Listesi Bilgi >VEK.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Bırakma gecikmeli zaman elemanı ile T BLK (Adres 4607) Gerilim devreye alınmasında ve Gerilim kesilmesinde bir aşırı fonksiyondan kaçınılır.0 .2010 .00 sn 80. 170. Burada. Kesicinin yeni bir devreye alınmasından önce zaman akıp bitmiş olmalıdır.10 . olabilir ki. 60. T BLK 'nın vektör atlama ölçümünün (2 periyot) ölçme penceresinden daima daha büyük ayarlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10.00 sn 5.10 sn Fazör DELTA PHI Atlaması T DELTA PHI Zaman Gecikmesi Açma sonrası Reset Süresi Minimum Çalışma Gerilimi U MİN Maksimum Çalışma Gerilimi U MAKS Bloklama Zaman Gecikmesi 2.27 Gerilim Vektörü Atlaması Gecikmeler Gecikme T DELTA PHI (Adres 4603) sıfıra ayarlı kalmalıdır. ∞ 10.27.27.... Ayarın değiştirilmesi DIGSI işletim programı ile mümkündür (Advanced-Parametre). ∞ 0.4 No.Fonksiyonlar 2..00 sn. T RESET zamanının akışından sonra (Adres 4604) koruma fonksiyonu kendiliğinden resetlenir. Bu durumda reset ikili giriş üzerinden (Kesici yardımcı kontağı) gerçekleşir.0 V 130. Adres 4601 Parametre VEKTÖR ATLAMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 . Reset süresi ayırma filozofisine göre düzenlenir. 125.

64G. Korumanın mümkün hassaslığı sadece şebekedeki toprak arızalarda şebekede sıklıkla olan. 67G) 2. makinenin kapatılmasına fırsat verir. o zaman cihaz artık gerilimi faz-toprakgerilimlerden hesaplar.Fonksiyonlar 2. cihaza bu durumlarda bir gerilim bölücü 500 V/100 V ön anahtarlanır. Gerekirse burada bir yük direnci bu arıza gerilimlerini düşürmek için hizmet eder. 67G) Stator toprak arıza koruma üç faz makinelerin stator sargılarındaki toprak arızaları kapsar.veya Topraklama transformatörleri çoğunlukla (tam artıkta) 500 V'luk artık gerilim taşıdıklarından. koruma.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Bu prensip stator sargısının % 90 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir toprak arızanın ortaya çıkması için kriter herşeyden önce bir artık gerilimin. blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden makine gerilim tarafına aktarılan arıza gerilimleriyle sınırlanır.28. çünkü bunlar alternatif akım sisteminde aynı fazlıdırlar. 64G. Artık gerilim oluşumunun herbir türünde her fazın üçüncü harmoniğinin payları toplanır. veya ayrıca doğrudan baraya bağlı bir toprak akımının. 7UM62. Sıfır noktası.1 Fonksiyon Tanımı Artık Gerilim Artık gerilim UE ya makine yıldız noktasında gerilim trafosu veya sıfır noktası transformatörü üzerinden (Şekil 2-84) ya da bir gerilim trafo setinin e-n-Sargısı üzerinden (offene Dreieckswicklung) ya da bir topraklama trafosunun ölçme sargısında (Şekil 2-85) ölçülebilir. SIPROTEC.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Artık gerilim cihazda ölçme büyüklüğü olarak yer almadıysa. ortaya çıkmasıdır.2010 195 . stator toprak arıza korumada sadece artık gerilimin temel titreşimi değerlendirilir.% 95'lik bir koruma alanını mümkün kılar. Güvenilir ölçme büyüklükleri elde edebilmek için. Trafoya bağlı makineler için artık gerilimin değerlendirilmesi yeterlidir. üst titreşimler filtre algoritmalarıyla baskılanır. Eğer toprak arıza ayarlanabilir bir zaman için makine bloğu alanında bulunuyorsa. Yayın Tarihi 10. Bunun için makine doğrudan baraya bağlı (direkt şebekeye anahtarlı) veya trafoya bağlı (makine transformatörü üzerinden) işletilebilir. Ölçme türü veya artık gerilimin hesaplaması cihaza 223 no'lu UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden bildirilir. 2.

2010 .28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 67G) Şekil 2-84 RB RT UE CG CL CTr CK Sıfır noktası transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı Şekil 2-85 RB RT UE CG CL CTr CK Topraklama transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı 196 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. 64G. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.

Yük direnciyle oluşturulan toprak arıza akımı devamlı ölçme yeri üzerinden akmalıdır. Makine toprak arızasında şebekenin toprak arıza akımı kullanıma müsaait olur. eğer her üç kriter mevcutsa. Burada toprak arıza akımı bir diğer kriter olarak alınır ve artık gerilim gerekli müsaade koşulu olarak kullanılır. yani. 67G) Toprak akımı yön tespiti Doğrudan baraya bağlı makinelerde yalnız başına artık gerilimden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemez.2010 197 . 64G. tanımlanan ölçme davranışlarına ulaşmak için – şebeke anahtarlama durumundan bağımsız – bir artık gerilimin ortaya çıkmasında yükseltilmiş bir toprak arıza akımını taşıyan bir yük direnci kullanılır. • Toprak akımı korunacak makine yönünde akıyorsa. Toprak arıza akımı bir toroidal akım trafosu üzerinden veya Holmgreen bağlantısındaki trafo üzerinden tespit edilebilir. • Toprak akımı ölçme yeri üzerinde 3I0> ayar değerinden daha büyükse. Koruma bundan sonra makine toprak arızasına karar verir. Şekil 2-86 Doğrudan baraya bağlı toprak arıza yönü tespiti Buna göre yük direnci . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için „Makine yönü“ ve „Şebeke yönü“ arasındaki yönlü sınır 7UM62 'de değiştirilebilir (aşağıdaki şekle bakın). Toprak arıza akımının yüksekliği dışında doğrudan baraya bağlı bir makine toprak arızasının tanınması için artık gerilime bağlı olarak bu akımın yön bilgisi gereklidir. Toroidal akım trafosu) bulunmalıdır.makine tarafından görülen – ölçme yerinin karşısında (Akım trafosu. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Şebeke davranışları ancak genellikle şebekenin anahtarlama durumuna göre değişebilir.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Şebeke toprak arızasında makine sadece önemsiz bir toprak arıza akımını makine ve şebeke arasında bulunması gereken ölçme yeri üzerinden taşır.: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse. Tercihen topraklama transformatörü baraya bağlanır.

Trafo arızalarının devamında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için. Toprak akımı tespiti (Artık gerilim ile müsaadeli toprak diferansiyel koruma) Endüstri alanında bara sistemleri.Fonksiyonlar 2. Eğer rotor toprak arıza koruma (bakın Bölüm 2. 67G) Şekil 2-87 Bara işletimi için stator toprak arıza korumanın karakteristiği Makine alanındaki toprak arızada ayarlanmış bir gecikme zamanından sonra makinenin akım kesmesi teşvik edilir. Koruma. yüksek. 7UM62. • Toprak akımı farkı ΔIE.34) kullanılırsa.o zaman toprak arıza tespiti bir ikili giriş üzerinden geçici olarak kapatılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-89 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir.veya düşük omik. Eğer toprak arıza akımı açık kesicide belirli bir kriter taşımıyorsa. 3I0> ayar değerinden daha büyükse. eğer aşağıdaki her iki kriter mevcutsa makine toprak arızasına karar verir: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse. Bundan dolayı bu ölçme büyüklüğü için hassas toprak arıza tespiti yardımıyla başka iki bağımsız başlatma eşiği Iee> ve Iee>> oluşturulabilir (bakın Bölüm 2. bununla ek gerilim girişi tutulmuştur ve artık gerilim U0 stator toprak arıza koruma için bu nedenle faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır. değiştirilebilir yıldız noktası dirençleriyle yürütülür. 198 SIPROTEC. Bu arzu edilmiyorsa.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Toprak arıza tespiti için bu sırada yıldız noktası akımı ve toplam akım toroidal akım trafosu üzerinden hesaplanır ve akım farkı olarak koruma cihazına iletilir. böylece 7UM62 cihazının hassas akım ölçüm girişi tutulmuştur Hassas toprak arıza tespitinin aynı ölçme girişini kullanabileceğine (Projelendirmede Iee2 üzerine) ve böylece aynı ölçme büyüklüğünü geri yakalayacağına. Böylece ör. 64G. artık gerilim müsaade için kullanılır (aşağıdaki şekle bakın). yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için kullanılıyorsa. generatörün yol alma işleminde artık gerilimin yalnız başına değerlendirmesi değiştirilebilir. dikkat edilmelidir.2010 . Bu suretle hem yıldız noktası direnciyle hem de gerekirse şebekeden kaynaklanan toprak akım payı toplam toprak akımına katılır.29). Eğer stator toprak arıza koruma. hassas toprak arıza tespiti 151 adresi altında proje dışı bırakılır veya Iee1 ile kullanılır.

64G. Şekil 2-89 % 90 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. Arızalı fazda faz-toprak-gerilim diğer ikisinden daha küçük ve sonuncuda gerilim hatta daha yükseldiğinden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G) Şekil 2-88 Bara anahtarlamasında toprak akımı diferansiyel koruma Arızalı fazın belirlenmesi Bunların haricinde bir ilave fonksiyon arızalı fazın belirlenmesine hizmet eder. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. en küçük faz-toprak-geriliminin belirlenmesiyle arızalı faz ortaya çıkarılır ve böylelikle uygun bir rapor arıza bildirimi olarak üretilebilir. 7UM62.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.2010 199 .

o zaman toprak akımıyla ilgili parametre gizlenir. 67G) 2. 5001 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. 200 SIPROTEC. Eğer yönsüz U0 seçilmişse. Şebekenin tüm gerilim negatif bileşenleri aynı şekilde makinenin gerilim yıldızına etki ettiğinden. Toprak akımı 5003 ve 5004 adresleri sadece bara anahtarlamasındaki makineler için anlamlıdır.28. Eğer Yönlü veya yönsüz U0&I0 opsiyonlarından biri seçilmişse. Tüm ayar zamanları. 150 S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 ayarlandığı yerde. 45°) ayarlanabilir. Trafoya bağlı makinelerde başlatma değeri o kadar yüksek seçilmeli ki. bu değer toprak akımının koruma alanında toprak arızada muhakkak aşılacak şekilde ayarlanmalıdır. Burada zararın azaltılması da yük direnci ile dikkate alınmalıdır. Ayar değerinin kesin tespiti primer büyüklüklerle devreye almada gerçekleşir. Etkin Değil ayarlanır. Denkleştirilmiş şebekede kalıntı toprak arıza akımı çok küçük olduğundan. Artık Gerilim Stator devresinde bir toprak arızanın oluşumu için karakteristik. ör. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle „Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi“.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). genel olarak şebeke durumlarından bağımsız olmak için. 5004 YÖN AÇISI için küçük bir açı. Başlatma değeri en az işletme negatif bileşenlerinin iki katı değerinde olmalıdır. 15°. Tam şebeke rezidüelinde bağlanan artık gerilimin iki katı ayarlanır. Sadece toprak akımı üzerinden şebeke toprak arıza ve makine toprak arıza arasında bir tercih mümkün olduğundan. Başlatma değeri 5003 3I0> . Blok anahtarlaması için aşağıdaki bilgilerin bir anlamı yoktur.2010 . Yayın Tarihi 10. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Ayarlanan değerin 5002 U0> aşılması bu nedenle stator toprak arıza koruma için bir başlatma oluşturur.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Yön açısı 5004 YÖN AÇISI. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Bu durumda toprak arıza akımı ağırlıklı olarak yük direnci tarafından belirlendiğinden. Gecikmede yük teçhizatının aşırı yüklenebilirliği de dikkate alınmalıdır. alınır. yönsüz U0 veya yönsüz U0&I0 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. „Toprak diferansiyel koruma“ olarak çalışmada Adres 150 S/T/A KORUMA = yönsüz U0&I0 ayarlanır. Yalıtılmış şebekede şebeke kapasiteleri de dikkate alınmak isteniyorsa. koruma işletim asimetrilerine karşılık gelmeyecek şekilde seçilmelidir. 64G. /5/içinde bulunur. 7UM62. normal olarak omik artık vatmetrik akımı toprak arıza durumunda yükselten yük dirençli bir topraklama transformatörü tasarlanır. bir artık gerilimin ortaya çıkışıdır.10 % 'u bir değerdir.Fonksiyonlar 2. Genellikle tam artık gerilimin 5 % . Ayar. artık gerilim ve yön karakteristiğinin dikeyi arasındaki faz kaydırmasını yön belirleme için verir. toprak akımıyla ilgili parametrelere erişilir.2 Genel Ayar Notları % 90 Stator toprak arıza koruma. eğer projelendirmede 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü. bu bakış açısı herşeyden önce bara anahtarlamasındaki makinelerde önemlidir. Gecikme Açma stator toprak arızasında 5005 no'lu T H/T/A adresi altında ayarlanmış zaman kadar geciktirilir. yani bu reaktif eksen için yön karakteristiğinin eğimine eşittir. şebeke toprak arızalarındaki blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden stator devresine etki eden artıklar çalışmaya yol açmasın. yük akımının aşırı yüklenmesi kapasitif şebeke akımına karşılık gelen daha büyük bir açı (yakl. bara ahtarlamasındaki makinelerde son tanımlanan iki opsiyondan biri ayarlanmalıdır.

1/10 gerilim tam artıkta ayarlanır (Koruma alanının % 90'ı nedeniyle). Yayın Tarihi 10. yük direnci altında bulunuyorsa dikkate alınır. 7UM62. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de eğer bu.Fonksiyonlar 2.2010 201 . 67G) Yalıtılmış şebekede kablo kapasiteleri toprak akımı oluşturma için yeterince büyük ise. 90°'lik bir açı ayarlanır (sin ϕ -Anahtarlamaya uygun olarak). Bu 500 V/100 V gerilim bölücünün dikkate alınmasıyla bulunur Ayar değeri U0> = 10 V Gecikme süresi 50A'lik yük direncinin yüklenebilirliği için olan sürenin altında bulunmalıdır. 64G. Bu durumda yakl. sadece toprak arıza akımının 1/10'unda hesaplanan: Bu örnekte 3I0> 11 mA'e ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Artık gerilim için. yani 20 s altında.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Örnek Bara anahtarlaması: Yük direnci 10 Ω 10 A 50 A uzun süreli 20 s için Gerilim bölücü Toroidal akım trafosu Koruma alanı Tam artıkta yük direnci taşır 500 V /100 V 60 A /1 A % 90 6. SIPROTEC. o zaman toprak transformatörü olmadan da çalışılabilir.3-kV-Tarafa çevrilip elde edilen Toroidal akım trafosunun sekonder akımı cihazın girişine taşır % 90'lık bir koruma alanı için tam artığın 1/10'unda çalışılır.

∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 5002 5003 5004 5005 U0> 3I0> YÖN AÇISI T H/T/A 10.0 .3 Adres 5001 Ayarlar Parametre S/T/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2.00 sn.2010 . 67G) 2. 1000 mA 0 . Yayın Tarihi 10. 64G..28.4 No.0 V 5 mA 15 ° 0.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5173 5176 5181 5182 5183 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A BLK >S/T/A Iee off S/T/A OFF S/T/A BLKdı S/T/A AKTİF U0> başlatıldı U0> AÇMA 3I0> başlatıldı Utoprak L1 Utoprak L2 Utoprak L3 S/T/A AÇMA S/T/A Yön İleri Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >Toprak akım başl.28.Fonksiyonlar 2.30 sn U0> Çalışma 3I0> Çalışma Yön Tespiti Açısı T H/T/A Zaman Gecikmesi 2.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.. 60. de. çıkarma (S/T/A) Stator toprak arıza koruma DEVRE DIŞI Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA Stator toprak arıza koruma AKTİF Stator toprak arıza: U0 başlatıldı Stator toprak arıza: U0 kademesi AÇMA Stator toprak arıza: 3I0 başlatıldı Toprak arıza faz L1 Toprak arıza faz L2 Toprak arıza faz L3 Stator toprak arıza koruma AÇMA Stator toprak arıza: yön ileri 202 SIPROTEC.00 ..0 V 2 . 125. 360 ° 0. 7UM62.

Her iki kademe bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir. Parametrelenen ikinci eşik değerinin IEE>> aşılmasında başlatma tanınır.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Eğer rotor devresinin toprak kapasitesi nedeniyle arızasız izolasyonda da akmakta olan toprak akımı parametrelenebilir bir minimum değeri IEE< aşarsa. Koruma cihazı 7UM62 . Açma komutu T IEE> gecikme süresinin akışından sonra verilir. Koruma. kısa bir bekleme süresinden sonra (2 s) bir arıza bildirimi verilir. şebeke toprak arızasında ise toprak akımı düşük makine kapasitesi nedeniyle ihmal edilebilir ise. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Bu uygulama durumu için rotor toprak arıza koruma olarak ölçme devresinin bir denetlenmesi öngörülmüştür. büyük toprak akımlı toprak kısa devrelerinin tespitine uygun değildir (yakl. Eğer bu değer altında kalınırsa. T IEE>> gecikme süresinin akışından sonra verilir. Not: Hassas toprak akım koruma. eğer rotor devresi şebeke frekanslı gerilimle yapay olarak toprağa karşı ön gerilimlenirse (bakın Şekil 2-90). eğer 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 seçilmişse.2010 203 .29.4) yapılır.1 A üzeri hassas toprak akımı bağlantısı için terminallere). Böylelikle ölçüm. yalıtılmış çalıştırılan veya yüksek omik topraklanmış devrelerde toprak arıza akımlarının tespitine hizmet eder.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Hassas toprak akım koruma böylece aynı ölçme girişini tekrar ele alır. yalıtılmış şebekede bara anahtarlamasındaki elektrikli makinelerde. Bu nedenle toprak akımının yüksekliğinin toprak arıza üzerinden bir rapora izin verildiği yerde çalışması anlamlıdır. Bu durumda maksimum akan toprak akımı seçilen UV öngerilim yüksekliğiyle ve kapasitif bağlanma ile rotor devresini sınırlar. hassas toprak akımı tespitini ya Iee1 ya da Iee2 girişine atamaya izin verir. Yüksek hassaslık nedeniyle bu koruma. 64R) Hassas toprak akım koruma. Bu kademe toprak akımının büyüklükleriyle çalışır. Ölçme Yöntemi Toprak akımı ilk olarak numerik olarak filtrelenir. 64R) 2. yani stator toprak arıza korumanın yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için de kullanılan girişi kullanabilir. ilave harici bir akım trafosu ara trafo olarak kullanılmalıdır. Açma komutu. iki kademeli olarak tasarlanmıştır. ölçme devresi kapalı olarak geçerli olur. 2. toprak arıza oluşumunda geçici titreşim durumlarına ve harmoniğe karşı da hassas değildir. Eğer bu korumanın ancak toprak arıza koruma olarak kullanılması gerekliyse. Parametrelenen ilk eşik değerinin IEE> aşılmasında bir başlatma tanınır.1 Fonksiyon Tanımı Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama Rotor sargısının toprak arızalarının tespiti için de hassas toprak akım tespiti kullanılabilir. 7UM62. Bu ör. eğer stator sargısının makine toprak arızasında tüm şebeke kapasitesi toprak akımını iletiyorsa. Yayın Tarihi 10. söz konusu olabilir.Fonksiyonlar 2. SIPROTEC. Akım denkleştirilmiş trafo veya Holmgreen bağlantısı üzerinden tespit edilebilir. (Iee2) aynı akım ölçme girişini. böylece sadece akımın temel bileşeni ölçüme girer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10. (Pratik olarak: Uuyar. Bu durumda 7XR61 . 64R) Şekil 2-90 Not Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu 3PP13 sadece.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 204 SIPROTEC. eğer Rotor Toprak Arıza Koruma Adres 160.2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir.Fonksiyonlar 2. eğer sürekli 0.Durultucudaki dahili dirençler (stabilizör) kısa devre edilmelidir! Şekil 2-91 1) Hassas toprak arıza tespitinin mantık şeması Parametreler ve Bildirimler sadece. Etkin Değil olarak ayarlanmışsa görülebilir. Yük > 150 V).2010 .

veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 100 A < 10 s için. Yayın Tarihi 10. generatörün Stator. Bu. toprak akım koruma faaliyetinde rotor toprak arıza koruma olarak rotor devresinin şebekede sıklıkla görülen bir ön gerilimi (UV ≈ 42 V. kriter olarak kapalı bir ölçme devresi için kullanılabilen bir akım akar (Adres 5106 IEE<). Bu ön gerilim sebebiyle arızasız toprak izolasyonunda toprak kapasiteleri üzerinden. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyet Bölüm 2. Bu değer 0'a ayarlanırsa. böylece 7UM62 cihazının akım ölçme girişi tutulmuştur.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Tipik başlatma değeri yakl. o zaman harici bir ara trafo yerleştirilmelidir. çünkü toprak arıza akımı arızalı hattan akar. 7UM62. 5102 IEE> Toprak arıza başlatmasının ayarı. Rotor toprak arıza koruma olarak faaliyet Hassas toprak akım koruma ile.Fonksiyonlar 2. Açma kademesi 5104 IEE>> yakl. Eğer hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa. toprak akımının yüksekliği yalnız kriter olarak yetmesi şartıyla. Topraktan yalıtılmış veya çok yüksek omik devrelerde bununla beraber yeterli büyük toprak akımları sağlanmalıdır.4) opsiyonlardan biri akım değerlendirmeli opsiyonlardan biri seçilmişse. SIPROTEC. Etkin Değil ayarlanır. bu.veya Rotor sargısı toprak arızalara denetlenmsi mümkündür.29.29) emniyetle ayarlanmalıdır. Açma gecikmeleri 5103 T IEE> ve 5105 T IEE>> doğal zamanları kapsamaz.2010 205 . 5101 no'lu AA KORUMA Iee> adresi altında fonksiyon ON.5 kΩ 'luk. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyette toprak akımı gerekirse omik yük direnciyle topraklama transformatöründe yükseltilmelidir.2 Genel Ayar Notları Hassas toprak arıza tespiti sadece. bununla izolasyon dirençlerinin RE yakl. % 90 Stator toprak arıza korumanın projelendirmesinde (150 S/T/A KORUMA. ZK = Anma frekansında seri cihazın empedansının büyüklüğü. hesaplanacak şekilde seçilmelidir: Ayar değeri bu arada rotor devresinin toprak kapasiteleri yüzünden arıza akımında olduğu gibi minimum iki kat yüksek olmalıdır. Böylece ör. Durultucu (stabilizör) 7XR61 yardımıyla Şekil „Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu“ Bölüm 2. 1. bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2 mA'dir. eğer toprak kapasiteleri çok küçük ise gereklidir. eğer bu yapılandırmada 151 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 300 A < 1 s için) aşılmamasını sağlar.28 'yi de lütfen gözönünde bulundurun. Toprak arıza koruma olarak faaliyet Birlikte yürütülen orta nokta hatlı düşük gerilimli makineler için veya düşük omik topraklanmış yıldız noktalı makinelerde faz elemanlarının yüksek akım zaman koruması bir toprak kısa devre arızası oluşturur. Hassas toprak akım tespitinin yine de toprak kısa devre koruma olarak kullanılması gerekliyse.5 kΩ'luk bir arıza direnci için ölçülmelidir. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur. Hassas toprak akım tespitinin muhtemelen aynı öçlme girişini (IEE2) kullandığına ve bununla aynı ölçme büyüklüğünü tekrar kullandığına dikkat edilmelidir. kısa devre akımının bu ölçme girişinin termal sınır değerlerinin (15 A uzun süreli. o zaman denetleme kademesi etkisizdir. 64R) 2. 3 kΩ .

00 sn 23 mA 1. R/T/A Iee< Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >IEE>> BLOKLAMA >IEE> BLOKLAMA IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >Hassas toprak akım koruma BLOKLAMA Toprak akım koruma DEVRE DIŞI Toprak akım koruma BLOKLANDI Toprak akım koruma AKTİF R/T/A koruma Iee< arızası Açıklama 206 SIPROTEC.00 .4 No.. ∞ 1.5 . 64R) 2.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 . 1000 mA 0..00 sn 0. 1202 1203 1221 1223 1224 1226 1231 1232 1233 1234 5396 Bilgi Listesi Bilgi >IEE>> BLK >IEE> BLK IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >HTA BLK IEE OFF IEE BLKdı IEE AKTİF Ar.3 Adres 5101 Ayarlar Parametre AA KORUMA Iee> Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 ..00 sn.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 1000 mA 0.0 mA. 60. 60..Fonksiyonlar 2.29. 50.00 sn.. 7UM62. 0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas Toprak Akım Koruma 5102 5103 5104 5105 5106 IEE> T IEE> IEE>> T IEE>> IEE< 10 mA 5. ∞ 2 .0 mA IEE> Çalışma Akımı T IEE> Zaman Gecikmesi IEE>> Çalışma Akımı T IEE>> Zaman Gecikmesi IEE< başlatma (Açık Devre) 2. Yayın Tarihi 10.29.

Fonksiyonlar 2. 2. Harmonik için bir katkı sağlar. Harmonik kullanılır.28 'de tanımlanan ölçme yöntemi ile artık gerilimin temel titreşimi kullanılarak stator sargısının maksimum % 90 . % 100'lük bir koruma alanı gerçekleştirmek için. 5.) 2. farklı ölçme yöntemleri oluşur: 1. Harm.30. 4. 3. Burada. Rotor: Rotor toprak arıza koruma için gerilim bağlantısı. nötr trafo: UE-Girişinin makine yıldız noktasındaki gerilim trafosuna bağlantısı açık üçgen: UE-Girişinin açık üçgen sargısına bağlantısı Bağlı değil: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 3. Harmoniğin stator sargısı boyunca akışı 3. Artık gerilimin tespit edilmesine göre (Projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI).% 95'i korunabilir. Bu sebeple stator toprak arıza korumanın çalışma alanı. Harmonik her makinede az çok göze çarpan şekilde oluşur. bundan ötürü makinelerin birbirinden ayrılması zorlaşır. yani aktif güç P ve reaktif güç Q'nun bir fonksiyonu. SIPROTEC.Harmonik yükselmesi esnasında yıldız noktasında ölçülmüş olan 3. 7UM62. 2. Bara anahtarlamasında tüm makineler 3. Harmonik sıfır bileşen sistem oluşturur ve böylece Yıldız/Üçgen anahtarlanmış gerilim trafosuyla veya sıfır bileşen sistem hesaplamasıyla faz-toprak-gerilimlerden belirlenebilirdir. 3. Ölçme Prensibi Başlatma kriteri 3. Yayın Tarihi 10. generatör klemenslerinde ölçülebilir 3.) Bölüm 2. Harm. Generatörün stator sargısında bir toprak arıza ortaya çıkarsa. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Şekil 2-92 3. sınırlanır. Harmoniğin yüksekliği ayrıca generatörün işletme noktasına bağımlıdır. Harmonik azalır (aşağıdaki şekle bakın). Kutupların şekline göre meydana çıkar.2010 207 . bununla daha yüksek bir emniyete ulaşmak için. Harmoniğin ölçme değerinin yüksekliğidir.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harmonik dijital filtreleme ile ölçülen artık gerilimin iki şebeke periyodu üzerinden belirlenir. parazit kapasitelerin bölünme oranı değişir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. çünkü kapasitelerden biri toprak arızadan ötürü kısa devre olmuştur. eğer UE-girişi bağlı değilse herhangi bir GT: herhangi bir gerilime bağlantı. 3. 7UM62 'de bunun için 3.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. şebeke frekanslı olmayan bir gerilim alınır.

Yüksek bir hassaslığa ulaşmak için. Harmonik ile burada bloklanır. Açık üçgen sargı Eğer yıldız noktası trafosu mevcut değilse.H. Harm.Fonksiyonlar 2. o zaman başlatma değeri bu değerde tutulur. Bu atama öncelikli uygulama durumudur.2010 . koruma fonksiyonu Düşük gerilim kademesi olarak yürütülür (5202 U0 3. koruma fonksiyonu klemens gerilimlerinin 3. Bu gerilim arıza durumunda yükselir.H. Yük Direnci: UE 'nin 20 Hz ile % 100 stator toprak arıza koruma için bağlantı. % 100'lük bir aktif güçte Volt/Yüzde olarak düzeltme faktörü.) 6. (Not: negatif değerler ayarlayın) ölçülen aktif güç Şekil 2-93 ile davranış prensibi görselleştirilmiştir. Adres 5207 U0 3. aktif güç bağımlı olarak başlatma değeri düşürülebilir. Ek emniyet olarak aşağıdaki sınırlama öngörülür. Harmoniğin arızasız duruma karşı düşmesine yol açtığından. Güç bağımlı düzeltme ile düzeltilmiş başlatma değeri U3H. Cihaz dahili aktuel başlatma değeri aşağıdaki ilişkiye göre tespit edilir: U3H.HARM> başlatma değerinin otomatik düşmesi Başlatma karakteristiği ayarlanacak minimum aktif güçten itibaren serbest bırakılır. 7UM62.2 V) altına düşüyorsa. Koruma fonksiyonu bu durumda Aşırı gerilim kademesi olarak yürütülür (5203 U0 3. % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3. 208 SIPROTEC. 7. Harmoniğinin sıfır bileşenleri bazında yürütülür. eğer UE-girişi bağlı değilse Yıldız noktası trafosu Yıldız noktasında bir toprak arıza ölçülen 3. Ayar 5207 no'lu U0 3. Yayın Tarihi 10. düzeltilmiş minimum mümkün ayar değerinin (0. düzeltilmiş = U3H + Udüz · (% 100 – Pölç) Burada: U3H. Resim 2-93 U0 3.HARM>).(V/%100) ile ayarlanan. düzeltilmiş U3H Udüz Pölç cihaz dahili kullanılan başlatma değeri 5203 no'lu U0 3.HARM<).30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.(V/%100) adresi üzerinden oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.HARM> adresi altında seçilmiş ayar değeri. Uen-sargı: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması.

veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Harm. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 152 no'lu adres S/T/A. SIPROTEC. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.2010 209 . 5201 no'lu S/T/A 3.HARM> ölçüdür.30. herhangi bir trafoya bağlanmış. Yine de Parametre 5203 U0 3.) bağlı olmayan/Uen Sargısı.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Etkin Değil ayarlanır. 3. HARM.2 Genel Ayar Notları % 100 stator toprak arıza koruma.= Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. adresi altında fonksiyon ON. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-94 % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şeması 2. Rotor Bu bağlantı türlerinde % 100 stator toprak arıza korumanın koruma fonksiyonu bloklanır. Yayın Tarihi 10. U0'ın hesaplaması Aynı şekilde açık üçgen sargıdaki bağlantıda olduğu gibi hesaplanan gerilim için arıza durumunda 3. Aşağıdaki şekil % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir. Harmoniğin yükselmesi oluşur. HARM. 7UM62.

Ayar değerleri sadece bir primer test çerçevesinde belirlenebilir. herhangi bir başka gerilimin ölçülmesi için kullanılacaksa. Harmoniğin ölçümü. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Yüzdeli aktif güç işletme ölçüm değerlerinin korunan nesneyle (SN Gen) ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. yükseltilebilir. hem düşük uyartılmış hem de aşırı uyartılmış işleyiş türünde (Reaktif güç etkisi). U0 3. Bu durumda % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3.H. 3. 3. • Bir topraklama trafosunun bir açık üçgen sargı üzerinden bağlantısında ve bağlı olmayan. Bunun için işletme ölçüm değerleri kullanılır. harmoniğin gerilimin aktif gücün % 100 SN Cihaz (P1) ve % 50 SN Cihaz (P2) 'da okunması. Bu ayarda 100 % stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Harmonik için başlatma değeri Bulunulan bağlantı türünün seçimine bağımlı olarak ayar parametreleri 5202 veya 5203 'den sadece biri erişilebilirdir. 3. Bu durumda da % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. eğer 7UM62 'nin gerilim girişi toprak arıza koruma olarak değil de.Fonksiyonlar 2. Harmonik ile bloklanır. hesaplanan büyüklüklerle çalışılır ve bu Bağlı değil veya Uen-sargı olarak ayarlanmalıdır.HARM>-kademesinin hassaslığı. eğer başlatma değeri güce bağımlı olarak düzeltildiyse. Olağan ayarda bu 0 ile ayarlıdır ve böylece düzeltme etkisizdir.HARM< ölçüdür. artık gerilim Uen 'in bir yıldız noktası trafosu üzerinden mi (nötr trafo) yoksa da bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısı üzerinden mi (açık üçgen) alınacağı ve koruma cihazına verileceği.30 paragraf „açık üçgen sargı“ 'da bahsedildiği gibi. ortaya çıkar. Harm. Aşağıdakiler uygulanır: • Yıldız noktasında bir trafoya bağlantıda düşük gerilim kademesi Adres 5202 U0 3. Artık gerilimin ölçülen büyüklük olarak koruma cihazının kullanımına sunulması imkanı bulunmuyorsa. eğer girişe gerilim rotor toprak arıza koruma için bağlı ise. aşırı gerilim kademesi Adres 5203 U0 3. Diferans hesabı aşağıdaki ilişkiye göre : Şekil 2-95 bir generatörde ölçümleri örnekleyerek gösterir. Düzeltme ayarı aşağıdaki yönteme uygun olarak yapılır: • Farklı aktif güçler için 3. Bu güç ölçüm değerleri. 210 SIPROTEC. seçilir.(V/%100) parametresi sorumludur. Burada sekonder değerlerle bir ayarlama önerilir. cihaz anma büyüklüklerine çevrilmelidir (aşağıdaki örneğe bakın). Yük Direnci opsiyonu % 100 Stator toprak arıza korumada 20 Hz-ön gerilimli seçilir.2010 . Başlatma değeri mümkün olduğunca alçak seçilmelidir.HARM> ölçüdür. Rotor opsiyonu. herhangi bir GT opsiyonu. Çalışma yönteminde Bölüm 2.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. seçilir. Bunun için Adres 5207 U0 3. 7UM62. ayarlanır. Yayın Tarihi 10. harmonik gerilimin aktif güç bağımlılığı. • Bir doğru ile ölçüm değerlerinin interpolasyonu. hatta dahili hesaplanan artık gerilimde.) Bağlantı türü Sistem taraflı oranlara göre 223 no'lu UE BAĞLANTISI adresi altında projelendirmede.

3kV · 500A = 5.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. x-Ekseni Şekil 2-95'de ölçeklendirme değiştirme için Föktör SN Gen/SN Cihaz = 5. yükselmelerin yaklaşık eşit olduğu görülür. Şekil 2-96 'de bu eğri % 100 SN Cihaza ekstrapolasyon ile bulunmuştur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.27 MVA ve SN Cihaz = √3 · UGT prim · IAT prim = √3 · 6. harmonik sekonder gerilim.965 ile çarpılmalıdır. 7UM62.46 MVA'dir. Referans sistemi verileriyle Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. SIPROTEC. En elverişsiz durum düşük uyartılmış işletimdir.46 MVA = 0. aktif gücün fonksiyonu olarak (Reaktif güç parametre olarak) Şekil 2-95'den.) Şekil 2-95 3.1'e göre SN Gen = 5. Harm.2010 211 .27 MVA/5.

3.27 MVA · 0. Böylece ayar değeri hesaplaması: Adres 5207 U0 3. o zaman % 50 aktif güçte (SN Cihaz ile ilişkili) 14. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. % 10 'luk seçilmiş bir emniyetle Parametre 5205 P min > = % 30 · PN Gen/ SN Cihaz = 0.HARM> adresinde aynı şekilde % 100 'e ekstra kutuplanır. harmonik sekonder gerilim aktif güç fonksiyonu olarak SN Cihaz ile ilişkilidir (Bu gerilimin ekstrapolasyonu ve sonsuz geçerli karakteristik) % 100 Aktif güçte. Yayın Tarihi 10. 212 SIPROTEC.2010 .8 V'luk bir başlatma değeri hesaplanır. 7UM62. o zaman aktif güç PN Gen = SN Gen · cos ϕ = 5.22 MW (% 80 SN Gen) ve PN Gen/ SN Cihaz = 4.5 V'dur.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.2 V = 8.% 77. % 50 Aktif güçte.22/5.36 V = 11.0 V – 5.3 · 4.46 = % 77. Böylece 14.8 olursa ve generatör bu anma noktasında işlerse.4 ayarlanır. „Çalışma aralığı“ paragrafında tanımlandığı gibi karakteristik minimum mümkün aktif gücün verisiyle sınırlandırılmalıdır.46 = % 23 için ayarlanabilir. değer (U3H2) 7. Harmoniğin ölçümü Şekil P = % 20 'ye kadar yürütüldüğünden ve daha doğrusala yakın bir davranış mevcut olduğundan. Şekil 2-96 'de sonuçlanan.H.) Şekil 2-96 3. aktif güce bağımlı karakteristik kaydedilir. Başlatma değeri 5203 no'lu U0 3.8 = 4.0 V – 10.(V/%100) altinda – 10.Fonksiyonlar 2.7 V'dur.0 V – 2. cos ϕ = 0.0 V seçilirse.4V/% 100 (%100 . Harm.64 V'luk bir başlatma değeri oluşur.22/5. Bu ekstrapolasyonla bulunan ölçme değerinin üzerinde bulunur. Onun için 14.3.3) = 14. ekstrapolasyonla bulumuş değer (U3H1) 12.

Harmonik> Çalışma T S/T/A 3.0 2.0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 3.0 V 0. ile S/T/A AKTİF 3. Harmonik< Çalışma U0 3. Yayın Tarihi 10.0 V 0.. koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikmedir.50 sn 40 % 80.0 V 0.Harm.0 V 0.Harmonik ile S/T/A başlatıldı 3.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.dı S/T/A 3H AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >3. P min > U1 min > U0 3.HARM. ile S/T/A BLOKLANDI 3. Harmonik Zaman Gecikmesi Sürme Eşiği Pmin> Sürme Eşiği U1min> Çalışma için Düzeltme Çarpanı (U/%100) 5202 5203 5204 5205 5206 5207 U0 3.Fonksiyonlar 2.30.. 0 50.) Çalışma aralığı Generatörün ilgili işletme noktasının 3. ile S/T/A BLOKLAMA 3..HARM> T S/T/A 3.00 . ∞ 10 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ile S/T/A DEVRE DIŞI 3. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. 40. 125. aktif gücün 5205 P min > ile ayarlanan eşiğinin üzerinde ve minimum bir pozitif bileşen sistem geriliminin aşılmasında 5206 U1 min > serbest bırakılır.HARM< U0 3.. Harmoniğinin güçlü bağımlılığı nedeniyle.(V/%100) 1. 7UM62. HARM. 100 %.H. % 40 P/SN Gen % 80 UN 2. Harmonik U0 3.Harm. Ayar önerisi: Pmin> U1 min> Gecikme süresi Açma. adresi altında ayarlanmış süre geciktirilir.0 ..Harmonik ile S/T/A AÇMA SIPROTEC. 40. Ayarlanan zaman.0 V.0 .4 No. 5553 5561 5562 5563 5567 5568 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 3H BLK S/T/A 3Harm OFF S/T/A 3H BLKdı S/T/A 3H AKTİF S/T/A 3H baş.Harm. 0 -40.00 sn.Harm.2010 213 .30..2 .2 . Harm.0 V 2.HARM. % 100 Stator toprak arıza korumanın çalışma aralığı. bir toprak arızasında 5204 no'lu T S/T/A 3.3 Adres 5201 Ayarlar Parametre S/T/A 3. 40. 60.

Şekil 2-97 Generatör yıldız nokrtası öngeriliminin temel prensibi Anahtarlama işlemi Yukarıdaki düşünceyi gerçekleştirmek için. 20 Hz-Gerilim arıza direncinden bir akım işletir. İşletilen 20 Hz-Gerilim bir gerilim bölücü üzerinden direkt yük direncinde yakalanır. 7UM62. Generatör yıldız noktasında bir toprak arıza ortaya çıkarsa. daha büyük generatörlerde temel bir fonksiyondur.31. Bir artçı hata (ör. Bu sebeple % 100 Stator toprak arıza koruma. Ayrıca bant geçiricinin bir koruma fonksiyonu vardır. Bir terminal toprak arızası durumunda yük direncinde tam artık gerilim bulunursa. Bant geçiricinin 20 Hz-Direnci yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bant geçirici dörtgen gerilimi bağlar ve enerji deposu olarak hizmet eder. Tanımlanan koruma prensibi generatör terminallerindeki ve bağlı parçalardaki toprak arızalarını kapsar. Bu dörtgen gerilim bir bant geçirici üzeri topraklama veya sıfır noktası transformatörünün yük direncine yönlendirilir. Generatör yıldız noktasında veya yıldız noktası yakınında bir toprak arıza tanınmazsa.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Aşağıdaki şekilde temel prensip görülmektedir. o zaman generatör „topraklı“ işletilir. ör. Her iki büyüklük (US/T/A ve IS/T/A) koruma cihazına yönlendirilir. 8 Ω'dur.100%) % 100 Stator toprak arıza koruma genaratörlerin stator sargılarındaki bir blok transformatörü üzerinden şebekeyle bağlı toprak arızalarını kapsar. Aşağıdaki şekle göre 20 Hz-Generatör yakl. Koruma teçhizatı. Generatör yıldız noktasında uygulanan gerilim.100%) 2. uygulanan 20 Hz-Gerilime (Gerilim bölücü: Yük direnci ve Bant geçirici) ve Yıldız noktası veya Topraklama transformatörünün dönüşüm oranına bağlıdır. ayrıca ekipman gereklidir. Harici düşük frekanslı bir AC gerilim kaynağıyla (20 Hz) generatörün yıldız noktası maks. Yayın Tarihi 10.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Uygulanan ölçme prensibi generatörün işletim şeklinden hiçbir şekilde etkilenmez ve generatör dururken de bir ölçmeyi mümkün kılar.Fonksiyonlar 2. bunun arıza akımı çok küçük generatör sıfır empedansının sonrasında ekstrem büyük olabilir.2010 . Ayrıca küçük bir akım trafosu üzerinden akan 20 Hz-Akım okunur. % 1 generatör anma gerilimine. işletilen gerilimden ve arıza direncinin arıza akımından oluşur. 214 SIPROTEC. Gerilim trafosu gibi. Her iki ölçme prensibi ile – Artık gerilim ölçümü ve 20 Hz-Ön gerilimde ölçme büyüklüğünün değerlendirilmesi – güvenilir ve birbirini tamamlayan artık koruma konseptleri gerçekleştirilir. o zaman bant geçiricinin daha büyük seri direncinden dolayı anma frekansında 20 Hz-Generatörünü daha büyük geri beslenen akımlardan korur. gerilim uygular. 25 V'luk büyüklükte bir dörtgen gerilim oluşur. 20 Hz-Ön gerilimle çalışan koruma toprak arızalarda meydana gelen şebeke frekanslı artık gerimden bağımsızdır ve makine yıldız noktasını içine alan toplam sargı alanındaki toprak arızalarını kapsar. 2. ikinci bir toprak arıza) bir tek kutuplu kısa devreye yol açar.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .

31. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Toprak direnç belirlemesine ek olarak akım efektif değerini işleyen ve bununla tüm frekans paylarını dikkate alan bir toprak akım kademesi daha mevcuttur. Muhtemel bir direnç RPS Sıfır noktası-.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Örneğin 500 V uygun görülmüştür.5 Ω).100%) Sekonder yük direncini çok küçültmemek için (mümkünse > 0. Ölçme doğruluğunun ek olarak yükseltilmesi için.2). Bu metodla stator kapasitesinin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve yüksek bir hassaslığa ulaşılır. SIPROTEC. direnç hesabında gerilim ve akımın birkaç periyodundan oluşan ortalama değerlerinden yola çıkılır. bağlanmış 20 Hz-Gerilimini ve 20 Hz-Akımını kontrol eder ve bunun değerlendirmesiyle 20 Hz-Generatörün veya 20 Hz-Bağlanmanın kesilmesini tanır. 7UM62. % 80-90'ını kapsar. Ölçme Yöntemleri Yukarıda gösterilen şeklin her iki ölçme büyüklüğünden US/T/A ve IS/T/A. 20 Hz-Akım ve Gerilim göstergesi hesaplanır ve buradan kompleks direnç üzerinden omik arıza direnci bulunur. Bu bir rezerve kademe olarak kullanılır ve koruma alanının yakl.veya Topraklama transformatörüyle % 100 Stator toprak arıza korumanın anahtarlama işlemi Yük direnci Koruma rölesinde ölçülen akım US/T/A Koruma rölesindeki artık gerilim Ölçme prensibi primer bir yük direncinde de uygulanır. Burada 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür. Topraklamanın.2010 215 . Kontak ve Yerleştirme bilgileri ayar notlarında bulunur (Bölüm 2. Yayın Tarihi 10. Topraklama transformatörü veya Gerilim trafosu üzerinde modelde dikkate alınır. Şekil 2-98 R IS/T/A Yıldız noktası. Diğer arıza payları açı hatasında belirlenir.veya Sıfır noktası transformatörünün sekonder anma gerilimi büyük seçilmelidir. Toprak akım kademesi etkin kalmaya devam eder. Bu durumda direnç belirleme bloklanır. Bir kontrol anahtarlaması.

Kapsanan bölümler: • 20 Hz-Bağlantının denetimi • Direnç hesabı ve Eşik değeri kararı • Bağımsız akım kademesi Koruma fonksiyonu bir uyarı kademesini ve bir açma kademesini kapsar.100%) Mantık Mantık şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Toprak akımı ölçümü tüm alan üzeri aktiftir. 10 Hz'in altındaki frekanslarda (yani dururken) ve 40 Hz'in üzerinde direnç ölçümü etkindir. çünkü bu frekans aralığında generatörler çalışmada ve frenlenmede aynı şekilde bir sıfır gerilim oluşturabilirler. Bu. bağlanmış 20 Hz-Gerilime bindirilir ve hatalı ölçümlere hem de aşırı fonksiyona yol açar. Toprak akım tespiti sadece Açma-kademesine etki eder. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-99 % 100 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması 216 SIPROTEC. Her ikisi de bir zaman elemanı üzerinden geciktirilebilir. 7UM62.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .2010 .Fonksiyonlar 2. Toprak direnci ölçümü değerlendirmesi 10 Hz ve 40 Hz arasında bloklanır. Yayın Tarihi 10.

veya Sıfır noktası trafosu dönüşüm oranı Topraklama trafosu (3 ile çıkık kutup dönüşümü): Sıfır nokta trafosu: NKüç. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 153 no'lu adres %100 S/T/A-KOR.31. Bu durumda 20 HzGerilim UE-Girişi üzeri okunur ve artık gerilim % 90 Stator toprak arıza koruma (S/T/A) faz-toprakgerilimlerden hesaplanır. primer denemeyle Bölüm 3 Alt bölüm „Devreye Alma“ 'ya göre okunur. nötr trafo veya açık üçgen seçilmelidir. NBölücü Küçük akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim bölücünün bölme oranı Toprak direncinin hesaplama oranı R S/T/A Faktörü olarak 275 adresi altında Sistem Verileri 1'de ayarlanır.100%) 2.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).ve Sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranlarıyla belirlenir.Fonksiyonlar 2. Burada. Bu hesaplanan ve gerçek stator toprak direnci değeri arasındaki (primer) düzen. Yayın Tarihi 10. adresi altında fonksiyon ON. Arıza Dirençleri Son yapılan ayar değerleri. Güç Sistemi Verileri 1'de fonksiyon için diğer ayarlar yapılır: • Adres 275: R S/T/A Faktörü. uygulama için Yük Direnci olarak bulunmalıdır. Toplam dönüşüm aşağıdaki formüle göre oluşur: Bunların anlamları: REsek REprim NTransf. % 90 S/T/A için aynı şekilde ölçülen gerilim kullanılacaksa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Burada direnç dönüşüm oranı ayarlanır (bakın paragraf ''Arıza dirençleri'') • Adres 223: UE BAĞLANTISI . Topraklama. koruma toprak direncini cihaz terminallerinde bulunan sekonder büyüklüklerden Uses ve Ises hesapladığına dikkat edilmelidir.2 Genel Ayar Notları % 100 Stator toprak arıza koruma..2010 217 . Cihaza yönelik hesaplanan toprak direnci Stator sargısının primer toprak direnci (= Arıza direnci) Topraklama.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Genel hesaplama kuralı (REprim / REsek) : SIPROTEC. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. 7UM62. 5301 no'lu %100 S/T/A-KOR.

33 = 120 Ω'luk bir direnç ayarlanır. U20 MIN eşiği 0. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de. Yayın Tarihi 10.8 kΩ seçilir. Örnek: Yük direnci Gerilim bölücü Küçük akım trafosu RL NBölücü NKüç. Gerekirse R S/T/A Faktörü olarak primer denemelerden ayarlanmalıdır. o zaman 5303 no'lu adres altında R<< S/T/A AÇMA = 1000 Ω/8. % 80'lik bir koruma alanına ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yük transformatörünün yüklenebilirliği için olan zamanın altında (Örnekte 50 A .31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Bunun için inşaa edilmiş arıza direnci (Açma kademesi) orana ölçülen sekonder arıza direnci için yerleştirilir.100%) Bu formül sadece hemen hemen ideal Topraklama. yüklenme direncinin altında bulunuyorsa.2 kΩ arasında primer arıza dirençleri ve uyarı kademesi için yakl. Başlatma değeri maksimum sekonder arıza akımına göre yaklaşık % 20'de bulunur ve bunun ayar değeri hesaplaması şu şekildedir: Gecikme süresi T S/T/A AÇMA (Adres 5305). U20 MIN ve I20 MIN ile denetim eşikleri ayarlanır. 7UM62. 5308 adresleri altında. 218 SIPROTEC. dikkate alınmalıdır.5 V'a düşürülmelidir. Ölçülen 20 Hz-Gerilim başlatma değerinin altına düşerse ve 20 Hz-Akım yükselmezse. eğer bu. 10 Ω (10 A uzun süreli. 50 A .2010 . Uyarı kademesi için 3 kΩ'luk bir primer dirençte R< S/T/A ALARM = 360 Ω'luk ayar değeri oluşur.Fonksiyonlar 2. Buradan R S/T/A Faktörü için bir değer oluşur: Açma kademesi R<< için bir generatör taraflı 1000 Ω'luk arıza direnci seçilirse. 3 .veya Sıfır noktası transformatörleri için geçerlidir. Yüklenme direncinin 1 Ω'dan daha küçük olduğu uygulamalarda. 20 s için) 500 V/200 V 200 A/5 A Küçük akım trafosunun dönüşüm oranı 400 A:5 A primer hattın iki kere yürütülmesi yoluyla trafonun penceresiyle 200 A:5 A'e yarılanmıştır. Toprak akım kademesi Toprak akımı kademesi bir rezerve koruma fonksiyonu üstlenir. o zaman 20 Hz-Bağlantıda problemler söz konusu olmalıdır. 10 mA'de bırakılabilir. toprak akımı kademesi için de ölçü olan. I20 MIN akım eşiği.20 s için) bulunmalıdır. Olağan ayarlanan gecikme zamanları tamamıyla pratiktir. İzleme 5307. Olağan ayarlar çoğunlukla uygulama durumlarına karşılık gelir. Açma kademesi için 1 . Bu yakl.

Şekil 2-100 % 100 Stator toprak arıza korumanın primer bir yük direncine bağlantısı 7XT3300–0*A00/DD için bağlantı tanımlamaları Ek A. Yayın Tarihi 10. Şekil A-29'da bulunur. Genelde bu direnç ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 20 Hz-Generatörünün ve Bant geçiricinin ve Korumanın gerekli bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 7UM62. Bu sebeple 5310 adresi için S/T/A Rps = 0. o zaman gerilim trafosunun geçiş direnci ihmal edilemez. SIPROTEC. Geçiş direnci PHI I S/T/A parametresiyle (Varsayılan ayar 0 °) 5309 adresinde akım trafolarının ve açı dönüşlerinin açı hatası ideal olmayan Topraklama. Primer bir yük direncinde 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanırsa.2010 219 . 20 Hz-Bağlantı generatör yıldız noktasında sıfır noktası transformatörü üzeri gerçekleşir. 20 Hz-Gerilimin yanında bu akım koruma tarafından tespit edilir ve işlenir. arıza etkilerinin şiddetinin azaltılması için direkt generatör yıldız noktasında olur.100%) Açı dönüşü.0 Ω olağan ayarı seçilir. Topraklama. Bir başka yük direnci kabul edilmez. Burada Açma değeri için dengeleme yapılmalıdır.3'te. 100 % Stator toprak-arıza koruması.Fonksiyonlar 2. Kapalı generatör şalterinde blok transformatör taraflı yüklenme direnci korumasıyla ölçülür ve bir toprak direnci varmış gibi davranılır. Toprak arızası durumunda bir toprak akımı yıldız noktasında bulunan akım trafosu üzeri akar. Advanced-Parametresi Adres 5311 üzerinden bu ek yüklenme direnci ayarlanabilir.veya Sıfır nokta transformatör ile dengelenir.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . bunlarda Blok transformatöründe düşük gerilim taraflı ek bir yüklenme teçhizatı açık generatör -şalterindeki sıfır bileşen gerilim etkisinin azalması için mevcut olur. primer yük direnci ile Blok anahtarlamasında generatörlerin bazı sistemlerinde.veya Sıfır nokta transformatörünün geçiş direnci için aynısı geçerlidir. yük direnci. Generatör şalterli daha büyük blok birimlerinde uygulamalar oluşur. Varsayılan ayar Rl-PARALEL için ∞'dur. Ayar parametresi sadece primer bir denetimde belirlenebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20 Hz-Gerilim güçlü bir gerilim trafosu üzeri generatör yıldız noktasına bağlanır ve primer bir yük direnci üzeri düşer. DIGSI programı ile bu Advanced-Parametresi ayarlanabilir (lokal-çalışmada mümkün değil).

100%) Daha alçak Primer-Sekonder-Empedansla bir iki kutup yalıtılmış gerilim trafosu yerleştirilir. Bu değer ayarlanır. maksimum amper sargı sayısıyla bir akım trafosu seçilir.Generatör / √3 ( Doymasız UN.5 kV/ √3/500 V 1650 Ω/660 Ω (5:2) 1 A/1 A Not Geçiş direnci Rps nedeniyle gerilim trafosunun ideal dönüşüm oranı ile hesap edilemez. Dirençler için hesaplama faktörü olarak (sekonder – primer ve tersi) geçerlidir: Örnek: Primer Yük direnci: Gerilim trafosu: Omik bölücü: Akım Trafosu: RL = 1250 Ω 10. Akım trafosu yük direncinden sonra direkt toprak taraflı yıldız noktasında yerleştirilir. Bundan ötürü R S/T/A Faktörü 'nde daha büyük sapmalar oluşur. +49 (0) 40511123 333) Dönüşüm oranı 1:1 olduğundan. Tip: Sekonder Anma akımı: Dönüşüm oranı: 5P10 veya 5P15 (ya da 1FS10) 1A 1 (1A/1A) Primer denetim esnasında düzeltme açısı (Adres 5309 PHI I S/T/A) ve gerilim trafosunun omik geçiş direnci bulunmalı ve 5310 S/T/A Rps adresinde ayarlanmalıdır. Sistem durma esnasında dönüşüm oranı ölçümü (20 Hz ile beslemede) önerilir. Yayın Tarihi 10. Primer Gerilim: Sekonder Gerilim: 20 s için güç (50 Hz veya 60 Hz) Primer-Sekonder Empedans. Bu 20 Hz frekansı için geçerlidir. 7UM62. 220 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20 Hz için Muhtemel Üretici: UN.2010 .Fonksiyonlar 2.Generatör) 500V 3 kVA Zps < RL (fakat minimum < 1000 Ω) Ritz Messwandlerbau Salomon-Heine Weg 72 D-20251 Hamburg (Tel.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .

Fonksiyonlar 2.2010 221 . sekonder 165 Ω SIPROTEC. 7UM62.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Yayın Tarihi 10.100%) Açma kademesi: Uyarı kademesi: primer 2 kΩ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sekonder 66 Ω primer 5 kΩ.

3 . 700. 1.2010 ...3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 60. 700 Ω 0..100%) 2.0 V 5 . 60. Yayın Tarihi 10. 7UM62.02 . başlatıldı 100% Stator toprak arıza koruma AÇMA 222 SIPROTEC.0 V 10 mA 0° 0. 700 Ω 20 .00 sn.0 Ω 20 . ∞ 0.00 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20 .. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama %100 Stator Toprak Arıza Koruma 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310A 5311A R< S/T/A ALARM R<< S/T/A AÇMA T S/T/A ALARM T S/T/A AÇMA S/T/A I>> U20 MIN I20 MIN PHI I S/T/A S/T/A Rps Rl-PARALEL 100 Ω 20 Ω 10.40 A 1.50 A 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.31.0 . 700 Ω. S/T/A 100 AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >20Hz öngerilim arızası (S/T/A) Stator toprak arıza kor.00 sn..00 sn 0. 100% DEVRE DIŞI %100 S/T/A koruma BLOKLANDI %100 S/T/A koruma AKTİF Stator toprak arıza koruma 100% Arıza %100 S/T/A koruma Alarm kademesi 100% Stator toprak arıza kor.4 No. Adres 5301 Parametre %100 S/T/A-KOR.00 . 40 mA -60 .31.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 15.0 Ω ∞Ω Alarm Kademesi Rs/t/a< Çalışma Değeri Açma Kademesi Rs/t/a<< Çalışma Değeri Alarm Kademesi Rs/t/a< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Rs/t/a<< Zaman Gecikmesi I S/T/A>> Kademesi Çalışma Değeri 20Hz Gerilim Denetim Eşiği 20Hz Akım Denetim Eşiği I S/T/A %100 için Düzeltme Açısı Direnç Rps Paralel Yük Direnci 2. 60 ° 0.. 5473 5476 5481 5482 5483 5486 5487 5488 5489 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 100 BLK >U20 arıza S/T/A 100 OFF S/T/A 100 BLKdı S/T/A 100 AKTİF S/T/A 100 Arıza S/T/A 100 Alarm S/T/A 100 baş...00 sn 1.. ∞ 0.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman kopukluk oluşabilir.2 V alanında ve hidroelektrik santrallarında 10 . Bu indüklenen gerilim hala yük-. Yağ filmi bir yatakta çok inceyse. Fonksiyon. 2. Şaft akımı müsaade edilen değeri aşarsa. Bağlantı sıfır nokta transformatörünün sekonder devresinde gerçekleşir. 7UM62. Tasarıma bağlı olarak hidroelektrik enerji santralları hayli uzun şaftlar içerirler. Transformatör) tanımak için.32. • 3.ve makineye bağlıdır. Bu girişler. o zaman generatörün durmasını sağlamak gerekir.30 V alanında bulunur.5 . Uygulama durumları • Toprak akım denetimi. bakın Teknik Veriler). harmonikler de içerir. Yatak ve Topraklama) yatağın bozulmasına yol açabilecek daha büyük akımlar akabilir. Farklı yataklar bundan etkilenebildiği için. Yayın Tarihi 10. kapalı bir akım devresi mevcuttur. harmonik toprak akım ölçümü generatör yıldız noktasındaki toprak arızaların tespiti için. Harmonik daha güçlü olur. topraklama fırçası üzerinden bir noktada topraklıdır. Bu gerilim. burada 3. 7UM62 'nin faaliyetinde yüksek bir esneklik sağlar ve aşağıdaki uygulamalar için kullanılabilir. Düşük omiklik nedeniyle (Şaft.6 A'den daha büyük bir akımı kesecek şekilde gerçekleştirilir (termal sınırlar. Eğer bu akımlar 1 A'den büyükse. yataklar için kritik olduğu bilinir. Bu şaftın etrafına monte edilebilen açılır-kapanır bir trafodur. sistem. Şaft akımı korumasının temel çalışması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir 2-101. SIPROTEC. 1. Algılama sistem işletimi esnasında mümkündür. generatör şaftının şaft akımlarını tespit etmek için ve yatakların zarar görmesini önlemek için. Bu fonksiyon özellikle hidroelektrik enerji santral uygulamalarında ilgi görmektedir. Şaft akımı trafosuna seçilmiş hassas toprak akım girişi (Iee1 veya Iee2) bağlanır.Fonksiyonlar 2.1 Genel Fonksiyon Tanımı Hassas toprak akım koruma IEE-B opsiyonel olarak Iee1 veya Iee2 donanım girişini kullanır. • Şaft akımı koruması. ağırlıklı olarak hidroelektrik santralı generatörlerinde kullanılır. her yatakta akım ölçülmez. Sürtünme ve generatörün mıknatıs alanları üzeri ve farklı sebeplerden ötürü şaft üzerinde gerilim kaynağı olarak (electro motive force .2010 223 . Bağlantı. ağırlıklı olarak şaft akımı koruması faaliyeti üzerinde durulacaktır. Şaft akımı koruması olarak uygulama (Yatak akım koruma) Yukarıdaki uygulamaların çoğunluğu basit olduğundan.emf) etki eden bir gerilim oluşabilir.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. Yatak yuvası topraklı olduğundan. sadece şaft içinden akan akım bir özel trafo ile tespit edilir. Türbin çarkı ve Su üzerinden bir noktada şaftın bir toprak bağlantısı oluşur. • Tek fazlı akım denetimiyle yüklenme dirençlerinin koruması.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Hassas toprak akım koruma IEE-B. Turbo generatörlerde indüklenen gerilim 0. Buna uygulamalarda veya akım trafosu seçiminde dikkat edilmelidir. Turbo generatörlerde şaft. toprak arızaları (Generatör stator.

Yüksek bir doğruluğa ulaşmak için. Şekil 2-102 örnek niteliğinde S1-S2 bağlantı klemenslerini gösterir: Ölçme bağlantısı (400 Sarım) ve A. yeterli yüksek ölçme akımı sunmak için düşük sargı sayılı trafolar (ör. Bu trafo 400 . bilinçli olarak uzun bir filtre penceresi kullanılır.2010 . Trafonun çapı şaft çapına bağlıdır ve 2 m'ye kadar olabilir. Koruma ayarı kullanılacak ölçme yöntemini belirler. Ayrıca şaft akımı trafoları genellikle 4 sargıdan oluşan bir denetim sargısına sahiptirler. hassas toprak akımı ölçme tekniği ile farklı işlenebilir. Algoritmik olarak FIR-Filtre parametresinin her bir modifikasyonu demektir. Yayın Tarihi 10. 7UM62.B : Test bağlantısı (4 Sarım). 600 Sargı) kullanılmalıdır. Faaliyet için. Bunun üzerinden bir denetim akımı beslenebilir ve bununla tüm devre denetlenir. Şekil 2-102 Şaft akımı trafosunun bağlantı terminalleri Ölçme Yöntemleri Esnek bir uygulamayı yaratabilmek için.1000 sargılı olabilir. Sekonder sargıların sayısı çapa bağlı olarak biraz farklı olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Şekil 2-101 Şaft akımı korumanın başlatılması (arıza durumunda muhtemel akım akışı) Şaft akımı trafosu bir trafo üreticisinden satın alınmalıdır veya koruma yenilemesinde mevcut şaft akımı trafosu kullanılabilir.Fonksiyonlar 2. 224 SIPROTEC.

Seçilen ölçme yöntemine uygun olarak ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Zaman süresi durma zamanını belirler. Bir zaman elemanı üzerinden OFF-Sinyali uygun olarak geciktirilebilir. bırakma geciktirilebilir. eğer 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. eğer temel titreşim dominant mevcutsa 3.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Genel olarak aşağıdaki filtre opsiyonları seçenek olarak sunulmuştur: Filtreleme Temel titreşim (50 Hz veya 60 Hz) Uygulama . .Şaft akımı koruma. Harmonik . eğer hem temel titreşim hem de 3.2010 225 . Genel olarak küçük ölçme büyüklüklerinde başlatmanın bir „Takırdama“ sını önlmek için.Normal toprak akımı koruma uygulamaları .Fonksiyonlar 2. Harmonik dominant mevcutsa Şekil 2-103 Hassas toprak akımı koruma IEE-B'nin mantık şeması SIPROTEC.Şaft akımı koruma. Harmonik dominant mevcutsa Temel titreşim ve 3. Harmonik Mantık Mantık şeması Şekil 2-103 'da gösterilmiştir.Şaft akımı koruma. Uygulamaya bağlı olarak denetim daha büyük ya da daha küçük bir eşikte yapılabilir. 7UM62.Generatör yıldız noktasında toprak akım denetimi. yıldız noktası yakınında (150 Hz veya 180 Hz) Arızaları saptamak için (gerekirse CFC üzerinden tamamlama mantığı) . 0 ayarı ile IEE-B<-kademesinin etkisiz anahtarlamasına ulaşılır.

3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn 0.. 60. 600 Sargıda bu 1 mA'lik başlatma değerine denk gelir (denk 0. ∞ Temel 3.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).3 .00 .00 .0 mA.00 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas AA Koruma B 5402 5403 5404 5405 5406 IEE-B> T IEE-B> IEE-B< T IEE-B< ÖLÇME YÖNTEMİ 5. ancak herhangi bir Açma komutu üretmeyecektir.5 s'lik bir değer genelde uygulanabilir.00 sn. Açma gecikmesi olarak genellikle 3 s'lik bir süre seçilir ve bu 5403 T IEE-B> adresiyle ayarlanır.00 sn Temel IEE-B> Çalışma T IEE-B> Zaman Gecikmesi IEE-B< Çalışma Akımı T IEE-B< Zaman Gecikmesi Ölçme Yöntemi 5407A 5408A T-TUTMA IEE-B> T-TUTMA IEE-B< 0. yapılandırmada 154 = Iee1 ile veya Iee2 ile adresinde ayarlandıysa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. Harm. 0 0.2 Genel Ayar Notları IEE-B hassas toprak arıza koruma sadece.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. 5401 adresi altında fonksiyon ON. Gerçekleştirilen ayardan sonra işletme ölçüm değerlerinin yükü altında generatörde ilgili arıza akımı okunur ve buradan 1.0 mA 0. Bu durumda. 7UM62. İlave olarak. ve 3. korumayı 0.5 A ve 1 A arasındaki arıza akımlarında başlatabilsin.00 sn 0. 5406 ÖLÇME YÖNTEMİ adresiyle uygun ölçme yöntemi ayarlanır. Çalışan generatörde bir arıza yazılımı başlatılır ve SIGRA grafik programı ile harmonik payı belirlenir.5 .00 .00 sn. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. ve 3. çalışma tutması 5407 T-TUTMA IEE-B> adresinde (sadece DIGSI İşletim programı üzerinden ayarlanabilir) ayarlanır. Ön ayarda öyle bir değer seçilmelidir ki. Hangi titreşim payı mevcutsa...32.3 . Adres 5401 Parametre AA KORUMA IEE-B Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0.0 mA 1. Yayın Tarihi 10. Harm. Kesintili arızalarda da bir Açmayı garantilemek için. 60. 2. Etkin Değil ayarlanır.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Eğer IEE-B hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa..00 . bu kademeler çalışacak ve ihbar verecek. Harmonik ve 1.6 A primer). 1000.2'lik bir emniyet faktörüyle ayar değeri belirlenir (bakın Primer denetim). Harmonik 1.. Şaft akımı koruması olarak faaliyet Şaft akımı korumanın doğru ayarlanması sadece primer denetim esnasında yapılabilir.32.2010 . arasında seçim yapılabilir. eğer bu. ∞ 0. 60.. 60. 500.Fonksiyonlar 2.0 mA 3. 0.00 sn 0. Yalnız alarm ayarlanabilir.00 sn Çalışma Tutma Süresi IEE-B> Çalışma Tutma Süresi IEE-B< 226 SIPROTEC. Temel. 0.

Yayın Tarihi 10.2010 227 . 7UM62.32. 25071 25072 25073 25074 25077 25078 25079 25080 Bilgi Listesi Bilgi >HTA BLK B IEE-B OFF IEE-B BLOKLANDI IEE-B AKTİF IEE-B> Başlatma IEE-B< Başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Hassas toprak akım koruma B BLK Toprak akım koruma B DEVRE DIŞI Toprak akım koruma B BLOKLANDI Toprak akım koruma B AKTİF IEE-B> başlatma IEE-B< başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2.4 No.Fonksiyonlar 2.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 228 SIPROTEC. Toprak arızalarına karşı duyarsız olmak için. Bağlantı taraflı gerilim trafosu topraklıdır ve ayrıca bir açık üçgen sargısınma sahiptir. Yayın Tarihi 10. generatörün bir sargısının (faz) sarımları arasındaki arızaların tespitini sağlar. 3 iki kutuplu yalıtılmış gerilim trafosu üzerinden artık gerilim açık üçgen sargıda saptanır. yalıtılmış gerilim trafo yıldız noktası bir yüksek gerilim kablosu üzeri generatör yıldız noktası ile bağlanmalıdır. 7UM62. Koruma fonksiyonu yüksek bir hassaslık özelliği gösterir. büyük hidroelektrik santral generatörlerinde). Şekil 2-105 'e göre bağlantıyla.2010 . Ayrı stator sargılı generatörlerde daha yüksek bir olasılık bulunur (ör. bağlı yıldız noktaları arasına yerleştirilir. Generatörün konstrüksiyonundan ötürü bir sargı hatasının olasılığı daha nadir bir hata durumudur. Hassaslık. Aynı zamanda bu gerilim trafosu stator toprak arıza koruması için kullanılır. Bu durumda hayli yüksek devre akımları kısa devre edilmiş sarımlarda akabilir ve Sargı. genelde sarım asimetrisi ile ve koruma cihazıyla daha nadir sınırlanır. Sargı arıza durumunda artık gerilim sadece bağlantı taraflı açık üçgen sargısında oluşur. Gerilim trafosunun yıldız noktası topraklanmamalıdır. Şekil 2-104 Sarımlararası korumanın standart bağlantısı Sınırlandırılmış hassaslıklı alternatif bir çalışmayı Şekil 2-105 göstermektedir. 2.Fonksiyonlar 2.33. Burada bir alternatif olarak bir çapraz diferansiyel koruma veya bir sıfır akım koruma. çünkü o zaman generatör yıldız noktası da topraklanmış olur ve herbir toprak arızası tek kutuplu bir toprak kısa devresine yol açar.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Sarımlararası koruma. Yüklenme teçhizatı generatör yıldız noktasında bulunur ve artık gerilim. Bir sargı arıza durumunda ilgili fazda bir gerilim düşüşü ortaya çıkar ve bu sonuç olarak açık üçgen sargıda saptanan bir artık gerilime yol açar.ve Statör zararlarına yol açar. sarımlararası korumanın ölçme girişindeki toprak arıza durumundaki artık gerilimin kaldırılamasına erişilir.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Şekil 2-104 ölçme tekniği temel prensibini gösterir. gerilim trafosu üzerinden ölçülür.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Mantık Mantık şeması Şekil 2-106 'da gösterilmiştir. 7UM62. özellikle 3. Ölçme Yöntemleri Korumanın UE-Girişi Şekil 2-104 veya 2-105 'e göre bağlanır. bir fazlı aşırı gerilim koruma olarak kullanılabilir. Eşiğin aşılmasında bir başlatma bildirmi verilir ve zaman elemanı başlatılır. bir FIR-Filtre üzerinden gerilimin temel titreşimi bulunur. Zamanın akışından sonra Açma komutu yenilenir. Harmoniğin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve arzu edilen ölçme hassaslığına ulaşılır.2010 229 . Örneklendilmiş artık gerilimden.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Şekil 2-105 Sarımlararası korumanın alternatif bağlantısı Büyük ayar alanıyla koruma fonksiyonu ek olarak bir kademeli. Temel titreşim ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Uygun seçilmiş bir pencere fonksiyonu ile yüksek frekanslı titreşimlere karşı duyarsız olunur. Şekil 2-106 Sarımlararası korumanın mantık şeması SIPROTEC.

50 sn 80 % U Sarımlararası> Çalışma Değeri Açma Komutunun Zaman Gecikmesi U Sarımlararasının> Reset Oranı 230 SIPROTEC.33. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gecikmeler Koruma fonksiyonunun gecikmesiyle ek bir aşırı fonksiyon rizikosu en aza indirilir. Olağan ayarda % 80 olarak seçilmiştir (bakın Adres 5504 RESET ORANI). 95 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sarımlararası Koruma 5502 5503 5504 U S/A > T-U S/A > RESET ORANI 2.00 . 7UM62.2 Genel Ayar Notları Sarımlararası koruma. bir sargı arızasında boşa çalışma uyartımı yaratacak şekilde. bir başlatma.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2.. Diğer taraftan hassas bir ayar aşırı fonksiyona yol açmamalıdır. Yayın Tarihi 10. 60.2010 . UE faktörü için (Adres 224) Bölüm 2..0 V 0. ancak yapılandırma sırasında 155 S/A KORUMA adresi altında ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.3 Adres 5501 Ayarlar Parametre S/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.00 sn.33. 2. Çok uzun bir zamanda ancak.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Ayrıca Sistem Verileri 1'de UE girişinin sarımlararası koruma için kullanıldığı bildirilmelidir. Sonuncu başlatma değeri primer denemeyle bulunur. Arıza etkileri stator sargısının sargı asimetrileri nedeniyle ortaya çıkarlar. Başlatma eşiği Koruma için. ∞ 50 . Bu nedenle bir olağan ayar (bakın Adres 5503 T-U S/A >) seçilir. Ayar 223 no'lu UE BAĞLANTISI = Uen-sargı adresi altında gerçekleştirilir. özellikle iki kutup kısa devre arızada bir artık gerilimin oluşumuyla kendisi farkedilebilir. Korumanın ayarı.3 . 5501 no'lu S/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Bundan sonra koruma alanı saptanabilir.. O zaman koruma fonksiyonu arıza etkilerinin ortaya çıkmasında da hatalı başlatma yapamaz. Hassas ayarda bırakma oranı gerekirse biraz düşürülebilir. 130. yapılır. Bu sırada mümkün olduğunca bir sarımın kısa devre arızası belirlenmelidir. Bu sebeple varsayılan ayar olarak 100 V'luk maksimum sekonder artık gerilimde 2 V'luk bir başlatma değerine karşılık gelen % 2 seçilir. Bir başlatma sarımlararası arıza içermeyen bir durumda olmalıdır.0 V 0. az sayıdaki sarımlar arasındaki halihazırda mevcut olan arızayı algılayabilen yüksek bir hassaslık arzu edilir.Fonksiyonlar 2.5 'e göre faztoprak-gerilim davranışı açık üçgen sargıdaki gerilim için (UE-Giriş) ayarlanır. Bu arıza gerilimi olarak görülen artık gerilim Devreye Alma'da kısa devre arıza denemeleriyle belirlenir. ilgili stator sargısının/-demirin büyük bir zararı tehlikesi oluşur.

4 No. 7UM62. 5413 5421 5422 5423 5426 5427 Bilgi Listesi Bilgi >S/A BLK S/A off S/A BLKdı S/A aktif S/A koruma baş.Fonksiyonlar 2.33. Yayın Tarihi 10. S/A Açma Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >Sarımlararası arıza koruma bloklama Sarımlararası arıza koruma devre dışı Sarımlararası arıza koruma bloklandı Sarımlararası arıza koruma aktif Sarımlararası arıza koruma başlatıldı Sarımlararası arıza koruma AÇMA SIPROTEC.2010 231 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2.

2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir. Bu akım IRE cihazdan ölçülür.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Rotor toprak arıza koruma 7UM62'de yakl. Bu gerilim simetrik olarak uyartım devresine bağlanır ve aynı zamanda cihazın bunun için öngörülen UE ölçme girişine bağlanır.3). ancak ikinci bir toprak arıza sözkonusu olursa. fn (ANSI 64R) 2. (Pratik olarak: Uuyar. bir bağlantı cihazı 7XR6100-0*A00 ile ör. gerilim trafosundan türetilebilir. Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir. 2. normal işletimde çok az mA ile.34. gerekirse fırça direnci ve uyartım devresinin toprak kapasiteleriyle. Yük > 150 V). Uyartım geriliminin tristör yönlendirmeli oluşumunda kuplaj cihazı 7XR6100'ün CK kondensatörleri yüksek üst titreşim miktarı nedeniyle ön dirençlerle Rön korunur (Terminal atamalarıyla bağlantı örneği için bakın Ek A.2010 . kuplaj cihazıyla. o zaman bu uyartım sargısının bir sarım arızası anlamına gelir.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar. Şekil 2-107 Not RE rotor toprak direncinin bulunması 3PP13 sadece. eğer sürekli 0.36 . Bu durumda dahili dirençler 7XR61 . fn (ANSI 64R) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Bağlanan gerilim küçük bir şarj akımı harekete geçirir. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.45 V'luk harici şebeke frekanslı bir yardımcı AC gerilimiyle çalışır. Bir toprak arıza uyartım devresinde gerçi doğrudan bir zarar oluşturmaz.Durultucuda (stabilizer) kısa devre edilmelidir! 232 SIPROTEC.

2 kΩ . İkinci düşük omik kademenin altında kalınması (ör.15 µF olması şartıyla. Bir ilk kademenin altında kalınmasında (ör. 5 kΩ-10kΩ) genellikle bir uyarı bildirimi verilir.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. fn (ANSI 64R) URE geriliminden ve IRE akımından rotor toprak arıza koruma.3 mA'lik akımın altında kalırsa. Bu nedenle % 90 Stator toprak arıza koruma için bu durumda artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır. kompleks toprak empedansını hesaplar. Direnç ölçümünün tutuculuğu IRE ölçme akımı dahili bir sabit ayarlanmış değeri (100 mA) aşarsa. Bu akım dahili sabit ayarlanan 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Buradan uyartım devresinin toprak direncini RE bulabilir. Buradan yüksek omik toprak arızaları (ideal koşullarda 30 kΩ'a kadar) da tanınabilir. o zaman direnç hesabından bağımsız olarak düşük omik toprak arızaya (RE ≈ 0) karar verilir.5 kΩ) kısa bir zamandan sonra Açmaya sebep olur. Üst titreşimlerin etkilerini kapatmak için. kesintileri ölçme devresinde tanıyabilir ve bildirebilir. toprak kapasitesinin en azından 0.2010 233 . Şekil 2-108 Rotor toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. statik uyartım teçhizatlarında (Thyristörler veya dönen redresör) oluştuğu gibi. ölçme büyüklükleri değerlendirmeden önce filtrelenir. Ölçme devresi denetimi Arızasız işletimde de akım aktığından. Not Rotor toprak arıza koruma. ön dirençler Rön fırça direnci ve CE uyartım devresinin toprak kapasiteleri de dahil.Fonksiyonlar 2. Toprak direncinin denetimi iki kademeli yürütülür. koruma. o zaman direnç hesaplamasından bağımsız olarak RE → ∞'a karar verilir. URE gerilimi tespiti için cihazın UE-Gerilim girişini kullanır. Bırakma eşiği her iki kademe için ayar değerinin % 125'ine belirlenmiştir. 7UM62. yani CE toprak kapasitesinin şarj akımı. Bu sırada CK kuplaj cihazının kuplaj kapasitesini de dikkate alır.

34. toprak kapasitesinin ve uyartım devresinin toprak direncinin kuplaj kapasitesinin kompleks yedek bağlantısının içinden RE toprak direncini hesaplayabilmesini sağlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir. Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden ve akan toprak akımından hesapladığından. Bunun olmaması durumunda.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Bunun için yedek bağlantı aşağıdaki şekle göre geçerlidir. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Kuplaj direncinden (Kuplaj kondansatörünün koruması için) ve gerekirse ek dirençten oluşan ön direnç Rotor toprak kapasitesi Rotor toprak direnci 234 SIPROTEC.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir Röle BLK).2010 . Td1 ve Td2 transdüserinin fabrika çıkışı 10 V'a değiştirilemez (bakın Tablo 3-18 ve 3-19). 7UM62. sadece projelendirmede 160 no'lu adreste ROTOR T/A. o zaman gerilim URE = 0 gösterilir ve değerlendirilir. açma kademesi için 6005 T-AÇMA-RE<< kısa. Çoğunlukla olağan ayarlar yeterlidir. yakl. 6001 no'lu ROTOR T/A adresinde fonksiyon ON. 10 s'ye ayarlanır. fn (ANSI 64R) 2. Ayrıca projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI = Rotor ayarlanmış olmalıdır. kuplaj cihazının. sınır değerleri uyarı kademesi (6002 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6003 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir. fırça direncinin. uyarı kademesi 6004 T-UYARI-RE< için çoğunlukla yakl. Ayar zamanları. Rotor devresine kuplaj için veriler 6006 X KUPLAJ kuplaj reaktansının ve 6007 R SERİ fırça direncinin ayarı. korumaya.2 Genel Ayar Notları Rotor toprak arıza koruma. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.5 s. ayarlanır. Yayın Tarihi 10. Gecikmeler Gecikme. Etkin Değil ayarlanır. o zaman koruma doğru olarak bloklanmış kalır. İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir. 0. Şekil 2-109 Burada: URE IRE XKuplaj RV CE RE Rotor toprak arıza korumada ölçme devresinin yedek bağlantı şekli Rotor devresinin ön gerilimi Toprak akımı Kuplaj kondansatörünün ve gerekirse bağlanmış endüktivitetin reaktansı Fırça geçiş direncinden.Fonksiyonlar 2.

0 . bir arıza tanınır. Eğer akım ayar değerini 0. fn (ANSI 64R) Kuplaj kapasitesinin koruması için ölçme devresine eklenen dirençler Rön. Eğer akım < 7 mA ise.0 .0 ° Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (R.0 ° Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Kuplaj Reaktansı Seri Direnç (örn. uyarı kademesi beklenilen izolasyon direncine karşılık vermezse. O zaman açmaya karar verilir.50 sn 398 Ω 50 Ω 2. Bu tutarlılık testi ile.Fonksiyonlar 2. 60.. Eğer yani özellikle denetimde. uyartım teçhizatının arızalarından dolayı cihaz tarafından hesaplanan ve görüntülenen değerler negatif olabilir.0 . kuplaj devresine bağlanması gerekir. çünkü hem fırça direnci hem de koruma direnci ölçme devresinde seri dirençler oluşturur. Trafoların hatalı açılarından. Ayrıca.00 sn.34. fırça direncinde (Adres 6007) dikkate alınır. düzeltme açısı ve kuplaj reaktansı kontrol edilmelidir ve düzeltilmelidir (bakın Alt Bölüm 3.0 mA 0.. 50.0 kΩ 1.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“).34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. ∞ -100 . 30. duruma göre uyarı kademesi ancak doğru cevap vermez. 60.00 sn 0. ölçme fırçaları) Ire< Arıza Tespiti Başlatma Değeri Ire için Düzeltme Açısı SIPROTEC. 2. 15.3 Adres 6001 Ayarlar Parametre ROTOR T/A Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3.0 kΩ 2.15 µF) bundan başka ölçme devresinde bir kesinti tanınabilir. 0 -15.00 sn. 5. koruma cihazının giriş trafosunun muhtemel açı hatasının yol almada ölçülmesi ve 6009 adresinde PHI I RE ayarlanması ölçümün doğruluğunu arttırmak için.2010 235 . 7UM62. arıza bildirimi geri alınır. Eğer akım 6008 I RE< adresinde parametrelenen eşik değerinden daha küçük ve aynı zamanda bağlanan gerilim URE 25 V'dan daha büyük ise. R SERİ için oluşan direnç geçerlidir.. Yayın Tarihi 10. o zaman.0 mA. 800 Ω 0 ...5 mA kadar veya % 20 aşarsa veya gerilim 20 V'dan daha küçük ise. akımın IRE > 7 mA olup olmadığı sorgulanır. kuplaj empedansının yanlış ayarından.0 kΩ 0. Ölçme devresi denetimi Yeterince büyük rotor toprak kapasitesinde (CE ≥ 0.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“).0 kΩ 10.. fn) 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< X KUPLAJ R SERİ I RE< PHI I RE 10. yani her iki Rön ön dirençlerinin paralel bağlanması ve her iki fırçanın dirençleri.0 mA ayarında akım denetlenmez ve arıza bildirimi verilmez. I RE< = 0.00 . 999 Ω 1. anlamlı olabilir. Uyartım geriliminde çok yüksek omik üst titreşim miktarı nedeniyle şiddeti azaltmak için 7XR6100'deki dahili reaktör. Bu durumda. ∞ 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 . ölçme geçersiz olarak işaretlenir ve rotor toprak direnci RE = ∞ görüntülenir. Açı hatası düzeltmesi Kuplaj reaktansı ve Ön direnç devreye almada koruma ile kendi başına ölçülebilir (Alt bölüm 3. yanlış ayarlanmış düzeltme açısında veya yanlış kuplaj empedansında da bir düşük omik toprak arızasında bir Açma gerçekleştirileceğini garantilenir.0 . her iki kuplaj kapasitesinin CK paralel bağlamasının kuplaj reaktansı için geçerli olduğu gibi... reaktif direncin –100 Ω'dan daha küçük olmaması gerektiğine dikkat edilmelidir (6006 X KUPLAJ ayar parametresinin alt sınır değeri). yani bir bant geçirici bir şebeke frekanslı ölçme büyüklüğü için gerçekleşmiş olmalıdır.

fn) arıza 236 SIPROTEC. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5383 5391 5392 5393 5394 5397 5398 5399 5400 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A BLK R/T/A OFF R/T/A BLKdı R/T/A AKTİF R/T/A U< BLK R/T/A Uyarı R/T/A başlatıld R/T/A AÇMA R/T/A Arıza Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (R.fn) Re<< başlatıldı R/T/A koruma (R.fn) AKTİF R/T/A koruma (R. fn (ANSI 64R) 2.fn) Re< uyarı R/T/A koruma (R.fn) U< ile bloklandı R/T/A koruma (R.fn) Re<< AÇMA R/T/A (R.fn) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (R. Yayın Tarihi 10.fn) BLOKLAMA R/T/A koruma (R.4 No.fn) BLOKLANDI R/T/A koruma (R.Fonksiyonlar 2.34.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R.2010 .

bir toprak akımı sürekli sürülür. bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar. Uyartım sargısındaki bir toprak arıza doğrudan bir zarara sebep olmaz. Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir. yakl. Rotor toprak kapasitesinin dolmasından sonra şarj akımı sıfır olur.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Rotor toprak arıza koruma.2010 237 . 7UM62. Yayın Tarihi 10. Rotor devresinin bu ön gerilimi Ug ile stabilizör 7XT71'de oluşturulur. uyartım sargısında bir sarımlararası arıza anlamına gelir.ve düşük omik toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder.34 'de aşağıda anlatılan koruma fonksiyonu gerçek bir yüksek hassaslık gösterir ve büyük generatörlerde kullanılır. Bir 7XR6004 direnç cihazı üzerinden (veya 7XR6003) bu gerilim yüksek omik dirençler üzeri simetrik uyartım devresine kuplajlanır ve aynı zamanda bir yüksek omik ölçme şöntü RM üzerinden topraklama fırçasıyla (Toprak potansiyel) bağlanır (bakın Ek). Ug büyüklüğüne ve frekansa orantılıdır. bu. AC gerilim Ug herbir ters polaritede bir şarj akımı Ig 'yi direnç cihazıyla uyartım devresinin toprak kapasitesine sürer. Kontrol gerilimi kuplajlanan 50 V-gerilim. Fonksiyon işletimine karşılık Bölüm 2.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki yüksek. o zaman bu. durultucunun ölçme şöntünde bir orantılı gerilim düşüşünü UÖlç aydınlatır. ayara bağlı olarak saniyede yakl.35.4 kez kutup değiştirir. Ölçme şöntü ile elde edilen gerilim ve kontrol gerilimi transdüser üzeri korumaya kuplajlanır. Bir düşük frekanslı dörtgen gerilim artık gerilim olarak kullanıldığında toprak kapasitesinin etkisi elimine edilir ve aynı zamanda arıza frekansına olan arıza mesafesi uyartım teçhizatı nedeniyle uygun olarak büyüktür. 2. Yüksekliği arıza direnciyle belirlenir. Bu akım. 50 V'luk bir AC gerilimle çalışır.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2. Bir rotor toprak arıza sözkonusu olursa. Ölçme geriliminde akan rotor toprak akımı oluşur. Ancak ikinci bir toprak arızası da gelirse. Şekil 2-110 CE Rv Ug Ig fg Rotor sargısının ön geriliminin bağlantı prensibi Rotor-Toprak Kapasitesi Ön direnç 7XT71'in dörtgen gerilimi 7XT71'in rotor üzerinden toprağa akan akımı 7XT71'in dörtgen frekansı SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 .

yani Ig1 ve Ig2 uyartım devresinden gelen eşit paylar (Ioffset) yok olur. Arıza etkilerini yüklü AC gerilim payları ile kaldırmak için. Yayın Tarihi 10. Ig akımına orantılı gerilim UÖlç üzeri gerçek arıza direnci elde edilir. 80 kΩ) keşfedilir. Stabilizörün frekansı ortalama değer oluşumu esnasında rotor-toprak kapasitesini dolduracak alçaklıkta ayarlanmalıdır.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Ölçme Yöntemleri Kontrol geriliminden UKont değiştirme zamanları tespit edilir ve ölçmeye tetiklenir. Bir taraftan uyartım geriliminin yüksekliğine göre ve uyartım sargısındaki toprak arızasının durumuna göre ölçme devresinde bir AC gerilim bileşeni oluşur. Ardarda iki ölçme sonucunun diferans oluşumundan Ig. gerilim Ug kutbu değiştirilir (Dörtgen gerilim). Şönt gerilimin UÖlç veya Ölçme akımının Ig 238 SIPROTEC. 7UM62. Artık gerilimin Ug. Bunlar numerik bir filtre ile azaltılır. Yukarıdaki ölçme gerilim hesabı herbir polarite için gerçekleşir. Ölçme ancak iki arıza büyüklüğüyle sahte görüntülenir. böylece sadece kalıcı pay değerlendirilir. Kontrol geriliminin herbir değiştirmesiyle ortalama değer filtresi üzerinden ölçme gerilimindeki AC gerilim belirlenir. ve diğer taraftan uyartım AC gerilimlerinde büyük yüksek frekanslı DC gerilim ucları oluşur. Burada kazanılan ölçme değerlerinden ve Ug artık geriliminin hesaplanan yüksekliğinden ön dirençleri Rv dikkate alarak toprak direnci hesaplanabilir (bakın Şekil 2-111). Bu yöntemle toprak kapasitesinden etkilenmeden yüksek omik hatalar (maks ca.2010 . Şekil 2-111 Akışlar.Fonksiyonlar 2. Aynı zamanda gerilim büyüklüğü hesaplanır ve sürülen gerilime Ug çevrilir. aynı esnada gerilim Ug 'den gelen eşit paylar toplanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. mümkün olur. Bir ikili giriş üzerinden denetim modu aktifleştirilir ve harici bir röle ile arıza direnci kontak bileziğine bağlanır. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Ancak bu. algılanır. ölçme devresinde arızalar. Bu aynı zamanda tek taraflı bir kesintiyi (ör. Eğer hiçbir veya bir çok küçük kontrol gerilimi tespit edilirse. Koruma fonksiyonunda alternatif olarak denetim direnciyle bir harici denetim (7XR6004 ve 7XR6003'te bulunur) tasarlanmıştır. Şekil 2-112 Denetim modunda rotor toprak arıza korumanın mantık şeması Ayrıca kontrol geriliminin bir denetimi de gerçekleşir.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Denetim Fonksiyonları Her ters polaritede toprak kapasitesinin şarj akımı tespit edilir. o zaman durultucuda bir arıza varsayılır (bakın Mantık Şeması). Mantık Mantık şeması aşağıdaki bölümleri gösterir: • Stabilizörün denetimi • Ölçme devresi denetimi • İki kademeli koruma fonksiyonu • Rotor toprak arıza koruma denetiminin etkisi Yüksek omik ayarlanan kademenin RE< altına düşülürse genellikle bir uyarı bildirimi verilir. tel kopması. temassız fırça vb. 7UM62. Bunun altında kalınırsa. Koruma fonksiyonun uygun bildirimlerle denetim sonuçlarını işaret eder. eğer toprak kapasiteleri yeterince yüksek (> 0.15 µF) ve uyartım teçhizatından gelen bozucu küçük ise. Değerlendirme mantığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İlgili denetim direnci koruma fonksiyonuna bildirilmelidir. İkinci düşük omik kademenin RE<< altına düşülmesi kısa bir süreden sonra bir Açmaya yol açar. Tel kopması veya bir bağlantının bollaşmış klemensi) tanıma durumundadır.2010 239 . Yayın Tarihi 10.

ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 161 no'lu adres R/T/A 1-3Hz .veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 240 SIPROTEC. Bundan başka. transdüser girişleri Td1 ve Td2'nin başka bir fonksiyon için kullanılmadığı garantilenmelidir.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Şekil 2-113 Hassas rotor toprak arıza korumanın mantık şeması 2.Fonksiyonlar 2. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2 Genel Ayar Notları Hassas rotor toprak arıza koruma. 6101 no'lu R/T/A 1-3Hz adresinde fonksiyon ON.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.35. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.

Adres 6101 Parametre R/T/A 1-3Hz Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 5.02 mAs 3..0 .35. Bu durumda bir arıza bildirimi olmaz. uyarı kademesi (6104 T-UYARI-RE<) için çoğunlukla yakl.Fonksiyonlar 2. ∞ 0.00 sn. Eğer ölçülen şarj çok küçükse.0 kΩ 5. ön direçten ve akan toprak akımından hesapladığından. Uyartım teçhizatından gelen enterferans engellenemeyeceğinden. ikaz aşaması için nihai ayar ilk.. Bir başka dirençle denetim yapılacaksa. yakl. İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir. Ayar zamanları. 10 s'ye ayarlanır. 10.0 kΩ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Açık Rotor Devresi (Qc) Çalışma Değeri Test Direnci 6102 6103 6104 6105 6106 6107A RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< Qc < TEST DİRENCİ 40. 10. Çoğunlukla olağan değerler (RE< UYARI = 40 kΩ ve RE<< AÇMA = 5 kΩ) yeterlidir.2010 241 .. Eğer harici denetim yürütülmesi gerekiyorsa ve denetim direnci 7XR6004'de (3.. 80. ∞ 0. Denetimler Ölçme devresi denetimi için ayar değeri (6106 Qc <) primer denetim esnasında belirlenir.Parametresi olarak TEST DİRENCİ (sadece işletim programı DIGSI üzerinden değiştirilebilir) 6107A adresi altında ayarlanır. Gecikmeler Gecikme. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. 1 s.00 .00 sn 0. 60. ayarlanır.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Yayın Tarihi 10.00 sn 1. Parametre Qc < o zaman 0 mAs olarak ayarlanır.00 sn.3 kΩ) kullanılırsa.0 kΩ 0. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. 7UM62.00 . 1. 2.0 kΩ 10.3 kΩ SIPROTEC. 60. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.0 .35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden. sınır değerleri uyarı kademesi (6102 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6103 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir.00 . o zaman denetim etki etmez.00 mAs 1. açma kademesi için (6105 T-AÇMA-RE<<) kısa..0 kΩ 1. Bunun için işletme ölçüm değeri (Qc) okunur ve yarısı ayarlanır. o zaman bu değer Advanced. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir..0 . bir ayar yapılması gerekmez.

5381 5386 5387 5388 5389 5395 5401 5403 5406 5407 5408 5409 5410 5411 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A 1-3HzBLK >R/T/A1-3HzTest R/T/A 1-3Hz OFF R/T/A 1-3Hz BLK R/T/A 1-3Hz AKT R/T/A1-3Hz açık R/T/A 1-3Hz Ar. Yayın Tarihi 10. 1 Devre Açık 2 Devre Açık Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLAMA >R/T/A koruma (1-3Hz) Test R/T/A koruma (1-3Hz) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLANDI R/T/A koruma (1-3Hz) AKTİF R/T/A koruma (1-3Hz) açık devre R/T/A koruma (1-3Hz) arıza R/T/A koruma (1-3Hz): uyarı kademe (Re<) R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< başlatma R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< AÇMA R/T/A koruma (1-3Hz) test başarılı R/T/A koruma (1-3Hz) test başarısız R/T/A (1-3Hz) 1 ölçme devresi açık R/T/A (1-3Hz) 2 ölçme devresi açık 242 SIPROTEC.4 No.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.lı Test R/T/A ar. R/T/A 1-3Hz Baş R/T/A 1-3Hz Aç Test R/T/A B.Fonksiyonlar 2.2010 .35. R/T/A 1-3Hz Uy.

36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 7UM62 rölesi bir motor koruması olarak kullanıldığında.36. kısa bir zaman periyodu sırasında bir çok başlatma girişimi olduğunda. Yayın Tarihi 10. 2. I IA IMOTOR YOLAL. I MOTOR YOLAL. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.11). Özellikle yüksek gerilimlere karşı duyarlı motorlar.2010 243 .) Şekil 2-114 Motor Yol Alma Akımı için Ters Zaman Karakteristik Açma Eğrisi SIPROTEC. Açma zamanı aşağıdaki denkleme göre hesaplanır: burada tAÇMA tA maks. Böylece uzatılmış başlatma süreleri. I motor akımı için gerçek açma zamanı Anma yol alma akımı IA için açma zamanı (Param. aşırı yük momentleriyle veya kilitli rotor durumlarıyla uzatılmışsa. örneğin motor başlatmaları sırasında aşırı gerilim darbeleriyle. YOL ALMA ZAMANI) Motor akımı (ölçülen değer) Motorun anma yol alma akımı (Parametre 6502. değerlendirilir ve böylece açma zamanı hesabı müsaadesi verilir. koruma cihazı tarafından bir açma sinyali başlatılacaktır. düşürülmüş yol alma akımında motor başlatmasında gerilim düşmeleri nedeniyle doğru değerlendirilir ve uygun zamanlı açma mümkün olur.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2. 7UM62.Fonksiyonlar 2. 6503.1 Fonksiyon Tanımı Motor yol alma Motor yol alma için ölçüt olarak (ayarlanabilir) bir akım eşiği aşılması I MOTOR YOLAL. ancak rotor kilitlenmemişse çalışır. Koruma fonksiyonu bir ters zamanlı aşırı akım ve bir sabit zamanlı aşırı akım açma karakteristiğinden oluşur. motoru uzun yolalma/kalkış işlemlerinden korur ve böylece aşırı yük koruma ile tamamlar (bakınız Bölüm 2. YOL ALMA AKIMI) Motor yol alma tanıma için başlatma değeri (Parametre 6505. motorlar için yol alma denetimi izleme. ısıl sınırların üzerine çıkacak şekilde çok çabuk ısınırlar. Ters Zamanlı Aşırı Akım Karakteristiği Ters zamanlı aşırı akım karakteristiği. Eğer bu başlatma girişimlerinin süreleri.

6502 no’lu adrese girilen IA (Parametre YOL ALMA AKIMI).2010 . Eğer herhangi bir faz akımı motor yol alma tanıma akım eşiğini aşmışsa I MOTOR YOLAL. Yayın Tarihi 10. Bu her motor yol almasında gerçekleşen ve ne işletme bildirim arabelleklerindeki girişlere veya merkezi bir değerlendirme yerine (kontrol merkezi) ne de bir arıza durumu açılmasına yol açan. parametre üzerinden devreye alınır veya devreden çıkarılır. Cihaz. Aşağıdaki şekil bildirim mantığını ve arıza yönetimini göstermektedir.li ROT Sür. anma yol alma akımından küçükse (veya büyükse). normal bir işletim durumudur. Bir başlatma bir arıza kaydının başlatılmasına yol açmaz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kilitli rotor süresi (Klt.Fonksiyonlar 2.) „>Rotor kilitli“ ikili girişi ile bir VE geçidi ile bağlanmıştır. Sadece açma kumandasıyla bir arıza kaydı başlatılır.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Eğer ölçülen gerçek motor yol alma akımı I. Sabit Zamanlı Aşırı Akım Açma Karakteristiği (Rotor Kilit Süresi) Motorun başlatma süresi müsaade edilen maksimum rotor kilit süresi tE'den daha uzun ise.. o zaman en geç rotorun bloklanmasında tE-Süresi ile bir açma başlatılmalı. bir kilitli rotor durumunu harici bir rpm (dakika başına dönüş)-sayacından uyarılan bir ikili giriş (">Rotor kilitli") üzerinden tespit edebilir. Mantık Motor yol alma koruma. buna uygun olarak gerçek açma zamanı tAÇMA (bakın Şekil 2114). 7UM62. motorun başlatıldığı var sayılır ve sabit zaman karakteristiği üzerinden (müsaade edilen maksimum rotor kilit süresine dayalı) zaman gecikmeli açma başlatılır. yani başlatma mesajları ve zaman gecikmeleri de sıfırlanır. İkili giriş üzerinden kilitlenebilir. Bir ikili giriş üzerinden kilitli rotor durumu tespit edilmişse ve sabit zaman karakteristiği süresi de dolmuşsa. Şekil 2-115 Motor Yol Alma Koruma için Mantık Şeması 244 SIPROTEC. rotor kilitlenmesinin sabit zaman karakteristiği süresinin dolmasından önce veya sonra ikili girişin etkinliğinin hazır olmasına bakılmaksızın ani Açma olacaktır.

. gerçek yol alma akımı. maksimum yük akımının üzerinde ve minimum yol alma akımının altında bulunmalıdır. kısa süreli aşırı yüke erişilmemeli. = 135 A tA maks = 8. bir motor yol alması olarak kabul edilen eşik.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2. bir açma komutu vermelidir. normal işletim için geçerli termal açma karakteristiğine ulaşılmasından önce. Yol alma denetimini bu nedenle. motor çalışması esnasında bütün yük. Akım değerinin aşılması 6505 (no’lu I MOTOR YOLAL.Fonksiyonlar 2. motor yol alma tanıma için değer (I MOTOR YOLAL. Eğer koruma cihazında hesaplanan I2t nin değeri aşılırsa. Kilitli rotorda ve bu nedenle azaltılmış havalandırma makinenin termal kapasitesini azaltır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Etkin Değil ayarlanır. 7UM62. O zaman bu değer öyle seçilmeli ki. ancak yapılandırma sırasında 165 no’lu adres MOTOR YOL ALMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. % 80 Anma geriliminde buna göre yol alma akımı bu örnekte 0.5 · IN AT sek'e düşürülür.8 · IA = 2. Eğer başka etki faktörleri bulunmuyorsa (Yük uçları).36. 6501 MOTOR YOL ALMA adresinde fonksiyon ON veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).5 s 200 A / 1 A Azaltılmış gerilimde yol alma akımı da doğrusal olarak azaltılır.ve gerilim koşullarına rağmen aşılmamalı ve müsaade edilen. Eğer yol alma zamanı müsaade edilen maksimum rotor kilit süresinden daha uzun ise. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. yol alma akımının değerleri 6502 no’lu YOL ALMA AKIMI adresinde ve yol alma süresi 6503 no’lu YOL ALMA ZAMANI adresinde normal koşullarda iletilir. hemen bir açma gerçekleşir. Aşıldığında. Yayın Tarihi 10. adresinde) motor yol alması olarak yorumlanır. Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma Gerilimi Anma Akımı Yol alma akımı Uzun süreli müsaade edilen stator akımı Motor yol alma süresi IA için Akım Trafoları IN AT prim/IN AT sek YOL ALMA AKIMI ayar değeri için hesaplama: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IA = 624 A Imaks.2010 245 . Başlatma Değerleri Koruma cihazına.2 Genel Ayar Notları Yol alma denetimini. Adres 6505) ortalama bir değere ayarlanabilir: Yol alma denetiminin açma zamanı için genel olarak şunlar geçerlidir: SIPROTEC. harici bir sayaçtan bir ikili giriş üzerinden („>Rotor kilitli“) akıma bağlı olmayan açma karakteristiği başlatılabilir.

.ALMA DEN.0 sn 1. ∞ 3.00 A 2. 10..Baş. 16. 50.ALMA DEN. Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Rotor kilitlendi Başlatma zamanı denetimi DEVRE DIŞI Başlatma zamanı denetimi BLOKLANDI Başlatma zamanı denetimi AKTİF Başlatma zamanı denetimi AÇMA Rotor kilit zm.2010 .. 80.00 A 6503 6504 6505 YOL ALMA ZAMANI Klt.li ROT Sür.00 A 0. 7UM62. sonra Rotor KİLİTLENDİ Başlatma zamanı denetimi başlatıldı Açıklama >Motor Yol Alma Denetimi BLK 246 SIPROTEC. Eğer sabit zaman karakteristiği zamanı. dolduğunda. 6801 6805 6811 6812 6813 6821 6822 6823 Bilgi Listesi Bilgi >Y.50 . 1A 5A Motor Yol Alma Zamanı İzin Verilen Kilitli Rotor Süresi Motor Baş. I MOTOR YOLAL.12 A 15. 6805) gecikme süresi içerisinde Klt. açma zamanı olarak maksimum yol alma süresi tA maks oluşur.DEN. Akımı (BLK OVL.36. OFF Yolal.0 sn 0.. İzl.00 A 1.. 180.ALMA DEN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. AKT Y.00 A 3.60 A 8.00 .10 . kilitsiz kalkış için açma süresinden daha kısa bir açma komutu gecikme süresi gerçekleştirilebilir.Başl.Fonksiyonlar 2.4 No.0 . 2. AÇ Rotor kilitli Y.ALMA DEN.5 sn 6. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. normal kalkışta „>Rotor kilitli“ (No.60 .. ikili girişi kilitlenecek şekilde seçilmişse.0 sn.5 .li ROT Sür.BLK >Rotor kilitli Y. kilitlenmiş rotor ikili girişi etkin olur ve bir açma sinyali başlatır. Anma gerilim koşullarında farklı oranlar yol alma denetiminin açma zamanını değiştirirler: Anma geriliminin % 80’inde (ve bununla birlikte anma yol alma akımının yaklaşık % 80’i) açma zamanı örneğin: Gecikme süresi Klt. 120.3 Ayarlar Tabloda.li ROT Sür. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. C sütunu (yapılandırma).36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Anma koşullarında.60 A 8.36. Adres 6501 Parametre MOTOR YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motor Yol Alma Zamanı Denetimi Motor Yol Alma Akımı 6502 YOL ALMA AKIMI 1A 5A 0.RöBLK Y.) 0.ALMA DEN. Yayın Tarihi 10.

Fonksiyonlar 2. çoklu başlatmalar esnasında bir başlatmanın bitirilmesini engellemek için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 49 Rotor) 2. rotorun bir ısıl grafiğini çıkarmak için stator akımları kullanılmalıdır. 2. Şekil 2-116 Tekrarlanan Çalıştırma Girişimleri Sırasında Rotorun Sıcaklık Eğrisi ve Isıl Grafiği SIPROTEC. kilitleme sinyali bir ikili çıkışa atanmalı ve bu ikili çıkışın kontağı da motor yol alma devresine eklenmelidir. bu nedenle kapalı bir motora yeni bir yol alma müsaadesi verilene kadar kilitleme komutu veren bir motor yol alma engelleme özelliği ile donatılmıştır (Tekrar yol alma sınırı). Böylece yeni bir yol alma müsaadesi oluşur. Motorun başlatmasını kilitlemek için. Bunun için akımların efektif değerleri oluşturulur.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Aşırı rotor sıcaklığı ΘL üç faz akımdan en büyüğü kullanılarak hesaplanır.2010 247 . anma yol alma akımı. Yayın Tarihi 10. 7UM62 cihazı. Bu verilerden.37. 49 Rotor) Bir motorun rotor sıcaklığı.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. motorun tekrar çalışmaması gerekir. 7UM62. Eğer yol almada müsaade edilen rotor ısınmasının üzerine çıkılması bekleniyorsa. Rotor sargısı için ısıl sınır değerler. normal çalışmada ve hatta aşırı yüklenme durumlarında genellikle müsaade edilen maksimum sıcaklığının altında kalır. Buna karşılık çalışmada ve bununla birlikte bağlanan yüksek çalışma akımları rotorun daha küçük termal zaman sabitleri nedeniyle bu termal statordan daha güçlü tehlike oluşturur. cihaz gerekli hesaplamaları yapar ve ısıl grafiği çıkarır ve ısıl rotor çizgesi yol alma sınırının altına düşünceye kadar bir kilitleme sinyali üretir.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı Rotor Sıcaklığının Tespiti Rotor akımı doğrudan ölçülemeyeceği için. müsaade edilen yol alma süresi ve soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) yük koşullarından müsaade edilen yol alma sayısına ilişkin üretici verilerine dayalıdır.

Bununla yeniden başlatma sınırı için ΘYnd. motorun yeni bir başlatmasına kadar süren. = Başlatma Süresi s olarak IYolal. hesaplanır: Burada TDengeleme kτ τR Rotor sıcaklığı denge süresi. Bir tam motor yol alma süresi sonrasında. · (nsoğuk – nsıcak) · IYolal. ısıl dengenin tesisi için: Her motor kapamasından sonra denge süresi (Adres 6604. 248 SIPROTEC.. Baş. Adres 6604 Zaman sabiti için uzatma çarpanı = ÇALIŞMADA Kτ Adres 6609 veya DURURKEN Kτ Adres 6608 Rotor zaman sabiti. Sıcaklık tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. Şekil örnek olarak. denge süresinden ve termal model tarafından hesaplanmış süresinin tekrar kapama sınırının altına düşene kadar.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. uygun bir zaman — yeniden başlatma zamanı — beklenmelidir. kilitleme sinyali sonlandırılır. [%] 50 % Yeniden Başlatma Süresi Motor üreticileri soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) işletim durumunda belli bir yol alma sayısına müsaade ederler. rotor fırçalarındaki ısı dağılımı çok değişkenlik gösterir. bir ısıl grafiğin tesisi çok daha önemlidir. yinelenmiş motor başlatmalarında (soğuk işletim durumundan üç yol alma) ısınma süreçleri ve koruma rölesi tarafından ısıl benzetimi göstermektedir. motor başlatmasının muhakkak kilitleneceği anlamına gelmez (bakın Şekil 2-116). Bu. = Yol Alma Akımı pu olarak Θön Motor durduğu andaki ısıl benzetim (çalışma durumuna bağlı) Ölçülen işletme değeriyle TUzak= (ısıl ölçülen değerler de görünebilir) sonraki tekrar başlatmaya müsaade edilinceye kadar geçmesi gereken süredir. Baş. rotor üzerindeki farklı maksimum sıcaklıklar yüzünden. Yeniden Başlatma Eşiği Eğer rotor sıcaklığı tekrar başlama sıcaklık sınırını aşmışsa. Cihaz. T Dengeleme) başlatılır. 7UM62. Bu. Yayın Tarihi 10. motorun ısıl koruması için daha uygundur. Bundan sonra termal tablo uygun zaman sabitleri ile soğur (Rotor zaman sabitesi · Uzatma faktörü).2 Burada: tBaş. bu. Isıl dengesi sırasında motor tekrar başlatılamaz. Ancak. Rotor sıcaklığı tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. Rotorun soğuması için. Toplam bekleme süresi. rotorda denge işlemlerini oluşturabilmek için aksine sabit tutulur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. maksimum müsaade edilen aşırı rotor sıcaklığı ilgilidir: nSOĞUK 2 3 66. motorun tekrar başlatılması mümkün değil. yani gerçekten aşırı rotor sıcaklık sınırı aşılmaksızın bir yol alma mümkün olduğunda. Isıl denge süresi esnasında rotorun termal tablosu güncellenmez. dahili olarak hesaplanır: τR = tBaş.Fonksiyonlar 2. Bundan sonra yeni bir başlatmaya müsaade edilmez. 49 Rotor) Motorun çalıştırılması esnasında. motorun tek tek parçalarının kapama anında farklı sıcaklık durumları göstermesine dikkate alır.2010 .7 % 4 75 % ΘYnd. yeni bir tekrar başlatma girişimi yapılabilir.

Acil Durum Başlatma Eğer.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. SIPROTEC. Duran bir motor. Isıl rotor grafiği işlemeyi sürdürür ve müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığı aşılabilir.doğru olarak hesaba katmak için. Yayın Tarihi 10. ancak risk değerlendirmesi için rotorun hesaplanan aşırı sıcaklığı gözlemlenebilir. çalışan bir motora göre DURURKEN Kτ (Adres 6608) (durma sırasındaki zaman sabiti) kadar artırılır. ΘR“) üzerinden sonlandırılarak motorun tekrar başlatılması sağlanabilir.Fonksiyonlar 2. Bu sırada başlatma eşiği KeKapalı I min termal aşırı yük korumanın koruma fonksiyonunu etkiler (bakın Bölüm 2. ısıl benzetim. ENGELLEME veya TUzak= sürelerinden uzun olanına bağlıdır. müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığının üzerinde motorun başlatılması gerekli ise. acil durum koşulları altında. KeKapalı I min ayarlanabilir bir akım akışı izleme eşiğinin altındaki akımla tanımlanır. Aşağıdaki şekil tekrar başlatmayı engellemenin mantık şemasını gösterir. o zaman besleme gerilimi arızasında öylece kalır. Engelleme sinyalinin süresi TMİN. Mantık Ayrıca bir ikili giriş üzerinden termal benzetimin sıfırlanma imkanı da bulunur. motor başlatma kilitleme sinyali bir ikili giriş („>Acil Baş. test sırasında veya devreye alma çalışmalarında veya bir güç besleme gerilimi arızası sonrasında yararlı olabilir. motorun yüksüz akımının bu eşik değerinden daha büyük olması gereklidir. bu şekilde.11). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma. tekrar başlatma engellemesi tarafından kapatılmaz. hesaplama için belleğe alınan değeri kullanır ve bunu çalışma sıcaklığına uyarlar.2010 249 . yavaş bir soğuma (yavaş sıcaklık dengesi) talepleri sağlar. ısıl grafiğe bakılmaksızın müsaade edilen maksimum başlatma girişimi sonrası minimum bir engelleme süresi isterler. Besleme Gerilimi Arızası Durumunda Davranış 274 ATEX100 parametresi ayarına bağlı olarak termal benzetimin değeri besleme geriliminin arızasında sıfıra geri döner veya döngüsel olarak bir ''kalıcı“ bellekte depolanır. Makine. Bunun için. Motor çalışıyorken. ısınma grafiği motor anma değerlerinden hesaplanan τR zaman sabiti ve τR · ÇALIŞMADA Kτ (Adres 6609) ile hesaplanan soğuma ile modellenir. 7UM62. Bloklama Yeniden başlatma engelleme fonksiyonunun kapatılmasında veya bloklanmasında aşırı rotor sıcaklığının termal benzetimi ve dengeleme zamanı T Dengeleme ve minimum engelleme süresi T MİN. soğuma zaman sabiti.ENGELLEME sıfırlanır ve böylece muhtemel olarak bulunan engelleme komutu kaldırılır. gerilim beslemesi normale geldiğinde. İkinci durumda. 49 Rotor) Soğutma zaman sabitinin uzatılması Kendiliğinden soğutmalı motorlar için. Bu. motor durduğunda düşürülmüş ısı değişimini -motor daha yavaş soğuyacaktır. Minimum Engelleme Süresi Bazı motor üreticileri.

Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.37.2010 .veya OFF ayarlanır veya sadece Açma komutu engellenir (Röle BLK). 49 Rotor) Şekil 2-117 Yeniden başlatmayı engellemenin mantık şeması 2.2 Genel Ayar Notları Tekrar başlatma engeli sadece eğer. Etkin Değil ayarlanır.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. 250 SIPROTEC. yapılandırmada 166 no’lu adreste YB ENGELLEME = Etkin atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 6601 no'lu YB ENGELLEME adresi altında fonksiyon ON. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. 7UM62.

ısıl grafiği yansıtan bir değer seçilmiştir (T MİN.0 dak ayarı. Akımın 281 no’lu KeKapalı I min adresinde ayarlanan bir değeri geçmemesinden itibaren. motorun durduğu anlaşılır ve zaman sabiti ayarlanmış uzatma faktörü kadar yükseltilir. Bu faktör yüklü. Fanlı havalandırması olmayan motorlarda 6608 no’lu adreste azaltılmış soğutma motor dururken DURURKEN Kτ ile dikkate alınır. 281 no’lu KeKapalIi I min adresinde ayarlanan değeri aşmasından itibaren etkin olur. = 624 A tBAŞL MAKS = 8. 6607 adresinde (#SOĞUK-#SICAK) müsadeli soğuk.0 . Güç Sistemi Verileri 1'de motor görünür gücü (Adres 252 SN GEN/MOTOR) ve anma gerilimi (Adres 251 UN GEN/MOTOR) doğru ayarlı olduğu önemlidir. 6606 no'lu (MAKS.ENGELLEME = 6.5 s nsoğuk = 3 nsıcak = 2 200 A/1 A Aşağıdaki ayarlar yapılır: I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS MAKS. 7UM62.zaman sabitinin uzatma faktörleri için ek sabiti belirler. çalışan bir motorla kapatılmış bir motorun farklı soğutmalarında dikkate alınır. Adres 6602) verilir. SIPROTEC. Minimum engelleme süresi T MİN.ve Soğutma sabitleri (I > KeKapalı I min) işletme koşulları altında aynıdır. T Dengeleme = 1. Ayar örneği Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma gerilimi Anma akımı Yol alma akımı Motor yol alma süresi IBAŞL MAKS Soğuk motorda müsaade edilen yol almalar Sıcak motorda müsaade edilen yol almalar Akım trafosu Motor anma akımıyla ilşkili yol alma akımı: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IYolal. Zaman sabitleri arasında bir fark olmazsa (örneğin fanlı havalandırmalı motorlarda).37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. o zaman uzatma faktörü DURURKEN Kτ = 1 olarak ayarlanır. aşağıdaki ayarlar önerilir: DURURKEN Kτ = 5.ENGELLEME için değer motor üreticisi veya sistem koşulları gereklerine göre ayarlanır. Akımın. Bu örnekte.SICAK BAŞ. ÇALIŞMADA Kτ = 1 ’de Isınma. #SOĞUK-#SICAK = 4. motor anma akımı IMOT. Burada yol alma akımı oran olarak motor anma akımına (I Yolal/IMOTnom . makul bir değer olarak kanıtlanmıştır. soğuma sırasında -özellikle motor durduğu sırada.5 s =2 =1 Rotor sıcaklığı denge süresi için.9 = 8.ve sıcak yol almaların sayısı arasındaki fark parametrelenir. T Dengeleme büyük seçilmelidir. yol alma akımı IYolal. Motor üreticisinin veya sistemin gerekleri.nom. izin verilen soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) durumdan çalıştırma sayısı gibi değişkenler motor üreticileri tarafından sağlanır.2010 251 .Fonksiyonlar 2. Başka belirtimler yapılmamışsa. 49 Rotor) Gerekli Karakteristikler Rotor sıcaklığını hesaplamak için gerekli. Bu parametrenin doğru yorumu için.) adresinde müsaade edilen sıcak yol almaların sayısı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. müsaade edilen maksimum kalkış T BAŞL MAKS (Adres 6603). Çalışan motorda soğutmaya uzatma faktörü ÇALIŞMADA Kτ ile etki edilir. Her koşulda.0 ve ÇALIŞMADA Kτ = 2.0 dak).SICAK BAŞ. Yayın Tarihi 10.

Yol alma gerçekleşir. Yeniden başlatma sınırının kısa süreli aşılması. 7 dak. Ayar değerlerinin özeti ve olağan ayarlar parametre tablolarında verilmiştir. Yeni bir moladan sonra 2. termal aşırı zorlanma anlamına gelmez. Farklı İşletme Durumlarında Termal Davranış Daha iyi anlamak için aşagıda birçok mümkün işletim durumlarından ikisi yakından ele alınmıştır.Anma) kararı için akım eşiklerinin doğru ayarlanması önemlidir. İlk motor kapamadan sonra T Dengeleme etki gösterir 30 s sonra Motor açılır ve derhal tekrar kapatılır. 252) ve Motor durma/Motor çalışma (Adres 281 KeKapalı I min. etki gösterir. fakat başlatmalar arasındaki mola süresi bir önceki örnektekinden daha uzundur. Derhal bir kapatmada. 7UM62. Taraf 2 için akım trafo değerlerinin (Adresler 211 ve 212). Yeniden başlatma engelleme yakl. 2. 3 soğuk ve 2 sıcak başlatma girişimi ile. Bu sefer zaman sabiti olarak τL · DURURKEN Kτ = 2 · 204 s = 408 s etki gösterir. Öneri ≈ 0. Sistem Verilerinin (Adresler 251. Başlatmadan sonra motor % 90 anma akımıyla işletilir.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. İlk başlatmadan sonraki kapatma termal benzetimin ''donmuş'' olmasına yol açar. 2. Yayın Tarihi 10. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) termal benzetim zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. Yukarıda verilen ayar değerleri geçerlidir.Fonksiyonlar 2.9 · I/IMOTnom ÇALIŞMADA Kτ yük akımı bir soğumaya yol açar. Motor yeniden tekrar kapatılır.7’lik bir tekrar başlatma sınırına ulaşılmıştır. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) rotor zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. yeniden bir başlatmanın rotoru termal aşırı zorladığını işaret eder. Yol alma esnasında yeniden başlatma sınır eşiği aşılır ve kapatma ile yeniden başlatma engelleme etki gösterir. 252 SIPROTEC. Motor sürekli anma akımı ile işletilir. Şekil 2-118 Birbirini takip eden iki sıcak yol almada sıcaklık davranışı Şekil 2-119 'da motor aynı şekilde iki kez sıcak işletim durumundan başlatılır.2010 . Aşağıdaki şekil 2 sıcak başlatmada termal davranış gösterilmiştir.1 · I/IMot. İkinci başlatma yol alma akımı sebebiyle bir ısınmaya yol açar ve bunu takip eden 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 49 Rotor) Düzenli fonksiyon için. % 66.

Yayın Tarihi 10.0 . 10. Tekrar Başlatma Engelleme Süresi 6602 6603 6604 6606 6607 6608 6609 6610 I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS T Dengeleme MAKS.0 1. 4 1 .5 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.37.0 .0 .0 3. 100.. 120.. 2 1. .0 2.0 dak SIPROTEC.Sıcak Baş. 7UM62. 320...Fonksiyonlar 2.0 dak Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme I Başlatma / I Motor nominal Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Sıcaklık Dengeleme Süresi Müsaade Edilen Sıcak Yol Alma Sayısı Soğuk Baş..5 sn 1.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.0 sn 0..0 dak 2 1 5. 49 Rotor) Şekil 2-119 İki sıcak başlatma sonrasında sürekli işletim 2.0 0.0 6.ENGELLEME 4.2 . 100.SICAK BAŞ.9 8. #SOĞUK-#SICAK DURURKEN Kτ ÇALIŞMADA Kτ T MİN. 320. Sayısı Dururken Zaman Sabiti Uzatımı Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı Min..0 .0 dak 1 .2010 253 ..3 Adres 6601 Ayarlar Parametre YB ENGELLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.

4 No.Engell.Fonksiyonlar 2.2010 . ΘR Yolal.dı Motor tekrar başlatma engelleme AKTİF Motor tekrar başlatma engelleme AÇMA >Rotor termal hafıza reset Rotor termal hafıza reset Motor yeniden başlatma engelleme alarmı Açıklama >Motor Tekrar Başlatma Engelleme BLK 254 SIPROTEC. 7UM62. 49 Rotor) 2. 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 Bilgi Listesi Bilgi >BLK YBE >Acil Baş. ΘR YBE OFF YBE BLK YBE AKTİF YBE AÇMA >HR TerBen. engelleme DEVRE DIŞI Motor tekrar başlatma engelleme BLK.ΘR HR th.AL Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM >Rotor acil başlatma Motor tekrar baş.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.rep.37. Yayın Tarihi 10.

akım kriteri gerekirse kuvvetli ifadeli olmayabilir. Akım kriteri. verilen bir açma komutundan sonra akımın her üç fazda parametrelenen bir sınır değerin altında kalıp kalmadığı. kesici arıza koruma açmayı daha yüksek bir şalter vasıtasıyla başlatır (örneğe de bakın). Kesici arıza koruma. • Örneğin ikili girişler üzerinden harici açma sinyalleri ile. atanmış kesicinin doğru devreden çıkarılmasının denetimini sağlar. Kesici yardımcı kontağı) her iki kriter VEYA-mantığıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2. Koruma fonksiyonlarının açma kumandaları veya CFC üzerinden (dahili mantık fonksiyonları). eğer üç faz akımlarından minimum biri parametrelenebilir bir eşiği (KESİCİ I>) aşarsa. Makine korumada tipik olarak şebeke şalterine ilişkilidir.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Kesici arıza koruma projelendirmede opsiyonel olarak Taraf 1 veya Taraf 2'nin akım girişlerine atanabilir (bakın Bölüm 2.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Kesici arıza koruma için iki kriter bulunmaktadır: • Kontrol. kesicinin reaksiyonu için akım. 2. ör. Kriterler Bir başlatma oluşumuna yol açan (Akım kriteri.38.2010 255 .Fonksiyonlar 2. gerçekleşir. frekans koruma. Kısa devre arıza akımı olmadan Açmada. 7UM62. yerine getirilir. rotor toprak arıza korumadaki gibi. Şekil 2-120 Kesici arıza koruma fonksiyonunun sadeleştirilmiş fonksiyon şeması Başlatma Kesici arıza koruma iki farklı kaynaktan başlatılabilir: • 7UM62'nin dahili fonksiyonları. Yayın Tarihi 10. gerilim koruma.zayıf yükte gerilim koruma ile. ör. • Koruma fonksiyonları için kesici yardımcı kontağının değerlendirmesi. Bu nedenle başlatma yalnız yardımcı kontak kriterinden de gerçekleşir. ör. SIPROTEC. güvenli bir kriter oluşturmaz. eğer her üç faz akımı % 95 başlatma eşiğinin altında kalırsa. Eğer bir kesici başarılı bir açma komutundan sonra ayarlanabilir bir zaman süresi içinde açmazsa. Bırakma.4).

Aşağıdaki şekil kesici arıza korumanın mantık şemasını göstermektedir. baş. Bir başlatma yani. 7UM62. Parametre üzerinden tüm kesici arıza koruma devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. İki kanallılık Emniyeti arttırmak ve mümkün arıza impulslarına karşı koruma için harici bir start sinyali için ikili girişin bir tutuculuğu vukuu bulur. eğer her iki ikili giriş enerjili ise. o zaman sadece akım kriteri etkilidir ve kesici arıza koruma bir açma komutunda. baş.bağlantısı üzerinden artık bir kaynak-değerlendirme arıza kapamadan önce üzerinde bulunan kesici ile başlatılır. Eğer ikili giriş kesici yardımcı kontağı için etkin değilse. • koruma fonksiyonlarının bir devreden çıkarma komutu hala bulunuyorsa.2“.2“ birlikte bağlanır. o zaman bir başka VE. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. bıralırsa.1“ veya „>KAK har. akım kriteri ve yardımcı kontak kriteri ama bırakırsa. eğer akım KESİCİ I> eşiği altında bulunuyorsa. Bir başlatma bırakılır ve kesici arıza koruma ile bir açma komutu oluşmaz.2010 .38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 0 işletim durumunda akım kriteri etkin değildir. Kesici arıza koruma sadece kesici yardımcı kontaklarıyla etkinleştirilir. 256 SIPROTEC. gerçekleşir. eğer • dahili başlatma koşullarından biri (CFC veya ÇIK12) veya „>KAK har baş. bir ikili giriş üzerinden „>KAK BLK“ de bloklanabilir (örneğin makine korumanın bir denetimi esnasında). Aşırı fonksiyona karşı emniyeti arttırmanın başka yolu artık bir ikili giriş „>KAK har. uygun bir sinyal verilir ve ayarlanabilir bir gecikme zamanı başlatılır. Bu sürenin akışından sonra başlatmaya sebep olan kriterler yerine getirilmeye devam edilirse. Mantık Eğer kesici arıza koruma başlatıldıysa. Bu sinyal gecikme zamanının tüm akışı esnasında bulunmalıdır. İki kanallılık „dahili“ bir başlatma için de etki eder. başlatmaya sebep olan. aktifleştirilemez. aksi takdirde zaman sıfırlanır ve açma komutu oluşmaz.

Yayın Tarihi 10. Kriterler 7002 no'lu DAHİLİ AÇMA parametresi altında OFF-Kriteri dahili bir başlatmada seçilebilir. Bu ya bunun için öngörülen çıkış rölelerinin ÇIK12 anahtarlama durumunun okunmasıyla (7002 DAHİLİ AÇMA = Çıkış12) ya da ama CFC'de yerleştirlmiş mantık bağlantısı ile (= CFC) gerçekleştirilebilir (Bildirim 1442 „>KAK dah. 7001 KESİCİ ARIZA adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. eğer yapılandırmada 170 no’lu adres altında KESİCİ ARIZA = Taraf 1 veya Taraf 2 olarak ayarlandıysa etkin olur ve erişilebilir. Sonuncu durumda sadece harici kaynaklar etki gösterebilir. Yani. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Kesici arıza koruma için akım ölçümü. Etkin Değil ayarlanır. şebeke şalteri için açmalar (veya ilgili denetlenen şalter) bu ikili çıkışa yapılandırılmış olmalıdır.“).veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Fakat dahili kaynak da tümüyle deaktif edilebilir (7002 DAHİLİ AÇMA = OFF). T1) veya Taraf 2 üzerinden (Girişler IL.38.2 Genel Ayar Notları Kesici arıza koruma sadece. T2) gerçekleşebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Taraf 1 üzerinden (Girişler IL.2010 257 . Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Baş. 7UM62. Not: Sadece potansiyeli olmayan ikili çıkışın Çıkış12 (Röle ÇIK12) kesici arıza koruma için kullanılabilir olduğuna dikkat edilmelidir. Terminal taraflı akım trafo seti ve bundan dolayı Taraf 1 önerilir.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Şekil 2-121 Kesici arıza korumanın mantık şeması 2.

20 . 60. 2. Yayın Tarihi 10.20 A 1. C sütunu (yapılandırma).3 Ayarlar Tabloda. Zaman Gecikmesi Ayarlanacak gecikme zamanı Adres 7004 AÇMA Zamanl. 7UM62. fonksiyon daha en küçük beklenen işletme akımında başlatacak şekilde seçilmelidir. çünkü çok hassas bir ayar aksi takdirde.. Bu.00 A 0.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Akım kriterinin akım başlatma eşiğinin ayarı 7003 KESİCİ I> her üç faz için geçerlidir.00 A 0.2010 . Başlatma değeri gerekenden çok daha düşük seçilmemelidir. ∞ 0.Fonksiyonlar 2. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. bir güvenlik payı olarak dikkate alınır.06 .04 . Adres 7001 Parametre KESİCİ ARIZA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF Çıkış12 CFC Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kesici Arıza Koruma 7002 DAHİLİ AÇMA OFF Dahili AÇMA Komutu ile Başlatma Denetim Akımı Çalışma 7003 KESİCİ I> 1A 5A 0.... oldukça büyük akımların kesilmesi koşulları altında bırakma sürelerinin uzamasına yol açması tehlikesi meydana gelir.25 sn 7004 AÇMA Zamanl. kesicinin maksimum çalışma süresi ve aşırı akım tespitinin bırakma süresi ve zaman gecikmelerinin herhangi bir toleransını hesaba katmak için. Bunun için.00 sn. akım trafo sekonder devresinde dengeleme işlemlerinin.38. Aşağıdaki şekil zaman akışlarını bir örnekte göstermektedir. 10. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. minimum işletme akımının %10 altında bir ayar ayarlanmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 A 0. Şekil 2-122 Normal Arıza Temizlemede ve Kesici-Arızada Zaman Akışı 2. AÇMA Zamanı Sayıcısı 258 SIPROTEC.

KAK I> KAK OFF KAK BLKdı KAK AKTİF KAK başlatıldı KAK AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Kesici kontakları >KAK harici başlatma 1 >KAK Harici başlatma 2 >KAK dahili başlatma KAK içten başlatıldı Kesici Arıza I> Kesici Arıza Koruma DEVRE DIŞI Kesici Arıza Koruma BLOKLANDI Kesici Arıza Koruma AKTİF Kesici arıza koruma: başlatıldı Kesici Arıza Koruma AÇMA Açıklama >Kesici Arıza Koruma BLOKLAMA SIPROTEC.38.2 >KAK dah. Yayın Tarihi 10. 7UM62.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2.Fonksiyonlar 2.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. KAK baş.1 >KAK har. Baş. baş. dah.2010 259 . 1403 1422 1423 1441 1442 1443 1444 1451 1452 1453 1455 1471 Bilgi Listesi Bilgi >KAK BLK >Ke Kontakları >KAK har baş.

39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. pozitif bileşen gerilimin değerlendirmesi ve yanlışlıkla enerjilemenin bloklanması için frekans ve akımların anlık değerleri Açma kriteri olarak gerçekleşir. Aşağıdaki şekil yanlışlıkla enerjileme için mantık şemasını gösterir. güçlü gerilim kesintili güçlü akım arızalarında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için gereklidir. 7UM62. Gerilim yanlışlıkla enerjileme müsaasesi için gerekli bir kriter olduğundan. korumanın kısa bir zaman için istenmeden enerjilenmesini derhal bloklamamak için geciktirilir. Yanlışlıkla enerjileme çok hızlı müdahale etmesi gerektiğinden. fakat henüz senkronlanmamış generatörün generatör şalterinin hızlı kullanımıyla istenmeden enerjilenmesiyle oluşan zararları sınırlama görevini üstlenir. Yayın Tarihi 10. Bunu.39. Bunun için örnek olarak uyartım geriliminin mevcut oluşu ek bir kriter olarak kullanılabilir. Burada. normal işletim durumunda başlatmaması için bloklanır. Geçerli ölçme büyüklükleri bulunursa (İşletim durumu 1). Bir başka başlatma gecikmesi. Gerilim trafosunda bir arıza tanınırsa. Şebekeden yapılandırılmış anma gerilimi generatörü büyük kayma ile asenkron makine olarak başlatır. Sigorta Arızası İzleme (Fuse-Failure-Monitor) (FFM) üstlenir. ama henüz senkronlanmamış) müdahale eder.Fonksiyonlar 2. 2.2010 . rotorda müsaade edilmeyen. 27) Yanlışlıkla enerjileme. Yanlışlıkla enerjileme bir gerilim kriteri ile bir minimum gerilimin aşılmasında. Bir bırakma gecikmesi bir zamansal sınırlı ölçümü mümkün kılar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerilim trafosunun denetimi gereklidir.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. 27) 2. akımların anlık değerlerinin denetlenmesi bir başka frekans alanında halihazırda işletim durumu 0'da gerçekleşir. mevcut veya artık çalışan. o zaman yanlışlıkla enerjilemenin gerilim kriteri deaktif olur.1 Kriterler Fonksiyon Tanımı Yanlışlıkla enerjileme sadece. eğer frekansın geçerli çalışma aralığında hala ölçme büyüklükleri (işletim durumu 0) bulunmuyorsa (durmakta olan makinede) veya anma frekansı altında bir düşük gerilim mevcutsa (artık başlamış. düşük omik bir dirence anahtarlamaya karşılık gelir. Bir ikili giriş üzerinden fonksiyon bloklanabilir. Şekil 2-123 Yanlışlıkla enerjilemenin mantık şeması (Dead Machine Protection) 260 SIPROTEC. rotorun bozulmasına yol açabilecek büyük akımlar indüklenir. Durmakta olan makinede bir enerjileme. Bu bloklama.

veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). düşük gerilimde açma koşullarının müsaadesi için gecikme zamanını gösterir.% 50.2 Genel Ayar Notları Yanlışlıkla enerjileme sadece. 7105 T U1< BIRAKMA altında ayarlanır.Fonksiyonlar 2. eğer 7102 I KADEME çok yüksek ayarlandıysa ve 3. Bundan sonra yanlışlıkla enerjileme ancak sadece. Şekil 2-124 Yanlışlıkla enerjilemenin zamansal akışları SIPROTEC. Düşük gerilim eşiğinin aşılmasında açma koşullarının engellenmesi için gecikme süresi. anma geriliminin yakl.2010 261 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kullanılır. 7UM62. Makine dururken istenmeden enerjilemede zamansal akışlar ve buna karşılık olarak bir yakın kısa devre arızada gerilim kopmasını aşağıdaki şekil belirginleştirir. Parametre 7104 T U1< BAŞLATMA . Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 27) 2. eğer cihaz ya işletim durumu 0'da ise ya da hala anma koşullarına ulaşılmadıysa etkili olabilir. yanlışlıkla enerjileme engellenir.% 70'idir. Etkin Değil ayarlanır. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim). Yayın Tarihi 10. Alışılmış olarak ayar. Bu zaman zamanlı aşırı akım korumanın açma gecikmesinden daha büyük ayarlanmalıdır. Bu eşik genellikle zamanlı aşırı akım korumadakinden daha hassas ayarlanır. Bu sadece. Sonuncular 7103 SÜRME U1< parametresi üzerinden tanımlanırlar. 7101 YANLIŞLIKLA EN. adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. 0 V bir ayar gerilim müsaadesini deaktif eder. Bu sürenin akışından sonra. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Kriterler 7102 I KADEME parametresiyle yanlışlıkla enerjilemenin akım-başlatma eşiği belirlenir. Zamanlı aşırı akım koruma-Kademesi olarak kullanılması gerekliyse.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.39. eğer projelendirmede 171 no'lu adres YANLIŞLIKLA EN. enerjilemeden sonra bir açmayı mümkün kılmak için.

∞ 10.1 . 5533 5541 5542 5543 5546 5547 5548 Bilgi Listesi Bilgi >Yanlışl. koruma DEVRE DIŞI Yanlışlıkla Enerj.39. ∞ 0.0 .39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. Adres 7101 Parametre YANLIŞLIKLA EN. Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yanlışlıkla enerjileme koruma BLOKLAMA Yanlışlıkla Enerj.0 V.00 .EnBLKdı Yanlışl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma BLOKLANDI Yanlışlıkla Enerjilendirme koruma AKTİF Akım kademesi Sürme Yanlışlıkla Enerjileme koruma başlatıldı Yanlışlıkla Enerjileme koruma AÇMA 262 SIPROTEC.00 sn.5 A 50.00 . OFF Yanlışl.39.2010 .3 Ayarlar Tabloda. Yayın Tarihi 10.3 A 1.Ensürme Yanlışl. En. 125.5 ..00 sn 1. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Yanlışlıkla Enerjileme 7102 I KADEME 1A 5A 0.00 sn. 7UM62. C sütunu (yapılandırma).0 A.En. AKT Yanlışl.0 A. 0 0. 100. ∞ 0. 20. ∞ 0.. 27) 2..Fonksiyonlar 2. 60. 60. Aç.4 No.0 V 5...00 sn I Kademesi Çalışma 7103 7104 7105 SÜRME U1< T U1< BAŞLATMA T U1< BIRAKMA U1< Eşiğini Sürme T U1< Çalışma Zaman Gecikmesi T U1< Bırakma Zaman Gecikmesi 2. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir.Baş Yanlışl En. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.En BLK Yanlışl En.

Uyartım gerilimi denetleme Aşağıdaki şekil uyartım gerilimi denetlemeyi göstermektedir.Fonksiyonlar 2. Burada 32 örnekleme değeri üzeri bildirim gerçekleşir.40. Bu opsiyonel olarak gerilim. Miktar oluşumunda ortalama değer. Bundan sonra 4 x 32 ölçme değeri üzeri bir bildirim uygulanır. Opsiyonel olarak bu fonksiyon küçük akımların denetimi için de. dijital bir filtre iki periyot üzeri bir ölçme gerilimini yerleştir ve dalgalılığı bastırır veya ölçme geriliminde periyodik olmayan uçları bastırır. Başlatma bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir ve çıkış sinyali geciktirilebilir. Koruma oluşturulan ölçme büyüklüğünü opsiyonel olarak bir eşiğin aşılmasına veya eşik altında kalınmasına denetleyebilir. ve küçük periyodik büyüklükler için 7UM62 bir transdüser girişine sahiptir (Td1). Köprü atamaları ve projelendirme parametreleri birbirini tutmazsa. 7UM62. senkron makinelerde uyartım gerilimin denetimi için veya bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsünün DC gerilim bölümündeki toprak arızalarının tespiti için kullanılabilir. işlenebilir bir seviyeye getirilir ve transdüsere beslenir.2010 263 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) DC gerilimlerin veya DC akımların tespiti için. Bir gerilim bölücü üzerinden uyartım gerilimi. o zaman ölçme yöntemi RMS seçilir.11 form faktörü üzerinden efektif değere bir ilgi oluşturulur. Yayın Tarihi 10. 2. Koruma cihazı işletim durumu 0'da bulunuyorsa da (Cihaz girişlerinde kullanılabilen periyodik büyüklükler bulunmaz) DC gerilim koruma yine de aktiftir. Şekil 2-125 Uyartım geriliminin denetlemesi için DC gerilim koruma SIPROTEC. DC gerilim-/DC akım zamanlı koruma ör. Daha yüksek DC gerilimler harici bir gerilim bölücü üzeri bağlanırlar. daima pozitiftir. negatif giriş büyüklüklerinde veya değiştirilmiş girişlerde de. Transdüser potansiyel ayrılmayı sağlar.(±10 V) veya akım girişi (±20 mA) olarak kullanılabilir. Özel uygulama durumlarında bir AC gerilim değerlendirilmesi gerekliyse. bundan sonra ortalama değer hesaplanır ve 1. Giriş büyüklüğü hesapsal olarak doğrulanır.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüğü bir transdüser üzerinden Analog/Dijital dönüşüme beslenir. o zaman arıza bildirimi verilir. eğer projelendirme haricinde akım girişi olarak atanan köprüler C-I/O-6 kartında takılı ise. kullanılabilir.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2.

veya Sıfır nokta transformatörü gerilim trafosuna göre daha düşük omik olduğundan. buna en güçlü termal istenir. Yayın Tarihi 10. DC akım bir şönt tarafından bir gerilime dönüştürülür ve bir şönt trafosu üzerinden koruma cihazının transdüserine beslenir. Topraklama. o zaman (–20 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şönt trafosu ve koruma cihazı arasındaki kısa mesafelerde bir gerilim kullanılması izinlidir.20 mA) akım girişli modeller kullanılır. Daha büyük mesafelerin aşılması gerekliyse. ör. Şönt trafosu olarak bir ölçme değeri transdüseri.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Başlatma dönüştürücüde toprak arıza tespiti Başlatma dönüştürücünün ara devresinde toprak arızasında DC gerilim yüzünden tüm topraklanmış sistem bölümleri üzerinden bir akım akışı oluşur.2010 . 7KG6131.20 mA veya 4 .Fonksiyonlar 2. 7UM62. faaliyete geçebilir. Şekil 2-126 Başlatma dönüştürücüde bir toprak arızasının tespiti için DC gerilim koruma Şekil 2-127 DC gerilim korumanın mantık şeması 264 SIPROTEC.

Opsiyonel olarak ama sinüs formlu AC gerilimin bir efektif değeri de bulunabilir (Adres 7202 ÖLÇÜM YÖNTEMİ = RMS). projelendirmede 295 no'lu adres altında TRANSDÜSER 1 . Trafo yıldız noktaları topraklanmış olduğundan. DC akım devresinin toprak arızasında. Korumanın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir (yukarı bakın). transdüser girişinin gerilim girişi mi yoksa akım girişi olarak mı çalıştığını belirler (bakın Alt Bölüm 3. 7UM62. Ölçme büyüklüğünün değerinin oluşumuyla bağlantıların bir ters polaritesi de bir rol oynamaz. bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsü için toprak arıza koruma olarak kullanımıdır. AC gerilimin frekansı.0 Vef oluşur. Fabrika çıkışında köprüler ve projelendirme parametreleri gerilim ölçmesine ayarlanmıştır.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2.2 Bölüm „Montaj be Devreye Alma“). kullanılmayan gizlenir: • Gerilim ölçümünde eşik değeri: 7204 U DC >< • Akım ölçümünde eşik değeri: 7205 I DC >< Başlatma değerinin ayarlanmasında (Adres 7204) gerekirse anahtarlanmış gerilim bölücünün dönüşümü dikakate alınmalıdır. 4-20 mA veya 20 mA alternatiflerinden biri seçilmiştir (bakın Bölüm 2. Kullanım örnekleri DC gerilim korumanın. sürülen gerilimle ve tüm galvanik omik direnci. böylelikle efektif değer ölçümünde bir maksimum ayar değeri 7.2 Genel Ayar Notları DC gerilim koruma sadece. Form faktörü 1. Böylece dalgalanmalar veya periyodik olmayan uçlar da ölçme geriliminde dengelenir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).40. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve uygun bir arıza mesajı verir.% 60 . X95 ve X67 bağlantı köprüleri donanıma bağlı olarak. Tecrübeye bağlı olarak bu DC akım yakl. SIPROTEC. büyüklüğü. diğer giriş büyüklükleriyle denkleşmelidir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. DC gerilim-/DC akım koruma yükselme koruması olarak 7203 no'lu adres altında DC >/< = DC > veya düşme koruması olarak = DC < ayarlanabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akım doğrultucu ile bağlanmış ve topraklanmış transformatörlerden belirlenmiş. Ölçme Yöntemleri Normal durumda bir DC gerilimin aritmetik ortalama değeri bulunur. 7201 no'lu DC KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Ölçme büyüklüğü yani gerekirse bir gerilim bölücü üzerinden bu giriş koşuluna uyarlanır. Yayın Tarihi 10. Bunalrın yerleşimi 295 adresiyle projelendirilen çalışma türüyle birbirini tutmalıdır. aşağıdaki iki parametreden biri sunulur. Bir diğer tipik uygulama durumu. 10 V.5). uyartım gerilimi denetimi olarak kullanımında düşme koruma olarak parametrelenir ve başlatma eşiği yakl.4 A olur. bir akım akar.% 70 boşa çalışma gerilimine ayarlanır.2010 265 . Etkin Değil ayarlanır. AC gerilimin maksimum anlık değeri 10 V'luk sınır değeri aşamaz. Başlatma eşikleri Adres 295 TRANSDÜSER 1 altında seçilen akım veya gerilim ölçme büyüklüğüne göre.Fonksiyonlar 2. Bu gerilim toprak akımını süren gerilim olarak görülebilir. çünkü bunlar örnekleme frekansını belirler.11 cihazda otomatik olarak dikkate alınır. eğer bu fonksiyon projelendirmede 172 no'lu adres altında DC KORUMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Atanan transdüser 1 için. C-I/O-6 modülündeki X94. trafo yıldız noktası ve topraksız transformatör yıldız noktasının toprağının arasında yarı DC gerilim bulunur.1. 3 .

6-Puls-Köprüde.Fonksiyonlar 2.4 kV'lık bir başlatma transformatörlü başlatma dönüştürücüde.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) UN..0 V 4.0 mA 0.35 · UN. Yayın Tarihi 10. topraklama. R ≈ 150 Ω'luk topraklama transformastörünün bir omik sargı direncinin kabülünde kendi yıldız noktası üzerinden I0 = 945 V/150 Ω = 6. UDC ≈ 1.3 Adres 7201 Ayarlar Parametre DC KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK ortalama değer RMS DC > DC < 0.89 kV'lık bir DC gerilim oluşur. Arıza = 0.veya Sıfır nokta transformatörünün omik sargı dirençleri tipten tipe farklılaşır. koruma yarı arıza akımının altında bir değere ayarlanır. 8. Başlatma toprak arıza koruması için T DC. AT = 1. Not: İşletim durumun 0'da arıza gizlemesi için uğraşmalı filtreleme nedeniyle doğal sürelerin başlatmada ve bırakmada Faktör 4 kadar uzatılacağına dikkat edilmelidir.0 mA 2. 60.veya sıfır nokta transformatörünün müsaadeli termal yükü ile belirlenir. örnekte kullanılan şönt ve şönt dönüştürücü ile 4 mA'lik bir sekonder akım oluşturur (yukarı bakın) (Arıza akımı ≈ 6 A. seçilmiş başlatma değeri = 2 A.3 A'lik bir DC akımı akar. Ayarlanan zaman. 17. Gecikme Açma gecikmesi 7206 T DC adresi altında ayarlanabilir.2 .5 · UDC = 945 V). AT ≈ 1.5 V 0. Duruma göre bunlar üreticiye sorulur veya ölçülür. DC gerilimin yarısıdır (UDC. Bu akım. Bu toprak akımı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2s'lik veya gerekirse daha küçük bir değer uygulanabilir.00 sn Ölçme Yöntemi (ORTA/RMS Değerler) Çalışma Yöntemi (DC >/<) DC Gerilim Çalışma DC Akım Çalışması DC Koruma Açma Gecikme Zamanı 266 SIPROTEC..1 . Güvenli bir başlatmayı garantilemek için. Not: Topraklamanın.00 sn. yıldız olarak anahtarlanmış gerilim trafosunda ve termal yüklenme ile topraklama transformatöründe bir bozulmaya yol açar. koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikme zamanıdır.2010 . örnekte 2 A'e. eğer bir devreden çıkarma gerçekleşmezse. Ara devrede bir toprak arızada „Artık gerilim“. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama DC Gerilim/Akım Koruma 7202 7203 7204 7205 7206 ÖLÇÜM YÖNTEMİ DC >/< U DC >< I DC >< T DC ortalama değer DC > 2.40..00 . 7UM62. Ayar değeri = 4 mA). 2.

7UM62.40. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 267 .40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. 5293 5301 5302 5303 5306 5307 5308 Bilgi Listesi Bilgi >DC Koruma BLK DC Koruma OFF DC Koruma BLKdı DC Koruma AKTİF DC Koruma Baş.4 No.Fonksiyonlar 2. DC Koruma AÇMA Arıza DC Kor Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >DC koruma BLOKLAMA DC koruma DEVRE DIŞI DC koruma BLOKLANDI DC koruma AKTİF DC koruma başlatma DC koruma AÇMA DC koruma arıza SIPROTEC.

dört kadar analog çıkışa (takılabilir modüller Port B ve D'ye) sahip olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 UN-Generatör/√3 (Değerler nispeten küçük) % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak anma frekansı fN % olarak 90° (0° . 7UM62. Böylece örneğin 4-20 mA-Çıkış hem pozitif hem de negatif değerlerle mümkündür. 2.Fonksiyonlar 2.2010 . Aşağıdaki çıkışların dört tanesi mümkündür: Tanımlama Pozitif bileşen akım Negatif bileşen akım Hassas toprak akımı Hassas toprak akımı Pozitif bileşen gerilim Gerilim sıfır bileşeni 3.41. Şu ana kadar olan analog çıkış (Tanımlama Tip 1) sadece pozitif değerler tarafından devamda kullanılabilir. Aşağıdaki tablo analog çıkışın 2 tipi üzerinden iletilmesi gereken ölçme değerlerini işaret eder. fonksiyon kapsamının yapılandırılması sırasında belirlenmiştir. Yayın Tarihi 10. RE S/T/A. Tablo 2-13 Ölçüm değeri I1 I2 IEE1 IEE2 U1 U0 U03H |P| |Q| P Q S f U/f PHI PHI |cos ϕ| cos ϕ ΘR/ΘR AÇMA ΘS/ΘS AÇMA RE R/T/A.360°) % olarak 90° (–180° . 268 SIPROTEC. RE R/T/A 13Hz.1 Fonksiyon Tanımı Bu arayüzler üzerinden iletilmesi gerekli değerler.+ 180°) (–180° = % –200 ve + 180° = % +200 ) % olarak 1 % olarak 1 % olarak maksimum müsaadeli rotor sıcaklığı % olarak Açma sıcaklığı % olarak 100 kΩ X X X X X X X X X X X Tip 1 Tip 2 X X X X X X X X X X X X X X X % olarak korunan nesnenin anma değerleri X Rotor toprak direnci (1-3 Hz-Ölçme yöntemi) % olarak 100 kΩ „sekonder“ Stator toprak direnci % olarak 100 Ω İşletme anma büyüklükleri 251 UN GEN/MOTOR ve 252 SN GEN/MOTOR adreslerine göre parametrelenmiş manma değerleridir (bakın Altbölüm 2. harmonik gerilim Aktif gücün mutlak değeri Reaktif gücün mutlak değeri Aktif güç Reaktif güç Görünür güç Frekans Aşırı uyartım Güç açısı Güç açısı Güç faktörünün mutlak değeri Güç faktörü Rotor sıcaklığı Stator sıcaklığı Rotor toprak direnci (fN-Ölçme metodu) Ölçekleme % olarak IN-Generatör % olarak IN-Generatör % olarak 100 mA % olarak 100 mA % olarak UN-Generatör/√3 % olarak UN-Generatör/√3 % olarak 0. V4.62 firma kodundan itibaren ilave olarak seçilmiş ölçme değerleri genel amaçlı bir analog çıkış üzerinden (Tanımlama Tip 2) verilebilir.41 Analog Çıkışlar Sürüme bağlı olarak Makine Koruma 7UM62.5).41 Analog Çıkışlar 2.

Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) en küçük geçerli değer.41. Tip 2 analog çıkışında (Üretici kodu V4.2. Adres 7306 MIN DEĞER(D1/1) en küçük geçerli değer. Bu durumda bu analog çıkışa atanan diğer parametreler gizlenir. kullanılacak analog çıkışlar için dönüştürme çarpanları ve geçerli aralıklar şu şekilde ayarlanır: • Analog çıkış B1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7301 20 mA (B1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer.2. Tip 1 analog çıkışları için ölçme değerleri Analog çıkışlar için ölçülen değerler seçildikten sonra (Bölüm 2. Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler.4.Fonksiyonlar 2. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.5 mA kadardır. • Analog çıkış B2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7303 20 mA (B2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. kalıcı akımlar olarak verilir. Bir analog kanala sadece bir çıkış tipi atanabileceği dikkate alınmalıdır. Örnek 2) Analog değerler.41 Analog Çıkışlar Negatif değerde olabilen ölçme değerleri için.41.62'den itibaren) negatif değerler de verilebilir (bakın 2.176)Tip 1 olarak yapılandırılmasında ve 200 .2 Genel Ayar Notları Analog çıkışların (Bölüm 2. Adresler 173 'ten 176'ya kadar). bir taşma durumunda (yani değer müsaade edilen maksimum eşiğin dışında ise) 22.203 adreslerinde Tip 2 analog çıkşını da cihazda mevcut analog çıkışı hangi ölçme değeri için kullanılacağını belirlediniz. Yayın Tarihi 10.2. 7UM62.0mA'dir. (Güç.5 mA verilir.2010 269 . Güç faktörü) Tip 1 analog çıkışında mutlak değer oluşturulur ve verilir. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC. Analog çıkışların anma aralığı 0 mA . Etkin Değil ayarlanır. Adres 7308 MIN DEĞER(D2/1) en küçük geçerli değer. Adres 7304 MIN DEĞER(B2/1) en küçük geçerli değer. • Analog çıkış D1 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7305 20 mA (D1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. • Analog çıkış D2 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7307 20 mA (D2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. Adresler 173 . Maksimum değer 22.20 mA ve çalışma aralığı 22.4. o zaman 0 mA'lik bir akım arıza reaksiyonu verilir. Not Yanlışlıkla bir analog kanala analog çıkışın her iki tipi atanırsa veya ölçeklemede khata yapılırsa. Dönüştürme faktörü ve geçerlilik aralığı ayarlanabilir.

hangi analog çıkışların (B1.ÇIKIŞ B2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak.0 mA. ÇIKIŞ B2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. Burada 10 mA işletme anma akımındaki değere karşılık gelmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. DEĞER B2/2 maksimum referans değer % olarak. B2.0. ÇIKIŞ B1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. 270 SIPROTEC. Adres 7312 MAKS. 201. Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) = 1.41 Analog Çıkışlar Şekil 2-128 Tip 1 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması Örnek 1: Akımların pozitif bileşenleri B1 analog çıkışı olarak „B“ montaj konumunda verilmelidir. Ayarlar: Adres 7301 20 mA (B1/1) = % 200. Adres 7323 MAKS. Yayın Tarihi 10. 200. D1 ve D2) hangi ölçme değerleri için kulllanılacağı belirlenir. Burada ölçme değerlerinin değer aralığı ve analog arayüzün verilecek akımı başka bir aralıkta seçilebilir. Adres 7322 MAKS. DEĞER B1/2 maksimum referans değer % olarak. devamında 20 mA'de % 200'e. • Analog çıkış 2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7320 MIN. Adres 7311 MIN. Ölçme değerleri analog çıkışlar için seçildiyse. 7UM62. 202 ve 203 adreslerinde. Tip 2 analog çıkışları için ölçme değerleri Bu analog çıkış tipiyle ölçme değerleri universal verilebilir. Adres 7321 MIN. 1 mA altındaki değerler geçersiz olmalıdır.ÇIKIŞ B1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. aşağıdaki ayarlar yapılır: • Analog çıkış 1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7310 MIN. DEĞER B1/2 minimum referans değer % olarak.Fonksiyonlar 2. Adres 7313 MAKS.2010 . DEĞER B2/2 minimum referans değer % olarak.

Adres 7342 MAKS. Minimum referans değerin altındaki ölçme değerlerinde parametrelenen minimum akım çıkış değeri verilir.ÇIKIŞ D2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. Adres 7333 MAKS. DEĞER D2/2 maksimum referans değer % olarak. Ayar aralıkları. o zaman 0 mA verilir. Maksimum referans değerin üzerindeki ölçme değerlerinde bu parametrelenen maksimum akım çıkış değeri verilir. cos j görüntüleri için gerekli olan hem pozitif hem de negatif değerler. ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER D2/2 minimum referans değer % olarak. Şekil 2-129 Tip 2 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması SIPROTEC.41 Analog Çıkışlar • Analog çıkış 3 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7330 MIN. Minimum referans değer (Adres 73x0) daima maksimum referans değerinden daha küçük (Adres 73x2) ayarlanmalıdır (pozitif yükselme). P. Adres 7331 MIN. gösterilebilir şekilde seçilebilir. Adres 7332 MAKS.ÇIKIŞ D1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Maksimum 22 mA'e ayarlanabilir. ÇIKIŞ D2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. 7UM62.2010 271 . Maksimum akım çıkış değeri ayar parametresiyle (Adres 73x3) belirlenir. Adres 7341 MIN. Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler. Q. • Analog çıkış 4 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7340 MIN. DEĞER D1/2 minimum referans değer % olarak. Adres 7343 MAKS.Fonksiyonlar 2. Böyle olmazsa. DEĞER D1/2 maksimum referans değer % olarak.

0 % 1. Şekil 2-130 Q reaktif gücün bir çıkışının örneği Makinede cos ϕ = 0.0 % 0.0 mA 10.41. 1000.0 . ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. 5.0 . o zaman % 80'lik bir görünür güce ilişkili aktif güç oluşur. 1000. 1000. 2. % 80'lik bir referans değer yeterlidir.0 % 1.DEĞER D1/2 = % 80 Adres 7333 MAKS.0 .0 mA Varsayılan Ayar 200. DEĞER D1/2 = % -80 Adres 7331 MIN. 5. Reaktif güç % 60'lık bir görünür güce karşılık gelir.ve akım çıkış değerleri arasındaki ilişki oluşur. 1000. 7UM62. = 4 mA Adres 7332 MAKS.3 Adres 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 Ayarlar Parametre 20 mA (B1/1) = MIN DEĞER(B1/1) 20 mA (B2/1) = MIN DEĞER(B2/1) 20 mA (D1/1) = MIN DEĞER(D1/1) 20 mA (D2/1) = MIN DEĞER(D2/1) Ayar Seçenekleri 10. Q = 0 % reaktif güce bir 12 mA'lik akım denkleşmelidir.0 mA 10. 5.ÇIKIŞ D1/2 = 20 mA Bundan aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ölçme.0 .0 % 0.0 .0 .0 % 1... 5..0 % 0..Fonksiyonlar 2. Böylece aşağıdaki ayarlar oluşur: Adres 7330 MIN. Yayın Tarihi 10.8 ile çalıştırılıyorsa.0 % 0.20 mA ile D1 analog çıkışı üzerinden verilmelidir..0 % 1.0 .0 mA 200..0 mA 10..0 mA Açıklama 20 mA (B1/1) karşılığı (B1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (B2/1) karşılığı (B2/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D1/1) karşılığı (D1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D2/1) karşılığı (D2/1) çıkış değeri geçerliliği > 272 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. Bu reaktif güç ölçme değeri bir 18 mA'lik çıkış değerine sebep olur.0 mA 200. Reaktif güç korunan nesnenin anma görünür gücüyle ilgili olduğundan.2010 .0 .41 Analog Çıkışlar Örnek 2: Reaktif güç Q ön işareti kalıcı 4 .0 mA 200.

DEĞER B2/2 MIN.. 0 -200.2010 273 .00 . 22 mA.. 22 mA. 0 -200. Yayın Tarihi 10. 100. 100. 0 Varsayılan Ayar 0. 200.DEĞER D2/2 MAKS. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 10 mA 10.00 .. ÇIKIŞ B2/2 MAKS. ÇIKIŞ D1/2 MAKS.00 % 4 mA 100. 200. 200..00 % 0 . DEĞER B1/2 MIN.DEĞER D1/2 MAKS.00 % 20 mA 0..00 % 20 mA 0.. 10 mA 10.Fonksiyonlar 2. DEĞER D2/2 MIN. 22 mA.00 % 0 .00 % 10 .. 10 mA 10..00 . 0 -200.00 % 10 ..ÇIKIŞ D2/2 Ayar Seçenekleri -200.00 % 10 .ÇIKIŞ D1/2 MIN.41 Analog Çıkışlar Adres 7310 7311 7312 7313 7320 7321 7322 7323 7330 7331 7332 7333 7340 7341 7342 7343 Parametre MIN. 100.. 7UM62..00 % 4 mA 100. ÇIKIŞ B1/2 MAKS. DEĞER D1/2 MIN..00 . 22 mA.00 % 4 mA 100.ÇIKIŞ B1/2 MIN.00 % 20 mA 0.ÇIKIŞ B2/2 MIN.00 ..00 % 20 mA Açıklama Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) SIPROTEC.DEĞER B2/2 MAKS.00 .00 % 4 mA 100..00 .00 % 0 .00 % 10 .. 10 mA 10. 100. 200.ÇIKIŞ D2/2 MAKS..DEĞER B1/2 MAKS.00 % 0 .00 .

bildirim „canlı kontak“ üzerinden gerçekleşir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak). Program belleği için çevrimsel olarak sağlama toplamı üretilir ve depolanmış bir çapraz sağlama toplamı ile karşılaştırılır. o zaman işlemci sistemi yeniden başlatılır. ölçülen değerlerin uygunluğuda. Eğer bir arıza/bozukluk olmuşsa. ADÇ'nin (analog-dijital-çevirici) referans gerilimini izler. Eğer herhangi bir sapma.42 Denetim Fonksiyonları Cihaz. sürekli olarak kontrol edilir. yardımcı gerilim arızasında dahili saatin çalışmasını sürdürmesini ve sayaçların ve mesajların saklanmasını sağlar. İzleme anahtarlamaları ve işlemci. 7UM62. 274 SIPROTEC. dahili arabellek pili otomatik olarak servis harici edilir. çevrimsel olarak bir sağlama toplamı üretilir ve her ayar değişikliği sonrası hesaplanan yeni bir çapraz-sağlama toplamıyla karşılaştırılır. Kısa süreli yardımcı gerilim kesintileri <50 ms cihazın görev yapmasını engellemez (anma yardımcı gerilim ≥110 V–). sağlama toplamları yardımıyla kontrol edilir. Ancak mesaj ve arıza kayıt arabelleklerinin verileri saklı tutulur. zaman artık sürdürülmez. Parametre belleği için. 5 V işlemci gerilimi donanım tarafından izlenir. 2.2010 . hem yazılım hem de donanım kapsamlı izleme fonksiyonları ile donatılmıştır. Pilin şarj durumu periyodik olarak kontrol edilir.Fonksiyonlar 2. İşlemci.42.1. işlemci sistemi yeniden başlatılır. Gerilim geri geldiğinde. sistemin başlatılması sırasında test edilir. Besleme geriliminin kesilmesi veya kapatılması cihazı devreden çıkartır.1 Donanım İle İzleme Ölçme girişlerinden ikili çıkışlara kadar tüm cihaz izlenir. Müsaade edilen çalışma aralığının dışındaki gerilim sapmalarında. Bir hatanın ortaya çıkması durumunda işlemci sistemi yeniden başlatılır. Bellek Modülleri Ana bellek (RAM). Yardımcı ve Referans Gerilimler İşlemci minimum değerin altına düştüğünde cihaz artık faal olmadığı için. Eğer gerilim müsaade edilen minimum gerilimin altına düşmüşse „Arıza Pil“ ihbarı verilir. yani. Çalışma sırasında bellekler.42 Denetim Fonksiyonları 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akım ve gerilim trafo devreleri denetime dahil edilerek. koruma kilitlenir ve uzun süreli sapmalar rapor edilir (Bildirim: „Ha A/D-çevirici“). hatalı çalışmalar veya müsaade edilmeyen koşullar için donanımı denetler (ayrıca bakın Tablo 2-14). Cihazın yardımcı besleme gerilimi birkaç saatten daha uzun süre kesildiğinde. Bu durumda cihaz servis dışı edilir. Tarama Dahili arabellek elemanları arasında tarama ve senkronlama sürekli izlenir. yeni bir senkronlama ile giderilemezse.1 Ölçme Denetimi 2.42. Arabellek Pili Arabellek pili. Yayın Tarihi 10. o zaman başlatma işlemi durdurulur ve bir LED yanıp sönmeye başlar.

özellikle yüksek gerilimlerde ortaya çıkabilen giriş dönüştürücünün müsaadeli gerilim orantılı dönüşüm hatasını dikkate alır (aşağıdaki şekle bakın). yaklaşık % 95’dir. o zaman faztoprak gerilim toplamında bir hata tespit edilir. Bu arıza „Ar.:Σ I Taraf 1“ veya „Ar. ΣI FAKTÖR T1 · Imaks veya ΣI FAKTÖR T2 · Imaks. SIPROTEC.42 Denetim Fonksiyonları Ölçme Değerlerini Toplama .:Σ I Taraf 2“ üzerinden bildirilir. eğer | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > U TOPLAM Eşiği + U TOPL. Yayın Tarihi 10.2010 275 .Fonksiyonlar 2. Bırakma oranı. eğer IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T1 · IN + ΣI FAKTÖR T1 · Imaks. U TOPL. 7UM62. bileşeni.Gerilimler Gerilim yolunda dört ölçme girişi mevcuttur: Bunlardan üçü faz-toprak-gerilimler için hem de aynı sistemin artık gerilimi için bir girişi (açık üçgen sargı veya sıfır nokta taransformatörün e-n-gerilimi) kullanıyorsa. bir tarafın dönüştürücülerinin toplamı gelen ve sayısallaştırılan akımlar izole yıldız noktalı ve topraksız generatörlerin işletiminde yaklaşık 0 olmalıdır. faz-toprak. Bu arıza „Arıza: Σ U F-T“ üzerinden bildirilir. Faktörü ayar parametreleridir ve Umaks . Akım devrelerinde arıza olduğu tespit edilir. Burada U TOPLAM Eşiği ve U TOPL. Faktörü x Umaks. Faktörü x Umaks payı. Şekil 2-131 Akım Toplamı İzleme Ölçme Değerlerini Toplama . giriş trafolarının müsaade edilen oran hatalarını hesaba katar (ayrıca bakın Şekil). özellikle yüksek arıza akım seviyelerinde ortaya çıkabilen. veya IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T2 · IN + ΣI FAKTÖR T2 · Imaks.gerilimlerin en büyüğüdür. Akım toplamı izleme sadece yıldız noktası sistem verilerinde (Adresler 242 veya 244) izole olarak parametrelenmiş taraf için etkin olur. kU faktörü artık gerilim girişi ve faz gerilim girişleri arasındaki farklı dönüşümü dikkate alır (Parametre kU = Uf / Udelta Adres 225). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Akımlar Taraf 1 ve 2'nin akım yollarının herbirinde üç giriş dönüştürücü mevcuttur.

Bu zamanlayıcı.3 Harici Trafo Devreleri İzleme Akım trafolarının veya gerilim trafolarının sekonder devrelerindeki kopukluklar veya kısa-devreler ve bağlantı hataları cihaz tarafından tespit edilerek rapor edilir (devreye alma için önemli!) Bunun için ölçüm değerleri.1’ e bakın).42. Eğer böyle bir hata tekrar başlatma ile giderilemezse. Eğer 30s içerisindeki üç tekrar başlatma girişimi sonrası arıza hala mevcut ise. Uf / Udelta eşleştirme çarpanı 225 no’lu adres altında doğru şekilde yapılandırılmış ise.2010 .42 Denetim Fonksiyonları Not Gerilim toplamı izleme sedece.1. Canlı durum kontağı („Canlı kontak“) bırakır ve bir bildirim verir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak). 2.2 Yazılım İle İzleme Güvenlik Gözetimi (Watchdog) Program akışının sürekli izlenmesi için. doğru çalışabilir (Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 276 SIPROTEC. eğer ölçme girişinde artık gerilim için harici oluşturulan bir artık gerilim bağlı ise ve bu cihaza 223 UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden de bildirilirse. koruma sistemi kendini servis harici eder ve kırmızı „Hata“ LED’i yanar. programın işlenmesi sırasında hatalı çalışmaların tespit edilmesini sağlar.5.42. Ek bir yazılım güvenlik zamanlayıcısı. etkindir. arka planda denetlenir.1. Yayın Tarihi 10. bir sistem arızası olmadığı sürece. Gerilim toplamı izleme sadece.Fonksiyonlar 2. yeniden bir başlatma girişimi başlatılır. işlemcide veya dahili programda bir arıza olduğunda derhal çalışır ve işlemci sisteminin sıfırdan tekrar başlatılmasına sebep olur. donanım devresinde bir güvenlik zamanlayıcısı (donanım için güvenlik gözetimi) mevcuttur. 7UM62. Bu da işlemcinin sıfırlanmasına yol açar. Şekil 2-132 Gerilim Toplamı İzleme 2.

Faz-toprak-gerilimlerde doğrultucu-ortalama değerleri oluşturulur ve bunların büyüklüklerinin simetrisi kontrol edilir. 7UM62. Burada. en düşük faz gerilimi en yüksek faz gerilimiyle karşılaştırılır. üçüncü faz-faz-gerilim hesaplanır. Her iki parametre de ayarlanabilir. yaklaşık % 95’dir.42 Denetim Fonksiyonları Akım Simetrisi Taraf 1 ve Taraf 2'nin akım girişlerine beslenen akımların herbirinin simetrisi izlenir. U ise | Umaks. / IN > DENG I SINIR T2 / IN Böylece Imaks üç faz akımının en büyüğü ve Imin ise en küçüğüdür. Denge faktörü DENGE FAKT. | < DENGE FAKT.I T1 veya DENGE FAKT. U gerilimlerin asimetrisi için ölçüdür. | > DENGE U-SINIR Böylece Umaks üç gerilimin en büyüğü ve Umin ise en küçüğüdür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC. Bırakma oranı. Bu arıza „Arıza: U deng. en düşük faz akımının herbirinin en büyüğe ilişkisi karşılaştırılır. Bu simetri. / IN > DENG I SINIR T1 / IN | Imin | / | Imaks. Bunun için.“ ile bildirilir. sınır değeri DENGE U-SINIR bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). | < DENGE FAKT. % 90 Stator toprak arıza koruma fonksiyonu aktif ise. Hatasız normal işletme koşullarında giriş akımlarının belirli bir simetrisi olması beklenir. sınır değer DENG I SINIR T1 veya DENG I SINIR T2 bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). cihazda herbir taraf için ayrı ayrı bir büyüklük izleme ile kontrol edilir.I T1 ise Imaks. eğer | Umin | / | Umaks. o zaman izleme „arka plana“ alınır ve bildirim vermez.I T2 ise Imaks.2010 277 . yaklaşık % 95’dir. Bu arıza „Arıza Isim 1“ veya „Arıza Isim 2“ ile Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı bildirilir. eğer | Imin | / | Imaks | < DENGE FAKT. Yayın Tarihi 10. Bir asimetri tespit edilmiş olur. Simetri faktörü DENGE FAKT. Bir asimetri tespit edilmiş olur. İki faz-faz gerilim ve artık gerilim UE cihaza bağlandıysa. Şekil 2-133 Akım Simetrisi İzleme Gerilim Simetrisi Hatasız normal işletme koşullarında gerilimlerin belirli bir simetrisi olması beklenir.I T2 faz akımlarının dengesizliği için bir ölçüdür. o zaman bir gerilim asimetrisinde bir sıfır gerilim oluşur.Fonksiyonlar 2. Bırakma oranı. Bu esnada koruma fonksiyonu tetiklenirse.

I T1“. „Ar. Akımların faz sırası Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı kontrol edilir ve bildirilir. Faz Sırası“.IL3 kontrol edilir. veya „Ar. Eğer rölede faz sırası ayarı değiştirilmişse. (No. röle içerisinde simetrik bileşenlerin hesaplaması için L2 ve L3 fazları yer değiştirilir ve dolayısıyla pozitif ve negatif bileşenler yer değiştirmiş olur (ayrıca bakın Bölüm 2. Ölçme büyüklüklerinin ters faz dönüşünün beklendiği uygulamalarda.Faz Sı.IL2 . akım faz sırasının kontrolü aşağıdaki gibi minimum akımı gerektirir |IL1|. (No. düşük gerilim korumada gerilimlerin pozitif bileşenlerinin değerlendirmesi ve dengesiz yük tespiti.2010 . |IL2|. 7UM62. |UL2|. 266) Taraf 2 için ve ayrıca bu bildirimlerin veyalanması „Ar.42 Denetim Fonksiyonları Şekil 2-134 Gerilim Simetrisi İzleme Akımın ve Gerilimin Faz Sıraları Akım ve gerilim giriş devrelerindeki hatalı faz bağlantılarını tespit etmek için. eğer ölçülen gerilimlerin her birinin en az |UL1|. Ölçme gerilimlernin faz sırası. |UL3| > 40 V/√3 büyüklüğü varsa. L3. |IL3| > 0. gerilimlerin faz sıralarının kontrolüyle UL1 . 171) verilir. herbiri IL1 . empedans korumanın döngü seçimi. faz-faz ölçülen gerilimlerin ve ölçülen faz akımlarının faz sıraları (ön işaret aynı).UL3 ve akımlar için. ölçme büyüklüklerinin saat ibresi yönünde faz sırasını şart koşar. Kısa devre arızasız gerilimlerle yön ölçümü. Yayın Tarihi 10. sıfır geçişlerinin sıralamasının kontrolüyle denetlenir. arıza değerleri ve ölçülen değerler bundan etkilenmez.47). 265) bildirimleri Taraf 1 için. Gerilim faz sırasının kontrolü. 278 SIPROTEC.Faz Sı.5 IN. I T2“. (No. Saat ibresi tersi yönünde faz sırasında (L1. bu cihaza ilgili 271 FAZ SIRASI parametresi üzerinden veya uygun yapılandırılmış ikili giriş üzerinden bildirilir. L2) . faz ayrımlı mesajlar. 176) veya „Ar.Fonksiyonlar 2. Faz Sıra U“.UL2 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. (No.

I T1 DENG I SINIR T2 1A 5A C Ayar Seçenekleri OFF ON 10 . gerilim simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır gerilimi (faz-faz) belirler (ayrıca bakın Şekil Gerilim Simetrisi İzleme).50 .5 Ayarlar Tabloda. Toplam gerilim izlemenin başlatması için ilgili pay 8109 U TOPL. ölçme değer denetimi fonksiyonlarının duyarlığı değiştirilebilir. 5.4 Ayar Notları Ölçülen Değerleri İzleme Ölçme değer denetimini 8101 no’lu ÖLÇME DENETİMİ adresinde ON veya OFF olarak ayarlanabilir. Not Güç Sistemi Verileri 1'de gerilim-toprak yolu bağlantısı üzerinden hem de onun uyarlama faktörü Uf / Udelta verileri yapılmıştır. 1.1. Taraf 1 için.. 8111 no’lu ΣI FAKTÖR T1 adresi ve Taraf 2 için. Adres 8107 DENGE FAKT. Özellikle akımlarda ve/veya gerilimlerde yüksek işletme asimetrilerinin beklendiği uygulamalarda veya işletme sırasında bazı izleme fonksiyonlarının kararsız çalışması durumunda.42.00 A Varsayılan Ayar OFF 50 V 0.90 0.00 A 0.00 A 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan sekonder akım trafosu anma akımını göstermektedir. 7UM62. sadece IN ’ye ilişkin)..50 A 0. Adres 8105 DENGE FAKT. Adres 8108 U TOPLAM Eşiği toplam gerilim izlemenin üzerine karşılık gelen sınır gerilimi (bakın şekil Gerilim toplamı izleme) belirler (mutlak pay. ve 8106 no’luDENG I SINIR T2 adresi Taraf 2 için. Taraf 1 için. 5. 0. 8103 no’lu adres DENGE FAKT.50 A Açıklama Ölçme Denetimi Denge İzleme Gerilim Eşiği Gerilim İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 1 T1 Akım İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 2 SIPROTEC..1. 8113 no’lu ΣI FAKTÖR T2 adresinde ayarlanır..50 A 2.42.50 .. 100 V 0.75 0. yani simetri karakterinin yükselişi. Yayın Tarihi 10.I T2 Taraf 2 için ilgili simetri faktörüdür.I T1 Taraf 1 için ilgili simetri faktörüdür.50 A 2.2010 279 .Fonksiyonlar 2. U simetri karakteristiğin eğimine karşılık olan simetri faktörüdür.10 . Ayrıca.. 8102 no’lu DENGE U-SINIR adresi.50 0. Ölçülen değerleri izleme fonksiyonunun doğru olarak çalışması için bu ayarlar da orada doğru girilmelidir.00 A 0. çoğu durumlar için yeterlidir. U DENG I SINIR T1 1A 5A 8105 8106 DENGE FAKT. Adres 8101 8102 8103 8104 Parametre ÖLÇME DENETİMİ DENGE U-SINIR DENGE FAKT. akım toplamı izlemenin etkinleştirileceği sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Toplamı İzleme) (mutlak kısım. sadece UN ile ilişkili).10 . 1.90 0.10 . bu ayarlar daha az duyarlı yapılmalıdır. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. 0. 2. Fabrika çıkışı olağan ayarları..58 . 8110 no’lu ΣI EŞİK T1 adresi. C sütunu (yapılandırma). Akım toplamı izlemeyi etkinleştirmek için (maksimum iletken akıma ilişkin) ilgili kısım. Faktörü adresi altında ayarlanır. Uygun 8112 no’lu ΣI EŞİK T2 adresi Taraf 2 için geçerlidir. 8104 no’lu DENG I SINIR T1 adresi Taraf 1 için.42 Denetim Fonksiyonları 2. akım simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Simetrisi İzleme).

0... Ar. 7UM62. 0.05 .05 .00 A 0. 161 164 165 167 171 176 197 230 231 265 266 571 572 Bilgi Arıza I Denetim Arıza U Denetim Arıza: Σ U F-T Arıza: U deng. 200 V 0..00 A 0. 0.I T2 U TOPLAM Eşiği U TOPL.00 .95 8111 8112 ΣI FAKTÖR T1 ΣI EŞİK T2 1A 5A 0.75 0.50 A 0.:Σ I Taraf 2 Ar.. I T1 Ar. Faz Sıra U Ölç. I T2 Arıza Isim 1 Arıza Isim 2 Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: Genel Akım Denetimi Arıza: Genel Gerilim Denetimi Arıza: Gerilim Toplamı Faz-Toprak Arıza: Gerilim Dengesi Arıza: Faz Sırası Arıza: Faz Sırası Gerilim Ölçme Denetimi DEVRE DIŞI Arıza: Taraf 1 Akım Toplamı Arıza: Taraf 2 Akım Toplamı Arıza: Faz Sırası I taraf 1 Arıza: Faz Sırası I taraf 2 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 1 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 2 280 SIPROTEC.Faz Sı. 0. 0 Varsayılan Ayar 0.10 Açıklama T2 Akım İzleme için Denge Çarpanı Gerilim İzleme için Toplam Eşiği Gerilim Toplamı İzleme Çarpanı Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Faktörü Taraf 2 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 2 Toplam Akım İzleme Faktörü 1A 5A 0. 10..50 10 V 0. Yayın Tarihi 10.2010 .00 A 0. Faktörü ΣI EŞİK T1 C Ayar Seçenekleri 0. Faz Sırası Ar.95 . OFF Ar.Faz Sı.1.50 A 0.95 8113 ΣI FAKTÖR T2 2.6 Bilgi Listesi No.00 A 0..10 0.10 A 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2..60 .10 .00 .. 2. Den.42.25 .:Σ I Taraf 1 Ar. 10..90 10 .25 .10 A 0.Fonksiyonlar 2.42 Denetim Fonksiyonları Adres 8107 8108 8109 8110 Parametre DENGE FAKT.

o zaman sigorta arızası izleme ile gerilim trafosu sekonder („Fuse-Failure-Monitor“) devredeki arızalar tespit edilebilir. Aynı şekilde. empedans koruma ve diğer gerilime bağlı koruma fonksiyonları böylelikle yanlış ölçüm değerleri verebilir ve bu bir fonksiyon aşılmasına yol açabilir.2. Negatif bileşen sistemi güncel pozitif bileşen sistemle karşılaştırılırsa. Bu fonksiyon Taraf 2'nin akımıyla çalışır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 281 . eğer hazırda bir (aşırı akım) koruma fonksiyonunun bir başlatması mevcutsa bu fonksiyon kilitlenir.42. Burada akım ve gerilimin zamansal akışının izlemesi gereklidir.2 Denetim 2. arızasız durum için aşağıdakiler geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. o zaman bir iki kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Birli ya da ikili faz arızasında akımda aynı şekilde 0.42 Denetim Fonksiyonları 2. 1-kutuplu ve 2-kutuplu sigorta arızasın için ölçme prensibi Sigorta-Arızası izleme fonksiyonu. Eğer gerilimin kesintisi sıfıra yakın olursa (veya gerilim sıfırsa). belli döngüler hatalı bir şekilde bir sıfır gerilim görür.42. aynı zamanda akım aynı kalırsa. Eğer gerilim devrelerinde sinyal kontaklı 3 fazlı bir minyatür şalter yerine sigortalar kullanılmışsa.ve Negatif sistem üzerinden daha önce tanımlandığı gibi tanınamaz. bir kısa devre veya kopuk iletken yüzünden. ama bu kendisini akımda göstermez.1 IN) tarafından kilitlenir. gerilim trafosunun bir 3-kutuplu kesintisi olabilir. o zaman gerilim trafosunda arıza olamayacağı için gerilim izleme doğru çalışmaz. Eğer sapma büyüklüğü eşik değerinden daha büyük ise. o zaman bir tek kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. SIPROTEC. Tabii ki gerilim trafo-otomatiği ile „Sigorta Arıza İzleme“ aynı zaman kullanılabilir. Bunun için anma akımının güncel akım değerinin sapması değerlendirilir.5'lik veya 1'lik bir negatif bileşen sistem gösterilir. Düşük gerilim koruma. 3-kutup sigorta arıza Gerilim trafosu bir 3-kutup arıza Pozitif. ölçülen gerilim arızası durumunda.veya 2-kutup bir gerilim arızasında negatif bileşen anma değerinin oluştuğu gerçeğini kullanır. gerilimde 1. 7UM62. o zaman sigorta arızası-izleme fonksiyonu bloklanır. Yayın Tarihi 10. Bununla şebeke tarafından tanımlanmış asimetrilerde belli bir sınırlamaya ulaşılır.Fonksiyonlar 2. fonksiyon pozitif bileşen sistemin bir en düşük eşiğinin altında gerilim (U1 < 10 V) ve akım (I1 < 0. Çok küçük pozitif bileşen sistemde eksiklikler nedeniyle Sigorta-Arızası izleme fonksiyonun aşırı fonksiyonu ortaya çıkmaması için.1 Sigorta Arızası İzleme Gerilim trafosu-sekonder sistemde.

düşük uyartım koruma gibi bloklanacaksa „GT Sig. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Mantık Bir sigorta arızası tanınırsa (Şekil 2-135 sol mantık bölümü). Yayın Tarihi 10. UE-Girişinde Gerilim UE 'nin başlatılmasına göre bu girişin gerilim ölçümünün bloklanması da gerekli olabilir.42 Denetim Fonksiyonları Ek kriterler Ayrıca fonksiyon bir ikili giriş üzerinden ya bloklanır ya da bir düşük gerilim koruma ile ayrı bir gerilim trafo setinde deaktive edilebilir. Arızası“ bildirimi kullanılır ve mantık bölümü (CFC) üzeri koruma fonksiyonuyla bağlanır. Ayrı bir trafo setinde aynı şekilde düşük gerilim tanınırsa. Arızası“ bildirimiyle bağlanır. Diğer Bloklamalar Sigorta arızası izleme (Fuse Failure İzleme) ile fonksiyonlar direkt bloklanır (bakın Şekil 2-135).Fonksiyonlar 2. Şekil 2-135 Sigorta arızası izleme fonksiyonunun mantık şeması (Fuse-Failure-Monitor) 282 SIPROTEC. Böylece. 7RW600).2010 . bir kısa devre arızada sigorta arıza bildirimi tutulması garantilenir. o zaman bu durum kaydedilir. o zaman kayıt kaldırılır ve 10 s'lik bir gecikme ile sigorta arızası bildirimi geri alınır. Diğer fonksiyonlar ör. Sigorta arızası yok edildiyse ve pozitif sistem gerilimi anam geriliminin % 85'ini aştıysa. Ayrı düşük gerilim koruma gecikmesiz ayarlanmalıdır ve aynı şekilde gerilimlerin pozitif sistemi değerlendirilmelidir (ör. Bir bloklama CFC aracıyla oluşturulabilir ve „GT Sig. o zaman büyük olasılıkla bir trafo arızası sözkonusu olmaz ve izleme anahtarlaması bloklanabilir.

Eğer üç tekrar başlatma girişimi sonunda arıza hala giderilememişse. işlemci tekrar başlatılır veya cihaz devre dışı bırakılır. eğer dahili yardımcı besleme gerilimi mevcutsa ve yeşil "RUN" LED'si söner.2 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri Tespit edilen arızanın türüne bağlı olarak. 7UM62.2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aynı şekilde cihaz devre dışı bırakılır.2010 283 . Aşağıdaki tabloda izleme fonksiyonlarının ve cihazın arıza tepkilerinin bir özeti verilmiştir.42 Denetim Fonksiyonları 2.Fonksiyonlar 2. o zaman bütün LED’ler söner. Canlı durum kontağı düşerek kendi N/K kontağıyla cihazın arızalı olduğunu ihbar eder. SIPROTEC. bir ihbar verilir. Eğer dahili yardımcı besleme gerilimi arızalanmışsa. Yayın Tarihi 10.42. Aynı zamanda ön paneldeki kırmızı "ERROR" LED'si yanar.

cihaz servis dışı LED yanıp söner bırakılır Hızlanma esnasında Çalışma sırasında: Tekrar başlatma girişimi 1) LED yanıp söner „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T1ynl“ (No. Taraf 1 Akım Toplamı.42 Denetim Fonksiyonları Tablo 2-14 Cihazın Arıza Tepkilerinin Özet Listesi Olası Sebepler harici (Yard. 230) „Ar. 212) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD2 köprüs“ (No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Taraf 1 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 1 için yanlış takılmış 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 2 için yanlış takılmış Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi. 7UM62.2010 . Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde 284 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 211) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD1 köprüs“ (No. 177) „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) atandığı şekilde GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır İzleme Yardımcı Besleme Gerilim Arıza Dahili Besleme Gerilimleri Cihaz servis harici edilir Arabellek Pili Donanım İzleme dahili (Arabellek Pili) dahili (İşlemci arızası) Mesaj Cihaz servis harici edilir 1) Yazılım İzleme dahili (İşlemci arızası) Tekrar başlatma denemesi 1) Çalışma belleği ROM dahili (donanım) Akışın iptali.Gerilim) dahili (Çevirici) Dahili (Çevirici) veya Referans Gerilim Arıza Tepkisi Cihaz servis harici edilir Mesaj (No) Çıkış Bütün LED’ler sönük GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır „ERROR“ LED’i yanar „Ha A/D-çevirici“ (No.:Σ I Taraf 1“ (No.:Σ I Taraf 2“ (No. 210) „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T2ynl“ (No. Taraf 2 Cihaz servis harici edilir Td1'de Gerilim/AkımDeğiştirme Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0295 ile denk değil Transdüser 2 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0296 ile denk değil Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0297 ile denk değil dahili (Ölçülen Değer Toplama) dahili (Ölçülen Değer Toplama) Mesaj Td2'de Gerilim/AkımDeğiştirme Td3'te Filtre-On/OffDeğiştirme Akım Toplamı. 214) „Ar.Fonksiyonlar 2. 213) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD3 köprüs“ (No. 231) Program belleği RAM dahili (donanım) Parametre belleği dahili (donanım) Tekrar başlatma denemesi 1) Tarama Frekansı dahili (donanım) Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi. 181) „Arıza Pil“ (No.

eğer akım fazlasıyla değişirse ve diferansiyel akım izleme = 0.42. Taraf 1 Akım Simetrisi. GOK ="Cihaz Tamam" = Canlı durum kontağı düşer.5 IN ise.2. 7UM62. bunun altına düşülürse. 6575) „ARIZA: Aç Devr.Faz Sı. 2.42. Faz Sıra U“ (No. 2.3 Ayar Notları Sigorta Arızası İzleme (Fuse Failure Monitor) Sigorta arızası izleme sadece eğer. sabit verilmiştir.42 Denetim Fonksiyonları İzleme Akım Simetrisi. 165) „Arıza: U deng. AR. 571) „Arıza Isim 2“ (No. 167) „Ar. Aynı şekilde eşik değerleri bir üç kutuplu gerilim arızanın tanınması için (Düşük gerilim sınırı = 10 V. I T2“ (No. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 266) „GT Sig. yapılandırmada 180 no'lu adres SİG. 572) „Arıza: Σ U F-T“ (No. İZLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sigorta Arızası İzleme SIPROTEC. 8001 no’lu SİG. Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde „Sigorta Arızası İzleme“ harici (Gerilim Trafosu) Açma Devresi Denetimi harici (Açma Devresi veya Kontrol Gerilimi) 1) 2) Mesaj Mesaj atandığı şekilde atandığı şekilde Üç başarısız tekrar başlatma girişiminden sonra.ve Kumanda fonksiyonları kilitlenir.4 Ayarlar Adres 8001 Parametre SİG.2010 285 . AR. AR. arıza tanınması etkin olur) sabit ayarlıdır ve tekrar verilmesi gerekmez. Arızası“ (No. 6865) Çıkış atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde Akım faz sırası. 265) „Ar. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Taraf 2 Gerilim Toplamı Gerilim Simetrisi Gerilim Faz Sırası Akım faz sırası. I T1“ (No. Etkin Değil ayarlanır.Fonksiyonlar 2. Koruma. İZLEME adresinde fonksiyon ON veya OFF anahtarlanabilir.2. 176) „Ar. Taraf 1 Olası Sebepler harici (güç sistemi veya akım trafosu) harici (güç sistemi veya akım trafosu) dahili (Ölçülen Değer Toplanması) harici (güç sistemi veya gerilim trafosu) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Arıza Tepkisi Mesaj (No) „Arıza Isim 1“ (No.“ (No.ve iki kutup gerilim arızalarının tanınması için.“ (No.Faz Sı. cihaz servis harici edilir. Eşik değerleri U2/U1 ≥ % 40 ve I2/I1 ≤ % 20 bir. İZLEME = Etkin ayarlanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. Kullanım hala mümkün olabilir.

Güç Kaynağı OlayÖzetiAlarmı Arıza Pil Ha A/D-çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Offset hatası Alarm Kalib Yok Hata nötr AT Hata1A/5A T1ynl Hata1A/5A T2ynl Hata TD1 köprüs Hata TD2 köprüs Hata TD3 köprüs Ar: RTD-Box 1 Ar: RTD-Box 2 >SAİ BLK >SAİ U< harici GT Sig.42 Denetim Fonksiyonları 2.42.2010 .5 Bilgi Listesi No. 7UM62.2. Arızası Bilgi Saat Senkr. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Ha Bilgi Tipi AM AM_W AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM EM EM AM Olay kaybı Bayrak Kaybı Özet alarmı ile hata Güç Kaynağı Arızası Alarm Özet Olay Arıza: Boş pil Hata: A/D çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Hata: Offset Alarm: Kaibrasyon verisi mevcut değil Hata: Nötr AT MLFB ile aynı değil Hata:1A/5A köprüsü S1 ayarından farklı Hata:1A/5A köprüsü S2 ayarından farklı Hata: TD1 köprüsü ayardan farklı Hata: TD2 köprüsü ayardan farklı Hata: TD3 köprüsü ayardan farklı Arıza: RTD Box 1 Arıza: RTD Box 2 >Sigorta arızası izleme BLOKLAMA >SAİ harici düşük gerilim Gerilim Trafosu Sigorta Arızası Açıklama Saat Senkronlama Hatası 286 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. 68 110 113 140 147 160 177 181 185 187 188 190 191 193 194 210 211 212 213 214 264 267 5010 5011 6575 Olay Kaybı Bayrak Kayıp ÖzetAlarmHatası Ha.

Yayın Tarihi 10. aşağıdaki şekle göre. denetim. Her iki ikili girişin de SIPROTEC. Sağlam açma devresinde bile. Açma kontağının ve kesicinin anahtarlama durumlarına bağlı olarak. bütün kesici koşullarında açma devresinde arıza tespit edilebilir. 2. İki ikili giriş kullanıldığı zaman.Fonksiyonlar 2.1 Fonksiyon Tanımı İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı olmayan) İki ikili giriş kullanıldığında bunlar. ancak 38 V un üzerindeki kontrol gerilimleriyle kullanılabilir. biri açma rölesinin kontağına paralel ve diğeri de kesiciyardımcı kontağına paralel bağlanır. kesicinin kendi arızaları tespit edilemez. Şekil 2-136 Aynı potansiyele bağlı olmayan iki ikili girişle açma devresi denetimi prensibi İki ikili giriş ile denetim. Mevcut ortak bir potansiyele bağlı veya bağlı olmayan ikili girişlerin sayısına bağlı olarak.43 Açma Devresi Denetimi 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kısa bir geçiş periyodu içerisinde (açma kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamışken) her iki ikili girişin enerjisinin de aynı anda kesik olması („L“) mümkündür. Açma devresi denetiminin kullanılabilmesi için bir önkoşul. sadece bir ikili giriş kullanılırsa. 7UM62.43. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ Tablo 2-15) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“). sadece açma devresindeki kopuklukları ve kontrol gerilim arızasını tespit etmez. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa. Her bir ikili giriş için en az 19 V gerektiğinden.43 Açma Devresi Denetimi Çok fonksiyonlu koruma rölesi 7UM62 dahili bir açma devresi denetimi ile donatılmıştır. denetim bir veya iki ikili giriş arasında seçilebilir. aynı zamanda kesici yardımcı kontaklarının konumunu kullanarak kesicinin tepkisini de izler.2010 287 . kesici için kontrol geriliminin en az her iki ikili girişteki gerilim azalmasının toplamından daha büyük olmasıdır (UKont > 2 · UGİRmin). o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir.

8 s sonra).43 Açma Devresi Denetimi sürekli enerjisiz olması. Şekil 2-138 Ortak potansiyele bağlı iki ikili girişle açma devresi denetiminin prensibi 288 SIPROTEC. Bu yinelenen ölçümler. bir anormallik tespit edilmişse. Şekil 2-137 İki İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık şeması İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı) Ortak bir potansiyele bağlı iki ikili giriş kullanımında bunlar. ihbarın gecikmeli olarak alınmasına yol açar ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. ancak açma devresinin açık (iletken kopukluğu) veya kısa-devre olması veya bir pil gerilim arızası veya kesici çalışma mekanizmasının arızalı olması durumlarında mümkündür. aşağıdaki şekle göre kök ile L+'e veya korumanın ilgili kumanda röle kontağına birkez paralel bağlanmıştır ve kesici-yardımcı kontağı 1'e bağlanmıştır. Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1.Fonksiyonlar 2. o zaman bir arıza ihbarı verilir (aşağıdaki şekle bakın). Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. Tablo 2-15 No. ihbar kendiliğinden silinir.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 2 3 4 açık açık kapalı kapalı Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Kesici KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KE/Yard 1 kapalı açık kapalı açık KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H H L L L H L H GİR 2 Röle Açma Kontağı İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır. 7UM62. Açma devresi arızası giderildiğinde. Yayın Tarihi 10.

hem de pil geriliminin kesilmesinde veya şalterin mekaniğindeki arızalarda düşünülebilir ve bu nedenle denetim kriteri olarak işleme alınır. Bu durumun uzun süreli ortaya çıkışında sadece kesintide veya açma devresinin kısa devre arızasında. Yayın Tarihi 10. İkili giriş için en az 19 V gerektiğinden.8 s sonra). bağlantı yanlış Bu çözümde Durum 2 („normal işletim açık KE ile“ ve „KR başarılı yönlendirildi“) ayırt edilemez.sağlam açma devrelerinde sadece kısa bir geçiş periyodu esnasında (kumanda röle kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamış) mümkündür. bir yüksek-omik R yedek direnci yardımıyla baypaslanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sistem taraflı kontrol gerilimi denetimde 38 V' un üzerinde kullanılabilir.Kont. Bu yinelenen ölçümler.43 Açma Devresi Denetimi Açma kontağının ve kesicinin durumlarına bağlı olarak.2010 289 . ihbarın gecikme süresini belirler ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. Kesici yardımcı kontağı. Durum 4 sadece teoriktir ve bir donanım hatasını gösterir. SIPROTEC. yedek direnç R'de yaklaşık aynı gerilim düşüşü oluştuğundan). 7UM62. Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1. ihbar kendiliğinden silinir. aşağıdaki şekle göre koruma cihazının ilgili açma kontağına paralel bağlanır. bozuk. Bir İkili Giriş ile Denetim İkili giriş. o zaman bir arıza ihbarı verilir (bakın Şekil 2-137). Arıza Teorik durum: Ke. Her iki ikili girişin uyartılmış olmadığı durum („L“) . İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır. Kesici için kontrol gerilimi en azından ikili girişteki gerilim düşüşünün iki misli kadar olmalıdır (UKont > 2 · UGİRmin. Açma devresi arızası giderildiğinde. Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. bir anormallik tespit edilmişse.Fonksiyonlar 2. 1 2 3 4 Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Röle Açma Kontağı açık açık veya kapalı kapalı açık Kesici AÇIK KAPALI AÇIK AÇIK veya KAPALI KE/Yard 1 kapalı açık kapalı kapalı KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H L L H GİR 2 L H L H dinamik durum statik durum kapalı KE ile normal işletim açık KE veya KR ile normal işletim başarılı yönlendirilmiştir Geçit/Arız.Yard. GİR bozuk. Bu her iki durum normal durumdur ve kritik değildir. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ aşağıdaki Tablo) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“) Tablo 2-16 No.

İkili giriş. Bu sırada durum soruşturması yakl. Açma devresi arızası giderildiğinde. Yayın Tarihi 10. 7UM62.Fonksiyonlar 2. 600 ms'de bir yapılır. açma rölesi kontağı açık ve açma devresi de normal olduğunda ikili giriş etkinleştirilir (mantık durumu „H“). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak açma kontağı kapalı olduğu sürece kısa-devre edilir ve dolayısıyla etkisiz kılınır (mantık durumu „L“). kapalı açma kontağı bir arıza mesajına yol açmaz. izleme devresi. o zaman alarm geciktirilmelidir (ayrıca bakın Şekil). çünkü röle bir açma komutundan sonra devamlı (300 s'den fazla) çekili kalır. Ancak. ya kesici yardımcı kontağı üzerinden (eğer kesici kapalı ise) veya yedek R direnci üzerinden kapalı olduğundan. açma devresi denetimi çalışmadığından. İkili girişin çalışma sırasında sürekli enerjisiz olması. Not Lock-Out-Fonksiyonunun kullanımında açma devrtesi denetimi sadece bir ikili girişle kullanılamaz.2010 . İkili girişin durumları bu nedenle 500 kez bir bildirim verilmeden önce sorgulanır. arıza mesajı aynı süreden sonra otomatik olarak silinir. Sistem arızaları sırasında. o zaman açma devresi denetiminin başlaması sadece açma devresinin gerçek arızasında (300 s sonra) gerçekleşir. açma devresinde bir iletken kopukluğunu veya kontrol (açma) gerilim arızasını gösterir. eğer diğer rölelerden açma kontakları açma devresine paralel bağlanmışsa. Şekil 2-140 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık Şeması 290 SIPROTEC.43 Açma Devresi Denetimi Şekil 2-139 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi Normal çalışmada.

o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir. Bir açma kumandasının en uzun süresinin emniyetle zamansal olarak baypaslanması ve açma devresinde gerçek bir arızada bir bildirim verilmesi böylece emniyete alınır. Diğer parametreler gerekli değildir. 300 s kadar geciktirilir.4) adresi altında 2 Giriş İle veya 1 Giriş İle alternatiflerinden biriyle mevcut olarak anahtarlandıysa ve ikili girişlerin uygun bir sayısı bunun için yapılandırılmışsa ve fonksiyon 8201 no'lu adres altında ADD = ON anahtarlanmışsa. Bundan dolayı. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa. Bir açma devresi kesintisinin bildirimi denetimde iki ikili girişle yakl. Kesici yardımcı kontağı 1 (KE/Yard1) açık olduğunda da bir kesici arızasının tespit edilebilmesi ve bırakma yapan bir kumanda rölesinin tanınabilmesi için. Bu direncin değeri. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. ölçme. kesici açık durumda (dolayısıyla KE/Yard1 açık ve KE/Yard2 kapalı) iken açma rölesi kontağı da açıksa SIPROTEC. Eğer sadece bir ikili giriş kullanılacaksa. Şekil 2-141 Açma Devresi Denetimi için Mesaj Mantığı 2. eğer projelendirmede 182 ADD (Bölüm 2. Eğer açma devresi denetimi hiç kullanılmayacaksa. 7UM62. Bu. açma devresinin sistem (+ dc) tarafına bir R direnci bağlanır. etkindir ve erişilebilir. bir kapalı açma kontağının olası en uzun süresini köprüleyecek bir sürenin üzerinde olmalıdır. ancak açma kontağının kapalı olduğu durum için bir arıza tespit edilemez.43. bir ikili girişle denetimde yakl. sabit sayıda ölçme yapılarak ve periyodik durum kontrollerinin arasındaki süreyle sağlanır.2010 291 .2 Genel Ayar Notları Fonksiyon sadece. açma devresi kopukluğu veya kontrol gerilimi arızası gibi bazı hatalı durumlar tespit edilebilir. Direncin uygun şekilde boyutlandırılmasıyla – sistemin durumuna bağlı olarak – çoğu kez daha düşük bir kontrol gerilimi yeterlidir. 182 no’lu adreste Etkin Değil olarak ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.43 Açma Devresi Denetimi Aşağıdaki şekilde denetim ayarlarına ve ikili giriş sayısına bağlı olarak açma devresi denetimi tarafından üretilebilecek mesajlar için mantık şeması görülmektedir. 2 s ile sabittir. R direnci kesicinin ikinci yardımcı kontağına (KE/Yard2) seri bağlanmalıdır (bakın Şekil „Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi“). Bir İkili Giriş ile Denetim Not: Açma devresi denetimi için bir ikili giriş (GİR) kullanıldığında.

kesici açma bobininin enerjilenmemesini sağlayacak Rmin şu formülden bulunur: burada IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKONTROL RKAB UKAB (DÜŞÜK) İkili giriş enerjili iken sabit akım GİR (= 1. direnç büyüklüğü için bir üst sınırın Rmaks ve bir alt sınırın Rmin. Bunların aritmetik ortalamasından en uygun R değeri bulunmalıdır: İkili girişleri enerjileyecek minimum gerilimi sağlayacak. (= 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. Rmaks şu formülden bulunur: Yukarıdaki durumda. kesici bobini üzerindeki maksimum gerilim Eğer hesaplama sonucunda Rmaks < Rmin çıkarsa. 24/48/60 V (7UM62’den). olmasına yol açar. ancak aynı anda açık ikili giriş (GİR1) kumanda rölesi hala enerjili olacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Yayın Tarihi 10.2010 . 110/125/220/250 V) Açma Devresi için Kontrol Gerilimi Kesici bobininin omik direnci Açmaya yol açmayacak.8 mA (SIPROTEC 4 7UM62) 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında. 24/48/60 V. Bu. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. fişli köprü(ler) kullanılarak röleye uygulanmalıdır.8 mA) İkili giriş GİR için minimum kontrol gerilimi (= 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. bu durumda hesaplama işlemi diğer en küçük anahtarlama eşiği UGİRmin için tekrarlanmalı ve bu eşik. 110/125/220/250 V) (7UM62’den) 110 V (sistem / açma devresi) 500 Ω (sistem / açma devresi) 2 V (sistem / açma devresi) 292 SIPROTEC. 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında.43 Açma Devresi Denetimi kesici açma bobini (KAB) artık enerjilenmeyecek. Direncin güç tüketimi için: Örnek: IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKontrol RKAB UKAB (DÜŞÜK) 1.

43 Açma Devresi Denetimi En yakın 39 kΩ.43. güç: 2.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. girişi ayarlı değil Açma Devresi Arıza SIPROTEC. 6851 6852 6853 6861 6862 6863 6864 6865 Bilgi Listesi Bilgi >ADD BLK >ADD açma röles >ADD Ke rölesi ADD OFF ADD BLOKLANDI ADD AKTİF ADD ProgArıza ARIZA: Aç Devr. Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM Açıklama >Açma devresi denetimi BLOKLAMA >Açma devresi denetimi: açma rölesi >Açma devresi denetimi: kesici rölesi Açma devresi denetimi OFF Açma devresi denetimi BLOKLANDI Açma devresi denetimi AKTİF Açma Devresi blk. standart direnç değeri seçildiğinde. 7UM62.2010 293 . Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.3 Adres 8201 Ayarlar Parametre ADD Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Açma Devresi Denetimi 2.43.

Yayın Tarihi 10. 252 üzerinden) Qprim/SN. Bu uygulamada dikkate alınmalıdır. Ölçme değeri Q (Reaktif güç) ΔP (Aktif güç değişimi) UL1E (Faz-toprakgerilim) UL2E (Faz-toprakgerilim) UL2prim/(UN.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr.Fonksiyonlar 2. Hesaplama periyot başına yapılır. Buradan primer aktif güç P hesaplanır.44 Eşik Denetimi Bu fonksiyon seçilmiş ölçme değerleriyle eşik değeri denetimlerini (Aşılması veya Altında kalınması) yürütür. hızlı denetimler ve otomatik fonksiyonlar ve koruma fonksiyonunun kapsamında bulunmayan uygulama tanımlı koruma fonksiyonlarıdır (ör.G.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 10 tane eşik değeri denetleme modülü öngörülmüştür. Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir.49. UL1-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. Toplam 19. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 251/√3 üzerinden) Açıklama Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir.G.2010 . 2. bunlardan 5 tanesi eşik değerinin aşılmasına veya altında kalınmasına reaksiyon gösterir.G. yüzde değeri olarak değerlendirilebilen işlenebilir ölçme değeri sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda kullanılabilir ölçme değerleri görüntülenir. Not: % 100-Değer.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Tablo 2-17 P (Aktif güç) Ölçme değerleri Ölçekleme Pprim/SN. Bu 19 ölçşme değerinden herbirinin eşik değeri modülüne uygun bir ölçme değeri atanabilir. Not: % 100-Değer.44 Eşik Denetimi 2. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder. Not Yüzdeli eşik değerleri aynı işletme ölçme değerleri gibi özdeş ölçeklendirilir (bakın Tablo 2-19 Bölüm 2.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. 251/√3 üzerinden) 294 SIPROTEC. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Hesaplamaya böylece Güç Sistemi Verileri 1'in ayarları girer. Eşik değerleri sorgulaması periyodik olur. 252 üzerinden) ΔPprim/SN. Ana uygulama. Sonuç olarak CFC'de işlenmeye devam edilebilen mantıklı bir bildirim verilir. Aktif güçten bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan aktif güç farkı hesaplanır. Hesaplama periyot başına yapılır. İşleme hızlılığı açısından bu işlemenin koruma kalitesi vardır. CFC üzerinden gerekli mantıklı bağlantılar gerçekleştirilebilir.3).M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Buradan primer reaktif güç Q hesaplanır. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. 252 üzerinden) UL1prim/(UN. UL2-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. enerji santralı ayrılma).G.44.G.

251/√3 üzerinden) U0 (Sıfır bileşen gerilimi) U0prim/(UN. Yayın Tarihi 10. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır.G.G. Faz-toprak-gerilimlerden. 224) üzerinden bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür. Hesaplama periyot başına yapılır. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. üzerinden) Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. 7UM62.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur.G.G.G. Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir.G.M)) · % 100 Faz akımlarından simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir. 251 ve 252 göre sıfır akım belirlenir. Not: % 100-Değer. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değere gerçekleşmez.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur.G.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. 251/√3 üzerinden) UE3hprim/(UN. Not: % 100-Değer. UE-Girişinde (Ölçeklendirme Adr.G. Hesaplama periyot başına yapılır. Not: % 100-Değer. Not: % 100-Değer. IEE1/0. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre negatif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir.G. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değerlere gerçekleşmez. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.M/(√3 · UN. Hesaplama periyot başına yapılır.M)) · % 100 Faz akımlarından.M/(√3 · UN.M)) · % 100 Faz akımlarından. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilim UE FAKTÖRÜ (Adr.G. I1prim/(SN. 0. 224) üzerinden bir bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür. Hesaplama periyot başına yapılır. 251/√3 harmonik gerilim) üzerinden) 3I0 (Akım sıfırbileşen Taraf 2) I1 (Akım pozitifbileşen Taraf 2) I2 (Akım negatif bileşen Taraf 2) IEE1 (Hassas toprak akımı) 3I0prim/(SN.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Not: % 100-Değer. Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. 251 ve 252 göre pozitif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir.5 A · % 100 IEE1-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir. 251/√3 üzerinden) U2 (Negatif bileşen gerilim) U2prim/(UN. simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine göre pozitif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir. Faz-toprak-gerilimlerden. Hesaplama periyot başına yapılır. Not: % 100-Değer. % 100-Değer. UE (UE-Girişinde gerilim) UEprim/(UN.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilimden 3. Hesaplama periyot başına yapılır. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.2010 295 .Fonksiyonlar 2. 251/√3 üzerinden) U1 (Pozitif bileşen sistemgerilim) U1prim/(UN. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. % 100-Değer. Hesaplama periyot başına yapılır. IEE2-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir. I2prim/(SN. 251 ve 252 göre negatif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre sıfır bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir.M/(√3 · UN.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. 251/√3 üzerinden) Açıklama UL3-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. IEE2 (Hassas toprak akımı) IEE2/0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır.G.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri UL3E (Faz-toprakgerilim) Ölçekleme UL3prim/(UN. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir. 0. harmonik gerilim hesaplanır ve UE FAKTÖRÜ (Adr.5 A · % 100 SIPROTEC. Faz-toprak-gerilimlerden. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.M/√3) · % 100 UE3h (3. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr.G. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.

pozitif bir açı değeri görünür). 7UM62. Köprü konumuna göre bir gerilim veya bir akım hesaplanır. Not: % 100-Değeri. Td1'de bağlı bulunan ölçme büyüklüğünden denk büyüklük hesaplanır. Yayın Tarihi 10. 10 V'luk giriş gerilimine veya 20 mA'lik giriş akımına ilişkilidir. Güç açısından güç faktörü hesaplanır.2010 .Fonksiyonlar 2. cos ϕ · % 100 U/10 V · % 100 veya I/20 mA · % 100 Aşağıdaki şekil mantık üzerine bir bakış sunar 296 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki tanımlama geçerlidir: ϕ = ϕU – ϕI (Akım gerilimin arkasından giderse. Sonuçlar bağlantıya bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri ϕ (Güç açısı) cos PHI Transdüser1 (Transdüser Td1'de gerilim veya akım) Ölçekleme ϕ/180° · % 100 Açıklama Pozitif bileşen gerilimden ve pozitif bileşen akımdan güç açısı hesaplanır. (–90° .+90°) Açı aralığında pozitif değerler oluşur.

Kademesi için bırakma oranı olarak 0.2010 297 .05 veya % 1 . SIPROTEC.44 Eşik Denetimi Şekil 2-142 Eşik değeri denetiminin mantığı Ölçme değerlerinin eşik değeri denetimi-modüllerine serbest atanması tanınır. Yayın Tarihi 10.95 veya % 1 geçerlidir. ÖDx> . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Fonksiyonlar 2. ÖDx< .Kademesi için de 1.

burada sadece bildirimin bir bırakmasına izin veren pozitif eşik değeri kullanıldığına dikkat edilmelidir. UL3E. o zaman „Ölç. Bir bırakma (Bildirim „Ölç. Bırakma bundan sonra % –5 · 0. 298 SIPROTEC. UE. I2 ve Transdüser 1 daima 0'dan büyüktür. Gerçek ölçme değeri % –5'den daha büyük ise (ör.Fonksiyonlar 2. o zaman denetim bir değer altında kalınmaya gerçekleşir. I1. Ölçme büyüklüğü P. o zaman tanımlama sayı doğrusuna göre (–10 . Değeri1>“ bildirimi mantık olarak „1“ yerleştirilir.05 = % –5.44. Böylece eğer ölçme değeri % –5'den daha küçükse (ör. –5'den ndaha küçüktür) geçerlidir. U2. IEE1. Bu. bir başlatmanın koruma teknikli dil kullanımına uygun. U0. Mesajların işlenmesi 10 Ölçme değeri denetimi modülünün mesajları (Bilgi Listesine bakın) yapılandırma matrisinde kullanıma sunulur ve CFC ile uygun mantıklı işlenmeye devam edilir.44 Eşik Denetimi 2. Not Ölçme değerleri UL1E. U1. ΔP ve cosϕ güç ölçme değerlerinde ve güç açısında bunlar hem pozitif hem de negatif olabilir. UE3h. P. IEE2 3I0. Yayın Tarihi 10. UL2E. Başlatma Değerleri Başlatma değerleri yüzde değerler olarak ayarlanır. Değeri1>“ Mantık „0“) . % –4 veya % +100).% –8) bir başlatma oluşur.95 = % –4. ÖD2< 'ye atanırsa. eğer ölçme değeri % –5 · 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunun sadece % ±100 'e (karşılık ±180°) kadar tanımlı olduğu gözönüne alınmalıdır. 7UM62. Q.2 Genel Ayar Notları Eşik değeri denetimi. ancak yapılandırma sırasında 185 no'lu adres EŞİK DEĞERİ .2010 . Eğer negatif bir eşik değeri denetlenecekse. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.25 altında kalırsa.75'de olur. Örnek: Ölçme büyüklüğü P (Aktif güç) ÖD1> 'e atanır ve % –5'e ayarlanır. ϕ güç açısında. eşik değeri seçiminde bırakma oranını da dahil ederek dikkate alınır. oluşur. Ölçeklendirmelere Tablo Ölçme değerleri ne göre dikkat edilir.

200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 7UM62.44. DEĞ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2< 100 % Etkin Değil ÖD1> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD2> Eşiği için Ölçülen Değer 8504 EŞİK ÖD2< 100 % ÖD2> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC..2010 299 .. DEĞ. 1> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.3 Adres 8501 Ayarlar Parametre ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .Fonksiyonlar 2. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD1> Eşiği için Ölçülen Değer 8502 8503 EŞİK ÖD1> ÖLÇ.44 Eşik Denetimi 2. Yayın Tarihi 10. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .

2010 ..44 Eşik Denetimi Adres 8505 Parametre ÖLÇ. 3> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . Yayın Tarihi 10. DEĞ.Fonksiyonlar 2. 7UM62. DEĞ. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.. 4< 100 % Etkin Değil ÖD3> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD4> Eşiği için Ölçülen Değer 8508 EŞİK ÖD4< 100 % ÖD4> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri 300 SIPROTEC. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD3> Eşiği için Ölçülen Değer 8506 8507 EŞİK ÖD3> ÖLÇ.

7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.44 Eşik Denetimi Adres 8509 Parametre ÖLÇ.Fonksiyonlar 2. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . DEĞ. 6< 100 % Etkin Değil ÖD5> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD6> Eşiği için Ölçülen Değer 8512 EŞİK ÖD6< 100 % ÖD6> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. Yayın Tarihi 10.. 5> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.. DEĞ.2010 301 . harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD5> Eşiği için Ölçülen Değer 8510 8511 EŞİK ÖD5> ÖLÇ.

7> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 8< 100 % Etkin Değil ÖD7> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD8> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8516 EŞİK ÖD8< 100 % ÖD8> Ölçülen Değer için Eşik Değeri 302 SIPROTEC. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .44 Eşik Denetimi Adres 8513 Parametre ÖLÇÜM DEĞ.. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD7> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8514 8515 EŞİK ÖD7> ÖLÇÜM DEĞ.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 ..Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

DEĞER 10< 100 % Etkin Değil ÖD9> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD10> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8520 EŞİK ÖD10< 100 % ÖD10> Ölçülen Değer için Eşik Değeri SIPROTEC. DEĞER 9> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .. Yayın Tarihi 10..44 Eşik Denetimi Adres 8517 Parametre ÖLÇ.Fonksiyonlar 2. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.2010 303 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD9> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8518 8519 EŞİK ÖD9> ÖLÇ.

Fonksiyonlar 2.44. Değeri6> Ölçülen Değer7> Ölçülen Değer8< Ölçülen Değer9> ÖlçülenDeğer10< Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Ölçülen Değeri ÖD1> başlatma Ölçülen Değeri ÖD2< başlatma Ölçülen Değeri ÖD3> başlatma Ölçülen Değeri ÖD4< başlatma Ölçülen Değeri ÖD5> başlatma Ölçülen Değeri ÖD6< başlatma Ölçülen Değer ÖD7> başlatma Ölçülen Değer ÖD8< başlatma Ölçülen Değer ÖD9> başlatma Ölçülen Değer ÖD10< başlatma 304 SIPROTEC.2010 .4 No. 7UM62. Değeri4> Ölç. Değeri1> Ölç. Yayın Tarihi 10.44 Eşik Denetimi 2. Değeri2> Ölç. 7960 7961 7962 7963 7964 7965 25083 25084 25085 25086 Bilgi Listesi Bilgi Ölç. Değeri5> Ölç. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Değeri3> Ölç.

açma matrisine verilebilir ve tek tek bloklanabilir. Bir mantık değişimi. Bu fonksiyonlar gerekmiyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır.189 HARİCİ AÇMA 4 = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. mekanik koruma teçhizatının (Buchholz koruma) dijital koruma cihazının bildirim.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Uygun yapılandırılmış ikili girişlerin mantık seviyeleri periyodik sorgulanır. geciktirilebilir.2010 305 . harici Koruma. geciktirilebilir ve Açma matrisine verilebilir. Aşağıdaki şekil Direkt Kuplajlamanın mantık şemasını gösterir.2 Genel Ayar Notları Direkt Kuplajlamalar sadece. Gecikme zamanları 8602 T GECİKME . 7UM62.8901 HARİCİ AÇMA 4 adresleri altında fonksiyonlar tek tek ON.8902 T GECİKME adresleri altında ayarlanır. 2.veya Denetim cihazlarının herhangi bir sinyali ikili girişler üzerinden kuplajlanabilir ve işlenebilir.45. Şekil 2-143 Direkt Kuplajlamaların mantık şeması 2. Dahili sinyaller gibi bunlar da bildirilebilir. 8602 T GECİKME parametrelenebilen bir zaman ile Açma geciktirilebilir. eğer projelendirmede 186 no'lu adres altında HARİCİ AÇMA 1 .ve açma işlemesine bağlanabilir veya Makine koruma-Sürüm 7UM6'nın farklı cihazlarındaki koruma fonksiyonlarının birlikte etkileşimi mümkündür.45. Böylece ör.45 Harici Açma Fonksiyonları 2. Dahili sinyaller gibi direkt kuplajlamalar bildirilebilir. eğer en azından iki ardarda gelen çevrimler aynı durumu belirlerse bir başlatma olarak tanınır.45 Harici Açma Fonksiyonları 7UM62 dijital makine korumasında. direkt kuplajlamaların açmalarının bırakması parametrelenmiş minimum komut süresi kadar TMin AÇMA KOM uzatılabilir. bildirimlerin fonksiyon numaralarının herbiri Kuplajlama 1 için verilmiştir.veya OFFanahtarlanır veya sadece Açma komutu kilitlenir (Röle BLK). Bu mantık toplam dört kez aynı şekilde mevcuttur. Aynı şekilde koruma fonksiyonları gibi. 8601 HARİCİ AÇMA 1 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

3 Başl.00 sn.00 sn. 4523 4526 4531 4532 4533 4536 4537 4543 4546 4551 4552 4553 4556 4557 4563 4566 4571 4572 4573 4576 4577 4583 4586 Bilgi Listesi Bilgi >Harici 1 BLK >Harici açma 1 Harici 1 OFF Harici 1 BLKdı Harici 1 AKTİF Har. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.dı Har.00 .. 2 Genel AÇ >Harici 3 BLK >Harici açma 3 Harici 3 OFF Harici 3 BLKdı Harici 3 AKTİF Har.00 sn OFF Harici Açma 1 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 2 8702 8801 T GECİKME HARİCİ AÇMA 3 1..Fonksiyonlar 2. 1 Genel AÇ >Harici 2 BLK >Harici açma 2 Harici 2 OFF Harici 2 BLKdı Harici 2 AKTİF Har. ∞ OFF ON Röle BLK 0. 60. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Harici Açma Fonksiyonu 1 8602 8701 T GECİKME HARİCİ AÇMA 2 1. 2 başl.45 Harici Açma Fonksiyonları 2.3 Adres 8601 Ayarlar Parametre HARİCİ AÇMA 1 Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.00 sn Harici Açma 4 Zaman Gecikmesi 2. Yayın Tarihi 10. 60.. 3 Genel AÇ >Harici 4 BLK >Harici açma 4 Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM Açıklama >Harici açma 1 bloklama >Harici açma 1 tetikleme Harici açma 1 DEVRE DIŞI Harici açma 1 BLOKLANDI Harici açma 1 AKTİF Harici açma 1: Genel başlatıldı Harici açma 1: Genel AÇMA >Harici açma 2 BLOKLAMA >Harici açma 2 tetikleme Harici açma 2 DEVRE DIŞI Harici açma 2 BLOKLANDI Harici açma 2 AKTİF Harici açma 2: Genel başlatıldı Harici açma 2: Genel AÇMA >Harici açma 3 BLOKLAMA >Harici açma 3 tetikleme Harici açma 3 DEVRE DIŞI Harici açma 3 BLOKLANDI Harici açma 3 AKTİF Harici açma 3: Genel başlatıldı Harici açma 3: Genel AÇMA >Harici açma 4 BLOKLAMA >Harici açma 4 tetikleme 306 SIPROTEC.dı Har.00 .00 . 60.2010 . ∞ OFF ON Röle BLK 0.00 sn OFF Harici Açma 2 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 3 8802 8901 T GECİKME HARİCİ AÇMA 4 1..4 No. 1 başl. ∞ OFF ON Röle BLK 0.00 sn. 60.dı Har.00 sn OFF Harici Açma 3 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 4 8902 T GECİKME 1.45.00 sn. 7UM62.45.00 .

2010 307 .Fonksiyonlar 2. 7UM62. 4 Genel AÇ SIPROTEC. 4591 4592 4593 4596 4597 Harici 4 OFF Harici 4 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi AM AM AM AM AM Açıklama Harici açma 4 DEVRE DIŞI Harici açma 4 BLOKLANDI Harici açma 4 AKTİF Harici açma 4: Genel başlatıldı Harici açma 4: Genel AÇMA Harici 4 AKTİF Har.dı Har.45 Harici Açma Fonksiyonları No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4 Başl. Yayın Tarihi 10.

Sıcaklık sensörleri (RTD .ve Soğutucu madde sıcaklığı iletilir.2010 . Yayın Tarihi 10. Kullanıcı. Her ölçme noktası için. bir seri portta hazır tutulur. 7XV56 RTD-kutusu RTD-kutusu 7XV566. yapılandırma matrisinde bunlara ilişkin atamalar yapabilir. Sıcaklık Değerlendirme İletilen ham sıcaklık verileri.Fonksiyonlar 2. generatörlerde ve transformatörlerde termal durum izlenir. Sıcaklık sensoru başına. dönen makineler. herhangi bir işlenme devamı için kullanıma sunulan iki eşik değer kararı yürütülebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için kullanılacak olan sıcaklık algılayıcı. 7UM62. Ayrıca. tercihen °C 'ye veya °F'a çevrilir. Koruma Cihazı ile Haberleşme Koruma cihazı kendi servis arayüzü üzerinden (Port C veya D) 2 taneye kadar RTD kutusuyla çalışabilir. Aşağıdaki şekilde sıcaklık işlemenin mantık şeması görülmektedir. Böylece.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2. kullanılan sıcaklık sensoruna bağlı olarak gerçekleşir. Koruma cihazıyla haberleşmek için. 2. Özellikle motorlarda.veya üç-telli bir devre üzerinden bağlanan soğutucu madde sıcaklığı algılayıcıların (Pt 100. 1. bir bağlantı şeması ve bir montaj resmi bulunmaktadır. iki. RTD-kutusu.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık tespiti için.Direnç Sıcaklık Algılayıcısı) kullanılarak korunan nesnenin değişik yerlerindeki sıcaklıklar ölçülür ve bu bilgiler bir veya iki 7XV566 RTD-kutusu üzerinden cihaza iletilir. 6 sıcaklık girişine ve bir RS485. sensor devresinde kısa devre arızada veya kesintide bir arıza bildirimi verilir. Ek'te gösterilmiştir. 2 RTD kutusu toplam 12 ölçme noktasıyla işleme katılır ve koruma cihazından tespit edilir.arayüzüne sahiptir. Mümkün haberleşme yapıları. Koruma cihazının büyük mesafelerinde. RTD-kutusunun (RTD 1'e denk) 1 no’lu algılayıcı girişine bağlanır. fiber optik kablolar üzerinden bir haberleşme önerilir. şapka rayına monte edilen harici bir cihazdır.46. Sayısal değerler.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı yük koruma ile etkileşim Cihazın aşırı yük korumasına RTD kutusu üzerinden Ortam. en fazla 12 sıcaklık ölçme noktası kullanılabilir. bir sıcaklığa. RTD-kutularıyla birlikte verilen kullanım broşüründe. 308 SIPROTEC. yatak sıcaklık eşiklerinin aşılmasına karşı izlenir. Ni 100 veya Ni 120) direnç değerlerinden her bir ölçme noktasının soğutucu madde/ortam sıcaklığını tespit eder ve bunu sayısal bir değere çevirir. Çevirme.

2 ’de 276 no’lu SICAKLIK BİRİMİ).46. RTD 1 için sıcaklık algılayıcı (ölçme noktası 1 için sıcaklık sensoru) tipi. bir alarm ve bir açma sıcaklığı ayarlanabilir. ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Ortam. 190 no’lu RTD-Box GRŞ.1. santigrat derece (ºC) 9013 no’lu adres. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon için bir arayüz atanmışsa etkindir ve ancak o zaman bu fonksiyona erişilebilir (Altbölüm 2. Ni 120 ve Ni 100 mevcuttur. Yağ. Bu parametre. Eğer RTD-Kutuları yarı çift yönlü-modu ile çalıştırılır ise. 7UM62. Cihazda Ayarlar Burada.Fonksiyonlar 2. Sıcaklık birimi (°C veya °F). Güç sistemi Verileri 1’de 276 SICAKLIK BİRİMİ adresinde ayarlanmıştırlar. Eğer RTD 1 için bir ölçme noktası mevcut değilse. Sargı. Yayın Tarihi 10. ölçme girişi 1 için bir ayar örneği verilmiştir ve herbir giriş için aynı yaklaşımda ayarlar gerçekleştirilir.2010 309 . Yatak ve Diğerseçenekleri sunulmıştur. Altbölüm 2.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Şekil 2-144 Sıcaklık işlemenin mantık şeması 2. Güç Sistemi Verilerinde seçilen sıcaklık birimine bağlı olarak (bk. ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. 9011 no’lu RTD 1 TİPİ adresinde ayarlanır. RTD 1’in montaj konumu cihaza 9012 no’lu RTD 1 YERİ adresinde bildirilir. alarm sıcaklığı. Bundan başka. adresinde. Sensor girişlerinin sayısı ve iletişim modu 191 no’lu RTD BAĞLANTI adresinde seçilmişlerdir. RTD 1 TİPİ = Bağlı değil seçeneği ayarlanır. Cihazda seçenek değerlendirilmez. fişli köprü yardımıyla akış denetimi (CTS) (Altbölüm 3. RTD 1 KADEME 1 veya fahrenhayt (°F) derece 9014 no’lu adres RTD 1 KADEME 1 olarak SIPROTEC. Bu parametre.4).4. kullanılacak arayüzün üzerinden işletilmesi istenen RTD kutusu(ları) (örneğin arayüz C) atanır.2 Genel Ayar Notları Sıcaklık tespiti. sadece sıcaklık ölçmesinin yapıldığı ortama dayanarak bilgilendirme amacına hizmet eder.2 „Montaj ve Devreye Alma“ paragrafında) „/RTS ile denetlenen CTS“ seçilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

RTD-kutusunda mod 6’yı seçin ve ilgili sıcaklık algılayıcı için direnç değerini girin (direnç aralığı 0 . yine santigrat derece (°C) 9015 no’lu adres. veriyolu adresi 0 ile ayarlanmıştır. Aşağıdaki varsayımlar geçerlidir: Tablo 2-18 RTD-kutusunda veri yolu adresi ayarı Mod Tek yönlü Yarı çift yönlü Yarı çift yönlü RTD-Kutusu Sayısı 1 1 2 Adres 0 1 1.1 Baş. Eğer olay arabelleğinde bir mesajın çıkması istenirse. Açma sıcaklığı. RTD-kutusu: 1 2.50. Bu amaçla. (sıcaklık algılayıcı kısa-devre edilerek) hat direnci ölçülmeli ve ayarlanmalıdır. Mesajlar ve ölçülen değerler. başlatma mesajları „RTD x Kd.2010 .“ ve „RTD x Kd. ne de bir arıza durumu yaratır.Fonksiyonlar 2.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama girilebilir. Haberleşme hızı. Parite çift seçilir (Even). 7UM62. Fabrika çıkışı.2 Baş. RTD-kutusunun işletme yönergelerinde bulunmaktadır. Birinci RTD-kutusuna bağlı diğer sıcaklık algılayıcıları için de. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer 3-telli bağlantı kullanılıyorsa başka bir ayara gerek yoktur. 310 SIPROTEC. RTD-kutusunda Ayarlar Eğer sıcaklık algılayıcı iki telli bağlantı ile kullanılıyorsa. Fakat. Yayın Tarihi 10.6 Ω). ne 501 „Röle BAŞLATMA“ ve 511 „Röle AÇMA “ toplu bildirimlerine girilir. RTD 1 KADEME 2 olarak girilebilir. Ölçülen değerlerin ve Mesajların İşlenmesi RTD-kutusu. sütun/sıra kesişim noktasına matriste bir çarpı işareti konulmalıdır. 9600 Bit/s 'dir. yani dahili fonksiyonlar gibi mesajlar ve ölçülen değerler yapılandırma matrisinde görüntülenir ve bu fonksiyonlar gibi yapılandırılır ve işlenebilir. RTD 1 KADEME 2 veya fahrenhayt derece (ºF) 9016 no’lu adres. DIGSI’de 7UM62 rölelerinin bir parçası olarak görülür. ayarlar bu şekilde yapılır.“ . RTD-kutusu: 2 Diğer bilgiler. Değişiklikler. mod 7’de RTD kutusunda yapılabilir. böylelikle istenirse dahili bir kullanıcı tanımlı mantığa (CFC) iletilebilir ve ara bağlantılar yapılabilir.

Yayın Tarihi 10. ∞ -58 . 250 °C.46.. 250 °C.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2. ∞ Varsayılan Ayar Pt 100 RTD 1: Tip Açıklama 9012A RTD 1 YERİ Sargı RTD 1: Yeri 9013 9014 9015 9016 9021A RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 2 RTD 1 KADEME 2 RTD 2 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Tip 9022A RTD 2 YERİ Diğer RTD 2: Yeri 9023 9024 9025 9026 9031A RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 2 RTD 2 KADEME 2 RTD 3 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Tip 9032A RTD 3 YERİ Diğer RTD 3: Yeri 9033 RTD 3 KADEME 1 100 °C RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma SIPROTEC.. Adres 9011A Parametre RTD 1 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F. 482 °F. 482 °F. ∞ -50 .Fonksiyonlar 2. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ancak DIGS’nin „İlave Ayarları“ menüsünden değiştirilebilir. 482 °F. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ∞ -58 .. 250 °C. 250 °C.. ∞ -50 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Ayarlar Sonuna „A“ harfi eklenmiş adresler.2010 311 . ∞ -58 .... 7UM62. 250 °C. ∞ -58 .

. 482 °F. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1... ∞ -50 . ∞ -58 .... ∞ -50 . ∞ -58 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F. 250 °C. ∞ -58 .. 482 °F. 250 °C. 482 °F. 7UM62.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9034 9035 9036 9041A Parametre RTD 3 KADEME 1 RTD 3 KADEME 2 RTD 3 KADEME 2 RTD 4 TİPİ Ayar Seçenekleri -58 .Fonksiyonlar 2.. 482 °F. 482 °F..2010 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer Varsayılan Ayar 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Tip 9042A RTD 4 YERİ Diğer RTD 4: Yeri 9043 9044 9045 9046 9051A RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 2 RTD 4 KADEME 2 RTD 5 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Tip 9052A RTD 5 YERİ Diğer RTD 5: Yeri 9053 9054 9055 9056 9061A RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 2 RTD 5 KADEME 2 RTD 6 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Tip 9062A RTD 6 YERİ Diğer RTD 6: Yeri 312 SIPROTEC. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 250 °C. ∞ -58 .. ∞ -50 . ∞ -58 .. Yayın Tarihi 10. 250 °C. 250 °C.

250 °C. ∞ -58 . 250 °C. ∞ -50 . 482 °F.. ∞ -58 ... ∞ -50 .. 250 °C. 482 °F. ∞ -58 ... 482 °F. 482 °F. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 313 .. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Varsayılan Ayar 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Tip 9072A RTD 7 YERİ Diğer RTD 7: Yeri 9073 9074 9075 9076 9081A RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 2 RTD 7 KADEME 2 RTD 8 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Tip 9082A RTD 8 YERİ Diğer RTD 8: Yeri 9083 9084 9085 9086 9091A RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 2 RTD 8 KADEME 2 RTD 9 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Tip SIPROTEC. ∞ -58 . ∞ -50 . ∞ -58 .. 482 °F...46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9063 9064 9065 9066 9071A Parametre RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 2 RTD 6 KADEME 2 RTD 7 TİPİ Ayar Seçenekleri -50 ..Fonksiyonlar 2. 250 °C. 7UM62. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F.. 250 °C. Yayın Tarihi 10. ∞ -58 . 250 °C.

250 °C.. Yayın Tarihi 10. ∞ -50 . ∞ -58 . 482 °F.. 250 °C. ∞ -58 .. 7UM62. ∞ Varsayılan Ayar Diğer RTD 9: Yeri Açıklama 9093 9094 9095 9096 9101A RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 2 RTD 9 KADEME 2 RTD10 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Tip 9102A RTD10 YERİ Diğer RTD10: Yeri 9103 9104 9105 9106 9111A RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 2 RTD10 KADEME 2 RTD11 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Tip 9112A RTD11 YERİ Diğer RTD11: Yeri 9113 9114 9115 9116 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 2 RTD11 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 314 SIPROTEC. 250 °C. ∞ -50 . 482 °F.. 250 °C.... 482 °F.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9092A Parametre RTD 9 YERİ Ayar Seçenekleri Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 ..Fonksiyonlar 2. 250 °C.. ∞ -58 . ∞ -50 .. 482 °F. 250 °C. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1... ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -58 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .2010 . ∞ -58 . 482 °F. ∞ -58 . 482 °F.

∞ -58 . RTD 6 Kd.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9121A Parametre RTD12 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .1 Baş. Arıza: RTD 5 RTD 5 Kd. 482 °F. ∞ -50 . 7UM62.1 Baş. 250 °C.2010 315 ..2 Baş. Arıza: RTD 7 RTD 7 Kd. ∞ Varsayılan Ayar Bağlı değil RTD12: Tip Açıklama 9122A RTD12 YERİ Diğer RTD12: Yeri 9123 9124 9125 9126 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 2 RTD12 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 2. Arıza: RTD 4 RTD 4 Kd.1 Baş.1 Baş.2 Baş.1 Baş.46.. 250 °C. Yayın Tarihi 10. Arıza: RTD 8 RTD 8 Kd. RTD 1 Kd. 482 °F. RTD 5 Kd.2 Baş.2 Baş.. RTD 7 Kd. Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD (kopuk iletken/kısa devre) Arıza: RTD 1 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 1 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 1 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 2 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 2 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 2 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 3 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 3 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 3 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 4 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 4 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 4 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 5 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 5 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 5 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 6 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 6 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 6 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 7 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 7 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 7 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 8 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 8 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 8 Sıcaklık kademesi 2 başlatma SIPROTEC. RTD 3 Kd. Arıza: RTD 6 RTD 6 Kd.2 Baş.4 No.2 Baş.1 Baş.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.1 Baş. 14101 14111 14112 14113 14121 14122 14123 14131 14132 14133 14141 14142 14143 14151 14152 14153 14161 14162 14163 14171 14172 14173 14181 14182 14183 Bilgi Listesi Bilgi Arıza: RTD Arıza: RTD 1 RTD 1 Kd.2 Baş. ∞ -58 . RTD 2 Kd. Arıza: RTD 3 RTD 3 Kd. RTD 4 Kd.2 Baş.1 Baş. RTD 8 Kd. Arıza: RTD 2 RTD 2 Kd.

Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD 9 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 9 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 9 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD10 (kopuk iletken/kısa devre) RTD10 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD10 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD11 (kopuk iletken/kısa devre) RTD11 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD11 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD12 (kopuk iletken/kısa devre) RTD12 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD12 Sıcaklık kademesi 2 başlatma 316 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama No. Arıza: RTD 10 RTD10 Kd.1 Baş. Arıza: RTD 12 RTD12 Kd.2 Baş.1 Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Baş. RTD12 Kd. Arıza: RTD 11 RTD11 Kd.1 Baş. RTD10 Kd.1 Baş.2 Baş. 7UM62. 14191 14192 14193 14201 14202 14203 14211 14212 14213 14221 14222 14223 Arıza: RTD 9 Bilgi RTD 9 Kd.2010 .2 Baş.Fonksiyonlar 2. RTD11 Kd. RTD 9 Kd.

47 Faz Dönüşü 2. bu sistem verilerinin parametrelenmesinde ayarlanır (bakınız Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. cihazdan sadece kullanılabilir ölçme büyüklüğünün bulunmadığı bir zamanda kabul edilir. Bir değiştirme komutu en azından 200 ms için bulunuyorsa. Böylece. yani arıza değerleri ve işletme ölçüm değerleri sahtelenmez. Sadece eğer işletim durumu 1 bulunmuyorsa. Yayın Tarihi 10.47.1 Mantık Fonksiyon Tanımı Faz dönüşü. Faz dönüşü işletimde değiştirilebilirse. eğer faz dönüşü etkin değilse. bir hidroelektrik santralında generatör işletiminin geçişi faz dönüşünü değiştirerek bir pompa işlemine geçerse. tüm koruma.ve denetim fonksiyonları ters faz dönüşünde de iki fazın değiş-tokuşu gerekmeden doğru çalışması mümkün olur. Şekil 2-145 Faz dönüşü için mesaj mantığı Güvenlik nedeniyle faz dönüşü. bir faz dönüşü olmadan geriye alınabilir.2010 317 . Devamlı sistemin faz dönüşü yine de ters olursa. 200 ms'lik minimum kontrol süresi bitmeden önce işletim durumu 1'e ulaşılır.42.ve Negatif bileşenlerin hesaplanmasıyla ilişkilidir ve faz-faz büyüklüklerin iki faz-toprak-büyüklüğünün toplanmasıyla ve tersiyle ilişkilidir.1) etkisi vardır. bir yapılandırma değişimi sebebiyle) hatalı fonksiyon oluşmaması için ancak devamlı bulunmalıdır. koruma cihazına bu faz dönüşünü bildirmek için yeterlidir. işletim durumu 1'deki kontrol sinyali. Böylece bu fonksiyonun hemen hemen her koruma fonksiyonuna ve eğer verilen ve hesaplanan faz yönü denk gelmiyorsa bir bildirim veren bazı denetim fonksiyonlarına (bakın Bölüm 2. ör. bir cihaz resetinde (ör. 7UM62.47 Faz Dönüşü 7UM62 cihazında faz dönüşü fonksiyonu ikili giriş ve parametre üzerinde gerçekleşir. Güvenlik sebebiyle kontrol sinyali. ikili giriş sorgulanır. böylece faz selektif bildirimler.Fonksiyonlar 2. İşletim durumu 1'de bir faz dönüşü mümkün olmadığından.5). L2 ve L3 fazlarının ölçme büyüklükleri değiş-tokuş yapılır. „>Ters F Sırası“ ikili girişi üzerinden parametreye kaşı ters olan faz dönüşü önceden verilebilir. her zaman bir parametre üzerinden sistem verilerinde 271 no’lu FAZ SIRASI adresi altında ayarlanır. buraya yapılandırılmış ikili girişlere bir değişim sinyali. Koruma fonksiyonlarına etkisi Fazların değiş-tokuşu bir faz dönüşünde Pozitif. 2. SIPROTEC.

47 Faz Dönüşü 2. 318 SIPROTEC. „>Ters F Sırası“ (5145) ikili girişi kullanılarak koruma cihazına bildirilmelidir.2 Ayar Notları Fonksiyon Parametrelerinin Ayarlanması Normal işletimde faz yönü. 271 no’lu adreste ayarlanmıştır (bakın Altbölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5).2010 . 7UM62.47. Eğer sistem tarafında faz dönüşü geçici olarak değiştirilirse.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. bu durum.

2. Ekran-Ani bildirimler Ani bildirimler. Genel cihaz başlatması. Bu gösterge ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir.48 Fonksiyon Denetimi Fonksiyon denetimi. İhbarı parametresi EVET ayarlanmışsa görüntülenir (bakın Bölüm 2.48. Genel başlatma.48 Fonksiyon Denetimi 2. Termal aşırı yük korumanın diğer koruma fonksiyonlarıyla karşılaştırılabilir Başlatmaya sahip olmadığına dikkat edilmelidir.2010 319 .1 Cihazın Başlatma Mantığı Bu bölümde cihaz ekranındaki genel başlatma ve ani bildirimleri için tanımlamaları bulabilirsiniz. SIPROTEC. bunların kararlarını ve güç sisteminden gelen bilgileri işler.Fonksiyonlar 2. 4-satırlı ekranda bu parametre gizlenir.48. zaman ms olarak verilir. 2. Bir grafik ekran kullanılırsa. • Cihaz ekranında ani bildirimlerin oluşturulması: Belli arıza mesajları aniden çıkan bildirimler olarak cihazın bilgisayar ekranında görüntülenebilir (bakın aşağıda „Ekran-Ani bildirimler“). 7UM62 'de bunlar: „Koruma Baş. cihazın genel başlatmasından sonra otomatik olarak ekranda beliren arıza bildirimleridir.2). Açma komutuyla burada T-Başl başlatılır ve böylece bir arıza durumu açılır. ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir. Yayın Tarihi 10.1 Fonksiyon Tanımı Genel Başlatma Cihazda bütün koruma fonksiyonlarının başlatma sinyalleri bir “VEYA” fonksiyonu üzerinden bağlanır ve cihazın genel başlatmasına yol açar. zaman ms olarak verilir.“: „Koruma Açma“: „T-Baş.“: „T-AÇM. İlk önce aşırı yük korumanın termal benzetiminin bırakması sona erer ve böylece T-Başl süresi.1. o zaman ani bildirimler sadece.“: sonuncu olarak başlatma alan koruma fonksiyonu. sonuncu olarak açma alan koruma fonksiyonu. Genel başlatmadan cihazın ilk açma komutuna kadar geçen süre. Genel cihaz başlatması ile denetlenen dahili fonksiyonlar arasında şunlar sayılabilir: • Bir arıza olayının açılması: Genel cihaz başlatmasından bırakmasına kadar bütün arıza bildirimleri aarıza olayı protokollerine kaydedilir. ilk başlatma alan fonksiyonla başlatılır ve en son fonksiyonun bırakmasıyla bitirilir ve „Röle BAŞLATMA“ ile bildirilir. 7UM62. bu fonksiyonun sonucu olan bir çok dahili ve harici fonksiyon için önkoşuldur. • Dalga formu yakalamanın uyumu: Arıza değerlerinin saklanması ve sürdürülmesi. Cihazın genel başlatmasından bırakmasına kadar geçen süre. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma fonksiyonlarının ve yardımcı fonksiyonların akışını düzenler. eğer SPN Ar.

Fonksiyonlar 2.48 Fonksiyon Denetimi

2.48.2

Cihazın Açma Mantığı
Bu bölümde genel açma ve açma komutunun bırakmasıyla ilgili tanımlamalar bulunmaktadır.

2.48.2.1 Fonksiyon Tanımı
Genel Açma Bütün koruma fonksiyonlarının açma sinyalleri, VEYA-geçiti ile birleştirilir ve „Röle AÇMA“ mesajını üretir. Bu mesaj, bağımsız açma mesajları gibi, ayrı bir LED’e veya çıkış rölesine yapılandırılabilir. Toplu bildirim olarak kullanılabilir. Açma komutunun kontrolü Açma komutunun kontrolü için şunlar geçerlidir: • Eğer bir koruma fonksiyonu Blok. Röle olarak ayarlanırsa, onun çıkış rölesi kontrolü engellenir. Diğer koruma fonksiyonlarına dokunulmaz. • Bir kez verilmiş olan başlatma komutu kaydedilir (bakın Şekil 2-146). Aynı zamanda bir minimum-açma komutu süresi TMin AÇMA KOM başlatılır. Bu, açma komutunu üreten fonksiyon çok hızlı bırakmış olsa bile, kesiciye yeterli süreyle açma komutunun gönderilmesini sağlar. Açma komutu, ancak son koruma fonksiyonu bıraktıktan (artık hiçbir fonksiyon başlatılmamış) VE minimum açma komut süresi dolduktan sonra sonlandırılabilir. • Son olarak; açma komutunu, elle resetleninceye kadar tutmak da mümkünüdür (kilitleme fonksiyonu). Bu nedenle tekrar başlatmaya karşı kesici, arızanın nedeni bulunana kadar ve kilitleme elle resetlenme kaldırılana kadar, kilitlenebilir. Resetleme, ya elle LED resetleme tuşuna basılarak veya uygun şekilde yapılandırılmış bir ikili giriş etkinleştirilerek „>LED Reset“) yapılır. Bir önkoşul, şüphesiz, açma sinyali mevcut olduğu sürece kesici açma bobininin — her zamanki gibi — enerjili durumda kalması ve açma bobini akımının kesici yardımcı kontağı üzerinden kesilmesidir.

Şekil 2-146

Açma komutunun bırakılması, örnek niteliğinde bir koruma fonksiyonu için

2.48.2.2 Ayar Notları
Komut Süresi Minimum açma komutu süresi ayarı, 280 TMin AÇMA KOM Altbölüm 2.5 ’te açıklanmıştır. Bu süre, açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir.

320

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49

Yardımcı Fonksiyonlar
Cihazın genel fonksiyonları "İlave Fonksiyonlar" bölümünde tanımlanmaktadır.

2.49.1

Mesaj İşleme
Bir sistem arızası sonrası, arıza akışının doğru bir analizi için bilgiler, cihazın reaksiyonu üzerinden ve ölçme büyüklükleri üzerinden bir anlam taşır. Bu sebeple cihaz bir mesaj işleme üzerinden, üç değişik bakışla çalışır:

2.49.1.1 Fonksiyon Tanımı
Göstergeler ve İkili Çıkışlar (Çıkış Röleleri) Önemli olaylar ve durumlar, röle ön panelindeki optik göstergelerle (LED’ler) görüntülenir. Ayrıca; cihaz, uzak sinyalleme için çıkış rölelerine sahiptir. Mesajların ve göstergelerin çoğu, serbestçe yapılandırılabilir; yani fabrika çıkışı ayarlarından ayrı değiştirilebilir. Yapılandırma prosedürü,ayrıntılı olarak SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ açıklanmıştır. Mevcut kullanım kılavuzunun ekinde yapılandırmalar fabrika çıkışında sunulur. Çıkış röleleri ve LED’ler kayıtlı veya kayıtsız işletilebilir (herbiri ayrı olarak ayarlanabilir). Bellek yardımcı gerilim arızasına karşı emniyete alınmıştır. Bunlar sıfırlanması • cihazda LED tuşuna basılarak lokal olarak, • bu maksatla yapılandırılmış bir ikili giriş üzerinden uzaktan, • seri arayüzlerden biri kullanılarak veya • otomatik olarak yeni bir başlatmada (LED'lerin minimum tutma zamanına dikkat edilmelidir (bakın Bölüm 2.2). Durum mesajları saklanmamalıdır. Aynı zamanda bildirilen kriter ortadan kaldırılana kadar resetlenemezler. Bunlar, ör. izleme fonksiyonlarının mesajlarına uygulanır. Yeşil LED („RUN“) cihazın serviste, yani çalışır durumda olduğunu gösterir; resetlenemez. Sadece mikroişlemcinin kendi kendini denetleme özelliği bir arıza tespit etmişse veya yardımcı besleme gerilimi kesilmişse söner. Yardımcı besleme gerilimi mevcut, ama cihaz içerisinde bir arıza varsa, kırmızı LED („ERROR“) yanar ve cihaz bloklanır. Entegre Ekran (LCD) veya PC üzerinden Bilgiler Olaylar ve durumlar cihaz ön panelindeki göstergeden okunabilir. Ön kullanım arayüzü veya servis arayüzü üzerinden bilgilerin gönderildiği bir kişisel bilgisayar bağlanabilir. Normal durumda, yani bir arıza mevcut değilken, göstergede seçilebilir işletme bilgileri (ölçülen işletme değerleri) görüntülenir. Bir arıza durumunda, arızaya ilişkin bilgiler, yani ekran-ani arıza bildirimleri çıkar. Bu bilgilerin alındılanmasından sonra, gösterge yeniden normal olağan gösterimine döner. Mesajların alındılanması, göstergenin alındılanmasıyla aynı anlamdadır (yukarıya bakın). Cihaz, buna ek olarak, işletme mesajları, anahtarlama istatistikleri vb. için birkaç olay arabelleğine sahiptir. Bunlar, yedek bir pil ile yardımcı besleme arızalarına karşı korunmuşlardır. İstenildiğinde, ön klavye üzerinden bu mesajlara erişilebilir veya seri hizmet arayüzü üzerinden PC arayüzü kullanılarak bu bilgiler bir kişisel bilgisayara aktarılabilir. İşletmede mesajların okunması yeterince SIPROTEC 4 Sistem Açıklamlarında /1/ tanımlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

321

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Mesajların Sınıflandırılması Mesajlar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • İşletme bildirimleri; cihazın çalışması sırasında çıkabilen mesajlar: Bunlar, cihaz fonksiyonlarının durumu, ölçüm verileri, sistem verileri ve benzeri bilgileri kapsar. • Arıza durum bildirimleri (açma günlüğü); cihaz tarafından işlenmiş son 8 şebeke arızasına ilişkin mesajlardır. • Kumanda istatistiği bildirimleri; bunlar cihaz tarafından başlatılan açma komutları için bir sayıcı, muhtemel tekrar kapama komutlarını ve ayrıca kesilen akımların değerlerini ve toplam arıza akımlarını kapsar. Maksimum fonksiyonel kapsamıyla birlikte cihaz tarafından üretilen bütün mesajların ve çıkış fonksiyonlarının tam listesi, Ek’te verilmiştir. Bütün fonksiyonlar, bir fonksiyon numarasına (No) sahiptir. Ayrıca orada her mesajın nereye gönderileceği bu listede gösterilmiştir. Eğer herhangi bir fonksiyon cihazın özel sürümünde mevcut değilse veya yapılandırma sırasında Etkin Değil olarak ayarlanmışsa, doğal olarak bu fonksiyona ilişkin mesajlar çıkmayacaktır. İşletme Mesajları İşletme mesajları, cihazın, işletme sırasında ve işletme koşullarına ilişkin ürettiği bilgileri içerir. Cihazda, kronolojik sırayla 200’e kadar işletme mesajı depolanır. Yeni üretilen mesajlar listenin sonuna eklenir. Eğer maksimum bellek kapasitesi aşılmışsa, yeni mesaj en eski mesaj üzerine yazılır. Arıza Mesajları Sistemde bir arıza sonrası, örneğin başlatma veya bir açma sinyalinin başlatılması gibi arızanın gelişimine ilişkin önemli bilgilere erişilebilir. Kısa-devre arızasının başlangıç zamanı, sistem saatinden tam/doğru olarak sağlanır. Arızanın gelişimi/arızada çıkan bilgiler, arıza başlangıç anına göre -bağlı bir zamanla- çıktılanır. Bu sayede; açmaya ve açma komutunun resetlenmesine kadar geçen süreler belirlenebilir. Zaman bilgilerinin çözünürlüğü 1 ms’ dir. Cihaz ekranında ani çıkan ilanlar Bir arıza durumundan sonra başka bir operatör işlemi olmadan arıza durumunun önemli verileri, otomatik olarak cihazın genel başlatmasından sonra ekranda görüntülenir. Grafik ekranın kullanımında, ani mesajlar parametreler üzerinden ayarlanabilir (bakın Bölüm 2.2). Erişilebilen Mesajlar Son sekiz şebeke arızasına ilişkin mesajlara erişilebilir ve okunabilir. Arızalar birkaç koruma fonksiyonunun başlatma almasına sebep olduğunda, arıza, ilk koruma fonksiyonunun başlatmasıdan son koruma fonksiyonunun bırakmasına kadar meydana gelen olayların tamamını kapsar. Toplam olarak 600’e kadar mesaj kaydedilebilir. Fazla arıza mesajları gelirse, sıralamada en eski olanların herbiri silinir. Genel Sorgulama DIGSI üzerinden erişilebilen genel sorgulama, SIPROTEC 4 cihazının mevcut durumunun okunmasına imkan verir. Genel sorgulama için gerekli mesajların tümü, cihazın gerçek değerleriyle birlikte görüntülenir. Ani Mesajlar DIGSI üzerinden görüntülenen doğal ihbarlar, bir olay veya durum değişikliği olduğunda derhal güncelleştirilir. Her yeni gelen mesaj, kullanıcının güncelleştirme için beklemesine veya başlatma vermesine gerek olmadan derhal görüntülenir.

322

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Anahtarlama İstatistiği Anahtarlama istatistiği için mesajlar, kesicinin 7UM62 tarafından anahtarlama işlemine sunulan sayıcılardır ve ayrıca cihazın koruma fonksiyonları tarafından işleme sunulmuş toplanmış kısa devrelerin bırakmaları için değerlerdir. Verilen ölçme değerleri, primer değerlerdir. Bular cihazın ekranından çağrılabilir ve Operatör- ve Servis arayüzü üzerinden bir PC yardımıyla DIGSI programı ile okunabilir. İstatistik sayıcılarını veya saklanan değerleri okumak için şifre girişi gerekli değildir; ancak silmek için. Bir Kontrol Merkezine İletilen Bilgiler Eğer cihaz bir seri arayüze ile donatılmışsa, saklanmış bilgiler, ilave olarak bu arayüz üzerinden bir merkezi kontrol ve depolama birimine iletilebilir. Farklı iletim protokolleri üzerinden iletim gerçekleştirilebilir.

2.49.2

İstatistik
Cihaz tarafından işleme sokulan açma komutları sayılır. Cihaz tarafından işleme sokulan son bırakmaların akımları protokollendirilir. Kapatılan kısa devre akımları herbir şalter kutbunda toplanır.

2.49.2.1 Fonksiyon Tanımı
Açmaların Sayısı 7UM62 tarafından işleme sunulan kapatmaların miktarı sayılır, kesici konumu ikili giriş üzerinden koruma cihazına bildirilmesi şartıyla. Bunun için dahili impuls sayacını „Açma Say.=“ matriste bir ikili giriş üzerine yapılandırmak gereklidir, bu kesicinin AÇMA-Durumu üzeri kontrol edilir. İmpuls sayma değeri „Açma Say.=“ , „İstatistik" grubunda bulunur, eğer matriste „Sadece Ölçme- ve Sayma değerleri“ seçildiyse. Kapama değerleri Herbir açma komutunda aşağıdaki kapama değerleri, arıza durumu mesajlarında görüntülenir: • eğer toprak diferansiyel koruma projelendirildiyse, „I0-Dife:“ ve „I0-Tutuc:“ mesajı I/InO 'da • faz ve taraf başına primer arıza akımlarının toplamı, kA olarak • her üç fazdaki primer akımlar kA olarak, herbiri Taraf 1 ve Taraf 2 için • eğer diferansiyel koruma projelendirildiyse, Diferansiyel- ve Tutuculuk akımların bildirimleri her üç fazda gerçekleşir • üç faz-toprak-gerilimi kV olarak • primer aktif güç P, ÖD olarak (tam ortalanmış güç) • primer reaktif güç Q, MVAR olarak (tam ortalanmış güç) • Frekans, Hz olarak. İşletme saatleri Ayrıca yük altında olan işletme saatleri toplanır (= En azından bir fazın akım değeri 281 adresinde parametrelendirilen KeKapalı I min) sınır değerinden daha büyüktür.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

323

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Toplanmış arıza akımları Herbir açma komutunda her fazda bildirilen arıza akımları, Taraf 1 ve Taraf 2 için, toplanır ve bir belleğe depolanır. Sayıcı- ve Bellek durumları, yardımcı gerilim kaybına karşı korunmuşlardır. Ayar/Reset Yukarıda sunulan istatistik sayıcıların ayarı ve reseti MESAJLAR → İSTATİSTİK menü noktasında görüntülenen sayma değerlerinin üzerine yazılmasıyla gerçekleşir.

2.49.2.2 Bilgi Listesi
No. 409 1020 30607 30608 30609 30610 30611 30612 Açma Say.= >Çal Sayıcı BLK Çal.Say= Σ IL1T1: Σ IL2T1: Σ IL3T1: Σ IL1T2: Σ IL2T2: Σ IL3T2: Bilgi Bilgi Tipi IPZW EM WM WM WM WM WM WM WM AÇMA Sayısı >Çalışma Sayıcısı Bloklama Çalışma saati sayıcısı Kesilen akım toplamı L1 T1 Kesilen akım toplamı L2 T1 Kesilen akım toplamı L3 T1 Kesilen akım toplamı L1 T2 Kesilen akım toplamı L2 T2 Kesilen akım toplamı L3 T2 Açıklama

2.49.3

Ölçme
Yerinde bir çağrı için veya veri aktarımı için devamlı ölçme değerleri ve bunlardan hesaplanmış değerler mevcuttur (bakın Tablo 2-19 ve aşağıdaki gösterim.) Ölçülen değerler, arayüzler üzerinden merkezi bir kontrol ve depolanma birimine aktarılabilir.

2.49.3.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçülen Değerlerin Gösterimi Tablo 2-19 'nin işletme ölçüm değerleri Sekonder-, Primer- veya Yüzde değer olarak okunabilir. Primer- ve Yüzde değerlerin doğru görüntülenmesi için trafonun anma büyüklüklerinin, ve işletme aygıtları ve toprak yollarındaki akım ve gerilim trafolarının dönüşüm oranlarının Bölüm 2.5 ve 2.7 'e göre tam ve doğru verilmesi önkoşuldur. Tablo 2-19 , Sekonder değerlerin Primer- ve Yüzde değerlere çevirme hesabının formüllerini gösterir. Cihazın sipariş koduna, cihazın bağlantılarına ve yapılandırılan koruma fonksiyonlarına bağlı olarak, Tabloda listelenen ölçülen işletme değerlerinin sadece bazısı mevcuttur. Artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanmıştır: U0 = 1/3 · |UL1 + UL2 + UL3|. Bunun için üç gerilim girişi faz-toprak olarak bağlanmalıdır.

324

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Tablo 2-19 Ölçülen Değerler IL1 T2, IL2 T2, IL3 T2, I1 T2, I2 T2, 3I0 T2 IL1 T1, IL2 T1, IL3 T1

Sekonder,primer ve yüzde işletme ölçüm değerleri arasındaki dönüşüm formülleri Sekonder Isek T2 Primer %

Isek T1

Generatör/motor için diferansiyel koruma:

Üç fazlı trafo için diferansiyel koruma:

IEE1

IEE1 sek.

IEE1 FAKTÖRÜ · IEE1 sek.

IEE2

IEE2 sek.

IEE2 FAKTÖRÜ · IEE2 sek.

IEE-B

IEE1 sek veya IEE2 sek veya veya

UL1E, UL-E sek. UL2E, UL3E, U0 U1, U2 UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1 UE ULL sek.

ölçülen: UE sek.

ölçülen: UE FAKTÖRÜ · UE sek.

hesaplanan: hesaplanan: UE sek.= U0 ·√3 US/A US/A sek UE FAKTÖRÜ · US/A sek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

325

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Ölçülen Değerler P, Q, S

Sekonder Psek Qsek Ssek ϕ cos ϕ f ϕ cos ϕ f

Primer

%

Açı PHI Güç Faktörü Frekans

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez cos ϕ · 100

U/f

R, X

Rsek T2 Xsek T2

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez

UE3.H

ölçülen: UE3.H,sek

ölçülen:

hesaplanan: hesaplanan: UE3.H,sek= U0·√3 UDC/IDC (Transdüser 1) UDC Volarak IDC mAolarak Uuyartım Primer Değer yok Primer Değerler yok

Uuyartım (Transdüser 3)

Sistem Verileri 1'den aşağıdaki parametrelerle: Parametre Unom PRİMER Unom SEKONDER IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 UN-PRİ TARAF 1 221 222 202 203 211 212 241 Adres Parametre IEE1 FAKTÖRÜ IEE2 FAKTÖRÜ UE FAKTÖRÜ UN GEN/MOTOR SN GEN/MOTOR Uf / Udelta SN transf. 205 213 224 251 252 225 249 Adres

Ayrıca koruma fonksiyonlarından ölçme değerleri hesaplanır ve kullanıma sunulur:

326

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (R, fn) Sekonder değerler kullanıma sunulur: Şebeke frekanslı artık gerilim URE (= UE), Toprak akımı IRE (= Iee1) ve Rotor toprak direnci Rtop, Toplam direnci Rtopl, Toplam reaktans Xtopl ve Faz açısı ϕZtopl , rotor toprak korumanın toplam direnci. Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (1-3 Hz) 1-3 Hz Generatörün (7XT71) frekans ve büyüklüğü fg, Ug, Rotor devresinde akım Ig, Doldurma işleminin şarjı QC ve Rotor toprak direnci RE. Stator toprak arıza korumanın ölçme değerleri (20 Hz) Stator toprak devresinde gerilim ve akım US/T/A ve IS/T/A, belirli stator toprak dirençleri RS/T/A ve RS/T/Ap (primer) ve Faz açısı ϕ S/T/A 20 Hz Akım ve Gerilim arasında. Güç ölçümünün tanımlanması 7UM62 'de üretici ok sistemi kullanılır. Verilen güç pozitiftir.

Şekil 2-147

Sayma oklarının pozitif tanımlaması

Aşağıdaki tablo Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma alanlarını gösterir. Parametre 1108 AKTİF GÜÇ , bu sırada Generatör olarak ayarlanmıştır. „Normal durum“ altında normal işletim durumunda gösterilen güç görüntülenir: + anlamı, bir koruma cihazında görüntülenen pozitif bir güçtür, – ; duruma bağlı olarak negatif güç anlamındadır. Tablo 2-20 Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma aralığı Senkron generatör Senkron motor

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

327

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Asenkron generatör

Asenkron motor

Tablodan, Generatör- ve Motor işletimi arasındaki çalışma alanlarının reaktif güç ekseninde yansıması görünür. Yukarıdaki tanımlamaya göre güç ölçme değerleri oluşur. Örneğin bir senkreon motorda ileri yön güç denetimi veya ters güç koruma fonksiyonu kullanılacaksa, o zaman parametre 1108 AKTİF GÜÇ , Motor olarak ayarlı olmalıdır. Böylece gerçek aktif güç (yukarıdaki tanıma göre) –1 ile çarpılır. Bu, güç diyagramının reaktif güç ekseninde yansıması ve aktif gücün yorumunun değişmesi anlamına gelir. Bu etki enerji sayma değerlerinin değerlendirmesinde dikkate alınır. Örneğin asenkron makinelerde pozitif bir güç değerine ulaşılmak isteniyorsa, o zaman akım yönü atanan akım trafo setinde (ör. Parametre 201 Y.N.->NESNE T2) döndürülmelidir. Ayar paratmetresi 1108 AKTİF GÜÇ, olağan ayardaki gibi Generatör olarak kalır. Bu, üretici referans ok sistemi belirlenmesinde cihaza verilecek olan topraklama akım trafosu için gerçek topraklamaya karşılık olması anlamına gelir. Böylece tüketici sayma ok sistemdeki gibi karşılaştırılabilen oranlara ulaşılır.

2.49.3.2 Bilgi Listesi
No. 605 606 621 622 623 624 625 626 627 629 630 641 642 644 645 650 662 669 670 I1 I2 = = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD I1 (pozitif bileşen) I2 (negatif bileşen) U L1-E U L2-E U L3-E U L12 U L23 U L31 Rezidüel Gerilim UE U1 (pozitif bileşen) U2 (negatif bileşen) P (aktif güç) Q (reaktif güç) Frekans S (görünür güç) UE 3. harmonik DC Akım S/T/A %100: 20 Hz gerilim stator devresi S/T/A %100: 20 Hz akım stator devresi Açıklama

UL1E = UL2E = UL3E = UL12 = UL23 = UL31 = Uen U1 U2 P Q S = = = = = =

Frekans= UE3h = I DC = U20 I20 = =

328

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

No. 693 696 697 700 721 722 723 724 725 726 755 757 758 759 760 761 762 763 764 765 769 827 828 829 831 832 894 896 897 901 902 903 904 909 995 996 997 998 7740 7741 7749 7750 7759 7760 Rtoplam= Xtop = ϕ Ztop = Re = IL1T1= IL2T1= IL3T1= IL1T2= IL2T2= IL3T2= fgen = Ugen = Iölçüm = Qc =

Bilgi

Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD

Açıklama R/T/A (R,fn): Toplam Direnç (R toplam) R/T/A (R,fn): Toplam Reaktans (X toplam) R/T/A (R,fn): Z toplamın Faz Açısı R/T/A (R,fn): Arıza Direnci (R toprak) İşletme ölçüm akımı L1 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L1 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 2 [%] R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. frekansı R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. gerilimi R/T/A (1-3Hz): Rotor ölçüm devresi akımı R/T/A (1-3 Hz): Ters polaritede şarj(Qc) S/T/A 100%: Primer stator toprak direnci R/T/A (1-3Hz): Arıza Direnci (R toprak) S/T/A 100%: Stator devresi öngerilimi S/T/A 100%: Stator devresi toprak akımı S/T/A 100%: Stator toprak direnci (U/Un) / (f/fn) Sarımlararası rezidüel gerilim U Hassas Akım IEE-B Hassas Toprak Akımı 1 Hassas Toprak Akımı 2 3I0 (sıfır bileşen) U0 (sıfır bileşen) DC gerilim R/T/A(R,fn):Enjekte Edilen Gerilim(U RE) R/T/A (R,fn): Devre Akımı (I RE) Güç Faktörü Güç açısı Direnç Reaktans Uyartım gerilimi S/T/A 100%: Stator devresi faz açısı Transdüser 1 Transdüser 2 Transdüser 3 IL1 fazında faz açısı taraf 1 IL2 fazında faz açısı taraf 1 IL3 fazında faz açısı taraf 1 IL1 fazında faz açısı taraf 2 IL2 fazında faz açısı taraf 2 IL3 fazında faz açısı taraf 2

R S/T/Aprimer= R toprak= U SEF= I SEF= R S/T/A= U/f = U S/A = IEE-B= IEE1= IEE2= 3I0 = U0 = U DC = U Rotor/Topr = I Rotor/Topr = PF = PHI= R= X= Uuyartım= ϕ S/T/A= Td1 = Td2 = Td3 = ϕ IL1T1= ϕ IL2T1= ϕ IL3T1 ϕ IL1T2 ϕ IL2T2= ϕ IL3T2=

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

329

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.4

Termal Ölçme

2.49.4.1 Açıklama

Aşağıda termal ölçme değerleri gösterilir: • ΘS/ΘS açma: Stator sargısının aşırı yük koruma ölçme değeri, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • ΘS/ΘS açmaL1: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L1 • ΘS/ΘS açmaL2: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L2 • ΘS/ΘS açmaL3: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L3 • ΘL/ΘLmaks: Rotorun normlandırılmış sıcaklığı , Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Tuzak: Yeni bir müsaadeli yeniden başlatmaya kadar geçen süre, • ITermalBenz.: Akımların negatif bileşenleri sebebiyle rotor aşırı sıcaklığı, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • U/f Termal: Aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Ortsıc: Ortam sıcaklığı • Θ RTD 1 - Θ RTD 12: 1'den 12'ye kadar sensörlerin sıcaklığı

2.49.4.2 Bilgi Listesi
No. 660 661 766 801 802 803 804 805 910 911 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 T Uza k= Θ Ynd. Baş. = U/f Termal = Θ/Θaçma = Θ/ΘaçmaL1= Θ/ΘaçmaL2= Θ/ΘaçmaL3= ΘR/ΘRmaks= TermalBenz.= ORTAM SICAKLĞI= Θ RTD 1= Θ RTD 2= Θ RTD 3= Θ RTD 4= Θ RTD 5= Θ RTD 6= Θ RTD 7= Θ RTD 8= Θ RTD 9= Θ RTD10= Θ RTD11= Θ RTD12= Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD Açıklama Devreye Alma için Kalan Süre Yeniden Başlatma Engelleme Eşiği Hesaplanan sıcaklık (U/f) Uyarı ve açma için sıcaklık artışı L1 fazı sıcaklık artışı L2 fazı sıcaklık artışı L3 fazı sıcaklık artışı Rotor Sıcaklığı Hesaplanan rotor sıcaklığı(dengesiz yük) Soğutma ortamı sıcaklığı RTD 1 Sıcaklığı RTD 2 Sıcaklığı RTD 3 Sıcaklığı RTD 4 Sıcaklığı RTD 5 Sıcaklığı RTD 6 Sıcaklığı RTD 7 Sıcaklığı RTD 8 Sıcaklığı RTD 9 Sıcaklığı RTD 10 Sıcaklığı RTD 11 Sıcaklığı RTD 12 Sıcaklığı

330

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.5

Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü
Diferansiyel ve Sınırlama akımları IDif L1, IDif L2, IDif L3, ITut L1, ITut L2, ITut L3, I0Dif, I0Tut, 3I0-1, 3I0-2 korunan nesnenin anma akımının %'si olarak.

2.49.5.1 Bilgi Listesi
No. 7742 7743 7744 7745 7746 7747 30654 30655 30659 30660 IDifL1= IDifL2= IDifL3= ITutL1= ITutL2= ITutL3= I0-Dif= I0-Tut.= 3I0-1 = 3I0-2 = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD IDifL1(I/In nesne [%]) IDifL2(I/In nesne [%]) IDifL3(I/In nesne [%]) ITutL1(I/In nesne [%]) ITutL2(I/In nesne [%]) ITutL3(I/In nesne [%]) I0-Dif STA (I/Inominal nesne [%]) I0-Tutucu STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-1 STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-2 STA (I/Inominal nesne [%]) Açıklama

2.49.6

Min/Maks Ölçme Ayarları
Pozitif bileşenlerin minimum ve maksimum değerleri I1 ve U1, aktif güç P ve reaktif güç Q primer değer olarak, frekans f ve artık gerilimde 3. harmoniğin payında sekonder değer olarak, U3.H, herbirine güncelleştirilmiş Tarih ve Saat verileriyle. İkili girişler üzerinden veya Cihazın fabrika çıkışında ve F4 fonksiyon tuşu üzerinden Min/Maks-Değerler sıfırlanabilir. Min/Maks-Değerler: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3***

2.49.6.1 Bilgi Listesi
No. 394 396 399 400 402 407 639 640 857 858 874 875 876 877 878 Rst. Mi/Ma >UE3h MiMa Rst. >I1MinMaksReset >U1MinMaksReset >P MinMaksReset >Q MinMaksReset >FrekMi/MaReset UE3h min = UE3h maks= I1 Min= I1 Max= U1 Min = U1 Max = Pmin = Pmax = Qmin = Bilgi Bilgi Tipi IE_W EM EM EM EM EM EM MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ Açıklama Minimum ve Maksimum Sayıcı Resetleme >UE 3. Harm. MİN/MAKS Arabellek Reset >I1 MİN/MAKS Arabellek Reset >U1 MİN/MAKS Arabellek Reset >P MİN/MAKS Arabellek Reset >Q MİN/MAKS Arabellek Reset >Frekans MİN/MAKS Arabellek Reset UE 3. Harmonik Gerilim Minimum UE 3. Harmonik Gerilim Maksimum Pozitif Bileşen Minimum Pozitif Bileşen Maksimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Minimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Maksimum Aktif Güç Minimum Aktif Güç Maksimum Reaktif Güç Minimum

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

331

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.49. 879 882 883 Qmax = fmin = fmax = Bilgi Bilgi Tipi MWZ MWZ MWZ Reaktif Güç Maksimum Frekans Minimum Frekans Maksimum Açıklama 2. 888 889 916 917 924 925 928 929 Ölç.Fonksiyonlar 2. bu denetimler direkt bir koruma başlatmasından önce başlatılır.1 Bilgi Listesi No. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya aaltında kalınırsa. 284) bildirimi verilir. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur. Sınır değerlerin ayarları ÖLÇME DEĞERLERİ altında SINIRDEĞ. eğer bunların Ölçme ve Sayı büyüklükleri uygun olarak CFC üzerinden projelendirildiyse. reset Wp (puls) Wq (puls) WpΔ= WqΔ= Wp İleri Wq İleri Wp Ters Wq Ters Bilgi Bilgi Tipi IE_W IPZW IPZW MWZW MWZW MWZW MWZW Sayaç resetleme Puls Enerji Wp (aktif) Puls Enerji Wq (reaktif) Aktif enerji artışı Reaktif enerji artışı Wp İleri Wq İleri Wp Geri Wq Geri Açıklama 2.ve Sayısal büyüklükler için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar. Yayın Tarihi 10. MVARh veya GVARh olarak. 7UM62. Değerlerin güncellenmesi bir zaman çizelgesinde ≥ 0.49.49 Yardımcı Fonksiyonlar No. Buna karşılık esas koruma fonksiyonları Zamanlı aşırı akım koruma veya Aşırı yük koruma gibi. Aktif. Wq. AYAR alt menüsü altında mevcut değerler üzerine yazılarak değiştirilir.8 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli Ölçülen. „IL<“ faz akımı için sınır değeri altında kalınırsa.2010 .3 s ve ≤ 1 s'de gerçekleştirilir.49.LED ve/veya Çıkış röleleri üzeri yapılandırılır ve arayüzler üzeri aktarılabilir. 332 SIPROTEC. Enerji sayı değerleri: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3*** 2. 7UM62 'de fabrika çıkışında sadece düşük akım denetiminin IL< eşik değeri önceden tutuludur.7 Enerji Wp. Bu -tüm işletme bildirimleri gibi. Diğer eşik değerler. Mega. yerleştirilebilir (bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/). ayrı ayrı alıma ve verişe göre veya kapasitif ve endüktif.veya Gigawattsaati olarak veya primer kVARh.7. „AN I<“ (No. Bundan başka çok kereli sınır değer aşımında bir bildirim verildiğinden. İşletme ölçüm değerlerinin hesaplanması mevcut bir arıza durumunda da gerçekleşir. bu denetim programı arka planda yürür ve ölçme değerlerinin hatalı durumlardaki hızlı değişiminde duruma göre koruma fonksiyonlarının başlatmaları olursa karşılık gelmez.ve Reaktif çalışma için sayı değerleri primer Kilo-.

koruma verileri işleme programı DIGSI ve grafik çözümleme programı SIGRA kullanılarak işlenebilir. 8’e kadar arıza kaydı depolanabilir. IDif-L3. IDif-L2. R ve X pozitif bileşen empedansı görüntüler.49. IDif-L1.> ANÇal. Iee1.49. arıza sırasında kaydedilen verilerin grafik gösterimini sağlar ve iletilen ölçme değerlerinden empedanslar ve efektif değerler gibi ek büyüklükleri hesaplar. Bir kişisel bilgisayar kullanılarak arayüzler üzerinden verilere erişilebilir ve bu veriler.Saatleri>“ (No. Bu arabellekte. uL3. iL3 T1. Bir arıza durumunda bu veriler.2010 333 . bu bellek opsiyonel olarak çeşitli ölçme büyüküklerini örnekler ve bir akış belleğinde anlık değer veya efektif değer olarak saklar.Sa. Her yeni arızada arıza değeri belleği güncellenir. 272 Ça. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya altında kalınırsa. UE.9 Ayar Noktaları (İstatistik) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli istatistik büyüklükleri için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar. Sonuncusu. Arıza kaydı belleği. SIPROTEC. 2. ancak bu süre en uzun 80 s’dir.25 ms'lik bir gridte (50 Hz ile) örneklenir ve bir akış belleğinde depolanır (periyot başına 16 Örnekleme). ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir.Fonksiyonlar 2. ϕ.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. „Ça. iL2 T2. koruma başlatması için ayrıca bir ikili giriş üzerinden.1 Bilgi Listesi No. dolayısıyla bir işlem onayı gerekli değildir. f–fN. iEE1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“. iEE2 ve uL1. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır. R ve X bir gridte periyot başına 1 ölçme değeri bir akış belleğinde depolanabilir. dahili operatör yüzeyi ve seri arayüz üzerinden tetiklenebilir.Sa.>“ sınır değerinin aşılmasında.9. uL2. Yayın Tarihi 10.49. 2.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüklerinin anlık değerleri iL1 T1.Saatleri> Bilgi Bilgi Tipi GW AM Açıklama Çalışma saatleri daha büyük Ayar Değeri Çalışma Saatleri 2. iL3 T2.10. iL1 T2. Q. Ölçme büyüklüklerinin RMS değerleri I1. ITut-L1. Bir arıza durumunda bu veriler. 284 IL< AN I< Bilgi Bilgi Tipi GW AM IL< düşük akım Ayar Değeri I< alarm Açıklama 2. 7UM62.1 Bilgi Listesi No. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur. Iee2.10 Osilografik Arıza Kayıtları Çok fonksiyonlu koruma 7UM62 bir arıza değeri belleğine sahiptir. P. 272) bildirimi verilir. ancak bu süre en uzun 5 s’dir. iL2 T1. ITut-L3 (nesne anma akımına bağlı) ve u= veya i= üç transdüser 1. I2.8.49. ITut-L2. „ANÇal. U1. uE.49. Akımlar ve gerilimler primer ve sekonder büyüklükler olarak gösterilebilir. ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir.

SICAM). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ZM. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır.. koruma fonksiyonlarının gecikme zamanına ve kayıtlı arıza durumlarının istenilen sayısına göre düzenlenir.20 sn 0.KAY. bir merkezi cihazda uygun programlar tarafından yapılır.. dalga formu yakalama için kullanıma sunulmuştur (bakın Adres 104).30 .49. G üz.2Ayar Notları Dalga Formu Yakalama Dalga formu yakalama sadece. Dalga formu yakalama.KAY. Yayın Tarihi 10.00 sn 0.00 sn.10.3Ayarlar Adres 401 Parametre DALGAFORMU TET.SONR.SÜ. yani herhangi bir fonksiyonun başlatması zaman 0'a atanır.05 . 406 no’lu G üz.00 sn 0. ∞ Varsayılan Ayar Baş.05 . 2.ÖNCESİ SÜRE ( Adres404) ve olay sonrası dalga formu kayıt süresi bırakması sonrası biter OL. Normalinde tetikleme zamanı cihaz başlatmasıdır. 7UM62. Bir merkezi cihaza bilgilerin aktarılması durumunda.49 Yardımcı Fonksiyonlar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa. Anlık değerlerin kaydında toplam maksimum 5 s. Not: RMS kaydında Parametre 403 . Makine korumada dalga formu yakalamasının kapsamı komple arıza durumu tarafından belirlenmiştir.ile kayıt) veya cihazın açması (AÇMA ile kayıt) olabilir. 0.ile kayıt Açıklama Dalga Formu Yakalama 403 404 405 406 MAKS. Bu arıza kaydı uzunluğunu.10 sn 0. Arıza kaydı başına uygun maksimum kayıt süresi. Bir arıza durumu herhangi bir koruma fonksiyonun başlatmasıyla başlar ve bir koruma fonksiyonun son başlatma bırakmasıyla biter. kaydedilebilir. UZUNLUK TET.SONR.406 için adlandırılan zamanlar Faktör 16 kadar uzatılır. 2.SÜ. RMS kaydında maksimum 80 s.KAY. Dalga formu yakalamanın diğer tespitleri OSİLOGRAFİK ARIZA KAYDI alt menüsünde. Cihazın açması referans zaman olarak da seçilebilir (AÇMA ile Baş. Eğer ikili girişin süresi ∞’a ayarlanmışsa. anma değerine normlandırılır ve bir grafik gösterim için hazır hale getirilir. Ayar kayıt kriterine göre. Olay Sonrası Dalga Formu Kayıt Süresi Giriş ile Kayıt Süresi 334 SIPROTEC. 4. bir ikili giriş üzerinden veya bir PC bağlı işletim arayüzü üzerinden etkinleştirilebilir. o zaman kayıt uzunluğu ikili girişin enerjilendiği sürenin (statik). eğer projelendirmede 104 no'lu adres altında ARIZA DEĞERİ = Ani değerler veya RMS değerler ayarlandıysa yürütülebilir. MAKS. Tetikleme öncesi dalga formu yakalama süreleri ve olay sonrası dalga formu kayıt süreleri daha ilave edilir. Kayıt dinamik olarak tetiklenir.00 sn 0. adresi belirler (ancak en uzun MAKS.50 sn Maksimum Dalga Formu Kayıt Uzunluğu Tetikleme Öncesi Dalga Formu Kayıt Sü. UZUNLUK 403 no'lu adresinde ayarlanır.). Bu zaman içinde 8 arıza kaydı... Dalga formu yakalama için. 5. Ayar Seçenekleri Baş. menü PARAMETER altında gerçekleşir. Burada kayıt saklama kriteri cihazın çalışması (Baş.50 sn 0. Akımlar ve gerilimler kendi maksimum değeriyle ilişkilendirilir.ÖNCESİ SÜRE OL. 5. arıza verileri bu arayüz üzerinden bir merkezi cihaza aktarılabilir (ör. 0. (Adres 405) daha sonra saklama kriteri olarak kaybolur. referans zamanı ve kayıt kriteri arasında tercih yapılır (Adres 401 DALGAFORMU TET. Arıza verilerinin değerlendirmesi. ZM.49. en uzun MAKS. veri iletimi istemi otomatik olarak yürütülür ve veri iletiminin korumanın her bir başlatma sonrası veya sadece bir açma sonrası olması gerçekleşebilir.10. Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“. 1.KAY.). Adres 403). UZUNLUK kadar (Adres 403) sürer.10 . UZUNLUK.ile kayıt AÇMA ile kayıt AÇMA ile Baş. Bir gerçek kayıt zamanı.Fonksiyonlar 2.2010 . bu o zaman kayıt kriteridir. tetikleme öncesi dalga formu kayıt süresi zamanı referans zaman öncesi başlar TET.

Not Cihazın fabrika çıkışında – cihazın bir sistem arayüzü ile olup olmadığından bağımsız olarak – dahili saat RTC senkronlama kaynağı olarak önceden ayarlanmıştır.11.Baş. 7UM62.Kay. ör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. Dahili arabellek pilinin korunması için bu.Fonksiyonlar 2.Tet. SIPROTEC.49. DCF 77. IRIG B). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İşletim Modları Dahili IEC 60870-5-103 PROFIBUS DP Zaman sinyali IRIG B Zaman sinyali DCF77 Zaman sinyali Senk.10.2010 335 . Dalga silindi Ar. işletme. o zaman bu seçilmelidir.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Saat şunlardan etkilenebilir • dahili saat RTC (Real Time Clock).AA. • harici dakika impulsları ikili giriş üzerinden.49.Box üzerinden harici senkronlama İkili giriş üzerinden Impuls ile harici senkronlama Alan veriyolu üzerinden harici senkronlama Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 61850) Zaman verileri için avrupa (GG.4Bilgi Listesi No. Modbus) NTP (IEC 61850) Açıklamalar RTC üzerinden dahili senkronlama (önayar) Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 60870-5-103) PROFIBUS-arayüzü üzerinden harici senkronlama IRIG B üzerinden harici senkronlama (telegram formatı IRIG-B000) Zaman sinyali DCF 77 üzerinden harici senkronlama Zaman sinyali SIMEAS-Senk. 4 203 30053 ArKay. • harici senkronlama kaynakları (ör. birkaç saat sonra yardımcı gerilim beslemesi olmadan kendiliğinden kapanır.11 Tarih-/Saat ayarları Dahili Tarih-/Saat ayarları olayların tam tamına zamansal atamasını.49. sürüyor Bilgi Bilgi Tipi IE EM AM_W AM Arıza Kaydı Başlatma >Dalga Formu Yakalama tetikleme Dalga Formu verisi silindi Arıza kaydı sürmekte Açıklama 2. Aşağıdaki işletim türleri arasından seçilebilir: No. 2.YYYY) veya US-amerika formatı (AA/GG/YYYY) verilebilir. Senkronlama kaynağı değiştirmenin yolu SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarında yeterince açıklanmıştır.ve arıza bildirmlerinde veya Minimum -Maksimum değerleri mümkün kılar. >DalgaYak.-Box Impuls ikili giriş üzerinden Alan veriyolu (DNP. Zaman senkronlama harici bir kaynak tarafından gerçekleştirilecekse.

matriste sistem arayüzüne yapılandırılan tüm mesajların ekran metinleri gözükecektir. mesajların gerçek arızalar olmadığı anlaşılır. cihaz mahallinde test ediliyorken „test işletimi“ mesajı eklenir. Yayın Tarihi 10.49. Test işletimi ve iletimi kilitlemenin nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı.cihaz çalışması kullanılabilir. şunlar geçerlidir: – Cihaz bir arayüze sahip olmalıdır.2Sistem Arayüzünün Testi Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca.12 Devreye Alma Yardımcıları Test modu veya devreye alma esnasında merkezi veya ana bir bilgisayar sistemine gönderilen cihaz verileri üzerinde etkili olunabilir. Bu tanılama ile. Uygulamalar • Test Modu • Devreye alma Ön Koşullar Aşağıda tanımlanan devreye alma yardımcılarını kullanabilmek için.12.2010 . Sunulan protokolün tipine bağlı olarak. 2. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır.Fonksiyonlar 2. Bunun için bir diyalog kutusunda.1Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi Eğer cihaz merkezi bir kontrol.49.veya bellek sistemine bağlı ise. belirlenir („Veri İletimini Bloklama“). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2.49. o zaman bir kontrol merkezine iletilen bilgilere etki edilebilir. 2.12. İlgili mesaj yerleştirilir ve hem SIPROTEC 4 cihazının işletme mesajlarından hem de sistemin kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir. 336 SIPROTEC.veya hizmet arayüzünün kullanımıyla bir PC yardımıyla gerçekleşebilir. – Cihaz kontrol merkezine bağlı olmalıdır. mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI . Bu dönüştürme ikili girişler üzerinden. 7UM62. merkezi kontrol sistemine iletilen bütün mesajlara ve değerlere. cihazın ön cephesinin kullanımıyla veya operatör. Diyalog kutusunun diğer bir sütununda test edilecek bildirimler için bir değer belirlenir (örneğin mesaj geliyor/mesaj gidiyor) ve (Hardware-Test menüsü için) No 6 şifre girdisi sonrasında bir mesaj üretilebilir. test esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletilemeyeceği. Sistem arayüzünün ve cihazın ikili giriş ve çıkışlarını test etmek üzere yardımcılar mevcuttur.

Yalnız. Herbir ölçme kaydı atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir numarayla bir arıza durumu protokolü oluşturulur. Diyalog kutusunun diğer bir sütununda.12. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. örnek olarak. korumanın davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar. DIGSI yazılım programı. bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir test ölçme kaydı. ekranda arıza durumu-mesaj belleğinde listelenmezler. örneğin devreye alma fazında sisteme doğru bağlantılar kontrol edilir. Sonuncusunda.ve çıkışlar ve LED’lerin bu andaki anahtar durumları görüntülenir. her bir çıkış rölesi uyatılır ve bununla sistem ve koruma cihazı arasındaki bağlantı konfigüre edilmiş mesajlarını oluşturmadan. devreye almada enerjileme testleri uygulanabilir. denetlenebilir. (Hardware-Test menüleri için) 6 no'lu şifre girdisi sonrasında bağımsız durumuna çevrilme imkanı sunulur.49. Böylece.12. Harici bir tetikleme ile (yani. Bir diyalog kutusunda bulunan bütün ikili giriş. Osilografik kayıt tetiklemesi. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır. bu ölçme kayıtları. bu ikili girişe „>DalgaYak. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutlar veya mesajlar gösterilir.2010 337 . Ayrıca.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. SIPROTEC. 7UM62. Sistem arızaları sırasında verilerin kaydedilebilmesine ilaveten.Tet. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır. 7UM62. Osilografik kayıtlar. cihaz tarafından normal arıza kaydı olarak işlenir. çıkış röleleri ve LED’leri.4Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması Devreye alma işlemlerinde korumanın kararlılığını denetlemek için. Yayın Tarihi 10. Böylece. şebeke arızası göstermediklerinden. 2.“ fonksiyonu atanmalıdır. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. Prosedür „Montaj ve Devreye Alma“da detaylı olarak açıklanmaktadır.Fonksiyonlar 2.3İkili Girişlerin/Çıkışların Anahtarlama Durumlarının Kontrolü Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri. seri arayüzler veya bir ikili giriş üzerinden de cihaza komutlar verilerek osilografik kayıt başlatılabilir.49.

ve Çift baralı anahtarlama teçhizatı için gerçekleştirilir.ikili giriş üzerinden) Basit. Ayrıca cihazda belirli ayarlar seri arayüz için yapılmıştır (bakın SIPROTEC 4Sistem Açıklamaları). Bir şifre girişinden sonra. bunun yardımıyla güç sisteminde anahtarlama uygulamalarını yerine getirme fırsatı yaratılır. Yaklaşım şekli SIPROTEC 4–Sistem Açıklamaları’nda (Sistem Kontrolü) açıklanmıştır.Fonksiyonlar 2.ve Çok kereli barayla şalt tesisleri desteklenir. Bu mesaj. PC ile operatör arayüzü üzerinden.50 Komut İşleme 2. 2. • DIGSI kullanılarak. bir güvenlik soruşturması yapılır. DIGSI üzerinden kullanım Kontrol cihazlarının kumandası operatör paneli üzerinden bir PC ile kullanım programı DİGSİ aracılığıyla gerçekleşebilir. kontrol menüsüne ulaşılır ve orada faaliyet gösterecek anahtarlama cihazı seçilir. Sonra. 338 SIPROTEC. Mesaj.50. Komut müsaadesi verilmeden önce veya şalter seçimi esnasında herhangi bir anda ESC tuşuyla iptal de mümkündür. . cihazın operatör alanı üzerinden. içinde çeşitli imkanların sunulduğu ve ▼ ve ▲ tuşlarıyla seçilebilen (ör.50. 2.50 Komut İşleme SIPROTEC 4 7UM62 cihazında bir komut işleme dahil edilmiştir. Kontrol edilecek anahtalama aygıtlarının sayısı mevcut ikili Giriş ve Çıkışlarla sınırlıdır. esas anahtarlama işlemi gerçekleşir.1 Kontrol Cihazı Anahtarlama cihazlarının kontrolü. Eğer bir dakika içerisinde bu müsaade gerçekleşmezse. açma. o zaman ekranda bir işlem cevabı çıkar. itiraz sebebini aydınlatır (ayrıca bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları). ▼. iptal) yeni bir pencere açılır. Yayın Tarihi 10.1. kapama. Bu nedenle 7UM622 modeli öncelikle kullanılmalıdır Hatalı bağlantılara karşı yüksek güvenlik kilitleme denetimi ve bağlantı türleri ve işletim türü ile ilgili büyük bir modelle sağlanır. seri arayüz ve kontrol tekniğine bir bağlantı ile Basit. işlem iptal edilir. Bunun için gerekli çevre donanımlarının hem cihazda hem de sistemde fiziki olarak mevcut olması gereklidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sistem arayüzü üzerinden kullanım Anahtarlama cihazlarının kontrolü seri sistem arayüzü üzerinden ve anahtarlama tesislerinin kontrol tekniğine bağlantısı ile gerçekleşebilir. Eğer bir kilitleme koşulunun sağlanmaması sebebiyle seçilen kumanda komutu kabul edilmemişse.1 Açıklama Dahili operatör alanı üzerinden kullanım Navigasyon tuşlarıyla ▲. cihazın başka bir kullanımı mümkün olmadan önce ENTER tuşu ile onaylanmalıdır. Kontrol. Kumanda edilecek şalt teçhizatı sayısı. Eğer bu yeni bir ENTER-Tuşu onaylamasından sonra cevaplanırsa. 7UM62. • Kontrol merkezi tekniği üzerinden uzaktan kumanda (örneğin SICAM) • Otomatik fonksiyon (ör. dört komut kaynağından verilebilir: • Cihazın lokal kullanıcı arayüzündeki ön klavye kullanılarak lokal kumanda.2010 . esas olarak mevcut ikili giriş ve çıkışlarla sınırlıdır.

2 Komut Tipleri Sistem kumandası ile ilgili cihaz üzerinden çeşitli komut tipleri seçilebilir: 2.Fonksiyonlar 2. ancak önceden belirlenen koşullar uyumlu olarak sonuçlandıktan sonra uygulanmasını gerçekleştirmek için mevcuttur. veri iletimini kilitleme ve sayaçlarını resetlemek gibi dahili ayarları tesis etmek üzere işaretleme komutları (“Ayarlama“ için) kullanılabilir. Aynı zamanda. dahili fonksiyonları başlatmak.1 Açıklama İşlem Komutları Bu.2. • Anahtarlama yetkisi (uzak/yakın). 7UM62. Elle geçersiz kılınan teçhizat. • Kumanda edilen teçhizatın örneğin işlemle bağlantılarının kopması durumunda bu teçhizata ilişkin ihbarlar ve anahtarlama durumları gibi elle “Manüel Üzerine Yazma“ bilgilerini elle geçersiz kılma komutları. bir komutun.3 Komut İşleme Komut yolundaki güvenlik mekanizmaları. durum değişikliklerini cihaza bildirmek veya bunları alındılamak gibi görevler yapar. işletime doğrudan kumanda çıkışı yürütmezler.50. • Bir işletim nesnesinin bilgi değeri için „Bilgi durumu“ yardımcı bilgisinin ayar/reset için durum bilgisi komutları – Giriş yoksayıldı – Çıkış Yoksayıldı 2. bilgi durumunda bu şekilde işaretlenir ve buna uygun olarak görüntülenebilir. SIPROTEC. örneğin E-Bobinlerinin kumandası için Cihaz Dahili Komutlar Bu komutlar. parametre seti değişikliği.50. • Kademe komutları.2010 339 . Bunlar.50. Bir komutun uygulama adımlarının tümü. Yayın Tarihi 10. Ayırıcıların (senkronlanmamış) ve Toprak ayırıcılarının kumandası için komutlar. komutun gerçek doğrudan uygulaması da izlenir. Belirlenmiş denetimler yanında ayrıca herbir anahtarlama aygıtı için. örneğin transformatörün daha düşük. aşağıda özet olarak verilmiştir. başka kilitlemeler de yapılandırılabilir. doğrudan şalt teçhizatının işletimine verilen ve işletim durumu değişikliklerine etki eden tüm komutları kapsar: • Kesicilerin.ve daha yüksek kademeleri için komutlar • Yapılandırılabilir zaman ayarlarıyla ayar-noktası komutları. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Dahili belleklerin veya veri durumlarının ayar/reset için alındılama ve resetleme komutları. kumanda komutu verildikten sonra.50 Komut İşleme 2.

kullanıcı-tanımlı mantıkla (CFC) gerçekleştirilebilir.2010 . 7UM62. 340 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.50.3.1 Açıklama Bir komut uygulaması kontrolü Aşağıdaki noktalara dikkat edin: • Komut girişi örneğin cihazın dahili kullanımı üzerinden – Şifre kontrolü → Erişim Yetkileri – Anahtarlama modunun kontrolü (etkinleştirilmiş/etkisiz kılınmış kilitleme) → Etkisiz kılınmış kilitleme durumunun seçilmesi • Yapılandırılabilir komut kontrolleri – Anahtarlama yetkisi – Anahtarlama yön kontrolü (Varsayılan-Aktuel-Karşılaştırma) – Anahtar hata koruması. cihaza bağlı çift çalışma kilidi) – n kontrolden-1’i (ortak kontak toprak potansiyeli gibi çoklu atamalı tertiplerde. Alan kilitlemesi (mantık CFC kullanılarak) – Anahtar hata koruması. Sistem kilitlemesi (merkez SICAM üzeri) – Çift çalışma kilidi (paralel anahtarlama kumandalarının kilitlemesi) – Koruma bloklaması (koruma fonksiyonlarıyla anahtarlama kumandalarının kilitlenmesi) • Sabit komut kontrolleri – Zaman aşımı izleme (yazılım gözetleyici. komutun başlatılmasından rölenin nihai kontağını kapatmasına kadar kumanda işleminin yürütüldüğü süreyi izler) – Ayar değişikliği sürmekte (ayar değişikliği sırasında. etkilenen çıkış rölesi için. komutlar iptal edilir veya geciktirilir) – Çıkış olarak kumanda cihazı mevcuttur (eğer bir kumanda cihazı yapılandırılmış. o an başlatılmış olup olmadığı kontrol edilir) Komutun Uygulanmasını İzleme Aşağıdakiler izlenir: • Bir iptal komutundan dolayı bir komut işleminin arızası • Çalışma periyodunun izlenmesi (geribildirim mesajı izleme süresi) 2. bir komutun.Fonksiyonlar 2. ama bir ikili çıkışa atanmadıysa. komut reddedilir) – Çıkış kilitlemesi (eğer kesici için bir çıkış kilitlemesi programlanmış ve komutun uygulanması sırasında bu kilitleme de etkinse.4 Kilitleme Kilitleme.50. bu durumda komut reddedilir) – Donanım-Hatası Modülü – Komut bu kumanda cihazı için uygulanmakta (bir kumanda cihazı için aynı anda sadece bir komut işlenebilir.50 Komut İşleme 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

(yapılandırma matrisinde) fider birimi içerisinde özel bir parametreye atanır. Bu kontroller DIGSI üzerinden etkinleştirilebilir (kilitlemeli anahtarlama /işaretleme) veya etkisiz kılınabilir (kilitlemesiz). tüm yapılandırılmış kilitleme koşullarının. kilitlemeli (normal) veya kilitlemesiz (Interlocking OFF) işletim modunun seçilmesi gerektiği belirlenebilir: • lokal komutlarda. yani kilitlemelerden bağımsız olarak yerine getirilir. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda olası kullanım cevapları ve bunların sebepleri gösterilmiştir. „CO–“ ve ilgili çalışma cevabıyla iptal edilir). sistem kilitleme kontrolleri genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • Sistem kilitlemesi.50.4.50 Komut İşleme 2. pozitif olmuştur. giriş kilitlemesi Bilgi durumu komutu. DIGSI ’deyse bunlar doğal mesajlar olarak gözükür. Aşağıdaki tabloda şalt teçhizatına gönderilen olası komutların tipleri ve bunlara eşlik eden mesajlar görülmektedir. yapılandırılmış kilitleme koşullarının röle tarafından kontrol edilmeyeceği anlamına gelir. negatif bir onaydır. • yakın/uzaktan komutlar için PROFIBUS üzerinden ek bir kilitlemeyi etkisizleştirme komutu kullanılarak. Kilitlemeli anahtarlama. komut bir mesaj ile ve ona eklenen bir eksi işareti ile (örneğin. Eğer bir koşul yerine getirilmemişse.1 Açıklama Bir SICAM/SIPROTEC 4 sisteminde. görüntülenen formda sadece cihazın ekranında işletme mesajları içinde görüntülenir. • otomatik komutlarda. şifre denetimli olarak ayarları tekrar programlanarak.2010 341 . Elle işaretleme veya İptal gibi diğer dahili komutlar kontrol edilmez. aynı zamanda „Standart Kilitleme“ olarak adlandırılır. Çıkış yoksayıldı İptal komutu Komut Anahtarlama Elle işaretleme Giriş yoksayıldı Çıkış yoksayıldı İptal CO MT GB ÇB CA Sebebi Mesaj CO+/MT+/GB+/– *) GB+/– *) CA+/– Mesajda görünen “artı” işareti. Bütün komutlarda. komut işleyişine ilişkin mesajlar ve kesicinin başarılı şekilde kumanda edilmesi durumunda işletme ihbarlarında çıkan geribildirim mesajları görülmektedir. Kilitlemeli/Kilitlemesiz Anahtarlama SIPROTEC 4 cihazlarında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. beklenmeyen bir sonuçtur. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Komut tipi Gönderilen komut Elle işaretleme Bilgi durumu komutu. Yayın Tarihi 10. bir komut onayı anlamına gelir. komut kontrol rutinleri ile denetleneceği anlamına gelir. merkezi kontrol sisteminde istasyonun sistem veri tabanına dayanır • Sistem/Fider Kilitlemeleri. SIPROTEC. paramatreleme ile belirlenir. Komut işleyişi sonucu beklendiği gibi gerçekleşmiştir. Bir merkezi kontrol sisteminde sistem kilitlemesine gerek duyan kontrol cihazları. “Eksi”. Aşağıdaki şekilde. *) işaretli mesajlar. bütün anahtarlama aygıtları ve işaretlemeler için ayrı ayrı programlanabilir. yani komut reddedilmiştir. yapılandırılabilir komut kontrolleri. fider biriminin yapılandırma sırasında belirlenen teçhizat veritabanına (geribildirimler) dayalıdır • fider kilitlemeleri geçen GOOSE-Mesajlar ile fider ve koruma cihazların arasında doğru (IEC 61850: ile. GOOSE konusunda daha fazla bilgi için SIPROTEC-Sistem Açıklamaları/1/ e bakın. GOOSE ile dahili cihaz iletişimi EN100-Modülü üzerinden yapılır) Kilitleme kontrollerinin kapsamı. Kilitleme denetimleri. kesici kontrolden CFC ile etkisiz kılınmış kilitlemeyi tanıma yoluyla. Kilitleme kaldırılmış veya kilitlemesiz anahtarlama.

Bir tekrar başlatmanın. Eğer bu kontrol mekanizması başlatılır ise. CFC yoluyla alan kilitlemesi üzerinden gerçekleştirilebilir. • Çift çalışma kilidi: Paralel anahtarlama kumandaları.Örnek Standart Kilitleme (sabit programlanmış) Standart kilitlemer herbir şalt teçhizatının sabit yapılandırılmış denetlemelerine sahiptir. Sadece bu VD ’li komutlar (Anahtarlama yetkisi = UZAK) cihaz tarafından kabul edilir. eğer cihazda (paramatreleme ile) uzaktan kumanda izinli ise olur. Bu denetlemeler parametre üzerinden ayrı ayrı başlatılabilir veya kapatılabilirler: • Anahtarlama yönü kontrolü (Anahtar Konumunda): Eğer kesici olmalı durumunda bulunursa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. diğer taraftan tekrar çalışmayı engellemenin motorlar için bu durumda kapama komutunun da motora otomatik olarak itiraz edilmeyeceğine dikkat edin. birbirlerine karşı kilitlenir. Uzak kumandasının anahtarlama komutları reddedilir. örneğin bu. Sistem kilitlemeye bağlı olan bir anahtarlama cihazı. bir ikincisi uygulanamaz. hem kilitli hemde kilitsiz kumanda için geçerlidir. eğer cihazda (parametreleme ile) bir lokal kumanda izinli ise olur. • Anahtarlama Yetkisi DIGSI: Lokal veya uzaktan bağlı bir DIGSI’nin (sebep kaynağı DIGSI ile) bir anahtarlama komutu sadece. 7UM62.anahtarlama komutu kilitli anahtarlamada reddedilir. Yayın Tarihi 10. KAPAMA. Bunun tersine. • Anahtarlama Yetkisi LOKAL: Lokal kumandanın anahtarlama komutu (Komut sebep kaynağı ile LOKAL). • Koruma Kilitlemesi: Cihazın koruma fonksiyonlarından biri arıza gösterdiği zaman.50 Komut İşleme Şekil 2-148 Kesicinin (Q0) kapatılması sırasında çıkan bir işletme mesajı . Aşırı yük koruma elemanlarının başlatmalarında bir arıza durumunun açılabildiğine ve bununla bir Kapama komutunun itiraz edilmesine yol açacağına dikkat edin.2010 . o zaman kendi Virtual Device Number (VD) da saklanır. AÇMA-komutu her zaman uygulanır. Eğer kilitlemeyi kaldırırsanız. kumanda komutu iptal adilir ve uygun mesaj verilir. kilitlenmiş anahtarlamada sorulur ve dikkate alınır. bu durumda başka yollarla kilitlenmesi gerekir.Fonksiyonlar 2. • Sistem Kilitlemesi: Sistem kilitleme için şalter hakimiyetinde lokal komut = yerel merkez sistemine iletilir. DIGSI tarafından anahtarlanamaz. 342 SIPROTEC. • Anahtarlama Yetkisi UZAK: Uzak kumandanın anahtarlama komutu sadece (Komut sebep kaynağı ile UZAK). Bir DIGSIPC cihazda bildirilirse. eğer cihazda (parametreleme ile) bir uzak kumanda izinli ise mümkün olur. • Fider Kilitlemesi: Cihazda bırakılmış CFC ile oluşturulmuş mantık bağlantıları. Bir komut yürütülürken.

7UM62. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.50 Komut İşleme Şekil 2-149 Standart Kilitlemer Aşağıdaki şekilde DIGSI kullanılarak kilitleme koşullarının yapılandırılması gösterilmiştir.2010 343 .

2010 . bunların kısaltmaları önceki tabloda gösterilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunlar aşağıdaki tabloda harflerle işaretlenmiştir ve anlamlarıyla açıklanmıştır. Yayın Tarihi 10. Bütün parametrelenmiş kilitleme koşulları gösterilmiştir.Örnek 344 SIPROTEC. Şekil 2-151 Yapılandırılmış Kilitleme Koşulları . yapılandırılmış kilitleme sebepleri okunabilir şekildedir.50 Komut İşleme Şekil 2-150 Kilitleme koşullarının ayarlanması için DIGSI-Diyalog kutusu nesne özellikleri Cihaz göstergesinde.Fonksiyonlar 2. 7UM62. Tablo 2-21 Komut tipleri ve ilgili mesajlar Kilit çözme-Tanımalar Anahtarlama yetkisi Sistem Kilitlemesi Fider Kilitlemesi/Bölge denetimi Anahtar Konumunda (Anahtarlama yönü kontrolü) Koruma kilitlemesi Tanıma (Kısaltma) L S Z P B Ekran Gösterge L S Z P B Aşağıdaki şekil örnek niteliğinde cihaz ekranında üç şalt teçhizatı için okunabilir kilitleme koşulları gösterilmiştir.

ve DIGSI-Komutlarına karşı müsaade almasını veya kilitlenmesini sağlar. Yayın Tarihi 10. VD numarası tekrar silinır. Özel müsaade koşulları yoluyla „müsaade edilmiş" veya „fider kilitlemeli" bilgiler kullanılabilir. (örneğin „Müsaade SİN KAPA" ve „Müsaade SİN AÇ“ aşağıdaki bilgi değerleri ile: ON/OFF). Projelendirme Anahtarlama Yetkisi mevcut Anahtarlama Yetkisi DIGSI mevcut direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) e/h (ilgili nesne oluşturma) e/h (ilgili nesne oluşturma) Anahtarlama yetkisi LOKAL (lokal komutlar için kontrol: e/h Anahtarlama yetkisi UZAK (LOKAL-. Aşağıdaki anahtarlama yetki alanları. 7UM62. ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla ikili giriş üzerinden de ve fonksiyon tuşları “Lokal” ve “Uzak” arasında değiştirilebilir 7UM623'de anahtarlama yetkisi anahtar şalteriyle değiştirilebilir. UZAK veya DIGSI-Komutlarında kontrol: e/h SIPROTEC. ''DIGSI anahtarlama yetkisi'' nesnesi. DIGSI kullanılarak komutların başlatılmasına veya kilitlenmesine imkan verir.2010 345 . ”Anahtarlama Yetkisi” ve ”Anahtarlama Yetkisi DIGSI” nesnelerinin güncel bilgi değerlerine karşı bunların sebep kaynakları SK ve cihaz-yapılanmdırmasından bağımsız olarak denetlenir. arkasında kendi Virtual Device Number VD numarası da bulunur.50 Komut İşleme CFC üzerinden müsaade mantığı Alan kiliştlemesi için. lokal-çalışmanın uzak. Komut işlemi. 7UM621 ve 7UM622’de anahtarlama yetkisi.Fonksiyonlar 2. Bunun için hem bir lokal hem de uzak bağlanmış DIGSI dikkate alınır. öncelik sırasına göre tanımlanmıştır: • LOKAL (Local) • DIGSI • UZAK (Remote) „Anahtarlama yetkisi” nesnesi. CFC üzerinden bir müsaade mantığı geliştirilebilir. Komutlar sadece bu VD numarası ile (kontrol yetkisinde = AÇ veya UZAK) cihaz tarafından kabul edilirler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunun üzerinden anahtarlama yertkili komut kaynağı seçicili yapılabilir. Anahtarlama Yetkisi Anahtarlama yetkisi seçimi için kilitleme koşulu ''Anahtarlama Yetkisi'' mevcuttur. Bir DIGSI-PC (lokal veya uzak) cihazda bildirilirse. DIGSI-PC çıkış yaparsa.

DIGSI Kontrol” UZAK Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. Burada Kilitleme Çözme ayrı bir kilitlemeyi çözme komutu ile gerçekleşir. Anahtarlama Modu Anahtarlama modu. UZAK veya DIGSI) – kilitli. LOKAL kontrol” Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Müsaade edilir UZAK Kontrol edilmez Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli. Aşağıda Aaahtarlama modu (lokal) tanımlanmıştır: • Lokal konumunun komutları için (VQ = LOKAL) – kilitleme (normal).veya DIGSI-Kontrolleri için): h” VQ = Sebep kaynağı VQ = Auto: Dahili olarak iletilen komutlar (CFC’de komut iletimi) için anahtarlama yetkisi uygulanmaz ve dolayısıyla her zaman bu komutlara „müsaade edilir”.50 Komut İşleme Tablo 2-22 Kilitleme mantığı Anahtarlama Yetkisi DIGSI Lokal olarak gönderilen komutlar VQ3) =LOKAL Müsaade edilir Müsaade edilir VQ=LOKAL veya UZAK ile komutlar VQ=DIGSI ile komutlar Güncel bilgi değeri Anahtarlama yetkisi LOKAL LOKAL Kontrol edilmez Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli.2010 . ikili giriş üzerinden ve fonksiyon tuşu üzerinden anahtarlama modu „Kilitli“ ve „Kilitsiz“ arasında değiştirililebilir. – CFC (VQ = Auto) komutları için CFC–Kullanım Kılavuzunda bulunan uyarılar (Modül: BOOL komuta göre) dikkate alınmalıdır. DIGSI Kontrol” 1) 2) 3) ”müsaade edilir” durumunda da: “Anahtarlama yetkisi LOKAL” (Lokal konum için kontrol): h” ”müsaade edilir” durumunda da: „Anahtarlama yetkisi UZAK” (LOKAL-. 7UM621 ve 7UM622’de ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama. LOKAL -Kontrol” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama. UZAK Kontrol” Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM623'de bu anahtar şalteriyle gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. 346 SIPROTEC. 7UM62. UZAK. Aşağıda anahtarlama modu (uzak) tanımlanmıştır: • Uzak veya DIGSI komutları için (VQ=LOKAL. LOKAL Kontrol” Müsaade edilir Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. yapılandırılan kilitleme koşullarının anahtarlama işlemi anında etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını belirler.

Yayın Tarihi 10. anahtar şalteri veya dahili mesaj (işaretleme) kullanılarak. Bu. Eğer şalt teçhizatı arıza konumda ise. bilgi değeri “Anahtarlama cihazı kilitli (OFF/ÇIPLAK/ARA KONUM) veya müsaadeli (ON)“ ile çalışmaya hazır ayarlanabilir.) ve anahtarlama alanında mekanik kilitleme faaliyetini (örneğin Kesici YG-Kapısına karşı açık) kapsar. Anahtar Konumunda karşılaştırması). Atama „Müsaade nesne KAPALI–Komut/AÇIK–Komut“ üzerinden gerçekleşir. Güncel durum bir anahtarlama komutu başlatıldığında sorulur ve çevrimsel olarak güncellenir. İstenilen koruma bloklanmasında bir „Bloklama şalt yönü KAPAMA” şalt teçhizatının KAPAMA komutu kilitlenmesini uygular. SIPROTEC. örneğin bir kesici kapalı konumda iken ve bu kesiciye kapama kumandası verilmeye teşebbüs edildiğinde. • doğrudan bir tek öğeli veya çift öğeli ihbar. Bir komut işleyişinde tüm komut nesneleri. Bir koruma bloklamasının aktifliğinde sürmekte olan bir anahtarlama kumandası iptal edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. KAPALI. Müsaade bilgisi. Koruma fonksiyonları.ve AÇIKYönünde her anahtarlama cihazı için ayrı belirli anahtarlama komutlarını bloke ederler. Sistem Kilitlemesi Sistem kilitlemelerinin (Merkezi cihaz üzerinden yapılandırma) dikkate alınmasıyla gerçekleşir. bir komutun işeyip işlemediği denetlenir. kilide bağlı olanlar da dahil olmak üzere. Anahtarlama yön kontrolü (Anahtar Konumunda) Anahtarlama komutlarının uygulanması için.Fonksiyonlar 2. Komut işlemi esnasında kilit tekrar diğer komutlar için aktiftir.50 Komut İşleme Bölge Denetimi/Fider Kilitlemeleri Bölge kilitlemelerinin dikkate alınması (örneğin CFC üzerinden) kumanda için önemli olan anahtarlama hatalarını önlemek için işlem durum kilitlemelerini (örneğin ayırıcı topraklayıcıya karşı. Çift Kumanda Kilidi Paralel anahtarlamaların bir kilitlemesi gerçekleşir. „Bloklama şalt yönü AÇMA” şalt teçhizatın AÇMA komutu kilitlemesini uygular. önce seçilen anahtarlama teçhizatının programlanan/istenen konumda olup olmadığı kontrol edilir) (Açık/Kapalı. Koruma Bloklaması Anahtarlamaların koruma fonksiyonlarıyla bir bloklaması gerçekleşir. komut. her bir şalt teçhizatın KAPAMA ve/veya AÇMA kumandası için ayrı ayrı programlanabilir. 7UM62. “programlanan konum gerçek konumla aynı” mesajı verilerek redddilmesi anlamına gelir. Kilitleme koşulları. veya • CFC üzerinden bir müsaade mantığıyla.2010 347 . topraklayıcı sadece gerilim serbestliğinde vb. yazılım taraflı kilitlenmezler.

Komut onaylaması. ilgili tepki mesajlarına dönüştürülür ve cihazın metin alanında görüntülenir. 2.5 Komut Kaydı Komutların işlenmesi sırasında. diğer mesaj atamalarından ve mesaj işlemlerinden bağımsız olarak.1 Açıklama Dahili kullanıma komut onaylanması VQ_LOKAL sebep kaynaklı bütün mesajlar. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sadece normal komut ve geribildirim bilgilerinin kaydedilmesiyle yapılır. Kilit çözme için ayrı bir komutu gönderilmelidir. böyle adlandırılan bir mesaj sebebi bildirilmiştir. 7UM623'de bu değişiklik için anahtar gereklidir. İlgili atamalarla (yapılandırma). komut işlemi kilitleme tanıması yoluyla cihaz içerisinde veya anahtarlama modları üzerinden global gerçekleşir. 348 SIPROTEC. • UZAK ve DIGSI – SICAM veya DIGSI ile verilen komutların. Koşullar Olası işletme mesajları ve anlamları ile şalt cihazı açma ve kapaması veya transformatör kademelerinin düşürülmesi ve arttırılması kontrolleri için gerekli komut tiplerinin bir listesi SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır. CFC -Modülünde (Komuta göre Boole işlemi) yapılandırma yoluyla belirlenir. • VQ=LOKAL – Anahtarlama modifikasyonu „kilitli“ veya „kilitsiz“ (kilidi kaldırılmış) 7UM621 ve 7UM622'de operatör alanında şifre girişinden sonra değiştirilir. lokal komut da olduğu gibi bir tepki bildirimiyle değil. Bu mesajlarda. global bir UZAK anahtarlama modu üzerinden kilitleri çözülür. – İş komutu: “Anahtarlama modu UZAK” nesnesine KAPAMA komutu – İş komutu: “Anahtarlama cihazı” na anahtarlama komutu • CFC üzerinden sağlanan komutlar (Otomatik komut.5.2010 . bu mesajlar olay kayıtlarında işletme mesaj raporu olarak iş görür. Kilit çözme.50.50. sadece bir anahtarlama kumandası için ve aynı kaynaktan gönderilen komutlar için uygulanır.Fonksiyonlar 2. komut. Lokal/Uzak/DIGSI'ye komut onaylaması Mesajlar VQ_Lokal/Uzaktan/DIGSI sebep kaynakları ile atamadan (seri arayüzdeki yapılandırmadan) bağımsız olarak sebebe gönderilir. 2.50 Komut İşleme Kilit Çözmeler Anahtarlama işlemi sırasında yapılandırılmış kilitlemelerin çözülmesi.ve işlem geri bildirimleri de mesaj işlemeye gönderilir. 7UM62. dolayısıyla. VQ = Auto): – Davranış.

projelendirmede /1/ açıklanmıştır. yani beklenildiği gibi sonlandırılmıştır. komut onaylama anlamına gelir. geribildirimli bütün komut işlemleri için süreli bir izleme yürütür. beklenmeyen çıkış anlamındadır.Fonksiyonlar 2. Komut Çıkışı/Röle Anahtarlama Anahtarlama cihazlarının açma ve kapama veya transformatör kademelerini alçaltma ve yükseltme için gerekli komut türleri. ■ SIPROTEC.2010 349 . Komutlar ve onların geribildirim bilgileri aynı şekilde işletme mesajlarında kaydedilir. 7UM62. İzleme zamanı. Eğer hiçbir geribildirim bilgisi ulaşmamışsa „GB-Zaman aşımı“ tepkisi verilir ve işlem sonlandırılır.50 Komut İşleme Geribildirim Denetimi Komut işleme. Bir komut verisinin normal bitirilmesi. Geri bildirimde artı işareti. Buna uygun eksi işareti ise negatif. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Komut pozitiftir. bu süre izleme zamanı içerisinde istenilen nihai sonuçla şalt teçhizatının kumandasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetler. ilgili teçhizatın geribildirim bilgisi (GB+) alınır alınmaz veya işlem geribildirim bilgisinin alınmadığı komutlarda bir mesaj komut çıkışından sonra sonlandırılır. Yayın Tarihi 10. geribildirim bilgisi tespit edilir edilmez durdurulur. izleme zamanı başlatılır (komut yürütümünü izleme). Komuta paralel olarak.

7UM62.Fonksiyonlar 2.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.50 Komut İşleme 350 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.

3 3. test ve devreye alınması ve uygulanabilir güvenlik kurallarını ve güvenlik yönergeleri ile güç sisteminin işletilmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Yayın Tarihi 10.4 Montaj ve Bağlantılar Bağlantıların Kontrolü Devreye Alma Cihazın Son Hazırlıkları 352 379 388 437 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3 Bu bölüm. 3. esas olarak işletmeye alma konusunda uzman personel için hazırlanmıştır. esas olarak koruma ve kumanda sistemlerinin montaj.2 3. Transformatör) etkin durumda ve işletimde olmalıdır. Bu personel. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 351 .1 3. 7UM62. korunan hat (Generatör. Primer testler için. Bazı koşullar altında donanımın güç sistemine uyarlanması gerekebilir. Motor.

3 'te gösterilmiştir. Artık gerilim harekete geçme işlemlerinde senkronlamaya kadar toprak arıza kriteri olarak kullanılabilir.->NESNE T2 ve 210 Y. Güç Sistemi Verileri 1 parametrelerinin (Bölüm 2.N. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir.3'te gösterilmiştir. Bağlantı Seçenekleri Genel şemalar. Tüm örneklerde Akım trafosu-Yıldız noktası korunan nesne yönündedir.N. Bu uyarılara uyulmaması. Ek A. Montaj veya Kurulum Konusunda Uyarı. eğer birden çok generatör bir baraya besleniyorsa. Bu cihazın başarılı ve güvenilir olarak çalışması. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ ilgili bağlantı örneğinde Taraf 2'nin hassas akım girişinin kullanılmasında. Akımlar/Gerilimler Bağlantı anahtarlamaları Ek'te gösterilmiştir. Akım ve gerilim trafo devreleri için bağlantı örnekleri. Örnek: Toplayıcı akım trafosu 60 A/1 A Hassas toprak akımı tespiti için değişiklikler: IEE2 FAKTÖRÜ = 60 (Görüntü 2 girişinin kullanımında) Taraf 1'in hassas akım girişinin rotor toprak akımı tespiti olarak kullanımında (bakın Ek A. Bir standart anahtarlama.1 Yapılandırma Bilgileri Temel şartlar Montaj ve bağlantılar için.1.1 Montaj ve Bağlantılar 3. Toprak akımı toroidal akım trafosu üzerinden. Bara anahtarlamasında (Adres 272 Tertip Konfig. 3. IEE1 FAKTÖRÜ = 1 seçilir. Buna karşılık Görüntü 1 deki girişin kullanılmasında Faktör 205 IEE1 FAKTÖRÜ geçerlidir. Bağlantı örneklerinde UE-Cihaz girişi bir gerilim trafo setinin herbir açık üçgen sargısına bağlıdır. Bunun için Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen olarak ayarlanır. Ek A. gerekli hassaslığa ulaşmak için tespit edilir. = Bara) ve Blok anahtarlamasında (Adres 272 = Trafoya bağlı) akım. Yayın Tarihi 10.2 `de gösterilmiştir. EN. Ek A.->NESNE T2 = EVET olarak ayarlanmalıdır.1 Montaj ve Bağlantılar UYARI Yanlış Nakliye.ve gerilim trafo bağlantıları için mümkün örnekler Ek A.3) . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. toplayıcı akım trafosunun primer ve sekonder tarafı arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır. 10 A) ve böylece koruma alanını % 90'a kadar mümkün kılar. Depolama.Montaj ve Devreye Alma 3. böylece adresler 201 Y. Toprak akımı baraya bağlı toprak transformatörü yoluyla yükseltilebilir (maks. 7UM62. güç sistemi verileri ile uygunluğu kontrol edilir. IEC veya diğer ulusal ve uluslararası standartlar) önemlidir. VDE.2010 . 352 SIPROTEC. Bunların gözetilmesi gerekmektedir.3 ’te verilmiştir. aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: Cihazın anma verileri kontrolü SIPROTEC 4-Ssistem açıklamalarında /1/ önerildiği şekilde yürütülür ve bu verilerin. Özellikle bir yüksek-gerilim ortamında çalışma için gerekli genel montaj ve güvenlik talimatları (örneğin DIN. ölüme. yak. nakliye ve montaj işlemlerinin bu kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarı ve yol göstermeler doğrultusunda ve kalifiye elimanlar tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır.5) bağlantılarla örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir.

ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimlerin oluşturulması durumunda. > 150 V uyartım gerilimlerinden itibaren söz konusu olabilir.ve Sıfır bileşen gerilim izleme için gerilimler genellikle baradan elde edilir. direnç sadece bir generatöre bağlı olmalıdır.2 “Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları”).Montaj ve Devreye Alma 3. Şebekede toprak arızalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için. Faktör 225 Uf / Udelta sekonder taraflı gerilimlerin dönüşüm oranına göre düzenlenir: Sekonder sargılar arasındaki faktör 3/√3 = 1.3 kV'lık bir primer Trafo-Anma geriliminde. 7UM62. Faktör 224 UE FAKTÖRÜ primer gerilim ve cihaza bağlanan terminal gerilimi arasındaki komple dönüşüm oranını dikkate alır.3'de arıza gerilimi alçalması generatör yıldız noktasına bağlı yük direncinin ağ taraflı toprak arızalarını üstlenir.3 'te koruma cihazının büyük bir asenkron motora tipik bir bağlantısı gösterilmiştir.2010 353 . yani önceden açık gerilim bölüştürücüyü de birlikte kapatır. Yayın Tarihi 10. Gerilim. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3'te sadece iki sistem taraflı gerilim trafosunun V-Bağlantısındaki bağlantının nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir. UE-Cihaz girişi bir gerilim bölüştürücü üzerinden bir topraklama transformatörünün açık üçgen sargısına bağlıdır (Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen).1 Montaj ve Bağlantılar Şekil „Bara sistemi“nde.veya sekonder bir direnç olabilir. Toprak bağlantısı toprak fırçasına bağlanır.ve Sekonder tarafları arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır. Eğer devre akımı 6. Şekil „V-Bağlantısındaki iki gerilim trafosunda gerilim trafo bağlantıları“ Ek A. SIPROTEC. ör. açık üçgen sargısında bir yük direnci öngörülür.3 generatör yıldız noktası düşük omik topraklanmıştır. Harmonikten sonra uyartım geriliminde 0. Küçük sekonder bir dirençten kaçınmak için sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranı alçak olmalıdır. Şekil „Asenkron motor“ Ek A.3'te toprak arıza tespiti artık gerilim üzerinden gerçekleşir. Sürüm. Birden fazla generatörlerde devre akımlarından (3. nötr trafo olarak ayarlanır. Akım trafoları sadece bir noktaya topraklanır. Harmonik) kaçınmak için. Böylelikle koşullu daha yüksek sekonder gerilim bir gerilim bölüştürücü üzerinden alçaltılabilir. fişli köprüler üzerinden ilgili herbir sinyale (Gerilim veya Akım) uydurulur (bakın 3. Toprak arıza tespiti için toroidal akım trafosu yerleştirilir. IEE2 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır. Akım girişi IEE2 kullanımı durumunda Toplayıcı akım trafosunun Primer.3' te örnek olarak rotor toprak arıza korumanın. Şekil „Blok anahtarlama“ 'da yalıtılmış yıldız noktasıyla Ek A. Maksimum toprak akımı yaklaşık 10 A olarak sınırlanır.73'tür. Giriş MU1. 6. rotor devresinin öngerilimi ile rotor ve toprak arasında akan toprak akımını değerlendirir. Ek A. bu faktör uygun şekilde değiştirilmelidir. Bu UUyar. bağlantı cihazı 7XR61 harici dirençler 3PP1336 ile tamamlanır. tam artıkta 500 V'lık bir sekonder gerilimde ve 1:5'lik bir gerilim bölüştürücüde bu faktörü örnek olarak Şekil „Sıfır noktası transformatörüyle Blok anahtarlama“'da Ek A. Seçimli toprak arıza tespiti için hassas toprak akımı girişi IEE2 her iki akım trafosu grubunun ortak dönüş hattında bağlanır (Akım farkı ölçümü). Şekil „Başlatma toprak arıza koruma“ Ek A. tek faz toprak arıza toprak arıza yön koruma ile elde edilir ve böylece selektif Açma durumda yapılabilir. Bu bağlantıda eşitlenen DE-Akım trafoları avantajlıdır (Sargı karşılaştırma). Amplifikatör 7KG6 cihaz seçimine bağlı olarak şöntte elde edilen sinyali maksimum değerlere 10 V veya 20 mA yükseltir. Adres 223 UE BAĞLANTISI .1. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ. Eğer birden fazla motor barada bağlı ise.3'te başlatma dönüştürücülü sistemler için DC gerilim koruma kontağını gösterir. Diğer dönüşüm oranlarında. Giriş IEE1. sıfır noktası transformatörlü primer.2 A değerini aşarsa. statik uyartımlı generatöre bağlantısını göstermektedir. Eşleştirme çarpanı IEE1 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır. Şekil „Rotor toprak arıza koruma“ Ek A.

7UM62.43) önerilir. isim plakası etiketinde belirtildiği şekilde yapılmıştır ve bunların değiştirilmesine gerek duyulmaz. Direnç hesaplaması Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1. şu hususlara dikkat edin: • Parametrelerin girilmesinde kullanım alanında veya DIGSI üzerinden Adres 302 Değişiklik seçenek Girişler olarak seçilir. bu altbölümde ve ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında tanımlanmıştır. Yardımcı Gerilim Yardımcı gerilim için çeşitli giriş gerilim alanları vardır (bakın Sipariş verileri Ek'te). yani sisteme nasıl bağlanacağının yaklaşım şekli.2'de gösterilmiştir. 3. Fişli köprünün kontak tipine atanması ve konumu. • İkili girişin enerjilenmeye yapılandırılmasında. atanan ihbar fonksiyonlarına karşılık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Baskılı devre kartında bu köprülerin anma gerilimi alanlarına atanması ve düzenlenmesi bu bölümde ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında açıklanmıştır. ikili girişler için kontrol gerilimi veya veriyolu yeteneği ile arayüzleri sonlandırma gibi.2. • 2 Ayar grubunun kumandası için bir ikili giriş yeterlidir. N/A veya N/K kontak olarak bir fişli köprü (X40) üzerinden F3 ve F4 cihaz klemenslerine takılabilir. Ayar gruplarını-değiştirme Ayar gruplarını değiştirmek için ikili girişler kullanılıyorsa.1. „>Param. Bu kontak.2010 . Rölelerin fabrika çıkışında tüm köprü ayarları. bu bölümde açıklanan prosedürleri izleyin. Seçenek1“.2 Donanım Değişiklikleri 3. durum değiştirici kontaktır. AC 115/230 V köprü konumları değiştirilerek büyük oranda birbirlerinin yerine kullanılabilir. SIPROTEC 4Sistem Açıklamalarında /1/ açıklanmıştır.Montaj ve Devreye Alma 3. yani gerilimde etkin (yüksek) anlamı: .1 Montaj ve Bağlantılar İkili Girişler ve Çıkışlar İkili girişlerin ve çıkışların olası atamaları.43) . dc kontrol geriliminin anma değerinin yarısının oldukça altında seçilmelidir.örneğin. Bu esnada yaklaşık 300 s'lik uzun reaksiyon sürelerine dikkat edilmelidir.enerjili değil veya bağlı değil: Parametre grubu A . İkili girişler ortak bir potansiyele bağlı olmamalıdırlar ve enerjilenme eşiği. Açma Devresi Denetimi Açma devresi denetimi için iki ikili girişle anahtarlama (bakın Bölüm 2.1 Genel Genel Sonradan donanımın sistem gereklerine uyumu gerekli olabilir veya istenebilir. Ayrıca. Farklı modellerin güç kaynakları DC 60/110/125 V ve DC 110/125/220/250 V.enerjili: Parametre grubu B • Denetim sinyali devamlı olmalı veya devamlı olmamalıdır ki.43. 354 SIPROTEC.4`de bulunur. Cihazın fabrika çıkışındaki olağan ayarları Ek A. Canlı Kontak Cihazın canlı kontağı. Bir ikili girişin alternatif kullanımında ek bir baypas direnç R eklenebilir (bakın Bölüm 2. Donanım değişiklikleri için. cihazın içindeki etiket bilgilerinin. böylece seçilmiş ayar grubu etkin ve kalıcı olsun. Yayın Tarihi 10.

Not Eğer açma devresi denetimi yapılacaksa. bu bölümde „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-2“ ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ paragrafında açıklanmıştır. Not Köprülerin konumu 203. kullanılacak olan ikili girişler (veya bir ikili giriş ve bir köprüleme direnci) birbirlerine seri olarak bağlanır. bunun için köprüler ayarlanabilir. Ölçüm transdüseri Td 3 (ör.2010 355 . bu değişikliğin cihaza Güç Sistemi Verileri’nde Parametre 203 IN-SEK I-TARAF1 veya 212 IN-SEK I-TARAF2 üzerinden (bakın Bölüm 2. Eğer nadiren de olsa bir değişiklik yapılmışsa. Transdüser Transdüser Td 1 (ör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Köprülerin konumu.5) bildirilmesi unutulmamalıdır. ikili girişler. yani her bir Köprü (X61-X63) her bir giriş trafosu için ve ayrıca ortak Köprü X60 için. daha önce de açıklandığı gibi. Hangi röle için hangi baskılı kartın geçerli olduğu. durum değiştirici kontaklarla donatılmışlardır. aşırı yük korumanın sıcaklık girdisi için) için. Bir taslak bu bölümde tablolarda „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafında tanımlanmıştır. İkili Çıkışlar için Kontak Modu Giriş ve çıkış kartlarında bulunan röleler. DC gerilim-/DC akım koruma için) ve Td 2 (ör. Eğer ön ayarların (ölçüm büyüklükleri olarak gerilimler) değiştirilmesi gerekliyse. İkili Girişler için Kontrol Gerilimi Cihazın fabrika çıkışında. güç kaynağının anma DC gerilimine karşılık gelen bir gerilimle çalışacak şekilde ayarlanmışlardır. bunların enerjilenme eşiklerini değiştirmek gerekebilir. Eğer ikili girişler için kullanılacak anma gerilim güç sistemi kontrol geriliminden farklı ise. o zaman bu. Düşük uyartım korumanın uyartım gerilim tespiti için) için isteğe göre analog bir alçak geçirici (low-pass) köprüler üzeri açılır ya da kapatılır. Dolayısıyla. bu girişlerin enerjilenme gerilimleri açma devresinin anma DC geriliminin yarısından düşük olmalıdır. Köprülerin ikili girişlere atanmaları ve düzenlemeleri bu bölümde anlatılmıştır. SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62. köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır. Bundan dolayı. giriş büyüklükleri olarak gerilimlerin veya akımların işlenmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. 212 no'lu adreslerde tasarlanan sekonder cihaz anma akımlarıyla örtüşmelidir. herbirinden ilgili bir köprünün konumu değiştirilir. çıkartma etikette belirtildiği şekilde ayarlanmştır. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. Bununla ilgili verileri „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafı altında tabloda bu bölümde bulabilirsiniz. bir köprü ayarı gerekebilir. Fişli köprülerin anma akımına atanması ve köprülerin düzenlemesi bu bölümde „Giriş/Çıkış kartları C-I/O-2“ paragrafında Görüntü 2 ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ Görüntü 1 için tanımlanmıştır. Bir tarafın tüm köprüleri bir anma akımı için de ayarlanmış olmalıdır. Yayın Tarihi 10. kartın hasar görmesine yol açar. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda.1 Montaj ve Bağlantılar Anma Akımları Cihazın giriş trafoları 1 A veya 5 A anma akıma ayarlıdır. DİKKAT Köprü ayarı „Akım“ da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa. Bir ikili girişin enerjilenme eşiğini değiştirmek için.

7UM62. Yayın Tarihi 10. Sigorta verileri. yapılan değişiklikler cihaz üzerinde açıkça ve tam olarak belirtilmelidir. 356 SIPROTEC. Her iki köprü de aynı biçimde takılı olmalıdır. 3.2. lütfen SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarındaki /1/.Montaj ve Devreye Alma 3. Hangi tip arayüzlerin değiştirileceği ve değişikliklerin nasıl yapılacağı. Fabrika çıkışında.2010 .veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır.2 Sökme (demontaj) Cihazın sökülmesi Not Aşağıdaki işlem adımlarında. Yedek Parçalar Yedek parçalar. Düzenlemeleri Şekil 3-3 'de gösterilmiştir. DİKKAT Cihazın anma verileri bulunan isim plakası değişikliklerinde dikkatli olunmalıdır Bunun sonuncu olarak cihazın anma değerleri ve cihaz etiketinde belirtilen sipariş numarası (MLFB) artık gerçek cihaz özellikleriyle birbirini tutmaz. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. 296 (Gerilim. cihazın çalışır durumda olmadığı varsayılmıştır. Etiket değişikliği için. Bu amaçla.1 Montaj ve Bağlantılar Not Köprülerin ayarı 295. bu alt bölümde „İşlemci Kartı C-CPU-2“ paragrafında ve arayüz modülleri için de „Veriyolu yetenekli seri arayüzler“ paragrafında tanımlanmıştır. RS485'te ve Profibus DP'de (elektriksel) sonlandırma dirençleri Güvenli bir veri aktarımı için RS485-Veri yolu veya elektriksel Profibus DP herbirinde son cihaz veriyolunda dirençlerle bağlanır. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartında ve ve RS485 veya PROFIBUS arayüz modülünde. Sigorta değiştirilirken. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3 seçenekten sadece birinin kullanılması gerekir. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartındaki köprülerin konumları ve ayarları. bu alt bölümde ''Arayüz Modüllerini Değiştirme'' paragrafında açıklanmıştır. Arayüz Modüllerini Değiştirme Sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazların seri arayüzleri değiştirilebilir. köprüler üzerinden bağlanabilen sonlandırma dirençleri bulunur. Eğer böyle değişiklikler gerekli ise. sonlandırma dirençleri devre dışıdır/bağlı değildir.1. „Bakım“ ve „Düzeltici Eylemler / Onarımlar“ bölümlerinde verilen açıklamaları gözlemleyin. kendiliğinden yapışan etiketler mevcuttur. gerilim arızasında pil-destekli RAM’lardaki verileri sürdürmek için bir arabellek pili ve dahili güç kaynağının minyatür sigortası olabilir. sigortanın bitişiğindeki kartın üzerinde basılıdır.

Fişli Konektörler üzerinde Çalışma DİKKAT Elektrostatik boşalmalara karşı gerekli önlemleri alın Elektrostatik boşalmalara dikkat edilmemesi hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. özellikle çıkma tip montaj biçimlerinde C-CPU-2 kartının çıkarılması için biraz kuvvet uygulanması gerekir. Arayüz konektörlerini gerilim altında yerlerinden çıkarmayın veya yerlerine takmayın! Aşağıdaki işlemleri uygulayın: • Ön kapak ile C-CPU-2 kartı ( 1 den 3-1 3-2e kadar olan şekillerde) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın. Kabloyu çıkarmak için. Yapılacak çalışmalar için.1 Montaj ve Bağlantılar Baskılı devre kartları üzerinde. Fişli konnektörler üzerinde bir işlem yapmadan önce. ayrıca aşağıdaki gereçleri de yanınızda bulundurun: – 5 veya 6 mm uç genişliğinde bir tornavida. Şerit kablonun fişli konektörünü dikkatlice dışarı çıkarın. – 5 mm'lik bir lokma anahtarı. Baskılı kartların düzenlemesi Kasa büyüklüğü 1/2 için Şekil 3-1'de ve Kasa büyüklüğü 1/1 için Şekil 3-2'de belirtilmiştir. örneğin köprülerin kontrol edilmesi veya değiştirilmesi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Arka panelde ''A'' ve ''C'' montaj konumlarındaki DSUB-altminyatür konnektörün vidalı tutaçlarını gevşetin. • Eğer ''A'' ve ''C'' konumlarına bitişik ''B'' ve ''D''. arayüzlere çapraz olarak yerleştirilmiş vidaları sökün. modüllerin değiştirilmesi gibi değişik işlemleri gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılacağı zaman. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. Mevcut fişli konektörlerden dolayı. • Kartları çıkarın ve elektrostatik hasarlanabilecek kartları korumak için topraklı altlığın üzerine koyun. 7UM62. • C-CPU-2 (1) işlemci kartı ve Giriş-/Çıkış kartları (sipariş numarasına bağlı olarak (2)-(4)) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın. • Ön kapağı çıkarın ve özenle bir kenara koyun.2010 357 . aşağıdaki işlem sırasını takip edin: • Çalışma yüzeyini hazırlayın: Elektrostatik olarak hassas cihazlar (ESD) için uygun bir altlık sağlayın. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. önce fiş konektörünün üst mandalını yukarı ve alt mandalını aşağı itin. – Pz büyüklük 1’e uygun bir çapraz uçlu tornavida. • Cihazın ön kapağında bulunan kapak başlıklarını çıkarın ve kasanın tespit vidalarını gevşetin.Montaj ve Devreye Alma 3. konumlarında da ek arayüzler varsa. topraklı bir metal parçasına dokunarak elektrostatik boşalmanın oluşmasını önleyin. Yayın Tarihi 10. • Şekil 3-3 ’den 3-8 ’a kadar olan şemalara ve devamındaki açıklamalara göre köprü konumlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin veya uzaklaştırın. SIPROTEC.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) 358 SIPROTEC.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-1 7UM621/623 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/2).Montaj ve Devreye Alma 3. ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) Şekil 3-2 7UM622 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/1). Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 .

Dahili güç kaynağının ayarlanan anma gerilimi Tablo 3-1 ’e göre.1 Montaj ve Bağlantılar 3. Pil ve minyatür sigorta ile C-CPU-2 işlemci baskılı devre kartı SIPROTEC.2 İşlemci kartı C-CPU-2 için baskılı devre kartının serimi aşağıdaki şekilde görülmektedir. GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin seçilen kontrol gerilimleri Tablo 3-3 ’e göre ve RS232/RS485 dahili arayüzler de Tablo 3-4 ’e göre 3-6 kontrol edilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Minyatür sigortanın (F1) durumu ve verileri ve arabellek pili (G1) aşağıdaki şekilde görülmektedir. Yayın Tarihi 10.3 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları İşlemci Kartı C-CPU. canlı kontağın normal durumu Tablo 3-2 ’ye göre. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 3-3 Kart yapılandırması için gerekli köprü ayarları.1.2. 7UM62.2010 359 .

250 V..Montaj ve Devreye Alma 3.. 7UM62.X110 ´a kadar olan köprüler aynı şekilde takılmalıdır! Tablo 3-4 C-CPU-2 işlemci kartında dahili RS232/RS485 arayüzünün köprü ayarları Köprü X103 ve X104 X105 . modem iletişimi için önemli olan akış denetimi etkinleştirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir. X111 köprüsü ile.. Tablo 3-5 Köprü X111 1) CTS (akış denetimi) 'nin işlemci kartı C-CPU-2' deki köprü ayarları /RS232 -Arayüzden CTS 1-2 /RTS ile denetlenen /CTS 2-3 1) Fabrika çıkışı 7UM62./CC 360 SIPROTEC.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 .2010 .X110 RS232 1-2 1-2 RS485 1-2 2-3 Sipariş edilen yapılandırmaya göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır.48 V DC 60 .250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları Köprü konumları değiştirilerek. AC 115/230 V 2-3 2-3 2-3 1-2 birbirlerinin yerine kullanılabilir X51 X52 X53 X55 kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz değiştirilemez Tablo 3-2 Köprü X40 Tablo 3-3 İkili girişler GİR1 GİR2 GİR3 GİR4 GİR5 1) 2) 3) C-CPU-2 işlemci kartındaki canlı kontağın normal durumu için köprü önayarları Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normal durumda kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 2-3 C-CPU-2 işlemci kartında GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin kontrol gerilimleri için köprü ayarları Köprü X21 X22 X23 X24 X25 Eşik 19 V 1) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Eşik 88 V 2) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Eşik 176 V 3) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 . X105 .125 V 1-2 1-2 ve 3-4 1-2 kullanılmaz DC 110 . RS232 arayüzünde.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-1 Köprü C-CPU-2 işlemci kartındaki dahili güç kaynağının anma gerilimi için köprü ayarları Anma gerilimi DC 24 .125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 . Yayın Tarihi 10.

7XV5100-4 sipariş numaralı bağlantı kablosunu kullanın. modem sinyalleri gerekli değildir. modem sinyallerini hazır duruma getirir. Fabrika ayarı 1-2'dir. SIPROTEC 4-cihazı ile modem arasında doğrudan bir RS232 bağlantı için. Dolayısıyla. istenirse bu ayar seçilebilir. RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır.1 Montaj ve Bağlantılar 'den itibaren olan sürümler Köprü ayarı 2-3: Modeme bağlantı genellikle yıldız bağlaştırıcı veya optik fiber çevirici ile yapılır. Sonlandırma dirençlerinin gerçekleştirilmesi. Not RS232 arayüzü üzerinden DIGSI ile doğrudan bir bağlantı kurmak için.2010 361 . 7UM62. Bu amaçla. Bu durumda.Montaj ve Devreye Alma 3. Köprü ayarı 1-2: Bu ayar. SIPROTEC 4 cihazları her zaman yarı çift yönlü modda çalıştığı için. RS232 standardı DIN 66020’ye göre modem kontrol denetim sinyalleri mevcut değildir. Şekil 3-4 RS485 arayüzünün sonlandırılması (harici) SIPROTEC. Tablo 3-6 Köprü X103 X104 Not Her iki köprü de her zaman aynı biçimde takılı olmalıdır! C-CPU-2 işlemci kartında RS485 arayüzünün sonlandırma dirençlerinin köprü ayarları Sonlandırma direnci kapalı (etkin) 2-3 2-3 Sonlandırma direnci açık (etkin değil) 1-2 1-2 Önayar 1-2 1-2 X90 köprüsünün bir fonksiyonu yoktur. Yayın Tarihi 10. bir RS485 veriyolundaki en son cihaz X103 ve X104 köprüleri ile sonlandırılmalıdır. harici olarak da (örneğin bağlantı modülüne) yapılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. standart bir RS232 modem bağlantı kablosu (25’e 9-luk çevirici) kullanmanızı öneririz. X111 köprüsü 2-3 konumuna takılmalıdır. Eğer sistemde harici bir sonlandırma direnci yoksa.

Yayın Tarihi 10.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 Şekil 3-5 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-11 Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 (sadece 7UM622 sürümünde) Giriş-/Çıkış kartındaki ikili giriş GİR13.2'de genel şemalara bakın). 7UM62. 362 SIPROTEC.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. N/K kontak veya N/A kontak olarak yapılandırılabilir (bakın Ek'te Bölüm A.Montaj ve Devreye Alma 3.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-7 Köprü X40 Tablo 3-8 İkili girişler GİR8 GİR9 GİR10 GİR11 GİR12 GİR13 GİR14 GİR15 1) 2) 3) ÇIK13 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A) 1-2 Normalde kapalı (N/K) kontak 2-3 Önayar 1-2 Sadece 7UM622 de C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartındaki GİR8 . 7UM62.2010 363 .250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71.GİR15 ikil girişlerinin denetim gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21/X22 X23/X24 X25/X26 X27/X28 X29/X30 X31/X32 X33/X34 X35/X36 Eşik 19 V 1) L L L L L L L L Eşik 88 V 2) M M M M M M M M Eşik 176 V 3) H H H H H H H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 .Montaj ve Devreye Alma 3. Tablo 3-9 Köprü X71 X72 X73 Sadec 7UM622'de Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-1'in kart adreslerinin köprü ayarları Önayar L H H SIPROTEC. Aşağıdaki tabloda. Baskılı kartların montaj konumları. köprü önayarları listelenmiştir. Yayın Tarihi 10. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar şemalarda görülmektedir.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 .125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 .

364 SIPROTEC.../DD 'ye kadar olan sürümler için Şekil 36'de. normalde açık(N/A) konumdan normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A./EE'den itibaren olan sürümler için Şekil 3-7'de baskılı devre kartının serimi görülmektedir..3. yuva 33 sağ.2010 . 7UM62. 3 Şekil ../DD'ye kadar olan sürümler için Giriş-/Çıkış kartı ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının farklı iki çıktı durumu mevcuttur...2’de genel şemalara bakın): 1 1 /2 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No. yuva 33 /1 kasa büyüklüğü ile: Nr. Şekil 3-6 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-2 7UM62 .Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62.

2010 365 . fabrika çıkışındaki köprü önayarları listelenmiştir.X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. yuva 33 kasa büyüklüğü ile: Nr. Aşağıdaki tabloda. X64 köprüsü devre dışı kalır. yuva 33 sağ. 7UM62. yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü. Yayın Tarihi 10. Montaj konumları: 1/ 1/ 2 1 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No. C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresi için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) Tablo 3-11 Köprü X71 X72 X73 SIPROTEC. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-10 Köprü X41 ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 1-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir.3. Bütün köprüler. 3 Şekil . Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse. C-I/O-2 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 (Basım 7'den itibaren) Şekil 3-7 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile 7UM62*./EE ve üstü sürümler için C-I/O-2 giriş/çıkış kartı 366 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10.2010 ..

4-5 2-3. Aşağıdaki tabloda. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Tablo 3-14 olarak ÇIK1. ÇIK4 ve ÇIK5 ayarları için köprü ayarları ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan Kollara ayrılma yapılandırması için veya Tek röle ÇIK1'den ÇIK5'e kadar kollara ÇIK1. 4-5 1-2 Köprü X80 X81 X82 1) Önayar X71. Tablo 3-15 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) SIPROTEC. Tablo 3-13 için ÇIK6 ÇIK7 ÇIK8 1) ÇIK6. ÇIK4.Montaj ve Devreye Alma 3. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 X43 Normalde açık (N/A kontak) 1) 1-2 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 2-3 Önayar ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan ikili çıkışlarda röleler kollara ayrılabilir veya tek röle olarak ÇIK1. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi. 3-4 1-2. köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarlar) listelenmiştir. normalde açık konumda veya normalde kapalı konumda yapılandırılabilir (ayrıca Ekte genel şemalara bakın). ÇIK5 tek röle olarak (ÇIK2.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-12 Köprü X51 X60 X61 X62 X63 X641) 1) Anma akımı veya Ölçüm aralığı için köprü ayarı Anma akımı 1 A Ölçme aralığı 20 A 1-2 1-2 2-5 2-5 2-5 2-5 Anma akımı 5 A Kademe hızlandırma 100 A 1-2 2-3 3-5 3-5 3-5 3-5 Hassas toprak akımı ölçümlü sürümde mevcut değildir ÇIK6. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ÇIK3 fonksiyonsuz) ayrılmış 1) 1-2. ÇIK4 ve ÇIK5 için (bu sırada ÇIK2 ve ÇIK3'ün fonksiyonu yoktur) atanabilirler (ayrıca Ekte genel şemalara bakın). 3-4 2-3 2-3. X72 ve X73 köprüleri veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir.2010 367 .

2010 .Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Şekil 3-8 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı 368 SIPROTEC.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı için baskılı devre kartının serimi.

125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 .2010 369 .250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . Tablo 3-18 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı (U/I) Transdüser 1 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 (U/I) Transdüser 2 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Köprü X94 X95 X67 Tablo 3-19 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı Köprü X92 X93 X68 DİKKAT Köprü ayarı ''Akım'' da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır. X64 köprüsü devre dışı kalır. SIPROTEC. 7UM62. Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-16 İkili girişler GİR6 GİR7 1) 2) 3) C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartındaki. Bütün köprüler.Montaj ve Devreye Alma 3. GİR6 ve GİR7 ikili girişlerinin kontrol gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21 X22 Eşik 19 V 1) L L Eşik 88 V 2) M M Eşik 176 V 3) H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 .2’de genel şemalara bakın): Tablo 3-17 İkili çıkışlar ÇIK11 ÇIK12 ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir. normalde açık(N/A) veya normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A. yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü. köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır. kartın hasar görmesine yol açar.250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda. o zaman bu. Yayın Tarihi 10.

Tablo 3-21 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-6 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 2-3 (L) 1-2 (H) 370 SIPROTEC.2010 . Bu nedenle köprü ayarlarının değişiminden sonra hemen ilgili projelendirme parametreleri de DIGSI yoluyla değiştirilmelidir.Montaj ve Devreye Alma 3. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarları) listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-20 Açık-/Kapalı duruma anahtarlamasının köprü ayarı Transdüser 3'ün Alçak geçiren filtresinin fg ≈ 10 Hz Alçak geçiren filtre kapalı 1-2 1-2 Alçak geçiren filtre açık (etkin) 2-3 2-3 Önayar 2-3 2-3 Köprü X91 X69 Not Köprülerin ayarı 295. Not Kullanılmayan transdüser giriş terminallerinden kısa devre edilir! C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71.veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır. Yayın Tarihi 10. X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. 7UM62. 296 (Gerilim.

1.1 Montaj ve Bağlantılar 3.2010 371 .4 Arayüz Modülleri Arayüz Modüllerinin Değiştirilmesi Arayüz modülleri. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. arayüz modülleri sadece üretim merkezinde değiştirilmelidir. Aşağıdaki şekil CPU baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin görüntüsünü gösterir. Çift sıra klemensli çıkma tip montaj kasalı cihazlar için. 7UM62.1’e bakın. C-CPU-2 işlemci kartı üzerinde bulunmaktadır ((1) Şekil 3-1 ve 3-2). Şekil 3-9 Arayüz modülleriyle birlikte İşlemci Kartı C-CPU-2 Aşağıdakilere dikkat edin: • Arayüz modüllerinin değiştirilmesi sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazlarda mümkündür.2. SIPROTEC. • Sadece sipariş kodu ile belirtilen arayüz modüllerinin eşini kullanın ayrıca Ek A.Montaj ve Devreye Alma 3.

RS485.Montaj ve Devreye Alma 3. Fabrika çıkışı. Bir modülün her iki köprüsü aynı şekilde takılmalıdır.20 mA D RS485 FO Sistem arayüzü Analog çıkış Analog çıkış RTD-Kutusu Değiştirme modüllerinin sipariş numaraları. sonlandırma dirençleri bağlı olmayacak şekilde ayarlanmıştır.2010 .arayüzü olarak yapılandırması Şekil 3-11'de görülmektedir. EN100-Modülü Ethernet (IEC 61850) Ethernet arayüz modülünün fişli köprüleri yoktur. bu.veya ProfibusArayüz modüllerinde ((1) Şekil 3-1 ve 3-2) veya direkt C-CPU-2 işlemci kartının baskılı devre kartı üzerinde (bakın paragraf „İşlemci kartı C-CPU-2“. Bu yüzden. bir Profibus. 7UM62 için. Sonlandırma Veriyolu kapasitesi özellikli arayüzler. C-CPU-2 baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin yerleşimi görülmektedir. Tablo 3-2) bulunur. köprüler. yani sonlandırma dirençleri devreye alınmaz. 7UM62. faaliyete girişinde donanım türünden hiçbir değişiklik gerekmez. Yayın Tarihi 10. veriyoluna bağlı son cihazda bir sonlandırmaya gerek duyulur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ek'te.20 mA veya 4 . Şekil 3-10 RS485-Arayüzü olarak ayrıca sonlandırma dirençleri de dahil yapılandırması için fişli köprülerin konumları 372 SIPROTEC. Arayüz modülünün bir RS485 arayüzü olarak Şekil 3-10'da.20 mA 2 x 0 .20 mA veya 4 .1’e bakın) 2 x 0 .1'de bulunur. Şekil 3-9’da.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-22 Arayüzlerin değiştirme modülleri Arayüz Montaj konumu/Port B Değiştirme modülü Sadece sipariş kodlu olarak tesislerimizden sipariş edilebilen arayüz modülleri kullanılmalıdır (Ek A.veya Profibus-Arayüzü olan modüllerde sözkonusu olur. Sonlandırma dirençleri C-CPU-2 kartına monte edilmiş arayüzü üzerinde bulunan RS485. Bölüm A.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harici olarak da (örneğin klemens bloğunda) bağlanabilir. sonlandırma dirençleri. 7UM62.2010 373 .ve Modbus-Arayüzünün sonlandırma dirençlerinin yapılandırması için fişli köprülerin konumları Şekil 3-4`de gösterildiği gibi.(FMS ve DP). Alternatif RS232 veya RS485 için köprü konumları (Şelil 3-10'e göre) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu durumda.0. DNP 3. Yayın Tarihi 10.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-11 Profibus. RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir.X110 köprüleri aynı şekilde takılmalıdır! Sipariş edilen konfigürasyona göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır.Montaj ve Devreye Alma 3. Köprü konumları değiştirilerek. SIPROTEC. RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır. Tablo 3-23 Köprü RS232 RS485 Arayüz modülündeki RS232 veya RS485 için konfigürasyon X5 1-2 2-3 X6 1-2 2-3 X7 1-2 2-3 X8 1-2 2-3 X10 1-2 2-3 X11 2-3 2-3 X12 1-2 1-2 X13 1-2 1-2 X105 .

Montaj ve Devreye Alma 3. Herhangi bir bağlantı pininin bükülmemesine dikkat edin! Baskı uygulamayın! • C-CPU-2 işlemci modülü ile ön kapak arasındaki şerit kablonun fişli konnektörünü ön kapağın soketine takın. Metal kol ile kartı yerine takmak daha kolaydır. maks.2010 . 374 SIPROTEC. 7UM62. Kartların yerleşim konumları. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir.1 Montaj ve Bağlantılar Analog çıkış Analog çıkış arayüz modülü (bakınız Şekil 3-12) 0 .1. • Fişli konnektörün alt ve üst mandallarına birlikte basın.5 Tekrar Monte Etme Cihazın montajı. Çıkma tip pano montaj için tasarımlanmış cihaz modeli için. • Kapak başlıklarını tekrar yerlerine takın.20 mA akım aralığında izole 2 kanal mevcuttur (tek yönlü. 350 Ω). • Şerit kablonun fişli konnektörlerini.2. Sipariş biçimine bağlı olarak. önce I/O giriş/çıkış kartına ve sonra C-CPU-2 işlemci kartına takın. C-CPU-2 kartında „B“ veya/ve „D“ montaj konumunda olabilir (bakınız Şekil 3-9). C-CPU-2 işlemci devre kartını yerine itmek için metal kolu kullanın. aşağıdaki işlem sırası takip edilerek yapılır: • Kartları kasa içerisine dikkatlice yerleştirin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. • Ön kapağı yerine takın ve vidalarla kasaya sabitleyin. • Cihaz kasasının arka yüzündeki arayüz modüllerini tekrar yerlerine sabitleyin. Şekil 3-12 AN20 analog çıkış arayüz modülü 3. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar olan şemalarda görülmektedir.

İletken kesiti büyüklüğü.1. Bölüm 4. Ayrıca. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı. 1/2 (Şekil 3-13) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bükme çapı vb.5 mm2 olmalıdır. • Cihazı pano açıklığına yerleştirip 4 veya 6 vida ile yerine tespit edin. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın.2010 375 . ile ilgili bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında bulunabilir.1 Gömme Tip Pano Montaj Sürüme bağlı olarak kasa büyüklüğü 1/2 veya 1/1 olabilir. pabuçlar. cihaza bağlı diğer kablo kesitlerinden büyük veya en azından onlara eşit olmalıdır. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere. (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC. Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken. • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın. Cihaz boyutları için. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın. Toprak iletken kesiti.3 Montaj 3.39’a bakın. topraklama iletkeninin kesiti en az 2. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. 1/1 (Şekil 3-14) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 sabitleme deliği mevcuttur. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. Şekil 3-13 Gömme tip pano Montaj.1 Montaj ve Bağlantılar 3.1.3. Yayın Tarihi 10. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın.

7UM62.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-14 Gömme tip pano Montaj.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 376 SIPROTEC.

Bir cihazın bir pano çerçevesine veya hücre kabini içerisine monte etmek için iki montaj braketi gerekir. • Toplam 8 vida ile montaj kollarını rafa veya hücreye sıkıca tespit edin. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır.1.2010 377 .3. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. 1 Şekil 3-15 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.1 Montaj ve Bağlantılar 3.5 mm2 olmalıdır. Toprak iletken kesiti. Yayın Tarihi 10. her birini 4 vida ile rafa veya kabine ilk önce gevşek şekilde tutturun. bükme çapı (optik kablolar) vb. ile ilgili bilgileri SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ bulabilirsiniz. • 4 veya 6 adet vida ile cihazı montaj konsoluna tutturun. panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın. pabuçlar.2 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj /2 (Şekil 3-15) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere. ama en azından 2. 7UM62.1’de verilmiştir. ekte Bölüm A. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken. İletken kesiti büyüklüğü. Sipariş kodları. • İki montaj braketini. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı. 1/1 (Şekil 3-16) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 Sabitleme deliği mevcuttur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

3. • Vidalı klemenslere devre şemasına göre bağlantıları yapın. Toprak iletken kesiti.5 mm2 olmalıdır. bükülme çapı vb. iletken kesiti büyüklüğü. Optik fiberler ve elektriksel iletişim arayüz modüller için bağlantıları eğimli kutular üzerinden yapın. Cihaz boyutları için. • Düşük-omik koruma toprağını ve işletme toprağını cihazın alt tarafındaki topraklama mandalına bağlayın.39’e bakın. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır. 7UM62. Bu esnada. Bölüm 4.2010 . 378 SIPROTEC. pabuçlar.Montaj ve Devreye Alma 3.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-16 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 3.3 Çıkma tip montajı Cihazın çıkma tip pano montajı için aşağıdaki adımları uygulayın: • Cihazı 4 vida ile panoya tespit edin. ile ilgili bilgilere SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına /1/ göre mutlaka dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10. • Bu toprak alternatif olarak yan taraftaki topraklama yüzeyine en az bir M4 standart vida ile bağlanabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1. ama en azından 2.

Montaj ve Devreye Alma 3. zaman eşlemesi arayüzüne ve Ethernet arayüzüne ilişkin pin atamaları tablo biçiminde listelenmiştir. SIPROTEC. cihazın farklı seri arayüzlerine. 7UM62.2 3.1’e bakın). Yayın Tarihi 10. Şekil 3-17 9-pin D-altminyatür dişi konektörler Şekil 3-18 Ethernet-Bağlantı Operatör Arayüzü Önerilen haberleşme kablosunun kullanılması durumunda (Kablonun sipariş tanımlaması için.1 Bağlantıların Kontrolü Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü Aşağıdaki bölümlerde.2010 379 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC 4 cihazı ile PC (kişisel bilgisayar) veya Laptop (dizüstü bilgisayar) arasında doğru fiziksel bağlantı otomatik olarak sağlanır. Bağlantıların konumu aşağıdaki şekillerde görülebilir.2 Bağlantıların Kontrolü 3. Ek A.2.

yine sadece veriyolundaki en son cihazın sonlandırma dirençlerinin devreye alındığından ve diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığından emin olun.2 Bağlantıların Kontrolü 3. toprak bağlantısı ayrı bir şiltli iletken çifti üzerinden yapılabilir. bir RS485 arayüz olarak çalıştırıldığında. DIN 66020 ve ISO 2110 standartlarına göre işaretlenmiştir: • TxD = Veri çıkışı • RxD = Veri girişi • RTS = Gönderme istemi • CTS = Gönderime hazırlama • GND = Sinyal. Sonlandırma dirençleri harici olarak da bağlanabilir (örneğin bağlantı modülüne. 380 SIPROTEC. Eğer veriyolu genişletilecekse. girişim bağışıklığını iyileştirmek için. Veri kablosu bağlantıları.2./ Şasi Toprağı Kablo koruyucu her iki uçta topraklanmalıdır. bu yüzden kullanılmamalıdır! 3. yük <100 mA) – A/A’ (RxD/TxD-N) – 7 no’lu pin. RS485 DNP3. 7UM62. Bu durumda.ve Fiber optik kablo arayüzünde her bir kanal bir iletim yönüne tahsis edilmiştir.2. veri bağlantısı kontrol edilmelidir.2 Sistem arayüzü Seri arayüzü ile bir kontrol merkezine bağlı sürümlerde. bakın Şekil 3-4).2010 . Yayın Tarihi 10.0 Modbus. modül üzerinde bulunan sonlandırma dirençleri sisteme bağlanmamalıdır. Tablo 3-24 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Değişik arayüzler için D-altminyatür ve RJ45 -konnektörünün pin-atamaları Operatör Arayüzü RS232 RS485 Profibus DP Bağımlı. Bu nedenle bir cihazın veri çıkışı diğer cihazın veri girişine bağlanmalıdır ve bunun tersi de olabilir. Aşırı derecede EMV-yüklü ortamlarda. Sonlandırma dirençlerinin veriyolunda sadece son cihaza bağlandığını ve veriyoluna bağlı diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığını kontrol edin. RS485 Ethernet EN100 Tx+ – A RTS (TTL seviyesi) GND1 VCC1 – B – TxRx+ – – Rx– – mevcut değil Kablo koruyucu (koruyucu uçlarıyla elektriksel olarak bağlı ) RxD TxD – GND – RTS CTS – RxD TxD – GND – RTS CTS – – A/A’ (RxD/TxD-N) – C/C’ (GND) – – 1) B/B’ (RxD/TxD-P) – – B/B’ (RxD/TxD-P) CNTR-A (TTL) C/C’ (GND) +5V (maks. RS232 seviyesinin RTS sinyalini de taşıyabilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Gönderme ve alma kanallarının görsel bir kontrolünün yapılması önemlidir. 7 no'lu pin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Sonlandırma RS485 arayüzü. C/C’ (GND) ortak referans potansiyelli A/A’ ve B/B’ sinyalleriyle yarı çift yönlü işletilebilir. RS232. Sonlandırma dirençleri için köprüler RS485 (bakın Şekil 3-10) veya PROFIBUS RS485 (bakın Şekil 3-11) Arayüz-Modüllerinde bulunur.

Çıkışlar yalıtılmıştır.5 Zaman eşleme arayüzü 5 V. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 381 .2. ancak kullanılamaz Çıkma tip pano montajlı cihazlarda zaman senkronlama arayüzünün bağlantı pin atamaları bakın Ek (Şekiller A-3 veya A-4).2 Bağlantıların Kontrolü 3. seçimli olarak. bu sinyalleri işlemek de mümkündür.4 Analog çıkış Analog değerlerin her ikisi de bir 9-pin DSUB dişi konnektör üzerinden akım olarak yönlendirilir. Tablo 3-26 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Zaman eşleme arayüzünün D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama P24_TSIG P5_TSIG M_TSIG M_TSYNC 1) KORUYUCU — P12_TSIG P_TSYNC 1) KORUYUCU Sinyalin Anlamı Giriş 24V Giriş 5 V Dönüş hattı Dönüş hattı 1) Koruyucu potansiyeli — Giriş 12 V Giriş 24 V 1) Koruyucu potansiyeli atanmış. SIPROTEC. 7UM62.2. 12 V veya 24 V zaman eşleme sinyalleri aşağıdaki tablolarda gösterilen girişlere bağlanmışsa.Montaj ve Devreye Alma 3. Tablo 3-25 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analog çıkışın D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama Kanal 1 pozitif – – – Kanal 2 pozitif Kanal 1 negatif – – Kanal 2 negatif 3.

Omicron CMC 56 manuel ve otomatik kontroller için). Fiber optik arayüz için.2 Bağlantıların Kontrolü 3. Eğer ayar değiştirilecekse. Gönderme. en az 2 saat süreyle en son kullanılacağı çalışma ortamında bekletin. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi mevcut olur. Analog elektronik veya elektromekanik korumanın aksine. 7UM62. 382 SIPROTEC. Gerekirse yürütülen sekonder kontroller için mümkünse akımlarla ve gerilimlerle üç faz kontrol yönü önerilir (ör. üretim merkezi kontrolü garantili olduğundan bu koruma fonksiyonu kontrolünü cihaz kontrolü amacıyla yürütmek gerekmez.7 Genel Cihaz bağlantılarının kontrolü Cihaz bağlantılarının kontrolü ile koruma cihazının katılımının doğruluğu ör. nemi mümkün olduğunca azaltmak ve yoğunlaşmayı önlemek için.Montaj ve Devreye Alma 3.2.6 Optik Fiberler UYARI Lazer ışınlarına dikkat! Fiber-optik elemanlara direkt çıplak gözle bakmayın! Fiber optik kablolar üzerinden gönderilen sinyaller elektromanyetik arızalardan etkilenmez ve fiberler. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok. Güç kaynağı Cihazı. hücrede kontrol edilir ve garanti altına alınır. Görsel kontrol Hücrenin ve cihazın hasarları.2010 . çizim grubuna uygun olarak bağlantı ve fonksiyonelliğin denetimini. bağlantılar arasında elektriksel yalıtımı sağlar. Bu.ve Alma bağlantıları gönderme çıkışı ve alma girişi için sembollerle gösterilirler. cihaz klemenslerindeki veya bağlantı modüllerindeki gerilimin yüksekliğini ve gerekirse polaritesini kontrol edin. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında gösterildiği gibi. Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. koruma sisteminin görsel raporunu ve koruma cihazının basitleştirilmiş fonksiyon denetimini içerir. Ölçüm büyüklüklerinin diğer işlenmesi dijital gerçekleştiğinden ve böylece cihaz dahili koruma fonksiyonu hatası mevcut olmadığından. Yayın Tarihi 10.2. Cihazın yardımcı besleme gerilimi için (besleme koruma) otomatiği devreye sokun. Akımlar ve gerilimler arasındaki faz açısı sürekli ayarlanabilir olmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3. Koruma fonksiyonunun kullanımı yalnızca cihaz bağlantısı kontrolü amacına hizmet eder. sıcaklığı denkleştirmek. ve cihazların topraklamasının kontrolü Sekonder kontrol Bağımsız koruma fonksiyonlarının kontrolü başlatma değerlerinin doğruluğu ve karakterlerin kendisinden ötürü bu kontrolün bileşeni olmamalıdırlar. karakter eylemsiz durumu “Sönük” tür. DIGSI işletim programı kullanılır. bağlantıların kalitesi vb. ilk defa enerjilemeden önce. Analog-Dijital-Çeviricinin kabul edilebilirlik kontrolü yeterlidir.

şüphesiz normal işletimde simetriktirler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve Tutuculuk akımı ayrı ayrı beslenemeyeceğinden (ama kontrol ölçüm değerlerinden okunabilir). 0. UE) toprak yollarında ölçme büyüklükleri örnekleme frekansını yürütemez. en azından başka bir ölçme devresinde yeterli yükseklikte bir ölçme büyüklüğü (genellikle bir gerilim) frekans tekrar yazılımı için mevcut olmalıdır. Başlatma değerinin kontrolü. Test akımı herbir sargı için tek tek beslenebilir. Kontroller esnasında asimetrik akımlarda ve gerilimlerde sıklıkla asimetri denetimleri başlayabilir.ve iki faz kontrolde başlatma değeri haricinde buna uygun olarak korunacak trafonun vektör grubu da değiştirilebilir.7 kat başlatma değerinde gerçekleşir.Montaj ve Devreye Alma 3. ayar değeri I-DİF> nin transformatörün anma akımıyla ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir.2'de hesaplanan gerilim SIPROTEC. Diferansiyel korumanın sekonder kontrolü Kontrol için 6 akım çıkışlı bir kontrol yönü önerilir. Not Eğer dinamik kontrollerde ölçüm büyüklükleri 0 olarak ayarlı veya 0 olarak azaltılmış ise. Burada SN Trafo UN Sargı geçerlidir Bir.1. aşağıdaki uygulamalar yardım sağlar. Tablo 327 bu değişiklikleri faktör olarak kVG vektör grubuna ve üç faz trafolarınının hata türüne bağlı olarak gösterir. Açma. Kontroller aktüel ayar değerleriyle veya önceden ayarlanmış değerlerle yürütülebilir. Eğer sıfır bileşen akım elimine edilmezse (Yıldız noktası izole) başlatma akımının tek fazlı kontrolünde I-DİF> ayar değerine denk gelir. Teknik Verilerde verilen doğruluklar. Transformatörün anma görünür gücü Sözkonusu sargının anma gerilimi.2 Bağlantıların Kontrolü Elde edilen ölçme doğruluğu kullanılan kontrol kaynağının elektriksel verilerine bağlıdır. Tanımlanan metod ile başlatma değeri herbiri tek taraflı besleme için kontrol edilir. 7UM62. Açma. Bunların kontrolü için en azından faz elemanlarının birinde yeterli yükseklikte ölçüm büyüklüğü bulunmalıdır. Bununla kalıcı ölçüm büyüklüklerinin durumu izlendiğinden. yani herbiri bir tek taraflı beslenen transformatör arızası benzetilir. Eğer daha az akım kaynağıyla kontrol edilirse. iki sargı üzerinden herbirine bir test akımı beslenebilir. Tek fazlı kontrolde başlatma değeri. Açma komutunun bırakması yakl. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir.2010 383 . Ayrıca tüm karakteristik alanı da kontrol edilebilir. bu da eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir. bu eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir.ve iki faz kontrolünde I-DİF> için ayarlanan parametre (Adres 2021) başlatma değeri olarak geçerlidir. Ayar parametrelerinin önayarlanmasında üç. Yayın Tarihi 10. yani formel sağlanan akıma. İşletme taraflı ayarlanan parametrelerin kontrolü için. hata durumunda bu denetimler etkin değildir. gerilim ayarlamalı bir sargıda Bölüm 2.14.5 katına yükseltir. sadece VDE 0435/Bölüm 303 veya IEC 60 255'e göre ve Doğruluk ölçüm aletlerinin kullanımına uygun olarak referans koşullarına riayet edilmesi durumunda beklenebilir. bunun akabinde başlatma değeri kendisini ayarlı değerin 1. hesaplanan başlatma değerine ulaşmadan sonra gerçekleşir. Akım ve gerilimin (IEE. cihazda sıfır bileşen akımın davranışıyla ilgilidir: Eğer sıfır bileşen akım elimine edilirse.

5 kat değer başlatma değeri olarak beklenir. 4. hesaplanan başlatma değerine ulaşılmasından sonra gerçekleşir.73 √3 = 1.Montaj ve Devreye Alma 3. (kVG = 1 İşletme sargısı). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 1 çift VG-Rakam (0. Vektör grubu Yd5 Üst gerilim Akım trafosu Düşük Gerilim Akım trafosu 110 kV 300 A/1 A 25 kV 1500 A/1 A Üst gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Burada pratik olarak Sargı anma akımı = Akım trafosu anma akımı. 2. böylece üç. 10) 1 1 3/2 = 1. 5.866 √3 = 1. 7UM62. 8. o halde ayar değeri I-DİF> (Parametre adresi 2021) faktör ile çarpılır Tablo 3-27 Düzeltme faktörü kVG vektör grubu ve arıza türüne bağlı olarak Arıza Tipi üç fazlı iki fazlı Referans sargı (Üst gerilim) 1 1 3/2 = 1. 6. 11) 1 √3/2 = 0. 3.veya iki faz kontrolünde başlatma değerinin cihazın ayar değeri IDİF> e ayarlanmasına karşılık gelir.2 Bağlantıların Kontrolü Başlatma değerini elde etmek için. Düşük (alt) gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Bu sargının kontrolünde başlatma değeri (cihaz anma akımıyla ilişkili) 384 SIPROTEC. cihaz anma akımıyla ilişkilidir. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir. Açma. Örnek (Uygulama „gerçek Transformatör koruma“ olarak): Üç faz-Transformatör SN = 57 MVA. Yayın Tarihi 10. 9. 7.5 1 tek VG-Rakam (1.2010 . Bir faz kontrolde sıfır bileşen akım elimine edilmesiyle 1.73 bir fazlı I0-Elimine etme ile bir fazlı I0-Elimine etme olmaksızın Başlatma değerinin kontrolü.

2010 385 . Bu en azından bir kez ön kapakta geri alma düğmesi üzerinden ve ikili giriş üzerinden uzaktan resetleme (derhal yapılandırılmış) için gerçekleşmelidir. muhtemel transport zararlarını ortadan kaldırmak için (bakın Paragraf „Sekonder kontrol“ bu bölümde) işletme ölçüm değerlerinin kabul edilebilirlik kontrolü sekonder kontrol cihazı yoluyla gereklidir. test modundayken akım trafo sekonderlerini kısa-devre ettiğinden emin olun. böylece bilgiler sadece şu an yürütülen kontroller üzerinden taşınır. bunlar geri yerleştirilmelidir. Bunların. LED'ler Kontrollerden sonra. Özellikle akım trafo devrelerindeki “Test“ konumunda bulunan test anahtarları önemlidir. cihazın yardımcı gerilimin kesilmesinden sonra hala eksik ölçme gerilimi nedeniyle derhal bir başlatma vermesi önlenir. Fonksiyon kontrolü Koruma rölesinin fonksiyon kontrolü olarak sadece. o zaman şunlara dikkat edilmelidir: Özel tedbirlerle. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Lütfen yeni bir arıza durumunun ortaya çıkması durumunda kendiliğinden bir resetleme de olduğuna ve yeni mesajların oluşturulmasının seçime bağlı olarak başlatmaya veya bir açma komutuna bağlı olarak yapılabileceğine dikkat edin (Parametre 610 LED/LCDAr. başlatma gerçekleşir. Analog girişler aşağıdaki „Sekonder kontrol“ paragrafında tanımlandığı gibi kabul edilebilirlik kontrolleri üzerinden kontrol edilir. Fakat İşletme durumu 1'e (ölçme büyüklükleri mevcut) erişilmesinden itibaren. Bu durumda alt paragrafta tanımlanan „İkili giriş ve çıkışların kontrolü için test fonksiyonu“ desteklenir. SIPROTEC.Göst.Montaj ve Devreye Alma 3. görüntülerde yanan LED lerde. Yayın Tarihi 10. Düşük gerilim koruma Not Eğer cihazda düşük gerilim koruma yapılandırılmış ve etkinleştirilmiş ise.2 Bağlantıların Kontrolü Vektör grubu tek rakamı nedeniyle geçerli başlatma değerleri Bağlantı Özellikle cihazın tüm arayüzlerinin doğru bağlantıları ve atamalarının tekrar kontrolü önemlidir. Test anahtarı Cihazın dış devreden yalıtılması için ve sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin.). 7UM62.

Korumanın bu denetimiyle sisteme bağlantının doğruluğu kontrol edilmelidir ve garanti altına alınmalıdır. Sistem taleplerine uygun olarak koruma ayarlarının tekrar kontrolü (yapılandırmalar ve ayar değerleri) burada önemli bir kontrol adımıdır. Planlama verilerinden sapmalarda koruma ayar değerleri uygun olarak düzeltilmelidir. Görsel kontrol Görsel kontrolde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: • Hücredeki ve cihazdaki hasarların kontrolü. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edilmemesi yüksek gerilimlerin oluşmasına ve sonuçta cihazın hasar görmesine yol açabilir.ve Trafo verileridir. • Hücrenin ve cihazın topraklanmasının kontrolü. • Harici kablo döşemenin bütünlüğü ve kalitesinin tekrar kontrolü. DİKKAT Cihazı. 386 SIPROTEC. Arayüzleri kapsayan bağlantı denetimi ile sistemde bir taraftan kasa içindeki bağlantılar. sadece tüm güvenlik yönergelerini tam olarak bilen ve bunlara gerekli titizliği gösteren kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.2010 . (Sınır değerleri Teknik Veriler'de bulabilirsiniz). Cihazı. Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu testler.8 Sistem bağlantısının kontrolü Genel notlar UYARI Tehlikeli gerilimlere dikkat! Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. bağlı bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. tehlikeli gerilimler mevcutken yapılır. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi oluşur. Yayın Tarihi 10. bunların çizimlere göre fonksiyonelliği ve diğer taraftan da algılayıcı veya trafo ve koruma cihazı arasındaki kablo bağlantısı kontrol edilir. 7UM62.(veya Motor-). Güç kaynağı Giriş terminallerindeki polarite ve gerilim yüksekliğinin kontrolü Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı. Generatör. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Transformatör.Montaj ve Devreye Alma 3. bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. Aşağıdaki test adımları. Teknik sistem verilerinin kurulması Koruma parametre ayarları kontrolü için (Yapılandırma ve Ayar değerleri) sistem taleplerine uygun olarak primer sistemde bağımsız bileşenlerin teknik verilerinin alınması gereklidir.2. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok.2 Bağlantıların Kontrolü 3. Bunlar.

Eğer bu bildirimlerden biri görünmezse. Eğer ''ON'' ve ''OFF'' durumları yer değiştirmişse.ve Polarite ölçümü • Yük ölçümü • Cihazın sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin. „>ARIZA:FİDER GT“ „OFF“). • İkili girişlerin ayarlanması: – Başlatma eşikleri için köprü atamaları kontrolü ve gerekirse denkleştirilmesi (bakın Bölüm 3.3. • Çıkış rölelerinin kumanda devrelerini ayırıcıların ve güç şalterleri vb. Gerilim trafosu minyatür şalterini indirin.2010 387 . bu sinyalin devre bağlantısı ve konfigürasyonu kontrol edilmelidir. Uyartım. Bağlantılarının görsel kontrolü • Trafo topraklama kontrolü. Minyatür şalteri tekrar kaldırın: Yukarıdaki bildirimler işletme bildirimlerinde „OFF“ olarak görünür. Gerilim Trafosu Minyatür Şalteri Düşük gerilim koruma. 7UM62.değişebilir bir DC gerilim ile kontrolü • Farklı bileşenlerin (Kesici. İşletme bildirimleri dikkate alınarak. özellikle sadece bir fazda açık üçgen sargının topraklamasının • Kablo döşemenin akım akış planına uygunluğunun kontrolü • Cihazın akım devrelerini kısa-devre etme özelliğinin kontrolü Diğer kontroller faaliyete özgü olarak gereklidir: • Kablonun yalıtım ölçümü • Oran.ve Gerilim trafo devrelerinin kontrolü aşağıdaki noktaları kapsar: • Teknik verilerin kurulması • Trafonun Hasarların. gerilim devresinin kontrolünde beraber kontrol edilmelidir. minyatür şalterinin yardımcı kontağı bağlı ve buna uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır. yani „OFF“ (ör. Not Düşük gerilim davranışlı sabit zaman aşırı akım korumada bloklama „>Umühür BLK“ (1950) ikili girişi üzerinden gerçekleşir. (Bildirim „>ARIZA:FİDER GT“ „ON“ ). SIPROTEC. • Transdüser/Transdüser bağlantısı İkili Girişler ve Çıkışlar Bunun için bakın Bölüm 3.2 Bağlantıların Kontrolü Analog Girişler Akım. Anahtarlama düzeneği) kumanda rölelerinin açma devrelerinin açma hatları üzerinden kontrolü • Bildirim rölelerinin bildirimlerinin işlenmesi bildirim kablosu üzerinden kontrol tekniği için kontrol tekniğindeki metinlerin denetimiyle ve korumadaki bildirim temaslarının başlatılmasıyla kontrol edilir. Yayın Tarihi 10. bu. Hızlı kapama. gerilim trafo minyatür şalterinin attığından emin olun. Koşul olarak. için pilot kablolar üzerinden kontrolü • Sinyal hatları üzerinden koruma cihazına kadar harici kontakları etkinleştirerek ikili giriş sinyallerini kontrol etmek.1) – Başlatma eşiği -eğer mümkünse.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kurma durumunun. Empedans koruma ve gerilimden ertkilenen sabit ve ters zamanlı aşırı akım koruma için gerili trafosunun bu fonksiyonun otomatik bloklanması durumunda bunun anlamı. kontak tipi (N/K kontak veya N/A kontak) kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir.

TEHLİKE Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması. Primer testler. Güç kaynağında ve akım trafoları. Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Açıklanan testler için ön koşul. gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. topraklama vb. cihazın topraklaması. UYARI Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. Aşağıdaki tedbirlere uyulmaması ölüm.asla aşılmamalıdır. 388 SIPROTEC.2010 . kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10 s süreyle bekleyin. anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce. koruma sistemlerinin devreye alınmasını. Teknik Veriler bölümünde belirtilen sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil. Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra.3 Devreye Alma UYARI Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. diğer ölçme geriliminin bağlı olmadığına ve kesicilere giden açma ve kapama komutlarının bloke edildiğinden emin olun. 7UM62. Bunların işletme kontrollerinin daha önce yapılmış olması gerekir. akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin.Montaj ve Devreye Alma 3. tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama.3 Devreye Alma 3.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir. Röle bir sekonder test cihazı ile test edilirken. ancak. aksi belirtilmedikçe. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir: Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir.

• Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir.3 Devreye Alma 3. Gerekirse. Test modunun ve iletimi bloklamanın nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı. Not Bu testin sonuçlandırılmasından sonra. değişik giriş alanları (örneğin „Bildirim ON“ / „Bildirim OFF“) sunulur. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar.ilave bir test biti ile işaretlenir. Ancak.2 Sistem Arayüzlerinin Testi Ön Açıklamalar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. Test’i tıklayın. Ek A. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online (Çevrim-içi) dizinini çift tıklayın.3. Bu tür teçhizat. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir. test özelliklerinin kullanılabilmesi için programın Online (çevrim-içi) olması gerektiğine dikkat edin. test edilecek mesajlar için bir değer belirlenebilir.cihaz çalışması kullanılabilir. cihaz ''aktif'' serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın. Diyalog Kutusunun Yapısı Bildirim sütununda. 3. test modunda asla kontrol edilmemelidir. iletilen bilgi mevcut bazı protokoller ile değiştirilebilir. • Liste görünümden Bildirimler Üret’i çift tıklayın. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bildirimler Üret diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız). 7UM62. sistem arayüzü için matris formunda yapılandırılmış bütün mesaj metinleri gözükecektir. SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları /1/ 'nda açıklanmıştır. Ayırıcılar gibi). bir SIPROTEC 4-cihazdan ana sisteme gönderilen bütün mesajlar.2010 389 . (bakınız Tablo “Protokole Bağlı Fonksiyonlar“. sadece test sonucu çıkan mesajlar olduğunu belirten.3. Durum OLMALI sütununda.1 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama Eğer cihaz bir merkezi kontrol sistemine veya SCADA arayüzü üzerinden bir sunucuya bağlanmışsa. Bu alanlardan birinin üzerine tıklayarak çekme menüden istenilen değer seçilebilir. Mesajların türüne bağlı olarak. Ayrıca Veri Aktarımı Bloklama 'nın etkinleştirilmesi ile. Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. DIGSI kullanıldığında. Yayın Tarihi 10. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. -bunların gerçek arızalara ilişkin ihbar mesajları değil. mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI . Test etkinliği' nde. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır. test öncesi.5). SIPROTEC. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. Sistem arayüzü testi. cihazın yeniden ilk başlatması yürütülmelidir. test işletimi esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletimi olmadığı belirlenebilir.Montaj ve Devreye Alma 3.

7UM62.3 Devreye Alma Şekil 3-19 Diyalog kutusu ile sistem arayüzünün testi: Bildirimler oluştur – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme İşlem sütunundaki düğmelerden birine tıkladığınızda. bu işlemle aynı şekilde kontrol merkezine bildirilir. Yayın Tarihi 10. İkili girişlerin fonksiyonu. Normalde ikili girişler üzerinden bağlı bilgiler (ilk karakter ''>''). 390 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Diyalog kutusu açık olduğu sürece. • Test edilecek fonksiyonun karşısındaki Gönder’i tıklayın ve gönderilen bilginin merkezi istasyona ulaştığını ve muhtemelen istenilen tepkinin alındığını kontrol edin. Diyalog kutusu kapanır. ayrı olarak test edilir. başka testler de yapılabilir. herhangi bir tehlikeye yol açmaksızın dikkatlice yapıldığından emin olun (yukarıdaki TEHLİKE uyarısını gözlemleyin!).2010 . sizden 6 no’lu şifreyi (Donanım-deneme menüleri için) girmeniz istenir. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz. İlgili mesajlar gönderilir ve SIPROTEC 4 cihazının olay kayıtlarından ve kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir. Test Modundan Çıkma Sistem arayüzü testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın. bunun yanındaki Gönder butonuna tıklayın.Montaj ve Devreye Alma 3. Doğru şifre girişinden sonra ayrı ayrı mesajlar gönderebilirsiniz. Mesaj Yönünde Test Merkezi istasyona gönderilmesi gereken bütün bilgiler için Durum OLMALI altında çıkan aşağı açılır menü listesinde olasunulan tüm seçenekler test edilir: • Her bir test işleminin. Bir mesajı göndermek için.

• Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için.3. Ancak cihaz „aktif“ serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar. Olmalı sütununda gösterilir. test öncesi. açık veya kapalı anahtar sembolleriyle ve ışık diyotlar karanlık veya aydınlatılmış LED sembolleriyle gösterilir. • Liste görünümden Cihaz girdi ve çıktıları'nı çift tıklayın. Aktüel sütununda. Diyalog Kutusunun Yapısı Diyalog kutusu üç gruba bölünmüştür: GİR ikili girişler için.Montaj ve Devreye Alma 3. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında.2010 391 . Bu özellik. test modunda asla kontrol edilmemelidir. Görüntüleme açık metinde gerçekleşir. Her grubun solunda aynı etikette bir panel mevcuttur. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutları veya mesajları gösterir. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır.3 Devreye Alma 3. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. Ayırıcılar gibi). SIPROTEC. ÇIK ikili çıkışlar için ve LED ise ışık diyotları içindir. Bu panellere çift tıklayarak. Bu tür teçhizat. seçilen grubun içindeki bilgiler açılabilir veya gizlenebilir. cihaz yeniden başlatılmalıdır. çıkış röleleri ve LED'leri. donanım bileşenlerinin mevcut durumları görüntülenir. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online klasörüne çift tıklayın. En sağdaki sütun. İkili giriş ve çıkışların fiziksel aktuel durumları. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir. Test’i tıklayın. örneğin yol alma sırasında cihazdan şalt teçhizatına olan kablo bağlantısını doğrulamak için kullanılır. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. Aynı isimli diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız). Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Yayın Tarihi 10. Donanım bileşenlerinin karşıt durumları. Not Bu donanım testinin sonuçlandırılmasından sonra. 7UM62.3 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü Ön Açıklamalar Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. Gösterim sembolik olarak gerçekleşir. Donanım testi. Gerekirse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Yayın Tarihi 10. röleye atanan mesajın üretilmesine gerek duyulmaksızın her bir çıkış rölesi ayrı ayrı enerjilenebilir. Diyalog kutusu açık olduğu müddetçe. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Daha sonraki testler sırasında istenmeyen hatalı anahtarlama işlemlerini önlemek için testi sonlandırın (“Test Modundan Çıkma“ paragrafına bakın). Herhangi bir çıkış rölesinin ilk durum değişikliği tetiklendiğinde. Bu. diyalog kutusundaki ilgili OLMALI-hücresi üzerinden test edilmelidir. • Her bir çıkış rölesi. İşletim durumunun ilk değişikliğine müsaade edilmeden önce.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . Doğru şifre girişinden sonra bir durum değişikliği uygulanabilir. Çıkış Rölelerinin Testi 7UM62 ’nin çıkış röleleriyle tesis arasındaki kablo bağlantısının kontrolü için. 6 no’lu şifreyi (eğer yapılandırma sırasında etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. 392 SIPROTEC.3 Devreye Alma Şekil 3-20 İkili girişlerin ve çıkışların testi – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme Bir donanım bileşeninin işletim durumunu değiştirmek için Olmalı sütunundaki ilgili düğmeye tıklayınız. bütün çıkış röleleri dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu ile çalıştırılabilir. başka durum değişiklikleri de yapılabilir. 7UM62. örneğin bir koruma fonksiyonundan bir açma faaliyeti veya operatör panelinden bir kumanda komutunun uygulanamayacağı anlamına gelir. bir çıkış rölesine. Çıkış rölesini kontrol etmek için şu işlemleri uygulayın: • Çıkış rölesi üzerinden anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz yürütülmesini sağlayın (yukarıdaki TEHLİKE! ikazına bakın).

bütün donanım bileşenleri tesis ayarlarıyla belirlenen işletme koşullarına geri döner. • bütün donanım bileşenleri için. aşağıdaki “Göstergeyi Güncelleştirme” paragrafında gösterilmiştir. İkili girişlerin mevcut fiziksel durumlarının görülmesi için Cihaz girişleri ve çıkışları testi diyalog kutusunu yeniden açın. Aktüel diyalog kutusunun sütununda kontrol edin. Yayın Tarihi 10. ikili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki koşullar tek tek üretilmeli ve cihazın bunlara gösterdiği tepkiler kontrol edilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. tesiste herhangi bir anahtarlama işlemi yapılmaksızın test edilmesini istiyorsanız. Böylece. LED’lerin Testi LED'ler diğer giriş ve çıkış elemanlarındaki gibi aynı şekilde test edilebilir. Diyalog kutusu kapanacaktır. Dolayısıyla. (devir süresi 20 saniye) Devresel Güncelleme alanı işaretlenmişse. eğer işletim durum değişikliği komutu başarıyla gerçekleştirilmişse. Şifre girişi henüz gerekli değildir. • Bu tepkileri. donanım bileşenlerinin o andaki mevcut durumları okunur ve görüntülenir. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz. Herhangi bir ikili girişin ilk durum değişikliği tetiklenip 6 no’lu şifre de girildiği an tüm ikili girişler tesisten ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden etkinleştirilebilir.3 Devreye Alma İkili Girişlerin Testi 7UM62 ’nin ikili girişleriyle tesis arasındaki bağlantıların kontrolü için. • eğer çevrimsel olarak güncellenen bütün donanım bileşenleri için. Test Modundan Çıkma Donanım testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın. bir cihaz fonksiyonundan veya LED resetleme tuşuna basılarak artık hiçbir LED aydınlatılamayacaktır. SIPROTEC.2010 393 . Göstergeyi Güncelleştirme Cihaz Giriş ve Çıkışları Testi diyalog kutusu açıldığında. 7UM62. • Testi tamamlayın (''Test İşleminden Çıkma'' paragrafına bakın). dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden denetlenebilir. İkili girişleri kontrol etmek için aşağıdakileri uygulayın: • İkili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki her bir durumu ayrı ayrı üretin. Şu durumlarda bir güncelleme yapılır: • her bir donanım bileşeni için. Seçenekler. eğer Güncelleştir alanı tıklanmışsa. ilgili ikili girişi donanım test fonksiyonuyla tetiklemek de mümkündür.Montaj ve Devreye Alma 3. ilk durum değişikliği tetiklendiğinde bütün LED'ler. Eğer bir ikili girişin çalışmasının. Herhangi bir LED'in. Bunun için diyalog kutusu tekrar güncelleştirilmelidir.

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.4
Genel

Kesici Arıza Koruma Testleri

Eğer cihaz kesici arıza koruma ile donatılmışsa ve bu fonksiyon da kullanılıyorsa; bu fonksiyonun sistemle bütünlüğü, uygulama koşulları altında test edilmelidir. En önemli husus, lokal kesici arızasında açma komutlarının bitişik kesicilere doğru olarak gönderildiğinin kontrol edilmesidir. Bitişik kesiciler olarak, fider kesici arızasında arıza akımının kesilmesi/arızanın yalıtılması için açılması gereken bütün kesiciler tanımlanır. Bunlar yani, arızalı fider üzerinden beslenen kesicilerdir. Bitişik kesicilerin tanımlanması, büyük oranda olası sistemin düzenlemelerine bağlıdır. Bu yüzden; genel, ayrıntılı bir test tanımlaması belirlenemez.

3.3.5

Analog Çıkışların Kontrolü
SIPROTEC-Cihazları 7UM62, 2x2 ye kadar analog çıkışlarla donatılabilir. Cihazın analog çıkışları mevcutsa ve kullanılıyorsa, bunların etkisi test edilmelidir. Farklı ölçülen değerler veya sonuçlar çıktılandığı için, kontrol, kullanılan değerlere bağlıdır. Bu değerler, (örneğin bazı sekonder test cihazları ile) üretilmelidir. İlgili değerlerin, doğrudan okunacak olan yerde doğru şekilde çıktığından emin olun.

3.3.6

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonların Testi

CFC-Mantığı Cihaz, kullanıcı tarafından, özellikle CFC mantığıyla özel fonksiyonların tanımlanmasına izin veren geniş bir yeteneğe sahiptir. Bu yolla cihaza eklenen fonksiyonlar veya bağlantılar kontrol edilmelidir. Doğal olarak, genel bir test yordamı mevcut değildir. Bu tür fonksiyonların yapılandırılması ve bunlara ilişkin ayarlanmış koşulların önceden bilinmesi ve test edilmiş olması gerekir. Bunlardan en önemlileri, şalt teçhizatının (kesici, ayırıcı, topraklayıcı) olası kilitleme koşullarıdır. Bunlar dikkate alınmalı ve test edilmelidir.

394

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.7

Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü

Rotor toprak arıza koruma (R, fn) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak bağlantı cihazı yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V veya 230 V olabilir (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6001 ROTOR T/A) Röle BLK olarak ayarlayın. Uyartımlı makinelerde döner redresör üzerinden (aşağıdaki şekil sol) doymuş bir toprak arıza her iki ölçme kontakt halkası arasına yerleştirilmiş ölçme fırçalarında bulunur, uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden (aşağıdaki şekil sağ) bir kontakt bileziği ve toprak arasında bulunur. Cihaz böylece toprak empedansı olarak sadece bağlantı cihazının reaktansını ve fırça direncini, gerekirse koruma direnci için endüktif-kapasitif bağlantıda kuplaj kondensatörleri ve akım sınır direnci ölçer. Bu değerler bu kompleks direncin faz açısıyla toprak arıza ölçüm değerlerinin altında okunabilir: Rtop Xtop ϕZtop = x.xx kΩ = y.yy kΩ = z.z°

Burada Rtop. seri dirence (Fırçalar artı gerekirse Koruma- ve Sınır direnci ) ve Xtop. Kuplaj direncine karşılık gelir. Bu esnada hem Rtop. için hem de Xtop. için sıfır değeri gösterilir, o zaman URE veya IRE bağlantılarında ters bir polarite bulunur. Ölçme büyüklüklerinden birinin polaritesi değiştirilmeli ve ölçme tekrarlanmalıdır. Ayar değerleri kontrol edilmesi veya doğru ayarlanması R SERİ X KUPLAJ = xxx Ω (Adres 6007) = yyy Ω (Adres 6006)

yukarıdaki ölçüm değerlerine karşılık gelmeli. Toprak arıza köprüsünü kaldırın. Böylece bir direnç üzerinden uyarı direnci büyüklüğünde (RE< UYARI, Adres 6002, 10 kΩ uşlaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Toprak arıza ölçüm değerleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci Rtop olarak okunur. Gerçek ve görüntülenen toprak direnci arasındaki önemli miktarda sapmalarda IRE PHI I RE için açı düzeltmesinin önceden ayarlanmış değerinin Adres 6009 altında değiştirilmesiyle, aynılık düzeltmesine ulaşılmaya çalışılır. Bu açı hatası düzeltmesi rotor toprak arıza koruma fonksiyonuna etki eder. Böylece bir direnç üzerinden Açma direncinin % 90'ı büyüklüğünde (RE<< AÇMA, Adres 6003, 2 kΩ ulaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Rotor toprak arıza koruma Başlatma- ve 6005 T-AÇMARE<< (0,5 s ulaştırmada) den sonra Açma mesajı verir (LED 1 ve Çıkış rölesi 2, herbiri toplu mesaj olarak cihaz açması). Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. Toprak arıza direnci kaldırılır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

395

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-21

Uyartım türleri

Ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu „Ar. R/T/A Iee<“ mesajının yakl. 5 sn lik bir gecikmesine göre gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı kapalı ölçme devresinde de mevcut ise, o zaman Rotor-Toprak-Kapasite 0,15 µF den daha az olur. Bu durumda bir ölçme devresi denetimi mümkün değildir; „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı bir ikili girişe yapılandırılmamalıdır ve etkinliği kaldırılmalıdır (Parametre 5106 IEE< = 0) . Daha sonra tüm geçici tedbirlerin bu deneme için tekrar geriye döndürüldüğü kontrol edilmelidir: • Topraklama köprüsü veya Direnç kaldırılır, • Ölçme devreleri kapalı, • Bağlantı cihazı öngörülen besleme AC gerilimine bağlanır, (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına bakın). Bir işletme testi daha sonra çalışan makinede Rotor arıza koruma kontrolü işletimde bölümünde tanımlandığı gibi gerçekleşir. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak ön bağlantı cihazı 7XT71 yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V AC dir (Ek A.3'te bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6101 R/T/A 1-3Hz) , Röle BLK olarak ayarlayın. Arızasız durumda koruma cihazından devam eden işletme ölçüm değerleri okunur ve değerlendirilir (bakın Tablo 3-28). İşletme ölçüm değerleri Toprak Arıza Ölçüm Değerleri altında bulunabilir (DIGSI'de „Toprak arıza ölçüm değeri“ altında).

396

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Tablo 3-28 fgen = xx.x Hz Ugen = xx.x V

Rotor toprak arıza korumanın işletme ölçüm değerleri Açıklama Bağlanan kare dalga gerilimin frekansı görüntülenir. Bu 7XT71'de bağlantı köprüsüyle ayarlanabilir. Ön ayar yakl. 1,5 Hz olabilir (Tolerans yakl. ± % 10). Bu ölçüm değeri bağlanan kare dalga gerilimin aktüel büyüklüğünü gösterir. Ölçüm değeri yakl. 50 V olabilir (7XT71'in toleransı ± 4 V olabilir) Bu ölçüm değeri arısasız durumda sıfıra yakındır. Eğer rotorda bir arıza direnci toprağa karşı yerleştirilmişse, o zaman beklenen akım aşağıdaki gibi tahmin edilir.

Ölçüm değeri

Igen = X.xx mA

RE: Arıza direnci Rtop: Bağlanma direnci (20 kΩ + 720 Ω = 20,720 kΩ) Qc = x.xxx mAs Bu ölçüm değeri rotor toprak kapasitesiyle belli bir şarj gösterir. Ölçülen değerin yarısı 6106 no'lu adreste Qc < olarak ayarlanır. Eğer kapasite çok küçük ise, o zaman gerekirse ölçme devresi denetimi etkin değil olarak anahtarlanmalıdır (Ayar değeri 0). Bu ölçüm değeri rotor toprak direncini gösterir. Arızasız durumda üst sınır değeri 999,9 kΩ gösterilir. Bu durum olmazsa, o zaman besbelli ki ilave kapasiteler uyartım düzeneğinde mevcuttur. Kare dalga formlu gerilim frekansı 7XT71'de bağlantı köprüsüyle düşürtülür. Bu sırada en az 3 Şebeke periyodu boyunca ölçme akımı Igen 'de hiçbir şarj değişikliği mevcut olmamalıdır. Görselleştirme için arıza kaydı başlatma (anlık değer yazılımı) başlatılmalı ve akım Igen'i tekrar veren MU2 hat genişliği, kontrol edilmelidir (bakın aşağıdaki şekil).

Rtoprak = xxx.x kΩ

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

397

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-22

Arıza kaydı başlatma

Bundan sonra arıza dirençleri Uyarı- ve Açma kademesi için yapılandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak okunur. Her iki ölçüm değeri, Uyarı kademesinin (Adres 6102 RE< UYARI) ve Açma kademesinin (Adres 6103 RE<< AÇMA) ayar değerleri için temel oluştururlar. Daha sonra Uyarı ve Açma kademesinin kontrolü gerçekleşir. Test direnci, ayar değerinin yakl. % 90 'ı civarında bulunur. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden test, her iki kontakt bileziğine uygulanır. Toprak arıza direnci uzaklaştırılır ve sonra ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu yakl. 10 s'lik bir gecikmeden sonra „R/T/A1-3Hz açık“ mesajı gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer otomatik bir test bir test direnci aracılığıyla olursa, o zaman bu mekanizma da test edilir. Bu esnada test direnci kontakt bileziğinde toprağa karşı anahtarlanırsa, ikili giriş üzerinden („>R/T/A1-3HzTest“) test etkinleştirilir. Bunun devamında mesajlar dört çalışma adımıyla kontrol edilir. 1. Ölçme devreleri kapalı Mesaj „Test R/T/A B.lı“ Mesaj „1 Devre Açık“ Mesaj „2 Devre Açık“

2. 1. Bağlanma direncinde bağlantı açma 3. 2. Bağlanma direncinde bağlantı açma 4. Bağlantıları tekrar oluşturmak

Mesaj „Test R/T/A B.lı“

Otomatik test tekrar sonlandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak yeniden kontrol edilir. Bu 999,9 kΩ değerini göstermelidir.

398

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Bundan sonra 7XT71'in AC gerilim beslemesi kapatılır. Koruma cihazı yakla. 5 s bir zamandan sonra „R/T/A 1-3Hz Ar.“ mesajını (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gösterir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri, özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için, ek bazı işletme testleri önerilir.

3.3.8

% 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü

% 100 Stator toprak arıza koruma Eğer toprak direnç hesabının ölçme prensibi, makine duruyor, dönüyor veya uyartımlı olsa da bundan bağımsız ise, % 100 Stator toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak 20 Hz-Generatör 7XT33 projeya bağlı olarak DC gerilim ile veya yabancı bir gerilim kaynağıyla (3 x 100 V, 50/60 Hz) beslenmelidir (bakın Bölüm 2.31 Bağlantı şeması). % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 %100 S/T/A-KOR.) ,Röle BLK olarak anahtarlanır. Aşağıdaki ayar parametreleri yol almada ön ayarda kalmalıdır: 5309 5310 5311 PHI I S/T/A = S/T/A Rps = Rl-PARALEL = ∞ Ω

Cihaza sevk edilen ölçme büyüklükleri US/T/A ve IS/T/A , sadece toprak arıza ölçme değerleri altında (DIGSI de toprak arıza ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir: „U S/T/A=“ xx.x V „U20 =“ xx.x V

„I S/T/A=“ xx.x mA „I20 =“ xx.x mA

Ölçme değerleri U S/T/A ve I S/T/A'in gerçek efektif değerler olduğuna ve sadece generatör hareketsiz durumunda 20 Hz-Büyüklüklere (U20 ve I20) karşılık geldiğine dikkat edilmelidir. Ölçülebilir gerilim, yük direnci RL ile, 20 Hz-Direnç -Bant geçiricinin direnci (RBP yakl. 8 Ω) ile, gerilim bölücü (nGer.Bölücü i.a. 5/2) ile ve sonuncu olarak beslenen 20 Hz-Gerilim ile (U20 Hz-Generatör yakl. 25 V) etkilenir. Değer aşağıdaki gibi tahmin edilir:

Akan akım IS/T/A stator toprak kapasitesi ile belirlenir ve çok küçük değerler alır. Cihaz bu değerlerden koruma cihazı taraflı ilgili toprak direncini RS/T/A hesaplar. Primer Toprak direnci RS/T/Ap makine taraflı Sistem Verileri 1 de dönüştürme faktörü ile çarpılan sekonder değerden hesaplanır (Adres 275 R S/T/A Faktörü). Her iki direnç değeri de, ayrıca 20 Hz-Gerilim ve 20 Hz-Akım (ϕS/T/A = ϕU - ϕI) arasındaki faz açısı da işletme ölçüm değerlerinden okunabilir: „R S/T/A=“ xxxx Ω „R S/T/Aprimer=“ xxx.xx kΩ „ϕ S/T/A=“ xx.x°

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

399

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

TEHLİKE
Genaratörde çalışmıyor durumunda dahi stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi sebebiyle tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Korunan generatörün %1 -% 3 primer anma akımları bulunabileceğinden, aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi, henüz işletilmeyen generatörün çalıştırılmasından önce devre dışı (kapatılmalı) bırakılmalıdır.

Aşağıdaki adımları takip edin: • Arızasız durumda (RE sonsuz) ölçülen açı kapasitif toprak akımı yüzünden negatif olmalıdır. Bu durum olmazsa, bağlantı akım girişinde döndürülmelidir. Faz açısı „ϕ S/T/A=“ mevcut stator toprak kapasitesi nedeniyle yakl. –90° civarında bulunmalıdır. Böyle değilse, o zaman –90° ya tamamlama yapılır ve PHI I S/T/A = –90° – ϕ S/T/A ayarlanır. Bir gösterge değerinde ör. „ϕ S/T/A=“ –75°, Adres 5309 PHI I S/T/A = –15° ayarlanır. Sonra ölçme değeri yakl. –90° değiştirilir. R S/T/A için görüntülenen değer, arızasız durumda mümkün maksimum değer 9999 Ω almış olmalıdır. Primer toprak direnci R S/T/Ap için maksimum değer, seçilen dönüştürme faktörüne (R S/T/A Faktörü Adres 275) bağlıdır. • Generatör yıldız noktasında bir kısa devre (RE = 0 Ω) yapılandırılır ve ölçülen arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu direnç, Adres 5310 altında S/T/A Rps ayarlanır. • Şimdi Açma değerine karşılık gelen (ör. 2 kΩ) primer taraflı bir direnç yapılandırılır. Ölçülen arıza direnci („R S/T/A=“) kontrol edilir. Bu beklenen değerde etkili bir sapmaya neden olursa, S/T/A Rps denkleştirilir ve gerekirse düzeltme açısıyla ince bir ayar (PHI I S/T/A) yapılır. Bundan sonra arıza direnci okunur ve Açma değeri olarak Adres 5303 altında R<< S/T/A AÇMA ayarlanır. Daha sonra primer taraflı arıza direnci uyarı kademesi için (ör 5 kΩ) yapılandırılır ve arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu değer Adres 5302 altında R< S/T/A ALARM olarak ayarlanır. • 20 Hz-Generatör için besleme gerilimi kapatılır veya ikili giriş üzerinden bloklanır. „S/T/A 100 Arıza“ mesajı görüntülenir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Böylece 20 Hz-generatör kesikliği tanınır. Eğer bu mesaj halihazırda işletimde bulunan 20 Hz-generatörde oluşursa, denetim eşiği (Adres 5307 U20 MIN) azaltılır. Bu, çok küçük yük dirençlerinde (< 1 Ω) sözkonusu olabilir.

• Son olarak 0 kΩ ile başlayan 1kΩ adımlarla bir ölçme sırası kabul edilir. Düzeltme açısında (PHI I S/T/A Adres 5309) veya Arıza direncinde (S/T/A Rps, Adres 5310) değişiklikler yapılırsa, Açma- (R<< S/T/A AÇMA) ve Uyarı kademesi (R< S/T/A ALARM) için ayar değeri uydurulur. • Yani toprak direnci Uyarı kademesinin (Adres 5302 R< S/T/A ALARM) direncinin % 90'ı civarında düşürülür. Stator toprak arıza akımı, Adres 5303 altında ayarlanan gecikme süresinden sonra T S/T/A ALARM (10,00 s fabrika çıkışında) bir uyarı mesajı „S/T/A 100 Alarm“ verir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Toprak direnci, açma kademesinin (R< S/T/A ALARM, Adres 5303) koruma cihazı taraflı hesaplanan başlatma değerinin % 90 ına kadar düşürülmeye devam edilir. Koruma Başlatma- ve T S/T/A AÇMA Adres 5305 ( fabrika çıkışında) dan sonra Açma mesajı verir. Test direncini uzaklaştırın. Not Ayarlar bundan sonra sekonder değerlerle yürütülür. Sekonderden primer değerlere dönüşüm hesaplamasında, teorik dönüştürme faktörünün tam doğru olmadığı tespit edilirse, o zaman R S/T/A Faktörü uygun olarak ölçme sonuçlarına uydurulur (dönüşüm formülleri için bakın Bölüm 2.31.2).

400

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Eğer 20 Hz-Generatör 7XT33'den alınacak mesaj „20 Hz-Gerilim eksik“ ikili girişlerden birine yönlendirilir ve bu fabrika çıkışına karşı yapılandırılır, o zaman onun mesajı kontrol edilir. 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini kesin. Geri bildirim „>U20 arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Mesaj „S/T/A 100 Arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini tekrar devreye sokun. Eğer % 100 Stator toprak arıza korumanın bir ikili giriş üzerinden bloklanması imkanı kullanılırsa, o zaman bunun etkisi kontrol edilmelidir. İkili giriş „>S/T/A 100 BLK“ denetlenir. Geri bildirim „S/T/A 100 BLKdı“. Diğer kontroller işlemekte olan makinede gerçekleşir. Not Rutin testlerde ayrıca Bant geçirici 7XT34 de kontrol edilmek isteniyorsa, o zaman sistem hareketsiz durumda topraklama- veya sıfır noktası transformatörü kısa devre edilir ve daha sonra 20 Hz-Generatör bağlanır. İşletme ölçüm değeri I S/T/A, küçük akım trafosu (ör. 400 A/ 5 A) dönüşüm oranı ile çarpılır. Akan akım 3 A'in üzerinde bulunmalıdır. Akım belirgin şekilde daha düşük ise, bant geçiricinin rezonans frekansı değiştirilir. Kapasitelerin enerjilenmesi veya enerjisi kesilmesiyle daha iyi bir eşleştirmeye erişilir (bakın İşletme talimatları 7XT33 Sipariş No. C53000-B1174-C129).

Bunun ardından kısa devre uzaklaştırılır ve işletme değerleri U S/T/A ile temiz bir ayırma kontrol edilir.

3.3.9
Hazırlık

DC gerilim-/akım ölçüm devresinin kontrolü

DC Gerilim-/DC Akım korumayı (Adres 7201 DC KORUMA) , Röle BLK olarak anahtarlayın. Uygulama alanına göre uygun sistem gerilimi amaçlanan koşullarla değiştirilebilir ve 7UM62 'nin reaksiyonu kontrol edilir. (Adres 7203'deki seçime göre) Sınır geriliminin (Adresse 7204) Aşırı- veya Düşük kalma durumunda „DC Koruma Baş.“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gerçekleşir ve sonra T DC = (Adres 7206) Mesaj „DC Koruma AÇMA“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Bundan sonra DC gerilim koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır (Adres 7201 DC KORUMA = ON) veya – kullanılmadığı sürece – devre dışı bırakılır (kapalı) (DC KORUMA = OFF).

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

401

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.10

Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri

Komut girişi üzerinden anahtarlama Eğer yapılandırılmış işletme aygıtlarının anahtarlama işlemleri daha önce açıklanan donanım testleri sırasında yapılmamışsa, cihazın dahili kumanda fonksiyonu üzerinden bu şalt teçhizatının açma ve kapama testleri yapılmalıdır. İkili giriş üzerinden cihaza sağlanan kesici konumunun geribildirim bilgisi cihaz göstergesinde görülerek gerçek kesici konumu ile karşılaştırılır. Grafik göstergeli cihazlar için fider kumanda göstergesi üzerinden bunu yapmak daha kolaydır. Anahtarlama yordamı SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları’nda belirtilmiştir. Anahtarlama yetkisi, kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Anahtarlama modunda, kilitlemeli/normal veya kilitlemesiz/test anahtarlaması olarak seçilebilir. Kilitlemesiz kumanda, ancak güvenlik önlemleri altında yapılabilir. Uzaktan bir kontrol merkezinden kumanda Eğer cihaz sistem arayüzü üzerinden bir uzak kontrol merkezine bağlı ise; ilgili anahtarlama testleri aynı zamanda bu merkezden de kontrol edilmelidir. Bunun için, anahtarlama yetkisinin kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanması gerekir.

3.3.11

Makine ile devreye alma testi

Genel bilgiler

UYARI
Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. Bu uyarının dikkate alınmaması, ölüme, ciddi yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir.

Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir. Açıklanan testler için ön koşul, anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. Bunlar bu nedenle işletme kontrolleri için düşünülmemiştir.

UYARI
Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Primer testler, ancak, koruma sistemlerinin devreye alınmasını, tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama, topraklama vb.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir.

402

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Güvenlik kuralları Uygulanacak güvenlik kurallarına uymak (ör. VDE 105, VBG4) önkoşuldur. Çalışmaya başlamadan önce „5 Güvenlik kuralı“ na dikkat edilmelidir: • Açmak • Tekrar kapatmaya karşı emniyete almak • Gerilim serbestliği saptamak • Topraklamak ve Kısa devre etmek • Karşılıklı, gerilim altında bulunan bölümü örtmek veya muhafazaya almak Bundan başka şunlara dikkat edin: • Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihazın topraklaması, doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. • Güç kaynağında ve akım trafoları, gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. • Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir; yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. • Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra; gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10s süreyle bekleyin. • Teknik Veriler altında belirtilen (Bölüm 4.1) sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil- asla aşılmamalıdır.

TEHLİKE
Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması, tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce, akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin. Eğer akım trafosu sekonder bağlantılarının otomatik kısa devre edilmesini sağlayan bir test şalteri mevcut ise, bunu kısa devre edicinin kontrolünden itibaren „Test“ durumuna getirmek yeterlidir.

Tüm sekonder test setini uzaklaştırmak için ölçme büyüklükleri açılmalıdır. İşletme hazırlıkları bitirilmiş olmalıdır. Primer testler generatör ile yapılmalıdır. Program Uygulama Bu genellikle aşağıdaki sıralamada gerçekleşir • Kısa devre testleri • Gerilim testleri • Toprak arıza testleri • Senkronlama • Şebekede yük ölçümleri Aşağıdaki bilgiler bu sırada düzenlenmiştir. Koruma fonksiyonlarının karşılıklı birbilerini etkilememesi için, ilk önce hepsi kapalı olmalıdır (Fabrika çıkışı). Primer testlerde daha sonra arka arkaya etkin açılabilirler. Eğer bir koruma fonksiyonu hiç gerekli olmazsa, o zaman bu projelendirme de mevcut değil olarak ayarlanmalıdır (bakın Bölüm 2.4.2). Bundan sonra 7UM62 'de dikkate alınmaz.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

403

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Birinin mevcut olarak etkin açması projelendirilen koruma fonksiyonunun iki türlü anlaşılmasına sebep olur. Bunun için ayar adresleri ilgili bölümlerde gösterilmiştir. • Koruma fonksiyonu Blok. Röle: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar ve (Açma mesajları da) ölçüm değerleri verir. Ancak Açma kumandaları bloklanır ve Açma matrisine iletilmez. • Koruma fonksiyonu ON: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar verir. Açma kumandası, koruma fonksiyonu için yapılandırılan açma rölesine gider. Eğer koruma fonksiyonu hiçbir açma rölesine yapılandırılmamışsa, Açma gerçekleşmez. Hazırlık Devreye alma hazırlıkları için aşağıdaki adımlar takip edilir: • Uyartımın direkt bir açması için bir acil anahtarın yapılandırılması • Tüm koruma fonksiyonlarının bloklanması (= Blok. Röle) • Uyartımı açma ile gecikmesiz zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonunun generatörün anma akımı dolayına ayarlanması • Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonunun, uyartıma açma ile kısa devri testi için generatörün anma geriliminin % 30'una ve gerilim testleri için anma gerilimin % 110'una ayarlanması Frekans elle işaretlenmesi Cihaz, koruma fonksiyonlarının daima gerçek frekanslarla uydurulan algoritmalarla çalışabilmesi için dahili bir frekans elle yazılımı sunar. Bununla büyük frekans aralığı ve düşük frekans etkilenmesi anlatılır. Fakat bu şunu şart koşar: Dinamik bir denetim yapmadan önce ölçme büyüklükleri bulunması gereklidir, böylece frekans uyarlama çalışabilir. Eğer bir ölçme büyüklüğü daha önce halihazırda bir başka ölçme büyüklüğü olmadan 0 olarak anahtarlandıysa, cihaz ilk önce frekansı test büyüklüğünden hesaplaması gerektiğinden, ek bir yakl. 120 ms'lik gecikme oluşur. Aynı şekilde, hiçbir ölçme büyüklüğü bulunmadığından hiçbir çıkış sinyali mümkün olmaz. Tabii ki bir kez verilen bir açma komutu en azından yapılandırılmış (TMin AÇMA KOM) en az süre kadar kalır (bakın Bölüm 2.5). Fabrika çıkışı - Önayar Fabrika çıkışında, koruma fonksiyonları devre dışıdır/bağlı değildir. Bunun avantajı herbir fonksiyonun diğer fonksiyonlardan etkilenmeden test edilebilmesidir. Test ve devreye alma için gerekli fonksiyonlar etkinleştirilmelidir. Koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı Makine ile devreye alma testlerinde Bölüm 4'e göre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığına ve bir ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte bulunuşuna dikkat edilmelidir. Azaltılmış başlatma değerleri ile test edilmesi durumunda, eğer koruma fonksiyonu çok küçük ölçme büyüklükleri nedeniyle hala bloke durumdaysa, işletim durumu 1'e (= Koruma fonksiyonu aktif) henüz ulaşılmadıysa Ayar- ve Başlatma değerleri arasındaki sapmalar görülebilir (ör. Dengesiz yük uyarı kademesi veya Toprak arıza koruma). Makine ile başlatma değerlerinin testi zaten gerçekleşmediğinden, bu efekt devreye almada rahatsız edici etki göstermez.

404

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

WEB-Browser ile IBS-Tool Devreye almanın desteklenmesi ve rutin testler için 7UM62'de bir WEB-destekli devreye alma aracı sunulmuştur. Bu, tüm mesajların ve ölçüm değerlerinin rahat okunuşuna olanak sağlar. Testler gösterge diyagramının ve seçilmiş karakteristiklerin görselleştirilmesiyle desteklenir. Eğer „IBS-Tool“ ile çalışmak istiyorsanız, „IBS-Tool“ ile ilgili yardımlara da dikkat etmelisiniz. Internet'te (www.siprotec.de) Download Area → Programı altında Web-Monitörü bulabilirsiniz. Browser için gerekli IP-Adresi, PC'nin bağlı olduğu arayüze bağlıdır. Aşağıdaki IP-Adresleri önayarlıdır: • Ön Operatör arayüzüne bağlantı: – IP-Adresi 141.141.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Servis arayüzüne bağlantı (Port C): – IP-Adresi 141.143.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Sistem arayüzüne bağlantı , eğer Ethernet (Port B): – IP-Adresi 0.0.0.0 ( 7UM62 V4.6 'dan itibaren) IP-Adresini değiştirmek, SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında /1/ , „Arayüz parametrelerinin SIPROTEC 4 Cihaz için ayarlanması“ altında daha ayrıntılı açıklanmıştır. İmkanların ilk etkilerini anlamak için aşağıda seçilmiş gösterimler tanıtılmıştır. Aşağıdaki şekil akmakta olan akımların göstergesini gösterir. Korunan nesne için pozitif tanımlanan akımlar, hat akımlarını kendi faz açılarının 180° kadarı döndürürler. Hesaplamalar aynı büyüklükte ve faz sırası aynıdır. Böylelikle Taraf 1 ve Taraf 2'de akım bağlantısı problem göstermez. Karşılaştırılabilir bir şekil, Taraf 2'nin Gerilim- ve Akım göstergesi için de mevcuttur.

Şekil 3-23

Sekonder ölçülen değerlerin fazör diyagramı– Örnek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

405

Şekil 3-24 'de. trafo dönüşüm oranına vb. bağlı olarak akım trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve Sınırlayıcı akımları -makul ölçme büyüklüğü için örnek 3. L3 'te bir diferans korumanın tanınabilir olduğu bir besleme durumu temsil edilir. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. Ölçüm. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Röle olarak ayarlanır. Gösterilen karakteristik diferansiyel korumanın ayar değerlerinden hesaplanır. Sayım vb.yürütülür. Topraklama ayırıcı) makine klemensi taraflı yapılabilir.3.12 Genel Akım devrelerinin kontrolü Makine ile akım devrelerinin kontrolü. polariteye.3 Devreye Alma Diferansiyel korumanın testi için Diferans.2010 .) mıknatıslanma ile gerçekleşir. Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde üç kutuplu. kablo döşemeye. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hazırlıkların bitirilmesinden sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü (Koruma. 7UM62.ve Tutuculuk akımları karakteristiğe taşınır.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-24 Diferansiyel. faz sırasına. -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil. Hazırlık Dengesiz yük koruma (Adres 1701) ve Aşırı yük koruma (Adres 1601). Blok. Yayın Tarihi 10. 406 SIPROTEC.

% 20' nin üzerindeki generatör akımlarıyla testler normalinde dijital koruma için gerekli değildir. % 20 Generatör anma akımıyla test yeterlidir. EMPEDANS KOR. önyüzde görüntü alanında operatör arayüzü üzerinden PC yardımıyla işletme ölçüm değerlerinden okunabilir ve gerçek ölçme büyüklükleriyle karşılaştırılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer dengesiz yük. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Generatör yavaşça yakl. generatör anma akımıyla test yürütmek gerekli olabilir. Bağlantı hatasının ortadan kaldırılmasından sonra test tekrarlanır.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 407 . Eğer dengesiz yük yakl. SIPROTEC. Kısa devre köprüleri uzaklaştırılır. aksi takdirde „Ar. Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Yaklaşık % 0 olmalıdır. Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde bir üç kutuplu. Akım ve Gerilim Değerleri Akımlar. akım trafo bağlantılarında yer değiştirmeler meydana gelir: Eğer dengesiz yük hat akımlarının yaklaşık 1/3 'ü kadarsa. Faz dönüşü Faz dönüşü yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 . Transformatörün küçük nispi bir kısa devre geriliminde aynı zamanda çok düşük gerilim değerleri oluşur. = Röle BLK olarak ayarlanır. gerekirse generatör akımı yükseltilmesi talep edilebilir.3 Devreye Alma Test notu Bundan sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü maksimum % 20 Trafo anma akımı ile gerçekleşir. Önemli sapmalarda akım trafo bağlantıları tam doğru değildir. o zaman bir akım trafosu polaritesi hatalıdır. Sadece empedans korumanın nicel ölçümü için (eğer ör. Test notu Trafo bağlantılarının ve işletme ölçüm değerlerinin kontrolüm için yakl. o zaman iki faz birbiriyle yer değiştirmiştir. Topraklama ayırıcı) blok trafosu arkasında yerleştirilebilir. o zaman akımlar sadece bir veya sadece iki fazda akar. Güç Sistemi Verileri 1 altında) uygun olmalıdır. I2 akımlarının negatif bileşenleri işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz.faz akımları kadar büyüklükte ise. Böyle olmazsa. Empedans koruma ölçülür Empedans koruma (Adres 3301). transformatörün uK 'sı ölçülmesi gerekiyorsa). Sadece kısa devre karakterinin kabulü için. 7UM62. faz akımlarının 2/3'ü kadarsa. generatörü devreye almada anma akımı ile çalıştırmak gerekli olabilir. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. % 20 Makine anma akımına uyartılır. Faz Sırası“ bildirilir. Yayın Tarihi 10.

Transformatör-Anma gücü Sekonder değerler olarak: Burada NAT NGT . Aşağıda Transformatör-Empedansı hesaplaması: Primer transformatör empedansı: burada uK UN SN . Yayın Tarihi 10. Dengesiz yük koruma. Generatörün kapanmasından ve uyartımın giderilmesinden ve kısa devre köprülerinin kaldırılmasından sonra kısa devre testleri biter. Reaktanslar ve rezistanslar işletme ölçüm değerlerinden okunabilir.Transformatör-Anma gerilimi . Adres 1301 AA I>> = ON. gerilimlerden ve akımlardan gerilim trafo setinin yerleşim yeri ve kısa devre konumu arasındaki. esas olarak transformatör empedansıyla belirlenen empedansı hesaplar. Dengesiz yük koruma (Adresse 1701: DENGESİZ YÜK = ON) ve Kademe dışı koruma (Adres 3501: K/D KORUMA = ON) etkin olarak anahtarlanır. Empedans koruma ve Kademe dışı koruma için diğer testler gerekli değildir. Zamanlı aşırı akım koruma.2010 .3 Devreye Alma Koruma cihazı. Eğer kullanılırsa. = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder. 408 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Gerilim trafosu dönüşüm oranı Önemli sapmalarda veya yanlış ön işarette gerilim trafo bağlantıları doğru değildir. Aşırı yük koruma (Adres 1601: TERMAL AŞIRIYÜK = ON). Adres 3301: EMPEDANS KOR. Zamanlı aşırı akım koruma ve Empedans koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır 1201: AA I> = ON veya Adres 1401 AA Ip = ON.rölatif Transformatör-Kısa devre gerilim .Akım trafosu dönüşüm oranı . Yoksa Off olarak ayarlanırlar. Bu esnada koruma cihazı kendiliğinden cihaz anma akımını 1 veya 5 A olarak dikkate alır.Montaj ve Devreye Alma 3. Aşırı yük koruma.

Şekil 3-25 Düşük gerilim-Akım kaynağı ile akım testi Şekil 3-26 Enerji santralinde akım testi SIPROTEC. 7UM62. kısa süreli generatör anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüleriyle oluşturulur. Yayın Tarihi 10. Devreye alma testleri için akan akım en az % 2 Cihaz anma akımı kadar gereklidir. simetrik test akımından koruma alanı dışında kurulmuş test akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsüyle oluşturulur.3 Devreye Alma 3.13 Hazırlık Diferansiyel korumanın kontrolü Esas primer denemelerden önce tekrar. Bu durumda makine çalışmasından sonra. mıknatıslanma akımları yardımıyla. yine de yukarıda anlatılan hatalar genellikle tespit edilir. Test akımı. makinenin kendisinin test akım kaynağı olarak hizmet ettiği akım akışında yürütülür (Şekil 3-26). Test akımı koruma alanı dışında inşaa edilmiş.3. projelendirilen koruma nesnesinin esastakilerle örtüştüğünden. Blok transformatörlerde ve Senkron makinelerde testler. hiçbir akım trafo devrsinin açık veya kısa devre edilmiş olmadığı tespit edilir. Diferansiyel koruma (Adres 2001) . değer eşleştirilmesinin koruma nesnesinin anma akımına bağlı olarak ve primer ana akım trafosunun ve anahtarlama grubu düzeltmesinin doğru olduğundan emin olun.2010 409 . ama henüz uyartımlı olmayan durumda. Eğer akımlar ve ölçme doğruluğu çok düşük ise bile. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. Şebeke transformatörlerinde ve Asenkron makinelerde tamamen şebekeden yalıtılmış koruma nesnesinde bir düşük gerilim-test kaynağından akım ile kabul edilmesi için özellikle bir düşük gerilim testi yürütülür (Şekil 325).Montaj ve Devreye Alma 3. Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir. Bunun için işletme ölçüm değerleri seçilişr ve arka arkaya tüm işletme akımları sorgulanır.

ϕIL2T1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L ile faz işareti. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. Taraf 2 için kontrol edilir. bundan sonra hemen akımların birbirleriyle açı ilişkileri sorgulanır (ϕIL1T1. bir bağlantı hatası veya test kurulumunda hata tespit edilir: • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. ϕIL3T1. ör. ϕIL3T2). IL1T1 Büyüklük (değer) ölçümü Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → İşletme ölçüm değerleri sekonder altında gösterilen akımlar gerçek akan değerlerle karşılaştırılır: IL1T1 = IL2T1 = IL3T1 = IL1T2 = IL2T2 = IL3T2 = Ölçme toleransıyla açıklanamayan sapmalar olduğunda. aynı fazlı koruma nesnesi ile akan akım 180° açı farkının doğru bağlantısında aynı fazlı akımların her iki ölçme konumunu verir. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır. Açılar birbirini tutmuyorsa. daha sonra tarafın rakam işareti (yani ör. Eğer açılar birbirini tutmazsa. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. Trafo sargısı) verilir. 7UM62. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir. Açı farkları herbiri L1 fazına ve Taraf 1'e bağlı olarak verilir. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir. Açı ölçümü Eğer tek tek akımlar kabul edilebilir ise. ϕIL2T2. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır.Montaj ve Devreye Alma 3. Taraf 1 için kontrol edilir. Bir saat ibresi yönünde faz dönüşü için yaklaşık aşağıdaki sonuçlar görülür: ϕL1T1 ϕL2T1 ϕL3T1 = 0° = 240° = 120° Faz L1 'de. bunda ilgili fazın akımları aynı fazlı olmalıdır. Korunan nesnesinin farklı tarafları arasındaki akımların açıları öyle tanımlanır ki. ϕIL1T2. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. 410 SIPROTEC. Ölçülen akımların indislenmesi aşağıdaki gibi olur: I formül işareti arkasında.2010 . Yayın Tarihi 10. İstisna: Çapraz diferansiyel koruma. taraf 1'de akım.3 Devreye Alma Simetrik akım testi 7UM62 Cihazından sunulan işletme ölçüm değerleriyle hızlı bir devreye alma harici araç kullanımı olmadan mümkündür. o zaman Taraf 2'nin tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası ortaya çıkar ve yukarıda Taraf 1 için anlatıldığı gibi davranılır. o zaman Taraf 1'in tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası meydana gelir.

İşletme ölçüm değerleri altında hesaplanan değerleri okuyabilirsiniz.2010 411 .ve Tutuculuk akımları. Bunlar Tablo 3-29'da saat ibresi dönüş yönünde bir faz sırası için listelenmiştir. Diferansiyel. Bu. Diferansiyel akımların anma değerleri ortaya çıkarsa.3 Devreye Alma Anahtar konumunda açı korunan nesnesine ve – Transformatörlerde– anahtarlama grubuna bağlıdır. Yayın Tarihi 10. aynı zamanda korunan nesnenin anma akımı ile ilişkilidir. Böylece simetrik akım testi tamamlanır. SIPROTEC.ve Tutuculuk ölçme büyüklükleri kontrol edilir. Yoksa 12–x vektör grubunun açısı geçerlidir (x = ayarlanmış vektör grubu) Diferansiyel.N. Eğer test akımlarıyla karşılaştırılacaksa.N. KORUMA = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder. test yapılandırma kaldırılır. Generatör-/Motor korumada: Adresler 251 ve 252 (Uyarlama Makine-Anma değerleri). Eğer daha önceki simetrik ölçümlerin geniş ölçüde tüm bağlantı hatalarını ortaya çıkarması gerekiyorsa. testlerle ve gerekirse ilgili sistem parametrelerinin düzeltmeleriyle ortadan kaldırılabilir: Adres 201 Y. 243. geçerlidir. Sekonder sargı için Açı göstergesi korunan nesnesine (üç faz) bağlıdır Generatör/Motor 0 180° 60° 300° 60° 1 30° 2 0° Vektör grubu rakamlı transformatör 1) 3 90° 4 60° 5 30° 6 0° 7 8 9 10 11 90° 330° Korunan nesnesi → ↓ Faz açısı ϕL1T2 ϕL2T2 ϕL3T2 1) 180° 150° 120° 330° 300° 270° 240° 210° 90° 60° 30° 0° 330° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° Açı. Korunan nesne kapatılır (generatör durur) ve topraklanır.Montaj ve Devreye Alma 3. buna dikkat edilmelidir. eğer üst gerilim tarafı Taraf 1 olarak tanımlı ise.->NESNE T2 Tablo 3-29 Primer sargı için. 7UM62. Diferansiyel koruma hazırola ayarlanır (Adres 2001: DİF. aşağıdaki parametreler kontrol edilmelidir: Transformatör korumada: Adresler 241. bir akım trafo setinin polaritesi doğru olmaz.ve Tutuculuk akımları Simetrik testleri tamamlamak için Diferansiyel. 249 ve 211 (Uyarlama ve Vektör grubu Sargı 2).->NESNE T2 Adres 210 Y. Eğer her üç açı olması gereken değerden 180° civarında farklı olursa. 249 ve 202 (Uyarlama Sargı 1). Görüntülenen açı akım trafosunun bağlantılarının polaritesine hem de yapılandırılan polariteye gelir. eşleştirmede ve vektör grupları atamalarında yanlışlıklar ortadan kaldırılamaz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

G'da bulunur. Transformatörlerde düşük gerilim test kaynağı kullanılır. Bu sırada test akımı müsaadeli negatif bileşen akımı aşmamalıdır. Bunun için yüzdeli işletme ölçüm değerleri 3I0-1 ve 3I0-2 (DIGSI'de diferansiyel koruma ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 3-27 Generatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Harici bir arıza için yüzdeli işletme ölçüm değerleri (Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif.2010 .Montaj ve Devreye Alma 3. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi bloklanır (Adres 2103 STA U0>SÜRME = 0). Bunun için koruma en hassas değere ayarlanır.G altında kalmalıdır.14 Hazırlık Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü Primer test ile doğru sistem ana bağlantısı. İyi tasarlanan trafolarda değerler sıfır olmalıdır. projelendirilen korunan nesnenin gerçeğiyle örtüştüğünden emin olun. Test için % 10 Generatör anma akımı yeterlidir. Esas primer denemenin. Primer testler enerji santralı bloklarında. Test için bir faz topraklanır ve generatör uyartılır (aşağıdaki şekle bakın). o zaman test akımı % 30 IN.3. 7UM62. Bu ör. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. Sıfırdan sapan değerler. Diğer taraftan akım düşük omik yıldız noktası topraklaması ile belirlenir. kontrol edilir. generatörün kendisi ile yürütülür. Generatörle primer test Test. ITut) okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-DİF I0-Tutu Taraf 1'in hesaplanan sıfır bileşen akımı Taraf 2'nin veya ölçülen toprak akımının IEE2 hesaplanan sıfır bileşen akımı (projeye bağlı) Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı 412 SIPROTEC. Sistem Verieri 1'i ve koruma fonksiyonunun kendisini doğrulamalıdır. Testten önce doğru akım trafo bağlantılarının optik kontrolü yapılmalıdır. Yayın Tarihi 10. koruma ayarlarında dikkate alınır. Bunun için koruma fonksiyonunun yapılandırılmasında ayar değeri. özellikle de akım trafo bağlantısı. Not Kısa devre hareketi esnasında (3-kutup kısa devre) toprak akımı diferansiyel korumanın uygulamasında üç akım trafolarının hizmet kimlik kartları (Taraf 1 veya Taraf 2 – toprak adiferansiyel koruma için uygulamanın herbirine göre) kontrol edilir.3 Devreye Alma 3. toprak akımı diferansiyel koruma (Adres 2101 STA KORUMA) . I2> = % 10 IN. Test başlangıcından önce. akım hareketinin tamalanmasında yürütülür.

o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar. 7UM62.3 Devreye Alma Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır. Ölçme değerlerindeki sapmalarda. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir. korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • Generatör durdurulur ve topraklanır • Bağlantılar kontrol edilir veya gerekirse düzeltilir veya Sistem Verileri 1'e uyarlanır • Ölçüm tekrarlanır Eğer transformatörde toprak akım diferansiyel koruma kullanılıyorsa. açık üçgen sargısı sıfır bileşen akım yolunun düşük omik durumunu kendi kendine oluşturduğundan açık kalır. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC.3-32 test yapılandırması için şematik örnekler gösterir. Yıldız-Açık üçgen anahtarlamada tek kutup arıza generatör taraflı iki kutup arıza olarak oluşur.2010 413 . Ölçme değerlerindeki sapmalarda. Burada Sistem Verileri 1'de. ör. Sapmalar ortaya çıkarsa. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 3-29 'de generatör koruma uygulamaları hakımdir. Transformatörlerde bir açık üçgen sargı mevcut olmalıdır (d-Sargı veya Denkleme sargısı). korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. Ölçüm değeri 3I0-1 bu esnada Taraf 1 ve 3I0-2 toprak akımı IEE2 atanmıştır. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. Bağlantı veya Yıldız noktası ataması Sistem Verileri 1'de (Adres 214 TOPR TRM. Eğer Diferans. o zaman yukarıdaki hata oluşmaz. IEE2) kontrol edilmelidir. Faz akım trafolarında. Burada Sistem Verileri 1'de. Teste dahil olmayan sargı.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise. Şekiller 3-29 . Ters etkiler kontrol edilmelidir. diferansiyel koruma gibi başka koruma fonksiyonlarının kullanıldığına dikkat edilmelidir. Akım diferansiyel koruma kontrol edildi ve Taraf 1 ve 2'nin akım trafosu toprak akımı diferansiyel koruma için kullanıldıysa. Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir. bağlantı arızası tahmin edilir. Eğer IEE2-Girişi kullanıldıysa. Şekil 3-28 Transformatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Sekonder test cihazıyla test Ölçümler her zaman yıldız noktası topraklanmış olan Tarafa bağlı yapılır. o zaman bir karşılaştırma testi yapılır (aşağıdaki şekle bakın). Test akımında muhakkak generatör taraflı uzun süreli müsaadeli dengesiz yük akımın aşılmadığına dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. o zaman bağlantıların ters bir polaritesi mümkün olur. Test metodu yukardakiyle karşılaştırılabilir. Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. Bunun için gerekirse Bağlantı veya Sistem Verileri 1'deki faz akım trafosunun veya toprak akım trafosunun IEE2 akım trafo yıldız noktası ataması değiştirilir. Diferans akımı I0-Dif sıfıra yakındır.

3 Devreye Alma TEHLİKE Primer testler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak enerjisiz. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hayati tehlike gerilimsiz bölümlerde de diğer sistem bölümlerinin kapasitif harici açtırma yoluyla hala mevcuttur! Şekil 3-29 Yıldız-Açık üçgen-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-30 Denkleme sargılı Yıldız-Yıldız-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-31 Bir Zikzak-Sargıda sıfır bileşen akım ölçümü 414 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . 7UM62. Yayın Tarihi 10.

ITut) ölçüm büyüklükleri okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-Dife I0-Tut Taraf 1 veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı (herbir projelendirmeye göre) Ölçülen toprak akımı IEE2 Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır.veya bağlantı hatası tahmin edilir (bakın paragraf „Generatörle primer test“) • Test kaynağı ve Korunan nesne enerjisini kesme • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır • Ölçüm tekrarlanır Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kontrolü Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılırsa. sıfır bileşen gerilimin üç faz gerilimlerden hesaplandığına ve sekonder taraflı faz-faz gerilime (karşılık √3 U0) dönüştürüldüğüne dikkat edilmelidir. bu stator toprak arıza korumanın testinde birlikte kontrol edilmelidir. SIPROTEC. Eğer Diferans. o zaman uygun ölçüm değerleri (Cihaz: Ölçüm değerleri → İşletme ölçüm değerleri sekonder) faz başına herbiri beslenen sıfır bileşen akımın 1/3 'ü. Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir. Testte. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma tekrar en hassas başlatma değerine ayarlanır ve sıfır bileşen gerilim müsaadesi etkin değil olarak çalışır.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise. Toprak arıza durumunda 5841 „STA U0> sürme“ mesajı görünür. Sapmalar tespit edilirse.3 Devreye Alma Şekil 3-32 Yapay yıldız noktalı bir açık üçgen-sargıda sıfır bileşen akım ölçümü Testler için bir sfır bileşen akım en az cihaz anma akımının % 2'si yüksekliğinde her faz için gereklidir. Diferansiyel akımı I0-Dif sıfıra yakındır. Faz açısı her 3 fazda sıfır bileşen akım ile aynıdır.2010 415 . Yayın Tarihi 10. Atanan tarafın faz akım trafoları kontrol edilirse. • Test akımını açın • Devredeki test akımıyla değer ölçümü Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif. yani test akımı en az % 6 olmalıdır. o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar. Böylece bir açık üçgen sargıdaki aynı değere sahip olunur.Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62.

o zaman akım ölçümünün doğru çalıştığı varsayılmıştır. Büyüklükler Her üç faz gerilimleri işletme ölçüm değerlerinde okunur ve gerçek gerilimlerle karşılaştırılır.) trafo anma geriliminin yaklaşık % 30'u ile gerçekleşir. Test notu Tüm gerilim trafo devrelerinin kontrolü (Koruma. • Testlerin tamamlanması için test kaynağı ve korunan nesne tekrar kesilmelidir (veya generatör durdurulur) • Eğer bu testler için parametreler değiştirilmişse. Röle BLK olarak anahtarlanır. % 30 anma geriliminin üzerinde generatör gerilimleriyle testler sadece boşa çalışma karakteristiğinin kabulü için gereklidir. orada bu sargının topraklaması sadece bir fazda yürütülebildiğinden açık üçgen sargılara dikkat edilmelidir.2010 . Hazırlık Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonu Açma ve Uyartım ile yaklaşık generatör anma geriliminin % 110'una ayarlanır. 3. Önemli sapmalarda gerilim trafo bağlantıları tam doğru değildir. Ölçüm. • Toprak akımı diferansiyel koruma toprak arıza koruma testlerinin tamamlanmasından sonra hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. tüm kısa devre köprülerinin uzaklaştırıldığı tespit edilir. Sayım vb.3.yürütülür. Başlatma değerinin kontrolü için sekonder bir test düzeniyle bir akım önerilir (akım trafosu sıkıştırılmamalıdır).15 Genel Gerilim devrelerinin kontrolü Makine ile gerilim devrelerinin kontrolü. 416 SIPROTEC. 7UM62. Rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetiminin kontrolü (aşağıya bakın) gerilim devresinin testinde veya senkronlamadan sonra gerçekleşebilir. Sadece doğru ayar değeri koruma fonksiyonunda (Adres 2102 = STA I> BLKdı) kontrol edilmelidir. Trafonun topraklanması Gerilim trafo kontrollerinde özellikle.3 Devreye Alma Aşırı akım ile bloklama Yukarıdaki ölçümler başarı ile yapılır ve ölçülen faz akımları kabul edilebilir ise. polariteye. Yayın Tarihi 10. -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil. bunları tekrar işletimde talep edilen değerlere ayarlayın.Montaj ve Devreye Alma 3. trafo dönüşüm oranına vb. Halihazırda uyartılmamış durumda mıknatıslanma gerilimlerinin yardımıyla. kablo döşemeye. Frekans koruma (Adres 4201) ve Aşırı uyartım koruma (Adres 4301) . Pozitif bileşen sistem U1 gerilimi yaklaşık faz-toprak-gerilimleri için görüntülenen gerilim değerlerine karşılık gelmelidir. bağlı olarak gerilim trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için. faz sırasına. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Montaj ve Devreye Alma 3. Alternatif olarak gerilimlerin işletme ölçüm değeri pozitif bileşeni U1 de kontrol için kullanılır: U1 ≠ UL-E ise. SIPROTEC. Ayrıca.3 Devreye Alma Faz sırası Faz sırası yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 FAZ SIRASI . Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir. Faz Sırası“ bildirilir. 7UM62. ayar değerinin IEE> (Adres 5102) bu ölçülen arıza akımının en az iki katına karşılık gelmesi kontrol edilmelidir. Akıma bağlı rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetimi Hassas toprak arıza tespiti rotor toprak arıza koruma olarak kullanılırsa. • Ayar değeri IEE< (Adres 5106) bu kapasitif arıza akımının yaklaşık yarısına ayarlanmalıdır. Gerekli Gerilim. Adres 4301: A. Gerekirse ayar değeri düzeltilmelidir. Yayın Tarihi 10. Frekans f* . veya test tekrarlanır. fAnma olarak ayarlanır). Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir.ve Frekans koruma fonksiyonları hazırolda bekler şekilde ayarlanır (Adres 4001: DÜŞÜK GERİLİM = ON veya OFF. Böyle elde edilen değer arızasız işletimde akan kapasitif arıza akımına karşılık gelir. Frekans Frekans koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık makine dönüş sayısı ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. Alt fonksiyonlar uygun sınır ayarlama ile etkisiz şekilde yapılabilir (ör. = ON veya OFF). bir bağlantı hatası olduğu anlaşılır. aksi takdirde „Ar. Stabilizör (sınırlayıcı) 7XR61 üzerinden rotor devresi toprağa karşı öngerilimlenir. FREKANS = ON veya OFF. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Önemli sapmalarda gerilim trafo devreleri kontrol edilir ve düzeltilir. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. Adres 4101: AŞIRI GERİLİM = ON veya OFF. Güç Sistemi Verileri 1 altınada) uygun olmalıdır.2010 417 ./D. Uyartım KOR. Aşırı uyartım Aşırı uyartım koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık aşırı akım ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. Generatörün durmasından sonra gerilim testleri sona erer. gerilim hareketinde bu korumanın ölçme devresi denetimi kontrol edilir: • Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır. Adres 4201: A.

3. yaklaşık yarı başlatma gerilimine karşılık gelen U0> (Adres 5002) bir değer gösterir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 3-33 Topraklama transformatörüyle blok anahtarlaması Koruma alanının hesabı Kuplaj kapasitesi CK ve yük direnci RB bir gerilim bölücü oluştururlar. makine taraflı bir artık gerilime yol açar. Diğer taraftan yük direncinin yol açtığı toprak arıza akımı makine terminal toprak arızasında imkana göre 10 A'i aşmamalıdır.2010 . uygun boyutlandırılmış bir yük direnci RB ile. makinenin blok anahtarlamasında veya bara anahtarlamasında şebeke ile bağlı olup olmadığına bağlıdır.Montaj ve Devreye Alma 3. Blok Anahtarlaması Harici bir (üst gerilim taraflı) toprak arızada blok transformatörün kuplaj reaktansı CK bir arıza gerilimi taşırsa. Yayın Tarihi 10. 7UM62.16 Genel Stator toprak arıza korumanın kontrolü Stator toprak arıza koruma kontrolü metodu. bu sırada RB' makine terminali devresinde dönüştürülen direnç RB dir. Her iki durumda da fonksiyon doğruluğu ve koruma alanı kontrol edilir.3 Devreye Alma 3. Koruma alanı kontrolü için ve gerekirse yük direncinin arıza bastırımı gösterimi için. Şekil 3-34 Eşdeğer devre şeması ve Vektör diyagramı 418 SIPROTEC. Böylece bu koruma tarafından makinede bir toprak arıza olarak yorumlanmazsa. her testi toprak arıza ile generatör terminalinde (örneğin % 20 generatör anma gerilimi ile) ve toprak arıza ile şebeke alanında yürütmek anlamlıdır.

UNO/√3 artık gerilimin şebeke gerilim yıldız noktasında tam artıkta olduğu durumda. Yayın Tarihi 10. SIPROTEC. Örnek: Şebeke UNO fN CK Gerilim trafosu Topraklama trafosu Yük direnci 10 kV/0. UC ≈ UNO/√3 kullanılabilir (bakın Vektör diyagramı 3-34). Aşağıdakiler uygulanır: Topraklama transformatörünün N gerilim dönüşüm oranı ile elde edilir Gerilim bölücü RT ile (500 V/100 V) cihazın girişindeki artık gerilime karşılık gelir: Başlatma değeri U0> artık gerilim için bu arıza geriliminin en az iki katı olmalıdır. Not Bir sıfır noktası transformatörü kullanımında ü gerilim dönüşüm oranı için ü/3 yerine kullanılır. 7UM62. sonuç aynıdır.1 kV ü RB = 36 = 10 Ω = 110 kV = 50 Hz = 0.2010 419 . Sadece bir sargı olduğundan.3 Devreye Alma Kuplaj kapasitesinin reaktansı yük direncinin RB' hesaplanan direncinden çok daha büyük ise.01 µF Ayar değeri olarak 5002 adresinde U0> için koruma alanının % 90'ına karşılık gelen (aşağıdaki şekle bakın) 10 V seçilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3.

Röle BLK olarak anahtarlanır.2010 . Yayın Tarihi 10. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Eğer açık üçgen sargılı başka gerilim trafoları mevcut ise. 420 SIPROTEC. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça yakl.3 Devreye Alma Şekil 3-35 Toprak arızalarda artık gerilim Makine toprak arızasında kontrol Stator toprak arıza koruma S/T/A KORUMA (Adres 5001) . Makine durur. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir. UE işletme ölçüm değerleri altında okunur ve kabul edilebilirliği kontrol edilir. arıza durumu belleğinde „Utoprak Lx“ mesajı okunur „Lx“ toprak arızalı fazı gösterir.Montaj ve Devreye Alma 3. bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır.1 x Usek N için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 Cihazın gerilim-girişlerinde gerilimlerin bulunmasından itibaren. başlatma 0. 7UM62. Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. burada aynı şekilde UE-Gerilim ölçülmelidir. Koruma alanı S için: Örnek: Generatör gerilimi. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. % 20 UN 'e kadar uyartılır.

eğer bu stator toprak arıza koruma olarak kullanılırsa: Adres 5101 AA KORUMA Iee> = ON. şimdi yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. Transformatörde muhtemel bir topraklama test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine anma gerilimine uyartılır. Makine durdurulur ve enerjisiz bırakılır. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış çalışması gerekliyse. Böyle erişilen arıza değeri. ayrıca teçhizatın verileri: Topraklama transformatörü. Gerekirse hassas toprak arıza tespiti hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. Yayın Tarihi 10. Bara Anahtarlaması İlk önce doğru akış ve yük teçhizatının verileri kontrol edilir: Zamansal sıralama. bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. 7UM62. Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına U0> (Adres 5002) karşılık gelmelidir. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Yük direncinin değeri (Çekme). makine klemensleri ve kablo damarı dengeli akım trafosu arasında bir tek kutuplu toprak arıza köprüsü yerleştirilir (aşağıdaki şekle bakın) TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz.Montaj ve Devreye Alma 3. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! SIPROTEC. Röle BLK olarak ayarlanır. İşletme ölçüm değerlerinden: UE okunur. Stator toprak arıza koruma (Adres 5001) . Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON. Bu değer makine gerilimine ekstra yenilenir (Şekil 3-35'de örneğe bakın). zaman sınırlaması vb.3 Devreye Alma Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir.2010 421 ..

notlar „Yük teçhizatsız yön testi“ paragrafının devamındaki sayfada dikkate alınır. Yayın Tarihi 10. böyle bir anahtarlama durumu üretilmiş olmalıdır. ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanı geç başlatma ile düşürülmemesi için. Ölçüm değeri IEE2 yaklaşık ayar değeri 3I0>'a 5003 adresinde karşılık gelir veya biraz üzerinde olur. Aynı zamanda „3I0> başlatıldı“ mesajı görünür (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Sistem koşullarında mümkün değilse. Koruma alanı S için: 422 SIPROTEC. gerekirse topraklama trafosunun veya gerilim trafosunun sapmış olan primer anma gerilimi dikkate alınır. 7UM62.3 Devreye Alma Şekil 3-36 Bara anahtarlamasında toprak arıza Bu testte yük teçhizatında galvanik generatör ile bağlı olan. stator toprak arıza koruma başlayana kadar: Mesaj „U0> başlatıldı“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış).2010 . Bu değer ayrıca U0> ayar değerine 5002 adresinde karşılık gelir. İşletme ölçüm değerleri UE ve IEE2 okunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Makine harekete geçirilir ve yavaşça enerjilenir. Doğru bağlantıda bu ölçüm değeri Volt olarak makine klemens geriliminin yüzdesine eşit olarak makine gerilimine bağlıdır.

Yük teçhizatı olmadan toroidal akım trafoları yön testi Yüklenme donanımı mevcut değilse ve toprak arıza testi şebeke ile mümkün değilse. 7UM62. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makinenin tekrar çalışması ve uyartılmasından sonra artık gerilimin başlatma değeri üzerinden „U0> başlatıldı“ 'ya karşılık gelir (LED 2 cihaz başlatmasının toplu bildirimi olarak fabrika çıkışında).3 Devreye Alma Örnek: Generatör gerilimi. anma uyartımda hiçbir zaman parametrelenen ayar değerinin 3I0> yarısından daha büyük olmamalıdır.ve gerilim bağlantılarının doğru bağlantısı ve polaritesi kontrol edilir. başlatma değerinin üzerindeki artık gerilime karşılık gelen bir gerilime enerjilenir. Eğer rölenin başlatması için akım çok küçük ise.1 x UN için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı Yön belirleme ile Toprak arıza yön belirleme yüzünden. SIPROTEC. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Yayın Tarihi 10. başlatma 0. Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. aşağıdaki test sekonder tedbirlerle.100 µF) kullanılır . Enerjisiz bırakmadan ve makinenin durdurulmasından sonra toprak arıza köprüsü akım trafosu öte yanında (makine tarafından görülen) yerleştirilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Karşı bir deneme yürütülür. akım. Toroidal akım trafosuna akım bağlantısında bir artık gerilimin oluşması için bir gerilim trafosu (ör. ancak „3I0> başlatıldı“ mesajı görünmez ve açma mesajı gerçekleşmez. Makine. Doğru bağlantıda görüntülenen anahtarlamada bildirimler „U0> başlatıldı“. 50 . Ölçme değeri IEE ihmal edilebilir olmalıdır. demeraj akımının sınırlanması için bir direncin daha (yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L1) baypas edilir (aşağıdaki şekle bakın). Doğru polaritede „S/T/A AÇMA“ açma mesajı (LED 6 fabrika çıkışında) görünür. UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. etkisi fazın çok kereli içten geçmeli bağlamayla toroidal akım trafosunu yükseltir.2010 423 . ama primer simetrik yük akımıyla yürütülebilir. Z için. Aynı fazdan akımı sınırlayan bir Z direnci üzerinden bir test akımı toroidal akım trafosu ile gönderilir. „3I0> başlatıldı“ ve sonuncu olarak „S/T/A AÇMA“ verilir (LED 6). Bu esnada akım fazının bağlantı ve yönüne akım trafosu ile dikkat edilir.100 Ω) seri bağlı olduğu bir direnç (30 500 Ω) veya bir kondansatör (10 .

3 Devreye Alma Şekil 3-37 Toroidal akım trafolarında yön testi 424 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

yön kontrolünün tamamlanmasından sonra durdurulur.2010 425 .toprak arıza akımından yön tespiti için arıza akımına yeterli bir emniyet mesafesi elde etmek için bu ölçüm değerinin yaklaşık iki katı olmalıdır. Yayın Tarihi 10. anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsü kesicide kurulur. Makine yönünde aktif güçte röle için prensip olarak aynı davranış. Bundan sonra ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanının. Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON. Makine harekete geçirilir ve yavaşça makine anma gerilimine uyartılır. Doğru bağlantılar oluşturulur ve tekrar kontrol edilir. Bu ölçüm değeri 5003 no'lu 3I0> adresinin ayar değerini belirler. Akım yolu üzerinden sadece. daha önceki bağlantı gibi aynı şekilde kazanılır. üçgen anahtarlamada bay-pas edilen gerilim trafosunun fazının aynı akımı iletilir. Makine. İşletme ölçüm değeri IEE2 okunur. o zaman toprak arıza rölesi için ileri yönde endüktif bileşenli güç akışında bir geri yön olacağına (bunun tersine bu yönde toprak arızada olduğu gibi) dikkat edilmelidir. SIPROTEC. Şekil 3-38 Holmgreen-Bağlantısında yön testi İzole bir şebekede test için gerilim bağlantıları reaktif güç akım ölçümü için saklanırsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani makine yönündeki toprak arızada kompanze bir şebekede veya bunun tersi gibi. oluşur.Montaj ve Devreye Alma 3. düşürülmesi gerekip gerekmediği kontrol edilir.3 Devreye Alma Holmgreen-Bağlantısında yön testi Holmgreen-bağlantısına akım bağlantısında artık gerilim test için. 7UM62. Arıza akımı Arıza akımlarının ölçülmesi için üç kutuplu. Parametre 3I0> .

17 Genel % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü % 100 Stator toprak arıza koruma.Montaj ve Devreye Alma 3. Makine durdurulur. yerleştirilmiş toprak arızada aralıksız 20 HzGeneratörün besleme gerilimi bağlandıktan sonra karşılık vermelidir. sargının yakl. Aşağıda denemeler detaylı açıklanmıştır. % 80 . Böylelikle. Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir. Toprak arızasız kontrol Makine harekete geçirilir ve maksimum makine gerilimine uyartılır. Böyle elde edilen değer yaklaşık seçilen başlatma değerine S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir. Ayrıca korumanın aksesuarları işletimde olmalıdır. Yayın Tarihi 10.3 Devreye Alma 3. Makine alanında toprak arızada kontrol 20 Hz-Generatör 7XT33. Akım kademesi S/T/A I>> başlatma davranışının kontrolü için işletme ölçüm değerlerinden (yakl. hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça (ancak UN/√3) % 90'lık Toprak arıza korumaya ulaşana kadar (Başlatma U0>) uyartılır.) . Koruma başlamaz. DC gerilime veya üç faz yabancı gerilim kaynağına bağlanır.3.% 20 Artık gerilimde) ölçüm değeri I S/T/A okunur. Ayrıca işletme ölçüm değerleri kontrol edilir ve efektif akım I S/T/A okunur. % 90 Stator toprak arıza koruma ile beraber test edilir. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. % 100-Korumanın direnç kademeleri (Uyarı ve Açma). % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 % 100 S/T/A-KOR.2010 . Röle BLK olarak ayarlanır (eğer henüz yukarıda olmadıysa). TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! 426 SIPROTEC. Böyle erişilen arıza değeri.% 90 'lık koruma alanını ayrıca % 100 direnç hesabına kapsaması garantilenir. 7UM62. % 10 . TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz.

3 Devreye Alma Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Bu değer yakl. Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir. % 90'lık Stator toprak arıza korumanın gerekli kontrolleri için önceki bölümde „Şebeke toprak arızasında koruma“ paragrafına bakın.2010 427 . Ancak sağlıklı izolasyonda elde edilen arıza akımının çift katı değerinden daha düşük ayarlanmamalıdır.18 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü Eğer hassas toprak arıza koruma akıma bağlı rotor arıza koruma olarak yerleştirilecekse. Transformatörde muhtemel bir yıldız noktası topraklaması test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine gerilimine (maks. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. = ON. o zaman bu işletme durumu veya beslemenin başka bir şekli (ör. Yayın Tarihi 10. % 100 ve % 90 Stator toprak arıza koruma başlamaz. Direnç. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin hazırlanan emniyet mesafesine ulaşması için karşılık gelmelidir. Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. SIPROTEC. Uygun yenilenen akım başlatma değerinin S/T/A I>> maksimum yarısına (Adres 5306). o zaman yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. 1. 7UM62. Eğer Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış olarak yürürlükte olacaksa. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. 3. pil üzerinden DC gerilim besleme) uzun süreli oluşturulur Eğer artık özel bir testin yürütülmesi gerekmiyorsa. Eğer 20 Hz-Generatör makine terminal geriliminin trafolarından beslenmesi gerekli ise. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı. % 100 Stator toprak arıza koruma için işletme ölçüm değeri I S/T/A okunur. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. bu koruma fonksiyonu ilk önce 5101 no'lu AA KORUMA Iee> = Röle BLK adresi altında anahtarlanır.3-x makine gerilimine ekstra yenilenir.Montaj ve Devreye Alma 3. hassas toprak arıza tespitinin başlatma eşiğine IEE> karşılık geldiği kontrol edilir. Bu ölçülen toprak akımının 5102 no'lu adreste ayarlanan. % 60) uyartılır. Dikkat Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Hazırlanan açma direncine karşılık gelen bir direnç üzerinden bir toprak arıza benzetilir. % 100 Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5301 %100 S/T/A-KOR.3. Bu esnada hassas toprak arıza korumaya karşılık gelip gelmediği önem arzetmez.

fn) Rotor toprak arıza toprak direnç ölçümüyle Bölüm 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Adres 6003) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir.3 Devreye Alma Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. Makine durdurulur. DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Başlatma. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığından. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. Yayın Tarihi 10.2010 . Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır.3. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde deneme tekrarlanır. Cihaz başlatma ve açma için) verir. Hassas toprak arıza tespiti rotor arıza koruma olarak hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: AA KORUMA Iee> = ON . Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri ortadan kaldırmak için. Toprak arıza direnci kaldırılır. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl. Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır. Toprak arıza sinyalleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci „Re =“ olarak okunur. Toprak arıza direnci kaldırılır. 3.Montaj ve Devreye Alma 3. Adres 5101. özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için. 7UM62. Direnç. % 90'ı büyüklüğünde RE<< AÇMA. ek bazı işletme testleri önerilir. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterebilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.19 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü Rotor toprak arıza koruma (R.3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir.3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir. Rotor toprak arıza koruma. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! 428 SIPROTEC. ek bazı işletme testleri önerilir. Makine durdurulur. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma Bölüm 3.ve T-AÇMA-RE<< (10 s fabrika çıkışında) 'den sonra bir Açma mesajı (LED 2 ve LED 1 toplu bildirimler olarak. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: ROTOR T/A = ON . Adres 6001.

aynı şekilde uyarı mesajı („R/T/A 1-3Hz Uy. Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır. generatör klemenslerine yerleştirilir. Generatör anma akımı ile uyartılırsa. gerekirse yüksek omik ayarlanmış uyarı değeri düşürülür.20 Sarımlararası korumanın kontrolü Sarımlararası koruma (Adres) 5501 Röle BLK 'e anahtarlanır. Yayın Tarihi 10.3 · ING = 0. Toprak direnci kaldırılır. Kritik durum bu esnada iki kutuplu kısa devredir. ölçme devresi denetimi „R/T/A1-3Hz açık“ arızasız durumda tekrar kontrol edilir. SIPROTEC.7 Örneğin sürekli müsaadeli dengesiz yük akımı % 11 oluyorsa.“) kontrol edilir. Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır. 7UM62.7 · ING = 0.Montaj ve Devreye Alma 3. başlatma eşiği (Adres 6106 Qc <) düşürülür veya denetim etkin değil olarak anahtarlanır.2010 429 .19 ING seçilir 0. Stator sargısının sargı asimetrileri korumanın hassaslığını sınırlandırır.17 ING seçilir Aynı yüzdeli oran uyartım akımı için de geçerlidir. DİKKAT Anma akımı altında bulunan mevcut önemli kısa devre akımlarında generatör.3. Direnç. termal dengesiz yük ile tehlikeye maruz kalır (Negatif bileşen akım)! İlk önce maksimum müsaadeli kısa devre akımı elde edilmelidir. Makine durdurulur. aşağıdaki negatif sistem akımları hesaplanır: Tek kutuplu kısa devre 100/3 = % 33. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir.3 ING İki kutuplu kısa devre % 11/% 57. 3. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: R/T/A 1-3Hz = ON . Kısa devre akımlarını da yürütebilen bir çift kutuplu kısa devre köprüsü. İşletme ölçüm değeri Rtop ve Başlatma sinyali („R/T/A 1-3Hz Baş“) ve T-AÇMA-RE<< 'den sonra (10 s fabrika çıkışında) Açma mesajı („R/T/A 1-3Hz Aç“) kontrol edilir. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde başlatma davranışı tekrarlanır.3 Devreye Alma Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl. Adres 6101. Spontan ölçme devresi denetimi mesajları gelirse. Kuvvetli arızalar uyartım nedeniyle söz konusu olursa. Arıza direnci sökülür ve işletme ölçüm değerleri.33 ING 0. Direnç yaklaşık % 90 Uyarı kademesine (Adres 6102 RE< UYARI) ayarlanır ve işletme ölçüm değeri „Re =“ okunur. o zaman aşağıdaki generatör akımları aşılmamalıdır: Tek kutuplu kısa devre % 11/% 33. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 İki kutuplu kısa devre 100/√3 = % 57. % 90'ı büyüklüğünde (Adres 6103 RE<< AÇMA) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir.

koruma hesaplanana göre daha hassastır. Ölçülen gerilim boşa çalışmaya ayrılma uyartımındaki değere ekstra yükseltilir. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır. Generatör. ancak yukarıda hesaplanan dengesiz yükü (birkutuplu kısa devre) aşmayacak maksimum uyartıma kadar çalıştırılır. arıza gerilimi bu değere ekstra yenilenir. 7UM62. Buradan korunan sargı bölümü yüzde olarak çıkarılır: Bu durumda Usar-Gerilimin kısa devre edlen sargıların sayısıyla doğrusal olarak artacağı anlaşılır. korunan sargı yumağının bölümü boşa çalışmaya ayrılmada hesaplanır. harici bulunan kısa devrelerde hatalı başlatma gerçekleşmediğinden emin olunur. bu demektir ki. 430 SIPROTEC. Koruma bundan sonra en az anma uyartımındaki arıza değerinin iki katına ayarlanır. Eğer darbe uyartım akımı varsa. Generatör durdurulur. Korumanın nasıl hassas çalıştığını kontrol etmek için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Basitleştirme sebebiyle doğrusal ek ile hesap edilir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine müsaadeli uyartıma kadar ulaştırıır ve uyartım akımı aynı zamanda artık gerilim cihazda işletme ölçüm değerleri altında ölçülür. Yayın Tarihi 10. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Uyartım „Elle“-İşletim'e ayarlanır.5-kat Arıza değerine ayarlanır. yani Adres 5501. Gerçekten de az sarımlı bir sarımlararası bağlantıda artış orana bağlı olarak büyüktür. Bunun için bir kutuplu kısa devre bir faz ve yıldız noktası arasına yerleştirilir.2010 . Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır. Ölçülen artık gerilim işletme ölçüm değerlerinden okunur. Generatör durdurulur.Montaj ve Devreye Alma 3. Koruma 1.3 Devreye Alma TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. S/A KORUMA = ON olarak ayarlanır. Ölçülen artık gerilim anma uyartım akımına ekstra yenilenir. Testin tamamlanmasından sonra sarımlararası koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır.

Açı hatası koruma cihazının dahili giriş akım trafosu nedeniyle üretici tarafından kompanze edilmiştir. İşletici güç ayar ventilini hareketle 0'a getirilir. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. 7UM62.ve/veya Gerilim trafosu) emniyet kurallarına uyarak kaldırılır. Negatif bir aktif güç değeri görüntülenirse. Yayın Tarihi 10. • Test tekrarlanır.2010 431 . % 5 kadar). Kayıp. Taraf 2 nin akım trafo seti ile gerilim trafo seti arasındaki yön ataması. Bu nedenle en az üç ölçüm noktası ile sapmalar bulunur ve buradan düzeltme büyüklüğü W0 belirlenir. UL1) beslenir.3. Generatörün uyartımından bağımsız olarak. Adres 210 (Y. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Doğru bağlantı polaritesinin kontrolü Aşağıdaki test bilgileri bir Senkron generatör için geçerlidir.->NESNE T2 : EVET/HAYIR) yapılandırılan ifade birbirini tutmaz veya Adres 1108 AKTİF GÜÇ = Generatör veya Motor) isabetli seçilmez.ve Gerilim trafosunun mümkün açı hatası nedeniyle koruma cihazı ancak kayıp gücün farklı değerlerini tanıyabilir ve görüntüleyebilir. İşletici güç yükseltilir (yakl.3 Devreye Alma 3. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. trafo bağlantısında bir hata var demektir (ör. Dikkat Generatörün ters gücünün alınmasında aşırı ısınma Türbin işletiminde belirli bir derceye kadar asgari buhar yayılımı (Soğuk etki) türbin kanatlarının aşırı ısınmasına yol açabilir! Bir turbo seti için ters gücün alımı sadece kısa süreli müsaadelidir.ve Reaktif gücün değer çiftleri makine diyagramında apsis için (Aktif güç=Sıfır) paralel doğrular olarak verilmez. Dikkat Generetörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Aktif güç yüzdeli işletme ölçüm değerlerinde pozitif aktif güç P olarak Anma-Görünür güç SN yüzdeliğinde okunur. Adres 210 gerekirse değiştirilir. yani reaktif güç Q'dan bağımsız olarak kayıp güç gerçek aktif güç olarak pratikte sabittir.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. testte en az bir gerilim girişinde bir anma frekanslı faz-toprak-gerilim (ör. Akım. döngüsel faz değişimi): • Trafo hatlarındaki hata (Akım. Motorlarda bu ve aşağıdaki ölçümler gerekli değildir.21 Şebeke ile kontroller Not Koruma bir örnekleme frekansı elle yazılımı yürüttüğünden. Generatör kayıp gücünü şebekeden alır. Güç hala doğru değilse. Kayıp güçlerin belirlenmesi ve Açı hatası düzeltmesi Ters güç koruma (Adres 3101) ve İleri güç denetimi (Adres 3201) ilk önce Off bırakılır.N. Bu test ters güç korumanın “hassas” ayarlamasında önerilir.

Generatör tekrar boşa çalışmaya ayrılma uyartımına getirilir ve durdurma veya istenilen işletim durumu seçilir. aynı ön işaret ile yeni düzeltme açısı olarak Adres 204 AT AÇI W0 altında verilir: Ayar değeri AT AÇI W0 = ϕdüz Ters güç korumanın P> GERİ başlatma eşiği için Adres 3102 'de okunan ölçüm değeri P1 ve P2 toplamı oluşturulur ve bundan bir çeyrek negatif işaretle ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. Kontrol ölçümü olarak aktif güç P0 ve reaktif güç Q0 ön işarete bağlı olarak okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). Şekil 3-39 Düzeltme açısının W0 belirlenmesi Okunan ölçüm değerleriyle P1 ve P2 bir trafo hatası açı düzeltmesi aşağıdaki gibi yapılır: Ölçülen değer çiftlerinden ilk önce bir düzeltme açısı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Güçler muhakkak okunan ön işaret ile yerleştirilmelidir! Aksi takdirde hatalı sonuç alınır! Bu açı ϕdüz. 4.Montaj ve Devreye Alma 3. Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün yaklaşık % 30'una kadar düşürülür (düşük uyartılmış). 7UM62. 3. – Reaktif güç Q2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). Yayın Tarihi 10.2010 . Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün % 30'una kadar çıkartılır (aşırı uyartılmış). – Kayıp güç P2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).3 Devreye Alma Aşağıdaki adımları takip ediniz: 1. Reaktif güç Q = 0 olana kadar uyartım değiştirilir. 432 SIPROTEC. – Kayıp güç P1 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın) – Reaktif güç Q1 ön işaretle (pozitif) okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).

İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir.3 Devreye Alma Ters güç koruma ölçümü Şebeke ile anahtarlanmış generatörde ters güç oluşur • Ayar ventilleri kapatılması. • Hızlı kapakların kapanması. Düşük uyartım korumanın kontrolü Tespit edilen ve ters güç koruma yüzünden Adres 204 altında yapılandırılan açı hata düzeltmesi W0 düşük uyartım koruma için de etkindir. Yük ile kontrol için düşük uyartım koruma (Adres 3001) .reaktif güç ölçüm değerlerinin okunması ve böylece yön tespiti ile bu ölçüm büyüklüğü için uygulanabilirlik kontrolü gerçelşeştirilir. 7UM62. Ventillerin mümkün sızdırmaları nedeniyle ters güç testleri mümkün olduğunca her iki durum için de yürütülmelidir. Bunun için ters güç koruma kendi etkinliğini bildirimler vasıtasıyla kontrol etmek için (Adres 3101) . Eğer bu değer kapalı ayar ventilli ters gücünden beklenilenden daha küçük ise. ON olarak anahtarlanır. aşağıda belirtildiği gibi davranılır. İlgili ölçüm değerlerinin koruma cihazından okunması ile ve kontrol tekniğinin ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasıyla uygulanabilirlik kontrolü gerçekleştirilir. Röle BLK olarak ayarlanır. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. Başka bir testte Hızlı kapama kriterleri kontrol edilir. Ters güç koruma (Adres 3101) ve.Montaj ve Devreye Alma 3. ileri güç denetimi (Adres 3201) ON anahtarlanır. Eğer buna rağmen ek bir yük noktası ölçümüyle bir yön kontrolü yürütülmesi gerekiyorsa. 50 bu değerin % 50'si ayar değeri olarak ters güç koruma için seçilmelidir. özellikle de daha yüksek aktif güç vermede ! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. eğer kullanılıyorsa. ikili girişin „>Durd. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. o zaman bu değerin % 50'si ters güç koruma için ayar değeri olarak kullanılır. Diğer kontroller gerekli değildir. Düşük uyartım koruma (Adres 3001) . Röle BLK olarak anahtarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Hızlı kapama kapanır. İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir. Doğru ayarların onaylanması için ters güç ölçümü tekrar yapılır.2010 433 . Ayar ventilleri kapatılır. Yayın Tarihi 10. Bu bölümde . SIPROTEC. Doğru çalışma şekli herhangi bir yük noktasının aşırı uyartımda ve bundan sonra düşük uyartımda harekete geçirilmesiyle kontrol edilmesidir. Dikkat Generatörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir. Valfi Aç“ doğru yapılandırılmasıdır ve hızlı kapama kriterleri (Hızlı kapama ventilinde basınç denetleyici veya sınır anahtarı tarafından) kumanda edilmesidir. Koşul. İşletici güç tekrar yükseltilir. Makine ters güç korumanın anahtarlanmasıyla durdurulur.

o zaman şebeke ileri yönde bulunur. terminal taraflı akım trafosu Adres 1304 Faz Yönü geri yönde bulunmalı ve bildirim olarak „I>> ileri“ (No.25 A 5 A bir anma akımında ). veya 0. ON olarak ayarlanmalıdır. • Başlatma eşiği 1302 no'lu adreste tekrar orjinal değerine ve koruma fonksiyonu Adres 1301 AA I>> . 1801 .2010 . düşük uyartım sınırlama karakteristiği çalışması gerekli değildir. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • yönlü aşırı akım kademesi 1301 AA I>> . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Zamanlı aşırı akım korumada yön fonksiyonunun kontrolü Bağlantı polaritesinin kontrolünde ok yön tanımlaması ile koruma cihazında koruma fonksiyonunun yönü I>> (Bölüm 2. düşük yük akımıyla bir kontrol önerilir.05 A 1 A bir anma akımında . ters güç korumanın OFF olarak anahtarlanması gerektiğine (Adres 3101). 1806) görünmelidir. Generatör'de bulunuyor ise. Yer değiştirmeleri önlemek için.1803) . yük noktaları düşük uyartımda trafo polaritasinin parametre değişikliği ile (Adres 210) çalıştırılabilir. Standart uygulamalarda. 434 SIPROTEC. orada kendi karakteristiği motorsal alandan generatörsel alana yansıdığına dikkat edilmelidir! Koruma cihazı işletme ölçüm değerleri ile her yük noktasını gösterdiğinden. • Yük akımı (omik. Yayın Tarihi 10. Bu esnada.Montaj ve Devreye Alma 3. Röle BLK olarak ve başlatma eşiği I>> (Parametre 1302) en hassas değere ayarlanır (= 0. 7UM62. veya omik endüktif) başlatma eşiği üzerinden yükseltilir ve başlatma bildirimlerinin görünmesinden sonra (No.3 Devreye Alma Not Eğer kapasitif yük ile işletim mümkün değilse.1806 „I>> ileri“ ve 1807 „I>>geriye doğru“ bildirimleri sorgulanır. • Görüntülenen faz yönü istenilen (olmalı) fonksiyon ile (Ayar değeri ve Adres 1304 Faz Yönü) karşılaştırılır.9) tam olarak belirlenir. Generatör aktif güç verirse (İşletme ölçüm değeri P pozitiftir) ve Adres 1108 AKTİF GÜÇ . Düşük uyartım korumanın karakteristikleri böylelikle sıfır noktasında yansır.

Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki primer deneme devreye alma „Senkronlamanın“ tamamlanmasından sonra yürütülür.) test edilebilir ve sonrasında korumada yöntem en iyi sonuçla seçilebilir.30 Ω) bir kontakt bileziği üzerinden yatak yakınında generatör silindiri ve toprak arasına bağlanır. Başlatmanın „Takırdamalarında“ durma süresi 5407 no'lu adres altında biraz uzatılır.5) çarpılmasıyla hesaplanır ve bunun akabinde korumada ayarlanır (Adres 5402). Harmonik veya 1. Harm. Bunun için bağlantıya bağlı olarak arıza kaydı izi girişten Iee1 veya Iee2 değerlendirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Testin tamamlanmasından sonra hassas toprak akımı koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. • Korumanın bu akımda başlatmadığı kontrol edilir. Bu süre ancak bir saniye aşılmamalıdır. SIPROTEC. 3. = ON olarak ayarlanır. Burada öncelikle bağlantı denetimi ve koruma başlatmasının ek kontrolü ayrıca doğru yapılandırma sözkonusudur (Sinyalleşme). yani Adres 5401 .Montaj ve Devreye Alma 3. ve 3. Herbir sonuca göre ilgili ölçme davranışı 5406 no'lu adres altında ayarlanır. 7UM62. • Çalışan generatörde bir test direnci (0 . Direnç değeri korumaya karşılık gelene kadar azaltılır. Gerekirse farklı uyartım durumları yürütülür. • Ölçme yönteminin ayarlanmasından sonra arıza akımı işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. 5401 adresi altında Röle BLK olarak anahtarlanır. Gerekirse her 3 varyasyon (Temel.2010 435 .3 Devreye Alma Hassas toprak akımı korumanın IEE-B kontrolü Hassas toprak akımı koruma IEE-B. Aşağıdaki adımlar takip edilir: • Generatör şebeke ile senkronlanır ve yüklü çalıştırılır • İşletim programı DIGSI üzerinden bir arıza kaydı başlatılır ve SIGRA ile hüküm süren frekans bileşeni belirlenir. Duran Generatörde dalga akım trafosunun denetim sargısı üzerinden bir akım (Yükseklik ayrıca denetim sargılarının sayısından belirlenir) beslenir ve korumanın başlatması olağan ayar değeriyle (denetleme akımı değerin iki katı olmalı) denetlenir. • Koruma eşik değeri arıza akımının bir güvenlik faktörüyle (minimum 1.

Osilografik kayıtları görüntülemek ve bunları çözümlemek için SIGRA veya Comtrade Viewer programı gerekir.2010 . atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir kayıt numarasıyla yeni bir kayıt oluşturulur.Tet. 7UM62. Sonuncusunda. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır. pencerenin sol tarafındaki Test’i tıklayın. Her bir ölçme kayıt başlatma sırasında. bu bilgi ''>DalgaYak. işlem ilerleme durumu da gösterilir. Listeden Osilografik kayıtlar'ı çift tıklayın. gerçek bir şebeke arıza olayı olmadığı için.'' bir ikili girişe atanmalıdır. ekranda arıza ihbar kayıtlarında listelenmez.Montaj ve Devreye Alma 3. Osilografik kayıt tetiklemesi. Ancak harici olarak tetiklenen bu tür kayıtlar. koruma rölesi davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar. Test ölçümü kaydını başlatma DIGSI ile bir test ölçümü kaydını başlatmak için. Şekil 3-40 DIGSI ile osilografik kaydı tetikleme – Örnek Osilografik kayıt derhal başlatılır. bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir osilografik kayıt. Harici bir tetikleme ile (yani. Koşul Koruma fonksiyonunun başlatması ile arıza kayıtlarının saklanabilmesine ilaveten.3 Devreye Alma 3.22 Genel Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma Koruma rölesinin demeraj süreçleri sırasında bile güvenirliliğini doğrulamak için. Arızanın kaydı sırasında durum çubuğunun sol kısmında bir bildirim görünecektir. Osilografik kayıtlar. 7UM62 yazılım programı DIGSI. 436 SIPROTEC.3. İlave olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. seri arayüz veya bir ikili giriş üzerinden cihaza komutlar verilerek de aynı osilografik veriler elde edilebilir. devreye alma prosesini tamamlamak için kapatma testleri uygulanabilir. çubuklu kısımda. cihaz tarafından normal arıza kayıtı olarak işlenir.

Yeşil „RUN“ LED'si yanık olmalıdır. Cihazın dahili saatini kontrol edin. LED tuşuna basılması aynı zamanda bir LED testinin yapılmasını da sağlar. 7UM62. gerçek koşulları gösterecektir. Eğer bir test şalteri mevcut ise. Fonksiyonel Kapsam).Montaj ve Devreye Alma 3. Müsaade edilen sıkma tork değerleri aşılmamalıdır.2010 437 . Varsayılan ayarlara dönmek için (eğer gerekliyse birkaç defa) ESC tuşuna basın. Bu sayede sonraki bilgiler. Saatin otomatik olarak eşlenmemesi durumunda. İstatistik sayaçları da aynı seçimde çıkış değerlerine resetlenmelidir. sadece gerçek olay ve durumlara ilişkin bilgileri içerecektir (bakın /1/).Yanan her hangi bir LED.4 Cihazın Son Hazırlıkları 3. Özellikle yapılandırma parametreleri ile devreye alınan sistem verileri. eğer gerekliyse. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. ■ SIPROTEC. bu çalışma durumunda anahtarlanmış olmalıdır. böylece sonraki bu bilgiler sadece gerçek sonuçlar ve durumlar üzerinden iletilir.(Ayrıntılı bilgi için SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına bakın /1/). Cihazın ön kısmındaki görüntüleri silmek için LED tuşuna basın.4 Cihazın Son Hazırlıkları Klemens vidalarını sıkın. Tüm klemens vidaları — kullanılmayanlar da — yerlerine tam olarak oturmalıdır. ayar değerleri yeniden kontrol edilmelidir. Cihaz ayar değerlerinin bir kopyasını bir PC'de saklayın. eğer mevcutsa çalışma sayaçlarını). Silme işlemi yapıldığında. enerjili durumdaki çıkış röleleri de bırakır. Ölçülen işletme değerlerine ait sayaçları (örneğin. kontrol ve yardımcı fonksiyonların doğru olarak ayarlandığını kontrol edin (Bölüm 2. Şimdi göstergede olağan değerler (Örneğin ölçülen işletme değerleri) görünecektir. kırmızı „ERROR“ LED'si de sönük olmalıdır. Cihaz artık işletime hazırdır. Ana Menü → Ölçme değerleri → Ayar/Reset altında resetleyin. DİKKAT İzin Verilmeyen Sıkma Torkları Bu uyarının dikkate alınmaması. LED’ lerin sonraki gösterimleri sadece gerçek olaylara ve durumlara ilişkin olacaktır. Yayın Tarihi 10. saati ayarlayın/sistem saatine eşleyin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gerekli bütün fonksiyonlar ON devreye alınmış olmalıdır. İhbar arabellekleri ANA MENÜ → İhbarlar → Ayar/Reset altında sıfırlayın. ölüme. Bu durumda bütün LED’ler yanmış olmalıdır. aksi takdirde bağlantı telleri kopabilir veya terminal bölmeleri hasar görebilir! Eğer testler sırasında bazı ayarlar değiştirilmiş ise. Bununla ilgili bilgiler SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda görülebilir/1/.

Yayın Tarihi 10.4 Cihazın Son Hazırlıkları 438 SIPROTEC.2010 . 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

21 4. 7UM62.4 4.25 4.teknik verileri sunulmaktadır.20 4.13 4. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.18 4.22 4.1 4. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.19 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 4. SIPROTEC 4 cihazı 7UM62’nın ve bağımsız fonksiyonlarının -hiçbir koşulda aşılmaması gereken sınır değerleri de dahil olmak üzere. Maksimum fonksiyonel kapsamına göre elektriksel ve fonksiyonel verilerin ardından boyut çizimlerine ilişkin mekanik ayrıntılar verilmiştir. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Koruma. Yayın Tarihi 10.16 4. 4. Harm.6 4. 67G) Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.2010 439 .12 4.26 Genel Cihaz Verileri Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.8 4.Teknik Veriler 4 Bu bölümde.11 4.3 4.10 4.24 4.23 4.14 4.2 4. 51 67) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Negatif Bileşen (Dengesiz Yük) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA koruma (ANSI 51) Diferansiyel Koruma.) 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 441 454 455 460 462 464 465 468 472 473 474 475 476 478 480 482 483 484 486 487 488 489 490 491 492 493 SIPROTEC. 64G.15 4.TN) Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Aktif İleri Güç Denetimi (ANSI 32R) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.9 4.5 4. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.17 4.

39 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.28 4.2010 .34 4. Yayın Tarihi 10. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.32 4.35 4.29 4.27 4.36 4.30 4. 7UM62.31 4.38 4. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Eşik denetimi Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Yardımcı Fonksiyonlar Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Boyutlar 494 496 497 498 499 500 501 502 503 504 509 515 517 440 SIPROTEC.Teknik Veriler 4 4.33 4.37 4.

125 V 0 V .termal (efektif) Duyarlı Toprak Arızası Tespiti için Aşırı Yüklenme Kapasitesi IEE SIPROTEC.IN = 1 A için .2010 441 . 0.Dinamik (tepe değeri) Gerilim Girişleri Sekonder anma gerilimi Ölçme Aralığı Yük Gerilim Aşırı Yüklenme Kapasitesi . Yayın Tarihi 10. 0.1 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Duyarlı toprak arızası tespiti için 1 A Akım yolunun yüklenme kapasitesi .200 V yakl. 0.05 VA yakl.05 VA fN IN IEE 50 Hz veya 60 Hz 1 A veya 5 A ≤ 1.termal (efektif) Transdüser girişleri Ölçme Aralığı DC Gerilimde giriş direnci DC akımda giriş direnci Gerilim girişi olarak aşırı yüklenebilme Akım girişi olarak aşırı yüklenme kapasitesi –10 V .1 Genel Cihaz Verileri Analog Girişler ve Çıkışlar Akım Girişleri Anma Frekansı Anma Akımı Toprak akım.Dinamik (tepe değeri) .+10 V veya –20 mA .Teknik Veriler 4.3 VA yakl.termal (efektif) 100 · IN 1 s için 30 · IN 10 s için 4 · I N sürekli 250 · I N (yarım-çevrim) 300 A 1 s süreyle 100 A 10 s süreyle 15 A sürekli .1 Genel Cihaz Verileri 4.IN = 5 A için . 10 Ω 60 V– sürekli 100 mA– sürekli 230 V sürekli 100 V için 100 V . hassas Faz ve Toprak yolu başına Güç Tüketimi . 0.6 A Doğrusallık aralığı (ayarlanabilir) .+20 mA yakl. 1 MΩ yakl.3 VA 750 A (yarım-çevrim) yakl.1.

1 Genel Cihaz Verileri Analog Çıkış (İşletim ölçüm değerleri için) Anma Aralığı Çalışma Aralığı Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip montajı kasası bağlantı maks.150 V– 442 SIPROTEC.2 DC Gerilim Yardımcı Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Bindirilmiş AC kırışıklık gerilimi. 5.5 W yakl.5 mA– Arka panel.265 V~ 24/48 V– 19 .1. 5. 5.6 W yakl.125 V) için ≥ 20 ms U ≥ 24 V– (UH.. 5. IEC 60255-11 Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Arızada-/Kısa-devrede köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl. 12.N = 60.Teknik Veriler 4.5 VA yakl. 7UM62.5 VA yakl.125 V) için AC Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Güç kaynağı anma AC gerilimi UH~ Müsaade edilen gerilim aralıkları Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Güç kaynağı arızası/ kısa-devresi için köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl. Tepeden tepeye.6 W ≥ 50 ms U ≥ 48 V– (UH.. 9-pin D-altminyatür dişi konektör Konsol kutusunun alt ve/veya üst kısmında 350 Ω 4.7 W yakl.300 V– Yardımcı gerilimin % ≤ 15’i 60/110/125 V– 48 . yük 0 – 20 mA– veya 4 – 20 mA– 0 – 22.. 13 VA ≥ 200 ms 115 V~ (50/60 Hz) 92 . 14. 13 VA yakl.N = 24/48 V) için ≥ 20 ms U ≥ 60 V– (UH.2010 . Yayın Tarihi 10.58 V– 110/125/220/250 V– 88 .1 W yakl. 5.. 15 VA yakl.5 VA yakl. 8. montaj konumu „B“ ve/veya „D“.5 W yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 14.5 mA– veya 4 – 22.132 V~ 230 V~ (50/60 Hz) 184 .N = 60.N = 24/48 V) için ≥ 50 ms U ≥ 110 V– (UH.

1.2010 443 . Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. iki kutuplu yakl.8 mA. çalışma geriliminden bağımsız Köprülerle ayarlanabilir 24/48/ 60/110/125 V– 110/125/ 220/250 V– ve 115/230 V~ 220/250 V– ve 115/230 V~ 300 V– 220 V’ta 220 nF bağlama kondansatörü.1.250 V–.Teknik Veriler 4.3 İkili Girişler ve Çıkışlar İkili Girişler Alt modelleri 7UM621*7UM623*7UM622*Anma gerilim aralığı Akım tüketimi. 7UM62. toparlanma süresi > 60 ms Uenerjilenme ≥ 19 V– Ubırakma ≤ 10 V– Uenerjilenme ≥ 88 V– Ubırakma ≤ 44 V– Uenerjilenme ≥ 176 V– Ubırakma ≤ 88 V– Miktar 7 (yapılandırılabilir) SIPROTEC.1 Genel Cihaz Verileri 4. enerjili Anahtarlama Eşikleri Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Maksimum kabul edilebilir gerilim Giriş darbe süzgeci 15 (yapılandırılabilir) 24 V– .

4 FLA) 1/2 hp (4. 3 N/K Kontak opsiyonel olarak) 7UM623*7UM622*.20 (herbir 1 N/A Kontağa. 7UM62. B300 Pilot kullanım. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2’de özet planlarına bakın A) Miktar: Sipariş biçimine göre (atanabilir) 7UM621*.9 FLA) LED’ler Miktar RUN (yeşil) ERROR (kırmızı) LED (kırmızı).8 A Genel Amaçlı 0. yapılandırılabilir 1 1 14 444 SIPROTEC.5 s için (N/A kontak) 5 A sürekli 30 A 0. B300 5 A Genel Amaçlı 5 A Genel Amaçlı 0. 4 N/K Kontak opsiyonel olarak) 1 Canlı kontak (N/K Kontak veya N/A Kontak opsiyonel olarak) Anahtarlama kapasitesi KAPAMA 1000 W/VA KESME 30 VA 40 W omik 25 W/VA L/R ≤ 50 ms de 250 V 5A 30 A 0.1 Genel Cihaz Verileri Çıkış Rölesi Sinyal/Komut Röleleri 1) (ayrıca Ek A.5 s için Anahtarlama Gerilimi Kontak başına müsaade edilen akım (sürekli) Kontak başına müsaade edilen akım (kapama ve taşıma) Ortak yol üzerinde toplam akım 1 ) Aşağıdaki anma değerlerle UL-listeli: AC 120 V AC 240 V AC 240 V DC 24 V DC 48 V DC 240 V AC 120 V AC 240 V Pilot kullanım.1 A Genel Amaçlı 1/6 hp (4.Teknik Veriler 4.2010 . Yayın Tarihi 10.12 (herbir 1 N/A Kontağa.

115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eşlik: 8E1 RS232/RS485 sipariş edilen sürüme göre Arka pano. 7UM62. Yayın Tarihi 10.1 Genel Cihaz Verileri 4. yalıtılmamış.Teknik Veriler 4.115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud. montaj konumu „C“. 4 800 Baud . Koruyucu ekranlı veri kablosu 500 V.4 İletişim Arayüzleri Operatör Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Ön yüzde. 4 800 Baud . 50 Hz 15 m 1000 m RS232/RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi RS232 Azami iletim mesafesi RS485 Azami iletim mesafesi SIPROTEC. RS232 PC bağlantısı için 9-pin D-altminyatür dişi konektör DIGSI ile min. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada.2010 445 .1. Eşlik: 8E1 15 m Azami iletim mesafesi Servis / Modem Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Veri aktarımı için yalıtılmış arayüz DIGSI ile min.

75 kBaud için 500 m ≤ 187. 50 Hz 12 MBd’a kadar 1000 m ≤ 93.Teknik Veriler 4. 4 800 Baud. maks.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. montaj konumu „B“. 50 Hz min.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi 500 V. 8 dB. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud 15 m Arka panel. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V. 1500 m Seçilebilir. 7UM62. fabrika ayarı „Sönük“ 446 SIPROTEC.1 Genel Cihaz Verileri Sistem Arayüzü IEC 60870-5-103 RS232/RS485 Sipariş edilen sürüme göre RS232 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Arka panel. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud maks.5 kBd için 100 m ≤ 12 kBaud için λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. 50 Hz min. maks.5 kBaud için 200 m ≤ 1. montaj konumu „B“ Bir kontrol uçbirimine veri aktarımı için yalıtılmış arayüz Azami iletim mesafesi RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Fiber-optik (FO) FO konnektör tipi Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Optik dalga uzunluğu Lazer sınıfı 1 EN 60825-1/-2’ye göre Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Karakter eylemsiz durumu Profibus RS485 (DP) Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 4 800 Baud. 1000 m ST-Konektör Arka panel. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 62.2010 . montaj konumu „B“.

Yayın Tarihi 10. montaj konumu „B“ 500 V. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 500 V. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 8 dB.5/125 μm’lik cam fiber ile maks.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks. 1500 m SIPROTEC.2010 447 .0 RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel.0 FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. montaj konumu „B“.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. DP: sadece çift buklaj mevcut Arka panel. montaj konumu „B“ bis 1. montaj konumu „B“.0 RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. 8 dB. 7UM62. 1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus DNP 3.Teknik Veriler 4. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi MODBUS RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel.1 Genel Cihaz Verileri DNP 3. 1000 m Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus RS485’li sürümü kullanın İletim hızı önerilir Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi DNP 3. 62. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks. 62. 1000 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Profibus FO (DP) FO konektör tipi ST-Konektör tek buklaj / çift buklaj FMS: sipariş sürümüne bağlı.5 MBaud’a kadar > 500 kBaud λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62.

7UM62.5/125 μm’lik cam fiber ile maks.5/125 μm’lik cam fiber ile maks.3’e göre Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi (konektöre göre) İletim hızı Azami iletim mesafesi IEC 61850 ve DIGSI için Ethernet optik (EN100) FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı 500 V.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 800 m 448 SIPROTEC.20 mA ile 2 Port Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 62. 5 dB.2010 . 62. 50 Hz Arka panel. montaj konumu „B“ 2 x RJ45 konektör 100BaseT IEEE802. 50 Hz 100 MBit/s 20 m ST-konektör Alıcı/Verici Arka panel. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında MODBUS RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Analog çıkış modülü (elektriksel) 0 mA . montaj konumu „B“ ve „D“ 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm ’lik cam fiber veya 62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Genel Cihaz Verileri MODBUS FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 8 dB.Teknik Veriler 4. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası teslimatı mümkün değil için Optik dalga uzunluğu İletim hızı EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi λ = 1350 nm 100 MBit/s 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. Yayın Tarihi 10. 1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi Elektrikli Ethernet (EN100) IEC 61850 ve DIGSI için Gömme tip pano için bağlantı 500 V.

50 Hz sadece yalıtılmış haberleşme ve zaman eşitleme arayüzleri için veya analog çıkışlar (Port A -D) Darbe gerilim testi (tip testi) İletişim ve senkronlama arayüzleri hariç tüm devreler. 50 Hz Sinyal Seviyeleri ve Yükleri Sinyal anma giriş gerilimi 5V UIYüksek UIBırakma IIYüksek RI 6.9 V IIBırakma = 0.1.3 mA 1930 Ω.8 V 1.0 kV– Darbe gerilim testi (rutin test) 500 V (efektif). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UI = 31 V 24 V 4.1/.5 kV (efektif).90.0/. UI = 8.5 J.5 mA . 50 Hz gerilim ölçme girişleri.4 mA 890 Ω.7 mA 3780 Ω.Teknik Veriler 4. 1.8.9. 0.25 mA 4.25 mA 4.7 V 1700 Ω. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda çift sıralı klemenste Seçilebilir 5 V. Yayın Tarihi 10.5 kV– 3. 2. UI = 6 V 15.0 V 1. röle çıkışlari Yüksek gerilim testi (rutin test) Yardımcı gerilim ve İkili girişler Yüksek gerilim testi (rutin test) Transdüser TD1-TD3 3.2010 449 .2 UL 508 VDE 0435 Diğer standartlar için bağımsız fonksiyonlara bakın Yalıtım Testleri Standartlar: IEC 60255-5 ve IEC 60870-2-1 Yüksek gerilim testi (rutin test) akım ölçme girişleri.25 mA 4. Analog çıkışlar Sınıf III 5 kV (tepe). montaj konumu „A“.5 mA .8 V 12 V 31 V 1.5 Özellikler Elektriksel testler Standartlar: IEC 60255 (Produktnormen) ANSI/IEEE C37.9.1 Genel Cihaz Verileri Zaman Eşleme Arayüzü Zaman eşleme Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası için Sinyal anma gerilimleri Test gerilimi DCF 77/IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) Arka pano.4 V IIBırakma = 0.5 mA .3 poyitif ve 3 negatif darbe aralıkları 5 s SIPROTEC.0 V IIBırakma = 0. UI = 17 V 3560 Ω. UI = 15.2/50 µs. 7UM62. UI = 4 V 640 Ω. 12 V veya 24 V 500 V.

% 80 AM. Ri = 200 Ω Elektrostatik boşalma IEC 60 55-22-2. 50 Hz 0. sınıf III 2 s. tek frekans IEC 60255-22-3. 18 µF ortak mod: 2 kV. 20 V/m. 1 kHz sınıf III: 10 V/m 80/160/450/900 MHz % 80 AM 1 kHz. 1 MHz. 10 V/m. 1. Ri = 330 Ω 10 V/m. test süresi 0435 Bölüm 303. sınıf III Güç Sistem Frekanslı Manyetik Alan IEC 61000-4-8. 800 MHz . 10 MHz ve 50 MHz. Ri = 50 Ω. 5 kHz. 0.2010 . 150 pF. Ri = 50 Ω. IEC 61000-4-12 8 kV kontak deşarjı. sınıf IV IEC 60255-6 Salınımlı Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37. (ürün standartları) EN 61000-6-2 (genel standart) VDE 0435 Bölüm 301 DIN VDE 0435-110 Yüksek frekans testi IEC 60255-22-1. 2 s süreli. genlik kiplenimli Hızlı geçici bozulmalar / Burst IEC 60255-22-4 ve IEC 61000-4-4.Teknik Veriler 4. darbe süresi = 15 ms.5 µF 10 V. her iki polarite.1 Hızlı Geçici Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37. çevrim > 10 s 4 kV. Yayın Tarihi 10. 300 A/m 3 s için. sınıf III Yüksek frekans alanlı ışınım. her iki polarite. 25 MHz .90. 0.1 Genel Cihaz Verileri Bağışıklık için EMC Testleri (tip testleri) Standartlar: IEC 60 255-6 ve -22. IEC 61000-4-5 Montaj Sınıfı 3 Yardımcı Gerilim Ölçme Girişleri. tekrarlama hızı 300 ms.5 mT. tekrarlama hızı 300 ms. 80 MHz . her iki polarite. İkili Girişler ve Röle Çıkışları Yüksek frekanslı alanların indüklediği iletilen bozan etkiler.4 GHz . polarite almaşık 100 kHz. sınıf III ve VDE 2. 150 kHz’den 80 MHz’e kadar.5 kV (tepe).1000 MHz 2. sınıf III IEC 61000-4-3.960 MHz. 5/50 ns.0 GHz. 5/50 ns. 1 MHz. Ri = 200 Ω 4 kV. IEC 61000-4-6. test süresi 1 dk Impuls: 1. 9 µF fark modu: 1 kV.90. 400 darbe/s.1000 MHz. sınıf IV Yüksek Enerjili Darbe Gerilimleri (DARBE). 1 kHz 30 A/m sürekli. IEC 61000-4-3. 2 Ω. 1 MHz. τ = 15 µs. 42 Ω.2/50 µs ortak mod: 2 kV.90. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2.2 Sönümlü Salınımlar IEC 60694. 12 Ω. 15 kV hava deşarjı. sınıf IV ve IEC 61000-4-2. Ri = 200 Ω Girişim Bağışıklığı için EMC Testleri (tip testleri) Standart: Uçlara iletilen radyo parazit gerilimi.1 Işıma Elektromanyetik Müdahalesi IEEE Std C37. frekans yürütülmesi IEC 60255-22-3. sadece yardımcı gerilim IEC-CISPR 22 Telsiz Girişim Alan Şiddeti IEC-CISPR 11 EN 61000-6-3 (genel standart) 150 kHz’den 30 MHz’e kadar Sınır sınıf B 30 MHz’den 1000 MHz’e kadar sınır sınıfı A 450 SIPROTEC. 5 kHz. 50 Hz 2.5 kV (tepe). 7UM62. τ = 15 µs. test süresi 1 dk 35 V/m. % 80 AM. darbe süresi = 15 ms. 400 darbe/s. sınıf IV Yüksek frekans alanlı ışınım. 42 Ω.5 µF fark modu: 1 kV.5 kV (Tepe Değer).

sınıf 2 IEC 60068-2-6 Darbe IEC 60255-21-2.075 mm büyüklük. 8 Hz’den 15 Hz’e kadar: 2 g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk 20 çevrim.5 mm büyüklük (yatay eksen) 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ± 1.5 mm büyüklük. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 60 Hz’den 150 Hz’e kadar: 1g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sürekli darbe IEC 60255-21-2. her 3 dikey eksen yönünde Yarım sinüs dalga İvme 15 g. sınıf 1 IEC 60068-2-29 IEC 60255-21 ve IEC 60068 Sinüzoidal 5 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±7.1 Genel Cihaz Verileri 4.1. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sismik titreşim IEC 60255-21-3. her bir 1000 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) SIPROTEC. sınıf 2 IEC 60068-2-6 IEC 60255-21 ve IEC 60068 sinüzoidal 10 Hz’den 60 Hz’e kadar: ±0. sınıf 1 IEC 60068-3-3 Taşıma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1. süre 11 ms. (3 dikey eksenin eksenin her iki yönünde) her biri 3 darbe Yarım sinüs dalga İvme 10 g. süre 11 ms. Yayın Tarihi 10.5 g ivme (dikey eksen) Tarama hızı 1 oktav/dk 3 dikey eksenin her iki yönünde 1 çevrim Darbe IEC 60255-21-2.Teknik Veriler 4.2010 451 . süre 16 ms. eksenin her iki yönünde 3 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) Sinüzoidal 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±3. her 3 dikey eksen yönünde 20 çevrim Yarım sinüs dalga İvme 5 g.6 Mekanik Testler Sabit Çalışma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1. (dikey eksen) 8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 1 g ivme (yatay eksen)8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 0. 7UM62.5 mm büyüklük.

tüm harici kablolar her iki uçtan da topraklanacak iletken bir koruyucu ekranla kaplanmış olmalıdır. 16 saat süreyle) –25 °C . 7UM62.+55 °C –25 °C .+55 °C –25 °C . bu sebeple elle müdahalede bulunmadan önce (elektrostatik duyarlı aygıtlar için konulmuş) ESD standartlarına uyulması gerekir.8 Çalışma Koşulları Koruma aygıtı. esas olarak uygun ark/kıvılcım bastırma bileşenleri ile donatılmış olması gerekir. 4. İşletme sırasında yoğunlaşmadan kaçınılmalıdır! Cihazların.9 Sertifikalar UL-listelenmiş 7UM62**-*B***-**** 7UM62**-*E***-**** Vida dişli terminalli modeller 7UM62**-*D***-**** UL-tanınmış Fişli terminalli modeller 452 SIPROTEC. Çıkarılmış durumda. Buna ek olarak. bazı bileşenler elektrostatik olarak tehlikeye maruz kalır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. uygun kurulum prosedürleri uygulanmalıdır.+85 °C Kabul edilebilir geçici çalışma sıcaklık sınırı (96 saat –20 °C .+70 °C Cihazın depolanması ve taşınması sırasında fabrika ambalajıyla! Nem Müsaade edilen nem oranı Yıllık ortalama ≤ % 75 bağıl nem.+70 °C (gösterge okunaklılığı +55 °C ile süreyle test edilmiş) sınırlanmıştır) Kalıcı çalışma için önerilen (IEC 60255-6’ya göre) Sürekli depolama için sınır sıcaklıkları Taşıma sırasında sınır sıcaklıkları –5 °C .Teknik Veriler 4. • 100 kV ve üzeri işletme gerilimli trafo merkezlerinde. Daha alçak gerilim seviyelerindeki trafo merkezleri için.1. Yayın Tarihi 10. Elektromanyetik uyumluluk sağlamak üzere.7 Sıcaklıklar İklimsel Gerilim Testleri Tip testli (nach IEC 60068-2-1 ve -2’ye göre. normal röle odalarında ve tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 4.1 Genel Cihaz Verileri 4. Modüller yerlerine takılı iken böyle bir tehlike söz konusu değildir. modülleri/kartları yerlerinden çıkarmayın ve yerlerine takmayın. aşağıdakiler önerilmiştir: • Sayısal koruma donatısıyla aynı kabin içerisinde veya aynı röle panosu üzerinde bulunan kontaktörlerin ve rölelerin.1.1.2010 . yılda en fazla 56 gün % 93’e kadar bağıl nem. • Koruma aygıtı enerjili iken. doğrudan güneş ışığına veya yoğunlaşmaya neden olabilecek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalacak şekilde kurulmaması önerilir. özel önlemlerin alınması normalde gerekli değildir.

kapaklı IP 51 yakl.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*.39 SIPROTEC. 7.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*. 12 kg yakl. Bölüm 4.1 Genel Cihaz Verileri 4.5 kg 7XP20 Boyut çizimleri için.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*.1. 9. 7UM62. 15 kg yakl.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.(kasa büyüklüğü 1/1) IEC 60529’a göre koruma sınıfı Çıkma tip pano montajı için Gömme tip pano montajı kasası için ön arka İnsan güvenliği için IP 51 IP 50 IP 2x.Teknik Veriler 4.(kasa büyüklüğü 1/1) Çıkma tip pano montajı için 7UM621*.5 kg yakl.2010 453 .10 Tasarım Kasa Boyutlar Ağırlık (kütle) yaklaşık Gömme tip pano montajı için 7UM621*.

50 ms IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.2 x Başlatma Değeri .99 yakl.3 için yakl.05 A .00 A 0. 0.0 V 0.125. 0.Teknik Veriler 4.% 10’a kadar 3.00 s –90° el.5 V % 1 veya 10 ms 1° elektriksel 0. veya 0.00 s .100.01 artımlarla) yakl.25 A .00 A 0.+90° el.05 2° elektriksel (0.0.01 s artımlarla 0. Zamanlar Başlatma Süreleri I >.90 .2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50. I>> Bırakma/başlatma oranı Bırakma oranı Aşırı akım I> Bırakma oranı Aşırı akım I>> Bırakma oranı Düşük gerilim Bırakma farkı Δ? Toleranslar Başlatma Akımları I>. I>> .95 ≤ f/fN ≤ 1.25 A .05 aralığında Harmonik akımlar .60.8 ≤ U/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20. I>> IN = 1 A için IN = 5 A için Düşük gerilim kilitleme durumu U< Gecikme Süreleri T Yön sınır çizgilerinin açısı Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 A artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.95 I/IN ≥ 0.01 A artımlarla 0.100. 25 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1. veya 50 mA Ayar değerinden % 1.10 s .10 x Başlatma Değeri Bırakma Süreleri I>.01 A artımlarla 0.0 V . 35 ms yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.20.00 A 0. 51 67) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları I> Akım Başlatmaları I>> Gecikme Süreleri T Düşük gerilim kilitleme durumu U< (etkisiz) Düşük gerilim kilitleme süresi Yön sınır çizgilerinin açısı I>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.2010 . . Harmonik .2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.01 A artımlarla 0. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.05 A .00 A 0. 51 67) 4.60.% 10’a kadar 5. 7UM62.1 V artımlarla 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 1.01 s artımlarla 1º artımlarla 454 SIPROTEC.

20 s veya ∞ (etkisiz) 0.3. 1.1 V artımlarla I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği Toleranslar Başlatma eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1 veya 10 mA Ayar değerinden % 1.00 A 0.50 .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.01 artımlarla 0.01 A artımlarla 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 aralığında Harmonik akımlar .01 A artımlarla 0. Harmonik .05 s .3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 4.% 10 ’a kadar 5.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 · Ip Ip/IN ≥ 0.50 A .00 veya ∞ (etkisiz) 10.5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı.125.10 · Ip yakl. 1.4. veya 50 mA Ayar değerinden % 1. Harmonik ≤%1 % 0. veya 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 için Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.0 V . 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 455 .% 10 ’a kadar 3.01 s artımlarla 0.10 A .00 A 0. veya 40 ms Yakl.0 V 0.20.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları Ip (fazlar) Zaman Çarpanı TIEEp için IEC Karakteristikleri için Zaman Çarpanı D Ip için ANSI Karakteristikleri için Düşük gerilim müsaadesi U< IEC’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri IEC 60255-33’e göre (bakın Şekil 4-1) IN = 1 A için IN = 5 A için 0.15.

7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-1 Ters zamanlı aşırı akım korumanın Açma süresi karakteristikleri. IEC’ye göre 456 SIPROTEC.2010 .

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5/10 K %1 SIPROTEC. veya 40 ms Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.2010 457 . veya 10 mA Ayar değerinden % 1.95 · başlatma eşiği ne karşılık gelir Toleranslar Başlatma-. 7UM62.05 · Ip Ip/IN ≥ 0.05 aralığında ≤%1 % 0. 1.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ANSI/IEEE’ye göre (Ayrıca Şekil 4-2 ve 4-3 bakın) I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği yakl. veya 0.Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1. veya 50 mA Ayar değerinden % 1. Yayın Tarihi 10.5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı. Bırakma Eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1. 1.10 · Ip yakl.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.3 için yakl. 0.

3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-2 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri. Yayın Tarihi 10. 7UM62. ANSI/IEEE’ye göre 458 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 .

7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 459 .3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-3 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri.Teknik Veriler 4. ANSI/IEEE’ye göre SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

IEC 60255-8 olarak % 2. veya 50 mA.32000 s 1.01 A artımlarla 1 s artımlarla Bırakma/Başlatma Oranı Θ/ΘAçma Θ/ΘAlarm I/IAlarm Toleranslar k · IN için IN = 1 A için IN = 5 A için Açma Zamanı Sayıcısı için % 2.15000 s 0. veya 1 s. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.300 °C 0.4.4.25 ile ΘAlarm ile bırakma yakl.1 artımlarla % 1 artımlarla 0. veya 10 mA .01 artımlarla 1 s artımlarla 0. sınıf % 3.20. sınıf % 2. 0.4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Ayar aralıkları/Artımlar IEC 60255-8’e göre K-Çarpanı Zaman Sabiti τ Motor dururken uzatma faktörü Uyarı aşırı sıcaklık ΘAlarm/ΘAçma Açma aşırı sıcaklığına bağlantılı olarak Akım Aşırı Yük Alarmı IAlarm Anma Aşırı Sıcaklık (IN için) Ölçekleme.40.Teknik Veriler 4.0 .00 A 0. Soğutma Maddesi Sıcaklığı Sınır akım IMAKS.95 460 SIPROTEC. IEC 60255-8’e göre % 3.10 A . sınıf % 2.0 % 70 .00 A 40 °C .00 A .10 .01 A artımlarla 0.00 A 2.00 30 s .10.00 A 10 s . TERMAL Acil Durum Süresi TACİL DURUM Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-4 IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0. 0. IEC 60255-8’e göre I/(k · IN) > 1.01 A artımlarla 1 °C’lik artımlarla 1 °C’lik artımlarla 0.% 100 0. Yayın Tarihi 10.01 A artımlarla 0.8.50 A .99 yakl.200 °C 40 °C .50 A . 7UM62.2010 .4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 4.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.95 ≤ f/fN ≤ 1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 461 .4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Etkileyen Değişkenler k IN Yardımcı DC Gerilim 0.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.5/10 K ≤%1 Şekil 4-4 Aşırı yük korumanın açma zaman eğrileri SIPROTEC. 7UM62.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.

50 ms yakl. Açma Kademesi I2>> Termal açma kademesi Toleranslar Başlatma Değerleri I2 >.0 s veya ∞ (etkisiz) 0 s . I2>> Kademe süre ölçerleri Termal karakteristik Zaman.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 4. 2 ≤ I2/I2 > ≤ 20 Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.0 s .01 s artımlarla 0.1 artımlarla % 1 artımlarla 0.1 s artımlarla 1 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı kademesi I2>.95 I2 >’nın altında kalınması durumunda bırakma yakl.3 Dengesiz Yük % 1 veya 10 ms Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı.% 10’a kadar 3.100. 50 ms 462 SIPROTEC.0 % 10 . 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. veya % 0. Harmonik . veya 600 ms yakl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3. Yayın Tarihi 10.% 30. TI2>> Negatif bileşen çarpanı FAKTÖR K Soğuma için Zaman TSOĞUMA SÜRESİ Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-5 % 3.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Ayar aralıkları/Artımlar Müsaade edilen dengesiz yük I2>/IN (aynı anda Uyarı kademesi) Dengesiz Yük-Açma Kademesi I2>>/IN Gecikme Zamanları TUYARI.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 .% 10’a kadar 5.00 s .50 000 s % 0. 7UM62.05 aralığında Harmonik akımlar . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.60.Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.0 .% 200 0.

7UM62.2010 463 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 4-5 Dengesiz yük korumanın termal karakteristiğinin Açma zamanları SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.

00 A 0.20.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I> Gecikme Süreleri T IN = 1 A için IN = 5 A için 0. Yayın Tarihi 10. I/IN < 5 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.00 s veya etkisiz 0.00 A 0.% 10’a kadar 5.100. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.10 A .01 A artımlarla 0.5/10 K ≤ % 10 ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 10 % 1 veya 10ms % 80 veya 0. 7UM62.60.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 4.05 I/In 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 464 SIPROTEC.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri I> Bırakma Süreleri I> Bırakma/Başlatma Oranı Akım Eşiği I> Toleranslar Akım Eşiği I> f ≥ 3 Hz.2010 . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.01 A artımlarla 0.Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s .50 A .% 10’a kadar 3. Harmonik .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 2 Hz ≤ f ≤ 10 Hz aralığında Harmonik akımlar .

00 (2 .0 s 2.95 0.01 artımlarla 0.12. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımIDIF>/IN Gen Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Gen 0.2.00 .0 s . 7UM62.1 artımlarla 0.00 0.180.00 .00 s . Yayın Tarihi 10.7 Diferansiyel Koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2.0.10.250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) 0.05 .01 artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Önayarlı parametrelerde .25 .01 artımlarla 0.00 0.1 s artımlarla 0.15.2.1 artımlarla Başlatma karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-6 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN Gen Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN Gen Motor Yol Alma Tanıma I/IN Gen Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks.01 artımlarla 0. Yol Alma Süresi Ek tutuculuk I/IN Gen Ek tutuculuk için süre uzunluğu 0.00 1.60.00 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.Teknik Veriler 4.50 0.7 Referans (hesaplanan) değerin ± % 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms SIPROTEC.01 artımlarla 0.0 veya ∞ (etkisiz) 0. 0.Başlatma karakteristiği .7 Diferansiyel Koruma.Ek zaman gecikmeleri yakl.5 .0.00 .2010 465 .10 .0 .01 artımlarla 0. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) 4.01 artımlarla 0.00 .0 0.01 s artımlarla 0.2.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.8 ≤ U/UHN ≤ 1.Teknik Veriler 4. 7UM62. Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.5/10 K ≤ % 1 (aynı zamanda şekil 4-7’a bakın) Şekil 4-6 Generatör.95 ≤ f/fN ≤ 1.veya Motor diferansiyel koruma olarak uygulamada başlatma karakteristiği 466 SIPROTEC.2010 .7 Diferansiyel Koruma.

Yayın Tarihi 10.veya Motor diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım IN Nes. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 Diferansiyel Koruma.2010 467 . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-7 Burada: IDIF IXf Generatör. Korunan nesnenin anma akımı SIPROTEC.Teknik Veriler 4. 7UM62.

2.01 artımlarla 0. 0.10 . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) 4.) InfN/IfN (n = 3.00 0. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akım IDIF>/IN Transf. Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks.01 artımlarla 0.12.95 0.00 .00 % 10 . Harm.1 artımlarla 0.00 .01 artımlarla % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.00 1. 3. 0.00 0.8 Diferansiyel Koruma..15.00 .50 0.2.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. Harmonik) Tutuculuk (n.0 .2010 .60 s veya ∞ (etkisiz) Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 0. Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN transf.10. I2fN/IfN Kapama-Tutuculuk (2.8 Diferansiyel Koruma.05 . veya 5. Harmonik için Cross bloklamalarının süresi 0. Yol Alma Süresi Ek Tutuculuk I/IN Transf. Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Transf.250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) (0 .% 80 ayrıca bakın Şekil 4-9 % 10 .0 0.25 .5 .01 artımlarla 0.7 468 SIPROTEC.1 s artımlarla 0.00 s .01 s artımlarla (2 .00 0.5 . harmonik) I/IN Transf.180.1 artımlarla ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-8 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN transf.60.0.00 s . Yayın Tarihi 10.01 artımlarla 0.Teknik Veriler 4.0 . 7UM62.1 artımlarla 0.1000) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (sürekli) 0.0 s 2.12. Motor Yol Alma Tanıma I/IN Transf.00 .% 80 ayrıca bakın Şekil 4-10 0.01 artımlarla 0.01 s artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açmanın zaman gecikmeleri 0.2.0 veya ∞ (etkisiz) 0.0.01 artımlarla 0.2. veya 5. bloklamasını kaldırma IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Ek tutuculuk için süre uzunluğu 2.

2010 469 .Demeraj tutuculuğu .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.5/10 K ≤ % 1 (ayrıca bakın Şekil 4-11) Referans (hesaplanan) değerin ±% 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 3 (I2fN/IfN ≥ % 15 için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms Şekil 4-8 Transformatör diferansiyel korumanın başlatma karakteristiği SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Yayın Tarihi 10.95 ≤ f/fN ≤ 1. 7UM62.Başlatma karakteristiği .Ek zaman gecikmeleri Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Toleranslar Önayarlı Transformatör-Parametrelerinde .8 Diferansiyel Koruma.

Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.8 Diferansiyel Koruma. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-9 Transformatör diferansiyel korumada 2. 7UM62.Teknik Veriler 4. harmoniğin sınırlama etkisi Şekil 4-10 Daha yüksek harmoniklerin sınırlama etkisi 470 SIPROTEC.2010 .

7UM62.Teknik Veriler 4. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-11 Burada: IDIF IfN IXf Transformatör diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Anma frekansı ile akım Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım SIPROTEC.8 Diferansiyel Koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 471 .

01 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0. 60 ms 0.01 artımlarla 0.1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 472 SIPROTEC.% 10’a kadar 5.100.05 .5/10 K ≤%1 Referans (hesaplanan) değerin % 5 veya 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 s .2. Yayın Tarihi 10.00 .1 artımlarla 0.01 artımlarla 0. Karakteristik. 0.0. 25 ms .2010 .0 V veya 0 (etkisiz) 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.55 ms yakl.95 yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.05 aralığında Harmonik akımlar .00 0. Bloklama I> Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3. Harmonik .0 V . Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Eğim Gecikme Süreleri T Akımı BloklamaI> I/IN-Nes. Taban Noktası I/IN-Nes.01 artımlarla 0.TN) 4.2.5 V % 1 veya 10 ms yakl.60.2.TN) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımı I-STA> I/INes. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 .90 yakl. 7UM62.00 0.Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/U ≤ 1.0 .01 s artımlarla 0. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma karakteristiği Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Başlatma karakteristiği Akımı.9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.95 0.9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.02 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0. 0.5 1..

00 V 0.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ayar aralıkları/Artımlar İletkenlik bölümü 1/xd Kar.0 V 0. 1. 60 ms yakl.% 10’a kadar 3.1 V artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.1 V Ayar değerinden % 1 veya 0.01 artımlarla 1° artımlarla 0. 50 ms 0.5 V yakl.3.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik %1 ≤ % 0.% 10’a kadar 5. 7UM62.00 50° .01 s artımlarla 0. α3 Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama Uyartım DC gerilimi Uuyart < (etkinleştirilmiş gerilim dağıtıcı üzerinden) Zamanlar Başlatma Süreleri Stator kriteri 1/xd Kar.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5 V % 1 veya 10ms yakl. Eğim Açısı α1. 0. 60 ms yakl.120° 0.8.2010 473 .50 V . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.05 veya başlatma değeri + 0. Harmonik .05 aralığında Harmonik akımlar . α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Bırakma/Başlatma Oranı Stator kriteri 1/xd Kar.0 V .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3 1° elektriksel % 1 veya 0.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 4.01 V artımlarla SIPROTEC.. α2.95 yacl. 1. Stator kriteri α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.00 s .95 ≤ f/fN ≤ 1.1 yakl.Teknik Veriler 4.. α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Toleranslar Stator kriteri 1/xd Kl.60.125.00 s oder ∞ (etkisiz) 10.20 .

11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) 4. Harmonik .Ters güç PGeri> yakl. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.Ters güç PGeri> Bırakma Süreleri .5 SN için (SN: Anma-Görünür Güç.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.– % 30.60. 0.% 10’a kadar 3. 7UM62. 360 ms f = 50 Hz için yakl.8 ≤ U/UHN ≤ 1.01 artımlarla 0.6 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.50 .2010 .00 s . 300 ms f = 60 Hz için yakl. Q: Reaktif Güç) % 1 veya 10 ms yakl. 300 ms f = 60 Hz için Bırakma/Başlatma Oranı Ters güç PGeri> Toleranslar Ters güç PGeri> % 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 474 SIPROTEC.05 aralığında Harmonik akımlar . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Ayar aralıkları/Artımlar Ters güç PGeri>/SNom Gecikme Süreleri T – % 0. 360 ms f = 50 Hz için yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 10’a kadar 5.95 ≤ f/fN ≤ 1.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .00 s veya ∞ (etkisiz) % 0.25 SN ayar değerinden ± % 3 Q < 0.00 0.

Harmonik .12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Ayar aralıkları/Artımlar İleri Güç Pileri</SNom İleri Güç Pileri>/SNom Gecikme Süreleri T % 5.00 s . 1.2010 475 . 360 ms f = 50 Hz için yacl. 300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl. 300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .% 120.60. 0.0 0. P> Tam doğru ölçümde: yacl.25 SN ±% 3 ü 0.Aktif Güç P<.00 s veya ∞ (etkisiz) % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.0 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 50 ms f = 60 Hz için Bırakma Süreleri .Aktif Güç P<.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.90 veya SN değerinin % –0.0 % 1. 360 ms f = 50 Hz için yacl. P> Tam ölçümde ayar değerinin % 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.95 ≤ f/fN ≤ 1. 60 ms f = 50 Hz için yacl.% 10’a kadar 5.10 veya SN değerinin % 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.05 aralığında Harmonik akımlar .12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 4.% 120.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.0 .% 10’a kadar 3. 50 ms f = 60 Hz için Tam doğru ölçümde: yacl. 60 ms f = 50 Hz için yacl.5 i Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.5 % SN Hızlı ölçümde ayar değerinin ± % 3 ü (SN: Anma-Görünür Güç) % 1 veya 10 ms yakl. 7UM62. P> Bırakma/Başlatma Oranı Aktif Güç Pakt< Aktif Güç Pakt> Toleranslar Aktif Güç P<.5 i yakl.

10 A . 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 Ω . IN = 5 A) olarak Değişim hızı dz/dt (IN = 1 A olarak) Değişim hızı (IN = 5 A olarak) Güç Salınımı Etkin Süresi 0.00 Ω 0.0 Ω/s 0.95 0.01 Ω artımlarla 0.130. IN = 1 A) olarak Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.13.05 Ω .01 Ω .00 s .Teknik Veriler 4. I> Bırakma/başlatma oranı VDE 0435’e göre ölçme toleransı Düşük gerilim kilitleme durumu U< Bırakma/başlatma oranı Empedans ölçümü Karakteristik IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.65.01 s artımlarla Zamanlar Gecikme Zamanları En kısa açma süresi Tipik kumanda süresi Bırakma Süresi Düşük gerilim kilitleme süresi Gecikme süreleri toleransı 0. 50 ms 0.100. IN = 5 A olarak) Empedans Z1B (sekonder. 0.01 A artımlarla 0.10 s .00 A yakl.00Ω 0. IN = 1 A olarak) Empedans Z1B (sekonder.30.50 A .60. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.20. Yayın Tarihi 10.13.600.00 Ω 0.1 Ω/s artımlarla 0.10 Ω .120.05 Ω . 3 sabit zaman kademesi 0. 1.2 Ω/s .65.00 s . IN = 5 A olarak) Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Güç Salınımı Bloklama Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.05 A artımlarla Ayar değerinden % 1.13 Empedans Koruma (ANSI 21) 4.00 Ω 0.00 Ω 0.05 0.26.01 Ω .00 Ω |ΔZ/Z| ≤ % 5.00 Ω 0.01 Ω artımlarla 0.01 s artımlarla 476 SIPROTEC.2010 .00 s veya ∞ (etkisiz) 35 ms yakl.00.02 Ω .6. IN = 5 A olarak) Empedans Z2 (sekonder.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.01 s artımlarla 0.0 V yakl.60. veya 50 mA 10.1 V artımlarla Poligonal.13 Başlatma Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma Akımı Emp.125. IN = 1 A olarak) Empedans Z1 (sekonder.00 A 0. IN = 1 A olarak) Empedans Z2 (sekonder.60.05 Ω .00 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0. 7UM62.0 Ω/s .01Ω artımlarla 0.00Ω 1. 40 ms yakl.0 Ω/s 0.01 Ω artımlarla Empedans Z1 (sekonder.0 V .

5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.13 Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. Yayın Tarihi 10.2010 477 . Harmonik .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.% 10’a kadar 3.% 10’a kadar 5. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.05 aralığında Harmonik akımlar .Teknik Veriler 4.

01Ω artımlarla 0.26.00 Ω 0.Karakteristiğin geçilmesi durumunda 2 Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Zamanlar Başlatma Tutma Süresi TTUTMA Kademe dışı koruma mesaj süresi Gecikme süreleri toleransı % 20.01 s artımlarla 0. IN = 1 A olarak) Empedans Za (sekonder.60.00 Ω 0.95 yakl. IN = 5 A olarak) Empedans Zb (sekonder.00 Ω .0 yakl.I2< VDE 0435’e göre ölçme toleransı Bölüm 303 Güç Salınım Poligonunu Empedans Za (sekonder.20 s .130.10 Ω .05 Ayar değerinden % 3 % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.Teknik Veriler 4.10 Ω . 1.02 s . 7UM62.01Ω artımlarla 0.02 Ω .00 s 0.130.00 Ω 0. IN = 5 A olarak) Poligonun Eğim Açısı Müsaade edilen güç salınımlarının sayısı .26. IN = 5 A olarak) Empedans Zc (sekonder.02 Ω .04 Ω .0 .14 Başlatma Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Pozitif Bileşen Sistem Akımı I1>/IN Negatif Bileşen Akım I2</IN Bırakma/Başlatma Oranı .0° 0. 0. IN = 5 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.1º artımlarla 1 .01Ω artımlarla 60.0. IN = 1 A olarak) Empedans Zb (sekonder.00 Ω 0.00 Ω 0. IN = 1 A olarak) Empedans Zc (sekonder. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 400.0 .90.00 Ω 0.20 Ω .00 Ω .01Ω artımlarla 0.15 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0.00 Ω 0.% 100.130.0° .0 % 5.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 4.26.130.10 1 .2010 .20 |ΔZ/Z| ≤ 5 % 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0.26.I1 > . Yayın Tarihi 10. IN = 1 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.01 s artımlarla 478 SIPROTEC.Karakteristiğin geçilmesi durumunda 1 .00 Ω 0.

15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Harmonik .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.% 10’a kadar 5. Yayın Tarihi 10.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.2010 479 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.05 aralığında Harmonik akımlar .Teknik Veriler 4.% 10’a kadar 3. 7UM62.

15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 4. 50 ms yakl.01 .0 s veya ∞ (etkisiz) 0.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms % 1.0.1. TUp< Gerilim.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U<.20 0. T U<< Zaman ÇarpanıTÇarpan .60.1 V artımlarla 0.00 s . ters zaman karakteristik için Faz-faz büyüklükler olarak faz-toprak-gerilimlerin pozitif bileşenleri 10. U<<) Gecikme Zamanı T U<.10 s .01 s artımlarla Ek Gecikme Zamanı TUp<.60. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 . Up< Zaman Gecikmesi T.5 V mutlak yakl. 7UM62. Çalışma Zamanları Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/başlatma oranı Ters zaman karakteristiğinin başlatma değerinden Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-12 1.01 artımlarla 0.01 s artımlarla 0.0 V 1.2010 . Up< Bırakma oranı.00 s 0. ek ters zaman karakteristik için 0.5. BIR U< (sadece kademeler U<. U<<.00 s veya ∞ (etkisiz) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.01 s artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.Zaman-Karakteristiği Ayar değerinden % 1. U veya 30 ms olarak 480 SIPROTEC.00 s . U<<. veya 0. 50 ms Toleranslar Başlatma eşikleri U<.Teknik Veriler 4.125.0 V .

05 aralığında Harmonik akımlar . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Şekil 4-12 Ters zamanlı düşük gerilim korumanın Up< = 75 V ayar değeri için ilave Açma gecikmeleri olmadan (TUp< = 0) Açma zamanları SIPROTEC. 7UM62.% 10’a kadar 5.Teknik Veriler 4.2010 481 .% 10’a kadar 3.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Yayın Tarihi 10.95 ≤ f/fN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.

00 s veya ∞ (etkisiz) 0.0 V .Teknik Veriler 4.60. U>> Bırakma Süreleri U>.2010 . Zamanlar Başlatma Süreleri U>. U>>) Gecikme Zamanı T U>. Yayın Tarihi 10.95 ≤ f/fN ≤ 1.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 s .0 V 0.01 artımlarla 0.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. U>> Bırakma oranı. 50 ms yakl.% 10’a kadar 3.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. U>> Toleranslar Gerilim sınır değerleri Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.170.99 0.1 V artımlarla 0. T U>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.05 aralığında Harmonik akımlar . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0.90 .01 s artımlarla 482 SIPROTEC.16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U>. BIR U> (kademeler U>. 50 ms Faz-toprak gerilimlerden hesaplanan maksimum faz-faz gerilimler 30.% 10’a kadar 5. veya 0. 7UM62. Harmonik .16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 4.

Yayın Tarihi 10.125.05 yakl. 7UM62.00 s 10.% 10’a kadar 5.00 s .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s .17 Frekans Koruma (ANSI 81) Ayar aralıkları/Artımlar Frekans Elemanlarının Sayısı Başlatma Değerleri f> veya f< Gecikme Zamanları T f1 T f2 . 100 ms 4.01 s artımlarla 0.5 / 10 K %1 %1 10 mHz (U = UN için.66. Harmonik %1 % 0. 20 mHz yakl. f<) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.T f4 Düşük Gerilim Bloklama (Pozitif bileşen gerilim U1) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.600. Harmonik . f = fN) Ayar değerinden % 1 veya 0.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. f< Bırakma farkı Δf = | Başlatma Değeri – Bırakma Değeri | Bırakma/başlatma oranı Düşük Gerilim Bloklama için Bırakma Oranı Toleranslar Frekansları f>. f< Bırakma Süreleri f>.01 s artımlarla 0.% 10’a kadar 3.00 s 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 Hz 0. 100 ms yakl.2010 483 .01 Hz artımlarla 0.17 Frekans Koruma (ANSI 81) 4.Teknik Veriler 4. 1. f< Düşük Gerilim Bloklama Gecikme zamanları T(f<.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar .100.1 V artımlarla SIPROTEC. Zamanlar Başlatma Süreleri f>.0 V .0 V ve 0 V (bloklamasız) 0. her biri f> veya f< ayarlanabilir 40 Hz .

ve Kademe karakteristiği Başlatma Süreleri 1. Harmonik . veya 10 ms % 5.5/10 K ≤%1 ≤%1 484 SIPROTEC.35/1.ve Kademe karakteristiği) Termal benzetim (Zaman-Karakteristiği) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1. 7UM62. Harmonik 0.00 s .% 10’a kadar 3.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği uyarı kademesi 1.40 1 s artımlarla 1 s artımlarla yakl.01 artımlarla Gecikme zamanları T U/f>.U/f ±600 ms olarak ≤%1 ≤ % 0.% 10’a kadar 5.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.40 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar . 60 ms yakl.05/1.15/1.00 .1.2010 .01 artımlarla Başlatma eşiği kademeli karakteristiği 1.1 · Ayar değeri için Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20 000 s 0.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 4.00 .20/1. 60 ms yakl. T U/f>> (Uyarı.30/1.98 bakınız Şekil 4-13 Ayar değerinden % 3 Ayar değerinden % 1. Açma Açma Karakteristiği Termal Benzetim (Varsayılan Ayar ve Kademeli karakteristiği) Toleranslar U/f-Başlatma Gecikme Süreleri T (Uyarı.10/1.01 s artımlarla 1.25/1. Yayın Tarihi 10.20 0.60.00 s veya ∞ (etkisiz) 0 s .ve Kademe karakteristiği) Karakteristik değerleri çiftleri U/f t (U/f) Termal karakteristik için ilgili Açma gecikmeleri Soğuma Süresi TSOĞUMA Zamanlar Uyarı.20 000 s 0 s .Teknik Veriler 4. 0.

Yayın Tarihi 10. 7UM62.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 4-13 Aşırı uyartım korumanın (önayar) kademe karakteristiği ve termal grafikten sonuç olarak ortaya çıkan Açma karakteristiği SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 485 .Teknik Veriler 4.

150 ms .0 V .2010 .1 V artımlarla Pencere uzunluğu Zamanlar Başlatma Süreleri df/dt Bırakma Süreleri df/dt Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma farkı Δf/dt Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Frekans artışı .05 yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 10’a kadar 3.500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) 0.02 Hz/s .00 s .5 UN için yakl.15 Hz/s U > 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 150 ms .0 V veya 0 devre dışı (etkin değil) 1 . Yayın Tarihi 10.5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.01 s artımlarla 0.5 V % 1 veya 10 ms ≤%1 ≤ % 0.0. % 5 veya 0. Harmonik yakl.Teknik Veriler 4. Harmonik .1 Hz/s U > 0. % 3 veya 0.99 Hz/s (ayarlanabilir) yakl.10.60. opsiyonel +df/dt>.125.% 10’a kadar 5. 7UM62.500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) yakl.19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Ayar aralıkları/Artımlar Kademeleri.Ölçme Penceresi ≥ 5 Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Zamanları Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 486 SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar .1 Hz/s artımlarla 0. –df/dt Başlatma Değerleri df/dt Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama U1> 4 0. 1.25 periyot 0.1 Hz/s .19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 4.0 Hz/s 0.Ölçme Penceresi < 5 .

20 Gerilim Vektörü Atlaması 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.% 10’a kadar 5. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.60.2010 487 .0 V 1º artımlarla 0.60.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.5 V % 1 veya 10 ms – yakl.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.125.5° U > 0.01 s artımlarla 0. 75 ms yakl.00 s artımlarla 0.Teknik Veriler 4.20 Gerilim Vektörü Atlaması Ayar aralıkları/Artımlar Kademe Δϕ Gecikme Süresi T Reset Süresi TReset Düşük Gerilim Bloklama U1> Zamanlar Başlatma Süreleri Δϕ Bırakma Süreleri Δϕ Bırakma/Başlatma Oranı – Toleranslar Fazör Atlaması Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında Harmonik akımlar . 7UM62.30° 0.00 .00 .1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 SIPROTEC. Harmonik . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 75 ms 2° .% 10’a kadar 3.0 .5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.5/10 K ≤%1 0. Yayın Tarihi 10.

125. 67G) Ayar aralıkları/Artımlar Artık Gerilim U0> Toprak akımı 3I0> Toprak akımının açı kriteri Zaman Gecikmesi TS/T/A Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.0 V .0 V 2 mA . Harmonik .2010 . 50 ms yakl. Zamanlar Başlatma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma-Başlatma oranı/Bırakma farkı Artık Gerilim U0 Toprak akımı 3I0 Açısı Kriteri (Bırakma farkı) Toleranslar Artık gerilim Toprak akımı Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.70 veya 1 mA 10° Yön Şebeke 2. 67G) 4.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 50 ms yakl. 0.% 10’a kadar 3. 70 ms yakl. 50 ms yakl. 64G.% 10’a kadar 5. 70 ms 488 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 64G.01 s artımlarla yakl.70 yakl.95 ≤ f/fN ≤ 1.5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.60. veya 0. 0.00 s .1000 mA 0° .1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla 0. 50 ms yakl.5 V Son değerin % 1’i veya 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. 7UM62.05 aralığında Harmonik akımlar .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.360° 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.

00 s . IEE>> Ölçüm devresi denetimi IEE< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Yayın Tarihi 10.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.Teknik Veriler 4.00 s veya ∞ (etkisiz) 2 mA .1 mA artımlarla Not: Yüksek hassaslık nedeniyle ölçme girişinin doğrusallık aralığı hassas toprak arıza tespiti için 2 mA 1600 mA olabilir.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 64R) 4. 50 ms yakl.50.2010 489 .5 mA . 7UM62.0 mA (etkisiz) 1 mA artımlarla 0.1000 mA 0.5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.% 10’a kadar 5. 0.0 mA veya 0.% 10’a kadar 3. Harmonik .60.60. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.00 s . 1.10 veya 1 mA yakl.01 s artımlarla 0. 2 s 2 mA . 50 ms yakl.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.05 aralığında Harmonik akımlar .01 s artımlarla 1 mA artımlarla 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.1000 mA 0.95 veya 1 mA yakl. 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE> Gecikme Süresi TIEE> Akım Başlatma IEE>> Gecikme Süresi TIEE>> Rotor toprak arıza koruma olarak IEE< kullanımında ölçüm devresi denetimi Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Ölçüm devresi denetimi (gecikme) Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE>.

8 ≤ UH/UHN ≤ 1.5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 3.Harmonik için başlatma eşiği Aşırı gerilim kademesi U0 (3.01 s artımlarla 490 SIPROTEC. 0. Harmon. 7UM62.0 .125.% 100 veya ∞ (etkisiz) 50.1 V artımlarla 0.Harmon.40. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.60. 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.2 V .Harmonik için başlatma eşiği: Düşük gerilim kademesi U0 (3.–0.) Ayar aralıkları/Artımlar 3. Harm. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.)< Aşırı gerilim kademesi U0 (3.10 .0 V 0.+40. Harm.1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1. Harm.0 V .95 yakl. 0. 80 ms % 10 .2 V .1 V artımlarla 0.) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. veya 0.) Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Kademe U0(3.23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. Harmon.2010 .23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. Yayın Tarihi 10.1 V yakl.90 yakl.0 % 1 artımlarla 0.)> Zaman Gecikmesi TS/T/A (3.1 artımlarla 0. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.00 s . 1. Harmon.0.) 4. 80 ms yakl.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0. Harm.0 V veya ∞ (etkisiz) –40.90 .0 V 0.1 V artımlarla 0.)> için Düzeltme faktörü U03h (V/% 100) Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Düşük gerilim kademesi U0 (3.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.40.)< 3.1 V yakl. Harmon.)> Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Toleranslar Artık gerilim Zaman Gecikmesi TS/T/A (3.

3 s ≤ 250 ms ≤ 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.1.01 s artımlarla Arıza denetimi 20 HZ-Generatör U20 I20 Düzeltme açısı Zamanlar Başlatma Süresi RS/T/A<. 7UM62.% 10’a kadar 3. RS/T/A<< Başlatma Süresi IS/T/A> Bırakma Süreleri RS/T/A<.15 V 5 mA .00 s veya ∞ (etkisiz) 1Ω artımlarla 1Ω artımlarla 0.% 10’a kadar 5.3 V .02 A .01 A artımlarla 0.2 Ω % 3 veya 3 mA % 1 veya 10 ms yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 491 .40 mA -60° .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 yakl.00 s .50 A 0.700 Ω 0.60.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 aralığında Harmonik akımlar .1.24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) 4. % 5 .Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.7 ≤ 1.1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla SIPROTEC.24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RS/T/A< Açma kademesi RS/T/A<< Toprak akımı kademesi IS/T/A> Gecikme Süresi 20 Ω . Yayın Tarihi 10.700 Ω 20 Ω . Harmonik .2 . RS/T/A<< Bırakma Süreleri IS/T/A> Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Direnç Akım Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.+60° 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1.8 s ≤ 120 ms 0.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 4.0.00 s 0.0 mA 0.00 s . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.1.25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE-B> Gecikme Süresi TIEE-B> Akım Başlatma IEE-B< Gecikme Süresi TIEE-B< Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB> Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB< Dalga akımı koruması olarak kullanımda ölçme yöntemi 0. ve 3.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında Harmonik akımlar .60.% 10’a kadar 5.00 s .00 s .% 10’a kadar 3.60.1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s .15 mA yakl.15 mA yakl.0 mA veya ∞ (etkisiz) 0.0.60.1000.3 mA . Harmonik 0. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.2010 .500. 1.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.01 s artımlarla 0.1 mA artımlarla 0.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE-B> IEE-B< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Harmonik . 50 ms yakl.Temel Bileşen . Harmonik .01 s artımlarla 0.3.60.1 mA artımlarla 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.90 . 50 ms 492 SIPROTEC. 7UM62. 0.10 .3 mA .01 s artımlarla 0.00 s .Teknik Veriler 4.

60 ms SIPROTEC.1 V artımlarla 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.130. 0.00 s .5 .1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.0. Artık gerilim U S/A> TU S/A> 0.26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği.2010 493 .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 4.0 V 0.60.Teknik Veriler 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Yayın Tarihi 10. 60 ms yakl. Harmonik .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.05 aralığında Harmonik akımlar .% 10’a kadar 3.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma kademesi U S/A> Toleranslar Artık gerilim Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 5.3 V . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.95 (ayarlanabilir) veya 0.1 V yakl.

0° .Teknik Veriler 4. 1.00 s .60.999 Ω 1.00 s veya ∞ (etkisiz) –100 Ω .0 mA veya 0.01 s artımlarla 0. fn (ANSI 64R) 4.15 ≤ CE/µF≤ 3 için % 10 RE ≤ 10 kΩ ve 0.1º artımlarla Müsaade edilen rotor kapasitesi CE Verilen toleranslar için ve Ölçme devresi kesintisi tespiti için Ön gerilimin müsaadeli çalışma aralığı (Arıza ihbarı URE< U ≤ 20 V durumunda) Zamanlar Başlatma Süreleri .60. Açma kademesi % 5 RE ≤ 5 kΩ ve 0. 1.50.100 V~ ≤ 80 ms ≤ 80 ms Gecikme Süreleri T 494 SIPROTEC.0 kΩ 1.5 mA Bırakma farkı yakl.1 kΩ artımlarla Kuplaj Reaktansı XKUPLAJ Kuplaj devresinde (kapasite) Direnç RSERİ.0 µF 20 V~ .27 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 10 ≤ RE/kΩ ≤ 3 ve CE ≤ 1 µF için % 1 veya 10 ms yakl.1 mA artımlarla 0.1 kΩ artımlarla 0. Açma kademesi Bırakma Süreleri . RE << AÇMA Arıza bildirimi IRE< Arıza bildirimi URE< Toleranslar Uyarı kademesi.0 kΩ . 7UM62.2010 . Yayın Tarihi 10. Kuplaj devresi Başlatma değeri I RE< Arıza bildirimi Rotor toprak akımı için Açı dönüşü W0 I RE 1 Ω artımlarla 1 Ω artımlarla 0.01 s artımlarla 3. 5 V Bırakma farkı 0.30.5.00 s . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 kΩ 0. Açma kademesi Bırakma/Başlatma Oranı RE< UYARI.0 kΩ .Uyarı kademesi.800 Ω 0 Ω .0 (Kademe etkin değil) -15.Uyarı kademesi.0.0° 0.15 ≤ CE/µF ≤ 3 için % 10. fn (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Zamanları TUYARIE < TAÇMARE << 0.25 yakl.+15.20 .27 Rotor Toprak Arıza Koruma R.0 mA .15 µF ≤ CE ≤ 3.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.

8 ≤ UH/UHN ≤ 1. fn (ANSI 64R) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 7UM62.Teknik Veriler 4.5/10 K ≤%1 SIPROTEC.2010 495 . Yayın Tarihi 10.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.95 ≤ f/fN ≤ 1.

1 .25 1.1. % 5 veya 0.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 .95 ≤ f/fN ≤ 1.01 s artımlarla 0.5 kΩ 1 µF ≤ CE< 3µF için % 1 veya 10 ms 0.Teknik Veriler 4.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Süresi Başlatma eşiği QC< Arıza bildirimi Zamanlar Başlatma Süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı Direnç RE Şarj QC< Toleranslar Direnç Gecikme Süresi Müsaade edi. % 10 veya 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.60.80 kΩ 1 kΩ . 1.3 µF yakl.2 veya 0.1. Rotor-Toprak-Kapasite Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 mAs yakl.10 kΩ 0.01 mAs artımlarla 496 SIPROTEC.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤%1 yakl. 7UM62.1.15 µF . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.5 s 5 kΩ .15 µF ≤ CE< 1 µF için yakl.00 mAs 1 kΩ artımlarla 1 kΩ artımlarla 0.00 mAs .00 s .5 s (7XT71 bağlıdır) yakl. 1 s . Yayın Tarihi 10.5 kΩ 0.

95 veya 0.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 4.0 s .01 IN SIPROTEC.li ROT Sür.% 10’a kadar 3.01 A artımlarla 0.00 A 0.5 s . IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.01 A artımlarla 0.16.0 s veya ∞ (etkisiz) 0. Yayın Tarihi 10. veya 50 mA % 1 veya 30 ms yakl.1 s artımlarla Açma Karakteristiği Bırakma/başlatma oranı I/IMOTOR YOLAL Toleranslar Başlatma Eşiği Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.10 A .95 ≤ f/fN ≤ 1. maks.50 A .01 A artımlarla 0.120.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.10. Harmonik . Müsaade Edilen Kilitli Rotor Süresi TKlt.0 A 3.180.% 10’a kadar 5.50.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1.00 A 0.00 A 1.Teknik Veriler 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.0 s 0. 7UM62.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Ayar aralıkları/Artımlar Motor yol alma akımı IA Başlatma eşiği.1 s artımlarla 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Motor Yol Alma Tanıma IMOTOR YOLAL Maksimum Başlatma Zamanı tBaşl.05 aralığında Harmonik akımlar .60 A . 0.2010 497 .00 A .80. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.01 A artımlarla 0.

30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.1 artımlarla 0. Tekrar Başlatma Engelleme Süresi Tekrar Başlatma Eşiği 3.0 1.0 min 1-4 1.100.1 artımlarla 0. Tekrar yol almanın mümkün olduğu sıcaklık sınır eşiği ΘL maks.SICAK BAŞ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 .120. 7UM62. Motor dururken uzatma faktörü kτ DURURKEN Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı kτ ÇALIŞMADA Min.0 .60.2 min .0 min .nSICAK 1 .Teknik Veriler 4.0 min 0.1 artımlarla 0. grafik tekrar açma sınırının altına düşene kadar olan süre.0 . 49Rotor) 4. grafikte „donmuş” olan Term. Θön τL kτ Soğuk durumdan müsaade edilen çalıştırmaların sayısı Motorun tekrar çalıştırılabildiği süre Dengeleme süresi. Yayın Tarihi 10. müsaade edilen Maks.120.30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.0 s .10. Baş.0 Müsaade edilen maksimum Yol Alma Süresi TBAŞL MAKS Sıcaklık Dengeleme Süresi TDengeleme Maksimum Sıcak Başlatma Sayısı nMAKS.2 Tekrar Başlama Süreleri bunun içinde anlamları: ΘYnd.0 0.1 s artımlarla 0. Baş.100. bundan bağımsız: Rotor sıcaklığının ön geçmişi Rotor zaman sabiti (dahili olarak hesaplanır) Zaman sabiti için uzatma çarpanı kτ ÇALIŞMADA veya kτ DURURKEN 498 SIPROTEC.1 min artımlarla 1 artımlarla 1 artımlarla 0.0 s 0.1 min artımlarla Soğuk ve Sıcak Yol Almalar arasındaki Fark nSOĞUK .5 . 49Rotor) Ayar aralıkları/Artımlar Anma Motor Akımının katı olarak Yol Alma Akımı IA/IMOTnom 1.. Müsaade edilen Rotor aşırı sıcaklığı (= % 100 İşletme ölçüm değerinde ΘL/ΘL açma) nSOĞUK TUzak TDengeleme TYnd. term.

50 ms yakl.60.Kumanda Fonksiyonu üzerinden (CFC) .95 ≤ f/fN ≤ 1.10.06 s .01 s artımlarla yakl. veya 50 mA % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için 0.% 10’a kadar 5.% 10’a kadar 3.00 A 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.00 s veya ∞ 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1. 50 ms SIPROTEC.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 A 0.Harici başlatma için Bırakma Süresi Toleranslar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.2. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.05 aralığında Harmonik akımlar .31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Zamanlar Başlatma Süreleri . 50 ms yakl.2010 499 .Dahili başlatma için . Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Harmonik . 7UM62.20 A .01 A artımlarla 0. 50 ms yakl.04 A .31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 4.01 A artımlarla 0.

5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 5. 0. 1.80 veya 50 mA ca. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5 V % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için ca.05 aralığında Harmonik akımlar . veya 100 mA Ayar değerinden % 1.60. 27) 4.32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.0 A veya ∞ (etkisiz) 0.0 A veya ∞ (etkisiz) 10.% 10’a kadar 5.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 7UM62. 0.60. Bırakma süresi T U1<BIRAK.0 V veza 0 V (müsaade yok) 0.80 veya 250 mA yakl.32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.100.1 A artımlarla 0.Teknik Veriler 4.00 s . Harmonik . veya 20 mA Ayar değerinden % 5.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. 0. 35 ms 500 SIPROTEC.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 A .2010 .01 s artımlarla 0.0 V .20.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 s .5 A .125. 25 ms yakl.% 10’a kadar 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 V artımlarla 0.01 s artımlarla Zamanlar Reaksiyon süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı I>>> Gerilim müsaade U1< Toleranslar Akım Başlatma I >>> Gerilim müsaade U1< Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 yakl.1 A artımlarla 0. veya 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. Yayın Tarihi 10. 27) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I >>> IN = 1 A için IN = 5 A için Gerilim müsaade U1< Gecikme Süreler T U1<BAŞLAT.

1 V artımlarla 0.00 s .05 V yakl. I< İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Toleranslar Gerilim sınır değerleri Akım sınır değerleri Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.2 mA .-0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 4.1 Veff artımlarla 0. veya 0.0 mA 0.2 mA .1 mA artımlarla 0.0 mA 0.2 mA .60. Yayın Tarihi 10.5 V 0.17.8.15 mA yakl. 1.1 V .05 .01 s artımlarla f = fN için SIPROTEC.1 V artımlarla 0.1 mA artımlarla 0.5 V 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.1 mA artımlarla 0. 0.0 mA 0.33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Ayar aralıkları/Artımlar Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Sinüzoidal gerilim akımlarının ölçümünde Sinüzoidal akımlarının ölçümünde Gecikme Zamanı TDC Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.0 Vef 0.05 V yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 Vef . 7UM62.17.15 mA ≤ 60 ms ≤ 200 ms ≤ 60 ms ≤ 200 ms Başlatma süreleri gibi f = fN için 0.+0.7. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1.2010 501 .05 . 0.8.Teknik Veriler 4. veya 0. I> İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Düşüklük U<.1 V . Zamanlar Başlatma Süreleri Artış U>.95 .95 ≤ f/fN ≤ 1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.+0.1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.14.-0.95 .5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 1.1 V Ayar değerinden % 1.

6 Pt 100 Ω.482 °F veya ∞ (ihbar yok) –50 °C . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.250 °C –58 °F . Ni 100 Ω veya Ni 120 Ω „Yağ“ veya „Ortam“ veya „Sargı“ veya „Yatak“ veya „Diğer“ İhbar Eşikleri her bir ölçüm noktası için Kademe 1 –50 °C .Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık Algılayıcıları Bağlanabilen RTD-Kutu Sayısı RTD-Kutusu başına Sıcaklık Algılayıcı Sayısı Ölçme tipi Montaj Yeri 1 veya 2 maks.482 °F veya ∞ (ihbar yok) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) Kademe 2 502 SIPROTEC.2010 .250 °C –58 °F .34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 4.

2010 503 .40 ms yakl. 7UM62.40 ms SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4. 20 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.35 Eşik Denetimi Ayar aralıkları/Artımlar Eşik ÖD1> .% +200 Aktif Güç P Reaktif Güç Q Aktif Güç Değişimi ΔP Gerilim UL1 Gerilim UL2 Gerilim UL3 Gerilim UE Gerilim U0 Gerilim U1 Gerilim U2 Gerilim UE3h Akım 3I0 Akım I1 Akım I2 Akım IEE1 Akım IEE2 Güç açısı ϕ Güç faktörü cosϕ TD1’de değer % 1 artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Eşik ÖDx> Eşik ÖDx< Toleranslar İşletim Ölçüm Değerleri Altbolüm „İlave Fonksiyonlar“ paragrafına bakın 0. 20 .35 Eşik Denetimi 4.ÖD10< Sınıflandırılabilir ölçüm değerleri % -200 .95 1.05 yakl.

Teknik Veriler 4. Doğrusal Olmayan Eğri Zamanlayıcı (maks.Kapısı Yanıp Sönme Modülü Boolean’ dan Kumandaya (Çevrim) Boolean’ dan Çift Noktaya (Çevrim) Boolean’ dan dahili SI ya Çevrim DP İhbar Üretme Komutu İptal Etme Anahtarlama Sırası Komut Bilgisi Sayılan Değer Karşılaştırılması Bağlantı Sayıcı Bilgi Durumu Çift Nokta. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Flipflop Yeniden Başlatma için Durum Belleği Çift Noktadan Boolean’ a (Çevrim) Adaptör Çift bildirim kod çözme yapıtaşı bir çift bildirimi durumu ile birlikte dört Tek bildirime durumu ile birlikte dönüştürür Bölme DP Kodu Çözme Dinamik VEYA Çevrim Canlı-Sıfır. Kodçözücü Durumlu çift bildirim. Kodlayıcı D.1193sa) Geribildirim Döngüsü X X X X X — — — — X — — X — X X X — X — X X Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X PLC_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X SFS_ BEARB — X X X X — X X X X — X X X X X X X X X X X DIV DM_DECODE DYN_OR INT_TO_REAL LIVE_ZERO LONG_TIMER LOOP X X X X X X X X X X X — X X X X X X — X — X X X X — X X 504 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 .36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon Modülleri ve Görev Seviyeleri Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB ABSVALUE ADD ALARM AND BLINK BOOL_TO_CO BOOL_TO_DI BOOL_TO_IC BUILD_DI CMD_CANCEL CMD_CHAIN CMD_INF COMPARE CONNECT COUNTER DI_GET_STATUS DI_SET_STATUS D_FF D_FF_MEMO DI_TO_BOOL DINT_TO_REAL DIST_DECODE Büyüklük Hesabı Toplama Alarm Saati VE (AND) .36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) 4.

36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X PLC_ BEARB — X X X SFS_ BEARB — X X X LOWER_SETPOINT MUL MV_GET_STATUS MV_SET_STATUS Alt Sınır Çarpma Bilgi Durumu Ölçme. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Etkisiz Olumsuz VEYA (NOR) Kapısı VEYA (OR) Kapısı Adaptör Çevrim Çevrim Kenar Algılayıcı RS.Flipflop durum bellekli için Karekök SR.2010 505 . Kodçözücü Durum Bayrağı ile Ölçülen Değer.Teknik Veriler 4.Flipflop SR. Yayın Tarihi 10.Flipflop durum bellekli için Durumu ile VE (AND) Kapısı Durumu ile Olumsuzlayıcı .Etkisiz Durumu ile VE (OR) Kapısı Çıkarma Zamanlayıcı Kısa Zamanlayıcı Çevrim Üst Sınır X-VEYA (XOR) Kapısı Sıfır Bastırımı X X X X NAND NEG NOR OR REAL_TO_DINT REAL_TO_INT REAL_TO_UINT RISE_DETECT RS_FF RS_FF_MEMO SQUARE_ROOT SR_FF SR_FF_MEMO ST_AND ST_NOT ST_OR SUB TIMER TIMER_SHORT UINT_TO_REAL UPPER_SETPOINT X_OR ZERO_POINT X X X X X X X X — — X — — X X X X — — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X — — X — X — SIPROTEC.Flipflop RS. Kodlayıcı Olumsuz VE (NAND) Kapısı Olumsuzlayıcı .

Aksi takdirde başlangıç impulsundaki modüller çalışmaz. 7UM62. TIMER ve TIMER_SHORT demek ki. Kırmızı ERROR-LED yanar. 16 400 350 Sınır 165 Açıklama Sınır aşıldığında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kırmızı ERROR-LED yanar. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Yayın Tarihi 10. Görev Seviyelerinde Maksimum TICK Sayısı Görev Seviyesi MW_BEARB (Ölçülen Değer İşleme) PLC1_BEARB (Yavaş PLC İşleme) PLC_BEARB (Hızlı PLC İşleme) SFS_BEARB (Salt Teçhizatı Kilitleme) 1) Sınır TICKS olarak 1) 10000 2000 400 10000 Bütün blokların TICK toplamı. CFC tarafından bir hata mesajı verilir. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. TIMER ve TIMER_SHORT modülleri için zaman değerleri cihazın 10 ms zaman çözümlemesinden daha düşük seçilmemelidir. LONG_TIMER bu sınırlamaya bağlı değildir. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Genel Sınırlar Tanımlama Tüm görev seviyelerine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Bir görev seviyesine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Tüm grafiklere göre tüm CFC girişlerinin maksimum sayısı Sıfırlanmaya dayanıklı maksimum flipflop sayısı D_FF_MEMO Aygıta Özgü Sınırlar Tanımlama Görev seviyesi başına grafik girişlerinin maksimum eşzamanlı değişim sayısı Görev seviyesi başına maksimum grafik çıkışı sayısı Ek Sınırlar Aşağıdaki CFC 1) Modülleri için Ek Sınırlar Görev Seviyesi TIMER2) 3) MW_BEARB PLC1_BEARB PLC_BEARB SFS_BEARB 1) Sınır 32 Açıklama Sınır aşamasında cihaz parametre takım sürümünü bir hata mesajı ile iptal eder. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. daha önce belirtilen sınırları aştığında. Sınır aşıldığında. Kırmızı ERROR-LED yanar. son parametre takım sürümünü restore eder ve bununla yine enerjilenir. Kırmızı ERROR-LED yanar. Sınır aşıldığında. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. 506 SIPROTEC. Kırmızı ERROR-LED yanar.2010 .Teknik Veriler 4. 150 Görev Seviyelerinde Maksimum Bloğu Sayısı TIMER_SHORT2) 3) — 15 — — 30 — 2) 3) Sınır aşıldığında. Maksimum kullanılabilen Tımer sayısı için aşağıdaki ek koşullar geçerlidir: (2 · TIMER Sayısı + TIMER_SHORT Sayısı) < 30. eşitsizliğin gerçekleştirme çerçevesinde mevcut olan Timer-Kaynaklarını paylaşırlar. Sınır aşıldığında.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız elemanlar için gerekli TICK işleme süreleri Bağımsız Eleman Blok. temel gerekler Genel modüller için 3 girişin üzerindeki her bir giriş Bir giriş sinyaline bağlantı Bir çıkış sinyaline bağlantı Her bir grafik için ek Aritmetik ABS_VALUE ADD SUB MUL DIV SQUARE_ROOT Temel mantık AND CONNECT DYN_OR NAND NEG NOR OR RISE_DETECT X_OR Bilgi durumu SI_GET_STATUS CV_GET_STATUS DI_GET_STATUS MV_GET_STATUS SI_SET_STATUS DI_SET_STATUS MV_SET_STATUS ST_AND ST_OR ST_NOT Bellek D_FF D_FF_MEMO RS_FF RS_FF_MEMO SR_FF SR_FF_MEMO Kumanda Komutları BOOL_TO_CO BOOL_TO_IC CMD_INF CMD_CHAIN CMD_CANCEL LOOP TICK Sayısı 5 1 6 7 1 5 26 26 26 54 83 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 4 4 5 5 4 34 3 8 SIPROTEC.2010 507 .Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.

508 SIPROTEC. ön konfigürasyonlar silinebilirler.2010 .Teknik Veriler 4.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız Eleman Tip dönüştürücü BOOL_TO_DI BUILD_DI DI_TO_BOOL DM_DECODE DINT_TO_REAL DIST_DECODE UINT_TO_REAL REAL_TO_DINT REAL_TO_UINT Karşılaştırma COMPARE LOWER_SETPOINT UPPER_SETPOINT LIVE_ZERO ZERO_POINT Ölçülen değer Zaman ve Ölçü COUNTER TIMER TIMER_LONG TIMER_SHORT ALARM BLINK Matris olarak Yapılandırılabilir TICK Sayısı 5 5 5 8 5 8 5 10 10 12 5 5 5 5 6 5 5 8 21 11 Ölçüm değerlerini ve bildirimler tanımlanmış ön meşguliyet serbest arabelleklere konfigüre edilebilirler. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

2 V ±1 Digit UE veya 3U0 kV primer. veya ±0. IL2. T2. ITutL3 I/IN-Nesne olarak Aralık Tolerans İşletme gerilim değerleri (faz-toprak) % 10 . IL2.2 ölçüm değerinin. IL3. IL1. V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 .2 ölçüm değerinin. X Ω primer ve sekonder Tolerans %1 SIPROTEC. ITutL2. IL3.37 İlave Fonksiyonlar 4. UN % 0. 7UM62. T1.2010 509 .37 İlave Fonksiyonlar İşletim Ölçüm Değerleri İşletme akım değerleri IL1. T1. ITutL1. V sekonder veya % UN İşletme empedans değerleri R.1600 mA % 0.% 200 IN % 3 ölçüm değerinin. T1. Yayın Tarihi 10. A sekonder veya anma akımı yğydesı olarak % IN Aralık Tolerans % 10 . T2 A veya (kA) primer.% 120. veya ±0. A sekonder veya % IN Negatif bileşen akım I2 A veya (kA) primer ve mA sekonder veya % IN Diferansiyel koruma akımları IDifL1. T2.2 ölçüm değerinin. UL3-E kV primer.% 200 IN % 0.2 ölçüm değerinin. veya ±10 mA ±1 Digit 3I0 A veya (kA) primer ve mA sekonder olarak IEE1. IEE2 Aralık Tolerans 0 mA . V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 . V sekonder veya % UN Pozitif bileşen gerilim U1 ve Negatif bileşen gerilim U2 kV primer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UL3-L1 kV primer.Teknik Veriler 4. veya ±10 mA ±1 Digit Pozitif bileşen akım I1 A veya (kA) primer.2 V ±1 Digit İşletme gerilim değerleri (faz-faz) UL1-L2. UL2-L3. IDifL2. UN % 0. IDiffL3.% 120. UL2-E. veya ±10 mA ±1 Digit UL1-E.

25 SN.5 · UN için Aşırı Uyartım U/UN/f/fN Aralık Tolerans 0 . Aktif güç (işaret ile) kW (MW veya GW) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Θ/Θaçma L2.Soğutma ortamı Sıcaklığı Aralık Tolerans İşletme değerleri.Dengesiz Yük Koruma .% 120 SN % 1 ±% 0.25 SN.5 Hz . Θ/Θaçma L3 ΘR/Θaçma Θi2/Θaçma ΘU/f/Θaçma Bağlı sıcaklık algılayıcıya bağlı olarak % 0 . U > 0.2010 . SN = √3 · UN · IN için Wp. Reaktif güç (işaret ile) kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans İşletme güç faktörü değeri cos ϕ Aralık Tolerans Güç açısı Aralık Tolerans İşletme enerji değerleri -1 .0 Hz 0.1 Hz Θ/Θaçma L1.Teknik Veriler 4.% 120 SN % 1 ±% 0.37 İlave Fonksiyonlar İşletme güç değerleri S.Aşırı uyartım korumanın .1° % 0 . Yayın Tarihi 10.+90° 0.% 120 SN % 1 ±% 0.Stator (Aşırı Yük Koruma) .2.Rotor (Motor Tekrar Başlatma Engelleme) .4.4 %2 Termal Ölçer . 7UM62. R/T/A koruma (1-3 Hz) Aralık Tolerans 0.25 SN. Görünür güç kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 . SN = √3 · UN · IN için Q.% 400 %5 510 SIPROTEC.+1 % 1±1 Digit ϕ -90° . Wq (aktif ve reaktif enerji) kWh (MWh veya GWh) ve kVARh (MVARh veya GVARh) Aralık Tolerans 81/2 Konumlar (28 Bit) VDEW-Protokolünde 91/2 Konumlar (31 Bit) cihazda % 1±1 Digit İşletme frekansı değeri f Hz olarak Aralık Tolerans 40 Hz < f < 66 Hz 10 mHz. SN = √3 · UN · IN için P.

0 mA .00 mA 0.2 V ± 1 Digit SIPROTEC.99 kΩ 5 % bzw.0 0.9999 Ω yakl.0.9 kΩ < % 5 .) RS/T/A Ω olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (prim.9999.200.0.180.0° .) RS/T/Aprimer Ω olarak Aralık Tolerans 0 kΩ . Stator devresi IS/T/A A olarak Aralık Tolerans Faz açısı 20 Hz ϕS/T/A ° olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (sek. % 5 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 4µF için İşletme değerleri.0 V 0.00 mAs 0.5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 1µF için < % 10 .0 mA % 2 ölçüm değerinin.01 mAs Rotor Direnci Rtoprak kΩ olarak Aralık Tolerans 0.1 mA ± 1 Digit 0.0° % 1.2 Ω .0 V . Yayın Tarihi 10.05 mA Ters polaritede şarj QC mAs olarak Aralık Tolerans 0.999. % 100 Stator toprak arıza koruma (20 Hz) Ön gerilim Stator devresi US/T/A V olarak Aralık Tolerans Toprak akımı.0 V % 2 ölçüm değerinin.+ 180.20.0 V .00 mA .37 İlave Fonksiyonlar Rotor ön geriliminin büyüklüğü Ugen V olarak Aralık Tolerans 0. veya ± 0. (5 kΩ · Dönüştürme çarpanı) 0 Ω . 7UM62.Teknik Veriler 4.1. veya ± 0.1600.0 kΩ .2010 511 .00 mAs .5 V Akım Rotor devresi Igen mA olarak Aralık Tolerans 0.60.

Değerler Artık gerilimdeki 3./Maks. ΘR/ΘR AÇMA. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. I2. |P|. U/f. f. U > USINIR için | iL1 + iL2 + iL3 | > Grenzwert | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > Sınır değeri. I > ISINIR için Umaks/Umin > Simetri çarpanı. kU = Uf/Udelta Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi IL< sınır değeri IL<./Maks.0 mA . U03h. Diğerleri CFC üzerinden ayarlanabilir Arıza Durumu Protokolü Son 8 güç sistemi arızasının ihbar kayıtları (maks. U1. |Q|. Rapor Ölçülen Değerlerin Saklanması Reset . Değerler Frekans f için Min.Teknik Veriler 4.0 mA (0. Q f Pozitif Bileşen Akımlar için Min/Maks.Elle Tarih ve zaman etiketli İkili giriş üzerinden Ön klavyeden Uzaktan haberleşme kanallarından I1 U1 UE3H P. tip CR 1/2 AA Pil boşalmışsa „Arıza Pi“ mesajı 512 SIPROTEC. Değerler Pozitif Bileşen Gerilimler için Min/Maks.0 .1 mA artımlarla) 22.0 (% 0. IEE1.22. RE S/T/A % olarak 0. U0.% 1000. IEE2. ϕ. 4 (modele bağlı) I1. 7UM62. S. Değerler Analog Çıkışlar (opsiyonel) Miktar Mümkün ölçüm değerleri Maks.2010 .0 mA (sabit) % 10. Harmoniğin Min/Maks değerleri Güç için Min. ΘS/ΘS AÇMA. |cos ϕ|.01 Lityum pil 3 V/1 Ah.0 mA . RE R/T/A 1-3 Hz. Yayın Tarihi 10.5 mA 0. 600 ihbar) Zaman Etiketleme Olay Kayıtlarının Çözünürlüğü (İşletim Mesajları) Açma Kayıtlarının Çözünürlüğü (Arıza Kayıtları) Zaman Sapması (Dahili Saat) Arabellek Pili 1 ms 1 ms % 0.37 İlave Fonksiyonlar Min/Maks.1 artımlarla) Aralık Minimum değer sınırı (itibaren geçerli:) Maksimum değer sınırı ayarlanabilir yüzdesel çıkış değeri 20 mA Lokal Ölçülen Değerleri İzleme Akım asimetrisi Gerilim asimetrisi Akım Toplamı Gerilim Toplamı Akım Faz Sırası Gerilim Faz Sırası Sınır Değeri İzleme Imaks/Imin > Simetri çarpanı. RE R/T/A.5.

IDif-L2. P. uL3. her bir kutup için (kA) WP+. R. uE.04 ms başına her 1 anlık değer uL1. WQ+.Teknik Veriler 4.T2. T1.25 ms başına her 1 anlık değer 1. iEE1. iL3.T1. u= veya i= üç transdüser (TD) Toplam olarak 80 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1 hafıza değeri her 20 ms’de bir 1 hafıza değeri her 16. I2. ϕ. IDif-L3.T2. IEE1.67 ms’de bir U1. IEE2. iL2. ITut-L3.37 İlave Fonksiyonlar Arıza Değeri Kaydı Maks. iL1. Yayın Tarihi 10.2010 513 . uL2. WP–. ITut-L1. iL2.T1. iEE. bellek yedek pil tarafından korunur Anlık Değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Toplam olarak 5 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. X. ayarlanabilir akım eşiğini (Ke I>) aştığında 9 basamağa kadar 4 basamağa kadar. iL1. UE. 8 arıza kaydı saklanır Güç kaynağı arızası durumunda. T2. Q. f-fN RMS değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Enerji Sayacı Dört dördünlü saat Tolerans Anahtar istatistiği Kaydedilebilir Açma sayısı Toplam Kesilen Akım İşletme Saatlerinin Sayımı Çalışma Saatleri Aralığı Sayma Ölçütü Açma Devresi Denetimi İzlenebilir devrelerin sayısı 1 Bir veya iki ikili giriş ile 6 basamağa kadar Akım. ITut-L2. 7UM62. I1. IDif-L1. WQ– %1 Devreye Alma Yardımcıları Saha Faz Dönüşü Kontrolü Ölçülen İşletme Değerleri Kesici Testi Test Sonuçlarının Raporlanması SIPROTEC. iL3.

2010 .Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.37 İlave Fonksiyonlar Saat Zaman Senkronlama DCF 77/ IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) İkili Giriş İletişim Fonksiyon Parametrelerinin Ayar Grubunun Değiştirilmesi Mevcut Ayarlama Grubu Sayısı Değiştirme Denetimi 2 (parametre grubu A ve B) Ön klavye ile Ön PC port üzerinden DIGSI Sistem arayüzü üzerinden protokol İkili Giriş 514 SIPROTEC.

38 Tablo 4-1 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Çalışma Durumu 0 Koruma fonksiyonu f ≤ 10 Hz aktif aktif değil aktif değil 1) aktif değil 1) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil 2) aktif aktif değil aktif değil aktif değil 1) aktif değil 2) aktif değil aktif değil aktif aktif değil aktif değil aktif aktif aktif Çalışma Durumu 1 11 Hz < f/Hz ≤ 40 40 Hz ≤ f/Hz ≤ 69 aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif 4) aktif 5) aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif akt