P. 1
7UM62xx_Manual_A1_V040002_tr

7UM62xx_Manual_A1_V040002_tr

|Views: 57|Likes:
Yayınlayan: teknikman

More info:

Published by: teknikman on Feb 25, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Önsöz Içindekiler

SIPROTEC Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62
V4.6

Giriş Fonksiyonlar Montaj ve Devreye Alma Teknik Veriler Ek Kaynakça

1 2 3 4 A

Kullanım Kılavuzu

Terimler Sözlüğü Dizin

C53000-G115A-C149-1

Not Emniyetiniz için, Önsöz’de yer alan talimat ve uyarılara uyunuz.

Sorumluluk reddi Bu kullanım kılavuzunun içeriği, açıklanan yazılım ve donanıma uygunluğu yönünden kontrol edilmiştir. Bununla birlikte, açıklamalarda sapmalar tamamen ortadan kaldırılamaz, bundan dolayı verilen bilgilerdeki hata veya eksiklikler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Bu kullanm kılavuzundaki bilgiler düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltmeler ileriki baskılara dahil edilecektir. Kullanım kılavuzunda karşılaşacağınız bu tür hataları yapacağınız düzeltmelerle bize bildirmenizi rica ederiz. Herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik düzeltmeler/iyileştirmeler yapma hakkımız saklıdır. Belge sürümü V04.00.02 Çıkış tarih 10.2010

Telif hakkı Telif hakkı © Siemens AG 2010. Tüm hakları saklıdır. Siemens’in açık müsaadesi olmadan, bu belgenin yayınlanması, kopyalanması, içeriğinin aktarılması veya değerlendirilmesi yasaktır. Bu kuralları ihlal edenler, oluşacak zararların tazmini ile yükümlüdürler. Özellikle patent başvurusu veya marka tescili maksadıyla, tüm hakları saklıdır. Tescilli markalar SIPROTEC, SINAUT, SICAM ve DIGSI, SIEMENS AG’nin tescilli markalarıdır. Bu kullanım kılavuzundaki diğer ad ve gösterimler, üçüncü şahıslarca kendi amaçları doğrultusunda kullanılması durumunda ünvan sahibinin haklarını ihlal edebilecek ticari markalar olabilir.

Siemens Aktiengesellschaft

Sipariş No.: C53000-G115A-C149-1

Önsöz
Bu kullanım kılavuzunun amacı Bu kullanım kılavuzu, 7UM62 cihazlarının fonksiyonlarını, çalışmasını, montajını ve devreye alınmasını açıklamaktadır. Özellikle, aşağdakileri bulabilirsiniz: • Cihaz konfigürasyonu konusunda bilgiler ve cihaz işlevleri ve ayarlarının açıklaması → Bölüm 2; • Montaj ve devreye alma talimatları → Bölüm 3; • Teknik Verilerin derlenmesi → Bölüm 4; • Ayrıca, düzeydeki kullanıcılar için en önemli verilerin derlenmesi → Ek A. SIPROTEC 4 cihazlarının tasarımı, konfigürasyonu ve çalışması hakkında genel bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Tanımlamasında sunulmuştur /1/. Hedef kitle Koruma mühendisleri, devreye alma mühendisleri, koruma, otomasyon ve kontrol aygıtlarının ayar, kontrol ve işletmesinden sorumlu personel ve elektrik tesisleri ve enerji santrallerinde çalşan işletme personeli. Uygulanabilirliği Bu kullanım kılavuzu: SIPROTEC 4 Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62; Firmware sürümü V4.6. Uygunluk Bildirimi Bu ürün, Avrupa Topluluğu Konseyi’nce üye ülkelerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili kanunları dikkate alınarak hazırlanan yönergeye (EMC Konsey Direktifi 2004/108/EG) ve yine elektrik cihazlarının belli gerilim sınırları içerisinde kullanımına ilişkin Direktifi (Alçakgerilim Direktifi 2006/95/EG) uygunluk arz etmektedir. Bu uygunluk, Siemens AG tarafından Konsey Direktiflerine göre, EMC direktif için genel standartlar EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-4 ve alçak-gerilim direktif için EN 60255-27 standardı doğrultusunda yapmış olduğu testlerle kanıtlanmıştır. Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ürün, IEC 60255 serisi uluslar arası standartlara ve VDE 0435 Alman standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Diğer Standartlar IEEE Std C37.90 ("Teknik Veriler" Bölüm 4.’e bakın)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

3

Önsöz

Ek destek SIPROTEC 4 Sistemi konusunda daha fazla bilgi edinmek için veya kılavuzda yeterince ele alınmayan sorunların ortaya çıkması halinde, yerel Siemens yetkili bayisine müracaat ediniz. Müşteri Destek Merkezimiz 24 saatlik bir hizmet sunar. Telefon-No: +49 (180) 524-7000 Fax-No. +49 (180) 524-2471 e-mail: support.energy@siemens.com Eğitim Kursları Bireysel kurs programları ile ilgili istekleriniz için Eğitim Merkezi'mize başvurunuz: Siemens AG Siemens Power Academy TD Humboldtstr. 59 90459 Nürnberg Telefon-No: +49 (911) 433-7005 Fax-No. +49 (911) 433-7929 Internet: www.siemens.com/power-academy-td Güvenliğiniz için talimatlar Özel işletim koşulları ilave tedbirler gerektirdiğinden, bu kullanım kılavuzu cihazın (modül, aygıt) işletmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin tam bir dizinini içermez. Ancak, kişisel güvenlik maksatlarıyla ve maddi hasardan kaçınmak üzere dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler içerir. Bir İkaz Üçgeni ile ve tehlike derecesine göre vurgulanmış bilgiler aşağıdaki şekilde gösterilir:

TEHLİKE
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açacağını bildirir.

UYARI
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açabileceğini gösterir.

Dikkat
Gerekli önlemlerin alınmamasının; hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabileceğini bildirir. Bu, genellikle cihaz üzerinde veya cihazın kendisinde olabilecek hasarlara uygulanır.

4

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Not Cihaz hakkında bilgi vermek ve kullanım talimatının konuyla ilgili önemli bir kısmını vurgulamak için kullanılır.

UYARI
Kalifiye personel Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cihazın (modül, aygıt) devreye alma işlemleri ve işletmesi ancak güvenlik konularına tam olarak aşina olan nitelikli personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kılavuzda belirtilen teknik emniyet bilgileri bakımından nitelikli personel; cihazları, sistemleri ve elektrik devrelerini emniyet standartlarına uygun olarak devreye alma, aktif hale getirme, topraklama ve atamaya yetkili kişilerden oluşmaktadır. Amaca uygun kullanım İşlemsel cihaz (aygıt, modül) yalnızca katalog ve teknik açıklamalarda belirtilen uygulamalar için ve yalnızca Siemens tarafından önerilen veya onaylanan üçüncü taraf şirketlere ait ekipmanla birlikte kullanılabilir. Cihazın başarılı ve güvenilir şekilde çalışması, uygun taşıma, depolama, montaj, kullanım ve bakım yapılmasına bağlıdır. İşletme sırasında cihazda tehlikeli gerilimler mevcuttur. Cihazın uygun şekilde kullanılmaması ciddi kişisel yaralanma veya maddi hasarlara yol açabilir. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihaz şasi terminaline topraklanmalıdır. Güç kaynağına bağlı tüm devre bileşenlerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Güç kaynağı kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir (kondansatörler hala şarjlı olabilir). Açık devre akım transformatörü devrelerine sahip işletme cihazı çalıştırılamayabilir. Kullanım kılavuzu veya işletme talimatlarında belirtilen sınır değerleri, test ve devreye alma işlemleri de dahil olmak üzere, asla aşılmamalıdır.

Basım ve sembol gösterimleri Cihazdan alınacak veya cihaza gönderilecek hazır bilgileri metin akışında göstermek için, aşağıdaki metin formatları kullanılmıştır: Parametre adları Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen yapılandırma veya işlev parametreleri göstericileri, sabit aralıklı kalın harf tipinde gösterilir. Bu, menü başlıkları için de geçerlidir. 1234A Parametre adresleri parametre adları şeklinde görüntülenir. Parametre adreslerinin genel tabloları A, son ekini içerir, eğer parametre sadece Ek Ayarlar Ekranı seçeneği ile DIGSI’de ayarlanabiliyorsa.

Parametre seçenekleri
Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen metin parametrelerinin mümkün olan ayarları, ilave olarak italik formatında yazılır. Bu, menü seçenekleri için de geçerlidir. „Mesajlar“ Röle çıkışı olabilen ya da diğer aygıtlar veya şalt panosu tarafından ihtiyaç duyulan bilgi göstericiler, tırnak içerisinde ve eş aralıklı tipte gösterilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

5

Önsöz

Gösterici tipi resimden açıkça anlaşılabiliyorsa, çizim ve tablolarda sapmalara müsaade edilebilir. Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır: Aygıt-dahili mantıksal giriş sinyali Aygıt-dahili mantıksal çıkış sinyali Bir analog büyüklüğün dahili giriş sinyali numaralı harici giriş sinyali (İkili girdi, giriş bildirimi) Numaralı harici çıkış sinyali (Değer bildirimi örneği) Giriş sinyali olarak kullanılan numaralı harici ikili çıkış sinyali (Aygıt bildirimi) 1234 adres numarası ve ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) mümkün olan ayar seçeneklerine sahip, FONKSIYON (İŞLEV) olarak atanmış bir parametre anahtarı örneği Bunlardan başka; IEC 60617-12 ve IEC 60617-13 ve benzeri standartlara göre grafik sembolleri kullanılmıştır. Çok sık kullanılan bazı semboller aşağıda listelenmiştir:

6

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Bir analog büyüklüğün giriş sinyali

AND (VE) kapısı

OR (VEYA) kapısı D-YA dışlayıcı VEYA kapısı (değerlik karşıtı): Girişlerden yalnızca biri etkin olduğunda çıkış etkindir Çakışma kapısı (eşdeğerlik): Girişlerin her ikisi aynı anda etkin ya da etkin değilse çıkış etkindir Yukarısı pozitif, aşağısı negatif kenarlı dinamik girişler (kenar tetiklemeli) Birkaç analog giriş sinyalinden bir analog çıkış sinyalinin oluşturulması

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) sınır (eşik) kademesi

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) zamanlayıcı T (çalışma gecikmesi, ayarlanabilir zaman örneği)

Zamanlayıcı (T bırakma gecikmesi, ayarlanamaz zaman örneği) Dinamik tetiklemeli darbe zamanlayıcı T [monoflop (tek durumlu)] Ayar girişi (S), resetleme girişi (R), çıkış (Q) ve ters çevrilmiş çıkışa (Q) sahip statik bellek (RS-iki durumlu) ■

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

7

Önsöz

8

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler
1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1.1 1.2 1.3 2 Genel Çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Uygulama Alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 Giriş, Referans sistemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Çalışma Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 EN100 Modülü 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Güç Sistemi Verileri 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Grup Değiştir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Güç Sistemi Verileri 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

9

Içindekiler

2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.14 2.14.1 2.14.1.1 2.14.1.2 2.14.1.3 2.14.1.4 2.14.2 2.14.2.1 2.14.2.2 2.14.3 2.14.3.1 2.14.3.2 2.14.4 2.14.4.1

Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>, ANSI 50/51), Düşük Gerilim Kilitli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>, ANSI 50, 51, 67) (yönlü). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Diferansiyel Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Korunan nesne Generatör ve Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Korunan nesne Transformatör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Akım Trafoları Gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

10

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler

2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.16 2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.17 2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.18 2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.19 2.19.1 2.19.2 2.19.3 2.19.4 2.19.5 2.20 2.20.1 2.20.2 2.20.3 2.20.4 2.20.5 2.21 2.21.1 2.21.2 2.21.3 2.21.4 2.22 2.22.1 2.22.2 2.22.3 2.22.4

Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN, TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Empedans Koruma (ANSI 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Güç Salınımı Kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Ölçme Prensibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Kademe dışı korumanın mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

11

Içindekiler

2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.24 2.24.1 2.24.2 2.24.3 2.24.4 2.25 2.25.1 2.25.2 2.25.3 2.25.4 2.26 2.26.1 2.26.2 2.26.3 2.26.4 2.27 2.27.1 2.27.2 2.27.3 2.27.4 2.28 2.28.1 2.28.2 2.28.3 2.28.4 2.29 2.29.1 2.29.2 2.29.3 2.29.4 2.30 2.30.1 2.30.2 2.30.3 2.30.4

Frekans Koruma (ANSI 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Gerilim Vektörü Atlaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N, 64G, 67G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN, 64R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

12

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

. . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Fonksiyon Tanımı . . . . . .4 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . .235 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . .237 Ayar Notları . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . .32 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . .214 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . .246 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . . . . . . . . . .227 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Fonksiyon Tanımı . . .226 Ayarlar . . . . .234 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . fn (ANSI 64R) . .243 Fonksiyon Tanımı . .32.3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF). . . . . .237 Fonksiyon Tanımı . . . . .1 2. . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. . . . .2 2. . . . .228 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2. . . . . .214 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2. .3 2. . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . .38. . . . . . . . .255 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . .255 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2. . .2010 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . .37. . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2. . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . .226 Bilgi Listesi . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Bilgi Listesi . . . . . . .4 2. . . . . . . .242 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.31. .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) . . . . . . .253 Bilgi Listesi . . .1 2. . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . .222 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2. . . . . . . . . . . . . . .231 Rotor Toprak Arıza Koruma R. . . . . . . . .230 Ayarlar . . . . . . .232 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . .100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . .257 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.37. . . . . 49Rotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . .31. . . . .2 2. . . .217 Ayarlar . . . . . . .245 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 2. . . . . . . . .1 2. . . . . . . . .35. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 262 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . 281 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri . . . . . . . . .41. . . . . .39. . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . 291 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Ayar Notları . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 2. . . . . . . . 7UM62. 261 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . .45 2. . . . . . . . 274 Donanım İle İzleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . .4 2. .43. . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Eşik Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . 274 Ölçme Denetimi. . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. . . .39 2. .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. .2. . .2. . . . . . . . . . . . .44. . .4 2. . . . 263 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . . . . . . . . . . 272 Denetim Fonksiyonları . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Yazılım İle İzleme. . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Ayar Notları . . . . . . .1 2. . . . 263 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 285 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 2. . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Açma Devresi Denetimi. . . 287 Ayar Notları . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . .1. . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 267 Analog Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . .45. . . . . . 305 Fonksiyon Tanımı . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . 260 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . 260 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . . . . . 281 Sigorta Arızası İzleme . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . .4 2. . . .43 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Harici Trafo Devreleri İzleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Bilgi Listesi . . 293 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 279 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Ayar Notları . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27) . . . . . 299 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . .42. . . . .3 2. .42.4 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Harici Açma Fonksiyonları . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Denetim . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.2 2. . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.1. . . . . . 287 Fonksiyon Tanımı . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 14 SIPROTEC. . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Fonksiyon Tanımı . . . . . . 298 Ayarlar . . . . . . .40. . . . 285 Bilgi Listesi.1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Ayar Notları . . . 305 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 2. .

. . . . . . . . . . . . . . . . .332 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . .8 2. . . .48 2. . . . . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . .47. . . . . . . . . . . .334 Bilgi Listesi . .49. . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . .12. . . . . .10. . . . . . . . . .318 Fonksiyon Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Ölçme. . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Termal Ölçme . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Yardımcı Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . .49. . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. .2010 15 .49. . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Açıklama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .321 İstatistik .336 Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . .48. .3 2. . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .321 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . .1 2. . . . . .308 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Cihazın Başlatma Mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . .49. . . . . . . . . . . . . . . . .330 Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . .2 2. . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Faz Dönüşü . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . .46 2. . . . . . . .323 Bilgi Listesi . .7. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .10. . .331 Enerji . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 2. . . . . . . . . . .317 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Osilografik Arıza Kayıtları. . .6. . . . . . . . . . . . . . .9 2. . . . . . . .334 Ayarlar .321 Mesaj İşleme . . . . . . . .337 Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması . . . . . . . . . . . .46. . . .335 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . .335 Devreye Alma Yardımcıları . .11 2. . . . . . . . . . . .336 Sistem Arayüzünün Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . . . . . . . . . .1 2. .5. . .47 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 İkili Girişlerin/Çıkışların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Ayar Noktaları (İstatistik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2. . . . . . .2 2. . 7UM62. . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2. .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2. .49. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .1 2. . . . . . . . .335 Tarih-/Saat ayarları. . . . . . . . . . . . . . . . .324 Bilgi Listesi .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Ayarlar . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . .49. . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . .333 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . .324 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Cihazın Açma Mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . .332 Bilgi Listesi . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . .337 SIPROTEC.2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . .3. . . . . . . . . .49. .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Fonksiyon Tanımı . . . . . . .10. .1 2.323 Fonksiyon Tanımı . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . .331 Min/Maks Ölçme Ayarları . . . .330 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . .49. . . . . . . . . . . .320 Fonksiyon Tanımı . . . . . .317 Ayar Notları . .

. . . . . . . . . .2. . . . .50. . .1. . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Bağlantıların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . .50. . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . .6 3. . 339 Açıklama . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .3 3. . . 339 Komut İşleme . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . 338 Açıklama . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .2010 .1 3.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . .2. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . .1 3 Komut İşleme . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . 375 Gömme Tip Pano Montaj .1. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Cihaz bağlantılarının kontrolü . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . 352 Donanım Değişiklikleri . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1. . . . . . 375 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj . . . .5 3. . . . . . 354 Genel . . . . . .1. . . . 348 Açıklama . . . . . . . . 380 Sonlandırma . . . . . . . . . 381 Zaman Senkronlama Arayüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . 340 Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Tekrar Monte Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Sistem Arayüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . 351 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . 382 Sistem bağlantısının kontrolü . . . . . . . . . .1 2. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Yapılandırma Bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . 386 16 SIPROTEC. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Çıkma Tip Pano Montajı . . . . . . . .2 2. . . . . .2 3. . . . . . . 338 Kontrol Cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. 359 Arayüz Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . 340 Kilitleme. . . . . . . . . 379 Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Fiber Optikler . . . . . . . . . . . . . . . .7 3.3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Montaj ve Devreye Alma . . .50. . . . . . . . . .5 3. . . . . . . . . .1 2. . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Sökme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Komut Tipleri . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Montaj ve Bağlantılar . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . 356 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . 341 Komut Kaydı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . .2. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . 339 Açıklama . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Analog Çıkış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .19 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .3. . .3. . . . . . . . . . . . . .451 İklimsel Gerilim Testleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3.22 3. .3.445 Elektriksel testler . . . . . .7 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Yardımcı Gerilim.443 Haberleşme Arayüzleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .3. . . . . . . .9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .454 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . .452 Sertifikalar .395 % 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü . . . . . . . .6 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . .21 3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Analog Çıkışların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . .1. . . . . . . . . . . . . . . .2 4. .8 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . .460 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46). . . . . . . . . . . . . . .13 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .1. . . . . . . . . . .442 İkili Girişler ve Çıkışlar . . . . . . . . . . .416 Stator toprak arıza korumanın kontrolü . . . . .455 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . . . . . . . . . . . . . . .399 DC gerilim/-akım ölçme devresinin kontrolü. . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . .452 Çalışma Koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Analog Girişler ve Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . .6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3. . . . . . . . . . . .3. . . . .468 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . .464 Diferansiyel Koruma. . . .394 Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri . . . . . . . . . . . .427 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü . . . . .4 4 Devreye Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .1.428 Sarımlararası korumanın kontrolü . . . . . . . . . .1 4. . . . . . .418 % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . . .1 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . .402 Makine ile devreye alma testi. . . . . . .3 4. . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . .20 3. . . . . . . . .412 Gerilim devrelerinin kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Şebeke ile kontroller. . . . .3.16 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 SIPROTEC.7 4. . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Genel Cihaz Verileri .3. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 3. . . . . . . . . . . . . .453 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50. . . . . .402 Akım devrelerinin kontrolü . . . . . . . . . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . .7 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. . . . . . . .2010 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Mekanik Testler . . . .439 4. . . . . . . . . . 51 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma .436 Cihazın Son Hazırlıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 Diferansiyel korumanın kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 Diferansiyel Koruma. . .10 4.3 4. . . . . . .426 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü .3. .5 4. . . .394 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonların Testi . . . . .8 4. . . . . . . . . . . . .437 Teknik Veriler. . .6 4. . . . . . . .11 3. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Kesici Arıza Koruma Testleri .462 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3. . . . .452 Tasarım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .1.3.9 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Sistem Arayüzlerinin Testi . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 4. . . .10 4. . . . . . 503 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Empedans Koruma (ANSI 21). . . .25 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4. . . . . . . . . 487 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. . . . . . . . . . 504 İlave Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Rotor Toprak Arıza Koruma R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Ters Güç Koruma (ANSI 32R). . . . .21 4. . . . . . . . .33 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . .32 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Rotor) . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4. . . . . . . . . . . . 491 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . .27 4. 515 18 SIPROTEC. . . .17 4. 7UM62. . . . . . . 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) . . . . . . . . . . . . . . . .36 4. . . . . . . . . . . . . . . . .22 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . .20 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . fn (ANSI 64R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . . . .15 4. . . . . . 489 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. . . . 494 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ANSI 27/59TN 3ncü Harm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . 482 Frekans Koruma (ANSI 81).29 4. .). . . . . . .18 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harm. . . . . 486 Gerilim Vektörü Atlaması. 490 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) . . . . . . . .31 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4. . . . 64G. . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . .13 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67G) . . . . . . . . 500 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . . . . . . . . . . .14 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . . . . .Içindekiler 4. . . . . . . . .38 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları . . . .35 4. . . 64R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 502 Eşik Denetimi . . . . . . 474 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 4. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . .1 A. . . . . . . .543 Bağlantı Örnekleri . . . . . . . . . . . .525 Çıkma Tip Pano montajı için direnç ünitesi 7XR6004-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524 Gömme Tip Pano Montaj veya Hücre içi Montaj için Direnç ünitesi 7XR6004-0CA00 boyut çizimi . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4. . .39. . . . . . .39. . . . . . . . .559 Fonksiyon Tuşları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/2) . . . . .522 Çıkma Tip Pano Montaj için 7XT7100-0BA00 seri cihazının ölçülü çizimi . .4 A. . . . . . . . .1 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4. . . . . . . .39. . . . . .39. . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Ölçülü çizim 3PP13 . . .560 Önceden tanımlanmış CFC Grafikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .541 Çıkma Tip Pano Montajı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 Aksesuarların devre şemaları . . . . . .538 Terminal Atamaları. . . . . . . . . . . . . .6 A. . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 4. . .518 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563 Fonksiyon Kapsamı .520 Çıkma Tip Pano Montajı için 7XR6100-0BA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi. . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 4. . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . .564 Ayarlar . . . .1. . . . . . . .6 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . .39. . . . . . .1. . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .529 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00/DD ölçülü çizimi . . .9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 A. . . . . .545 Bağlantı Örnekleri 7UM62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00/DD ölçülü çizimi . . . . . . . .523 Gömme Tip Pano Montajı için 7XT7100-0EA00 seri cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı . . . . .519 Gömme Tip Pano Montaj için 7XR6100-0CA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . .8 4. . . . . . . . . .608 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 Toplu Bildirimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .545 Thermobox (RTD Kutusu) için Bağlantı Örnekleri . . . . . . . . . . . . . . .554 Varsayılan Ayarlar . . . . . . . . . . . . . .6 4. . . . . .39. . . . . . . . . . . .526 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00 ölçülü çizimi . . . . .7 4. . . . . . . . . . . . .519 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/1) . .2010 19 . . . . . . . . . . . . . . . .534 Sipariş Bilgileri . . .4. . . . 7UM62. .12 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 A. . . . . . . . . . . . . .562 Protokole Bağlı Fonksiyonlar . . . . . . . .2. . . . . . . . . .557 İkili Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 A. . . . . .558 İkili Çıkış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557 LED’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 4.533 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 Varsayılan Gösterge.530 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Bant 7XT3400-0CA00 geçirici ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A Boyutlar . . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . .2 A. .3 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532 Ek . . . . . . . . . . . . . . .11 4. . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Çıkma Tip Pano montajı için 20 Hz-Bant geçirici 7XT3400-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4.39. . . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 Sipariş Kodu . . . . . . .2 A. . . . .534 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .

. . . . . . . . . . . . . . . 615 Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . 627 20 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . .10 Ölçülen Değerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Terimler Sözlüğü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . 609 Kaynakça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . .

Giriş Bu bölümde SIPROTEC 4 7UM62 cihazı tanıtılmıştır.3 Cihazın Genel Çalışması Uygulamaları Özellikler 22 25 27 SIPROTEC. Cihazın uygulama alanlarına.2 1. Yayın Tarihi 10. 1 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 21 . 7UM62.1 1. karakteristiklerine ve fonksiyonlarının kapsamına genel bir bakış sunulmuştur.

Şekil 1-1 cihazın temel yapısını gösterir.Giriş 1. primer ölçü trafolarından gelen akımları ve gerilimleri dönüştürür ve bunları cihazın dahili işlem seviyelerine uyarlar. 7UM62. güçlü bir mikrobilgisayar sistemiyle donatılmıştır.2010 .1 Cihazın Genel Çalışması Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Cihazın Genel Çalışması 1. Ölçülen büyüklüklerin toplanmasından kesicilere ve diğer şalt teçhizatına komutların gönderilmesine kadar bütün işlemler tamamen sayısal olarak işlenir. Yayın Tarihi 10. Analog Girişler Ölçme girişleri (MI) galvanik yalıtım yaparlar. Şekil 1-1 Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62' nin (Maksimum sürüm) Donanım-Yapısı 22 SIPROTEC.

örn. 11 Hz . Bant genişliği ve işlem hızı açısından ölçülen değer işleme için uygun hale getirilmiş filtrelerden oluşmuştur. arıza verilerinin ve arıza değerlerinin kaydedilmesi. ön panelde yer alan optik göstergeler (LED) ve bir görüntü ekranı (LCD) tarafından gsterilir. • Hata analizi için bildirimlerin. güç sisteminden (örn. Örnekleme frekansının elle tekrar yazılımı Koruma. Bunun üzerinden cihazın tüm bilgilerine. LCD. gerçek frekans devamlı ölçülür ve ölçme büyüklükleri işlenmesi için ölçme frekansı tekrar yazılır. • Açma komutları ile karar verme. • LED'ler. Çok kanallı AD analog-sayısal dönüştürücü grubu. anahtarlama aygıtlarına gönderilen komutları ve önemli olayların ve durumların uzağa bildirimi için mesajları kapsar. Frekans tekrar yazılımı için şart. yüksek çözünürlüklü ΣΔ Dönüştürücü (22 Bit) ve bellek elemanları ile mikrobilgisayar sistemine veri aktarımı sunar. • İşletim sisteminin ve fonksiyonlarının. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ölçülen değerler ve cihazın işlevsel durumu ile ilgili mesajlar gibi bilgiler. Röle veya seri Arayüzler üzerinden koruma davranışının bildirilmesi.ve Ölçme fonksiyonlarının geniş bir frekans aralığında doğru sonuçlara ulaşması için. Eksik veya çok küçük ölçme büyüklükleri. ancak bir değiştirme-ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte (en az anma değerinin %5'i) ölçme girişlerinin en azından birinde bulunmasıdr (''İşletim durumu 1''). analog giriş büyüklükleri için yüksek dirençli girişler sağlar. <11 Hz veya >70 Hz frekanslı ölçme değerleri gibi. kilitleme komutları) sağlar. bilgileri. yönetimi.69 Hz frekans aralığındaki ölçme doğruluğunu garantiler. 2 Akım girişi hassas giriş trafolarıyla (IEE) donatılmıştır ve mA-Alanında sekonder akımları ölçebilirler. durumlar. haberleşme.veya rotor toprak arıza korumanın artık gerilim ölçümü için düşünülmüştür. Çıkışlar. işletme. IA giriş yükseltici grubu. 7UM62. veri depolama.ve arıza mesajlarına. • Mantık fonksiyonları için sinyallerin işlenmesi. arayüzler vb. Bu. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi. I/O modülleri (girişler ve çıkışlar) üzerinden yönlendirilir. SIPROTEC. Bilgisayar sistemi. cihazla lokal etkileşimi sağlar. gerçek zamanlı saat.1 Cihazın Genel Çalışması Cihaz üzerinde 8 akım ve 4 gerilim girişi bulunmaktadır. Mikrobilgisayar Sistemi Mikrobilgisayar sisteminde (µC) gerçekleştirilebilinir yazılım işlenir. uzaktan resetleme) veya diğer cihazlardan (örn. cihazı ''İşletim durumu 0''getirirler. • Herbir koruma fonksiyonu için başlatma koşullarının izlenmesi. Gerilim girişi stator.Giriş 1. Yayın Tarihi 10.ve ayar parametrelerine.2010 23 . Önemli fonksiyonlar: • Ölçülen büyüklüklerin filtrelenmesi ve işlenmesi. İkili Girişler ve Çıkışlar Bilgisayar sistemine girişler ve bilgisayar sisteminden çıkışlar. • Sınır değerlerinin ve zaman akış sırasının sorgulanması. yani yapılandırma. 3 Gerilim girişi Faz-Toprak-Gerilimleri (V-Bağlantıda Faz-Faz gerilimlere ve Gerilim trafosuna kontak da mümkün) kapsar ve 4. Ön Elemanlar Olaylar. ölçülen değerlere ulaşılabilir (bakınız SIPROTEC 4 Sistem açıklamaları /1/) ve ayarlar değiştirilebilir. esas olarak. 3 akım girişinin herbiri faz akımları için koruma cihazının her iki tarafında bulunur. LCD ile bağlantıda dahili kontrol tuşları ve sayısal tuşlar.

7UM62. özellikle cihazların PC ile sabit balantısı için veya bir modem üzerinden işletilmesi için uygundur.Giriş 1. Kısa süreli kesintiler bir kondansatör belleği ile köprülenir (Teknik Veriler’e bakın). Bunların yerine çıkış modülleri (RS485 veya optik) donatılmış ise. örneğin gerilim besleme sisteminde (alt istasyon bataryası) kısa-devre olduğunda veya önemli yük değişikliklerine maruz kalındığında olabilir. farklı gerilim seviyelerinde gerekli güç ile bir PS güç kaynağından beslenir. Analog çıkışlar/Sıcaklık verisi Sürüme veya donanıma bağlı olarak montaj konumlarında (Port B ve D) seçilmiş ölçüm değerleri (0 . 24 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20 mA) verilmiş olan. Ek arayüz modülleriyle başka haberleşme protokolleri gerçekleştirilebilir. farklı fiziksel iletim tertipleri ve farklı protokoller ile gerçekleştirilebilir. o zaman bunlar üzerinden harici bir sıcaklık ölçme cihazı sıcaklıkları katılır. Böylece bütün cihaz fonksiyonlarının rahatlıkla işlenmesine/kullanılmasına imkan doğar. Güç Kaynağı Yukarıda açıklanan fonksiyonel birimler. Başka bir arayüz. Bu port. Gerilim kesintileri. Uygulamaya bağlı olarak bu arayüz. Hizmet arayüzü bir RTD-Kutusu bağlantısı için de kullanılabilir.1 Cihazın Genel Çalışması Seri Arayüzler Seri İşletim arayüzü üzerinden önyüzde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı ile haberleşme sağlanabilir.2010 . analog çıkış modülleri takılı olabilir. Yayın Tarihi 10. Seri Sistem arayüzü üzerinden tüm cihaz verileri merkezi bir kumanda ve izleme bilgisayarına aktarılabilir. harici senkronlama kaynakları ile dahili saatin Zaman Senkronlaması için konulmuştur. Seri bir Hizmet arayüzü üzerinden aynı şekilde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı üzerinden cihazla haberleşmek mümkündür.

Yayın Tarihi 10. • Bara Anahtarlaması • Kilitleme Anahtarlaması Şekil 1-2 Tipik Anahtarlamalar Dahili diferansiyel koruma fonksiyonu. Yani örneğin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. pekçok koruma fonksiyonları mevcut olmasından ötürü. Cihaz ayrıca orta ve büyük generatörlerin koruması için temel birimleri oluşturur. SIPROTEC. Cihaz 7UM62 başka uygulamalara da açıktır.ve Asenkron motorlar için koruma. Böylece kesintisiz bir yedek koruma taslağı gerçekleştirilebilir. sayısal çalışan çok fonksiyonlu bir makine korumasıdır. yalnız 7UM62 cihazıyla küçükten orta güce (yaklaşık 5 MW) kadar olan generatörler kapsama alınır ve güvenli şekilde korunur.2 Uygulama Alanları SIPROTEC 4 Cihazı 7UM62. büyük) kullanılabilir. Tercihli fonksiyon kapsamı ile 7UM62 genaratörlerin tüm güç büyüklükleri için (küçük. Jenaratörlerin. Cihaz her iki tipik temel anahtarlama için koruma taleplerini yerine getirir.Giriş 1. Gerilim. Uygulamaya bağlı olarak uygun fonksiyon paketleri seçilebilir. • Büyük Senkron. 7UM61 (7UM6 serisinin diğer cihazı) cihazıyla kombinasyonda küçükten büyüğe kadar olan makine birimlerinin tüm taleplerini pratikte kapsar. Motorların ve Transformatörlerin koruması için gerekli tüm koruma fonksiyonlarını kapsar.2010 25 .ve Frekans dayanıkılığını izlemeye izin veren. Generatör-Bölümleme.veya Çapraz diferansiyel koruma olarak ya da kilitleme transformatörünün koruması olarak veya Tüm-Diferansiyel koruma koruması olarak tasarlanabilir. 7UM62. program sıralaması ''Dijital makine koruma 7UM6'' olarak adlandırılan. 7UM62'de diferansiyel koruma ve aşırı akım korumanın yanında. • Transformatörler için koruma. Ölçeklendirilebilir yazılım geniş bir uygulama alanına olanak sağlar. orta.2 Uygulama Alanları 1.

Olay Kayıtlarında saklanır. • DNP 3. üzerinden ölçüm değerleri verilebilen. SIPROTEC 4-işletim sistemi DIGSI ile. Sistem arayüzü.2010 . • Modbus ASCII/RTU Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. 26 SIPROTEC.ve Depolama sistemleri ile iletişim için seri arayüzler mevcuttur. işletme mesajlarına ve ölçülen değerlere erişim. kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonlarının yapılandırılması. • IEC 60870-5-103 Cihazların diğer SINAUT LSA ve SICAM üreticilerin otomasyon sistemlerine dahil edilmesi de. Seçime bağlı olarak arıza değerlerinin Anlık. lokal göstergede görüntülenebilir ve seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir. Bundan dolayı diğer sayısal işletme.2 Uygulama Alanları Mesajlar ve Ölçüm değerleri.cihazın arka tarafında bulunur. veri hatları veya fiber optik kablolar üzerinden çalıştırılabilir. Ön cephe arayüzü Ön yüzde bulunan bir 9-pin DSUB soket. Bu. bu Operatör arayüzü üzerinden.veya Efektif değerleri cihazda kaydedilir ve daha sonraki hata analizleri için kullanıma sunulur. kişisel bilgisayar ve DIGSI işletim sistemi ile uzaktan çalıştırma mümkün olur. bir kişisel bilgisayarla lokal iletişim için kullanılır. kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonları ile birleştirilebilir ve/veya seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir (aşağıdaki “Haberleşme” paragrafına bakın). çeşitli standartlaştırılmış protokoller kullanıma sunulmuştur: • IEC 61850 Bir EN100-Modülü üzerinden. Generatördeki veya ağdaki bir arıza esnasında önemli olaylar ve durum değişiklikleri. Yayın Tarihi 10. -siparş biçimine bağlı olarak. cihaz durumlarının ve ölçülen değerlerin sorgulanması. Kontrol. bu profil ile gerçekleşebilir. • Alternatif olarak. kontrol ve depolama elemanları ile kapsamlı bir iletişim kurulabilir: Servis arayüzü veri hatları üzerinden işletilebilir ve aynı zamanda modem üzerinden haberleşmeye imkan tanır. güç sistemi koşulları hakkında ve cihaza ilişkin bilgiler verir. tüm yapılandırma parametrelerinin ve ayarların girilmesi ve değiştirilmesi. ön yüzdeki bir çok LED’e atanabilir (yapılandırılabilir). Arka cephe arayüzleri Diğer arayüzler. eğer örneğin bir merkezi PC üzerinden birkaç cihazı çalıştırmak gerekirse.Giriş 1. Cihaz mesajları. kontrol ve otomasyon tekniklerine entegrasyonu gerçekleşebilir. Ölçülen büyüklükler ve bunlardan hesaplanan değerler. cihaz ile bir istasyon denetçisi arasında merkezi haberleşme sağlar. çıkış kontaklarına atanarak bu çıkışlar üzerinden harici olarak işlenebilir(yapılandırılabilir).0 Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. kumanda komutlarının verilmesi gibi bütün işletme ve değerlendirme işleri yapılabilir. Haberleşme Harici İşletme-. • Profibus DP Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Veri iletimi için. cihazların 100-MBit Ethernet-Haberleşme ağlarına IEC 61850'ye göre protokollerle. bir analog çıkış (2 x 20 mA) kullanılabilir. Olay ve Arıza Verilerinin Kayıt Edilmesi İşletme mesajları. Bu sayede. 7UM62. İletim tekniği bağlantısına paralel olarak bu port üzerinden DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme de GOOSE ile sağlanabilir.

7UM62. gerilim denetimli) • Farklı eğrilerden (IEC. harici ölçüm. • Arıza kaydı için. • Soğutma suyu. ikili çıkışlar ve çeviriciler ile.3 Özellikler 1. görüntü 1 veya görüntü 2'den. • Seçime bağlı olarak ek yön tespiti. SIPROTEC. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi ve ayrıca cihazın yazılım ve donanımı. modem veya optik fiber bağlantılar üzerinden. IL3) için.Giriş 1. cihazın dahili işleme devrelerinin. • İşletme saatlerinin sayımı: Korunan teçhizatın çalışma saatlerinin yük altında sayılması. • Bir senkronlama sinyali (DCF77. gerekirse veri hatları. • Bloklama imkanları örneğin herhangi bir kademe ile ters kilitleme için. komple sayısal ölçüm değerlerinin işlenmesi ve kumandası. • Düşük gerilimde. Tek bir kütle modeli).veya Ortam sıcaklığının dikkate alınması mümkün. • Anahtarlama İstatistikleri: Cihazdan gönderilen açma kumandalarının sayılması. tüm ikili Giriş. ikili girişler. Ters zamanlı aşırı akım koruma (IDMT. • Bağlantı. uyartı gerilimi terminallerden yönlendirilen senkron makineler için). • Ek ayarlanabilir termal ve akıma-bağlı uyarı kademesi.ve Çıkışların ve Test-Ölçüm yazılımlarının durum göstergeleri gibi işletime alma yardımları. IL2. • Ölçüm değerlerinin sayısallaştırma ve işlenmesinden. • Ölçüm değerleri aktarıcısı. I>> yüksek akım kademesinde. cihazdan son olarak gönderilen kapamaların akımlarının protokollendirmesi ve kesicinin her bir kutbu tarafından kesilen akımların toplanması. • Dahili kullanım ve görüntü alanı üzerinden veya DIGSI kullanım programı bağlı bir kişisel bilgisayar vasıtasıyla cihazın kolay işletimi. ikili giriş veya sistem arayüzü üzerinden senkronize edilebilir pil destekli gerçek zaman saati. ANSI) seçim mümkün. IRIG B uydu alıcı üzerinden). • İşletme ölçüm değerlerinin devamlı hesabı ve gösterimi. anlık değerlerin veya efektif değerlerin depolanması.3 Özellikler Genel Karakteristikler • 32-bit güçlü mikroişlemci sistemi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. arıza bildirimlerinin. • Seçime bağlı olarak düşük gerilimde Akım-Başlatma davranışının gerilim denetimli veya gerilime bağlı değişikliği. 3 hat akımı (IL1. • Haberleşme merkezi kontrol ve depolama elemanları ile ve seri arayüzler ile mümkündür. kontrol ve güç besleme devrelerinden tam galvanik ve güvenilir yalıtımı. • Sigorta arızası izleme veya Gerilim trafoları için minyatür şalter yoluyla gerilim etkisinin bloklama imkanı. Düşük gerilim davranışlı Sabit zamanlı aşırı akım koruma (I>) • 2 sabit zaman kademesi I> ve I>>.ve Faz sırası kontrolleri. Yayın Tarihi 10.2010 27 . kesici ve diğer kumanda cihazları için yönlendirme kararlarına kadar. Termal Aşırı Yük Koruma 49 • Enerji kayıplarının termal profili (Tam bellek fonksiyonlu aşırı yük koruma. aşırı akım başlatma davranışı I> (ör.

46-TOC) • 3 Faz akımlarının negatif bileşen sisteminin son derece hassas değerlendirilmesi. • Demeraj akımlarına (Rush) karşı kararlılık. Toprak akımı diferansiyel koruma • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. Açı hatası kompanzasyonu). • Geçici ve kalıcı arıza akımlarına karşı kararlılık. • Hassas ve yüksek doğrulukta aktif güç ölçümü (Küçük cos ϕ de de küçük kayıp güclerin tespiti. 46-2. • Farklı Akım Trafo-Anma akımlarını dikkate alarak trafo dönüştürme oranına entegre edilmiş uyum. • Farklı Akım trafo-Doymasında dahi yüksek kararlılık. 3. • Trafo-Kumanda gruplarına entegre edilmiş uyum. Başlatma aşırı akım koruma • I> Düşük devir sayısı alanı için kademe (ör. • Doğru akım bileşenlerine ve Akım-Trafosu doymasına karşı hassas değil.veya Transformatör diferansiyel koruma olarak kullanılabilir • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. • Daha yüksek dengesiz yükte ani açma kademesi (kısa devre koruma olarak kullanılabilir). Harmonik ile. • Ayarlanabilir bir dengesiz yükün aşılmasında uyarı kademesi. Motor. • Uzun zaman kademesi ve Kısa zaman kademesi (kapalı hızlı kapama ventilinde etki eder). • Uyarım geriliminin dikkate alınması. Yol alma dönüştürücülü generatörlerin yol alması) Diferansiyel Koruma • Generatör-. • Statik ve dinamik kararlılık sınırları için çok basamaklı karakteristikler. 28 SIPROTEC. 2. Ters güç koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması. Düşük uyartım koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından admitans ölçümü. • Güç salınımlarına karşı hassas değil. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.2010 . • Ayarlanabilir asimetri faktörlü ve ayarlanabilir soğutma süreli termal açma karakteristiği. • Akımı kuvvetli arızalarda ani açma. • Yüksek Hassaslık. Yayın Tarihi 10. • Harici arızalardaki fonksiyon aşılmasına karşı kararlılık tedbirleri. Harmonik ile.3 Özellikler Dengesiz Yük (Negatif Koruma 46-1. • Yüksek Hassaslık. • Alışılagelen tüm sistem koşulları için değişken ölçme büyüklükleri seçimi.Giriş 1. veya 5.

Aşırı Gerilim Koruma 59 • Üç gerilimden maksimum olanın iki kademeli aşırı gerilim tespiti.Giriş 1. • Güç salınımı merkezinin güç sistem ağında olması ile generatör birimi bölgesinde olmasının güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi. Frekans Koruma 81 O/U • 4 bağımsız ayarlanabilir frekans sınırları ve gecikme zamanlarıyla Düşük (f<) ve/veya Aşırı (f>) olarak izleme. • Ayrı ayarlanabilir güç sınırlarıyla verilen aktif gücün aşılması (P>) ve altında kalınmasının (P<) izlenmesi. • Etkinleştirilebilir güç salınımı. • Dikdörtgen formlu karakteristiğin ayarlanabilir eğim açısıyla sistem şartlarına optimal uyum. • Kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirilmesi. • Ölçüm değeri müsaadesi akımın pozitif bileşenleri üzerinden ve Bloklama akımın negatif bileşenleri üzerinden. Aşırı Uyartım Koruma • U/f davranışının belirlenmesi. Kademe dışı koruma • Test edilmiş empedans ölçüm uygulamasına dayalıdır. • Ayarlanabilir Uyarı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.ve Açma kademesi. Düşük Gerilim Koruma 27 • Gerilimlerin pozitif bileşenlerinin iki kademeli düşük gerilim tespiti.2010 29 . SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 1 Aşırı menzil kademesi (ikili giriş üzerinden değiştirilebilir). • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği. • Standart karakteristiğin veya herhangi bir Açma karakteristiğin termal dayanıklılığa benzetimi seçilebilir. • Seçime bağlı olarak faz-faz veya faz-toprak gerilimlerle. • Poligonal Açma karakteristikleri. • Seçime bağlı olarak doğru veya hızlı ölçüm değeri oluşumu. • Harmoniklere ve ani faz açısı değişmelerine duyarsız. Empedans koruma • Düşük gerilimin kendi kendini tutmasıyla aşırı akım başlatma (uyartım gerilimi terminallerden elde edilmiş senkron cihazları için). • Ayarlanabilir gerilime bağlı zaman karakteristikli ek kademe. 4 Zaman kademesi. • 2 Empedans kademesi.3 Özellikler Düz yön güç izleme • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması.

• Büyük Stator-Toprak-Kapasitelerinde yüksek hassaslık. 20 Hz-Öngerilim ile • 20 Hz-Ölçme büyüklüğü değerlendirme (7XT33 ve 7XT34).ve Bara anahtarlaması için uygun. Harmoniğin gerilimde yıldız noktasında veya bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısında değerlendirilmesi. Hassas toprak akımı koruma B • Stator akım izleme. Harmonik). Yayın Tarihi 10. • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği. • Stator. herhangi bir toprak akım izleme ve yatak bağlantıların taraması için dalga akımı koruma gibi farklı görevler için uygulama.2010 . Hassas toprak arıza koruma • İki kademeli toprak arıza tespiti: IEE>> ve IEE>.ve Açma kademesi R< ve R<<. % 100 Stator toprak arıza koruma 3. 30 SIPROTEC. seçilmiş FIR-Filtre ile.veya Topraklama trafosuna ölçme yoluyla veya Faz-Toprak-Gerilimlerinden hesaplama ile artık gerilimin tespiti. • Değişken ölçüm penceresi • Frekans korumanın başlatmasına kuplaj. % 90 Stator toprak arıza koruma • Generatörler için Blok. Vektör atlama • Şebeke bağlantı kesintisi için hassas faz atlama tespiti. • Yön karakteristiği ayarlanabilir. U0) sıfır bileşen büyüklükleriyle yön belirlemeli veya yön belirlemesiz olarak. • % 90 Stator toprak arıza koruma ile birlikte tüm stator sargının bir koruması olur (% 100 Koruma alanı). % 100 Stator toprak arıza koruma. • Farklı seçilebilir ölçme yöntemi (Temel harmonik. seçime bağlı olarak. ve 3. • Yüksek hassaslık (0. • Arızalı fazın belirlenmesi. 3.veya Rotor toprak arıza koruma olarak kullanılabilir. (I0.5 mA den itibaren). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Giriş 1. • Uyarı. Harmonik ile • 3. • Toprak akımıyla Açma kademesi. Harmonik ve 1. • Sıfır noktasına.3 Özellikler Frekans değişikliği koruma • 4 ayrı ayarlanabilir sınır veya gecikme zamanlarıyla aşırı (df/dt>) ve/veya düşük (-df/dt<) olarak izleme. 7UM62. • Rotor toprak arıza koruma olarak uygulamasında bir minimum akımın akışının ölçüm devresinin izlenmesi. • Yüksek Hassaslık (sekonder taraflı 2 mA'den itibaren ayarlanabilir). • Hassas toprak akımı tespiti.

7UM62. fn) • Tüm uyartım devresi için % 100 koruma. • Kesiciye yapılandırılmış olan. Yayın Tarihi 10.3 Özellikler Sarımlararası arıza koruma • Sarımlararası bağlantılarının generatörlerde artık gerilimin generatör yıldız noktasına karşı ölçümüyle tespiti.ve Açma kademesi R< ve R<<. • Bloklanmış rotorda sabit zamanlı gecikme zamanı. • Hareketsiz/Çalışır durumda soğutma sabitlerinin farklı uzaması dikkate alınır. herbiri entegre edilmiş koruma fonksiyonunun başlatması. Motor Başlatma Süresi Denetimi • Motor yol alma akımının değerlendirilmesine dayalı ters zamanlı açma karakteristiği. Kesici Arıza Koruma • Akım kontrolü veya kesici yardımcı kontaklarının değerlendirilmesi yoluyla. SIPROTEC. • Bir yeniden başlatmaya kadar müsaade edilen bekleme süresi hesaplanır. • Seçilmiş FIR-Filtre ile arıza büyüklüklerinin bastırılması. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Hassas rotor toprak arıza koruma.2010 31 . Motorlar için başlatma engelleyicisi 66 • Rotor aşırı sıcaklığının yaklaşık olarak hesaplanması. • Kompleks toplam empedanstan arıza direncinin hesabı. • Sistem frekanslı bir Alternatif akımın. • Başlatma harici bir koruma cihazından gelen ikili bir girişle mümkün. Rotor toprak arıza koruma (R. • Yüksek hassaslık (maks.3 V'dan itibaren). • Uyarı kademesi ve Açma kademesi direkt Ohm olarak rotor toprak direncinden ayarlanabilir. • Motorun başlatmasına. 1 . • Arıza mesajı ile ölçme devresi izleme. uyartım devresine simetrik kapasitif bağlantısı.Giriş 1. • Tümleşik denetim fonksiyonu. • Bir acil durum başlatma için tekrar başlatmayı engellemeyi bloklama imkanı. • Yüksek hassaslık (0.3 Hz-Kare dalga gerilimli • Rotorun 1-3 Hz-Gerilim değerlendirmesi (7XT71). • İşletme toprak empedanslarını ve ölçme fırçalarının dirençlerini dikkate alarak. 80 KΩ). • Uyarı. sadece yeniden başlatma/yol alma sınırının altında kalınması durumunda müsaade edilir.

• Kesici yardımcı kontakları üzerinden kesici durumlarının geri mesajı. herhangi bir Ortam. YA-DEĞİL vb. • Çoğaltma veya azaltma arasında seçim yapılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Kesici konumunun kabul edilebilirlik izlemesi ve anahtarlama için kilitleme koşulları. Yayın Tarihi 10. L3 veya L1.Giriş 1. L2.veya Soğutucu madde sıcaklığının tespiti. • Hat akımlarının anlık (şu an) değer tespiti. L2 yolu ile seçilebilir faz bileşeni. • Alternatif gerilim tespiti için de uygundur (Efektif değerler). Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar • Dahili ve harici sinyallerin serbest programlanabilir bağlantılarını kullanıcı tanımlı fonksiyonlara gerçekleştirilmesi. Karakteristik kırılımı. VEYA.ve Gerilim İzleme ile Sigorta Arızası İzleme müsaade kriterlerini sergiler. • Sıfır bastırımı. • Bütün genel mantık fonksiyonları (VE. 32 SIPROTEC. Kesici Kontrolü • Kesiciler elle. DC gerilim-/DC akım koruma • Entegre ayırıcı yükselteç üzerinden DC gerilim tespiti. • Hızlı denetim görevlerinin CFC üzerinden gerçekleştirilmesi. L3. generatör şalterinin hızlı açılmasıyla yanlışlıkla enerjilendirilmesinden kaynaklanan zararın sınırlandırması.2010 . SICAM veya LSA tarafından) veya kullanım arayüzü (PC ve DIGSI işletim programı aracılııyla) üzerinden açtırılabilir ve kapatılabilir. 7UM62. • İşletme durumu. Analog Çıkışlar • 4 analog işletme değerine kadar çıkış (sürüme bağlı).).3 Özellikler Yanlışlıkla enerjileme • Hazırda bulunan bir generatörün. progranlanabilir fonksiyon tuşları üzerinden. Faz Dönüşü • Parametre (statik) ve ikili giriş (dinamik) üzerinden L1. sistem arayüzü üzerinden (örn. Eşik değeri denetimi • 10 serbest kullanılabilir eşik değeri denetim mesajları. RTD-Kutuları üzerinden sıcaklık tespiti • RTD-kutuları ve harici sıcaklık sensörleri yardımı ile. • Küçük Doğru akımların tespiti için de kullanılabilir. Canlı-Sıfır-İzleme gibi ölçülen değerlrin işlenmeleri. • Zaman gecikmeleri ve sınır değeri sorgulamaları. DEĞİL.

ve Gerilim trafo-Sekonder devreleri izleme.3 Özellikler Ölçüm transdüseri • Eğer cihazda bulunan 3 ölçüm dönüştürücü koruma fonksiyonlarıyla kullanılmazsa. Ölçüm değeri izlemeleri • Dahili ölçme devrelerinin. o zaman açtırma için istenilen analog mesajlar (±10 V. 7UM62. Akım. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. güç kaynağının.Giriş 1. donanım ve yazılımın izlenmesi. • Ölçüm mesajlarının eşik değeri işlenmesi ve mantık bağlantıları mümkün.2010 33 . ■ SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. böylece yükseltilen güvenirlik. • Simetri izlemeleriyle. • Faz sırası kontrolü. • Açma devresi izlenmesi harici anahtarlama ile mümkün. ±20 mA) kullanılabilir.

7UM62.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Giriş 1. Yayın Tarihi 10.3 Özellikler 34 SIPROTEC.

7 2. Referans sistemler Cihaz EN100 Modülü 1 Fonksiyon Kapsamı Güç Sistemi Verileri 1 Grup Değiştir Güç Sistemi Verileri 2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. Ayar değerlerinin belirlenmesi için bilgiler ve – gerektiği yerde – formüller verilmiştir.18 2. Maksimum yapılandırmaya göre bütün fonksiyonların ayar seçenekleri gösterilmiştir.14 2.6 2.13 2.21 2.23 2.9 2.22 2.17 2. aşağıdaki bilgiler ışığında sunulan fonksiyonlardan hangilerinin kullanılacağı belirlenebilir. 67) (yönlü) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA Koruma Diferansiyel Koruma ve Korunan Nesneler Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.3 2. ANSI 50.2010 35 .11 2.1 2. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2 Bu bölümde.15 2. 7UM62.8 2.25 Giriş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.12 2.5 2.20 2.24 2. 51.4 2. Ayrıca. 2.10 2. ANSI 50/51) (düşük gerilim kilitli) Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. TN) Düşük Uyartım Alan Kaybı Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 37 39 42 43 52 60 61 63 67 73 79 87 93 97 122 129 138 142 145 158 167 170 173 177 183 SIPROTEC.16 2.2 2. SIPROTEC 4 7UM62 cihazında mevcut pek çok fonksiyon açıklanmıştır.19 2.

48 2.28 2.40 2.39 2.32 2.Fonksiyonlar 2 2. Harm. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. 7UM62.43 2.46 2.49 2.30 2. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.44 2.100%) Hassas Toprak Akım Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT)) Rotor Toprak Arıza Koruma R.29 2. Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.47 2.41 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.36 2.2010 . 67G). 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Analog Çıkışlar İzleme Fonksiyonları Açma Devresi Denetimi Eşik denetimi Harici Açma Fonksiyonları Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Faz Dönüşü Fonksiyon Denetimi Yardımcı Fonksiyonlar Komut İşleme 186 191 195 203 207 214 223 228 232 237 243 247 255 260 263 268 274 287 294 305 308 317 319 321 338 36 SIPROTEC.42 2.37 2.31 2.35 2.27 2.38 2. Yayın Tarihi 10.26 2.50 Frekans değişim hızı Koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.) 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .45 2. 64G.34 2.33 2.

Şekil 2-1 Referans sistemler SIPROTEC. 2. Cihazın tüm ön anahtarlamaları aynı şekilde bunun üzerinden tasarlanır. Referans sistemler Aşağıdaki bölümlerde tek tek Koruma fonksiyonları ve İlave fonksiyonlar açıklanmıştır ve ayar değerleri için bilgiler verilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Giriş.Fonksiyonlar 2. Taraf 1 veya Taraf 2'ye ölçme büyüklüklerinin ataması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.1 Generatör Fonksiyon Tanımı Hesaplama örnekleri her iki tipik temel anahtarlamalar Bara bağlantısı ve Bara bağlantısı ile daha küçük gücün iki referans sistemine göre yönlenir. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Referans sistemler 2.1.2010 37 .1 Giriş.

G = 483 A cos ϕ = 0. Böylece sekonder ayarlamanın yanısıra primer büyüklüklerde ayarlama imkanı oluşur. Bağımsız fonksiyonlar için gerekli tüm dönüşüm formülleri işletim programında saklanır.5 s Akım trafosu: IN.3 kV IN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Komple yeni bir yapılandırmada DIGSI işletim programının uygulanması önerilir. prim = (6.8 Akım trafosu: Toroidal akım trafosu: Gerilim trafosu: IN. Bunun büyük avantajı. G. Referans sistemler Referans sistemlerin teknik verileri Generatör: SN.prim = 200 A. G = 6.1 Giriş. sek = 1 A 5:1 Diğer teknik veriler bağımsız koruma fonksiyonlarının fonksiyon parametrelerinin ayarlarında tanımlanmıştır. Bu 7UM62'de korunan nesnenin anma büyüklükleriyle ilgili bir ayar olarak (ör. sek = 1 A IN. G = 5. (Başlatma akımı) (Uzun süreli müsaade edilen stator akımı) ( IBAŞLAT'de başlat süresi) IN. SN. IN.3/√3) kV IN. UN. M = 126 A IBAŞLAT = 624 A Imaks = 135 A TBAŞLAT = 8. Yayın Tarihi 10. T = 5. sek = (100/√3) V Uen/3 = (100/3) V Transformatör Transformatör: SN. UN. Güç Sistemi Verileri 1 'de veya Güç Sistemi Verileri 2 'de ilgili sistemin verileri güncellenir ve maus tıklamasıyla sekonder değerlere dönüşüm gerçekleşir. G) yürütülür.3 MVA UOS = 20 kV U = 6. M = 6600 V IN. koruma fonksiyonlarının sistemden bağımsız tipik ayarlarının ön ayarlanabilmesidir. sek = 1 A UN. Hesaplanan ayar değerleri cihaza ilişkin sekonder ayar büyüklükleridir ve doğrudan ön klavye üzerinden değiştirilebilir.3 kV uK = %7 Sıfır noktası-transformatör: n= Direnç bölücü: Motor Motor: UN. 7UM62. IN.2010 .Fonksiyonlar 2.prim = 500 A. 38 SIPROTEC.prim = 60 A.27 MVA UN. G.

Bu süre esnasında olan tüm bilgiler bundan sonra VEYA üzerinden birbiriyle bağlanabilir. Bildirimlerin bir çoğu. 7UM62. kendiliğinden açıklamalıdır. Kayıtlı LED ve Röle silme. SIPROTEC. adresi altında ayar ile son arıza durumunun (AÇMAdaki hedef) LED ve Röle üzerinde kayıtlı bilgileri. Böylece bu bilgiler kendi koruma alanında hatayı sınırlandırır.Göst. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2. Bir arıza yüzünden bir veya daha fazla koruma fonksiyonu başlatma almış. Bu bildirimler aşağıdaki bilgi listesinde gösterilmiştir. LED’lere konfigüre edilen bildirimlerin kaydedilmesi ve spontan bildirimlerin hazır bulunması. Grafik göstergeli cihazlarda 611 no'lu adres altında SPN Ar.Göst. bu durumda arıza olay bilgileri çıktılanmaz. 615 no'lu T MİN LED TUTMA adresi altında ayarlanabilir bir süre için engellenebilir. İlk başlatma: Bir İlk çalıştırma cihazın DIGSI üzerinden ilklendirilmesiyle gerçekleşir. böylelikle sadece son arıza durumuna ilişkin bilgiler görüntülenir.2 Cihaz 2. Şekil 2-2 Spontan arıza durum bildirimlerinin cihaz ekranında oluşturulması Kayıtlı LED / Röle reset Yeni bir Koruma-Başlatma genel olarak tüm kayıtlı LED / Röle siler. spontan arıza durumu göstergesinin her bir arızada (Baş. 610 no'lu adreste LED/LCDAr. cihazın bir açma sinyali göndermesine bağlı olarak yapılabilir. 2. Özel bir takım durumlar aşağıda açıklanmıştır: Resetleme: Cihazın sıfırlanması besleme geriliminin herbir enerjilenmesinden sonra gerçekleşir. Metin ekranlı cihazlarda bu ihbarlar bir güç sistemi arızasından sonra her durumda görüntülenir. ancak arıza başka bir cihaz tarafından (örneğin kendi koruma alanı dışında) temizlendiği için7UM62 açma vermemişse. 610 no'lu LED/LCDAr.daki hedef) veya sadece Açmadaki arıza durumlarında (AÇMAdaki hedef) güncellenip güncellenmediği seçilir.2 Cihaz Cihaz kendisi ve sistem üzerine genel bildirimlerin bir sıralamasını verir. . ekranda otomatik bir spontan arıza durumu görüntüleneceği (EVET) veya (HAYIR) görüntülenmeyeceği seçilir. eğer bu arıza durumu cihazın bir açma kumandasına yol açmadıysa silinebilir. Yeniden başlatma: Bir Yeniden başlatma parametre takımının hesaplanmasından veya resetlenmesinden sonra gerçekleşir. İhbarı.1 Ayar Notları Spontane arıza ihbarları Bir arıza durumundan sonra arız adurumunun önemli verileri spontan olarak cihaz göstergesinde görüntülenir.Fonksiyonlar 2.2010 39 .

daki hedef HAYIR 5 dak görüntü 1 Açıklama LED / LCD' de Arıza Gösterimi Arıza ihbarlarının spontane gösterimi Kilitli LED'lerin minimum tutma süresi Fabrika Ayarı Ekran Başlangıç görüntüsü 40 SIPROTEC. Ölçülen değerler için mevcut gösterim seçenekleri. 60 dak görüntü 1 görüntü 2 görüntü 3 görüntü 4 Olağan Ayar Baş. parametresi ile seçilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SPN Ar. 7UM62..2. 640 no'lu İzl.Ekranı Baş.Göst.Göst.daki hedef AÇMAdaki hedef EVET HAYIR 0 .Fonksiyonlar 2. Cihazın enerjilenmesinden kısa bir süre sonra izleme ekranının başlangıç sayfası.2010 . Şekil 2-3 Kayıtlı LED / Röle için reset komutu oluşturma 4-satırlık ekranda izleme ekranı Dört-satırlık ekrana sahip bir cihazın başlatmasından sonra standart olarak ölçülen değerler görüntülenir.2 Cihaz Not Adres 610 LED/LCDAr. İhbarı T MİN LED TUTMA İzl. Ek'te listelenmiştir.Ekranı Baş.2 Adres 610 611 615 640 Ayarlar Parametre LED/LCDAr. 2. ayarı (AÇMAdaki hedef) sadece Adres 615 T MİN LED TUTMA 0 olarak ayarlanmasında anlamlıdır. Olağan gösterge için ölçülen değerlerin farklı gösterimlerini seçmek üzere cihazın ön panelindeki ok tuşları kullanılır. Ayar Seçenekleri Baş. Yayın Tarihi 10.

Senkr.Fonksiyonlar 2. Uyarı Baş.Aktif Cihaz resetleme İlk Başlatma Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesapl. Uyarı:Haf Para. Arıza Olayı Haf. 1 2 3 5 15 16 51 52 55 56 67 69 70 71 72 73 125 301 302 320 321 322 323 545 546 Bilgi Listesi Bilgi LED Reset Test modu Veri Durd. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2. Lokal değiş. Ar. Veriİlt.BÇ >Işık açık Saat Senk. DonaTstMod Arıza CFC Biçimlenmemiş Mevcut değil >Zm. >LED Reset >Test modu >VeriDurd.2010 41 . DarbeSalınım ON Güç Sis. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Cihaz 2. Cihaz OK Kor. Verisi Uy.nı Aç Süresi Bilgi Tipi IE IE IE IE EM IE_W IE AM EM EM EM_W EM EM EM AM IE AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM LED Reset Test modu Veri iletimini durdurma Giriş ile veri iletimi kilidini çözme >Arka Aydınlatma açık Saat Senkronlama Donanım Test Modu CFC Hatası Hiçbir Fonksiyon konfigüre edilmemiş Fonksiyon Mevcut Değil >Dahili Gerçek Zaman Saatini Senkronlama >LED 'leri Resetleme >Test modu >Veri iletimini durdurma Cihaz işletmede ve koruma yapıyor En az 1 Koruma Fonksiyonu Aktif Cihazı Resetleme Cihazın İlk Başlatması Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesaplaması sürmekte Ayarlarların Kontrolü Düzey-2 değişikliği Lokal ayar değişikliği Darbe Salınım ON (Chatter) Güç Sistemi arızası Arıza Olayı Uyarı: Veri Hafızası sınırı aşıldı Uyarı: Parametre Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Çalışma Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Yeni Hafıza Sınırı aşıldı Başlatmadan Bırakmaya geçen süre Başlatmadan AÇMA ya geçen süre Açıklama SIPROTEC.3 No.Zm. Ayar Kontrolü Düzey-2 Değiş. UyarıHaf İşlemi Yeni Haf.

2010 . Yayın Tarihi 10.3 EN100 Modülü 1 2. EN100 Modülü 1) işletimi için ayarlar gerekli değildir.0100 Arızalı Modül 009. 2. Böylelikle SIPROTEC 4-cihazları. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kontrol ve otomasyon tekniğinin 100-MBit-haberleşme ağında IEC 61850 normuna uygun gerçekleştirilebilir. devamlı bir iletişimini sağlar.2 Ayar Notları Arayüzü seçimi Ethernet-Sistem arayüzü modülü (IEC 61850.3. 2. Gatewaysiz ve çeviricisiz. açık ve dahili kullanılabilir şekilde. 7UM62.0101 Arıza Kanal 1 009. uygun ilgili heterojen çevrelerde de kullanılabilir.0102 Arıza Kanal 2 42 SIPROTEC.3 2.3 No Bilgi Listesi Bilgi Bilgi Tipi IE IE IE EN100 Modülü Arızalı EN100 Bağlantısı Kanal 1 Arıza EN100 Bağlantısı Kanal 2 Arıza Açıklama 009.3. Kontrol tekniği dahil edilmesine paralel bu arayüz üzeri DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme GOOSE ile sağlanabilir.Fonksiyonlar 2. Bu norm cihazların.1 EN100 Modülü 1 Fonksiyon kapsamı EN100 Modülü 1 üzerinden 7UM62 integrasyonu. Ancak cihaz MLFB` ye göre böyle bir modüle sahipse. bu otomatikman Port B üzerine mevcut bir arayüzü olarak ön ayarlanır.3.

4 Fonksiyon Kapsamı Cihaz 7UM62 birçok koruma fonksiyonlarına ve ilave fonksiyonlara sahiptir. Aynı giriş aynı anda faklı ölçme büyüklükleriyle kabul edilemez. 104 ARIZA DEĞERİ parametresiyle. kendinden açıklamalıdır. Fonksiyon kapsamı diyalog kutusunda sistem davranışına uyarlanır. Yine de Toprak akımı. Fonksiyonların.Değişt. Parametre grubu değiştirme fonksiyonunun kullanılması isteniyorsa 103 Gr. Cihaz donanımı ve yazılımı. Bölüm 2. Özel durumlar aşağıda açıklanmıştır.Fonksiyonlar 2. Bu durumda.2'de gösterilmiştir.4. 2. Not Mevcut fonksiyonlar ve olağan ayarlar. Bazı fonksiyonlar için.4. aşağıda açıklanacağı gibi birkaç seçenek arasında bir seçim mümkündür. Ayrıca. sistem koşullarına uyarlanabilir. 7 no’lu şifre girişi gerekir. adresi mevcut olarak ayarlanır. ayarlar okunabilir.ve Toprak gerilim girişleri IEE ve UE için bazı sınırlamalara dikkat edilmelidir.4 Fonksiyon Kapsamı 2. Fonksiyonel kapsam ve gerekirse mümkün seçenekler.4. bu fonksiyonların kapsamına göre tasarlanmıştır. Ayrıca donanım bazı sınırlamalar içerdiğinden. rotor toprak arıza koruma ve stator toprak arıza koruma için kullanılır. 2. Hangi koruma fonksiyonlarının hangi girişleri tutabileceğine ilişkin özet. Ayrıca bazı koruma fonksiyonlarında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sınır değerler) sorgulanmaz. Yayın Tarihi 10. ancak değiştirilemez ve cihaza aktarılamaz.2010 43 .2). cihazın sipariş biçimine bağlıdır (ayrıntılar için bakın Ek A. 7UM62. ve ayarlamada ilgili ayar parametreleri (fonksiyonlar. RMS değerler kaydında kayıt için verilen süre 16 kat uzatılır. Eğer Etkin Değil ayarı seçilmişse sadece bir fonksiyon parametre grubu ayarlanabilir ve kullanılabilir. Bunun için projelendirme yoluyla bağımsız fonksiyonlar etkin veya etkisiz kılınabilir. mevcut değil olarak yapılandırılmış olanları 7Um62 de işlenmez: Bunlara ilişkin bir mesaj alınmaz.1 Fonksiyon Tanımı Fonksiyon Kapsamının Yapılandırılması Yapılandırma ayarları kişisel bir bilgisayar ve DIGSI yazılım programı kullanılarak girilebilir ve cihazın ön seri portu veya arka servis arayüzü üzerinden aktarılır. komut fonksiyonları.2 Ayar Notları Özel Karakteristikler Ayarların birçoğu.4. koruma fonksiyonlarının tüm kombinasyonları mümkün değildir (bakın Bölüm 2.SEÇE. SIPROTEC. Kullanım SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/ 'nda ayrıntılı olarak verilmiştir. fonksiyon ayarları için işletim esnasında hızlı ve rahat değiştirilebilen fonksiyon parametrelerinin iki grubu ayarlanabilir (Bölüm 2. Mevcut koruma fonksiyonları ve ilave fonksiyonlar mevcut veya mevcut değil olarak yapılandırılabilir. arıza değeri kaydında Ani değerler veya RMS değerler gösterilmesi gerektiği seçilebilir. cihazın hangi ölçme girişlerinin (Taraf 1 veya Taraf 2) buna atanabileceği seçilir. Yapılandırma parametrelerini cihazda değiştirmek için (ayar değişikliği için).1). Kullanılmayan fonksiyonlar gizlenebilirler. yani ör.6`e bakın). Şifre girişi olmaksızın. zira diğer koruma fonksiyonlarında bu atama sabittir (bakın Tablo 2-1).

Taraf 2 veya Etkin Değil). Iee2 ve 3 Ölçme değeri değiştirme girişine(MU) şeklinde olur. ile – – – sabit – sabit opsiyo – nel – – 44 SIPROTEC. ANSI TARAF 2). Bu fonksiyon da seçime bağlı olarak Taraf 1 veya Taraf 2'ye atanır (= IEC TARAF 1. Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> için 113 no'lu AA KORUMA I>> adres altında. Yayın Tarihi 10. Sadece bir koruma fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki tablo cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atamasını göstermektedir. UL3 Sabit ZamanlıI>.2010 . Ölçüm değeri dönüştürücüsü girişlerinde aynı bağımlılıklar geçerlidir. TARAF 2 olarak çalışması gerektiği seçilir. IL3T2 opsiyonel opsiyonel opsiyonel sabit sabit opsiyonel sabit opsiyonel sabit sabit sabit sabit sabit – – sabit – – – – – – – – – – – sabit – – – – – – – – – – – – sabit Iee2 – – – TD2 – – – – TD3 – – – – – – – – – – – – Td Koruma fonksiyonu U0 – hesaplanmış.Fonksiyonlar 2. her iki hassas akım girişleri Iee1. IL2T2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ar. Ters zamanlı aşırı akım korumada 114 no'lu AA KORUMA Ip sürüme bağlı olarak faklı ters zaman karakteristikleri kullanıma sunulmuştur. Zamanlı aşırı akım korumanın bu kademesi Etkin Değil seçimiyle etkisiz kılınabilir. stator toprak arıza koruma fonksiyonlarının UE-Girişi kullanılırsa. IL3T1 opsiyonel opsiyonel opsiyonel – – opsiyonel sabit opsiyonel – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Iee1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – UE Taraf 2 IL1T2. Etkin Değil seçimiyle ters zamanlı aşırı akım koruma etkisiz kılınabilir. MUs koruma fonksiyonu kullanılmazsa. 7UM62. IEC veya ANSI-Normlarına göre. I>> /yönsüz Sabit Zamanlı I>>/yönlü Ters zamanlı aşırı akım koruma Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük Koruma (Negatif Bileşen) Yol alma aşırı akım koruma Diferansiyel Koruma (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Toprak Arıza Koruma Düşük uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters güç koruma (ANSI 32R) İleri güç denetimi Empedans koruma Kademe dışı koruma (ANSI 78) Düşük gerilim koruma Aşırı Gerilim Koruma Frekans Koruma Aşırı uyartım koruma u/f Ters zamanlı düşük gerilim koruma Frekans değişim hızı koruması Vektör atlama % 90 Stator toprak arıza koruma sabit sabit sabit – – – – U0 hesaplanmış sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit IL1T1. Bu UE-Girişi. genel amaçlı bir işleme için ölçme değeri modülüyle CFC'de kullanıma sunulur. ANSI TARAF 1. eğer LES kullanılıyorsa – sabit – – opsiyo – nel Hassas toprak akım koruma (ANSI 51GN. bu kademenin Yönsüz TARAF 1 veya Yönsüz TARAF 2 veya Yönsüz TARAF1 veya Yön. fn) için artık kullanılmaz. IEC TARAF 2. Harm. rotor toprak arıza koruma (R.4 Fonksiyon Kapsamı 112 no'lu AA KORUMA I> adresinde bu seçim zamanlı aşırı akım korumanın I>-Kademesi için yapılır (= Taraf 1. UL2. Ör. IL2T1. Sistem projelendirilmesinde bu bağımlılıklar dikkate alınmalıdır. 64R) % 100 Stator top. 3. Tablo 2-1 Cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atanması Taraf 1 UL1.

IL2T2. UL3 % 100 Stator top. 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Koruma fonksiyonu UL1. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-4 Generatör diferansiyel koruma uygulaması SIPROTEC.2010 45 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20 Hz-Ön gerilim ile Hassas toprak akımı koruma B (IEE-B) Sarımlararası koruma (SAK) Rotor toprak arıza koruma (RTK) Hassas rotor toprak arıza koruma. IL2T1. IL3T2 – Iee2 – Td opsiyo – nel – sabit – – – – – – – – – – sabit sabit – – – – – – – – – – opsiyo – nel – – – – – – – – – – – – – – TD1 TD2 – – – – TD1 – – – – Yanlışlıkla enerjileme koruma (ANSI 50. IL3T1 Iee1 sabit UE sabit – – – – – sabit sabit opsiyonel sabit – sabit – sabit – Taraf 2 IL1T2.Fonksiyonlar 2. sabit 27) DC Gerilim koruma Sigorta Arızası İzleme Açma Devresi İzleme (ANSI 74TC) Eşik denetimi Harici Açma Eşleştirme – sabit – sabit – Diferansiyel koruma için 120 DİF. UL2. 13Hz-Kare dalga gerilimi enjeksiyonlu Motorlar yol alma süresi denetimi Motor yol alma süresi için yeniden başlatma engelleme Kesici Arıza Koruma – – – – – – – – – – – – – – – opsiyonel – – – – – – Taraf 1 IL1T1. KORUMA adresi altında korunan nesnenin türünü belirlersiniz (Generatör/Motor veya 3 faz trafo) veya Etkin Değil ile bu koruma fonksiyonunu proje dışı bırakırsınız. ar.

Yayın Tarihi 10.4 Fonksiyon Kapsamı Şekil 2-5 Blok diferansiyel koruma uygulaması (Genel Koruma) Aşağıdaki uygulamada GüçSis.Veriler1 'de generatör verileri Taraf 2'nin transformatör verileri gibi aynı verilerle ayarlanmalıdır: Şekil 2-7 Artık Genel koruma uygulaması 46 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 . Cihaz B'de 3 faz trafo olarak yapılandırılır. 7UM62.Veriler1 'deki generatör verileri transformatörün Taraf 2'deki gibi aynı verilere ayarlanmalıdır: Şekil 2-6 Transformatör diferansiyel koruma uygulaması Aşağıdaki uygulama için Cihaz A'da diferansiyel koruma Generatör/Motorolarak. Ayrıca GüçSis.

ARIZA DEĞERİ Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Ani değerler RMS değerler Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Yönsüz TARAF 1 Yönsüz TARAF 2 Yönsüz TARAF1 Yön. Adres 170 KESİCİ ARIZA kesici arıza koruma için. eğer bara anahtarlamasındaki makinelerde yalnız artık gerilim ve toprak akımının değerlerinden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemiyorsa.4.3 Adres 103 104 Ayarlar Parametre Gr. tüm fonksiyonu Etkin Değil yapılmamışsa. seçim yapılır. 151 no'lu AA KORUMA Iee> adresiyle. hangi girişin toprak akım ölçümü için (Iee1 ile veya Iee2 ile) kullanılması gerektiği belirlenir. KORUMA Generatör/Motor Diferansiyel Koruma SIPROTEC.2010 47 . sunulan ölçüm değerlerinden hangisinin hangi analog çıkışa yerleştirilmesi gerektiği belirlenir. Üçüncü durumda.Fonksiyonlar 2. Analog çıkışların tüm parametrelerine Blok adresi 7301 .SEÇE. 175 ve 176 no'lu adreslerde. değişik anahtarlanabilir yıldız noktası dirençleriyle bara sistemlerinde bir toroidal akım trafosu yıldız noktası akımı ve akım toplamı arasındaki akım farkı) değerlendirilir. 173. 7UM62. Taraf 1 mi veya Taraf 2 mi geçerli olması gerektiğini belirler. 2. 174. Eğer 7UM62 analog çıkışlarla donatılır ve bunların kullanılması istenirse.4 Fonksiyon Kapsamı Toprak arıza korumada 150 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında seçenekler yönsüz U0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İkinci durumda ayrıca artık gerilimi için toprak akımının değeri (veya düşük omik. İlk durumda sadece artık gerilim değerlendirilir (Blok anahtarlamada uygulanabilir). TARAF 2 Etkin Değil IEC TARAF 1 ANSI TARAF 1 IEC TARAF 2 ANSI TARAF 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Generatör/Motor 3 faz trafo Olağan Ayar Etkin Değil Ani değerler Açıklama Ayar Grubu Değiştirme Seçeneği Arıza değerleri 112 AA KORUMA I> Taraf 2 Aşırı Akım Koruma I> 113 AA KORUMA I>> Yönsüz TARAF 2 Aşırı Akım Koruma I>> 114 AA KORUMA Ip Etkin Değil Ters Zamanlı AA Koruma 116 117 118 Term Aşırı Yük DENGESİZ YÜK AA YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Değil Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Başlatma AA koruma 120 DİF.Değişt.7308 altında ulaşılabilir. Yayın Tarihi 10. bu iki ikili giriş ile (2 Giriş İle) veya sadece bir ikili giriş ile (1 Giriş İle) çalışılması gerektiği veya fonksiyonun Etkin Değil olarak yapılandırılacağıdır. yönsüz U0&I0 ve Yönlü arasında. toprak akımının yönü bir başka kriter olarak kullanılır. Açma devresi denetiminde 182 no'lu ADD adresinde iki seçim imkanı bulunur.

Düşük Uyartım Koruma Ters Güç Koruma İleri Güç Denetimi Empedans Koruma Kademe Dışı Koruma Düşük Gerilim Koruma Aşırı Gerilim Koruma Aşırı / Düşük Frekans Koruma Aşırı Uyartım Koruma (U/f) Ters Düşük Gerilim Koruma Up< Frekans değişim hızı koruması EMPEDANS KORUMA Etkin Değil Etkin K/D KORUMA DÜŞÜK GERİLİM AŞIRI GERİLİM FREKANS Koruma A. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Etkin Değil Etkin Etkin Değil yönsüz U0 yönsüz U0&I0 Yönlü Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin 146 150 VEKTÖR ATLAMA S/T/A KORUMA Etkin yönsüz U0&I0 Gerilim Vektör Atlaması Stator Toprak Arıza Koruma 151 AA KORUMA Iee> Iee2 ile Hassas Toprak Akım Koruma 152 153 154 S/T/A.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 121 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Gen. Harmonik %100 Stator Toprak Arıza Koruma Hassas Toprak Akım Koruma B 155 160 161 165 S/A KORUMA ROTOR T/A R/T/A 1-3Hz MOTOR YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Etkin Sarımlararası Koruma Rotor Toprak Arıza Koruma (R. fn) Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi 48 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. %100 S/T/A-KOR. 3. AA KORUMA IEE-B Etkin Etkin Iee2 ile Stator Toprak Arıza Koruma 3. TERS D. Uyartım KOR. HARM. IEE2 ile Gen.Fonksiyonlar 2.GERİLİM df/dt Koruma Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 df/dt kad. 7UM62. 3I0-T2 ile Trafo Taraf 1 Trafo Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Sınırlandırılmış toprak arıza koruma 130 131 132 133 135 140 141 142 143 144 145 DÜŞÜK UYARTIM TERS GÜÇ İLERİ GÜÇ Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin 2 df/dt kad. 4 df/dt kad.

DC KORUMA ANALOGÇKŞ B1/1 Etkin Etkin Etkin Değil Yanlışlıkla Enerjileme DC Gerilim/Akım Koruma Analog Çıkış B1/1 (Port B) 174 ANALOGÇKŞ B2/1 Etkin Değil Analog Çıkış B2/1 (Port B) SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 166 170 Parametre YB ENGELLEME KESİCİ ARIZA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Olağan Ayar Etkin Taraf 2 Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme Kesici Arıza Koruma 171 172 173 YANLIŞLIKLA EN.2010 49 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.

Yayın Tarihi 10. AR. 7UM62. Değ.Fonksiyonlar 2.2010 .4 Fonksiyon Kapsamı Adres 175 Parametre ANALOGÇKŞ D1/1 Ayar Seçenekleri Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 Giriş İle 1 Giriş İle Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Analog Çıkış D1/1 (Port D) 176 ANALOGÇKŞ D2/1 Etkin Değil Analog Çıkış D2/1 (Port D) 180 181 182 SİG. DEN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İZLEME Ölç. ADD Etkin Etkin Etkin Değil Sigorta Arızası İzleme Ölçülen Değerler Denetimi Açma Devresi Denetimi 185 186 187 188 189 EŞİK DEĞERİ HARİCİ AÇMA 1 HARİCİ AÇMA 2 HARİCİ AÇMA 3 HARİCİ AÇMA 4 Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Eşik Denetimi Harici Açma Fonksiyonu 1 Harici Açma Fonksiyonu 2 Harici Açma Fonksiyonu 3 Harici Açma Fonksiyonu 4 50 SIPROTEC.

4 Fonksiyon Kapsamı Adres 190 Parametre RTD-Box GRŞ.Fonksiyonlar 2.2010 51 . Ayar Seçenekleri Etkin Değil Port C Port D 6 RTD simplex 6 RTD HDX 12 RTD HDX Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Harici Sıcaklık Girişi 191 RTD BAĞLANTI 6 RTD simplex Harici Sıcaklık Girişi Bağlantı Tipi 200 ANALOGÇIKŞ B1/2 Etkin Değil Analog Çıkış B1/2 (Port B) 201 ANALOGÇIKŞ B2/2 Etkin Değil Analog Çıkış B2/2 (Port B) 202 ANALOGÇIKŞ D1/2 Etkin Değil Analog Çıkış D1/2 (Port D) 203 ANALOGÇIKŞ D2/2 Etkin Değil Analog Çıkış D2/2 (Port D) SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.

5 Güç Sistemi Verileri 1 2. sistem ve ölçüm trafolarının anma verileri. 52 SIPROTEC. 7UM62.2010 .5.5 Güç Sistemi Verileri 1 Cihaz. ölçülen büyüklüklerin polariteleri ve bağlantı tipleri. burada „Taraf 2“ için tersi ayarlanmıştır: Y. Bu nedenle bir akım trafo seti için bir „yanlış“ polarite ayarlanmalıdır.N.1 Genel Ayar Notları Sistem Verileri 1 cihazın ön işletim veya servis arayüzüne bağlı bir PC ile DIGSI yazılım paketi kullanılarak değiştirilebilir. bazı durumlarda kesici özellikleri v. 2. Her iki akım trafo setinde yıldız noktalarının korunan nesneye yönlenmiş olup olmadıkları gösterilir. denetim veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir. Adres 210 Y. Aşağıdaki şekil yıldız noktasında hiçbir akım trafosunun mevcut olmadığı tanımlamasını gösterir. Bundan başka.N.Veriler1 'de bu bölümde açıklanacaktır. özel bir koruma.dir. Bunlar. „Taraflar“ burada makine sargılarının bölüm örgülerine karşılık gelir. İlgili seçimi görüntülemek üzere DIGSI'de Ayarlar seçeneğine çift tıklayın. akım trafo bağlantısı için generatörler ve motorlar için çapraz diferansiyel koruma olarak uygulamada sözkonusu olur.->NESNE T2. Bunlar GüçSis. Bir örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.->NESNE T2 adresinde sistem tarafı 1'in akım trafosunun polaritesi sorulur. Bu ayar cihazın ölçme yönünü belirler (Y. yani geriye kalan uygulamalardakinin tersine.Adresler 201 ve 210 - Özel bir durum. bazı şebeke ve güç sistemi verilerine gerek duyar ve uygulanan fonksiyonları bu verilere göre uyarlar.b. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye akar.N. Yayın Tarihi 10. Taraf 2'nin akım trafosunun polaritesini tanımlar.->NESNE T2 = EVET = İleri yön = Hat yönü).Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Akım trafo setinin bağlantısı 201 no'lu Y. yani trafo yıldız noktasının konumuyla ilişkili korunacak nesneye göre. Şekil 2-8 T1 ve T2 Akım trafolarının yıldız noktası konumu .N.->NESNE T2 = HAYIR.

2010 53 .Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Düzeltme açısı W0 Özellikle ters güç korumayla ilgili Akım. aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar.ve Gerilim trafosunun açı hatası düzeltmesi anlamlıdır. Bunun için. Giriş 1 için dönüşüm oranı 205 no'lu IEE1 FAKTÖRÜ adresi altında. Bunun için.Örnek Taraf 1'in trafo anma büyüklükleri 202 IN-PRI I-TARAF1 ve 203 IN-SEK I-TARAF1 adreslerinde cihaz Taraf 1'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı üzerine bilgilendirilir. UE-Bağlantı 223 UE BAĞLANTISI adresi altında cihazla giriş UE 'de bağlı gerilimin hangi çeşit olduğu paylaşılır. Düzeltme büyüklüğünün tespiti devreye almada makine ile mümkündür (bakın Bölüm Montaj ve Devreye alma).5 Güç Sistemi Verileri 1 Şekil 2-9 Çapraz diferansiyel korumada akım trafo yıldız noktaları . SIPROTEC. Gerilim trafosunun anma büyüklükleri 221 no’lu Unom PRİMER ve 222 no’lu Unom SEKONDER adreslerinde cihaz.ve Gerilim trafosu arasındaki açı hatası farkı Δϕ önemli rol oynar. toprak akım trafosunun primer/sekonder dönüşüm oranlarına ihtiyaç duyar. Dönüşüm oranları Iee Iee Toprak akımlarının primer büyüklükler olarak hesaplanması için cihaz. Düzeltme olarak. Taraf 2'in trafo anma büyüklükleri 211 IN-PRI I-TARAF2 ve 212 IN-SEK I-TARAF2 adreslerinde cihaz Taraf 2'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı ile ilgili bilgiler girilir.34) kullanılır. sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir.ve Gerilim trafosunun ortadaki açı hatalarının toplamı ayarlanır. sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir. Giriş 2 için 213 no'lu IEE2 FAKTÖRÜ adresi altında ayarlanır. çünkü burada çok düşük bir aktif güç büyük bir görünür güçten hesaplanmıştır (küçükte cos ϕ). Akım. aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar. 7UM62. bağlı gerilim trafolarının primer ve sekonder anma gerilim değerleri için (faz-faz büyüklükler) bilgilendirilir. 204 no'lu AT AÇI W0 adresi altında Taraf 2'nin akım trafosu için sabit bir düzeltme açısı verilebilir. Aşağıdaki tablo bağımsız koruma fonksiyonları için karşılıklı bağımlılıkları göstermektedir. Akım. Yayın Tarihi 10. Buradan cihaz işlenme çeşidini türetir. UE-Girişi ya farklı stator arıza koruma fonksiyonları için ya da rotor toprak arıza koruma için anma frekanslı ölçme metoduna göre (bakın Bölüm 2.

Harmonikle stator toprak arıza koruma (Bölüm 2. Harmonik (tam: √3U0) belirlenir (U0 3. Örnek için Bölüm 2.2010 . – – Dönüşüm oranı UE Sürülme gerilminin UE primer büyüklüklere dönüştürülmesi için cihaz.34) Sarımlararası arıza koruma (Bölüm 2. prim primer gerilim ( Faz-toprak-gerilim) ve UE. fn) (Bölüm 2. Harm > Kademe sadece kullanılabilir).33) Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3.30) % 100 Statortoprarıza koruma (20 Hz) (Bölüm 2. Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) – UE-Girişi işlenir – – – Yük Direnci – – herhangi bir GT UE-Girişi işlenir (ör. Tablo 2-2 'ye göre. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Toprak arıza koruma trafo taraflı) açık üçgen Rotor UE-Girişi işlenir Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – – – – – – – UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir nötr trafo Uen-sargı – Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3. Bir gerilim bölücünün kullanılmasında bunun paylaştırma oranı da bu faktörde birlikte gelir. Bu oran için 224 UE FAKTÖRÜ genel olarak şu geçerlidir: Bunun içinde UGT. 54 SIPROTEC.5 Güç Sistemi Verileri 1 Tablo 2-2 Ayar Unom SEKONDER için (Adres. Yayın Tarihi 10. geriliminUE taşındığı trafonun primer/sekonder dönüştürme oranına ihtiyaç duyar.31) Rotor toprak arıza koruma (R. UE-Girişi direkt işlenir.Fonksiyonlar 2. 223) Bağlı değil UE-Girişi için koruma fonksiyonlarına etki ve ayar imkanları % 90 Statortoprarıza koruma 3.1 Şekil 2-1 „Ünite Bağlantısı“nda orada seçilen sistem verileriyle ve 1:5'lik gerilim bölüştürme oranı ile verilir. Harm > Kademe sadece kullanılabilir). Harmonik (tam: √3 U0) belirlenir (U0 3.28) (Bölüm 2. Rotor toprak arıza korumaya kadar 224 UE FAKTÖRÜ koruma fonksiyonlarına etki eder. sek cihaza sevkedilen sekonder artık gerilim vardır.

Eğer bir Petersen bobini veya bir gerilim taşması engelleyicisi noktasında bağlı ise. 249 no'lu SN transf.9.2. İzole) belirlenir. Eğer diferansiyel koruma 120 3 faz trafo ayarlanmışsa. faz gerilimi ve artık gerilim arasındaki eşleştirme faktörü cihaza bildirilir. Bununla korunan nesne transformatörün Taraf 1'inde primer anma gerilimi belirlenir.4.5 Güç Sistemi Verileri 1 Ayarlama Çarpanı Uph/Uen 225 no'lu adresinde. 7UM62. Aynısı düşük omik veya sabit yıldız noktası topraklamasında da geçerlidir.NOKT TAR 2 parametreleri. 246 VEKTÖR GRUP T2 parametresiyle. Anahtarlamanın üçgen. Korunan nesne: Transformatör Diferansiyel korumanın yapılandırılmasında korunan nesne olarak bir transformatör seçilmişse. o zaman Sistem Verileri 1 'de Parametre 241 UN-PRİ TARAF 1 görünür. adresi altında transformatörün anma görünür gücü verilir. Gerilim trafo seti açık üçgen sargılara sahipse ve bunlar cihazda bağlı ise (UE-Giriş). primer koruma ayarı için DIGSI'de aşağıdaki ölçeklendirmeler geçerlidir. Zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonları için (Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Diğer dönüştürme oranları için. Bu ölçülen değerler denetimini (Toplam akım denetimi) etkiler ve transformatör diferansiyel korumada ayrıca vektör grubu düzeltmesi ve sıfır noktası akım durumu için anlam taşır. transformatörün Taraf 1'ine ilişkin verilir. Generatör UN.10) hem de kesici arıza koruma için taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir. Generatör 249 SN transf. UN.2010 55 .73 olarak ayarlanmalıdır. ve 2. T1 SN. eğer yıldız noktası topraksız ise seçilebilir.8. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Buradan Taraf 1 ve 2 için anma akımları aşağıdaki gibi hesaplanır: Bu anma akımları sadece diferansiyel korumaya girerler ve generatörün anma verilerinden farklılaşırlar. Şekil 2-5 „Uygulama Blok diferansiyel koruma“ ve Şekil 2-6 „Uygulama Transformatör diferansiyel koruma“). transformatörün Taraf 2'si için anma akımını veya yıldız noktası durumunu belirler. yıldız veya zikzak olacağına dair veri gerekli değildir. bu faktör uygun şekilde düzeltilmelidir. Normal olarak gerilim trafosu dönüşüm oranı şöyledir: bağlı Uen-gerilimde Uph/Uen çarpanı (Sekonder gerilim. 241 UN-PRİ TARAF 1 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Bu ölçeklendirmeler uygulama transformatör veya Genel koruma için geçerlidir (bakın Bölüm 2. vektör grubu tanıma rakamı. o zaman bu 223 no'lu adreste (yukarı bakın) karşılık gelecek şekilde verilmiştir.NOKT TAR 1 adresi altında Taraf 1'in yıldız noktası durumu türü (Direkt Topraklı. SIPROTEC. Adres 225 Uf / Udelta) 3/√3 = √3 = 1. 242 no'lu YIL. Ayar parametreleri: SN. örneğin ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimin oluşturulması durumunda. İzole ayarı. 243 UN-PRİ TARAF 2 ve 244 YIL. 2. Transf. Direkt Topraklı ayarı yapılır. Bu veriler ölçme büyüklükleri denetimi için önemlidirler.

(L1 L2 L3 saat yönünde dönüş için). korunacak generatörün Trafoya bağlı veya Bara işetiminde olacağı ayarlanır. Generatör UN. 2. eğer sistem uzun süreli saat ibresinin tersi yönünde faz sırasına sahip (L1 L3 L2) ise varsayılan ayar değiştirilebilir. Buradan Generatör veya motor anma akımı sistemin Taraf 2'si için hesaplanır: Ayar parametreleri: SN. Anma Frekansı Sistemin anma frekansı 270 no'lu Anma Frekansı adresinde ayarlanır. Bu ölçeklendirme.2010 . Faz dönüşü (Faz sırası) 271 no’lu FAZ SIRASI adresinde. eğer diferansiyel koruma fonksiyon kapsamında 120 Etkin Değil veya Generatör/Motor ayarlanmışsa etki eder. Şekil 2-10 Faz Dönüşleri İşletim türü 272 Tertip Konfig.NOKT TAR 2 adresleri altında yıldız noktası durumu ayarlanır. sabit topraklı düşük gerilim makinelerdir.Fonksiyonlar 2. 56 SIPROTEC. ancak cihaz siparişte belirtilenden farklı bir bölgede kullanılıyorsa değiştirilmesine gerek duyulur.NOKT TAR 1 ve 244 YIL. Bu duruma istisna. Generatör 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Yukarıdaki formül DIGSI işletim programında zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonlarının primer koruma ayarı için ölçeklendirmede (Bölüm 2. taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir. 242 YIL. ve 2. Yayın Tarihi 10.9.10) hem de kesici arıza koruma için kullanılır. Bu anlatım stator toprak arıza koruma ve düşük gerilim dikkate alınmalı ters zamanlı aşırı akım koruma için önemlidir.8. eğer generatör yıldız noktasında bir yük direnci bağlı ise de geçerlidir. İkili girişler kullanılarak faz dönüşünün geçici olarak değiştirilmesi de mümkündür (bakın Bölüm 2. parametresi altında. burada işletim türüne göre farklı gerilimler kullanılır (bakın „Düşük gerilim dikkate alımı“ Bölüm 2.47). Bu hem Taraf 1 için hem de Taraf 2 için geçerlidir. Sipariş koduna göre fabrika ayarı.5 Güç Sistemi Verileri 1 Korunan nesne: Generatör/Motor Diferansiyel korumanın yapılandırılmasından ve faaliyetinden bağımsız olarak Generatör/Motor anma büyüklükleri belirlenir. 251 UN GEN/MOTOR parametresinde generatör veya motor korunan nesnesinin primer anma gerilimi belirlenir. 252 SN GEN/MOTOR parametresinde görünür anma gücü verilir.10). Ayrıca bu. Generatör koruma uygulamaları için burada İzole ayarlanır. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Açma Komutu Süresi 280 no’lu adreste minimum açma komutu süresi TMin AÇMA KOM ayarlanır. o zaman kesici kapalı olarak. Transdüser 3 Transdüser 3 düşük uyartım koruma için tasarlanmıştır ve bu nedenle gerilim girişi olarak (10 V) gerçekleştirilir. yani. 4-20 mA ayarında Td 1 transdüserinde Transdüser 2 Transdüser 2 aşırı yük koruma için veya rotor toprak arıza korumaya 1-3 Hz (UÖlç.2 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Aşırı yük korumada bu kriterle korunacak makinenin durma ve hareket arasında ayırt edilir.5. Akım akış denetimi 281 no’lu KeKapalı I min adresinde. İlk durumda ölçme aralığı –10 V . kayıtlı değerleri kullanarak çalışmayı sürdürürler. Bu. SIPROTEC. Eğer bu parametre HAYIR olarak ayarlanmışsa. Bir (harici) sıcaklık algılayıcı ve transdüser bağlantısında bir ortam. Bir gerilim bölücü üzerinden transdüsere uyartım gerilimi sevkedilebilir. Bu parametre eğer EVET olarak ayarlanmış ise. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sistem böylece işletimde olarak görünür. Eğer parametrelenen akım değeri aşılırsa. dahili dijital filtre kullanımı önerilir ve 297 no'lu TRANSDÜSER 3 adresi altında Filtreli imkanı seçilir. tristör kumanda ile) güçlü harmonik bileşenleri üst üste bindirebilirse.) tasarlanmıştır. Yayın Tarihi 10.+20 mA olur. ısıl benzetimler için PTB-gereklerini karşılamayı sağlar.2010 57 . 4-20 mA-Arayüzü ön işarete bağlı işletim için tutuludur. Resim 2-11 Ölçme büyüklükleri ve görüntülenen giriş büyüklükleri arasında bağlantı.5 Güç Sistemi Verileri 1 ATEX100 274 no’lu ATEX100 adresi. Ön anahtarlanmış transdüsere uydurma için 296 no'lu TRANSDÜSER 2 adresinde standart alternatifler 10 V. Besleme gerilimi tekrar geldiğinde. DC gerilim-/akım koruma için veya rotor toprak arıza koruma 1-3 Hz (UKontrol) için öngörülmüştür. Eğer uyartım DC gerilimi (ör. tekrar başlatma kilitleme ve aşırı yük koruma için kullanılır. ısıl benzetimler. 2. 20 mA alternatifinde ölçme aralığı –20 mA . 4-20 mA veya 20 mA arasından seçilir. bir yardımcı besleme arızasında 7UM62 'nin tüm termal termal benzetimleri kaydedilir. < 2 mA akımlar tel kopması anlamına gelmektedir. Uygulama durumuna göre 295 no'lu TRANSDÜSER 1 adresinde alternatiflerden biri 10 V.veya soğutma maddesi sıcaklığının verisini mümkün kılar. açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir. 4-20 mA veya 20 mA seçilir. 7UM62. Transdüser 1 Transdüser 1.+10 V'dir. yardımcı gerilim kesintisinde bütün ısıl benzetimlerin hesaplanan aşırı sıcaklık değerleri sıfırlanır. 12 mA'lik bir akım 0'lık giriş büyüklüğüne karşılık gelir. Arıza ihbarı > 3 mA akımlarda sıfırlanır.Fonksiyonlar 2. Bu parametre işletme saat sayacı. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. dahili akım akışı izleme fonksiyonunun başlatma eşik değeri ayarlanır.

0 Terminal Q7 Terminal Q8 0. UN GEN/MOTOR 36.0 EVET HAYIR 1 .Fonksiyonlar 2..5 Güç Sistemi Verileri 1 Tabloda.0 .NOKT TAR 2 VEKTÖR GRUP T2 SN transf.30 kV İzole 0 *30° 5.N.0 . 5000. IEE2 Unom PRİMER Unom SEKONDER UE BAĞLANTISI C Ayar Seçenekleri EVET HAYIR 1 ...00 kV Olağan Ayar EVET 500 A 1A 0. Taraf 2 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 2 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 2 AT Oranı Pri. Taraf 1 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 1 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 1 Düzeltme Açısı AT W0 AT Oranı Pri. 800./Sek.0 . IEE2 Topraklı Terminal AT IEE2 Anma Primer Gerilimi Anma Sekonder Gerilimi (F-F) UE Bağlantısı 224 225A 241 242 243 244 246 249 251 UE FAKTÖRÜ Uf / Udelta UN-PRİ TARAF 1 YIL. 800. 100000 A 1A 5A -5. Yayın Tarihi 10..0 1. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.00 ° 1.->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 AT AÇI W0 IEE1 FAKTÖRÜ Y.N.00 MVA 0..Nokt. 100000. 3. Adres 201 202 203 204 205 210 211 212 213 214 221 222 223 Parametre Y. C sütunu (yapılandırma).00 kV 100 ....Nokt. 125 V nötr trafo açık üçgen Bağlı değil herhangi bir GT Rotor Yük Direnci Uen-sargı 1.NOKT TAR 1 UN-PRİ TARAF 2 YIL.00 ° 60.73 20. 800. 11 *30° 0.00 0.40 .. 100000..2010 ..->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 IEE2 FAKTÖRÜ TOPR TRM./Sek.10 .00 .. 2500.30 kV GT Oranı Pri. 800.30 kV 100 V nötr trafo Açıklama AT-Y.0 Terminal Q7 6.4 1.0 EVET 500 A 1A 60. 100000 A 1A 5A 1.. Ue Faz-GT Açık Üçgen-GT Eşleştirme Oranı Taraf 1 Anma Primer Gerilimi Taraf 1 Yıldız Noktası Anma Primer Gerilimi Taraf 2 Taraf 2 Yıldız Noktası Taraf 2 Vektör Grubu Numarası Trafo Anma Görünür Gücü Generatör/Motor Anma Primer Gerilimi 58 SIPROTEC.00 kV İzole 6.20 .30 MVA 6. 7UM62. IEE1 AT-Y. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir./Sek. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 kV İzole Direkt Topraklı 0 ..00 kV İzole Direkt Topraklı 0.40 .40 . 5.00 .

/Sek.04 ...15 sn 0.00 A 10 V 4-20 mA 20 mA 10 V 4-20 mA 20 mA Filtreli Filtresiz 295 TRANSDÜSER 1 296 TRANSDÜSER 2 10 V Transdüser 2 297 TRANSDÜSER 3 Filtreli Transdüser 3 2.Fonksiyonlar 2.0 .20 .01 .5 Güç Sistemi Verileri 1 Adres 252 270 271 272 274A 275 276 280 281 Parametre SN GEN/MOTOR Anma Frekansı FAZ SIRASI Tertip Konfig.20 A 10 V Açıklama Generatörün Anma Görünür Gücü Anma Frekansı Faz Sırası Tertip Konfigürasyonu Güç Kaynaksız Termal Benzetim Saklama R S/T/A Pri.04 A 0.00 A 0.00 sn Olağan Ayar 5. Yayın Tarihi 10. 361 5002 5145 5147 5148 Bilgi Listesi Bilgi >ARIZA:FİDER GT Çalışma Durumu >Ters F Sırası F Sırası L1L2L3 F Sırası L1L3L2 Bilgi Tipi EM AM EM AM AM Açıklama >Arıza: Fider GT (mcb atık) Uygun ölçülen büyüklükler mevcut >Ters Faz Dönüşü Faz Dönüşü L1L2L3 Faz Dönüşü L1L3L2 SIPROTEC. 5000. 1. 7UM62.0 Celsius Fahrenheit 0..20 . 32.3 No..27 MVA 50 Hz L1 L2 L3 Bara HAYIR 37..2010 59 .0 Celsius 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Oranı Sıcaklık ölçme birimi Minimum AÇMA Komutu Süresi Kapalı Kesici Minimum Akım Eşiği Transdüser 1 1A 5A 0. 200. ATEX100 R S/T/A Faktörü SICAKLIK BİRİMİ TMin AÇMA KOM KeKapalı I min C Ayar Seçenekleri 0.00 MVA 50 Hz 60 Hz L1 L2 L3 L1 L3 L2 Bara Trafoya bağlı EVET HAYIR 1.5. 5.

2010 .3 No. Bu bölümün geri kalanı bu durumda artık bir anlam taşımaz.Değişt. İşletime bağlı olarak. İşletim durumuna göre ilgili ayar grubu etkinleştirilir. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler. farklı ayar parametreleri gereklidir. ör. sadece olağan ayar grubu A ayarlanmalıdır. ayar gruplarını kopyalamak veya fabrika çıkış ayarına döndürmek için SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarından faydalanabilirsiniz /1/. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler.SEÇE. 7UM62.6 Grup Değiştir 2.4) mevcut ayarı seçilen tüm fonksiyonların ayar değerlerini kapsar.6 Grup Değiştir Cihazın fonksiyon ayarları için. Her iki ayar grubu arasında değiştirme için harici ikili girişler üzerinden imkanı kullanmak için. Hidroelektrik santral deposunda Generatör-/Motor işletiminde. bir kişisel bilgisayar kullanarak operatör veya hizmet arayüzü üzerinden veya sistem arayüzü üzerinden ayar grupları arasında geçiş yapabilir. Bit0 Bilgi Tipi IE IE EM Ayar Grubu A aktif Ayar Grubu B aktif >Ayar Grubu Seçme Bit 0 Açıklama 60 SIPROTEC. Alt Bölüm „Montaj ve Bağlantı“ Bölüm 3'den yararlanabilirsiniz. bunlar ayar gruplarında saklıdırlar ve cihazda kayıtlıdırlar. Anlamına uygun nasıl hareket edileceğini bilmek. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yapılandırma sırasında (Bölüm 2. Yayın Tarihi 10.6. 2. Fonksiyon parametrelerinin ayarlanmasında arka arkaya her iki ayar grubu A ve B'yi ayarlanır. Ayar grubu değiştirme gerekmiyorsa. fonksiyon kapsamının yapılandırması sırasında grup değiştirme Gr. 2. ikili giriş (eğer böyle yapılandırılmışsa) üzerinden. cihaz üzerinden lokal olarak.6.Fonksiyonlar 2.2 Adres 302 Ayarlar Parametre Değişiklik Ayar Seçenekleri Grup A Grup B Girişler Protokol Olağan Ayar Grup A Açıklama Başka Bir Ayar Grubuna Değiştirme 2. 7 Bilgi Listesi Bilgi Grup A Akt Grup B Akt >Ayar Gr. Kullanıcı.6.1 Genel Ayar Notları Eğer ayar grubu değiştirme isteniyorsa. Bir ayar grubu. Bu bir ikili giriş üzerinden olur. 7UM62 cihazında 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir. = Etkin olarak ayarlanır (Adres 103). iki farklı ayar grubu oluşturulabilir.

Verileri 2 altında ayar gruplarıyla değiştirilebilir. Verileri 2) vermek için. Verileri 2) özel bir koruma veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir.7 Güç Sistemi Verileri 2 Genel koruma verileri (Sis. 2. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler. Aktif güç yönü 1108 no'lu AKTİF GÜÇ adresi altında aktif güç yönü normal işletimde (Generatör = Verme veya Motor = Alma) belirlenir veya cihazda bağlantı değişikliği yapılmadan sistem gereklerine uydurulabilir. Yayın Tarihi 10. Parametreler Sis. 7UM62.3 Adres 1108 Ayarlar Parametre AKTİF GÜÇ Ayar Seçenekleri Generatör Motor Olağan Ayar Generatör Açıklama Aktif Güç Ölçme SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Bu gruba bağlı genel koruma verilerini (Sis. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler.Fonksiyonlar 2. 2.7 Güç Sistemi Verileri 2 2. Diğer ayar gruplarına Grup B altında ulaşılır.2010 61 . 2.7. 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir. Verileri 2 seçilir.7.7.1 Fonksiyon Tanımı Ayar Grupları 7UM62 rölesinde. PARAMETRE menüsünde Grup A (Parametre grubu A) ve burada da Sis.

2010 .7 Güç Sistemi Verileri 2 2. 501 511 576 577 578 579 580 581 5012 5013 5014 5015 5016 5017 Bilgi Listesi Bilgi Röle BAŞLATMA Röle AÇMA IL1T1: IL2T1: IL3T1: IL1T2: IL2T2: IL3T2: UL1E: UL2E: UL3E: P: Q: f: Bilgi Tipi AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM Röle BAŞLATMA Röle GENEL AÇMA komutu Primer arıza akımı IL1 taraf 1 Primer arıza akımı IL2 taraf 1 Primer arıza akımı IL3 taraf 1 Primer arıza akımı IL1 taraf 2 Primer arıza akımı IL2 taraf 2 Primer arıza akımı IL3 taraf 2 Açmada UL1E gerilimi Açmada UL2E gerilimi Açmada UL3E gerilimi Açmada aktif güç Açmada reaktif güç Açmada frekans Açıklama 62 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.4 No.7. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.

böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer. Koruma cihazı 7UM62 . ancak ilk kapatma ile T-KİLİTLEME zaman elemanı başlatılır. I>-Kademesi (devre dışı bırakılabilir).2010 63 . bu aşama kapatma sinyalinin aşırı akım kapatmasına göre gerilimlerin pozitif bileşenlerinin ayarlanabilir bir eşiğin aşılmasında ayarlanabilir bir durdurma süresi için doğru alınabilen. İlgili gecikme süresi T I> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir. düşük gerilim kilitlemeli yüksek akım kademesi I> için mantık şeması görüntülenmiştir.4) yapılır. ancak özel uygulamalar için daha yüksek de ayarlanabilir. Eğer kilitleme süresinin dolmasından önce gerilim ortaya çıkarsa veya düşük gerilim kilitleme bir ikili giriş üzerinden bloklanırsa. Bu tarzda açma gecikme süresinin dolması ve atanan şalterin açması böyle durumlar için de emniyete alınır. Düşük gerilim etkisi devreden çıkarılabilir ve ikili giriş yoluyla etkisiz yapılır. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. uyartım akımının olmaması nedeniyle azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altına düşer. koruma derhal bırakılır. ANSI 50/51). Gerilim trafosu-Koruma şalterinin açmasında veya devre dışı makinede. kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. Tutma faz seçicili yürütülür. yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. ör. bir düşük voltaj aşamasına sahip olup. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. Düşük Gerilim Kilitli 2. 2. bir düşük gerilim kademesine sahiptir. Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. başlatma değerinin yaklaşık % 95 altında ya da üstünde bulunur.8. Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde.1 Kademe I> Fonksiyon Tanımı Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak ayar değeri I> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. Düşük Gerilim Kilitli Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder. Aşağıdaki şekilde.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.Fonksiyonlar 2. Böylelikle ölçme. SIPROTEC. Rölenin bırakmasından kaçınmak için. ANSI 50/51). Düşük gerilim kilitli Aşırı akım değerinin tekrar altında kalınması sözkonusu olsa da. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. I> kademesinde ayrıca gerilimlerin pozitif bileşenleri denetlenir ve devamında kısa devre tanıması için kriterler oluşur. Bırakma değeri cihazın fabrika çıkışında.

Düşük Gerilim Kilitli Şekil 2-12 Düşük gerilim kilitlemeli I> aşırı akım kademesinin mantık şeması 2. % 20 -% 30. Zamanlı aşırı akım kademesinin ayarı için I> herşeyden önce maksimum ortaya çıkan işletme akımı ölçüdür. şebekenin kademelendirme planıyla koordine edilmelidir. Bu fonksiyon gerekmiyorsa.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. 7UM62. 1201 no'lu adres altında AA I> = OFF seçilir. Gecikme ∞’a ayarlanabilir. Bu durumda. Zamanlı Aşırı Akım Kademesi I> 1201 no'lu AA I> adresi altında sabit zamanlı aşırı akım kademesi I> ON.2010 .Fonksiyonlar 2. % 40 üzerinde bir ayar önerilir. Yayın Tarihi 10. ANSI 50/51). Eğer I>-Kademesi hiç gerekmiyorsa. 64 SIPROTEC. ancak açma yapmayacaktır. transformatörlerde ve motorlarda yakl. Bu sebeple. Böylelikle ne bir başlatma bildirimi ne de bir açma olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. maksimum beklenen (aşırı) yükün generatörlerde yakl. yapılandırmada 112 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. Bırakma süresi).2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım koruma sadece eğer.8. buna karşılık korumanın kısa ayarlanmış kumanda süreleri açma yapabileceğinden.ve OFF olarak anahtarlanabilir veya sadece Açma kumandası engellenebilri (Röle BLK). Ayarlanan zaman/süre. aşırı yük sebebiyle olmamalıdır. arıza yerine en yakın koruma teçhizatının ilk olarak devre dışı bırakılması için (Seçicilik). koruma kademelerinin doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. Etkin Değil olarak ayarlanır. Açma gecikme süresi (Parametre 1203 T I>). Başlatma. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek.

125. Aşırı yük uyarısı) daha yüksek ayarlanabilir (0. bir değere gerçekleşir.8. Yayın Tarihi 10.0 . sek 6.0 V 4. ORANI T I> Zaman Gecikmesi Düşük Gerilim Kilitleme Durumu Düşük Gerilim Kilitleme Çalışması Düşük Gerilim Kilitleme Süresi I> Bırakma Oranı SIPROTEC.. Adres 1201 AA I> Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I> I> Çalışma Akımı 1202 I> 1A 5A 0.Fonksiyonlar 2. 20.98). ORANI adresinde belirlenir.00 sn 0..4 · IN Gen 3s 0.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.3 kV 6. prim Anma gerilimi UN.95'tir. Önerilen değer r = 0. Kilit süresi 1206 T-KİLİTLEME.95 483 A 500 A 1A Anma gerilimi UN. Özel uygulamalar için (ör. ANSI 50/51).10 . bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.. C sütunu (yapılandırma).8 · UN Gen 4s 0. 60.00 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Düşük Gerilim Kilitli Düşük gerilim kilit durumu Düşük gerilim kademesinin ayarı 1205 U< (Pozitif bileşen gerilimi) en düşük işletime bağlı müsaade edilen fazfaz gerilimlerin altında bulunan. 80 V.00 A 0. Gen Anma gerilimi UN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn OFF 80.. 60. sek 1. 7UM62.99 1.0 V 0. Tabloda.35 A 6. T I> gecikme süresinden daha büyük ayarlanmalıdır.2010 65 .00 sn. başlatmanın aşırı akım/düşük gerilim ile üretilen kendi tutulumunu sınırlar.05 .00 sn 0.25 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. Örnek: Başlatma Eşik Değeri Açma gecikmesi Düşük gerilim kilit durumu U< tutma süresi Bırakma oranı Anma akımı IN.00 A 0. prim Anma akımı IN.90 . ∞ ON OFF 10.. Gen Anma akımı IN. 100. GT. ör.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.95 1203 1204 1205 1206 1207A T I> U< MÜHÜR U< T-KİLİTLEME I> BIR. AT. 0. aşırı akım başlatma I> için 1207 no'lu I> BIR.75 A 3..3 kV 100 V Buradan elde edilen sekonder ayar değerleri: 2. Bırakma oranı r = Ibırakma/Ibaşlatma.

1722 1811 1812 1813 1815 1950 1965 1966 1967 1970 Bilgi Listesi Bilgi >I> BLK I> Arıza L1 I> Arıza L2 I> Baş.2010 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L3 I> AÇMA >Umühür BLK I> off I> BLKdı I> aktif U< mühür Bilgi Tipi EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >I> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I> faz L1 AA arıza tespiti kademe I> faz L2 AA arıza tespiti kademe I> faz L3 Aşırı Akım I> AÇMA >AA koruma: düşük gerilim mühür BLOKLAMA AA koruma kademe I> devre dışı AA koruma kademe I> bloklandı AA koruma kademe I> aktif AA koruma düşük gerilim mühür Açıklama 66 SIPROTEC.8. Yayın Tarihi 10.4 No.Fonksiyonlar 2. ANSI 50/51).8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. Düşük Gerilim Kilitli 2.

Böylelikle ölçme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 67 .Fonksiyonlar 2. kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. Faz-fazarızalarda yön doğruları konumu. Yayın Tarihi 10. yön kararı olarak İleri ayarlanır. Şekil 2-13 Kısa devre yön tespiti ile seçicilik Yön tespiti faz seçicili olarak arızasız gerilimle gerçekleşir. Eğer koruma generatörlerde genellikle makinenin yıldız noktasında bulunan akım trafo setinde bağlı ise. ANSI 50. Böylece bu kademe özellikle generatörün yıldız noktasında akım trafosu bulunmadığı ve hızlı zamandaki generatör arızalarında devre dışı bırakılması gereken durumlarda kullanılır. Yön tespiti Eğer bu koruma fonksiyonu Taraf 1'in giriş trafolarına atanmışsa. 7UM62. yön vektörünün hesaplanmasında saat ibresi yönünde +90° döndürme ile.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. böylelikle dahili arızalarda her durumda bir başlatma gerçekleşebilir. Yön tanımlaması Şekil 2-13'de Taraf 1 trafosu için geçerlidir.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Arızasız gerilim olarak normal durumda arıza akımının göstergesine dik bulunan faz-faz gerilim kullanılır (Şekil 2-14). o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir. bir açma sadece geri yönde arızada (Yön Makine) izinlidir.1 Fonksiyon Tanımı Kademe I>> Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak başlatma değeri I>> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. 2. 67) (yönlü) 2. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. SIPROTEC. saat ibresi tersi yönünde –90° döndürme ile dikkate alınır. Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. Koruma cihazı 7UM62. ANSI 50. 67) (yönlü) Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. 51. 51. böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer.4) yapılır. Bırakma eşiği başlatma değerinin yaklaşık % 95 altındadır. o zaman I>>-Kademesi bir (devre dışı bırakılabilir) yön bileşeniyle donatılabilir. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. Sistem koşullarında bu mümkün değilse. Taraf 2 trafosu kullanılırsa.9. Bu. kısa devre gerilimlerinin yıkılışına bağlı olarak kaydırılabilir. İlgili gecikme süreleri T I>> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir. kademe I>> bir kısa devre yön tespiti ile kombine edilebilir ve bir kısa devre duyarlılıktan zarar görmeden hızlı sürede kapatılabilir.

IL2>IL3 ile L2.Fonksiyonlar 2. IL1>IL2 ile L1. Eğer generatör işlemesi esnasında (ya da motorlarda ve transformatörlerde devreye almada) bir kısa devre oluşursa.UL2 UL2 .UL1 UL1 . 51.UL1 atanmış gerilim Eğer yön kararı için kullanılan faz-faz gerilimler en düşük değer olan yakl. Eğer gerilim büyüklüğü yön tespiti için mevcut ve yeterli değilse.UL3 UL2 . L3. ANSI 50. 67) (yönlü) Şekil 2-14 Yön tespiti için arızasız gerilimler Yön kararı için en yüksek akımı taşıyan faz seçilir.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. L1. gerilim bir bellek geriliminden çıkarılır. L2. 7UM62.UL3 UL2 . L2. IL1> (IL2.UL3 UL3 .UL3 UL3 . L2. IL2> (IL1. 7 V altında kalıyorsa. IL2=IL3 ile L2. Ölçme büyüklüklerinin ataması farklı arıza durumlarında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.UL2 UL1 . IL3<IL1 ile L1.UL1 UL3 . L3. IL3=IL1 ile L3. açmaya karar verilir. Eşit akım seviyelerinde. L3. L3.UL1 UL3 . IL3) ile Arıza yönünün tespiti için ölçme büyüklüklerinin ataması Başlatma IL1 IL2 IL3 IL1 IL1 IL2 IL2 IL2 IL3 IL3 IL1 IL1 IL1 IL2 seçilmiş akım UL2 . L1.UL3 UL3 . L3. IL1=IL2 ile L1. IL3) ile L1. IL2<IL3 ile L3. kayıt süresi (2 Şebeke periyodu) dolması sonrası tanılan yön tutulur. L2.UL1 UL1 . L1. 68 SIPROTEC. IL1<IL2 ile L2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. daha küçük rakamlı faz seçilir (IL1 önce IL2 önce IL3). Tablo 2-3 L1 L2 L3 L1. Yayın Tarihi 10.2010 .UL2 UL2 . L2. IL3>IL1 ile L3.UL3 UL2 . Bu belirgin bir yön tespitine eğer kısa devre gerilimi tamamen yıkılmışsa izin verir. o zaman hafızada hiçbir gerilim mevcut olmaz ve böylece de yön belirlenemez.

67) (yönlü) Bir ikili giriş üzerinden yön tespiti bloklanabilir ve böylelikle etkisiz kılınabilir. Yön tespitli seçimde akım. motorlarda veya generatörlerde mevcut olan büyük empedanslarda kullanılır. Yüksek akım kademesi I>> 1301 no'lu AA I>> adresi altında sabit zamanlı yüksek akım kademesi I>> faz akımları için ON.ve gerilim trafosu arasındaki tutarlılığa dikkat edilmelidir. ANSI 50. Yüksek akım kademesi I>> (Parametre 1302 ve ilgili gecikme T I>>. Yönsüz TARAF 2. 1303) genellikle akım kademelendirmesi için transformatörlerde. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani ya = Yönsüz TARAF 1. 7UM62.2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> sadece.9.Fonksiyonlar 2. eğer yapılandırmada 113 no'lu adres altında AA KORUMA I>> ya Taraf 1 ya da Taraf 2 atanmışsa. Şekil 2-15 I>> Kademesinin yön bileşeni ile mantık şeması 2. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır.2010 69 . SIPROTEC.ve OFF olarak değiştirilebilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). TARAF 2 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Yayın Tarihi 10. Yönsüz TARAF1 ya da Yön. Kısa devreler için bu empedansa karşılık gelene kadar ayarlanır. 51.

tercihen açmak için önerilir. AT. Yayın Tarihi 10.3 kV = %7 = 500 A = 1A a) Kısa devre akım hesaplama: üç kutup kısa devre b) Ayar değeri: Sekonder tarafa hesaplama ile ayar değeri elde edilir. Yön doğrusu ayarlanan yön açısına dik olur. ve Taraf 1'in akım trafosunun kullanımında ters yöndür. ANSI 50.Mak = 5. 51. 70 SIPROTEC. Mak UN. Bu alanda yapılandırmada tercih edilen yönde hiçbir açma gerçekleşmez. Aşrı gerilimlerde ve geçici durumlarda fonksiyon aşımını devre dışı bırakmak için. ek bir emniyet faktörü yakl.1 s.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. GT prim uk IN. Koruma cihazının bağlanmasında. 7UM62. T UN.2 · UN. Açma. 1. 67) (yönlü) Yıldız noktasında akım trafosu (yön tespiti olmadan) Örnek: Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) Generatör anma görünür gücü Generatör anma gerilimi Geçici boyuna reaktans Geçici Polrad gerilimi (çıkik kutup generatör) Transformatör anma görünür gücü Anma gerilimi. sek = 5. Şekil 2-13'e göre. Düz ve Ters alanı arasında.Fonksiyonlar 2. içinde trafonun eksik açısıyla güvenli bir yön kararının mümkün olmadığı dar bir alan bulunur.3 kadar önerilir. Mak xd’ UP’ SN. Böylece 1304 Faz Yönü = İleri veya Geri parametreleriyle tüm empedans düzlemi örtülebilir.27 MVA = 6.3 MVA = 6. Açma gecikmesi olarak T I>> = 0.ve Engelli alan arasındaki ayırma hattının gösterdiği. generatör taraflı Kısa-devre gerilimi Akım trafosu SN. Bu sırada burada şebekenin hat açısı ayarlanır.2010 .2 .3 kV = % 29 = 1. Hat açısı parametresiyle şebeke koşullarına uydurulabilir. Fider tarafında akım trafosu (yön tespiti ile) 113 no'lu AA KORUMA I>> adresi altında yönlü olarak yapılandırılmışsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1304 no'lu Faz Yönü ve 1305 no'lu Hat açısı adresleri erişilebilir. prim IN. Yön doğrularının eğimi (bakın Şekil 2-16). diferansiyel korumaya fırsat vermek için.1.

ANSI 50. Geçici işlemlerin sonunu beklemek için. Bu uygulama durumu daha çok yedek durumlarda oluştuğundan. düşük bir Açma gecikmesi önerilir (TI>> ≈ 0.2010 71 .9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.Fonksiyonlar 2. Muhtemel başlatma eşiği (1. 7UM62.0. aşağıdaki şekle göre I>>-Kademe „Diferansiyel koruma“ olarak kullanılabilirler. Genellikle 60°'den daha büyük olur. Uygulama örneği Motor koruma Motorlar yıldız noktasında hiçbir akım trafosuna sahip değillerse.5 .2) · IN.1 s). şimdiye kadar olan ayarlara göre yönlenilmesi gerekir. Yayın Tarihi 10. Koruma yapılandırılması trafoya bağımlıdır.05 s . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. G'de bulunur. 51. 67) (yönlü) Şekil 2-16 1304 Faz Yönü ve 1305 Hat açısı parametre tanımlaması Yön doğrusu için ayar değeri beslenen şebekenin kısa devre açısından hesaplanır. Şekil 2-17 I>>-Kademe 'Diferansiyel koruma' olarak SIPROTEC. Yön tespitinin ayarlanması devreye alma esnasında muhakkak kontrol edilmelidir (bakın Bölüm Montaj ve Devreye Alma „Şebeke ile kontroller“). Akım başlatma değeri kısa devre akım hesabından hesaplanır.

9.. 60.00 sn. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 90 ° 4. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. ∞ İleri Geri -90 .25 . C sütunu (yapılandırma). ANSI 50.10 sn Geri 60 ° 1303 1304 1305 T I>> Faz Yönü Hat açısı T I>> Zaman Gecikmesi Faz yönü Hat Açısı 2. Adres 1301 Parametre AA I>> C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I>> I>> Çalışma Akımı 1302 I>> 1A 5A 0.00 A 0.50 A 0. 1720 1721 1801 1802 1803 1806 1807 1808 1809 1955 1956 1957 Bilgi Listesi Bilgi >Yön BLK >I>> BLK I>> Arıza L1 I>> Arıza L2 I>> Arıza L3 I>> ileri I>>geriye doğru I>> Başlatıldı I>> AÇMA I>> off I>> BLKdı I>> aktif Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM >I>> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I>> faz L1 AA arıza tespiti kademe I>> faz L2 AA arıza tespiti kademe I>> faz L3 AA I>> yön ileri AA I>> yön geri AA koruma I>> başlatıldı AA I>> AÇMA AA koruma kademe I>> devre dışı AA koruma kademe I>> bloklandı AA koruma kademe I>> aktif Açıklama >Yönlü I>> kademesi BLOKLAMA 72 SIPROTEC..9. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67) (yönlü) 2.Fonksiyonlar 2.05 ..3 Ayarlar Tabloda.30 A 21.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.2010 . 51.4 No.00 . 20. 100.. 7UM62.00 A 0.

ters zamanlı aşırı akım koruma ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. bir aşırı akım kademesi serbestlik kazanır. ayar değerini 1. • Gerilim tutuculu (voltage restraint): Aşırı akım elemanının başlatma eşiği gerilim yüksekliğine bağlıdır. eğer başlatma değerinin yakl. o zaman: SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.045 · Ayar değeri) gerçekleşir. Düşük gerilim etkileme devre dışı bırakılabilir.10.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ters zamanlı aşırı akım koruma ekstra alçak veya Alçak gerilimli makinelerde kısa devre korumayı oluşturur. yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı.1 = 1. Açma Her faz akımı bağıtek tek ortak bir ayar değeri ile Ip karşılaştırılır. U/Unom = 1. Bir akım.1 Fonksiyon Tanımı Başlatma. Düşük gerilimin dikkate alınması Ters zamanlı aşırı akım. Başlatma için temel titreşimlerin efektif değerleri tespit edilir.2010 73 . ayrıca sabit zamanlı kademeler I>> ve I> de etkinlerdir (bakın Bölüm 2.veya ANSI-Normlarına göre çalışır. Başlatmanın bırakmasından kaçınmak için.95 · 1. Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde. Ters zamanlı aşırı akım karakteristik eğrilerinin yapılandırılması sırasında. Karekteristikler ve bunlara ait formüller teknik verilerde gösterilir. ayrıca gerilimlerin iki farklı metoda göre aşırı akım tespitine etki edebilen pozitif bileşeni de denetlenir. Daha küçük gerilim akım eşiğini düşürür (bakın Şekil 2-18). Bırakma Başlatılmış bir kademenin bırakması.1-katı aşarsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. % 95 altında kalmışsa (yani 0. eksik uyartım akımı nedeniyle giderek artan bir hızda azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altında bulunur. kademe başlatılır ve faza bağlı olarak bildirilir. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. 2. Daha büyük makineler için Makine-Kısa devre koruma için reservedir (Diferansiyel koruma ve/veya Empedans koruma). opsiyonel olarak iki farklı metoda göre aşırı akım tespitinin etki gösterebildiği bir (devre dışı bırakılabilir) düşük gerilim tespiti sunar: • Gerilim kontrollü (voltage controlled): Ayarlanabilir bir gerilim eşiği altında kalınırsa.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2. 7UM62. Yeniden bir başlatmada zaman tekrar baştan başlar.4) yapılır. Bir Ip-kademesinin başlatmasında akan arıza akımından seçilen Açma karakteristiğine göre açma süresi dahili bir ölçme yöntemi ile hesaplanır ve bu sürenin bitiminden sonra bir Açma kumandası verilir. Koruma cihazı 7UM62. yedek koruma gösterir. Koruma fonksiyonu sürüme bağlı olarak bir ters zaman karakteristiği ile IEC.25 arasındaki alanda doğrusal.00 . Zamanında kaldırılamayan böylece de makine için tehlike arzedebilen şebeke arızası için. Yayın Tarihi 10. direkt orantılı bağımlılık gerçekleşir.0.8).

Bu durumda açma karakteristiği bölüm „Teknik Veriler“ d gösterilen standart karekteristiklere karşısında düşen gerilimle sola kaydırılır. Ekseriyetle faz-faz-gerilimler tespit edildiğinden. toprak arızalarda eksik ölçmelerden kaçınılır. Aşağıdaki şekil ters zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim etkisi olmadan mantık şemasını göstermektedir. Tablo 2-4 Akım Bara Anahtarlaması IL1 IL2 IL3 UL1 – UL2 UL2 – UL3 UL3 – UL1 Arıza akımlarına ilişkin kontrol gerilimleri Gerilim Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) ((UL1 – UL2) – (UL3 – UL1)) / √3 ((UL2 – UL3) – (UL1 – UL2)) / √3 ((UL3 – UL1) – (UL2 – UL3)) / √3 Gerilim trafosunun hatasıyla fonksiyon aşılmasını önlemek için.1) bir fonksiyon bloklaması öngörülmüştür.42. böylece sabit akım I 'da oran I/Ip büyültülür ve bununla açma zamanı kısaltılır. gerilim trafo koruma şalterinden denetlenen bir ikili giriş üzerinden veya cihazın dahili sigorta arızası -izleme fonksiyonu üzerinden („Fuse-Failure-Monitor“ bakın Bölüm2. aşağıdaki tabloda görüntülenen atamalar gerilimlerden akım yürütülen fazlara doğru geçerlidir.Fonksiyonlar 2. Generatör alanında yerleştirilen koruma şebekenin kademelendirme planında bağlı olduğundan. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Burada. 7UM62. Blok transfformatörüyle gerilimlerin çevrilmesi de dikkate alınır. Bu ayarın daha düşük başlatma eşiğine değiştirilmesi veya başlatma kademesinin azaltılması basamak şeklinde gerçekleşir. Şekil 2-20 ve 2-21 düşük gerilim etkili mantık şeması içindir. 74 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.2010 .10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-18 Başlatma değerinin gerilim tutuculuğu Gerilimin orantılı azaltılması için minimum yüzdesel çıkış değeri Ip azaltılır. parametresinde cihazla paylaşılır. Bu nedenle prensip olarak bir Blok anahtarlaması ve Bara anahtarlaması arasında ayırt edilir ve bu 272 no'lu Tertip Konfig.

10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-19 Düşük gerilim etkisi olmadan ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Şekil 2-20 Gerilim denetimli (voltage controlled) ters zamanl aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Daha düşük bir akım-başlatma eşiğine değiştirme azalan gerilimde (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4.2010 75 .Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.

yani 114 no'lu adreste AA KORUMA Ip = IEC TARAF 1.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 76 SIPROTEC. Cihaz bu işletim türünde. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa olarak ayarlanır. eğer bu fonksiyon yapılandırmada ya Taraf 1'in ya da Taraf 2'nin giriş trafosuna atanmışsa (bakın Bölüm 2. IEC TARAF 2 veya ANSI TARAF 2 ayarlanmışsa etki gösterebilir ve erişilebilir. Yayın Tarihi 10.4). 2. bir başlatma. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bırakma başlatma değerinin % 95 inin altına düştüğünde gerçekleşir.2010 .1 güvenlik faktörü ile çalışıldığına dikkat edilmelidir. uygun kısa kumanda zamanlarıyla kısa devre koruma olarak çalıştığı için başlatma aşırı yük ile olmamalıdır. Ters zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değeri ve ayar değeri arasında halihazırda yaklaşık 1. ANSI TARAF 1.2 Genel Ayar Notları Ters zamanlı aşırı akım koruma sdaece. Aşırı akım kademesi Ip 1401 no'lu AA Ip adresi altında ters zamanlı aşırı akım kademesi ON. Yani.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-21 Gerilim tutuculu (voltage restraint) ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Düşen gerilimde akım-başlatma eşiğinin azalması (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4. Akım değeri 1402 no'lu Ip adresinde ayarlanır.Fonksiyonlar 2. Ayar için herşeyden önce maksimum işletme akımı belirleyicidir.10.1 katı yükseklikte akımın akmasıyla gerçekleşir. aşırı yük koruma olarak değil. ilk önce ayar değerinin 1.

bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. parametre 1408 fonksiyonsuzdur.80 V.Fonksiyonlar 2.4) Adres 114 AA KORUMA Ip = Etkin Değil seçilir veya bu fonksiyon 1401 AA Ip = OFFolarak ayarlanır.2)... Yayın Tarihi 10. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. ∞ 0.. 20.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) İlgili zaman çarpanına IEC-Karakteristiğinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip = IEC Taraf n) 1403 no'lu adreste T Ip erişilebilir.00 A 5.0 V 1.lu 10. kontrollü) verilebilir. Eğer Ip-Kademesine hiç gereksinim duyulmuyorsa. 1408 no'lu adres altında başlatma eşiği U<.05 .2010 77 . ANSI-Karakteristiklerinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip= ANSI Taraf n) ilgili zaman çarpanı 1404 no'lu Zm Çarpanı: ZÇ adresi altında bulunur ve parametre 1406 ANSI EĞRİSİ 5 ANSIKarakteristiğini seçime sunar.20 sn. 4. 1405 no'lu IEC EĞRİSİ adresinde 3 IEC-Karakteristiği seçime sunulur. Ayar şu anda işletmeye bağlı müsaade edilen faz-faz gerilimlerin altında bulunan bir değere gerçekleşir. 75 .00 A 0.50 sn 5. Ip başlatma değerinin düşük gerilim müsaadesi için gerilim denetimli IDMT'de (Parametre 1407 GERİLİM ETKİSİ = Ger.3 Ayarlar Tabloda.10 .00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.lu seçilirse. koruma fonksiyonlarının yapılandırılmasında (Bölüm 2. C sütunu (yapılandırma). Adres 1401 AA Ip Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Ters Zamanlı AA Koruma Ip 1402 Ip 1A 5A 0.. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek.0 V If Sürülmesi için U< Eşiği SIPROTEC. Zaman çarpanları sistemin kademe koordinasyon planı gereklerine göre ayarlanır.10. Zaman çarpanı ∞'a ayarlanabilir.00 A 0.00 A 0. 3. ancak açma yapmayacaktır. 1407 GERİLİM ETKİSİ = yok veya Gerilim tut.50 . Burada sabit zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim kilitleme durumuyla aynı hususlar geçerlidir (bakın alt bölüm 2.. ör.8. ∞ Normal Ters Çok Ters Aşırı Ters Çok Ters Normal Ters Orta Ters Aşırı Ters Sabit Ters yok Ger. 15.0 . Bu durumda.50 . 2. kontrollü Gerilim tut.00 Normal Ters Ip Çalışma Akımı 1403 1404 1405 T Ip Zm Çarpanı: ZÇ IEC EĞRİSİ T Ip Zaman Çarpanı ZAMAN ÇARPANI: TD IEC Eğrisi 1406 ANSI EĞRİSİ Çok Ters ANSI Eğrisi 1407 GERİLİM ETKİSİ yok Gerilim Etkisi 1408 U< 75. 125.

4 No. L3 AA Ip başlatma AA Ip AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters zamanlı AA koruma BLOKLAMA AA koruma Ip DEVRE DIŞI AA koruma Ip BLOKLANDI AA koruma Ip AKTİF AA arıza tespiti Ip faz L1 AA arıza tespiti Ip faz L2 AA arıza tespiti Ip faz L3 AA Ip başlatıldı AA Ip AÇMA 78 SIPROTEC.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2. Yayın Tarihi 10.10. L1 AA Ip baş. L2 AA Ip baş. 1883 1891 1892 1893 1896 1897 1898 1899 1900 Bilgi Listesi Bilgi >AA Ip BLK AA Ip OFF AA Ip BLKdı AA Ip AKTİF AA Ip baş.2010 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.

11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. Termal maksimum müsaade edilen sürekli akım Imaks . stator sargılarının ısınmasına iştirak eden üst harmonikler de birlikte dikkate alınır. ortam sıcaklığı veya gaz türbinlerinde soğuk gaz giriş sıcaklığı olabilir. uygulamaya bağlı olarak bir soğutucu madde-.11. 7UM62. RTD 1) üzerinden SIPROTEC.1 Fonksiyon Tanımı Termal Benzetim Cihaz. korunacak makinenin stator sargılarının bir termal aşırı yüklenmesini önler. Bu denklemin kalıcı durum koşullarında çözümü. İkinci sıcaklık eşiğine. asimptotu ΘSon aşırı sıcaklığını gösteren bir üstel fonksiyondur. 2. Sıcaklık bağlanması üç yol üzerinden gerçekleştirilebilir: • Transdüser üzerinden (Td 2) • Profibus DP-Arayüzü/Modbus üzerinden • Sıcaklık ölçüm cihazı (Thermobox. Soğutma Maddesi Sıcaklığı (Ortam Sıcaklığı) 7UM62 'de termal model bir harici sıcaklığı dikkate alır. cihaz sadece bir ihbar verir. son sıcaklığa ulaşılmış olsa bile. Aşırı yük koruma. Bir aşırı yükün hem önceki hikayesi hem de ısı değişimi çevreye bildirilir. bununla birlikte sadece Yalnız alarm ihbar verecek şekilde ayarlanabilir.Fonksiyonlar 2. Akımların efektif değerlerinin değerlendirilmesiyle. sıcaklığa bağlı olmanın dışında bir akıma bağlı uyarı elemanına I Alarm da sahiptir. korunan nesnenin IN anma akımının çok katı olarak belirtilir: Imaks = k · IN Bu k-Faktörünün verisi dışında (Parametre K-FAKT. eğer aşırı sıcaklık henüz Uyarı. ZAMAN SABİTİ τ hem de uyarı sıcaklığı Θ ALARM (Açma sıcaklığının yüzdesi olarak ΘAÇMA) verilir. Hesaplanan çalışma sıcaklığı müsaade edilen en yüksek çalışma sıcaklığının ayarlanabilir bir yüzdesine ulaştığında.yani son aşırı sıcaklık = açma aşırı sıcaklığına ulaşıldığında. Yayın Tarihi 10.). sıcaklık artışını termal tek bir kütle modeline göre aşağıdaki termal diferansiyel denkleminden hesaplar: Burada Θ ΘK τ I Müsaade edilen maksimum işletme akımında k · IN son aşırı sıcaklığa karşılık gelen güncel aşırı sıcaklık Soğutma ortamı sıcaklığı diferans olarak referans sıcaklık 40 °C için Korunan nesnenin ısınması için ısıl (termal) zaman sabiti Müsaade edilen maksimum faz akımıyla ilgili olarak Imaks= k · IN güncel efektif faz akımı Koruma fonksiyonu. Bu durumda.veya Açma sıcaklığına erişmemiş olsa bile. korunan teçhizat şebekeden ayrılır. Aşırı yük koruma.2010 79 .11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Aşırı yük koruma. Bu erkence bir aşırı yük akımı bildirebilir ( Imaks aşılmasında). korunan nesnenin termal tablosunu (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma) gösterir. Aşırı sıcaklığın hesabı için üç faz akımının en büyüğünden yola çıkılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yük düşürme önlemlerinin alınabilmesi için bir uyarı mesajı verilir. Bu sıcaklık.

11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Harici bir sıcaklık algılayıcı ör.veya Soğutucu madde sıcaklığı harici bir sıcaklık algılayıcıyıdan da elde edilebilir. Eğer bir sıcaklık denetleme harici sıcaklık girişi ile (bakın Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. Bu sürenin dolmasından sonra tekrar aşırı yük koruma ile bir açma mümkün olur. açma kumandası bir ikili giriş („>Acil Baş. İkili girişin bırakması sonrası. Bloklamalar Bir ikili giriş üzerinden („>RB TerBen. sıcaklık aktarımının ölçme devresi ilave olarak kesilmesi kontrol edilir. bakın Bölüm 2.20 mA'lik bir sinyal kullanılirsa. Bunun çıkış büyüklüğü 7UM62 cihazından dahili transdüser Td 2 ile alınır. Besleme gerilimi arızasında davranış Aşırı yük koruma için 7UM62 'nin diğer tüm termal koruma fonksiyonları için Güç Sistemi Verileri 1'de (Parametre 274 ATEX100.2010 . sayısallaştırılabilir ve 7UM62 'ye Profibus-DP-Arayüzü/ Modbus üzerinden verilebilir. Ortam. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer harici amplifikatörün ölçme akımı 2 mA altında kalıyorsa ve diğer taraftan bir sahte soğutma maddesi sıcaklığı 40 °C (bu olmayan soğutma maddesi sıcaklığı tespitindeki değere karşılık gelir) ayarlanıyorsa. Daha düşük ortam veya soğutma maddesi sıcaklığında. dururken de sadece doğal bir konveksiyon vukuu bulur. Havalandırmalı bir makine dururken termal zaman sabiti kalıcı işleyişe nazaran farklı olur. bir taraftan arıza mesajı verilir. akım uyarı kademesi de dahil aşırı yük koruma tamamen kilitlenir. hesaplanan aşırı sıcaklık besleme gerilimi arızasında tutulacağı veya sıfıra getirilmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. Bu durumda. termal benzetimde yani başka bir açma zamanı kısaltması olmaz. (">Termal A/Y BLK") bloklama girişi üzerinden de gerçekleştirilebilir. makine. motorun durduğu anlaşılır. Yayın Tarihi 10. TERMAL parametresinde belirlenen akımlardan daha büyük akımlar.5) altında kalmışsa. hesaplanan çalışma sıcaklığı hala müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığından büyük olabilir. Dururken zaman sabiti Yukarıda bahsedilen diferansiyel denklemi sabit bit soğutmaya çekilir. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“. Bunun için 4 mA . Tanımlanan üç yoldan birine göre soğutucu madde sıcaklığı elde edilmesinde maksimum müsaade edilen akım Imaks soğutucu madde sıcaklık farkından etkilenir. bu değere sınırlanır. A/Y“) üzerinden de bloklanabilir. akıma bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda olduğundakinden daha fazla yüklenebilir. 1615 I MAKS.soğutucu madde sıcaklığını sıcaklık orantılı akım.46) yürütülürse. Bu ikili giriş sadece açma kumandasına etki eder.5) . aşırı yük korumanın bir akım sınırlandırması yapılabilir. Giriş RTD1 sıcaklık bağlantısı için aşırı yük korumada kullanılabilir. arıza durumu raporuna bir etkisi olmaz ve termal tablo resetlenmez. zaman sabitleri τ = Rth · Cth 'de bulunan (termal direnç ve termal kapasite). Eğer motorların acil durum sebepleriyle devreye alınmaları müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığı üzerinden yürütülmesi gerekli ise. çünkü makine işleyiş esnasında havalandırma tarafından soğutulur.veya gerilim değeri olarak elde eder. Aynısı. Aşağıdaki şekil aşırı yük koruma için mantık şemasını göstermektedir. Bundan dolayı. akım şartlı aşırı sıcaklık sıfıra getirilebilir. Bölüm 2. ısıl aşırı yük koruma fonksiyonu. Sonuncusu olağan ayardır. A/Y“) termal hafıza sıfırlanabilir. 7UM62. 80 SIPROTEC. Akım Sınırlaması Aşırı yük korumanın yüksek kısa devre akımlarında (ve daha küçük zaman sabiti seçimi) ekstrem kısa Açma zamanlarına ulaşmaması için ve böylece muhtemel kısa devre korumanın kademelendirme planına müdahale edeceğinden. Böyle durumlarda ayarlamada dikkate alınan iki zaman sabiti vardır. ikili giriş bıraktığında başlatılan programlanır bir acil durum sürdürme zamanı (T ACİL DURUM) özelliği sağlar.

2010 81 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Şekil 2-22 Aşırı yük korumanın mantığı SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.

11. Mak (Generatör. Eğer hiçbir veri mevcut değilse.2010 .2 Genel Ayar Notları Aşırı yük koruma. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. ONolarak ayarlanmış aşırı yük korumada. Bunlar bir kısa devre korumadan elde edilemezler ve edilmemelidirler. eğer yapılandırmada 116 no'lu adres Term Aşırı Yük = Etkin olarak ayarlanmışsa etki gösterir ve erişilebilir. Koruma cihazı 7UM62 korunan nesnenin aşırı yük toleranslarına uyarlanabilir termal açma karakteristik eğrisi olan bir aşırı yük koruma fonksiyonuna sahiptir (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. uzun süreli aşırı yüklere maruz kaldıklarında hasarlanabilirler. Sonuncu durumda eğer bir aşırı yük oluşmazsa bir arıza durumu açılmaz. imalatçının karakteristik verilerinden bilinir. Transformator) kullanılır. K-Faktörü Aşırı yük koruma ilgili büyüklüklerle ayarlanmıştır. Aşırı yükün tespitine temel olmak üzere genellikle korunan nesnenin anma akımı IN. (Adres 1602) sekonder anma akımı ile ilgilidir (cihaz anma akımına karşılık gelir). Çevirme hesabı aşğıdaki gibidir: Burada Imaks prim IN Mak IN ATprim Termal uzun süreli müsaade edilen makine primer akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı Örnek: Aşağıdaki verilerle generatör ve trafo: Müsaade edilen sürekli akım Generatörün anma akımı Akım trafosu Imaks prim= 1. açma da mümkündür. Mak IN Mak = 483 A 500 A/1 A 82 SIPROTEC. Özellikle trafolar ve generatörler. 1601 no'lu TERMAL AŞIRIYÜK adresi altında aşırı yük koruma ON.15 · IN. Etkin Değil ayarlanır. Yayın Tarihi 10.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. Aşırı akım zaman koruma.veya OFFolarak ayarlanabilir. Termal sürekli müsaade edilen akımla Imaks . kısa devre koruma olarak sadece kısa gecikme süreleri için izinli olduğundan sadece kısa devre arızalarını kapsayacak yükseklikte ayarlanmalıdır. 7UM62. Motor. 7UM62 cihazında ayarlanan K-FAKT.1 katı alınabilir. Kısa gecikme süreleri dolayısıyla ne aşırı yüklenmiş işletme elemanlarının yük boşaltma tedbirleri için ne de kendi (sınırlı) aşırı yükleme özelliğinin kullanımı için uygundur. kprim çarpanı hesaplaması: Korunan teçhizat için müsaade edilen termal sürekli akım. Açma kumandası bloklanır (Röle BLK) veya koruma fonksiyonu Yalnız alarm olarak ayarlanır.Fonksiyonlar 2. anma akımın 1.

Bu sekonder akım A olarak girilir ve uzun süreli müsaade edilen akıma eşit veya biraz altında K-FAKT. açma komutu bırakılır. Zamanlı aşırı akım koruma). Uyarı Kademeleri Termal uyarı kademesi T ALARM (Adres 1604) ayarı ile. en büyük kısa devre akımında da aşırı yük korumanın Açma zamanı muhakkak kısa devre koruma teçhizatının üzerinde bulunsun (Diferansiyel koruma. = 1. Bu uyarı seviyesi. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“ Bölüm GüçSis. korumanın açma karakteristiği.Fonksiyonlar 2.1 alışılmış değerinde makine anma akımının bulunmasında ve uygun primer trafo akımında bri aşırı sıcaklık son değeri oluşur Açma aşırı sıcaklığından. Akım Sınırlaması 1615 no'lu I MAKS. Örnek verileriyle termal hafızanın anma akımında bir değer Ayrıca akıma bağlı bir uyarı kademesi (Parametre 1610 I Alarm) de kullanılabilir.0 ayarlanır (Varsayılan ayar). Not: K-FAKT. 7UM62.Veriler1) altında kalırsa. makinenin durduğu anlaşılır. Eğer korunan nesnenin aşırı yük karakteristiği belirtilmişse. Bölüm „Aşırı yük koruma“) karakteristiklerin yatay bölümündeki geçişi belirler. = 1. Yayın Tarihi 10. belirli bir aşırı yük değerine ait müsaade edilen kesici kapama süresi verilmişse de geçerlidir. Eğer bu eşik altında kalınırsa. açma aşırı sıcaklığının %'si olarak verilir. termal uyarı kademesi bundan sonra % 100'e ayarlanır ve böylelikle pratik olarak etkisiz olur.2010 83 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aynı zamanda açma kumandasının bırakma eşiğini gösterir. uzatma faktörü Kτ-FAKT. Kural olarak yaklaşık 3 · Makine anma akımına karşılık gelen bir sekonder akıma sınırlandırma yeterli olur. · IN sek ayarlanmalıdır. açma sıcaklığına ulaşılmadan önce bir ihbar verilebilir ve bu sayede erken yük düşümüyle ve böylece örneğin yük başka taraflara kaydırılarak açma önlenebilir. artan akım değerlerinde başka bir açma zamanı kısalması oluşmadan. Uyarı kademesi anma akımında son aşırı sıcaklık (bu durumda yani % 83) ve Açma aşırı sıcaklığı (% 100) arasında ayarlanmalıdır. TERMAL parametresiyle. Empedans koruma. (Adres 1612) kadar uzatılmasıyla oluşturulur. hangi akım değerine kadar açma zamanlarının verilen formüle göre hesaplanacağı belirlenir. Boşa çalışma veya dururken makine ancak daha yavaş soğur. Termal uyarı kademesi yerine de kullanılabilir. Bununla ilgili olarak.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Zaman Sabiti Aşırı yük koruma aşırı sıcaklık akışını çözümü kalıcı işletimde bir üstel fonksiyon olan termal diferansiyel denklemine göre oluşturur. SIPROTEC. Bu davranış zaman sabitinin makine dururken KtFAKT. Termal uyarı kademesi. ZAMAN SABİTİ τ (Adres 1603) sınır aşırı sıcaklığına ulaşmak için ve bununla birlikte açma zamanı için belirleyicidir. en azından küçük aşırı yüklenmelerde aşırı yük karakteristiği ile örtüşecek şekilde seçilir. Eğer zaman sabitinin bir kararı verilmesi gerekmiyorsa. Bu sınır değeri açma karakteristiklerinde (bakın Bölüm „Teknik Veriler“. Sınır değeri öyle ölçülmeli ki. Dururken zaman sabitinin uzatılması 1603 no'lu adres altında yapılandırılan zaman sabiti hareket eden makine durumunda da geçerlidir.

Soğutucu madde sıcaklığı tespiti gerçekleştirilemezse. Norm büyüklüğü olarak makine anma akımındaki sıcaklık kullanılır. Olağan ayarda %100 (Alan veriyolu) veya 20 mA (Transdüser Td2) = 100 °C 'ye karşılık gelir.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Acil Başlatma 1616 no'lu T ACİL DURUM adresi altında verilen acil durum sürdürme zamanı. çarpanının. A/Y“ ikili girişinin bırakmasından sonra Açma kumandası. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde RTD 1 sıcaklık ayarı seçilirse. Bu ya öngürülen transdüser Td2 üzerinden sıcaklık orantılı DC akım olarak Canlı-Sıfır_Sinyalli 4-20 mA ile beslenen bir transdüserden. Eğer makine anma akımı akım trafosunun anma akımından farklı ise. yani 40 °C ’de müsaade edilen maksimum akıma karşılık olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu esnada burada ayarlanan sıcaklık değeri Profibus DP'nin % 100-Değerine veya transdüserde en son gösterge değerine (20 mA) karşılık gelir.Fonksiyonlar 2. Bu ayar değeri. 1605 veya 1606 SIC. Açma zamanını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır: Burada τ k IN ZAMAN SABİTİ (Adres 1603) K-FAKT. bir RTD kutusu üzerinden bağlanır ya da sayısallaştırılmış ölçme büyüklüğü olarak Alan veriyolu üzerinden (ör. Yayın Tarihi 10. Etkin Değil olarak ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman 1607 no'lu adres Etkin Değil olarak ayarlanır. 40 °C ortam sıcaklığına. aşağıdaki formüle göre sıcaklık uyarlanmalıdır. bir aşırı sıcaklığın benzetilmesi için yeterlidir. Üretici ayarı bırakılabilir. Burada ΘNsek ΘNMak INprim INMak Sekonder anma akımında makine sıcaklığı = 7UM62 'de Ayarlama (Adres 1605 veya 1606) Makine anma akımındaki makine sıcaklığı Akım trafosu primer anma akımı Makine anma akımı Sıcaklık bağlantısı kullanılmazsa. ortam sıcaklığı girişi için referans büyüklük olarak kullanılır. ölçekleme 1608 veya 1609 adreslerinde etkisiz kalır.veya Soğutucu Madde Sıcaklığı Şimdiye kadar olan veriler. akım trafosu anma akımına uyarlanan sıcaklık ayarlanır. Profibus DP) cihaza bildirilir. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresi. termal benzetim bırakma eşğinin altına düşene kadar bloklanacak şekilde emniyetle ayarlanır. (Adres 1602) Cihaz anma akımı 84 SIPROTEC. 7UM62. ARTIŞI I adresinde. ayarlanacak olan K-FAKT. Giriş sinyali ve sıcaklık arasındaki atama 1608 (°C olarak) veya 1609 (in °F) SIC. ortam sıcaklığı da aynı şekilde normlandırılmalıdır. Eğer ortam sıcaklığı tespiti kullanılacaksa. acil bir başlatmadan sonra ve „>Acil Baş. Bu durumda 1605 veya 1606 ve 1608 veya 1609 adreslerinin ayarları dikkate alınmaz. Makine koruması Ortam.2010 .ve Soğutucu madde sıcaklığının da birlikte ele alınması imkanını sunar. SKALASI adreslerinde ayarlanır. Bütün hesaplamalar. normlandırılmış büyüklüklerle yürütülür. Sıcaklık girişi kullanıldığında. Sıcaklık verisi için yöntemin seçimi 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde verilir. Ortam. eğer soğutucu madde sıcaklığı 40 °C dahili referans sıcaklıktan farklı ise açma zamanları değişecektir.

bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) I Iön ΘN ΘK Örnek: Makine: INMak ImaksMak ΘNMak τth gerçek akan sekonder akım Ön yük akım IN anma akımında sıcaklık (Adres 1605 SIC.11. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.5 · IN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Tabloda. ΘK = 40 °C için = 93 °C = 600 s (Makinenin termal zaman sabiti) Akım Trafosu: 500 A/1 A Farzedilen bir yük akımında I = 1. C sütunu (yapılandırma).3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.2010 85 . Cihaz ve bir ön yük Iön = 0 'da farklı ortam sıcaklıkları için ΘK aşağıdaki açma zamanları elde edilir 2. SIPROTEC.15 IN. 7UM62. ARTIŞI I) Bağlanan soğutucu madde sıcaklığı (1608 veya 1609 adresi ile ölçekleme) = 483 A = 1.

. ZAMAN SABİTİ Θ ALARM SIC. 4. 15000 sn 1616A T ACİL DURUM 2. 10.. akımda sıcaklık artışı Sıcaklık Girişi 1608 1609 1610A SIC. A/Y için hafıza resetleme Termal Aşırı Yük AÇMA 86 SIPROTEC.00 A 2. A/Y >Acil Baş.4 No. ARTIŞI I SIC. A/Y için hafıza resetleme >Acil Başlatma Aşırı Yük >Sıcaklık girişi arıza Termal Aşırı Yük Koruma OFF Termal Aşırı Yük Koruma BLOKLANDI Aşırı Yük Koruma AKTİF Sıcaklık girişi arıza Aşırı Yük Akım Alarm (I alarm) Termal Aşırı Yük Alarm Termal Aşırı Yük başlatıldı TerBen.. 4. A/Y >Ar Sıc. 1503 1506 1507 1508 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1521 Bilgi Listesi Bilgi >Termal A/Y BLK >RB TerBen. Sıc.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Adres 1601 Parametre TERMAL AŞIRIYÜK C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0.50 A 100 sn Sıcaklık ölçekleme Sıcaklık ölçekleme Akım Aşırı Yük Alarmı Ayar Değeri Motor dururken KtFAKTÖRÜ Termal Benzetim için Maksimum Akım Acil Durum Süresi 0.Yük AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Termal A. Girişi Termal A/Y OFF Term. girişi A/Y I Alarm A/Y Θ Alarm A/Y Term.50 .11 600 sn 90 % 100 °C 212 °F Etkin Değil K-Faktörü Termal Zaman Sabiti Termal Alarm Kademesi Anma sek. A/Y BLKdı Aşırı Yük AKTİF Ar. 392 °F Etkin Değil 4-20 mA Alan Veriyolu RTD 1 40 . baş.00 A 1. I MAKS. akımda sıcaklık artışı Anma sek. 100 % 40 . 40. ARTIŞI I SICAKLIK GİRİŞİ 1.00 A 0.00 A 10 . 572 °F Olağan Ayar OFF Açıklama Termal Aşırı Yük Koruma 1602 1603 1604 1605 1606 1607 K-FAKT.11.00 30 .Yük Koruma BLOKLAMA >TerBen.... Yayın Tarihi 10.. 300 °C 104 . TERMAL 1A 5A 0. 32000 sn 70 .50 . 20. 200 °C 104 .Fonksiyonlar 2.10 . SKALASI SIC..30 A 16.00 A 5.. RB TerBen. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1... 7UM62.0 3.0 1612A 1615A Kτ-FAKT.0 ..2010 .10 .50 . SKALASI I Alarm 1A 5A 100 °C 212 °F 1. A/Y Term A.00 A 1.. 8.

Bu sırada sürekli akım-zaman-alan hesaplanır ve bununla farklı yüklenme durumları tam olarak dikkate alınır. giriş akımı I2 sınırlandırılır. Sınırlama Simetrik olmayan kısa devre arızalarında termal açma kademesinin fonksiyon aşırılığından kaçınmak için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. Uyarı kademesi Eğer değer.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 2. Eğer akımzaman-alan (I2/IN)2 · t) negatif bileşen faktörü K'ya ulaşırsa. cihazda korunacak nesnenin ısınmasının oluşması başlar. iki kat frekansla rotora etki eden ters bir faz sırası oluştururlar.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Negatif bileşen koruma. Yayın Tarihi 10. 1706). SIPROTEC.endüksiyon makinelerin dengesiz yüklerini tespit eder. yani ters akım I2 değerlendirilir.kısa-devreler veya yer değiştirmeler tespit edilebilir. bunun akışından sonra açma komutu gerçekleşir. bağlanan faz akımlarından temel harmonikleri dışarı filtreler ve bunları simetrik bileşenlere ayırır. Bu akım değerinden itibaren termal fonksiyonun açma zamanı sabittir.1 Fonksiyon Tanımı Dengesiz yükün belirlenmesi 7UM62'nin dengesiz yük koruması. açma zamanı başlatılır. Eğer ters akım ayarlanabilir bir eşik değerinin üzerine çıkmışsa. Buhar sargısının aşırı ısınması aynı şekilde dengesiz yüklere yol açar. termal karakteristik üzerinden başlatılır. Böylece gecikmiş bir kısa devre kapamadan sonra uzun bir soğutmadan kaçınılır.2010 87 . Müsaadeli dengesiz yük I2> aşılmasıyla. Rotor yüzeyinde burgaç akımları (eddy current) indüklenir.12. duruma göre hangi değer daha küçük ise. Ayrıca bu koruma fonksiyonu ile ile trafo akımlarındaki bağlantılarında kopukluklar. Bundan başka arıza akımları yük akımlarından daha küçük olan 1-fazlı ve 2-fazlı kısa-devreler tespit edilebilir. uzun süreli müsaade edilen ters akım I2> üzerine çıkarsa. 7UM62. üç fazlı.Fonksiyonlar 2. ayarlanabilir bir süre T UYARI dolmasından sonra bir uyarı mesajı „I2> Uyarı“ gerçekleşir (bakın Şekil 2-23). Faktör ağırlıklı olarak 5 s ve 30 s arasında büyüklük düzeninde bulunur. Bu sınır ya 10 · I2> ya da I2>>-Kademesinin ayar değeridir (Adr. Bunlarla negatif bileşen sistem. bunlar rotorun son bölümlerinde ve kanal takozlarında lokal aşırı ısınmalara yol açar. Bunun devamında termal hafıza % 200 Açma sıcaklığına sınırlanmıştır. Asimetrik yükler. Termal Karakteristik Makine üreticileri müsaadeli dengesiz yükü aşağıdaki formülle verir: Negatif bileşen çarpanı makineye bağlıdır ve generatörün % 100 dengesiz yük ile maksimum yüklenebileceği zamanı saniye olarak gösterir.

Bu nedenle termal karakteristik ayarlanabilir. Soğutma süresi generatörün tipine. I2“ ile sadece sayı değerleri termal karakteristik için silinir. o zaman ayarlanabilir soğutma süresi başlatılır.5 ve 2. İkili giriş „>RB TerBen. Açma kademeleri Şekil 2-23 Dengesiz yük korumanın açma alanı Sabit zamanlı aşırı akım açma kademesi Yüksek ters akımlarda sadece şebekenin kademelendirme planına uygun kapsanması gereken iki kutuplu bir şebeke arızası sözkonusu olur. Açma. Bu sırada başlatmalar ve zaman kademeleri resetlenir ve sayı değerleri termal benzetimde silinir. Ters faz dönüşü ile ilgili notlara (Faz sırası) 2.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Soğutma Uzun süreli müsaade edilen dengesiz yük I2> altında kalınırsa. Soğutma fazında tekrar simetrik olmayan bir yüklenme olursa. Mantık Aşağıdaki şekil dengesiz yük koruma için mantık şemasını gösterir. termal çiftin % 100'den % 0'a soğutmak için ihtiyaç duyduğu zaman olarak tanımlanır. 88 SIPROTEC. Koruma kısa zaman içinde açma yapar. İkili giriş yardımıyla („>I2 BLK“) koruma bloklanabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sayaç içeriği ancak 1705 no'lu T SOĞUMA adresinde ayarlanan soğutma zamanı ile sıfıra düşer.47 Bölümlerinde lütfen dikkat edin.Fonksiyonlar 2. sabit zamanlı bir ters akım-zaman kademesi ile (Parametre 1706 I2>> ve 1707 T I2>>) kesilir.2010 . 7UM62. Yayın Tarihi 10. başlatmanın bırakmasıyla resetlenir. özellikle de buhar sagısına bağlıdır. ön yüklenme dikkate alınır. Bu parametre.

12. Bu fonksiyon gerekmiyorsa.2 Genel Ayar Notları Dengesiz yük koruma. Etkin Değil olarak ayarlanır. üretici tarafından verilen değerlerin motorun primer değerlerini gösterdiğine. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 117 no’lu adres DENGESİZ YÜK = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu durumda Burada I2 maks prim IN Mak IN AT prim Makinenin termal uzun süreli müsaade edilen ters akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC. Ayar değerleri için koruma cihazında bu veri sekonder ters akıma hesaplanır. Termal benzetim için maksimum müsaade edilen ters akım ölçüdür. 100 MVA kadar tam kutup rotor ile en az % 6 -% 8. Yayın Tarihi 10.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Bu tecrübeye bağlı olarak makinelerde yakl.verildiğine dikkat edilmelidir. 7UM62.2010 89 . örneğin uzun-süreli müsaade edilen ters akım -anma motor akımıyla ilgili. 1701 no'lu DENGESİZ YÜK adresi altında dengesiz yük koruma ON.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-24 Dengesiz yük korumanın mantık şeması 2. çıkık kutup rotor ile en az makine anma akımının % 12'sin tutar. Bu durumda.Fonksiyonlar 2. Büyük makinelerde ve şüphe duyulduğu zaman makine üreticilerinin verileri ölçü alınır.

= 483 A = 500 A = 20 s 1704no'lu adreste ayar değeri: 90 SIPROTEC.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Başlatma eşiği/Uyarı kademesi Değer I2>. I2/IN = 1 noktasında okunan süre.2010 . 1703 no'lu adres altında ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1702 no'lu adres altında ayarlanır. I2/IN = 1 için Böyle belirlenen sabit Kprimer = 20 s primer taraf için geçerlidir. Bu aynı zamanda akıma bağlı bir uyarı kademesinin başlatma değeridir. Örnek: Makine IN Mak. FAKTÖR K olarak 1704 no'lu adres altında ayarlanır. Aşağıdaki ilişki ile faktör Kprimer sekonder tarafa çevrilebilir: IN ATprim I2 > = 483 A = % 11 uzun süreli (Çıkık kutup makine. bunun gecikme süresi T UYARI. bu doğrudan 1704 no'lu FAKTÖR K adresi altında ayarlanır. Bu sabit K orantılı müsaadeli kayıp enerjidir. bakın Şekil 2-25) = 500 A = % 11 · (483 A/500 A) = % 10. Örnek: tmüs = 20 s.6 Böyle belirlenen dengesiz yük faktörü Ksek . I2 maks prim / IN Mak. IN ATprim Faktör Kprim. Örnek: IN Mak. FAKTÖR K 'ya karşılık gelir. Sekonder değerlere çevirme Dengesiz yük karakteristiğinden aşağıdaki şekle göre faktör K okunabilir. 7UM62. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Akım trafosu Ayar değeri Negatif bileşen çarpanı K Yükleme süresi dengesiz yük neticesinde sabit ile K = (I2/IN)2 · t makine üreticisi tarafından verilmişse.

7UM62.2010 91 . Gecikme T I2>> (Adres 1707) şebeke kademelendirmesi ile faz arızaları için koordine edilir. Yayın Tarihi 10. Diğer taraftan.% 65 kadar bir ayar. bir faz arızasında (Dengesiz yük % 100/√3 daha küçük bulunur. Kademe I2>> zamanlı aşırı akım korumanın tersine. Dengesiz yük faktörü K ve soğuma süresi arasında aşağıdaki ilgi oluşur: Örnek: K = 20 s bir dengesiz yük faktöründe ve I2/IN = % 11 bir izin verilen uzun süreli dengesiz yükte ilgili soğuma süresi bulunması Bu değer T SOĞUMA . korunan nesne önceden olan yüklenmede izin verilen dengesiz yükle I2> çıkış değerine kadar soğumasına kadar geçen süre belirlenir. yani I2 < % 58) daima termal karakteristikten sonra açma olacağını garantiler. korunan nesnenin soğuma ve ısınma süresi aynı olarak alınabileceği ayar değeri bulunur. arıza akımları anma akımı altında saptar. Bunun için aşağıdaki koşullar geçerlidir: Bir 2-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar: SIPROTEC.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-25 Bir makine üreticisi tarafından verilen dengesiz yük karakteristiği örneği Soğuma süresi 1705 no'lu T SOĞUMA parametresiyle zaman süresi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sabit zamanlı Açma karakteristiği Simetrik olmayan arıza da yüksek ters akımlara yol açar. Böylece sabit zamanlı ters akım-kademe karakteristiği 1706 I2>> simetrik olmayan arızaları şebeke içinde kapsar. Makine üreticileri tarafından hiçbir veri belirtilmezse. 1705 no'lu adres altında ayarlanır. negatif bileşenin % 60-% 65 'inden daha fazlasında bir iki kutup arıza varsayılacaktır.Fonksiyonlar 2. Yaklaşık % 60 .

6 % 20.2010 .0 .00 .00 sn Sürekli İzin Verilen Akım I2 Uyarı Kademesi Zaman Gecikmesi Negatif bileşen çarpanı K Soğuma Süresi I2>> Çalışma Akımı T I2>> Zaman Gecikmesi 2..00 sn. 200 % 0.00 .3 Adres 1701 Ayarlar Parametre DENGESİZ YÜK Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3..4 No.0 sn.Fonksiyonlar 2.0 .12. ∞ Olağan Ayar OFF Açıklama Dengesiz Yük Koruma 1702 1703 1704 1705 1706 1707 I2> T UYARI FAKTÖR K T SOĞUMA I2>> T I2>> 10. 60. 7UM62. 5143 5146 5151 5152 5153 5156 5158 5159 5160 5161 5165 Bilgi Listesi Bilgi >I2 BLK >RB TerBen.0 % 0..00 sn. 50000 sn 10 . 60..00 sn 18. 2.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Bir 1-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar İzole yıldız noktasında I akımı ihmal edilebilir şekilde küçüktür ve düşük omik topraklamada direnç ile belirlenir. I2 I2>> başlatıldı I2>> AÇMA I2 Θ AÇMA I2> başlatıldı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >I2 (Dengesiz Yük) BLOKLAMA >Termal benzetim I2 hafızasını resetleme I2 DEVRE DIŞI I2 BLOKLANDI I2 AKTİF Dengesiz yük: Akım uyarı kademesi I2 termal benzetim hafızasını resetleme I2>> başlatıldı Dengesiz yük: Akım kademesi AÇMA Dengesiz yük: Termal kademe AÇMA I2> başlatıldı 92 SIPROTEC. 100.. ∞ 1. Yayın Tarihi 10..12. ∞ 0 .7 sn 1650 sn 60 % 3. 30. I2 I2 OFF I2 BLKdı I2 AKTİF I2> Uyarı RB TerBen. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

orada tüm frekans alanı üzerinden aynı hassaslığın geçerli olduğudur. Tüm büyüklüklerin anma değerlerine ölçeklendirildiğine dikkat edilmelidir. PYol alma dönüştürücü = 2. Böylelikle Zamanlı aşırı akım koruma. o zaman tüm frekans alanı üzerinden bir kısa devre korumaya gereksinim duyulur. 7UM62.1 Fonksiyon Tanımı Yol Alma prosedürü Yol alma prosedürü esnasında karakteristik büyüklükler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir kumanda yardımıyla kemerli güç kaynağı generatöre bir akımı besler ve frekansı yavaşça yükselen bir faz alanı oluşturur.9 MW) Generatörde yol alma işlemi esnasında bir kısa devre arıza imkanından uzaklaşılırsa.13. Resim 2-26 Bir gaz türbinin yol alma prosedüründe karakteristik büyüklükler (SN = 150 MVA. Böylelikle dönen rotor türbini çalıştırır.2010 93 . Yayın Tarihi 10. Yol alma dönüştürücü bu sırada devre dışıdır.Fonksiyonlar 2. Yakl.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Gaz türbinleri yol alma dönüştürücü ile başlatılabilir (açılabilirler). 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu elle geçersiz kılma 10 Hz ve 11 Hz arasında geçişte başlar. UN = 10. Burada 7UM62 'de gerçekleştirilen örnekleme frekansının aktuel generatör frekansına otomatik uydurmanın büyük avantajı. SIPROTEC. % 70 anma devir sayısından itibaren türbin ateşlenir ve anma devir sayısına getirilmeye devam edilir.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 2.5 kV. Empedans koruma ve Diferansiyel koruma gibi bütün kısa devre koruma fonksiyonları anma akımındaki aynı hassaslıkla etkindir.

Ayrıca bir bloklama ikili giriş üzerinden de yapılır. % 20'sinde bulunduğu bellidir. Böylece anma akımı üzerinden bir ayarlama da mümkün olur ve 1.2 ve 1.4 I/ING alışılmış değerleri arasında bilgi verebilir. 94 SIPROTEC. Mantık şemasından anlaşılacağı üzere. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yapılandırmada 118 no'lu adreste AA YOL I = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir.Fonksiyonlar 2. Böylelikle koruma prensip olarak anma akımı altında ayarlanır. fonksiyonu (ON. 1801 no'lu adres altında metin. Burada kısa devre akımları anma akımının birkaç katı olabilir. Örneklenen faz akımlarında özel bir algoritma üzerinden tepe değerleri bulunur. Başlatma eşiği Yol alma işleminin karakteristiğinde. 10 Hz'e kadar (İşletim durumu 1'e değiştirmede) tasarlanmıştır. Ölçme Prensibi Koruma 10 Hz'in altında işletme durumu 0'da çalışır.2010 .13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Yol alma aşırı akım koruma 10 Hz'in altında çalışan bir kısa devre koruma fonksiyonudur. 60-Hz-Şebekede). korumanın burada yine işletme durumu 0'da bulunduğu azaltılmış hassaslıkla aynı şekilde aktiftir. Yayın Tarihi 10.13. 50-Hz-Şebekede veya 960 Hz. eğer işletme durumu 0'dan 1'e bir değiştirme gerçekleşirse fonksiyon bloklanır. Etkin Değil olarak ayarlanır. Çalışma aralığı 2 Hz 'den yakl. Bundan sonra yukarıdaki kısa devre koruma fonksiyonları etkindir. Örnekleme frekansı bu sırada otomatik olarak anma koşullarına ayarlıdır (fA = 800 Hz. Mantık aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. akımların yol alma esnasında anma akımının yakl. Şekil 2-27 Yol alma aşırı akım koruma mantık şeması 2. 7UM62. Aşağıdaki şekil örnek olarak farklı frekanslarda kısa devre akım tahminini gösterir. Efektif orantılı büyüklüklere çevirme hesabından sonra ayarlanan eşik değerleriyle karşılaştırma gerçekleşir. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. 70 Hz'in üzerinde fonksiyon.veya OFF olarak ayarlayabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).2 Genel Ayar Notları Yol alma aşırı akım koruma sadece eğer.

Yayın Tarihi 10. Durma aşırı akım koruma I-AA altına düşer. aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için bir gecikme gerekli olabilir. Alçak frekanslarla koruma fonksiyonunun kendi doğal çalışma zamanı karşılık olarak daha uzun olduğundan. Başlatma eşikleri bu sırada örnek alınacak değerlerdir.Fonksiyonlar 2.11 Hz'den itibaren etki gösterirler. Eğer hassas bir ayar seçilirse. 50 Hz) Gecikme Gecikme. imkana göre hiçbir gecikme etki göstermemelidir. Böylelikle tamamlanacak bir kısa devre koruma konsepti elde edilir.10 .75 kV.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-28 Generatörde yol alma işlemi sırasında kısa devre akımları (Generatör: 300 MVA. 7UM62. Kısa devre koruma koordinasyonu Aşağıdaki şekil kısa devre koruma fonksiyonlarının etkileşimini gösterir: • Yol alma aşırı akım koruma • Diferansiyel Koruma • I>>-Kademe rezerve kademe olarak 10 Hz'den itibaren gibi. Alt ölçülebilir frekansı 2 Hz'i örnek alır ve 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Alt frekans aralığında korur. Diferansiyel koruma Idif ve aşırı akım koruma I>> yakl.2010 95 . 15. yol alma esnasında generatör şalteri açık olduğundan şebeke ile koordine edilmeye gereksinim duymaz.5 s'ye ayarlanmış olmalıdır. SIPROTEC. (bakın Bölüm Teknik Veriler).

akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir..50 sn I> Çalışma Akımı 1803 YOL ALMA T I> T I> Zaman Gecikmesi 2. AA BLKdı YolAl.00 sn.50 .13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-29 Kısa devre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı ve mümkün başlatma eşikleri 2.Fonksiyonlar 2. ∞ 1.13. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.30 A 6. 20.50 A 0.. 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 Bilgi Listesi Bilgi >AA Yol almaBLK Yol Alma AA OFF YolAl. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.10 . Yayın Tarihi 10. 60. AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yol Alma AA koruma BLOKLAMA Yol Alma AA koruma DEVRE DIŞI Yol Alma AA koruma BLOKLANDI Yol Alma AA koruma AKTİF Yol Alma AA faz L1 başlatıldı Yol Alma AA faz L2 başlatıldı Yol Alma AA faz L3 başlatıldı Yol Alma AA koruma AÇMA 96 SIPROTEC.3 Ayarlar Tabloda.00 A 0.4 No.2010 . 100.13. AA AKTİF Yolal AA L1 Baş Yolal AA L2 Baş Yolal AA L3 Baş AA Yolal. Adres 1801 Parametre AA YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Başlatma AA koruma 1802 YOL ALMA I> 1A 5A 0..00 . C sütunu (yapılandırma). 7UM62.00 A 0.

bunda akım diferansı oluşur. korumanın güvenilir çalışmasını sağlar. 2.14. Motorlar ve Transformatörler için hızlı ve selektif bir kısa devre korumadır. Şekil 2-30 Diferansiyel korumanın temel prensibi (tek fazlı gösterim) (Ipx = Primer akım. W1 ve W2 akım trafosunun sekonder sargıları (aynı dönüşüm oranları koşuluyla) kapalı bir akım devresine bağlıysa ve çapraz bağlantıya bir ölçme elemanı M anahtarlıysa. aşağıdaki şekilde kesikli çizgiler). Aşağıdaki şekle göre M ölçme elemanının başlatması için yeterli bir arıza akımının aktığı koruma alanında bir arızada basit yerleştirme (akım trafosu ile sınırlandırma). farklı aktarım davranışında W1 ve W2 'nin besleme alanında M ölçme elemanında karşılık gelen bir açmaya kaynak olabilecek bir diferans akımı oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yük durumu) ölçme elemanı ile akım akmaz. Hatasız bir işletimde korunan nesneye akan akım dışarı akan akımla aynıdır (Akım Ip. Hatasız işletim durumunda (ör.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Diferansiyel koruma bir akım karşılaştırmasına dayalıdır ve bu nedenle akım karşılaştırması koruma olarak da adlandırılır. korunan nesnenin türünden bağımsız olarak girilmiştir. (stabilize) bir akım yürütülür.1 Diferansiyel Koruma Ölçme büyüklüklerinin işlenmesi diferansiyel korumanın kullanımına bağlıdır. 7UM62. Sekonder taraflı akımlar I1 veya I2 . Korunan bölge.1. Korunan nesnede bir arızada primer taraflı akım toplamı Ip1+ Ip2 akar. Çalışma amacına göre korunan nesneye en elverişli uyumu geçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir. Bundan sonra da tek tek korunan nesnelerin özel durumları yer alır. Bunun için bir tek fazlı gösterim kullanılmıştır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. Stabilizasyon için |I1| + |I2| değerleri toplamı belirlenir. 2.14. Ix = Sekonder akım) Akım Stabilizayonu Eğer harici arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akıyorsa. akım trafo setleri ile seçici olarak sınırlandırılmıştır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Dijital diferansiyel koruma 7UM62'de Generatörler.2010 97 . Korumanı bu tür bir aşırı fonksiyonundan kaçınmak için.Fonksiyonlar 2. Aşağıdakiler tanımlanır: SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Bu bölümde diferansiyel korumanın fonksiyonuna genel olarak. akım toplamı olarak I1+ I2 ölçme elemanı M ile akarlar.

ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1 + I2| = |I1 – I1| = 0 Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü yok (Idif). 7UM62. Tutuculuk (Itut) akan akımın iki katına karşılık gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1+ I2| = |I1 + I1| = 2 · |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tüm kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. 2. 3. Dahili kısa devre arıza. akımların temel harmoniğinden hesaplanır ve açma etkisi yaratır. aynı büyüklükteki akımlarla: I2 = I1 olur. Itut ise bu etkiye karşı koyar.Fonksiyonlar 2. yani I2 = –I1. Dahili kısa devre. Yayın Tarihi 10.2010 . üç önemli çalışma durumu.veya Diferansiyel akım Idif = |I1 + I2| ve stabilizasyon akımı Itut = |I1| + |I2| Idif. Besleme her iki taraftan ör. yani. 98 SIPROTEC. Besleme sadece bir taraftan: Bu durumda I2 = 0 Idif = |I1 + I2| = |I1 – 0| = |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + 0 = |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tek taraflı kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. Arızasız işletimde veya harici bulunan arızada geçiş akımı: I2 kendi yönünü değiştirir. Etkiyi daha iyi açıklamak için. ideal koşullar altında Idif = Itut olur. işareti değişir. Dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir (aşağıdaki şekilde noktalı çizgi ile gösterilen hat). ideal ve denkleştirilmiş ölçüm büyüklükleri ile temsil edilir: Şekil 2-31 Akım tanımlama 1.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bir Açma. Dahili arızada yani.

Böylece dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında (bakın aşağıdaki şekil) bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. b dalı. Diferansiyel korumada d dalının üst kısmında Açma. stabilizasyon akımından ve harmonik stabilizasyondan bağımsız olarak gerçekleşir. SIPROTEC.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-32 Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Korunan nesneden bağımsız olarak akım trafosu anma akımları korunan nesnenin anma akımına uyarlanır. İlave stabilizasyon bölgesi doyma indikatörü ile belirlenir (bakın paragraf „Akım trafo doymasında ilave stabilizasyon“. Diferansiyel korumadan bir Fourier filtresi üzerinden temel harmonik bileşeni belirlenir. gerilim ayarlamalı transformatörlerde kademe anahtarlaması ve uyarlama sapmalarıyla ortaya çıkan akım orantılı arızayı dikkate alır. Ölçme büyüklüklerinin değerlendirilmesi Ölçme büyüklüklerinin hesapları herbir ölçme zaman noktası için yürütülür ve buradan elde edilen diferansiyelve stabilizasyon akımının anlık değerleri hesaplanır. Böylece arıza büyüklüklerinde. Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları korunan nesnenin herbir tarafı için verilir. ör. karakteristik dalı c daha güçlü bir tutuculuk için ilgilenir. Karakteristik dalı a diferansiyel korumanın hassaslık eşiğini gösterir (Ayar değeri I-DİF>) ve sabit arıza akımlarını dikkate alır. Böylece bütün akımlar korunan nesneyle ilgilidir. Açma Karakteristiği Dahili arızada yani. özellikle de periyodik olmayan DC ekım elemanlarında. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç. stabilizasyon bileşeni diferans akımına karşı daha büyüktür. Aşağıdaki şekil 7UM62'nin tüm stabilizasyon karakteristiğini gösterir.2010 99 . Bu yani „Hızlı açma kademesi IDif >>“ alanıdır.Fonksiyonlar 2. Trafo doyması açığa çıkabilen daha yüksek akımlar alanında.Mıknatıslanma akımları. Yayın Tarihi 10. 7UM62. veya ör. Böylece arıza büyüklükleri ve periyodik olmayan DC akım bileşeni etkin bastırılır. Idif = Itut olur. Stabilizasyon büyüklüğü aynı yönlendirilmiş bir büyüklüğün aritmetik ortalama değerlerinden buradaki filtre etkisi daha düşük olacak şekilde hesaplanır. cihazın giriş trafosu ve akım trafosunun dönüşüm oranı ile.

eğer kısa devre arıza akımı 1/uk · IN Trafo'dan daha büyükse olur. eğer akım trafo doyması ile temel harmonik güçlü bastırılırsa. 7UM62. tutuculuk akımı yüksekliğine bağlı olmadan gerçekleşir. Açma gerçekleşir. 100 SIPROTEC. özellikle eğer ölçme yerlerinde farklı güçlerde belli ise.2010 . Şekil 2-33 Diferansiyel korumanın stabilizasyon karakteristiği Hızlı açma kademesi IDif >> Açma kademesi IDif >> dahili akım güçlü arızayı hızlıca devre dışı bırakmalıdır. Bu durum.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Idif ve Itut büyüklükleri diferansiyel korumadan stabilizasyon karakteristiğine aşağıdaki şekle göre düzenlenmiştir. akım trafosu doyması ile. bundan sonra koruma açılır. bundan sonra hızlı bir Açmayı garantiler. özel tedbirler olmadan bir yalancı açmaya sebep olur. Hızlı açma hem diferansiyel akımın temel harmoniği ile hem de anlık değerlerle çalışır. eğer bu durumda çalışma noktası Idif/Itut tutuculuk karakteristiğinin açma aralığında bulunursa. Bu büyüklükler açma bölgesi dahilinde bir nokta verirlerse. Diferans koruması bu eşik değeri aşarsa IDif >> (Karakteristik dalı d). Yol alma. Akım trafo doymasında ilave tutuculuk Yüksek akan bir kısa devre akımının ortaya çıkan harici bir kısa devre arızada. Yayın Tarihi 10. akım trafo doyması nedeniyle bir DC akım elemanı ile kısa devre arıza akımında demeraj tutuculuğundan demeraj akımı olarak yorumlanabilen (Rush) ikinci bir harmonik ortaya çıkarsa. o zaman Açma. eğer akım yüksekliği sebebiyle harici bir arıza sözkonusu olmadığı belirlenirse transformatörde tutuculuk akımları dikkate alınmadan dehal kaldırılabilir. Bu kademe.Fonksiyonlar 2. eğer ör. çalışabilir.veya DC akım tespiti ile çok fazla yükselmişlerse. esası olmayan ciddi bir diferansiyel koruma görülebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer akım oranı Idif /Itut arıza noktası yakınında bir nokta (≥ %9 0 Arıza karakteristiği yükselmesi) verirse. Anlık değer işlenmesi. eğer açma karakteristikleri İlave tutuculuk. Yüksek akımlı dahili arıza.

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-34

Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği

Makine koruma 7UM62, bu tür durumları tespit eden bir doyma dedektörüne sahiptir ve ilgili stabilizasyon tedbirlerini hazırlar. Doyma dedektörü Diferansiyel- ve Tutuculuk akımının dinamik durumunu değerlendirir. Çizgili hat Şekil 2-34'de tek taraflı trafo doymalı harici arızada akım oranının anlık akışını gösterir. Arıza başlangıcının hemen ardından direkt (A) kısa devre arıza akımları önce güçlü bir şekilde yükselir ve karşılık gelen bir yüksek stabilizasyon akımına etki ederler (2 x akan akım). Eğer bir tek taraflı doyma ileri gelirse (B), bu bir diferansiyel akım oluşturur ve stabilizasyon akımı zayıflarsa, o zaman çalışma noktası Idif/Itut açma alanına kadar (C) yer değiştirebilir. Dahili kısa devre arızada çalışma noktası derhal arıza karakteristiği boyunca ilerlerse (D), orada stabilizasyon akımı diferansiyel akımından pek az büyüktür. Dahili arıza bu nedenle, Idif/Itut oranı dahili bir eşik değerini sabit ayarlanmış en az süre için geçmesinden itibaren belirlenir. Akım trafo doyması harici arızada ilk önce daha yüksek bir stabilizasyon akımın aktığı belirlenir, çalışma noktası şemada Şekil 2-34'de yüksek akım seviyeli harici bir arızada tipik bölgede („İlave tutuculuk“) dolaşır. Bu ilave stabilizasyon bölgesi I-EK TUT. parametresiyle ve karakteristiğin 1. yükselen doğrusu (TABAN NOKT. 1 ve EĞİM 1) ile sınırlanır (aşağıdaki şekle bakın). Doyma dedektörü ilk çeyrek periyotta kendi kararında bulunur. Eğer harici bir arıza belli ise, diferansiyel koruma belirli bir süre için bloklanır. Bloklama, çalışma noktasının Idif/Itut kalıcı olarak (yani 2 Periyodun üzerinde) açma alanı dahilinde bulunduğunun belirlenmesinden itibaren kaldırılır. Böylelikle takip eden arıza korunacak alanda harici kısa devre akım trafo doymasıyla hızlı bir şekilde belirlenir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

101

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-35

Akım trafo doymasında ilave tutuculuk

DC tespiti Bir başka stabilizasyon, eğer akım trafo setinin farklı geçici sekonder davranışı ile bir diferansiyel akım görülürse ortaya çıkar. Bu akan akımda farklı DC akım zaman sabitlerinin devamında akım trafo setinin sekonder devresinde oluşur, yani; primer özdeş DC sekonder farklı oluşur ve bu nedenle bir DC bileşenine diferansiyel korumada yol açar. Bu DC bileşeni tanınır ve diferansiyel kademenin başlatma değerinin kısa süreli yükselmesine sebep olur. Harmonik Stabilizasyon Özellikle transformatörlerde devreye almada kısa süreli yüksek mıknatıslanma demeraj akımları oluşabilir (Rush-Akımlar), koruma alanına akan, fakat tekrar bırakılmayan akımlar. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler. Transformatörlerin paralel bağlanmasında veya transformatörün aşırı uyartılmasında da yükselmiş gerilim ile istenilmeyen diferansiyel akımlar ortaya çıkabilir. Demeraj, anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir. Eğer diferansiyal akımının ikinci harmonik içeriği ayarlanabilir bir eşiği aşarsa, açma engellenir.

Şekil 2-36

Demeraj – Üç üst gerilim taraflı akımın çizim örneği

102

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik tutuculuğa sebep olabilir. Üçüncü ve beşinci harmonikler yüksek titreşim tutuculuğu olarak seçime sunulurlar. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. Burada üçüncü ve beşinci harmonikler stabilizasyona uygundur. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. Açık üçgen sargıda), burada genellikle beşinci kullanılır. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan, tek sayılı harmonik rol oynar. Diferansiyel akımların kendi üst titreşim içeriği kontrol edilir. Frekans çözümlemesi için, diferansiyel akımların bir Fourier analizini gerçekleştiren sayısal süzgeçler kullanılır. Üst gerilim bileşeni ayarlanabilir sınırlardan daha büyük olur olmaz, ilgili faz değerlendirmesinin tutuculuğu göz önüne alınır. Filtre algoritmaları kendi titreşim davranışına ilgili olarak dinamik işlemlerde stabilizasyon için ek tedbirler gerek kalmayacak şekilde optimize edilirler. Harici arızanın kaldırılmasında, yüksek harmonik bileşenin kaybolmasında istenilmeyen tutuculuk altında kalınmaması için, tutuculuk düşen diferansiyel akımda iki periyot üzerinde harmoniklerle tutulur. Demeraj akım stabilizasyonu her faz için bağımsız olarak çalıştığından, eğer transformatör bir fazlı arıza üzerine anahtarlandıysa, muhtemelen sağlam fazlardan birinde bir demeraj Rush-akımı olmuş olsa bile, koruma optimal etkindir. Demeraj durumunda 2. harmonik bileşenin her üç fazda eşik değerini aşmaması, özellikle „yeni“ transformatörlerde mümkün olabilir. Yalancı bir açmadan kaçınmak için, „Çapraz bloklama“-Fonksiyonu etkin olmalıdır. Bir fazda bir demeraj akım stabilizasyonunun belirlenmesinde diferansiyel koruma kademesinin I-DIFF> diğer fazları bloklanır. Bu ''Çapraz Bloklama'' fonksiyonu belirli bir süre için sınırlanabilir. Bu çapraz bloklama süresinin akışından sonra, aktuel bir arıza durumu süresinde bir başka çapraz bloklama mümkün olmaz, yani; bir arıza durumunun ortaya çıkmasından sonra bir çapraz bloklama sadece bir kez ve ayarlanmış bir çapraz bloklama süresi için mümkündür. Diğer üst titreşim tutuculukları aynı şekilde her faz için bireysel çalışır. Demeraj tutuculuğunda olduğu gibi, koruma; müsaadeli üst titreşim bileşeninin aşılmasında sadece bir fazın akımında da diferansiyel kademenin I-DIFF> diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır. 3. ve 5. harmoniklerin bu Çapraz bloklama-Fonksiyonelliği analog olarak 2. Harmoniğe gerçekleşir. Yol almada(başlatma) başlatma değeri yükselmesi Ek emniyet olarak bir akımsız korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı, başlatmada başlatma değeri yükseltilmesi gerekebilir. Eğer bir fazın stabilizasyon akımı ayarlanabilir bir değer I-TUT. YOL ALMA altında kalmışsa, I-DIFF> kademesinin başlatma değeri yükseltilmesi etkinleştirilir. Stabilizasyon akımı normal işletimde akan akımın iki katı yüksektir, değer altında kalma durumu bu nedenle devre dışı bırakılan korunan nesne için bir kriterdir. Başlatma eşiği I-DİF böylece ayarlanabilir bir faktör kadar yükseltilir (aşağıdaki şekle bakın), Idif>-Kademesinin diğer dalları da aynı miktar kadar kayar. Bunun için ilgili fazın DİF-Akımı karakteristik soruşturmasından önce BAŞ.FAKT. faktörüyle bölünür. Diferansiyel akım; arıza yazılımı, arıza akımı vb. için değiştirilmeden kalır. Stabilizasyon akımının tekrar dönüşü yol alma için bir belirtidir. Ayarlanabilir T BAŞ. MAKS süresinden sonra karakteristik yükselmesi tekrar geri çekilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

103

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-37

IDİF> kademesinin başlatma değerinin yükselişi, yol almada

Başlatma, Bırakma Normalde bir diferansiyel korumaya „Başlatma“ gerekmez, çünkü arıza tespiti ve açma koşulu aynıdır. Tüm SIPROTEC 4-Cihazlarında olduğu gibi, diferansiyel koruma da 7UM62'de birtakım sürdürülecek faaliyetler için bir start zaman noktası gösteren bir başlatma sunar. Başlatma bir arıza durumunun başlamasını belirler. Bu gereklidir, böylece ör. arıza durumu protokolleri ve arıza kayıtları oluşturulur. Başlatma hem dahili hem de harici arızada dahili fonksiyon akışlarını da kumanda eder (ör. doyma dedektörünün gerekli eylemleri gibi). Diferansiyel akımın temel harmoniği ayar değerinin % 85'ine ulaştıysa veya stabilizasyon akımı ilave stabilizasyon bölgesine % 85'den daha fazla yeterli ise (aşağıdaki şekle bakın), Başlatma tanınır. Hızlı açma kademesinin başlatması da güçlü akımlı kısa devre arızalar için başlatma sinyali oluşturur.

Şekil 2-38

Diferansiyel Korumanın Başlatması

104

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Eğer bir stabilizasyon daha yüksek harmoniklerle etkinleştirilirse, gerekirse stabilizasyon koşullarını kontrol etmek için ilk önce üst titreşim analizi yapılır (yakl. 1 Periyot). Aksi takdirde, açma koşulları yerine getirilir getirilmez açma kumandası gerçekleşir (Şekil 2-33'te taralı alan). Özel durumlar için Açma kumandası geciktirilebilir. Aşağıdaki şekil basitleştirilmiş Açma mantığı şemasını göstermektedir. Eğer 2 Periyot boyunca artık diferansiyel büyüklükte hiçbir başlatma artık mevcut değilse, yani diferansiyel akım ayar değerinin % < 70 'ine düştüyse ve diğer başlatma koşulları artık yerine getirilmediyse, Bırakma tanınır. Hiçbir Açma kumandası verilmemişse, arıza durumu bırakma ile sona erer. Ancak Açma kumandası, oluşturulursa, bu genel cihaz verilerinin tüm koruma fonksiyonları için ayarlandığı en az kumanda süresi için tutulur (bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Not Diferansiyel korumanın özel durumları bağımsız korunan nesneler için kendi bölümlerinde yer almıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

105

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-39

Diferansiyel korumada açma mantığının mantık şeması

106

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.1.2 Ayar Notları
Genel Diferansiyel koruma sadece eğer bu fonksiyon için koruma fonksiyonlarının yapılandırmasında korunan nesnenin türü seçilmişse, etkindir ve erişilebilir (Bölüm 2.4, Adres 120, DİF. KORUMA = Generatör/Motor veya 3 faz trafo). Sadece ilgili parametreler sunulur, tüm diğerleri gizlenir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa, Etkin Değil ayarlanır. 2001 no'lu DİF. KORUMA adresi altında fonksiyon ON- ve OFF olarak ayarlanır veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Not Diferansiyel koruma fabrika çıkışında OFF olarak ayarlıdır. Bunun sebebi, en azından avektör gruplarının ve uyarlama değerlerinin önceden doğru ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır. Bu ayarlar yapılmaksızın, cihaz beklenmeyen tepkiler gösterebilir (ör. Açma).

Kullanılan akım trafosunun primer anma akımı Ip, w genellikle korunan nesnenin anma akımından IN, Nes. daha büyük olmalıdır. Ancak 7UM62 koruma cihazının doğrusal aralığının üst sınırı göz önüne alınarak en az 20 · IN aşağıdaki koşul sağlanmalıdır: Ip, w > 0,75 · IN, Nes. Diğer parametreler Not Diğer parametrelerin ayar notları ilgili korunan nesnenin kendi alt bölümü olarak devamında yer alır.

2.14.1.3 Ayarlar
Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler, ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Adres 2001 Parametre DİF. KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF ON OFF ON OFF 3. Harmonik 5. Harmonic 0.05 .. 2.00 I/InO 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO; ∞ 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.10 .. 0.50 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Diferansiyel Koruma

2005 2006 2007

Y.ALMA K.ARTIŞI Demeraj 2.HARM. TUT. n.HARMONİK

OFF ON OFF

Başlatmada Açma Karakt. Artışı Demeraj esnasında 2. Harmonik Tutuculuk n. Harmonik Tutuculuk

2021 2026A 2031 2036A 2041A

I-DIFF> T I-DİF> I-DİF>> T I-DİF>> EĞİM 1

0.20 I/InO 0.00 sn 7.5 I/InO 0.00 sn 0.25

Diferansiyel Akım Çalışma Değeri T I-DİF> Zaman Gecikmesi Yüksek Ayar Açma Çalışma Değeri T I-DİF>> Zaman Gecikmesi Açma Karakteristiği Eğim 1

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

107

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Adres 2042A 2043A 2044A 2051A 2052A 2053 2061A 2062A 2063A 2071 2072A 2076 2077A 2078A

Parametre TABAN NOKT. 1 EĞİM 2 TABAN NOKTASI 2 I-TUT. YOL ALMA BAŞ.FAKT. T BAŞ. MAKS I-EK TUT. T EK TUT. ÇAPR.BLK. EK 2. HARMONİK ÇAPR.BLK.2.HARM n. HARMONİK ÇAPR.BLK.n.HARM IDİFmaks n.HARM

Ayar Seçenekleri 0.00 .. 2.00 I/InO 0.25 .. 0.95 0.00 .. 10.00 I/InO 0.00 .. 2.00 I/InO 1.0 .. 2.0 0.0 .. 180.0 sn 2.00 .. 15.00 I/InO 2 .. 250 Çevr.; ∞ 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO

Varsayılan Ayar 0.00 I/InO 0.50 2.50 I/InO 0.10 I/InO 1.0 5.0 sn 4.00 I/InO 15 Çevr. 15 Çevr. 15 % 3 Çevr. 30 % 0 Çevr. 1.5 I/InO

Açıklama Karakt. 1. Eğimi için Taban Noktası Açma Karakteristiği Eğim 2 Karakt. 2. Eğimi için Taban Noktası Başlatma Tespiti için ITUTUCULUK Başlatmada Karakteristik Artışı çarpan Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Ek Tutuculuk Çalışması Ek Tutuculuk Süresi Çapraz Bloklama Ek Tutuculuk Süresi I-DİF 2. Harmonik Miktarı 2. Harm. Çapraz-Bloklama Süresi I-DİF'te n. Harmonik İçerik n. Harm. Çapraz Bloklama Süresi n. Harm. Tutuculuğun IDİFmaks Sınırı

2.14.1.4 Bilgi Listesi
No. 5603 5615 5616 5617 5620 5631 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5651 5652 5653 5657 5658 5660 5662 >Dif BLK Dif OFF Dif BLKdı Dif AKTİF Dif Uyarl.çarp. Dif başlatıldı Dif 2.Harm. L1 Dif 2.Harm. L2 Dif 2.Harm. L3 Dif n.Harm. L1 Dif n.Harm L2 Dif n.Harm. L3 DifBLKdıHarArL1 DifBLKdıHarArL2 DifBLKdıHarArL3 DifÇaprBLK2HARM DifÇaprBLKnHARM DifÇaprBLKharAr Iarıza L1 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Diferansiyel koruma BLOKLAMA Diferansiyel koruma DEVRE DIŞI Diferansiyel koruma BLOKLANDI Diferansiyel koruma AKTİF Dif: uygunsuz Uyarlama çarpanı AT Diferansiyel koruma başlatıldı Dif. : 2. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L2 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L3 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : n. Harmonik L2 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L3 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L1 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L2 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L3 ile bloklandı Dif: 2. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: n. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: Harici arıza ile Çapraz Bloklama Dif. koruma: AT arızası L1 ile bloklandı

108

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

No. 5663 5664 5666 5667 5668 5671 5672 5673 5674 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5691 5692 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5713 5714 5742 5743 5744 5745

Bilgi Iarıza L2 BLKdı Iarıza L3 BLKdı Karakt. L1 Dif Karakt. L2 Dif Karakt. L3 Dif Dif AÇMA Dif AÇMA L1 Dif AÇMA L2 Dif AÇMA L3 Dif> L1 Dif> L2 Dif> L3 Dif>> L1 Dif>> L2 Dif>> L3 Dif> AÇMA Dif>> AÇMA Dif L1: Dif L2: Dif L3: Tutuculuk L1: Tutuculuk L2: Tutuculuk L3: Dif AT-T1: Dif AT-T2: Dif DC L1 Dif DC L2 Dif DC L3 DifDCKar.Artışı

Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM AM AM AM AM

Açıklama Dif. koruma: AT arızası L2 ile bloklandı Dif. koruma: AT arızası L3 ile bloklandı Dif: Faz L1 karakteristik artışı Dif: Faz L2 karakteristik artışı Dif: Faz L3 karakteristik artışı Diferansiyel koruma AÇMA Diferansiyel koruma: AÇMA L1 Diferansiyel koruma: AÇMA L2 Diferansiyel koruma: AÇMA L3 Dif. koruma: IDİF> L1 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L2 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L3 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L1 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L2 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L3 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> ile AÇMA Dif. koruma: IDİF>> ile AÇMA Açma esnasında Faz L1 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L2 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L3 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L1 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L2 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L3 Tutuculuk Akımı Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 1 Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 2 Dif: DC L1 Dif: DC L2 Dif: DC L3 Dif: Karakt. artışı faz (DC)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

109

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.2

Korunan nesne Generatör ve Motor
Aşağıda korunan nesneler Generatör ve Motorun özel durumları tanımlanmıştır.

2.14.2.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçme büyüklüklerinin tanımlanması ve uyarlanması Diferansiyel koruma 7UM62 'de Boyuna- veya Çapraz diferansiyel koruma olarak kullanılabilir. Bu kullanım türü sadece ölçme akımlarının tanımlanmasıyla ve korunan nesnenin sınırlamasıyla ayırt edilir. Diferansiyel korumada akım yönü korunan nesneye pzitif olarak tanımlandığından, aşağıdaki şekilde gösterilen tanımlamalar elde edilir. Koruma alanı akım trafo seti ile yıldız noktasında ve trafo seti ile terminal taraflı sınırlanır. Diferansiyel koruma 7UM62 'de tüm akımlar korunacak nesnenin anma akımıyla ilişkilidir. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç, Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları verilir. Ölçme büyüklüklerinin uyarlanması burada akım değerleri için faktörleri sınırlar. Generatör yakınındaki arızalar, ağırlıklı endüktif bileşenle birlikte hayli büyük DC akım sabitine sahiptirler, bunlar akım trafosunun bir mıknatıslanmasına sebep olurlar. Bu akım trafosunun yerleştirilmesinde dikkate alınmalıdır (bakınız Bölüm 2.14.4).

Şekil 2-40

Boyuna diferansiyel korumada akım yönü tanımlaması

Bir özel durum, çapraz diferansiyel koruma olarak uygulama için bulunur. Bu durum için aşağıdaki şekil ölçme akımlarının tanımlamasını gösterir. Çapraz diferansiyel korumada şebeke ve korunan bölge arasındaki sınırı oluştururlar. Eğer akımlar herbir paralel hatta farklı ise, bir hatta arıza akımının olduğunu gösterir, burada daima ve sadece bir diferansiyel akım oluşur. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye aktığından, yani diğer uygulamalardakinin tersine, bir akım trafo seti için „yanlış“ polarite ayarlanır, Bölüm 2.5.1 „Akım trafo setinin bağlantısı“ altında tanımlandığı gibi.

Şekil 2-41

Boyuna diferansiyel korumada akım yön tanımlaması

110

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Motorlarda aynı şekilde akım trafosu hassaslık sınırlarını belirler. Asenkron motorda yol alma başlatma işlemi trafodan farklı oluşturulur ve büyük diferans akımlarına yol açar (bakın paragraf „Yol Almada başlatma eşiğinin yükselmesi“).

2.14.2.2 Ayar Notları
Koşul Generatör- veya Motor diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul, projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF. KORUMA = Generatör/Motor ayarlanmış olmasıdır. Önemli bir ayar, akım trafo setinin yıldız noktalarının korunan nesnenin her iki tarafına konumlarıdır (Adresler 201 Y.N.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y.N.->NESNE T2 Taraf 2 için, bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Bunun devamında korunan makinenin anma verileri (SN GEN/MOTOR, UN GEN/MOTOR) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır. Buna ayar değerleri etki eder. Ayrıca ör. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi ölçme değerleri denetimi için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL.NOKT TAR 1 ve 244 YIL.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2.5.1). Yol almada (başlatma) başlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y.ALMA K.ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir. Fabrika çıkışında bu fonksiyon anahtarlanmıştır. Atanan parametreler 2051, 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir. 2051 I-TUT. YOL ALMA ile, başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. Ayar I/INNes. = 0 , fonksiyonu etkisiz yapar. BAŞ.FAKT. ile, yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir. Generatörlerin ve Motorların koruması için önerilen ayar 2052 BAŞ.FAKT. = 2.0. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. Parametrelerin anlamı Şekil 2-42 `te gösterilmiştir. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. Başlatma değeri Generatörün veya motorun anma akımıyla ilişkilidir, Generatörler ve Motorlar için 0,1 ve 0,2 arasında bir ayar önerilir. Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. Öneri: Geçici kısa devre akımının kalıcı değeri üzerinden bir ayar, yani:

xd’ için 0,15 ve 0,35 arasında değerlerle I-DİF>> için ayar değerleri yakl. (3 - 7) · IN, Mak. elde edilir. Açma karakteristiği bir başka iki daldan oluşur. 2041 EĞİM 1 adresi, başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. 1 parametresiyleb belirlenen, ilk dalın eğimi belirlenir. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır. Bunlar esas olarak Ana akım trafosunun ve Giriş trafosunun dönüştürme hatalarıdır. Özdeş akım trafolarında olağan değer 0,25 'den 0,15 'e düşürülebilir. İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir stabilizasyonu oluşturur. Taban noktası 2044 TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa, akım trafo doymasında etki edilebilir. Daha büyük eğim daha yüksek kararlılık anlamına gelir. Olağan değer 0,5 , pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

111

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-42

Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre

Akım trafo doymasında ek stabilizasyon Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir stabilizasyon etkin olur, bu da 2061 no'lu IEK TUT. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. Stabilizasyon akımının, koruma alanının içine ve dışına akan akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir, yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek. 4.00 I/InO olağan ayarı bu nedenle saklanır. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. Bu süre, güçlü akımda harici arızada ek tutuculuk bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır. Olağan ayar 20 Çevr. , mutlaka pratiktir. Gecikme Zamanları Özel durumlarda, diferansiyal korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir. Gecikme süresi 2026 T I-DİF>, eğer generatörde veya motorda dahili arıza belirlendiyse başlatılır. 2036 T I-DİF>> , I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. Bırakma gecikmesi, tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Tüm ayar zamanları, koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi, bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.

112

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

1 Fonksiyon Tanımı Akım trafosunun uyarlanması Akım trafosunun farklı transformatör anma akımına uyarlanması tamamen mümkündür. Nesne SN UN kAT Primer akım trafosu anma akımı Korunan nesnenin primer anma akımı Korunan nesnenin anma görünür gücü Anma gerilimi Düzeltme faktörü SIPROTEC. Bu faz açısı kaymasıilgili bir düzeltme olmadan bir diferans akımına liderlik eder. bunların yardımıyla tanımlanan etki değerleri hakim olabilir.3 Korunan nesne Transformatör Transformatörlerde işletme koşulları altında diferans akımlarına yol açan birçok etki değeri etki gösterir: 2.14. Gerilim regülatörü için kademe şalteri Gerilim regülatörü için kademe şalteri ile (Boyuna regülatör) transformatörün dönüştürme oranı ve anma akımı değiştirilebilir. Bunun için koruma cihazına transformatör-anma verileri.3. Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Sayısallaştırılmış akımlar her defasında transformatör-anma akımına çevrilir. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler.14.2010 113 . Aşağıda diferans korumanın önemli fonksiyon blokları tanımlanmıştır. 7UM62. Aşırı uyartım Eğer bir transformatör yüksek bir gerilimle işletilirse. Buradan diferans akımına giden bir hata sağlanır. Vektör grubu Uygulamaya bağlı olarak transformatörler primer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. AT IN. Demeraj.ve sekonder taraf arasında bir faz açısı kayması etkisi gösteren farklı vektör gruplarıyla işletilirler. akım trafosunun anma gerilimleri ve primer anma akımları verilir ve buradan düzeltme faktörü kw aşağıdaki ilişkiye göre hesaplanır: Burada Ip. doğrusal olmayan mıknatıslanma karakteristiği ile daha yüksek mıknatıslanma akımları oluşur. anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir. Yayın Tarihi 10. fakat tekrar bırakılmayan akımlar. yani akım trafosunun anma görünür gücü.Fonksiyonlar 2. Demeraj Bir transformatörün devreye alınmasında kısa süreli yüksek mıknatıslanma akımları oluşabilir (Rush-Akımlar).14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. koruma alanına akan. Buradan bir trafo akım uyarlaması ve böylece bir diferans akımı elde edilir. Bu ek bir diferans akımına yol açar.

Fonksiyonlar 2. Matris tüm üç faz için dönüşümü tanımlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-43 Vektör grubu uyarlaması Yd5 örneğinde (yıldız noktası topraklaması olmadan) Taraf 2 de akımlar IL3 – IL1 birbirinden çıkarılır.ve alt gerilim tarafı Üçgen anahtarlamada yapılır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bu düzeltme korunan nesnenin herbir tarafı için yürütülür. Vektör grubu düzeltmesi akımların Taraf 1'den Taraf 2'ye değişimine yol açar. Aşağıdaki şekil topraksız yıldız noktasını göstermektedir. Üst gerilim tarafı Yıldız. Yayın Tarihi 10.2010 . Topraksız yıldız noktası Vektör grubu. gösterge resminde simetrik akan akımları hem de değişim kuralını gösterir. bu da IA gibi aynı yön Taraf 1'i gösterir. böylece IAakımı elde edilir. 1/√3 ile çarparak değer uyarlaması yapılır. Referans sistem bu sırada Taraf 1'dir (üst gerilim tarafı). Generatör taraflı üçgen anahtarlama bulunur. belirlenen kurallara göre akım karşılaştırmayı yürütür. Faz dönüşü n · 30° dir (yani 5 · 30° = 150°). 7UM62. Numerik vektör grubu düzeltmesinin temel prensibi bir Y(N)d5-Transformatörü örneğinde gösterilmektedir. yazılımı düşünülebilecek tüm vektör grupları için yapmayı mümkün kılar. 114 SIPROTEC. Vektör grubu uyarlaması Blok transformatörler sıklıkla Yıldız-Üçgen anahtarlamada yapılırlar. Genel amaçlı bir çalışma için 7UM62 . Aynı şekilde verilen vektör grubu ile cihaz.

Y(N) d5 örneğinde (topraklanmış yıldız noktasıyla) Aşağıdaki örnekte harici arızada sağ tarafta değil. Sıfır bileşen akım eliminasyonu olmadan akımların bir karşılaştırması yanlış bir sonuç doğurabilir (Diferansiyel akım dışarıda bulunan arıza nedeniyle).14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Topraklı Trafo-Yıldız noktası Aşağıdaki şekil topraklı yıldız noktasıyla Y-Tarafında vektör grubu YNd5 için bir örnek gösterir. Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta sıfır bileşen akımlar akım diferansı oluşumu ile otomatik olarak dışarı düşerler. Şekil 2-45 Akım dağılımı ile trafo dışındaki toprak arızası için örnek SIPROTEC. Burada sıfır bileşen akımlar elimine edilir. Sol tarafta matris denkleminden sıfır bileşen akım eliminasyonu elde edilir. sol tarafta bir sıfır bileşen akım ortaya çıkar. Sıfır bileşen akım faz akımlarından çıkarılır. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar. Bu nedenle Taraf 1'de sıfır bileşen akım elimine edilmelidir. 7UM62. transformatörün kendisinde de olduğu gibi açık üçgen sargıların dışında sıfır bileşen akımlar mümkün olmadığı gibi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 /3 · (2 IL1 – 1 IL2 – 1 IL3) = 1/3 · (3 IL1 – IL1 – IL2 – IL3) = 1/3 · (3 IL1 – 3 I0) = (IL1 – I0). ör. Şekil 2-44 Vektör grubu uyarlama. özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar.Fonksiyonlar 2. Sıfır bileşen akım eliminasyonu ile arıza akımları. Hesaplama talimatı sol matrisi Şekil 2-44'te gösterir.2010 115 .

b. KORUMA = 3 faz trafo ayarlanmış olmasıdır. o zaman vektör grubu şifresi değiştiğine dikkat edilmelidir: O zaman ör. Buna ayar değerleri etki eder.NOKT TAR 1 ve 244 YIL. • Akım trafo setinin anma akımı.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y. Eğer transformatörün bir sargısı bir kademe değiştiriciye sahipse. UN-PRİ TARAF 2) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır. sargının UN 'i olarak gerçek anma akımı kullanılmaz.b.N.) • Vektör grupları-Şifre. Transformatör verilerinin olağan ayarında cihaz akım eşleştirme 1 : 1 faz kaydırma olmaksızın gerçekleşir. projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF. bakın Bölüm GüçSis.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. aksine kademe değiştiricinin orta akımına karşılık gelen gerilim kullanılır.ve Vektör grubu uyarlama Transformatör koruma olarak 7UM62 korunan transformatörün anma verilerinden otomatik olarak vektör grubu ve farklı sargı anma akımları için gerekli akım-uyarlama formüllerini ortaya çıkartır. UN-PRİ TARAF 1.->NESNE T2 Taraf 2 için. Ne vektör grubunun uyarlaması için anahtarlamalar ne de anma akımları için çevrimler gereklidir. diğer sargılar Sargı 1 ile ilgilidir. Dy5.b. transformatör verilerinin parametreleri fabrika çıkışında bırakılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. A olarak (y.. 116 SIPROTEC.).2010 .14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2.kV olarak (y. • Anma gerilimi UN . Büyüklük. Bunun için cihaz her sargı için verilere ihtiyaç duyar • Görünür anma gücü SN . Akımlar.1). Eğer bir başkası üst gerilim sargısı olarak referans sargı için seçilirse. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi sıfır bileşen akım eliminasyonu ve ölçme değerleri denetimi (akım toplamı denetimi) için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL. Ayrıca ör. Korumanın bir ayarı sekonder büyüklüklerle beraber alınması gerekliyse (ör. çünkü halihazırda harici eşleştirme trafosu mevcut olduğundan).MVA olarak (y. Sargı 1 referans sargı olarak tanımlanır ve bu nedenle şifreye ihtiyaç duymaz.5.N. Y-Tarafından bakıldığında Yd7 olur. akım trafo setinin polaritesi verilir. Referans sargı olarak üst gerilim sargısı hizmet eder.14. Bundan başka projelendirmede transformatörün her iki tarafının anma verileri (SN transf. 7UM62. korumanın hassaslığı sürekli transformatörün anma görünür gücüne ilgili olacak şekilde çevrilir. Bu projelendirmede akım trafo setinin yıldız noktası konumunun transformatörün her iki tarafına verisiyle anlatılır (Adresler 201 Y.Veriler1).). Diferansiyel akımın oluşumunda doğru polaritenin emniyete alınması için.2 Ayar Notları Koşul Transformatör diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar.3.

2007 no'lu TUT. ile.Trafo ilk önce Off olarak ayarlıdır. Ayar I/INNes. = 1. bir çift toprak arızada bir taban noktasıyla koruma alanında daima devre dışı bırakılır (bakın paragraf „Topraklanmamış yıldız noktası“ ve Şekil „Yıldız noktası topraklaması olmadan vektör grubu uyarlaması Y(N) d5 örneğinde“). yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir. burada genellikle beşinci kullanılır. üst titreşim bölümünün aşılmasında sadece IDİF>-Kademesinin her üç fazından sadece bir fazda bloklanabilir.HARM. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. Üçüncü ve beşinci harmonikler seçime sunulurlar. Petersen bobini veya aşırı gerilim sınırlayıcı üzerinden de! Bundan sonra transformatör. Adres 2072 ÇAPR. fonksiyonu etkisiz yapar. Yayın Tarihi 10. tek sayılı harmonik rol oynar.ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir. Yani. Eğer istisna durumunda fazla uygun olmayan demeraj şartlarını daha iyi stabilize edebilmek için. Ayarlanacak bloklama süresi devreye almada belirlenir.FAKT. eğer korunmuş transformatör sargısının yıldız noktası hiçbir şekilde toprak bağlantısına sahip değilse. pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır. = 0 . Ancak. 0 ayarında. harmonik bileşenin demerajda değerlendirilmesine dayalıdır. muhtemel bir çift toprak arıza önceliğinden bağımsız olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.BLK. Atanan parametreler 2051. Bu. Çapraz Bloklama Demeraj sınırlaması „Çapraz Blok“-fonksiyonuyla genişletilebilir. adresi altında devreden çıkarılabilir ve devreye alınabilir. n-te Harmonik.HARM ayarlanır. Bu imkan özellikle generatörlerin ve motorların koruması için düşünüldüğü için. Bir transformatörün koruması için. Harmonik Sınırlama Cihazın demeraj stabilizasyonu 2006 no'lu Demeraj 2. ve eğer bir başka faza bir Rusch akımı akıyorsa. 2071 no'lu 2. başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. sıfır bileşen akımının cihazda elimine edilmesinden itibaren bir anlamı yoktur. 3 periyotluk olağan değer.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Sıfır bileşen akım davranışı Sargı yıldız noktalarının davranışı. SIPROTEC. tutuculuk için gerekli olan bölüm parametrelenebilir.FAKT. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir.0 'a bir yükselme yapılmalıdır. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan. BAŞ. 2051 I-TUT. üstlenilebilir.0 'in öyle bırakılması önerilir. Burada üçüncü ve beşinci harmonikler sınırlamaya uygundur. eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. olağan ayar 2052 BAŞ. Yol almadabaşlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y. Açık üçgen sargıda). YOL ALMA ile. Eğer motorlar ve transformatörler gibi harici yükler anahtarlanmışsa. 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir. İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik. Eliminasyon YILDIZNOKTASI S* = topraklı ayarında yapılır (bakın Şekil „Topraklı yıldız noktasıyla vektör grupları uyarlama“ bu bölümün çalışma yönteminde). koruma açma yapabilir. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“Fonksiyonu daima etkindir. mevcut olan 2. HARMONİK adresi altında daha küçük bir değer ayarlanabilir.Fonksiyonlar 2. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için.2010 117 . n. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. Yalıtılmış veya denkleştirilmiş sistemlerde sadece sıfır bileşen akım eliminasyonundan vazgeçilebilir. 7UM62. bu oran genellikle değiştirilmemiş bir şekilde. Fabrika çıkışında bir oran I2fN/IfN % 15' den ayarlanmıştır. Arıza akımları. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar.ALMA K.HARMONİK adresi altında bu üst titreşim sınırlaması kaldırılabilir veya harmonik seçilebilir. 2. özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar. Büyük zaman sabitleriyle eşit olmayan akım trafolarında b karakteristik dalından kısa süreli aşılabilir.2. olağan ayar korunan nesnenin seçiminde 2Sarg. tutuculuğa sebep olabilir.

seçilen başlatma değerinin maksimum işletmeye bağlı ortaya çıkan kalıcı diferans akımının en az iki katı değerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu karakteristik dalı tutuculuk alanını sınırlar. ve eğer bir başka fazda bir daha yüksek üst titreşim payı mevcutsa.HARM ayarlanır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Diferansiyel korumanın engellenmesine giden Harmoniklerin payı. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu daima etkindir. Demeraj sınırlamasında olduğu gibi.2 ve 0. Bu koruma alanında bir kısa devre arızada akan tüm akımdır. 5. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir. HARMONİK adresinde ayarlanır. harmoniğin aşırı uyartım sınırlaması olarak kullanımında ör. ayrıca özellikle transformatörün muhtemel bir ayar alanında kademe şalterinin son ayarlarında ortaya çıkan diferans akımları gibi. Başlatma değeri. Durdurma değeri: transformatörün nispi kısa devre arıza geriliminin ters değeri 1/uk çarpı trafo anma akımından daha büyüktür.n. Daha yüksek ayar alanlarında karşılık olarak daha yüksek ayarlanmalıdır.BLK. Devreye almada. başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır. bundan bağımsız olarak. Açma karakteristiği başka iki daldan oluşur (aşağıdaki şekle bakın). 2041 EĞİM 1 adresi. Ayar değeri transformatörlerde 0. korunan transformatörün sargılarına paylaştırıldığı gibi.25 ayar alanlarında % 20'ye kadar yeterli olabilir. Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür.4 arasında bulunur. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. koruma açma yapabilir. Yayın Tarihi 10. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir. müsaadeli üst titreşim payının aşılmasında sadece bir fazın akımında da IDİF> diferansiyel kademesinin diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır („Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu). n-te Harmonik ile artık tutuculuk gerçekleşmez. Bunlar esas olarak ana akım trafosunun dönüşüm hatalarıdır. 0 ayarında. 7UM62.2010 . koruma. Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). Varsayılan ayar 0. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. Adres 2077 ÇAPR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Parametrelerin anlamı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2.HARM adresinde verilen transformatör anma akımını çok kez aşarsa. 2076 no'lu n. 1 parametresiyle belirlenen. 30 (olağan ayar) alışılagelmiştir. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için. Diferansiyel akım 2078 no'lu IDİFmaks n. 118 SIPROTEC.transformatörün görünür anma gücüne karşılık gelen anma akımıyla ilişkilidir. ilk dalın eğimini belirler. eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. Üst titreşim tutuculuğu her faz için ferdi çalışır. 0 Çevr.

Bu süre.2010 119 .14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-46 Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir sınırlama oluşturur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek.Fonksiyonlar 2. Gecikme Zamanları Özel uygulama durumlarında. Taban noktası 2044 no'lu TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır ve transformatör anma akımıyla ilgilidir. 7UM62. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. Tüm ayar zamanları. SIPROTEC. Akım trafo doymasında ek tutuculuk Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir tutuculuk etkin olur. Olağan ayar bu nedenle öylece bırakılmalıdır. eğer transformatörde dahili arıza belirlendiyse başlatılır. tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Gecikme süresi 2026 T I-DİF>. Olağan ayar 15 Çevr. Yayın Tarihi 10. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa. sarımlar ile akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir. güçlü akımda harici arızada ek stabilizasyon bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. akım trafo doymasında etki edilebilir. Stabilizasyon akımının. diferansiyel korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. mutlaka pratiktir. Daha büyük eğim daha yüksek sınırlama anlamına gelir. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. Bırakma gecikmesi. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır. . 2036 T I-DİF>>. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. 2031 I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. bu da 2061 no'lu I-EK TUT.

2010 . Primer trafo anma akımının belirlenmesi için pratik olarak genel alışılmış yöntemler geçerlidir. O.12 n’ > (34 .14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2. Doymasız zaman akan kısa devre arıza akımında en az 5 ms olmalıdır.14. korunan nesnenin anma akımından ≥ seçilmelidir.4 Akım Trafoları Gereklilikleri Akım trafoları gereklilikleri diferansiyel koruma fonksiyonunu belirler.4. Yayın Tarihi 10.5) τN > 100 ms için Örnek Notlar: genel özdeş trafo yerleştirme uk = 0.14. 1000 .1 Fonksiyon Tanımı Tasarım önerileri Harici kısa devre arıza akım trafosuna mümkün DC akım üyelerinin neticesinde talepleri belirler. Aşağıdaki iki tablo tasarım spesifikasyonlarını gösterir.42) Dikkate al Dahili yük Örnek: IN. 2. G > 5000 A 5P20 30 VA (IsN =1 A veya 5 A) 120 SIPROTEC. 7UM62. Tablo 2-5 Aşırı akım rakamları Sonuçta çıkan anma aşırı akım rakamı Gerekli işletme aşırı akım rakamı Burada Ktd IpSC IpN RBC RBN RCt Tablo 2-6 geçici boyutlandırma faktörü primer simetrik kısa devre arıza akımı Primer akım trafosu anma akımı bağlı yük anma yükü dahili yük Trafo gereklilikleri Transformatör Geçici boyutlandırma faktörü Ktd Simetrik kısa devre arıza akımı IpSC ≥4 τN ≤ 100 ms için Generatör > (4 .Fonksiyonlar 2. Bu sırada hızlı açma kademesi (IDif >>) anlık değer yöntemi üzerinden yüksek akımlı dahili kısa devre arızaları hükmeder. Taleplerin diz noktası gerilimlerine çevrimi için gerekli denklemler Tablo 2-7 'de verilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için IEC 60044-1 ve IEC 60044-6 normları dikkate alınır.2000 A 5P15 15 VA (IsN =1 A veya 5 A) IN. G yakl.1 n’ > 40 Güç ≥ 10 veya 15 VA Örnek şebeke trafosu: 10P10 10 veya 15 VA (IsN = 1 A veya 5 A) xd’’ = 0.

14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Burada uk xd’’ IsN τN Tablo 2-7 Kısa-devre gerilimi alt geçici boyuna reaktans Sekonder akım trafosu anma akımı Şebeke zaman sabiti Diz noktası gerilimleri IEC İngiliz standardı ANSI Burada U n IsN RBN RCt Diz Noktası Gerilimi Anma aşırı akım rakamı Sekonder trafo anma akımı Anma yükü dahili yük SIPROTEC. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 121 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.

28) çalışır. iki tipik tespit elde edilir. Yayın Tarihi 10. Bir başka uygulama yıldızda bağlı transformatör sargısıdır. TN) Toprak akım diferansiyel koruma. eğer birden fazla generatör barayı beslerse ve herhangi bir generatör topraklı ise. Bu şekilde akım yönü tanımlaması da verilir.1 Fonksiyon Tanımı Bağlantı modelleri Aşağıdaki şekilde olduğu gibi. Genel tanımlama geçerlidir: Sayım okları pozitif korunan nesneye yönlenmiştir. Bağlantı 1'de sıfır bileşen akım ölçülen faz akımlarından hesaplanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-47 Toprak akım diferansiyel korumanın bağlantı modelleri Ölçme Prensibi Toprak akım diferansiyel koruma 2 sürüm formu yalnızca sıfır bileşen akım tespitinde ayırt edilir. eğer birden çok generatör bir baraya bağlı ise ve bir generatör düşük omik topraklı ise uygulamaya girer.14.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Yıldız noktası oluşturucu ve Reaktörler gibi.15. Diğer uygulamalar için. alternatif olarak koruma cihazı 7UT612 önerilir. transformatörler için ve (düşük omik) direkt topraklanmış generatör için sürümdür. ör. generatörlerin yüksek omik topraklanmasında toprak arıza koruma (Bölüm 2. generatörlerde ve transformatörlerde toprak arızalarını ve bunlarda yıldız noktasının düşük omik veya sabit topraklı olduğunu kapsar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 122 SIPROTEC. 2. Bağlantı 2'de her iki sıfır bileşen akım herbir ölçülen faz-akımdan hesaplanır.1). Korunan nesne akım trafoları arasında bulunur.2010 . Ototransformatör. Klasik diferansiyel korumaya göre daha seçici ve hassastır (bakın Bölüm 2. Bu ölçme metodu. Bu uygulama. TN) 2. generatörlerde bara anahtarlamasında uygulanır. Koruma fonksiyonu. 7UM62. Bu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu arıza akımıyla bir Açma önlenmelidir. Yayın Tarihi 10. Akım yönü korunan nesneye pozitif olarak tanımlandığından. Sıfır bileşen akım mümkün üç ölçme yerinde aynı büyüklükte olmalıdır. Şekil 2-49 Harici bir kısa devre arıza için örnek Eğer harici toprak temassız arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akarsa. Akım yön tanımlamasıyla sıfır bileşen akım 3I01 ancak hemen hemen yıldız noktası akımıyla fazdadır. Hesaplama kuralı Taraf 1 için: 3I01 = IL1T1 + IL2T1 + IL3T1 İkinci sıfır bileşen akım için iki tespit imkanı vardır: Birine yıldız noktası akımı olarak IEE2 (IYıld = IEE2) girişi üzerinden direkt ölçülür.2010 123 . akan sıfır bileşen akım Taraf 1'de (3I01) yıldız noktası akımına. devreye alındıysa. Diğerine sıfır bileşen akımı yıldız noktası taraflı akım trafosundan ( 7UM62 'de daima Taraf 2) hesaplanır.Fonksiyonlar 2. Şebekenin topraklama davranışına göre Taraf 1'in akım trafosu üzerinden de bir toprak akımı (3I01) arıza yerini besleyebilir (çizgili ok). yüksek endüktif paylı daha büyük yükler (böylece büyük zaman sabitleri) Motorlar ve Transformatörler gibi.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. IYıld veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımına (3I02) karşı fazdır. mümkündür. TN) Şekil 2-48 Bağlantı ve Akım gösterge tanımlaması Her iki prensipte de faz tarafında bitişik akımlar ( 7UM62 'de bu daima Bağlantı-Taraf 1'dir) sıfır bileşen akımı veren faz akımları geometrik toplar. 7UM62. Koruma alanının dişında bir toprak arızada (bakın aşağıdaki şekil. arıza yeri 2) aynı şekilde bir yıldız noktası akımı akar IYıld veya bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosu üzerinden (3I02) ve bir sıfır bileşen akım da Taraf 1'in akım trafosu üzerinden (3I01) akar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer ör. SIPROTEC. Formüller: 3I02 = IYıld = IEE2 veya 3I02 = IL1T2 + IL2T2 + IL3T2 Korunan alanda bir toprak arızada her halukarda bir yıldız noktası akımı IYıld veya ve bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosuyla akar (3I02). Aynısı. doyma alanında faz akım trafosunun farklı aktarım davranışında koruma alanına akmakta olan toprak akımını varmış gibi gösteren bir toplam akım oluşur.

ve Sınırlama akımı da. stabilizasyon karakteristik üzerinden yapılır (aşağıdaki şekle bakın).ve sınırlama (stabilizasyon) akımını hesaplar. Arızasız durumda ve ideal trafolarda sıfır bileşen akımlar sıfırdır ve böylece Diferans. Yayın Tarihi 10. faz-akım trafosunun farklı geçici akım davranışıdır.ve Sınırlama akımı oluşturur. Yıldız noktası akımı aynı şekilde I-STA> başlatma akımını aşmalıdır. TN) Bunun için sınırlandırılmış toprak arıza korumanın birçok sınırlama özelliği vardır. Harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılmalıdır. Dahili bir toprak arıza buna karşılık aynı büyüklükte bir Diferans. Ölçme büyüklükleri stabilizasyon alanında bulunur. Ölçülen büyüklüklerinin değerlendirilmesi Sınırlandırılmış toprak arıza koruma her iki tarafın sıfır bileşen akımlarının temel titreşimlerini (3I01 ve 3I02) ve bunlardan Diferans. bunlar diğer bilinen tutuculuk metodlarından ciddi farklılıklar gösterirler (bakın paragraf „Sınırlama tedbirleri“). I0-Dif = | 3I01 + 3I02 | I0-tut = | 3I01 | + | 3I02 | Akım 3I02 uygulamaya göre Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı veya direkt ölçülen yıldız noktası akımı IYıld olabilir.Fonksiyonlar 2. Burada bir farklı DC akım aktarım davranışı ve doyma davranışı bir rol oynar.ve Sınırlama karakteristiği Yıldız noktası akımının direkt ölçüldüğü uygulamalarda. Farklı primer akım trafosu anma akımlarını karşılaştırmak için. karakteristiğin değerlendirilmesi yanında yıldız noktası akımı soruşturması gerçekleşir.Taraf 1'de faz akım trafosunun yanlış sıfır bileşen akım oluşumu stabilize edilir. akımlar korunan nesnenin anma akımlarına uyarlanır. Böylece hassas bir ayar bağlıdır. transformatörler için sınırlandırılmış toprak arıza koruma). Başlatma eşiği I-STA> kademesiyle ayarlanır. Koruma fonksiyonu için bilinen arıza kaynağı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Şekil 2-50 Açma. Sınırlama tedbirleri Toprak akım diferansiyel korumanın amacı zayıf akımlı arızaları kapsamasıdır. Şimdi Açma bölgesinde bulunulur (çizgili hat boyunca). Trafo arızası etkisini elimine etmek için. (ör. 124 SIPROTEC.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Bununla ayrıca akım trafo problemleri karşısında . 7UM62. Harici bir toprak arızada diferans akımı sıfırdır veya küçüktür ve stabilizasyon akımı arıza akımının çift katıdır.

bloklama etkin olur. ölçülen sıfır bileşen gerilim UE-Girişi üzerinden bağlanmalı ise. Bu tedbir için koşul yıldız noktası akım trafolu uygulamadır. Mantık Tüm sinyallerin mantığı ve bilinen ayar parametreleri. Aşağıdaki şekle göre denetim 2 alana paylaştırılmıştır. bu bir müsaade sinyaline yol açar. 7UM62. Şekil 2-51 Yön kriterinin çalışma alanları • Faz akımı izleme Akım trafosu doyması neticesinde harici kısa devre arızalarında fonksiyon aşırılığı olmaması için. Belirli oranlarda derhal bir müsaade (alan I) veya kilitleme (alan III) gerçekleşir. SIPROTEC. Sınır açısı 90° dir. Bir faz akımı eşik değerini aşarsa. Empedans koruma ve Aşırı akım koruma gibi diğer koruma fonksiyonlarıyla hükmettiğinden. Bu. Bunun için sıfır bileşen akım yönü değerlendirilir. Sınırlama karakteristiğinin denetimi.Fonksiyonlar 2. ve verilen ihbarlar aşağıdaki mantık şemasında (Şekil ) gösterilmiştir. birbiri üstüne denkleştirilen faz akımlarının çalışması. Diğer stabilize edilen tedbirler: • Yıldız noktası akımının ek değerlendirmesi (yukarı bakın) Eğer bir toprak arıza söz konusu ise. gerilim girişlerinin bir gerilim trafosuna V-Anahtarlamada bağlanmasında gereklidir. TN) Bir esas kural.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Bunun için faz akımları Taraf 1'de denetlenir. Harici kısa devre arızalarda da topraklama olmadan stabilize edilir. Aşağıdaki Şekil 'de hesaplanan sıfır bileşen gerilim üzerine faz akım bloklaması ve müsaade tanınır. bu durumda 0° alınır. İdeal davranışlar altında akımlar tanımlama nedeniyle dahili bir toprak arızada fazdadır ve haricide faz karşıtlığında olmalıdırlar. bu bloklama sakıncalı değildir. Bir sıfır bileşen gerilim tespit edilirse.2010 125 . Böylece arızasız durumda faz akım trafosunun aktarım hatalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınılır. yıldız noktası akımının mümkün ek soruşturması ve açı müsaadesi ile ilişkilendirilir. Faz-toprak-gerilimlerden sıfır bileşen gerilim hesaplanır. sıfır bileşen gerilim denetim prensibi olarak kullanılır. Kuvvetli akımlı arıza Diferansiyel koruma. koruma fonksiyonu maksimum bir faz akımından itibaren bloklanır. bu giriş ile CFC kullanımı altında diğer bloklamalar da yapılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. böylece bunların arıza akımlarının (sonuçlanan sıfır bileşen akım) kalıcı koşullar altında minimal olduğudur. yön kriteri etki göstermez. Fonksiyon „>STA BLK“ girişi ile bloklanabilir. Bu bara anahtarlamasındaki generatörlerde büyük çoğunlukla mümkün değildir. • Sıfır bileşen akım yönü değerlendirmesi Bu denetim ile harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılır. Eğer ör. Eğer sıfır bileşen akımları çok küçük ise (Alan IV). Bu tedbir topraksız kısa devre arızalarda da etki gösterir. Yayın Tarihi 10. Alan II'de ek bir ölçme tekrarlaması yürütülür ve sonra karar verilir. • Sıfır bileşen gerilim izleme Eğer yüklerin devreye alınması sebebiyle faz akım trafosu sekonder taraflı sıfır bileşen akımlar oluşturuyorsa ve yıldız noktası akımı direkt değerlendirilmiyorsa. yıldız noktası akım trafosu üzerinden sadece bir akım akabilir.

126 SIPROTEC. Ancak taraf atamasına bağlı olarak bir seçim imkanı da bulunur (Trafo Taraf 1 veya Trafo Taraf 2). cihaz kapsamının konfigürasyonunda (Bölüm 2. TN) Tüm koşullar yerine getirilirse.) ve IEE2-Girişinin akım trafo bağlantısının toprak tarafının terminali bildirilir (Bölüm 2.2 Genel Ayar Notları Sınırlandırılmış toprak arıza korumanın şartı. 7UM62. IEE2 (Gen.5'deki açıklamalara bakın). Kural olarak aşağıdaki zaman elemanı T I-TUT> sıfıra ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. IEE2 ile) üzeri direkt ölçülen yıldız noktası akımı veya hesaplanan akım (Gen.4) 121 no'lu adres altında STA KORUMA uygulamaya bağlı doğru seçimde bulunulmuş olmasıdır. o zaman korumaya yıldız noktası trafosunun dönüşüm oranı (Prim.2010 .15. sınırlandırılmış toprak arıza korumanın başlatması gerçekleşir. Bunlar normlandırma ve yön tanımlaması için gereklidirler (bakın Bölüm 2.1). 3I0-T2 ile) arasında seçilebilir. Şekil 2-52 Burada Toprak Akım Diferansiyel Korumanın mantık şeması ILxSm daima Taraf 1 ILxSm Taraf atamasına uygun olarak 1) Generatör uygulama: Transformatör uygulama: 2. Korunan nesne generatörde.Fonksiyonlar 2./Sek. Güç Sistemi Verileri 1'de gerekli ayarlar yapılmalıdır.14.5 veya 2.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Transformatör için daima direkt ölçülen sıfır bileşen akım kullanılır. Yayın Tarihi 10. Eğer IEE2-Girişi kullanılırsa.

Eğer sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılmak istenmiyorsa. Açı müsaadesi ve gerekirse direkt ölçülen yıldız-noktası akımının ek değerlindirmesi için ayarlar gerekli değildir. bunun hassas bir akım girişi olduğuna dikkat edilmelidir.0 V (2103 STA U0>SÜRME) olarak ayarlanır. o zaman bu DIGSI işletim programıyla olur. Yayın Tarihi 10. „Komut süresi“).Fonksiyonlar 2. SIPROTEC. Ancak bir değişiklik yapılması öngörülürse. Özel uygulama durumlarında korumanın açma sinyalini biraz geciktirmek yararlı olabilir. Yıldız noktası akım trafosu için 1 A'lik bir sekonder anma akımı kullanılır. 2101 no'lu STA KORUMA adresi altında dengesiz yük koruma ON. TN) Not Eğer IEE2 girişi kullanılırsa. Düşük omik yıldız noktası topraklamada geçerli formül: Anma akımı + Yıldız noktası direnciyle elde edilen Toprak akımı.2010 127 . o zaman bu 0. tek taraflı besleme dikkate alınmalıdır. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi koruma fonksiyonunun etki alanını düzenler. 0. Başlatma değeri genellikle asla çift kat anma akımı üzerinde bulunmamalıdır.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). cihazın beklenmeyen tepkileri görülebilir (Açma dahil)! Başlatma Değerleri Korumanın hassaslığı için I-STA> ayarı (Adres 2110) ölçüdür. Tutuculuk harici bir tek kutup kısa devre arızada kontrol edilirse. Bunun sebebi. o zaman. IEE2 girişinde akım sınırlaması ile işletme ölçüm değerlerinde bir diferans akımı oluşur.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Ayarlamada en olumsuz durum.5. Bu. Koruma fonksiyonunun tutuculuğu için 2102 adresiyle bloklama faz akımıyla (STA I> BLKdı) ayarlanabilir. ayrıca akım yönü değerlendirildiğinden Açmaya neden olmaz. Not Faz-toprak-gerilimlerde hesaplanan sıfır bileşen gerilim koruma fonksiyonu için √3 ile çarpılır ve böylece bir açık üçgen sargının gerilimine karşılık gelir. karşılık gelen trafo dönüşüm oranı ayarlanır. Bu sebeple sekonder taraflı değer 5.0 V'a ayarlanır. Normalde bu 0 olarak ayarlanır. Bu. Bu ayarlar olmadan. hassaslık sınırı genellikle trafo yoluyla verilir.1 . Generatör) ve gerekirse ayrıca şebekeden akan toprak kısa devre akımıdır. Eğer bir 5A-Trafo yerleştirilmesi gerekliyse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Akım büyüklüğü yakl. Bir generatörün % 95 stator sargısı pratikte alınabilecek bir değerdir. korunan nesnenin yıldız noktası girişi üzeri (Transformatör. Advanced-Parametreleri bir kez karakteristik eğimini (2113 EĞİM) ve karakteristik taban noktasını (2114 TABAN NOKTASI) tanımlar. Ayarlanacak akım değeri korunan nesnenin veya korunacak Tarafın anma akımıyla ilişkilidir. √2 1.1 ve 0.6 A olarak sınırlanır. Bunun için ek bir gecikme zamanı ayarı yapılabilir (2112 no'lu T I-TUT> adresi).15 I/InO arasında bir ayar değeri pratiktir. Tutuculuk karakteristiği için üretici ayarları kullanılabilir. Bir an az kumanda süresi tüm koruma fonksiyonları için toplu ayarlanmıştır (bakın Bölüm 2. en azından atama ve AT polaritesi önceden ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır. 7UM62. Not Sınırlandırılmış toprak arıza koruma fabrika çıkışında OFFolarak ayarlıdır.

. 7UM62. Yayın Tarihi 10.00 .00 I/InO Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma STA Faz Akım Bloklamanın Çalışması STA U0> Sürmenin Çalışması I-R/T/A> Başlatma T I-STA> Zaman Gecikmesi Karakteristik I-REF> = f(I0-Rest) Eğimi Karakteristik Eğimi için Taban Noktası 2102 2103 2110 2112 2113A 2114A STA I> BLKdı STA U0>SÜRME I-STA> T I-TUT> EĞİM TABAN NOKTASI 1.. sargısı STA uygunsuz Uyarlama çarpanı AT STA uyarlama çarpanı AT taraf 1 STA uyarlama çarpanı AT taraf 2 STA faz akımı ile bloklandı STA U0> tarafından sürüldü STA I-REF> ile başlatma STA karakteristik başlatıldı STA Açmada I0-Dif STA Açmada I0-Tut 128 SIPROTEC.n.00 I/InO 2. 2.Fonksiyonlar 2.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.0 V. ∞ 0.15.0 .15. 60.00 ..5 I/InO 1. baş. STA AT-T1: STA AT-T2: STA I> BLKdı STA U0> sürme I-R/T/A> baş.0 . 2.10 I/InO 0.n.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.çarp. I0-Dif: I0-Tut: Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM WM AM WM WM AM AM AM AM WM WM Açıklama Sınırlandırılmış T/A koruma BLOKLAMA Sınırlandırılmış Toprak Arıza DEVRE DIŞI Sınırlandırılmış Toprak Arıza BLOKLANDI Sınırlandırılmış Toprak Arıza AKTİF STA koruma başlatıldı STA koruma AÇMA STA uyarlama çarpanı AT y.00 sn..00 sn 0. 0 0. R/T/A kar.0 V 0.2010 . Adres 2101 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.05 . TN) 2. 0. 2. 5803 5811 5812 5813 5817 5821 5833 5836 5837 5838 5840 5841 5845 5846 5847 5848 Bilgi Listesi Bilgi >STA BLK STA OFF STA BLKdı STA AKTİF STA T Başlatıld STA AÇMA STA AT y.95 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 100.25 0..5 I/InO 5.: STA Uyarl.00 I/InO 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.4 No..00 .

Stator kriterinde admittans pozitif bileşen akımdan akımlar ve gerilimler hesaplanır. sıfır noktasına olan mesafeleridir (1/xd KAR. Yayın Tarihi 10. simetrik olmayan Akım-/Gerilim oranlarında da doğru çalışır.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük uyartım koruma bir senkron makineyi hatalı uyartımda veya hatalı ayarlamada asenkron işletimden ve rotorda yerel aşırı ısınmalarda korur. Admittans ölçümü ile.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. anma gerilimlerinden sapan gerilim değerleri yerine fiziksel doğru kararlılık sınırları elde etmeye ulaşılır. SIPROTEC. O zaman ör.makinenin kararlılık karakteristiği aynı gecikme zamanlı (T KAR 1 = T KAR 2) iki bölüm karakteristiği oluşturabilir. hem de transdüser TD3 üzerinden hazırlanan uyartım gerilimi rotor kriteri olarak işler. Gecikme. 2. –Q/U2) senkron makinenin işletim diyagramını gösterir.1)/α1.2)/α2 aşılırsa (aşağıdaki şeklin sol tarafındaki gibi).2010 129 . gerilim regülatörü uyartım gerilimini yükseltme fırsatını vermek için gereklidir. o zaman gecikmeli (örn. Pozitif bileşen sistemin değerlendirilmesi ile koruma. bununla bu durumlarda koruma karakteristiği makinenin optimal kararlılık karakteristiğine de uyarlanabilir. Bölüm karakteristikleri için tanınma. tüm üç kablo demeti akımını ve her üç gerilimi stator kriteri olarak. Şekil 2-53 Bir turbo generatörün admittans şeması Düşük uyartım koruma 7UM62 'de serbest kombine edilebilir üç bağımsız karakteristiği kullanıma sunar. bu kör ordinatı 1/xd yakınında (Senkron boyuna reaktansın ters değeri) keser.1) ve (1/xd KAR. (1/xd KAR. 10 s) bir uyarı veya bir açma sinyali gerçekleşir. 7UM62. Bunun haricinde büyük senkron makinelerin düşük uyartımı ile şebeke stabilizasyonunun bir tehlikesini engeller.2) hem de ilgili eğim açısı α1 ve α2.1 Fonksiyon Tanımı Düşük uyartımın belirlenmesi Düşük uyartımın tespiti için cihaz.16. aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi. Karakteristikler Aşağıdaki şekil statik kararlılık sınırlı admittans düzleminde (P/U2. Elde edilen karekteristik (1/xd KAR.

Cihazın fabrika çıkışında filtre devreye alınmıştır. 3).Fonksiyonlar 2. Uyartım gerilim tespiti yerine.2010 . Bu filtreyi aktifleştirmek için gerekli bağlantı köprülerinin konumu Montaj ve Devreye Alma bölümünde tanımlanmıştır.Tristör kontrolü ile) güçlü üst titreşimlerle yüklenebildiğinden. Bunun için cihaza ya bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin arızası bildirilir ya da uyartım gerilimi ayırıcı yükselteç TD3 üzerinden ve bir gerilim bölüştürücü üzerinden yürütülür. < kısa süreli bir açma gerçekleşir. bir arıza ihbarı verilir ve cihaz arıza gösterir ve işletime hazır değildir. Eğer uyartım arızası sinyali verilirse. 130 SIPROTEC. Bölüm 2. veya buna ilave olarak. GERİLİMİ adresinde uyartım gerilimi soruşturması transdüser üzeri ON olarak ayarlandıysa. Eğer köprü konumu ve parametre birbirini tutmazsa.5. 7UM62. burada da kısa süreli açma gerçekleşir. Bununla özellikle sayısal filtreden yeterince bastırılamayan örnekleme frekansının çok katı bastırılır. cihazın bir ikili girişi üzerinden harici bir uyartım gerilimi denetiminin sinyali katılabilir.1) birbirleriyle örtüşmelidir. Ayarlanabilir bir en az uyartım gerilimi altında kalınırsa 3013 Uuyar. transdüser üzerinden uyartım akımının eklenmesinde ayrıca dahili dijital filtreye bir C-I/O-6 kartında analog alçak geçiren filtre öngörülür. bu durumda çok hızlı kapatılmalıdır (Zaman kademesi T KAR. eğer 3012 UYAR. Uyartım gerilim soruşturması Arızalı gerilim regülatöründe veya uyartım geriliminin arızasında kısa bir gecikme ile (Zaman kademesi T KISA Uuyar<. ör. Alçak geçiren filtre Uyartım DC gerilimi (ör.5 s) kapatılır. Yayın Tarihi 10.3) /α3 senkron makinenin dinamik kararlılık karakteristiğine uyarlanabilir. 1.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-54 Stator kriteri: Admittans diyagramında başlatma karakteristikleri Bir başka karakteristik (1/xd KAR. Köprü bağlantısının konumu ve 297 TRANSDÜSER 3 parametresinin ayarı (bakın Sistem Verileri. Bu karakteristiğin aşılmasında makinenin stabil bir işletimi artık mümkün olmadığından. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük Gerilim Bloklama Admittans hesaplaması ölçme geriliminin minimum bir büyüklüğünü gerektirir. Yayın Tarihi 10. Güçlü bir yıkılışta (Kısa devre arıza) veya stator gerilimlerinin arızasında koruma bu nedenle AC gerilim denetimi ile bloklanır.2010 131 . Aşağıdaki şekil düşük uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilimler). Şekil 2-55 Düşük uyartım korumanın mantık şeması SIPROTEC. bunun başlatma eşiği 3014 Umin cihazın fabrika çıkışında 25 V'a ayarlıdır. 7UM62.Fonksiyonlar 2.

1)/α1 (Karakteristik 1) ve (1/xd KAR. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. DÜŞÜK UYARTIM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Etkin Değil ayarlanır. Adres 130. statik karakteristikler düşük uyartım sınırlama ile bir müdahale karakteristik 1'e ulaşılmasından önce mümkün olacak şekilde ayarlanır (bakın Şekil 2-58). ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.5'e göre sistem verilerinin doğru verisidir.2010 . 7UM62.Fonksiyonlar 2.2 Genel Ayar Notları Düşük uyartım koruma.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2)/α2 (Karakteristik 2) doğruları statik düşük uyartım sınırını oluşturur (aşağıdaki şekle bakın). (1/xd KAR.4. Şekil 2-56 Admittans düzleminde düşük uyartım korumanın karakteristikleri Karakteristik değerleri Eğer generatör güç diyagramı (aşağıdaki şekle bakın) tercih edilen görüntüleme formunda (Apsis = pozitif reaktif güç. generatör diyagramı birim başına elde edilir (Admittans diyagramının her bir birim -gösterimine karşılık gelir). Yayın Tarihi 10. Düşük uyartım korumanın yapılandırılması için bir diğer koşul Bölüm 2. Düşük uyartım korumanın açma karakteristikleri admittans diyagramında. o zaman açma karakteristiği direkt makinenin kararlılık karakteristiğine uyarlanır. (1/xd KAR.1) ilgili senkron boyuna direncin ters değerine karşılık gelir Eğer senkron makinenin gerilim regülatörü bir düşük uyartım sınırlamasına sahipse. Ordinat = pozitif Aktif güç) admittans düzlemine şekil değiştirmişse ( U2 ile bölme). 132 SIPROTEC. 3001 no'lu DÜŞÜK UYARTIM adresi altında fonksiyon ON. herbiri admittansın reaktif payı 1/xd (= Koordinat mesafesi) ile ve eğim açısı α ile tanımlı olan doğrularla birleştirilir.ve OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Eksen büyüklükleri anma görünür güç ile bölünürse.16.

800 2. Makine anma akımı Makine anma gerilimi Gerilim trafosunun primer anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC. Burada xdsek xdMak INMak UNMak UN GT.0 Hz 1500 RPM 0.2010 133 . Makinenin ilgili senkron boyuna reaktansı.Fonksiyonlar 2. 7UM62.400 Ayar parametreleri direkt diyagramdan okunabilir. Eğer koruma ayarı verilen senkron boyuna reaktans ile yürütülürse. Ayar için korumada ilgili değerler hesaplanır (çevrilir). Yayın Tarihi 10. aynı hesaplama formülleri kullanılabilir.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-57 Bir çıkık kutup generatörün birim başına güç diyagramı Örnek: U= I= SN = fN = nN = cos ϕ = xd = xq = UN = 6300 V IN 5270 kVA 50. prim İlgili senkron boyuna reaktans sekonder. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.470 1. prim IN AT.

AÇI 2 90°'ye ayarlanır. 2 aynı ayarlanmışsa. Karakteristik 3 ile koruma. bu değer senkron boyuna reaktans xd ve geçici reaktans xd' arasında bulunur.Fonksiyonlar 2.1. Ayar örneği: Makine UN Mak IN Mak xd Mak Akım trafosu Gerilim trafosu IN AT. 1 ve T KAR. Küçük aktif güçler için makine üreticileri tarafından genellikle minimum bir uyartım talep edilir. İlgili açma gecikmesi 3010 no'lu T-KAR. eğer her iki karakteristiğin ilgili gecikme süresi T KAR. makinenin dinamik kararlılık sınırına uyarlanır. böylece Karakteristik 3 ile başlatma için sadece dinamik bir kararsızlık yürütülmesi garantilenir.3 kV Yakl. bu da 1'den büyük olmalıdır.47 (Makine ürticilerinin verilerinden Şekil 2-57 'den okunmuş) = 500 A = 6. prim = 6. α1 için gerilim regülatörünün düşük uyartım sınırlaması açısı seçilir veya eğim açısı makinenin kararlılık karakterinden okunur. 2 bu nedenle yakl. 1.05'lik bir emniyet faktörüyle çarpıldığında buradan 1/xd KAR.80° arasında bulunur. 1 . Eğer tam doğru veriler yoksa.3 kV = 483 A = 2.9 · (1/xd KAR.2010 . Bunun için Karakteristik 1 küçük bir aktif yükte Karakteristik 2'den kesilir. KAR. 7UM62. 3002 adresi altında elde edilir. 1/xd KAR. 3 adresinde Tablo 2-8 'de önerilen değere ayarlanır. Şekil 2-58 Bir turbo generatörün admittans diyagramı 134 SIPROTEC. 1).2) elde edilir.3 kV = SN/√3 UN = 5270 kVA/√3 · 6.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 1/xdMak yerine yaklaşık olarak IK0/IN değeri kullanılabilir (IK0 = Boşa çalışma uyartımda kısa devre akımı ile). AÇI 1 ayar değeri normalinde 60° . 1/xd KAR. 0. prim UN GT. 3 değeri seçilir. Yayın Tarihi 10. Böylece bir kırılmış açma sınırı Şekil 2-56'e göre (KAR. İlgili AÇI 3 için normalinde 80° . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.110° seçilir.

Bu durumlarda kısa gecikme ile açma yapılabilir. 7UM62. < AÇMA Açma Uyartım<3 AÇMA Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 Uyartım gerilim arıza Karakteristik 3 dinamik kararlılık Not Çok kısa süreli gecikme zamanları seçiminde dinamik denge işlemleri bazı durumlarda aşırı fonksiyonlara sebep olabilir. bu sebeple bu kriterin devamında bir uyarı ihbarı „uzun süreli“-geciktirilir (minimum 10 s 3004 T KAR. Ayar 3011 T KISA Uuyar< parametresi üzerinden gerçekleşir. 2).5 s Başlatma ihbarı: Uyartım< baş. Cihazın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. % 50'sine ayarlanır.dı Açmalar Uyartım<1 AÇMA / Uyartım<2 AÇMA Açma Uyartım< Uuyar.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Gecikme Zamanları Karakteristikler 1 ve 2'den oluşan statik sınır eğrisi aşılmasında. 3013 adresindeki değerin altına düşüldüyse veya cihaza bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin olmadığı bildirildiyse. < . eğer uyartım gerilimi soroşturması 3012 UYAR. Genllikle aşağıdaki İhbarların ve Açma komutlarının atamaları: Tablo 2-8 Düşük uyartım korumanın ayarı gecikmesiz uzun süreli gecikmeli T KAR. N UUyar. 0 kGB Örnek: UUyar. 1 ve 3007 T KAR. 0 kGB = 110 V = 40 V = 10 : 1 Boşa çalışma gerilimi.2010 135 . Uyartım gerilim soruşturması Uyartım gerilimi denetimi. boşa çalışma uyartım geriliminin yakl.05 s altında ayarlanmaması önerilir.5 s kısa süreli gecikme T KAR. GERİLİMİ yardımıyla ON-olarak ayarlıysa ve ayarlanan eşik Uuyar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 = T KAR. Gerilim bölüştürücü oranı SIPROTEC. Burada UUyar. 3 ≈ 0. Eşzamanlı hatalı veya düşük uyartım geriliminde rotor kriteri de karşılık verir. Yayın Tarihi 10. Bu nedenle zamanların 0. ilk önce gerilim regülatörüne uyartımı yükseltme fırsatı verilmelidir.Fonksiyonlar 2. Generatörün faz kaydırmalı işletimde çalışmasında başlatma değeri daha düşük seçilir ve uygulamaya bağlı olarak belirlenir. 2 ≈ 10 s kısa süreli gecikme T KISA Uuyar< ≈ 1.

& Uuyar<) Uyartım Gerilimi Denetiminin Durumu Uyartım Gerilimi Denetimi Çalışma Düşük Gerilim bloklama çalışma 136 SIPROTEC..00 50 .0 . 60.50 sn OFF 2.41 80 ° 10..00 V 10. ∞ 0. 3.10 90 ° 0.Fonksiyonlar 2.00 sn 1. 120 ° 0.00 .00 sn. 8. 2 AÇI 2 T KAR.20 . 2 1/xd KAR. 125.20 .16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2.00 50 .00 .30 sn 0.36 90 ° 10. Yayın Tarihi 10.00 sn 0.... ∞ 0... ∞ 0.0 V Suseptans Kesişim Karakteristiği 1 Karakteristik 1 Eğim Açısı Karakteristik 1 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 2 Karakteristik 2 Eğim Açısı Karakteristik 2 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 3 Karakteristik 3 Eğim Açısı Karakteristik 3 Zaman Gecikmesi T-Kısa Zaman Gecikmesi (Kar.00 .20 .. 60.. 1 1/xd KAR. 1 AÇI 1 T KAR. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.00 .16. 120 ° 0. 60. 120 ° 0.00 sn.00 50 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 sn.2010 . Adres 3001 Parametre DÜŞÜK UYARTIM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. 3 AÇI 3 T KAR.. 3.0 V Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Uyartım Koruma 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014A 1/xd KAR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. < Umin 0. GERİLİMİ Uuyar. 7UM62.. 3 T KISA Uuyar< UYAR.00 V 25. 3. 60.00 sn.. ∞ ON OFF 0.50 .

3 BLOKLAMA >Uyartım gerilimi arızası tespit edildi >Düşük Uyartım koruma karakt. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.4 No.2010 137 . 3 BLK >Uuyar arızası >Kar. 3 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt. 1 BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt. 1 BLK >Kar.Uyartım koruma karakt.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. 2 BLK Uyartım OFF Uyartım BLKdı Uyartım AKTİF Uyartım U< BLK Uuyartım arıza Uyartım< baş.dı Uyartım<3 AÇMA Uyartım<1 AÇMA Uyartım<2 AÇMA Uyartım<U<AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük Uyartım koruma BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt.16.Fonksiyonlar 2. 2 BLOKLAMA Düşük Uyartım koruma DEVRE DIŞI Düşük Uyartım koruma BLOKLANDI Düşük Uyartım koruma AKTİF Düşük Uyartım koruma U< ile bloklandı Uyartım gerilimi arızası tespit edildi Düşük Uyartım koruma başlatıldı Düşük Uyartım koruma karakt.+Uuyartım< AÇMA SIPROTEC. 1 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt. 7UM62. 5323 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5337 5343 5344 5345 5346 Bilgi listesi Bilgi >Uyartım BLK >Kar. 2 AÇMA D.

2010 . Bunun için 3105 T-TUTMA parametresi hizmet eder. Yayın Tarihi 10.1 Fonksiyon Tanımı Ters gücün tespiti 7UM62 'nin ters güç koruması. sistemde koruma cihazının devreye alınmasında bildirilen sabit bir WO düzeltme açısıyla gerçekleşir. 2. Bu nedenle şebekeden ayırma belirlenen aktif güç kabulünden sonra gerçekleşir. T-SV-AÇMA zamanı bunun devamında reserve kademe olarak etki eder. Başlatma impulslarının herbir pozitif kenarı bu zaman kademesini yeniden tetikler. başlatma sinyali gecikme zamanlarından daha uzun olur.17.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Ters güç koruma.ve Akım trafosu arasındaki eksik açının dikkate alınmasıyla yüksek görünür güçte ve küçük cos ϕ 'de de aktif güç tam tamına hesaplanır. Hesaplanmış aktif güç değeri tüm aktif güce karşılık gelir.5). Pozitif bileşen sistemi değerlendirmesi ters güç tespitini gerilimlerdeki ve akımlardaki asimetrilerden bağımsız yapar ve gerçek işletme tarafının dayanıklılığına karşılık gelir. Gerilim. Bu durum türbin kanatlarının zarar görmesine yol açar ve kısa zaman içinde şebeke şalterinin açılmasıyla kaldırılabilir. Hızlı kapama ventilinin konumunun bir ikili giriş üzerinden bağlaşımıyla atan bir hızlı kapamada kısa gecikme T-SV-KAPALI etkindir. Kapalı bir hızlı kapama ventilinde ancak kısa bir gecikme yeterlidir. bu başlatma impulslarının ayarlanabilir bir uzatması planlanabilir. 138 SIPROTEC. böylece yeterince sayıda impuls için. Düzeltme açısı Güç Sistemi Verileri 1'de ayarlanır (bakın Bölüm 2.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2. Düzeltme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Başlatma tutma süresi Sıklıkla meydana gelen kısa başlatmalar bir Açmaya yol açabileceğinden. Generatör için arızalı bir kalan buhar bırakmada (kilit ventili bozuk) kesicinin devre dışı bırakılmasından sonra türbin-generatör-birimi hızlandırılır ve devir sayısı üstüne ulaşır. Açmanın harici bir sinyal ile bloke edilmesi de mümkündür. 7UM62. Aşağıdaki şekil ters güç korumanın mantık şemasını göstermektedir. Açma komutu Açma komutu. eğer işletme enerjisinin kesilmesinde senkron makine motor olarak işleyerek türbini işletiyorsa ve bu sırada gerekli kayıp güç şebeke ile ilgiliyse bir Türbin-Generatör-Birimi koruması olarak hizmet sunar. gerilimlerin ve akımların temel titreşimlerinin simetrik bileşenlerinden aktif gücü belirler ve son 16 periyot üzeri herbirini ortalar.Fonksiyonlar 2. muhtemel bir güç alımının baypaslaması için senkronlamada veya güç salınımlarında şebeke arızasıyla ayarlanabilir bir T-SV-AÇMA zamanı kadar geciktirilebilir.

TERS GÜÇ = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. 7UM62.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Şekil 2-59 Ters güç korumanın mantık şeması 2.% 5 • Dizel işleticiler: PGERİ/SN > % 5 Primer denemede ters gücün korumanın kendisi ile ölçülmesi önerilir.Fonksiyonlar 2. Adres 131.5 ve 3.2010 139 . Başlatma Değerleri Kaydedilen aktif gücün yüksekliği aşılan sürtünme kayıplarıyla belirlenir ve sisteme bağlı olarak aşağıdaki büyüklük düzenlemelerinde bulunur: • Buhar türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 1 .ve gerilim trafosunun açı hatasının düzeltme imkanı (bakın Bölüm 2. Özellikle çok küçük kayıp gücü olan büyük makinelerde akım. 3101 no'lu TERS GÜÇ adresi altında fonksiyon ON. 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman türbinin işletimi bilinen bir minimum buhar geçişi olmadan müsaadeli olmadığından veya gaz turbo setinde motorik yük şebeke için büyük olduğundan şebekenin turbo seti ayrılmalıdır. Etkin Değil ayarlanır.5 katı ve okunabilir kayıp gücün yüzdeli işletme ölçüm değerlerinin altında bir değer seçilir. Bir ters güç ileri gelirse.4. Ayar değeri olarak ölçülen değerin yakl. Yayın Tarihi 10.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.% 3 • Gaz türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 3 .2 Genel Ayar Notları Ters güç koruma. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.17. SIPROTEC.3) kullanılmalıdır.

17.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.93 % 10.. Anında ventillerin kapanmasında bunlarla bağlı olan aktif güç titreşim zamanın aşılması için. muhtemel bir kısa ters güç kaydının senkronlamadan sonra veya şebeke arızalarından sonra güç salınımlarında baypaslamak için (ör. Bir hızlı kapama açmaya sebep olan arızalarda. Gecikme süreleri Hızlı kapamasız bir ters güç durumunda. Eğer primer anma gücü belirlenmişse.5 s önerilir.00 sn P> Ters Güç Çalışma Uzun Zaman Gecikmesi (Durdurma Valfsız) Kısa Zaman Gecikmesi (Durdurma Valflı) Başlatma Tutma Süresi 140 SIPROTEC. Ayar zamanları. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Güç Koruma 3102 3103 3104 3105A P> GERİ T-SV-AÇMA T-SV-KAPALI T-TUTMA -1. 3-kutup kısa devre) uygun bir zaman gecikmesi planlanır. gaz turbo setlerinde yakl.00 sn. Genellikle gecikme süresi 3103 T-SV-AÇMA = yakl. 0. ters gücün.Fonksiyonlar 2. bir yağ basınç anahtarı üzerinden veya bir emniyet şalteri üzerinden hızlı kapama ventilinde kapama ters güç koruma ile kısa süreli gecikmeli olarak yapılır.2010 . Adres 3101 Parametre TERS GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -30. Açma için. Bunun için bir zaman gecikmesi 3104 T-SV-KAPALI yakl.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Başlatma değeri 3102 P> GERİ sekonder anma görünür gücün SNsek = √3 · UNsek · INsek yüzdesinde ayarlıdır. ∞ 0. Yayın Tarihi 10. 60. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.00 sn. 60. -0.. 60.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. kalıcı bir aktif güç değeri ayarlanmasına kadar.00 . yalnız.00 sn. 10 s olarak ayarlanır.00 .00 . Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 2.50 % 0. ∞ 0. 7UM62. 1 . bu aşağıdaki formül ile sekonder büyüklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Başlatma tutma süresi Başlatma tutma süresi 3105 T-TUTMA ile puls huylu başlatmalar ayarlanan minimum süreye uzatılır.00 sn 0. eksik işletici güç ile türbin tarafında ortaya çıkacağından emin olunmalıdır. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir..00 sn 1.3 s kadar yeterlidir. gerçekleşen hızlı kapama açmadan sonra. bir zaman gecikmesi gereklidir.

Yayın Tarihi 10.17.2010 141 .17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Valfi Aç Pr OFF Pr BLKdı Pr AKTİF Pr başlatıldı Pr AÇMA Pr+VD AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Durdurma valfı Açtı Ters güç koruma DEVRE DIŞI Ters güç koruma BLOKLANDI Ters güç koruma AKTİF Ters güç: Başlatıldı Ters güç: AÇMA Ters güç: Durdurma valfı ile AÇMA Açıklama >Ters güç koruma BLOKLAMA SIPROTEC. 5083 5086 5091 5092 5093 5096 5097 5098 Bilgi Listesi Bilgi >Pr BLK >Durd.Fonksiyonlar 2.4 No. 7UM62.

Bundan başka tüm aktif güç denetimi bir ikili giriş ile bloklanabilir. generatörün gerilimlerinin ve akımlarının pozitif bileşen sistemlerinden hesaplar. zayıf yüklü makine kapatılır. Yayın Tarihi 10. Burada kriter. Bu fonksiyonlardan herbiri farklı denetim işlevlerini başlatır. bir endüstri şebekesinin arızalı besleme şebekesinden ayrılması anlamlı olur. diğer generatörlerin bu gücü birlikte üstlenebilmesi sıklıkla anlamlıdır. Bazı uygulama durumlarında.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Makine koruma 7UM62 hem ayarlanabilir bir aktif güç değerinin altında kalınmasını hem de ayrı ayarlanabilir bir aşılmayı içine alan. Böyle bir şebeke ayrılmasının kriterleri güç akışı yanısıra gerilim (düşük gerilim). ikili girişler üzerinden ayrı ayrı kilitlenebilir. Hesaplanan büyüklük ayar değerleriyle kıyaslanır. Cihaz aktif gücü.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2. Eğer bir besleme şebekesinde yeterli hızlılıkta kaldırılamayan bir arıza ortaya çıkarsa. şebekenin yarılması veya ör.18. 7UM62.Fonksiyonlar 2. makinenin şebekeye beslenmiş ''ileri''-gücünün belirli bir değerin altında kalmasıdır. bir kontrol komutunun verilmesi arzu edilebilir. Aşağıdaki şekilde İleri-Aktif güç tespitinin mantık şeması görülmektedir. İleri aktif güç kademelerinden her biri. akım (aşırı akım) ve frekansdır. Şekil 2-60 İleri güç denetiminin mantık diyagramı 142 SIPROTEC. eğer verilen aktif güç belirli bir değerin üzerine çıkarsa.1 Fonksiyon Tanımı Aktif güç ölçme Uygulama durumuna göre ölçme için bir yavaş fakat doğru yöntem (16 Periyot üzeri pabildirim ile) veya hızlı bir yöntem (bildirmeden) seçilebilir. 2. Eğer ör. Böylece 7UM62 şebeke ayırma cihazı olarak da kullanılabilir. Hızlı ölçme yöntemi özellikle şebeke ayırma olarak çalışma için uygundur.2010 . paralel yürüyen generatörlerde bir makinenin verilen aktif gücü çok düşük ise. bir aktif güç denetimine sahiptir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

3204 T-Pi< ve 3205 T-Pi> adresleri altında ilgili gecikme zamanları parametrelenebilir. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Yayın Tarihi 10.4).2010 143 . Adres 132. Ayar zamanları. 3206 ÖLÇME YÖNTEMİ adresinde. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. 3201 no'lu İLERİ GÜÇ adresi altında fonksiyon ON. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Makine gücü bu nedenle sekonder büyükklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 3202 no'lu adres altında ileri gücün eşik değeri değer altında kalınmaya (Pf<) ve 3203 no'lu adres altında (Pf>) değer aşılmasına ayarlanabilir. SIPROTEC. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. şebeke ayırma olarak çalışma esnasında hızlı olan daha anlamlıdır. Etkin Değil ayarlanır. Güç santrallerinde genellikle tam doğru bir ölçme yöntemi kullanılır (Normal durum). Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2. Başlatma değerleri SNsek = √3 · UNsek · INsek sekonder anma görünür gücün yüzdesi olarak ayarlanır.Fonksiyonlar 2. İleri gücün hesaplaması için hızlı bir veya tam doğru bir ölçme yönteminin kullanılması gerektiği seçilebilir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 7UM62.18. Başlatma değerleri. İLERİ GÜÇ = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Genel ayar yönergeleri mümkün değildir.2 Genel Ayar Notları İleri güç koruma. Gecikme zamanları İleri güç korumanın ayarı uygulama amacına bağlı olarak çok güçlü farklılık gösterir.

120.00 sn doğru P-ileri< Denetimi Çalışma P-ileri> Denetimi Çalışma T-P-ileri< Zaman Gecikmesi T-P-ileri> Zaman Gecikmesi Çalışma Yöntemi 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.00 sn.00 . 120.. Yayın Tarihi 10.18.00 sn 10.00 sn.00 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 7UM62. Adres 3201 Parametre İLERİ GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.6 % 10.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2. ∞ 0.0 % 0. 60.18.7 % 96.5 ..4 No. ∞ doğru hızlı Varsayılan Ayar OFF Açıklama İleri Güç Denetimi 3202 3203 3204 3205 3206A Pf< Pf> T-Pi< T-Pi> ÖLÇME YÖNTEMİ 9..0 % 1.2010 . 5113 5116 5117 5121 5122 5123 5126 5127 5128 5129 Bilgi Listesi Bilgi >Pf BLK >Pf< BLK >Pf> BLK Pf OFF Pf BLKdı Pf AKTİF Pf< Başlatıldı Pf> Başlatıldı Pf< AÇMA Pf> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >İleri güç denetimi BLOKLAMA >İleri güç denetimi Pf< kademesi BLOKLA >İleri güç denetimi Pf> kademesi BLOKLA İleri güç denetimi DEVRE DIŞI İleri güç denetimi BLOKLANDI İleri güç denetimi AKTİF İleri güç: Pf< kademesi başlatıldı İleri güç: Pf> kademesi başlatıldı İleri güç: Pf< kademesi AÇMA İleri güç: Pf> kademesi AÇMA 144 SIPROTEC.0 .. 60. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. başlatma eşiğinin % 95'inin altına düşülür düşülmez başlatma bırakılır..2010 145 . Bu başlatma sinyalleri ölçüm değeri seçimi için kullanılır. Bir çıkış sinyali.Fonksiyonlar 2. • Arızalı ölçme döngüsünün belirlenmesi. Düşük gerilim kilit durumu Şebeke tarafından beslenen uyartım teçhizatlarında yakın kısa devre arıza durumlarında uyartım geriliminin düşmesi ileri gelebilir. güç sistemindeki bir arıza durumunu tespit etme ve bu arızayı seçici olarak temizlemek için gerekli işlemleri başlatma görevlerini yerine getirmektir: • Son kademe t3 için gecikme zamanının start verilmesi. akımların ayarlanabilir bir büyüklüğünün aşılması denetlenir. 2 . Eğer bu kilitleme süresi biterse veya tekrar ortaya çıkan gerilim düşük gerilim kilitleme süresinin % 105'ine ulaşırsa. Başlatma aşırı akım başlatma olarak. Döngü Seçimi 1-kutup başlatmada ilgili faz-toprak. başlatmadan kontrollü olarak.seçime bağlı olarak düşük gerilim kilit durumu ile veya bu olmadan – yürütülür. çünkü kısa devre arıza akımı azalır ve başlatma değerinin uzun süreli yokluğu nedeniyle değer altında kalabilir.19. ayarlanan büyüklük eşiğinin aşıldığı her faz için verilir. • Açma komutunun müsaadesi. çıkış bölümünde ve makine transformatöründe kullanılır. seri bağlanmış koruma düzenleri için aynı anda rezerve koruma fonksiyonunu da üstlenir. ancak ilk başlatma ile T-MÜHÜR zaman elemanı başlatılır. T2). Kilitleme faz seçicili yürütülür.döngüsü kullanılır. 7UM62. Transformatör diferansiyel koruma ve Şebeke koruma gibi. Düşük gerilim kilit durumu olmaksızın. Böylece bir güç santralinin ana koruması için veya Generatör. Kısa devre empedansının belirlenmesi Empedans hesaplaması için sadece arızalı (kısa devre edilen) faz döngülerinin gerilimleri ve akımları ölçüdür. Sayısal filtrelemeye göre.19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. 2.3. 2-kutup başlatmada bulunulan faz-faz-döngü ilgili faz-faz gerilimlerle empedans koruma için kullanılır.1 Başlatma Fonksiyon Tanımı Başlatmanın görevi. Şekil 2-61 empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şemasını gösteriri.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans koruma selektif zaman kademe koruma olarak senkron makinede kısa devre arızalarda kısa kapama zamanlarına ulaşmak için. bu ölçme büyüklüklerini değerlendirir (bakın Tablo 2-9). Düşük gerilim kilit durumu (Gerilimlerin U1 pozitif bileşeni ) bu durumda başlatmayı ayarlanabilir bir zaman için tutar. Empedans koruma 7UM62 'de hep Taraf 2'nin akımlarıyla çalışır (IL1. Yayın Tarihi 10. • Arızalı fazların bildirimi/çıkış. SIPROTEC. başlatma bırakır. 3-kutup başlatmada faz-toprak-döngüsü en büyük akım değeriyle kullanılır ve aynı akım büyüklüğüyle aşağıdaki tablonun en son satırına göre yapılır. Buna karşılık olarak koruma. • Empedans hesaplamanın müsaadesi.

L3 L2.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Tablo 2-9 1-kutup Ölçüm döngüsü seçimi Başlatma L1 L2 L3 L1.2*L2. 7UM62. Tablo 2-10 Şebeke arızalarında generatör tarafında hata gösterimi ve ölçüm hatası Generatör taraflı hata gösterimi 3-kutup KS 3-kutup KS 2-kutup KS Döngü Seçimi Faz-Toprak En büyük akım ile faztoprak-döngü Faz-faz döngü Ölçüm hatası hep doğru ölçüm hep doğru ölçüm Empedans sıfır bileşen empedans kadar büyük ölçülür Şebeke arızası 3-kutup KS 2-kutup KS 1-kutup KS 146 SIPROTEC.2010 . L3 Faz-Toprak Ölçüm döngüsü L1-E L2-E L3-E L1-L2 L2-L3 L3-L1 2-kutup Faz-Faz. eşit büyüklüklerde Faz-toprak. Yayın Tarihi 10. Yd5) taşınmadığından.Fonksiyonlar 2. L3 L3.L1 L3. Sıfır bileşen sistem makine transformatörü üzerinden (Vektör grubu ör. en büyük akım ile döngü seçimi L2-E UL (Imaks) ve IL (Imaks) L3-E L1-E Faz-toprak (isteğe bağlı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ULL ve ILL 'nin hesabı 3-kutup. L2 L2. arıza empedansının şebekedeki arızalarda blok transformatör üzerinden doğru ölçülmesi garantilenir. L1 L1.L2 L1. maksimum akım büyüklüğü) IL1=IL2=IL3 o zaman IL1 IL1=IL2 > IL3 o zaman IL1 IL2=IL3 > IL1 o zaman IL2 IL3=IL1 > IL2 o zaman IL1 Döngü seçiminin bu türüyle.2*L3. Aşağıdaki tablo hata gösterimini ve ölçüm hatasını tanımlar.2*L1. eşit olmayan büyüklüklerde 3-kutup. L2. şebekede 1-kutup kısa devrede bir ölçüm hatası ortaya çıkar.

başlatmada güç santrali-bloğunda sadece bir arıza bulunabilir.Fonksiyonlar 2.2010 147 .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-61 Empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şeması Açma karakteristiği Empedans korumanın açma karakteristiği bir poligondur (bakın Şekil 2-62). Kademenin bir aşırı fonksiyonu. T-Z1 'e genişletilmesi arzu edilebilir. koruma alanları. Başlatma kriterleri yerine getirildiği sürece. generatörü ve makine transformatörünün düşük gerilim sargısını kapsayacak şekilde ve ikinci kademe (KADEME Z2. Bunun için ancak üst gerilim taraflı 1-kutup toprak arızanın transformatörün Yıldız-Üçgen anahtarlaması ile düşük gerilim tarafında hileli göründüğüne dikkat edilmelidir. Sistemin anahtarlama durumuna bağlı olarak. üst gerilim taraflı kesici açıksa. KADEME2 T2) komple güç santrali bloğunu kapsayacak şekilde seçilebilir. geri yönde (R ve/veya X negatif) fiziksel arıza mümkün olmadığı halde. Ör. Hesaplanan empedans açma karakteristiği dahilinde bulunursa. Şekil „Makine empedans korumanın kademelendirme planı“). SIPROTEC.ve Gerilim göstergelerinden ölçüm döngüsü seçiminden kullanıma sunulan ölçme büyüklüklerinden yürütülür. Bu simetriktir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Empedans koruma birkaç kademeli yürütüldüğünden. Kesici yardımcı kontaklarının dikkate alınması mümkün ise. Bu alan dışında arıza son zaman kademesi T UÇ tarafından devreden çıkarılır. arıza empedansları şebeke taraflı arızalarda büyük görüntülendiğinden dikkate alınmayabilir. T-Z1) ör. o zaman koruma. Poligon bir parametre ile (Empedanz Z) tam doğru tanımlanabilir. Yayın Tarihi 10. eğer -alışıldığı gibi. empedans hesabı sürekli Akım.19. bu durumda böyle adlandırılan bir aşırı menzil kademesi KADEME Z1B etkin anahtarlanabilir (bakın Bölüm 2.3. 7UM62. hızlı zaman alanının KADEME Z1'in.akım trafosunun bağlantısı makinenin yıldız noktası tarafında gerçekleşirse. birinci kademe (KADEME Z1. atanan gecikme zamanına göre bir devreden çıkarma komutu verir.

yani bu kademe dahilinde arızanın bulunduğu belirlenmesinden itibaren Açma gerçekleşir. Kademe Z2 için. Açma gerçekleşir. Bir ikili giriş üzerinden harici aşırı menzil kademesi Z1B etkin anahtarlanabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer empedans ilgili zaman kademesinin akışı esnasında kendi kademesinde bulunursa. şebeke korumanın birinci kademesinin üzerinde kademelendirilmiş olan bir gecikme seçilir. 7UM62.2010 . Döngünün empedansının bileşenleri. Yayın Tarihi 10. Şebekeye kadar yetebilen. 148 SIPROTEC.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-62 Empedans korumanın açma karakteristiği Açma Mantığı Koruma başlatmasından sonra gecikme zamanı T UÇ başlatılır ve arıza döngüsü belirlenir.Fonksiyonlar 2. Birinci kademe Z1 için ve aşırı menzil kademesi Z1B için de gecikme zamanı genellikle sıfır veya en azından çok küçük olur. Bir bırakma sadece aşırı akım başlatmanın bırakması yoluyla ve açma poligonunun terk edilmemesiyle olur. ayarlanan kademelerin sınır değerleriyle kıyaslanır.

7UM62.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-63 Empedans korumanın mantık şeması SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 149 . Yayın Tarihi 10.

2010 . bir müsaade verilir. açma poligonu için mesafe. 150 SIPROTEC. Güç salınımı poligonu giriş yaptıktan sonraki ilk empedans değeri (Tilk zamanında) poligonun dışındaki sonuncuyla kıyaslanır (Tilk-Δt zamanında). bu bir periyotta bulunur. Δt zamanı ölçme aralığı ile belirlenir. Her iki poligonun mesafesi (birlikte R. ölçülen empedans göstergesi açma poligonunu veya güç salınım poligonunu tekrar bırakana. Güç salınımı kilitlemenin bloklama zamanı ayarlanabilir bir zamanla (T-AKSİYON G/S) sınırlanır. çünkü gecikmesi T1 düşük ayarlıdır. Empedans göstergesinin buradan belirlenen değişme hızı ayarlanabilir bir değer ΔZ/Δt'den daha küçük ise. bu negatif sistem bileşenlerinin hesabıyla denetlenir.ve iki fazlı) bu nedenle güç salınımı kilitlemeyi başlatmaya yol açamazlar. salınım tanınır.Fonksiyonlar 2. Ölçme Prensibi Güç salınımı poligonu. bundan sonra oluşan simetrik olmayan kısa devreler güç salınımı kilitlemenin hızlı bir iptaline sebep olur ve empedans koruma ile Açmayı mümkün kılar. PPOL güç salınımı poligonunun APOL açma poligonuna olan mesafesi ve ΔZ/Δt değişim hızı birbirine öyle denkleştirilir ki güç salınımları güvenli bir şekilde elde edilsin ve empedans korumasının istenilen empedans bölgesinde (Z1 veya Z1 & Z2) bir bloklama oluşsun. Aynı şekilde yönsüz aşırı akım kademesi güç salınımı kilitlemeden bloklanmaz.19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. Üst bölümde akım simetri denetimi tanınır. kısa devreler. Güç salınımı tespiti için açma poligonundan (APOL) daha büyük olan bir salınım poligonu kullanılır. Empedans kademelerinin bloklanması Genellikle güç salınımı kilitleme empedans kademesi Z1' e uygulanır.19. orada en azından bir empedans değeri PPOL ve APOL arasında bulunması gerektiğinden. Eğer bir üç kutup başlatma bulunuyorsa ve negatif bileşen sistem akımı mevcut ise. açma poligonunun sadece karakteristik Z1 ile mi veya Karakteristik Z1 & Z2 ile mi ilişkili olduğu seçilebilir. Bloklama. aşırı menzil kademesi Z1B tanımlamaya bağlı olarak salınım göstermeyebilir. 7UM62. eğer empedans göstergesi açma poligonuna APOL giriyorsa olur. Eğer bir salınımın kendisi tanındıysa. Kontrolsüz açmalardan kaçınmak için bu nedenle empedans koruma bir güç salınımı kilitleme ile tamamlanır. Birinci empedans değeri PPOL dahilinde bulunuyorsa ve aynı anda APOL 'de ise. Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir. kısa kesintiler veya anahtarlama işlemleri gibi dinamik olaylar sonrası şebekede salınımlı işlemler ortaya çıkabilir. empedansın değiştirme hızı güvenli bir kriter olarak alınır. Açık şebeke şalterinde ikinci bir makine güç salınımları için eksik olduğundan.ve X-Yönü için) ayarlanabilir. Ayar parametresi yoluyla. Empedans kademesinin bloklanması. Simetrik olmayan kısa devreler (yani tüm bir. açma poligonu ve empedans değerinin değiştirme hızı güç salınımı kilitleme için kriterleri oluştururlar. Mantık Aşağıdaki şekil güç salınımı kilitlemenin mantık şemasını göstermektedir. Yayın Tarihi 10. Sonuncu durumda açma poligonu maksimum empedans değeridir. o zaman derhal bir kısa devre işlemi varsayılır. Bir güç salınımında kısa devre için karşılaştırmada yavaş bir işlem söz konusu olduğundan. değiştirme hızı aşılana veya asimetri yoluyla salınımm kriterleri artık yerine getirilmeyinceye kadar etkin olur. Kademe Z2'nin T2 gecikme süresi buna uygun olarak yüksek ayarlanmalıdır. Simetri koşulları nedeniyle akımların ve gerilimlerin pozitif bileşenlerinden kazanılan pozitif bileşen empedans değerlendirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İlk koşul bu nedenle üç faz akımının büyük ölçüde simetrisidir.2 Genel Güç Salınımı Kilitleme Yük dalgalanmaları.

7UM62. Ayar önerisi: 1. Düşük gerilim kilit durumu ayarı U< (Adres 3304). ON olarak ayarlanır. U< = % 75 .19. işletime bağlı olarak ortaya çıkan faz-faz gerilimin altında bulunan bir değere gerçekleşir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Adres 133.3 Genel Ayar Notları Makine empedans koruma.5 kez makine anma akımıdır. bu en düşük. adresi altında fonksiyon ON. Başlatma mantığı sabit zamanlı aşırı akım korumaya DMT I> karşılık gelir. SIPROTEC. Başlatma Aşırı akım başlatma için. başlatmanın düşük gerilim kilitlemesinden kullanılır.% 80 Anma gerilimine. Yayın Tarihi 10.2 .veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).2010 151 . herşeyden önce beklenen maksimum işletme yük akımı belirleyicidir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-64 Z(Tilk) Z(Tilk-Δt) PPOL APOL ΔZ/Δt Empedans korumanın güç salınımı kilitlemesinin mantık şeması Güç salınımı poligonunda ilk değer (zaman Tilk) Güç salınımı poligonunun dışında sonuncu değer Güç salınımı poligonu Açma poligonu Empedans vektörünün değişim hızı 2.Fonksiyonlar 2. bu nedenle maksimum beklenen (Aşırı-) yük akımının üstünde ayarlanmalıdır. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Etkin Değil ayarlanır. yani Adres 3303 U< MÜHÜR . Kilitleme süresi (Adres 3305 T-MÜHÜR) rezerve durumda maksimum arıza açıklama zamanından daha büyük olmalıdır (Öneri: Adres 3312 T UÇ + 1 s).4.1. Aşırı yük sebebiyle başlatma olmamalıdır! Başlatma değeri 3302 IMP I>. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3301 no'lu EMPEDANS KOR. ör. EMPEDANS KORUMA = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Eğer uyartım generatör terminallerinden alınırsa ve böylece kısa devre akımı tükenen gerilim ile başlatma değeri altına (Adres 3302) düşebilirse.

% 100'ü kadar bir menzil veya ayrıca bir şebeke empadansı. Genel olarak: Koruma cihazının anma akımı (= akım trafosunun sekonder anma akımı) cihaz tarafından kendiliğinden dikkate alınır.50 s). 7UM62. onunla transformatörün ayar aralığı yeterince dikkate alınacak şekilde seçilmelidir. 2. % 70'i) sadece kısa bir gecikme ile veya gecikmesiz (yani T-Z1 = 0. T2. eğer gerekliyse. Akım. = 0 veya kısa gecikme. KADEME Z2 için transformatör reaktansının yakl. takip eden hatların şebeke koruma teçhizatları üzerinde olacak şekilde seçilir. düşük gecikme ile. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde olacak şekilde seçilmelidir. bağımsız ayarlanabilen aşağıdaki karakteristikleri içerir: 1.0. T UÇ zamanı son rezerve zamandır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans kademeleri Koruma.ve Gerilim trafosunun dönüşüm oranları cihaza. Aşırı menzil kademesi Z1B. ayarlanabilir. Örnek: 152 SIPROTEC. T1B = 0 veya kısa gecikme.ve gerilim trafosunun sekonder tarafına dönüştürülmelidir. harici bir ikili giriş üzerinden kontrol edilir.1 s'lik bir gecikme tercih edilir. Kademe (Hızlı kademe Z1) ayar parametreleri ile KADEME Z1 T-Z1 Reaktans = Menzil. transformatör reaktansının yakl. bu mesafedeki arızaları.Fonksiyonlar 2. Primer empedans için genel olarak (makine transformatöründe sınırlamada): Burada kR uK SN UN Koruma alanının menzili [%] rölatif Transformatör-Kısa devre gerilimi [%] Transformatör-Anma gücü [MVA] makine taraflı Transformatör-Anma gerilimi [kV] Elde edilen primer empedanslar akım. KADEME Z1 için bu nedenle normalinde korunan alanın % 70'i civarında bir menzil seçilir (yani.2010 . Kademe (Kademe Z2) ayar parametreleri ile KADEME Z2 KADEME2 T2 Reaktans = Menzil. 0. şebeke korumanın kademelendirme zamanı üzerinde bulunacak şekilde yüksek seçilir. ayar parametreleriyle KADEME Z1B T-Z1B Reaktans = Menzil. eğer gerekliyse. trafo anma büyüklüklerinin verisiyle bildirilir (bakın Bölüm 2. kendi doğal çalışma zamanı içerisinde temizler. Yayın Tarihi 10. Koruma. Empedans korumanın makine transformatörünün içine ölçmesi koşul olarak alınabileceğinden.5). parametreleme. İlgili zaman kademesi KADEME2 T2 . Yönsüz uç kademe ayar parametreleriyle T UÇ T UÇ.

3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu dönüşüm oranı = 500 A/1 A Buradan % 70'lik bir menzilde Kademe 1 için: Böylece Kademe 1'in sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3306 no'lu KADEME Z1 adresi altında: Not: Bir 5-A-Cihazının bir 5-A-Trafosuna bağlantısında: Aynı şekilde % 100'lük bir menzilde Kademe 2 için hesaplanan primer reaktans: Böylece Kademe 2'nin sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3310 no'lu KADEME Z2 adresi altında: SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.3 MVA = 6. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. 7UM62.2010 153 .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5.

kesici yardımcı kontakları tarafından kontrol edilen bir ikili giriş üzerinden etkinleştirilir (bakın Şekil 2-65).19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-65 Makine empedans korumanın kademelendirme planı – Örnek Aşırı menzil kademesi Z1B Aşırı menzil kademesi Z1B (Adres 3308 KADEME Z1B) harici kontrol edilen bir kademedir. Kademe Z1B genellikle açılmış üst gerilim taraflı kesicide etkin anahtarlanır. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde bulunacak şekilde ayarlanmalıdır. Bunun devamında. Bu durumda empedans korumanın her başlatması bloğun koruma alanında şebeke bloktan ayrı olduğu için sadece bir arızayı gösterebilir. Güç Salınımı Kilitleme Güç salınımı kilitleme sadece. Uç kademe Kısa devrelerde Z1 ve Z2 kademeleri dışında cihaz zaman gecikmeli zamanlı aşırı akım koruma olarak çalışır. Bunun yönsüz uç zamanı T UÇ kendi zamanıyla. Normal kademe Z1'i etkilemez. salınan sistemler arasındaki empedansın belirlendiği ve salınım frekansının değişim hızını belirlediği gibi sistem koşulları belirlenir (bakın Bölüm 2. Mesafe için güç salınımı poligonu ve açma poligonu (Parametre: G/SPOL-TPOL (Adres 3314)) hem de değiştirme hızı (Parametre: dZ/dt (Adres 3315)) anlamlı bir uzlaşma bulmalıdır.20 Kademe dışı koruma). 154 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. yani değiştirilmez. Böylelikle hızlı zaman aralığı seçicilik kaybı olmadan. Yayın Tarihi 10. kendine ait bir zaman gecikmesine 3309 T-Z1B ayarlıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşırı menzil kademesi. Koordinat düzlemine ne kadar yaklaşılırsa. koruma alanının % 100 -% 120'sine genişletilebilir. 7UM62.2010 . eğer 3313 no'lu Güç Salınımı adresi üzeri ON olarak ayarlanmışsa etki gösterebilir. Bunun için değiştirme hızının sabit olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır. Daha ziyade aşırı menzil kademesi üst gerilim taraflı kesicinin konumuna bağlı olarak etkin veya etkin değil olarak anahtarlanır. Kademe Z1B. o kadar düşük olur.

2010 155 . Minimum işletme empedansı belirlenir (ZL.Fonksiyonlar 2. 5 A-Trafoda) ayarlanmamalıdır. X = 10 Ω) Bu sebeple dZ/dt ayar değeri daha empedans atlamasıyla kısa devre ortaya çıkışında koordine edilmelidir. Δ t = 20 ms UN = 100 V.1 IN. Örnek: Umin = 0.B. Z1) ve bir periyodun ölçme entervalinin dikkate alınması altında empedans gradyanları hesaplanır. min).19 Empedans Koruma (ANSI 21) Aşağıdaki formül kullanılarak değişim hızı tahmin edilebilir: Burada: X fp δ Güç salınımı kaynakları arasındaki reaktans Güç salınımı frekansı Güç salınımı açısı Şekil 2-66 örnek niteliğinde değişim hızının seyrini güç salınımı açısının fonksiyonu olarak gösterir. Ne kadar şebekenin içine bakılırsa (yani daha büyük veya daha küçük açı). SIPROTEC. ivme o kadar büyük olur. empedans kademesinin ayar değeri için fark oluşturulur (z. 7UM62.9 UN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-66 Değişim hızının akışı (fp = 1 Hz. uK = % 10. Yayın Tarihi 10. 180°'lik bir açıda değişim hızı en düşüktür. Imaks = 1. IN = 1 A Güvenlik faktörü 4 seçilirse. o zaman dZ/dt asla 500 Ω/s üzeri (veya 100 Ω/s.

7UM62. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. Tabloda.58 Ω 0. 60. Değişim hızı 180° yakınında tanınırsa.00 sn. 2. T = 2 · ZKarakteristik /dZ/dt (180°) Yukarıdaki verilerle aşağıdaki değer hesaplanır: ZKarakteristik = Z1 = 4 Ω dZ/dt (180°) = 20 Ω/s T = 2 · 4 Ω/20 Ω/s = 0. ∞ 3307 T-Z1 Empedans Kademesi Z1 Zaman Gecikmesi 156 SIPROTEC.00 sn 1.00 Ω 0.. 100. (aşağıdaki notlara da dikkat edin) Varsayılan ayar 3. bir güç salınımı tanıma için bir empedans değeri SPOL ve TPOL arasında bulunmalıdır.10 ... 3317 T-AKSİYON G/S Bir güç salınımının empedans korumanın bir aşırı fonkiyonuna yol açıp açmayacağı..0 V 0.00 .35 A 6.00 A ON OFF 10.00 Ω 0. 60. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Empedans Koruma 3302 IMP I> 1A 5A 0.50 . Z2'nin gecikmesi şebeke koruma ile belirlenir ve daha yüksektir. çükü bu kademe düşük veya gecikmesiz'dir.4 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.05 . Zaman minimum mümkün güç salınımı frekansından sonra düzenlenir.02 s = 6 Ω (Ayar değeri seçimi: 8 Ω) Diğer ayarlanabilir parametreler Advanced-Parametrelerdir ve genellikle ayarlama gerekmez. 300 Ω/s'lik bir değer seçilir. Yayın Tarihi 10.4 s 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.Fonksiyonlar 2.4 s'den daha büyük gecikmelerde böylece hiçbir güç salınımı kilitleme gerekmez. bu.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Olağan ayarda dZ/dt. Adres 3316 Parametre BLOKLAMA Not Ayar . 125. 26. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.00 A 0. SPOL .0 .00 sn 2.TPOL > dZ/dt · Δt = 300 Ω/s · 0.01 . Bu süre sadece ''geçici'' hesaplamalarla belirlenebilir.00 sn'dir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Adres 3301 Parametre EMPEDANS KOR.TPOL 'ün minimum mesafesi koşul olması için.2010 .10 sn Arıza Tespiti I> Başlatma 3303 3304 3305 3306 U< MÜHÜR U< T-MÜHÜR KADEME Z1 1A 5A Düşük Gerilim Kilit Durumu Düşük Gerilim Kilit Çalışması Düşük Gerilim Kilit Süresi Empedans Kademesi Z1 0.10 . uygulamaların çoğunluğu için yeterli olmalıdır. 130. C sütunu (yapılandırma).19...75 A OFF 80. Buradan SPOL . temelde açma poligonunda empedans vektörünün mola süresine bağlıdır. 20. buradan zaman kabaca tahmin edilebilir..0 V 4.90 Ω 0.

10 sn 4.0 . ∞ 0.99 Ω 0.. Z1B< AÇMA Emp.00 Ω 0. 65.00 sn. 600. 3953 3956 3958 3961 3962 3963 3966 3967 3968 3969 3970 3976 3977 3978 3979 3980 Bilgi Listesi Bilgi >Empedans BLK >Z1B Uzatımı >Imp Umühür BLK Empedans OFF Empedans BLKdı Empedans AKTİF Emp.: Z1< AÇMA Emp. faz L2 Emp. faz L3 Emp.: T3> AÇMA SIPROTEC.0 Ω/s Z1 Z2 0.: Z2< AÇMA Emp.00 sn.0 Ω/s 0.: Arıza Tespiti.00 sn Açıklama Empedans Kademesi Z1B 3309 3310 T-Z1B KADEME Z2 1A 5A Empedans Kademesi Z1B Zaman Gec. kor: düşük gerilim mühür BLOKLAMA Empedans koruma DEVRE DIŞI Empedans koruma BLOKLANDI Empedans koruma AKTİF Empedans koruma başlatma Emp. düşük gerilim kilitlemeli Güç salınımı tespiti Emp.95 Ω 0.60 Ω 300.00 sn.05 .. Yayın Tarihi 10.: Arıza Tespiti.Fonksiyonlar 2.00 sn OFF 8..83 Ω 0.00 Ω 0. I> & U< Güç Salınımı Emp..00 Ω 0. Empedans Kademesi Z2 0.. 65. Arıza L2 Emp.00 . 13. 30. 6.00 .00 Ω 1. 60.: Arıza Tespiti.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Adres 3308 Parametre KADEME Z1B C 1A 5A Ayar Seçenekleri 0.19. ∞ 3315 dZ/dt 1A 5A 3316A 3317A BLOKLAMA T-AKSİYON G/S Güç Salınımı Kilitlemeyi Blokluyor Güç Salınımı Etkin Süresi 2.50 sn 3.00 Ω 0.Açma-Kutup dZ/dt Değişim Hızı 0.00 Ω 0. Başlatma Emp.. 60.00 sn. Z1< AÇMA Emp. ∞ Varsayılan Ayar 4. 60.. Z2< AÇMA Emp... faz L1 Emp..2010 157 .00 .01 . Arıza L3 Emp.: Z1B< AÇMA Emp.: AA.00 Ω 1.00 .. 13.0 Ω/s 60.15 Ω 0.05 .5 No. 60.T3> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Empedans koruma BLOKLAMA >Empedans koruma için Z1B kademe uzatımı >Emp.01 . 120.0 Ω/s Z1 3. 7UM62.2 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ ON OFF 3311 3312 3313 3314 KADEME2 T2 T UÇ Güç Salınımı G/SPOL-TPOL 1A 5A Empedans Kademesi Z2 Zaman Gecikmesi T SON: Son Zaman Gecikmesi Güç Salınımı Bloklama Güç Salınımı arası mesafe .02 .10 . Arıza L1 Emp..

bu bir toplam empedansa Ztop birleştirilir. Tutarlılık problemleri genellikle aktif güç titreşimlerinden oluşurlar. 7UM62. bunlar generatörün kaymasına ve bununla birlikte generatörün güçlü bir zorlanmasına yol açabilir. Bu gerilimler arasında Generatör-.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Şebeke anahtarlama durumuna ve beslenen generatöre bağlı olarak dinamik işlemlerden sonra. Empedans için ölçme konumu m'de: Akım I ölçme konumu m'den bağımsızdır ve hesaplama: Gerilim U ölçme konumu m'de hesaplama: 158 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.1 Genel Ölçme Prensibi Kademe dışı koruma. test edilmiş empedans ölçümüne ve kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirmesine dayalıdır. Yayın Tarihi 10.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Şekil 2-67 Bir güç salınımının anlaşılması için model Ölçüm yeri m toplam empedansı iki empedansa m · Ztop ve (1-m) · Ztop paylaştırır.ve Şebeke empedansı bulunur. Transformatör. Bunlar. Empedansın akışına bağlı olarak ve böylece güç salınımı merkezinin bulunduğu yerden bağımsız olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. generatörün şebekeden ayrılması gerekip gerekmediğine karar verilir.20. 2.2010 . yük dalgalanmaları. Kısa kesintiler veya Anahtarlama durumları gibi salınım türlü işlemler oluşabilir. Aşağıdaki şekil generatör gerilimini UG ve şebeke gerilimini UN gösterir. şebekerin stabil durumlarını tehlikeye sokan güç titreşimlerinde oluşur. Kademe dışı koruma basit bir modelde gösterilmelidir. Bunun için üç gerilim ve akımın temel titreşimlerden herbirine pozitif bileşen sistemler oluşturulur ve bunlardan empedans hesaplanır. yeterli hızlılıkta devreden çıkarılmayan kısa devreler.

Şekil 2-68 Ölçüm yeri m'de empedans akışı SIPROTEC. δ = 180°'de ölçülen gerilim ve bununla beraber de işletme empedansı sıfır olur. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Güç salınımı poligonu Ölçme karakteristiği olarak tüm dört yönde ve kendi eğim açısında ϕP ayarlanabilir olan bir güç salınımı poligonu seçilir.2010 159 . Koordinat düzlemi koruma cihazının yerine karşılık gelir (gerilim trafo setinin ölçme konumu). Her iki ekstrem değer δ = 0° ve δ = 180° için maksimum veya minimum empedans değeri elde edilir. Aşağıdaki şekil ölçme konumu m'deki empedans akışını yukarıdaki formüle göre gösterir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Böylece ilgili sistem koşullarına optimal bir uyarlama mümkün olur. Bu normal işletimde yük durumuna bağlıdır. Bir kademe dışı korumada açı buna karşılık devamlı değişir ve 0° ve 360° arasında tüm değerleri dolaşır. Dairelerin merkezlerinin hepsi bir eksende bulunur. Eğer ölçme yeri direkt sistemin elektriksel ortasıyla kesişirse.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bununla hesaplama: Bu sırada δ açısı generatör gerilimi ve şebeke gerilimi arasındadır. Merkez ve yarıçap UN/UG oranından belirlenir. bu Ztop 'ın yönü ile belirlenir. Yayın Tarihi 10. Sabit oranda UN/UG ve değişken açıda δ bölge eğrisi olarak daireler oluşur. yani geniş ölçüde sabittir.

Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir. Atama için belirleyici olan. poligonun orta hattını (= hayali eksen) aşan konumdur.2 Kademe dışı korumanın mantığı Aşağıdaki şekil güç salınımı poligonunu tekrar daha belirgin göstermektedir. Zb. Durum (1) ve (2)).20. Karakteristik 2 taranmış üst bölümü kapsar.Fonksiyonlar 2. hayali ekseni veya karakteristiği bölen ekseni bölmesi ve karşı tarafta bulunan poligonu tekrar terketmesi gereklidir (Senkronlama kaybı.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. 90° olarak seçilmiştir. 7UM62. Bunun belirtisi.2010 . Güç salınımı poligonunun belirlenmesi için parametrelenebilen empedanslar Za. Bir ölçüm değeri tespiti için. kompleks empedansların gerçek parçalarının (gerektiğinde ϕP üzerinden döndürülmüş koordinat sistemi ile ilişkili) girişte ve çıkışta farklı ön işaretlerinin olmasıdır. Bakışı kolaylaştırmak için eğim açısı ϕP . güç salınım ibresinin güç salınımı poligonunun bölgesine girmesi ve aynı taraftan tekrar terketmesi de mümkündür. Birinci koşul bu nedenle ölçülen akımların simetrisidir. Poligon kendi yatay eksenine simetrik kurulmuştur. Güç salınımı poligonu iki parçaya ayrılmıştır. Buna karşılık. Bu durumda güç salınımı işlemi kendini stabil etmeye (Durum (3) ve (4)) doğru meyil gösterir. negatif bileşenlerin I2 maksimum değerinin altında kalınması ve aynı zamanda pozitif bileşenlerin I1 minimum değerinin aşılması gerekir. Geri yönde Zb ile generatörün içine doğru ölçülür. Zc ve (Zd–Zc) kullanılır. Şebekede veya blok alanı yakınında güç salınımı merkezinin yerine göre empedans ibresi Karakteristik 2 veya Karakteristik 1'in bölümünü dolaşır. empedans ibresinin bir tarafta güç salınımı poligonuna girmesi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Karakteristik 1 dörtgenin alt bölümünü gösterir (yani taranmış olmayan bölüm). Şekil 2-69 Tipik güç salınımı akışlarıyla güç salınımı poligonu Kademe dışı olarak tanıma için. ileri yönde makine transformatörün içine (Zc) ve ikinci kademede şebekenin (Zd) içine doğru ölçülür. 160 SIPROTEC.

7UM62. Aynı parametrelenebilen tutma zamanından sonra başlatma sayacın sıfırlanmasıyla geri alınır. Güç salınımı poligonunun turlarının parametrelenmiş sayısına ulaşıldığında bir devreden çıkarma komutu oluşur. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bir kademe dışı durumunun belirlenmesi ile. Bu en az parametrelenmiş T-TUTMA süresi için kalır. n = 1 sayaç durumuna ulaşılmasıyla kademe dışı koruma başlatılır. Bunu Kademe dışı korumanın mantık şeması takip eder. bu parametrelenebilen ihbar zamanı sonrası kaybolur. Şekil 2-70 Kademe dışı korumanın mantık şeması SIPROTEC. Sayaç durumunun herbir yükselmesiyle bir başka kademe dışı-ihbarı oluşturulur. Tutma süresi sayacın herbir artmasıyla yeniden başlatılır.2010 161 . Başlatma bırakmasıyla Minimum-Açma kumanda süresi TMin AÇMA KOM akmaya başlar. yani empedans vektörü bir Karakteristiği bölerse. Bu iki kademeli yürür ve bir ikili giriş ile bloklanabilirdir. bir mesaj verilir (her iki karakteristikten hangisinin bölüneceği verisiyle) ve aynı zamanda bir n1 sayacı (Karakteristik 1 için) veya n2 (Karakteristik 2 için) yukarıya doğru sayar.

Şebekeye bağlı olarak daha küçük başlatma değerleri de mümkündür.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).Fonksiyonlar 2. Şekil 2-71 Güç salınımı poligonu 162 SIPROTEC. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Etkin Değil ayarlanır. bunlar generatörün Xd' geçici reaktansına yaklaşık eşit konulabilir.2010 .20. Ayrıca simetri koşulları nedeniyle akımların negatif bileşenlerinin maksimum değeri 3503 I2< SÜRME aşılmamalıdır.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. % 20 IN olarak ayarlanmalıdır. Yani sekonder taraflı ilişkili geçici reaktans hesaplanır ve Zb ≈ Xd' için ayarlanır (aşağıdaki şekle bakın). yani bir aşırı yük ile başlatmadan kaçınmak için yakl. Generatör yönünde (Gerilim trafo setinin yerinden göründüğünde) generatörün güç salınımı-reaktansı dikkate alınmalıdır. Yayın Tarihi 10. Başlatma Ölçme müsaadesi için akımların pozitif bileşenlerinin bir minimum değeri 3502 I1> SÜRME aşılmış olmalıdır (aşırı akım başlatma). Adres 135) K/D KORUMA = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. % 120 IN seçilir. Genelikle ayar değeri I1> SÜRME anma akımının üzerindedir. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.3 Genel Ayar Notları Kademe dışı koruma. 3501 no'lu K/D KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Empedans değerleri Ayar değerlerinin tespiti için koruma cihazından görünen koruma alanının empedansları ölçüdür. 7UM62. yakl. Ölçme (Mantık şemasına bakın) bundan dolayı devamlı müsaadelidir. Simetri koşulları için akımların negatif bileşenlerinin başlatma eşiği I2< SÜRME.4.

4 Ω..8 Ω.8 Ω 0.1 Ω.5. Karakteristik 2 3507 no'lu Zd Zc adresinde transformatör-kısa devre empedansının geriye kalan bölümü parametrelenir. Aşağıdaki tablo transformatörlerin sekonder tarafla ilişkili kısa devre empedanslarının tipik değerlerini XK gösterir....9 Ω.2 Ω 0.9..8 Ω 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 Ω.1 Ω 0.5 Ω 0.1.20..3 Ω..9 Ω..3 Ω.% 90 transformatörün içine ve Karakteristik 2 ile şebekenin içine kadar ölçülebilecek şekilde seçilir.. % 70 . Zc 'nin parametrelemesi 3506 adresinde yani % 70 ...2 Ω Transformatör tipi uk Blok trafo Genel 8 %.5 Ω 3 %...5 Ω.. Tablo 2-11 Generatör tipi Tam kutup rotor Çıkık kutup rotor Sekonder tarafla ilgili geçici generatör reaktansları xd' Xd' Xd' Xd' Xd' UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 9..31... Yayın Tarihi 10...6 Ω..2010 163 ..5 Ω..9.20..2 Ω 1.11.2 Ω 1..0. 7UM62.. gerektiğinde denetlenen hat bölümümün ek empedansına tamamlanır..16 % 1.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Xd' ve ilgili reaktans xd' arasındaki hesap çevrimi: Burada Xd' xd' UN.13 % 4..1.2 Ω SIPROTEC.5 Ω. Gen nAT nGT Generatörün geçici reaktansı ilgili geçici reaktans Primer anma gerilimi generatör primer anma akımı generatör Akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim trafosu dönüşüm oranı Böylece generatör tipine ve sekonder anma akımına göre UN = 100 V veya 120 V'un un bir sekonder anma geriliminde yaklaşık reaktans alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir....Fonksiyonlar 2..4.7 Ω. parametreleme şebeke yönünde.4.. Gen IN.. IN = 1 A ve IN = 5 A sekonder anma akımlarında...1 Ω...0 Ω Generatörün bir makine transformatörü üzerinden şebeke ile bağlı olması koşulu olabileceğinden.13.5 Ω.7.2.45 11.6.1. aşağıdaki formül kısa devre gerilimden gelen kısa devre empedansının hesabını gösterir...% 90 transformatörün kısa devre empedansı XK seçilir.24.9 Ω.2 Ω 0. Tablo 2-12 Transformatörlerin sekonder tarafıyla ilişkili kısa devre empedansları XK XK XK XK UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 5. kademe dışı koruma Karakteristik 1 ile yakl.3 Ω 13.26.35 7..9 Ω 2.0.0 Ω 2.0 Ω 2.

20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Güç salınımı poligonu genişliği Za ile parametrelenir. Bu ayar değeri 3504 Za toplam empedans değeri ile belirlenir Ztop ve aşağıdaki şekilde gösterilen denklemden çıkartılabilir. Örnek: Generatör verileri: xd' UN IN = 0.3 kV = 483 A 164 SIPROTEC. 7UM62.20 = 6. hızlı güç salınımlarında poligon dahilindeki minimum iki empedans değerinin tanınması (yani ölçüm değerleri sınır durumunda poligonun geniş olduğu kadar birbirinden ayrı olmalıdır) aşağıdaki yaklaşım formülünden maksimum tespit eilebilir güç salınımı frekansı fP için çıkarılabilir: Böylece 50 Hz'lik anma frekansında (T = 20 ms) ve yukarda anlatılan ayar önerisi oluşumu: Za ≈ 0. Güç salınımı poligonunun eğim açısı ϕ parametrelenebilir (Adres 3508 PHI POLİGON) ve böylece optimal ilgili sistem koşullarına uydurulabilir. Bu durumu kolaylaştırmak için.Fonksiyonlar 2.2010 . Burada Ztop için seçime bağlı olarak Zb ve Zd ayar değerlerinin toplamı (Generatör ve Şebeke arasındaki güç salınımı açısı) veya Zb ve Zc toplamı kullanılır (Generatör ve Blok transformatör arasındaki güç salınımı açısı). fP ≈ 10 Hz Maksimum güç salınımı frekansı olarak. Düşünce olarak. Yayın Tarihi 10. Sonuncuda olağan ayarda 3504 no'lu adreste Za seçilmiştir. bir güç salınımı açısı δ = 120° olmasına ve generatör gerilimi UG ve şebeke geriliminin UN değer olarak eşit olmalarına çaba gösterilir: Şekil 2-72 Empedans ibresi ve δ Açısıyla güç salınımı poligonu Maksimum güç salınımı frekansı Güç salınımı poligonunun seçilmiş Za genişliğiyle son olarak maksimum tespit edilebilen güç salınımı frekansı belirlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.289 · Ztop.

2 genellikle 4'e ayarlanır.4 Ω oluşur.85 · 4. Yayın Tarihi 10.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5.. n2) tutma süresini yeniden başlatır ve bir „Kademe dışı Karakteristik 1“ ihbarı oluşturur (veya „Kademe dışı Karakteristik 2“). Adres 3505 Zb için ayar değeri belirlidir. 1 adresiyle Karakteristik 1'i kestikten sonra açmaya sebep olan güç salınımı periyotlarının sayısı ayarlanır.30 s'de bulunur.6 Ω = 15. Güç salınımı periyotlarının sayısı 3509 G/S KAR. bir güç salınımı işlemi yani yine „unutulmuş“ olur. İlave olarak denetlenen hat bölümünün empedansı transformatör-kısa devre empedansı ile birlikte yaklaşık 10 Ω olduğu varsayılırsa (.Zc = 6.Fonksiyonlar 2. güç salınımı frekansı genellikle arttığı ve böylece makine çalışması daha fazlalaştığı için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.6 Ω ayar değeri toplamı) temel olarak: Za ≈ 0. Sayaç n1 'in herbir artışı (bzw. Eğer bu süre iki güç salınımı arasındaki süreden daha büyük ayarlandıysa. transformatörün içinde yakl.5 Ω. SIPROTEC. o zaman ayar değeri 3507 için Zd . Durma zamanının bitişinden sonra başlatma. o zaman „Kademe dışı Karakteristik 1(2)“ ihbarı kademe dışının ilk tanınmasında ortaya çıkar ve kademe dışının son tanınmasından sonra parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur. Diğer taraftan güç salınımları şebeke taraflı güç salınımı merkeziyle daha az kritiklerdir ve genellikle daha yüksek bir dolaşma sayısını taşırlar. Za güç salınımı poligonunun genişliği toplam empedans Ztop ile belirlidir.289 · 15. Blok alanının dahilindeki güç salınımlarında uzun süre beklenmemesi için.2010 165 . % 85'i kadar bulunuyorsa. özel hesaplamalar mevcut değilse. Süre bir kademe dışı çevriminin maksimum periyot süresini (yani minimum güç salınımı frekansında) baypaslar. Makine transformatörünün sekonder kısa devre empedansı için trafo dönüşüm oranı dikkate alınmasıyla: Karakteristik 1. ayar 1 (veya 2) önerilir.6 Ω oluşur./1 A Trafo için). Tipik ayar değerleri 20 s . sayaç n1 'in veya n2 'nin bırakmasıyla sıfıra düşer. Karakteristik 1 veya 2'nin herbir kesilmesinden sonra parametrelenebilen bir durma zamanı (Adres 3511 T-TUTMA) başlatılır. o zaman Adres 3510 G/S KAR. ayar Zc ≈ 0.3 MVA = 6.. Bu ihbarlar Adres 3512 'de parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur. 7UM62. Hesaplama örneğinde Ztop için Karakteristik 1'in empedansı (Generatör reaktansı ve Transformatör–Kısa devre empedansı payı toplamı = Zb ve Zc = 12 Ω + 3.2 Ω ≈ 3.3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu üAkım = 500 A/1 A Buradan generatörün sekonder geçici reaktansı hesaplanır: Zb ≈ Xd' nedeniyle.6 Ω ≈ 4.

0 % 5..00 Ω 0..00 Ω 0. 26. K/D kar. 2 Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Kademe Dışı koruma BLOKLAMA Kademe Dışı koruma DEVRE DIŞI Kademe Dışı koruma BLOKLANDI Kademe Dışı koruma AKTİF Karakteristik 1 kademe Dışı puls' ı Karakteristik 2 kademe Dışı puls' ı Kademe Dışı karakteristik 1 başlatma Kademe Dışı karakteristik 2 başlatma Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 1 Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 2 166 SIPROTEC.00 Ω 0. 26...0 % 4. 7UM62. 130.02 .20.20. 1 K/D kar.00 sn 0.2010 . 2 T-TUTMA T-SİNYAL 2.10 . 0.0 ° 1 4 20.60 Ω 0. 90.4 Ayarlar Tabloda.0 . 400.. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.1) Reaktans Farkı Karakt. 100.00 Ω 0...00 Ω 2.04 .00 Ω 0.2 baş..0 ° 1 .Fonksiyonlar 2. 1 G/S KAR. 0. Adres 3501 Parametre K/D KORUMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20.2 (ileri) Poligonun Eğim Açısı Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 1 Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 2 Arıza Tespiti Tutma Süresi İhbar Karakt. 1 K/D AÇMA kar.0 .40 Ω 1. 130.00 Ω 0. 130.90 Ω 12.. 20 0.20 .1 .20 .5 No. 26.00 sn 0.00 Ω 0. 2 K/D kar. Yayın Tarihi 10.00 Ω 60.. 1/2 için Min.05 sn Ölçme Sürme I1> Çalışma Akımı Ölçme Sürme I2< Çalışma Akımı Poligonun Za Direnci (genişlik) Poligonun Zb Reaktansı (geri) Poligonun Zc Reaktansı (ileri karakt.28 Ω 90.. 10 1 .0 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kademe Dışı Koruma 3502 3503 3504 I1> SÜRME I2< SÜRME Za 1A 5A 120.1 baş.50 Ω 0.Zc 1A 5A 3508 3509 3510 3511 3512 PHI POLİGON G/S KAR.02 .10 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.02 .00 .0 .. 5053 5061 5062 5063 5067 5068 5069 5070 5071 5072 Bilgi Listesi Bilgi >K/D BLK K/D OFF K/D BLKdı K/D AKTİF K/D kar.0 % 20..15 sn 3505 Zb 1A 5A 3506 Zc 1A 5A 3507 Zd . 130. Sinyal Sü. 60. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 26.. C sütunu (yapılandırma)..20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2.72 Ω 6.40 Ω 3. K/D AÇMA kar.00 .

Bunun için. Yayın Tarihi 10. düşük gerilim korumanın bloklama girişini kesici yardımcı kontağı üzeri etkinleştirmek ve o zaman ör. 7UM62. Kendi kendini tutma. ölçme büyüklükleri mevcut olmadan cihazın açılmasında).1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna beslenir. bir Açma komutu verilir.21. İşletme durumu 1'e geçişte (yani ölçme değerleri atama ile) muhtemelen derhal bir Açma gerçekleşebilir. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani. Düşük gerilim koruma.Fonksiyonlar 2.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). 2. Cihazın işletme durumu 0'da bulunmasından önce bir başlatma mevcut değilse (yani ör. iki kademeli olarak tasarlanmıştır. SIPROTEC. elektrikli makinelerdeki ani gerilim düşüşlerini kapsar ve müsaade edilmeyen işletim durumlarını ve mümkü-n kararlılık kaybını önler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Üçlü tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar.42. bir koruma başlatmasıyla koruma fonksiyonlarını bloklamak önerilir.2010 167 .21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Düşük gerilim koruma. Aşağıdaki şekilde.1). bırakma değerinin üzerinden ölçme büyüklüğünün yükseltilmesi ile veya bloklama girişinin etkinleştirilmesiyle kaldırılabilir. Şu an bir başlatma mevcutsa. o zaman ne bir Başlatma ve ne de bir Açma gerçekleşir. Ayarlanabilir gerilim eşiklerinin altında kalınması durumunda bir başlatma bildirimi gerçekleşir. Böylece sekonder gerilimin kesilmesinde korumanın hatalı başlarmaması için. Bir gerilim başlatması için ayarlanabilir bir zaman mevcut ise. Böylece bir açma bu şartlarda da mümkün olur. o zaman bu durum tutulur. düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir. İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintiler oluşur. her kademe kendisi için ve/veya her ikisi beraber ikili giriş(ler) üzeri bloklanabilir. bir gerilim trafosu-koruma şalterinden. ör. Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2.

koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır. Düşük gerilim korumanın birinci kademesi normalinde makine geriliminin yakl. Zaman ayarı.2 Genel Ayar Notları Düşük gerilim koruma. 7UM62. yani Adres 4002 U< = 75 V ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gecikme. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.Fonksiyonlar 2.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 168 SIPROTEC. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. Bırakma oranı 4006 BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanabilir.4. DÜŞÜK GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Yayın Tarihi 10.21.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-73 Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2. İkinci kademe için daha alçak bir başlatma eşiği 4004 U<< ör. Tüm ayar zamanları.2010 . Etkin Değil ayarlanır. 4001 no'lu DÜŞÜK GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. % 75'ine. = 65 V kısa bir açma zamanı ile 4005 T U<< ör. Adres 140.5 s kombine edilmelidir ve böylece kullanıcının kararlılık davranışına yaklaşık bir uyarlamaya erişilir. stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 4003 T U<. = 0. Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi ve bununla birlikte başlatma eşikleri faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.

21. 7UM62. 60..00 sn.01 . 1.21. ∞ 1.Gerilim AKTİF U< başlatıldı U<< başlatıldı U< AÇMA U<< AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük gerilim koruma BLOKLAMA >Düşük Gerilim koruma U< BLK >Düşük Gerilim koruma U<< BLK Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Düşük Gerilim koruma AKTİF Düşük Gerilim U< başlatıldı Düşük Gerilim U<< başlatıldı Düşük Gerilim U< AÇMA Düşük Gerilim U<< AÇMA SIPROTEC. ∞ 10.0 .00 sn 65.50 sn 1. U<< Bırakma Oranı 2. 125.00 .Gerilim OFF D.2010 169 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.20 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Gerilim Koruma 4002 4003 4004 4005 4006A U< T U< U<< T U<< BIRAKMA ORANI 75.4 No. 6503 6506 6508 6530 6531 6532 6533 6537 6539 6540 Bilgi Listesi Bilgi >D.Gerilim BLK D. Yayın Tarihi 10. 60.00 sn.0 V 0.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.Gerilim BLK >U< BLK >U<< BLK D. 125.05 U< Çalışma Gerilimi T U< Zaman Gecikmesi U<< Çalışma Gerilimi T U<< Zaman Gecikmesi U<..Fonksiyonlar 2.0 V 0. Adres 4001 Parametre DÜŞÜK GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10.0 V 0..0 .0 V 3.00 .

şebekeden ayrılmış generatörde veya ada işletiminde ortaya çıkar. Yayın Tarihi 10.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Aşırı gerilim koruma. Yüksek aşırı gerilimde bir kısa süreli gecikme ile devreden çıkarılır. Şekil 2-74 Aşırı gerilim korumanın mantık şeması 170 SIPROTEC. 2.2010 . elektriksel makinenin ve bununla bağlı sistem parçalarının müsaade edilmeyen gerilim yükselmelerinden ve bunların izolasyonunu zararlardan korunma görevini üstlenir. otomatik gerilim regülatörünün hatalı çalışması ile.22. ör.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2. faz-faz gerilimlerin mi yoksa faz-toprak-gerilimlerin mi kullanılması gerektiği seçilebilir. Bir generatörün (Tam-)Yük kapamasından sonra. düşük aşırı gerilimlerde gerilim regülatörünü kullanmak için ve gerilimin tekrar anma alanına ayarlanması için bir uzun süreli gecikme ile devreden çıkarılır. Gerilim sınır değerleri ve gecikme süreleri her iki kademe için ayrı ayrı ayarlanabilir. Gerilim yükselmeleri. Her kademe kendisi ve/veya her ikisi için beraber ikili giriş(ler) üzerinden bloklanabilir.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Aşırı gerilim korumada.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. uyartım sisteminin manuel kullanımında hatalı işletim ile. Aşağıdaki şekil aşırı gerilim korumanın mantık şemasını gösterir.

0 V 3.00 . %110 -% 115'e UN ve ayar hızına göre 1.0 .0 V 0. Tüm ayar zamanları.00 sn. Bırakma oranı 4106 no'lu BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanır ve yüksek doğruluklu ihbarlar için kullanılabilir (ör. U>> Bırakma Oranı Ölçüm Değerleri SIPROTEC. Adres 141.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2.5 s .90 . 60. Burada.50 sn 0. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Aşırı gerilim korumanın sınır değerlerinin ve gecikme zamanlarının ayarı gerilim regülatörünün gerilim değişikliklerini düzenleyebilme hızına göre düzenlenir.. 0. 170. 4104 U>> için yakl.4.. Yayın Tarihi 10. Adres 4101 Parametre AŞIRI GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 30. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.0 . U>>-Kademesi kısa zaman kademesi olarak öyle ayarlanır ki. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Aşırı gerilim koruma. 170. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.5 s'ye kadardır. Topraklı sıfır iletkenli düşük gerilim makinelerde faz-toprak-gerilimler seçilir (= U-f-t). faz-toprak-gerilimlerin ölçme büyüklükleri olarak seçiminde de. Uzun zaman kademesi 4102 U> ve 4103 T U> kalıcı aşırı gerilimlerde müdahale etmelidir.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. koruma fonksiyonlarının ayar değerlerinin faz-faz büyüklüklerle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Yakl. Alışıldığı gibi ör.00 sn. Etkin Değil ayarlanır. 4101 no'lu AŞIRI GERİLİM adresi altında fonksiyon ON.95 U-f-f U> Çalışma Gerilimi T U> Zaman Gecikmesi U>> Çalışma Gerilimi T U>> Zaman Gecikmesi U>. Generatörün tam yük kapatmasında gerilim ilk önce geçici gerilime yükselir ve sonra gerilim regülatörü tarafından tekrar kendi anma değerine azaltılır. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.00 sn 130.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). AŞIRI GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. hatasız çalışan gerilim regülatörünün ayar işlemine müdahale etmemelidir. Ayar değerleri Korumanın hangi ölçme büyüklükleriyle çalışılması gerektiği 4107 DEĞERLER altında ayarlanır. rüzgar türbinlerinin şebeke beslemesinde).0 V 0.. ∞ 0.2010 171 .99 U-f-f U-f-t Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Gerilim Koruma 4102 4103 4104 4105 4106A 4107A U> T U> U>> T U>> BIRAKMA ORANI DEĞERLER 115. Olağan ayarda (Normal durum) faz-faz gerilimlerden yola çıkılır (= U-f-f). İki kademeli karakteristik bu nedenle daima ayar işleminin gerilim zaman karakteristiğinin üzerinde bulunur. 7UM62.Fonksiyonlar 2.22.5 s'ye ayarlanır. geçici işlem tam yük kapamada bir Açmaya yol açmaz..0 V 0. Koruma.% 130 UN bir gecikme ile 4105 T U>> sıfırdan 0. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.22.. ∞ 30. 60. 2.00 .

2010 .Fonksiyonlar 2.Gerilim AKTİF U> başlatıldı U> AÇMA U>> başlatıldı U>> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Aşırı Gerilim koruma >Aşırı gerilim koruma U> BLOKLAMA >Aşırı gerilim koruma U>> BLOKLAMA Aşırı gerilim koruma DEVRE DIŞI Aşırı gerilim koruma BLOKLANDI Aşırı gerilim koruma AKTİF Aşırı gerilim U> başlatıldı Aşırı gerilim U> AÇMA Aşırı gerilim U>> başlatıldı Aşırı gerilim U>> AÇMA Açıklama 172 SIPROTEC. 7UM62. Yayın Tarihi 10.Gerilim BLK A. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.22.Gerilim BLK >U> BLK >U>> BLK A.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2.4 No. 6513 6516 6517 6565 6566 6567 6568 6570 6571 6573 Bilgi Listesi Bilgi >A.Gerilim OFF A.

frekans tespit edilebilir. 7UM62. generatörün Aşırı. kullanılabilir. böylece farklı kumanda fonksiyonları tetiklenebilir. Frekans düşme koruması. işletim durumu 0'a geçişte bir durması vukuu bulur. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir. bu nedenle özel uygulamalar için de kullanılabilir. SIPROTEC. İlgili zaman dolduğunda. Yayın Tarihi 10.23 Frekans Koruma (ANSI 81) 2. Eğer gerilim ayarlanabilir bir dUmin = değerinin altına düşmüşse. Çalışma alanları Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece. f1’den f4’e kadar dört frekans elemanından oluşmuştur. Parametreleme. Kapama komutu. fonksiyonun bloklanmasıyla veya işletim durumu 1'e geçişle geri döner.veya Düşme kademesi mi olarak çalışması gerektiği belirlenebilir.1 Fonksiyon Tanımı Frekans yükselmesi/-düşmesi Frekans koruma.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Frekans koruma. işletim durumu 0'a geçişte çok düşük frekans nedeniyle artık tam frekans ölçümü olmazsa ve Başlatma veya Açma bırakılırsa gerçekleşir. yük atmalarla (yalnız başına çalışan bir sistemde) veya bir güç frekansı kontrolünün hatalı çalışması sonucu olur.Fonksiyonlar 2. Generatör. uygun anahtarlama işlemleri başlatılır. Eğer işletim durumu 0'a geçişten önce son ölçülen frekans <66 Hz ise. yüksüz uzun hatları besleyen generatörler için kendi kendini uyartma riski de mevcuttur. Dört frekans kademesinin her biri. burada işletici gücün kesilmesinde ters güç koruma çalışamadığından. Frekans yükselmesi korumasında aşırı frekans başlatmasının. Frekans düşme koruması.ve Düşük frekanslarını tespit etme görevini üstlenir. Eğer ör. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.23. frekans düşme koruması vasıtasıyla şebekeden ayrılabilir. eğer son ölçülen frekans >66 Hz değerine sahipse. bu kademenin Yükselme. o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır. (geçici) ada şebekesinde çalışan generatörlerde de. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar sürdürülür. bir generatörü sistemden ayırmak gibi. Frekans artışı ör. başlatma düşer. Frekans düşmesi şebekenin aktif güç kullanımının yükseltilmesiyle veya frekansın veya bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir. anma frekansının altında bir frekans aşılmasında bir sinyal verme arzu ediliyorsa. Aynı zamanda. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir. ölçme üst titreşim etkilerinden bağımsızdır ve yüksek bir doğruluğa ulaşır. 2. Frekans kademesi f4 yerine parametrelenen sınır değerinden bağımsız. Filtre fonksiyonlarının kullanılması sayesinde. Frekans eğer müsaade edilen aralığın dışına çıkarsa. bir Açma kumandası üretilir.2010 173 . Böylece koruma değişken sistemin tüm durumlarına uydurulur. bu kademeler opsiyonel olarak frekans düşmesi veya -yükselmesi için kullanılabilir ve ayrı ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir.

23 Frekans Koruma (ANSI 81) Şekil 2-75 Frekans Korumanın Mantık Şeması 2.veya Düşme koruması olarak belirlenir./D. Not Eğer eşik değeri anma frekansına eşit prametrelendirilirse. FREKANS adresinde fonksiyon ON. Eğer eşik değeri anma frekansından daha büyük prametrelendirilirse. müşterilerin veya müşteri gruplarının önem sırası dikkate alınarak bir koordinasyon çizelgesi (yük atma planı) hazırlanır. Etkin Değil ayarlanır. otomatik olarak ayarlandıysa doğru olur (Olağan ayar). Eğer eşik değeri anma frekansından daha küçük prametrelendirilirse.veya Düşme tespiti) belirlenebilir.23.2 Genel Ayar Notları Frekans koruma. bir frekans yükselme kademesi gerçekleşir. Frekans kademesi f4 için daha önce anlatılan.f4 BAŞLATMA kademelerinin her biri için frekans eşiğiyle.2010 . 174 SIPROTEC. o zaman ayar değerleri somut şebeke koşullarına bağlı olur.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Başlatma Değerleri Sistemin anma akımının projelendirilmesiyle ve f1 BAŞLATMA . 7UM62. Eğer frekans koruma yük atma ve şebeke ayırma amacıyla kullanılacaksa. Opsiyonel olarak bu parametre f> veye f< olarak ayarlanabilir ve böylece parametrelendirilen sınır değerinden f4 BAŞLATMA bağımsız olarak değerlendirme yönü (Yükselme. Yayın Tarihi 10. eğer Parametre 4214 EŞİK f4 . Normalde. yük atma için. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 142 no’lu adres FREKANS Koruma = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. kademe etkin değildir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fonksiyon Yükselme. bir frekans düşme kademesi söz konusu olur. 4201 no"lu A.Fonksiyonlar 2.

bunun altında kalınması durumunda frekans koruma bloklanır.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Güç santrallerinde başka uygulama örnekleri de mevcuttur.00 . istasyonun kendi yükü.00 Hz Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı / Düşük Frekans Koruma 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 f1 BAŞLATMA f1 BAŞLATMA T f1 f2 BAŞLATMA f2 BAŞLATMA T f2 f3 BAŞLATMA f3 BAŞLATMA 48. bunun için koşul görünen gücün aynı ölçülerde azaltılmasıdır....00 ..Fonksiyonlar 2.00 sn 47. 7UM62. aşırı frekans koruma.00 Hz 40.2010 175 .00 s 6. Turbo generatörler genel olarak anma frekansının % 95'inin altına kadar çalışabilirler. 66. 600.00 .00 .00 Hz 0. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. ör.. 66.00 sn 40.00 . 4207. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim). örneğin bir yük atma veya (örneğin yalnız başına çalışan bir sistemde) bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir. Bu nedenle genellikle sadece kısa süreli frekans gerilemelerinde yaklaşık 48 Hz'e ( fN = 50 Hz'de) veya 58 Hz (fN = 60 Hz'de) müsaade edilir.50 Hz 62. Ayar örneği: Kademe f1 f2 f3 f4 Gecikmeler T f1 . sürekli anma frekansında sağlanır.50 Hz 59.00 s 20.00 Hz 49. daha çok güç sistemi/güç santrali operatörünün bildirimlerine bağlıdır.. 66. Ayarlanacak olan frekans değerleri./D. Endüktif tüketiciler için frekans azalması sadece yüksek bir akım tüketimi anlamına gelmez.00 Hz 40. 66.00 Hz 6. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 ..00 .00 Hz 59. 66.00 Hz 47. Bu bağlamda.00 sn 49. Bir frekans yükselmesi.00 Hz Ayar değerleri fN = 60 Hz için 58. 66..T f4 gecikme süreleriyle (Adresler 4204.00 Hz 40. bir aşırı hız koruma olarak kullanılabilir. Minimum Gerilim 4215 no'lu dUmin = adresi altında minimum gerilim ayarlanır. FREKANS Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 40. makineyi yeniden anma frekansına ayarlar.00 Hz Gecikme 1.50 Hz f1 Çalışma f1 Çalışma T f1 Zaman Gecikmesi f2 Çalışma f2 Çalışma T f2 Zaman Gecikmesi f3 Çalışma f3 Çalışma SIPROTEC.00 .00 Hz 57.50 Hz 52. % 65 UN'dir. Sonuç olarak. güç istasyonunu.00 s 2.00 Hz 0. zamanında güç sisteminden ayırarak santralin kendi yük talebini de garanti eder. Sebep fN = 50 Hz için Şebeke ayırma Hareketsiz duruş Uyarı Uyarı veya Açma 48.23. 100. Bu durumda.00 s 10. Önerilen değer yakl. frekans düşme koruma. aynı zamanda stabil işletimin bir tehlikesi anlamını da taşır.00 Hz 1. 4210 ve 4213) frekans kademelerinin bir öncelik sırasına ulaşılabilir. Yayın Tarihi 10.00 Hz 57. 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive). Ayar zamanları.3 Adres 4201 Ayarlar Parametre A. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.00 sn 40. Turbo regülatör.00 Hz 58.

4 No.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.23. 125.00 Hz 62. D.00 sn otomatik Açıklama T f3 Zaman Gecikmesi f4 Çalışma f4 Çalışma T f4 Zaman Gecikmesi Kademe f4 Eşik İşlemi f4 BAŞLATMA f4 BAŞLATMA T f4 EŞİK f4 4215 dUmin = 65. 100. 66.00 Hz 0.. 0 Varsayılan Ayar 20.0 V. 100.00 ..00 .Fonksiyonlar 2.00 .2010 .00 Hz 10.0 V Çalışma için gerekli minimum gerilim 2.00 . 5203 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 Bilgi Listesi Bilgi >Frekans BLK >f1 BLK >f2 BLK >f3 BLK >f4 BLK Frekans OFF Frekans BLKdı Frekans AKTİF Frek. 7UM62..23 Frekans Koruma (ANSI 81) Adres 4210 4211 4212 4213 4214 T f3 Parametre Ayar Seçenekleri 0.00 sn 40..00 Hz 40.00 sn 52. 66. Yayın Tarihi 10.0 .00 sn otomatik f> f< 10.Ger BLK f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans koruma BLOKLAMA >Kademe f1 BLOKLAMA >Kademe f2 BLOKLAMA >Kademe f3 BLOKLAMA >Kademe f4 BLOKLAMA Frekans koruma OFF Frekans koruma BLOKLANDI Frekans koruma AKTİF Frekans koruma düşük gerilim bloklama f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA 176 SIPROTEC.

generatörlerde ve transformatörlerde. Koruma. SIPROTEC. Birinci başlatma eşiğinin aşılmasında (Uyarı kademe 4302 U/f >) bir zaman kademesi 4303 T U/f > başlatılır. Üç faz-faz gerilimlerin maksimumu hesaplama için kullanılır. o zaman müşteriye özgü açma zamanları verisiyle önceden verilmiş aşırı uyartım değeri için U/f istenen her karakteristik gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör. korunan nesneye aşırı uyartım ile öğretilen ısınmanın yaklaşık benzetimi için iki kademe karakteristiği ve bir termal karakteristik içerir. Başlatma eşiğinin altında kalınması durumunda Açma kumandası geri çekilir ve sayıcı parametrelenebilir bir soğutma zamanı verisine uygun olarak azaltılır. bunun bitişinden sonra bir uyarı ihbarı oluşur. Denetlenebilir frekans aralığı 10 Hz .5 ve 2. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir. Termal karakteristik.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2. Bu karakteristik korunan nesnenin gerçek termal oranına uymuyorsa. ancak sistem büyüklüğünün doğru verisi trafonun primer anma gerilimi ve korunan nesnenin anma gerilimidir (bakın Bölüm 2. aşırı uyartım U/f (anma değeriyle ilişkili) ve açma zamanı t'nin 8 Değer çifti ile verilmiştir. manyetik çekirdeğin hızlı bir doymasına ve yüksek bir endüksiyon akımı kaybına yol açar. eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. eğer korunan nesneden.7). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gerilim ve frekans burada korunan nesnenin anma değerleriyle (Generatör. Endüksiyonun anma değeri üzerine yükselişi. Başlatma eşiğinin aşılmasıyla aynı anda bir sayma anahtarlaması müsaadesi verilir.2010 177 . Bunun için başlatma değerlerinin ve karakteristiğin sekonder değerlere çevrilmesi gerekmez.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Aşırı uyartım koruma. 7UM62. Koşul. bu endüksiyon B'ye orantılıdır ve onu anma endüksiyonu BN 'e orantılar. Çoğu durumlarda standart transformatörlerle ilgili olan olağan ayarlanmış Karakteristik. yeterli bir koruma gösterir. Açma sayıcı değerine ulaşılmasında bir Açma kumandası verilir. Gerilim U/Frekans f bölümünü ölçer.70 Hz'e kadar uzanır. Mevcut bulunan U/f değerine uygun olarak bu ağırlıklı sayaç düzenlenir. Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir.24. Transformatör) ilişkilidir. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir. ör. o zaman açma zamanı parametrelenen karakteristiğe göre oluşur. özellikle Enerji santralı-Blok transformatörlerde müsaadesiz bir yüksek endüksiyon tespitine hizmet eder. Karakteristikler Aşırı uyartım koruma.. Transformatör ör. 2.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Aşırı uyartım koruma. Ara değerler doğrusal interpolasyonla cihazda kazanılır. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.

Yayın Tarihi 10. 178 SIPROTEC. Şekil 2-76 koruma oranını gösterir.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-76 Aşırı uyartım korumanın açma aralığı Cihazın olaağan ayarından verilen açma karakteristiği Teknik Veriler'de Aşırı Uyartım Koruma bölümünde gösterilmiştir. ayar değerinden daha küçük veya daha büyük ayar değerleri seçilirse. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer parametrelemede başlatma eşiği için (Parametre 4302 U/f >) termal karakteristiğin 1.2010 . Bir bloklama girişi üzerinden ve bir reset üzerinden sayıcı sıfıra geri döner.Fonksiyonlar 2. Aşağıdaki şekil aşırı uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir.

SIPROTEC. Etkin Değil ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. U/f-Koruma. Transformatör ör. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir. Uyartım KOR.Fonksiyonlar 2. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir.24. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Uyartım KOR. eğer korunan nesneden.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 7UM62.2010 179 . eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. adresi altında fonksiyon ON. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.. ör. Aşırı uyartım koruma. tüm işletim durumlarında hem gerilim regülatörünün hem de hız ayarlamasının doğru çalışmasını denetler.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-77 Aşırı uyartım korumanın mantık şeması 2. orantıya bağlı olarak endüksiyon B olan Gerilim/Frekans oranını ölçer Koruma. Yayın Tarihi 10.2 Genel Ayar Notları Aşırı uyartım koruma. Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör. 143 A. 4301 no'luA.

1. 4305 T U/f >>. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. olağan ayarlanmış Standart karakteristik korunur. 1. parametrelerin nokta nokta gösterimi verisiyle maksimum 7 doğru parçasıyla verilebilir Bunun için Açma zamanları t U/f = 1.2010 . 1.40) adreslerinde verilir. oranda anma endüksiyonu için (B/BN) sınır değeri ayarının temelini 4302 no'lu U/f > adresi altında oluşturur.30. 1. ilgili gecikme zamanlarının bitişinden sonra 4303 T U/f > bir uyarı ihbarı gerçekleşir.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sabit Kademeler Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilen endüksiyon sınır değeri.40 aşırı uyartım değerlerinde önceden verilen karakteristiklerde okunur ve 4306 t(U/f=1. Şekil 2-78 Termal Açma Karakteristiği (olağan ayarlarla) Olağan ayar olarak 4306 . Bırakma süresi).4313 t(U/f=1. Çok büyük aşırı uyartımların hızlı kaldırılabilmesi için. Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilmiş hiçbir veri bulunmuyorsa.05) .35 ve 1. ayrıca ayarlanan karakteristiğe bağlı olarak az ya da çok bir süreden sonra Açmayı teşvik eden bir sayıcıya müsaade verilir. 4302 no'lu adreste ayarlanan endüksiyon U/f sınır değeri aşılmasında bir başlatma ihbarı verilir. 1. Bunun için aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık yaklaşık olarak benzetilmiştir.4313 parametreleri için karakteristik bir Siemens-Standart-Transformatörü için seçilir.Fonksiyonlar 2. 180 SIPROTEC.20. bir Açma/Kademe karakteristiği öngörülür 4304 U/f >>.15. doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. Yayın Tarihi 10. Burada ayarlanan zaman. Adres 4302 altında ayarlanan U/f endüksiyonun sınır değerinin aşılmasında sadece şu anda bahsedilen Başlatma ihbarı üretilmez.05. Diğer taraftan her isteğe bağlı Açma karakteristiği.25. 1. 7UM62. Termal Karakteristik Açma-Kademe karakteristiği bir termal kademenin üzerindedir. Noktalar arasında koruma cihazından doğrusal interpolasyon uygulanmıştır.10.

20000 sn 0 .20 Zaman Gecikmesi U/f = 1.10) t(U/f=1. 20000 sn 0 .25 Zaman Gecikmesi U/f = 1. başlatma eşiğinin bırakmasıyla termal gösterim ile resetlenir. Ayrıca bu parametre termal benzetimin % 100'den % 0'a soğuması için gerekli zaman olarak tanımlanır.00 sn 20000 sn 6000 sn 240 sn 60 sn 30 sn 19 sn 13 sn 10 sn 3600 sn U/f > Çalışma Değeri T U/f > Zaman Gecikmesi U/f >> Çalışma Değeri T U/f >> Zaman Gecikmesi U/f = 1..35) t(U/f=1.10 Zaman Gecikmesi U/f = 1..10 10.3 Adres 4301 Ayarlar Parametre A.2010 181 ..15 Zaman Gecikmesi U/f = 1.. 20000 sn 0 . ∞ 1.40) T SOĞUMA SÜRESİ 1.00 sn 1.. 20000 sn 0 . 20000 sn 0 . Yayın Tarihi 10.00 .40 Zaman Gecikmesi Soğuma için Zaman SIPROTEC.40 0. 20000 sn 0 .20) t(U/f=1..24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sınırlama Korunacak nesnenin ısınmasının benzetimi Açma sıcaklığının % 150'sinin aşılmasında sınırlanmıştır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20000 sn 0 ..00 .05 Zaman Gecikmesi U/f = 1.. içinde ayrıntılı bulunan Sistem parametrelerinin 221 Unom PRİMER ve 251 UN GEN/MOTOR Bölüm 2.24. 60. ∞ 0 . 2.25) t(U/f=1.00 sn.35 Zaman Gecikmesi U/f = 1. 60. 1.. Uyartım KOR.15) t(U/f=1. 1.00 sn. 7UM62. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1. Bununiçin koşul. Soğuma süresi Açma. 20000 sn 0 .Fonksiyonlar 2.30) t(U/f=1.00 . Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir.00 .05) t(U/f=1.5 'e göre doğru verilmiş olmasıdır.. 20000 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Uyartım Koruma (U/f) 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 U/f > T U/f > U/f >> T U/f >> t(U/f=1.30 Zaman Gecikmesi U/f = 1.. sayaç içeriği ancak 4314 no'lu T SOĞUMA SÜRESİ adresi altında ayarlanan soğuma süresi sıfıra düşer.40 1..20 0..

24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2.2010 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5353 5357 5361 5362 5363 5367 5369 5370 5371 5372 5373 Bilgi Listesi Bilgi >U/f BLK >HR TerBen U/f U/f> OFF U/f> BLKdı U/f> AKTİF U/f> uyarı BR TerBen. U/f U/f> başlatıldı U/f>> AÇMA U/f> Termal AÇ U/f>> baş. Yayın Tarihi 10.24.Uyartım koruma: U/f uyarı kademesi U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı Uyartım koruma: U/f> başlatıldı Aşırı Uyartım koruma: U/f>> kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: Termal kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: U/f>> başlatıldı 182 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.4 No.dı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Aşırı uyartım koruma BLOKLAMA >U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı uyartım koruma DEVRE DIŞI Aşırı uyartım koruma BLOKLANDI Aşırı uyartım koruma AKTİF A.

Başlatma. ters düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir.3'teki bağlantı örneğine bakın). kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). o zaman sadece bloklama ile tekrar inaktif yapılabilir.Fonksiyonlar 2.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ters zamanlı düşük gerilim koruma ilk sırada kullanıcıyı (Endüksiyon makineler) tek başına çalışan sistemlerde olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden korur ve müsaade edilmeyen işletme durumlarından ve böylece mümkün kararlılık kayıplarından kaçınılır. Enterkonnekte şebekelerde de yük atma kriteri olarak da kullanılabilir. Böylece olmayan ölçme büyüklüklerinde düşük gerilim fonksiyonunun devreye alınmasında derhal bir koruma çalışması oluşmaması garantilenir. Sistem taraflı gerilim trafosu V-Bağlantıda bulunursa. tek kademeli olarak tasarlanmıştır.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. Şu an bir başlatma mevcutsa. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani. Böylelikle bir sanal yıldız noktası oluşturulur. İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintileri oluşur. gerilim kısa bir süreden sonra tam geri dönse bile. SIPROTEC.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme büyüklüğü Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna atanır. Düşük gerilim koruma. Eğer hiçbir ölçme büyüklüğü cihazda bulunmuyorsa (İşletim durumu 0). Bırakma oranı. başlatma mevcut olmasa da Açma gerçekleşmez. Adres 4402 Up< BAŞ. Sadece kafes rotor motorlar -çalışma makinesinin karşı moment karakteristiği herbir devir için motorun kalıcı dönme momenti karakteristiğinin altında bulunan. 7UM62. ör. Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 V değerindedir. o zaman bu durum tutulur. Tüm diğer motorlar boşa çalışma esnasında tekrar geri gelen gerilim nedeniyle termal veya bazı durumlarda mekanik olarak da aşırı zorlanırlar. Gecikme zamanının hesabı açmaya kadar 0 V'a atlamada olduğu gibi gerçekleşir. Açma Karakteristiği Bir gerilim zaman bağımlı Açma karakteristiği integral oranı ile motorların kararlılık karakteristiğine tam bir uyumu mümkün kılar. Tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar. bir gerilim trafosu-koruma şalteri veya kapanmış makinede kesici yardımcı kontağı üzerinden. altında ayarlanan eşik değerinin mutlak % 101 veya 0.2010 183 . Yayın Tarihi 10. Numerik filtrelemeye göre sadece temel titreşimler değerlendirilir.2).anma devrine ulaşır. Aşağıdaki şekilde.25. 2. Böylece koruma sekonder gerilimin kaybında hatalı başlatmaması için. Başlatma ve Bırakma değeri arasında açma zamanı belirlemenin integral oranı „donmuş“ 'tur. o zaman bunun devamında (sanal) faztoprak-gerilimler elde edilebilir (Ek A. koruma faz-faz gerilimlere oluşturulur ve dahili yıldız noktası serbestlik kazanır. o zaman durmaya kadar frenlenir ve çok düşük hızla işler.veya Açma tutulması sadece gerilimlerin geri dönüşüyle veya bloklama girişinin çalıştırılmasıyla sonlandırılabilir. Eğer motor kararlılık karakteristiğinin alt bölgesine gelirse. Eğer koruma fonksiyonu ölçme büyüklüklerinin atamasıyla ilk etkinlleştirilmişse. bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir.42.

Çalışma değerleri için kesin genel veriler yapılamaz. 4403 T U.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Gecikme. 7UM62. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Zaman çarpanı. İhtiyaç durumunda Açma zamanı isteğe bağlı olarak bundan başka sonradan ayarlanan bir zaman kademesi ile 4404 T Up< uzatılır. İstisna durumlarda. korumayı daha alçak bir değere ayarlamak gerekli olabilir. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır. Yayın Tarihi 10. Adres 144. 184 SIPROTEC. % 75 makine gerilimine. eğer yüksek işleyiş esnasında gerilim çökmesi büyük ise.Fonksiyonlar 2.2010 . Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sisteminin ve bununla birlikte başlatma eşiklerinin faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. Etkin Değil ayarlanır.25. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. yani Adres 4402 Up< BAŞ.4. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. TERS D. stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir.GERİLİM = Etkin) yarlandıysa etkindir ve erişilebilir. = 75 V ayarlanır. Tüm ayar zamanları. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. 4401 no'lu TERS D. Koruma ilk sırada tüketiciyi (Endüksiyon makineler) olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden koruması ve kararlılık problemlerinden kaçınılması için.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-79 Ters Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2.2 Genel Ayar Notları Ters düşük gerilim koruma. ayar değeri normalinde yakl.

00 sn.10 . ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Düşük Gerilim Koruma Up< 4402 4403 4404 Up< BAŞ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 0 0. 60.00 sn Up< Çalışma Gerilimi Karakteristik için Zaman Çarpanı T Up< Zaman Gecikmesi 2. 7UM62. T Çarpan T Up< 75.25.00 .0 V 1.0 V 0..25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2.Fonksiyonlar 2.00 sn. 6520 6522 6523 6524 6525 6526 6527 Bilgi Listesi Bilgi >Up< BLK Up< OFF Up< BLKdı Up< AKTİF Up< Başlatıldı Up< kar.3 Adres 4401 Ayarlar Parametre TERS D. baş.dı Up< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters düşük gerilim koruma BLOKLAMA Ters Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Ters Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Ters Düşük Gerilim koruma AKTİF Ters Düşük Gerilim Up< başlatıldı Ters Düşük Gerilim Up<-karakt.00 sn 0. başlatıld Ters Düşük Gerilim Up< AÇMA SIPROTEC.2010 185 .4 No.0 .25.GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10.. 125.. Yayın Tarihi 10. 5.

Düşük gerilim denetimi. Kademeler hem frekans düşme değişim hızına (-df/dt<) hem de frekans yükselme değişim hızına (+df/dt>) ayarlanabilir.. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Frekans yükselmesi-/düşmesi değişimi Frekans değişim hızı koruma dört kademeye df1/dt .df4/dt sahiptir. Denetleme yöntemiyle. Eğer ölçme gerilimi ayarlanabilir bir U MIN değerinin altına düşmüşse.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 2. o kadar etkin olurlar.23) verilebilir. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir. Faz açısı atlamaları kontrolü vb.ve Zaman farkı oranı frekans değişim hızına karşılık gelir. etki gösterir. O zaman bir yandan ayar tekniği tedbirleri alınmalıdır ve diğer taraftan anahtarlama işlemleri yürütülmelidir. bu pozitif ya da negatif olabilir. İlgili zaman dolduğunda. ayarlanabilir ölçüm penceresi frekans farkı oluşumu için ve bırakma farkı her iki kademe için geçerlidir. Böylece fonksiyon değişimli olarak sistem koşullarına uydurulur. o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır. Kademe -df/dt anma frekansından daha küçük veya bundan aşağı frekanslarda. bir fonksiyon aşırılığından kaçınılır. Çalışma aralığı Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece. Bir arızanın başlaması ne kadar erken kavranırsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Prensibi Pozitif bileşen sistem geriliminden periyot başına frekans bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan hesaplanır ve iki birbirini takip eden frekans ölçüm değeri elde edilir. bir Açma kumandası üretilir. Frekans değişim hızı koruma. Yayın Tarihi 10.26. Dört frekans değişim kademesinin her biri. Frekans korumanın çalışma değerine ulaşılmasından önce bir akım kesme komutu (bakın Bölüm 2. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir. Parametreleme. oluşturulan ve ihtiyaç duyulan aktif güç arasında bir dengesizlik oluştuğu durumlarda ortaya çıkar. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar tutulur. eğer düşük frekans müsaadesi etkin ise. ör. Bu küçük eğimlerin denetiminde tavsiye edilir. Ölçüm devamlı (her periyot için) yürütülür.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Frekans değişim hızı koruma frekans değişiklikleri hızlı tespit edilebilir. Düşük gerilim bloklama tüm kademelere aynı anda etki edebilir. Ayarlanabilir bir zaman aralığı üzerinden (Olağan ayar 5 Periyot) bundan sonra frekans farkı oluşur. Bunlar Şebeke ayırma ve Tüketici kapamaları (yük atma) gibi yük hafifletme tedbirleri olabilir. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir.2010 . Ayar parametrelerini makul bir ölçüye sınırlandırmak için. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. df/dt> kademesi anma frekansının aşılmasına denk sayılır veya etkinleştirilmiş aşırı frekans müsaadesi üzerinde sayılır. 2. frekans tespit edilebilir. Böylece frekans düşmelerine veya yükselmelerine hızlıca reaksiyon gösterilebilir. Frekans. Koruma fonksiyonunun iki ana uygulaması böylece Şebeke ayırma ve Yük atmadır. 186 SIPROTEC.

İlk önce kademenin bir frekans yükselmesini f>fN 'de mi veya bir frekans düşüşünü f<fN 'de mi denetlemesi gerektiği belirlenmelidir. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 145 df/dt Koruma uygun ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.2010 187 . Başlatma değeri uygulamaya bağlıdır ve şebeke koşuıllarına göre düzenlenir. 4501 no'lu df/dt Koruma adresinde fonksiyon ON. 7UM62. Olağan ayar 2 df/dt kad. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Frekans değişim hızı koruma. Frekans yükselir ve bir pozitif SIPROTEC. Kademe 1 için 4502 no'lu df1/dt >/< adresi altında yapılır. Bu ayar ör. Genellikle bir şebeke araştırması gereklidir. Birdenbire elektrik tüketici kapatılırsa. Yayın Tarihi 10. bir aktif güç fazlalığı oluşur. Burada 2 ve 4 kademeler arasında seçilebilir.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Şekil 2-80 Frekan değişim hızı koruma mantık şeması 2.26. Başlatma Değerleri Ayar için yaklaşım şekli her kademe için özdeştir. Ön işaret koruma fonksiyonunu 4502 adresi altındaki ayardan bilir.'dır.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Çalışma değeri mutlak değer olarak 4503 no'lu df1/dt KADEMESİ adresi altında ayarlanır.Fonksiyonlar 2.

Buna karşılık generatörler kesilirse. Burada: fN ΔP Anma Frekansı Aktif güç değişimi ΔP = PTüketim – POluşturma SN H Makinenin anma görünür gücü Eylemsizlik sabiti H için tipik değerler: Hidroelektrik santralı generatörleri için (Çıkık kutup makine) Turbo generatörler için (Tam kutup makineler) Endüstri turbo grupları Örnek: fN = 50 Hz H=3s Durum 1: ΔP/SN = 0. Gecikmeler Gecikme.Fonksiyonlar 2.1 Saniye) geçerlidir. Bunlar bir frekans değişiminin başlangıç hızı için (yak. Bunun yanında frekans korumanın ilgili frekans kademesi sorgulanır. Ayar örneğinde bu Kademe f1'dir. H = 1. parametre OFF 'a getirilir (Olağan ayar). Örnek niteliğinde tahmin için aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. Yayın Tarihi 10. o zaman bir aktif güç kıtlığı oluşur.2010 . sıfıra ayarlanmalıdır. 7UM62. Kademe 1 için zaman ayarlaması 4504 no'lu T df1/dt adresi altında yapılır ve zamanlar kendi doğal sürelerine eklenir.12 Durum 2: ΔP/SN = 0.5 s . İki fonksiyonun birleştirilmesi istenmiyorsa. o zaman mutlaka düşük bir gecikme aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için uygun olur. Frekans koruması ile müsaade df1/dt & f1 parametresiyle (Adres 4505) kademenin müsaadesi belirli bir frekans eşiğinden itibaren ayarlanabilir. Buna karşılık daha küçük değişimlerin denetlenmesi gerekliyse (< 1Hz/s).10 s H=3s-4s 188 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Frekans düşer ve bir negatif frekans değişimi oluşur.48 Durum 1: df/dt = –1 Hz/s Durum 2: df/dt = –4 Hz/s Yukarıdaki örnek olağan ayara temel olarak konulmuştur. Burada dört kademe için simetrik bir ayar gerçekleşmiştir. Bu durum büyük ayar değerlerinde olabilir.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) frekans değişimi oluşur.6 s H = 2 s . eğer koruma fonksiyonunun çok hızlı bir reaksiyonu isteniyorsa.

altında kalınması durumunda frekans değişim hızı korumanın bloklandığı minimum gerilim ayarlanır.0 Hz/s.. Önerilen değer yakl.5 Hz/s 0.00 sn Eşik Modu (df1/dt >/<) df1/dt Kademesi Çalışma Değeri df1/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f1 çalışması Eşik Modu (df2/dt >/<) df2/dt Kademesi Çalışma Değeri df2/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f2 çalışması Eşik Modu (df3/dt >/<) df3/dt Kademesi Çalışma Değeri df3/dt Kademesi Zaman Gecikmesi SIPROTEC.0 Hz/s 0.1 ≈ 0....1 2..1 . Ayar değeri Kademe dfn/dt 0. ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0. 4521) ≈ 0.. Böylece ölçme doğruluğu iyileştirilir. 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive).2010 189 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler...1 Hz/s 1.20 Hz/s Minimum Gerilim 4518 no'lu U MIN adresi altında.00 . önceden ayarlanan ölçme penceresi uzatılmalıdır..1 . 10. 4519.5 5. 60. % 65 UN'dir.0 Hz/s. 7UM62. ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.. ∞ 0.0 Hz/s 0.00 sn.5 Hz/s) tespit edilmesi gerekliyse.50 sn OFF -df/dt< 4. ∞ 0.5 10..00 . Ayar değişiklikleri....5 Hz/s 5.26. 4520.. 60. ∞ 0.5.1 .. gereklidir. 60.5 dfx/dt M-PENCERE (Adr.. Çok küçük frekans değişikliği (<0.. df1/dt ve df2/dt) düşme farkı ve ölçme penceresi ayarlanabilir. 4522) 25. eğer ör.10 10..00 sn. df/dt HYSTERESE (Adr.00 .00 sn.0 Hz/s.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) İlave parametre Advanced-Parametre olarak her iki kademe için (ör.. büyük bir düşme farkı isteniyorsa. Yayın Tarihi 10..2 ≈ 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.05 ≈ 0. Bu ayar sadece DIGSI işletim programıyla mümkündür.50 sn OFF -df/dt< 1. 10..0.0 Hz/s 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. 10. Adres 4501 Parametre df/dt Koruma Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -df/dt< +df/dt> 0.1. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Frekans değişim hızı koruması 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 df1/dt >/< df1/dt KADEMESİ T df1/dt df1/dt & f1 df2/dt >/< df2/dt KADEMESİ T df2/dt df2/dt & f2 df3/dt >/< df3/dt KADEMESİ T df3/dt -df/dt< 1.

0 0.00 .02 . 60.99 Hz/s 1 ..26.99 Hz/s 1 . Yayın Tarihi 10...0 Hz/s. ∞ 0. 0. df3/4 HİSTEREZS df3/4 ÖLÇ..dı df1/dt AÇMA df2/dt AÇMA df3/dt AÇMA df4/dt AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans değişim hızı koruma BLOKLAMA >df1/dt kademesi BLOKLAMA >df2/dt kademesi BLOKLAMA >df3/dt kademesi BLOKLAMA >df4/dt kademesi BLOKLAMA df/dt DEVRE DIŞI df/dt BLOKLANDI df/dt AKTİF df/dt düşük gerilim ile bloklandı Kademe df1/dt başlatıldı Kademe df2/dt başlatıldı Kademe df3/dt başlatıldı Kademe df4/dt başlatıldı Kademe df1/dt AÇMA Kademe df2/dt AÇMA Kademe df3/dt AÇMA Kademe df4/dt AÇMA 190 SIPROTEC. 25 Çevr.Fonksiyonlar 2. Ayar Seçenekleri OFF ON -df/dt< +df/dt> 0. 125.0 . 0. 7UM62.40 Hz/s 5 Çevr. 5503 5504 5505 5506 5507 5511 5512 5513 5514 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 Bilgi Listesi Bilgi >df/dt BLK >df1/dt BLK >df2/dt BLK >df3/dt BLK >df4/dt BLK df/dt OFF df/dt BLKdı df/dt AKTİF df/dt U< BLK df1/dt Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.02 .4 No. 0.PENC.1 . 10.10 Hz/s 5 Çevr. ∞ OFF ON 10. 0.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Adres 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519A 4520A 4521A 4522A Parametre df3/dt & f3 df4/dt >/< df4/dt KADEMESİ T df4/dt df4/dt & f4 U MIN df1/2 HİSTEREZS df1/2 ÖLÇ. Açıklama VE (AND) mantığı ile Kademe f3 çalışması Eşik Modu (df4/dt >/<) df4/dt Kademesi Çalışma Değeri df4/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f4 çalışması Minimum Çalışma Gerilimi Umin df1/dt & df2/dt için Reset Histerezisi df1/dt & df2/dt için Ölçme Penceresi df3/dt & df4/dt için Reset Histerezisi df3/dt & df4/dt için Ölçme Penceresi 2. 25 Çevr.00 sn OFF 65.2010 .0 V 0.dı df4/dt Baş..dı df2/dt Baş.dı df3/dt Baş... Varsayılan Ayar OFF -df/dt< 4.00 sn.0 V.0 Hz/s 0.PENC.

Yayın Tarihi 10. Besleme hattı kesilirse. üç kutuplu bir otomatik tekrar kapama nedeniyle kesilirse.veya Frekans sapması oluşabilir. Şekil 2-81 Yük kapamadan sonra frekans değişikliği (Arıza kaydı çizim SIPROTEC 4 Cihaz ile – anma frekansı için sapma gösterilmiştir) SIPROTEC.27 Gerilim Vektörü Atlaması Kendinden üretici örneğin direkt bir şebekeyi besler. gerilimde faz açısının denetlenmesidir.1 Fonksiyon Tanımı Yük kapamada frekans seyri Aşağıdaki şekil bir generatörün yük kapamasında frekans seyrini göstermektedir.veya makas şalterinin açma komutu gerçekleşir. Vektör atlama fonksiyonunun temel uygulaması böylece şebeke ayırmadır. bunlar generatörde veya generatörle motor arasındaki şanzımanda zarara yol açar. Kesilen bir beslemenin kimlik tanıması için bir kriter. 2. Besleme hattı genellikle şebeke işletici ve kendinden üretici arasında hak taşıma sınırıdır.27. Besleme hattı ör. beslenen generatörde güç bilançosuna bağlı olarak bir Gerilim. Bu bir delta yöntemi ile bulunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatörün ivmesi sistem koşullarına uyacak şekilde gerçekleşir (ayrıca bakın Bölüm 2. Generatör şalterini açmakla frekans ölçümünde frekans atlaması olarak tanınan faz açısı atlaması oluşur. ani akım kesintileri gerilimde faz açısı atlamasına yol açar.Fonksiyonlar 2.26 „Frekans değişim hızı koruma“).27 Gerilim Vektörü Atlaması 2.2010 191 . Besleme hattının bir ölü zaman sonunda devreye alınmasında asenkron koşullar ortaya çıkabilir. Ayarlanmış bir eşik değeri aşılmasında generatör. 7UM62.

Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Sol gösterim kalıcı durumu gösterir ve sağ resimde bir yük kapamadan sonra gösterge değişimi görülür. Bu aşılırsa. Bir kısa devre devamında gerilim aniden küçük bir değere düşüyorsa. Açma. bloklama gecikmesiz olarak reset üzerinden iletilir. o zaman akım akışı aniden değişmelidir. Eğer ör. Şekil 2-82 Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi Bir aşırı fonksiyondan kaçınmakiçin. ek tedbirler gerçekleştirilir. eğer izin verilen frekans bandı terk edilirse etkisizdir. Eğer Frekans. Açı karşılaştırma yöntemi açı farkını belirler ve bunu ayar değeriyle karşılaştırır. Çalıştırılmış zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. bir RS-Flip-Flop'ta vektör atlamasının kaydı gerçekleşir.gerilim devreye alınır ve frekans bandı doğru ise. vektör atlama fonksiyonu üzerinden engellenir.27 Gerilim Vektörü Atlaması Ölçme Prensibi Faz-toprak-gerilimlerden pozitif bileşen sistem gerilimi göstergesi hesaplanır ve 2 periyodun bir delta aralığı üzerinden gerilim göstergesinin faz açısı değişimi belirlenir. Ana prensip gösterimi Şekil 2-82. Vektör atlaması açıkça görülür. 192 SIPROTEC. Vektör atlama fonksiyonu. bundan sonra mantıksal „1“ 'den „0“ 'a değişme gerçekleşir. Bırakma gecikmeli Timer T BLK ile belirli bir zaman için reset hala devrede tutulur ve böylece bir başlatma.ve/veya Gerilim bandı tutulamazsa. mantık mantıksal bir „1“ üretir ve reset uzun süreli aktif olur. Burada sınırlama parametreleri U MİN ve U MAKS'dur. Bir faz açısı atlaması ortaya çıkarsa. örneğin: • Anma frekansının kalıcı sapmalarının düzeltmesi • Frekans çalışma alanının fN ± 3 Hz 'e sınırlandırılması • Örnekleme frekansının dahili cihaz anahtarlamalarının tespiti (Örnekleme frekansı uyarlama) • Bir minimum gerilimden itibaren müsaade • Gerilimin devreye alınmasında veya kesilmesinde bloklama Mantık Mantık Şekil 2-83 'te gösterilmiştir. 7UM62. Aynısı gerilim için de geçerlidir. Kaydedilmiş başlatma bir ikili giriş üzerinden veya otomatik olarak bir zaman elemanı üzerinden (Adres 4604 T RESET) resetlenebilir.2010 . Vektör atlaması ölçümü sonucu baskılanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. vektör atlaması üzerinden engellenir.

U MIN için değer. Ayar sınırında tesisin ya da cihazın kullanım politikası rol oynar. izin verilen gerilimin altında bulunmalıdır. ancak yapılandırma sırasında 146 no'lu adres VEKTÖR ATLAMA . Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4601 no'lu VEKTÖR ATLAMA adresi altında fonksiyon ON. Olağan ayar olarak % 80 Anma gerilimi seçilmiştir.ve Boşaltma oranlarına göre düzenlenir. U MAKS için maksimum izin verilen gerilim seçilir.27 Gerilim Vektörü Atlaması Şekil 2-83 Vektör atlama tespitinin mantık şeması 2.27.2 Genel Ayar Notları Vektör atlama fonksiyonu.2010 193 . Bu sebeple olağan ayarda 10° 'lik bir ayar seçilir. Yayın Tarihi 10. Genel olarak bu. Ayar değeri sisteme özgü hesaplanır. Müsaade edilen gerilim çalışma alanı 4605 no'lu adres altında U MIN için ve 4606 no'lu adres altında U MAKS için ayarlanabilir. Aniden bir aktif güç yük azaltması ve aktif güç yükü gerilim vektörü atlamasına yol açar.Fonksiyonlar 2. 7UM62.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Başlatma Değerleri Vektör atlaması için ayar değeri (Adres 4602 DELTA PHI) Besleme. Ayrıca „Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi“ şeklinin basitleştirilmiş yedek anahtarlaması fonksiyon tanımlamasında temel olarak alınır veya bir şebeke hesaplama programı kullanılır. koruma fonksiyonunun yüklerin Devreye alınmasında ve Devrenin kesilmesinde şebekede bir şebeke ayırma yapması tehlikesi oluşur. Çok hassas bir ayar seçilirse. SIPROTEC. anma geriliminin % 130 'u bir gerilim değeridir. üzerinde gerilimi kısa süreli kesebilen ve bunun için bir şebeke ayırma istenen.

0 V 0. Timer ∞'a yerleştirilir.00 sn 80.. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Gerilim Vektör Atlaması 4602 4603 4604 4605A 4606A 4607A DELTA PHI T DELTA PHI T RESET U MIN U MAKS T BLK 10 ° 0.. T BLK 'nın vektör atlama ölçümünün (2 periyot) ölçme penceresinden daima daha büyük ayarlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. 7UM62.00 . 60.00 sn. Ayarın değiştirilmesi DIGSI işletim programı ile mümkündür (Advanced-Parametre).0 . Reset süresi ayırma filozofisine göre düzenlenir. 30 ° 0. Burada. 60..00 sn. T RESET zamanının akışından sonra (Adres 4604) koruma fonksiyonu kendiliğinden resetlenir.Fonksiyonlar 2. olabilir ki.27.00 . Bırakma gecikmeli zaman elemanı ile T BLK (Adres 4607) Gerilim devreye alınmasında ve Gerilim kesilmesinde bir aşırı fonksiyondan kaçınılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ 10.0 V 10.. Yayın Tarihi 10. 125.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Kesicinin yeni bir devreye alınmasından önce zaman akıp bitmiş olmalıdır.0 V 0.0 .. Bu durumda reset ikili giriş üzerinden (Kesici yardımcı kontağı) gerçekleşir. 170.0 V 130. açma bildirimi gecikmeli olarak bir mantığa (CFC) verilmek veya harici bir bloklama için yeterli zaman bırakmak istenebilir. VEK ATLAMA AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Vektör Atlaması BLOKLAMA Vektör Atlaması DEVRE DIŞI Vektör Atlaması BLOKLANDI Vektör Atlaması AKTİF Vektör Atlaması ölçme aralığı dışında Vektör Atlaması başlatıldı Vektör Atlaması AÇMA 194 SIPROTEC. 60.2010 . Olağan ayarın değiştirilmesine genellikle ihtiyaç duyulmaz.00 sn 5. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.4 No.27. 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 Bilgi Listesi Bilgi >VEK.00 sn. ∞ 0.27 Gerilim Vektörü Atlaması Gecikmeler Gecikme T DELTA PHI (Adres 4603) sıfıra ayarlı kalmalıdır. Adres 4601 Parametre VEKTÖR ATLAMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 .10 .ATLAMA BLK VEK ATLAMA OFF VEK ATL BLKdı VEK ATLAMAAKTİF VEK Atl Arlk VEK ATLAMA baş. 2.. Eğer otomatik resetin kullanılması gerekmiyorsa.10 sn Fazör DELTA PHI Atlaması T DELTA PHI Zaman Gecikmesi Açma sonrası Reset Süresi Minimum Çalışma Gerilimi U MİN Maksimum Çalışma Gerilimi U MAKS Bloklama Zaman Gecikmesi 2.

% 95'lik bir koruma alanını mümkün kılar. Artık gerilim oluşumunun herbir türünde her fazın üçüncü harmoniğinin payları toplanır. makinenin kapatılmasına fırsat verir. 67G) Stator toprak arıza koruma üç faz makinelerin stator sargılarındaki toprak arızaları kapsar.1 Fonksiyon Tanımı Artık Gerilim Artık gerilim UE ya makine yıldız noktasında gerilim trafosu veya sıfır noktası transformatörü üzerinden (Şekil 2-84) ya da bir gerilim trafo setinin e-n-Sargısı üzerinden (offene Dreieckswicklung) ya da bir topraklama trafosunun ölçme sargısında (Şekil 2-85) ölçülebilir. 2. Yayın Tarihi 10. 67G) 2. o zaman cihaz artık gerilimi faz-toprakgerilimlerden hesaplar. Ölçme türü veya artık gerilimin hesaplaması cihaza 223 no'lu UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden bildirilir. çünkü bunlar alternatif akım sisteminde aynı fazlıdırlar. Korumanın mümkün hassaslığı sadece şebekedeki toprak arızalarda şebekede sıklıkla olan. Trafoya bağlı makineler için artık gerilimin değerlendirilmesi yeterlidir. Sıfır noktası. koruma. Güvenilir ölçme büyüklükleri elde edebilmek için. Gerekirse burada bir yük direnci bu arıza gerilimlerini düşürmek için hizmet eder. Eğer toprak arıza ayarlanabilir bir zaman için makine bloğu alanında bulunuyorsa. Bunun için makine doğrudan baraya bağlı (direkt şebekeye anahtarlı) veya trafoya bağlı (makine transformatörü üzerinden) işletilebilir.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden makine gerilim tarafına aktarılan arıza gerilimleriyle sınırlanır. SIPROTEC. 64G. Artık gerilim cihazda ölçme büyüklüğü olarak yer almadıysa. ortaya çıkmasıdır.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.veya Topraklama transformatörleri çoğunlukla (tam artıkta) 500 V'luk artık gerilim taşıdıklarından.28. 7UM62. Bu prensip stator sargısının % 90 . 64G.Fonksiyonlar 2. veya ayrıca doğrudan baraya bağlı bir toprak akımının. Bir toprak arızanın ortaya çıkması için kriter herşeyden önce bir artık gerilimin. cihaza bu durumlarda bir gerilim bölücü 500 V/100 V ön anahtarlanır.2010 195 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. stator toprak arıza korumada sadece artık gerilimin temel titreşimi değerlendirilir. üst titreşimler filtre algoritmalarıyla baskılanır.

2010 . 7UM62. 67G) Şekil 2-84 RB RT UE CG CL CTr CK Sıfır noktası transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı Şekil 2-85 RB RT UE CG CL CTr CK Topraklama transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı 196 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 64G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

2010 197 . Toroidal akım trafosu) bulunmalıdır. Tercihen topraklama transformatörü baraya bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G) Toprak akımı yön tespiti Doğrudan baraya bağlı makinelerde yalnız başına artık gerilimden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemez.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Şebeke toprak arızasında makine sadece önemsiz bir toprak arıza akımını makine ve şebeke arasında bulunması gereken ölçme yeri üzerinden taşır. 64G.Fonksiyonlar 2. tanımlanan ölçme davranışlarına ulaşmak için – şebeke anahtarlama durumundan bağımsız – bir artık gerilimin ortaya çıkmasında yükseltilmiş bir toprak arıza akımını taşıyan bir yük direnci kullanılır. Koruma bundan sonra makine toprak arızasına karar verir. Toprak arıza akımının yüksekliği dışında doğrudan baraya bağlı bir makine toprak arızasının tanınması için artık gerilime bağlı olarak bu akımın yön bilgisi gereklidir. Makine toprak arızasında şebekenin toprak arıza akımı kullanıma müsaait olur. Yayın Tarihi 10. Burada toprak arıza akımı bir diğer kriter olarak alınır ve artık gerilim gerekli müsaade koşulu olarak kullanılır. Şebeke davranışları ancak genellikle şebekenin anahtarlama durumuna göre değişebilir.makine tarafından görülen – ölçme yerinin karşısında (Akım trafosu. eğer her üç kriter mevcutsa. SIPROTEC. • Toprak akımı ölçme yeri üzerinde 3I0> ayar değerinden daha büyükse. • Toprak akımı korunacak makine yönünde akıyorsa. Toprak arıza akımı bir toroidal akım trafosu üzerinden veya Holmgreen bağlantısındaki trafo üzerinden tespit edilebilir. 7UM62. Şekil 2-86 Doğrudan baraya bağlı toprak arıza yönü tespiti Buna göre yük direnci .: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse. Bunun için „Makine yönü“ ve „Şebeke yönü“ arasındaki yönlü sınır 7UM62 'de değiştirilebilir (aşağıdaki şekle bakın). yani. Yük direnciyle oluşturulan toprak arıza akımı devamlı ölçme yeri üzerinden akmalıdır.

7UM62. Eğer rotor toprak arıza koruma (bakın Bölüm 2. yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için kullanılıyorsa. eğer aşağıdaki her iki kriter mevcutsa makine toprak arızasına karar verir: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse. Böylece ör. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. dikkat edilmelidir. değiştirilebilir yıldız noktası dirençleriyle yürütülür. Koruma.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Eğer stator toprak arıza koruma. 198 SIPROTEC. bununla ek gerilim girişi tutulmuştur ve artık gerilim U0 stator toprak arıza koruma için bu nedenle faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır.34) kullanılırsa. 64G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. generatörün yol alma işleminde artık gerilimin yalnız başına değerlendirmesi değiştirilebilir. böylece 7UM62 cihazının hassas akım ölçüm girişi tutulmuştur Hassas toprak arıza tespitinin aynı ölçme girişini kullanabileceğine (Projelendirmede Iee2 üzerine) ve böylece aynı ölçme büyüklüğünü geri yakalayacağına. 67G) Şekil 2-87 Bara işletimi için stator toprak arıza korumanın karakteristiği Makine alanındaki toprak arızada ayarlanmış bir gecikme zamanından sonra makinenin akım kesmesi teşvik edilir.29).2010 . Eğer toprak arıza akımı açık kesicide belirli bir kriter taşımıyorsa.o zaman toprak arıza tespiti bir ikili giriş üzerinden geçici olarak kapatılır. yüksek. Trafo arızalarının devamında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için.veya düşük omik. Bundan dolayı bu ölçme büyüklüğü için hassas toprak arıza tespiti yardımıyla başka iki bağımsız başlatma eşiği Iee> ve Iee>> oluşturulabilir (bakın Bölüm 2. Bu arzu edilmiyorsa. artık gerilim müsaade için kullanılır (aşağıdaki şekle bakın). Şekil 2-89 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir. 3I0> ayar değerinden daha büyükse. Toprak arıza tespiti için bu sırada yıldız noktası akımı ve toplam akım toroidal akım trafosu üzerinden hesaplanır ve akım farkı olarak koruma cihazına iletilir. • Toprak akımı farkı ΔIE. hassas toprak arıza tespiti 151 adresi altında proje dışı bırakılır veya Iee1 ile kullanılır. Toprak akımı tespiti (Artık gerilim ile müsaadeli toprak diferansiyel koruma) Endüstri alanında bara sistemleri. Bu suretle hem yıldız noktası direnciyle hem de gerekirse şebekeden kaynaklanan toprak akım payı toplam toprak akımına katılır.

28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. en küçük faz-toprak-geriliminin belirlenmesiyle arızalı faz ortaya çıkarılır ve böylelikle uygun bir rapor arıza bildirimi olarak üretilebilir.2010 199 . 67G) Şekil 2-88 Bara anahtarlamasında toprak akımı diferansiyel koruma Arızalı fazın belirlenmesi Bunların haricinde bir ilave fonksiyon arızalı fazın belirlenmesine hizmet eder.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-89 % 90 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Arızalı fazda faz-toprak-gerilim diğer ikisinden daha küçük ve sonuncuda gerilim hatta daha yükseldiğinden. 7UM62. 64G.

bu değer toprak akımının koruma alanında toprak arızada muhakkak aşılacak şekilde ayarlanmalıdır. 5001 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON. 150 S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 ayarlandığı yerde. Yayın Tarihi 10. artık gerilim ve yön karakteristiğinin dikeyi arasındaki faz kaydırmasını yön belirleme için verir. „Toprak diferansiyel koruma“ olarak çalışmada Adres 150 S/T/A KORUMA = yönsüz U0&I0 ayarlanır. genel olarak şebeke durumlarından bağımsız olmak için. Tam şebeke rezidüelinde bağlanan artık gerilimin iki katı ayarlanır. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Burada zararın azaltılması da yük direnci ile dikkate alınmalıdır. Denkleştirilmiş şebekede kalıntı toprak arıza akımı çok küçük olduğundan.2 Genel Ayar Notları % 90 Stator toprak arıza koruma. 5004 YÖN AÇISI için küçük bir açı. 200 SIPROTEC. Gecikme Açma stator toprak arızasında 5005 no'lu T H/T/A adresi altında ayarlanmış zaman kadar geciktirilir. 45°) ayarlanabilir. Trafoya bağlı makinelerde başlatma değeri o kadar yüksek seçilmeli ki. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle „Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi“. Bu durumda toprak arıza akımı ağırlıklı olarak yük direnci tarafından belirlendiğinden. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. koruma işletim asimetrilerine karşılık gelmeyecek şekilde seçilmelidir.28. alınır. o zaman toprak akımıyla ilgili parametre gizlenir. Toprak akımı 5003 ve 5004 adresleri sadece bara anahtarlamasındaki makineler için anlamlıdır. bu bakış açısı herşeyden önce bara anahtarlamasındaki makinelerde önemlidir. Blok anahtarlaması için aşağıdaki bilgilerin bir anlamı yoktur. 15°. Yalıtılmış şebekede şebeke kapasiteleri de dikkate alınmak isteniyorsa. Eğer yönsüz U0 seçilmişse. Etkin Değil ayarlanır. Sadece toprak akımı üzerinden şebeke toprak arıza ve makine toprak arıza arasında bir tercih mümkün olduğundan. Artık Gerilim Stator devresinde bir toprak arızanın oluşumu için karakteristik.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Gecikmede yük teçhizatının aşırı yüklenebilirliği de dikkate alınmalıdır.10 % 'u bir değerdir. 67G) 2. eğer projelendirmede 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü. /5/içinde bulunur. Yön açısı 5004 YÖN AÇISI. şebeke toprak arızalarındaki blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden stator devresine etki eden artıklar çalışmaya yol açmasın. bara ahtarlamasındaki makinelerde son tanımlanan iki opsiyondan biri ayarlanmalıdır. normal olarak omik artık vatmetrik akımı toprak arıza durumunda yükselten yük dirençli bir topraklama transformatörü tasarlanır. Şebekenin tüm gerilim negatif bileşenleri aynı şekilde makinenin gerilim yıldızına etki ettiğinden. toprak akımıyla ilgili parametrelere erişilir. ör. Ayar değerinin kesin tespiti primer büyüklüklerle devreye almada gerçekleşir. bir artık gerilimin ortaya çıkışıdır.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.2010 . yük akımının aşırı yüklenmesi kapasitif şebeke akımına karşılık gelen daha büyük bir açı (yakl.Fonksiyonlar 2. yönsüz U0 veya yönsüz U0&I0 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Ayarlanan değerin 5002 U0> aşılması bu nedenle stator toprak arıza koruma için bir başlatma oluşturur. Ayar. yani bu reaktif eksen için yön karakteristiğinin eğimine eşittir. Tüm ayar zamanları. Başlatma değeri 5003 3I0> . 7UM62. Eğer Yönlü veya yönsüz U0&I0 opsiyonlarından biri seçilmişse. Başlatma değeri en az işletme negatif bileşenlerinin iki katı değerinde olmalıdır. Genellikle tam artık gerilimin 5 % . 64G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

67G) Yalıtılmış şebekede kablo kapasiteleri toprak akımı oluşturma için yeterince büyük ise. Artık gerilim için. 1/10 gerilim tam artıkta ayarlanır (Koruma alanının % 90'ı nedeniyle). Bu 500 V/100 V gerilim bölücünün dikkate alınmasıyla bulunur Ayar değeri U0> = 10 V Gecikme süresi 50A'lik yük direncinin yüklenebilirliği için olan sürenin altında bulunmalıdır. Bu durumda yakl. yük direnci altında bulunuyorsa dikkate alınır. o zaman toprak transformatörü olmadan da çalışılabilir. 64G.Fonksiyonlar 2.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. yani 20 s altında. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de eğer bu. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 201 . Yayın Tarihi 10. sadece toprak arıza akımının 1/10'unda hesaplanan: Bu örnekte 3I0> 11 mA'e ayarlanır.3-kV-Tarafa çevrilip elde edilen Toroidal akım trafosunun sekonder akımı cihazın girişine taşır % 90'lık bir koruma alanı için tam artığın 1/10'unda çalışılır. 90°'lik bir açı ayarlanır (sin ϕ -Anahtarlamaya uygun olarak). SIPROTEC. Örnek Bara anahtarlaması: Yük direnci 10 Ω 10 A 50 A uzun süreli 20 s için Gerilim bölücü Toroidal akım trafosu Koruma alanı Tam artıkta yük direnci taşır 500 V /100 V 60 A /1 A % 90 6. 7UM62.

Fonksiyonlar 2..0 V 2 .28. de.3 Adres 5001 Ayarlar Parametre S/T/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2.2010 .00 sn..0 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 360 ° 0. çıkarma (S/T/A) Stator toprak arıza koruma DEVRE DIŞI Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA Stator toprak arıza koruma AKTİF Stator toprak arıza: U0 başlatıldı Stator toprak arıza: U0 kademesi AÇMA Stator toprak arıza: 3I0 başlatıldı Toprak arıza faz L1 Toprak arıza faz L2 Toprak arıza faz L3 Stator toprak arıza koruma AÇMA Stator toprak arıza: yön ileri 202 SIPROTEC..30 sn U0> Çalışma 3I0> Çalışma Yön Tespiti Açısı T H/T/A Zaman Gecikmesi 2. 125.0 V 5 mA 15 ° 0. Yayın Tarihi 10. 1000 mA 0 . 64G. 7UM62.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 67G) 2. 5173 5176 5181 5182 5183 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A BLK >S/T/A Iee off S/T/A OFF S/T/A BLKdı S/T/A AKTİF U0> başlatıldı U0> AÇMA 3I0> başlatıldı Utoprak L1 Utoprak L2 Utoprak L3 S/T/A AÇMA S/T/A Yön İleri Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >Toprak akım başl.28..00 .4 No. 60. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 5002 5003 5004 5005 U0> 3I0> YÖN AÇISI T H/T/A 10.

eğer rotor devresi şebeke frekanslı gerilimle yapay olarak toprağa karşı ön gerilimlenirse (bakın Şekil 2-90). Ölçme Yöntemi Toprak akımı ilk olarak numerik olarak filtrelenir.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. toprak arıza oluşumunda geçici titreşim durumlarına ve harmoniğe karşı da hassas değildir. Her iki kademe bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir. Böylelikle ölçüm.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Hassas toprak akım koruma böylece aynı ölçme girişini tekrar ele alır. Eğer bu değer altında kalınırsa. Bu kademe toprak akımının büyüklükleriyle çalışır.1 Fonksiyon Tanımı Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama Rotor sargısının toprak arızalarının tespiti için de hassas toprak akım tespiti kullanılabilir. 64R) 2. Açma komutu T IEE> gecikme süresinin akışından sonra verilir. kısa bir bekleme süresinden sonra (2 s) bir arıza bildirimi verilir. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. T IEE>> gecikme süresinin akışından sonra verilir. Not: Hassas toprak akım koruma. Parametrelenen ikinci eşik değerinin IEE>> aşılmasında başlatma tanınır. (Iee2) aynı akım ölçme girişini. 2. ilave harici bir akım trafosu ara trafo olarak kullanılmalıdır. Bu uygulama durumu için rotor toprak arıza koruma olarak ölçme devresinin bir denetlenmesi öngörülmüştür.29. eğer 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 seçilmişse. Eğer bu korumanın ancak toprak arıza koruma olarak kullanılması gerekliyse.4) yapılır. 64R) Hassas toprak akım koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Eğer rotor devresinin toprak kapasitesi nedeniyle arızasız izolasyonda da akmakta olan toprak akımı parametrelenebilir bir minimum değeri IEE< aşarsa.2010 203 . Koruma cihazı 7UM62 . büyük toprak akımlı toprak kısa devrelerinin tespitine uygun değildir (yakl. ölçme devresi kapalı olarak geçerli olur. Yüksek hassaslık nedeniyle bu koruma. Yayın Tarihi 10. 7UM62. eğer stator sargısının makine toprak arızasında tüm şebeke kapasitesi toprak akımını iletiyorsa.1 A üzeri hassas toprak akımı bağlantısı için terminallere). şebeke toprak arızasında ise toprak akımı düşük makine kapasitesi nedeniyle ihmal edilebilir ise. yalıtılmış şebekede bara anahtarlamasındaki elektrikli makinelerde. Koruma. Akım denkleştirilmiş trafo veya Holmgreen bağlantısı üzerinden tespit edilebilir. yalıtılmış çalıştırılan veya yüksek omik topraklanmış devrelerde toprak arıza akımlarının tespitine hizmet eder. iki kademeli olarak tasarlanmıştır. böylece sadece akımın temel bileşeni ölçüme girer. Açma komutu. Bu nedenle toprak akımının yüksekliğinin toprak arıza üzerinden bir rapora izin verildiği yerde çalışması anlamlıdır. söz konusu olabilir. yani stator toprak arıza korumanın yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için de kullanılan girişi kullanabilir. Bu ör. hassas toprak akımı tespitini ya Iee1 ya da Iee2 girişine atamaya izin verir. Bu durumda maksimum akan toprak akımı seçilen UV öngerilim yüksekliğiyle ve kapasitif bağlanma ile rotor devresini sınırlar. Parametrelenen ilk eşik değerinin IEE> aşılmasında bir başlatma tanınır.

Yayın Tarihi 10. 7UM62.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Bu durumda 7XR61 . Etkin Değil olarak ayarlanmışsa görülebilir. (Pratik olarak: Uuyar. eğer sürekli 0. Yük > 150 V). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Durultucudaki dahili dirençler (stabilizör) kısa devre edilmelidir! Şekil 2-91 1) Hassas toprak arıza tespitinin mantık şeması Parametreler ve Bildirimler sadece. 64R) Şekil 2-90 Not Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu 3PP13 sadece.2010 . eğer Rotor Toprak Arıza Koruma Adres 160. 204 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir.

böylece 7UM62 cihazının akım ölçme girişi tutulmuştur. Böylece ör. o zaman harici bir ara trafo yerleştirilmelidir. 2 mA'dir. 7UM62. Toprak arıza koruma olarak faaliyet Birlikte yürütülen orta nokta hatlı düşük gerilimli makineler için veya düşük omik topraklanmış yıldız noktalı makinelerde faz elemanlarının yüksek akım zaman koruması bir toprak kısa devre arızası oluşturur.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Açma kademesi 5104 IEE>> yakl. Hassas toprak akım tespitinin muhtemelen aynı öçlme girişini (IEE2) kullandığına ve bununla aynı ölçme büyüklüğünü tekrar kullandığına dikkat edilmelidir. Bu ön gerilim sebebiyle arızasız toprak izolasyonunda toprak kapasiteleri üzerinden.veya Rotor sargısı toprak arızalara denetlenmsi mümkündür. bununla izolasyon dirençlerinin RE yakl.2010 205 . Tipik başlatma değeri yakl. Açma gecikmeleri 5103 T IEE> ve 5105 T IEE>> doğal zamanları kapsamaz. bakın Bölüm 2. Topraktan yalıtılmış veya çok yüksek omik devrelerde bununla beraber yeterli büyük toprak akımları sağlanmalıdır. Yayın Tarihi 10.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 3 kΩ .5 kΩ 'luk. 1. 5101 no'lu AA KORUMA Iee> adresi altında fonksiyon ON.29) emniyetle ayarlanmalıdır. % 90 Stator toprak arıza korumanın projelendirmesinde (150 S/T/A KORUMA. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyet Bölüm 2. hesaplanacak şekilde seçilmelidir: Ayar değeri bu arada rotor devresinin toprak kapasiteleri yüzünden arıza akımında olduğu gibi minimum iki kat yüksek olmalıdır. toprak akım koruma faaliyetinde rotor toprak arıza koruma olarak rotor devresinin şebekede sıklıkla görülen bir ön gerilimi (UV ≈ 42 V. çünkü toprak arıza akımı arızalı hattan akar. 100 A < 10 s için. Eğer hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa.Fonksiyonlar 2. Rotor toprak arıza koruma olarak faaliyet Hassas toprak akım koruma ile. bu. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer toprak kapasiteleri çok küçük ise gereklidir. generatörün Stator. Bu değer 0'a ayarlanırsa. 300 A < 1 s için) aşılmamasını sağlar.5 kΩ'luk bir arıza direnci için ölçülmelidir. Durultucu (stabilizör) 7XR61 yardımıyla Şekil „Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu“ Bölüm 2.28 'yi de lütfen gözönünde bulundurun.2 Genel Ayar Notları Hassas toprak arıza tespiti sadece. 5102 IEE> Toprak arıza başlatmasının ayarı. Bu. toprak akımının yüksekliği yalnız kriter olarak yetmesi şartıyla.4) opsiyonlardan biri akım değerlendirmeli opsiyonlardan biri seçilmişse. o zaman denetleme kademesi etkisizdir. kısa devre akımının bu ölçme girişinin termal sınır değerlerinin (15 A uzun süreli. SIPROTEC.29. ZK = Anma frekansında seri cihazın empedansının büyüklüğü. Etkin Değil ayarlanır. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyette toprak akımı gerekirse omik yük direnciyle topraklama transformatöründe yükseltilmelidir. kriter olarak kapalı bir ölçme devresi için kullanılabilen bir akım akar (Adres 5106 IEE<). eğer bu yapılandırmada 151 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 64R) 2. Hassas toprak akım tespitinin yine de toprak kısa devre koruma olarak kullanılması gerekliyse.

00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 64R) 2.00 . 50.29.. 0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas Toprak Akım Koruma 5102 5103 5104 5105 5106 IEE> T IEE> IEE>> T IEE>> IEE< 10 mA 5.00 sn 0. 7UM62..3 Adres 5101 Ayarlar Parametre AA KORUMA Iee> Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 . 1000 mA 0. 1000 mA 0.. ∞ 2 . Yayın Tarihi 10.5 .0 mA.2010 .29. 1202 1203 1221 1223 1224 1226 1231 1232 1233 1234 5396 Bilgi Listesi Bilgi >IEE>> BLK >IEE> BLK IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >HTA BLK IEE OFF IEE BLKdı IEE AKTİF Ar.. R/T/A Iee< Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >IEE>> BLOKLAMA >IEE> BLOKLAMA IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >Hassas toprak akım koruma BLOKLAMA Toprak akım koruma DEVRE DIŞI Toprak akım koruma BLOKLANDI Toprak akım koruma AKTİF R/T/A koruma Iee< arızası Açıklama 206 SIPROTEC.00 sn.0 mA IEE> Çalışma Akımı T IEE> Zaman Gecikmesi IEE>> Çalışma Akımı T IEE>> Zaman Gecikmesi IEE< başlatma (Açık Devre) 2.00 sn 23 mA 1.00 sn. ∞ 1.Fonksiyonlar 2. 60. 60..4 No.

30. 3. Bara anahtarlamasında tüm makineler 3. nötr trafo: UE-Girişinin makine yıldız noktasındaki gerilim trafosuna bağlantısı açık üçgen: UE-Girişinin açık üçgen sargısına bağlantısı Bağlı değil: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması. sınırlanır. Harmonik her makinede az çok göze çarpan şekilde oluşur. bununla daha yüksek bir emniyete ulaşmak için. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır.2010 207 . 7UM62.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.% 95'i korunabilir. Yayın Tarihi 10. Ölçme Prensibi Başlatma kriteri 3. Rotor: Rotor toprak arıza koruma için gerilim bağlantısı. Harmonik sıfır bileşen sistem oluşturur ve böylece Yıldız/Üçgen anahtarlanmış gerilim trafosuyla veya sıfır bileşen sistem hesaplamasıyla faz-toprak-gerilimlerden belirlenebilirdir.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harmoniğin ölçme değerinin yüksekliğidir. Harmonik dijital filtreleme ile ölçülen artık gerilimin iki şebeke periyodu üzerinden belirlenir. Şekil 2-92 3. eğer UE-girişi bağlı değilse herhangi bir GT: herhangi bir gerilime bağlantı. 2.28 'de tanımlanan ölçme yöntemi ile artık gerilimin temel titreşimi kullanılarak stator sargısının maksimum % 90 .) Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. Bu sebeple stator toprak arıza korumanın çalışma alanı. 5. çünkü kapasitelerden biri toprak arızadan ötürü kısa devre olmuştur. SIPROTEC. Harm. yani aktif güç P ve reaktif güç Q'nun bir fonksiyonu. Harmonik için bir katkı sağlar. Harmoniğin yüksekliği ayrıca generatörün işletme noktasına bağımlıdır.Harmonik yükselmesi esnasında yıldız noktasında ölçülmüş olan 3. Burada. Harmonik azalır (aşağıdaki şekle bakın). 2. 3. bundan ötürü makinelerin birbirinden ayrılması zorlaşır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4. Generatörün stator sargısında bir toprak arıza ortaya çıkarsa. Harmonik kullanılır. % 100'lük bir koruma alanı gerçekleştirmek için. şebeke frekanslı olmayan bir gerilim alınır. Kutupların şekline göre meydana çıkar.) 2. parazit kapasitelerin bölünme oranı değişir. farklı ölçme yöntemleri oluşur: 1. Harm. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. 7UM62 'de bunun için 3. Artık gerilimin tespit edilmesine göre (Projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI). generatör klemenslerinde ölçülebilir 3. Harmoniğin stator sargısı boyunca akışı 3. 3.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 3.

7UM62.HARM> başlatma değerinin otomatik düşmesi Başlatma karakteristiği ayarlanacak minimum aktif güçten itibaren serbest bırakılır. düzeltilmiş U3H Udüz Pölç cihaz dahili kullanılan başlatma değeri 5203 no'lu U0 3.Fonksiyonlar 2. Yük Direnci: UE 'nin 20 Hz ile % 100 stator toprak arıza koruma için bağlantı. Resim 2-93 U0 3.HARM<).HARM> adresi altında seçilmiş ayar değeri.(V/%100) ile ayarlanan. Ayar 5207 no'lu U0 3. (Not: negatif değerler ayarlayın) ölçülen aktif güç Şekil 2-93 ile davranış prensibi görselleştirilmiştir.2010 . Yüksek bir hassaslığa ulaşmak için.H.(V/%100) adresi üzerinden oluşur. % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3. Yayın Tarihi 10. Cihaz dahili aktuel başlatma değeri aşağıdaki ilişkiye göre tespit edilir: U3H. Harmoniğin arızasız duruma karşı düşmesine yol açtığından. koruma fonksiyonu klemens gerilimlerinin 3. Harm. Harmonik ile burada bloklanır.HARM>). düzeltilmiş minimum mümkün ayar değerinin (0.2 V) altına düşüyorsa. Güç bağımlı düzeltme ile düzeltilmiş başlatma değeri U3H. Adres 5207 U0 3. 208 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Açık üçgen sargı Eğer yıldız noktası trafosu mevcut değilse. Bu gerilim arıza durumunda yükselir. Bu atama öncelikli uygulama durumudur. o zaman başlatma değeri bu değerde tutulur. eğer UE-girişi bağlı değilse Yıldız noktası trafosu Yıldız noktasında bir toprak arıza ölçülen 3. Uen-sargı: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. % 100'lük bir aktif güçte Volt/Yüzde olarak düzeltme faktörü. aktif güç bağımlı olarak başlatma değeri düşürülebilir. Koruma fonksiyonu bu durumda Aşırı gerilim kademesi olarak yürütülür (5203 U0 3.) 6. Ek emniyet olarak aşağıdaki sınırlama öngörülür.H. 7. Harmoniğinin sıfır bileşenleri bazında yürütülür. düzeltilmiş = U3H + Udüz · (% 100 – Pölç) Burada: U3H. koruma fonksiyonu Düşük gerilim kademesi olarak yürütülür (5202 U0 3.

herhangi bir trafoya bağlanmış. Harm. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 152 no'lu adres S/T/A. Etkin Değil ayarlanır.= Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Yine de Parametre 5203 U0 3.30. SIPROTEC. 7UM62.Fonksiyonlar 2. HARM.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).2010 209 . Şekil 2-94 % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şeması 2. HARM.) bağlı olmayan/Uen Sargısı.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. U0'ın hesaplaması Aynı şekilde açık üçgen sargıdaki bağlantıda olduğu gibi hesaplanan gerilim için arıza durumunda 3. Yayın Tarihi 10.2 Genel Ayar Notları % 100 stator toprak arıza koruma. 3. Aşağıdaki şekil % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. adresi altında fonksiyon ON.HARM> ölçüdür. Harmoniğin yükselmesi oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5201 no'lu S/T/A 3. Rotor Bu bağlantı türlerinde % 100 stator toprak arıza korumanın koruma fonksiyonu bloklanır.

HARM> ölçüdür. 3. • Yüzdeli aktif güç işletme ölçüm değerlerinin korunan nesneyle (SN Gen) ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. eğer girişe gerilim rotor toprak arıza koruma için bağlı ise. hatta dahili hesaplanan artık gerilimde. Harm. • Bir topraklama trafosunun bir açık üçgen sargı üzerinden bağlantısında ve bağlı olmayan.H. • Bir doğru ile ölçüm değerlerinin interpolasyonu. harmoniğin gerilimin aktif gücün % 100 SN Cihaz (P1) ve % 50 SN Cihaz (P2) 'da okunması. 7UM62. cihaz anma büyüklüklerine çevrilmelidir (aşağıdaki örneğe bakın). Harmonik için başlatma değeri Bulunulan bağlantı türünün seçimine bağımlı olarak ayar parametreleri 5202 veya 5203 'den sadece biri erişilebilirdir. Rotor opsiyonu. Harmonik ile bloklanır. Artık gerilimin ölçülen büyüklük olarak koruma cihazının kullanımına sunulması imkanı bulunmuyorsa. yükseltilebilir. aşırı gerilim kademesi Adres 5203 U0 3. Harmoniğin ölçümü. Bunun için Adres 5207 U0 3.30 paragraf „açık üçgen sargı“ 'da bahsedildiği gibi. Bu durumda da % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Başlatma değeri mümkün olduğunca alçak seçilmelidir.HARM< ölçüdür. Yayın Tarihi 10.HARM>-kademesinin hassaslığı. Aşağıdakiler uygulanır: • Yıldız noktasında bir trafoya bağlantıda düşük gerilim kademesi Adres 5202 U0 3. U0 3. ayarlanır. Bu güç ölçüm değerleri. Bunun için işletme ölçüm değerleri kullanılır. Çalışma yönteminde Bölüm 2. 3. 210 SIPROTEC. 3. seçilir. hem düşük uyartılmış hem de aşırı uyartılmış işleyiş türünde (Reaktif güç etkisi). herhangi bir GT opsiyonu. seçilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yük Direnci opsiyonu % 100 Stator toprak arıza korumada 20 Hz-ön gerilimli seçilir. artık gerilim Uen 'in bir yıldız noktası trafosu üzerinden mi (nötr trafo) yoksa da bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısı üzerinden mi (açık üçgen) alınacağı ve koruma cihazına verileceği. Bu ayarda 100 % stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Ayar değerleri sadece bir primer test çerçevesinde belirlenebilir. harmonik gerilimin aktif güç bağımlılığı. eğer 7UM62 'nin gerilim girişi toprak arıza koruma olarak değil de. Düzeltme ayarı aşağıdaki yönteme uygun olarak yapılır: • Farklı aktif güçler için 3. Bu durumda % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3. eğer başlatma değeri güce bağımlı olarak düzeltildiyse. Burada sekonder değerlerle bir ayarlama önerilir.2010 . Olağan ayarda bu 0 ile ayarlıdır ve böylece düzeltme etkisizdir.) Bağlantı türü Sistem taraflı oranlara göre 223 no'lu UE BAĞLANTISI adresi altında projelendirmede. hesaplanan büyüklüklerle çalışılır ve bu Bağlı değil veya Uen-sargı olarak ayarlanmalıdır.Fonksiyonlar 2.(V/%100) parametresi sorumludur. ortaya çıkar.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. herhangi bir başka gerilimin ölçülmesi için kullanılacaksa. Diferans hesabı aşağıdaki ilişkiye göre : Şekil 2-95 bir generatörde ölçümleri örnekleyerek gösterir.

yükselmelerin yaklaşık eşit olduğu görülür.46 MVA'dir.) Şekil 2-95 3. x-Ekseni Şekil 2-95'de ölçeklendirme değiştirme için Föktör SN Gen/SN Cihaz = 5.27 MVA ve SN Cihaz = √3 · UGT prim · IAT prim = √3 · 6. En elverişsiz durum düşük uyartılmış işletimdir.27 MVA/5. SIPROTEC. Şekil 2-96 'de bu eğri % 100 SN Cihaza ekstrapolasyon ile bulunmuştur. Yayın Tarihi 10. Referans sistemi verileriyle Bölüm 2. Harm. 7UM62.965 ile çarpılmalıdır. aktif gücün fonksiyonu olarak (Reaktif güç parametre olarak) Şekil 2-95'den.3kV · 500A = 5. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.46 MVA = 0.2010 211 .1'e göre SN Gen = 5.Fonksiyonlar 2.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. harmonik sekonder gerilim.

2 V = 8. Böylece 14. değer (U3H2) 7.22/5.Fonksiyonlar 2.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.7 V'dur. Harm. 3. harmonik sekonder gerilim aktif güç fonksiyonu olarak SN Cihaz ile ilişkilidir (Bu gerilimin ekstrapolasyonu ve sonsuz geçerli karakteristik) % 100 Aktif güçte. 7UM62.2010 . „Çalışma aralığı“ paragrafında tanımlandığı gibi karakteristik minimum mümkün aktif gücün verisiyle sınırlandırılmalıdır. Bu ekstrapolasyonla bulunan ölçme değerinin üzerinde bulunur. Onun için 14.8 = 4.0 V seçilirse. % 10 'luk seçilmiş bir emniyetle Parametre 5205 P min > = % 30 · PN Gen/ SN Cihaz = 0.% 77.3 · 4. Harmoniğin ölçümü Şekil P = % 20 'ye kadar yürütüldüğünden ve daha doğrusala yakın bir davranış mevcut olduğundan.46 = % 77. Böylece ayar değeri hesaplaması: Adres 5207 U0 3. Şekil 2-96 'de sonuçlanan.36 V = 11.22 MW (% 80 SN Gen) ve PN Gen/ SN Cihaz = 4. aktif güce bağımlı karakteristik kaydedilir. % 50 Aktif güçte. o zaman aktif güç PN Gen = SN Gen · cos ϕ = 5.0 V – 10. ekstrapolasyonla bulumuş değer (U3H1) 12.(V/%100) altinda – 10.3) = 14.27 MVA · 0. o zaman % 50 aktif güçte (SN Cihaz ile ilişkili) 14.22/5. cos ϕ = 0.H.5 V'dur.8 V'luk bir başlatma değeri hesaplanır.4V/% 100 (%100 .0 V – 2.4 ayarlanır.8 olursa ve generatör bu anma noktasında işlerse.3.) Şekil 2-96 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.46 = % 23 için ayarlanabilir. Yayın Tarihi 10. 212 SIPROTEC.64 V'luk bir başlatma değeri oluşur.0 V – 5.HARM> adresinde aynı şekilde % 100 'e ekstra kutuplanır. Başlatma değeri 5203 no'lu U0 3.

ile S/T/A BLOKLANDI 3.3 Adres 5201 Ayarlar Parametre S/T/A 3. 0 -40. 40.0 .0 V 0.Harmonik ile S/T/A başlatıldı 3. 60.Harm.0 2. koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikmedir. Harmonik< Çalışma U0 3.HARM. adresi altında ayarlanmış süre geciktirilir.dı S/T/A 3H AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >3.HARM< U0 3.0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 3. 125. Harmoniğinin güçlü bağımlılığı nedeniyle.Harmonik ile S/T/A AÇMA SIPROTEC. bir toprak arızasında 5204 no'lu T S/T/A 3. Yayın Tarihi 10. Ayarlanan zaman. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayar önerisi: Pmin> U1 min> Gecikme süresi Açma.(V/%100) 1. Harmonik U0 3.0 V.) Çalışma aralığı Generatörün ilgili işletme noktasının 3.2010 213 . Harmonik Zaman Gecikmesi Sürme Eşiği Pmin> Sürme Eşiği U1min> Çalışma için Düzeltme Çarpanı (U/%100) 5202 5203 5204 5205 5206 5207 U0 3. Harmonik> Çalışma T S/T/A 3. % 40 P/SN Gen % 80 UN 2. 7UM62..50 sn 40 % 80.00 .2 .HARM> T S/T/A 3.HARM. ile S/T/A AKTİF 3.Harm. 40. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.4 No.0 V 0. Harm.30..0 V 0....Harm.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.Harm. aktif gücün 5205 P min > ile ayarlanan eşiğinin üzerinde ve minimum bir pozitif bileşen sistem geriliminin aşılmasında 5206 U1 min > serbest bırakılır. 0 50.0 V 2.30. ile S/T/A BLOKLAMA 3.0 . P min > U1 min > U0 3. 40. % 100 Stator toprak arıza korumanın çalışma aralığı..00 sn. 100 %.Fonksiyonlar 2.2 . HARM. ile S/T/A DEVRE DIŞI 3. 5553 5561 5562 5563 5567 5568 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 3H BLK S/T/A 3Harm OFF S/T/A 3H BLKdı S/T/A 3H AKTİF S/T/A 3H baş. ∞ 10 .0 V 0.H.

gerilim uygular. İşletilen 20 Hz-Gerilim bir gerilim bölücü üzerinden direkt yük direncinde yakalanır. Bant geçiricinin 20 Hz-Direnci yakl. işletilen gerilimden ve arıza direncinin arıza akımından oluşur. bunun arıza akımı çok küçük generatör sıfır empedansının sonrasında ekstrem büyük olabilir. Yayın Tarihi 10.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .100%) % 100 Stator toprak arıza koruma genaratörlerin stator sargılarındaki bir blok transformatörü üzerinden şebekeyle bağlı toprak arızalarını kapsar. Gerilim trafosu gibi. Ayrıca küçük bir akım trafosu üzerinden akan 20 Hz-Akım okunur.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Her iki büyüklük (US/T/A ve IS/T/A) koruma cihazına yönlendirilir. daha büyük generatörlerde temel bir fonksiyondur. Bant geçirici dörtgen gerilimi bağlar ve enerji deposu olarak hizmet eder. o zaman bant geçiricinin daha büyük seri direncinden dolayı anma frekansında 20 Hz-Generatörünü daha büyük geri beslenen akımlardan korur. ikinci bir toprak arıza) bir tek kutuplu kısa devreye yol açar.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Aşağıdaki şekilde temel prensip görülmektedir.Fonksiyonlar 2. Bu sebeple % 100 Stator toprak arıza koruma. Tanımlanan koruma prensibi generatör terminallerindeki ve bağlı parçalardaki toprak arızalarını kapsar. Her iki ölçme prensibi ile – Artık gerilim ölçümü ve 20 Hz-Ön gerilimde ölçme büyüklüğünün değerlendirilmesi – güvenilir ve birbirini tamamlayan artık koruma konseptleri gerçekleştirilir. ör. 8 Ω'dur. ayrıca ekipman gereklidir. Koruma teçhizatı. Generatör yıldız noktasında bir toprak arıza ortaya çıkarsa. Generatör yıldız noktasında veya yıldız noktası yakınında bir toprak arıza tanınmazsa. Bu dörtgen gerilim bir bant geçirici üzeri topraklama veya sıfır noktası transformatörünün yük direncine yönlendirilir. 214 SIPROTEC.100%) 2. Generatör yıldız noktasında uygulanan gerilim. Aşağıdaki şekle göre 20 Hz-Generatör yakl.2010 . Harici düşük frekanslı bir AC gerilim kaynağıyla (20 Hz) generatörün yıldız noktası maks. Uygulanan ölçme prensibi generatörün işletim şeklinden hiçbir şekilde etkilenmez ve generatör dururken de bir ölçmeyi mümkün kılar. 20 Hz-Ön gerilimle çalışan koruma toprak arızalarda meydana gelen şebeke frekanslı artık gerimden bağımsızdır ve makine yıldız noktasını içine alan toplam sargı alanındaki toprak arızalarını kapsar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayrıca bant geçiricinin bir koruma fonksiyonu vardır. 20 Hz-Gerilim arıza direncinden bir akım işletir. % 1 generatör anma gerilimine. uygulanan 20 Hz-Gerilime (Gerilim bölücü: Yük direnci ve Bant geçirici) ve Yıldız noktası veya Topraklama transformatörünün dönüşüm oranına bağlıdır. 2.31. o zaman generatör „topraklı“ işletilir. Bir artçı hata (ör. 25 V'luk büyüklükte bir dörtgen gerilim oluşur. 7UM62. Şekil 2-97 Generatör yıldız nokrtası öngeriliminin temel prensibi Anahtarlama işlemi Yukarıdaki düşünceyi gerçekleştirmek için. Bir terminal toprak arızası durumunda yük direncinde tam artık gerilim bulunursa.

7UM62. Şekil 2-98 R IS/T/A Yıldız noktası. Muhtemel bir direnç RPS Sıfır noktası-. Kontak ve Yerleştirme bilgileri ayar notlarında bulunur (Bölüm 2.100%) Sekonder yük direncini çok küçültmemek için (mümkünse > 0. Diğer arıza payları açı hatasında belirlenir.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Bu durumda direnç belirleme bloklanır.veya Sıfır noktası transformatörünün sekonder anma gerilimi büyük seçilmelidir. Yayın Tarihi 10. Topraklama transformatörü veya Gerilim trafosu üzerinde modelde dikkate alınır.veya Topraklama transformatörüyle % 100 Stator toprak arıza korumanın anahtarlama işlemi Yük direnci Koruma rölesinde ölçülen akım US/T/A Koruma rölesindeki artık gerilim Ölçme prensibi primer bir yük direncinde de uygulanır. Toprak akım kademesi etkin kalmaya devam eder. Ölçme Yöntemleri Yukarıda gösterilen şeklin her iki ölçme büyüklüğünden US/T/A ve IS/T/A.2010 215 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu bir rezerve kademe olarak kullanılır ve koruma alanının yakl. direnç hesabında gerilim ve akımın birkaç periyodundan oluşan ortalama değerlerinden yola çıkılır.31.5 Ω).2). Toprak direnç belirlemesine ek olarak akım efektif değerini işleyen ve bununla tüm frekans paylarını dikkate alan bir toprak akım kademesi daha mevcuttur. % 80-90'ını kapsar. Topraklamanın. bağlanmış 20 Hz-Gerilimini ve 20 Hz-Akımını kontrol eder ve bunun değerlendirmesiyle 20 Hz-Generatörün veya 20 Hz-Bağlanmanın kesilmesini tanır. Bir kontrol anahtarlaması. Örneğin 500 V uygun görülmüştür. Burada 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür. 20 Hz-Akım ve Gerilim göstergesi hesaplanır ve buradan kompleks direnç üzerinden omik arıza direnci bulunur.Fonksiyonlar 2. Ölçme doğruluğunun ek olarak yükseltilmesi için. SIPROTEC. Bu metodla stator kapasitesinin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve yüksek bir hassaslığa ulaşılır.

Her ikisi de bir zaman elemanı üzerinden geciktirilebilir. Toprak direnci ölçümü değerlendirmesi 10 Hz ve 40 Hz arasında bloklanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Kapsanan bölümler: • 20 Hz-Bağlantının denetimi • Direnç hesabı ve Eşik değeri kararı • Bağımsız akım kademesi Koruma fonksiyonu bir uyarı kademesini ve bir açma kademesini kapsar. bağlanmış 20 Hz-Gerilime bindirilir ve hatalı ölçümlere hem de aşırı fonksiyona yol açar. Şekil 2-99 % 100 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması 216 SIPROTEC. Bu.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 7UM62.2010 .100%) Mantık Mantık şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Toprak akımı ölçümü tüm alan üzeri aktiftir. çünkü bu frekans aralığında generatörler çalışmada ve frenlenmede aynı şekilde bir sıfır gerilim oluşturabilirler. 10 Hz'in altındaki frekanslarda (yani dururken) ve 40 Hz'in üzerinde direnç ölçümü etkindir. Toprak akım tespiti sadece Açma-kademesine etki eder. Yayın Tarihi 10.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma toprak direncini cihaz terminallerinde bulunan sekonder büyüklüklerden Uses ve Ises hesapladığına dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10. nötr trafo veya açık üçgen seçilmelidir.veya Sıfır noktası trafosu dönüşüm oranı Topraklama trafosu (3 ile çıkık kutup dönüşümü): Sıfır nokta trafosu: NKüç. Bu durumda 20 HzGerilim UE-Girişi üzeri okunur ve artık gerilim % 90 Stator toprak arıza koruma (S/T/A) faz-toprakgerilimlerden hesaplanır. Burada. Bu hesaplanan ve gerçek stator toprak direnci değeri arasındaki (primer) düzen. Cihaza yönelik hesaplanan toprak direnci Stator sargısının primer toprak direnci (= Arıza direnci) Topraklama.100%) 2. Güç Sistemi Verileri 1'de fonksiyon için diğer ayarlar yapılır: • Adres 275: R S/T/A Faktörü.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 7UM62. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 153 no'lu adres %100 S/T/A-KOR. Arıza Dirençleri Son yapılan ayar değerleri.2010 217 . NBölücü Küçük akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim bölücünün bölme oranı Toprak direncinin hesaplama oranı R S/T/A Faktörü olarak 275 adresi altında Sistem Verileri 1'de ayarlanır. Genel hesaplama kuralı (REprim / REsek) : SIPROTEC. % 90 S/T/A için aynı şekilde ölçülen gerilim kullanılacaksa. Topraklama.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK)..2 Genel Ayar Notları % 100 Stator toprak arıza koruma.ve Sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranlarıyla belirlenir. adresi altında fonksiyon ON.31. primer denemeyle Bölüm 3 Alt bölüm „Devreye Alma“ 'ya göre okunur. Toplam dönüşüm aşağıdaki formüle göre oluşur: Bunların anlamları: REsek REprim NTransf. uygulama için Yük Direnci olarak bulunmalıdır. Burada direnç dönüşüm oranı ayarlanır (bakın paragraf ''Arıza dirençleri'') • Adres 223: UE BAĞLANTISI .Fonksiyonlar 2. 5301 no'lu %100 S/T/A-KOR. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.

8 kΩ seçilir. Olağan ayarlar çoğunlukla uygulama durumlarına karşılık gelir. 218 SIPROTEC. I20 MIN akım eşiği.Fonksiyonlar 2. toprak akımı kademesi için de ölçü olan.2010 . 10 mA'de bırakılabilir. Yüklenme direncinin 1 Ω'dan daha küçük olduğu uygulamalarda. 10 Ω (10 A uzun süreli. Yayın Tarihi 10. 20 s için) 500 V/200 V 200 A/5 A Küçük akım trafosunun dönüşüm oranı 400 A:5 A primer hattın iki kere yürütülmesi yoluyla trafonun penceresiyle 200 A:5 A'e yarılanmıştır. yük transformatörünün yüklenebilirliği için olan zamanın altında (Örnekte 50 A . eğer bu. Toprak akım kademesi Toprak akımı kademesi bir rezerve koruma fonksiyonu üstlenir. Bu yakl. Olağan ayarlanan gecikme zamanları tamamıyla pratiktir. Başlatma değeri maksimum sekonder arıza akımına göre yaklaşık % 20'de bulunur ve bunun ayar değeri hesaplaması şu şekildedir: Gecikme süresi T S/T/A AÇMA (Adres 5305).2 kΩ arasında primer arıza dirençleri ve uyarı kademesi için yakl.33 = 120 Ω'luk bir direnç ayarlanır. o zaman 5303 no'lu adres altında R<< S/T/A AÇMA = 1000 Ω/8. 50 A . U20 MIN ve I20 MIN ile denetim eşikleri ayarlanır. Gerekirse R S/T/A Faktörü olarak primer denemelerden ayarlanmalıdır.5 V'a düşürülmelidir. Uyarı kademesi için 3 kΩ'luk bir primer dirençte R< S/T/A ALARM = 360 Ω'luk ayar değeri oluşur. Buradan R S/T/A Faktörü için bir değer oluşur: Açma kademesi R<< için bir generatör taraflı 1000 Ω'luk arıza direnci seçilirse.veya Sıfır noktası transformatörleri için geçerlidir. U20 MIN eşiği 0. Örnek: Yük direnci Gerilim bölücü Küçük akım trafosu RL NBölücü NKüç. 5308 adresleri altında. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de.100%) Bu formül sadece hemen hemen ideal Topraklama. Bunun için inşaa edilmiş arıza direnci (Açma kademesi) orana ölçülen sekonder arıza direnci için yerleştirilir. Açma kademesi için 1 . % 80'lik bir koruma alanına ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ölçülen 20 Hz-Gerilim başlatma değerinin altına düşerse ve 20 Hz-Akım yükselmezse. dikkate alınmalıdır.20 s için) bulunmalıdır. 7UM62. yüklenme direncinin altında bulunuyorsa. İzleme 5307. 3 .31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . o zaman 20 Hz-Bağlantıda problemler söz konusu olmalıdır.

100 % Stator toprak-arıza koruması. SIPROTEC.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 20 Hz-Gerilim güçlü bir gerilim trafosu üzeri generatör yıldız noktasına bağlanır ve primer bir yük direnci üzeri düşer. Burada Açma değeri için dengeleme yapılmalıdır. Kapalı generatör şalterinde blok transformatör taraflı yüklenme direnci korumasıyla ölçülür ve bir toprak direnci varmış gibi davranılır. primer yük direnci ile Blok anahtarlamasında generatörlerin bazı sistemlerinde.100%) Açı dönüşü. 20 Hz-Generatörünün ve Bant geçiricinin ve Korumanın gerekli bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. arıza etkilerinin şiddetinin azaltılması için direkt generatör yıldız noktasında olur. Advanced-Parametresi Adres 5311 üzerinden bu ek yüklenme direnci ayarlanabilir. Bir başka yük direnci kabul edilmez. 20 Hz-Gerilimin yanında bu akım koruma tarafından tespit edilir ve işlenir. Şekil A-29'da bulunur. Ayar parametresi sadece primer bir denetimde belirlenebilir. Bu sebeple 5310 adresi için S/T/A Rps = 0. Generatör şalterli daha büyük blok birimlerinde uygulamalar oluşur. 7UM62. Topraklama. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Geçiş direnci PHI I S/T/A parametresiyle (Varsayılan ayar 0 °) 5309 adresinde akım trafolarının ve açı dönüşlerinin açı hatası ideal olmayan Topraklama.Fonksiyonlar 2. Toprak arızası durumunda bir toprak akımı yıldız noktasında bulunan akım trafosu üzeri akar. bunlarda Blok transformatöründe düşük gerilim taraflı ek bir yüklenme teçhizatı açık generatör -şalterindeki sıfır bileşen gerilim etkisinin azalması için mevcut olur.3'te. yük direnci.veya Sıfır nokta transformatörünün geçiş direnci için aynısı geçerlidir.0 Ω olağan ayarı seçilir. Varsayılan ayar Rl-PARALEL için ∞'dur. 20 Hz-Bağlantı generatör yıldız noktasında sıfır noktası transformatörü üzeri gerçekleşir. Genelde bu direnç ihmal edilebilecek kadar küçüktür. DIGSI programı ile bu Advanced-Parametresi ayarlanabilir (lokal-çalışmada mümkün değil). o zaman gerilim trafosunun geçiş direnci ihmal edilemez.2010 219 .veya Sıfır nokta transformatör ile dengelenir. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-100 % 100 Stator toprak arıza korumanın primer bir yük direncine bağlantısı 7XT3300–0*A00/DD için bağlantı tanımlamaları Ek A. Primer bir yük direncinde 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanırsa.

Bu değer ayarlanır. maksimum amper sargı sayısıyla bir akım trafosu seçilir. Dirençler için hesaplama faktörü olarak (sekonder – primer ve tersi) geçerlidir: Örnek: Primer Yük direnci: Gerilim trafosu: Omik bölücü: Akım Trafosu: RL = 1250 Ω 10. 220 SIPROTEC.2010 . Yayın Tarihi 10. Bu 20 Hz frekansı için geçerlidir. Tip: Sekonder Anma akımı: Dönüşüm oranı: 5P10 veya 5P15 (ya da 1FS10) 1A 1 (1A/1A) Primer denetim esnasında düzeltme açısı (Adres 5309 PHI I S/T/A) ve gerilim trafosunun omik geçiş direnci bulunmalı ve 5310 S/T/A Rps adresinde ayarlanmalıdır. Primer Gerilim: Sekonder Gerilim: 20 s için güç (50 Hz veya 60 Hz) Primer-Sekonder Empedans. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sistem durma esnasında dönüşüm oranı ölçümü (20 Hz ile beslemede) önerilir. Akım trafosu yük direncinden sonra direkt toprak taraflı yıldız noktasında yerleştirilir. +49 (0) 40511123 333) Dönüşüm oranı 1:1 olduğundan. Bundan ötürü R S/T/A Faktörü 'nde daha büyük sapmalar oluşur. 20 Hz için Muhtemel Üretici: UN.Generatör / √3 ( Doymasız UN.100%) Daha alçak Primer-Sekonder-Empedansla bir iki kutup yalıtılmış gerilim trafosu yerleştirilir.5 kV/ √3/500 V 1650 Ω/660 Ω (5:2) 1 A/1 A Not Geçiş direnci Rps nedeniyle gerilim trafosunun ideal dönüşüm oranı ile hesap edilemez. 7UM62.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .Generatör) 500V 3 kVA Zps < RL (fakat minimum < 1000 Ω) Ritz Messwandlerbau Salomon-Heine Weg 72 D-20251 Hamburg (Tel.Fonksiyonlar 2.

7UM62.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 221 . sekonder 165 Ω SIPROTEC. sekonder 66 Ω primer 5 kΩ.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Yayın Tarihi 10.100%) Açma kademesi: Uyarı kademesi: primer 2 kΩ.

7UM62. 1..0 Ω ∞Ω Alarm Kademesi Rs/t/a< Çalışma Değeri Açma Kademesi Rs/t/a<< Çalışma Değeri Alarm Kademesi Rs/t/a< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Rs/t/a<< Zaman Gecikmesi I S/T/A>> Kademesi Çalışma Değeri 20Hz Gerilim Denetim Eşiği 20Hz Akım Denetim Eşiği I S/T/A %100 için Düzeltme Açısı Direnç Rps Paralel Yük Direnci 2. 60. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20 .00 sn. 700 Ω 20 ..Fonksiyonlar 2. ∞ 0. Yayın Tarihi 10.02 ... başlatıldı 100% Stator toprak arıza koruma AÇMA 222 SIPROTEC.2010 . 60.50 A 0.31. 40 mA -60 .00 sn 0. 700 Ω 0..40 A 1.00 sn. ∞ 0.00 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir..0 V 5 . 5473 5476 5481 5482 5483 5486 5487 5488 5489 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 100 BLK >U20 arıza S/T/A 100 OFF S/T/A 100 BLKdı S/T/A 100 AKTİF S/T/A 100 Arıza S/T/A 100 Alarm S/T/A 100 baş.0 V 10 mA 0° 0. 15.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 100% DEVRE DIŞI %100 S/T/A koruma BLOKLANDI %100 S/T/A koruma AKTİF Stator toprak arıza koruma 100% Arıza %100 S/T/A koruma Alarm kademesi 100% Stator toprak arıza kor.. S/T/A 100 AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >20Hz öngerilim arızası (S/T/A) Stator toprak arıza kor.100%) 2.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .00 sn 1.0 . 60 ° 0.31. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 No....0 Ω 20 . 700.3 .00 . Adres 5301 Parametre %100 S/T/A-KOR. 700 Ω. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama %100 Stator Toprak Arıza Koruma 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310A 5311A R< S/T/A ALARM R<< S/T/A AÇMA T S/T/A ALARM T S/T/A AÇMA S/T/A I>> U20 MIN I20 MIN PHI I S/T/A S/T/A Rps Rl-PARALEL 100 Ω 20 Ω 10.

Transformatör) tanımak için.emf) etki eden bir gerilim oluşabilir. bakın Teknik Veriler). Fonksiyon.2010 223 . Bağlantı sıfır nokta transformatörünün sekonder devresinde gerçekleşir.2 V alanında ve hidroelektrik santrallarında 10 . Düşük omiklik nedeniyle (Şaft. Bağlantı. Turbo generatörlerde şaft. ağırlıklı olarak şaft akımı koruması faaliyeti üzerinde durulacaktır. Algılama sistem işletimi esnasında mümkündür. Bu gerilim. Bu şaftın etrafına monte edilebilen açılır-kapanır bir trafodur. 7UM62 'nin faaliyetinde yüksek bir esneklik sağlar ve aşağıdaki uygulamalar için kullanılabilir. Bu fonksiyon özellikle hidroelektrik enerji santral uygulamalarında ilgi görmektedir.32. SIPROTEC. o zaman kopukluk oluşabilir. topraklama fırçası üzerinden bir noktada topraklıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.30 V alanında bulunur. sistem. • Şaft akımı koruması. Farklı yataklar bundan etkilenebildiği için. Sürtünme ve generatörün mıknatıs alanları üzeri ve farklı sebeplerden ötürü şaft üzerinde gerilim kaynağı olarak (electro motive force . Yağ filmi bir yatakta çok inceyse.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. o zaman generatörün durmasını sağlamak gerekir. 2. toprak arızaları (Generatör stator. 1. Bu indüklenen gerilim hala yük-.Fonksiyonlar 2.1 Genel Fonksiyon Tanımı Hassas toprak akım koruma IEE-B opsiyonel olarak Iee1 veya Iee2 donanım girişini kullanır. Türbin çarkı ve Su üzerinden bir noktada şaftın bir toprak bağlantısı oluşur. her yatakta akım ölçülmez. ağırlıklı olarak hidroelektrik santralı generatörlerinde kullanılır. Şaft akımı müsaade edilen değeri aşarsa. harmonik toprak akım ölçümü generatör yıldız noktasındaki toprak arızaların tespiti için. Bu girişler.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Hassas toprak akım koruma IEE-B.6 A'den daha büyük bir akımı kesecek şekilde gerçekleştirilir (termal sınırlar. Şaft akımı koruması olarak uygulama (Yatak akım koruma) Yukarıdaki uygulamaların çoğunluğu basit olduğundan. Tasarıma bağlı olarak hidroelektrik enerji santralları hayli uzun şaftlar içerirler. Şaft akımı korumasının temel çalışması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir 2-101. Buna uygulamalarda veya akım trafosu seçiminde dikkat edilmelidir. Turbo generatörlerde indüklenen gerilim 0. yataklar için kritik olduğu bilinir. Harmonik daha güçlü olur. • Tek fazlı akım denetimiyle yüklenme dirençlerinin koruması. sadece şaft içinden akan akım bir özel trafo ile tespit edilir. Şaft akımı trafosuna seçilmiş hassas toprak akım girişi (Iee1 veya Iee2) bağlanır. generatör şaftının şaft akımlarını tespit etmek için ve yatakların zarar görmesini önlemek için.5 . Yayın Tarihi 10. • 3. Yatak yuvası topraklı olduğundan. burada 3. Uygulama durumları • Toprak akım denetimi.ve makineye bağlıdır. Eğer bu akımlar 1 A'den büyükse. 7UM62. kapalı bir akım devresi mevcuttur. harmonikler de içerir. Yatak ve Topraklama) yatağın bozulmasına yol açabilecek daha büyük akımlar akabilir.

Fonksiyonlar 2. Bu trafo 400 . Bunun üzerinden bir denetim akımı beslenebilir ve bununla tüm devre denetlenir. hassas toprak akımı ölçme tekniği ile farklı işlenebilir. Algoritmik olarak FIR-Filtre parametresinin her bir modifikasyonu demektir. Ayrıca şaft akımı trafoları genellikle 4 sargıdan oluşan bir denetim sargısına sahiptirler.1000 sargılı olabilir. yeterli yüksek ölçme akımı sunmak için düşük sargı sayılı trafolar (ör.B : Test bağlantısı (4 Sarım).2010 . Şekil 2-102 Şaft akımı trafosunun bağlantı terminalleri Ölçme Yöntemleri Esnek bir uygulamayı yaratabilmek için. Sekonder sargıların sayısı çapa bağlı olarak biraz farklı olabilir. Yayın Tarihi 10. Faaliyet için. 7UM62. bilinçli olarak uzun bir filtre penceresi kullanılır. 600 Sargı) kullanılmalıdır. Şekil 2-102 örnek niteliğinde S1-S2 bağlantı klemenslerini gösterir: Ölçme bağlantısı (400 Sarım) ve A. Yüksek bir doğruluğa ulaşmak için. Koruma ayarı kullanılacak ölçme yöntemini belirler. Trafonun çapı şaft çapına bağlıdır ve 2 m'ye kadar olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 224 SIPROTEC.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Şekil 2-101 Şaft akımı korumanın başlatılması (arıza durumunda muhtemel akım akışı) Şaft akımı trafosu bir trafo üreticisinden satın alınmalıdır veya koruma yenilemesinde mevcut şaft akımı trafosu kullanılabilir.

bırakma geciktirilebilir.Normal toprak akımı koruma uygulamaları . Harmonik dominant mevcutsa Şekil 2-103 Hassas toprak akımı koruma IEE-B'nin mantık şeması SIPROTEC. Harmonik Mantık Mantık şeması Şekil 2-103 'da gösterilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak denetim daha büyük ya da daha küçük bir eşikte yapılabilir. yıldız noktası yakınında (150 Hz veya 180 Hz) Arızaları saptamak için (gerekirse CFC üzerinden tamamlama mantığı) .32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Genel olarak aşağıdaki filtre opsiyonları seçenek olarak sunulmuştur: Filtreleme Temel titreşim (50 Hz veya 60 Hz) Uygulama . 7UM62.Şaft akımı koruma. . Yayın Tarihi 10. Harmonik dominant mevcutsa Temel titreşim ve 3. 0 ayarı ile IEE-B<-kademesinin etkisiz anahtarlamasına ulaşılır.Şaft akımı koruma.Generatör yıldız noktasında toprak akım denetimi.2010 225 . eğer 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Seçilen ölçme yöntemine uygun olarak ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Genel olarak küçük ölçme büyüklüklerinde başlatmanın bir „Takırdama“ sını önlmek için. Harmonik . Bir zaman elemanı üzerinden OFF-Sinyali uygun olarak geciktirilebilir. eğer hem temel titreşim hem de 3. eğer temel titreşim dominant mevcutsa 3.Fonksiyonlar 2. Zaman süresi durma zamanını belirler.Şaft akımı koruma.

Çalışan generatörde bir arıza yazılımı başlatılır ve SIGRA grafik programı ile harmonik payı belirlenir.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2.. 3.2'lik bir emniyet faktörüyle ayar değeri belirlenir (bakın Primer denetim).00 sn 0. Adres 5401 Parametre AA KORUMA IEE-B Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 . 0 0. Yalnız alarm ayarlanabilir. 60. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 mA 1.5 . Kesintili arızalarda da bir Açmayı garantilemek için. Temel. 1000. Gerçekleştirilen ayardan sonra işletme ölçüm değerlerinin yükü altında generatörde ilgili arıza akımı okunur ve buradan 1.Fonksiyonlar 2. 500. Yayın Tarihi 10. 60. İlave olarak.0 mA 3.00 sn. 0. Harm. Şaft akımı koruması olarak faaliyet Şaft akımı korumanın doğru ayarlanması sadece primer denetim esnasında yapılabilir. ancak herhangi bir Açma komutu üretmeyecektir.32.00 .. 0.6 A primer). 7UM62.. Harmonik ve 1. 600 Sargıda bu 1 mA'lik başlatma değerine denk gelir (denk 0. 60.2010 . Açma gecikmesi olarak genellikle 3 s'lik bir süre seçilir ve bu 5403 T IEE-B> adresiyle ayarlanır. Harm.00 sn Çalışma Tutma Süresi IEE-B> Çalışma Tutma Süresi IEE-B< 226 SIPROTEC.32. Eğer IEE-B hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa. Hangi titreşim payı mevcutsa.5 s'lik bir değer genelde uygulanabilir. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir..00 sn Temel IEE-B> Çalışma T IEE-B> Zaman Gecikmesi IEE-B< Çalışma Akımı T IEE-B< Zaman Gecikmesi Ölçme Yöntemi 5407A 5408A T-TUTMA IEE-B> T-TUTMA IEE-B< 0. 60. arasında seçim yapılabilir. çalışma tutması 5407 T-TUTMA IEE-B> adresinde (sadece DIGSI İşletim programı üzerinden ayarlanabilir) ayarlanır. ve 3.3 .00 sn.00 sn 0. 5401 adresi altında fonksiyon ON.00 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas AA Koruma B 5402 5403 5404 5405 5406 IEE-B> T IEE-B> IEE-B< T IEE-B< ÖLÇME YÖNTEMİ 5.00 sn 0.00 .. bu kademeler çalışacak ve ihbar verecek. ve 3.0 mA.0 mA 0. ∞ Temel 3. Harmonik 1..00 .3 . Etkin Değil ayarlanır. korumayı 0. eğer bu. Ön ayarda öyle bir değer seçilmelidir ki.5 A ve 1 A arasındaki arıza akımlarında başlatabilsin.2 Genel Ayar Notları IEE-B hassas toprak arıza koruma sadece. 2.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). yapılandırmada 154 = Iee1 ile veya Iee2 ile adresinde ayarlandıysa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 5406 ÖLÇME YÖNTEMİ adresiyle uygun ölçme yöntemi ayarlanır. ∞ 0. Bu durumda.

32. 25071 25072 25073 25074 25077 25078 25079 25080 Bilgi Listesi Bilgi >HTA BLK B IEE-B OFF IEE-B BLOKLANDI IEE-B AKTİF IEE-B> Başlatma IEE-B< Başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Hassas toprak akım koruma B BLK Toprak akım koruma B DEVRE DIŞI Toprak akım koruma B BLOKLANDI Toprak akım koruma B AKTİF IEE-B> başlatma IEE-B< başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA SIPROTEC.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 227 . 7UM62.Fonksiyonlar 2.

Hassaslık. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ayrı stator sargılı generatörlerde daha yüksek bir olasılık bulunur (ör. 7UM62. 3 iki kutuplu yalıtılmış gerilim trafosu üzerinden artık gerilim açık üçgen sargıda saptanır. gerilim trafosu üzerinden ölçülür. çünkü o zaman generatör yıldız noktası da topraklanmış olur ve herbir toprak arızası tek kutuplu bir toprak kısa devresine yol açar. Yayın Tarihi 10. Şekil 2-104 Sarımlararası korumanın standart bağlantısı Sınırlandırılmış hassaslıklı alternatif bir çalışmayı Şekil 2-105 göstermektedir. yalıtılmış gerilim trafo yıldız noktası bir yüksek gerilim kablosu üzeri generatör yıldız noktası ile bağlanmalıdır. Şekil 2-105 'e göre bağlantıyla. generatörün bir sargısının (faz) sarımları arasındaki arızaların tespitini sağlar. bağlı yıldız noktaları arasına yerleştirilir. Gerilim trafosunun yıldız noktası topraklanmamalıdır. Toprak arızalarına karşı duyarsız olmak için. Sargı arıza durumunda artık gerilim sadece bağlantı taraflı açık üçgen sargısında oluşur. Bağlantı taraflı gerilim trafosu topraklıdır ve ayrıca bir açık üçgen sargısınma sahiptir. 228 SIPROTEC.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2. Bu durumda hayli yüksek devre akımları kısa devre edilmiş sarımlarda akabilir ve Sargı. büyük hidroelektrik santral generatörlerinde). Generatörün konstrüksiyonundan ötürü bir sargı hatasının olasılığı daha nadir bir hata durumudur. Yüklenme teçhizatı generatör yıldız noktasında bulunur ve artık gerilim. Bir sargı arıza durumunda ilgili fazda bir gerilim düşüşü ortaya çıkar ve bu sonuç olarak açık üçgen sargıda saptanan bir artık gerilime yol açar.ve Statör zararlarına yol açar. genelde sarım asimetrisi ile ve koruma cihazıyla daha nadir sınırlanır.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Şekil 2-104 ölçme tekniği temel prensibini gösterir. sarımlararası korumanın ölçme girişindeki toprak arıza durumundaki artık gerilimin kaldırılamasına erişilir. Koruma fonksiyonu yüksek bir hassaslık özelliği gösterir.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Sarımlararası koruma.Fonksiyonlar 2. Aynı zamanda bu gerilim trafosu stator toprak arıza koruması için kullanılır.2010 . Burada bir alternatif olarak bir çapraz diferansiyel koruma veya bir sıfır akım koruma.33.

Mantık Mantık şeması Şekil 2-106 'da gösterilmiştir. Temel titreşim ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Şekil 2-106 Sarımlararası korumanın mantık şeması SIPROTEC. Zamanın akışından sonra Açma komutu yenilenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harmoniğin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve arzu edilen ölçme hassaslığına ulaşılır.Fonksiyonlar 2. Örneklendilmiş artık gerilimden. Eşiğin aşılmasında bir başlatma bildirmi verilir ve zaman elemanı başlatılır. 7UM62. Ölçme Yöntemleri Korumanın UE-Girişi Şekil 2-104 veya 2-105 'e göre bağlanır. bir FIR-Filtre üzerinden gerilimin temel titreşimi bulunur. Yayın Tarihi 10. bir fazlı aşırı gerilim koruma olarak kullanılabilir.2010 229 . Uygun seçilmiş bir pencere fonksiyonu ile yüksek frekanslı titreşimlere karşı duyarsız olunur. özellikle 3.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Şekil 2-105 Sarımlararası korumanın alternatif bağlantısı Büyük ayar alanıyla koruma fonksiyonu ek olarak bir kademeli.

33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2. Bir başlatma sarımlararası arıza içermeyen bir durumda olmalıdır. Sonuncu başlatma değeri primer denemeyle bulunur. ancak yapılandırma sırasında 155 S/A KORUMA adresi altında ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. UE faktörü için (Adres 224) Bölüm 2.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 5501 no'lu S/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON.00 .2010 . özellikle iki kutup kısa devre arızada bir artık gerilimin oluşumuyla kendisi farkedilebilir. Bu nedenle bir olağan ayar (bakın Adres 5503 T-U S/A >) seçilir. 130.33. Bu sırada mümkün olduğunca bir sarımın kısa devre arızası belirlenmelidir. Olağan ayarda % 80 olarak seçilmiştir (bakın Adres 5504 RESET ORANI). Arıza etkileri stator sargısının sargı asimetrileri nedeniyle ortaya çıkarlar. Yayın Tarihi 10. 95 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sarımlararası Koruma 5502 5503 5504 U S/A > T-U S/A > RESET ORANI 2.Fonksiyonlar 2.3 .3 Adres 5501 Ayarlar Parametre S/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Sarımlararası koruma.00 sn. Bundan sonra koruma alanı saptanabilir.0 V 0. Bu sebeple varsayılan ayar olarak 100 V'luk maksimum sekonder artık gerilimde 2 V'luk bir başlatma değerine karşılık gelen % 2 seçilir. Başlatma eşiği Koruma için.. ilgili stator sargısının/-demirin büyük bir zararı tehlikesi oluşur. Ayar 223 no'lu UE BAĞLANTISI = Uen-sargı adresi altında gerçekleştirilir.5 'e göre faztoprak-gerilim davranışı açık üçgen sargıdaki gerilim için (UE-Giriş) ayarlanır. ∞ 50 .33.. Gecikmeler Koruma fonksiyonunun gecikmesiyle ek bir aşırı fonksiyon rizikosu en aza indirilir. 60. 2. bir sargı arızasında boşa çalışma uyartımı yaratacak şekilde. Ayrıca Sistem Verileri 1'de UE girişinin sarımlararası koruma için kullanıldığı bildirilmelidir. Bu arıza gerilimi olarak görülen artık gerilim Devreye Alma'da kısa devre arıza denemeleriyle belirlenir. 7UM62. Korumanın ayarı.50 sn 80 % U Sarımlararası> Çalışma Değeri Açma Komutunun Zaman Gecikmesi U Sarımlararasının> Reset Oranı 230 SIPROTEC. Diğer taraftan hassas bir ayar aşırı fonksiyona yol açmamalıdır. bir başlatma. az sayıdaki sarımlar arasındaki halihazırda mevcut olan arızayı algılayabilen yüksek bir hassaslık arzu edilir. Hassas ayarda bırakma oranı gerekirse biraz düşürülebilir.. O zaman koruma fonksiyonu arıza etkilerinin ortaya çıkmasında da hatalı başlatma yapamaz. yapılır. Çok uzun bir zamanda ancak.0 V 0.

33. 7UM62.4 No. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2. 5413 5421 5422 5423 5426 5427 Bilgi Listesi Bilgi >S/A BLK S/A off S/A BLKdı S/A aktif S/A koruma baş. S/A Açma Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >Sarımlararası arıza koruma bloklama Sarımlararası arıza koruma devre dışı Sarımlararası arıza koruma bloklandı Sarımlararası arıza koruma aktif Sarımlararası arıza koruma başlatıldı Sarımlararası arıza koruma AÇMA SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 231 .

1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Rotor toprak arıza koruma 7UM62'de yakl. Yayın Tarihi 10. Yük > 150 V). gerekirse fırça direnci ve uyartım devresinin toprak kapasiteleriyle.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R.36 . Bu gerilim simetrik olarak uyartım devresine bağlanır ve aynı zamanda cihazın bunun için öngörülen UE ölçme girişine bağlanır. bir bağlantı cihazı 7XR6100-0*A00 ile ör. Şekil 2-107 Not RE rotor toprak direncinin bulunması 3PP13 sadece.2010 . (Pratik olarak: Uuyar. bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar.Durultucuda (stabilizer) kısa devre edilmelidir! 232 SIPROTEC. o zaman bu uyartım sargısının bir sarım arızası anlamına gelir. kuplaj cihazıyla. fn (ANSI 64R) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. fn (ANSI 64R) 2. eğer sürekli 0. Bağlanan gerilim küçük bir şarj akımı harekete geçirir.Fonksiyonlar 2. gerilim trafosundan türetilebilir. normal işletimde çok az mA ile. Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir.2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir.34.45 V'luk harici şebeke frekanslı bir yardımcı AC gerilimiyle çalışır. Bir toprak arıza uyartım devresinde gerçi doğrudan bir zarar oluşturmaz. ancak ikinci bir toprak arıza sözkonusu olursa.3). Uyartım geriliminin tristör yönlendirmeli oluşumunda kuplaj cihazı 7XR6100'ün CK kondensatörleri yüksek üst titreşim miktarı nedeniyle ön dirençlerle Rön korunur (Terminal atamalarıyla bağlantı örneği için bakın Ek A. Bu akım IRE cihazdan ölçülür. Bu durumda dahili dirençler 7XR61 . 7UM62.

Bırakma eşiği her iki kademe için ayar değerinin % 125'ine belirlenmiştir. ölçme büyüklükleri değerlendirmeden önce filtrelenir. Direnç ölçümünün tutuculuğu IRE ölçme akımı dahili bir sabit ayarlanmış değeri (100 mA) aşarsa. 5 kΩ-10kΩ) genellikle bir uyarı bildirimi verilir. Toprak direncinin denetimi iki kademeli yürütülür. o zaman direnç hesabından bağımsız olarak düşük omik toprak arızaya (RE ≈ 0) karar verilir. koruma. 7UM62.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. yani CE toprak kapasitesinin şarj akımı. Bir ilk kademenin altında kalınmasında (ör. Buradan uyartım devresinin toprak direncini RE bulabilir. o zaman direnç hesaplamasından bağımsız olarak RE → ∞'a karar verilir. Not Rotor toprak arıza koruma. Bu akım dahili sabit ayarlanan 0. Bu nedenle % 90 Stator toprak arıza koruma için bu durumda artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır.5 kΩ) kısa bir zamandan sonra Açmaya sebep olur. URE gerilimi tespiti için cihazın UE-Gerilim girişini kullanır. Buradan yüksek omik toprak arızaları (ideal koşullarda 30 kΩ'a kadar) da tanınabilir. kesintileri ölçme devresinde tanıyabilir ve bildirebilir. Üst titreşimlerin etkilerini kapatmak için.Fonksiyonlar 2. İkinci düşük omik kademenin altında kalınması (ör. kompleks toprak empedansını hesaplar.15 µF olması şartıyla. Şekil 2-108 Rotor toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. 2 kΩ . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ölçme devresi denetimi Arızasız işletimde de akım aktığından. Bu sırada CK kuplaj cihazının kuplaj kapasitesini de dikkate alır. statik uyartım teçhizatlarında (Thyristörler veya dönen redresör) oluştuğu gibi.2010 233 .3 mA'lik akımın altında kalırsa. fn (ANSI 64R) URE geriliminden ve IRE akımından rotor toprak arıza koruma. ön dirençler Rön fırça direnci ve CE uyartım devresinin toprak kapasiteleri de dahil. toprak kapasitesinin en azından 0. Yayın Tarihi 10.

o zaman koruma doğru olarak bloklanmış kalır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.34. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.2010 . 0.2 Genel Ayar Notları Rotor toprak arıza koruma. Gecikmeler Gecikme. Ayrıca projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI = Rotor ayarlanmış olmalıdır. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Etkin Değil ayarlanır. Çoğunlukla olağan ayarlar yeterlidir. 6001 no'lu ROTOR T/A adresinde fonksiyon ON. fn (ANSI 64R) 2. sadece projelendirmede 160 no'lu adreste ROTOR T/A. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. ayarlanır. toprak kapasitesinin ve uyartım devresinin toprak direncinin kuplaj kapasitesinin kompleks yedek bağlantısının içinden RE toprak direncini hesaplayabilmesini sağlar.5 s. Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden ve akan toprak akımından hesapladığından. korumaya. Ayar zamanları. o zaman gerilim URE = 0 gösterilir ve değerlendirilir. fırça direncinin. Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir. yakl. uyarı kademesi 6004 T-UYARI-RE< için çoğunlukla yakl. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Rotor devresine kuplaj için veriler 6006 X KUPLAJ kuplaj reaktansının ve 6007 R SERİ fırça direncinin ayarı. kuplaj cihazının. açma kademesi için 6005 T-AÇMA-RE<< kısa. Kuplaj direncinden (Kuplaj kondansatörünün koruması için) ve gerekirse ek dirençten oluşan ön direnç Rotor toprak kapasitesi Rotor toprak direnci 234 SIPROTEC. Bunun olmaması durumunda. Şekil 2-109 Burada: URE IRE XKuplaj RV CE RE Rotor toprak arıza korumada ölçme devresinin yedek bağlantı şekli Rotor devresinin ön gerilimi Toprak akımı Kuplaj kondansatörünün ve gerekirse bağlanmış endüktivitetin reaktansı Fırça geçiş direncinden. 10 s'ye ayarlanır.Fonksiyonlar 2. İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir. sınır değerleri uyarı kademesi (6002 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6003 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Td1 ve Td2 transdüserinin fabrika çıkışı 10 V'a değiştirilemez (bakın Tablo 3-18 ve 3-19).veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir Röle BLK). Bunun için yedek bağlantı aşağıdaki şekle göre geçerlidir.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R.

00 sn. ölçme geçersiz olarak işaretlenir ve rotor toprak direnci RE = ∞ görüntülenir.0 mA ayarında akım denetlenmez ve arıza bildirimi verilmez. ölçme fırçaları) Ire< Arıza Tespiti Başlatma Değeri Ire için Düzeltme Açısı SIPROTEC.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Trafoların hatalı açılarından..0 kΩ 1.0 . fn) 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< X KUPLAJ R SERİ I RE< PHI I RE 10. bir arıza tanınır.0 . Eğer akım ayar değerini 0. 0 -15. 30.0 ° Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Kuplaj Reaktansı Seri Direnç (örn. yani her iki Rön ön dirençlerinin paralel bağlanması ve her iki fırçanın dirençleri.0 mA 0.50 sn 398 Ω 50 Ω 2. 7UM62. o zaman.15 µF) bundan başka ölçme devresinde bir kesinti tanınabilir. Yayın Tarihi 10. Uyartım geriliminde çok yüksek omik üst titreşim miktarı nedeniyle şiddeti azaltmak için 7XR6100'deki dahili reaktör.3 Adres 6001 Ayarlar Parametre ROTOR T/A Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3. arıza bildirimi geri alınır. yanlış ayarlanmış düzeltme açısında veya yanlış kuplaj empedansında da bir düşük omik toprak arızasında bir Açma gerçekleştirileceğini garantilenir.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“). uyarı kademesi beklenilen izolasyon direncine karşılık vermezse. Bu durumda. akımın IRE > 7 mA olup olmadığı sorgulanır. anlamlı olabilir.0 kΩ 10. yani bir bant geçirici bir şebeke frekanslı ölçme büyüklüğü için gerçekleşmiş olmalıdır. ∞ -100 . düzeltme açısı ve kuplaj reaktansı kontrol edilmelidir ve düzeltilmelidir (bakın Alt Bölüm 3.. Eğer yani özellikle denetimde. 60. çünkü hem fırça direnci hem de koruma direnci ölçme devresinde seri dirençler oluşturur. Bu tutarlılık testi ile.0 kΩ 0....0 ° Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (R.0 .2010 235 ..0 kΩ 2. Eğer akım 6008 I RE< adresinde parametrelenen eşik değerinden daha küçük ve aynı zamanda bağlanan gerilim URE 25 V'dan daha büyük ise. 999 Ω 1.00 sn. Eğer akım < 7 mA ise.00 . reaktif direncin –100 Ω'dan daha küçük olmaması gerektiğine dikkat edilmelidir (6006 X KUPLAJ ayar parametresinin alt sınır değeri). R SERİ için oluşan direnç geçerlidir. kuplaj devresine bağlanması gerekir. fn (ANSI 64R) Kuplaj kapasitesinin koruması için ölçme devresine eklenen dirençler Rön. O zaman açmaya karar verilir. 800 Ω 0 . I RE< = 0.. Ayrıca. 60.Fonksiyonlar 2.00 .00 sn 0.5 mA kadar veya % 20 aşarsa veya gerilim 20 V'dan daha küçük ise.0 . 5. duruma göre uyarı kademesi ancak doğru cevap vermez.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“). her iki kuplaj kapasitesinin CK paralel bağlamasının kuplaj reaktansı için geçerli olduğu gibi. 50.. Ölçme devresi denetimi Yeterince büyük rotor toprak kapasitesinde (CE ≥ 0. ∞ 0. fırça direncinde (Adres 6007) dikkate alınır. kuplaj empedansının yanlış ayarından. Açı hatası düzeltmesi Kuplaj reaktansı ve Ön direnç devreye almada koruma ile kendi başına ölçülebilir (Alt bölüm 3. 15.34.0 mA. koruma cihazının giriş trafosunun muhtemel açı hatasının yol almada ölçülmesi ve 6009 adresinde PHI I RE ayarlanması ölçümün doğruluğunu arttırmak için. uyartım teçhizatının arızalarından dolayı cihaz tarafından hesaplanan ve görüntülenen değerler negatif olabilir.

4 No.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R.fn) arıza 236 SIPROTEC.fn) Re<< AÇMA R/T/A (R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.fn) BLOKLAMA R/T/A koruma (R.fn) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (R. 5383 5391 5392 5393 5394 5397 5398 5399 5400 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A BLK R/T/A OFF R/T/A BLKdı R/T/A AKTİF R/T/A U< BLK R/T/A Uyarı R/T/A başlatıld R/T/A AÇMA R/T/A Arıza Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (R.fn) AKTİF R/T/A koruma (R. 7UM62.Fonksiyonlar 2.fn) U< ile bloklandı R/T/A koruma (R.34.fn) Re< uyarı R/T/A koruma (R.fn) Re<< başlatıldı R/T/A koruma (R. fn (ANSI 64R) 2.fn) BLOKLANDI R/T/A koruma (R. Yayın Tarihi 10.2010 .

Ug büyüklüğüne ve frekansa orantılıdır.ve düşük omik toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder.35. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 kez kutup değiştirir. 7UM62. 50 V'luk bir AC gerilimle çalışır. Ölçme geriliminde akan rotor toprak akımı oluşur. yakl. Yayın Tarihi 10. AC gerilim Ug herbir ters polaritede bir şarj akımı Ig 'yi direnç cihazıyla uyartım devresinin toprak kapasitesine sürer. 2.2010 237 . Bir 7XR6004 direnç cihazı üzerinden (veya 7XR6003) bu gerilim yüksek omik dirençler üzeri simetrik uyartım devresine kuplajlanır ve aynı zamanda bir yüksek omik ölçme şöntü RM üzerinden topraklama fırçasıyla (Toprak potansiyel) bağlanır (bakın Ek). Bir rotor toprak arıza sözkonusu olursa.34 'de aşağıda anlatılan koruma fonksiyonu gerçek bir yüksek hassaslık gösterir ve büyük generatörlerde kullanılır. Bir düşük frekanslı dörtgen gerilim artık gerilim olarak kullanıldığında toprak kapasitesinin etkisi elimine edilir ve aynı zamanda arıza frekansına olan arıza mesafesi uyartım teçhizatı nedeniyle uygun olarak büyüktür.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Rotor toprak arıza koruma. o zaman bu. bu. Rotor devresinin bu ön gerilimi Ug ile stabilizör 7XT71'de oluşturulur.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki yüksek.Fonksiyonlar 2. ayara bağlı olarak saniyede yakl. Şekil 2-110 CE Rv Ug Ig fg Rotor sargısının ön geriliminin bağlantı prensibi Rotor-Toprak Kapasitesi Ön direnç 7XT71'in dörtgen gerilimi 7XT71'in rotor üzerinden toprağa akan akımı 7XT71'in dörtgen frekansı SIPROTEC. 1 . Fonksiyon işletimine karşılık Bölüm 2. Rotor toprak kapasitesinin dolmasından sonra şarj akımı sıfır olur. Kontrol gerilimi kuplajlanan 50 V-gerilim. bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar. Ölçme şöntü ile elde edilen gerilim ve kontrol gerilimi transdüser üzeri korumaya kuplajlanır. Ancak ikinci bir toprak arızası da gelirse. Yüksekliği arıza direnciyle belirlenir. Uyartım sargısındaki bir toprak arıza doğrudan bir zarara sebep olmaz. bir toprak akımı sürekli sürülür. uyartım sargısında bir sarımlararası arıza anlamına gelir. durultucunun ölçme şöntünde bir orantılı gerilim düşüşünü UÖlç aydınlatır. Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir. Bu akım.

35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Ölçme Yöntemleri Kontrol geriliminden UKont değiştirme zamanları tespit edilir ve ölçmeye tetiklenir. Yukarıdaki ölçme gerilim hesabı herbir polarite için gerçekleşir. gerilim Ug kutbu değiştirilir (Dörtgen gerilim). Bir taraftan uyartım geriliminin yüksekliğine göre ve uyartım sargısındaki toprak arızasının durumuna göre ölçme devresinde bir AC gerilim bileşeni oluşur.2010 . Artık gerilimin Ug. 80 kΩ) keşfedilir. Ardarda iki ölçme sonucunun diferans oluşumundan Ig. Ölçme ancak iki arıza büyüklüğüyle sahte görüntülenir. aynı esnada gerilim Ug 'den gelen eşit paylar toplanır. Stabilizörün frekansı ortalama değer oluşumu esnasında rotor-toprak kapasitesini dolduracak alçaklıkta ayarlanmalıdır. Şekil 2-111 Akışlar. Aynı zamanda gerilim büyüklüğü hesaplanır ve sürülen gerilime Ug çevrilir. böylece sadece kalıcı pay değerlendirilir. Bunlar numerik bir filtre ile azaltılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu yöntemle toprak kapasitesinden etkilenmeden yüksek omik hatalar (maks ca. Kontrol geriliminin herbir değiştirmesiyle ortalama değer filtresi üzerinden ölçme gerilimindeki AC gerilim belirlenir. Arıza etkilerini yüklü AC gerilim payları ile kaldırmak için. Şönt gerilimin UÖlç veya Ölçme akımının Ig 238 SIPROTEC. 7UM62. Burada kazanılan ölçme değerlerinden ve Ug artık geriliminin hesaplanan yüksekliğinden ön dirençleri Rv dikkate alarak toprak direnci hesaplanabilir (bakın Şekil 2-111).Fonksiyonlar 2. Ig akımına orantılı gerilim UÖlç üzeri gerçek arıza direnci elde edilir. ve diğer taraftan uyartım AC gerilimlerinde büyük yüksek frekanslı DC gerilim ucları oluşur. yani Ig1 ve Ig2 uyartım devresinden gelen eşit paylar (Ioffset) yok olur. Yayın Tarihi 10.

Tel kopması veya bir bağlantının bollaşmış klemensi) tanıma durumundadır. Ancak bu. Şekil 2-112 Denetim modunda rotor toprak arıza korumanın mantık şeması Ayrıca kontrol geriliminin bir denetimi de gerçekleşir. Mantık Mantık şeması aşağıdaki bölümleri gösterir: • Stabilizörün denetimi • Ölçme devresi denetimi • İki kademeli koruma fonksiyonu • Rotor toprak arıza koruma denetiminin etkisi Yüksek omik ayarlanan kademenin RE< altına düşülürse genellikle bir uyarı bildirimi verilir. mümkün olur. Değerlendirme mantığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Denetim Fonksiyonları Her ters polaritede toprak kapasitesinin şarj akımı tespit edilir. o zaman durultucuda bir arıza varsayılır (bakın Mantık Şeması). Bunun altında kalınırsa. algılanır. eğer toprak kapasiteleri yeterince yüksek (> 0. İlgili denetim direnci koruma fonksiyonuna bildirilmelidir. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Koruma fonksiyonun uygun bildirimlerle denetim sonuçlarını işaret eder.2010 239 . temassız fırça vb. Bu aynı zamanda tek taraflı bir kesintiyi (ör. SIPROTEC. Koruma fonksiyonunda alternatif olarak denetim direnciyle bir harici denetim (7XR6004 ve 7XR6003'te bulunur) tasarlanmıştır. Yayın Tarihi 10. ölçme devresinde arızalar. Bir ikili giriş üzerinden denetim modu aktifleştirilir ve harici bir röle ile arıza direnci kontak bileziğine bağlanır. Eğer hiçbir veya bir çok küçük kontrol gerilimi tespit edilirse. İkinci düşük omik kademenin RE<< altına düşülmesi kısa bir süreden sonra bir Açmaya yol açar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 µF) ve uyartım teçhizatından gelen bozucu küçük ise. tel kopması.

transdüser girişleri Td1 ve Td2'nin başka bir fonksiyon için kullanılmadığı garantilenmelidir. 6101 no'lu R/T/A 1-3Hz adresinde fonksiyon ON. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.2 Genel Ayar Notları Hassas rotor toprak arıza koruma.35.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Şekil 2-113 Hassas rotor toprak arıza korumanın mantık şeması 2. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 161 no'lu adres R/T/A 1-3Hz . 240 SIPROTEC.2010 .veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Bundan başka.Fonksiyonlar 2. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.

Eğer ölçülen şarj çok küçükse. 80.02 mAs 3. Parametre Qc < o zaman 0 mAs olarak ayarlanır. açma kademesi için (6105 T-AÇMA-RE<<) kısa.2010 241 .00 mAs 1..35. Denetimler Ölçme devresi denetimi için ayar değeri (6106 Qc <) primer denetim esnasında belirlenir. ∞ 0. 1.00 .00 sn.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 . İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir.00 .35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden.00 sn. 10 s'ye ayarlanır. bir ayar yapılması gerekmez. 2.0 kΩ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Açık Rotor Devresi (Qc) Çalışma Değeri Test Direnci 6102 6103 6104 6105 6106 6107A RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< Qc < TEST DİRENCİ 40.00 sn 0. Bunun için işletme ölçüm değeri (Qc) okunur ve yarısı ayarlanır. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.0 kΩ 10.0 . Bir başka dirençle denetim yapılacaksa. 7UM62.0 kΩ 0. sınır değerleri uyarı kademesi (6102 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6103 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir. Uyartım teçhizatından gelen enterferans engellenemeyeceğinden. 1 s..00 sn 1. ayarlanır. 60. 10. ∞ 0. o zaman denetim etki etmez. Bu durumda bir arıza bildirimi olmaz.3 kΩ SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. ikaz aşaması için nihai ayar ilk. 60. Eğer harici denetim yürütülmesi gerekiyorsa ve denetim direnci 7XR6004'de (3.Parametresi olarak TEST DİRENCİ (sadece işletim programı DIGSI üzerinden değiştirilebilir) 6107A adresi altında ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman bu değer Advanced.0 kΩ 5. 10. Ayar zamanları.3 kΩ) kullanılırsa.0 . Gecikmeler Gecikme. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi...0 kΩ 1. Adres 6101 Parametre R/T/A 1-3Hz Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 5. yakl. uyarı kademesi (6104 T-UYARI-RE<) için çoğunlukla yakl. Yayın Tarihi 10. ön direçten ve akan toprak akımından hesapladığından. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.. Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir.0 .. Çoğunlukla olağan değerler (RE< UYARI = 40 kΩ ve RE<< AÇMA = 5 kΩ) yeterlidir.

lı Test R/T/A ar.2010 . 1 Devre Açık 2 Devre Açık Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLAMA >R/T/A koruma (1-3Hz) Test R/T/A koruma (1-3Hz) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLANDI R/T/A koruma (1-3Hz) AKTİF R/T/A koruma (1-3Hz) açık devre R/T/A koruma (1-3Hz) arıza R/T/A koruma (1-3Hz): uyarı kademe (Re<) R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< başlatma R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< AÇMA R/T/A koruma (1-3Hz) test başarılı R/T/A koruma (1-3Hz) test başarısız R/T/A (1-3Hz) 1 ölçme devresi açık R/T/A (1-3Hz) 2 ölçme devresi açık 242 SIPROTEC. 7UM62. R/T/A 1-3Hz Uy.4 No.35. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5381 5386 5387 5388 5389 5395 5401 5403 5406 5407 5408 5409 5410 5411 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A 1-3HzBLK >R/T/A1-3HzTest R/T/A 1-3Hz OFF R/T/A 1-3Hz BLK R/T/A 1-3Hz AKT R/T/A1-3Hz açık R/T/A 1-3Hz Ar. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2. R/T/A 1-3Hz Baş R/T/A 1-3Hz Aç Test R/T/A B.

I motor akımı için gerçek açma zamanı Anma yol alma akımı IA için açma zamanı (Param. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Açma zamanı aşağıdaki denkleme göre hesaplanır: burada tAÇMA tA maks. kısa bir zaman periyodu sırasında bir çok başlatma girişimi olduğunda. I MOTOR YOLAL.11). Yayın Tarihi 10.) Şekil 2-114 Motor Yol Alma Akımı için Ters Zaman Karakteristik Açma Eğrisi SIPROTEC. 2. 6503. YOL ALMA ZAMANI) Motor akımı (ölçülen değer) Motorun anma yol alma akımı (Parametre 6502. örneğin motor başlatmaları sırasında aşırı gerilim darbeleriyle.1 Fonksiyon Tanımı Motor yol alma Motor yol alma için ölçüt olarak (ayarlanabilir) bir akım eşiği aşılması I MOTOR YOLAL.2010 243 . değerlendirilir ve böylece açma zamanı hesabı müsaadesi verilir.Fonksiyonlar 2. motorlar için yol alma denetimi izleme. Ters Zamanlı Aşırı Akım Karakteristiği Ters zamanlı aşırı akım karakteristiği. I IA IMOTOR YOLAL. Eğer bu başlatma girişimlerinin süreleri. motoru uzun yolalma/kalkış işlemlerinden korur ve böylece aşırı yük koruma ile tamamlar (bakınız Bölüm 2. aşırı yük momentleriyle veya kilitli rotor durumlarıyla uzatılmışsa. ısıl sınırların üzerine çıkacak şekilde çok çabuk ısınırlar. Koruma fonksiyonu bir ters zamanlı aşırı akım ve bir sabit zamanlı aşırı akım açma karakteristiğinden oluşur.36. Özellikle yüksek gerilimlere karşı duyarlı motorlar. ancak rotor kilitlenmemişse çalışır. Böylece uzatılmış başlatma süreleri. YOL ALMA AKIMI) Motor yol alma tanıma için başlatma değeri (Parametre 6505. koruma cihazı tarafından bir açma sinyali başlatılacaktır.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 7UM62 rölesi bir motor koruması olarak kullanıldığında. düşürülmüş yol alma akımında motor başlatmasında gerilim düşmeleri nedeniyle doğru değerlendirilir ve uygun zamanlı açma mümkün olur.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2.

Bir başlatma bir arıza kaydının başlatılmasına yol açmaz. İkili giriş üzerinden kilitlenebilir.2010 . Bir ikili giriş üzerinden kilitli rotor durumu tespit edilmişse ve sabit zaman karakteristiği süresi de dolmuşsa.) „>Rotor kilitli“ ikili girişi ile bir VE geçidi ile bağlanmıştır. bir kilitli rotor durumunu harici bir rpm (dakika başına dönüş)-sayacından uyarılan bir ikili giriş (">Rotor kilitli") üzerinden tespit edebilir. o zaman en geç rotorun bloklanmasında tE-Süresi ile bir açma başlatılmalı. rotor kilitlenmesinin sabit zaman karakteristiği süresinin dolmasından önce veya sonra ikili girişin etkinliğinin hazır olmasına bakılmaksızın ani Açma olacaktır. parametre üzerinden devreye alınır veya devreden çıkarılır. 7UM62. anma yol alma akımından küçükse (veya büyükse). yani başlatma mesajları ve zaman gecikmeleri de sıfırlanır. Sadece açma kumandasıyla bir arıza kaydı başlatılır. Eğer herhangi bir faz akımı motor yol alma tanıma akım eşiğini aşmışsa I MOTOR YOLAL. Kilitli rotor süresi (Klt. buna uygun olarak gerçek açma zamanı tAÇMA (bakın Şekil 2114). Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Mantık Motor yol alma koruma.li ROT Sür. Bu her motor yol almasında gerçekleşen ve ne işletme bildirim arabelleklerindeki girişlere veya merkezi bir değerlendirme yerine (kontrol merkezi) ne de bir arıza durumu açılmasına yol açan. Cihaz.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Eğer ölçülen gerçek motor yol alma akımı I. Şekil 2-115 Motor Yol Alma Koruma için Mantık Şeması 244 SIPROTEC. normal bir işletim durumudur. 6502 no’lu adrese girilen IA (Parametre YOL ALMA AKIMI). motorun başlatıldığı var sayılır ve sabit zaman karakteristiği üzerinden (müsaade edilen maksimum rotor kilit süresine dayalı) zaman gecikmeli açma başlatılır. Sabit Zamanlı Aşırı Akım Açma Karakteristiği (Rotor Kilit Süresi) Motorun başlatma süresi müsaade edilen maksimum rotor kilit süresi tE'den daha uzun ise. Aşağıdaki şekil bildirim mantığını ve arıza yönetimini göstermektedir..

5 s 200 A / 1 A Azaltılmış gerilimde yol alma akımı da doğrusal olarak azaltılır. yol alma akımının değerleri 6502 no’lu YOL ALMA AKIMI adresinde ve yol alma süresi 6503 no’lu YOL ALMA ZAMANI adresinde normal koşullarda iletilir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. gerçek yol alma akımı.8 · IA = 2. 7UM62. Eğer yol alma zamanı müsaade edilen maksimum rotor kilit süresinden daha uzun ise. Etkin Değil ayarlanır. O zaman bu değer öyle seçilmeli ki. Aşıldığında. Başlatma Değerleri Koruma cihazına. Akım değerinin aşılması 6505 (no’lu I MOTOR YOLAL. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Yol alma denetimini. harici bir sayaçtan bir ikili giriş üzerinden („>Rotor kilitli“) akıma bağlı olmayan açma karakteristiği başlatılabilir.. motor çalışması esnasında bütün yük. Eğer başka etki faktörleri bulunmuyorsa (Yük uçları). maksimum yük akımının üzerinde ve minimum yol alma akımının altında bulunmalıdır. = 135 A tA maks = 8. ancak yapılandırma sırasında 165 no’lu adres MOTOR YOL ALMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma Gerilimi Anma Akımı Yol alma akımı Uzun süreli müsaade edilen stator akımı Motor yol alma süresi IA için Akım Trafoları IN AT prim/IN AT sek YOL ALMA AKIMI ayar değeri için hesaplama: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IA = 624 A Imaks.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2.36.2010 245 . motor yol alma tanıma için değer (I MOTOR YOLAL.5 · IN AT sek'e düşürülür.ve gerilim koşullarına rağmen aşılmamalı ve müsaade edilen. % 80 Anma geriliminde buna göre yol alma akımı bu örnekte 0. normal işletim için geçerli termal açma karakteristiğine ulaşılmasından önce. Adres 6505) ortalama bir değere ayarlanabilir: Yol alma denetiminin açma zamanı için genel olarak şunlar geçerlidir: SIPROTEC. adresinde) motor yol alması olarak yorumlanır. hemen bir açma gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. Kilitli rotorda ve bu nedenle azaltılmış havalandırma makinenin termal kapasitesini azaltır. kısa süreli aşırı yüke erişilmemeli. Eğer koruma cihazında hesaplanan I2t nin değeri aşılırsa. bir açma komutu vermelidir. bir motor yol alması olarak kabul edilen eşik. 6501 MOTOR YOL ALMA adresinde fonksiyon ON veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Yol alma denetimini bu nedenle.

36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Anma koşullarında. Anma gerilim koşullarında farklı oranlar yol alma denetiminin açma zamanını değiştirirler: Anma geriliminin % 80’inde (ve bununla birlikte anma yol alma akımının yaklaşık % 80’i) açma zamanı örneğin: Gecikme süresi Klt.60 A 8. 2.00 .60 . 6801 6805 6811 6812 6813 6821 6822 6823 Bilgi Listesi Bilgi >Y.. Adres 6501 Parametre MOTOR YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motor Yol Alma Zamanı Denetimi Motor Yol Alma Akımı 6502 YOL ALMA AKIMI 1A 5A 0.5 sn 6. 1A 5A Motor Yol Alma Zamanı İzin Verilen Kilitli Rotor Süresi Motor Baş. OFF Yolal.36.3 Ayarlar Tabloda.00 A 1.50 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 No. Yayın Tarihi 10.00 A 6503 6504 6505 YOL ALMA ZAMANI Klt..Başl.12 A 15.Fonksiyonlar 2. 80.BLK >Rotor kilitli Y. 10...00 A 0.DEN. 16. ∞ 3.RöBLK Y.0 sn 1.ALMA DEN.2010 ..10 .5 . 180. 120.0 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.li ROT Sür.0 sn 0. sonra Rotor KİLİTLENDİ Başlatma zamanı denetimi başlatıldı Açıklama >Motor Yol Alma Denetimi BLK 246 SIPROTEC.) 0.60 A 8. normal kalkışta „>Rotor kilitli“ (No. İzl. 7UM62. 6805) gecikme süresi içerisinde Klt. kilitsiz kalkış için açma süresinden daha kısa bir açma komutu gecikme süresi gerçekleştirilebilir.li ROT Sür. Akımı (BLK OVL. AÇ Rotor kilitli Y. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir.ALMA DEN. dolduğunda. 50.ALMA DEN.Baş. açma zamanı olarak maksimum yol alma süresi tA maks oluşur.. ikili girişi kilitlenecek şekilde seçilmişse.0 sn. C sütunu (yapılandırma).00 A 2. I MOTOR YOLAL.36. AKT Y.ALMA DEN.ALMA DEN.li ROT Sür. Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Rotor kilitlendi Başlatma zamanı denetimi DEVRE DIŞI Başlatma zamanı denetimi BLOKLANDI Başlatma zamanı denetimi AKTİF Başlatma zamanı denetimi AÇMA Rotor kilit zm. kilitlenmiş rotor ikili girişi etkin olur ve bir açma sinyali başlatır.00 A 3. Eğer sabit zaman karakteristiği zamanı.

Aşırı rotor sıcaklığı ΘL üç faz akımdan en büyüğü kullanılarak hesaplanır. müsaade edilen yol alma süresi ve soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) yük koşullarından müsaade edilen yol alma sayısına ilişkin üretici verilerine dayalıdır. 7UM62 cihazı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-116 Tekrarlanan Çalıştırma Girişimleri Sırasında Rotorun Sıcaklık Eğrisi ve Isıl Grafiği SIPROTEC. cihaz gerekli hesaplamaları yapar ve ısıl grafiği çıkarır ve ısıl rotor çizgesi yol alma sınırının altına düşünceye kadar bir kilitleme sinyali üretir. 7UM62. rotorun bir ısıl grafiğini çıkarmak için stator akımları kullanılmalıdır. normal çalışmada ve hatta aşırı yüklenme durumlarında genellikle müsaade edilen maksimum sıcaklığının altında kalır. Bunun için akımların efektif değerleri oluşturulur. Yayın Tarihi 10. Bu verilerden. çoklu başlatmalar esnasında bir başlatmanın bitirilmesini engellemek için.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. anma yol alma akımı.2010 247 .37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Böylece yeni bir yol alma müsaadesi oluşur. 49 Rotor) Bir motorun rotor sıcaklığı. motorun tekrar çalışmaması gerekir. kilitleme sinyali bir ikili çıkışa atanmalı ve bu ikili çıkışın kontağı da motor yol alma devresine eklenmelidir. bu nedenle kapalı bir motora yeni bir yol alma müsaadesi verilene kadar kilitleme komutu veren bir motor yol alma engelleme özelliği ile donatılmıştır (Tekrar yol alma sınırı). Motorun başlatmasını kilitlemek için.Fonksiyonlar 2. 49 Rotor) 2.37. Eğer yol almada müsaade edilen rotor ısınmasının üzerine çıkılması bekleniyorsa. Buna karşılık çalışmada ve bununla birlikte bağlanan yüksek çalışma akımları rotorun daha küçük termal zaman sabitleri nedeniyle bu termal statordan daha güçlü tehlike oluşturur.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı Rotor Sıcaklığının Tespiti Rotor akımı doğrudan ölçülemeyeceği için. 2. Rotor sargısı için ısıl sınır değerler.

49 Rotor) Motorun çalıştırılması esnasında. yinelenmiş motor başlatmalarında (soğuk işletim durumundan üç yol alma) ısınma süreçleri ve koruma rölesi tarafından ısıl benzetimi göstermektedir. motorun ısıl koruması için daha uygundur.2010 . Sıcaklık tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. motor başlatmasının muhakkak kilitleneceği anlamına gelmez (bakın Şekil 2-116). Rotorun soğuması için. motorun yeni bir başlatmasına kadar süren. dahili olarak hesaplanır: τR = tBaş. kilitleme sinyali sonlandırılır. Bununla yeniden başlatma sınırı için ΘYnd. = Başlatma Süresi s olarak IYolal. Cihaz.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.7 % 4 75 % ΘYnd. 248 SIPROTEC. Bu. hesaplanır: Burada TDengeleme kτ τR Rotor sıcaklığı denge süresi. motorun tek tek parçalarının kapama anında farklı sıcaklık durumları göstermesine dikkate alır. uygun bir zaman — yeniden başlatma zamanı — beklenmelidir.Fonksiyonlar 2. bir ısıl grafiğin tesisi çok daha önemlidir. Bir tam motor yol alma süresi sonrasında. Rotor sıcaklığı tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. = Yol Alma Akımı pu olarak Θön Motor durduğu andaki ısıl benzetim (çalışma durumuna bağlı) Ölçülen işletme değeriyle TUzak= (ısıl ölçülen değerler de görünebilir) sonraki tekrar başlatmaya müsaade edilinceye kadar geçmesi gereken süredir.. denge süresinden ve termal model tarafından hesaplanmış süresinin tekrar kapama sınırının altına düşene kadar. Yeniden Başlatma Eşiği Eğer rotor sıcaklığı tekrar başlama sıcaklık sınırını aşmışsa. Baş. T Dengeleme) başlatılır.2 Burada: tBaş. yani gerçekten aşırı rotor sıcaklık sınırı aşılmaksızın bir yol alma mümkün olduğunda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. · (nsoğuk – nsıcak) · IYolal. bu. motorun tekrar başlatılması mümkün değil. ısıl dengenin tesisi için: Her motor kapamasından sonra denge süresi (Adres 6604. Toplam bekleme süresi. yeni bir tekrar başlatma girişimi yapılabilir. Adres 6604 Zaman sabiti için uzatma çarpanı = ÇALIŞMADA Kτ Adres 6609 veya DURURKEN Kτ Adres 6608 Rotor zaman sabiti. rotorda denge işlemlerini oluşturabilmek için aksine sabit tutulur. Yayın Tarihi 10. maksimum müsaade edilen aşırı rotor sıcaklığı ilgilidir: nSOĞUK 2 3 66. [%] 50 % Yeniden Başlatma Süresi Motor üreticileri soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) işletim durumunda belli bir yol alma sayısına müsaade ederler. 7UM62. Ancak. Bu. Bundan sonra yeni bir başlatmaya müsaade edilmez. Isıl denge süresi esnasında rotorun termal tablosu güncellenmez. rotor fırçalarındaki ısı dağılımı çok değişkenlik gösterir. Bundan sonra termal tablo uygun zaman sabitleri ile soğur (Rotor zaman sabitesi · Uzatma faktörü). Isıl dengesi sırasında motor tekrar başlatılamaz. Baş. Şekil örnek olarak. rotor üzerindeki farklı maksimum sıcaklıklar yüzünden.

Motor çalışıyorken. ısıl benzetim. Bunun için. test sırasında veya devreye alma çalışmalarında veya bir güç besleme gerilimi arızası sonrasında yararlı olabilir. SIPROTEC. 7UM62. 49 Rotor) Soğutma zaman sabitinin uzatılması Kendiliğinden soğutmalı motorlar için. Aşağıdaki şekil tekrar başlatmayı engellemenin mantık şemasını gösterir. İkinci durumda. çalışan bir motora göre DURURKEN Kτ (Adres 6608) (durma sırasındaki zaman sabiti) kadar artırılır. acil durum koşulları altında. o zaman besleme gerilimi arızasında öylece kalır. ancak risk değerlendirmesi için rotorun hesaplanan aşırı sıcaklığı gözlemlenebilir. Besleme Gerilimi Arızası Durumunda Davranış 274 ATEX100 parametresi ayarına bağlı olarak termal benzetimin değeri besleme geriliminin arızasında sıfıra geri döner veya döngüsel olarak bir ''kalıcı“ bellekte depolanır. Makine. Mantık Ayrıca bir ikili giriş üzerinden termal benzetimin sıfırlanma imkanı da bulunur. motor durduğunda düşürülmüş ısı değişimini -motor daha yavaş soğuyacaktır. Isıl rotor grafiği işlemeyi sürdürür ve müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığı aşılabilir.2010 249 . Koruma. müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığının üzerinde motorun başlatılması gerekli ise. motor başlatma kilitleme sinyali bir ikili giriş („>Acil Baş. Minimum Engelleme Süresi Bazı motor üreticileri. ΘR“) üzerinden sonlandırılarak motorun tekrar başlatılması sağlanabilir. bu şekilde.ENGELLEME sıfırlanır ve böylece muhtemel olarak bulunan engelleme komutu kaldırılır. Bloklama Yeniden başlatma engelleme fonksiyonunun kapatılmasında veya bloklanmasında aşırı rotor sıcaklığının termal benzetimi ve dengeleme zamanı T Dengeleme ve minimum engelleme süresi T MİN. soğuma zaman sabiti. gerilim beslemesi normale geldiğinde. KeKapalı I min ayarlanabilir bir akım akışı izleme eşiğinin altındaki akımla tanımlanır. hesaplama için belleğe alınan değeri kullanır ve bunu çalışma sıcaklığına uyarlar.Fonksiyonlar 2. ısınma grafiği motor anma değerlerinden hesaplanan τR zaman sabiti ve τR · ÇALIŞMADA Kτ (Adres 6609) ile hesaplanan soğuma ile modellenir. ENGELLEME veya TUzak= sürelerinden uzun olanına bağlıdır.doğru olarak hesaba katmak için.11). tekrar başlatma engellemesi tarafından kapatılmaz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Acil Durum Başlatma Eğer. Bu. ısıl grafiğe bakılmaksızın müsaade edilen maksimum başlatma girişimi sonrası minimum bir engelleme süresi isterler. Duran bir motor. yavaş bir soğuma (yavaş sıcaklık dengesi) talepleri sağlar. Bu sırada başlatma eşiği KeKapalı I min termal aşırı yük korumanın koruma fonksiyonunu etkiler (bakın Bölüm 2. Engelleme sinyalinin süresi TMİN.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. motorun yüksüz akımının bu eşik değerinden daha büyük olması gereklidir.

7UM62.2010 . 250 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 49 Rotor) Şekil 2-117 Yeniden başlatmayı engellemenin mantık şeması 2. yapılandırmada 166 no’lu adreste YB ENGELLEME = Etkin atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.Fonksiyonlar 2.2 Genel Ayar Notları Tekrar başlatma engeli sadece eğer. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Etkin Değil ayarlanır.veya OFF ayarlanır veya sadece Açma komutu engellenir (Röle BLK).37. 6601 no'lu YB ENGELLEME adresi altında fonksiyon ON.

yol alma akımı IYolal. müsaade edilen maksimum kalkış T BAŞL MAKS (Adres 6603). Bu faktör yüklü. 281 no’lu KeKapalIi I min adresinde ayarlanan değeri aşmasından itibaren etkin olur. Her koşulda.ENGELLEME için değer motor üreticisi veya sistem koşulları gereklerine göre ayarlanır. ısıl grafiği yansıtan bir değer seçilmiştir (T MİN. Ayar örneği Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma gerilimi Anma akımı Yol alma akımı Motor yol alma süresi IBAŞL MAKS Soğuk motorda müsaade edilen yol almalar Sıcak motorda müsaade edilen yol almalar Akım trafosu Motor anma akımıyla ilşkili yol alma akımı: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IYolal.0 dak).0 . makul bir değer olarak kanıtlanmıştır. Zaman sabitleri arasında bir fark olmazsa (örneğin fanlı havalandırmalı motorlarda).5 s nsoğuk = 3 nsıcak = 2 200 A/1 A Aşağıdaki ayarlar yapılır: I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS MAKS. soğuma sırasında -özellikle motor durduğu sırada. Fanlı havalandırması olmayan motorlarda 6608 no’lu adreste azaltılmış soğutma motor dururken DURURKEN Kτ ile dikkate alınır.) adresinde müsaade edilen sıcak yol almaların sayısı.ENGELLEME = 6. Çalışan motorda soğutmaya uzatma faktörü ÇALIŞMADA Kτ ile etki edilir. 6607 adresinde (#SOĞUK-#SICAK) müsadeli soğuk. 6606 no'lu (MAKS.ve Soğutma sabitleri (I > KeKapalı I min) işletme koşulları altında aynıdır.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Akımın. T Dengeleme büyük seçilmelidir. izin verilen soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) durumdan çalıştırma sayısı gibi değişkenler motor üreticileri tarafından sağlanır. = 624 A tBAŞL MAKS = 8.ve sıcak yol almaların sayısı arasındaki fark parametrelenir.SICAK BAŞ. Bu parametrenin doğru yorumu için. Yayın Tarihi 10.5 s =2 =1 Rotor sıcaklığı denge süresi için. Bu örnekte.nom. SIPROTEC.0 dak ayarı.Fonksiyonlar 2. 7UM62. çalışan bir motorla kapatılmış bir motorun farklı soğutmalarında dikkate alınır.9 = 8. ÇALIŞMADA Kτ = 1 ’de Isınma. o zaman uzatma faktörü DURURKEN Kτ = 1 olarak ayarlanır.0 ve ÇALIŞMADA Kτ = 2. motor anma akımı IMOT. Güç Sistemi Verileri 1'de motor görünür gücü (Adres 252 SN GEN/MOTOR) ve anma gerilimi (Adres 251 UN GEN/MOTOR) doğru ayarlı olduğu önemlidir. Motor üreticisinin veya sistemin gerekleri. #SOĞUK-#SICAK = 4.2010 251 .SICAK BAŞ. motorun durduğu anlaşılır ve zaman sabiti ayarlanmış uzatma faktörü kadar yükseltilir. Akımın 281 no’lu KeKapalı I min adresinde ayarlanan bir değeri geçmemesinden itibaren. Başka belirtimler yapılmamışsa. 49 Rotor) Gerekli Karakteristikler Rotor sıcaklığını hesaplamak için gerekli. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Minimum engelleme süresi T MİN. Burada yol alma akımı oran olarak motor anma akımına (I Yolal/IMOTnom . T Dengeleme = 1. Adres 6602) verilir.zaman sabitinin uzatma faktörleri için ek sabiti belirler. aşağıdaki ayarlar önerilir: DURURKEN Kτ = 5.

% 66. Farklı İşletme Durumlarında Termal Davranış Daha iyi anlamak için aşagıda birçok mümkün işletim durumlarından ikisi yakından ele alınmıştır. 7 dak. Yol alma esnasında yeniden başlatma sınır eşiği aşılır ve kapatma ile yeniden başlatma engelleme etki gösterir. 252 SIPROTEC. Başlatmadan sonra motor % 90 anma akımıyla işletilir.1 · I/IMot. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 2.2010 . Motor sürekli anma akımı ile işletilir.9 · I/IMOTnom ÇALIŞMADA Kτ yük akımı bir soğumaya yol açar. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) rotor zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. 2. Yeniden başlatma sınırının kısa süreli aşılması. Motor yeniden tekrar kapatılır. Taraf 2 için akım trafo değerlerinin (Adresler 211 ve 212). İlk başlatmadan sonraki kapatma termal benzetimin ''donmuş'' olmasına yol açar. etki gösterir. Yol alma gerçekleşir. İlk motor kapamadan sonra T Dengeleme etki gösterir 30 s sonra Motor açılır ve derhal tekrar kapatılır. Sistem Verilerinin (Adresler 251. İkinci başlatma yol alma akımı sebebiyle bir ısınmaya yol açar ve bunu takip eden 0. Derhal bir kapatmada. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) termal benzetim zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. Öneri ≈ 0. Bu sefer zaman sabiti olarak τL · DURURKEN Kτ = 2 · 204 s = 408 s etki gösterir.7’lik bir tekrar başlatma sınırına ulaşılmıştır. 252) ve Motor durma/Motor çalışma (Adres 281 KeKapalı I min. Yeniden başlatma engelleme yakl. Şekil 2-118 Birbirini takip eden iki sıcak yol almada sıcaklık davranışı Şekil 2-119 'da motor aynı şekilde iki kez sıcak işletim durumundan başlatılır. Yeni bir moladan sonra 2. Yukarıda verilen ayar değerleri geçerlidir. 7UM62. termal aşırı zorlanma anlamına gelmez.Anma) kararı için akım eşiklerinin doğru ayarlanması önemlidir. yeniden bir başlatmanın rotoru termal aşırı zorladığını işaret eder. fakat başlatmalar arasındaki mola süresi bir önceki örnektekinden daha uzundur.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.Fonksiyonlar 2. Ayar değerlerinin özeti ve olağan ayarlar parametre tablolarında verilmiştir. Aşağıdaki şekil 2 sıcak başlatmada termal davranış gösterilmiştir. 49 Rotor) Düzenli fonksiyon için. 3 soğuk ve 2 sıcak başlatma girişimi ile.

0 dak 1 . 120.0 . #SOĞUK-#SICAK DURURKEN Kτ ÇALIŞMADA Kτ T MİN.0 6. 2 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 . 320.0 sn 0. 4 1 .0 .0 3.0 dak 2 1 5.2010 253 . 100.. 49 Rotor) Şekil 2-119 İki sıcak başlatma sonrasında sürekli işletim 2.9 8.0 . 100.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.. 320.2 . 7UM62.0 dak Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme I Başlatma / I Motor nominal Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Sıcaklık Dengeleme Süresi Müsaade Edilen Sıcak Yol Alma Sayısı Soğuk Baş..ENGELLEME 4.SICAK BAŞ. . Sayısı Dururken Zaman Sabiti Uzatımı Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı Min.. Yayın Tarihi 10.. Tekrar Başlatma Engelleme Süresi 6602 6603 6604 6606 6607 6608 6609 6610 I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS T Dengeleme MAKS..Sıcak Baş. 10.0 dak SIPROTEC.Fonksiyonlar 2.37.0 0.0 2.0 1.3 Adres 6601 Ayarlar Parametre YB ENGELLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.5 sn 1..5 ..

ΘR YBE OFF YBE BLK YBE AKTİF YBE AÇMA >HR TerBen.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.Engell.37.AL Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM >Rotor acil başlatma Motor tekrar baş.dı Motor tekrar başlatma engelleme AKTİF Motor tekrar başlatma engelleme AÇMA >Rotor termal hafıza reset Rotor termal hafıza reset Motor yeniden başlatma engelleme alarmı Açıklama >Motor Tekrar Başlatma Engelleme BLK 254 SIPROTEC. 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 Bilgi Listesi Bilgi >BLK YBE >Acil Baş. 7UM62. 49 Rotor) 2. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 .ΘR HR th. ΘR Yolal.rep.4 No. engelleme DEVRE DIŞI Motor tekrar başlatma engelleme BLK.

gerçekleşir. güvenli bir kriter oluşturmaz. gerilim koruma. Şekil 2-120 Kesici arıza koruma fonksiyonunun sadeleştirilmiş fonksiyon şeması Başlatma Kesici arıza koruma iki farklı kaynaktan başlatılabilir: • 7UM62'nin dahili fonksiyonları. Koruma fonksiyonlarının açma kumandaları veya CFC üzerinden (dahili mantık fonksiyonları). Bu nedenle başlatma yalnız yardımcı kontak kriterinden de gerçekleşir. Kesici arıza koruma. kesici arıza koruma açmayı daha yüksek bir şalter vasıtasıyla başlatır (örneğe de bakın). • Örneğin ikili girişler üzerinden harici açma sinyalleri ile. atanmış kesicinin doğru devreden çıkarılmasının denetimini sağlar. SIPROTEC. Kısa devre arıza akımı olmadan Açmada. rotor toprak arıza korumadaki gibi. ör.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Kesici arıza koruma için iki kriter bulunmaktadır: • Kontrol. eğer üç faz akımlarından minimum biri parametrelenebilir bir eşiği (KESİCİ I>) aşarsa.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Kesici arıza koruma projelendirmede opsiyonel olarak Taraf 1 veya Taraf 2'nin akım girişlerine atanabilir (bakın Bölüm 2.2010 255 . kesicinin reaksiyonu için akım. 7UM62. ör. Yayın Tarihi 10.4). • Koruma fonksiyonları için kesici yardımcı kontağının değerlendirmesi.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2. verilen bir açma komutundan sonra akımın her üç fazda parametrelenen bir sınır değerin altında kalıp kalmadığı.Fonksiyonlar 2. Bırakma. eğer her üç faz akımı % 95 başlatma eşiğinin altında kalırsa. 2.38. frekans koruma. Makine korumada tipik olarak şebeke şalterine ilişkilidir. Akım kriteri. yerine getirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.zayıf yükte gerilim koruma ile. Kriterler Bir başlatma oluşumuna yol açan (Akım kriteri. ör. Eğer bir kesici başarılı bir açma komutundan sonra ayarlanabilir bir zaman süresi içinde açmazsa. akım kriteri gerekirse kuvvetli ifadeli olmayabilir. Kesici yardımcı kontağı) her iki kriter VEYA-mantığıdır.

Fonksiyonlar 2. Bir başlatma yani. eğer akım KESİCİ I> eşiği altında bulunuyorsa. Aşırı fonksiyona karşı emniyeti arttırmanın başka yolu artık bir ikili giriş „>KAK har. Yayın Tarihi 10. akım kriteri ve yardımcı kontak kriteri ama bırakırsa.2“ birlikte bağlanır. Bir başlatma bırakılır ve kesici arıza koruma ile bir açma komutu oluşmaz. başlatmaya sebep olan. Mantık Eğer kesici arıza koruma başlatıldıysa. Bu sürenin akışından sonra başlatmaya sebep olan kriterler yerine getirilmeye devam edilirse. İki kanallılık „dahili“ bir başlatma için de etki eder. • koruma fonksiyonlarının bir devreden çıkarma komutu hala bulunuyorsa. Parametre üzerinden tüm kesici arıza koruma devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. Kesici arıza koruma sadece kesici yardımcı kontaklarıyla etkinleştirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1“ veya „>KAK har. o zaman sadece akım kriteri etkilidir ve kesici arıza koruma bir açma komutunda. baş. Aşağıdaki şekil kesici arıza korumanın mantık şemasını göstermektedir. bıralırsa.2“. Bu sinyal gecikme zamanının tüm akışı esnasında bulunmalıdır.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 0 işletim durumunda akım kriteri etkin değildir. İki kanallılık Emniyeti arttırmak ve mümkün arıza impulslarına karşı koruma için harici bir start sinyali için ikili girişin bir tutuculuğu vukuu bulur.2010 . aksi takdirde zaman sıfırlanır ve açma komutu oluşmaz. Eğer ikili giriş kesici yardımcı kontağı için etkin değilse. aktifleştirilemez. o zaman bir başka VE.bağlantısı üzerinden artık bir kaynak-değerlendirme arıza kapamadan önce üzerinde bulunan kesici ile başlatılır. baş. bir ikili giriş üzerinden „>KAK BLK“ de bloklanabilir (örneğin makine korumanın bir denetimi esnasında). uygun bir sinyal verilir ve ayarlanabilir bir gecikme zamanı başlatılır. 7UM62. eğer • dahili başlatma koşullarından biri (CFC veya ÇIK12) veya „>KAK har baş. eğer her iki ikili giriş enerjili ise. 256 SIPROTEC. gerçekleşir.

38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Şekil 2-121 Kesici arıza korumanın mantık şeması 2. Kesici arıza koruma için akım ölçümü. Not: Sadece potansiyeli olmayan ikili çıkışın Çıkış12 (Röle ÇIK12) kesici arıza koruma için kullanılabilir olduğuna dikkat edilmelidir.Fonksiyonlar 2. Taraf 1 üzerinden (Girişler IL.“). Yayın Tarihi 10. 7001 KESİCİ ARIZA adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. T2) gerçekleşebilir. şebeke şalteri için açmalar (veya ilgili denetlenen şalter) bu ikili çıkışa yapılandırılmış olmalıdır. eğer yapılandırmada 170 no’lu adres altında KESİCİ ARIZA = Taraf 1 veya Taraf 2 olarak ayarlandıysa etkin olur ve erişilebilir. Fakat dahili kaynak da tümüyle deaktif edilebilir (7002 DAHİLİ AÇMA = OFF). Yani. Baş. SIPROTEC. Etkin Değil ayarlanır.2 Genel Ayar Notları Kesici arıza koruma sadece.2010 257 . Kriterler 7002 no'lu DAHİLİ AÇMA parametresi altında OFF-Kriteri dahili bir başlatmada seçilebilir. Sonuncu durumda sadece harici kaynaklar etki gösterebilir.veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.38. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. T1) veya Taraf 2 üzerinden (Girişler IL. Bu ya bunun için öngörülen çıkış rölelerinin ÇIK12 anahtarlama durumunun okunmasıyla (7002 DAHİLİ AÇMA = Çıkış12) ya da ama CFC'de yerleştirlmiş mantık bağlantısı ile (= CFC) gerçekleştirilebilir (Bildirim 1442 „>KAK dah. Terminal taraflı akım trafo seti ve bundan dolayı Taraf 1 önerilir. 7UM62.

Yayın Tarihi 10. 7UM62.25 sn 7004 AÇMA Zamanl. akım trafo sekonder devresinde dengeleme işlemlerinin.06 .3 Ayarlar Tabloda.. Aşağıdaki şekil zaman akışlarını bir örnekte göstermektedir.38.04 .00 A 0.. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Adres 7001 Parametre KESİCİ ARIZA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF Çıkış12 CFC Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kesici Arıza Koruma 7002 DAHİLİ AÇMA OFF Dahili AÇMA Komutu ile Başlatma Denetim Akımı Çalışma 7003 KESİCİ I> 1A 5A 0. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.00 A 0.20 . bir güvenlik payı olarak dikkate alınır. minimum işletme akımının %10 altında bir ayar ayarlanmalıdır. AÇMA Zamanı Sayıcısı 258 SIPROTEC. oldukça büyük akımların kesilmesi koşulları altında bırakma sürelerinin uzamasına yol açması tehlikesi meydana gelir. Bu. Zaman Gecikmesi Ayarlanacak gecikme zamanı Adres 7004 AÇMA Zamanl.00 A 0. Başlatma değeri gerekenden çok daha düşük seçilmemelidir. 10. ∞ 0. çünkü çok hassas bir ayar aksi takdirde.00 sn.. kesicinin maksimum çalışma süresi ve aşırı akım tespitinin bırakma süresi ve zaman gecikmelerinin herhangi bir toleransını hesaba katmak için.2010 . Bunun için. Şekil 2-122 Normal Arıza Temizlemede ve Kesici-Arızada Zaman Akışı 2.Fonksiyonlar 2.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Akım kriterinin akım başlatma eşiğinin ayarı 7003 KESİCİ I> her üç faz için geçerlidir. 60. fonksiyon daha en küçük beklenen işletme akımında başlatacak şekilde seçilmelidir. C sütunu (yapılandırma)..20 A 1. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir.

2010 259 .38.4 No.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1403 1422 1423 1441 1442 1443 1444 1451 1452 1453 1455 1471 Bilgi Listesi Bilgi >KAK BLK >Ke Kontakları >KAK har baş. 7UM62.1 >KAK har.2 >KAK dah. dah. KAK I> KAK OFF KAK BLKdı KAK AKTİF KAK başlatıldı KAK AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Kesici kontakları >KAK harici başlatma 1 >KAK Harici başlatma 2 >KAK dahili başlatma KAK içten başlatıldı Kesici Arıza I> Kesici Arıza Koruma DEVRE DIŞI Kesici Arıza Koruma BLOKLANDI Kesici Arıza Koruma AKTİF Kesici arıza koruma: başlatıldı Kesici Arıza Koruma AÇMA Açıklama >Kesici Arıza Koruma BLOKLAMA SIPROTEC. baş. Baş. KAK baş.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2.

39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. ama henüz senkronlanmamış) müdahale eder. düşük omik bir dirence anahtarlamaya karşılık gelir. 27) 2. Bir ikili giriş üzerinden fonksiyon bloklanabilir.Fonksiyonlar 2. Durmakta olan makinede bir enerjileme. pozitif bileşen gerilimin değerlendirmesi ve yanlışlıkla enerjilemenin bloklanması için frekans ve akımların anlık değerleri Açma kriteri olarak gerçekleşir. Bir başka başlatma gecikmesi. o zaman yanlışlıkla enerjilemenin gerilim kriteri deaktif olur. 2. Gerilim yanlışlıkla enerjileme müsaasesi için gerekli bir kriter olduğundan. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. normal işletim durumunda başlatmaması için bloklanır. mevcut veya artık çalışan. Yanlışlıkla enerjileme bir gerilim kriteri ile bir minimum gerilimin aşılmasında. akımların anlık değerlerinin denetlenmesi bir başka frekans alanında halihazırda işletim durumu 0'da gerçekleşir. Bu bloklama. korumanın kısa bir zaman için istenmeden enerjilenmesini derhal bloklamamak için geciktirilir. Geçerli ölçme büyüklükleri bulunursa (İşletim durumu 1). gerilim trafosunun denetimi gereklidir. Burada. güçlü gerilim kesintili güçlü akım arızalarında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için gereklidir. fakat henüz senkronlanmamış generatörün generatör şalterinin hızlı kullanımıyla istenmeden enerjilenmesiyle oluşan zararları sınırlama görevini üstlenir. Bunun için örnek olarak uyartım geriliminin mevcut oluşu ek bir kriter olarak kullanılabilir. eğer frekansın geçerli çalışma aralığında hala ölçme büyüklükleri (işletim durumu 0) bulunmuyorsa (durmakta olan makinede) veya anma frekansı altında bir düşük gerilim mevcutsa (artık başlamış. Bunu. Gerilim trafosunda bir arıza tanınırsa. Sigorta Arızası İzleme (Fuse-Failure-Monitor) (FFM) üstlenir.1 Kriterler Fonksiyon Tanımı Yanlışlıkla enerjileme sadece. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Yanlışlıkla enerjileme çok hızlı müdahale etmesi gerektiğinden. Aşağıdaki şekil yanlışlıkla enerjileme için mantık şemasını gösterir. rotorda müsaade edilmeyen.2010 .39. rotorun bozulmasına yol açabilecek büyük akımlar indüklenir. Şekil 2-123 Yanlışlıkla enerjilemenin mantık şeması (Dead Machine Protection) 260 SIPROTEC. 27) Yanlışlıkla enerjileme. Şebekeden yapılandırılmış anma gerilimi generatörü büyük kayma ile asenkron makine olarak başlatır. Bir bırakma gecikmesi bir zamansal sınırlı ölçümü mümkün kılar.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.

Etkin Değil ayarlanır. Sonuncular 7103 SÜRME U1< parametresi üzerinden tanımlanırlar. Yayın Tarihi 10.% 50. enerjilemeden sonra bir açmayı mümkün kılmak için. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Makine dururken istenmeden enerjilemede zamansal akışlar ve buna karşılık olarak bir yakın kısa devre arızada gerilim kopmasını aşağıdaki şekil belirginleştirir. Bu zaman zamanlı aşırı akım korumanın açma gecikmesinden daha büyük ayarlanmalıdır. düşük gerilimde açma koşullarının müsaadesi için gecikme zamanını gösterir.2 Genel Ayar Notları Yanlışlıkla enerjileme sadece. Bu eşik genellikle zamanlı aşırı akım korumadakinden daha hassas ayarlanır. anma geriliminin yakl.Fonksiyonlar 2. eğer cihaz ya işletim durumu 0'da ise ya da hala anma koşullarına ulaşılmadıysa etkili olabilir.2010 261 . 7105 T U1< BIRAKMA altında ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Zamanlı aşırı akım koruma-Kademesi olarak kullanılması gerekliyse. adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. 0 V bir ayar gerilim müsaadesini deaktif eder. 7101 YANLIŞLIKLA EN. Düşük gerilim eşiğinin aşılmasında açma koşullarının engellenmesi için gecikme süresi. eğer projelendirmede 171 no'lu adres YANLIŞLIKLA EN. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Kriterler 7102 I KADEME parametresiyle yanlışlıkla enerjilemenin akım-başlatma eşiği belirlenir. kullanılır.39. Bu sürenin akışından sonra. Alışılmış olarak ayar. Bundan sonra yanlışlıkla enerjileme ancak sadece. yanlışlıkla enerjileme engellenir.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim). 27) 2.% 70'idir. 7UM62.veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Bu sadece. eğer 7102 I KADEME çok yüksek ayarlandıysa ve 3. Parametre 7104 T U1< BAŞLATMA . Şekil 2-124 Yanlışlıkla enerjilemenin zamansal akışları SIPROTEC.

C sütunu (yapılandırma). koruma BLOKLANDI Yanlışlıkla Enerjilendirme koruma AKTİF Akım kademesi Sürme Yanlışlıkla Enerjileme koruma başlatıldı Yanlışlıkla Enerjileme koruma AÇMA 262 SIPROTEC.0 V 5.5 . ∞ 0..4 No. 7UM62. 27) 2..0 A.3 A 1. 0 0.En.2010 . koruma DEVRE DIŞI Yanlışlıkla Enerj.. 125.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. 5533 5541 5542 5543 5546 5547 5548 Bilgi Listesi Bilgi >Yanlışl.00 sn 1.1 . 60.En BLK Yanlışl En. Aç. Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yanlışlıkla enerjileme koruma BLOKLAMA Yanlışlıkla Enerj. ∞ 0.5 A 50. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20.00 sn I Kademesi Çalışma 7103 7104 7105 SÜRME U1< T U1< BAŞLATMA T U1< BIRAKMA U1< Eşiğini Sürme T U1< Çalışma Zaman Gecikmesi T U1< Bırakma Zaman Gecikmesi 2.00 . Yayın Tarihi 10. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Yanlışlıkla Enerjileme 7102 I KADEME 1A 5A 0. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. AKT Yanlışl.3 Ayarlar Tabloda.0 V.00 .00 sn.. Adres 7101 Parametre YANLIŞLIKLA EN.EnBLKdı Yanlışl. OFF Yanlışl.00 sn. En.0 A..39.Baş Yanlışl En. 100.0 .Ensürme Yanlışl. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2.39. 60. ∞ 10. ∞ 0.

Başlatma bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir ve çıkış sinyali geciktirilebilir. Transdüser potansiyel ayrılmayı sağlar. dijital bir filtre iki periyot üzeri bir ölçme gerilimini yerleştir ve dalgalılığı bastırır veya ölçme geriliminde periyodik olmayan uçları bastırır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. işlenebilir bir seviyeye getirilir ve transdüsere beslenir. o zaman arıza bildirimi verilir.Fonksiyonlar 2. o zaman ölçme yöntemi RMS seçilir. Yayın Tarihi 10. bundan sonra ortalama değer hesaplanır ve 1. eğer projelendirme haricinde akım girişi olarak atanan köprüler C-I/O-6 kartında takılı ise. Şekil 2-125 Uyartım geriliminin denetlemesi için DC gerilim koruma SIPROTEC. DC gerilim-/DC akım zamanlı koruma ör. Opsiyonel olarak bu fonksiyon küçük akımların denetimi için de. Burada 32 örnekleme değeri üzeri bildirim gerçekleşir. Miktar oluşumunda ortalama değer. Özel uygulama durumlarında bir AC gerilim değerlendirilmesi gerekliyse.40.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. negatif giriş büyüklüklerinde veya değiştirilmiş girişlerde de. Daha yüksek DC gerilimler harici bir gerilim bölücü üzeri bağlanırlar. 2. 7UM62. daima pozitiftir. Bundan sonra 4 x 32 ölçme değeri üzeri bir bildirim uygulanır.2010 263 . ve küçük periyodik büyüklükler için 7UM62 bir transdüser girişine sahiptir (Td1). Giriş büyüklüğü hesapsal olarak doğrulanır.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüğü bir transdüser üzerinden Analog/Dijital dönüşüme beslenir. Koruma oluşturulan ölçme büyüklüğünü opsiyonel olarak bir eşiğin aşılmasına veya eşik altında kalınmasına denetleyebilir. Koruma cihazı işletim durumu 0'da bulunuyorsa da (Cihaz girişlerinde kullanılabilen periyodik büyüklükler bulunmaz) DC gerilim koruma yine de aktiftir.11 form faktörü üzerinden efektif değere bir ilgi oluşturulur.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) DC gerilimlerin veya DC akımların tespiti için. senkron makinelerde uyartım gerilimin denetimi için veya bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsünün DC gerilim bölümündeki toprak arızalarının tespiti için kullanılabilir.(±10 V) veya akım girişi (±20 mA) olarak kullanılabilir. Uyartım gerilimi denetleme Aşağıdaki şekil uyartım gerilimi denetlemeyi göstermektedir. Bir gerilim bölücü üzerinden uyartım gerilimi. kullanılabilir. Köprü atamaları ve projelendirme parametreleri birbirini tutmazsa. Bu opsiyonel olarak gerilim.

Fonksiyonlar 2. buna en güçlü termal istenir. 7KG6131. Şekil 2-126 Başlatma dönüştürücüde bir toprak arızasının tespiti için DC gerilim koruma Şekil 2-127 DC gerilim korumanın mantık şeması 264 SIPROTEC.20 mA veya 4 . faaliyete geçebilir.2010 . Daha büyük mesafelerin aşılması gerekliyse.20 mA) akım girişli modeller kullanılır. 7UM62. Şönt trafosu olarak bir ölçme değeri transdüseri.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Başlatma dönüştürücüde toprak arıza tespiti Başlatma dönüştürücünün ara devresinde toprak arızasında DC gerilim yüzünden tüm topraklanmış sistem bölümleri üzerinden bir akım akışı oluşur. Şönt trafosu ve koruma cihazı arasındaki kısa mesafelerde bir gerilim kullanılması izinlidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. o zaman (–20 .veya Sıfır nokta transformatörü gerilim trafosuna göre daha düşük omik olduğundan. ör. DC akım bir şönt tarafından bir gerilime dönüştürülür ve bir şönt trafosu üzerinden koruma cihazının transdüserine beslenir. Topraklama.

40. bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsü için toprak arıza koruma olarak kullanımıdır.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). sürülen gerilimle ve tüm galvanik omik direnci.2 Genel Ayar Notları DC gerilim koruma sadece. akım doğrultucu ile bağlanmış ve topraklanmış transformatörlerden belirlenmiş. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve uygun bir arıza mesajı verir. DC gerilim-/DC akım koruma yükselme koruması olarak 7203 no'lu adres altında DC >/< = DC > veya düşme koruması olarak = DC < ayarlanabilir.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. Böylece dalgalanmalar veya periyodik olmayan uçlar da ölçme geriliminde dengelenir. Bunalrın yerleşimi 295 adresiyle projelendirilen çalışma türüyle birbirini tutmalıdır. Ölçme büyüklüğünün değerinin oluşumuyla bağlantıların bir ters polaritesi de bir rol oynamaz. büyüklüğü. 7201 no'lu DC KORUMA adresi altında fonksiyon ON. AC gerilimin maksimum anlık değeri 10 V'luk sınır değeri aşamaz.% 60 . Fabrika çıkışında köprüler ve projelendirme parametreleri gerilim ölçmesine ayarlanmıştır. böylelikle efektif değer ölçümünde bir maksimum ayar değeri 7. Yayın Tarihi 10. Bu gerilim toprak akımını süren gerilim olarak görülebilir.1. Kullanım örnekleri DC gerilim korumanın. SIPROTEC. AC gerilimin frekansı. C-I/O-6 modülündeki X94. transdüser girişinin gerilim girişi mi yoksa akım girişi olarak mı çalıştığını belirler (bakın Alt Bölüm 3. Atanan transdüser 1 için. Tecrübeye bağlı olarak bu DC akım yakl. 3 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bir akım akar. projelendirmede 295 no'lu adres altında TRANSDÜSER 1 . Etkin Değil ayarlanır. kullanılmayan gizlenir: • Gerilim ölçümünde eşik değeri: 7204 U DC >< • Akım ölçümünde eşik değeri: 7205 I DC >< Başlatma değerinin ayarlanmasında (Adres 7204) gerekirse anahtarlanmış gerilim bölücünün dönüşümü dikakate alınmalıdır. Bir diğer tipik uygulama durumu. diğer giriş büyüklükleriyle denkleşmelidir. uyartım gerilimi denetimi olarak kullanımında düşme koruma olarak parametrelenir ve başlatma eşiği yakl. Trafo yıldız noktaları topraklanmış olduğundan. trafo yıldız noktası ve topraksız transformatör yıldız noktasının toprağının arasında yarı DC gerilim bulunur. Opsiyonel olarak ama sinüs formlu AC gerilimin bir efektif değeri de bulunabilir (Adres 7202 ÖLÇÜM YÖNTEMİ = RMS). aşağıdaki iki parametreden biri sunulur. çünkü bunlar örnekleme frekansını belirler.2 Bölüm „Montaj be Devreye Alma“). X95 ve X67 bağlantı köprüleri donanıma bağlı olarak. eğer bu fonksiyon projelendirmede 172 no'lu adres altında DC KORUMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Ölçme büyüklüğü yani gerekirse bir gerilim bölücü üzerinden bu giriş koşuluna uyarlanır.Fonksiyonlar 2. Korumanın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir (yukarı bakın). 4-20 mA veya 20 mA alternatiflerinden biri seçilmiştir (bakın Bölüm 2.11 cihazda otomatik olarak dikkate alınır. 10 V. 7UM62. DC akım devresinin toprak arızasında. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.4 A olur.2010 265 .5). Form faktörü 1.0 Vef oluşur. Başlatma eşikleri Adres 295 TRANSDÜSER 1 altında seçilen akım veya gerilim ölçme büyüklüğüne göre. Ölçme Yöntemleri Normal durumda bir DC gerilimin aritmetik ortalama değeri bulunur.% 70 boşa çalışma gerilimine ayarlanır.

seçilmiş başlatma değeri = 2 A. 7UM62.89 kV'lık bir DC gerilim oluşur.4 kV'lık bir başlatma transformatörlü başlatma dönüştürücüde.40. Gecikme Açma gecikmesi 7206 T DC adresi altında ayarlanabilir. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama DC Gerilim/Akım Koruma 7202 7203 7204 7205 7206 ÖLÇÜM YÖNTEMİ DC >/< U DC >< I DC >< T DC ortalama değer DC > 2. DC gerilimin yarısıdır (UDC.0 mA 0..veya sıfır nokta transformatörünün müsaadeli termal yükü ile belirlenir.. AT = 1. Başlatma toprak arıza koruması için T DC. Ayar değeri = 4 mA). örnekte 2 A'e.2010 .. yıldız olarak anahtarlanmış gerilim trafosunda ve termal yüklenme ile topraklama transformatöründe bir bozulmaya yol açar. 6-Puls-Köprüde. eğer bir devreden çıkarma gerçekleşmezse.0 mA 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.35 · UN.5 · UDC = 945 V).5 V 0. AT ≈ 1. 60.0 V 4. 2s'lik veya gerekirse daha küçük bir değer uygulanabilir. Not: Topraklamanın. Güvenli bir başlatmayı garantilemek için.00 . Bu akım. Ayarlanan zaman.3 A'lik bir DC akımı akar.00 sn.1 .veya Sıfır nokta transformatörünün omik sargı dirençleri tipten tipe farklılaşır. koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikme zamanıdır. Yayın Tarihi 10. 17.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) UN. 8. topraklama. 2. Duruma göre bunlar üreticiye sorulur veya ölçülür. Arıza = 0.2 . örnekte kullanılan şönt ve şönt dönüştürücü ile 4 mA'lik bir sekonder akım oluşturur (yukarı bakın) (Arıza akımı ≈ 6 A. Not: İşletim durumun 0'da arıza gizlemesi için uğraşmalı filtreleme nedeniyle doğal sürelerin başlatmada ve bırakmada Faktör 4 kadar uzatılacağına dikkat edilmelidir.Fonksiyonlar 2. Ara devrede bir toprak arızada „Artık gerilim“. Bu toprak akımı. UDC ≈ 1. koruma yarı arıza akımının altında bir değere ayarlanır.3 Adres 7201 Ayarlar Parametre DC KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK ortalama değer RMS DC > DC < 0.00 sn Ölçme Yöntemi (ORTA/RMS Değerler) Çalışma Yöntemi (DC >/<) DC Gerilim Çalışma DC Akım Çalışması DC Koruma Açma Gecikme Zamanı 266 SIPROTEC. R ≈ 150 Ω'luk topraklama transformastörünün bir omik sargı direncinin kabülünde kendi yıldız noktası üzerinden I0 = 945 V/150 Ω = 6.

40.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.4 No.2010 267 . 5293 5301 5302 5303 5306 5307 5308 Bilgi Listesi Bilgi >DC Koruma BLK DC Koruma OFF DC Koruma BLKdı DC Koruma AKTİF DC Koruma Baş. DC Koruma AÇMA Arıza DC Kor Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >DC koruma BLOKLAMA DC koruma DEVRE DIŞI DC koruma BLOKLANDI DC koruma AKTİF DC koruma başlatma DC koruma AÇMA DC koruma arıza SIPROTEC. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

41 Analog Çıkışlar Sürüme bağlı olarak Makine Koruma 7UM62. Aşağıdaki tablo analog çıkışın 2 tipi üzerinden iletilmesi gereken ölçme değerlerini işaret eder. RE R/T/A 13Hz. 7UM62. dört kadar analog çıkışa (takılabilir modüller Port B ve D'ye) sahip olabilir. Tablo 2-13 Ölçüm değeri I1 I2 IEE1 IEE2 U1 U0 U03H |P| |Q| P Q S f U/f PHI PHI |cos ϕ| cos ϕ ΘR/ΘR AÇMA ΘS/ΘS AÇMA RE R/T/A. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.62 firma kodundan itibaren ilave olarak seçilmiş ölçme değerleri genel amaçlı bir analog çıkış üzerinden (Tanımlama Tip 2) verilebilir.41. Yayın Tarihi 10.1 UN-Generatör/√3 (Değerler nispeten küçük) % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak anma frekansı fN % olarak 90° (0° . Böylece örneğin 4-20 mA-Çıkış hem pozitif hem de negatif değerlerle mümkündür. fonksiyon kapsamının yapılandırılması sırasında belirlenmiştir. Şu ana kadar olan analog çıkış (Tanımlama Tip 1) sadece pozitif değerler tarafından devamda kullanılabilir. 2.5).1 Fonksiyon Tanımı Bu arayüzler üzerinden iletilmesi gerekli değerler.Fonksiyonlar 2. V4.+ 180°) (–180° = % –200 ve + 180° = % +200 ) % olarak 1 % olarak 1 % olarak maksimum müsaadeli rotor sıcaklığı % olarak Açma sıcaklığı % olarak 100 kΩ X X X X X X X X X X X Tip 1 Tip 2 X X X X X X X X X X X X X X X % olarak korunan nesnenin anma değerleri X Rotor toprak direnci (1-3 Hz-Ölçme yöntemi) % olarak 100 kΩ „sekonder“ Stator toprak direnci % olarak 100 Ω İşletme anma büyüklükleri 251 UN GEN/MOTOR ve 252 SN GEN/MOTOR adreslerine göre parametrelenmiş manma değerleridir (bakın Altbölüm 2. harmonik gerilim Aktif gücün mutlak değeri Reaktif gücün mutlak değeri Aktif güç Reaktif güç Görünür güç Frekans Aşırı uyartım Güç açısı Güç açısı Güç faktörünün mutlak değeri Güç faktörü Rotor sıcaklığı Stator sıcaklığı Rotor toprak direnci (fN-Ölçme metodu) Ölçekleme % olarak IN-Generatör % olarak IN-Generatör % olarak 100 mA % olarak 100 mA % olarak UN-Generatör/√3 % olarak UN-Generatör/√3 % olarak 0.2010 . RE S/T/A. Aşağıdaki çıkışların dört tanesi mümkündür: Tanımlama Pozitif bileşen akım Negatif bileşen akım Hassas toprak akımı Hassas toprak akımı Pozitif bileşen gerilim Gerilim sıfır bileşeni 3. 268 SIPROTEC.360°) % olarak 90° (–180° .41 Analog Çıkışlar 2.

• Analog çıkış D1 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7305 20 mA (D1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. • Analog çıkış B2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7303 20 mA (B2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer.41. Tip 1 analog çıkışları için ölçme değerleri Analog çıkışlar için ölçülen değerler seçildikten sonra (Bölüm 2. Tip 2 analog çıkışında (Üretici kodu V4. bir taşma durumunda (yani değer müsaade edilen maksimum eşiğin dışında ise) 22. Adres 7304 MIN DEĞER(B2/1) en küçük geçerli değer.20 mA ve çalışma aralığı 22. Etkin Değil ayarlanır. Örnek 2) Analog değerler. Adres 7308 MIN DEĞER(D2/1) en küçük geçerli değer. Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) en küçük geçerli değer. Adresler 173 . kullanılacak analog çıkışlar için dönüştürme çarpanları ve geçerli aralıklar şu şekilde ayarlanır: • Analog çıkış B1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7301 20 mA (B1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. Not Yanlışlıkla bir analog kanala analog çıkışın her iki tipi atanırsa veya ölçeklemede khata yapılırsa.Fonksiyonlar 2. Güç faktörü) Tip 1 analog çıkışında mutlak değer oluşturulur ve verilir.2.2.2.0mA'dir. kalıcı akımlar olarak verilir.2 Genel Ayar Notları Analog çıkışların (Bölüm 2.176)Tip 1 olarak yapılandırılmasında ve 200 . Adres 7306 MIN DEĞER(D1/1) en küçük geçerli değer.41. Bir analog kanala sadece bir çıkış tipi atanabileceği dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler. Adresler 173 'ten 176'ya kadar). 7UM62.62'den itibaren) negatif değerler de verilebilir (bakın 2. Analog çıkışların anma aralığı 0 mA . o zaman 0 mA'lik bir akım arıza reaksiyonu verilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4. SIPROTEC.41 Analog Çıkışlar Negatif değerde olabilen ölçme değerleri için. Dönüştürme faktörü ve geçerlilik aralığı ayarlanabilir. 2. Yayın Tarihi 10. (Güç. Maksimum değer 22. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.5 mA kadardır. • Analog çıkış D2 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7307 20 mA (D2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer.2010 269 .4.5 mA verilir.203 adreslerinde Tip 2 analog çıkşını da cihazda mevcut analog çıkışı hangi ölçme değeri için kullanılacağını belirlediniz. Bu durumda bu analog çıkışa atanan diğer parametreler gizlenir.

• Analog çıkış 2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7320 MIN. Adres 7322 MAKS. B2. Tip 2 analog çıkışları için ölçme değerleri Bu analog çıkış tipiyle ölçme değerleri universal verilebilir. Adres 7312 MAKS. Adres 7311 MIN. 270 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Burada 10 mA işletme anma akımındaki değere karşılık gelmelidir. Burada ölçme değerlerinin değer aralığı ve analog arayüzün verilecek akımı başka bir aralıkta seçilebilir. 1 mA altındaki değerler geçersiz olmalıdır.ÇIKIŞ B2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER B2/2 minimum referans değer % olarak. Adres 7321 MIN.0. ÇIKIŞ B2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER B1/2 minimum referans değer % olarak.ÇIKIŞ B1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. devamında 20 mA'de % 200'e. Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) = 1. Adres 7323 MAKS. D1 ve D2) hangi ölçme değerleri için kulllanılacağı belirlenir.0 mA. Ölçme değerleri analog çıkışlar için seçildiyse. DEĞER B1/2 maksimum referans değer % olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 201.Fonksiyonlar 2.41 Analog Çıkışlar Şekil 2-128 Tip 1 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması Örnek 1: Akımların pozitif bileşenleri B1 analog çıkışı olarak „B“ montaj konumunda verilmelidir. 7UM62. 200. 202 ve 203 adreslerinde. ÇIKIŞ B1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. aşağıdaki ayarlar yapılır: • Analog çıkış 1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7310 MIN. hangi analog çıkışların (B1.2010 . Adres 7313 MAKS. DEĞER B2/2 maksimum referans değer % olarak. Ayarlar: Adres 7301 20 mA (B1/1) = % 200.

gösterilebilir şekilde seçilebilir. Şekil 2-129 Tip 2 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması SIPROTEC. Adres 7341 MIN. Adres 7332 MAKS. Adres 7343 MAKS. P. Minimum referans değer (Adres 73x0) daima maksimum referans değerinden daha küçük (Adres 73x2) ayarlanmalıdır (pozitif yükselme). DEĞER D1/2 minimum referans değer % olarak. ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Q. Adres 7331 MIN. Yayın Tarihi 10. DEĞER D1/2 maksimum referans değer % olarak. Böyle olmazsa. Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler.ÇIKIŞ D1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER D2/2 maksimum referans değer % olarak. cos j görüntüleri için gerekli olan hem pozitif hem de negatif değerler.41 Analog Çıkışlar • Analog çıkış 3 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7330 MIN. Ayar aralıkları. Maksimum akım çıkış değeri ayar parametresiyle (Adres 73x3) belirlenir.Fonksiyonlar 2.2010 271 . • Analog çıkış 4 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7340 MIN. Adres 7342 MAKS. Maksimum referans değerin üzerindeki ölçme değerlerinde bu parametrelenen maksimum akım çıkış değeri verilir.ÇIKIŞ D2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. 7UM62. Minimum referans değerin altındaki ölçme değerlerinde parametrelenen minimum akım çıkış değeri verilir. Maksimum 22 mA'e ayarlanabilir. ÇIKIŞ D2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER D2/2 minimum referans değer % olarak. o zaman 0 mA verilir. Adres 7333 MAKS.

0 .0 % 1. Reaktif güç korunan nesnenin anma görünür gücüyle ilgili olduğundan. 1000.DEĞER D1/2 = % 80 Adres 7333 MAKS.0 .0 ..0 .0 mA 200. 5.0 % 0.0 mA 200.0 % 1. 5. 1000. 5. Yayın Tarihi 10.. 5.0 % 0. 1000.41. 7UM62. 2.41 Analog Çıkışlar Örnek 2: Reaktif güç Q ön işareti kalıcı 4 . 1000.3 Adres 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 Ayarlar Parametre 20 mA (B1/1) = MIN DEĞER(B1/1) 20 mA (B2/1) = MIN DEĞER(B2/1) 20 mA (D1/1) = MIN DEĞER(D1/1) 20 mA (D2/1) = MIN DEĞER(D2/1) Ayar Seçenekleri 10.0 mA 10.0 mA Açıklama 20 mA (B1/1) karşılığı (B1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (B2/1) karşılığı (B2/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D1/1) karşılığı (D1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D2/1) karşılığı (D2/1) çıkış değeri geçerliliği > 272 SIPROTEC. = 4 mA Adres 7332 MAKS.2010 . o zaman % 80'lik bir görünür güce ilişkili aktif güç oluşur.0 mA Varsayılan Ayar 200.0 . Böylece aşağıdaki ayarlar oluşur: Adres 7330 MIN.0 .ÇIKIŞ D1/2 = 20 mA Bundan aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ölçme.20 mA ile D1 analog çıkışı üzerinden verilmelidir. Q = 0 % reaktif güce bir 12 mA'lik akım denkleşmelidir..0 % 1. ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak.ve akım çıkış değerleri arasındaki ilişki oluşur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Reaktif güç % 60'lık bir görünür güce karşılık gelir.0 % 0. DEĞER D1/2 = % -80 Adres 7331 MIN..0 mA 200. % 80'lik bir referans değer yeterlidir..8 ile çalıştırılıyorsa.Fonksiyonlar 2..0 mA 10..0 mA 10. Bu reaktif güç ölçme değeri bir 18 mA'lik çıkış değerine sebep olur. Şekil 2-130 Q reaktif gücün bir çıkışının örneği Makinede cos ϕ = 0.0 .0 % 0.0 % 1..0 .

DEĞER B1/2 MIN.00 % 20 mA 0..00 . 100..00 % 20 mA 0.DEĞER B1/2 MAKS..00 % 0 . 10 mA 10.00 % 10 . 100. 200.. 10 mA 10. 10 mA 10.00 .. 22 mA.ÇIKIŞ B1/2 MIN.00 .00 % 0 .2010 273 . 22 mA. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 .00 % 10 . 0 -200.00 .41 Analog Çıkışlar Adres 7310 7311 7312 7313 7320 7321 7322 7323 7330 7331 7332 7333 7340 7341 7342 7343 Parametre MIN. ÇIKIŞ D1/2 MAKS. ÇIKIŞ B2/2 MAKS.00 % 4 mA 100. DEĞER B2/2 MIN.ÇIKIŞ D1/2 MIN.00 . 100.00 % 4 mA 100...00 % 10 .00 .ÇIKIŞ B2/2 MIN.00 % 4 mA 100.00 .... Yayın Tarihi 10.DEĞER D2/2 MAKS.. 7UM62. 200. 0 -200.00 % 4 mA 100. 0 -200. ÇIKIŞ B1/2 MAKS. 22 mA.Fonksiyonlar 2.ÇIKIŞ D2/2 MAKS..00 % 0 .DEĞER D1/2 MAKS..00 % 20 mA 0.00 % 20 mA Açıklama Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) SIPROTEC. 22 mA. 100.00 % 10 .ÇIKIŞ D2/2 Ayar Seçenekleri -200... DEĞER D1/2 MIN. 200. 10 mA 10.00 % 0 . DEĞER D2/2 MIN.. 0 Varsayılan Ayar 0.DEĞER B2/2 MAKS. 200.

sistemin başlatılması sırasında test edilir. o zaman başlatma işlemi durdurulur ve bir LED yanıp sönmeye başlar. yardımcı gerilim arızasında dahili saatin çalışmasını sürdürmesini ve sayaçların ve mesajların saklanmasını sağlar. Müsaade edilen çalışma aralığının dışındaki gerilim sapmalarında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman işlemci sistemi yeniden başlatılır. zaman artık sürdürülmez. koruma kilitlenir ve uzun süreli sapmalar rapor edilir (Bildirim: „Ha A/D-çevirici“). Tarama Dahili arabellek elemanları arasında tarama ve senkronlama sürekli izlenir. çevrimsel olarak bir sağlama toplamı üretilir ve her ayar değişikliği sonrası hesaplanan yeni bir çapraz-sağlama toplamıyla karşılaştırılır. yani. Pilin şarj durumu periyodik olarak kontrol edilir. ölçülen değerlerin uygunluğuda. İşlemci.42 Denetim Fonksiyonları Cihaz. işlemci sistemi yeniden başlatılır. İzleme anahtarlamaları ve işlemci.42.2010 . Gerilim geri geldiğinde. Eğer bir arıza/bozukluk olmuşsa.1 Ölçme Denetimi 2. 5 V işlemci gerilimi donanım tarafından izlenir. Besleme geriliminin kesilmesi veya kapatılması cihazı devreden çıkartır. Program belleği için çevrimsel olarak sağlama toplamı üretilir ve depolanmış bir çapraz sağlama toplamı ile karşılaştırılır. Bellek Modülleri Ana bellek (RAM). sağlama toplamları yardımıyla kontrol edilir. Kısa süreli yardımcı gerilim kesintileri <50 ms cihazın görev yapmasını engellemez (anma yardımcı gerilim ≥110 V–). Arabellek Pili Arabellek pili.42. Yardımcı ve Referans Gerilimler İşlemci minimum değerin altına düştüğünde cihaz artık faal olmadığı için. sürekli olarak kontrol edilir.1. Yayın Tarihi 10. Eğer gerilim müsaade edilen minimum gerilimin altına düşmüşse „Arıza Pil“ ihbarı verilir. Çalışma sırasında bellekler. dahili arabellek pili otomatik olarak servis harici edilir. ADÇ'nin (analog-dijital-çevirici) referans gerilimini izler. Ancak mesaj ve arıza kayıt arabelleklerinin verileri saklı tutulur. bildirim „canlı kontak“ üzerinden gerçekleşir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak). 7UM62. akım ve gerilim trafo devreleri denetime dahil edilerek. hem yazılım hem de donanım kapsamlı izleme fonksiyonları ile donatılmıştır. Cihazın yardımcı besleme gerilimi birkaç saatten daha uzun süre kesildiğinde. Bu durumda cihaz servis dışı edilir. hatalı çalışmalar veya müsaade edilmeyen koşullar için donanımı denetler (ayrıca bakın Tablo 2-14). yeni bir senkronlama ile giderilemezse. Eğer herhangi bir sapma.Fonksiyonlar 2. 2. Parametre belleği için.1 Donanım İle İzleme Ölçme girişlerinden ikili çıkışlara kadar tüm cihaz izlenir. Bir hatanın ortaya çıkması durumunda işlemci sistemi yeniden başlatılır. 274 SIPROTEC.42 Denetim Fonksiyonları 2.

Akımlar Taraf 1 ve 2'nin akım yollarının herbirinde üç giriş dönüştürücü mevcuttur. o zaman faztoprak gerilim toplamında bir hata tespit edilir.42 Denetim Fonksiyonları Ölçme Değerlerini Toplama . Faktörü x Umaks. Bu arıza „Arıza: Σ U F-T“ üzerinden bildirilir.:Σ I Taraf 2“ üzerinden bildirilir. eğer | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > U TOPLAM Eşiği + U TOPL. Burada U TOPLAM Eşiği ve U TOPL. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. bir tarafın dönüştürücülerinin toplamı gelen ve sayısallaştırılan akımlar izole yıldız noktalı ve topraksız generatörlerin işletiminde yaklaşık 0 olmalıdır. Faktörü x Umaks payı.Gerilimler Gerilim yolunda dört ölçme girişi mevcuttur: Bunlardan üçü faz-toprak-gerilimler için hem de aynı sistemin artık gerilimi için bir girişi (açık üçgen sargı veya sıfır nokta taransformatörün e-n-gerilimi) kullanıyorsa. Şekil 2-131 Akım Toplamı İzleme Ölçme Değerlerini Toplama . eğer IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T1 · IN + ΣI FAKTÖR T1 · Imaks. SIPROTEC. özellikle yüksek gerilimlerde ortaya çıkabilen giriş dönüştürücünün müsaadeli gerilim orantılı dönüşüm hatasını dikkate alır (aşağıdaki şekle bakın). Akım devrelerinde arıza olduğu tespit edilir. Bırakma oranı. Faktörü ayar parametreleridir ve Umaks .gerilimlerin en büyüğüdür. veya IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T2 · IN + ΣI FAKTÖR T2 · Imaks. ΣI FAKTÖR T1 · Imaks veya ΣI FAKTÖR T2 · Imaks. özellikle yüksek arıza akım seviyelerinde ortaya çıkabilen. bileşeni. Bu arıza „Ar. kU faktörü artık gerilim girişi ve faz gerilim girişleri arasındaki farklı dönüşümü dikkate alır (Parametre kU = Uf / Udelta Adres 225).:Σ I Taraf 1“ veya „Ar. giriş trafolarının müsaade edilen oran hatalarını hesaba katar (ayrıca bakın Şekil). faz-toprak. Akım toplamı izleme sadece yıldız noktası sistem verilerinde (Adresler 242 veya 244) izole olarak parametrelenmiş taraf için etkin olur. 7UM62. Yayın Tarihi 10. U TOPL. yaklaşık % 95’dir.2010 275 .

arka planda denetlenir. 276 SIPROTEC.1’ e bakın). 7UM62.42. Gerilim toplamı izleme sadece. donanım devresinde bir güvenlik zamanlayıcısı (donanım için güvenlik gözetimi) mevcuttur. Ek bir yazılım güvenlik zamanlayıcısı.2 Yazılım İle İzleme Güvenlik Gözetimi (Watchdog) Program akışının sürekli izlenmesi için. Canlı durum kontağı („Canlı kontak“) bırakır ve bir bildirim verir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak). işlemcide veya dahili programda bir arıza olduğunda derhal çalışır ve işlemci sisteminin sıfırdan tekrar başlatılmasına sebep olur. eğer ölçme girişinde artık gerilim için harici oluşturulan bir artık gerilim bağlı ise ve bu cihaza 223 UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden de bildirilirse. koruma sistemi kendini servis harici eder ve kırmızı „Hata“ LED’i yanar.42. Yayın Tarihi 10. bir sistem arızası olmadığı sürece. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. etkindir. Şekil 2-132 Gerilim Toplamı İzleme 2.1. Eğer 30s içerisindeki üç tekrar başlatma girişimi sonrası arıza hala mevcut ise.5.1. yeniden bir başlatma girişimi başlatılır. doğru çalışabilir (Bölüm 2.42 Denetim Fonksiyonları Not Gerilim toplamı izleme sedece.Fonksiyonlar 2. Bu da işlemcinin sıfırlanmasına yol açar.3 Harici Trafo Devreleri İzleme Akım trafolarının veya gerilim trafolarının sekonder devrelerindeki kopukluklar veya kısa-devreler ve bağlantı hataları cihaz tarafından tespit edilerek rapor edilir (devreye alma için önemli!) Bunun için ölçüm değerleri. Uf / Udelta eşleştirme çarpanı 225 no’lu adres altında doğru şekilde yapılandırılmış ise. Eğer böyle bir hata tekrar başlatma ile giderilemezse.2010 . programın işlenmesi sırasında hatalı çalışmaların tespit edilmesini sağlar. Bu zamanlayıcı.

SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 277 . o zaman izleme „arka plana“ alınır ve bildirim vermez.I T2 faz akımlarının dengesizliği için bir ölçüdür. Bir asimetri tespit edilmiş olur. Simetri faktörü DENGE FAKT. % 90 Stator toprak arıza koruma fonksiyonu aktif ise. Şekil 2-133 Akım Simetrisi İzleme Gerilim Simetrisi Hatasız normal işletme koşullarında gerilimlerin belirli bir simetrisi olması beklenir.I T2 ise Imaks. Bu simetri. Bu arıza „Arıza: U deng. 7UM62. İki faz-faz gerilim ve artık gerilim UE cihaza bağlandıysa.I T1 veya DENGE FAKT.Fonksiyonlar 2. yaklaşık % 95’dir. Bir asimetri tespit edilmiş olur. en düşük faz gerilimi en yüksek faz gerilimiyle karşılaştırılır. U gerilimlerin asimetrisi için ölçüdür. | < DENGE FAKT. Burada. sınır değeri DENGE U-SINIR bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). Hatasız normal işletme koşullarında giriş akımlarının belirli bir simetrisi olması beklenir. en düşük faz akımının herbirinin en büyüğe ilişkisi karşılaştırılır.“ ile bildirilir. | < DENGE FAKT. Bunun için. Bırakma oranı. U ise | Umaks. o zaman bir gerilim asimetrisinde bir sıfır gerilim oluşur. eğer | Imin | / | Imaks | < DENGE FAKT. / IN > DENG I SINIR T1 / IN | Imin | / | Imaks. üçüncü faz-faz-gerilim hesaplanır.I T1 ise Imaks. sınır değer DENG I SINIR T1 veya DENG I SINIR T2 bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). Bu esnada koruma fonksiyonu tetiklenirse.42 Denetim Fonksiyonları Akım Simetrisi Taraf 1 ve Taraf 2'nin akım girişlerine beslenen akımların herbirinin simetrisi izlenir. yaklaşık % 95’dir. Faz-toprak-gerilimlerde doğrultucu-ortalama değerleri oluşturulur ve bunların büyüklüklerinin simetrisi kontrol edilir. Bu arıza „Arıza Isim 1“ veya „Arıza Isim 2“ ile Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı bildirilir. cihazda herbir taraf için ayrı ayrı bir büyüklük izleme ile kontrol edilir. | > DENGE U-SINIR Böylece Umaks üç gerilimin en büyüğü ve Umin ise en küçüğüdür. Her iki parametre de ayarlanabilir. / IN > DENG I SINIR T2 / IN Böylece Imaks üç faz akımının en büyüğü ve Imin ise en küçüğüdür. eğer | Umin | / | Umaks. Yayın Tarihi 10. Denge faktörü DENGE FAKT. Bırakma oranı.

|IL2|. (No. bu cihaza ilgili 271 FAZ SIRASI parametresi üzerinden veya uygun yapılandırılmış ikili giriş üzerinden bildirilir. „Ar. I T1“.UL3 ve akımlar için. Yayın Tarihi 10. 176) veya „Ar.42 Denetim Fonksiyonları Şekil 2-134 Gerilim Simetrisi İzleme Akımın ve Gerilimin Faz Sıraları Akım ve gerilim giriş devrelerindeki hatalı faz bağlantılarını tespit etmek için. eğer ölçülen gerilimlerin her birinin en az |UL1|. veya „Ar. gerilimlerin faz sıralarının kontrolüyle UL1 .Faz Sı. Faz Sıra U“. herbiri IL1 . 7UM62. Akımların faz sırası Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı kontrol edilir ve bildirilir. arıza değerleri ve ölçülen değerler bundan etkilenmez. I T2“. 266) Taraf 2 için ve ayrıca bu bildirimlerin veyalanması „Ar. faz-faz ölçülen gerilimlerin ve ölçülen faz akımlarının faz sıraları (ön işaret aynı). empedans korumanın döngü seçimi. (No. faz ayrımlı mesajlar. 171) verilir.Fonksiyonlar 2. L2) . Kısa devre arızasız gerilimlerle yön ölçümü. sıfır geçişlerinin sıralamasının kontrolüyle denetlenir. Eğer rölede faz sırası ayarı değiştirilmişse. 265) bildirimleri Taraf 1 için. ölçme büyüklüklerinin saat ibresi yönünde faz sırasını şart koşar. düşük gerilim korumada gerilimlerin pozitif bileşenlerinin değerlendirmesi ve dengesiz yük tespiti. 278 SIPROTEC.UL2 . |UL2|. Faz Sırası“. röle içerisinde simetrik bileşenlerin hesaplaması için L2 ve L3 fazları yer değiştirilir ve dolayısıyla pozitif ve negatif bileşenler yer değiştirmiş olur (ayrıca bakın Bölüm 2. |UL3| > 40 V/√3 büyüklüğü varsa. (No. Saat ibresi tersi yönünde faz sırasında (L1. Ölçme gerilimlernin faz sırası. Gerilim faz sırasının kontrolü.Faz Sı. akım faz sırasının kontrolü aşağıdaki gibi minimum akımı gerektirir |IL1|. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L3. |IL3| > 0.2010 .IL3 kontrol edilir.5 IN.IL2 . (No.47). Ölçme büyüklüklerinin ters faz dönüşünün beklendiği uygulamalarda.

ve 8106 no’luDENG I SINIR T2 adresi Taraf 2 için..00 A 0..2010 279 . 1. Taraf 1 için. 8103 no’lu adres DENGE FAKT.50 . 7UM62. Toplam gerilim izlemenin başlatması için ilgili pay 8109 U TOPL.90 0.58 . Yayın Tarihi 10.4 Ayar Notları Ölçülen Değerleri İzleme Ölçme değer denetimini 8101 no’lu ÖLÇME DENETİMİ adresinde ON veya OFF olarak ayarlanabilir. 100 V 0.10 . çoğu durumlar için yeterlidir.50 A 0.1.50 . gerilim simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır gerilimi (faz-faz) belirler (ayrıca bakın Şekil Gerilim Simetrisi İzleme). bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. Adres 8107 DENGE FAKT. Faktörü adresi altında ayarlanır. 8113 no’lu ΣI FAKTÖR T2 adresinde ayarlanır.10 .50 0.10 .. sadece UN ile ilişkili). U simetri karakteristiğin eğimine karşılık olan simetri faktörüdür.Fonksiyonlar 2.50 A Açıklama Ölçme Denetimi Denge İzleme Gerilim Eşiği Gerilim İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 1 T1 Akım İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 2 SIPROTEC.00 A Varsayılan Ayar OFF 50 V 0. 8110 no’lu ΣI EŞİK T1 adresi. Taraf 1 için.. Akım toplamı izlemeyi etkinleştirmek için (maksimum iletken akıma ilişkin) ilgili kısım. ölçme değer denetimi fonksiyonlarının duyarlığı değiştirilebilir. Adres 8101 8102 8103 8104 Parametre ÖLÇME DENETİMİ DENGE U-SINIR DENGE FAKT. sadece IN ’ye ilişkin)..90 0.I T1 Taraf 1 için ilgili simetri faktörüdür. Adres 8105 DENGE FAKT.I T2 Taraf 2 için ilgili simetri faktörüdür. akım toplamı izlemenin etkinleştirileceği sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Toplamı İzleme) (mutlak kısım.00 A 0.. Adres 8108 U TOPLAM Eşiği toplam gerilim izlemenin üzerine karşılık gelen sınır gerilimi (bakın şekil Gerilim toplamı izleme) belirler (mutlak pay. C sütunu (yapılandırma). 2. Ölçülen değerleri izleme fonksiyonunun doğru olarak çalışması için bu ayarlar da orada doğru girilmelidir. 0. Özellikle akımlarda ve/veya gerilimlerde yüksek işletme asimetrilerinin beklendiği uygulamalarda veya işletme sırasında bazı izleme fonksiyonlarının kararsız çalışması durumunda. 0. yani simetri karakterinin yükselişi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan sekonder akım trafosu anma akımını göstermektedir.42.50 A 2. bu ayarlar daha az duyarlı yapılmalıdır.75 0. Uygun 8112 no’lu ΣI EŞİK T2 adresi Taraf 2 için geçerlidir. 5.50 A 2.42 Denetim Fonksiyonları 2. Fabrika çıkışı olağan ayarları. 8104 no’lu DENG I SINIR T1 adresi Taraf 1 için. Ayrıca.00 A 0.5 Ayarlar Tabloda.42. 8102 no’lu DENGE U-SINIR adresi. 1. U DENG I SINIR T1 1A 5A 8105 8106 DENGE FAKT. Not Güç Sistemi Verileri 1'de gerilim-toprak yolu bağlantısı üzerinden hem de onun uyarlama faktörü Uf / Udelta verileri yapılmıştır. akım simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Simetrisi İzleme).I T1 DENG I SINIR T2 1A 5A C Ayar Seçenekleri OFF ON 10 .. 5. 8111 no’lu ΣI FAKTÖR T1 adresi ve Taraf 2 için.1.

0 Varsayılan Ayar 0.10 A 0.Fonksiyonlar 2.00 A 0.95 .25 .75 0.95 8113 ΣI FAKTÖR T2 2.:Σ I Taraf 1 Ar. 2.10 Açıklama T2 Akım İzleme için Denge Çarpanı Gerilim İzleme için Toplam Eşiği Gerilim Toplamı İzleme Çarpanı Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Faktörü Taraf 2 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 2 Toplam Akım İzleme Faktörü 1A 5A 0. 7UM62.00 . OFF Ar.60 ..2010 ...42. 0. 10. 2. Ar.00 A 0. 10.. 161 164 165 167 171 176 197 230 231 265 266 571 572 Bilgi Arıza I Denetim Arıza U Denetim Arıza: Σ U F-T Arıza: U deng.Faz Sı.10 A 0.:Σ I Taraf 2 Ar.90 10 ..10 0.Faz Sı.95 8111 8112 ΣI FAKTÖR T1 ΣI EŞİK T2 1A 5A 0.25 .I T2 U TOPLAM Eşiği U TOPL.00 A 0. Faz Sıra U Ölç. I T1 Ar. 0.05 .00 A 0...10 . Den.50 10 V 0.50 A 0.. 0.00 .1. Yayın Tarihi 10. 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.05 . 200 V 0. Faktörü ΣI EŞİK T1 C Ayar Seçenekleri 0.42 Denetim Fonksiyonları Adres 8107 8108 8109 8110 Parametre DENGE FAKT. I T2 Arıza Isim 1 Arıza Isim 2 Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: Genel Akım Denetimi Arıza: Genel Gerilim Denetimi Arıza: Gerilim Toplamı Faz-Toprak Arıza: Gerilim Dengesi Arıza: Faz Sırası Arıza: Faz Sırası Gerilim Ölçme Denetimi DEVRE DIŞI Arıza: Taraf 1 Akım Toplamı Arıza: Taraf 2 Akım Toplamı Arıza: Faz Sırası I taraf 1 Arıza: Faz Sırası I taraf 2 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 1 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 2 280 SIPROTEC. Faz Sırası Ar.50 A 0..6 Bilgi Listesi No.

5'lik veya 1'lik bir negatif bileşen sistem gösterilir. Yayın Tarihi 10.2 Denetim 2. belli döngüler hatalı bir şekilde bir sıfır gerilim görür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman gerilim trafosunda arıza olamayacağı için gerilim izleme doğru çalışmaz. o zaman sigorta arızası izleme ile gerilim trafosu sekonder („Fuse-Failure-Monitor“) devredeki arızalar tespit edilebilir. Burada akım ve gerilimin zamansal akışının izlemesi gereklidir. o zaman bir tek kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. gerilimde 1.42 Denetim Fonksiyonları 2. Eğer gerilimin kesintisi sıfıra yakın olursa (veya gerilim sıfırsa). 7UM62. 3-kutup sigorta arıza Gerilim trafosu bir 3-kutup arıza Pozitif. ölçülen gerilim arızası durumunda. Bu fonksiyon Taraf 2'nin akımıyla çalışır. SIPROTEC. Eğer sapma büyüklüğü eşik değerinden daha büyük ise. 1-kutuplu ve 2-kutuplu sigorta arızasın için ölçme prensibi Sigorta-Arızası izleme fonksiyonu.1 IN) tarafından kilitlenir. arızasız durum için aşağıdakiler geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. aynı zamanda akım aynı kalırsa. Negatif bileşen sistemi güncel pozitif bileşen sistemle karşılaştırılırsa.1 Sigorta Arızası İzleme Gerilim trafosu-sekonder sistemde. ama bu kendisini akımda göstermez.2010 281 .42. Düşük gerilim koruma. Bununla şebeke tarafından tanımlanmış asimetrilerde belli bir sınırlamaya ulaşılır.veya 2-kutup bir gerilim arızasında negatif bileşen anma değerinin oluştuğu gerçeğini kullanır. fonksiyon pozitif bileşen sistemin bir en düşük eşiğinin altında gerilim (U1 < 10 V) ve akım (I1 < 0.ve Negatif sistem üzerinden daha önce tanımlandığı gibi tanınamaz.42.Fonksiyonlar 2. o zaman bir iki kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Birli ya da ikili faz arızasında akımda aynı şekilde 0. gerilim trafosunun bir 3-kutuplu kesintisi olabilir. Çok küçük pozitif bileşen sistemde eksiklikler nedeniyle Sigorta-Arızası izleme fonksiyonun aşırı fonksiyonu ortaya çıkmaması için. o zaman sigorta arızası-izleme fonksiyonu bloklanır. empedans koruma ve diğer gerilime bağlı koruma fonksiyonları böylelikle yanlış ölçüm değerleri verebilir ve bu bir fonksiyon aşılmasına yol açabilir. Aynı şekilde. eğer hazırda bir (aşırı akım) koruma fonksiyonunun bir başlatması mevcutsa bu fonksiyon kilitlenir. bir kısa devre veya kopuk iletken yüzünden.2. Tabii ki gerilim trafo-otomatiği ile „Sigorta Arıza İzleme“ aynı zaman kullanılabilir. Eğer gerilim devrelerinde sinyal kontaklı 3 fazlı bir minyatür şalter yerine sigortalar kullanılmışsa. Bunun için anma akımının güncel akım değerinin sapması değerlendirilir.

o zaman bu durum kaydedilir. o zaman kayıt kaldırılır ve 10 s'lik bir gecikme ile sigorta arızası bildirimi geri alınır. Sigorta arızası yok edildiyse ve pozitif sistem gerilimi anam geriliminin % 85'ini aştıysa. Mantık Bir sigorta arızası tanınırsa (Şekil 2-135 sol mantık bölümü). Diğer fonksiyonlar ör. düşük uyartım koruma gibi bloklanacaksa „GT Sig. bir kısa devre arızada sigorta arıza bildirimi tutulması garantilenir. Arızası“ bildirimiyle bağlanır. 7RW600). UE-Girişinde Gerilim UE 'nin başlatılmasına göre bu girişin gerilim ölçümünün bloklanması da gerekli olabilir. Yayın Tarihi 10. o zaman büyük olasılıkla bir trafo arızası sözkonusu olmaz ve izleme anahtarlaması bloklanabilir.2010 . Diğer Bloklamalar Sigorta arızası izleme (Fuse Failure İzleme) ile fonksiyonlar direkt bloklanır (bakın Şekil 2-135). Böylece. 7UM62. Şekil 2-135 Sigorta arızası izleme fonksiyonunun mantık şeması (Fuse-Failure-Monitor) 282 SIPROTEC. Ayrı bir trafo setinde aynı şekilde düşük gerilim tanınırsa. Bir bloklama CFC aracıyla oluşturulabilir ve „GT Sig. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Arızası“ bildirimi kullanılır ve mantık bölümü (CFC) üzeri koruma fonksiyonuyla bağlanır.42 Denetim Fonksiyonları Ek kriterler Ayrıca fonksiyon bir ikili giriş üzerinden ya bloklanır ya da bir düşük gerilim koruma ile ayrı bir gerilim trafo setinde deaktive edilebilir. Ayrı düşük gerilim koruma gecikmesiz ayarlanmalıdır ve aynı şekilde gerilimlerin pozitif sistemi değerlendirilmelidir (ör.Fonksiyonlar 2.

2.2010 283 . Eğer üç tekrar başlatma girişimi sonunda arıza hala giderilememişse. Eğer dahili yardımcı besleme gerilimi arızalanmışsa. SIPROTEC. Aynı zamanda ön paneldeki kırmızı "ERROR" LED'si yanar. Yayın Tarihi 10. eğer dahili yardımcı besleme gerilimi mevcutsa ve yeşil "RUN" LED'si söner. 7UM62. o zaman bütün LED’ler söner. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki tabloda izleme fonksiyonlarının ve cihazın arıza tepkilerinin bir özeti verilmiştir.42.Fonksiyonlar 2. bir ihbar verilir.2 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri Tespit edilen arızanın türüne bağlı olarak. Canlı durum kontağı düşerek kendi N/K kontağıyla cihazın arızalı olduğunu ihbar eder. işlemci tekrar başlatılır veya cihaz devre dışı bırakılır.42 Denetim Fonksiyonları 2. aynı şekilde cihaz devre dışı bırakılır.

cihaz servis dışı LED yanıp söner bırakılır Hızlanma esnasında Çalışma sırasında: Tekrar başlatma girişimi 1) LED yanıp söner „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T1ynl“ (No. Yayın Tarihi 10. 214) „Ar.Gerilim) dahili (Çevirici) Dahili (Çevirici) veya Referans Gerilim Arıza Tepkisi Cihaz servis harici edilir Mesaj (No) Çıkış Bütün LED’ler sönük GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır „ERROR“ LED’i yanar „Ha A/D-çevirici“ (No.:Σ I Taraf 1“ (No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde 284 SIPROTEC. 181) „Arıza Pil“ (No. Taraf 2 Cihaz servis harici edilir Td1'de Gerilim/AkımDeğiştirme Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0295 ile denk değil Transdüser 2 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0296 ile denk değil Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0297 ile denk değil dahili (Ölçülen Değer Toplama) dahili (Ölçülen Değer Toplama) Mesaj Td2'de Gerilim/AkımDeğiştirme Td3'te Filtre-On/OffDeğiştirme Akım Toplamı. 177) „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) atandığı şekilde GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır İzleme Yardımcı Besleme Gerilim Arıza Dahili Besleme Gerilimleri Cihaz servis harici edilir Arabellek Pili Donanım İzleme dahili (Arabellek Pili) dahili (İşlemci arızası) Mesaj Cihaz servis harici edilir 1) Yazılım İzleme dahili (İşlemci arızası) Tekrar başlatma denemesi 1) Çalışma belleği ROM dahili (donanım) Akışın iptali. Taraf 1 Akım Toplamı.42 Denetim Fonksiyonları Tablo 2-14 Cihazın Arıza Tepkilerinin Özet Listesi Olası Sebepler harici (Yard. 211) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD1 köprüs“ (No. 212) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD2 köprüs“ (No.:Σ I Taraf 2“ (No. 7UM62.2010 . 230) „Ar. 213) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD3 köprüs“ (No. 210) „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T2ynl“ (No.Fonksiyonlar 2. 231) Program belleği RAM dahili (donanım) Parametre belleği dahili (donanım) Tekrar başlatma denemesi 1) Tarama Frekansı dahili (donanım) Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi. Taraf 1 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 1 için yanlış takılmış 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 2 için yanlış takılmış Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi.

2. bunun altına düşülürse. AR.Faz Sı.4 Ayarlar Adres 8001 Parametre SİG.Fonksiyonlar 2. 572) „Arıza: Σ U F-T“ (No.2. 7UM62. 571) „Arıza Isim 2“ (No.3 Ayar Notları Sigorta Arızası İzleme (Fuse Failure Monitor) Sigorta arızası izleme sadece eğer. Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde „Sigorta Arızası İzleme“ harici (Gerilim Trafosu) Açma Devresi Denetimi harici (Açma Devresi veya Kontrol Gerilimi) 1) 2) Mesaj Mesaj atandığı şekilde atandığı şekilde Üç başarısız tekrar başlatma girişiminden sonra. Eşik değerleri U2/U1 ≥ % 40 ve I2/I1 ≤ % 20 bir. Arızası“ (No.42. Koruma. Aynı şekilde eşik değerleri bir üç kutuplu gerilim arızanın tanınması için (Düşük gerilim sınırı = 10 V. cihaz servis harici edilir.2010 285 .ve Kumanda fonksiyonları kilitlenir. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 6575) „ARIZA: Aç Devr. I T2“ (No. İZLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sigorta Arızası İzleme SIPROTEC. I T1“ (No.5 IN ise. 266) „GT Sig. İZLEME adresinde fonksiyon ON veya OFF anahtarlanabilir. 8001 no’lu SİG. eğer akım fazlasıyla değişirse ve diferansiyel akım izleme = 0. Etkin Değil ayarlanır.ve iki kutup gerilim arızalarının tanınması için. Faz Sıra U“ (No. yapılandırmada 180 no'lu adres SİG. Taraf 1 Akım Simetrisi.42 Denetim Fonksiyonları İzleme Akım Simetrisi.Faz Sı. sabit verilmiştir. 176) „Ar.“ (No. arıza tanınması etkin olur) sabit ayarlıdır ve tekrar verilmesi gerekmez. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Yayın Tarihi 10. AR. 265) „Ar. AR. 165) „Arıza: U deng. 167) „Ar. İZLEME = Etkin ayarlanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 2.“ (No. GOK ="Cihaz Tamam" = Canlı durum kontağı düşer. 6865) Çıkış atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde Akım faz sırası. Taraf 2 Gerilim Toplamı Gerilim Simetrisi Gerilim Faz Sırası Akım faz sırası. Taraf 1 Olası Sebepler harici (güç sistemi veya akım trafosu) harici (güç sistemi veya akım trafosu) dahili (Ölçülen Değer Toplanması) harici (güç sistemi veya gerilim trafosu) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Arıza Tepkisi Mesaj (No) „Arıza Isim 1“ (No. Kullanım hala mümkün olabilir.42.

Yayın Tarihi 10.42.2010 . Güç Kaynağı OlayÖzetiAlarmı Arıza Pil Ha A/D-çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Offset hatası Alarm Kalib Yok Hata nötr AT Hata1A/5A T1ynl Hata1A/5A T2ynl Hata TD1 köprüs Hata TD2 köprüs Hata TD3 köprüs Ar: RTD-Box 1 Ar: RTD-Box 2 >SAİ BLK >SAİ U< harici GT Sig. 7UM62. Arızası Bilgi Saat Senkr.42 Denetim Fonksiyonları 2. Ha Bilgi Tipi AM AM_W AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM EM EM AM Olay kaybı Bayrak Kaybı Özet alarmı ile hata Güç Kaynağı Arızası Alarm Özet Olay Arıza: Boş pil Hata: A/D çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Hata: Offset Alarm: Kaibrasyon verisi mevcut değil Hata: Nötr AT MLFB ile aynı değil Hata:1A/5A köprüsü S1 ayarından farklı Hata:1A/5A köprüsü S2 ayarından farklı Hata: TD1 köprüsü ayardan farklı Hata: TD2 köprüsü ayardan farklı Hata: TD3 köprüsü ayardan farklı Arıza: RTD Box 1 Arıza: RTD Box 2 >Sigorta arızası izleme BLOKLAMA >SAİ harici düşük gerilim Gerilim Trafosu Sigorta Arızası Açıklama Saat Senkronlama Hatası 286 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 68 110 113 140 147 160 177 181 185 187 188 190 191 193 194 210 211 212 213 214 264 267 5010 5011 6575 Olay Kaybı Bayrak Kayıp ÖzetAlarmHatası Ha.Fonksiyonlar 2.5 Bilgi Listesi No.2.

Her bir ikili giriş için en az 19 V gerektiğinden. ancak 38 V un üzerindeki kontrol gerilimleriyle kullanılabilir.43.1 Fonksiyon Tanımı İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı olmayan) İki ikili giriş kullanıldığında bunlar. Her iki ikili girişin de SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. biri açma rölesinin kontağına paralel ve diğeri de kesiciyardımcı kontağına paralel bağlanır. İki ikili giriş kullanıldığı zaman. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ Tablo 2-15) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“). Açma devresi denetiminin kullanılabilmesi için bir önkoşul. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. kesici için kontrol geriliminin en az her iki ikili girişteki gerilim azalmasının toplamından daha büyük olmasıdır (UKont > 2 · UGİRmin). denetim. aşağıdaki şekle göre. 7UM62.43 Açma Devresi Denetimi 2. denetim bir veya iki ikili giriş arasında seçilebilir. o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir. Açma kontağının ve kesicinin anahtarlama durumlarına bağlı olarak. Mevcut ortak bir potansiyele bağlı veya bağlı olmayan ikili girişlerin sayısına bağlı olarak. sadece açma devresindeki kopuklukları ve kontrol gerilim arızasını tespit etmez. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa.43 Açma Devresi Denetimi Çok fonksiyonlu koruma rölesi 7UM62 dahili bir açma devresi denetimi ile donatılmıştır. Sağlam açma devresinde bile. Şekil 2-136 Aynı potansiyele bağlı olmayan iki ikili girişle açma devresi denetimi prensibi İki ikili giriş ile denetim. kısa bir geçiş periyodu içerisinde (açma kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamışken) her iki ikili girişin enerjisinin de aynı anda kesik olması („L“) mümkündür. aynı zamanda kesici yardımcı kontaklarının konumunu kullanarak kesicinin tepkisini de izler. kesicinin kendi arızaları tespit edilemez. sadece bir ikili giriş kullanılırsa. bütün kesici koşullarında açma devresinde arıza tespit edilebilir. Yayın Tarihi 10.2010 287 .

43 Açma Devresi Denetimi sürekli enerjisiz olması. aşağıdaki şekle göre kök ile L+'e veya korumanın ilgili kumanda röle kontağına birkez paralel bağlanmıştır ve kesici-yardımcı kontağı 1'e bağlanmıştır. Bu yinelenen ölçümler. ihbar kendiliğinden silinir. Tablo 2-15 No.Fonksiyonlar 2.2010 . Açma devresi arızası giderildiğinde. Şekil 2-137 İki İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık şeması İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı) Ortak bir potansiyele bağlı iki ikili giriş kullanımında bunlar. ancak açma devresinin açık (iletken kopukluğu) veya kısa-devre olması veya bir pil gerilim arızası veya kesici çalışma mekanizmasının arızalı olması durumlarında mümkündür. 7UM62. bir anormallik tespit edilmişse. Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. o zaman bir arıza ihbarı verilir (aşağıdaki şekle bakın). Şekil 2-138 Ortak potansiyele bağlı iki ikili girişle açma devresi denetiminin prensibi 288 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1. 1 2 3 4 açık açık kapalı kapalı Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Kesici KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KE/Yard 1 kapalı açık kapalı açık KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H H L L L H L H GİR 2 Röle Açma Kontağı İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır.8 s sonra). ihbarın gecikmeli olarak alınmasına yol açar ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. Yayın Tarihi 10.

sistem taraflı kontrol gerilimi denetimde 38 V' un üzerinde kullanılabilir. aşağıdaki şekle göre koruma cihazının ilgili açma kontağına paralel bağlanır. ihbar kendiliğinden silinir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ aşağıdaki Tablo) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“) Tablo 2-16 No. Durum 4 sadece teoriktir ve bir donanım hatasını gösterir. Bir İkili Giriş ile Denetim İkili giriş.Yard. İkili giriş için en az 19 V gerektiğinden. bozuk.8 s sonra). ihbarın gecikme süresini belirler ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır. Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1. o zaman bir arıza ihbarı verilir (bakın Şekil 2-137).2010 289 . bağlantı yanlış Bu çözümde Durum 2 („normal işletim açık KE ile“ ve „KR başarılı yönlendirildi“) ayırt edilemez. Bu durumun uzun süreli ortaya çıkışında sadece kesintide veya açma devresinin kısa devre arızasında. GİR bozuk. Kesici için kontrol gerilimi en azından ikili girişteki gerilim düşüşünün iki misli kadar olmalıdır (UKont > 2 · UGİRmin. Bu her iki durum normal durumdur ve kritik değildir. bir anormallik tespit edilmişse. Bu yinelenen ölçümler. Kesici yardımcı kontağı. Arıza Teorik durum: Ke.Kont.Fonksiyonlar 2. yedek direnç R'de yaklaşık aynı gerilim düşüşü oluştuğundan). Her iki ikili girişin uyartılmış olmadığı durum („L“) . 1 2 3 4 Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Röle Açma Kontağı açık açık veya kapalı kapalı açık Kesici AÇIK KAPALI AÇIK AÇIK veya KAPALI KE/Yard 1 kapalı açık kapalı kapalı KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H L L H GİR 2 L H L H dinamik durum statik durum kapalı KE ile normal işletim açık KE veya KR ile normal işletim başarılı yönlendirilmiştir Geçit/Arız. Yayın Tarihi 10. SIPROTEC. hem de pil geriliminin kesilmesinde veya şalterin mekaniğindeki arızalarda düşünülebilir ve bu nedenle denetim kriteri olarak işleme alınır. Açma devresi arızası giderildiğinde. 7UM62. bir yüksek-omik R yedek direnci yardımıyla baypaslanır.43 Açma Devresi Denetimi Açma kontağının ve kesicinin durumlarına bağlı olarak.sağlam açma devrelerinde sadece kısa bir geçiş periyodu esnasında (kumanda röle kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamış) mümkündür.

ancak açma kontağı kapalı olduğu sürece kısa-devre edilir ve dolayısıyla etkisiz kılınır (mantık durumu „L“). 7UM62. izleme devresi. açma devresinde bir iletken kopukluğunu veya kontrol (açma) gerilim arızasını gösterir. çünkü röle bir açma komutundan sonra devamlı (300 s'den fazla) çekili kalır. İkili girişin durumları bu nedenle 500 kez bir bildirim verilmeden önce sorgulanır. arıza mesajı aynı süreden sonra otomatik olarak silinir. eğer diğer rölelerden açma kontakları açma devresine paralel bağlanmışsa. İkili girişin çalışma sırasında sürekli enerjisiz olması. Ancak. Sistem arızaları sırasında. 600 ms'de bir yapılır. İkili giriş.2010 . Şekil 2-140 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık Şeması 290 SIPROTEC. Not Lock-Out-Fonksiyonunun kullanımında açma devrtesi denetimi sadece bir ikili girişle kullanılamaz. kapalı açma kontağı bir arıza mesajına yol açmaz. ya kesici yardımcı kontağı üzerinden (eğer kesici kapalı ise) veya yedek R direnci üzerinden kapalı olduğundan.43 Açma Devresi Denetimi Şekil 2-139 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi Normal çalışmada. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman alarm geciktirilmelidir (ayrıca bakın Şekil). Açma devresi arızası giderildiğinde. açma rölesi kontağı açık ve açma devresi de normal olduğunda ikili giriş etkinleştirilir (mantık durumu „H“). Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Bu sırada durum soruşturması yakl. açma devresi denetimi çalışmadığından. o zaman açma devresi denetiminin başlaması sadece açma devresinin gerçek arızasında (300 s sonra) gerçekleşir.

Bundan dolayı. 7UM62. Eğer sadece bir ikili giriş kullanılacaksa. o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir.4) adresi altında 2 Giriş İle veya 1 Giriş İle alternatiflerinden biriyle mevcut olarak anahtarlandıysa ve ikili girişlerin uygun bir sayısı bunun için yapılandırılmışsa ve fonksiyon 8201 no'lu adres altında ADD = ON anahtarlanmışsa. açma devresinin sistem (+ dc) tarafına bir R direnci bağlanır. Kesici yardımcı kontağı 1 (KE/Yard1) açık olduğunda da bir kesici arızasının tespit edilebilmesi ve bırakma yapan bir kumanda rölesinin tanınabilmesi için. Bir açma devresi kesintisinin bildirimi denetimde iki ikili girişle yakl.43 Açma Devresi Denetimi Aşağıdaki şekilde denetim ayarlarına ve ikili giriş sayısına bağlı olarak açma devresi denetimi tarafından üretilebilecek mesajlar için mantık şeması görülmektedir.2010 291 . açma devresi kopukluğu veya kontrol gerilimi arızası gibi bazı hatalı durumlar tespit edilebilir. ölçme. 182 no’lu adreste Etkin Değil olarak ayarlanır. 300 s kadar geciktirilir. Bu direncin değeri. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak açma kontağının kapalı olduğu durum için bir arıza tespit edilemez.43. Eğer açma devresi denetimi hiç kullanılmayacaksa. sabit sayıda ölçme yapılarak ve periyodik durum kontrollerinin arasındaki süreyle sağlanır. Direncin uygun şekilde boyutlandırılmasıyla – sistemin durumuna bağlı olarak – çoğu kez daha düşük bir kontrol gerilimi yeterlidir.Fonksiyonlar 2. Bir açma kumandasının en uzun süresinin emniyetle zamansal olarak baypaslanması ve açma devresinde gerçek bir arızada bir bildirim verilmesi böylece emniyete alınır. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa. etkindir ve erişilebilir. bir ikili girişle denetimde yakl. Bu. Bir İkili Giriş ile Denetim Not: Açma devresi denetimi için bir ikili giriş (GİR) kullanıldığında.2 Genel Ayar Notları Fonksiyon sadece. Diğer parametreler gerekli değildir. Şekil 2-141 Açma Devresi Denetimi için Mesaj Mantığı 2. 2 s ile sabittir. bir kapalı açma kontağının olası en uzun süresini köprüleyecek bir sürenin üzerinde olmalıdır. R direnci kesicinin ikinci yardımcı kontağına (KE/Yard2) seri bağlanmalıdır (bakın Şekil „Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi“). kesici açık durumda (dolayısıyla KE/Yard1 açık ve KE/Yard2 kapalı) iken açma rölesi kontağı da açıksa SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. eğer projelendirmede 182 ADD (Bölüm 2.

Bunların aritmetik ortalamasından en uygun R değeri bulunmalıdır: İkili girişleri enerjileyecek minimum gerilimi sağlayacak. kesici açma bobininin enerjilenmemesini sağlayacak Rmin şu formülden bulunur: burada IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKONTROL RKAB UKAB (DÜŞÜK) İkili giriş enerjili iken sabit akım GİR (= 1. 24/48/60 V. ancak aynı anda açık ikili giriş (GİR1) kumanda rölesi hala enerjili olacak şekilde boyutlandırılmalıdır. 24/48/60 V (7UM62’den). (= 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. 110/125/220/250 V) Açma Devresi için Kontrol Gerilimi Kesici bobininin omik direnci Açmaya yol açmayacak. 7UM62.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kesici bobini üzerindeki maksimum gerilim Eğer hesaplama sonucunda Rmaks < Rmin çıkarsa. direnç büyüklüğü için bir üst sınırın Rmaks ve bir alt sınırın Rmin. olmasına yol açar. bu durumda hesaplama işlemi diğer en küçük anahtarlama eşiği UGİRmin için tekrarlanmalı ve bu eşik. fişli köprü(ler) kullanılarak röleye uygulanmalıdır. 110/125/220/250 V) (7UM62’den) 110 V (sistem / açma devresi) 500 Ω (sistem / açma devresi) 2 V (sistem / açma devresi) 292 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Rmaks şu formülden bulunur: Yukarıdaki durumda.43 Açma Devresi Denetimi kesici açma bobini (KAB) artık enerjilenmeyecek.Fonksiyonlar 2. Bu. Direncin güç tüketimi için: Örnek: IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKontrol RKAB UKAB (DÜŞÜK) 1.8 mA (SIPROTEC 4 7UM62) 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında.8 mA) İkili giriş GİR için minimum kontrol gerilimi (= 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında.

standart direnç değeri seçildiğinde.43 Açma Devresi Denetimi En yakın 39 kΩ.2010 293 . girişi ayarlı değil Açma Devresi Arıza SIPROTEC.3 Adres 8201 Ayarlar Parametre ADD Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Açma Devresi Denetimi 2. 7UM62.43. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 6851 6852 6853 6861 6862 6863 6864 6865 Bilgi Listesi Bilgi >ADD BLK >ADD açma röles >ADD Ke rölesi ADD OFF ADD BLOKLANDI ADD AKTİF ADD ProgArıza ARIZA: Aç Devr. Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM Açıklama >Açma devresi denetimi BLOKLAMA >Açma devresi denetimi: açma rölesi >Açma devresi denetimi: kesici rölesi Açma devresi denetimi OFF Açma devresi denetimi BLOKLANDI Açma devresi denetimi AKTİF Açma Devresi blk. güç: 2. Yayın Tarihi 10.43.4 No.Fonksiyonlar 2.

Hesaplama periyot başına yapılır. Toplam 19. yüzde değeri olarak değerlendirilebilen işlenebilir ölçme değeri sunulmuştur. Hesaplamaya böylece Güç Sistemi Verileri 1'in ayarları girer. Ana uygulama. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder. Aşağıdaki tabloda kullanılabilir ölçme değerleri görüntülenir. Eşik değerleri sorgulaması periyodik olur. İşleme hızlılığı açısından bu işlemenin koruma kalitesi vardır. 252 üzerinden) Qprim/SN. Bu 19 ölçşme değerinden herbirinin eşik değeri modülüne uygun bir ölçme değeri atanabilir. Not: % 100-Değer. Hesaplama periyot başına yapılır. Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir.49. 2. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Not: % 100-Değer.44 Eşik Denetimi 2. Sonuç olarak CFC'de işlenmeye devam edilebilen mantıklı bir bildirim verilir.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. 251/√3 üzerinden) 294 SIPROTEC.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. CFC üzerinden gerekli mantıklı bağlantılar gerçekleştirilebilir. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.44 Eşik Denetimi Bu fonksiyon seçilmiş ölçme değerleriyle eşik değeri denetimlerini (Aşılması veya Altında kalınması) yürütür. Buradan primer reaktif güç Q hesaplanır. 252 üzerinden) UL1prim/(UN. Bu uygulamada dikkate alınmalıdır. bunlardan 5 tanesi eşik değerinin aşılmasına veya altında kalınmasına reaksiyon gösterir. Tablo 2-17 P (Aktif güç) Ölçme değerleri Ölçekleme Pprim/SN. Buradan primer aktif güç P hesaplanır.G.44. UL1-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 10 tane eşik değeri denetleme modülü öngörülmüştür.Fonksiyonlar 2. UL2-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. Aktif güçten bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan aktif güç farkı hesaplanır.2010 .3).G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.G. 252 üzerinden) ΔPprim/SN. hızlı denetimler ve otomatik fonksiyonlar ve koruma fonksiyonunun kapsamında bulunmayan uygulama tanımlı koruma fonksiyonlarıdır (ör.G.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Not Yüzdeli eşik değerleri aynı işletme ölçme değerleri gibi özdeş ölçeklendirilir (bakın Tablo 2-19 Bölüm 2.G. enerji santralı ayrılma). 251/√3 üzerinden) Açıklama Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir. Ölçme değeri Q (Reaktif güç) ΔP (Aktif güç değişimi) UL1E (Faz-toprakgerilim) UL2E (Faz-toprakgerilim) UL2prim/(UN.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr.

G.M/(√3 · UN. UE-Girişinde (Ölçeklendirme Adr. 7UM62. Not: % 100-Değer.G. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre negatif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir. 0. 0. Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir.M)) · % 100 Faz akımlarından simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. 224) üzerinden bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür.M/(√3 · UN.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. UE (UE-Girişinde gerilim) UEprim/(UN. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır.G.G. Hesaplama periyot başına yapılır. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değere gerçekleşmez. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır.G.G.M/(√3 · UN. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Not: % 100-Değer.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Not: % 100-Değer.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Faz-toprak-gerilimlerden. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.G.G. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur. 251/√3 harmonik gerilim) üzerinden) 3I0 (Akım sıfırbileşen Taraf 2) I1 (Akım pozitifbileşen Taraf 2) I2 (Akım negatif bileşen Taraf 2) IEE1 (Hassas toprak akımı) 3I0prim/(SN. 251 ve 252 göre sıfır akım belirlenir.G. Faz-toprak-gerilimlerden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. I1prim/(SN. Yayın Tarihi 10.5 A · % 100 SIPROTEC. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. 251/√3 üzerinden) Açıklama UL3-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. 224) üzerinden bir bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür. Hesaplama periyot başına yapılır.M)) · % 100 Faz akımlarından. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilim UE FAKTÖRÜ (Adr. 251/√3 üzerinden) U0 (Sıfır bileşen gerilimi) U0prim/(UN.G. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur. 251 ve 252 göre negatif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.Fonksiyonlar 2. Hesaplama periyot başına yapılır.G. harmonik gerilim hesaplanır ve UE FAKTÖRÜ (Adr. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Hesaplama periyot başına yapılır.2010 295 . IEE2-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir.5 A · % 100 IEE1-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir. 251/√3 üzerinden) UE3hprim/(UN. Not: % 100-Değer.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri UL3E (Faz-toprakgerilim) Ölçekleme UL3prim/(UN. % 100-Değer. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilimden 3. % 100-Değer. 251/√3 üzerinden) U1 (Pozitif bileşen sistemgerilim) U1prim/(UN. Faz-toprak-gerilimlerden. Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değerlere gerçekleşmez.G. 251 ve 252 göre pozitif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir. Hesaplama periyot başına yapılır. IEE1/0. simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine göre pozitif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir. IEE2 (Hassas toprak akımı) IEE2/0. üzerinden) Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. Hesaplama periyot başına yapılır. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir. Hesaplama periyot başına yapılır. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre sıfır bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir.M/√3) · % 100 UE3h (3. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Not: % 100-Değer. Not: % 100-Değer. I2prim/(SN.M)) · % 100 Faz akımlarından. 251/√3 üzerinden) U2 (Negatif bileşen gerilim) U2prim/(UN.

cos ϕ · % 100 U/10 V · % 100 veya I/20 mA · % 100 Aşağıdaki şekil mantık üzerine bir bakış sunar 296 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri ϕ (Güç açısı) cos PHI Transdüser1 (Transdüser Td1'de gerilim veya akım) Ölçekleme ϕ/180° · % 100 Açıklama Pozitif bileşen gerilimden ve pozitif bileşen akımdan güç açısı hesaplanır. Td1'de bağlı bulunan ölçme büyüklüğünden denk büyüklük hesaplanır. Sonuçlar bağlantıya bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Yayın Tarihi 10. Köprü konumuna göre bir gerilim veya bir akım hesaplanır. Aşağıdaki tanımlama geçerlidir: ϕ = ϕU – ϕI (Akım gerilimin arkasından giderse. 7UM62. Güç açısından güç faktörü hesaplanır. (–90° .+90°) Açı aralığında pozitif değerler oluşur. Not: % 100-Değeri. pozitif bir açı değeri görünür). 10 V'luk giriş gerilimine veya 20 mA'lik giriş akımına ilişkilidir.2010 .

SIPROTEC. ÖDx> .44 Eşik Denetimi Şekil 2-142 Eşik değeri denetiminin mantığı Ölçme değerlerinin eşik değeri denetimi-modüllerine serbest atanması tanınır.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 297 .05 veya % 1 . Yayın Tarihi 10. 7UM62.95 veya % 1 geçerlidir.Kademesi için bırakma oranı olarak 0.Kademesi için de 1. ÖDx< .

298 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UL2E.95 = % –4. o zaman „Ölç.44. Q. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Eğer negatif bir eşik değeri denetlenecekse. UE3h. oluşur. Ölçme büyüklüğü P. ϕ güç açısında. Yayın Tarihi 10. U2.2 Genel Ayar Notları Eşik değeri denetimi. Değeri1>“ bildirimi mantık olarak „1“ yerleştirilir. o zaman denetim bir değer altında kalınmaya gerçekleşir. IEE1.75'de olur.% –8) bir başlatma oluşur. Bir bırakma (Bildirim „Ölç. Bu.25 altında kalırsa. bir başlatmanın koruma teknikli dil kullanımına uygun. Not Ölçme değerleri UL1E.05 = % –5. Gerçek ölçme değeri % –5'den daha büyük ise (ör. UL3E. % –4 veya % +100). I1. ÖD2< 'ye atanırsa. Ölçeklendirmelere Tablo Ölçme değerleri ne göre dikkat edilir. eğer ölçme değeri % –5 · 1. I2 ve Transdüser 1 daima 0'dan büyüktür. Değeri1>“ Mantık „0“) . o zaman tanımlama sayı doğrusuna göre (–10 .44 Eşik Denetimi 2. Örnek: Ölçme büyüklüğü P (Aktif güç) ÖD1> 'e atanır ve % –5'e ayarlanır. Mesajların işlenmesi 10 Ölçme değeri denetimi modülünün mesajları (Bilgi Listesine bakın) yapılandırma matrisinde kullanıma sunulur ve CFC ile uygun mantıklı işlenmeye devam edilir. UE. eşik değeri seçiminde bırakma oranını da dahil ederek dikkate alınır.2010 . Bırakma bundan sonra % –5 · 0. IEE2 3I0. P. U0. ΔP ve cosϕ güç ölçme değerlerinde ve güç açısında bunlar hem pozitif hem de negatif olabilir. bunun sadece % ±100 'e (karşılık ±180°) kadar tanımlı olduğu gözönüne alınmalıdır. U1. ancak yapılandırma sırasında 185 no'lu adres EŞİK DEĞERİ . 7UM62. burada sadece bildirimin bir bırakmasına izin veren pozitif eşik değeri kullanıldığına dikkat edilmelidir. Böylece eğer ölçme değeri % –5'den daha küçükse (ör. –5'den ndaha küçüktür) geçerlidir. Başlatma Değerleri Başlatma değerleri yüzde değerler olarak ayarlanır.

200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3..2010 299 .Fonksiyonlar 2. 7UM62.44 Eşik Denetimi 2. 1> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.44. DEĞ.3 Adres 8501 Ayarlar Parametre ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. 2< 100 % Etkin Değil ÖD1> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD2> Eşiği için Ölçülen Değer 8504 EŞİK ÖD2< 100 % ÖD2> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . DEĞ. Yayın Tarihi 10. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD1> Eşiği için Ölçülen Değer 8502 8503 EŞİK ÖD1> ÖLÇ.

200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD3> Eşiği için Ölçülen Değer 8506 8507 EŞİK ÖD3> ÖLÇ. 4< 100 % Etkin Değil ÖD3> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD4> Eşiği için Ölçülen Değer 8508 EŞİK ÖD4< 100 % ÖD4> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri 300 SIPROTEC. 3> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.Fonksiyonlar 2. DEĞ.. 7UM62.2010 .. Yayın Tarihi 10. DEĞ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .44 Eşik Denetimi Adres 8505 Parametre ÖLÇ.

2010 301 .. Yayın Tarihi 10. 7UM62. 6< 100 % Etkin Değil ÖD5> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD6> Eşiği için Ölçülen Değer 8512 EŞİK ÖD6< 100 % ÖD6> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . DEĞ.Fonksiyonlar 2. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3..44 Eşik Denetimi Adres 8509 Parametre ÖLÇ. 5> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD5> Eşiği için Ölçülen Değer 8510 8511 EŞİK ÖD5> ÖLÇ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. DEĞ.

Yayın Tarihi 10. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD7> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8514 8515 EŞİK ÖD7> ÖLÇÜM DEĞ.Fonksiyonlar 2.44 Eşik Denetimi Adres 8513 Parametre ÖLÇÜM DEĞ.2010 . 8< 100 % Etkin Değil ÖD7> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD8> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8516 EŞİK ÖD8< 100 % ÖD8> Ölçülen Değer için Eşik Değeri 302 SIPROTEC.. 7UM62. 7> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .

DEĞER 9> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 7UM62. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD9> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8518 8519 EŞİK ÖD9> ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .44 Eşik Denetimi Adres 8517 Parametre ÖLÇ. DEĞER 10< 100 % Etkin Değil ÖD9> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD10> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8520 EŞİK ÖD10< 100 % ÖD10> Ölçülen Değer için Eşik Değeri SIPROTEC. Yayın Tarihi 10... Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 303 .

4 No. Değeri5> Ölç. 7960 7961 7962 7963 7964 7965 25083 25084 25085 25086 Bilgi Listesi Bilgi Ölç. Değeri2> Ölç. 7UM62. Değeri3> Ölç.44. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Değeri1> Ölç.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Değeri4> Ölç.44 Eşik Denetimi 2. Değeri6> Ölçülen Değer7> Ölçülen Değer8< Ölçülen Değer9> ÖlçülenDeğer10< Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Ölçülen Değeri ÖD1> başlatma Ölçülen Değeri ÖD2< başlatma Ölçülen Değeri ÖD3> başlatma Ölçülen Değeri ÖD4< başlatma Ölçülen Değeri ÖD5> başlatma Ölçülen Değeri ÖD6< başlatma Ölçülen Değer ÖD7> başlatma Ölçülen Değer ÖD8< başlatma Ölçülen Değer ÖD9> başlatma Ölçülen Değer ÖD10< başlatma 304 SIPROTEC.2010 .

direkt kuplajlamaların açmalarının bırakması parametrelenmiş minimum komut süresi kadar TMin AÇMA KOM uzatılabilir. 2.45. Bu mantık toplam dört kez aynı şekilde mevcuttur. Dahili sinyaller gibi bunlar da bildirilebilir.45 Harici Açma Fonksiyonları 7UM62 dijital makine korumasında.veya OFFanahtarlanır veya sadece Açma komutu kilitlenir (Röle BLK).Fonksiyonlar 2. 8601 HARİCİ AÇMA 1 . Şekil 2-143 Direkt Kuplajlamaların mantık şeması 2. Böylece ör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer en azından iki ardarda gelen çevrimler aynı durumu belirlerse bir başlatma olarak tanınır. açma matrisine verilebilir ve tek tek bloklanabilir. mekanik koruma teçhizatının (Buchholz koruma) dijital koruma cihazının bildirim. harici Koruma. Bu fonksiyonlar gerekmiyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır. Bir mantık değişimi.189 HARİCİ AÇMA 4 = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Gecikme zamanları 8602 T GECİKME . Yayın Tarihi 10. geciktirilebilir ve Açma matrisine verilebilir. SIPROTEC.veya Denetim cihazlarının herhangi bir sinyali ikili girişler üzerinden kuplajlanabilir ve işlenebilir. Dahili sinyaller gibi direkt kuplajlamalar bildirilebilir.ve açma işlemesine bağlanabilir veya Makine koruma-Sürüm 7UM6'nın farklı cihazlarındaki koruma fonksiyonlarının birlikte etkileşimi mümkündür. Aynı şekilde koruma fonksiyonları gibi. Aşağıdaki şekil Direkt Kuplajlamanın mantık şemasını gösterir.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Uygun yapılandırılmış ikili girişlerin mantık seviyeleri periyodik sorgulanır. 7UM62.8902 T GECİKME adresleri altında ayarlanır.8901 HARİCİ AÇMA 4 adresleri altında fonksiyonlar tek tek ON. eğer projelendirmede 186 no'lu adres altında HARİCİ AÇMA 1 . 8602 T GECİKME parametrelenebilen bir zaman ile Açma geciktirilebilir.45. geciktirilebilir. bildirimlerin fonksiyon numaralarının herbiri Kuplajlama 1 için verilmiştir.45 Harici Açma Fonksiyonları 2.2010 305 .2 Genel Ayar Notları Direkt Kuplajlamalar sadece.

1 Genel AÇ >Harici 2 BLK >Harici açma 2 Harici 2 OFF Harici 2 BLKdı Harici 2 AKTİF Har..00 sn OFF Harici Açma 2 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 3 8802 8901 T GECİKME HARİCİ AÇMA 4 1. 2 Genel AÇ >Harici 3 BLK >Harici açma 3 Harici 3 OFF Harici 3 BLKdı Harici 3 AKTİF Har. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Harici Açma Fonksiyonu 1 8602 8701 T GECİKME HARİCİ AÇMA 2 1..3 Adres 8601 Ayarlar Parametre HARİCİ AÇMA 1 Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.45. 3 Başl. 60. Yayın Tarihi 10.00 sn.00 .45..00 sn OFF Harici Açma 3 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 4 8902 T GECİKME 1.2010 .00 . 7UM62.00 sn. 3 Genel AÇ >Harici 4 BLK >Harici açma 4 Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM Açıklama >Harici açma 1 bloklama >Harici açma 1 tetikleme Harici açma 1 DEVRE DIŞI Harici açma 1 BLOKLANDI Harici açma 1 AKTİF Harici açma 1: Genel başlatıldı Harici açma 1: Genel AÇMA >Harici açma 2 BLOKLAMA >Harici açma 2 tetikleme Harici açma 2 DEVRE DIŞI Harici açma 2 BLOKLANDI Harici açma 2 AKTİF Harici açma 2: Genel başlatıldı Harici açma 2: Genel AÇMA >Harici açma 3 BLOKLAMA >Harici açma 3 tetikleme Harici açma 3 DEVRE DIŞI Harici açma 3 BLOKLANDI Harici açma 3 AKTİF Harici açma 3: Genel başlatıldı Harici açma 3: Genel AÇMA >Harici açma 4 BLOKLAMA >Harici açma 4 tetikleme 306 SIPROTEC. 60.45 Harici Açma Fonksiyonları 2. 60.dı Har.00 sn..4 No.00 sn Harici Açma 4 Zaman Gecikmesi 2. ∞ OFF ON Röle BLK 0.00 sn.dı Har. 4523 4526 4531 4532 4533 4536 4537 4543 4546 4551 4552 4553 4556 4557 4563 4566 4571 4572 4573 4576 4577 4583 4586 Bilgi Listesi Bilgi >Harici 1 BLK >Harici açma 1 Harici 1 OFF Harici 1 BLKdı Harici 1 AKTİF Har. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 başl. ∞ OFF ON Röle BLK 0. 60. 2 başl.00 sn OFF Harici Açma 1 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 2 8702 8801 T GECİKME HARİCİ AÇMA 3 1. ∞ OFF ON Röle BLK 0.00 .Fonksiyonlar 2.00 .dı Har.

Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.45 Harici Açma Fonksiyonları No. 7UM62. 4 Genel AÇ SIPROTEC.dı Har. 4 Başl.2010 307 . 4591 4592 4593 4596 4597 Harici 4 OFF Harici 4 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi AM AM AM AM AM Açıklama Harici açma 4 DEVRE DIŞI Harici açma 4 BLOKLANDI Harici açma 4 AKTİF Harici açma 4: Genel başlatıldı Harici açma 4: Genel AÇMA Harici 4 AKTİF Har.

Ayrıca. Koruma cihazının büyük mesafelerinde. Sıcaklık sensörleri (RTD . RTD-kutusunun (RTD 1'e denk) 1 no’lu algılayıcı girişine bağlanır. Ni 100 veya Ni 120) direnç değerlerinden her bir ölçme noktasının soğutucu madde/ortam sıcaklığını tespit eder ve bunu sayısal bir değere çevirir. Sıcaklık sensoru başına. yapılandırma matrisinde bunlara ilişkin atamalar yapabilir.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2. dönen makineler. generatörlerde ve transformatörlerde termal durum izlenir. Her ölçme noktası için. 6 sıcaklık girişine ve bir RS485. Sıcaklık Değerlendirme İletilen ham sıcaklık verileri. Özellikle motorlarda. RTD-kutusu. 7UM62.veya üç-telli bir devre üzerinden bağlanan soğutucu madde sıcaklığı algılayıcıların (Pt 100. şapka rayına monte edilen harici bir cihazdır. Ek'te gösterilmiştir. fiber optik kablolar üzerinden bir haberleşme önerilir.arayüzüne sahiptir. 1. 308 SIPROTEC. Bunun için kullanılacak olan sıcaklık algılayıcı. Koruma Cihazı ile Haberleşme Koruma cihazı kendi servis arayüzü üzerinden (Port C veya D) 2 taneye kadar RTD kutusuyla çalışabilir. kullanılan sıcaklık sensoruna bağlı olarak gerçekleşir. Koruma cihazıyla haberleşmek için. iki. 2 RTD kutusu toplam 12 ölçme noktasıyla işleme katılır ve koruma cihazından tespit edilir. bir bağlantı şeması ve bir montaj resmi bulunmaktadır. herhangi bir işlenme devamı için kullanıma sunulan iki eşik değer kararı yürütülebilir. tercihen °C 'ye veya °F'a çevrilir.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı yük koruma ile etkileşim Cihazın aşırı yük korumasına RTD kutusu üzerinden Ortam. sensor devresinde kısa devre arızada veya kesintide bir arıza bildirimi verilir. Böylece. yatak sıcaklık eşiklerinin aşılmasına karşı izlenir. Yayın Tarihi 10.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık tespiti için.Direnç Sıcaklık Algılayıcısı) kullanılarak korunan nesnenin değişik yerlerindeki sıcaklıklar ölçülür ve bu bilgiler bir veya iki 7XV566 RTD-kutusu üzerinden cihaza iletilir. bir sıcaklığa. RTD-kutularıyla birlikte verilen kullanım broşüründe.ve Soğutucu madde sıcaklığı iletilir. Aşağıdaki şekilde sıcaklık işlemenin mantık şeması görülmektedir. Çevirme. 7XV56 RTD-kutusu RTD-kutusu 7XV566.2010 .Fonksiyonlar 2. en fazla 12 sıcaklık ölçme noktası kullanılabilir. bir seri portta hazır tutulur. Sayısal değerler. Mümkün haberleşme yapıları. Kullanıcı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.46. 2.

2 Genel Ayar Notları Sıcaklık tespiti. Ortam.2 „Montaj ve Devreye Alma“ paragrafında) „/RTS ile denetlenen CTS“ seçilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. adresinde. ölçme girişi 1 için bir ayar örneği verilmiştir ve herbir giriş için aynı yaklaşımda ayarlar gerçekleştirilir. Güç sistemi Verileri 1’de 276 SICAKLIK BİRİMİ adresinde ayarlanmıştırlar.1.Fonksiyonlar 2. Cihazda Ayarlar Burada. Yatak ve Diğerseçenekleri sunulmıştur. 190 no’lu RTD-Box GRŞ.4. bir alarm ve bir açma sıcaklığı ayarlanabilir. Eğer RTD 1 için bir ölçme noktası mevcut değilse. alarm sıcaklığı. 9011 no’lu RTD 1 TİPİ adresinde ayarlanır. Eğer RTD-Kutuları yarı çift yönlü-modu ile çalıştırılır ise. kullanılacak arayüzün üzerinden işletilmesi istenen RTD kutusu(ları) (örneğin arayüz C) atanır.2 ’de 276 no’lu SICAKLIK BİRİMİ). RTD 1 TİPİ = Bağlı değil seçeneği ayarlanır. ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Bu parametre. Yağ. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon için bir arayüz atanmışsa etkindir ve ancak o zaman bu fonksiyona erişilebilir (Altbölüm 2. Bu parametre. RTD 1 için sıcaklık algılayıcı (ölçme noktası 1 için sıcaklık sensoru) tipi. fişli köprü yardımıyla akış denetimi (CTS) (Altbölüm 3. Sargı. Sıcaklık birimi (°C veya °F).2010 309 .46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Şekil 2-144 Sıcaklık işlemenin mantık şeması 2. ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Sensor girişlerinin sayısı ve iletişim modu 191 no’lu RTD BAĞLANTI adresinde seçilmişlerdir. Güç Sistemi Verilerinde seçilen sıcaklık birimine bağlı olarak (bk. Bundan başka. Altbölüm 2.46. Cihazda seçenek değerlendirilmez. 7UM62. Ni 120 ve Ni 100 mevcuttur. RTD 1 KADEME 1 veya fahrenhayt (°F) derece 9014 no’lu adres RTD 1 KADEME 1 olarak SIPROTEC. RTD 1’in montaj konumu cihaza 9012 no’lu RTD 1 YERİ adresinde bildirilir. Yayın Tarihi 10. santigrat derece (ºC) 9013 no’lu adres. sadece sıcaklık ölçmesinin yapıldığı ortama dayanarak bilgilendirme amacına hizmet eder.4).

yine santigrat derece (°C) 9015 no’lu adres. Parite çift seçilir (Even). Birinci RTD-kutusuna bağlı diğer sıcaklık algılayıcıları için de. sütun/sıra kesişim noktasına matriste bir çarpı işareti konulmalıdır.50. ne 501 „Röle BAŞLATMA“ ve 511 „Röle AÇMA “ toplu bildirimlerine girilir. 310 SIPROTEC.1 Baş. ayarlar bu şekilde yapılır. Değişiklikler. Yayın Tarihi 10.2010 . Fakat. RTD-kutusunda Ayarlar Eğer sıcaklık algılayıcı iki telli bağlantı ile kullanılıyorsa. Haberleşme hızı. başlatma mesajları „RTD x Kd.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama girilebilir. yani dahili fonksiyonlar gibi mesajlar ve ölçülen değerler yapılandırma matrisinde görüntülenir ve bu fonksiyonlar gibi yapılandırılır ve işlenebilir. veriyolu adresi 0 ile ayarlanmıştır. (sıcaklık algılayıcı kısa-devre edilerek) hat direnci ölçülmeli ve ayarlanmalıdır. Açma sıcaklığı.2 Baş. Bu amaçla.Fonksiyonlar 2. RTD 1 KADEME 2 olarak girilebilir. 9600 Bit/s 'dir. Ölçülen değerlerin ve Mesajların İşlenmesi RTD-kutusu. RTD 1 KADEME 2 veya fahrenhayt derece (ºF) 9016 no’lu adres. mod 7’de RTD kutusunda yapılabilir. böylelikle istenirse dahili bir kullanıcı tanımlı mantığa (CFC) iletilebilir ve ara bağlantılar yapılabilir.“ . Eğer olay arabelleğinde bir mesajın çıkması istenirse. DIGSI’de 7UM62 rölelerinin bir parçası olarak görülür. Mesajlar ve ölçülen değerler. Fabrika çıkışı. 7UM62. RTD-kutusu: 1 2. RTD-kutusunun işletme yönergelerinde bulunmaktadır. RTD-kutusunda mod 6’yı seçin ve ilgili sıcaklık algılayıcı için direnç değerini girin (direnç aralığı 0 . RTD-kutusu: 2 Diğer bilgiler. Aşağıdaki varsayımlar geçerlidir: Tablo 2-18 RTD-kutusunda veri yolu adresi ayarı Mod Tek yönlü Yarı çift yönlü Yarı çift yönlü RTD-Kutusu Sayısı 1 1 2 Adres 0 1 1.“ ve „RTD x Kd. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.6 Ω). ne de bir arıza durumu yaratır. Eğer 3-telli bağlantı kullanılıyorsa başka bir ayara gerek yoktur.

∞ -50 . 482 °F. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 250 °C. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 482 °F. ∞ -58 .46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2... ∞ -50 . ∞ Varsayılan Ayar Pt 100 RTD 1: Tip Açıklama 9012A RTD 1 YERİ Sargı RTD 1: Yeri 9013 9014 9015 9016 9021A RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 2 RTD 1 KADEME 2 RTD 2 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Tip 9022A RTD 2 YERİ Diğer RTD 2: Yeri 9023 9024 9025 9026 9031A RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 2 RTD 2 KADEME 2 RTD 3 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Tip 9032A RTD 3 YERİ Diğer RTD 3: Yeri 9033 RTD 3 KADEME 1 100 °C RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma SIPROTEC. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 ..2010 311 .. ancak DIGS’nin „İlave Ayarları“ menüsünden değiştirilebilir..46. 482 °F.Fonksiyonlar 2.. 250 °C. 7UM62. ∞ -58 . 482 °F. Adres 9011A Parametre RTD 1 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -58 .. Yayın Tarihi 10. 250 °C. 250 °C.. ∞ -58 . 250 °C.3 Ayarlar Sonuna „A“ harfi eklenmiş adresler..

482 °F.. ∞ -58 ... 250 °C. 250 °C.. 482 °F. 482 °F. ∞ -58 .. ∞ -50 . ∞ -58 . 482 °F.. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer Varsayılan Ayar 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Tip 9042A RTD 4 YERİ Diğer RTD 4: Yeri 9043 9044 9045 9046 9051A RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 2 RTD 4 KADEME 2 RTD 5 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Tip 9052A RTD 5 YERİ Diğer RTD 5: Yeri 9053 9054 9055 9056 9061A RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 2 RTD 5 KADEME 2 RTD 6 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Tip 9062A RTD 6 YERİ Diğer RTD 6: Yeri 312 SIPROTEC.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9034 9035 9036 9041A Parametre RTD 3 KADEME 1 RTD 3 KADEME 2 RTD 3 KADEME 2 RTD 4 TİPİ Ayar Seçenekleri -58 .. ∞ -58 . Yayın Tarihi 10. 482 °F.Fonksiyonlar 2.2010 ... Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ -50 .. 482 °F. 250 °C. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 7UM62. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ∞ -50 . 250 °C. 250 °C. ∞ -58 .

. Yayın Tarihi 10.. ∞ -58 . 250 °C. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -58 . 250 °C. ∞ -58 . ∞ -50 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Varsayılan Ayar 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Tip 9072A RTD 7 YERİ Diğer RTD 7: Yeri 9073 9074 9075 9076 9081A RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 2 RTD 7 KADEME 2 RTD 8 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Tip 9082A RTD 8 YERİ Diğer RTD 8: Yeri 9083 9084 9085 9086 9091A RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 2 RTD 8 KADEME 2 RTD 9 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Tip SIPROTEC. ∞ -58 . 250 °C. 250 °C.Fonksiyonlar 2. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ∞ -50 . 482 °F.. 482 °F. 482 °F.. ∞ -58 .. 7UM62..... 482 °F.. ∞ -50 . 482 °F. 250 °C.2010 313 . ∞ -58 .. 482 °F. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 250 °C.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9063 9064 9065 9066 9071A Parametre RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 2 RTD 6 KADEME 2 RTD 7 TİPİ Ayar Seçenekleri -50 .

.. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 250 °C. 482 °F. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .Fonksiyonlar 2. 7UM62.. ∞ -50 . ∞ Varsayılan Ayar Diğer RTD 9: Yeri Açıklama 9093 9094 9095 9096 9101A RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 2 RTD 9 KADEME 2 RTD10 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Tip 9102A RTD10 YERİ Diğer RTD10: Yeri 9103 9104 9105 9106 9111A RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 2 RTD10 KADEME 2 RTD11 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Tip 9112A RTD11 YERİ Diğer RTD11: Yeri 9113 9114 9115 9116 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 2 RTD11 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 314 SIPROTEC. 482 °F.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9092A Parametre RTD 9 YERİ Ayar Seçenekleri Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -58 ..2010 . 250 °C. 482 °F. 482 °F. 482 °F... 250 °C. 250 °C... Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 250 °C. 482 °F.. ∞ -50 .. 250 °C. ∞ -58 . ∞ -58 . ∞ -58 .. ∞ -50 .. ∞ -58 . ∞ -58 .

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Baş.2 Baş.2 Baş. RTD 4 Kd. 250 °C. 482 °F.. RTD 7 Kd.1 Baş. Arıza: RTD 5 RTD 5 Kd.46.1 Baş. RTD 5 Kd.1 Baş.2 Baş. Arıza: RTD 6 RTD 6 Kd.. 250 °C.2 Baş. ∞ Varsayılan Ayar Bağlı değil RTD12: Tip Açıklama 9122A RTD12 YERİ Diğer RTD12: Yeri 9123 9124 9125 9126 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 2 RTD12 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 2. 482 °F. RTD 1 Kd.1 Baş. Arıza: RTD 2 RTD 2 Kd. Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD (kopuk iletken/kısa devre) Arıza: RTD 1 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 1 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 1 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 2 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 2 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 2 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 3 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 3 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 3 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 4 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 4 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 4 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 5 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 5 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 5 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 6 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 6 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 6 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 7 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 7 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 7 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 8 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 8 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 8 Sıcaklık kademesi 2 başlatma SIPROTEC. RTD 3 Kd. RTD 6 Kd. Arıza: RTD 8 RTD 8 Kd. 14101 14111 14112 14113 14121 14122 14123 14131 14132 14133 14141 14142 14143 14151 14152 14153 14161 14162 14163 14171 14172 14173 14181 14182 14183 Bilgi Listesi Bilgi Arıza: RTD Arıza: RTD 1 RTD 1 Kd. Arıza: RTD 3 RTD 3 Kd.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9121A Parametre RTD12 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ∞ -50 . Arıza: RTD 4 RTD 4 Kd.4 No.2 Baş.2010 315 . Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2..2 Baş. ∞ -58 .1 Baş.2 Baş. RTD 2 Kd. 7UM62.2 Baş. RTD 8 Kd.1 Baş. ∞ -58 . Arıza: RTD 7 RTD 7 Kd.1 Baş.

RTD 9 Kd.2 Baş.1 Baş. RTD10 Kd. Arıza: RTD 11 RTD11 Kd. Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD 9 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 9 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 9 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD10 (kopuk iletken/kısa devre) RTD10 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD10 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD11 (kopuk iletken/kısa devre) RTD11 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD11 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD12 (kopuk iletken/kısa devre) RTD12 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD12 Sıcaklık kademesi 2 başlatma 316 SIPROTEC.2 Baş. Arıza: RTD 10 RTD10 Kd.1 Baş. Yayın Tarihi 10.2 Baş.2 Baş. 14191 14192 14193 14201 14202 14203 14211 14212 14213 14221 14222 14223 Arıza: RTD 9 Bilgi RTD 9 Kd. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . RTD12 Kd. 7UM62.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama No.1 Baş. Arıza: RTD 12 RTD12 Kd.Fonksiyonlar 2.1 Baş. RTD11 Kd.

Faz dönüşü işletimde değiştirilebilirse. 2. cihazdan sadece kullanılabilir ölçme büyüklüğünün bulunmadığı bir zamanda kabul edilir.47.47 Faz Dönüşü 2. Sadece eğer işletim durumu 1 bulunmuyorsa. Yayın Tarihi 10. ör.5). Devamlı sistemin faz dönüşü yine de ters olursa. SIPROTEC. bir faz dönüşü olmadan geriye alınabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. böylece faz selektif bildirimler. İşletim durumu 1'de bir faz dönüşü mümkün olmadığından. 200 ms'lik minimum kontrol süresi bitmeden önce işletim durumu 1'e ulaşılır. Koruma fonksiyonlarına etkisi Fazların değiş-tokuşu bir faz dönüşünde Pozitif. „>Ters F Sırası“ ikili girişi üzerinden parametreye kaşı ters olan faz dönüşü önceden verilebilir. Böylece.ve denetim fonksiyonları ters faz dönüşünde de iki fazın değiş-tokuşu gerekmeden doğru çalışması mümkün olur. bu sistem verilerinin parametrelenmesinde ayarlanır (bakınız Bölüm 2. Böylece bu fonksiyonun hemen hemen her koruma fonksiyonuna ve eğer verilen ve hesaplanan faz yönü denk gelmiyorsa bir bildirim veren bazı denetim fonksiyonlarına (bakın Bölüm 2. buraya yapılandırılmış ikili girişlere bir değişim sinyali. bir hidroelektrik santralında generatör işletiminin geçişi faz dönüşünü değiştirerek bir pompa işlemine geçerse.ve Negatif bileşenlerin hesaplanmasıyla ilişkilidir ve faz-faz büyüklüklerin iki faz-toprak-büyüklüğünün toplanmasıyla ve tersiyle ilişkilidir. tüm koruma. koruma cihazına bu faz dönüşünü bildirmek için yeterlidir. Bir değiştirme komutu en azından 200 ms için bulunuyorsa. Güvenlik sebebiyle kontrol sinyali. 7UM62.42.47 Faz Dönüşü 7UM62 cihazında faz dönüşü fonksiyonu ikili giriş ve parametre üzerinde gerçekleşir. her zaman bir parametre üzerinden sistem verilerinde 271 no’lu FAZ SIRASI adresi altında ayarlanır. Şekil 2-145 Faz dönüşü için mesaj mantığı Güvenlik nedeniyle faz dönüşü. ikili giriş sorgulanır.1) etkisi vardır. L2 ve L3 fazlarının ölçme büyüklükleri değiş-tokuş yapılır. yani arıza değerleri ve işletme ölçüm değerleri sahtelenmez. işletim durumu 1'deki kontrol sinyali. bir cihaz resetinde (ör.Fonksiyonlar 2.2010 317 . bir yapılandırma değişimi sebebiyle) hatalı fonksiyon oluşmaması için ancak devamlı bulunmalıdır. eğer faz dönüşü etkin değilse.1 Mantık Fonksiyon Tanımı Faz dönüşü.

7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.47 Faz Dönüşü 2.5). „>Ters F Sırası“ (5145) ikili girişi kullanılarak koruma cihazına bildirilmelidir.2010 . bu durum. 271 no’lu adreste ayarlanmıştır (bakın Altbölüm 2.47. Eğer sistem tarafında faz dönüşü geçici olarak değiştirilirse.2 Ayar Notları Fonksiyon Parametrelerinin Ayarlanması Normal işletimde faz yönü.Fonksiyonlar 2. 318 SIPROTEC.

İlk önce aşırı yük korumanın termal benzetiminin bırakması sona erer ve böylece T-Başl süresi. İhbarı parametresi EVET ayarlanmışsa görüntülenir (bakın Bölüm 2. eğer SPN Ar. 2. zaman ms olarak verilir. Bu gösterge ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ilk başlatma alan fonksiyonla başlatılır ve en son fonksiyonun bırakmasıyla bitirilir ve „Röle BAŞLATMA“ ile bildirilir. Genel cihaz başlatması. 7UM62 'de bunlar: „Koruma Baş. 4-satırlı ekranda bu parametre gizlenir.1 Fonksiyon Tanımı Genel Başlatma Cihazda bütün koruma fonksiyonlarının başlatma sinyalleri bir “VEYA” fonksiyonu üzerinden bağlanır ve cihazın genel başlatmasına yol açar. Bir grafik ekran kullanılırsa.Fonksiyonlar 2. 7UM62. Cihazın genel başlatmasından bırakmasına kadar geçen süre.“: „T-AÇM. zaman ms olarak verilir. bunların kararlarını ve güç sisteminden gelen bilgileri işler.48 Fonksiyon Denetimi 2. Yayın Tarihi 10. bu fonksiyonun sonucu olan bir çok dahili ve harici fonksiyon için önkoşuldur. o zaman ani bildirimler sadece.2010 319 .“: sonuncu olarak başlatma alan koruma fonksiyonu. Genel başlatmadan cihazın ilk açma komutuna kadar geçen süre. Genel başlatma.1.48. cihazın genel başlatmasından sonra otomatik olarak ekranda beliren arıza bildirimleridir.48.48 Fonksiyon Denetimi Fonksiyon denetimi. koruma fonksiyonlarının ve yardımcı fonksiyonların akışını düzenler. Termal aşırı yük korumanın diğer koruma fonksiyonlarıyla karşılaştırılabilir Başlatmaya sahip olmadığına dikkat edilmelidir. SIPROTEC.1 Cihazın Başlatma Mantığı Bu bölümde cihaz ekranındaki genel başlatma ve ani bildirimleri için tanımlamaları bulabilirsiniz.2). 2. Genel cihaz başlatması ile denetlenen dahili fonksiyonlar arasında şunlar sayılabilir: • Bir arıza olayının açılması: Genel cihaz başlatmasından bırakmasına kadar bütün arıza bildirimleri aarıza olayı protokollerine kaydedilir.“: „Koruma Açma“: „T-Baş. Ekran-Ani bildirimler Ani bildirimler. Açma komutuyla burada T-Başl başlatılır ve böylece bir arıza durumu açılır. ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir. • Dalga formu yakalamanın uyumu: Arıza değerlerinin saklanması ve sürdürülmesi. sonuncu olarak açma alan koruma fonksiyonu. • Cihaz ekranında ani bildirimlerin oluşturulması: Belli arıza mesajları aniden çıkan bildirimler olarak cihazın bilgisayar ekranında görüntülenebilir (bakın aşağıda „Ekran-Ani bildirimler“).

Fonksiyonlar 2.48 Fonksiyon Denetimi

2.48.2

Cihazın Açma Mantığı
Bu bölümde genel açma ve açma komutunun bırakmasıyla ilgili tanımlamalar bulunmaktadır.

2.48.2.1 Fonksiyon Tanımı
Genel Açma Bütün koruma fonksiyonlarının açma sinyalleri, VEYA-geçiti ile birleştirilir ve „Röle AÇMA“ mesajını üretir. Bu mesaj, bağımsız açma mesajları gibi, ayrı bir LED’e veya çıkış rölesine yapılandırılabilir. Toplu bildirim olarak kullanılabilir. Açma komutunun kontrolü Açma komutunun kontrolü için şunlar geçerlidir: • Eğer bir koruma fonksiyonu Blok. Röle olarak ayarlanırsa, onun çıkış rölesi kontrolü engellenir. Diğer koruma fonksiyonlarına dokunulmaz. • Bir kez verilmiş olan başlatma komutu kaydedilir (bakın Şekil 2-146). Aynı zamanda bir minimum-açma komutu süresi TMin AÇMA KOM başlatılır. Bu, açma komutunu üreten fonksiyon çok hızlı bırakmış olsa bile, kesiciye yeterli süreyle açma komutunun gönderilmesini sağlar. Açma komutu, ancak son koruma fonksiyonu bıraktıktan (artık hiçbir fonksiyon başlatılmamış) VE minimum açma komut süresi dolduktan sonra sonlandırılabilir. • Son olarak; açma komutunu, elle resetleninceye kadar tutmak da mümkünüdür (kilitleme fonksiyonu). Bu nedenle tekrar başlatmaya karşı kesici, arızanın nedeni bulunana kadar ve kilitleme elle resetlenme kaldırılana kadar, kilitlenebilir. Resetleme, ya elle LED resetleme tuşuna basılarak veya uygun şekilde yapılandırılmış bir ikili giriş etkinleştirilerek „>LED Reset“) yapılır. Bir önkoşul, şüphesiz, açma sinyali mevcut olduğu sürece kesici açma bobininin — her zamanki gibi — enerjili durumda kalması ve açma bobini akımının kesici yardımcı kontağı üzerinden kesilmesidir.

Şekil 2-146

Açma komutunun bırakılması, örnek niteliğinde bir koruma fonksiyonu için

2.48.2.2 Ayar Notları
Komut Süresi Minimum açma komutu süresi ayarı, 280 TMin AÇMA KOM Altbölüm 2.5 ’te açıklanmıştır. Bu süre, açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir.

320

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49

Yardımcı Fonksiyonlar
Cihazın genel fonksiyonları "İlave Fonksiyonlar" bölümünde tanımlanmaktadır.

2.49.1

Mesaj İşleme
Bir sistem arızası sonrası, arıza akışının doğru bir analizi için bilgiler, cihazın reaksiyonu üzerinden ve ölçme büyüklükleri üzerinden bir anlam taşır. Bu sebeple cihaz bir mesaj işleme üzerinden, üç değişik bakışla çalışır:

2.49.1.1 Fonksiyon Tanımı
Göstergeler ve İkili Çıkışlar (Çıkış Röleleri) Önemli olaylar ve durumlar, röle ön panelindeki optik göstergelerle (LED’ler) görüntülenir. Ayrıca; cihaz, uzak sinyalleme için çıkış rölelerine sahiptir. Mesajların ve göstergelerin çoğu, serbestçe yapılandırılabilir; yani fabrika çıkışı ayarlarından ayrı değiştirilebilir. Yapılandırma prosedürü,ayrıntılı olarak SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ açıklanmıştır. Mevcut kullanım kılavuzunun ekinde yapılandırmalar fabrika çıkışında sunulur. Çıkış röleleri ve LED’ler kayıtlı veya kayıtsız işletilebilir (herbiri ayrı olarak ayarlanabilir). Bellek yardımcı gerilim arızasına karşı emniyete alınmıştır. Bunlar sıfırlanması • cihazda LED tuşuna basılarak lokal olarak, • bu maksatla yapılandırılmış bir ikili giriş üzerinden uzaktan, • seri arayüzlerden biri kullanılarak veya • otomatik olarak yeni bir başlatmada (LED'lerin minimum tutma zamanına dikkat edilmelidir (bakın Bölüm 2.2). Durum mesajları saklanmamalıdır. Aynı zamanda bildirilen kriter ortadan kaldırılana kadar resetlenemezler. Bunlar, ör. izleme fonksiyonlarının mesajlarına uygulanır. Yeşil LED („RUN“) cihazın serviste, yani çalışır durumda olduğunu gösterir; resetlenemez. Sadece mikroişlemcinin kendi kendini denetleme özelliği bir arıza tespit etmişse veya yardımcı besleme gerilimi kesilmişse söner. Yardımcı besleme gerilimi mevcut, ama cihaz içerisinde bir arıza varsa, kırmızı LED („ERROR“) yanar ve cihaz bloklanır. Entegre Ekran (LCD) veya PC üzerinden Bilgiler Olaylar ve durumlar cihaz ön panelindeki göstergeden okunabilir. Ön kullanım arayüzü veya servis arayüzü üzerinden bilgilerin gönderildiği bir kişisel bilgisayar bağlanabilir. Normal durumda, yani bir arıza mevcut değilken, göstergede seçilebilir işletme bilgileri (ölçülen işletme değerleri) görüntülenir. Bir arıza durumunda, arızaya ilişkin bilgiler, yani ekran-ani arıza bildirimleri çıkar. Bu bilgilerin alındılanmasından sonra, gösterge yeniden normal olağan gösterimine döner. Mesajların alındılanması, göstergenin alındılanmasıyla aynı anlamdadır (yukarıya bakın). Cihaz, buna ek olarak, işletme mesajları, anahtarlama istatistikleri vb. için birkaç olay arabelleğine sahiptir. Bunlar, yedek bir pil ile yardımcı besleme arızalarına karşı korunmuşlardır. İstenildiğinde, ön klavye üzerinden bu mesajlara erişilebilir veya seri hizmet arayüzü üzerinden PC arayüzü kullanılarak bu bilgiler bir kişisel bilgisayara aktarılabilir. İşletmede mesajların okunması yeterince SIPROTEC 4 Sistem Açıklamlarında /1/ tanımlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

321

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Mesajların Sınıflandırılması Mesajlar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • İşletme bildirimleri; cihazın çalışması sırasında çıkabilen mesajlar: Bunlar, cihaz fonksiyonlarının durumu, ölçüm verileri, sistem verileri ve benzeri bilgileri kapsar. • Arıza durum bildirimleri (açma günlüğü); cihaz tarafından işlenmiş son 8 şebeke arızasına ilişkin mesajlardır. • Kumanda istatistiği bildirimleri; bunlar cihaz tarafından başlatılan açma komutları için bir sayıcı, muhtemel tekrar kapama komutlarını ve ayrıca kesilen akımların değerlerini ve toplam arıza akımlarını kapsar. Maksimum fonksiyonel kapsamıyla birlikte cihaz tarafından üretilen bütün mesajların ve çıkış fonksiyonlarının tam listesi, Ek’te verilmiştir. Bütün fonksiyonlar, bir fonksiyon numarasına (No) sahiptir. Ayrıca orada her mesajın nereye gönderileceği bu listede gösterilmiştir. Eğer herhangi bir fonksiyon cihazın özel sürümünde mevcut değilse veya yapılandırma sırasında Etkin Değil olarak ayarlanmışsa, doğal olarak bu fonksiyona ilişkin mesajlar çıkmayacaktır. İşletme Mesajları İşletme mesajları, cihazın, işletme sırasında ve işletme koşullarına ilişkin ürettiği bilgileri içerir. Cihazda, kronolojik sırayla 200’e kadar işletme mesajı depolanır. Yeni üretilen mesajlar listenin sonuna eklenir. Eğer maksimum bellek kapasitesi aşılmışsa, yeni mesaj en eski mesaj üzerine yazılır. Arıza Mesajları Sistemde bir arıza sonrası, örneğin başlatma veya bir açma sinyalinin başlatılması gibi arızanın gelişimine ilişkin önemli bilgilere erişilebilir. Kısa-devre arızasının başlangıç zamanı, sistem saatinden tam/doğru olarak sağlanır. Arızanın gelişimi/arızada çıkan bilgiler, arıza başlangıç anına göre -bağlı bir zamanla- çıktılanır. Bu sayede; açmaya ve açma komutunun resetlenmesine kadar geçen süreler belirlenebilir. Zaman bilgilerinin çözünürlüğü 1 ms’ dir. Cihaz ekranında ani çıkan ilanlar Bir arıza durumundan sonra başka bir operatör işlemi olmadan arıza durumunun önemli verileri, otomatik olarak cihazın genel başlatmasından sonra ekranda görüntülenir. Grafik ekranın kullanımında, ani mesajlar parametreler üzerinden ayarlanabilir (bakın Bölüm 2.2). Erişilebilen Mesajlar Son sekiz şebeke arızasına ilişkin mesajlara erişilebilir ve okunabilir. Arızalar birkaç koruma fonksiyonunun başlatma almasına sebep olduğunda, arıza, ilk koruma fonksiyonunun başlatmasıdan son koruma fonksiyonunun bırakmasına kadar meydana gelen olayların tamamını kapsar. Toplam olarak 600’e kadar mesaj kaydedilebilir. Fazla arıza mesajları gelirse, sıralamada en eski olanların herbiri silinir. Genel Sorgulama DIGSI üzerinden erişilebilen genel sorgulama, SIPROTEC 4 cihazının mevcut durumunun okunmasına imkan verir. Genel sorgulama için gerekli mesajların tümü, cihazın gerçek değerleriyle birlikte görüntülenir. Ani Mesajlar DIGSI üzerinden görüntülenen doğal ihbarlar, bir olay veya durum değişikliği olduğunda derhal güncelleştirilir. Her yeni gelen mesaj, kullanıcının güncelleştirme için beklemesine veya başlatma vermesine gerek olmadan derhal görüntülenir.

322

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Anahtarlama İstatistiği Anahtarlama istatistiği için mesajlar, kesicinin 7UM62 tarafından anahtarlama işlemine sunulan sayıcılardır ve ayrıca cihazın koruma fonksiyonları tarafından işleme sunulmuş toplanmış kısa devrelerin bırakmaları için değerlerdir. Verilen ölçme değerleri, primer değerlerdir. Bular cihazın ekranından çağrılabilir ve Operatör- ve Servis arayüzü üzerinden bir PC yardımıyla DIGSI programı ile okunabilir. İstatistik sayıcılarını veya saklanan değerleri okumak için şifre girişi gerekli değildir; ancak silmek için. Bir Kontrol Merkezine İletilen Bilgiler Eğer cihaz bir seri arayüze ile donatılmışsa, saklanmış bilgiler, ilave olarak bu arayüz üzerinden bir merkezi kontrol ve depolama birimine iletilebilir. Farklı iletim protokolleri üzerinden iletim gerçekleştirilebilir.

2.49.2

İstatistik
Cihaz tarafından işleme sokulan açma komutları sayılır. Cihaz tarafından işleme sokulan son bırakmaların akımları protokollendirilir. Kapatılan kısa devre akımları herbir şalter kutbunda toplanır.

2.49.2.1 Fonksiyon Tanımı
Açmaların Sayısı 7UM62 tarafından işleme sunulan kapatmaların miktarı sayılır, kesici konumu ikili giriş üzerinden koruma cihazına bildirilmesi şartıyla. Bunun için dahili impuls sayacını „Açma Say.=“ matriste bir ikili giriş üzerine yapılandırmak gereklidir, bu kesicinin AÇMA-Durumu üzeri kontrol edilir. İmpuls sayma değeri „Açma Say.=“ , „İstatistik" grubunda bulunur, eğer matriste „Sadece Ölçme- ve Sayma değerleri“ seçildiyse. Kapama değerleri Herbir açma komutunda aşağıdaki kapama değerleri, arıza durumu mesajlarında görüntülenir: • eğer toprak diferansiyel koruma projelendirildiyse, „I0-Dife:“ ve „I0-Tutuc:“ mesajı I/InO 'da • faz ve taraf başına primer arıza akımlarının toplamı, kA olarak • her üç fazdaki primer akımlar kA olarak, herbiri Taraf 1 ve Taraf 2 için • eğer diferansiyel koruma projelendirildiyse, Diferansiyel- ve Tutuculuk akımların bildirimleri her üç fazda gerçekleşir • üç faz-toprak-gerilimi kV olarak • primer aktif güç P, ÖD olarak (tam ortalanmış güç) • primer reaktif güç Q, MVAR olarak (tam ortalanmış güç) • Frekans, Hz olarak. İşletme saatleri Ayrıca yük altında olan işletme saatleri toplanır (= En azından bir fazın akım değeri 281 adresinde parametrelendirilen KeKapalı I min) sınır değerinden daha büyüktür.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

323

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Toplanmış arıza akımları Herbir açma komutunda her fazda bildirilen arıza akımları, Taraf 1 ve Taraf 2 için, toplanır ve bir belleğe depolanır. Sayıcı- ve Bellek durumları, yardımcı gerilim kaybına karşı korunmuşlardır. Ayar/Reset Yukarıda sunulan istatistik sayıcıların ayarı ve reseti MESAJLAR → İSTATİSTİK menü noktasında görüntülenen sayma değerlerinin üzerine yazılmasıyla gerçekleşir.

2.49.2.2 Bilgi Listesi
No. 409 1020 30607 30608 30609 30610 30611 30612 Açma Say.= >Çal Sayıcı BLK Çal.Say= Σ IL1T1: Σ IL2T1: Σ IL3T1: Σ IL1T2: Σ IL2T2: Σ IL3T2: Bilgi Bilgi Tipi IPZW EM WM WM WM WM WM WM WM AÇMA Sayısı >Çalışma Sayıcısı Bloklama Çalışma saati sayıcısı Kesilen akım toplamı L1 T1 Kesilen akım toplamı L2 T1 Kesilen akım toplamı L3 T1 Kesilen akım toplamı L1 T2 Kesilen akım toplamı L2 T2 Kesilen akım toplamı L3 T2 Açıklama

2.49.3

Ölçme
Yerinde bir çağrı için veya veri aktarımı için devamlı ölçme değerleri ve bunlardan hesaplanmış değerler mevcuttur (bakın Tablo 2-19 ve aşağıdaki gösterim.) Ölçülen değerler, arayüzler üzerinden merkezi bir kontrol ve depolanma birimine aktarılabilir.

2.49.3.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçülen Değerlerin Gösterimi Tablo 2-19 'nin işletme ölçüm değerleri Sekonder-, Primer- veya Yüzde değer olarak okunabilir. Primer- ve Yüzde değerlerin doğru görüntülenmesi için trafonun anma büyüklüklerinin, ve işletme aygıtları ve toprak yollarındaki akım ve gerilim trafolarının dönüşüm oranlarının Bölüm 2.5 ve 2.7 'e göre tam ve doğru verilmesi önkoşuldur. Tablo 2-19 , Sekonder değerlerin Primer- ve Yüzde değerlere çevirme hesabının formüllerini gösterir. Cihazın sipariş koduna, cihazın bağlantılarına ve yapılandırılan koruma fonksiyonlarına bağlı olarak, Tabloda listelenen ölçülen işletme değerlerinin sadece bazısı mevcuttur. Artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanmıştır: U0 = 1/3 · |UL1 + UL2 + UL3|. Bunun için üç gerilim girişi faz-toprak olarak bağlanmalıdır.

324

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Tablo 2-19 Ölçülen Değerler IL1 T2, IL2 T2, IL3 T2, I1 T2, I2 T2, 3I0 T2 IL1 T1, IL2 T1, IL3 T1

Sekonder,primer ve yüzde işletme ölçüm değerleri arasındaki dönüşüm formülleri Sekonder Isek T2 Primer %

Isek T1

Generatör/motor için diferansiyel koruma:

Üç fazlı trafo için diferansiyel koruma:

IEE1

IEE1 sek.

IEE1 FAKTÖRÜ · IEE1 sek.

IEE2

IEE2 sek.

IEE2 FAKTÖRÜ · IEE2 sek.

IEE-B

IEE1 sek veya IEE2 sek veya veya

UL1E, UL-E sek. UL2E, UL3E, U0 U1, U2 UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1 UE ULL sek.

ölçülen: UE sek.

ölçülen: UE FAKTÖRÜ · UE sek.

hesaplanan: hesaplanan: UE sek.= U0 ·√3 US/A US/A sek UE FAKTÖRÜ · US/A sek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

325

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Ölçülen Değerler P, Q, S

Sekonder Psek Qsek Ssek ϕ cos ϕ f ϕ cos ϕ f

Primer

%

Açı PHI Güç Faktörü Frekans

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez cos ϕ · 100

U/f

R, X

Rsek T2 Xsek T2

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez

UE3.H

ölçülen: UE3.H,sek

ölçülen:

hesaplanan: hesaplanan: UE3.H,sek= U0·√3 UDC/IDC (Transdüser 1) UDC Volarak IDC mAolarak Uuyartım Primer Değer yok Primer Değerler yok

Uuyartım (Transdüser 3)

Sistem Verileri 1'den aşağıdaki parametrelerle: Parametre Unom PRİMER Unom SEKONDER IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 UN-PRİ TARAF 1 221 222 202 203 211 212 241 Adres Parametre IEE1 FAKTÖRÜ IEE2 FAKTÖRÜ UE FAKTÖRÜ UN GEN/MOTOR SN GEN/MOTOR Uf / Udelta SN transf. 205 213 224 251 252 225 249 Adres

Ayrıca koruma fonksiyonlarından ölçme değerleri hesaplanır ve kullanıma sunulur:

326

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (R, fn) Sekonder değerler kullanıma sunulur: Şebeke frekanslı artık gerilim URE (= UE), Toprak akımı IRE (= Iee1) ve Rotor toprak direnci Rtop, Toplam direnci Rtopl, Toplam reaktans Xtopl ve Faz açısı ϕZtopl , rotor toprak korumanın toplam direnci. Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (1-3 Hz) 1-3 Hz Generatörün (7XT71) frekans ve büyüklüğü fg, Ug, Rotor devresinde akım Ig, Doldurma işleminin şarjı QC ve Rotor toprak direnci RE. Stator toprak arıza korumanın ölçme değerleri (20 Hz) Stator toprak devresinde gerilim ve akım US/T/A ve IS/T/A, belirli stator toprak dirençleri RS/T/A ve RS/T/Ap (primer) ve Faz açısı ϕ S/T/A 20 Hz Akım ve Gerilim arasında. Güç ölçümünün tanımlanması 7UM62 'de üretici ok sistemi kullanılır. Verilen güç pozitiftir.

Şekil 2-147

Sayma oklarının pozitif tanımlaması

Aşağıdaki tablo Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma alanlarını gösterir. Parametre 1108 AKTİF GÜÇ , bu sırada Generatör olarak ayarlanmıştır. „Normal durum“ altında normal işletim durumunda gösterilen güç görüntülenir: + anlamı, bir koruma cihazında görüntülenen pozitif bir güçtür, – ; duruma bağlı olarak negatif güç anlamındadır. Tablo 2-20 Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma aralığı Senkron generatör Senkron motor

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

327

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Asenkron generatör

Asenkron motor

Tablodan, Generatör- ve Motor işletimi arasındaki çalışma alanlarının reaktif güç ekseninde yansıması görünür. Yukarıdaki tanımlamaya göre güç ölçme değerleri oluşur. Örneğin bir senkreon motorda ileri yön güç denetimi veya ters güç koruma fonksiyonu kullanılacaksa, o zaman parametre 1108 AKTİF GÜÇ , Motor olarak ayarlı olmalıdır. Böylece gerçek aktif güç (yukarıdaki tanıma göre) –1 ile çarpılır. Bu, güç diyagramının reaktif güç ekseninde yansıması ve aktif gücün yorumunun değişmesi anlamına gelir. Bu etki enerji sayma değerlerinin değerlendirmesinde dikkate alınır. Örneğin asenkron makinelerde pozitif bir güç değerine ulaşılmak isteniyorsa, o zaman akım yönü atanan akım trafo setinde (ör. Parametre 201 Y.N.->NESNE T2) döndürülmelidir. Ayar paratmetresi 1108 AKTİF GÜÇ, olağan ayardaki gibi Generatör olarak kalır. Bu, üretici referans ok sistemi belirlenmesinde cihaza verilecek olan topraklama akım trafosu için gerçek topraklamaya karşılık olması anlamına gelir. Böylece tüketici sayma ok sistemdeki gibi karşılaştırılabilen oranlara ulaşılır.

2.49.3.2 Bilgi Listesi
No. 605 606 621 622 623 624 625 626 627 629 630 641 642 644 645 650 662 669 670 I1 I2 = = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD I1 (pozitif bileşen) I2 (negatif bileşen) U L1-E U L2-E U L3-E U L12 U L23 U L31 Rezidüel Gerilim UE U1 (pozitif bileşen) U2 (negatif bileşen) P (aktif güç) Q (reaktif güç) Frekans S (görünür güç) UE 3. harmonik DC Akım S/T/A %100: 20 Hz gerilim stator devresi S/T/A %100: 20 Hz akım stator devresi Açıklama

UL1E = UL2E = UL3E = UL12 = UL23 = UL31 = Uen U1 U2 P Q S = = = = = =

Frekans= UE3h = I DC = U20 I20 = =

328

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

No. 693 696 697 700 721 722 723 724 725 726 755 757 758 759 760 761 762 763 764 765 769 827 828 829 831 832 894 896 897 901 902 903 904 909 995 996 997 998 7740 7741 7749 7750 7759 7760 Rtoplam= Xtop = ϕ Ztop = Re = IL1T1= IL2T1= IL3T1= IL1T2= IL2T2= IL3T2= fgen = Ugen = Iölçüm = Qc =

Bilgi

Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD

Açıklama R/T/A (R,fn): Toplam Direnç (R toplam) R/T/A (R,fn): Toplam Reaktans (X toplam) R/T/A (R,fn): Z toplamın Faz Açısı R/T/A (R,fn): Arıza Direnci (R toprak) İşletme ölçüm akımı L1 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L1 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 2 [%] R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. frekansı R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. gerilimi R/T/A (1-3Hz): Rotor ölçüm devresi akımı R/T/A (1-3 Hz): Ters polaritede şarj(Qc) S/T/A 100%: Primer stator toprak direnci R/T/A (1-3Hz): Arıza Direnci (R toprak) S/T/A 100%: Stator devresi öngerilimi S/T/A 100%: Stator devresi toprak akımı S/T/A 100%: Stator toprak direnci (U/Un) / (f/fn) Sarımlararası rezidüel gerilim U Hassas Akım IEE-B Hassas Toprak Akımı 1 Hassas Toprak Akımı 2 3I0 (sıfır bileşen) U0 (sıfır bileşen) DC gerilim R/T/A(R,fn):Enjekte Edilen Gerilim(U RE) R/T/A (R,fn): Devre Akımı (I RE) Güç Faktörü Güç açısı Direnç Reaktans Uyartım gerilimi S/T/A 100%: Stator devresi faz açısı Transdüser 1 Transdüser 2 Transdüser 3 IL1 fazında faz açısı taraf 1 IL2 fazında faz açısı taraf 1 IL3 fazında faz açısı taraf 1 IL1 fazında faz açısı taraf 2 IL2 fazında faz açısı taraf 2 IL3 fazında faz açısı taraf 2

R S/T/Aprimer= R toprak= U SEF= I SEF= R S/T/A= U/f = U S/A = IEE-B= IEE1= IEE2= 3I0 = U0 = U DC = U Rotor/Topr = I Rotor/Topr = PF = PHI= R= X= Uuyartım= ϕ S/T/A= Td1 = Td2 = Td3 = ϕ IL1T1= ϕ IL2T1= ϕ IL3T1 ϕ IL1T2 ϕ IL2T2= ϕ IL3T2=

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

329

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.4

Termal Ölçme

2.49.4.1 Açıklama

Aşağıda termal ölçme değerleri gösterilir: • ΘS/ΘS açma: Stator sargısının aşırı yük koruma ölçme değeri, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • ΘS/ΘS açmaL1: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L1 • ΘS/ΘS açmaL2: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L2 • ΘS/ΘS açmaL3: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L3 • ΘL/ΘLmaks: Rotorun normlandırılmış sıcaklığı , Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Tuzak: Yeni bir müsaadeli yeniden başlatmaya kadar geçen süre, • ITermalBenz.: Akımların negatif bileşenleri sebebiyle rotor aşırı sıcaklığı, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • U/f Termal: Aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Ortsıc: Ortam sıcaklığı • Θ RTD 1 - Θ RTD 12: 1'den 12'ye kadar sensörlerin sıcaklığı

2.49.4.2 Bilgi Listesi
No. 660 661 766 801 802 803 804 805 910 911 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 T Uza k= Θ Ynd. Baş. = U/f Termal = Θ/Θaçma = Θ/ΘaçmaL1= Θ/ΘaçmaL2= Θ/ΘaçmaL3= ΘR/ΘRmaks= TermalBenz.= ORTAM SICAKLĞI= Θ RTD 1= Θ RTD 2= Θ RTD 3= Θ RTD 4= Θ RTD 5= Θ RTD 6= Θ RTD 7= Θ RTD 8= Θ RTD 9= Θ RTD10= Θ RTD11= Θ RTD12= Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD Açıklama Devreye Alma için Kalan Süre Yeniden Başlatma Engelleme Eşiği Hesaplanan sıcaklık (U/f) Uyarı ve açma için sıcaklık artışı L1 fazı sıcaklık artışı L2 fazı sıcaklık artışı L3 fazı sıcaklık artışı Rotor Sıcaklığı Hesaplanan rotor sıcaklığı(dengesiz yük) Soğutma ortamı sıcaklığı RTD 1 Sıcaklığı RTD 2 Sıcaklığı RTD 3 Sıcaklığı RTD 4 Sıcaklığı RTD 5 Sıcaklığı RTD 6 Sıcaklığı RTD 7 Sıcaklığı RTD 8 Sıcaklığı RTD 9 Sıcaklığı RTD 10 Sıcaklığı RTD 11 Sıcaklığı RTD 12 Sıcaklığı

330

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.5

Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü
Diferansiyel ve Sınırlama akımları IDif L1, IDif L2, IDif L3, ITut L1, ITut L2, ITut L3, I0Dif, I0Tut, 3I0-1, 3I0-2 korunan nesnenin anma akımının %'si olarak.

2.49.5.1 Bilgi Listesi
No. 7742 7743 7744 7745 7746 7747 30654 30655 30659 30660 IDifL1= IDifL2= IDifL3= ITutL1= ITutL2= ITutL3= I0-Dif= I0-Tut.= 3I0-1 = 3I0-2 = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD IDifL1(I/In nesne [%]) IDifL2(I/In nesne [%]) IDifL3(I/In nesne [%]) ITutL1(I/In nesne [%]) ITutL2(I/In nesne [%]) ITutL3(I/In nesne [%]) I0-Dif STA (I/Inominal nesne [%]) I0-Tutucu STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-1 STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-2 STA (I/Inominal nesne [%]) Açıklama

2.49.6

Min/Maks Ölçme Ayarları
Pozitif bileşenlerin minimum ve maksimum değerleri I1 ve U1, aktif güç P ve reaktif güç Q primer değer olarak, frekans f ve artık gerilimde 3. harmoniğin payında sekonder değer olarak, U3.H, herbirine güncelleştirilmiş Tarih ve Saat verileriyle. İkili girişler üzerinden veya Cihazın fabrika çıkışında ve F4 fonksiyon tuşu üzerinden Min/Maks-Değerler sıfırlanabilir. Min/Maks-Değerler: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3***

2.49.6.1 Bilgi Listesi
No. 394 396 399 400 402 407 639 640 857 858 874 875 876 877 878 Rst. Mi/Ma >UE3h MiMa Rst. >I1MinMaksReset >U1MinMaksReset >P MinMaksReset >Q MinMaksReset >FrekMi/MaReset UE3h min = UE3h maks= I1 Min= I1 Max= U1 Min = U1 Max = Pmin = Pmax = Qmin = Bilgi Bilgi Tipi IE_W EM EM EM EM EM EM MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ Açıklama Minimum ve Maksimum Sayıcı Resetleme >UE 3. Harm. MİN/MAKS Arabellek Reset >I1 MİN/MAKS Arabellek Reset >U1 MİN/MAKS Arabellek Reset >P MİN/MAKS Arabellek Reset >Q MİN/MAKS Arabellek Reset >Frekans MİN/MAKS Arabellek Reset UE 3. Harmonik Gerilim Minimum UE 3. Harmonik Gerilim Maksimum Pozitif Bileşen Minimum Pozitif Bileşen Maksimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Minimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Maksimum Aktif Güç Minimum Aktif Güç Maksimum Reaktif Güç Minimum

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

331

Bu -tüm işletme bildirimleri gibi.49.7.2010 . Yayın Tarihi 10.7 Enerji Wp. Aktif. Diğer eşik değerler. İşletme ölçüm değerlerinin hesaplanması mevcut bir arıza durumunda da gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. 7UM62 'de fabrika çıkışında sadece düşük akım denetiminin IL< eşik değeri önceden tutuludur. ayrı ayrı alıma ve verişe göre veya kapasitif ve endüktif.3 s ve ≤ 1 s'de gerçekleştirilir. MVARh veya GVARh olarak. bu denetimler direkt bir koruma başlatmasından önce başlatılır.49 Yardımcı Fonksiyonlar No. AYAR alt menüsü altında mevcut değerler üzerine yazılarak değiştirilir. reset Wp (puls) Wq (puls) WpΔ= WqΔ= Wp İleri Wq İleri Wp Ters Wq Ters Bilgi Bilgi Tipi IE_W IPZW IPZW MWZW MWZW MWZW MWZW Sayaç resetleme Puls Enerji Wp (aktif) Puls Enerji Wq (reaktif) Aktif enerji artışı Reaktif enerji artışı Wp İleri Wq İleri Wp Geri Wq Geri Açıklama 2.LED ve/veya Çıkış röleleri üzeri yapılandırılır ve arayüzler üzeri aktarılabilir. „IL<“ faz akımı için sınır değeri altında kalınırsa.49. yerleştirilebilir (bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/). 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Buna karşılık esas koruma fonksiyonları Zamanlı aşırı akım koruma veya Aşırı yük koruma gibi. eğer bunların Ölçme ve Sayı büyüklükleri uygun olarak CFC üzerinden projelendirildiyse.ve Sayısal büyüklükler için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar. 879 882 883 Qmax = fmin = fmax = Bilgi Bilgi Tipi MWZ MWZ MWZ Reaktif Güç Maksimum Frekans Minimum Frekans Maksimum Açıklama 2.1 Bilgi Listesi No. 284) bildirimi verilir.ve Reaktif çalışma için sayı değerleri primer Kilo-. Bundan başka çok kereli sınır değer aşımında bir bildirim verildiğinden. Değerlerin güncellenmesi bir zaman çizelgesinde ≥ 0. 888 889 916 917 924 925 928 929 Ölç. Enerji sayı değerleri: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3*** 2. Sınır değerlerin ayarları ÖLÇME DEĞERLERİ altında SINIRDEĞ. Wq. bu denetim programı arka planda yürür ve ölçme değerlerinin hatalı durumlardaki hızlı değişiminde duruma göre koruma fonksiyonlarının başlatmaları olursa karşılık gelmez. „AN I<“ (No.49. Mega.8 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli Ölçülen.veya Gigawattsaati olarak veya primer kVARh. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya aaltında kalınırsa. 332 SIPROTEC. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur.

dolayısıyla bir işlem onayı gerekli değildir. SIPROTEC.49. ITut-L1. Bu arabellekte. 2. 2. P. 8’e kadar arıza kaydı depolanabilir. ITut-L3 (nesne anma akımına bağlı) ve u= veya i= üç transdüser 1. ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir. iL2 T1.9 Ayar Noktaları (İstatistik) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli istatistik büyüklükleri için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar.Saatleri>“ (No.25 ms'lik bir gridte (50 Hz ile) örneklenir ve bir akış belleğinde depolanır (periyot başına 16 Örnekleme).8. „ANÇal.49. iL2 T2.Saatleri> Bilgi Bilgi Tipi GW AM Açıklama Çalışma saatleri daha büyük Ayar Değeri Çalışma Saatleri 2. 7UM62. iEE1.9. iL3 T2. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. dahili operatör yüzeyi ve seri arayüz üzerinden tetiklenebilir. ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir.1 Bilgi Listesi No.49. Iee1. uL3. Q.Sa. ancak bu süre en uzun 80 s’dir.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. Bir arıza durumunda bu veriler.2010 333 .10.> ANÇal. UE. „Ça.>“ sınır değerinin aşılmasında. I2. 272) bildirimi verilir. Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“. Arıza kaydı belleği. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır. f–fN. Iee2. Bir kişisel bilgisayar kullanılarak arayüzler üzerinden verilere erişilebilir ve bu veriler. 272 Ça.10 Osilografik Arıza Kayıtları Çok fonksiyonlu koruma 7UM62 bir arıza değeri belleğine sahiptir. Her yeni arızada arıza değeri belleği güncellenir.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüklerinin anlık değerleri iL1 T1. iL3 T1. iEE2 ve uL1. R ve X pozitif bileşen empedansı görüntüler. R ve X bir gridte periyot başına 1 ölçme değeri bir akış belleğinde depolanabilir. 284 IL< AN I< Bilgi Bilgi Tipi GW AM IL< düşük akım Ayar Değeri I< alarm Açıklama 2. iL1 T2. Bir arıza durumunda bu veriler.49. uL2. IDif-L2. uE. U1.Sa. Ölçme büyüklüklerinin RMS değerleri I1. arıza sırasında kaydedilen verilerin grafik gösterimini sağlar ve iletilen ölçme değerlerinden empedanslar ve efektif değerler gibi ek büyüklükleri hesaplar. bu bellek opsiyonel olarak çeşitli ölçme büyüküklerini örnekler ve bir akış belleğinde anlık değer veya efektif değer olarak saklar. Yayın Tarihi 10. Sonuncusu.1 Bilgi Listesi No. ancak bu süre en uzun 5 s’dir.Fonksiyonlar 2. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya altında kalınırsa. koruma başlatması için ayrıca bir ikili giriş üzerinden. Akımlar ve gerilimler primer ve sekonder büyüklükler olarak gösterilebilir. koruma verileri işleme programı DIGSI ve grafik çözümleme programı SIGRA kullanılarak işlenebilir.49. ITut-L2. IDif-L1. ϕ. IDif-L3.

eğer projelendirmede 104 no'lu adres altında ARIZA DEĞERİ = Ani değerler veya RMS değerler ayarlandıysa yürütülebilir. Dalga formu yakalamanın diğer tespitleri OSİLOGRAFİK ARIZA KAYDI alt menüsünde. Bir gerçek kayıt zamanı. 0. Arıza verilerinin değerlendirmesi. menü PARAMETER altında gerçekleşir. Cihazın açması referans zaman olarak da seçilebilir (AÇMA ile Baş.2Ayar Notları Dalga Formu Yakalama Dalga formu yakalama sadece. Dalga formu yakalama.. Makine korumada dalga formu yakalamasının kapsamı komple arıza durumu tarafından belirlenmiştir. Eğer ikili girişin süresi ∞’a ayarlanmışsa. UZUNLUK kadar (Adres 403) sürer. Normalinde tetikleme zamanı cihaz başlatmasıdır.KAY. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. koruma fonksiyonlarının gecikme zamanına ve kayıtlı arıza durumlarının istenilen sayısına göre düzenlenir.ile kayıt) veya cihazın açması (AÇMA ile kayıt) olabilir. arıza verileri bu arayüz üzerinden bir merkezi cihaza aktarılabilir (ör. 7UM62.50 sn 0.05 .00 sn 0. veri iletimi istemi otomatik olarak yürütülür ve veri iletiminin korumanın her bir başlatma sonrası veya sadece bir açma sonrası olması gerçekleşebilir. Ayar kayıt kriterine göre.ile kayıt Açıklama Dalga Formu Yakalama 403 404 405 406 MAKS.SONR. 1. Not: RMS kaydında Parametre 403 . Adres 403).KAY. Kayıt dinamik olarak tetiklenir. MAKS.10 .10. UZUNLUK 403 no'lu adresinde ayarlanır.ÖNCESİ SÜRE ( Adres404) ve olay sonrası dalga formu kayıt süresi bırakması sonrası biter OL.KAY. Bu zaman içinde 8 arıza kaydı. 2. bu o zaman kayıt kriteridir. Burada kayıt saklama kriteri cihazın çalışması (Baş.30 . ZM. G üz. UZUNLUK. referans zamanı ve kayıt kriteri arasında tercih yapılır (Adres 401 DALGAFORMU TET. UZUNLUK TET.ÖNCESİ SÜRE OL. dalga formu yakalama için kullanıma sunulmuştur (bakın Adres 104). (Adres 405) daha sonra saklama kriteri olarak kaybolur. o zaman kayıt uzunluğu ikili girişin enerjilendiği sürenin (statik). yani herhangi bir fonksiyonun başlatması zaman 0'a atanır.406 için adlandırılan zamanlar Faktör 16 kadar uzatılır. tetikleme öncesi dalga formu kayıt süresi zamanı referans zaman öncesi başlar TET.50 sn Maksimum Dalga Formu Kayıt Uzunluğu Tetikleme Öncesi Dalga Formu Kayıt Sü.49. Ayar Seçenekleri Baş. en uzun MAKS.). Olay Sonrası Dalga Formu Kayıt Süresi Giriş ile Kayıt Süresi 334 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. anma değerine normlandırılır ve bir grafik gösterim için hazır hale getirilir.KAY..49. 5. SICAM). Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“..).49 Yardımcı Fonksiyonlar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa. Bir merkezi cihaza bilgilerin aktarılması durumunda. Yayın Tarihi 10.3Ayarlar Adres 401 Parametre DALGAFORMU TET.2010 .SÜ. adresi belirler (ancak en uzun MAKS. ∞ Varsayılan Ayar Baş. 4..05 . Anlık değerlerin kaydında toplam maksimum 5 s.ile kayıt AÇMA ile kayıt AÇMA ile Baş. 0. bir ikili giriş üzerinden veya bir PC bağlı işletim arayüzü üzerinden etkinleştirilebilir. 406 no’lu G üz. Bu arıza kaydı uzunluğunu.SONR.00 sn.10. Akımlar ve gerilimler kendi maksimum değeriyle ilişkilendirilir. Arıza kaydı başına uygun maksimum kayıt süresi.10 sn 0. Bir arıza durumu herhangi bir koruma fonksiyonun başlatmasıyla başlar ve bir koruma fonksiyonun son başlatma bırakmasıyla biter.20 sn 0. kaydedilebilir.00 sn 0. Dalga formu yakalama için. bir merkezi cihazda uygun programlar tarafından yapılır. 2.00 sn 0. 5. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır.SÜ. ZM. Tetikleme öncesi dalga formu yakalama süreleri ve olay sonrası dalga formu kayıt süreleri daha ilave edilir. RMS kaydında maksimum 80 s.

2010 335 . >DalgaYak.Tet. Dalga silindi Ar. 4 203 30053 ArKay.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Saat şunlardan etkilenebilir • dahili saat RTC (Real Time Clock). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sürüyor Bilgi Bilgi Tipi IE EM AM_W AM Arıza Kaydı Başlatma >Dalga Formu Yakalama tetikleme Dalga Formu verisi silindi Arıza kaydı sürmekte Açıklama 2. DCF 77.49. o zaman bu seçilmelidir.-Box Impuls ikili giriş üzerinden Alan veriyolu (DNP. işletme.11.49. Dahili arabellek pilinin korunması için bu.YYYY) veya US-amerika formatı (AA/GG/YYYY) verilebilir.Kay.10. ör.AA. Senkronlama kaynağı değiştirmenin yolu SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarında yeterince açıklanmıştır. • harici dakika impulsları ikili giriş üzerinden. • harici senkronlama kaynakları (ör. Yayın Tarihi 10. birkaç saat sonra yardımcı gerilim beslemesi olmadan kendiliğinden kapanır. SIPROTEC. Aşağıdaki işletim türleri arasından seçilebilir: No.Fonksiyonlar 2.Baş.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. Not Cihazın fabrika çıkışında – cihazın bir sistem arayüzü ile olup olmadığından bağımsız olarak – dahili saat RTC senkronlama kaynağı olarak önceden ayarlanmıştır. 2.11 Tarih-/Saat ayarları Dahili Tarih-/Saat ayarları olayların tam tamına zamansal atamasını.4Bilgi Listesi No. IRIG B). 7UM62. Modbus) NTP (IEC 61850) Açıklamalar RTC üzerinden dahili senkronlama (önayar) Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 60870-5-103) PROFIBUS-arayüzü üzerinden harici senkronlama IRIG B üzerinden harici senkronlama (telegram formatı IRIG-B000) Zaman sinyali DCF 77 üzerinden harici senkronlama Zaman sinyali SIMEAS-Senk. Zaman senkronlama harici bir kaynak tarafından gerçekleştirilecekse.ve arıza bildirmlerinde veya Minimum -Maksimum değerleri mümkün kılar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İşletim Modları Dahili IEC 60870-5-103 PROFIBUS DP Zaman sinyali IRIG B Zaman sinyali DCF77 Zaman sinyali Senk.49.Box üzerinden harici senkronlama İkili giriş üzerinden Impuls ile harici senkronlama Alan veriyolu üzerinden harici senkronlama Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 61850) Zaman verileri için avrupa (GG.

o zaman bir kontrol merkezine iletilen bilgilere etki edilebilir.49. Test işletimi ve iletimi kilitlemenin nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı. – Cihaz kontrol merkezine bağlı olmalıdır. Diyalog kutusunun diğer bir sütununda test edilecek bildirimler için bir değer belirlenir (örneğin mesaj geliyor/mesaj gidiyor) ve (Hardware-Test menüsü için) No 6 şifre girdisi sonrasında bir mesaj üretilebilir. Sistem arayüzünün ve cihazın ikili giriş ve çıkışlarını test etmek üzere yardımcılar mevcuttur. 2. Bu tanılama ile. Sunulan protokolün tipine bağlı olarak. cihazın ön cephesinin kullanımıyla veya operatör. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır. mesajların gerçek arızalar olmadığı anlaşılır. matriste sistem arayüzüne yapılandırılan tüm mesajların ekran metinleri gözükecektir. Uygulamalar • Test Modu • Devreye alma Ön Koşullar Aşağıda tanımlanan devreye alma yardımcılarını kullanabilmek için.12 Devreye Alma Yardımcıları Test modu veya devreye alma esnasında merkezi veya ana bir bilgisayar sistemine gönderilen cihaz verileri üzerinde etkili olunabilir. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır. cihaz mahallinde test ediliyorken „test işletimi“ mesajı eklenir.12.49. Ayrıca.12.1Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi Eğer cihaz merkezi bir kontrol. Bunun için bir diyalog kutusunda.2010 .49. şunlar geçerlidir: – Cihaz bir arayüze sahip olmalıdır.veya hizmet arayüzünün kullanımıyla bir PC yardımıyla gerçekleşebilir.cihaz çalışması kullanılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. merkezi kontrol sistemine iletilen bütün mesajlara ve değerlere.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. Bu dönüştürme ikili girişler üzerinden. Yayın Tarihi 10. test esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletilemeyeceği. belirlenir („Veri İletimini Bloklama“). mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI .veya bellek sistemine bağlı ise. İlgili mesaj yerleştirilir ve hem SIPROTEC 4 cihazının işletme mesajlarından hem de sistemin kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir. 336 SIPROTEC. 7UM62.Fonksiyonlar 2.2Sistem Arayüzünün Testi Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa. 2.

12. seri arayüzler veya bir ikili giriş üzerinden de cihaza komutlar verilerek osilografik kayıt başlatılabilir.“ fonksiyonu atanmalıdır. devreye almada enerjileme testleri uygulanabilir.12. denetlenebilir. SIPROTEC.3İkili Girişlerin/Çıkışların Anahtarlama Durumlarının Kontrolü Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri.ve çıkışlar ve LED’lerin bu andaki anahtar durumları görüntülenir. Harici bir tetikleme ile (yani. Osilografik kayıt tetiklemesi. her bir çıkış rölesi uyatılır ve bununla sistem ve koruma cihazı arasındaki bağlantı konfigüre edilmiş mesajlarını oluşturmadan. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutlar veya mesajlar gösterilir. Prosedür „Montaj ve Devreye Alma“da detaylı olarak açıklanmaktadır. örnek olarak. korumanın davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. Diyalog kutusunun diğer bir sütununda. (Hardware-Test menüleri için) 6 no'lu şifre girdisi sonrasında bağımsız durumuna çevrilme imkanı sunulur. Herbir ölçme kaydı atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir numarayla bir arıza durumu protokolü oluşturulur. çıkış röleleri ve LED’leri. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması Devreye alma işlemlerinde korumanın kararlılığını denetlemek için. örneğin devreye alma fazında sisteme doğru bağlantılar kontrol edilir. Sistem arızaları sırasında verilerin kaydedilebilmesine ilaveten.2010 337 . bu ölçme kayıtları. Osilografik kayıtlar. Böylece. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır. DIGSI yazılım programı.49. şebeke arızası göstermediklerinden. cihaz tarafından normal arıza kaydı olarak işlenir. 7UM62. Böylece. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. Sonuncusunda.49. bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir test ölçme kaydı.Tet. 7UM62. Yalnız. 2.Fonksiyonlar 2. Bir diyalog kutusunda bulunan bütün ikili giriş. Yayın Tarihi 10. Ayrıca. bu ikili girişe „>DalgaYak. ekranda arıza durumu-mesaj belleğinde listelenmezler.

1 Açıklama Dahili operatör alanı üzerinden kullanım Navigasyon tuşlarıyla ▲. itiraz sebebini aydınlatır (ayrıca bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları). Eğer bir dakika içerisinde bu müsaade gerçekleşmezse. DIGSI üzerinden kullanım Kontrol cihazlarının kumandası operatör paneli üzerinden bir PC ile kullanım programı DİGSİ aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu mesaj. içinde çeşitli imkanların sunulduğu ve ▼ ve ▲ tuşlarıyla seçilebilen (ör.1. işlem iptal edilir. Bir şifre girişinden sonra.2010 . iptal) yeni bir pencere açılır. Kontrol edilecek anahtalama aygıtlarının sayısı mevcut ikili Giriş ve Çıkışlarla sınırlıdır. esas olarak mevcut ikili giriş ve çıkışlarla sınırlıdır.ve Çok kereli barayla şalt tesisleri desteklenir. seri arayüz ve kontrol tekniğine bir bağlantı ile Basit. cihazın operatör alanı üzerinden.50. Bu nedenle 7UM622 modeli öncelikle kullanılmalıdır Hatalı bağlantılara karşı yüksek güvenlik kilitleme denetimi ve bağlantı türleri ve işletim türü ile ilgili büyük bir modelle sağlanır. kontrol menüsüne ulaşılır ve orada faaliyet gösterecek anahtarlama cihazı seçilir.ikili giriş üzerinden) Basit. Mesaj. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Kontrol Cihazı Anahtarlama cihazlarının kontrolü. • DIGSI kullanılarak. PC ile operatör arayüzü üzerinden.50 Komut İşleme 2. 2. bunun yardımıyla güç sisteminde anahtarlama uygulamalarını yerine getirme fırsatı yaratılır. Ayrıca cihazda belirli ayarlar seri arayüz için yapılmıştır (bakın SIPROTEC 4Sistem Açıklamaları). Kontrol.Fonksiyonlar 2. açma. ▼. Komut müsaadesi verilmeden önce veya şalter seçimi esnasında herhangi bir anda ESC tuşuyla iptal de mümkündür. 7UM62. 338 SIPROTEC. kapama. esas anahtarlama işlemi gerçekleşir. 2. • Kontrol merkezi tekniği üzerinden uzaktan kumanda (örneğin SICAM) • Otomatik fonksiyon (ör. Sonra. Eğer bir kilitleme koşulunun sağlanmaması sebebiyle seçilen kumanda komutu kabul edilmemişse.50. Sistem arayüzü üzerinden kullanım Anahtarlama cihazlarının kontrolü seri sistem arayüzü üzerinden ve anahtarlama tesislerinin kontrol tekniğine bağlantısı ile gerçekleşebilir. Yayın Tarihi 10.50 Komut İşleme SIPROTEC 4 7UM62 cihazında bir komut işleme dahil edilmiştir. Bunun için gerekli çevre donanımlarının hem cihazda hem de sistemde fiziki olarak mevcut olması gereklidir. Kumanda edilecek şalt teçhizatı sayısı.ve Çift baralı anahtarlama teçhizatı için gerçekleştirilir. o zaman ekranda bir işlem cevabı çıkar. dört komut kaynağından verilebilir: • Cihazın lokal kullanıcı arayüzündeki ön klavye kullanılarak lokal kumanda. Eğer bu yeni bir ENTER-Tuşu onaylamasından sonra cevaplanırsa. cihazın başka bir kullanımı mümkün olmadan önce ENTER tuşu ile onaylanmalıdır. . Yaklaşım şekli SIPROTEC 4–Sistem Açıklamaları’nda (Sistem Kontrolü) açıklanmıştır. bir güvenlik soruşturması yapılır.

örneğin transformatörün daha düşük. doğrudan şalt teçhizatının işletimine verilen ve işletim durumu değişikliklerine etki eden tüm komutları kapsar: • Kesicilerin. Bir komutun uygulama adımlarının tümü. Aynı zamanda. Bunlar. ancak önceden belirlenen koşullar uyumlu olarak sonuçlandıktan sonra uygulanmasını gerçekleştirmek için mevcuttur.Fonksiyonlar 2.2. • Anahtarlama yetkisi (uzak/yakın).50 Komut İşleme 2. Belirlenmiş denetimler yanında ayrıca herbir anahtarlama aygıtı için. • Dahili belleklerin veya veri durumlarının ayar/reset için alındılama ve resetleme komutları. Ayırıcıların (senkronlanmamış) ve Toprak ayırıcılarının kumandası için komutlar.2 Komut Tipleri Sistem kumandası ile ilgili cihaz üzerinden çeşitli komut tipleri seçilebilir: 2. parametre seti değişikliği.3 Komut İşleme Komut yolundaki güvenlik mekanizmaları. durum değişikliklerini cihaza bildirmek veya bunları alındılamak gibi görevler yapar. bir komutun. başka kilitlemeler de yapılandırılabilir. veri iletimini kilitleme ve sayaçlarını resetlemek gibi dahili ayarları tesis etmek üzere işaretleme komutları (“Ayarlama“ için) kullanılabilir. Yayın Tarihi 10.2010 339 .ve daha yüksek kademeleri için komutlar • Yapılandırılabilir zaman ayarlarıyla ayar-noktası komutları. işletime doğrudan kumanda çıkışı yürütmezler. SIPROTEC.50. • Kumanda edilen teçhizatın örneğin işlemle bağlantılarının kopması durumunda bu teçhizata ilişkin ihbarlar ve anahtarlama durumları gibi elle “Manüel Üzerine Yazma“ bilgilerini elle geçersiz kılma komutları. • Kademe komutları.50.1 Açıklama İşlem Komutları Bu. örneğin E-Bobinlerinin kumandası için Cihaz Dahili Komutlar Bu komutlar. dahili fonksiyonları başlatmak. 7UM62. bilgi durumunda bu şekilde işaretlenir ve buna uygun olarak görüntülenebilir. aşağıda özet olarak verilmiştir. komutun gerçek doğrudan uygulaması da izlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kumanda komutu verildikten sonra.50. • Bir işletim nesnesinin bilgi değeri için „Bilgi durumu“ yardımcı bilgisinin ayar/reset için durum bilgisi komutları – Giriş yoksayıldı – Çıkış Yoksayıldı 2. Elle geçersiz kılınan teçhizat.

ama bir ikili çıkışa atanmadıysa.Fonksiyonlar 2. 7UM62. cihaza bağlı çift çalışma kilidi) – n kontrolden-1’i (ortak kontak toprak potansiyeli gibi çoklu atamalı tertiplerde. bir komutun.1 Açıklama Bir komut uygulaması kontrolü Aşağıdaki noktalara dikkat edin: • Komut girişi örneğin cihazın dahili kullanımı üzerinden – Şifre kontrolü → Erişim Yetkileri – Anahtarlama modunun kontrolü (etkinleştirilmiş/etkisiz kılınmış kilitleme) → Etkisiz kılınmış kilitleme durumunun seçilmesi • Yapılandırılabilir komut kontrolleri – Anahtarlama yetkisi – Anahtarlama yön kontrolü (Varsayılan-Aktuel-Karşılaştırma) – Anahtar hata koruması. etkilenen çıkış rölesi için. Alan kilitlemesi (mantık CFC kullanılarak) – Anahtar hata koruması.3.50. o an başlatılmış olup olmadığı kontrol edilir) Komutun Uygulanmasını İzleme Aşağıdakiler izlenir: • Bir iptal komutundan dolayı bir komut işleminin arızası • Çalışma periyodunun izlenmesi (geribildirim mesajı izleme süresi) 2.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. komut reddedilir) – Çıkış kilitlemesi (eğer kesici için bir çıkış kilitlemesi programlanmış ve komutun uygulanması sırasında bu kilitleme de etkinse. 340 SIPROTEC. komutlar iptal edilir veya geciktirilir) – Çıkış olarak kumanda cihazı mevcuttur (eğer bir kumanda cihazı yapılandırılmış.50 Komut İşleme 2.4 Kilitleme Kilitleme.50. Sistem kilitlemesi (merkez SICAM üzeri) – Çift çalışma kilidi (paralel anahtarlama kumandalarının kilitlemesi) – Koruma bloklaması (koruma fonksiyonlarıyla anahtarlama kumandalarının kilitlenmesi) • Sabit komut kontrolleri – Zaman aşımı izleme (yazılım gözetleyici. komutun başlatılmasından rölenin nihai kontağını kapatmasına kadar kumanda işleminin yürütüldüğü süreyi izler) – Ayar değişikliği sürmekte (ayar değişikliği sırasında. bu durumda komut reddedilir) – Donanım-Hatası Modülü – Komut bu kumanda cihazı için uygulanmakta (bir kumanda cihazı için aynı anda sadece bir komut işlenebilir. kullanıcı-tanımlı mantıkla (CFC) gerçekleştirilebilir.

Bu kontroller DIGSI üzerinden etkinleştirilebilir (kilitlemeli anahtarlama /işaretleme) veya etkisiz kılınabilir (kilitlemesiz). Kilitlemeli/Kilitlemesiz Anahtarlama SIPROTEC 4 cihazlarında. Kilitleme denetimleri. (yapılandırma matrisinde) fider birimi içerisinde özel bir parametreye atanır. Komut işleyişi sonucu beklendiği gibi gerçekleşmiştir. Bir merkezi kontrol sisteminde sistem kilitlemesine gerek duyan kontrol cihazları. • otomatik komutlarda.1 Açıklama Bir SICAM/SIPROTEC 4 sisteminde. yapılandırılmış kilitleme koşullarının röle tarafından kontrol edilmeyeceği anlamına gelir. pozitif olmuştur. sistem kilitleme kontrolleri genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • Sistem kilitlemesi. “Eksi”.50 Komut İşleme 2. yapılandırılabilir komut kontrolleri. yani kilitlemelerden bağımsız olarak yerine getirilir. kesici kontrolden CFC ile etkisiz kılınmış kilitlemeyi tanıma yoluyla. merkezi kontrol sisteminde istasyonun sistem veri tabanına dayanır • Sistem/Fider Kilitlemeleri. GOOSE ile dahili cihaz iletişimi EN100-Modülü üzerinden yapılır) Kilitleme kontrollerinin kapsamı.2010 341 . fider biriminin yapılandırma sırasında belirlenen teçhizat veritabanına (geribildirimler) dayalıdır • fider kilitlemeleri geçen GOOSE-Mesajlar ile fider ve koruma cihazların arasında doğru (IEC 61850: ile.50. komut işleyişine ilişkin mesajlar ve kesicinin başarılı şekilde kumanda edilmesi durumunda işletme ihbarlarında çıkan geribildirim mesajları görülmektedir. Bütün komutlarda. Aşağıdaki şekilde. negatif bir onaydır. Çıkış yoksayıldı İptal komutu Komut Anahtarlama Elle işaretleme Giriş yoksayıldı Çıkış yoksayıldı İptal CO MT GB ÇB CA Sebebi Mesaj CO+/MT+/GB+/– *) GB+/– *) CA+/– Mesajda görünen “artı” işareti. Kilitlemeli anahtarlama.4. DIGSI ’deyse bunlar doğal mesajlar olarak gözükür. yani komut reddedilmiştir. görüntülenen formda sadece cihazın ekranında işletme mesajları içinde görüntülenir. • yakın/uzaktan komutlar için PROFIBUS üzerinden ek bir kilitlemeyi etkisizleştirme komutu kullanılarak. giriş kilitlemesi Bilgi durumu komutu. bir komut onayı anlamına gelir. paramatreleme ile belirlenir. komut bir mesaj ile ve ona eklenen bir eksi işareti ile (örneğin. kilitlemeli (normal) veya kilitlemesiz (Interlocking OFF) işletim modunun seçilmesi gerektiği belirlenebilir: • lokal komutlarda. Elle işaretleme veya İptal gibi diğer dahili komutlar kontrol edilmez. 7UM62. GOOSE konusunda daha fazla bilgi için SIPROTEC-Sistem Açıklamaları/1/ e bakın.Fonksiyonlar 2. Komut tipi Gönderilen komut Elle işaretleme Bilgi durumu komutu. beklenmeyen bir sonuçtur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer bir koşul yerine getirilmemişse. tüm yapılandırılmış kilitleme koşullarının. şifre denetimli olarak ayarları tekrar programlanarak. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda olası kullanım cevapları ve bunların sebepleri gösterilmiştir. SIPROTEC. *) işaretli mesajlar. „CO–“ ve ilgili çalışma cevabıyla iptal edilir). bütün anahtarlama aygıtları ve işaretlemeler için ayrı ayrı programlanabilir. Aşağıdaki tabloda şalt teçhizatına gönderilen olası komutların tipleri ve bunlara eşlik eden mesajlar görülmektedir. komut kontrol rutinleri ile denetleneceği anlamına gelir. Yayın Tarihi 10. aynı zamanda „Standart Kilitleme“ olarak adlandırılır. Kilitleme kaldırılmış veya kilitlemesiz anahtarlama.

50 Komut İşleme Şekil 2-148 Kesicinin (Q0) kapatılması sırasında çıkan bir işletme mesajı . kilitlenmiş anahtarlamada sorulur ve dikkate alınır. • Çift çalışma kilidi: Paralel anahtarlama kumandaları. örneğin bu. eğer cihazda (parametreleme ile) bir lokal kumanda izinli ise olur. • Anahtarlama Yetkisi LOKAL: Lokal kumandanın anahtarlama komutu (Komut sebep kaynağı ile LOKAL).Fonksiyonlar 2. • Koruma Kilitlemesi: Cihazın koruma fonksiyonlarından biri arıza gösterdiği zaman. Bir tekrar başlatmanın. DIGSI tarafından anahtarlanamaz. Eğer kilitlemeyi kaldırırsanız. Bunun tersine. Sadece bu VD ’li komutlar (Anahtarlama yetkisi = UZAK) cihaz tarafından kabul edilir. bir ikincisi uygulanamaz. CFC yoluyla alan kilitlemesi üzerinden gerçekleştirilebilir. AÇMA-komutu her zaman uygulanır. Aşırı yük koruma elemanlarının başlatmalarında bir arıza durumunun açılabildiğine ve bununla bir Kapama komutunun itiraz edilmesine yol açacağına dikkat edin. KAPAMA. 342 SIPROTEC. • Fider Kilitlemesi: Cihazda bırakılmış CFC ile oluşturulmuş mantık bağlantıları.2010 . diğer taraftan tekrar çalışmayı engellemenin motorlar için bu durumda kapama komutunun da motora otomatik olarak itiraz edilmeyeceğine dikkat edin. • Anahtarlama Yetkisi UZAK: Uzak kumandanın anahtarlama komutu sadece (Komut sebep kaynağı ile UZAK).anahtarlama komutu kilitli anahtarlamada reddedilir. eğer cihazda (parametreleme ile) bir uzak kumanda izinli ise mümkün olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Sistem Kilitlemesi: Sistem kilitleme için şalter hakimiyetinde lokal komut = yerel merkez sistemine iletilir. Uzak kumandasının anahtarlama komutları reddedilir. Bir komut yürütülürken. kumanda komutu iptal adilir ve uygun mesaj verilir. Yayın Tarihi 10. Bu denetlemeler parametre üzerinden ayrı ayrı başlatılabilir veya kapatılabilirler: • Anahtarlama yönü kontrolü (Anahtar Konumunda): Eğer kesici olmalı durumunda bulunursa. bu durumda başka yollarla kilitlenmesi gerekir. Sistem kilitlemeye bağlı olan bir anahtarlama cihazı. hem kilitli hemde kilitsiz kumanda için geçerlidir. Eğer bu kontrol mekanizması başlatılır ise. birbirlerine karşı kilitlenir. eğer cihazda (paramatreleme ile) uzaktan kumanda izinli ise olur.Örnek Standart Kilitleme (sabit programlanmış) Standart kilitlemer herbir şalt teçhizatının sabit yapılandırılmış denetlemelerine sahiptir. • Anahtarlama Yetkisi DIGSI: Lokal veya uzaktan bağlı bir DIGSI’nin (sebep kaynağı DIGSI ile) bir anahtarlama komutu sadece. Bir DIGSIPC cihazda bildirilirse. 7UM62. o zaman kendi Virtual Device Number (VD) da saklanır.

50 Komut İşleme Şekil 2-149 Standart Kilitlemer Aşağıdaki şekilde DIGSI kullanılarak kilitleme koşullarının yapılandırılması gösterilmiştir. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.2010 343 .

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunların kısaltmaları önceki tabloda gösterilmiştir. Bütün parametrelenmiş kilitleme koşulları gösterilmiştir. yapılandırılmış kilitleme sebepleri okunabilir şekildedir. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.2010 . 7UM62.Örnek 344 SIPROTEC.50 Komut İşleme Şekil 2-150 Kilitleme koşullarının ayarlanması için DIGSI-Diyalog kutusu nesne özellikleri Cihaz göstergesinde. Şekil 2-151 Yapılandırılmış Kilitleme Koşulları . Tablo 2-21 Komut tipleri ve ilgili mesajlar Kilit çözme-Tanımalar Anahtarlama yetkisi Sistem Kilitlemesi Fider Kilitlemesi/Bölge denetimi Anahtar Konumunda (Anahtarlama yönü kontrolü) Koruma kilitlemesi Tanıma (Kısaltma) L S Z P B Ekran Gösterge L S Z P B Aşağıdaki şekil örnek niteliğinde cihaz ekranında üç şalt teçhizatı için okunabilir kilitleme koşulları gösterilmiştir. Bunlar aşağıdaki tabloda harflerle işaretlenmiştir ve anlamlarıyla açıklanmıştır.

DIGSI kullanılarak komutların başlatılmasına veya kilitlenmesine imkan verir. Projelendirme Anahtarlama Yetkisi mevcut Anahtarlama Yetkisi DIGSI mevcut direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) e/h (ilgili nesne oluşturma) e/h (ilgili nesne oluşturma) Anahtarlama yetkisi LOKAL (lokal komutlar için kontrol: e/h Anahtarlama yetkisi UZAK (LOKAL-. lokal-çalışmanın uzak. arkasında kendi Virtual Device Number VD numarası da bulunur.ve DIGSI-Komutlarına karşı müsaade almasını veya kilitlenmesini sağlar. Özel müsaade koşulları yoluyla „müsaade edilmiş" veya „fider kilitlemeli" bilgiler kullanılabilir. ''DIGSI anahtarlama yetkisi'' nesnesi. UZAK veya DIGSI-Komutlarında kontrol: e/h SIPROTEC. Bir DIGSI-PC (lokal veya uzak) cihazda bildirilirse. Komut işlemi. 7UM62. CFC üzerinden bir müsaade mantığı geliştirilebilir. DIGSI-PC çıkış yaparsa. ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla ikili giriş üzerinden de ve fonksiyon tuşları “Lokal” ve “Uzak” arasında değiştirilebilir 7UM623'de anahtarlama yetkisi anahtar şalteriyle değiştirilebilir. 7UM621 ve 7UM622’de anahtarlama yetkisi.Fonksiyonlar 2. Komutlar sadece bu VD numarası ile (kontrol yetkisinde = AÇ veya UZAK) cihaz tarafından kabul edilirler. VD numarası tekrar silinır. Yayın Tarihi 10.50 Komut İşleme CFC üzerinden müsaade mantığı Alan kiliştlemesi için. bunun üzerinden anahtarlama yertkili komut kaynağı seçicili yapılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ”Anahtarlama Yetkisi” ve ”Anahtarlama Yetkisi DIGSI” nesnelerinin güncel bilgi değerlerine karşı bunların sebep kaynakları SK ve cihaz-yapılanmdırmasından bağımsız olarak denetlenir.2010 345 . Aşağıdaki anahtarlama yetki alanları. Bunun için hem bir lokal hem de uzak bağlanmış DIGSI dikkate alınır. öncelik sırasına göre tanımlanmıştır: • LOKAL (Local) • DIGSI • UZAK (Remote) „Anahtarlama yetkisi” nesnesi. (örneğin „Müsaade SİN KAPA" ve „Müsaade SİN AÇ“ aşağıdaki bilgi değerleri ile: ON/OFF). Anahtarlama Yetkisi Anahtarlama yetkisi seçimi için kilitleme koşulu ''Anahtarlama Yetkisi'' mevcuttur.

DIGSI Kontrol” UZAK Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. LOKAL -Kontrol” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama. – CFC (VQ = Auto) komutları için CFC–Kullanım Kılavuzunda bulunan uyarılar (Modül: BOOL komuta göre) dikkate alınmalıdır.Fonksiyonlar 2. DIGSI Kontrol” 1) 2) 3) ”müsaade edilir” durumunda da: “Anahtarlama yetkisi LOKAL” (Lokal konum için kontrol): h” ”müsaade edilir” durumunda da: „Anahtarlama yetkisi UZAK” (LOKAL-. UZAK veya DIGSI) – kilitli. yapılandırılan kilitleme koşullarının anahtarlama işlemi anında etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını belirler. Aşağıda anahtarlama modu (uzak) tanımlanmıştır: • Uzak veya DIGSI komutları için (VQ=LOKAL. 7UM623'de bu anahtar şalteriyle gerçekleşir. 346 SIPROTEC. ikili giriş üzerinden ve fonksiyon tuşu üzerinden anahtarlama modu „Kilitli“ ve „Kilitsiz“ arasında değiştirililebilir.50 Komut İşleme Tablo 2-22 Kilitleme mantığı Anahtarlama Yetkisi DIGSI Lokal olarak gönderilen komutlar VQ3) =LOKAL Müsaade edilir Müsaade edilir VQ=LOKAL veya UZAK ile komutlar VQ=DIGSI ile komutlar Güncel bilgi değeri Anahtarlama yetkisi LOKAL LOKAL Kontrol edilmez Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. LOKAL Kontrol” Müsaade edilir Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. Anahtarlama Modu Anahtarlama modu. UZAK Kontrol” Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli. Aşağıda Aaahtarlama modu (lokal) tanımlanmıştır: • Lokal konumunun komutları için (VQ = LOKAL) – kilitleme (normal). LOKAL kontrol” Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Müsaade edilir UZAK Kontrol edilmez Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli.veya DIGSI-Kontrolleri için): h” VQ = Sebep kaynağı VQ = Auto: Dahili olarak iletilen komutlar (CFC’de komut iletimi) için anahtarlama yetkisi uygulanmaz ve dolayısıyla her zaman bu komutlara „müsaade edilir”. 7UM62. UZAK. Yayın Tarihi 10. Burada Kilitleme Çözme ayrı bir kilitlemeyi çözme komutu ile gerçekleşir. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama. 7UM621 ve 7UM622’de ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 .

yazılım taraflı kilitlenmezler. Güncel durum bir anahtarlama komutu başlatıldığında sorulur ve çevrimsel olarak güncellenir. „Bloklama şalt yönü AÇMA” şalt teçhizatın AÇMA komutu kilitlemesini uygular. veya • CFC üzerinden bir müsaade mantığıyla. Bu.2010 347 . İstenilen koruma bloklanmasında bir „Bloklama şalt yönü KAPAMA” şalt teçhizatının KAPAMA komutu kilitlenmesini uygular. Sistem Kilitlemesi Sistem kilitlemelerinin (Merkezi cihaz üzerinden yapılandırma) dikkate alınmasıyla gerçekleşir. • doğrudan bir tek öğeli veya çift öğeli ihbar. SIPROTEC. KAPALI. örneğin bir kesici kapalı konumda iken ve bu kesiciye kapama kumandası verilmeye teşebbüs edildiğinde. önce seçilen anahtarlama teçhizatının programlanan/istenen konumda olup olmadığı kontrol edilir) (Açık/Kapalı. komut. Müsaade bilgisi. Çift Kumanda Kilidi Paralel anahtarlamaların bir kilitlemesi gerçekleşir. topraklayıcı sadece gerilim serbestliğinde vb. 7UM62. Bir koruma bloklamasının aktifliğinde sürmekte olan bir anahtarlama kumandası iptal edilir.50 Komut İşleme Bölge Denetimi/Fider Kilitlemeleri Bölge kilitlemelerinin dikkate alınması (örneğin CFC üzerinden) kumanda için önemli olan anahtarlama hatalarını önlemek için işlem durum kilitlemelerini (örneğin ayırıcı topraklayıcıya karşı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma Bloklaması Anahtarlamaların koruma fonksiyonlarıyla bir bloklaması gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. Anahtar Konumunda karşılaştırması). Anahtarlama yön kontrolü (Anahtar Konumunda) Anahtarlama komutlarının uygulanması için. Yayın Tarihi 10. “programlanan konum gerçek konumla aynı” mesajı verilerek redddilmesi anlamına gelir. anahtar şalteri veya dahili mesaj (işaretleme) kullanılarak. bir komutun işeyip işlemediği denetlenir. Eğer şalt teçhizatı arıza konumda ise. Atama „Müsaade nesne KAPALI–Komut/AÇIK–Komut“ üzerinden gerçekleşir. bilgi değeri “Anahtarlama cihazı kilitli (OFF/ÇIPLAK/ARA KONUM) veya müsaadeli (ON)“ ile çalışmaya hazır ayarlanabilir. her bir şalt teçhizatın KAPAMA ve/veya AÇMA kumandası için ayrı ayrı programlanabilir. Bir komut işleyişinde tüm komut nesneleri.ve AÇIKYönünde her anahtarlama cihazı için ayrı belirli anahtarlama komutlarını bloke ederler. Koruma fonksiyonları. Komut işlemi esnasında kilit tekrar diğer komutlar için aktiftir.) ve anahtarlama alanında mekanik kilitleme faaliyetini (örneğin Kesici YG-Kapısına karşı açık) kapsar. kilide bağlı olanlar da dahil olmak üzere. Kilitleme koşulları.

lokal komut da olduğu gibi bir tepki bildirimiyle değil.5 Komut Kaydı Komutların işlenmesi sırasında. böyle adlandırılan bir mesaj sebebi bildirilmiştir.50. bu mesajlar olay kayıtlarında işletme mesaj raporu olarak iş görür. global bir UZAK anahtarlama modu üzerinden kilitleri çözülür. CFC -Modülünde (Komuta göre Boole işlemi) yapılandırma yoluyla belirlenir.2010 . ilgili tepki mesajlarına dönüştürülür ve cihazın metin alanında görüntülenir. 7UM62. Kilit çözme için ayrı bir komutu gönderilmelidir.ve işlem geri bildirimleri de mesaj işlemeye gönderilir. komut. 348 SIPROTEC. 2. diğer mesaj atamalarından ve mesaj işlemlerinden bağımsız olarak.1 Açıklama Dahili kullanıma komut onaylanması VQ_LOKAL sebep kaynaklı bütün mesajlar. • UZAK ve DIGSI – SICAM veya DIGSI ile verilen komutların. Bu mesajlarda. İlgili atamalarla (yapılandırma). VQ = Auto): – Davranış. Koşullar Olası işletme mesajları ve anlamları ile şalt cihazı açma ve kapaması veya transformatör kademelerinin düşürülmesi ve arttırılması kontrolleri için gerekli komut tiplerinin bir listesi SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır. 7UM623'de bu değişiklik için anahtar gereklidir.Fonksiyonlar 2. Kilit çözme. – İş komutu: “Anahtarlama modu UZAK” nesnesine KAPAMA komutu – İş komutu: “Anahtarlama cihazı” na anahtarlama komutu • CFC üzerinden sağlanan komutlar (Otomatik komut. Yayın Tarihi 10. Komut onaylaması. • VQ=LOKAL – Anahtarlama modifikasyonu „kilitli“ veya „kilitsiz“ (kilidi kaldırılmış) 7UM621 ve 7UM622'de operatör alanında şifre girişinden sonra değiştirilir.5. 2. sadece bir anahtarlama kumandası için ve aynı kaynaktan gönderilen komutlar için uygulanır. komut işlemi kilitleme tanıması yoluyla cihaz içerisinde veya anahtarlama modları üzerinden global gerçekleşir. Lokal/Uzak/DIGSI'ye komut onaylaması Mesajlar VQ_Lokal/Uzaktan/DIGSI sebep kaynakları ile atamadan (seri arayüzdeki yapılandırmadan) bağımsız olarak sebebe gönderilir. sadece normal komut ve geribildirim bilgilerinin kaydedilmesiyle yapılır. dolayısıyla.50 Komut İşleme Kilit Çözmeler Anahtarlama işlemi sırasında yapılandırılmış kilitlemelerin çözülmesi.50. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Geri bildirimde artı işareti. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Buna uygun eksi işareti ise negatif. Yayın Tarihi 10. Komut Çıkışı/Röle Anahtarlama Anahtarlama cihazlarının açma ve kapama veya transformatör kademelerini alçaltma ve yükseltme için gerekli komut türleri. bu süre izleme zamanı içerisinde istenilen nihai sonuçla şalt teçhizatının kumandasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetler. geribildirim bilgisi tespit edilir edilmez durdurulur.50 Komut İşleme Geribildirim Denetimi Komut işleme. beklenmeyen çıkış anlamındadır. geribildirimli bütün komut işlemleri için süreli bir izleme yürütür. ■ SIPROTEC. Komut pozitiftir. Bir komut verisinin normal bitirilmesi. Eğer hiçbir geribildirim bilgisi ulaşmamışsa „GB-Zaman aşımı“ tepkisi verilir ve işlem sonlandırılır. komut onaylama anlamına gelir. Komuta paralel olarak. yani beklenildiği gibi sonlandırılmıştır. İzleme zamanı. 7UM62. izleme zamanı başlatılır (komut yürütümünü izleme).Fonksiyonlar 2. ilgili teçhizatın geribildirim bilgisi (GB+) alınır alınmaz veya işlem geribildirim bilgisinin alınmadığı komutlarda bir mesaj komut çıkışından sonra sonlandırılır. Komutlar ve onların geribildirim bilgileri aynı şekilde işletme mesajlarında kaydedilir. projelendirmede /1/ açıklanmıştır.2010 349 .

50 Komut İşleme 350 SIPROTEC.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. 7UM62.

Transformatör) etkin durumda ve işletimde olmalıdır.2 3. 7UM62. Bazı koşullar altında donanımın güç sistemine uyarlanması gerekebilir.1 3. 3.3 3. Primer testler için. test ve devreye alınması ve uygulanabilir güvenlik kurallarını ve güvenlik yönergeleri ile güç sisteminin işletilmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. esas olarak işletmeye alma konusunda uzman personel için hazırlanmıştır.Montaj ve Devreye Alma 3 Bu bölüm. Motor. korunan hat (Generatör.2010 351 . Bu personel. esas olarak koruma ve kumanda sistemlerinin montaj. Yayın Tarihi 10.4 Montaj ve Bağlantılar Bağlantıların Kontrolü Devreye Alma Cihazın Son Hazırlıkları 352 379 388 437 SIPROTEC.

Tüm örneklerde Akım trafosu-Yıldız noktası korunan nesne yönündedir.->NESNE T2 ve 210 Y.3'te gösterilmiştir. Bara anahtarlamasında (Adres 272 Tertip Konfig.1 Yapılandırma Bilgileri Temel şartlar Montaj ve bağlantılar için. aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: Cihazın anma verileri kontrolü SIPROTEC 4-Ssistem açıklamalarında /1/ önerildiği şekilde yürütülür ve bu verilerin. Depolama.Montaj ve Devreye Alma 3. yak. Montaj veya Kurulum Konusunda Uyarı. Bu uyarılara uyulmaması.1 Montaj ve Bağlantılar UYARI Yanlış Nakliye. IEC veya diğer ulusal ve uluslararası standartlar) önemlidir. Akım ve gerilim trafo devreleri için bağlantı örnekleri. Bağlantı örneklerinde UE-Cihaz girişi bir gerilim trafo setinin herbir açık üçgen sargısına bağlıdır.1 Montaj ve Bağlantılar 3. Bunların gözetilmesi gerekmektedir.3) . Buna karşılık Görüntü 1 deki girişin kullanılmasında Faktör 205 IEE1 FAKTÖRÜ geçerlidir. güç sistemi verileri ile uygunluğu kontrol edilir. eğer birden çok generatör bir baraya besleniyorsa. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ ilgili bağlantı örneğinde Taraf 2'nin hassas akım girişinin kullanılmasında.3 ’te verilmiştir. Özellikle bir yüksek-gerilim ortamında çalışma için gerekli genel montaj ve güvenlik talimatları (örneğin DIN.->NESNE T2 = EVET olarak ayarlanmalıdır.3 'te gösterilmiştir.N. Örnek: Toplayıcı akım trafosu 60 A/1 A Hassas toprak akımı tespiti için değişiklikler: IEE2 FAKTÖRÜ = 60 (Görüntü 2 girişinin kullanımında) Taraf 1'in hassas akım girişinin rotor toprak akımı tespiti olarak kullanımında (bakın Ek A. Akımlar/Gerilimler Bağlantı anahtarlamaları Ek'te gösterilmiştir. Bunun için Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen olarak ayarlanır.2010 . EN.5) bağlantılarla örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir.N. böylece adresler 201 Y. Artık gerilim harekete geçme işlemlerinde senkronlamaya kadar toprak arıza kriteri olarak kullanılabilir.ve gerilim trafo bağlantıları için mümkün örnekler Ek A. Güç Sistemi Verileri 1 parametrelerinin (Bölüm 2. Bu cihazın başarılı ve güvenilir olarak çalışması.2 `de gösterilmiştir. Ek A. 10 A) ve böylece koruma alanını % 90'a kadar mümkün kılar. nakliye ve montaj işlemlerinin bu kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarı ve yol göstermeler doğrultusunda ve kalifiye elimanlar tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3. toplayıcı akım trafosunun primer ve sekonder tarafı arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır.1. gerekli hassaslığa ulaşmak için tespit edilir. 7UM62. 352 SIPROTEC. Bağlantı Seçenekleri Genel şemalar. Yayın Tarihi 10. IEE1 FAKTÖRÜ = 1 seçilir. Toprak akımı toroidal akım trafosu üzerinden. Ek A. = Bara) ve Blok anahtarlamasında (Adres 272 = Trafoya bağlı) akım. VDE. Toprak akımı baraya bağlı toprak transformatörü yoluyla yükseltilebilir (maks. Ek A. Bir standart anahtarlama. ölüme.

Faktör 224 UE FAKTÖRÜ primer gerilim ve cihaza bağlanan terminal gerilimi arasındaki komple dönüşüm oranını dikkate alır. Bu UUyar. Şekil „Başlatma toprak arıza koruma“ Ek A. yani önceden açık gerilim bölüştürücüyü de birlikte kapatır. Yayın Tarihi 10. Sürüm.2010 353 . Şekil „V-Bağlantısındaki iki gerilim trafosunda gerilim trafo bağlantıları“ Ek A. sıfır noktası transformatörlü primer. Birden fazla generatörlerde devre akımlarından (3. Ek A.1. Akım trafoları sadece bir noktaya topraklanır.3 generatör yıldız noktası düşük omik topraklanmıştır.3' te örnek olarak rotor toprak arıza korumanın.73'tür. tek faz toprak arıza toprak arıza yön koruma ile elde edilir ve böylece selektif Açma durumda yapılabilir. Bu bağlantıda eşitlenen DE-Akım trafoları avantajlıdır (Sargı karşılaştırma).3 kV'lık bir primer Trafo-Anma geriliminde. SIPROTEC. Eğer birden fazla motor barada bağlı ise.3'de arıza gerilimi alçalması generatör yıldız noktasına bağlı yük direncinin ağ taraflı toprak arızalarını üstlenir. 6. Şekil „Rotor toprak arıza koruma“ Ek A. > 150 V uyartım gerilimlerinden itibaren söz konusu olabilir. ör.veya sekonder bir direnç olabilir. Giriş IEE1. Eğer devre akımı 6. tam artıkta 500 V'lık bir sekonder gerilimde ve 1:5'lik bir gerilim bölüştürücüde bu faktörü örnek olarak Şekil „Sıfır noktası transformatörüyle Blok anahtarlama“'da Ek A. Diğer dönüşüm oranlarında.3'te başlatma dönüştürücülü sistemler için DC gerilim koruma kontağını gösterir. bağlantı cihazı 7XR61 harici dirençler 3PP1336 ile tamamlanır. Akım girişi IEE2 kullanımı durumunda Toplayıcı akım trafosunun Primer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Küçük sekonder bir dirençten kaçınmak için sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranı alçak olmalıdır. direnç sadece bir generatöre bağlı olmalıdır. Şekil „Asenkron motor“ Ek A. Giriş MU1. Eşleştirme çarpanı IEE1 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır. Şekil „Blok anahtarlama“ 'da yalıtılmış yıldız noktasıyla Ek A. Harmonikten sonra uyartım geriliminde 0. Şebekede toprak arızalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için. Adres 223 UE BAĞLANTISI .ve Sıfır bileşen gerilim izleme için gerilimler genellikle baradan elde edilir. statik uyartımlı generatöre bağlantısını göstermektedir. Toprak arıza tespiti için toroidal akım trafosu yerleştirilir.3'te toprak arıza tespiti artık gerilim üzerinden gerçekleşir.2 A değerini aşarsa. 7UM62. IEE2 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır. ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimlerin oluşturulması durumunda.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil „Bara sistemi“nde. Toprak bağlantısı toprak fırçasına bağlanır. bu faktör uygun şekilde değiştirilmelidir.3 'te koruma cihazının büyük bir asenkron motora tipik bir bağlantısı gösterilmiştir. açık üçgen sargısında bir yük direnci öngörülür. Amplifikatör 7KG6 cihaz seçimine bağlı olarak şöntte elde edilen sinyali maksimum değerlere 10 V veya 20 mA yükseltir.Montaj ve Devreye Alma 3. Maksimum toprak akımı yaklaşık 10 A olarak sınırlanır. UE-Cihaz girişi bir gerilim bölüştürücü üzerinden bir topraklama transformatörünün açık üçgen sargısına bağlıdır (Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen). Böylelikle koşullu daha yüksek sekonder gerilim bir gerilim bölüştürücü üzerinden alçaltılabilir.2 “Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları”).3'te sadece iki sistem taraflı gerilim trafosunun V-Bağlantısındaki bağlantının nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir. Faktör 225 Uf / Udelta sekonder taraflı gerilimlerin dönüşüm oranına göre düzenlenir: Sekonder sargılar arasındaki faktör 3/√3 = 1. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ. fişli köprüler üzerinden ilgili herbir sinyale (Gerilim veya Akım) uydurulur (bakın 3. rotor devresinin öngerilimi ile rotor ve toprak arasında akan toprak akımını değerlendirir. Seçimli toprak arıza tespiti için hassas toprak akımı girişi IEE2 her iki akım trafosu grubunun ortak dönüş hattında bağlanır (Akım farkı ölçümü). Harmonik) kaçınmak için. nötr trafo olarak ayarlanır.ve Sekonder tarafları arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır. Gerilim.

1 Montaj ve Bağlantılar İkili Girişler ve Çıkışlar İkili girişlerin ve çıkışların olası atamaları. yani sisteme nasıl bağlanacağının yaklaşım şekli.enerjili değil veya bağlı değil: Parametre grubu A . yani gerilimde etkin (yüksek) anlamı: . Bu esnada yaklaşık 300 s'lik uzun reaksiyon sürelerine dikkat edilmelidir.1. Seçenek1“. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC 4Sistem Açıklamalarında /1/ açıklanmıştır. Rölelerin fabrika çıkışında tüm köprü ayarları. Donanım değişiklikleri için.1 Genel Genel Sonradan donanımın sistem gereklerine uyumu gerekli olabilir veya istenebilir.2. Cihazın fabrika çıkışındaki olağan ayarları Ek A.2010 . şu hususlara dikkat edin: • Parametrelerin girilmesinde kullanım alanında veya DIGSI üzerinden Adres 302 Değişiklik seçenek Girişler olarak seçilir. • 2 Ayar grubunun kumandası için bir ikili giriş yeterlidir. bu bölümde açıklanan prosedürleri izleyin. böylece seçilmiş ayar grubu etkin ve kalıcı olsun. Açma Devresi Denetimi Açma devresi denetimi için iki ikili girişle anahtarlama (bakın Bölüm 2.enerjili: Parametre grubu B • Denetim sinyali devamlı olmalı veya devamlı olmamalıdır ki. Ayrıca.1. AC 115/230 V köprü konumları değiştirilerek büyük oranda birbirlerinin yerine kullanılabilir. • İkili girişin enerjilenmeye yapılandırılmasında.örneğin.2 Donanım Değişiklikleri 3. Bu kontak. atanan ihbar fonksiyonlarına karşılık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bir ikili girişin alternatif kullanımında ek bir baypas direnç R eklenebilir (bakın Bölüm 2. bu altbölümde ve ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında tanımlanmıştır. ikili girişler için kontrol gerilimi veya veriyolu yeteneği ile arayüzleri sonlandırma gibi.43. 354 SIPROTEC. N/A veya N/K kontak olarak bir fişli köprü (X40) üzerinden F3 ve F4 cihaz klemenslerine takılabilir. dc kontrol geriliminin anma değerinin yarısının oldukça altında seçilmelidir.4`de bulunur. Baskılı devre kartında bu köprülerin anma gerilimi alanlarına atanması ve düzenlenmesi bu bölümde ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında açıklanmıştır. Direnç hesaplaması Bölüm 2. Farklı modellerin güç kaynakları DC 60/110/125 V ve DC 110/125/220/250 V. „>Param. cihazın içindeki etiket bilgilerinin. 3. İkili girişler ortak bir potansiyele bağlı olmamalıdırlar ve enerjilenme eşiği. Yayın Tarihi 10. isim plakası etiketinde belirtildiği şekilde yapılmıştır ve bunların değiştirilmesine gerek duyulmaz. Canlı Kontak Cihazın canlı kontağı. 7UM62. Fişli köprünün kontak tipine atanması ve konumu.2'de gösterilmiştir. Ayar gruplarını-değiştirme Ayar gruplarını değiştirmek için ikili girişler kullanılıyorsa. durum değiştirici kontaktır. Yardımcı Gerilim Yardımcı gerilim için çeşitli giriş gerilim alanları vardır (bakın Sipariş verileri Ek'te).43) önerilir.43) .

kartın hasar görmesine yol açar. 7UM62.5) bildirilmesi unutulmamalıdır. ikili girişler. DİKKAT Köprü ayarı „Akım“ da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa. SIPROTEC. DC gerilim-/DC akım koruma için) ve Td 2 (ör. herbirinden ilgili bir köprünün konumu değiştirilir. Eğer ikili girişler için kullanılacak anma gerilim güç sistemi kontrol geriliminden farklı ise. giriş büyüklükleri olarak gerilimlerin veya akımların işlenmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. Ölçüm transdüseri Td 3 (ör. bu değişikliğin cihaza Güç Sistemi Verileri’nde Parametre 203 IN-SEK I-TARAF1 veya 212 IN-SEK I-TARAF2 üzerinden (bakın Bölüm 2. o zaman bu. bu bölümde „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-2“ ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ paragrafında açıklanmıştır. daha önce de açıklandığı gibi. Bir taslak bu bölümde tablolarda „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafında tanımlanmıştır.2010 355 . İkili Girişler için Kontrol Gerilimi Cihazın fabrika çıkışında. Bundan dolayı. Yayın Tarihi 10. Dolayısıyla. Fişli köprülerin anma akımına atanması ve köprülerin düzenlemesi bu bölümde „Giriş/Çıkış kartları C-I/O-2“ paragrafında Görüntü 2 ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ Görüntü 1 için tanımlanmıştır. Not Köprülerin konumu 203. İkili Çıkışlar için Kontak Modu Giriş ve çıkış kartlarında bulunan röleler. bu girişlerin enerjilenme gerilimleri açma devresinin anma DC geriliminin yarısından düşük olmalıdır. bunların enerjilenme eşiklerini değiştirmek gerekebilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Köprülerin konumu. kullanılacak olan ikili girişler (veya bir ikili giriş ve bir köprüleme direnci) birbirlerine seri olarak bağlanır. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. bir köprü ayarı gerekebilir. Bir ikili girişin enerjilenme eşiğini değiştirmek için. Hangi röle için hangi baskılı kartın geçerli olduğu. Eğer nadiren de olsa bir değişiklik yapılmışsa. köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır.1 Montaj ve Bağlantılar Anma Akımları Cihazın giriş trafoları 1 A veya 5 A anma akıma ayarlıdır. Eğer ön ayarların (ölçüm büyüklükleri olarak gerilimler) değiştirilmesi gerekliyse. yani her bir Köprü (X61-X63) her bir giriş trafosu için ve ayrıca ortak Köprü X60 için. çıkartma etikette belirtildiği şekilde ayarlanmştır. aşırı yük korumanın sıcaklık girdisi için) için. Transdüser Transdüser Td 1 (ör. Köprülerin ikili girişlere atanmaları ve düzenlemeleri bu bölümde anlatılmıştır. Düşük uyartım korumanın uyartım gerilim tespiti için) için isteğe göre analog bir alçak geçirici (low-pass) köprüler üzeri açılır ya da kapatılır. güç kaynağının anma DC gerilimine karşılık gelen bir gerilimle çalışacak şekilde ayarlanmışlardır. Not Eğer açma devresi denetimi yapılacaksa. Bir tarafın tüm köprüleri bir anma akımı için de ayarlanmış olmalıdır. 212 no'lu adreslerde tasarlanan sekonder cihaz anma akımlarıyla örtüşmelidir. Bununla ilgili verileri „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafı altında tabloda bu bölümde bulabilirsiniz. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunun için köprüler ayarlanabilir. durum değiştirici kontaklarla donatılmışlardır.

bu alt bölümde ''Arayüz Modüllerini Değiştirme'' paragrafında açıklanmıştır.1. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartında ve ve RS485 veya PROFIBUS arayüz modülünde.veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır. 296 (Gerilim.2010 . Arayüz Modüllerini Değiştirme Sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazların seri arayüzleri değiştirilebilir. RS485'te ve Profibus DP'de (elektriksel) sonlandırma dirençleri Güvenli bir veri aktarımı için RS485-Veri yolu veya elektriksel Profibus DP herbirinde son cihaz veriyolunda dirençlerle bağlanır. lütfen SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarındaki /1/. Etiket değişikliği için. cihazın çalışır durumda olmadığı varsayılmıştır. Fabrika çıkışında. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartındaki köprülerin konumları ve ayarları. bu alt bölümde „İşlemci Kartı C-CPU-2“ paragrafında ve arayüz modülleri için de „Veriyolu yetenekli seri arayüzler“ paragrafında tanımlanmıştır. yapılan değişiklikler cihaz üzerinde açıkça ve tam olarak belirtilmelidir. Yayın Tarihi 10. 3. 3 seçenekten sadece birinin kullanılması gerekir. „Bakım“ ve „Düzeltici Eylemler / Onarımlar“ bölümlerinde verilen açıklamaları gözlemleyin. DİKKAT Cihazın anma verileri bulunan isim plakası değişikliklerinde dikkatli olunmalıdır Bunun sonuncu olarak cihazın anma değerleri ve cihaz etiketinde belirtilen sipariş numarası (MLFB) artık gerçek cihaz özellikleriyle birbirini tutmaz. sonlandırma dirençleri devre dışıdır/bağlı değildir. 356 SIPROTEC. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. Hangi tip arayüzlerin değiştirileceği ve değişikliklerin nasıl yapılacağı. Sigorta verileri. Bu amaçla. köprüler üzerinden bağlanabilen sonlandırma dirençleri bulunur. Sigorta değiştirilirken. sigortanın bitişiğindeki kartın üzerinde basılıdır.2 Sökme (demontaj) Cihazın sökülmesi Not Aşağıdaki işlem adımlarında. Düzenlemeleri Şekil 3-3 'de gösterilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer böyle değişiklikler gerekli ise.2. Yedek Parçalar Yedek parçalar. kendiliğinden yapışan etiketler mevcuttur. gerilim arızasında pil-destekli RAM’lardaki verileri sürdürmek için bir arabellek pili ve dahili güç kaynağının minyatür sigortası olabilir.1 Montaj ve Bağlantılar Not Köprülerin ayarı 295. Her iki köprü de aynı biçimde takılı olmalıdır.

konumlarında da ek arayüzler varsa. Fişli konnektörler üzerinde bir işlem yapmadan önce. arayüzlere çapraz olarak yerleştirilmiş vidaları sökün. • Arka panelde ''A'' ve ''C'' montaj konumlarındaki DSUB-altminyatür konnektörün vidalı tutaçlarını gevşetin. Yayın Tarihi 10. ayrıca aşağıdaki gereçleri de yanınızda bulundurun: – 5 veya 6 mm uç genişliğinde bir tornavida. – 5 mm'lik bir lokma anahtarı. Şerit kablonun fişli konektörünü dikkatlice dışarı çıkarın. • Cihazın ön kapağında bulunan kapak başlıklarını çıkarın ve kasanın tespit vidalarını gevşetin. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kabloyu çıkarmak için. modüllerin değiştirilmesi gibi değişik işlemleri gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılacağı zaman. SIPROTEC. – Pz büyüklük 1’e uygun bir çapraz uçlu tornavida.Montaj ve Devreye Alma 3. • Kartları çıkarın ve elektrostatik hasarlanabilecek kartları korumak için topraklı altlığın üzerine koyun. Arayüz konektörlerini gerilim altında yerlerinden çıkarmayın veya yerlerine takmayın! Aşağıdaki işlemleri uygulayın: • Ön kapak ile C-CPU-2 kartı ( 1 den 3-1 3-2e kadar olan şekillerde) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın. örneğin köprülerin kontrol edilmesi veya değiştirilmesi. önce fiş konektörünün üst mandalını yukarı ve alt mandalını aşağı itin. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. • Şekil 3-3 ’den 3-8 ’a kadar olan şemalara ve devamındaki açıklamalara göre köprü konumlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin veya uzaklaştırın. Baskılı kartların düzenlemesi Kasa büyüklüğü 1/2 için Şekil 3-1'de ve Kasa büyüklüğü 1/1 için Şekil 3-2'de belirtilmiştir.2010 357 . Yapılacak çalışmalar için. topraklı bir metal parçasına dokunarak elektrostatik boşalmanın oluşmasını önleyin. • Ön kapağı çıkarın ve özenle bir kenara koyun. • C-CPU-2 (1) işlemci kartı ve Giriş-/Çıkış kartları (sipariş numarasına bağlı olarak (2)-(4)) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın. • Eğer ''A'' ve ''C'' konumlarına bitişik ''B'' ve ''D''. 7UM62. Mevcut fişli konektörlerden dolayı. aşağıdaki işlem sırasını takip edin: • Çalışma yüzeyini hazırlayın: Elektrostatik olarak hassas cihazlar (ESD) için uygun bir altlık sağlayın.1 Montaj ve Bağlantılar Baskılı devre kartları üzerinde. özellikle çıkma tip montaj biçimlerinde C-CPU-2 kartının çıkarılması için biraz kuvvet uygulanması gerekir. Fişli Konektörler üzerinde Çalışma DİKKAT Elektrostatik boşalmalara karşı gerekli önlemleri alın Elektrostatik boşalmalara dikkat edilmemesi hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-1 7UM621/623 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/2). ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) Şekil 3-2 7UM622 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/1).Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62.2010 . Yayın Tarihi 10. ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) 358 SIPROTEC.

canlı kontağın normal durumu Tablo 3-2 ’ye göre. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Dahili güç kaynağının ayarlanan anma gerilimi Tablo 3-1 ’e göre.3 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları İşlemci Kartı C-CPU. Şekil 3-3 Kart yapılandırması için gerekli köprü ayarları. Pil ve minyatür sigorta ile C-CPU-2 işlemci baskılı devre kartı SIPROTEC.2 İşlemci kartı C-CPU-2 için baskılı devre kartının serimi aşağıdaki şekilde görülmektedir. GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin seçilen kontrol gerilimleri Tablo 3-3 ’e göre ve RS232/RS485 dahili arayüzler de Tablo 3-4 ’e göre 3-6 kontrol edilir.1 Montaj ve Bağlantılar 3.2. Minyatür sigortanın (F1) durumu ve verileri ve arabellek pili (G1) aşağıdaki şekilde görülmektedir. 7UM62. Yayın Tarihi 10.1.2010 359 .

./CC 360 SIPROTEC.48 V DC 60 .250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları Köprü konumları değiştirilerek. Yayın Tarihi 10.. X105 . 7UM62.2010 . RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . RS232 arayüzünde. X111 köprüsü ile. Tablo 3-5 Köprü X111 1) CTS (akış denetimi) 'nin işlemci kartı C-CPU-2' deki köprü ayarları /RS232 -Arayüzden CTS 1-2 /RTS ile denetlenen /CTS 2-3 1) Fabrika çıkışı 7UM62.125 V 1-2 1-2 ve 3-4 1-2 kullanılmaz DC 110 .250 V.125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 .Montaj ve Devreye Alma 3. modem iletişimi için önemli olan akış denetimi etkinleştirilir. AC 115/230 V 2-3 2-3 2-3 1-2 birbirlerinin yerine kullanılabilir X51 X52 X53 X55 kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz değiştirilemez Tablo 3-2 Köprü X40 Tablo 3-3 İkili girişler GİR1 GİR2 GİR3 GİR4 GİR5 1) 2) 3) C-CPU-2 işlemci kartındaki canlı kontağın normal durumu için köprü önayarları Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normal durumda kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 2-3 C-CPU-2 işlemci kartında GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin kontrol gerilimleri için köprü ayarları Köprü X21 X22 X23 X24 X25 Eşik 19 V 1) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Eşik 88 V 2) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Eşik 176 V 3) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 .1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-1 Köprü C-CPU-2 işlemci kartındaki dahili güç kaynağının anma gerilimi için köprü ayarları Anma gerilimi DC 24 .X110 ´a kadar olan köprüler aynı şekilde takılmalıdır! Tablo 3-4 C-CPU-2 işlemci kartında dahili RS232/RS485 arayüzünün köprü ayarları Köprü X103 ve X104 X105 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1..X110 RS232 1-2 1-2 RS485 1-2 2-3 Sipariş edilen yapılandırmaya göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır.

Tablo 3-6 Köprü X103 X104 Not Her iki köprü de her zaman aynı biçimde takılı olmalıdır! C-CPU-2 işlemci kartında RS485 arayüzünün sonlandırma dirençlerinin köprü ayarları Sonlandırma direnci kapalı (etkin) 2-3 2-3 Sonlandırma direnci açık (etkin değil) 1-2 1-2 Önayar 1-2 1-2 X90 köprüsünün bir fonksiyonu yoktur. Not RS232 arayüzü üzerinden DIGSI ile doğrudan bir bağlantı kurmak için. Şekil 3-4 RS485 arayüzünün sonlandırılması (harici) SIPROTEC. RS232 standardı DIN 66020’ye göre modem kontrol denetim sinyalleri mevcut değildir. RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır.2010 361 . SIPROTEC 4-cihazı ile modem arasında doğrudan bir RS232 bağlantı için. Bu amaçla. Fabrika ayarı 1-2'dir. istenirse bu ayar seçilebilir. standart bir RS232 modem bağlantı kablosu (25’e 9-luk çevirici) kullanmanızı öneririz. bir RS485 veriyolundaki en son cihaz X103 ve X104 köprüleri ile sonlandırılmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. Eğer sistemde harici bir sonlandırma direnci yoksa.1 Montaj ve Bağlantılar 'den itibaren olan sürümler Köprü ayarı 2-3: Modeme bağlantı genellikle yıldız bağlaştırıcı veya optik fiber çevirici ile yapılır. SIPROTEC 4 cihazları her zaman yarı çift yönlü modda çalıştığı için. Köprü ayarı 1-2: Bu ayar. Bu durumda. 7XV5100-4 sipariş numaralı bağlantı kablosunu kullanın. modem sinyalleri gerekli değildir. harici olarak da (örneğin bağlantı modülüne) yapılabilir. X111 köprüsü 2-3 konumuna takılmalıdır. Yayın Tarihi 10. Sonlandırma dirençlerinin gerçekleştirilmesi. modem sinyallerini hazır duruma getirir. Dolayısıyla.

Yayın Tarihi 10. 7UM62. 362 SIPROTEC.2'de genel şemalara bakın). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 .1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 Şekil 3-5 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-11 Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 (sadece 7UM622 sürümünde) Giriş-/Çıkış kartındaki ikili giriş GİR13. N/K kontak veya N/A kontak olarak yapılandırılabilir (bakın Ek'te Bölüm A.

GİR15 ikil girişlerinin denetim gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21/X22 X23/X24 X25/X26 X27/X28 X29/X30 X31/X32 X33/X34 X35/X36 Eşik 19 V 1) L L L L L L L L Eşik 88 V 2) M M M M M M M M Eşik 176 V 3) H H H H H H H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 . Aşağıdaki tabloda. 7UM62. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar şemalarda görülmektedir. köprü önayarları listelenmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-7 Köprü X40 Tablo 3-8 İkili girişler GİR8 GİR9 GİR10 GİR11 GİR12 GİR13 GİR14 GİR15 1) 2) 3) ÇIK13 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A) 1-2 Normalde kapalı (N/K) kontak 2-3 Önayar 1-2 Sadece 7UM622 de C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartındaki GİR8 . Tablo 3-9 Köprü X71 X72 X73 Sadec 7UM622'de Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-1'in kart adreslerinin köprü ayarları Önayar L H H SIPROTEC.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . Yayın Tarihi 10.X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir.Montaj ve Devreye Alma 3.125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 .250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71.2010 363 . Baskılı kartların montaj konumları.

normalde açık(N/A) konumdan normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A./EE'den itibaren olan sürümler için Şekil 3-7'de baskılı devre kartının serimi görülmektedir... yuva 33 sağ./DD'ye kadar olan sürümler için Giriş-/Çıkış kartı ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2’de genel şemalara bakın): 1 1 /2 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No.3. Şekil 3-6 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-2 7UM62 . 364 SIPROTEC. 7UM62... Yayın Tarihi 10. 7UM62./DD 'ye kadar olan sürümler için Şekil 36'de. 3 Şekil . 7UM62.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının farklı iki çıktı durumu mevcuttur.Montaj ve Devreye Alma 3.. yuva 33 /1 kasa büyüklüğü ile: Nr..2010 .

Yayın Tarihi 10. C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresi için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) Tablo 3-11 Köprü X71 X72 X73 SIPROTEC. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır.Montaj ve Devreye Alma 3. yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü.X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yuva 33 sağ. Montaj konumları: 1/ 1/ 2 1 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No. Bütün köprüler. yuva 33 kasa büyüklüğü ile: Nr. Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse.2010 365 . Aşağıdaki tabloda.3. fabrika çıkışındaki köprü önayarları listelenmiştir. 7UM62. 3 Şekil . C-I/O-2 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71. X64 köprüsü devre dışı kalır.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-10 Köprü X41 ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 1-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir.

1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 (Basım 7'den itibaren) Şekil 3-7 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile 7UM62*. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62./EE ve üstü sürümler için C-I/O-2 giriş/çıkış kartı 366 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 ...

4-5 2-3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki tabloda. ÇIK5 tek röle olarak (ÇIK2. Tablo 3-15 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 4-5 1-2 Köprü X80 X81 X82 1) Önayar X71.2010 367 . 3-4 1-2.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-12 Köprü X51 X60 X61 X62 X63 X641) 1) Anma akımı veya Ölçüm aralığı için köprü ayarı Anma akımı 1 A Ölçme aralığı 20 A 1-2 1-2 2-5 2-5 2-5 2-5 Anma akımı 5 A Kademe hızlandırma 100 A 1-2 2-3 3-5 3-5 3-5 3-5 Hassas toprak akımı ölçümlü sürümde mevcut değildir ÇIK6. 7UM62. Tablo 3-14 olarak ÇIK1. X72 ve X73 köprüleri veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 X43 Normalde açık (N/A kontak) 1) 1-2 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 2-3 Önayar ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan ikili çıkışlarda röleler kollara ayrılabilir veya tek röle olarak ÇIK1. ÇIK4. normalde açık konumda veya normalde kapalı konumda yapılandırılabilir (ayrıca Ekte genel şemalara bakın). ÇIK4 ve ÇIK5 ayarları için köprü ayarları ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan Kollara ayrılma yapılandırması için veya Tek röle ÇIK1'den ÇIK5'e kadar kollara ÇIK1. 3-4 2-3 2-3. ÇIK3 fonksiyonsuz) ayrılmış 1) 1-2. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi. Tablo 3-13 için ÇIK6 ÇIK7 ÇIK8 1) ÇIK6. köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarlar) listelenmiştir.Montaj ve Devreye Alma 3. ÇIK4 ve ÇIK5 için (bu sırada ÇIK2 ve ÇIK3'ün fonksiyonu yoktur) atanabilirler (ayrıca Ekte genel şemalara bakın).

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekil 3-8 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı 368 SIPROTEC.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı için baskılı devre kartının serimi. Yayın Tarihi 10.

GİR6 ve GİR7 ikili girişlerinin kontrol gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21 X22 Eşik 19 V 1) L L Eşik 88 V 2) M M Eşik 176 V 3) H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 .125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 . Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse. o zaman bu. Bütün köprüler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-16 İkili girişler GİR6 GİR7 1) 2) 3) C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartındaki. kartın hasar görmesine yol açar.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.2’de genel şemalara bakın): Tablo 3-17 İkili çıkışlar ÇIK11 ÇIK12 ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir.250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü. köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır. Tablo 3-18 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı (U/I) Transdüser 1 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 (U/I) Transdüser 2 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Köprü X94 X95 X67 Tablo 3-19 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı Köprü X92 X93 X68 DİKKAT Köprü ayarı ''Akım'' da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa. X64 köprüsü devre dışı kalır. normalde açık(N/A) veya normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A. 7UM62. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda.2010 369 .

Yayın Tarihi 10. Bu nedenle köprü ayarlarının değişiminden sonra hemen ilgili projelendirme parametreleri de DIGSI yoluyla değiştirilmelidir. Not Kullanılmayan transdüser giriş terminallerinden kısa devre edilir! C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71. 296 (Gerilim. Aşağıdaki tabloda.veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-20 Açık-/Kapalı duruma anahtarlamasının köprü ayarı Transdüser 3'ün Alçak geçiren filtresinin fg ≈ 10 Hz Alçak geçiren filtre kapalı 1-2 1-2 Alçak geçiren filtre açık (etkin) 2-3 2-3 Önayar 2-3 2-3 Köprü X91 X69 Not Köprülerin ayarı 295. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Tablo 3-21 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-6 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 2-3 (L) 1-2 (H) 370 SIPROTEC. X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. 7UM62.2010 . köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarları) listelenmiştir.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 371 .1 Montaj ve Bağlantılar 3. C-CPU-2 işlemci kartı üzerinde bulunmaktadır ((1) Şekil 3-1 ve 3-2).1. • Sadece sipariş kodu ile belirtilen arayüz modüllerinin eşini kullanın ayrıca Ek A. Aşağıdaki şekil CPU baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin görüntüsünü gösterir. Çift sıra klemensli çıkma tip montaj kasalı cihazlar için.2.1’e bakın.4 Arayüz Modülleri Arayüz Modüllerinin Değiştirilmesi Arayüz modülleri. Şekil 3-9 Arayüz modülleriyle birlikte İşlemci Kartı C-CPU-2 Aşağıdakilere dikkat edin: • Arayüz modüllerinin değiştirilmesi sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazlarda mümkündür. arayüz modülleri sadece üretim merkezinde değiştirilmelidir.

arayüzü olarak yapılandırması Şekil 3-11'de görülmektedir. sonlandırma dirençleri bağlı olmayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu yüzden.20 mA 2 x 0 . Şekil 3-9’da.20 mA veya 4 .veya Profibus-Arayüzü olan modüllerde sözkonusu olur. Sonlandırma dirençleri C-CPU-2 kartına monte edilmiş arayüzü üzerinde bulunan RS485. Arayüz modülünün bir RS485 arayüzü olarak Şekil 3-10'da. 7UM62 için. köprüler.20 mA D RS485 FO Sistem arayüzü Analog çıkış Analog çıkış RTD-Kutusu Değiştirme modüllerinin sipariş numaraları.20 mA veya 4 . Yayın Tarihi 10. Bölüm A. bu. yani sonlandırma dirençleri devreye alınmaz. veriyoluna bağlı son cihazda bir sonlandırmaya gerek duyulur.1'de bulunur. Tablo 3-2) bulunur. Sonlandırma Veriyolu kapasitesi özellikli arayüzler. faaliyete girişinde donanım türünden hiçbir değişiklik gerekmez.veya ProfibusArayüz modüllerinde ((1) Şekil 3-1 ve 3-2) veya direkt C-CPU-2 işlemci kartının baskılı devre kartı üzerinde (bakın paragraf „İşlemci kartı C-CPU-2“. Ek'te. C-CPU-2 baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin yerleşimi görülmektedir. Fabrika çıkışı. Şekil 3-10 RS485-Arayüzü olarak ayrıca sonlandırma dirençleri de dahil yapılandırması için fişli köprülerin konumları 372 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . RS485. 7UM62. Bir modülün her iki köprüsü aynı şekilde takılmalıdır.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-22 Arayüzlerin değiştirme modülleri Arayüz Montaj konumu/Port B Değiştirme modülü Sadece sipariş kodlu olarak tesislerimizden sipariş edilebilen arayüz modülleri kullanılmalıdır (Ek A. EN100-Modülü Ethernet (IEC 61850) Ethernet arayüz modülünün fişli köprüleri yoktur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bir Profibus.1’e bakın) 2 x 0 .

X110 köprüleri aynı şekilde takılmalıdır! Sipariş edilen konfigürasyona göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır. Alternatif RS232 veya RS485 için köprü konumları (Şelil 3-10'e göre) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-11 Profibus.ve Modbus-Arayüzünün sonlandırma dirençlerinin yapılandırması için fişli köprülerin konumları Şekil 3-4`de gösterildiği gibi. RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir.2010 373 . DNP 3. 7UM62. SIPROTEC. Bu durumda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harici olarak da (örneğin klemens bloğunda) bağlanabilir.0. Tablo 3-23 Köprü RS232 RS485 Arayüz modülündeki RS232 veya RS485 için konfigürasyon X5 1-2 2-3 X6 1-2 2-3 X7 1-2 2-3 X8 1-2 2-3 X10 1-2 2-3 X11 2-3 2-3 X12 1-2 1-2 X13 1-2 1-2 X105 . sonlandırma dirençleri. Yayın Tarihi 10. Köprü konumları değiştirilerek.(FMS ve DP).Montaj ve Devreye Alma 3. RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır.

1. Kartların yerleşim konumları. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. • Cihaz kasasının arka yüzündeki arayüz modüllerini tekrar yerlerine sabitleyin. 374 SIPROTEC.2010 . önce I/O giriş/çıkış kartına ve sonra C-CPU-2 işlemci kartına takın. • Ön kapağı yerine takın ve vidalarla kasaya sabitleyin.Montaj ve Devreye Alma 3. C-CPU-2 kartında „B“ veya/ve „D“ montaj konumunda olabilir (bakınız Şekil 3-9). 350 Ω). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Montaj ve Bağlantılar Analog çıkış Analog çıkış arayüz modülü (bakınız Şekil 3-12) 0 . • Fişli konnektörün alt ve üst mandallarına birlikte basın. Sipariş biçimine bağlı olarak. Yayın Tarihi 10.5 Tekrar Monte Etme Cihazın montajı. 7UM62. Metal kol ile kartı yerine takmak daha kolaydır. • Kapak başlıklarını tekrar yerlerine takın. aşağıdaki işlem sırası takip edilerek yapılır: • Kartları kasa içerisine dikkatlice yerleştirin. C-CPU-2 işlemci devre kartını yerine itmek için metal kolu kullanın.2. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar olan şemalarda görülmektedir. Herhangi bir bağlantı pininin bükülmemesine dikkat edin! Baskı uygulamayın! • C-CPU-2 işlemci modülü ile ön kapak arasındaki şerit kablonun fişli konnektörünü ön kapağın soketine takın.20 mA akım aralığında izole 2 kanal mevcuttur (tek yönlü. • Şerit kablonun fişli konnektörlerini. Şekil 3-12 AN20 analog çıkış arayüz modülü 3. maks. Çıkma tip pano montaj için tasarımlanmış cihaz modeli için.

pabuçlar. topraklama iletkeninin kesiti en az 2. İletken kesiti büyüklüğü.1 Montaj ve Bağlantılar 3. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın. Toprak iletken kesiti. • Cihazı pano açıklığına yerleştirip 4 veya 6 vida ile yerine tespit edin.Montaj ve Devreye Alma 3. 7UM62. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın.1 Gömme Tip Pano Montaj Sürüme bağlı olarak kasa büyüklüğü 1/2 veya 1/1 olabilir. 1/2 (Şekil 3-13) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. cihaza bağlı diğer kablo kesitlerinden büyük veya en azından onlara eşit olmalıdır. Şekil 3-13 Gömme tip pano Montaj. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı.3. Ayrıca. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. 1/1 (Şekil 3-14) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 sabitleme deliği mevcuttur. (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC.1. Bölüm 4. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken.1.39’a bakın.3 Montaj 3. panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın. ile ilgili bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında bulunabilir. Cihaz boyutları için. Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. Yayın Tarihi 10. bükme çapı vb. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere.2010 375 . • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın.5 mm2 olmalıdır.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 376 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . 7UM62.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-14 Gömme tip pano Montaj. Yayın Tarihi 10.

Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. Bir cihazın bir pano çerçevesine veya hücre kabini içerisine monte etmek için iki montaj braketi gerekir. ama en azından 2. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın.3.2010 377 .1 Montaj ve Bağlantılar 3. • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın. panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın. 1/1 (Şekil 3-16) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 Sabitleme deliği mevcuttur.2 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj /2 (Şekil 3-15) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. her birini 4 vida ile rafa veya kabine ilk önce gevşek şekilde tutturun. • İki montaj braketini. 7UM62.5 mm2 olmalıdır. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır. bükme çapı (optik kablolar) vb. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı. • Toplam 8 vida ile montaj kollarını rafa veya hücreye sıkıca tespit edin. ile ilgili bilgileri SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ bulabilirsiniz.1’de verilmiştir.1. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın. pabuçlar.Montaj ve Devreye Alma 3. 1 Şekil 3-15 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere. İletken kesiti büyüklüğü. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken. Toprak iletken kesiti. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın. ekte Bölüm A. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • 4 veya 6 adet vida ile cihazı montaj konsoluna tutturun. Sipariş kodları. Yayın Tarihi 10.

Montaj ve Devreye Alma 3. • Düşük-omik koruma toprağını ve işletme toprağını cihazın alt tarafındaki topraklama mandalına bağlayın. ama en azından 2. Bu esnada. Toprak iletken kesiti. bükülme çapı vb. ile ilgili bilgilere SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına /1/ göre mutlaka dikkat edilmelidir.1.2010 . pabuçlar. • Vidalı klemenslere devre şemasına göre bağlantıları yapın.5 mm2 olmalıdır.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-16 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 3.3 Çıkma tip montajı Cihazın çıkma tip pano montajı için aşağıdaki adımları uygulayın: • Cihazı 4 vida ile panoya tespit edin. Optik fiberler ve elektriksel iletişim arayüz modüller için bağlantıları eğimli kutular üzerinden yapın. 378 SIPROTEC.39’e bakın. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır. 7UM62. Cihaz boyutları için. Yayın Tarihi 10. iletken kesiti büyüklüğü. • Bu toprak alternatif olarak yan taraftaki topraklama yüzeyine en az bir M4 standart vida ile bağlanabilir. Bölüm 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3.

SIPROTEC. zaman eşlemesi arayüzüne ve Ethernet arayüzüne ilişkin pin atamaları tablo biçiminde listelenmiştir.2010 379 .2 3. Bağlantıların konumu aşağıdaki şekillerde görülebilir. 7UM62.1 Bağlantıların Kontrolü Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü Aşağıdaki bölümlerde.2 Bağlantıların Kontrolü 3. SIPROTEC 4 cihazı ile PC (kişisel bilgisayar) veya Laptop (dizüstü bilgisayar) arasında doğru fiziksel bağlantı otomatik olarak sağlanır. cihazın farklı seri arayüzlerine.1’e bakın). Yayın Tarihi 10. Ek A.2.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-17 9-pin D-altminyatür dişi konektörler Şekil 3-18 Ethernet-Bağlantı Operatör Arayüzü Önerilen haberleşme kablosunun kullanılması durumunda (Kablonun sipariş tanımlaması için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Yayın Tarihi 10. 380 SIPROTEC. RS485 Ethernet EN100 Tx+ – A RTS (TTL seviyesi) GND1 VCC1 – B – TxRx+ – – Rx– – mevcut değil Kablo koruyucu (koruyucu uçlarıyla elektriksel olarak bağlı ) RxD TxD – GND – RTS CTS – RxD TxD – GND – RTS CTS – – A/A’ (RxD/TxD-N) – C/C’ (GND) – – 1) B/B’ (RxD/TxD-P) – – B/B’ (RxD/TxD-P) CNTR-A (TTL) C/C’ (GND) +5V (maks. yük <100 mA) – A/A’ (RxD/TxD-N) – 7 no’lu pin.2 Sistem arayüzü Seri arayüzü ile bir kontrol merkezine bağlı sürümlerde.2 Bağlantıların Kontrolü 3. 7 no'lu pin. toprak bağlantısı ayrı bir şiltli iletken çifti üzerinden yapılabilir. Gönderme ve alma kanallarının görsel bir kontrolünün yapılması önemlidir. bir RS485 arayüz olarak çalıştırıldığında. Sonlandırma dirençleri harici olarak da bağlanabilir (örneğin bağlantı modülüne. Veri kablosu bağlantıları. Sonlandırma dirençlerinin veriyolunda sadece son cihaza bağlandığını ve veriyoluna bağlı diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığını kontrol edin. Sonlandırma dirençleri için köprüler RS485 (bakın Şekil 3-10) veya PROFIBUS RS485 (bakın Şekil 3-11) Arayüz-Modüllerinde bulunur. yine sadece veriyolundaki en son cihazın sonlandırma dirençlerinin devreye alındığından ve diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığından emin olun. DIN 66020 ve ISO 2110 standartlarına göre işaretlenmiştir: • TxD = Veri çıkışı • RxD = Veri girişi • RTS = Gönderme istemi • CTS = Gönderime hazırlama • GND = Sinyal. Bu nedenle bir cihazın veri çıkışı diğer cihazın veri girişine bağlanmalıdır ve bunun tersi de olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Sonlandırma RS485 arayüzü./ Şasi Toprağı Kablo koruyucu her iki uçta topraklanmalıdır. 7UM62. Tablo 3-24 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Değişik arayüzler için D-altminyatür ve RJ45 -konnektörünün pin-atamaları Operatör Arayüzü RS232 RS485 Profibus DP Bağımlı. RS232. modül üzerinde bulunan sonlandırma dirençleri sisteme bağlanmamalıdır. bu yüzden kullanılmamalıdır! 3. Bu durumda.2.2010 .Montaj ve Devreye Alma 3. RS485 DNP3.0 Modbus. Eğer veriyolu genişletilecekse. veri bağlantısı kontrol edilmelidir.2. C/C’ (GND) ortak referans potansiyelli A/A’ ve B/B’ sinyalleriyle yarı çift yönlü işletilebilir. bakın Şekil 3-4).ve Fiber optik kablo arayüzünde her bir kanal bir iletim yönüne tahsis edilmiştir. girişim bağışıklığını iyileştirmek için. RS232 seviyesinin RTS sinyalini de taşıyabilir. Aşırı derecede EMV-yüklü ortamlarda.

Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ancak kullanılamaz Çıkma tip pano montajlı cihazlarda zaman senkronlama arayüzünün bağlantı pin atamaları bakın Ek (Şekiller A-3 veya A-4).2010 381 .4 Analog çıkış Analog değerlerin her ikisi de bir 9-pin DSUB dişi konnektör üzerinden akım olarak yönlendirilir. Tablo 3-25 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analog çıkışın D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama Kanal 1 pozitif – – – Kanal 2 pozitif Kanal 1 negatif – – Kanal 2 negatif 3.2. Tablo 3-26 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Zaman eşleme arayüzünün D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama P24_TSIG P5_TSIG M_TSIG M_TSYNC 1) KORUYUCU — P12_TSIG P_TSYNC 1) KORUYUCU Sinyalin Anlamı Giriş 24V Giriş 5 V Dönüş hattı Dönüş hattı 1) Koruyucu potansiyeli — Giriş 12 V Giriş 24 V 1) Koruyucu potansiyeli atanmış. 12 V veya 24 V zaman eşleme sinyalleri aşağıdaki tablolarda gösterilen girişlere bağlanmışsa. seçimli olarak. SIPROTEC.2 Bağlantıların Kontrolü 3.5 Zaman eşleme arayüzü 5 V. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2. bu sinyalleri işlemek de mümkündür. Çıkışlar yalıtılmıştır.

Cihazın yardımcı besleme gerilimi için (besleme koruma) otomatiği devreye sokun. 382 SIPROTEC. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok.7 Genel Cihaz bağlantılarının kontrolü Cihaz bağlantılarının kontrolü ile koruma cihazının katılımının doğruluğu ör. üretim merkezi kontrolü garantili olduğundan bu koruma fonksiyonu kontrolünü cihaz kontrolü amacıyla yürütmek gerekmez. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bağlantıların kalitesi vb. Omicron CMC 56 manuel ve otomatik kontroller için). Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. çizim grubuna uygun olarak bağlantı ve fonksiyonelliğin denetimini. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi mevcut olur. sıcaklığı denkleştirmek. Fiber optik arayüz için.6 Optik Fiberler UYARI Lazer ışınlarına dikkat! Fiber-optik elemanlara direkt çıplak gözle bakmayın! Fiber optik kablolar üzerinden gönderilen sinyaller elektromanyetik arızalardan etkilenmez ve fiberler.2. Akımlar ve gerilimler arasındaki faz açısı sürekli ayarlanabilir olmalıdır. Gerekirse yürütülen sekonder kontroller için mümkünse akımlarla ve gerilimlerle üç faz kontrol yönü önerilir (ör. nemi mümkün olduğunca azaltmak ve yoğunlaşmayı önlemek için. cihaz klemenslerindeki veya bağlantı modüllerindeki gerilimin yüksekliğini ve gerekirse polaritesini kontrol edin. Yayın Tarihi 10. bağlantılar arasında elektriksel yalıtımı sağlar. Analog-Dijital-Çeviricinin kabul edilebilirlik kontrolü yeterlidir. Koruma fonksiyonunun kullanımı yalnızca cihaz bağlantısı kontrolü amacına hizmet eder. Analog elektronik veya elektromekanik korumanın aksine. ve cihazların topraklamasının kontrolü Sekonder kontrol Bağımsız koruma fonksiyonlarının kontrolü başlatma değerlerinin doğruluğu ve karakterlerin kendisinden ötürü bu kontrolün bileşeni olmamalıdırlar. en az 2 saat süreyle en son kullanılacağı çalışma ortamında bekletin. karakter eylemsiz durumu “Sönük” tür.2010 . 3.Montaj ve Devreye Alma 3. Görsel kontrol Hücrenin ve cihazın hasarları. Gönderme.2 Bağlantıların Kontrolü 3. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında gösterildiği gibi. koruma sisteminin görsel raporunu ve koruma cihazının basitleştirilmiş fonksiyon denetimini içerir. DIGSI işletim programı kullanılır. hücrede kontrol edilir ve garanti altına alınır. Güç kaynağı Cihazı. Eğer ayar değiştirilecekse.ve Alma bağlantıları gönderme çıkışı ve alma girişi için sembollerle gösterilirler. Bu. ilk defa enerjilemeden önce. 7UM62.2. Ölçüm büyüklüklerinin diğer işlenmesi dijital gerçekleştiğinden ve böylece cihaz dahili koruma fonksiyonu hatası mevcut olmadığından.

en azından başka bir ölçme devresinde yeterli yükseklikte bir ölçme büyüklüğü (genellikle bir gerilim) frekans tekrar yazılımı için mevcut olmalıdır.2010 383 . bu eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir. Diferansiyel korumanın sekonder kontrolü Kontrol için 6 akım çıkışlı bir kontrol yönü önerilir.14. hata durumunda bu denetimler etkin değildir.Montaj ve Devreye Alma 3. şüphesiz normal işletimde simetriktirler. Transformatörün anma görünür gücü Sözkonusu sargının anma gerilimi. Açma komutunun bırakması yakl. Açma. Açma. Akım ve gerilimin (IEE. Eğer sıfır bileşen akım elimine edilmezse (Yıldız noktası izole) başlatma akımının tek fazlı kontrolünde I-DİF> ayar değerine denk gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Teknik Verilerde verilen doğruluklar. hesaplanan başlatma değerine ulaşmadan sonra gerçekleşir.ve Tutuculuk akımı ayrı ayrı beslenemeyeceğinden (ama kontrol ölçüm değerlerinden okunabilir). UE) toprak yollarında ölçme büyüklükleri örnekleme frekansını yürütemez. ayar değeri I-DİF> nin transformatörün anma akımıyla ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir.2 Bağlantıların Kontrolü Elde edilen ölçme doğruluğu kullanılan kontrol kaynağının elektriksel verilerine bağlıdır. Tablo 327 bu değişiklikleri faktör olarak kVG vektör grubuna ve üç faz trafolarınının hata türüne bağlı olarak gösterir. Kontroller aktüel ayar değerleriyle veya önceden ayarlanmış değerlerle yürütülebilir. cihazda sıfır bileşen akımın davranışıyla ilgilidir: Eğer sıfır bileşen akım elimine edilirse. Başlatma değerinin kontrolü. Kontroller esnasında asimetrik akımlarda ve gerilimlerde sıklıkla asimetri denetimleri başlayabilir. Not Eğer dinamik kontrollerde ölçüm büyüklükleri 0 olarak ayarlı veya 0 olarak azaltılmış ise. Ayar parametrelerinin önayarlanmasında üç. Bununla kalıcı ölçüm büyüklüklerinin durumu izlendiğinden.ve iki faz kontrolde başlatma değeri haricinde buna uygun olarak korunacak trafonun vektör grubu da değiştirilebilir. İşletme taraflı ayarlanan parametrelerin kontrolü için. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir. yani formel sağlanan akıma. aşağıdaki uygulamalar yardım sağlar. iki sargı üzerinden herbirine bir test akımı beslenebilir. yani herbiri bir tek taraflı beslenen transformatör arızası benzetilir. bunun akabinde başlatma değeri kendisini ayarlı değerin 1. Tanımlanan metod ile başlatma değeri herbiri tek taraflı besleme için kontrol edilir. 0.ve iki faz kontrolünde I-DİF> için ayarlanan parametre (Adres 2021) başlatma değeri olarak geçerlidir.2'de hesaplanan gerilim SIPROTEC. Bunların kontrolü için en azından faz elemanlarının birinde yeterli yükseklikte ölçüm büyüklüğü bulunmalıdır. bu da eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir. Burada SN Trafo UN Sargı geçerlidir Bir.5 katına yükseltir. gerilim ayarlamalı bir sargıda Bölüm 2.1. Tek fazlı kontrolde başlatma değeri.7 kat başlatma değerinde gerçekleşir. 7UM62. Eğer daha az akım kaynağıyla kontrol edilirse. Test akımı herbir sargı için tek tek beslenebilir. Ayrıca tüm karakteristik alanı da kontrol edilebilir. Yayın Tarihi 10. sadece VDE 0435/Bölüm 303 veya IEC 60 255'e göre ve Doğruluk ölçüm aletlerinin kullanımına uygun olarak referans koşullarına riayet edilmesi durumunda beklenebilir.

Montaj ve Devreye Alma 3. 6.5 1 tek VG-Rakam (1. 7UM62. 11) 1 √3/2 = 0. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir. Açma.5 kat değer başlatma değeri olarak beklenir.2010 . 7. 9. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Örnek (Uygulama „gerçek Transformatör koruma“ olarak): Üç faz-Transformatör SN = 57 MVA. hesaplanan başlatma değerine ulaşılmasından sonra gerçekleşir. 4. cihaz anma akımıyla ilişkilidir.73 √3 = 1. 8. Bir faz kontrolde sıfır bileşen akım elimine edilmesiyle 1. 10) 1 1 3/2 = 1. böylece üç. Yayın Tarihi 10. Vektör grubu Yd5 Üst gerilim Akım trafosu Düşük Gerilim Akım trafosu 110 kV 300 A/1 A 25 kV 1500 A/1 A Üst gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Burada pratik olarak Sargı anma akımı = Akım trafosu anma akımı.veya iki faz kontrolünde başlatma değerinin cihazın ayar değeri IDİF> e ayarlanmasına karşılık gelir. 2. o halde ayar değeri I-DİF> (Parametre adresi 2021) faktör ile çarpılır Tablo 3-27 Düzeltme faktörü kVG vektör grubu ve arıza türüne bağlı olarak Arıza Tipi üç fazlı iki fazlı Referans sargı (Üst gerilim) 1 1 3/2 = 1. 5.2 Bağlantıların Kontrolü Başlatma değerini elde etmek için. (kVG = 1 İşletme sargısı).73 bir fazlı I0-Elimine etme ile bir fazlı I0-Elimine etme olmaksızın Başlatma değerinin kontrolü. 3.866 √3 = 1.5 1 çift VG-Rakam (0. Düşük (alt) gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Bu sargının kontrolünde başlatma değeri (cihaz anma akımıyla ilişkili) 384 SIPROTEC.

Bunların. başlatma gerçekleşir. Fakat İşletme durumu 1'e (ölçme büyüklükleri mevcut) erişilmesinden itibaren. Yayın Tarihi 10.2010 385 . muhtemel transport zararlarını ortadan kaldırmak için (bakın Paragraf „Sekonder kontrol“ bu bölümde) işletme ölçüm değerlerinin kabul edilebilirlik kontrolü sekonder kontrol cihazı yoluyla gereklidir. Bu en azından bir kez ön kapakta geri alma düğmesi üzerinden ve ikili giriş üzerinden uzaktan resetleme (derhal yapılandırılmış) için gerçekleşmelidir. cihazın yardımcı gerilimin kesilmesinden sonra hala eksik ölçme gerilimi nedeniyle derhal bir başlatma vermesi önlenir. görüntülerde yanan LED lerde. Test anahtarı Cihazın dış devreden yalıtılması için ve sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin. o zaman şunlara dikkat edilmelidir: Özel tedbirlerle. test modundayken akım trafo sekonderlerini kısa-devre ettiğinden emin olun. böylece bilgiler sadece şu an yürütülen kontroller üzerinden taşınır. Düşük gerilim koruma Not Eğer cihazda düşük gerilim koruma yapılandırılmış ve etkinleştirilmiş ise. Analog girişler aşağıdaki „Sekonder kontrol“ paragrafında tanımlandığı gibi kabul edilebilirlik kontrolleri üzerinden kontrol edilir.Montaj ve Devreye Alma 3.Göst. LED'ler Kontrollerden sonra. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu durumda alt paragrafta tanımlanan „İkili giriş ve çıkışların kontrolü için test fonksiyonu“ desteklenir. bunlar geri yerleştirilmelidir. Fonksiyon kontrolü Koruma rölesinin fonksiyon kontrolü olarak sadece. SIPROTEC.2 Bağlantıların Kontrolü Vektör grubu tek rakamı nedeniyle geçerli başlatma değerleri Bağlantı Özellikle cihazın tüm arayüzlerinin doğru bağlantıları ve atamalarının tekrar kontrolü önemlidir. 7UM62. Lütfen yeni bir arıza durumunun ortaya çıkması durumunda kendiliğinden bir resetleme de olduğuna ve yeni mesajların oluşturulmasının seçime bağlı olarak başlatmaya veya bir açma komutuna bağlı olarak yapılabileceğine dikkat edin (Parametre 610 LED/LCDAr. Özellikle akım trafo devrelerindeki “Test“ konumunda bulunan test anahtarları önemlidir.).

Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki test adımları. Planlama verilerinden sapmalarda koruma ayar değerleri uygun olarak düzeltilmelidir. Sistem taleplerine uygun olarak koruma ayarlarının tekrar kontrolü (yapılandırmalar ve ayar değerleri) burada önemli bir kontrol adımıdır. Bunlar. Teknik sistem verilerinin kurulması Koruma parametre ayarları kontrolü için (Yapılandırma ve Ayar değerleri) sistem taleplerine uygun olarak primer sistemde bağımsız bileşenlerin teknik verilerinin alınması gereklidir. Bu testler. tehlikeli gerilimler mevcutken yapılır. Transformatör. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok. Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. Görsel kontrol Görsel kontrolde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: • Hücredeki ve cihazdaki hasarların kontrolü. 7UM62. Generatör.ve Trafo verileridir.Montaj ve Devreye Alma 3. sadece tüm güvenlik yönergelerini tam olarak bilen ve bunlara gerekli titizliği gösteren kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. (Sınır değerleri Teknik Veriler'de bulabilirsiniz). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bunların çizimlere göre fonksiyonelliği ve diğer taraftan da algılayıcı veya trafo ve koruma cihazı arasındaki kablo bağlantısı kontrol edilir.2 Bağlantıların Kontrolü 3. bağlı bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. • Hücrenin ve cihazın topraklanmasının kontrolü.(veya Motor-). Cihazı. Korumanın bu denetimiyle sisteme bağlantının doğruluğu kontrol edilmelidir ve garanti altına alınmalıdır. • Harici kablo döşemenin bütünlüğü ve kalitesinin tekrar kontrolü. 386 SIPROTEC. Güç kaynağı Giriş terminallerindeki polarite ve gerilim yüksekliğinin kontrolü Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı. bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi oluşur. DİKKAT Cihazı. Arayüzleri kapsayan bağlantı denetimi ile sistemde bir taraftan kasa içindeki bağlantılar. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir.2010 .2. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edilmemesi yüksek gerilimlerin oluşmasına ve sonuçta cihazın hasar görmesine yol açabilir.8 Sistem bağlantısının kontrolü Genel notlar UYARI Tehlikeli gerilimlere dikkat! Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm.

Uyartım. SIPROTEC. • İkili girişlerin ayarlanması: – Başlatma eşikleri için köprü atamaları kontrolü ve gerekirse denkleştirilmesi (bakın Bölüm 3. Gerilim trafosu minyatür şalterini indirin. 7UM62. „>ARIZA:FİDER GT“ „OFF“).ve Gerilim trafo devrelerinin kontrolü aşağıdaki noktaları kapsar: • Teknik verilerin kurulması • Trafonun Hasarların. Eğer ''ON'' ve ''OFF'' durumları yer değiştirmişse. Eğer bu bildirimlerden biri görünmezse. minyatür şalterinin yardımcı kontağı bağlı ve buna uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır. Gerilim Trafosu Minyatür Şalteri Düşük gerilim koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. kontak tipi (N/K kontak veya N/A kontak) kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Bağlantılarının görsel kontrolü • Trafo topraklama kontrolü. Anahtarlama düzeneği) kumanda rölelerinin açma devrelerinin açma hatları üzerinden kontrolü • Bildirim rölelerinin bildirimlerinin işlenmesi bildirim kablosu üzerinden kontrol tekniği için kontrol tekniğindeki metinlerin denetimiyle ve korumadaki bildirim temaslarının başlatılmasıyla kontrol edilir.değişebilir bir DC gerilim ile kontrolü • Farklı bileşenlerin (Kesici. yani „OFF“ (ör.2010 387 . • Transdüser/Transdüser bağlantısı İkili Girişler ve Çıkışlar Bunun için bakın Bölüm 3. gerilim trafo minyatür şalterinin attığından emin olun. Yayın Tarihi 10. Minyatür şalteri tekrar kaldırın: Yukarıdaki bildirimler işletme bildirimlerinde „OFF“ olarak görünür. Koşul olarak. için pilot kablolar üzerinden kontrolü • Sinyal hatları üzerinden koruma cihazına kadar harici kontakları etkinleştirerek ikili giriş sinyallerini kontrol etmek. özellikle sadece bir fazda açık üçgen sargının topraklamasının • Kablo döşemenin akım akış planına uygunluğunun kontrolü • Cihazın akım devrelerini kısa-devre etme özelliğinin kontrolü Diğer kontroller faaliyete özgü olarak gereklidir: • Kablonun yalıtım ölçümü • Oran. gerilim devresinin kontrolünde beraber kontrol edilmelidir. bu sinyalin devre bağlantısı ve konfigürasyonu kontrol edilmelidir. Not Düşük gerilim davranışlı sabit zaman aşırı akım korumada bloklama „>Umühür BLK“ (1950) ikili girişi üzerinden gerçekleşir.2 Bağlantıların Kontrolü Analog Girişler Akım. • Çıkış rölelerinin kumanda devrelerini ayırıcıların ve güç şalterleri vb.ve Polarite ölçümü • Yük ölçümü • Cihazın sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin. Kurma durumunun.1) – Başlatma eşiği -eğer mümkünse. (Bildirim „>ARIZA:FİDER GT“ „ON“ ). Hızlı kapama. İşletme bildirimleri dikkate alınarak. Empedans koruma ve gerilimden ertkilenen sabit ve ters zamanlı aşırı akım koruma için gerili trafosunun bu fonksiyonun otomatik bloklanması durumunda bunun anlamı. bu.3.

Açıklanan testler için ön koşul. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir. Röle bir sekonder test cihazı ile test edilirken.3 Devreye Alma UYARI Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir.asla aşılmamalıdır. tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama. TEHLİKE Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması. akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir: Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir. 388 SIPROTEC. Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra.3 Devreye Alma 3. cihazın topraklaması.2010 . gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. diğer ölçme geriliminin bağlı olmadığına ve kesicilere giden açma ve kapama komutlarının bloke edildiğinden emin olun.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir. Aşağıdaki tedbirlere uyulmaması ölüm. Bunların işletme kontrollerinin daha önce yapılmış olması gerekir. gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10 s süreyle bekleyin. koruma sistemlerinin devreye alınmasını. yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. Güç kaynağında ve akım trafoları. anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. ancak. aksi belirtilmedikçe. 7UM62. UYARI Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Yayın Tarihi 10. tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce. Primer testler. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Teknik Veriler bölümünde belirtilen sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil.Montaj ve Devreye Alma 3. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce. topraklama vb. Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir.

Yayın Tarihi 10. SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları /1/ 'nda açıklanmıştır. -bunların gerçek arızalara ilişkin ihbar mesajları değil. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir. (bakınız Tablo “Protokole Bağlı Fonksiyonlar“. Gerekirse. Bildirimler Üret diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız). 7UM62. test işletimi esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletimi olmadığı belirlenebilir.Montaj ve Devreye Alma 3. DIGSI kullanıldığında. test modunda asla kontrol edilmemelidir. sistem arayüzü için matris formunda yapılandırılmış bütün mesaj metinleri gözükecektir. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. Test modunun ve iletimi bloklamanın nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı. Ek A.1 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama Eğer cihaz bir merkezi kontrol sistemine veya SCADA arayüzü üzerinden bir sunucuya bağlanmışsa. SIPROTEC. Mesajların türüne bağlı olarak. • Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için.3. Ancak. Bu alanlardan birinin üzerine tıklayarak çekme menüden istenilen değer seçilebilir. test edilecek mesajlar için bir değer belirlenebilir. cihaz ''aktif'' serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın. Sistem arayüzü testi. Test etkinliği' nde. Ayırıcılar gibi). Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. iletilen bilgi mevcut bazı protokoller ile değiştirilebilir. test özelliklerinin kullanılabilmesi için programın Online (çevrim-içi) olması gerektiğine dikkat edin. test öncesi. mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI . • Liste görünümden Bildirimler Üret’i çift tıklayın. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar. sadece test sonucu çıkan mesajlar olduğunu belirten. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir.2 Sistem Arayüzlerinin Testi Ön Açıklamalar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa.5). 3. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online (Çevrim-içi) dizinini çift tıklayın.2010 389 . Not Bu testin sonuçlandırılmasından sonra. cihazın yeniden ilk başlatması yürütülmelidir.ilave bir test biti ile işaretlenir.3. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında. Bu tür teçhizat. Test’i tıklayın. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.cihaz çalışması kullanılabilir. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır.3 Devreye Alma 3. bir SIPROTEC 4-cihazdan ana sisteme gönderilen bütün mesajlar. Diyalog Kutusunun Yapısı Bildirim sütununda. Durum OLMALI sütununda. Ayrıca Veri Aktarımı Bloklama 'nın etkinleştirilmesi ile. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. değişik giriş alanları (örneğin „Bildirim ON“ / „Bildirim OFF“) sunulur.

390 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. başka testler de yapılabilir. bunun yanındaki Gönder butonuna tıklayın. Doğru şifre girişinden sonra ayrı ayrı mesajlar gönderebilirsiniz. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz. bu işlemle aynı şekilde kontrol merkezine bildirilir. sizden 6 no’lu şifreyi (Donanım-deneme menüleri için) girmeniz istenir. herhangi bir tehlikeye yol açmaksızın dikkatlice yapıldığından emin olun (yukarıdaki TEHLİKE uyarısını gözlemleyin!). Test Modundan Çıkma Sistem arayüzü testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın. Normalde ikili girişler üzerinden bağlı bilgiler (ilk karakter ''>''). • Test edilecek fonksiyonun karşısındaki Gönder’i tıklayın ve gönderilen bilginin merkezi istasyona ulaştığını ve muhtemelen istenilen tepkinin alındığını kontrol edin.2010 . ayrı olarak test edilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Diyalog kutusu kapanır. Bir mesajı göndermek için. Yayın Tarihi 10. Mesaj Yönünde Test Merkezi istasyona gönderilmesi gereken bütün bilgiler için Durum OLMALI altında çıkan aşağı açılır menü listesinde olasunulan tüm seçenekler test edilir: • Her bir test işleminin. İkili girişlerin fonksiyonu. 7UM62. Diyalog kutusu açık olduğu sürece.3 Devreye Alma Şekil 3-19 Diyalog kutusu ile sistem arayüzünün testi: Bildirimler oluştur – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme İşlem sütunundaki düğmelerden birine tıkladığınızda. İlgili mesajlar gönderilir ve SIPROTEC 4 cihazının olay kayıtlarından ve kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir.

3 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü Ön Açıklamalar Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri. Bu özellik. Bu tür teçhizat. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Test’i tıklayın. Bu panellere çift tıklayarak. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. Gösterim sembolik olarak gerçekleşir.2010 391 . SIPROTEC. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online klasörüne çift tıklayın. donanım bileşenlerinin mevcut durumları görüntülenir. İkili giriş ve çıkışların fiziksel aktuel durumları. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar. cihaz yeniden başlatılmalıdır. Yayın Tarihi 10. açık veya kapalı anahtar sembolleriyle ve ışık diyotlar karanlık veya aydınlatılmış LED sembolleriyle gösterilir. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir. Donanım bileşenlerinin karşıt durumları. Diyalog Kutusunun Yapısı Diyalog kutusu üç gruba bölünmüştür: GİR ikili girişler için. test öncesi. Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Görüntüleme açık metinde gerçekleşir. Not Bu donanım testinin sonuçlandırılmasından sonra.Montaj ve Devreye Alma 3. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir. • Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutları veya mesajları gösterir. Aynı isimli diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız). En sağdaki sütun. test modunda asla kontrol edilmemelidir. Olmalı sütununda gösterilir. 7UM62. Aktüel sütununda. Donanım testi.3 Devreye Alma 3. Ancak cihaz „aktif“ serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. çıkış röleleri ve LED'leri. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında. Gerekirse. • Liste görünümden Cihaz girdi ve çıktıları'nı çift tıklayın. Ayırıcılar gibi). seçilen grubun içindeki bilgiler açılabilir veya gizlenebilir. ÇIK ikili çıkışlar için ve LED ise ışık diyotları içindir. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. Her grubun solunda aynı etikette bir panel mevcuttur.3. örneğin yol alma sırasında cihazdan şalt teçhizatına olan kablo bağlantısını doğrulamak için kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Çıkış Rölelerinin Testi 7UM62 ’nin çıkış röleleriyle tesis arasındaki kablo bağlantısının kontrolü için. 7UM62. Doğru şifre girişinden sonra bir durum değişikliği uygulanabilir. • Her bir çıkış rölesi.Montaj ve Devreye Alma 3. Herhangi bir çıkış rölesinin ilk durum değişikliği tetiklendiğinde. 392 SIPROTEC. 6 no’lu şifreyi (eğer yapılandırma sırasında etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. diyalog kutusundaki ilgili OLMALI-hücresi üzerinden test edilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. örneğin bir koruma fonksiyonundan bir açma faaliyeti veya operatör panelinden bir kumanda komutunun uygulanamayacağı anlamına gelir. • Daha sonraki testler sırasında istenmeyen hatalı anahtarlama işlemlerini önlemek için testi sonlandırın (“Test Modundan Çıkma“ paragrafına bakın).3 Devreye Alma Şekil 3-20 İkili girişlerin ve çıkışların testi – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme Bir donanım bileşeninin işletim durumunu değiştirmek için Olmalı sütunundaki ilgili düğmeye tıklayınız.2010 . röleye atanan mesajın üretilmesine gerek duyulmaksızın her bir çıkış rölesi ayrı ayrı enerjilenebilir. başka durum değişiklikleri de yapılabilir. Çıkış rölesini kontrol etmek için şu işlemleri uygulayın: • Çıkış rölesi üzerinden anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz yürütülmesini sağlayın (yukarıdaki TEHLİKE! ikazına bakın). bir çıkış rölesine. bütün çıkış röleleri dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu ile çalıştırılabilir. İşletim durumunun ilk değişikliğine müsaade edilmeden önce. Bu. Diyalog kutusu açık olduğu müddetçe. Yayın Tarihi 10.

• bütün donanım bileşenleri için. eğer Güncelleştir alanı tıklanmışsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Böylece. bütün donanım bileşenleri tesis ayarlarıyla belirlenen işletme koşullarına geri döner. • Testi tamamlayın (''Test İşleminden Çıkma'' paragrafına bakın). 7UM62. LED’lerin Testi LED'ler diğer giriş ve çıkış elemanlarındaki gibi aynı şekilde test edilebilir. ikili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki koşullar tek tek üretilmeli ve cihazın bunlara gösterdiği tepkiler kontrol edilmelidir. Herhangi bir ikili girişin ilk durum değişikliği tetiklenip 6 no’lu şifre de girildiği an tüm ikili girişler tesisten ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden etkinleştirilebilir. Dolayısıyla. Seçenekler. bir cihaz fonksiyonundan veya LED resetleme tuşuna basılarak artık hiçbir LED aydınlatılamayacaktır. aşağıdaki “Göstergeyi Güncelleştirme” paragrafında gösterilmiştir. tesiste herhangi bir anahtarlama işlemi yapılmaksızın test edilmesini istiyorsanız. Herhangi bir LED'in. Eğer bir ikili girişin çalışmasının. Göstergeyi Güncelleştirme Cihaz Giriş ve Çıkışları Testi diyalog kutusu açıldığında. Test Modundan Çıkma Donanım testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın.3 Devreye Alma İkili Girişlerin Testi 7UM62 ’nin ikili girişleriyle tesis arasındaki bağlantıların kontrolü için. donanım bileşenlerinin o andaki mevcut durumları okunur ve görüntülenir. Şu durumlarda bir güncelleme yapılır: • her bir donanım bileşeni için. Bunun için diyalog kutusu tekrar güncelleştirilmelidir. Şifre girişi henüz gerekli değildir. • eğer çevrimsel olarak güncellenen bütün donanım bileşenleri için. SIPROTEC. dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden denetlenebilir. İkili girişlerin mevcut fiziksel durumlarının görülmesi için Cihaz girişleri ve çıkışları testi diyalog kutusunu yeniden açın. İkili girişleri kontrol etmek için aşağıdakileri uygulayın: • İkili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki her bir durumu ayrı ayrı üretin. ilk durum değişikliği tetiklendiğinde bütün LED'ler. Yayın Tarihi 10. • Bu tepkileri.Montaj ve Devreye Alma 3. (devir süresi 20 saniye) Devresel Güncelleme alanı işaretlenmişse.2010 393 . Aktüel diyalog kutusunun sütununda kontrol edin. Diyalog kutusu kapanacaktır. eğer işletim durum değişikliği komutu başarıyla gerçekleştirilmişse. ilgili ikili girişi donanım test fonksiyonuyla tetiklemek de mümkündür. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz.

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.4
Genel

Kesici Arıza Koruma Testleri

Eğer cihaz kesici arıza koruma ile donatılmışsa ve bu fonksiyon da kullanılıyorsa; bu fonksiyonun sistemle bütünlüğü, uygulama koşulları altında test edilmelidir. En önemli husus, lokal kesici arızasında açma komutlarının bitişik kesicilere doğru olarak gönderildiğinin kontrol edilmesidir. Bitişik kesiciler olarak, fider kesici arızasında arıza akımının kesilmesi/arızanın yalıtılması için açılması gereken bütün kesiciler tanımlanır. Bunlar yani, arızalı fider üzerinden beslenen kesicilerdir. Bitişik kesicilerin tanımlanması, büyük oranda olası sistemin düzenlemelerine bağlıdır. Bu yüzden; genel, ayrıntılı bir test tanımlaması belirlenemez.

3.3.5

Analog Çıkışların Kontrolü
SIPROTEC-Cihazları 7UM62, 2x2 ye kadar analog çıkışlarla donatılabilir. Cihazın analog çıkışları mevcutsa ve kullanılıyorsa, bunların etkisi test edilmelidir. Farklı ölçülen değerler veya sonuçlar çıktılandığı için, kontrol, kullanılan değerlere bağlıdır. Bu değerler, (örneğin bazı sekonder test cihazları ile) üretilmelidir. İlgili değerlerin, doğrudan okunacak olan yerde doğru şekilde çıktığından emin olun.

3.3.6

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonların Testi

CFC-Mantığı Cihaz, kullanıcı tarafından, özellikle CFC mantığıyla özel fonksiyonların tanımlanmasına izin veren geniş bir yeteneğe sahiptir. Bu yolla cihaza eklenen fonksiyonlar veya bağlantılar kontrol edilmelidir. Doğal olarak, genel bir test yordamı mevcut değildir. Bu tür fonksiyonların yapılandırılması ve bunlara ilişkin ayarlanmış koşulların önceden bilinmesi ve test edilmiş olması gerekir. Bunlardan en önemlileri, şalt teçhizatının (kesici, ayırıcı, topraklayıcı) olası kilitleme koşullarıdır. Bunlar dikkate alınmalı ve test edilmelidir.

394

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.7

Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü

Rotor toprak arıza koruma (R, fn) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak bağlantı cihazı yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V veya 230 V olabilir (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6001 ROTOR T/A) Röle BLK olarak ayarlayın. Uyartımlı makinelerde döner redresör üzerinden (aşağıdaki şekil sol) doymuş bir toprak arıza her iki ölçme kontakt halkası arasına yerleştirilmiş ölçme fırçalarında bulunur, uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden (aşağıdaki şekil sağ) bir kontakt bileziği ve toprak arasında bulunur. Cihaz böylece toprak empedansı olarak sadece bağlantı cihazının reaktansını ve fırça direncini, gerekirse koruma direnci için endüktif-kapasitif bağlantıda kuplaj kondensatörleri ve akım sınır direnci ölçer. Bu değerler bu kompleks direncin faz açısıyla toprak arıza ölçüm değerlerinin altında okunabilir: Rtop Xtop ϕZtop = x.xx kΩ = y.yy kΩ = z.z°

Burada Rtop. seri dirence (Fırçalar artı gerekirse Koruma- ve Sınır direnci ) ve Xtop. Kuplaj direncine karşılık gelir. Bu esnada hem Rtop. için hem de Xtop. için sıfır değeri gösterilir, o zaman URE veya IRE bağlantılarında ters bir polarite bulunur. Ölçme büyüklüklerinden birinin polaritesi değiştirilmeli ve ölçme tekrarlanmalıdır. Ayar değerleri kontrol edilmesi veya doğru ayarlanması R SERİ X KUPLAJ = xxx Ω (Adres 6007) = yyy Ω (Adres 6006)

yukarıdaki ölçüm değerlerine karşılık gelmeli. Toprak arıza köprüsünü kaldırın. Böylece bir direnç üzerinden uyarı direnci büyüklüğünde (RE< UYARI, Adres 6002, 10 kΩ uşlaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Toprak arıza ölçüm değerleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci Rtop olarak okunur. Gerçek ve görüntülenen toprak direnci arasındaki önemli miktarda sapmalarda IRE PHI I RE için açı düzeltmesinin önceden ayarlanmış değerinin Adres 6009 altında değiştirilmesiyle, aynılık düzeltmesine ulaşılmaya çalışılır. Bu açı hatası düzeltmesi rotor toprak arıza koruma fonksiyonuna etki eder. Böylece bir direnç üzerinden Açma direncinin % 90'ı büyüklüğünde (RE<< AÇMA, Adres 6003, 2 kΩ ulaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Rotor toprak arıza koruma Başlatma- ve 6005 T-AÇMARE<< (0,5 s ulaştırmada) den sonra Açma mesajı verir (LED 1 ve Çıkış rölesi 2, herbiri toplu mesaj olarak cihaz açması). Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. Toprak arıza direnci kaldırılır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

395

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-21

Uyartım türleri

Ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu „Ar. R/T/A Iee<“ mesajının yakl. 5 sn lik bir gecikmesine göre gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı kapalı ölçme devresinde de mevcut ise, o zaman Rotor-Toprak-Kapasite 0,15 µF den daha az olur. Bu durumda bir ölçme devresi denetimi mümkün değildir; „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı bir ikili girişe yapılandırılmamalıdır ve etkinliği kaldırılmalıdır (Parametre 5106 IEE< = 0) . Daha sonra tüm geçici tedbirlerin bu deneme için tekrar geriye döndürüldüğü kontrol edilmelidir: • Topraklama köprüsü veya Direnç kaldırılır, • Ölçme devreleri kapalı, • Bağlantı cihazı öngörülen besleme AC gerilimine bağlanır, (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına bakın). Bir işletme testi daha sonra çalışan makinede Rotor arıza koruma kontrolü işletimde bölümünde tanımlandığı gibi gerçekleşir. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak ön bağlantı cihazı 7XT71 yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V AC dir (Ek A.3'te bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6101 R/T/A 1-3Hz) , Röle BLK olarak ayarlayın. Arızasız durumda koruma cihazından devam eden işletme ölçüm değerleri okunur ve değerlendirilir (bakın Tablo 3-28). İşletme ölçüm değerleri Toprak Arıza Ölçüm Değerleri altında bulunabilir (DIGSI'de „Toprak arıza ölçüm değeri“ altında).

396

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Tablo 3-28 fgen = xx.x Hz Ugen = xx.x V

Rotor toprak arıza korumanın işletme ölçüm değerleri Açıklama Bağlanan kare dalga gerilimin frekansı görüntülenir. Bu 7XT71'de bağlantı köprüsüyle ayarlanabilir. Ön ayar yakl. 1,5 Hz olabilir (Tolerans yakl. ± % 10). Bu ölçüm değeri bağlanan kare dalga gerilimin aktüel büyüklüğünü gösterir. Ölçüm değeri yakl. 50 V olabilir (7XT71'in toleransı ± 4 V olabilir) Bu ölçüm değeri arısasız durumda sıfıra yakındır. Eğer rotorda bir arıza direnci toprağa karşı yerleştirilmişse, o zaman beklenen akım aşağıdaki gibi tahmin edilir.

Ölçüm değeri

Igen = X.xx mA

RE: Arıza direnci Rtop: Bağlanma direnci (20 kΩ + 720 Ω = 20,720 kΩ) Qc = x.xxx mAs Bu ölçüm değeri rotor toprak kapasitesiyle belli bir şarj gösterir. Ölçülen değerin yarısı 6106 no'lu adreste Qc < olarak ayarlanır. Eğer kapasite çok küçük ise, o zaman gerekirse ölçme devresi denetimi etkin değil olarak anahtarlanmalıdır (Ayar değeri 0). Bu ölçüm değeri rotor toprak direncini gösterir. Arızasız durumda üst sınır değeri 999,9 kΩ gösterilir. Bu durum olmazsa, o zaman besbelli ki ilave kapasiteler uyartım düzeneğinde mevcuttur. Kare dalga formlu gerilim frekansı 7XT71'de bağlantı köprüsüyle düşürtülür. Bu sırada en az 3 Şebeke periyodu boyunca ölçme akımı Igen 'de hiçbir şarj değişikliği mevcut olmamalıdır. Görselleştirme için arıza kaydı başlatma (anlık değer yazılımı) başlatılmalı ve akım Igen'i tekrar veren MU2 hat genişliği, kontrol edilmelidir (bakın aşağıdaki şekil).

Rtoprak = xxx.x kΩ

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

397

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-22

Arıza kaydı başlatma

Bundan sonra arıza dirençleri Uyarı- ve Açma kademesi için yapılandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak okunur. Her iki ölçüm değeri, Uyarı kademesinin (Adres 6102 RE< UYARI) ve Açma kademesinin (Adres 6103 RE<< AÇMA) ayar değerleri için temel oluştururlar. Daha sonra Uyarı ve Açma kademesinin kontrolü gerçekleşir. Test direnci, ayar değerinin yakl. % 90 'ı civarında bulunur. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden test, her iki kontakt bileziğine uygulanır. Toprak arıza direnci uzaklaştırılır ve sonra ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu yakl. 10 s'lik bir gecikmeden sonra „R/T/A1-3Hz açık“ mesajı gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer otomatik bir test bir test direnci aracılığıyla olursa, o zaman bu mekanizma da test edilir. Bu esnada test direnci kontakt bileziğinde toprağa karşı anahtarlanırsa, ikili giriş üzerinden („>R/T/A1-3HzTest“) test etkinleştirilir. Bunun devamında mesajlar dört çalışma adımıyla kontrol edilir. 1. Ölçme devreleri kapalı Mesaj „Test R/T/A B.lı“ Mesaj „1 Devre Açık“ Mesaj „2 Devre Açık“

2. 1. Bağlanma direncinde bağlantı açma 3. 2. Bağlanma direncinde bağlantı açma 4. Bağlantıları tekrar oluşturmak

Mesaj „Test R/T/A B.lı“

Otomatik test tekrar sonlandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak yeniden kontrol edilir. Bu 999,9 kΩ değerini göstermelidir.

398

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Bundan sonra 7XT71'in AC gerilim beslemesi kapatılır. Koruma cihazı yakla. 5 s bir zamandan sonra „R/T/A 1-3Hz Ar.“ mesajını (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gösterir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri, özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için, ek bazı işletme testleri önerilir.

3.3.8

% 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü

% 100 Stator toprak arıza koruma Eğer toprak direnç hesabının ölçme prensibi, makine duruyor, dönüyor veya uyartımlı olsa da bundan bağımsız ise, % 100 Stator toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak 20 Hz-Generatör 7XT33 projeya bağlı olarak DC gerilim ile veya yabancı bir gerilim kaynağıyla (3 x 100 V, 50/60 Hz) beslenmelidir (bakın Bölüm 2.31 Bağlantı şeması). % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 %100 S/T/A-KOR.) ,Röle BLK olarak anahtarlanır. Aşağıdaki ayar parametreleri yol almada ön ayarda kalmalıdır: 5309 5310 5311 PHI I S/T/A = S/T/A Rps = Rl-PARALEL = ∞ Ω

Cihaza sevk edilen ölçme büyüklükleri US/T/A ve IS/T/A , sadece toprak arıza ölçme değerleri altında (DIGSI de toprak arıza ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir: „U S/T/A=“ xx.x V „U20 =“ xx.x V

„I S/T/A=“ xx.x mA „I20 =“ xx.x mA

Ölçme değerleri U S/T/A ve I S/T/A'in gerçek efektif değerler olduğuna ve sadece generatör hareketsiz durumunda 20 Hz-Büyüklüklere (U20 ve I20) karşılık geldiğine dikkat edilmelidir. Ölçülebilir gerilim, yük direnci RL ile, 20 Hz-Direnç -Bant geçiricinin direnci (RBP yakl. 8 Ω) ile, gerilim bölücü (nGer.Bölücü i.a. 5/2) ile ve sonuncu olarak beslenen 20 Hz-Gerilim ile (U20 Hz-Generatör yakl. 25 V) etkilenir. Değer aşağıdaki gibi tahmin edilir:

Akan akım IS/T/A stator toprak kapasitesi ile belirlenir ve çok küçük değerler alır. Cihaz bu değerlerden koruma cihazı taraflı ilgili toprak direncini RS/T/A hesaplar. Primer Toprak direnci RS/T/Ap makine taraflı Sistem Verileri 1 de dönüştürme faktörü ile çarpılan sekonder değerden hesaplanır (Adres 275 R S/T/A Faktörü). Her iki direnç değeri de, ayrıca 20 Hz-Gerilim ve 20 Hz-Akım (ϕS/T/A = ϕU - ϕI) arasındaki faz açısı da işletme ölçüm değerlerinden okunabilir: „R S/T/A=“ xxxx Ω „R S/T/Aprimer=“ xxx.xx kΩ „ϕ S/T/A=“ xx.x°

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

399

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

TEHLİKE
Genaratörde çalışmıyor durumunda dahi stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi sebebiyle tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Korunan generatörün %1 -% 3 primer anma akımları bulunabileceğinden, aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi, henüz işletilmeyen generatörün çalıştırılmasından önce devre dışı (kapatılmalı) bırakılmalıdır.

Aşağıdaki adımları takip edin: • Arızasız durumda (RE sonsuz) ölçülen açı kapasitif toprak akımı yüzünden negatif olmalıdır. Bu durum olmazsa, bağlantı akım girişinde döndürülmelidir. Faz açısı „ϕ S/T/A=“ mevcut stator toprak kapasitesi nedeniyle yakl. –90° civarında bulunmalıdır. Böyle değilse, o zaman –90° ya tamamlama yapılır ve PHI I S/T/A = –90° – ϕ S/T/A ayarlanır. Bir gösterge değerinde ör. „ϕ S/T/A=“ –75°, Adres 5309 PHI I S/T/A = –15° ayarlanır. Sonra ölçme değeri yakl. –90° değiştirilir. R S/T/A için görüntülenen değer, arızasız durumda mümkün maksimum değer 9999 Ω almış olmalıdır. Primer toprak direnci R S/T/Ap için maksimum değer, seçilen dönüştürme faktörüne (R S/T/A Faktörü Adres 275) bağlıdır. • Generatör yıldız noktasında bir kısa devre (RE = 0 Ω) yapılandırılır ve ölçülen arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu direnç, Adres 5310 altında S/T/A Rps ayarlanır. • Şimdi Açma değerine karşılık gelen (ör. 2 kΩ) primer taraflı bir direnç yapılandırılır. Ölçülen arıza direnci („R S/T/A=“) kontrol edilir. Bu beklenen değerde etkili bir sapmaya neden olursa, S/T/A Rps denkleştirilir ve gerekirse düzeltme açısıyla ince bir ayar (PHI I S/T/A) yapılır. Bundan sonra arıza direnci okunur ve Açma değeri olarak Adres 5303 altında R<< S/T/A AÇMA ayarlanır. Daha sonra primer taraflı arıza direnci uyarı kademesi için (ör 5 kΩ) yapılandırılır ve arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu değer Adres 5302 altında R< S/T/A ALARM olarak ayarlanır. • 20 Hz-Generatör için besleme gerilimi kapatılır veya ikili giriş üzerinden bloklanır. „S/T/A 100 Arıza“ mesajı görüntülenir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Böylece 20 Hz-generatör kesikliği tanınır. Eğer bu mesaj halihazırda işletimde bulunan 20 Hz-generatörde oluşursa, denetim eşiği (Adres 5307 U20 MIN) azaltılır. Bu, çok küçük yük dirençlerinde (< 1 Ω) sözkonusu olabilir.

• Son olarak 0 kΩ ile başlayan 1kΩ adımlarla bir ölçme sırası kabul edilir. Düzeltme açısında (PHI I S/T/A Adres 5309) veya Arıza direncinde (S/T/A Rps, Adres 5310) değişiklikler yapılırsa, Açma- (R<< S/T/A AÇMA) ve Uyarı kademesi (R< S/T/A ALARM) için ayar değeri uydurulur. • Yani toprak direnci Uyarı kademesinin (Adres 5302 R< S/T/A ALARM) direncinin % 90'ı civarında düşürülür. Stator toprak arıza akımı, Adres 5303 altında ayarlanan gecikme süresinden sonra T S/T/A ALARM (10,00 s fabrika çıkışında) bir uyarı mesajı „S/T/A 100 Alarm“ verir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Toprak direnci, açma kademesinin (R< S/T/A ALARM, Adres 5303) koruma cihazı taraflı hesaplanan başlatma değerinin % 90 ına kadar düşürülmeye devam edilir. Koruma Başlatma- ve T S/T/A AÇMA Adres 5305 ( fabrika çıkışında) dan sonra Açma mesajı verir. Test direncini uzaklaştırın. Not Ayarlar bundan sonra sekonder değerlerle yürütülür. Sekonderden primer değerlere dönüşüm hesaplamasında, teorik dönüştürme faktörünün tam doğru olmadığı tespit edilirse, o zaman R S/T/A Faktörü uygun olarak ölçme sonuçlarına uydurulur (dönüşüm formülleri için bakın Bölüm 2.31.2).

400

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Eğer 20 Hz-Generatör 7XT33'den alınacak mesaj „20 Hz-Gerilim eksik“ ikili girişlerden birine yönlendirilir ve bu fabrika çıkışına karşı yapılandırılır, o zaman onun mesajı kontrol edilir. 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini kesin. Geri bildirim „>U20 arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Mesaj „S/T/A 100 Arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini tekrar devreye sokun. Eğer % 100 Stator toprak arıza korumanın bir ikili giriş üzerinden bloklanması imkanı kullanılırsa, o zaman bunun etkisi kontrol edilmelidir. İkili giriş „>S/T/A 100 BLK“ denetlenir. Geri bildirim „S/T/A 100 BLKdı“. Diğer kontroller işlemekte olan makinede gerçekleşir. Not Rutin testlerde ayrıca Bant geçirici 7XT34 de kontrol edilmek isteniyorsa, o zaman sistem hareketsiz durumda topraklama- veya sıfır noktası transformatörü kısa devre edilir ve daha sonra 20 Hz-Generatör bağlanır. İşletme ölçüm değeri I S/T/A, küçük akım trafosu (ör. 400 A/ 5 A) dönüşüm oranı ile çarpılır. Akan akım 3 A'in üzerinde bulunmalıdır. Akım belirgin şekilde daha düşük ise, bant geçiricinin rezonans frekansı değiştirilir. Kapasitelerin enerjilenmesi veya enerjisi kesilmesiyle daha iyi bir eşleştirmeye erişilir (bakın İşletme talimatları 7XT33 Sipariş No. C53000-B1174-C129).

Bunun ardından kısa devre uzaklaştırılır ve işletme değerleri U S/T/A ile temiz bir ayırma kontrol edilir.

3.3.9
Hazırlık

DC gerilim-/akım ölçüm devresinin kontrolü

DC Gerilim-/DC Akım korumayı (Adres 7201 DC KORUMA) , Röle BLK olarak anahtarlayın. Uygulama alanına göre uygun sistem gerilimi amaçlanan koşullarla değiştirilebilir ve 7UM62 'nin reaksiyonu kontrol edilir. (Adres 7203'deki seçime göre) Sınır geriliminin (Adresse 7204) Aşırı- veya Düşük kalma durumunda „DC Koruma Baş.“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gerçekleşir ve sonra T DC = (Adres 7206) Mesaj „DC Koruma AÇMA“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Bundan sonra DC gerilim koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır (Adres 7201 DC KORUMA = ON) veya – kullanılmadığı sürece – devre dışı bırakılır (kapalı) (DC KORUMA = OFF).

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

401

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.10

Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri

Komut girişi üzerinden anahtarlama Eğer yapılandırılmış işletme aygıtlarının anahtarlama işlemleri daha önce açıklanan donanım testleri sırasında yapılmamışsa, cihazın dahili kumanda fonksiyonu üzerinden bu şalt teçhizatının açma ve kapama testleri yapılmalıdır. İkili giriş üzerinden cihaza sağlanan kesici konumunun geribildirim bilgisi cihaz göstergesinde görülerek gerçek kesici konumu ile karşılaştırılır. Grafik göstergeli cihazlar için fider kumanda göstergesi üzerinden bunu yapmak daha kolaydır. Anahtarlama yordamı SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları’nda belirtilmiştir. Anahtarlama yetkisi, kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Anahtarlama modunda, kilitlemeli/normal veya kilitlemesiz/test anahtarlaması olarak seçilebilir. Kilitlemesiz kumanda, ancak güvenlik önlemleri altında yapılabilir. Uzaktan bir kontrol merkezinden kumanda Eğer cihaz sistem arayüzü üzerinden bir uzak kontrol merkezine bağlı ise; ilgili anahtarlama testleri aynı zamanda bu merkezden de kontrol edilmelidir. Bunun için, anahtarlama yetkisinin kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanması gerekir.

3.3.11

Makine ile devreye alma testi

Genel bilgiler

UYARI
Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. Bu uyarının dikkate alınmaması, ölüme, ciddi yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir.

Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir. Açıklanan testler için ön koşul, anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. Bunlar bu nedenle işletme kontrolleri için düşünülmemiştir.

UYARI
Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Primer testler, ancak, koruma sistemlerinin devreye alınmasını, tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama, topraklama vb.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir.

402

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Güvenlik kuralları Uygulanacak güvenlik kurallarına uymak (ör. VDE 105, VBG4) önkoşuldur. Çalışmaya başlamadan önce „5 Güvenlik kuralı“ na dikkat edilmelidir: • Açmak • Tekrar kapatmaya karşı emniyete almak • Gerilim serbestliği saptamak • Topraklamak ve Kısa devre etmek • Karşılıklı, gerilim altında bulunan bölümü örtmek veya muhafazaya almak Bundan başka şunlara dikkat edin: • Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihazın topraklaması, doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. • Güç kaynağında ve akım trafoları, gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. • Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir; yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. • Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra; gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10s süreyle bekleyin. • Teknik Veriler altında belirtilen (Bölüm 4.1) sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil- asla aşılmamalıdır.

TEHLİKE
Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması, tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce, akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin. Eğer akım trafosu sekonder bağlantılarının otomatik kısa devre edilmesini sağlayan bir test şalteri mevcut ise, bunu kısa devre edicinin kontrolünden itibaren „Test“ durumuna getirmek yeterlidir.

Tüm sekonder test setini uzaklaştırmak için ölçme büyüklükleri açılmalıdır. İşletme hazırlıkları bitirilmiş olmalıdır. Primer testler generatör ile yapılmalıdır. Program Uygulama Bu genellikle aşağıdaki sıralamada gerçekleşir • Kısa devre testleri • Gerilim testleri • Toprak arıza testleri • Senkronlama • Şebekede yük ölçümleri Aşağıdaki bilgiler bu sırada düzenlenmiştir. Koruma fonksiyonlarının karşılıklı birbilerini etkilememesi için, ilk önce hepsi kapalı olmalıdır (Fabrika çıkışı). Primer testlerde daha sonra arka arkaya etkin açılabilirler. Eğer bir koruma fonksiyonu hiç gerekli olmazsa, o zaman bu projelendirme de mevcut değil olarak ayarlanmalıdır (bakın Bölüm 2.4.2). Bundan sonra 7UM62 'de dikkate alınmaz.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

403

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Birinin mevcut olarak etkin açması projelendirilen koruma fonksiyonunun iki türlü anlaşılmasına sebep olur. Bunun için ayar adresleri ilgili bölümlerde gösterilmiştir. • Koruma fonksiyonu Blok. Röle: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar ve (Açma mesajları da) ölçüm değerleri verir. Ancak Açma kumandaları bloklanır ve Açma matrisine iletilmez. • Koruma fonksiyonu ON: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar verir. Açma kumandası, koruma fonksiyonu için yapılandırılan açma rölesine gider. Eğer koruma fonksiyonu hiçbir açma rölesine yapılandırılmamışsa, Açma gerçekleşmez. Hazırlık Devreye alma hazırlıkları için aşağıdaki adımlar takip edilir: • Uyartımın direkt bir açması için bir acil anahtarın yapılandırılması • Tüm koruma fonksiyonlarının bloklanması (= Blok. Röle) • Uyartımı açma ile gecikmesiz zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonunun generatörün anma akımı dolayına ayarlanması • Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonunun, uyartıma açma ile kısa devri testi için generatörün anma geriliminin % 30'una ve gerilim testleri için anma gerilimin % 110'una ayarlanması Frekans elle işaretlenmesi Cihaz, koruma fonksiyonlarının daima gerçek frekanslarla uydurulan algoritmalarla çalışabilmesi için dahili bir frekans elle yazılımı sunar. Bununla büyük frekans aralığı ve düşük frekans etkilenmesi anlatılır. Fakat bu şunu şart koşar: Dinamik bir denetim yapmadan önce ölçme büyüklükleri bulunması gereklidir, böylece frekans uyarlama çalışabilir. Eğer bir ölçme büyüklüğü daha önce halihazırda bir başka ölçme büyüklüğü olmadan 0 olarak anahtarlandıysa, cihaz ilk önce frekansı test büyüklüğünden hesaplaması gerektiğinden, ek bir yakl. 120 ms'lik gecikme oluşur. Aynı şekilde, hiçbir ölçme büyüklüğü bulunmadığından hiçbir çıkış sinyali mümkün olmaz. Tabii ki bir kez verilen bir açma komutu en azından yapılandırılmış (TMin AÇMA KOM) en az süre kadar kalır (bakın Bölüm 2.5). Fabrika çıkışı - Önayar Fabrika çıkışında, koruma fonksiyonları devre dışıdır/bağlı değildir. Bunun avantajı herbir fonksiyonun diğer fonksiyonlardan etkilenmeden test edilebilmesidir. Test ve devreye alma için gerekli fonksiyonlar etkinleştirilmelidir. Koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı Makine ile devreye alma testlerinde Bölüm 4'e göre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığına ve bir ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte bulunuşuna dikkat edilmelidir. Azaltılmış başlatma değerleri ile test edilmesi durumunda, eğer koruma fonksiyonu çok küçük ölçme büyüklükleri nedeniyle hala bloke durumdaysa, işletim durumu 1'e (= Koruma fonksiyonu aktif) henüz ulaşılmadıysa Ayar- ve Başlatma değerleri arasındaki sapmalar görülebilir (ör. Dengesiz yük uyarı kademesi veya Toprak arıza koruma). Makine ile başlatma değerlerinin testi zaten gerçekleşmediğinden, bu efekt devreye almada rahatsız edici etki göstermez.

404

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

WEB-Browser ile IBS-Tool Devreye almanın desteklenmesi ve rutin testler için 7UM62'de bir WEB-destekli devreye alma aracı sunulmuştur. Bu, tüm mesajların ve ölçüm değerlerinin rahat okunuşuna olanak sağlar. Testler gösterge diyagramının ve seçilmiş karakteristiklerin görselleştirilmesiyle desteklenir. Eğer „IBS-Tool“ ile çalışmak istiyorsanız, „IBS-Tool“ ile ilgili yardımlara da dikkat etmelisiniz. Internet'te (www.siprotec.de) Download Area → Programı altında Web-Monitörü bulabilirsiniz. Browser için gerekli IP-Adresi, PC'nin bağlı olduğu arayüze bağlıdır. Aşağıdaki IP-Adresleri önayarlıdır: • Ön Operatör arayüzüne bağlantı: – IP-Adresi 141.141.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Servis arayüzüne bağlantı (Port C): – IP-Adresi 141.143.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Sistem arayüzüne bağlantı , eğer Ethernet (Port B): – IP-Adresi 0.0.0.0 ( 7UM62 V4.6 'dan itibaren) IP-Adresini değiştirmek, SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında /1/ , „Arayüz parametrelerinin SIPROTEC 4 Cihaz için ayarlanması“ altında daha ayrıntılı açıklanmıştır. İmkanların ilk etkilerini anlamak için aşağıda seçilmiş gösterimler tanıtılmıştır. Aşağıdaki şekil akmakta olan akımların göstergesini gösterir. Korunan nesne için pozitif tanımlanan akımlar, hat akımlarını kendi faz açılarının 180° kadarı döndürürler. Hesaplamalar aynı büyüklükte ve faz sırası aynıdır. Böylelikle Taraf 1 ve Taraf 2'de akım bağlantısı problem göstermez. Karşılaştırılabilir bir şekil, Taraf 2'nin Gerilim- ve Akım göstergesi için de mevcuttur.

Şekil 3-23

Sekonder ölçülen değerlerin fazör diyagramı– Örnek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

405

yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hazırlıkların bitirilmesinden sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü (Koruma. -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil. L3 'te bir diferans korumanın tanınabilir olduğu bir besleme durumu temsil edilir. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. Şekil 3-24 Diferansiyel.3.3 Devreye Alma Diferansiyel korumanın testi için Diferans.2010 . Gösterilen karakteristik diferansiyel korumanın ayar değerlerinden hesaplanır. Yayın Tarihi 10. Blok. Hazırlık Dengesiz yük koruma (Adres 1701) ve Aşırı yük koruma (Adres 1601).) mıknatıslanma ile gerçekleşir.Montaj ve Devreye Alma 3. faz sırasına. Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde üç kutuplu. kablo döşemeye.12 Genel Akım devrelerinin kontrolü Makine ile akım devrelerinin kontrolü. trafo dönüşüm oranına vb.ve Sınırlayıcı akımları -makul ölçme büyüklüğü için örnek 3. Topraklama ayırıcı) makine klemensi taraflı yapılabilir. 406 SIPROTEC. bağlı olarak akım trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için. Ölçüm. Şekil 3-24 'de. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.yürütülür. Sayım vb. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. polariteye.ve Tutuculuk akımları karakteristiğe taşınır. 7UM62. Röle olarak ayarlanır.

yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Generatör yavaşça yakl. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. EMPEDANS KOR. o zaman iki faz birbiriyle yer değiştirmiştir. gerekirse generatör akımı yükseltilmesi talep edilebilir. Yayın Tarihi 10. generatör anma akımıyla test yürütmek gerekli olabilir. SIPROTEC. Sadece kısa devre karakterinin kabulü için. % 20' nin üzerindeki generatör akımlarıyla testler normalinde dijital koruma için gerekli değildir. Bağlantı hatasının ortadan kaldırılmasından sonra test tekrarlanır. Kısa devre köprüleri uzaklaştırılır. generatörü devreye almada anma akımı ile çalıştırmak gerekli olabilir. Önemli sapmalarda akım trafo bağlantıları tam doğru değildir. Test notu Trafo bağlantılarının ve işletme ölçüm değerlerinin kontrolüm için yakl. Faz dönüşü Faz dönüşü yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 .3 Devreye Alma Test notu Bundan sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü maksimum % 20 Trafo anma akımı ile gerçekleşir. Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Empedans koruma ölçülür Empedans koruma (Adres 3301). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. faz akımlarının 2/3'ü kadarsa. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Yaklaşık % 0 olmalıdır. transformatörün uK 'sı ölçülmesi gerekiyorsa). Güç Sistemi Verileri 1 altında) uygun olmalıdır. = Röle BLK olarak ayarlanır. % 20 Generatör anma akımıyla test yeterlidir.Montaj ve Devreye Alma 3. o zaman bir akım trafosu polaritesi hatalıdır.faz akımları kadar büyüklükte ise. aksi takdirde „Ar. Eğer dengesiz yük yakl. önyüzde görüntü alanında operatör arayüzü üzerinden PC yardımıyla işletme ölçüm değerlerinden okunabilir ve gerçek ölçme büyüklükleriyle karşılaştırılabilir. Faz Sırası“ bildirilir. Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde bir üç kutuplu. Böyle olmazsa. I2 akımlarının negatif bileşenleri işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. akım trafo bağlantılarında yer değiştirmeler meydana gelir: Eğer dengesiz yük hat akımlarının yaklaşık 1/3 'ü kadarsa. Sadece empedans korumanın nicel ölçümü için (eğer ör. Eğer dengesiz yük. o zaman akımlar sadece bir veya sadece iki fazda akar.2010 407 . Akım ve Gerilim Değerleri Akımlar. Topraklama ayırıcı) blok trafosu arkasında yerleştirilebilir. Transformatörün küçük nispi bir kısa devre geriliminde aynı zamanda çok düşük gerilim değerleri oluşur. % 20 Makine anma akımına uyartılır.

Transformatör-Anma gerilimi .rölatif Transformatör-Kısa devre gerilim . Aşağıda Transformatör-Empedansı hesaplaması: Primer transformatör empedansı: burada uK UN SN . Bu esnada koruma cihazı kendiliğinden cihaz anma akımını 1 veya 5 A olarak dikkate alır.Transformatör-Anma gücü Sekonder değerler olarak: Burada NAT NGT . Yayın Tarihi 10. Adres 3301: EMPEDANS KOR. Yoksa Off olarak ayarlanırlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Dengesiz yük koruma (Adresse 1701: DENGESİZ YÜK = ON) ve Kademe dışı koruma (Adres 3501: K/D KORUMA = ON) etkin olarak anahtarlanır. Zamanlı aşırı akım koruma ve Empedans koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır 1201: AA I> = ON veya Adres 1401 AA Ip = ON. Adres 1301 AA I>> = ON. Dengesiz yük koruma. = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder. Eğer kullanılırsa. 408 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3. Generatörün kapanmasından ve uyartımın giderilmesinden ve kısa devre köprülerinin kaldırılmasından sonra kısa devre testleri biter. esas olarak transformatör empedansıyla belirlenen empedansı hesaplar. gerilimlerden ve akımlardan gerilim trafo setinin yerleşim yeri ve kısa devre konumu arasındaki. Aşırı yük koruma. Empedans koruma ve Kademe dışı koruma için diğer testler gerekli değildir. 7UM62.3 Devreye Alma Koruma cihazı.Akım trafosu dönüşüm oranı .Gerilim trafosu dönüşüm oranı Önemli sapmalarda veya yanlış ön işarette gerilim trafo bağlantıları doğru değildir. Zamanlı aşırı akım koruma. Reaktanslar ve rezistanslar işletme ölçüm değerlerinden okunabilir.2010 . Aşırı yük koruma (Adres 1601: TERMAL AŞIRIYÜK = ON).

Şekil 3-25 Düşük gerilim-Akım kaynağı ile akım testi Şekil 3-26 Enerji santralinde akım testi SIPROTEC. değer eşleştirilmesinin koruma nesnesinin anma akımına bağlı olarak ve primer ana akım trafosunun ve anahtarlama grubu düzeltmesinin doğru olduğundan emin olun. yine de yukarıda anlatılan hatalar genellikle tespit edilir. Devreye alma testleri için akan akım en az % 2 Cihaz anma akımı kadar gereklidir. Eğer akımlar ve ölçme doğruluğu çok düşük ise bile. Test akımı. Bu durumda makine çalışmasından sonra. Test akımı koruma alanı dışında inşaa edilmiş. mıknatıslanma akımları yardımıyla. kısa süreli generatör anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüleriyle oluşturulur.2010 409 . ama henüz uyartımlı olmayan durumda. Bunun için işletme ölçüm değerleri seçilişr ve arka arkaya tüm işletme akımları sorgulanır. Yayın Tarihi 10. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir.3 Devreye Alma 3. Diferansiyel koruma (Adres 2001) . makinenin kendisinin test akım kaynağı olarak hizmet ettiği akım akışında yürütülür (Şekil 3-26).Montaj ve Devreye Alma 3.3.13 Hazırlık Diferansiyel korumanın kontrolü Esas primer denemelerden önce tekrar. Şebeke transformatörlerinde ve Asenkron makinelerde tamamen şebekeden yalıtılmış koruma nesnesinde bir düşük gerilim-test kaynağından akım ile kabul edilmesi için özellikle bir düşük gerilim testi yürütülür (Şekil 325). Blok transformatörlerde ve Senkron makinelerde testler. projelendirilen koruma nesnesinin esastakilerle örtüştüğünden. hiçbir akım trafo devrsinin açık veya kısa devre edilmiş olmadığı tespit edilir. simetrik test akımından koruma alanı dışında kurulmuş test akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsüyle oluşturulur. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

İstisna: Çapraz diferansiyel koruma.2010 . ör. Trafo sargısı) verilir. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir.3 Devreye Alma Simetrik akım testi 7UM62 Cihazından sunulan işletme ölçüm değerleriyle hızlı bir devreye alma harici araç kullanımı olmadan mümkündür. ϕIL2T1. IL1T1 Büyüklük (değer) ölçümü Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → İşletme ölçüm değerleri sekonder altında gösterilen akımlar gerçek akan değerlerle karşılaştırılır: IL1T1 = IL2T1 = IL3T1 = IL1T2 = IL2T2 = IL3T2 = Ölçme toleransıyla açıklanamayan sapmalar olduğunda. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. o zaman Taraf 1'in tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası meydana gelir. Açı farkları herbiri L1 fazına ve Taraf 1'e bağlı olarak verilir. taraf 1'de akım. bir bağlantı hatası veya test kurulumunda hata tespit edilir: • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. Açılar birbirini tutmuyorsa. daha sonra tarafın rakam işareti (yani ör. Bir saat ibresi yönünde faz dönüşü için yaklaşık aşağıdaki sonuçlar görülür: ϕL1T1 ϕL2T1 ϕL3T1 = 0° = 240° = 120° Faz L1 'de. ϕIL3T2). Açı ölçümü Eğer tek tek akımlar kabul edilebilir ise. bundan sonra hemen akımların birbirleriyle açı ilişkileri sorgulanır (ϕIL1T1. Korunan nesnesinin farklı tarafları arasındaki akımların açıları öyle tanımlanır ki. 410 SIPROTEC. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. aynı fazlı koruma nesnesi ile akan akım 180° açı farkının doğru bağlantısında aynı fazlı akımların her iki ölçme konumunu verir. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. o zaman Taraf 2'nin tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası ortaya çıkar ve yukarıda Taraf 1 için anlatıldığı gibi davranılır. ϕIL2T2. Taraf 2 için kontrol edilir. ϕIL1T2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. L ile faz işareti. • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. Ölçülen akımların indislenmesi aşağıdaki gibi olur: I formül işareti arkasında. Eğer açılar birbirini tutmazsa. ϕIL3T1. bunda ilgili fazın akımları aynı fazlı olmalıdır. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır. Taraf 1 için kontrol edilir.

N. Yayın Tarihi 10.->NESNE T2 Adres 210 Y.N. Diferansiyel akımların anma değerleri ortaya çıkarsa. Bunlar Tablo 3-29'da saat ibresi dönüş yönünde bir faz sırası için listelenmiştir. 249 ve 211 (Uyarlama ve Vektör grubu Sargı 2). Korunan nesne kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. Yoksa 12–x vektör grubunun açısı geçerlidir (x = ayarlanmış vektör grubu) Diferansiyel. Diferansiyel koruma hazırola ayarlanır (Adres 2001: DİF. aynı zamanda korunan nesnenin anma akımı ile ilişkilidir. bir akım trafo setinin polaritesi doğru olmaz. Eğer daha önceki simetrik ölçümlerin geniş ölçüde tüm bağlantı hatalarını ortaya çıkarması gerekiyorsa. Eğer her üç açı olması gereken değerden 180° civarında farklı olursa. Böylece simetrik akım testi tamamlanır. Bu. KORUMA = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder. SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aşağıdaki parametreler kontrol edilmelidir: Transformatör korumada: Adresler 241. geçerlidir.3 Devreye Alma Anahtar konumunda açı korunan nesnesine ve – Transformatörlerde– anahtarlama grubuna bağlıdır. buna dikkat edilmelidir. Görüntülenen açı akım trafosunun bağlantılarının polaritesine hem de yapılandırılan polariteye gelir.->NESNE T2 Tablo 3-29 Primer sargı için. eğer üst gerilim tarafı Taraf 1 olarak tanımlı ise. testlerle ve gerekirse ilgili sistem parametrelerinin düzeltmeleriyle ortadan kaldırılabilir: Adres 201 Y. Diferansiyel. Generatör-/Motor korumada: Adresler 251 ve 252 (Uyarlama Makine-Anma değerleri). 243. 249 ve 202 (Uyarlama Sargı 1). eşleştirmede ve vektör grupları atamalarında yanlışlıklar ortadan kaldırılamaz.ve Tutuculuk akımları Simetrik testleri tamamlamak için Diferansiyel. Sekonder sargı için Açı göstergesi korunan nesnesine (üç faz) bağlıdır Generatör/Motor 0 180° 60° 300° 60° 1 30° 2 0° Vektör grubu rakamlı transformatör 1) 3 90° 4 60° 5 30° 6 0° 7 8 9 10 11 90° 330° Korunan nesnesi → ↓ Faz açısı ϕL1T2 ϕL2T2 ϕL3T2 1) 180° 150° 120° 330° 300° 270° 240° 210° 90° 60° 30° 0° 330° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° Açı.ve Tutuculuk akımları. 7UM62. test yapılandırma kaldırılır. Eğer test akımlarıyla karşılaştırılacaksa. İşletme ölçüm değerleri altında hesaplanan değerleri okuyabilirsiniz.ve Tutuculuk ölçme büyüklükleri kontrol edilir.2010 411 .Montaj ve Devreye Alma 3.

İyi tasarlanan trafolarda değerler sıfır olmalıdır. generatörün kendisi ile yürütülür.Montaj ve Devreye Alma 3. kontrol edilir. ITut) okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-DİF I0-Tutu Taraf 1'in hesaplanan sıfır bileşen akımı Taraf 2'nin veya ölçülen toprak akımının IEE2 hesaplanan sıfır bileşen akımı (projeye bağlı) Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı 412 SIPROTEC. Şekil 3-27 Generatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Harici bir arıza için yüzdeli işletme ölçüm değerleri (Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif. Test başlangıcından önce. I2> = % 10 IN. akım hareketinin tamalanmasında yürütülür. özellikle de akım trafo bağlantısı. Sıfırdan sapan değerler.3 Devreye Alma 3.G altında kalmalıdır. 7UM62. Diğer taraftan akım düşük omik yıldız noktası topraklaması ile belirlenir. Primer testler enerji santralı bloklarında. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. Yayın Tarihi 10. Bu ör. Transformatörlerde düşük gerilim test kaynağı kullanılır. Not Kısa devre hareketi esnasında (3-kutup kısa devre) toprak akımı diferansiyel korumanın uygulamasında üç akım trafolarının hizmet kimlik kartları (Taraf 1 veya Taraf 2 – toprak adiferansiyel koruma için uygulamanın herbirine göre) kontrol edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için koruma en hassas değere ayarlanır. projelendirilen korunan nesnenin gerçeğiyle örtüştüğünden emin olun. koruma ayarlarında dikkate alınır.3. o zaman test akımı % 30 IN. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi bloklanır (Adres 2103 STA U0>SÜRME = 0). Testten önce doğru akım trafo bağlantılarının optik kontrolü yapılmalıdır. Bunun için yüzdeli işletme ölçüm değerleri 3I0-1 ve 3I0-2 (DIGSI'de diferansiyel koruma ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir. Test için bir faz topraklanır ve generatör uyartılır (aşağıdaki şekle bakın). Sistem Verieri 1'i ve koruma fonksiyonunun kendisini doğrulamalıdır. Generatörle primer test Test. Bunun için koruma fonksiyonunun yapılandırılmasında ayar değeri.2010 . Bu sırada test akımı müsaadeli negatif bileşen akımı aşmamalıdır. toprak akımı diferansiyel koruma (Adres 2101 STA KORUMA) . Esas primer denemenin.G'da bulunur. Test için % 10 Generatör anma akımı yeterlidir.14 Hazırlık Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü Primer test ile doğru sistem ana bağlantısı.

bağlantı arızası tahmin edilir. o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise. IEE2) kontrol edilmelidir. korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. Ölçüm değeri 3I0-1 bu esnada Taraf 1 ve 3I0-2 toprak akımı IEE2 atanmıştır. o zaman yukarıdaki hata oluşmaz. Sapmalar ortaya çıkarsa. Diferans akımı I0-Dif sıfıra yakındır. Şekiller 3-29 . Yayın Tarihi 10.3 Devreye Alma Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. Burada Sistem Verileri 1'de. Transformatörlerde bir açık üçgen sargı mevcut olmalıdır (d-Sargı veya Denkleme sargısı). Ölçme değerlerindeki sapmalarda. Bunun için gerekirse Bağlantı veya Sistem Verileri 1'deki faz akım trafosunun veya toprak akım trafosunun IEE2 akım trafo yıldız noktası ataması değiştirilir. ör. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • Generatör durdurulur ve topraklanır • Bağlantılar kontrol edilir veya gerekirse düzeltilir veya Sistem Verileri 1'e uyarlanır • Ölçüm tekrarlanır Eğer transformatörde toprak akım diferansiyel koruma kullanılıyorsa. diferansiyel koruma gibi başka koruma fonksiyonlarının kullanıldığına dikkat edilmelidir. Burada Sistem Verileri 1'de. 7UM62.3-32 test yapılandırması için şematik örnekler gösterir. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir.Montaj ve Devreye Alma 3. korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. o zaman bağlantıların ters bir polaritesi mümkün olur. Ölçme değerlerindeki sapmalarda. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. Bağlantı veya Yıldız noktası ataması Sistem Verileri 1'de (Adres 214 TOPR TRM. SIPROTEC.2010 413 . Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir. açık üçgen sargısı sıfır bileşen akım yolunun düşük omik durumunu kendi kendine oluşturduğundan açık kalır. o zaman bir karşılaştırma testi yapılır (aşağıdaki şekle bakın). Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. Faz akım trafolarında. Teste dahil olmayan sargı. Eğer Diferans. Ters etkiler kontrol edilmelidir. Şekil 3-29 'de generatör koruma uygulamaları hakımdir. Test metodu yukardakiyle karşılaştırılabilir. Test akımında muhakkak generatör taraflı uzun süreli müsaadeli dengesiz yük akımın aşılmadığına dikkat edilmelidir. Yıldız-Açık üçgen anahtarlamada tek kutup arıza generatör taraflı iki kutup arıza olarak oluşur. Akım diferansiyel koruma kontrol edildi ve Taraf 1 ve 2'nin akım trafosu toprak akımı diferansiyel koruma için kullanıldıysa. Şekil 3-28 Transformatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Sekonder test cihazıyla test Ölçümler her zaman yıldız noktası topraklanmış olan Tarafa bağlı yapılır. Eğer IEE2-Girişi kullanıldıysa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hayati tehlike gerilimsiz bölümlerde de diğer sistem bölümlerinin kapasitif harici açtırma yoluyla hala mevcuttur! Şekil 3-29 Yıldız-Açık üçgen-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-30 Denkleme sargılı Yıldız-Yıldız-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-31 Bir Zikzak-Sargıda sıfır bileşen akım ölçümü 414 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62. ancak enerjisiz.2010 .Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma TEHLİKE Primer testler.

Toprak arıza durumunda 5841 „STA U0> sürme“ mesajı görünür. Koruma tekrar en hassas başlatma değerine ayarlanır ve sıfır bileşen gerilim müsaadesi etkin değil olarak çalışır.3 Devreye Alma Şekil 3-32 Yapay yıldız noktalı bir açık üçgen-sargıda sıfır bileşen akım ölçümü Testler için bir sfır bileşen akım en az cihaz anma akımının % 2'si yüksekliğinde her faz için gereklidir. ITut) ölçüm büyüklükleri okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-Dife I0-Tut Taraf 1 veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı (herbir projelendirmeye göre) Ölçülen toprak akımı IEE2 Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır. SIPROTEC.2010 415 . 7UM62. sıfır bileşen gerilimin üç faz gerilimlerden hesaplandığına ve sekonder taraflı faz-faz gerilime (karşılık √3 U0) dönüştürüldüğüne dikkat edilmelidir.Montaj ve Devreye Alma 3. yani test akımı en az % 6 olmalıdır. • Test akımını açın • Devredeki test akımıyla değer ölçümü Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer Diferans. Faz açısı her 3 fazda sıfır bileşen akım ile aynıdır. Testte. o zaman uygun ölçüm değerleri (Cihaz: Ölçüm değerleri → İşletme ölçüm değerleri sekonder) faz başına herbiri beslenen sıfır bileşen akımın 1/3 'ü. Böylece bir açık üçgen sargıdaki aynı değere sahip olunur. Sapmalar tespit edilirse. Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir. Atanan tarafın faz akım trafoları kontrol edilirse. Yayın Tarihi 10. o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise.veya bağlantı hatası tahmin edilir (bakın paragraf „Generatörle primer test“) • Test kaynağı ve Korunan nesne enerjisini kesme • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır • Ölçüm tekrarlanır Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kontrolü Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılırsa. bu stator toprak arıza korumanın testinde birlikte kontrol edilmelidir. Diferansiyel akımı I0-Dif sıfıra yakındır.

Önemli sapmalarda gerilim trafo bağlantıları tam doğru değildir. polariteye. Yayın Tarihi 10. faz sırasına.15 Genel Gerilim devrelerinin kontrolü Makine ile gerilim devrelerinin kontrolü.3. Başlatma değerinin kontrolü için sekonder bir test düzeniyle bir akım önerilir (akım trafosu sıkıştırılmamalıdır). Frekans koruma (Adres 4201) ve Aşırı uyartım koruma (Adres 4301) . Halihazırda uyartılmamış durumda mıknatıslanma gerilimlerinin yardımıyla.yürütülür. orada bu sargının topraklaması sadece bir fazda yürütülebildiğinden açık üçgen sargılara dikkat edilmelidir. Sadece doğru ayar değeri koruma fonksiyonunda (Adres 2102 = STA I> BLKdı) kontrol edilmelidir. Sayım vb. % 30 anma geriliminin üzerinde generatör gerilimleriyle testler sadece boşa çalışma karakteristiğinin kabulü için gereklidir.Montaj ve Devreye Alma 3. Test notu Tüm gerilim trafo devrelerinin kontrolü (Koruma.2010 . tüm kısa devre köprülerinin uzaklaştırıldığı tespit edilir. Trafonun topraklanması Gerilim trafo kontrollerinde özellikle. trafo dönüşüm oranına vb. 3. bağlı olarak gerilim trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için.) trafo anma geriliminin yaklaşık % 30'u ile gerçekleşir. o zaman akım ölçümünün doğru çalıştığı varsayılmıştır. Röle BLK olarak anahtarlanır. Rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetiminin kontrolü (aşağıya bakın) gerilim devresinin testinde veya senkronlamadan sonra gerçekleşebilir. bunları tekrar işletimde talep edilen değerlere ayarlayın. kablo döşemeye. Hazırlık Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonu Açma ve Uyartım ile yaklaşık generatör anma geriliminin % 110'una ayarlanır. Ölçüm. 7UM62. -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil.3 Devreye Alma Aşırı akım ile bloklama Yukarıdaki ölçümler başarı ile yapılır ve ölçülen faz akımları kabul edilebilir ise. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Büyüklükler Her üç faz gerilimleri işletme ölçüm değerlerinde okunur ve gerçek gerilimlerle karşılaştırılır. • Testlerin tamamlanması için test kaynağı ve korunan nesne tekrar kesilmelidir (veya generatör durdurulur) • Eğer bu testler için parametreler değiştirilmişse. Pozitif bileşen sistem U1 gerilimi yaklaşık faz-toprak-gerilimleri için görüntülenen gerilim değerlerine karşılık gelmelidir. • Toprak akımı diferansiyel koruma toprak arıza koruma testlerinin tamamlanmasından sonra hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. 416 SIPROTEC.

Adres 4101: AŞIRI GERİLİM = ON veya OFF. Frekans f* . Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Adres 4301: A.ve Frekans koruma fonksiyonları hazırolda bekler şekilde ayarlanır (Adres 4001: DÜŞÜK GERİLİM = ON veya OFF. Faz Sırası“ bildirilir. Aşırı uyartım Aşırı uyartım koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık aşırı akım ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. 7UM62. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. Ayrıca. Gerekirse ayar değeri düzeltilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • Ayar değeri IEE< (Adres 5106) bu kapasitif arıza akımının yaklaşık yarısına ayarlanmalıdır. aksi takdirde „Ar./D. Güç Sistemi Verileri 1 altınada) uygun olmalıdır.2010 417 . Alternatif olarak gerilimlerin işletme ölçüm değeri pozitif bileşeni U1 de kontrol için kullanılır: U1 ≠ UL-E ise. Stabilizör (sınırlayıcı) 7XR61 üzerinden rotor devresi toprağa karşı öngerilimlenir. Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir. Alt fonksiyonlar uygun sınır ayarlama ile etkisiz şekilde yapılabilir (ör. Gerekli Gerilim. FREKANS = ON veya OFF. gerilim hareketinde bu korumanın ölçme devresi denetimi kontrol edilir: • Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır. fAnma olarak ayarlanır). bir bağlantı hatası olduğu anlaşılır. Yayın Tarihi 10.3 Devreye Alma Faz sırası Faz sırası yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 FAZ SIRASI . ayar değerinin IEE> (Adres 5102) bu ölçülen arıza akımının en az iki katına karşılık gelmesi kontrol edilmelidir. Akıma bağlı rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetimi Hassas toprak arıza tespiti rotor toprak arıza koruma olarak kullanılırsa. Generatörün durmasından sonra gerilim testleri sona erer. = ON veya OFF). Frekans Frekans koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık makine dönüş sayısı ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. Böyle elde edilen değer arızasız işletimde akan kapasitif arıza akımına karşılık gelir. Adres 4201: A. veya test tekrarlanır. Uyartım KOR.Montaj ve Devreye Alma 3. Önemli sapmalarda gerilim trafo devreleri kontrol edilir ve düzeltilir. SIPROTEC.

7UM62.2010 . Şekil 3-33 Topraklama transformatörüyle blok anahtarlaması Koruma alanının hesabı Kuplaj kapasitesi CK ve yük direnci RB bir gerilim bölücü oluştururlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yaklaşık yarı başlatma gerilimine karşılık gelen U0> (Adres 5002) bir değer gösterir. uygun boyutlandırılmış bir yük direnci RB ile. Koruma alanı kontrolü için ve gerekirse yük direncinin arıza bastırımı gösterimi için. Yayın Tarihi 10. Blok Anahtarlaması Harici bir (üst gerilim taraflı) toprak arızada blok transformatörün kuplaj reaktansı CK bir arıza gerilimi taşırsa. Böylece bu koruma tarafından makinede bir toprak arıza olarak yorumlanmazsa.3 Devreye Alma 3. makine taraflı bir artık gerilime yol açar. Her iki durumda da fonksiyon doğruluğu ve koruma alanı kontrol edilir. bu sırada RB' makine terminali devresinde dönüştürülen direnç RB dir.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-34 Eşdeğer devre şeması ve Vektör diyagramı 418 SIPROTEC. makinenin blok anahtarlamasında veya bara anahtarlamasında şebeke ile bağlı olup olmadığına bağlıdır.16 Genel Stator toprak arıza korumanın kontrolü Stator toprak arıza koruma kontrolü metodu. Diğer taraftan yük direncinin yol açtığı toprak arıza akımı makine terminal toprak arızasında imkana göre 10 A'i aşmamalıdır.3. her testi toprak arıza ile generatör terminalinde (örneğin % 20 generatör anma gerilimi ile) ve toprak arıza ile şebeke alanında yürütmek anlamlıdır.

Örnek: Şebeke UNO fN CK Gerilim trafosu Topraklama trafosu Yük direnci 10 kV/0. 7UM62.1 kV ü RB = 36 = 10 Ω = 110 kV = 50 Hz = 0. Yayın Tarihi 10. sonuç aynıdır.01 µF Ayar değeri olarak 5002 adresinde U0> için koruma alanının % 90'ına karşılık gelen (aşağıdaki şekle bakın) 10 V seçilir. Not Bir sıfır noktası transformatörü kullanımında ü gerilim dönüşüm oranı için ü/3 yerine kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. Aşağıdakiler uygulanır: Topraklama transformatörünün N gerilim dönüşüm oranı ile elde edilir Gerilim bölücü RT ile (500 V/100 V) cihazın girişindeki artık gerilime karşılık gelir: Başlatma değeri U0> artık gerilim için bu arıza geriliminin en az iki katı olmalıdır.3 Devreye Alma Kuplaj kapasitesinin reaktansı yük direncinin RB' hesaplanan direncinden çok daha büyük ise. Sadece bir sargı olduğundan. UNO/√3 artık gerilimin şebeke gerilim yıldız noktasında tam artıkta olduğu durumda. UC ≈ UNO/√3 kullanılabilir (bakın Vektör diyagramı 3-34).2010 419 .

% 20 UN 'e kadar uyartılır. bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır. arıza durumu belleğinde „Utoprak Lx“ mesajı okunur „Lx“ toprak arızalı fazı gösterir. burada aynı şekilde UE-Gerilim ölçülmelidir. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. 420 SIPROTEC. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Makine durur. UE işletme ölçüm değerleri altında okunur ve kabul edilebilirliği kontrol edilir.1 x Usek N için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 Cihazın gerilim-girişlerinde gerilimlerin bulunmasından itibaren. Koruma alanı S için: Örnek: Generatör gerilimi.3 Devreye Alma Şekil 3-35 Toprak arızalarda artık gerilim Makine toprak arızasında kontrol Stator toprak arıza koruma S/T/A KORUMA (Adres 5001) . Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir.Montaj ve Devreye Alma 3. başlatma 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 . yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça yakl. Röle BLK olarak anahtarlanır. Eğer açık üçgen sargılı başka gerilim trafoları mevcut ise. Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren.

Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren. Bara Anahtarlaması İlk önce doğru akış ve yük teçhizatının verileri kontrol edilir: Zamansal sıralama. makine klemensleri ve kablo damarı dengeli akım trafosu arasında bir tek kutuplu toprak arıza köprüsü yerleştirilir (aşağıdaki şekle bakın) TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Makine durdurulur ve enerjisiz bırakılır. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. 7UM62. Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış çalışması gerekliyse. hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına U0> (Adres 5002) karşılık gelmelidir. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde.2010 421 . Stator toprak arıza koruma (Adres 5001) . Röle BLK olarak ayarlanır.3 Devreye Alma Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Yayın Tarihi 10. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Gerekirse hassas toprak arıza tespiti hazırolda bekler şekilde anahtarlanır.. ayrıca teçhizatın verileri: Topraklama transformatörü. Böyle erişilen arıza değeri. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! SIPROTEC. Transformatörde muhtemel bir topraklama test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine anma gerilimine uyartılır. zaman sınırlaması vb. Yük direncinin değeri (Çekme). bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır. İşletme ölçüm değerlerinden: UE okunur. Bu değer makine gerilimine ekstra yenilenir (Şekil 3-35'de örneğe bakın). eğer bu stator toprak arıza koruma olarak kullanılırsa: Adres 5101 AA KORUMA Iee> = ON. şimdi yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON.

7UM62. notlar „Yük teçhizatsız yön testi“ paragrafının devamındaki sayfada dikkate alınır.2010 . Makine harekete geçirilir ve yavaşça enerjilenir.3 Devreye Alma Şekil 3-36 Bara anahtarlamasında toprak arıza Bu testte yük teçhizatında galvanik generatör ile bağlı olan. Koruma alanı S için: 422 SIPROTEC. Bu değer ayrıca U0> ayar değerine 5002 adresinde karşılık gelir.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. Aynı zamanda „3I0> başlatıldı“ mesajı görünür (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). böyle bir anahtarlama durumu üretilmiş olmalıdır. Ölçüm değeri IEE2 yaklaşık ayar değeri 3I0>'a 5003 adresinde karşılık gelir veya biraz üzerinde olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sistem koşullarında mümkün değilse. stator toprak arıza koruma başlayana kadar: Mesaj „U0> başlatıldı“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Doğru bağlantıda bu ölçüm değeri Volt olarak makine klemens geriliminin yüzdesine eşit olarak makine gerilimine bağlıdır. ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanı geç başlatma ile düşürülmemesi için. gerekirse topraklama trafosunun veya gerilim trafosunun sapmış olan primer anma gerilimi dikkate alınır. İşletme ölçüm değerleri UE ve IEE2 okunur.

Doğru bağlantıda görüntülenen anahtarlamada bildirimler „U0> başlatıldı“. ancak „3I0> başlatıldı“ mesajı görünmez ve açma mesajı gerçekleşmez. Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makinenin tekrar çalışması ve uyartılmasından sonra artık gerilimin başlatma değeri üzerinden „U0> başlatıldı“ 'ya karşılık gelir (LED 2 cihaz başlatmasının toplu bildirimi olarak fabrika çıkışında). Aynı fazdan akımı sınırlayan bir Z direnci üzerinden bir test akımı toroidal akım trafosu ile gönderilir. akım.100 µF) kullanılır . başlatma değerinin üzerindeki artık gerilime karşılık gelen bir gerilime enerjilenir.ve gerilim bağlantılarının doğru bağlantısı ve polaritesi kontrol edilir. aşağıdaki test sekonder tedbirlerle. başlatma 0. UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Ölçme değeri IEE ihmal edilebilir olmalıdır. 50 . Yayın Tarihi 10.3 Devreye Alma Örnek: Generatör gerilimi. Karşı bir deneme yürütülür.1 x UN için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı Yön belirleme ile Toprak arıza yön belirleme yüzünden. 7UM62.100 Ω) seri bağlı olduğu bir direnç (30 500 Ω) veya bir kondansatör (10 . demeraj akımının sınırlanması için bir direncin daha (yakl. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Toroidal akım trafosuna akım bağlantısında bir artık gerilimin oluşması için bir gerilim trafosu (ör. Eğer rölenin başlatması için akım çok küçük ise. L1) baypas edilir (aşağıdaki şekle bakın). Bu esnada akım fazının bağlantı ve yönüne akım trafosu ile dikkat edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Enerjisiz bırakmadan ve makinenin durdurulmasından sonra toprak arıza köprüsü akım trafosu öte yanında (makine tarafından görülen) yerleştirilir. etkisi fazın çok kereli içten geçmeli bağlamayla toroidal akım trafosunu yükseltir. „3I0> başlatıldı“ ve sonuncu olarak „S/T/A AÇMA“ verilir (LED 6). Doğru polaritede „S/T/A AÇMA“ açma mesajı (LED 6 fabrika çıkışında) görünür. ama primer simetrik yük akımıyla yürütülebilir. Makine. anma uyartımda hiçbir zaman parametrelenen ayar değerinin 3I0> yarısından daha büyük olmamalıdır.2010 423 .Montaj ve Devreye Alma 3. Z için. Yük teçhizatı olmadan toroidal akım trafoları yön testi Yüklenme donanımı mevcut değilse ve toprak arıza testi şebeke ile mümkün değilse. SIPROTEC.

Yayın Tarihi 10.2010 .Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma Şekil 3-37 Toroidal akım trafolarında yön testi 424 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma Holmgreen-Bağlantısında yön testi Holmgreen-bağlantısına akım bağlantısında artık gerilim test için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu ölçüm değeri 5003 no'lu 3I0> adresinin ayar değerini belirler. anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsü kesicide kurulur. yani makine yönündeki toprak arızada kompanze bir şebekede veya bunun tersi gibi. Doğru bağlantılar oluşturulur ve tekrar kontrol edilir. Şekil 3-38 Holmgreen-Bağlantısında yön testi İzole bir şebekede test için gerilim bağlantıları reaktif güç akım ölçümü için saklanırsa. SIPROTEC. Parametre 3I0> . Bundan sonra ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanının. 7UM62. Akım yolu üzerinden sadece. Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON. yön kontrolünün tamamlanmasından sonra durdurulur.2010 425 . Arıza akımı Arıza akımlarının ölçülmesi için üç kutuplu. Yayın Tarihi 10. o zaman toprak arıza rölesi için ileri yönde endüktif bileşenli güç akışında bir geri yön olacağına (bunun tersine bu yönde toprak arızada olduğu gibi) dikkat edilmelidir. Makine harekete geçirilir ve yavaşça makine anma gerilimine uyartılır. oluşur. İşletme ölçüm değeri IEE2 okunur. Makine. Makine yönünde aktif güçte röle için prensip olarak aynı davranış. daha önceki bağlantı gibi aynı şekilde kazanılır. düşürülmesi gerekip gerekmediği kontrol edilir.toprak arıza akımından yön tespiti için arıza akımına yeterli bir emniyet mesafesi elde etmek için bu ölçüm değerinin yaklaşık iki katı olmalıdır. üçgen anahtarlamada bay-pas edilen gerilim trafosunun fazının aynı akımı iletilir.

% 100-Korumanın direnç kademeleri (Uyarı ve Açma). Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir.17 Genel % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü % 100 Stator toprak arıza koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3. Röle BLK olarak ayarlanır (eğer henüz yukarıda olmadıysa). % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 % 100 S/T/A-KOR. DC gerilime veya üç faz yabancı gerilim kaynağına bağlanır. Makine durdurulur. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! 426 SIPROTEC. 7UM62. Böyle elde edilen değer yaklaşık seçilen başlatma değerine S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin.% 20 Artık gerilimde) ölçüm değeri I S/T/A okunur. Koruma başlamaz. Akım kademesi S/T/A I>> başlatma davranışının kontrolü için işletme ölçüm değerlerinden (yakl. % 80 . % 10 . Böylelikle. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça (ancak UN/√3) % 90'lık Toprak arıza korumaya ulaşana kadar (Başlatma U0>) uyartılır. sargının yakl.3 Devreye Alma 3. Böyle erişilen arıza değeri. Yayın Tarihi 10. yerleştirilmiş toprak arızada aralıksız 20 HzGeneratörün besleme gerilimi bağlandıktan sonra karşılık vermelidir. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Makine alanında toprak arızada kontrol 20 Hz-Generatör 7XT33. Aşağıda denemeler detaylı açıklanmıştır. Ayrıca işletme ölçüm değerleri kontrol edilir ve efektif akım I S/T/A okunur.% 90 'lık koruma alanını ayrıca % 100 direnç hesabına kapsaması garantilenir. % 90 Stator toprak arıza koruma ile beraber test edilir. hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir.) .2010 .Montaj ve Devreye Alma 3. Toprak arızasız kontrol Makine harekete geçirilir ve maksimum makine gerilimine uyartılır. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Ayrıca korumanın aksesuarları işletimde olmalıdır.

Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. bu koruma fonksiyonu ilk önce 5101 no'lu AA KORUMA Iee> = Röle BLK adresi altında anahtarlanır. Bu değer yakl. Direnç. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Hazırlanan açma direncine karşılık gelen bir direnç üzerinden bir toprak arıza benzetilir. % 60) uyartılır. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Yayın Tarihi 10. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. 3. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. hassas toprak arıza tespitinin başlatma eşiğine IEE> karşılık geldiği kontrol edilir. Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır. % 100 ve % 90 Stator toprak arıza koruma başlamaz. 1. Dikkat Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. o zaman bu işletme durumu veya beslemenin başka bir şekli (ör. Eğer 20 Hz-Generatör makine terminal geriliminin trafolarından beslenmesi gerekli ise. = ON. Bu esnada hassas toprak arıza korumaya karşılık gelip gelmediği önem arzetmez.2010 427 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. % 100 Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5301 %100 S/T/A-KOR. Transformatörde muhtemel bir yıldız noktası topraklaması test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine gerilimine (maks. Ancak sağlıklı izolasyonda elde edilen arıza akımının çift katı değerinden daha düşük ayarlanmamalıdır. Eğer Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış olarak yürürlükte olacaksa.Montaj ve Devreye Alma 3. Uygun yenilenen akım başlatma değerinin S/T/A I>> maksimum yarısına (Adres 5306). SIPROTEC. 7UM62. o zaman yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. % 100 Stator toprak arıza koruma için işletme ölçüm değeri I S/T/A okunur. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı.3.3 Devreye Alma Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir.18 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü Eğer hassas toprak arıza koruma akıma bağlı rotor arıza koruma olarak yerleştirilecekse. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin hazırlanan emniyet mesafesine ulaşması için karşılık gelmelidir. % 90'lık Stator toprak arıza korumanın gerekli kontrolleri için önceki bölümde „Şebeke toprak arızasında koruma“ paragrafına bakın. Bu ölçülen toprak akımının 5102 no'lu adreste ayarlanan.3-x makine gerilimine ekstra yenilenir. pil üzerinden DC gerilim besleme) uzun süreli oluşturulur Eğer artık özel bir testin yürütülmesi gerekmiyorsa.

Makine durdurulur. Toprak arıza direnci kaldırılır.Montaj ve Devreye Alma 3. 3. Hassas toprak arıza tespiti rotor arıza koruma olarak hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: AA KORUMA Iee> = ON . Toprak arıza direnci kaldırılır.3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir. Toprak arıza sinyalleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci „Re =“ olarak okunur. ek bazı işletme testleri önerilir. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. % 90'ı büyüklüğünde RE<< AÇMA.19 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü Rotor toprak arıza koruma (R. Makine durdurulur.ve T-AÇMA-RE<< (10 s fabrika çıkışında) 'den sonra bir Açma mesajı (LED 2 ve LED 1 toplu bildirimler olarak.3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir. Adres 6003) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! 428 SIPROTEC. Adres 6001.3.3 Devreye Alma Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma Bölüm 3. özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için. 7UM62. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: ROTOR T/A = ON . Adres 5101. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır. fn) Rotor toprak arıza toprak direnç ölçümüyle Bölüm 3. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde deneme tekrarlanır. Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır. Rotor toprak arıza koruma. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığından. ek bazı işletme testleri önerilir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri ortadan kaldırmak için. DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı. Başlatma. Cihaz başlatma ve açma için) verir. Direnç.2010 . Yayın Tarihi 10. DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterebilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

o zaman aşağıdaki generatör akımları aşılmamalıdır: Tek kutuplu kısa devre % 11/% 33.2010 429 . 3. Stator sargısının sargı asimetrileri korumanın hassaslığını sınırlandırır. Yayın Tarihi 10.Montaj ve Devreye Alma 3. gerekirse yüksek omik ayarlanmış uyarı değeri düşürülür.3 İki kutuplu kısa devre 100/√3 = % 57. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur.17 ING seçilir Aynı yüzdeli oran uyartım akımı için de geçerlidir. 7UM62. Kısa devre akımlarını da yürütebilen bir çift kutuplu kısa devre köprüsü.3. İşletme ölçüm değeri Rtop ve Başlatma sinyali („R/T/A 1-3Hz Baş“) ve T-AÇMA-RE<< 'den sonra (10 s fabrika çıkışında) Açma mesajı („R/T/A 1-3Hz Aç“) kontrol edilir. Direnç. Arıza direnci sökülür ve işletme ölçüm değerleri. ölçme devresi denetimi „R/T/A1-3Hz açık“ arızasız durumda tekrar kontrol edilir.33 ING 0.3 Devreye Alma Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde başlatma davranışı tekrarlanır. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: R/T/A 1-3Hz = ON . Spontan ölçme devresi denetimi mesajları gelirse. Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır.7 · ING = 0.“) kontrol edilir. Toprak direnci kaldırılır. termal dengesiz yük ile tehlikeye maruz kalır (Negatif bileşen akım)! İlk önce maksimum müsaadeli kısa devre akımı elde edilmelidir. generatör klemenslerine yerleştirilir. Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır. SIPROTEC. Kuvvetli arızalar uyartım nedeniyle söz konusu olursa. başlatma eşiği (Adres 6106 Qc <) düşürülür veya denetim etkin değil olarak anahtarlanır.3 ING İki kutuplu kısa devre % 11/% 57. aynı şekilde uyarı mesajı („R/T/A 1-3Hz Uy. aşağıdaki negatif sistem akımları hesaplanır: Tek kutuplu kısa devre 100/3 = % 33.19 ING seçilir 0. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. Direnç yaklaşık % 90 Uyarı kademesine (Adres 6102 RE< UYARI) ayarlanır ve işletme ölçüm değeri „Re =“ okunur.3 · ING = 0. % 90'ı büyüklüğünde (Adres 6103 RE<< AÇMA) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Kritik durum bu esnada iki kutuplu kısa devredir. Makine durdurulur.7 Örneğin sürekli müsaadeli dengesiz yük akımı % 11 oluyorsa. Generatör anma akımı ile uyartılırsa.20 Sarımlararası korumanın kontrolü Sarımlararası koruma (Adres) 5501 Röle BLK 'e anahtarlanır. DİKKAT Anma akımı altında bulunan mevcut önemli kısa devre akımlarında generatör. Adres 6101. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

korunan sargı yumağının bölümü boşa çalışmaya ayrılmada hesaplanır. 430 SIPROTEC. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Uyartım „Elle“-İşletim'e ayarlanır. Ölçülen artık gerilim anma uyartım akımına ekstra yenilenir. Eğer darbe uyartım akımı varsa. Korumanın nasıl hassas çalıştığını kontrol etmek için. Basitleştirme sebebiyle doğrusal ek ile hesap edilir. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Ölçülen artık gerilim işletme ölçüm değerlerinden okunur. Testin tamamlanmasından sonra sarımlararası koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. Bunun için bir kutuplu kısa devre bir faz ve yıldız noktası arasına yerleştirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatör durdurulur. harici bulunan kısa devrelerde hatalı başlatma gerçekleşmediğinden emin olunur. Koruma bundan sonra en az anma uyartımındaki arıza değerinin iki katına ayarlanır. ancak yukarıda hesaplanan dengesiz yükü (birkutuplu kısa devre) aşmayacak maksimum uyartıma kadar çalıştırılır. S/A KORUMA = ON olarak ayarlanır.5-kat Arıza değerine ayarlanır. bu demektir ki. yani Adres 5501.3 Devreye Alma TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Buradan korunan sargı bölümü yüzde olarak çıkarılır: Bu durumda Usar-Gerilimin kısa devre edlen sargıların sayısıyla doğrusal olarak artacağı anlaşılır. Generatör durdurulur. 7UM62. Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır. Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır.2010 . yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine müsaadeli uyartıma kadar ulaştırıır ve uyartım akımı aynı zamanda artık gerilim cihazda işletme ölçüm değerleri altında ölçülür. koruma hesaplanana göre daha hassastır. Gerçekten de az sarımlı bir sarımlararası bağlantıda artış orana bağlı olarak büyüktür. arıza gerilimi bu değere ekstra yenilenir. Koruma 1. Ölçülen gerilim boşa çalışmaya ayrılma uyartımındaki değere ekstra yükseltilir.Montaj ve Devreye Alma 3. Generatör. Yayın Tarihi 10.

Negatif bir aktif güç değeri görüntülenirse. Motorlarda bu ve aşağıdaki ölçümler gerekli değildir. Kayıp güçlerin belirlenmesi ve Açı hatası düzeltmesi Ters güç koruma (Adres 3101) ve İleri güç denetimi (Adres 3201) ilk önce Off bırakılır. Açı hatası koruma cihazının dahili giriş akım trafosu nedeniyle üretici tarafından kompanze edilmiştir. trafo bağlantısında bir hata var demektir (ör. Doğru bağlantı polaritesinin kontrolü Aşağıdaki test bilgileri bir Senkron generatör için geçerlidir. • Test tekrarlanır.2010 431 . döngüsel faz değişimi): • Trafo hatlarındaki hata (Akım. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. Taraf 2 nin akım trafo seti ile gerilim trafo seti arasındaki yön ataması.3 Devreye Alma 3.ve Reaktif gücün değer çiftleri makine diyagramında apsis için (Aktif güç=Sıfır) paralel doğrular olarak verilmez. İşletici güç ayar ventilini hareketle 0'a getirilir. % 5 kadar). İşletici güç yükseltilir (yakl. Generatör kayıp gücünü şebekeden alır. UL1) beslenir. Bu nedenle en az üç ölçüm noktası ile sapmalar bulunur ve buradan düzeltme büyüklüğü W0 belirlenir. Dikkat Generatörün ters gücünün alınmasında aşırı ısınma Türbin işletiminde belirli bir derceye kadar asgari buhar yayılımı (Soğuk etki) türbin kanatlarının aşırı ısınmasına yol açabilir! Bir turbo seti için ters gücün alımı sadece kısa süreli müsaadelidir.21 Şebeke ile kontroller Not Koruma bir örnekleme frekansı elle yazılımı yürüttüğünden. 7UM62. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. Bu test ters güç korumanın “hassas” ayarlamasında önerilir. Adres 210 gerekirse değiştirilir. Yayın Tarihi 10.N.ve/veya Gerilim trafosu) emniyet kurallarına uyarak kaldırılır.3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. testte en az bir gerilim girişinde bir anma frekanslı faz-toprak-gerilim (ör. Dikkat Generetörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Akım. Aktif güç yüzdeli işletme ölçüm değerlerinde pozitif aktif güç P olarak Anma-Görünür güç SN yüzdeliğinde okunur.Montaj ve Devreye Alma 3. Generatörün uyartımından bağımsız olarak. Kayıp. Güç hala doğru değilse. Adres 210 (Y.ve Gerilim trafosunun mümkün açı hatası nedeniyle koruma cihazı ancak kayıp gücün farklı değerlerini tanıyabilir ve görüntüleyebilir.->NESNE T2 : EVET/HAYIR) yapılandırılan ifade birbirini tutmaz veya Adres 1108 AKTİF GÜÇ = Generatör veya Motor) isabetli seçilmez. yani reaktif güç Q'dan bağımsız olarak kayıp güç gerçek aktif güç olarak pratikte sabittir. SIPROTEC.

Generatör tekrar boşa çalışmaya ayrılma uyartımına getirilir ve durdurma veya istenilen işletim durumu seçilir. Kontrol ölçümü olarak aktif güç P0 ve reaktif güç Q0 ön işarete bağlı olarak okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). Reaktif güç Q = 0 olana kadar uyartım değiştirilir. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. 432 SIPROTEC. – Kayıp güç P1 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın) – Reaktif güç Q1 ön işaretle (pozitif) okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). Şekil 3-39 Düzeltme açısının W0 belirlenmesi Okunan ölçüm değerleriyle P1 ve P2 bir trafo hatası açı düzeltmesi aşağıdaki gibi yapılır: Ölçülen değer çiftlerinden ilk önce bir düzeltme açısı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Güçler muhakkak okunan ön işaret ile yerleştirilmelidir! Aksi takdirde hatalı sonuç alınır! Bu açı ϕdüz. 2. Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün % 30'una kadar çıkartılır (aşırı uyartılmış). aynı ön işaret ile yeni düzeltme açısı olarak Adres 204 AT AÇI W0 altında verilir: Ayar değeri AT AÇI W0 = ϕdüz Ters güç korumanın P> GERİ başlatma eşiği için Adres 3102 'de okunan ölçüm değeri P1 ve P2 toplamı oluşturulur ve bundan bir çeyrek negatif işaretle ayarlanır. Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün yaklaşık % 30'una kadar düşürülür (düşük uyartılmış). 3. – Kayıp güç P2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). – Reaktif güç Q2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).2010 .3 Devreye Alma Aşağıdaki adımları takip ediniz: 1. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4.

Bunun için ters güç koruma kendi etkinliğini bildirimler vasıtasıyla kontrol etmek için (Adres 3101) . 50 bu değerin % 50'si ayar değeri olarak ters güç koruma için seçilmelidir. İlgili ölçüm değerlerinin koruma cihazından okunması ile ve kontrol tekniğinin ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasıyla uygulanabilirlik kontrolü gerçekleştirilir. Hızlı kapama kapanır.reaktif güç ölçüm değerlerinin okunması ve böylece yön tespiti ile bu ölçüm büyüklüğü için uygulanabilirlik kontrolü gerçelşeştirilir. Diğer kontroller gerekli değildir. Ters güç koruma (Adres 3101) ve. Koşul. o zaman bu değerin % 50'si ters güç koruma için ayar değeri olarak kullanılır. Ventillerin mümkün sızdırmaları nedeniyle ters güç testleri mümkün olduğunca her iki durum için de yürütülmelidir. İşletici güç tekrar yükseltilir. özellikle de daha yüksek aktif güç vermede ! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Düşük uyartım koruma (Adres 3001) . Düşük uyartım korumanın kontrolü Tespit edilen ve ters güç koruma yüzünden Adres 204 altında yapılandırılan açı hata düzeltmesi W0 düşük uyartım koruma için de etkindir. Röle BLK olarak ayarlanır. Doğru çalışma şekli herhangi bir yük noktasının aşırı uyartımda ve bundan sonra düşük uyartımda harekete geçirilmesiyle kontrol edilmesidir. Yük ile kontrol için düşük uyartım koruma (Adres 3001) . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. ikili girişin „>Durd. Eğer bu değer kapalı ayar ventilli ters gücünden beklenilenden daha küçük ise. Makine ters güç korumanın anahtarlanmasıyla durdurulur.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC.3 Devreye Alma Ters güç koruma ölçümü Şebeke ile anahtarlanmış generatörde ters güç oluşur • Ayar ventilleri kapatılması. Doğru ayarların onaylanması için ters güç ölçümü tekrar yapılır. eğer kullanılıyorsa. Başka bir testte Hızlı kapama kriterleri kontrol edilir. • Hızlı kapakların kapanması. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. 7UM62. Dikkat Generatörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir. ON olarak anahtarlanır. İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir. Valfi Aç“ doğru yapılandırılmasıdır ve hızlı kapama kriterleri (Hızlı kapama ventilinde basınç denetleyici veya sınır anahtarı tarafından) kumanda edilmesidir. Ayar ventilleri kapatılır. Bu bölümde .2010 433 . ileri güç denetimi (Adres 3201) ON anahtarlanır. Yayın Tarihi 10. Eğer buna rağmen ek bir yük noktası ölçümüyle bir yön kontrolü yürütülmesi gerekiyorsa. Röle BLK olarak anahtarlanır. İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir. aşağıda belirtildiği gibi davranılır.

1803) . Düşük uyartım korumanın karakteristikleri böylelikle sıfır noktasında yansır. • Yük akımı (omik. 1801 . düşük yük akımıyla bir kontrol önerilir. o zaman şebeke ileri yönde bulunur. 1806) görünmelidir. ters güç korumanın OFF olarak anahtarlanması gerektiğine (Adres 3101). • Görüntülenen faz yönü istenilen (olmalı) fonksiyon ile (Ayar değeri ve Adres 1304 Faz Yönü) karşılaştırılır. 7UM62. Standart uygulamalarda. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • yönlü aşırı akım kademesi 1301 AA I>> . düşük uyartım sınırlama karakteristiği çalışması gerekli değildir. • Başlatma eşiği 1302 no'lu adreste tekrar orjinal değerine ve koruma fonksiyonu Adres 1301 AA I>> .25 A 5 A bir anma akımında ). Generatör aktif güç verirse (İşletme ölçüm değeri P pozitiftir) ve Adres 1108 AKTİF GÜÇ . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1806 „I>> ileri“ ve 1807 „I>>geriye doğru“ bildirimleri sorgulanır.9) tam olarak belirlenir. terminal taraflı akım trafosu Adres 1304 Faz Yönü geri yönde bulunmalı ve bildirim olarak „I>> ileri“ (No. 434 SIPROTEC.05 A 1 A bir anma akımında . Bu esnada. ON olarak ayarlanmalıdır. Zamanlı aşırı akım korumada yön fonksiyonunun kontrolü Bağlantı polaritesinin kontrolünde ok yön tanımlaması ile koruma cihazında koruma fonksiyonunun yönü I>> (Bölüm 2. Yayın Tarihi 10. Generatör'de bulunuyor ise. yük noktaları düşük uyartımda trafo polaritasinin parametre değişikliği ile (Adres 210) çalıştırılabilir. Yer değiştirmeleri önlemek için. veya omik endüktif) başlatma eşiği üzerinden yükseltilir ve başlatma bildirimlerinin görünmesinden sonra (No.Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma Not Eğer kapasitif yük ile işletim mümkün değilse. veya 0. Röle BLK olarak ve başlatma eşiği I>> (Parametre 1302) en hassas değere ayarlanır (= 0.2010 . orada kendi karakteristiği motorsal alandan generatörsel alana yansıdığına dikkat edilmelidir! Koruma cihazı işletme ölçüm değerleri ile her yük noktasını gösterdiğinden.

Bunun için bağlantıya bağlı olarak arıza kaydı izi girişten Iee1 veya Iee2 değerlendirilir. • Çalışan generatörde bir test direnci (0 . Gerekirse farklı uyartım durumları yürütülür. 3. ve 3.Montaj ve Devreye Alma 3. Herbir sonuca göre ilgili ölçme davranışı 5406 no'lu adres altında ayarlanır. Bu süre ancak bir saniye aşılmamalıdır. • Ölçme yönteminin ayarlanmasından sonra arıza akımı işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. Aşağıdaki adımlar takip edilir: • Generatör şebeke ile senkronlanır ve yüklü çalıştırılır • İşletim programı DIGSI üzerinden bir arıza kaydı başlatılır ve SIGRA ile hüküm süren frekans bileşeni belirlenir. Burada öncelikle bağlantı denetimi ve koruma başlatmasının ek kontrolü ayrıca doğru yapılandırma sözkonusudur (Sinyalleşme). 7UM62.30 Ω) bir kontakt bileziği üzerinden yatak yakınında generatör silindiri ve toprak arasına bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Duran Generatörde dalga akım trafosunun denetim sargısı üzerinden bir akım (Yükseklik ayrıca denetim sargılarının sayısından belirlenir) beslenir ve korumanın başlatması olağan ayar değeriyle (denetleme akımı değerin iki katı olmalı) denetlenir. Aşağıdaki primer deneme devreye alma „Senkronlamanın“ tamamlanmasından sonra yürütülür. Başlatmanın „Takırdamalarında“ durma süresi 5407 no'lu adres altında biraz uzatılır.) test edilebilir ve sonrasında korumada yöntem en iyi sonuçla seçilebilir. SIPROTEC. Harmonik veya 1. Yayın Tarihi 10. • Koruma eşik değeri arıza akımının bir güvenlik faktörüyle (minimum 1. yani Adres 5401 . 5401 adresi altında Röle BLK olarak anahtarlanır.5) çarpılmasıyla hesaplanır ve bunun akabinde korumada ayarlanır (Adres 5402). Harm. • Korumanın bu akımda başlatmadığı kontrol edilir. Testin tamamlanmasından sonra hassas toprak akımı koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. Gerekirse her 3 varyasyon (Temel. = ON olarak ayarlanır.2010 435 . Direnç değeri korumaya karşılık gelene kadar azaltılır.3 Devreye Alma Hassas toprak akımı korumanın IEE-B kontrolü Hassas toprak akımı koruma IEE-B.

bu bilgi ''>DalgaYak. gerçek bir şebeke arıza olayı olmadığı için.'' bir ikili girişe atanmalıdır. Test ölçümü kaydını başlatma DIGSI ile bir test ölçümü kaydını başlatmak için. ekranda arıza ihbar kayıtlarında listelenmez. seri arayüz veya bir ikili giriş üzerinden cihaza komutlar verilerek de aynı osilografik veriler elde edilebilir. Osilografik kayıtları görüntülemek ve bunları çözümlemek için SIGRA veya Comtrade Viewer programı gerekir. işlem ilerleme durumu da gösterilir.Montaj ve Devreye Alma 3. atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir kayıt numarasıyla yeni bir kayıt oluşturulur. Şekil 3-40 DIGSI ile osilografik kaydı tetikleme – Örnek Osilografik kayıt derhal başlatılır.22 Genel Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma Koruma rölesinin demeraj süreçleri sırasında bile güvenirliliğini doğrulamak için.3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İlave olarak. pencerenin sol tarafındaki Test’i tıklayın.3 Devreye Alma 3. Osilografik kayıtlar. Ancak harici olarak tetiklenen bu tür kayıtlar. Her bir ölçme kayıt başlatma sırasında. Koşul Koruma fonksiyonunun başlatması ile arıza kayıtlarının saklanabilmesine ilaveten. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır. Sonuncusunda. Osilografik kayıt tetiklemesi. 7UM62 yazılım programı DIGSI. 436 SIPROTEC.2010 . bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir osilografik kayıt. çubuklu kısımda. cihaz tarafından normal arıza kayıtı olarak işlenir. Yayın Tarihi 10.Tet. Harici bir tetikleme ile (yani. koruma rölesi davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar. 7UM62. Listeden Osilografik kayıtlar'ı çift tıklayın. devreye alma prosesini tamamlamak için kapatma testleri uygulanabilir. Arızanın kaydı sırasında durum çubuğunun sol kısmında bir bildirim görünecektir.

sadece gerçek olay ve durumlara ilişkin bilgileri içerecektir (bakın /1/). Şimdi göstergede olağan değerler (Örneğin ölçülen işletme değerleri) görünecektir. gerçek koşulları gösterecektir. Özellikle yapılandırma parametreleri ile devreye alınan sistem verileri. İstatistik sayaçları da aynı seçimde çıkış değerlerine resetlenmelidir. 7UM62. LED tuşuna basılması aynı zamanda bir LED testinin yapılmasını da sağlar.4 Cihazın Son Hazırlıkları 3. İhbar arabellekleri ANA MENÜ → İhbarlar → Ayar/Reset altında sıfırlayın. Eğer bir test şalteri mevcut ise. Yayın Tarihi 10. saati ayarlayın/sistem saatine eşleyin.2010 437 . Ölçülen işletme değerlerine ait sayaçları (örneğin.4 Cihazın Son Hazırlıkları Klemens vidalarını sıkın.Yanan her hangi bir LED. Varsayılan ayarlara dönmek için (eğer gerekliyse birkaç defa) ESC tuşuna basın. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Müsaade edilen sıkma tork değerleri aşılmamalıdır. LED’ lerin sonraki gösterimleri sadece gerçek olaylara ve durumlara ilişkin olacaktır. Fonksiyonel Kapsam). Cihaz artık işletime hazırdır. Cihaz ayar değerlerinin bir kopyasını bir PC'de saklayın. böylece sonraki bu bilgiler sadece gerçek sonuçlar ve durumlar üzerinden iletilir. ölüme. Saatin otomatik olarak eşlenmemesi durumunda. bu çalışma durumunda anahtarlanmış olmalıdır. aksi takdirde bağlantı telleri kopabilir veya terminal bölmeleri hasar görebilir! Eğer testler sırasında bazı ayarlar değiştirilmiş ise. Bu sayede sonraki bilgiler. kontrol ve yardımcı fonksiyonların doğru olarak ayarlandığını kontrol edin (Bölüm 2. Cihazın ön kısmındaki görüntüleri silmek için LED tuşuna basın. Gerekli bütün fonksiyonlar ON devreye alınmış olmalıdır. DİKKAT İzin Verilmeyen Sıkma Torkları Bu uyarının dikkate alınmaması. eğer gerekliyse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.(Ayrıntılı bilgi için SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına bakın /1/).Montaj ve Devreye Alma 3. enerjili durumdaki çıkış röleleri de bırakır. Tüm klemens vidaları — kullanılmayanlar da — yerlerine tam olarak oturmalıdır. Silme işlemi yapıldığında. eğer mevcutsa çalışma sayaçlarını). kırmızı „ERROR“ LED'si de sönük olmalıdır. Bununla ilgili bilgiler SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda görülebilir/1/. ■ SIPROTEC. ayar değerleri yeniden kontrol edilmelidir. Bu durumda bütün LED’ler yanmış olmalıdır. Yeşil „RUN“ LED'si yanık olmalıdır. Ana Menü → Ölçme değerleri → Ayar/Reset altında resetleyin. Cihazın dahili saatini kontrol edin.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 Cihazın Son Hazırlıkları 438 SIPROTEC.2010 . Yayın Tarihi 10. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3.

22 4. Yayın Tarihi 10.) 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 441 454 455 460 462 464 465 468 472 473 474 475 476 478 480 482 483 484 486 487 488 489 490 491 492 493 SIPROTEC.2010 439 .13 4.16 4.Teknik Veriler 4 Bu bölümde. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Koruma. SIPROTEC 4 cihazı 7UM62’nın ve bağımsız fonksiyonlarının -hiçbir koşulda aşılmaması gereken sınır değerleri de dahil olmak üzere.21 4. 64G.26 Genel Cihaz Verileri Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.17 4. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. 4.4 4.19 4.12 4. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.3 4.18 4.teknik verileri sunulmaktadır.TN) Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Aktif İleri Güç Denetimi (ANSI 32R) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.24 4.20 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G) Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.9 4. Maksimum fonksiyonel kapsamına göre elektriksel ve fonksiyonel verilerin ardından boyut çizimlerine ilişkin mekanik ayrıntılar verilmiştir.2 4. 51 67) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Negatif Bileşen (Dengesiz Yük) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA koruma (ANSI 51) Diferansiyel Koruma.1 4.11 4.14 4.5 4.6 4.7 4. 7UM62. Harm.8 4. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.15 4.23 4.10 4.25 4.

34 4.31 4. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.29 4.2010 .35 4.32 4.38 4.33 4. Yayın Tarihi 10.30 4. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Eşik denetimi Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Yardımcı Fonksiyonlar Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Boyutlar 494 496 497 498 499 500 501 502 503 504 509 515 517 440 SIPROTEC.37 4.28 4. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.36 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4 4.27 4.39 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 7UM62.

0. 1 MΩ yakl. 0.1 Genel Cihaz Verileri Analog Girişler ve Çıkışlar Akım Girişleri Anma Frekansı Anma Akımı Toprak akım.+10 V veya –20 mA . Yayın Tarihi 10.termal (efektif) Transdüser girişleri Ölçme Aralığı DC Gerilimde giriş direnci DC akımda giriş direnci Gerilim girişi olarak aşırı yüklenebilme Akım girişi olarak aşırı yüklenme kapasitesi –10 V . 7UM62.Duyarlı toprak arızası tespiti için 1 A Akım yolunun yüklenme kapasitesi .125 V 0 V .3 VA 750 A (yarım-çevrim) yakl.200 V yakl.Dinamik (tepe değeri) .termal (efektif) 100 · IN 1 s için 30 · IN 10 s için 4 · I N sürekli 250 · I N (yarım-çevrim) 300 A 1 s süreyle 100 A 10 s süreyle 15 A sürekli .termal (efektif) Duyarlı Toprak Arızası Tespiti için Aşırı Yüklenme Kapasitesi IEE SIPROTEC.1.IN = 1 A için .2010 441 .05 VA yakl.1 4.Dinamik (tepe değeri) Gerilim Girişleri Sekonder anma gerilimi Ölçme Aralığı Yük Gerilim Aşırı Yüklenme Kapasitesi . 10 Ω 60 V– sürekli 100 mA– sürekli 230 V sürekli 100 V için 100 V . 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 0.3 VA yakl.6 A Doğrusallık aralığı (ayarlanabilir) .IN = 5 A için .Teknik Veriler 4.1 Genel Cihaz Verileri 4.+20 mA yakl. hassas Faz ve Toprak yolu başına Güç Tüketimi .05 VA fN IN IEE 50 Hz veya 60 Hz 1 A veya 5 A ≤ 1.

.7 W yakl..2010 .58 V– 110/125/220/250 V– 88 . 13 VA yakl.125 V) için AC Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Güç kaynağı anma AC gerilimi UH~ Müsaade edilen gerilim aralıkları Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Güç kaynağı arızası/ kısa-devresi için köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 14. 7UM62.. yük 0 – 20 mA– veya 4 – 20 mA– 0 – 22.5 VA yakl. 14. Yayın Tarihi 10. Tepeden tepeye. 5. 5.N = 24/48 V) için ≥ 20 ms U ≥ 60 V– (UH.N = 60. montaj konumu „B“ ve/veya „D“. 5.6 W yakl. 12.265 V~ 24/48 V– 19 . 9-pin D-altminyatür dişi konektör Konsol kutusunun alt ve/veya üst kısmında 350 Ω 4. 13 VA ≥ 200 ms 115 V~ (50/60 Hz) 92 .5 VA yakl.5 VA yakl.6 W ≥ 50 ms U ≥ 48 V– (UH.1 W yakl. 5.1 Genel Cihaz Verileri Analog Çıkış (İşletim ölçüm değerleri için) Anma Aralığı Çalışma Aralığı Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip montajı kasası bağlantı maks.1..125 V) için ≥ 20 ms U ≥ 24 V– (UH.N = 24/48 V) için ≥ 50 ms U ≥ 110 V– (UH.5 mA– veya 4 – 22.150 V– 442 SIPROTEC.5 W yakl. 5. 15 VA yakl.N = 60.Teknik Veriler 4.2 DC Gerilim Yardımcı Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Bindirilmiş AC kırışıklık gerilimi.5 mA– Arka panel. 8.300 V– Yardımcı gerilimin % ≤ 15’i 60/110/125 V– 48 . IEC 60255-11 Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Arızada-/Kısa-devrede köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl.132 V~ 230 V~ (50/60 Hz) 184 .5 W yakl.

çalışma geriliminden bağımsız Köprülerle ayarlanabilir 24/48/ 60/110/125 V– 110/125/ 220/250 V– ve 115/230 V~ 220/250 V– ve 115/230 V~ 300 V– 220 V’ta 220 nF bağlama kondansatörü. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4. enerjili Anahtarlama Eşikleri Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Maksimum kabul edilebilir gerilim Giriş darbe süzgeci 15 (yapılandırılabilir) 24 V– .1. toparlanma süresi > 60 ms Uenerjilenme ≥ 19 V– Ubırakma ≤ 10 V– Uenerjilenme ≥ 88 V– Ubırakma ≤ 44 V– Uenerjilenme ≥ 176 V– Ubırakma ≤ 88 V– Miktar 7 (yapılandırılabilir) SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. iki kutuplu yakl.250 V–.3 İkili Girişler ve Çıkışlar İkili Girişler Alt modelleri 7UM621*7UM623*7UM622*Anma gerilim aralığı Akım tüketimi.1 Genel Cihaz Verileri 4.8 mA. 1.2010 443 .

3 N/K Kontak opsiyonel olarak) 7UM623*7UM622*.12 (herbir 1 N/A Kontağa. yapılandırılabilir 1 1 14 444 SIPROTEC.8 A Genel Amaçlı 0. 7UM62.4 FLA) 1/2 hp (4.2010 . B300 5 A Genel Amaçlı 5 A Genel Amaçlı 0. B300 Pilot kullanım.5 s için (N/A kontak) 5 A sürekli 30 A 0.1 Genel Cihaz Verileri Çıkış Rölesi Sinyal/Komut Röleleri 1) (ayrıca Ek A.2’de özet planlarına bakın A) Miktar: Sipariş biçimine göre (atanabilir) 7UM621*. Yayın Tarihi 10. 4 N/K Kontak opsiyonel olarak) 1 Canlı kontak (N/K Kontak veya N/A Kontak opsiyonel olarak) Anahtarlama kapasitesi KAPAMA 1000 W/VA KESME 30 VA 40 W omik 25 W/VA L/R ≤ 50 ms de 250 V 5A 30 A 0.9 FLA) LED’ler Miktar RUN (yeşil) ERROR (kırmızı) LED (kırmızı).Teknik Veriler 4.20 (herbir 1 N/A Kontağa.5 s için Anahtarlama Gerilimi Kontak başına müsaade edilen akım (sürekli) Kontak başına müsaade edilen akım (kapama ve taşıma) Ortak yol üzerinde toplam akım 1 ) Aşağıdaki anma değerlerle UL-listeli: AC 120 V AC 240 V AC 240 V DC 24 V DC 48 V DC 240 V AC 120 V AC 240 V Pilot kullanım. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 A Genel Amaçlı 1/6 hp (4.

4 800 Baud . Eşlik: 8E1 15 m Azami iletim mesafesi Servis / Modem Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Veri aktarımı için yalıtılmış arayüz DIGSI ile min.2010 445 . montaj konumu „C“.115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud.115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud. RS232 PC bağlantısı için 9-pin D-altminyatür dişi konektör DIGSI ile min. Eşlik: 8E1 RS232/RS485 sipariş edilen sürüme göre Arka pano. 7UM62. 4 800 Baud .1 Genel Cihaz Verileri 4.1. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada. Koruyucu ekranlı veri kablosu 500 V. 50 Hz 15 m 1000 m RS232/RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi RS232 Azami iletim mesafesi RS485 Azami iletim mesafesi SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 İletişim Arayüzleri Operatör Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Ön yüzde. Yayın Tarihi 10. yalıtılmamış.

7UM62. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi 500 V.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 50 Hz min.1 Genel Cihaz Verileri Sistem Arayüzü IEC 60870-5-103 RS232/RS485 Sipariş edilen sürüme göre RS232 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Arka panel.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. fabrika ayarı „Sönük“ 446 SIPROTEC. maks. montaj konumu „B“. maks. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V. 4 800 Baud. 50 Hz 12 MBd’a kadar 1000 m ≤ 93. montaj konumu „B“. 8 dB. Yayın Tarihi 10. montaj konumu „B“ Bir kontrol uçbirimine veri aktarımı için yalıtılmış arayüz Azami iletim mesafesi RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Fiber-optik (FO) FO konnektör tipi Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Optik dalga uzunluğu Lazer sınıfı 1 EN 60825-1/-2’ye göre Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Karakter eylemsiz durumu Profibus RS485 (DP) Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V.2010 .5 kBaud için 200 m ≤ 1. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud 15 m Arka panel. 1500 m Seçilebilir. 4 800 Baud.75 kBaud için 500 m ≤ 187. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud maks. 62.5 kBd için 100 m ≤ 12 kBaud için λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. 1000 m ST-Konektör Arka panel. 50 Hz min. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.

5/125 μm’lik cam fiber ile maks.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks.0 RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel.0 FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. 62. montaj konumu „B“ 500 V.2010 447 . 1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus DNP 3. 62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. 1000 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Profibus FO (DP) FO konektör tipi ST-Konektör tek buklaj / çift buklaj FMS: sipariş sürümüne bağlı. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 500 V. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi MODBUS RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks. Yayın Tarihi 10.5 MBaud’a kadar > 500 kBaud λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62.1 Genel Cihaz Verileri DNP 3.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 1500 m SIPROTEC. DP: sadece çift buklaj mevcut Arka panel. 8 dB. 7UM62. 8 dB.Teknik Veriler 4. montaj konumu „B“ bis 1. montaj konumu „B“. montaj konumu „B“. 1000 m Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus RS485’li sürümü kullanın İletim hızı önerilir Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi DNP 3.

5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. montaj konumu „B“ ve „D“ 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm ’lik cam fiber veya 62. 50 Hz 100 MBit/s 20 m ST-konektör Alıcı/Verici Arka panel.3’e göre Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi (konektöre göre) İletim hızı Azami iletim mesafesi IEC 61850 ve DIGSI için Ethernet optik (EN100) FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı 500 V. 7UM62. 800 m 448 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. 5 dB.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. Yayın Tarihi 10. 62. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında MODBUS RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Analog çıkış modülü (elektriksel) 0 mA . montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası teslimatı mümkün değil için Optik dalga uzunluğu İletim hızı EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi λ = 1350 nm 100 MBit/s 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. 50 Hz Arka panel.1 Genel Cihaz Verileri MODBUS FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel. 8 dB.20 mA ile 2 Port Gömme tip pano için bağlantı Arka panel.2010 .5/125 μm’lik cam fiber ile maks.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. 62. montaj konumu „B“ 2 x RJ45 konektör 100BaseT IEEE802. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi Elektrikli Ethernet (EN100) IEC 61850 ve DIGSI için Gömme tip pano için bağlantı 500 V.

9. 0.4 V IIBırakma = 0.1.25 mA 4.2 UL 508 VDE 0435 Diğer standartlar için bağımsız fonksiyonlara bakın Yalıtım Testleri Standartlar: IEC 60255-5 ve IEC 60870-2-1 Yüksek gerilim testi (rutin test) akım ölçme girişleri.3 mA 1930 Ω. UI = 17 V 3560 Ω. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda çift sıralı klemenste Seçilebilir 5 V. montaj konumu „A“. Yayın Tarihi 10.8 V 12 V 31 V 1. 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.25 mA 4.8 V 1.Teknik Veriler 4. 50 Hz sadece yalıtılmış haberleşme ve zaman eşitleme arayüzleri için veya analog çıkışlar (Port A -D) Darbe gerilim testi (tip testi) İletişim ve senkronlama arayüzleri hariç tüm devreler. 2.4 mA 890 Ω. 50 Hz gerilim ölçme girişleri. UI = 4 V 640 Ω.5 mA .9 V IIBırakma = 0. 50 Hz Sinyal Seviyeleri ve Yükleri Sinyal anma giriş gerilimi 5V UIYüksek UIBırakma IIYüksek RI 6.25 mA 4.7 mA 3780 Ω.5 Özellikler Elektriksel testler Standartlar: IEC 60255 (Produktnormen) ANSI/IEEE C37. UI = 31 V 24 V 4.9. UI = 8.0 kV– Darbe gerilim testi (rutin test) 500 V (efektif).90. röle çıkışlari Yüksek gerilim testi (rutin test) Yardımcı gerilim ve İkili girişler Yüksek gerilim testi (rutin test) Transdüser TD1-TD3 3.2010 449 .5 kV (efektif).5 mA .1 Genel Cihaz Verileri Zaman Eşleme Arayüzü Zaman eşleme Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası için Sinyal anma gerilimleri Test gerilimi DCF 77/IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) Arka pano.3 poyitif ve 3 negatif darbe aralıkları 5 s SIPROTEC.5 J.1/.0/.5 mA . UI = 6 V 15.8. 12 V veya 24 V 500 V.5 kV– 3.2/50 µs. Analog çıkışlar Sınıf III 5 kV (tepe).0 V 1. UI = 15.7 V 1700 Ω.0 V IIBırakma = 0. 7UM62.

2 Ω. Ri = 50 Ω. % 80 AM. 42 Ω. Ri = 200 Ω 4 kV. darbe süresi = 15 ms.1000 MHz.2 Sönümlü Salınımlar IEC 60694. 150 pF. tek frekans IEC 60255-22-3.90. her iki polarite.0 GHz. 5 kHz. 400 darbe/s. 150 kHz’den 80 MHz’e kadar. tekrarlama hızı 300 ms. 1 MHz. genlik kiplenimli Hızlı geçici bozulmalar / Burst IEC 60255-22-4 ve IEC 61000-4-4.5 kV (tepe). 5/50 ns.4 GHz . test süresi 1 dk Impuls: 1. 0. polarite almaşık 100 kHz. Ri = 200 Ω Girişim Bağışıklığı için EMC Testleri (tip testleri) Standart: Uçlara iletilen radyo parazit gerilimi. sınıf IV ve IEC 61000-4-2. (ürün standartları) EN 61000-6-2 (genel standart) VDE 0435 Bölüm 301 DIN VDE 0435-110 Yüksek frekans testi IEC 60255-22-1.2010 . 300 A/m 3 s için. IEC 61000-4-3. 20 V/m. darbe süresi = 15 ms. % 80 AM. Ri = 200 Ω Elektrostatik boşalma IEC 60 55-22-2. IEC 61000-4-12 8 kV kontak deşarjı. sınıf III ve VDE 2. τ = 15 µs. 800 MHz . IEC 61000-4-6.Teknik Veriler 4. 25 MHz . 5 kHz.1 Hızlı Geçici Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37. IEC 61000-4-5 Montaj Sınıfı 3 Yardımcı Gerilim Ölçme Girişleri.2. 1 kHz sınıf III: 10 V/m 80/160/450/900 MHz % 80 AM 1 kHz. 50 Hz 2.1000 MHz 2.5 kV (tepe).5 µF fark modu: 1 kV. sınıf III 2 s. her iki polarite. sadece yardımcı gerilim IEC-CISPR 22 Telsiz Girişim Alan Şiddeti IEC-CISPR 11 EN 61000-6-3 (genel standart) 150 kHz’den 30 MHz’e kadar Sınır sınıf B 30 MHz’den 1000 MHz’e kadar sınır sınıfı A 450 SIPROTEC.90. τ = 15 µs. 400 darbe/s. test süresi 1 dk 35 V/m. 42 Ω.960 MHz. sınıf IV IEC 60255-6 Salınımlı Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37. test süresi 0435 Bölüm 303. 1 kHz 30 A/m sürekli. 0. her iki polarite. sınıf III Yüksek frekans alanlı ışınım.5 mT.90. 80 MHz . Ri = 50 Ω. 18 µF ortak mod: 2 kV. 50 Hz 0. 9 µF fark modu: 1 kV. sınıf III Güç Sistem Frekanslı Manyetik Alan IEC 61000-4-8. 15 kV hava deşarjı. Ri = 330 Ω 10 V/m. 1 MHz.5 µF 10 V. 12 Ω. frekans yürütülmesi IEC 60255-22-3.2/50 µs ortak mod: 2 kV. 2 s süreli. sınıf III IEC 61000-4-3. 10 V/m. 10 MHz ve 50 MHz. Yayın Tarihi 10.1 Genel Cihaz Verileri Bağışıklık için EMC Testleri (tip testleri) Standartlar: IEC 60 255-6 ve -22. 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Işıma Elektromanyetik Müdahalesi IEEE Std C37. sınıf IV Yüksek Enerjili Darbe Gerilimleri (DARBE). 5/50 ns. 1 MHz. tekrarlama hızı 300 ms. 7UM62. İkili Girişler ve Röle Çıkışları Yüksek frekanslı alanların indüklediği iletilen bozan etkiler. çevrim > 10 s 4 kV.5 kV (Tepe Değer). sınıf IV Yüksek frekans alanlı ışınım.

Teknik Veriler 4. her 3 dikey eksen yönünde 20 çevrim Yarım sinüs dalga İvme 5 g. süre 11 ms. her bir 1000 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) SIPROTEC. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sürekli darbe IEC 60255-21-2.1. 8 Hz’den 15 Hz’e kadar: 2 g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk 20 çevrim.5 g ivme (dikey eksen) Tarama hızı 1 oktav/dk 3 dikey eksenin her iki yönünde 1 çevrim Darbe IEC 60255-21-2.5 mm büyüklük.075 mm büyüklük.5 mm büyüklük (yatay eksen) 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ± 1.2010 451 . sınıf 2 IEC 60068-2-6 Darbe IEC 60255-21-2. her 3 dikey eksen yönünde Yarım sinüs dalga İvme 15 g.6 Mekanik Testler Sabit Çalışma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1. sınıf 2 IEC 60068-2-6 IEC 60255-21 ve IEC 60068 sinüzoidal 10 Hz’den 60 Hz’e kadar: ±0. sınıf 1 IEC 60068-2-29 IEC 60255-21 ve IEC 60068 Sinüzoidal 5 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±7. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sismik titreşim IEC 60255-21-3. (dikey eksen) 8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 1 g ivme (yatay eksen)8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 0. 7UM62. Yayın Tarihi 10. 60 Hz’den 150 Hz’e kadar: 1g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk. sınıf 1 IEC 60068-3-3 Taşıma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 mm büyüklük. eksenin her iki yönünde 3 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) Sinüzoidal 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±3. süre 11 ms.1 Genel Cihaz Verileri 4. süre 16 ms. (3 dikey eksenin eksenin her iki yönünde) her biri 3 darbe Yarım sinüs dalga İvme 10 g.

7 Sıcaklıklar İklimsel Gerilim Testleri Tip testli (nach IEC 60068-2-1 ve -2’ye göre.8 Çalışma Koşulları Koruma aygıtı.1. 4. Yayın Tarihi 10.+55 °C –25 °C . bazı bileşenler elektrostatik olarak tehlikeye maruz kalır. 4. yılda en fazla 56 gün % 93’e kadar bağıl nem. Daha alçak gerilim seviyelerindeki trafo merkezleri için. doğrudan güneş ışığına veya yoğunlaşmaya neden olabilecek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalacak şekilde kurulmaması önerilir. normal röle odalarında ve tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Modüller yerlerine takılı iken böyle bir tehlike söz konusu değildir. esas olarak uygun ark/kıvılcım bastırma bileşenleri ile donatılmış olması gerekir.+85 °C Kabul edilebilir geçici çalışma sıcaklık sınırı (96 saat –20 °C . Elektromanyetik uyumluluk sağlamak üzere. aşağıdakiler önerilmiştir: • Sayısal koruma donatısıyla aynı kabin içerisinde veya aynı röle panosu üzerinde bulunan kontaktörlerin ve rölelerin. uygun kurulum prosedürleri uygulanmalıdır.1. bu sebeple elle müdahalede bulunmadan önce (elektrostatik duyarlı aygıtlar için konulmuş) ESD standartlarına uyulması gerekir. 16 saat süreyle) –25 °C . Çıkarılmış durumda. modülleri/kartları yerlerinden çıkarmayın ve yerlerine takmayın. 7UM62. tüm harici kablolar her iki uçtan da topraklanacak iletken bir koruyucu ekranla kaplanmış olmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . özel önlemlerin alınması normalde gerekli değildir.Teknik Veriler 4.1 Genel Cihaz Verileri 4.+55 °C –25 °C . İşletme sırasında yoğunlaşmadan kaçınılmalıdır! Cihazların. • Koruma aygıtı enerjili iken. • 100 kV ve üzeri işletme gerilimli trafo merkezlerinde.1.9 Sertifikalar UL-listelenmiş 7UM62**-*B***-**** 7UM62**-*E***-**** Vida dişli terminalli modeller 7UM62**-*D***-**** UL-tanınmış Fişli terminalli modeller 452 SIPROTEC.+70 °C Cihazın depolanması ve taşınması sırasında fabrika ambalajıyla! Nem Müsaade edilen nem oranı Yıllık ortalama ≤ % 75 bağıl nem. Buna ek olarak.+70 °C (gösterge okunaklılığı +55 °C ile süreyle test edilmiş) sınırlanmıştır) Kalıcı çalışma için önerilen (IEC 60255-6’ya göre) Sürekli depolama için sınır sıcaklıkları Taşıma sırasında sınır sıcaklıkları –5 °C .

9.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*. Yayın Tarihi 10. 15 kg yakl.Teknik Veriler 4.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*.1.(kasa büyüklüğü 1/1) Çıkma tip pano montajı için 7UM621*. Bölüm 4.1 Genel Cihaz Verileri 4. kapaklı IP 51 yakl.10 Tasarım Kasa Boyutlar Ağırlık (kütle) yaklaşık Gömme tip pano montajı için 7UM621*. 7.2010 453 .5 kg yakl. 12 kg yakl.5 kg 7XP20 Boyut çizimleri için. 7UM62.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*.(kasa büyüklüğü 1/1) IEC 60529’a göre koruma sınıfı Çıkma tip pano montajı için Gömme tip pano montajı kasası için ön arka İnsan güvenliği için IP 51 IP 50 IP 2x. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.39 SIPROTEC.

90 . veya 10 mA Ayar değerinden % 1.05 aralığında Harmonik akımlar .% 10’a kadar 5. 51 67) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları I> Akım Başlatmaları I>> Gecikme Süreleri T Düşük gerilim kilitleme durumu U< (etkisiz) Düşük gerilim kilitleme süresi Yön sınır çizgilerinin açısı I>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır. veya 50 mA Ayar değerinden % 1.25 A .2 x Başlatma Değeri . Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Harmonik . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0.01 A artımlarla 0.01 s artımlarla 1º artımlarla 454 SIPROTEC.8 ≤ U/UHN ≤ 1.3 için yakl.25 A .01 A artımlarla 0. Zamanlar Başlatma Süreleri I >.20. I>> IN = 1 A için IN = 5 A için Düşük gerilim kilitleme durumu U< Gecikme Süreleri T Yön sınır çizgilerinin açısı Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.01 A artımlarla 0.+90° el. veya 0. 51 67) 4.100.100.00 s –90° el.01 s artımlarla 0.1 V artımlarla 0.99 yakl.00 A 0.0 V .00 A 0.5 V % 1 veya 10 ms 1° elektriksel 0.60.Teknik Veriler 4. 0. 25 ms yakl.05 A .05 A . I>> . 50 ms IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.10 s . I>> Bırakma/başlatma oranı Bırakma oranı Aşırı akım I> Bırakma oranı Aşırı akım I>> Bırakma oranı Düşük gerilim Bırakma farkı Δ? Toleranslar Başlatma Akımları I>.05 2° elektriksel (0. .2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.01 A artımlarla 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.0 V 0.10 x Başlatma Değeri Bırakma Süreleri I>. 1.00 A 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.% 10’a kadar 3.20. 0. 7UM62.00 s .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.2010 .125. 35 ms yakl. Yayın Tarihi 10.01 artımlarla) yakl.00 A 0.60.95 I/IN ≥ 0.

05 · Ip Ip/IN ≥ 0.15.00 A 0.05 s . Yayın Tarihi 10.% 10 ’a kadar 3.2010 455 .Teknik Veriler 4. Harmonik .01 A artımlarla 0.1 V artımlarla I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği Toleranslar Başlatma eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1 veya 10 mA Ayar değerinden % 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 artımlarla 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik ≤%1 % 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.05 aralığında Harmonik akımlar .0 V .50 A .95 ≤ f/fN ≤ 1.20 s veya ∞ (etkisiz) 0.50 . veya 50 mA Ayar değerinden % 1. 1. veya 40 ms Yakl.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 4.3.4.00 veya ∞ (etkisiz) 10.00 A 0.01 s artımlarla 0.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları Ip (fazlar) Zaman Çarpanı TIEEp için IEC Karakteristikleri için Zaman Çarpanı D Ip için ANSI Karakteristikleri için Düşük gerilim müsaadesi U< IEC’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri IEC 60255-33’e göre (bakın Şekil 4-1) IN = 1 A için IN = 5 A için 0.3 için Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. veya 0.01 A artımlarla 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı. 1.20.10 A .10 · Ip yakl.125.0 V 0.% 10 ’a kadar 5. 7UM62.

2010 . Yayın Tarihi 10. 7UM62.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-1 Ters zamanlı aşırı akım korumanın Açma süresi karakteristikleri. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4. IEC’ye göre 456 SIPROTEC.

veya 50 mA Ayar değerinden % 1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.10 · Ip yakl. 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ANSI/IEEE’ye göre (Ayrıca Şekil 4-2 ve 4-3 bakın) I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği yakl.Teknik Veriler 4.2010 457 .3 için yakl. 1. Bırakma Eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1.95 · başlatma eşiği ne karşılık gelir Toleranslar Başlatma-.5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı.5/10 K %1 SIPROTEC. 0.05 aralığında ≤%1 % 0. veya 0. veya 40 ms Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.05 · Ip Ip/IN ≥ 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.

Teknik Veriler 4.2010 .3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-2 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri. ANSI/IEEE’ye göre 458 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.

2010 459 . Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. ANSI/IEEE’ye göre SIPROTEC.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-3 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri.Teknik Veriler 4.

00 A .00 A 10 s .20.01 A artımlarla 1 °C’lik artımlarla 1 °C’lik artımlarla 0.32000 s 1.4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Ayar aralıkları/Artımlar IEC 60255-8’e göre K-Çarpanı Zaman Sabiti τ Motor dururken uzatma faktörü Uyarı aşırı sıcaklık ΘAlarm/ΘAçma Açma aşırı sıcaklığına bağlantılı olarak Akım Aşırı Yük Alarmı IAlarm Anma Aşırı Sıcaklık (IN için) Ölçekleme.50 A .4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 4.15000 s 0.95 460 SIPROTEC.300 °C 0. Yayın Tarihi 10.4.01 A artımlarla 0.Teknik Veriler 4.10 A .10. veya 50 mA.1 artımlarla % 1 artımlarla 0.00 30 s . IEC 60255-8’e göre I/(k · IN) > 1. 7UM62.% 100 0. IEC 60255-8’e göre % 3.40.0 .01 A artımlarla 1 s artımlarla Bırakma/Başlatma Oranı Θ/ΘAçma Θ/ΘAlarm I/IAlarm Toleranslar k · IN için IN = 1 A için IN = 5 A için Açma Zamanı Sayıcısı için % 2.00 A 2. sınıf % 2.01 artımlarla 1 s artımlarla 0.10 .8.99 yakl.0 % 70 . IEC 60255-8 olarak % 2.00 A 0. 0.00 A 40 °C .200 °C 40 °C . Soğutma Maddesi Sıcaklığı Sınır akım IMAKS. TERMAL Acil Durum Süresi TACİL DURUM Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-4 IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0. veya 1 s. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 A artımlarla 0. sınıf % 3.25 ile ΘAlarm ile bırakma yakl. veya 10 mA .4.2010 . sınıf % 2.50 A . 0.

Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5/10 K ≤%1 Şekil 4-4 Aşırı yük korumanın açma zaman eğrileri SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Etkileyen Değişkenler k IN Yardımcı DC Gerilim 0.Teknik Veriler 4. 7UM62.95 ≤ f/fN ≤ 1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.2010 461 .05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.

2 ≤ I2/I2 > ≤ 20 Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 4.0 % 10 .1 artımlarla % 1 artımlarla 0. TI2>> Negatif bileşen çarpanı FAKTÖR K Soğuma için Zaman TSOĞUMA SÜRESİ Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-5 % 3.Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.01 s artımlarla 0. veya % 0.50 000 s % 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. 50 ms 462 SIPROTEC. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.60.100. Yayın Tarihi 10.% 10’a kadar 5.% 10’a kadar 3.% 200 0.0 s . Harmonik .95 I2 >’nın altında kalınması durumunda bırakma yakl.0 s veya ∞ (etkisiz) 0 s .00 s . 7UM62. 50 ms yakl. Açma Kademesi I2>> Termal açma kademesi Toleranslar Başlatma Değerleri I2 >.3 Dengesiz Yük % 1 veya 10 ms Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında Harmonik akımlar .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.% 30.0 .2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 s artımlarla 1 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı kademesi I2>. I2>> Kademe süre ölçerleri Termal karakteristik Zaman. veya 600 ms yakl. 0.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Ayar aralıkları/Artımlar Müsaade edilen dengesiz yük I2>/IN (aynı anda Uyarı kademesi) Dengesiz Yük-Açma Kademesi I2>>/IN Gecikme Zamanları TUYARI.

7UM62.2010 463 .5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 4-5 Dengesiz yük korumanın termal karakteristiğinin Açma zamanları SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.

01 A artımlarla 0.00 A 0.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 4. 7UM62.00 s . Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 2 Hz ≤ f ≤ 10 Hz aralığında Harmonik akımlar .01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri I> Bırakma Süreleri I> Bırakma/Başlatma Oranı Akım Eşiği I> Toleranslar Akım Eşiği I> f ≥ 3 Hz.50 A .01 A artımlarla 0.5/10 K ≤ % 10 ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 10 % 1 veya 10ms % 80 veya 0. I/IN < 5 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3.60. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.Teknik Veriler 4.05 I/In 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 464 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 10’a kadar 5.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik .00 A 0.2010 .100.10 A .00 s veya etkisiz 0.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I> Gecikme Süreleri T IN = 1 A için IN = 5 A için 0.20.

10 .2.0 .00 s .01 artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Önayarlı parametrelerde .0 veya ∞ (etkisiz) 0.00 .00 0.95 0. 7UM62.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.7 Diferansiyel Koruma.2010 465 .0 0.00 (2 . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) 4. 0. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımIDIF>/IN Gen Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Gen 0. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.01 artımlarla 0.250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) 0.00 1.Başlatma karakteristiği .01 artımlarla 0.0 s .00 . Yol Alma Süresi Ek tutuculuk I/IN Gen Ek tutuculuk için süre uzunluğu 0.1 s artımlarla 0.01 artımlarla 0.00 .00 0.15.60.01 artımlarla 0.180.0 s 2.1 artımlarla Başlatma karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-6 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN Gen Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN Gen Motor Yol Alma Tanıma I/IN Gen Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks.50 0.2.2.25 .1 artımlarla 0.01 s artımlarla 0.0.0.2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 Diferansiyel Koruma.5 .01 artımlarla 0.12.01 artımlarla 0.05 .Ek zaman gecikmeleri yakl.00 0.10.00 .7 Referans (hesaplanan) değerin ± % 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms SIPROTEC.

Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.veya Motor diferansiyel koruma olarak uygulamada başlatma karakteristiği 466 SIPROTEC.7 Diferansiyel Koruma.95 ≤ f/fN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5/10 K ≤ % 1 (aynı zamanda şekil 4-7’a bakın) Şekil 4-6 Generatör. Yayın Tarihi 10.2010 . 7UM62.8 ≤ U/UHN ≤ 1.

veya Motor diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım IN Nes. Korunan nesnenin anma akımı SIPROTEC.2010 467 . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-7 Burada: IDIF IXf Generatör. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 Diferansiyel Koruma.Teknik Veriler 4. 7UM62.

10 .00 .7 468 SIPROTEC.0 . Yol Alma Süresi Ek Tutuculuk I/IN Transf.01 artımlarla 0. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akım IDIF>/IN Transf.25 .12.12.8 Diferansiyel Koruma.. Yayın Tarihi 10.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 s artımlarla 0.0 0.0.2010 .2.) InfN/IfN (n = 3.60 s veya ∞ (etkisiz) Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı yakl.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) 4. Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Transf.00 1.01 s artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açmanın zaman gecikmeleri 0. Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks.0.00 .250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) (0 .50 0. Harm.% 80 ayrıca bakın Şekil 4-10 0.5 .01 artımlarla 0.00 .60.95 0.00 s .00 .0 0.0 .00 s .1 artımlarla 0.0 veya ∞ (etkisiz) 0.01 artımlarla % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.5 .% 80 ayrıca bakın Şekil 4-9 % 10 .180.01 s artımlarla (2 . Harmonik için Cross bloklamalarının süresi 0. harmonik) I/IN Transf. 3. I2fN/IfN Kapama-Tutuculuk (2. bloklamasını kaldırma IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Ek tutuculuk için süre uzunluğu 2.00 % 10 . veya 5.00 0.01 artımlarla 0.01 artımlarla 0.15.1 artımlarla 0.01 artımlarla 0. 0.00 0. Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN transf.2.05 .8 Diferansiyel Koruma.2. 0. Harmonik) Tutuculuk (n.00 0.10. 7UM62.0 s 2.01 artımlarla 0.2.1000) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (sürekli) 0. veya 5. Motor Yol Alma Tanıma I/IN Transf.1 artımlarla ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-8 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN transf.

05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 469 . Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5/10 K ≤ % 1 (ayrıca bakın Şekil 4-11) Referans (hesaplanan) değerin ±% 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 3 (I2fN/IfN ≥ % 15 için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms Şekil 4-8 Transformatör diferansiyel korumanın başlatma karakteristiği SIPROTEC.Başlatma karakteristiği .Teknik Veriler 4.Demeraj tutuculuğu .Ek zaman gecikmeleri Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 7UM62.8 Diferansiyel Koruma. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Toleranslar Önayarlı Transformatör-Parametrelerinde .95 ≤ f/fN ≤ 1.

7UM62.8 Diferansiyel Koruma. Yayın Tarihi 10.2010 . harmoniğin sınırlama etkisi Şekil 4-10 Daha yüksek harmoniklerin sınırlama etkisi 470 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-9 Transformatör diferansiyel korumada 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

2010 471 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62.8 Diferansiyel Koruma. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-11 Burada: IDIF IfN IXf Transformatör diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Anma frekansı ile akım Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım SIPROTEC.Teknik Veriler 4.

0 V .0 .9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.95 ≤ f/fN ≤ 1..Teknik Veriler 4.1 artımlarla 0.01 artımlarla 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.02 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0.95 yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.% 10’a kadar 3.01 artımlarla 0. 7UM62.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.60. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma karakteristiği Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Başlatma karakteristiği Akımı.2010 . 60 ms 0. Yayın Tarihi 10.2. 0.00 .01 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0.90 yakl.TN) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımı I-STA> I/INes.00 s .TN) 4.00 0.05 aralığında Harmonik akımlar .0 V veya 0 (etkisiz) 0.% 10’a kadar 5.00 .5 V % 1 veya 10 ms yakl.00 0.05 .0.100.2. Bloklama I> Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 artımlarla 0. 0.01 s artımlarla 0.1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 472 SIPROTEC. Harmonik .95 0.9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.55 ms yakl. Taban Noktası I/IN-Nes.8 ≤ UH/U ≤ 1. Eğim Gecikme Süreleri T Akımı BloklamaI> I/IN-Nes. Karakteristik.5 1.5/10 K ≤%1 Referans (hesaplanan) değerin % 5 veya 0. 25 ms .2.

Teknik Veriler 4. 1.% 10’a kadar 5. 60 ms yakl.00 50° .125.1 V artımlarla 0.20 .8.. 7UM62.95 yacl.05 aralığında Harmonik akımlar . 50 ms 0.00 s .0 V . α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Bırakma/Başlatma Oranı Stator kriteri 1/xd Kar.5 V yakl.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 veya başlatma değeri + 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.. Yayın Tarihi 10.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3 1° elektriksel % 1 veya 0.01 s artımlarla 0. 60 ms yakl. α2. α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Toleranslar Stator kriteri 1/xd Kl.00 s oder ∞ (etkisiz) 10. Eğim Açısı α1.00 V 0.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ayar aralıkları/Artımlar İletkenlik bölümü 1/xd Kar.2010 473 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 0.% 10’a kadar 3.01 V artımlarla SIPROTEC.0 V 0. 1. α3 Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama Uyartım DC gerilimi Uuyart < (etkinleştirilmiş gerilim dağıtıcı üzerinden) Zamanlar Başlatma Süreleri Stator kriteri 1/xd Kar. Stator kriteri α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1 V Ayar değerinden % 1 veya 0.5 V % 1 veya 10ms yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.1 yakl.60.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 4. Harmonik %1 ≤ % 0.50 V .120° 0.3. Harmonik .01 artımlarla 1° artımlarla 0.

– % 30. 360 ms f = 50 Hz için yakl.00 s . 0.% 10’a kadar 5.% 10’a kadar 3. 300 ms f = 60 Hz için yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.6 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .60. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 0.50 . 300 ms f = 60 Hz için Bırakma/Başlatma Oranı Ters güç PGeri> Toleranslar Ters güç PGeri> % 0.Ters güç PGeri> yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5 SN için (SN: Anma-Görünür Güç.Teknik Veriler 4.11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) 4. Yayın Tarihi 10.11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Ayar aralıkları/Artımlar Ters güç PGeri>/SNom Gecikme Süreleri T – % 0.05 aralığında Harmonik akımlar .Ters güç PGeri> Bırakma Süreleri .01 artımlarla 0. 7UM62.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s veya ∞ (etkisiz) % 0.2010 . Q: Reaktif Güç) % 1 veya 10 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 474 SIPROTEC. Harmonik .25 SN ayar değerinden ± % 3 Q < 0. 360 ms f = 50 Hz için yakl.8 ≤ U/UHN ≤ 1.

P> Bırakma/Başlatma Oranı Aktif Güç Pakt< Aktif Güç Pakt> Toleranslar Aktif Güç P<.95 ≤ f/fN ≤ 1. 60 ms f = 50 Hz için yacl. 300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl. 50 ms f = 60 Hz için Bırakma Süreleri . 360 ms f = 50 Hz için yacl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Harmonik .0 0.5 % SN Hızlı ölçümde ayar değerinin ± % 3 ü (SN: Anma-Görünür Güç) % 1 veya 10 ms yakl.60. P> Tam doğru ölçümde: yacl.5 i yakl. 50 ms f = 60 Hz için Tam doğru ölçümde: yacl.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.% 10’a kadar 5.25 SN ±% 3 ü 0.Aktif Güç P<.0 .5 i Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 0.0 .% 120.2010 475 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. P> Tam ölçümde ayar değerinin % 0. 360 ms f = 50 Hz için yacl.12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Ayar aralıkları/Artımlar İleri Güç Pileri</SNom İleri Güç Pileri>/SNom Gecikme Süreleri T % 5.% 120. 60 ms f = 50 Hz için yacl.Aktif Güç P<.0 % 1. 300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl.% 10’a kadar 3. 7UM62. 1.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .90 veya SN değerinin % –0.10 veya SN değerinin % 0. Yayın Tarihi 10.00 s veya ∞ (etkisiz) % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.05 aralığında Harmonik akımlar .00 s .Teknik Veriler 4.

50 ms 0. IN = 5 A olarak) Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Güç Salınımı Bloklama Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.60.0 V .00 Ω 0.1 V artımlarla Poligonal. IN = 5 A olarak) Empedans Z2 (sekonder.95 0.05 Ω .60.120.6.00 Ω 0.0 Ω/s 0.100.130. 7UM62. 1.65.00Ω 0.60.00 Ω 0.01Ω artımlarla 0.01 Ω artımlarla 0.05 A artımlarla Ayar değerinden % 1. 3 sabit zaman kademesi 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.00 Ω 0. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.01 s artımlarla 0. 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0.01 Ω artımlarla Empedans Z1 (sekonder.Teknik Veriler 4.05 Ω .26. IN = 1 A olarak) Empedans Z1B (sekonder.01 s artımlarla Zamanlar Gecikme Zamanları En kısa açma süresi Tipik kumanda süresi Bırakma Süresi Düşük gerilim kilitleme süresi Gecikme süreleri toleransı 0.00 s .13 Empedans Koruma (ANSI 21) 4.13 Başlatma Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma Akımı Emp.00.20.0 Ω/s 0.01 Ω artımlarla 0. 40 ms yakl. IN = 1 A) olarak Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.01 s artımlarla 476 SIPROTEC.30.01 Ω .2 Ω/s .00 Ω |ΔZ/Z| ≤ % 5.125.50 A .05 0.02 Ω .0 V yakl.00Ω 1. veya 50 mA 10.00 A 0.01 Ω .00 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.10 s .13.2010 .01 A artımlarla 0. I> Bırakma/başlatma oranı VDE 0435’e göre ölçme toleransı Düşük gerilim kilitleme durumu U< Bırakma/başlatma oranı Empedans ölçümü Karakteristik IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.00 A yakl.10 Ω . IN = 5 A olarak) Empedans Z1B (sekonder.65.600. IN = 1 A olarak) Empedans Z1 (sekonder.1 Ω/s artımlarla 0.0 Ω/s .13.05 Ω .01 Ω .00 s veya ∞ (etkisiz) 35 ms yakl.10 A . IN = 1 A olarak) Empedans Z2 (sekonder.00 s . 0. IN = 5 A) olarak Değişim hızı dz/dt (IN = 1 A olarak) Değişim hızı (IN = 5 A olarak) Güç Salınımı Etkin Süresi 0.00 Ω 0. Yayın Tarihi 10.

15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.% 10’a kadar 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik .13 Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında Harmonik akımlar .95 ≤ f/fN ≤ 1.2010 477 .% 10’a kadar 5. 7UM62. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.

01 s artımlarla 478 SIPROTEC.00 Ω 0.0° .00 Ω 0.130.01Ω artımlarla 0.00 Ω 0.10 Ω .01Ω artımlarla 0. IN = 5 A olarak) Empedans Zb (sekonder.01Ω artımlarla 0.10 Ω .04 Ω .26.130.01Ω artımlarla 60.02 Ω .00 s 0.0 . IN = 1 A olarak) Empedans Zb (sekonder.02 s .00 Ω 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20 Ω . IN = 5 A olarak) Empedans Zc (sekonder. IN = 1 A olarak) Empedans Za (sekonder.Karakteristiğin geçilmesi durumunda 2 Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Zamanlar Başlatma Tutma Süresi TTUTMA Kademe dışı koruma mesaj süresi Gecikme süreleri toleransı % 20.95 yakl.26.130.10 1 .15 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0.60.00 Ω .1º artımlarla 1 .0 yakl.Karakteristiğin geçilmesi durumunda 1 .14 Başlatma Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Pozitif Bileşen Sistem Akımı I1>/IN Negatif Bileşen Akım I2</IN Bırakma/Başlatma Oranı . IN = 1 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.0. 0.0 .00 Ω 0. IN = 5 A olarak) Poligonun Eğim Açısı Müsaade edilen güç salınımlarının sayısı . IN = 1 A olarak) Empedans Zc (sekonder.% 100.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 4.00 Ω 0.130.01 s artımlarla 0.20 s .90. 1.20 |ΔZ/Z| ≤ 5 % 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0.0 % 5.00 Ω 0.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.00 Ω .00 Ω 0.2010 .02 Ω .05 Ayar değerinden % 3 % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0. IN = 5 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.0° 0.I2< VDE 0435’e göre ölçme toleransı Bölüm 303 Güç Salınım Poligonunu Empedans Za (sekonder. 7UM62.26.I1 > .26.% 400.

7UM62.% 10’a kadar 3.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.05 aralığında Harmonik akımlar .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC. Harmonik .Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1.% 10’a kadar 5. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.2010 479 . Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.

U veya 30 ms olarak 480 SIPROTEC.01 s artımlarla Ek Gecikme Zamanı TUp<.Zaman-Karakteristiği Ayar değerinden % 1.60. Yayın Tarihi 10. T U<< Zaman ÇarpanıTÇarpan . 50 ms yakl. ek ters zaman karakteristik için 0. 7UM62.5 V mutlak yakl. veya 0.01 s artımlarla 0. Up< Bırakma oranı.20 0.00 s 0.00 s veya ∞ (etkisiz) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 4. U<<.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U<. ters zaman karakteristik için Faz-faz büyüklükler olarak faz-toprak-gerilimlerin pozitif bileşenleri 10.0 V .5.1.Teknik Veriler 4.125.01 artımlarla 0. Up< Zaman Gecikmesi T. U<<) Gecikme Zamanı T U<. U<<. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s . BIR U< (sadece kademeler U<.2010 .00 s .10 s .5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms % 1.01 .0 s veya ∞ (etkisiz) 0. 50 ms Toleranslar Başlatma eşikleri U<. Çalışma Zamanları Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/başlatma oranı Ters zaman karakteristiğinin başlatma değerinden Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-12 1.0.60.01 .1 V artımlarla 0. TUp< Gerilim.01 s artımlarla 0.0 V 1.

Harmonik .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Şekil 4-12 Ters zamanlı düşük gerilim korumanın Up< = 75 V ayar değeri için ilave Açma gecikmeleri olmadan (TUp< = 0) Açma zamanları SIPROTEC.% 10’a kadar 3.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 aralığında Harmonik akımlar . 7UM62.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Yayın Tarihi 10.2010 481 .% 10’a kadar 5.Teknik Veriler 4.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.

Zamanlar Başlatma Süreleri U>. 50 ms Faz-toprak gerilimlerden hesaplanan maksimum faz-faz gerilimler 30. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. veya 0.01 s artımlarla 482 SIPROTEC.16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 4.90 . U>> Bırakma oranı. Yayın Tarihi 10.60.1 V artımlarla 0. U>>) Gecikme Zamanı T U>.95 ≤ f/fN ≤ 1. T U>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.170. Harmonik .00 s veya ∞ (etkisiz) 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.% 10’a kadar 5.16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U>.99 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.2010 .00 s .0 V .5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. U>> Bırakma Süreleri U>. U>> Toleranslar Gerilim sınır değerleri Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 7UM62.01 artımlarla 0.0 V 0.% 10’a kadar 3.Teknik Veriler 4. 50 ms yakl. BIR U> (kademeler U>.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.05 aralığında Harmonik akımlar .0.

1 V artımlarla SIPROTEC. 7UM62.600.00 Hz 0. f< Düşük Gerilim Bloklama Gecikme zamanları T(f<.01 Hz artımlarla 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s 10.% 10’a kadar 5.01 s artımlarla 0.T f4 Düşük Gerilim Bloklama (Pozitif bileşen gerilim U1) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.00 s .00 s .0 V .2010 483 .17 Frekans Koruma (ANSI 81) 4.125. f = fN) Ayar değerinden % 1 veya 0. Zamanlar Başlatma Süreleri f>.0 V ve 0 V (bloklamasız) 0. 100 ms yakl.05 yakl.00 s 0. f<) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3.5 / 10 K %1 %1 10 mHz (U = UN için. f< Bırakma Süreleri f>.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. f< Bırakma farkı Δf = | Başlatma Değeri – Bırakma Değeri | Bırakma/başlatma oranı Düşük Gerilim Bloklama için Bırakma Oranı Toleranslar Frekansları f>.100. Harmonik .17 Frekans Koruma (ANSI 81) Ayar aralıkları/Artımlar Frekans Elemanlarının Sayısı Başlatma Değerleri f> veya f< Gecikme Zamanları T f1 T f2 .01 s artımlarla 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar .Teknik Veriler 4.66. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. her biri f> veya f< ayarlanabilir 40 Hz . 20 mHz yakl. 1. 100 ms 4. Yayın Tarihi 10. Harmonik %1 % 0.

20 000 s 0 s .15/1.40 0.ve Kademe karakteristiği) Karakteristik değerleri çiftleri U/f t (U/f) Termal karakteristik için ilgili Açma gecikmeleri Soğuma Süresi TSOĞUMA Zamanlar Uyarı. Açma Açma Karakteristiği Termal Benzetim (Varsayılan Ayar ve Kademeli karakteristiği) Toleranslar U/f-Başlatma Gecikme Süreleri T (Uyarı. 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 484 SIPROTEC.10/1.ve Kademe karakteristiği) Termal benzetim (Zaman-Karakteristiği) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.U/f ±600 ms olarak ≤%1 ≤ % 0.40 1 s artımlarla 1 s artımlarla yakl.98 bakınız Şekil 4-13 Ayar değerinden % 3 Ayar değerinden % 1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0 s .Teknik Veriler 4.20/1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. veya 10 ms % 5.35/1.01 s artımlarla 1.00 .00 .20 000 s 0.ve Kademe karakteristiği Başlatma Süreleri 1.25/1.01 artımlarla Başlatma eşiği kademeli karakteristiği 1.1.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 4.60.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar . 7UM62. Harmonik .20 0. Harmonik 0. Yayın Tarihi 10.00 s .01 artımlarla Gecikme zamanları T U/f>.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği uyarı kademesi 1.1 · Ayar değeri için Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı. 60 ms yakl. 60 ms yakl.30/1.% 10’a kadar 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. T U/f>> (Uyarı.1.2010 .05/1.% 10’a kadar 5.

Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.2010 485 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 4-13 Aşırı uyartım korumanın (önayar) kademe karakteristiği ve termal grafikten sonuç olarak ortaya çıkan Açma karakteristiği SIPROTEC.

8 ≤ UH/UHN ≤ 1.5 UN için yakl.Teknik Veriler 4. 1.1 Hz/s U > 0. 7UM62.2010 . Harmonik .00 s . % 5 veya 0.500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) yakl.05 yakl.99 Hz/s (ayarlanabilir) yakl.60.% 10’a kadar 3. % 3 veya 0.0 V .500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) 0.19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Ayar aralıkları/Artımlar Kademeleri.Ölçme Penceresi ≥ 5 Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Zamanları Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1 Hz/s .5 V % 1 veya 10 ms ≤%1 ≤ % 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.15 Hz/s U > 0.1 Hz/s artımlarla 0.% 10’a kadar 5. opsiyonel +df/dt>.02 Hz/s .25 periyot 0. –df/dt Başlatma Değerleri df/dt Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama U1> 4 0. Harmonik yakl.0. 150 ms .10.0 Hz/s 0.5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 4.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.0 V veya 0 devre dışı (etkin değil) 1 .5/10 K ≤%1 ≤%1 486 SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar .125.1 V artımlarla Pencere uzunluğu Zamanlar Başlatma Süreleri df/dt Bırakma Süreleri df/dt Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma farkı Δf/dt Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Frekans artışı . 150 ms .Ölçme Penceresi < 5 .01 s artımlarla 0.

20 Gerilim Vektörü Atlaması Ayar aralıkları/Artımlar Kademe Δϕ Gecikme Süresi T Reset Süresi TReset Düşük Gerilim Bloklama U1> Zamanlar Başlatma Süreleri Δϕ Bırakma Süreleri Δϕ Bırakma/Başlatma Oranı – Toleranslar Fazör Atlaması Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 75 ms 2° .125.1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.60. Harmonik . Yayın Tarihi 10.00 . 7UM62.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.00 . 75 ms yakl.% 10’a kadar 3.30° 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 487 .0 V 1º artımlarla 0.00 s artımlarla 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 V % 1 veya 10 ms – yakl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5° U > 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.01 s artımlarla 0.5/10 K ≤%1 0.60.% 10’a kadar 5.Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1.0 .00 s veya ∞ (etkisiz) 10.20 Gerilim Vektörü Atlaması 4.05 aralığında Harmonik akımlar .

0 V .00 s . Harmonik .Teknik Veriler 4. 64G.05 aralığında Harmonik akımlar .% 10’a kadar 3.% 10’a kadar 5. 0.60.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.1000 mA 0° .1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla 0. Zamanlar Başlatma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma-Başlatma oranı/Bırakma farkı Artık Gerilim U0 Toprak akımı 3I0 Açısı Kriteri (Bırakma farkı) Toleranslar Artık gerilim Toprak akımı Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. veya 0.2010 . 50 ms yakl.95 ≤ f/fN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 67G) Ayar aralıkları/Artımlar Artık Gerilim U0> Toprak akımı 3I0> Toprak akımının açı kriteri Zaman Gecikmesi TS/T/A Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır. 50 ms yakl. 64G. 67G) 4.70 yakl.125. 0. 7UM62. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.360° 0.01 s artımlarla yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. 50 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.70 veya 1 mA 10° Yön Şebeke 2. 50 ms yakl.0 V 2 mA . 70 ms 488 SIPROTEC. 70 ms yakl.5 V Son değerin % 1’i veya 0.5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

60.5 mA .10 veya 1 mA yakl. 1.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. SIPROTEC.2010 489 . 50 ms yakl.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.1000 mA 0.% 10’a kadar 5.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Harmonik .00 s .5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. 7UM62.05 aralığında Harmonik akımlar .0 mA veya 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.01 s artımlarla 1 mA artımlarla 0. 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE> Gecikme Süresi TIEE> Akım Başlatma IEE>> Gecikme Süresi TIEE>> Rotor toprak arıza koruma olarak IEE< kullanımında ölçüm devresi denetimi Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Ölçüm devresi denetimi (gecikme) Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE>. IEE>> Ölçüm devresi denetimi IEE< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.1000 mA 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.50.60.95 veya 1 mA yakl. 64R) 4.00 s veya ∞ (etkisiz) 2 mA .01 s artımlarla 0.0 mA (etkisiz) 1 mA artımlarla 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.1 mA artımlarla Not: Yüksek hassaslık nedeniyle ölçme girişinin doğrusallık aralığı hassas toprak arıza tespiti için 2 mA 1600 mA olabilir. 2 s 2 mA . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.Teknik Veriler 4. 50 ms yakl.00 s .% 10’a kadar 3. 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.

0 V 0. Harmon. Harmon. 80 ms yakl.Harmon.1 V artımlarla 0.60. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm. Harm.2010 .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.0 % 1 artımlarla 0.1 V artımlarla 0.0 V veya ∞ (etkisiz) –40.0 . Harm.) Ayar aralıkları/Artımlar 3. 1. Yayın Tarihi 10. veya 0.90 .23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.–0.1 V artımlarla 0. 0. Harmon. Harmon. 80 ms % 10 .Harmonik için başlatma eşiği: Düşük gerilim kademesi U0 (3.40.Harmonik için başlatma eşiği Aşırı gerilim kademesi U0 (3. 0.) 4.)< Aşırı gerilim kademesi U0 (3.+40.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.0.1 V yakl.% 100 veya ∞ (etkisiz) 50. Harm.)> Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Toleranslar Artık gerilim Zaman Gecikmesi TS/T/A (3.Teknik Veriler 4. 0.)> için Düzeltme faktörü U03h (V/% 100) Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Düşük gerilim kademesi U0 (3.40. 7UM62.90 yakl.2 V .1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.125.1 V yakl.)> Zaman Gecikmesi TS/T/A (3.95 ≤ f/fN ≤ 1. Harm.10 .95 yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 artımlarla 0.00 s .) Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Kademe U0(3. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.0 V .)< 3.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2 V .23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.01 s artımlarla 490 SIPROTEC.) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 3.0 V 0.

15 V 5 mA .1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla SIPROTEC.700 Ω 20 Ω .700 Ω 0.2010 491 .Teknik Veriler 4. % 5 .+60° 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.3 V . Harmonik .50 A 0. RS/T/A<< Başlatma Süresi IS/T/A> Bırakma Süreleri RS/T/A<.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 yakl.60.24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s .% 10’a kadar 5. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.% 10’a kadar 3.3 s ≤ 250 ms ≤ 0. 1.2 Ω % 3 veya 3 mA % 1 veya 10 ms yakl.40 mA -60° .00 s veya ∞ (etkisiz) 1Ω artımlarla 1Ω artımlarla 0.2 .24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RS/T/A< Açma kademesi RS/T/A<< Toprak akımı kademesi IS/T/A> Gecikme Süresi 20 Ω . RS/T/A<< Bırakma Süreleri IS/T/A> Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Direnç Akım Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 7UM62.05 aralığında Harmonik akımlar .01 A artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.8 s ≤ 120 ms 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.01 s artımlarla Arıza denetimi 20 HZ-Generatör U20 I20 Düzeltme açısı Zamanlar Başlatma Süresi RS/T/A<.1.02 A .7 ≤ 1.

00 s .500.10 .2010 . 0.0.1.90 .1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.60.Temel Bileşen .% 10’a kadar 3. 1. Harmonik .25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE-B> Gecikme Süresi TIEE-B> Akım Başlatma IEE-B< Gecikme Süresi TIEE-B< Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB> Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB< Dalga akımı koruması olarak kullanımda ölçme yöntemi 0.60.01 s artımlarla 0.1 mA artımlarla 0.00 s 0. ve 3.05 aralığında Harmonik akımlar .1 mA artımlarla 0.01 s artımlarla 0.0 mA veya ∞ (etkisiz) 0.0 mA 0.95 ≤ f/fN ≤ 1. 50 ms 492 SIPROTEC.0.25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 4.60.15 mA yakl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1000.3.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE-B> IEE-B< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Harmonik .60.00 s . 7UM62. Harmonik 0.00 s .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.Teknik Veriler 4.00 s .01 s artımlarla 0.3 mA .% 10’a kadar 5.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.3 mA .00 s . Yayın Tarihi 10. 50 ms yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.15 mA yakl.

3 V .% 10’a kadar 3.95 ≤ f/fN ≤ 1.5 .26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 4.00 s .130.0 V 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0. Harmonik .60.% 10’a kadar 5. 60 ms SIPROTEC. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma kademesi U S/A> Toleranslar Artık gerilim Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Yayın Tarihi 10. Artık gerilim U S/A> TU S/A> 0.95 (ayarlanabilir) veya 0.1 V artımlarla 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği.2010 493 .0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında Harmonik akımlar .8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 60 ms yakl. 0.Teknik Veriler 4.1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.1 V yakl. 7UM62.

15 µF ≤ CE ≤ 3.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 7UM62. Yayın Tarihi 10. fn (ANSI 64R) 4.0 mA .00 s .5 mA Bırakma farkı yakl.1º artımlarla Müsaade edilen rotor kapasitesi CE Verilen toleranslar için ve Ölçme devresi kesintisi tespiti için Ön gerilimin müsaadeli çalışma aralığı (Arıza ihbarı URE< U ≤ 20 V durumunda) Zamanlar Başlatma Süreleri . 10 ≤ RE/kΩ ≤ 3 ve CE ≤ 1 µF için % 1 veya 10 ms yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.0 kΩ . 5 V Bırakma farkı 0.0 (Kademe etkin değil) -15.100 V~ ≤ 80 ms ≤ 80 ms Gecikme Süreleri T 494 SIPROTEC. Açma kademesi Bırakma/Başlatma Oranı RE< UYARI.0 kΩ . RE << AÇMA Arıza bildirimi IRE< Arıza bildirimi URE< Toleranslar Uyarı kademesi.20 .5.15 ≤ CE/µF ≤ 3 için % 10.0 kΩ 0.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R.1 kΩ artımlarla 0.1 mA artımlarla 0. 1.Uyarı kademesi.00 s veya ∞ (etkisiz) –100 Ω .0 mA veya 0. Açma kademesi Bırakma Süreleri . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 s artımlarla 0.2010 . fn (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Zamanları TUYARIE < TAÇMARE << 0. Kuplaj devresi Başlatma değeri I RE< Arıza bildirimi Rotor toprak akımı için Açı dönüşü W0 I RE 1 Ω artımlarla 1 Ω artımlarla 0.25 yakl.00 s . 1.0° 0.60.999 Ω 1.30.0 µF 20 V~ .01 s artımlarla 3.Uyarı kademesi.60.0° .Teknik Veriler 4.1 kΩ artımlarla Kuplaj Reaktansı XKUPLAJ Kuplaj devresinde (kapasite) Direnç RSERİ.0 kΩ 1.+15.15 ≤ CE/µF≤ 3 için % 10 RE ≤ 10 kΩ ve 0.800 Ω 0 Ω . Açma kademesi % 5 RE ≤ 5 kΩ ve 0.50.0.

8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤%1 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fn (ANSI 64R) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 495 .Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1.

80 kΩ 1 kΩ .01 mAs artımlarla 496 SIPROTEC.95 ≤ f/fN ≤ 1.3 µF yakl.15 µF .2 veya 0.1.15 µF ≤ CE< 1 µF için yakl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 s .01 s artımlarla 0.10 kΩ 0.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Süresi Başlatma eşiği QC< Arıza bildirimi Zamanlar Başlatma Süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı Direnç RE Şarj QC< Toleranslar Direnç Gecikme Süresi Müsaade edi. 7UM62.5/10 K ≤%1 yakl.5 kΩ 0.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0. 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5 kΩ 1 µF ≤ CE< 3µF için % 1 veya 10 ms 0. Yayın Tarihi 10.00 s .2010 .00 mAs 1 kΩ artımlarla 1 kΩ artımlarla 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.5 s (7XT71 bağlıdır) yakl.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) 4. % 10 veya 0.60.00 mAs . 1 .1.25 1. % 5 veya 0. Rotor-Toprak-Kapasite Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.5 s 5 kΩ .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.01 mAs yakl.Teknik Veriler 4.1.

95 ≤ f/fN ≤ 1.01 A artımlarla 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.180. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.1 s artımlarla 0.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Ayar aralıkları/Artımlar Motor yol alma akımı IA Başlatma eşiği. 0.00 A 0.120.0 s veya ∞ (etkisiz) 0.2010 497 . veya 10 mA Ayar değerinden % 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.0 s .0 s 0.01 A artımlarla 0. Motor Yol Alma Tanıma IMOTOR YOLAL Maksimum Başlatma Zamanı tBaşl.Teknik Veriler 4.10.95 veya 0.05 aralığında Harmonik akımlar .5 s .16. IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.00 A . Yayın Tarihi 10.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1.50.0 A 3. maks.50 A .li ROT Sür. 7UM62.% 10’a kadar 3.60 A .00 A 0.80.01 A artımlarla 0. veya 50 mA % 1 veya 30 ms yakl. Harmonik .1 s artımlarla Açma Karakteristiği Bırakma/başlatma oranı I/IMOTOR YOLAL Toleranslar Başlatma Eşiği Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 A artımlarla 0.00 A 1. Müsaade Edilen Kilitli Rotor Süresi TKlt.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 4.% 10’a kadar 5.10 A .01 IN SIPROTEC.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.

49Rotor) 4.5 .30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 min . 7UM62.100. bundan bağımsız: Rotor sıcaklığının ön geçmişi Rotor zaman sabiti (dahili olarak hesaplanır) Zaman sabiti için uzatma çarpanı kτ ÇALIŞMADA veya kτ DURURKEN 498 SIPROTEC.0 .0 1.0 min . term.100.0 0. müsaade edilen Maks. Tekrar Başlatma Engelleme Süresi Tekrar Başlatma Eşiği 3. Yayın Tarihi 10.0 min 1-4 1.1 artımlarla 0.2 Tekrar Başlama Süreleri bunun içinde anlamları: ΘYnd.30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Motor dururken uzatma faktörü kτ DURURKEN Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı kτ ÇALIŞMADA Min.Teknik Veriler 4.0 s 0.10. Baş.0 .60.1 s artımlarla 0. grafik tekrar açma sınırının altına düşene kadar olan süre. Θön τL kτ Soğuk durumdan müsaade edilen çalıştırmaların sayısı Motorun tekrar çalıştırılabildiği süre Dengeleme süresi. Müsaade edilen Rotor aşırı sıcaklığı (= % 100 İşletme ölçüm değerinde ΘL/ΘL açma) nSOĞUK TUzak TDengeleme TYnd. Tekrar yol almanın mümkün olduğu sıcaklık sınır eşiği ΘL maks.0 Müsaade edilen maksimum Yol Alma Süresi TBAŞL MAKS Sıcaklık Dengeleme Süresi TDengeleme Maksimum Sıcak Başlatma Sayısı nMAKS. 49Rotor) Ayar aralıkları/Artımlar Anma Motor Akımının katı olarak Yol Alma Akımı IA/IMOTnom 1.SICAK BAŞ.120..1 artımlarla 0.0 s .1 min artımlarla 1 artımlarla 1 artımlarla 0.1 min artımlarla Soğuk ve Sıcak Yol Almalar arasındaki Fark nSOĞUK .2010 .0 min 0. grafikte „donmuş” olan Term.1 artımlarla 0.120.nSICAK 1 . Baş.

% 10’a kadar 5.Kumanda Fonksiyonu üzerinden (CFC) .00 s veya ∞ 0.01 s artımlarla yakl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.2010 499 .60.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.01 A artımlarla 0.2.Dahili başlatma için .00 A 0.20 A .00 A 0.% 10’a kadar 3. 50 ms yakl.Teknik Veriler 4.06 s . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Zamanlar Başlatma Süreleri .31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 4. 50 ms yakl.04 A .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 aralığında Harmonik akımlar . Harmonik . veya 50 mA % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için 0. veya 10 mA Ayar değerinden % 1. 50 ms yakl. 7UM62.10. 50 ms SIPROTEC.Harici başlatma için Bırakma Süresi Toleranslar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 A artımlarla 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1. Yayın Tarihi 10.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.% 10’a kadar 3.1 A artımlarla 0.80 veya 250 mA yakl.00 s .0 V . 7UM62.80 veya 50 mA ca.5 A .% 10’a kadar 5. 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.01 s artımlarla Zamanlar Reaksiyon süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı I>>> Gerilim müsaade U1< Toleranslar Akım Başlatma I >>> Gerilim müsaade U1< Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 0. 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 A . Harmonik ≤%1 ≤ % 0. veya 0. veya 20 mA Ayar değerinden % 5.5 V % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için ca. 27) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I >>> IN = 1 A için IN = 5 A için Gerilim müsaade U1< Gecikme Süreler T U1<BAŞLAT.2010 . Bırakma süresi T U1<BIRAK.0 A veya ∞ (etkisiz) 10.60.1 V artımlarla 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.01 s artımlarla 0. 27) 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 25 ms yakl.05 yakl.1 A artımlarla 0.100.60.00 s .125.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.0 V veza 0 V (müsaade yok) 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 5. 0. Harmonik .32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.0 A veya ∞ (etkisiz) 0.20.32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. 35 ms 500 SIPROTEC. veya 100 mA Ayar değerinden % 1.05 aralığında Harmonik akımlar .

0 Vef 0. 1.05 .17.95 ≤ f/fN ≤ 1. 0.2 mA . I< İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Toleranslar Gerilim sınır değerleri Akım sınır değerleri Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.14. 7UM62. 1.1 V artımlarla 0.2010 501 .2 mA .8.1 mA artımlarla 0.1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.1 Vef .Teknik Veriler 4.05 V yakl.8.01 s artımlarla f = fN için SIPROTEC.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 mA artımlarla 0. veya 0. Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2 mA .+0.15 mA ≤ 60 ms ≤ 200 ms ≤ 60 ms ≤ 200 ms Başlatma süreleri gibi f = fN için 0.1 V .33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 4.05 .05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.00 s .0 mA 0. Zamanlar Başlatma Süreleri Artış U>.0 mA 0.-0.7.5 V 0.33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Ayar aralıkları/Artımlar Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Sinüzoidal gerilim akımlarının ölçümünde Sinüzoidal akımlarının ölçümünde Gecikme Zamanı TDC Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 mA yakl.1 V .5 V 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.17.0 mA 0. veya 0.1 V artımlarla 0.95 .5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 1. I> İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Düşüklük U<.+0.95 .1 Veff artımlarla 0.-0.1 V Ayar değerinden % 1.60.05 V yakl.1 mA artımlarla 0. 0.

Teknik Veriler 4. 7UM62.34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 4.250 °C –58 °F .2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ni 100 Ω veya Ni 120 Ω „Yağ“ veya „Ortam“ veya „Sargı“ veya „Yatak“ veya „Diğer“ İhbar Eşikleri her bir ölçüm noktası için Kademe 1 –50 °C . Yayın Tarihi 10.482 °F veya ∞ (ihbar yok) –50 °C .482 °F veya ∞ (ihbar yok) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) Kademe 2 502 SIPROTEC.34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık Algılayıcıları Bağlanabilen RTD-Kutu Sayısı RTD-Kutusu başına Sıcaklık Algılayıcı Sayısı Ölçme tipi Montaj Yeri 1 veya 2 maks.250 °C –58 °F . 6 Pt 100 Ω.

35 Eşik Denetimi 4. 20 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% +200 Aktif Güç P Reaktif Güç Q Aktif Güç Değişimi ΔP Gerilim UL1 Gerilim UL2 Gerilim UL3 Gerilim UE Gerilim U0 Gerilim U1 Gerilim U2 Gerilim UE3h Akım 3I0 Akım I1 Akım I2 Akım IEE1 Akım IEE2 Güç açısı ϕ Güç faktörü cosϕ TD1’de değer % 1 artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Eşik ÖDx> Eşik ÖDx< Toleranslar İşletim Ölçüm Değerleri Altbolüm „İlave Fonksiyonlar“ paragrafına bakın 0.05 yakl.2010 503 .Teknik Veriler 4.40 ms yakl.ÖD10< Sınıflandırılabilir ölçüm değerleri % -200 . Yayın Tarihi 10.35 Eşik Denetimi Ayar aralıkları/Artımlar Eşik ÖD1> .40 ms SIPROTEC. 20 . 7UM62.95 1.

1193sa) Geribildirim Döngüsü X X X X X — — — — X — — X — X X X — X — X X Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X PLC_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X SFS_ BEARB — X X X X — X X X X — X X X X X X X X X X X DIV DM_DECODE DYN_OR INT_TO_REAL LIVE_ZERO LONG_TIMER LOOP X X X X X X X X X X X — X X X X X X — X — X X X X — X X 504 SIPROTEC.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon Modülleri ve Görev Seviyeleri Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB ABSVALUE ADD ALARM AND BLINK BOOL_TO_CO BOOL_TO_DI BOOL_TO_IC BUILD_DI CMD_CANCEL CMD_CHAIN CMD_INF COMPARE CONNECT COUNTER DI_GET_STATUS DI_SET_STATUS D_FF D_FF_MEMO DI_TO_BOOL DINT_TO_REAL DIST_DECODE Büyüklük Hesabı Toplama Alarm Saati VE (AND) . 7UM62.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) 4.Flipflop Yeniden Başlatma için Durum Belleği Çift Noktadan Boolean’ a (Çevrim) Adaptör Çift bildirim kod çözme yapıtaşı bir çift bildirimi durumu ile birlikte dört Tek bildirime durumu ile birlikte dönüştürür Bölme DP Kodu Çözme Dinamik VEYA Çevrim Canlı-Sıfır. Doğrusal Olmayan Eğri Zamanlayıcı (maks. Kodlayıcı D. Kodçözücü Durumlu çift bildirim. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 .Teknik Veriler 4.Kapısı Yanıp Sönme Modülü Boolean’ dan Kumandaya (Çevrim) Boolean’ dan Çift Noktaya (Çevrim) Boolean’ dan dahili SI ya Çevrim DP İhbar Üretme Komutu İptal Etme Anahtarlama Sırası Komut Bilgisi Sayılan Değer Karşılaştırılması Bağlantı Sayıcı Bilgi Durumu Çift Nokta.

Kodlayıcı Olumsuz VE (NAND) Kapısı Olumsuzlayıcı .2010 505 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Flipflop SR.Teknik Veriler 4.Flipflop durum bellekli için Durumu ile VE (AND) Kapısı Durumu ile Olumsuzlayıcı .36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X PLC_ BEARB — X X X SFS_ BEARB — X X X LOWER_SETPOINT MUL MV_GET_STATUS MV_SET_STATUS Alt Sınır Çarpma Bilgi Durumu Ölçme. Yayın Tarihi 10.Etkisiz Durumu ile VE (OR) Kapısı Çıkarma Zamanlayıcı Kısa Zamanlayıcı Çevrim Üst Sınır X-VEYA (XOR) Kapısı Sıfır Bastırımı X X X X NAND NEG NOR OR REAL_TO_DINT REAL_TO_INT REAL_TO_UINT RISE_DETECT RS_FF RS_FF_MEMO SQUARE_ROOT SR_FF SR_FF_MEMO ST_AND ST_NOT ST_OR SUB TIMER TIMER_SHORT UINT_TO_REAL UPPER_SETPOINT X_OR ZERO_POINT X X X X X X X X — — X — — X X X X — — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X — — X — X — SIPROTEC. Kodçözücü Durum Bayrağı ile Ölçülen Değer.Etkisiz Olumsuz VEYA (NOR) Kapısı VEYA (OR) Kapısı Adaptör Çevrim Çevrim Kenar Algılayıcı RS.Flipflop RS.Flipflop durum bellekli için Karekök SR.

cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Sınır aşıldığında. Kırmızı ERROR-LED yanar. Kırmızı ERROR-LED yanar. 16 400 350 Sınır 165 Açıklama Sınır aşıldığında. Sınır aşıldığında. LONG_TIMER bu sınırlamaya bağlı değildir. TIMER ve TIMER_SHORT demek ki. son parametre takım sürümünü restore eder ve bununla yine enerjilenir. 506 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. eşitsizliğin gerçekleştirme çerçevesinde mevcut olan Timer-Kaynaklarını paylaşırlar. daha önce belirtilen sınırları aştığında. CFC tarafından bir hata mesajı verilir. TIMER ve TIMER_SHORT modülleri için zaman değerleri cihazın 10 ms zaman çözümlemesinden daha düşük seçilmemelidir. Kırmızı ERROR-LED yanar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Maksimum kullanılabilen Tımer sayısı için aşağıdaki ek koşullar geçerlidir: (2 · TIMER Sayısı + TIMER_SHORT Sayısı) < 30. Kırmızı ERROR-LED yanar. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Aksi takdirde başlangıç impulsundaki modüller çalışmaz. 150 Görev Seviyelerinde Maksimum Bloğu Sayısı TIMER_SHORT2) 3) — 15 — — 30 — 2) 3) Sınır aşıldığında. Görev Seviyelerinde Maksimum TICK Sayısı Görev Seviyesi MW_BEARB (Ölçülen Değer İşleme) PLC1_BEARB (Yavaş PLC İşleme) PLC_BEARB (Hızlı PLC İşleme) SFS_BEARB (Salt Teçhizatı Kilitleme) 1) Sınır TICKS olarak 1) 10000 2000 400 10000 Bütün blokların TICK toplamı. Yayın Tarihi 10. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar.2010 .36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Genel Sınırlar Tanımlama Tüm görev seviyelerine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Bir görev seviyesine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Tüm grafiklere göre tüm CFC girişlerinin maksimum sayısı Sıfırlanmaya dayanıklı maksimum flipflop sayısı D_FF_MEMO Aygıta Özgü Sınırlar Tanımlama Görev seviyesi başına grafik girişlerinin maksimum eşzamanlı değişim sayısı Görev seviyesi başına maksimum grafik çıkışı sayısı Ek Sınırlar Aşağıdaki CFC 1) Modülleri için Ek Sınırlar Görev Seviyesi TIMER2) 3) MW_BEARB PLC1_BEARB PLC_BEARB SFS_BEARB 1) Sınır 32 Açıklama Sınır aşamasında cihaz parametre takım sürümünü bir hata mesajı ile iptal eder. Sınır aşıldığında. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Kırmızı ERROR-LED yanar.

temel gerekler Genel modüller için 3 girişin üzerindeki her bir giriş Bir giriş sinyaline bağlantı Bir çıkış sinyaline bağlantı Her bir grafik için ek Aritmetik ABS_VALUE ADD SUB MUL DIV SQUARE_ROOT Temel mantık AND CONNECT DYN_OR NAND NEG NOR OR RISE_DETECT X_OR Bilgi durumu SI_GET_STATUS CV_GET_STATUS DI_GET_STATUS MV_GET_STATUS SI_SET_STATUS DI_SET_STATUS MV_SET_STATUS ST_AND ST_OR ST_NOT Bellek D_FF D_FF_MEMO RS_FF RS_FF_MEMO SR_FF SR_FF_MEMO Kumanda Komutları BOOL_TO_CO BOOL_TO_IC CMD_INF CMD_CHAIN CMD_CANCEL LOOP TICK Sayısı 5 1 6 7 1 5 26 26 26 54 83 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 4 4 5 5 4 34 3 8 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız elemanlar için gerekli TICK işleme süreleri Bağımsız Eleman Blok.Teknik Veriler 4.2010 507 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4. 7UM62.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız Eleman Tip dönüştürücü BOOL_TO_DI BUILD_DI DI_TO_BOOL DM_DECODE DINT_TO_REAL DIST_DECODE UINT_TO_REAL REAL_TO_DINT REAL_TO_UINT Karşılaştırma COMPARE LOWER_SETPOINT UPPER_SETPOINT LIVE_ZERO ZERO_POINT Ölçülen değer Zaman ve Ölçü COUNTER TIMER TIMER_LONG TIMER_SHORT ALARM BLINK Matris olarak Yapılandırılabilir TICK Sayısı 5 5 5 8 5 8 5 10 10 12 5 5 5 5 6 5 5 8 21 11 Ölçüm değerlerini ve bildirimler tanımlanmış ön meşguliyet serbest arabelleklere konfigüre edilebilirler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ön konfigürasyonlar silinebilirler.2010 . 508 SIPROTEC.

2 ölçüm değerinin. IL3. V sekonder veya % UN Pozitif bileşen gerilim U1 ve Negatif bileşen gerilim U2 kV primer. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. T2. ITutL2. ITutL3 I/IN-Nesne olarak Aralık Tolerans İşletme gerilim değerleri (faz-toprak) % 10 . UL3-E kV primer.37 İlave Fonksiyonlar 4. IL2. V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 . veya ±10 mA ±1 Digit Pozitif bileşen akım I1 A veya (kA) primer.1600 mA % 0.2 ölçüm değerinin.2 V ±1 Digit İşletme gerilim değerleri (faz-faz) UL1-L2. 7UM62.2010 509 . UL3-L1 kV primer. veya ±0. T2 A veya (kA) primer. T1.% 200 IN % 3 ölçüm değerinin. veya ±0. IDiffL3.2 ölçüm değerinin. Yayın Tarihi 10. IL1. X Ω primer ve sekonder Tolerans %1 SIPROTEC. IDifL2.% 120. UL2-E. veya ±10 mA ±1 Digit UL1-E. A sekonder veya anma akımı yğydesı olarak % IN Aralık Tolerans % 10 .2 ölçüm değerinin. A sekonder veya % IN Negatif bileşen akım I2 A veya (kA) primer ve mA sekonder veya % IN Diferansiyel koruma akımları IDifL1.% 120. UN % 0.% 200 IN % 0.2 V ±1 Digit UE veya 3U0 kV primer. UL2-L3. IEE2 Aralık Tolerans 0 mA .Teknik Veriler 4. IL3. T2. T1. IL2. V sekonder veya % UN İşletme empedans değerleri R.37 İlave Fonksiyonlar İşletim Ölçüm Değerleri İşletme akım değerleri IL1. veya ±10 mA ±1 Digit 3I0 A veya (kA) primer ve mA sekonder olarak IEE1. V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 . T1. UN % 0. ITutL1.

+90° 0.% 400 %5 510 SIPROTEC.25 SN. Θ/Θaçma L3 ΘR/Θaçma Θi2/Θaçma ΘU/f/Θaçma Bağlı sıcaklık algılayıcıya bağlı olarak % 0 . R/T/A koruma (1-3 Hz) Aralık Tolerans 0.37 İlave Fonksiyonlar İşletme güç değerleri S.Rotor (Motor Tekrar Başlatma Engelleme) .1 Hz Θ/Θaçma L1. Reaktif güç (işaret ile) kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans İşletme güç faktörü değeri cos ϕ Aralık Tolerans Güç açısı Aralık Tolerans İşletme enerji değerleri -1 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4. Wq (aktif ve reaktif enerji) kWh (MWh veya GWh) ve kVARh (MVARh veya GVARh) Aralık Tolerans 81/2 Konumlar (28 Bit) VDEW-Protokolünde 91/2 Konumlar (31 Bit) cihazda % 1±1 Digit İşletme frekansı değeri f Hz olarak Aralık Tolerans 40 Hz < f < 66 Hz 10 mHz.1° % 0 . Yayın Tarihi 10. Görünür güç kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 .Teknik Veriler 4.25 SN. SN = √3 · UN · IN için P.25 SN.Stator (Aşırı Yük Koruma) . U > 0.% 120 SN % 1 ±% 0. Aktif güç (işaret ile) kW (MW veya GW) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 .2010 . 7UM62.Soğutma ortamı Sıcaklığı Aralık Tolerans İşletme değerleri.5 · UN için Aşırı Uyartım U/UN/f/fN Aralık Tolerans 0 .+1 % 1±1 Digit ϕ -90° . SN = √3 · UN · IN için Q.0 Hz 0.Dengesiz Yük Koruma .% 120 SN % 1 ±% 0.5 Hz . Θ/Θaçma L2.Aşırı uyartım korumanın .4 %2 Termal Ölçer .% 120 SN % 1 ±% 0. SN = √3 · UN · IN için Wp.2.

) RS/T/A Ω olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (prim.0 V % 2 ölçüm değerinin.00 mAs . % 5 .0 mA % 2 ölçüm değerinin.9999 Ω yakl.0.05 mA Ters polaritede şarj QC mAs olarak Aralık Tolerans 0.5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 4µF için İşletme değerleri.5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 1µF için < % 10 .00 mAs 0.60.0 mA .20. veya ± 0.99 kΩ 5 % bzw.00 mA .9999.37 İlave Fonksiyonlar Rotor ön geriliminin büyüklüğü Ugen V olarak Aralık Tolerans 0.0 V .999.1 mA ± 1 Digit 0.+ 180.0 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Ω .01 mAs Rotor Direnci Rtoprak kΩ olarak Aralık Tolerans 0.9 kΩ < % 5 .2010 511 .0 kΩ . veya ± 0.Teknik Veriler 4.0° % 1.180.) RS/T/Aprimer Ω olarak Aralık Tolerans 0 kΩ .0 V .0 V 0. % 100 Stator toprak arıza koruma (20 Hz) Ön gerilim Stator devresi US/T/A V olarak Aralık Tolerans Toprak akımı. 7UM62.5 V Akım Rotor devresi Igen mA olarak Aralık Tolerans 0. Stator devresi IS/T/A A olarak Aralık Tolerans Faz açısı 20 Hz ϕS/T/A ° olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (sek.0° . (5 kΩ · Dönüştürme çarpanı) 0 Ω .1.1600.00 mA 0.0.200. Yayın Tarihi 10.2 V ± 1 Digit SIPROTEC.

Diğerleri CFC üzerinden ayarlanabilir Arıza Durumu Protokolü Son 8 güç sistemi arızasının ihbar kayıtları (maks. tip CR 1/2 AA Pil boşalmışsa „Arıza Pi“ mesajı 512 SIPROTEC. U0. U03h.2010 . Değerler Pozitif Bileşen Gerilimler için Min/Maks.0 (% 0. U1. Değerler Frekans f için Min. S. ΘS/ΘS AÇMA. RE R/T/A 1-3 Hz. U > USINIR için | iL1 + iL2 + iL3 | > Grenzwert | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > Sınır değeri. 600 ihbar) Zaman Etiketleme Olay Kayıtlarının Çözünürlüğü (İşletim Mesajları) Açma Kayıtlarının Çözünürlüğü (Arıza Kayıtları) Zaman Sapması (Dahili Saat) Arabellek Pili 1 ms 1 ms % 0. f. I2. Değerler Analog Çıkışlar (opsiyonel) Miktar Mümkün ölçüm değerleri Maks.0 mA (sabit) % 10.1 artımlarla) Aralık Minimum değer sınırı (itibaren geçerli:) Maksimum değer sınırı ayarlanabilir yüzdesel çıkış değeri 20 mA Lokal Ölçülen Değerleri İzleme Akım asimetrisi Gerilim asimetrisi Akım Toplamı Gerilim Toplamı Akım Faz Sırası Gerilim Faz Sırası Sınır Değeri İzleme Imaks/Imin > Simetri çarpanı.5 mA 0.22. |Q|./Maks. Yayın Tarihi 10.5. U/f. ϕ. |P|.01 Lityum pil 3 V/1 Ah. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. IEE2. IEE1./Maks. RE S/T/A % olarak 0.0 . 7UM62. RE R/T/A.1 mA artımlarla) 22. Harmoniğin Min/Maks değerleri Güç için Min. Değerler Artık gerilimdeki 3.0 mA (0.Elle Tarih ve zaman etiketli İkili giriş üzerinden Ön klavyeden Uzaktan haberleşme kanallarından I1 U1 UE3H P.% 1000. 4 (modele bağlı) I1. |cos ϕ|. Q f Pozitif Bileşen Akımlar için Min/Maks. Rapor Ölçülen Değerlerin Saklanması Reset . kU = Uf/Udelta Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi IL< sınır değeri IL<.0 mA .37 İlave Fonksiyonlar Min/Maks.Teknik Veriler 4. I > ISINIR için Umaks/Umin > Simetri çarpanı. ΘR/ΘR AÇMA.0 mA .

ITut-L3. WP–. T2. WQ+. R. IDif-L3.T2. her bir kutup için (kA) WP+. UE. IDif-L1.2010 513 .Teknik Veriler 4. iL3. Q. 8 arıza kaydı saklanır Güç kaynağı arızası durumunda. iL1. WQ– %1 Devreye Alma Yardımcıları Saha Faz Dönüşü Kontrolü Ölçülen İşletme Değerleri Kesici Testi Test Sonuçlarının Raporlanması SIPROTEC.T1. T1. bellek yedek pil tarafından korunur Anlık Değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Toplam olarak 5 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. I1. 7UM62.T2. IEE1.25 ms başına her 1 anlık değer 1. iL2. iL1. iEE1. uL2. iL3. IEE2. uE. uL3. ϕ.67 ms’de bir U1. iEE. f-fN RMS değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Enerji Sayacı Dört dördünlü saat Tolerans Anahtar istatistiği Kaydedilebilir Açma sayısı Toplam Kesilen Akım İşletme Saatlerinin Sayımı Çalışma Saatleri Aralığı Sayma Ölçütü Açma Devresi Denetimi İzlenebilir devrelerin sayısı 1 Bir veya iki ikili giriş ile 6 basamağa kadar Akım. u= veya i= üç transdüser (TD) Toplam olarak 80 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1 hafıza değeri her 20 ms’de bir 1 hafıza değeri her 16. ITut-L2. P. ITut-L1.37 İlave Fonksiyonlar Arıza Değeri Kaydı Maks. X. I2. IDif-L2. ayarlanabilir akım eşiğini (Ke I>) aştığında 9 basamağa kadar 4 basamağa kadar. iL2.T1. Yayın Tarihi 10.04 ms başına her 1 anlık değer uL1.

7UM62.2010 .37 İlave Fonksiyonlar Saat Zaman Senkronlama DCF 77/ IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) İkili Giriş İletişim Fonksiyon Parametrelerinin Ayar Grubunun Değiştirilmesi Mevcut Ayarlama Grubu Sayısı Değiştirme Denetimi 2 (parametre grubu A ve B) Ön klavye ile Ön PC port üzerinden DIGSI Sistem arayüzü üzerinden protokol İkili Giriş 514 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.

100%) Rotor Toprak Arıza Koruma R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10. 64G. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. 67G) Hassas Toprak Akım Koruma (ANSI 51GN. Harm.Teknik Veriler 4.1-3 Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.TN) Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans artışı koruma Düşük frekans koruma Aşırı Uyartım (Volt-Hertz) Koruma (ANSI 24) Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.2010 515 . 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) aktif değil aktif aktif7) aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif7) SIPROTEC.38 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları 4.) 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R .38 Tablo 4-1 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Çalışma Durumu 0 Koruma fonksiyonu f ≤ 10 Hz aktif aktif değil aktif değil 1) aktif değil 1) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil 2) aktif aktif değil aktif değil aktif değil 1) aktif değil 2) aktif değil aktif değil aktif aktif değil aktif değil aktif aktif aktif Çalışma Durumu 1 11 Hz < f/Hz ≤ 40 40 Hz ≤ f/Hz ≤ 69 aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif 4) aktif 5) aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif 5) aktif aktif aktif aktif aktif aktif Çalışma Durumu 0 f ≥ 70 Hz aktif aktif değil aktif değil 1) aktif değil 1) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil 2) aktif aktif değil 3) aktif değil aktif değil 1) aktif değil 2) aktif değil aktif değil aktif aktif değil aktif değil aktif aktif aktif Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>/I>>) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA koruma (ANSI 51) Diferansiyel Koruma (ANSI 87G/87M/87T) Toprak Arıza Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. IL2.2010 . Yayın Tarihi 10.38 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Çalışma Durumu 0 Koruma fonksiyonu Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.Teknik Veriler 4. UL1. T2. böylece örnekleme frekansı ölçme büyüklüğü işlenmesi için yürütülebilir. ayrıca <11 Hz veya >69 Hz frekanslı ölçme büyüklükleri cihazı. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Eşik denetimi Harici Açma Fonksiyonları Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sigorta Arızası Monitörü Hassas Toprak Akım Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Çalışma Durumu 1: f ≤ 10 Hz aktif aktif aktif değil6) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil Çalışma Durumu 1 11 Hz < f/Hz ≤ 40 40 Hz ≤ f/Hz ≤ 69 aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif Çalışma Durumu 0 f ≥ 70 Hz aktif aktif aktif değil6) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil (IL1. UL2 UL3) ölçme girişlerinden en azından birinde cihaz en az % 5 anma değerinde bulunur. mevcut bulunan Başlatmada bir başlatma durdurması gerçekleşir 25 Hz < f/Hz ≤ 40 Fonksiyon sadece ±3 anma frekansında çalışır Transdüser 1 ’in ölçüm değerinin kullanımında Sadece eğer Kesici-Yardımcı kontakları bağlı ise 516 SIPROTEC. T2. IL3. Çalışma Durumu 0: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Termal grafik soğuyor Mevcut bulunan Başlatmada bir başlatma durdurması gerçekleşir Yeterli büyüklükte bir gerilimin bulunmasından itibaren. içinde ölçme değeri işlenmesi gerçekleşmeyen işletim durumu 0’a getirirler. T2. Eksik veya çok küçük ölçme büyüklükleri.

39 4.Teknik Veriler 4.39. Yayın Tarihi 10. 7UM62.39 Boyutlar 4.1 Boyutlar Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/2) Şekil 4-14 Göm