BASIC ENGLISH

İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır. Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir. İddia ediyorum yeterli Türkçe altyapısı olan herkes 5 ay içinde makale yazabilecek düzeyde İngilizce öğrenir. İngilizce’de istisnai durumlar dışında hiç bir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçe’de olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak her şeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar. İngilizce bir cümle yapılırken;

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN
sıralaması uygulanır Örneğin; Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce Ö Y N B Y temizliyor temizleyecek Tom temizliyordu masayı bir fırça ile bahçede saatlerce temizleyebilir temizlemeli Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir. Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır. İngilizce’yi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir. Bir ikinci nokta da İngilizce’de Türkçe’de olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir. baba-cığım gide-cegini sev-diğimi hasta olduğumuzu Biz bu takıları Türkçe’ye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde kendimiz ekleriz.
cümlesi mantığı ile yapılır

Z

1

SİSTEM BİLGİSİ
Bizler bebekler gibi önce kelimelerin anlamlarını bilmeden kulak dolgunluğu ile ezberlemek daha sonrada aralarında zamanla anlam ilişkisi kurarak bütüne ermek gibi bir olayı bu yaşlarda yapamayacağımıza göre uygulanacak tek yöntem o dili gramer kurallarına göre öğrenmek olacaktır.

Sistem önce Türkçe dilbilgisi kurallarına genel bakış ile başlayan daha sonra İngilizce dilbilgisindeki
kullanacağımız tüm malzemeyi irdeleyip olayın mutfak aşamasıyla ilgilenen bütün bunların cümlelerin hangi aşamalarında karşımıza çıktığını Türkçe kıyaslamaları ile formülde yerine oturtan ve sırasıyla başlangıçtan itibaren İngilizce dilbilgisindeki tüm cümle yapılarına hayattaki kullanım mantığına göre uygulanan bir yöntemdir. Unutmayın ki iyi gramer bilgisi olan herkes iyi düzeyde yazıp konuşur. Bazen şu cümleyi çok sık duyarız. “Benim gramerim iyi ama konuşamıyorum.“ Bu sadece insanın kendini kandırmasından ibarettir. Gramer bilgisinden kastedilen onun formülünü bilmek değil hayatta bir olay yaşanırken hemen o gramerin adını telaffuz edebilmektir. Sadece formül bilmek okullarda sınav geçmek için geçerlidir gerçek hayatla bir ilgisi yoktur.

NEDEN 5 AY
Elbette ki İngilizce eğitimi öyle aylara sığacak bir olgu değildir ama temel ve taktiği ile uygulanabilecek doğru bir metot başarının altın anahtarıdır. Haftalık ortalama 5-6 saatlik derslerle geçirilecek 5 ay belki elde olmayan aksaklıklarla uzayabilecek 6 ay İngilizce için harcanacak maksimum zamandır. Bu sistem içinde uygulanan tarz ezberciliği ortadan kaldırdığından harcanan bütün süre mutlak öğrenmeye gitmektedir. Bu metotla İngilizce öğrenebilmek insan aklının alamayacağı kadar kolay olmasına rağmen Türkçe alt yapısı zayıf, her gün 1 saat evde kendi başına tekrar yapmayan, sistemi uygulamayan, birisi gelse de bütün her şeyi ben uyurken beynime aktarsa zihniyetinde olan kişilerin başarıya ulaşmaları hemen hemen imkansızdır. Eğitim sürecinden sonra kişi sıkça okuyarak kendince yazılar yazarak ve sistemin bir parçası olan notları tekrar ederek kendini geliştirecektir.

SEVİYE DÜZEYİ
5 ay sonunda aklınıza ne geliyorsa söyleyip yazabileceksiniz. Tabi ki CNN anlayamayacak Wall Street okuyamayacaksınız onlar belli bir kelime sürecinin sonunda gelecek olaylardır. Fakat sözlük yardımı ile Wall Street içindeki anlayamadığınız cümlelerin sayısı gittikçe azalacak yada deyimlerde sıkıntılar çekeceksiniz. B u sistem içinde yaklaşık kişiye bağlı olarak 3 ile 5 bin arasında kelime öğrenilecek bu kelimeler sayesinde her cümle kolaylıkla yapılabilecektir. İngilizce dilbilgisinde 100 binin üzerinde kelime vardır ama bütün bunları öğrenmek uzun yıllar alan bir süreçtir, bizim hedefimiz yazı ve konuşmada oldukça fazla sayılabilecek bu kelimeler ile profesyonel cümleleri ortaya çıkarmaktır. Sizi biraz daha aydınlatabilmek için yaklaşık 4 veya 5 haftalık bir eğitim sonucu geleceğimiz birinci kitabımızın sonunda aşağıdaki gibi yazı örneklerini çok rahatlıkla yazar ve konuşur olacaksınız.

2

Kilyos’ taki evimiz geceleri çok ıssız olduğundan arkadaşlarımızın bizi ziyaret etmeleri zordur. O akşam evde yalnızdık ve soygundan sonra katil bahçede olduğundan karanlıkta kendimizden bile korkuyorduk. Polisi aramamız kablo kesik olduğu için imkansızdı. It is difficult for our friends to visit us because our house in Kilyos is very quite at night. We were alone at home that night and we were afraid of even ourselves in the dark because the killer was in the garden after the robbery. It was impossible for us to call the police because the cable was cut. Biz Türkiye’de uluslararası bir ithalat şirketiyiz. İlanınızdan bütün dünyada yeni pazarlara ihtiyacınızın olduğu anlıyoruz. Karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda sizinle uzun süreli bir iş birliğine hazırız. Eğer konu ile ilgilenirseniz, lütfen bize şirketiniz ve ürün yelpazeniz hakkında daha ayrıntılı bilgi gönderin. We are an international import company in Turkiye. We understand that you are in need of new markets all over the world. We are ready to make a long term cooperation with you on our mutually benefit. If you are interested in the subject, please, send us further information about your company and product range.

Yukarıdaki örneklerin seviyesi yaklaşık 4 ile 5 haftadır. Sakın bu cümleleri ezberleyeceğiniz izlenimine kapılmayın virgülüne kadar anlayarak sindirerek ve tüm benzerlerini yapabilecek bilgiye sahip olarak onları çok kolaylıkla halledeceksiniz. Hepsi tek bir formüle göre ve asla kelimelerin yerleri değiştirilmeden yapılır.

TURKÇE BİLGİSİ
İngilizce öğrenmek isteyenlerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi yeterince Türkçe dilbilgisi bilmemektir. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra bebekler gibi yaşayarak İngilizce öğrenemeyecekleri için öğrenmenin en kalıcı ve temel kısmı yabancı dili kurallarına göre öğrenmektir. Bu da o dilin kendi ana dilinizle benzer ve farklı taraflarını algılamanızla olur. Tabi ki bunu yapabilmek içinde iyi Türkçe altyapısına ihtiyaç vardır. Türkçe temel gramer yapıları ve özellikleri bilinmeden İngilizce öğrenilemeyeceği unutulmamalıdır. İlk olarak Türkçe dilbilgisini oluşturan temel kelime yapıları üzerinde duracağız. Bu yapıların çok iyi bilinmesi İngilizce’yi daha şimdiden büyük ölçüde halletmeniz anlamına gelecektir. Sakın bunları bildiğiniz ve gereksiz oldukları izlenimine kapılmayın. İleride yapacağınız hataların büyük kısmını buradaki bilgiler oluşturacaktır. Bu yüzden bu konuları mutlak surette çok iyi bilmek zorundasınız.

Nesne
Doğada var olduğunu bildiğimiz, görememekte varlığını algıladığımız her türlü şey bir nesnedir. Kısaca tabiatın kendisi bir nesnedir. kuş su hava kalem masa okul sıra koltuk Yukarıdaki kelimeler incelendiğinde var olan her şeyin nesne olduğu kolayca anlaşılır.

İsim
İnsanlar aralarında konuşurken var olan bu nesneleri birbirlerine anlatabilmek için bazı kelimelere ihtiyaç duyarlar. Bu kelimeler nesnelerin adlarıdır. Yukarıda yazdığımız kelimeler aslında var olan o nesnelerin isimleridir. Kısaca doğada her nesnenin mutlak surette kendini tanıtan bir ismi vardır ve isim nesnenin ayrılmaz parçasıdır.

3

Sıfat
Nesneleri şekil, büyüklük, nitelik olarak tanımlayan kelimelere denir. Sıfatlar isimleri niteler ve isimlerin belirgin özelliklerini tanımlarlar. kısa uzun büyük küçük şişman zayıf çalışkan tembel

Zamir
İsimlerin yerine geçen kelimelerdir, yani isimleri bir kaç kez tekrar etmemek için onların kodlanmasıdır ve doğadaki bütün nesnelerin bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Ben Sen O Biz Siz Onlar

Tamlamalar
1. İsim Tamlaması
İki tane ismin arka arkaya gelerek yaptığı tamlamalardır.

okul kapısı bahçe duvarı çocuk parkı

kalem kutusu

2. Sıfat Tamlaması
Bir sıfattan sonra isim getirilerek yapılan tamlamalardır. kırık masa kötü adam

Özne
Cümledeki eylemi yapan yada yaptıran varlıktır. Eyleme veya cansız olabilirler. Tom yarın Ankara’ya gidecek. Dün bize geldiler.

ne-kim soruları sorularak bulunurlar. Canlı

( Kim gidecek – Tom ) ( Kim geldi – onlar )

Fiil
İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Bana iki tane fiil söyleyin dediğimde hemen hemen herkes farklı eylemler kullansa da onları “mek-mak” yaparak söyler, yani “git-mek, koş-mak” gibi. Burada

4

O halde fiil dediğimiz şey aslında mastarın kendisidir ve fiiller kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemlerdir. (geçmiş. Başka bir ifade ile ham eylem konumundadırlar ve cümle içinde kullanılabilmeleri için bir takım işlemlere maruz kalmaları gerekmektedir. Cümle İçinde sadece bir tek yüklem bulunan kelime veya kelimeler grubudur. İşte cümle içinde hammadde ( işlenmemiş ) oldukları için kullanamayacağımız ana eylemlere biz mastar diyeceğiz. Kesinlikle cümle içinde birden fazla yüklem olamaz. sadece cümleleri süslerler. oluş. eylem belirten kelimelere fiil denildiğini daha evvel 5 .. gelmek koşmak oturmak yürümek seyretmek ağlamak bağırmak Yüklem Çekim almış fiildir. Önemli not: Dilbilgisi kurallarında böyle bir anlatım ve izah tarzı yoktur. Yukarıda anlattığımız mastarın işlenerek kullanıma hazır son halidir. Bu anlatım sadece bazı şeylerin daha kolay anlaşılması için yakıştırma ifadeler içermektedir.şu anda . dün akşam. gelecek) Kelimede zaman ise dün. seneye. bugün. yarın. Yüklem ile mastar arasındaki farkı her durumda ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıyız aksi taktirde İngilizce öğrenmekte oldukça zorlanırız. Bu iki ayrı kategori birbiri ile hiç bir şart ve konumda benzerlik göstermez. Bir cümlede sadece ve sadece bir tek yüklem bulunur. “Köyden yarın geldim” cümlesinde gramerde zaman yani yüklem geldim kısmıdır yarın ise sayısal bir zamandır (kelimede zaman) ve uyumsuz gibi gözüken taraftır. Oluş Cümleleri İlk bakışta içlerinde yüklem yokmuş gibi algılanırlar.gelecekte” eyleme iş yaptırmasıdır.karşımıza çıkan mek-mak ekleri mastar ekleridir. Bir fiilin çekim almasından kastettiğimiz şey öznenin “geçmişte . Çünkü cümlede bir tek gramerde zaman bulunur ve o da yüklemdir. Cümleleri olayın geçtiği ana zaman olan yüklem ayakta tutar ve her yüklemin içinde mutlaka bir gramerde zaman bulunur. Bu konu ileride bizim için çok önemli bir malzeme olacaktır. (gitti – gidiyor – gidecek) gibi . şu an. Kısaca her yüklem mutlaka bir gramerde zaman içerir ve kelimede zamanlarında yüklemlerle uyumlu olmaları gerekir. İngilizce gramerindeki bütün cümleler yüklem tiplerine göre bu iki grupta yer alır. İngilizce’de Cümle Yapısı Cümleleri biz İngilizce’de iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Söylediğimiz kelimeler ise mastardır. Bunlardan biri oluş diğeri ise eylem cümleleridir. 1. geçen hafta… gibi kelimelerdir ve cümlelerin ana zamanlarını değiştirmeye hiçbir güçleri yoktur. İş. Bunun en büyük nedeni insanların yüklemi sadece eyleme dayandırmalarından kaynaklanır.

Yüzüyorduk. Doğadaki nesnelerin hepsinin bir var oluş eylemi vardır. Karısını bahçede saatlerce bekledi. Yani bu cümleler içlerinde gizli bir “olmak“ saklamaktadırlar. Aşağıda Türkçeleri verilen cümlelerin hangi kategoride olduklarını yanlarına yazınız. Genellikle erken yatarım. 6 . Beni geçen hafta parka götürdü. Eylem Cümleleri İçlerinde eylem konumunda yüklem bulundururlar. Herkes aradaydı. Annesi bir ev kadını. Başarılılar. Her fiil illaki eylem içerecek diye bir kural yoktur. Odasında ağlıyordu. Kız kardeşi heyecanlıydı. Geçen yaz Antalya’daydım. Aşağıda oluş cümlelerine örnekler verilmiştir. Arabası bahçede. Tom her sabah süt içer. O genç bir öğretmendi. İstanbul kalabalık bir şehir. Canan güzel bir kız. İsim ve sıfat cümleleri yapılmak istenildiğinde İngilizce gramerinde karşımıza oluş cümleleri çıkar. Yüklemleri olmak mastarından türeyen bir kelimedir. Evet bu cümlelere ilk bakıldığında yüklem görülemez ama içinde yüklem bulunmayan hiç bir yapının cümle olamayacağı hatırlandığında bu cümlelerin içlerinde kesinlikle gözle görülemeyen bir yüklemin olduğu sonucuna varılır. Seni arayacağım.açıklamıştık. 1. Yani fiilin tanımında bir oluştan söz edilmektedir. Tecrübesiz bir şoför potansiyel bir tehlikedir. Başbakan yarın geliyor. Linda dün akşam Ankara’ya gitti. Yorgunum. Çok tembelsiniz. Biz bu tip cümleleri Türkçe’de isim ve sıfat fiil kullanarak yaparız oysa İngilizce’de böyle kullanımlar yoktur. Çok şişman. Linda’ nın babası bir doktor. Tom dün hastaydı. İki hafta önce evdeydiler. Bahçede oynuyorlardı. Evliydi. 2.

Tom ile bahçede top oynuyor. Bahçede sigara içme. 10. 16. 11. Beni Amerika’dan her akşam arıyor. Görüntüsü oldukça kötüydü. Peter. 25. 26. ………. 23. Başbakan dün İstanbul’daydı. Davranışlarını kontrol et.. Grev hakkında basına bilgi verme. Saatlerce beni seyretti. Gözlüksüz gazete okuyamıyorum. 6. Güneşte uzun süre kalma. Gözleri beni çok etkiledi. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir. Çok etkileyici gözleri var. 27. Gözleri çok etkileyiciydi. 12. ………. Kitap beni hiç etkilemedi. Bana evlilik resimlerini göster. 14. 28. 16 yıllık evliyim. ……… oluş ………… …… eylem / emir ……. 7. Davranışları beni rahatsız ediyor. 21. Yıllar önce Sinan çok şişmandı. 8. 13. Dün yağmur yağıyordu. Geçen yıl Paris’te evlendim. Dün hava yağmurluydu. 24. eylem ………. Kitap hiç etkileyici değildi. 17. 7 . 20.2. 22. Sabahları erken kalkıyor. Davranışları çok kabaydı. oluş ………. 4. 5. 19. Gözlüksüz gazete okuma. 18. 15. 3.. Bana Türkiye’nin nüfusunu söyle. 9.

45. 35. 40. Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma. Pencereyi açık bırakma. Akşam yemeğinden sonra duş alma. 53. 44. 31. 50. 34. 37. Lisede çok tembel bir öğrenciydim. Gelecek yıl bu zamanlar Ankara’da olacağım. Yumurtaları yavaşça sepete koy. Tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü. İngilizler soğuk insanlardır. 38. 41. 36. 48. Ayakkabılarım çalınmıştı. 42. 32. İNGİLİZCEDE CÜMLE YAPISI 8 . Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı. Çantanı mutfakta bırakma. Günün başlangıcında Bodrum’daydık.. Konu hakkında müdüre hiçbir şey söyleme. İhracatla ilgili tüm belgeleri bana gönder. Gecenin bir yarısı balkonda şarkı söyleme. 47. Saatlerdir köşede ağlıyordu. 46. Evlilik ciddi bir olaydır.29. Evlilik yıl dönümlerini bir restoranda kutladılar. Herkes sinirliydi. Günlerce seni her yerde aradım. 49. O yıllar önce bizim aile doktorumuzdu. 33. Bu araba çalıntı. 43. 51. 30. 52. Kanser ölümcül bir hastalıktır. 39. İkinci soldan dön. Kirli ellerinle duvara dokunma. ……… eylem ……….

Şimdi İngilizce’de bizim kaderimiz olacak bu formülü irdelemeye çalışalım. S Subject ÖZNE V Verb FİİL O (Nesne + Belirteç + Yer + Zaman) Object NESNE isim sıfat zamir Yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce bir cümle yapılırken.İngilizce’de ister çok kolay yapıda algıladığımız isterse oldukça zor diye adlandırdığımız herhangi bir cümle kurmak istediğimizde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip değilsek hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamayız. Özneyi Nesneyi Belirteci Yeri bulmak için yükleme bulmak için yükleme bulmak için yükleme bulmak için yükleme ne-kim neyi-kimi nasıl-ne şekilde nerede-nereye soruları sorulur. Ö nce ÖZNE daha sonra YÜKLEM ve son olarak Nesne + Belirteç + Yer + Zaman sıralama uygulanır. Başka bir ifade ile formül tektir ve Türkçe’deki gibi kelimelerin yeri asla değiştirilemez. Yani her konumda cümle standardı ve kelimelerin dizilişi aynıdır. Zamanı bulmak için yükleme ne zaman Tom yarın babasını İzmir’e götürecek Tom götürecek babasını İzmir’e yarın SVN YZ Sabaha kadar Linda ile kumsalda kaldı O kaldı Linda ile kumsalda sabaha kadar SVB YZ Üç gün önce Ankara’da yeni bir ev aldık Biz aldık yeni bir ev Ankara’da üç gün önce SVN YZ Herkes odada televizyon seyrediyordu Herkes seyrediyordu televizyon odada 9 . Bu sıralama cümlede asla değiştirilemez.

SVN Y Oyuncaklarını dikkatlice kutuya koydu O koydu oyuncaklarını dikkatlice kutuya SVN BY Yarın seni fabrikaya götüreceğim Ben götüreceğim seni fabrikaya yarın SVN YZ Senin için her şeyi yapabilirim Ben yapabilirim her şeyi senin için SVN B Bu kasabada tek başına yaşıyordu O yaşıyordu tek başına bu kasabada SVB Y Sabahları tek başına kumsalda yürür O yürür tek başına kumsalda sabahları SVB YZ Bütün çuvalları tek başına taşıdı O taşıdı bütün çuvalları tek başına SVN B Aylarca kız kardeşi ile bahçede yaşadı O yaşadı kız kardeşi ile bahçede aylarca SVB YZ Ormanda hafta sonları Linda ile koşuyor O koşuyor Linda ile ormanda hafta sonları SVB YZ Yıllar önce karısını bir kazada kaybetti O kaybetti karısını bir kazada yıllar önce 10 .

SVN YZ Her sene Bodrum’da bir ev alıyor O alıyor bir ev Bodrum’da her sene SVN YZ On yıl sonra Türkiye’ye dönecekler Onlar dönecekler Türkiye’ye on yıl sonra SVY Z Çocuklarını günlerdir göremiyorsun Sen göremiyorsun çocuklarını günlerdir SVN Z Tom geceleri yatakta radyo dinliyor Tom dinliyor radyo yatakta geceleri SVN YZ Linda’yı durakta 20 dakika bekledim Ben bekledim Linda’yı durakta 20 dakika SVN YZ Depremde binlerce kişi öldü Binlerce kişi öldü depremde SVY Kapıyı bir tekme ile dün akşam kırdılar Onlar kırdılar kapıyı bir tekme ile dün akşam SVN BY Bir fenerle arabaya bir kaç saniyede yaklaştı. O yaklaştı arabaya bir fenerle bir kaç saniyede SVN BZ Beni evde saatlerce bulamadılar. Onlar bulamadı beni evde saatlerce 11 .

SVN YZ Deniz kenarında arkadaşı ile saatlerce oturdu. Simpson artık burada çalışmıyor. Mr. Simpson çalışmıyor burada artık SVY Z Her sabah işte gazete okuyorlardı. Ben ihtiyaç duyarım paraya Ankara’da SVN Y Mr. Onlar okuyorlardı gazete işte her sabah SVN YZ Bir insanın her sene tatile ihtiyacı var. O oturdu arkadaşı ile deniz kenarında saatlerce SVB YZ Amerika’da yıllar önce dört evimiz vardı. Ben hoşlanıyorum duygusal filmlerden 12 . Herkes uyuyordu tiyatroda dün akşam SVY Z Gelecek yıl İzmir’de bir ev alacak. Biz sahiptik dört eve Amerika’da yıllar önce SVN YZ Ankara’da paraya ihtiyacım var. O satın alacak bir ev İzmir’de gelecek yıl SVN YZ Duygusal filmlerden hoşlanıyorum. Bir insan ihtiyaç duyar tatile her sene SVN Z Dün akşam herkes tiyatroda uyuyordu.

O tehdit etti amcasını bir bıçakla dakikalarca SVN BZ Hiç kimse kararının nedenini bilmiyor. O seyretti karısını camdan saatlerce SVN YZ Geçen yıl Manisa’da evlendim.SVN Dün karısı ile bahçede şarkı söylüyordu. Ben evlendim Manisa’da geçen yıl 13 . Dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor her yıl SVZ Beni Amerika’dan her akşam arıyor. Ben okuyorum kitap evde boş zamanımda SVN YZ Amcasını bir bıçakla dakikalarca tehdit etti. O arıyor beni Amerika’dan her akşam SVN YZ Gözleri bizi çok etkiledi. Onun gözleri etkiledi bizi çok SVN B Saatlerce karısını camdan seyretti. O söylüyordu şarkı karısıyla bahçede dün SVN BYZ Boş zamanımda evde kitap okuyorum. Hiç kimse bilmiyor kararının nedenini SVN Her yıl dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor.

Tutuklu öğrenciler götürüldü mahkemeye dün SVY Z Onu bir bıçakla dakikalarca tehdit etti. Ben okuyamıyorum gazete gözlüksüz SVN B Evlilik yıldönümlerini Beykoz’da kutladılar. Peter oynuyor top Tom ile bahçede SVN BY Gözlüksüz gazete okuyamıyorum. Tüm hırsızlar tutuklandı kısa zamanda SVZ Dün tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü. O kuracak yeni bir fabrika Japonya’da gelecek yıl SVN YZ Saatlerdir köşede arkadaşıyla ağlıyordu.SVY Z Peter Tom ile bahçede top oynuyor. O tehdit etti onu bir bıçakla dakikalarca SVN BZ Yeni işi tüm hayatını değiştirdi. Onlar kutladılar evlilik yıldönümlerini Beykoz’da SVN Y Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı. O ağlıyordu arkadaşıyla köşede saatlerdir 14 . Yeni işi değiştirdi tüm hayatını SVN Gelecek yıl Japonya’da bir fabrika kuracak.

Bırak kadehi masaya VNY Kapıyı açık bırakma. Bu yüzden ana formülümüzde “S“ yoktur. Formül V + O şeklindedir. Cümle direk fiille başlar. Bırakma kapıyı açık VNB Saat ikide beni okulda bekle. Terk etme beni hayatının sonuna kadar VNZ Bilgisayarda oyun oynama. Beni hayatının sonuna kadar terk etme. Bekle beni okulda saat ikide VNY Z 15 . Ben okudum onların evlilik sırlarını bir kitapta SVN Y Gözleri ile herkesi etkiledi. O kazdı inanılmaz bir tünel bir kaşıkla yıllarca SVN BZ Aşağıdaki örnekler emir cümlelerine aittir. O etkiledi herkesi gözleri ile SVN B Yıllarca bir kaşıkla inanılmaz bir tünel kazdı. Oynama oyun bilgisayarda VNY Kadehi masaya bırak. Emir cümlelerinde eylem direk karşıdaki kişiye yapıldığından “özne“ yoktur.SVB YZ Onların evlilik sırlarını bir kitapta okudum.

Dokunma duvara pis ellerinle VNB Yarın beni parka götür. Götür beni parka yarın VNY Z Çiçekleri her gün sula. Gel benimle Ankara’ya bu akşam VB YZ Bu akşam bizimle kal. Söyleme şarkı balkonda geceleri VNY Z Sırtıma güneş yağı sür. Yaz fiyat listesini bugün VNZ Geceleri balkonda şarkı söyleme.Pis ellerinle duvara dokunma. Kal bizimle bu akşam 16 . Sür güneş yağı sırtıma VNY Benimle bu akşam Ankara’ya gel. Kalma güneşte uzun süre VYZ Fiyat listesini bugün yaz. Sula çiçekleri her gün VNZ Güneşte uzun süre kalma.

Arama beni Ankara’dan her akşam VNY Z Her yerde dürüst ol. Öpme beni her yerde VNY Benimle mutfakta bir bardak kola iç. Oynama top ön bahçede VNY Beni her yerde öpme. Kalma yalnız bu odada 17 . İç bir bardak kola benimle mutfakta VNB Y Beni her akşam Ankara’dan arama. Dolaşma New York’da dokuzdan sonra VYZ Raporu yarın İtalya’ya gönder. Olma aptal aramızda VNY Bu odada yalnız kalma. Gönder raporu İtalya’ya yarın VNY Z Aramızda aptal olma. Ol dürüst her yerde VNY New York’da dokuzdan sonra dolaşma.VB Z Ön bahçede top oynama.

Konuşma bu konuda aptalca her yerde VNB Y Akşamları arabanı bahçeye bırakma. Fırçala dişlerini günde üç kez VNZ Grev hakkında gazetede hiç bir yazı yazma. Yazma hiç bir yazı grev hakkında gazetede VNY Davranışlarını kontrol et.VB Y Beni bir daha işte tehdit etme! Tehdit etme beni işte bir daha VNY Z Benimle kumsalda sabaha kadar dans et. Kontrol et davranışlarını 18 . Dans et benimle kumsalda sabaha kadar VB YZ Çantamdan bir paket sigara getir. Topla odamı dikkatlice her sabah VNB Z Bu konuda her yerde aptalca konuşma. Getir bir paket sigara çantamdan VNY Odamı her sabah dikkatlice topla. Bırakma arabanı bahçeye akşamları VNY Z Dişlerini günde üç kez fırçala.

Alma duş akşam yemeğinden sonra VNZ Çantanı mutfakta bırakma. Bırakma çantanı mutfakta VNY Satışla ilgi tüm belgeleri bana gönder.VN Bana evlilik resimlerini göster. Anlatma evlilik sırlarını hiç kimseye V N1 N2 Kırık masayı dışarı çıkart. Gönder tüm belgeleri satışla ilgili bana V N1 N2 Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma. Çıkart kırık masayı dışarı VNY Gecenin bir yarısı yüksek sesle konuşma. Konuşma yüksek sesle gecenin bir yarısı 19 . Okuma gazete gözlüksüz VNB Bize Türkiye’nin nüfusunu söyle. Göster evlilik resimlerini bana V N1 N2 Gözlüksüz gazete okuma. Söyle Türkiye’nin nüfusunu bize V N1 N2 Akşam yemeğinden sonra duş alma.

Yani yüklemi “olmak“ mastarından türeyen bir kelimedir. Oku kitap boş zamanında VNZ Ayakkabılarını paspasa sil. Ana formül S olmak O şeklindedir Tom’un babası çok hasta Tom’un babası olmak çok hasta SVN Linda dün akşam evdeydi Linda olmak evde dün akşam SVY Z Boğazın manzarası çok güzel Boğazın manzarası olmak çok güzel SVN 20 . Bırakma beni tek başıma burada VNB Y Aşağıdaki örnekler oluş cümlelerine aittir. Ol dikkatli VN Burada beni tek başıma bırakma.VB Z Boş zamanında kitap oku. Olma aptal baban gibi VNB Dikkatli ol. Sil ayakkabılarını paspasa VNY Baban gibi aptal olma.

Yıllar önce bu köy harikaydı Bu köy olmak harika yıllar önce SVN Z İki gün önce okulda çok heyecanlıydı O olmak çok heyecanlı okulda iki gün önce SVN YZ Geçen yıl oldukça şişmandılar Onlar olmak oldukça şişman geçen yıl SVN Z Onunla yıllar önce çok mutluydum Ben olmak çok mutlu onunla yıllar önce SVN BZ Dün akşam burada değildi O olmamak burada dün akşam SVY Z Enflasyon oldukça yüksek Enflasyon olmak oldukça yüksek SVN Zeki Müren ünlü bir şarkıcıydı Zeki Müren olmak ünlü bir şarkıcı SVN Üç gün önce okulda çok hastaydı O olmak çok hasta okulda üç gün önce SVN YZ Dün hava İstanbul’da yağmurluydu Hava olmak yağmurlu İstanbul’da dün 21 .

Oğlu olacak İstanbul’da seneye SVY Z Galatasaray Avrupa’da büyük bir takımdır.SVN YZ Seneye bir doktor olacak O olmak bir doktor seneye SVN Z Türkler Asya’da büyük bir devletti Türkler olmak büyük bir devlet Asya’da SVN Y Hava bu günlerde Antalya’da güneşli. Hava olmak güneşli Antalya’da bu günlerde SVN YZ Türkiye yıllardır NATO’nun bir üyesidir. Türkiye’nin başkenti olmak Ankara 22 . Galatasaray olmak büyük bir takım Avrupa’da SV NY İki yıl önce Tom ile Amerika’daydım. Türkiye olmak NATO’nun bir üyesi yıllardır SVN Z Tom iki yıl önce Kars’ta bir öğretmendi. Tom olmak bir öğretmen Kars’ta iki yıl önce SVN YZ Oğlu seneye İstanbul’da olacak. Ben olmak Tom ile Amerika’da iki yıl önce. SVB YZ Türkiye’nin baş kenti Ankara’dır.

Filmin sonu olmak çok hüzünlüydü SVN İstanbul yıllar önce bir başkentti. SVN Günün başlangıcında Bodrum’daydık. Ankara olmak Türkiye’nin başkentidir. Petrol varilleri olmak bahçede dün 23 . Biz olmak yalnız evde dün gece SVN YZ Petrol varilleri dün bahçedeydi. Karısı olmak çok güzel bir kadın SVN Okulda notları oldukça yüksekti. Başbakan olmak çok mutlu mecliste dün SVN YZ Karısı çok güzel bir kadındı. Notları olmak oldukça yüksek okulda SVN Y Filmin sonu çok hüzünlüydü. Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında SVY Z Başbakan dün mecliste çok mutluydu. İstanbul olmak bir başkent yıllar önce SVN Z Dün gece evde yalnızdık.SVN Ankara Türkiye’nin başkentidir.

Onun görüntüsü olmak oldukça kötü SVN Davranışın son derece kaba. Tecrübesiz şoför olmak potansiyel bir tehlike SVN Gözleri çok etkileyiciydi.SVY Z Tecrübesiz şoför potansiyel bir tehlikedir. Senin davranışın olmak son derece kaba SVN Dün hava yağmurluydu. Ben olmak evli 16 yıldır SVN Z Kitap ilginç değildi. Evlilik olmak ciddi bir olay SVN Bu araba çalıntı. Onun gözleri olmak çok etkileyiciydi SVN Görüntüsü oldukça kötüydü. Bu araba olmak çalıntı 24 . Hava olmak yağmurlu dün SVN Z 16 yıllık evliyim. Kitap olmamak ilginç SVN Evlilik ciddi bir olaydır.

Yeni bir kaynak olmak çok önemli şirket için SVN B İngilizler serin kanlıdırlar. Türkiye olmak Birleşmiş Milletlerin üyesi SVN Yıllar önce Sinan oldukça şişmandı. Her şey olmak harika tatilde SVN Z Bu hafta çok yorgunum. Ben olmak çok yorgun bu hafta SVN Z Çok üzücü bir filmdi. 25 .SVN Tatilde her şey harikaydı. O olmak çok üzücü bir film SVN Telefon yararlı bir icattır. Sinan olmak oldukça şişman yıllar önce SVN Z Gelecek yıl bu zamanlar Çin’de olacağım. İngilizler olmak serin kanlı SVN Türkiye Birleşmiş Milletlerin üyesidir. Telefon olmak yararlı bir icat SVN Yeni bir kaynak şirket için çok önemli.

O olmak hapiste Konya’da yirmi yıldır S V Y1 Y2 Z Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk dür. Kanser olmak öldürücü bir hastalık SVN Günün başlangıcında Bodrum’daydık. Ben olmak tembel bir öğrenci lisede SVN Z Kanser öldürücü bir hastalıktır. Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olmak Atatürk SVN Onların bütün problemi kötü yönetim. O olmak bizim aile doktorumuz beş sene evvel SVN Z Dört gündür hastayız. Biz olmak hasta dört gündür SVN Z Yirmi yıldır Konya’da hapiste. 26 . Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında SVY Z Beş sene evvel o bizim aile doktorumuzdu. Onların bütün problemi olmak kötü yönetim SVN Camın hammaddesi kumdur.Ben olacağım Çin’de gelecek yıl bu zamanlar SVY Z Lisede çok tembel bir öğrenciydim.

Tom’u partiye davet etme. Yağmurda uzun süre kalma. İki yıl önce Almanya’daydık. Benimle yeni bir hayata başla. Burada beni tek başıma bırakma. Sarhoş şoför olmak onların ölümlerinin tek nedeniydi SVN Televizyon 20. Bu olay şu anda önemli değil. 27 . Türkiye’nin önemli problemlerinden biri olmak işsizliktir SVN Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor 5 dakika önce çekmecemdeydi. Uzun süre suda gözlerini açamadı. yy’ın en büyük icatlarından biridir SVN Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir. Dört yıl önce bir Amerikalı ile evliydi. Gelecek yıl arkadaşıyla bir şirket kuracak. Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor olmak çekmecemde 5 dakika önce SVY Z Aşağıdaki cümleleri S V O formülünde yerine koyun. Dün akşam çok hastaydım. Bahçede günlerce hazine aradı. Ellerini yavaşça masaya vurdu. Seninle yarın işe gitmeyeceğim. O artık bekar bir insan. Kitapları yarın rafa yerleştir. Bu yaz babasıyla Amerika’ya gidecek. Seni bir daha affetmeyeceğim. Sonunda onu terk edebildim. Arabasını parkta bir kova su ile yıkadı. Gözleri mükemmel. yy’ın en büyük icatlarından biridir Televizyon olmak 20. Yaşamı sensiz anlamsız. Bir bardak su ile saatlerce oynadı.Camın hammaddesi olmak kum SVN Sarhoş şoför onların ölümlerinin tek nedeniydi.

Gazetedeki resmi hışımla yırttı. yerleri asla değiştirilemez. Kitabı dün akşam okuyamadım. Borcumuzu günlerdir ödeyemiyoruz. Çocukluklarında çok yaramazlardı. He She It We You They I Erkekler için Kadınlar için Cansız ve hayvanlar için O O O Biz Sen. She. Lütfen bana ıslak ellerinle dokunma. Karısı hoş bir insandı. İlk olarak “şahıs zamirleri“ üzerinde duracağız.Beni yıllarca yalanları ile kandırdı.. Enflasyon Türkiye için önemli bir sorun. He. Senden çok farklıydı. It.. Saksıdaki çiçekleri yarın sula. Sabaha kadar baş ucumda kal. Yeni kiracısı emekli bir memurdu. Pencere açıktı. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Duşta uzun süre kalma. Pencereyi açık bırak. Ankara Türkiye’nin başkentidir. Bu kelimeler aynen Türkçe’de olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “ zamir “ diye adlandırılır. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Bu sabah annesini doktora götürdü. Hayatın oldukça ilginç gözüküyordu. Masaya yeni bir bardak getir. Evde tek başına ağlıyordu. Borsada her şeyini kaybettin. Aylardır onu burada görmüyorum. Karımı yıllardır her yerde arıyorum. Her şeyi babasından öğrendi. Telefonumla oynama. Şirket ciddi krizde. Evin manzarası felaket. Kaza hakkında hiçbir şey söyleme. Pencereyi açtı. Her zaman cümlenin öznesi (olayı yapan yada yaptıran varlık) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur. Siz Onlar Ben 28 . İngilizce’de her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır.

Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur. Its. His school His job Her pocket Her pen Our armchair Our teacher Your father Your car Their secretary Their house My exam My sister Onun okulu Onun işi Onun cebi Onun kalemi Bizim koltuğumuz Bizim öğretmenimiz Senin baban Senin araban Onların sekreteri Onların evi Benim sınavım Benim kız kardeşim 29 . His Her Its Our Your Their My Erkekler için Kadınlar içi Cansız ve hayvanlar için Onun Onun Onun Bizim Seni.. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine (He. We. They.His. It. Her. His Her Its Our Your Their My + İSİM His Her Its Our Your Their My book book book book book book book Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler. She. sizin Onların Benim Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. I) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri) anlatacağız.. You. İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz.

His, Hers, Mine...
Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız. Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam“ daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz, yani benim arabam yerine “benimki“ diyebiliriz. İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler. Benim arabam Onun kitabı Bizim evimiz yerine benimki yerine onunki yerine bizimki

His Hers ----Ours Yours Theirs Mine

Erkekler için Kadınlar için Cansız ve hayvanlar için

Onunki Onunki ---------Bizimki Seninki, Sizinki Onlarınki Benimki

His school His girl friend His car Her father Her book Her life Our dog Our house Our picture Your table Your teacher Your mother Their flower Their garden Their cat My exam My face My pen

onun okulu onun kız arkadaşı onun arabası onun babası onun kitabı onun hayatı bizim köpeğimiz bizim evimiz bizim resmimiz senin masan senin öğretmenin senin annen onların çiçeği onların bahçesi onların kedisi benim sınavım benim suratım benim kalemim

his his his hers hers hers ours ours ours yours yours yours theirs theirs theirs mine mine mine

Onunki Onunki Onunki onunki onunki onunki bizimki bizimki bizimki seninki seninki seninki onlarınki onlarınki onlarınki benimki benimki benimki

Him, Her, Me...
30

Türkçe’de sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizce’de ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçe’ye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz. Him Her It Us You Them Me Erkekler için Kadınlar için Cansız ve hay. için Ona,onu,onda, .... Ona,onu,onda, .... Ona,onu,onda, .... Bize,bizi,bizde, ... Sana,seni,sende, ... Onları,onlara,onlarda, ... Bana,beni,bende, ...

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me“ cümle içinde “bana, beni, bende“ anlamları kazanabilir. Beni sinemaya götür Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me“ gelir ve Türkçe’ye en uygun çeviri yapılır. Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz. Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

Ona, onu Ona, onu Ona, onu Bize, bizi Sana, seni rı, OnlaraOnla Bana, ben

Him Her It Us You Them Me

Onunki Onunki -------Bizimki Seninki ınkiOnlar Benimki

His Hers -----Ours Yours Theirs Mine

Onun Onun Onun Bizim Senin ınOnlar Benim

isH erH Its Our Your Their My

O O O Biz Sen Onlar Ben

He She It We You They I

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz. Amcam ………my uncle………. Annemiz Baban Bana Bebekleri

31

Ben Beni Benimki Biz Bize Bizi Bizimki Bizimkiler Büyük çantamız Cebi Cesur koruması Çalışkan kız kardeşim Çantası Çirkin sekreteri Elmas yüzüğün Eski saati Etkileyici görüntüsü Ev adresimiz Güzel karısı Güzel ülkemiz Hatan Hayatı Islak elim İlginç arabası İlginç hayatın İşi Kalemim Kanepeniz karısı Kırmızı arabam Kırmızı ceketim Kız arkadaşım Kirli gömleğim Kitabı Kocası Koltuğumuz Kuvvetli kolları Kuyruğu Küçük evleri Masaları Mini eteği O Odası Okulum Ona Onlar Onlara Onları Onların başarılı oyunu Onların kedisi Onların mutlu günü Onların sıcak yatakları . Onlarınki Onu Onun altın kolyesi Onun boş cüzdanı Onunki Onunkiler Oturma odan Öğretmeni

32

Pahalı eteğim Pahalı paltosu Pahalı yüzüğün Perdeleri Resmimiz Sabırsız babası Sana Sen Seni Senin gül bahçen Seninki Siyah kazağı Siz Size Sizinki Sobası Sözlükler Suratın Şemsiyesi Şişman dayıları Tamir çantası Tecrübeli öğretmenim Tehlikeli köpekleri Tehlikeli sokağımız Televizyonumuz Tembel erkek kardeşi Tembel köpeğimiz Temiz evimiz Tuhaf kalemi Uzun boylu müdürüm Yağmurluğum Yakın okulu Yaramaz kızın Yavaş spor araban Yeni kasabaları Yorgun arkadaşım Yuvarlak masaları Zengin amcası Zengin baban

ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI
Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız. Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler. Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato tomatoes Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , patatoes ,

( es ) alarak ,boxes , foxes

Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes Sonu “ f, fe “ ile biten isimler shelf , knife knives Sonu “ y “ ile biten isimler city, story ( ves ) alarak , shelves ,

( ies ) alarak ,

cities , stories

33

dishes ( s ) alarak . dish Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce toy. Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı bilinmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Eyes Jeans Scissors Overalls Pants gözler kot pantolon makas tulum pantolon shorts shoes tights pyjamas braces şort ayakkabı tayt pijama askı 34 . toys . books . Man man Person Foot Fish Louse Mouse Child Tooth Sheep Ox Goose This That çocuk diş koyun öküz geyik bu şu ayak balık bit fare adam kadın kişi feet fish lice mice children teeth sheep oxen geese these those men women people ayaklar balıklar bitler fareler çocuklar dişler koyunlar öküzler geyikler bunlar şunlar adamlar kadınlar kişiler Çift olan herşey çoğul sayılır. Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir. pens Bir kural eşliğinde formülize edilebilen her şey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır. watches . boy ( es ) alarak . boys “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda Bunlar dışında kalanlar book. Aşağıda “ s “ ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı bilmek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.Sonu “ ch . sh “ ile biten isimler watch. pen ( s ) alarak .

Glasses Trousers Clippers Tongs bardak pantolon kırpma aleti maşa binoculars spectacles shears pincers dürbün gözlük makas kerpeten Sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik. Calf Half Wife Self Knife Leaf Shelf Thief Wolf Loaf Sheaf buzağı yarım kadın eş kendi bıçak yaprak raf hırsız kurt somun demet calves halves wives selves knives leaves shelves thieves’ wolves loaves sheaves raflar hırsızlar kurtlar somunlar demetler eşler kendileri bıçaklar yapraklar buzağılar yarımlar Yukarıdakiler dışında kalan isimler “f ve fe“ ile bitmelerine rağmen sadece “s“ alarak çoğul yapılır Safe Belief Roof Chief kasa inanç çatı başkan safes beliefs roofs chiefs çatılar başkanlar kasalar inançlar Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler. Aborigines Archives Riches Cattle Clothes sığır çamaşır yerli arşiv servet police remains polis kalıntı tasarruf çevre teşekkür savings surroundings thanks 35 . Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Outdoors Dregs Eaves Environs Wages dışarısı tortu saçak çevre manners outskirts victuals goods haftalık maaş terbiye civar erzak mal Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler. lık. their. your.Bu günkü haberler The school’s door .Jane’nin partisi Mr.Ayşe’nin kamerası Suzan’s father . sünün. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin.Bay Smith’in eşi Linda’s bag . nın. sinin.Kitabın sayfası The cat’s milk . Advice Baggage Bread Money Cash Fun Homework Work nakit eğlence ev işi iş bagaj ekmek para öğüt business entertainment furniture grief knowledge information mail news bilgi bilgi posta haber iş gösteri mobilya üzüntü ‘S 1.Celal’in masası My brother’s car . Smith’s wife .Türkiye’nin nüfusu George’s school .Okulun kapısı The book’s page .Linda’nın çantası Today’s news . lik …” gibi anlamlar katar. our.Suzan’ın babası Turkey’s population . his. sının. His book Tom’s book Her cat Linda’s cat Ayşe’s camera . Dikkat edilirse daha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri (her.George’un okulu Celal’s table .Kız kardeşinin evi Lane’s party .Kedinin sütü Yesterday’s newspaper .Gelecek yılki plan 36 . sunun.Dünkü gazete Next year’s plan .Babamın arabası Her sister’s house . my) isimlerin yerine kullanılmaktadır. its.

Tom’s Linda’s Children’s Tom’unki Linda’nınki Çocuklarınki His Hers Theirs Onunki Onunki Onlarınki 7. Tom and Linda’s father .İki saatlik yol Ten dollars’ worth .Öğretmenlerin adresleri Turks’ proposals .Bakanın eski danışmanı The government’s decision .Bir saatlik yürüyüş Two hours’ drive . yer belirttiğinde “ lik-lık “ anlamları kazanabilirler. “ ‘s “ her zaman ( nin.Üç haftalık kurs 60’s container .Bir yıllık ihbar A month’s salary .Geçen haftanın maçı Uncle Tom’s house . Eight hours’ sleeping .) gibi anlamlar vermeyebilir. Humphrey’s’ films . ours. Fakat bu ifadeler genel anlam içerirler. yours. mine) yerine gerçek isimlerinin kullanılması durumunda kullanılır. nın.Humphreys’in filmleri Dickens’ novels .Kızların çantaları teachers’ addresses .Sekiz saatlik uyku One week’s travel .On dolarlık fiyat Three weeks’ course . sinin. İsimlerin iyelik hallerinden ( nin. sının….Keats’ın şiirleri Johnson’s’ method .Öğrencilerin kitapları girls’ bags . Bu tamlamaları ismin iyelik halleri ile karıştırmamak gerekir. The The The The The chairs’ colour . hers.II Mahmut’un tahtı The minister’s old advisor .Last week’s match . Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır.Bir taş atımı mesafe A moment hesitation . Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir. 37 . zaman. İsimlerde ölçü.Bir aylık maaş A stone’s throw . Aşağıda bu şekilde oluşan tamlamalara örnekler verilmiştir.Dickens’ın romanları Keats’ poems . Butcher’s kasap (dükkan) Grocer’s bakkal (dükkan) Butcher Grocer kasap (meslek) bakkal (meslek) 8. Bazen isim tamlaması yapma görevi üstlenirler.Tom ve Linda’nın babası Ayşe and Ahmet’s school . nın.100’lük sigara 6.Hükümetin kararı 2.Türklerin teklifleri 3.60’lık konteynır 100’s cigarette . Özel faaliyet gösteren iş yerlerini asıl meslekten ayırt etmek için kullanılır.Ayşe ve Ahmet’in okulu George and Ann’s ball . Çoğul ismlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine ‘ getirilir. sının…) farklıdırlar.Socrates’in hastalığı 5.Bir kolluk mesafe An hour’s walk .Johnson’un metodu Socrates’ illness .Tom amcanın evi Mahmut the second’s reign .Sandalyelerin rengi students’ books . sinin.Bir anlık tereddüt An arm’s length .Bir haftalık tatil A year’s notice . Daha evvel gördüğümüz ilgi zamirlerinin (his. theirs.George ve çocukların topu 4.

Hükümetin kararı The title of the book .Kız üniversitesi A ladies’ tailor .Erkek okulu A child’s play . nın. sının ) anlamları veren kelime grupları yapılabilir. Sadece “ s “ daha çok özel isimlerde “of “ ise cins isimlerde kullanılır.Marangoz testeresi A children’s story .Öğretmenin kitabı A boys’ school .Şoför ehliyeti A girls’ college .Atatürk’ün posteri The palace of the queen .Öğretmen okulu women’s club .Çocuk oyunu A carpenter’s saw .Kalenin suru The manager of the hotel .Kasabın bıçağı A teacher’s book .Teğmen rütbesi summer’s day . Name of school Okulun ismi School’s name Colour of wall Duvarın rengi Wall’s colour Milk of cat Kedinin sütü Cat’s milk The beginning of the story .Köpek hayatı A driver’s license .Bir yaz günü teacher’s college .Güllerin vazosu The existence of Allah.Allah’ın varlığı The end of American Indians .Çocuk hikayesi A doctor’s degree .Bir kasap bıçağı The butcher’s knife .Paula’nın favori rengi Birthday of Tom .Evin çatısı The cause of the problem .Tom’un doğum günü The wall of the castle . “of “ kullanarakta ( nin.Doktor diploması A dog’s life .Kraliçenin sarayı 38 .Hikayenin başlangıcı The decision of the government . sinin.Kız kardeşimin işi Favourite colour of Paula .Kadınlar kulübü OF 1.A butcher’s knife .Kitabın başlığı The ground floor of the building .Binanın giriş katı The name of this village .Kızılderililerin sonu The courage of the Turks .Günün en iyi filmi Job of my sister .Türklerin cesareti The poster of Atatürk .Otelin müdürü The window of the car .Kadın terzisi A A A A lieutenant’s rank .Bu köyün ismi The roof of the house .Bir öğretmen kitabı The teacher’s book .Jack’in telefon numarası Best party of day . Değişen hiç bir şey yoktur.Arabanın arkası The phone number of Jack .Problemin nedeni Back of the car .Arabanın penceresi The new vase of the roses .

The influence of the rich .Suçluluk delili The forces of evil .Bir işkence türü A delay of ten minutes .Ümitsizlik duygusu The danger of inflation . Bu yüzden bu iki kategoriyi birbiri ile kıyaslamaya kalkışmayın.Savaş tehlikesi The winds of war .Bir gülün kokusu The conquest of the city .Kıyamet günü A man of science .Kıtlık Evidence of any interference .Beşe bir oranı Freedom of speech .Savaş rüzgarları The day of reckoning . Ama bu ifadeler genel anlam içerirler.Hukuk Fakültesi History of art . nın ) anlamı vermeyebilir.Kitabın bir sonraki konusu The members of the association .Zayıflık işareti Proof of guilt . İsimlerin iyelik hallerinden farklıdırlar.Sanat tarihi School of Medicine .Enflasyon tehlikesi Proportion of five to one .Nem kaybı A form of torture .Fen Fakültesi Aşa ğıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız.Bir delinin işi 2.Mahkemeye hakaret A feeling of despair . “of“ her zaman ( nin.Derneğin üyeleri The second day of the conference . Köpeğin burnu Babanın planı NATO’nun görevleri Kore’nin gelişimi Türkiye’nin zorlukları Linda’nın serveti Arthur’un kitabı the nose of the dog / the dog’s nose 39 .Söz hürriyeti The faculty of Law .Soyguncuların silahı The birthday of her sister .Üretimin maliyeti A work of a madman .On dakikalık bir gecikme Lack of interest .Konferansın ikinci günü The guns of the robbers .Kız kardeşinin doğum günü The invention of the telephone .Bilim adamı The loss of moisture .Müdahale delili Reign of terror . The threat of war .Kötülük güçleri Contempt of court .Terör hükmü A sign of weakness .Tıp fakültesi College of Science .Şehrin fethi The next subject of the book . Bazen isim tamlaması yapar.Telefonun icadı The cost of the production .İlgisizlik Shortage of food . Aşağıda bu tip kullanımlara örnekler verilmiştir.Zenginlerin nüfusu ( itibarı ) The suffer of the poor .Fakirlerin acısı The smell of a rose .

şişe) bahsediyorsak aşağıdaki kalıbı kullanırız.bir parça pizza two tanks of oil . Katı olsun sıvı olsun herhangi bir sayılamayan maddenin belli sayıdaki biriminden (bardak.iki yaprak kağıt a grain of race .bir şişe şarap a bowl of sugar .bir dilim çikolata a slice of bread . Bu kalıbı değiştirmeye çalışmak mümkün değildir. Türkçe çevirilerindeki mantıksızlıklar aranmaksızın hep aynı kuralla yapılırlar.iki depo benzin three barrels of wine .bir pirinç tanesi a handful of money .bir fincan dolusu şeker two sheets of paper . fincan.bir fincan çay a bottle of milk .bir dilim ekmek a piece of pizza .George’un fikri Democles’in kılıcı Tom ve Linda’nın bebeği Patronumun emirleri Cumhurbaşkanının korumaları Milletvekilinin görevi Ahmet’in babasının resimleri Bir öğrenci kitabı İstanbul’un trafiği New York’un karanlık caddeleri Üç aylık maaş Türklerin planı Almanların teklifleri Kitapların sayfaları Erkek gömleği Fatih’in tahtı Kitabın konusu İstanbul’un 1453’te fethi Dört günlük tatil Hikayenin sonu ÖLÇEK BİLGİSİ 1.bir bardak su a cup of tea .bir kase şeker a cupful of sugar .bir şişe süt a can of coke .bir kalıp sabun a barrel of beer .bir kalıp buz a bottle of wine . [ÖLÇEK OF MADDE] a glass of water .bir fıçı bira a glassful of water .on tabak yiyecek five packs of cigarette .üç varil şarap ten plates of food .beş paket sigara a bar of soap .bir kutu kola a jar of jam .bir kavanoz reçel a bar of chocolate . Bu yolla sayılamayan isimleri ölçekleyerek onların belli bir miktarını ifade ederiz.avuç dolusu para 40 .bir bardak dolusu su a block of ice .

haberler pangs of remorse .bir mobilya takımı a speck of dust .altı tip ekmek four cupful of sugar .yeni bir çeşit plastik a joint of meat .on metre kumaş truckloads of sand .bir küçük araştırma a piece of string . Başka bir ifade ile madde ve ölçek birlikte anılacaktır.vicdan azabı the pangs of fear .bir parça ilgi a work of art .bir çift çorap a set of furniture .öğrencilerin altısı Eight of tables .on kilo pirinç ten meters of cloth . One of book .bir çeşit peynir a loaf of bread .bir öfke nöbeti a fit of passion . Dikkat edilirse ilk şıkta ölçeklemeye çalıştığımız maddenin geride kalan kısmı önemsenmemektedir.kamyonlar dolusu kum a box of matches .arabaların bazıları Most of problems .a head of lettuce .bir yün yumağı a fit of anger .bir küçük delil a piece of advice .çamur yığınları items of news .bir parça tavsiye heaps of mud .korku duygusu works of art . Burada ise sıralama içeren kelime gruplarını inceleyeceğiz.kızların on ikisi Some of cars .bir sanat eseri an act of mercy – merhamet an attack of fever . Yani maddenin sadece ölçeği önemlidir.bir kutu kibrit a distance of two miles .dört fincan dolusu şeker ten kilos of rice .ateş nöbeti 2.hiddet nöbeti a piece of bad luck .et parçası (but veya kol) a pair of socks .bir küp şeker a new kind of cheese .yeni bir çeşit peynir a new kind of plastic .kitapların biri Four of chair .iki millik mesafe a ball of wool .sandalyelerin dördü Six of students . 3.bir toz parçası sticks of dynamite .bir parça kötü talih a piece of evidence . 41 .masaların sekizi Twelve of girls .dinamit lokumları two cups of tea .bir top salata ( marul ) a heap of rubbish .iki fincan çay three kinds of food .bir somun ekmek a lump of sugar .sanat eserleri a fit of fever .bir kilo tere yağ a kind of cheese .problemlerin çoğu Burada anlatılmak istenen çok taneden az taneye doğru iniştir.bir yığın çöp a kilo of butter .üç çeşit gıda six types of bread .ateş nöbeti piece of research .bir parça ip a bit of interest . Bu konuda ise maddenin geride kalan kısmı da önem kazanacaktır. Artta kalan kısım göz ardı edilmemektedir.

Üç varil şarap three barrels of wine Altı tabak yemek Araba ile iki saatlik yol Arkadaşlarından bazıları Beş kutu kola Beş şişe süt Beş yaprak kağıt Bir bardak portakal suyu Bir çift eldiven Bir damla göz yaşı Bir depo benzin Bir dilim ekmek Bir galon benzin Bir kase yoğurt Bir kavanoz reçel Bir kutu kibrit Bir mobilya takımı Bir parça ekmek Bir parça kek Bir parça merhamet Bir parça tavsiye Bir sanat eseri Bir somun ekmek Çocukların onu Dokuz paket yağ Dört çay kaşığı tuz Dört günlük macera Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri İki haftalık tatil İki kalıp sabun İki paket un Kalemlerin hepsi Linda’nın kalemlerinden biri On dört koltuk On metre kumaş Onlardan altısı Öğrencilerin biri Problemlerin çoğu Sandalyelerin ikisi Sekiz dilim çikolata Sekiz mektup 42 . Kolay anlaşılabilmesi için yakıştırma ifadeler kullanılmıştır. Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız.One of the important problems of Turkey Türkiye’nin önemli problemlerinden biri One of the big tourism centres of the world Dunyanın büyük turizm merkezlerinden biri Two of the dangerous parts of New York New York’un tehlikeli kısımlarının ikisi One of the important telecommunication equipment of today Günümüzün önemli iletişim araçlarından biri Önemli not: “ Ölçek bilgisi “ adlı başlıkta açıklamaya çalıştığımız konu İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzıyla yoktur.

A .A Sessiz bir harf ile tekil bir sözcükten önce kullanılır.A .A .A .A .A .A .A .A .Sekiz metre halı Tom’un hatalarından biri Türkiye’nin büyük kentlerinden ikisi Türkiye’nin zorlukları Üç aylık maaş Üç baş sarımsak Üç dinamit lokumu Üç millik mesafe Üç saatlik uyku Yedi dilim pizza ARTICLES 1.A .A .A .A .A .A .A .A .A .A .A . book chair story university useful thing European sister brother month day week year size sudden tiger lion crocodile camel dozen of eggs glass of tea shiny day hundred million thousand billion dozen few couple lot of AN – BİR: a – i – o – u – e gibi sesli ünlü harfle başlayan veya .A .A .A . Örnek an an an an apple umbrella egg heir 43 .A .INDEFINITE: BELİRSİZ A – BİR: Örnek .A . seslendirilemeyen “h” gibi harfle başlayan sözcüklerin başına gelir.A .A .A .

The south . 2.glass .The galaxy Samanyolu / Samanyolu Galaksisi Eyaletlerden oluşan ülke adlarından veya çoğul ülke adlarından önce .inci Abdülhamit 44 .west .The United States of America / Amerika Birleşik Devletleri .an engineer .Padisah Abdülhamit the second / Padişah 2. özne.ici Elizabet .The United Arab Emirates / Birleşik Arap Emirlikleri .an hour .The north .west .chairs gibi. nesne veya tamlamasını oluşturan addan önce . .The Netherlands / Hollanda .Wind: the north .an honest man . Asal cümleciğin.The Republic of Turkey / Türkiye Cumhuriyeti Başlıklarda sırasal sıfatlardan önce .The planet Pluto / Pluto Gezegeni .The north .corn .The Turkey / Türkiye .The east .east .The United Kingdom / Birleşik Krallık .tea .apples b -) Aşağıdaki gibi adlardan önce..cows .the book -the car -the vehicle Tek anlamına gelen THE ONLY ONE sözcük dizisinden önce Yönlerden önce .iron .east . The article’ sinin kullanıldığı yerler.an interest .The west .The Holy Quran -The Blue Mosque gibi Özel bir adın önünde yer alan cins bir adın önünde kullanılır .west 5 Kutsal kitap ve mabetlerin başında .Queen Elizabeth the second / Kraliçe II.The south .an ant “A” VE “AN” ARİTEKLLERİNİN KULLANILMADIĞI YERLER: a -) Çoğul bir addan önce .milk . sayılamayan ancak birimiyle söylenebilen bazı somut cloth grass paper money wood gibi.DEFINITE: BELİRLİ “THE” KULLANILIR.The north .The south .

The Santa Fee / Santa Fee treni Kişiye/Şahsa ait olmayan işyeri.We must help the poor / Fakirlere yardım etmeliyiz.- Tahir the first / Birinci Tahir Ismi belli olan yerleri tanımlarken ve tanımlayıcı bir edatlı deyişten önce . Özel bir adı izleyen ve meslek veya ticaret anlatan cins adların önünde kullanılır . banka.The Atlantic Ocean . .The French cook meat the best / Eti en iyi Fransızlar pişirir.The ocean Müzik aygıtlarından önce .The house with brown-shutters / Kahverengi panjurlu ev. Doğada yalnız tek olan varlıklardan önce .The East India Islands / Doğu Hindistan adaları Nehir Okyanus ve sıradağ adlanrından önce .The violin / Keman .This is the best I can do .Bu benim yapabileceğimin en iyisidir.The mountain Everest Tren. restoran adlarından once . Hastane adlarından önce .The Palace of Çırağan / Çırağan Sarayı .That is the oldest mosque in İstanbul . gemi ve Uçak adlarından önce . The most / the first / the best / the worst / the second geçtiği cümlelerde Ad olarak kullanılan en üstünlük anlatımlarından önce .The Marmara Hotel .The most I can gain is that amount 45 .O İstanbul’daki en eski camiidir.The rich always proud / Zenginler daima kibirlidir.The Çapa Hospital / Çapa Hastanesi Bir küme veya topluluğu simgeleyen sayılabilir tekil bir addan önce . .Mustafa the administer / Yönetici Mustafa Ada topluluklarından önce .Tahir the teacher / Öğretmen Tahir .The M/S Barış Manço / Barış Manço gemisi .The Ottoman Bank Üniversite. otel.The sky . .grup.The earth .topluluğu sıfatlardan önce .The Island Bahamas / Bahama adaları . Okul.The Istanbul University / İstanbul Üniversitesi . enstitü.The ant is industrious / Karınca çalışkandır Bir küme.The piano / Piyano Tanımlayıcı en üstünlük anlatımlarında kullanılır .

. You haven't got a car. You have got a car.I have got a car.) Türkçe'ye çevirirken genelde "Bir arabaya sahibim" şeklinde çevirmeyiz. (-) I haven't got a book. (+) I have got a book. "Benim iki kız kardeşim var" cümlesini İngilizce'ye çevirmek isteyen bir kişi. ● DİKKAT! . Şöyle ki. It has got a car.We have got many pens. She has got a car. . He has got a car. (-) I don't have a book. O yüzden cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır. They have got a car. We have got a car. It hasn't got a car.I have a sister.HAS GOT have/has got Türkçe'de sahip olmak anlamındadır. She hasn't got a car. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir. (Onun iki kız kardeşi var veya o iki kız kardeşe sahiptir) .She has got two sisters.I have got a sister.- O meblağ benim kazanabileceğimin en çoğudur. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz) NEGATIVE (OLUMSUZ) I haven't got a car. POSITIVE (OLUMLU) I have got a car. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizce’yi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir. ( Bir arabam var. (?) Do I have a book? İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur. Özellikle İngiltere'de kullanılan İngilizce'de "have/has got" daha sık kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin. HAVE . . Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. They haven't got a car. Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. He hasn't got a car. (?) Have I got a book? YANLIŞ KULLANIMLAR (+) I have a book. Examples: 46 . QUESTION (SORU) Have I got a car? Have you got a car? Has he got a car? Has she got a car? Has it got a car? Have we got a car? Have they got a car? Have/has got veya sadece have/has Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. "var" kelimesine aldanarak "there is/are" kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. We haven't got a car.

EXAMPLES There is a book on the table. I don't. ("su" kelimesi sayılamaz olduğu için asla "there are" kalıbıyla kullanılamaz. Çünkü "a" bir anlamına gelir. Bu yüzden asla "s" takısı alarak çoğul yapılamaz. "pirinç" ve benzeri kelimeler hep tekil kullanılmak zorundadır.sayılamayan isimler) İngilizce'de isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. There are four books on the table. (doğru) No. Halbuki Türkçe'de biz "saçlar" diyebiliriz. THOSE This ve that Türkçe'de "bu" ve "şu" ifadelerinin karşılığıdır Konuşurken bize yakın olan nesneler için "this" (bu) Konuşurken bize uzak olan nesneler için "that" (şu) Konuşurken bize yakın olan nesneler için "these" (bunlar) 47 . Aynı şekilde "su".) There is some water in the glass. I haven't. SOME UNCOUNTABLE NOUNS (Bazı sayılamayan isimler) air coffee hair water bread coke milk weather cake coke money THIS. (doğru) No. ("book" kelimesi sayılabilen isim olduğu için çoğul olarak kullanılabilir.A: Have you got a pencil? B: No.UNCOUNTABLE NOUNS (Sayılabilen . (yanlış) A: Do you have any money? B: No. THAT . I haven't. Örneğin İngilizce'de "saç" kelimesi "uncountable"dır yani sayılamaz. (yanlış) COUNTABLE . Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir.THESE. I don't. Aynı şekilde sayılamayan kelimelerin başında "a veya an" artikelini de kullanamayız.

This books are very expensive (This tekillerle kullanıldığı için "books" diyemeyiz.those buildings (şu binalar) DİKKAT! Aşağıdaki cümleler kesinlikle yanlıştır. çoğullar içinse "there are" kullanılır.. there are. (Okulda bir sürü insan var.) THERE IS .these books (bu kitaplar) This student (bu öğrenci) . buralarda güzel bir otel var mı?) There isn't any money in the bag... Tekiller ve sayılamayan isimler için "there is".these schools (bu okullar) This man (bu adam) . (Aynı şekilde "these" kelimesinden sonra tekil isim kullanamayız.these students (bu öğrenciler) This school (bu okul) . How many students are there in the classroom? (Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?) THERE IS AND IT IS There is a vase on the table. SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar) there is. (there aren't) There are some big trees in the garden..those trains (şu trenler) That building (şu bina) . (Bu gece televizyonda güzel bir program var...) 48 .is there a good hotel near here? (Affedersiniz. (Masanın üzerinde bir vazo var..Konuşurken bize uzak olan nesneler için "those" (şunlar) EXAMPLES This book (bu kitap) .? there are not.these men (bu adamlar) That train (şu tren) .) These girl is very beautiful. (Çantada hiç para yok..) Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?) Yes.) Excuse me..) PLURAL (Çoğul) there are.? there is not.. (there's) is there. are there.) There is a good programme on TV tonight.. there aren't. (there isn't) There is a big tree in the garden.) There are many people in the school. / No.. (Bahçede büyük bir ağaç vardır. (Bahçede birkaç tane büyük ağaç var.THERE ARE "There is / there are" Türkçe'de "var" kelimesinin karşılığıdır.

(Hiç yumurta almayacağım.) She said something.) I met someone.) SORU CÜMLELERİNDE "SOME" VE "ANY" ►Soru cümlelerinin çoğunda (istisnalar vardır) "any" kullanılır. O çok pahalı. (Hiç hata yapmadılar.) Bu örnekte de "there is" kalıbını kullanamayız.) I didn't meet anybody. Bu cümleler kalıp olarak soru cümlesi olsa da esasen tekliftir..) They didn't make any mistakes. (Kimseyle tanışmadım.) .. (Bazı yanlışlar yaptık.) She didn't say anything.) We made some mistakes. AMA: I like this vase. (Birisiyle tanıştım.. bir tekliftir. (Bu vazoyu seviyorum. Examples: .Are you doing anything this evening? (Bu akşam bir şey yapıyor musun?) İnsanlara bir şey teklif ederken veya bir şey önerirken kullandığımız soru cümlelerinde "any" değil. It's very expensive..? 49 .Is there any ice in the fridge? (Buzdolabında hiç buz var mı?) .Bu cümlede "It's a vase on the table" diyemeyiz. (Hiçbir şey söylemedi.Did they make any mistakes? (Onlar hiç hata yaptılar mı?) .) There is some ice in the fridge.) ►”any" kelimesi Türkçe'de hiç anlamına gelir ve negatif cümlelerde kullanılır. Examples: I am going to buy some eggs. (Buzdolabında hiç buz yok. (Birkaç tane yumurta alacağım.HOW LONG.Can I have some bread? (Biraz ekmek alabilir miyim?) WHEN.? . SOME – ANY ►"some" kelimesi Türkçe'de "biraz/birkaç" anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır. (Bir şey söyledi. Examples: I'm not going to buy any eggs.Would you like some milk? (Biraz süt ister misiniz) (Bu cümle yapı olarak soru cümlesi olsa da bilgi alma amaçlı sorulan gerçek bir soru değildir.) There isn't any ice in the fridge. (Buzdolabında biraz buz var.Would you like something to drink? (İçecek bir şey ister miydiniz?) . . "some" kullanılır.

Aşağıdaki örnekte aynı şekilde iki soru kelimesinin farklı kullanımları verilmiştir. eylem iki saat sürmüş demektir. How long has it been snowing? (Ne zamandır kar yağıyor?) It has been snowing for two hours.SINCE for ve since "Present Perfect Tense" ile kullanılan zaman bildiren ifadelerdir. Örneğin cümle saat 4'de söylenmişse. ne zaman başladığı ifade edilmektedir. When did it start snowing? (Kar yağışı ne zaman başladı?) It started snowing two hours ago.) Bu örnekte kar yağışının tam olarak ne zaman başladığı sorulmaktadır. (Saat ikiden beri chat yapıyorum. When did you first meet your girlfriend? (Kız arkadaşınla ilk ne zaman tanıştın?) How long have you known your girlfriend? (Kız arkadaşını ne zamandır tanıyorsun?) FOR .I have been chatting for two hours."When" soru kelimesi Simple Past Tense ile. ● FOR Bir eylemle ilgili süreçten bahsederken for kullanılır.) Bu örnekte ise kar yağışının başlangıcı ve ne kadar zamandır devam ettiği sorulmaktadır.) ● SINCE Bir eylemle ilgili sürecin başlangıç noktasından bahsederken since kullanırız.) Bu örnekte chat yapma eyleminin ne kadar sürdüğü değil. Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. (John altı aydır bu şirkette çalışıyor. Example: . (İki saattir chat yapıyorum.We have been married (for) 20 years.I haven't seen Mary since Monday. . (20-yıldır evliyiz. Aşağıdaki örneklerde iki kullanımın farkına bakın. .) Bu cümlede for kullanılmasa da olabilir. Ancak: 50 .) Bu örnekten chat yapma eyleminin iki saat önce başladığı ve hala devam ettiği anlaşılmaktadır. .I have been chatting since 2 o'clock. . "How long" soru kalıbıysa Present Perfect Tense ile kullanılır.John has been working for this company for six months. (İki saattir kar yağıyor. (Kar yağışı iki saat önce başladı. Ama sonuç olarak eylemin ne kadar sürdüğü de anlaşılır. (Pazartesiden beri Mary'yi görmedim) Olumlu cümlelerde kimi zaman for cümleden çıkarılabilir.

? ARASINDAKİ FARK Aşağıdaki örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyin. I'd like coffee.?" kalıbı bir şey teklif etmek için kullanılır. please. Examples: .. no. ● "Would you like. I'd like a hamburger......I'd like some information about the programme. please. thank you. WOULD YOU LIKE.) Would you like coffee? (Kahve ister misiniz?) Oh. Would you like tea? (Çay ister misiniz?) No. I like coffee.) Do you like tea? (Çayı sever misiniz?) No.. ● "Would you like to. İngilizce' de "do you want" sorusuyla aynı anlamdadır ama daha naziktir. (Kola lütfen.) ● WOULD YOU LIKE. (Hayır) Then..) Bu cümle olumsuz olduğu için for cümleden çıkarılamaz. kahve severim. what would you like to drink? (O halde ne içmek istersiniz?) Coke.. (Programla ilgili bilgi istiyorum/alabilir miyim. (Hayır..?" kalıbı birisini bir şey yapmak için davet ederken kullanılır..) Örneklerde görüldüğü gibi "would you like" kalıbı nazik bir şekilde bir şey teklif ederken kullanılır. (Hayır. (İki yıldır birbirlerini görmediler. (Çok açım.? I'D LIKE.) What would you like to do at the weekend? (Hafta sonu ne yapmak istersin?) What do you like to do at the weekend? (Hafta sonları ne yapmaktan hoşlanırsın?) 51 . Examples: A: B: A: B: A: B: Would you like some tea? (Çay alır mıydınız?) No.I am very hungry. Examples: Would you like to come to my birthday party? (Benim doğum günü partime gelmek ister misin?) What would you like to do tonight? (Bu gece ne yapmak istersin?) ● "Would like to" kalıbı nazikçe bir şey istemek için "I want" kalıbının yerine kullanılır. kahve istiyorum. (Hayır. Bir hamburger istiyorum/alabilir miyim) .? ile DO YOU LIKE.They haven't seen each other for 2 years. teşekkür ederim...

I prefer to drink tea (Çay içmeyi tercih ederim.) .I prefer to drink tea rather than (drink) coffee. (Futbolu basketbole tercih ederim. ● WOULD PREFER (I'd prefer) "Would Prefer" kalıbı genel tercihlerimiz değil. Sadece kullanımda aşağıdaki fark vardır. (Köyde yaşamayı tercih ederim.I prefer to live in the country.) DİKKAT! Bu üç kullanım arasında anlam olarak bir fark yoktur.) ● WOULD RATHER (I'd rather) "would rather" ve "would prefer" kalıpları arasında anlam olarak fark yoktur.PREFER .WOULD RATHER Prefer ve would rather kalıplarını tercihlerimizden bahsederken kullanırız.) .) . evde kalmayı tercih ederim.I prefer drinking tea to drinking coffee. belirli bir durumda neyi tercih ettiğimizi ifade ederken kullanılır.I'd prefer to stay at home rather than go to the cinema tonight.) . Examples: .) . (Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.I prefer drinking tea (Çay içmeyi tercih ederim. (Bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmayı tercih etmek. (Şehiri köye tercih ederim.) .) c) Prefer doing something to doing something else (Bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmayı tercih etmek.I prefer city to country. (Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.) b) Prefer to do something rather than do something else. (Bu gece sinemaya gitmektense.Would you prefer coffee or tea? (Kahve mi alırsınız.I prefer football to basketball.I prefer to play basketball rather than play football.) ● PREFER Genel olarak hayatta neyi tercih ettiğinizi ifade ederken "prefer" kalıbı üç farklı şekilde kullanılabilir: a) Prefer something to something else (Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek) . Example: . çay mı?) . would rather do would prefer to do 52 . (Futbol oynamaktansa basketbol oynamayı tercih ederim.

) .I'd rather go by car.) She said she watched TV every day.) She has said that she watches TV every day. "My wife went with me to the show. Jack said his wife had gone with him to the show. geçmiş zaman veya gelecek zaman ile ifade ediliyorsa.) Eğer aktarılan eylem. Örneğin: • • She said.) Eğer aktarılan konu. (Her gün TV izlediğini söylemişti. genel geçer bir olayı anlatıyorsa geniş zaman kullanılır. Examples: . şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi. (Testin zor olduğunu söylüyor. Örneğin: • • • He says the test is difficult.I'd rather stay at home. geniş zaman. kullanılan zaman aynı kalır.) Jack will say that he comes to school every day. dedi. Örneğin: • • • He said the test was difficult.) 53 ."would rather" kalıbından sonra doğrudan fiil gelir ve ek almaz." (Çocuklarımı getirmek istiyorum”. dedi. zamirin cümlede geçen nesne ile uyumlu hale gelebilmesi için zamiri de değiştirmek gerekir. Örneğin: • The teacher said that phrasal verbs are very important. (Jack. Genellikle konuşma dilinde kullanılır. (Jack her gün okula gittiğini söyledi.) REPORTED SPEECH Indirect Speech (‘reported speech’ de denir) birisinin söylediği cümleyi aktarmaya denir.) Zamir ve Zaman Zarflarının Değiştirilmesi Konuşma aktarılırken. Eğer aktarılan eylem geçmişte yapılmış ise.) Jack said he came to school every day. (Evde kalmayı tercih ederim. değişmez. "I want to bring my children. (Her gün TV seyrettiğini söyledi." (Şova karımla birlikte gittik. (Çocuklarını getirmek istediğini söyledi.) Jack said. Bu kalıp genellikle bahsedilen zamandan bir önceki geçmiş zamanla ifade edilir. (Testin zor olduğunu söyledi. cümle geçmiş zaman olur. (Jack okula her gün geldiğini söylüyor. She said she wanted to bring her children. (Öğretmen Phrasal Verbs ‘lerin çok önemli olduğunu söyledi.). (Arabayla gitmeyi tercih ederim.

She asked me if I wanted to come with her. ”Paris’te yaşadığını söyledi. dedi. He said." Indirect Speech He said he lived in Paris. “Dave. dedi. yakın geçmiş zaman ve past perfect zaman da dahil olmak üzere hepsi past perfect tense çevrilmiştir. dedi He said. olur. "I have visited London twice.” Londrayı iki kez ziyaret ettiğini söyledi. nerede. ”Yemeğini çoktan yediğini söyledi. "Where did you go last weekend?" Dave. geçmiş zaman veya gelecek zamanla uyumlu hale getirmek için zaman zarflarını da değiştirmek gerekir.” olur. Örneğin: • • She said.” He said he had already eaten." “Akşam yemeğini pişiriyorum”. Not: Geçmiş zaman.” • • 54 . Evet/Hayır ile başlayan soru cümlelerini aktarırken (if) “eğer” kullanılır. He said.” He said he was going to find a new job. (Jack. Direct Speech He said. He said. cümleye bu soru kelimeleriyle başlamak gerekir. "Why are you studying English?"Niçin İngilizce çalışıyorsun? diye sordu.” He said he had visited London twice. "I had already eaten.geçen hafta nereye gittiğimi sordu. Dave asked me where I had gone the previous weekend. Jack said. "Do you want to come with me?" “Benimle gelmek ister misin?” diye sordu. “Bana. Dave asked. "I went to New York last week.” olur." “Geçen hafta New York’a gittim”. "I live in Paris.) Indirect Questions Soruları aktarırken özellikle cümlelerin dizilişine dikkat etmek gerekir. ne zaman gibi soru kelimelerini kullanırken." “Londra’yı iki kez ziyaret ettim”. "I am going to find a new job. "*" İşaretlenmiş cümlelere özellikle dikkat edin.” olur.” He said he was cooking dinner.” He said he had gone to New York the week before. dedi. dün şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi. onunla gidip gitmeyeceğimi sordu. (Çocuklarını yarın getirmek istediğini söyledi.). “Geçen hafta nereye gittin?” diye sordu. "I want to bring my children tomorrow. dedi." (Çocuklarımı yarın getirmek istiyorum).Konuşulan anı." (Dün şova karımla birlikte gittik). He asked. She asked me why I was studying English. ”Akşam yemeğini pişirdiğini söyledi. "I am cooking dinner." Ben yemeğimi çoktan yedim”. Niçin. Aşağıdaki tabloda aktarılmış cümleler. geniş zaman.” dedi. “Bana niçin İngilizce çalıştığımı sordu. He said. "My wife went with me to the show yesterday." “Paris’ te yaşıyorum. ”Geçen hafta New York’a gittiğini söyledi. Örneğin: • She asked. dedi. geçmiş zamanda kullanılmıştır.

.” He said he would give Jack a call. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.) Aşağıda reflexive pronoun'ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir. "I must give Ken a call. çünkü bu cümlede "beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. .” He said he had to give Ken a call." “İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyorum." ”Ken’i aramalıyım.” He said he had to give Ken a call. ”İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığını söyledi. ”Doktora görünmesi gerektiğini söyledi. dedi. * He said. ”Jack’i arayacağını söyledi. ." “Ken’ i aramam gerekiyor”. dedi. ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi.” dedi. Yeni bir iş bulacağını söyledi. * He said. "I should see a doctor" “Doktora görünmeliyim”. * He said. dedi." “Denver’lara gidebilirim”. dedi. dedi. "kendisi". He said. Bu cümle yanlıştır. dedi. I you he she we they me you him her us them myself yourself/yourselves himself herself ourselves themselves Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın. He said. "I have to give Ken a call. "I may buy a new car.” ”Jack’i arayacağım”. He said.” He said he could come that night. dedi." “Yeni bir araba satın alabilirim”. dedi. Bu cümle de yanlıştır. He said. .I cut me with a knife. “. (Kendimi bıçakla kestim." “Bu akşam gelebilirim”.”Denver’lara gidebileceğini söyledi. "I will give Jack a call.Beni bıçakla kestim. * He said. "I can come tonight. “kendimiz" gibi anlamlara gelir. "I have been working on that project for over two weeks.” He said he should see a doctor. "I might go to Denver.” He said he might buy a new car.I cut myself with a knife.” He said he had been working on that project for over two weeks. "me" beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.” He said he might go to Denver. ”Bu akşam gelebilileceğini söyledi.” REFLEXIVE PRONOUNS Aşağıdaki tabloda en sağ kolonda gözüken zamirler "reflexive pronouns" olarak adlandırılır ve Türkçe'de "kendim".“Yeni bir iş bulacağım “. ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi. 55 . ”Yeni bir araba alabileceğini söyledi.

(No-one else had any. (Kendisini aynada gördü. Adjective (yalın) High (yüksek) Dark (koyu) Tall (uzun) Brave (cesur) Comparative (üstünlük) higher (daha yüksek) darker (daha koyu) taller (daha uzun) braver (daha cesur) Superlative (en üstünlük) the highest (en yüksek) the darkest (en koyu) the tallest (en uzun) the bravest (en cesur) 2. (Bazen kendimle konuşurum. (=tek başına) That man is talking to himself. Birincisi “daha” anlamında olan “comperative”. Sıfatlarda Mukayese Sıfatlarda mukayese hece sayısına göre yapılır. superlative “the . superlative “the most” ekleri ile yapılır. (Kendini vurdu) (kendi kendini) . referring to the subject (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak) I bought a present for myself.When the subject and object are the same (Özne ve nesne aynı olduğunda) I hurt myself. .) He saw himself in the mirror. karşılaştırma” demektir. (Grup kendine "Dire Straits" diyor. Adjective (yalın) Expensive (pahalı) Comperative (üstünlük) more expensive (daha pahalı) Superlative (en üstünlük) the most expensive (en pahalı) 56 .) They paid for themselves.As the object of a preposition. (Kendimi incittim) (kendi kendimi) The band calls themselves "Dire Straits". (No-one else will help me. ikiden fazla hecelilerde ve iki hecelilerde olmak üzere maddelere ayırarak konuyu işleyeceğiz. Önemli iki mukayese yapısı vardır.) COMPARISON “mukayese. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.) Tek Heceli Sıfatlarda Tek hecelilerde comperative “er”....- She fell off her bicycle and hurt herself. Şimdi bunu sıfat ve zarflarda ayrı ayrı görelim.) Refl exive Pronoun ne zaman kullanılır? Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır..) They ate all the food themselves. .When you want to emphasize the subject (Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda) I'll do it myself. Her dilde olduğu gibi İngilizce’de de sıfat ve zarflar her biri kendi arasında mukayese edilebilir. (Kendi hesaplarını ödediler. He shot himself... Bu yüzden tek heceli sıfatlarda.est” ekleri ile yapılır. She did it by herself (=alone). 1.. Diğer dillerde bu yapılar kolay olmasına rağmen İngilizce’de biraz karışıktır.) İkiden Fazla Heceli Sıfatlarda İkiden fazla heceli sıfatlarda comperative “more”.) I sometimes talk to myself. Kendi kendine yaptı.. ikincisi bir grup içinde “en iyi” anlamında ”superlative” yapısıdır.

.) İki Heceli Sıfatlarda İki heceli sıfatlarda durum biraz daha karmaşıktır.... “of” olduğu için superlative’dir deyip. Çünkü comperativede kıyas iki kişi veya nesne arasında yapılır. şıklardan “the most”u işaretliyoruz.est” ekleri ile diğerleri “more ve the most” ekleri ile yapılır. Genelde kullanılmaz.) Eğer kıyas. informative. Ama işi daha çok karmaşık hale getirmek için of’tan sonraki yapıyı başa alarak sorarlar.. Aslında bu konu daha karmaşıktır. My son is the most intelligent student of all his friends. Soru şekli Your article is the most informative (article) of all the article we have received.. Eğer “than” eki yoksa bu comperative değildir. kişinin emsalleri arasında ise “of” edatı kullanılır.. I am older than you (are) (Ben sizden daha yaşlıyım.. your article is .) “of veya in” edatları oldumu mutlaka superlative gidilmelidir. KPDS’de comperative bir yapı sorulursa mutlaka bir “than” eki vardır ve cümlede bu ek aranmalıdır. 57 . (Bu kamera sizinkinden daha pahalıdır.Interested (ilgili) Frightening (ürkütücü) more interested (daha ilgili) the most interested (en ilgili) more frightening (daha urkütücü) the most frightening (en ürkütücü) 3. Burada “than” olmadığı için comperative değil.. Superlativede kıyas ikiden fazla kişi veya nesne arasındadır. (Oğlum sınıftaki en çalışkan öğrencidir....) Sıfatlarda comperative durumunda yukarıdaki cümlede parantez içinde gösterilen fiil opsiyoneldir.. This camera is more expensive than yours.. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır...) Eğer kıyas. Narrow (dar) Happy (mutlu) Simple (basit) narrower (daha dar) happier (daha mutlu) simpler (daha basit) the narrowest (en dar) the happiest (en mutlu) the simplest (en basit) Bunların dışında kalan iki heceli sıfatlar “more ve the most” ekleri ile mukayese edilir. Of all the article we have received. Bu temel şekli ile konuyu öğrendikten sonra başka gramer kitaplarından çalışılabilir.. Bu durumda superlative aranmalıdır. Şimdi örneklerle konunun KPDS ile ilgili boyutunu irdeleyelim... (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.) My son is the most intelligent student in the classroom. Bu konudan en yaygın olarak sorulan soru şekli budur... kişinin bulunduğu yere (konuma) göre ise “in” edatı kullanılır. Ama zarflarda önemlidir....) Şeklinde cümleyi boş bırakarak sorarlar... En anlaşılır sade halde verilmeye çalışıldı. (Oğlum arkadaşlarından en çalışkan olan öğrencidir.. Bunlardan üç tanesi tek heceliler gibi “er ve the..

özne çoğul ise tümleç çoğul olmak zorundadır.. Eğer “the most lenient”i seçersek “o hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdir” anlamı çıkar ki yanlıştır. (O kardeşi kadar zekidir.... 4.. Superlative’ de özne – tümleç uyumu: Özne ve tümlecin tekil – çoğul açısından uyumunu ve yapının superlative olduğunu görmek soruyu çözmüş olmak demektir.. He is . 3. The same + noun + as şeklindedir...) İpucu: Aradaki kelimenin sıfat/zarf mı yoksa isim mi olduğunu tespit etmek gerekir.....as She is as intelligent as her brother.... Eğer bu iki edattan biri varsa mutlaka superlative’e gidilmelidir.. Bu edatların başa alınarak karmaşık bir şekilde sorulması: Burada dikkatli olup yapıyı görebilmek gerekir.... Equality Sıfat ve Zarflarda “.. Yapı olarak “as/ so.. Bu özellikten de soru gelebilir.... He is the same age as I am. “.....as Olumsuz: as/so. Öncekinden farkı araya bir isim gelmesi ve as’in the same’e dönmesidir. Burada özne – tümleç uyumu aranmalıdır.) Yukarıdaki örnekte iki kişinin karşılaştırılması vardır.... “İn” ve “of” edatlarının kullanımı: Mukayese konuma göre ise “in”. Than’ in olup olmaması durumu: Varsa “comperative” dir yoksa superlative aranmalıdır. Araya sıfat veya Zarf gelir. Sıfatlarda comparision konusundan gelebilecek soruları ve nasıl yaklaşılması gerektiğini özetlersek. emsallere göre ise “of” edatı kullanılır.as” şeklindedir...e kadar” anlamına gelen eşitlik yapısıdır. 2.ile aynı” olarak çevrilir. (O zeki olduğu kadar çalışkandır da.lenient managers we have ever had. He is as intelligent as hardworking.Böyle sorularda bir de özne – tümleç uyumuna çok dikkat etmek gerekir..) Katlamalı İfadelerde The same. Özne tekil ise tümleç tekil... (O kardeşi kadar zeki değildir. (O benimle aynı yaştadır.........) She isn’t as/so intelligent as her brother.. 58 . 1.. (O hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdendir.as şeklindedir.....) The most One of the most Doğru cevap “one of the most” dur. Bu yapıda ayrıca bir kişinin iki meziyeti de karşılaştırılabilir............. Olumlu: as. Sorulabilen bir kalıptır.....

the most yapısı sorulabilir.(manager) (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir. (O benim ablamdır. Adjective (yalın) Good (iyi) Bad (kötü) Many. (Bu yazar şu ana kadar gördüğümüz en seçkin yazardır. Eğer özne tekil ise tümleç tekil (one).the most” yerine farklı sözcükler türetilmiştir. 3. Şu ana kadar (ever. He is the oldest student in the classroom.) Bu şekildeki kıyaslamalarda ikinci isim opsiyoneldir. özne çoğul ise tümleç çoğul (ones) olacaktır. This manager is more capable than the previous one. İyi bilmek gerekir.) She is my elder sister.) KPDS’de bu yapının üç yönü sorulabilir: 1.est veya more .. Birincisi genellikle sıfatlarla kullanılır.) This writer is the most distinguished that I have ever seen. 2. (O sınıftaki en yaşlı öğrencidir. much (çok) Little (az) Old (yaşlı) Comperative (üstünlük) better (daha iyi) worse more less older elder Far (uzak) farther further Superlative (en üstünlük) the best (en iyi) the worst the most the least (few kurallıdır) the oldest the eldest (kardeşler arasında) the farthest (mesafe olarak) the furthest (soyut olarak) Not: Özellikle ilk dördü çok önemlidir. Onun yerine “one veya ones” kullanılabilir. İkincisinin kullanımını sonra göreceğiz.) 59 . kullanılmayabilir. Bu cümleyi ayrıca değişik kelimelerle birkaç defa yazıp iyi kavramak gerekir. (Bu öğrenciler diğerlerinden daha verimlidirler. Sınavda bu iyi kavranmışsa rahatlık sağlar..) Bu zamir iki yerde kullanılır. (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir. One – ones ve that – those’ dur.the. The students are more prolific than the other ones.. Burada özne – tümleç uyumu önemlidir.. Present perfect yapısı sorulabilir Present Perfect yapısı her zaman superlative’de kullanılabilir. Düzensiz Sıfatlarda Comparision Daha önce anlatılan comparision yapısına uymayan sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir.This manager is more capable than the previous. so far . Bunlarda comparision için“er .vb) sözcükleri sorulabilir.

) Soru şekli 1..) Bu cümle şu şekilde de yazılabilir.) Comparision konusunun en zor sorusu bu yapıdaki “more than” ifadesidir.) Multiple Comparisons Çok . (Bu film şu ana kadar izlediğim en iyi filmdir.) Bu yapıda “. three times.) sorulabilir. Sıfatların kıyaslamalarının iyi anlaşılması bu konuya çok iyi bir hazırlık olur. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kat artmış. Maddeler (iki madde ve düzensizler olmak üzere) halinde zarfların kıyaslamalarını açıklamaya çalışalım. 3... present perfect ve şu ana kadar ifadelerine dikkat ediniz. Zarflarda Mukayese Zarflar da sıfatlar gibi kendi aralarında kıyaslanabilirler. 2. katlı karşılaştırma olup. Çünkü orada anlatılan kurallar zarf kıyaslamaları için de geçerlidir. as money as) sorulabilir To double: iki kat artmak To triple: üç kat artmak To quadruple: dört kat artmak Our population has doubled over the last twenty-five years. Bir kez KPDS’de sorulmuştur. I have twice books as many as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim. twice.) Superlative.) He has twice as much money as I do. KPDS’de en çok sorulan yapıdır. much ve many ayırımı sorulabilir katlama sözcüğü (once.. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kattan daha fazla artmış. As many as: sayılabilenler için kullanılır. Tüm kalıp (as much as. 60 .. As much as: sayılamayanlar için kullanılır I have twice as many books as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.This is the best film I have so far watched. This study is not worse than the previous one. Our population has more than doubled over the last twenty-five years.. (Bu çalışma öncekinden daha kötü değildir. (O benden iki kat daha fazla paraya sahiptir. Gerek sıfatlarda gerekse zarflarda kat ifadesinden sonra “as many/much as” ifadesi yazılır..daha fazla” ifadesi nasıl eklenebilir? (iki kattan/üç kattan/dört kattan daha fazla) Yardımcı fiil ile temel fiil arasına “more than” yazılarak bu anlam verilir.

He has a better English than my English..) Birinci cümlede “better” sıfat.est” ile yapılır. (Eşim benden daha dikkatli bir şekilde araba kullanır. Yani sıfattan “ly” eki ile türetilmemiştir.) Eğer yukarıdaki cümleyi “than my wife” ile bitirirsek “Ben futbolu eşimden daha fazla severim” anlamı çıkar ki bu da tehlikeli bir durumdur. kişilerin yaptığı eylemlerdir. (O benim İngilizcemden daha iyi Bir İngilizce’ye sahiptir.1. (O tüm arkadaşlarından en dikkatli bir şekilde araba kullanır. I like football more than my wife like does. Bir fiil söylemek zorundayız.. She drives the best carefully of all her friends. Equality 61 .) Düzensiz Olan Zarflarda: Sıfatlarda olduğu gibi düzensiz zarflarda da comparison için kelimeler türetilmiştir. Bu yüzden comperative yapısında sonda “than I me” diyemeyiz.) He speaks better than I do.) Sonuna “ly” alan Zarflarda: Bunlarda kıyas “more ve the most” ile yapılır.) Sonuna “ly” almayan Zarflarda: Bunlarda kıyas “er ve the. Çünkü karşılaştırılan iki eylemdir. (Ben futbolu eşimin sevdiğinden daha fazla severim.) Not: Zarf comparisonlarında karşılaştırılan kişiler değil. Adverb (yalın) Quickly (hızlı) Carefully (dikkatli) Comparative (üstünlük) more quickly (daha hızlı) more carefully Superlative (en üstünlük) the most quickly (en hızlı) the most carefully the most fortunately Fortunately (şans eseri) more fortunately 2. Adverb (yalın) Well (iyi) Badly (Kötü) Much (çok) Little (az) Comparative (üstünlük) better (daha iyi) worse more less Superlative (en üstünlük) the best (en iyi) the worst the most the lest Dikkat edilirse düzensiz sıfat ve zarfların comparison durumları aynıdır. Adverb (yalın) Hard (sıkı) Fast (hızlı) Early (erken) Comparative (üstünlük) harder (daha sıkı) faster earlier Superlative (en üstünlük) the hardest (en sıkı) the fastest the earliest Early zarfı sonunda “ly” olduğu için birinci maddeye dahil olmalıdır diye bir düşünce akla gelebilir ama bu istisnai bir durum olup orijin olarak “ly” harfleri vardır. Bunlar kullanımlarına göre sıfat veya zarf durumuna geçerler. 3. ikincisinde zarftır. (O benden daha iyi İngilizce konuşur.) My wife drives more carefully than I do.

higher Örnek cümleler Yesterday was hotter than today. Tek heceli sıfatlar İki. ADJECTIVES (SIFATLAR) COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS Sıfatların "comparative" ve "superlative" formları İngilizce'de farklı nesneleri mukayese etmek için kullanılır. Tek heceli sıfatlar İki. Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır. üç veya daha çok heceli sıfatlar Sonu "y" ile biten iki heceli sıfatlar Sıfatın sonundaki "y"yi kaldırın ve yerine "iest" getirin.) This boy doesn’t study so hard as his brother does. much kullanma vb. (Ben senden daha mutluyum) Superlative adjective'lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız. He is unlikely to learn as much as I am. Comparative adjective'lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.) Katlamalı ifadelerde sıfatlarda as much as kullanılır.cheaper / Örnek: interesting . 62 . (Dün bugünden daha sıcaktı) interesting / difficult Örnek cümleler London is more expensive than Madrid.happier / hot .) You earn twice as much as I do (Siz benim iki katım kadar kazanıyorsunuz. (Londra Madrid'den daha pahalıdır) funny . Tek fark sıfat ve zarf kullanımından kaynaklanan (araya zarf gelme. (Bu çocuk kardeşi kadar sıkı çalışmaz. (Onun benim kadar kazanması olası değildir.Sıfatlardaki eşitlik durumu ile aynıdır.) farklardır. Sıfattan önce "the" Sıfattan önce "the most" getirin ve sıfatın sonuna getirin ve sıfatın sonuna "est" "est" ekleyin getirin. üç veya daha çok heceli sıfatlar Sonu "y" ile biten iki heceli sıfatlar Sıfatın sonuna "er" ekleyin Sıfattan önce "more" getirin Sıfatın sonundaki "y" harfini yerine "ier" getirin Örnek: cheap .funnier Örnek cümleler I am happier than you.hotter / high .more Örnek: happy .

KADAR veya NOT AS. (Londra İngiltere'deki en pahalı şehirdir) Örnek Cümleler New York is the noisiest city in the USA.. "en" kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır..happy .) ÖNEMLİ İSTİSNALAR Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.) Örnek: New York is more exciting than Seattle (New York Seattle’den daha heyecanlıdır..the highest Örnek: interesting Örnek: . This is the worst day of my life.Örnek: cheap . KADAR DEĞİLDİR.the most interesting / difficult . This is the best school in the city... Örnek: New York is the most exciting city in the USA (New York Amerika'nın en heyecan verici şehridir.superlative Örnek Cümleler This book is better than that one. AS: .the happiest / funny the most difficult .the cheapest / hot . Good • • • Good . Bad • • • Bad . 63 .the hottest / high .adjective Worse . AS: . Yani ezberlenmeleri gerekir.. (Bugün yazın en sıcak günü) Örnek Cümleler London is the most expensive city in England.superlative Örnek Cümleler His French is worse than mine..) Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken "en" uzun.adjective Better ..comparative The worst .the funniest Örnek Cümleler Today is the hottest day of the summer.comparative The best . (New York Amerika'daki en gürültülü şehirdir. Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterildiği gibi düzenli değişmezler. COMPRASIONS: KARŞILAŞTIRMALAR AS.

Eksiklik derecesinde ise.Thinner .more getirilir .. DEN DAHA AZ) dan / den daha... anlamını katar) ancak sonu “y” ile biten sıfatlarda –y kaynaştırma harfi kalkar ve – ier olur. Krokodiller.Brown Bay Brown. THAN (..PROPORTION / ORANLAMA A. Mr.) The + adjective +r + er + ier The + adjective +r + er + ier - The longer you wait. dir No-name silver / silver CD-Rs are less cheap than Sony CD-Rs. aligatörler kadar tehlikelidir.more beautiful .more afraid . Bayan Brown’dan daha az dikkatlidir. Spiders are less dangerous than snakes..Greyer .more nervous .. - - 6.. Crocodiles are not as dangerous as snakes.more obscure 34Aşağıdaki sıfat veya belirteçleri üstünlük dereceleri yoktur..Brown is less careful than Mrs.“ – d / ed / ful/ing / ive/ly/ous/re gibi son harflerle bir de iki veya daha fazla heceli sıfatlarda sıfatın başına . Krokodiller. in / inner : daha içeride out / outer : daha dışarıda up / upper : daha üstte 5.daha ( sıfatın sonuna .er eki getirilir . No name gümüş CD-ler Sony Cdlerden daha az ucuzdur...Bigger .er eki getirilir ve cümleye daha . Örümcekler yılanlardan daha az tehlikelidir.Narrower ... . 1. o kadar çok kazanırsın 64 .Earlier .Thicker . the more you gain Ne kadar çok beklersen.more tired .... LESS .Crocodiles are as dangerous as alligators. yılanlar kadar tehlikeli değildir.more quickly .Tek heceli sıfatlarda ..more charming . here now once then there very Eşitlik derecesi belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır.Finer .more attractive .Better 2.

Greyest 9.est eki gelir .Here -now -once . o kadar çok kazanırsın. The more shipments you make the more orders you can place. .up / uppest : belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır en içeride en dışarıda en üstte 12. .d / -ed / -ful / . 7. Ne kadar çok para ödersen . The more money you pay.Ancak iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteçlerde. o kadar çok not alırsın. the more goods you buy. Afraid quickly -tired -nervous -beautiful -obscure -charming 10-Yine aşağıdaki sıfat ve belirteçlerin en üstünlük dereceleri yoktur.out / outest : . Ne kadar çok yersen . Ne kadar çok sevkıyat yaparsanız.in / inest : . P & O Line is the least expensive line therefore it is preferred by a lot of importers 65 . The more adjective (sıfat) The more adverb (belirteç) - B-) The more adjective (sıfat) The more adverb (belirteç) - The more questions you solve. o kadar çok sipariş alırsınız.a-o-u-e-i gibi sesli ünlü harfle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkmaz ve – iest / eki gelmez onun yerine direkt .- The earlier you get up.Sessiz bir harfi izleyen – y harfiyle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkar ve – iest / -y harfi olmayanlarda ise .est eki gelir Early – earliest Rich – richest Big – biggest Small – smallest Fine – finest Narrow – narrowest 8. The more you eat. o kadar çok mal alırsın. Ne kadar çok çalışırsan. o kadar erken okula gidersin. .ive / -ly / -ous / -re son harfleriyle biten iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteçlerde başa the most ibaresi getirilir. o kadar çabuk büyürsün The more you work the more you earn.Then -there -very 11-Eşitlik derecesi . the quickly you grow.THE LEAST ADJECTIVE . the more grades you obtain. the earlier you go to school. Ne kadar çok problem çözersen. Ne kadar erken kalkarsan.Cats are the least dangerous animals.Kediler en az tehlikeli olan hayvanlardır.Grey .

bu nedenle pek çok ithalatçı tarafından tercih edilmektedir.- P & O hattı en az pahalı olan bir hat olup. Olmak Başlamak Gelmek Eğmek /bükmek /bükülmek Isırmak /rahatsız etmek/sokmak Esmek / üflemek / sürüklemek Kırmak/kırılmak Getirmek Yayın yapmak/yayınlamak İnşa etmek Satın almak Yakalamak / yetişmek Tercih etmek Gelmek Mal olmak Kesmek Kazmak Yapmak /etmek Çizmek İçmek Sürmek / araba kullanmak Yemek Düşmek Beslemek / yedirmek Hissetmek Dövüşmek/savaşmak Bulmak Uymak / uyuşmak Uçmak Unutmak Bağışlamak Donmak /dondurmak Almak /elde etmek / olmak / ilgilenmek/ulaşmak Vermek Awake Be Begin Come Bend Bite Blow Break Bring Broadcast Build Buy Catch Choose Come Cost Cut Dig Do Draw Drink Drive Eat Fall Feed Feel Fight Find Fit Fly Forget Forgive Freeze Get Give Awoke Was Began Came Bent Bit Blew Broke Brought Broadcast Built Brought Caught Chose Came Cost Cut Dug Did Drew Drank Drove Ate Fell Fed Felt Fought Found Fit Flew Forgot Forgave Froze Got Gave 66 . Uyanmak – uyandırmak-harekete geçmek –harekete geçirmek – farkına varmak.DÜZENSİZ FİLLER Arise Arose Arisen Awoken -awaked Been Begun Come Bent Bitten Blown Broken Brought Broadcast Built Brought Caught Chosen Come Cost Cut Dug Done Drawn Drunk Driven Eaten Fallen Fed Felt Fought Found Fit Flown Forgotten Forgiven Frozen Got Given Kalkmak-doğrulmak-ortaya çıkmak-doğmak-yükselmekmeydana gelmek –baş göstermek. IRREGULAR VERBS .

Go Grow Hang Have Hear Hide Hit Hold Hurt Keep Know Lay Lead Leave Let Lend Lie Light Lose Make Meet Pay Put Quit Read Ride Ring Rise Run Say See Sell Send Set Shake Shoot Shut Sing Sit Sleep Went Grew Huung Had Heard Hid Hit Held Hurt Kept Knew Laid Led Left Let Lent Lay Lit-lighted Lost Made Met Paid Put Quit Read Rode Rang Rose Ran Said Saw Sold Sent Set Shook Shot Shut Sang sat Slept Gone Grown Hung Had Heard Hidden Hit Held Hurt Kept Known Laid Led Left Let Lent Lain Lit –lighted Lost Made Met Paid Put Quit Read Ridden Rung Risen Run Said Seen Sold Sent Set Shaken Shot Shut Sung Sat Slept Gitmek Yetişmek/büyümek /gelişmek Asmak Sahip olmak İşitmek /haber almak Saklamak Vurmak / çarpmak/ varmak/ ulaşmak/darbe indirmek Tutmak /elinde tutmak İncinmek/incitmek/acıtmak Tutmak/saklamak/alıkoymak Bilmek Yaymak/yerleştirmek /döşemek / hazırlamak Kılavuzluk-önderlik etmek/yol göstermek Ayrılmak-bırakmak-terk etmek İzin vermek-kiraya vermek Ödünç vermek Yatmak-uzanmak-yalan söylemek Aydınlatmak-ışık vermek Kaybetmek Yapmak-hazırlamak Buluşmak-toplanmak Ödemek Koymak Vazgeçmek Okumak Binmek”araca” Zil çalmak Yükselmek /doğmak /ortaya çıkmak kalmak / meydana gelmek Koşmak Söylemek / demek Görmek Satmak Göndermek Kurmak/işletmek/ayarlamak/ saptamak/belirlemek/ gerçekleştirmek El sıkmak-sallamak-sarsmak – karıştırmak Ateş etmek / ateş ederek adam öldürmek – yaralamak / atmak Kapamak-kapatmak-kapanmak Şarkı söylemek Oturmak Uyumak 67 .

Slide Speak Spend Spread Stand Steal Stick Strike Swear Sweep Swim Take Teach Tear Tell Think Throw Understand Upset Wake Wear Win Withdraw Write Slid Spoke Spent Spread Stood Stole Stuck Struck Swore Swept Swam Took Taught Tore Told Thought Threw Understood Upset Woke Wore Won Withdrew Wrote Slid Spoken Spent Spread Stood Stolen Stuck Struck Sworn Swept Swum Taken Taught Torn Told Thought Thrown Understood Upset Wokenwaked Worn Won Withdrawn Written Sessizce gitmek – kaymak Konuşmak Para harcamak-tüketmekgeçirmek . Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Yarın babasını hastaneye götürecek. 68 .bitirmek-yitirmek Yaymak sermek-bölmekbölüştürmek Ayakta durmak – dikilmek – durmak – beklemek Çalmak – hırsızlık yapmak Saplamak – koymak-sokmaktakmak-yapıştırmak Vurmak-çarpmak-grev yapmakçalmak-etkilemek Ant içmek Süpürmek Yüzmek Almak –götürmek-kiralamakkazanmak-üstlenmek-kabul etmek-tutmak Öğretmek Yırtmak-yırtılmak Demek-söylemek-anlatmak Düşünmek Atmak-fırlatmak-düzenlemek Anlamak Devirmek-bozmak-devrilmek-alt üst etmek-üzmek-Rahatsız etmek -keyfini kaçırmak Uyanmak-uyandırmakcanlandırmak -harekete geçirmek Giymek-giyinmek Kazanmak Çekmek-geri çekilmek Yazmak PREPOSITIONS İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Sonuç olarak preposition ( edat ) olarak adlandırdığımız bu ekler de kelimelerin başlarına gelir. Türkçe’de yüklem sonda bulunduğundan cümle kuruluşu sona doğrudur ve bu ekler kelimelerin sonlarında bulunurlar oysa İngilizce’de yüklem baştadır ve cümle kuruluşu başa doğru gider. He götürecek his baba ye hastane yarın He götürecek his baba to hastane yarın.

in on under for from içinde üzerinde altında için. dır-dir den-dan at with about to between de-da ile hakkında ye-ya arasında Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz . in in in in in in bahçe okul İstanbul üç saat 1945 Haziran bahçede okulda İstanbul’da üç saat içinde 1945’te Haziran saat 5 ‘de tahtada evde at 5 at tahta at ev on on on on masa cadde Pazartesi duvar masada caddede Pazartesi duvarda Linda ile benimle Peter için bizim için günlerdir yıllardır İzmir’e okula işe with Linda with me for for for for Peter us günler yıllar to İzmir to okul to iş 69 .Türkçe’de Okulda Bahçede Yıllardır Masada üç saat içinde kitap hakkında Tom ile ağacın altında Ankara’dan Okula İngilizce’de da okul de bahçe dır yıllar da masa içinde üç saat hakkında kitap ile Tom altında ağaç dan Ankara a okul Aşağıda karşımıza çıkabilecek en temel kelimeler verilmiştir.

en geç ye. on Monday on Saturday on Friday Aylarda “in“ kullanılır. across Against opposite Behind at the back of çaprazında karşısında karşısında arkasında arkasında at the beginning of at the end of through into onto on the corner of on the left of on the right of on over in until by to under with without for başlangıcında sonunda içine doğru içine doğru üzerine doğru köşesinde solunda sağında üzerinde üzerinde içinde …. Günlerde “on“ kullanılır.civarında yanında yanında ötesinde.to bahçe from Manisa from you bahçeye Manisa’dan senden between them onların arasında about mektup mektup hakkında under masa masanın altında 1. Kendi Anlamlarında Kullanımları: Daha evvel de değindiğimiz gibi tüm preposition’ların kendi orijinal anlamları vardır ve bunlar cümle içinde isimlerin önlerine gelerek onları “ yer-zaman-özellik “ olarak konumlandırırlar.kadar kıyısında. Dikkatle inceleyerek aralarındaki kullanım farklarını ayırt etmeye çalışın. Aşağıda ise yine orijinal anlamlı preposition’ların tarihlerle kullanımları verilmiştir. in June in July in April Saatlerde “at“ kullanılır. at 5 o’clock 70 Pazartesi günü Cumartesi günü Cuma günü Haziranda Temmuzda Nisanda saat 5’de . Bunlar isimlerin önlerine gelerek onlara anlam derinliği katarlar.ya altında ile siz-sız İçin .dir-dır in front of at the bottom of in the middle of at the top of at Around Beside Next to Beyond near from Among Between önünde en altında ortasında en üstünde de-da etrafında.ardında yakınında den-dan arasında arasında Yukarıda en genel hatları ile en çok kullanılan preposition’lar verilmiştir.

since 1946 since December since last night since Monday since 2 o’clock Sürüklemelerde “until“ kullanılır.at 8 o’clock at 7. in two hours in five minutes in ten seconds in 15 years Sürüklemelerde “for“ kullanılır. for years for 25 days for 2 weeks for a long time Sürüklemelerde “since“ kullanılır.15’de on buçukta iki saat içinde beş dakika içinde on saniye içinde 15 yıl içinde yıllardır 25 gündür 2 haftadır uzun zamandır 1946’dan beri Aralıktan beri dün akşamdan beri Pazartesinden beri saat 2’den beri sabaha kadar geçen yıla kadar saat 6’ya kadar şimdiye kadar en en en en geç geç geç geç Noel’e kadar 1 Haziran’a kadar gelecek yıl bu zamana kadar yarına kadar 1978 yılında 1954 yılında Noel’de şafakta sonunda en sonunda ilk önce öğleyin gece yarısı geceleyin öğleyin derhal günün batışında başlangıçta evde . in 1978 in 1954 Özel durumlarda “at“ kullanımı at Christmas at dawn at last at long last at first at midday at midnight at night at noon at once at sunset at the beginning at home 71 saat 8’de 7. until morning until last year until 6 o’clock until now Sürüklemelerde “by“ kullanılır. by Christmas by the 1st of June by this time next year by tomorrow Sayısal tarihlerde “in“ kullanılır.15 at half past 10 Zaman dilimi içinde “in“ kullanılır.

2.. İngilizce’de ise edatlar isimden önce gelirler. devam etmek Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır. Çünkü edatların İngilizce’deki kullanımı Türkçe ile terstir. Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar... tek başlarına kullanılmayan. Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir.. 1.. Biz yüze yakın sıklıkla görülebilen edatları öğreneceğiz. Bu kelimelere “ deyimsel fiiller “ denir. Ek Halinde Anlam Değiştiren Özellikte Kullanımları: Bu kategoride ise preposition’lar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaybettirip onlara yeni anlamlar verirler. Aşağıda yer alan örneklerdeki eklerin hiç bir anlamlarının olmadığına dikkat edin. bırakmak carry on devam etmek go on devam etmek find outöğrenmek PREPOSITION KULLANIMLARI Anlamları Olan Ek Halinde Anlam Değiştirmeyen Anlam Değiştiren on masa. bir isim ile kullanılıp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır.maddede preposition’ların orjinal anlamları üzerinde duruldu. Edatlar isim ile beraber kullanıldıklarından İngilizce’de üç kullanım yerleri vardır.) Gerundlar ile for money for them for learning Bir cümlede çeviri yaparken edatların etkilediği ismi bulmak problemlidir.. Ek Halinde Anlamsız Olarak Kullanımları: Dikkat edilirse 1. Fakat her zaman preposition’lar kendi orijinal anlamlarını vermezler.. listen to look forward to have difficulty in angry with happy with dinlemek dört gözle beklemek zorlanmak kızgın olmak mutlu olmak insist on ısrar etmek interested in ilgilenmek afraid of korkmak look at bakmak point at doğrultmak 3. Bazı isim.. ısrar etmek Ek Halinde go on. Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir. Ama ismi nitelemezler. Unutmayın ki tüm bunlar zaman içinde kulanıla kullanıla öğrenilecek şeylerdir. İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır. Basit Edatlar 72 ..) Zamirler ile 3.) İsimler ile 2. Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır. Artık kelime ve preposition’lar kendi anlamlarını yitirmiş üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Basit ve kompleks olmak üzere iki gruba ayırarak edatları öğreneceğiz. sıfat veya fiillerin sonlarına eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevi üstlenirler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve öylece kelimelerde birlikte bilinmeleri gerekir. masada insist on. give carry go find vermek taşımak gitmek bulmak up on on out yukarısı üzerinde üzerinde dışarısı give up terk etmek.

. bakımından . .e göre (kıyaslamada) .. ...den dolayı Because to In view of KPDS’ de genelde bu iki gruptan soru gelmektedir......sız Of: ...dan. 1.den sonra Before: .....den önce With: ile Without: . (somut olarak) Out of: .. dışında (tek başına kullanılmaz....) Komplex Edatlar In spite of: .nın (telâffuzu hafif bir “v” sesi iledir) Off: haricinde. Bu kullanımda artık edat değildir........nın yanında Over: üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılırsa sonrasındaki kelimeye “aşırı. yukarıda Down: aşağıya.In: içinde (sabit durumda ve dışında olmayan) At: …de..e göre (görüş belirtirken) 73 ..nın yakınında.dan (soyut olarak) Beyond: ötesinde Behind: arkasında Beneath: (yerin) altında Beside: .. tarafından... .den.. . fazla” anlamını katar.e ilişkin With regard to About In case: In the event of In terms of: With respect to: According to: ..da Into: içinde (hareket olduğunda) On: üzerinde (statik olarak) Onto: üzerinde (dinamik olarak) Under: altında Up: yukarıya.nın yanına. bitişiğinde Like: gibi Unlike: aksine As: olarak From: . .den başka....) By: ile.durumunda itibariyle.e yakın Next to: .. aşağıda After: .den.... . “of” olarak telâffuz edilir. değimselleşmiş kalıplarda..e rağmen Despite: Due to Owing to On account to: .e kadar Near: . Regarding Concerning As regards: ..

In addition to: Instead of In place of Rather than: Apart from: Prior to Before Unlike ...e oranla In proportion to For my part: bana göre By way of: yoluyla By means of: vasıtasıyla Except = except of.. About - hakkında den sonra e İlgili olarak e üzere aşağı yukarı -We talked about market situation in our fax..den önce In contrast to .cek yerde .hem..e ilaveten . İngilizce’de en çok kullanılan edatlar aşağıdaki gibi olup bunları en az birer örnekle daha da iyi kavramaya çalışalım.nın yerine.. yanı sıra In relation to ... -We want you send us a proforma invoice about this shipment..dışında From the point of view of In terms of bakımından With regard to For my part bana göre As far as I am concerned As well as In addition to ayrıca. .hariç.nın aksine Different from As well as: hem. Ancak cümlelerde kullanılışlarına göre cümlenin veya deyişlerinin anlamlarını pekiştirirler..... yanı sıra Besides Apart from PREPOSITIONS Edatların genel olarak tek başlarına bir anlamları yoktur.den başka .den ziyade . 74 ... .... -We will close your balance about Friday.... -Vessel is about to sail from the port..

-Due to bad weather all the roads are closed along 20 km. -İddianız karşısında davanızı inceledik. -All cargoes are above normal level of store. -Malları teslimat mukabili teslim edebiliriz. -Önümüzde yaklaşık sekizden fazla gemi var. Among -arasında -Among the addresses which we have received. Across -karşıdan karşıya -öbür tarafa -karşı -den sonra (yer) -den sonra(zaman) -den sonra (sonuç) -yanısıra -nın sonucu olarak -We have passed across by boat. Against -karşısında -mukabili -için -a zıt olarak -e karşı -We have searched/examined your case against your claim. -We can deliver the good cash against delivery.. -Karşıdan karşıya feribotla geçtik. Above -den yukarı -ötede -den fazla -Tüm yükler deponun normal seviyesinden yukarıdadır. -Kalan bakiyenizi Cuma’dan sonra kapatacağız. -There are above eight vessels in front of our vessel. -We will ship the goods after İstanbul to İzmir. -Gemi limandan ayrılmak üzere. -Bu sevkıyatla ilgili olarak sizden pro forma faturası istiyoruz. After -Malları İstanbul’dan sonra İzmir’e sevk edeceğiz. 75 .. Along -boyunca -20 km boyunca kötü hava koşulları nedeniyle tüm yollar kapalı.-Size faksımızda piyasa koşulları hakkında bahsetmiştik.

eylem” Because of -nın yüzünden -e nedeniyle Before -den önce “zaman” -den önce “yer” -önüne -Please sign and write your name under your letter-head. -We are storing your goods beside the other storage room.. -All cargoes have heavy damaged because of humidity. At -de “yer” -de “zaman” -e “yön” -de “iş. Beside -yanına -yanında -Mallarınızı diğer deponun yanında depoluyoruz. -Valetta’dan önce Port Said’e gideceğiz. -Şu an işteyiz. -Now. -Loading has stopped because of rain. -Her gün genelde 08:30 da iş başı yaparız. -We will go to Port Said before Valetta -Bu gün saat 24:00 den önce hareket edeceğiz. -We will sail before 24:00 today. -Nem yüzünden tüm yükler ağır hasar görmüş. -There are two vessels waiting at the port.-Aldığımız adresler arasında. 76 . -Our labour time generally starts at 08:30 in everyday. Behind -arkasında -Lütfen bizim yüklerimizi kamyonun arkasına yükleyiniz. -Yağmur nedeniyle yükleme durdu. -Please load our cargoes behind of truck. Below -altına -altında -Lütfen antetli kağıdınızın altına isminizi yazıp imzalayınız.. we are at work -Limanda bekleyen 2 gemi var.

-Bu mamullerin tamamı ...arasında “zaman” Beyond -ötesinde -dışında By -ile -tarafından -vasıtasıyla -yoluyla -civarında -ile “ölçü” -önünden Concerning -e hakkında -Lütfen bize ürünleriniz hakkında bilgi veriniz. -Please go down from the next street. -Loading of the goods will be completed between 15:00/18:00 -Fabrika ile liman arası uzaklık yaklaşık 10 km’dir. şirketi tarafından imal edilmektedir. -Pls inform us concerning to your products. -Between port and factory distance is about 10 km... 77 . -These products are produced entirely by. company.nesne” . isterseniz mallarınızı oraya boşaltabiliriz. -We are sending a catalogue to you by mail. -Size posta yoluyla bir katalog gönderiyoruz.arasında“iki – .. if you want we can discharge your goods to over there. -Bu hafta içerisinde sizinkinden başka tamamlamamız gereken üç sevkıyat daha var.. Between . Down -den aşağı -Bir sonraki caddeden aşağı doğru devam edin. -We will load cargoes by railway cars to the vessel. -Malların yüklenmesi saat 15:00/18:00 arasında tamamlanacak -Free zone is beyond the port. -Malları gemiye vagonlarla yükleyeceğiz. -Serbest bölge limanın dışındadır..Besides -den başka -e ek olarak -yanısıra -There are three shipments more which we have to complete within this week besides yours..

-Loading has not continue during holiday. -In this port there are two vessels in front of ours. -Geminizi bildiğiniz üzere Ekim ayında kiralamıştık.. -İşçilerin tümü siparişlerinizi tamamlamak için çalışıyorlar. In front of -nin önünde -nin önüne -Bu limanda bizim geminin önünde iki gemi daha var. -As you know very well we had chartered your vessel in October. Except -den hariç -den başka -İki koli haricinde tüm yükümüzü teslim aldık. -We’d like to charter a 20-f container for one month. For -için -amacıyla -den dolayı -lehine -e doğru -karşılık olarak -rağmen -çünkü -From what you say they must be a big importer company of. In -de -içine -içinde 78 . nın ithalatçısı olan büyük bir firması olmalı. During -esnasında -Tatil boyunca yükleme devam etmedi.. -We have received all our cargoes except two cartons.. From -den dan -e göre -Söylediğinize göre onlar. -Bir aylığına 20-f ‘lik 1 adet konteynır kiralamak istiyoruz. -All labourers are working for complete your orders..

Near -yanına -yakınında -Tüm diğer tehlikeli maddeler diğer yüklerin yanında.-In spite of their slack-manner we could not cancel our business relations -with them due to we have signed a contract and our investments. -These fabrics are 90% of polyester. -We imported these goods from China. Into -içine -We try to produce the best quality products like famous brands. Inside -içine -Lütfen tüm mallarımızı kapalı depolara koyunuz. -Sizin yükünüz diğer kamyonumuzun içine yüklendi. In spite of -e rağmen -Yaptığımız bir anlaşma ve yatırımlarımız nedeniyle gevşek tavırlarına rağmen onlarla olan iş ilişkilerimizi bitiremedik -Please store all our goods inside the closed storage-rooms. -Your cargo has been loaded into our next truck. -All the goods are Source of Turkey. Of -nın -den “ yer” -li -hakkında 79 . -All dangerous cargoes are near other cargoes. Next to -nın yanı başında -Satış mağazamız fabrikamızın hemen yanındadır. -Our sales-store is next to our factory. Like -gibi -Ünlü markalar gibi yüksek kaliteli mamuller üretmeye çalışıyoruz.

-Your shipment will be sent date on .-nedeniyle -ile içerik -Malların hepsi Türk Menşe-ilidir../200. 80 ./200.. -Why our goods are waited outside the closed storage-room? Outside -nın dışında -Neden mallarımız kapalı alanın dışında bekletiliyor? -You have added 1000 USD as additional expenses over our first current account sheet why? Over -nın üzerinde -Bize verdiğiniz ilk cari hesap extresinin üzerine ek masraflar adı altında 1000 USD eklemişsiniz niçin?.000 USD to your account -geçe “saat” half past nine today. On -nın üstünde -de “zaman” -hakkında -e sırasında Opposite -nın karşısında -Due to a big fire all personals have left the building.... past -den daha öteye -We have remitted 10./. -Müdürün odası muhasebe departmanının karşısındadır. Out -dışarı -Büyük bir yangın nedeniyle tüm personel binayı terk etti... tarihinde gönderilecek. -Manager’s room is opposite to accounting department./. -Bu kumaşların %90’ ı polyesterlidir. -Sevkıyatınız ... -Bu malları Çin’den ithal ettik...

-Siparişleriniz uluslar arası kalite standartlarına göre üretilmiştir. -Quality of this product under our expected. -Yüklerinizi ancak vagonlar yardımıyla taşıyabiliriz. -Bu malın kalitesi umduğumuzun altında. Since Through -içinden -yardımıyla -her tarafına -We can carry your cargoes through railway cars. -All investors have become focused round the European Countries this year. Towards -e doğru -Limana doğru ilerliyoruz. Round -etrafında -Tüm yatırımcılar bu yıl Avrupa Ülkeleri etrafında odaklaştılar. -Master has right to reject damaged and unsound cargoes. -den beri -e boyunca -Grevden beri çok büyük para ve zaman kaybettik. To -e -kala “saat” -e göre/nazaran -mek için -Your order has been produced to international quality standards. -Kaptan bozuk ve hasarlı yükleri reddetmek için gerekli yetkiye sahiptir.-Bu gün saat dokuz buçukta hesabınıza 10000 dolar yatırdık. -We are going towards port . -We’ve lost a lot of time and money since strike. Under -nın altında -den aşağı 81 .

Until -e kadar -Lütfen bu ayın sonuna kadar kalan tüm bakiyenizi kapatın. Her dersimizde 15 – 20 tanesi geçecek. -Please lift up containers. Up -den yukarı -yukarı doğru -Lütfen konteynırları yukarı doğru kaldırın. Bağlaçların iyi bilinmesi halinde normaldeki sınav puanı 10. Bunların anlamları. Kolaylık olsun diye grup halinde verilecek. -Please send us bills of lading with original copies. With in . -Please do not release original bills of lading to the third parties and consignee without our written instruction. Without -meden -meksizin -siz -Lütfen bizden yazılı talimat almadan orijinal konşimentoları yükün alıcısına ve üçüncü şahıslara vermeyiniz CONJUNCTION İngilizce’ yi iyi bir şekilde öğrenme ve sınavdaki başarının büyük bir kısmı iyi bir bağlaç hakimiyetine bağlıdır.15 puan artar. Her dersin konusunu mutlaka biriktirmeden iyice çalışmak gerekir.içinde “zaman” -Tüm mallarınızı bu gün içerisinde göndereceğiz. kullanımları ve sınav boyutu ile ilgili ipuçları verilecektir. Bağlaçlar konusu gramer kitaplarında çok karmaşık halde verildiği için gerekli mesaj alınamıyor.-Please close all your balance until at the end of this month. With -ile -üzerine -yanısıra -li -Lütfen orijinalleri ile birlikte tüm konşimentoları gönderiniz. 82 . -We will dispatch all your goods within today. Bu yüzden her ders mutlaka iyi bir şekilde öğrenilerek bir sonraki derse gelinmelidir.

Ayrıca sınav açısından önemli olanlar işaretlenecektir.) Bu kullanımda “and” bağlaç değil.) ama.) veya (iki alternatiften birini seçen bağlaçtır. Özellik 2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarının olduğu cümleler kesinlikle baştan sona doğru çevrilir.) edat olarak. “Conjunction”. I studied hard and the exam seems fairly easy.) yoksa bu yedi bağlaçtan biri olamaz. Şimdi örneklerle kullanımlarını görelim. 1. Ahmet and Mehmet quarrelled. bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira” anlamındadır. “henüz”anlamında.) bundan dolayı (sonuca götüren bağlaçtır. Bir grup içinden birinin iyi öğrenilmesi diğerleri içinde geçerli olur. ) Coordinating Conjunction: İki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlardır. And: But: Or: Nor: So: For: Yet: ve (paralellik arz eden bağlaçtır. edat gibi kullanılmıştır. (Yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu.) vardır. so we postponed the match.) 83 . fakat (zıtlık bağlacıdır. Bağlaçlar aynı kullanıma sahip olduklarından grup halinde verilecektir. It was raining heavily. ancak. bağlaç olarak “halbuki” anlamındadır.Bağlaç: İki cümleciği (kelime veya cümleyi değil)birbirine bağlayan yapılardır. Coordinating Conjunction bağlaçlarına ve kullanım özelliklerine hakim olmak çok büyük fayda sağlar.) Bu kullanımda “and” bir bağlaç olarak kullanılmıştır. Bunları mutlaka iyi bilmeliyiz. bağlantı anlamına gelen “junc” kökünden türemiş olup “bağlaç” anlamındadır. (Ahmat ve Mehmet tartıştılar. bundan dolayı maçı erteledik.) ne de (or’un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır. Bunun sağlayacağı fayda ne olabilir? Cümle tam çevrilemezse bile en azından çevirinin baştan sona olduğunu bilirsek çözümde kolaylık sağlar. Bu özelliği bilmenin faydası ne olacak? Eğer sınavda ortası boş bırakılmış bir cümle var ve bağlaç soruluyorsa eğer boşluktan önce bir virgül (. Tartışmalı olmasına rağmen genelde sayılarının yedi olduğu kabul edilir. Özellik 2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarından önce mutlaka bir virgül (. Peki. Not: Bu bağlaçların uygulanmasında üç temel özellik vardır. bu özelliği bilmenin faydası nedir? Eğer sınavda cümlelerin başında ve sonunda bir boşluk varsa ve bir bağlaç isteniyorsa bu bağlaç iki cümlecik arasında olmadığı için kesinlikle bu yedi bağlaçlardan biri olamaz. (Ben sıkı bir şekilde çalıştım ve sınav oldukça kolay görünüyor. Özellik 1 : Coordinating Conjunction bağlaçları mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar.“için”. zarf olarak. Özellikle son ikisi çok iyi bilinmelidir.

Bu yüzden (. (O bizi aramadı. Bu özelliklerinden dolayı bağlaç tanımına uymazlar.) mantığı konuşmadaki duraklama içindir. Eğer böyle bir cümlenin zamanları sorulursa iki cümlecik arasında zaman uyumu aranarak çözülmemelidir. Konuşma dilinde genellikle “but” geçer.) Virgülün (. “and” paralellik arz ettiği için kendisinden sonra birinci cümlenin paralelinde gerçekleşen bir durum olacaktır. and the employer had to give in their demand. Daha sonra bu ayrıntıya değinilecektir. He studied eight hours a day. I wanted my son to be an engineer. ne de bize yazdı. or you must leave it. Şimdilik konuyu genel kuralları ile öğreneceğiz. ve işveren onların taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. ancak yine sınavda başarısız oldu. Yukarıdaki örneğe dikkat ediniz. ancak yarın gitmek için ısrar ediyor. (Okul kurallarına uymalısın veya okuldan ayrılmalısın.) Not: Coordinating Conjunction bağlaçlarının kullanımında istisnai bir durum vardır. Aynı şekilde “but” zıtlık bağlacıdır. Bu şekilde bağlaçların kullanımına da dikkat etmek gerekir. 84 . teslim olmak ücret “And. (O günde sekiz saat çalıştı.) Not: So sonuç bağlacı olduğu için kendisinden sonra. Not: Bu yapılarda kullanılan cümleciklere “independent clouse” denir. ortasında veya sonunda olabilirler. Her cümlenin kendi içine bakıp. Bu yapılarda iki cümle vardır.) Give in: Wage: boyun eğmek. but ve so” bağlaçlarında genellikle özne ortak olduğu için ikinci kez yazılmaz.) bu kısaltmalarda kullanılmaz. İşte bu cümle bağlayıcıları ikinci cümlenin başında.) “but ve yet” zıtlık bağlaçlarıdır. (Onlar daha yüksek ücretler istediler. He arrived yesterday. Cümlecikler bağımsız oldukları için aralarında zaman uyumu yoktur. zamanını kestirebilmek gerekir. halbuki o tıpı tercih etti. “ yet” kullanımı ileri düzey içindir. You must obey the rules the school. but he failed the exam again. Birinci cümle bitmiş. Bu yüzden bunlara bağlaç değil de “cümle bağlayıcıları” denir.) 2. “nor” bağlacı kendisinden sonra devrik bir yapı ister. noktalanmıştır. Kendisinden sonra birinci cümlenin zıttı bir durum vardır. nor did he write to us.Üç özelliğin uygulanmasına dikkat ediniz. Bu ayrıntıdır. but he insists on going tomorrow. They were requesting higher wages. yet he preferred the medicine. He didn’t call us. (O dün geldi. onunla ilişkilidir. birinci cümlenin sonucu gerçekleşmiş veya gerçekleşecek bir durum vardır. (Ben oğlumun bir mühendis olmasını istedim. ) Sentence Connector: Bu gruptakiler cümlecik değil de cümleler arasında bağlantı kurarlar. Ama ikinci cümle birinci cümleye çok uzak değil.

Therefore.) aksi taktirde Sonuç olarak. He had to therefore. Therefore. Bununla beraber o oynamak için dışarı çıktı.) Connector ikinci cümlededir. (Onun hakkında ciddi iddialar vardı. Hepsinin kelime anlamı iyi bilinmelidir. 3. Çünkü (. However. give his resignation. he went out to play. Sonuca götüren bağlayıcılar Therefore Thus Hence As a result Consequently Grup: 4. Alternatif belirten bağlayıcılar Or else: Otherwise: Kullanımları: There were serious claims about him. he had to give his resignation.) İki cümle olduğu için ve aralarında nokta olduğu için bağlaç kullanılamaz.) 85 . İki cümle arasında paralel bir ilişki sağlayanlar Furthermore: Moreover: What’s more: In addition: Also: Grup: 2. böylece (en çok kullanılan ilk üçüdür.Bu maddedekiler grup halinde verilecektir. Bu yüzden istifasını vermek zorunda kaldı. 2. İkinci cümle connector açısından üç şekilde yazılabilir. He had to give his resignation.) de cümle bitmiştir. Grup: 1.) Connector çeviride başta söylenir.) ancak bununla beraber (en çok kullanılan “however” dır. İki cümle arasında bir zıtlık ilişki sağlayanlar However: Nevertheless: Nonetheless: On the contrary: Still: Grup: 3. 4.) İpuçları: 1. It was very cold outside. connector kullanılmalıdır. therefore.) Noktalı virgülden sonrada connector kullanılabilir. he had to give his resignation. Kullanımları aynı olduğu için birini iyi bilmek diğerlerini de bilmek anlamına gelir.) ayrıca (en çok kullanılan ilk ikisidir. (Dışarısı çok soğuktu.

.. still. time will count.. Gelecekte her hangi bir olumsuz 86 .aynı zamanda Both .masımamak için So long as the vessel wait at the port. Çünkü ikili sözcüklerden oluşurlar ve her iki cümleciğe de serpişirler. noe.. Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so that not to arise any negative situation in the future.. zorlaştırarak soruluyor. very” gibi sözcüklerin türevlerinden sonra “başka” anlamında kullanılır...... bu nedenle ben onu kabul ettim.) put into effect: yürürlüğe koymak (“into” su birkaç kez sorulmuş) 3..İki cümle arasında nokta olduğu için “connector” kullanıldı. Şimdi bu grup bağlaçları yazalım Not only ..... Bu cümleyi bir bağlaç kullanarak da yazabiliriz.but also: sadece değil . buna karşın onu ikna edemedik.) They offered a good job. no. Gemi limanda kaldığı sürece....hem de ya . every türevleri + else anouther + noun şeklindedir.) The results were favourable. gramatikal olarak farklıdır. (Enflasyon oranı son derece yüksekti. but he went out to play.. (Onlar iyi bir iş önerdiler. Bu ki farklı yazılım anlam olarak aynı... Bu durumda nokta yerine virgül olacaktır.... some..... Bu nedenle sorusunda cümle iyi irdelenerek uygun bağlaca gidilmelidir. he could do something else..... therefore... I accepted it.. En rahat öğrenilen ve sınavda en rahat görülebilen bağlaçlar bu maddedeki bağlaçlardır... otherwise..) Not: “else” kelimesi “some. zaman sayımı devam edecektir.y8686 dığı sürece için / mesi .. It was very cold outside. we couldn’t persuade him. the government put into effect some measures.. Inflation rate was extremely high.and: Either ..... any. therefore. (Sonuçlar olumluydu. ancak o oynamak için dışarı çıktı.. Ama artık her iki sözcüğü de boş bırakıp. (Biz onu cezalandırmak zorunda kaldık......) We had to punish him..) Correlative Conjunction “İlişki sağlayan bağlaçlar” demektir. aksi taktirde o başka bir şey yapabilirdi. (Dışarısı çok soğuktu... Bunların dışında “başka” anlamını isimlerden önce “another” kullanarak veririz.. Önceleri bu bağlaçların bir sözcüğü boş bırakıp.or: hem. bu nedenle hükümet bazı tedbirleri yürürlüğe koydu. diğer sözcüğünü sorarlardı. Any.

87 . so then pls wait our instruction. Şirketinizden geçen sevkıyattaki gibi en iyi kalitede mallar ithal etmek istiyoruz. Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction that not to arise any negative situation in the future. Please give us an exact delivery date that is do not waste the time of us. We have instructed to you still you have not obey to our instructions. Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız. Farz edelim ki piyasa koşulları elverişli değil o zaman biz de başka alternatifler bulmaya çalışırız. Lütfen bize kesin bir teslimat tarihi bildirin yani zamanımızı öldürmeyin. We want to import the best quality products from your company such as last shipment. Our production capacity so high that we believe/trust ourselves we can meet all our costumers' requirements without force. Still we are urgently waiting your reply Hala acilen cevabınızı bekliyoruz. Supposing market conditions are not favourable then we try to find another alternatives. Üretim kapasitemiz o kadar yüksek ki müşterilimizin ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabileceğimize inanıyoruz.bunun için öyle ki hala / yine de yine de gibi farzedelimki için / mesi . Her hangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmaması için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan herhangi birisine vermeyiniz Bunun için lütfen bizden talimat bekleyiniz. Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.masımamak için yani duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz. Pls do not release bills of lading to anyone without our writteninstruction in order not to arise any negative situation.

Tüm müşterilerimizin sevkıyatlarını tamamladık sonuç olarak sizinki de bugün gönderildi... The instant you receive your orders please contact with us. We do not have an enough raw material. . The minute you receive. your orders please contact with us. sonuç olarak lütfen sıparişlerimizi bu hafta içinde tamamlayınız. Though we sent a lot of fax messages to you since one week.. therefore we have given a decision to stop our production temporarily. We have completed the shipments of our all costumers then your shipment has been sent today either. . Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz. Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz. We appreciate you then your successes. Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz... Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen er ermez gibi gibi öyle ise/Sonuç olarak sonuç olarak bu nedenle / Bu yüzden e karşın . Başarılarınızın sonucu olarak sizleri takdir ediyoruz.. still we have not received any reply from your side. your orders please contact with us. Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz. We will manufacture all your goods the way you said us. We will manufacture all your goods the way that you said us. Dış ticaret diğer bir değişle ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır.e rağmen 88 .. Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle/bu yüzden üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik. The moment you receive. then please complete our shipment within this week.. Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz.diğer bir deyişle er ermez er ermez Foreign trade that is to say exporting is steadily increasing in our country.

we try to manufacture similar of it but not imitation.. Whenever you wish you can contact with us without hesitate. Though your orders complete this week shipment takes 15 days due to long distance... trustworthy and keeping your promisses/to the extent we understand (bağlaç ortaya getirilebilir) Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi. Please pay our balance the amount of 12.. Sevkıyat tamamlandığı zaman size kalan.sa bile / se bile e kadar / tarihine kadar kadarıyla / göre sizden hala bir yanıt alamadık.500 USD$ till Wednesday.. $’ı ödeyeceğiz. İlk sevkıyat tamamlanmadıkça yeni siparişlerinizi üretmeyeceğiz.. İstediğiniz zaman bizimle çekinmeden temasa geçebilirsiniz..500$'ı ödeyiniz! When the shipment complete we will pay your balance the amount of . Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12. Please pay our balance the amount of 12. Bize yanlış numune göndermişsiniz halbuki size 2 veya üç adet .. Unless the first shipment complete we will not produce your new orders.. $. You have sent us a wrong sample whereas we have informed you we have wanted sample of.500$' ı ödeyiniz! To the extent you are a firm that has a responsibility. güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız. Wherever we see the good model.. Siparişleriniz bu hafta tamamlansa bile sevkıyat mesafenin uzun olması nedeniyle yaklaşık 15 gün sürer. Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12. Her nerede iyi bir model görürsek onun bir benzerini üretmeye medikçe/madıkça e kadar / tarihine kadar dığı zaman ğiniz zaman dığı yerde / tığı yerde halbuki her nere 89 . 2 or 3 pcs... We try to built up a market where the market conditions are profitable Piyasa koşullarının elverişli olduğu yerde pazar oluşturmaya çalışıyoruz.500 USD$ until Wednesday.. numunesinden istediğimizi bildirmiştik.

you can provide a good co-ordination on the contrary you cannot. -Aksi halde Otherwise -olmazsa . Mallarınızın kalitesine oldukça önem verdiğinize inanıyoruz.e karşın/e rağmen/dığı halde iken / esnasında yanısıra sonuçta / yinede ve yine / yine /yinede çalışıyoruz ancak taklidini değil. Dün. Lütfen .. We can produce the goods your desired type and quality on the contrary we can not produce with in a short time.. While our orders are ready for shipment why do you not send us them immediately.But we have never received them yet. yinede ürünleriniz arasından birkaç tane numune görmek istiyoruz. Even if our shipments delay sometimes with a result that we satisfy from your service. BAĞLAÇLAR -a karşın -a karşın/ -a kadar/nın kadar …as As much as Big as company. Bu tür bir yöneticilik sistemiyle şirketinizde koordinasyonu belki sağlayabilirsiniz aynı şekilde sağlayamayabilirsiniz de. As much as the prices are too high. Perhaps. size karşı dava açmak zorunda bırakacaksınız. it could not open to the market Şirket büyük olmasına karşın piyasaya açılamadı.. Ara sıra sevkıyatlarımız gecikse bile yine de hizmetinizden memnunuz. you said to us that you have sent our goods at last week. We believe that you show an utmost care the quality of your products yet we would like to see a few samples among your products. DM lık alacak bakiyemizi bu hafta içinde yatırın aksi halde bizi.. Fiyatların bu kadar pahalı olmasına karşın. Siparişlerimiz sevkıyata hazır olduğu halde niçin acilen göndermiyorsunuz? While it's raining loading/discharging does not continue Yağmur yağıyorken yükleme / tahliye devam etmez. this product was well liked in the market. Please remit our credit-balance the amount of . bize mallarımızı geçen hafta gönderdiğinizi söylemiştiniz fakat henüz onları alamadık. DM within this week. Lütfen bize proforma faturasının yanı sıra satış sözleşmesini de gönderiniz. bu ürün piyasada çok iyi tutuldu. Yestarday. Pls send us proforma invoice while sales contract. otherwise you will force us to open a lawsuit against you.Ama / fakat -Aynı şekil de de But On the contrary On the contrary 90 .

We did not receive your bank remittance details further you did not order to your bank about payment. We couldn't manufacture your orders on agreed time because we couldn’t import necessary raw material. Bize inanın ki bu fiyatları sadece size teklif ediyoruz ayrıca bu işten çok fazla para da kazanmıyoruz.. You believe us that we offer these prices only for you further we do not gain a lot of money for this business. Istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz diğer taraftan kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de. Still. therefore we have given a decision to stop our production temporarily. We are not only an importer firm but also exporter of some items too. We do not have an enough raw material hence we have given a decision to stop our production temporarily. also -da Ayrıca Further Bunun dışında/ ayrıca Further Bu sebeple So Bu durumda On that account Bu nedenle Accordingly Hence Bu nedenle So Bu sebeple Bu nedenle Therefore Bu yüzden Bundan dolayı Consequently Istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz aynı şekilde kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de. We can produce the goods your desired type and quality on the other hand we cannot produce with in a short time. Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin ihracatçısıyız da. so we have not sent your shipment documents by DHL. Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik. We do not have an enough raw material. You could not meet our requirements for a few months on that account we intent to cancel all our contracts with you. 91 . We could not receive our credit balance. Anladığımız kadarıyla ödeme konusunda üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getirmeyeceksiniz bu nedenle başka çare aramamız gerekiyor. Alacak bakiyemizi alamadık. Tahliye hala tamamlanmadı bundan dolayı hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz. discharge has not been completed consequently we strongly protest both chartered and their agent. Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle/bu yüzden üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik. According to our understand you will not fulfill your obligations on payment accordingly we must find an another solution. Pls send us the shipment documents also bill of lading too.. Banka havalenizle ilgili detaylar elimize geçmedi ayrıca bankanıza da ödeme konusunda her hangi bir talimatta bulunmamışsınız. Lütfen bize sevkıyat evraklarını gönderiniz aynı zamanda konşimentoyu da. Bir kaç aydır ihtiyaçlarımıza cevap veremiyorsunuz bu durumda sizinle olan tüm anlaşmalarımızı iptal etmeyi düşünüyoruz. Siparişlerinizi öngörülen sürede üretemedik çünkü gerekli olan ham maddeyi ithal edememiştik bu sebeple bu gecikmeden dolayı sizden özür diliyoruz. Bu nedenle sevkıyat evraklarınızı DHL ile göndermedik. so we apologize you for this delay.On the other hand -Aynı zamanda Also aynı Not only…but zamanda….

Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık. Unfortunately. Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık. We have received the great deal of our shipment however we've determined that some items are lost. We've much surprised to your claim regarding to you could not receive your money as we have already ordered to our bank. Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık.Bunun için So then Bununla However beraber Her nasılsa Çünkü / -dığı için As Because . Her yerde mallarımızın kalitesi konuşuluyor çünkü biz farklı bir firmayız. Bize en iyi hizmeti vermiş olduğunuz için sizi yakın ilişkilerimiz olan tüm şirketlere ve firmalara daima tavsiye ediyoruz. çünkü biz bankamıza halihazırda talimat vermiştik. Please manufacture for us…because we urgently need it. We cannot compensate your damages seeing that your goods were not insured seeing that we have warned to you several times before.demek istemek mean Pls do not release bills of lading to anyone without our written-instruction in order not to arise any negative situation. so then pls wait our instruction.dığı için / For çünkü For For In that Çünkü / -dığı için Now that Seeing that Since . We always advise your company to the all companies and firms which we have closely relations for your best service. bunun için lütfen bizden talimat bekleyiniz. What we want to mean when the earliest shipment date for our current order? 92 . We've much surprised to your claim regarding to you could not receive your money for we have already ordered to our bank. çünkü biz bankamıza halihazırda ödeme talimatı vermiştik. Maalesef ISO 9002 Belgeniz olmadığı için size sipariş vermeyeceğiz. Her hangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmaması için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz. we will not be able to place an order to you now that you haven't got ISO 9002 Certificate. We cannot clear our goods from custom for the documents have not arrived to our hands. Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık. We cannot compensate your damages seeing that your goods were not insured since we have warned to you several times before. Malları gümrükten çekemiyoruz çünkü evraklar elimize geçmedi. It is spoken quality of our goods in everywhere in that we are a different company. Sevkıyatımızın büyük bir bölümünü almakla beraber bazı kalemlerin kayıp olduğunu tespit ettik. Lütfen bizim için…üretin çünkü acilen ona ihtiyacımız var.

. dığı zaman When When the shipment complete we will pay your balance the amount of .diğer bir That is to say Foreign trade that is to say exporting is steadily increasing deyişle in our country. Gemi limanda kaldığı sürece.diğer On the other We could collect one of your check the amount of 2500 taraftan hand USD on the other hand other was not paid by your bank.. Dış ticaret diğer adıyla ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır. all your goods will be dispatched to your address as agreed... time will count. $..meden By the time By the time next month. önce Lütfen geminin hareketinden önce kalan bakiyemizi . Geçen yıldan beri önemli ölçüde bir piyasa oluşturduk. As long as As long as the vessel waits at the port. ... den sonra After After Monday. den az olmayacak kadar . Sizin şirketiniz nakliye şirketinden az olmayacak kadar sorumludur. Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız. Neden acaba? Dığı sürece So long as So long as the vessel wait at the port. . . Why? 2500 $ tutarındaki bir çekinizi tahsil edebildik diğer taraftan ötekisi banka tarafından ödenmedi. By the time By the time that next month.units squire shape wrist watches. Dış ticaret diğer bir detişle ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır. Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız. Please manufacture for us .kastetmek -. As to be mostly chosen in our market. 93 .. We have been working in the field of tekstile since 199… 199.den dolayı As / due to Demek istediğimiz şu anki siparişimiz için en erken teslimat süresi ne zaman? Your company no less than transport company is responsible. Pazartesinden sonra tüm mallarınız kararlaştırıldığı gibi adresinize teslim edilecek. Gemi limanda kaldığı sürece. Ever since last year we have built up a considerable market. dığı yerde / Where We try to built up a market where the market conditions tığı yerde are profitable Piyasa koşullarının elverişli olduğu yerde pazar oluşturmaya çalışıyoruz. time will count.den sailing.. den beri tekstil üzerine faaliyet göstermekteyiz.. please complete all our önce shipments.. zaman sayımı devam edecektir...diğer Or Foreign trade or exporting is steadily increasing in our adıyla country. Before Please remit our blance to our account before vessel’s . Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğindan dolayı lütfen bizim için…. zaman sayımı devam edecektir. please complete all our that shipments.den beri No less than Ever since . .adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.önce hesabımıza yatırınız.den since beri/den bu yana ..

.. Malları .. we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes... No matter that these products are too expensive we would No matter that like to place an order ….dığında / ınca dığı zaman diyelim ki e kadar / tarihine kadar e karşın . Let us say You claim that you have sent the goods date on . Tarihinde gönderdiğinizi iddia ediyorsunuz diyelim ki bu doğru ancak bizim acentemiz farklı tarih veriyor. No matter No matter these products are too expensive we would like to place an order. For all that For all that we have given a notice to you several times.500 USD$ until Wednesday.. Though Though we sent a lot of fax messages to you since one week. For all For all we have given a notice to you several times. Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.. Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.. bu alanda oldukça tecrübelilermiş gibi iddialı bir şekilde hareket ediyorlar.. Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.500$' ı ödeyiniz! Until Please pay our balance the amount of 12. …units Bu ürünler pahalı olmasına karşın . which have just been established in the field of./.. still we have not received any reply from your side...500$'ı ödeyiniz! Although Although we sent a lot of fax messages to you since one week. diyelim ki 20'lik full konteynır olsun bize kısa zamanda temin edebilir misiniz? Say Say you are rightful then please prove us. Diyelimki haklısınız o zaman bize ispat edin. Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12. Yükleme limanına vardığınızda lütfen bizimle bağlantı kurunuz.. As As you arrive to load port please contact with us. Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12. alanında yeni kurulmuş bir şirket olmalarına karşın...units 94 . Say We need the great quantity of first quality recordable blank CD-R say 20-f full container can you supply us at the shortest time? Önemli miktarda birinci kalite kaydedilebilir boş CD'ye ihtiyacımız var./199.. still we have not received any reply from your side. $’ı ödeyeceğiz. let us say this is true but our agency is saying the different date.500 USD$ till Wednesday./. we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes../199. adet sipariş vermek istiyoruz.e rağmen a / e karşın Sevkıyat tamamlandığı zaman size kalan . in spite of In spite of they are a company... Till Please pay our balance the amount of 12... .e rağmen e karşın .they are acting very pretentiously as if they have an experience. Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.

Farzedelim ki piyasa koşulları elverişli değil o zaman biz de başka alternatifler bulmaya çalışırız. Plase get our vessel's sail from the port as soon as she completes her discharge.. Sevkıyatınızın çok iyi tanınan bir nakliyeci vasıtasıyla sevk edildiğine dair garanti veriyoruz. Tahliye tamlanır tamamlanmaz geminiz kalkacak. Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz. Şirketinizden geçen sevkıyattaki gibi en iyi kalitede mallar ithal etmek istiyoruz. adet sipariş vermek istiyoruz. Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.. Eğer stokunuzda . Lütfen temsilcimiz sizi ziyaret eder etmez kendisine tüm sorularınızı ve çözemediğiniz meselelerinizi iletiniz..units Bu ürünler pahalı olmasına karşın . The minute you receive your orders please contact with us.. We guarantee that your shipment has been shipped by the well-known transporters company but yet we follow your shipment time to time too. 95 .. Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.. in your stock please reserve for us. Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz. Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir. which you could not solve. Varsa lütfen bizim için . Siparişlerimiz sevkıyata hazır olduğu halde niçin acilen göndermiyorsunuz? If you have . adet ayırınız. your orders please contact with us. pieces. fakat yinede sevkıyatınızı zaman zaman takip de ediyoruz.. Directly our representive call on you please tell him all your questions and matters.. Even though Sunday & Holiday used time will not to count.. We will manufacture all your goods the way that you said us.... Supposing market conditions are not favorable then we try to find another alternatives. We will manufacture all your goods the way you said us. Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir. Even if Sunday & Holiday used time will not to count. Discharge complete immediately your vessel will sail.. We want to import the best quality products from your company such as last shipment.... Lütfen gemimizi tahliyesini bitirir bitirmez hareket ettiriniz. adet sipariş vermek istiyoruz. Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz... The moment you receive. In case you have any question please do not hesitate contact with us.Notwith standing e karşın / e Even if rağmen sa bile Even though e karşın/e rağmen dığı halde Eğer While If Eğer/-se/. Bir sorunuz olduğu takdirde çekinmeden bizi arayınız.. While our orders are ready for shipment why do you not send us them immediately. The instant you receive your orders please contact with us.In case dığında/e takdirde er ermez As soon as Directly Immediately Er ermez The instant The minute The monent Fakat yine de But yet Farzedelim Supposing ki Gibi Such as The way The way that Bu ürünler pahalı olmasına karşın . Not with standing these products are too expensive we would like to place an order ….

Still we are urgently waiting your reply Hala acilen cevabınızı bekliyoruz. Our new products in this year are sold in everytime. We have been seeing your advertisements in everywhere. 2 or 3 pcs... please manufacture for us ….masımamak için That So that Için/çünkü So /öyle ki/ The goods of another company is the same quality like yours.yide As Nor ... 96 . Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğinden dolayı lütfen bizim için…. Wherever we see the good model.. Whenever you wish you can contact with us without hesitate... Please let us know that authorized person's telephone no so we want to contact him. İstediğiniz zaman bizimle çekinmeden temasa geçebilirsiniz...Like Gibi / biçiminde Gibi. Her nerede iyi bir model görürsek onun bir benzerini üretmeye çalışıyoruz ancak taklidini değil. Her yerde sizin ilanlarınızı/reklamlarınızı görmekteyiz.adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.either ğiniz zaman Whenever Hala / yine Still de Halbuki Whereas Hem…. Our new products in this year are sold in everyplace.. Müşterilerimizi tatmin etmeye çalıştığımız gibi onların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye de çalışıyoruz .units wrist watches as squire. we try to manufacture similar of it but not imitation. numunesinden istediğimizi bildirmiştik. Diğer şirketin malları da sizinki gibi kaliteli.….. Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction that not to arise any negative situation in the future. Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her yerde satılıyor. Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so not to arise any negative situation in the future. Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.. Bize yanlış numune göndermişsiniz halbuki size 2 veya üç adet . We generally use both trucks and railway cars at our shipments Genellikle sevkıyatlarımızda hem kamyonları hem de vagonları kullanıyoruz. Due to be mostly chosen in our market.. You have sent us a wrong sample whereas we have informed you we have wanted sample of.. Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.hem Both…and de Her nere Wherever Her yer Her yer Her zaman Everwhere Everyplace Everytime için / mesi So . We try to satisfy our costumers nor meet their every kind of requirements either. Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her zaman satılıyor. Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so that not to arise any negative situation in the future. Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.

So for as we understand. Unless the first shipment complete we will not produce your new orders. trustworthy and keeping your promisses. 97 . While it's raining loading/discharging does not continue Yağmur yağıyorken yükleme / tahliye devam etmez. you are a firm that has a responsibility. Save that they don't keep their promisses. You must pay all your depts on time lest you damage your company’s commercial creditibility.güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız. We have been placed a new order from our another costumer just as we started to produce your order. trustworthy and keeping your promisses. Siparişleriniz hazırlandığı kadar adresinize de ücretsiz olarak teslim edilir. Tüm malları istediğimiz tip ve kalitenin tam aksine üretmişsiniz.. To the extent you are a firm that has a responsibility. Tam sizin siparişinizin üretimine başlamışken. You have produced all the goods on the contrary our desired type and quality. trustworthy and keeping your promisses/to the extent we understand (bağlaç ortaya getirilebilir) Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi. they do not have a good reputation in the market too. We have sent a few samples in order that they may examine İncelesinler diye birkaç numune gönderdik. All our textile products are the best quality as well as Beymen Tüm tekstil ürünlerimiz Beymen'in ki kadar kalitelidir. As far as we understand you are a big company. which will arise in the future..güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız. Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi. güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız. diğer bir müşterimizden yeni bir sipariş aldık.iken / esnasında iken / yorken / mışken kadar While Just iken As well as Kadar… da And…. Şirketinizin ticari itibarına gölge düşürmemek için tüm borçlarınızı zamanında ödemelisiniz. İlk sevkıyat tamamlanmadıkça yeni siparişlerinizi üretmeyeceğiz. Your orders are got ready and shipped as well to your address free of charge. For all we understand. Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi. you are a firm that has a responsibility. Anladığımız kadarıyla siz büyük bir şirketsiniz. Bizi lütfen yanlış anlamayın çünkü sizi ileride doğabilecek beklenmedik gelişmeleri önlemek için şimdiden uyarmak istedik. nın aksine On the contrary maması In order that için/masın sın iye medikçe/m Unless adıkça mek için/mesiması için In order to mek için/mesiması için In order to memek için Lest mesi bir tarafa Save that Lütfen bize yetkili kişinin telefon numarasını veriniz çünkü kendisiyle bağlantı kurmak istiyoruz. Pls do not misunderstand us because we have wished to warn you in advance in order to prevent any unexpected situation. We have sent a few samples to you by FedEx in order to you examine them İncelemeniz için size Fedex ile birkaç tane numune gönderdik.as well Kadarıyla / As far as göre So far as For all To the extent Karşıt olarak / .

Örneğin For example We have advised to you a lot of times for example employ the labourers who have a training and experienced to your company. Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye. Olmazsa / Otherwise Please deliver our goods within this week otherwise we will aksi halde never to do business with your company.. Therefore. Bu yüzden sizinle olan iş ilişkilerimizi nasıl devam ettirebiliriz ki? nedeniyle due to Due to bad weather loading has been stopped by port authorities at yesterday night Kötü hava koşulları nedeniyle yükleme dün akşam liman yetkililerince durduruldu. Ne...ması sooner. Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz. they do not tarafa have a good reputation in the market too. Örneğin For instance We have advised to you a lot of times for instance employ the labourers who have a training and experienced to your company. ne….se No matter No matter what costs are increasing we will never reduce what quality of the goods Fiyatlar ne kadar artarsa artsın malların kalitesini asla düşürmeyeceğiz.. we are a firm matter what that has a good reputation in the market. yüzünden / Gevşek tavrınız nedeniyle halen beklemekteyiz... 98 .. bir oldu Sizi takdir ediyoruz..... e nedeniyle O nedenle Consequently Still discharge has not been completed yet consequently we strongly protest both chartered and their agent.than placed than they have completed.. mesi bir Except that Except that they don't keep their promises. Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye. siparişleri vermemiz ile tamamlanmaları bir oldu.ne neither….. Then We appreciate you then your successes. Siz bizi nasıl takdir ederseniz edin.biz piyasada iyi ün yapmış bir firmayız..Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller. good-quality goods.nor… Neither you've delivered the goods on time nor sent us a de…. how can we continue our business-relations with your company? Bize malları ne zamanında teslim ettiniz ne de iyi kalitede mal gönderdiniz... Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.se It does not It does not matter how do you appreciate us.. O nedenle / For that Still discharge has not been completed yet for that reason o sebeple reason we strongly protest both chartered and their agent. Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller.. because the orders have no sooner ----. Çünkü. mesi ile No We appreciate to you. Ne.. . Başarılarınızın sonucu olarak sizleri takdir ediyoruz. Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizin şirketinizle kesinlikle çalışmayacağız. nın because of Because of your slack manner still we have been waiting.

Bize inanın ki bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin. Özellikle mavi ve beyaz kumaşlardan istiyoruz. Sa bile / se Though Though your orders complete this week shipment takes 15 bile days due to long distance. yükleme kaldığı yerden devam edecek. Üretim kapasitemiz o kadar yüksek ki müşterilimizin ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabileceğimize inanıyoruz. Tüm müşterilerimizin sevkıyatlarını tamamladık sonuç olarak sizinki de bugün gönderildi. Sonuç Then We have completed the shipments of our all costumers olarak then your shipment has been sent today either. Se Provided Provided its not raining loading will resume. then please complete our shipment within this week.. Öyle.. Providing Providing its not raining loading will resume.. You believe us that we offer these prices only to you for fear please do not suppose we earn so much money for this business.. sa Yağmur yağmazsa. yükleme kaldığı yerden devam edecek.that Our production capacity so high that we believe/trust ourselves we can meet all our costumers' requirements without force. Even if For fear 99 . Regardless of Regardless of what you appreciate to us we are a firm that seniz .yükleme kaldığı yerden devam edecek. siz ne . e koşuluyla Provided that Provided that its not raining loading will resume. Yağmur yağmazsa. Providing that Providing that its not raining loading will resume..ki So. Siz bizi nasıl değerlendirirseniz değerlendirin biz piyasada iyi bir üne sahip firmayız. Even though Even though Sunday & Holiday are used time will not to count. Sonuçta / With the result Even if our shipments delay sometimes with a result that yinede that we satisfy from your service.yükleme kaldığı yerden devam edecek.. Sadece / Only We are manufacturing only leather products yalnızca Sadece deri ürünlerini üretmekteyiz..sa bile Even if Sunday & Holiday are used time will not to count. se .. Bize inanın ki bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin... yin what has a good reputation in the market. Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır... Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır.. sonuç olarak lütfen siparişlerimizi bu hafta içinde tamamlayınız. Siparişleriniz bu hafta tamamlansa bile sevkıyat mesafenin uzun olması nedeniyle yaklaşık 15 gün sürer. . For fear that You believe us that we offer these prices only to you for fear that please do not suppose we earn so much money for this business.... e şartıyla Yağmur yağmazsa. Ara sıra sevkıyatlarımız gecikse bile yine de hizmetinizden memnunuz. Özellikle Namely Namely we want blue and white fabrics...Öyle ise/Sonuç olarak Öyle ki Then .... Yağmur yağmazsa.. Şartıyla / On condition We can produce the goods which you have desired type Koşuluyla that and quality on condition that you allow us an enough time.

199…. yinede ürünleriniz arasından birkaç tane numune görmek istiyoruz.. Yine de And yet We have instructed to you and yet you have not obey to our instructions..de Bu mal piyasada tutulabilir aynı şekilde tutulmayabilir de. Yalnızca…. Fabrikamızda sadece .. Ya da / Or Please deliver our goods within this week or we will never yoksa to do business with you after this time../…. Ve and Trucks and railway cars are ready for shipment Kamyonlar ve vagonlar sevkıyat için hazırdır. Most of the shipped goods either were lost or stolen. Furthermore Some of our orders have delayed furthermore we had given a notice to you latest shipment date must be …. navlun diğer adıyla malın taşınma bedeli sizin tarafınıza ait olmalıdır../ …. basis.. 100 ... freight or diğer adıyla transportation fee of the goods should be belonging your side. Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç …. Üstelik Besides Some of our orders have delayed besides we had given a notice to you latest shipment date must be …... in our factory. Gönderilen malların çoğu ya kayıp ya da çalınmış. Sevkıyat FOB .. Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç …. Yanlızca Only We can only manufacture .199….or…...Not only…but We are not only an imputer firm but also exporter of some maz./…. Ve yine / Yet We believe that you show an utmost care the quality of yine your products yet we would like to see a few samples /yinede among your products. da…. şekilde…. üretebiliyoruz./…. Lütfen bize proforma faturasının yanı sıra satış sözleşmesini de gönderiniz. also items too. Ya da / Or Due to shipment on a FOB.İstediğiniz tipte ve kalitedeki malı üretebiliriz ancak bize yeteri kadar zaman tanımanız koşuluyla… Tekrar/aynı Again This goods may be well liked in the market again may not./199… olması gerektiğini söylemiştik... Lütfen bize kesin bir teslimat tarihi bildirin yani zamanımızı öldürmeyin.. Yanı sıra While Pls send us proforma invoice while sales contract... Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizinle kesinlikle çalışmayacağız. Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız. bazında olduğundan dolayı. Ya …ya Either…. Veya / Ya Or Please fulfil your obligations or we intent to cancel our da / yoksa commercial relationships with you./199… olması gerektiğini söylemiştik. Lütfen sorumluluklarınızı yerine getirin yoksa sizinle olan ticari iş ilişkilerimizi kesmeyi düşünüyoruz. Yani That is Please give us an exact delivery date that is do not waste the time of us. Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin de ihracatçısı olan bir firmayız... Yet We have instructed to you yet you have not obey to our instructions Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız. Mallarınızın kalitesine oldukça önem verdiğinize inanıyoruz..

Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.) Bu yapıdaki bir fiil ile birleşmiş kelimeye (çoğu kez bir edat ile) takı denir. GEÇİŞSİZ FİLLERE ÖRNEK (The children were sitting around. Phrasal verbs hem geçişsiz hem de geçişli fiil olarak kullanılabilir. yoksa size mal temin etmeyeceğiz. Phrasal verbs ‘ler ile ilgili yaşanan problem. Tüm ödemelerinizi bu ayın sonuna kadar yapmanız gerekmektedir. öncelikle anlamlarındaki belirsizliktir ve çoğunlukla P. (Eski erkek arkadaşını aradı.Nevertheless Still Yoksa Or else yormuş gibi As though Zira But then We have instructed to you nevertheless you have not obey to our instructions. Phrasal Verbs Phrasal verbs çoğunlukla bir edat ve birden daha fazla sözcük veya sözcük grubunun bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Our production capacity more than 10000 tons/month but then we can meet your requirements without force. Örneğin.V değildir. Ama aşağıdaki örnekte "turn up" 101 . Yani gerçek anlamında kullanılmışlardır. öylece oturuyorlardı. Aylık üretim kapasitemiz yaklaşık 10000 tondan fazla olup zira sizin gereksinimlerinizi zorlanmadan karşılayabiliriz. We feel as though you waste our time. Bu sözcük grubu aynı sevişmek anlamına da gelebilir.) The witness finally broke down on the stand. To make out: bir şeyin farkına varmak veya görmek. We have instructed to you still you have not obey to our instructions. doing nothing (Çocuklar hiçbir şey yapmıyorlar. (Patronumuz toplantıyı erteledi) She looked up her old boyfriend. Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız. Bizim zamanımızı boşuna harcıyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyoruz. If someone chooses to turn up the street (Eğer biri caddeden yukarı doğru gitmeyi tercih ederse) Yukarıdaki örnekte kullanılan "Turn up" bir edat ile bir fiilin birleşmesidir ama bir P. You should make all your payments until end of this month or else we will not supply the goods to you.V’ler birkaç farklı anlamı ifade ederler. Phrasal verbs’ ler çoğu kez dilin güncel kullanımlarından ortaya çıkar ve sık kullanıldığı için zamanla dilin ana yapısını oluşturur. (Tanık sonunda durumu değiştirdi) GEÇİŞLİ FİİLLERE ÖRNEK Our boss called off the meeting.

“Bu başvuru formunu doldur ve postala. o kadar da önemli olmayan sabıka kaydımdan bahsetti. bedava yiyecekle doldurdu. Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs Nesne. phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir.” Bir işi tekrar etmek Do this homework over. ( Eğer komşularınız beklenmedik bir anda bir partiye gelirse veya erkek kardeşiniz radyonun sesini yükseltirse) Ayrıca P." diyebiliriz.” İptal etmek They called off this afternoon's meeting “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler. uçurmak “Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.V ‘ ü oluşturan fiil. (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir. Fiil blow up Anlam Örnek Patlamak. Her ikisi de doğrudur. “Annem. havaya The terrorists tried to blow up the railroad station.phrasal verb olarak kullanılmakta ve tamamen farklı anlamlar vermektedir. bu iki kısmın ayrılması gerekir. "Fill this out. if your neighbours unexpectedly turn up (appear) at a party or your brother turns up his radio.” She filled up the grocery cart with free food. edat veya sözcük grupları her zaman yan yana yazılmazlar. It isn't easy to bring up children nowadays. “Bu ödevi tekrar yap.” fill out Bir formu doldurmak Tamamen-ağzına kadar doldurmak Fill out this application form and mail it in.) · You have to do over this paint job." (Bunu doldurun) diyebiliriz ya da "Fill out this form. “Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil. · You have to do this paint job over.” Bir konudan bahsetmek My mother brought up that little matter of my prison record again.” fill up 102 . “Sepeti tamamen. Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda.” bring up bring up call off do over Çocuk yetiştirmek. veya cümleyi iki kısma ayırabilir.

You'd better look it up. “Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı. I have a feeling he's not about to give it back.” look up make up Bir hikaye veya yalan uydurmak make out Duymak. “Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.” give away give back Birisine bir şeyi bedava vermek Bir şeyi geri vermek hand in Bir şeyi onaylamak The students handed in their papers and left the (ödev yapmak) room. “Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.” 103 .” She knew she was in trouble. Doğru yazılımına baksan iyi olacak. “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu. so she made up a story about going to the movies with her friends.) incelemek.” The filling station was giving away free gas. çıkarmak.” Geciktirmek I hate to hold up the meeting. Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum. “Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular. “O kadar uzaktaydı ki onun ne söylediğini duyamadık. savsaklamak (Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.” hang up hold up hold up (2) Soymak leave out look over Atlamak. algılamak He was so far away. but I have to go to the bathroom. we really couldn't make out what he was saying.) “Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler. “Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.” Bir listenin içinde aramak You've misspelled this word again. kontrol The lawyers looked over the papers carefully before etmek questioning the witness. ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar. (They looked them over carefully. “Öğrenciler.” Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon. “Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı. “Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.” My brother borrowed my car. You left out the part about the police chase down.” Telefonu kapatmak She hung up the phone before she hung up her clothes.find out Öğrenmek My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.

” I put on a sweater and a jacket.” My wife set up the living room exactly the way she wanted it.” That's a lot of money! Don't just throw it away.” It was so hot that I had to take off my shirt.” point out put away Saklamak put off Ertelemek put on Giyinmek put out Söndürmek read over Dikkatli okumak set up Düzenlemek. Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti. “Unutmadan bu bilgileri bir yere not et. (Watch them pick it up. She picked out the guy she thought had stolen her purse.” I read over the homework.) “Bir süveter ve ceket giydim.” pick up Bir şeyi kaldırmak The crane picked up the entire house. “Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.” We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. “Pahalı bir şey o! Sakın atma. Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti. Write them down before you forget.) “Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik. She put away the cereal boxes.) “Vinç bütün evi havaya kaldırdı. bütün evi sarmadan söndürdüler.” Dikkat çekmek. (Please put it off for another day. “Sırada üç adam vardı. “Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.” We put away money for our retirement. “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz. “Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.) “İtfaiyeciler yangını.” These are your instructions. Françoise pointed out the major historical sites. “Paris’ten arabayla geçerken. Let's talk them over like adults.” The fire fighters put out the house fire before it could spread.” We have serious problems here. but couldn't make any sense of it. “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı. She set it up. (I put them on quickly. (They put it out quickly. kurmak take down Not etmek take off Kıyafet çıkarmak talk over tartışmak throw away Atmak 104 . belirtmek As we drove through Paris.pick out Seçmek There were three men in the line-up.

” I tried out four cars before I could find one that pleased me. It really turned me off. “Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.” Grandpa couldn't hear. so he turned up his hearing aid. It was a disgusting movie.” Elektriği açmak boşaltmak Turn on the CD player so we can dance. tiksindirmek “O kadar kötü filmdi ki midem bulandı. “CD çaları açta dans edelim.” Your radio is driving me crazy! Please turn it down.” The gang members used up all the money and went out to rob some more banks. “Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi. “Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler. Lütfen biraz sesini kıs. geri çevirmek turn down (2) turn up Bir şeyin sesini yükseltmek turn off turn off (2) turn on use up Elektriği kapamak We turned off the lights before anyone could see us. “Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.” try out Denemek turn down Bir şeyin sesini kısmak Reddetmek.” He applied for a promotion twice this year.try on Kıyafet denemek She tried on fifteen dresses before she found one she liked. “İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.” Inseperable (ayrılmaz) Phrasal Verbs Transitive (Geçişli) Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler ile asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan (veya diğer kısımlardan) ayrılamaz :"Who will look after my estate when I'm gone?" “Ben yokken evime kim bakacak? 105 . “Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük. “Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.” Mide bulandırmak. but he was turned down both times.

Bütün parasını şimdiden harcadı mı?” My mother promised to look after my dog while I was gone. “Ortanca oğlum annesine benziyor. incelemek run across Rastlamak run into Karşılaşmak. “Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim.” My second son seems to take after his mother.” get over Bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek Yeniden incelemek.Fiil call on Anlam Ezbere okumak Örnek The teacher called on students in the back row. “Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı.” They country went through most of its coal reserves in one year. “Eski oda arkadaşımla kolej yemeğinde karşılaştım. Did he go through all his money already? “Ülkeleri. hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti. bakmak look into Araştırmak. İki kez bakmalıydılar.” I ran across my old roommate at the college reunion. but I don't know if I'll ever get over my broken heart. gözden geçirmek go over go through Tüketmek look after İlgilenmek. bir yıl içinde en çok.” Carlos ran into his English professor in the hallway. “Eski başkan. They should have gone over it twice. kömür rezervlerini tüketti.” I got over the flu. (Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi. “Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. hiç bilmiyorum. rast gelmek take after Benzemek 106 . “Polis zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak. “Annem ben yokken köpeğime bakacağına söz verdi.” The students went over the material before the exam.) call on (2) Ziyaret etmek The old minister continued to call on his sick parishioners.” The police will look into the possibilities of embezzlement.

the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation. zaman bakmak için söz verdiler. “Erkek kardeşimle anlaşmak.” Janice cheated on the exam and then tried to get cut down on Kesmek.” check up on İncelemek. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı. “Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.wait on Servis yapmak It seemed strange to see my old boss wait on tables.” We tried to cut down on the money we were spending on entertainment. “Çocuklar yazlığa zaman. it was time to catch up with the neighbours and the news around town. küçükken daha zordu.” catch up with Yakın olmak After our month-long trip.” Fiil break in on Anlam Bir sohbeti bölmek Örnek I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.” The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.” Üç Kelimeden Oluşan Phrasal Verbs (Geçişli) Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler de üç kısım göreceksiniz : "My brother dropped out of school before he could graduate. “Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. azaltmak drop out of Sınıfta kalmak get along with İyi anlaşmak get away Bir işten sıyrılmak 107 .” I hope none of my students drop out of school this semester.” I found it very hard to get along with my brother when we were young. komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti." “ Erkek kardeşim mezun olamadan okulu bıraktı. “Eski patronumu masalara servis yaparken görmek çok tuhaftı. kontrol etmek come up with Bağışta bulunmak After years of giving nothing. “Aylar süren yolculuğumuzdan sonra. “Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık. “Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.

with

away with it. “Janice sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.” Kurtulmak The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election. “Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.” When will you ever get through with that program? “Bu programı ne zaman bitireceksin?” It's hard to keep up with the Joneses when you lose your job! I always look forward to the beginning of a new semester. “Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.” It's typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors. Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler. We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn't home. “Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.” Good instructors will look out for early signs of failure in their students “İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.” First-graders really look up to their teachers. “Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.” Make sure of the student's identity before you let him into the classroom. “Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.” The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students. “Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.” The runners ran out of energy before the end of the race. “Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.” My oldest sister took care of us younger children after Mom died. “Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük

get rid of

get through with

Bitirmek

keep up with Geri kalmamak look forward to Dört gözle beklemek

look down on Hor görmek, küçümsemek

look in on

Birini ziyaret etmek

look out for

Önce davranmak, tahmin etmek

look up to

Saygı göstermek

make sure of Doğrulamak, emin olmak

put up with

Hoşgörü göstermek

run out of

Tükenmek

take care of

İlgilenmek, sorumlu olmak

108

çocuklara baktı.” talk back to Kaba bir şekilde cevap The star player talked back to the coach and was vermek thrown off the team. I often think back on my childhood with great pleasure. “Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”

think back on Yad etmek, anmak

walk out on

Terk etmek, başından Her husband walked out on her and their three atmak children. “Kocası onu ve üç çocuğunu terk etti.”

Intransitive (Geçişsiz) Phrasal Verbs
Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler nesne almazlar. "Once you leave home, you can never really go back again." “Evden bir kez ayrılırsan, bir daha asla geri dönemezsin.” Fiil break down Anlam Bozulmak Örnek That old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most. “Eski cipim, ona en ihtiyacım olduğu zamanda bozuldu.” Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward. “Popüler şarkılar önce California da tutar daha sonra doğuya doğru yayılır.” Father promised that we would never come back to this horrible place. “Babam, bu berbat yere bir daha dönmeyeceğimize söz verdi.” They tried to come in through the back door, but it was locked. “Arka kapıdan girmeyi denediler ama kapı kilitliydi.” He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again. “Kafasını çok kötü çarptı ama birkaç dakika sonra bilinci yerine gelmeye başladı.” The children promised to come over, but they never do. “Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar.” We used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.

catch on

Tutmak

come back

Geri dönmek

come in

Girmek

come to

Şuuru yerine gelmek

come over

Ziyaret etmek

drop by

Habersiz ziyaret etmek

109

“Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık bu yüzden artık gitmiyoruz.” eat out Yemek için dışarıya çıkmak When we visited Paris, we loved eating out in the sidewalk cafes. “Paris’e gittiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeye bayılırdık.” Uncle Heine didn't have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives. “Heine amcanın çok fazla parası yoktu ama o, akrabalarından borç almadan da her zaman hayatını sürdürürdü.” Grandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn't make it on her own. "Büyükannem ayağa kalkmaya çalıştı ama kanepe çok alçak olduğu için kendi başına kalkamadı." It's hard to imagine that we will ever go back to Lithuania. “Litvanya’ya bir daha geri dönemeyeceğimizi düşünmek çok zor.” He would finish one Dickens novel and then just go on to the next. “Dickens romanının birini bitirir, hemen bir sonrakine devam ederdi.” The cops heard all the noise and stopped to see what was going on. “Polisler bütün gürültüyü duydu ve neler olduğuna bakmak için durdu.” grow up keep away büyümek Uzak durmak Charles grew up to be a lot like his father. “Charles tıpkı babası gibi olmak için büyüdü.” The judge warned the stalker to keep away from his victim's home. “Yargıç, suçluyu kurbanın evinden uzak durması için ikaz etti.” He tried to keep on singing long after his voice was ruined. “Sesini iyice kaybetmeye başladıktan sonra bile şarkı söylemeye devam etmeye çalıştı.” pass out bayılmak He had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar. “Öyle çok içmişti ki barın önündeki kaldırıma düşüp bayıldı.”

get by

Hayatını sürdürmek

get up

kalkmak

go back

Geri dönmek

go on

Devam etmek

go on (2)

Olmak, meydana gelmek

keep on (with gerund)

Devam etmek

110

show off

Gösteriş yapmak

Whenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off. “Piyanonun başına ne zaman otursa, gösteriş yapacağını bilirdik.” Day after day, Efrain showed up for class twenty minutes late. (Efrain ardı ardına derse yirmi dakika geç kalıyordu.) I woke up when the rooster crowed. “Horoz öttüğünde uyandım.”

show up

Varmak, ortaya çıkmak Uyanmak

wake up

USED TO
Geçmişte alışkanlık olarak yapılan olayları ifade ederken kullanılır. Example; I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken her gün koşardım.) Bu cümleyi söyleyen kişi gizli olarak şu anda koşmadığını da ifade etmektedir. Ayrıca genelde “used to” yapısı “but” ile geçiş yapar. I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.) Did you use to run? (Koşarmıydın?) “Used to” yapısının olumlu ve sorusunda görüldüğü gibi “did” yardımcı fiilinden faydalanılır. Yardımcı fiil devreye girdiğinden “use” şeklinde birinci hale döner.(Simple Past Tense’ nin özelliklerinden hatırlayınız.) Gerçi bu tartışma konusudur. “used to” modal olduğu için direk “not” alabilir diyenler de vardır ve bu kullanım informal olarak kullanılmaktadır. Ama gramer olarak “used not to” kullanımı yanlıştır.“Used to” yapısının soru ve olumsuzunda doğru kullanım yukarıdaki gibidir. EXAMPLES She used to gamble, but now she dosen’t. (O kumar oynardı ama şimdi oynamaz.) Did you use to play football? (Futbol oynar mıydın?) My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen. (Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.) MAY / MIGHT AS WELL: BARI..........SE Bu yapı genelde “might” ile kullanılır. You might as well come tomorrow. (Bari yarın gelseydin.) I DARESAY (SANIRIM, GALIBA)

111

) Görüldüğü gibi “need” den sonra fiil birinci halde. bu görevi yardımcı fiil üstlenir.) I am going to write his composition. Eğer esas fiil olarak kullanılırsa “not” almaz.) I need some money.) BE GOING TO Gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan bir kalıptır.) 112 . (İng. (Kompozisyonunu yazacağım. (Şunu öğrenmeye ihtiyacım var veya Şunu öğrenmem gerekir.I daresay you are right. NEED’ in Esas Fiil Olarak Kullanımı I need to learn that. I needn’t go there.) NEED “Need”. Ama “need” modal olarak pek olumlu yapıda kullanılmaz. “Need” hem modal hem de esas fiil niteliğinde olmak üzere iki ayrı kullanıma sahiptir.” I will write his composition. (Kompozisyonunu yazacağım. Her iki durumda anlamı hemen hemen aynıdır. çekilmemiş ve başka bir modal yok. (Biraz paraya ihtiyacım var. Yakın gelecek diye de tanımlanır. Bu özelliklere sahip olduğu için “need” burada modal olarak kullanılmıştır.) Not: “Need” sadece modal olarak kullanıldığında olumsuzluk eki olan “not” ı alır. “ihtiyacında olmak. we were going to visit you. Öğrenmem gerekir veya İng.) (önceden planlanmış. (Oraya gitmem gerekmez. Eğer modal olarak kullanılırsa daha önce söylenen üç modal özelliğini de taşıması gerekir.) She needn’t study such a lesson.) (önceden planlanmamış. Bu özelliklerden yola çıkarak kullanımının modal mı yoksa esas fiil mi olduğu anlaşılır. (Böyle bir dersi çalışması gerekmez. (Sanırım haklısınız. gereksinim duymak” anlamına gelir. Last night. but we had some guests. I need learn English.) WAS / WERE GOING TO Geçmişte yapılması düşünülüp yapılmamış eylemleri ifade etmek için kullanılır. (Geçen akşam sizi ziyarete gelecektik ama misafirlerimiz vardı. En güzel ifadesi “geleceğe dair önceden planlanmış veya yakın zamanda olması kesin olan eylemleri ifade etmektir. Genelde olumsuz yapıda modal olarak kullanılır. diğer modallardan farklı bir özelliğe sahip olduğu için en sona bırakıldı ve diğerlerinden ayrı olarak veriliyor. Esas fiil olarak kullanılırsa diğer fiiller gibi çekime girer. Öğrenmeğe ihtiyacım var.

(Bu projede bu kadar çok enerji harcamalarına gerek yoktur. Bu özelliklerden dolayı didn’t need = didn’t have to diyebiliriz.) She doesn’t need anything. (Needn’t ve Needn’t Have V3 ) Örnekler I needed to call off the match.) She doesn’t need to resign. She didn’t have to resign (She had not to resign.) (Present modal) Have you needed to confess everything? (Her şeyi itiraf etmeniz gerekmiş mi?) (esas fiil) 113 . “Need” şahısa göre çekilmiş. (Maçı iptal etmem gerekti. Pasta göre çekilmiş 3. Call: seslenmek. (gerekmez). “Need” esas fiil olarak tıpkı diğer fiiller gibi tüm zamanlar için çekilebilir. (İstifa etmesi gerekmedi.) “Need” in Simple Past kullanımı. (İstifa etmeye ihtiyacı yok veya İstifa etmesi gerekmez. Call off: iptal etmek.) S. She didn’t need to resign. Yani yukarıdaki cümleyi. Syn “Cancel” Did they need to warn you? (Sizi uyarmaları gerekti mi?) (Esas fiil) They needn’t spend so much energy on this project. Kısacası bir esas fiil işlevine sahiptir. Her iki cümle de “Çalışması gerekmezdi” diye çevrilebilir. (Herhangi bir şeye ihtiyacım yok.) şeklinde de yazabiliriz. telefon açmak.) Olumlu yapıda kullanılmış. (Herhangi bir şeye ihtiyacı yok. sonrasında mastar veya nesne almış.) 1.) “Need”in yukarıdaki kullanımında görüldüğü gibi modal özelliği yoktur. Bu özelliklerden dolayı modal değil. She needn’t have studied.) (!! !! !! !!) Yukarıdaki iki cümle arasında anlam farkı var ama çok önemli olmayan bir ayrıntıdır. *** “Need” modal olarak iki kullanıma sahiptir. (Onun buna baş vurması gerekecek. mastar almış 2.) V1 almamış.I don’t need anything. esas fiil olarak kullanılmıştır. Present Modal ve Perfect Modal olmak üzere. He will need to apply for that.) (Çalışması gerekmezdi veya çalışmaması gerekirdi. daha önce gördüğümüz “have to” modalının Simple Past kullanımı ile aynı anlamdadır. She shouldn’t have studied.

we are not deaf.) (Perfect modal. “Gereklilik” anlamı veren “should” veya “ought to” kullanılır.. because her marks are high.Confess: itiraf etmek You needn’t have spoken to me that way.) Bir cümlede soru sözcüğü olduğu zaman (where. yöntem.de / da.....) .. (She needn’t have expressed this... Yüzlerce versiyonu olan ve belli bir sisteme göre çalışan bir konudur. Ya “de.. (Daha sıkı çalışmasına gerek yoktur.) (Present modal) We don’t need your help.değil mi? 114 .) ***Son iki cümle “bize böyle bağırmamalıydın” şeklinde de çevrilebilir.) Yabancı dilimi değiştirmem gerekmedi (I didn’t need to change my foreign language) (esas fiil) Yarın gelmem gerekir mi? (Do I need to come tomorrow?) (esas fiil. çeviri. (esas fiil. 1. KPDS’ nin fix sorusudur. da” veya “değil mi” den kesin bir soru gelir. who gibi) need kullanmıyoruz. Çünkü notları yüksektir.) You needn’t have shouted at us. what. sağır değiliz... (Bize bağırman gerekmezdi... tamam mı” gibi ifadelerdir... Dikkat edilirse bu çeviri “ geçmişte yapılması gerekli ama yapılmamış” eylemleri ifade etmek için kullanılan “should + have V3 ve ought to + have V3 ” modallarının olumsuz kullanımı ile aynı anlamdadır.. TAG QUESTIONS Kuyrukça soruları demek olup.. (TQ) cümle sonlarında “.. Bunu dile getirmesi gerekmezdi.. “. Özellikle “de. (Bizi şikayet etmesi gerekmezdi..değil mi. Bu nedenle iyi bilmek gerekir.. İngilizce’ de ne yazık ki TQ’ lar bir kelime ile yalnız yapılmıyor.değil mi?” diye Türkçe’ye çevrilir. Mantığı anlaşıldıktan sonra aslında pek de zor değil... Eğer “değil mi” yi de sorarlarsa bu konudan iki soru gelmiş olur. eş anlamını bulma gibi kilit noktalarda çok sorulur.) Yarın gelmem gerekmez mi? (Needn’t I come tomorrow?) (Present modal. Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İngilizce boyutu önemli olan bir konudur. özellikle “Need”in Perfect Modal’ı...) (modal) Speak to: Way: . biçim. da” dan kesinlikle soru gelir.. ... bu özellik sadece “need” için geçerlidir. (Yardımınıza ihtiyacımız yoktur.) (Perfect modal) She needn’t have complained us.. Tag Question. (Benimle bu şekilde konuşman gerekmezdi. tarz Not: Sınavlarda.. She needn’t study harder.e ile konuşmak yol..) (Perfect modal.

didn’t he? (O toplantıya katılmayı ret etti. 115 . “they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. can they? (Onlar pek iyi geçinemiyorlar.değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz. weren’t they? (Herkes projeye karşıydı değil mi?) Every. don’t they? (İşçiler zam talep ederler. Şimdi mantığını anlamak için uygulamalarını maddeler halinde görelim: a.) Bir bileşik cümlede TQ temel cümleciğe göre yapılır.. was it? (Para istenmedi.Bu ifade İngilizce’de belli bir mantığa göre çalışır. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından TQ’nı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır.. değil mi?) Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Everybody was against the project. değil mi?) They can hardly get on well. haven’t they? (Her şey göz önüne alınmalıdır.) Fiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir. No money was asked.) .. değil mi?) “Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı. b. The workers demand raise. He refused to participate in the meeting.. Yani İngilizce’de TQ’ nı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQ’ı olumlu olarak kurulur. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Kesinlikle ezberlemeden. cümle olumlu ise TQ olumlu olur. değil mi?) Get on well: iyi geçinmek d. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir. no türevlerinde fiil tekil çekilir. does she? (O çalışmıyor.) TQ’ larda daima şahıs zamirleri kullanılır.. değil mi?) Take into consideration: göz önüne almak c.. Bu nedenle yukarıdaki cümlede “weren’t they” kullanıldı. değil mi?) She doesn’t study. bu mantığı yakalamak gerekir. Everything has to be taken into consideration. Çünkü TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır.

e. Çünkü yukarıdaki cümle aynı zamanda şöyledir: I think. didn’t they? (Üyelerin bazıları enflasyonun yükseleceğini iddia ettiler. I guess (sanırım. değil mi?) Giriş cümlesi olan “I don’t think” olumsuz olduğu için TQ olumlu kuruldu. değil mi?) I am afraid. will it? (Korkarım diğer takım gelmeyecek. am I? (Haksız değilim. they will accept the offer. I suppose. the other team will not come. değil mi?) Yani “is not it?” şeklinde yazılamaz. “aren’t I?” şeklinde kurulur. onlar öneriyi kabul etmeyecekler.) TQ’larda yardımcı fiil ile olumsuzluk eki “not” mutlaka kontraktlı yazılır. I am afraid (korkarım) gibi giriş cümlelerinde TQ bunlardan sonraki cümleciğe sorulur. he will resign. TQ “am I” şeklinde kurulur. Çünkü temel cümlecik bunlardan sonraki cümleciktir. Let’s go shopping. değil mi?) Ring up: telefon açmak Temel cümlecik çeviride sona gelen cümleciktir. Eğer cümle olumsuz ise böyle bir sıkıntı yoktur. isn’t it? (Para her şeydir. I am right. galiba). will they? (Sanmıyorum.Some of the members claimed that inflation would rise. I believe. will you? Let için de benzer bir durum vardır. değil mi?) f. shall we? 116 . aren’t I? (Ben haklıyım. won’t he? (Sanırım o istifa edecek.) Emir cümlelerinde “will” yardımcı fiili ile TQ kurulur. değil mi?) Normalde bu cümlenin TQ’ ı “amn’t I” şeklinde olmalıydı. onlar öneriyi kabul edecekler. they won’t accept the offer. will they? (Sanırım. I am not upright. değil mi?) h. değil mi?) He should have rung up as soon as he arrived there. g. değil mi?) Not: Yukarıdaki ifadelerin bulunduğu cümlelerde iki cümlecikten herhangi birisi olumsuz ise TQ olumlu kurulur. I don’t think. Don’t go outside. Bu nedenle TQ çeviride sona gelen yükleme sorulur da diyebiliriz.) Birinci tekil şahısta “f” maddesinin kuralından dolayı TQ. TQ kurulurken “shall”den faydalanılır. Ama “am” yardımcı fiili ile “not” olumsuzluk eki “amn’t” şeklinde kısaltılamadığından alternatifi olan “are” yardımcı fiiline gidilmiştir. shouldn’t he? (Onun oraya varır varmaz telefon açması gerekirdi.) I think. Çünkü birinin olumsuzluğu diğerini de etkiliyor. The money is everything. I think.

Bu nedenle olumlu – olumsuz. bağlaç anlamındaki so (bu nedenle) ile karışıklığı önlemek içindir. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur. (O Türk kahvesini sevmez. (O Türk kahvesini sevmez... İfadenin olumlu –olumsuz oluşuna göre değişik kelimeler kullanılır. da” anlamını veren yapının hepsini boş bırakarak sorarlar.) Görüldüğü gibi her üç kullanım da aynı anlamdadır. cümle olumsuz iken TQ olumsuzdur. • They don’t like Turkish coffee..de. too. Bu. Olumlu So Too / Also Olumsuz Neither / Nor Either (Sonralarındaki cümlecik devriktir.. şimdi bir tablo halinde bunu verelim..) İnclusion (Dahil Etme) “. I can also.. “. neither do I.) He can speak German fluently.) He can speak German fluently. Türkçe’deki yargı ister olumlu olsun ister olumsuz olsun dahil etme aynı şekilde “. 2.) They don’t like Turkish coffee.. Bu konuda şunlara dikkat etmemiz gerekir: • • Yargının olumlu – olumsuz tespiti. 117 . olumsuz – olumlu durumu yoktur.) Görüldüğü gibi her üçü de aynı anlamdadır..) They don’t like Turkish coffee. İngilizce’de bunu sağlayan çok sayıda kelime vardır... Dahil etmeyi sağlayan bir çok kelime vardır. Yani cümle olumlu iken TQ olumlu.de. Eğer yargı olumsuz ise ve neither veya nor seçmişsek sonralarındaki cümleciği devrik yaparız.) He can speak German fluently. da” anlamındadır.. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur. da” ile yapılır. (O Türk kahvesini sevmez. ben de. eğer either seçmişsek sonrası düzgün bir cümleciktir. Eğer olumlu ise so. Eğer too veya also seçmişsek sonraları düzgün bir cümleciktir. ben de.de. Either’da olumsuzluk anlamını katan “n” olmadığı için sonrasındaki cümlecikte yardımcı fiil ile birlikte olumsuzluk “not” eklenerek olumsuz olarak yazılır. I don’t either.. I can too.. also’ dan birini seçeriz. so can I.. ben de. Bu daha zordur. Eğer “so” seçmişsek sonrası devrik olmak zorundadır. ben de.) (Sonralarındaki cümlecik düzgündür. ben de. Sorusu: • • Either – Neither (veya diğerlerini) cümlede boş bırakarak sorarlar. Bu yapıdan soru gelme ihtimali daha yüksektir. nor do I. İngilizce’de böyle değildir. ben de..Emir cümlelerinde TQ “tamam mı?” anlamındadır.

. Other: The other: başka diğer Others: başkaları The others: diğerleri Each Other . “s”li ve “s”siz yapısı sorulabilir.. Sıfat olarak kullanımında eğer önünde “the” belirtili tanıtıcı yoksa “başka” anlamındadır. zengin adamlar derken rich men deriz.. Ama belgisiz tanıtıcı alamaz. İkincisinde ifade çoğul olmasına rağmen sıfat değişmedi.. Eğer the varsa “diğer” anlamındadır..... Cümlenin anlamına göre hangisinin olacağı tahmin edilmelidir...Tunik tahmini: Soru olumludan gelecek.. Sıfat Olarak: Daha önceki bilgilerimizden biliyoruz ki sıfatlar isimler ile kullanılırlar ve değişmez sözcüklerdir... Zamir formunda “the”lı ve “the”sız. .... Other student: Another student: Other students: başka öğrenci başka bir öğrenci başka öğrenciler The other student: diğer öğrenci The other students: diğer öğrenciler Zamir Olarak: Other bu kullanımı ile “s” alabilir. Çünkü belgisiz tanıtıcılar isimler ile beraber kullanılırlar..... c şıkkı da elendi. İkinci bakmamız gereken cümlenin fiilidir ki Simple Past olduğu için yardımcı fiilimiz “did” olmalıdır. diğer anlamlarına gelen bu kelime karıştırıldığı ve KPDS için önemli bir uygulama olduğu için ayrı olarak değiniliyor..... So kullanımının sonrasında devrik istediğini de bilirsek cevap (d) kendiliğinden çıkıyor.One Another 118 .... Çünkü sözü edilen bellidir. ...... Çünkü bahsedilen belli değildir.... a) neither did I b) I didn’t either c) So do I d) so did I e) I did so KPDS’de sorusu bu şekilde gelir... a) neither I have b) I have either c) so have I d) so do I e) nor have I Yukarıdaki açıklamanın aynısı bu soruya da uygulanırsa cevabın (e) olduğu rahatlıkla görülecektir. Görüldüğü gibi cümleyi anlamaya bile gerek olmadan soruyu çözebiliyoruz..... Other Başka... (Kasım – Mayıs sınavları ters mantıkla işlediği için bu tahminde bulunuyor. İlk aramamız gereken cümlenin olumlu – olumsuz oluşudur.. Other (türevleri ile birlikte) sıfat olarak ve zamir olarak olmak üzere iki kullanımı vardır.... Örneğin “zengin adam” derken rich man.. He has never been to the US and.) He tried to estimate the likely effects of the new millennium at the meeting and.. Yukarıdaki cümle olumlu olduğu için a ve b şıklarını eliyoruz...... Yani çoğul (s alarak) olmazlar.

“Birbirleri ile” anlamındadırlar. Each other: One others: ikiden fazla nesne için kullanılır İki nesne için kullanılır

Aralarında yukarıdaki nüans olmasına rağmen bugünkü kullanımda bu fark ortadan kalkmıştır. Eğer bir soruda bunlardan biri cevap ise şıklarda diğeri kesinlikle yoktur. Bu nedenle ikisi eşanlamlı olarak kabul edilebilirler.

IMPERATİVE
Emir kipi demektir. Türkçe’de emir tüm şahıslara verilebilir. İngilizce’de böyle değildir. İngilizce mantığına göre emir sadece karşıdakine verilir. Diğer şahıslara emir verilmez. Olumlu I speak. (Konuşurum.) You speak. He speaks She speaks. We speak. You speak. They speak. Olumsuz I don’t speak. (Konuşmam.) You don’t speak. He doesn’t speak. She doesn’t speak. We don’t speak. You don’t speak. They don’t speak.

İngilizce’de emir yapısı Simple Present Tense ile kurulur ve sadece karşıdakine verilir. Bu da “sen ve siz” olmak üzere iki kişidir. İngilizce’de Simple Present Tense’de özne söylenmediği zaman emir kipi oluşturulmuş olunur. Emir kipinin mastar yapısındaki “to” nun atılarak oluşturulduğunu savunanlar da vardır. Ama bu açıklama sadece olumlu emir yapısı için geçerlidir. Olumsuz emir yapısı için geçerli değildir. Bu yüzden İngilizce’de emir kipinin Simple Present Tense’den geldiği açıklaması doğrudur. Speak slowly. (Yavaş konuş.) Don’t speak loudly. (Yüksek sesle konuşma.) Sen ve siz için emir yapısı bu şekilde oluşturulur. Peki diğer şahıslar için emir yapısı acaba nasıldır??? Diğer şahıslar için emir yapısı “izin vermek” anlamına gelen “let” fiilinden faydalanılarak oluşturulur. Let us speak. (Konuşalım.) Diğer şahıslar için de emir kipi oluşturulurken aslında yine Simple Present Tense’den faydalanılır. Normalde yukarıdaki cümlede yazılmamış bir “you” vardır. “İzin ver konuşalım”anlamına gelir. “you” atılarak “we” için emir kipi oluşturulmuştur. Bunu Türkçe’ye uygun şekilde “konuşalım” diye çeviriyoruz. Emir verilecek “subject pronouns” lar Verb’den sonra geleceklerinden “object pronouns” lar konumuna geçerler ve “gideyim, gitsin, gidelim, gitsinler” anlamında emir yapısına girerler.

119

Olumlu Let me speak. (konuşayım.) Let him/her speak. (konuşsun.) Let us speak. (konuşalım.) Let them speak. (konuşsunlar)

Olumsuz Don’t let me watch. (seyretmeyeyim.) Doesn’t let him/her watch. (seyretmesin.) Don’t let us watch. (seyretmeyelim.) Don’t let them watch. (seyretmesinler.)

Normalde “let” ten önce you var ve yazılmayarak diğer şahıslar için emir kipi oluşturulmuş demiştik. Olumsuzunu yazarken de aynı mantıkla “let” ten önce you var, atılmış ve sonrasında olumsuzluk (Do not) eklenerek diğer şahıslar için olumsuz emir kipi oluşturulmuş olunur. Emir kipinin soru formunu oluşturmak için de “shall” den faydalanılır. Soru Shall I answer the phone? (telefona cevap vereyim mi?) Shall he come in? (....gelsin mi?) Shall we go out? (........çıkalım mı?) Shall they be here? (burada olsunlar mı.?) Olumsuz Soru Shall I not answer the phone? (telefona cevap vermeyeyim mi?) Shall he not come in? (....gelmesin mi?) Shall we not go out? (........çıkmayalım mı?) Shall they not be here? (burada olmasınlar mı.?) ***Not: Emir kipinin oluşturulması kısaca yukarıdaki gibidir. Birkaç fiil üzerinde emir kipinin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru yapısını tüm şahıslar için yazarak çalışmak daha verimli olacaktır. Let ve Help Bu iki fiilin “causative” olup olmadıkları tartışma konusudur. Sonralarında V1 geldiği için “causative” olarak düşünülürler. My mother doesn’t let me go out. (Annem dışarı çıkmama izin vermez.) “Let” i causative olarak düşünenler bu cümleyi “Annem beni dışarı çıkartmaz.” diye çevirirler. Aslında önceki çeviri daha doğrudur. “Help” için de aynı açıklama geçerlidir.

120

Our teacher helped me improve English. (Öğretmenimiz İngilizce’yi geliştirmeme yardım etti.)

MODALS
Modal, “Kiplik” demektir. Modal’ lar yardımcı fiil sisteminden yararlanan ancak farklı fonksiyona sahip kalıplardır. EXAMPLES I don’t walk. (Yürümem.) I can walk. (Yürüyebilirim.) Yardımcı fiiller, anlamlarını yükleme katmazlar. Ama Modal’lar anlamlarını yükleme katarlar. Modal'ların aşağıda açıklamalı olarak verilmiştir. ► Can: ...e bilmek: güç, yetenek I can walk 20 miles. (Yirmi kilometre yürüyebilirim) ► May: ...ebilmek: olası, tahmin He may come tonight. (O bu gece gelebilir.) ► Be able to: ...e bilmek: Can’ e eşittir. I am able to jump 30 cm. (30 cm zıplayabilirim.) ► Must: ...meli, ...malı: Must’ta zorunluluk söyleyen kişiyle ilgilidir. Dışarıdan herhangi bir baskı yoktur.) I must sleep early. (Erken yatmalıyım.) (Bu örnekte kişi erken yatması gerektiğini düşünmektedir ve kendi kararıdır.) ► Have to: zorunda olmak. Zorunluluk var. Bu modal'daki zorunluluk dışardan bir gücün etkisiyle oluşur. Herhangi bir kural, kanun veya dış etken nedeniyle bir şey yapmak zorunda olduğumuzda bu modal'ı kullanırız. I have to wear uniform at school. (Okulda üniforma giymek zorundayım) (Okulun kuralı) ► Should: gerekir. Her ikisi de “tavsiye öneri” anlamında kullanılır. "Ought to" ile arasında çok az bir nüans farkı vardır, aynı anlamda kullanılabilirler. You should see a doctor. (Bir doktora gitmelisin) (Gitmeni tavsiye ediyorum.) ► Ought to: gerekir. You ought to see a doctor. (Yukarıdaki örnekle arasında fark yoktur.) Modal’ ların Kullanımı 1.) Modal’ lar çekimsizdir. Yani şahıslara göre değişmezler. 2.) Modal’lar daima V1 ile kullanılırlar.

121

3.) İki model kesinlikle yan yana kullanılmaz.

EXAMPLES They can finish the game on time. (Onlar oyunu zamanında tamamlayabilirler.)(Güç, yetenek) He may go abroad next year. (O önümüzdeki yıl yurt dışına gidebilir.) (Tahmin) I may go. (Gidebilirim) (tahmin) I may not go. (Gitmeyebilirim) (tahmin) I can go. (Gidebilirim) (güç, yetenek) I can not go. (Gidemem) (güç, yetenek) We are able to produce more goods. (Daha fazla mal üretebiliriz.) (Güç, yetenek) You must wait for us until 5 o’clock. (5’ e kadar bizi beklemelisin.) (Zorunluluk söyleyenden ) You have to brush your teeth three times a day. (Günde üç defa dişlerini fırçalamalısın.) (Zorunluluk dışardan) You should do your homework. (Ödevini yapmalısın.) (Nasihat var.) Not: Eğer herhangi bir modal, yukarıda belirtilen üç özelliğe uymazsa veya kullanımında bu özellikler eksikse o zaman “semi modal” olur. “Be able to ve Have to” gibi. Örneklerde de görüleceği gibi bunlar çekime de girer; başka modallar ile de kullanılabilirler. He must be able to resign. (O istifa edebilmelidir.) The minister must be able to confess everything. (Başkan her şeyi itiraf edebilmelidir.) Confess: itiraf etmek. Not: Görüldüğü gibi iki modal bir arada kullanıldığında önce tam modal sonra semi modal yazılır. Çeviri yaparken de önce semi modalın anlamı söylenir. A child should be able to walk when he is 7 month. (Bir çocuk, 7 aylık olduğunda yürüyebilmesi gerekir.) He may have to resign upon corruption. (O istifa etmek zorunda kalabilir.) A teacher must be able to travel. (Bir öğretmen seyahat edebilmelidir.) We may have to give up the project. (Projeden vazgeçmek zorunda kalabiliriz.) We must be able to see him tomorrow. (Onu yarın görebilmeliyiz.) He may have to explain the events. (O olayları açıklamak zorunda kalabilir.)

122

(Could not ile Couldn’t kullanımlarının anlamları birbirinden farklıdır. (O gençken biraz para bir tarafa koyabiliyordu.) We were able to see each other.) He was able to recognize the corpse..) Recognize: tanımak..Present Can May Be able to Must Have to Should Ought to Past Could Might was / were able to -------Had to --------------- Future --------------Will be able to -------Will have to --------------- Future formu olmayan modalların present formu future anlamında Türkçe’ de olduğu gibi kullanılırlar.. (Biz birbirimizi görebildik.) Each other: each = her bir.. (Cesedi teşhis edebildi..) Goal: To attain: amaç .) geçmişte yapılmış sürekli olaylar için kullanılır ve içinde bir “yor” anlamı gizlidir. other = diğeri. Each other: her bir diğeri = birbiri He could put aside some money when he was young. Yazı dilinde kısaltma yapmak uygun değildir. We could see each other.e bildi) geçmişte yapılmış bir tek olay için kullanılır.e ulaşmak 123 . Modal’ ların Past ve Future Kullanımlarının Özel Anlamları Could – Was / Were able to Kullanımı Could: (. Bunları sonraki derslerimizde öğreneceğiz.. (Ben amacıma ulaşabildim. teşhis etmek Corpse: ceset I was able to attain my goal.e biliyordu.) Was / Were able to: (. (Biz birbirimizi görebiliyorduk.

Attain kelimesinin kökü olan “tain” KPDS için hayati önem arz eden bir sözcüktür. Aslı Latince olup, “tenere” dir. Tutmak anlamına gelir. Tain’den İngilizce’de bazı kelimeler türetilmiştir. Şimdi bunları öğrenelim. Maintain: Main, Latince’deki “mano”dan köken alır. Mano el anlamındadır. Dolayısıyla Maintain “elde tutmak, muhafaza etmek” anlamına gelir. Eş anlamlıları aşağıdadır. Sustain Continue Preserve Contain: etmek Con = beraber, Tain = tutmak. Contain, beraber tutmak = içermek, ihtiva

Retain: Re = tekrar, yeniden. Retain, yeniden tutmak = ....e tutmak (soyut anlamda, hafızada tutmak) Detain: Pertain: Obtain: Attain: göz altında tutmak. Per = için, Pertain, ...için tutmak = ilgili olmak. elde etmek, sağlamak. ...e ulaşmak.

“Amaç” kelimelerini de öğrenecek olursak; Goal, Aim, Purpose, End, Objective, Intention, Motive: amaç Might’ın Kullanımı He might go home. (O eve gidebilirdi.) Gidebilirdi ama gitmemiş anlamını verir. May’ın Past ifadesi “Might”, geçmişte zayıf bir ihtimali belirtmek için kullanılır. Yani “may” kullanımına göre ihtimal daha zayıftır. Fazla yaygın bir kullanımı yoktur. Yan cümleciği olan ifadelerde zaman uyumunu sağlamak açısından “might” kullanımına gidilir. Must Must’ın Past formu olmadığı için geçmişte zorunluluktan dolayı yapılan bir eylemin zorunluluğunun söyleyenden veya dışardan kaynaklanması önemli değildir. Yani geçmişte yapılan bir eylem için zorunluluk ayırımı ve bundan dolayı İngilizce’de farklı bir kullanım yoktur. Had to: ...gerekti “Gerekti” anlamına gelir. İlerdeki konularla karışmaması için bunun iyi öğrenilmesi gerekir. Geçmişte bir zorunluluktan dolayı yapılması gereken ve yapılmış eylemleri ifade etmek kullanılır. He had to sell his house. (O’ nun evini satması gerekti.)

124

Borcu vardı veya komşuları iyi değildi vs. Ama bir zorunluluktan dolayı evini satması gerekliymiş ve evini satmış. Bu cümleyi “....gerekiyordu” diye çeviremeyiz. Çünkü evi satma eylemi olmuş bitmiş bir eylemdir. The Government had to punish the responsible. (Hükümet, sorumluları cezalandırmak zorunda kaldı.) Punish: Responsible: Responsible for: Responsibility: cezalandırmak sorumlu ...den sorumlu sorumluluk

He had to give up scheme. (Onun projeden vazgeçmesi gerekti.) Scheme: şema, proje “Had to” yapısını olumsuz yapmak için iki yol vardır. İkisi de aynı anlama gelir. Bu yapıda olumsuzluk gerektiğinde ikisinden biri kullanılabilir. 1.) He had not to give up the scheme. (Projeden vazgeçmesi gerekmedi.) ( !! !! !!)

2.) He didn’t have to give up the scheme.

We didn’t have accept their sanction. (Onların yatırımlarını kabul etmemiz gerekmedi.) We had not accepted their sanction. (Onların yatırımlarını kabul etmemiz gerekmedi.) Sanction: Accept: yatırım kabul etmek “Will Be Able To” Kullanımı “....e bilecek” anlamındadır. İngilizce’de, normalde “be able to” present kullanımı bir Future anlam da içermektedir. Bu özellik Türkçe’de de böyledir. Bu nedenle “...e bilecek” anlamına gelen “wiil be able to” ifadesi gelecekte yapılabilecek her durum için kullanılmaz ve özel bir kullanım şekli vardır. Yani “will be able to” gelecekte ilk defa yapılacak eylemleri ifade etmede kullanılır. After a few lessons, I will be able to drive a car. (Birkaç dersten sonra araba kullanabileceğim.) Bu cümleden, daha önce araba kullanmasını bilmediğim, dolayısıyla hiç kullanmadığım, aldığım derslerden sonra ilk defa araba kullanabileceğim anlaşılır. Will Have To “Gerekecek” anlamındadır. Sade ve zor olmayan bir kullanımı vardır. Next week, the Cabinet will have to fix salary rise. (Hükümetin, gelecek hafta maaş artışlarını saptaması gerekecek.)

125

He will have to come. (O gelmek zorunda kalacak.) Fix: tespit etmek, saptamak. Salary: maaş PERFECT MODALS Adından da anlaşılacağı gibi bu başlık altında modalların perfect kullanımını göreceğiz. Bu yapı, modallara “present perfect” yani “have + V3” eklenerek kurulur ve daha sonraki derslerimizde de detaylı olarak göreceğimiz gibi bu yapılar “Unreal” yapılardır. Modallar ile ilgili olarak daha önce anlatılanlar KPDS’ de sorulmayan detaylardı. Ama hem Perfect Modals konusuna hazırlık hem de temel modal bilgileri anlamında iyi öğrenilmelidir. KPDS sınavında modal konusundan asıl olarak Perfect Modals yapılarından soru gelmektedir. Anlama, boşluk doldurma ve diğerleri gibi konularda da Perfect Modals’ tan soru gelebilir. Bu konu, hem karışık hem de KPDS için önemli olması nedeni ile dikkatle çalışılmalı ve iyi öğrenilmelidir. Ayrıca başka kaynaklarda çok karışık bir şekilde anlatıldığı için kursta konu bittikten sonra başka kaynaklardan bakılmalıdır. Must Have to Should Ought to Perfect Modals kullanımlarında “Must + Have V3” ifadesi diğerlerinden ayrılarak farklı anlam yüklenmiştir. Must + Have V3 Must + Have V3, “....mış olmalı” anlamına gelir. Bu yapı geçmişe yönelik güçlü bir tahmin için kullanılır. Örneğin, biri girdiği sınavdan sonra neşeli görüldüğünde “sınavı iyi geçmiş olmalı” deriz. Burada geçmişe yönelik güçlü bir tahmin yapıyoruz. Bizi bu güçlü tahmine götüren delil de sınavdan çıkanın neşeli olmasıdır. Dışarı çıkarsınız yerler nemli, “akşam yağmur yağmış olmalı” dersiniz. Yine iyi derecede İngilizce konuşan biri için “İngiltere’de öğrenim görmüş olmalı” deriz. Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan “Must + Have V3” ün geçmişe yönelik güçlü tahminlerde kullanıldığını bilmektir. The roads are wet; it must have rained last night. (Yollar nemli, dün gece yağmur yağmış olmalı.) She speaks German fluently; she must have studied in Germany. (O Almanca’yı akıcı bir şekilde konuşuyor, Almanya’da öğrenim görmüş olmalı.) Have to + Have V3 = Should + Have V3 = Ought to + Have V3 “...mış olmalıydı” veya “gerekirdi” anlamındadır. Her üç kullanım da aynı anlamdadır. Geçmişte yapılması gerekli ama yapılmamış olan eylemler için kullanılır. Örneğin, biri sınava iyi hazırlanmış ama sınavı geçememiş. Bu durumda “geçmiş olmalıydı” deriz. İngilizce’de bunu söylemek için yukarıdaki üç yapıdan birini kullanırız. En sık kullanılan “Should + Have V3” yapısıdır. Yukarıdaki açıklamada da geçtiği gibi, “....mış olmalıydı” veya “gerekirdi” diye bu yapıları çeviriyoruz. Yani geçmişte olması gerekli fakat olmamış eylemleri bu şekilde ifade + Have + V3 = Perfect Modals (Unreal Yapılardır.) Rise: yükseliş, artış, zam.

126

ediyoruz. Bu yapıların “gerekirdi” anlamı ile daha önce öğrendiğimiz “Had to = Gerekti” anlamı karışıklık yaratıyor. “Had to = Gerekti” ifadesi ise, geçmişte yapılması gerekli ve yapılmış olan eylemler için kullanılır. Yani “gerekirdi” ifadesi ile “gerekti” ifadesini karıştırmamak gerekir. Bu nedenle KPDS için çok önemli olan bu konuyu dikkatle çalışmak ve iyi öğrenmek gerekir. The Government should have taken the necessary steps. (Hükümet gerekli önlemleri almış olmalıydı) Step: adım, önlem. He study hard; he should have passed exam. (O sıkı çalışır; sınavı geçmiş olmalıydı.) It is too late. My father should have called up so far. (Çok geç oldu. Babam şimdiye kadar aramış olmalıydı.) You shouldn’t have shouted at me. (Bana bağırman gerekmezdi.) The Government should have punished the responsibles. (Hükümet, sorumluları cezalandırmalıydı.) We ought to have warned them. (Onları uyarmamız gerekirdi.) We had to warn them. (onları uyarmamız gerekti.) Could + Have V3 “...mış olabilirdi” veya “....e bilirdi” anlamındadır. Güç, yetenek anlamında, geçmişte yapılabilecek ama yapılmamış eylemleri ifadede kullanılır. Our Government could have improved our standarts. (Hükümetimiz, standartlarımızı geliştirebilirdi.) improve: geliştirmek, iyileştirmek Bu cümleden, Hükümetin standartları geliştirme gücüne sahip olduğunu fakat bu geliştirmeyi yapmadığını anlıyoruz. They could have caused a crisis of confidence. (Bir güven krizine yol açabilirlerdi.) Confidence: güven Cause: ... e sebep olmak Might + Have V3 “...mış olabilirdi” veya “....e bilirdi” anlamındadır. Fakat burada ihtimal anlamı vardır. Aslında geçmiş bir olayın olasılığı olamaz ama Might + Have V3 kullanımı genelde geçmişte tehlike arz eden durumlarda kullanılır. Bu kullanım daha sonra Unreal yapılarda detaylı incelenecektir. She might have fallen down. (O düşebilirdi.) She might have killed her husband by mistake. (Yanlışlıkla kocasını öldürebilirdi.)

127

pute = düşünmek. (İki taraf anlaşmazlığı çözebilirlerdi. (O bizim için beklemekte olabilir. He may have gone home. düşünmek anlamındadır. Latince kökenli bir kelime olup. KPDS için hayati önemde olan “pute” kelimesinin kökü ve türevlerini öğrenecek olursak: Pute. Ama olumsuz ve soru yapısı vardır.Mistake: yanlışlık. hata Kill: öldürmek Böylece Modal olarak temel kullanımları görmüş olduk. 128 . (O yeni bir metot geliştirmekte olmalı.) Örnek Model Cümleleri He may have been waiting for us.) He may have resigned. Gördüğümüz bu temel kullanımların dışında geniş bir şekilde modal kullanım varyasyonları da vardır. (Onlar çalışıyor olmalı. Örneğin: He was ill this morning. (O bu sabah hastaydı. (O istifa etmiş olabilir. Yani Can + Have V3 şeklinde bir kullanım İngilizce’ de yoktur.) çözmek (kimyasal anlamda) halletmek Bu cümlede.) He had been able to see his boss. Resolve: Solve: Settle çözmek (bir problemi. tartışma Compute: com = beraber.) Unreal yapı olduğu için cümle olumlu görülmesine karşın olumsuz anlamdadır. Computer: Bilgisayar. Dispute = anlaşmazlık.. (O patronunu görebilmişti. Genelde bu kelime kökünün anlamına göre türevleri çevrilir. Eve gitmiş olabilir.) The two sides could have resolved the dispute. Compute = beraber düşünmek. (O patronunu görebilmiş.) They must be studying now.) “. “Putare” den gelir. Dispute: dis = olumsuzluk.) He has been able to see his boss. bir sorunu.) He was able to see his boss. Ana kullanımları öğrendikten sonra karşılaşacağımız bu varyasyonları da çözebiliriz. Such a man can’t have done that.. “Putare” hesaplamak.) She must have been developing a new method.. (Böyle bir adam bunu yapmış olamaz.mış olabilir” yapısı daima olasılık bildirdiğinden bu yapıda May + Have V3 yapısında “Can” kullanılamaz. (O patronunu görebildi..

) He must have gone.) 129 .) Discharge: taburcu etmek. (İnsanların bilgisayar statüsünü yüceltmeleri gerekmezdi. eşya. (Bunların tümünü ona söylemen gerekmezdi.) We had to discharge this patient. (Onlar raporlarını sunmuş olmalıydılar..) ****Can ile olumlu perfect modal yapılamaz. He shouldn’t have revealed my secret..çıkarmamalıydı.) Submitter: sunmak We had to sell all our properties.. We must have seen him.) He is able to realize his goal.) She has to have sold her car. She can’t have killed her friend.) She may not have passed the exam. Örnek verecek olursak. yüceltmek. ün.) Property: mal. Impute: suçlamak.) They should have considered hte offer. (O sınavı geçmiş olmayabilir. (O eve gitmiş olmalı.) Reveal: açığa çıkarmak. mülk. şöhret. (Hastayı taburcu etmek zorunda kaldık. açıklamak You oughtn’t to have said all these to him. Yani. .) He may not have brought it. Ama olumsuz yapıda olabilir. (Tüm mallarımızı satmamız gerekti.) They ought to have submitted their report. (Onu almış olmayabilir. (O amacını gerçekleştirebilir. He can have said this şeklinde bir cümle kuramayız. (Sırlarımı açığa çıkarması gerekmezdi. göstermek.Repute: tekrar düşünülen. “Can’t + Have V3” şeklinde cümle kurulabilir. (Onu görmüş olmalıyız. “Can + Have V3” yapısı yoktur. övmek. (O arkadaşını öldürmüş olamaz. itham etmek I should have turned down their proposal. (Öneriyi düşünmüş olmalıydılar. (Önerilerini ret etmiş olmalıydım.) Exalt: yükseltmek. (O arabasını satmış olmalıydı. People shouldn’t have exalted the statue of computers.

nın yerine atmak.nın yerine. (Maaş artışını ret etmesi gerekti. (teyplerde vardır. Türevleri ile birlikte çok iyi bilinmesi gerekir. The committee members could have given more concession. Fransızca’ya “jet” olarak geçmiştir. Önemli bir kelime ve KPDS’ de de sorulmuş önemli bir özelliği var. (Kaza yapmış olabilirdik. Ya kaza yapsaydık olarak da çevrilebilir.. Project: Pro = ileriye. tasarlamak. Provision: Accurate: Accuracy: Accurately: hazırlık doğru. He ought to have provided us with more accurate data.) Provide: temin etmek.) Object. (Komite üyeleri daha fazla ödün verebilirlerdi.) He had to reject salary rise. doğruluk doğru bir şekilde Inaccurate: yanlış 130 .He was able to realize his goal. We could not have sold our house. ret etmek Eject: dışarıya doğru atmak. Project = . itiraz etmek. karşı çıkmak.. (O amacını gerçekleştirebildi. (O amacını gerçekleştirebilmişti. (Evimizi satmamış olabilirdik) You might have broken your leg.) He had been able to realize his goal. iğne yapmak Reject: Re = yeniden.) We might have had an accident. “cure = tedavi “den köken alır. ayrıcalık. İngilizce’ye “ject”. ject = atmak.) ***Concession: taviz. “with” ile geçiş yapar. KPDS’ de çok geçiyor. Inject: in = içine. . İyi bilinmeli. (İngilizce’yi İngiltere’de öğrenmiş olabilirdik. Latince kökenli olup.) ..) We could have passed the exam. Fransızca’dan geldiği için “jet”(uçak) olarak kullanılır.. enjekte etmek.e atmak. (Sen ayağını kırmış olabilirdin. sağlamak. (Sınavı geçmiş olabilirdik.) Ject: atmak. Yukarıdaki cümlede sağlanan şey “daha doğru bilgi”dir. Yani nesne belli olduğu için “with” ile geçiş yapmıştır. İnject = içine atmak.. fırlatmak anlamındadır.. Türkçe’de. sonrasında sağlanan nesne belli ise.) We could have learnt English in England. (Bize daha doğru bilgiler sağlamış olmalıydı. Reject = yeniden atmak. ödün. KPDS için önemli bir kelimedir. Eğer “provide”.

) Not: Eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse. Cocession ve Recession kelimeleri her bir KPDS’ sınavında en az 20-30 defa geçer. (Hükümet. bu pozisyonda kullanılan pronouns’ların da “Object Pronouns” olduklarını biliyoruz.) I would sooner (that) you remained at home. The Government must have overcome the economic recession in Irak. Bu özellik çok önemlidir ve KPDS’ de sorulmuş. Bu cümleciğin zamanı mutlaka Simple Past olmak zorundadır. Daha önceki derslerimizden öznenin cümlede çekilmiş fiilden önce geldiğini. Remain: kalmak ACTIVE – PASSIVE Etken – Edilgen anlamındadır.. Latince aslı “Datum”dur.) Recession: (ekonomik) durgunluk.) Die: ölmek Dead: ölü Death: ölüm We would sooner sell than rent it.) Would rather / sooner: yeğlemek. (Evde kalmanı tercih ederim. tercih etmek I would rather die than do it. Bir cümlede nesnenin de çekilmiş fiilden sonra geldiğini. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkileniyor.Inaccuracy: yanlışlık Inaccurately: yanlış bir şekilde Data: veri.. sonrasında “that” ile geçiş yapmış ve öznesi olan bir cümlecik gelmektedir. bu cümleciğin zamanı mutlaka Simple Past’ tır. Karışık bir konu olduğu için mantığı daha sonra açıklanacaktır. I would rather (that) you remained at home. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve buna özne denir. (Kiralamaktansa almayı tercih ederim. Passive formları iyi bilmek için “Subject ve Object Pronouns” lara hakim olmak gerekir.) “would rather / sooner” formunun ilk kullanımında. bu pozisyonda kullanılan pronouns’ların da “Subject Ppronouns” olduklarını biliyoruz. (Erken kalksak daha iyi olur. Latince’de sonu “m” ile biten kelimeler İngilizce’ye geçince “a” ile sonuçlanırlar. modal olduğu için hemen sonrasında V1 geliyordu. (Evde kalmanı tercih ederim. Burada ise. 131 . (Onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim. Yine burada nesne yükleme maruz kalıyor. Bu nedenle çok iyi bilinmesi gerekir.se iyi olur We had better get up early. Overcome: üstesinden gelmek Diğer Modal’lar Had better: . Irak’ta ekonomik durgunluğun üstesinden gelmiş olmalı.

(.....: He had been waiting a letter..) 132 . Present Cont. Geçişsiz fiillerin olduğu cümlelerde yükleme maruz kalmayan bir nesne olmadığı için dolayısıyla böyle cümlelerin passive formu da yoktur. A letter will be benign written by him.. (. Bunların en önemlileri yukarda verilen beş örnekteki zamanlar ile uygulamasıdır.. (O bölgedeki herkes tarafından tanınır veya tanınıyor.. (....yazılmaktaydı.yazılmıştı....... (. Past Perfect: He had written a letter. (..... He is known by everyone in the area. (. Çünkü İngilizce’de “be” fiilinden sonra ya “ing”li bir fiil veya V3’lü bir fiil gelir. İngilizce’de bütün active zaman ve modalların passive formu vardır.. Temel fiil de V3 şeklinde yazılır..) Past Perfect Cont. Active Infinitive To speak To write To give up Passive To be To be To be Infinitive spoken written given up Active Infinitive’in Passive formu % 99 yukarıdaki gibidir.) A letter had been written by him. A letter will have been benign written by him..) Present Perfect Cont..) Future Perfect Cont...Active: I saw him. A letter had been benign written by him. “to write to be written” gibi.yazılacak. Pr.. Present: He writes a letter. Nesne almayan fiillere de “geçişsiz fiiller” denir. (Bir mektup onun tarafından yazılır) A letter was written by him. Bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar. Bunları tek tek öğrenmek yerine yapı olarak sistemlerinin nasıl çalıştığını ve en önemlilerini öğreneceğiz. Burada nesne durumları hakkında bazı bilgiler vermek gerekiyor.yazılmış. Başka bir değişle.... Böyle fiillere “geçişli fiiller” denir..: He is writing a letter........ eğer “be” fiilinden sonra V3 varsa bu cümle pasif bir cümledir diyoruz..yazıldı. (Ben onu gördüm. bu iki kullanım birbirinin alternatifidir.) Örnekten de görülebileceği gibi active bir cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi konumuna geçiyor....) Passive: He was seen by me.yazılmakta olacak.... S. “be” fiilinden sonraki temel fiil “ing” almamışsa bu cümle pasif bir cümledir diyoruz.. (.) Burada önemli olan bir cümledeki pasifliği görüp. (O benim tarafımdan görüldü. Past: He wrote a letter...... Future: He will write a letter..(. Bunları iyi bir şekilde öğrendikten sonra diğerlerini de çok iyi çalışmak gerekir. S.: He will have been waiting a letter. A letter was being written by him. A letter has been benign written by him...) Passive form oluşturulurken “be + V3” kullanılıyordu... (.) Future Cont.yazılıyor.... Bunlara çok iyi hakim olunmalıdır.. S.) Past Cont: He was writing a letter.. Perfect: He has written a letter.) A letter will be written by him.) A letter has been written by him. A letter is written by him... Bunu da daha sonra öğreneceğiz.: He will be writing a letter.. onu yorumlayabilmektir.yazılmaktadır. Active’i Passive’e çevirirken sadece yardımcı fiil üzerinde değişiklik yapılır. A letter is benign written by him...yazılıyor olacak. (... “Get ve Become” nin de kullanıldığı Passive form vardır.: He has been waiting a letter.. Diğerleri de öğrenilse iyi olur.yazılıyordu.

) Bu şekilde önce öğrendiğimiz kurallar bazen sonraki derslerimizde geçebiliyor. Direct object = book’ tur.) Passive: I want to be seen (Ben görülmek istiyorum.) Not: Her fiilin “Passive gerund” hali “being + V3” şeklindedir. İndirect object = him. this book has been sold very well. İki Nesneli Cümlelerde Passive Form Bu durumda nesnelerden biri “indirect object” diğeri “Direct object”tir. He was given a book by me.) A book was given to him by me. Bu durumda “Gerund ve Infinitive”lerin kullanımı düşünülmelidir.) Over the last months. olarak.çok değişik anlamları vardır. (Yeni bir başkan olarak atanacak. (O jüri tarafından suçlu bulundu. (O’na bir kitap benim tarafımdan verildi. He is afraid of being killed (O öldürülmekten korkar. (Geçen aylarda bu kitap çok iyi satılmış.) The robbers had been followed by the police.) As: gibi. (Passive gerund’lar da gerund’lar gibi kullanılırlar. “gibi” anlamında edat olarak kullanılabilmesi için sonrasında bir edat olmalıdır.) Not: Infinitive konusundan hatırlayınız.) Yukarıdaki cümle için şuna dikkat çekmek gerekir: İki nesneli cümlelerde passive formu yazarken “yalın object” başa alındığında “indirect object”ten önce “to” yazılır. İki nesneli bir cümle. nesnelerden her biri özne yapılarak iki farklı şekilde Passive formu yazılabilir.. 133 .) Yukarıdaki cümlenin iki nesnesi vardır. Bu tür cümlelerde kullanılan fiiller şunlardır: Bring: Give: Leave: Lend: Order: Pay: getirmek vermek ayrılmak ödünç vermek emretmek demek Promise: Refuse: Send: Show: Tell: söz vermek red etmek öndermek göstermek söylemek I gave him a book.. (Soyguncular polis tarafından takip edildi. (Ben görmek istiyorum. Not: Yukarıdaki cümlede. Passive Infinitive veya Passive gerund şeklinde de Passive formlar vardır. Bir edattan sonra eğer çekilmemiş bir fiil varsa bu mutlaka gerund olacaktır diye gerund kullanımının birinci maddesini hatırlayınız.) He will be appointed as the new chairman..He was found guilty by the jury. (Bir kitap ona benim tarafımdan verildi. Bu yapılar geçtiğinde dikkat çekilmelidir. (Ona bir kitap verdim. Bu durumda aynı anlamda olan iki farklı passive şekli vardır. Active: I want to see. neden Passive infinitive değil de Passive gerund kullanıldı diye bir soru akla gelebilir. Örneğin.

) I will have my hair cut.. Have Make Get Causative’in İngilizce’deki bu yapısında.... sildirdim.. (Tekerleklerinizi değiştirebilirdiniz. bazı istisnalar hariç şöyledir: Have: Birine “rica” ile bir şey yaptırmak. I have my hair cut. İngilizce dışında diğer dillerde yapısı basittir ama İngilizce’de biraz karmaşıktır.. “Saçımı kestirdim” dediğinizde. (Ben saçımı kestiririm) Sth V3 + Sth + V3 I had my hair cut....tamir ettirmiş olacağım. Bu nesneyi herhangi bir nesne olarak Something ile gösterirsek.) I had had my hair cut.kestiriyordum.” gibi. “bir eylemi başkasına yaptırmaktır” demiştik.kestirdim... “bir eylemi başkasına yaptırmak demektir. saç kesme eylemini kimin yaptığı belli değildir. (Onlar istihdam edilmeyi düşünüyorlar. Employ: istihdam etmek. (. Cümlenin anlamına göre rica ile mi.) You could got your tyres changed. İngilizce’de ise “Have. yaptırdığınız tamir etme eylemine maruz kalan “araba”dır.) I will have had my house repaired. Make.” Türkçe’de bu “tir” eki ile sağlanır.. “kestirdim.... Örneğin.) Men have their ears pierced..kestirmiştim.kestirmişim. (Erkekler kulaklarını deldirirler. İşte İngilizce’de yukarıdaki kullanım böyledir... Örneğin “arabamı tamir ettirdim” derken.) I am having my hair cut...) I have had my hair cut. diktirdim. çalıştırmak.. (.. Ettirgenlik. modallar gibi çalışarak belli bir kurala göre temel fiillerden önce yazılarak ettirgenlik sağlamış olurlar. (... birine yaptırılacak eylem para ile yaptırılabilir. zorla yaptırılabilir. (. Peki.kestireceğim. zorla mı veya para ile mi yaptırıldığı anlaşılır. Get “ olmak üzere ettirgenliği sağlayan üç fiil vardır..They consider being employed. yaptırılan eylemin kime yaptırıldığı belli değildir.. (.. İngilizce’de ise bu nüansın kullanımı.. (. Ettirgenlik. Make: Birine “zor” ile bir şey yaptırmak Get: Birine “para” ile bir şey yaptırmak Başkasına bir eylemi yaptırırken bu eyleme maruz kalan bir nesne vardır.. Türkçe’de bunu sağlayan artı bir ek veya fiil yoktur. Bu fiiller... (.. CAUSATIVE Ettirgenlik kipidir. ayrı bir fiil yapısı yoktur.) I was having my hair cut..) 134 ..) Not: “consider”ın sonrasında “gerund” istediğini hatırlayınız....kestiriyorum.. rica ile yaptırılabilir...

Yani “Causative” kullanımında nesne zamiri konumundaki sözcük.) ***NOT: Görüldüğü gibi “Causative” yapısı tüm zamanlar için uygulanabilir.. get”ten sonra bir nesne var ve sonrasında V3 varsa bu “Causative”dir diyoruz.. Örnek olarak yukarıda verilen diğer cümlelerin de mantığı böyledir.....) The teacher will have a composition written. (Bahçemizde bir havuz inşa ettirmiştik.. Asıl “Passive Causative” yapısı bu değildir. (.. (Gözlerimi bir doktora kontrol ettirdim.) He had got his car repaired.. Yani Get bu kullanımda fiili “Full Infinitive” olarak ister.... Bu özelliklerden dolayı ettirgenliğin bu şekildeki kullanımına “Passive Causative” denir.a composition written.” derken yazma eylemini “a composition”yapmıyor. ona maruz kalıyorsa.. I had a doctor test my eyes.) ***Not: Sınavda veya okurken “Causative” yapısını görebilmek önemlidir. (Makalemizi ona çevirtebilirdik. “.kestirmeliyim.. bu eylem V3 olma durumundadır.He will have the patient operated.. Daha sonra bize anlatılacaktır. Peki V3 yarine V1 kullanılırsa ne anlama gelir? Eğer “Causative” yapıda nesne zamirinden sonra V1 kullanılırsa nesne zamirinin V1’ i gerçekleştirdiği anlamına gelir ki bu da aktiflik durumu olduğu için ettirgenliğin bu yapısına da”Active Causative” denir. (O hastayı ameliyat ettirecek..... (Öğretmen bir kompozisyon yazdıracak..) We could have had him translate our article. I must have my hair cut..) Neden V3 Kullanılmaktadır????? “Causative” yapısını ezbere değil de mantığını kavramak şeklinde öğrenmek açısından bu soruyu cevaplamak çok önemlidir. Ayrıca tüm modallar için de uygulanabilir.) We can not make our voice heard. Formülsel olarak bunu ifade edecek olursak: Have Make Get ***Not: “Active Causative” yapısında çok önemli bir özellik var ki KPDS’de sorulan bir ayrıntıdır. (Babam gözlerini kontrol ettirdi. (. (. Eğer “have.... Bu kullanımda Get.) We had had a pool built in our garden.. buna maruz kalıyor. He got his car repaired.. (Sesimizi duyuramıyoruz. sonrasındaki eylemi yapmıyor. etkileniyor.tamir ettirmişti.) I can have my hair cut. “to” ile birlikte kullanılır.) My father had his eyes examined. bu yapıyı tüm modal ve zamanlara uygulayarak çalışmak daha verimli olacaktır....) +So+ V1 +Sth şeklinde olur. (O arabasını tamir ettirdi... (Odayı temizleteceğiz.) We shall get room cleaned. 135 .. Ama bu tartışma konusudur.. make..kestirebilirim. Çalışırken..

(Çocuğu aşılattık. öncesindeki nesne “bunlara maruz mu kalıyor yoksa bunları yapan mıdır?” ayırımına göre yazılır. I got a mechanic to repair my car. (Evlerinin çatısını birine tamir ettirmek zorunda kaldılar. You can not make me tell the secret.) Not: Son cümlede passive’lik olduğu için cümle sonuna “by him” gibi bir ifade ekleyebiliriz.We could have had our article. (Onların motoru bir tamirciye kontrol ettirmeleri gerekir. Formülsel olarak ezberlemekten ziyade mantığını kavramak daha iyidir. (Bana sırları söyletemezsiniz.g.) Fix: Mechanic: Plug: tamir etmek.) They had to have someone mend their roof. (Prizi bir tamirciye tamir ettirmemiz gerekir. öncesindeki nesne V1’ i gerçekleştiriyor demektir. V1 kullanımında. Ayırım bu mantık ile yapılır. going gibi) e.) We had our baby vaccinated. düzenlemek tamirci.) Not: V1 ve V3 kullanımı. İngilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler. translated (Makalemizi çevirtebilirdik.) Not: Önemli olan okurken veya soru çözerken “Causative” yapısını görmektir. GERUNDS AND INFINITIVES “Gerunds ve İnfinitives” ler. (Dişlerinizi doldurtmalısınız. I like swimming.) Vaccinate: aşılamak Their family had to have the patient operated. 1. V3’ te ise öncesindeki nesne V3’ e maruz kalıyor demektir. (Evlerinin çatısını tamir ettirmiş olmalılar. Çünkü formüle uymayan bazı istisnalar da vardır.) We should get a repairman to fix the plug.) Gerund (speaking.) Not: Get’in bu kullanımda “to” ile birlikte kullanıldığına dikkat ediniz.) You must have your tooth filled. saptamak. teknisyen. They must have gotten their roof repaired. Türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. (Arabamı bir motorcuya tamir ettirdim. motorcu priz They had to get a mechanic to test the motor. (Ailesinin hastayı ameliyat ettirmesi gerekti. 136 .

kuralları vardır. Geçen bu kelimeleri mutlaka iyi öğrenmemiz gerekir..) Bir Edattan Sonra (After a prepisition) Edat: Tek başlarına bir anlamı olmayan. He come in the room. gibi. for.) He come in. Yüklemden sonra hiçbir şey olmayabilir veya bir isim gelebilir. 1.. Bu özellik olduğu için bir konunun iyi bilinmesi. ya başına "to" gelir ya da yalın haliyle kullanılır. alternatifinin de çözülebilmesi anlamına gelir. off. “Gerund” lar. Aşağıda bu fiillerden en çok kullanılanları verilmiştir. Bu fiillerin sayısı yaklaşık 40 civarındadır. I want to swim 3. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur.g. İngilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir.) Bare infinitive (Yalın mastar) (speak. bir fiil ve bir isim özelliği taşırlar. with. to go gibi) e. Bu durumda biri diğeri için alternatif konumundadır. cümlede çekimsiz bir fiil denince “Gerunds ve İnfinitives” olmak üzere iki kullanım akla gelir. Bir fiilin –ing almış biçimidir. Hangi fiilden sonra fiilin -ing takısıyla geleceğini.) Infinitive (to speak. onun alternatifi olan infinitive’e gidilir. under. yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır.) Eğer bir cümlede yüklemden sonra bir edat varsa ve sonrasında çekilmemiş bir fiil kullanılmışsa bu mutlaka gerund’tır. İn. Cümlede isim veya zamir olarak kullanılırlar. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup..2. He made me cry.) a) to appoint b) appoint c) appointing 137 . Ama eğer yüklemden sonra edat var ve sonrasında da çekilmemiş bir fiil varsa bu mutlaka gerund olmalıdır. over . bir isim veya isim türevi (zamir. İlla da gerund olacak diye bir kural yoktur. veya infinitive olarak geleceğini öğrenmenin tek yolu fiilleri ezberlemektir. (“in” zarftır çünkü fiili etkilemiştir. ● GERUNDS “Gerund” isim fiil (verbal noun) demektir. Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır. Bundan sonra cümleler kurulurken KPDS için önemli olan kelimeler kullanılacak. of. on. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse.. Bu bir sistemdir. Basit olarak eğer cümlede iki tane fiil kullanılıyorsa ikinci fiil ya -ing takısı alır. İngilizce'de. “gerund” olmak zorundadır. Bu fiiller. Yani eğer cümlede gerund kullanılmıyorsa.g. isim fiil gibi) ile birlikte kullanılarak anlamlarını bütünleştiren sözcüklerdir. (buradaki “in” edattır çünkü isimden önce gelir. “Öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. Bu kurallar çerçevesinde uygun olan şekliyle cümle yazılır. (Üyeler. The members are thinking of appointing him as their president. Çünkü herhangi bir mantık çerçevesinde yapılmamaktadır. onu başkanları olarak atamayı düşünüyorlar. go gibi) e.

) The scientists shouldn’t have approved of using hazardous material. Onaylamak. certify.. he was always interested in developing something beneficial. (O sigara içmeyi bıraktı..) Hazardous: tehlikeli (syn: dangerous) Approve of: onaylamak Disapprove of: onaylamamak (ikisi de “of” ile nesneye geçiş yapar. bozmak. Eş anlamlıları ile birlikte çok iyi bilinmeli. Onaylamak Onaylamak Ratification: onaylama Specification: belirtme. (O bir araştırmacı olarak daima faydalı şeyleri geliştirmekle ilgilenirdi.) He gave up smoking.ile ilgilenmek (daima nesneye “in” ile geçiş yapar. Böyle sorularda cümlenin anlamı bilinmezse de soru çözülebilir. (Bilim adamlarının tehlikeli materyalleri kullanmayı onaylamamaları gerekirdi. kararlaştırmak Disappoint: hayal kırıklığına uğratmak.) Geliştirmek (daha önce geçmişti) 138 . Çünkü yüklemden sonra edat vardır ve edattan sonra eğer çekilmemiş bir fiil varsa bu gerund olmak zorundadır. Böyle fiiller bir edat ile nesneye indirekt olarak geçerler.) interested in: Develop: Improve: Progress: . attest: onaylamak Ratify: Specify: Notify: Affirm: Confirm: Onaylamak. bildirmek. (Başında bulunan “dis”ten dolayı “appint”in olumsuzu şeklinde anlaşılabilir diye KPDS’de sık sık geçen önemli bir kelime.) Think of: Think over: Think about: düşünmek (tasarlamak anlamında) düşünmek (bir şey üzerinde) düşünmek (bir şey üzerinde) He is thinking of emigrating to USA. Mutlaka bilinmeli. (O Amerika’ya göç etmeyi düşünüyor.) Approve KPDS’de oldukça sık geçen bir kelimedir. engel olmak. Appoint: atamak. bildirme Reaffirm: Bear out: Onaylamak Onaylamak As a researcher. açıkça belirtmek. tarif name Notification: haber. Reaffirm.Boşluğa “appointing” gelmelidir. Onaylamak.

(O orduya katılmayı onaylamıyor. one.) Join: katılmak Disapprove of: Onaylamamak They succeeded in persuading us. En önemli 10 . You must give up smoking.) Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır Bu fiillerin sayısı 30 – 40 civarındadır. Avoid: Understand: kaçınmak. some.15 tane fiil göreceğiz. Diğerleri liste halinde bize verilecek. no kelimeleri. Bu fiilleri yazarsak.) He disapproves of joining the army. body. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. Any Some Every No + think body one where + Adjective Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Something geçmiş ve sonrasında da “beneficial” sıfatı gelmiştir. (syn: useful) Not: Any.Advance: Enhance: Extend: Boost: Grow up: Flourish: Thrive: Beneficial: faydalı. (Onlar bizi ikna etmeyi başardılar. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse. Türkçe’deki mantığa ters bir yapıdadır. (Sigarayı bırakmalısınız.) Succeed in: başarmak Persuade: ikna etmek 2. sakınmak anlamak 139 . where kelimeleri ile birleştiklerinde sonralarında mutlaka bir sıfat isterler. “gerund” olmak zorundadır. every. think.

affetmek nefret etmek sevmek / sevmemek şikayet etmek Understand: anlamak Bu fiiller. itiraf etmek sezinlemek taktir etmek hoşlanmak aldırmak. You could have avoided hurting him.) The thief admitted stealing the money. yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır. umurunda olmak ertelemek bağışlamak.Consider: Admit: Anticipate: Appreciate: Enjoy: Mind: Postpone: Delay: Defer: Put off: Forgive: Pardon: Excuse: Hate: Detest: Abhor: Like / dislike: Complain: düşünmek kabul etmek.) Thief: hırsız 140 . (O taşınmayı düşünüyor. umursamak. hareket etmek (yanında away. (O erken kalkmaktan nefret eder. (Onu incitmekten kaçınmış olabilirdin veya kaçınabilirdin.) She considers moving away.) He hates getting up early.) Move: taşınmak. in gibi değişik edatları alabilir. (Hırsız parayı çaldığını itiraf etti.

. Her zaman bunlardan sonra dolaşmak. bir şey yapmaktan kendini alamamak canı istemek . yararı yok That is no point in:anlamı yok..Theft: hırsızlık I don’t anticipate meeting any problem.. bu fiil gerund yapısında olmalıdır... It is no use: It is no good: anlamı yok.) I don’t understand your complaining. bir şeye karşı çıkmak itiraf etmek . (zamanı ne olursa olsun.e alışkın olmak Be accustomed to: . (Şikayetinizi anlamıyorum.e alışmak Get accustomed to: . yayılmak.e alışmak Get used to: .. kandırmak zorluk çekmek dayanamamak 141 . aşağıda yazılan deyimlerden sonra eğer bir çekilmemiş fiil gelirse..) Bazı Deyimlerden Sonra Gerund Kullanılır İngilizce’de. yararı yok Can’t help: Feel like: It is worth: Look forward to: Object to: Oppose to: Confess to: Be used to: elinde olmamak.e alışmak Get around to: Have trouble: Can’t bear: Can’t stand: Have fun: Bu kalıplardan sonra.) 3.meye değer dört gözle beklemek itiraz etmek. kesinlikle “gerund” olmalıdır. manası yok anlamı yok.. yararı yok. olumlu veya olumsuz olsun) eğer bir çekilmemiş fiil varsa.. (Herhangi bir problemle karşılaşmayı sezinlemiyorum... bir şeye karşı çıkmak itiraz etmek.

Başlamak fiilleri start / Begin Bu fiiller ikisini de alabilirler (Bu sınavda sorulmaz) Kesmek. (seni aramızda görmeyi dört gözle bekliyorum.) Confess to: itiraf etmek Get involve: biri ile bir suça bulaşmak 4.) Hem Mastar Hem de Gerund Alan Fiiller İngilizce’de.) He must have confessed to committing the crime.) I don’t feel like going out to night. bazı fiiller hem mastar hem de infinitive alabilirler. günah. (Bu gece canım dışarı çıkmak istemiyor. (İngilizce öğrenmeye değer. (Bakan suça bulaştığını itiraf etti. cinayet anlamında) The hijackers objected to releasing the hostages.) She had trouble solving her problem. Örnekler I am looking forward to seeing you among us. salıvermek rehine I am used to studying late at night. (O suçu işlediğini itiraf etmiş olmalı.) French is no worth learning.) He can’t help laughing when he sees me. (Geç saatlere kadar çalışmaya alışkınım.) English is worth learning.) Confess to: itiraf etmek (zihinsel anlamda) Commit: işlemek (suç.) The minister confesses to getting involved.) Hijacker: Release: Hostage: uçak kaçıran. hava korsanı serbest bırakmak. (Beni gördüğünde kendini gülmekten alamaz. Bazen çekilmemiş bir fiil dışında da bir sözcük gelebilir. (Uçak kaçıranlar (hava korsanları) rehineleri serbest bırakmaya karşı çıktılar. ara vermek Cease Devam etmek Continue 142 . hata. (O problemini çözmede zorluk çekti. (Fransızca öğrenilmeye değmez.“gerund” olacak diye bir kural yoktur.

Yüklemin öznesi I. (Fakirlere yardımınızı takdir ediyorum.) Bu cümlede “appreciate” den dolayı “help” fiili Gerund olarak kullanılmıştır. (P.) Bu cümlede ise yüklem ile Gerund’ın özneleri farklıdır. Yüklemden dolayı çekilmemiş olan fiilin zamanı ve kimin tarafından yapıldığı bellidir.) Issue: Properly: Discuss: mesele. Başka bir cümlede yüklem ile Gerund’ın öznesi farklı olabilir. İnfinitive veya Gerund olacak çekilmemiş fiil de “öğrenmek”tir. “Ben öğrenmek istiyorum” derken. Bir önceki derste. İkisinin de öznesi “ben”dir. (O herkesi isteksiz olmakla suçladı. Örneğin aynı cümleyi bu şekilde de yazabiliriz. “The poor” gibi. Tesi çalışmaya başlarım. Örneğin. Gramatikal olarak yasak değil ama iki gerund yan yana gelmesin diye infinitive kullanılır.) Accuse of: Unwilling: suclamak isteksiz Reluctant: Willing: isteksiz istekli Will: istek Irreluctant: istekli I do not understand your complaining about your jop. çekili olan fiil yani yüklem “istiyorum”dur. Gerund isim fiil olduğu için ve sıfatlar isim ile kullanıldığı için aslında you yerine your’un kullanılması daha uygundur. Yüklemin nesnesi olan “your helping” in de nesnesi olabilir. problem uygun bir şekilde tartışmak 143 . “helping” in de öznesi “I” dır.) I start to work on Monday. sorun.) Eğer bu fiiller Continuous formda çekilirlerse sonrasında da çekilmemiş bir fiil var ise tercihinizi gerund’tan yana kullanmayın deniliyor. Aslında her dilde olduğu gibi İngilizce’de de bu çekilmemiş fiil çekilmiş olan fiilin bir kısaltması gibidir. (Bu proje devam etmeye değmez. (P. I appreciate your helping the poor.) We cannot got anywhere without discussing the issues properly. eğer yüklemden sonra çekilmemiş bir fiil gelirse üç yapıdan biri ile kullanılabileceği söylenmişti. Burada yüklemden dolayı öğrenmenin ne zaman istendiği ve kimin tarafından istendiği bellidir.) He accused everybody of being reluctant. Bu konu ile ilgili önemli ve temel bilgileri öğrenmiş olduk. I appreciate you helping (Yardımınızı takdir ediyorum. Bu açıklamalardan sonra cümlemizi yazarsak şöyle olur. Tesi çalışmaya başlarım. Bundan sonra öğreneceğimiz detaylar ileri düzey içindir. (İşiniz hakkında yakınmanızı anlamıyorum. (Biz meseleleri uygun bir şekilde tartışmaksızın bir yere varamayız. Gerund Kullanımı ile ilgili Örnekler I appreciate helping (Yardımı takdir ediyorum.) This project is not worth maintaining. Gerund’ın öznesi you’dur.I start working on Monday.

) I regret to spend so much money.) Regret.) *** Beşinci madde kullanımına uyuluyor. He recommended resting. ***Kural: 1.) (cüzdanı üzerinde demektir.) Allow = Permit.) The expert advised us to sell sharing.) (cüzdanı üzerinde değil demektir. (Bu kadar çok para harcadığıma üzgünüm. Allow = izin vermek.) My wife doesn’t allow going out. He recommended me to rest. Buradaki espri biraz da anlama yöneliktir. (Bana dinlenmemi tavsiye etti) “Recommend”den sonra nesne olduğu için (me) İnfinitive kullanılmıştır. (Karım dışarı çıkmaya izin vermez. Advise = Recommend Fiilleri Dördüncü madde gibidir. Advise: tavsiye etmek. daha sonra gerçekleşecek bir olaydan bahsediyorsa İnfinitive kullanılır. Hatırlamak) Yukarıdaki üç fiil de bazen Gerund bazen de İnfinitive alırlar.) Expert: uzman Sharing: hisse senetleri 6. (cüzdanımı almayı unuttum.) Miserable: perişan. Ama altıncı madde kullanımda en çok ihlal edilen bir kuraldır. Forget. (cüzdanımı aldığımı unuttum. Bu fiiller bazen Gerund bazen de İnfinitive alırlar. Yalnız dördüncü madde gibi istenilen zaman Gerund istenilen zaman İnfinitive almıyor. I forgot taking my purse. Remember (Üzgün . sefil 5.We get used to living under miserable condition. Bu gramatikal bir özelliktir. Eğer bu fiillerden sonra bir nesne varsa İnfinitive kullanılır. (Bu kadar çok para harcamaya (harcayacağıma) üzgünüm. ***Kural: 2. Unutmak. I regret spending so much money.) I forgot to take my purse.pişman olmak.) *** “Regret” te genellikle gerund kullanımı tercih edilir. Yani yukarıdaki iki fiil (eş anlamları ile birlikte dört fiil) hem Gerund hem de İnfinitive alabilirler. My wife doesn’t allow me to go out. (Karım dışarı çıkmama izin vermez. (Bana dinlenmeyi tavsiye etti) “Recommend”den sonra nesne olmadığı için Gerund kullanılmıştır. önermek. Eğer bu fiillerden sonra kullanılacak olan fiil daha önce gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyorsa Gerund. 144 . (Biz sefil koşullar altında yaşamaya alıştık. (Uzman bize hisse senetlerini satmayı önerdi. Eğer bu fiillerden sonra bir nesne yoksa Gerund kullanılır.

) Bu kullanımda yaygın olarak “gerund” kullanılır. İstemek. Bu madde de Türkçe çeviriden çok İngilizce mantığını kavramak önemlidir.7.) (sarsıntının bir kısmını) We felt the house shake. duymak.) Need. We felt the house shaking.) Bu üç fiil de aynı anlamda kullanılmaktadır. Hear.) Gerund kullanımından dolayı Birinci cümlede eğer o yarım saat durakta beklemişse benim beş on dakikasını gördüğüm. Requirei. (Arabamın yıkamaya ihtiyacı var. Eğer yüklemden sonra (ki bu yüklem yukarıdaki dört fiilden biridir) kullanılacak fiilin yarattığı olayın bir kesiti alınmışsa bu fiiller Gerund olarak kullanılmak zorundadır.) My car wants to be watched. (Onu otobüs durağında beklerken gördüm.) I saw him wait at the bus stop. Gerektirmek. I saw him waiting at the bus stop. Yalnız buradaki mastar “Bare İnfinitive”dir. (Bu odanın temizlemeye ihtiyacı var. This room needs to be cleaned.) Bu kullanımdaki özne canlı olamaz mı sorusu üzerine (olabilir diye) şu örnek verildi. Watch: (Görmek. (Arabamın yıkamaya ihtiyacı var. I need to be accepted in the club. Passive infinitive: to be + V3 This room needs cleaning. yalın mastar = fiilin birinci hali = “to”suz mastar.) Aynı cümleyi şu şekilde de yazabiliriz anlam olarak aynıdır. (evin sarsıldığını hissettim. tüm olaya vakıf olmadığım anlaşılır. Yalnız burada ki mastar “Pasif Mastar” dır. (Otlar kesmeye ihtiyacı var.) The grass requires cutting. (evin sarsıldığını hissettim. sarsılmak Kullanımı biraz karışık olan bir konudur. (Külube kabul edilmeye ihtiyacım var. (Bu odanın temizlenmeye ihtiyacı var. hissetmek izlemek) Her dördü de Gerund veya Mastar alabilirler. Üçü de hem Gerund hem Mastar alabilirler.) (sarsıntının tümünü) Shake: sallanmak. (Onu otobüs durağında beklerken gördüm. Burada Gerund ve İnfinitive kullanımının önemli bir farkı da vardır. Feel. 145 . 8.) See. Bu kullanımdaki cümlelerde özne genellikle cansızdır.) My car wants watching. Want (İhtiyacında olmak. olayın tümü alınmışsa Bare infinitive olarak kullanılmak zorundadır. İkinci cümlede ise Bare İnfinitive kullanımından dolayı Benim bu beklemenin tümüne vakıf olduğum anlaşılır.

. Bunların sayıları10–15 tanedir. I want to learn English..Seem. yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive’in öznesi aynıdır. talep etmek Deserve: Hak etmek. (Ben sizin İngilizce öğrenmenizi istiyorum. Madde ayırımı bu şekilde fiillerin nesne alma veya özne durumuna göre yapılacaktır. hepsi gözlenebileceğinden “bare infinitive” ile aktarılır. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşağıda sunulmuştur.) Not: Genelde kısa süren olaylar. layık olmak Happen: Tesadüfen . Şimdi maddeler halinde Infinitives’lerin kullanıldığı yapıları öğrenelim.Look: Görünmek Can afford: Gücü yetmek Claim: İdda etmek Consent: . (Onları bara girerken gördüm. ümit etmek Learn (How): Öğrenmek Know (how): Bilmek. tümü gözlenmişse “gerund” ile aktarılır. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir. Infinitives’leri kullanım yerlerine göre maddeler halinde göreceğiz. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır.I watched them enter the bar. ● INFINITIVES Daha önce de söylendiği gibi çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir.. Appear. (Ben öğrenmek istiyorum. “Bu fiillerden sonra mastar gelir” diye ezberlemektense yapı olarak bunları öğrenmek daha iyi olacaktır.e razı olmak Decide: karar vermek Demand: İstemek. I want you to learn English. ama “gerund” la da kullanılabilir.) Burada yüklemin ve mastarın öznesi aynıdır..) Verb + Infinitive Yani hemen sonrasında Infinitive alan fiiller demektir.mek Hesitate: Tereddüt etmek Hope: Ummak. Uzun süren olaylar ise. bir kısmı gözlenirse “bare infinitive” ile. (Onu şarkı söylerken duydum. Ayrıca çeviri biçimini de kavramak önemlidir. Bu yapıda. “watch” genelde “bare infinitive” ile kullanılır. 2. tanımak Offer: Teklif etmek Plan: Planlamak Prepare: Hazırlamak Promise: Vaat etmek Pretend: Gibi davranmak Refuse: Ret etmek 146 .) (Bara girme eylemi anlık bir eylem olduğu için tümü görülebileceğinden “bare infinitive” kullanılmıştır. mastarın öznesi You’dur. I heard her singing.) Bu cümlede ise yüklemin öznesi I.

. sürdürmek He must have threatened to kill us.yapmak implement: Achieve Accomplish: Execute: (eksikut) icra etmek Carry out: Built: Construct: Manufacture: Produce: Perform: Conduct: Fulfil’den sonra yazılan fiillerin hepsi onun eşanlamlısıdırlar..mek Condescend: Tenezzül etmek I can’t afford to buy such a car in these economic conditions. taahhüt..) Commitment: söz.) They had to promise to fulfil their commitment..meye çalışmak Tend: Eğiliminde olmak Threaten: Tehdit etmek Undertake: Üstlenmek Would love: Seve seve.Strive: . (Her iki hükümet görüşmelere yeniden başlamayı ret etti) Refuse: ret etmek Reject: Turn down: Talks: görüşme Resume:.) Try: Dispute: Confluent: Deliberate: Discuss: Debate: Argue: . He should have tried to resolve the dispute... İyi bilinmeli. denemek tartışma. İyi bilinmeli. KPDS için çok önemli kelimelerdir. vaat. (Onlar vaatlerini yerine getirmeye söz vermek zorunda kaldılar.meye çalışmak. (Bizi öldürmek için tehdit etmiş olmalı.) 147 .Try..) We decided to give up the project. (Biz projeden vazgeçmeye karar verdik.Resolve: Karar vermek Seek. anlaşmazlık The two governments refused to resume the talks.e yeniden başlamak.. KPDS’de en kritik yerlerde 4-5 defa geçer. Fulfil: yerine getirmek. (Ben bu ekonomik şartlarda böyle bir araba alacak güçte değilim. To promise: söz vermek Compromise: (komprumayz) uzlaşmak. (Onun tartışmayı çözmeye çalışması gerekirdi. ödün.

Düelloya davet etmek Emretmek Zorlamak.Advise: Cause: Challenge: Command: Compel.) Consent: .. yüklemden sonra bir nesne gelir ve ardından mastar kullanılır. Bu gruba giren fiiller aşağıda sunulmuştur. (Türkçe’ye meyil. çekilmek I would love to come along with you.. I happened to see him. (Beni görmeye gelebilirdin) 2. Mümkün kılmak Bulmak yasaklamak Davet etmek Haber vermek..) Condescend: tenezzül etmek You could have come to see me..Coerce: Encourage: Enable: Find: Forbid: invite: Notify: Oblige: Order: Remind: Require: Teach: İzin vermek İstemek.. Teşvik etmek Muktedir olmak. Moda mod bildikten sonra Türkçe’ye uygun bir şekilde çevirmek gerekir. He always tends to hurt people. Rica etmek Önermek. (Onun kitabını almaya tenezzül etmemeliydi.e razı olmak Step down: geri adım aymak. (O genellikle insanları incitmeye eğilimlidir. (O çekilmeye razı oldu.) Tend: eğiliminde olmak. Allow. Tavsiye etmek Sebep olmak Meydan okumak..mek Along with: .Permit: Ask: Recommend. zorunda bırakmak Emretmek.mek. Bilgilendirmek Mecbur etmek.Threaten: tehdit etmek Not: Bu yapıları Türkçe’ye çevirmek önemli bir husustur. Burada yüklem olarak kullanılan fiiller bir nesneden sonra mastar gerektirirler. (Sizinle seve seve gelirim.) Happen: olmak Happen + full Infinitive: tesadüfen . Zorunda bırakmak Cesaretlendirmek.. eğilim anlamında “tandans” olarak isim hali geçmiştir.) She consented to step down.) Verb + Object + Infinitive Bu kullanımda. (Onu tesadüfen gördüm.. Sipariş vermek Hatırlatmak Gerektirmek Öğretmek 148 .) Would love: seve seve ..ile She should not have condescend to take his book.Force.

) Negative Infinitive: Infinitive’in önüne “not” getirilerek oluşturulur. cesaretlendirmek... Inspect: İçine bakmak = incelemek In spectator: içine bakan.. (müfettiş bakanı istifa etmeye mecbur etti... uyarmak Want: İstemek The U. (B. You ought to have warned us not to go there. İngilizce’den Türkçe’ye de çeviri yaparken cesaretli bir şekilde verilmek istenen mesaj Türkçe’ye uygun bir şekilde ifade edilebilmelidir.. zorunda bırakmak 149 .) No one can force me to give up smoking.. (Bizi oraya gitmemek için uyarmış olmalıydınız.N has urged the Iraqi Government to comply with the resulotions of the security council... spect: bakmak. The U N urged the U S A to lift the embargo. (Hiç kimse beni sigara içmeyi bırakmaya zorlayamaz. .. Expect: dışarı bakmak = beklemek.(Hoca oynamamıza izin verebilirdi.. ummak Respect: tekrar tekrar bakmak.) Cour: kalp..) Not: Çalışırken arada Türkçe cümleler yazıp İngilizce’ye çevirmek verimliliği arttırır.. “not to go” gibi. The inspector obliged the minister to reign. saygı göstermek Attend: bir yerde hazır bulunmak.Tell: Söylemek Tempt: Ayartmak Urge: istemek. (B M Amerika’nın ambargoyu kaldırmasını istedi.. devam etmek Attendance: hazır bulunanlar. inceleyen.) To Comply: Resolution: Security: Council: The teacher could have allowed us to play..e sevk etmek Warn: İkaz etmek. pect: bakmak..) Force: zorlamak The doctor encouraged the patient to go home. M.) Inspector: müfettiş Spect: bakmak Inspect: ın:içine... motive etmek Promote: motive etmek teşvik etmek (promosion) Not: Bir kalıbın iyice öğrenilebilmesi için sözcüklerin değiştirilerek tekrar tekrar yazılıp.. Türkçe’ye çevrilmesi egzersizleri yapılmalıdır. (Doktor hastayı eve gitmeye cesaretlendirdi. = müfettiş Spectator: seyirci Expect: ex: dışarı.. izleyiciler Oblige: mecbur etmek. yürek Courage: yürekli Encourage:yüreklendirmek..) Urge: istemek (şiddetle bir şeyi .

(You should not have permitted him to go. savında bulunmak Hak etmek.Merit: Desire: Expect: Help: Intend: Invite: Request: Want: Wish: İstemek Rica etmek.) He asked me to take part in the meeting.) You should ask him to help us. sıra They advised us to learn English.) Compel = Force: zorlamak Compulsive: zorlayıcı Compulsory: zorunlu We had to forbid them to eat pork. (She ask us to stay. (Mitinge katılmayı istedi. İstemek İddia etmek.) Not: Dikkat edilirse bu fiillerde mastar hep başkasına yaptırılıyor.) The doctor wasn’t able to compel to me to give up smoking.) Hem Nesne ile Nem de Nesnesiz Kullanılabilenler Bu gruba giren fiiller hem nesnesiz.) Silahları teslim etmelerini istedik. layık olmak Arzu etmek Beklemek. (We wanted them to lay down their arms. (İngilizce öğrenmemizi tavsiye ettiler. sipariş etmek. (Onlara domuz eti yemelerini yasaklamamız gerekti. (Doktor beni sigarayı bırakmaya zorlayamadı. Yani bu grup fiilleri birinci ve ikinci madde özelliklerini birlikte taşırlar. (Saat 11’de hazır olmamızı emrediyor.) To forbid: yasaklamak To bar To ban To prohibit Pork: domuz eti Kalmamızı rica ediyor. Ümit etmek Yardım etmek Niyetinde olmak Davet etmek İstemek İstemek Dilemek He asked to take part in the meeting.) Order: emretmek.) Lay down: teslim etmek Gitmesine izin vermemeliydin. (Mitinge katılmamı istedi.He orders us to be ready at 11 o’clock. hem de nesne ile mastara geçiş yapabilirler.) 150 . (Bize yardım etmesini istemen gerekir. 2. düzen. Ask: Beg: Clime: Deserve. Birkaç tanesini örnek verecek olursak.

Madde ayırımı sıfatların değişik kullanımı ile ilgilidir. Her bir maddede kullanılan sıfatlar ayrı ayrı verilecektir. değer. 151 . İkinci cümlede ise yüklemin öznesi “He”. haklı olarak müstahak The man claimed not to see the event. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri egzersizlerinin yapılması konuyu daha iyi kavratır.) Gress: gitmek ileri gitmek.) Among: arasında (ikiden fazla nesne için) Between: arasında (iki nesne için) Örnekler She deserves to be our chairperson.) Deserve: Merit: Meritorious: Deservedly: Deserving of: layık olmak. Saygısız Akılsız. Türkçe’den İngilizce’ye. değerli hakkıyla. (Aranızda olmayı diliyordum. ihmalci Düşünceli. Daha sonra örnekleri ve Türkçe anlamları verilecektir.. (O başkanımız olmayı hak eder. hak etmek layık olmak hak etmek. Saygılı Düşüncesiz. (Adam olayı görmediğini iddia etti. Careless: Considerate: Inconsiderate: Foolish: Generous: Dikkatsiz. ahmak. saçma.) Mastar ve Sıfatların Birlikte Kullanımı Bu başlık üç madde olarak anlatılacaktır.) Claim: Ful: iddia etmek .) He can expect his son to win the prize..(Bizi kongreye katılmaya davet edebilirdiniz.) I wished to be among you.sız olaylı You could have invited us to participate in the congress. yürümek Regress: geri gitmek Progress: ileriye Bu konudaki kelimeler ve yapılar iyice kavranmalıdır.) I wished you to be among us. meziyet övülmeye değer. (Oğlunun ödülü kazanmasını umabilir. (Aramızda olmanızı diliyordum. mastarın öznesi ise “me” dir. Budalaca Cömert. Aptal.lı Event: Eventless: olay olaysız Eventful: Less: . To take part in: Participate: katılmak katılmak He can expect to win the prize.Görüldüğü gibi birinci cümlede yüklemin ve mastarın öznesi aynıdır. (O ödülü kazanmayı umabilir. 1. 4...

e eğilimli He is bound to succeed in the exam this time. Kaba Doğru.) It is very kind of you to help me.) 152 . Veya O kesinlikle zamanında sınavı başaracak. (O nazik değildir. Eğer bu sıfatlardan sonra çekilmemiş bir fiil gelirse bu mastar olmak zorundadır. Bu konudan alınması gereken mesaj “sıfatlardan sonra mastar kullanıldığı ve bu kalıpların çeviri mantığının iyi kavranması gerektiğidir.e eğilimli Muhtemel Muhtemel olmayan Kesin ..Kind: Unkind: Polite: Impolite: Right: Wrong: Rude: Nazik Nazik değil.. Bunun yerine “İt is kind of you” denir. Kaba Nazik Nazik değil.Certain: Liable: Korkmuş İstekli (can atacak şekilde) utanmış Dikkatli Meraklı Kararlı İstekli Memnun Hızlı İsteksiz (İrreluctant: istekli) İstekli (Unwilling: isteksiz.Sure.. Haklı Yanlış.) He is reluctant to lend us money (O bize ödünç para vermeye isteksizdir. (Onun sınavı zamanında başaracağı kesindir. Haksız Kaba Normalde birine “naziksiniz” dendiğinde “You are kind” söylenecek diye düşünülür. (Türkiye’nin antlaşmayı imzalaması kesindir.) Görüldüğü gibi bu kullanımda belirtilen sıfatlardan sonra mastar kullanılmaktadır. Örnek olarak cümlelerin zamanı değişik olabilir. Bu maddede kullanılan sıfatlar şunlardır: Afraid: Anxious: Ashamed: Careful: Curious: Determined: Eager: Glad: Quick: Reluctant: Willing: Ept: Likely: Unlikely: Bound. Ama İngilizce’de bu yapı kullanılmaz. (Naziksiniz. (Bana yardım ettiğiniz için çok naziksiniz.) It is impolite of him. Ders çalışırken bu kalıpları yazmak ve diğer sıfatlarla yeri değiştirilerek tekrar tekrar yazmak daha verimli olacaktır. 2.) Turkey is bound to sign the agreement.) . It is kind of you..) It was very considerate of him to carry our luggages. (Valizlerimizi taşıdığı için çok düşünceliydi.

Fedakarlık Man is always liable to make error. İkinci maddede özne kişi veya zamirdi. güç heyecanlı İlginç.) Not: Konuyu işlerken sınırlı sayıda örnekler veriliyor.) It was very difficult to convince him. Bu kullanımdaki “It” bilinen anlamdaki gibi değildir. olumsuzunu yazarak çalışmak gerekir.) şeklinde olur. Bu nedenle bütün sıfatları içerecek örnek verilemiyor. Bu maddede kullanılan sıfatlar şunlardır: Assuming: Difficult: Exciting: Interesting: Boring: Easy: Hard: Impossible: Possible: Important: Essential: Necessary: Imperative: Urgent: Advisable: Eğlenceli zor. (insanoğlu daima hata yapmaya eğilimlidir. (Onu inandırmak çok güçtür. (Onun teklifinizi kabul etmesi olası değildir veya O muhtemelen teklifinizi kabul etmeyecektir. (Hepimiz ailemiz için fedakarlık yapmaya oldukça istekliyiz. Örneğin.We are all quite willing to make sacrificies our family. Ama gramatikal olarak bu maddede olduğu gibi eğer mastar özne durumunda ise cümlenin sonunda yazılır ve özne olarak “It” yazılır. Bu maddeye giren sıfatlar tamamen anlatılan mantık ile kullanılırlar. Zaruri Acil Tavsiye edilebilir It is impossible to overcome this issue. Verilen cümlelerde veya yeni cümleler kurarak listede olan bütün sıfatları kullanmak daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Yukarıdaki ifadeyi bu açıklamalar doğrultusunda yazarsak. esas Gerekli Gerekli.) He is unlikely to accept your offer. yapısını bozmadan Türkçe’ye uygun bir şekilde çevirerek çalışmak verimliliği arttıracaktır. özne durumuna geçer.” şeklinde olmalıdır.) Sacrifice: Kurban. Bu maddede ise mastar. Enteresan Sıkıcı Kolay Sıkı imkansız mümkün önemli Temel.) Convince: İnandırmak 153 . Ayrıca yazılan her cümlenin sorusunu. (İngilizce öğrenmek kolaydır. (Öğrencilerim İngilizce öğrenmeye isteklidirler. “it is easy to learn English. 3. (Bu sorunun üstesinden gelmek imkansızdır. “İngilizce öğrenmek kolaydır” ifadesinin İngilizcesi normalde“To learn English is easy. Yine yazılan her cümleyi telâffuz etmek.) To err: hata yapmak Error: hata Unerring: isabet My students are willing to learn English.

.. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşağıda sunulmuştur. Örneğin.. Bu karmaşayı önlemek için mastarın öznesinden önce “for” edatı yazılmaktadır. (Bu problemlerin üstesinden gelmek zordur. Burada sadece for edatı kullanılır.) It is impossible for you to persuade me.) İt was necessary for him to submit the report until the next day. yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive'in öznesi aynıdır.. It is hard for us to cope with these problems.It is rather difficult to get along with her. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır.Seem. (Bizim için bu problemin üstesinden gelmek zordur.. mücadele etmek.) To get along with: . talep etmek Hak etmek. Yukarıdaki cümleler “. (Onunla geçinmek oldukça güçtür. ister çekilmemiş bir fiil olsun öncesine özne sonrasına nesne geliyordu. İyi öğrenmek gerekir. 3-4 defa sorulmuş..) Cope with: Üstesinden gelmek. KPDS için çok önemli bir kelimedir. yüklemin öznesinden ayrı bir özne ise. (Sizin için beni ikna etmek imkansızdır veya beni ikna etmeniz imkansızdır.. Bu kullanımda da mastarı gerçekleştiren.öğrenmek kolaydır.üstesinden gelmek zordur “ gibi genel bir anlatımı ifade ederler.bunun mastardan önce yazılması gerekir. Appear. Bu yapıda. Edatı veya fiili yine sorulabilir.inandırmak güçtür. layık olmak Tesadüfen . Daha önce de açıklandığı gibi ister çekilmiş.(Onun ertesi güne kadar raporu sunması gerekir..Look: Can afford: Claim: Consent: Decide: Demand: Deserve: Happen: Hesitate: Hope: Learn (How): Know (how): Offer: Plan: Prepare: Promise: Görünmek Gücü yetmek İddia etmek . ümit etmek Öğrenmek Bilmek.) To submit. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir.. .ile geçinmek.. başka edat kullanılmaz.e razı olmak karar vermek İstemek..mek Tereddüt etmek Ummak.. anlaşmak It is hard to cope with these problems. tanımak Teklif etmek Planlamak Hazırlamak Vaat etmek 154 . Hemen sonrasında Infinitive alan fiillerin sayısı yaklaşık 10–15 tanedir. Ama bu da anlam karmaşasına sebep olmaktadır.To present: Represent: Presentation: Sunmak Yeniden sunmak Sunuş Çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir..

nasıl yapıldığını açıklayan öğelerdir.) He pretends to be a beggar.) 155 .. (Bir dilenci gibi davranıyor.meye çalışmak Eğiliminde olmak Tehdit etmek Üstlenmek Seve seve.Strive: Tend: Threaten: Undertake: Would love: Condescend: EXAMPLES Gibi davranmak Ret etmek Karar vermek . Özne yüklemi yapan. Yani bir cümlede temel öğe yüklemdir. Bu üçlü yapı temel yapıdır. nesne yüklemden etkilenendir.. I learnt English well in England last year.Pretend: Refuse: Resolve: Seek.Try.. Dün onu okulda fark ettim.) Ben pahalı bir araba satın aldım. Tümleçler ise yüklemin nerede. Bu açıklamalardan sonra yapı olarak bir cümle biçimini yazacak olursak. Ama özellikle konuşma dilinde yer ve sıralamaları değişebilir. Bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. ne zaman. Özne.mek Tenezzül etmek I hope to go there. KPDS’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. neyi. Yüklem tek başına da bir cümle olabilir. anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. (O partiye gitmeyi çok isterdim. olmazsa da olur. Özne ve yüklemden sonraki yapılar opsiyoneldirler. (I bought an expensive car.. Tümleç: Nesneden sonraki yapılar tümleçtir.) RELATIVE PRONOUNS İlgi zamiri demektir. Özne + Yüklem + Nesne +hal zarfı + yer zarfı + zaman zarfı şeklinde olur. İngilizce’de cümle “özne. ne zaman. Doğru yazılımı yukarıdaki şekildedir. Yükleme kim. Diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda İngilizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. Ama çeviri. Bir örnek üzerinde bu yapıları görelim. sabittir. Ama yüklemsiz bir cümle olamaz. Ben İngilizce’yi geçen yıl İngiltere’de iyi bir biçimde öğrendim.) I would love to go to that party. Bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. nasıl gibi sorular sorarak cümlenin diğer öğelerini buluruz. (I noticed him at the school yesterday. (Oraya gitmeyi ümit ediyorum. Nesne: Yerleri ve sıralaması bu şekilde olup. Olsa da. nerede. yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. Yerleri ve sıralaması değişmez. yüklem.

ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi.. ..en..) Bu cümleleri kendi aralarında birleştirecek olursak. (Önemli olan kitabı buldum.. which they signed. The people (insanlar) the rich people (zengin insanlar) gibi. (Beklediğiniz kişi... Bu durumda bu cümleciğin ismi “sıfat cümleciği” olur. Burada ses uyumunu sağlamak için “a” artikeli “an” haline dönüşmüştür.an” olarak çevrilir. which you had sent. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra “özne” varsa Türkçe’ye “.. .. (Onların imzaladığı anlaşma) The workers who I met.) The book was important..en.an” olarak çevrilir. Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir. Hem who hem de which yerine “that” kullanılabilir. İkisi de nesnel formda iken “..dığı”. öznel formda iken “.an” olarak çevrilir.) I found the book.) 156 . (Göndermiş olduğunuz kitabı aldım. . Şimdi sıfat yerine sıfat cümlecikleri kullanılan ve ilgi zamirleri ile birbirlerine bağlanan kompleks cümleler görelim.) You had sent the report. Bir isim önüne bir niteleme sıfatı geldiğinde-İngilizce’de sıfat daima ismin önüne yazılırbu sıfat isim ile artikel arasına gelir.. Not: Özne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “. Relative Clouse veya Adjective Clouse” olmak üzere üç şekilde adlandırılabilir. I received the report. İlgi zamirleri hem zamir hem de bağlaç gibi görevlidir. Not: Nesne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “.Bu cümledeki “an expensive car” bir sıfat tamlamasıdır. Bir sıfat sözcüğü yarine aynı görevi gören bir cümlecik de gelebilir.en.) Bu cümlede ise özne konumunda olan “the book” kelimesi. 1.. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra fiil varsa Türkçe’ye “. (Raporu göndermiştin) 2.) The man who you are waiting for. (Karşılaştığım işçiler.. (Raporu aldım. The agreement.. (Kitabı buldum. İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler..) Dikkat edilirse bu cümlede nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi. “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü.. which was important.) I received the report.. (Kitap önemliydi.dığı” olarak çevrilir. Cümleciklerin kurulma mantığı da cümle kurma mantığı gibi işler.. “which you had sent”cümleciği “Relative pronoun. Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır Who: İnsanlar için kullanılır.dığı” olarak çevrilir I found the book. Buradaki “a” artikeli “car” içindir.

Son KPDS sınavlarında özellikle sorulan kısmı burasıdır.) The two sides who were in conflict signed a new agreement which would last for centuries. Çeviri yaparken Türkçe’nin bu özelliğine dikkat edilmelidir. (Çözmek zorunda olduğumuz çok problemimiz var) The women who are working in bad condition are demanding social security. özne konumunda olan bir ismi niteliyor. (Kötü koşullarda çalışan bayanlar sosyal güvenlik istiyorlar. (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı. The boy who we saw yesterday found the money. *** Eğer nesneyi nitelemişse cümle sonuna kadar devam eder. Not: Türkçe’de yan cümleciklerin özneleri “ın” eki eklenerek söylenir. (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı. (Bu metodu bulan bilim adamı. (Dün gördüğümüz çocuk kaybettiğiniz parayı buldu. (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi yayınlayamıyoruz.) 157 . which runs 100 miles on hour. “the article” bir sıfat cümleciği ile nitelendiği için bir ilgi zamiri ile sonrasından gelmiştir. (Saatte 100 mil giden araba. KPDS’de geçen cümlelerin % 70-80’ ni bu yapıdadır. we cannot publish the article which you have sent.) Not: Bu cümlede “adjective clause”. We have many problems that we have to solve.) A car. He had to dismiss the boy who made noise.) Dismiss: kovmak The man who robbed the bank was caught by the police. (Bursu kazanan öğrenci. Çeviride sıfat cümleciğinin anlamı isimden önce söylenir.) İlgi zamirinin alanı nereye kadardır???? *** Eğer özneyi nitelemişse ikinci bir yükleme kadardır. The scientist who devised this method. (Çatışma halinde olan her iki taraf.Not: Cümleciğin zamanını kestirebilmek gerekir.) Not: İlgi zamirinin önünde mutlaka bir isim vardır ve yan cümlecik bu ismi niteler. Test çalışmalarında ayrıca bunun üzerinde durulacaktır. which you lost. Unfortunately.) Devised: bulmak The student who won the scholarship. Yukarıdaki cümlelerde ise nesne konumunda olan isimleri niteliyordu.) *** Eğer “the article”ı niteleyen bir sıfat kelimesi olsaydı “article”den önce yazılması gerekirdi. asırlarca sürecek olan yeni bir antlaşma imzaladılar.

which you are looking for. Virgül duraklama demektir. (Cinayeti işleyen babam tutuklandı.) Our dean. İlgi zamiri cümleciği atıldığında cümlenin anlamı bozuluyorsa “Defining ilgi zamiri”. speaks French fluently. (Cinayet işleyen adam tutuklandı. Ve You are looking for the book şeklinde 158 . bozulmuyorsa “Non-Defining ilgi zamiri” olduğu anlaşılır. İngilizler parantez kullanmadığından Non-Defining yapılarda sıfat cümleciği virgül (. KPDS’de sorulur.Defining yapılarda ilgi zamiri yerine “that” kullanılmaz. is a leading country in the middle. was arrested. Bu konu ile ilgili bilinmesi gereken birinci husus budur. dağılmak (gitme belli bir noktaya olmadığından) İlgi Zamirlerinin Edatlar İle Kullanımı I saw the book. The information which / that you gave was inadequate. (Verdiğiniz bilgiler yetersizdi. (Geçen yıl ziyaret ettiğimiz Türkiye Ortadoğu’da lider bir ülkedir. Bu çok önemli bir özelliktir. İyi bilinmeli. Bir isimden sonra gelirler ve bu ismi bir sıfat gibi nitelerler. Bu nedenle bunlara “Sıfat Cümleciği” de denir. İkinci husus ise İlgi Zamirlerinin her zaman bir ismin yanında kullanıldığıdır. Eğer özel bir ismi niteliyorsa buna da “Non-Defining relative pronouns” denir.) Yukarıdaki cümle ilgi zamiri ile kısaltılmadan bağlanmadan önce iki ayrı cümle şeklindedir: I saw the book.) Eğer sıfat cümleciği bir cins ismi niteliyorsa ki onu tanımlıyor demektir. Tanımlanmaya ihtiyaçları yoktur. (Aradığınız kitabı gördüm. who studied abroad. who committed the crime.(Sizi bekleyen insanlar çekip gittiler. Çünkü özel isimler belli olma niteliğindedir.) arasında ifade edilir.) Arrest: tutuklamak My father. İlgi zamiri cümleciği sadece ek bir açıklama verir. Konuşmada ise böyle cümleler söylenirken virgüllerde duraklayarak söylenmesi gerekir. Not: Non.) To go away: çekip gitmek. isminden de anlaşılacağı gibi zamirdirler ve ayrıca bağlaç olarak da iki cümleyi birbirine bağlarlar. which we visited last year. uygun Inadequate: yetersiz. ilgi zamirinin bu kullanımına “defining relative pronouns” denir.) İlgi Zamirleri. (Yurt dışında öğrenim gören dekanımız Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşur. uygun olmayan The people who / that were waiting for you went away.) Adequate: yeterli.In conflict: çatışma halinde olma Last: sürmek The man who commit ten the crime was arrested.East. Turkey.

Not: İlgi zamirlerinin edat ile kullanımında KPDS için çok önemli olan iki özelliği vardır ki çok iyi bilinmeli: 1. “Give”. Daha sonra göreceğimiz ilgi zamirlerinin kısaltılması konusunda mantığı açıklanacaktır. Görüldüğü gibi edat ile pharasal verb oluşarak yeni bir anlam ortaya çıktı. Phrasal Verbs: Deyimsel fiil demektirler.) She dismissed the student who you talked about. “give up” ın eş anlamlısı “quit” tir. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu. Her pharasal verb’ün mutlaka bir eş anlamlısı vardır. Yani “for” edatı nesneye aittir.) Dismiss: kovmak Not: İki cümlenin aynı anlamda olduğuna ve edat hareketinin sadece nesnel formda olan ilgi zamiri ile yapıldığına dikkat ediniz. 159 . (On bin dolar ödediğim arabam bozuldu.Görüldüğü gibi “look” fiili “for” edatı ile nesneye (the book) geçiş yapmıştır. ilgi zamiri nesne konumunda olan “the book” yerine kullanılır. was broken down. Bu açıklamaya göre cümlemizi şu şekilde de yazabiliriz ki ikisi de aynı anlamdadır: I saw the book for which you are looking. O halde kendisine ait olan edat da ilgi zamirinin yanına taşınabilir. (On bin dolar ödediğim arabam bozuldu. Amerikan İngilizcisinde pharasal verb’ler çok kullanılır. Örneğin. Eğer edat fiil kökünden ayrılırsa artık yapı pharasal verb olma niteliğini kaybeder. Edat ile birlikte “that” kullanılamaz. “up” edatını alıp “give up” Pharasal verb”ini oluşturur ve bu da “bırakmak.) She dismissed the student about whom you talked. (O güvenebileceğin biri değildir. (Çevre kirliliği mücadele etmemizin gerektiği ciddi bir sorundur.) My car for which I paid ten thousand dollars was broken down. “who” ilgi zamiri edat ile kullanılırsa “whom” a döner. savaşmak. Cümle ilgi zamiri ile birleştirilirken. Örneğin. which I paid ten thousand dollars for. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu. My car. 2. (Aradığınız kitabı gördüm.) Fight for: Combat: Struggle for: mücadele etmek.) Rely on: güvenmek Reliable: güvenilir Unreliable: güvenilmez Reliability: güvenilirlik Not: Bu iki farklı kullanım bir ihtiyaçtan doğmuştur.) He is not a person on whom you can rely. dövüşmek. İngilizce’de 1000’ e yakın Pharasal verb vardır. Pollution is a serious problem for which we must fight. vazgeçmek” anlamındadır. vermek anlamındadır. Bir fiil kökü ve bir edattan oluşurlar.

meye ara vermek Stop + Infinitive: ...mek He kept on speaking. (Yapabileceğimiz bir şey olmalıdır.. (Üzerinde olduğu at. İyi bilinmelidir... This is the woman on whom we performed the operation.Not: Pharasal Verb’lerde edatlar ayrılmadığından ilgi zamirleri ile birlikte hareket edemezler.) His stepfather...... (Sigara içmek için durduk..meye devam etmek Keep + V1+ing : durmadan .. which we can do..için durmak We stopped smoking. is not kind to him.) We stopped to smoke.) There be: bulunmak. Keep (kept..) ***Non. Çünkü pharasal verb’dür.. which we carried out...) He kept speaking. whit whom he is living.. (İçinde olduğumuz araba bozulmuştu. işletmek.) The car in which we were had had brakes....otuza yakın anlamı var...... They didn’t like the study.. Keep on + V1+ing : . saklamak... (Sigara içmeye ara verdik.. (Birlikte yaşadığı babası ona karşı nazik değildi.... var olmak There must be something.....) Lenient: hafif Accuse: suçlamak Arraign: suçlamak Blame: ayıplamak. The horse on which he was kept stopping to eat grass.. (O konuşmaya devam etti..) Burada “keep”in özel kullanımlarına dikkat çekmek gerekiyor... (Yaptığımız çalışmalardan hoşlanmıyorduk....) 160 . (Suçlandığı suç çok hafifti. ot yemek için hep durdu. Çünkü edatın ayrılması durumunda yapı pharasal verb olma niteliğini kaybeder ve anlamı değişir... Stop + Gerund: .) Bu cümledeki “Carry out” teki “out” edatı ilgi zamirinin yanına çekilemez.. Önemli bir özelliktir. kept): tutmak.. (O durmadan konuştu. (O içinde çok parası olan çantasını kaybetti.Defining yapı olduğu için virgülün kullanımına ve edat ile kullanıldığı için “who”nun “whom”a döndüğüne dikkat ediniz.. suçlamak She lost her bag in which there was a lot of money.) The crime of which he was accused was very leniet. (Bu ameliyat ettiğimiz kadındır.) “Stop” fiili için de benzer bir özellik vardır.

...ki onların anlamındadır.) He had many houses. . İyelik belirten zamirdir. bazıları Ankara’da olan bir çok evi vardır. Sınav tekniği kolay.. (Öğrenci olan dört oğlum var..) My friend has three cars. I have four sons who are students. (Onun. direk sorulması beklenen bir konudur. WHOSE . (Birisi için hediye aldığım üç arkadaşım vardır. Eğer ikisi öğrenci olan dört çocuk var ise cümle şöyle kurulur: I have four sons. Bu kullanımda artık sıfat cümleciği dört çocuğu değil. The woman who was wounded was carrying.OF WHOM ve OF WHİCH .) I have got a hundred students. “of which” cansızlar için kullanılır. (Onun Ankara’da olan bir çok evi vardır. which were in Ankara. ikisi veya üçü öğrenci olsa cümlemizi nasıl söyleyeceğiz? İşte burada “of”whom ve of which” devreye girer. (İkisi öğrenci olan dört oğlum var.) Not: İlgi zamirlerinin kullanımında zaman uyumu olmaz.ki onun. forty of whom are married. Son on yılın KPDS sınavlarında en çok sorulan ilgi zamiridir.. for one of whom I bought a present. He had many houses. bu iki ilgi zamiri bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılır. (Eşi yaralanan bayan ağlıyordu. Peki bu dört çocuğun hepsi değil de.. (Arkadaşımın biri yabancı markaolan üç arabası vardır.) I have three friends...ki onu. some of which were in Ankara. . Hem canlı hem de cansızlar için kullanılır..) Wound: yaralamak. uygulaması zordur. ilgi zamirinden önce gelen ve çocuklardan ikisini belirten “two”yu niteler.. on of which is a foreign mark.ki onların anlamında da çevrilebilirler.) 161 .”of whom” canlılar için.ın gönlünü kırmak The woman whose husband was wounded was carying. . (Yaralanan bayan ağlıyordu.) Bu cümlede sıfat cümleciği (öğrenci olan) çocukların hepsini niteler.) Virgüle ve gruptan belirtilmek istenen sayının ilgi zamirinden önce geldiğine dikkat ediniz.. two of whom are students. (Kırkı evli olan yüz öğrencim vardı.

Bazı sınavlarda “where”nin sorulduğu görülür. The hotel. Why: .. Asıl problem kısaltmalarda çıkmaktadır. whose son studies in the USA. (Geçen yıl kaldığımız otelkapatıldı. Aralıklı öğrenmeyi (yaklaşık üç ay içinde) uygulayarak bu notu iyi öğrenmek KPDS için çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır..ki o zaman. Soyut anlamda bir şeyi kapatmak) Eğer bu cümlede ilgi zamirinin yeri boş bırakilsa ve şıklarda da “which” ve “where” olsa “where” tercih edilmelidir.. Nitelenen isim bir zaman ismi ise kullanılır. konunun gramatikal boyutuydu.ki orada.) İlgi Zamirleri konusunda şimdiye kadar gördüğümüz. Bir de bu konuda kısaltmalar var.) The houses whose roofs were shaking in the storm collapsed.. Gördüğümüz ilgi zamirleri dışında da pek sık kullanılmayan bazı ilgi zamirleri vardır. Ayrıca yaklaşık 50 sayfalık not verilecek. I bought a car whose engine was out of order.. Bunlardan en sık kullanılanı “where”dir. Nitelenen isim bir sebep ismi ise kullanılır.ki onun için. Sonrasında gelen ismin önünde kesinlikle “the” artikeli olamaz. Sonrasında bir zamir veya başka bir kelime gelemez. Bu özellik posessive’likten kaynaklanmaktadır.. will go there next month. Bunları da öğrendikten sonra kısaltmalara geçeceğiz. Diğer ikisinden pek soru gelmez. İyi kavranırsa anlama ve çeviriye yönelik rahatlama sağlanır. Bu not hem gramer hem de kelimeleri içerecek.) Close down: kapatmak (bir kapıyı kapatmak sadece “close” ile söylenir. DİĞER İLGİ ZAMİRLERİ Where: . . (Motoru bozuk olan bir araba aldım. which we bought last year. 162 . Bu kısaltmaların uygulamada görülmesi ve çözülmesi çok önemlidir.Not. “which”in alternatifleridirler.. Konunun esprisi budur. Bu ilgi zamirlerinin üçü de cansızlar için kullanılır. (Oğlu USA’ da okuyan müdürümüz önümüzdeki ay oraya gidecek.) Full of: bir şey ile dolu. was full of tourist. When: . Nitelenen isim yer ismi ise kullanılır. Ayrıca “at which” de where yerine kullanılabilir.ki oraya.. (Çatıları fırtınada sallanan evler yıkıldı.) Collapse: yıkılmak Our manager. The hotel where we stayed last year was closed down. (Geçen yıl aldığımız otel turist doluydu.

Can’t: kullanımı bir noktada olan olayı ifade eder... (İddia edilenler onaylanamaz.dığı” şeklinde çevrilirler. Demek ki “which ve where” tercihi cümlenin anlamı çözülerek yapılmalıdır. What Mayıs KPDS’de çok sık rastlanır. Madem ki öncesinde bir isim yok peki “what” ilgi zamiri olarak neyi niteler? Bu soruya cevap verebilmek için “what”ın orijinine inmek gerekir.dığı” şeklinde çevrilir. Bu özellik “what”ın en önemli ayırt edici özelliğidir.an” veya “. 163 . (İlk karşılaştığımız anı hatırlamıyorum) “when” kullandık. Sadece “the reason” ile birlikte kullanılır. What is claimed cannot be approved. Bu üç kullanım da genellikle nesnel formda olup “... yerini aldığı “şeyler”in tekil-çoğul durumu belirsizdir. Çevirisinde de genellikle “şey” söylenmez..) Cannot: kullanımı bir sürekliliği ifade eder. The things that you said were not true.) Görüldüğü gibi ikisinin de anlamı aynıdır. Çünkü nitelenen isim bir zaman ismi ise “which” yerine “when” tercih edilir.) “what” kullanılırken. Örnek üzerinde bu açıklama daha iyi anlaşılacaktır.ki orada biz aldık” gibi bir anlam çıkar... Bu üç ilgi zamirinden en sık kullanılanı “where”dir.) Bu cümlede yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda “the things that” yerine “what” kullanırsak cümlemiz şöyle olur: What you said was not true.en .. I cannot understand what you speak. Zaten “şey”i dememek için bu kullanıma gidilmiştir. I can not understand the reason why they have resign. “what” da bir ilgi zamiri olduğundan duruma göre “. (Söylediğiniz şeyler doğru değildi. “the thing”de bir isimdir ve kendisinden sonra ilgi zamiri olarak “which” veya “that” gelir. İngilizce’de belirsizlik durumunda daima tekil kullanıldığından “what” ile her zaman tekil kullanılır. Bu nedenle “what”tan önce isim yoktur. Bu nedenle “which” kullandık. (İddia edilen şeyler onaylanamaz. Bu durumda eğer “what” kullanılırsa “the thing that” in yerini alır..Bu cümlede “where” kullanılamaz.) The things that are claimed cannot be approved. I cannot forget the moment when we first met. Çünkü “. Aslında “what” isim olarak “the thing” den gelmektedir. En önemli özelliği kendisinden önce bir ismin kullanılmadığıdır.. (Söylediğiniz doğru değildi. Eğer “the things that” yerine “what” kullanılmış ise çeviride “şey” söylenmemesi daha uygun olur. (Konuştuklarınızı anlayamıyorum veya Ne konuştuğunuzu anlayamıyorum. Önemli bir ilgi zamiridir.. O zaman akla şöyle bir soru gelmelidir. (Onların niçin istifa ettiklerini anlayamıyorum) “why” çok nadir kullanılır.

ile tutarlı. Those who are waiting for you want to see you.. bekleyen kişiler gibi ifadeler yerine bazen “bekleyenler” terimi kullanılmaktadır. dürüstlük.) Bu cümleyi “Sizi bekleyenler sizinle görüşmek istiyorlar” şeklinde yazacak olursak. savunulabilir Unjustifiable: hak verilemez. (Sıfat ve edattan oluşan bileşik ir edattır.) Diğer ilgi zamirleri konusundan özellikle “what” ve “those” kullanımını iyi bilmek gerekir. Eğer nitelenen isim söylenmek istenmezse mutlaka “those” kullanılmalıdır.) Put forth / forward:ortaya koymak Just: doğru. yargıç. Those who study more are usually successful.What is important is your health. haklılık Justice: adalet. haklı gösterme Justify: haklı göstermek. hak bilirlik Justifiable: hak verilebilir. savunulamaz Justification: haklı neden. (Sizi bekleyenler sizinle görüşmek istiyorlar. “those” görüldüğü yerde “people” yazmak işimizi daha da kolaylaştıracaktır. “what” görüldüğü yerde “the things that”..ile uyuşan. temize çıkarmak What you are doing is not consistent with what you are saying.) Consist with: .) “those” genelde çoğullar için kullanılır. İlgi Zamirlerinde Kısaltma 164 .) Those who you talked to. (Daha fazla çalışanlar genellikle başarılıdırlar. Önemlidir..(Yaptıklarınız söyledikleriniz ile tutarlı değil. (Sizi bekleyen öğrenciler sizinle görüşmek istiyorlar. haklı Justly: haklı olarak Justness: doğruluk. (Sizin konuştuklarınız. (Önemli olan sağlığınızdır.) Those Yapısı Bekleyen öğrenciler. İlgi zamirlerinin olduğu bir cümleyi bu şekilde kurarsak yapı nasıl olur?? The students who are waiting for you want to see you. İngilizce’de genellikle sonu “ent” ile biten kelimeler sıfattırlar. gerekçe. dürüstlük.(Onların ortaya koydukları haklı gösterilemez. mahkeme.) What they put forward can’t be justified. iyi öğrenilmeli. dürüst. adaletli. Zaten İngilizce’de eğer isim kullanılmıyorsa mutlaka onun yerine bir zamir kullanılır kuralı vardır. Bu özellik bütün dillerde vardır. bekleyen insanlar.. .

. Yani yukarıdaki ifadeler şöyle de yazılabilir: The working women.. . meydana gelmek Approve of: . Kısaltma yan cümlecikte yapılır.) Kısaltma yapılırken ilgi zamiri ile beraber “be” fiili de cümleden atılır. İngilizce’de ..) Subordinate clauses: The events are occurring in the area.. Occur: olmak.) I don’t approve of the events which are occurring in the area.an) iken kısaltma: 1.i onaylamak şeklinde ismin “i” –ki İngilizcesi “to”dur.) The students demonstrating. Ama yaygın kullanım yukarıdaki gibidir. Bu yüzden ilgi zamiri ile beraber “be” fiili de kısaltılır.Özne durumunda (... 165 ..) Kısaltmadan sonra yan cümlecik tek bir sıfat sözcüğü gibi başa da alınabilir..an” anlamı verilmiş olur. (Çalışan bayanlar. (Almanya’yı ziyaret eden Başbakan. (Gösteri yapan öğrenciler. (Olaylar bölgede meydana geliyor...... (Almanya’yı ziyaret eden Başbakan..nın demektir.) The visiting Germany PM..en. Geriye sadece “gerund” kalır ve “.. (Bölgede meydana gelen olayları onaylamıyorum) Geliştireceğimiz ipucu: Eğer bir cümlede bir isimden hemen sonra bir “gerund” varsa burada bir ilgi zamiri kısaltması vardır demektir.) Main clause: I don’t approve of the events. Bununla birlikte böyle yapıda olan diğer fiilleri de öğrenmek gerekir.) Kısaltma yapılmış yan cümleciklerde olayların zamanı belirsizdir.. Main clouse’da kesinlikle kısaltma yapılamaz.i tasvip etmek (of: .) The women working. (Olayları onaylamıyorum.. (Gösteri yapan öğrenciler. .i onaylamak..an” anlamı verilemez.) Active cümlelerde Bir komplike cümlede bir temel cümle (main clouses) ve bir yan cümlecik (subordinate clouses) vardır.haliyle söylenir. Türkçe’de bu .) The demonstrating students. Main clouse’dan kısaltılan olayların zamanı çıkarılabilir.nın onaylamak diye söylenir. (Bu konuya hakimiyet için belli ipuçları geliştirilebilir...en. Konumuz sıfat cümlecikleri olduğuna göre yapacağımız kısaltma sıfat cümleciğinde olacaktır. (Çalışan bayanlar. Çünkü sadece ilgi zamiri kısaltılsa “. vukuu bulmak. . O halde cümlemiz kısaltılmış şekliyle I don’t approve of the events occurring in the area. Türkçe mantığının böyle olmasından dolayı KPDS’de gelebilir.en. Ama gerçek edatı “of”tur.) The PM visiting Germany. (Bölgede meydana gelen olayları onaylamıyorum...

Kısaltılmış haldeki cümlemiz şöyle olur: I don’t recognize the man killed. İlgi Zamirlerinin kısaltılması konusunu pekiştirmek için birkaç örnek yazalım.) The boy beaten.) Çoğu fiillerin (düzenli fiiller) birinci ve ikinci halleri birbirine eşittir.) The members appointed. (Kullanılan metot. (Paketi gönderen memur. The method used.) The employee sending this pocket. meydana gelmek 166 . (Satılan araba.) Passive cümlelerde I don’t recognize the man who was killed. Çalışırken en fazla egzersizin bu konuda yapılması gerekir.) Kısaltılacak cümlede fiil “ing”li değilse bile kısaltılırken “ing”li yazılır.) The car sold.The children who make noise. (Konuşulan adam) The boy beating his friend. Bu nedenle “Simple Past” ve kısaltmadaki “Passive” yapısı karışıklığı doğuyor. (Konuşan adam) The man spoken.) The employee sent. (Konuşulan dil. The children who making noise. vukuu bulmak. Oysa burada kısaltma yapılırken “be” fiili cümleden atılıyordu. (Atanan üyeler. (Atanan üyeler. (Dövülen çocuk. (Ben öldürülen adamı tanımıyorum) Bir yapının passive olabilmesi için mutlaka “be” fiili olmalı dır. (Gönderilen memur. (Gürültü yapan cocuklar.) The language spoken.) The man speaking. (Arkadaşlarını döven çocuk.) The members appointing. Bu karışıklık nasıl giderilebilir? Önümüzdeki ders öğreneceğiz. We can’t approve of the events occurring in the region. 2.) Geliştireceğimiz ipucu: Eğer bir cümlede bir ismin hemen sonrasında tek başına bir V3 varsa burada bir ilgi zamiri kısaltılmıştır demektir. (Bölgede meydana gelen olayları onaylayamayız. Demek ki kısaltılan bu yapılarda V3 tek başına passive anlamı veriyor. Çünkü önemli bir konudur. (Ben öldürülen adamı tanımıyorum.) Occur: Take place: Happen: olmak.

I haven’t received yet the letter sent. Diğeri ise çekime girmiş ve V2 olarak kullanılan fiildir. Bu sorunun cevabını şimdi öğrenelim: Böyle bir cümlede V3 olan ismin yanında olandır. The matter reported revealed his innocence. (Kursu verecek (olan) hoca) 167 . (Gönderilen mektubu henüz almadım. Passive cümlecikler için passive mastar kullanıyoruz.Bu tür cümleleri çevirirken İlgi Zamiri cümleciğini daire içine alıp. ismin önüne getirilebilir. Active cümlecikler için active mastar. Veil: Reveal: örtmek ortaya çıkarmak He had to accept the price offered. Ayrıca bu karışıklık nasıl çözülebilir diye bir soru sormuştuk. Peki gelecek zaman için yapı nasıldır??? Not: Geleceğe yönelik kısaltmalarda mastarlardan faydalanılır.) The information given as regards this was not true. bir araya gelmek İlgi Zamirlerinin kısaltmasında Active ve Passive yapılarının olumsuz yapıları da vardır. The teacher to give the course. (Buna ilişkin olarak verilen bilgi doğru değildi. Yukarıdaki cümleyi bu açıklamaya göre yazdık. (Polis toplanan kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı. (Verilmemiş olan bilgi doğruydu. Daha sonra İlgi Zamiri cümleciğini de çevirip. The information not given was true.) İlgi Zamirinin kısaltmasından sonra geriye kalan ve passive’lik anlamını katan V3 . bir sıfat sözcüğüymüş gibi aynı gerund’ daki harekete sahip olup.) Retard: . Bunun için gerund ve V3 ‘ten önce olumsuzluk eki olan “not” yazmak yeterli olacaktır. Olumsuz yapıdan örnek verecek olursak. (Önerilen fiyatı kabul etmesi gerekti. kalan kısmı çeviririz.) Disperse: dağıtmak Crowd: kalabalık Gather: toplanmak. cümledeki isimden önce söyleyerek tüm cümleyi çevirmiş oluruz. düzenli fiillerin V2 ve V3 hallerinin birbirine eşit olmasından dolayı Passive durumdaki İlgi Zamirleri cümleciğinin kısaltılmasında Simple Past – kısaltmadaki Passive karışıklığından bahsetmiştik. (Gönderilen mektubu henüz almadım.) Önceki dersimizde.) I haven’t received yet sent the letter. (Bildirilen husus onun suçsuzluğunu ortaya çıkardı.. İkisinin de anlamı aynıdır..) İlgi zamirleri cümleciklerinde şimdiye kadar yaptığımız kısaltmalar geçmişte veya şu an içinde olan olayları kapsıyordu. İsmin yanında olma özelliği ile Passive’lik anlamını veren V3 fiilini ayırt etmiş oluyoruz.e ilişkin The police had to disperse the crowd gathering.

(Öldürülen adam.ki bu gelecek zaman anlamı katıyor ayırt etmiş oluyoruz.) Announce: ilan etmek.) The passengers to get on the plane.) The man killed. (Öldürecek adam. İlgi zamirleri cümleciklerinin kısaltmasında ise (ismi nitelediğinden) mastar ismin hemen yanındadır. (Geçen hafta yapılan seçimlerin sonuçları ilan edilmedi. durmak He will not become a candidate in the election to be held next year.) The man to kill.) Conduct: götürmek. Bu nedenle normal olarak kullanılan mastardır.) 168 . taşımak The man to see you is adoctor.) The man to be killed. The results of the election held last week were not announced.) Construct: inşa etmek. (Arkadaşlarımız tarafından yapılacak (olan) partiye katılmak istemedim. yapmak. yürütmek. (Uçağa binecek (olan) yolcular. O zaman bu mastar gelecek zaman anlamını veren mastardır diyoruz. (Yürütülecek (olan) proje.) The man to kill. The members to participate in the meeting should apply to me as soon as possible. çeviriyi yapmak çok önemlidir. held) tutmak.) I didn’t want to participate in the party to be done by our friends. Yapıyı bu şekilde görüp. Bu özelliği ile ilgi zamirleri cümleciklerinin kısaltmasındaki mastarı . (Öldürülecek (olan) adam. yapmak. (Toplantıya katılacak olan üyelerin mümkün olan en kısa zamanda bana başvurmaları gerekir. (Öldürecek (olan) adam) The man to be killed.) The project to be conducted.) Not: Dikkat edilirse “to participate” mastarı yüklemden sonra gelmiştir. kurmak The students to go abroad.Yapının ilgi zamiri kısaltması olduğu nasıl anlaşılacak??? Normalde bir cümlede mastar yüklemin hemen yanındadır.) The bridge to be constructed (İnşa edilecek (olan) köprü. (Yurt dışına gidecek (olan) öğrenci. “to be done” olarak passive yapıda kullanılmış olan mastar ise isimden hemen sonra kullanılmıştır.) The man killing. (O gelecek yıl yapılacak (olan) seçimde aday olmayacak. duyurmak Election: seçim Hold: (held. (Öldüren adam. (Öldürülecek adam. (Sizi görecek (olan) adam doktordur.

Çünkü İngilizce’de iki isim yan yana gelmez. Nesne Durumunda (. birinci kelimeden sonra virgül olmadan bir şahıs zamiri veya bir isim gelmişse burada mutlaka bir İlgi Zamiri kısaltması vardır demektir.mektir: My duty is to teach English. Bu cümlenin İngilizce’deki normal yazılımı “the man (being) killed” şeklindedir.ecek.. ) . (Onun gönderdiği mektup kayboldu. (Katılacak olan öğrenciler. Geliştirilecek İpucu: Bir cümlede..Aslında “öldürülen adam” ifadesinde de bir “gerund” vardır. . (Onun gönderdiği mektup kayboldu. İki kullanımda “..) 169 .) Birinci cümlede “will”.... (Görevim İngilizce öğretmektir. ) Gerekir (have to) : I am to leave my countyr.. ikinci cümlede “be to” kullanılmıştır. ) . The students who will participate (Katılacak olan öğrenciler. Gelecekteki olayları da kısaltırken mastarlardan faydalanıyoruz.ecek. Kısaltılmış bu yapıları görmek ve çevirirken “. şu an ve geçmişteki olaylarda “gerund”dan faydalanıyoruz.) Defining (tanımlanan) Yapılarda: The letter. (Onların ortaya koyduğu konuda karar veremedik.dığı” anlamını vermek zordur.) 3. Peki mastar neden “.B’nı Romanya’yı ziyaret edecek. was lost. which he had sent.... (Ülkemi terk etmem gerekiyor.dığı) İken Kısaltma 1..) The letter he had sent was lost.) The students who are to participate. İkinci kullanımda ilgi zamiri kısaltmasını yaparsak.ecek.) 2... Bu durumda kısaltmalarda ister aktif ister pasif olsun.acak (Shall=Will): The President is to visit Romenia. Not: Mastarların kısaltma yapısında mutlaka bir tümleç olmalıdır.. 1. . “Be to” ifadesinin bu şekilde üç farklı kullanımı vardır..) Yalnız ikinci kullanımda “be to” ifadesi “have to” dan farklı olarak bir “yor” anlamı içerir. Kullanımın hangi yapıda olduğunu çerçeveden çıkarıyoruz. We couldn’t decide on the matter they put forward....(C. Be to: İngilizce’de “be to” kalıbı üç yerde kullanılmaktadır.acak” anlamını verir.acak” anlamını vermektedir.acak” anlamını veriyor? Bunun cevabı “Be to” kalıbında saklıdır.. .. Daha çok cümlenin anlamına bakarak uygun düşen ifadeyi kullanıyoruz. .. Burada “being” kısaltıldığı için yazılmıyor.. KPDS’de bu ayrıntı sorulmaz.) Defining yapılarda kısaltma yapılırken sadece İlgi Zamiri atılır.ecek. ilgi zamiri ile birlikte be fiili de çıkartılacağından sadece mastar kalmış olur ve bu da “.

(Ahmet sınıftan ayrılan son öğrenciydi. He failed again.an” ekine döner.) Connective Relative Pronouns Bu yapıda sadece “which” kullanılır.) The last report to be submitted. (Otobüsten inecek adam) The firs man to get out off the bus.. “which” kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır. İngilizce ifadesinde cümlede ilgi zamirinden önceki virgül (. Ayrıca tek 170 . (Öldürülen son adam. Çeviride de “. (Sunulacak rapor. (Otobüsten ilk inen adam) İkinci cümlede.. (Ahmet sınıftan ayrılacak öğrenciydi. (Dün gördüğüm kardeşiniz çok sempatikti.ki bu da” olarak çevrilir..) The only man to be killed. (O yine başarısız oldu ki bu da anne-babasını hayal kırıklığına uğrattı.) The report to be submitted. Bu yapıda “that” kullanılamaz. The man to get out off the bus.) 2.) Bu kullanımda “which”.cek. who (m) I met yesterday. (Öldürülecek adam.. which dissappointed his parents.) The man to be killed. the last.) Önemli Bir Not Eğer İlgi Zamirinin nitelediği isimden önce “the first..) yapıyı diğerlerinden ayırır.) The price they asked was too high (Onların söylediği fiyat oldukça yüksekti. the second” gibi bir sıra sayısı veya “the most” gibi superlative yapı var ise mastar . (Sunulan son rapor. gelecek zaman yerine geçmişi vurgulayacaktır.) The only country not to be represented.I didn’t receive the document he sent.. İlgi Zamirinin nitelediği “man” isminin önünde bir sıra sayısı olduğu için geçmiş vurgulanmış oldu. ... Türkçe’de bu ifade iki ayrı cümle ile söylenir... . the only. ) Non-Defining (Tanımlanmayan) Yapılarda: Non-Defining yapılarda kısaltma yapılamaz. (Temsil edilmeyen tek ülke. ilgi zamiri “he failed again”in yerini almıştır. seems very simpatico. (Temsil edilmeyecek ülke.cak” eki “.) Ahmet was student to leave the classroom. (Onun gönderdiği belgeleri almadım. Yani çeviride “.) Ahmet was the last student to leave the classroom. Your brother. The country not to be represented.en.

(Tutuklanan adam sonunda bir casus olduğunu itiraf etti.) Not: Test çalışmalarında connective yapısının kısaltması virgülden sonraki fiil boş bırakılarak çok sorulur.) Aktif yapıda olduğu için kısaltmada gerund kullanıldı. Sonrasında sıfat cümleciği. Kompleks cümleleri. We will have to across the frontier.e yol açmak tüm. Bu özellikleri ile diğer yapılardan ayırt edilir.) Arrest: tutuklamak. (Hükümet eğitime yatırım yaptı ki bu da refaha yol açtı. which made things force. (Sınırı geçmemiz gerekecek ki bu da çok zordur. Daha sonra sıfat cümleciği çevrilir. The man who was arrested finally confessed to being a spy.) Kısaltılması: He failed again. upsetting the whole family. (O yine başarısız oldu ki bu da tüm aileyi üzdü. (Herkes için uygun olan bir tarih belirlemek zordu. İlgi Zamirlerinin Kısaltmaları İle İlgili karışık Örnekler It was difficult to arrange a date. bu şekilde çevirerek sık egzersiz yapmak süratli anlama alışkanlığını geliştirecektir.) He failed again. elverişli uygun olmayan davranmak. bütün (sayılamayanlarda kullanılır. disappointing all doctors. the’yı sona alır. (Hasta tedaviye cevap vermedi ki bu da tüm doktorları hayal kırıklığına uğrattı. belirlemek uygun.) He was rude to the customer officer. tedavi etmek tehdit etmek tehdit İlgi Zamirlerinin olduğu kompleks cümleleri çevirirken ilk önce sıfat cümleciği göz ardı edilerek kalan yapı çevrilir. düzenlemek. (O yine başarısız oldu ki bu da tüm aileyi üzdü.) Arrange: Convenient: Inconvenient: Treat: Threaten: Threat: ayarlamak.. bütün (sayılabilenlerde kullanılır. which upset the whole family. The government made investment in education. leading to welfare. which was convenient for everyone. the whole) tüm. (Gümrük memuruna kaba davrandı ki bu da işleri zorlaştırdı. the’yı başa alır. ilgi zamirinin nitelediği isimden önce söylenerek yapı çevrilmiş olunur..virgül olduğu için ilgi zamirinden önceki isim özel isim de değildir. which will be difficult. durdurmak Spy: casus Confess to: itiraf etmek 171 .) Investment: Lead to: Whole: All: yatırım . all the) The patient didn’t respond to treatment.

(Uzun süredir beraber çalışmakta olduğum meslektaşım istifasını vermeye karar vermiş. Bu durumda isim bir kelime ile değil de bir cümlecik 172 .. Demek ki Noun Clouses’ lar (ismin yerine kullanıldıklarından) da bir kompleks cümlede özne. has decided to give in his resignation. -cek yerde NOUN CLOUSES Sıfat Cümlecikleri kadar zor olmayan ama önemli bir konudur. Sıfat Cümleciklerinde bir isim bir sıfat sözcüğü gibi bir cümlecik tarafından niteleniyordu..nın yerine . sağlamak We have to find new alternative energy resources to be used instead of fossil-fuel. (Yaşamı tehdit edilen bakan koruma için polise başvurdu. (Elde etmiş olduğumuz bilgiler güvenilir değildi) Reliable: Obtained: güvenilir elde etmek. tedavi etmek tehdit etmek tehdit The inflation rate. whose life has been threatened. belirlemek syn envision hedef The information we have obtained was not reliable.nın yerine. . has already passed the target. -cek yerde Source: kaynak Renewable: In place of: .) Envision: Envisage: Target: göz önüne almak. (Daha önce üstlendiğimiz araştırmayı bırakmamız gerekti. expected to be 20 %. which we have already undertaken. dışında davranmak.. fosil yakıtları yerine kullanılacak yeni bir alternative enerji kaynağı bulmak zorundayız. nesne ve tümleç durumundan biri ile kullanılabilirler.) Collage: meslektaş Give in: vermek (verilen soyut bir şeyse “give” nesneye “in” edatı ile geçiş yapar) Counterpart: karşı taraf (bakanlar için) The minister. nesne veya tümleç olarak kullanılabilirler.) Resource: kaynak yenilenebilir Instead of: .) Protect: Protection: Expect: Except: Treat: Threaten: Threat: korumak koruma ummak. (Biz.We had to give up the research. (% 20 olması beklenilen enflasyon oranı belirlenen hedefi geçmiş bile. with whom I have been working for long. öngörmek.mış bile (tek başına kullanıldığında).) Already: halihazırda.. envisioned. daha önce (bağlantılı cümlelerde) Research: araştırma Undertaken: üstlenmek My collage.. beklemek hariç. Bir cümlede isimler özne. Önce mantığını kavramak gerekir.. Noun Clouses’ larda ise kullandığımız isimler (veya zamirler) bu cümlecikten etkilenirler. applied to the police for protection.

.) 2. That: -ki (En çok kullanılan bağlaçtır. Ancak burada iki cümlecik olduğu için bu iki cümleyi bağlayacak bir bağlaca ihtiyacımız vardır. Bu açıklamalardan sonra artık cümlemizi şu şekilde çevirebiliriz: Onun başarısız olduğunu biliyorum. Olaya tek yönlü bakar. (Ben onun başarısızlığını biliyorum.imediği (Olaya iki yönlü bakar. “failure” ismi yerine “he has failed” (O başarısız olmuş) cümleciğini kullanabiliriz. Bu isim yerine bir cümlecik de gelebilir. Question Word: Tüm soru kelimeleri isim cümleciklerinde bağlaç olarak kullanılabilir.) Yalnız bu çeviri konuşma dili için geçerlidir. Bu şekilde cümlemiz. Başka bir değişle bir ismin kullanılabildiği her yerde bir Noun Clouses kullanılabilir. (Biliyorum ki o başarısızdır. I know that he has failed. “that”in kullanımı iyi çözülünce sistem aynı olduğu için diğerleri de rahat bir şekilde anlaşılır. Not: Yan cümleciklerin Türkçe’ye çevrilirken öznenin “ın” eki alarak çevrildiğini hatırlayınız. Whether: . O ve tümleç durumundan biri ile ifade edilebilir.ile ifade edilmiş olur. Sıfat cümlecikleri de dahil bu konuyu işlerken temel cümle. Bu bağlaçların anlamları farklı ama kullanılış biçimleri aynıdır. Şimdi bunları madde madde inceleyelim: A) Özne Olarak İsim Cümlecikleri Bu yapıda genelde formülsel olarak cümle şöyledir: It is + (sıfat) that + NC 173 . Bağlacın anlamını “ki” olarak değil de cümleciğe yükleyerek çeviririz. “or not” ile beraber de kullanılabilir. THAT Daha önce de söylendiği gibi Noun Clouses’lar (NC) kompleks bir cümlede üç durumda kullanılabilirler.. Bu nedenle en sık kullanılan “that”i önce iyi öğreneceğiz.) Bu cümledeki “failure” (başarısızlık) kelimesi isimdir ve cümlede nesne konumunda kullanılmıştır. 1.) 3. Bunu İngilizce’ deki cümle kuruluşu üzerinde gösterecek olursak. Dolayısıyla bu cümlecik bir noun clause olmuş olur ve nesne durumunda kullanılmış olur. S V O Tümleç Bu cümle yapısında bir noun clause S.. İsim Cümlecikleri İle Kullanılan Bağlaçlar İsim cümlecikleri ile üç tür bağlaç kullanılır. I know his failure. yan cümlecik gibi kavramları da göreceğimizden bunlara hakim olmak gerekir.ip .. Yazı dilinde ve sınavda kesinlikle böyle çevirmiyoruz.

Örneğin bu cümleye sorarsak. (Bu meselenin üstesinden gelmek çok zordu. Demek ki formüldeki sıfat yerine bir gerund veya bir V3 de kullanılabilir.) Böyle cümleleri “vazgeçmesi” şeklinde de çevirebiliriz.) That he will confess to his guilt is clear. (Onların barış görüşmelerine yeniden başlayacakları beklenilmektedir. (Onun ondan vazgeçeceği zordur. It is clear that he will confess to his guilt.) That they will resume peace talks is expected. İkinci kullanımda ise özne asıl yerine çekileceğinden artık “it” kullanımına gerek yoktur. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır.) That we overcame this issue was very hard. İngilizce’de normalde bir cümlede özne cümlenin başındadır.) It is + Sıfat formülünde kullanılan sıfat yerine daha önceki bilgilerimizden biliyoruz ki sıfat cümlecikleri de kullanılabilir. Ama zor olduğu için birinci kullanım daha yaygındır. It is expected that they will resume peace talks.) That he will give it up is difficult.) It is known that our world is round (Dünyamızın yuvarlak olduğu biliniyor. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır. Ayrıca yine biliyoruz ki sıfat cümleciklerinin kısaltmasında eğer aktif ise “gerund” eğer passive ise “V3”kullanılıyordu. Burada “it” asıl öznenin yerini tutar.) Özne durumundaki NC’lar “what” sorusuna cevap verirler. What is clear? That he will confess to his guilt (Onun suçunu itiraf edeceği) şeklinde cevap alırız. bu bir isim cümleciğidir ve özne durumunda kullanılmıştır diyebiliriz. (Onların barış görüşmelerine yeniden başlayacakları beklenilmektedir. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır. (Onun ondan vazgeçeceği zordur.Böyle bir cümle kuruluşu görüldüğünde. It is difficult that he will give it up. It was very hard that we overcame this issue. Şimdi yukarıdaki cümleyi bu açıklamaya göre yazalım: It is clear that he will confess to his guilt. KPDS’de cümlelerin % 90’nı bu yapıdadır. Bu nedenle yukarıdaki cümle kuruluşunun ikinci bir alternatifi de vardır. (Bu meselenin üstesinden gelmek çok zordu. Orijinal kullanım da ikinci kullanımdır. Birinci kullanımda özne sona alındığı için çekili fiile bir özne gerekliliğinden “it” özne olarak kullanılmıştır.) 174 .) Resume: yeniden başlamak (restart ve rebegin kelimelerinin yerine kullanılır. Direk olarak da 2-3 soru gelebilir. İngilizce’de asıl kullanım ikinci dediğimiz kullanımdır.) Her iki kullanımda da anlamı aynıdır. KPDS’de çok geçer. Bu durumda NC’ların özne olarak kullanımı iki farklı şekilde yazılabilir.

imediği anlamında olup.. yolsuzluk Whether = If . B) Nesne Olarak İsim Cümlecikleri Bu yapıda isim cümlecikleri nesne konumundadır. neyi. İsim cümleciği özne durumundaki gibi hareket edemez. (Benim babam bir mühendistir. neye sorularını sorarak bulabiliriz. Suspect: zanlı. The judge decided that the suspect was innocent. (İnancım sizin bu sorunu aşacağınızdır.) My advantage is that I can speak three foreign language. yüklem ve nesne dışında cümleyi tamamlayan yapılardır. yükleme kimi.. yargılamak C) Tümleç Olarak İsim Cümlecikleri Tümleçler... Bu yapının tek kullanımı vardır. (Onun kaçışı şaşırtıcıdır.. Şimdilik sadece gramatikal boyut ile uğraşacağız.(Onların mevzuda hemfikir olduklarını öğrendik. masum Judge: hakim. Cümlede nesne konumunda bir isim yerine bir isim cümleciği kullanılır. kime. (Benim avantajım üç dili konuşabilmemdir.) The judge decided this. İngilizce’de “be” ve “become” (olmak) fiillerinden sonra gelen kelimeler tümleçtirler. Nesne hareketinin her iki cümlede aynı olduğuna dikkat edininiz. Birinci cümlede ise cümlenin nesnesi bir isim cümleciğidir.It is surprising that he has escaped.) Get involve in: Corruption: . şüpheli Innocent: suçsuz. (Hakim zanlının masum olduğuna karar verdi. 175 . Whether bağlacı bazen “or not” da alabilir. (Onların iddiası bakanın yolsuzluğa karışmasıdır.e bulaşmak (daima nesneye in ile geçer. Zaman uyumuna dikkat etmekle beraber daha sonra detaylı olarak öğreneceğiz. My father is an engineer.. (Hakim buna karar verdi. Bu bağlacın değişik konumlu isim cümleciklerindeki kullanımını görelim. özne. Genellikle “or not” ifadesi parantez içinde verilir. olaya iki yönlü bakan bir bağlaçtır.) Bu yapılarda iki cümlecik olduğu için haliyle zaman uyumu da aranmalıdır.) Dikkat edilirse ikinci cümlede nesne “this” dir ve tek bir kelimeden oluşmuştur.) My belief is that you will get over this problem.) Get over: üstesinden gelmek Their claim is that the minister got involve in corruption.) Nesne yapısındaki isim cümlesini..) bozulma.ip . We learnt that they had agreed on the matter..

Anlamı aynıdır.) Not: Gramatikal olarak isim cümleciklerinde bağlaçlardan sonra daima bir özne vardır. kaç (Sayılamayanlar için) ne kadar (zamanı sorar) ne kadar (mesafeyi sorar) ne kadar (frekansı sorar) İsim cümleciklerinde QW’ların kullanımını. (Onun yasa tasarısını onaylayıp onaylamadığı bilinmiyor. ne kadar. 176 . kaç (sayılabilenler için) kaç tane. I am not sure whether he has accepted the offer. Not: Cümlede özne konumunda olan isim cümleciği başa alınırsa bu kullanımda bağlaç olarak “If” kullanılamaz. Whether. normal soru cümleleri ile karıştırmamak gerekir. Bir soru cümlesinde QW’lar daima cümlenin başında söylenir ve cümle sonunda soru işareti vardır.) Ratify: Specify: Approve of: Notify: onaylamak Yukarıdaki cümleyi (isim cümleciği özne konumunda olduğu için) şu şekilde de yazabiliriz. ne kadar. Soru sözcüğü olsun veya olmasın bir soru cümlesinde yardımcı fiil vardır ve özneden önce yazılır. (Onların ülkede yaşayıp yaşamadıklarını kimse bilmiyor. Soru Kelimelerinin İsim Cümleciklerinde Bağlaç Olarak Kullanılması Question Words (QW) What: Where: When: Who: Whom: From whom: With whom: To whom: Whose: Which: How: Why: How many: How much: How long: How far: How often: ne nerede. he has ratified the bill is not known. (Onun öneriyi kabul edip etmediğinden emin değilim.) No one knows whether they live in the country or not. kime kimden kiminle kime kimin hangi nasıl niçin kaç tane. nereye ne zaman kim kimi.It is not known whether he has ratified the bill. Bazen bu kural konuşma dilinde ihmal edilse de cümlenin soru olduğunu hissettirecek bir vurgu mutlaka vardır. (Benim kuşkum onların kalıp kalmayacağıdır.) My doubt is whether they will stay or not.

What can I do for you? (Sizin için ne yapabilirim?) Where are you going? (Nereye gidiyorsun?) When will you come back? (Ne zaman döneceksiniz?) How long will you be staying here? (Burada ne kadar süre kalacaksınız?) Soru cümlelerini. meçhul 177 .(Onun nereye saklandığı bilinmiyor. QW’ların soru cümlelerindeki konumu ve soru cümlelerinde ?’nin kullanımını hatırlayarak yapılabilir. It was not known how the had committed the crime.) It was uncertain how long they would stay there. (Onun suçu nasıl işlediği bilinmiyor. Dikkat edilirse QW’dan sonra cümle sonuna ? konulmamıştır. Is where he hides not known? (Onun nereye saklandığı bilinmiyor mu?) It is not obvious what he will do. Eğer böyle bir cümlede soru formu oluşturulmak istense bu değişiklik yan cümlecikte değil. a) Özne olarak. temel cümlede yapılır. Complex bir cümlede yan cümlecik soru formu ile kurulamaz. Geçmişteki olay . It is not known where he hides. Where he hides is not known? (Onun nereye saklandığı bilinmiyor.) Obvious: belli. Şimdi QW’ların isim cümleciklerinin her üç yapısında kullanımını görelim. O zaman “where” bağlaç olarak kullanılmıştır diyoruz. QW’ların bağlaç olarak kullanıldığı isim cümlecikleri ile bu şekilde ayırabilmek gerekiyor.) Hide: saklanmak Bu kullanımda QW’un bağlaç niteliğinin görülmesi gerekir. Ayrıca yardımcı fiil özneden önce yazılmamıştır. (Onun ne yapacağı belli değil. apaçık Obviousness: besbellilik Cümlelerdeki zaman uyumuna da dikkat etmek gerekiyor.) Was not known Was unknown bilinmiyor. Is it not known where he hides? (Nereye saklandığı bilinmiyor mu?) Özne olarak kurulmuş bir isim cümleciğinde özne hareketini hatırlayarak cümlemizi diğer alternatifi ile yazalım. Bu da yardımcı fiilin kullanımı.) Bu complex cümleyi soru yaparsak. (Orada ne kadar kalacağı belli değildir. Burada önemli bir özelliği de hatırlatmak gerekiyor.öncesi sonrası durumunu iyi bir şekilde irdeleyip sonuca gidebilmek gerekir. Anlamdan temel cümlenin ve yan cümlenin zamanını çıkarabilmek gerekir.

(Onun şimdi nerede çalıştığını bilmiyorum. (Ben bu hediyeyi geçen yıl İtalya’dan aldım. (Sonuçların negatif olabileceğinden korktuk..b) Nesne Olarak. Bu yüzden de temel cümlecik kısa olur. (O nerede buluşmamız gerektiğine karar veremedi. Bunun çevirisi değil de İngilizce mantığı önemlidir. zaman zarfı ve yer zarfı NC’a ait olacağından cümle sonuna atılır.) Announce: bildirmek. 178 . Ayrıca “bir cümledeki her ismin yanına bir Noun Clause gelebilir” özelliğinin hatırlayınız.) It was claimed that the minister had embezzled money.) I am anxious to know how much he earns by month. (Bakanın zimmetine para geçirdiği iddia edildi.acak” anlamı katıldığına dikkat ediniz.. (Ambargonun gelecek yıl kaldırılacağı umuluyor. (Şüphemiz adamı kimin öldürdüğüdür... Cümlemizdeki “the present” isminden sonra bir Noun Clause yazarsak.. We couldn’t learn how this event happened. . I don’t know where he is working now.ecek. (Onun gözaltına alınabileceği söyleniyor.) Zaman uyumunda temel cümle ve yan cümle arasında bir zaman uyumu vardır.) Embezzle: zimmete para geçirmek The two sides announced that they had signed an agreement. (Her iki taraf bir anlaşma imzalamış olduklarını bildirdiler. ilan etmek We feared that he results could be negative. Soru: Böyle cümlelerde neden temel cümlecik kısadır? Bunu bir örnekle açıklayalım: I bought this present last year in Italy. (Aylık olarak ne kadar kazandığını öğrenmeye can atıyorum. (Bu olayın nasıl oluştuğunu öğrenemedik .) Fear: korkmak Fearless: korkusuz It is said that he can be detained.) Bu cümlemizin öğelerinin Özne+Yüklem+Nesne+Tümleç (Zaman zarfı+yer zarfı) şeklinde sıralandığına dikkat ediniz.) c) Tümleç Olarak. Zaman tespitinde hem temel cümlecikte hem de yan cümlecikte olan zaman sözcüklerine dikkat etmek gerekiyor.) Not: Modal’ların (Özellikle “can ve may”) bağlaç ile aktarıldığı zaman çevirisinde bir “. Our doubt is who killed the man..) Anxious: endişeli Anxious + full Infinitive: .) She didn’t decide where we had to met.meye can atmak It is expected that the embargo will lift next year.

.. Yani “bare infinitive” olarak kalır.. Eğer bu fiiller temel cümlede kullanılırsa mutlaka yan cümlecikte SM kullanımını isterler. (Oğlumun bir doktor olmasında ısrar ettim.ması” şeklinde çeviririz.No one knows how this problem can be resolved.. (Doktor Ona mümkün olduğu kadar dinlenmesini tavsiye etti. SM yapısını Türkçe’ye çevirirken “should” un gerekir anlamı yarine Türkçe’deki dilek kipi anlamı olan “. The doctor recommended that he should rest as much as possible.mesi.mesi.. The committee requested that the documents (should) be submitted until tomorrow. Bu fiilleri kolay olsun diye grup halinde yazacağız.) Not: Dilek kipinin yan cümlecikte kullanıldığına dikkat ediniz.. Bu nedenle yukarıdaki cümleyi şu şekilde de yazabiliriz: The doctor recommended that he rest as much as possible. Insists: Order: ısrar etmek emretmek Prefer: tercih etmek Require: gerektirmek Move: hareket etmek (pek kullanılmaz.) Aşağıdaki Fiillerden sonra İstemek Fiilleri: Desire Request Ask Beg Urge Demand Önermek Fiilleri Recommend Advise Propose Suggest Geri kalan beş fiil bir grup halinde verilemeyeceğinden ayrı yazacağız. Bunların sayısı 15’tir. ...breakfast early. gibi. 1.) I advised her that she ..) Görüldüğü gibi “should” un kullanılmaması durumunda sonrasındaki fiil çekilmemiş gibi görünür. Cümle olarak örneklersek. (Komite belgelerin yarına kadar sunulmasını istedi...ması” şeklindedir. Ben Ali’nin burada olmasını istiyorum. (Doktor Ona mümkün olduğu kadar dinlenmesi gerektiğini tavsiye etti. Önemlidir... Yani olsa da olur olmazsa da. KPDS’de bu fiil boş bırakılarak sorulur..) İngilizce’de bu fiiller dilek kipini gerektirirler.. İngilizce’de Subjunctive Mood (SM)’un kullanıldığı belli fiiller vardır. Bunlar temel cümlede olduklarında mutlaka mutlaka dilek kipi kullanılmalıdır. Yalnız “should”un kullanılması obsiyoneldir. Doktor Ona dinlenmesini söyledi... “should” un kısaltılması formuna dikkat etmek gerekir. iyi öğrenmek gerekir.. I insisted that my son (should) be a doctor. .) İngilizce’de dilek kipi yapısında sadece “should” kullanılır....) Subjunctive Mood (İstek kipi) Türkçe’de dilek kipi “.. (Kimse bu problemin nasıl çözülebileceğini bilmiyor. Boş olan yere ne gelmelidir? Have has had to have has had 179 .

maruz bırakmak dinlenmek birleştirmek 180 . uygulamak Not: KPDS’deki cümlelerin büyük bir çoğunluğu bu yapıdadır..) Sanction: yaptırım. tutmak anlamında olan bu kelime kökünden bir çok kelime türetilmiştir. müeyyide (Önemli bir kelimedir. Böyle cümleleri iyi çalışmak sınavda büyük kolaylıklar sağlar. (Erken kahvaltı yapmasını önerdim. (Çevremizin korunması temeldir. “should” kısaltıldığından doğru cevap “have” olur.. KPDS’de çok sık geçer) Bir cümlede bir ismin yanına her zaman için onu niteleyecek bir sıfat yazılabilir.) Impose on: . empoze etmek. Çünkü temel cümlecikte “advise” fiilinin olmasından dolayı yan cümlecik yapısı SM olmalıdır.) Protect. SM’ un kullanıldığı en önemli sıfatlar şunlardır: Önemli Sözcükleri Important Crucial Vital Significant (anlamlı) Gerekli Sözcükleri Necessary Imperative (zorunlu) Mandatory (zorunlu) Essential Possible İngilizce’ de bu sıfatlar kullanıldıklarında dilek kipi gerektirirler. (Kalın ve italik yazılan cümlecik kısaltılmış bir RP cümleciğidir. It is necessary that he (should) work hard. Preserve. (Onun sıkı çalışması gerekir. (Sırbistan’a uygulanan ekonomik yaptırımların yakın gelecekte kaldırılamayacağı tahmin ediliyor.e empoze etmek. ex:dış. (Ekonomik yaptırımların yakın gelecekte kaldırılamayacağı tahmin ediliyor.) 2. Bu açıklamaya dayanarak cümledeki “sanction” isminden sonra onu niteleyecek bir RP cümleciği yazarak cümlemizi çevirecek olursak. Pose Bırakmak. pose: bırakmak. Bu nedenle asıl olması gereken “should have” dir.) It is essential that our environment be protected. Expose: dışarıya bırakmak. Impose: uygulamak Expose: Repose: Compose: im: içine. İmpose:içine bırakmak.“have” doğru cevap olur. I advised her that she have breakfast early. Çok dikkatli olmak gerekir.) Aşağıdaki sıfatlardan sonra SM kullanılır Sıfatlar Noun Clouse’ların özne yapısında kullanıldıklarından bu maddede sadece Noun Clouse’ların özne yapısı olacaktır.) It is estimated that the economic sanction impossed on Serbia can not be lifted in the near future. Relative Pronouns (RP) bilgilerimizden de biliyoruz ki bir sıfat cümleciği (RP) bir sıfat kelimesinin yaptığı görevi bir cümlecik olarak yapabilir. pose: bırakmak. Conserve: korumak Örnek Noun Clouses ve Relative Pronouns Cümleleri It is estimated that the economic sanction can not be lifted in the near future.

ölçmek anlamı var ve karıştırılabilir diye bir kelimedir. haberdar olmak Not: Yukarıdaki cümlede “to be aware of”un “of” edatı yazılmadı.den dolayı yeterli. (Kurtarma ekibi felaket bölgesinin derhal boşaltılmasını önerdi. (Verilerden bazı sonuçlar çıkarmanın oldukça zor olduğunun farkındayız.) “Data” dan sonra bir RP ekleyerek cümlemizi yeniden yazalım: We aware.) Clude “Kapatmak” anlamında olan bu kökten bir çok kelime türetilmiştir. elverişli yeterlilik yetersizlik tedbir. (Önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi. (Komite tarafından sunulan verilerden bazı sonuçlar çıkarmanın oldukça zor olduğunun farkındayız. önlem (ölçme. Rescue: Evacuate: Calamity: Disaster: kurtarma(k) boşaltmak.) Take off: Doe to: Adequate: Adequacy: Inadequacy: Measure: KPDS’de çok geçen havalanmak .) The rescue team suggested that the disaster area (should) be evacuated immediately. that it is rather difficult to draw some conclusion from the data presented by the committee. (Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi..) Not: Dilek kipinin kullanımını (Should’un kullanımını) hatırlayınız. It was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of measure. Conclude: Conclusion: sonucuna varmak sonuç 181 .. that it is rather difficult to draw some conclusion from the data. uygun.) To be aware of: farkında olmak. Neden? (Noun Clous’larda sadece “that”in edat almadığını diğer tüm NC başlaçlarının edat aldıklarını hatırlayınız.Dispose: Oppose: Propose: sıralanmak. tahliye etmek felaket felaket We aware. düzenlemek karşı koymak önceye bırakmak Bu kelimeler de KPDS için çok önemlidir.) Cümledeki “measure” isminden sonra kısaltılmış bir RP cümleciği olan “taken” ı ekleyip cümlemizi tekrar yazalım: İt was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of measure taken.

) It was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of taken measure. (Onlar. (Bilimadamları. which we could resort to. He was rather reluctant to tell us how long the experiment he was conducting would last. “us” ve “how long the experiment he was conducting would last” olmak üzere iki nesnesi vardır. somut Inconclusive: sonuca götürmeyen.) Bu cümlenin. (Bilim adamları. (Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi. It is reported that the election to be held next week may be postponed. Şimdi birkaç cümlemizi bu kurala göre yazalım. içermek Exclude: hariç tutmak Preclude: engel olmak The scientists aren’t sure certain whether this treatment can achieve the result desired. The industrialists entering this market claim that a fierce competition will occur in the month ahead. (Biz hastayı kısa sürede iyileşebileceğine inandıramadık. (Bu piyasaya giren sanayiciler. müracaat etmek (syn: apply. bu tedavinin arzulanan sonuçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin değiller. Böyle iki nesneli cümlelerde karışıklığı önlemek için NC nesnesi sonra söylenir. somut olmayan Include: dahil etmek. (O yapmakta olduğu deneyin ne kadar süreceğini bize söylemeye oldukça isteksizdi. bu tedavinin arzulanan sonuçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin değiller. We are unable to convince the patient that he could recover soon. Çünkü bu iki konu İngilizce’nin en karmaşık konularıdır. önümüzdeki aylarda acımasız bir rekabetin meydana geleceğini iddia etmektedirler.) Hatırlanacağı üzere RP kısaltmalarında aktifler için “gerund” pasifler için “V3” kullanılıyordu ve bunlar bir sıfat sözcüğü gibi niteledikleri ismin önüne yazılabiliyordu. KPDS’de çok geçer. Dikkat edilirse ikinci nesne bir NC cümleciğidir.) 182 . Soyut anlamda başvurmak.) Böyle cümleler de zaman uyumuna da özellikle dikkat etmek gerekir.) Market: Fierce: Competition: pazar. bizim başvurabileceğimiz başka metotların olduğunu söylediler. The scientists aren’t sure certain whether this treatment can achieve the desired result. (Gelecek hafta yapılacak olan seçimlerin ertelenebileceği bildirilmektedir.Conclusive: sonuca götüren.) Resort to: başvurmak.) They said that there were other methods.) Görüldüğü gibi RP kısaltmaları bir sıfat sözcüğünün yaptığı hareketi yapabilirler. piyasa acımasız rekabet Relative Pronıuns ve Noun Clouse konularını birlikte kullanabilmek gerekir.

(Onun USA’ da olduğundan şüpheleniliyor. Çünkü zamanlar çakışıyor.) State: ifade Statement: ifade It is suspected that he is in the USA. Bu iki formun ayrıca hem aktif hem pasif kullanımı olacağından mastarlar dört şekilde kullanılırlar. Aktif Simple infinitive: Perfect infinitive: to see (görmek) to have seen(görmüş olmak) to speak to have spoken Pasive to be seen (görülmek) to have been seen (görülmüş olmak) to be spoken to have been spoken We decided to improve the installation. Yani yan cümleciğin zamanı temel cümlenin zamanından önce ise perfect.) Temel cümlenin zamanı simple present. Bir cümlede mastarlar iki değişik formda kullanılabilirler. Bu nedenle bir sonraki derse hazırlık anlamında mastarların olabilecek formlarını görelim.) Installation: tesis. Çevirisini de rahatlıkla yaptık. (Biz tesisleri geliştirmeye karar verdik. I don’t know what to do. NC’ larda kısaltma yapılırken mastarlardan faydalanılır. (Onun Almanya’da öğrenim görmüş olduğu anlaşılıyor. (Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Aktif Simple infinitive: Perfect infinitive: to see (görmek) Pasive to be seen (görülmek) to have seen (görmüş olmak) to have been seen (görülmüş olmak) to speak to be spoken 183 . It is stated that agreement will be signed.Convince: Cover: inandırmak Recover: kapatmak Uncover: iyileşmek açmak Soon: sonra. tesisat. Yine aşağıda yazacağımız cümlede de bir NC kısaltması vardır. Bir sonraki konumuz NC’ larda kısaltmalar olacaktır. Zaman uyumu temel cümle ile yan cümle arasında aranır.) Not: Böyle cümlelerde zaman uyumuna da dikkat etmek gerekir. montaj Yukarıdaki cümlede aslında bir NC kısaltması vardır. conra ise future. Bu konuda geçen örnekleri iyi öğrenmek konunun anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. yan cümlenin zamanı simple present. (Anlaşmanın imzalanacağı ifade ediliyor.) It is understood that he has studied in Germany. Ama biz bunu bilmeden de şimdiye kadar böyle cümleleri kullandık. aynı ise aynı tense kullanılır. kısa süre RP ve NC konuları İngilizce’nin en karmaşık konularıdır.

(Çocuğun öldürüleceğinden korkuluyor. It is reported that the minister has approved of the proposal. Bu açıklamadan sonra cümlemizi kısaltılmış biçimi ile yazalım.) Kısaltma The boy is feared to be killed. (O’nun gelecek hafta serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Özne hareketine ve mastar dönüşümüne iyi hakim olmak gerekir. 4.to have spoken to have been spoken Mastarların bu dört kullanımından faydalanarak NC’larda kısaltma yapılır. (Bakanın öneriyi onaylamış olduğu belirtilmektedir.) Özne yapısında It is claimed that he be released the next mounth. Konuşma dilinde pek kullanılmaz ama yazı dilinde oldukça sık kullanılır. (Onların polis tarafından yakalanmış oldukları söyleniliyor. yukarıda altı çizili olan kısımda yapılır. Sınavda kritik yerlerde oldukça sık geçen bir cümle kalıbıdır.) Kısaltma They are said to have been caught by the police.) Cümledeki kısaltmanın mastar kısmı boş bırakılarak sorulur. (Onun gelecek hafta serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Sınav boyutunu ise maddeler halinde yazalım 1.) Anlama yönelik çok önemli bir konudur.) Not: NC kısaltması KPDS için hayati derecede önemli bir konudur.) NC’larda kısaltma. Kısaltma yapılırken “he” öznesi cümlenin başına çekilir. Kısaltma ile kompleks cümle tek bir cümleye indiğinden artık bağlaca da gerek yoktur.) It is said that they have been cought by the police. NC’larda bağlaçtan sonra mutlaka bir özne olmak zorunda idi.) 184 .) Cümlenin kısaltılmış şeklini verip eşanlamlısını sorabilirler.) NC kısaltmaları çok iyi çalışılması gereken bir konudur. Şimdi bu kısaltmanın nasıl yapıldığını görelim 1. 2.) Kısaltma The minister is reported to have approved of the proposal. 3. He is claimed to be released the next month. (Çocuğun öldürüleceğinden korkuluyor. It is feared that the boy will be killed. (Onların polis tarafından yakalanmış oldukları söyleniliyor. (Bakanın öneriyi onaylamış olduğu belirtilmektedir. bağlaç kısaltılır ve fiil mastar biçiminde (to) kullanılır.) Çeviride sorulabilir.

(Seçim sonuçlarının yarın ilan edileceği bildirilmektedir.) Cümlenin kısaltma öncesi It is reported that the results of the election will be announced tomorrow. (Müdürün yasa dışı işlere bulaşmış olduğu söyleniliyor.) The manager is said to have been involved in illegal affairs. Look Üçü de “görünmek” anlamındadır. (Anlaşmanın her iki tarafça imzalanmış olduğu bildiriliyor. (Anlaşmanın her iki tarafça imzalanmış olduğu bildiriliyor. Appear. Bu durumda özne yüklemi yapıyor mu.) Cümlenin kısaltma öncesi It is reported that the agreement has been signed by both side. It seems that he has passed the exam. iş The agreement is reported to have been signed by both side.) Kısaltma 185 . Kullanıldıklarında sanki bir “from” olması gerektiği hissi Türkçe’den kaynaklanmaktadır. (Onun ülkeden kaçmış olduğu belirtiliyor. terk etmek (Aslında ikisi de “terk etmek” anlamındadır.) Flee: kaçmak.) Affair: olay.) Involve: içermek. (Onun sınavı geçmiş olduğu görünüyor. “from” edatını istemezler. Bu üç fiil NC yapısı içinde kullanılabilirler.It is expected that inflation will drop. Anlam olarak pasiflik durumları olduğu için ayrıca pasif yapılmazlar. (Enflasyonun düşeceği umuluyor.) Cümlenin kısaltma öncesi It is said that the manager has been involved in illegal affairs. terk etmek Leave: ayrılmak. He is stated to have fled the country.) Kısaltmalarda mastarın aktif – pasif durumunun ayırımını yapmak çok önemlidir. kapsamak Involve: karıştırmak. (Enflasyonun düşeceği umuluyor. (Seçim sonuçlarının yarın ilan edileceği bildirilmektedir. yüklemden etkileniyor mu sorularının cevaplanarak duruma göre kısaltmada aktif veya pasif mastar kullanılır. (Müdürün yasa dışı işlere bulaşmış olduğu söyleniliyor.) Seem.) Kısaltma Inflation is expected to drop.) The results of the election are reported to be announced tomorrow. bulaştırmak Involve: gerektirmek (hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın daima “in” edatı ile nesneye geçer.

(Ailenizin son derece mutlu olduğu görünüyor. They seem to move to another town next year. (Onun sınavı geçmiş olduğu görünüyor.He seems to have passed the exam. Mastar kısaltması ise daha önce anlatıldığı gibidir.) Cümlenin kısaltma öncesi It seems that they will move to another town next year.) Kısaltma We can not decide whether to stay at home or to go out.) Diğer NC Kısaltmaları 2. (Ailenizin son derece mutlu olduğu görünüyor. pasaj Not: KPDS’de özellikle bu yapıda seem. He doesn’t where to go (O nereye gideceğini bilmiyor.) Cümlenin kısaltma öncesi He doesn’t where he will go (O nereye gideceğini bilmiyor.) Pass: geçmek Passage: geçit.) She seems to have won the prize. (Onun ödülü kazanmış olduğu görünüyor.) 3.) Nesne Yapısında We can not decide whether we will stay at home or go out.) Cümlenin kısaltma öncesi It seems that your family is extremely happy. appear.) Tümleç Yapısında 186 . (Onun ödülü kazanmış olduğu görünüyor.) Böyle yapılarda bağlaç anlamını cümleye kattığı için kısaltılamaz. (Evde mi kalacağız dışarıya mı gideceğiz karar veremiyoruz. Daha önce bu kullanımda geçen “it is V3” kullanımının mantığı ile çözülür. (Onların gelecek yıl başka bir kasabaya taşınacakları anlaşılıyor. (Evde mi kalacağız dışarıya mı gideceğiz karar veremiyoruz.) Your family seems to be extremely happy. look fiillerinden sonraki kısım boş bırakılarak mastar kalıbı sorulur. (Onların gelecek yıl başka bir kasabaya taşınacakları anlaşılıyor.) Cümlenin kısaltma öncesi She seems that she has won the prize.

Bunların en önemlileri şunlardır: fast (hızlı) .) Görüldüğü gibi NC’ların cümlede tümleç olarak kullanıldığı yapıda da kısaltma mastarlardan faydalanılarak yapılır. Örnek: She is extremely happy. ADVERBS – ADJECTIVES ● Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Kural: Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Dikkat! • Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla 'very' kullanmayın.) Kısaltma My job is to teach English (İşim İngilizce’yi öğretmektir. Bu durumda zarf sözkonusu sıfattan önce kullanılır. Çok güzel şarkı söylüyor.hard (zor bir şekilde) Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. / (O) Nasıl şarkı söylüyor. careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde Dikkat! • • Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler.güzel(ce) güzel bir şekilde. Örnek: good fantastic 187 . hard (zor) . hızlı bir şekilde). They are absolutely sure. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır! YANLIŞ! He plays tennis good. Örnek: beautiful/beautifully güzel.My job is that I teach English (İşim İngilizce’yi öğretmektir. Örnek: How does she sing? .fast (hızlıca. Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur. DOĞRU: He plays tennis well.She sings beautifully. 'good' sıfatının zarf formu 'well' (iyi bir şekilde) dir.

Go Get Grow. Bu iki grubun İngilizce’de nerelerde kullanıldıklarını bilmek gerekir. (not terribly) He is very young..leşmek” anlamını alırlar. Olmak Fiilleri Be Become Sound Görünmek Fiilleri See look appear Kalmak Fiilleri Stay Remain Böylece sekiz tanesini görmüş olduk. He looks happy (O mutlu görünüyor.. Ama bazen sıfat olması gereken yerde olmayabilir. Sıfat ve zarflar konusu birbirleriyle ilişkili olduğu için beraber verilecektir. Buna bozuk sıfat tamlaması denir. bu konuya daha sonra değinilecektir. 1. bazen (sometimes). Önce sıfatlardan başlayalım: ADJECTIVEs İngilizce’de sıfatlar iki yerde kullanılırlar.. He felt terrible. Geriye kalanları da iki grup halinde verelim Feel: hissetmek Taste: tadı olmak Smell: kokusu olmak Geri kalan dördü “gitmek” fiilleri olup. İntelligent a student gibi. Sıfatlar bu kullanımları ile “sıfat tamlaması” nı oluştururlar.. sıfat (happy.) Burada sanki sıfat yerine bir zarf kullanılmalı hissi vardır ama “look” bir Linking fiil olduğu için zarf (happly. Fransızca gibi bazı dillerde bu kural böyle değildir.) Sıfatlar ismi nitelerler: Sıfat + isim. Do you always eat in a restaurant? They don't usually travel on Fridays.YANLIŞ! She is a very beautiful woman.. “turn” kaba ifadelerde kullanılır.) Sıfatlar Linking Fiiller İle Beraber Kullanılırlar: Linking fiillerin sayısı on beştir. sıfatlarla beraber “. 2. asla (never). (O çok gençtir. Eğer ismin önünde bir artikel varsa sıfat isim ile artikel arasında yazılır. Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de sıfatlar isimden önce söylenir.) He looks sad (O üzgün görünüyor. sadly) değil. Bunlar ile birlikte sıfatlar kullanıldığı için bunları bilmek gerekir. Daha sonra değinileceği için şimdilik burada bırakıyoruz. Kural: Sıklık zarfları (adverbs of frequency) her zaman (always).) gibi 188 . genellikle ana eylemden önce gelir. sık sık (often) vs.. Kolaylık olsun diye bunları gruplara ayırarak ezberleyelim. Student (isim) intelligent student (Sıfat tamlaması) an intelligent student Sıfat tamlaması bu şekilde oluşur. Tamamen ezbere bir konudur. Örneğin “go” olumsuz durumlarda. Örnek: He is often late for class. asd) kullanıyoruz.leşmek Turn Aralarında bazı nüans farkları vardır.

Hatta çoğu zaman Türkçe’de konuşurken “bir şekilde. ADVERBS Zarfları. (O sınavı geçti. 2. İngilizce’de böyle bir dönüşüm yanlış olur.) Zarflar Sıfatlar İle Kullanılırlar Bu kullanımda zarf sıfatı nitelemiş olur. (O daima çok geç kalkar. (Zarfların oluşma şekillerini gördüğümüzde buna değineceğiz.) She speaks English fluently. Zarfları Kullanıldıkları Yerler Zarflar İngilizce’de üç yerde kullanılırlar. “yavaş bir şekilde” dediğimizde artık bu zarf olur.) He always gets up very late. (Lütfen yavaş bir şekilde konuşun.) Fair: adil. 189 . İngilizce’de sıfat olarak aktarılacak ise sıfat. doğru Fairly: oldukça Zarfların Oluşturulması İngilizce’de zarfların oluşumunu dört madde altında inceleyeceğiz. She speaks English well.Not: Bunların dışındaki bütün fiillerle beraber zarf kullanılır.) Türkçe’de “bir biçimde. Daha sonra KPDS için özel bazı zarfları ve sıfatlarla birlikte “Comparision” durumlarını inceleyeceğiz. (O İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşur. (O İngilizce’yi oldukça akıcı bir şekilde konuşur. Please speak slowly.) She speaks English fluently. He always gets up late. (O daima geç kalkar. (O İngilizce’yi iyi konuşur. Kullanıldıkları yer % 90 birinci maddeye dahildir 1.) Zarflar Zarflar İle Kullanılırlar Bu kullanımda zarf zarfı nitelemiş olur. bir şekilde” ifadeleri sıfatlara eklenerek zarflar oluşturulur ve kullanılır.) She speaks English fairly fluently. ilkin İngilizce’de kullanıldıkları yere ve oluşma şekillerine göre iki ayrı başlıkta ele alacağız. zarf olarak aktarılacak ise zarf söylenir. Çünkü sıkı bir şekilde çalışmıştı. bir biçimde” ifadelerini atarak zarfları sıfatlara benzeterek aktarırız. (O İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşur.) Örneği “yavaş” bir sıfattır.) He passed the exam because he had studied hard.) Zarflar Fiiller İle Kullanılırlar Bu kullanımda zarf fiili nitelemiş olur. Oluşumları % 90 birinci maddeye dahildir.) 3.

) late = zarf 4. birinci maddedekiler gibi sıfatlara “ly” eklenerek oluştururlar.) She doesn’t study enough.mez pek. bir biçimde” eklenerek çevirisi yapılır.....) Sıfatlara “ly” Eklenerek Zarfların Oluşturulması Bu maddedeki tüm zarflar köken aldıkları sıfatlara eş anlamdadırlar ve çoğunun anlamına “bir şekilde. (Onun yeterli parası var. küçük erken Near: yakın High: yüksek Much: çok (sayılamayanlar için) Late: geç He has enough money. (O geç bir şekilde kalkar. Zarf olarak kullanıldıklarında sıfat anlamlarına“bir şekilde.. tamamen gereksiz yere. Cümlede kullanımlarına göre zarf veya sıfat olurlar.) Sıfat ve Zarfı Aynı Olan Sözcükler Bunlar için sıfat ve zarf olarak ayrı kelimeler türetilmemiştir. isteksiz bir şekilde elverişli bir şekilde doğru bir şekilde sert bir şekilde sert bir şekilde... gereksiz bir şekilde isteksizce.. Bu zarflar KPDS için çok büyük önem arz ederler. son derece doğru bir şekilde büsbütün..) İyi Sözcükleri bunların sıfat ve zarfları birbirleri ile ilişkili değildir. (O yeterli bir şekilde çalışmaz. Extreme: True: Whole: Undue: Reluctant: Adequate: Accurate: Adamant: Vehement: aşırı Extremely: doğru. yeterli az. Bu yüzden bunlar birinci madde içinde verilmedi..) Tunik Maddesi Bu zarflar... Köken aldıkları zarflara benzetilip karıştırılacak diye bu zarfları sınavda çok kullanırlar. (Geç bir karar) late = sıfat He gets up late.. Sıfat Hard: Scarce: Bare: Near: Late: Fair: Zarf Hardly: Scarcely: Barely: Nearly: Lately: Fairly: sıkı kıt yalın yakın geç adil.mez yaklaşık olarak son zamanlarda oldukça 190 . gerçek Truly: tüm. elverişli Adequately: doğru Accurately: sert Adamantly: sert Vehemently: aşırı bir şekilde.) enough = zarf A late decision. Good: iyi (sıfat) Well: iyi (zarf) 3... öfkeli 2... bir biçimde” eklenerek Türkçe’ye çevrilir. doğru pek. Ama zarf olduklarında anlamları köken aldıkları sıfatlardan farklı olur.. Bunların sıfat ve zarfları için ayrı kelimeler oluşturulmuştur.. Bu yüzden iyi çalışılması gereken bir konudur. bütün Wholly: gereksiz Unduly: isteksiz Reluctantly: uygun.1..mez pek. “ly” de almazlar.. Hard: Enough: Little: Early: sıkı Fast: hızlı yeter.

barely” grubu KPDS’de çok geçer. (Kahve içilemeyecek kadar soğuktu. Bu dersimizde üç grup özel zarfları ve kullanımlarını göreceğiz... bazen de üç soru gelir. aşırı yeterli Bun lar da zarf oldukları için zarf kullanımının tüm özelliklerine sahiptirler..+ Sıfat biçiminde bir kullanımı vardır... Belli bir yapıda kullanılırlar..) Sınavda sorulursa “hardly” sorulur. Şimdi bunu görelim Too .. sonunda sürekli olarak sürekli olarak sürekli olarak Bu zarflardan özellikle “eventually” ve “hardly..Eventual: olası. (O pek çalışmaz. Normalde zarflar sıfattan önce kullanılır.) Undertake: Undertaking: üstlenmek teşebbüs The coffee was too cold to drink. Bu yüzden bu grup zarflar ayrı olarak ele alındı. Bu üç grup zarflardan KPDS’de iki soru kesin olarak. (O böyle bir işi üstlenemeyecek kadar gençtir..Bakır is very hot. (O bu meselenin üstesinden gelecek kadar deneyimlidir.... sıfattan sonra kullanılan tek zarf “enough”tır. Ama sınavdaki boyutu sadece kelime anlamı ile değildir.. Sınavda bu şekilde sıfatın sonrası boş bırakılarak “enough” sorulur. (D. so anyone can live hardly in there.Enough Too: Enough: çok çok fazla.) Not: Enough’ tan sonraki fiilin “full infinitive” şeklindeki kullanımına da dikkat ediniz. Bu kullanım cümleye olumsuzluk katar.) hard = sıfat She can hardly work... Too .. He is too young to undertake such a job. Sınavda bu şekilde sıfatın öncesi boş bırakılarak “too” sorulur.. “scarcely ve barely” de parçalarda çok geçer. He is experienced enough to overcome this issue. Bu yüzden kimse orada pek yaşayamaz.. Bu grup cümlede bir olumsuzluk oluşturur.) Not: Sıfattan sonraki fiilin “full infinitive” şeklindeki kullanımına da dikkat ediniz.) hardly:zarftır ve cümleye olumsuzluk katar D... 191 .. tutarlı Steady: istikrarlı Constant: sabit Eventually: Consistently: Steadily: Constantly: sonuç olarak... Enough Sıfat+.. It is a hard question. (Zor bir sorudur.Bakır çok sıcaktır... scarcely. muhtemel Consistent:uygun. biçiminde bir kullanımı vardır.

.. I could not quite understand what you said. (Kimse pek orada yaşayamaz.. Since he never studies.... Ayrıca taq question’larda da karşımıza çıkacaklardır. Fairly...) Bir cümlede iki “too”. bir yabancının anlayabileceği kadar açık bir şekilde konuşması gerekir..succeed in the exam. He is rather stupid.. He is qualified.. (O anlamayacağımız kadar hızlı konuşuyor..) Anyone can hardly ever live there. (Tam olarak ne söylediğinizi anlayamadım) 192 .... Ordinary: sıradan Negotiate: görüşmek Negotiation: görüşme Böyle sorularda boşluğun öncesi ve sonrasını çok iyi tahlil etmek gerekir.... (Bu araba bizim için alınamayacak kadar pahalıdır..... (O hiç çalışmadığı için sınavda pek başarılı olamaz.. (O pek yürüyemez.. İkisinden en fazla “enough” sorulur. Rather Her üçü de “oldukça” anlamındadır. tembel – çalışkan) arzu edilen nitelik için “fairly”.. iki “enough” veya bir “too” bir “enough” bulunabilir....unwilling to send him.. Bu üç zarfın kullanımı bilinmezse pek çözülebilecek bir soru gibi görünmüyor. İkinci boşluğa Too yazılmalıdır.) Quıte bir fiili nitelediği zaman “tam.. Hardly – Scarcely – Barely Üçü de aynı anlamdadır.. Quite. (O böyle kritik bir durumu görüşecek kadar niteliklidir ama hükümet onu göndermeyecek kadar isteksizdir.. İkili durumlarda (aptal – zeki. sınavda bu ayrıntı sorulmaz.. arzu edilmeyen nitelik için “rather” kullanılır. he can .. to negotiate such a crucial situation but the government is ... Kullanım olarak aralarında küçük nüans vardır.. tam olarak” anlamını katar.) Boşluğa “hardly veya hardlyever” gelmelidir... He can hardly walk..This car is too expensive for us to buy.. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Sıfat ve zarf ile kullanımında ise “oldukça” anlamı vardır. Bunların kullanımını iyi öğrenmek gerekir. Diğer ikisi parçalarda geçer. but his sister is fairly clever.) An ordinary English should speak clearly enough for a foreigner to understand......) Hardly ve hardlyever aynı anlamdadır.. Her üçü de kullanıldıklarında cümleye olumsuzluk katarlar....) He is talking too quickly for us to understand.) Birinci boşluğa Enough ..... (Sıradan bir İngilizin.... (O oldukça aptaldır ama kız kardeşi oldukça zekidir. Genellikle soru “hardly”den gelir..

Geçen yıl mezun olsaydın. Genelde kullanımı verildiği gibidir. Eğer aktarılacak olay geçmişte ise mutlaka type 3’e gidilmelidir. Type 2: İçinde bulunulan veya gelecekteki bir olay için kurulan unreal yapılardır. you will learn (Çalışırsan öğrenirsin. Genel kullanımı verildiği gibidir. Bu nedenle bu yapıya “Real Yapı” denir. Aradaki ayırım çok net değildir. yarın geleceksen gibi Type 3: Geçmişteki bir olayın aktarıldığı unreal yapıdır. Türkçe’de durum böyle iken İngilizce’de neden iki type’e gerek duyulmuştur? İngilizce’de Type 2 ve Type 3 birbirinden çok ayrı şeylerdir. Çalışmış olsaydın öğrenmiş olurdun. Rahatlıkla birbirlerinin yerine kullanılabilirler.) If +Simple Present. dün gelseydin gibi Not: Türkçe’de bağlaçların anlamları yükleme yüklenerek söylenir. Yarın gelirsen çalışabiliriz. Ama bu istisnai bir durumdur. Bunlar genellikle her dilde üç temel şekilde söylenirler. Şimdi Şart Cümlelerinin İngilizce kuruluşlarını görelim: Type 1 If you study. B) Gerçekleşemeyen şart cümleciği: Bu yapı iki şekilde kurulur Bunlarda şartın yerine getirilme olanağı olmadığı için temel istenenin gerçekleşmeyeceği yapılardır. Türkçe’de Type 2 ve Type 3 ün kullanımı hemen hemen aynıdır. +Simple Future Type1’ i formülleştirecek olursak yukarıdaki formül çıkar. Konuya girerken önce Türkçe yapısı anlatılacak. 193 . İngilizce’de ise bağlaçlar ayrı bir kelime olarak kullanılır. If. vb. Bu nedenle bunlara “Unreal Yapılar” denir. Kullanımda aralarındaki farklılığı ve İngilizce mantığını kavramak gerekir. Peki bu açıklama neye yarar? Şartlı cümlelerin İngilizce mantığı için bu açıklama gereklidir. Bağlaçlar konusu ayrıca ele alınacaktır. Türkçe Uygulaması A) Gerçekleşebilir şart cümleciği: Çalışırsan öğrenirsin. when gibi. Yani cümle kuruluşu olumlu iken anlam olumsuz. while. Type1’ de eğer aktarılan olay genel bir ifade ise temel cümlecikte de Simple present olabilir.CONDITIONAL SENTENCES Şartlı cümleler demektir. Çalışsaydın öğrenirdin. Unreal yapılarda ise cümle kuruluşu anlamla terstir. Görüldüğü gibi geçmiş zamanda birinci maddenin uygulanmasıdır. Sınıfta olmasaydık. cümle kuruluşu olumsuz iken anlam olumludur. Şartlı cümle yapısının İngilizce ve Türkçe kullanımları arasında bazı farklılıklar vardır. Real yapılarda ister olumlu ister olumsuz olsun istenen gerçekleşebilir. Çünkü unreal yapılarda zamanlar real zamanlara göre bir önceye çekilerek söylenir. Görüldüğü gibi bu yapıda şart yerine getirileceği taktirde temel istenen gerçekleşebilir. Gelse çalışırken gibi.

you would learn (Çalışsaydın öğrenirdin. Type 3 If you have studied. Type 1: Type 2: Type 3: If + Simple present.) Not: Şartlı cümlelerde çeviriden ziyade yapının İngilizce boyutunu kavramak gerekir. gerçekleşemez mi? Yapıya bu şekilde yaklaşmak gerekir. Ama unreal yapı olduğu için geçmişe çekilerek aktarılıyor. Hangisi vurgulanacaksa o önce söylenir. sana yardım edeceğim. İf clause cümleciği başta ise bu cümleciğin sınırını belirlemek için virgül (. Çünkü bağlaca kadar olan kısım main clause. gerçekleşebilir mi. +would + Have V3 Şart cümlelerinin informal olarak değişik kullanımları varsa da asıl gramatikal boyutu açıklananlardır. +will + V1 If + Simple past.) If you learn a foreign language. Olay ne zaman olmuş.Type 2 If you studied. İf’ li cümlecikte bir present etkisi vardır. (Hükümet daha sıkı tedbirler alırsa enflasyon düşecek.) If +present perfect. + would +V1 Genel kullanımı formüldeki gibidir.) kullanılır. Bağlaç arada iken virgüle (. Help+s. Main Clause ve İf Clause’den hangisinin başta söyleneceğini vurgu belirler. the inflation will drop. KPDS’de mutlaka anlatılan şekilde gelir. (Çalışmış olsaydın öğrenmiş olurdun. + would have V3 Özet olarak. Çünkü olay şu an ve gelecek ile ilgilidir. Type 1 If the government takes stricter measures. you would have learnt. bağlaçtan sonraki kısım if clause’dır. (Bir yabancı dil öğrenirsen kolayca bir iş bulursun.o: Help+so+with+sth: birine yardım etmek birine bir şey için yardım etmek Type 2 194 . Sınavda 7-8 soruyu ilgilendiren bir konudur. you will find a good job easily.) If + Simple Past. Mutlaka iyi bilmeli.) Görüldüğü gibi “if” bağlacı arada da yazılabilir. I will help you with this matter if you call me next week. +would + V1 If + Present perfect.) gerek yoktur. (Gelecek hafta beni ararsan.

(Yerinizde olsam onun önerisini kabul etmezdim. kesinlikle onların geçen haftaki düğün törenlerine katılırdım.If I knew some English now.) If they had invited me.) If the next week were holiday. (Eğer beni davet etmiş olsalardı .) Şartlı Cümlelerde Modalların Kullanımı Modallar da daha önce anlatılan mantık içerisinde şartlı cümle kalıplarında kullanılabilirler. “Geçen yıl mezun olsaydım şimdi ben de çalışırdım” ifadesi mix bir yapıdır. Ama KPDS’nin işi belli olmaz. Her iki tarafta da bizi type 2 ve 3’e götüren zaman zarflarına dikkat ediniz. Type 1 can may should must 195 . Bu kullanımda genellikle İF Clouse type 3. I would work with you now.) Görüldüğü gibi type 2 şu an ve gelecek ile ilgili olan unreal yapılardır. Sınavda main clouse ve if clouse’ın fiilleri boş bırakılarak sorulur. sadece birisinde olabilirler. (Eğer o geçen ay ameliyat olmuş olsaydı gelecek hafta işe başlardı. MIXED STRUCTURE Şartlı cümlelerin karışık yapılarıdır. Main Clouse type 2’dir. Ama dikkatli olmak gerekir. (birinci cümlede olduğu gibi) Ama hangi biçimde olursa olsun eğer olay geçmişte olmuşsa mutlaka type 3’e gidilmelidir.) If I were you. I would certainly have paticipated in their wedding ceremony last week. (Eğer gelecek hafta tatil olsaydı. pikniğe giderdik. yurt dışına giderdim. Her üç yapının kullanım özelliklerine hakim olursak kolayca çözebileceğimiz bir soru olur. If I had graduated last year. Hem if clouse’da hem main clouse’da. I wouldn’t accept his offer. I wouldn’t have rejected him. Sınavda pek sorulmayan bir konudur. I would go abroad. he would start to work next week. (Eğer geçen yıl mezun olsaydım şimdi sizinle çalışırdım. Main Clouse type 2’dir. we would go for a picnic. Bazen type 2 ve 3 karıştırılarak sorulur.) Görüldüğü gibi type 3 yapısında mutlaka bizi geçmişe götüren bir ifade vardır. (Eğer şimdi biraz İngilizce bilseydim. Bazen bize geçmişi hissettirecek bir zaman zarfı yerine aynı görevi gören bir noun clouse’da verilebilir. Type 3 If ı had known that he was your friend.) Görüldüğü gibi IF Clouse type 3. If he had been operated on last month. Belki de konunun en zor olan kısmıdır. Tüm if clouse type’lerinde modallar kullanılabilir. Dolayısıyla mıx yapı unreal olan iki yapı arasındadır. (Eğer onun arkadaşınız olduğunu bilseydim onu reddetmezdim. Eğer cümlede şu an ve gelecek ile ilgili bir ifade varsa mutlaka type 2’ye gidilmelidir. Bilinmesi iyi olur. Bu ifade genellikle geçmişe yönelik bazı zaman zarfları ile kurulur.

let me know.) If he could have given up smoking. (Bize yardım etseydi bu projeyi tamamlamış olabilirdik. (Eğer o sigarayı bırakabilseydi kesinlikle iyileşirdi. If I were you. Bu durumda tek alternatif cümlenin devrik olmasıdır.) DEVRİK YAPI Şartlı cümlelerin her üç type’inde de devrik yapı olabilir. Büyük bir olasılıkla soru gelse “ can ve may ”den gelir.) Bu cümleden onu görme ihtimalinin zayıf olduğunu anlarız. Type 1ve 2’de pek devrik yapı olmaz ve sınavda pek sorulmaz.) If he had helped us. Nasıl devrik yapılır? If atılır ve should başa getirilir. If I had time. I would not go there. (Zamanım olsaydı sizi ziyaret edebilirdim. KPDS’de kesinlikle gelir. Were I you. Diğerlerinin sınırlı bir kullanımı vardır. bana bildir. let me know. Şimdi her üç type de ayrı ayır devrik yapıları görelim: Type 1 Sadece “should” kullanımında devrik yapı vardır. bana bildir. I could visit you. (Eğer onu görecek olursan. Ama yazı dilinde de sıkça rastlanır.) Devrik yapı olduğunu nasıl anlarız? Cümle soru formundadır ama soru işareti yok. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim. he would certainly have recovered.) Soru gibi göründüğü halde cümle sonunda ? yoktur. (Eğer onu görecek olursan. En önemli devrik yapı type 3’te olanıdır. Type 2 Sadece were’de yapılır. If you should see him. Should you see him. I would not go there.) Type 1’deki gibi “if” atılır ve “were” başa getirilerek devrik yapısı oluşturulur. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim. we could have completed this project. En önemli devrik yapı şartlı cümlelerde olanıdır. Bu yapı genelde konuşma diline yöneliktir. 196 . O halde devrik yapıdır diyoruz. Mutlaka iyi bilinmelidir. Çünkü sadece soru ve devrik yapıda yardımcı fiil baştadır.Type 2 Type 3 could could have V3 might might have V3 ----------------- ---------------- Bu yapıda sık olarak görülen “ can ve may ”dir.

.... Sorusu az... Main Clouse’da “now” zaman sözcükleri vardır... (Eğer Türkiye enerji santrallerini yıllar önce tamamlamış olsaydı...) Miss: özlemek. this shortage of electricity wouldn’t happen now... fabrika. (Eğer treni kaçırmamış olsaydık daha erken varabilirdik.. 197 . Çünkü şart geçmişte... we would have taken action.. we would have taken action.. Bunu görebilirsek soruyu çözmüşüz demektir... Had she informed us.. he cant achieve anything... (O yeteneklerini küçümsemeye devam ederse hiçbir şey başaramaz........ Bu zaman sözcüklerine göre cümleyi type 3ve 2’ye göre kurarız. If she continues to underrate his abilities......... Hemen cümlenin bir type 3’lü şartlı cümle olduğunu ve zaman uyumunun buna göre yapılması gerektiğini anlarız......... we could have arrived earlier... (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı. Kesinlikle sınavda şartlı cümlelerin bu devrik formu sorulur.... Eğer Main Clouse’da “now” olmasaydı o zaman Main Clouse’da type 3’e göre kurardık..... (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı... gelme olasılığı zayıftır ama bilinmesi iyi olur.) Dikkat edilirse İF Clouse’da “long ago”. (Yerinizde olsaydım böyle bir fırsatı kaçırmazdım. Had she informed us....Type 3 If she had informed us.. ..... şimdi bu elektrik sıkıntısı (azlığı) olmayacaktı. If Turkey had completed her power plants long ago. tedbirlerimizi alırdık..... kıta dişi olarak kabul edildiğinden “her” kullanıldı...) Underrate: Underestimate: Overrate: Overestimate: Overstate: Exaggerate: Enhance: küçümsemek küçümsemek abartmak If I were you. En güzel sorusu cümle tamamlamadır.) Yine aynı mantıkla devrik yapısı oluşturulur.... (elektrik) santral Ülke. etkisi şu andadır...... tedbirlerimizi alırdık. Bu durumda cümlenin soru formunda olduğunu ve sonunda ? olmadığını görmemiz gerekmektedir.. Plant: bitki.....) Soru şeklinde olup cümle sonunda ? yoktur.... Bu yüzden kesinlikle devrik yapıdır diyoruz. kaçırmak If we hadn’t missed the train...) Özellikle sınavda mıx yapılara dikkat etmek gerekir. Bu şekilde cümleyi boş bırakıp sorarlar. I wouldn’t miss such an opportunity...

Bu cümlede bizi type üçe götüren bir zarf sözcüğü yok ama onun yerine aynı görevi gören “that you were coming” noun clouse’ vardır. “but for” bir edat olduğu için kendisinden sonra bir cümlecik değil de birisim gelir.medikçe. we couldn’t have implemented this scheme.. Direk olarak 7-8 soru şartlı yapılardan gelmektedir. bu projeyi gerçekleştirememiş olurduk. (Hükümet enflasyonu durduramadıkça (durdurmazsa) koalisyondaki partiler önümüzdeki seçimlerde büyük sıkıntı ile yüz yüze gelebilirler.) But for’lu cümleciğin etki zamanına göre Main Clouse type 2 veya 3’e göre kurulur.) Curp: durdurmak Unless he cut down on smoking. Ayrıca bu konuya hakim olmak anlamaya yönelik büyük kolaylıklar sağlamaktadır.. Provided = Providing: On condition that: But for: olmasıdır. bu kullanımı ile genellikle cümlenin başında olur.) Yukarıdaki cümle bir sınav soru tipidir.se . we couldn’t implement this scheme. ciddi bir şekilde hastalanacak. Diğer Şart Bağlaçları Even If: Only If: Unless = If not: istemez.. I would certainly have participated in the party..) Unless the government can carp inflation.. Sınavda eşanlamlı cümlelerde. (Değerli katkılarınız olmasaydı. the parties in the coalition may face great trouble in the next election. Sınavda altı çizili fiil kullanımları boş bırakılır ve sorulur.. But for your valuable contributions. (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı. Eğer cümle ortasında ise genellikle başka anlamdadır. ayrıca “not” . But for. kesinlikle partiye katılırdım. gramer sorularında vb. cümle tamamlamada.) Type3: If it hadn’t been for your valuable contributions.) sadece ..If I had known that you were coming.. Yukarıdaki but for’lu cümleyi İF ile de yazabiliriz. (Senin geldiğini bilmiş olsaydım. (O sigara içmeyi kısmadıkça.şartıyla . (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı. Nadir olarak type 1’de olabilir. we couldn’t have implemented this scheme. Type2: If it weren’t for your valuable contributions.) se bile (olumsuz bir yargıya götürür.olmasaydı (En önemli özelliği bağlaç olmamasıdır. Bu şekildeki kullanımda çok dikkatli olunmalıdır. .şartıyla . he will get seriously ill soon. If için açıklanan her üç kullanım bunlar için de geçerlidir. bu projeyi gerçekleştiremezdik.mezse (olumsuz anlamı içindedir..) 198 .... bu projeyi gerçekleştiremezdik. bir edat Bu şart bağlaçlarının hepsi de “if” ile aynı kullanıma sahiptir.

kimse onları greve gitmekten alıkoyamaz.. İF Clouse’ ların type 2 ve type 3’ünde 2. (Keşke şimdi biraz param olsaydı. (Eğer işçiler maaşları konusunda tatmin edilmezlerse. no one can stop them going on strike. If you should see him. you must go to England.) “be to” kalıbı aynı zamanda amaç da bildirdiğinden bu cümleyi “Eğer hükümet enflasyonu durdurmayı amaç edinilse. (Eğer onu görecek olursan. it must take stricter measures. Real Present Past Future (will) Unreal Past Past Perfect Would If only I had some money now. başka binaya taşındığımızı ona hatırlat.) 199 .Cut down on: (bir şeyi) kısmak Unless the workers are satisfied with their salaries. Soru olarak her üç type’de de gelebilir ama sıklıkla type 1 de kullanılır. (Eğer İngilizce öğreneceksen İngiltere’ye gitmelisin. daha sıkı tedbirler almalı.cek.cek olursa” anlamındadır. (Keşke şimdi bir doktor olsaydım. cümle olumsuz iken anlam olumludur. Eğer type 2 ve 3 te gelirse cümle bunların özelliklerine göre kurulur. Bu yapı bir şart yapısının geleceğe uygulanmasıdır.. (Keşke dün biraz param olmuş olsaydı.. If you are to learn English.) Unreal Yapılar İngilizce’de unreal yapıların geçtiği üç yer vardır 1.) If only I had had some money yesterday.) If only I were a doctor now. If the government is to carp inflation.. Yani cümle olumlu iken anlam olumsuz.) Not: Şartlı yapılarda Should kullanımı “. recall him that we have moved to another building. (Eğer hükümet enflasyonu durduracaksa. .mış gibi yapısında (As if ve As though) Bu yapılar unrealdir. Unreal yapılarda bundan dolayı zamanının bir önceye çekilerek aktarıldığını hatırlayınız. .cak” anlamını verir ve amaç belirtir..” şeklinde de çevrilebilir... doyurmak maaş Not: Şartlı cümlelerde “be to” kalıbı “.) Go on strike: Satisfy: Salary: greve gitmek tatmin etmek....) (Geçmiş olduğu için bir öncesi Past Perfect kullanıldı.) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı...) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı. Keşke yapılarında (I wish ve If only) 3... ..

Önemli olan bu konunun İngilizce mantığını anlamaktır. Olayların etki alanlarını hissederek olay belirtilen özellikte aktarılır. Bu bağlaçların olduğu her cümle unrealdir demek yanlış olur. Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı. My boss insulted me as if he had been my father. (O sınavı geçmiş gibi davranıyor. Bazıları real yapılarda da kullanılabilir.) If only I had known English last year.) Olay şu anda olduğu için bir öncesi olan Past ile aktarıldı. She was acting as if she had passed the exam. (Keşke geçen yıl İngilizce bilmiş olsaydım.) Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.If only the next week would be holiday. (Enflasyon düşmüş görünüyor.) Bu cümlede neden unreal ifadeler için açıklanan kurallar uygulanmamış? Real ve unreal yapıları birbirine karıştırmamak gerekir. İngilizce’de bu farklıdır. If only I knew English now.) (Gelecek olduğu için bir öncesi would kullanıldı. Bu kural zaman uyumuna yönelik sorular için çok önemlidir. (O sınavı geçmiş gibi davranıyordu. (Keşke şimdi İngilizce bilseydim. (O daima arkadaşımızmış gibi yanımıza oturmak için gelir) Not: Unreal yapılarda modallar da açıklanan kural çerçevesinde kullanılabilirler. Strive: Çabalamak 200 . Insult: hakaret etmek Türkçe’de olay ister geçmişte ister şu anda olsun aynı şekilde ifade edilir. Yukarıdaki cümle real bir ifade olduğu için açıklanmış kurallara ters düştü. Unreal yapılarda Present ve Future tenseler yoktur. (O arkadaşımmış gibi yanıma oturdu. (Patronum bana babammış gibi hakaret etti.) He always comes to sit down next to us as if he were our friend.) She acts as if she passed the exam.) Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı. (Keşke gelecek hafta tatil olsaydı. It seems as if inflation has dropped.) He sat down next to me as if he had been my friend.

Sözcük olarak SIFAT. . .nesne veya tamlamasını nitelendirebilir ancak kural olarak belli bir dizin kuralına uyulması gereklidir. Ago is our export manager.Birkaç dakika önce sizin ardığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür.Sizi arayacak olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür. konumlarına göre üç bölümde ve tanımlamalarına bağlı olarak iki bölümde incelenebilirler. 201 . Ancak sıfat tümceciği nitelediği sözcüğün ardında yer alır. (Sıfat cümleciğinin geniş zaman “simple present tense” ile kullanılışına örnek ) The person who calls you is our export manager.Dün Sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.Birkaç dakika önce sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır. (Sıfat cümleciğinin şimdiki zaman “present continious tense” ile kullanılışına örnek ) The person who is calling you is our export manager. bir tümcenin özne. (Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “present perfect tense” ile kullanılışına örnek ) The person who has called you yesterday is our export manager.ADJECTİVE CLAUSES SIFAT CÜMLECİKLERİ That Who –Which-Whose-Where- Tek bir sözcük olarak bir sıfatın yaptığı işi bir tümcecik olarak yapar. Sıfat bir sözcük olarak nitelendiği ad ya da ad görevdeşinin önünde yer alır. Conjunctions and their positions / Bağlaçlar ve konumları 1.Sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür. (Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “present perfect tense” ile kullanılışına örnek ) The person whom you have called yesterday was our export manager. .Sizi arıyor olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür. Ago is our export manager. (Sıfat cümleciğinin gelecek zaman “future tense” ile kullanılışına örnek) The person who will call you is our export manager. (Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “simple past tense” ile kullanılışına örnek ) The person whom you called a few mine. . .Geçen hafta Sizi aramış olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür. 2. Bununla beraber karmaşık tümce oluşturmak amacıyla sıfat cümleciğini asal cümleciğine bağlamak amacıyla çeşitli bağlaçlarında kullanıldığı gözlenir ki bu bağlaçlar sözcüklere bağlı olarak üç bölümde. (Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “simple past tense” ile kullanılışına örnek) The person who called you a few mine. (Sıfat cümleciğinin miş’li geçmiş zaman “past perfect tense” ile kullanılışına örnek ) The person who had called you last week is our export manager. .Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır. .

(Sıfat cümleciğinin şimdiki zaman “present continious tense” ile kullanılışına örnek ) The person whom you are calling is our export manager. (Ben) dün bize çamaşır makineleri yedek parçaları konusunda teklif yapan kimse ile görüştüm. (Sıfat cümleciğinin miş’li geçmiş zaman “past perfect tense” ile kullanılışına örnek) The person whom you had called last week is our export manager.Geçen hafta Sizin aramış olduğunuz kişi bizim ihracat müdürümüzdür. 9. 5. - I discussed the man who has made us an offer on drying machines spare parts yesterday. . 7. - I discussed export manager of the firm man today whom you have received an offer yesterday.Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır.Sizin arıyor olduğunuz kişi bizim ihracat müdürümüzdür.Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır. 8. But.- Dün aradığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdü. That is the man who has offered you. 3. bizim ihracatçımız olan şirketin yönetim kurulu başkanı olan kişi ile görüştüm ve kendisine onlar hakkında birkaç soru sordum ki kendisi onlar hakkında olumlu referanslar verdi ancak yine de başka kaynaklardan bilgi toplamaya çalışacağım. I will try to obtain some information from another source.Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır 202 . 6.Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır. 4. O sizin teklif almış olduğunuz kişidir.Sizin arayacağınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür. I discussed the man whose friend is chairman of our exporter company and I asked a few questions about this company that he has given good references about them. - The person whose jacket colour is black is our computer engineer. (Sıfat cümleciğinin gelecek zaman “future tense” ile kullanılışına örnek) The person whom you will call is our export manager.Aradığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür. . .Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır That is the man whom you have received an offer. Siyah ceketli olan personelimiz bizim bilgisayar mühendisimizdir. O size teklif veren kişidir. . (Sıfat cümleciğinin geniş zaman “simple present tense” ile kullanılışına örnek ) The person whom you call is our export manager. Arkadaşı. dün senin teklif almış olduğun şirketin ihracat müdürü ile görüştüm.Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır.Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır. Bu gün.

A few of which All of which A number of which Any of which As a result of which Because of which Both of which Each of which Either of which Every of which Every one of which Half of which In addition of which In spite of which Instead of which Many of which Most of which Much of which Neither of which None of which On account of which One of which Some of which The best of which The youngest of which Two of which . arkadaşı bizim ihracatçı şirketimizin yönetim kurulu başkanı olan kişidir.çokluk.sonuç gibi ek anlamlar verilir.gerekçe. tendered another firms.gaye. Armatör. Owner. broker ve liman acentelerinin her biri çarter partide geçen genel kural ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar.. Türkçe dizinde önünde yer aldığı bağlacın yerine özne ya da nesne olarak kullanılırlar. O. Bunlar aşağıdaki gibidir.durum.neden. COMBINATION OF MAIN AND ADJECTIVE CLAUSES SIFAT VE ASAL TÜMCECİĞİN BİRLEŞİMİ DEFINITING THE SUBJECT: ÖZNEYİ NİTELEYEN Bir kaçı Tümü Bir tanesi Her hangi birisi Sonucu olarak Nedeniyle Her ikisi Her birisi A few of whom All of whom A number of whom Any of whom As a result of whom Because of whom Both of whom Each of whom Either of whom Every of which Every one of whom Half of whom In addition of whom In spite of whom Instead of whom Many of whom Most of whom Much of whom Neither of whom None of which On account of whom One of whom Some of whom The best of whom The youngest of whom Two of whom .- That is the man whose friend is our exporter company’s chairman. chartered. kiracı. Sıfat cümleciklerinini öznel ya da nesnel konumdaki bazı bağlaçların önüne sayı.. of which Ö r n e k l e r: Those companies. broker and port-agents each of whom should obey general regulations/rules in charter party. of whom - 203 . İşte bu tür sözcükler. Teklifimizi kabul etmeyen şirketler başka firmalara yöneldiler. which have not accepted our offer. Those companies a few of which have not accepted our offer tendered another firms. Teklifimizi kabul etmeyen şirketlerden bir kaçı başka firmalara yöneldiler..belirti ya da üleştirme sıfatı ve – of – iyelik sözcüğünden oluşan ek ile birleşmesi sonucunda cümlede bağlaçlara amaç..

The discussion was interesting / it was broadcast on the TV 2 days ago. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR A container-carrying vessel is too big / it will sail today. PLACE / YER İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHO KULLANILIR .The man has a red Mercedes car / he called you today .The man who called you today has a red Mercedes car.Bu gün yola çıkacak olan konteynır gemisi çok büyüktür ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR The dog has died today / it beaten you yesterday. .A container-carrying vessel that will sail today is too big.The discussion which / that broadcast on the TV 2 days ago was interesting. . . 204 .Our dog “X” who had been lost for two days was found by a few people.The man who called you today has a red Mercedes car. . .A container-carrying vessel. . . . A container-carrying vessel. .İki gün önce TV’de yayınlanan tartışma programı oldukça ilginç idi.Rafting in River Çoruh is very dangerous / it is a interesting sport.The town which / that has many electronic parts/components importers.TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHO / THAT KULLANILIR .The dog which/that beaten you yesterday has died today therefore you should go to doctor. . which will sail today.İçinde pek çok elektronik parça ve sarf malzemesi ithalatçılarını barındıran ilçenin adı Eminönü’dür.Bu gün seni arayan adamın kırmızı mersedes otomobili var. which will sail today is too big. .is Eminönü.The town is Eminönü / it has many of electronic part/component’s importers. .Our dog “X” was found by a few person / he had been lost for two days.Bu gün yola çıkacak olan konteynır gemisi çok büyüktür. is too big. .Bu gün seni arayan adamın kırmızı mersedes otomobili var. .İki gündür kayıp olan köpeğimiz X birkaç kişi tarafından bulundu.Çoruh nehrinde yapılan ve ilginç bir spor dalı olan Rafting çok tehlikelidir. . . TANIMLAYICI OLMAYAN : PERSON / KİŞİ İÇİN WHO KULLANILIR The man has a red Mercedes car / he called you today . .Rafting in River Çoruh which is a interesting sport is very dangerous. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR A container-carrying vessel is too big / it will sail today. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR .Dün seni ısıran köpek bugün öldü be nedenle doktora gitmelisin ! IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR .

Daha önceleri sizden ithal ettiğimiz top şarjlar iyi kalitede değillerdi. Therefore.At old times. which is 3 km far from my work place. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR The discussion was interesting / you have participated t on the TV . is Fatih. PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR. .PLACE / YER İÇİN WHICH KULLANILIR - My residence place’s name. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR .The man has a red Mercedes car / you’ve called yesterday . . Çalıştığım yere 3 km uzakta olan ikamet yerimin adı Fatih’tir. DEFINITING THE OBJECT: NESNEYİ NİTELEYEN TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR . the ball chargers weren’t a good quality / We have imported from your company. .The dog has died today / you have bought yesterday. Bu gün geldiğimiz Eminönü ilçesi çok kalabalık.A container carrying vessel which we’ve booked for your shipment will sail today . . TANIMLAYICI OLMAYAN : PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM KULLANILIR - The man whom everybody dislike had prisoner for many years Hiç kimsenin hoşlanmadığı adam yıllarca hapis yatmış.Dün aradığın adamın kırmızı mersedes otomobili vardı.The ball chargers w h i c h we have imported from your company at old times was not a good quality. . ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR .Dün TV’de katılmış olduğun tartışma programı oldukça ilginç idi.Dün aldığın köpek bugün öldü.The town Eminönü is too crowded / we came today. we request from you that manufacture better quality one. Therefore.The man whom you have called yesterday has a red Mercedes car. - 205 . we request from you that manufacture better quality one.The dog which/that you’ve bought yesterday has died today .Sevkıyatınız için yer ayırtmış olduğumuz gemi bu gün yola çıkacak. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR A container carrying vessel will sail today / we have booked for your shipment . . Bu sebeple daha iyi kalitede olanları üretmenizi rica ediyoruz.The town Eminönü which / that we came today is too crowded.The discussion which / that you have participated on the TV was interesting. .

.. ..A digital camera t h e p r o d u c e r o f w h i c h is SONY was very interesting we saw on your web site. PLACE / YER İÇİN THE.. Nüfusları oldukça kalabalık olan şehirlerin yaşam şartları da pahalıdır.Despatching a container t h e s i z e s o f w h i c h are the same is too easy.. which I have moved 3 years ago. OF WHICH KULLANILIR. Can you introduce it more detailed? ..Kuyruğu çok uzun olan köpek Ahmet’inkidir..The dog t h e t a i l o f w h i c h is too long is Ahmet’s. IDEA / KAVRAM İÇİN THE. OF WHICH KULLANILIR The dog is Ahmet’s / it tails is too long.A digital camera was very interesting we saw on your web site / its producer is Sony.. Onu bize daha detaylı tanıtabilir misiniz? ANIMAL / HAYVAN İÇİN THE. DEFINITING THE POSSESIVE: İYELİK TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR . .The man whose car is a red Mercedes was taken into hospital after having an accident.. Çoruh nehrinde yapılan ilginç spor dalı olarak değerlendirdiğin Rafting sporu esasen çok tehlikelidir. OF WHICH KULLANILIR .. PLACE / YER İÇİN WHERE KULLANILIR .. . IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR - Rafting-sport in River-Çoruh. as an interesting sport is essentially very dangerous.ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOM KULLANILIR - My old dog Panter whom I had fed for two years has died today.Çok hızlı giden kırmızı mersedese sahip olan adam bu gün kaza yaptı. OBJECT / CİSİM İÇİN THE. which you’ve consider. is Fatih.Ebatları aynı olan konteynırları sevk etmek oldukça kolaydır....Üreticisi SONY olan ve sizin web sayfanızda görmüş olduğumuz dijital kamera çok ilginçti.. - 206 . .. TANIMLAYICI OLMAYAN : PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR The man has an accident today / his red Mercedes car is too fast .3 yıl önce taşınmış olduğum ikamet yerimin adı Fatih’tir. İki yıldır beslediğim köpeğim Panter bu gün öldü.The man w h o s e Mercedes car is too fast has an accident today.The man was taken into hospital after having an accident / he has a red Mercedes car . ... .. .Arabası kırmızı mersedes olan adam kaza yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. ..My residence place’s name... OF WHICH KULLANILIR Despatching a container is too easy / its sizes are the same. - The city t h e p o p u l a t i o n o f w h i c h i s d e n s e has an expensive life.

Fabrikamızda grevi başlatan işçi ile daha önce görüştün mü? OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR - We shall catch the vessel w h i c h / t h a t sails today in case you do not confirm the shipment. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOSE KULLANILIR Aydın is a young dolphin / its skin is slippery. is established hundreds years ago. NİTELEYEN 2 – DEFINING THE OBJECT / N E S N E Y İ 2. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR . ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR was barking at the children - I threw a stone at the dog w h i c h / t h a t Çocuklara havlayan köpeğe taş attım. OF WHICH KULLANILIR - Ottoman History t h e p r i c e o f w h i c h i s t o o e x p e n s i v e is consisting very interesting sources.Islamic and Allah – Belief the idea of which is correct and coherent were accepted by approximately worldwide today on the contrary to Darwinism.Belief were accepted by approximately world-wide today on the Contrary to Darwinism / its idea is exactly correct and coherent. Sevkıyatı teyit etmediğiniz takdirde bu gün hareket edecek olan gemiyi kaçıracağız..I have never tried to learn French w h i c h / t h a t . - IDEA / KAVRAM İÇİN THE.OBJECT / CİSİM İÇİN THE.Aydın w h o s e skin is slippery is a young dolphin .Dawrinizmin aksine fikirleri tam doğru ve tutarlı olan İslam ve Allah inancı bu gün hemen hemen tüm dünya tarafından kabul görmüştür... PLACE / YER İÇİN WHOSE KULLANILIR - Most of the Anatolian Cities w h o s e citizens are generally conservative.Çok zor olan Fransızca’yı öğrenmeyi hiç denemedim.... Did you discuss with the worker before t h a t started this strike in our factory. ... ... 207 . OF WHICH KULLANILIR Islamic and Allah . Fiyatı oldukça pahalı olan OSMANLI TARİHÇESİ KİTABI çok ilginç kaynakları içermektedir. İnsanları genelde misafirperver olan Anadolu şehirlerinden pek çoğu yüzlerce yıl önce kurulmuştur.1 – SUBJECTIVE – ÖZNEL TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHO / THAT KULLANILIR - - I know the personal manager w h o speaks four languages fluently Dört dili çok iyi derecede konuşabilen personel müdürünü tanıyorum. . is very difficult.Derisi kaygan olan Aydın geçen bir yunus balığıdır.

.V.Fazıl Kısakürek who wrote plenty of books. PLACE / YER İÇİN WHICH KULLANILIR I once went to London before which has many language schools. 208 .Dün T. Kendisine güvendiğimiz tecrübeli bir personelle çalışmayı seviyoruz. Yolda ters dönen arkadaşımın arabasını gördüm. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR I saw my friend’s car w h i c h overturned by the side of the road. - - DEFINITING THE OBJECT : NESNEYİ NİTELEYEN TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR - We would lie to work with an experienced staff w h o m / t h a t we have confidence in. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR - Darwin’s follower try to spread their nonsense claims w h i c h / t h a t they cannot succeed.Yesterday I watched an alligator w h o eats a Zebra on the T.V and I’ve too much frightened . TANIMLAYICI OLMAYAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHO KULLANILIR - I have read N. Pek çok dil okulunun bulunduğu Londra’ya daha önce bir kere gittim. - I have been in Taipei before w h i c h / t h a t has a dense population for the purpose of Electronic fair. which is essentially very dangerous. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHO KULLANILIR . Dawrinciler pek de başarılı olamadıkları saçma iddialarını ortalığa yaymaya çalışıyorlar.’ de bir Zebrayı yutan Timsahı izledim ve oldukça dehşete düştüm. Pek çok kitap yazmış olan N. PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR.Temasa geçtiklerinizin arasından güvenilir bir üretici şirket buldunuz mu? ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR - - We bought a hundred ostriches w h i c h / t h a t we have bargained before Pazarlığını daha önce yaptığımız yüz tane devekuşunu satın aldık. Nüfusu çok kalabalık olan Taipei’ye Elektronik Fuarı münasebetiyle gittim. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR I like swimming along Sarayburnu. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR Have you found a reliable manufacturer company w h i c h / t h a t among you have got in touch with. Fazıl Kısakürek’in kitaplarını okudum.PLACE / YER İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR. Esasen çok tehlikeli olan Sarayburnu boyunca yüzmeyi çok seviyorum.

- I haven’t gone to a country before w h e r e / t h a t sun never downs during 6 months. Kendisine bir çok kelime öğretebileceğim bir papağan satın aldım.. OF WHICH KULLANILIR - At the zoo we have seen a shark the teeth of which are very sharp. TANIMLAYICI OLMAYAN: PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM KULLANILIR - Yesterday. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR Nobody hasn’t seen our new goods assortments yet w h i c h we have imported last week.. Hayvanat bahçesinde dişleri çok keskin olan bir köpekbalığı gördük... IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR - We have witnessed his unacceptable behaviour w h i c h we never expect from himself. OF WHICH KULLANILIR - Did you see the container the right sight of which is a big punctured? Sağ tarafında büyük bir delik olan konteynırı gördün mü? ANIMAL / HAYVAN İÇİN THE.... OF WHICH KULLANILIR 209 .... PLACE / YER İÇİN WHERE KULLANILIR - I haven’t gone to Adana where you live.. Ceketinin rengi lacivert olan ve bizi yardımcısıyla ziyaret eden şirketinin müdürü bizimle pek çok şey hakkında görüştü. DEFINITING THE POSSESIVE : İYELİK TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR - The manager of. I got in touch with your marketing manager Mr.Hiç kimse daha geçen hafta ithal etmiş olduğumuz yeni mal çeşitlerimizi henüz görmedi. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOM KULLANILIR - - I bought a parrot w h o m I am going to teach many words to itself. company w h o visits us with his assistant discussed with us about a lot of things w h o s e jacket colour was dark blue. Kendisinden hiç beklemediğimiz kabul edilemez bir davranışına şahit olduk.. Senin yaşadığın yer olan Adana’ya gitmedim. (Not : Burada kullanılan who ve whose sizi şaşırtmasın birisi kişinin kendisini nitelerken diğeri kişinin ceketinin rengini belirtmek için kullanılmıştır) OBJECT / CİSİM İÇİN THE . Chu w h o m I haven’t seen for a long time because of his intensity... ... Dün işlerinin yoğunluğu neniyle uzun bir süredir göremediğim Pazarlama Müdürünüz Bay Chu ile görüştüm. IDEA / KAVRAM İÇİN THE ... 6 ay boyunca güneşin hiç batmadığı bir ülkeye daha önce hiç gitmedim.

O kesin dişleri olan bir köpekbalığıdır. - That is a shark w h i c h / t h a t has a sharp teeth.. Aramızda amacı tamamıyla yeni işimizle alakalı olan bir toplantı düzenledik. Benim fikirlerime ters düşen tüm düşüncelere karşı çıkmak istiyorum. 210 . - We have held a business trip to Hong Kong the people of which were entirely unfriendly..... OBJECT / CİSİM İÇİN THE.. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR .. OF WHICH KULLANILIR - I bought History of Istanbul t h e p r i c e o f w h i c h is too expensive and made a present to my friend who visited me for the purpose of business.... I want to go anywhere w h o s e population is not dense also people warm. IDEA / KAVRAM İÇİN THE. Tatil için insanları sıcak ancak çok kalabalık olmayan bir yere gitmek istiyorum NİTELEYEN 3 – DEFINING THE COMPLEMENT/T A M L A M A Y I 3-1. DEFINITING THE SUBJECT TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHO / THAT KULLANILIR - Our general manager is a man w h o / t h at believes a discipline in an employment place.. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOSE KULLANILIR - We saw a tiger w h o s e body is too big. Genel Müdürümüz bir iş yerinde disiplin olması gerektiğine inanan bir kimsedir.. PLACE / YER İÇİN WHOSE KULLANILIR - For holiday.. OF WHICH KULLANILIR.- We had a meeting each other the purpose of which was entirely about our new business. Ticari amaçla benim ziyaretime gelen bir arkadaşıma İstanbul’un Tarihi ile ilgili fiyatı oldukça pahalı olan bir kitap alıp hediye ettim.. İnsanlarının tamamı çok soğuk olan Hong Kong’a bir iş seyahati düzenledik. Gövdesi oldukça iri olan bir kaplan gördük..Which was the first steamship w h i c h / t h a t Altantik Okyanusunu ilk geçen tekne hangisi idi? ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR crossed the Atlantic Ocean. PLACE / YER İÇİN THE. TANIMLAYICI OLMAYAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR - We got in touch with a person in your company w h o s e voice is hard and rudely Sizin şirketinizden sesi çok kaba ve sert olan birisi ile görüştük. OF WHICH KULLANILIR - I want to object to t h e a l l i d e a s t h e c o n s i s t i n g o f w h i c h is contrary my ideas.

ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHO KULLANILIR - That horse is Yıldırım who runs very fast among its similar. O doktorun kendisi hakkında endişe duyduğu bir hastadır. Emsalleri arasında çok hızlı koşan o at yıldırımdır. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR A camel is a desert animal w h i c h / t h a t I have once ridden. O oğlum için Tahtakale’den almış olduğum dayanıklı bir oyuncaktı. DEFINITING THE OBJECT : NESNEYİ NİTELEYEN TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR - This is the patient w h o m / t h a t the doctor is anxious about him.IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR What is the best life-method w h i c h / t h a t will assist your escaping from hell fire the compustible material of which is humans and stones? . IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR - That was the unsolved problem. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR - That was the strong toy w i h c h / t h a t I bought it for my son from Tahtakale.. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR 211 . Yarma sadece Mısır’ın yetiştiği bir yerdir. which is difficult to discuss. Deve üzerine sadece bir kez binebildiğim bir çöl hayvanıdır. - PLACE / YER İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR. PLACE / YER İÇİN WHICH KULLANILIR - Yarma is the only town w h i c h grows corn. O tartışılması zor bir o kadar da çözülememiş olan bir problemdi... - Where is the post office w h i c h / t h a t has been founded in the middle of the city.Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sizin kurtulmanıza vesile olacak olan en iyi yaşam tarzı nedir? Burada dikkat edilecek olursa hem which hem de the. 3-2 .Senin arkadaşın hayatımda gördüğüm en iyi kişi ki sana bazı önemli konularda tavsiyeleri olan birisi bu yüzden kıymetini bil ! OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR - - That metal is copper w h i c h is a good conductor of electricity. of which sıfat cümleciklerinin aynı cümlelerde iki farklı konumda kullanılışları yer almaktadır. Şehrin göbeğine kurulmuş olan postane nerede? TANIMLAYICI OLMAYAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHO KULLANILIR Your friend is the best person I’ve ever known w h o advises you on some important matter therefore appreciate him! . Bakır elektriği iyi ileten bir metaldir.

OF WHICH KULLANILIR - These are the Discmans the prices of which are cheap therefore.. PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOM KULLANILIR - That is a cat w h o m I have fed it for a few years but unfortunately died yesterday.- The question was answering w h i c h I can hardly do. OF WHICH KULLANILIR 212 . - These are the towns w h e r e you cannot find comfortable hotel. 3 . PLACE / YER İÇİN WHERE KULLANILIR - That is paradise w h e r e everyone would like go over there but only someone can succeed to complete of this long marathon. IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR - The winner of next world are believers w h i c h struggle on the way of Allah during their life.. Bu kasabalar içinde çok konforlu oteller bulamayabileceğiniz türden kasabalardır. Bunlar fiyatları ucuz olan – diskmen-lerdir bu yüzden her birinden 100’er adet ithal etmek istiyoruz. DEFINITING THE POSSESIVE : İYELİK TANIMLAYICI OLAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR - This is the woman w h o s e her wallet had been stolen by unknown thief. OBJECT / CİSİM İÇİN THE.. O cüzdanı bilinmeyen bir hırsız tarafından çalınmış olan bir kadındır. we would like to import them 100 pcs each.. OBJECT / CİSİM İÇİN WHICH KULLANILIR - That is the capital w h i c h had been founded for hundreds years ago..Alligator the jaw bones of which are more powerful than River-Nil crocodiles O Nil krokodillerine nazaran çenesi daha güçlü olan bir aligatördür. ANIMAL / HAYVAN İÇİN THE. IDEA / KAVRAM İÇİN THE.. O yüzlerce yıl önce kurulmuş bir başkenttir. TANIMLAYICI OLMAYAN PERSON / KİŞİ İÇİN WHOM KULLANILIR - The next student is Ali w h o m I always admire him every time because of his resolution Ali azmi nedeniyle her zaman çok takdir ettiğim bir öğrencidir. O benim birkaç yıldır beslediğim bir kedidir fakat ne yazık ki dün öldü. Cevabını çok zor verdiğim bir soruydu. O cennet ki herkesin oraya gitmek istediği bir yerdir ancak sadece bazıları bu uzun maratonu başarı ile tamamlayabilirler. OF WHICH KULLANILIR - That is the Amazon. Ahiretin galipleri hayatları boyunca Allah yolunda mücadele eden müminlerdir.

O dişleri çok keskin olan bir köpekbalığıdır.) amacı sadece Allah katında iyi bir müslüman olmak olan kuvvetli birisi idi.A... PLACE / YER İÇİN WHOSE KULLANILIR - - This is Blue Mosque w h o s e walls are all blue in the other words SultanAhmet mosque.- That was an agreement the a lot of articles of which had been disobeyed by against party therefore we have forced to open a lawsuit against them. TANIMLAYICI OLMAYAN: PERSON / KİŞİ İÇİN WHOSE KULLANILIR - Hamza (R. IDEA / KAVRAM İÇİN THE. OBJECT / CİSİM İÇİN THE. ANIMAL / HAYVAN İÇİN WHOSE KULLANILIR - That is shark w h o s e teeth are very sharp.. OF WHICH KULLANILIR - My aim is to succeed t h e a p p l i c a t i o n of w h i c h is difficult. 213 . Hamza (R.. OF WHICH KULLANILIR. OF WHICH KULLANILIR My only desire is becoming an import/export manager in the future the salary of which is high Gelecekte maaşı yüksek olan ithalat/ihracat müdürü olmak istiyorum.A. PLACE / YER İÇİN THE. Hz. Bu evleri genellikle ikişer katlı olan bir köydür. - This is a village the houses of which are generally two-floors. Amacım zor olanı başarmaktır.. O maddelerinin pek çoğu karşı tarafça ihlal edilmiş bir anlaşma idi bu nedenle onlar aleyhine dava açmak durumunda kaldık....) is a strong man w h o s e main aim is to be a good Muslim in Allah’s opinion.. Bu duvarlarının tümü mavi olan diğer adıyla Sultanahmet camii olarak da anılan Mavi camidir.

TENSES A) Simple: Do + V1 1.) Simple Past (-di) S + V2 + Obj (düzenli fiillerde. -Bankamıza hesabınıza yatırılması için 5. ● Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller): did/didn't ÖRNEK TABLO (+) I played You played He played She played It played We played They played (-) I didn't play You didn't play He didn't play She didn't play It didn't play We didn't play They didn't play (?) Did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Did it play? Did we play? Did they play? 214 .fiilerin sonuna –ed takısı getirilir.) -We ordered to our bank in order to they transfer the amount of 5. Aşağıda bu zamanın kullanımlarını ayrıntılı biçimde görebilirsiniz.000 USD’lik bir ödeme talimatı verdik.000 USD to your account.

ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır. (Dün amcamı ziyaret etmedim. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn't yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.) She washed her hands. (Dün bir film seyretmedim. I travelled to Italy. Example: go swim do went swam did ● USE 1 Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler) Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past.DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir. (Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır.) REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller) ● İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır.) Last year. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat etmedim. (Dün bir film seyrettim.) I didn't see a movie yesterday. but they do have one specific time in mind. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time.) (?) Did I visit my uncle yesterday? (Dün amcamı ziyaret ettim mi?) (Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.) EXAMPLES: I saw a movie yesterday. (Ellerini yıkadı) She didn't wash her hands. Düzenli fiillerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna -ed takısı eklenir. EXAMPLES (ÖRNEKLER): (+) I visited my uncle.) (Bu cümle olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir. (Ellerini yıkamadı) 215 . Example: want clean wash wanted cleaned washed ● Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir.) Last year. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim. (Amcamı ziyaret ettim) (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.) (-) I didn't visit my uncle yesterday. I didn't travel to Italy.

(Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı. (Yarım saat telefonda konuştuk.● USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi) We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past.when I was a child" or ".) They sat at the beach all day. (Bir saat bekledik. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır"." "for five minutes.. (İki yıl Türkiye'de yaşadım. "often" (sık sık). It can have the same meaning as "used to".) E XAMPLES: I lived in Turkey for two years." "all day" or "all year. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima)." "usually. EXAMPLES: I finished work. walked to the beach. checked into the hotel at 9:00. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir.) ● USE 3 Single Duration (Tek süreç) The Simple Past can be used with a duration. "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır." (Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır.) How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz? We waited for one hour. (Simple Past Tense'i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.. To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always." "never. sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum. and met the others at 10:00. (Havaalanından saat 8'de geldi." "often. and found a nice place to swim. (Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır.. EXAMPLES: I played basketball when I was a child.when I was younger" in the sentence.) We talked on the phone for thirty minutes. (Çocukken basketbol oynardım. which starts and stops in the past.) 216 . (Tüm gün sahilde oturdular. A duration is a long action often used with expressions like "for two years. (İşlerimi bitirdim. "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır." ".) He arrived from the airport at 8:00.. 9'da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10'da buluştu.) ● USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar) The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past.) Ahmet studied English for five years.

) Simple Present (-ir) Subject + V1 + Object -We generally export tekstile products to the various countries -Biz çeşitli ülkelere genellikle tekstil ürünleri ihraç ederiz. she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir.) ● USE 1 Repeated Actions (Tekrarlanan eylemler) Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır. they always skipped. (Geçen hafta araba aldı. ÖRNEK TABLO (+) I play You play He plays She plays It plays We play They play (-) I don't play You don't play He doesn't play She doesn't play It doesn't play We don't play They don't play (?) Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do they play? ("He. (Hiç okula gitmezlerdi.) He bought a car last week.) 2. Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he.it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir.) TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PAST TENSE Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır.) They never went to school. ● Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. a scheduled event or something that often 217 . Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır. a daily event. (İki dakika önce onu gördüm. (Geçen hafta/yıl/Pazar vs. yesterday (dün) I went to theatre yesterday. a hobby. Last night (dün gece) I watched a movie last night on TV.she. hep kaçarlardı. (Dün sinemaya gittim.) two years/four days/three minutes ago (iki yıl/dört gün/üç dakika önce) I saw her two minutes ago.She worked at the hospital after school. (Dün gece televizyonda bir film izledim. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı. The action can be a habit.) last week/year/Sunday etc.

) TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE 218 . and will be true in the future. the Earth circles the sun. (Geçmişte. It is also used to make generalizations about people or things. (O hiç cüzdanını unutmaz. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.) California is in America.) ● USE 2 Facts or Generalizations (Gerçekler veya genellemeler) The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder. (Kaliforniya Amerika'dadır.) EXAMPLES: I play tennis.) The train leaves every morning at 8 am.) New York is a small city. planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.) California is not in the United Kingdom.) Every twelve months. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.) The sun does not circle the Earth. is true now. (Kuşlar süt sevmez.) EXAMPLES: Cats like milk. (Pencereler ağaçtan yapılmaz. hobi. (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır. (Her on iki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.) Windows are made of glass.happens.) He never forgets his wallet. It is not important if the speaker is correct about the fact.) She always forgets her purse. (Tren saat 9'da hareket etmez. (Kediler sütü sever.) The train does not leave at 9am. Bu eylem bir alışkanlık. bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. (O teniz oynamaz. günlük bir olay. (Pencereler camdan yapılır. (Tenis oynarım) She does not play tennis.) Windows are not made of wood. (O hep cüzdanını unutur.) Birds do not like milk. (New Yok küçük bir şehirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.

(Genellikle haftasonları sinemaya giderim.) I usually go to cinema at weekends. örneklerle birlikte iyi çalışıldığında gayet basit olduğu görülecektir.Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Türkçe'de olmayan "will" ve "going to" farkları ilk öğrenirken biraz zor gelse de. (O hep klasik müzik dinler.) I go to work every day. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir. (Hiç alkol içmem. always (daima) She always listens to classical music.) 3. (Her gün işe giderim.) She sometimes writes me a letter. -Liman yetkilileri güverteye gelir gelmez yükleme kaldığı yerden devam edecek.) every day/year/week etc. -Loading will resume as soon as port-authorities arrive on board. (Nadiren sigara içerim.) I never drink alcohol. (Bana arasıra mektup yazar. Future Tense Türkçe'deki gelecek zamanın ifadesidir.) Future (-ecek) S + will / shall + v1 + obj.) usually (genellikle) often (sık sık) sometimes (arasıra) rarely (nadiren) never (hiç.) They often visit us. "WILL" FUTURE TENSE TABLO (+) I will play You will play He will play She will play It will play We will play They will play (-) I won't play You won't play He won't play She won't play It won't play We won't play They won't play (?) Will I play? Will you play? Will he play? Will she play? Will it play? Will we play? Will they play? "GOING TO" FUTURE TENSE TABLO (+) I'm going to play (-) I'm not going to play (?) Am I going to play? 219 . asla) I rarely smoke. (her gün/yıl/hafta vs. (Bizi sık sık ziyaret ederler.

) B: I'll get you some coffee.) A: Who is going to make John's birthday cake? (John'un doğum günü pastasını kim yapacak?) 220 . (Çok yorgunum. ) EXAMPLES He is going to spend his vacation in Hawaii. ("Be going to" yapılacak bir eylemin planlanmış olduğunu belirtir.) EXAMPLES I will call you when I arrive. (Sana biraz sandviç hazırlıyım. I'm about to fall asleep. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. ("Will" genellikle söz verirken kullanılır.) B: I'll get it. Uyumak üzereyim.) EXAMPLES: A: I'm really hungry. (Ben bakarım. (Sana biraz kahve getiriyim.) B: I'll make some sandwiches.) We are going to meet each other tonight at 6:00 PM.) ● USE 3 "Be going to" to Express a Plan (Bir plandan bahsederken) "Be going to" expresses that something is a plan.) A: I'm so tired. (Bir iş gönüllü olarak yapılacağı zaman "will" kullanılır. (Bu gece 6'da buluşacağız.You're going to play He's going to play She's going to play It's going to play We're going to play They're going to play You aren't going to play He isn't going to play She isn't going to play It isn't going to play We aren't going to play They aren't going to play Are you going to play? Is he going to play? Is she going to play? Is it going to play? Are we going to play? Are they going to play ● USE 1 "Will" to offer something (Bir şey teklif etmek için) "Will" often suggest that a speaker will do something voluntarily. (Varınca seni ararım.) ● USE 2 "Will" to Express a Promise (Söz vermek için) "Will" is usually used in promises. (Tatilini Hawai'de geçirecek. (Telefon çalıyor. Ona sürpriz parti hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. (Söz veriyorum. (Gerçekten çok açım.) A: The phone is ringing. Bu gönüllü eylem konuşan kişinin karşısındakine yaptığı tekliftir.) I promise I will not tell him about the surprise party.

(2003 yılı çok ilginç bir yıl olacak..B: Sue is going to make John's birthday cake. Eğen tahminimizi destekleyen çok açık bir kanıt varsa "be going to" kalıbı tercih edilir. (John'un doğun günü pastasını Sue yapacak..) It will rain...... -Son zamanlara kadar . Eğer gökyüzü kara bulutlarla doluysa ve yağmurun yağacağı kesin gibiyse "going to" kullanılır...) Past Continuous (-yordu) S+ was / were + v1(-ing) + obj.... Aşağıdaki örneklere bakınız. (İtalya'ya gideceğim....were 221 ... TIME EXPRESSIONS IN FUTURE TENSE Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır.. "Will" ve "Going to" gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılabilir. [WAS / WERE] + [VERB+ing] Auxiliary verbs: was ..) I will bring you an asprin... company till recent times. I will go to Italy.....) The year 2003 is going to be a very interesting year...... Bazı durumlarda her iki kullanım da tercih edilebilir.. -We were doing business with .. (Yağmur yağacak) It's going to rain. next year/month/week/Saturday (gelecek yıl/ay/hafta/Cumartesi) tomorrow (yarın) soon (yakında) in two minutes/four weeks (iki dakika/dört hafta içinde) B) Continuous: (-yor) Be + V1.. (Yağmur yağacak..........) ● USE 4 "Will" or "Be Going to" to Express a Prediction (Tahmin yürütürken "Will" veya "Be going to") Both "will" and "be going to" can express the idea of a general prediction about the future. EXAMPLES: The year 2003 will be a very interesting year...... (Sana bir aspirin getiriyim.şirketiyle çalışıyorduk..) DİKKAT! Özellikle "Will" Future Tense'li cümleleri Türkçe’ye farklı şekillerde çevrilebilir..) I will open the door.) Kısaca söyleyen kişinin niyetine bağlı olarak anlam da değişir.ing 1. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.... (Kapıya ben bakarım. (2003 yılı çok ilginç bir yıl olacak...

(Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı. (Ben vardığımda çay içiyorlardı.ÖRNEK TABLO (+) I was playing You were play He was playing She was playing It was playing We were playing They were playing EXAMPLES (ÖRNEKLER): I was studying lesson. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı. the Past Continuous is interrupted by an action in the Simple Past. Birinci kullanımda geçmişte başka bir olayla kesilen eylemlerde Past Continuous Tense kullandığımızı söylemiştik. someone stole his car. she was writing a letter.) ● USE 2 Specific Time as an Interruption (Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylem) In USE 1. (Ders çalışıyordum. (-) I wasn't playing You weren't playing He wasn't playing She wasn't playing It wasn't playing We weren't playing They weren't playing (?) Was I playing? Were you playing? Was he playing? Was she playing? Was it playing? Were we playing? Were they playing? EXAMPLES: I was watching TV when she called. it started to rain.) Sally was working when Joe had the car accident.) When the phone rang. (Telefon çaldığında mektup yazıyordu.) hile we were having a picnic.) ● USE 1 Interrupted Action in the Past (Geçmişte yarıda kesilen eylemler) Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. (Onu gördüğümde sigara içiyordu. described above. Daha uzun olan eylemi yarıda kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.) She was smoking when I saw her.) While John was sleeping last night. EXAMPLES: W 222 .) They were drinking tea when I arrived. you can also use a specific time as an interruption. (O aradığında televizyon seyrediyordum. The interruption is usually an action in the Simple Past. Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen uzun olayları anlatmak için kullanılır. Bunun yanında geçmişte belirli bir anda yapılan eylemden bahsederken de Past Continuous Tense kullanılabilir. However.

) Last night at 6 p. Past Continuous Tense'de ise. (Gece yarısı hala çölde araç kullanıyorduk) DİKKAT! Simple Past Tense'de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. (O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum) While Ellen was reading. (Dün gece saat 6'da yemek yiyordum. yalnızca o anda eylemin yapılmakta olduğunu belirtir.Last night at 6 p. belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil.) They were eating dinner. I was eating dinner. belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar. EXAMPLES: Last night at 6 p. Yani eylemler paraleldir. Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor.m. (Yemek yiyor.. Others were complaining to each other about the bad service. (Yemek yemeye daha önce başladım ve saat 6'da yemek süreci devam ediyordu.) At midnight.. the boss was yelling directions. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. EXAMPLES: I was studying while he was making dinner.) ● USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler) When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence. several people were busily typing. Tim was watching television. I was eating dinner.) ● USE 4 Atmosphere (Atmosfer) In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the past. it expresses the idea that both actions were happening at the same time. (İngilizce'de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız. and customers were waiting to be helped. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı..m. some were talking on the phones. discussing their plans and having a good time.m. (Saat 6'da yemeye başladım. I ate dinner. EXAMPLE: When I walked into the office. patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. 223 . bazıları telefonda konuşuyor. planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı. we were still driving through the desert. İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda. The actions are parallel. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. (Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.

Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.TIME EXPRESSIONS PAST CONTINUOUS TENSE Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Present Continuous Tense Türkçe'deki şimdiki zamanın ifadesidir.) (-) I am not playing You aren't playing He isn't playing She isn't playing It isn't playing We aren't playing They aren't playing (?) Am I playing? Are you playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Are we playing? Are they playing? EXAMPLES (ÖRNEKLER) You are learning English now. (Onu araba sürerken gördüm. Auxiliary Verbs: am/is/are ÖRNEK TABLO (+) I am playing You are playing He is playing She is playing It is playing We are playing They are playing ● USE 1 Now (Şimdi) Use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.) 224 .) 2. -We are manufacturing the goods your desired type and quality -Sizin istediğiniz tipte ve kalitedeki bir malı üretiyoruz.as I saw him while he was driving.) They helped me as I was carrying some heavy bags. at this very moment. (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.) Present Continuous (-yor) S+ am+is+are +V1 (ing)+obj. while .

"bu yıl".) I am sitting. "tam bu anda". (İngilizce'de "now" yani "şimdi" şu anlamlara gelir.) I am not going to the party tonight.) EXAMPLES: I am meeting some friends after work.) I am not studying to become an engineer.You are not sleeping now. (Bu gece partiye gitmiyorum.) Are you working on any special projects? (Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?) ● USE 3 Near Future (Yakın Gelecek) Sometimes. (Doktor olmak için çalışıyorum. "bu yüzyıl" vs.) I am not standing. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.) I am reading a book. (Bir kitap okuyorum." "this century" and so on. (Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır. (Şimdi uyumuyorsun." "this year.) EXAMPLES: (Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir) I am studying to become a doctor." "today. (Şu anda hiç bir gazete okumuyorum. Bazen Present Continuous Tense'i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.) What are you doing? (Ne yapıyorsun?) Why aren't you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?) ● USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar) In English. now can mean "this second. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion. which is in progress. (Oturuyorum.) Isn't he coming with us tonight? (O bu gece bizimle gelmiyor mu?) ● USE 4 Complaining with "Always" ("Always" kullanarak şikayette bulunma) The Present Continuous with words such as "always" expresses the idea that something often happens." "this month. "bu ay".) I am not reading any newspapers right now. speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future. (Ayakta durmuyorum. (Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını 225 .

Doğru I am hating you .Doğru TIME EXPRESSIONS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır.Yanlış She doesn't understand me . (O sürekli konuşur. 226 .) I don't like them because they are always complaining. I will be waiting for you.Yanlış She loves chocolate. (Derse hep geç kalıyor.like .) Future Continuous (-yor olacak) S + will / shall + be + v1-ing + obj. (Bu gece uçak vardığında.veya olduğunu belirtir.) [AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing] EXAMPLE: When your plane arrives tonight.Yanlış I hate you . love . now right now at the moment at present 3. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.hate . -Önümüzdeki haftadan itibaren tüm siparişlerinizi üretmeye başlıyor olacağız.). EXAMPLES: She is always coming to class late. -We will be beginning to manufacture all your orders as of next week. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir. Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir. I am going to be waiting for you. . Anlam Simple Present Tense'e benzer ve her zaman negatiftir. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.understand .Doğru She isn't understanding me .) DİKKAT! Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır. FORM Future Continuous [WILL BE] + [VERB+ing] EXAMPLE: When your plane arrives tonight. seni bekliyor olacağım..) He is always talking. .have (possession) etc. She is loving chocolate.

bu yüzden Jennifer geldiğinde onu göremeyecek. Uzun eylemi yarıda kesen eylem genelde "Simple Future" Tense ile kullanılır. Yanlış "FUTURE CONTINUOUS TENSE" TABLO (+) I will be playing You will be playing He will be playing She will be playing It will be playing We will be playing They will be playing (-) I won't be playing You won't be playing He won't be playing She won't be playing It won't be playing We won't be playing They won't be playing (?) Will I be playing? Will you be playing? Will he be playing? Will she be playing? Will it be playing? Will we be playing? Will they be playing? ● USE 1 Interrupted Action in the Future (Gelecekte yarıda kesilen eylemler) Use the Future Continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Future. (Future Continuous Tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanırız.) I am going to be staying at the Madison Hotel. EXAMPLES: While I am finishing my homework.) I will be waiting for you when your bus arrives. Steve yemeği yapacak. (Bu gece kütüphanede çalışıyor olacak.) While I am working. Diğer Future Tense'lerde de olduğu gibi "when" "while" "before" gibi zaman zarflarından sonra future tense kullanılmaz. Doğru While I will be finishing my homework. Steve will make dinner. (Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.) He will be studying at the library tonight. so he will not see Jennifer when she arrives. if anything happens and you need to contact me. Dikkat! Zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz. she is going to make dinner. she is going to make dinner. (NOTICE. ben Madison Otel’ de kalıyor olacağım.) NOT: "Will" Future veya "Going to" Future tensle'lerin kullanımı arasında pek fark yoktur.) ● USE 2 Specific Time as an Interruption (Gelecekte belirli bir zaman belirtme) 227 .(Bu gece uçak vardığında seni bekliyor olacağım.) (DİKKAT "while" olduğu için "am working" gelmiştir. (Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse.") (Ben çalışırken.) EXAMPLES: I will be watching TV when she arrives tonight. (Otobüs vardığında seni bekliyor olacağım. "am working" because of "while.

Tim will be watching television. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer.) While Ellen is reading. (İngilizce'de gelecekte bir ortamı anlatmak için paralel eylemler serisi kullanırız. Diğerleri konuşuyor olacak. they will be eating dinner. (Future Continuous Tense'i iki eylemle aynı cümlede kullandığımızda. Bazıları dans ediyor olacak. the Future Continuous is interrupted by an action in the Simple Future.) ● USE 4 Atmosphere (Ortam) In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the future. gelecekte iki eylemin aynı anda yapılacağını belirtmiş oluruz. Others are going to be talking.) EXAMPLES: Tonight at 6 p. planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar. ben ders çalışıyor olacağım. Tim televizyon seyrediyor olacak) Tonight. you can also use a specific time as an interruption. (Birinci kullanımda gelecekte bir eylem diğer bir eylem tarafından bölünmüştü. discussing their plans. Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak. (Ellen kitap okurken. C) Perfect: (-miş) Have + V3 228 .m. Bu kullanımda ise eylem değil. (Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. (Bu geceyarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız. Some will be dancing.. we will still be driving through the desert. described above. belirli bir zaman vardır. (O yemek yaparken. However.In USE 1. it expresses the idea that both actions will be happening at the same time.) TIME EXPRESSIONS IN FUTURE TENSE Bu tense için kullanılan özel zaman zarfları yoktur. They always do the same thing.) At midnight tonight. I am going to be eating dinner. Onlar her zaman aynı şeyi yaparlar.) EXAMPLE: When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. (Bu gece 6'da akşam yemeği yiyor olacağım. (Bu gece kitap okuyarak.) ● USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler) When you use the Future Continuous with two actions in the same sentence.) EXAMPLES: I am going to be studying while he is making dinner. and having a good time.

daha önce olanını ifade ederken bu tense'i kullanırız.S. (Onlar John'la tanışıncaya kadar hiç bir Amerikalıyla tanışmamışlardı. (Evet.1. once before in 1988. (Kauai'ye gitmeden önce böyle güzel bir film seyretmemiştim. 1998'den önce Amerika'da bulunmuştum. -Mallarınızın hepsini tüm risklere karşı sigorta etmiştik. Aynı zamanda geçmişte yaşanan bir eylemin belirli bir zamandan önce olduğunu söylemek için de kullanılır.) Past Perfect (-mişti) S+ had + v3 + obj.) Had you ever visited the U.S.) [HAD] + [PAST PARTICIPLE] PAST PERFECT TENSE "TABLO" + I had played You had played He had played She had played It had played We had played They had played I hadn't played You hadn't played He hadn't played She hadn't played It hadn't played We hadn't played They hadn't played ? Had I play Had you play Had he play Had she play Had it play Had we play Had they play ● USE 1 (Geçmişte başka bir şeyden önce tamamlanan eylem) The Past Perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. (Past Perfect tense geçmişte bir eylemin.) They had never met an American until they met John. Past Perfect Tense Türkçe'de "miş"li geçmiş zamanın karşılığı olarak kullanılabilir. I had been to the U.) ● USE 2 ( Geçmişteki belirli bir şey veya zamandan önceki süreç ) 229 .) EXAMPLES: I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. Geçmişte olan iki olaydan.S. FORM Past Perfect Examples: I had studied a little English when I came to the U. (İngiltere'ye geldiğimde biraz İngilizce çalışmıştım. -We had insured all your goods against all risks. before your trip in 1992? (1992 yılındaki seyahatinden önce hiç Amerika'ya gitmiş miydin?) Yes. It can also show that something happened before a specific time in the past. başka bir eylemden önce tamamlanmış olduğunu ifade eder.

(Present Perfect Tense geçmişte belirsiz bir zamanda yapılmış bir eylemi anlatmak için kullanılır. EXAMPLES: I have seen that movie many times. he had been in London for over eight years. (Bu filmi hiç seyretmedim. Doğru She never saw a bear before she moved to Alaska. FORM Present Perfect [HAS / HAVE] + [past participle] Türkçe'de böyle bir zaman olmadığı için İngilizce öğrenen Türklerin en çok zorlandıkları zaman Present Perfect Tense'dir.EXAMPLES: We had had that car for ten years before it broke down. -Siparişlerinizin büyük bir bölümünü tamamladık. (Bu filmi birçok kez seyrettim.) 230 . -We have completed the great deal of your orders.) By the time Alex finished his studies. The exact time is not important.) Aşağıdaki iki cümleyi karşılaştırın. EXAMPLE: She had never seen a bear before she moved to Alaska.) PRESENT PERFECT TENSE" TABLO (+) I have played You have played He has played She has played It has played We have played They have played (-) I haven't played You haven't played He hasn't played She hasn't played It hasn't played We haven't played They haven't played (?) Have I played Have you played? Has he played? Has she played? Has it played? Have we played? Have they played? ● USE 1 Unspecified Time Before Now We use the Present Perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. (Bu araba bozulmadan önce on yıl bizimdi. Kuralları hemen öğrenilse de kullanımını iyice özümsemek için bir süre geçmesi gereklidir. Yanlış 2.) I have never seen that movie. Eylemin ne zaman yapıldığı veya olduğu önemli değildir. (Alex çalışmalarını bitirdiğinde sekiz yıldan fazla zamandır Londra'da bulunmaktaydı.) Present Perfect (-miş) S+ have / has + v3 + obj.

(Seni son gördüğümden beri büyümüşsün. 1 Experience (Tecrübe) You can use the Present Perfect to describe your experience. (İnsanlar aya seyahat etti.) 2 Change Over Time (Zamanla değişim) We often use the Present Perfect to talk about change that has happened over a period of time. I have not met him. Amerika'da bir savaş oldu.) People have travelled to the moon.) EXAMPLES: You have grown since the last time I saw you. (Fransa'da bulundum. onunla hiç karşılaşmadım.) Joan has studied two foreign languages.) I think I have seen that movie before.) Have you ever met him? (Onunla hiç karşılaştın mı?) No. (Sanırım onunla daha önce tanıştım. there has been a war in the United States. (Present Perfect Tense bir süre içinde meydana gelen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.) EXAMPLES: I have been to France. Ne zaman gittiğiniz önemli değildir.EXAMPLES: I have seen that movie twenty times. (Joan iki dile çalıştı. (Present Perfect Tense hayatınızda geçirmiş olduğunuz tecrübeleri anlatmak için kullanılır.) He has never travelled by train.) (Bu cümlede hiç Fransa'ya gitme tecrübenizin olmadığı anlatılmaktadır. (O trenle hiç seyahat etmedi.) 231 .) I have never been to France. (Hayır.) (Bu cümlede anlatılmak istenen asıl şey Fransa'da bulunduğunuzdur. Tecrübelerden bahsederken zamanın bir önemi yoktur.) There have been many earthquakes in California.) I think I have met him once before. Bu yüzden aşağıda biraz daha detaylı açıklamalar verilmiştir. (Fransa'da hiç bulunmadım. (Bu filmi yirmi kez seyrettim.) Has there ever been a war in the United States? (Amerika'da hiç savaş oldu mu?) Yes. (Evet. (Kaliforniya’da bir çok deprem oldu. (Sanırım bu filmi daha önce gördüm.) DİKKAT! Geçmişte belirsiz bir zaman tanımı İngilizce öğrenenler için biraz kafa karıştırıcı olabilir.

) Scientists have split the atom. (Oğlumuz okumayı öğrendi. (Present Perfect Tense'i geçmişte farklı zamanlarda gerçekleşmiş birkaç eylemi anlatmak için kullanırız. ama iletişim kurabiliyor. (Hükümet sanat eğitimiyle daha fazla ilgilenmeye başladı.) The rain hasn't stopped.) Bill has still not arrived. (Bu zamanı ayrıca kişisel veya insanlığın kazanmış olduğu başarıları anlatmak için kullanırız. Ayrıca bu zamanda. You cannot mention a specific time. (James henüz ödevini bitirmedi.) EXAMPLES: Man has walked on the moon.) 4 An Uncompleted Action You Are Expecting (Tamamlanması beklenen eylem) We often use the Present Perfect to say that an action which we expected has not happened.) TOPIC 5 Multiple Actions at Different Times (Farklı zamanlarda çoklu eylemler) We also use the Present Perfect to talk about several different actions which occurred in the past at different times. Böyle durumlarda belirli bir zaman veremeyiz.) Japanese has become one of the most popular courses at the university. (Japonca üniversitede en populer derslerden biri haline geldi. (Present Perfect Tense'i gerçekleşmesini beklediğimiz bir eylemin henüz olmadığını anlatmak için kullanırız. but she can communicate. (Bill hala gelmedi. (Bilim adamları atomu parçaladılar.) My English has really improved since I moved to Australia.) Susan hasn't mastered Japanese. (Avusturalya'ya taşındığımdan beri İngilize gerçekten gelişti. Present Perfect suggests the process is not complete and more actions are possible. Bu zamanı kullanmamız bizim hala bu eylemin gerçekleşmesini beklediğimiz anlamına gelir. (Yağmur durmadı. Using the Present Perfect suggests that we are still waiting for the action. (Susan Japonca'da henüz uzmanlaşmadı.) 3 Accomplishments (Başarılardan bahsederken) We often use the Present Perfect to list the accomplishments of individuals and humanity.) Doctors have cured many deadly diseases. henüz sürecin bitmemiş olduğu ve eylemlerin devam 232 .) Our son has learned how to read. (Doktorlar birçok ölümcül hastalığı tedavi ettiler. (İnsan ayda yürüdü.The government has become more interested in arts education.) EXAMPLES: James has not finished his homework yet.

"Beş dakikadır".ever . Future Perfect Tense de "when" "while" "before" "after" "by the time" "as soon as" "if" "unless" gibi zaman kelimeleriyle kullanılamaz.) I have had four quizzes this semester. Bu derste kullanılan tüm zaman kalıpları italik yazılmıştır.) She has been in England for six months.twice three times . -We will have completed all your orders within next week.this year .for . (Bu dönem dört tane quiz oldum.already .just .) Future Perfect (-miş olacak) S + will / shall + have + V3 + obj. (Sorunuyla ilgili birçok uzmanla konuştu. but nobody knows why she is sick. (Present Perfect Tense'i geçmişten başlayıp şu ana kadar devam eden şeyleri anlatmak için kullanırız.) EXAMPLES: The army has attacked that city five times. Doğru 233 ." "for two weeks" and "since Tuesday" are all durations which can be used with the Present Perfect.today – recently 3.once . -Önümüzdeki hafta içerisinde tüm siparişlerinizi tamamlamış olacağız. EXAMPLES: I am going to see a movie when I have finished my homework.edeceği anlamı da vardır.) We have had many major problems while working on this project. "İki haftadır".this week . (İki haftadır gribim.four times .) She has talked to several specialists about her problem. (Ordu şehre beş kere saldırdı. "For five minutes. (Bu proje üzerinde çalışırken bir sürü büyük problemle karşılaştık. ama kimse onun niye hasta olduğunu bilemedi.) ● USE 2 Duration From Past Until Now (Geçmişten bugüne kadar gelen süre) We use the Present Perfect to show that something started in the past and has continued up until now. (Mary çocukluğundan beri çikolatayı sever) TIME EXPRESSIONS IN PRESENT PERFECT TENSE since .yet . (Altı aydır İngiltere’de) Mary has loved chocolate since she was a little girl. Diğer tüm "future" formlarda olduğu gibi.never . "Geçen Salı gününden beri" zaman zarfları bu zamanla kullanılır ve süreyi ifade eder.) EXAMPLES: I have had a cold for two weeks.

ÖRNEK TABLO (+) I will have played You will have played He will have played She will have played It will have played We will have played They will have played (-) Will I have played? Will you have played? Will he have played? Will she have played? Will it have played? Will we have played? Will they have played? (?) I won't have played You won't have played He won't have played She won't have played It won't have played We won't have played They won't have played ● USE 1 Completed Action Before Something in the Future (Gelecekte bir şeyden önce tamamlanmış eylem) The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. (Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım. Yanlış FORM Future Perfect [WILL HAVE] + [PAST PARTICIPLE] EXAMPLE: I will have perfected my English by the time I come back from the U. (Önümüzdeki Kasım ayında terfi etmiş olacağım. It can also show that something will happen before a specific time in the future.) I am going to see a movie when I will have finished my homework. (Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım. (O eve varana kadar karısı bütün evi temizlemiş olacak.(Dersimi bitirince bir film seyredeceğim. Bazı özel durumlarda iki tense birbirinin yerine kullanılamaz.) [AM / IS / ARE] + [GOING TO HAVE] + [PAST PARTICIPLE] EXAMPLE: I am going to have perfected my English by the time I come back from the US.) NOT: "will" veya "going to" kalıbıyla yaptığımız cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmazlar.S.) EXAMPLES: By next November. I will have received my promotion.) ● USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-continuous Verbs) (Gelecekte bir şeyden önceki süreç) 234 . Aynı zamanda gelecekte belirli bir zamandan önce bir eylemin olacağını ifade etmek için de kullanılır. (Future Perfect tense gelecekte bir şeyden önce bir eylemin olacağını ifade eder. his wife is going to have cleaned the entire house.) By the time he gets home.

başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir. (İşe girmeden önce sadece iki yıl boyunca İngilizce çalışmıştı.With Non-continuous Verbs..ing 1. Bu tense aynı Present Perfect Continuous Tense'de olduğu gibi geçmişte yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullanılır. -Daha geçen yıla kadar bir çok ülkeye çeşitli deri ürünleri ihraç ediyorduk.) Past Perfect Continuous (-mekteydi) S+ had + been +v1-ing + obj. Fakat bu tense'i kullanmamız için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin. (Durağan filllerle (eylem içermeyen) bu tense'i kullandığımız zaman gelecekte bir şeyin. Susan is going to have had my book for a week. (Ayrılana kadar altı ay boyunca Londra'da olacağım.) She had only been studying English for two years before she got the job.) EXAMPLES: I will have been in London for six months by the time I leave. (O vardığında orada iki saattir otobüs beklemekteydim.) ÖRNEK TABLO (+) I had been playing You had been playing He had been playing She had been playing It had been playing We had been playing They had been playing (-) Had I been playing? Had you been playing? Had he been playing? Had she been playing? Had it been playing? Had we been playing? Had they been playing? (?) I hadn't been playing You hadn't been playing He hadn't been playing She hadn't been playing It hadn't been playing We hadn't been playing They hadn't been playing ● USE 1 Duration Before Something in the Past (Geçmişteki bir şeyden önceki süreç) 235 .) D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been + V1. (Pazartesi gününe kitabım bir hafta boyunca Susan'da kalacak.) By Monday. gelecekte başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.. we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future. FORM Past Perfect Continuous [HAD BEEN] + [VERB+ing] EXAMPLES: I had been waiting there for two hours before she finally arrived. -We had been exporting various type of leather products to the a lot of countries until last year.

work ve live gibi bazı fiilerde iki tense'in kullanımı da aynıdır. fakat bu tense'de bahsedilen eylem bu güne kadar sürmemektedir. -We have been preparing the rest quantity of your orders this week. the duration does not continue until now. (Jason yorgundu. (Bu tense ayrıca yaşanan bir eylem veya durumun sebebini belirtirken kullanılır. Present Perfect Tense ile Continuous arasında kullanım açısından bazı farklılıklar olsa da.. geçmişte bir eylemin başladığını ve geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.We use the Past Perfect Continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. (Past Perfect Continuous Tense. Dikkat ederseniz bu tense'in kullanımı Present Perfect Continuous tens'in kullanımına yakındır. Örneğin aşağıdaki iki cümle de doğrudur. (Şirket batmadan önce üç yıldır orada çalışmaktaydı. (Tony varmadan önce bir saatten fazla bir süredir konuşmaktaydılar. "For five minutes" and "for two weeks" are both durations which can be used with the Past Perfect Continuous.) EXAMPLES: They had been talking for over an hour before Tony arrived. çünkü yürüyüş yapmıştı/yapmaktaydı.) She had been working at that company for three years when it went out of business. "Beş dakika boyunca" veya "iki hafta boyunca" gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile kullanılabilir.) EXAMPLES: Jason was tired because he had been jogging. however.) 2.) I have worked in this company for four years 236 .) James had been teaching at the University for more than a year before he left for Asia. I have been working in this company for four years.) Sam gained weight because he had been overeating. (James Asya'ya gitmek için ayrılmadan önce bir yıldan fazla bir süredir Üniversitede eğitim veriyordu.) ● USE 2 Cause of Something in the Past (Geçmişteki bir şeyin nedenini belirtmek için) Using the Past Perfect Continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect. (Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum. (Sam kilo aldı çünkü çok yiyordu/yemekteydi.) Present Perfect Continuous (-mekte) S+ have / has + been + v1-ing + obj. Notice that this is related to the Present Perfect Continuous. -Bu hafta sıparişlerinizin kalanını hazırlıyoruz.

Anlamı kuvvetlendirmek için 237 .) She has only been studying English for two years. the this tense gives a more general meaning of "lately". (O sadece iki yıldır İngilizce çalışmaktadır.(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.) ÖRNEK TABLO (+) I have been playing You have been playing He has been playing She has been playing It has been playing We have been playing They have been playing (-) Have I been playing? Have you been playing? Has he been playing? Has she been playing? Has it been playing? Have we been playing? Have they been playing? (?) I haven't been playing You haven't been playing He hasn't been playing She hasn't been playing It hasn't been playing We haven't been playing They haven't been playing ● USE 1 Duration from the Past Until Now (Geçmişten şimdiye yaşanan süreç) We use the Present Perfect Continuous to show that something started in the past and has continued up until now. and "since Tuesday". (İki saattir burada beklemekteyim/bekliyorum. Without the durations. "for two weeks". We often use the words "lately" or "recently" in the sentence to strengthen this meaning. (James Haziran ayından beri üniversitede öğretmektedir.) FORM Present Perfect Continuous [HAS / HAVE] + [BEEN] + [VERB+ing] EXAMPLES: I have been waiting here for two hours. Lately (Son zamanlarda) You can use the Present Perfect Continuous WITHOUT a duration such as "for five minutes".) James has been teaching at the University since June. (Son iki saattir konuşuyorlar. "iki hafta boyunca" veya "Salı gününden beri" gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile kullanılır. and "since Tuesday" are all durations which can be used with the Present Perfect Continuous. "for two weeks".) EXAMPLES: They have been talking for the last hour. Bu zaman ifade eden kalıpları kullanmadığımızda cümlede "son zamanlarda" anlamı vardır ve daha geneldir. "For five minutes". (Present Perfect Continuous tense geçmişte başlamış bir şeyin şu ana kadar devam ettiğini belirtmek için kullanılır.) ● USE 2 Recently.) She has been working at that company for three years. (Present Perfect Continuous tense aynı zamanda "beş dakika boyunca" gibi bir süreç belirtmeden de kullanılabilir. "Beş dakika boyunca". (Üç yıldır bu şirkette çalışmaktadır.

you must use Present Perfect. İngilizce Akış Şeması Aşağıdaki bilgiler İngilizce’yi orta düzeyin üzerinde bilenler için sadece fikir vermesi açısından verilmiştir. yani içinde herhangi bir eylem bulundurmayan fiiller (sahip olmak gibi) Perfect Continuous Tense ile kullanılamaz. Durağan fiiller.) Future Perfect Continuous (-mekte olacak) S + will / shall + have + been + v1-ing + obj. -We will have been beginning to operate approximately six months later.) IMPORTANT Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs It is important to remember that Non-Continuous Verbs cannot be used in any continuous tenses. (Mary kendini biraz depresyonda hissediyor. EXAMPLES: Sam has been having his car for two years. Kategoriye göre: OLUŞ CÜMLELERİ EYLEM CÜMLELERİ I am a student Present Tense She swims everyday I was a student Past Tense She swam yesterday I will be a student Future Tense She will swim tomorrow I have been a student Present Perfect Tense She has swum for two 238 .) Mary has been feeling a little depressed. -Yaklaşık altı ay kadar sonra faaliyete geçiyor olacağız. I have been feeling really tired. (Son zamanlarda çok fazla TV seyrediyor.) She has been watching too much television lately. Cümleye bu tense'in anlamını kazandırmak için Present Perfect Tense kullanılır. Yanlış Sam has had his car for two years. Doğru 3.) EXAMPLES: Recently. (Son zamanlarda kendimi gerçekten yorgun hissediyorum.cümlelerimizde "recently" veya "lately" (son zamanlarda) gibi kelimeler kullanılır. To express the idea of Present Perfect Continuous with these exception verbs. (Bu tense'in kullanımına ilişkin hatırlanması gereken önemli bir nokta da şudur.

... 3) Sonu pre. Continuous ve passive voice cümleleri eylem cümleleri olmalarına rağmen to be ile yapılırlar. refuse. 2) Kendilerinden sonra to aldırmadığından ikinci fiili Ving yapanlar stop. I want to swim I enjoy swimming I think of going : yüklem : preposition : subject I want you I stop you I accuse you of 239 ... Tek Fiil S V O Çok Fiil S S Vy Vy to V Ving Ving O O O Başkasına Yaptırılan İş S S S Vy Vy Vy zamir to zamir V O Ving O Ving O to swim smoking stealing the S Vy pre.. think of. ile bittiği için ikinci fiili Ving yapanlar give up. S zamir pre.days I had been a student Past Perfect Tense She had swum for two days Tobe Çekimi Eylem Çekimi İngilizce içinde ana başlık olarak iki tip cümle vardır ve bu iki tip cümle 5 ana zamanda konuşulur. kategori ve başlıklar İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzı ile yoktur. I want money y pre. Eylem Cümlelerinin İskelet Sistemi: İngilizce’de ana başlık olarak tek fiil.. avoid. çok fiil ve başkasına yaptırılan iş adı altında üç cümle kuruluş iskeleti ve bunların altında da yüklem tipine göre üç alt başlık bulunur. ) Yüklem tipi: 1) Kendilerinden sonra gelen fiile to aldıranlar want...( Bu tanım. Yapılışına göre: TO BE ÇEKİMİ I I I I I am swimming will be swimming was swimming have been swimming had been swimming EYLEM ÇEKİMİ I I I I am taken will be taken was taken have been taken I had been taken to be + V3 were V2 was are V3 been to be + Ving TOBE is V1 am Bir cümle İngilizce gramerinde mutlak surette ya “ to be” yada “eylem” çekimi ile yapılabilir. enjoy..

Fiillerden sıfat yapma 3. Fiillerden isim yapma 2. Eylem cümlesini kendi tense’inde “ yor “ larsanız continuous. Sizlere yararlı olması inancımla.B Sonuç olarak bir cümle ya oluştur yada eylem ve eylemse mutlaka yukarıdaki iskelet sistemi içinde kalan 7 adetten bir tanesidir. Bu kullanım kolaylıkları İngilizce gramer sisteminde yer almasına rağmen gerek yerli ve yabancı kitap yazarları gerekse İngilizce öğretmenleri bu konulara fazla değinmezler. PÜF NOKTASI Aşağıda İngilizce’yi orta düzeyde bilenler için yararlı olacağına inandığım ve kitaplarda kolaylıkla bulunamayacak bazı bilgiler yer almaktadır.V O : verb : object En küçük birim açıklama: 1) 2) 3) 4) The The The The girl girl girl girl in the garden who wants to go swimming killed by Tom açıklama Kelime grubu Relative Clause Gerund Passive E. 1.K. edilgen yaparsanız passive voice cümleleri elde edersiniz. Ezberlemeden Mantığı ile Kelime Türetme Aşağıdaki bilgiler İngilizce’yi orta düzeyde bilenler için verilmiştir. Sıfatlardan fiil yapma swimming pool broken heart to get fat yüzme havuzu kırık kalp şişmanlamak Burada yer alan bilgilerin amacı İngilizce eğitimi alanların yıllarca ayrı ayrı ezberlemek 240 . Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Her gün kullandığımız. 241 . Dancing school Finishing line Freezing point Living room Opening speech dans okulu bitiş çizgisi donma noktası oturma odası açılış konuşması Ving yapılı isim farklı kelime ile birleşip yeni anlamlı başka bir tamlama ortaya çıkarabilir. Türkiye’de tennis oynamak çok pahalıdır 4. o fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir sıfat haline sokar ve orijinal bir sıfat gibi Türkçeleşir. Eğer sözlükte kırık sıfatını aramak istersek karşımıza “ broken “ kelimesi çıkar ve bizde sanki onu özel bir kelimeymiş gibi algılarız oysa farkında olmadan zaten o kullanımı biliyoruzdur ama böyle bir yapının ne olduğu ve nasıl ortaya çıkabileceğini bilmediğimizden de zaten bildiklerimizi tekrar ezberlemek gibi bir tutuma gireriz. Bu kullanım özelliği bize yüzlerce yeni kelimeyi hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar. Aşağıda yer alan tamlamaları dikkatlice inceleyerek aynı mantığa varmaya çalışın. Ving Yapısının İsim Olarak Kullanımı Her fiilin tek başına Ving hali fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir isim haline sokar ve orijinal bir isim gibi Türkçeleşir. Bu sayede yüzlerce yeni kelimeye hiç bir çaba harcamadan ve en önemlisi ezberlemeden ulaşırız.zorunda kaldıkları ama aslında tek bir mantık ve sadelikle zaten farkında olmadan bildikleri bazı gerçeklerin hiçte sanıldıkları kadar ürkütücü olmadıklarını göstermektedir. Air-conditioning Bodybuilding Brain washing Central heating Dry cleaning klima vücut geliştirme beyin yıkama merkezi ısıtma kuru temizleme 1. Yüzme iyi bir spordur V3 Yapısının Sıfat Olarak kullanımı Fiillerin tek başına V3 hali. kızarmış tavuk kırık sandalye oturma odası yüzme havuzu fried chicken broken chair living room swimming pool gibi kelimeler teker teker ezberlenmek yerine orijinal fiilleri sayesinde türetilirler. Playing tennis in Turkey is very expensive. Bu kullanım özelliği yüzlerce yeni kelimeyi bize hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar. Smoking is a terrible habit. Bakır madenciliği o bölgenin ekonomisi için vazgeçilmezdir 2. Swimming is a good sport. Sigara içmek kötü bir alışkanlıktır 3. Copper mining is indispensable to the economy of that region. Bu durum genellikle Ving yapısının ikinci kısım olması ile elde edilir.

Aşağıdaki örneklerde sıfatların nasıl fiil haline geldiklerini dikkatlice inceleyin. I am fat şişmanım I was fat şişmandım Oysa Türkçe Gramerinde karşımıza sıfatlardan türeyerek eyleme dönüşen ve bunun sonucunda eylem cümlelerinde kullanılan bir çok kelime çıkar. It is illegal to buy a stolen ring. It is forbidden to park here. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Bir sıfatı fiilleştirmek için önüne “ get “ getirilir ve sıfatlar artık oluş cümleleri yerine sıfat özelliklerini bir kenara bırakarak eylem cümlelerinde çekim alırlar. şişman olmak şişmanlamak kızgın olmak kızmak sıcak olmak ısınmak pahalı olmak pahalılaşmak Aynı durum İngilizce gramerinde de karşımıza çıkarak aynen Türkçe’de olduğu gibi sıfatlar fiil yapısında kullanılabilirler. He is married to an American.Fiillerin üç hali vardır. Çalıntı bir yüzük almak kanun dışıdır 3. Buraya park etmek yasak 4.Hal eylem anlamları bir kenara bırakılarak onların sıfat anlamları incelenirse.hal broken stolen married fried painted 3. Bir Amerika’lı ile evli 2. Yani bir eylem gibi ele alınıp çekimlenemezler. He is known very mean in the town. to to to to to to be be be be be be fat angry hot dark better cold şişman olmak kızgın olmak sıcak olmak karanlık olmak daha iyi olmak soğuk olmak to get fat şişmanlamak to get angry kızmak to get hot ısınmak to get dark kararmak to get better iyileşmek to get cold soğumak 242 . Break Steal Marry Fry Paint 1. kırmak to be broken kırık çalmak to be stolen çalıntı evlenmek to be married evli kızartmak to be fried kızarmış boyamak to be painted boyalı 1. Daha evvel isimlerin “ çoğul yapılma kurallarında “ da incelendiği gibi isimler .sıfatlar ve fiiller düzenli ( belirli bir kurala göre türetebilen ) ve düzensiz ( belirli bir kurala göre türetilemeyip ayrı ayrı bilinmek zorunda olunan) yapıda karşımıza çıkarlar. Kasabada çok cimri biliniyor Sıfatlardan Fiil Yapılması Bilindiği gibi sıfatların çekim alması sadece “ to be “ cümlelerinde gerçekleşebilmektedir.hal Şimdi fiillerin to break to steal to marry to fry to paint broke stole married fried painted 2. Fiillerin üç hali düzenli fiillerde sonlarına ed eki almalarıyla düzensiz fiillerde ise ayrı ayrı bilinmek suretiyle kullanılırlar.

Whenever I see him. çıldırıyorum. Hayat her gün azar azar zorlaşıyor. I get crazy.She wants to get fat. Hava karardıktan sonra dışarı çıkmanı istemiyorum. Her ne zaman onu görsem. Şişmanlamak istiyor I don’t want you to go out after it gets dark. 243 . Life gets difficult every day little by little.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful