P. 1
Ders_Notları

Ders_Notları

|Views: 666|Likes:
Yayınlayan: omersin15

More info:

Published by: omersin15 on Feb 17, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. devrilme → gövdede eğilme momenti. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Kök sayısı da bunu etkiler. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır.3 – 7 arası köprü yapılabilir. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Dayanak dişlerde dönme. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. Statik Statik kurallar denince. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. kanama olur. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır.. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. kızarık. şişlik. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Ağrı olur. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir.

** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Gövdede eğilme momenti. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük.yapar. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. Devrilme yükü → Horizontal olandır.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. Krom. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. a . Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir.l / 4ε . . Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. h3 Eğilme momentini azaltmak için. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili.pallidiu. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. nikel. köprünün düz yada kavisli olması. Gövde. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. M = F. tüberkül eğimi. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. Gövde sayısı fazlaysa. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir.

Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. 2. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. Ancak 0. 3. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır.5 mm’den küçük olmamalıdır. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. Okluzal tablanın boyutu çiğneme.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Gerek anterior. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. uyum açısından önemlidir. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. 4/5 * Çapa inlay. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. statik. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Bunu engellemek için aşırı sivri.

gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. . modelaj sırasında tırnak yuvası. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . Bu nedenle düze yakın hazırlanır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. * Gerek kron içi tutucu. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. kroşe olukları. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır.5 – 2 mm. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Tek parça döküm kronda denir. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. bölümlü protezlerde gerek kron içi. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. periodontal yönden sağlıklı olur. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Estetik değildir. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Güdükler oluşturulur. Döküm yapılır. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. * Çıkarılması zordur. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. maşete alınır. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır.

gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. sinirler. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. Kısaca kaslar. kan ve lenfatik sistem.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. arkaya doğru konkavdır. fonetik. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. fibröz yapılı. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex.. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. Çiğneme Sistemi Çeneler. avasküler bir yapıdır. eklem kapsülü. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. gerek anterior. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. Fibröz kıkırdak yapılıdır. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. Köprünün esneme miktarı (D). Molar 2. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. arkası genişce. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. bu sistemleri tamamlayan yanak. dudak. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. Premolar 1. kaslar. Premolar 2. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. kemikler. dil ağız tabanından oluşur. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. eklem. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. yutma. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. yapılan . kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. yumuşak yapılar artiküler disk. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. yuvarlak. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken.

maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar.1 mm daha öndedir(%90). Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. santrik ilişki konumundan 0. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. Fonksiyonel bağlar kollateral. Kapsüler. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. temporamandibuler liga. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Temporal kemiğin çıkıntısıyla. M. Fonksiyonel bağlar. Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir.1 – 1. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. . Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. İçte horizontal. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon.’lerdir. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Bunada santrik ilişki konumu denir. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır.

Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. yukarıya uzanır. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Elevatör bir kastır. Ön lifleri vertikal. Alt sınırı) . temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Temporalis : Temporal fossada. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. arka lifleri horizontal yöndedir. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. M. Condyl boynu üzerinde arkaya. M. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. İnferior huzmeler ağız açılırken. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. orta lifleri oblik.M. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir.

K. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. IKP’den 0. gülme. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. Santrik Oklüzyon : HI.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Alt Mandibuler 1. ön hareket. Bu konumda condyl – fossa. Üst önler. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. MI. ön hareket. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir.3 – 1. Alt eklem boşluğunda. IKP Santrik İlişki : R. Metabolik ihtiyaçları karşılar. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar.7 mm. Ancak alt çenenin mimik. konuşma. eklem ligamentleri. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. lateral hareket Kapama. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. yutma. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. moların bucak oluğunda konumlanır. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. Eklem kapsülü. ön hareket. nötral durumdadır.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. geriye hareket Kapama. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama.

Bunu muflaya alıp akril teperiz. O yüzden 1. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. kopabilir. Bunun üzerine de kron kaplanır. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. alçı dökeriz. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. Kanal içine yerleştirilir.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. Mil kronla beraberdir. Buralar uygun degilse vesitbul. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. Bu kayıtların alınıp. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. . Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip.ve milli kronlar yapılır (pivo). Bu durumda pulpaya girme riski olabilir.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. indirekt yöntemi tercih ederiz. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. linguale yerleştiririz. Post. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. mine displazilerinde. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Buna post-core sistem denir. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. 2. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir.1 Arcon 2. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. ortodontik anomalilerde. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. siman. aktarılabilir. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit.

lityum. vida yivli diye sınıflandırılabilir. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. kompozit. düz yüzeyli * Paralel. oluklu * Paralel. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. Şekline Göre Postlar . Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. * Uca doğru incelen. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. enflamasyon. diş kırılabilir. apexte kist. rezin. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. vida yivli * Paralel. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Kök kırığı insidansı artar. * Dişe minimum stres iletilmlidir. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. oluklu * Uca doğru incelen. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. Kullanılan Materyale Göre Postlar . . Herhangi bir hassasiyet. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. Post Uygulanacak Dişte . granülom gibi bir patoloji olmamalıdır.

Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. Yüzey Özellikleri Oluklu. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır.) kalan kısım prepare edilir. polikarboksilat. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Çinko fosfat. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Post uzunluğu arttırılmalıdır. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır.. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Undercutlar ortadan kaldırılır.. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır.

Cingulum rest. inlay.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. karşılayıcı kol yuvası. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. 3/5 kronlar. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. 5. Kesici kenar inceyse mine fazladır. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. onlayler (metal. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). McBoyle tutucusu. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . yani supra gingival düzeyde çalışılır. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. 3/4. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. döküm.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. seramik. Kesici kenar opak görünür. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. 2. diş şeffaftır. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. kompozit. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. tesviveye. 3.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. rehber düzlem. Bakteri ve gıda retansiyonuna. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası.

Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. Nikel alaşımıysa. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir. C. A. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Deterjanlı su.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur.6.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. Altın alaşımıysa okside olmaz. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. * Diş.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. . 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı).3 – 0. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici.

Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir.Ayarlanamayan artikülatörler 2.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. Örnek. 2.Arcon .2.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur.1. Tersi ise non-arcondur.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. Eğer fossa mandibülaris üstte. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . pantografik çizimler yaptırılabilir. alçı. Açıldığında da bu değişmez.Non-Arcon 3.Arcon 2.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2.Tam Ayarlanabilen . özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. 1. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler . dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır. kombine kron-köprü yapımı.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. ZOE. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Stuart ve SAM artikülatörleridir. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. eklem başı altta ise.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler. 3.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir. Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. full ağız restorasyonları. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. sabit rehabilitasyonlar. 3. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir. yada stereografik kayıtlar alınabilir. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. 2.1. Whip-mix. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. Örnek . .

Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. matrix-patrix. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. . ön dişlerde aralanma gözlenir. Bu protezlerin parçalarına ataşman. anker. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. * Yüz arkı transferi kabul eder. primer seconder. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. sürgü. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. Örnek : K3 olgusunda. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. full ağız restorasyonu gerekliyse. planlanan okluzyon tipi. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. gibi isimler verilir. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir.

Fiziksel Faktörler : Adezyon. Sürtünmesel Retansiyon . Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. mukoza özellikleridir. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. Çürükler tedavi edilmeli. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. İki mıktatıs kullanılır.Projeksiyon üniteleri . post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. yüzey gerilimi. sürgü. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. En çok bilineni dolder bardır. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. kron boyuna bakılmalı. .Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. Yardımcı bağlantılar : Vida. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. damak formu.Bağlayıcılar . * Metal – metal * Metal . Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. *Aynı ataşman sistemleri . alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir. . * Kapalı alan . Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır.

Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .T.metal başlıklı : . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar. Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk. H.Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. I.Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : . Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Hareketlilik .Retansiyon mekanizması . 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Projeksiyon üniteleri .Resilient Barlı Bağlantılar . Sınıflandırma .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Manyetik Tutculuk 3.Ataşmanın lokalizasyonu .Sürtünme gereçleri .Hassas bağlantılı protezler.Barlı üniteler .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Vidalı üniteler .Barlı eklemler .Sürtünmesel .Sürgüler . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Rigit .Bağlayıcılar .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .

Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. li.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu.6 x 0. I veya dairesel olabilir.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0.2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici . H. dağılımı. yeri. Yani siman tuz yapısındadır. • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon. aşınma. eğimi.Sürtünmesel bağlantı . Kron içi bağlantıların kesiti T.kit kısmı ise asidiktir. malzeme torgunluğu. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında .Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . Bazıları pasta şeklinde olabilir. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. yaylı düzenekler kullanılır.Soy metalden üretilmiş .Açık alan magnet . Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir.Metal – metal (Pres stud) .Kesiti yuvarlak . Sürtünmesel retansiyon vardır. Yardımcı retantif parçalar.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı .Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında .

Kimyasal temizleme (etil asetal. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası. 48 saat sonra nötrale döner. deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . hidrofiliktirler. . tribokimyasal yöntem.Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) . H2SO4) . Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır. 21.Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) . rocotec) . Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. corrosion.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF.Metal yüzeylerin hazırlanması . Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir.siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). spectra-link) . asitleme . Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon .Pirolitik silikat kaplama (silicoater. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri. Metal yüzeyindeki etki gösterir.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması .Dayanak dişlerin hazırlanması . distile su) . pitting.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) . CaF2 Simantasyon İçin.Kimyasal (HNO3.5’tir. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. silicoater MP.

Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. dişi parça plastiktir. retansiyon derecesi ayarlanabilir. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka .Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. KI ve KII olgularında uygulanır. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. sonu serbest olgularda kullanılabilir. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. polieter esaslı. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. bağlayıcılar. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı.Kuvvet kırıcı . Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. Kron dışı bağlantılar.Ağız hijyeni yeterli değilse .Gingival papil korunmazsa . sonra ışıkla donar. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir.Serbest sonlu olgular . En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. top. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Bir başka örneği Seka’dır. lokalizasyonuna göre uygulanır. ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. çivi. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil .2 parça metal .Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. Ağızdaki dişlerin durumuna. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . sayısına.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit.

En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.Erkek metal.KII .KI. KII .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir . KIII Ancoruis . .Retansiyonu ayarlanabilir .Kuvvet kırıcı .Proprioseptif mekanizmanın korunması .Subtota olgular . KII. alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.Alveoler kemiğin korunması . çubuk.Diş etine yakın olmalı. temas etmemeli .rigit ve hareketli .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel .Kuvvet kırıcı . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar .. Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. bar .Dişi parça değiştirilebilir .Overprotezler Avantajları . Başka bir örnek de Kothermandır.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır.Yay destekli . KIII Dalla Bona (Dalbo) .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi . Dişi plastik . .Erkek parça değiştirilebilir .Erkek parça değştirilebilir. Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır. Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur.Vertikal boyut yetersizse .bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır. Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie. KII.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber .Bucco-lingual mesafe azsa . İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. Pozitif parça= stud kök üzerinde.KI. Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır.Kuvvet kırıcı VarioSoft .hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde. dişi parça hareketli protez üzerindedir.Bevel-shoulder yada chambher basamak .Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde. Riegel Blok .Retansiyon ayarlanabilir . çivi.Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.KI. overlay) denir. Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir. KII ASC52 .Topuz.Protezde retansiyon ve stabilite .KI. estetik avantajlar sağlanmış olur.Bağlantı dişin tepe noktası hizasında .Periodontal sağlık .2 parçada metal .Belli bir miktar hareketlilik var .subtotal olgularda . Pozitif parça metal. kolay adapte olunabilir. dişi parça plastik olabilir.

Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman . .Giriş yolu ayarlanabilir . .Mukostatik ölçü .Estetik .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .İnterokluzal mesafede sorunlar .Laboratuar bağımlılığı az .Erkek parça post üzerinde .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir. En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Çürük .Uygulaması kolay ve çabuk .Retansiyonu ayarlanamaz .İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Aşırı kontur oluşumu .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.Undercutlar .Subtotal olgular . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Erkek parça post(pivo) üzerinde .Rorasyonu önlemek için.Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Beş ayrı açıda erkek parça .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .

doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. kaybolan estetik.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. Hastanın genel sağlık durumu.Sindirimsel tip hastalar 4.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. Dişler arası ilişkiler (kapanış). alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. ağrılı bölge. 1. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır. cep derinliği değerlendirilir. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. lüksasyon olup olmadığı incelenir. Hasta Muayenesi 1. Hastadan öncelikle anamnez alınır.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. kullandığı ilaçlar. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. Dişler.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler.Kassal tip hastalar 2. sond. mukoza ayna.. kızarıklık. duygusal açıdan stabil olmayan. müracaat nedenini isteklerini. Şişlik.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. Daha önceki tedaviler ve sonuçları.köprü) → Hareketli (Total.Diş Kesimi 2. hastanın beklentileri öğrenilir. protezleriyle ilgili vurukları. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. sert ve yumuşak damak. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . Hastanın yüz şekli de önemlidir. Hekime saygılı. . önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. diş eksikliğini tamamlamak. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. genel sağlık problemleri olan. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. ağız hijyeni iyi olmayan. diş eti.Solunumsal tip hastalar 3. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. presel yardımıyla incelenir. kaybolan estetiği iade etmek için. Sonra intraoral muayene yapılır.Acil muayene 3. ağız tabanı. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir.Tam muayene 2. yeterli fonksiyonu sağlamak için. Klinik Muayene : External muayene yapılır.2. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. Diş eti çekilmesi.

Ölçü nemli ortamda bekletilir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. tükürük. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. . Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Artık siman bırakılmamalıdır. Akrilikten (metilmetakrilat). Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Öncelik problemli bölgededir. Çünkü hasta ağzında canlı dokular.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Böyle hazırlanan geçicilerde. bel. sırt. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Sonra kesim yapılır. . Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. dil. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. çeşitli metallerden (Al. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. Alçı model elde edilir. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. temdent . dişeti mevcuttur. Polikarbonat kronlar fabrikasyon.2 – 0. . Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. özel setleri olan. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Ancak kendi boyun. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir.Kolay temizlenebilir olmalı . Cu. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir.. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. Zn.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır.

Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir.4. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Sağ arkada oturulursa. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. O2 ‘li suyla silinip kurutulur.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. İndirekt yöntem ile çalışılır. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. omuz. hekimin sandalyesinde. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. örtücü. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. Baş düzdür. Simanın koruyucu. 2 konumda çalışılabilir.5. Çene yukarıya kaldırılmıştır. Işık. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. 3. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. İdeali. . tabanları yere basarak. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. baş sağa döndürülür. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. sağ elle işlem yapılır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Ayrıca indirekt görüş de sağlar .

Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . Servikalde tam adapte olmayabilir. Simanın kıvamı çok önemlidir. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. hastaya ağzı kapattırılır. Barlı Bağlantılar (Devamı) . * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. . Servikal adaptasyonu incelenir. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir.Splintlemede . Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. 3. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. Böylece yük azalır. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. kesiti armut . ağrıya neden olur. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır. karıştırma süresi. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. kırılganlığı artar. 5. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. 2. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. lateral hareketlere direnç artar. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. 1 dk kadar yapılıp. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. 4. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. kızarıklığa. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda .Dişleri veya kökleri bağlarlar . okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır.

Primer . yy’da kullanılmaya başlanmıştır.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır.Sekonder . Dişler. Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.İç kron .Matris .Primer .seconderarası sürtünme yüzeyidir. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar. Bu protezler 19.Orta kısa . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir. .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler . ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4. Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez . Hazırlanan başlıklar .Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap . Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.Orta .Kısa .Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır.65 mm ve 3. Amaç retansiyonu arttırmaktır.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir. Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır.Alt yapı . Başlıca Endikasyonları .Uzun olabilirler.

Yutkunarak. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. .1 – 1. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. vertikal boyut. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Seconderler ana protezle bağlanır. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Bu durum incelenmelidir.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Nedeni belli olmayan diş. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir.Özel metal alaşımları gerektirir. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. kron/kök oranları. Dişli provadan sonra protez bitirilir.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler.kas. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. Ağızdaki aşınmış. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. . sayısı. 1. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. bu model üzerinde. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır.Özel labavatuar teknikleri gerekir. lateral hareketler yaptırılıp bakılır.yararlıdır.Overbite’da kontrendikedir. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. yapamadığı kontrol edilir. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. . Kapanış alıp diş dizimi yapılır. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. Tekrar ölçü alınıp. . ağzın kapatılması söylenir. Protrüzyon. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Yapımıda. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. Yapılan provada önce primer. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. posterior disklüzyon okluzyonu. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir.

Bu okluzyonda dişler sadece max. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip. proximal kontakt .diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. Rehberlik ön dişlerdedir. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) .Max. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir.Yeterli ve gerekli kron konturları. 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. Horizontal yükler hemen hemen yoktur.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu .Tüberkül – fossa ilişkisi . Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon.Minimum kas kuvveti. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. artikülatöre taşınır.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı .IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . . Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız. Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. İnterkuspitasyon santrik ilişkide .1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır. maximum etkinlik .

Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2.Preparasyon : 1.Renk (hatayı kabul etmez) .Mine defektleri (hipoplazi.Frajilite .Diastema .pipo ısırma) Avantajları .enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .unfilled resin (baülayıcı) .Renk .Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir.etched enamel . Mine düzeyindedirler .3-0.Malpozisyon . 5.Duyarlı teknik gerektirir .silane .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir. External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur. (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır. 4.malformasyonlar) .devitalizasyon. 6.Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Diskolorasyon (ilaç.MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Onarım güçlüğü (hatta imkansız) . Endikasyonları .senilite) .Yetersiz restorasyon .Uygun ve yeterli mine bulunmaması .Zaman .Maloklüzyon . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .iğne.Finansman .Bağ dayanımı .Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.etchedporcelain laminate .Aşınma Kontrendikasyon . .Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.floroz. Aproximaller.Kötü alışkanlıklar (kalem.Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.

3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir. Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.inceltilmiş kesici kenar 2.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır. İpler çıkartılır. Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir. kullanımı kolay. Daha fazla dayanıklılık sağlar.kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Asitleme ( %95 veya %4.Silanlama . Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. boyutsal değişikliğe uğrar.Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . . Estetik değildir. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) . 4.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) . 1.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip.Arayüz değimleri .c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür. diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.Kompozitler ve türevleri .İpler yerleştirilir .Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) . Oynamamalı ve sallanmamalı) .Seramik döküm (dicor.Form . Çünkü dişe tam yapışmasını engeller. d) Kesici kenar prepare edilir.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir . ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir.Amalgam . Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır.9 ile 2 dk) .Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir.Renk seçimi yapılır.CAD\CAM – kopya frez 6. uzn ömürlüdür. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip.Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) . bozulmaz.İnternal uyum (rest.Kesici kenar eğimi 3.Kron – köprü . ucuzdur.Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .Kurutma .Uyulmam . fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması . (örgülü ipler tercih edilir) 2. 5. 3.Laminalar . mum modelaj hazırlanır.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları . diş ve .Yöntemler .

Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur. Rengi kötü . hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. ışık geçirgenliği doğala çok yakın. hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir.Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . Bu restorasyonun adı ONLEY olur.Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .Aşınmaya dayanıklı . Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı.Metal alt yapılı 2.Antagonistte porselen restorasyon varsa . maliyeti yüksek.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız. korozyona uğar.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. 2 yöntemle uygulanı . sağlam.işlenmesi kolay.Direkt yöntemle .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda . . Amalgama göre yapımı daha zor. diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.Prensipleri * 1.Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır. antibiyotikleri inhibe eder. galvanik akım yaratır. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .Periodontal sağlık. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. Kompozit : Renk uyumu iyidir.Radyodens - .Avantajları .Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler .civa içermez.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde . daha az plak retansiyonu olur . konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. civa toksitesi var. Bunu önlemek için .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .kalan diş dokularını destekler.Renk uyumu .5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Kontrendikasyonları . fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi.

Pahalıdır . Toplumun %20’sinde rastlanır.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok . eklem.Kaide Materyali Cis .CAD\CAM (cerac. Sinüzit Atipik nevralji. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir.Pulpal taban iki şekilde olabilir.Dezavantajları . .Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir .Yöntemler . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) .Seramik Döküm (Dicor. boyna vuran ağrıları olan. TME. Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur.) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle. başa. çene. eklem bağları. dişler.In Cerom) .Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Seramik presleme (IPS Empress) . Çiğneme kaslar. camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. Çiğneme sistemi. Eklem bölgesinde. çene. çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. . 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. eklem ligamentleri .Yapılması zor ve zahmetli . çiğneme kasları.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir.Refrakter day (HiCerom. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir.. sinirler.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok . dişler. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur .Cerapearl) . dil.

Karşı siş uzayabilir. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. bilinçli ve kontrollüdür. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur.TME rahatsızlıkları . çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). Örneğin . Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. dişlerde aşınmalara.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. TME.. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. boyun.Eklem içi bozukluklar 3. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır.disk sıkışır. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde .

Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. ağzın uzun süre açık kalması.Omuz.İç pterygoid .Dış pterygoid .moyun kaslarında Daire şeklinde. yüksek dolgu.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar.(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker).Masseter . Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S. enseye. travma. Sistemik Fak. parafonksiyon. tatamlanmamış ortodontik tedavi. gergin ağrılıdır. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. hatakı restorasyon. kaslardaki spazmlar (başa vuran. sert. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. hassas. sistemik rahatsızlıklar. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar.Okluzal faktörler . Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) .Sternocleidomastoideus .Emosyonel stres .S.Temporal . . Kassal Rahatsızlıklar . kapanış bozuklukları. Lokal Kas Ağrısı (non-enf.stres. Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir.

çene hareketlerinde kısıtlılık. pisikolojik problemler. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş .Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. yüzde ödem. hipertrofi. uyku bozuklukları. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. hassasiyet. spazm. baş ağrısı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->