P. 1
Ders_Notları

Ders_Notları

|Views: 459|Likes:
Yayınlayan: omersin15

More info:

Published by: omersin15 on Feb 17, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. Ağrı olur. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. kızarık. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. devrilme → gövdede eğilme momenti. Dayanak dişlerde dönme. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Kök sayısı da bunu etkiler. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir.. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. Statik Statik kurallar denince. şişlik. kanama olur. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır.3 – 7 arası köprü yapılabilir. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi.

Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır.yapar. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Krom. . h3 Eğilme momentini azaltmak için. nikel. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. Gövdede eğilme momenti. a . ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır.l / 4ε . platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır.pallidiu. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. Gövde. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. Gövde sayısı fazlaysa. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. köprünün düz yada kavisli olması. Devrilme yükü → Horizontal olandır. tüberkül eğimi. M = F. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir.

5 mm’den küçük olmamalıdır. Bunu engellemek için aşırı sivri.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. 2. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. statik. Ancak 0. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. uyum açısından önemlidir. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Gerek anterior. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. 3. 4/5 * Çapa inlay. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir.

non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Güdükler oluşturulur. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. * Gerek kron içi tutucu. periodontal yönden sağlıklı olur. Tek parça döküm kronda denir. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. modelaj sırasında tırnak yuvası. kroşe olukları. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. bölümlü protezlerde gerek kron içi. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. Döküm yapılır. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. . Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. * Çıkarılması zordur. maşete alınır. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır.5 – 2 mm. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. * Estetik değildir.

yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. Köprünün esneme miktarı (D). Kısaca kaslar. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca.. eklem. yapılan . dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. bu sistemleri tamamlayan yanak. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. arkaya doğru konkavdır. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. dudak. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. fonetik. kaslar. arkası genişce. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. yuvarlak. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Fibröz kıkırdak yapılıdır. Çiğneme Sistemi Çeneler. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. avasküler bir yapıdır. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. Premolar 2. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. kemikler. Molar 2. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. kan ve lenfatik sistem. gerek anterior. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. dil ağız tabanından oluşur. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. Premolar 1. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst).Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. eklem kapsülü. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. fibröz yapılı. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. yumuşak yapılar artiküler disk. yutma. sinirler. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar .

Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. Kapsüler. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. Fonksiyonel bağlar. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. . Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. temporamandibuler liga.1 mm daha öndedir(%90). Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. santrik ilişki konumundan 0. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. İçte horizontal. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar.’lerdir. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. M. Fonksiyonel bağlar kollateral. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla.1 – 1. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. Bunada santrik ilişki konumu denir. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları .

Elevatör bir kastır. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır.M. M. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. İnferior huzmeler ağız açılırken. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. arka lifleri horizontal yöndedir. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. M. Ön lifleri vertikal. orta lifleri oblik. Condyl boynu üzerinde arkaya. Alt sınırı) . yukarıya uzanır. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. Temporalis : Temporal fossada. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder.

geriye hareket Kapama. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar.7 mm. Bu konumda condyl – fossa. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . eklem ligamentleri. kas ve ligamentlerden gerilimsiz.K. Eklem kapsülü. Alt eklem boşluğunda. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. Üst önler. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. Santrik Oklüzyon : HI. konuşma. IKP Santrik İlişki : R. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. Metabolik ihtiyaçları karşılar. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. ön hareket. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. MI. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. moların bucak oluğunda konumlanır.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. IKP’den 0. ön hareket. gülme. Alt Mandibuler 1. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür.P ( Retral kontakt konumu) RKP. ön hareket.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . lateral hareket Kapama. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. nötral durumdadır. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Ancak alt çenenin mimik. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. yutma. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur.3 – 1. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon.

core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. Buralar uygun degilse vesitbul. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. aktarılabilir. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Bu kayıtların alınıp. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. ortodontik anomalilerde. alçı dökeriz. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. mine displazilerinde. . Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. linguale yerleştiririz. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. siman.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. O yüzden 1. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Buna post-core sistem denir. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3.ve milli kronlar yapılır (pivo). Post. Mil kronla beraberdir. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. 2. Bunun üzerine de kron kaplanır. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. kopabilir.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz.1 Arcon 2. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. Kanal içine yerleştirilir. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. indirekt yöntemi tercih ederiz. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Bunu muflaya alıp akril teperiz.

lityum. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. kompozit. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. rezin. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. vida yivli diye sınıflandırılabilir. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. düz yüzeyli * Paralel. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Şekline Göre Postlar . vida yivli * Paralel. Kullanılan Materyale Göre Postlar . Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Kök kırığı insidansı artar. * Dişe minimum stres iletilmlidir. . apexte kist. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. enflamasyon. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. oluklu * Uca doğru incelen. Post Uygulanacak Dişte . Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. oluklu * Paralel. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Herhangi bir hassasiyet. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. * Uca doğru incelen. diş kırılabilir. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır.

Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Yüzey Özellikleri Oluklu. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. polikarboksilat. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir.. Undercutlar ortadan kaldırılır..) kalan kısım prepare edilir. Post uzunluğu arttırılmalıdır. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Çinko fosfat.

restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. inlay. Kesici kenar inceyse mine fazladır. McBoyle tutucusu. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. 2. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. rehber düzlem.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. döküm. yani supra gingival düzeyde çalışılır. 3. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. kompozit. Kesici kenar opak görünür. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. karşılayıcı kol yuvası. tesviveye. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. Bakteri ve gıda retansiyonuna. onlayler (metal. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. seramik.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). Cingulum rest. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. diş şeffaftır. 3/5 kronlar. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. 3/4.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. 5. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir.

** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur.6. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . * Diş. C. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. Nikel alaşımıysa. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. Deterjanlı su.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. A. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. . asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. Altın alaşımıysa okside olmaz. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir.3 – 0. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir.

dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. 3.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. full ağız restorasyonları. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . 3. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. 1.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. ZOE. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur.1. 2. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. yada stereografik kayıtlar alınabilir. Örnek. Tersi ise non-arcondur.2. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. kombine kron-köprü yapımı. Eğer fossa mandibülaris üstte. Açıldığında da bu değişmez. Örnek . Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. pantografik çizimler yaptırılabilir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler. .Arcon 2. Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Whip-mix. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir.Tam Ayarlanabilen . Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler .Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır.Ayarlanamayan artikülatörler 2. 2.Arcon . Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. alçı. sabit rehabilitasyonlar.Non-Arcon 3. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir. Stuart ve SAM artikülatörleridir. eklem başı altta ise. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1.1. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum.

K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. Örnek : K3 olgusunda. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. sürgü. ön dişlerde aralanma gözlenir. full ağız restorasyonu gerekliyse. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. planlanan okluzyon tipi. anker. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. . Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Bu protezlerin parçalarına ataşman. matrix-patrix. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. * Yüz arkı transferi kabul eder. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. gibi isimler verilir. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. primer seconder. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir.

Çürükler tedavi edilmeli. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. En çok bilineni dolder bardır. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. yüzey gerilimi. damak formu.Projeksiyon üniteleri . * Metal – metal * Metal . Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. Fiziksel Faktörler : Adezyon. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Sürtünmesel Retansiyon . atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. Yardımcı bağlantılar : Vida. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Anatomik Faktörler : Alveoler kretler.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. . Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. *Aynı ataşman sistemleri . İki mıktatıs kullanılır. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. mukoza özellikleridir. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. sürgü. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir.Bağlayıcılar . .plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. * Kapalı alan . Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. kron boyuna bakılmalı.

Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2. H.Barlı eklemler . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Manyetik Tutculuk 3. Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk.Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Rigit .Projeksiyon üniteleri .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Retansiyon mekanizması .Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Hassas bağlantılı protezler.Bağlayıcılar .Sürtünmesel . Sınıflandırma . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Ataşmanın lokalizasyonu .Resilient Barlı Bağlantılar .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : .Sürgüler . I.Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .metal başlıklı : .Barlı üniteler .T.Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Sürtünme gereçleri .Vidalı üniteler .Hareketlilik .

Metal – metal (Pres stud) .kit kısmı ise asidiktir.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . Yani siman tuz yapısındadır. I veya dairesel olabilir. yeri. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. aşınma. eğimi. H. Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). Kron içi bağlantıların kesiti T.Soy metalden üretilmiş .6 x 0. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir.2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması.Sürtünmesel bağlantı . dağılımı.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı .yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir. Sürtünmesel retansiyon vardır. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici . Bazıları pasta şeklinde olabilir. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . yaylı düzenekler kullanılır.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında .Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir. • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Açık alan magnet .Kesiti yuvarlak . Yardımcı retantif parçalar. li. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . malzeme torgunluğu.

corrosion.Kimyasal temizleme (etil asetal. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması .aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. tribokimyasal yöntem. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. CaF2 Simantasyon İçin.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon . . Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. pitting. H2SO4) . Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) .Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) .Dayanak dişlerin hazırlanması . rocotec) .siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) . 21. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon. spectra-link) .Metal yüzeylerin hazırlanması . Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde.5’tir.Pirolitik silikat kaplama (silicoater. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası. Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. distile su) . Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri. Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir.Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . silicoater MP. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması .Kimyasal (HNO3. asitleme . hidrofiliktirler. Metal yüzeyindeki etki gösterir. 48 saat sonra nötrale döner.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond.

kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. Kron dışı bağlantılar. top.Gingival papil korunmazsa . Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları .- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. çivi.Serbest sonlu olgular . sonra ışıkla donar. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. KI ve KII olgularında uygulanır. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk.Ağız hijyeni yeterli değilse .Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. Bir başka örneği Seka’dır. lokalizasyonuna göre uygulanır. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları .2 parça metal . 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. sonu serbest olgularda kullanılabilir.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır.Kuvvet kırıcı . polieter esaslı. ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. retansiyon derecesi ayarlanabilir.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . sayısına. Ağızdaki dişlerin durumuna. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. bağlayıcılar. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. dişi parça plastiktir. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir.

Dişi parça değiştirilebilir . kolay adapte olunabilir.Vertikal boyut yetersizse .Belli bir miktar hareketlilik var .subtotal olgularda . overlay) denir..Bağlantı dişin tepe noktası hizasında . Başka bir örnek de Kothermandır. KII ASC52 . KII. Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.2 parçada metal . Pozitif parça metal. Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir. KIII Ancoruis .rigit ve hareketli . İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar .Overprotezler Avantajları . alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.KI.hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde.KI.Kuvvet kırıcı . protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur. Riegel Blok .Alveoler kemiğin korunması .Topuz.KI.Kuvvet kırıcı VarioSoft .Subtota olgular . temas etmemeli .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel . dişi parça plastik olabilir.Bucco-lingual mesafe azsa .Erkek metal.Retansiyon ayarlanabilir .Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır.Kuvvet kırıcı . Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie. KII .Erkek parça değştirilebilir.Periodontal sağlık .Erkek parça değiştirilebilir .KI. Pozitif parça= stud kök üzerinde. bar . çivi. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde. . estetik avantajlar sağlanmış olur.En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir. .Diş etine yakın olmalı. KII. KIII Dalla Bona (Dalbo) . çubuk.Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir .Endodontik tedavi sonrası post ile beraber . Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır.Protezde retansiyon ve stabilite .KII . dişi parça hareketli protez üzerindedir.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.Retansiyonu ayarlanabilir .Bevel-shoulder yada chambher basamak .Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi . Dişi plastik .Proprioseptif mekanizmanın korunması .Yay destekli .bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır. Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture.

Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Undercutlar .Çürük .Mukostatik ölçü .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur. .İnterokluzal mesafede sorunlar .Uygulaması kolay ve çabuk .Erkek parça post üzerinde . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Erkek parça post(pivo) üzerinde .Subtotal olgular .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Estetik .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman . Bu bar fabrikasyonda olabilir. .Rorasyonu önlemek için.- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Beş ayrı açıda erkek parça .Aşırı kontur oluşumu . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Retansiyonu ayarlanamaz .İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Laboratuar bağımlılığı az .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Giriş yolu ayarlanabilir .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .

sond.Acil muayene 3. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. müracaat nedenini isteklerini. ağız hijyeni iyi olmayan. genel sağlık problemleri olan. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Hekime saygılı. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek. kaybolan estetiği iade etmek için.Tam muayene 2. Şişlik. sert ve yumuşak damak.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. presel yardımıyla incelenir. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır.köprü) → Hareketli (Total. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. kaybolan estetik. Dişler. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. Hasta Muayenesi 1. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. lüksasyon olup olmadığı incelenir. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. protezleriyle ilgili vurukları. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa.. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . . hastanın beklentileri öğrenilir. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. ağrılı bölge.Sindirimsel tip hastalar 4.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın.Diş Kesimi 2. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. diş eksikliğini tamamlamak. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. Hastanın yüz şekli de önemlidir. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. Diş eti çekilmesi.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. diş eti.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. ağız tabanı. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. duygusal açıdan stabil olmayan. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. yeterli fonksiyonu sağlamak için. cep derinliği değerlendirilir. 1. kullandığı ilaçlar. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. Sonra intraoral muayene yapılır. mukoza ayna.Kassal tip hastalar 2. Hastanın genel sağlık durumu.2. Hastadan öncelikle anamnez alınır. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. kızarıklık. Klinik Muayene : External muayene yapılır.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir.Solunumsal tip hastalar 3.

Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. . Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. sırt. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır.Kolay temizlenebilir olmalı . Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. Ancak kendi boyun. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. . Polikarbonat kronlar fabrikasyon. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Ölçü nemli ortamda bekletilir. Zn. Öncelik problemli bölgededir. . Akrilikten (metilmetakrilat).Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Böyle hazırlanan geçicilerde. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Artık siman bırakılmamalıdır. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar.. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. dişeti mevcuttur. Alçı model elde edilir. temdent . dil. özel setleri olan.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Sonra kesim yapılır. tükürük. bel. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır.2 – 0. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. çeşitli metallerden (Al. Cu. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir.

İndirekt yöntem ile çalışılır. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. Baş düzdür. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. örtücü. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Simanın koruyucu. tabanları yere basarak. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak.4. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. sağ elle işlem yapılır. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. hekimin sandalyesinde. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. baş sağa döndürülür. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. İdeali.5. Çene yukarıya kaldırılmıştır. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sağ arkada oturulursa. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. 2 konumda çalışılabilir. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. omuz. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. 3. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. . Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Işık. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır.

Servikalde tam adapte olmayabilir. Eğim arttıkça tutuculuk azalır.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. ağrıya neden olur. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür.Splintlemede . 2. . Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. 4.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. 5. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Simanın kıvamı çok önemlidir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. * Uzun kavisli barlar endike değildir. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. 1 dk kadar yapılıp. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda .Dişleri veya kökleri bağlarlar . hastaya ağzı kapattırılır.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. lateral hareketlere direnç artar. kırılganlığı artar. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. 3. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. kesiti armut . Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. karıştırma süresi.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Barlı Bağlantılar (Devamı) . Böylece yük azalır. kızarıklığa. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Servikal adaptasyonu incelenir.

Hazırlanan başlıklar . Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Primer . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar. Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda .Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Orta . ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler. yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır. . Başlıca Endikasyonları .Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar.Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Alt yapı .Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler .Sekonder . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir. Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir.6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Dişler. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir. Bu protezler 19.65 mm ve 3.Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .İç kron .Matris . Amaç retansiyonu arttırmaktır.Primer .Uzun olabilirler.Kısa .seconderarası sürtünme yüzeyidir.Orta kısa . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .Primer – seconder arası ajuste adaptayon .Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4.Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.

Tekrar ölçü alınıp. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar.Özel labavatuar teknikleri gerekir.yararlıdır. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. ağzın kapatılması söylenir. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. Kapanış alıp diş dizimi yapılır.Özel metal alaşımları gerektirir. kron/kök oranları. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. . Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Yapımıda. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. bu model üzerinde. Seconderler ana protezle bağlanır. sayısı.kas. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. Ağızdaki aşınmış. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir.1 – 1. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Protrüzyon. posterior disklüzyon okluzyonu. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. Bu durum incelenmelidir. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. Yapılan provada önce primer. . yapamadığı kontrol edilir. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. Yutkunarak. Nedeni belli olmayan diş. Dişli provadan sonra protez bitirilir. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. 1. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : .Overbite’da kontrendikedir. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . . primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. . vertikal boyut.

proximal kontakt .diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. artikülatöre taşınır.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Rehberlik ön dişlerdedir.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. Bu okluzyonda dişler sadece max. Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır.Minimum kas kuvveti. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız. Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip. 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır.Yeterli ve gerekli kron konturları. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. . Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır.Max.Tüberkül – fossa ilişkisi .Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. maximum etkinlik . Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur.

iğne.Maloklüzyon .Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2. (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.pipo ısırma) Avantajları .Renk (hatayı kabul etmez) .MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.unfilled resin (baülayıcı) .Frajilite .Malpozisyon .Finansman .Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir. .etched enamel .Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .senilite) .Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.silane .malformasyonlar) .Aşınma Kontrendikasyon .Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.Kötü alışkanlıklar (kalem.6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .etchedporcelain laminate . 5. Mine düzeyindedirler .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Diskolorasyon (ilaç.Preparasyon : 1. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.LVS ( Laminate veneer set) : cement 1. Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.3-0. 4.Yetersiz restorasyon . 6.Uygun ve yeterli mine bulunmaması .MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.Diastema .enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .Duyarlı teknik gerektirir .Mine defektleri (hipoplazi.Renk .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir.devitalizasyon.Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.floroz. Aproximaller.Bağ dayanımı .Zaman .Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler. Endikasyonları .

Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.İpler yerleştirilir .Kompozitler ve türevleri .Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir .Laminalar .İnternal uyum (rest.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır. 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir. 3.Amalgam . ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar . fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır.Uyulmam .Arayüz değimleri . d) Kesici kenar prepare edilir. ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması .Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir. boyutsal değişikliğe uğrar.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları . 1.Seramik döküm (dicor.Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip. Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. Daha fazla dayanıklılık sağlar.Kurutma .Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) .Kesici kenar eğimi 3.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Renk seçimi yapılır. ucuzdur. uzn ömürlüdür.Asitleme ( %95 veya %4. 4.9 ile 2 dk) . Estetik değildir.CAD\CAM – kopya frez 6. (örgülü ipler tercih edilir) 2. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir. Oynamamalı ve sallanmamalı) . İpler çıkartılır.Yöntemler .Kron – köprü . mum modelaj hazırlanır.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır. .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) .Form . bozulmaz.Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) . kullanımı kolay. diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip.Silanlama .inceltilmiş kesici kenar 2.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) .Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . Çünkü dişe tam yapışmasını engeller. diş ve .kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir. 5.

Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur.işlenmesi kolay. konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. civa toksitesi var.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız.Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.Aşınmaya dayanıklı .Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa . daha az plak retansiyonu olur . Bunu önlemek için . Rengi kötü . galvanik akım yaratır. diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir. Bu restorasyonun adı ONLEY olur.civa içermez.Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . sağlam.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. Amalgama göre yapımı daha zor. maliyeti yüksek. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. korozyona uğar. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley . hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir. 2 yöntemle uygulanı .kalan diş dokularını destekler.Prensipleri * 1. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. .Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.Kontrendikasyonları . Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı.Radyodens - .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda .Renk uyumu .Periodontal sağlık. Kompozit : Renk uyumu iyidir.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde .Direkt yöntemle .Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler . ışık geçirgenliği doğala çok yakın.Avantajları . fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. antibiyotikleri inhibe eder.Metal alt yapılı 2.Antagonistte porselen restorasyon varsa .5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).

çene. çiğneme kasları. Çiğneme kaslar. .Kaide Materyali Cis . sinirler. Toplumun %20’sinde rastlanır.) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. eklem. TME.Seramik presleme (IPS Empress) . dişler. Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur. Çiğneme sistemi.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok .Dezavantajları . kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir. dil. . eklem bağları.Pahalıdır . camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir.Refrakter day (HiCerom. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı.CAD\CAM (cerac. boyna vuran ağrıları olan. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir. çene. • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) .Yapılması zor ve zahmetli .Yöntemler . dişler. Sinüzit Atipik nevralji.Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Tüberküllerin örtülmesine gerek yok . başa. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir.In Cerom) ..Cerapearl) .Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir . Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir.Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) .Pulpal taban iki şekilde olabilir. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. eklem ligamentleri . Eklem bölgesinde.Seramik Döküm (Dicor.

Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır.. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur.Eklem içi bozukluklar 3. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer.disk sıkışır. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. Örneğin . yüksek dolgulardaki prematür konkakt . alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. bilinçli ve kontrollüdür.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde . Karşı siş uzayabilir. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. boyun.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler.TME rahatsızlıkları . Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. TME. dişlerde aşınmalara. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş.

Lokal Kas Ağrısı (non-enf.(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker). * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. enseye. Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı. Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı.S. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler.Dış pterygoid . travma.Sternocleidomastoideus .İç pterygoid .moyun kaslarında Daire şeklinde. kaslardaki spazmlar (başa vuran. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) .Masseter . Sistemik Fak.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. parafonksiyon. hatakı restorasyon.Temporal . yüksek dolgu.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. kapanış bozuklukları. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. ağzın uzun süre açık kalması.Omuz.stres. sistemik rahatsızlıklar. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. . sert. gergin ağrılıdır. hassas. tatamlanmamış ortodontik tedavi. Kassal Rahatsızlıklar . Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S.Okluzal faktörler .Emosyonel stres .

pisikolojik problemler. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon .Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. hassasiyet. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. çene hareketlerinde kısıtlılık. baş ağrısı. yüzde ödem. uyku bozuklukları. spazm. hipertrofi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->