T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 963 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 532

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
Yazarlar: Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ
(Ünite 5, 14, 15, 16, 17)

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN
(Ünite 1, 2, 3, 4, 10)

Doç.Dr. Nurten ERDOĞAN
(Ünite 6, 7)

Doç.Dr. Kerim BANAR
(Ünite 8, 9)

Yrd.Doç.Dr. Saime ÖNCE
(Ünite 11, 12, 13)

Editör: Doç.Dr. Kerim BANAR

Ünite: 1-17

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: 21

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesi'ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 1996 by Anadolu University
All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN

ISBN 975 - 492 - 697 - 2

Baskı

Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde ............ adet olarak basılmıştır. ESKİŞEHİR, ...... 1998

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ KİTABA İLİŞKİN xiii xiv 1 2 2 3 5 6 7 7 8

ÜNİTE 1

Sistem Kavramı ve Bilgi İşleme
GİRİŞ VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 2

Bilgi Sistemi Teknolojisi
BİLGİ İŞLEMEDE BİLGİSAYARLAR BİLGİSAYARLAR TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE) PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ

10 11 11 12 18 20 23 23 24

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 3

Veri Düzenlemesi ve Yapılandırılması
BİLGİSAYAR İLE BİLGİ İŞLEMEDE VERİ DÜZENLENMESİ VE YAPILANDIRILMASI VERİ DÜZENLEMESİ VERİ YAPILANDIRILMASI KÜTÜK DÜZENLEME

26 27 27 28 31 31 32 33

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

iii

ÜNİTE 4

Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri
GİRİŞ YIĞIN İŞLEME SİSTEMLERİ (BATCH PROCESSING SYSTEMS) ÇEMRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ VERİ TABANI DİĞER SİSTEMLER

34 35 36 38 41 43 43 44 45

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 5

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı
BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri Temel Yönetim Bilgi Sistemleri Üretim Bilgi Sistemi Pazarlama Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı Kayıt Sınıflandırma Hesaplama Özetleme Saklama Canlandırma Çoğaltma İletme Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri Personel Haberleşme Araçları Donanım Raporlar Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri

46 47 47 49 50 50 50 50 51 52 54 55 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 61 61 62

iv

Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler

63 64 65

Özet Sorular

ÜNİTE 6

Gelir Döngüsü
GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Kodlar VERİ TABANI Ana Kütükler Müşteriler Ana Kütüğü Alacak Hesapları Ana Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü Açık Satış Emirleri Kütüğü İşlem Kütükleri Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü Referans ve Tarih Kütükleri SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ Satış Emirleri Kredi İşlemleri Depo Nakliye Faturalama ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMLERİ NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ Kredili Satışların İşlenmesi Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR

66 67 67 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 74 77 79 80 80

Özet Sorular

ÜNİTE 7

Harcama Döngüsü
GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Kodlar v

82 83 83 84

VERİ TABANI Ana Kütükler Satıcılar Ana Kütüğü Satın Alma Emirleri Ana Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü Açık Fiş Kütüğü İşlem Kütükleri Teslim Alma Raporları Kütüğü Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü Tarih ve Referans Kütükleri Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi Teslimalma İşlemlerinin İşlenmesi Borç Hesapları Kayıt Süreci Nakit Ödemeler İşleme Sistemi İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLARI 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 88 89 89 91 92 93 95 95 96 Özet Sorular ÜNİTE 8 Üretim Döngüsü GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER VERİ TABANI Malzeme Stokları Ana Kütüğü Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü Mamul Stokları Ana Kütüğü Açık Üretim Emirleri Kütüğü Ürün Ağacı Kütüğü Diğer Kütükler ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ Siparişin Alınması Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi vi 98 99 99 103 103 104 105 105 105 106 106 107 108 110 .

RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR 112 113 114 Özet Sorular ÜNİTE 9 Diğer İşleme Döngüleri BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ Veri Kaynakları ve Girdiler Veri Tabanı Bordro ve Personel İşlemleri İşleme Sistemi Bilgisayar Destekli İşleme Sistemleri İşlemsel ve Yönetsel Raporlar MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ Veri Kaynakları ve Girdiler Veri Tabanı Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü Maddi Duran İşlem Ana Kütüğü Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi İşlemsel ve Yönetsel Raporlar 116 117 117 119 120 123 123 125 126 127 128 128 128 128 130 131 Özet Sorular ÜNİTE 10 Kaydetme ve Raporlama Döngüsü GİRİŞ İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Belgeler VERİ TABANI Büyük Defter Ana Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Bütçe Ana Kütüğü Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü KAYDETME DÖNGÜSÜ RAPORLAMA DÖNGÜSÜ Raporlama İşlemleri İşleme Süreci 133 134 135 136 137 140 140 141 141 141 141 141 142 144 144 vii .

Özet Sorular 145 146 ÜNİTE 11 Veri Tabanı Sistemleri GİRİŞ VERİ TABANI YAKLAŞIMI Fazla Veri Kullanımı Veri Tutarsızlığı Veriye Erişememe Esnek Olmama VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ Veri Bağımsızlığı Veri Standartlaştırması Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması Veri Bütünleştirilmesi Ortak Veri Kullanımı Merkezi Veri Yöntemi VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI Maliyetli Olması Başlangıçtaki Direnmeler Özen Gereksinimi VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VTYS'nin Çevresi VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS) Veri Tanımlama Dili (VTD) Veri Sözlüğü Veri Manipülasyon Dili Veri Sorgulama Dili Rapor Yazıcı Ekran Biçimleyici Ana Dil Arabirimi Hizmet Yazılımları Güvenlik Yazılımları VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI Kavramsal Yapılandırma Aşaması viii 148 149 149 150 151 151 151 152 152 153 153 153 153 155 155 155 155 156 156 156 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 160 .

Mantıksal Düzenleme Aşaması Fiziki Düzenleme Aşaması Uygulama Aşaması VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ 162 162 163 164 164 165 166 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 12 iletişim Ağları GİRİŞ İLETİŞİM AĞLARI VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI Terminaller Modemler İletişim Kontrol Birimleri Merkezi İşlem Birimi İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ Bağların Özelliği Hat Derecesi Gönderim Türleri Protokol İletişim Hat Servisinin Türleri İLETİŞİM AĞ YAPILARI Merkezileştirilmiş Ağlar Dağıtımlı Ağlar Çeşitleri Yararları Sakıncaları Bölgesel Ağlar Donanım Yazılım İletişim Hatları ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR Elektronik Posta Sistemleri (EPS) Satış Noktası Sistemleri (SNS) Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT) ix 168 169 169 169 170 170 170 171 171 171 171 172 172 172 172 172 173 175 177 177 178 178 178 178 178 179 179 179 180 .

Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD) 181 182 182 184 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 13 Karar Destek Sistemleri ve Uzman Sistemler GİRİŞ İşleme Sistemleri Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS) Karar Destek Sistemleri (KDS) KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ Destek Düzeyi:1 Destek Düzeyi:2 Destek Düzeyi:3 Destek Düzeyi:4 Destek Düzeyi:5 BİR KDS'NİN BİLEŞENLERİ Girdiler Veri Tabanı Model Tabanı Veri Manipülasyonu ve Analizleri Çıktılar İnsan Arabirimi UZMAN SİSTEMLER (US) UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI Geliştirme Danışma İyileştirme 185 186 186 186 187 189 189 190 190 190 190 190 190 191 191 192 192 192 192 193 194 194 194 194 195 196 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 14 Muhasebe Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ Uygun Maliyet İlkesi Raporlama İlkesi x 198 199 200 201 201 .

İnsan Etkeni İlkesi Örgüt Yapısı İlkesi Esnek Olma İlkesi Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi SİSTEM ANALİZİ 202 202 202 203 203 203 205 205 Özet Sorular ÜNİTE 15 Muhasebe Bilgi Sisteminin Ön Tasarımı MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI Sistem Geliştirme Çalışmaları Nedenlerinin Saptanması Çalışma Planının Hazırlanması ÖN TASARIM Sistem Sınırlarının Belirlenmesi Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması Sistem Amaçlarının Belirlenmesi Sistemin Tasarımı İle İlgili Kaynakların ve Kısıtlayıcıların Belirlenmesi Çıktıların Belirlenmesi Girdilerin Belirlenmesi İşleme Aşamasının Belirlenmesi Sistem Öğelerinin Belirlenmesi Sistem Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması Ön Tasarım Aşaması Bulgularının Öneri Olarak Oluşturulması ve Yönetime Sunulması 207 208 208 209 209 210 210 211 211 211 212 212 213 213 214 216 217 Özet Sorular ÜNİTE 16 Muhasebe Bilgi Sisteminin Ayrıntılı Tasarımı ve Uygulaması AYRINTILI TASARIM Ayrıntılı Tasarımının Planlanması Alt Sistemlerin Tanımlanması Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi Kodlama İşleminin Yapılması Veri Temelinin Geliştirilmesi 218 219 219 221 221 222 224 xi .

Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Donanımın Seçilmesi İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Sistem Dökümanlarının Hazırlanması UYGULAMA Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi Sistem Araçlarının Hazırlanması Sistemin Denenmesi Sistemin Uygulanmaya Konulması Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi 224 225 226 226 227 228 228 229 229 230 231 231 Özet Sorular ÜNİTE 17 Hesap Planları HESAP PLANININ AMACI VE İŞLEVİ HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ HESAP PLANLARINDA HESAP GRUPLARININ BELİRLENMESİ TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI 233 234 234 236 236 237 238 240 253 254 256 Özet Sorular Kaynakça Yanıt Anahtarı Akış Çizeneği Sembolleri 258 259 xii .

işletme yöneticileri işletmenin sahip olduğu varlıkları amaçlar doğrultusunda ve en verimli şekilde kullanmak. işletme dışından veya geribildirimden veri sağlaması gereklidir. Veri tabanı sistemleri ile verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde kullanılan iletişim ağları ve karar alma düzeyindeki kişilere karar alma sürecinde yardımcı olacak karar destek sistemleri üçüncü bölümde incelenmiştir (Üniteler 11-13). Kerim BANAR xiii . Bundan sonra bu veriler işlenerek bilgi haline dönüştürülecektir. Eskişehir. Bu kapsam içinde bilgisayar kullanımının finansal nitelikli olayların işlenmesine olan etkisi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İşleme döngüleri olarak ifade ettiğimiz gelir.SUNUŞ Anadolu Üniversitesi. bilgi sistemi teknolojileri. Birinci ana bölümde sistem ile ilgili temel kavramlar. Verilerin bilgi haline dönüştürülmesinde unutulmaması gereken bir konu da bilgi işleme faaliyetinde teknoloji kullanımıdır. İşletmelerin büyüklükleri ve faaliyet konuları ne olursa olsun. Onyedi üniteden oluşan bu kitap dört ana bölümden oluşmuştur. bordro-personel işlemleri. Muhasebe bilgi sisteminin bilgi üretebilmesi için işletme içinden.. veri düzenlemesi ve yapılandırması.. Doç. 1998 Yrd. maddi duran varlık ile kaydetme ve raporlama döngüleri ikinci bölümde açıklanmıştır (Üniteler 6-10). üretim. Çalışmanın son bölümünde ise muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi ile hesap planı konuları ele alınmıştır (Üniteler 14-17). Bunların üstesinden gelebilmek için işletme yöneticilerinin gereksinim duydukları bilgiler muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilmekte ve sunulmaktadır. İşletme Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri için hazırlanan bu kitap uzaktan öğretim tekniğine göre yazılmıştır. işletme eylemlerinin kontrolünü yapmak ve geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamakla yükümlüdürler. işleme sistemleri ile muhasebe bilgi sistemi konuları ele alınmıştır (Üniteler 1-5). çalıştırmak ve korumak. Dr. Başarı Dileklerimle. harcama.

Elinizde bulunan bu kitap uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. Yeri geldikçe kullanılan bu simgelerin anlamları şöyledir: ● ! ✔ İşlenen konuya yönelik olarak ek bilgi ve örnek vermek. değişik amaçlı. Her ünitenin sonunda işlenen konularla ilgili çoktan seçmeli "sorular" yer alır. konuyu daha iyi anlamanızı sağlar. özümsemeniz gerekmektedir. Bu sayfa size ünite hakkında genel bilgiler verecek ve üniteyi kolayca öğrenmenizi sağlayacaktır. ? Öğrencinin.. Öğrencinin. Yine. vurgulama ve anımsatma yapmak için kullanılır. Bu bölüm. konuları ezberlemek yerine. ünite sonlarında veya kitap sonunda yer alan "Kaynakça" bölü-mü. izlemeniz gereken çalışma biçiminden söz edilmiştir. size sınavlarda sorulacak soru biçimine yönelik örnekler verir ve işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğinizi ölçmeye yarar. Size aktarılan bilgileri etkin ve verimli biçimde kavrayabilmeniz için aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir. ● Ünite sonlarında yer alan "Özet" bölümü. işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek için kullanılan değerlendirme sorusudur. Yukarıdaki açıklamalar size bu konuda yardımcı olacaktır. o ünitede ayrıntılı olarak işlenen konuların kısa bir açıklamasını verir ve o üniteyle ilgili bir görüş kazanılmasını sağlar. okuyacağınız ünitede yer alan konulara değinilmiş ve o üniteye özgü olarak. işlenen konu içinde yer alan önemli terim ve kavramların açıklamasını yaparak. Ünite sonlarında veya kitap sonunda yer alan "Sözlük ve Kavramlar Dizini" bölümü. ● ● ● Başarı. Üniteleri çalışırken. edinilen bilgilerin kalıcı olabilmesi ile olanaklıdır. ● Ünitelerin ilk sayfasında..KİTABA İLİŞKİN. xiv . konuların yazımında yazarların hangi eserlerden yararlandıklarını belirtir. Bunun için. işlenen konuyu daha iyi algılayabilmesi ve konunun özüne inebilmesi için kullanılan yönlendirme sorusudur. üç tür simge ile karşılaşacaksınız. Değerli öğrenciler. işlenen konularla ilgili olarak daha geniş bilgi edinmek isteyen öğrencilerin hangi eserlerden yararlanabileceklerini de gösterir. Bu sorular.

Bu dersin başarılabilmesi bu ünitenin anlaşılabilmesi ile ilişkilidir. verinin bilgi haline gelmesine ilişkin bilgi işleme evreleri ve yöntemleri açıklanmıştır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Kavramları ünitede verilen çizeneklerle birlikte ele alınız. Akış çizeneklerinde yer alan sembollerin anlamları kitabınızın sonunda verilmiştir. -1- . Ünitede. bilgi... Bu sizin üniteyi çok daha çabuk öğrenmenizi sağlayacaktır.Sistem Kavramı ve Bilgi İşleme 1 ÜNİTE Bu Ünitede. bilgi işleme ve sistem kavramları üzerinde durulacaktır. Bu nedenle ünitede ele alınan kavramların çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.. Kitabın tamamına temel oluşturacak veri. Ünitedeki açıklamalar akış çizenekleri ile desteklenmektedir..

Verilerin anlam taşıyan bir niteliğe kavuşmaları da. gözlemlerin veya olayların her türlü gösterimidir. bilgiler çağlar ötesine iletilebilmiş ve insanlık önemli bir bilgi birikimini temel alan gelişmeleri gösterebilmiştir. Örneğin. Ancak. tek başına isim/isimler. Bunun bir sonucu olarak diyebiliriz ki.GİRİŞ Bundan binlerce yıl önce Çinliler tarafından kullanılan. Sümerli rahiplerin yine kil levhalar üzerine çivi yazısı ile yazmış oldukları yazılar ve Aztekler'in kullandıkları simgeler bize bilgi işlemenin tarihinin çok eski olduğunu göstermektedir. Ancak sözünü ettiğimiz isimlerin. Nasıl bir hammadde belirli bir işlem veya işlemler sonucunda ürüne dönüşmekteyse. Mezopotamya’da MÖ. parasal tutarlar veya sayılarla karşılaştığımızda bu veriler. bir sonraki evre ya da dönem için veri özelliğini de taşımaktadır. ham olmaları. çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tür gösterimler şeklinde de olabilir. onların bilgiye (information) dönüşmüş olmaları demektir. yukarıda değindiğimiz gibi bu iki kavram oldukça farklı niteliklere sahiptir. insanın belleğine yeterince güven duymaması ve ilişkilerin gelişerek ticari olayların ortaya çıkmasıdır. bilgi işlemenin gelişimine ve bilgisayarların ortaya çıkışına tarihsel perspektiften bakıldığında bilinen ilk araçtır. Bunun ötesinde örneğin. verinin ve bilginin sıklıkla aynı anlamda kullanılmasına ilişkindir. Bunların tümü. Bu gösterimler. Böylelikle. eski Mısır’da sayılar ilginç sembollerle ifade edilmiş ve papirüsler üzerine işlenmiştir. Gerçekten de. ! İşlenmiş veri bilgi olarak tanımlanabilir. ? Veri. günümüzde de ilk okullarda öğrencilerin aritmetiksel işlemler yapmada kullandıkları Abacus. ham veriler de derlenerek işleme sokulur. Veri kavramı. çeşitli durumların. veriler ve bilgiler de benzer bir yaklaşımla aynı anlamda kullanılabilmektedirler. ? İnsanlar niçin bilgi işlemeye gerek duymuşlardır? VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI Veri. Bir üretim işletmesinde. bilgi haline nasıl dönüşür? Veri ve bilgi kavramları üzerinde sıkça yapılan bir tartışma. işlenir ve karar vericilere bilgi olarak iletilirler. verilerin bilgiye dönüşmüş olduklarını gösterecektir. diyelim bir müşteriye ilişkin vadeli bir borcun ortaya çıkması. parasal tutarların ve sayıların biraraya getirilip işlenmesiyle. -2- . 3500 yıllarında kil tabakalar üzerine işlenmiş bilgiler. sayısal veya alfabetik karakterler ya da semboller şeklinde olabileceği gibi. hammaddenin işlenerek ürün elde edilmesi ve bu ürünün başka bir üretim işletmesi için hammadde niteliğinde olabilmesi gibi. elde edilen her bilgi. bizim için anlam taşımayacaklardır. Ancak tüm bu gösterimlerin yani verilerin temel özelliği. insanın sürekli olarak bilgileri çeşitli yöntemlerle belli yerlere işleme gereği duyduğunu ortaya koymaktadır. veriler işlenme sürecinden geçmeden anlam taşıyan bir niteliğe kavuşamayacaklardır. diğer bir deyişle işlenmemiş durumda olmalarıdır. data karşılığı kullanılan ve datum sözcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. Bu gereksinmenin ardındaki en önemli iki neden.

? Sistemin öğeleri nelerdir? Her sistem için üç temel öğe.1.2. Bu noktada bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği sorusu akla gelecektir. girdileri kabul ederek çıktılar üreten ve birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşan bir süreçtir.3). Birbiriyle etkileşimli bu üç temel bileşen sistem biçimini oluşturur (Şekil 1. modern teknolojide. önem taşıyan ek iki öğeyi daha içermektedir. birbirine bağlı bölümlerden oluşan kavramsal veya fiziksel bir varlık olarak tanımlamaktadır . Bu. elle olsun veya bilgisayarla olsun girdilerin oluşturulması. sistem ulaşılması istenen ortak amaca uygun olarak. Sistem kavramı. bir dönüştürme sürecinin varlığını ortaya koymaktadır.BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM Yukarıda ele alınan verilerin bilgiler haline gelmesi. Ackoff bir sistemi geniş olarak ve genel hatlarıyla. girdi. -3- . Sistemin Öğeleri. bilgi işlemeyi sistem yaklaşımı içinde ele alabiliriz. ✔ Bilgi işleme nedir? Bilgi işleme kısaca. sosyal bilimlerde birçok tanım yapılmaktadır. veriyi bilgiye dönüştürme süreci veya veriyi kullanılabilir ve anlamlı kılan her türlü eylem olarak tanımlanabilir. eyletimi (manipulation) ve çıktıların elde edilmesi demektir. Bu sistem tanımından hareketle bir bilgi işleme sistemi ise. verileri girdi olarak kabul ederek işleyen ve bilgi çıktısı olarak veren bir sistem olarak tanımlanır (Şekil 1. karşımıza bilgi işleme kavramı çıkmaktadır (Bu kavram bilgi işlem ile eş anlamda kullanılacaktır). işleme ve çıktıdır. Bunlar geri-bildirim (feedback) ve kontroldur (Şekil 1. işlevsel öğeler sırasal biçimde biraraya gelerek amaca yönelik sonuçları üretirler. Bilgi İşleme Süreci. Bilgi işleme sürecinde. VERİ GİRDİSİ BİLGİ İŞLEME BİLGİ ÇIKTISI Şekil 1. fizik ve biyoloji bilimlerinde. Ancak. Sistemlerle ilgili. Bu açıklamadan sonra. Sistem kuramcısı Russel L.1).2). bilgi işlemede ve bilgisayar teknolojisinde. GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1. Burada.

Geri-bildirim KONTROL GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1. bir sistem olarak bilgi işleme. Bilgi işlemede saklama işlevinin önemini tartışınız. -4- . Geri-bildirime dayalı kontrol ile sistemin ürettiği çıktı. kullanıcıların gereksinmelerine yanıt verecek ve kullanımlarına uygun düşecek biçimde.4. verileri ve bilgileri saklama işlevini yerine getirmelidir.3. Öte yandan. Bu işlevin yerine getirilmesi ayrı bir bileşen olarak saklama kavramını karşımıza çıkarmaktadır. Kontrol ve Sistem Kavramı. Tüm bileşenleri ve işlevleriyle bir bilgi işleme sistemini aşağıdaki çizimde olduğu gibi göstermek olanaklıdır. girdi olarak sisteme geri verilerek sistemin amacından sapan durumların girdi ve işlem eylemleri üzerindeki düzeltmeleri gerçekleştirilir ve gerekli öz denetim sağlanmış olur. Geri-bildirim. Eğer faturayı yanlış kesersek bir çıktı olan bu faturanın düzeltilmesi gerekecektir. Bu amaçla bu yanlış faturanın düzeltilmek üzere bilgi işleme sistemine veri olarak verilmesi işlemi geri-bildirime örnektir. Bilgi İşleme Sistemi Kavramı. ! ✔ Bir işletmede satış faturası kesilmesi bir bilgi işleme işlemidir. KONTROL YORDAMLARI Geri-bildirim VERİ GİRDİSİ BİLGİ İŞLEME BİLGİ ÇIKTISI VERİ VE BİLGİ SAKLAMA Şekil 1.

bir işletme için tüketicilerden devlete kadar uzanan bir yapıyı ortaya koymaktadır. işleme ve çıktı işlevlerinden oluşmaktadır. bir yandan tüm bu evrelerin işlevsel bir bileşimini ortaya koyarken diğer yandan bilgi iletişimi ve etkileşimi bakımından çevre ile ayrılmaz ilişkilerini sürdürmek durumundadır. Bilgi İşleme Sistemi ve Evreleri. Bilgi işleme sistemi. özetlenmesi. sınıflandırılması. temel olarak girdi. sürecin sırasal evrelerine uygun olarak ele aldığımızda ise karşımıza ayrıntılı bir tablo çıkmaktadır.BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ Buraya dek belirttiğimiz kadarıyla bir bilgi işleme sistemi. BİLGİ İŞLEME Yeni Saklama İÇ VERİ Veri Derleme Sınıflama ve Sıralama Veri Üzerinde Analiz ve Hesaplamaların Yapılması Tüketiciler Ortaklar Rakipler Devlet ve diğer ÇEVRESEL VERİ Sonuçların Özetlenmesi Sonuçların Karşılaştırılması BİLGİ Veri ve bilgi İletişimi Geri-bildirim Kullanıcı Kararları ve Eylemleri Şekil 1. hesaplanması. karşılaştırılması. saklanması ve raporlar biçiminde kullanıcı ve karar vericilere iletilmesi.6. Bu çevre. Bilgi işleme sistemi süreç olarak toptan ele alındığında bu sürecin. Bilgi İşleme Sistemi Evreleri ve Bilgi İletişimi.5. Her bir işlevin içeriğini. evrelerini içerdiğini görmekteyiz. verilerin derlenmesi. sıralanması. -5- . HAM VERİ VERİ DERLEME VERİ SINIFLAMA BİLGİ İŞLEME VE ÖZETLEME RAPOR ÜRETME RAPOR GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1.

Bu genellemede belirli bir yöntem sözkonusu değildir. Öte yandan. -6- .Veri giriş LA BİLGİ terminalleri. kartlar ve bantlar. karşılaştırılması.7. Şekil 1. GİRDİ ELLE BİLGİ İŞLEME İnsan gözlemleri. İŞLEME delikli kart. Bu durumu daha açık biçimde gösterebilmek. hesap makinası kontrol devreleri vd. elle yazma. özetlenmesi ve saklanması gerçekleştirilecektir. SAKLAMA İnsan beyni. hesap makinası. Bunlar. hesaplama ve analizler. bu verilerin hesaplanması. ● ● ● Elle bilgi işleme. Çıktı işlevinde ise. İşleme işlevinde. İŞLEM İnsan beyni. durumlar. Bir diğer deyişle verilen süreç her yöntem için geçerlidir. yazı yazma. yazar kasa. Bilgisayar kontrol birimi. mekanik araçların desteğindeki elle bilgi işleme yönteminin bilgisayarla bilgi işleme yöntemiyle karşılaştırılması ile olanaklıdır. Bilgisayar ekranı. bilgisayarla bilgi işleme ile eş anlamda kullanılmakta ve bilgi işlemeyi en ideal anlamda gerçekleştirmiş olmaktadır. Elektronik bilgi işleme. Mekanik bilgi işleme. diskler. verileri işlenmeye hazır duruma getirmeye yönelik olarak verilerin derlenmesi ve ilk kayıt hazırlıklarının yapılması söz konusudur. yazılı rapor. bilgisayar yazıcıları. manyetik disket. optik karakter okuyucu. dosyalar. Bilgi işlemede temel olarak üç yöntemden söz edebiliriz. daktilo. Örneğin. sesli yanıt. işlenecek kalemlerin özelliklerine göre gruplanarak sınıflandırılması ve sıralanması gerekmektedir. Bilgisayar işlem birimleri. bilgisayar programları Yarı iletken bellek devreleri. BİLGİSAYAR. telefon. girdi işlevinde.İşlevler ayrımı yukarıdaki durum ele alındığında. daktilo yazıları. yazılı kayıtlar. verilerin bilgisayarın okuyabileceği bir biçime veya bir başka kişinin kullanabileceği duruma getirilmesi kayıtlamadır. yazı yazma. bilgiler genellikle rapor biçiminde kullanıcı ve karar vericilere iletilecek ve çoğaltılacaktır. Elle ve Bilgisayarla Bilgi İşlemede Yöntemsel Karşılaştırma. hesap makineleri KONTROL İnsan beyni. mikrofilmler vd. manyetik çekirdek. ÇIKTI İnsan sesi. hesap makinası ekranı ve şeritler. Elektronik bilgi işlemedir. ✔ Bir işletmede müşteriye fatura düzenleme bilgi işleme sisteminin evrelerinde yapılan işlemler nelerdir? BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ Yukarıdaki kesimlerde genel olarak bilgi işleme kavramları üzerinde durulmuştur.

Sistemin ürettiği çıktının kontrol edilip. Bilgi işleme ile birlikte düşünülen iki önemli kavram veri ve bilgidir. Sınıflandırma -7- . Verilen daha sonraki kullanımlar için saklanmalıdır. kesinlikle sayısal bir ifadedir. Aşağıdakilerden hangisi veri için doğru değildir? a. sistem için veridir. Özet İnsanın belleğine yeterince güven duymaması ve ilişkilerin gelişerek ticari olayların ortaya çıkması bilgi işleme gereğini ortaya çıkarmıştır. Üretilen bu bilgilerin gereksinim duyulduğunda kullanılabilmesi için saklanması bilgi sistemi içinde ele alınması gereken bir diğer önemli işlevdir. Yanlış bilgi. ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız. işlemeye tabi tutularak bilgiye dönüşecektir. b. bu bir isim. Teknolojinin üstünlüğüyle ilgili bu avantajlara yeri geldikçe ilerideki ünitelerde değinilecektir. yanlışlığın belirlenerek sisteme tekrar girdi olarak verilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Verinin bilgi haline dönüştürülmesi işlemleri elle yapılabileceği gibi mekanik araçların veya bilgisayarların kullanılmasıyla da gerçekleştirilebilinir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın amaç verinin bilgi haline dönüştürülmesidir. Ancak. Bilgi işleme sisteminde veri girdisi ki. Bu gereksinim ilk çağlardan günümüze dek artarak devam etmektedir.? Elle bilgi işleme ile bilgisayarla bilgi işleme arasındaki farklılıklar nelerdir? Bilgisayarla bilgi işleme. d. Veri. işlenmemiş bilgidir. İşlenmemiş veri olarak ifade edilen bilgiye nasıl ulaşılacağı bilgi işlemenin açıklanması ile olanaklıdır. Veri. bilgisayarın kullanıldığı alan ile ilgili birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Yanlış bir bilgi üretildiğinde bu bilginin sisteme geri beslemeyle tekrar girdi olarak verilecek ve tekrar işlemeye tabi tutularak doğru bilgi olması sağlanacaktır. Veri. bir diğer sistemin bilgisi olabilir c. 2. parasal bir tutar veya miktar olabilir. Bu farklılık işlemlerin gerçekleştirilmesinde. bilgi işlemede bilgisayarların kullanılmasının işletmelere önemli avantajlar sağlayacağı açıktır. Ancak bu bilgi her zaman doğru bilgi olmayabilir. Sorular 1. yöntemsel olarak önemli bir farklılık ortaya koymaktadır. e.

Veri veya bilgilerin kopyalar şeklinde çoğaltılması işlemidir. Sistemin ürettiği çıktının. Sözlük ve Kavramlar Dizini Bilgi : İşlenmiş veri olarak da ifade edilen bilgi.İşleme . Çıktılar dosyalarda veya mikrofilmlerde saklanır. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlemenin bir sonucudur? a. b. Karşılaştırma d.Raporlama c. Aşağıdakilerden hangisi işleme işlevinde yapılan işlemlerden biri değildir? a.Kontrol d. Veri girişi terminaller yardımıyla gerçekleştirilir.Çıktı b. İşleme. d. Girdi e.Çıktı . Yazılı raporlar bir çıktıdır. Bilgi saklama c. Veriyi bilgiye dönüştürme süreci veya veriyi kullanılabilir ve anlamlı kılan her türlü eylemdir.Çıktı . bilgi sistemi içinde bilgi iş-8- Bilgi İşleme Çoğaltma Geri-Bildirim : : : İletme : .İşleme .Çıktı 4. Girdi . Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme süreci için doğrudur? a.Geri Besleme e. Girdi . hesap makineleri yardımıyla yapılır. c. Girdi . bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bilinen şey ya da bilgi kullanıcının bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bildikleri şeylerdir. Çıktı 3.İşleme .Kontrol . e. Saklama 5. Verilerin derlenmesi c. Özetleme e.Saklama . Yazar kasalar bir girdi birimidir. Girdi . sisteme geri verilerek sistemin amacından sapan durumların girdi ve işlem eylemleri üzerindeki düzeltmelerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli öz denetim sağlanmasıdır. Veri veya bilgilerin. Geri-bildirim d.b. Hesaplama b. Girdi .

bir defterden diğer bir deftere geçirilmesi. Veri veya bilgilerin belirli sınıf veya kategorilere göre düzenlenmesi işlemidir. Kaydetme : Veri veya bilgilerin toplanması ve daha sonra işleme tabi tutulmak üzere belgelendirilerek sisteme girişlerinin sağlanması işlemidir. gözlemlerin veya olayların sayısal veya alfabetik ya da sembollerle her türlü gösterimidir. bir bölümden diğer bir bölüme gönderilmesi ve bilgilerin ilgililere sunulmasıdır. Çok sayıda bilginin daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesi işlemidir.lem aşamalarına bağlı olarak bir aşamadan diğer bir aşamaya aktarılması. Özetleme Saklama : : Sınıflandırma Veri : : -9- . Çeşitli durumların. Veri veya bilgilerin biriktirilmesi ve ileride tekrar kullanılma amacıyla ilgili kütüklere(dosyalara) yerleştirilmesi işlemidir.

.10 - . Bilgisayar kullanımının bilgi işleme sistemine etkisinin neler olduğu ele alınmıştır. donanım başlığı altında teknolojik gelişmeler ele alınırken. Bilgisayar teknolojisi donanım ve yazılım olarak iki ana grupta incelenmiş. .. Bu üniteye çalışmaya başlamadan önce Yönetim Bilgi Sistemi dersinin konularını gözden geçiriniz. Donanım konusunu çalışırken çevrenizdeki bilgisayarların öğelerini izleyiniz. yazılım başlığı altında programlama dilleri ve programlama süreci açıklanmıştır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Her bir öğenin işlevini ünitedeki bilgilerle karşılaştırınız..Bilgi Sistemi Teknolojisi 2 ÜNİTE Bu Ünitede..

BİLGİ İŞLEMEDE BİLGİSAYARLAR
Daha önceki ünitede, bilgi işlemenin bir sistem olarak ele alınabileceği ve temel olarak girdi, işleme ve çıktı bileşenlerinden oluştuğu vurgulanmış ve bilgi işleme sisteminin geri-bildirime dayalı kontrol ve saklama bileşenleri ile desteklendiğine değinilmişti. Bu ünitede ise, bilgisayar kullanılan bir bilgi işleme sisteminde teknolojiden kaynaklanan özelliklerin neler olduğu ele alınacaktır. Bilgisayarla Bilgi İşleme (BBİ) veya Elektronik Bilgi İşleme (Electronic Data Processing), verinin öz devimli olarak işlenmesinde bilgisayarın kullanılmasıdır. Bununla birlikte, BBİ'yi girdi, işleme, çıktı, saklama ve kontrol temel işlevlerini, bilgisayar donanımını, yazılımını ve personelini kullanarak yerine getiren bir bilgi işleme sistemi olarak görmek önemlidir.

KONTROL PROGRAMLAR VE YORDAMLAR

İŞLEME BİLGİSAYAR/ BİLGİ İŞLEME

VERİ GİRDİ

BİLGİ ÇIKTI

VERİ TABANI Veri ve Bilginin Saklaması SAKLAMA PERSONEL

Şekil 2.1. Bir Sistem Olarak BBİ.

Bilgisayarla Bilgi İşleme, bir sistem olarak,
● ●

Donanım, Yazılım,

● Personel işlevleri temelinde ele alınmaktadır. Bu bakımdan burada öncelikle bilgisayar teknolojisi üzerinde duracak ve buna bağlı olarak bilgisayar donanımını ve yazılımını ele alacağız.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir işletmenin (operatör) işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş programa göre öz devimli olarak yürüten bir bilgi (veri) işleyicisi olan ve ileriki ünitelerde çeşitli yönleriyle inceleyeceğimiz bilgi-

- 11 -

sayar, bilgi işleme kavramının evrimsel süreç içindeki en son noktasını oluşturmaktadır. Gerçekten, bilgisayar teknolojisiyle birlikte bilgi işlemede bir devrimden söz etmek olanaklıdır. İnsanlık, bu teknolojiyle çok kısa bir zaman aralığında, ulaşılması güç bir düzeye ulaşmıştır. Yaşamımızı teknik alanlardan sosyal alanlara dek etkileyen bilgisayarların teknik anlamda gelişimini ve yapısını yakından tanıyarak işletimini kavramak bilgisayar kullanmakta olan kişi veya kuruluşlar için olduğu kadar denetçiler için de son derece gereklidir.

Bilgisayarın gelişimini bilmek ve yapısını tanımak denetçiler için neden önemlidir?

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM
Bilgisayar teknolojisini bilgi işlemeden ayırmak ve bu teknolojik gelişmeyi dar bir zaman aralığıyla sınırlandırmak olanaklı değildir. Tarihsel olarak konu çok gerilere giderek incelenebilir. Birçok araştırmacı bilgisayarların tarihini daha önce de değindiğimiz abaküse dayandırmaktadırlar. Çubuklara dizilen diskler yardımıyla çeşitli aritmetiksel işlemlerin yapılmasını kolaylaştıran abaküs, bir bakıma en eski bilgi işlem aracıdır. Bilgisayar ise bilgi işlem araçlarının en gelişmiş olanıdır. Abaküs ile bilgisayar arasında geniş bir bilgisayar tarihçesi yatmaktadır. Bu geniş konuyu bir yana bırakarak, bilgisayarların temelini oluşturan matematiksel bir yöntemden söz etmek ve bugünkü bilgisayar teknolojisine ulaşmak istiyoruz. Bu matematiksel yaklaşım, 1815 yılında İngiltere'de doğmuş olan ünlü matematikçi ve mantıkçı George Boole tarafından ortaya konmuştur. Boole, 1847 yılında Mantığın Matematik Analizi isimli kitapçığını yayımlamış ve bu konudaki görüşlerini geliştirerek 1854 yılında Düşüncenin Yasaları Hakkında Bir Araştırma (An Investigation of the Laws of Thought) adlı eserini yayımlamıştır. Salt Evet/Hayır temeline dayanmakta olan Boole cebrinde doğru ya da yanlış gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasındaki ve, ya da, gibi mantıksal ilişkiler sistemi kullanılmaktadır. Boole cebri aslında sayısal bir cebir değil, bir önermeler cebridir; ve 0 ve 1 öğelerinin sırasal anlamda işlenmesine dayalıdır. George Boole, tüm mantıksal önermelerin ve, veya’lara göre özetlenebileceğini ve bu önermelerin birer matematik denklem olarak yazılabileceğini ortaya koymuş ve farkında olmadan bugünkü bilgisayarlarda kullanılan ikili (binary) sisteminin temelini atmıştır. Böyle bir sistemde, bilgisayarlarla işlem yapmak, bilgi saklamaya yönelik elektriksel devrelerin çalışmasıyla başarılmıştır. Mekanik bilgi işleme araçları olarak, Blaise Pascal'ın aritmetiksel işlemler yapan makinesinden (1640) Joseph Marie Jacquard'ın delikli kart yöntemine dayalı makinesine (1804), Charles Babbage'ın öz devimli mekanik hesaplayıcısından (difference engine) (1823), Herman Hollerith'in delikli kartlarına (1880) dek uzanan zincirin elektronik ilk halkasını ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) oluşturmuştur (1946).

- 12 -

Şimdi günümüzde kullanılan bilgisayara ilişkin donanım ve yazılım kavramlarına girerek, gelişimin donanım ve yazılım düzeyindeki durumunu inceleyelim. Bir bilgisayarda fiziksel öğeler bütünü anlamına gelen donanımın teknolojik temelini kuvars taşından elde edilen saf silikon yongalar oluşturmaktadır. Doğada bol miktarda bulunan kuvars taşı bir dizi karmaşık işleme tabi tutularak saflaştırılmakta, elde edilen silikon silindirler ince tabakalar (Wafer) halinde kesilerek bunlardan yonga (chip) adlı verilen milimetrik elemanlar elde edilmektedir. Son derece karmaşık elektriksel devreleri içeren bu yongalar, çeşitli testlerden geçirildikten sonra bağlantıları kurularak bilgisayarın temel devreleri oluşturulmaktadır (Şekil 2.2).
Mask

Silikon

Test Edici Diğer Mask/İşlem Döngüleri

Tabaka Testi

Yonga

Bağlantılı Yonga

Gözden Geçirme

SonTest

Şekil 2.2. Silikondan Yonga Elde Etme Süreci.

- 13 -

Tümleşik devreler (Integrated Circuit) adı verilen bu milimetrik yarı iletkenler üzerine yaklaşık milyonlarca devre sığdırabilmektedir. Tümleşik devre temelinde işlev gören bilgisayar donanımı; girdi, çıktı, saklama çevresel (peripherals) birimleri ile Ana İşlem Biriminden (Central Processing Unit) oluşmaktadır (Şekil 2.3).
ANA İŞLEM BİRİMİ KONTROL

GİRİŞ

İÇ BELLEK

ÇIKIŞ

ARİTMETİK- MANTIK

Kontrol Akışı

Komut Akışı

Veri Akışı

Şekil 2.3. İşlevsel Bilgisayar Düzenlemesi.

Giriş birimleri (input devices) insanın bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayan aygıtlardır. Aynı şekilde, çıkış birimleri (output devices) de giriş birimleri ile ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı bilgileri olarak alınabildiği iletişim aygıtlarıdır. Ana işlem birimi ise kontrol, bellek (storage) ve aritmetik-mantık öğelerinden oluşmaktadır. Yine, ana işlem biriminin denetiminde çalışan bir öğe de ek bellektir (auxiliary storage).

!

Bir tahsilat işleminde, bilgisayarın giriş, çıkış ve ana işlem birimlerinin yapacağı işlemlerin neler olabileceğini tartışınız.
Kontrol birimi, ana işlem birimi içinde yürütme görevini üstlenen ve eşgüdümü (koordinasyonu) sağlayan birimdir. Bir diğer deyişle, bilgisayarın beyni olarak kabul edilebilir. Bu birim, bellekte depolanan bilgileri toplar, yerleştirir, programdaki komutları okur, yorumlar ve yürütür. Bu arada her komutun yürütülmesinde bir ya da birden fazla bilgisayar bileşeniyle ilişki kurulur. Bu nedenle kontrol birimi, sistem içindeki işlevsel birimlerin uyumunu sağlayan ve programlardaki işlem sırasını yöneten bir aygıttır.

Ana işlem biriminin öğelerinden biri olan kontrol biriminin görevleri nelerdir?
Özet olarak kontrol birimi aşağıdaki işlemleri yerine getirmektedir.
● ● ●

Uygun bir sıralama içinde program komutlarını seçmek, Seçilmiş olan her bir komutu yorumlamak, Ayrılmış devreleri (mantık veya transfer devreleri...), komutları yerine getirecek biçimde harekete geçirmek. Sistem çevre birimlerini denetim altında tutmak.

- 14 -

Bellek birimi bilgisayarın işlev görmesine yönelik olarak program komutlarını ve işlenmesi öngörülen verileri saklayan birimdir. Bellek birimi, ana bellek (primary storage) ve yardımcı bellek (secondary storage) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Çıkış birimlerinden bilgiler alınıncaya dek, veriler, programlar, bilgiler ve her tür ara sonuçlar genellikle geniş bir alanı olan bu birimde saklanırlar.

?

Bellek kavramından ne anlıyorsunuz?
Bellek birimi, kendi içinde özel amaçlara göre belirlenmiş özgül alanları kullanmaya olanak verecek bir yapıdadır. Bu alanlar; giriş bellek alanı, program bellek alanı, çalışma bellek alanı ve çıkış bellek alanıdır (Şekil 2.4).

GİRİŞ

BELLEK BİRİMİ Giriş Bellek Alanı KONTROL BİRİMİ ARİTMETİK MANTIK BİRİMİ

Program Bellek Alanı

Çalışma Bellek Alanı

Ana İşlem Birimi

Çıkış Bellek Alanı

ÇIKIŞ

Şekil 2.4. Kavramsal Bellek Alanları.

Ana bellek, çalışma tipi olarak iki tür bellek kullanmaktadır. Bunlar; Rasgele Erişimli Bellek (RAM: Random Access Memory) ve Salt Okunur Bellektir (ROM: Read Only Memory). RAM'ın özelliği programların ve verinin işlenmesi süresince geçici bir bellek olarak kullanılabilmesidir. Sıradan işlerin yürütüldüğü, istenilen herhangi bir konuma bilgi ve programların saklanabildiği ve içindeki değerlerin silinebildiği, değiştirilebildiği bellek türü ise, RAM bellektir. ROM ise, RAM'in silinmeyen ve sürekli bellek olarak kullanılan tipidir. Bu bellek salt okunabilir, değiştirilemez. Ayrıca ROM'a benzer biçimde kullanıcının değişiklik yapamadığı, kalıcı programları içeren ancak yine de belli koşullarda değiştirilebilen bir bellek türü de bulunmaktadır. Bu bellek türü EPROM’dur (Erasable Programmable Read Only).

- 15 -

disket. ve iki sayıyı. Son olarak üzerinde duracağımız birim. çarpma ve bölme aritmetik işlemlerini yerine getirir. manyetik disk. Şekil 2. diğerine eşit veya diğerinden küçük olduğunu belirlemek üzere gerekli karşılaştırmaları yapabilir. Böylelikle bir biyolojik mikro-yongalar devri açılacağı ve bu moleküler devrelerin çok daha az güç kullanarak çok daha hızlı çalışabileceği ve donanım boyutlarında 1000 katlık bir küçülme sağlanabileceği vurgulanmaktadır. yeri geldiğinde kullanıcıların erişimine olanak tanınır. Bu düzenlemeyi temel alan tipik bir bilgisayar donanımı çevre birimleri ve ortamları Şekil 2.? Bir insan beynini bilgisayarın beyni olarak düşününüz. ana belleğin yükünü hafifleten ve ana bellekte bilgi saklama maliyetini azaltan bir dış bellektir. silikon yongalar yerine karbon tabanlı organik moleküllerden oluşan yeni devreler üretmeyi amaçlamaktadır.5'te görülmektedir. çıkarma. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler.16 - . Bu alandaki çalışmaların en güncel olanlarından biri. Yardımcı bellek aracılığı ile çok sayıdaki karakter ya da bilgi. doğal olarak donanımın gelişimiyle doğrudan ilgilidir. Bunun yanı sıra bir sayının negatif. birbirleriyle eşgüdümlü olarak iletişim içinde çalışmaktadır. pozitif veya 0'a eşit olup olmadığını belirler. Bu alanda her geçen gün yeni adımlar atılmakta ve 1950'li yıllarda öngörülmesi çok güç değişiklikler olmaktadır.3’te verildiği gibi bu birimlerin tümü. Bu varsayım altında RAM. manyetik şerit gibi yaygın olarak kullanılan bilgi saklama aygıtlarında saklanarak. hangisinin büyük. Nitekim silikon yongaların yerini almak üzere birtakım yeni yapılar üzerindeki çalışmalar giderek olgunlaşmaktadır. Bu birim toplama. . aritmetik-mantık (aritmetic-logic) birimidir. ROM ve EPROM’un işlevleri insan beyni için nasıl tanımlanabilir? Yardımcı bellek. Görüleceği gibi bilgi kayıt ortamları olan girişteki araçların bir çoğu aynı zamanda çıkış ortam ve araçları olarak göze çarpmaktadır.

. Bunlar. ● ● ● ● ● Büyüklük. Maliyet. Bir bilgisayar donanımının gelişimini belirleyen beş temel faktör bulunmaktadır.17 - . Bellek kapasitesi.Terminal Terminal Sesli Girişim Birimi Ekran Manyetik Mürekkep Karakteri Okuyucu Ana İşlem Birimi Optik Karakter Okuyucu Manyetik Manyetik Band Band Manyetik Disk Direkt Erişim Birimi Sesli Yanıt Birimi Yazıcı Bilgisayar Çıktı-Mikrofilm Birimi Manyetik Disk Manyetik Band Manyetik Disk Şekil 2.5. Güvenilirlik faktörleridir. Bilgisayar Donanımı Çevre Birimleri ve Ortamları. Hız.

bilgisayarın bilgi işleme işlevini yerine getirmesini sağlayan her tür programı.18 - . sınıfta incelediğiniz Yönetim Bilgi Sistemi ders kitaplarınızın dördüncü ünitesindeki “Bilgisayar Kuşakları”na ilişkin açıklamaları gözden geçiriniz. işletim programlarının bilgisayar üreticisi firmalarca geliştirilerek sisteme daha baştan yerleştirilmiş olmalarıdır. kuralları ve belgelendirmeyi içeren bir kavramdır. ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür. Bilgisayar sisteminin giriş-çıkış ve bellek işlevlerini kontrol ederek. Sistem yazılımı. işletim sistemine ilişkindir. ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür. İşletim sisteminin iki temel öğesi. sistem yazılımı ve uygulama yazılımıdır. ✔ Sistem yazılımı ve uygulama yazılımının bilgi işleme sistemi içindeki yeri nedir? Burada ele alınması gereken bir diğer konu. hız. bilgisayara verilen bir uygulama programını makine diline çeviren dil çevirici programları (language translator programscompilers) ve sistem kitaplığını yöneten "hizmet programları"nı içermektedir. uygulama programlarından farklı olarak. bilgisayarlar. İşletim sistemi. kaynak (resource) ve veri (data) yönetimini sağlayan kontrol programları ile bilgi işlemeyi sağlayan işleme programlarıdır (processing programs). ödemelere ya da stok kontrol işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak hazırlanan programlar uygulama yazılımı içindedir. Bilgisayar yazılımı ile ilgili sınıflandırma Şekil 2. işletim sistemidir. . Bu nedenle işletim sistemini (aynı bağlamda sistem yazılımını) oluşturan bu karmaşık programlar bütününe. Bunlar. İşleme programları. Çünkü bir bilgisayarın yazılım düzeyinde özünü işletim sistemi oluşturur. Sistem yazılımı. Bilinmesi gereken. büyüklük. ! İşletim sistemi. denetleyici veya yönetici programlar adı da verilmektedir. ! 3. transistörlere ve entegre devrelere doğru gelişim gösteren. yordamı. maliyet. iş (job). BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE) Bilgisayar yazılımı. özel uygulamaları yürüten ve işleten programlardan oluşur. Örneğin. İşletim sistemi.6’da verilmiştir. iki ana grupta ele alınabilir. İşletim sisteminin oluşturulması ile uygulama programlarının işletilebilme olanağı yaratılmış olur. donanım ve yazılım birbirinden ayrı düşünülemez. bilgisayar sisteminin giriş-çıkış ve bellek işlevlerini kontrol ederek çeşitli destek hizmetleri sağlar. çeşitli destek hizmetlerini sağlayan. bellek kapasitesi ve güvenilirlik faktörlerini de etkileyerek kuşaklar oluşturmuşlardır. işletim sistemi (operating system) programlarını oluşturur.✔ Bu faktörler bilgisayarın gelişimi sonucunda nasıl etkilenir? Başlangıçta lamba temeline dayalı olarak kullanılan elektronik montajlardan. yazılımdır. Bilgisayar yazılımını. Uygulama yazılımı ise. Bu nedenle. bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden programları içerir. Bir anlamda donanıma yaşam veren öğe.

6. .! Şekil 2. Yazılım Sistemi.6'da verilen bilgisayar yazılımı ile ilgili sınıflandırmada yer alan kontrol programı. işleme programı ve işleme uygulamaları programı arasındaki ilişki nedir? Bilgisayar Yazılımı Sistem Yazılımı Uygulama Yazılımı Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İşletme Uygulama Programları İletişim Kontrol Programları Bilimsel Uygulama Programları İşletim Sistemi Diğer Uygulama Programları Kontrol Programları İşleme Programları İş Yönetim Programları Dil Çevrici Programlar Kaynak Yönetim Programları Hizmet Programları Veri Yönetim Programları Diğer İşlem Programları Şekil 2.19 - .

Bu dönüştürme işlemine derleme (compile). Bu olanak sorunun çözüm yönteminin bir dizi mantıksal komutlarla ve bir dille kodlanmasıyla sağlanır.7). Yani yazılan program. Burada programlama sürecine geçmeden önce. anlayabileceği bir sistematik içinde verilmesini gerekli kılar. Bir diğer deyişle üst düzey dillerin kullanılan alana özgü bir yapıları vardır. onun anlayabilmesini sağlayarak amaç programa (object program) dönüştürmek gerekmektedir. Programlama. bu işlemin (ya da sorunun) ona. Bir işlemin bilgisayara tanımlanabilmesi. bilgisayar programları oluşturmak üzere tanımlanmış yapay bir dil/dillerdir. alt düzey dillerden farklı olarak bilgisayara doğrudan bağımlı olmayan bir özellikleri vardır. Programlama dilleri temel olarak iki düzeyde ele alınabilir. Çevirici dili (assembler language) olarak adlandırılan dil bu sınıfa girmektedir. Üst düzey dillere belirli alanlara yönelik olmalarından ötürü. Bilgisayarlar özgün bir sorunun çözümü için programlanabilirler.PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ Bundan önceki kesimde sıklıkla kullanılan bilgisayar programı terimi. Bu dillerin. insanın bilgisayarla iletişim kurabilmesini ve bilgi işlemesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Üst düzey diller ise kullanıcıların doğal diline benzeşen komutları içeren ve çözümü istenen sorunların türüne göre farklılık gösteren dillerdir. ? Bilgisayar dillerinin sınıflandırması nasıl yapılabilir? Alt düzey diller. derleme işlemini gerçekleştiren karmaşık ve özel program dizisine ise derleyici (compiler) den mektedir (Şekil 2. Programlama dili. Bunlar. yukarıda anılan ve programlamaya olanak veren "programlama dilleri" üzerinde durmak istiyoruz. bilgisayar sistemince okunmasını yani. Üst düzey bir programlama diliyle yazılmış programın ki buna kaynak program (source program) adı verilmektedir. alt düzey (low level) ve yüksek düzey (high level) dillerdir (Ayrıca C adı verilen alt düzey programlama dillerinin özelliklerine sahip bir üst düzey programlama dili de bulunmaktadır).20 - . tanımlanması ve bu işlemlerin sırasının belirtilmesidir. soruna yönelik diller adı da verilmektedir. bir bilgisayar sisteminin doğrudan uygulayabildiği makine komutlarını içeren dillerdir. . bir işi yapmak için gerekli işlemlerin saptanması. o dili kullanabilen tüm bilgisayarlar için geçerlidir.

21 - . . sorunun çözümüne yönelik olarak hazırlanmış olan algoritma ve akış çizeneklerine uyan ve bir programlama dilinin kurallarını taşıyan komutlar bütünüdür. Sorunun çözümünü belirleyen sonlu sayıdaki özgün ve anlaşılır sırasal adımların (işlemlerin) ortaya konması anlamına gelen algoritmaların. Bu evrede. Eğer amaç programın başarılı olduğu düşünülüyorsa. Bu şekilde. daha önce değinmiş olduğumuz kaynak program oluşturulmakta ve oluşturulan program test edilerek amaç programa ulaşılmaktadır. gerek duyulan çıktıları ve sisteme verilecek olan girdi verilerinin ortaya konmasını içerir. programlama çözümlemesidir.7. çözümü gereken sorunun ayrıntılı çözümlemesi (analizi) ele alınacaktır. akış çizeneklerinin (flowcharts) ve mantıksal karar tablolarının hazırlanması da bu evre içindedir. İŞLETİM SONUÇ ✔ Programlama sürecinin evreleri nelerdir? Bir işi yapmak için. Bu evre özellikle.KAYNAK PROGRAM DERLEME PROGRAMI DERLEME PROGRAM LİSTELEME VE HATA RAPORU Şekil 2. MAKİNE DİLİAMAÇ PROGRAM VERİ Derleme Süreci. Bir sonraki evre. çözümü gereken sorunun bilgisayara uygunluğunu sağlamaya yönelik olup. Programlama açısından kodlama kavramı. Tasarım evresindeki her türlü değişkeni göz önüne alan çalışmaların sonuçlanması ile kodlamaya geçilebilecektir. gereksinilen çıktıyı üreten yöntem belirlenir. Öncelikle ve doğal olarak. bu programın. tanımlanmış bir dizi adımdan oluşan ve dönüştürme işlemlerini içeren programlama sürecinin evreleri aşağıdaki gibi açıklanabilir. başka bir kullanıcının anlamasına ve kullanmasına olanak verecek belgelendirmesi hazırlanarak dosyalanır. programlama açısından.

8. .8’de olduğu gibi özetlenebilir. Çıktı gereksinmesi 3. Sorunun alanı 2. KAYNAK PROGRAM MAKİNE DİLİNE ÇEVİRME ÇEVİRME BAŞARILI MI? Evet AMAÇ PROGRAM Hayır HATALARIN DÜZELTİLMESİ Hayır PROGRAM BAŞARILI MI? 1 Evet PROGRAMIN DÜZELTİLMESİ ÇIKTI ÜRETİMİ VE PROGRAM BAKIMI Açıklanan programlama süreci. Programlama Süreci.SİSTEM ÇÖZÜMLEME TASARIM 1. Gereksinilen çıktıyı üreten yöntem 2.22 - . Girdi verilerinin belirlenmesi PROGRAMLAMA ÇÖZÜMLEMESİ 1. Akış çizenekleri/ mantıksal karar tabloları 1 PROGRAMLAMA DİLİ KURALLARI PROGRAM KODLAMA Şekil 2. Şekil 2.

yazılımını ve personelini kullanarak yerine getirilecektir. Aritmetik-Mantık Birimi d. Ana işlem biriminde yer alan kontrol. Programlama dili e. Programlar bu dilleri kullanarak işletme amaçlarına uygun programlar oluşturacaklardır. Bir bilgisayar donanımında girdi. kalıcı bellek programları içeren ancak yine de belli koşullarda değiştirilebilen bellek türü aşağıdakiler. Giriş birimiyle ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı olarak alınmasını sağlayan iletişim aygıtı ise çıktı birimleri olarak ifade edilmektedir. Bu gelişimin izlenmesinde ele alınacak beş temel faktör vardır. Sorular 1. bellek kapasitesi ve güvenirliliktir. maliyet ile fiziksel büyüklük azalmaktadır. Hız c. Giriş Birimleri e. hız. Programlama dili. saklama birimleri ve ana işlem birimi vardır.Özet Bilgi işlemede bilgisayarların kullanılması. sistem yazılımı ve uygulama yazılımı olarak iki grupta ele alınmaktadır. İnsan ile makinenin iletişim kurmasını sağlayan birim giriş birimidir. Kullanıcının değişiklik yapamadığı. Bilgisayarla bilgi işlemede bu temel işlevler bilgisayar donanımını. Bunlar büyüklük. Sistem yazılımları. Donanıma yaşam veren öğe olarak ifade edebileceğimiz yazılım. Çıkış Birimleri 3. Donanımdaki bu gelişme benzer bir gelişmenin yazılımda da yaşanması sonucunu doğurmuştur. Rastgele Erişimli Bellek (RAM) b. 1940’lı yıllarda ENIAC ile başlayan bilgisayar teknolojisi günümüzde minyatürize edilmiş entegre devrelerle gelişimini sürdürmektedir.23 - . işleme. bilgi işlemenin temel işlevleri olan girdi. Giriş birimleri ile ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı bilgileri olarak alınabildiği iletişim aygıtı aşağıdakilerden hangisidir? a. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımının gelişimini belirleyen temel faktörlerden biri değildir? a. Bilgisayarlar geliştikçe hız. veri ve bilgilerin saklanması faaliyetlerini görürler. stok kontrolü veya ödemeler gibi özel uygulamaları yürüten ve işleyen programlardır. Maliyet d. maliyet. bellek ve aritmetik-mantık öğeleri işlemlerin programlar yardımıyla yapılmasını. bellek kapasitesi ve güvenilirlik artmakta. Yazılımların oluşturulmasında programlama dillerinin kullanılması gerekir. çıktı. Büyüklük b. saklama ve kontrolün gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. bilgisayar programı(yazılımı) oluşturmak üzere tanımlanmış yapay dillerdir. bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden programlardır. Uygulama yazılımları ise. Bellek kapasitesi 2. çıktı. Ana İşlem Birimi c.

Bilimsel Uygulama Yazılımı c. Üst düzey bir programlama diliyle yazılmış programın. Çalışma Belleği 4. Bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden program aşağıdakilerden hangisidir? a. Bir bilgisayarın klavyesi. İşletim d. Salt Okunur Bellek(ROM) d. sorunun çözümündeki adımları kapsayan çizimsel bir gösterimdir. veri girişi Akış Çizeneği Bellek Bilgisayarla Bilgi İşleme Donanım İşletmen (Operatör) . İşletme Uygulama Yazılımı d. bilgisayarın anlayabileceği program şekline dönüştürme işlemine ne ad verilir? a.den hangisidir? a.24 - . Ana Bellek e. : Programcı tarafından hazırlanan ve programın genel görünümünü. Listeleme b. Veri Tabanı Yazılımı 5. akış yönünü. Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM) b. Sistem Yazılımı e. : Bilgisayarı kullanan. Uygulama Yazılımı b. Derleme c. Rastgele Erişimli Bellek(RAM) c. : Bilgi ve işlem dizilerinin saklandığı aygıt ya da ortamdır. Kodlama e. : Bir bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel birimlerdir. monitörü örnek olarak verilebilir. : Verinin öz devimli olarak işlenmesinde bilgisayarın kullanılmasıdır. Tasarım Sözlük ve Kavramlar Dizini Abaküs : Hesaplamada ya da matematiksel işlemlerde kullanılan en eski mekanik aygıt. planını.

Manyetik Disk Optik Karakter Okuyucu Öz devim Rastgele Erişimli Bellek (RAM) : Sıradan işlerin yürütüldüğü. : Donanıma yaşam veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar. programlama dilleri ve belgelemelerin tümüdür. : Bir bilgi saklama ya da bellek ortamıdır. yordamlar. Yazılım Yonga(chip) Yordam . : Bir sorunun çözümünde gereksinim duyulan bir dizi adım. genellikle silikon gibi yarı iletken malzemenden yapılmış ince bir dilim. : Basılı ya da yazılı karakterleri okuyan ve bilgisayara girişini sağlayan bir giriş birimi. : İnsan aracılığı olmaksızın işlerin otomatik olarak yapılmasıdır.yapan kişi. istenilen herhangi bir konuma bilgi ve programların saklanabildiği ve içindeki değerlerin silinebildiği. Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM) : ROM gibi kullanıcının değiştiremeyeceği ve kalıcı programları içeren bellek alanıdır. belli koşullarda değiştirilebilir (yeniden programlanabilir). EPROM. kalıcı bilgi saklamak ve salt okunmak üzere bilgisayar üreticisi firma tarafından geliştirilmiş bellek türüdür. Okuma ve yazma işleminin bir plağın çalınması gibi yapıldığı disk aygıtlarında aynı anda birden çok diske okuma ve yazma işlemi yapılabilir. Manyetik Band (Teyp) : Sadece sıralı erişimin olanaklı olduğu geniş bilgi yığınlarını saklayabilen bir aygıt ve ortamdır. : Milimetrik yüzeyler üzerinde onbinlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği.25 - . değiştirilebildiği bellek türüdür. Salt Okunur Bellek (ROM) : Program komutlarının değiştiremeyeceği nitelikte.

.26 - . Ele alınan her konuyu örneklerle ele almanız.Veri Düzenlemesi ve Yapılandırılması Bu Ünitede. .. konuyu ne ölçüde kavradığınızı da anlamanıza yardımcı olacaktır. 3 ÜNİTE Bilgi sisteminin sağlıklı bilgi üretebilmesi ve etkin bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan veri düzenlemesi ve veri yapılandırılması bu ünitede ele alınmıştır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. sizin konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağı gibi... Bu ünitede ayrıca bilgilere erişim olarak da ifade edilen kütük düzenleme konusu da incelenmiştir.

birbiriyle ilişkili kayıtlar topluluğudur (veya veri setidir). bir varlığı (nesneler. verinin en temel öğesi olup. satış tutarlarını oluşturan sayısal karakter grupları satış tutarı alanını oluşturabilir.. kişi isimlerini oluşturan alfabetik karakter grupları isim alanı. farklı kullanımlara yönelik verileri içeren kayıtlar veya kütüklerin birbiriyle ilişkilendirilerek işletilmesi sağlanır. ✔ Günleme nedir? Günleme. bir kütükteki kayıtlara veya bilgilere erişerek gerekli değişiklik veya eklemeleri yapmak ve kütüğü en son haline getirmektir. Karakter. bu alan içindeki her bir sayı(1. Her bir çalışana ilişkin her bir veri ise alan olarak tanımlanmaktadır (Örneğin sadece adı soyadı gibi). Böylelik. mantıksal biçimde düzenlenmeli ve yapılandırılmalıdır. Etkin bir işlemeyi sağlayabilmek için.. sayı veya sembol ise karakter olarak tanımlanır. yine ücretlere ilişkin haftalık işlem kütüğü (weekly transaction file) geçici bir çalışma kütüğü niteliğindedir. İleriki ünitelerde daha ayrıntılı olarak ele alınacak bir kavram da veri tabanıdır (Data Base). kitabınızda bundan sonra sıklıkla kullanılacaktır. oluşur. Her bir çalışana ilişkin veriye ise kayıt adını vermekteyiz.) ücretler kütüğünü oluşturacaktır. Alan. sayısal veya diğer sembollerden oluşur. Bir veri alanı bir özelliği (karakteristik veya nitelik). Örneğin çalışanın sicil numarası 123456 ise. Kütükler sürekliliklerine göre iki ayrımda incelenebilirler. öğeler olarak karakterler (characters).BİLGİSAYAR İLE BİLGİ İŞLEMEDE VERİ DÜZENLENMESİ VE YAPILANDIRILMASI Bilgisayar ile Bilgi İşleme (BBİ)'nin anlaşılmasının temeli büyük ölçüde. sosyal sigorta numarasından. vergi oranından vb.2. Bu öğeler kavramsal olarak önem taşımakta olup.) ortaya koyar. o kişinin isminden. sicil numarası. Verinin ilişkili alanları kayıt biçiminde gruplanmışlardır. Basitten karmaşığa doğru sıralanan veri yapıları.. İşlem kütükleri. Alanı oluşturan her bir harf. insanlar. ana kütüğün içerdiği süreklilik taşıyan kayıtları günlemede (update) kullanılırlar. ? Verilerin yapılandırılmasının ve düzenlenmesinin amacı nedir? VERİ DÜZENLEMESİ Veri. Kütük. kayıtlar (records) ve kütükler (files) içinde düzenlenmiştir. Ücretler ana kütüğü (payroll master file) sürekli bir kütük niteliğini taşırken. Çalışan bu kişilerin tümüne ilişkin kayıtlar (adı-soyadı. ! İşyerinde 20 kişi çalışmaktadır. veri düzenlemesinin çeşitli temel kavramlarının anlaşılmasına bağlıdır. alfabetik. alanlar (fields). çalıştığı birim..6) bir karakterdir. ana kütük ve işlem (çalışma) kütüğü.27 - . belirli bir zaman aralığında oluşan işlemlere ilişkin kayıtları içerirler ve devresel olarak. her BBİ sisteminde veri. yerler vb. Çağdaş BBİ sistemlerinin önemli bir öğesi olan veri tabanı uygulamasıyla. karakter gruplarından oluşur. Bir kişiye ilişkin ücret ödeme kaydı. Örneğin. BBİ içinde veriyi mantıksal bir biçimde düzenlemek için tasarlanmışlardır. ücreti vb.

.. ? Verilerin yapılandırılmasının gereği nedir? Verinin yapılandırılmasında aşağıdaki dört temel yaklaşım ortaya konabilir. ? Bilgi işlemede veri tabanının kullanılmasının sağlayacağı faydalar nelerdir? Karakter. Basit doğrusal yapılar (Simple linear structures): Eğer verinin tüm öğeleri bağımsız ve aynı önemde ise veri. kütük ve veri tabanı ilişkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir . M Karakter İSİM ALANI MEHMET AK Alan ÜCRET KAYDI MEHMET AK 57533874 820. "gösterici" (pointer) kullanımıyla birbirlerine bağlantı. merkezi bir kütükler dizisi oluşturulmuş olunur. Liste yapıları (List structures): Bu yaklaşımda. verinin işlevsel kullanımını sağlayan bir yapıya kavuşturulması üzerinde durulacaktır.-TL. basit doğrusal bir yapıda sıralanabilir. farklı uygulamalar için kullanılacak ortak verilerin sisteme tekrar tekrar verilmesinin önüne geçilerek. mantıksal (anlam taşıyan. ÜCRET KÜTÜĞÜ Kütük PERSONEL VERİ TABANI Veri Tabanı VERİ YAPILANDIRILMASI BBİ'de veri düzenlemesi için gerekli olan veri öğelerinin. belirli bir sıradüzene sahip olduklarını belirtmiştik. Kütüklerden veya veri tabanından elde edilecek bilginin uygun biçimde sağlanabilmesine verilerin yapılandırılmış olması olanak verir. Kayıt Ortak Veri Öğeleri.. Bu kesimde ise. Şekil 3.000.) bilgi işleme amaçlarına genellikle uygun düşmemektedir..28 - .1. Ancak bu tür bir yapılandırma. Bu amaçla veriler. işletmenin olaylara ilişkin uygulamalarını göz önüne alan mantıksal ve anlamlı bir ilişkiler sistemine sahip kılınmalıdır. (özellikle işletmelerde. kayıt.) kayıtlar. alan.le.

Hesap Adresi Numarası vb. gösterici yardımıyla bağlantılandırılabilir (Şekil 3. Bu zincirdeki son fatura. müşterinin. aynı çalışanın kayıtlarını içeren personel ana kütüğündeki kayıtlar.3). bellekte yer alan başka bir kayıtla mantıksal ilişki içinde olan. Böylece herhangi bir zamandaki ödenmemiş faturaları gösteren bir liste yapısı kullanılabilir. Bu durumda şirket. bir hesap numarası (kodu) ile tanımlanabilir. Bu kütükteki her müşteri kaydı. Buna karşılık bu fatura kaydı. fatura kütüğünde müşteri için ilk faturanın kayıt yerini gösteren bir alan içerecektir. sonraki faturalarına bağlantılandırılacaktır. Müşteri kütüğündeki her kayıt. ● ● ● Fatura Numarası Fatura Verisi Gösterici ● ● ● ● ● ● Müşteri Müşteri İsmi. 1 9 Bağlantı 9 KAYIT ANAHTARI Çalışan Numarası BÖLÜM NUMARASI .2). bu işlemleri yansıtan bir fatura kütüğü tutabilir. bir müşteri farklı günlerde çeşitli kalem malları satınalabilir. bir kayıt üzerindeki veri kalemidir.3. Örneğin. Bir gösterici. GÖSTERİCİ KAYIT ADRESİ PERSONEL KÜTÜĞÜ 101 GÖSTERİCİ ÜCRET KÜTÜĞÜ Bağlantı 2854 Şekil 3. Gösterici Fatura Numarası Fatura Verisi Gösterici Örnek Bir Liste Yapısı. ● ● ● Şekil 3. tek adını ve adreslerini içerir. Örneğin.landırılmışlardır. gösterici olarak özel bir karakterin kullanımıyla tanımlanacaktır (Şekil 3. Bir muhasebe döneminde. ● ● Müşteri Kütüğü Fatura Numarası ● Fatura Verisi ● ● ● ** Yukarıda verilen müşteri-fatura ilişkisine benzer şekildeki örnekler çoğaltılabilir. her müşterinin tek kodunu.2. bir çalışanın ücretler ana kütüğündeki ücret kaydı. bir müşteriler ana kütüğündeki kayıtlar. Kütüklerdeki Kayıtların Gösterici İle Bağlantılandırılması.29 - .

En üstte ağacın kökü.4). BÜYÜK DEFTER HESAP KAYDI (ALACAK HESAPLARI) SATIŞ ELEMANI KAYDI MÜŞTERİ KAYDI Şekil 3. BÜYÜK DEFTER HESAP KAYDI (ALACAK HESAPLARI) Birinci Düzey İkinci Düzey MÜŞTERİ KAYDI Şekil 3. Anahtar.30 - .5.4. çok yönlü bir şekilde düğümlerin (nodes) birleşmesine olanak verir.! Bir kütükteki veya bir veri tabanındaki her kayıt bir veya daha fazla tanıtım alanını veya anahtarı içerir. Örneğin. Örnek Bir Ağaç Yapısı. bir kütükteki bilgiyi aramaya olanak verir. Örnek Bir Ağ Yapısı. Bu yapı. ilişkileri ortaya koyabilmeye yöneliktir (Şekil 3. Ağaç Yapıları (Tree Structures): Bu sıradüzensel (hiyerarşik) yaklaşımda veri birimleri grafik olarak tersine dönmüş bir ağaç şeklinde ve çeşitli düzeylerde yapılandırılmışlardır. SEVKİYAT KAYDI SATIŞ FATURASI ANA KAYDI AÇIK SİPARİŞ KAYDI FATURA KALEMİ (ÜRÜN SATIŞI) TAMAMLANMIŞ ÜRÜNLER ENVANTER KAYDI SATINALMA EMRİ KAYDI .5). kayıtlar arasındaki karmaşık mantıksal. Üçüncü Düzey HAVALE BİLDİRİM KAYDI SATIŞ FATURASI KAYDI Dördüncü Düzey FATURA KALEMİ Ağ Yapısı (Network Structures): Ağaç yaklaşımına benzemeyen ve dalların birleşmesine olanak vermeyen ağ kavramı. daha sonra üst ve alt dallar bulunmaktadır (Şekil 3. bir çalışanın sosyal sigorta numarası ücret kütüğündeki veri kaydını tanımlayabilmek için kullanılabilir.

Özet BBİ sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının temelinde verinin mantıksal bir biçimde düzenlenmesi ve yapılandırılması vardır. sayısal veya diğer sembollerle ifade edilebilir. Sırasal kütük düzenlemede bir çevre biriminden herhangi bir veriye erişilmek ve günlenmek istenildiğinde kayıtlar. . ? Bilgisayarla bilgi işlemede erişimin önemi nedir? Bilgi okumak ya da yazmak için belli bir yeri fiziksel olarak bulmak olarak tanımlanan erişimde üç temel yaklaşım şunlardır: ● ● ● Sırasal kütük düzenleme (Sequential file organization) Rassal kütük düzenleme (Random-direct-file organization) İndeksli sırasal kütük düzenleme (Indexed sequential file organization) Sırasal Kütük Düzenleme: Kütük içinde. Verinin en temel öğesi karakterdir. bir önceki tutanağın konumundan bağımsız olarak tutanağa erişimi sağlamaya yöneliktir. Kayıtların bir araya gelmesiyle kütükler oluşacaktır. bu sırasal verilere erişme yöntemidir. kayıt ve kütük olarak sıralanmaktadır. Bu amaçla veri öğeleri birbirlerini içerecek şekilde oluşturulacaktır. BBİ'de kayıt ile ifade edilen ise birbirleriyle ilişkili alanlar topluluğudur. (Bir bilgisayar bileşeni olan okuma/yazma kafası bu işi yerine getirmektedir. Bu veri öğeleri karakter. Alan ise karakterler topluluğudur. kayıt anahtarı sırasına göre ilk sıradaki kayıttan okunmaya başlanarak ilgili veriye erişilinceye dek okuma sürdürülür. Erişim (access). Ancak burada önem taşıyan. Kütüklerin içerdiği kayıtlara bağlı bir kayıt numarası ile bilgilere doğru erişilebilir. Yani işleyiş. Karakter alfabetik. alan.31 - . Verinin yapılandırılmasında dört temel yaklaşım vardır. KÜTÜK DÜZENLEME Düzenlenmiş ve yapılandırılmış verilerin bilgiler olarak erişimini sağlamak kütüklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. Verinin düzenlenmesinden sonra. Bu yaklaşımda kayıtlar. her bir veri kaydının bellekte konumlanacağı adres için bir anahtar oluşturur.? Verilerin yapılandırılmasında kullanılan yaklaşımların farklılıkları nelerdir? Tartışınız. Örneğin müşterilerin hesap numaralarının bir sıra izlemesi gibi. İndeksli Sırasal Kütük Düzenleme: İndeksli sırasal erişim yöntemi olarak da anılan bu yöntemde kayıtlar. verinin işlevsel kullanımının sağlanması için yapılandırılması gerekir. kütük içinde fiziksel olarak rassal biçimde saklanmışlardır. bir direkt erişimli bellek üzerinde (örneğin bir manyetik disk) sırasal olarak saklanmakta ve her bir kaydın bir anahtarı bulunmaktadır(örneğin personel numarası gibi.. kütük içinde fiziksel olarak kayıt anahtarlarının sırasallığına göre saklanırlar. Bunlar.. veriyi düzenlemenin temel yollarından biri sırasal yöntem kullanmadır. bilginin bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilmesi sürecidir.) Rassal Kütük Düzenleme: Bu yaklaşımda kayıtlar.) ve bu.

Kütük düzenleme ile ilgili üç temel yaklaşım şunlardır: ● ● ● Sırasal kütük düzenleme. bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilebilecektir. Liste yapıları. Böyle bir uygulama ile bilgi. Düzenleme d.● ● ● ● Basit doğrusal yapılar. İşleme b. Bir kütükteki kayıtlara veya bilgilere erişerek gerekli değişiklik ve eklemeleri yapma ve kütüğü en son hale getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Günleme c. verilerin bilgiler olarak erişimini sağlamak kütüklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. Kayıt e. Kütük 2. Karakter c. Verilerin düzenlenip. Yapılandırma e. yapılandırılmasından sonra. Günleme 3. Veri Tabanı b. Kaydetme c. Sorular 1. Düzenleme b. İndeksli kütük düzenleme. Rassal kütük düzenleme.32 - . Alan d. Yığın işleme . Bilginin bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir? a. Erişim d. İşletmenin müşterilerinden Mustafa Öz'e ait 120001001 nolu hesap ve bu hesaptaki 100 milyon liralık alacağa ilişkin veri öğesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Ağaç yapılar ve Ağ yapısıdır.

c. Aşağıdakilerden hangisi veri yapılandırılmasında kullanılan liste yapıları için doğrudur? a. tüm veri ve bilgileri içeren.33 - .e. Sırasal kütük yapısı e. Veri birimleri tersine dönmüş bir ağaç şeklinde yapılandırılmıştır. Ağ yapısı b. d. bilgisayarda işlenerek gerekli çıktılar alınır. b. Kayıtlar. Düğüm İşlem Kütüğü Kayıt (Tutanak) : Birbiriyle ilişkili bilgi öğelerinden oluşan ve belli bir işlemi niteleyen bir birim bilgi ya da birbiriyle ilişkili bir dizi bilgi öğesinden oluşan kütüğün temel birimidir. Yığın işlem yapısı Sözlük ve Kavramlar Dizini Ana Kütük : Gerekli bilgilerin günlenmiş olarak saklandığı kalıcı kütüklerdir. Veri Tabanı : Bir örgütün tüm bölümleri için farklı kullanım amaçlarına yönelik. 5. : Ana kütüğü günleyecek olan değişiklik kayıtlarını (tutanaklarını) içeren kütüktür. Karmaşık mantıksal ilişkiler kolaylıkla ortaya konabilir. . gösterici yardımıyla birbirine bağlantılandırılmıştır. Yapılandırma 4. Bilgi işleme sistemine uygun düşmeyen bir yaklaşımdır. e. İçeriği fazla değişmeyen ve bir başvuru kütüğü niteliğindeki ana kütükler. merkezi bir dosyalar dizisi ya da bir veri kümeleri topluluğudur. Rassal kütük yapısı d. : Veri tabanı yönetim sisteminde. bir bilgi öğesinin yerini tanımlamak için kullanılan bir ifade. Verinin tüm öğeleri bağımsız ve aynı önemdedir. Veri tabanı yapısı c. Aşağıdakilerden hangisi veri yapılandırılması yaklaşımlarından biridir? a.

Böylece üniteyi kolaylıkla anlamanız sağlanacaktır. 4 ÜNİTE İşletmenin sahip olduğu veya sahip olacağı donanım ve yazılım ile faaliyet alanı ve konusuna göre seçilecek bilgi işleme sistemlerinin neler olduğu karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.. Bilgi işleme sistemlerini çalışırken bir diğer bilgi işleme sistemi ile olan farklılıklarını ve benzerliklerini öğreniniz. Ayrıca ünitede verilen örnekleri dikkatlice ilgili bilgi işleme sistemi ile bağdaştırınız. .... Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri Bu Ünitede.34 - .

uygulamalarının yapısına ve özelliklerine göre. bu sistemlerin sırasıyla her birinin muhasebecilerce ve denetçilerce çok iyi bilinmesi gerekmektedir. aşağıdaki gibi sınıflanabilir: ● ● ● ● ● ● Yığın İşleme Sistemleri (Batch Processing Systems) Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler (Online-Real Time Systems) Veri Tabanı Sistemleri (Data Base Systems) Dağıtımlı Sistemler (Distributed Systems) İletişim Sistemleri (Communication Systems) Zaman Bölüşümlü Sistemler (Timesharing Systems) ? Bilgisayarla bilgi işleme sistemleri nelerdir? Sıralanan sistemlerin her biri farklı donanıma ve yazılım desteğine sahiptirler. Yine her sistem. farklı işletmelerin farklı amaçlarına hizmet ederler. ilk adımda mevcut sistemlerin her biri üzerinde inceleme ve araştırmaları gerekli kılar. Bu sistemlerin güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğu. ancak. bu sistemlerin en iyi şekilde değerlendirilmesine dayanır. ileriki ünitelerde açıklanacak sistem çözümleme. sistemin yerleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi adımlarına muhasebecinin etkin ve bilinçli bir biçimde katılarak sistemden beklediklerini ortaya koyması ve tanımlaması gerekmektedir. Çünkü muhasebe sistemi. doğrudan muhasebe işlevlerine yönelik değildir. Çünkü. bu sistemlerden birine veya birkaçına uyarlanacaksa. Aynı şekilde. ? Bilgi İşleme Sistemlerinin bilinmesinin muhasebeci ve denetçiler açısından önemi nedir? . İşletme yönetimleri. ● ● Mevcut sistemleri sınıflamada kullanılacak bu ölçütler. işletmelerin gereksinmelerine yanıt verecek farklı özellikleri içeren sistemler olarak ele alınabilir. bu sistemleri sistemi denetleyecek olan denetçilerin çok iyi bilmesi gerekir. ✔ Bilgi işleme sisteminin seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Bu amaçla işletmeler şu noktalara dikkat etmelidirler: ● ● Mevcut bilgi işleme sistemlerinin neler olduğu. Sistem karakteristikleri temelindeki Bilgisayarla Bilgi İşleme (BBİ) sistemleri. Sistem karakteristiklerinin belirlenmesi. muhasebe işlevlerini yerine getirecek sistemlerin donanım ve yazılım karakteristiklerine yöneliktir.GİRİŞ Şu anda kullanmakta olduğumuz çağdaş bilgisayarla bilgi işleme teknolojisi. hangi donanımı ve bilgi işleme sistemini seçeceklerine karar vermek durumundadırlar. kontrol etkinliğinin sağlanması.35 - . Mevcut olan her bir bilgi işleme sisteminin yerine getirebileceği işlevlerin neler olduğu. sistem seçimi. Bu sistemlerin donanım ve yazılım yapıları. Önemle belirtmek gerekir ki.

birer işlem kütüğü olarak işlev görmektedir. basit olarak işletme eylemlerinin ürettiği belgelerin derlenmesi. salt belgelerin biriktirilip terminalden belirli zaman aralıklarında doğrudan işlenmeleri de olanaklıdır. Yığın işlem daha çok. yığınlar öncelikle disket. manyetik band. günlenmesi veya rapor üretilmesi basitçe aşağıdaki gibi gösterilebilir. İşlem Kütüğü Uygulama Programı Rapor Şekil 4. işletmenin işlem yoğunluğuna göre bir gün. ? Yığın işlem sisteminin karakteristikleri nelerdir? Yığın işlem sisteminde. ilgili kütüğün ana işlem biriminde günlenmesi istendiğinde bilgisayara verilerek işlenirler. satışlar. önceden belirtildiği gibi doğrudan giriş işlevini yerine getirmektedir. envanter kayıtlarını tutma uygulamaları. Terminal Eski Ana Kütük Yeni Ana Kütük Şekil 4. Belirlenmiş zaman aralığında veya belirlenmiş sayıda biriktirilen işletme belgeleri. faturalama işlemleri. Burada yığınların belirli zaman aralıklarına göre de biriktirilmeleri sözkonusu olabilir.36 - .1'de görüldüğü gibi herhangi bir uygulamaya ilişkin yığınlanmış belgeler. Yığın işleme tipik örnekler olarak. ücret ödemeleri. Terminal ise. biriktirilmektedir. satış faturalarının. İşlem kütüğündeki veriler ana işlem birimine iletildiklerinde. maliyet muhasebesi uygulamaları ve büyük defter işlemleri verilebilir. yığın işlem sistemiyle bir kütüğün yaratılması.1. ? Yığın işlem sistemi hangi tip işler için uygulanabilir? Bir uygulamaya ilişkin olarak. Bu zaman aralığı. sözkonusu uygulamaya ilişkin uygulama programı uyarınca eski ana kütük günlenmiş olacaktır (yeni başlatılan bir uygulama ise yeni ana . geniş ölçüdeki rutin işlemlerin işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Veri Yığını İşlem Kütüğü Ana İşlem Birimi Yığın İşleme Sistemi. Örneğin. kasa tahsil ve kasa ödeme işlemleri. toplanması anlamına gelmektedir. Örneğin. öncelikle bir manyetik band veya diske verilerek. belgelerin biriktirilmesinin çeşitli yöntemleri vardır. manyetik band veya disk. işletme eylemlerine dayalı belgelerden aynı yapıda olanlarının yığınlar olarak biraraya getirilerek işlenmesi (kayıtlanması) yığın işleme sistemidir. Burada. Temelde.YIĞIN İŞLEME SİSTEMLERİ (BATCH PROCESSING SYSTEMS) Yığın (Batch) sözcüğü. bir hafta veya bir ay olabilir. işçi zaman kartlarının veya satınalma işlemlerinin yığınlanması gibi. önceden belirlenmiş ölçüdeki veya zaman aralığındaki yığınlanmış işletme belgelerinin. manyetik disk gibi ortamlarda biriktirilerek ana işlem birimine verilebilecekleri gibi.

İşaret hataları (örneğin. makina imalatı işi yapmaktadır.37 - . ? Yığın işlem sisteminde yeni ana kütük oluşturulurken hangi işlemler yapılır? Yığın işleme sistemi. haftada bir şirket bilgi işlem merkezine gönderilerek ana işlem biriminde kütükleri günlemede kullanılabilir. bir biçimleme (edit) programı aracılığıyla denetlenerek biçimleme raporu alınır. işçi personel numarası veya sosyal sigorta numarasına göre. aylık çalışma saatinin aşılması). Şekil 4. bandlar üzerindeki günlenmiş kütükler veya basılı çıktı(print-out) olarak raporlar şeklinde olabilirler.2'de verilmiştir. Çevrimdışı (off-line) bir terminalde işlenen ve şube verilerini içeren bir manyetik band veya disket. sözkonusu işletme bir bağlı şirket olabilir ve işlediği ücret bilgilerini ana şirketteki bilgi işlem merkezine göndermiş olabilir). ! Merkezi Eskişehir’de bulunan Anadolu Sanayi ve Ticaret A. Geçersiz veri alanı (örneğin. Belirlenen sınırlar dışında kalan durumlar (Örneğin. özellikle şubeleri veya bağlı şirketleri olan ve aralarında doğrudan terminal bağlantısı bulunmayan işletmeler için kullanılmaktadır. Yığın işleme sistemine uygulamadan bir örnek olarak ücret ödemelerini gösteren bir sistem akış çizeneği. Şirketin Afyon ve Kütahya illerinde iki fabrikası bulunmaktadır. sayısal verileri içermesi gereken bir alanda sayısal olmayan sembollerin bulunması). ? Bir yığın işleme sisteminde ortaya çıkabilecek veri hataları nelerdir? Yığın işleme sisteminde veri hataları şu şekilde karşımıza çıkabilir: ● ● Geçersiz hesap kodları veya tanıtım kodları. Şekilde olduğu gibi çıktılar. sıralama programı aracılığıyla sıralama yapılır. Şirkette "yığın işleme sistemi". Uymayan hesap kodları ve tanıtım kodları (örneğin. ● ● ● ● Hataların düzeltilerek yeni. yani doğru verileri tekrar işlenmesi ve biçimleme programının bir hataya işaret etmemesi üzerine. Bundan sonra. Merkeze her bir birim verileri belirli dönemlerde gönderecek ve eski ana kütükler günlenecektir. Şirketin pazarlama faaliyetleri ise İstanbul’da yürütülmektedir. Bu günleme işleminden sonra yeni ana kütükler elde edilmiş olacaktır. Yığın işlem sisteminde çıktılar için diğer sistemlerden farklı bir durum sözkonusu değildir.kütük yaratılmış olacaktır). Böyle bir sistemde her bir birim bilgi işleme faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız olarak yürütecekler ve belirli dönemlerde bilgiler şirketin merkezine gönderilecektir. negatif ücret tutarı). bilgi işleme sistemi olarak benimsenmiştir. muhasebe hesap planında olmayan bir kod). Buna göre işçilerin iş girişinde çalışma sürelerini gösteren zaman kartları bir manyetik band üzerine işlenmekte ve daha sonra ana işlem birimine verilmektedir(daha önce değinildiği gibi.Ş. Mantık dışı durumlar . Band üzerindeki bilgiler. ücret günleme programı ile eski ücretler ana kütüğü günlenerek ücret bordrosu ile günlenmiş ücretler ana . Bu rapora göre hatalar ortaya çıkarılarak gerekli düzeltmeler yapılır ve önceden belirlenmiş olan yığın toplam tutarı ile uzlaşma sağlanır.

çek programı ile ücret çekleri elde edilir ve istenirse muhasebe için bir muhasebe özet raporu çıkartılır. Yığın İşlem Ücret Sistemi.2. terfi vb. Bu kütükten. işçilere ilişkin değişen durumları gözönüne almak (evlenme. yığın işlemedeki zaman yitir. ZAMAN KARTLARI YIĞIN KONTROL TOPLAMLARI VERİ BANDI HATA DÜZELTME BİÇİMLEME PROGRAMI BİÇİMLEME RAPORU Şekil 4.kütüğü elde edilir.K.38 - . ÇEVRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ Bugün bilgi işleme sistemi olarak kullanımı giderek yaygınlaşan çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işleme sistemi. çocuk zammı. Bu program.) ve brüt ücret. SIRALAMA S. indirimler ve net ücret hesaplamalarını yapmak durumundadır. Numarası veya işçi numarası ESKİ ÜCRETLER ANA KÜTÜĞÜ ÜCRET GÜNLEME PROGRAMI ÜCRET BORDROSU GÜNLENMİŞ ÜCRET LER ANA KÜTÜĞÜ ÇEK PROGRAMI ÜCRET ÇEKLERİ GÜNLÜK ÖZET PROGRAMI MUHASEBE ÖZET RAPORU Bu süreç içinde ücret günleme programının özel bir önemi vardır.S.

işlevler olarak aşağıdaki gibi gruplanabilir: ● ● ● ● Veri girişi Kütük günleme. Bu sistemle. ? Çevrimiçi ve gerçek zamanlı kavramlar ile ifade edilen nedir? ÇEVRİMİÇİ DOĞRUDAN ERİŞİM BİRİMLERİ Şekil 4. ÇEVRİMİÇİ TERMİNAL GİRİŞ/ÇIKIŞ ANA İŞLEM BİRİMİ İŞLEME EK BELLEK Özellikle bankacılık sisteminde yakından tanımaya başladığımız çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işlemenin tipik kullanımı. ? Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sisteminin karakteristikleri nelerdir? Çevrimiçi bilgi işleme. Çevrimiçi bilgi işleme sistemine örnek olarak çevrimiçi satış işlemleri. ÇevrimiçiGerçek Zamanlı Bilgi İşleme Kavramı. Buna karşılık. ana işlem birimiyle doğrudan ilişki içinde olan ve ana işlem biriminin doğrudan denetimine tabi giriş/çıkış donanım aygıtlarına verilen addır.3. yönetim düzeyinde bilgi soruşturması için kolaylıkla kullanılabilmektedir. Çevrimiçi sistem. insan ile bilgisayar arasında doğrudan bir ilişkiyi kurabilmesi açısından değer taşımaktadır. gerekli kütükleri günleyerek işlem yapabilmek. verilerin oluştukları anda ve oluştukları yerde işlenmeleri olanağı sağlanmaktadır. Öte yandan. bilgisayarın kullanımı daha işlevsel kılınmakta ve kullanıcıların çeşitli düzeylerdeki kişilerden olabilmesine olanak tanınmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi ve gerçek zaman terimleri birlikte kullanılmaktadır.3).39 - . giriş birimi olarak bir terminal aracılığıyla işlemin yapıldığı yerdeki veya dışındaki (örneğin. anlık işlem yapabilmeyi yani gerçek zamanda çalışmayı olanaklı kılmaktadır. bu sistemde her program. Bu sistemle. Örneğin. saklayabilmek veya sorgulama yapabilmek şeklinde ortaya çıkmaktadır (Şekil 4. bilginin zaman içinde sürekliliği sağlanmış olmaktadır. .me ve iletişim sorununa köklü bir çözüm getirmektedir. Çevrimiçi birimlerin veriyi uzaklık tanımadan ve belirli bir zaman aralığı gözetmeden anında işleyerek çıktı alabilmeleri.4'de verilmiştir. çevrimiçi bilgisayar programlarının kontrolu altında yerine getirilmektedir. Sıralanan bu işlevlerin tümü. Kütük sorgulama. Şekil 4. başka bir kent veya ülke) bilgisayar sistemine veri ileterek. çevrimiçi bilgi işlemeye yönelik ve eşgüdümlü bir işletim sistemine gereksinecektir. Rapor üretme. Çevrimiçi.

Öte yandan satışlar ana kütüğünde. Müşteriler ana kütüğünde ise. satış yapılan müşterinin hesabına işlem kaydedilmekte veya yeni müşteri kaydı oluşturulmaktadır. Örneğin. yığın hale getirilmiş verilerin. Ana işlem biriminde işlemler biçimlenir ve ana kayıtların daha sonraki yığın kütük günlemesi için bir kütükte saklanır. Kayıtların değiştirilmesi. şirket gibi öğeler gözetilerek parasal olarak günlenmektedir. ● ● ● ● V eri Girişi ● Kontrol Yanıtları SATIŞ İŞLEMLERİNİN İŞLENMESİ KÜTÜK GÜNLEME SORUŞTURMA/YANIT İŞLEMLERİ Yönetim Soruşturma ve Görüntüleme YÖNETİM TERMİNALİ SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ ÇevrimiçiGerçek Zamanlı Satış İşlemleri. stoklar ana kütüğünde satılan üründe miktarsal bir azalma olmakta. İkinci yaklaşımda. Bu tür yerlerdeki kasa kayıt aygıtlarının yerini veri giriş terminalleri almaktadır. Terminaldeki kullanıcı. işlenmek üzere bilgi işlem merkezine gönderilmesiyle gerçekleştirilebilir. müşteriler ve satışlar ana kütüklerine ne şekilde işlenir? Şekil 4. Girişin gerçekleştiği anda ise. müşterilere ilişkin satış verileri bir terminalden (bir satış noktasından) doğrudan ve satış işleminin gerçekleştiği anda girilmektedir. STOKLAR ANA KÜTÜĞÜ MÜŞTERİ ANA KÜTÜĞÜ SATIŞLAR ANA KÜTÜĞÜ ✔ Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sisteminde bir satış işlemi stoklar. Yönetim.40 - . Ancak bilgisayar kayıtlarında değişiklik yapamaz. bilgisayara terminal aracılığıyla anında erişebilir ve bir hesabın veya bir işlemin durumunu öğrenebilir. Çevrimiçi sistemin kullanımı etkinleştirmek ve güvenilir kılmak için üç yaklaşımdan söz edilebilir: Bunlardan birincisinde. bir terminaldeki kullanıcı.4. departman. .UYGULAMA PROGRAMLARI Şekil 4. bilgisayardaki ana kütükleri değiştirmek için doğrudan bir yetkiye sahip değildir. satışlara ilişkin bilgiler satış noktaları. uygulama programı uyarınca ilgili kütüklerde bilgiler günlenmektedir.4'den anlaşılacağı gibi. daha önce belirlenmiş olan stok emniyet düzeyi aşılmışsa da aynı terminalden stok gereksinimi elde edilmektedir. bölümlerden oluşan mağazalarda ve daha birçok satış uygulamasında pratik ve etkin bir kullanım çevrimiçi sistemle sağlanmaktadır. süpermarketlerde. sürdürülmekte olan tüm bu işlemleri yönetime ayrılmış bir terminalden anında izleyebilmekte ve gereksinim duyduğu raporları ekrandan veya yazıcıdan yine anında alabilmektedir. önceden tanımlanmış olan müşteri hesap kodlarına göre. Satış işlemlerini perakende olarak yürüten işletmelerde. işlemlerin bir terminal aracılığıyla girişi yapılır ve ana işlem birimine iletilir.

? Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sistemi’nin kullanımını etkinleştirmek ve güvenilirliğini artırmak için neler yapılabilir? VERİ TABANI Bilindiği gibi işletmelerde. Tekrarın önlenmesi her zaman kolaylıkla elde edilemez ve bazen de vazgeçilmesi gerekir. Ancak bu yeni alan fazla. Örneğin. tekrar etmeyen ve yapısal bilgiler toplamıdır. Veri tabanının tasarımı ve düzenlenmesi bu amaca yönelik önemli bir aşamadır. tanımlanmış bir konuda tam. konu hakkında sorulabilecek tüm soruların yanıtlanabilmesi için gereklidir. bir üretim veri tabanında mal ve sipariş bilgilerini saklayan iki kütük bulunduğunu düşünelim.41 - . ilk olarak. bir yerde günlenip. VTYS altında kütükler.5). Tekrarın önlenmesi. Örneğin. . disk belleğinde de tasarruf sağlar. Örneğin. ama kendisiyle çelişemez. Bir kullanıcı. yani tekrarlanan bilgidir. diğerinde eski halinde kalabilir ve böylelikle sorgulamalar da çelişkili sonuçlar verebilir. Yapısallaştırma (structuring). Veri tabanı. işlemlerin kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlayacak biçimde saklanmasıdır. müşteriler hakkındaki tüm bilgileri verir. Yukarıdaki üretim veri tabanı örneğinde bir sipariş kaydında siparişin ait olduğu mal numarasının mantıksal olarak bulunmasına gerek yoktur. bilginin tam yüzde 100'ünü saklar. Bu sistem. ✔ Veri tabanı nedir? Veri tabanı. Tekrarın önlenmesi. Ancak. yüzde 101'ini değil. hız ve yanıt süresi gereklerini yerine getirmek üzere ayrılmak zorunda kalınabilir. Bir mala ait birçok sipariş varsa. her mal kaydına ait bir sipariş toplam alanı tutulması daha iyi olacaktır. ikinci bir stoklar kayıt seti de stok kontrol bölümünde ve üçüncü bir stok kayıt seti de ambarda tutuluyor olabilir.Üçüncü yaklaşım ise. Bu. bir işlemin girişiyle doğrudan bilgisayar kütüklerini günleyen terminali kullandığı ve en karmaşık olan çevrimiçi günleme sistemidir. bilgisayar kütüklerini hatalı ve yetkisiz işlemlerden korumak için geniş bir şekilde programlanmış bilgi işleme kontrollarını gerektirmektedir. o mal için sipariş kütüğünde bulunan tüm kayıtlara bir bir erişilerek miktarları toplanır. doğru ya da yanlış olabilir. Tamlık (exhaustivity). tutarlılığın sağlanması için gereklidir. ortak veri tabanı biçiminde bütünleşik hale getirilmiştir (Şekil 4. stoklar yardımcı defteri muhasebe bölümünde. Eğer bu tür sorgulamalar sık sık yapılıyorsa. Tamlık. Veri yalnızca bir yerde saklanıyorsa. işletmenin her defasında. Tekrarın önlenmesi kuralından. bir müşteri veri tabanı. BBİ'nin teknolojik avantajlarını kullanarak böylesi bir uygulamaya olanak veren sistem veri tabanıdır. bu üç setin yalnızca bir tek sete indirgenebilmesinin önemli ölçüde bilgi tasarrufunu sağlayacağı da açıktır. genellikle finansal kayıtlar farklı bölümlerde tutulmaktadır. Bu tür bir bölünme veya bölümlendirme elbette bir gerekliliğin sonucudur. O zaman sorgunun yanıtlanması çok daha çabuk olacaktır. hiçbir verinin birden çok yerde saklanmamasıdır. Eğer iki ayrı yerde saklanıyorsa. veri tabanının belirlenmiş olan konudaki bütün bilgileri kapsaması özelliğidir. verilerin. Veri tabanı kavramında kütüklerin yaratılması ve günlenmesi Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) (Data Base Management System) tarafından yerine getirilmektedir. belirli bir mal için yapılmış olan toplam siparişi sorguladığında. bu işlem uzun sürecektir.

veri tabanı kavramının önemli bir yanını oluşturmaktadır. ● ● ● ● Veri tabanı yönetimi. kütüklerdeki tekrarlanmak durumunda olan bilgileri bütünleşik hale getiren ve bu ortak kaynaktan sağlanacak bilginin birçok kullanıcı ve farklı yönetim düzeyleri tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan VTYS'dir. sistemde iletişim terminallerle kurulacak.5.? Veri Tabanı Yönetim Sisteminin kullanım amacı nedir? Yukarıda değinilen ve Şekil 4. kütüklerin günlenmesini. Veri tabanı/veri iletişimi açısından durum ele alındığında VT/ Vİ'nin VTYS içeride olmak üzere aşağıdaki işlevsel bileşenleri içerdiğini görmekteyiz. Geleneksel Yaklaşım PROGRAM 1 A B C D E F Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Veri Tabanı Yönetim Sistemi PROGRAM 2 PROGRAM 3 Veri Tabanı Yaklaşımı VTYS'nin işlev görebilmesi. Anlaşılacağı gibi. uygulama programları devreye sokulacak ve işletim sistemi ile ilişki kurulacaktır.5'de gösterilen VTYS. Örneğin. Sistem kontrolü. Terminal yönetimi. Kütük 3 D Kalemi E Kalemi F Kalemi PROGRAM 3 Geleneksel Yaklaşım ve Veri Tabanı Yaklaşımı. doğal olarak bir dizi bileşenle ilişki kurulmasını gerektirmektedir. VTYS. ? Veri Tabanı Yönetim Sistemi nedir? Kütük 1 A Kalemi B Kalemi C Kalemi PROGRAM 1 Kütük 2 B Kalemi D Kalemi E Kalemi PROGRAM 2 Şekil 4. kütüklere erişimi. Dil arabirimi . saklamayı ve diğer sorunları çözmeye yönelik bir yazılım sistemidir.42 - .

2) Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler. Yığın işlem sisteminin zaman yitirme ve iletişim sorununa çözüm üretmek amacıyla çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işleme sistemi geliştirilmiştir. Zaman Bölüşümlü Sistem nedir? Özet Bilgi işleme sisteminin ne olacağının belirlenmesi işletme yönetimlerinin üzerinde önemle duracakları konulardan biridir. 1) Yığın İşleme Sistemleri. 3) Veri Tabanı Sistemleri. Bu iletişim ağı.gerçek zamanlı bilgi işleme sistemiyle veri uzaklık ve belirli bir zaman aralığı gözetmeksizin anında işlenebilecektir. Veri tabanı konusu Ünite 11'de daha kapsamlı olarak incelenmiştir. İşletme eylemlerinin ürettiği belgelerin derlenmesi ve toplanması olarak tanımlanan yığın işleme sisteminde. Bu noktadan hareketle işletmelerin uygulayabilecekleri bilgisayarla bilgi işleme sistemleri. 5) İletişim Sistemleri. . İşletmeler bilgi işleme sisteminin seçiminde uygulamalarının yapısını ve özelliklerini gözönünde tutacakları gibi sahip oldukları veya sahip olacakları yazılım ve donanım desteğinin ne olduğunu gözönüne almak durumundadırlar. 4) Dağıtımlı Sistemler. DİĞER SİSTEMLER Dağıtımlı Sistemler: Bir işletmede bilgisayar hizmetine gereksinim duyan çeşitli birimlerin ayrı ayrı bilgisayar kullanarak işleme çalışmalarını kendi sistemlerinde yürütmeleridir. İnsan ile bilgisayar arasında doğrudan ilişki kurulması açısından önemli olan çevrimiçi.43 - . 6) Zaman Bölüşümlü Sistemler olarak ele alınmaktadır. İletişim Sistemi nedir? Zaman Bölüşümlü Sistemler: Çok sayıda kullanıcının işlerini aynı anda yürütebilen bir işletim düzenidir. Diğer bir ifadeyle. ? ? ? Dağıtımlı Sistem nedir? İletişim Sistemleri: Birden fazla bilgisayar arasında iletişim ağı kurularak bilgi alış verişini sağlayan bir sistemdir. aynı yapıda olan belgeler belirli bir zaman aralığına göre biriktirilerek ilgili kütüğün günlenmesi istendiğinde bilgisayara verilerek işlenecektir.6. ülkelerarası düzeyde de oluşturulabilir. DİL ARABİRİMİ TERMİNAL YÖNETİMİ SİSTEM KONTROL İŞLETİM SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİMİ VERİ TABANI TERMİNALLER VTYA'nin VT/Vİ Oluşumu İçindeki Yeri.UYGULAMA PROGRAMLARI Şekil 4. bir giriş birimi yardımıyla işlemin yapıldığı yerdeki veya başka bir yerdeki bilgisayar sistemine veri iletilecek ve kütüklerin günlenmesi sağlanacaktır.

Yığın İşleme Sistemleri 3. Veri Tabanı Sistemleri 2. İletişim Sistemleri c. Tanımlanmış bir konuda tam.44 - . Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler e. Çevrimiçi. İletişim Sistemleri b. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bilgi işleme sistemlerinden biri değildir? a. Dağıtımlı Sistemler c. Satış faturalarının haftalık olarak toplanarak. Sorular 1. Veri Tabanı Sistemleri d. haftada bir kez bilgisayara verilerek ilgili kütüklerin günlenmesi temeline dayanan bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Dağıtımlı Sistemler 4. Böylece aynı verinin farklı yerlerde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hatalar önlenmiş olacaktır. Bilgi Bağlantılı Sistemler d.Gerçek Zamanlı Sistemler e. Verinin uzaklık ve zaman farklılığı gözetilmeksizin bilgisayar yardımıyla işlemin yapıldığı yere veya bir başka yere iletilmesine ilişkin bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Yığın İşleme Sistemleri b. Bunların dışında dağıtımlı sistemler. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler c. iletişim sistemleri ve zaman bölüşümlü sistemler bilgi işleme sistemlerinin diğer uygulamalarıdır. Yığın İşleme Sistemleri e. İletişim Sistemleri d.Bilgi işleme sistemi ile ilgili olarak üzerinde durduğumuz bir başka konu veri tabanıdır. Veri Tabanı Sistemleri b. tekrar etmeyen ve yapısal bilgiler toplamı olarak ifade ettiğimiz veri tabanında bir verinin farklı amaçlarla birden çok kullanımı sözkonusudur. Aşağıdaki işlevlerden hangisi çevrimiçi bilgisayar programlarının .

düz. silme işlemlerini yapıp kütüğü en son bilgilerle korumaktır. Çok sayıda kullanıcının işlerini aynı anda yürütebildikleri bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Dil Arabirimi Disket Günleme İletişim Aygıtları : Bilgi işlem olanaklarının ve gereksinimlerinin uzak yerleşimlere götürülmesini sağlayan unsurlardır. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler d. giriş/çıkış aygıtları. düzenleme işlemi. İletişim Sistemleri c. . Zaman Bölüşümlü Sistemler b. : Bir bilgisayar sisteminin. ana işlem biriminin denetimi dışında olan kısmı. Kütük günleme c. : Bir bilgi kütüğündeki tutanaklara erişerek ekleme. bir bilgi saklama birimidir. Veri girişi b. Dağıtımlı Sistemler e. : Veri tabanı içinde ilişkiyi sağlamaya yönelik dil : 5 1/4 veya 3 1/5 inç standart boyutlarında esnek. ana işlem biriminin doğrudan denetimi altında olan kısmı.kontrolü altında yerine getirilmemektedir? a. dairesel ve sürekli olarak bir koruyucu içinde bulunan. Yöneltme e.45 - . yan bellek birimleri ve iletişim aygıtlarının ana işlem birimine doğrudan bağlı olduğu bilgisayar sistemi. Rapor üretme 5. Yığın İşleme Sistemleri Sözlük ve Kavramlar Dizini Biçimleme Çevrimdışı Çevrimiçi : Bilginin biçimini değiştirme. Kütük sorgulama d. Kod : Bilgilerin ya da komutların simgesel şekilde ifade edilmesi. : Bir bilgisayar sisteminin.

muhasebe bilgi sistemine. veri ve bilgi akışı.46 - . muhasebe kavram ve ilkeleri ile muhasebe bilgi sistemine ilişkin genyöntemler konuları üzerinde durulacaktır. geleneksel muhasebeden daha geniş bir kavram olarak bakmanız suretiyle üniteyi dikkatlice okumanız. Bu üniteyi anlamanız için bu sınıfa kadar öğrendiğiniz muhasebe bilgileri yeterlidir. Bu çerçevede... yönetim bilgi sistemleri... Bu ünitede. Bunun için. daha önce sahip olduğunuz bilgiler yeni bir yaklaşımla ele alınmaktadır. bu üniteyi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. muhasebe bilgi sisteminin niteliği ve içeriği. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. sistem öğeleri. Bilgi sistemleri yaklaşımı açısından Muhasebe Bilgi Sisteminin amacının ve yapısının ne olduğu açıklanacaktır. temel yönetim bilgi sistemleri.Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı 5 ÜNİTE Bu Ünitede. .

yönetim süreci için gerekli bilgileri sağlamaktır. Zamanlı. “Bilgi” ve “Sistem” kavramlarından oluşmakta olup. artan ve sürekli değişen ekonomik sorunlar ile hızla değişen teknoloji ve rekabetin yarattığı olanaklar ve ortaya çıkardığı sorunlarla karşı karşıya bulunan ve büyüme ve değişme süreci içinde olan işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve gelişmelerini sağlayıcı uygun ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmaktır. ✔ Yöneticilerin görevlerini yerine getirmeleri için ne gereklidir? Yöneticilerin belirtilen görevi işletmenin amaçları doğrultusunda ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerinin ana koşulu. Çünkü yöneticilere ve ilgili diğer kişilere sunulan bilgiler. malzeme. para. Bu bilgiler zamanlı. karar vericilerin olaylara bakış açılarını genişletir. yürütme.47 - . işletmelerin yönetimine ilişkin planlama. giderek artan ekonomik sorunlara karşın bir büyüme süreci içindedirler. yönetim ve bilginin birlikte irdelenmesi ve bunların bir sistem içinde bütünleştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. ilgili ve anlamlı oldukları oranda yöneticilerin içinde bulundukları belirsizlik ortamını daraltır. yöneticilere işletmenin içe yönelik eylemlerini yakından izleme ve kontrol etme olanağı yaratır. İşletme yönetimi için gerekli olan zamanlı. örgütleme. ✔ Yönetim Bilgi Sistemi ne ifade eder? Yönetim bilgi sistemleri kavramsal olarak “Yönetim”. Karar modeline giren bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği o kararın doğruluğunu ve isabetini artıracaktır. sermaye piyasaları. fiyat ve ücret düzeyleri. yönetimin ileriye dönük planları oluşturma. insangücü.BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri İşletmeler. Dış bilgiler ise. teknoloji ve bilgi gibi işletme kaynaklarının amaçlar doğrultusunda en etkin ve verimli . politik ve teknolojik koşullar dikkate alınarak ileriye dönük planların yapılmasına yardımcı olur. Yönetim için gerekli olan iç ve dış bilgilerin gerektiği şekilde ve zamanda sağlanması ve bu bilgilerin planlama. Yönetim Bilgi Sistemi. kadrolama ve kontrol işlevlerinin yürütülmesinde çok önemli rol oynar. Bu süreç içinde işletme yönetiminin temel görevi. faaliyette bulunulan sektörün ve sektördeki rakiplerin durumu gibi ekonomik. Çünkü bilgi olmaksızın. ilgili ve anlamlı bilgi. devletin vergi ve finans politikaları. İç bilgiler. örgütleme. ilgili ve anlamlı iç ve dış bilgilerin sağlanması. yürütme. ancak böyle bir düşünceden kaynaklanan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması ile olurludur. işletmelerin çevresiyle karşılıklı bir ilişki içinde işlev görmelerini ve politik kararlar. bu planları uygulama ve kontrol etme olanağı yoktur. alınacak kararları etkileyen değişkenler olacaktır. ✔ Gerekli bilgilerin var olması nasıl bir sonuç yaratır? Gerek iç bilgiler gerekse dış bilgiler. kadrolama ve kontrol faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin karar verme sürecinde kullanılması ve özellikle bilgisayarın bir araç olarak yarattığı olanaklar sonucu YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ kavramı ortaya çıkmıştır. iç bilgiler ve dış bilgiler olmak üzere iki grupta toplanır. ✔ İşletme yönetiminin hangi bilgilere gereksinimi vardır? İşletmelerin bilgi gereksinmeleri. makina.

İşletmede. ✔ Yönetim bilgi sisteminin alt sistemleri olur mu? Yönetim bilgi sistemi. birbirleri ile bilgi alış verişi içinde olurlar. borçların izlenmesi. Bütün alt bilgi sistemleri ancak birlikte hareket ettikleri zaman yönetimin tüm bilgi taleplerini karşılarlar. örgütlemek ve kontrol etmek için. örneğin pazarlama. Şebekeye dahil bazı alt bilgi sistemleri diğer alt bilgi sistemleriyle karşılıklı bilgi alış verişi içinde bulunurlar. işletmenin faaliyet sistemine göre.1. stok kontrol gibi alt bilgi sistemleri geliştirilir. işletmenin bütün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek bir şekilde tüm verileri veya bilgileri içeren merkezi dosya veya dosyalar dizisidir. üretim. PAZARLAMA Veri Tabanı FİNANS Veri Tabanı ÜRETİM Veri Tabanı Şekil 5. bir rapor. veri temelleri ve bunların karşılıklı ilişkileri kavramsal olarak gösterilmiştir. İşletmede geliştirilen veya mevcut her alt bilgi sistemi içinde şekilde ifade edildiği gibi bir veri tabanı bulunur. niceliksel ve niteliksel bilgileri. sistemin kapsadığı alt sistemler dikkate alınarak yönetim bilgi sistemleri çoğul olarak ifade edilmektedir. yönetimin gereksinim duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan. bir üretim işletmesinde hammadde alışlarına ilişkin belgelerin ve kayıtların oluşturduğu veri tabanından.bir şekilde kullanılmalarını planlamak. Şekil 5-1’de faaliyet sistemlerine ait alt sistemler.48 - . Bir alt bilgi sisteminin çıktısı olan bir bilgi. Örneğin. haberleşme kanalları aracılığı ile bütünleşirler. gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacı ile kurulan ve çalıştırılan bir sistemler bütünüdür. Buna göre alt sistemler birbirine bağlıdır. Bu nedenle yönetim bilgi sistemi yerine. ✔ Alt sistemleri bütünleştiren nedir? Alt bilgi sistemleri. işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgi üreten alt sistemlerden oluşan bir sistemler dizisidir. stok seviyesinin saptanması gibi değişik konularda yararlanmak. Bu geliştirilen alt bilgi sistemleri işletmede bir bilgi şebekesi oluşturur. Her alt bilgi sistemine ait veri tabanı diğer alt bilgi sistemlerinin veri ile bilgi alış verişi içinde olacaktır. ? Yönetim Bilgi Sistemleri ve işlevleri nelerdir? . bir tablo diğer bir alt sistemin girdisi olan veriyi meydana getirir. gerektiği yer ve zamanda. Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime sahip olup. ✔ Veri tabanı ne demektir? Veri tabanı. mamul maliyetlerinin belirlenmesi. Alt Sistemler ve İlişkiler.

belirtildiği gibi. kurmak ve çalıştırmak durumunda kalırlar. düzenlemelere ve içinde bulundukları diğer koşullara göre.Temel Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim bilgi sistemleri. yönetim anlayışlarına. örgütlenme şekillerine. birçok alt bilgi sistemi geliştirmek.1. Tablo 5. Tablo 5.49 - .1’de bir üretim işletmesinde olabilecek bazı temel yönetim bilgi sistemleri ve bunların alt bilgi sistemleri gösterilmiştir. faaliyet hacimlerine. Temel Yönetim Bilgi Sistemleri ve Alt Bilgi Sistemleri. ✔ Yönetim bilgi sistemleri içinde hangi sistemler bulunabilir? İşletmeler faaliyet sistemlerine. ÜRETİM BİLGİ SİSTEMİ Üretim Planlaması Stok kontrol Mamul Geliştirme PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazar Araştırması Satış Analizleri Satış Planlaması Satışlar PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ İşçi-İşveren İlişkileri İşe Alma Eğitim MUHASEBE (FİNANSAL) BİLGİ SİSTEMİ Finansal (Genel) Muhasebe Maliyet Muhasebesi Satışlar-Alacaklar Satınalma-Borçlar Stok İşlemleri Ücret-İşçilik Maliyet Kontrolu-Maliyetleme Gelirler Giderler Sabit Varlıklar Sorumluluk Muhasebesi Mali Analiz Nakit Bütçelemesi Sermaye Bütçelemesi ✔ Bilgi sistemleri sadece tabloda yer alan sistemler midir? . işletmenin yönetiminden sorumlu karar vericilere ve işletme ile ilgili taraflara gerekli olan işletme içi ve işletme dışı bilgileri sağlamaya yönelik bilgi üreten sistemlerin oluşturduğu bir bütündür.

finans vb. Muhasebe bilgi sistemi. örgütleme. bilgi akışı suretiyle işletmenin bütün faaliyet fonksiyonlarını (üretim.) dolayısiyle bütün yönetim işlevlerini (planlama. orta. Temel yönetim bilgi sistemlerinin en önemlisi ve en eskisidir. maliyet muhasebesi.Bilgi sistemleri. borçları. satış öncesi ve sonrası hizmetler. iş eğitimi. üretim planlaması ve kontrolu. ? Personel bilgi sisteminin kapsamı nedir? Muhasebe Bilgi Sistemi Muhasebe bilgi sistemi. Sürekli olarak birbirlerine bağımlı olup. reklam. iş tahsisleri. işletmenin varlıkları. Bu bilgi sistemleri. yalnızca yukarıda belirtilenler değildir. Burada işletmenin temel fonksiyonları dikkate alınarak belli başlı bilgi sistemleri sayılmıştır. satınalma ve kalite kontrol gibi işletme faaliyetlerine ait bilgileri içerir.50 - . satış planlaması. kontrol) ve yönetim basamaklarını (üst. Örneğin. Muhasebe bilgi sistemi. pazarlama. ✔ Tablo 5. Ücret ödemeleri. fiyatlama. alt yönetim) birbirlerine bağlayarak işletmeyi bir sistem şeklinde bütünleştirirler. gelirler ve giderleri ile ilgili . malzeme vb) işletme içindeki fiziksel akışlarına (fiziksel dönüşümlerine) ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. pazarlama. işe alma. birbirinden bağımsız değillerdir. sistem kavramı gereği olarak. aynı zamanda işletmeler tarafından bugüne kadar en iyi geliştirilen bilgi sistemidir. satışlar gibi işletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin (hammadde. finansal muhasebe. ? Hangi temel yönetim bilgi sistemleri vardır? Üretim Bilgi Sistemi Üretim bilgi sistemi. Bu bilgi sistemleri işletmeden işletmeye farklılıklar gösterir. sorumluluk muhasebesi. karşılıklı bilgi alış verişi içindedirler. nakit ve sermaye bütçelemesi. ? Pazarlama bilgi sisteminden hangi bilgiler sağlanabilir? Personel Bilgi Sistemi Personel bilgi sistemi işletmede çalışan kişilere ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışları. yürütme. stok kontrolu ve yönetimi. sermayesi.1’de sayılan sistemler birbirinden bağımsız mıdır? Üretim. pazar araştırması. işçi-işveren ilişkileri gibi çalışmalara ilişkin bilgiler personel bilgi sisteminden sağlanır. ? Üretim bilgi sisteminin kapsamı nedir? Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama bilgi sistemi. genel veya finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebeleri de içeren geniş bir kavramdır. satış analizleri. personel ve muhasebe (finans) bilgi sistemleri. işletmede üretilen mamullerin.

bilgi kullanıcılarının gereksinmelerini giderecek verilerin ve bu verilerin kaydedilme zamanı. deneyimlerin veya olayların her türlü gösterimidir. Diğer bir ifadeyle. İşleme sonucu oluşan bilgi haberleşme süreci ile kullanıcılara ulaşır. Bilgi Kullanıcı ! ✔ Verinin işlenmesi ile oluşturulan bilgi (bir rapor). Veri yaratma ne demektir? Verinin yaratılması. Veri Yaratma İşlem Bilgi Bilgi Kullanıcı Veri İşleme ve İletme Sistemi. iş akış sistemi. veri toplama işleminde. ✔ Veri ne demektir? Veri. “verinin yaratılması”. para akış sistemi gibi faaliyet sistemlerinin gerek kendi içlerinde.? mali nitelikteki tarihi (geçmişe ait) ve ileriye dönük bilgileri sağlayan bir bilgi sistemidir. Şekil 5-2’de görüldüğü gibi. ikincisi “verinin işlenmesi”dir. diğer bir sistem için veya başka bir raporun hazırlanması için girdi niteliğini taşır. gözlemlerin.2.51 - . Ancak bilgi sistemleri açısından bu iki kavram birbirinden farklıdır.) gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri arasındaki etkileşimleri ve işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri yansıtan çeşitli durumların. toplanacak verinin hangi konuya ait olduğu. gerekse birbirleri arasındaki etkileşimlerden ve işletme çevresi arasındaki ilişkilerinden doğan olayların gözlenmesi ve kaydedilmesi sonucunda olur. Veri toplama olarak da ifade edeceğimiz veri yaratma aşamasında. belli başlı iki aşamadan geçerek bilgiye dönüşür ve kullanıcıya ulaşır. Buna göre veri işlenmemiş bilgi olarak ifade edilebilir. finans vb. Bu bakımdan ifadelerde veri veya bilgi terimleri yer yer birlikte kullanılacaktır. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı nedir? Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı Veri ve bilgi. işletmenin hammadde akış sistemi. Bilgi Kullanıcı Şekil 5. ne zaman toplanacağı ve nereden elde edileceğinin belirlenmesi gerekir. bilgi sistemlerinin önemli iki kavramıdır. yeri ve şeklinin belirlenmesi önemlidir. Bu aşamalardan birincisi. işletmenin fonsiyonlarının (üretim. . pazarlama. Bilgi sistemleri açısından veri. Bu iki kavram genel olarak aynı anlamda kullanılmaktadır.

Zamanlı bilgi. problemleri çözme. Bilgi karar vericinin olaylara ilişkin bilgisini arttırarak belirsizlik ortamını. Bilginin herhangi bir kullanıcıya ulaştırıldığında belli bir amacı olmalıdır. planlama. ikna etme. ✔ Her bilgi değerli midir? Çeşitli kaynaklardan yaratılacak verilerin tamamının toplanıp bilgi haline getirilmesi işletme açısından her zaman yararlı sonuçlar vermez. ✔ Yönetici ne zaman oluşturulan bilgilerden yararlanır? Yönetici. daha önce belirtildiği gibi. karar verme. Ayrıca. Bilginin temel amaçları olarak. kararların veriliş zamanına uygun olan. Bu işlemlerin neler olduğu Ünite 4’te ele alınmıştır. Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. Ancak bilginin yararlı ve değerli olduğunu saptamak oldukça zordur. bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bilinen şey ya da bilgi kullanıcının bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bildikleri şeklinde ifade edilir. sağlanan bilginin doğru. Kişiden kişiye ve koşullara göre değişir. şimdiki zamana ve geleceğe yönelik bilgilerden yararlanır. yönetici bu verilerin hepsinden değil. Ancak toplanan veriler geçmişle ilgilidir. Nitekim.✔ ✔ Bilgi ne demektir? Bilgi. ancak gerekli gördüklerinden yararlanır. Bilgi nasıl oluşur? Veriler bir takım işlemlere tabi tutularak zamanlı ve ilgili bilgi şekline getirilir. veriler temel olarak ilgili bilgi şekline gelmeden önce işlenmesi gerekli bilgisel hammaddeler olup. yönetim sürecinde geçmişe. Bu açıdan bilginin değeri özneldir denebilir. bilgilendirme. Bu nedenle. Bu amaçlara yönelik bilgilerin sağlanması. toplanan veriler üzerinde bir düzenleme ve işlem yapılarak bunların mevcut koşullarda ve gelecekte kullanılabilecek bilgiler durumuna getirilmesi sağlanır. İşletme eylemlerinin kontrolunu yapmak. ilgili ve yeterli olması ve zamanında sağlanması oranında azaltacaktır. problemleri tanıma. ilgili bilgi kararların konusuna ilişkin olan bilgidir. ● Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. Değerli olan bilgi zamanla değersiz veya değersiz olan zamanla değerli bilgi olabilir. Verilerin bilgi haline gelmesini sağlayan bu işlemler dizisine bilgi işlem denilmektedir. ● ● . örgütleme ve kontrol etme gösterilebilir. değerleme. Ayrıca bilginin değeri zaman akışı içinde de farklılıklar gösterir.52 - . yaratılması bilgi sistemlerinin özünü oluşturur. Çünkü veri toplamının bir maliyeti vardır. İşletme fonksiyonlarına dahil bireylerin çok çeşitli faaliyetleri olduğundan bu bilgi kullanıcılarına ulaştırılan bilgilerin de çok değişik amaçları olur. Bu nedenle bilginin sağlayacağı yararın onu elde etme maliyetinden fazla olması gerekir. ilgili ve karar verme sürecine dönük olması için bir dizi işleme tabi tutulur. ? Bilgi sistemlerinde “veri-işlem-bilgi” akışı ne demektir? MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ Muhasebe bilgi sistemi genel olarak.

Bu bilginin olmaması işletme faaliyetlerinin planlanmasını. Sadece buradan elde edilen bilgiler. muhasebe bilgi sistemi. işletmenin yaşamını sürdürmesi bakımından zorunludur. Belirlenen amaçlara ulaşmak için işletmede sürekli olarak bir takım faaliyetler yapılır. bütçeleme gibi geleceğe ilişkin bilgileri işletme yönetimine vermek suretiyle onların geleceği planlamalarına olanak sağlar. kasa. tarihi bilgiler olup kararlarda çok az kullanılan bilgiler olmaktadır. çalıştırmak ve bunları korumaktır. İşletme sadece bugün yaşayan bir sistem değildir. mal alınır-satılır. İşletme faaliyetlerinin ileriye yönelik koşullar dikkate alınarak planlanması. ✔ Muhasebe bilgi sisteminin sağlayacağı bilgiler hangi dönemlere aittir? Sistemin sağlayacağı bilgiler dikkate alındığında muhasebe bilgi sisteminin zaman açısından üç boyutlu bir sistem olduğu görülmektedir. yatırımlar gibi varlıklar ve bunların kaynakları hakkında bilgilerin ilgililere verilmesi ve buna göre etkinliklerde bulunulması ile sağlanabilir. içinde bulunulan dönemde yapılmakta olan faaliyetlere ve plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek faaliyetlere veya gelinecek durumlara ait bilgiler sağlayan bir bilgi sistemi olmaktadır. sadece işletmenin varlıkları ve borçları ile bunlarda değişmeler yaratan mali nitelikteki işlemlere ilişkin bilgiler şeklinde görülür. sabit varlıklar. Bu nedenle geleceğin planlanması ve ona göre yol alınması gerekir. Dolayısıyla muhasebe bilgisi. yevmiye defterine. muhasebe bilgileri. üretim yapılır. Bilindiği gibi. yeni yaklaşımlar. muhasebe asırlardır işletmenin dili olarak ifade edilir. ancak bu faaliyetlerden sorumlu olanlara gerekli bilgilerin verilmesi ile gerçekleştirilebilir. Muhasebe bilgi sistemi bu özelliği itibariyle geçmişe ait olaylara. mal. alacaklar. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi ise. ✔ Muhasebede yevmiye ve büyük defterden sağlanan bilgiler yeterli midir? Yönetimde yeni anlayışlar.53 - . Örneğin. büyük deftere ve yardımcı defterlere yapılan kayıtlardan oluşan muhasebe sürecinden elde edilir. Çünkü işletme faaliyetlerine bağlı olarak çok çeşitli bilgiler gerekli olmaktadır. ✔ Geleneksel muhasebe bilgileri hangi konulara ilişkindir? Geleneksel olarak. etkin bir işletme yönetimi için temel bilgi niteliğini taşır. Bu amaçla. planlamaya ve kontrol işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin toplanması. işçi çalıştırılır.✔ Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğu ne demektir? Yönetimin belli başlı sorumluluğu. biriktirilmesi ve işlenmesine yeni boyutlar getirmiştir. Bunun yanında muhasebe bilgi sistemi bunla. karar sürecine. bilgi işlem teknolojisi ve işletmelerin büyümeleri. Bugün işletme yönetiminin bilgi gereksinimi artık geleneksel muhasebe bilgilerinden elde edilen bilgilerle sınırlı kalmamaktadır. yürütülmesini ve kontrol edilmesini olanaksız duruma getirir. Bu bilgiler. işletmenin sahip olduğu varlıkları amaçlar doğrultusunda ve en verimli şekilde kullanmak. planlama. para kullanılır. Bu faaliyetlerin planlandığı gibi ve verimli şekilde yapılabilmesi. Bu sürecin sonunda da bilanço ve kâr-zarar tablosu ortaya çıkarılır. Sürekli ileriye yönelik bir sistemdir. çeşitli belgelere.

satınalma ve borçlar. stok işlemleri. “işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri.3’de muhasebe bilgi sistemi kuramsal olarak gösterilmiştir. büyük bütün işletmeler için geçerlidir. finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi. özetlemek. Kalem veya en basit hesap makinalarından en mükemmel bilgisayarlara değin bütün bilgi işlem araçları değiştiğinde. sınıflandırmak.54 - .1’de de gösterildiği gibi muhasebe bilgi sistemi. raporlar şeklinde ilgili taraflara iletilir. analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunmak” şeklinde ifade edilen muhasebe içeriğini açık olarak ortaya koymuş olmaktadır. İşletme içinden. gelir ve gider işlemleri. ✔ Muhasebe bilgi sisteminin yapısı hangi unsurlardan oluşuyor? . muhasebe bilgi sisteminin donanımları değişmiş olur. özelliklerine ve faaliyet konularına göre değişiklikler gösterir. Burada görüldüğü gibi. Ancak sistemde kullanılan bilgi işlem donanımları ve bunlara bağlı olarak bilgi işlem yöntemleri işletmenin koşullarına göre değişiklik gösterir. Muhasebe sisteminde. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı işletmelerin yapılarına. muhasebe bilgi sistemine: 1. yönergelere ve standartlara göre yapılır. ücret ve işçilikler. maliyetleme ve maliyet kontrolu. Şekil 5. İşletme ile çevresi arasında oluşan eylemlerden ve 3. satışlar ve alacaklar. kaydetmek. bütçeleme alt sistemlerinden oluşmaktadır. buna karşın sistemin temel yapısı aynı kalır. sistemin öğeleri (elemanları) tarafından belirli ilkelere. 2. Tablo 5. ✔ Muhasebe bilgi sisteminde bilgiler nasıl oluşturuluyor? Muhasebe bilgi sisteminin açıklanan temel yapısı ve bu yapı içinde verilen bilgi işlem faaliyetleri sonucunda bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin raporlar şeklinde ilgililere iletilmesi. sayılan sistemlerin tamamının bulunması şart değildir.rın tamamını sağlamamakla birlikte büyük bir kısmını verebilecek kapsamdadır. Muhasebe bilgi sisteminde oluşan bu eylemler. genel kabul görmüş kavram ve ilkeler çerçevesinde. Geribildirimden gelen mali nitelikteki işlemlere ilişkin veriler veya bilgiler. bilgi işlem eylemleri sonucunda çıktılara dönüştürülür ve nihayet bu çıktılar. ? Muhasebe bilgi sisteminin niteliği nedir? Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı Muhasebe bilgi sistemi temel olarak küçük.

Şekil 5. Bu akışa uygun olarak veriler veya bilgiler önce sisteme belgelerle dahil edilir ve daha sonra bir kayıt ortamı içinde bilgi işlem faaliyetleri ile çıktılara dönüştürülerek ilgili yerlere raporlar şeklinde iletilir.3.İŞLETME İşletme Dışı Eylemler -2Geri-Bildirim -3İşletme İçi Eylemler -1-3. Aynı akış Şekil 5. Muhasebe Bilgi Sistemi.4’te muhasebe bilgi sistemindeki geleneksel bilgi akışı gösterilmiştir.Geri-Bildirim YÖNETİM G İ R D İ MUHASEBE Yönergeler S İ S T E M İ N Ö Ğ E L E R İ S İ S T E M İ N İ L K E L E R İ BİLGİ SİSTEMİ Yönergeler S İ S T E M İ N İ L K E L E R İ Standartlar S İ S T E M İ N Ö Ğ E L E R İ BİLGİ İŞLEM Kayıt Sınıflandırma Hesaplama Özetleme Saklama Canlandırma Çoğaltma İletme ÇIKTI RAPORLAR Standartlar DEVLET İçin BİLGİ YÖNETİM İçin BİLGİ DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İçin BİLGİ Geri-bildirim Geri-bildirim Şekil 5. Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgiler her sistemde olduğu gibi.55 - .3’de yukarıdan aşağıya doğru . “GİRDİ-İŞLEME-ÇIKTI” akışını izler.

✔ “Girdi-Bilgi İşlem-Çıktı (Raporlar)” şeklinde görülmektedir. olayların sonucundan ve yönetim kararlarından oluşan eylemlerdir. bozuk.) ve gereksinim duyulacak diğer tablolar düzenlenir. Girdilerle çıktılar arasındaki sapmaların düzeltilmesine ilişkin verilen emirler. Nihayet bu işlemin doğruluğunu belirlemek üzere mizanlar çıkarılarak mali tablolar (bilanço. satışlar ve bunlara bağlı olarak oluşan alacak-borç ilişkileri.3’de gösterildiği gibi üç kaynaktan sağlanır: 1) İşletme içi eylemler. kusurlu çıkan malların tekrar işleme verilmesi. geribildirim için örnek olaylardır. ✔ İşletme dışı eylemler ne demektir? İşletme dışı eylemler. bankalarla yapılan mevduat ve kredi işlemleri diğer bir ifadeyle satıcı-müşteri. 2) İşletme dışı eylemler. ilgili ve zamanlı bilgiler durumuna getirilir. Muhasebe bilgi akışı nasıl işlemektedir? Şekil 5. Muhasebe Bilgi Akışı. Üretime hammadde verilmesi. işletme içi değer hareketleri gibi olaylar işletme içi eylemlere örnek gösterilebilir. buradan da büyük deftere konularına göre hesaplara geçirilir. Örneğin.4. . çıktılardan. muhasebe mizanının tutmaması gibi olaylar. 3) Geribildirim.4’de görüldüğü gibi.56 - . olayları kanıtlayıcı ilk işlem belgeleri ile sisteme dahil edilmekte ve bu belgeler bir taraftan düzenlenerek dosyalanırken (veri toplanırken) diğer taraftan yevmiye defterine geçirilmektedir. gelir tablosu vb. Dolayısıyla sistemin işleme aşaması başlatılmış olur. amortisman. Açıklanan bu üç kaynaktan sağlanan veriler veya bilgiler (girdiler). Burada faaliyetlere ilişkin olaylar belgelere dayanarak tarih sırasına göre yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilir. işletmenin çevreyle ilişkisinden doğan olaylardır. işçilik kullanımı.GİRDİ İLK İŞLEM BELGELERİ YEVMİYE DEFTERİ -Maddeler- İŞLEME ÇIKTI BÜYÜK DEFTER -Hesaplar- MİZANLAR MALİ TABLOLAR DOSYALAR DİĞER RAPORLAR Şekil 5. ✔ Geribildirim eylemleri ne demektir? Geribildirim ise. ✔ Veri veya bilgiler nerede ortaya çıkar? Muhasebe bilgi sisteminin bu genel yapısı içinde bilgi işleme eylemlerine konu olacak veriler veya bilgiler Şekil 5. başta belirtilen “girdi-işleme-çıktı” akışını izleyerek bilgi işlem eylemleri ile yönetim için yararlı. ✔ İşletme içi eylemler ne demektir? İşletme içi eylemler işletmede oluşan ve parayla ifade edilen her türlü olaylardır. işletme-banka arasındaki işlemler gibi. işletme faaliyetlerine ilişkin değer hareketleri. satın alışlar.

sınıflandırma. duran varlıklar. ticari mallar. dosyalar ve raporlardan oluşan kayıt ortamında yönetim için gerekli bilgilere dönüştürülmesi amacıyla. veri amaca göre sadece bir bilgi işlem faaliyeti sonunda da yönetim için bilgi şekline dönüşebilmektedir.4’te gösterilen belgeler. yapılan bir mal satışının belgelendirilmesi bir kayıt işlemini ifade ederken. Dolayısıyla buna bağlı olarak kayıt şekli de değişir. gerçek ve zamanlı girdilerle sağlanır. veya satışların. ancak doğru. ilk madde ve malzeme ve genel üretim giderleri olarak bölümlendirilmesi bir sınıflandırmadır. El ile bilgi işlem yöntemi ile bilgisayara dayalı bilgi işlem yöntemine ilişkin belgelerin veya formların aynı olmaması doğaldır. Bazen ise. Örneğin varlıkların. tutarın bulunması bir hesaplama işlemi olmaktadır. formlar vb. İşletme faaliyetlerine ait verilerin Şekil 5. izlenmesi ve raporlanması kolaylaşmış olur. ? Muhasebe bilgi sisteminde veri ve bilgi akışı ne demektir? Kayıt Kayıt. direkt işçilik. canlandırma. Böylece işlemlerin konulara göre veya niteliklerine göre kaydedilmesi. çoğaltma ve iletme işlemleri yapılır. saklama. Sınıflandırmada genellikle kodlama sistemleri kullanılır.) bilgi işlem yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. özetleme. yatırımlar gibi bölümlere ayrılması veya maliyet giderlerinin. ? Kayıt ne demektir? Sınıflandırma Sınıflandırma. Örneğin. hesaplama. satış faturaları gibi. hammadde istek fişleri. gerçek ve zamanlı girdilerle sağlanır. Sistemin çıktılarını büyük oranda girdiler belirleyeceğinden giriş belgelerinin veya formlarının titizlikle düzenlenmesi gerekir. Doğru. Veri veya bilgilerin bilgi sistemine dahil edilmelerini sağlayan belgeler ile bu belgelere dayanarak yapılan kayıtlar için kullanılan kayıt araçları (defterler. doğru. Çünkü mali nitelikteki bir işlem belgelendirilirken kayıt. doğru. işlemlerin yevmiye defteri. veri ve bilgilerin toplanmasını ve daha sonra işleme tabi tutulmak üzere belgelendirilerek sisteme girişlerinin sağlanması işlemidir. hesaplama gibi bilgi işlem faaliyetlerinin aynı anda yapılması sözkonusu olabilir.! Unutulmamalıdır ki. Veri veya bilgilerin kaydını sağlayan belgelere dayanarak. . veri veya bilgilerin belirli sınıf veya kategorilere göre düzenlenmesidir. Kodlama sistemleri veri veya bilgilerin kolaylıkla sınıflandırılmasını ve bu veri veya bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.57 - . satılan mamullere. bono. üretimde kullanıldıkları mamullere göre. stok kartları gibi kayıt ortamlarına geçirilmesi de bir kayıt işlemidir. Belirtilen bu bölümleme yanında dönen aktiflerin kasa. gerçek ve zamanlı çıktılar ancak. sınıflandırma. defterler. Bilgi işlem faaliyetlerinin birlikte irdelenmesi gereklidir. hesap planları veya üretim sürecindeki her sipariş partisine ayrı kod numaralarının verilmesi gibi. satış bölgelerine göre sıralanması da sınıflandırma işlemidir. alıcılar gibi ikinci bir ayırımına tabi tutulması ya da üretimde kullanılan ilk madde ve malzemenin. Verinin bilgiye dönüşmesi için sayılan bu işlemlerin mutlaka sırasıyla ve tamamının yerine getirilmesi sözkonusu değildir. Veri veya bilgiler çeşitli şekillerde sisteme dahil edilirler. Örneğin. Bu nedenle verinin bilgiye dönüştürülmesi için mutlaka bilgi işlem faaliyetlerinin tamamının ve sırasıyla yapılması gerekli olmamaktadır. Örneğin. gerçek ve zamanlı çıktılar. alış faturaları. perakende satış fişleri. dönen varlıklar. cinsine. büyük defter. kayıt. çek.

? Özetleme ne demektir? Saklama Saklama. mamul maliyetlerinin bulunması. Örneğin. fiili giderlerin bütçelenmiş veya standart giderlerle karşılaştırılıp sapmaların bulunması. işçi zaman kartlarının ücret hesaplanması için ay başından ay sonuna kadar otuz gün biriktirilerek saklanması. Başka bir deyişle sistemlerden sağlanan çok sayıda bilginin anlamlı bir şekilde azaltılarak özetlendiği bir aşamadır. bilgi işleme yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. Bu aşamaya. kaydedilmesi ve hesaplamalara konu edilmesi ile bu veri veya bilgilerin ilgili kişilerce kullanılması aynı zamana rastlamayabilir.58 - . Veri veya bilgilerin toplanması. ? Hesaplama ne demektir? Özetleme Çok sayıda bilginin daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesidir. kağıt dökümanlar ve klasörler kullanılırken. ay sonlarında ücret hesaplaması yapılabilmesi için. belirli bir mamule ilişkin olarak maliyet tabloları veya belirli bir üretim bölümünün genel üretim giderlerini yansıtan tablolar özetlemeye birer örnektir. çalışanlara ödenecek ücretlerin hesaplanması. dönem sonunda envanter işlemlerine bağlı olarak dönem kârının veya zararının bulunması da hesaplamaya birer örnektir. disk veya manyetik ortamlar kullanılır. ? Saklama ne demektir? Canlandırma Saklama işlemi ile biriktirilmiş (dosyalanmış) veri veya bilgilerin. gelir tablosu.? Sınıflandırma ne demektir? Hesaplama Veri veya bilgilere aritmetik işlemlerin veya sağlanmak istenen bilginin veya raporun özelliğine göre matematiksel modellerin veya analiz tekniklerinin uygulanması işlemidir. El ile bilgi işleme yönteminde. Örneğin. Biriktirme ve buna göre dosyalama işlemi. ay başından ayın son günü. diğer elektronik bilgi işlem yöntemlerinde mikrofilm. tekrar kullanılmak amacıyla hazır duruma getirilmesi işlemidir. veri veya bilgilerin biriktirilmesi ve ileride tekrar kullanılmak amacıyla ilgili dosyalara yerleştirilmesidir. eski bilgilere yeni veri veya bilgilerin eklenmesi veya çıkarılması. Bilanço. sipariş mamul tamamlanıncaya kadar biriktirilmesi bir saklama işlemidir. Bilgiler yöneticilerin veya işletmeyle ilgili üçüncü kişilerin kullanamayacağı kadar uzun listeler şeklinde ortaya çıkabilir. bir sipariş üretimine ilişkin veri veya bilgilerin. Veri veya bilgiler bazı işletme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar biriktirilir. Bilgi işlem aşamalarından en önemlisi olan hesaplama çok değişik şekillerde görülür. Bu durumun önüne geçilmesi ve işlenen veri veya bilgilerin daha yararlı bir bilgi haline gelebilmesi için belirli veya istenecek şekillerde özetlenmesi gerekir. Bu nedenle veri veya bilgilerin gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere ve yasal olarak saklanması gerekir.

bunları kayıt. Donanım ve Raporlardır. Dolayısıyla bu üç tarafa aynı bilginin verilmesi gerektiğinden olayla ilgili belge üç suret düzenlenerek taraflara gönderilir. o sistemin belirlenebilen ve birbirine bağlı olan. devlet) sunulmasıdır. bilgi kullanıcılarının (yönetici ve üçüncü kişiler) yararlanmasına uygun bir şekil alıncaya kadar devam eder. muhasebe bilgi sisteminin işlevini görmesi için sisteme işlerlik kazandıran elemanlar olmaktadır. ancak etkin ve iyi düzenlenmiş bir iletme (haberleşme) ile sağlanır. veri veya bilgilerin. ? Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri nelerdir? Personel Muhasebe bilgi sistemi. bunu veren ambar memurunu. ortaklara.59 - . Personel. dolayısıyla bunlara ilişkin veri veya bilgiler çoğu kez işletmenin birden fazla yöneticisini veya bölümünü ilgilendirir. Haberleşme Araçları. Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri. sistemi çalışır duruma getiren ve sisteme işlerlik kazandıran değişik somut elemanlardır. Bunun yanında dönem sonu mali tablolarının yönetime. sistemi oluşturan ve onu meydana getiren öğelerle sözkonusu olabilmektedir. Dolayısıyla sistemin işlev görmesi ancak. borç verenler. Etkin bir bilgi akışı. bir defterden diğer bir deftere geçirilmesi. bilgi sistemi içinde bilgi işlem aşamalarına bağlı olarak bir aşamadan diğer bir aşamaya aktarılması. bir bölümden diğer bir bölüme gönderilmesi. Örneğin. ortaklar. ilk madde ve malzeme ambarından atölyeye bir hammaddenin veya malzemenin verilmesi. devlete. bilgi işlem sırasında bir aşamadan diğer bir aşamaya geçişleri. kredi veren kurumlara verilmesi de bir çoğaltma işlemi niteliğindedir. ilgili taraflara (yönetici. Veri veya bilgilerin. sınıflandırma.ne kadar dosyalanmış bulunan işçi puantaj kartlarından yararlanma veya mizanların çıkarılması için yardımcı defterlerin (hesapların) kullanılması birer canlandırma işlemidir. Bu nedenle bir işlemin çıktısı olan bilgi diğer bir işlemin girdisi olur. ? İletme ne demektir? Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri Bir sistemin öğeleri. he. işletme yönetiminin ve işletme ile ilgili diğer kişi ve kurumların bilgi gereksinmelerini karşılamak üzere. işletme faaliyetlerine ilişkin veri veya bilgileri toplayan. Mali nitelikli işlemler. Bu öğeler. ? Canlandırma ne demektir? Çoğaltma Çoğaltma veri veya bilgilerin kopyalar (suretler) şeklinde çoğaltılması işlemidir. hammadde veya malzemeyi alan atölye şefini ve maliyetleri kontrol etme ve hesaplama ile sorumlu kişi veya bölümü ilgilendireceğinden aynı olayla ilgili olarak üç tarafın bilgi sahibi olması gerekir. işletmenin finansal durumu ve faaliyetlerine ilişkin yönetim bilgilerinin. ? Çoğaltma ne demektir? İletme İletme.

zaman. şekli ve yapıları bilgi işlem yöntemlerine göre farklılık gösterir. envanter defteri. büyük defter. veri veya bilgilerin toplanması ve bilgi işlem faaliyetlerine tabi tutulması için gerekli belgelerdir. serbest meslek makbuzu. saklama. Bunlara. 2) Kayıt Belgeleri şeklinde ikiye ayrılır. puantaj fişleri örnek gösterilebilir. Kayıt belgeleri. iş deneyimi ve kişiliktir. istatistik. stok kartları örnek gösterilebilir. bir sistemin maddi. belgelerinin içeriği. Bu belgeler. Mesleki eğitim. veri veya bilgilerin genellikle ilk işlem belgelerine dayanarak kaydedilmesi ve işleme tabi tutulması için kullanılan ve devamlılık arzeden belgelerdir. gider pusulası. çoğaltma ve iletme işlemlerinin yapılması için gerekli kayıt ortamını oluştururlar. muhasebe. kasa kayıt fişleri. müstahsil makbuzu. işletme faaliyetlerine ilişkin veri veya bilginin ilk kez kaydedildiği veya geçirildiği belgelerdir. ücret bordrosu.60 - . yer. bilgisayar konularında bilgi sahibi olmayı gerektirir. 1) İlk İşlem Belgeleri. çek. Bunun yanında personelin niteliği de önem taşır. sistemin işlem yoğunluğuna. . özetleme. yolcu listeleri. ilk madde ve malzeme kullanım belgeleri. iktisat. Kayıt ortamını ve haberleşme olanağını yaratan haberleşme araçları işlemleri. Muhasebe bilgi sistemini yürütecek personelde aranan genel özellikler. canlandırma. Bunlara. sistemin etkinliğini artıracağı unutulmamalıdır. taşıma ve sevk irsaliyeleri. El ile bilgi işlem yöntemindeki bir belge ile bilgisayara dayalı bilgi işlem yönteminde kullanılacak bir belge farklı olur. maliye. işletme. işçi çalışma kartları. Deneyim işlerin daha güvenli. fatura. İstenilen deneyime ve mesleki bilgiye sahip olan ve bunlar yanında dürüst ve iş ahlakı olan personelin. Muhasebe personelinin organizasyon yapısı. yazışma belgeleri. kayıt. mesleki eğitim. hesaplama. poliçe. perakende satış vesikaları. bono. ✔ Haberleşme araçlarının çeşitleri nelerdir? Haberleşme araçları genel olarak. saklama. kapsamına ve bilgi sistemlerine verilen öneme göre değişiklik gösterir. Muhasebe bilgi sistemi personelinin sayısı. ? Muhasebe bilgi sistemindeki personelin nitelikleri nelerdir? Haberleşme Araçları Haberleşme araçları. günlük müşteri listeleri. muhasebe sistemine ilişkin veri veya bilgileri somutlaştırıp kanıtlanabilir duruma getirirler. kişi (taraflar) gibi değişik yönleriyle ortaya koymak suretiyle. İlk işlem belgeleri. özetleme. Ancak hangi bilgi işlem yöntemi benimsenmiş olursa olsun. çoğaltma ve iletme şeklindeki bilgi işlem eylemleri ile işleme tabi tutan ve sonuçta gerekli bilgilere dönüştüren bir sistemdir. nitelik. yevmiye defteri. nicelik. hukuk. işletmenin genel organizasyon yapısına göre şekillenir. somut varlığını belgeler belirleyecektir. Muhasebe bilgi sisteminde çalışacak personel uygun bir organizasyon çerçevesi içinde görevlendirilir. doğru ve çabuk yapılmasını sağlayan bir unsurdur. işlenmesine ve ilgililere iletilmesine olanak tanıyan ilk işlem belgeleri ile kayıt.saplama. Buna göre muhasebe sistemine düşen bu görevin yerine getirilmesi için konuyu bilen ve sistemi çalıştıran personelin var olması gerekir. sınıflandırma. ✔ Haberleşme araçları bilgi işlem yöntemine göre değişir mi? Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgilerin toplanmasına.

bütçeler. Mahsup fişi. Dolayısıyla yöneticilerin verecekleri kararlara temel olurlar. muhasebe bilgi sisteminin çıktılarıdır. basit hesap makinaları.Ayrıca işletmelerde iş bölümüne göre yapılan işleri kolaylaştırmak ve bölümler arasında kontrol sağlamak için muhasebe fişi denilen belgeler kullanılır. ✔ İç raporlar nelerdir? İç raporlar. işletme faaliyetlerinin seyrini ve sonuçlarını görme ve planlanan hedeflerle karşılaştırma olanağı sağlarlar. bilgisayar gibi donanımlar kullanılır. bir günde yapılan çok sayıdaki işlemi kayıt belgelerine topluca geçirmek için kullanılan özet föylerdir. gelir tablosu. mekanik (makinalı) bilgi işlem ve elektronik (bilgisayara dayalı) bilgi işlem yöntemlerine göre yapılmaktadır. Bilindiği gibi. para girişleri ve çıkışları (nakit işlemler) dışında kalan işlemlerin kayıtlarının gösterildiği fiştir. el ile bilgi işlem. Kasa tediye fişi. 4) Primanotalar (özet föyler) olarak dörde ayrılır. Kontrol raporları olarak da ifade edilen iç raporlar genellikle yöneticilere. Sistemin belirlenebilen maddi ürünleridir. bilgi işlem eylemlerinin yoğunluğuna ve buna bağlı olarak da benimsenen bilgi işlem yöntemlerine göre değişiklik gösterir. raporlar işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına yöneliktir. Bu tür raporlara. Kısaca açıklanan bu muhasebe fişleri şu yararları sağlamaktadırlar: ● ● ● ● Kayıtların düzenli olması Yanlış kayıt olasılığının azaltılması Kayıtların kontrolünün kolaylaşması Aynı nitelikte işlemlerin topluca kaydedilmesi ? Muhasebe fişleri ne demektir? Donanım Muhasebe bilgi sistemi bilindiği gibi veri veya bilgileri yönetsel bilgilere dönüştüren bir sistemdir. gereksinimlere ve işletmenin koşullarına göre farklılıklar gösterir ve sayıları değişir. Bu dönüşümü sağlamak üzere yapılan bilgi işlem faaliyetleri. yönetimin her düzeyine sunulan ve kontrol amacı taşıyan bütün raporları içerir. Ünite 1) Bir muhasebe bilgi sisteminde bulunacak donanımlar işletmenin koşullarına. 1) Kasa tahsil fişi. işletmenin kasasından çıkan paraların ne için ve kime ödendiğini ve bu ödeme karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren muhasebe föyüdür. (Bkz. İç raporlar. performans raporları. ? Haberleşme araçları ne demektir? Kasa tahsil fişi. 3) Mahsup fişi. Bu yöntemlerde veri veya bilgilerin toplanması. ? Muhasebe bilgi sisteminin donanımı nedir? Raporlar Raporlar. işleme tabi tutulması sırasında yönteme göre. bilanço.61 - . kasa tahsil makinaları. 2) Kasa tediye fişi. Primanotalar. daktilo. yazıcı. mali. işletmenin kasasına giren paraların ne için ve kimden alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir muhasebe belgesidir. okuyucu. Muhasebe fişleri.

Bu açıdan muhasebe bilgi sistemi. İlkelerin amacı. yararlılıkları genellikle kabul edildikten sonra muhasebe ilkelerine dönüşen. işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen kişi ve kurumların bilgi gereksinmelerini karşılayan bir sistemdir. raporların elde edilmesine olanak sağlamaktır. ✔ Dış raporlar nelerdir? Dış raporlar. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırmaya uygun mali tabloların. Bilanço. üretim raporları. Sözkonusu ilkelerin yaygın olarak ve benimsenerek uygulanmaları nedeniyle bu ilkeler için “genel kabul görmüş” deyimi kullanılmaktadır. işletmenin durumu ve çalışmalarından haberdar olmaları için sunulan bilgi raporlarıdır. vergi iadelerine ilişkin raporlar. ilgililerin çıkarlarını dengeli şekilde gözönünde tutan. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin. bir bakıma çıkarları. muhasebe bilgi sistemindeki muhasebe uygulamalarında farklılıkları azaltmak. raporlar hazırlanmasına olanak sağlamak durumundadır. ülkenin ve diğer ülkelerin ekonomik ve sosyal göstergelerinden yararlanılması gibi. muhasebe sisteminin yanısıra çeşitli alanlar da olabilir. Dış raporların kaynağı. ilgililerin farklı gereksinmelerini tatmin edecek nitelikte doğru. stok kontrol raporları. Bu kavramlar.62 - . deneyim ve mantıktan doğan. Muhasebe uygulamalarında uyulacak ilkelerin belirlenmesinde ve yeni durumlar ve gelişmeler için yeni ilkeler geliştirmede temel oluşturacak bazı kavramlara gereksinim vardır. sermaye piyasalarına açıklanan mali tablolar dış raporlara birer örnektir. birbirinden farklıdır. çok sayıda ve değişik kurallar uygulanır. Örneğin.yet raporları. ilkelerde olduğu gibi işletme yönetiminin gözlenmesinden edinilen deneyimlerden ve ilgililere ve kamuya hesap verme yükümlülüğünden elde edilir. işletmeyle ilgili üçüncü kişilere. gelir tablosu. burada sadece sayılmakla yetinilecektir. Çeşitli kişi ve kurumların işletme ile ilgilenme nedenleri. bilindiği gibi. Bu raporlar da iç raporlar gibi. güvenilir ve zamanında bilgiler. sunulacak kişilere veya ilgili oldukları konulara göre değişir. dayanağını oluşturan temel kavramlar ve ilkeler daha önceki muhasebe derslerinde ve kitaplarında açıklandığı için. satış raporları örnek gösterilebilir. yıllık faaliyet raporları. ? İç ve dış raporların işlevleri nelerdir? Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri Muhasebe bilgi sistemi. kredi kurumlarına verilen raporlar. Bunu sağlamak için. yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasında. ✔ Hangi muhasebe kavramları vardır? ● ● ● ● ● ● ● ● Sosyal Sorumluluk Kavramı Kişilik Kavramı Para Ölçüsü (Parayla Ölçülme) Kavramı İşletmenin Sürekliliği Kavramı Dönemsellik Kavramı Verilerin Güvenilir Olması (Tarafsızlık ve Belgelendirme) Kavramı Değişmezlik (Tutarlılık) Kavramı Tam Açıklama Kavramı . veri veya bilgilerin toplanması bilgi işleme tabi tutulması ve raporlar şeklinde ilgililere sunulması sırasında.

12. Yönergeler “yazılı kılavuz bilgiler”.Özkaynaklara İlişkin İlkeler ? Muhasebe yöntemleri. hesap planlarını ve personelin görevlerini tanımlayan ve böylelikle sistemin çalışmasını olurlu kılan.● ● ● ● Önemlilik Kavramı Maliyet Esası Kavramı İhtiyatlılık Kavramı Özün Önceliği Kavramı ✔ Hangi muhasebe ilkeleri vardır? Sayılan muhasebe kavramlarına dayalı olan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri de şunlardır: ● ● Gelir Tablosu İlkeleri Bilanço İlkeleri . gelirlerin. muhasebe bilgi sisteminin tasarımından sistemin çıktısı olan raporların sistemden alınmasına kadar bütün işlemlerin. sistemin çalışma şekillerini. bilgi işlem eylemlerini ve bunların girdi. işleme. nasıl. giderlerin. satışların. muhasebe bilgi sistemini.63 - . ne şekilde. ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını gösteren açıklamalara ilişkin yönergeleri ve standartları içerir.Varlıklara İlişkin İlkeler . belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. ? Bilanço ilkelerinin amacı nedir? İlkeler. sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt. defter sistemlerini. genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanmaktadır. Gelir tablosu ilkelerinin amacı. çıktı belgelerini. . satışların maliyetinin. bilgi akış şemalarını. ? Muhasebe bilgi sistemi temel kavram ve ilkelerinin amacı ve işlevi nedir? Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler Genyöntemler. hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla.Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler .1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” adı ile yayımlanmıştır. sistemin öğelerini (elemanlarını). iktisadi devlet teşekkülleri ve özel sektörün muhasebe uygulamalarına rehber olma amacıyla “İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Mali İşler ve Muhasebe Grubu” tarafından hazırlanmış ve daha sonra yeni şekliyle 26. sistemi çalışır duruma getiren açıklamalardan ve bilgilerden oluşur. Gelir tablosu ilkelerinin amacı nedir? Bilanço ilkelerinin amacı. Bu yönergeler. “kılavuz el kitapları” veya “talimatnameler” olarak adlandırılan kitapçıklarda bulunur. işlemleri ve teknikleri olan muhasebe uygulaması. kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılması ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktadır.

niceliksel ve niteliksel bilgileri gerektiği yer ve zamanda. Yönetim bilgi sistemi para. muhasebe bilgi sisteminde tutarlılık ve birlik sağlayan temel unsurlardır. donanım ve raporlar gibi öğelerle veri veya bilgileri yönetsel bilgilere dönüştürme olanağı sağlanmış olacaktır. insangücü. Bilgi sisteminin bu şekilde işlev görmesi. örgütlemek ve kontrol etmek için. sınıflandırma. kayıt. çoğaltma ve iletme faaliyetleri ile çıktılara (bilgilere-raporlara) dönüştürülerek ilgili kişi veya kişilere ve yerlere raporlar şeklinde iletilir. farklılıkları azaltmak. hesaplama. 2. İşletme eylemlerinin kontrolunu yapmak. personel. örgütleme. aynı zamanda sistemin etkinliğini ve kontrolunu sağlayacaktır. Veriler veya bilgiler. ? Muhasebe bilgi sistemine ilişkin genyöntemler ne demektir? Hangi işlevi vardır? Özet Yönetim için gerekli olan bilgilerin gerektiği şekilde ve zamanda sağlanması ve bu bilgilerin planlama. belirtilen akışa uygun olarak önce sisteme belgelerle dahil edilir ve daha sonra bir kayıt ortamı içinde. Sonuç olarak. personel ve muhasebe (finansal) bilgi sistemleridir. donanım ve raporlar” olarak ifade edilen sistem öğeleri ile sağlanır. “personel. muhasebe bilgi sistemi yönerge ve standartlardan oluşan genyöntemler ve belirli ilkeler çerçevesinde. Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgiler “girdi-işleme-çıktı” akışını izler. işletmenin yapısına bağlı olarak başka alt sistemlerde eklenebilir. pazarlama. özetleme. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırmalara olanak sağlamak amacıyla muhasebenin temel kavramlarına ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde yapılır. Bunlar sistemin tasarımından. çalışmasına ve daha sonra sistemden çıktılar elde edinceye kadar bütün aşamalar için geçerlidir. teknoloji ve bilgi gibi işletme kaynaklarının amaçlar doğrultusunda en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalarını planlamak. Standartlar. haberleşme araçları. Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. üretim. Standartlar.Bu açıklamalar ve bilgiler. 1. Sorular . malzeme. Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. canlandırma. Yönetim bilgi sisteminin temel alt sistemleri. sistemin çalışmasından sorumlu kişileri belirsizlikten kurtaracak. rapor şeklinde bir standartlaşma olanağı sağlar. makina. 3. Bu sistemlere.64 - . haberleşme araçları. Muhasebe bilgi sistemi. sistemin içeriğinde. yönetimin gereksinim duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan. saklama. gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacı ile kurulan ve çalıştırılan bir sistemler bütünüdür. kadrolama ve kontrol faaliyetlerinde kullanılması ve özellikle bilgisayarın bir araç olarak yarattığı olanaklar sonucu Yönetim Bilgi Sistemi kavramı ortaya çıkmıştır. belge düzeninde. Bu uygulamalar. yürütme.

Dosyalar 5. Öz kaynaklara ilişkin ilkelerin c. aşağıdakilerden hangisi daima girdi özelliğindedir? a. giderlerin. Muhasebe süreci d. aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Sosyal sorumluluk kavramının e. Aşağıdakilerden hangisi. Gelir tablosu ilkelerinin d. Bir alt bilgi sisteminin çıktısı diğer alt bilgi sisteminin girdisidir b. Bütün alt bilgi sistemleri ancak birlikte hareket ettikleri zaman yönetimin tüm bilgi taleplerini karşılarlar d. Alt bilgi sistemleri. Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime sahip olup birbirleri ile bilgi alış verişi içinde olurlar 2. Bilgi b. Muhasebe bilgi sistemi e. alt bilgi sistemleri için doğru değildir? a. Dosyalama 4. Varlıklara ilişkin ilkelerin b. kâr ve zarara ilişkin hesapların ve belli dönemlere ait faaliyet sonuçlarının sınıflandırılması ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi neyin gereğidir? a. Üretim bilgi sistemi b. Bilgi işlem c. Verilerin bilgi haline gelmesini sağlayan işlemler dizisine ne denir? a. haberleşme kanalları aracılığıyla bütünleşirler e. Mizanlar c. Büyük defter e. gelirlerin. Pazarlama bilgi sistemi c. Satışların. Bilanço ilkelerinin . Satınalma bilgi sistemi 3. Temel Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında.1.65 - . Yevmiye defteri d. Personel bilgi sistemi d. Muhasebe bilgi akışı kapsamında. İlk işlem belgeleri b. Alt bilgi sistemleri birbirinden bağımsızdır c. Yönetim e. satışların maliyetinin.

veri kaynakları. .. Bir işletmenin gelir döngüsünü oluşturan işlevler. Bu işlemler anlatılırken.Gelir Döngüsü 6 ÜNİTE Bu Ünitede.. veri tabanı ile işlemlerin elle veya bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır.. şu ana kadar görmediğiniz bazı kavramlarla karşılaşacaksınız. Bu kavramları ezberlemek yerine. ne olduğunu verilen örneklerle öğrenmeye çalışınız. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak..66 - . Gelir döngüsü satış işlemi ve bunun tahsilatına ilişkin işlemleri kapsamaktadır.

Bu nedenle de bir işletmenin gelir döngüsü mal ve hizmetlerin müşterilere satılması ile ilgili fonksiyonları kapsar. nakliye ile ilgili belgeleri. mamul deposu. işletmenin satış elemanı tarafından belirli bir formda hazırlanır. büyük defter ve finansal raporlama sistemine başlıca girdileri sağlayan döngüdür. alacak hesapları işleme sistemi ve nakit tahsilatlar işleme sistemleri içinde ele alınacaktır. müşterinin kredi durumunun kontrol edilmesi. bazı önemli farklılıklara sahiptir. Kontrol amacıyla önceden numaralanmıştır ve faturanın düzenlenmesine temel oluşturan verileri içeren kolonlarla. müşterilere ilişkin referans ve kredi durumlarına ilişkin kayıtlar. çok kopyalı olarak düzenlenir. fiyat kolonuna sahiptir. banka dekontlarını ve diğer belgeleri kapsar.GİRİŞ Birçok işletmenin varlığını sürdürmesi elde ettiği gelirlere dayanır. tahsilat ve avans alma. Ancak bazı durumlarda. siparişin kaydedilmesi. satış emirlerini. eğer kredili satış yapılmışsa alacak kayıtlarını tutma. gönderilecek malların hazırlanması. Müşteri siparişi. Bazı durumlarda bir finans kurumu veya bir banka da veri kaynağı olabilir. Söz konusu fonksiyonlar. bazıları hizmet satışından. ? Gelir döngüsünün veri kaynakları nelerdir? Elle tutulan sistemlerde kaynak belgeler. stoklara ilişkin kayıtlar. müşteri siparişlerini. işletmeye mal satanlar (veya üretim işletmesinde işletmenin üretim fonksiyonu) ve nakliye departmanından oluşur. Satış emirleri belirli bir biçime sahip olup. bazıları da hem mal hem de hizmet satışından elde ederler. Mamul satışında diğer veri kaynakları satış elemanları. faturalama. müşteriden siparişin alınması. . Gelir döngüsü. Satışların peşin yapılması durumunda alacak kayıtlarının yapılması gereksiz olacaktır. Gelirin elde edilmesi ile ilgili tüm fonksiyonlar işletmelerin gelir döngüsünü oluştururlar. müşteri siparişine benzemekle birlikte. satış faturalarını ve tahsilat makbuzlarını. Bu işlevler gelir döngüsü uygulama sistemleri olan satış emirleri işleme sistemi. malzeme hazırlama listelerini. işlemleri yasal defterlere kaydetme ve gelir işlemini işletmenin finansal tablolarında göstermektir. mal veya hizmetlerin para karşılığı müşterilere satılmasıdır. Satış emri. Bazı işletmeler bu gelirlerini mal satışından. Bu nedenle gelir döngüsü pazarlama bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sisteminin karşılıklı etkileşimini gerektirir. Gelir döngüsünün başlıca amacı.67 - . Ayrıca satış emrinde müşteri sipariş numarasının yazılacağı bir yer ayrılmıştır. çoğunlukla müşteri tarafından hazırlanan satınalma emridir. ? Gelir Döngüsü İşleme Sistemleri nelerdir? VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Gelir döngüsünde kullanılan veri esas olarak müşterilerden gelen girdilere dayanır. siparişlerin gönderilmesi. Müşteri hem satış hem de nakit tahsilat işlemlerini başlatır. Bir işletmenin gelir döngüsü işlevi sözkonusu işletmenin pazarlama/ dağıtım ve muhasebe/finans fonksiyonlarının yönetimi altında yerine getirilir.

Ancak bazen bu bildirimler farklı formlarda düzenlenebilmektedir.1. kara . 1 nolu kontrol tuşuna basıldığında doldurulacaktır. faturanın yanında kayıt için veri sağlayan diğer belgedir. Örneğin önceden tasarlanmış ekranlar satış emirleri.68 - . KONTROL TUŞLARI 1 Müşteri/ fatura 2 İptal verisi 3 Yığın sonu 4 Menüye dön 5 Yardım Yukarıdaki ekrana dikkat ederseniz boş kolonlar. muhasebe döngüsü için satış işlemlerinin kaydında temel girdileri oluştururlar. satış iadeleri ve nakit tahsilat işlemleriyle ilgili verilerin girişi için kullanılabilir. sipariş edilen ürün verilerinin. elle tutulan sistemlerde kullanılan çok kopyalı dökümanların hepsi kullanılabilir. Satış emrinin bir kopyası depoya.İlave olarak program otomatik olarak önceden hesaplanan “Kontrol Toplamı” ile “Girilen Toplamı”nı karşılaştırarak farkı ekranda gösterir. banka dekontları kaynak belge niteliğindedir. Bunlara ek olarak. . Tahsilat makbuzları. Nakit Tahsilatlar Yığınının Çevrim İçi Girişi. daha hızlı veri girişini sağlayacak şekilde tasarlanabilirler. nakliye bölümü tarafından bir sevk irsaliyesi düzenlenir ve bunun bir kopyası faturalama departmanına gönderilir. Alternatif olarak. Çünkü tahsilat makbuzu müşterilerden yapılan nakit tahsilatların tutarını gösterir. Bunun yanında banka aracılığıyla yapılan nakit tahsilatların izlenmesinde de. siparişin hazırlanması için gönderilir. Bu dökümanlar bazı durumlarda terminal aracılığıyla veri girişine dayanarak otomatik olarak yaratılabilirler.Bilgisayarla bilgi işleme departmanının girdi hazırlama bölümü girdi verilerini bilgisayarın okuyacağı forma dönüştürür. Çünkü fatura satış işleminin toplam tutarını ve işlemin ne şekilde (peşin. Bazı dökümanlar da bilgisayara daha az hatayla. ürünlerin depodaki yerleşimine göre düzenlendiği farklı bir hazırlama listesi düzenlenebilir. deniz. Açık satış faturaları ve müşteri kütüklerinde saklanmakta olan veriler bu kolonlar için bilgisayar giriş (kayıt) programı tarafından tekrar elde edilecektir.Satış emrinin bir kopyası müşteriye siparişin kabul edildiğini bildirmek için gönderilir. Nakliye belgeleri nakliyenin yapılış şekline göre (hava. tren yolu ile) farklılık gösterirler. Bilgisayar destekli sistemlerde. NAKİT TAHSİLATLAR TARİH YIĞIN NO KONTROL TOPLAMI GİRİLEN TOPLAM FARK MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ FATURA FATURA TAHSİLAT FATURA NO NO TARİHİ TUTARI TUTARI Şekil 6. kredili) yapıldığını gösteren belgedir. Bu program girilen tüm ödemelerin toplam tutarını da hesaplayacak ve sonucu “Girilen Toplam” isimli kutuya yerleştirir. Satış faturaları. Bu ekranlar basitleştirilmiş kayıt formlarına benzer şekilde tek tek işlemlerin veya yığın işlemlerinin işlenmesi için tasarlanabilir.

Bu kütüklerin içeriği ve sayısı müşteri ve pazar türleri. Bunların kodları da grup kodları olarak tasarlanabilir. Bu kütüklerde yer alan veriler sürekli olarak günlenmelidir. grup kodlarıdır. ? Bir işletmenin gelir döngüsü veri tabanı hangi tür kütüklerden oluşur? Ana Kütükler Ana kütükler. 120 Alıcılar Hesabını 1 Müşteri sınıfı ve tipini. işlem kütükleri.Kodlar Kodlar satışlar. Örneğin satış işlemlerinin iki temel unsuru müşteriler ve ürünlerdir. Bu kütükte anahtar. 15 Özel müşteri tanıtımını. satış bölgeleri. tarih ve referans kütükleri mal satışı yapan bir işletmenin gelir döngüsü veri tabanını yansıtır. ticari alacaklar ve nakit tahsilat işlemlerinin anahtar durumundaki yönlerini tanımlanmakta temel rol oynarlar. İstenirse müşterilerle . Bu kodlar kullanılarak yöneticiler için de çeşitli satış analizleri yapılabilir. yani kütükteki her bir müşteri kaydı müşteri hesap numarası ile tanımlanabilir. istenen yönetsel raporların çeşitliliği. 9 lir. kredi limitlerinin belirlenmesinde yararlanılır. geçmişteki ödeme durumu. Satış işlemleri kaydedilirken müşteriler. İşlemleri açıklayan ve birkaç boyutu içeren kodlar. Alacak Hesapları Ana Kütüğü Kredili müşterilerle ilgili kayıtların tutulduğu kütüktür. alacak hesapları. müşteriler. kredi oranı. Kontrol sayısını (self-checking digit) gösterebi- ? Bilgisayara dayalı sistemlerde satış ve nakit tahsilat işlemleri için kodlar ne amaçla ve nasıl kullanılırlar? VERİ TABANI Ana kütükler. stoklar ve açık satış emirleri kütükleridir. Kütükteki kayıtlar müşterilerle ilgili mal teslim ve fatura adresleri.69 - . telefon numaraları. 96 Müşterinin aktif olduğu yılı. satış elemanları. Müşteriler Ana Kütüğü Her bir müşteriye ilişkin kayıtların bulunduğu kütüktür. müşteri numarasıdır. Bu bilgilerden faturaların ve aylık tabloların hazırlanmasında. 120 1 96 159 formatına sahip bir müşteri kodunda. ürün çeşitleri ve pazarlama kanalları için belirlenen kodlar kullanılır. kabul edilen ticari iskonto ve satış faaliyetleri gibi bilgileri içerir. Bu kütükte temel olarak müşterilerin tanıtımını sağlayan müşteri hesap numarası ve son hesap kalanı olmak üzere iki veri kalemi vardır. bilgisayar kullanımının derecesi ve veri tabanının yapısı gibi faktörlere bağlı olarak işletmeden işletmeye değişebilir.

70 - . açık satış faturaları işlem kütüğü.ilgili tüm veri kalemleri alacak hesapları ana kütüğünde birleştirilebilir. Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü Elle tutulan sistemde nakit tahsilat işlem dosyası herbir cari havale bildiriminin bir kopyasından oluşur. nakit tahsilatlar işlem kütüğü ve diğer işlem kütükleridir. alacak hesaplarına kayıt için gönderilen satış işlemlerinin ayrıntılarını verir. Açık Satış Emirleri Kütüğü Henüz gönderilmemiş ve faturası düzenlenmemiş olan satışlarla ilgili satış emirlerinin kopyalarından oluşur. Stoklar Ana Kütüğü Mal satışı yapan işletmelerin gelir döngüsü ile ilgilidir. Manyetik ortamda saklanan kayıtlarda diğer kütüklerden sağlanabilecek. Kaydın nakit tahsilat işlemi olarak tanınmasını sağlayan bir kodu da kapsayabilir. bu veriler son stok durumunu da kapsayacaktır. son satınalma tarihi ve birim maliyeti içerir. Bilgisayar destekli sistemlerde müşteri adı ve ürün açıklamaları gözardı edilebilir. Kütükteki kayıtlar alacak kalanının azalması. Fatura düzenlendiğinde alacak hesapları ana kütüğüne sözkonusu alacağın kaydı girilir. Bilgisayar destekli sistemlerde manyetik ortamdaki kayıt. Kütük alacakların azaltılması ve müşterilerin ödemelerini zamanında yapmalarının sağlanması için yararlı bilgiler sağlar. depo yerleşim kodu. yeniden sipariş noktası ve miktarı. müşterinin hesap numarası. satış iadeleri ve iskontoları ve de diğer düzeltmeler dikkate alınarak sürekli olarak günlenir. Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü Elle tutulan sistemde açık satış faturaları işlem dosyası cari satış faturasının bir kopyasından oluşur ve bu dosyadaki kayıtlar. ürün numarası. karşılığında ödeme yapılacak olan satış faturasının numarasını kapsayabilir. Her bir kayıt müşteriden tahsilat yapılıncaya kadar açık kalır (veya kalanın devri yöntemi uygulanmaktaysadönem sonuna kadar). Eğer stok durumu devamlı envanter yöntemine göre izlenmekteyse. . ? Gelir döngüsü veri tabanında yer alan ana kütükler hangileridir? İşlem Kütükleri Sık sık işlenen olaylarla ilgili kayıtları içeren işlem kütükleri. müşteri isimleri ve ürüne ilişkin veriler yer almaz. Kütüğün sıralama anahtarı satış faturası numarasıdır. açıklaması. Bilgisayar destekli sistemde çıktı olarak alınan kopya dosyalanmış olabilir veya olmayabilir. Bu veri fatura hazırlanırken müşteri ve stok kütüklerinden alınır. Sıralama anahtarı (sorting key) ürün veya stok kalemi numarasıdır. Bilgisayar destekli sistemlerde her bir satış emrinin bir kopyası manyetik ortamda saklanır ve sıralama anahtarı genellikle satış emri numarasıdır. Bu kütükte yer alan veriler.

Bu aşamada gönderilen gerçek miktarlar. satış emri ve satış faturalarıyla ilgili kodlanmış özet veriyi içerir.Referans ve Tarih Kütükleri Genellikle işlemede kullanılmak için liste biçimindeki verileri içeren referans kütükleri. 8 Kredi 3 2 Müşteri Satış Emri 1 Faturalama 10 12 Büyük Defter 11 Alacak Ayrıntılar Hesapları 13 Müşteri Verisi 4 5 9 6 7 Depo Nakliye Şekil 6. Malların hazırlanarak müşteriye gönderildiği aşamada fatura hazırlanacağı için bir kopya da (6) faturalamaya gönderilir. . gönderme adresi gibi açıklayıcı bilgileri içerir. ? Satış emirleri işleme sistemi içinde yer alan işlevler nelerdir? Satış Emirleri Yukarıdaki çizimde de görüleceği gibi. Alınan siparişin doğruluğu ve geçerliliği onaylandıktan sonra. Satış emri sipariş edilen ürünlere ilişkin açıklamaları. fiyat listelerini içeren fiyat verisi referans kütüğü ve nakliye ile ilgili mal nakil yolları ve ücretlerinin listelerini içeren nakliye referans kütüğünden oluşur. müşterilere gönderilmesi ve faturaların hazırlanmasını kapsayan prosedürlerden meydana gelir.71 - . satış tahminleri ve analizlerinin yapılmasında kullanılırlar. Satışlarla ilgili tarihsel veriyi içeren satış tarih kütüğü.2. ağırlıklar henüz bilinmemektedir. Bilgisayar destekli sistemde satış emirleri ve faturalarla ilgili veriler açık kütüklerden silindiğinde bu kütüğe aktarılmaktadır. Kütükteki veriler. ürün fiyatlarını ve müşteriye ilişkin isim. bir satış memuru siparişe göre bir satış emri (2) hazırlar. Aşağıdaki şekil bir satış emirleri işleme sisteminin veri akışını göstermektedir. Kütükteki kayıtlar yararlı olabilecekleri öngörülen sürelerde saklanırlar. ? Satışlar tarih kütüğü ne amaçla kullanılır? SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ Satış emirleri işleme sistemi müşteri siparişlerinin alınması. satış işlevi müşteriden siparişin alınması (1) ve işlenmesi ile başlar. Satış emrinin onaylanmış bir kopyası (4) malların gönderime hazırlanması için depoya gönderilir. faturalama adresi. Kredili Satış İşlemleri ile İlgili İşlevlerin Veri Akışı.

aynı zamanda yardımcı defterlerdeki (11) ilgili hesaplara da kaydedilecektir. Eğer işletme kredili satış yapıyor ise müşteri servisinde her bir aktif kredili müşteri için açılacak ayrı bir alacak hesabında müşterinin durumunun izlenmesi gerekir. müşterinin kredi durumunun kontrol edilmesi ve onayı gerekir. Faturalar. Faturalamaya gönderilen kredili satışa ilişkin satış emri açık siparişler olarak dosyalanır. Bu belgeler. konşimento v. kabul edilen kredili satış miktarının. Devamlı müşteriler için yapılan kontrol.b.72 - . Kredili satış onaylandıktan (3) sonra. Depo Düzenlenen satış emrinin bir kopyası (mal istek kopyası) depoya gelince. işlemlerin defterlere kaydedilmesi (12-13) ile ilgili işlevleri de göstermektedir. Bu işlemlerden sonra sipariş müşteriye gönderilir (8). Açık satış emirleri ile ilgili belgeleri alan faturalama. yönetimin genel ve özel yetkisini aşıp aşmadığının kontrolüne ilişkindir. büyük defterde satışla ilgili hesaplara kaydedilirken. Eğer yeni bir müşteriye kredili satış yapılması söz konusuysa yapılacak kredi kontrolü. gerekli incelemeleri yaparak faturayı (10) hazırlar ve müşteriye gönderir. Buradan yevmiye defterine ve büyük defter kaydedilirken primanotanın bir kopyası da alacak hesapları yardımcı defterine kaydedilmek üzere gönderilir.Kredi İşlemleri Eğer satış emri satışın kredili yapılacağını belirtiyorsa. Nakliye Nakliye departmanı kendi dosyasındaki satış emri kopyası (6) ile depodan gelen kopyayı karşılaştırdıktan sonra gönderme emrini kabul eder. Gerçek miktarlar satış emrinin stok istek kopyası üzerine kaydedilerek. bir kopyası depoya gönderilir. Nakliye belgeleri (sevk irsaliyesi. Stok kayıtları. Bir kopya da gönderilecek malları depodan çekmesi için nakliye departmanına gönderilir (5). Bu belgelerin bir kopyası (9) faturalamaya gönderilir. müşterinin kredi alabilirliğinin ve borcunu ödeyebilme durumunun kontrolünü kapsar. her bir faturalı satış tutarı müşterinin hesabının borç tarafına yazılır. Faturalamadan gelen faturaların kopyalarına (11) göre.) nakliyenin yapılacağı yola göre hazırlanır. mallarla birlikte nakliye departmanına gönderilir (7). Bu aşamada satışın kendisini de kapsayan birçok işlev tamamlanmıştır. yukarıda da belirtildiği gibi onaylanmış satış emrinin bir kopyası faturalamaya. sipariş bir görevli tarafından satış emrine uygun olarak hazırlanır. Faturalar ve havale makbuzları (veya diğer tahsilat belgeleri) işlem tutarlarının alacaklar yardımcı defterine kaydedilmesine aracı olurlar. Faturalar bir primanotaya kaydedilir. satış emrinin stok kopyası ile sevk irsaliyesi ve diğer nakliyeye ilişkin belgelerin birer kopyalarıdır. ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ Yukarıdaki çizim satışla ilgili işlevlerin yanında. Faturalama Nakliye departmanı nakliyeye ilişkin belgeleri faturalamaya gönderir. nakliye departmanına gönderilen gerçek miktarlar dikkate alınarak günlenir.

müşteri hesap numarasına göre sıralanır ve sırayla alacak hesapları ana kütüğüne kaydedilir.73 - . Bilgisayar destekli sistem kullanılması halinde. Bilgisayar destekli sistemler. müşterilerin hesap kalanları bilgisayarda izlendiğinden alacak hesapları departmanında alacaklar yardımcı defterinin tutulmasına gerek yoktur. Çevrimiçi işlem sisteminde. Stokların durumu bilgisayarda stoklar ana kütüğünde izlendiğinden depoda stoklar için yardımcı defterin tutulması. Yığın işlem sisteminde veri manyetik bant veya disk üzerinde biriktirilir. İlk yöntemde müşteriye önceki ayların tüm fatura toplamlarını ve devreden bakiyeyi gösteren aylık tablolar gönderilir. Daha sonra nakit tahsilatlar buradan büyük deftere aktarılacaktır. İkincisi. veriler terminal aracılığıyla girilir ve tek tek ana kütüğe kaydedilir. Bunlardan birincisi. posta havalesiyle. Üçüncüsü. İkinci yöntemde ise tüm faturalar açık olarak gösterilir ve böylece kabul edilmeyen faturalar kolaylıkla ayırd edilir. Bakiyenin ödenmesi iki şekilde olur. Satışların tamamı ödenmedikçe hesapta ödenmemiş bakiye gözükecektir. Uygunluk olmaması durumunda hata düzeltilir ve alacak hesapları yardımcı defterini işleyen memur hata konusunda uyarılır. Bu yöntemde her bir ödeme belirli bir faturayı karşılamak için yapılır. faturalar bilgisayar tarafından hazırlandığı için faturalama departmanına gerek kalmaz. veri akışı bakımından elle tutulan sistemlerden dört temel konuda farklılık gösterirler. Birincisi “bakiyenin devri yöntemi”dir ki bu yöntemde ödemeler belirli bir faturanın karşılığı olarak değil ödenmemiş bakiye için yapılır. satışlar ve nakit tahsilat işlemleri yığın işlem sistemine. veriler terminal aracılığıyla girilmekle birlikte. hemen bir makbuza (kasa tahsil fişi) kaydedilmelidir. oradan da günlük deftere kaydeder. Müşteriye kesilen faturaların birer kopyaları bir satış günlüğünde (primanota) toplanarak özetlenir (yığın toplamı şeklinde) ve bu özete dayanarak yevmiye defterine kayıtlanır.ken. NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMİ Müşteriler işletmeye nakit ödemelerini banka yoluyla. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ Yukarıda üç grup içersinde ele alınan gelir döngüsü işleme sistemlerinin açıklamaları elle bilgi işlemeye dayanarak yapıldı. Bilindiği gibi elle bilgi işleme. Biz bu ve izleyen ünitelerde mekanik bilgi işleme sistemini dikkate almadan sadece elle ve bilgisayarla bilgi işleme sistemleri üzerinde duracağız. Yevmiye defterine kaydedilen tutarlar alacak hesaplarının izlendiği müşteri servisinden gelen kontrol toplamları ile karşılaştırılır ve uygunluk varsa büyük deftere kaydedilir. İkinci yöntem ise “açık fatura yöntemi”dir. İki işlem sisteminin birleştirilerek kullanıldığı durumda ise. Aynı gün boyunca yapılan nakit tahsilatların bir hesap pusulasına listelenerek işletmenin banka hesabına yatırılması tercih edilebilir. çevrimiçi işlem sistemine veya her iki sistemin bileşimine göre işlenebilir. çekle ve doğrudan işletmenin kasasına yapabilirler. herbiri sırayla veya doğrudan ana kütüğe işlenmeden önce bir yığın içinde biriktirilir. nakit tahsilatlar hesabın alacağına kaydedilir. Nakit tahsilat memuru toplam tahsilatları önce nakit tahsilat günlüğüne. Banka ve çek dışındaki şekillerde yapılan her bir nakit tahsilat. mekanik bilgi işleme ve bilgisayar destekli (elektronik) bilgi işleme olarak üç temel bilgi işleme sistemi vardır.

depoya gönderilecek sipariş hazırlama listesini ve varsa karşılanamayan sipariş kopyasınının çıktısını verir.74 - .3. ? Bilgisayar destekli sistem ile elle tutulan sistem arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Kredili Satışların İşlenmesi Kredili satışların bilgisayar destekli işlenmesinde müşteri siparişleri satış departmanındaki terminal aracılığıyla girilir. kredi kontrolunu yapar ve elde siparişi karşılayamaya yetecek mal bulunduğunu onaylar. Sipariş tam olarak hazır olduğunda sipariş kayıt programı müşteriye sipariş kabul bilgisini. Son olarak nakliye departmanı için gerekli nakliye ile ilgili belgeler de bilgisayarda hazırlanacaktır. Sipariş kabul edilirse açık siparişler kütüğünde yer alır ve gönderme programı kütüğüne siparişin gönderileceği tarih kaydedilir. Müşteriden Hata ve istisna görüntüsü Müşterinin Siparişi Satış memuru tarafından yapılır Terminal ile sipariş girişi Müşteriler ana kütüğü Sipariş biçimleme Kredi kontrolü ve stok kontrolü yapmak Şekil 6. Stoklar ana kütüğü Açık Siparişler Kütüğü Müşterinin siparişi Bilgisayar Destekli Çevrim İçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği. Siparişler Sipariş belgeleri çıktısı A Hazırlama listesi Sipariş kabulü Satış emri Depoya Müşteriye Emirler N .na gerek kalmaz. Biçimleme programı verinin tamlığını ve doğruluğunu kontrol eder.

Mallar ambalajlandıktan sonra müşteriye gönderilmek üzere yüklenir. Bilgisayar Destekli Çevrimİçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği (devam). .? Bilgisayar destekli işleme sistemde satış işlemleri nasıl işlenir? Sipariş edilen mallar depoda hazırlandıktan sonra hazırlayan kişi tarafından hazırlama listesi herhangi bir değişikliği gösterecek şekilde düzeltilir ve nakliye departmanına gönderilir. Burada bir memur malları sayar ve hazırlama listesinden gönderime hazır malların kaydını yapar.4. Depodan Hazırlık listesi Nakliye memuru tarafında yapılır Nakliye için gönderilen malların veri girişi Hata ve istisna görüntüsü Hazırlanan mallarla ilgili verinin biçimlenmesi Hazırlama listesi Nakliye kütüğü Nakliye referans kütüğü Nakliye belgeleri dökümü Ambalaj fişi Konşimento İrsaliye 1 2 Nakliye memuru tarafından yapılır Ambalajlı mallara fişler eklenerek gönderilir Nakliye kütüğü N Taşıyıcı ve müşteriye Faturalamaya Şekil 6. Faturalama departmanının yazıcısında nakliye ile ilgili bir belge (sevk irsaliyesi veya konşimentonun bir kopyası) yaratılır. Bir nakliye programı nakliye için gerekli belgeleri hazırlar.75 - .

Çevrimİçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği (devam). .76 - .5.Nakliyeden Nakliye bildirimleri (belgeler) Faturalama memuru tarafında yapılır Yığın toplamlarını hazırla Yığın toplamı Nakliye bildirimleri (belgeler) Yığın toplamını girmek ve fiyat seçmek Hata ve istisna görüntüsü Müşteri ana kütüğü Müşteri faturalama verisi Fatura verilerini biçimleme Nakliye belgeleri Müşteri siparişi A 1 Fiyat referans kütüğü Fatura kütüğü Açık satış emirleri kütüğü Stoklar ana kütüğü Alacak hesapları ana kütüğü Faturaları hazırlama ve kütükleri günleme Büyük defter kütüğü Satışlar tarih kütüğü Gün sonunda döküm alınır Fatura günlüğü Satış 1 2 faturaları Açık satış faturaları kütüğü Alacak hesapları özeti Fatura yığın toplamları Faturalamaya Müşteriye 1 Fatura yığın toplamlarıyla karşılaştırma Alacak raporları memuru tarafından yapılır Kütük Şekil 6.

Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi Aşağıdaki iki akış çizeneği de bir işletmenin nakit tahsilatlar prosedürünü göstermektedir. İşleme tamamlandıktan sonra çekler kasa görevlisine gönderilir. devamı olan ikincisi ise gün sonundaki işlemeyi göstermektedir.b. Tatmin olduğunda çekleri bankaya gönderir. İşlenirken. Bir rapor programı nakit tahsilatların listesini ve gün boyunca kaydedilmiş bulunan bütün müşteri hesaplarının bir listesini yapar. Akış çizeneklerinden birincisi nakit tahsilatların girişi ve bankaya yatırılması. Eğer veri giriş programı müşteri numarasını ve tutarını kabul ediyor ve herbir ödenmiş satış faturasını doğruluyorsa. Gün sonunda esas olarak defterlerle ilgili olarak birkaç özet hazırlanır. Son olarak alacak hesapları memuru. havaleler ise alacak hesaplarını izleyen memura bildirilir. Memur aynı zamanda herbir siparişi terminal ekranında görerek. Kasa görevlisi çekler ile bordro programı tarafından önceden hazırlanan bankaya gönderilecek çeklerin listesini karşılaştırır. satış fatura numarasını ve müşteri kodunu işler. 7) satışları ve alacak hesaplarını etkileyen toplam tutarlar büyük deftere kaydedilir. Bu çıktılar alacak hesaplarından sorumlu bir memur tarafından havale makbuzlarıyla karşılaştırılır ve alacak hesaplarına kayıtların doğruluğu onaylanır. ürün fiyatlarını seçerek v. 4) satış emri satışlar tarih kütüğüne transfer edilerek kapatılır. Bu onayla birlikte bir günlük toplam tahsilatları yansıtan bir yevmiye kaydı yapılır ve büyük defter işlem kütüğüne aktarılır. Diğer bir görevli ise terminal aracılığıyla yığın toplamını ve her bir nakit tahsilatla ilgili toplamı.77 - . Günlük olarak veya bir tahsilat yığını girildikten sonra bir bordro programı kasa görevlisinin terminalinde alınan çeklerin bir bordrosunu yaratır.1) faturanın çıktısı alınır. Çizimde gösterildiği gibi işletmenin posta odasına gelen çekler ve havaleler buradaki görevli bir memur tarafından paraf edilerek yığın toplamı çıkartılır. Hazırlanan tüm faturalarla ilgili veri işlenene kadar geçici olarak saklanır. siparişi faturaya dönüştürür. günleme programı alacak hesapları ana kütüğündeki hesapları hemen günler. 6) bir satış faturaları listesi ve alacak hesapları özeti çıktı olarak alınır. 2) her bir müşterinin hesabı borçlandırılır. alacak hesapları yardımcı defterine kaydedilen tutarlarla yığın toplamlarının uygunluğunu onaylar. Bankaya yatırılacak toplamı doğrulamak için kasa görevlisi nakit tahsilatların bilgisayar tarafından hazırlanan bir listesini alabilir veya bir terminal aracılığıyla o günkü nakit tahsilat kayıtlarına erişebilir. 5) satış faturaları kütüğünde yeni bir kayıt yaratılır.Bir günlük nakliye belgeleri biriktirilir ve bir faturalama memuru gönderilen miktarların yığın toplamını hazırlar ve girişini yapar. 3) stoklar kayıtlarda gönderilen miktarlar kadar azaltılır. .

.Müşteriden Çekler Havaleler Çeklerin cirosu ve yığın toplamlarının hazırlanması Yığın toplamı Çekler Ödeme Emirleri Nakit tahsilatlarının ve yığın toplamlarının girilmesi Posta Odası memurunca yapılır Çeklerin ve Havalelerin Ayrımı Verilerin Biçimlenmesi ve Müşteri Hesaplarının Günlenmesi Alacak Hesapları Ana Kütüğü Nakit Tahsilat Verisi Nakit Tahsilat Bodrosunun Hazırlanması Havaleler Çekler Nakit Tahsilat Bodrosu Karşılaştırma 1 2 A Kasiyer tarafından yapılır Bankaya Şekil 6.6.78 - . Çevrimiçi Nakit Tahsilatı ve Bankaya Yatırılması.

satış emirlerinin numarasına göre veya müşterilere göre düzenlenir. her bir siparişin ortalama parasal değeri. Performans raporları. (devamı) Gün Sonunda İşleme. yöneticilerin karar vermede yararlandıkları yönetsel raporları da üretir. faturalar ve nakit tahsilat kütüklerindeki bilgilere dayanarak hazırlanır. alacak hesapları. . Diğer belge açık satış emirleri raporudur. çeşitli mallara veya çeşitli satış bölgelerine ilişkin karlılık durumlarını gösterirler. Bu rapor.Alacak Hesapları Ana Kütüğü Nakit Tahsilat Verisi A Raporların Hazırlanması Ödeme Emirleri Müşteri Hesaplarının Listelenmesi Nakit Tahsili 1 Günlüğü ve Özeti 2 Nakit Tahsilat Verisi Toplam Tahsilatları Karşılaştırma ve Dengeleme Alacak Hesapları memuru tarafından yapılır Kasiyere Büyük Defter Sürecine Kütük Şekil 6. yukarıdaki aylık tablolar gibi aynı kütüklerden yararlanılarak hazırlanır. kronolojik olarak. karlılık tabloları ve satış analizleridir. Karlılık raporları. Bu rapor. Gelir döngüsü veri tabanı. geç gönderilen siparişlerin yüzdesi ve sipariş tarihi ile siparişin karşılanma tarihi arasındali gün sayısı gibi anahtar performans ölçülerini sağlarlar. açık satış emirleri raporu ve alacak hesaplarına ilişkin rapordur. müşteriye tamamen gönderilmemiş ve faturalanmamış satış emirlerinin listesi olup. Bu raporlar performans raporları. aylık raporlar. Alacak hesapları vade programı da. Bu liste.79 - . Aylık olarak her bir müşteri için ödenmemiş faturaların bir listesi dökülür. müşteriler. İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR Gelir döngüsü veri tabanı tarafından üretilen işlemsel raporlar.6. tüm kredili müşterilerden olan alacak kalanlarının durumlarıyla ilgili veriyi içerir ve vadesi geçmiş olanları gösterir.

Kredi kontrolunun yapılması 2. Çevrimiçi bilgisayar destekli sistemlerde satış ve nakit tahsilat verisini girmek için önceden hazırlanmış ekranlar kullanılabilir.80 - . nakliye ile ilgili belgeler ve faturadır. Nakit tahsilatların işlenmesi e. kasaya veya bankaya tahsilatı. siparişin işlenmesi. Veri tabanı ana kütükler. İşleme elle işleme veya bilgisayar destekli işleme sistemleriyle yapılabilir.Özet Bir işletmenin gelir döngüsü mal ve hizmetlerin müşterilere satılması ve karşılığında nakit girişinin sağlanmasıdır. Gelir döngüsünü oluşturan fonksiyonlar. Gelir döngüsünde kullanılan belgeler. Siparişin alınması ve işlenmesi b. Faturanın düzenlenmesi c. Faturalama d. Stoklar işleme sistemi b. Sabit varlıklar işleme sistemi 3. İnsan kaynakları işleme sistemi e. müşteri siparişi. Nakit ödemeler işleme sistemi d. malzeme hazırlama ve ambalajlama listesi. Satış emirlerinin kopyaları hangi departmana gönderilmez? a. Aşağıdaki işlevlerden hangisi gelir döngüsünü oluşturan işlevlerden değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi gelir döngüsü işleme sistemlerindendir? a. Sorular 1. satış işlemlerinin işlenmesi nakit tahsilat işlemlerinin işlenmesi ve alacak hesapları kayıtlarının sürdürülmesinden meydana gelir. satış emri. Borç hesaplarının izlenmesi d. müşteriden siparişin alınması. malların hazırlanması ve gönderilmesini. Depolama b. alacak hesaplarının izlenmesini. Nakliye c. Nakit tahsilatlar işleme sistemi c. Gelir döngüsü veri tabanı çeşitli yönetsel ve işlemsel raporlar üretir. işlemlerin defterlere kaydedilmesini ve gerekli finansal raporların hazırlanmasını kapsar. Satınalma . referans ve tarih kütükleri ve işlem kütüklerinden oluşur Veri işleme. kredi durumunun kontrol edilmesi ve onayı.

5. Stok durum raporu b. Satış analizleri . Performans raporları d. Veri girişi terminal aracılığıyla yapılır b. Aşağıdaki raporlardan hangisi gelir döngüsü veri tabanı tarafından üretilmez? a. Sipariş kabul edilirse alacak hesapları ana kütüğüne kaydedilir d. Kredi 4. Biçimleme programı eder. verinin tam ve doğru olmasını kontrol c. e.81 - . Alacak hesapları raporu c. Faturalama departmanına gerek kalmaz. Biçimleme programı kredi ve stok kontrolu yapar.e. Açık satış emirleri raporu e. Satış işlemlerinin bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki işlevlerin hangisi yanlış ifade edilmiştir? a.

Bu ünitede çeşitli varlıklar ile hizmetlerin edinimi ile ilgili işlemler ele alınacaktır. bu ünitede bu edinim işlemleri ile ilgili işlemler ve belgeler ele alınacak ve yeni bazı kavramlarla ilk kez karşılaşacaksınız. ... Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bir işletmenin harcama döngüsünü oluşturan işlevler bordro ve sabit varlıklara ilişkin işlevler hariç tutularak ele alınacaktır.82 - . veri tabanı ile işlemlerin elle veya bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır. Bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini daha önceki derslerde ele aldınız.. Ancak. Harcama döngüsünün veri kaynakları. Bunun yerine bu kavramları daha önceki derslerdeki bilgilerler birlikte öğrenme yoluna gidiniz.Harcama Döngüsü 7 ÜNİTE Bu Ünitede.. Bu kavramları ezberlemeyiniz.

gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin sağlanması. Harcama döngüsünün uygulama sistemlerini oluşturan bu işlevleri “satınalma işlemleri işleme sistemi”. borç hesapları ve nakit ödemeler sistemleri çeşitli düzeylerdeki yöneticilerin kullanımı için çok sayıda rapor hazırlarlar. edinilen mal ve hizmetlerle ilgili tüm belgelerin ve yönetsel raporların hazırlanması işlevlerini kapsar. “borç hesapları işleme sistemi” ve “nakit ödemeler işleme sistemi” içinde ele alacağız. İşletme çalışanlarına ödenen ücretler de bir hizmet karşılığı olmakla birlikte bu ünite kapsamında ele alınmayacaktır. nakit ödemelerin hızlı ve doğru bir biçimde kaydedilmesi ve sınıflanması. borç hesapları departmanları ve kasanın günlük faaliyetleriyle ilgili verileri ele geçirerek ve kaydederek bu departmanların tekrarlayıcı işlemlerini işler. Bundan dolayı harcama döngüsü stok yönetim bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sisteminin etkileşimini gerektirir. Burada mal kelimesi ile hammaddeler. harcama döngüsü işletmeden fon çıkışını gerektirir. Mal ve hizmetlerin nakit karşılığı satıcılardan edinimini kapsayan harcama döngüsü. harcamaların hızlı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi ve sınıflanması. stok yönetim ve finans/muhasebe örgütsel fonksiyonlarının yönetimi altında yerine getirilir. VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Harcama döngüsünde kullanılan veriler esas olarak stok kayıtlarından ve satıcılardan gelen girdilere dayanır. elektrik.) kastedilmektedir. satıcı faturaları veya diğer bir ifadeyle alış faturaları da borç veya ödeme işlemlerinin veri kaynağıdır. işletme dışındaki kişi ve kurumlardan sağlanan hizmetler(tamir. gereksinim duyulana kadar malların depolanması. ticari mallar ve sabit varlıklar ifade edilmektedir. dış finansal tabloların hazırlanmasında da yardımcı olur. Diğer kaynak. Hizmetler ile de. mal ve hizmetlere ilişkin faturaların doğruluğunun ve geçerliliğinin onaylanması. yapılan tüm nakit ödemelerin onaylanmış harcamalarla ilgili olmasının sağlanması. Satınalma. Örneğin satınalma departmanı yöneticisi. Bu üç sistem satınalma. bakım. Sistemler işletmenin tüm tedarik faaliyetleri ile ilgili verileri sağlayarak kayıt sistemini(defterlere) desteklerler. o işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri edinmek amacıyla yapmış olduğu işlevlerden oluşur. Stok kayıtları birçok satınalma işleminin başlıca kaynağı iken. doğalgaz vb. işletme malzemeleri.GİRİŞ Bir işletmenin harcama döngüsü. borç hesaplarının izlenmesi. ? Bir işletmenin harcama döngüsü içinde yer alan işlevlerin nelerdir? Gelir döngüsünün işletmeye fon sağlamasına karşı. su. Son olarak bu üç sistem. ? Satınalma. borç hesapları ve nakit tahsilatlar sistemlerinin işletme için önemi ve muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri nedir? Bir işletmenin harcama döngüsü işlevleri. sipariş edilen malların teslim alınması ve kontrolu. Açık Satış Emirleri Raporunu henüz tamamlanmamış olan satınalma emirlerini araştırmak için kullanabilir veya nakit ödemeler yöneticisi gelecekte hangi faturaların ödeneceğine karar vermek için nakit gereksinim tahminlerini kullanabilir. teslim alma.83 - . Kaydedilen veri daha sonra satınalma emri ve teslim alma raporu gibi kaynak belgelerin yaratılmasında ve işletme içi ve işletme dışı raporların üretilmesinde kullanılır.

Bazı durumlarda bu belgeler otomatik olarak terminallerden veri girişiyle yaratılabilirler. alıcılar. biri teslimalma departmanına. Mahsup Fişi. için kodlar girilebilir. Satınalmalar gibi işlemler kaydedilirken grup kodları önemlidir. Ödeme Belgesi (Kasa Tediye Fişi) ve diğer belgelerden oluşur. satınalma departmanı yöneticisi bu belgeye göre satınalma emrini hazırlar. Bu belgede sipariş edilen malların satın alınacağı satıcının adı ve adresi. satıcı tarih kütükleri. Bu belge daha önce düzenlenmiş olan satınalma emirleri ile ilişkilendirilir. çünkü grup kodları birkaç boyutu kapsar. işletmenin mal satın aldığı satıcının kodu 320 01 26 01 3 olsun. Satınalma İsteği. Teslim Alma Raporu.b. Bu fişler daha sonra günlük olarak primanotalara (fiş icmaline) kaydedilir. Bu belge konsinye gönderilen veya müşteri tarafından iade edilen malları göstermek için de kullanılır. nakit tahsilat ve ödemeler dışında kalan mali karakterli işlemler için kullanılan belgedir. Yukarıda açıklanan tüm belgeler bilgisayar destekli sistemlerde kullanılabilir. Bu belgede gereksinim duyulan malın cinsi. gönderme şekli. istemi yapan departmanın adı ve onaylayan kişinin adı gibi veriler yer alır. Önceden biçimlendirilmiş ekranlar alışlar. Dahası. Teslim Alma Raporu. siparişe ilişkin bilgiler yer alır. Alış Faturası. satış iadeleri. satınalma emirleri. biri borç hesaplarına ve bir diğeri de stok kontrole gönderilir. v. Satınalma İsteği. 320 01 26 01 Satıcılar Hesabı(Büyük Defter Hesabı) Ürün Grubu Satıcının İli Satıcının Özel Kodu . Satınalma Emri. Satınalma Emri. malları teslim alan kişi tarafından düzenlenen bir belgedir. teslim alma ve depolama departmanları ve üretim işletmelerinde üretim departmanıdır. Büyük defter hesapları için kullanılan kodlara ek olarak satıcılar. bir kopyası borç hesaplarına gönderilir. nakit ödeme işlemleriyle ilgili veri girişi için kullanılabilir. Sipariş emirleri genellikle çok kopyalı olarak hazırlanır ve bu kopyalardan biri satıcıya. Bu belgede teslim alınan malların miktarları ve durumları gösterilir. Örneğin. Bir veya birden çok satıcıdan mal vaya hizmet satın alınmasıyla ilgili fatura işletmeye ulaştığında mahsup fişi hazırlanır.84 - . satınalma yöneticisi tarafından imzalanan bir belgedir. harcama döngüsünü başlatan belge olup. Bu kod şu bilgileri içerecektir. Bu fişler bir harcama işleminde borç hesaplarına(satıcılar hesabına) kayıt için kullanılırlar. Primanotalardan(fiş icmalinden) alınan toplamlar muhasebe defterlerine kaydedilecektir. Kodlar Kodlar satınalma ve nakit tahsilat işlemlerinin kaydına yardım edebilir. ödemeler.lar departman yöneticileri. Teslimalma raporunun bir kopyası depoda kalırken. ? Harcama döngüsünde işlenen veriler nelerdir ve nerelerden sağlanır? Elle işleme yapan bir işletmede bulunan harcama döngüsünün kaynak belgeleri. ürünler. bilgisayara daha az hata ile veri girişini sağlamak için bazı kaynak belgeler yaratılabilir. miktarı. gerekli olacağı tarih.

Kütükteki kayıtların ve verilerin sürekli olarak günlenmesi önemlidir Satıcılara ilişkin bilgilerdeki veya hesap durumundaki değişiklikler hemen kütüğe işlenmelidir. Referans ve Tarih kütüğü ise. iskonto oranı. açık yani henüz ödenmesi onaylanmamış satınalma emirlerinin derlenmiş halidir. Stoklar Ana Kütüğü ve Açık Fişler Ana Kütüğüdür. Satıcı Ana Kütüğü. Satınalma Emirleri Ana Kütüğü Bu kütükte verilen siparişin satınalma emrine ilişkin bilgiler yer alır. Satıcılara ilişkin bu tanıtım verileri satınalma emirlerinin hazırlanmasında ve ödemelerin yapılmasında kullanılır. Bir çok işletmede satıcılar ana kütüğü her bir satıcıya olan mevcut borcu gösterdiğinden borç hesapları yardımcı defteri olarak kullanılmaktadır. ortalama teslim zamanı. işlem kütükleri ve tarih ve referans kütüklerinden oluşmaktadır. Birinci yöntem olan fişli yöntemde. siparişte ayrıntılandırılmış olan tüm malların kabulü ve teslim alınması tamamlandıktan sonra kapatılır. Bu kütüklerin içeriği ve sayısı işletmeden işletmeye müşteri ve hizmet sağlayanların tiplerine göre.85 - . İşlem kütükleri. ! Gelir döngüsü veri tabanı ile harcama döngüsü veri tabanını karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini irdeleyiniz. birden çok . Ana Kütükler Satıcılar Ana Kütüğü Bu kütüğe genellikle uygun bir satıcı seçilirken satınalma personeli tarafından erişilir. Harcama döngüsü veri tabanındaki ana kütükler. Sipariş sadece. Satınalma Emirleri Ana Kütüğü. yapılan iadelerin oranı ve o satıcıdan yapılan alışlara ilişkin tarihsel veriler yer alır. Satınalma departmanı. telefon numarası. Stoklar Ana Kütüğü Depoda saklanan veya bir satıcıdan düzenli olarak sipariş edilen her bir stok kaleminin kaydını içerir. Kütük tanıtım verilerini saklamanın yanında içerdiği diğer verilerle satıcı performansının değerlenmesinde ve çeşitli sipariş kararlarının alınmasında kullanılır.3 Sağlama Sayısı VERİ TABANI Bir işletmenin veri tabanı bilindiği gibi ana kütükler. bilgisayar kullnımının derecesine ve veri tabanının yapısına göre değişir. Açık Fiş Kütüğü Bilindiği gibi ödemelerin muhasebeleştirilmesinde fişli ve fişsiz olmak üzere iki yöntem vardır. Teslim Alma Raporları Kütüğü ve Nakit Ödemeler İşlem Kütüğüdür. alışları izlemede tutmak için alış emirleri ana kütüğünde bir kayıt yaratır. Sipariş edilen her bir kalemin durumunu gösteren kütük olup. Satıcılar Tarih ve Referans kütüğüdür. siparişi tam olarak karşılama oranı . istenen yönetsel raporların çeşitliliğine. Kütükte satıcılarla ilgili isim. Bu kayıtlar stokları yönetmek ve büyük defterdeki stok kalanlarını desteklemek için kullanılır. adres.

Şekil 7. sipariş edilen miktarı. Bilgisayar destekli sistemlerde kayıtlar manyetik ortamlarda saklanır. Bu nedenle tipik bir teslimalma raporu aynen satınalma belgesinde olduğu gibi bir başlık bölümüne ve teslim almaya ilişkin olarak her bir kalemin tanıtım kodunu.1’de bir işletmenin satınalma işlemlerinin işlem ve belge akışı görülmektedir. satıcı seçimi. . İşlem Kütükleri Teslimalma Raporları Kütüğü Bu kütük teslimalma rapor belgelerinin işlem kütüğüdür. Elle tutulan sistemde nakit ödemeler işlem kütüğü. Bu kütükteki kayıt ödeme yapıldığında kapatılmaktadır. çek tutarlarını ve çek numaralarını içerir. bu kütükteki her bir kayıt. kaydedilen ödemenin tarihini. Fişli sistemin elle yürütülmesinde borçlar yardımcı defterine gerek kalmayabilir. net fatura tutarlarını. Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü Bu kütüğün amacı yapılan her bir nakit ödemenin ayrıntılarını kronolojik sıra içinde göstermektir. Burada her bir fatura yerine. açıklamasını. depolanması işlevlerini kapsamaktadır. her bir ödeme fişi için açık fişler ana kütüğüne kayıt yapılır.alış faturası birleştirilerek tek bir ödeme fişi hazırlanır. sipariş verilecek satıcıların seçimi ve satınalma eğilimlerinin analizi için kullanılır. Elle tutulan sistemde açık fiş kütüğü (dosyası) ödeme fişlerinin kopyalarından oluşur. Bu amaca uygun olarak. Tarih ve Referans Kütükleri Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü Satıcılar referans ve tarih kütüğü her bir aktif satıcı ile ilgili veri özetlerini içerir. Böyle bir sistemde ödenmemiş fişlerin ayrıntıları fiş kayıtlarından belirlenebilir. bunun yerine açık (ödenecek) fişler ana kütüğü (dosyası) tüm ödeme yükümlülüklerinin kaydedildiği bir fiş kayıt listesi(primanota) şeklini alır. Bilgisayar destekli sistemde sadece birkaç temel kalem manyetik ortamda saklanır. Fiziksel olarak teslimalma raporları çoğunlukla satınalma emri belgesinin ikinci kopyasıdır.86 - . ödeme fişi numarasını (fiş sistemi kullanılıyorsa). brüt fatura tutarını her bir faturaya yapılan kasa iskontolarını. SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ Daha önce de belirtildiği gibi. malların teslim alınması ve teslim alma raporunun hazırlanması. Bu kütükten alınan veri. teslimalınan miktarı ve teslimalma tarihini içeren bir veya birkaç satırı kapsar. nakit ödemeler günlüğü olarak isimlendirilir. Burada temel ve sıralama anahtarı fiş numarasıdır. satıcı tanıtımını. satınalma emrinin hazırlanması ve satıcıya gönderilmesi. bir işletmede satınalma işlemleri satınalma isteğinin düzenlenmesi. çünkü faturaların ve diğer belgelerin kopyaları erişilebilir bir kütükte saklanmaktadır.

yakın zamanda gelecek olan alış faturasının bir ön bildirimi niteliğindedir. istenen malları sağlayabileceği bir satıcı seçecektir. Her bir fatura borç hesaplarına gelince bir memur. bu işlemleri o departmanın yöneticisi yapar.6 8 Teslim alma 5 1 Depolama 2 9 Ayrıntılar Satıcı verisi Borç Hesapları 4 11 12 Nakit ödeme Satınalma 7 3 Satıcılar 10 13 Şekil 7. Satınalma işlemleri işleme sistemi bir satınalma isteğinin (1) yapılması ile başlar. Borç hesaplarına gönderilen kopya. depolama işlevinden ayrı ve bağımsızdır.87 - . Birçok işletmede fatura satınalma departmanı atlanarak doğrudan borç hesaplarına gönderilir. Son kopya ise satınalma departmanında açık satınalma emirleri dosyasında fatura gelene kadar saklanır. istekte belirtilen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı incelenir. BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ Borç hesapları departmanı satıcılara yapılacak ödemelerin başlatılmasından sorumludur. Satınalma isteğinin isteği yapan departmana veya depoya gönderilen kopyası. borç hesaplarına (4). burada istek ile karşılaştırılarak. Uygun satıcı seçildikten sonra bir satınalma emri (3) hazırlanır. satınalma emri. Satınalma emrinin kopyaları satıcıya (3). Teslim alma raporunun bir kopyası (7) açık satınalma emirlerini günlemek için satınalma departmanına gönderilir. Daha sonra kontrol sonuçlarına göre bir teslim alma raporu hazırlanır. Fatura uygunluk ve tamlık yönünden onaylandıktan sonra (11) borç hesapları departmanına gönderilir ve orada siparişe ilişkin diğer belgelerin kopyaları ile birleştirilir. o departman tarafından onaylanır. malların nicelik ve nitelik olarak kontrolü yapılır. Eğer mallar doğrudan istek yapan departmana gönderilirse. depoya veya istek yapan departmana (2) ve teslimalma departmanına (5) gönderilir. Satıcının faturası geldiğinde (10) satınalma departmanındaki siparişe ilişkin belgelerle karşılaştırma yapılır.1. Satınalma isteği hangi departmandan geliyorsa. Satınalma İşlemleri İşleme Sistemi ve Belge Akışı. Satınalma isteğini alan satınalma departmanı. Mallar geldiğinde teslim alma departmanındaki satınalma emri kopyası ile satıcının irsaliyesi karşılaştırılarak. teslim alınacak malların doğruluğunu ve tamlığını onaylamada kullanılacaktır. Bu istek depodan gelebileceği gibi çeşitli departmanlardan da gelebilir. teslim alma raporu ve fatura olmak üzere dört belge gereklidir. dosyadan ilgili belgeleri çekerek çeşitli karşılaştırma ve kontrolleri yapar. Bu raporun bir kopyası (8) depoya gönderilen mallara eklenir. Teslim alma. ? Satınalma işlemleri üzerindeki kontroller nasıl sağlanabilir? . Teslim alma departmanındaki kopya. Satınalma işlemi için satınalma isteği. Depo görevlisi kopyayı imzalayarak borç hesaplarına gönderir (9).

Belge sistemi genel olarak tüm uygun belgelerin toplanmasını. Periyodik olarak fiş takım dosyası gözden geçirilerek ödenmesi gereken fiş takımı dosyadan çıkartılır. Küçük tutarlardaki ödemeler ise bu amaçla kasada bulundurulan paradan karşılanmaktadır. Satıcılar 7 Banka Yardımcı defter 6 Muhasebe Defterleri Nakit Ödemeler İşleme Sistemi ve Veri Akışı. Bu toplama göre bir yevmiye kaydı yapılır.2’de bir nakit ödemeler sistemi ve veri akışı görülmektedir. Fişlerin kopyaları harcamalarla ilgili çeşitli hesaplara kaydedilmek üzere muhasebeye gönderilir. onaylanmış kopyaları ise nakit ödemeler departmanına gönderilir (12). satıcıların hesaplarının alacağına yapar. Borç ve alacak kayıtlarının yığın toplamları primanota ile karşılaştırılır. Fişli sistem kullanıldığında her bir alış faturasının ödenmesine ilişkin bir fiş düzenlenir (mahsup veya tediye fişi) ve bu fişler primanotalara kaydedilerek toplamları hesaplanır. İşletmelerde genellikle ödemeler çekle yapılmaktadır. kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte borcun ödeme tarihine göre düzenlenen bir dosyada saklanır. 1)satınalmanın onaylanmış olduğunu. Belirli aralıklarla. 3) mal veya hizmetlerin tam olarak teslim alınmış olduğunu.Bir satınalma işlemi üzerinde başlıca kontroller belge sistemi kullanılarak elde edilir. . Fatura onaylanmadan önce bu konularda hiçbir farklı durumun olmaması gerekir. NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ Nakit ödemeler sistemleri günlük nakit ödemeleri olduğu kadar çek ile yapılan ödemelerin işlenmesi ve kontrolu için tasarlanmaktadır. Nakit ödeme işlemleri yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi.88 - . sabit varlık ve yönetim giderleri hesaplarına borç kaydı yapar. işletme malzemesi. Bir memur aynı zamanda fişlerin kaydını borç hesapları yardımcı defterinde. 4) birim fiyatların satınalma emriyle uygunluk içinde olduğunu ve 5) tüm hesaplamaların doğru olduğunu belirlemektir. Kontrollerin amacı. Belgelerin bu incelemesi “karşılaştırma süreci” olarak isimlendirilir ve belgelerin sürecin adımlarını kanıtladığı varsayılır.2. Eğer tüm tutarlar uyuşuyorsa defterlere kaydedilir. Son olarak fişlerin asılları. İnceleme tamamlandıktan ve fatura da dahil olmak üzere satınalma ile ilgili yukarıda belirtilen dört belge onaylandıktan sonra bir fiş takımı olarak toplanır ve günlük olarak dosyalanır. Şekil 7. doğrulanmasını ve ödemenin yapılmadan önce incelenmesini sağlamak için bir inceleme tekniğidir. Muhasebedeki memur faturada yer alan kalemlere göre stoklar. Ödenecek tutar (varsa iskonto) ve diğer kalemler hesaplanır. Ödeme verisi Borç hesapları Ayrıntılar 1 4 Nakit ödeme 5 8 İç Denetim 2 3 Şekil 7. gerçekte borç hesapları deparmanında başlamaktadır. 2) faturalarda yer alan mal veya hizmetler istenenlere uygun olarak sipariş edilmiş olduğunu.

89 - . Bu departmanda bir memur fişlerin ve belgelerin doğruluk ve tamlığını kontrol ederek. satınalma yöneticisi satınalma işlem verisini terminal aracılığıyla geri alır değişiklikleri yapar ve düzeltilmiş satınalma emri yazıcıdan alınır. Sonuçta satıcılar. ! Ön muhasebe fişlerinin kullanılmadığı bir işletmede nakit ödeme işlemlerinin nasıl işlediğini ve kontrollerin nasıl olabileceğini tartışınız. satınalma bölümündeki terminal aracılığıyla girilir. gün boyunca işlenen satınalma emirlerinin bir listesi ile stok durum raporunu yazıcıdan döker. Girilen veriler stok kalem numaralarını. Her bir satınalma emrine. listede yer alan kalemlerin sağlanabileceği satıcılar seçilir. . seçilen satıcıların kodlarını ve siparişin beklenen teslim tarihini içerir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ Bilgisayar destekli sistem kullanıldığında alışlar ve nakit ödemelere ilişkin işlemler yığın işleme sistemi. ? Satın alınacak siparişleri karşılayabilecek satıcıların seçimi için veriler hangi kütükten ve ne şekilde sağlanır? Çevrimiçi satıcı referans kütüğünden satıcı performans raporları incelenerek. Onaylanan ve imzalanan satınalma emri satıcıya gönderilir. stoklar ana kütükleri ve işlem kütüğünden alınan verilere dayanarak yazıcıdan satınalma emri çıktısı alınır. Sonraki aşamada satınalma emri ile ilgili veri. Gün sonunda program. çevrim içi işleme sistemi veya iki sistemin bileşimi ile yapılır. stoklar ana kütüğünde kendilerine ayrılan kayıtlar arasında yer alır. Nakit ödeme memuru ödeme ile ilgili tüm ispat edici belgeleri mühürleyerek ödeme ile ilgili olarak düzenlenen fişe iliştirir ve dosyalanır. Satınalma yetkilisi satınalma emrini inceler ve onaylar. Satınalma süreci bir mal sipariş listesinin yazıcıdan dökümünün alınması ile başlar. stoklar ana kütüğünü günlemek için işlenirken yerine getirilebilir. bilgisayar sistemi özdevimli olarak numara ve tarih verir. Eğer satınalma emrinin düzeltilmesi gerekiyorsa. Ödenecek toplam tutar belirlendikten sonra satıcılar yardımcı defterindeki ilgili hesaplara kayıt yapılarak (2) fişler ve kanıtlayıcı belgeler nakit ödemeler departmanına gönderilir (1). miktarları. Bu satınalma emirleri işlem verisi bir biçimleme programı tarafından onaylandıktan sonra bir satınalma işlem kütüğünde geçici olarak saklanır. onaylandıktan sonra satınalma departmanına gönderilir. Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi Depoda veya herhangi bir departmanda satınalma isteğinin hazırlanması için stok kayıtlarının incelenmesi ve yeniden sipariş noktasının altına düşen kalemlerin belirlenmesi gerekir. Bu liste stok kontrol yöneticisi tarafından incelenip. Satınalma emrinin bir kopyası çevrim içi açık satınalma emirleri kütüğünde yer alır. Bu toplama göre bir yevmiye kaydı yapılır ve büyük defter departmanına gönderilir (3). çekleri düzenler ve yetkili kişiye imzalattırarak satıcıya gönderir (4). Çekler bir primanotaya kaydedilerek toplam ödeme tutarı hesaplanır. Bu adım satış işlemleri yığınları.genellikle her gün bir memur o gün ödenecek fiş takımını dosyadan çıkarır. Aynı zamanda sipariş edilen kalemlerin miktarları. Eğer yevmiye toplamları yardımcı defterde borç hesaplarına kaydedilen tutarlara uygunsa büyük defterdeki hesaplara kayıt yapılır (6).

90 - . Çevrimiçi Satınalma İşlemleri İşleme Süreci.Satın almayı başlat Günleme sırasında yapılmış olabilir Özet veri ve rapor çıktısı Stoklar ana kütüğü Yeniden sipariş listesi Satıcı tarih ve referans kütüğü Satıcı değerlendirme veri ekranı Satıcı seçimi ve listeye kayıt Satınalma Departmanı tarafından yapılır Mal sipariş listesi (çoğaltılmış) Satınalma emri veri girişi İstisna ve hata raporu Satınalma işlem verisini biçimleme ve kütükte saklama Satıcı Ana Kütüğü Satınalma işlem verisi Açık alış emirleri kütüğü Kütükleri günleme ve çıktıları basma Stoklar Ana Kütüğü Satınalma emirleri listesi Satınalma emirleri listesi Stok Durum Raporu Gün sonunda çıktı alınır Satınalma yöneticisi tarafından yapılır İnceleme ve İmza Satınalma yöneticisine Stok yöneticisine Satıcıya Şekil 7.3. .

Teslim Alma İşlemlerinin İşlenmesi Teslim alma bölümündeki bir memur önce teslim alınan malları sayar ve gözden geçirir.91 - . gelen mallar kabul edilmeyerek işlem Satıcıdan Teslim alınanın sayısı ve kontrolü: Karşılaştırma Ambalajlama fişi Teslimalma Memuru tarafından yerine getirilir Teslim almaların girilmesi İstisna ve Hata Görüntüsü Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Teslim alma verisinin biçimlenmesi.4. Program herhangi bir farkı veya hatayı ekranda gösterir. Eğer siparişlerde bir eksiklik varsa. teslim alma raporunun hazırlanması Teslimalma raporu Stok Ana Kütüğü Teslimalma işlemleri Ambara ve borç hesaplarına Satıcı Tarih Kütüğü Ana Kütüklerin Günlenmesi Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Teslimalma Raporu Kütüğü Karşılanamayan siparişler kütüğü Borç Hesapları Sürecine Şekil 7. Sonra sayıları ve malların envanter numaralarını bölüm terminaline satınalma emri numarasıyla birlikte girer. Bir teslim alma programı girilen verileri çevrimiçi açık satınalma emirleri kütüğüyle karşılıklı kontrol eder. . Çevrimiçi Teslimalma İşlemleri İşleme Süreci.

faturaları açık faturalar kütüğüne ekler ve ardışık olarak sıralanmış yevmiye fişlerini büyük defter işlem kütüğüne katar. faturaları ve teslim alma raporlarıyla birlikte bir kütüğe alır. Bu işlem yapılmadan önce program. ? Borç hesaplarının bilgisayar destekli sistemde izlenmesinin yararları nelerdir? Borç hesapları kaydetme programı veya ilgili bir program satıcılar ana kütüğüne kayıt sırasında çeşitli çıktılar yaratır. fatura numaralarını. vade tarihlerini ve her bir faturanın tutarını bölümdeki terminal aracılığıyla girer. yığın toplamlarını tekrar hesaplar ve önceden belirlenmiş olan ve tekrar hesaplanan yığın toplamları arasındaki çelişkileri ekranda gösterir. satıcı kodlarını. girilen verilerin doğruluğunu inceler. Kayıt zamanı geldiğinde borç hesapları kayıt programı. borç hesaplarını izleyen bir memur tutarların doğruluğunu gözden geçirerek bunları teslim alma raporlarındaki miktarlarla karşılaştırır ve fatura yığınının toplamını. mal kalemlerinin kodlarını. Bundan böyle tediyeler nakit ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere ve referanslar için uygun duruma gelmiştir. Program aynı zamanda bir fiş listesinin ve özetinin dökümünü yapar. Program önceden numaralanmış iki kopya tediye fişinin basımını gerçekleştirir. Diğer yandan açık satınalma emirleri kütüğü kontrol edilir (doğrulanır) ve eğer bütün sipariş edilen miktarlar teslim alınmış ve faturalanmış ise satınalma emri kapatılır ve kayıt satıcılar tarih kütüğüne transfer edilir. Siparişlerin teslim alınmayan kısımlarını içeren “açık satınalma emirleri kütüğünde” teslim alınan miktarları kaydeder. ● ● ? Bir teslim alma programının yerine getirdiği işlevler nelerdir? Borç Hesapları Kayıt Süreci Satıcılardan faturalar alındıkça. Böylece tek bir satıcı ile ilgili birden çok fatura varsa bunlar tek bir fişte birleştirilir. satıcı koduna uygun olarak fatura verisini sıraya koyar. tediye fişlerini. Daha sonra da fatura yığını verisi gün sonuna kadar manyetik ortamda saklanır. açık satınalma emirleri kütüğünde görünenlerle miktarları karşılıklı kontrol ederek doğrular. Program her bir faturanın tutarını ilgili borç hesabının kalanına ekler. Raporun bir kopyası mallarla birlikte depoya gönderilir ve burada depo görevlisi tarafından imzalanarak borç hesapları departmanına gönderilir. “Satıcı tarih kütüğüne” teslim alma tarihini kaydeder. Son olarak program yığın toplamını ve verideki herhangi bir hatayı ekranda gösterir. ● Eldeki miktarı arttırarak ve verilmiş sipariş miktarını silerek “stoklar ana kütüğünü” günler . Borç hesaplarını izleyen görevli. miktarları. Kabul edilmesi halinde. faturalaların etkilediği satıcılar ana kütüğünü günler. program önceden ardışık olarak numaralanmış olan teslim alma raporunun dökümünü yapar. satınalma sipariş numaralarını. çünkü program her bir satıcının kaydına doğrudan erişir ve bulunduğu kütükten yeniden elde eder. Ek olarak program tediye fişlerini bir manyetik disk kütüğünde saklar.92 - .sona erdirilir. . Biçimleme programı. Hiçbir sınıflamaya gerek yoktur. Teslimalma programı aynı zamanda.

Bu fişler fişin ödeneceği vadeye kadar işlenmek üzere hazırlanır.93 - . yığın toplamlarının hazırlanması Yığın toplamı İstisna ve Hata Gösterimi Satıcı Faturaları Faturalanmış tutarların ve Toplamların Girilmesi Satıcı Faturası Teslim Alma Raporu Girilen Verinin Biçimlenmesi Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Borç Hesapları Ana Kütüğü Faturalardan Alınan Borç Verisi Gün sonuna kadar biriktirilir Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Borçların ve Diğer Kütüklerin Günlenmesi ve Makbuzların Hazırlanması Satıcının Tarih Kütüğü Tediye 1 Makbuzları Ödenmemiş Faturalar 2 Makbuz ve Özet Açık Faturalar Kütüğü Büyük Defter İşlem Kütüğü Tediye Makbuzları Kütüğü İstisna ve Özet Görüntüsü Maliyet Kontrolü veya Kaynak Yön. Yığın toplamları hesaplanmış ve ödeme verileri manyetik bant üzerine işlenmiştir. satıcı hesap kodlarına göre verileri sıraya koyar. Bölümüne Borç Hesapları Bölümüne Rapor Hazırlama Sürecine Kaydetme Sürecine Nakit Ödemeler Sürecine Şekil 7. Sonraki adımda bir sıralama programı. Program ödenen tutarların bir özet ra. ödeme vadesi gelen fiş yığını kütükten alınır. Her sabah.Satıcılardan Teslim alma Raporları Satıcı Faturaları Teslimalma Raporu Borç Hesapları Memuru Tarafından Yapılır Gözle kontrol. Nakit Ödemeler İşleme Sistemi Nakit ödemeler işleme sistemine ilişkin aşağıdaki çizimden de görüleceği gibi tediye fişlerinin basılı kopyası süreci başlatmaktadır. Daha sonra bir günleme ve çıktı (print) programı ödeme fişlerini satıcı hesaplarına uygun olarak ardışık biçimde (hesap kod sırasına göre) kaydeder.5. Çevrimiçi Satınalma İşlemleri-Borç Hesapları İşleme Süreci.

Yığın Nakit Ödeme İşlemleri İşleme Süreci. çek kayıtlarını ve çekleri yazıcıdan basılı halde verir. ? Elle ve bilgisayar destekli olarak yürütülen nakit ödemeler işleme sistemlerini temel işleyiş bakımından farklılıkları nelerdir? Borç Hesapları Sürecinden Tediye Makbuzu Yığın Toplamı Hazırlanması Yığın toplamı A Tediye Makbuzları Sıralanmış Tediye Verisi Biçimleme İstisna ve Özet Raporu Borç Hesapları Ana Kütüğü Açık Faturalar Ana Kütüğü Günlenmiş Borç Hesapları Kütüğü. .94 - . ödenen faturaları açık faturalar kütüğünden siler ve ödemelerle ilgili bilgileri satıcı tarih kütüğüne yerleştirir. herbir ödeme fişinden borçlu tutarları ve hesapları alarak biriktirir ve nakit ödemelerin toplamıyla birlikte borçların toplamı bir günlük fişte özetlenerek büyük defter işlem kütüğüne yüklenir.porunu. Ayrıca. Çek Dökümü ve Diğer Çıktılar Tediye Verisi Herbir Geçişin Çıktısı Benzer Rapordur Satıcı Tarih Kütüğü Giriş-1 Satıcı Numarasına Göre Sıralama Çek Listesi Likit Ödemeler Özeti Büyük Defter İşlem Kütüğü Çekler (Makbuzları İçeren) A Nakit Ödemeye Finansal Yönetim Kaydetme Sürecine Satıcılara Şekil 7.6. Son olarak program.

gelecek dönemde her bir stok kaleminin tahmini kullanımını planlar ve eğer hiç sipariş yapılmazsa mevcut malın hangi tarihte tükeneceğini tahmin eder. Rapor. Bu raporlar öncelikle ödenen tutarları gösterir ve daha sonra belirli günlerde ödenecek tutarları listeler. Bu rapor son rapordan itibaren her bir stok kaleminin kullanım ve değişim oranını gösterir. alışlar günlüğü ve özeti ile borçlar raporu yer almaktadır. teslim alma raporlarının özeti. stok durum raporu. Döngüde kullanılan verilerin birçoğu satıcılardan ve stok kayıtlarından sağlanır. ilk fatura tarihi belirtilerek kütükten doğrudan döküm olarak alınabilir . Veri tabanı işletmelerin gereksinimlerine göre sayısı ve kapsamı deği. Beklenen stok çıkışları raporu. alış faturası. tediye fişi ve çekten oluşur. Döngünün işlevleri (mal için) gereksinimlerin onayı. denetim izi için önemli bağlantı sağlar Borçlar raporu tüm ödenmemiş faturaları gösterir. rapor alınacaktır. Satıcı performans raporları ise satıcı seçimine ilişkin kararlara yardımcı olur. çek kayıtları ve ilgili nakit ödemeler özet raporu ile nakit gereksinim raporudur. hangi faturaların daha acil ilgi gerektirdiğini belirlemek için vade tarihlerine göre faturaları sıraya koyar. Fiş kayıt ve özeti. Nakit ödeme işlemlerinin işleme sürecinde üretilen iki önemli rapor. borç yükümlülüğünün geçerliliğinin araştırılması. Bu sürecin ürettiği başlıca yönetsel rapor ise. Bu formattaki bir rapor. Stok kullanım raporu. teslim alma raporu. ne kadar sipariş verileceğine ilişkin karar vermeye yardım eder. Satınalma ve nakit ödeme verisini girmek için çevrimiçi sistemlerde önceden biçimlendirilmiş ekranlar kullanılabilir. Bu kararlardan ne zaman sipariş verileceği kararına “yeniden mal sipariş raporu” ve “beklenen stok çıkışları raporu” yardımcı olacaktır. açık faturalar kütüğündeki veriden hazırlanabilir. siparişin verilmesi. ekonomik sipariş miktarı formülüyle birlikte satınalma siparişinde kullanılacak olan miktarları sağlar. işlemlerin defterlere kaydedilmesi ve gerekli finansal raporlar ile diğer çıktıların hazırlanmasını kapsar.İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR Satınalma işlemlerinin işlenmesi sırasında üretilebilen işlemsel raporların içinde . malların teslim alınması ve depolanması. ✔ Stok yöneticisinin vereceği kararlar için gerekli olan veriler hangi kütüklerden sağlanabilir? Stok yöneticisi tarafından verilen kararlar. ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız.95 - . Bu rapordaki değerler. satınalma sipariş listeleri. nakit bütçesi veya nakit akış tablosudur. Özet Bir işletmenin harcama döngüsü. Bu bilgilere bağlı olarak da nakit gereksinimi belirlenerek. satıcılardan gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin satın alınmasını içerir. ne zaman sipariş verileceği ve kime sipariş verileceği ile ilgilidir. satınalma emri. Kullanılan belgeler satınalma isteği. açık satınalma emri raporu. Faturalar vade tarihlerine göre ayrıldıktan sonra rapor.

borç hesapları kayıtlarının izlenmesi ve nakit ödemeler işleme sistemlerinden oluşur. veri işleme sırasında çeşitli işlemsel ve yönetsel raporlar yaratır.şen ana kütükler. Satınalma işlemleri işleme sisteminde. Nakit ödemeler b. Nakit ödemeler b. işlem kütükleri. normalde aşağıdaki departmanlardan hangisi satınalma isteğinin hazırlanmasından sorumlu olmalıdır? a. Harcama döngüsü işleme sistemleri. Faturalama 3. Teslim alma e. Satınalma işlevinin muhasebeleştirilmesini sağlamak için satınalma isteğinin kopyaları aşağıdakilerden hangisine gönderilmelidir? a. Satınalma c. Satıcı b. Teslim alma d. Depo 4. satınalma işlemleri işleme sistemi. Bilgisayar destekli sistemde bir teslim alma programı. Depolama e. Nakit ödemeler c. girilen verileri hangi kütükle karşılaştırarak kontrol eder? . Teslim alma d. Satınalma c.96 - . Depolama e. Satınalma işlemleri işleme sisteminde. İşlemeler elle veya bilgisayar destekli sistemlerle yapılabilir. Sorular 1. Faturalama 2. Borç hesapları d. Veri işleme. tarih ve referans kütüklerinden oluşur. normalde aşağıdaki departmanlardan hangisi satınalma emirlerinin hazırlanmasından sorumlu olmalıdır? a.

Borç hesapları kütüğü 5. Borçlar raporu d.a. Nakit Bütçesi b. Açık satınalma emirleri kütüğü e. Aşağıdaki raporlardan hangisi satınalma işlemlerinin işlenmesi sırasında yaratılan yönetsel raporlardandır? a. Satıcılar referans kütüğü b. Açık satış emirleri raporu . Stoklar ana kütüğü c. Stok durum raporu c. Nakit ödemeler kütüğü d.97 - . Sipariş listeleri e.

. bu belgelerin işleme sistemi içindeki yeri adım adım ele alınmıştır.Üretim Döngüsü Bu Ünitede.. Ünitede ayrıca işletme yönetiminin gereksinim duyduğu raporların ve listelerin neler olduğu da açıklanmıştır. . 8 ÜNİTE Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bu nedenle gerektiğinde o ders kitaplarındaki konuları gözden geçirmeniz konuyu daha kolay anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu ünite daha önce gördüğünüz muhasebe dersleri ve özellikle maliyet muhasebesi dersi konularıyla ilişkilidir...98 - . Üretim işlemleri döngüsüyle ilgili veri kaynaklarının neler olduğu. Ayrıca ünitede verilen belge ve rapor örneklerini metinlerle birlikte ele alarak çalışınız.

Üretim işletmelerindeki bu faaliyetler. 19XX Mamul Kodu : 1520010001 Stok No 4114140100 4022120000 4038800000 4113683000 0009705100 0009705300 0009710090 Adı Çamurluk Tekerlek Cam Ön Takım 0. Çünkü işletmelerin büyüklükleri.450 ? Ürün ağacında hangi bilgiler yer alır? İşlemler Listesi: Mamul üretim için gerekli işlemlerin sırasal olarak belirtildiği belgedir. Miktar 4 4 1 1 2 3 0.GİRİŞ Malzemenin çeşitli işlemlerden geçirilerek mamul haline getirilmesi işlemi üretim döngüsü olarak ifade edilmektedir. stok kontrolü. işlemin yapılması için hangi makinaların gerekli olduğu ve işlem için gerekli sürenin ne olduğu belirlenir.1’de verilmiştir. işlemler listesi de özellikle standart maliyetlerin belirlenmesinde ve işletme bütçelerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. faaliyet konuları. işçilik ve üretim emirleriyle ilgilidir. yapılan işin hangi iş merkezini ilgilendirdiği.99 - . VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Üretim işleme döngüsünde kullanılan veriler genellikle üretim faaliyetleri. üretimde kullanılan malzeme.5 Saç Şekil 8. Ürün ağacı gibi. Bu amaçla kullanılan belgeler işletmeden işletmeye farklılık gösterecektir.2’de işlemler listesi örneği veril- . üretim planlama ve üretim ile ilgili diğer birimler üretim işleme döngüsüne veri sağlamaktadır. İşlemler listesi mamulü oluşturan her bir parça dikkate alınarak hazırlanır.5 İnce Yağ Pedal 1. donanımları ve yazılımları birbirlerinden farklıdır. Birim ADET ADET ADET ADET KG. maliyet muhasebesi ve duran varlık muhasebesi fonksiyonlarını içermektedir. ÜRÜN AĞACI Mamul Adı : Malzeme Taşıma Aracı Tarih: 01. belli bir mamulü oluşturan parçaların bir listesidir. Şekil 8. teslim alma. ADET KG. Bununla birlikte satış. tasarım mühendisliği.1. ✔ Üretim işlemleri döngüsünde kullanılan belgeler nelerdir? Ürün Ağacı (Malzeme Listesi): Üretim başlamadan önce mamul tasarımı veya ilgili birim tarafından hazırlanan ürün ağaçları. depolama. Ürün Ağacı Örneği. Bu belgede. üretim kontrolü.01. Ürün ağacı örneği Şekil 8.

İlgili iş merkezlerinden ambara malzeme isteği gelecektir. üretilecek mamul miktarı. ne zaman düzenler? Malzeme İstek Fişi: İş merkezinin malzeme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ambardan malzeme çekilebilmesi için düzenlenen belgedir. Malzeme istek fişi örneği Şekil 8. ? Satın alma istek fişini kim. varsa müşterinin numarası. işin başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler yer alacaktır.01. Mamul Kodu : 1520010001 Sorumluluk Açıklama Otomatik Preste Taşlama Parçaları Birleştirme Boyama Merkezi Kesim Kaynak Montaj Boya Makina Gereksinimi 10 tonluk Pres Hazırlama İşlem Süresi 15 Süresi 2 5 8 3 ! Ürün ağacı ile işlemler listesinin kullanım amaçlarını karşılaştırınız.3’de verilmiştir. Satın Alma İstek Fişi: İşletmenin ambarında hiç veya yeterince bulunmayan malzemenin satın alınması için düzenlenen belgedir. Üretim Emri: Sipariş yöntemi ile çalışan işletmelerde alınan siparişler.miştir. Malzeme olmaması veya ilgili malzemenin en az stok düzeyinin altına düşmesi durumunda ise ambar. satın alma istek fişini düzenleyerek satın alma birimine iletecektir.100 - .) İşlem Kodu 002000 002010 002020 002050 : : : : : Şekil 8. İşletmede eğer varsa işlemler listesi ve ürün ağacı üretim emrine eklenebilir. stok için üretim yapan işletmelerde ise üretim programına uygun olarak hazırlanan bu belgede mamul numarası. Bu bilgiler daha sonra stok kartlarına işlenecek ve maliyet bilgileri girilerek işlemler muhasebeleştirilecektir. İşlemler Listesi Örneği. İŞLEMLER LİSTESİ Mamul Adı : Malzeme Taşıma Aracı Hazırlayan Birim: Planlama Birimi Hazırlama Tarihi: 01. Eğer ambarda varsa istek miktarı kadar malzeme verilecektir.19XX Standart Süre(dk.2. Üretim emirlerinin hazırlanmasından sonra ürün ağacındaki kalemler ambardan malzeme istek fişi ile çekilecektir. .

19XX İşlem Tanımı: Parçaları Birleştirme Çalışılan Süre (saat): 4. ? Satın alma istek fişi ile malzeme istek fişi arasındaki farklılık nedir? İşçilik Özeti Kartı: Bir iş merkezinin veya bir çalışanın belli bir iş üzerinde çalıştığı sürenin belirlenmesinde kullanılan belgedir.MALZEME İSTEK FİŞİ İstekte Bulunan Birim : Montaj Fiş No : 0010 Tarih : 15.3. işlem gören parçaların hareketine yetki veren belgedir.Tekerlek Açıklama Tümü çelik gövdeli olmalı İstekte Bulunan Birim ve Yetkilisi: Teslim Alan: Teslim Eden: Şekil 8. teslim alınan parça sayısı. Malzeme İstek Fişi Örneği. İŞÇİLİK ÖZETİ KARTI Çalışanın Sicil No: Çalışanın Adı Soyadı: 6145827412 Şafak Berk İşlem No: 002020 İş Bitiş Tarihi: 12.-TL. Malzeme Hareket Kartı: İş merkezleri arasında.5’de verilmiştir. teslim alan ve teslim edenin adı soyadı ile imzaları gibi bilgiler yer alacaktır. .10.000.000 Adet Üretim veya Sipariş Kodu : 960012 Malzeme Adı ve Kodu 4022120000 .4’te verilmiştir.000.10. İşçilik Özeti Kartı. Sorumluluk Merkezi: Montaj İşe Başlama Saati: 08.30 Sipariş No: 960012 Tarih: 15.101 - . Bu belge üzerinde parçaların gideceği merkezin adı.4.-TL. yapılan ve yapılacak işlemin ne olduğu. Bir merkezde işlemi biten parça bu kartla birlikte izleyen merkeze gönderilecektir./Saat Şekil 8.5 İşçilik Maliyeti: 675.19XX Miktar 4. iş merkezine geliş ve tamamlanıp bir sonraki merkeze gönderilme tarihi. karşılığında hakedilen ücret ve işlem gören parça sayısı gibi bilgileri içeren kart örneği Şekil 8. Çalışılan süre.00 Tamamlanan Parça Sayısı: 100 Adet Onaylayan: Semih KALE Saat Ücreti: 150. Malzeme hareket kartı örneği Şekil 8.

Teslim Alma Fişi Örneği. Belgede teslim alınan malzeme ile ilgili bilgiler. Satış tahminlerinin yapılmasında gelecek dönemlerde kesinleşen siparişler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Satış Tahminleri: İşletmenin gelecek dönemlerde satış miktarlarının ve birim satış fiyatlarının ne olması gerektiği işletmeler için önemlidir.6’da verilmiştir. . üç aylık veya yıllık olarak hazırlanabilir. mamul maliyetlemesinde ve çeşitli işletme kararlarının alınmasında kullanılacaktır.6.19XX 18. Hazırlanan bu satış tahminleri üretim programının hazırlanmasına da temel olacaktır. TESLİM ALMA FİŞİ Malzeme Gönderen Firma: ŞAFAK Tic.000 Açıklama Tümü sağlam Teslim Eden: Teslim Alan: Şekil 8. aylık. haftalık.19XX Miktar 4. İşletmesi Sipariş No: 9610002 Malzeme Adı ve Kodu 4022120000-Tekerlek Birim Adet Belge No: 00000125 Tarih: 15.10.5. Satış tahminleri işletmelerin büyüklüğüne ve faaliyet konularına göre günlük.102 - .10.10. Teslim alma fişi örneği Şekil 8. Bu veri işletme bütçelerinin hazırlanmasında.19XX 100 Adet Semih KALE Murat ARSLAN Şekil 8. malzemeyi teslim edenin ve teslim alanın adı soyadı ile imzası gibi bilgiler yer alır.MALZEME HAREKET KARTI Gideceği İş Merkezi Yapılacak İşlemler Sipariş veya Üretim No Sipariş veya Üretim Başlama Tarihi İş Merkezine Geliş Tarihi Teslim Alınan Miktar Teslim Alan Teslim Eden Montaj Parçaların Birleştirilmesi 960012 15. ? Satış tahminlerinin kullanım amacı nedir? Teslim Alma Fişi: Satın alma işleminin tamamlanıp malzemenin işletmeye teslimi sırasında düzenlenen belgedir. Malzeme Hareket Kartı Örneği.

faaliyet alanları. Stok Kartı Örneği. üretime gönderildiğinde. ! ! Stok değerleme yöntemleri ve stok kartları ile ilgili bilgi için maliyet muhasebesi ders kitaplarınıza bakınız. Stok kartlarına kayıt yapılırken kullanılacak belgeler neler olabilir? Tartışınız. VERİ TABANI İşletmelerin üretim faaliyetleri ile ilgili oluşturdukları kütükler çok çeşitlidir. Malzeme satın alındığında fatura henüz düzenlenmemişse. İşletmenin üretim faaliyetleri ile ilgili olan kütüklerden önemli olanlar bu bölümde incelenecektir. İşletme için olanaklı ise siparişler ile ilgili bilgiler de kayıtlarda yer almalıdır. Malzeme satın alındığında. Büyük defter ana kütüğü.Stok Kartı: İşletmenin sahip olduğu malzeme stoklarının izlendiği belgedir. satıcıya veya ambara iade edildiğinde bu kart üzerine işlenecektir.103 - . Stok kartı örneği Şekil 8. STOK KARTI İlk Madde ve Malzeme Adı : Stok Numarası : Ambar Yerleşim Yeri : Birim : GİREN Tarih Açıklama Miktar Birim Tutar Fiyat En Çok Bulunması Gereken Miktar : En Az Bulunması Gereken Miktar : Yeniden Sipariş Miktarı : Ortalama Birim Fiyat : ÇIKAN Miktar Birim Fiyat KALAN Tutar Miktar Birim Fiyat Tutar Şekil 8. Malzeme stoklarına ilişkin her bir kayıt satın alınan (giren).7’de verilmiştir. satıcılar ana kütüğü bunlara örneklerdir. Fatura işletmeye ulaştığında ise miktar bilgisi liralandırılacaktır. Bu kütüklerin bir kısmı diğer işleme döngüleri ile ilgilidir ve ilgili ünitelerden açıklanmıştır.7. Malzeme Stokları Ana Kütüğü Mamul üretimi için gerekli olan malzeme stoklarına ilişkin bilgilerin izlendiği kütüktür. üretime verilen (çıkan) ve stoklardaki mevcut miktarı (kalan) göstermelidir. Satın alınan malzemeler maliyet tutarları üzerinden karta kaydedilirken. sadece miktar bilgileri girilecektir. Bu kartlara bilgiler irsaliye veya faturadan hareketle kaydedilecektir. İşletmelerin büyüklükleri. . donanım ve yazılımları işletmelerin bilgi gereksinimlerini değiştireceği için üretim faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılan kütüklerde işletmeden işletmeye farklı olacaktır. üretime gönderilen malzeme belirlenen stok değerleme yöntemi esas alınarak maliyetlendirilecektir.

. İlgili siparişin veya işin numarası genellikle kütükten erişim için kullanılan kayıttır. Örneğin malzeme stokları gruplandırılabilir ve her bir grup için grup kodu oluşturulabilir.Herhangi bir malzeme unsuruna ulaşılmak istendiğinde “stok numarası” kullanılacaktır. ? Malzeme stoklarının gruplandırılması niçin önemlidir? Elle bilgi işlenen bir ortamda da malzeme hareketleriyle ilgili olarak için Şekil 8. Bu nedenle stok numaralarının belirli bir düzen içinde olması kullanıcılara kolaylık sağlayabilir. Maliyet İzleme Kartı Örneği.8.7’de verilen stok kartları kullanılmaktadır. Dönemler itibarıyla bu kütükteki “malzeme stokları toplamı” ile büyük defter ana kütüğündeki “malzeme stokları hesabının” karşılaştırılarak kontrol edilmesi olası hataların önlenmesine yardımcı olacak bir muhasebe kontrolüdür. Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü İşletmelerde üretimde olan mamullere ilişkin maliyetlerin izlendiği kütüktür. Bu kütük belirli bir sipariş veya iş (stok için üretim yapılıyorsa) ile ilgili olabilir. Bir çok işletmede bu amaçla birden çok malzeme ambarı oluşturulmaktadır. MALİYET İZLEME KARTI İşin veya Siparişin Adı: lam kezi III Üretim Miktarı: Maliyet Maliyet Maliyet Başlama Tarihi:Merkezi I Merkezi II İş veya Sipariş No:Bitiş Tarihi: TopMekr- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MALİYETİ Tarih Fiş No Kodu Miktar Toplam Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ Tarih Kart No İş Kodu Süre Toplam Direkt İşçilik Maliyeti GENEL ÜRETİM MALİYETİ (GÜM) İş Yükleme Toplam Maliyet Ölçüsü Oranı GÜM Merkezleri Toplam Genel Üretim Maliyeti Toplam Üretim Maliyeti Birim Üretim Maliyeti Şekil 8.104 - .

Mamul Stokları Ana Kütüğü Üretimi tamamlanarak satışa hazır hale gelen mamuller üretim hattından mamul ambarına gönderilecektir.8’de verilmiştir. Mamul stokları ana kütüğü. mamul ambarına ulaşan mamullerin izlenmesinde kullanılan kütüktür. Maliyet bilgileri yarı mamuller ana kütüğünde olduğu için bu kütük içinde ayrıca yer almayacaktır. Üretim Faaliyeti İle İlgili Veriler.9. Bu kart örneği Şekil 8. mamullerle ilgili stok kartları oluşturulacak ve mamul hareketleri bu kart üzerinde izlenecektir. Bu kütükteki bilgilere ulaşmak için üretim emri numarası kullanılabilir.9’da verilmiştir. Bu kütükte çeşitli nedenlerle işletmeye işlem görmek için iade alınan mamuller (satış iadeleri) ile ilgili bilgilerde yer alabilir. ? Mamul stokları ana kütüğü ne zaman kullanılır? Açık Üretim Emirleri Kütüğü Üretimine başlanan siparişlerin veya işlerin maliyet verileri hariç.105 - . her bir mamul içindeki malzemelerin ne olduğu bilgisini içerir. miktar ve hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgileri içeren kütüktür. Üretim ile ilgili olarak açık üretim emirleri kütüğünde yer alacak bilgilerden bazıları Şekil 8. Bu kütükten herhangi bir mamule erişebilmek için mamul kodu gereklidir. ? Açık üretim emirleri kütüğüne kayıtlar ne zaman yapılır? Hangi bilgiler bu kütükte yer alır? Ürün Ağacı Kütüğü İşletmenin malzeme stoklarının ve üretim maliyeti içindeki malzeme maliyetinin belirlenmesi için önemli olan bu kütük. Elle işlenen bir bilgi sisteminde. Üretilen mamul miktarının girilmesi ile kütük çalışacak ve üretimde kullanılan malzemelerin ambardan çıkı.Elle bilgi işlenen bir ortamda her bir sipariş veya iş için bir kart açılacaktır. Üretim Emri Numarası Müşterinin Numarası(varsa) Müşterinin Adı(varsa) Müşteri Sipariş Numarası(varsa) Sipariş Alınma Tarihi Üretime Başlama Tarihi Üretimin Tamamlanma Tarihi Mamul Numarası Mamul Tanımı Miktarı ve Ağırlığı İş Merkezleri Kontrol Sonuçları Şekil 8.

GÜM’nin sağlıklı bir şekilde izlenememesi vb. kayıtların zamanlı olarak yapılamaması. Bunlar. Bunlar: ● ● ● ● ● ● ● ● Makina İş Yükleme Kütüğü. üretim faaliyetlerinin gecikmesi. Bu da çalışılan sürenin hesaplanması amacıyla belge kullanımını ortadan kaldıracaktır. taleplere zamanında cevap verilememesi nedeniyle pazar kayıplarının ortaya çıkması. belge kullanımının artmasının daha fazla personel istihdamını gerektirmesi. Standart Maliyetler Referans Kütüğü. Malzemenin maliyet bilgisi miktar bilgisi ile ilişkilendirildiğinde ise üretilen mamul içindeki malzeme maliyeti belirlenecektir. ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ Bir üretim işlemleri döngüsü şu aşamaları içerir: ● ● ● ● ● Siparişin Alınması(veya üretim emri hazırlanması) Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim İşlemleri Üretimin Tamamlanması ve Maliyet Muhasebesi İşleme sistemi ister elle isterse bilgisayarla olsun belirtilen bu aşamaların geçilmesi gereklidir. referans ve tarih kütüklerine gereksinim duyarlar. Diğer Kütükler İşletmeler üretim faaliyetleri ile ilgili yukarıda açıkladıklarımız dışında da bazı işlem. Çevrimiçi bilgi işleme sisteminin kullanılmasının işletmeler için yararları nelerdir? ● Sistem içinde kullanılan belgeler önemli ölçüde azalacaktır. Bu kütük stoklar ana kütüğü ile bütünleşik olarak çalışacaktır. GÜM Yükleme Oranı Referans Kütüğü.şı gerçekleşecektir. İş Akışı Listesi Kütüğü.dir. Üretim Emirleri Tarih Kütüğü. Ancak çevrimiçi bilgi işleme sisteminin kullanılması işletmeler için daha uygun olabilir. Üretim işlemlerinin elle işlenmesi durumunda işletme çeşitli problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Örneğin çalışanların zaman kartlarını çevrimiçi çalışan bir makinada işlemeleri sonucu bilgi direkt olarak personel veya muhasebe birimine ulaşacaktır. Açık Siparişler Kütüğü.106 - . Sorumluluk Merkezleri Tarih Kütüğü. Üretim Çizelgesi Kütüğü. . Tüm bu problemler ve teknolojik gelişmeler üretim işlemlerinin bilgisayarlı bir ortamda yürütülmesi sonucunu doğurmaktadır. ? ✔ Üretim işlemlerinin elle işlenmesinin sakıncaları nelerdir? Yığın işleme sistemi üretim işleme sisteminde başarıyla uygulanabilir.

kabul edilen siparişler “açık siparişler kütüğüne” kaydedilecektir. Üretim faaliyetleriyle ilgili kontroller sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. ? Müşterinin işletmeye özel bir sipariş vermesi ile standart bir mamul siparişi vermesi arasında siparişin alınmasıyla ilgili ne gibi farklılıklar vardır? . Üretimin. sevk edilmek üzere gönderecektir. Üretime ilişkin kayıtlar güncel olacak ve bunlara ilişkin sorgulama çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. sipariş edilen miktar “Stokta Bulunmayan Mamul Raporuna” kaydedilecektir. Sevkiyat memuru mamulleri teslim alarak sevk ile ilgili bilgilerin girişini yapacaktır. ● Sipariş edilen mamullerin özel olması durumunda ise. sipariş fişini düzenleyecektir. ● ● ● ● Bunlar da doğal olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Siparişin Alınması Bir işletmede siparişin alınması ile ilgili işlemler Şekil 8. Bunlardan sonra yapılacak olan belgelerin düzenlenerek mamulün müşteriye sevk edilmesidir. İşletme ayrıca. Girişi yapılan siparişlerle ilgili gerekli kontroller ve müşterilerin kredibilitesi ile ilgili incelemeler yapıldıktan sonra. bu belge günün belli saatlerinde mamul ambarına gönderilecektir. Bu şekilden de izleyebileceğiniz gibi müşteriden siparişin alınmasıyla birlikte sipariş bilgilerinin terminalden girişi yapılacaktır. Sipariş numarası. miktarı. Eğer alınan siparişler işletmenin ürettiği standart mamullerle ilgili ise “mamul stokları ana kütüğü” devreye girecektir. mamul ile ilgili özellikler “tasarım” bölümüne iletilecek ve üretim için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. ağırlığı ve alıcının adı bu bilgilerden bazılarıdır. Sipariş fişini alan ambar memuru mamulleri hazırlayarak. Standart mamullerle ilgili olarak işletme için iki durum olabilir. Emniyet stoku bulundurulmaması buna bir örnektir.10’da verilmiştir. sipariş tutarı kütükteki mamul miktarından düşülecektir. Eğer stokta sipariş edilen miktar yoksa.● İşlemin olduğu anda sisteme girilmesi nedeniyle hatalar önemli ölçüde azalabilecektir.107 - . Stok kayıtlarının sürekli olarak güncel olması nedeniyle. programın gerisine düşmesi veya çeşitli makinaların çok fazla hatalı parça üretmesi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılacaktır. gereksiz stok bulundurulması ortadan kalkacaktır. Üretim çizelgelerindeki değişiklikler kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. Sevkiyat ile ilgili bilgiler faturanın düzenlenmesi için de kullanılacağından bunların saklanması gereklidir. ● Eğer stokta sipariş edilen mamul varsa. İşletmenin ambarında varolan standart mamullerle ilgili sipariş fişinin hazırlanmasından sonra.

11’de de gösterildiği gibi üç temel girdi ile başlar. Bu işlem sonucunda ürün ağacı kütüğü ile işlemler kütüğünün günlenmesi sağlanacaktır. Sipariş Alınması İle Akış Çizeneği. bu siparişe ilişkin bilgilerin girişini yapacaktır. siparişin özelliklerinin belirlenmesi neden önemlidir? . satış tahminleri ve stokta bulunmayan mamul raporudur. ? Özel bir sipariş alındığında. Bunlar. İşletme özel bir sipariş aldığında.Müşteriden Müşteri Siparişi Sipariş Verisi Girişi İstisna ve Hata Görüntüsü Alıcılar Hesabı Ana Kütüğü Siparişin ve Müşteri Kredisinin Kontrolü Sipariş İşlem Kütüğü Mamul Stokları Kütüğü Kütükleri Günleme ve Belgeleri Hazırlama Açık Siparişler Kütüğü Stokta Bulunmayan Mamul Raporu Sipariş Özel Sipariş Üretim Planlamaya Tasarıma Siparişlerin Mamul Ambarlarına Gönderilmesi Siparişlerin Nakliye İçin Hazırlanması Nakliye Verisi Girişi Faturalama Nakliye Verisi Nakliye Belgelerinin Dökümü Ambalajlama Belgesi Konşimento Müşteriye Şekil 8. Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim planlaması aşaması Şekil 8.10. müşteri siparişlerinin özellikleri.108 - .

Kütükleri Günleme Açık Üretim Emirleri Kütüğü Makina İş Yükleme Kütüğü Üretim Çizelgesi Kütüğü Malzeme Listesi İşlemler Listesi Alınan Siparişler Üretim Emri Malzeme Hareket Belgesi Malzeme İstek Fişi Gözden Geçirilmiş Üretim Çizelgesi Malzeme Gereksinim Raporu Müşteri Bilgilendirme Üretim İşlemleri Üretim Yerlerine Satın Almaya Şekil 8.11. Bu bilgiler “üretim çizelgeleme programı” yardımıyla işlenecek ve planlama ile ilgili çeşitli raporlara ulaşılacaktır. Her bir üretim emri ile ilgili olan “malzeme hareket kartları” ve “malzeme istek fişleri”.Tasarımdan Satış Tahminleri Stokta Bulunmayan Mamul Raporu Siparişlerin Özellikleri Üretim Planlama Elemanı Tarafından Yürütülür Verisi Girişi Üretim Gereğinin Belirlenmesi Kütükleri Günleme Mamul Bazında Üretim Gereksinimi Ürün Ağacı Kütüğü İşlemler Kütüğü Verisi Girişi Gün Sonunda Giriş Yapılır Malzeme Stokları Kütüğü Üretim ve Malzeme Gereksiniminin Belirlenmesi. Üretim Planlaması Akış Çizeneği. ● .109 - . ✔ Üretim planlaması ile ilgili oluşturulacak raporlar nelerdir? ● Açık üretim emirleri kütüğünün günlenmesinde kullanılan “üretim emirleri”. Satış tahminleri ve stokta bulunmayan mamuller raporu ise mamul stoklarının olması gereken düzeye (noksanlık varsa) çıkarılması amacıyla kullanılacak girdilerdir.

Bu işlemden sonra teslim fişi düzenlenerek malzeme ambara teslim edilmiş olacaktır. Bu maliyetlerin belirlenmesinde “standart maliyetler kütüğündeki” standart birim maliyetler ve GÜM yükleme oranlarından yararlanılacaktır. ● ● İşletme gerekli olan malzemeleri sipariş edeceği zaman . ambar memuru malzeme istek fişindeki bilgilerin girişini yapar. Üretim için ambardan malzeme çekildiğinde. Şekil 8-12’de bu işlemler açıklanmıştır. Üretim emirleri ile ilgili olarak kullanılacak olan makinalara iş yüklemesiyle ilgili “makina iş yükleme kütüğü” günlenecek ve böylece hangi makinanın iş yükü olduğu hangilerinin serbest olduğu izlenebilecektir. ● Üretim emirleri ile ilgili olarak yapılan işlemler sonucunda “açık üretim emirleri kütüğü” günlenecektir. Üretim ile ilgili olarak kullanılan malzeme ve tahakkuk eden işçilik maliyetlerine ilişkin bilgiler üretim süresince kaydedilecektir. üretim başlama tarihini ve ilgili iş merkezlerini tanımlayan “gözden geçirilmiş üretim çizelgesi”. Malzemeler işletmeye ulaştığında teslim alma birimi gerekli kontrolleri yapacak ve satın alma emri numarasını girerek “açık satın alma emri kütüğündeki” bilgilerle karşılaştıracaktır.● Üretim emirlerini öncelik sırasına göre düzenleyen. Bu işlemler sonucunda. Bu işlem sadece ilgili iş merkezine yapılan malzeme miktar çıkışını içerecektir. direkt işçilik ve GÜM toplamının izlenmesinde kullanılan yarı mamul stokları kütüğü değişecektir. ● ● ● ? Üretim işleminin tamamlanmasıyla birlikte hangi kütüklerde değişiklikler olacaktır? . Üretimle ilgili olarak katlanılan direkt malzeme. Bu bilgilerin girilmesinden sonra satıcı performans bilgilerini de içeren “sipariş verme programı” çalıştırılacak ve en iyi satıcı seçilerek “satın alma emri” düzenlenecektir. Verilen sipariş ayrıca “açık satın alma emri kütüğüne” kaydedilecektir. Üretim emirlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan malzemelerin listesini gösteren “malzeme gereksinim raporu”. ? Açık satın alma kütüğündeki bilgiler ne zaman değişecektir? Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi Üretim işlemlerinin başlayabilmesi için üretim emirlerinin iş merkezlerine iletilmesi gereklidir. Malzemelerin işletmeye teslimi ile birlikte “açık satın alma kütüğündeki” bilgiler değişecektir. Ayrıca her çalışan üretim işleminin tamamlanmasıyla kartı kullanarak işçilik verilerinin girişini yapacaktır. Gerekli malzemelerin neler olduğuna ilişkin bilgiler “malzeme gereksinim raporundan” elde edilecektir.110 - . gerekli verileri satın alma terminalinden girecektir. Müşteriler ile üretim planlama personelinin kullanımı amacıyla hazırlanan “ürün ağaçları” ve “işlemler listesi”. Siparişlerle ilgili malzeme isteklerinin girilmesi ile malzeme stokları kütüğündeki bilgiler son haline getirilecektir. Üretimin başlamasından sonra mamul oluşturmak için işçilik ve malzemeye gereksinim duyulacaktır.

ikincisi üretim maliyetlerinin yarı mamullerden mamullere aktarılması ile ilgilidir.111 - . İstenen özellikteki mamuller ya mamul ambarına ya da müşteriye sevk edilmek üzere sevkiyat birimine gönderilecektir. Bu amaçla gereksinim duyulan ve düzenlenen belgeler: ● ● Tamamlanan üretim emirleri raporu. Muhasebe fişlerinden biri üretim maliyetlerinin yarı mamullere aktarılması ile ilgili iken.13’de .İş Merkezinde Yürütülür Personel Bilgileri Malzeme Hareket Listesi Ambar Memuru Tarafından Yürütülür Malzeme İstek Fişi Veri Girişi Veri Girişi Makina İş Yükleme Kütüğü Standart Maliyet Kütüğü Kütükleri Günleme ve Durum Raporu Basımı Yarı Mamul Stokları Kütüğü Malzeme Stokları Kütüğü Açık Üretim Emri Kütüğü Muhasebe Fişi Günlük Üretim Raporu Muhasebeye Üretim Planlamaya Şekil 8. Eğer istenmeyen sonuçlar varsa bunlar için “Kabul Edilmeyen Siparişler Belgesi” düzenlenecektir. Üretimin tamamlanması ile birlikte mamullerin istenen özellikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.12. Muhasebe fişleri. yarı mamullerin de mamullere aktarılması ile ilgili muhasebe fişleri niçin düzenlenir? Üretim işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak işlemler Şekil 8. Üretim İşlemleri Akış çizeneği. Bu noktada yapılması gereken bir diğer işlem de üretilen mamul ve yarı mamullerin maliyetini belirlenmesidir. ! Üretim maliyetlerinin yarı mamullere. Tamamlanan mamullerle ilgili bu işlem “açık üretim emri kütüğündeki” ilgili emrin kapatılmasına neden olacaktır.

RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR Üretim işlemleri ile ilgili olarak düzenlenecek işlem listelerinin bir çoğu stoklar ve üretim emirleri ile ilgilidir. Bu raporda ambarda eksik olan mamuller belirtilecek ve üretim emri verilecektir.112 - . Üretim İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonraki İşlemlerin Akış Çizeneği.13.Gözlemci İzleme Merkezi Tarafından Yürütülür İzleme Sonuçlarının Girilmesi Kütük Günleme Kabul Edilmeyen Sipariş Belgesi Nihai Malzeme Hareket Belgesi Açık Üretim Emirleri Kütüğü Mamul Stokları Kütüğü Ambar Memuru Tarafından Yürütülür Verisi Girişi Kütükleri Günleme ve Durum Raporu Basımı Yarı Mamul Stokları Kütüğü Üretim Emirleri Tarih Kütüğü Tamamlanan Üretim Emirleri Raporu Muhasebe Fişi Üretim Planlamaya Muhasebeye Şekil 8. Bunların yanında işletmenin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak şu raporlar düzenlenebilir: Üretim Faaliyet Raporu: İş merkezlerinde yürütülen üretim faaliyetlerinin hangi durumda olduğunun izlenmesi amacıyla düzenlenecek olan rapordur. İşletmenin üretim faaliyetleri için gerekli olan malzemelerin bir listesi de işletme faaliyetleri için gerekli bir diğer listedir. verilmiştir. Üretim ile ilgili düzenlenecek listelere bir diğer örnek Stokta Bulunmayan Mamul Raporudur. Daha önce açıkladığımız ürün ağaçları ile işlemler listesi bunlara örneklerdir. .

malzeme durumu raporu.malzeme istek fişleri. üretim ve diğer üretimle ilgili birimler üretim işlemleri döngüsü içinde yer almaktadır. üretim faaliyet raporu. teslim alma. (5) Maliyet Muhasebesi. Tüm işletmelerde aynı belgelerin kullanılması doğal olarak düşünülemez. Üretim işleme sisteminde ise yapılacak işlemler şu aşamaları içerir: (1) Siparişin Alınması(veya üretim emrinin hazırlanması).’dir. Çünkü böyle bir sistemin kurulması döngü içinde kullanılan belgelerin sayısını. işlemler listesi. Ancak yaygın olarak kullanılan raporlar ve listeler. stokta bulunmayan mamuller raporu.Malzeme Durumu Raporu: Belli bir döneme ilişkin satın alınan ve üretime verilen malzemelerin neler olduğunun ve miktarlarının izlenmesinde kullanılan rapordur. üretim planlama. sahip olunan donanım ve yazılım desteği birbirinden farklı olacaktır. malzeme hareket kartları. (3) Üretim İşlemleri. tasarım mühendisliği. üretim emirleri. (4) Üretimin Tamamlanması. Mamul Durumu Raporu: İşletmenin mamul ambarında yer alan mamul stoklarının neler olduğunun ve miktarlarının izlenmesinde kullanılan rapordur. (2) Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması. depolama. . kayıt hatalarını ve gereksiz stokları azaltacağı gibi. sorgulamanın daha kolay ve hızlı yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu raporlar işletme amaçlarına göre işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilir. Bu kütüklerden bazıları. yarı mamuller ana kütüğü. Ürün ağaçları. mamul durumu raporudur. mamul stokları ana kütüğü. üretim emirleri listesi. teslim alma fişi ve stok kartları bu amaçla kullanılacak belgelere örneklerdir. Bu belgelerinden yararlanarak veriler işlenecek ve çeşitli raporlar elde edilecektir. büyüklüğü. satış tahminleri. Çünkü her işletmenin faaliyet konusu. Bu birimler arasındaki bilgi akışı kullanılacak belgeler ile sağlanacaktır. satın alma istekleri. açık üretim emirleri kütüğü. üretim süresi kartları. Verilerin işlenmesinden sonra işletme yönetimin istediği raporlar ve listeler düzenlenebilecektir. ürün ağacı kütüğü vd. stoklar ana kütüğü. Bu amaçla kullanılan yazılımlar çeşitli kütüklerden oluşur. Özet Bir işletmedeki satış.113 - . ? Üretim işlemleri döngüsü ile ilgili olarak düzenlenecek belge ve raporlar nelerdir? Tüm bu listelerin ve raporların şekli ve içeriği yazılımı hazırlayan programcı ile destek hizmeti veren muhasebeci ve işletmenin diğer yöneticileri tarafından belirlenecektir. ürün ağacı. Üretim işlemleri döngüsü için en uygun işleme sistemi “çevrim içi işleme sistemi”dir.

Üretim Emirleri Tarih Kütüğü b. Ürün Ağacı Kütüğü e. Veri girişi hatalarının önemli ölçüde azalması c. Belge düzenleme yükünün azalması b. Stok Kartı d. Teslim Alma Fişi 2. Satın Alma İstek Fişi b. Malzeme İstek Fişi c. Üretim çizelgelerinde kolaylıkla değişiklik yapılması e. Açık Üretim Emirleri Kütüğü 4. Ürün Ağacı 3. Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemleri döngüsünde kullanılan girdi niteliğindeki belgelerden biri değildir? a. Üretim Süresi Kartları d. Üretimine başlanan siparişlerin veya işlerin maliyet verileri hariç miktar ve hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgileri içeren kütük aşağıdakilerden hangisidir? a. Üretim Çizelgesi Kütüğü c. Mamul Durumu Raporu e. Ürün Ağaçları b Satın Alma İstek Fişi c. Üretim faaliyetleri ile ilgili sorgulamaların kolaylıkla yapılabilme- . İş merkezinin malzeme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ambardan malzeme çekilmesi amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? a. İşlemler Listesi e.Sorular 1. En fazla stokla çalışmaya olanak sağlaması d.114 - . Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü d. Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemleri döngüsünde çevrim içi bilgi işleme sisteminin kullanılmasının faydalarından biri değildir? a.

Malzeme Stokları Kütüğü .Standart Maliyet Kütüğü b.İşlemler Kütüğü e. İşletmenin özel bir sipariş alması ve tasarım birimde gerekli çalışmaların yapılmasından sonra aşağıdaki kütüklerden hangilerinde değişmeler olacaktır? a. Açık Üretim emirleri Kütüğü . Alıcılar Hesabı Ana Kütüğü. Mamul Stokları Kütüğü .Açık Sipariş Kütüğü d.si 5.İşlemler Kütüğü .Yarı Mamul Stokları Kütüğü c. Ürün Ağacı Kütüğü .115 - .

işleme sistemine geçmeniz anlamanızı güçleştirecektir.. Üniteyi çalışırken veri kaynaklarını (girdileri) bilgi işleme sistemi ile bütünleştirmeye çalışınız.Diğer İşleme Döngüleri 9 ÜNİTE Bu Ünitede. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak... .. İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde vazgeçilmez iki unsur olan işletmenin çalışanları ile işletmenin faaliyetlerinde kullandığı maddi duran varlıklara ilişkin işlemlerin işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır.116 - . Veri kaynaklarının neler olduğunu öğrenmeden.

Bordro ve personel sisteminin iyi bir şekilde işleyebilmesi için işletmedeki ilgili kişilerin mevzuatı çok iyi bir şekilde bilmesi bir diğer gerekliliktir.BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ Bordro ve personel sistemi. faaliyetler içinde en karmaşık olanıdır. ? ? Personel bilgi formunda hangi bilgiler yer alacaktır? Zaman Kartları: Çalışanların işletmede çalışarak geçirdikleri zamanların izlenmesinde kullanılan belgedir. Personel ve bordro sistemi ücretlerden kesilen vergiler ile özel indirimlere ilişkin bilgileri. çalışanlara ödemeleri. Ancak bu uygulamalar sıklıkla değiştiği için uygulamadaki gerçek rakamların ve hesaplamaların neler olduğu bu ünitede ele alınmayacaktır. İşçi işyerine geldiğinde ve ayrıldığında bu kartı optik okuyucudan okutacaktır. bilgileri içerecektir. ? Etkin bir bordro ve personel bilgi işleme sistemi için nelere dikkat edilmelidir? Veri Kaynakları ve Girdiler Bordro işleme sisteminde kullanılan veriler genellikle zaman kartlarından ve personel departmanı tarafından üretilen dökümanlardan sağlanır. çalışma süresi fişleri ve ödeme çekleri bordro ve personel bilgi işleme sisteminde veri kaynaklarıdır.117 - . durum değişikliği. sigorta primi tutarı vb. ödeme işlemleri ve personelle ilgili bilgilerin raporlamasına ilişkin tüm aşamaları içerir. Bu belgede işçinin adı soyadı. Örneğin. iş performans değerlemesi vb. Şekil 9. Örneğin ödenen gelir vergisi tutarı. Bu bilgiler işe alma. Zaman kartlarının kullanım amacı nedir? . sicil numarası. gerekli bordro raporlarının ve yönetimin personele ilişkin istediği raporların zamanında ve doğru olarak sağlanması amaçlarına hizmet eder. Sistem. Etkin bir sistemin oluşturulabilmesi için iyi bir işçi-işveren ilişkisinin kurulması ön şarttır. çalışma dönemi gibi bilgiler yer alacaktır. Bordro sistemi özellikle büyük ölçekli işletmelerde. Ayrıca bu veya oluşturulacak diğer bir formda personelin kesintileri tutarının izlenmesi de gerekebilir. Aksi halde işletme yapılacak yanlış uygulamalar sonucunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. ✔ Bordro ve personel bilgi işleme sisteminde veri kaynakları neler olabilir? Personel bilgi formu. vergi kesintilerine ilişkin beyanname verilme zorunluluğu. devlet için gerekli olan raporları ve işletme içi gerekli olan diğer raporları üretir.1'de zaman kartı örneği verilmiştir. Personel Bilgi Formu: Bu formda çalışanlarla ilgili bilgiler yer alır. zaman kartları. Sosyal Sigortalar Kurumu'na primlerle ilgili bildirge verme zorunluluğu vb.

........118 - ............................. 2......................................... Zaman Kartı Örneği............Kartını basmayan çalışmamış sayılır...........::::::::::: ŞİRKETİ Çalışanın..... İşi : .........1.................. Adı-Soyadı : .Herkes kendi kartı üzerinde işlem yapmak zorundadır... Sabah Gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Geliş Gidiş Öğleden Sonra Geliş Gidiş Diğer Geliş ZAMAN KARTI İlgili Olduğu Yıl : .................. Normal Çalışma Fazla Mesai Tatil Bayram Gidiş Toplam 1...... 3...................... Ay : ...Başkasının kartı üzerinde işlem yapan ceza görür........... . Kısım : ..... Şekil 9.

Çalışma Süresi Fişleri: Bu fişler belirli bir iş veya sipariş için çalışılan sürenin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İşçi her bir işe başladığında (farklı işe), başlama ve bitiş süresini bu fişe kaydettirecektir. Eğer mümkünse bu fişte bu süre içinde işlem gören parça sayısı da yazılmalıdır.

? ?

Çalışma süresi fişi nedir?
Ödeme Çekleri: Bordro işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen bir başka belgedir. Çalışanların dönem içinde hakettikleri kök ücret, fazla mesai ve diğer eklentiler ile kesintilerin gösterildiği belgedir. Bu belge dip koçanlı olarak hazırlanabileceği gibi, zarf şeklinde de hazırlanabilir. Şekil 9.2'de ödeme çeki örneği verilmiştir.

Ödeme çeklerinde hangi bilgiler yer alır?

Şirketin Adı : ............................ Çalışanın Adı : ........................ KAZANÇLAR NORMAL HAF.TATİLİ HASTALIK YILLIK İZİN BİRİM TUTAR

Şirket Kodu : ...................... Ücreti(Günlük) : ................ KESİNTİ BİLGİLERİ SİG. % SİG. GÜNÜ VERGİ GÜNÜ SİG.MATRAHI GV. MATRAHI BİR.GV.MATR BİR.GV. YASAL KESİNTİLER SİG.PRİMİ GELİR VER. DAMGA VER. TUTAR

Kısım : ............... SSK İşyeri Sicil No: ............. Çalışanın SSK Sicil No: ............. Ay : ............. ÖZEL KESİNTİLER İŞ AVANSI TOPLU AVANS NORMAL AVANS TUTAR

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM NET ÖDENEN

BORDRODA BELİRTİLEN İSTİHKAKIMI NAKDEN VE TAMAMEN ALDIM. İMZA: ..........................

Şekil 9.2. Ödeme Çeki Örneği.

Veri Tabanı
Bordro işlemleri ile ilgili olarak kullanılacak kütükler; bordro ana kütüğü, personel referans ve tarih kütüğü, zaman kayıt işlem kütüğü, ödeme işlem kütüğü ve karşılaştırma referans kütüğüdür. Bordro Ana Kütüğü: Bu kütük işçinin kazançlarına ilişkin bilgileri içerir. Bu kütük her bir ödeme dönemi sonunda ödeme çeklerinden alınan bilgilerle günlenir. Bu kütük ile ilgili önemli olan nokta, kütükteki kayıt ve verilerin güncelliğinin sağlanmasıdır. Örneğin bir işçinin evlenmesi durumunda soyadı değişiyor ise, bu değişikliğin çok hızlı bir şekilde kütükte yer alması gerekir. - 119 -

Personel Referans ve Tarih Kütüğü: Bordro ana kütüğünün tamamlayıcısı durumundaki bu kütükte, çalışanlara ilişkin finansal ve finansal olmayan bilgiler yer alır. Çalışanın adresi, becerileri, görevi, eğitim durumu, performansı, medeni durumu vb. bilgiler bu kütükte yer alabilecek bilgilere örnektir. Tüm bu bilgiler bir tek kütükte olabileceği gibi, istenirse birden çok kütükte de olabilir. Bu kütüklerin işlem görmesi personel departmanında olabileceği gibi, bordro departmanında ve/veya veri işlem departmanlarında da olabilir. Zaman Kayıt İşlem Kütüğü: Bordonun düzenlenmesinde kullanılan bu kütükte belirli bir döneme ait zaman kartlarının kopyaları yer almaktadır. Ödeme İşlem Kütüğü: Manual bir sistemde numara sırasına göre düzenlenmiş ödeme çeklerinin kopyalarından oluşan bu kütük; bilgisayarlı bir sistemde bu bilgiler manyetik bir ortamda çek ödeme işlem kütüğündeki kayıtlara benzer bir şekilde düzenlenecektir.

?

Karşılaştırma Referans Kütüğü: İşletmedeki çeşitli iş grupları için ödenen ücretlerin ne olduğunun izlendiği kütüktür.

Bordro ve personel bilgi işlem sisteminde kullanılan kütükler nelerdir?

Bordro ve Personel İşlemleri İşleme Sistemi
Şekil 9.3'de bordro uygulama sistemi veri akış çizeneği gösterilmiştir;
1 ÜRETİM 2
ÇALIŞMA SÜRESİ İŞLEMLERİ

PERSONEL

BORDRO VERİLERİ 3 BORDRO İŞLEMLERİ 6 Ayrıntılar ÖDEME YAPILACAK KİŞİ VEYA KURUM

10

4

5 7

ÖDEME İŞLEMLERİ

12 11

MALİYET DAĞITIMI

BORÇ HESAPLARI

BANKA

8 13 9
MUHASEBE DEFTERİNE KAYDETME

İÇ DENETİM

VERİ AKIŞI 1. Yetkilendirme 8. Muhasebe Fişi 2. Çalışma Süresi Özeti 9. Muhasebe Fişi 3. Zaman Kartları 10. Ödeme Çekleri 4. Çalışma Süresi Raporu 11. Çek Föyü(Fişi) 5. Bordro Kaydı 12. İptal Edilen Çekler 6. Ödeme Çekleri 13. Banka Raporu 7. Çek Föyü (Fişi) Şekil 9.3. Bordro Uygulama Sistemi Veri Akış Çizeneği.

- 120 -

Banka Yetki Verme ve Bilgilendirme Yetki Verme ve Bilgilendirme

Ödeme

Çalışma Süresi İşlemleri

Maliyet Dağıtımı

Bordro

Borç Hesapları

Muhasebe

İç Denetim

Personel

Üretim

Çalışma Süresi Fişleri Çalışma Süresi Fişleri Bordro Dağıtımı Mahsup Fişi Bordro Hazırlama İşçi Zaman Kartları Karşılaştırma Bordro Listesi Bordro Listesi Çek Ödeme Çekleri Muhasebe Fişi Çek Muhasebe Fişi 1 2 Çek ve Muhasebe Fişinin Hazırlanması Muhasebe 2 Fişi Mahsup Fişi

İşe Alma, Süre Belirleme ve İndirimler

Mutabakat İmza, Gözden Geçirme ve Dağıtım Işçi Zaman Kartları Ödeme Çekleri

Muhasebe Fişi

- 121 -

Banka Hesabına Para Yatırma

Mutabakat Hesap Özeti

Hesap Özeti

Bordro Raporu

Bordro Raporu

Şekil 9.4. Bordro Uygulama Sistemi.

?

Şekil 9.4'te ise, bordro uygulama sistemindeki işlemlerin akışını gösteren çizim verilmiştir. Gerek Şekil 9.3, gerekse Şekil 9.4'te verilen her bir özellik şu departmanlar içinde yer almaktadır. Personel Departmanı: Personel departmanı, şirket bordrosunda yer alan her kişiyi işe yerleştirmekten, ödemeleri belirlemekten ve ödemelerden kesintiler yapmaktan sorumludur. Bunlardan herhangi birinde değişiklik yapma yetkisi personel departmanında veya yetki verdiği bir departmana(veya kişiye) ait olmalıdır. Personel fonksiyonu zaman kartlarını düzenlemek ve bordroları hazırlamak işlemlerinden ayrı olarak ele alınmalıdır.

Personel departmanının görevi nedir?
Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanı: Bu departman zaman kartının ve çalışma süresi fişlerinin hazırlanması ve kontroluyla ilişkilidir. Bir üretim işletmesinde saatlik çalışan bir kişi, işe başladığında ve işi bitirdiğinde saate basacaktır. Ödeme dönemi sonunda, çalışanın zaman kartı işçinin çalışma süresini gösterecektir. Bu departman, zaman kartlarının toplanmasından ve bunların üretimden gelen çalışma süreleri özeti raporu ile karşılaştırılmasından sorumludur. Çalışma süresi özeti raporu üretimdeki işçilerin çalışma sürelerini gösterir. Zaman kartlarının üretimden gelen çalışma süreleri özeti raporu ile karşılaştırılmasından sonra bunlar bordro departmanına gönderilecektir. İşletmede çalışan maaşlı memurlar varsa bunlara ilişkin işlemler doğal olarak saat ücreti alan işçiler gibi olmayacaktır. Eğer işletme maaşlı çalışanlardan da zaman kartı istiyor ise, işlemler doğal olarak saatli çalışanlarınki gibi olacaktır. Eğer maaşlılar için bir süre hesaplaması yapılmayacaksa, atölye şefinin veya kontrolörün onayı bordro işlemlerini başlatmak için yeterli olacaktır.

?

Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanının görevleri nelerdir?
Bordro Departmanı: Bordro departmanı hesaplamaların yapılmasından ve bordronun hazırlanmasından sorumludur. Burada dikkate edilmesi gereken nokta bordronun hazırlanmasının ücrete esas olan girdi verilerinin hazırlanmasından bağımsız olduğudur. Personel verileri personel departmanından; zaman kartları ise zaman kartları düzenleme departmanından alınacaktır. Ücret bordrosu net ücretin (Brüt Ücret - İndirimler) hesaplanmasına ilişkin hesapları ve bilgileri içerecektir. Bordronun hazırlanmasından sonra, ödeme çekleri imzalanmak, gözden geçirilmek ve dağıtılmak üzere nakit (kasa) birimine gönderilecektir. Ücret bordronun bir nüshası da personelin hesabına kaydedilebilmesi için muhasebe departmanına (Personele Borçlar) gönderilecektir.

?

Bordro departmanının görevleri nelerdir?
Başarılı bir bordro sistemi için üzerinde durulması gereken bazı noktalar şunlardır:

İşletmelerde çalışanlara ücret avansı ödeniyorsa, karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için avans ödemesinin ayrı bir bordro hesabında gösterilmesi, Ücretin bankadan ödenmesi durumunda, banka hesap özetinin(bordroya ilişkin) bağımsız olarak karşılaştırılması (kontrolü), Ödemelerde bağımsız bir kişiden yararlanmak. Bu kişi personel, zaman kartlarını düzenleme departmanı ve bordro hazırlanması de- 122 -

partmanından bağımsız olmalıdır. Ne personel departmanı, ne zaman kartlarını düzenleme departmanı, ne de bordro departmanı personele ait ödeme çeklerinin düzenlenmesinden sonra ödeme çeklerine erişememelidirler.

Bilgisayar Destekli İşleme Sistemleri
Bordro ve Personel işlemleri için çevrim içi sistem uygulanabilir olmakla birlikte, yığın işleme sistemi çok daha uygundur. Şekil 9.5'te yığın işlem sistemi uygulaması görülmektedir. Bordro ve personel ile ilgili işlemler zaman kartlarının yığın haline getirilip(toplanıp), bordro departmanına teslim edilmesi ile başlayacaktır. Sistem içinde çalışanların çalışma süresi fişleri düzenlemedikleri kabul edildiğinden, bordro düzenleme memuru zaman kartlarından hareketle yığın toplamları alacaktır. Bu toplam çalışılan saatler, çalışanın sicil numarası ve zaman kartlarının sayısı esas alınarak oluşturulacaktır.

?

Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için uygun olan işleme sistemi hangisidir?
Bu işlemlerden sonra zaman kartları yığını, veri işleme departmanına aktarılacaktır. Burada zaman verileri manyetik teyp üzerine kaydedilecek ve biçimlenecektir. Bilgisayarın ilk çalışmasında veriler çalışanların sicil numaralarına göre sıralanacaktır. İkinci çalışmada ise zaman verileri ödeme çeklerinin hazırlanması amacıyla işleme tabi tutulacaktır. Program aynı zamanda çalışanların bordro ana kütüğünü günleyecek ve bordro dökümünü (payroll register) verecektir. Ödeme çekleri ile dökümün bir kopyası çeklerin onaylanıp dağıtılacağı birim olan kasaya gönderilecektir. Programın ikinci kez çalışması aşamasında ayrıca bordro ile ilgili verilerin yasal defterlere kaydedilmesi de sağlanmış olacaktır.

İşlemsel ve Yönetsel Raporlar
Bordro kayıtlarına ek olarak bordro raporları, indirim ve gelir kayıtlarını, vergileri, işçilik dağıtım özetini, maliye ve diğer devlet kuruluşlarına yönelik çeşitli rapor ve formları içerir. İşçilik dağıtım özetinin çeşitli büyük defter hesaplarına dağıtılan brüt ödemeleri göstermesi özel bir önem arzetmektedir. Personel yöneticilerinin gereksinim duydukları raporlar ise şunlardır; meslek kategorilerine göre bir ay içindeki değişmeleri gösteren "personel durum raporları", her bir meslek kategorisi için karşılaştırma yapılabilecek diğer işletmelerle karşılaştırmalı "ortalama ödeme oranı", işe devamsızlık edenler ve geç kalanlara ilişkin raporlar, fazla mesai ödemeleri raporu, pazarlama elemanları için satış primlerinin ve dolaylı işçilik maliyetlerinin analizlerini yapan raporlar.

Devletle ilgili olan ilişkiler nedeniyle düzenlenecek raporlar nelerdir?
İşletmenin çalışanları ile ilgili işlemler nedeniyle çeşitli kamu kuruluşları ile ilişkileri olacaktır. Bu ilişkiler sonucunda bazı raporların (beyanname ve bildirgelerin) bu kuruluşlara sunulması gerekir. Bu amaçla hazırlanacak raporlardan bazıları, sunulacak kuruluşlar ve verilme zamanları aşa-

- 123 -

ğıdaki tabloda verilmiştir. Tasdik Edilir Edilmez Personel Memurunca Yapılır Değişiklik Verisi Girişi Geçiş 1 İşgören numarasına göre sıralama İşgören Kayıtlarına Erişme ve Değişiklik Yapma Sıralanmış Zaman Verisi İşgören Bordro Ana Kütüğü Geçiş 2 İşgören Kütüğünü Günleme ve Çekleri Hazırlama İstisna ve Özet Raporu Bordro 1 2 Ödeme Çekleri Büyük Defter İşlem Kütüğü Bordro Bölümüne Vezneye Kaydetme Sürecine Şekil 9. . Yığın Ücret Ödeme İşlemleri İşleme Süreci.5.Zaman Tutucudan Zaman Kartları Bordro memuru tarafından yürütülür Yığın Toplamı Hazırlanması Yığın toplamı Veri işleme departmanı tarafından yürütülür Zaman Kartları Personel Biçimleme İstisna ve Hata Raporu Bordro İşlem Kayıtları Zaman Verisi Değişiklik.124 - .

Bu işleme sisteminin faaliyetleri ile örgütsel birimler arasındaki ilişki Şekil 9. Bu istekle ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan (fayda-maliyet analizi vb. günü mesai saati sonuna kadar.31 Eylül).Rapor (Beyanname-Bildirge) Muhtasar Beyanname Verilecek Kuruluş Vergi Dairesi Verilme Zamanı 1-9 işçi çalıştıranlar 3 ayda bir (20 Ocak . İzleyen ayın 15. Maddi Duran Varlık Edinimi: İşletmenin yeni bir maddi duran varlığa gereksinim duyması veya mevcut bir varlığı değiştirmek istemesi bilgi işlem faaliyetlerinin başlaması sonucunu doğuracaktır. günü mesai saati sonuna kadar.6. Bu faaliyetler. İzleyen ayın 15 günü mesai saati sonuna kadar Aylık Bildirge dar. 4 Aylık Bildirge İşe Giriş Bildirgesi İşten Çıkış Bildirgesi Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Çalışma Müdürlüğü Bölge Çalışma Müdürlüğü MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için maddi duran varlıklara (MDV) gereksinim vardır. 3) kullanım süresi sonunda bunların elden çıkarılmasını kapsar.125 - . Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar ? Bütçe İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan bu fiziki varlıklara ilişkin faaliyetler bu işleme sistemi içinde ele alınmaktadır. 10 ve daha çok işçi çalıştıranlar izleyen ayın 20. İzleyen ayın son günü mesai saati sonuna ka4 ayda bir(31 Ocak . İşletmelerde sıklıkla karşılaştığımız maddi duran varlıklara örnekler şunlardır: ● ● ● ● ● ● Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis. MDV işleme sistemi içinde ele alınan faaliyetler nelerdir? Satın Alma ve Teslim Alma Satıcılar Hesabı ve Ödemeler Maddi Duran Varlık Muhasebesi Muhasebe Maddi Duran Varlık Edinimi Maddi Duran Varlığın Korunması Maddi Duran Varlık Elden Çıkarılması Şekil 9. 2) maddi duran varlıkların kullanımı süresi içinde korunması (bakım-onarımı).6'da verilmiştir.31 Mayıs . Maddi Duran Varlıklar İşleme Sistemi ve Örgütsel Birimler Arasındaki İlişki. 1) maddi duran varlıkların edinimi.20 Ekim).20 Nisan 20 Temmuz .) sonra gerekliliği .

Bu satın alma isteği ancak işletme yönetimi tarafından onaylanırsa. Satın alma departmanı ise satıcı firmalardan teklifler alacak ve en uygun olan seçilecektir. ? MDV hangi durumlarda elden çıkarılacaktır? Veri Kaynakları ve Girdiler Bu işleme sisteminin temel girdileri yeni MDV gereksini olan birimlerin yöneticilerinden sağlanan verilerdir. Bu aşamada teslim alma fişi düzenlenecek ve varlık istekte bulunan birime teslim edilecektir. ? MDV Satınalma İstek Belgesinde yer alacak bilgiler nelerdir? . Bununla birlikte. yapılması düşünülen satın almaya ilişkin bilgileri içermektedir. maliyetlere yansıtılmalı ve işletmenin bilançosunda gösterilmelidir.7'de verilmiştir. Bu işlemler doğal olarak edinimde olduğu gibi işletme üst yönetiminin onayını gerektirmektedir. Maddi duran varlık bir yerden bir başka yer taşınıyorsa bu bilgi kesinlikle kayıt altına alınmalıdır. Satın alma işleminin gerçekleşmesi ile birlikte maddi duran varlık işletmeye ulaşmış olacaktır. Bundan sonraki işlemler ise faturanın işletmeye gelmesi ve ödeme işlemleri ile ilgilidir.? belirlenirse.) amortisman tutarı hesaplanmalı. onaylanmış satın alma isteği satın alma departmanına gönderilecektir. satılabilir veya yenisiyle değiştirilebilir. Bu işlemlerin işletmenin muhasebe defterlerine kaydedilmesi de unutulmaması gereken bir diğer işlemdir. tahmini hurda değeri. Hazırlanan bu belge onay için üst yönetime sunulacak ve onay alındıktan sonra bir kopyası satınalma departmanına gönderilecektir. bunların maddi duran varlığın maliyetine eklenmesi gereklidir. Eğer kullanım süresi içinde maddi duran varlığın değerini artırmak için veya kullanım süresini uzatmak için yapılan harcamalar varsa. Bu bilgiler edinim maliyeti. Ayrıca işletmede kullanılan hesaplama yöntemine göre (normal. azalan kalanlar vb. ilgili birimin yöneticisi satın alma isteğinde bulunacaktır. Bu amaçla kullanılacak belgeler şunlardır: MDV Satınalma İstek Belgesi: Yatırıma ilişkin analiz sonuçlarının da ekleneceği bu belge. MDV edinimi ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Maddi Duran Varlığın Korunması: Maddi duran varlığın korunabilmesi için öncelikle yapılması gereken bunlara ilişkin tüm bilgilerin kaydedilmesidir. tahmini kullanım süresi ve kullanıldığı birimdir (yer). ? MDV'ların korunması ile kastedilen nedir? Maddi Duran Varlığın Elden Çıkarılması: Maddi duran varlığın ekonomik ömrünü tamamlaması durumunda MDV hurdaya çıkarılarak depoya konabilir. MDV Satınalma İstek Belgesi örneği Şekil 9.126 - . muhasebe departmanı da bu işleme sistemine veri sağlamaktadır.

Fabrika Müdürü .. ......... Tarih ... Toplam Yatırımın Amacı ve Tanımı : İstek Yapan Birim Hesap Kodu Tutar Belge No: ................ 5... irsaliye............. MDV Aktarma Belgesinin kullanım amacı nedir? Diğer Kaynak Belgeler: Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler harcama işlemlerini de içerdiği için Ünite 7'de açıklanan bazı belgeler de kaynak belgeler olarak kullanılır........127 - ...... 3...... yenisiyle değiştirilmesi veya satılması durumunda kullanılır....... maddi duran varlıklara özgü olan "maddi duran varlık ana kütüğü" ve "maddi duran varlık işlem kütüğü" gerekli olan diğer kütüklerdir. fatura.7.......... teslim fişi..... Veri Tabanı Ünite 7'de harcama ile ilgili kütüklerle birlikte..... Genel Müdür .............. Şirketi MDV Satınalma İstek Belgesi Proje Adı MDV Cinsi 1...... ........ Şekil 9. 4..........Örneğin...... 2... Açıklama Yatırım Sınıflaması : ............................... muhasebe fişleri vb.......... ? MDV Aktarma Belgesi: Bu belge maddi duran varlıkların bir departmandan bir diğer departmana taşınması........................ MDV Satınalma İstek Fişi...... Maliyet Azaltımı .. ... Bölüm Yöneticisi . Tarih : ...... İkame ....... İnceleme ve Onay : İmza Talep Eden ...... Genişletme ....... ..... çekler............ Diğer .. Bu belge üzerinde işlemle ilgili kişinin imzası ile işletme üst yönetiminden yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunmalıdır....... ödeme belgeleri...............

Bu kütük için önemli olan nokta.Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü Her bir maddi duran varlığa ilişkin bilginin izlendiği kütüktür. mevcut olanın satılması. Amortisman işlemleri dönem sonunda envanter işlemleri ile birlikte muhasebeleştirilecektir. Bu belgeler elle hazırlanan belgelerdir. . bir maddi duran varlığın edinilmesi. ? MDV işleme sisteminde kullanılan kütükler nelerdir? Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi Maddi duran varlıklara ilişkin veri girişinde çevrimiçi bilgi işleme sistemi uygundur. Akış çizeneği. Muhasebe bölümünde maddi duran varlıkların izlenmesi ve işlenmesi ile görevli bir memur. Maddi duran varlıkların edinimi. Program. Maddi duran varlık kodu. büyük defteri etkileyen bu işlemler için ardışık olarak numaralanmış yevmiye fişlerini hazırlar ve bir manyetik disk kütüğüne kaydeder. tahmini ekonomik ömrü. tahmini hurda değeri. amortisman oranı ve tutarı ile birikmiş amortisman tutarı bilgileri bu kütükte yer alır. çeşitli türdeki maddi duran varlık işlemlerine ilişkin işlemlerle (örneğin. değer artıran harcamaların maddi duran varlığın maliyetine eklenmesi ve birimler arasındaki aktarmalar bu işlemlere örneklerdir. kayıtların sürekli olarak güncel tutulması gereğidir. Maddi Duran Varlık İşlem Kütüğü Maddi duran varlıklarla ilgili işlemleri içeren kütüktür. ● ● Şekil 9. Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman tutarları bu kütükte yer almayacaktır. kullanılmama nedeniyle aktiften çıkarma.128 - . maddi duran varlıklara ve amortismanlara ilişkin raporları üretir. bir yerden bir başka yere transferi ve elden çıkarılması) ilgili belgelerle başlamaktadır.8'de maddi duran varlıklar işleme sisteminin bilgisayarlı ortamdaki işleyişi yer almaktadır. satın alma tarihi. İşletmenin diğer uygulamalarında geniş biçimde çevrimiçi terminaller kullanılmaktadır. Ay sonunda veya isteniyorsa daha sık aralıklarla bir çıktı programı. Bir biçimleme programı girilen verilerin doğruluğunu inceler ve daha sonra bir kayıt programı maddi duran varlıklar ana kütüğündeki ilgili kayıtları günler. cinsi. satıcının adı. maddi duran varlık işlemlerine ilişkin belgeleri aldığında bölümdeki bir terminalden veri girişini gerçekleştirir. ? MDV işleme sisteminde kullanılacak uygun bilgi işleme sistemi hangisidir? Nedenlerini tartışınız. Böylece işleme sistemleri arasında uyum sağlanabilecektir. bulunduğu birim. Bu nedenle yığın işlemeden elde edilecek avantajlar da göreli olarak az olacaktır. Bunun nedenleri şunlardır: ● Maddi duran varlık işlemlerinin niceliği göreli olarak azdır. İşlemsel ve Yönetsel Raporlar Maddi duran varlıkların durumunu ve işlemsel eylemleri yansıtan raporlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Spesifik nitelikteki bazı maddi duran varlıklara ilişkin günlenmiş bilgiye her an ve çabuk biçimde erişilebilir.

8. Maddi duran varlık transfer raporu. Maddi duran varlığı kullanımdan çekme raporu. Maddi duran varlık vergi raporu. .● ● ● ● ● ● Maddi duran varlık edinim raporu. Maddi duran varlık amortisman giderleri listesi.) Varlık muhasebesi memuru tarafından yapılır Sabit Varlık Veri Girişi İstisna ve Hata Görüntüsü Girilen Verinin Biçimlenmesi Sabit Varlık Kütüğü Günleme Kaydetme Sürecine Büyük Defter İşlem Kütüğü Sabit Varlıklar Ana Kütüğü Ay Sonunda Çıktı Üretimi Yerleşime Göre Sabit Varlıklar Sabit Varlık Amortisman Listesi Büyük Defter İşlem Kütüğü Kaynak Yöneticisine Muhasebeye Kaydetme Sürecine Şekil 9. Önceki Sabit Varlık İşleme Adımlarından Alışlar-Borçlar Sürecinden (Edinilen Varlığın) Tediye Makbuzu Varlıkların Elden Çıkarılması Düzeltme (Varlıkların Transferi vd. Maddi duran varlık hurda değeri raporu.129 - . Çevirimiçi MDV İşleme Sistemi.

. personel bilgi formu. zaman kartları. Bordro ve personel işlemleri bilgi işleme sisteminde sıklıkla karşılaşılan veri kaynakları. işlenmek üzere veri işleme birimine (bordro departmanı veya yetkilendirilmiş bir kişi veya birim) gönderilerek bordroların hazırlanması sağlanacaktır. elden çıkarma. ödeme belgeleri. Maddi duran varlıkların edinimi. Bunların yanında irsaliye. kullanım süresi içinde bunların korunması ve çeşitli nedenlerle bunların elden çıkarılması maddi duran varlık işleme sistemi içinde ele alınan faaliyetleri oluşturur. Böyle bir sistemde öncelikle yapılması gereken. zaman kartlarının yığın haline getirilmesi işlemidir.'de kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda maddi duran varlıklar ana kütüğü günlenmiş olacaktır. Maddi duran varlıkla ilgili işlem ortaya çıktığında (edinim.Kaynak yönetimi için analizler ve projeksiyonlar sağlayan raporlar ise şunlardır: ● ● Maddi duran varlık yerleşim raporu. Bu işlemlerin etkin ve iyi bir şekilde başarılabilmesi için işçi ve işveren ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekir. Amortismanı tamamlanmış ancak hâlâ kullanımda olan maddi duran varlıklar raporu. Maddî duran varlık işleme sistemi için en uygun işleme sistemi çevrimiçi bilgi işleme sistemidir. Bunun dışında personelle ilgili gerek işletme içi gerekse işletme dışı diğer raporlar hazırlanmalıdır. çalışma süresi fişleri ve ödeme çekleridir. teslim fişi. aktarma veya korunma) ilgili belgenin girişi klavyeden yapılacaktır. ● ? MDV işleme sistemindeki işlemsel ve yönetsel raporlar neler olacaktır? Özet Bordro ve personel sistemi.130 - . Maddi duran varlık işleme sistemi ile ilgili olarak kullanılan önemli veri kaynakları (girdiler) satın alma istek belgesi ve aktarma belgesidir. sadece bordronun hazırlanması yeterli değildir. Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için uygun olan işleme sistemi yığın işleme sistemidir. Çünkü bordro ve personel işlemleri işletme içi bilgi gereksinimi kadar işletme dışı (vergi dairesi ve SSK) bilgi gereksinimi için de önemlidir. muhasebe fişleri vb. Zaman kartları üzerinde gerekli hesaplamaların yapılmasından sonra bu bilgiler. fatura. Amortisman projeksiyon raporu. Doğaldır ki. ödeme işlemleri ile personel raporlamasına ilişkin tüm aşamaları içermektedir.

Aktarma Belgesi 2. Çalışma Süresi Fişleri e. Kişileri işe yerleştirmek 3. İletişim Sistemleri 4.Sorular 1. Ödeme Çekleri c. Zaman Bölüşümlü Sistemler d. Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için en uygun olan bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Zaman Kartları d. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık işleme sistemi faaliyetlerinden biri değildir? a. Üretimde çalışan işçilerin üretim birimleri bazında çalışma sürelerini hesaplamak e. Üretimden gelen çalışma sürelerini zaman kartları ile karşılaştırmak b. Çevrimiçi İşleme Sistemi b. Çalışanların işletmede çalışarak geçirdikleri zamanların izlenmesinde kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir? a.131 - . Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman tutarının hesaplanma- . Maddi duran varlıkların edinimi b. Zaman kartlarını düzenlemek ve bordro hazırlamak c. Maddi duran varlık çalıştırılması amacıyla malzeme satın alınması c. Maddi duran varlıkların kullanım süresini uzatmak amacıyla yapılan yatırım d. Aşağıdakilerden hangisi personel birimi için doğrudur? a. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşlem Sistemi c. Yığın Bilgi İşlem Sistemi e. Ödeme çeklerini imzalamak d. Personel Bilgi Formu b.

Maddi Duran Varlık Ödeme İşlem Kütüğü . Maddi duran varlıkların yenilenmek üzere satılması 5. Maddi duran varlıklara ilişkin bilgilerin izlendiği kütük aşağıdakilerden hangisidir? a. Maddi Duran Varlık Referans Kütüğü e.sı e. Maddi Duran Varlık Tarih Kütüğü d.132 - . Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü b. Maddi Duran Varlık İşlem Kütüğü c.

bu üniteyi daha çabuk anlamanıza yardımcı olacaktır. . harcama... Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bu nedenle daha önceki muhasebe derslerindeki konuları ve bu kitabınızın daha önceki ünitelerde açıklanan işleme döngüleri konularını gerektiğinde geri dönerek çalışmanız. işleme döngüleri ile ilgili işlemlerin muhasebe defterlerine kayıt süreci ile işletme faaliyet sonuçlarını gösteren finansal raporların hazırlanma süreci üzerinde durulmaktadır.. Bu ünitedeki konular daha önceki muhasebe derslerinde ele alınan konuların bilgisayar uygulamalarıdır.133 - ÜNİTE Gelir.. bordro. 10 . maddi duran varlık vb.Kaydetme ve Raporlama Döngüsü Bu Ünitede.

hesapların borç ve alacak taraflarına yapılan kayıt tutarları ile hesap kalanları bilgileri yer alacaktır. Bunların sağlanmasından sonra. Ayrıca her bir mali karakterli işlemin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydedilmesinin sağlanması gereklidir. ? Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün sahip olması gerekli özellikleri nelerdir? Bunların başarılabilmesi için kaydetme ve raporlama döngüsünün şu fonksiyonları yerine getirmesi gereklidir. Mali karakterli işlemlerin bazıları gruplandırılarak muhasebeleştirilirken. Örneğin müşterilerin kredi sınırlarının belirlenmesi ve bunun aşıldığında uyarı alınması gibi. Burada unutulmaması gerekli olan işlemlerin ardışık olarak kaydedilmesidir. Finansal tabloların veya raporların belirli sıklıkla ilgililer tarafından kontrolü de muhasebe kontrollerine bir diğer örnektir. Bunların yanında işletme faaliyetleri ile ilgili satışların ma. bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgileri sağlamaktadır. her döneme ilişkin finansal tabloların zamanlı ve güvenilir bir şekilde elde edilmesine olanak sağlamalıdır. isterse tek tek muhasebeleştirilsin çeşitli formlar ve muhasebe fişleri deftere kayıtlardan önce kullanılacaktır. hesapların alacakları tarafları toplamına eşit olması gereklidir. Bilindiği gibi çift taraflı kayıt sistemi gereği hesapların borç taraflarının toplamının. bazıları ise. hesaplar arasında borç ve alacak eşitliklerini sağlanma (mizan). ● ● ● ? Muhasebe kontrollerinin oluşturulmasının kaydetme döngüsü açısından önemi nedir? ● Finansal Raporların Hazırlanması: Kaydetme ve raporlama döngüsü tarafından üretilen en yaygın finansal raporlar bilanço ve gelir tablosudur.GİRİŞ Kaydetme ve raporlama döngüsü. İşleme: Toplanan veriler muhasebe defterlerine kaydedilmeden önce bazı işlemlerden geçecektir. Satınalma ve satış işlemleri mali karakterli işlemlere örneklerdir. Bu amaçla yapılması gerekli işlemlerden biri uygun hesaba kaydedilip kaydedilmediği ile işlemle ilgili muhasebe kaydının borç ve alacak taraflarının birbirine eşit olup olmadığının kontrol edilmesidir. tek tek muhasebeleştirilebilir. Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsü. Muhasebe Kontrollerinin Oluşturulması: Sınıflandırma muhasebe bilgi sisteminin bir parçasıdır ve belirli muhasebe kontrollerini içerir. Bunu ötesinde girilen verilerin anında kontrol edilmesi bir diğer muhasebe kontrol yöntemidir. ● Verilerin Toplanması: Mali karakterli işlemler muhasebe kayıtlarının temel öğesidir. mali karakterli işlemleri uygun hesaplarda sınıflandırmalı. Mizan düzenleme olarak ifade edilen bu işlem muhasebe kontrollerinden biridir. envanter kayıtlarının yapılabilmesine olanak sağlamalı. Hesap kalanlarının güncel olması verilerin günlük defterden büyük deftere aktarılması ile sağlanacaktır. İşlemler ister gruplandırılarak. işlem muhasebe defterlerine kaydedilecektir.134 - . ● ● ● ● ● tüm mali karakterli işlemleri hızlı ve tam olarak kaydetmeli. Verilerin Saklanması: Büyük defterde.

satış sonucu ortaya çıkan alacak ve bu alacağın tahsili işlemleri tahsilat işlemleri dönüsü ile ilişkilendirilmektedir. ! Harcama ve bordro döngüleri ile kaydetme ve raporlama döngüsü arasındaki ilişkileri inceleyiniz. kütükleri ve diğer öğeleri tanımlamak için kullanılır. ● Veri ve Hesapların Sınıflandırılması ve Kodlanması: Kaydetme ve raporlama döngüsü uygun bir sınıflandırma ve kodlama sistemi ile başarılabilir. Planlama ve kontrol amaçlı bütçeler bunlara örnektir. kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu hazırlanan diğer tablolardır. Kaydetme ve Raporlama Döngüsü Finansal Raporlama Satış Döngüsü Tahsilat ve Ödeme Döngüsü Alacak Hesapları Sipariş Alma İşlemi Faturalama Tahsilat Kaydetme Satış Analizi Borç Hesapları Ödeme Satın Alma Bordro Bordro Döngüsü Harcama Döngüsü Stok İşlemleri Zaman Kartı İşlemleri Şekil 10. nakit akım tablosu.1. işlemleri. bu işlemlerin işletmenin muhasebe defterlerine kaydedilerek ve sonuçta finansal raporların hazırlanması ise kaydetme ve raporlama döngüsünü oluşturmaktadır. faturalama ve satış analizi işlemleri gelir döngüsü içinde ele alınırken. faturanın ilişkilendirileceği bir diğer döngü kaydetme ve raporlama işlemleri döngüsüdür. Örneğin bir satış işleminde siparişin alınması.135 - . harcama döngüsü. işletmenin mali karakterli işlemlerini oluşturmakta. Ayrıca işletmenin yönetsel amaçlı raporlara da gereksinimi olabilir. fon akım tablosu. . Bu döngüler ile ilgili işlemler doğaldır ki. tahsilat ve ödeme işlemleri döngüsü ile bordro işlemleri döngüsüdür. Şekil 10-1’de tüm bu döngüler arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Sınıflandırma çeşitli hesapları muhasebe defterlerinde izlemek için gereklidir. İşleme Döngüleri Arasındaki İlişkiler. Ayrıca.liyeti tablosu. Kodlama ise hesapları. ? Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanmasının muhasebe açısından önemi nedir? İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER İşletmelerde yaygın olarak kullanılan işleme döngüleri daha önceki ünitelerde de ele aldığımız gibi gelir döngüsü.

borçları ödemek vb. Öz Kaynaklarda Değişim Tablosu ve Çeşitli Yönetsel Raporlar (İşletme Bütçeleri vb. Mal satın almak. dönem ayarlamaya ilişkin işlemler vb. ● ● ● ● ● ● ● ● Bilanço. büyük defter. İşlemlerin muhasebe fişlerine kaydedilmesinden sonra yapılması gereken bunların muhasebe defterlerine kaydedilmesi işlemidir. Fon Akım Tablosu. ✔ İşletmelerdeki mali karakterli işlemler nasıl sınıflandırılır? İşletmede muhasebe işlemlerine konu olan mali karakterli işlemleri üç başlık altında ele almaktayız. alacakları tahsil etmek.VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Muhasebe defterlerine kayıt yapılabilmesi için çeşitli girdiler kullanılmaktadır.) . Şekilde de görüldüğü gibi işlemlerle ilgili belgeler düzenlendikten sonra. Envanter işlemleri. Bunlar: ● İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili işlemler. ● ● Yapılan kayıtların mizanlar yardımıyla doğruluğu belirlendikten işletme için gerekli olan raporlar hazırlanacaktır.136 - . düzeltme işlemleri. Nakit Akım Tablosu. Şekil 10. Bunlar. Günlük. kasa defteri ve kambiyo senetleri defteri ile birlikte işlemler yardımcı defterlere de kaydedilecektir. Satışların Maliyeti Tablosu.2’de girdi kaynaklar ve muhasebe sistemi içindeki akışı gösterilmiştir. Değerleme işlemleri. Kar Dağıtım Tablosu. satmak. bunlar ilgili muhasebe fişlerine kaydedilecektir. Gelir Tablosu. Arızi (olağandışı) işlemler. Sabit varlık satın almak veya satmak vb.

DÖNEMSONU ENVANTERİ DÖNEMSONU BİLANÇOSU MUHASEBE FİŞİ . DÖNEMBAŞI ENVANTERİ -Açılış EnvanteriENVANTER DEFTERİ DÖNEMBAŞI BİLANÇOSU -Açılış BilançosuGELİR TABLOSU VD. İşletmenin yapmış olduğu her türlü tahsilat için düzenlenen fiş kasa tahsil fişi iken. her türlü ödeme için düzenlenen fiş kasa tediye fişidir. Girdi Kaynaklar ve Muhasebe Sistemi İçindeki Akışı. ? Muhasebe fişlerinin muhasebe sistemi içindeki yeri nedir? Belgeler Muhasebe kayıtları bir işletmede ister elle tutulsun isterse bilgisayarla tutulsun.137 - . kayıtlar için temel olan belge “muhasebe fişleri”dir.. Bilgisayar kullanılan bir sistemde ise defterlere kayıt işlemi fişlerin kesilmesi işleminden sonra öz devimli olarak bilgisayar tarafından gerçekleştirilecektir. Eğer işletmedeki mali karakterdeki işlem bir ödeme veya tahsilat işlemi değilse düzenlenecek muhasebe fişi mahsup fişidir. DEFTERLER AYLIK MİZANLAR GENEL GEÇİCİ MİZAN DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ -Envanter İşlemleri- Hesapların açılışı ve günlük işlemler Envanter kayıtları Şekil 10. Kasa fişleri.2. TABLOLAR GÜNLÜK İŞLEMLER . ✔ Bilgisayarlı bir ortamda muhasebe kayıtları nasıl yapılır? Böyle bir ortamda yapılacak işlemler adım adım aşağıda açıklanmış- . kasa tahsil ve kasa tediye fişleri olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. KANITLAYICI BELGELER GÜNLÜK DEFTER -Maddeler- KESİN MİZAN KASA DEFTERİ BÜYÜK DEFTER -MaddelerKAMBİYO SENETLERİ VD. Fişlerin düzenlenmesinden sonra elle muhasebe kayıtlarının tutulması durumunda fişler muhasebe defterlerine aktarılacaktır. Muhasebe fişlerini kasa fişleri ve mahsup fişi olarak iki ana grupta ele almaktayız.

3. “Hesap Planı İşlemleri”. büyük defter ve diğer defter dökümlerini) içerecektir. defterleri ve dökümleri (muhasebe fişleri. donanım desteğine. hesap durum raporları (cari hesaplar). kambiyo senetleri defteri. Bir genel muhasebe mönüsü örneği Şekil 10. işletmenin faaliyet konusuna ve işletme büyüklüğüne göre değişecektir. Şekil 10. Hesap planı işlemleri. . Genel Muhasebe Personel Programı Ödeme Tahsilat Programı Müstahsil Programı Kasa Program İş Sonu İkinci Adım: Ana mönüden Genel Muhasebe mönüsüne geçildiğinde. hesap planı girişi ve düzeltme ile listeleme işlemlerini içerebilir. kasa defteri. Yeni fiş girişi işleminde ise işlemin niteliğine göre muhasebe fişinin düzenlenmesi işlemleri yer alır. “Fiş Girişi ve Güncelleştirme İşlemleri” ile “Defter ve Raporlar” alt mönülerine ulaşılacaktır. ANA MÖNÜ Stok Programı Üretim Programı Sipariş Programı Faturalama Programı Cari Hesap Programı Çek Senet Programı Bankalar Programı Muhasebe Entegreasyonu Şekil 10. yardımcı defterler. Eski fiş işleminde daha önce girişi yapılan fişlerin düzeltilmesi veya iptal edilmesi işlemleri yer alır. günlük defter. Alt mönülerin neler olacağı programcı ile destek hizmeti sağlayan muhasebeci ve işletmenin diğer ilgilileri tarafından belirlenecektir. Fiş girişi ve güncelleştirme işlemi mönüsündeki işlemler eski veya yeni fiş ile fiş basımı olabilir. Ana Mönü Örneği. Defter ve raporlar ise.138 - .4’te verilmiştir.tır.3’de bilgisayar ekranında bir ana mönüde yer alabilecek alt mönüler görülmektedir. Birinci adım: Muhasebe kayıt işlemleri ile ilgili olarak yapılacak ilk işlem “ana mönü”den genel muhasebe alt mönüsüne geçmektir. Ayrıca ana mönüde hangi alt mönülerin yer alacağı işletmenin sahip olduğu yazılıma. Fiş basımında ise belli bir döneme ait veya belirli bir fişin basımı işlemleri yer alacaktır.

Fiş Girişi ve Güncelleştirme Mönü Örneği. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi muhasebe fişlerinin düzenlenmesinden sonra mali karakterli işlemler muhasebe defterlerine öz devimli olarak kaydedilmiş olmaktadır.4. Bunlar “tahsil fişi”. Üçüncü Adım: Fiş girişi ve güncelleştirme mönüsüyle muhasebe fişlerinin düzenlenmesi uygulamalarına ulaşılır. . Şekil 10.5. yeni fişlerle mi veya fiş basımıyla ilgili mi olduğu belirtilmektedir.6’da ise. ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE FİŞ GİRİŞİ VE GÜNCELLEŞTİRME Fiş No: Kasa Hesabı Kodu: Hesap Kodu Hesap Adı Açıklama Borç Alacak Fiş Tarihi: Eski Fişler Yeni Fiş Fiş Basımı Açıklama: Şekil 10.5’te fiş girişi ve güncelleştirme mönüsünde işlemin eski fişlerle mi. Şekil 10. “Yeni Fiş Girişi Mönüsü” verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi muhasebe fişleri ile ilgili kullanıcıya üç seçecek sunulmaktadır.ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE Hesap Planı Fiş Girişi ve Güncelleştirme Defter ve Raporlar Program Sonu Şekil 10.139 - . “tediye fişi” ve “mahsup fişi”dir.6’da verilmiştir.5 ve Şekil 10. Bundan sonra yapılacak olan ise işlemin türüne göre gerekli verileri girerek muhasebe fişini düzenlemektir. Genel Muhasebe Alt Mönüsü Örneği. Muhasebe fişleri ve girişlerine ilişkin işlemlerin görüntüsü ise Şekil 10. Bu aşamadan sonra kullanıcılar defter veya fiş dökümlerine bilgisayar çıktısı olarak ulaşabilirler.

Büyük Defter Ana Kütüğü Bu kütükte yer alan her bir kayıt tek bir büyük defter hesabı ile ilgilidir. VERİ TABANI Kaydetme ve finansal raporlama ile ilgili kütükler işletmeden işletmeye farklılıklar gösterecektir. Yeni Fiş Mönü Örneği. Hesap grubu. Bir işletmedeki kaydetme ve finansal raporlama ile ilgili kütükleri şunlardır. ? Büyük defter ana kütüğünün kullanım amacı nedir? .ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE FİŞ GİRİŞİ VE GÜNCELLEŞTİRME YENİ FİŞ GİRİŞİ Fiş No: Kasa Hesabı Kodu: Hesap Kodu Hesap Adı AçıklamaBorç Alacak Fiş Tarihi: Tahsil Fişi Tediye Fişi Mahsup Fişi Açıklama: Şekil 10. Çünkü her işletmenin faaliyet konusu ve büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu kayıt kapsamında ele alınması gerekli unsurlar şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● ● Hesabın numarası ve adı.6. Hesap kalanı (dönembaşı) Hesabın borç toplamı (dönem için) Hesabın alacak toplamı (dönem için) Hesabın borç toplamı (ilgili ay için) Hesabın alacak toplamı (ilgili ay için) Hesabın kalanı (borç veya alacak) Bu kayıtların bir araya getirilmesiyle de işletmenin hesap planı oluşturulacaktır. Ayrıca işletmenin tüm hesaplarına ilişkin hesap kalanları yine bu kütükteki kayıt toplamından elde edilecektir.140 - . Ayrıca bu kapsam içinde işletmenin gelecekteki faaliyetleri ile ilgili olan bütçelerin ele alınması gereklidir.

Bu kütükte bir işletmede yer alan birimler.141 - . bölümler. . iş merkezleri ve sorumluluk merkezlerine ait fiili gelirler ile maliyetler yer alır. bilgiler bu kütükte yer almaktadır. kolon veya satır genişlikleri vb. işlem tutarı. Bu fişlerin dökümü bir anlamda işletmenin o dönemdeki mali karakterli işlemlerinin bir bütün olarak görünmesi demektir. gelecek beş yıl veya daha uzun süreyi de kapsayabilir. borçlanan ve alacaklanan hesap isimleri. sorumluluk merkezi ana kütüğü ile birlikte sorumluluk raporlarının hazırlanmasında kullanılır. Bu kütük. ? Sorumluluk merkezleri ana kütüğünün kullanım amacı nedir? Bütçe Ana Kütüğü İşletmenin gelecek döneme ilişkin çeşitli sorumluluk merkezlerinin bütçelenmiş varlık. ? Büyük defter tarih kütüğünün kullanım amacı nedir? Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Yönetim için gerekli olan sorumluluk raporlarının hazırlanmasında gerekli olan kayıtların yer aldığı kütüktür. ? Bütçe ana kütüğünün kullanım amacı nedir? Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü İşletmenin hazırlayacağı finansal tabloların çeşitli şekillerde düzenlenmesi gereklidir. açıklama vb. borç. ? Finansal raporları hazırlama kütüğünün kullanım amacı nedir? Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü Büyük deftere kaydedilen mali karakterli işlemlere ilişkin tüm ayrıntıları içeren muhasebe fişlerinden oluşan kütüktür. Bu kütükteki fişler ilgili ay ile ilişkilidir. Raporun veya kolonların başlığı. Bu kütük işletmenin finansal analiz yapması için gerekli olan bilgilerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu işlemler için kullanılan kütük finansal raporları hazırlama kütüğüdür. Bütçelenmiş tutarlar aylık olarak düzenlenebileceği gibi. işlem tarihi.Büyük Defter Tarih Kütüğü İşletmenin geçmiş dönemlere ait hesap kalanlarının aylık olarak izlendiği kütüktür. ? Güncel muhasebe fişi kütüğünün kullanım amacı nedir? Muhasebe Fişi Tarih Kütüğü: Önceki aylara ilişkin muhasebe fişlerinden oluşan kütüktür. gelir ve gider tutarları yer alır. Daha önce örneğini verdiğimiz muhasebe fişinde de görüldüğü gibi fiş üzerinde şu bilgiler yer alacaktır: ● ● ● ● ● fiş numarası.

işlemlerin tarihini. . bordro işlemleri. Kayıt işlemleri. Günlük Olarak Büyük Defter Hesaplarının Günlenmesi ve Çıktıların Çökümü Büyük Defter Muhasebe Fişi Yevmiye Kayıt Listesi Mizan Muhasebeye Muhasebeye . Ayrıca program. ödeme ve tahsilat. bu çıktıları üretmek için aylık . Bunlardan ilki “günlük defter”dir. Girilen bu verilerin doğruluğu bir biçimleme programı yardımıyla hesapların borç ve alacak tarafları toplamının eşitliği veya muhasebe hesap kodunun doğruluğu gibi konular kontrol edilmektedir. Kontrol işleminden sonra işlemler kaydedilecektir. satınalma. Kayıt İşlemleri İşleme Süreci. Kaydetme işlemleri ile ilgili süreç Şekil 10.7. Bu mali karakterli işlemler satış. maddi duran varlık ve diğer işlemler sonucunda ortaya çıkmaktadır. elle tutulan muhasebedeki defter biçiminden oldukça farklıdır. İkinci çıktı ise “mizanlar”dır. Daha önceki ünitelerde bu işlemler ile ilgili döngüler üzerinde durmuştuk. Günlük defter.142 - . Defter. Satış Sürecinden Nakit Tahsilat Sürecinden Alışlar/Borçlar Sürecinden Nakit Tediye Sürecinden Bordro Sürecinden Sabit Varlıklar Sürecinden Tekrar Etmeyen Özel İşlemlerden Muhasebe Fişi Satış İşlemlerinin Özeti Nakit Tahsilatlar İçin Yevmiye Föyleri Satınalma İşlemlerinin Özeti Nakit Tediye İşlemlerinin Özeti Bordro İşlemlerinin Özeti Sabit Varlık İşlemlerinin Özeti Yevmiye Kaydı Girişi Girilen Yevmiye Kayıt Verisinin Biçimlenmesi İstisna Hata Görüntüsü .7. Süreç. borçlu ve alacaklı tutarları ve yığın toplamlarını içerir. ? Mali karakterli bir işlem muhasebe defterlerine kaydedilmeden önce yapılması gerekli işlem nedir? Kaydetme döngüsü. Bu defter ciltlenmemiş ve yazıcıdan dökülebilecek yapraklar halindedir.). . Şekil 10. Ortaya çıkan mali karakterli işlemler muhasebe defterlerine kayıt programı yardımıyla kaydedilecektir.KAYDETME DÖNGÜSÜ Yukarıda ele aldığımız kütükler doğal olarak diğer işleme döngüleriyle ilişki içindedir. günlük işlemeden iki tür çıktı sağlar. öncelikle muhasebe fişlerine işlenmekte daha sonra muhasebe bölümünde veri girişlerini yapan bir memur tarafından bir terminal aracılığıyla girilmektedir.’de verilmiştir. ilgili büyük defter hesap kodunu. işlemin kaynağını(muhasebe fişi numarası vb. mali karakterli bir işlemin ortaya çıkmasıyla başlayacaktır. işlem türünü ve kodunu. diğer işleme döngülerinden gelen verilerinin kaydedilmesi ve finansal rapor ve tabloların yaratılmasını içerir. Çeşitli mali karakterli işlemlerden doğan veriler.

8. İşletmede bu standart ayarlamaların yevmiye kaydı muhasebeciler tarafından oluşturulmakta ve manyetik disk kütüğüne işlenerek saklanmaktadır. ? İşletmelerde ay sonların yapılan kayıtlar nelerdir? Şekil 10.muhasebe fişleri kütüğüne yevmiye kayıt verilerini önceden numaralanmış muhasebe fişleriyle birleştirerek kopyalar. Her ayın sonunda ise bu girişler geçici bir kütüğe aktarılmaktadır.8. aysonu muhasebe kayıt sürecini göstermektedir. Aysonu Muhasebe Kayıt Süreci. Muhasebeye . Bundan başka yevmiye kayıtlarının yığın toplamı hazırlanarak terminalden girişi yapılmaktadır. . Geçiş-1 Büyük Defter Hesap Nosuna Göre Sıralama İstisna ve Özet Raporu Ay Sonunda Sıralanmış Yevmiye Veri Girişi Geçiş-2 Büyük Defterin Günlenmesi ve Çıktıların Dükümü Muhase be Fişi Büyük Defter Mizan Yevmiye Kayıt Listesi Muhasebeye . . Yevmiye Veri Girişi Girilen Verilerin Biçimlenmesi Şekil 10. Ay sonu kayıtlarının bir çoğu standart olarak birtakım düzeltme ve ayarlamaların yapılmasını içermektedir.143 - . Örnek olarak o aya ilişkin çeşitli sabit varlıkların amortisman tutarını yansıtan ayarlamalar verilebilir. Muhasebeden Muhasebeden Düzeltme Yevmiye Kaydı Kodlama Formu Standart Düzeltm Yevmiye Kayıtları Yığın Toplama Hazırlama Yığın Toplamı Düzeltme Yevmiye Kaydı Kodlama Formu İstisna ve Hata Görüntüsü Düzeltme Girişi .

Finansal Tablolar: Gerek işletme içi kullanıcılar. maliyetlerin ilgili maliyet yerlerine dağıtımı tablosu ve hesapların dönemler itibarıyla karşılaştırması raporudur.RAPORLAMA DÖNGÜSÜ Muhasebe kayıt sistemi tarafından üretilen finansal raporları üç ana grupta sınıflandırılabilir. Yönetsel Raporlar: Özellikle işletme yöneticilerinin karar almalarında gerekli olan bazı raporlar da muhasebe kayıt sistemi tarafından üretilmektedir. büyük defter tarih kütüğü ve muhasebe fişi ana kütüğünden gelen verileri kullanan bir rapor üretme programı gerekli olan raporları üretecektir. Mizanlar bu grup raporlara verilebilecek en önemli örnektir. Müşterileri ve alacak tahsilat sürelerini esas alan “alacak analiz raporları”dır. Finansal tabloları kullananların sağlıklı kararlar verebilmeleri için. kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu düzenlenecek finansal tablolara örnektir. satış bölgeleri veya pazar payları esas alınarak hazırlanan “satış analiz raporları”. Şekil 10. nakit akım tablosu.’da finansal rapor üretme süreci verilmiştir. . işletmenin sorumluluk merkezleri arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için bu raporların sorumluluk merkezleri bazında da hazırlanması gerekir. ● ● Hazırlanan bu yönetsel raporlar dönemsel karşılaştırmaların yapılabilmesi için bütçelenmiş rakamları da içermelidir. Bu raporlara bir kaç örnek: ● Mamuller. büyük defter ana kütüğü. Büyük Defter Analiz Raporları: Bu raporlar muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunun analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Tahsilatları ve ödemeleri esas alan “nakit analiz tabloları”. her bir hesap için düzenlenecek hesap detayları. finansal tabloların destekleyici dipnot bilgilerine sahip olması gereklidir. ? İşletme faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan raporlar nasıl sınıflandırılır? Raporlama İşlemleri İşleme Süreci Bütçe ana kütüğü.9.144 - . Doğaldır ki. fon akım tablosu. sorumluluk merkezleri bazında hazırlanan raporların ayrıca bütçelenmiş ve fiili rakamları da içermesi karar verme açısından daha sağlıklıdır. Bilânço. Bu raporların bir çoğunda işletmenin mevcut finansal tablolarındaki bilgiler kullanılmaktadır. gerekse işletme dışı kullanıcılar için finansal tablolar hazırlanmalıdır. gelir tablosu. Diğer örnekler. satışların maliyeti tablosu. Dönemsel karşılaştırmanın ötesinde.

Üst Yönetime ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız.145 - . serbest meslek makbuzlar. çek. Bu açıdan muhasebe sürecini ele aldığımızda en önemli belgeler ilk işlem belgeleri olarak ta ifade edilen faturalar. Finansal Rapor Üretme Süreci. Cari Büyük Defter Raporu Büyük Defter Ayrıntısı Karşılaştırmalı Hesap Listesi Gelir Tablosu Bilanço Fon Akış Tablosu . bono. Özet İşletmeler faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tablolarını düzenlerken çeşitli bilgilere gereksinim duyacaklardır. Bütçe Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Büyük Defter Kütüğü Muhasebe Fişi Kütüğü Ay Sonunda Aylık Finansal Raporların Üretilmesi Şekil 10. gider pusulaları. . İlk işlem belglerinden hareketle muhasebe fişlerine kayıtlar yapılacak. ile muhasebe fişleridir. Bu bilgiler kaydetme ve raporlama döngüsü tarafından sağlanmaktadır..9. poliçe vb. bu fişler daha sonra mu. Amaçlara uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün oluşturulması için şu fonksiyonların yerine getirilmesi gerekir: ● ● ● ● ● ● Verilerin toplanması İşleme Verilerin saklanması Muhasebe kontollerinin oluşturulması Finansal raporların oluşturulması Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması Kaydetme ve raporlama döngüsü için üzerinde durulması gerekli önemli konu veri kaynakları ve girdilerinin neler olduğudur. Muhasebeye Muhasebeye .

Büyük defter analiz raporları. unsurlar kaydetme ve raporlama döngüsünün veri tabanının oluşturulmasında önemlidir. e. İşletmelerin faaliyet konuları. özellikle işletme yöneticilerinin karar almalara yardımcı olur. Sorular 1. Bordro işlemi e. Mali karakterli işlemler hızlı ve tam olarak kaydedilebilmelidir. Ancak işletmelerde bu işleme döngüsü için sıklıkla karşılaşılan kütükler şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● Büyük Defter Ana Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Bütçe Ana Kütüğü Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü Muhasebe Fişi Tarih Kütüğü İşletmeler faaliyet sonuçları ile ilgili bilgileri işletme içi ve işletme dışı kullanıcılara raporlar yardımıyla sunarlar. Mizan eşitliği sağlanabilmelidir. Mali karakterli işlemler uygun hesaplarda sınıflandırılmalıdır. 2. Sipariş alma işlemi .hasebe defterlerine aktarılacaktır. Finansal tablolar zamanlı ve güvenilir olarak elde edilebilmelidir. İşletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren tablolar ise. Stok işlemi d. d. Yönetsel raporlar ise.146 - . büyüklükleri. büyük defter analiz raporları. b. Bu raporlar. Ödeme işlemi c. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsü için gerekli değildir? a. Tahsilat işlemi b. sahip oldukları donanım ve yazılım vb. Analiz sonuçları kullanıcılara zamanlı olarak sunulabilmelidir. muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunun analiz edilmesinde kullanılır. finansal tablolardır. Kaydetme işlemi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir? a. c. finansal tablolar ve yönetsel raporlar olarak üç ana grupta ele alınır.

Fon Akım Tablosu . Maliyet Dağıtım Tablosu b.3. b. Defterlere kayıt yapılmadan önce muhasebe fişlerine kayıt yapılır. Hesap Planı e. Mahsup Fişi c. Bilanço d. Hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl verilerinin bulunması gereklidir. Kaydetme işlemi mali karakterli bir işlemin ortaya çıkmasıyla başlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Sipariş Programı 5. Gelir Tablosu c. Satışların Maliyeti Tablosu e. Kaydetme döngüsündeki veri tabanı işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Bilgisayar kullanılan ortamlarda günlük deftere ve büyük deftere kayıtlar kullanıcı tarafından yapılır. Fiş Basımı b. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardan biri değildir? a. Defter ve Raporlar d. e. c. d. Yeni Fiş Girişi mönüsünün alt mönüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? a. 4.147 - .

. Bu amaçla ilk dört ünitede ele alınan bilgi işleme ile veri düzenlemesi ve yapılandırılması konularında varsa. Veri yönetiminin özellikleri.. Bilgisayarla bilgi işleme için verilerin organize edilmesi ve yönetilmesinde kullanılan kavram ve tekniklerin gözden geçirilmesi gereklidir..148 - ÜNİTE Bu Ünitede. veri tabanı sistemlerinin düzenlenmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde gerekli olan aşamalar ve muhasebe içi kontrol ve güvenlik ölçümlerinin neler olduğu ele alınacaktır. . eksik bilgilerinizi tamamlayınız. veri tabanı sistemlerinde kullanılmakta olan modeller üzerinde durulacaktır.Veri Tabanı Sistemleri 11 . Ayrıca. yararları ve sakıncaları veri tabanı yaklaşımıyla ele alındıktan sonra.. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. veri tabanı sistemlerinin yönetiminde kullanılan yazılımların işlevleri ve bileşenleri tanıtılacak.

2) Kütükler (Ticari Alacaklar. VERİ TABANI YAKLAŞIMI Veri yönetimi denilince daha önceleri akla hemen kütük yaklaşımı gelirken artık günümüzde birçok işletme bu yaklaşım yerine veri tabanı yaklaşımını kullanmaktadır. Şekil 11. işletmelerin veri kaynaklarını da etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacaktır. Veri Tabanı Yaklaşımında ise veri bir kaynak olarak ele alınır ve veri ortak bir veri temelinde tüm uygulamalar için saklanır.149 - . Kütük yaklaşımında uygulamalar birbirlerinden bağımsız olarak ele alınır ve herbir uygulama için ayrı kütükler oluşturulur. Bununla birlikte son yıllarda bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki gelişmelere bağlı olarak veri tabanı teknolojisindeki gelişmeler. Geleneksel veri yönetimi yaklaşımında verinin düzenlenmesi ve kullanımı için veriye erişilmesinde kütük ve kayıt yönetimi üzerinde yoğunlaşılmıştır. saklayamamaları veya onlara ulaşamamaları.1.1'de kütük yaklaşımı gösterilmiştir. Kullanıcıların gereksinimleri değişiklik göstermiyorsa ve uygun bir kütük ve kayıt yapısına sahiplerse kütük yaklaşımı işletmeler için oldukça etkin olabilir. veri yönetiminde veri tabanı yaklaşımının kullanımını artırmıştır. Veri tabanı yaklaşımında uygulamaların her biri için veri tabanı ve programlar arasında bilgisayar yazılımının özel bir türü olan veri tabanı yönetim sistemi dahil edilir. Ancak günümüzde kütük yaklaşımı birçok işletmeye yeterli gelmemekte ve bu nedenle işletmeler veri tabanı yaklaşımını uygulama yoluna gitmektedirler. Stoklar Ana Kütüğü gibi) Kütükler (Açık Alım Siparişleri. işletmeleri ciddi finansal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya bırakmaktadır. İşletmelerin uygun verileri toplayamamaları.GİRİŞ Çağımızın bilgi çağı haline gelmesi veri kaynaklarının önemini giderek arttırmaktadır. Şekil 11. Bu yüzden günümüzde birçok işletme yöneticisi veri kaynaklarının yönetimine özel bir önem verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Veri tabanı yaklaşımını uygun bilgisayar donanım ve yazılımıyla birleştiren Veri Tabanı Sistemleri (VTS). Stoklar Ana Kütüğü) Satış İşlemleri Programları Satın Alma İşlemleri Programları Satış Girdileri Satış Çıktıları Satın Alma Girdileri Satın Alma Çıktıları Şekil 11. . (Bkz. Kütük Yaklaşımı. kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çok daha etkili bir şekilde karşılarken.

3'te kütük yaklaşımının geçerli olduğu bir ortamda satış ve satın alma işlemleri nedeniyle stoklar ana kütüğünün tekrarlanmış olduğu görülmektedir. ✔ Kütük yaklaşımının. Kütük yaklaşımıyla veri tabanı yaklaşımı arasındaki farklılıkların daha açık bir şekilde ortaya koyulabilmesi kütük yaklaşımının eksik yönlerini ortaya koymakla sağlanabilir.150 - . açık satın alma siparişleri kütüğünde ve satıcılar kütüğünde tekrarlanmış olabilir. fazla veri saklanması işletmeler için ilave saklama yeri mali- . veri tabanı yaklaşımına göre eksiklikleri nelerdir? Kütük yaklaşımının eksikliklerini şöyle ele alabiliriz. Veri Tabanı Yaklaşımı. Şekil 11. Örneğin stok kalemlerinin numaraları (ve belki de tanımları). stoklar ana kütüğünde.2.Veri Tabanı (Tüm Uygulamalar İçin Veri) VTYS Yazılımı Satış Uygulama Programları Satın Alma Uygulama Programları Satın Alma Girdileri Satış Girdileri Satış Çıktıları Satın Alma Çıktıları Şekil 11. Fazla Veri Kullanımı Kütük yaklaşımında her bir uygulamaya ilişkin veri kendi kütüğünde saklandığı için birden fazla uygulama olduğunda gereksinim duyulan kütükler için veri tekrarlanmak zorunda kalınacaktır. Hatta aynı veri kalemleri birden fazla kütükte yer almış olabilir. Doğaldır ki.

İşleme Adımları İşleme Adımları .3. Kütük Yaklaşımlı İşlem İşleme Uygulamalarında Kütük Fazlalığı. Çünkü kütükler uygulamalar arasında bütünleşik (entegre) değildir ve raporların üretilmesi için yeniden programlama gerekir. Girdiler Çıktılar Girdiler Çıktılar Satış İşlemleri İşleme Sistemi . Örneğin stok kalemlerine göre düzenlenmiş stok durum raporu gibi. . Bu işlem sonucunda satış işlemlerinin saklandığı kütükte (A) cinsi malzeme 900 birim görülecektir. Bu tutarsızlık bilgi kullanıcılarının yanlış karar vermelerine neden olacaktır. maliyetli ve güç bir iştir. Ancak. Stoklar Ana Kütüğü Açık Satın Alma Sipariş Kütüğü Satıcının Önceki Kütüğü Tahsilat Raporları Kütüğü .151 - . Programlar genellikle uygulamalarda kullanılan kütüklerdeki kayıt yapıları ve veri adlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Örneğin işletmenin stoklarındaki 1000 birim (A) cinsi malzemenin 100 birimini sattığını kabul edelim. Ticari Alacaklar Ana Kütüğü Açık Satış Sipariş Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü . Örneğin stok kalemleri numarası satış uygulamaları programında CİNSİ adıyla. Uygulama programları büyük ölçüde erişilen veriye ve veri saklama birimine bağlı olduğu için esneklik sağlanamaz. Eğer işletme satın alma işlemlerindeki stoklar ana kütüğünü günlememişse (A) cinsi malzeme satın alma ile ilgili stoklar ana kütüğünde 1000 birim olarak görülecektir.yetidir. satın alma uygulamaları programında STOK NO adıyla tanımlanmış olabilir. bir işleme özgü rapor özellikle birden fazla uygulamayla ilgili veriye dayanıyorsa genellikle istenildiği anda hemen hazırlanamazlar. ? Fazla verinin sakıncaları nelerdir? Veri Tutarsızlığı Kütük ve veri fazlalığının bir sonucu olarak verinin özellikleri ve değerleri arasında tutarsızlıklar olma olasılığı vardır. ? Veriye erişememenin nedenleri nelerdir? Esnek Olmama Mevcut kütük yaklaşımlı uygulamaları değiştirmek ve yeni uygulamalar geliştirmek oldukça zaman alıcı. ? Kütük yaklaşımında veri tutarsızlığı nasıl ortaya çıkar? Veriye Erişememe Kütük yaklaşımıyla sağlanabilecek olan bilgiler genellikle önceden tasarlanmış ve programlanmış raporlardan oluşmaktadır. Satın Alma İşlemleri İşleme Sistemi Şekil 11.

Veri tabanı yaklaşımıyla birbirleriyle mantıksal bağlantılı veri kütüklerinden oluşan büyük bir veri havuzunun oluşumu sağlanacaktır. VT yaklaşımında. VTYS.4'te bu ayırım gösterilmiştir. Fiziksel görünüş terimi ise verinin fiziki depolama aracında fiili olarak düzenlenmesini ve manipülasyonunu ifade eder. daha kolay ve daha az maliyetle yapılmasına olanak sağlar.152 - .4. bir veri tabanına kaydedilen veriler hem onun kullanımını sağlayan bilgisayar yazılımlarından hem de verilerin saklanmış olduğu ikinci bellek alanlarından bağımsızdır. Kütükler konsolide edilebilir olmalarına rağmen bu kütüklerdeki büyük ölçekli kayıtları işleme ve kağıda dökme işlemi oldukça yavaş ve zaman alıcıdır. değişikliklerin veri tabanı yaklaşımında kütük yaklaşımına göre daha çabuk. Veri bağımsızlığı. Bu da ancak. Veri Tabanı . Veri Tabanı Yaklaşımında Veri Bağımsızlığı. verinin uygulama programlarından ayrılmasını sağlamasının yanısıra verinin mantıksal görünüşünü fiziksel görünüşünden de ayırır. . kütük yaklaşımında saklama birimindeki kayıtların yeri ve fiziki saklama aracının yapısına göre programlar sıklıkla yazılmalıdır. Esnek olmamanın diğer bir nedeni de kütük yaklaşımında her bir kütüğün sadece kullanılan veri yapısı tipini temsil etmesidir. .Ayrıca. Verinin mantıksal görünüşü kullanıcıların veri tabanındaki verinin genel yapı ve ilişkileri konusunda sahip oldukları bakış açısıdır. Uygulama Programı A VTYS Uygulama Programı B . ? Kütük yaklaşımının esnek olmamasının nedenleri nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ Kütük yaklaşımının yukarıda sözünü ettiğimiz eksiklerinin ve sorunlarının üstesinden gelebilmek için veri saklamada kullanılan bir diğer yaklaşım veri tabanı yaklaşımıdır. Veri tabanı yaklaşımının özellikleri şunlardır: Veri Bağımsızlığı Veri Tabanı Yaklaşımının esası olan veri bağımsızlığı. Kütük yapılarının birbirleriyle ilgili verileri birleştirme kapasiteleri sınırlıdır. Şekil 11. Veriyi etkileyen değişiklikler verinin kullanıldığı tüm uygulama programlarında değil sadece VTYS'de yapılır. verinin ilgili uygulama programlarından ayrı olarak ele alınmasıdır. veri tabanı ve uygulama programları arasına Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak bilinen bir yazılım setinin dahil edilmesiyle sağlanır. Şekil 11. . Böylece her bir değişiklik ayrıntılı ve kapsamlı bir programlamayı gerektirdiği için yeniden programlama sözkonusu olduğunda kütüklerin revize edilmesi ve her değişiklikte yeni raporların alınması gerekli olur.

Bunun sonucunda veri setleri birlikte hareket edecekler ve içerdikleri veriler tutarlı ve büyük ölçüde güvenilir olacaktır. depolama gereklilikleri azalacak ve veri bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Bir veri tabanındaki tüm veriler kullanıcıların ortak sahipliğindedir. ? Veri standartlaştırmasının faydası nedir? Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması Veri. pazarlama ve üretim bölümündeki kullanıcılar aynı veri tabanını kullanabilirler. Ancak ortak kullanım ile kastedilen tüm kulla. Aslında programcılar ve diğerleri verinin fiziksel olarak nasıl depolandığı konusunda bilgi sahibi olmadan da uygulama programlarını değiştirebilirler veya yeni programlar geliştirebilirler. ? Veri setlerinin bütünleştirilmesinin etkileri nelerdir? Ortak Veri Kullanımı İlişkili verilerin bütünleştirilmesi. Örneğin satış miktarını temsil eden bir veri kalemi sadece bir isim veya koda sahip olacaktır. Bu yüzden muhasebe. Bu yüzden girişi yapılan veri kalemleri sadece bir kez işlenir. Veri setleri bütünleştirmenin ikinci faydası.153 - . veri temeline erişen her bir uygulama programı ile uyumlu olacaktır. ? Veri seti neleri kapsar? Veri setlerinin bütünleştirilmesinin faydası iki başlıkta ele alınır. Veri setleri kütük ve kayıtların yanısıra mantıksal olarak ilişkili entegre veri gruplarını da kapsar. kullanıcıların veri tabanından gereksinim duydukları verilere daha çabuk ve kolay ulaşmalarına olanak sağlamasıdır. ortak veri kullanımının bir özelliğidir. Bunun sonucu olarak işleme zamanı en aza inecek. ayrı ve bağımsız veri kütükleri olarak işlem görecektir. Veri bütünleştirmesinin olmaması halinde satışlar. ? Veri tabanı yaklaşımında değişiklikler nerede yapılır? Veri Standartlaştırması Bir veri tabanı içindeki veri kalemleri standart tanımlara sahiptir. Eğer verinin mantıksal görünüşünde veya uygulama programlarında bir değişiklik yapılırsa bu değişiklikler fiziki görünüşü etkilemeyecektir. Birincisi.Veri tabanı yaklaşımında işlemlerle ilgili yapılacak değişiklikler mantıksal görünüşü veya uygulama programlarını etkilemeksizin verinin fiziki olarak depolandığı yerde yapılabileceği için verinin fiziki olarak depolandığı yer daha etkin bir şekilde kullanılabilir. Veri Bütünleştirilmesi Veriler "veri setleri" olarak adlandırılan esnek yapılar aracılığıyla organize edilir. veri kalemlerinin girişinin yapılmasıyla bu durumdan etkilenen tüm veri setlerinin aynı anda güncelleştirilmesinin sağlanmasıdır. veri tabanına sadece bir kaynaktan girilir. Bu yüzden depolanmış bu veriler. bordro ve alacaklar gibi her bir muhasebe uygulaması. Örneğin bir veri seti birbiriyle bağlantılandırılmış olan iki ya da daha fazla kütüğün kayıtlarından oluşabilir.

Üç Alt Şema. Aslında tipik bir kullanıcının kendi sorumluluklarını yerine getirebilmesi için genel veri setinin sadece bir bölümüne gereksinimi vardır. Eğer veri genel setini bir şehrin haritasına benzetirsek alt veri setleri de bu haritadaki mahalleleri veya diğer ilgilenilen konuları gösteren haritanın parçaları olacaktır.nıcıların tek bir veri tabanından yararlanmaları demek değildir. Uygulama Programı: İşleme Uygulama Programı: Gerekli Raporların Belirlenmesi Uygulama: Özel Sorgu Programlanmış Finansal Raporlar Talep Raporu İstenen Kayıtların Görüntüsü Muhasebe Kullanıcıları Pazarlama Kullanıcıları . yetersiz kullanıcıların veri tabanını kullanmamaları için de uygun bir ortam sağlayacaktır.5. Alt Veri Seti I Alt Veri Seti II Alt Veri Seti III . ? Şema ve alt şemayı tanımlayınız? . Hem genel hem de alt veri setleri VTYS tarafından sağlanmaktadır. Alt veri seti tekniği her bir bireysel kullanıcı için mantıksal görüşü basitleştirebileceği gibi.5 genel ve alt veri setleri arasındaki ayrımı göstermektedir. Genel veri setinin belirli kullanıcıların işine yarayacak şekildeki parçalarına alt veri seti adını verebiliriz. Üretim Kullanıcıları Şekil 11. Veri Tabanında Fiziki Depolama Genel Veri Seti (Bütüne ait mantıksal bakış) VTYS . Şekil 11.154 - . .

VT yaklaşımı ile ilgili sakıncalar şunlardır: Maliyetli Olması Veri tabanı yaklaşımının gerektirdiği donanım ve yazılımlar oldukça pahalıdır. Kullanıcıların veriye ortak sahipliği ve veriler arasındaki kapsamlı ilişkinin sonucu olarak veriye erişim iyileştirilmiş olacaktır. aynı anda güncelleştirildiği için tutarsızlıklar ortadan kaldırılacak. veri bağımsızlığı ve standarlaştırılması yoluyla da yüksek bir esneklik sağlanacaktır. Veri tabanını korumaya alarak ve kullanıcılar ile uygulama programları için mantıksal görünüş sağlayan VTYS. . işlenmesi ve veri setlerinin bütünleştirilmesiyle veri fazlalığı ortadan kaldırılabilir. Veri tabanı yaklaşımı aslında kütük yaklaşımının eksikliklerinin çoğunu ortadan kaldırmış veya büyük ölçüde düzeltmiştir.Merkezi Veri Yönetimi Daha önce de belirttiğimiz gibi VTYS. şifre gibi yardımcılarla da veri güvenliğini sağlamaktadır. verileri alarak sürekli bir şekilde kontrol etmekte ve korumaktadır. İşlem sonucunda etkilenen tüm veriler. Veri tabanı yöneticisi. veri gereklerinin tanımını yapmak. ? Veri tabanı yöneticisinin işlevleri nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI Veri tabanı yaklaşımının faydaları Tablo 11. Verinin bir kez girişinin yapılması.155 - . Bu yüzden tüm işletmeler için veya bir işletmedeki her bir durum için VT yaklaşımı uygun bir yaklaşım olmayabilir. Gereksinim duyulan donanım. Veri en geleneksel şekliyle "veri tabanı yöneticisi" olarak bilinen merkezi bir birim tarafından yönetilir. verinin yapılandırılmasını ve veri tabanı yaklaşımının özelliklerine uygun çalışmasını sağlamaktır. ? Veri tabanı yaklaşımının yararları nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI Veri tabanı yaklaşımının faydaları yanında bazı sakıncaları da vardır.1'de görüldüğü gibi özetlenebilir. Veri Tabanı Yöneticisinin işlevleri. Bunlara ek olarak genellikle sistem geliştirme personelinin VTYS'nin ve ilgili yazılımların kurulması ve modifikasyonunda özel bir eğitime sahip olması da maliyetleri artıran bir diğer sakıncadır. veri kaynakları ve VTYS'nin çalışmasından sorumludur. VTYS ve işletim sistemlerini içeren büyük bir belleğe ve bilgi isteklerini girmek ve sistemden istemek için gerekli terminallere sahip olmalıdır.

veri tabanı çalışamaz hale gelirse uygulamanın hiç biri çalışamayacaktır. Fazlalığın azaltılması tutarsızlığın elimine edilmesi İyileştirilmiş erişim . Merkezileştirilmiş veri yönetimi İyileştirilmiş veri güvenliği ve koordinasyonu . Özen Gereksinimi Ortak bir veri tabanı büyük ölçüde tüm uygulama programları için geçerli olduğundan veri tabanının çok iyi bir şekilde korunması gereklidir. Başlangıçtaki Direnmeler Veri tabanı yaklaşımı kütük yaklaşımından çok farklı olduğu için işletme faaliyetlerinde genellikle bazı karışıklıklara ve çalışanların direnmelerine yol açabilir. VTYS kullanıcının kütük yaratma ve onları günlemesine. Bölüm yöneticilerini kendi bölümlerine ait verileri merkezi bir veri grubuna vermek istemeyebilirler ve bu da veri tabanının faaliyete geçmesini geciktirebilecektir. bağımsız veri tabanlarını destekleme ve yönetme yeteneğine sahip bir yazılım sistemidir. Veri Tabanının Özellikleri ile Sağladığı Yararlar ve Olumlu Sonuçları Arasındaki İlişki. Sistem geliştirme personeli alışık olmadıkları bir ortamda çalışmaktan dolayı güçlüklerle karşılaşabilirler. işleme süresi minimize edilir ve veriler büyük ölçüde güvenilirdir Gereksinim duyulan bilgi hızlı ve daha kolay bir şekilde sağlanabilir.Tablo 11. Depolama alanı korunur. Çünkü. veri kaynakları günlenmiş olarak korunur ve kullanıcıların özelleştirilmiş isteklerini karşılamak için mevcuttur .156 - . .1. . çok çeşitli türdeki kullanıcılara ve onların gereksinimlerine yanıt verilebilir Yetersiz kişilerin depolanmış veriye erişimi önlenmiştir. daha çabuk ve daha ucuza değiştirilebilir. Özellikler Bağımsız veri Standart veri Birkez veri girişi Veri entegrasyonu Veri entegrasyonu Paylaşımlı veri sahipliği Sağlanan Yararlar Artan esneklik Karşılaşılan Sonuçlar Uygulama programları daha kolay. veri tabanı sisteminin kalbidir ve verinin fiziki depolanması ile uygulamalar arasında bir tampon olarak işlev gömesine olanak sağlar. ? Veri tabanı yaklaşımının sakıncaları nelerdir? VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VTYS. VTYS. Bu problemin üstesinden gelmenin bir yolu tüm verilerin yedeklenmesidir. veri seçme ve onları tekrar çağırma ve çeşitli çıktı ve raporlar elde etmesine olanak sağlayan yazılımlar toplamıdır.

Gereksinim duyulan verinin . Veri girişi veya sorgu / istek yapıldıktan sonra (işlem kodu veya diğer ulaşım girdisi yardımıyla) işletim sistemi uygun yazılımı ana belleğe yükleyecek ve işlemeye başlayacaktır. Şekil 11. İşlem Dökümanları Yığın Giriş / Çıkış Araçları Raporlar Çıktı Dökümanları Hizmet Yazılımları . VTYS'inde ilk etkileşim kullanıcıların işletmenin bilgisayar sistemine eriştikleri zaman gerçekleşir. Kullanıcı. Çevrim İçi Veri Girişi . Diğer bazı kullanıcılar (örneğin satış siparişleri bölümü) işlemlerin girişini kullanılan işleme programlarınca belirlenmiş olan işlem kodlarını veya anahtar sözcüklerle birlikte çevrim içi terminaller veya mikro bilgisayarlarla yapabilirler. . Belirli kullanıcılar (örneğin bordro departmanından) işlem dökümanlarının girişini yığın işleme için yapabilirler. Uygulama programları veya diğer kullanıcı yoğunluklu yazılımlar işlemleri veya sorgu/istekleri işlemeye başladıklarında veri tabanından veriye gereksinim duyacaklardır.VTYS'nin Çevresi VTYS'nin çevresi kullanıcılar ve onların uygulama yazılımlarından veri tabanına kadar olan geniş bir aralığı kapsar. Kullanıcı yoğunluklu yazılımlar işlem için gereksinim duyulan veriyi elde etmek için VTYS'ni kullanacaktır. sorgu ve istekler ana kütük kayıtlarına veya geçmişten veya açık döküman veya rapor kütüklerinden veriye gereksinim duyacaktır. Kullanıcı Arabirimi Uygulama Yazılımı Sorgu Dili ve Rapor Yazıcı Çevrim İçi Uygulama Programları Yığın Uygulama Programları Veri Tabanı Yönetim Sistemi Sistem Yazılım Arabirimi Veri Tabanı Görüntüler Veri Manipülasyon Dili Veri Veri Tanımlama Tanımlama Dili Dili İşletim Sistemi Veri Yapıları ve Kütükler . İşleme genellikle ana kütüklerden kayıtlara gereksinim duyarken. Diğer kullanıcılar da (örneğin maliyet muhasebecileri) belekteki verilere erişim veya belirli konulara ait özel istekleri çevrim içi terminallerle girebilirler.6 bu çevresel faktörleri ve onların VTYS'nin üç kritik bileşeniyle olan ilişkilerini gösterir. VTYS'nin uygun bir şekilde işlevini yapabilmesi için uygulama yazılımlarının.6.157 - . işletim sistemi ve donanımla uyumlu olması gerekir. Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Çevresi. Şekil 11. yazılım ve donanım arasındaki karşılıklı etkileşimleri ortaya koyarak bu çevreyi daha iyi anlayabiliriz.

Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS) VTKS veya veri tabanı yöneticisi VTYS'nin çeşitli bileşenlerini kontrol eder. VTYS işletim sistemine özel talimatlar sağlar. ekran formatlayıcısı. uygulanmış veri tanımlama dilinde yer alan bilgilerin duplıkasyonunu temsil eder. ? Veri tabanının çevresel faktörleri nelerdir? VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri Günümüzde tüm işletmeler tarafından uygulanabilecek VTYS bulunmamaktadır.158 - . İşletim sistemiyle de doğrudan doğruya iletişimde bulunan VTKS. alanların uzunluğu ve karakter türü gibi fiziksel durumların tanımlarını sağlar. Daha da fazlası şifre gibi güvenlik araçlarının belirlenmesine de yardımcı olur.niteliklerini ortaya koymak için VTYS istekte bulunan kullanıcının alt şemalarına dayanır. Bir veri sözlüğü işletme tarafından tüm uygulamalarda kullanılan verinin toplamını kapsar. "veri sözlüğü" ve "veri manipülasyonu diline" sahiptir. Aynı zamanda veriyi yerleştirme ve ona ulaşma yollarını belirlemek için fiziki depolama düzenlemeleriyle ilgili tanımlara da bağlıdır. Verinin yönetilmesi ve organizasyonu için VTYS standart bileşenler olarak "veri tabanı kontrol sistemi". Veri Sözlüğü Veri sözlüğü VTYS veya ilişkili yazılım tarafından sürdürülen verinin saklandığı (emniyete alındığı) yerdir. yeniden çağrılması ve güncelleştirilmesine ilişkin işlevlerini yerine getirebilmesini sağlayan anahtar bileşendir. VTD'deki yazılı ifadeler. karmaşık veri yapılarındaki kayıtlar ve veriler arasındaki ilişkileri de sağlar. "hizmet yazılımları" ve "güvenlik" yazılımlarıdır. mantıksal veri yapıları ve bazı fiziksel açılarla ilişkili tüm ilgili görüşleri içerir. VTYS'nin veri tabanındaki verinin depolanması. VTYS için temel veya standart bir bileşenler seti sağlanır ve bunun yanısıra değişik seçenekler de işletmelere sunulur. Veri Tanımlama Dili (VTD) VTD veri tabanının mantıksal yapısının her bir kullanıcı için şema ve alt şemaları da içerecek şekilde tam olarak tanımlamasını. bir uygulama programındaki ve veri tabanındaki talimatları bir arabirim oluşturarak birbirine bağlar. Sonuç olarak bir veri sözlüğü. VTD. "veri tanımlama dili". Normalde bireysel veri kalemleri çevresinde organize edilir. . Bir işletme birden fazla veri tabanı kullansa veya bazı uygulamalarda kütük yaklaşımını tercih etmiş olsa bile sadece bir tane veri sözlüğüne sahip olur. Son olarak işlenmiş her bir veri (örneğin güncelleştirilmiş kütük kayıtları) VTYS ve işletim sistemi aracılığıyla veri tabanına geri transfer edilir. Böylece bir veri sözlüğü. Ayrıca veri tabanında istenilen değişiklikleri yapabilmesine da olanak sağlar. Bunun yanında seçenekli bileşenler ise sorgulama dili. ana dil arabirimi. Bu noktada VTYS istekte bulunan uygulama yazılımı veya diğer yazılımlarla ana belleğin çalışma alanına taşınan istenen verinin kontrolüne devam eder. rapor yazıcısı.

Rapor Yazıcı Rapor yazıcı veya hazırlayıcısı.● ● veri dökümantasyonunun bir türü olarak. veri tabanından yeniden elde edilmesine ve çıkarılmasına olanak sağlar. manipüle edilmesine. kullanılan çıktıları. Ekran Biçimleyici Ekran biçimleyici programcılara ve kullanıcılara önceden biçimlenmiş ekranları ve görüntüleri geliştirmede kullanılır. günlenmesine.7'de görülen formdaki gibi sadece boşlukları doldurarak hesap kalanı 1. ADD gibi komutlar kullanır.000. Veri Sorgulama İşlemi. DISPLAY. bilgi sisteminin düzenlenmesi ve değiştirilmesine yardımcı olarak ve standardize edilmemiş ve yetkilendirilmemiş veriyi engellemede bir kontrol aracı olarak hizmet sunar. kullanılan uygulama programlarını. Örneğin Şekil 11. kullanıcıların veri tabanından bilgi istemelerine izin veren bir dildir. Ana Dil Arabirimi Ana dil arabirimi olarak bilinen erişim yazılımının bir türü birçok VTYS'nin ana bilgisayarında yer alan COBOL gibi bir dilde yazılmış olan uygulama programların VTYS ile uyumlaşmasını sağlar. verinin kullanıcılar tarafından kolaylıkla depolanmasına.Şekil 11. Metin içindeki başlık. .000. İSİM HESAP NUMARASI HESAP KALANI > 1.7..000. ● Her bir veri kaleminin yer aldığı veri sözlüğündeki bir tanım her bir veri kaleminin adını ve tanımını. Veri Sorgulama Dili Veri sorgulama dili. depolanan alanların uzunluğu ve karakter türünü. yetkili kullanıcıları ve güvenlik sınırlandırmalarını ve veri kalemlerinin kaynaklarını içerebilir. DELETE.dan büyük olan tüm kayıtları görebilirler. Bu amaçla veri manipülasyon dilleri PRINT.159 - . Veri manipülasyon dili. Sorgulama dili veri tabanının birbirini etkileyen araştırmalarına olanak sağlayan çeşitli komutları sağlar. sütun veya toplamlarla ilişkilendirilen isteklere göre özel raporlar sağlar. Veri Manipülasyon Dili Veri manipülasyon dili uygulama programcıları veya bilgili terminal kullanıcılarının veri tabanı ile iletişimini sağlamak için kullanılan bir dildir. Kullanımı kolay olduğu için programlama bilmeyen kullanıcılar da programcıların yardımı olmaksızın sorgulama yapabilirler. kayıt veya diğer veri yapılarını. sorgulama diline benzer bir işlev görür ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaya yardım eder.000.

güç kesintilerini veya olağan aksiliklerin olması durumunda veri setlerinin kurtarılması ve veri iletişim ağlarıyla bağlantı kurulabilmesi gibi görevlerin yerine getirilebilmesi için kullanılan yazılımlardır. veri tabanı kullanıcılarının sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereksinim duydukları tüm verilerin kaynağıdır. Bu yüzden veri tabanı geliştirmede ilk adım gereksinim duyulan verilerin. fiziksel düzenleme aşaması ve uygulamaya koyma aşamasıdır. ? VTYS'nin işlevsel bileşenleri nelerdir? VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI Aşağıdaki Şekil 11.8. kavramsal yapılandırma (gerekliliklerinin tanımlanması) aşaması. yetkisiz kişilerin erişimini ve iki farklı kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşma girişimini önleyen yazılımdır.Hizmet Yazılımları Yeni kütüklerin ve veri yapılarının yüklenmesi. Kavramsal Yapılandırma Aşaması Bir işletmenin genel veri tabanı. mantıksal düzenleme aşaması. işe yaramayan kayıt ve verilerin temizlenmesi verilerin yedeklenmesi için manyetik disklere aktarılması. Veri tabanı içeriği Veri tabanı kullanımları İstenen raporlar İstenen Bilgi Mantıksal veri yapıları Basit doğrusal Liste Ağaç Ağ Erişim yöntemleri Sırasal İndeksli sırasal Rassal Kavramsal Yapılandırma Aşaması ● Mantıksal Düzenleme Aşaması ● ● ● Fiziksel Düzenleme Aşaması ● ● ● Uygulama Şekil 11. . ve çeşitli veri kalemleri ve setleri arasındaki ilişkilerin tümünün toplanmasıyla veri gereksiniminin tanımlanması aşamasıdır. Güvenlik Yazılımları Verilere. Veri Tabanı Yapısı.8'de de görüldüğü gibi veri tabanı sistemleri için veri yapılandırması dört aşamayı gerektirir.160 - . Bu aşamalar.

Çünkü bir stok kalemi birden çok satıcıdan sağlanabileceği gibi.) gibi işletmenin temel ve sürekli birimlerini ve bu birimler arasındaki ilişkileri içerir.161 - . çoğa karşı çok (Ç:Ç) ve bire karşı bir (1:1). 1 Büyük Defter Kayıtlar Ç Satın Alma 1 Neyi Tedarik Ç Stok Kalemleri Ç Ç Stoklama Adres 1 Nerde 1 Nakit Miktarı Ç Kimden 1 Banka Hesabı . Bununla birlikte çoğa karşı çok ilişki satıcılar ile stok kalanları arasında ortaya çıkmıştır.) faaliyetler (üretim işleri vb.Veri gereksiniminin tanımlanmasında iki farklı yaklaşım kullanılabilir. 1 Kayıtlar Ç Ç Nakit Hareketleri Ç Kime Ç Kimden 1 Ç 1 Satıcı 1 Kime 1 Depo Şekil 11. Burada ele alınan unsurlar. nesneler (stok kalemleri vb. Dikdörtgenler birimleri temsil ederken.9. Birim-İlişkiler modeli en basit olarak bölümler arasındaki ilişkileri gösterir. bir satıcı birden çok stok kalemi sağlayabilir. Bire karşı bir ilişki ise satıcı ile satıcının iş adresi arasında ortaya çıkmaktadır. para. banka hesabından çekilir ve para ödeme işlemleriyle devam eder. Bu model işletmenin faaliyetlerini ve faaliyetleriyle ilgili çevreyi ele alır. Kavramsal yapılandırma modeli yaklaşımının temelinde veriye yönelik kavramsal veri modeli vardır. Şekildeki ilişkilerin çoğu bire karşı çoktur. Örneğin satıcılar (bir birim) stok kalemlerini (diğer bir birim) sağlar. Bunlardan birisi işletmedeki her bir uygulama ve kullanıcının gereksinimlerinin analiz edilmesi ve daha sonra bunların birleştirilmesidir. Şekil 11. Burada üç tür ilişki vardır: bire karşı çok (1:Ç).) ve olaylar (satış işlemleri vb. . kişiler (müşteriler gibi). Diğer yaklaşım ise işletmenin tümü için "kavramsal bir veri modeli" geliştirilmesi ve daha sonra geliştirilen modelin çeşitli parçalarının ilişkili veri kalemleri ve setlerine ayrıştırılmasıdır. paralel kenarlar birimlerarası ilişkileri temsil eder. Bu birimler (departman-bölüm) ve birimler arası ilişkileri ortaya koyacak model "Birim-İlişkiler (Entity-Relationship)" modelidir. Birim-İlişkiler Diyagramı Örneği.9'da birim-ilişkiler modellerinin işletmenin harcama faaliyetlerini içeren bölümü yer almaktadır.

Örneğin bir stok kalemiyle ilgili veri kalemleri muhtemelen stok kaleminin numarasını. bilgileri kapsayacaktır. Piyasada çok sayıda VTYS paketleri olduğu için fiyat. birincil ve ikincil anahtarlar seçilir. Mantıksal Düzenleme Aşaması Temel görevi veri tabanı düzenlemek olan bir analist. alan uzunlukları kararlaştırılır. kredilendirme işlemleri. Mantıksal düzenleme aşamasında kavramsal modeller şema ve alt şemalara dönüştürülür. VTYS'nin seçimi zor ama önemli bir karardır. ! VTYS seçildikten sonra fiziki düzenlemenin geri kalan kısmı seçilen veri modelinin türüne bağlı olur. Kararlaştırılan veri kalemleri kümesi birim-ilişki diyagramında her bir birim sembolüne veya uygun olduğunda ikisi paralel kenar kutularına iliştirilmelidir. Veri tabanındaki birimler arasındaki mevcut ilişkiler "şema" veya "veri tabanı modeli" olarak da adlandırılan "mantıksal veri yapısı" tarafından tanımlanır.10'da gösterilmiştir. Bu aşamada seçilecek VTYS ve kayıt veya tabloların ve ilgili bağların yapılandırılması sözkonusu olur. tanımını. Ağaç yapısında veriler arasındaki ilişkiler hiyerarşik bir yapı biçiminde açıklanmıştır. pazarlama kolaylığı. . VTYS'nin seçiminde. depolama (saklama) araçlarındaki verinin tasarımı ve fiziki sunumuyla ilgilidir. birimler arasındaki sistematik ilişkileri tanımlamalı ve düzenlemelidir. işletim sistemlerine uyumluluk gibi diğer özellikler de önemlidir. işlem etkinliği. eldeki miktarı. fatura kaydı ve fatura dökümüdür. Fiziki düzey. birim-ilişkiler diyagramından alınan veri kalemlerinin listelenmesiyle başlar. birim maliyetini. Set düzenlemeleri ise veri yapıları diyagramlarından birbirine yakın kayıtların her çifti arasında sahip-üye durumlarını inceleyerek başlar. müşteri verileri. Bunlar. Veri tabanı kullanıcıların etkin karar alabilmeleri için gereksinim duydukları bilgiyi sağlayabilecek şekilde yapılandırılır. Bu bölümde ağaç ve ağ modelleri için kayıt ve setlerin düzenlenmesini ele alacağız. Fiziki Düzenleme Aşaması Veri tabanı yapısının fiziki düzenleme aşaması veriye erişim yöntemleriyle ilgilidir. Her bir veri kalemi için sonuçlar veri sözlüğüne kaydedilir. Ağaç yapısına ilişkin bir örnek olarak alıcılar (müşteri) kütüğü Şekil 11.(Ağaç ve ağ modelleri için Ünite 3'e bakınız. Daha sonra kapsam dahiline giren veri kalemleri isimlendirilir. Giriş noktası olarak işlev gören kayıtlar işaretlenir ve fiziki erişim yöntemleri belirlenir. Ağaç ve ağ yapılarında bu yöntem sabitleştirilen göstericileri içerir.162 - .) Kayıt düzenlemeleri. yeniden sipariş miktarını vb. önceki aşamada seçilen veri modeliyle en uyumlu çalışacak VTYS'nin tercih edilmesi gerekir. Bu yapı içinde dört düğüm (nodes) vardır. gruplandırılır ve uygun bir sırayla düzenlenir.Kavramsal model tamamlandıktan sonra veri tabanı tasarımcıları gereksinim duyulan veri kalemlerini kullanıcılarla görüşerek belirleyeceklerdir. sorgulama zamanlaması.

10. ● ● ● ● . Örneğin müşteri verisi olan "müşteri numarası (tek ok)". Uygulama Aşaması Uygulama ile kastedilen özellikle VTYS'nin kontrolü altındaki bir makinada faaliyette bulunan veri tabanı sistemine aktarılmasıdır. her bir fatura sadece bir tek müşteri ile ilgili iken. Bu ilişki tek veya iki ok ile gösterilmiştir. Örnek veri ve testlerle veri tabanını yüklemeyi. Kredilendirme İşlemleri . Müşteri Verileri Müşteri Numarası Müşteri Adı Adresi Şehir Kodu Kredibilitesi Hesap Bakiyesi . Bu örnek içinde "müşteri verileri" ağacın kökünü oluşturmaktadır. Uygulama için kullanılan VTYS karmaşık veri nesneleri ve aralarındaki ilişkileri göstermek için yüksek düzeyli yapıları sağlamalıdır. Müşteri Numarası İşlem Kodu İşlem Tarihi İşlem Tutarı Fatura Kaydı Fatura Numarası Fatura Tarihi Müşteri Numarası Fatura Toplamı Fatura Dökümü Fatura Numarası Malın Kodu Malın Cinsi . Gerekli olduğunda veri tabanını değiştirmeyi. Veri Manüpilasyon Dili (VMD) komutlarının uygulama programlarına dahil edilmesini. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi. Veri tabanına üretim verilerini yüklemeyi içerir. fatura kaydı ve fatura dökümüdür. Ağaç Yapısında Müşteri Hesabı Verileri.Bu ağaç yapısı örneği aşağıda verilmiştir. her bir müşterinin birden çok faturası olabilir. İyi bir uygulama. Yapının dalları ise kredilendirme işlemleri. ● Veri Tanımlama Diliyle (VTD) veri tabanı tanımlarını biraraya getirmeyi.163 - . iyi tasarım kararlarını yansıtabilmelidir. Veri tabanı uygulamasıyla ilgili faaliyetler. fatura kaydındaki "müşteri numarası (iki ok) ile ilişkilendirilmiştir. Miktar Birim Fiyat Tutar Şekil 11.

Veri kalem ve setlerine standartlaştırılmış işlemler verilmesini. Aksi takdirde verinin standartlaştırılması ve güvenliği tehlikeye düşebilir ve veri yönetim prosedürleri çökebilir. Aynı veriyi aynı anda birden fazla kullanıcının erişimini engellemek için bir kilit mekanizması getirilebilir. Üçüncü işlevi veriyle ilgili tüm değişiklikleri kontrol etmektir. bir kez veri girişini. ortak veri sahipliğini ve merkezi veri yönetimini sağlamasıdır. Veri Tabanı Yaklaşımının özellikleri veri bağımsızlığını. veri standartlaştırılmasını. veri ilişkilerini belirlemeyi ve veri sözlüğünü içerir.164 - . Fazlalık tutarsızlığa ve dolayısıyla verinin güvenilirliğini yitirmesine neden olur. karmaşıklık ve özen gösterme gereksinimi de VT yaklaşımının . tutarsızlığın ortadan kaldırılmasını. Son işlevi ise bütçeler hazırlayarak. veri bütünleştirilmesini. Diğer taraftan maliyet. Örneğin bazı duyarlı veri kalemlerine erişmek için üç ayrı şifre koyulabilir. Mükemmel Belgelendirme Özellikle veri sözlüğü kapsamlı olmalı ve güncelleştirilmelidir. Veri Erişim Prosedürlerini Korumaya Alma Bireysel veri setleri ve veri kalemleri üzerinde tam bir koruma sağlamak için kullanıcı kod ve şifreleri sistemi oluşturulmalıdır. Bu yüzden temel işlevi şemanın kurulması ve tanımlanmasıdır. Bu kontroller ve güvenlik ölçülerinden önemlileri şunlardır: Sağlıklı Sistem Geliştirme Prosedürleri Yeni veri kalemlerinin eklenmesi ve VTYS'nin modifikasyonu gibi veri temelindeki tüm değişiklikler dikkatlice kontrol edilmelidir. Diğer işlevi kullanıcı kodları ve şifreleri tanımlamak ve diğer güvenlik işlemlerini sağlamaktır. Bu yüzden VT yaklaşımının yararları fazlalığın azaltılmasını. esnekliğin artırılmasını ve erişimin iyileştirilmesini kapsar.VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ İşletmenin faaliyetleri ve kararlarındaki önemi ve özen gereksinimi nedeniyle bir veri tabanı kontrol ve güvenlik araçlarıyla donatılmalıdır. Kütükler bireysel (tek) uygulamalara bağlı olduğundan kütüklerde ve veride genellikle fazlalık ortaya çıkar. Bir Veri Tabanı Yöneticisinin ve Belki de Bir Güvenlik Yöneticisinin Örgüte Eklenmesi Veri tabanı yöneticisi veri tabanının dizaynı ve kontrolünden sorumlu olmalıdır. politikalar teklif ederek ve programcılar ve kullanıcılarla iletişim kurarak VTYS'ni idare etmektir. Veri Tabanı Yaklaşımı olarak bilinen alternatif yaklaşım kütük yaklaşımının bu eksikliklerini gidermiş ya da en aza indirmiştir. Özet Geleneksel kütük yaklaşımı bazı ciddi eksikliklere sahiptir.

VT ile ilgili kontrol ve güvenlik. Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki veri tabanı teknolojisinin temel taşıdır? a. Veri tabanı yönetim sistemleri d. Bir örgütün veri tabanının belgelendirilmesi ve kontrolünün genel sorumluluğuaşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? a. Amaç yaklaşımlı sistemler c. İlişkisel model kayıtlar ve veri kalemleri arasında önceden tanımlanmış kesin ilişkilere sahip değildir. Uzman sistemler b. Sorular 1. merkezi bir veri tabanında veri saklamayı. veri erişim prosedürlerini korumaya alma ve yeni bir veri tabanı yöneticisinin veya güvenlik yöneticisinin örgüte dahil edilmesiyle başarılabilir. Çevrimdışı sistemler . Programlama yöneticisi c. Veri Tanımlama Dili ve Veri Manipülasyon Dilidir. fiziksel düzenleme ve uygulama aşamalarıdır. belgelendirme. mantıksal düzenleme.165 - . Uygulama programları ile veri tabanı arasında bir geçiş olarak hizmet verir ve hedeflerini yerine getirmek için işletim sistemiyle doğrudan iletişim kurar. Veri tabanı yöneticisi b. Veri tabanı sistemlerinin geliştirilmesi dört aşamayı içerir. Bir VTYS. Operatör 2. Gerekliliklerin belirlendiği kavramsal aşama. Sistem analiz yöneticisi e. sağlıklı sistem geliştirme prosedürleri. Hypertext sistemler e. İlişkiler kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni tablolarla yaratılır. VTYS'nin temel bileşenleri VT Kontrol Sistemi.uygulama güçlükleridir. Faaliyet yöneticisi d. sürdürmeyi ve ondan veri elde etmeyi sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.

Bir veri tabanındaki bölümler arasındaki ilişkileri gösteren kavramsal model. Ağ e. Başlangıçtaki Direnmeler c. Anahtar veri c.3. Genel Veri Seti d. Aynı Verinin Birden Çok Girilmesi Sözlük ve Kavramlar Dizini Ağaç Yapısı : Her bir düğümün bir bölümü temsil ettiği ve her düğümün ağacın bir üst düzeydeki diğer bir düğümle ilişkili olduğu mantıksal veri yapısı. Maliyetli Olması b. Ortak Veri Kullanımı e. Veri Manipülasyon Dili d. Belirli bir dönemi ilgilendiren alanlar grubu. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yöneticisi tarafından veri tabanının genel mantıksal yapısını tanımlamada kullanılır? a. Veri tanımlama Dili 4.166 - . Veri Sorgulama Dili e. Alan : Birim-İlişkiler Veri Model : Düğüm İlişkisel Model : : Kayıt : . Bilgi sisteminde saklanan ve yeniden çağrılan en küçük veri bloğu. Veri Tabanı Yöneticisi b. Veri Tanımlama Dili c. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanının genel mantıksal yapısına işaret eder? a. Aşağıdakilerden hangisi Veri Tabanı Yaklaşımının sakıncalarından birisi değildir? a. Verilere Özen Gösterimi d. Tekrarlanan grupların eş anlamlısı. Veri tabanını iki boyutlu tabloların bir toplamı olarak gören mantıksal veri yapılandırması. Raporlama 5. Kullanıcılar b.

Kullanıcının veri tabanından bilgi istemesine izin veren komutlar dizisi. Veri Sorgulama Dili Veri Tabanı Sözlüğü : : Veri Tabanı Yönetim Sistemi : .Veri Manipülasyon Dili : Bir veri tabanından veri günlemesi. manipüle edilmesi ve çıkartılması için komutlar dizisi. Bir veri tabanındaki veri kalemlerinin isimlerinin toplanması ve onların standartlaştırılmış veri tanımlarıyla sunumu.167 - . edit edilmesi. veri seçimi ve yeniden çağırmasına ve çeşitli çıktı ve raporlar elde etmesine olanak sağlayan bilgisayar programı. Bir kullanıcının kütük yaratma ve günle mesine.

ağ tasarımındaki önemli noktaların neler olduğu açıklanacaktır. 12 . Bu nedenle muhasebedeki çeşitli uygulamaları ünitede anlatılanlarla bağdaştırmanız konuyu anlamanızı kolaylaştıracaktır.. Bu nedenle çevrenizde ünitede anlatılanlarla sıklıkla karşılaşamayabilirsiniz...168 - ÜNİTE Verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde kullanılan iletişim ağlarını yapıları ve türleri itibariyle ele alıp yararları ve sakıncaları üzerinde durulduktan sonra. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. İletişim ağları bilgi işlemede teknolojinin çok yoğun kullanımını gerektirmekte ve ülkemizde işletmeler tarafından çok yaygın olarak kullanılmamaktadır.İletişim Ağları Bu Ünitede. ..

faks gibi araçlarla sağlanırken artık elektronik olarak da sağlanabilmektedir. Daha sonra işletmeye özgü önemli bazı ağlarla yaygın bilgisayar ağları incelenecek ve veri iletişimini de kapsayacak şekilde sağlam bir bilgi sisteminin tasarımını etkileyen önemli konular üzerinde durulacaktır. Bu iletişim. modem. telefon. . modelleri ve özellikleri itibarıyla çok çeşitli olsa bile tipik bir ağ terminal. Çevrim İçi Disk Depolama MİB . bu birimler arasında iletişimin kurulmasını zorunlu kılmaktadır.1 bir veri iletişim ağını göstermektedir. Bu ağda yer alan unsurları kısaca ele alalım. İLETİŞİM AĞLARI Coğrafi olarak birbirinden ayrı yerlerde olan birimler (bu aynı binadaki ofisler arasında da olabilir) arasındaki veri iletişimi geleneksel olarak mektup. Şekil 12.1. Günümüzde işletmelerin faaliyetlerini farklı yerlerde sürdürmeleri. bu ünitede verilecek bilgiler bir muhasebecinin veri iletişimi ve bilgisayar ağlarının yapılandırılması konusunda bilmesi gereken temel bilgilerdir. Veri iletişim ağları dünyada 1970’li yıllardan beri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Modem Terminal Şekil 12. Modem . işlemesi. Modem İletişim Kontrol Birimi Modem Terminal . verilerin coğrafi olarak toplanması. ? Veri iletişim ağları kullanımının artış nedenleri nelerdir? VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI Veri iletişim ağları.GİRİŞ Bir bilgi sisteminin esas görevi ilgili kişilere yönetsel karar almada yardımcı olacak bilgileri sağlamaktır. Veri İletişim Ağı.169 - . Birimler arasındaki bu iletişim. Veri iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve farklı yerleşim yerlerindeki birimlerin koordinasyon ve zamanlı bilgi gereksinimlerinin artması veri iletişim ağlarının kullanımını artırmıştır. merkezden uzaktaki kişilerin de sanki aynı yerdeymişçesine aynı veriye ulaşmalarına olanak sağlar. iletişim kontrol birimleri ve bunları birleştiren kanallardan oluşur. . veri iletişim sistemleri yardımıyla elektronik olarak yapılabilmektedir. depolanması ve ayrıştırılması ile başarılabilir. Bu da ancak. Bilgi teknolojisisindeki son gelişmeler bilgi sistemlerinin bu görevi yerine getirme kapasitelerini artırmıştır. Doğaldır ki. Kullanıcılar ile bilgi sisteminin belirli noktaları arasındaki uzaklıkları birbirine bağlayabilmek için veri iletişim sistemi bir gerekliliktir. Ağları anlamak için öncelikle ağ yapılarının temelini oluşturan veri iletişim temellerinin ne olduğunu anlamak zorundayız.

170 - . Veri İletişiminde Modem Kullanımı. Bu dönüştürme işlemi modemler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Sayısal Sinyaller Kablo Arabirimi Modem Örneksel (Analog) Sinyaller // Telefon Hatları Modem Sayısal Sinyaller Kablo Arabirimi . .? Tipik bir veri iletişim ağının unsurları nelerdir? VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI Terminaller Bir terminalin kullanım şeklini iki başlık altında ele alabiliriz. (Şekil 12. ? Veri iletişim ağları açısından terminaller nasıl sınıflandırılır? Modemler Telefon hatları yardımıyla veri aktarımını sağlayan modem. bir görüntü aracı olabileceği gibi bir klavye veya yazıcı da olabilir.2. Bu durumda terminal. örneksel sinyallerin ise sayısal sinyallere dönüştürülmesi gerekir. Yardım olmaksızın kendiliğinden ağdaki bilgisayarla iletişim kuramayan bu terminaller veri girişi yapmak veya sorgulamalara yanıt vermek amacıyla kullanılmaktadır. örneksel sinyallere. Telefon hatlarının çoğu sadece örneksel sinyallerle çalışmaktadır. Modem kullanımı niçin gereklidir? . kütüklere veri gönderme ve işleme için verinin düzeltilmesi ve biçimlenmesi. Birinci kullanım şeklinde “terminal” bir giriş-çıkış aracıdır. bir araçtan gelen (terminal gibi) sayısal sinyalleri (0 ve 1’leri) örneksel (analog) sinyallere dönüştüren araçtır. Şekil12. ? Bir bilgisayardan çıkan sayısal sinyallerin diğer bilgisayara sayısal sinyal olarak gönderilmesi gerekir. Akıllı terminaller olarak ifade edilen ikinci kullanımda ise terminal.2) . Ana Bilgisayar . genellikle bir mikro bilgisayardır ve ağdaki diğer birimlerle iletişim kurabilir. Bu arada telefon hatlarının kullanılması durumunda sayısal sinyallerin. işlemlerin ve işleme sonuçlarının saklanmasını sağlayabilir.

Bu yüzden hem mesajları dönüştürmeli ve ağdaki gerekli diğer işlevleri yerine getirmeli hem de işlevleri yürüten iletişim işlem birimlerinin eylemlerini koordine etmelidir. ? İletişim kontrol birimi unsurları nelerdir? Merkezi İşlem Birimi Herhangi bir bilgisayar sisteminde olduğu gibi. Böyle bir sistem ana bellek birimindeki işletim sistemince kolaylıkla kontrol edilebilir. Sisteme birden fazla giriş ve çıkış biriminin eklenmesi durumunda ise bir kontrol mekanizmasına gereksinim duyulacaktır. bunların iletişim ağlarında yaygın olmaları sonucunu doğurmaktadır. Telefon kabloları yanında bakır ve aliminyum karışımından yapılan “Coaxial Kablolar”. Daha ucuz ve küçük olmalarının yanısıra tek bir fiber optik kablo bir saniyede milyonlarca bitlik bir hacmi taşıyabilir. Bu hatlar ses iletişimini sağlamanın yanısıra örneksel (analog) sinyaller aracılığıyla veri gönderimine de olanak sağlarlar. hat derecesi gönderim türü. Bağların Özelliği İletişim hattı ya da kanalı farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bir diğer araç olan fiber optik kablolar ise çeşitli cam veya plastik liflerden oluşur ve veriyi yoğunlaştırılmış hafif dalgalarla gönderir. Ancak bir ağ içindeki merkezi işlem biriminin asıl rolü iletişim sorumluluğudur. “çok düzeyli kanal” ve “toplayıcılardan” oluşan iletişim kontrol birimleri gerekli olur.171 - . Verinin bir yerden diğer bir yere hareketi şu faktörlere bağlıdır. protokol ve iletişim hat servisinin türü. ? Merkezi İşlem Biriminin görevleri nelerdir? İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ Donanım araçlarından sonra veri iletişiminin dinamik yönü üzerinde durabiliriz. Bunlar. Son yıllarda gelişme gösteren uydu gönderimi ve mikro dalga veri gönderimi diğer iletişim . çok sayıda uzun mesafeli konuşmalar için tasarlanmıştır. ağlardaki merkezi işlem birimleri de bazı önemli işlevlere sahiptir. çeşitli işletim faaliyetlerini yerine getirmek ve merkezi bellek birimine doğrudan bağlantı sağlamaktır. Bilgisayara dayalı sistemlere veri iletişimi eklendiğinde “iletişim işlem birimi”. Posta servisinin dışında en yaygın araç elektrik hattı veya kablosudur. Bu telefon hatlarının çok geniş bir alanda mevcut olmaları.İletişim Kontrol Birimleri Tek bir merkezi işlem biriminin aynı yerdeki bir giriş ve çıkış birimlerine bağlanması bir bilgisayar sistemi için en basit yapıdır. ● ● ● ● ● bağların özelliği. işletim sistemine ev sahipliği yapmak.

modem ve merkezi işlem birimi gibi gerekli iletişim ve bilgi sistemi araçlarıyla bağlantılı olması gerekir.172 - . parçalar halinde farklı kanallar kullanılarak gönderilecektir. dağıtımlı ağlar ve bölgesel ağlardır. Gönderimin yönüyle ilgili sınıflandırma: Burada tek bir yöne gönderim olabileceği gibi farklı zamanlarda farklı yönlere veya aynı zamanda farklı yönlere gönderim olabilir. Bunlar merkezileştirilmiş ağlar. Dar band hatlar düşük oranda (45-300 bps). kamu hatları ve geniş alanlı telefon hatları (WATS) olmak üzere üç servis türü vardır. Ağlar donanım ve yazılımları itibarıyla sınıflandırılabilirler. Seri gönderimde tüm mesaj tek bir kanal kullanılarak gönderilirken. Ağlar bazı açılardan birbirinden farklı olduğu için tek bir ağ şekli sözkonusu değildir. Hızın yüksekliği gönderilen verinin hacminin de büyüklüğü demektir. ? Verinin hareketinde önemli olan faktörler nelerdir? İLETİŞİM AĞ YAPILARI Geniş alan iletişim ağı iki ya da daha fazla kullanıcı yerini birbirine bağlayan birbirleriyle bağlantılı iletişim kanallarından oluşur. ses band hatları yüksek oranda (3009600 bps). Hat Derecesi İletişim hatları onların gönderim hızına göre derecelendirilir. Gönderim biçimiyle ilgili sınıflandırma: Örneksel (analog) veya sayısal(dijital) gönderim söz konusudur. Mesaj gönderiminde kullanılan iletişim kanallarıyla ilgili sınıflandırma: Seri veya paralel gönderim sözkonusudur. Sayısal gönderimde modem kullanımına gereksinim olmaz iken. Bunlar. paralel gönderimde mesajlar. Protokol Protokol. Gönderim Türleri İletişim malzeme ve hatlarına bağlı olarak. gönderim araçları birkaç başlık altında toplanmaktadır.araçlarıdır. örneksel gönderimde ise modem kullanımı bir gerekliliktir. geniş band hatlar ise çok yüksek oranda (yüz milyonlarca bps) gönderimde bulunur. veri iletişim araçları arasında hangi verinin gönderileceğine ilişkin ilişkileri belirler. ? İletişim ağlarındaki iletişim ve bilgi sistemi araçları nelerdir? . İletişim Hat Servisinin Türleri Özel hatlar. İşlevsel olabilmesi için ağın terminal. ● ● ● Gönderim yönüyle ilgili sınıflandırma Gönderimin biçimiyle ilgili sınıflandırma Mesaj gönderiminde kullanılan iletişim kanallarıyla ilgili sınıflandırma.

Şekil 12. Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi Terminal Terminal b.173 - . çok düzeyli hatlar olarak çeşitlendirilebilirler. tek bir merkezi işlem birimi ve ona bağlanmış bir ya da daha fazla terminalden oluşur. Merkezileştirilmiş ağlar farklı şekilde yapılandırılabilirler veya noktadan noktaya hatlar. çok noktalı hatlar. ! Örneğin bir işletme ana bilgisayarını ve çevrim içi disk depolamasını merkez ofisin olduğu İstanbul’da konumlandırmış ve Ankara. Her bir terminal kullanıcısı doğrudan bağlantı için sıra beklemek zorunda olmadığından en iyi hizmet bu türde sağlanır.3 aynı terminal seti ve merkezi işlem birimi sözkonusu olduğunda bu üç temel çeşidi gösterir. her terminali merkezi işlem birimine doğrudan ayrı ayrı bağlar. . Çok Noktalı (Multidrop) . Terminal Terminal a.Merkezileştirilmiş Ağlar Merkezileştirilmiş bir ağ. İzmir. birkaç terminali. (Konunun kolaylıkla anlaşılabilmesi için modemler gözardı edilmiş ve tüm gönderimlerin sayısal olduğu varsayılmıştır. Terminal Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi . noktalar aracılığıyla merkezi işlem birimiyle bağlantılı olan tek bir iletişim ağına bağlar. Ancak diğer türlere göre çok fazla iletişim hattını gerektirir ve özellikle kullanılan hatlar özel hatlar olduğu için oldukça pahalı olur. Noktadan Noktaya Terminal . .) ? Merkezileştirilmiş ağların türleri nelerdir? Noktadan noktaya ağ. Bursa ve Diyarbakır’daki dört satış ofisindeki terminallerle merkezileştirilmiş bilgisayar sistemine bağlamış olabilir. Çok noktalı hat.

Çok düzeyli hat ise. Geniş merkezileştirilmiş ağlar iki ya da daha fazla türün bir bileşimini içerebilir. Şekil 12. Ancak sadece tek bir terminal gönderimde bulunacağından terminal kullanıcıları hizmet için beklemek zorundadır.4 bu üç türü de içeren bir ağ yapısını göstermektedir. .3. RT CO CO MO MO RT RT MO LT MO Çevrim İçi Veri Tabanı Merkezi İşlemci İletişim İşlemcisi MO MO MO MO LT MO RJE RT MO Multiplexor LT MO MO CO RT .4. MO RT MO:Modem LT:Yerel Terminal RT:Uzaktaki Terminal CO:Kontrolcü RJE:Uzaktaki İş Giriş İstasyonu Yerel Hatlar Kamu Telefon Hatları Özel (Kiralanmış) Hatlar MO RT Şekil 12.. bir hat paylaşım aracıyla bir terminaller grubunu merkezi işlemciye bağlar. Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi Terminal Multiplexor Terminal Terminal c.174 - . Merkezi Ağ Türleri. Sadece özel hatlar kullanılabildiği için esnek değildir ve hat noktasına bağlı olan terminallerin tümü bağlantı hattındaki bir bozukluk nedeniyle hizmet dışı kalacakları için güvenilirliği fazla değildir. Şekil 12. Toplam iletişim ağı uzunluğu minimize edildiğinden ekonomik olması en önemli üstünlüğüdür. Hat Türünü de İçeren Merkezi Ağ. Çok Düzeyli (Multiplexed) . . .

Diğer taraftan yoğun gönderim trafiği işlemlerin ve sorgulamaların ertelenmesine neden olmaktadır. ? Dağıtımlı ağ nedir? Merkezi olmayan bilgisayar sistemiyle eş anlamlı mıdır? Dağıtımlı veri işleme için değişik yapılar vardır. Merkezi işlem birimindeki bir bozulma veya aksaklık ağın tamamının çökmesine neden olabilecektir. işlem gücünün ve belki veri yönetimi görevinin dağıtıldığı veya bölündüğü bir bilgisayar ağıdır. Dağıtımlı ağların merkezi olmayan bilgisayar sistemiyle karıştırılmaması gerekir. çeşitli coğrafi yerlerde ve bu yerler arasındaki veri iletişiminde işlemenin bir karışımıdır. Bu yüzden ağın dizaynı zor ve devam ettirilmesi de maliyetlidir. onların uzaktaki kullanıcıların gereksinimlerini ve içinde bulundukları koşulları anlamalarını güçleştirebilir. İşlem verileri toplanıp. Diğer bir deyişle dağıtımlı bir ağ. .175 - . Şekil 12. Bireysel işleme birimleri başka zamanlarda sanki merkezi olmayan bilgisayarlarmış gibi davranmalarına rağmen ağdaki işleme birimlerinin tümü bir zaman aralığı üzerinde toplam işleme yükünü paylaşırlar. doğruluk ve tamlıkları kontrol edildikten sonra yığınlanacaktır.5 bu yapıların dördünü göstermekte ve dağıtımlı ağın bir ana bilgisayar ve uzaktaki işleme birimleriyle bağlantılandırılmış dört küçük bilgisayar olduğunu varsayımıyla oluşturulmuştur. Merkezi ağların diğer bir sakıncası bunların esnek olmaması ve uzaktaki kullanıcılara hemen yanıt verememesidir. Dağıtılmış veri işleme ile kastedilen. Dağıtımlı Ağlar Dağıtımlı ağ. Eğer gerekliyse dönüştürülüp ve ayrıntılı bir şekilde işlenmesi için ana bilgisayara gönderilecektir. Merkezi olmayan bilgisayar sistemleri bilgisayarlar arasında iletişim hatları olmaması nedeniyle dağıtımlı ağlardan farklıdır. kullanıcı ağırlıklı bir yapıyı temsil eder. Dağıtımlı ağlarda dağıtılmış veri işleme sözkonusudur. İşlemlerin çoğu genellikle mikro veya mini bilgisayarlar aracılığıyla yürütülür. Bu işleme yapılarından ilk ikisi temel olarak veri giriş işlevlerinden oluşmaktadır. Üçüncü bir sakıncası merkezi ağın hassasiyetidir.✔ Merkezileştirilmiş ağların sakıncaları nelerdir? Merkezileştirilmiş ağ geniş bir merkezi işlem birimciyle işlevde bulunduğu için nisbeten karmaşıktır. Merkezileştirilmiş ağ yapısı içinde personelin merkezde olması.

Yığın Veri Düzeltmesi ve Girişi Yığınlanmış İşlemler Ayrıntılı Veri Geçici Veri Saklama Ayrıntılı Veri Özet Veri Çevrim İçi Veri Düzeltmesi ve Girişi Yazıcı İşlem . Belki tek fark gönderim işleminden önce tüm hataların yakalanması ve düzeltilmesinin sağlanabilmesi için verinin uzaktaki işleme birimi tarafından düzeltilmesidir. Dağıtımlı Veri İşleme Sisteminin İşlevleri.176 - . ! Bu işleme yapısı merkezi ağlardaki terminallerce yerine getirilen işlevlerden çok farklı değildir.5. Her iki durumda da uzaktaki bir yazıcı gereksinim duyulan yönetsel raporları hazırlar. Ana bilgisayarda işlendikten sonra veriler merkezi bir veri tabanında saklanır. düzeltilip ve yerel olarak saklanan ana kütüklere karşı işlenmesidir. dönüştürülmesi. Örneğin merkezi bir ağın özelleştirilmiş bir terminalden uzak bir iş girişi. ve sadece özet veri veri tabanına gönderilir. düzeltilmesi. Gereksinim duyulduğunda özet raporlar ana bilgisayar tarafından hazırlanır ve uzaktaki işleme birimine gönderilir. Bir durum. . İşlem Şekil 12. Diğer iki işleme yapısı uzaktaki bir yerde tam bir veri işlemeyi kapsar.. düzeltilmiş verinin uzaktaki yerde uygun işleme zamanına kadar geçici olarak depolanmasıdır. Bu raporlar ya yerel olarak ya da merkezi olarak işlenmiş bilgilere dayanacaktır. Diğer bir fark. sıralanması ve yerel bir veri tabanında ana kütüklere karşı sıralı olarak işlenmesini ifade eder. uzaktaki bir işleme birimiyle yığınlanmış verinin girişine oldukça benzeyebilir. Diğer bir durum ise. yığın verinin girilmesi. Çevrim İçi Disk Saklama Ana Bilgisayar İletişim İşleme Birimi Yönetim İçin Raporlama Özet Veri Yığın Veri Düzeltmesi ve Girişi Yığınlanmış İşlemler Özet Veri Yerel Veri Tabanı Yazıcı Yönetim İçin Raporlama . tek tek işlemlerin girilip. Çevrim İçi Veri Düzeltme ve İşleme .

özel veya WATS hatlarını kullanabilirler. Halka Türü . ticaret işletmeleri ve sigorta işletmeleri gibi firmalarda merkezi ağların yerini almıştır. Her bilgisayar komşusuyla doğrudan iletişim kurar. 6. Dağıtımlı ağların en belli başlı yararları şunlardır: ● ● Kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilme Olanakların optimal kullanımı . Uzak yerleşim yerleri arasında doğrudan iletişim yoktur. Merkezi ağ çeşitlerinde olduğu gibi kamu. Şekil 126’da bu iki çeşit görülmektedir. Orta Büyüklükte Bilgisayar Sistemi b. Yararları Dağıtımlı ağlar üretim. İşleme eyleminin bir kısmının mikro bilgisayarlara aktarılmasıyla ağ tamamen dağıtılmı ağ şekline dönüşebilir. kapalı bağlantılı bilgisayarlar döngüsüdür. Halka ağı her bölümün kendi veri işleme olanağını sürdürmesine izin verir. mesaj ve sorguları merkez bilgisayara yollamalı veya ondan almalıdır. tüm veri. Yıldız Çeşidi bir merkezi veya ana bilgisayar ile ağın merkezinden yayılan dağıtılmış bilgisayarlardan oluşur. Küçük Bilgisayar Sistemi Şekil 12. Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi Orta Büyüklükte Bilgisayar Sistemi .177 - . Halka çeşidi. Ağda ne tek bir bilgisayar hakimdir ne de bir değiştirme aracı olarak hizmet görür. . Küçük Bilgisayar Sistemi Merkezi (Ana) Bilgisayar Sistemi a.Çeşitleri Dağıtımlı ağların iki temel şekli yıldız ve halka şeklindedir. Dağıtılmış bilgisayar. Yıldız türü Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi . İki Temel Dağıtımlı Ağ Yapısı.

bölümülerdeki mikro bilgisayarla birbirlerine bağlanmış olabilir. İşletim sistemleri her bir iş istasyonuyla ilişkilidir. ağ dışına mesaj göndermesine ve dışardan mesaj almasına olanak sağlar. işleme birimi ve belki de bir yazıcı ve disk saklama biriminden oluşur. Bölgesel ağları oluşturan iş istasyonları bir terminal. faks aracını. Donanım Bir yerel alan ağındaki donanım genellikle işlem birimlerini. iletişim hatlarına ve yazılıma sahiptir. ? Dağıtımlı ağların yararları ve sakıncaları nelerdir? Bölgesel Ağlar İşletme yöneticileri ve çalışanlar tarafından kullanılan terminaller ve mikro bilgisayarlar. Örneğin bir işletme için bölgesel ağ ana ofisi binasının sınırları içinde yerleştirilmiş olan üst yönetim ofisi.● ● ● Ağ faaliyetlerinin güvenilirliği İşleme olanaklarının bölünebilirliği ve basitliği Bazı maliyetlerin azaltılması Sakıncaları (Yetersizlikleri) Dağıtımlı ağların belki de en büyük sakıncası kontrol ve güvenlikle ilgilidir. uygulama yazılımları ve muhtemelen bir VTYS’dir.178 - . işletim sistemleri. ağ kontrol birimi ve bağlantı birimidir. İletişim Hatları Bölgesel ağlardaki her bir iş istasyonu diğer iş istasyonlarıyla iletişim kurabilmelidir. modemleri ve işletme faaliyetlerini yönetmek için gerekli diğer araçları kapsar. pazarlama vb. İletişim hatları istasyonları birbirlerine bağlamak için kulla. Bölgesel ağ unsurlarının çoğu tüm ağlar için ortak olmakla birlikte bu unsurların yerel alan ağlarına özgü bazı şekilleri de vardır. Dağıtımlı ağların diğer bir sakıncası ise daha fazla bilgisayar donanımı gerektirmesidir. Bağlantı birimi ise. Masa üstü çalışma alanı olan iş istasyonları bir kişiye veya birbirine çok yakın bağlı bir gruba hizmet verir. Dağıtımlı ağlarda nisbeten küçük bilgisayarların kullanılması ve işletim sistemlerinin karmaşık olmaları nedeniyle kontrol ve güvenlik sisteminin kurulması ve sürdürülmesi oldukça zordur. Ana istasyon olarak da adlandırılan ağ kontrol birimi birkaç iş istasyonunu ve mesajların uygun bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. manyetik diskleri. bir işletmede sıklıkla görülen araçlardır. Yazılım Bölgesel ağ içinde gereksinim duyulan yazılımlar. muhasebe bölümü. Bölge ile genellikle bir bina veya binalar grubu ifade edilir. Bölgesel ağın. terminalleri. Bir bilgisayar ağı olan bölgesel ağlar donanıma. Bölgesel ağ tarafından gereksinim duyulan ek iki donanım aracı. ağ hizmet yazılımı. bölgesel ağ ile ya diğer bölgesel ağ ya da geniş alanlı bir ağ arasındaki arabirim olan iletişim aracıdır.

Bu özelleştirilmiş ağlar ya önemli işlemlerin işlenmesi veya gereksinim duyulan bilginin iletilmesine yardım için tasarlanmışlardır. Son yıllarda geliştirilen özelleştirilmiş ağlar giderek artmaktadır. Uçuşlarda mevcut koltuklar çevrim içi kütüklerde korunur. ? Özelleştirilmiş ağ nedir? Özelleştirilmiş (tahsis edilmiş) ağa ilişkin bilinen bir örnek havayollarının rezervasyon sistemidir. Örneğin kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen bir müşteri. Bu elektro-mekanik kasaların yerini aslında bir mikro işlemci içeren akıllı terminaller olan elektronik kasalar almıştır. Rezervasyon görevlisi sistem aracılığıyla diğerleri ile de iletişim kurabilir. alış ve üretim faaliyetlerinden doğan işlem verilerini bilgisayar ağları aracılığıyla toplar ve işler. Bu tür perakendecilerde artık manual ve elektro-mekanik kasalar tarihe karışmıştır. SNS terminalleri ürüne ait veriyi ya anahtarlar yardımıyla ya da üründe optik olarak okunan bar kodları yardımıyla elde ederler. satış noktası sistemleri. Ek olarak sistem bilet parasının hesaplanması gibi işlemleri de yapar. Bunların çoğu uzak yerleşimlerden çeşitli işlem verilerini toplamak ve veriyi ya merkezi olarak ya da yerel olarak işlemek için işletmeler tarafından kullanılır. Eğer istenen koltuk mevcutsa kayıtlar bu rezervasyonu da gösterecek şekilde günlenir. Elektronik Posta Sistemleri (EPS) EPS. Bölümdeki terminallerin tümü bir mağaza kontrolcüsü olarak adlandırılan iletişim aracıyla merkezi işlemciyle bağlantılandırılır. Müşteriden gelen bir rezervasyon talebi terminaller aracılığıyla girilir. SNS çoğu.nılır. Kredi kontrolünde faaliyetsel bir destek sağlar.179 - . SNS’lerin çoğunda terminaller daha sonra satış verisini merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderir. Tüm mikro bilgisayarlar ağdaki diğer tüm iş istasyonları ile elektronik posta değişimi yapabilir. Aslında onların en önemli yararları yerine getirdikleri çeşitli destekleyici işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Satış Noktası Sistemleri (SNS) Bilgisayara dayalı SNS perakendeci firmaların bilgi sistemlerinde devrim yaratmıştır. Bu ağlar entegre olduklarından bu iki amacı da gerçekleştirilebilir. departmanlı mağazalarda hatta kitapçılarda bile karşılaşmaktayız. Bunlar elektronik posta sistemleri. kartını kasiyere verecek ve kasiyer de kartı terminale bağlan. ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR Günümüzde çok çeşitli bilgisayar ağları kullanılmaktadır. satış verilerinin depolanması ve özetlenmesinden daha fazlasını yapar. elektronik veri değiştirme sistemleri ve otomatik ofis ağlarıdır. Aynı zamanda merkezi veri tabanından finansal performans ve diğer konularla ilgili veri de alabilirler. elektronik fon transferi sistemleri. Bununla birlikte işletmeler artan bir şekilde bazı önemli işlevlere tahsis edilmiş olan özelleştirilmiş bilgisayar ağları geliştirmektedir. Şekil 12-7 bir perakendeci mağazanın bir bölümünde kontrol istasyonundaki bir SNS terminalini gösterir. Müşteri olarak bu sistemlerle süpermarketlerde. sisteme eklenmiş olan erişim aracına ve mesajları kabul etmek için saklama yeri (örneğin posta kutusu) olan bireyler arasında iletişime olanak sağlayan bilgisayara dayalı bir ağdır. Örneğin bir işletme satış.

bu hafta müşteri başına ortalama satış miktarını vb.7. çevrim içi sorgulamalar veya basılı kopyalar yardımıyla elde edilebilir. Eğer sorun çıkarsa kırmızı ışık yanacak ve veri reddedilecektir. elde edebilir. Orada merkezileştirilmiş çevrim içi kütüklerde numara müşterinin kredi kayıtlarına karşı kontrol edilecektir. Bankaların çoğu bölümünde çevrim içi terminaller çok yaygındır. Eğer bir sorun çıkmazsa sistem satış verisini kabul edecek ve terminalde yeşil ışık yanacaktır. Bu terminaller merkezileştirilmiş ağlarla ana bilgisayarlara bağlanır. Merkezi yerleşim yerinde veya mağaza kontrolündeki çevrim içi kütüklerde saklanan fiyatlar. terminale bir kalem tanımlandığında otomatik olarak uygulanacaktır.180 - . Daha sonra kredi kartının numarası büyük bankalar tarafından oluşturulan kredi merkezine gönderilecektir. . ? Satış noktası sistemlerinin sağladığı destekler nelerdir? Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT) Finansal kurumlar bilgisayara dayalı ağların uygulamasında ilk olmuşlardır.mış bir okuma aracına verecektir. . Sistem. Ağlar. Perakendeciler İçin Çevrim İçi Satış Noktası Ağı. . çeşitli kalemlerin satışını yansıtmak için stoklar ana kütüğünü günler. Yönetim İçin Raporlama . İşlem Satış Noktası Terminali Mağaza Kontrolcüsü Modem Modem Merkezi İşlemci Sorgulama İçin Görsel Görüntüleme Müşteri ve Stok Ana Kütüğü . Üçüncü desteği de hem faaliyetsel hem de karar alma ağırlıklıdır. Örneğin bir yönetici son bir gün veya bir saat içindeki satışlarla ilgili bilgiyi. Şekil 12. müşterilerin fonla ilgili işlemlerini gönderen ve işleyen bilgisayarlı çevrim içi sistemler olan EFT sistemleri olarak giderek daha fazla kullanmaktadır. Yöneticiler için diğer bilgiler. Diğer faaliyetsel destek ise ürün fiyatlarıyla ilgilidir. Bir kalemin stok düzeyi yeniden sipariş için önceden belirlenen stok düzeyine ulaştığında sistem o kalemi o mağaza için otomatik olarak sipariş eder. Daha sonra miktarlar satış slipinde listelenir ve ayrıntısıyla tanımlanır.

satış faturası için veriyi hazırlar ve veriyi elektronik olarak perakendeciye geri gönderir. İşleme maliyetlerini ve gecikmeleri. EVD sistemleri hızla büyümektedir. Perakendecinin EVD sistemi. perakendecinin (satıcı) hesabına alacak yazılır. stok düzeylerini ve tahsil edilmemiş alacakları azaltmıştır.8. Son olarak EFT sistemi perakendecinin ve satıcının kayıtlarında doğru kalanların yansıtılması için ödeme işlemini onaylatır. Sadece kağıt akışının azaltılmasını değil faaliyetlerin iyileştirilmesini de sağlamıştır. Bir müşteri alım yaptığında müşterinin bankadaki hesabına borç. bir firmanın bilgisayar sisteminden diğer bir firmanın bilgisayar sistemine veri değiştokuşunu sağlayan bilgisayara dayalı ağlardır.Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD) EVD sistemleri. Şekil 12-8 temel satıcılarla ve EFT sistemiyle veri değişimini sağlayan bir EVD’nin perakendecinin SNS’nin entegrasyonunu gösterir.181 - . . bayan kıyafeti üreten bir firma EVD aracılığıyla satıcılara siparişte bulunabilir. SNS satılan miktar kadar stok mevcutlarını azaltır. Örneğin. Müşteri Perakendecinin Satış Noktası Sistemi Yeniden Sipariş Edilen Stok Verisi Perakendecinin EVD Sistemi Müşteri Ödemeleri (Borç) Perakendeci Ödemeler (Borç) EFT Sistemi (Bankalar) Alım Siparişleri Faturalar Satıcı Tahsilatları (Alacak) Satıcının EVD Sistemi Şekil 12. Stok kaleminin stok düzeyi yeniden sipariş noktasının altında kaldığında sistem bunu EVD sistemine bildirir. miktarı perakendecinin banka hesabına borç satıcının banka hesabına alacak yazılacak şekilde EFT sistemine gönderir. Bu tür bir EVD sistemi SNS ve/veya EFT sistemiyle entegre olabilir. Entegre Edilmiş Bir Elektronik Veri Değişim Sistemi. O zaman perakendecinin EVD sistemi alım emri için veri hazırlar ve veriyi elektronik olarak uygun satıcıya gönderir. Daha sonra satıcı aynı EVD sistemi aracılığıyla üretici firmaya faturayı gönderir. Sipariş edilen mallar gönderildikten sonra satıcının EVD sistemi.

Özet Veri iletişimleri coğrafi olarak birbirinden ayrılmış bilgi sistemlerini birbirine bağlar. Bilgisayar ağı olarak kullanılan iki temel yapı merkezi ve dağıtımlı ağlardır. nisbeten yüksek donanım maliyeti ve koordinasyondaki güçlüktür. Sorular 1. Eksik yönleri ise yeterli kontrol ve güvenliğin sürdürülmesindeki güçlük. Olası türleri yıldız. hiyerarşik olarak çeşitlendirilebilir. modemleri. İletişim hizmetlerinin temel türleri kamu hatları. sofistike bir işletim sistemi. Modem d. kapsamlı bir kontrol sistemi ve profesyonel işgörende yoğunlaşmıştır. ağ faaliyetlerinin güvenirliliğini ve işleme olanaklarının modülerliğini ve basitliğini içerir. İletişim Kontrol Birimi e. halka. iletişim işlemcisi ve multiplexor gibi iletişim kontrol birimlerini ve merkezi işlemciyi kapsar. Dağıtımlı bir ağ ise birleştirilmiş bir yapı içinde bağlantılandırılmış işlemcilerden oluşur. Muhasebeciler veri iletişimi ve kullanılan bilgisayar ağları konusunda bilgili olmalıdır. halka. Merkezi İşlem Birimi c. İletişim kanalları metal veya fiber optik kablolar olabilir veya gönderimler uydu veya mikro dalgalarla yapılabilir. uzaktakı kullanıcıların gereksinimlerine yanıt verememesi ve hatalar nedeniyle kolayca zedelenebilir olmasıdır. Veri iletişiminde kullanılan donanım. Bilgisayarlı ağlar bir dizi özelleştirilmiş gereksinimleri karşılamak için oluşturulmuştur. özel hatlar ve WATS hatlarıdır. Yazıcı . Veri iletişim teknolojisindeki son gelişmeler yerel alan ağlarını ve çeşitli ağ hizmetlerini kapsar. Dağıtımlı bir ağ merkezi işlemciyi içerse bile en azından bazı işleme işlevleri bu dağıtılmış işlemciler tarafından yapılır. Noktadan noktaya. Bu tür ağlar elektronik posta sistemini. hizmet birimlerinden ağ kontrolcülerden ve diğer donanımdan oluşur. Merkezi bir ağ temelde merkezi işlemci ve bağıntılı terminallerden oluşur. otobüs ve ağaçtır. Telefon kartları yardımıyla veri aktarımını sağlayan ve bir araçtan gelen sayısal sinyalleri örneksel (analog) sinyallere dönüştüren araç aşağıdakilerden hangisidir? a. Yerel alan ağları iş istasyonlarından. Üstünlükleri hesaplama gücü. Tercih edilecek ağ yapısı firmanın bütün olarak işleme gereksinimlerine ve örgüt felsefesine bağlı olarak seçilmelidir. Eksik yönleri ise nisbeten karmaşık olması ve esnek olmaması.182 - . çok noktalı (multidrop) hatlar veya çok düzeyli (multiplexed) hatlar şeklinde çeşitleri vardır. Üstünlükleri kullanıcı gereksinimlerine cevap vermeyi. satış noktası sistemini elektronik fon transferi sistemini ve elektronik veri değişim sistemini kapsar. Veri tabanı da ya bölüştürülmüş olarak ya da çoğaltılarak dağıtılabilir. Terminal b. entegre bir veri tabanı. Dağıtımlı bir ağ yıldız. terminalleri.

Kontrol ve güvenilirliğin kolay olması c. Bölgesel Ağlar c. Kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilme b. Merkezileştirilmiş Ağlar e. Bölgesel Ağlar 5. Elektronik Veri Değişimi Sistemleri e. Olanakların optimal kullanımı d. Çok Noktalı Merkezileştirilmiş Ağ . Çok Düzeyli Merkezileştirilmiş Ağ e. Bir ürüne ait veriyi ya anahtarlar yardımıyla ya da üründe optik olarak okunan bar kodları yardımıyla elde eden ve bunları merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderen ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a. Bölgesel Ağ b. Aşağıdakilerden hangisi dağıtımlı ağların yararlarından biri değildir? a. Satış Noktası Sistemleri 3. Birkaç terminali noktalarla merkezi işlem birimine bağlayan iletişim ağı aşağıdakilerden hangisidir? a. Dağıtımlı Ağlar d. Maliyetlerin azaltılması 4. Satış Noktası Sistemleri b. Özelleştirilmiş Ağlar b. Tek bir merkezi işlem birimi ve ona bağlanmış bir ya da daha fazla terminalden oluşan iletişim ağı yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a. Elektronik Fon Transfer Sistemleri d. Ağ faaliyetlerinin güvenilirliği e. Noktadan Noktaya Merkezileştirilmiş Ağ d. Elektronik Posta Sistemleri c.2.183 - . Dağıtımlı Ağ c.

Sözlük ve Kavramlar Dizini Ağ : Bilgisayarların. bilgisayar donanım yapısı bakımından donanım yazılım işbirliğinde yeni yaklaşımların bir arada kullanıldığı. bilgi işlem gücüne göre donanımın ucuzlaması ve hacmin küçülmesi bakımından avantajlı hale gelen bilgisayarlardır. : Bir bilgi kaydını başka bir bilgi kaydına bağlayan bilgi öğesi. Toplayıcılar birkaç mesajı eş zamanlı olarak tek bir hat üzerinden gönderebilirler. Yani. birbirine bağlı olduğu ve bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği sistemdir. giriş / çıkış birimleri ve yan bellek gibi birimlerarası uyumlaştırmayı ve kontrolu sağlayan birimdir. : Ana işlem biriminin kontrolunu ve bölümleri arasındaki uyumlaştırmayı ayrıca. : Çok düzeyli kanala benzeyen toplayıcılar bir hat bölüşüm aracıdır. çok sayıda bilgisayarı kapsayan ağ. : Her iki yönde bilgi gönderiminin olanaklı olduğu kanal. : Bilgisayarın ana işlem biriminin bazı özelliklerine sahip (bellek ve bilgi işleme) bir şekilde donatılmış ve bağımsız bir şekilde belli bilgilerin işlenmesini üzerine alabilen bir giriş / çıkış aygıtıdır. : Genellikle kişisel bilgisayar terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. ana işlem birimleri tek bir entegre devre olarak üretilmiş bilgisayarlardır.184 - . genel müdürlük veya bölge). : Teknolojide yaşanan hızlı gelişmenin ürünleriyle. bir bilgisayar sistemindeki ana işlem birimi. Bu kanal çok sayıda giriş / çıkış birimine ve bunların farklı hızlarına uygun bir biçimde hizmet verir ya da düşük hıza sahip giriş / çıkış birimlerinin ana işlem birimine bağlanmasında kullanılır. Akıllı Terminal Bağlantı Bölgesel ağlar bps Çok Düzeyli Kanal Gönderim Kontrol Birimi Modem Toplayıcılar Mikro Bilgisayar Mini Bilgisayar . : Saniyedeki bit ya da bayt miktarını gösteren ölçü birimi. : Uzak yerleşimlere bilgi gönderimine olanak sağlayan araç. : İletişim olanaklarıyla bir yerden bir yere bilgi göndermek. : Belli bir bölgeyle sınırlandırılmış (fabrika.

185 - ÜNİTE Bu Ünitede..Karar Destek Sistemleri ve Uzman Sistemler 13 . Ünite 11 ve 12’yi kavradıktan sonra. .. Son olarak da karar alma sürecinde insan uzmanların yerine geçebilecek olan uzman sistemler üzerinde durulacaktır.. Karar alma düzeyindeki kişilere karar alma sürecinde yardımcı olacak Karar Destek Sistemleri (KDS) ele alınacak.. bu üniteyi çalışmanız konuları daha kolay kavramanızı sağlayacaktır. bunların kullanılabileceği alanlar ve sağlayabilecekleri destek düzeyleri belirtilecek ve etkin bir KDS’nin bileşenleri üzerinde durulacaktır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.

İşleme Sistemleri Daha önceki ünitelerde de belirttiğimiz gibi işleme sisteminin temel amacı işletmenin günlük faaliyetlerinin işlenmesi ile ilgilidir. Buradaki üç farklı yaklaşımın temel amacı işletme amaçlarına yönelik bilgi üretmektir. Bu sistemleri geliştirme ve kullanmanın maliyetlerine karşı bunların yararlarını değerleme sorumluluğu da genellikle muhasebeciye verilen bir görevdir. faaliyetsel destek sistemi ve karar destek sistemi olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilir.GİRİŞ Karar alma düzeylerindeki kişilerin bilgiye erişebilmesinin yanısıra karar alma sürecinde onlara yönetsel destek sağlanması da son derece önemlidir. İşletmenin yönetsel kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler işleme sistemi tarafından üretilmektedir.186 - . Şekil 13. Bilgi sistemi işletmenin örgütsel ve fiziksel özelliklerini yansıttığı için şekildeki her bir bölüm işletmenin yönetsel ve faaliyetsel düzeylerini ifade etmektedir. Örneğin siparişlerin listelenmesi ve kredilerin onaylanması gibi. Bu nedenle FDS özellikle orta ve alt düzey yöneticilerin kısa dönemli taktik planlama ve faaliyetsel kontrol kararlarıyla ilgilenir. Bu yüzden ünitede karar destek sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Ancak işleme sisteminin ürettiği bilgiler hazırlanmış raporlarda yer alır ve daha sonra da faaliyetsel veya karar destek sistemlerine iletilir. Muhasebecinin ilgi nedenlerini üç noktada toplayabiliriz: ● Muhasebecinin ana görevlerinden birisinin karar vermede ilgili bilgi sağlamak olması nedeniyle muhasebeciler karar süreci ve ilgili modellerle ilgilenirler. işletmenin kısa dönemli planlanmış görevleri ile problemler üzerinde durur. Şekil 13. Karar destek sistemlerinin geliştirilmesi muhasebeciyi de yakından ilgilendirmektedir. Daha sonra diğer bir destek sistemi olan uzman sistemler üzerinde durulacaktır.1’de görüldüğü gibi işleme sistemi ile en üstteki karar destek sistemleri . Gereksinim duyulan veri kalemlerinin çoğu muhasebe işlemlerinden elde edildiği ve çıktılar finansal tablolar olarak ifade edildiği için girdi ve çıktılar konusunda muhasebeci bilgi sahibi olmalıdır.1 genel bilgi sisteminin sınıflaması olarak bu destek sistem türlerini göstermektedir. Bilgi sistemi bir işletmenin örgütsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak işleme sistemi. ● ● ? Muhasebecilerin Karar Destek sistemleriyle ilgisi hangi noktalardadır? Bu yüzden faaliyetsel ve karar destek sistemleri üzerinde durulup bilgi sistemlerine sağlanabilecek bazı destek düzeyleri belirlenecektir. ? İşleme sisteminin ürettiği bilgiler nasıl kullanılır? Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS) Amacı işletme faaliyetlerinin planlanması ve kontrolüne yardım etmek olan FDS.

Destek Sistemlerinin Türleri. KDS’deki kararlar asla sistem tarafından tek başına alınamazlar. FDS çoğunlukla sistemin kendisi tarafından alınan kararları içerirken. kararların kalitesini artırmak için bireylerin entellektüel niteliklerini bilgisayarın yetenekleriyle birleştirir. ? Faaliyetsel destek sisteminin kullanım alanı nedir? Gündelik Olmayan Veri (Dış Kaynaklardan) Karar Destek Sistemleri Stratejik ve Taktik Planlama Kararları Gündelik Olmayan Veri (İç Kaynaklardan) Faaliyetsel Destek Sistemleri Faaliyetsel Kontrol ve Kısa Dönemli Taktik Planlama Kararları İşlem Verisi (Dış Kaynaklardan) İşleme Sistemleri Faaliyetsel Eylemler BİLGİ SİSTEMİ Veri Akışı Eylem ya da kararlara önderlik eden bilgi akışı Şekil 13. onları desteklerler. Karar Destek Sistemleri (KDS) Bir KDS. KDS’nin dört temel niteliği vardır. Kestirilemeyen veya kısmen kestirilebilen problemlerle uğraşan karar verme düzeyindeki yöneticiler için bilgisayara dayalı bir destek sistemidir. Yönetsel yargıların yerine geçmezler. KDS. hem gündelik(rutin) işlem verilerini hem de gündelik olmayan verileri iç veya dış kaynaklardan sağlamaktadır. ● ● KDS hem verileri hem de modelleri kullanır.arasında yeralan FDS. Belirlenmemiş ya da kısmen belirlenmiş görevlere ilişkin karar alma sürecinde yöneticilere yardım için tasarlanır. Böyle bir yapı içinde.187 - .1. işletmenin üst ve orta düzey yöneticilerine günlük faaliyetlerin ötesinde karar almalarında yardımcı olur. KDS’nin amacı alınan kararların verimliliği değil kararın geçerliliği ● ● . Bir FDS etkileşimli. zaman bölüşümlü ve gerçek zamanlı olabilir. Bununla birlikte bir yıllık planlamada bazı taktik planlama kararları da yer alabilir. KDS’nin ilgilendiği uzun dönemli ve nisbeten planlanmamış olan kararlar çoğunlukla stratejik yapıdadır. karara katılan yönetici veya yöneticilerin karar verme etkinlikleri KDS sayesinde gelişebilecektir. Yani KDS daima bir ya da daha fazla yöneticinin katılımını gerektirir.

? Karar destek sistemlerinin temel nitelikleri nelerdir? KDS. Karar alma sürecinde bu yöneticiler çevrelerinden yardım alırlar.(etkinliği)dir. Çıktı tarafında ise programlanmış raporlar kadar işleme özgü raporlar da hazırlanabilir. gerçek iş yaşamında birçok problemli durumda kullanılır. Karar almayla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi yöneticilerin en çok gereksinim duydukları yardımlardır. Terminal veya Mikro Bilgisayar Kullanıcı Daha da fazlası KDS kullanan bir yönetici belki de belirli faktörlerin değerini değiştirmek ve sonuçları gözleyerek ilgili verilerle etkileşimli bir şekilde denemeler yapmak için modelleri kullanabilir. KDS yardımıyla çözümlenen kararlar aşağıdaki gibidir. ● ● ● ● Yeni geliştirilen bir ürün pazara sunulmalı mı? Yeni üretim olanakları nerede konumlandırılmalı? Başka bir firma satın alınmalı mı. Bir Karar Destek Sisteminin Bileşenleri. Girdi olarak büyük ölçüde işletme dışı kaynaklardan sağlanan işlemsel veriler kadar gündelik (rutin) olmayan veriler de toplanır. Bilgisel destek hem veri toplama hem de rapor üretme yoluyla sağlanır. faaliyetlere dahil edilmeli mi? Her faaliyet birimi için bütçelenmiş net gelir ve yatırımın geri dönme oranı ne olmalı? ● Maksimum satış ve kâr artışı için ürünlerimizin fiyatları nasıl olmalıdır? ? KDS’nin kullanıldığı işletmecilik eylemleri nelerdir? KDS kavramı aslında yeni değildir. Böylece KDS kullanan bir yönetici ilgili raporlama sisteminden raporları elde edebilir (Örneğin kârlılık raporlama sisteminden). Böylece KDS bir yöneticinin karmaşık problemli durumlarla ilgili olarak geniş bir bakış açısına sa- .2.188 - . KDS Veri Tabanı KDS Model Tabanı KDS Kullanıcı Arabirimi Şekil 13. Yöneticiler daima stratejik ve taktik kararları almak zorundadır. Bununla birlikte yönetici bir terminal veya mikro bilgisayar aracılığıyla KDS’den işleme özgü raporlar da isteyebilirler.

KDS türü modeller. şirket modelleri ve portföy modelleridir. . destek tasarımını en iyi duruma getirmek olduğu için öncelikle bu düzeyler üzerinde duralım. Yeni ürünü pazara sunup sunmama kararı buna bir örnektir. Bu modeller FDS modellerindeki optimizasyon prosedürlerinden ziyade simülasyonu kullanma eğilimindedir. 1 2 3 4 5 Şekil 13. Bir kullanıcı arabirimi ise yöneticilerin veya diğer kullanıcıların veri ve model tabanlarıyla çalışmalarına olanak sağlar. uygun kararı geliştirecek. Bu yüzden bir yönetici alternatif karar seçimlerini görebilir ve daha doğru olarak değerleyebilir.3. Destek Düzeyi:1 Bu en alt düzey destek sistemi veri toplayacak ve daha sonraki kullanımlar için işlenmeden saklayacaktır. Bir model tabanı ise yeni model yaratma araçları kadar karar modelleri ve istatistik tekniklerinin bir dizisini kapsar. model yardımıyla veriyi işleyecek ve en uygun alternatifi seçerek kararı uygulamaya koyacaktır.2’de görülmektedir. işletme yöneticilerinin karar alma yetenekleri üzerinde yoğunlaşan ve artıran “bir idareci beyin destek sistemi”dir. sistemden gereksinim duyduğu veriyi çağıracak. Bu yüzden bir KDS gerçek zamanlı bir sistem olarak tanımlanamaz. Sonuç olarak bir KDS. Şekil 13. Bir destek sisteminin tasarımındaki amaç. Girdi Veri Veri Saklama Sistemi Veri İşleme Sistemi Model Veri Sistemi Karar Seçimi Öneri Sistemi Karar Alma Sistemi Çıktılar . FDS gibi genellikle etkileşimli. Bir KDS’nin bileşenleri Şekil 13. Bu sistem pazar verilerini toplayacak ve geri kalan tüm adımları karar verici yerine getirecektir. KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ Bilgisayara dayalı destek sistemlerinin tümü çeşitli nedenlerle aynı derecede karar desteği sağlayamazlar. Zamanlılık KDS için çok önemli bir faktör değildir. Bir veri tabanı günlük olmayan veri ve planlama verisinin bir çeşidini ve ilgili özetlenmiş işlemleri içerir.3 değişik destek düzeylerini göstermektedir. zaman paylaşımlı. Destek Sistemleri Tarafından Sağlanan Destek Düzeyleri. Karar verici kararın gerektirdiği problemi tanımlayacak. .189 - . tahsis edilmiş ve model tabanlı olmakla birlikte bazı noktalarda FDS’den farklıdır. KDS’nin model tabanı FDS’nin model tabanında bulunan modellerden farklıdır.hip olmasını ve önemli faktörlerin etkileşimlerini incelemesini olanaklı kılar. Bir KDS. finansal planlama modelleri.

bir KDS tarafından içerilen karmaşıklığın derecesini gösterir.2’nin daha geliştirilmiş bir şekli olan Şekil 13. . karar seçimini yapar ve kararı uygulamaya koyar. Çünkü modelde dikkate alınmayan bir faktör nedeniyle farklı bir yol tercih edilebilir. yöneticiye nakit akım tablosu ve geçmişteki nakit düzeylerinin eğilimini sağlar ve bu bilgilere dayanarak yönetici kısa vadeli banka kredisi alıp almama kararını verir. düzeydeki gibi aynı tarzda bir karar modeli kullanır. İç kaynaklardan seçilen verilerin de tamamı işleme konu değildir. Karar verici daha sonra sonuçları çağırır. Daha sonra karar verici bu sonuçları ve ilgili tüm analizleri çağırarak önerilen kararı kabul eder veya reddeder ve daha sonra kararı uygulamaya koyar. Destek Düzeyi:5 Bu düzeyde sistem karar vermek ve onu otomatik olarak uygulamaya koymak için bir karar modeli kullanır. model kriterlerini en iyi karşılayan belirli bir alternatifi belirleyerek işlemi daha ileriye götürür. KDS’nin etkili olabilmesi için veri ilgili ve doğru olmalıdır. Karar verici bu önerilen yolu seçebilir de seçmeyebilir de. Destek Düzeyi:4 Bu düzeyde sistem. alternatif eylemlerin sonuçlarını tahmin etmek için bir model kullanır. talep doğrultusunda veriyi işlemekte ve analiz etmektedir. ? Bir destek sisteminin sağladığı destek düzeyleri nelerdir? BİR KDS’NİN BİLEŞENLERİ Etkin bir KDS şekil 13-2’de gösterilen temel unsurların uygun bir karışımını içerir. Her bir bileşen çok sayıda unsuru ve faaliyeti içerdiğinden etkin bir KDS’nin tasarımı oldukça güçtür.4. Girdiler KDS’de kullanılan veriler dış kaynaklardan ve iç kaynaklardan elde edilir. Ancak sistem. Ancak karar verici şimdi çalışmak için daha fazla kullanılabilir bilgiye sahiptir. Ekonomik sipariş miktarı karar modelini kullanarak sistem yeniden sipariş edilecek kalemlerin optimal miktarını kararlaştırır. Örneğin sistem. Örneğin karar modeli üretilen ürünlerin güney bölgesindeki depoya taşınması için en iyi yolu önerebilir.Destek Düzeyi:2 Bu düzeyde sistem veriyi toplamakta. Karar verici daha önce sıralanan tüm karar işleme aşamalarını yerine getirir. Destek Düzeyi:3 Bu düzeyde sistem. Karar verici kişilerin yeri tamamen sistem tarafından bir modele devredilmiş olur. Şekil 13. 3. Birkaç farklı fiyatın şahıslar üzerindeki etkilerini tahmin etmek için fiyatlama modellerinin kullanılması buna bir örnektir.190 - . Bu destek düzeyinin en iyi örneği stok sipariş kararıdır. beklenen alternatifler için sonuçları kıyaslar.

Model Tabanı Modelleme Dili Stratejik Model Modeller Tabanı Taktik Modeller Model Oluşturma Blokları . Karar Verici Şekil 13. finansal ve sayısal modellerden oluşur. Veri Tabanı Bir veri tabanı. kolaylıkla ulaşılabilecek bir veri tabanında saklanmalı. gözden geçirilir veya yenilenir. KDS’nce gereksinim duyulan veri. Model Tabanı Karar modellerinin bir kısmı çevrim içi model tabanında yer alır.4. KDS’de kullanılacak veri.. faaliyetsel veri tabanından özel olarak yüklenmelidir. Bununla birlikte makul düzeyde tam bir model tabanı stratejik ve taktik planlamaya. Buna ek olarak belirli modelleri içeren model tabanı işletmeden işletmeye de farklı olabilir.191 - . izlenebilmeli ve kapsamlı olmalıdır. Karar Destek Veri Tabanı Finans Personel İçsel Veri Girdileri Kullanıcı Arabirimi Veri Manipülasyonu ve Analizi Bilgiyi Yeniden Çağırma Emir Dili Menüsü Çıktılar . Bir model tabanı. . bir örgütün gereksinimlerine ve yapısına yanıt verecek şekilde ve birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmiş birbiriyle ilgili veriler toplamıdır. firmanın işlevlerine ve firmanın kilit karar vericilerine yardım eden modelleri kapsamalıdır. belirli modeller sürekli bir temelde genişletilir. Çoğu işletmede KDS’nce kullanılacak veri tabanı faaliyetsel işlevlere hizmet veren veri tabanından farklıdır. Veri Tabanı Dışsal Veri Girdileri İşlem Verisi Üretim Pazarlama . bir KDS’nde analiz yeteneği sağlayan gündelik ve özel istatistiksel. Bir Karar Destek Sisteminin Yapısı. Herhangi bir andaki model seti geçici olarak model tabanında yer alabilir.

000 liralık artış yaparsak gelecek yıl firmamızın işçilik maliyetlerindeki artış ne olacaktır?" diye sorabilir. faktörlerin varsayılan değişikliklere ve koşullara nasıl cevap verceğini ortaya koymak için kullanıcılara "eğer ne" sorusu sorma olanağı tanır. Bir karar verici problem durumları ve karar sonuçlarını anlayabilmek için verilerle denemeler yapabilmelidir.1’de kullanılan tekniklerin kullanımına olanak sağlamalıdır. ? Bir KDS’nin etkin olabilmesi için hangi bileşenlere sahip olması gerekir? UZMAN SİSTEMLER (US) Yapay zekalar (YZ). bir model kriterinde istenen düzeye ulaşmak için faktörlerin gereksinim duyulan düzeyini belirlemek için kullanılır. Duyarlılık analizi tekniği eğer ne analizinin özel bir çeşididir. grafik sunumlara kadar çok farklı şekillerde olabilir. ● Zaman temelli simülasyon tekniği. öğrenme. Faktörlerin değerlerinde değişiklik yapmak için karar modeli kriterlerinin duyarlılığını gösterir. insan davranışlarıyla (anlama. Finansal Bir Modelle Kullanılabilen Manipülasyon ve Analiz Teknikleri. kritik değerleri ve gelecek dönemlerdeki kriterleri verilen cari veriler ve beklenen değişim oranları doğrultusunda tahmin eder. İnsan Arabirimi KDS’de yer alan kişiler model kurucular ve karar alıcı kullanıcılardır. Tablo 13.192 - . Bu yüzden etkili bir KDS Tablo 13. Örnek: Bir kullanıcı "Eğer 1 Ocak'ta ücretlerde saat başına 20. problem çözme gibi) birleştirdiğimiz karakteristikleri sergileyen sistemler olan zeki bilgisayar sistemlerinin tasarımıyla ilgili bilgisayar teknolojisi ve yazılım gelişiminin bir parçasıdır. Kullanıcılar/ karar alıcılar ise karar almada KDS’nin yardımına gereksinim duyan yöneticilerdir. Yapay zekaların uygulandığı üç temel alan . dil. Eğer Ne analiz tekniği. Örnek: Bir kullanıcı satış değerleri ve her yıl hesaplanan net gelir yardımıyla gelecek beş yıl için firmanın bütçesini çıkartabilir. anlaşılabilir ve zamanlı bilgiler sağlamalıdır. Model kurucular bilgi işleme uzmanları ve programcılardır.Veri Manipülasyonu ve Analizleri Veri değerlerini karar modeline aktarmak ve kriter değerlerini kararlaştırmak pek basit bir işlem değildir.1. Örnek: Eğer gelecek yıl birim satışlar % 10 düşerse firmamızın net gelirinde (model kriteri) ne etkisi olacaktır? Hedef araştırma analizi tekniği. Örnek: Firmamız gelecek yıl % 25'lik bir pazar payına sahip olmak için ne kadarlık satış hacmine sahip olmalı ● ● ● Çıktılar Etkin bir KDS kullanıcıya ilgili. Çıktılar cetvel şeklindeki çıktılardan.

Bilgisayar. ? US’in sağlayacağı yararlar nelerdir? US’e ilişkin ana fikir. Uzman sistemler kararların etkinliğini artırdığı gibi karar verme hızını artırmaktadır. “robotik” ve “uzman sistemlerdir”. tıbbi inceleme. işletme planlaması. Bir uzman sistem. doğal dillerin ve robotiklerin aksine bilgi işleme ve analiz fonksiyonlarını yürütebilir. Örneğin popüler bir satranç oyuncusu bilgisayara karşı satranç oynadığında uzman sistemler sözkonusudur. bazı özel ve genellikle dar kapsamlı problemli alanlarda karar alma ve/veya problem çözmede insan uzmanla kıyaslanabilecek bir performans düzeyine ulaşabilir. Aynı zamanda karar verme durumundaki kişilerin verimliliklerini artırır ve uzmanlaşmaya yardımcı olur. Daha sonra bir insan uzman gibi uzman olmayanlara öneride bulunur ve eğer gerekliyse önerinin altında yatan mantığı açıklar. Özelleştirilmiş bilgi ve uzman insanların nedenselleştirmelerini sembolik olarak birleştirmek için bilgi mühendisliğinin bir türünü kullanan uzman sistemlerden. Sonuç çıkarsama yeteneklerini kullanarak karmaşık problemleri etkili ve verimli olarak çözmek için bu uzmanlığa başvurma. fabrikalarda. ● ● ● Uzman sistemler ile KDS arasındaki farklılığı şöyle örneklendirebiliriz. UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI US’in yapılandırılmasında ve kullanımında yer alan üç temel faaliyet geliştirme. Uzman sistemler (us) ise. Robotikler. bilgisayarda saklanarak kullanıcıların gereksinim duyduklarında bilgisayardan çağrılacaktır. Çözümlere nasıl ulaşıldığına ilişkin bir açıklama sağlamadır. maden keşfi gibi alanların yanısıra aktif-pasif yönetimi. bir uzman sistem yargılar ve kullanıcılara insan bir uzmanın yapacağı şekilde belirli karar seçimlerinde öneride bulunur. danışma ve iyileştirmedir. bilgi toplamını kullanarak sonuç çıkarsama yapabilir ve spesifik bir sonuca ulaşabilir. US’ın yetenekleri. bir işle ilgili bilgi toplamı olarak ifade edilen uzmanlığın insandan bilgisayara aktarılmasıdır. Bunun dışında. Doğal diller kolaylıkla kullanılabilen arabirimlerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bir uzman sistem zor bir problemin çözümünde veya karar vermede bir ya da daha fazla uzman insanın davranışlarını taklit eden bilgi tabanlı bir bilgisayar yazılımıdır. Satranç oyuncusu satranç öğrenmek veya diğer bir insan rakibine karşı yapması gereken hamleleri önermesi için yardım amacıyla bir bilgisayar programını kullanıyorsa KDS sözkonusudur. . ● Bir ya da daha fazla uzmandan uzmanlık elde etmek ve ölümlü uzmanların bilgilerini gelecek dönemlere aktarmak. Problemleri veri yerine cevaplar sağlayarak çözme. iç kontrol değerlemesi ve hata analizleri gibi karmaşık işletme uygulamalarında yararlanılmaktadır. laboratuarlarda ve diğer iş yerlerinde önemli fiziki işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan robotların geliştirilmesinde kullanılmaktadır.193 - . Bu bilgi toplamı.“doğal diller”.

Veri manipülasyon ve analiz unsurları “zaman tabanlı simülasyon”. Danışma Sistem bir kez geliştirildikten sonra kullanıcılara transfer edilir. İşleme sistemi. Bu çaba hangi araştırma tekniğinin kullanılacağına ve bilgi tabanındaki kuralların probleme nasıl uygulanacağına karar veren sonuç çıkarsama aracı tarafından yerine getirilir. Kullanıcının yanıtlarını aldıktan sonra bir sonuca ulaşma çabasına girişir. zaman paylaşımlı ve gerçek zamanlıdır. İyileştirme US’ler geliştirme aşaması boyunca birkaç kez iyileştirilirler. daha karmaşık modeller ve unsurlarla ilgilenir. uzman kişilerden ve/veya dökümanlardan elde edilen bilgiyle bilgi tabanının oluşturulmasını içermektedir. gündelik veri işleme faaliyetlerine yönelik iken. Bu amaçla kullanılan sistemler işleme sistemi. FDS’nin sahip olduğu gerçek zamanlı olma yeteneğinin dışındaki yeteneklerin tümüne sahip olup. Etkili bir bilgisayara dayalı KDS’nin unsurları. Sistemin girdileri iç ve dış kaynaklardan sağlanan ilgili ve doğru verilerdir. “duyarlılık analizleri” ve “hedef bulma” gibi teknikleri kapsar. veri tabanı ve model tabanıdır. düzeltme kurallarının eklenmesi ve bazı kuralların çıkarılmasını içerir. Bilgisayarlı bir KDS. İyileştirme. KDS. FDS orta ve alt düzey yöneticiler tarafından kısa dönemli kararlar almaya yönelik çabalar içerir. US kullanıcıya belirli bir olay hakkında gerçekleri sağlamak için soru sorarak kullanıcıyla tek yönlü bir diyalog yürütür. Sistem faaliyete geçtikten sonra ek iyileştirmeler de yapılır. Düzey) doğru sıralanan beş düzeyi kapsar. yeni kuralların. Veri tabanı günlenmiş ve ayrıntılı verileri içerirken.194 - . faaliyetsel destek sistemi ve karar destek sistemidir. Bilgisayara dayalı modern FDS etkileşimli. model tabanı. ? Bir uzman sistemin yapılandırılmasında ve kullanımındaki temel faaliyetler nelerdir? Özet Bir bilgi sisteminin amaçlarından biri de karar vermede yöneticilere destek sağlamaktır.Geliştirme Bir US’in geliştirilmesi. özellikle üst düzey yöneticiler tarafından alınacak uzun dönemli stratejik ve taktik planlama kararlarında kullanılmaktadır. . sistemin girdileri. Bazı FDS sabitleştirilen karar modellerini içerir ve belirli bir kullanıma hizmet eder. Kullanıcılar öneri istediklerinde US’e gelirler. Karar destekleri verinin toplanması ve saklanmasından (Düzey 1) yöneticilerin karar vermelerine (5. “eğer ne analizleri”. işletmenin tamamına yönelik modeller ile finansal planlama ve portföy türleriyle ilgili tüm kararları yerine getirecek modelleri içerir.

. Uzman sistemler birçok işletmede kullanılmaktadır. Uzman sistemler yönetsel karar almada kullanılmalarına rağmen bazı destek sistemlerinden önemli şekilde farklıdır. Sorular 1. c. Aşağıdakilerden hangisi KDS’nde kullanılan analiz tekniklerinden biri olamaz? a. Uzman sistemler zaman içinde iyileştirilebilirler. Kullanıcılar öneri istediklerinde uzman sisteme başvurabilirler. Model Tabanı d. Uzman sistemler. d. Bilgi tabanı. Zaman Temelli Simulasyon Tekniği b. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği c. istek doğrultusunda hazırlanan grafik veya metin şeklindeki basılı veya ekranda hazırlanan raporları içerir.KDS’nin çıktıları. Uzman sistemin tek amacı günlük işlemlerin işlenmesidir. uzman kişilerin özel bir nedenselleştirme tabanlı dil aracılığıyla kodlanan bilgilerinden yararlanılarak geliştirilir. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemi bileşenlerinden biri değildir? a. b. Duyarlılık Analizi tekniği e. Eğer Ne Analizi tekniği d. e. Uzman sistemlerin içerdiği unsurlar veri tabanı ve model tabanından ziyade bilgi tabanlarını ve sonuç çıkarma araçlarını kapsar. Yorumlayıcı e.195 - . Aşağıdakilerden hangisi uzman sistemler için doğru değildir? a. Dışsal Veri Girdileri b. uzman kişilerden ve dökümanlardan elde edilen bilgiyle oluşturulur. Veri Manüpilasyonu ve Analizi 2. Hedef Araştırma Tekniği 3. Stratejik Modeller c. Uzman sistem olay hakkında gerçekleri öğrenmek için tek yönlü diyalog yürütür.

Zeki Terminaller c. Bir işletmede üst ve orta düzey yöneticilerin karar almalarında yardımcı olmak üzere veri işleme prosedürlerinin ve yargılarının model tabanı seti olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. Karar Destek Sistemleri e. Faaliyetsel destek Sistemleri Sözlük ve Kavramlar Dizini Arabirim : Genelde iki sistem. : Bilgisayarın işletim sistemiyle doğrudan etkileşimde bulunarak kullanıcı ya da diğer aygıtlara hizmet götürdüğü sistem. Bir problemin çözümünde veya karar vermede bir ya da daha fazla uzman insanın davranışlarını taklit eden bilgi tabanlı bir bilgisayar yazılımı olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. Robotikler d. Karar Destek Sistemleri c.196 - . Elektronik Fon Transferi Sistemleri (EFT): : Daha çok finansal kurumlarca kullanılan ve merkezileştirilmiş ağlarla ana bilgisayara bağlanan ter minaller aracılığıyla müşterilerin fonla ilgili işlemlerini gönderen ve işleyen bilgisayarlı çevrim içi sistemlerdir.4. Faaliyetsel Destek Sistemleri e. İşlem İşleme Sistemleri d. Uzman Sistemler b. alt sistem ya da birimler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan terim. Elektronik Posta Sistemleri (EPS) : Sisteme eklenmiş olan erişim aracına ve mesajları kabul etmek için saklama yeri olan bireyler arasında iletişime olanak sağlayan bilgisayara dayalı bir ağdır. Etkileşimli Sistem . Model Tabanı b. Karar Alma Sistemleri 5.

Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EVD) : Bir firmanın bilgisayar sisteminden diğer bir firmanın bilgisayar sistemine veri değiş tokuşunu sağlayan bilgisayara dayalı ağlardır. : Bir örgütün gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmiş birbiriyle ilgili veriler toplamıdır. : Telefon kartlarıyla veri aktarımını sağlayan araçlardır. : Birçok kullanıcının işlerini aynı anda yürütebilen bir işletim düzenidir. : İşlemler oluştuğu anda bilgisayar tarafından işlenir ve sonuçlar anında istenilen yere ulaştırılır. Yerel Alan Ağlar Zaman Paylaşmak Veri Tabanı . Bilgi girişi ve çıkışı çevrim içi aygıtlarla yapılır. : Tek bir coğrafik bölgeyle sınırlandırılmış alandaki terminaller ve bilgisayarlar arasında iletişim sağlayan ağlardır. Bir araçtan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere veya analog sinyalleri sayısal sinyallere dönüştürür. : Gereksinim duyulan model setlerinin toplamıdır.197 - . Gerçek Zamanlı Modem Model Tabanı Satış Noktası Sistemleri (SNS) : Daha çok perakendeci firmalarca kullanılan ve ürüne ait veriyi anahtarlar veya üründe optik olarak okunan bar kodlar yardımıyla okuyarak satış verisinin merkezi ağla merkezi işlemciye gönderildiği ağlardır. zaman bölüşümlü sistemlerde bütün kullanıcılar bilgisayarı sadece kendileri kullanıyormuş gibi davranabilirler ve hizmet görürler.

Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarda dikkate alınacak ilkeler bir bilgi sisteminin kurulması ve çalıştırılması için büyük önem arz eder. muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ve sistem analizi konuları üzerinde durulacaktır..198 - ÜNİTE Bu Ünitede.. Bu amaç doğrultusunda sistem geliştirme çalışmalarının mahiyeti. . Bu bakımdan bu ünitede ele alınan sistem geliştirme çabalarının mahiyetini ve muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkelerinin herbirinin ne anlam ifade ettiğini ve neyi amaçladığını kavramak bu ünitenin ve bundan sonraki ünitelerde ele alınan tasarım ve uygulama konularının anlaşılmasını kolaylaştırır.. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak..Muhasebe Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 14 . Muhasebe bilgi sisteminin yeni kurulması veya mevcut olan bir sistemin geliştirilmesi için yapılması gereken sistem geliştirme çalışmalarının ne olduğu açıklanacaktır.

işletme eylemlerinin kontrolunu olurlu kılmak ve geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlayan ve birçok alt sistemden oluşan bir bilgi sistemleri dizisi olarak tanımlanmıştı. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları geliştirilecek her sistem için aynı mıdır? Sistem geliştirme çalışmaları. faaliyet yapılarına ve yönetim anlayışlarına göre bazı farklılıklar gösterir. Sadece ele alınan konular ve elde edilmek istenen amaçlar farklı olur. maliyet muhasebesi veya bunların alt sistemi olarak satışlaralacaklar. Bu gereksinme bir bilgi sisteminin kurulmak istenmesi veya işletmede mevcut muhasebe bilgi sistemindeki yetersizliklerin veya aksamaların giderilmek istenmesi sonucu ortaya çıkar. kurulması istenen her sistem için. işletmenin muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin kurulması veya mevcut sistemin değiştirilmesi veya tamamlanması için sistemin tasarımından kullanılmasına kadar ve daha sonra kontrol edilmesi dahil adım adım yapılacak bütün işlemleri kapsar. kurulmasına karar verilen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin çalışır duruma getirilmesi ile son . İzlenecek yol. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı işletmelerin koşullarına. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları nasıl yürütülür? Sistem geliştirme çalışmaları. yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirilmesi veya bilgi sisteminde mevcut bir problemin giderilmesidir.SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Muhasebe Bilgi Sistemi. Fakat buna karşılık. Proje genel anlamda. Böyle bir sistemin tasarımı.199 - . örneğin genel muhasebe. Çalışmalarda ana konu muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerinin işletmede yeni kurulması veya kurulu olan sistemin iyileştirilmesi. yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. yapılması gereken sistem geliştirme çabaları her sistem için yapılacaktır. genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür. ücret-işçilik alt sistemleri veya nakit bütçeleri alt sistemleri için de aynıdır. “sistem geliştirme çalışmaları” ile mümkündür. Bu farklılıklar sistem geliştirme çalışmalarını etkiler. Aşamalar sistem geliştirme çalışmalarını gerektiren nedenlerin saptanması ile başlar. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları ne zaman başlar? Sistem geliştirme çalışmaları genellikle üst yönetimin böyle bir çalışma için duydukları gereksinme ile başlar. Bu çalışmalar. kurulması ve çalışır duruma getirilmesi veya var olan bir sistemin yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere cevap verecek duruma dönüştürülmesi ancak. Sistem geliştirme çalışmaları birbirini izleyen şu dört aşamadan oluşur: ● ● ● ● Planlama (Ön Araştırma) Ön Tasarım Ayrıntılı Tasarım Uygulama Bu dört aşama daha sonra açıklanacağı gibi kendi içinde bir takım alt aşamalara ayrılır. sistem geliştirme çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında uyulacak ilkeler temel olarak aynı kalır. bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaşması. bir çözüm veya çıkış yolunun aranması ve en uygun çözüm yolunun zamanında ve en düşük maliyetle uygulanmaya konulması amaciyle yapılan bir plan veya çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir.

diğer bir ifadeyle. muhasebecilerden. Sistemin yapısı ve çalışma düzeni.200 - . sistemin yapısının ve çalışma düzeninin sağlanması ancak sistemin tasarımı sırasında uyulacak birtakım ilkelerle mümkündür. amaca hizmet edecek bir yapının oluşturulmasında en önemli etkendir. Ayrıntılı Tasarım ve Uygulama aşamaları da Ünite 16’da açıklanacaktır. Nitekim. yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu olacaktır.bulur. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları kimler tarafından yürütülür? Muhasebe bilgi sistemini geliştirme çalışmaları genellikle bir ekip tarafından yürütülür. Bütün bunların beklenildiği gibi meydana getirilmesi. bilgisayar uzmanlarından ve ilgili olabilecek diğer elemanlardan oluşur. Ekip. sistem analistlerinden. ne şekilde. bir eylemi gerçekleştirmek için yapılması gerekli işlemleri yapmak üzere birbirine bağımlı bir araya getirilmiş unsurların oluşturduğu bir yapı ve çalışma düzenidir. vergi uzmanlarından. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri. sistemin içeriğine bağlı olarak. ✔ Sistem geliştirme ilkeleri nasıl olabilir? Muhasebe bilgi sisteminin veya herhangi bir alt bilgi sisteminin başarısını belirleyecek olan belli başlı Muhasebe Bilgi Sistemi Geliştirme İlkeleri şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● Uygun Maliyet İlkesi Raporlama İlkesi İnsan Etkeni İlkesi Örgüt Yapısı İlkesi Esnek Olma İlkesi Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi ? Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ne demektir? Hangi temel ilkeler vardır? . endüstri mühendislerinden. örgütlenmesi. sistemin kendisini oluşturan unsurların (öğelerin) neler olduğunu ve sistemin içinde yapılması gereken işlemlerin. kesin yasalar değil. yöneticilerden. ? Sistem geliştirme çalışmaları ne demektir ve hangi amaca yöneliktir? MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ Sistem belirli bir amaca varmak. işletmecilerden. neyle. Bu ekip sistem geliştirme çalışmalarının planlanması. ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını gösteren açıklamalara ait yönergeler ile sağlanır. ✔ Sistem geliştirme ilkelerinin işlevi nedir? Sistem ilkeleri. ekonomik ve etkin bir muhasebe bilgi sistemi ancak bir takım ilkelere uyularak var edilebilir. nasıl. ancak uzun deneyimler sonucu geliştirilen ve sistem tasarımında yol gösterici birer rehber niteliğindedir. Planlama ve Ön Tasarım aşamaları Ünite 15’te.

sistemin işletmeye sağlıyacağı ölçülebilir yararların karşılaştırılmasına bağlıdır. Uygun maliyetin saptanmasında. genel olarak sistemden sağlanacak ve ölçülebilecek yararların sistem maliyetini (görünür maliyet) karşıladığı veya geçtiği durumlarda. haberleşme araçları. gecikmeli bir faturalama işleminden doğacak mali sıkıntı veya sistemin vereceği yanlış bilgiler sonucu gerekli olabilecek ek maliyetler gibi. Bunun yanında bilgi işlem eylemlerinde sağlanacak çabukluk ve zamanlı bilgi süreçleme gibi yararlar. Yararlara örnek olarak. Görünmeyen maliyetlerin önceden saptanması veya önceden kestirimi zordur. Çünkü sistemin temel çıktısı raporlardır. Örneğin.201 - ? . formlar ve donanım (bilgi işlemde kullanılan araçlar) gibi sistem öğelerine harcanacak olan ve parayla ifade edilebilecek “görünür maliyetler”dir. yönetimin gereksinmelerine uygun olarak. Uygun maliyet ilkesi Muhasebe Bilgi Sistemi Geliştirme İlkelerinin en önemlisidir. sistemin yalnızca dış raporlamaya veya yalnızca iç raporlamaya yönelik olması gerçeklerle bağdaşmaz. kredi kurumlarına ve kamuya) içeren bilgi sistemidir. bilgi sağlamaktır. ✔ Uygun maliyet ilkesi ne demektir? Raporlama İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. bütün bilgi sistemlerinde olduğu gibi. Muhasebe bilgi sistemi genellikle işletme içi eylemlere yönelik bir bilgi sistemidir. Bu bilgilerin etkin bir şekilde ilgili yerlere iletilmesi. Raporlama ilkesi ne demektir? . görünmez maliyetlere koşut olarak parayla ölçülmeyen yararların da ikincil (tali) durumda kalacağı açıktır. içe ve dışa yönelik olarak ektin bir raporlama düzeni sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. Böylelikle yukarıdaki soruya verilecek yanıt. ancak raporlarla olur. Ancak dış raporlamayı da (devlete. tutarlı bir şekilde bilgi sağlamak ve iç kontrolu olurlu kılmak amacıyla uygun bir maliyetle geliştirilmelidir.Uygun Maliyet İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. Uygun maliyetin saptanması oldukça karmaşık bir sorundur. Bilindiği gibi muhasebe bilgi sisteminin ana amacı. Genellikle iki maliyet biçiminde ortaya çıkar. İkincisi ise zaman zaman ortaya çıkabilecek ve önceden kestirilemeyen “ görünmeyen maliyet”dir. Bunlardan birincisi personel. Bu nedenle uygun maliyetlerin saptanmasında temel etken görünür maliyetlerdir. işletmede var olan personel veya donanımla yapılan bilgi işlem eylemlerinin maliyetlerinde bir tasarrufun sağlanması veya sistemle sağlanacak bir kontrol ile depolarda daha az veya daha çok mal bulundurma sonucu elde edilebilecek parasal tasarruflar gibi yararlar örnek gösterilebilir. sistem için harcanan parayla. sistemin parayla ölçülemeyen yararları arasında sayılabilir. Çünkü iç ve dış bilgi kullanıcıları tarafından istenecek bilgiler aynı muhasebe bilgi sisteminden sağlanır. sistem için harcanan maliyetin uygunluğundan söz etmek yerindedir. Bunlar tamamen karar verme durumundaki yöneticilerin sübjektif değer yargılarına bağlıdır. ortaklara. Bu nedenle iç ve dış raporlamanın sistem içinde birlikte düşünülmesi gerekir. Nitekim. ✔ Uygun maliyetin ölçüsü nedir? Uygun maliyetin ölçüsü.

Esnek bir sistem ise. Muhasebe Bilgi Sisteminde kullanılan bir hesap planının veya kodlama yönteminin yeni gereksinmeler karşısında bir takım eklerle kullanılabilirliğini devam ettirmesidir. İşletme dinamik ve açık bir sistemdir. iş yaşamı dışındaki sosyal durumlarının ve geçmişteki görgü ve deneyimlerinin doğurduğu belirli ümit. bilgi gereksinmelerinin neler olabileceği saptanamaz. ? Esnek olma ilkesi ne demektir? .202 - . yeni gereksinmelere yalnızca yeni bir takım eklerle cevap verebilen bir sistemdir. işletme değişen iç ve dış koşullardan sürekli etkilenir. insancıl etkenleri dikkate alarak geliştirilmelidir. Kişiler bu beklentilerini sistemin sosyal yapısında gerçekleştirmek isterler. Çünkü sistemin etkinliğinden insanlar sorumludur. Açık bir sistem olarak ise. belirli ve açıkça tanımlanmış bir örgüt yapısı içinde işlev görecek şekilde geliştirilmelidir. bu özellikleriyle üzerinde durulması gerekli önemli bir konu olmaktadır. belirli temellere dayanan bir çalışma düzeninin sağlanması gerekir.İnsan Etkeni İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. İnsan etkeni ilkesinde ikinci önemli bir konu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sistemi benimsemeleridir. Yine aynı şekilde iyi tanımlanmamış bir örgüt. İşletmenin yeni bilgi ve kontrol gereksinmelerine civap vermek. Bu açıdan sağlıklı bilgi akışı ve gerekli yerlere gerekli bilginin verilmesi ancak tanımlanmış bir örgüt yapısı içinde olabilmektedir. Bu kişiler sistemin sosyal yapısına girerken. kontrol noktalarının ve çalışma alanlarının doğru olarak saptanmasına olanak tanımaz. Muhasebe bilgi sisteminin çalışmasından sorumlu kişiler. farklı ortamdan gelen ve değişik özellikleri olan kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde. Benimsetilmeyen bir sistemin çalışma olanağı yoktur. esnek bir şekilde geliştirilmelidir. sistemin sosyal yapısını oluşturur. gerek gelişme sürecinden gerekse iç ve dış koşullardan doğan değişikliklerle karşı karşıya kalır. Ancak her kişinin beklentileri eski deneyim ve görgülerine göre farklılıklar gösterir. Örgüt içindeki yeri ve buna bağlı olarak yetki ve sorumlulukları iyi tanımlanmamış bir yöneticinin. değişiklikler karşısında yeni-baştan düzenleme gerektirmeksizin. ancak değişikliklere uyum sağlayan esnek bir sistemle mümkün olabilir. Bu nedenle. bekleyiş ve isteklerle gelirler. ? Örgüt yapısı ilkesi ne demektir? Esnek Olma İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. Sistemin sosyal yapısı. Böylelikle bunlara yönelik bilgi gereksinmeleri karşılanamaz. Dolayısiyle işletme. Dinamik bir sistem olarak işletme sürekli bir gelişme süreci içinde olur. ancak belirli temellere dayalı sağlam bir sosyal yapı ve bu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sistemi benimsemeleriyle mümkündür. karar merkezlerinin. ? İnsan etkisi ilkesi ne demektir? Örgüt Yapısı İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. Etkin bir muhasebe bilgi sistemi. Örneğin.

Yeni bir sistemin kurulması başlı başına yeni bir sistemin tasarımıdır. mevcudun ne olduğunun anlaşılması. Bir sistemin etkin olması. veri veya bilgilerin sistem içindeki “girdi-işleme-çıktı” şeklinde akışlarıyla ilgilidir. işletmelerdeki açıklık ve anlaşılabilirlik sistemin çalışmasından sorumlu kişilerin sistemi izleyebilmelerini kolaşlaştırır. bilgi işleme konu olacak verilerin doğru ve gerekli ayrıntılarla ilk kayıtlarının yapılması gerekir. Bu bakımdan ilk kaydın doğruluk ve ayrıntı derecesi oldukça önemlidir.Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi.203 - . Bir bilgi sistemi değişik karar merkezleri etrafında tasarımı yapılarak geliştirilir. ✔ Sistem analizi ne demektir? Sistem analizi. anlamlı. zamanlı ve ilgili yönetsel bilgilerin elde edilmesi verilerin sistemdeki ilk kayıtlarına bağlıdır. ? Açık ve anlaşılabilir olma ilkesi ne demektir? Veri Biriktirme ve İşleme İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. zamanlı ve ilgili yönetsel bilgi sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. değişik karar merkezlerinde verinin toplanması. Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi ile ilgili bu ilke. Muhasebe bilgi sisteminden istenen etkinliğin sağlanması. varsa problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin çözümlerinin bulunması ve sistemin tamamlanması ve sisteme ilavelerin yapılması demektir. gerekse bilgi akışlarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan. işlenmesi ve bilgiye dönüştürülmesi ve karar . Buna bağlı olarak işletmeler daha kolay bir şekilde yapılır. sistem içindeki eylemlerin kolaylıkla izlenebilmesi amaciyle. ancak sistemin veya alt sistemlerinin ve sistem içindeki işlemlerin iyi bir şekilde tanımlanmasıyla sağlanır. Mevcut olan sistemin değiştirilmesi veya ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi ise. gerek fiziksel. İlk kaydın gerekli ayrıntıda olması daha sonra sistemden çok amaçlı bilgilerin alınmasına olanak sağlar. Açık ve anlaşılabilir bir sistem. işletmenin karar merkezlerindeki ve karar merkezleri arasındaki fiziksel akış (malzeme. ✔ Karar merkezi ne demektir? Karar merkezi. karmaşık olmasını gerektirmez. ✔ Veri biriktirme ve süreçleme ilkesi ne demektir? SİSTEM ANALİZİ Muhasebe bilgi sistemini geliştirme çalışmalarının yeni bir sistemin kurulması veya mevcut olan sistemin değiştirilmesi veya ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi için yapılan çalışmalar olduğunu belirtmiştik. bilgi girdilerine göre kararlar veren ve bunlara göre tavır takınan ve bir kişiye bağlı olan bir yönetim alanı veya birimidir. Bunun için sistem analizi çalışmalarının yapılması gerekir. Açık ve anlaşılabilir işlemlere dayalı bir sistem kişiler tarafından karmaşık bir sisteme nazaran daha çabuk öğrenilebilir. Bir ekonomik olayın ortaya çıkması durumunda. açık ve anlaşılabilir bir şekilde geliştirilmelidir. Bu nedenle başlangıçta ayrıntı derecelerinin çok iyi saptanması yararlı olmaktadır. başka bir deyişle anlamlı. para akışı gibi) ile bilgi akışında ortaya çıkan problemleri gidermek veya söz konusu akışları iyileştirmek için yapılacak çalışmalar bütünüdür. Dolayısiyle bilgi sisteminin kendisi. mal.

1.1’de birbirle- .merkezleri arasında veri veya bilginin akışı şeklinde irdelenir. Sistem analizine başlanmasının temel nedenleri. İşletmedeki bilgi akışında bazı aksaklıklar. izlenmesi ve değerlen mesi. yargı. düzensizlikler. yeni fikirler ve teknolojinin uygulanması ve mevcut uygulamaların geliştirilmesi gibi olaylardır. Aşağıdaki akış şemasında birbirini izleyen söz konusu işlemler ve bu işlemlerin birbirleri ile ilgileri gösterilmiştir: Bilgi kullanıcıyönetici ile sistem analistinin karşılaşması Problemin Tanımlanması Seçeneklerin Geliştirilmesi Seçenekler istenenleri karşılıyor mu? Hayır Evet Modellerin Kurulması Şekil 14. sağ duyu ve deneyim gibi kalitatif faktörlerden de yararlanılır.204 - . Ekonomik olarak kabul edilebilir mi? Hayır Evet Seçimin Yapılması Hayır Olduğu gibi kabul edildi mi? Evet Çözümün-Modelin uygulamaya konulması Belirtilen ve Şekil. Problem çözme ve tasarımı kapsayan sistem geliştirme çabalarında sistem analizi uygulamaları olarak altı temel işlem vardır: ● ● ● ● ● ● ● Problemin tanımlanması Sistem analizi çalışmalarının programlanması Seçenek çözümlerin geliştirilmesi Seçeneklere yönelik modellerin kurulması Seçeneklerin maliyet-etkinlik analizlerinin yapılması Seçeneklerden birinin seçimi Seçilen seçeneğin uygulamaya konulması. yaratıcılık. yeni gereksinmeler. Maliyet-Etkinlik Analizi Sistem Analizi İşlemleri. gecikmeler ortaya çıkabilir. problem çözme. ✔ Sistem analizinde nelerden yararlanılır? Sistem analizinde kantitatif teknikler kullanıldığı kadar. Amaçlara varmak ve faaliyetlerde etkinlik sağlamak için mutlaka var olan problemleri ortadan kaldırmak gereklidir. Mevcut bilgi sistemi istenildiği gibi işlem görmüyor olabilir.

sistem analizine dayanır. Sistem analizi genel olarak. Sistem geliştirme çalışmaları. . kurulması istenen her bilgi sistemi için aynıdır. Sistem geliştirme çalışmaları genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür. kurulması ve çalışır duruma getirilmesi veya var olan bir bilgi sisteminin yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere cevap verecek duruma dönüştürülmesi sistem geliştirme çalışmaları ile gerçekleştirilir. genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür. işletmede yeni bir bilgi sisteminin kurulmak istenmesi veya işletmede mevcut muhasebe bilgi sistemindeki yetersizliklerin veya aksamaların giderilmek istenmesi sonucu ortaya çıkar ve ön araştırma. ön tasarım. Sistem geliştirme çalışmalarını oluşturan dört aşama da bu çerçevede ve ayrıntılı olarak gerçekleştirilir. diğer bir ifadeyle. kurulmasını. Nitekim planlama. açık ve anlaşılabilir olma. Sistem geliştirme çalışmaları. seçeneklerin geliştirilmesi. Sistem geliştirme çalışmaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanır. insan etkeni. raporlama. d. Sorular 1. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarından oluşan sistem geliştirme çalışmaları izleyen ünitelerde belirtilen çerçeve içinde ayrı ayrı ele alınarak açıklanaçaktır. esnek olma. seçeneklerden en uygun olanının seçilmesi ve uygulamaya konulması işlemleridir. istenilen bir sistemin istenildiği şekilde kurulması veya geliştirilmesi sırasında muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri olarak ifade edilen. örgüt yapısı. Bu aşamaların temeli. c. b. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamaları sistem analizi çerçevesinde yürütülür. Sistem geliştirme çalışmaları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a. Sistem geliştirme çalışmaları bir bilgi sisteminin tasarımını. uygun maliyet. problemin tanımlanması.? ri ile ilgileri gösterilen sistem analizi işlemleri (aşamaları) Sistem Geliştirme Çalışmalarının temelini oluşturur. çalışır duruma getirilmesini kapsar. Sistem analizinin hedefi ve içeriği nedir? Özet Muhasebe bilgi sisteminin tasarımı. Sistem geliştirme çalışmaları kurulması istenen her bilgi sistemi için aynıdır. Bu çalışmalar.205 - . çalışmaların programlanması. Sistem Geliştirme Çalışmalarının aşamaları olarak daha önce sayılan planlama (ön araştırma). Sistem geliştirme çalışmalarından beklenen sonucun elde edilmesi. ön tasarım. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamaları olarak birbirini izleyen dört aşamada yürütülür. ön tasarım. veri biriktirme ve süreçleme ilkelerine uyulması gerekir.

e. Sistem geliştirme çalışmaları kurulan ya da geliştirilen sistemin kontrol edilmesini de kapsar. 2. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Değişmezlik İlkesi b. Örgüt Yapısı İlkesi c. Raporlama İlkesi d. Uygun Maliyet İlkesi e. İnsan Etkeni İlkesi

3. İşletmenin açık ve dinamik bir sistem olması, sistem geliştirme çabalarında, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sürekli gözönünde tutulmasını gerektirir? a. Örgüt Yapısı İlkesi b. Esnek Olma İlkesi c. Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi d. Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi e. İnsan Etkeni İlkesi

4. İşletmenin karar merkezlerindeki ve karar merkezleri arasındaki fiziksel akış ile bilgi akışında ortaya çıkan problemleri gidermek veya sözkonusu akışları iyileştirmek için yapılacak çalışmalar bütününe ne denir? a. Yönetim Bilgi Sistemi b. Bilgi İşlem c. Sistem Analizi d. Sistem Organizasyonu e. Süreçleme

5. Sistem analizi işlemlerinin başlangıcı nedir? a. Problemin tanımlanması b. Sistem analizi çalışmalarının programlanması c. Seçeneklere yönelik modellerin kurulması d. Seçeneklerin maliyet-etkenlik analizlerinin yapılması e. Seçeneklerden birinin seçimi

- 206 -

Muhasebe Bilgi Sisteminin Ön Tasarımı

15
- 207 -

ÜNİTE

Bu Ünitede...
Muhasebe Bilgi Sisteminin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi ve genişletilmesi için yapılan sistem geliştirme çalışmalarının ilk iki aşaması olan çalışmaların planlanması ve ön tasarım aşamaları açıklanacaktır. Bu nedenle, sistem geliştirme çalışmalarının nedenleri, çalışma planı, sistem sınırlarının geliştirilmesi, bilgi gereksinmelerinin saptanması, sistem amaçlarının geliştirilmesi, sistem kısıtlayıcılarının ve kaynaklarının belirlenmesi, çıktıların, girdilerin, süreçleme işlemlerinin belirlenmesi, sistem öğelerinin saptanması, maliyet-etkinlik analizi konuları üzerinde durulacak ve bunların nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Çalışma Biçimine İlişkin Olarak...
Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi birbirini izleyen aşamalarla gerçekleştirildiğinden, her bir aşamanın başlı başına iyi öğrenilmesi yanında, aşamalar arasındaki ilişkinin de iyi öğrenilmesi bu ünitede anlatılan konuların anlaşılmasını kolaylaştırır.

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI
Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması çalışmaların planlanmasıdır. Ön araştırma olarak da ifade edilen planlama aşaması, üst yönetimin veya işletmedeki diğer bilgi kullanıcılarının, yönetim faaliyetleri için gerekli bilgileri etkin bir şekilde ve zamanında sağlayacak olan muhasebe bilgi sistemine veya herhangi bir alt bilgi sistemine duyacakları gereksinme ile başlar. Bu nedenle önce bilgi sisteminin kurulmasını gerektiren nedenler belirlenir?

Nedenlerin belirlenmesi ne açıdan yarar sağlar?
Sistem geliştirme çalışmaları nedenlerinin saptanması, çalışmaların ne yönde olabileceği saptanır. İşletmedeki mevcut sistem mi düzeltilecek yoksa, yeni sistem mi kurulacak? Buna göre sistem analizi ve tasarım işlemleri yapılır. Çalışmaların yönü genel bir şekilde belirlendikten sonra, belirlenen bu yöne göre, sistemin tasarımından, çalışır duruma gelinceye kadar yapılacak çalışmalar ve çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli para, eleman ve zaman gösteren bir eylem planı hazırlanarak, bir rapor şeklinde yönetime sunulur. Üst yönetim bu rapora göre sistem geliştirme çalışmalarının devamına ve kesilmesine ilişkin kararını verir. Planlama aşamasının belinlenen bu içeriği aşağıda açıklanacak olan, sistem geliştirme çalışmaları nedenlerinin saptanması ve eylem planınınhazırlanması alt aşamaları ile gerçekleştirilir.

?

Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması olan planlama aşamasının içeriği nedir?

Sistem Geliştirme Çalışmaları Nedenlerinin Saptanması
Sistem geliştirme çalışmalarının yönünü belirlemek için çalışmaları gerektiren nedenlen saptanır. Sistem geliştirme çalışmaları genel olarak iki yönde yürütülür: 1) İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi veya yeni bir alt bilgi sisteminin kurulması, 2) Mevcut sistemin düzeltilmesi. Sistem geliştirme çalışmaları, bilindiği gibi, işletmede bilgiye ve dolayısiyle bilgi sistemine duyulan bir gereksinmeyle başlamaktadır. Bu gereksinme temel olarak yeni gelişmelerden veya işletmede mevcut bilgi sisteminden doğan aksamaların veya yetersizliklerin giderilmek istenmesinden kaynaklanır.

Ne gibi yeni gelişmelerden söz edilebilir?
Sistem geliştirme çalışmalarını gerektiren yeni gelişmeler genel olarak iki noktada ortaya çıkar. Birincisi; bilgi işlem teknolojisinde, özellikle bilgisayar teknolojisinde görülen hızlı değişmelerin yarattığı yeni olanaklar. İkincisi; yönetim biliminde, işletmecilik uygulamalarında görülen yeni yönetim teknikleri ve yeni uygulamalar. Mevcut bilgi sistemindeki aksamalar, yönetimin etkinliğini önemli derecede azaltır. Mevcut bilgi sisteminin yönetime gerekli bilgileri zamanında ve içerikte sağlayamaması alınacak kararları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum yeni bir sistemin kurulmasını veya mevcut sistemin yeniden düzenlenmesini veya tamamlanmasını gerekli kılar.

Yeni gereksinmeler sistem çalışmalarını gerektirir mi?
İşletmelerin giderek büyümesi; karmaşıklaşması veya yapının değişmesi, beraberinde yeni gereksinmeleri ve konuları ortaya çıkarır. Büyü- 208 -

yen, karmaşıklaşan bir işletmenin yönetimi daha çok bilgiye gereksinim duyacaktır. Bu durum işletmede yeni bir bilgi sisteminin kurulmasını veya en azından mevcut bilgi sisteminin yeniden gözden geçirilmesini ve yeni isteklere cevap verebilecek duruma getirilmesini zorunlu kılacaktır. Sözgelimi, işletmenin büyüyüp bir holding şekline gelmesi durumunda, ana şirketin bünyesinde ve tüm bağlı şirketleri kapsayacak genişlikte yeni bir muhasebe bilgi sistemi kurma gerekliliğinin doğması gibi.

?

Sistem geliştirme çabalarının nedenlerinin saptanmasının yararı nedir? Sistem çalışmalarını gerektiren ne gibi nedenler vardır?

Çalışma Planının Hazırlanması
Muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin kurulması veya yeniden düzenlenmesi ile ilgili durum genel hatlarıyla belirlendikten sonra, sistem geliştirme çalışmalarını bir bütün olarak gösterecek bir çalışma planı (eylem planı) hazırlanır. Bu planda, sistem geliştirme çalışmalarının ön tasarım, ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında, diğer bir ifadeyle sistemin tasarımından kurulmasına ve çalıştırılmasına kadar olan muhtemel işlemler ve gerekli para, çalışma ekibi ve zaman belirtilir. Çalışma planı genellikle iki bölümde hazırlanır. İlk bölümde ön tasarım aşaması, ikinci bölümde ayrıntılı tasarım ve uygulama işlemleri gösterilir.

Çalışma planının bölümlerinde hangi bilgilere yer verilir?
Çalışma planının ön tasarıma ilişkin ilk bölümlerinde, ön tasarım aşamasındaki işlemlerin nasıl, ne kadar sürede, kaç kişiyle ve kimler tarafından yapılacağı ve bunun maliyetinin ne olacağı belirtilir. Planın ikinci kısmında ise, bu kez bu bilgiler ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarının işlemleri için açıklanır. Çalışma planında belirtilen bu bilgiler, kuşkusuz tahmini bilgiler olacaktır. Planın daha isabetli ve gerçeklere daha yakın olması bakımından, belirtilen bilgiler yanında, çalışmalar sırasında ortaya çıkması muhtemel olumsuz gelişmeler ve yeni ilaveler karşısında yapılabilecek işlemleri de yansıtması gerekir. Çalışma planı bu içerikte hazırlandıktan sonra bir rapor şeklinde yönetimin onayına sunulur. Yönetim bu rapor yardımıyla ve gerekirse karşılıklı görüşme ile sistem geliştirme çalışmalarının, yani muhasebe bilgi sistemi veya bunun herhangi bir alt sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaların kesilmesi veya devamı yönünde karar verecektir. Verilen karar olumsuz ise, çalışmalar sona erdirilir. Kararın olumlu olması durumunda da, çalışma ekibi ön tasarım aşamasını başlatarak çalışmalarını sürdürür.

?

Çalışma planı ne demektir? Çalışma planına dayanarak yönetimin vereceği kararlar ne yönde olabilir?

ÖN TASARIM
Ön tasarım aşaması, üst yönetimin çalışma ( ön araştırma) raporunu onaylamasıyla başlar. Bu aşamada kurulması veya yeniden düzenlenmesi düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin modeli genel bir çerçeve içinde tasarımı yapılır. Daha sonra geliştirilen modelin maliyet etkinlik analizi yapılır. İşlemler tamamlandıktan sonra, bütün işlemleri içeren bir fizibilite (yapılabilirlik) raporu üst yönetime sunulur. Bu aşamada yapılacak işlemler sırasıyla Şekil 1’de gösterilmiş olup, her biri aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır.

- 209 -

Sistem Sınırlarının Belirlenmesi
Sistem sınırları, kurulması düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin içeriğini belirler. Bilindiği gibi muhasebe bilgi sistemi; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, bütçeleme ile bunların alt sistemleri olan satışlar ve alacaklar, satınalma ve borçlar, stok işlemleri, maliyetleme ve maliyet kontrolu, gelirler, giderler vb. alt bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminin sınırları, “sistemin kapsamı ne olacaktır?” sorusuna verilecek cevapla belirlenir. Bu aşamada bu soruya verilecek cevap genel bir çerçeve içinde belirlenir. Burada sadece hangi faaliyet sistemlerine ilişkin bilgi akışının düzenleneceği veya hangi bilgi sisteminin kurulacağı ortaya çıkarılır. Örneğin, satışlar, satınalma, üretim faaliyetleri veya bütün mali nitelikli işlemler ya da muhasebe bilgi sisteminin tamamı gibi.

Muhasebe bilgi sisteminin içeriği hep aynı mıdır?
Muhasebe bilgi sistemlerini oluşturacak alt bilgi sistemleri işletmenin koşullarına göre farklı olabilmektedir. Üretim işletmesi ile ticaret işletmesi veya hizmet işletmesinde, hatta aynı konudaki işletmelerde bile muhasebe bilgi sisteminin içeriği bir bütün değişir. Bir işletmede maliyetleme ve maliyet kontrolu alt sistemi bulunurken, örneğin ticaret işletmesinde bu alt sistem bulunmaz. Dolayısiyle iki ayrı işletmedeki sistemlerin adı aynı olabilecek, örneğin genel muhasebe, ancak içerikleri ve işlem yoğunları farklı olabilecektir.

?

Sistem sınırları ne demektir? Nasıl belirlenir?

Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması
Bilgi gereksinmeleri, belirlenen sistem içeriği çerçevesinde saptanır. Bilgi gereksinmelerinin saptanmasındaki amaç, sistemden ne tür bilgilerin istenebileceğini belirlemektir. Ayrıca bilgi gereksinmelerinin saptanması, sistemin bu istekleri karşılamaya yönelik bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde sistemin ilgisiz bilgiler sağlaması önlenir.

Bilgi gereksinmeleri nasıl saptanır?
Bilgi gereksinmeleri, sistemi kuracak kişi veya kişilerin yöneticilerle yapacağı ortak çalışmalar ve görüşmeler ile saptanır. Bu ortak çalışmalar ve görüşmeler sırasında, yöneticilerden, işletme faaliyetlerini yönetirken ne tür bilgilere gereksinme duyacakları öğrenilir. Ancak yöneticilerin kendilerine hangi bilgilerin gerekli olacağını görüşme sırasında tam olarak düşünüpsöylemeleri ve ilerde karşılaşacakları konuları şimdiden kestirmeleri ve bunun için gerekli olacak bilgileri belirtmeleri zordur. Bu durumun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Bilgi gereksinmelerinin saptanmasında yöneticilerin özellikleri ve yönetim sürecinin yapısı ve işletmenin dinamikliği önemli etkendir. Bu açıdan çalışma ekibinin sadece yöneticilerle görüşmede saptadığı bilgi gereksinmeleri ile yetinmeyip, belirtilen etkenleri gözden uzak tutmayarak bilgi gereksinmelerini saptaması gerekir. Çünkü işletmede kurulacak muhasebe bilgi sistemine yalnızca bugünkü bilgi gereksinmelerinin yansıtılması durumunda, kısa bir süre sonra işletmenin isteklerine cevap veremez ve gelişme süreci karşısında etkinliğini önemli derecede kaybeder.

- 210 -

Sistem modelinin oluşturulması bakımından. kurulacak yeni sistemin modelinin geliştirilmesi işlemlerinin başlangıcıdır. Örneğin. bilgi işlem elemanları. Kaynaklar kurulacak yeni sistemin kullanabileceği veya yararlanabileceği olanaklardır. işletmede mevcut bilgi işlem donanımları (bilgisayar vb. “Bilgi gereksinmeleri hangi çıktılarla karşılansın?” sorusuna yanıt aramaktır. eleman yetersizliği ve elemanların yeni sisteme karşı direnmeleri gibi. Bu nedenle burada yapılacak iş. genel bir ifadeyle. sistemden neler beklediğini ortaya koyar. Kısıtlayıcılar ise. bir yönetici tarafından “Maliyetleri kontrol etmek için bana hammadde ve işçilik kullanımlarına ilişkin bilgiler gereklidir. muhasebe elemanları. Sisteme ilişkin kayıtların ve kısıtlayıcıların saptanması ile. bilgi gerek. “işletme faaliyetlerinin kontroylunu mümkün kılmak için gerekli bilgileri sağlamaktır” şeklinde belirlenir. Örneğin. Bu şekilde belirlenen sistem amacı. Buna göre sistemin amacı. genel amaçların mümkün olduğu kadar bölümlere ve işletme eylemlerine ya da yönetime göre alt amaçlar şeklinde de belirtilmesi gerekir. ? Sistem amaçları neye göre belirlenir? Belirlenen amaç neyi gösterir? Sistemin Tasarımı İle İlgili Kaynakların ve Kısıtlayıcıların Belirlenmesi Kaynaklar ve kısıtlayıcılar. yeni kurulacak bilgi sisteminin işletmenin koşullarına uygunluğu sağlanır. Sistemin neler yapacağı ancak bilgi gereksinmelerinden anlaşılacaktır. Sistem çıktıların belirlenmesinde hareket noktası. Mevcut kaynakların ve kısıtlayıcıların saptanarak gözönünde bulundurulması yanında engel olabilecek olanların değiştirilebileceği veya iyileştirileceği de düşünülmelidir.). Örneğin. saptanan bilgi gereksinmeleridir. ? Bilgi sisteminin tasarımı ve kurulması ile ilgili kaynaklar ve kısıtlayıcılar ne demektir? Çıktıların Belirlenmesi Çıktıların belirlenmesi. programları. yasal zorunluluklar.” şeklinde ifade edilen bir bilgi isteği.211 - . para. döküman. kurulması düşünülen sistemin tasarım işlemlerini sınırlayan veya engelleyen işletme içi veya işletme dışı etkenlerdir. bilgi gereksinmelerinin karşılanması durumunda yöneticilerin bu bilgilerle ne yapabileceklerini göstermektir. para gibi. sistem geliştirme çalışmalarını ve kurulacak sistemi olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek faktörlerdir. ? "Bilgi gereksinmeleri hangi çıktılarla karşılansın?” sorusuna nasıl yanıt aranır? Çıktıların belirlenmesinde genellikle kullanılan yaklaşım.? Bilgi gereksinmeleri neden saptanır ve saptanırken hangi faktörlere dikkat edilir? Sistem Amaçlarının Belirlenmesi Bu aşamada gereksinim duyulan bilgilerden yararlanarak “kurulacak sistemin neler yapacağı ve dolayısiyle neler sağlıyacağı” belirlenir. işletme politikaları.

Bu açıdan. çıktıların istenildiği şekilde oluşturulmasının. Nitekim temel olan her çıktının ilgili yere gelmesi ve istenilen bilgileri vermesidir. müşteriden alınan bir senet veya işçilerin çalışma kartı gibi. özetleme. miktarı. her bir çıktının içeriğine ve dağıtım yerlerine göre belirlenmesidir. sınıflama. bu çıktıların oluşturulabilmesi için hangi veri veya bilgilerin gerekli olacağı bir liste halinde saptanır. fiyatı. sakla- . bu iki durumun (içerik ve dağıtım yeri) gözönünde bulundurulması ile elde edilir. direkt işçilik. girdilerin belirlenmesi oldukça önemli ve güç bir işlemdir. “ne yolla”. Çünkü her çıktının listede içeriğine ve dağıtım yerine göre belirlenmesi “girdi-işleme-çıktı” şeklindeki sistem modelinin geliştirilmesinde yararlı olacaktır. genel üretim giderleri payı gibi verilerin belirlenmesi gibi. “kimden” sağlanacağı saptanır. ? Çıktılar nasıl belirlenir? Girdilerin Belirlenmesi Sistem girdilerinin belirlenmesi. bu girdileri oluşturan verilerin “nereden”. Örneğin. satıcılardan gelen bir fatura.212 - . Veri veya bilgiler. hangi üretim biriminde kullanıldığı. ? Çıktıların oluşması için gerekli olan girdiler nasıl belirlenir? İşleme Aşamasının Belirlenmesi İşleme bilindiği gibi. Bu listenin hazırlanması sırasında üzerinde önemle durulması gereken konu. daha sonra günlük. hesaplama.) dikkate alınarak. sistem çıktılarının oluşturulabilmesi için gerekli olan veri ve bilgilerin saptanması demektir. tablo vb. girdileri çıktılara dönüştüren bilgi işlem faaliyetlerini içerir. farklı kaynaklardan ve farklı şekillerde sağlanır. Çıktıların kullanıcılar tarafından etkinliği. Bilgi işlem faaliyetleri istenen çıktıların elde edilmesi için girdiler üzerinde yapılacak olan. Söz konusu soruları şu şekilde belirlemek mümkün: ● ● Çıktılar hangi bilgi gereksinmelerini karşılayacaktır? Bu gereksinmeleri karşılayacak çıktılar ne şekilde olmalıdır ve neleri içermelidir? Çıktılarda yer alacak bilgilerin ayrıntı derecesi ne olmalıdır? Kaç suret gereklidir ve her bir suret nereye gönderilecektir? Çıktılar ne zaman gerekli olacaktır? ● ● ● ✔ Çıktılar nasıl bir nitelik taşımalıdır? Yukarıdaki sorular veya daha ilave edilebilecek sorular çerçevesinde saptanacak çıktılar. ✔ Girdilerin içeriği belirlendikten sonra ne yapılmalıdır? Girdilerin içeriği belirlendikten sonra. haftalık ve aylık gibi esaslara göre bir liste şekline getirilir.sinmelerine bağlı olarak sorulacak bir dizi sorunun yanıtlanması şeklinde olur. Ancak. kayıt. Girdilerin belirlenmesinde öncelikle herbir sistem çıktısı (rapor. Sözgelimi. “ne şekilde”. “ne zaman”. bir maliyet raporunun oluşturulabilmesi için kullanılan hammaddenin cinsi. farklı kaynaklardan ve farklı şekilde sağlanacak veri veya bilgilerin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlı olduğu da unutulmamalıdır.

“girdi-bilgi işlem faaliyetleri-çıktı” şeklindeki bilgi akışı ve bunu gerçekleştirecek personel donanımı ve haberleşme araçları ortaya çıkmış olur ki. ortaya çıkmış olan yeni sistem modeline ait öğeler saptanır. raporlar ve donanımdır. Bu nedenle çıktıların oluşumunu sağlayacak işlemlerin her bir çıktı için ayrı ayrı saptanması gerekir. aylıkhazırlanan bir ücret bordrosunda (çıktı) yapılacak işlemin bu aşamada yalnızca “çalışılan sürenin ücretle çarpımı” şeklinde ifadesi olmalıdır. canlandırma. Çünkü. zamlar. özetlemenin. haberleşme araçları (belgeler). bu akışın kimler tarafından hangi araçlarla ve ne tür haberleşme araçlarıyla yapılacağının belirlenmesi gerekir. Örneğin. ön tasarım aşamasında ayrıntılara inmeden genel bir çerçeve içinde yapılır. örneğin bilgi işlem faaliyetlerinin bilgisayarla yapılacağı belirtilir. haberleşme araçları. bu seçimle birlikte. ancak bilgisayarın ayrıntılı özelliklerine ve seçimine girilmez. Bu belirleme genel bir yaklaşımla yapılır. dağıtım gibi ayrıntılar daha sonraki ayrıntılı tasarım aşamasında. Bu nedenle öncelikle yeni sistemin gerektirdiği sistem maliyetleri ile bu sistemin sağlıyacağı yararların saptanması gereklidir.ma. Girdi-işleme-çıktı şeklindeki bilgi akışının belirlenmesindn sonra. sistem ayrıntılı bir şekilde geliştirildiğinde ele alınmalıdır. İşleme işlemlerinin belirlenmesi ile sınıflandırmanın. Böylelikle girdilerle çıktıları birbirlerine bağlayan bilgi işlem faaliyetlerinin saptanması sonucu sistemin “girdi-işleme-çıktı” şeklindeki bilgi akışı ortaya çıkarılır. insan. Sistem maliyetleri. Bu saptama işlemi. Kesintiler. bu da sistemin modelinin kurulması demektir. Öğelerin seçilmesi ile. hesaplamanın. ne şekilde yapılacağı genel hatlarıyla tanımlanarak sistem içinde yapılması gereken işlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı belirlenmiş olur. Girdi ile çıktı arasındaki boşluk bu işlemlerle doldurulur. Bu aşamada. Bilindiği gibi. kurulması düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin genel yapısı oluşturulmuş olur. sisteme hayatiyet kazandıran bu öğelerdir. ? İşleme işlemleri nelerdir? İşleme işlemlerinin belirlenmesi sonucunda ne elde edilir? Sistem Öğelerinin Belirlenmesi Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri. raporlar ve donanım gibi sistem öğelerinin gerektirdiği tüm har- . sistemin çalışmasını mümkün kılan. ✔ Çıktıların elde edilmesi için bilgi işlem faaliyetlerinin tamamının yapılması mutlaka gerekli midir? İstenen bir çıktının elde edilmesi için her zaman bütün bilgi işlem faaliyetleri gerekli olmayabilir. çoğaltma ve iletme işlemleridir. ? Sistem öğeleri nelerdir? Sistem öğelerinin belirlenmesi ile ne tamamlanmış olur? Sistemin Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması Maliyet etkinlik analizi 14’üncü ünitede açıklanan “uygun maliyet ilişkisi” çerçevesinde yapılır Söz konusu ilkeye göre sistem uygun bir maliyetle geliştirilmelidir. Burada yalnızca. dosyalamanın ve diğer işlemlerin nasıl. sistemin çalışmasını sağlayacak olan.213 - .

? Sistemin maliyet etkinlik analizinin yapılması için nelerin belirlenmesi gerekir ve maliyet etkinlik analizinin ölçüsü nedir? Ön Tasarım Aşaması Bulgularının Öneri Olarak Oluşturulması ve Yönetime Sunulması Ön tasarım aşaması. sorunları nasıl çözümleyeceği. sistemin kurulması veya genişletilmesi ile personelden. Maliyetler her bir öğe (unsur) için tahmin esasına göre ayrı ayrı saptanır. Bu bölüm bir bakıma yeni sistemin yönetime benimsetilmesi amacını güder. sistem geliştirme çalışmaları için ödenecek tutarın da (ilk kuruluş gideri olarak) eklenmesi gerekir. Burada sistemin neler yapacağı.214 - . ✔ Sistemin maliyetine karşılık sağlanacak yararlar neler olabilir? Belirlenen maliyetlerle karşılaştırmak üzere yeni kurulacak veya düzenleştirilecek ya da genişletilecek sistemin sağlayacağı yararlar saptanır. GİRİŞ A.camaları içerir. Ayrıca bu parasal kazançlar dışında parasal olmayan örneğin. sistemin maliyetini aşması veya en azından maliyetlere eşit olmasıdır. Sözkonusu maliyetler. sistemin çalışmasından sorumlu olacak personelin ücretleri. Tarihçe Sistem geliştirme çalışmalarının ne zaman. geliştirilen muhasebe bilgi sistemi modeline ilişkin bütün bilgilerin bir rapor şekline getirilmesiyle son bulur. Sağlanacak yararlar. daha sonra bu çalışmanın başlangıç tarihi ve kim tarafından yürütüldüğüne ilişkin bilgiler yer alır. sağlanacak kazançlardır. Amaç ve Kapsam Sistem geliştirme çalışmalarının amaçları ve kapsamı açıklanır. Yeni sistem bu koşulun gerçekleşmesi ve gerçekleşme olasılığı olması durumunda onaylayacağı açıktır. kırtasiyeden veya sözgelimi stok seviyesinin düşürülmesinden. nasıl ve kimin gereksinmesi sonucu başlatıldığı. kontrol olanağı sağlanması bakımından yapılacak tasarruflardan. Maliyetler ve sağlanacak yararlar karşılaştırıldığında temel olan sistemden sağlanacak yararların. . TANITIM Yeni kurulacak sistemin kısa bir anlatımı. vb. Rapor yapılan tasarım işlemlerinin bir özeti şeklinde düzenlenir. Tarih : II. B. eğitim giderleri. sistemin kurulmasına ne zaman başlanabileceği gibi durumlar aşağıdaki açıklamalar kaynak gösterilerek anlatılır. bilgi işlem faaliyetlerinde sağlanacak çabukluğun ve zamanında bilgi elde etmenin yaratacağı kazançları da unutmamalıdır. sistemin gerektirdiği donanım bedeli ve bu donanımın cari giderleri ile yeni formların ve diğer malzemelerin ortaya çıkardığı giderler örnek olarak gösterilir. Aşağıda bir görüş vermesi bakımından bir örnek verilmiştir: BAŞLIK : Projenin Adı I. Bu maliyetlere ayrıca.

sistemin kurulması durumunda sistem için gerekli olacak para. C. SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI Mevcut sistemin sorunları ve iyi yönleri açıklanır. İşleme 3.215 - . yeni sistem modelinin paralelinde olmalıdır. UYGULAMA Burada sistemin kurulması durumunda. Anlatım. Girdi 2. donanım ve personele ilişkin bilgiler verilir. EKLER Çalışma ekibi tarafından yukarıdaki şekilde hazırlanan rapor. Donanım 3. daha sonra yönetimin onayına sunulur. Personel Bu bölümde.III. VI. belgelerin. V. VIII. Çıktı Teknik ayrıntılara inmeden girdi-süreçleme-çıktı şeklindeki bilgi akışının ve sistemin çalışmasını olurlu kılacak sistem öğelerinin kısa anlatımı. Yeni sistemin amaçları 2. Yeni sisteme ilişkin kısıtlayıcılar ve olanaklar 3. Yeni sistemi eski sistemle karşılaştırma olanağı yaratmak için mevcut sistemin anlatımı özellikle. IV. girdiler. Yeni Sistemin Tanımı 1. VII. süreçleme ve çıktı açısından bilgi-işleme eylemlerinin yürütülmesi için gerekli formların. MEVCUT SİSTEM İşletmede mevcut bilgi sisteminin kısa bir anlatımı yapılır. (ön araştırma aşamasında hazırlanan plan çerçevesinde). YENİ SİSTEM A. Giriş 1. Yeni Sistem İçin Gerekli Kaynaklar 1. Para 2. Yönetim bu rapora dayanarak sisteme ilişkin kararını verecektir. Sistemin içeriği B. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işlemler ve bu işlemlerin yapılması için gerekli zaman belirtilir. personelin ve bilgi işlem yönteminin açıklanması şeklinde olmalıdır. Ancak burada açıklanacak sorunlar. yalnızca yeni sistemin kurulması ile giderilecek sorunlar olmalıdır. DEĞERLEME Maliyet-etkinlik analizi ve sonuçlarının kısa anlatımı. Verilen karar genellikle şu dört doğrultuda olabilecektir: .

ayrınıtılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak çalışmaları ve bunlar için gerekli para. . Böylelikle sistem geliştirme çalışmalarının “ayrıntılı tasarım” aşaması başlatılarak çalışmalara devam edilir. Sistem geliştirme çalışmalarının ertelenmesi. Sistem geliştirme çalışmalarının onaylanması (devam ettirilmesi). 2) Varolan sistemin düzeltilmesi. anlaşılacağı gibi. bilgi gereksinmeleri saptanır. girdiler ve işleme işlemleri ile sistem öğeleri saptanır. çalışmalar devam ettiriglir. ? Ön tasarım aşaması nasıl bir raporla sonuçlandırılmalıdır? Raporun incelenmesinden sonra nasıl bir sonuca varılabilir? Özet Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması çalışmaların planlanmasıdır.1. çalışmaların ne yönde olabileceğini ortaya koyar. Planlama aşaması sonucunda üst yönetime sunulan çalışma planının kabulünden sonra. 4. Bunun için. sistem sınırları belirlenir. sistem geliştirme çalışmalarının ön tasarım.216 - . Bu planda. sistem geliştirme çalışmalarının bundan sonraki kısmını bir bütün olarak gösterecek bir çalışma planı hazırlanır. sistemin maliyet-etkinlik analizi yapılır ve nihayet bütün bu çalışmaların sonucu bir rapor olarak hazırlanır. çalışmalar sona erdirilir. Bu işlem. çıktılar. yeni kurulması veya yeniden düzenlenmesi düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin modelinin genel bir çerçeve için tasarımı yapılır. Sistem geliştirme çalışmalarının kesilmesi. 2. çalışmalara devam edilir. Çalışmalar genel olarak iki yönde yürütülür: 1) İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi veya yeni bir alt bilgi sisteminin kurulması. Bu aşamada ilk önce bilgi sisteminin kurulmasını gerektiren nedenler belirlenir. personel ve zaman belirtilir. Devamı yönünde alınan karardan sonra sistem geliştirme çalışmalarının ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarına geçilerek. yönetimin verdiği karar olumsuz ise. Çalışmaların yönü belirlendikten sonra. Raporun sunulmasından sonra yönetim çalışmaların devamı veya kesilmesi veya düzeltilmesi yönünde karar alır. sistem amaçları ve sistem tasarımı ile ilgili kaynaklar ve kısıtlayıcılar belirlenir. 3. Önerilen yeni sistemde bazı düzeltmelerin veya değişikliklerin yapılması. temel olarak sistem geliştirme çalışmalarının devamı veya kesilmesi şeklindedir. Buna karşın karar olumlu ise. Bu dört olasılı durum.

Üst yöneticilerin görüşleri b. Sistemi kuran uzmanın görüşü e. Muhasebe bilgi sisteminin kurulması ya da geliştirilmesi sırasında "sistemden sağlanacak bilgi gereksinmeleri saptanırken" özellikle dikkat edilmesi gereken nedir? a. Sistem öğelerinin belirlenmesi e. Geçmişe dönük bilgi üretilmemesi 3. Sistemin çalışmasını sağlayacak bir maliyet e.Sorular 1. Yeni kurulacak ya da geliştirilecek olan sistemin ön tasarımına nereden başlanır? a. Sistemin maliyet-etkinlik analizinin yapılması 5. Sistem öğelerinin belirlenmesi e. Bilgi gereksinmelerine göre. Çıktıların belirlenmesi d. Sistem sınırlarının belirlenmesi c. Sistem ilkelerinin belirlenmesi 4. Girdilerin belirlenmesi d. Kurulacak sistemin maliyet-etkinlik analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygun maliyet olarak kabul edilir? a. En yüksek maliyet b. En düşük maliyet c. Sağlanacak faydanın altındaki maliyet . Çıktıların belirlenmesi e. Yeni sistemin hiçbir ek maliyet gerektirmemesi d. Süreçleme işlemlerinin belirlenmesi d. Sistemin maliyet-etkinlik analizinin yapılması 2. İşleme işlemlerinin belirlenmesi c. Yapılabilirlik raporunun hazırlanması c. Olabildiğince çok bilgi üretme c. Girdilerin belirlenmesi b. Yöneticilerle ortak çalışma d.217 - . Girdilerin belirlenmesi b. kurulacak yeni sistemin modelinin geliştirilmesi için başlangıç noktası nedir? a. Sistemin kurulmasını gerektiren nedenlerin belirlenmesi b. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarının planlanmasına nereden başlanır? a.

veri temelinin ve sistem belgelerinin geliştirilmesi.. alt sistemlerin tanımlanması.218 - ÜNİTE Bu Ünitede.Muhasebe Bilgi Sisteminin Ayrıntılı Tasarımı ve Uygulaması 16 . sistem amaçlarının hazırlanması. . Bu ünitenin amacı.. bilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi. donanımın seçilmesi. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında hangi işlemlerin yapılacağını açıklamaktır. ön tasarımdan sonra muhasebe bilgi sisteminin kurulmasına ve çalışmaların devamına karar verildiğinde.. bu amaca yönelik olan bu ünitede özellikle birbirine bağlantılı olarak açıklanan her aşamanın iyi öğrenilmesi ve her aşamanın diğer aşamalarla ilişkisinin iyi anlaşılması gereklidir. kodlama işleminin yapılması. sistemin personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi. sistemin denenmesi ve sistemin uygulamaya konulması konuları üzerinde durulacaktır. Bu yaklaşımla çalışıldığında bu ünitenin anlaşılması kolaylaşacaktır. Sistemin kurulması ve uygulamaya alınması ancak birbirini izleyen ve dikkatlice yapılan bir dizi işlemle mümkün olduğundan. ayrıntılı tasarımın planlanması.. Bu amaç doğrultusunda. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. işletmenin örgütsel yapısının yeniden düzenlenmesi ve sistem dökümanlarının hazırlanması.

bu işlemlerin her biri aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır. bu aşamada yapılacak olan işlemlerin planlanması ile başlar. Ayrıntılı Tasarımın Planlanması Alt Sistemlerin Tanımlanması Bilgi İşleme Faaliyetlerinin Belirlenmesi Kodlama İşleminin Yapılması Veri Temelinin Geliştirilmesi Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Donanımın Seçilmesi İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Sistem Dökümanlarının Hazırlanması Şekil 16. Ayrıntılı tasarım aşamasında yapılacak işlemler sırasıyla Çizim 16. Yapılacak planlama. sistem modelinin uygulamaya uygun bir şekile getirilmesidir.’de gösterilmiş olup. çalışmalar ilerledikçe ve ayrıntılara inildikçe etkinliğini yitirebilmektedir. diğer bir ifadeyle geniş kapsamlı sistem geliştirme çalışmalarında bütün işlemler için yapılan planlama. Bu faaliyetlerin temel amacı. muhasebe bilgi sisteminin fiili olarak iş hayatına geçirilmesi. Nitekim.AYRINTILI TASARIM Ayrıntılı tasarım. Sistem çalışmalarının ilk aşaması olan planlama (ön araştırma) aşamasında yapılan planda sapmaların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.219 - . Çünkü geniş kapsamlı çalışmalarda. zaman içinde küçük çaptaki projeler (çalışmalar) için etkinliğini büyük oranda sürdürür. Bu nedenle ayrıntılı tasarım aşamasının ve onu izleyen uygulama aşamasının etkin bir şekilde yürütülmesi. ilerideki çalışmaları önceden tam olarak kestirmek oldukça güç olmaktadır. ancak ayrıntılı tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla mümkündür.1. .1. ? Ayrıntılı tasarım aşamasının amacı nedir? Ayrıntılı Tasarımın Planlanması Ayrıntılı tasarım aşaması. bu iki aşamanın tekrar ve özenle planlanmasına bağlıdır. ön tasarım aşamasında kurulması tasarlanan ve genel hatlarıyla belirlenen muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerden birinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması faaliyetlerini içerir. Ayrıntılı Tasarım Aşaması. Ancak büyük projelerde.

Bilgi akışının şeklini çizmek. Alt sistemlerin ayrıntılı olarak tekrar tanımlanması.✔ Planlamada hangi konular belirtilmelidir? Bu aşamada yapılacak planlamada. nasıl ve ne şekilde kimler tarafından ve neyle yapılacağı belirlenerek. İç ve dış bilgi gereksinimlerini saptamak.3. Girdi formlarının geliştirilmesi.1. 3. 6. AYRINTILI TASARIM 1. Yazılımın geliştirilmesi.2. 3. Yöneticilerle ilgili kişilerle görüşmek.1. 4. 2. Sistemin sınanması. 2. 5. şimdiye kadar yapılan işlerin neler olduğunu saptamaktır. 3. Veri temelinin veya ana dosya veya dosyaların tasarımının yapılması. 5. Uygulamanın örgütlenmesi. Proje amacının örgüte anlatılması veya yazılı olarak dağıtılması. Formların alınması (bastırılması). Sistemin çalıştırılması için örgütsel yapının oluşturulması. aşağıdaki şekle uygun bir rapor hazırlanır: AYRINTILI TASARIM VE UYGULAMA AŞAMALARINA İLİŞKİN İŞ PLANI I. 3. 7. Faaliyet sisteminin şemasını çizmek.2.2. Çıktı formlarının geliştirilmesi.2.1. 5. Donanım gereksinmesini belirlemek.220 - . Tekrarlı ve tekrarlı olmayan kararları saptamak. 4. 3. (Donanımla sistemin uyumluluğunu sağlamak. Yazılım gereksinmesini belirlemek. Ayrıntılı tasarımın dökümanının yapılması. 2.1. 2. 8. Donanımın alınması. Personelin yetiştirilmesi. 4.) 4. Depolanacak bilgileri belirlemek. . Daha sonra kalınan yerden nelerin. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. II. 6. Planlamanın çıkış noktası. Bilgisayarların veya donanımın sisteme katkısının belirlenmesi. 2.3. 7. Dosyaların kurulması. Girdi ve çıktı formlarının belirlenmesi. Uygulama eylemlerinin programlanması. 5. UYGULAMA 1.

Ancak bu alt sistemleri bağımsız birer sistem olarak düşünmemek gereklidir. Bu saptama işlemi ön tasarım aşamasında genel bir yaklaşımla belirlenen bilgi işlem faaliyetlerinin devamı olarak ve alt sistemlere indirgenerek yapılır. Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında. hatırlanacağı gibi. Çalışmalara ilişkin zaman. ✔ Alt sistemlerin ayrı ayrı tanımlanmasının yararı nedir? Alt bilgi sistemlerinin birbiriyle bağımlı. ? Alt bilgi sistemlerinin tanımlanması ne demektir? Nasıl yapılır? Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında girdi ve çıktılar arasındaki bilgi işlem faaliyetleri ayrıntılı olarak belirlenir. kurulması düşünülen sistemi oluşturan her bir alt bilgi sistemi ayrı ayrı tanımlanır. Bu da sistemi çalıştıracak kişilere. işleme ve çıktıları belirlenir. ayrıca sistemin bütünü açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Sözgelimi. personele ödenecek ücret. Ayrıntılı olarak belirlenen bilgi işlem faaliyetleri aynı zamanda sistemin çalışmasını. kurulması düşünülen sistem.221 - . muhasebe bilgi sistemine dahil her alt sistem için. buna karşın. bunun alt sistemleri genel muhasebe. ancak ayrı ayrı tanımlanması. Bilgi işlem faaliyetleri. kaynak ve maliyet unsurları bu plan aracılığı ile kontrol edilebilecektir. ? Ayrıntılı tasarım neden planlanır? Alt Sistemlerin Tanımlanması Ön tasarım aşamasında. sistemin çalıştırılması sırasında kolaylıklar sağlar. maliyet muhasebesi vb. muhasebe bilgi sisteminin bir bütün olarak bilgi akışını ortaya çıkarır. bir bütün olarak muhasebe bilgi sistemi ise. ele alınan sistemin diğer alt sistemlerle ilişkisi üzerinde önemle durulması gerekir. işletmede kurulması öngörülen sistem genel hatlarıyla düşünülerek sınırları belirlenir. brüt ücretten kesintiler indirilerek hesaplanır şeklinde gösterilmeyecek. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işlerin neler olduğunu ve bu işler için gerekli olan zaman. girdi ve çıktıların (bilgi akışının) saptanmasında sistemler arası birçok tekrarı önleyecektir. Sistemin izlenmesi. kaynak ve maliyetleri yansıtması bakımından oldukça önemli bir göstergedir. yalnızca. Sözgelimi. Her bir alt sistem inceleme konusu yapılarak sistemin girdi.9. kesintilerin tek tek neler olduğu ve bu kesintilerin ne şekilde hesaplanıp brüt ücretten nasıl düşüleceği ayrıntılarıyla belirtilecektir. olacaktır. Bu ilişkinin gözönünde bulundurulması. Böylelikle ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarındaki çalışmaları etkin bir şekilde ve kontrollü olarak yürütme olanağı doğacaktır. Yukarıda örnek olarak verilen “iş planı”. Sözgelimi sistemin bütünü daha anlaşılabilir olur. Kurulması ön görülen sistem bir takım alt sistemlerden oluşuyor olabilir. Her bir alt sistemin ayrı ayrı tanımlanması. Bu şekilde sistemin bütün girdileri ve çıktıları arasındaki boşluk doldurulmuş olur. örneğin genel muhasebe veya maliyet muhasebesi ya da diğer herhangi bir alt bilgi sistemi tanımlanırken. daha açık bir ifadeyle sistem içinde yapılması gerekli . Bu nedenle bir alt bilgi sistemi. hatta varsa daha alt sistemler için ayrıntılı olarak belirlenir. Başka bir anlatımla sistemden yönetsel bilgilerin alınabilmesi için veriler üzerinde yapılacak işlemler saptanır. Bunların bütünün birer parçası oldukları unutulmamalıdır.

B2. Düzenli ve yararlı bir kodlama. ● Kodlama nasıl ve ne kullanılarak yapılabilir? Kodlama işlemlerinde alfabetik. Alfanümerik kodlar ise harflere ve sayılara dayalı kodlardır.222 - . Bu sistemi çalıştıracak personele çalışmalarında izleyecekleri yolu gösterecektir. düzenli ve sınıflandırmanın amaçlarına cevap verebilen bir kodlama sistemine bağlıdır. Muhasebe bilgi sistemi açısından önemli olan kodlama genellikle nümerik kodlamadır. muhasebe bilgi sisteminin bütün alt sistemleri için anlamlı. Ayrıntılı vitamin kodları (B1. ✔ Kodlama sistemi. ancak veri veya bilgilerin sistem içinde düzenli bir şekilde sınıflandırılmaları ile mümkündür. Blok Kod Sistemi ve Anlamlı Sayı Kod Sistemidir. Sırasal Sayı Kod Sistemi. nümerik (sayısal) veya alfanümerik kodlardan biri kullanılır. Kodlama ve sınıflandırma birbirine bağımlı ve iç içe girmiş iki kavramdır. B6) ve plaka numaraları (26 AS 803) çok bilinen örneklerdir. Bu düzenleme. veri veya bilgilerin sistemdeki akışlarının belirli bir sınıflandırma çerçevesinde yapılabilmesi için zorunlu bir gereksinmedir. Örnek 1: 4XXX Satın alma (belirli bir grup) 41XX Üretim malzemeleri satın alma . B. etkin bir kodlama sisteminin seçiminde genellikle şu ilkeler gözönünde bulundurulmalıdır: ✔ Kodlama işleminde ne gibi hususlar dikkate alınmalıdır? ● ● Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir. Örneğin. es- ● Kodlama sistemi. Bunlar. Sınıflandırmaya bağlı olarak. Nümerik kodlama genellikle üç sisteme göre yapılır. Etkin ve işlerliği olan bir sınıflandırma ise. ! Alfabetik kodlar özellikle vitaminlere verilen ve harflere dayalı kodlardır. tutarlı ve kullanılabilir olmalıdır. A. C vitaminleri gibi.olan işlerin neler olduğunu ve nasıl yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyacaktır. ? Bilgi işlem faaliyetlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi ne demektir? Ne gibi sonuçlar yaratır? Kodlama İşleminin Yapılması Kodlama veri veya bilgilerin sistematik bir düzenlemesidir. ● Sırasal sayı kod sistemi (desimal -onluk.sistem): Belirli bir grubu gösteren ve birbirini izleyen sayılardan oluşan bir kodlama sistemidir. örgüt içindeki ilgili kişilerin kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde olmalıdır. Kodlama sistemi ilerdeki değişikliklere cevap verebilecek şekilde nek olmalıdır.

Kodları oluşturan her sayı (kesit) o malın veya malzemenin bir özelliğini yansıtır. kadar = 1 Satışlar Perakende satışlar = 2 1001-5000 TL.Kesit (Kaynağı) 1 = Yerli 20 2 = İthal 20 20 ? 40 . envanter. işçi ve satış bölgelerinin kodlanmasında kullanılır. ÖRNEK:2 Kodlama Grubu = 1 Sınıflama Kodlama Grubu ÖRNEK:1 Sınıflama Toptan Satışlar 0 -1000 TL. iş.“ 15001 ve üstü “ = 2 = 3 = 4 = 5 Eğitim kurumlarına satışlar = 3 Orduya satışlar Devlete satışlar = 4 = 5 ? Blok kod sistemi nedir? Kodlama nasıl yapılır? ● Anlamlı sayı kod sistemi: Değişik nitelikleri ve nicelikleri belirten bir kodlama sistemidir.411X 4111 4112 Çelik satın alma ST.Kesit Üretim Şekli 1 = Sıcak hadde 2 = Soğuk hadde 3 = Döküm 3.Kesit (Boyut) 01 = 1/4 x 02 = 1/2 x 03 = 3/4 x 04 = 1/4 x 1. 2. 60 Çelik Örnek 2: 1XXX Dönen Varlıklar 10XX 100X 101X 1011 1012 Hazır Değerler Kasa Alınan Çekler Cüzdandaki Çekler Tahsildeki Çekler Sırasal sayı kod sistemi en yaygın kodlama sistemi olup genellikle hesap planlarında.Kesit (Cinsi) 1 = Kare 2 = Yuvarlak 3 = Levha 4 = Altıgen 4. 37-42 çelik ST. satın alma.223 - . ? Sırasal sayı kod veya desimal sistem nedir? Kodlama nasıl yapılır? ● Blok kod sistemi: Belirli nitelikleri ve nicelikleri gruplar şeklinde gösteren bir kodlama sistemidir. Örneğin.“ 5001-10000TL.“ 10001 -15000TL.

Bu dosyaların yeri. . ● kil- Daha sonra dosyalar benimsenen bilgi işleme yöntemine göre şelendirilir. işletmede karar verme durumunda olan yöneticiler. ! Dosyaların düzenlenmesinde nasıl bir yol izlenebilir? Dosyaların düzenlenmesi işlemlerinde hangi verilerin veya bilgilerin nerede ve ne şekilde depolanacağı belirlenir. Bu nedenle dosyaların düzenlenmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır: ● Dosyalar. Muhasebe bilgi sistemi içinde farklı amaçlarla kullanılabilecek çok sayıda dosyaların olacağı açıktır. sözgelimi. Dosyalar bilgi işlem yöntemine göre klasörler. dosyalar arası ilişkilere ve muhasebe bilgi sisteminin kapsamına bağlı olacaktır. veri veya bilgileri bir arada ve güvenlik içinde saklama olanağı yaratmalıdır. Ayrıca dosyaların sayısı. veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şekilde düzenlenmelidir. kişilerdir. dosyaları kullanacak alt sistemler ve kişi veya kişiler dikkate alınarak saptanır. 1/4 x 20 boyutlarında soğuk haddelenmiş. diskler. ! Kişi veya kişiler. Kodlama işlemi ne demektir? Kodlamanın ne yararları vardır? Veri Temelinin Geliştirilmesi Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında işletmenin bütün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek tüm veri veya bilgileri içeren dosyalar (veri tabanı) düzenlenir. dosyaların içeriklerine. muhasebeci vb. Dosyalar kaydedilmemiş verilerden veya bilgilerden oluşur.224 - . Finansal bilgi sisteminin etkinliği dosyaların düzenlenmesine ve kullanışlarına çok yakından bağlıdır. bilgi işlem faaliyetlerinde kolaylık ve çabukluk sağlayacaktır. kasetler. ? ✔ Anlamlı sayı kod sistemi nedir? Kodlama nasıl yapılır? Yukarıda kısaca açıklanan kodlama. ● ● Dosyalar. bilgi işlem personeli. ithal malı yuvarlak bir çelik. “22201” şeklinde kodlanacaktır. Bu düzenleme işleminde genellikle aşağıdaki aşamalar izlenir: ● ● Veriler veya bilgiler konularına göre ayrılarak dosyalar saptanır. Aynı zamanda yanlış anlaşılmaları en aza indirecektir. Dosyalar. Zira sistemdeki veri veya bilgiler nitelikleri bakımından birbirinden çok farklıdır. CD Rom şeklinde olabilir. Bu nedenle sistem tasarımı sırasında kodlama işlemleri üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir.5 = Boru 40 05 = 1/2 x 06 = 3/4 x 40 Bu sistem özellikle bir malı veya malzemeyi çok yönüyle belirtmek için kullnılır. veri veya bilgileri kullanabilecek şekilde içermelidir.

Belgelerin geliştirilmesi basit. stok kartları. kapsamı açıklıyor mu? Belgenin numarası olmalı mıdır? Belgenin düzeni ne olmalıdır? Belge standart olmalı mıdır? Yukarıdaki sorunların yanıtlanması ile oluşturulacak belgelerin çokluğu ve birbirinden farklılığı. Zira söz konusu belge. üretim programı kartları. mamül gönderme kartları. ödeme kartları. Örneğin. puantaj kartları. Muhasebe bilgi sisteminde. amaçları bakımından olduğu kadar kapsam. renk ve suret bakımından da ayrıcalık gösterirler. boyut. Bir belge aynı zamanda hem girdi hem de çıktı olabilmektedir. Söz konusu sorular şunlardır: ✔ Belge geliştirmek için hangi sorular sorulabilir? ● ● ● Hangi veri veya bilgiler sorulmalıdır? Bu veri veya bilgiler nasıl kaydedilmelidir? İşletmenin hangi bölüm veya bölümleri tarafından kaydedilmelidir? ● Bu bölüm veya bölümlerdeki hangi kişi veya kişiler tarafından kaydedilmelidir? ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Kayıt ne zaman yapılacaktır? Kaç suret olmalıdır? Belgenin amacı nedir? Bu amaç gerekli midir? Bu amaç için başka belge veya belgeler kullanılabilir mi? Bu belge diğer belgeler tarafından kullanılabilir mi? Belge başka alt belgelere ayrılmalı mıdır? Belgenin kapsamı ayrıntılı mı. hammadde istek kartları. muhasebe bilgi sistemine dahil bir alt sistemin çıktısı olabilirken diğer bir alt sistemin girdisi olabilmektedir. iş tahsis kartları gibi. birbirine bağlı bir dizi soru ve soruların yanıtlanması şeklinde yürütülür. belgelerin geliştirilmesini güçleştiren temel etkenlerdir. genellikle. dağıtım tabloları.225 - . bütçe formları. Ancak sistemin etkin bir şekilde işlerliği.? Dosyalama ne demektir? Nasıl yapılır? Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Verilerin veya bilgilerin kaydedilmesi. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en önemli etken sistem analistlerinin ve muhasebecilerin ve işletme faaliyetlerinin bunlar tarafından iyi tanınmasıdır. geliştirilecek belgelerin düzeyine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Ancak sistem içindeki bu farklı belgeler birbirlerinden tamamen bağımsız değillerdir. kullanım kartları. Bu nedenle belgelerin gelişti. Belgelerin geliştirilmesi işlemleri. Bu farklı belgeler (formlar). faturalar. işlenmesi ve iletilmesi için sistem belgelerine gereksinme vardır. maliyet kartları. yoksa özet şeklinde mi olmalıdır? Belgenin kapsamı amaca hizmet ediyor mu? Belgenin başlığı. kuralları olmayan fakat buna karşın oldukça ayrıntılı işlemlerdir. bu amaçla çok sayıda ve birbirinden farklı sistem belgesi bulunur. analiz raporları. üretim birimleri raporu.

kullanılabilirlik ve işlerlik olmalıdır. Bu dökümanlar muhasebe bilgi sistemindeki bütün işlemlerin nasıl. yeni sistemin çalışmasını engelleyebilir. bilgi işlem faaliyetlerinin yapılacağı yönteme göre genel bir yaklaşımla belirlenmekte ve makinalı bilgi işlem yönteminin benimsenmesi durumunda. muhasebe bilgi sisteminin kapasitesini. öneriler almak üzere. “Ast-üst”. muhasebe bilgi sistemine göre yeni tanımlanmış yetki ve sorumlulukların. Örnek olarak aşağıdaki dökümanlar sayılabilir: ● Tüm sistemin bilgi akış şeması. sistem dökümanlarının hazırlanması işlemleriyle son bulur. işletmede bir bütün olarak yeni bir muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi uygulamada bazı aksamalara neden olabilmektedir. eski şekliyle olduğu gibi bırakılarak. Sözleşmede. işletmenin olanaklarına göre söz konusu firmayla sözleşme yapılır. değişik satıcı firmalardan gelen ve kendi donanımlarının özelliklerini gösteren satış önerileri ışığında sisteme en uygun olan donanım seçilir. donanımı seçilen firma ile ilişki kurulup. Sistem dökümanları muhasebe bilgi sistemini tanımlayan ve sistemin çalışmasını olurlu kılan dökümanlardır.226 - . ? İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi kurulduğunda işletmenin örgütsel yapısında yeniden düzenleme gerekli olablir mi? Olabilirse neden? Sistem Dökümanlarının Hazırlanması Ayrıntılı tasarım aşaması. bilgi akışını ve işletmenin olanaklarını yansıtan bir rapor hazırlanır.rilmesinde temel ilke. . ? Sistem donanımı ne demektir? Seçilirken hangi hususlara dikkat edilir? İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Yeni kurulan bir muhasebe bilgi sistemi veya bir alt bilgi sistemi işletmede bir örgütlenmeyi zorunlu kılabilir. Sözgelimi. ? Sistem formları ne demektir? Nasıl geliştirilir? Donanımın Seçilmesi Ön tasarım aşamasında hatırlanacağı gibi. Donanım seçimi yapıldıktan sonra da. eski yetki ve sorumluluklarla çelişir durumda olması. muhasebe bilgi sisteminin kapasitesine ve tasarlanan bilgi akışına (girdi-işleme-çıktı) cevap verebilecek nitelikteki donanımın seçimi yapılır. donanımın satın alınacağı veya kiralanacağı ayrıca donanımın bakımı. ne zaman ve kimler tarafından hangi araçlarla ve hangi belgelerle veya formlarla yapılacağını açıklayan ve bunlara ilişkin bilgileri içeren belgelerdir. sistemin çalışmasını önemli oranda ve olumsuz yönde etkiler. işletmede kurulması ve teslim tarihi gibi konularda belirlenir. Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında ise. Hatta. ne şekilde. açıklık. dahasonra. yeni sistemin gereksinmelerine göre yeniden düzenlenmelidir. Hazırlanan bu rapor donanım satışı yapan ilgili firmalar. Bu nedenle muhasebe bilgi sisteminden beklenen yararı sağlamak ve bu yönde sistemin etkinliğini arttırmak amacıyla işletmenin örgütsel yapısı. “yetki ve sorumluluk” ilişkileri ve “görevler” gibi konular açısından işletmenin örgütsel yapısı. gönderilir. Donanım seçiminin yapılabilmesi için. donanım. donanım olarak kasa kayıt ve hesap makinalarının kullanılacağı veya elektronik bilgi işlem yönteminin benimsenmesi durumunda ise donanım olarak bilgisayarın kullanılacağı kararlaştırılmaktaydı.

gerek içerik gerekse sayısal bakımından bazı farklılıklar gösterir. ön tasarım ve ayrıntılı tasarım aşamalarının sonunda kurulacak muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerden birinin modeli belirlenmiş olur. Veri temeline ilişkin dosya veya dosyalar. tip tablolar vb. ? Sistem dökümanları ne demektir? Belli başlı sistem dökümanları nelerdir? UYGULAMA Sistem geliştirme çalışmalarının ilk üç aşaması olan planlama (ön araştırma). bu işlemler aşağıda tek tek Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi açıklanacaktır.227 - .2.2. Bu dökümanlar sistemi. sistemin öğelerini ve sistemin çalışmasını tanımlayarak. Çalışmaları yürüten ekibin bundan sonraki işi. çıktı ve işleme belgeleri veya formları. hesap planları. Sistemin çalışmasından sorumlu olacak personelde olması gerekli nitelikler ve bu personele ilişkin iş tanımları. Sistemin Denenmesi Sistemin Uygulanmaya Konulması Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi .’de gösterilmiş olup. Donanımı tanıtıcı belgeler. Dolayısıyla yapılacak işlerin gerek zaman. Bu açıdan uygulama aşaması sistem geliştirme çabalarının en pahalı aşamasıdır. donanımın alınması. bir bütün olarak muhasebe bilgi sistemini somut bir şekilde ortaya koyarlar. modeli geliştirilen sistemi uygulamaya koymak suretiyle hayata geçirmek ve sistemi çalıştırmaktır. Kodlama belgeleri. sistemi çalıştıracak kişileri belirsizlikten kurtaracaktır. Bunun için yapılacak işlemler “uygulama aşaması” çerçevesinde yürütülür. Sistem bilgisayara dayalı ise. Girdi. Uygulama aşamasında yapılacak işlemler Şekil 16. Sistem dökümanları. gerekse maliyet yönünden iyi bir şekilde programlanması gerekir. Yeni bir sistemin uygulamaya konulması. Ancak yukarıda sayılan sistem dökümanları her sistem için temeldir. formların hazırlanması gibi işlerin yapılması demektir. Uygulama Aşaması. Sistem Araçlarının Hazırlanması Şekil 16. ● ✔ Sistem dökümanları işletmelere göre farklılıklar gösterir mi? Sistem dökümanları her sistemin özelliğine göre. personelin yetiştirilmesi. Böylelikle sistemin düzenliliği ve buna bağlı olarak etkinliği sağlanır.● ● ● ● ● ● Herbir alt sistemin bilgi akış şeması. sistem programları.

Sistem personelinin yeni çalışma düzenine ve ortamına uyum sağlamaları ancak bu personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile mümkündür. aksi durumda yeni personel istihdamına gidilir. Sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetleri seminerler. bilgisayar programlama işlemleri tamamlanır.228 - . Zira yeni sistem beraberinde yeni donanım. Donanımın yerleştirilmesi işlemleri sırasında sistem belgeleri de bastırılarak hazırlanır. donanımın işletmeye getirilmesi ve uygun bir plana göre yerleştirilmesi işlemleri yapılır. ✔ Personel seçiminden sonra hangi işlemin yapılması gerekir? Personel seçimi çalışmaları tamamlandıktan sonra bu personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetlerine başlanır. personelin sistemi benimsemelerine de katkısı olacağı unutulmamalıdır. yeni bilgi işleme işlemleri. Bu yaklaşımla sistem personeline. bilgi akış şemalarından. somut araçlarının sağlanması daha önce ayrıntılı tasarım aşamasında yapılan çalışmalar çerçevesinde yürütülür. sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi gereklidir? Ne gibi sonuçlar yaratır? Sistem Araçlarının Hazırlanması Sistem araçlarının hazırlanması. yeni görevlerini ve sorumluluklarını kimlerle. konferanslar veya iş başında yetiştirme programları düzenleyerek ya da personele kılavuz el kitapları vererek yürütülür. personelin. sistemin çalışmasını sağlayacak. Değerleme sonuçlarına göre mevcut personel. ? Neden. personelin seçimi çalışmalarıyla başlar. iş tanımlarından ve bunlara benzer belgelerden yararlanarak anlatılmalıdır. sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacağı gibi. Sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi. neden. Bu faaliyetlerin temel amacı. yeni çalışma düzeni. nerede. Böylelilkle sistem fiziki olarak çalışır duruma getirilir. Hatırlanacağı gibi ayrıntılı tasarım aşamasında satıcı firmalardan gelen satış önerileri ışığında. sistemin çalıştırılması ve devam ettirilmesi için yeterli ise.? Uygulama aşamasının özelliği nedir? Bu aşamada hangi işlemler yapılır? Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi Uygulama aşamasının bu alt aşaması. yeni kurulan sistemin etkin bir şekilde çalışmasını mümkün kılmak için sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetlerini içerir. sisteme işlerlik kazandıracak olan sistem belgelerinin ve donanımın sağlanması ile ilgili çalışmaları kapsar. . sisteme en uygun olan donanım seçilmiş ve ilgili firma ile bir sözleşme yapılmıştı. Uygulama aşamasının bu alt aşamasında ise. örgüt şemalarından. yeni sistemin gerektirdiği yeni çalışma düzenine ve ortamına uyumlarını sağlamak ve böylelikle sistemin etkin bir şekilde çalışmasını mümkün kılmaktır. Personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi işleminin. ne şekilde ve nasıl yürütecekleri açıklıkla ve tereddüte yer vermeyecek şekilde sistem belgelerinden. ne zaman. Sistemin fiziki. Bu nedenle yapılacak ilk iş işletmedeki mevcut personelin bir değerlemeye tabi tutulmasıdır. yeni araçlar ve yeni teknikler getirmektedir. yeni personel istihdamına gidilmez.

yeni bilgi toplama şekillerinin. yeni çalışma genyöntemlerinin. bunların önceden düzeltilmesi sağlanmış olur. yeni sistemin belirli bir kesiminin veya alt sistemlerden birinin sonuçlarını görmektir. Her iki yaklaşımda temel amaç. programların. 3) Eski genyöntemlerin (sistem yönergeleri.229 - . yeni formların. Bu denemenin yapılmasında iki yaklaşımdan yararlanılır: Birinci yaklaşım. Bu işlemler birbirinden bağımsız değil- . sistemin iyi bir şekilde geliştirilip geliştirilmediğini yansıtan önemli bir gösterge olacaktır. bu bilgiyi kullanacak kişinin (yöneticinin). sistemdeki olası aksamaları ortaya çıkarttığı gibi. işletmenin işlenmiş eski verilerini almak ve bu verileri yeni sistemin düzenine göre yeniden işlemek suretiyle yeni sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını saptamaktır. yeni donanımın. sistem öğelerini kullanarak girdi-işleme-çıktı bilgi akışı sonucunda elde edilen bir bilginin rapor edilmesi halinde. 2) Eski bilgi işlem yönteminin yeni bilgi işlem yöntemiyle değiştirilmesi. standartları. ? Sistemin denenmesi ne demektir? Nasıl gerçekleştirilir? Sistemin Uygulamaya Konulması Sistemin uygulamaya konulması aşaması. Buna göre elde edilecek sonuçlar daha sonra eski sistemin sonuçları ile karşılaştırılır. ✔ Açıklanan birinci deneme yaklaşımının dışında. sistemdeki olası aksamaları ortaya çıkarmak ve bunları önceden düzeltmektir. 1) Eski donanımın yeni donanımla değiştirilmesi. Bu rapor acaba. Bu karşılaştırma işlemi yeni sistemin zayıf ve üstün yönlerini ortaya çıkaracaktır. Böylelikle yeni sistemin aksayan yönleri var ise. geliştirildiği şekilde işlev yapıp yapmayacağının denenmesi gereklidir. Ayrıca sistemin gerçek koşullar ışığında ne şekilde çalışacağı da izlenebilmektedir. kendi bilgi gereksinmesine yanıt verip vermeyeceği araştırılır. teknikleri) yerine yeni genyöntemlerin yürürlüğe konulması şeklinde yürütülür. yeni sistemin ilk kez işletmeye uyarlanması işlemlerini içerir. teknik olarak sistemi oluşturan öğelerin ve sistemin girdi-işleme-çıktı şeklindeki bilgi akışını. ilgili kişiye sistem analistinin tasarladığı gibi gerekli bilgiyi verebilmekte midir? Bu soruya verilecek yanıtın olumlu veya olumsuz olması. Sistemin denenmesi. Geliştirilen yeni sistemin gerek birinci yaklaşıma gerekse ikinci yaklaşıma göre denenmesi arasında önemli bir fark yoktur. eski sistemin yeni sistemle değiştirilmesi ya da işletme yeni kurulan bir işletme ise.? Sistem araçlarının hazırlanması ne demektir? Sistemin Denenmesi Geliştirilen yeni sistemin fiili olarak çalışır duruma gelmeden önce. Bu gereklilik sistemin başarısını arttırmada önemli bir etkendir. bu aksamaların önceden düzeltilmesine olanak sağlar. sözgelimi. yeni bilgi işlem işlemlerinin ve yeni raporlama düzeninin deneyden geçirilmesi demektir. Örneğin. Zira geliştirilen sistemin denenmesi. Eski sistemin yeni sistemle değiştirilmesi işlemleri genellikle. sistem başka ne şekilde denenebilir? İkinci yaklaşım.

yeni sistemin eski sistemle birlikte uygulamaya konulmasıdır. yeni sistemin başarısızlığından dolayı işletmede meydana gelebilecek aksamaların görülmesine olanak sağladığından iyi sonuçlar vermektedir. sistemin uygun maliyet. esnek olma. açık ve anlaşılabilir olma ve veri biriktirme ve süreçleme ilkelerine uyumluluğu oranında başarılı olacağı unutulmamalıdır. bir maliyet muhasebesi alt sistemin işletmenin bir üretim bölümünde veya bir işletmenin aynı üretimi yapan birkaç atölyesi olması halinde sistemin bu atölyelerden önce birinde sonra diğerlerinde uygulamaya konulmasıdır. Sözgelimi. ? Sistemin uygulamaya konulması ne demektir? Sistemin uygulamaya konulmasında farklı yollar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi Sistem çalıştırılmaya ve çıktılar sistemden alınmaya başlandıktan kısa bir süre sonra sistemin başarılı olup olmadığını saptamak amacıyla bir değerlemeye tabi tutulmalıdır. dosyalama terkedilerek. Örneğin.230 - . ✔ Yeni sistemin uygulamaya konulmasında nasıl bir yol izlenebilir? Yeni sistemin uygulamaya konulması işlemlerinin yürütülmesinde dört temel yaklaşım vardır: Birinci yaklaşım. örgüt yapısı. bu işlemler yeni sistemin diğer kısımları için de yapılarak.dirler. eski sistemin tamamen iptal edilip yerine yeni sistemin uygulamaya konulması şeklindeki direkt yaklaşımdır. İkinci yaklaşım. raporlama. Zira her üç işlemin yapılmasıyla yeni sistem bir bütün olarak işletmede kurulmuş olur. sınıflama. Yeni sistemin ilk kez işletmeye uyarlanması durumunda. . eski sistem kısım kısım terkedilir ve terkedilen bu kısımlarda yeni sistem yine aynı şekilde kısım kısım veya alt sistemler şeklinde uygulamaya konulur. Bu yaklaşım özellikle eski sistemin geçerliliğini tamamen yitirmiş veya yeni sistemin az sayıda alt sistemden oluşması durumunda geçerlidir. insan etkeni. eski sisteme göre yürütülen veri toplama. yeni sistemin uygulamaya konulması işlemleri tamamlanır. Bu açıdan söz konusu ilkeler. Dördüncü yaklaşım şeklin de. sistem direkt olarak uygulanmaya konulur. sistem ilkeleri. geliştirilen sistemin amaca ne oranda hizmet ettiğini yansıtan temel göstergelerdir. Üçüncü yaklaşıma göre. Bu yaklaşım çerçevesinde. İşletmenin koşullarına göre dört yaklaşımdan birine göre uygulamaya konulan yeni sistem böylelikle işletmedeki konumunu almış ve sürekli işlevine başlamış olacaktır. Bu yaklaşım diğer yaklaşımlara göre pahalıdır. Yani işletmede mevcut bir sistem olmadığından yukarıdaki değiştirme işlemlerine doğal olarak gerek olmayacaktır. Hatırlanacağı gibi. Birlikte ele alınması gerekir. işletmenin bölümleri itibarıyla eski sistemin bölüm bölüm terkedilmesi ve yeni sistemin bu bölümlerde uygulamaya konulması şeklindedir. Ancak bu yaklaşım. Çünkü aynı işlemler hem eski sistemde hem de yeni sistemde yapılır. Sistemin değerlemesi. Yeni sistem tam olarak çalışır duruma geldiğinde eski sistem terkedilir. amaca hizmet edecek bir yapının oluşturulmasında en önemli etkenlerdir. sistem ilkeleri ışığında yapılır.

Sistemin değerlemeye tabi tutulması yeterli midir?
Yeni sistem uygulamaya konulup çalıştırıldıktan sonra, yalnızca sistem değerlemesi ile yetinilmemelidir. Bunun yanında sistemin etkinliğini devamlı kılmak için, sistemin sürekli olarak izlenmesi, uygulamaya konulduktan sonra unutulup kendi haline bırakılmaması gereklidir. Sistemin izlenmesi, gerek tasarım aşamalarında gerekse sistemin uygulamaya konulması ve çalıştırılması sırasında gözden kaçan veya unutulan bazı ayrıntıların sonradan dikkate alınmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca sistemin önceden tasarlandığı şekilde işlev yapıp yapmadığı da görülebilecektir. Sistemin izlenmesi işlemi süreklilik göstermeli, bir defaya özgü olmamalıdır. Belirli dönemler itibariyle tekrarlanmalıdır. Bu şekilde bir izleme, sistemin zaman içinde daha iyi bir düzeye getirilmesine olanak yaratacaktır.

?

Sistemin değerlemesi ve izlenmesi ne demektir? Ne gibi yararları vardır?

Özet
Muhasebe bilgi sisteminin ön tasarımından sonra kurulmasına ve çalışmaların devamına karar verildiğinde, ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarına devam edilir. Ayrıntılı tasarım aşamasında, sistem modeli uygulamaya uygun bir şekilde getirilir. Bunun için, yapılacak işlerin planlaması yapılır. Daha sonra sırasıyla; alt sistemler tanımlanır, bilgi işlem faaliyetleri belirlenir, kodlama işlemleri yapılır, veri temeli ve sistem belgeleri geliştirilir, donanım seçilir, işletmenin örgütsel yapısı yeniden düzenlenir ve sistemi açıklayan dökümanlar hazırlanır. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra, kağıt üzerindeki sistemi hayata geçirmek için gerekli faaliyetlere başlanır. Uygulama aşaması denilen bu aşamada; sistem personeli eğitilir ve yetiştirilir, sistem araçları hazırlanır, sistemin denemesi yapılır ve sistem uygulamaya konulur. Sistem çalıştırılmaya ve kullanılmaya başlandıktan sonra, sistem kendi haline bırakılmaz, sistem değerlemeye tabi tutulur ve sürekli izlenerek etkinliği korunmaya çalışılır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi, sistemin ayrıntılı tasarımından sonra yapılır? a. Ön tasarım. b. Donanımın belirlenmesi. c. Sistem belgelerinin geliştirilmesi. d. Sistemin uygulanması. e. Sistem sınırlarının belirlenmesi. - 231 -

2. Alt sistemler tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a. Her bir alt bilgi sistemi ayrı ayrı tanımlanır. b. Sistemin genel hatlarıyla sınırları belirlenir. c. Her bir alt sistemin girdi-işleme-çıktıları belirlenir. d. Alt sistemlerin birbiriyle ilişkisi kurulur. e. Sistemin bir bütün olarak bilgi akışını ortaya koymak için her alt sistem birbiriyle bağımlı fakat ayrı ayrı tanımlanır.

3. 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR 1535 (X) MALI Yukarıda verilen kodlar hangi kodlama sistemine göre düzenlenmiştir? a. Alfanümerik kod sistemi. b. Alfabetik kod sistemi. c. Sırasal sayı kod sistemi. d. Blok kod sistemi. e. Anlamlı sayı kod sistemi.

4. Sistem geliştirme çalışmalarında son aşama nedir? a. Planlama b. Ön araştırma c. Ön tasarım d. Ayrıntılı tasarım e. Uygulama

5. Yeni sistemin uygulamaya konulması işlemlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a. Eski sistemin aksayan yerlerine yeni sistem uyarlanır. b. Eski sistem tamamen terkedilip yeni sistem uygulanır. c. Eski sistem bölüm bölüm terkedilerek yeni sistem bu bölümlere uygulanır. d. Eski sistem işlevsel bakımdan kademe kademe değiştirilerek yeni sistem uygulanır. e. Yeni sistem tam olarak çalışıncaya kadar eski sistemle birlikte uygulanır.

- 232 -

Hesap Planları

17
- 233 -

ÜNİTE

Bu Ünitede...
Bu ünitenin amacı, muhasebe bilgi sisteminin yeni kurulması veya mevcut olan bir sistemin geliştirilmesi için yapılması gereken sistem geliştirme çalışmalarının ne olduğunu açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda, sistem geliştirme çalışmalarının mahiyeti, muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ve sistem analizi konuları üzerinde durulacaktır.

Çalışma Biçimine İlişkin Olarak...
Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarda dikkate alınacak ilkeler bir bilgi sisteminin kurulması ve çalıştırılması için büyük önem arz eder. Bu bakımdan bu ünitede ele alınan sistem geliştirme çabalarının mahiyetini ve muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkelerinin herbirinin ne anlam ifade ettiğini ve neyi amaçladığını kavramak bu ünitenin ve bundan sonraki ünitelerde ele alınan tasarım ve uygulama konularının anlaşılmasını kolaylaştırır.

HESAP PLANININ AMACI VE İŞLEVİ
Mali nitelikteki işlem ve olaylarla ilgili veri veya bilgilerin yönetsel bilgilere dönüştürülmesi, bilindiği gibi bilgi işlem faaliyetleriyle olmaktadır. Bilgi işlem faaliyetleri sonucunda elde edilecek yönetsel bilgilerin istenildiği şekilde ve içerikte olabilmesi için, bu yönetsel bilgilerin girdisi olan veri veya bilgilerin etkin ve düzenli bir şekilde toplanması ve kaydedilmesi gerekir. Bilgi kullanıcıları için gerekli bilgilerin yararlı ve kullanılabilir olması, mali nitelikteki veri veya bilgilerin ilk işlem belgeleri ile belgelendirilmeleri ve bu belgelere dayanarak muhasebe fişleri aracılığıyla muhasebe kayıtlarının yapılmasına bağlıdır. Bu nedenle veri veya bilgilerin düzenli, doğru ve gerekli ayrıntılarıyla kaydedilmeleri gerekir. Veri veya bilgilerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde işletmenin faaliyet konusuna, büyüklüğüne ve yönetimin muhasebe bilgilerinden yararlanma durumlarına göre çok sayıda, hatta yüzlerce, bazen binlerce hesap kullanılır. Hesapların bir kısmı büyük defterde bir kısmı ise yardımcı defterlerde yer alır. Büyük defterde yer alan hesaplara ana hesaplar, yardımcı defterdekilere ise, yardımcı veya tali hesaplar denilir. Bu dağınık ve çeşitli hesapların bir düzen içinde olmaları gerekir. Ancak bu şekilde kayıt işlemlerinin belirli bir düzene göre yapılması, ayrıca aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmeleri sağlanır. Bu da “Hesap Planları” ile mümkündür.

Hesap planı neyi sağlamaktadır?
“Hesap Planı, işletmelerde mali nitelikteki işlem ve olayların kaydedilmesi için tutulan hesapları, muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri çerçevesinde sistemli bir şekilde bölümleyen ve aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmesini sağlayan bir yönergedir.” Bu tanıma uygun olarak hazırlanan bir hesap planı, kayıt işlemlerinin düzenli olmasını sağlar. Hesap planı dış görünüş itibariyle kayıtlarda kullanılan hesapların isimlerinin ve numaralarının bir listesi gibidir. Ancak temelde işletmenin genel hesap düzeninin bir organizasyonu olup, muhasebe sisteminin çatısını oluşturur. Hesap planları aynı tür hesapları bir hesap grubu içinde bir araya getirir. Hesap grupları içinde toplanan hesaplar da yapılarına ve özelliklerine göre kısımlara ayrılırlar. Bu sınıflandırma ile aynı veya benzeyen olayların her zaman aynı hesaba kayıtları sağlanmış olur.

Muhasebe işlemlerinin farklı kişiler tarafından yürütülmesinin ortaya çıkaracağı durumları önlemek için ne yapılmalıdır?
İşletmelerin büyümesi, muhasebe işlemlerinin farklı yerlerde ve farklı kişiler tarafından yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Aynı olaylar karşısında, farklı kişilerin aynı kayıtları yapabilmesi, ancak bir hesap planı (organizasyonu) ile mümkündür. Muhasebe işlemlerinin farklı kimseler tarafından yürütülmesi zorunluluğu, hesap planları ile birlikte, hesap planının nasıl uygulanacağını belirten açıklamaları içeren el kitaplarının hazırlanmasını da gerektirir.

?

Hesap planı ne demektir? Amacı ve işlevi nedir?

HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Muhasebe bilgi sisteminin önemli bir unsuru olan hesap planının, kendisinden beklenen sonucun elde edilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: Hesap planı işletmenin bünyesine uygun olmalıdır. İşletmenin faa- 234 -

liyet konusu, hukuki yapısı ve organizasyon şekli, kullanılacak hesapların farklı olmasını gerektirir. Bir ticaret işletmesi ile bir üretim işletmesinin veya bir şahıs şirketi ile sermaye şirketinin hesap planının kapsamı farklı olur. Bunun yanında küçük bir işletmede çok ayrıntılı bir hesap planı uygulamak, hemen hemen hiç kullanılmayan çok sayıda hesabın planda yer alması nedeniyle planın kullanılmasını güçleştirir. Diğer yönden büyük bir işletmede kısıtlı, dar bir plan uygulamak, gereksinim duyuldukça plana ek yapma zorunluluğu yaratacağından plan sistemsiz bir duruma gelir.

?

Hesap planı işletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olmalı mıdır?
Hesap planı aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlamalıdır. İşletmelerin büyümesi, faaliyetlerde ve görevlerde uzmanlaşma muhasebe işlemlerinin işletmenin değişik birimlerinde ve farklı kişiler tarafından yapılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle hesap planı, aynı olayların sürekli, aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlayacak şekilde açık ve anlaşılabilir olmalıdır.

?

Hesap planı aynı olayların aynı hesaplara kaydedilmesini sağlamalı mıdır?
Hesap planı, içerdiği hesaplarla işletmenin varlıkları ile bu varlıkların kaynakları, muhasebe dönemine ait gelir ve giderleri hakkında açık, anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edilecek yapıda olmalıdır. Hesap planı, belirtilen konulara ilişkin genellemelere gitmeden, örneğin “diğer alacaklar, diğer borçlar” gibi genel hesaplarda önemli birikmelere yer vermeden gerekli açıklıkta hesap ayrıntılarını içermelidir.

?

Hesap planındaki hesaplar açık ve anlaşılabilir olmalı mıdır?
Hesap planındaki sınıflandırma ve kodlama, muhasebe kayıtlarının ilgili hesaplara hatasız ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır. Bu özellik, muhasebe bilgilerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesini ve bilgilerin muhasebe sistemindeki akışlarının belirli bir sınıflandırma çerçevesinde yapılmasını sağlayacaktır. Örneğin para işlemleri ve senede bağlı alacakların döner aktifleri içinde ve kasa ile alacak senetleri kapsamında ele alınmasıdır.

? ? ?

Hesap planında sınıflandırma ve kodlama nasıl olmalıdır?
Hesap planı, sadece muhasebe işlemlerinin kaydını yapacaklar değil muhasebe bilgilerini kullanacak kişiler de dikkate alınarak sınıflandırılmalıdır. Hesap planının içeriğini oluşturan hesaplar belirlenirken muhasebe bilgilerini kullanacak işletme içi ve işletme dışı kişilerin durumu da dikkate alınmalı ve buna göre hesaplar seçilmelidir.

Hesap planı bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını dikkate almalı mıdır?
Hesap planı, özellikle faaliyet konuları farklı işletmelerden oluşan bir holding topluluğunda konsolide tabloların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. Bir holding şirkette, çok sayıdaki şirket birbirleriyle ticari ilişki içindedir. Örneğin bu şirketler arasındaki ilişki, diğer işletmelerle olan ticari ilişkilerden ayrılmalıdır.

Hesap planı hangi özellikleri taşıması gerekir?

- 235 -

Belirlenen bu konular çerçevesinde bir hesap planı şu aşamalara göre düzenlenir. istenen ve istenebilecek raporların hazırlanmasına olanak sağlar. ? Hesap planı nasıl düzenlenir ve bu düzenleme nelerin bilinmesini gerektirir? HESAP PLANLARINDA HESAP GRUPLARININ BELİRLENMESİ Hesap planının bünyesini hesap planında yer alan hesaplar oluşturur. muhasebe uygulamalarında farklılıkları azaltmak. İşletmenin yapısını ve bünyesini bilmek faaliyetlerin nerede ve nasıl yapıldığını anlamaya ve varlıklar. sermaye. ✔ Hesaplar. bu planda yer alacak hesapların yapılarının ve işleyişlerinin çok iyi bilinmesi gereklidir. borçlar. gelir ve gider işlemleri ile ilgili hesapların nitelikleri etkisiz ve hatasız bilinmelidir. Bu. gider ve maliyet türleri ve yerlerine ilişkin hesapları belirlemeye olanak tanıyacaktır. ● ları ● ✔ Hangi hesap grupları vardır? Hesap planı yapılırken. ● ● ● ● Hesapların oluşturularak isimlendirilmesi. borçlar. sermaye. Hesapların kodlanması. Varlıklar. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırma olanağı sağlamak için hesapların oluşturulmasında muhasebe ilkelerine uyularak hesaplar seçilir.236 - . gelir. ✔ Muhasebe sisteminde veri ve bilgilerin toplanması ve kaydedilmesinde farklılıkları ortadan kaldırmak için ne yapılabilir? Muhasebe bilgi sistemi içinde veri veya bilgilerin toplanması. Muhasebe ilkelerine uymak. Hesapların ana ve yardımcı hesap olarak belirlenmesi. sistemin çıktıları olan raporlara göre belirlenmeli midir? Hesaplar muhasebe bilgilerini ve raporlarını kullanacak kişilerin bu gereksinmelerini karşılamak amacıyla muhasebe bilgi sisteminin çıktılarına göre belirlenir. ● Hesapların işleyişini ve kullanışını açıklayan yönergenin hazırlanması. Yönetime etkisi ve yararı (sorumluluk ve kontrol için) olacak raporhazırlamak için gerekli hesapları belirlemek. genel kabul görmüş yakla.HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ Bir işletmenin hesap planı yapılırken şu konuların bilinmesi ve incelenmesi gereklidir: ● ● hesapların yapılarını bilmek. Hesap gruplarının belirlenmesi. İşletmenin yapısını ve bünyesini (işletmenin iş akışını ve mali durumunu) inceleyerek hesapları saptamak. bilgi işleme tabi tutulması ve raporlar şeklinde ilgililere sunulması sırasında. Hesapların belirlenmesi ve bunların gruplandırılmasında biçim ve içerik bakımından farklı yaklaşımlar olmakla birlikte.

a) Birci (Monist) Sistem. bir ülkenin bütün işletmeleri için veya belirli bir işkoluna giren işletmeler için uygulanması önerilen veya zorunlu tutulan tek düzen bir hesap planıdır. sonuç hesapları olarak da gelir hesapları ve gider hesapları olarak sınıflandırılır. ? Birci sistem ne demektir? b) İkici Sistem: Gider yerleri ve gider taşıyıcıları hesaplarını içermeyen hesap planlarına ikici (dualist) hesap planları denir. Birci sistem genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde başarı ile uygulanabilmektedir. üretim işletmelerinde. Bu sistemde maliyet muhasebesi kayıtlarına temel oluşturmak üzere çeşitli tablolar da kullanılır. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasında devamlı bağlantı vardır. verilmemesi durumuna göre hesap planlarının düzenlenmesinde değişik sistemler ortaya çıkmıştır. Bu sistemde genel (finansal. Temel olarak ikici sisteme ait hesap planları bilançoya göre bütünleme yöntemine dayanarak yapılmaktadır. Maliyet muhasebesi giderlerin ayrıntısını muhasebeden almakla yetinir. bilindiği gibi hesaplar. ticari) muhasebe ile maliyet (işleme) muhasebesi birarada yürütülür. Bu sınıflandırmada tüm hesaplar genel (finansal) muhasebeye ilişkin hesaplar olmaktadır. ✔ Hesap planında genel muhasebe ile maliyet muhasebesi hesaplarına birarada yer verilebilir mi? Hesap planında genel muhasebe ile maliyet muhasebesi hesaplarına birarada yer verilip. Bunun yerine sadece genel muhasebeye ait hesaplara yer verilir. Bu şekilde maliyet muhasebesi ile genel muhasebe aynı hesap planı içinde bütünleşebilir. Bu hesaplara. Üretim işletmelerine ait hesap planlarının hazırlanmasında iki ana sistem bulunmaktadır. Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi bir bütün oluşturur. maliyet hesapları ilave edilir. ? Hesap planlarında hesap gruplarının belirlenmesi ne demektir? Üretim işletmelerine ait hesap planlarının hazırlanmasında hangi sistemler bulunmaktadır? TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI Genel hesap planı. Bu açıdan hesap planında hem genel muhasebeye hem de maliyet muhasebesine ilişkin hesaplar yer alır. b) İkici (Dualist) Sistem. Maliyet muhasebesi kapsamına giren konular ve işlemler çeşitli tablolarda yapılır ve izlenir. Böyle bir hesap planının sağlayacağı yararlar şöyle belirtilebilir: ● Ülkedeki veya aynı iş kolundaki benzer işletmeler arasında karşı. bilanço hesapları olarak aktif hesaplar ve pasif hesaplar. a) Birci Sistem: Gider yerleri ve gider taşıyıcıları hesaplarını içeren hesap planlarına birci (monist) hesap planları denir.237 - . hesapların bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre belirlenmesi ve gruplandırılmasıdır. Bu sisteme göre düzenlenen hesap planlarında maliyet muhasebesi ile ilgili hesaplara hemen hemen hiç yer verilmez.şım. Bunlar. Bu sistemde genel muhasebe ile maliyet muhasebesi birbirinden ayrı olarak yürütülür. ✔ Bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre hesap grupları nelerdir? Bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre.

Tekdüzen Hesap Çerçevesi.01. Ülkede terim birliği sağlanarak muhasebe eğitimi ve uygulamasında gelişmeler sağlanır. Ülkemizde genel hesap planı oluşturulması yönünde çalışmalar uzun yıllardır sürdürülmektedir.12. Hesap Planı ve İşleyişi. Bu planların değişik işletmelerin özelliklerinin gerektirdiği esnekliğe sahip bulunması gerekir. bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Tek-düzen Muhasebe Koordinasyon Devamlı İhtisas Komisyonu.laştırmalar yapılması sağlanır.1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” içinde yayımlanmıştır. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması. ● ● ✔ Tekdüzen hesap planının sakıncaları olabilir mi? Tekdüzen hesap planı belirtilen bu yararları yanında. Mali Tablolar İlkeleri. Bunu önlemek için genel hesap planındaki hesap grupları temel alınarak. İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu. Çünkü işletmeler kendileri için özel hesap planlarını hazırlarken ilgili işkoluna ait genel hesap planını temel almakla beraber kendi özelliklerine de planda yer vermek zorunluluğundadırlar. konularında düzenlemeler yapılmıştır. değişik işkolları için ayrı genel hesap planları geliştirilir.1994 tarihinden itibaren uygulanması istenen TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ ve HESAP PLANI 26. Bu planlar genel hesap planına göre daha ayrıntılı planlardır. ● Ülkenin ekonomisini oluşturan işletmeler arasında hesap birliği sağlanarak. ✔ Düzenlemenin amacı ne olabilir? Bu düzenleme.238 - . Muhasebe Politikalarının Açıklanması. her işletmenin kendi yapısına ve bünyesine uymayan bir hesap planı uygulamasına neden de olur. mali tablolar aracılığı ile ilgililere . 1964 yılından başlamak üzere günümüze kadar. işletmelere ait bilgilerin birleştirilmesi yoluyla ülkenin ekonomisi hakkında bilgiler elde edilmesi kolaylaşır. Genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygun standart mali tabloların düzenlenmesine yardımcı olmak suretiyle sermaye piyasasına açıklık getirilir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından genel hesap planları konusunda çalışmalar yapılmıştır. ● ● ● ● ● Muhasebenin Temel Kavramları. Bu çalışmaların bir sonucu olarak meydana getirilen ve 01. ? Tekdüzen hesap planı ne demektir? Ne gibi yararları vardır? Ülkemizde bu çerçevede uygulanan hesap planı var mıdır? MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile.

ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır. ● ● ● ● ? ✔ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi amaçlara ulaşmayı hedeflemiştir? Düzenlemede getirilen esaslara uyulması zorunlu mudur? Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup. hukuki yapılarının farklılığı. İşletmelerle. Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine. ● ? Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi konuları içermektedir? Bu tebliğ ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına hangi yeni uy- . Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına.239 - . ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına. Dolayısıyla yapılan bu düzenleme. özel kanunlarının bulunması. yöneliktir. belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir. bu zorlukları yerine getirmelerine engel değildir.sunulan bilgilerin tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmanın sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır. belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramları”na. Menkul Kıymet Yatırım Fonları. Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına. Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. ● ● ● Banka ve Sigorta Şirketleri Özel Finans Kurumları. Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları. Teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması. Finansal Kiralama Şirketleri (factoring vb. “Muhasebe Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin diğer zorunluluklarını yerine getirmekle yükümlü tutulmamışlardır. alanlarda faaliyet gösterenler dahil). ● Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına. Bu çerçevedeki teşebbüs ve işletmeler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri. ✔ Belirlenen kapsama girmeyen teşebbüs veya işletme yok mudur? Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan. vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları.

240 - . 2. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI İşletmeler.TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1. muhasebe sistemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 1. 3.gulamaları getirmiştir. 7.1994 tarihinden itibaren kullanılması öngörülen Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. 6. Tekdüzen Hesap Çerçevesinde hesap sınıfları ve hesap grupları şu şekilde belirlenmiştir: A. 8. 4. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR GELİR TABLOSU HESAPLARI MALİYET HESAPLARI SERBEST NAZIM HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR STOKLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR MALİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR .1. 9. 5.

36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE YEDEKLERİ KÂR YEDEKLERİ GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) GELİR TABLOSU HESAPLARI 60 BRÜT SATIŞLAR 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 7 MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 70 71 72 73 74 75 76 77 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .241 - .

HESAP PLANI 1 10 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 11 110 111 112 113 114 115 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL.78 FİNANSMAN GİDERLERİ 7/B SEÇENEĞİ 79 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 8 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 GİDER ÇEŞİTLERİ İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ÇEŞİTLİ GİDERLER VERGİ. SENET VE BONOLARI KAMU KESİMİ TAHVİL. SENET VE BONOLARI . RESİM VE HARÇLAR AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI ÜRETİM MALİYET HESABI (SERBEST) NAZIM HESAPLAR (SERBEST) B.242 - .

116 117 118 119 12 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 15 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 17 18 180 181 182 183 184 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAHAKKUKLARI STOKLAR İLK MADDE VE MALZEME YARI MAMULLER-ÜRETİM MAMULLER TİCARİ MALLAR DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER STOKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI .243 - .

244 - .185 186 187 188 189 19 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 20 21 22 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR PERSONEL AVANSLARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) DURAN VARLIKLAR VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) MALİ DURAN VARLIKLAR 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 242 İŞTİRAKLER 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ .

MAKİNA VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VERİLEN AVANSLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR ŞEREFİYE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ÖZEL MALİYETLER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) VERİLEN AVANSLAR ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR ARAMA GİDERLERİ HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) VERİLEN AVANSLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELİR TAHAKKUKLARI .245 - .KARŞILIĞI ( -) 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHÜTLERİ (-) 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 25 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 26 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 280 281 282 283 284 285 286 287 MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ BİNALAR TESİS.

TAKSİT VE FAİZLERİ ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) DİĞER MALİ BORÇLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) .246 - .288 289 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 290 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 294 295 296 297 298 299 3 30 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 31 32 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 33 330 331 332 333 334 335 336 337 338 TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ TAHVİL ANAPARA BORÇ.

339 34 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 35 36 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 362 363 364 365 366 367 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 37 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 380 381 382 383 384 385 386 387 388 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI .247 - .

389 39 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 40 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 41 42 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 43 430 431 432 433 434 435 436 437 438 TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESAPLANAN KDV DİĞER KDV SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) DİĞER MALİ BORÇLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR .248 - .

249 - .439 44 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 45 46 47 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 48 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 490 491 492 493 494 495 496 49 49 499 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ TESİSE KATILMA PAYLARI DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR .

D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLAR DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ KÂR YEDEKLERİ YASAL YEDEKLER STATÜ YEDEKLERİ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER KÂR YEDEKLERİ ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) DÖNEM NET KÂRI DÖNEM NET ZARARI (-) GELİR TABLOSU HESAPLARI BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLAR DİĞER GELİRLER SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SATIŞTAN İADELER (-) SATIŞ İSKONTOLARI (-) .5 50 500 501 51 52 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 53 54 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 55 56 57 570 58 580 59 590 591 6 60 600 601 602 61 610 611 ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) SERMAYE YEDEKLERİ HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI M.250 - .

251 - . SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ KOMİSYON GELİRLERİ KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) KOMİSYON GİDERLERİ (-) KARŞILIK GİDERLERİ (-) .612 613 614 615 616 617 618 619 62 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 63 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 64 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 65 650 651 652 653 654 655 656 657 658 DİĞER İNDİRİMLER (-) SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) FAALİYET GİDERLERİ (-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) PAZARLAMA.

659 66 660 661 67 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 68 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 69 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) FİNANSMAN GİDERLERİ (-) KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KÂRI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 7 70 700 701 71 710 711 712 713 72 720 721 722 723 73 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT DİREKT DİREKT DİREKT İLK İLK İLK İLK MADDE MADDE MADDE MADDE VE VE VE VE MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI FİYAT FARKI MİKTAR FARKI DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ DİREKT DİREKT DİREKT DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI GENEL ÜRETİM GİDERLERİ .252 - .

muhasebe sistemlerini Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde verilen Tekdüzen Hesep Çerçevesi ve Hesap Planına göre kurmaları konusunda zorunlu tutulmuşlar mıdır? .730 731 732 733 734 74 740 741 742 75 750 751 752 76 760 761 762 SABI 77 770 771 772 78 780 781 782 79 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 8 9 0 GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ YANSITMA HESABI BÜTÇE FARKLARI VERİMLİLİK FARKLARI KAPASİTE FARKLARI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME G İDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HEGENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ÇEŞİTLİ GİDERLER VERGİ.253 - . RESİM VE HARÇLAR AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAB ÜRETİM MALİYET HESABI (SERBEST) NAZIM HESAPLAR (SERBEST) ? İşletmeler.

● ● ● Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları ile gelir ve giderleri hakkında açık. Bu tebliğ ile. Sınıflandırma ve kodlamanın. ● ● ● ● ● Muhasebenin Temel Kavramları.1. muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri çerçevesinde sistemli bir şekilde bölümleyen ve aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmesini sağlayan bir yönergedir. Aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlaması. Ancak temelde işletmenin genel hesap düzeninin bir organizasyonu olup. muhasebe sisteminin çatısını oluşturur.Özet Hesap planı.1994 tarihinden itibaren bu düzenlemelere uymaları zorunlu tutulmuştur. Hesap planı aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmesi- .1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği yayınlamıştır. maddelerine dayanarak Maliye Bakanlığı 26. Mali Tabloların İlkeleri Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması.254 - . muhasebe kayıtlarının ilgili hesaplara hatasız ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlaması. Hesapların dış görünüşü itibariyle kayıtlarda kullanılan hesapların isimlerinin ve numaralarının bir listesi gibidir. Muhasebe bilgilerini kullanacak kişiler de dikkate alınarak hesapların sınıflandırılması.12. Muhasebe bilgi sisteminin önemli bir unsuru olan hesap planının kendisinden beklenen sonucun elde edilmesi için. Hesap Planı ve İşleyişi. ● ● ● İşletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olması. anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edilecek yapıda olması. Tekdüzen Hesap Çerçevesi. b. konularında düzenlemeler yapılmış ve işletmelerin 1. Hesap planı işletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir hesap planında bulunması gereken özellik değildir? a. işletmelerde mali nitelikteki işlem ve olayların kaydedilmesi için tutulan hesapları. Muhasebe Politikalarının Açıklanması. Konsolide tabloların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde olması gereklidir. Sorular 1.

c. e.ni sağlamalıdır. anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edecek yapıda olmalıdır. Hesap planı işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında açık. Ülkede terim birliği sağlayarak muhasebe eğitimi ve uygulamasında gelişmeler sağlar. Hesap planı bir işletme için bir kez yapılmalı ve değiştirilmemelidir. Hesap gruplarının belirlenmesi d. İşletmelere ait bilgilerin birleştirilmesi yoluyla ülke ekonomisi hakkında bilgi elde etmeyi kolaylaştırır. 100 Kasa d. Benzer işletmeler arasında karşılaştırma olanağı sağlar. Hesapların kodlanması e. 2. Standart mali tabloların düzenlenmesine olanak sağlayarak sermaye piyasasına açıklık getirir.500 Dolar 4. 100. Hesapların işleyişini ve kullanılışını açıklayan yönergenin hazırlanması 3.50 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA Yabancı Para Kasası 100. Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen genel hesap planlarının sağlayacağı yararlardan değildir? a. Hesapların oluşturularak isimlendirilmesi c. 100. e. 1 10 100 100. Hesapların bilançoya ne şekilde aktarılacağının belirlenmesi b. d. 1 Dönen Varlıklar b. b. Bir hesap planı oluşturulurken aşağıdaki işlemlerden hangisine yer verilmez? a. Çok farklı yapıdaki işletmelerin aynı hesapları kullanmasını zor.500 Dolar Yukarıda sınıflandırılmış ve kodlanmış olarak verilen hesap planında ana hesap nedir? a.255 - .50 Yabancı Para Kasası e. c. 10 Hazır Değerler c. d. Hesap planı muhasebe bilgilerini kullanacak kişileri de dikkate alarak sınıflandırılmalıdır.

GELINAS. Sayı 36-37. Melih Erdoğan. Hopwood.1988. Maurice. W. Massachusetts. Englewood Cliffs. George. Melih . Muhasebe politikalarının açıklanması c. Addison-Wesley.B. Ankara.. 1987. Andrew D. Boston. Robert E. Ulric J. Ankara Üniversitesi Basımevi. Melih . İstanbul. “Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe”. 1969. 1982. KÖKSAL. 1981. “Veri Tabanı Teknolojisi”. Ferda Halıcı. ÇUBUKÇU. Illinois State University. Allyn and Bacon. Muhasebe Organizasyonu. Asuman . Ankara. Mac Kean. Rahman.. The Pitmann Press. "Bilgisayar Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Sağlama Sayısı Kavramı ve Önemi”. MAWDUDUR. James B.. ERDOĞAN.256 - . Bilgisayar Dergisi. Mali tablo standartları d.. Fahir. Uğur . E. Publishing Co. Sinan. CHAMBERS. Cilt VI. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ. 1996. New Jersey. BODNAR. F. Faruk.. South-Western College Publishing. Accounting Information . Barry. Inc. 1988. Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması Kaynakça BİLGİNOĞLU. 1981. 5. BRABB J. Yıl 4.. CARDENAS. Accounting Information Systems and Business Organizations. Bilişim Terimleri Sözlüğü.12. Gerald.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki “Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile getirilen düzenleme kapsamında aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? a. Halladay. 1993. Oram. Dergisi. V Yayınları. Aydın. Prentice Hall.. Accounting Information Systems. Eskişehir. Civelek. ERDOĞAN. USA. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayını. Zlatkovich. No:54. Muhasebede Bilgisayar Kullanımı. DOĞAÇ. CUSHING. Charles T.. George H. ERDOĞAN.İ. İşletme ve Finans Dergisi. Boston.la- yarak herkesin aynı dili konuşmasına olanak sağlar. Schlosser. Business Data Processing. Sayı 2... Nurten..Theory and Practice. Computer Auditing. Data Base Management Systems.Financial Information Systems . Muhasebenin temel kavramları b. Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. William S. Alfonso. Muhasebe standartları e. Mart Nisan 1989. BOWE. Accounting Information Systems. London. 1985.Vural. Ankara. Allan E.. 1992. 26. 1982. Allyn and Bacon Inc.F.

Mark G. 1979. Donald. New York. M. MENARD. Decision Support and Expert Systems: Management Support System. ----------------. Macmillan Publishing Company. ÜLGEN. Computer in Business Management. IX Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. SANDERS. Eskişehir. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim İşlevi Bağıntısı. SEVGENER. İstanbul. Jean-Paul. New Jersey. Virginia. 1983. TAŞÇI. SÜRMELİ. Frederick. Bilgisayar Dergisi. 1980. Grolier Inc. EDP. MOSCOVE. Accounting Information Systems. Irwin Inc.. WILKINSON. New York. 1975. Fatih Yayınevi Matbaası. Reston Publishing Company. John Willey Sons Inc. “Tekdüzen Hesap Çerçevesinin Muhasebe Eğitiminde ve Bilgisayar Uygulamasındaki Önemi”. 1987. Efraim. Mc Graw Hill Inc. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi. Sistem Yaklaşımı Açısından Finansal Bilgi Sistemi ve Maliyet Muhasebesi Alt Sistemi Uygulaması. 1994. Simkin. James. 1984. Mehmet. Accounting Information Systems. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar. Sayı 36. Uludağ Üniversitesi Basımevi. İstanbul. Paris. ----------------. Stephen A. ----------------. H. Mutlu. Computer In Business: An Introduction. YOUSSEF. Hayri. 1976.. John Wiley & Sons. Bursa. Eskişehir.. Sait. TURBAN. Fevzi. Ankara. Emin. SÜRMELİ. Richard D. O’BRİEN. 1983. 1985. 1991. 1995.257 - . Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yayınları No: 18. W. Yıl 10. Accounting and Information Systems. H. Automatiser le Travall Comptable.Biyolojik Mikroyongalara Doğru. System Analysis and Design. Cemalettin N. Leon. 1990. Second Edition. Les Editions d’organization.Systems. Printice-Hall International Editions.. 1984. Ağaç Yayıncılık. Guide to Accounting Controls. İstanbul Üniversitesi.Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı.. Bilgisayar Tarihi. Joseph. New York. Wu. YAZICI. 1988. Muhasebe Bilgi Sistemi.. Sayı 76. . 1978. Fevzi. USA. İstanbul. 1990. Teknolojik Gelişmeler Karşısında Muhasebe Eğitimi ve Uygulamaya Getirdiği Sorunlar. 1991.Price Waterhouse. New York.

d 4. b 4. a 2. c 5. c 3. e 4. e 3. c 5. c 3. a ÜNİTE 14 1. c 2. c 4. e 3. a ÜNİTE 5 1. d ÜNİTE 2 1. a ÜNİTE 4 1. b 3. d 2. a 2. d 4. e 5. a ÜNİTE 15 1. d 5. d 2. a 5. d 5.258 - . c 2. d . b 2. b 4. e ÜNİTE 16 1. b ÜNİTE 3 1. d 3. a 3. a ÜNİTE 17 1. d 2. c 2. e 3. c 4. b 5. d ÜNİTE 12 1. e 3. b 3. c 4. a 4. b 3. c 5. c 2. d 2. e ÜNİTE 13 1. e 3. a 2. d 2. c 2. e 5. b 4. c 5. a ÜNİTE 10 1. b 5. d 2. c 2. b 4. a 4. b 5. b 5. b 5. b 3. e 3. c 3. a ÜNİTE 7 1. b 5. b 3. c 4. a ÜNİTE 11 1. a 3. a 5. c ÜNİTE 6 1.Ünitelerin Sonunda Yer Alan Soruların Yanıtları ÜNİTE 1 1. c 4. d ÜNİTE 9 1. c 4. e 4. d 5. a ÜNİTE 8 1. d 2. b 4.

Akış Çizeneği Sembolleri İŞLEM BANT HAZIRLAMA KARAR DEVAM (Bağlantı) RASSAL ERİŞİM BELLEK BİRİMİ (Manyetik Disk) ÇEVRİM DIŞI BELLEK BELGE GİRİŞ / ÇIKIŞ KLAVYE (Giriş Birimi) İŞLEM AKIŞI DELİKLİ ŞERİT DELİKLİ KART ÇEVRİM İÇİ BELLEK GÖSTERİCİ BİRİM EL İŞLEMİ BAŞLA / DUR .259 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful