P. 1
ESKİ Muhasebe-bilgi-sistemi

ESKİ Muhasebe-bilgi-sistemi

|Views: 29|Likes:
Yayınlayan: asevim7348

More info:

Published by: asevim7348 on Feb 17, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI
 • BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM
 • BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ
 • BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ
 • Özet
 • Sorular
 • Sözlük ve Kavramlar Dizini
 • BİLGİ İŞLEMEDE BİLGİSAYARLAR
 • BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
 • BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM
 • BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE)
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ
 • VERİ DÜZENLEMESİ
 • VERİ YAPILANDIRILMASI
 • KÜTÜK DÜZENLEME
 • ÇEVRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ
 • VERİ TABANI
 • DİĞER SİSTEMLER
 • BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Temel Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Üretim Bilgi Sistemi
 • Pazarlama Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
 • Muhasebe Bilgi Sistemi
 • Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı
 • MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ
 • Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı
 • Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı
 • Kayıt
 • Sınıflandırma
 • Hesaplama
 • Özetleme
 • Saklama
 • Canlandırma
 • Çoğaltma
 • İletme
 • Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri
 • Personel
 • Haberleşme Araçları
 • Donanım
 • Raporlar
 • Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri
 • Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler
 • VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER
 • Kodlar
 • Ana Kütükler
 • Müşteriler Ana Kütüğü
 • Alacak Hesapları Ana Kütüğü
 • Stoklar Ana Kütüğü
 • Açık Satış Emirleri Kütüğü
 • İşlem Kütükleri
 • Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü
 • Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü
 • Referans ve Tarih Kütükleri
 • SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ
 • Satış Emirleri
 • Kredi İşlemleri
 • Depo
 • Nakliye
 • Faturalama
 • ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ
 • NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMİ
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ
 • Kredili Satışların İşlenmesi
 • Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi
 • İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR
 • Satıcılar Ana Kütüğü
 • Satınalma Emirleri Ana Kütüğü
 • Açık Fiş Kütüğü
 • Teslimalma Raporları Kütüğü
 • Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü
 • Tarih ve Referans Kütükleri
 • Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü
 • SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ
 • BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ
 • NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ
 • Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi
 • Teslim Alma İşlemlerinin İşlenmesi
 • Borç Hesapları Kayıt Süreci
 • Nakit Ödemeler İşleme Sistemi
 • Malzeme Stokları Ana Kütüğü
 • Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü
 • Mamul Stokları Ana Kütüğü
 • Açık Üretim Emirleri Kütüğü
 • Ürün Ağacı Kütüğü
 • Diğer Kütükler
 • ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ
 • Siparişin Alınması
 • Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması
 • Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi
 • RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR
 • BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ
 • Veri Kaynakları ve Girdiler
 • Bordro ve Personel İşlemleri İşleme Sistemi
 • Bilgisayar Destekli İşleme Sistemleri
 • İşlemsel ve Yönetsel Raporlar
 • MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ
 • Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü
 • Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi
 • İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 • Belgeler
 • Büyük Defter Ana Kütüğü
 • Büyük Defter Tarih Kütüğü
 • Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü
 • Bütçe Ana Kütüğü
 • Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü
 • Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü
 • KAYDETME DÖNGÜSÜ
 • RAPORLAMA DÖNGÜSÜ
 • Raporlama İşlemleri İşleme Süreci
 • VERİ TABANI YAKLAŞIMI
 • Fazla Veri Kullanımı
 • Veri Tutarsızlığı
 • Veriye Erişememe
 • VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
 • Veri Bağımsızlığı
 • Veri Standartlaştırması
 • Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması
 • Veri Bütünleştirilmesi
 • Ortak Veri Kullanımı
 • VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI
 • VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI
 • Maliyetli Olması
 • Başlangıçtaki Direnmeler
 • Özen Gereksinimi
 • VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • VTYS'nin Çevresi
 • VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri
 • Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS)
 • Veri Tanımlama Dili (VTD)
 • Veri Manipülasyon Dili
 • Veri Sorgulama Dili
 • Ekran Biçimleyici
 • Ana Dil Arabirimi
 • Hizmet Yazılımları
 • Güvenlik Yazılımları
 • VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI
 • Kavramsal Yapılandırma Aşaması
 • Mantıksal Düzenleme Aşaması
 • Fiziki Düzenleme Aşaması
 • Uygulama Aşaması
 • VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ
 • İLETİŞİM AĞLARI
 • VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI
 • VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI
 • Terminaller
 • Modemler
 • İletişim Kontrol Birimleri
 • Merkezi İşlem Birimi
 • İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ
 • Bağların Özelliği
 • Hat Derecesi
 • Gönderim Türleri
 • Protokol
 • İletişim Hat Servisinin Türleri
 • İLETİŞİM AĞ YAPILARI
 • Merkezileştirilmiş Ağlar
 • Dağıtımlı Ağlar
 • Çeşitleri
 • Yararları
 • Bölgesel Ağlar
 • Yazılım
 • İletişim Hatları
 • ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR
 • Elektronik Posta Sistemleri (EPS)
 • Satış Noktası Sistemleri (SNS)
 • Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT)
 • Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD)
 • İşleme Sistemleri
 • Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS)
 • Karar Destek Sistemleri (KDS)
 • KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ
 • Destek Düzeyi:1
 • Destek Düzeyi:2
 • Destek Düzeyi:3
 • Destek Düzeyi:4
 • Destek Düzeyi:5
 • BİR KDS’NİN BİLEŞENLERİ
 • Girdiler
 • Veri Tabanı
 • Model Tabanı
 • Veri Manipülasyonu ve Analizleri
 • Çıktılar
 • İnsan Arabirimi
 • UZMAN SİSTEMLER (US)
 • UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI
 • Geliştirme
 • Danışma
 • İyileştirme
 • SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 • MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ
 • Uygun Maliyet İlkesi
 • Raporlama İlkesi
 • İnsan Etkeni İlkesi
 • Örgüt Yapısı İlkesi
 • Esnek Olma İlkesi
 • Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi
 • SİSTEM ANALİZİ
 • Sistem Geliştirme Çalışmaları Nedenlerinin Saptanması
 • Çalışma Planının Hazırlanması
 • ÖN TASARIM
 • Sistem Sınırlarının Belirlenmesi
 • Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması
 • Sistem Amaçlarının Belirlenmesi
 • Çıktıların Belirlenmesi
 • Girdilerin Belirlenmesi
 • İşleme Aşamasının Belirlenmesi
 • Sistem Öğelerinin Belirlenmesi
 • Sistemin Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması
 • AYRINTILI TASARIM
 • Ayrıntılı Tasarımın Planlanması
 • Ayrıntılı Tasarımın Planlanması
 • Alt Sistemlerin Tanımlanması
 • Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi
 • Kodlama İşleminin Yapılması
 • Veri Temelinin Geliştirilmesi
 • İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi
 • Sistem Dökümanlarının Hazırlanması
 • UYGULAMA
 • Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi
 • Sistem Araçlarının Hazırlanması
 • Sistemin Denenmesi
 • Sistemin Uygulamaya Konulması
 • Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi
 • HESAP PLANININ AMACI VE İŞLEVİ
 • HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 • HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ
 • TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI
 • MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
 • TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI
 • Kaynakça
 • Akış Çizeneği Sembolleri

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 963 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 532

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
Yazarlar: Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ
(Ünite 5, 14, 15, 16, 17)

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN
(Ünite 1, 2, 3, 4, 10)

Doç.Dr. Nurten ERDOĞAN
(Ünite 6, 7)

Doç.Dr. Kerim BANAR
(Ünite 8, 9)

Yrd.Doç.Dr. Saime ÖNCE
(Ünite 11, 12, 13)

Editör: Doç.Dr. Kerim BANAR

Ünite: 1-17

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: 21

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesi'ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 1996 by Anadolu University
All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN

ISBN 975 - 492 - 697 - 2

Baskı

Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde ............ adet olarak basılmıştır. ESKİŞEHİR, ...... 1998

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ KİTABA İLİŞKİN xiii xiv 1 2 2 3 5 6 7 7 8

ÜNİTE 1

Sistem Kavramı ve Bilgi İşleme
GİRİŞ VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 2

Bilgi Sistemi Teknolojisi
BİLGİ İŞLEMEDE BİLGİSAYARLAR BİLGİSAYARLAR TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE) PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ

10 11 11 12 18 20 23 23 24

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 3

Veri Düzenlemesi ve Yapılandırılması
BİLGİSAYAR İLE BİLGİ İŞLEMEDE VERİ DÜZENLENMESİ VE YAPILANDIRILMASI VERİ DÜZENLEMESİ VERİ YAPILANDIRILMASI KÜTÜK DÜZENLEME

26 27 27 28 31 31 32 33

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

iii

ÜNİTE 4

Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri
GİRİŞ YIĞIN İŞLEME SİSTEMLERİ (BATCH PROCESSING SYSTEMS) ÇEMRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ VERİ TABANI DİĞER SİSTEMLER

34 35 36 38 41 43 43 44 45

Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini

ÜNİTE 5

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı
BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri Temel Yönetim Bilgi Sistemleri Üretim Bilgi Sistemi Pazarlama Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı Kayıt Sınıflandırma Hesaplama Özetleme Saklama Canlandırma Çoğaltma İletme Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri Personel Haberleşme Araçları Donanım Raporlar Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri

46 47 47 49 50 50 50 50 51 52 54 55 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 61 61 62

iv

Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler

63 64 65

Özet Sorular

ÜNİTE 6

Gelir Döngüsü
GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Kodlar VERİ TABANI Ana Kütükler Müşteriler Ana Kütüğü Alacak Hesapları Ana Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü Açık Satış Emirleri Kütüğü İşlem Kütükleri Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü Referans ve Tarih Kütükleri SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ Satış Emirleri Kredi İşlemleri Depo Nakliye Faturalama ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMLERİ NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ Kredili Satışların İşlenmesi Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR

66 67 67 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 74 77 79 80 80

Özet Sorular

ÜNİTE 7

Harcama Döngüsü
GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Kodlar v

82 83 83 84

VERİ TABANI Ana Kütükler Satıcılar Ana Kütüğü Satın Alma Emirleri Ana Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü Açık Fiş Kütüğü İşlem Kütükleri Teslim Alma Raporları Kütüğü Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü Tarih ve Referans Kütükleri Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi Teslimalma İşlemlerinin İşlenmesi Borç Hesapları Kayıt Süreci Nakit Ödemeler İşleme Sistemi İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLARI 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 88 89 89 91 92 93 95 95 96 Özet Sorular ÜNİTE 8 Üretim Döngüsü GİRİŞ VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER VERİ TABANI Malzeme Stokları Ana Kütüğü Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü Mamul Stokları Ana Kütüğü Açık Üretim Emirleri Kütüğü Ürün Ağacı Kütüğü Diğer Kütükler ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ Siparişin Alınması Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi vi 98 99 99 103 103 104 105 105 105 106 106 107 108 110 .

RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR 112 113 114 Özet Sorular ÜNİTE 9 Diğer İşleme Döngüleri BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ Veri Kaynakları ve Girdiler Veri Tabanı Bordro ve Personel İşlemleri İşleme Sistemi Bilgisayar Destekli İşleme Sistemleri İşlemsel ve Yönetsel Raporlar MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ Veri Kaynakları ve Girdiler Veri Tabanı Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü Maddi Duran İşlem Ana Kütüğü Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi İşlemsel ve Yönetsel Raporlar 116 117 117 119 120 123 123 125 126 127 128 128 128 128 130 131 Özet Sorular ÜNİTE 10 Kaydetme ve Raporlama Döngüsü GİRİŞ İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Belgeler VERİ TABANI Büyük Defter Ana Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Bütçe Ana Kütüğü Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü KAYDETME DÖNGÜSÜ RAPORLAMA DÖNGÜSÜ Raporlama İşlemleri İşleme Süreci 133 134 135 136 137 140 140 141 141 141 141 141 142 144 144 vii .

Özet Sorular 145 146 ÜNİTE 11 Veri Tabanı Sistemleri GİRİŞ VERİ TABANI YAKLAŞIMI Fazla Veri Kullanımı Veri Tutarsızlığı Veriye Erişememe Esnek Olmama VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ Veri Bağımsızlığı Veri Standartlaştırması Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması Veri Bütünleştirilmesi Ortak Veri Kullanımı Merkezi Veri Yöntemi VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI Maliyetli Olması Başlangıçtaki Direnmeler Özen Gereksinimi VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VTYS'nin Çevresi VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS) Veri Tanımlama Dili (VTD) Veri Sözlüğü Veri Manipülasyon Dili Veri Sorgulama Dili Rapor Yazıcı Ekran Biçimleyici Ana Dil Arabirimi Hizmet Yazılımları Güvenlik Yazılımları VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI Kavramsal Yapılandırma Aşaması viii 148 149 149 150 151 151 151 152 152 153 153 153 153 155 155 155 155 156 156 156 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 160 .

Mantıksal Düzenleme Aşaması Fiziki Düzenleme Aşaması Uygulama Aşaması VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ 162 162 163 164 164 165 166 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 12 iletişim Ağları GİRİŞ İLETİŞİM AĞLARI VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI Terminaller Modemler İletişim Kontrol Birimleri Merkezi İşlem Birimi İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ Bağların Özelliği Hat Derecesi Gönderim Türleri Protokol İletişim Hat Servisinin Türleri İLETİŞİM AĞ YAPILARI Merkezileştirilmiş Ağlar Dağıtımlı Ağlar Çeşitleri Yararları Sakıncaları Bölgesel Ağlar Donanım Yazılım İletişim Hatları ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR Elektronik Posta Sistemleri (EPS) Satış Noktası Sistemleri (SNS) Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT) ix 168 169 169 169 170 170 170 171 171 171 171 172 172 172 172 172 173 175 177 177 178 178 178 178 178 179 179 179 180 .

Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD) 181 182 182 184 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 13 Karar Destek Sistemleri ve Uzman Sistemler GİRİŞ İşleme Sistemleri Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS) Karar Destek Sistemleri (KDS) KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ Destek Düzeyi:1 Destek Düzeyi:2 Destek Düzeyi:3 Destek Düzeyi:4 Destek Düzeyi:5 BİR KDS'NİN BİLEŞENLERİ Girdiler Veri Tabanı Model Tabanı Veri Manipülasyonu ve Analizleri Çıktılar İnsan Arabirimi UZMAN SİSTEMLER (US) UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI Geliştirme Danışma İyileştirme 185 186 186 186 187 189 189 190 190 190 190 190 190 191 191 192 192 192 192 193 194 194 194 194 195 196 Özet Sorular Sözlük ve Kavramlar Dizini ÜNİTE 14 Muhasebe Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ Uygun Maliyet İlkesi Raporlama İlkesi x 198 199 200 201 201 .

İnsan Etkeni İlkesi Örgüt Yapısı İlkesi Esnek Olma İlkesi Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi SİSTEM ANALİZİ 202 202 202 203 203 203 205 205 Özet Sorular ÜNİTE 15 Muhasebe Bilgi Sisteminin Ön Tasarımı MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI Sistem Geliştirme Çalışmaları Nedenlerinin Saptanması Çalışma Planının Hazırlanması ÖN TASARIM Sistem Sınırlarının Belirlenmesi Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması Sistem Amaçlarının Belirlenmesi Sistemin Tasarımı İle İlgili Kaynakların ve Kısıtlayıcıların Belirlenmesi Çıktıların Belirlenmesi Girdilerin Belirlenmesi İşleme Aşamasının Belirlenmesi Sistem Öğelerinin Belirlenmesi Sistem Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması Ön Tasarım Aşaması Bulgularının Öneri Olarak Oluşturulması ve Yönetime Sunulması 207 208 208 209 209 210 210 211 211 211 212 212 213 213 214 216 217 Özet Sorular ÜNİTE 16 Muhasebe Bilgi Sisteminin Ayrıntılı Tasarımı ve Uygulaması AYRINTILI TASARIM Ayrıntılı Tasarımının Planlanması Alt Sistemlerin Tanımlanması Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi Kodlama İşleminin Yapılması Veri Temelinin Geliştirilmesi 218 219 219 221 221 222 224 xi .

Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Donanımın Seçilmesi İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Sistem Dökümanlarının Hazırlanması UYGULAMA Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi Sistem Araçlarının Hazırlanması Sistemin Denenmesi Sistemin Uygulanmaya Konulması Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi 224 225 226 226 227 228 228 229 229 230 231 231 Özet Sorular ÜNİTE 17 Hesap Planları HESAP PLANININ AMACI VE İŞLEVİ HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ HESAP PLANLARINDA HESAP GRUPLARININ BELİRLENMESİ TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI 233 234 234 236 236 237 238 240 253 254 256 Özet Sorular Kaynakça Yanıt Anahtarı Akış Çizeneği Sembolleri 258 259 xii .

üretim. maddi duran varlık ile kaydetme ve raporlama döngüleri ikinci bölümde açıklanmıştır (Üniteler 6-10). İşletme Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri için hazırlanan bu kitap uzaktan öğretim tekniğine göre yazılmıştır. bilgi sistemi teknolojileri. Başarı Dileklerimle. Çalışmanın son bölümünde ise muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi ile hesap planı konuları ele alınmıştır (Üniteler 14-17). İşletmelerin büyüklükleri ve faaliyet konuları ne olursa olsun.. Kerim BANAR xiii . Verilerin bilgi haline dönüştürülmesinde unutulmaması gereken bir konu da bilgi işleme faaliyetinde teknoloji kullanımıdır. işletme yöneticileri işletmenin sahip olduğu varlıkları amaçlar doğrultusunda ve en verimli şekilde kullanmak. Onyedi üniteden oluşan bu kitap dört ana bölümden oluşmuştur. Birinci ana bölümde sistem ile ilgili temel kavramlar. işletme dışından veya geribildirimden veri sağlaması gereklidir.. Bunların üstesinden gelebilmek için işletme yöneticilerinin gereksinim duydukları bilgiler muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilmekte ve sunulmaktadır. İşleme döngüleri olarak ifade ettiğimiz gelir. Bu kapsam içinde bilgisayar kullanımının finansal nitelikli olayların işlenmesine olan etkisi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Dr. 1998 Yrd. çalıştırmak ve korumak. Eskişehir. Muhasebe bilgi sisteminin bilgi üretebilmesi için işletme içinden. bordro-personel işlemleri. Veri tabanı sistemleri ile verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde kullanılan iletişim ağları ve karar alma düzeyindeki kişilere karar alma sürecinde yardımcı olacak karar destek sistemleri üçüncü bölümde incelenmiştir (Üniteler 11-13). işletme eylemlerinin kontrolünü yapmak ve geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamakla yükümlüdürler. Doç. Bundan sonra bu veriler işlenerek bilgi haline dönüştürülecektir. işleme sistemleri ile muhasebe bilgi sistemi konuları ele alınmıştır (Üniteler 1-5). veri düzenlemesi ve yapılandırması. harcama.SUNUŞ Anadolu Üniversitesi.

Bu sayfa size ünite hakkında genel bilgiler verecek ve üniteyi kolayca öğrenmenizi sağlayacaktır. vurgulama ve anımsatma yapmak için kullanılır.KİTABA İLİŞKİN.. işlenen konu içinde yer alan önemli terim ve kavramların açıklamasını yaparak. işlenen konularla ilgili olarak daha geniş bilgi edinmek isteyen öğrencilerin hangi eserlerden yararlanabileceklerini de gösterir. konuyu daha iyi anlamanızı sağlar. Her ünitenin sonunda işlenen konularla ilgili çoktan seçmeli "sorular" yer alır. işlenen konuyu daha iyi algılayabilmesi ve konunun özüne inebilmesi için kullanılan yönlendirme sorusudur. size sınavlarda sorulacak soru biçimine yönelik örnekler verir ve işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğinizi ölçmeye yarar. konuları ezberlemek yerine. izlemeniz gereken çalışma biçiminden söz edilmiştir. işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek için kullanılan değerlendirme sorusudur. ünite sonlarında veya kitap sonunda yer alan "Kaynakça" bölü-mü. ● ● ● Başarı. Değerli öğrenciler. değişik amaçlı. Bu bölüm. özümsemeniz gerekmektedir. Bunun için. edinilen bilgilerin kalıcı olabilmesi ile olanaklıdır. Bu sorular. Yine. o ünitede ayrıntılı olarak işlenen konuların kısa bir açıklamasını verir ve o üniteyle ilgili bir görüş kazanılmasını sağlar. xiv . ? Öğrencinin. ● Ünitelerin ilk sayfasında. Ünite sonlarında veya kitap sonunda yer alan "Sözlük ve Kavramlar Dizini" bölümü. Yeri geldikçe kullanılan bu simgelerin anlamları şöyledir: ● ! ✔ İşlenen konuya yönelik olarak ek bilgi ve örnek vermek. üç tür simge ile karşılaşacaksınız.. konuların yazımında yazarların hangi eserlerden yararlandıklarını belirtir. Size aktarılan bilgileri etkin ve verimli biçimde kavrayabilmeniz için aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir. okuyacağınız ünitede yer alan konulara değinilmiş ve o üniteye özgü olarak. Üniteleri çalışırken. Yukarıdaki açıklamalar size bu konuda yardımcı olacaktır. Elinizde bulunan bu kitap uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencinin. ● Ünite sonlarında yer alan "Özet" bölümü.

. Akış çizeneklerinde yer alan sembollerin anlamları kitabınızın sonunda verilmiştir.Sistem Kavramı ve Bilgi İşleme 1 ÜNİTE Bu Ünitede. Ünitedeki açıklamalar akış çizenekleri ile desteklenmektedir. Ünitede. Bu nedenle ünitede ele alınan kavramların çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Kitabın tamamına temel oluşturacak veri. Bu dersin başarılabilmesi bu ünitenin anlaşılabilmesi ile ilişkilidir. bilgi işleme ve sistem kavramları üzerinde durulacaktır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak... verinin bilgi haline gelmesine ilişkin bilgi işleme evreleri ve yöntemleri açıklanmıştır. Kavramları ünitede verilen çizeneklerle birlikte ele alınız. bilgi. -1- .. Bu sizin üniteyi çok daha çabuk öğrenmenizi sağlayacaktır.

-2- . hammaddenin işlenerek ürün elde edilmesi ve bu ürünün başka bir üretim işletmesi için hammadde niteliğinde olabilmesi gibi. data karşılığı kullanılan ve datum sözcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. diğer bir deyişle işlenmemiş durumda olmalarıdır. ! İşlenmiş veri bilgi olarak tanımlanabilir. eski Mısır’da sayılar ilginç sembollerle ifade edilmiş ve papirüsler üzerine işlenmiştir. Bunların tümü. Sümerli rahiplerin yine kil levhalar üzerine çivi yazısı ile yazmış oldukları yazılar ve Aztekler'in kullandıkları simgeler bize bilgi işlemenin tarihinin çok eski olduğunu göstermektedir. çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tür gösterimler şeklinde de olabilir. Gerçekten de. Bunun ötesinde örneğin. Bir üretim işletmesinde.GİRİŞ Bundan binlerce yıl önce Çinliler tarafından kullanılan. Ancak sözünü ettiğimiz isimlerin. Veri kavramı. Mezopotamya’da MÖ. Ancak tüm bu gösterimlerin yani verilerin temel özelliği. ham veriler de derlenerek işleme sokulur. insanın sürekli olarak bilgileri çeşitli yöntemlerle belli yerlere işleme gereği duyduğunu ortaya koymaktadır. Ancak. verilerin bilgiye dönüşmüş olduklarını gösterecektir. ham olmaları. parasal tutarların ve sayıların biraraya getirilip işlenmesiyle. onların bilgiye (information) dönüşmüş olmaları demektir. ? Veri. insanın belleğine yeterince güven duymaması ve ilişkilerin gelişerek ticari olayların ortaya çıkmasıdır. Bu gösterimler. sayısal veya alfabetik karakterler ya da semboller şeklinde olabileceği gibi. veriler ve bilgiler de benzer bir yaklaşımla aynı anlamda kullanılabilmektedirler. gözlemlerin veya olayların her türlü gösterimidir. bilgiler çağlar ötesine iletilebilmiş ve insanlık önemli bir bilgi birikimini temel alan gelişmeleri gösterebilmiştir. günümüzde de ilk okullarda öğrencilerin aritmetiksel işlemler yapmada kullandıkları Abacus. Verilerin anlam taşıyan bir niteliğe kavuşmaları da. parasal tutarlar veya sayılarla karşılaştığımızda bu veriler. elde edilen her bilgi. diyelim bir müşteriye ilişkin vadeli bir borcun ortaya çıkması. veriler işlenme sürecinden geçmeden anlam taşıyan bir niteliğe kavuşamayacaklardır. Örneğin. 3500 yıllarında kil tabakalar üzerine işlenmiş bilgiler. bilgi işlemenin gelişimine ve bilgisayarların ortaya çıkışına tarihsel perspektiften bakıldığında bilinen ilk araçtır. ? İnsanlar niçin bilgi işlemeye gerek duymuşlardır? VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI Veri. Bunun bir sonucu olarak diyebiliriz ki. Nasıl bir hammadde belirli bir işlem veya işlemler sonucunda ürüne dönüşmekteyse. verinin ve bilginin sıklıkla aynı anlamda kullanılmasına ilişkindir. bilgi haline nasıl dönüşür? Veri ve bilgi kavramları üzerinde sıkça yapılan bir tartışma. bir sonraki evre ya da dönem için veri özelliğini de taşımaktadır. Bu gereksinmenin ardındaki en önemli iki neden. işlenir ve karar vericilere bilgi olarak iletilirler. Böylelikle. tek başına isim/isimler. yukarıda değindiğimiz gibi bu iki kavram oldukça farklı niteliklere sahiptir. bizim için anlam taşımayacaklardır. çeşitli durumların.

işleme ve çıktıdır. veriyi bilgiye dönüştürme süreci veya veriyi kullanılabilir ve anlamlı kılan her türlü eylem olarak tanımlanabilir. Bu açıklamadan sonra. modern teknolojide. Bilgi işleme sürecinde. Bilgi İşleme Süreci. işlevsel öğeler sırasal biçimde biraraya gelerek amaca yönelik sonuçları üretirler. Bu. girdileri kabul ederek çıktılar üreten ve birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşan bir süreçtir.1. sistem ulaşılması istenen ortak amaca uygun olarak. Birbiriyle etkileşimli bu üç temel bileşen sistem biçimini oluşturur (Şekil 1. eyletimi (manipulation) ve çıktıların elde edilmesi demektir. Bunlar geri-bildirim (feedback) ve kontroldur (Şekil 1. bir dönüştürme sürecinin varlığını ortaya koymaktadır. girdi. VERİ GİRDİSİ BİLGİ İŞLEME BİLGİ ÇIKTISI Şekil 1. Ackoff bir sistemi geniş olarak ve genel hatlarıyla. birbirine bağlı bölümlerden oluşan kavramsal veya fiziksel bir varlık olarak tanımlamaktadır . GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1. ✔ Bilgi işleme nedir? Bilgi işleme kısaca. bilgi işlemeyi sistem yaklaşımı içinde ele alabiliriz. Sistem kavramı. önem taşıyan ek iki öğeyi daha içermektedir. bilgi işlemede ve bilgisayar teknolojisinde.2. karşımıza bilgi işleme kavramı çıkmaktadır (Bu kavram bilgi işlem ile eş anlamda kullanılacaktır). fizik ve biyoloji bilimlerinde. elle olsun veya bilgisayarla olsun girdilerin oluşturulması. Sistem kuramcısı Russel L. Burada.1). Bu sistem tanımından hareketle bir bilgi işleme sistemi ise. sosyal bilimlerde birçok tanım yapılmaktadır. Sistemin Öğeleri.3). verileri girdi olarak kabul ederek işleyen ve bilgi çıktısı olarak veren bir sistem olarak tanımlanır (Şekil 1.2). Bu noktada bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği sorusu akla gelecektir. ? Sistemin öğeleri nelerdir? Her sistem için üç temel öğe. -3- . Ancak. Sistemlerle ilgili.BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM Yukarıda ele alınan verilerin bilgiler haline gelmesi.

KONTROL YORDAMLARI Geri-bildirim VERİ GİRDİSİ BİLGİ İŞLEME BİLGİ ÇIKTISI VERİ VE BİLGİ SAKLAMA Şekil 1. girdi olarak sisteme geri verilerek sistemin amacından sapan durumların girdi ve işlem eylemleri üzerindeki düzeltmeleri gerçekleştirilir ve gerekli öz denetim sağlanmış olur. Geri-bildirim. ! ✔ Bir işletmede satış faturası kesilmesi bir bilgi işleme işlemidir.Geri-bildirim KONTROL GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1. Kontrol ve Sistem Kavramı. Geri-bildirime dayalı kontrol ile sistemin ürettiği çıktı. Bu işlevin yerine getirilmesi ayrı bir bileşen olarak saklama kavramını karşımıza çıkarmaktadır. -4- . kullanıcıların gereksinmelerine yanıt verecek ve kullanımlarına uygun düşecek biçimde. Eğer faturayı yanlış kesersek bir çıktı olan bu faturanın düzeltilmesi gerekecektir. Tüm bileşenleri ve işlevleriyle bir bilgi işleme sistemini aşağıdaki çizimde olduğu gibi göstermek olanaklıdır. Öte yandan. verileri ve bilgileri saklama işlevini yerine getirmelidir. Bilgi işlemede saklama işlevinin önemini tartışınız. bir sistem olarak bilgi işleme.3. Bilgi İşleme Sistemi Kavramı.4. Bu amaçla bu yanlış faturanın düzeltilmek üzere bilgi işleme sistemine veri olarak verilmesi işlemi geri-bildirime örnektir.

BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ Buraya dek belirttiğimiz kadarıyla bir bilgi işleme sistemi. saklanması ve raporlar biçiminde kullanıcı ve karar vericilere iletilmesi. Bilgi İşleme Sistemi Evreleri ve Bilgi İletişimi.5. Bilgi İşleme Sistemi ve Evreleri. bir yandan tüm bu evrelerin işlevsel bir bileşimini ortaya koyarken diğer yandan bilgi iletişimi ve etkileşimi bakımından çevre ile ayrılmaz ilişkilerini sürdürmek durumundadır. Bilgi işleme sistemi süreç olarak toptan ele alındığında bu sürecin. Bu çevre. hesaplanması. HAM VERİ VERİ DERLEME VERİ SINIFLAMA BİLGİ İŞLEME VE ÖZETLEME RAPOR ÜRETME RAPOR GİRDİ İŞLEME ÇIKTI Şekil 1.6. sınıflandırılması. BİLGİ İŞLEME Yeni Saklama İÇ VERİ Veri Derleme Sınıflama ve Sıralama Veri Üzerinde Analiz ve Hesaplamaların Yapılması Tüketiciler Ortaklar Rakipler Devlet ve diğer ÇEVRESEL VERİ Sonuçların Özetlenmesi Sonuçların Karşılaştırılması BİLGİ Veri ve bilgi İletişimi Geri-bildirim Kullanıcı Kararları ve Eylemleri Şekil 1. karşılaştırılması. Bilgi işleme sistemi. verilerin derlenmesi. Her bir işlevin içeriğini. işleme ve çıktı işlevlerinden oluşmaktadır. -5- . bir işletme için tüketicilerden devlete kadar uzanan bir yapıyı ortaya koymaktadır. özetlenmesi. sıralanması. temel olarak girdi. sürecin sırasal evrelerine uygun olarak ele aldığımızda ise karşımıza ayrıntılı bir tablo çıkmaktadır. evrelerini içerdiğini görmekteyiz.

girdi işlevinde. karşılaştırılması. -6- . Elektronik bilgi işlemedir. Elle ve Bilgisayarla Bilgi İşlemede Yöntemsel Karşılaştırma. Bu durumu daha açık biçimde gösterebilmek. bilgisayar yazıcıları. bilgisayarla bilgi işleme ile eş anlamda kullanılmakta ve bilgi işlemeyi en ideal anlamda gerçekleştirmiş olmaktadır. durumlar. Bunlar. bilgisayar programları Yarı iletken bellek devreleri. İŞLEM İnsan beyni. bu verilerin hesaplanması. bilgiler genellikle rapor biçiminde kullanıcı ve karar vericilere iletilecek ve çoğaltılacaktır.7. Bilgisayar ekranı. Bilgisayar kontrol birimi. verileri işlenmeye hazır duruma getirmeye yönelik olarak verilerin derlenmesi ve ilk kayıt hazırlıklarının yapılması söz konusudur. Örneğin. hesap makinası ekranı ve şeritler. ● ● ● Elle bilgi işleme. diskler. dosyalar. verilerin bilgisayarın okuyabileceği bir biçime veya bir başka kişinin kullanabileceği duruma getirilmesi kayıtlamadır. kartlar ve bantlar. mekanik araçların desteğindeki elle bilgi işleme yönteminin bilgisayarla bilgi işleme yöntemiyle karşılaştırılması ile olanaklıdır. Mekanik bilgi işleme. daktilo yazıları. hesap makinası kontrol devreleri vd. yazılı kayıtlar. ÇIKTI İnsan sesi. hesap makineleri KONTROL İnsan beyni. İŞLEME delikli kart. elle yazma. İşleme işlevinde. ✔ Bir işletmede müşteriye fatura düzenleme bilgi işleme sisteminin evrelerinde yapılan işlemler nelerdir? BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ Yukarıdaki kesimlerde genel olarak bilgi işleme kavramları üzerinde durulmuştur. Elektronik bilgi işleme. sesli yanıt.İşlevler ayrımı yukarıdaki durum ele alındığında. yazı yazma. manyetik çekirdek. yazı yazma. Çıktı işlevinde ise. Bu genellemede belirli bir yöntem sözkonusu değildir. hesap makinası. yazılı rapor. manyetik disket. telefon.Veri giriş LA BİLGİ terminalleri. Bir diğer deyişle verilen süreç her yöntem için geçerlidir. daktilo. Bilgi işlemede temel olarak üç yöntemden söz edebiliriz. GİRDİ ELLE BİLGİ İŞLEME İnsan gözlemleri. Bilgisayar işlem birimleri. mikrofilmler vd. işlenecek kalemlerin özelliklerine göre gruplanarak sınıflandırılması ve sıralanması gerekmektedir. özetlenmesi ve saklanması gerçekleştirilecektir. optik karakter okuyucu. BİLGİSAYAR. Şekil 1. Öte yandan. SAKLAMA İnsan beyni. yazar kasa. hesaplama ve analizler.

2. Veri. Bu gereksinim ilk çağlardan günümüze dek artarak devam etmektedir. ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız. parasal bir tutar veya miktar olabilir. İşlenmemiş veri olarak ifade edilen bilgiye nasıl ulaşılacağı bilgi işlemenin açıklanması ile olanaklıdır. Verilen daha sonraki kullanımlar için saklanmalıdır. yanlışlığın belirlenerek sisteme tekrar girdi olarak verilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Verinin bilgi haline dönüştürülmesi işlemleri elle yapılabileceği gibi mekanik araçların veya bilgisayarların kullanılmasıyla da gerçekleştirilebilinir. bu bir isim. Veri. Üretilen bu bilgilerin gereksinim duyulduğunda kullanılabilmesi için saklanması bilgi sistemi içinde ele alınması gereken bir diğer önemli işlevdir. Veri. Teknolojinin üstünlüğüyle ilgili bu avantajlara yeri geldikçe ilerideki ünitelerde değinilecektir. Sorular 1. Sistemin ürettiği çıktının kontrol edilip. bilgisayarın kullanıldığı alan ile ilgili birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. b. Yanlış bir bilgi üretildiğinde bu bilginin sisteme geri beslemeyle tekrar girdi olarak verilecek ve tekrar işlemeye tabi tutularak doğru bilgi olması sağlanacaktır. Sınıflandırma -7- . e. bilgi işlemede bilgisayarların kullanılmasının işletmelere önemli avantajlar sağlayacağı açıktır. Bilgi işleme ile birlikte düşünülen iki önemli kavram veri ve bilgidir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın amaç verinin bilgi haline dönüştürülmesidir. Bilgi işleme sisteminde veri girdisi ki. Özet İnsanın belleğine yeterince güven duymaması ve ilişkilerin gelişerek ticari olayların ortaya çıkması bilgi işleme gereğini ortaya çıkarmıştır. işlemeye tabi tutularak bilgiye dönüşecektir. d. kesinlikle sayısal bir ifadedir. Bu farklılık işlemlerin gerçekleştirilmesinde. Ancak. Aşağıdakilerden hangisi veri için doğru değildir? a. Yanlış bilgi. yöntemsel olarak önemli bir farklılık ortaya koymaktadır.? Elle bilgi işleme ile bilgisayarla bilgi işleme arasındaki farklılıklar nelerdir? Bilgisayarla bilgi işleme. bir diğer sistemin bilgisi olabilir c. Ancak bu bilgi her zaman doğru bilgi olmayabilir. işlenmemiş bilgidir. sistem için veridir.

Veri girişi terminaller yardımıyla gerçekleştirilir.Saklama . b. bilgi sistemi içinde bilgi iş-8- Bilgi İşleme Çoğaltma Geri-Bildirim : : : İletme : . Verilerin derlenmesi c.İşleme . Veri veya bilgilerin kopyalar şeklinde çoğaltılması işlemidir. bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bilinen şey ya da bilgi kullanıcının bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bildikleri şeylerdir. hesap makineleri yardımıyla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme süreci için doğrudur? a.Kontrol d.Geri Besleme e.Kontrol .b. d. c. Karşılaştırma d.Raporlama c. Aşağıdakilerden hangisi işleme işlevinde yapılan işlemlerden biri değildir? a. Girdi . Geri-bildirim d. Hesaplama b. Veriyi bilgiye dönüştürme süreci veya veriyi kullanılabilir ve anlamlı kılan her türlü eylemdir.Çıktı b. Sözlük ve Kavramlar Dizini Bilgi : İşlenmiş veri olarak da ifade edilen bilgi. Girdi .Çıktı 4. Veri veya bilgilerin. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlemenin bir sonucudur? a. Girdi .İşleme . Sistemin ürettiği çıktının. Girdi e. Özetleme e. Çıktı 3.Çıktı . Çıktılar dosyalarda veya mikrofilmlerde saklanır. Girdi . İşleme. Girdi . e. Yazar kasalar bir girdi birimidir.Çıktı . Bilgi saklama c.İşleme . Saklama 5. Yazılı raporlar bir çıktıdır. sisteme geri verilerek sistemin amacından sapan durumların girdi ve işlem eylemleri üzerindeki düzeltmelerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli öz denetim sağlanmasıdır.

Veri veya bilgilerin biriktirilmesi ve ileride tekrar kullanılma amacıyla ilgili kütüklere(dosyalara) yerleştirilmesi işlemidir. bir bölümden diğer bir bölüme gönderilmesi ve bilgilerin ilgililere sunulmasıdır. gözlemlerin veya olayların sayısal veya alfabetik ya da sembollerle her türlü gösterimidir. Çeşitli durumların. bir defterden diğer bir deftere geçirilmesi.lem aşamalarına bağlı olarak bir aşamadan diğer bir aşamaya aktarılması. Çok sayıda bilginin daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesi işlemidir. Veri veya bilgilerin belirli sınıf veya kategorilere göre düzenlenmesi işlemidir. Kaydetme : Veri veya bilgilerin toplanması ve daha sonra işleme tabi tutulmak üzere belgelendirilerek sisteme girişlerinin sağlanması işlemidir. Özetleme Saklama : : Sınıflandırma Veri : : -9- .

.Bilgi Sistemi Teknolojisi 2 ÜNİTE Bu Ünitede. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Her bir öğenin işlevini ünitedeki bilgilerle karşılaştırınız. Bilgisayar teknolojisi donanım ve yazılım olarak iki ana grupta incelenmiş. Donanım konusunu çalışırken çevrenizdeki bilgisayarların öğelerini izleyiniz. Bu üniteye çalışmaya başlamadan önce Yönetim Bilgi Sistemi dersinin konularını gözden geçiriniz..10 - . Bilgisayar kullanımının bilgi işleme sistemine etkisinin neler olduğu ele alınmıştır. yazılım başlığı altında programlama dilleri ve programlama süreci açıklanmıştır.. donanım başlığı altında teknolojik gelişmeler ele alınırken...

BİLGİ İŞLEMEDE BİLGİSAYARLAR
Daha önceki ünitede, bilgi işlemenin bir sistem olarak ele alınabileceği ve temel olarak girdi, işleme ve çıktı bileşenlerinden oluştuğu vurgulanmış ve bilgi işleme sisteminin geri-bildirime dayalı kontrol ve saklama bileşenleri ile desteklendiğine değinilmişti. Bu ünitede ise, bilgisayar kullanılan bir bilgi işleme sisteminde teknolojiden kaynaklanan özelliklerin neler olduğu ele alınacaktır. Bilgisayarla Bilgi İşleme (BBİ) veya Elektronik Bilgi İşleme (Electronic Data Processing), verinin öz devimli olarak işlenmesinde bilgisayarın kullanılmasıdır. Bununla birlikte, BBİ'yi girdi, işleme, çıktı, saklama ve kontrol temel işlevlerini, bilgisayar donanımını, yazılımını ve personelini kullanarak yerine getiren bir bilgi işleme sistemi olarak görmek önemlidir.

KONTROL PROGRAMLAR VE YORDAMLAR

İŞLEME BİLGİSAYAR/ BİLGİ İŞLEME

VERİ GİRDİ

BİLGİ ÇIKTI

VERİ TABANI Veri ve Bilginin Saklaması SAKLAMA PERSONEL

Şekil 2.1. Bir Sistem Olarak BBİ.

Bilgisayarla Bilgi İşleme, bir sistem olarak,
● ●

Donanım, Yazılım,

● Personel işlevleri temelinde ele alınmaktadır. Bu bakımdan burada öncelikle bilgisayar teknolojisi üzerinde duracak ve buna bağlı olarak bilgisayar donanımını ve yazılımını ele alacağız.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir işletmenin (operatör) işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş programa göre öz devimli olarak yürüten bir bilgi (veri) işleyicisi olan ve ileriki ünitelerde çeşitli yönleriyle inceleyeceğimiz bilgi-

- 11 -

sayar, bilgi işleme kavramının evrimsel süreç içindeki en son noktasını oluşturmaktadır. Gerçekten, bilgisayar teknolojisiyle birlikte bilgi işlemede bir devrimden söz etmek olanaklıdır. İnsanlık, bu teknolojiyle çok kısa bir zaman aralığında, ulaşılması güç bir düzeye ulaşmıştır. Yaşamımızı teknik alanlardan sosyal alanlara dek etkileyen bilgisayarların teknik anlamda gelişimini ve yapısını yakından tanıyarak işletimini kavramak bilgisayar kullanmakta olan kişi veya kuruluşlar için olduğu kadar denetçiler için de son derece gereklidir.

Bilgisayarın gelişimini bilmek ve yapısını tanımak denetçiler için neden önemlidir?

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM
Bilgisayar teknolojisini bilgi işlemeden ayırmak ve bu teknolojik gelişmeyi dar bir zaman aralığıyla sınırlandırmak olanaklı değildir. Tarihsel olarak konu çok gerilere giderek incelenebilir. Birçok araştırmacı bilgisayarların tarihini daha önce de değindiğimiz abaküse dayandırmaktadırlar. Çubuklara dizilen diskler yardımıyla çeşitli aritmetiksel işlemlerin yapılmasını kolaylaştıran abaküs, bir bakıma en eski bilgi işlem aracıdır. Bilgisayar ise bilgi işlem araçlarının en gelişmiş olanıdır. Abaküs ile bilgisayar arasında geniş bir bilgisayar tarihçesi yatmaktadır. Bu geniş konuyu bir yana bırakarak, bilgisayarların temelini oluşturan matematiksel bir yöntemden söz etmek ve bugünkü bilgisayar teknolojisine ulaşmak istiyoruz. Bu matematiksel yaklaşım, 1815 yılında İngiltere'de doğmuş olan ünlü matematikçi ve mantıkçı George Boole tarafından ortaya konmuştur. Boole, 1847 yılında Mantığın Matematik Analizi isimli kitapçığını yayımlamış ve bu konudaki görüşlerini geliştirerek 1854 yılında Düşüncenin Yasaları Hakkında Bir Araştırma (An Investigation of the Laws of Thought) adlı eserini yayımlamıştır. Salt Evet/Hayır temeline dayanmakta olan Boole cebrinde doğru ya da yanlış gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasındaki ve, ya da, gibi mantıksal ilişkiler sistemi kullanılmaktadır. Boole cebri aslında sayısal bir cebir değil, bir önermeler cebridir; ve 0 ve 1 öğelerinin sırasal anlamda işlenmesine dayalıdır. George Boole, tüm mantıksal önermelerin ve, veya’lara göre özetlenebileceğini ve bu önermelerin birer matematik denklem olarak yazılabileceğini ortaya koymuş ve farkında olmadan bugünkü bilgisayarlarda kullanılan ikili (binary) sisteminin temelini atmıştır. Böyle bir sistemde, bilgisayarlarla işlem yapmak, bilgi saklamaya yönelik elektriksel devrelerin çalışmasıyla başarılmıştır. Mekanik bilgi işleme araçları olarak, Blaise Pascal'ın aritmetiksel işlemler yapan makinesinden (1640) Joseph Marie Jacquard'ın delikli kart yöntemine dayalı makinesine (1804), Charles Babbage'ın öz devimli mekanik hesaplayıcısından (difference engine) (1823), Herman Hollerith'in delikli kartlarına (1880) dek uzanan zincirin elektronik ilk halkasını ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) oluşturmuştur (1946).

- 12 -

Şimdi günümüzde kullanılan bilgisayara ilişkin donanım ve yazılım kavramlarına girerek, gelişimin donanım ve yazılım düzeyindeki durumunu inceleyelim. Bir bilgisayarda fiziksel öğeler bütünü anlamına gelen donanımın teknolojik temelini kuvars taşından elde edilen saf silikon yongalar oluşturmaktadır. Doğada bol miktarda bulunan kuvars taşı bir dizi karmaşık işleme tabi tutularak saflaştırılmakta, elde edilen silikon silindirler ince tabakalar (Wafer) halinde kesilerek bunlardan yonga (chip) adlı verilen milimetrik elemanlar elde edilmektedir. Son derece karmaşık elektriksel devreleri içeren bu yongalar, çeşitli testlerden geçirildikten sonra bağlantıları kurularak bilgisayarın temel devreleri oluşturulmaktadır (Şekil 2.2).
Mask

Silikon

Test Edici Diğer Mask/İşlem Döngüleri

Tabaka Testi

Yonga

Bağlantılı Yonga

Gözden Geçirme

SonTest

Şekil 2.2. Silikondan Yonga Elde Etme Süreci.

- 13 -

Tümleşik devreler (Integrated Circuit) adı verilen bu milimetrik yarı iletkenler üzerine yaklaşık milyonlarca devre sığdırabilmektedir. Tümleşik devre temelinde işlev gören bilgisayar donanımı; girdi, çıktı, saklama çevresel (peripherals) birimleri ile Ana İşlem Biriminden (Central Processing Unit) oluşmaktadır (Şekil 2.3).
ANA İŞLEM BİRİMİ KONTROL

GİRİŞ

İÇ BELLEK

ÇIKIŞ

ARİTMETİK- MANTIK

Kontrol Akışı

Komut Akışı

Veri Akışı

Şekil 2.3. İşlevsel Bilgisayar Düzenlemesi.

Giriş birimleri (input devices) insanın bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayan aygıtlardır. Aynı şekilde, çıkış birimleri (output devices) de giriş birimleri ile ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı bilgileri olarak alınabildiği iletişim aygıtlarıdır. Ana işlem birimi ise kontrol, bellek (storage) ve aritmetik-mantık öğelerinden oluşmaktadır. Yine, ana işlem biriminin denetiminde çalışan bir öğe de ek bellektir (auxiliary storage).

!

Bir tahsilat işleminde, bilgisayarın giriş, çıkış ve ana işlem birimlerinin yapacağı işlemlerin neler olabileceğini tartışınız.
Kontrol birimi, ana işlem birimi içinde yürütme görevini üstlenen ve eşgüdümü (koordinasyonu) sağlayan birimdir. Bir diğer deyişle, bilgisayarın beyni olarak kabul edilebilir. Bu birim, bellekte depolanan bilgileri toplar, yerleştirir, programdaki komutları okur, yorumlar ve yürütür. Bu arada her komutun yürütülmesinde bir ya da birden fazla bilgisayar bileşeniyle ilişki kurulur. Bu nedenle kontrol birimi, sistem içindeki işlevsel birimlerin uyumunu sağlayan ve programlardaki işlem sırasını yöneten bir aygıttır.

Ana işlem biriminin öğelerinden biri olan kontrol biriminin görevleri nelerdir?
Özet olarak kontrol birimi aşağıdaki işlemleri yerine getirmektedir.
● ● ●

Uygun bir sıralama içinde program komutlarını seçmek, Seçilmiş olan her bir komutu yorumlamak, Ayrılmış devreleri (mantık veya transfer devreleri...), komutları yerine getirecek biçimde harekete geçirmek. Sistem çevre birimlerini denetim altında tutmak.

- 14 -

Bellek birimi bilgisayarın işlev görmesine yönelik olarak program komutlarını ve işlenmesi öngörülen verileri saklayan birimdir. Bellek birimi, ana bellek (primary storage) ve yardımcı bellek (secondary storage) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Çıkış birimlerinden bilgiler alınıncaya dek, veriler, programlar, bilgiler ve her tür ara sonuçlar genellikle geniş bir alanı olan bu birimde saklanırlar.

?

Bellek kavramından ne anlıyorsunuz?
Bellek birimi, kendi içinde özel amaçlara göre belirlenmiş özgül alanları kullanmaya olanak verecek bir yapıdadır. Bu alanlar; giriş bellek alanı, program bellek alanı, çalışma bellek alanı ve çıkış bellek alanıdır (Şekil 2.4).

GİRİŞ

BELLEK BİRİMİ Giriş Bellek Alanı KONTROL BİRİMİ ARİTMETİK MANTIK BİRİMİ

Program Bellek Alanı

Çalışma Bellek Alanı

Ana İşlem Birimi

Çıkış Bellek Alanı

ÇIKIŞ

Şekil 2.4. Kavramsal Bellek Alanları.

Ana bellek, çalışma tipi olarak iki tür bellek kullanmaktadır. Bunlar; Rasgele Erişimli Bellek (RAM: Random Access Memory) ve Salt Okunur Bellektir (ROM: Read Only Memory). RAM'ın özelliği programların ve verinin işlenmesi süresince geçici bir bellek olarak kullanılabilmesidir. Sıradan işlerin yürütüldüğü, istenilen herhangi bir konuma bilgi ve programların saklanabildiği ve içindeki değerlerin silinebildiği, değiştirilebildiği bellek türü ise, RAM bellektir. ROM ise, RAM'in silinmeyen ve sürekli bellek olarak kullanılan tipidir. Bu bellek salt okunabilir, değiştirilemez. Ayrıca ROM'a benzer biçimde kullanıcının değişiklik yapamadığı, kalıcı programları içeren ancak yine de belli koşullarda değiştirilebilen bir bellek türü de bulunmaktadır. Bu bellek türü EPROM’dur (Erasable Programmable Read Only).

- 15 -

hangisinin büyük. doğal olarak donanımın gelişimiyle doğrudan ilgilidir. çarpma ve bölme aritmetik işlemlerini yerine getirir. . Bu alandaki çalışmaların en güncel olanlarından biri. ve iki sayıyı. Bunun yanı sıra bir sayının negatif. Nitekim silikon yongaların yerini almak üzere birtakım yeni yapılar üzerindeki çalışmalar giderek olgunlaşmaktadır. disket.? Bir insan beynini bilgisayarın beyni olarak düşününüz.3’te verildiği gibi bu birimlerin tümü. pozitif veya 0'a eşit olup olmadığını belirler. birbirleriyle eşgüdümlü olarak iletişim içinde çalışmaktadır. ROM ve EPROM’un işlevleri insan beyni için nasıl tanımlanabilir? Yardımcı bellek.5'te görülmektedir. Bu düzenlemeyi temel alan tipik bir bilgisayar donanımı çevre birimleri ve ortamları Şekil 2. aritmetik-mantık (aritmetic-logic) birimidir. Yardımcı bellek aracılığı ile çok sayıdaki karakter ya da bilgi. Bu varsayım altında RAM. Böylelikle bir biyolojik mikro-yongalar devri açılacağı ve bu moleküler devrelerin çok daha az güç kullanarak çok daha hızlı çalışabileceği ve donanım boyutlarında 1000 katlık bir küçülme sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Son olarak üzerinde duracağımız birim. Bu alanda her geçen gün yeni adımlar atılmakta ve 1950'li yıllarda öngörülmesi çok güç değişiklikler olmaktadır. silikon yongalar yerine karbon tabanlı organik moleküllerden oluşan yeni devreler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu birim toplama.16 - . manyetik disk. manyetik şerit gibi yaygın olarak kullanılan bilgi saklama aygıtlarında saklanarak. Şekil 2. ana belleğin yükünü hafifleten ve ana bellekte bilgi saklama maliyetini azaltan bir dış bellektir. yeri geldiğinde kullanıcıların erişimine olanak tanınır. çıkarma. diğerine eşit veya diğerinden küçük olduğunu belirlemek üzere gerekli karşılaştırmaları yapabilir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler. Görüleceği gibi bilgi kayıt ortamları olan girişteki araçların bir çoğu aynı zamanda çıkış ortam ve araçları olarak göze çarpmaktadır.

Bellek kapasitesi. ● ● ● ● ● Büyüklük. Hız. Bunlar. Bilgisayar Donanımı Çevre Birimleri ve Ortamları. Maliyet.17 - .Terminal Terminal Sesli Girişim Birimi Ekran Manyetik Mürekkep Karakteri Okuyucu Ana İşlem Birimi Optik Karakter Okuyucu Manyetik Manyetik Band Band Manyetik Disk Direkt Erişim Birimi Sesli Yanıt Birimi Yazıcı Bilgisayar Çıktı-Mikrofilm Birimi Manyetik Disk Manyetik Band Manyetik Disk Şekil 2.5. Bir bilgisayar donanımının gelişimini belirleyen beş temel faktör bulunmaktadır. Güvenilirlik faktörleridir. .

İşletim sistemi. işletim programlarının bilgisayar üreticisi firmalarca geliştirilerek sisteme daha baştan yerleştirilmiş olmalarıdır.✔ Bu faktörler bilgisayarın gelişimi sonucunda nasıl etkilenir? Başlangıçta lamba temeline dayalı olarak kullanılan elektronik montajlardan. hız. uygulama programlarından farklı olarak.6’da verilmiştir. İşletim sistemi. Bilinmesi gereken. sınıfta incelediğiniz Yönetim Bilgi Sistemi ders kitaplarınızın dördüncü ünitesindeki “Bilgisayar Kuşakları”na ilişkin açıklamaları gözden geçiriniz. denetleyici veya yönetici programlar adı da verilmektedir. Bu nedenle işletim sistemini (aynı bağlamda sistem yazılımını) oluşturan bu karmaşık programlar bütününe. Sistem yazılımı. maliyet. İşletim sisteminin oluşturulması ile uygulama programlarının işletilebilme olanağı yaratılmış olur. BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE) Bilgisayar yazılımı. bilgisayarın bilgi işleme işlevini yerine getirmesini sağlayan her tür programı. bilgisayar sisteminin giriş-çıkış ve bellek işlevlerini kontrol ederek çeşitli destek hizmetleri sağlar. bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden programları içerir. Sistem yazılımı. büyüklük. işletim sistemi (operating system) programlarını oluşturur. iki ana grupta ele alınabilir. Bunlar. . ! 3. yordamı. sistem yazılımı ve uygulama yazılımıdır. bellek kapasitesi ve güvenilirlik faktörlerini de etkileyerek kuşaklar oluşturmuşlardır. Bilgisayar sisteminin giriş-çıkış ve bellek işlevlerini kontrol ederek. bilgisayarlar. ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür. donanım ve yazılım birbirinden ayrı düşünülemez. yazılımdır. ✔ Sistem yazılımı ve uygulama yazılımının bilgi işleme sistemi içindeki yeri nedir? Burada ele alınması gereken bir diğer konu. kuralları ve belgelendirmeyi içeren bir kavramdır. iş (job). Bilgisayar yazılımını. İşletim sisteminin iki temel öğesi. çeşitli destek hizmetlerini sağlayan. İşleme programları. Uygulama yazılımı ise. Bir anlamda donanıma yaşam veren öğe.18 - . işletim sistemine ilişkindir. özel uygulamaları yürüten ve işleten programlardan oluşur. ! İşletim sistemi. transistörlere ve entegre devrelere doğru gelişim gösteren. ödemelere ya da stok kontrol işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak hazırlanan programlar uygulama yazılımı içindedir. kaynak (resource) ve veri (data) yönetimini sağlayan kontrol programları ile bilgi işlemeyi sağlayan işleme programlarıdır (processing programs). Bilgisayar yazılımı ile ilgili sınıflandırma Şekil 2. Bu nedenle. ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür. işletim sistemidir. Çünkü bir bilgisayarın yazılım düzeyinde özünü işletim sistemi oluşturur. bilgisayara verilen bir uygulama programını makine diline çeviren dil çevirici programları (language translator programscompilers) ve sistem kitaplığını yöneten "hizmet programları"nı içermektedir. Örneğin.

Yazılım Sistemi. .! Şekil 2.6'da verilen bilgisayar yazılımı ile ilgili sınıflandırmada yer alan kontrol programı. işleme programı ve işleme uygulamaları programı arasındaki ilişki nedir? Bilgisayar Yazılımı Sistem Yazılımı Uygulama Yazılımı Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İşletme Uygulama Programları İletişim Kontrol Programları Bilimsel Uygulama Programları İşletim Sistemi Diğer Uygulama Programları Kontrol Programları İşleme Programları İş Yönetim Programları Dil Çevrici Programlar Kaynak Yönetim Programları Hizmet Programları Veri Yönetim Programları Diğer İşlem Programları Şekil 2.19 - .6.

Yani yazılan program.20 - . Bu olanak sorunun çözüm yönteminin bir dizi mantıksal komutlarla ve bir dille kodlanmasıyla sağlanır. bir bilgisayar sisteminin doğrudan uygulayabildiği makine komutlarını içeren dillerdir. anlayabileceği bir sistematik içinde verilmesini gerekli kılar. Bu dönüştürme işlemine derleme (compile). onun anlayabilmesini sağlayarak amaç programa (object program) dönüştürmek gerekmektedir. Bu dillerin. Üst düzey diller ise kullanıcıların doğal diline benzeşen komutları içeren ve çözümü istenen sorunların türüne göre farklılık gösteren dillerdir. . alt düzey (low level) ve yüksek düzey (high level) dillerdir (Ayrıca C adı verilen alt düzey programlama dillerinin özelliklerine sahip bir üst düzey programlama dili de bulunmaktadır). Bunlar. Üst düzey bir programlama diliyle yazılmış programın ki buna kaynak program (source program) adı verilmektedir.PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ Bundan önceki kesimde sıklıkla kullanılan bilgisayar programı terimi. Çevirici dili (assembler language) olarak adlandırılan dil bu sınıfa girmektedir. Bilgisayarlar özgün bir sorunun çözümü için programlanabilirler. Bir diğer deyişle üst düzey dillerin kullanılan alana özgü bir yapıları vardır. o dili kullanabilen tüm bilgisayarlar için geçerlidir. insanın bilgisayarla iletişim kurabilmesini ve bilgi işlemesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. bu işlemin (ya da sorunun) ona. Programlama dili. Üst düzey dillere belirli alanlara yönelik olmalarından ötürü. Bir işlemin bilgisayara tanımlanabilmesi. ? Bilgisayar dillerinin sınıflandırması nasıl yapılabilir? Alt düzey diller.7). alt düzey dillerden farklı olarak bilgisayara doğrudan bağımlı olmayan bir özellikleri vardır. Burada programlama sürecine geçmeden önce. bir işi yapmak için gerekli işlemlerin saptanması. Programlama. bilgisayar sistemince okunmasını yani. soruna yönelik diller adı da verilmektedir. yukarıda anılan ve programlamaya olanak veren "programlama dilleri" üzerinde durmak istiyoruz. derleme işlemini gerçekleştiren karmaşık ve özel program dizisine ise derleyici (compiler) den mektedir (Şekil 2. tanımlanması ve bu işlemlerin sırasının belirtilmesidir. Programlama dilleri temel olarak iki düzeyde ele alınabilir. bilgisayar programları oluşturmak üzere tanımlanmış yapay bir dil/dillerdir.

çözümü gereken sorunun bilgisayara uygunluğunu sağlamaya yönelik olup. akış çizeneklerinin (flowcharts) ve mantıksal karar tablolarının hazırlanması da bu evre içindedir. Bir sonraki evre. çözümü gereken sorunun ayrıntılı çözümlemesi (analizi) ele alınacaktır. MAKİNE DİLİAMAÇ PROGRAM VERİ Derleme Süreci. .7. daha önce değinmiş olduğumuz kaynak program oluşturulmakta ve oluşturulan program test edilerek amaç programa ulaşılmaktadır. programlama çözümlemesidir.21 - . Bu evre özellikle. Eğer amaç programın başarılı olduğu düşünülüyorsa. gereksinilen çıktıyı üreten yöntem belirlenir. Tasarım evresindeki her türlü değişkeni göz önüne alan çalışmaların sonuçlanması ile kodlamaya geçilebilecektir. Öncelikle ve doğal olarak. gerek duyulan çıktıları ve sisteme verilecek olan girdi verilerinin ortaya konmasını içerir. Bu şekilde.KAYNAK PROGRAM DERLEME PROGRAMI DERLEME PROGRAM LİSTELEME VE HATA RAPORU Şekil 2. programlama açısından. sorunun çözümüne yönelik olarak hazırlanmış olan algoritma ve akış çizeneklerine uyan ve bir programlama dilinin kurallarını taşıyan komutlar bütünüdür. İŞLETİM SONUÇ ✔ Programlama sürecinin evreleri nelerdir? Bir işi yapmak için. bu programın. başka bir kullanıcının anlamasına ve kullanmasına olanak verecek belgelendirmesi hazırlanarak dosyalanır. Bu evrede. tanımlanmış bir dizi adımdan oluşan ve dönüştürme işlemlerini içeren programlama sürecinin evreleri aşağıdaki gibi açıklanabilir. Programlama açısından kodlama kavramı. Sorunun çözümünü belirleyen sonlu sayıdaki özgün ve anlaşılır sırasal adımların (işlemlerin) ortaya konması anlamına gelen algoritmaların.

8. Sorunun alanı 2. Şekil 2. . KAYNAK PROGRAM MAKİNE DİLİNE ÇEVİRME ÇEVİRME BAŞARILI MI? Evet AMAÇ PROGRAM Hayır HATALARIN DÜZELTİLMESİ Hayır PROGRAM BAŞARILI MI? 1 Evet PROGRAMIN DÜZELTİLMESİ ÇIKTI ÜRETİMİ VE PROGRAM BAKIMI Açıklanan programlama süreci.8’de olduğu gibi özetlenebilir. Girdi verilerinin belirlenmesi PROGRAMLAMA ÇÖZÜMLEMESİ 1. Akış çizenekleri/ mantıksal karar tabloları 1 PROGRAMLAMA DİLİ KURALLARI PROGRAM KODLAMA Şekil 2.SİSTEM ÇÖZÜMLEME TASARIM 1. Çıktı gereksinmesi 3. Gereksinilen çıktıyı üreten yöntem 2.22 - . Programlama Süreci.

bilgisayar programı(yazılımı) oluşturmak üzere tanımlanmış yapay dillerdir. Yazılımların oluşturulmasında programlama dillerinin kullanılması gerekir. bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden programlardır. Çıkış Birimleri 3. kalıcı bellek programları içeren ancak yine de belli koşullarda değiştirilebilen bellek türü aşağıdakiler. Giriş Birimleri e. Ana İşlem Birimi c. Donanımdaki bu gelişme benzer bir gelişmenin yazılımda da yaşanması sonucunu doğurmuştur.Özet Bilgi işlemede bilgisayarların kullanılması. Bilgisayarla bilgi işlemede bu temel işlevler bilgisayar donanımını. saklama ve kontrolün gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sistem yazılımları. İnsan ile makinenin iletişim kurmasını sağlayan birim giriş birimidir. 1940’lı yıllarda ENIAC ile başlayan bilgisayar teknolojisi günümüzde minyatürize edilmiş entegre devrelerle gelişimini sürdürmektedir. Uygulama yazılımları ise. Bellek kapasitesi 2. Giriş birimleri ile ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı bilgileri olarak alınabildiği iletişim aygıtı aşağıdakilerden hangisidir? a. Bilgisayarlar geliştikçe hız. saklama birimleri ve ana işlem birimi vardır. veri ve bilgilerin saklanması faaliyetlerini görürler. Donanıma yaşam veren öğe olarak ifade edebileceğimiz yazılım. maliyet ile fiziksel büyüklük azalmaktadır. çıktı. sistem yazılımı ve uygulama yazılımı olarak iki grupta ele alınmaktadır.23 - . bilgi işlemenin temel işlevleri olan girdi. yazılımını ve personelini kullanarak yerine getirilecektir. Rastgele Erişimli Bellek (RAM) b. Bu gelişimin izlenmesinde ele alınacak beş temel faktör vardır. Ana işlem biriminde yer alan kontrol. stok kontrolü veya ödemeler gibi özel uygulamaları yürüten ve işleyen programlardır. bellek kapasitesi ve güvenilirlik artmakta. Büyüklük b. işleme. Programlar bu dilleri kullanarak işletme amaçlarına uygun programlar oluşturacaklardır. Bir bilgisayar donanımında girdi. Giriş birimiyle ana işlem birimine verilen verilerin işlendikten sonra çıktı olarak alınmasını sağlayan iletişim aygıtı ise çıktı birimleri olarak ifade edilmektedir. Maliyet d. Programlama dili e. hız. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımının gelişimini belirleyen temel faktörlerden biri değildir? a. çıktı. bellek ve aritmetik-mantık öğeleri işlemlerin programlar yardımıyla yapılmasını. Bunlar büyüklük. maliyet. Aritmetik-Mantık Birimi d. bellek kapasitesi ve güvenirliliktir. Sorular 1. Programlama dili. Hız c. Kullanıcının değişiklik yapamadığı.

Bilgisayar sistemindeki işlemleri destekleyen ve kontrol eden program aşağıdakilerden hangisidir? a. Üst düzey bir programlama diliyle yazılmış programın. planını. Bir bilgisayarın klavyesi. Bilimsel Uygulama Yazılımı c. Veri Tabanı Yazılımı 5. bilgisayarın anlayabileceği program şekline dönüştürme işlemine ne ad verilir? a. Derleme c. Ana Bellek e. Rastgele Erişimli Bellek(RAM) c. sorunun çözümündeki adımları kapsayan çizimsel bir gösterimdir. : Verinin öz devimli olarak işlenmesinde bilgisayarın kullanılmasıdır. Uygulama Yazılımı b. : Bilgisayarı kullanan. akış yönünü. Çalışma Belleği 4. Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM) b. Salt Okunur Bellek(ROM) d. : Bir bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel birimlerdir. : Programcı tarafından hazırlanan ve programın genel görünümünü. veri girişi Akış Çizeneği Bellek Bilgisayarla Bilgi İşleme Donanım İşletmen (Operatör) . İşletim d. İşletme Uygulama Yazılımı d. Tasarım Sözlük ve Kavramlar Dizini Abaküs : Hesaplamada ya da matematiksel işlemlerde kullanılan en eski mekanik aygıt.den hangisidir? a. Sistem Yazılımı e. Kodlama e.24 - . Listeleme b. monitörü örnek olarak verilebilir. : Bilgi ve işlem dizilerinin saklandığı aygıt ya da ortamdır.

: Bir bilgi saklama ya da bellek ortamıdır. istenilen herhangi bir konuma bilgi ve programların saklanabildiği ve içindeki değerlerin silinebildiği. genellikle silikon gibi yarı iletken malzemenden yapılmış ince bir dilim. Salt Okunur Bellek (ROM) : Program komutlarının değiştiremeyeceği nitelikte. Yazılım Yonga(chip) Yordam . : İnsan aracılığı olmaksızın işlerin otomatik olarak yapılmasıdır. Manyetik Band (Teyp) : Sadece sıralı erişimin olanaklı olduğu geniş bilgi yığınlarını saklayabilen bir aygıt ve ortamdır. Okuma ve yazma işleminin bir plağın çalınması gibi yapıldığı disk aygıtlarında aynı anda birden çok diske okuma ve yazma işlemi yapılabilir.yapan kişi. belli koşullarda değiştirilebilir (yeniden programlanabilir). Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM) : ROM gibi kullanıcının değiştiremeyeceği ve kalıcı programları içeren bellek alanıdır. : Bir sorunun çözümünde gereksinim duyulan bir dizi adım. değiştirilebildiği bellek türüdür. EPROM. : Basılı ya da yazılı karakterleri okuyan ve bilgisayara girişini sağlayan bir giriş birimi. : Milimetrik yüzeyler üzerinde onbinlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği.25 - . Manyetik Disk Optik Karakter Okuyucu Öz devim Rastgele Erişimli Bellek (RAM) : Sıradan işlerin yürütüldüğü. kalıcı bilgi saklamak ve salt okunmak üzere bilgisayar üreticisi firma tarafından geliştirilmiş bellek türüdür. programlama dilleri ve belgelemelerin tümüdür. yordamlar. : Donanıma yaşam veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar.

. sizin konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağı gibi.. konuyu ne ölçüde kavradığınızı da anlamanıza yardımcı olacaktır..26 - . . Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bu ünitede ayrıca bilgilere erişim olarak da ifade edilen kütük düzenleme konusu da incelenmiştir.Veri Düzenlemesi ve Yapılandırılması Bu Ünitede. 3 ÜNİTE Bilgi sisteminin sağlıklı bilgi üretebilmesi ve etkin bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan veri düzenlemesi ve veri yapılandırılması bu ünitede ele alınmıştır.. Ele alınan her konuyu örneklerle ele almanız.

) ücretler kütüğünü oluşturacaktır. sicil numarası. mantıksal biçimde düzenlenmeli ve yapılandırılmalıdır. bir kütükteki kayıtlara veya bilgilere erişerek gerekli değişiklik veya eklemeleri yapmak ve kütüğü en son haline getirmektir. yine ücretlere ilişkin haftalık işlem kütüğü (weekly transaction file) geçici bir çalışma kütüğü niteliğindedir. bu alan içindeki her bir sayı(1.2. Ücretler ana kütüğü (payroll master file) sürekli bir kütük niteliğini taşırken. Çalışan bu kişilerin tümüne ilişkin kayıtlar (adı-soyadı..BİLGİSAYAR İLE BİLGİ İŞLEMEDE VERİ DÜZENLENMESİ VE YAPILANDIRILMASI Bilgisayar ile Bilgi İşleme (BBİ)'nin anlaşılmasının temeli büyük ölçüde. İleriki ünitelerde daha ayrıntılı olarak ele alınacak bir kavram da veri tabanıdır (Data Base). karakter gruplarından oluşur. veri düzenlemesinin çeşitli temel kavramlarının anlaşılmasına bağlıdır. belirli bir zaman aralığında oluşan işlemlere ilişkin kayıtları içerirler ve devresel olarak. sosyal sigorta numarasından. vergi oranından vb. ? Verilerin yapılandırılmasının ve düzenlenmesinin amacı nedir? VERİ DÜZENLEMESİ Veri. alfabetik. çalıştığı birim. Her bir çalışana ilişkin her bir veri ise alan olarak tanımlanmaktadır (Örneğin sadece adı soyadı gibi). farklı kullanımlara yönelik verileri içeren kayıtlar veya kütüklerin birbiriyle ilişkilendirilerek işletilmesi sağlanır. Örneğin. sayı veya sembol ise karakter olarak tanımlanır. alanlar (fields). satış tutarlarını oluşturan sayısal karakter grupları satış tutarı alanını oluşturabilir. ana kütüğün içerdiği süreklilik taşıyan kayıtları günlemede (update) kullanılırlar. ✔ Günleme nedir? Günleme. verinin en temel öğesi olup. o kişinin isminden. ücreti vb. Örneğin çalışanın sicil numarası 123456 ise. Böylelik. her BBİ sisteminde veri. sayısal veya diğer sembollerden oluşur. bir varlığı (nesneler... Basitten karmaşığa doğru sıralanan veri yapıları.27 - . Kütük. oluşur. Alanı oluşturan her bir harf.6) bir karakterdir.) ortaya koyar. Kütükler sürekliliklerine göre iki ayrımda incelenebilirler. İşlem kütükleri. Etkin bir işlemeyi sağlayabilmek için. Karakter. kayıtlar (records) ve kütükler (files) içinde düzenlenmiştir. Bir veri alanı bir özelliği (karakteristik veya nitelik). Bu öğeler kavramsal olarak önem taşımakta olup. ! İşyerinde 20 kişi çalışmaktadır.. Çağdaş BBİ sistemlerinin önemli bir öğesi olan veri tabanı uygulamasıyla. yerler vb. öğeler olarak karakterler (characters). Bir kişiye ilişkin ücret ödeme kaydı. insanlar. BBİ içinde veriyi mantıksal bir biçimde düzenlemek için tasarlanmışlardır. kişi isimlerini oluşturan alfabetik karakter grupları isim alanı. Alan. birbiriyle ilişkili kayıtlar topluluğudur (veya veri setidir). ana kütük ve işlem (çalışma) kütüğü. Verinin ilişkili alanları kayıt biçiminde gruplanmışlardır. kitabınızda bundan sonra sıklıkla kullanılacaktır. Her bir çalışana ilişkin veriye ise kayıt adını vermekteyiz.

28 - .le.1. belirli bir sıradüzene sahip olduklarını belirtmiştik. ÜCRET KÜTÜĞÜ Kütük PERSONEL VERİ TABANI Veri Tabanı VERİ YAPILANDIRILMASI BBİ'de veri düzenlemesi için gerekli olan veri öğelerinin. verinin işlevsel kullanımını sağlayan bir yapıya kavuşturulması üzerinde durulacaktır. farklı uygulamalar için kullanılacak ortak verilerin sisteme tekrar tekrar verilmesinin önüne geçilerek. ? Verilerin yapılandırılmasının gereği nedir? Verinin yapılandırılmasında aşağıdaki dört temel yaklaşım ortaya konabilir. Bu kesimde ise.. (özellikle işletmelerde. basit doğrusal bir yapıda sıralanabilir.) bilgi işleme amaçlarına genellikle uygun düşmemektedir. Şekil 3. M Karakter İSİM ALANI MEHMET AK Alan ÜCRET KAYDI MEHMET AK 57533874 820. mantıksal (anlam taşıyan. merkezi bir kütükler dizisi oluşturulmuş olunur. kayıt. Liste yapıları (List structures): Bu yaklaşımda.. Bu amaçla veriler.. Ancak bu tür bir yapılandırma. Kayıt Ortak Veri Öğeleri. Kütüklerden veya veri tabanından elde edilecek bilginin uygun biçimde sağlanabilmesine verilerin yapılandırılmış olması olanak verir. ? Bilgi işlemede veri tabanının kullanılmasının sağlayacağı faydalar nelerdir? Karakter. işletmenin olaylara ilişkin uygulamalarını göz önüne alan mantıksal ve anlamlı bir ilişkiler sistemine sahip kılınmalıdır.) kayıtlar.. "gösterici" (pointer) kullanımıyla birbirlerine bağlantı. alan.000. kütük ve veri tabanı ilişkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir .-TL. Basit doğrusal yapılar (Simple linear structures): Eğer verinin tüm öğeleri bağımsız ve aynı önemde ise veri.

fatura kütüğünde müşteri için ilk faturanın kayıt yerini gösteren bir alan içerecektir. bellekte yer alan başka bir kayıtla mantıksal ilişki içinde olan. ● ● ● Şekil 3.29 - . 1 9 Bağlantı 9 KAYIT ANAHTARI Çalışan Numarası BÖLÜM NUMARASI . bir müşteri farklı günlerde çeşitli kalem malları satınalabilir.3). Bu zincirdeki son fatura. aynı çalışanın kayıtlarını içeren personel ana kütüğündeki kayıtlar. bir müşteriler ana kütüğündeki kayıtlar. bir çalışanın ücretler ana kütüğündeki ücret kaydı. Kütüklerdeki Kayıtların Gösterici İle Bağlantılandırılması. her müşterinin tek kodunu. Böylece herhangi bir zamandaki ödenmemiş faturaları gösteren bir liste yapısı kullanılabilir.2. tek adını ve adreslerini içerir. gösterici olarak özel bir karakterin kullanımıyla tanımlanacaktır (Şekil 3. bu işlemleri yansıtan bir fatura kütüğü tutabilir. gösterici yardımıyla bağlantılandırılabilir (Şekil 3. ● ● ● Fatura Numarası Fatura Verisi Gösterici ● ● ● ● ● ● Müşteri Müşteri İsmi. ● ● Müşteri Kütüğü Fatura Numarası ● Fatura Verisi ● ● ● ** Yukarıda verilen müşteri-fatura ilişkisine benzer şekildeki örnekler çoğaltılabilir. Gösterici Fatura Numarası Fatura Verisi Gösterici Örnek Bir Liste Yapısı. Bir gösterici. GÖSTERİCİ KAYIT ADRESİ PERSONEL KÜTÜĞÜ 101 GÖSTERİCİ ÜCRET KÜTÜĞÜ Bağlantı 2854 Şekil 3. Hesap Adresi Numarası vb. Bir muhasebe döneminde. sonraki faturalarına bağlantılandırılacaktır. Bu durumda şirket. bir hesap numarası (kodu) ile tanımlanabilir.landırılmışlardır. müşterinin.2). Buna karşılık bu fatura kaydı. bir kayıt üzerindeki veri kalemidir. Bu kütükteki her müşteri kaydı. Müşteri kütüğündeki her kayıt. Örneğin.3. Örneğin.

Anahtar.! Bir kütükteki veya bir veri tabanındaki her kayıt bir veya daha fazla tanıtım alanını veya anahtarı içerir. Ağaç Yapıları (Tree Structures): Bu sıradüzensel (hiyerarşik) yaklaşımda veri birimleri grafik olarak tersine dönmüş bir ağaç şeklinde ve çeşitli düzeylerde yapılandırılmışlardır. BÜYÜK DEFTER HESAP KAYDI (ALACAK HESAPLARI) SATIŞ ELEMANI KAYDI MÜŞTERİ KAYDI Şekil 3. çok yönlü bir şekilde düğümlerin (nodes) birleşmesine olanak verir. Örnek Bir Ağ Yapısı. BÜYÜK DEFTER HESAP KAYDI (ALACAK HESAPLARI) Birinci Düzey İkinci Düzey MÜŞTERİ KAYDI Şekil 3. daha sonra üst ve alt dallar bulunmaktadır (Şekil 3.5). bir kütükteki bilgiyi aramaya olanak verir.4). Örnek Bir Ağaç Yapısı. Üçüncü Düzey HAVALE BİLDİRİM KAYDI SATIŞ FATURASI KAYDI Dördüncü Düzey FATURA KALEMİ Ağ Yapısı (Network Structures): Ağaç yaklaşımına benzemeyen ve dalların birleşmesine olanak vermeyen ağ kavramı. Bu yapı.5. Örneğin. SEVKİYAT KAYDI SATIŞ FATURASI ANA KAYDI AÇIK SİPARİŞ KAYDI FATURA KALEMİ (ÜRÜN SATIŞI) TAMAMLANMIŞ ÜRÜNLER ENVANTER KAYDI SATINALMA EMRİ KAYDI .4. bir çalışanın sosyal sigorta numarası ücret kütüğündeki veri kaydını tanımlayabilmek için kullanılabilir. ilişkileri ortaya koyabilmeye yöneliktir (Şekil 3. En üstte ağacın kökü. kayıtlar arasındaki karmaşık mantıksal.30 - .

. BBİ'de kayıt ile ifade edilen ise birbirleriyle ilişkili alanlar topluluğudur. Ancak burada önem taşıyan. bir direkt erişimli bellek üzerinde (örneğin bir manyetik disk) sırasal olarak saklanmakta ve her bir kaydın bir anahtarı bulunmaktadır(örneğin personel numarası gibi.31 - . bir önceki tutanağın konumundan bağımsız olarak tutanağa erişimi sağlamaya yöneliktir. Erişim (access). Verinin yapılandırılmasında dört temel yaklaşım vardır.) ve bu. Özet BBİ sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının temelinde verinin mantıksal bir biçimde düzenlenmesi ve yapılandırılması vardır. . sayısal veya diğer sembollerle ifade edilebilir. Örneğin müşterilerin hesap numaralarının bir sıra izlemesi gibi. Kayıtların bir araya gelmesiyle kütükler oluşacaktır. Bu amaçla veri öğeleri birbirlerini içerecek şekilde oluşturulacaktır. (Bir bilgisayar bileşeni olan okuma/yazma kafası bu işi yerine getirmektedir. kütük içinde fiziksel olarak rassal biçimde saklanmışlardır. İndeksli Sırasal Kütük Düzenleme: İndeksli sırasal erişim yöntemi olarak da anılan bu yöntemde kayıtlar. kayıt anahtarı sırasına göre ilk sıradaki kayıttan okunmaya başlanarak ilgili veriye erişilinceye dek okuma sürdürülür. Verinin düzenlenmesinden sonra. alan. Karakter alfabetik. bu sırasal verilere erişme yöntemidir. Sırasal kütük düzenlemede bir çevre biriminden herhangi bir veriye erişilmek ve günlenmek istenildiğinde kayıtlar. Kütüklerin içerdiği kayıtlara bağlı bir kayıt numarası ile bilgilere doğru erişilebilir.? Verilerin yapılandırılmasında kullanılan yaklaşımların farklılıkları nelerdir? Tartışınız. Bunlar. veriyi düzenlemenin temel yollarından biri sırasal yöntem kullanmadır. Alan ise karakterler topluluğudur. KÜTÜK DÜZENLEME Düzenlenmiş ve yapılandırılmış verilerin bilgiler olarak erişimini sağlamak kütüklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu yaklaşımda kayıtlar. verinin işlevsel kullanımının sağlanması için yapılandırılması gerekir. her bir veri kaydının bellekte konumlanacağı adres için bir anahtar oluşturur.) Rassal Kütük Düzenleme: Bu yaklaşımda kayıtlar. ? Bilgisayarla bilgi işlemede erişimin önemi nedir? Bilgi okumak ya da yazmak için belli bir yeri fiziksel olarak bulmak olarak tanımlanan erişimde üç temel yaklaşım şunlardır: ● ● ● Sırasal kütük düzenleme (Sequential file organization) Rassal kütük düzenleme (Random-direct-file organization) İndeksli sırasal kütük düzenleme (Indexed sequential file organization) Sırasal Kütük Düzenleme: Kütük içinde. kayıt ve kütük olarak sıralanmaktadır.. Yani işleyiş. Verinin en temel öğesi karakterdir. bilginin bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilmesi sürecidir. Bu veri öğeleri karakter. kütük içinde fiziksel olarak kayıt anahtarlarının sırasallığına göre saklanırlar.

Kütük düzenleme ile ilgili üç temel yaklaşım şunlardır: ● ● ● Sırasal kütük düzenleme. Veri Tabanı b. Rassal kütük düzenleme. Yığın işleme . Bir kütükteki kayıtlara veya bilgilere erişerek gerekli değişiklik ve eklemeleri yapma ve kütüğü en son hale getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Kaydetme c. Düzenleme b. Erişim d. İndeksli kütük düzenleme.32 - . Liste yapıları. Alan d. İşletmenin müşterilerinden Mustafa Öz'e ait 120001001 nolu hesap ve bu hesaptaki 100 milyon liralık alacağa ilişkin veri öğesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Karakter c. Ağaç yapılar ve Ağ yapısıdır. Günleme c. Bilginin bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir? a. Sorular 1. Verilerin düzenlenip. Böyle bir uygulama ile bilgi. Düzenleme d. Kütük 2. Günleme 3. Kayıt e.● ● ● ● Basit doğrusal yapılar. verilerin bilgiler olarak erişimini sağlamak kütüklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. bilgisayarın bir çevre donanımından ya da bir saklama aygıtından elde edilebilecektir. yapılandırılmasından sonra. Yapılandırma e. İşleme b.

Sırasal kütük yapısı e. Karmaşık mantıksal ilişkiler kolaylıkla ortaya konabilir. Verinin tüm öğeleri bağımsız ve aynı önemdedir. Ağ yapısı b. İçeriği fazla değişmeyen ve bir başvuru kütüğü niteliğindeki ana kütükler. Bilgi işleme sistemine uygun düşmeyen bir yaklaşımdır. e. : Ana kütüğü günleyecek olan değişiklik kayıtlarını (tutanaklarını) içeren kütüktür. d.e. Veri Tabanı : Bir örgütün tüm bölümleri için farklı kullanım amaçlarına yönelik. b.33 - . tüm veri ve bilgileri içeren. bir bilgi öğesinin yerini tanımlamak için kullanılan bir ifade. gösterici yardımıyla birbirine bağlantılandırılmıştır. Kayıtlar. : Veri tabanı yönetim sisteminde. Düğüm İşlem Kütüğü Kayıt (Tutanak) : Birbiriyle ilişkili bilgi öğelerinden oluşan ve belli bir işlemi niteleyen bir birim bilgi ya da birbiriyle ilişkili bir dizi bilgi öğesinden oluşan kütüğün temel birimidir. c. Veri birimleri tersine dönmüş bir ağaç şeklinde yapılandırılmıştır. . Veri tabanı yapısı c. Yığın işlem yapısı Sözlük ve Kavramlar Dizini Ana Kütük : Gerekli bilgilerin günlenmiş olarak saklandığı kalıcı kütüklerdir. bilgisayarda işlenerek gerekli çıktılar alınır. 5. merkezi bir dosyalar dizisi ya da bir veri kümeleri topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi veri yapılandırılması yaklaşımlarından biridir? a. Yapılandırma 4. Rassal kütük yapısı d. Aşağıdakilerden hangisi veri yapılandırılmasında kullanılan liste yapıları için doğrudur? a.

. Böylece üniteyi kolaylıkla anlamanız sağlanacaktır.34 - . .. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bilgi işleme sistemlerini çalışırken bir diğer bilgi işleme sistemi ile olan farklılıklarını ve benzerliklerini öğreniniz. Ayrıca ünitede verilen örnekleri dikkatlice ilgili bilgi işleme sistemi ile bağdaştırınız... 4 ÜNİTE İşletmenin sahip olduğu veya sahip olacağı donanım ve yazılım ile faaliyet alanı ve konusuna göre seçilecek bilgi işleme sistemlerinin neler olduğu karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri Bu Ünitede.

GİRİŞ Şu anda kullanmakta olduğumuz çağdaş bilgisayarla bilgi işleme teknolojisi. İşletme yönetimleri. Çünkü muhasebe sistemi. Çünkü. farklı işletmelerin farklı amaçlarına hizmet ederler. Mevcut olan her bir bilgi işleme sisteminin yerine getirebileceği işlevlerin neler olduğu. bu sistemlerden birine veya birkaçına uyarlanacaksa. sistem seçimi. sistemin yerleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi adımlarına muhasebecinin etkin ve bilinçli bir biçimde katılarak sistemden beklediklerini ortaya koyması ve tanımlaması gerekmektedir. doğrudan muhasebe işlevlerine yönelik değildir. ilk adımda mevcut sistemlerin her biri üzerinde inceleme ve araştırmaları gerekli kılar. hangi donanımı ve bilgi işleme sistemini seçeceklerine karar vermek durumundadırlar. ✔ Bilgi işleme sisteminin seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Bu amaçla işletmeler şu noktalara dikkat etmelidirler: ● ● Mevcut bilgi işleme sistemlerinin neler olduğu. Sistem karakteristiklerinin belirlenmesi. ? Bilgi İşleme Sistemlerinin bilinmesinin muhasebeci ve denetçiler açısından önemi nedir? . ileriki ünitelerde açıklanacak sistem çözümleme.35 - . Yine her sistem. Önemle belirtmek gerekir ki. aşağıdaki gibi sınıflanabilir: ● ● ● ● ● ● Yığın İşleme Sistemleri (Batch Processing Systems) Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler (Online-Real Time Systems) Veri Tabanı Sistemleri (Data Base Systems) Dağıtımlı Sistemler (Distributed Systems) İletişim Sistemleri (Communication Systems) Zaman Bölüşümlü Sistemler (Timesharing Systems) ? Bilgisayarla bilgi işleme sistemleri nelerdir? Sıralanan sistemlerin her biri farklı donanıma ve yazılım desteğine sahiptirler. uygulamalarının yapısına ve özelliklerine göre. ● ● Mevcut sistemleri sınıflamada kullanılacak bu ölçütler. ancak. kontrol etkinliğinin sağlanması. Bu sistemlerin güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğu. işletmelerin gereksinmelerine yanıt verecek farklı özellikleri içeren sistemler olarak ele alınabilir. Aynı şekilde. muhasebe işlevlerini yerine getirecek sistemlerin donanım ve yazılım karakteristiklerine yöneliktir. bu sistemlerin sırasıyla her birinin muhasebecilerce ve denetçilerce çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Sistem karakteristikleri temelindeki Bilgisayarla Bilgi İşleme (BBİ) sistemleri. bu sistemleri sistemi denetleyecek olan denetçilerin çok iyi bilmesi gerekir. Bu sistemlerin donanım ve yazılım yapıları. bu sistemlerin en iyi şekilde değerlendirilmesine dayanır.

basit olarak işletme eylemlerinin ürettiği belgelerin derlenmesi. manyetik disk gibi ortamlarda biriktirilerek ana işlem birimine verilebilecekleri gibi. yığın işlem sistemiyle bir kütüğün yaratılması. önceden belirtildiği gibi doğrudan giriş işlevini yerine getirmektedir. Veri Yığını İşlem Kütüğü Ana İşlem Birimi Yığın İşleme Sistemi. geniş ölçüdeki rutin işlemlerin işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Yığın işlem daha çok. Temelde. bir hafta veya bir ay olabilir. manyetik band veya disk. Burada. ilgili kütüğün ana işlem biriminde günlenmesi istendiğinde bilgisayara verilerek işlenirler.YIĞIN İŞLEME SİSTEMLERİ (BATCH PROCESSING SYSTEMS) Yığın (Batch) sözcüğü. Terminal Eski Ana Kütük Yeni Ana Kütük Şekil 4. faturalama işlemleri. satış faturalarının. manyetik band. ücret ödemeleri. toplanması anlamına gelmektedir. işletme eylemlerine dayalı belgelerden aynı yapıda olanlarının yığınlar olarak biraraya getirilerek işlenmesi (kayıtlanması) yığın işleme sistemidir. İşlem Kütüğü Uygulama Programı Rapor Şekil 4. Örneğin. öncelikle bir manyetik band veya diske verilerek.1'de görüldüğü gibi herhangi bir uygulamaya ilişkin yığınlanmış belgeler. İşlem kütüğündeki veriler ana işlem birimine iletildiklerinde. işçi zaman kartlarının veya satınalma işlemlerinin yığınlanması gibi. ? Yığın işlem sisteminin karakteristikleri nelerdir? Yığın işlem sisteminde. salt belgelerin biriktirilip terminalden belirli zaman aralıklarında doğrudan işlenmeleri de olanaklıdır. önceden belirlenmiş ölçüdeki veya zaman aralığındaki yığınlanmış işletme belgelerinin.1. işletmenin işlem yoğunluğuna göre bir gün. kasa tahsil ve kasa ödeme işlemleri.36 - . Bu zaman aralığı. Burada yığınların belirli zaman aralıklarına göre de biriktirilmeleri sözkonusu olabilir. maliyet muhasebesi uygulamaları ve büyük defter işlemleri verilebilir. sözkonusu uygulamaya ilişkin uygulama programı uyarınca eski ana kütük günlenmiş olacaktır (yeni başlatılan bir uygulama ise yeni ana . birer işlem kütüğü olarak işlev görmektedir. Terminal ise. Yığın işleme tipik örnekler olarak. günlenmesi veya rapor üretilmesi basitçe aşağıdaki gibi gösterilebilir. belgelerin biriktirilmesinin çeşitli yöntemleri vardır. satışlar. envanter kayıtlarını tutma uygulamaları. yığınlar öncelikle disket. biriktirilmektedir. Belirlenmiş zaman aralığında veya belirlenmiş sayıda biriktirilen işletme belgeleri. Örneğin. ? Yığın işlem sistemi hangi tip işler için uygulanabilir? Bir uygulamaya ilişkin olarak.

kütük yaratılmış olacaktır). Bu rapora göre hatalar ortaya çıkarılarak gerekli düzeltmeler yapılır ve önceden belirlenmiş olan yığın toplam tutarı ile uzlaşma sağlanır. Böyle bir sistemde her bir birim bilgi işleme faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız olarak yürütecekler ve belirli dönemlerde bilgiler şirketin merkezine gönderilecektir. Geçersiz veri alanı (örneğin. Çevrimdışı (off-line) bir terminalde işlenen ve şube verilerini içeren bir manyetik band veya disket. Buna göre işçilerin iş girişinde çalışma sürelerini gösteren zaman kartları bir manyetik band üzerine işlenmekte ve daha sonra ana işlem birimine verilmektedir(daha önce değinildiği gibi. bir biçimleme (edit) programı aracılığıyla denetlenerek biçimleme raporu alınır. Merkeze her bir birim verileri belirli dönemlerde gönderecek ve eski ana kütükler günlenecektir. muhasebe hesap planında olmayan bir kod). ! Merkezi Eskişehir’de bulunan Anadolu Sanayi ve Ticaret A. işçi personel numarası veya sosyal sigorta numarasına göre. aylık çalışma saatinin aşılması). Şekil 4. sözkonusu işletme bir bağlı şirket olabilir ve işlediği ücret bilgilerini ana şirketteki bilgi işlem merkezine göndermiş olabilir). sıralama programı aracılığıyla sıralama yapılır. negatif ücret tutarı). ? Yığın işlem sisteminde yeni ana kütük oluşturulurken hangi işlemler yapılır? Yığın işleme sistemi. Şirkette "yığın işleme sistemi". Şekilde olduğu gibi çıktılar.37 - . Şirketin Afyon ve Kütahya illerinde iki fabrikası bulunmaktadır. Yığın işlem sisteminde çıktılar için diğer sistemlerden farklı bir durum sözkonusu değildir. Uymayan hesap kodları ve tanıtım kodları (örneğin.2'de verilmiştir. Belirlenen sınırlar dışında kalan durumlar (Örneğin. yani doğru verileri tekrar işlenmesi ve biçimleme programının bir hataya işaret etmemesi üzerine. makina imalatı işi yapmaktadır. özellikle şubeleri veya bağlı şirketleri olan ve aralarında doğrudan terminal bağlantısı bulunmayan işletmeler için kullanılmaktadır. Bu günleme işleminden sonra yeni ana kütükler elde edilmiş olacaktır. bilgi işleme sistemi olarak benimsenmiştir. Bundan sonra. bandlar üzerindeki günlenmiş kütükler veya basılı çıktı(print-out) olarak raporlar şeklinde olabilirler. ücret günleme programı ile eski ücretler ana kütüğü günlenerek ücret bordrosu ile günlenmiş ücretler ana . sayısal verileri içermesi gereken bir alanda sayısal olmayan sembollerin bulunması). Mantık dışı durumlar . Yığın işleme sistemine uygulamadan bir örnek olarak ücret ödemelerini gösteren bir sistem akış çizeneği. ? Bir yığın işleme sisteminde ortaya çıkabilecek veri hataları nelerdir? Yığın işleme sisteminde veri hataları şu şekilde karşımıza çıkabilir: ● ● Geçersiz hesap kodları veya tanıtım kodları. İşaret hataları (örneğin. Band üzerindeki bilgiler.Ş. haftada bir şirket bilgi işlem merkezine gönderilerek ana işlem biriminde kütükleri günlemede kullanılabilir. ● ● ● ● Hataların düzeltilerek yeni. Şirketin pazarlama faaliyetleri ise İstanbul’da yürütülmektedir.

çocuk zammı.38 - .kütüğü elde edilir. ZAMAN KARTLARI YIĞIN KONTROL TOPLAMLARI VERİ BANDI HATA DÜZELTME BİÇİMLEME PROGRAMI BİÇİMLEME RAPORU Şekil 4. çek programı ile ücret çekleri elde edilir ve istenirse muhasebe için bir muhasebe özet raporu çıkartılır. terfi vb. yığın işlemedeki zaman yitir. SIRALAMA S.2. Bu program.) ve brüt ücret. Yığın İşlem Ücret Sistemi. işçilere ilişkin değişen durumları gözönüne almak (evlenme.S. Bu kütükten.K. Numarası veya işçi numarası ESKİ ÜCRETLER ANA KÜTÜĞÜ ÜCRET GÜNLEME PROGRAMI ÜCRET BORDROSU GÜNLENMİŞ ÜCRET LER ANA KÜTÜĞÜ ÇEK PROGRAMI ÜCRET ÇEKLERİ GÜNLÜK ÖZET PROGRAMI MUHASEBE ÖZET RAPORU Bu süreç içinde ücret günleme programının özel bir önemi vardır. indirimler ve net ücret hesaplamalarını yapmak durumundadır. ÇEVRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ Bugün bilgi işleme sistemi olarak kullanımı giderek yaygınlaşan çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işleme sistemi.

bu sistemde her program. bilginin zaman içinde sürekliliği sağlanmış olmaktadır. anlık işlem yapabilmeyi yani gerçek zamanda çalışmayı olanaklı kılmaktadır.3. çevrimiçi bilgisayar programlarının kontrolu altında yerine getirilmektedir.4'de verilmiştir. bilgisayarın kullanımı daha işlevsel kılınmakta ve kullanıcıların çeşitli düzeylerdeki kişilerden olabilmesine olanak tanınmaktadır. Rapor üretme. Şekil 4. ? Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sisteminin karakteristikleri nelerdir? Çevrimiçi bilgi işleme. saklayabilmek veya sorgulama yapabilmek şeklinde ortaya çıkmaktadır (Şekil 4. . Kütük sorgulama. Buna karşılık. Çevrimiçi sistem. gerekli kütükleri günleyerek işlem yapabilmek.me ve iletişim sorununa köklü bir çözüm getirmektedir. ? Çevrimiçi ve gerçek zamanlı kavramlar ile ifade edilen nedir? ÇEVRİMİÇİ DOĞRUDAN ERİŞİM BİRİMLERİ Şekil 4. başka bir kent veya ülke) bilgisayar sistemine veri ileterek. Çevrimiçi bilgi işleme sistemine örnek olarak çevrimiçi satış işlemleri. işlevler olarak aşağıdaki gibi gruplanabilir: ● ● ● ● Veri girişi Kütük günleme. Örneğin. giriş birimi olarak bir terminal aracılığıyla işlemin yapıldığı yerdeki veya dışındaki (örneğin. Bu sistemle. ana işlem birimiyle doğrudan ilişki içinde olan ve ana işlem biriminin doğrudan denetimine tabi giriş/çıkış donanım aygıtlarına verilen addır. yönetim düzeyinde bilgi soruşturması için kolaylıkla kullanılabilmektedir. Çevrimiçi birimlerin veriyi uzaklık tanımadan ve belirli bir zaman aralığı gözetmeden anında işleyerek çıktı alabilmeleri. Sıralanan bu işlevlerin tümü.3). Bu sistemle.39 - . Bu nedenle çevrimiçi ve gerçek zaman terimleri birlikte kullanılmaktadır. ÇEVRİMİÇİ TERMİNAL GİRİŞ/ÇIKIŞ ANA İŞLEM BİRİMİ İŞLEME EK BELLEK Özellikle bankacılık sisteminde yakından tanımaya başladığımız çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işlemenin tipik kullanımı. çevrimiçi bilgi işlemeye yönelik ve eşgüdümlü bir işletim sistemine gereksinecektir. Çevrimiçi. ÇevrimiçiGerçek Zamanlı Bilgi İşleme Kavramı. verilerin oluştukları anda ve oluştukları yerde işlenmeleri olanağı sağlanmaktadır. Öte yandan. insan ile bilgisayar arasında doğrudan bir ilişkiyi kurabilmesi açısından değer taşımaktadır.

departman. bölümlerden oluşan mağazalarda ve daha birçok satış uygulamasında pratik ve etkin bir kullanım çevrimiçi sistemle sağlanmaktadır. Kayıtların değiştirilmesi. . önceden tanımlanmış olan müşteri hesap kodlarına göre.4. bilgisayardaki ana kütükleri değiştirmek için doğrudan bir yetkiye sahip değildir. Müşteriler ana kütüğünde ise. stoklar ana kütüğünde satılan üründe miktarsal bir azalma olmakta. müşteriler ve satışlar ana kütüklerine ne şekilde işlenir? Şekil 4. STOKLAR ANA KÜTÜĞÜ MÜŞTERİ ANA KÜTÜĞÜ SATIŞLAR ANA KÜTÜĞÜ ✔ Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sisteminde bir satış işlemi stoklar. Öte yandan satışlar ana kütüğünde. Yönetim.4'den anlaşılacağı gibi. İkinci yaklaşımda. uygulama programı uyarınca ilgili kütüklerde bilgiler günlenmektedir. yığın hale getirilmiş verilerin.UYGULAMA PROGRAMLARI Şekil 4. işlenmek üzere bilgi işlem merkezine gönderilmesiyle gerçekleştirilebilir. işlemlerin bir terminal aracılığıyla girişi yapılır ve ana işlem birimine iletilir. Ana işlem biriminde işlemler biçimlenir ve ana kayıtların daha sonraki yığın kütük günlemesi için bir kütükte saklanır. satışlara ilişkin bilgiler satış noktaları. Terminaldeki kullanıcı. Ancak bilgisayar kayıtlarında değişiklik yapamaz. şirket gibi öğeler gözetilerek parasal olarak günlenmektedir. müşterilere ilişkin satış verileri bir terminalden (bir satış noktasından) doğrudan ve satış işleminin gerçekleştiği anda girilmektedir. Bu tür yerlerdeki kasa kayıt aygıtlarının yerini veri giriş terminalleri almaktadır. bilgisayara terminal aracılığıyla anında erişebilir ve bir hesabın veya bir işlemin durumunu öğrenebilir.40 - . sürdürülmekte olan tüm bu işlemleri yönetime ayrılmış bir terminalden anında izleyebilmekte ve gereksinim duyduğu raporları ekrandan veya yazıcıdan yine anında alabilmektedir. bir terminaldeki kullanıcı. Örneğin. daha önce belirlenmiş olan stok emniyet düzeyi aşılmışsa da aynı terminalden stok gereksinimi elde edilmektedir. Girişin gerçekleştiği anda ise. Satış işlemlerini perakende olarak yürüten işletmelerde. satış yapılan müşterinin hesabına işlem kaydedilmekte veya yeni müşteri kaydı oluşturulmaktadır. Çevrimiçi sistemin kullanımı etkinleştirmek ve güvenilir kılmak için üç yaklaşımdan söz edilebilir: Bunlardan birincisinde. süpermarketlerde. ● ● ● ● V eri Girişi ● Kontrol Yanıtları SATIŞ İŞLEMLERİNİN İŞLENMESİ KÜTÜK GÜNLEME SORUŞTURMA/YANIT İŞLEMLERİ Yönetim Soruşturma ve Görüntüleme YÖNETİM TERMİNALİ SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ ÇevrimiçiGerçek Zamanlı Satış İşlemleri.

. tekrar etmeyen ve yapısal bilgiler toplamıdır. belirli bir mal için yapılmış olan toplam siparişi sorguladığında. o mal için sipariş kütüğünde bulunan tüm kayıtlara bir bir erişilerek miktarları toplanır. bu işlem uzun sürecektir. Yukarıdaki üretim veri tabanı örneğinde bir sipariş kaydında siparişin ait olduğu mal numarasının mantıksal olarak bulunmasına gerek yoktur. Eğer iki ayrı yerde saklanıyorsa. Tekrarın önlenmesi kuralından. VTYS altında kütükler. genellikle finansal kayıtlar farklı bölümlerde tutulmaktadır. stoklar yardımcı defteri muhasebe bölümünde. ? Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşleme Sistemi’nin kullanımını etkinleştirmek ve güvenilirliğini artırmak için neler yapılabilir? VERİ TABANI Bilindiği gibi işletmelerde. verilerin. Tekrarın önlenmesi her zaman kolaylıkla elde edilemez ve bazen de vazgeçilmesi gerekir. Ancak bu yeni alan fazla. Örneğin. Veri tabanı kavramında kütüklerin yaratılması ve günlenmesi Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) (Data Base Management System) tarafından yerine getirilmektedir. yüzde 101'ini değil. disk belleğinde de tasarruf sağlar. işlemlerin kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlayacak biçimde saklanmasıdır.41 - . Ancak. Eğer bu tür sorgulamalar sık sık yapılıyorsa. Bu. Tamlık. hız ve yanıt süresi gereklerini yerine getirmek üzere ayrılmak zorunda kalınabilir. Bir kullanıcı. veri tabanının belirlenmiş olan konudaki bütün bilgileri kapsaması özelliğidir. doğru ya da yanlış olabilir. Veri tabanının tasarımı ve düzenlenmesi bu amaca yönelik önemli bir aşamadır. Bu sistem.5). Tekrarın önlenmesi. ✔ Veri tabanı nedir? Veri tabanı. müşteriler hakkındaki tüm bilgileri verir. O zaman sorgunun yanıtlanması çok daha çabuk olacaktır. Tekrarın önlenmesi. BBİ'nin teknolojik avantajlarını kullanarak böylesi bir uygulamaya olanak veren sistem veri tabanıdır. bilgisayar kütüklerini hatalı ve yetkisiz işlemlerden korumak için geniş bir şekilde programlanmış bilgi işleme kontrollarını gerektirmektedir. konu hakkında sorulabilecek tüm soruların yanıtlanabilmesi için gereklidir. bir müşteri veri tabanı. ama kendisiyle çelişemez. ikinci bir stoklar kayıt seti de stok kontrol bölümünde ve üçüncü bir stok kayıt seti de ambarda tutuluyor olabilir. Örneğin. bir işlemin girişiyle doğrudan bilgisayar kütüklerini günleyen terminali kullandığı ve en karmaşık olan çevrimiçi günleme sistemidir. Veri tabanı. Örneğin. tutarlılığın sağlanması için gereklidir. işletmenin her defasında. her mal kaydına ait bir sipariş toplam alanı tutulması daha iyi olacaktır. yani tekrarlanan bilgidir. Bir mala ait birçok sipariş varsa. bilginin tam yüzde 100'ünü saklar. ilk olarak. diğerinde eski halinde kalabilir ve böylelikle sorgulamalar da çelişkili sonuçlar verebilir.Üçüncü yaklaşım ise. tanımlanmış bir konuda tam. Yapısallaştırma (structuring). bu üç setin yalnızca bir tek sete indirgenebilmesinin önemli ölçüde bilgi tasarrufunu sağlayacağı da açıktır. Tamlık (exhaustivity). Veri yalnızca bir yerde saklanıyorsa. bir üretim veri tabanında mal ve sipariş bilgilerini saklayan iki kütük bulunduğunu düşünelim. Bu tür bir bölünme veya bölümlendirme elbette bir gerekliliğin sonucudur. hiçbir verinin birden çok yerde saklanmamasıdır. ortak veri tabanı biçiminde bütünleşik hale getirilmiştir (Şekil 4. bir yerde günlenip.

Sistem kontrolü. kütüklerdeki tekrarlanmak durumunda olan bilgileri bütünleşik hale getiren ve bu ortak kaynaktan sağlanacak bilginin birçok kullanıcı ve farklı yönetim düzeyleri tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan VTYS'dir. Kütük 3 D Kalemi E Kalemi F Kalemi PROGRAM 3 Geleneksel Yaklaşım ve Veri Tabanı Yaklaşımı. veri tabanı kavramının önemli bir yanını oluşturmaktadır. Örneğin. doğal olarak bir dizi bileşenle ilişki kurulmasını gerektirmektedir. kütüklere erişimi. uygulama programları devreye sokulacak ve işletim sistemi ile ilişki kurulacaktır. Geleneksel Yaklaşım PROGRAM 1 A B C D E F Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Kalemi Veri Tabanı Yönetim Sistemi PROGRAM 2 PROGRAM 3 Veri Tabanı Yaklaşımı VTYS'nin işlev görebilmesi. sistemde iletişim terminallerle kurulacak. saklamayı ve diğer sorunları çözmeye yönelik bir yazılım sistemidir.42 - . kütüklerin günlenmesini. VTYS.5'de gösterilen VTYS. Terminal yönetimi. Dil arabirimi . ● ● ● ● Veri tabanı yönetimi.? Veri Tabanı Yönetim Sisteminin kullanım amacı nedir? Yukarıda değinilen ve Şekil 4.5. ? Veri Tabanı Yönetim Sistemi nedir? Kütük 1 A Kalemi B Kalemi C Kalemi PROGRAM 1 Kütük 2 B Kalemi D Kalemi E Kalemi PROGRAM 2 Şekil 4. Veri tabanı/veri iletişimi açısından durum ele alındığında VT/ Vİ'nin VTYS içeride olmak üzere aşağıdaki işlevsel bileşenleri içerdiğini görmekteyiz. Anlaşılacağı gibi.

gerçek zamanlı bilgi işleme sistemiyle veri uzaklık ve belirli bir zaman aralığı gözetmeksizin anında işlenebilecektir. 1) Yığın İşleme Sistemleri. İletişim Sistemi nedir? Zaman Bölüşümlü Sistemler: Çok sayıda kullanıcının işlerini aynı anda yürütebilen bir işletim düzenidir. . 3) Veri Tabanı Sistemleri. Zaman Bölüşümlü Sistem nedir? Özet Bilgi işleme sisteminin ne olacağının belirlenmesi işletme yönetimlerinin üzerinde önemle duracakları konulardan biridir. ? ? ? Dağıtımlı Sistem nedir? İletişim Sistemleri: Birden fazla bilgisayar arasında iletişim ağı kurularak bilgi alış verişini sağlayan bir sistemdir. 5) İletişim Sistemleri. İşletmeler bilgi işleme sisteminin seçiminde uygulamalarının yapısını ve özelliklerini gözönünde tutacakları gibi sahip oldukları veya sahip olacakları yazılım ve donanım desteğinin ne olduğunu gözönüne almak durumundadırlar.UYGULAMA PROGRAMLARI Şekil 4. DİL ARABİRİMİ TERMİNAL YÖNETİMİ SİSTEM KONTROL İŞLETİM SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİMİ VERİ TABANI TERMİNALLER VTYA'nin VT/Vİ Oluşumu İçindeki Yeri. Diğer bir ifadeyle. Bu noktadan hareketle işletmelerin uygulayabilecekleri bilgisayarla bilgi işleme sistemleri. 2) Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler. İşletme eylemlerinin ürettiği belgelerin derlenmesi ve toplanması olarak tanımlanan yığın işleme sisteminde. Veri tabanı konusu Ünite 11'de daha kapsamlı olarak incelenmiştir. 6) Zaman Bölüşümlü Sistemler olarak ele alınmaktadır. 4) Dağıtımlı Sistemler. aynı yapıda olan belgeler belirli bir zaman aralığına göre biriktirilerek ilgili kütüğün günlenmesi istendiğinde bilgisayara verilerek işlenecektir. bir giriş birimi yardımıyla işlemin yapıldığı yerdeki veya başka bir yerdeki bilgisayar sistemine veri iletilecek ve kütüklerin günlenmesi sağlanacaktır.6.43 - . Bu iletişim ağı. DİĞER SİSTEMLER Dağıtımlı Sistemler: Bir işletmede bilgisayar hizmetine gereksinim duyan çeşitli birimlerin ayrı ayrı bilgisayar kullanarak işleme çalışmalarını kendi sistemlerinde yürütmeleridir. Yığın işlem sisteminin zaman yitirme ve iletişim sorununa çözüm üretmek amacıyla çevrimiçi-gerçek zamanlı bilgi işleme sistemi geliştirilmiştir. İnsan ile bilgisayar arasında doğrudan ilişki kurulması açısından önemli olan çevrimiçi. ülkelerarası düzeyde de oluşturulabilir.

Sorular 1. Yığın İşleme Sistemleri e. Böylece aynı verinin farklı yerlerde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hatalar önlenmiş olacaktır. Dağıtımlı Sistemler 4. Veri Tabanı Sistemleri b. İletişim Sistemleri b. Veri Tabanı Sistemleri 2.Bilgi işleme sistemi ile ilgili olarak üzerinde durduğumuz bir başka konu veri tabanıdır. İletişim Sistemleri c. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler e. Dağıtımlı Sistemler c. Yığın İşleme Sistemleri b. Satış faturalarının haftalık olarak toplanarak. Bunların dışında dağıtımlı sistemler. Bilgi Bağlantılı Sistemler d.44 - . tekrar etmeyen ve yapısal bilgiler toplamı olarak ifade ettiğimiz veri tabanında bir verinin farklı amaçlarla birden çok kullanımı sözkonusudur. İletişim Sistemleri d.Gerçek Zamanlı Sistemler e. Aşağıdaki işlevlerden hangisi çevrimiçi bilgisayar programlarının . haftada bir kez bilgisayara verilerek ilgili kütüklerin günlenmesi temeline dayanan bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Veri Tabanı Sistemleri d. Yığın İşleme Sistemleri 3. Verinin uzaklık ve zaman farklılığı gözetilmeksizin bilgisayar yardımıyla işlemin yapıldığı yere veya bir başka yere iletilmesine ilişkin bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. iletişim sistemleri ve zaman bölüşümlü sistemler bilgi işleme sistemlerinin diğer uygulamalarıdır. Çevrimiçi. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler c. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bilgi işleme sistemlerinden biri değildir? a. Tanımlanmış bir konuda tam.

. giriş/çıkış aygıtları. Kütük günleme c. Kod : Bilgilerin ya da komutların simgesel şekilde ifade edilmesi. İletişim Sistemleri c. Yığın İşleme Sistemleri Sözlük ve Kavramlar Dizini Biçimleme Çevrimdışı Çevrimiçi : Bilginin biçimini değiştirme. Dil Arabirimi Disket Günleme İletişim Aygıtları : Bilgi işlem olanaklarının ve gereksinimlerinin uzak yerleşimlere götürülmesini sağlayan unsurlardır. Kütük sorgulama d. ana işlem biriminin denetimi dışında olan kısmı. : Bir bilgi kütüğündeki tutanaklara erişerek ekleme.45 - . Yöneltme e.kontrolü altında yerine getirilmemektedir? a. : Veri tabanı içinde ilişkiyi sağlamaya yönelik dil : 5 1/4 veya 3 1/5 inç standart boyutlarında esnek. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Sistemler d. yan bellek birimleri ve iletişim aygıtlarının ana işlem birimine doğrudan bağlı olduğu bilgisayar sistemi. düz. silme işlemlerini yapıp kütüğü en son bilgilerle korumaktır. : Bir bilgisayar sisteminin. Rapor üretme 5. dairesel ve sürekli olarak bir koruyucu içinde bulunan. ana işlem biriminin doğrudan denetimi altında olan kısmı. Çok sayıda kullanıcının işlerini aynı anda yürütebildikleri bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Zaman Bölüşümlü Sistemler b. bir bilgi saklama birimidir. Dağıtımlı Sistemler e. : Bir bilgisayar sisteminin. Veri girişi b. düzenleme işlemi.

muhasebe bilgi sisteminin niteliği ve içeriği. Bu üniteyi anlamanız için bu sınıfa kadar öğrendiğiniz muhasebe bilgileri yeterlidir. Bu çerçevede.. Bunun için. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.. .Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı 5 ÜNİTE Bu Ünitede. temel yönetim bilgi sistemleri.. muhasebe kavram ve ilkeleri ile muhasebe bilgi sistemine ilişkin genyöntemler konuları üzerinde durulacaktır. yönetim bilgi sistemleri. sistem öğeleri. veri ve bilgi akışı.. daha önce sahip olduğunuz bilgiler yeni bir yaklaşımla ele alınmaktadır. muhasebe bilgi sistemine. geleneksel muhasebeden daha geniş bir kavram olarak bakmanız suretiyle üniteyi dikkatlice okumanız. Bilgi sistemleri yaklaşımı açısından Muhasebe Bilgi Sisteminin amacının ve yapısının ne olduğu açıklanacaktır.46 - . Bu ünitede. bu üniteyi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

47 - . ✔ Yönetim Bilgi Sistemi ne ifade eder? Yönetim bilgi sistemleri kavramsal olarak “Yönetim”. işletmelerin çevresiyle karşılıklı bir ilişki içinde işlev görmelerini ve politik kararlar. fiyat ve ücret düzeyleri. yönetim ve bilginin birlikte irdelenmesi ve bunların bir sistem içinde bütünleştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. iç bilgiler ve dış bilgiler olmak üzere iki grupta toplanır. ilgili ve anlamlı iç ve dış bilgilerin sağlanması.BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri İşletmeler. kadrolama ve kontrol işlevlerinin yürütülmesinde çok önemli rol oynar. Çünkü yöneticilere ve ilgili diğer kişilere sunulan bilgiler. Karar modeline giren bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği o kararın doğruluğunu ve isabetini artıracaktır. Yönetim için gerekli olan iç ve dış bilgilerin gerektiği şekilde ve zamanda sağlanması ve bu bilgilerin planlama. yürütme. sermaye piyasaları. makina. ✔ Gerekli bilgilerin var olması nasıl bir sonuç yaratır? Gerek iç bilgiler gerekse dış bilgiler. para. devletin vergi ve finans politikaları. karar vericilerin olaylara bakış açılarını genişletir. kadrolama ve kontrol faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin karar verme sürecinde kullanılması ve özellikle bilgisayarın bir araç olarak yarattığı olanaklar sonucu YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ kavramı ortaya çıkmıştır. politik ve teknolojik koşullar dikkate alınarak ileriye dönük planların yapılmasına yardımcı olur. malzeme. ilgili ve anlamlı bilgi. İşletme yönetimi için gerekli olan zamanlı. ilgili ve anlamlı oldukları oranda yöneticilerin içinde bulundukları belirsizlik ortamını daraltır. örgütleme. insangücü. yürütme. yönetimin ileriye dönük planları oluşturma. örgütleme. ✔ Yöneticilerin görevlerini yerine getirmeleri için ne gereklidir? Yöneticilerin belirtilen görevi işletmenin amaçları doğrultusunda ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerinin ana koşulu. alınacak kararları etkileyen değişkenler olacaktır. ✔ İşletme yönetiminin hangi bilgilere gereksinimi vardır? İşletmelerin bilgi gereksinmeleri. giderek artan ekonomik sorunlara karşın bir büyüme süreci içindedirler. Dış bilgiler ise. teknoloji ve bilgi gibi işletme kaynaklarının amaçlar doğrultusunda en etkin ve verimli . bu planları uygulama ve kontrol etme olanağı yoktur. yönetim süreci için gerekli bilgileri sağlamaktır. artan ve sürekli değişen ekonomik sorunlar ile hızla değişen teknoloji ve rekabetin yarattığı olanaklar ve ortaya çıkardığı sorunlarla karşı karşıya bulunan ve büyüme ve değişme süreci içinde olan işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve gelişmelerini sağlayıcı uygun ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmaktır. İç bilgiler. Yönetim Bilgi Sistemi. Bu süreç içinde işletme yönetiminin temel görevi. Çünkü bilgi olmaksızın. “Bilgi” ve “Sistem” kavramlarından oluşmakta olup. faaliyette bulunulan sektörün ve sektördeki rakiplerin durumu gibi ekonomik. yöneticilere işletmenin içe yönelik eylemlerini yakından izleme ve kontrol etme olanağı yaratır. Zamanlı. Bu bilgiler zamanlı. ancak böyle bir düşünceden kaynaklanan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması ile olurludur. işletmelerin yönetimine ilişkin planlama.

işletmenin faaliyet sistemine göre. yönetimin gereksinim duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan. ✔ Alt sistemleri bütünleştiren nedir? Alt bilgi sistemleri. Örneğin. örgütlemek ve kontrol etmek için. sistemin kapsadığı alt sistemler dikkate alınarak yönetim bilgi sistemleri çoğul olarak ifade edilmektedir. haberleşme kanalları aracılığı ile bütünleşirler. ✔ Yönetim bilgi sisteminin alt sistemleri olur mu? Yönetim bilgi sistemi. niceliksel ve niteliksel bilgileri. Şekil 5-1’de faaliyet sistemlerine ait alt sistemler. Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime sahip olup. veri temelleri ve bunların karşılıklı ilişkileri kavramsal olarak gösterilmiştir. Bu nedenle yönetim bilgi sistemi yerine. gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacı ile kurulan ve çalıştırılan bir sistemler bütünüdür. örneğin pazarlama. Bütün alt bilgi sistemleri ancak birlikte hareket ettikleri zaman yönetimin tüm bilgi taleplerini karşılarlar. stok seviyesinin saptanması gibi değişik konularda yararlanmak. üretim. Buna göre alt sistemler birbirine bağlıdır. gerektiği yer ve zamanda. ✔ Veri tabanı ne demektir? Veri tabanı. işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgi üreten alt sistemlerden oluşan bir sistemler dizisidir. birbirleri ile bilgi alış verişi içinde olurlar.bir şekilde kullanılmalarını planlamak. Şebekeye dahil bazı alt bilgi sistemleri diğer alt bilgi sistemleriyle karşılıklı bilgi alış verişi içinde bulunurlar. İşletmede. Bir alt bilgi sisteminin çıktısı olan bir bilgi. İşletmede geliştirilen veya mevcut her alt bilgi sistemi içinde şekilde ifade edildiği gibi bir veri tabanı bulunur. Bu geliştirilen alt bilgi sistemleri işletmede bir bilgi şebekesi oluşturur. borçların izlenmesi. Alt Sistemler ve İlişkiler.1. PAZARLAMA Veri Tabanı FİNANS Veri Tabanı ÜRETİM Veri Tabanı Şekil 5. stok kontrol gibi alt bilgi sistemleri geliştirilir. işletmenin bütün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek bir şekilde tüm verileri veya bilgileri içeren merkezi dosya veya dosyalar dizisidir. mamul maliyetlerinin belirlenmesi.48 - . Her alt bilgi sistemine ait veri tabanı diğer alt bilgi sistemlerinin veri ile bilgi alış verişi içinde olacaktır. bir tablo diğer bir alt sistemin girdisi olan veriyi meydana getirir. bir üretim işletmesinde hammadde alışlarına ilişkin belgelerin ve kayıtların oluşturduğu veri tabanından. bir rapor. ? Yönetim Bilgi Sistemleri ve işlevleri nelerdir? .

düzenlemelere ve içinde bulundukları diğer koşullara göre. yönetim anlayışlarına. Tablo 5. kurmak ve çalıştırmak durumunda kalırlar.1’de bir üretim işletmesinde olabilecek bazı temel yönetim bilgi sistemleri ve bunların alt bilgi sistemleri gösterilmiştir. Temel Yönetim Bilgi Sistemleri ve Alt Bilgi Sistemleri. ✔ Yönetim bilgi sistemleri içinde hangi sistemler bulunabilir? İşletmeler faaliyet sistemlerine. işletmenin yönetiminden sorumlu karar vericilere ve işletme ile ilgili taraflara gerekli olan işletme içi ve işletme dışı bilgileri sağlamaya yönelik bilgi üreten sistemlerin oluşturduğu bir bütündür. Tablo 5. faaliyet hacimlerine.49 - . ÜRETİM BİLGİ SİSTEMİ Üretim Planlaması Stok kontrol Mamul Geliştirme PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazar Araştırması Satış Analizleri Satış Planlaması Satışlar PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ İşçi-İşveren İlişkileri İşe Alma Eğitim MUHASEBE (FİNANSAL) BİLGİ SİSTEMİ Finansal (Genel) Muhasebe Maliyet Muhasebesi Satışlar-Alacaklar Satınalma-Borçlar Stok İşlemleri Ücret-İşçilik Maliyet Kontrolu-Maliyetleme Gelirler Giderler Sabit Varlıklar Sorumluluk Muhasebesi Mali Analiz Nakit Bütçelemesi Sermaye Bütçelemesi ✔ Bilgi sistemleri sadece tabloda yer alan sistemler midir? .Temel Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim bilgi sistemleri. belirtildiği gibi. birçok alt bilgi sistemi geliştirmek. örgütlenme şekillerine.1.

satınalma ve kalite kontrol gibi işletme faaliyetlerine ait bilgileri içerir. birbirinden bağımsız değillerdir. satışlar gibi işletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. karşılıklı bilgi alış verişi içindedirler. genel veya finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebeleri de içeren geniş bir kavramdır. pazarlama. malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışları. hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin (hammadde. örgütleme. borçları. ? Hangi temel yönetim bilgi sistemleri vardır? Üretim Bilgi Sistemi Üretim bilgi sistemi. Bu bilgi sistemleri.) dolayısiyle bütün yönetim işlevlerini (planlama. pazarlama. yalnızca yukarıda belirtilenler değildir. ? Personel bilgi sisteminin kapsamı nedir? Muhasebe Bilgi Sistemi Muhasebe bilgi sistemi. reklam. satış analizleri. Bu bilgi sistemleri işletmeden işletmeye farklılıklar gösterir. maliyet muhasebesi. ? Üretim bilgi sisteminin kapsamı nedir? Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama bilgi sistemi. Muhasebe bilgi sistemi. fiyatlama. bilgi akışı suretiyle işletmenin bütün faaliyet fonksiyonlarını (üretim. stok kontrolu ve yönetimi. işletmede üretilen mamullerin. pazar araştırması. Muhasebe bilgi sistemi. sistem kavramı gereği olarak. işletmenin varlıkları.Bilgi sistemleri. işe alma.50 - . malzeme vb) işletme içindeki fiziksel akışlarına (fiziksel dönüşümlerine) ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. finans vb. iş eğitimi. Ücret ödemeleri. Burada işletmenin temel fonksiyonları dikkate alınarak belli başlı bilgi sistemleri sayılmıştır. Temel yönetim bilgi sistemlerinin en önemlisi ve en eskisidir. yürütme. ✔ Tablo 5. nakit ve sermaye bütçelemesi. aynı zamanda işletmeler tarafından bugüne kadar en iyi geliştirilen bilgi sistemidir. satış öncesi ve sonrası hizmetler. kontrol) ve yönetim basamaklarını (üst. ? Pazarlama bilgi sisteminden hangi bilgiler sağlanabilir? Personel Bilgi Sistemi Personel bilgi sistemi işletmede çalışan kişilere ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. Örneğin. iş tahsisleri. gelirler ve giderleri ile ilgili .1’de sayılan sistemler birbirinden bağımsız mıdır? Üretim. üretim planlaması ve kontrolu. orta. Sürekli olarak birbirlerine bağımlı olup. personel ve muhasebe (finans) bilgi sistemleri. işçi-işveren ilişkileri gibi çalışmalara ilişkin bilgiler personel bilgi sisteminden sağlanır. sorumluluk muhasebesi. alt yönetim) birbirlerine bağlayarak işletmeyi bir sistem şeklinde bütünleştirirler. finansal muhasebe. sermayesi. satış planlaması.

para akış sistemi gibi faaliyet sistemlerinin gerek kendi içlerinde.2. finans vb. ✔ Veri ne demektir? Veri.51 - . belli başlı iki aşamadan geçerek bilgiye dönüşür ve kullanıcıya ulaşır. Şekil 5-2’de görüldüğü gibi. iş akış sistemi.) gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri arasındaki etkileşimleri ve işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri yansıtan çeşitli durumların. işletmenin hammadde akış sistemi. deneyimlerin veya olayların her türlü gösterimidir. toplanacak verinin hangi konuya ait olduğu. Bilgi Kullanıcı Şekil 5. Veri yaratma ne demektir? Verinin yaratılması. gerekse birbirleri arasındaki etkileşimlerden ve işletme çevresi arasındaki ilişkilerinden doğan olayların gözlenmesi ve kaydedilmesi sonucunda olur. Bilgi sistemleri açısından veri. Veri toplama olarak da ifade edeceğimiz veri yaratma aşamasında. veri toplama işleminde. İşleme sonucu oluşan bilgi haberleşme süreci ile kullanıcılara ulaşır. Bu aşamalardan birincisi. Ancak bilgi sistemleri açısından bu iki kavram birbirinden farklıdır.? mali nitelikteki tarihi (geçmişe ait) ve ileriye dönük bilgileri sağlayan bir bilgi sistemidir. yeri ve şeklinin belirlenmesi önemlidir. Bu bakımdan ifadelerde veri veya bilgi terimleri yer yer birlikte kullanılacaktır. Diğer bir ifadeyle. Bu iki kavram genel olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. işletmenin fonsiyonlarının (üretim. pazarlama. . ne zaman toplanacağı ve nereden elde edileceğinin belirlenmesi gerekir. diğer bir sistem için veya başka bir raporun hazırlanması için girdi niteliğini taşır. bilgi sistemlerinin önemli iki kavramıdır. Bilgi Kullanıcı ! ✔ Verinin işlenmesi ile oluşturulan bilgi (bir rapor). Buna göre veri işlenmemiş bilgi olarak ifade edilebilir. ikincisi “verinin işlenmesi”dir. “verinin yaratılması”. gözlemlerin. Veri Yaratma İşlem Bilgi Bilgi Kullanıcı Veri İşleme ve İletme Sistemi. bilgi kullanıcılarının gereksinmelerini giderecek verilerin ve bu verilerin kaydedilme zamanı. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı nedir? Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı Veri ve bilgi.

yönetim sürecinde geçmişe. bilgilendirme. Bilgi nasıl oluşur? Veriler bir takım işlemlere tabi tutularak zamanlı ve ilgili bilgi şekline getirilir. Nitekim. Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. ikna etme. İşletme eylemlerinin kontrolunu yapmak. Bilginin herhangi bir kullanıcıya ulaştırıldığında belli bir amacı olmalıdır. ● Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. ancak gerekli gördüklerinden yararlanır. Bilginin temel amaçları olarak.52 - . Değerli olan bilgi zamanla değersiz veya değersiz olan zamanla değerli bilgi olabilir. Ancak bilginin yararlı ve değerli olduğunu saptamak oldukça zordur. Zamanlı bilgi. ? Bilgi sistemlerinde “veri-işlem-bilgi” akışı ne demektir? MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ Muhasebe bilgi sistemi genel olarak. kararların veriliş zamanına uygun olan. bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bilinen şey ya da bilgi kullanıcının bir iş veya konu veya bir varlık hakkında bildikleri şeklinde ifade edilir. toplanan veriler üzerinde bir düzenleme ve işlem yapılarak bunların mevcut koşullarda ve gelecekte kullanılabilecek bilgiler durumuna getirilmesi sağlanır. Ayrıca bilginin değeri zaman akışı içinde de farklılıklar gösterir. veriler temel olarak ilgili bilgi şekline gelmeden önce işlenmesi gerekli bilgisel hammaddeler olup. problemleri tanıma. Verilerin bilgi haline gelmesini sağlayan bu işlemler dizisine bilgi işlem denilmektedir. ● ● . Çünkü veri toplamının bir maliyeti vardır. Bu nedenle. karar verme. ilgili ve yeterli olması ve zamanında sağlanması oranında azaltacaktır.✔ ✔ Bilgi ne demektir? Bilgi. ilgili ve karar verme sürecine dönük olması için bir dizi işleme tabi tutulur. ✔ Her bilgi değerli midir? Çeşitli kaynaklardan yaratılacak verilerin tamamının toplanıp bilgi haline getirilmesi işletme açısından her zaman yararlı sonuçlar vermez. şimdiki zamana ve geleceğe yönelik bilgilerden yararlanır. ilgili bilgi kararların konusuna ilişkin olan bilgidir. Ancak toplanan veriler geçmişle ilgilidir. ✔ Yönetici ne zaman oluşturulan bilgilerden yararlanır? Yönetici. sağlanan bilginin doğru. Ayrıca. Bu amaçlara yönelik bilgilerin sağlanması. daha önce belirtildiği gibi. İşletme fonksiyonlarına dahil bireylerin çok çeşitli faaliyetleri olduğundan bu bilgi kullanıcılarına ulaştırılan bilgilerin de çok değişik amaçları olur. Bu açıdan bilginin değeri özneldir denebilir. değerleme. Bilgi karar vericinin olaylara ilişkin bilgisini arttırarak belirsizlik ortamını. yönetici bu verilerin hepsinden değil. Bu nedenle bilginin sağlayacağı yararın onu elde etme maliyetinden fazla olması gerekir. Bu işlemlerin neler olduğu Ünite 4’te ele alınmıştır. Kişiden kişiye ve koşullara göre değişir. örgütleme ve kontrol etme gösterilebilir. problemleri çözme. yaratılması bilgi sistemlerinin özünü oluşturur. planlama.

Bu sorumluluğun yerine getirilmesi ise. üretim yapılır. muhasebe asırlardır işletmenin dili olarak ifade edilir. Çünkü işletme faaliyetlerine bağlı olarak çok çeşitli bilgiler gerekli olmaktadır. işçi çalıştırılır. planlamaya ve kontrol işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin toplanması. yürütülmesini ve kontrol edilmesini olanaksız duruma getirir. Belirlenen amaçlara ulaşmak için işletmede sürekli olarak bir takım faaliyetler yapılır. ✔ Muhasebede yevmiye ve büyük defterden sağlanan bilgiler yeterli midir? Yönetimde yeni anlayışlar. sadece işletmenin varlıkları ve borçları ile bunlarda değişmeler yaratan mali nitelikteki işlemlere ilişkin bilgiler şeklinde görülür. kasa. çalıştırmak ve bunları korumaktır.53 - . İşletme faaliyetlerinin ileriye yönelik koşullar dikkate alınarak planlanması. sabit varlıklar. tarihi bilgiler olup kararlarda çok az kullanılan bilgiler olmaktadır. Bu faaliyetlerin planlandığı gibi ve verimli şekilde yapılabilmesi. bilgi işlem teknolojisi ve işletmelerin büyümeleri. içinde bulunulan dönemde yapılmakta olan faaliyetlere ve plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek faaliyetlere veya gelinecek durumlara ait bilgiler sağlayan bir bilgi sistemi olmaktadır. ancak bu faaliyetlerden sorumlu olanlara gerekli bilgilerin verilmesi ile gerçekleştirilebilir. mal alınır-satılır. Bu amaçla. Bugün işletme yönetiminin bilgi gereksinimi artık geleneksel muhasebe bilgilerinden elde edilen bilgilerle sınırlı kalmamaktadır. Bilindiği gibi. Bu nedenle geleceğin planlanması ve ona göre yol alınması gerekir. Sürekli ileriye yönelik bir sistemdir. etkin bir işletme yönetimi için temel bilgi niteliğini taşır. muhasebe bilgi sistemi. alacaklar. çeşitli belgelere. Bu sürecin sonunda da bilanço ve kâr-zarar tablosu ortaya çıkarılır. Örneğin. biriktirilmesi ve işlenmesine yeni boyutlar getirmiştir. ✔ Geleneksel muhasebe bilgileri hangi konulara ilişkindir? Geleneksel olarak. Bu bilgiler.✔ Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğu ne demektir? Yönetimin belli başlı sorumluluğu. işletmenin sahip olduğu varlıkları amaçlar doğrultusunda ve en verimli şekilde kullanmak. bütçeleme gibi geleceğe ilişkin bilgileri işletme yönetimine vermek suretiyle onların geleceği planlamalarına olanak sağlar. yatırımlar gibi varlıklar ve bunların kaynakları hakkında bilgilerin ilgililere verilmesi ve buna göre etkinliklerde bulunulması ile sağlanabilir. yevmiye defterine. muhasebe bilgileri. Sadece buradan elde edilen bilgiler. mal. Muhasebe bilgi sistemi bu özelliği itibariyle geçmişe ait olaylara. karar sürecine. Dolayısıyla muhasebe bilgisi. işletmenin yaşamını sürdürmesi bakımından zorunludur. yeni yaklaşımlar. Bunun yanında muhasebe bilgi sistemi bunla. İşletme sadece bugün yaşayan bir sistem değildir. Bu bilginin olmaması işletme faaliyetlerinin planlanmasını. planlama. ✔ Muhasebe bilgi sisteminin sağlayacağı bilgiler hangi dönemlere aittir? Sistemin sağlayacağı bilgiler dikkate alındığında muhasebe bilgi sisteminin zaman açısından üç boyutlu bir sistem olduğu görülmektedir. büyük deftere ve yardımcı defterlere yapılan kayıtlardan oluşan muhasebe sürecinden elde edilir. para kullanılır.

54 - . stok işlemleri. muhasebe bilgi sistemine: 1. Muhasebe sisteminde. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı işletmelerin yapılarına. gelir ve gider işlemleri. maliyetleme ve maliyet kontrolu. özelliklerine ve faaliyet konularına göre değişiklikler gösterir.1’de de gösterildiği gibi muhasebe bilgi sistemi. Ancak sistemde kullanılan bilgi işlem donanımları ve bunlara bağlı olarak bilgi işlem yöntemleri işletmenin koşullarına göre değişiklik gösterir. ✔ Muhasebe bilgi sisteminde bilgiler nasıl oluşturuluyor? Muhasebe bilgi sisteminin açıklanan temel yapısı ve bu yapı içinde verilen bilgi işlem faaliyetleri sonucunda bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin raporlar şeklinde ilgililere iletilmesi. analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunmak” şeklinde ifade edilen muhasebe içeriğini açık olarak ortaya koymuş olmaktadır. ✔ Muhasebe bilgi sisteminin yapısı hangi unsurlardan oluşuyor? . bilgi işlem eylemleri sonucunda çıktılara dönüştürülür ve nihayet bu çıktılar. kaydetmek. sınıflandırmak. finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi. özetlemek. buna karşın sistemin temel yapısı aynı kalır. raporlar şeklinde ilgili taraflara iletilir. sayılan sistemlerin tamamının bulunması şart değildir. genel kabul görmüş kavram ve ilkeler çerçevesinde. “işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri. İşletme ile çevresi arasında oluşan eylemlerden ve 3. ? Muhasebe bilgi sisteminin niteliği nedir? Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı Muhasebe bilgi sistemi temel olarak küçük. Tablo 5. muhasebe bilgi sisteminin donanımları değişmiş olur. Geribildirimden gelen mali nitelikteki işlemlere ilişkin veriler veya bilgiler. büyük bütün işletmeler için geçerlidir. 2. bütçeleme alt sistemlerinden oluşmaktadır. satınalma ve borçlar. ücret ve işçilikler. yönergelere ve standartlara göre yapılır. Kalem veya en basit hesap makinalarından en mükemmel bilgisayarlara değin bütün bilgi işlem araçları değiştiğinde.rın tamamını sağlamamakla birlikte büyük bir kısmını verebilecek kapsamdadır. İşletme içinden. sistemin öğeleri (elemanları) tarafından belirli ilkelere.3’de muhasebe bilgi sistemi kuramsal olarak gösterilmiştir. Muhasebe bilgi sisteminde oluşan bu eylemler. satışlar ve alacaklar. Şekil 5. Burada görüldüğü gibi.

“GİRDİ-İŞLEME-ÇIKTI” akışını izler. Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgiler her sistemde olduğu gibi.55 - .3’de yukarıdan aşağıya doğru .Geri-Bildirim YÖNETİM G İ R D İ MUHASEBE Yönergeler S İ S T E M İ N Ö Ğ E L E R İ S İ S T E M İ N İ L K E L E R İ BİLGİ SİSTEMİ Yönergeler S İ S T E M İ N İ L K E L E R İ Standartlar S İ S T E M İ N Ö Ğ E L E R İ BİLGİ İŞLEM Kayıt Sınıflandırma Hesaplama Özetleme Saklama Canlandırma Çoğaltma İletme ÇIKTI RAPORLAR Standartlar DEVLET İçin BİLGİ YÖNETİM İçin BİLGİ DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İçin BİLGİ Geri-bildirim Geri-bildirim Şekil 5. Muhasebe Bilgi Sistemi.3.4’te muhasebe bilgi sistemindeki geleneksel bilgi akışı gösterilmiştir.İŞLETME İşletme Dışı Eylemler -2Geri-Bildirim -3İşletme İçi Eylemler -1-3. Şekil 5. Bu akışa uygun olarak veriler veya bilgiler önce sisteme belgelerle dahil edilir ve daha sonra bir kayıt ortamı içinde bilgi işlem faaliyetleri ile çıktılara dönüştürülerek ilgili yerlere raporlar şeklinde iletilir. Aynı akış Şekil 5.

işletme içi değer hareketleri gibi olaylar işletme içi eylemlere örnek gösterilebilir. ✔ “Girdi-Bilgi İşlem-Çıktı (Raporlar)” şeklinde görülmektedir. muhasebe mizanının tutmaması gibi olaylar. Örneğin. başta belirtilen “girdi-işleme-çıktı” akışını izleyerek bilgi işlem eylemleri ile yönetim için yararlı.56 - . bozuk.) ve gereksinim duyulacak diğer tablolar düzenlenir. Girdilerle çıktılar arasındaki sapmaların düzeltilmesine ilişkin verilen emirler. ✔ İşletme dışı eylemler ne demektir? İşletme dışı eylemler. bankalarla yapılan mevduat ve kredi işlemleri diğer bir ifadeyle satıcı-müşteri. Nihayet bu işlemin doğruluğunu belirlemek üzere mizanlar çıkarılarak mali tablolar (bilanço. ilgili ve zamanlı bilgiler durumuna getirilir.4. satın alışlar. 3) Geribildirim. işletme-banka arasındaki işlemler gibi. olayların sonucundan ve yönetim kararlarından oluşan eylemlerdir. 2) İşletme dışı eylemler.3’de gösterildiği gibi üç kaynaktan sağlanır: 1) İşletme içi eylemler. Açıklanan bu üç kaynaktan sağlanan veriler veya bilgiler (girdiler). ✔ İşletme içi eylemler ne demektir? İşletme içi eylemler işletmede oluşan ve parayla ifade edilen her türlü olaylardır.4’de görüldüğü gibi. çıktılardan. işletmenin çevreyle ilişkisinden doğan olaylardır. buradan da büyük deftere konularına göre hesaplara geçirilir. Burada faaliyetlere ilişkin olaylar belgelere dayanarak tarih sırasına göre yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilir. amortisman. kusurlu çıkan malların tekrar işleme verilmesi. olayları kanıtlayıcı ilk işlem belgeleri ile sisteme dahil edilmekte ve bu belgeler bir taraftan düzenlenerek dosyalanırken (veri toplanırken) diğer taraftan yevmiye defterine geçirilmektedir. ✔ Veri veya bilgiler nerede ortaya çıkar? Muhasebe bilgi sisteminin bu genel yapısı içinde bilgi işleme eylemlerine konu olacak veriler veya bilgiler Şekil 5. Üretime hammadde verilmesi. satışlar ve bunlara bağlı olarak oluşan alacak-borç ilişkileri. ✔ Geribildirim eylemleri ne demektir? Geribildirim ise. işletme faaliyetlerine ilişkin değer hareketleri. Dolayısıyla sistemin işleme aşaması başlatılmış olur. . geribildirim için örnek olaylardır. Muhasebe bilgi akışı nasıl işlemektedir? Şekil 5. Muhasebe Bilgi Akışı. işçilik kullanımı. gelir tablosu vb.GİRDİ İLK İŞLEM BELGELERİ YEVMİYE DEFTERİ -Maddeler- İŞLEME ÇIKTI BÜYÜK DEFTER -Hesaplar- MİZANLAR MALİ TABLOLAR DOSYALAR DİĞER RAPORLAR Şekil 5.

Veri veya bilgilerin bilgi sistemine dahil edilmelerini sağlayan belgeler ile bu belgelere dayanarak yapılan kayıtlar için kullanılan kayıt araçları (defterler. Böylece işlemlerin konulara göre veya niteliklerine göre kaydedilmesi. cinsine. El ile bilgi işlem yöntemi ile bilgisayara dayalı bilgi işlem yöntemine ilişkin belgelerin veya formların aynı olmaması doğaldır. Doğru. gerçek ve zamanlı çıktılar ancak. doğru. Veri veya bilgilerin kaydını sağlayan belgelere dayanarak. saklama. ? Kayıt ne demektir? Sınıflandırma Sınıflandırma. satış faturaları gibi. izlenmesi ve raporlanması kolaylaşmış olur.57 - . Bu nedenle verinin bilgiye dönüştürülmesi için mutlaka bilgi işlem faaliyetlerinin tamamının ve sırasıyla yapılması gerekli olmamaktadır. satılan mamullere. Çünkü mali nitelikteki bir işlem belgelendirilirken kayıt. sınıflandırma. perakende satış fişleri. gerçek ve zamanlı çıktılar. İşletme faaliyetlerine ait verilerin Şekil 5. defterler. Kodlama sistemleri veri veya bilgilerin kolaylıkla sınıflandırılmasını ve bu veri veya bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. alış faturaları. ilk madde ve malzeme ve genel üretim giderleri olarak bölümlendirilmesi bir sınıflandırmadır. hesap planları veya üretim sürecindeki her sipariş partisine ayrı kod numaralarının verilmesi gibi. Sınıflandırmada genellikle kodlama sistemleri kullanılır. yapılan bir mal satışının belgelendirilmesi bir kayıt işlemini ifade ederken. Belirtilen bu bölümleme yanında dönen aktiflerin kasa. üretimde kullanıldıkları mamullere göre. büyük defter. ? Muhasebe bilgi sisteminde veri ve bilgi akışı ne demektir? Kayıt Kayıt. Bazen ise. yatırımlar gibi bölümlere ayrılması veya maliyet giderlerinin. tutarın bulunması bir hesaplama işlemi olmaktadır. hesaplama gibi bilgi işlem faaliyetlerinin aynı anda yapılması sözkonusu olabilir. veri amaca göre sadece bir bilgi işlem faaliyeti sonunda da yönetim için bilgi şekline dönüşebilmektedir. canlandırma. ticari mallar. Örneğin. .4’te gösterilen belgeler. kayıt. hammadde istek fişleri. bono. veri veya bilgilerin belirli sınıf veya kategorilere göre düzenlenmesidir. hesaplama. formlar vb. Örneğin. gerçek ve zamanlı girdilerle sağlanır. işlemlerin yevmiye defteri. direkt işçilik. dönen varlıklar. Bilgi işlem faaliyetlerinin birlikte irdelenmesi gereklidir.) bilgi işlem yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. veya satışların. çek. Sistemin çıktılarını büyük oranda girdiler belirleyeceğinden giriş belgelerinin veya formlarının titizlikle düzenlenmesi gerekir. stok kartları gibi kayıt ortamlarına geçirilmesi de bir kayıt işlemidir. sınıflandırma. duran varlıklar. Verinin bilgiye dönüşmesi için sayılan bu işlemlerin mutlaka sırasıyla ve tamamının yerine getirilmesi sözkonusu değildir. ancak doğru. Örneğin varlıkların. gerçek ve zamanlı girdilerle sağlanır.! Unutulmamalıdır ki. dosyalar ve raporlardan oluşan kayıt ortamında yönetim için gerekli bilgilere dönüştürülmesi amacıyla. özetleme. çoğaltma ve iletme işlemleri yapılır. alıcılar gibi ikinci bir ayırımına tabi tutulması ya da üretimde kullanılan ilk madde ve malzemenin. doğru. Dolayısıyla buna bağlı olarak kayıt şekli de değişir. satış bölgelerine göre sıralanması da sınıflandırma işlemidir. Örneğin. veri ve bilgilerin toplanmasını ve daha sonra işleme tabi tutulmak üzere belgelendirilerek sisteme girişlerinin sağlanması işlemidir. Veri veya bilgiler çeşitli şekillerde sisteme dahil edilirler.

kaydedilmesi ve hesaplamalara konu edilmesi ile bu veri veya bilgilerin ilgili kişilerce kullanılması aynı zamana rastlamayabilir. disk veya manyetik ortamlar kullanılır. Bu nedenle veri veya bilgilerin gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere ve yasal olarak saklanması gerekir. sipariş mamul tamamlanıncaya kadar biriktirilmesi bir saklama işlemidir. tekrar kullanılmak amacıyla hazır duruma getirilmesi işlemidir. fiili giderlerin bütçelenmiş veya standart giderlerle karşılaştırılıp sapmaların bulunması. dönem sonunda envanter işlemlerine bağlı olarak dönem kârının veya zararının bulunması da hesaplamaya birer örnektir. Başka bir deyişle sistemlerden sağlanan çok sayıda bilginin anlamlı bir şekilde azaltılarak özetlendiği bir aşamadır. Bu durumun önüne geçilmesi ve işlenen veri veya bilgilerin daha yararlı bir bilgi haline gelebilmesi için belirli veya istenecek şekillerde özetlenmesi gerekir. Örneğin. mamul maliyetlerinin bulunması.58 - . bilgi işleme yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. kağıt dökümanlar ve klasörler kullanılırken. Veri veya bilgilerin toplanması. Örneğin. Biriktirme ve buna göre dosyalama işlemi. veri veya bilgilerin biriktirilmesi ve ileride tekrar kullanılmak amacıyla ilgili dosyalara yerleştirilmesidir. diğer elektronik bilgi işlem yöntemlerinde mikrofilm. Bilanço. belirli bir mamule ilişkin olarak maliyet tabloları veya belirli bir üretim bölümünün genel üretim giderlerini yansıtan tablolar özetlemeye birer örnektir. işçi zaman kartlarının ücret hesaplanması için ay başından ay sonuna kadar otuz gün biriktirilerek saklanması.? Sınıflandırma ne demektir? Hesaplama Veri veya bilgilere aritmetik işlemlerin veya sağlanmak istenen bilginin veya raporun özelliğine göre matematiksel modellerin veya analiz tekniklerinin uygulanması işlemidir. ? Saklama ne demektir? Canlandırma Saklama işlemi ile biriktirilmiş (dosyalanmış) veri veya bilgilerin. bir sipariş üretimine ilişkin veri veya bilgilerin. Bilgi işlem aşamalarından en önemlisi olan hesaplama çok değişik şekillerde görülür. gelir tablosu. eski bilgilere yeni veri veya bilgilerin eklenmesi veya çıkarılması. ay başından ayın son günü. ? Özetleme ne demektir? Saklama Saklama. ? Hesaplama ne demektir? Özetleme Çok sayıda bilginin daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesidir. Bu aşamaya. çalışanlara ödenecek ücretlerin hesaplanması. Veri veya bilgiler bazı işletme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar biriktirilir. El ile bilgi işleme yönteminde. Bilgiler yöneticilerin veya işletmeyle ilgili üçüncü kişilerin kullanamayacağı kadar uzun listeler şeklinde ortaya çıkabilir. ay sonlarında ücret hesaplaması yapılabilmesi için.

Bu nedenle bir işlemin çıktısı olan bilgi diğer bir işlemin girdisi olur. Bunun yanında dönem sonu mali tablolarının yönetime. ortaklar. Dolayısıyla bu üç tarafa aynı bilginin verilmesi gerektiğinden olayla ilgili belge üç suret düzenlenerek taraflara gönderilir. bir bölümden diğer bir bölüme gönderilmesi. Mali nitelikli işlemler. kredi veren kurumlara verilmesi de bir çoğaltma işlemi niteliğindedir.ne kadar dosyalanmış bulunan işçi puantaj kartlarından yararlanma veya mizanların çıkarılması için yardımcı defterlerin (hesapların) kullanılması birer canlandırma işlemidir. Dolayısıyla sistemin işlev görmesi ancak. devlet) sunulmasıdır. Personel.59 - . Haberleşme Araçları. sistemi oluşturan ve onu meydana getiren öğelerle sözkonusu olabilmektedir. işletme faaliyetlerine ilişkin veri veya bilgileri toplayan. bunu veren ambar memurunu. ilk madde ve malzeme ambarından atölyeye bir hammaddenin veya malzemenin verilmesi. sınıflandırma. işletme yönetiminin ve işletme ile ilgili diğer kişi ve kurumların bilgi gereksinmelerini karşılamak üzere. hammadde veya malzemeyi alan atölye şefini ve maliyetleri kontrol etme ve hesaplama ile sorumlu kişi veya bölümü ilgilendireceğinden aynı olayla ilgili olarak üç tarafın bilgi sahibi olması gerekir. he. borç verenler. ortaklara. ilgili taraflara (yönetici. ? İletme ne demektir? Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri Bir sistemin öğeleri. ? Çoğaltma ne demektir? İletme İletme. muhasebe bilgi sisteminin işlevini görmesi için sisteme işlerlik kazandıran elemanlar olmaktadır. Örneğin. bilgi işlem sırasında bir aşamadan diğer bir aşamaya geçişleri. veri veya bilgilerin. ? Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri nelerdir? Personel Muhasebe bilgi sistemi. Donanım ve Raporlardır. Etkin bir bilgi akışı. bir defterden diğer bir deftere geçirilmesi. dolayısıyla bunlara ilişkin veri veya bilgiler çoğu kez işletmenin birden fazla yöneticisini veya bölümünü ilgilendirir. işletmenin finansal durumu ve faaliyetlerine ilişkin yönetim bilgilerinin. Veri veya bilgilerin. ancak etkin ve iyi düzenlenmiş bir iletme (haberleşme) ile sağlanır. ? Canlandırma ne demektir? Çoğaltma Çoğaltma veri veya bilgilerin kopyalar (suretler) şeklinde çoğaltılması işlemidir. devlete. o sistemin belirlenebilen ve birbirine bağlı olan. Bu öğeler. bilgi kullanıcılarının (yönetici ve üçüncü kişiler) yararlanmasına uygun bir şekil alıncaya kadar devam eder. sistemi çalışır duruma getiren ve sisteme işlerlik kazandıran değişik somut elemanlardır. bunları kayıt. bilgi sistemi içinde bilgi işlem aşamalarına bağlı olarak bir aşamadan diğer bir aşamaya aktarılması. Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri.

puantaj fişleri örnek gösterilebilir. Ancak hangi bilgi işlem yöntemi benimsenmiş olursa olsun. gider pusulası. sistemin işlem yoğunluğuna. veri veya bilgilerin toplanması ve bilgi işlem faaliyetlerine tabi tutulması için gerekli belgelerdir. stok kartları örnek gösterilebilir. büyük defter. sistemin etkinliğini artıracağı unutulmamalıdır. ✔ Haberleşme araçlarının çeşitleri nelerdir? Haberleşme araçları genel olarak. Mesleki eğitim. Kayıt belgeleri. işletme faaliyetlerine ilişkin veri veya bilginin ilk kez kaydedildiği veya geçirildiği belgelerdir. Kayıt ortamını ve haberleşme olanağını yaratan haberleşme araçları işlemleri. zaman.60 - . Muhasebe bilgi sistemini yürütecek personelde aranan genel özellikler. kayıt. Muhasebe bilgi sisteminde çalışacak personel uygun bir organizasyon çerçevesi içinde görevlendirilir. istatistik. yevmiye defteri. kişi (taraflar) gibi değişik yönleriyle ortaya koymak suretiyle. serbest meslek makbuzu. bilgisayar konularında bilgi sahibi olmayı gerektirir. maliye. işletme. nitelik. sınıflandırma. bono. poliçe. muhasebe. veri veya bilgilerin genellikle ilk işlem belgelerine dayanarak kaydedilmesi ve işleme tabi tutulması için kullanılan ve devamlılık arzeden belgelerdir. Buna göre muhasebe sistemine düşen bu görevin yerine getirilmesi için konuyu bilen ve sistemi çalıştıran personelin var olması gerekir. somut varlığını belgeler belirleyecektir. müstahsil makbuzu. özetleme. 1) İlk İşlem Belgeleri. bir sistemin maddi.saplama. nicelik. iktisat. perakende satış vesikaları. yolcu listeleri. doğru ve çabuk yapılmasını sağlayan bir unsurdur. Deneyim işlerin daha güvenli. Muhasebe personelinin organizasyon yapısı. 2) Kayıt Belgeleri şeklinde ikiye ayrılır. belgelerinin içeriği. canlandırma. İstenilen deneyime ve mesleki bilgiye sahip olan ve bunlar yanında dürüst ve iş ahlakı olan personelin. . taşıma ve sevk irsaliyeleri. kasa kayıt fişleri. İlk işlem belgeleri. ilk madde ve malzeme kullanım belgeleri. çoğaltma ve iletme şeklindeki bilgi işlem eylemleri ile işleme tabi tutan ve sonuçta gerekli bilgilere dönüştüren bir sistemdir. hesaplama. ✔ Haberleşme araçları bilgi işlem yöntemine göre değişir mi? Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgilerin toplanmasına. muhasebe sistemine ilişkin veri veya bilgileri somutlaştırıp kanıtlanabilir duruma getirirler. özetleme. çoğaltma ve iletme işlemlerinin yapılması için gerekli kayıt ortamını oluştururlar. Bunun yanında personelin niteliği de önem taşır. Muhasebe bilgi sistemi personelinin sayısı. hukuk. işçi çalışma kartları. şekli ve yapıları bilgi işlem yöntemlerine göre farklılık gösterir. El ile bilgi işlem yöntemindeki bir belge ile bilgisayara dayalı bilgi işlem yönteminde kullanılacak bir belge farklı olur. fatura. işlenmesine ve ilgililere iletilmesine olanak tanıyan ilk işlem belgeleri ile kayıt. çek. kapsamına ve bilgi sistemlerine verilen öneme göre değişiklik gösterir. saklama. Bu belgeler. yazışma belgeleri. Bunlara. mesleki eğitim. ? Muhasebe bilgi sistemindeki personelin nitelikleri nelerdir? Haberleşme Araçları Haberleşme araçları. saklama. Bunlara. yer. ücret bordrosu. iş deneyimi ve kişiliktir. işletmenin genel organizasyon yapısına göre şekillenir. günlük müşteri listeleri. envanter defteri.

Sistemin belirlenebilen maddi ürünleridir. yazıcı. Muhasebe fişleri.61 - . gereksinimlere ve işletmenin koşullarına göre farklılıklar gösterir ve sayıları değişir. (Bkz. kasa tahsil makinaları. Bu yöntemlerde veri veya bilgilerin toplanması. Primanotalar. basit hesap makinaları. ? Muhasebe bilgi sisteminin donanımı nedir? Raporlar Raporlar. mekanik (makinalı) bilgi işlem ve elektronik (bilgisayara dayalı) bilgi işlem yöntemlerine göre yapılmaktadır. işleme tabi tutulması sırasında yönteme göre. Bu dönüşümü sağlamak üzere yapılan bilgi işlem faaliyetleri. 4) Primanotalar (özet föyler) olarak dörde ayrılır. Kısaca açıklanan bu muhasebe fişleri şu yararları sağlamaktadırlar: ● ● ● ● Kayıtların düzenli olması Yanlış kayıt olasılığının azaltılması Kayıtların kontrolünün kolaylaşması Aynı nitelikte işlemlerin topluca kaydedilmesi ? Muhasebe fişleri ne demektir? Donanım Muhasebe bilgi sistemi bilindiği gibi veri veya bilgileri yönetsel bilgilere dönüştüren bir sistemdir. Kontrol raporları olarak da ifade edilen iç raporlar genellikle yöneticilere. bilgisayar gibi donanımlar kullanılır. Bu tür raporlara. Dolayısıyla yöneticilerin verecekleri kararlara temel olurlar. el ile bilgi işlem. para girişleri ve çıkışları (nakit işlemler) dışında kalan işlemlerin kayıtlarının gösterildiği fiştir. 1) Kasa tahsil fişi. okuyucu. Bilindiği gibi. işletme faaliyetlerinin seyrini ve sonuçlarını görme ve planlanan hedeflerle karşılaştırma olanağı sağlarlar. 3) Mahsup fişi. gelir tablosu. işletmenin kasasından çıkan paraların ne için ve kime ödendiğini ve bu ödeme karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren muhasebe föyüdür. 2) Kasa tediye fişi. performans raporları. Kasa tediye fişi. işletmenin kasasına giren paraların ne için ve kimden alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir muhasebe belgesidir. ✔ İç raporlar nelerdir? İç raporlar. bütçeler. muhasebe bilgi sisteminin çıktılarıdır. ? Haberleşme araçları ne demektir? Kasa tahsil fişi. bilgi işlem eylemlerinin yoğunluğuna ve buna bağlı olarak da benimsenen bilgi işlem yöntemlerine göre değişiklik gösterir. mali. daktilo.Ayrıca işletmelerde iş bölümüne göre yapılan işleri kolaylaştırmak ve bölümler arasında kontrol sağlamak için muhasebe fişi denilen belgeler kullanılır. bilanço. İç raporlar. Ünite 1) Bir muhasebe bilgi sisteminde bulunacak donanımlar işletmenin koşullarına. yönetimin her düzeyine sunulan ve kontrol amacı taşıyan bütün raporları içerir. raporlar işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına yöneliktir. Mahsup fişi. bir günde yapılan çok sayıdaki işlemi kayıt belgelerine topluca geçirmek için kullanılan özet föylerdir.

vergi iadelerine ilişkin raporlar. sermaye piyasalarına açıklanan mali tablolar dış raporlara birer örnektir.yet raporları. bilindiği gibi. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırmaya uygun mali tabloların. Bu kavramlar. İlkelerin amacı. işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen kişi ve kurumların bilgi gereksinmelerini karşılayan bir sistemdir. kredi kurumlarına verilen raporlar. Bilanço. Dış raporların kaynağı. satış raporları örnek gösterilebilir. Bu raporlar da iç raporlar gibi. ✔ Hangi muhasebe kavramları vardır? ● ● ● ● ● ● ● ● Sosyal Sorumluluk Kavramı Kişilik Kavramı Para Ölçüsü (Parayla Ölçülme) Kavramı İşletmenin Sürekliliği Kavramı Dönemsellik Kavramı Verilerin Güvenilir Olması (Tarafsızlık ve Belgelendirme) Kavramı Değişmezlik (Tutarlılık) Kavramı Tam Açıklama Kavramı . veri veya bilgilerin toplanması bilgi işleme tabi tutulması ve raporlar şeklinde ilgililere sunulması sırasında. yıllık faaliyet raporları. dayanağını oluşturan temel kavramlar ve ilkeler daha önceki muhasebe derslerinde ve kitaplarında açıklandığı için. Çeşitli kişi ve kurumların işletme ile ilgilenme nedenleri. muhasebe bilgi sistemindeki muhasebe uygulamalarında farklılıkları azaltmak. deneyim ve mantıktan doğan. Örneğin. güvenilir ve zamanında bilgiler. ? İç ve dış raporların işlevleri nelerdir? Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri Muhasebe bilgi sistemi. işletmenin durumu ve çalışmalarından haberdar olmaları için sunulan bilgi raporlarıdır. stok kontrol raporları. ülkenin ve diğer ülkelerin ekonomik ve sosyal göstergelerinden yararlanılması gibi. üretim raporları. ilgililerin çıkarlarını dengeli şekilde gözönünde tutan.62 - . burada sadece sayılmakla yetinilecektir. gelir tablosu. Bu açıdan muhasebe bilgi sistemi. çok sayıda ve değişik kurallar uygulanır. raporların elde edilmesine olanak sağlamaktır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin. raporlar hazırlanmasına olanak sağlamak durumundadır. muhasebe sisteminin yanısıra çeşitli alanlar da olabilir. Bunu sağlamak için. işletmeyle ilgili üçüncü kişilere. ilgililerin farklı gereksinmelerini tatmin edecek nitelikte doğru. Sözkonusu ilkelerin yaygın olarak ve benimsenerek uygulanmaları nedeniyle bu ilkeler için “genel kabul görmüş” deyimi kullanılmaktadır. bir bakıma çıkarları. Muhasebe uygulamalarında uyulacak ilkelerin belirlenmesinde ve yeni durumlar ve gelişmeler için yeni ilkeler geliştirmede temel oluşturacak bazı kavramlara gereksinim vardır. sunulacak kişilere veya ilgili oldukları konulara göre değişir. birbirinden farklıdır. ilkelerde olduğu gibi işletme yönetiminin gözlenmesinden edinilen deneyimlerden ve ilgililere ve kamuya hesap verme yükümlülüğünden elde edilir. yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasında. ✔ Dış raporlar nelerdir? Dış raporlar. yararlılıkları genellikle kabul edildikten sonra muhasebe ilkelerine dönüşen.

gelirlerin. Gelir tablosu ilkelerinin amacı. ? Bilanço ilkelerinin amacı nedir? İlkeler. satışların maliyetinin. sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt. Yönergeler “yazılı kılavuz bilgiler”. Gelir tablosu ilkelerinin amacı nedir? Bilanço ilkelerinin amacı. hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla. ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını gösteren açıklamalara ilişkin yönergeleri ve standartları içerir. çıktı belgelerini. sistemi çalışır duruma getiren açıklamalardan ve bilgilerden oluşur. iktisadi devlet teşekkülleri ve özel sektörün muhasebe uygulamalarına rehber olma amacıyla “İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Mali İşler ve Muhasebe Grubu” tarafından hazırlanmış ve daha sonra yeni şekliyle 26. nasıl. hesap planlarını ve personelin görevlerini tanımlayan ve böylelikle sistemin çalışmasını olurlu kılan. defter sistemlerini. “kılavuz el kitapları” veya “talimatnameler” olarak adlandırılan kitapçıklarda bulunur. sistemin öğelerini (elemanlarını). sistemin çalışma şekillerini. kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılması ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktadır.● ● ● ● Önemlilik Kavramı Maliyet Esası Kavramı İhtiyatlılık Kavramı Özün Önceliği Kavramı ✔ Hangi muhasebe ilkeleri vardır? Sayılan muhasebe kavramlarına dayalı olan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri de şunlardır: ● ● Gelir Tablosu İlkeleri Bilanço İlkeleri .Varlıklara İlişkin İlkeler . ne şekilde. belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. giderlerin. muhasebe bilgi sisteminin tasarımından sistemin çıktısı olan raporların sistemden alınmasına kadar bütün işlemlerin. Bu yönergeler. genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanmaktadır. bilgi işlem eylemlerini ve bunların girdi. işlemleri ve teknikleri olan muhasebe uygulaması. ? Muhasebe bilgi sistemi temel kavram ve ilkelerinin amacı ve işlevi nedir? Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler Genyöntemler. bilgi akış şemalarını. muhasebe bilgi sistemini. .Özkaynaklara İlişkin İlkeler ? Muhasebe yöntemleri. işleme.63 - .1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” adı ile yayımlanmıştır.Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler .12. satışların.

çalışmasına ve daha sonra sistemden çıktılar elde edinceye kadar bütün aşamalar için geçerlidir. belge düzeninde. Bunlar sistemin tasarımından. aynı zamanda sistemin etkinliğini ve kontrolunu sağlayacaktır. Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgiler “girdi-işleme-çıktı” akışını izler. özetleme. personel ve muhasebe (finansal) bilgi sistemleridir. Standartlar. personel. çoğaltma ve iletme faaliyetleri ile çıktılara (bilgilere-raporlara) dönüştürülerek ilgili kişi veya kişilere ve yerlere raporlar şeklinde iletilir. örgütlemek ve kontrol etmek için. Bilgi sisteminin bu şekilde işlev görmesi. insangücü. saklama. Yönetim bilgi sisteminin temel alt sistemleri. gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacı ile kurulan ve çalıştırılan bir sistemler bütünüdür. kadrolama ve kontrol faaliyetlerinde kullanılması ve özellikle bilgisayarın bir araç olarak yarattığı olanaklar sonucu Yönetim Bilgi Sistemi kavramı ortaya çıkmıştır. Muhasebe bilgi sistemi. sistemin çalışmasından sorumlu kişileri belirsizlikten kurtaracak. muhasebe bilgi sisteminde tutarlılık ve birlik sağlayan temel unsurlardır. ? Muhasebe bilgi sistemine ilişkin genyöntemler ne demektir? Hangi işlevi vardır? Özet Yönetim için gerekli olan bilgilerin gerektiği şekilde ve zamanda sağlanması ve bu bilgilerin planlama. Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. işletmenin yapısına bağlı olarak başka alt sistemlerde eklenebilir. Bu sistemlere. pazarlama. 1.Bu açıklamalar ve bilgiler. haberleşme araçları. rapor şeklinde bir standartlaşma olanağı sağlar. üretim. hesaplama. 3. Sorular . 2. yürütme. Veriler veya bilgiler. haberleşme araçları. donanım ve raporlar” olarak ifade edilen sistem öğeleri ile sağlanır. Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. kayıt. teknoloji ve bilgi gibi işletme kaynaklarının amaçlar doğrultusunda en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalarını planlamak. Sonuç olarak. Bu uygulamalar. canlandırma. Standartlar. niceliksel ve niteliksel bilgileri gerektiği yer ve zamanda. farklılıkları azaltmak. örgütleme.64 - . “personel. İşletme eylemlerinin kontrolunu yapmak. muhasebe bilgi sistemi yönerge ve standartlardan oluşan genyöntemler ve belirli ilkeler çerçevesinde. belirtilen akışa uygun olarak önce sisteme belgelerle dahil edilir ve daha sonra bir kayıt ortamı içinde. yönetimin gereksinim duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan. sistemin içeriğinde. Yönetim bilgi sistemi para. sınıflandırma. makina. malzeme. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırmalara olanak sağlamak amacıyla muhasebenin temel kavramlarına ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde yapılır. donanım ve raporlar gibi öğelerle veri veya bilgileri yönetsel bilgilere dönüştürme olanağı sağlanmış olacaktır.

Muhasebe bilgi akışı kapsamında. Varlıklara ilişkin ilkelerin b. Gelir tablosu ilkelerinin d. Bütün alt bilgi sistemleri ancak birlikte hareket ettikleri zaman yönetimin tüm bilgi taleplerini karşılarlar d. Öz kaynaklara ilişkin ilkelerin c. aşağıdakilerden hangisi daima girdi özelliğindedir? a. Alt bilgi sistemleri birbirinden bağımsızdır c. Muhasebe süreci d. Satışların. Yevmiye defteri d. Üretim bilgi sistemi b. Dosyalama 4. Temel Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında. satışların maliyetinin. Bilgi işlem c. haberleşme kanalları aracılığıyla bütünleşirler e.65 - . kâr ve zarara ilişkin hesapların ve belli dönemlere ait faaliyet sonuçlarının sınıflandırılması ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi neyin gereğidir? a. Büyük defter e. Bilanço ilkelerinin .1. Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime sahip olup birbirleri ile bilgi alış verişi içinde olurlar 2. Satınalma bilgi sistemi 3. Muhasebe bilgi sistemi e. Alt bilgi sistemleri. gelirlerin. Mizanlar c. Personel bilgi sistemi d. Bir alt bilgi sisteminin çıktısı diğer alt bilgi sisteminin girdisidir b. Dosyalar 5. Pazarlama bilgi sistemi c. Sosyal sorumluluk kavramının e. Verilerin bilgi haline gelmesini sağlayan işlemler dizisine ne denir? a. Yönetim e. İlk işlem belgeleri b. Bilgi b. aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. giderlerin. alt bilgi sistemleri için doğru değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi.

Bu kavramları ezberlemek yerine. ne olduğunu verilen örneklerle öğrenmeye çalışınız. veri kaynakları.66 - .... Bu işlemler anlatılırken. Gelir döngüsü satış işlemi ve bunun tahsilatına ilişkin işlemleri kapsamaktadır.. şu ana kadar görmediğiniz bazı kavramlarla karşılaşacaksınız.Gelir Döngüsü 6 ÜNİTE Bu Ünitede. Bir işletmenin gelir döngüsünü oluşturan işlevler. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. veri tabanı ile işlemlerin elle veya bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır. .

gönderilecek malların hazırlanması. alacak hesapları işleme sistemi ve nakit tahsilatlar işleme sistemleri içinde ele alınacaktır. Ayrıca satış emrinde müşteri sipariş numarasının yazılacağı bir yer ayrılmıştır. Satış emri. mal veya hizmetlerin para karşılığı müşterilere satılmasıdır. Müşteri siparişi. siparişlerin gönderilmesi. Kontrol amacıyla önceden numaralanmıştır ve faturanın düzenlenmesine temel oluşturan verileri içeren kolonlarla. işletmenin satış elemanı tarafından belirli bir formda hazırlanır. fiyat kolonuna sahiptir. tahsilat ve avans alma. nakliye ile ilgili belgeleri. eğer kredili satış yapılmışsa alacak kayıtlarını tutma. müşterilere ilişkin referans ve kredi durumlarına ilişkin kayıtlar. büyük defter ve finansal raporlama sistemine başlıca girdileri sağlayan döngüdür. satış faturalarını ve tahsilat makbuzlarını. bazı önemli farklılıklara sahiptir. Satışların peşin yapılması durumunda alacak kayıtlarının yapılması gereksiz olacaktır. Bu nedenle gelir döngüsü pazarlama bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sisteminin karşılıklı etkileşimini gerektirir. işletmeye mal satanlar (veya üretim işletmesinde işletmenin üretim fonksiyonu) ve nakliye departmanından oluşur. müşteri siparişine benzemekle birlikte. faturalama. mamul deposu. müşterinin kredi durumunun kontrol edilmesi. Gelir döngüsünün başlıca amacı. Söz konusu fonksiyonlar. Gelirin elde edilmesi ile ilgili tüm fonksiyonlar işletmelerin gelir döngüsünü oluştururlar. banka dekontlarını ve diğer belgeleri kapsar. malzeme hazırlama listelerini. işlemleri yasal defterlere kaydetme ve gelir işlemini işletmenin finansal tablolarında göstermektir. bazıları hizmet satışından. çok kopyalı olarak düzenlenir. ? Gelir döngüsünün veri kaynakları nelerdir? Elle tutulan sistemlerde kaynak belgeler.67 - . Satış emirleri belirli bir biçime sahip olup. . siparişin kaydedilmesi. Bir işletmenin gelir döngüsü işlevi sözkonusu işletmenin pazarlama/ dağıtım ve muhasebe/finans fonksiyonlarının yönetimi altında yerine getirilir. müşteri siparişlerini. stoklara ilişkin kayıtlar. bazıları da hem mal hem de hizmet satışından elde ederler. Bazı durumlarda bir finans kurumu veya bir banka da veri kaynağı olabilir. ? Gelir Döngüsü İşleme Sistemleri nelerdir? VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Gelir döngüsünde kullanılan veri esas olarak müşterilerden gelen girdilere dayanır. müşteriden siparişin alınması. Mamul satışında diğer veri kaynakları satış elemanları. satış emirlerini. Ancak bazı durumlarda. Bu nedenle de bir işletmenin gelir döngüsü mal ve hizmetlerin müşterilere satılması ile ilgili fonksiyonları kapsar. Gelir döngüsü. çoğunlukla müşteri tarafından hazırlanan satınalma emridir.GİRİŞ Birçok işletmenin varlığını sürdürmesi elde ettiği gelirlere dayanır. Müşteri hem satış hem de nakit tahsilat işlemlerini başlatır. Bazı işletmeler bu gelirlerini mal satışından. Bu işlevler gelir döngüsü uygulama sistemleri olan satış emirleri işleme sistemi.

banka dekontları kaynak belge niteliğindedir. ürünlerin depodaki yerleşimine göre düzenlendiği farklı bir hazırlama listesi düzenlenebilir. Tahsilat makbuzları. Alternatif olarak. Açık satış faturaları ve müşteri kütüklerinde saklanmakta olan veriler bu kolonlar için bilgisayar giriş (kayıt) programı tarafından tekrar elde edilecektir.Satış emrinin bir kopyası müşteriye siparişin kabul edildiğini bildirmek için gönderilir. 1 nolu kontrol tuşuna basıldığında doldurulacaktır. Bu program girilen tüm ödemelerin toplam tutarını da hesaplayacak ve sonucu “Girilen Toplam” isimli kutuya yerleştirir. muhasebe döngüsü için satış işlemlerinin kaydında temel girdileri oluştururlar. Örneğin önceden tasarlanmış ekranlar satış emirleri. Çünkü fatura satış işleminin toplam tutarını ve işlemin ne şekilde (peşin. nakliye bölümü tarafından bir sevk irsaliyesi düzenlenir ve bunun bir kopyası faturalama departmanına gönderilir. Çünkü tahsilat makbuzu müşterilerden yapılan nakit tahsilatların tutarını gösterir. Bunun yanında banka aracılığıyla yapılan nakit tahsilatların izlenmesinde de. sipariş edilen ürün verilerinin. siparişin hazırlanması için gönderilir. Satış emrinin bir kopyası depoya. Nakliye belgeleri nakliyenin yapılış şekline göre (hava. Satış faturaları.Bilgisayarla bilgi işleme departmanının girdi hazırlama bölümü girdi verilerini bilgisayarın okuyacağı forma dönüştürür. tren yolu ile) farklılık gösterirler.68 - . Bazı dökümanlar da bilgisayara daha az hatayla. NAKİT TAHSİLATLAR TARİH YIĞIN NO KONTROL TOPLAMI GİRİLEN TOPLAM FARK MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ FATURA FATURA TAHSİLAT FATURA NO NO TARİHİ TUTARI TUTARI Şekil 6. kredili) yapıldığını gösteren belgedir. Nakit Tahsilatlar Yığınının Çevrim İçi Girişi. Ancak bazen bu bildirimler farklı formlarda düzenlenebilmektedir.1. . kara . deniz. satış iadeleri ve nakit tahsilat işlemleriyle ilgili verilerin girişi için kullanılabilir. Bunlara ek olarak. elle tutulan sistemlerde kullanılan çok kopyalı dökümanların hepsi kullanılabilir.İlave olarak program otomatik olarak önceden hesaplanan “Kontrol Toplamı” ile “Girilen Toplamı”nı karşılaştırarak farkı ekranda gösterir. Bu ekranlar basitleştirilmiş kayıt formlarına benzer şekilde tek tek işlemlerin veya yığın işlemlerinin işlenmesi için tasarlanabilir. Bu dökümanlar bazı durumlarda terminal aracılığıyla veri girişine dayanarak otomatik olarak yaratılabilirler. KONTROL TUŞLARI 1 Müşteri/ fatura 2 İptal verisi 3 Yığın sonu 4 Menüye dön 5 Yardım Yukarıdaki ekrana dikkat ederseniz boş kolonlar. faturanın yanında kayıt için veri sağlayan diğer belgedir. Bilgisayar destekli sistemlerde. daha hızlı veri girişini sağlayacak şekilde tasarlanabilirler.

Bu kütüklerin içeriği ve sayısı müşteri ve pazar türleri. 120 Alıcılar Hesabını 1 Müşteri sınıfı ve tipini. Bu bilgilerden faturaların ve aylık tabloların hazırlanmasında. geçmişteki ödeme durumu.69 - . 9 lir. 96 Müşterinin aktif olduğu yılı. yani kütükteki her bir müşteri kaydı müşteri hesap numarası ile tanımlanabilir. Bu kütükte anahtar. ürün çeşitleri ve pazarlama kanalları için belirlenen kodlar kullanılır. kabul edilen ticari iskonto ve satış faaliyetleri gibi bilgileri içerir. Alacak Hesapları Ana Kütüğü Kredili müşterilerle ilgili kayıtların tutulduğu kütüktür. 120 1 96 159 formatına sahip bir müşteri kodunda. alacak hesapları. müşteri numarasıdır. kredi oranı. Kütükteki kayıtlar müşterilerle ilgili mal teslim ve fatura adresleri. 15 Özel müşteri tanıtımını. stoklar ve açık satış emirleri kütükleridir. İstenirse müşterilerle . Satış işlemleri kaydedilirken müşteriler. satış bölgeleri. Örneğin satış işlemlerinin iki temel unsuru müşteriler ve ürünlerdir.Kodlar Kodlar satışlar. Bunların kodları da grup kodları olarak tasarlanabilir. Kontrol sayısını (self-checking digit) gösterebi- ? Bilgisayara dayalı sistemlerde satış ve nakit tahsilat işlemleri için kodlar ne amaçla ve nasıl kullanılırlar? VERİ TABANI Ana kütükler. ? Bir işletmenin gelir döngüsü veri tabanı hangi tür kütüklerden oluşur? Ana Kütükler Ana kütükler. müşteriler. kredi limitlerinin belirlenmesinde yararlanılır. satış elemanları. Bu kütükte temel olarak müşterilerin tanıtımını sağlayan müşteri hesap numarası ve son hesap kalanı olmak üzere iki veri kalemi vardır. telefon numaraları. istenen yönetsel raporların çeşitliliği. İşlemleri açıklayan ve birkaç boyutu içeren kodlar. Müşteriler Ana Kütüğü Her bir müşteriye ilişkin kayıtların bulunduğu kütüktür. tarih ve referans kütükleri mal satışı yapan bir işletmenin gelir döngüsü veri tabanını yansıtır. ticari alacaklar ve nakit tahsilat işlemlerinin anahtar durumundaki yönlerini tanımlanmakta temel rol oynarlar. grup kodlarıdır. işlem kütükleri. Bu kodlar kullanılarak yöneticiler için de çeşitli satış analizleri yapılabilir. bilgisayar kullanımının derecesi ve veri tabanının yapısı gibi faktörlere bağlı olarak işletmeden işletmeye değişebilir. Bu kütüklerde yer alan veriler sürekli olarak günlenmelidir.

ilgili tüm veri kalemleri alacak hesapları ana kütüğünde birleştirilebilir. ? Gelir döngüsü veri tabanında yer alan ana kütükler hangileridir? İşlem Kütükleri Sık sık işlenen olaylarla ilgili kayıtları içeren işlem kütükleri. Bu veri fatura hazırlanırken müşteri ve stok kütüklerinden alınır. Manyetik ortamda saklanan kayıtlarda diğer kütüklerden sağlanabilecek. Kütük alacakların azaltılması ve müşterilerin ödemelerini zamanında yapmalarının sağlanması için yararlı bilgiler sağlar. Sıralama anahtarı (sorting key) ürün veya stok kalemi numarasıdır. müşteri isimleri ve ürüne ilişkin veriler yer almaz. Bilgisayar destekli sistemlerde müşteri adı ve ürün açıklamaları gözardı edilebilir. Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü Elle tutulan sistemde açık satış faturaları işlem dosyası cari satış faturasının bir kopyasından oluşur ve bu dosyadaki kayıtlar. açıklaması. depo yerleşim kodu. . Bilgisayar destekli sistemlerde manyetik ortamdaki kayıt. Eğer stok durumu devamlı envanter yöntemine göre izlenmekteyse. Stoklar Ana Kütüğü Mal satışı yapan işletmelerin gelir döngüsü ile ilgilidir. Açık Satış Emirleri Kütüğü Henüz gönderilmemiş ve faturası düzenlenmemiş olan satışlarla ilgili satış emirlerinin kopyalarından oluşur. alacak hesaplarına kayıt için gönderilen satış işlemlerinin ayrıntılarını verir. satış iadeleri ve iskontoları ve de diğer düzeltmeler dikkate alınarak sürekli olarak günlenir. Kütüğün sıralama anahtarı satış faturası numarasıdır. ürün numarası. Bilgisayar destekli sistemde çıktı olarak alınan kopya dosyalanmış olabilir veya olmayabilir. Bilgisayar destekli sistemlerde her bir satış emrinin bir kopyası manyetik ortamda saklanır ve sıralama anahtarı genellikle satış emri numarasıdır. Fatura düzenlendiğinde alacak hesapları ana kütüğüne sözkonusu alacağın kaydı girilir. karşılığında ödeme yapılacak olan satış faturasının numarasını kapsayabilir. Kaydın nakit tahsilat işlemi olarak tanınmasını sağlayan bir kodu da kapsayabilir. Her bir kayıt müşteriden tahsilat yapılıncaya kadar açık kalır (veya kalanın devri yöntemi uygulanmaktaysadönem sonuna kadar). Kütükteki kayıtlar alacak kalanının azalması. nakit tahsilatlar işlem kütüğü ve diğer işlem kütükleridir. açık satış faturaları işlem kütüğü. yeniden sipariş noktası ve miktarı. Bu kütükte yer alan veriler.70 - . Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü Elle tutulan sistemde nakit tahsilat işlem dosyası herbir cari havale bildiriminin bir kopyasından oluşur. son satınalma tarihi ve birim maliyeti içerir. bu veriler son stok durumunu da kapsayacaktır. müşterinin hesap numarası.

Bilgisayar destekli sistemde satış emirleri ve faturalarla ilgili veriler açık kütüklerden silindiğinde bu kütüğe aktarılmaktadır.Referans ve Tarih Kütükleri Genellikle işlemede kullanılmak için liste biçimindeki verileri içeren referans kütükleri. Satış emri sipariş edilen ürünlere ilişkin açıklamaları. . bir satış memuru siparişe göre bir satış emri (2) hazırlar. 8 Kredi 3 2 Müşteri Satış Emri 1 Faturalama 10 12 Büyük Defter 11 Alacak Ayrıntılar Hesapları 13 Müşteri Verisi 4 5 9 6 7 Depo Nakliye Şekil 6. satış işlevi müşteriden siparişin alınması (1) ve işlenmesi ile başlar. Aşağıdaki şekil bir satış emirleri işleme sisteminin veri akışını göstermektedir. faturalama adresi.71 - . Kredili Satış İşlemleri ile İlgili İşlevlerin Veri Akışı. ürün fiyatlarını ve müşteriye ilişkin isim.2. Kütükteki kayıtlar yararlı olabilecekleri öngörülen sürelerde saklanırlar. ağırlıklar henüz bilinmemektedir. Satış emrinin onaylanmış bir kopyası (4) malların gönderime hazırlanması için depoya gönderilir. ? Satışlar tarih kütüğü ne amaçla kullanılır? SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ Satış emirleri işleme sistemi müşteri siparişlerinin alınması. Kütükteki veriler. Alınan siparişin doğruluğu ve geçerliliği onaylandıktan sonra. ? Satış emirleri işleme sistemi içinde yer alan işlevler nelerdir? Satış Emirleri Yukarıdaki çizimde de görüleceği gibi. Malların hazırlanarak müşteriye gönderildiği aşamada fatura hazırlanacağı için bir kopya da (6) faturalamaya gönderilir. müşterilere gönderilmesi ve faturaların hazırlanmasını kapsayan prosedürlerden meydana gelir. satış emri ve satış faturalarıyla ilgili kodlanmış özet veriyi içerir. Bu aşamada gönderilen gerçek miktarlar. Satışlarla ilgili tarihsel veriyi içeren satış tarih kütüğü. gönderme adresi gibi açıklayıcı bilgileri içerir. fiyat listelerini içeren fiyat verisi referans kütüğü ve nakliye ile ilgili mal nakil yolları ve ücretlerinin listelerini içeren nakliye referans kütüğünden oluşur. satış tahminleri ve analizlerinin yapılmasında kullanılırlar.

sipariş bir görevli tarafından satış emrine uygun olarak hazırlanır. Gerçek miktarlar satış emrinin stok istek kopyası üzerine kaydedilerek. Bu belgelerin bir kopyası (9) faturalamaya gönderilir. yönetimin genel ve özel yetkisini aşıp aşmadığının kontrolüne ilişkindir. büyük defterde satışla ilgili hesaplara kaydedilirken. gerekli incelemeleri yaparak faturayı (10) hazırlar ve müşteriye gönderir. Bu aşamada satışın kendisini de kapsayan birçok işlev tamamlanmıştır. Faturalama Nakliye departmanı nakliyeye ilişkin belgeleri faturalamaya gönderir. ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ Yukarıdaki çizim satışla ilgili işlevlerin yanında. Bir kopya da gönderilecek malları depodan çekmesi için nakliye departmanına gönderilir (5). Faturalar ve havale makbuzları (veya diğer tahsilat belgeleri) işlem tutarlarının alacaklar yardımcı defterine kaydedilmesine aracı olurlar. Devamlı müşteriler için yapılan kontrol. Buradan yevmiye defterine ve büyük defter kaydedilirken primanotanın bir kopyası da alacak hesapları yardımcı defterine kaydedilmek üzere gönderilir. Bu belgeler. Stok kayıtları. mallarla birlikte nakliye departmanına gönderilir (7). her bir faturalı satış tutarı müşterinin hesabının borç tarafına yazılır. müşterinin kredi durumunun kontrol edilmesi ve onayı gerekir. yukarıda da belirtildiği gibi onaylanmış satış emrinin bir kopyası faturalamaya. Bu işlemlerden sonra sipariş müşteriye gönderilir (8).72 - . Depo Düzenlenen satış emrinin bir kopyası (mal istek kopyası) depoya gelince. Eğer yeni bir müşteriye kredili satış yapılması söz konusuysa yapılacak kredi kontrolü. Açık satış emirleri ile ilgili belgeleri alan faturalama.) nakliyenin yapılacağı yola göre hazırlanır. müşterinin kredi alabilirliğinin ve borcunu ödeyebilme durumunun kontrolünü kapsar.Kredi İşlemleri Eğer satış emri satışın kredili yapılacağını belirtiyorsa. Faturalar bir primanotaya kaydedilir. satış emrinin stok kopyası ile sevk irsaliyesi ve diğer nakliyeye ilişkin belgelerin birer kopyalarıdır. Eğer işletme kredili satış yapıyor ise müşteri servisinde her bir aktif kredili müşteri için açılacak ayrı bir alacak hesabında müşterinin durumunun izlenmesi gerekir. konşimento v. Faturalamadan gelen faturaların kopyalarına (11) göre. bir kopyası depoya gönderilir. nakliye departmanına gönderilen gerçek miktarlar dikkate alınarak günlenir. kabul edilen kredili satış miktarının.b. Faturalamaya gönderilen kredili satışa ilişkin satış emri açık siparişler olarak dosyalanır. aynı zamanda yardımcı defterlerdeki (11) ilgili hesaplara da kaydedilecektir. işlemlerin defterlere kaydedilmesi (12-13) ile ilgili işlevleri de göstermektedir. Kredili satış onaylandıktan (3) sonra. Nakliye Nakliye departmanı kendi dosyasındaki satış emri kopyası (6) ile depodan gelen kopyayı karşılaştırdıktan sonra gönderme emrini kabul eder. Nakliye belgeleri (sevk irsaliyesi. Faturalar.

ken. İkincisi. Bilgisayar destekli sistemler. İlk yöntemde müşteriye önceki ayların tüm fatura toplamlarını ve devreden bakiyeyi gösteren aylık tablolar gönderilir. herbiri sırayla veya doğrudan ana kütüğe işlenmeden önce bir yığın içinde biriktirilir. faturalar bilgisayar tarafından hazırlandığı için faturalama departmanına gerek kalmaz. oradan da günlük deftere kaydeder. veri akışı bakımından elle tutulan sistemlerden dört temel konuda farklılık gösterirler. Satışların tamamı ödenmedikçe hesapta ödenmemiş bakiye gözükecektir. Nakit tahsilat memuru toplam tahsilatları önce nakit tahsilat günlüğüne. NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMİ Müşteriler işletmeye nakit ödemelerini banka yoluyla. satışlar ve nakit tahsilat işlemleri yığın işlem sistemine. İkinci yöntemde ise tüm faturalar açık olarak gösterilir ve böylece kabul edilmeyen faturalar kolaylıkla ayırd edilir. veriler terminal aracılığıyla girilir ve tek tek ana kütüğe kaydedilir. Bunlardan birincisi. İkinci yöntem ise “açık fatura yöntemi”dir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ Yukarıda üç grup içersinde ele alınan gelir döngüsü işleme sistemlerinin açıklamaları elle bilgi işlemeye dayanarak yapıldı. Daha sonra nakit tahsilatlar buradan büyük deftere aktarılacaktır. Banka ve çek dışındaki şekillerde yapılan her bir nakit tahsilat. posta havalesiyle. Yevmiye defterine kaydedilen tutarlar alacak hesaplarının izlendiği müşteri servisinden gelen kontrol toplamları ile karşılaştırılır ve uygunluk varsa büyük deftere kaydedilir. çevrimiçi işlem sistemine veya her iki sistemin bileşimine göre işlenebilir. müşteri hesap numarasına göre sıralanır ve sırayla alacak hesapları ana kütüğüne kaydedilir. Uygunluk olmaması durumunda hata düzeltilir ve alacak hesapları yardımcı defterini işleyen memur hata konusunda uyarılır. Üçüncüsü. nakit tahsilatlar hesabın alacağına kaydedilir. Stokların durumu bilgisayarda stoklar ana kütüğünde izlendiğinden depoda stoklar için yardımcı defterin tutulması. Yığın işlem sisteminde veri manyetik bant veya disk üzerinde biriktirilir. Bakiyenin ödenmesi iki şekilde olur. veriler terminal aracılığıyla girilmekle birlikte. Çevrimiçi işlem sisteminde. çekle ve doğrudan işletmenin kasasına yapabilirler. Bu yöntemde her bir ödeme belirli bir faturayı karşılamak için yapılır. Bilgisayar destekli sistem kullanılması halinde. Bilindiği gibi elle bilgi işleme. Birincisi “bakiyenin devri yöntemi”dir ki bu yöntemde ödemeler belirli bir faturanın karşılığı olarak değil ödenmemiş bakiye için yapılır.73 - . Müşteriye kesilen faturaların birer kopyaları bir satış günlüğünde (primanota) toplanarak özetlenir (yığın toplamı şeklinde) ve bu özete dayanarak yevmiye defterine kayıtlanır. Biz bu ve izleyen ünitelerde mekanik bilgi işleme sistemini dikkate almadan sadece elle ve bilgisayarla bilgi işleme sistemleri üzerinde duracağız. Aynı gün boyunca yapılan nakit tahsilatların bir hesap pusulasına listelenerek işletmenin banka hesabına yatırılması tercih edilebilir. İki işlem sisteminin birleştirilerek kullanıldığı durumda ise. müşterilerin hesap kalanları bilgisayarda izlendiğinden alacak hesapları departmanında alacaklar yardımcı defterinin tutulmasına gerek yoktur. hemen bir makbuza (kasa tahsil fişi) kaydedilmelidir. mekanik bilgi işleme ve bilgisayar destekli (elektronik) bilgi işleme olarak üç temel bilgi işleme sistemi vardır.

Sipariş tam olarak hazır olduğunda sipariş kayıt programı müşteriye sipariş kabul bilgisini. Son olarak nakliye departmanı için gerekli nakliye ile ilgili belgeler de bilgisayarda hazırlanacaktır. kredi kontrolunu yapar ve elde siparişi karşılayamaya yetecek mal bulunduğunu onaylar. Müşteriden Hata ve istisna görüntüsü Müşterinin Siparişi Satış memuru tarafından yapılır Terminal ile sipariş girişi Müşteriler ana kütüğü Sipariş biçimleme Kredi kontrolü ve stok kontrolü yapmak Şekil 6.3.74 - . ? Bilgisayar destekli sistem ile elle tutulan sistem arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Kredili Satışların İşlenmesi Kredili satışların bilgisayar destekli işlenmesinde müşteri siparişleri satış departmanındaki terminal aracılığıyla girilir. depoya gönderilecek sipariş hazırlama listesini ve varsa karşılanamayan sipariş kopyasınının çıktısını verir. Stoklar ana kütüğü Açık Siparişler Kütüğü Müşterinin siparişi Bilgisayar Destekli Çevrim İçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği. Sipariş kabul edilirse açık siparişler kütüğünde yer alır ve gönderme programı kütüğüne siparişin gönderileceği tarih kaydedilir. Siparişler Sipariş belgeleri çıktısı A Hazırlama listesi Sipariş kabulü Satış emri Depoya Müşteriye Emirler N . Biçimleme programı verinin tamlığını ve doğruluğunu kontrol eder.na gerek kalmaz.

Mallar ambalajlandıktan sonra müşteriye gönderilmek üzere yüklenir. .75 - . Faturalama departmanının yazıcısında nakliye ile ilgili bir belge (sevk irsaliyesi veya konşimentonun bir kopyası) yaratılır. Burada bir memur malları sayar ve hazırlama listesinden gönderime hazır malların kaydını yapar. Depodan Hazırlık listesi Nakliye memuru tarafında yapılır Nakliye için gönderilen malların veri girişi Hata ve istisna görüntüsü Hazırlanan mallarla ilgili verinin biçimlenmesi Hazırlama listesi Nakliye kütüğü Nakliye referans kütüğü Nakliye belgeleri dökümü Ambalaj fişi Konşimento İrsaliye 1 2 Nakliye memuru tarafından yapılır Ambalajlı mallara fişler eklenerek gönderilir Nakliye kütüğü N Taşıyıcı ve müşteriye Faturalamaya Şekil 6. Bilgisayar Destekli Çevrimİçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği (devam).? Bilgisayar destekli işleme sistemde satış işlemleri nasıl işlenir? Sipariş edilen mallar depoda hazırlandıktan sonra hazırlayan kişi tarafından hazırlama listesi herhangi bir değişikliği gösterecek şekilde düzeltilir ve nakliye departmanına gönderilir. Bir nakliye programı nakliye için gerekli belgeleri hazırlar.4.

5.76 - . Çevrimİçi/Yığın Kredili Satış İşlemleri İşleme Prosedürü Sistem Akış Çizeneği (devam).Nakliyeden Nakliye bildirimleri (belgeler) Faturalama memuru tarafında yapılır Yığın toplamlarını hazırla Yığın toplamı Nakliye bildirimleri (belgeler) Yığın toplamını girmek ve fiyat seçmek Hata ve istisna görüntüsü Müşteri ana kütüğü Müşteri faturalama verisi Fatura verilerini biçimleme Nakliye belgeleri Müşteri siparişi A 1 Fiyat referans kütüğü Fatura kütüğü Açık satış emirleri kütüğü Stoklar ana kütüğü Alacak hesapları ana kütüğü Faturaları hazırlama ve kütükleri günleme Büyük defter kütüğü Satışlar tarih kütüğü Gün sonunda döküm alınır Fatura günlüğü Satış 1 2 faturaları Açık satış faturaları kütüğü Alacak hesapları özeti Fatura yığın toplamları Faturalamaya Müşteriye 1 Fatura yığın toplamlarıyla karşılaştırma Alacak raporları memuru tarafından yapılır Kütük Şekil 6. .

4) satış emri satışlar tarih kütüğüne transfer edilerek kapatılır.Bir günlük nakliye belgeleri biriktirilir ve bir faturalama memuru gönderilen miktarların yığın toplamını hazırlar ve girişini yapar. Gün sonunda esas olarak defterlerle ilgili olarak birkaç özet hazırlanır.77 - . 5) satış faturaları kütüğünde yeni bir kayıt yaratılır. Hazırlanan tüm faturalarla ilgili veri işlenene kadar geçici olarak saklanır. Bu onayla birlikte bir günlük toplam tahsilatları yansıtan bir yevmiye kaydı yapılır ve büyük defter işlem kütüğüne aktarılır. 6) bir satış faturaları listesi ve alacak hesapları özeti çıktı olarak alınır. Bir rapor programı nakit tahsilatların listesini ve gün boyunca kaydedilmiş bulunan bütün müşteri hesaplarının bir listesini yapar. Bankaya yatırılacak toplamı doğrulamak için kasa görevlisi nakit tahsilatların bilgisayar tarafından hazırlanan bir listesini alabilir veya bir terminal aracılığıyla o günkü nakit tahsilat kayıtlarına erişebilir. İşlenirken. havaleler ise alacak hesaplarını izleyen memura bildirilir. İşleme tamamlandıktan sonra çekler kasa görevlisine gönderilir. Diğer bir görevli ise terminal aracılığıyla yığın toplamını ve her bir nakit tahsilatla ilgili toplamı. . Akış çizeneklerinden birincisi nakit tahsilatların girişi ve bankaya yatırılması.b. Bu çıktılar alacak hesaplarından sorumlu bir memur tarafından havale makbuzlarıyla karşılaştırılır ve alacak hesaplarına kayıtların doğruluğu onaylanır. Eğer veri giriş programı müşteri numarasını ve tutarını kabul ediyor ve herbir ödenmiş satış faturasını doğruluyorsa. Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi Aşağıdaki iki akış çizeneği de bir işletmenin nakit tahsilatlar prosedürünü göstermektedir. 7) satışları ve alacak hesaplarını etkileyen toplam tutarlar büyük deftere kaydedilir. 3) stoklar kayıtlarda gönderilen miktarlar kadar azaltılır. Memur aynı zamanda herbir siparişi terminal ekranında görerek. Tatmin olduğunda çekleri bankaya gönderir. Çizimde gösterildiği gibi işletmenin posta odasına gelen çekler ve havaleler buradaki görevli bir memur tarafından paraf edilerek yığın toplamı çıkartılır. 2) her bir müşterinin hesabı borçlandırılır. satış fatura numarasını ve müşteri kodunu işler. Günlük olarak veya bir tahsilat yığını girildikten sonra bir bordro programı kasa görevlisinin terminalinde alınan çeklerin bir bordrosunu yaratır. siparişi faturaya dönüştürür.1) faturanın çıktısı alınır. alacak hesapları yardımcı defterine kaydedilen tutarlarla yığın toplamlarının uygunluğunu onaylar. günleme programı alacak hesapları ana kütüğündeki hesapları hemen günler. Son olarak alacak hesapları memuru. devamı olan ikincisi ise gün sonundaki işlemeyi göstermektedir. Kasa görevlisi çekler ile bordro programı tarafından önceden hazırlanan bankaya gönderilecek çeklerin listesini karşılaştırır. ürün fiyatlarını seçerek v.

Çevrimiçi Nakit Tahsilatı ve Bankaya Yatırılması.Müşteriden Çekler Havaleler Çeklerin cirosu ve yığın toplamlarının hazırlanması Yığın toplamı Çekler Ödeme Emirleri Nakit tahsilatlarının ve yığın toplamlarının girilmesi Posta Odası memurunca yapılır Çeklerin ve Havalelerin Ayrımı Verilerin Biçimlenmesi ve Müşteri Hesaplarının Günlenmesi Alacak Hesapları Ana Kütüğü Nakit Tahsilat Verisi Nakit Tahsilat Bodrosunun Hazırlanması Havaleler Çekler Nakit Tahsilat Bodrosu Karşılaştırma 1 2 A Kasiyer tarafından yapılır Bankaya Şekil 6. .6.78 - .

Bu raporlar performans raporları. yukarıdaki aylık tablolar gibi aynı kütüklerden yararlanılarak hazırlanır. Bu liste. her bir siparişin ortalama parasal değeri. müşteriler. tüm kredili müşterilerden olan alacak kalanlarının durumlarıyla ilgili veriyi içerir ve vadesi geçmiş olanları gösterir. müşteriye tamamen gönderilmemiş ve faturalanmamış satış emirlerinin listesi olup. kronolojik olarak. Bu rapor. Bu rapor.6. (devamı) Gün Sonunda İşleme. faturalar ve nakit tahsilat kütüklerindeki bilgilere dayanarak hazırlanır. açık satış emirleri raporu ve alacak hesaplarına ilişkin rapordur. satış emirlerinin numarasına göre veya müşterilere göre düzenlenir.79 - . Performans raporları. karlılık tabloları ve satış analizleridir. İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR Gelir döngüsü veri tabanı tarafından üretilen işlemsel raporlar. alacak hesapları. çeşitli mallara veya çeşitli satış bölgelerine ilişkin karlılık durumlarını gösterirler. aylık raporlar. geç gönderilen siparişlerin yüzdesi ve sipariş tarihi ile siparişin karşılanma tarihi arasındali gün sayısı gibi anahtar performans ölçülerini sağlarlar. Karlılık raporları. yöneticilerin karar vermede yararlandıkları yönetsel raporları da üretir. . Diğer belge açık satış emirleri raporudur. Gelir döngüsü veri tabanı. Aylık olarak her bir müşteri için ödenmemiş faturaların bir listesi dökülür.Alacak Hesapları Ana Kütüğü Nakit Tahsilat Verisi A Raporların Hazırlanması Ödeme Emirleri Müşteri Hesaplarının Listelenmesi Nakit Tahsili 1 Günlüğü ve Özeti 2 Nakit Tahsilat Verisi Toplam Tahsilatları Karşılaştırma ve Dengeleme Alacak Hesapları memuru tarafından yapılır Kasiyere Büyük Defter Sürecine Kütük Şekil 6. Alacak hesapları vade programı da.

satış işlemlerinin işlenmesi nakit tahsilat işlemlerinin işlenmesi ve alacak hesapları kayıtlarının sürdürülmesinden meydana gelir. malzeme hazırlama ve ambalajlama listesi. Satınalma . Depolama b. malların hazırlanması ve gönderilmesini. Stoklar işleme sistemi b. Kredi kontrolunun yapılması 2. Veri tabanı ana kütükler. referans ve tarih kütükleri ve işlem kütüklerinden oluşur Veri işleme. Faturanın düzenlenmesi c. alacak hesaplarının izlenmesini. Gelir döngüsünü oluşturan fonksiyonlar. Nakit tahsilatlar işleme sistemi c. Aşağıdaki işlevlerden hangisi gelir döngüsünü oluşturan işlevlerden değildir? a. nakliye ile ilgili belgeler ve faturadır. müşteriden siparişin alınması. Çevrimiçi bilgisayar destekli sistemlerde satış ve nakit tahsilat verisini girmek için önceden hazırlanmış ekranlar kullanılabilir. Siparişin alınması ve işlenmesi b. Sorular 1. satış emri. Nakit tahsilatların işlenmesi e. Borç hesaplarının izlenmesi d. işlemlerin defterlere kaydedilmesini ve gerekli finansal raporların hazırlanmasını kapsar. Aşağıdakilerden hangisi gelir döngüsü işleme sistemlerindendir? a. Gelir döngüsü veri tabanı çeşitli yönetsel ve işlemsel raporlar üretir. İnsan kaynakları işleme sistemi e. siparişin işlenmesi. Satış emirlerinin kopyaları hangi departmana gönderilmez? a.80 - . kasaya veya bankaya tahsilatı.Özet Bir işletmenin gelir döngüsü mal ve hizmetlerin müşterilere satılması ve karşılığında nakit girişinin sağlanmasıdır. Sabit varlıklar işleme sistemi 3. Gelir döngüsünde kullanılan belgeler. kredi durumunun kontrol edilmesi ve onayı. Faturalama d. müşteri siparişi. İşleme elle işleme veya bilgisayar destekli işleme sistemleriyle yapılabilir. Nakliye c. Nakit ödemeler işleme sistemi d.

Aşağıdaki raporlardan hangisi gelir döngüsü veri tabanı tarafından üretilmez? a. Satış analizleri . verinin tam ve doğru olmasını kontrol c. Açık satış emirleri raporu e. Sipariş kabul edilirse alacak hesapları ana kütüğüne kaydedilir d. Performans raporları d.e. e. Faturalama departmanına gerek kalmaz. Biçimleme programı eder. 5. Alacak hesapları raporu c. Veri girişi terminal aracılığıyla yapılır b. Kredi 4. Biçimleme programı kredi ve stok kontrolu yapar.81 - . Stok durum raporu b. Satış işlemlerinin bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki işlevlerin hangisi yanlış ifade edilmiştir? a.

. Bir işletmenin harcama döngüsünü oluşturan işlevler bordro ve sabit varlıklara ilişkin işlevler hariç tutularak ele alınacaktır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.... Bu kavramları ezberlemeyiniz.82 - . Bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini daha önceki derslerde ele aldınız. Harcama döngüsünün veri kaynakları. Ancak.Harcama Döngüsü 7 ÜNİTE Bu Ünitede. Bu ünitede çeşitli varlıklar ile hizmetlerin edinimi ile ilgili işlemler ele alınacaktır. Bunun yerine bu kavramları daha önceki derslerdeki bilgilerler birlikte öğrenme yoluna gidiniz. veri tabanı ile işlemlerin elle veya bilgisayar destekli olarak işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır.. bu ünitede bu edinim işlemleri ile ilgili işlemler ve belgeler ele alınacak ve yeni bazı kavramlarla ilk kez karşılaşacaksınız.

) kastedilmektedir. bakım. sipariş edilen malların teslim alınması ve kontrolu. elektrik. Mal ve hizmetlerin nakit karşılığı satıcılardan edinimini kapsayan harcama döngüsü. Açık Satış Emirleri Raporunu henüz tamamlanmamış olan satınalma emirlerini araştırmak için kullanabilir veya nakit ödemeler yöneticisi gelecekte hangi faturaların ödeneceğine karar vermek için nakit gereksinim tahminlerini kullanabilir. teslim alma. Son olarak bu üç sistem. VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Harcama döngüsünde kullanılan veriler esas olarak stok kayıtlarından ve satıcılardan gelen girdilere dayanır.83 - . işletme malzemeleri. harcama döngüsü işletmeden fon çıkışını gerektirir. ? Satınalma. edinilen mal ve hizmetlerle ilgili tüm belgelerin ve yönetsel raporların hazırlanması işlevlerini kapsar. ticari mallar ve sabit varlıklar ifade edilmektedir. satıcı faturaları veya diğer bir ifadeyle alış faturaları da borç veya ödeme işlemlerinin veri kaynağıdır. borç hesaplarının izlenmesi. Bu üç sistem satınalma. Satınalma. Stok kayıtları birçok satınalma işleminin başlıca kaynağı iken. harcamaların hızlı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi ve sınıflanması. ? Bir işletmenin harcama döngüsü içinde yer alan işlevlerin nelerdir? Gelir döngüsünün işletmeye fon sağlamasına karşı. Sistemler işletmenin tüm tedarik faaliyetleri ile ilgili verileri sağlayarak kayıt sistemini(defterlere) desteklerler. İşletme çalışanlarına ödenen ücretler de bir hizmet karşılığı olmakla birlikte bu ünite kapsamında ele alınmayacaktır. “borç hesapları işleme sistemi” ve “nakit ödemeler işleme sistemi” içinde ele alacağız. işletme dışındaki kişi ve kurumlardan sağlanan hizmetler(tamir. o işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri edinmek amacıyla yapmış olduğu işlevlerden oluşur. Örneğin satınalma departmanı yöneticisi. Bundan dolayı harcama döngüsü stok yönetim bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sisteminin etkileşimini gerektirir. borç hesapları ve nakit tahsilatlar sistemlerinin işletme için önemi ve muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri nedir? Bir işletmenin harcama döngüsü işlevleri. Diğer kaynak. doğalgaz vb. yapılan tüm nakit ödemelerin onaylanmış harcamalarla ilgili olmasının sağlanması. Kaydedilen veri daha sonra satınalma emri ve teslim alma raporu gibi kaynak belgelerin yaratılmasında ve işletme içi ve işletme dışı raporların üretilmesinde kullanılır. Burada mal kelimesi ile hammaddeler.GİRİŞ Bir işletmenin harcama döngüsü. gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin sağlanması. Harcama döngüsünün uygulama sistemlerini oluşturan bu işlevleri “satınalma işlemleri işleme sistemi”. stok yönetim ve finans/muhasebe örgütsel fonksiyonlarının yönetimi altında yerine getirilir. mal ve hizmetlere ilişkin faturaların doğruluğunun ve geçerliliğinin onaylanması. borç hesapları ve nakit ödemeler sistemleri çeşitli düzeylerdeki yöneticilerin kullanımı için çok sayıda rapor hazırlarlar. gereksinim duyulana kadar malların depolanması. Hizmetler ile de. su. dış finansal tabloların hazırlanmasında da yardımcı olur. borç hesapları departmanları ve kasanın günlük faaliyetleriyle ilgili verileri ele geçirerek ve kaydederek bu departmanların tekrarlayıcı işlemlerini işler. nakit ödemelerin hızlı ve doğru bir biçimde kaydedilmesi ve sınıflanması.

Satınalma Emri. Mahsup Fişi. Sipariş emirleri genellikle çok kopyalı olarak hazırlanır ve bu kopyalardan biri satıcıya. Satınalmalar gibi işlemler kaydedilirken grup kodları önemlidir. Önceden biçimlendirilmiş ekranlar alışlar. nakit tahsilat ve ödemeler dışında kalan mali karakterli işlemler için kullanılan belgedir. Satınalma İsteği. gerekli olacağı tarih. Teslim Alma Raporu. Bazı durumlarda bu belgeler otomatik olarak terminallerden veri girişiyle yaratılabilirler. biri teslimalma departmanına. Bu belgede gereksinim duyulan malın cinsi. Satınalma Emri. Ödeme Belgesi (Kasa Tediye Fişi) ve diğer belgelerden oluşur. Bu belgede sipariş edilen malların satın alınacağı satıcının adı ve adresi. Bu belgede teslim alınan malların miktarları ve durumları gösterilir. Örneğin. Primanotalardan(fiş icmalinden) alınan toplamlar muhasebe defterlerine kaydedilecektir. biri borç hesaplarına ve bir diğeri de stok kontrole gönderilir. Teslim Alma Raporu. Yukarıda açıklanan tüm belgeler bilgisayar destekli sistemlerde kullanılabilir. Alış Faturası. v. için kodlar girilebilir. Bu belge daha önce düzenlenmiş olan satınalma emirleri ile ilişkilendirilir. satış iadeleri. gönderme şekli. ? Harcama döngüsünde işlenen veriler nelerdir ve nerelerden sağlanır? Elle işleme yapan bir işletmede bulunan harcama döngüsünün kaynak belgeleri. Büyük defter hesapları için kullanılan kodlara ek olarak satıcılar. bir kopyası borç hesaplarına gönderilir. satınalma departmanı yöneticisi bu belgeye göre satınalma emrini hazırlar. siparişe ilişkin bilgiler yer alır. Bu fişler daha sonra günlük olarak primanotalara (fiş icmaline) kaydedilir. alıcılar. satınalma yöneticisi tarafından imzalanan bir belgedir. Bu fişler bir harcama işleminde borç hesaplarına(satıcılar hesabına) kayıt için kullanılırlar. nakit ödeme işlemleriyle ilgili veri girişi için kullanılabilir. Bir veya birden çok satıcıdan mal vaya hizmet satın alınmasıyla ilgili fatura işletmeye ulaştığında mahsup fişi hazırlanır.84 - . Bu kod şu bilgileri içerecektir. Bu belge konsinye gönderilen veya müşteri tarafından iade edilen malları göstermek için de kullanılır. teslim alma ve depolama departmanları ve üretim işletmelerinde üretim departmanıdır. ürünler. ödemeler. harcama döngüsünü başlatan belge olup.lar departman yöneticileri. Dahası. malları teslim alan kişi tarafından düzenlenen bir belgedir. miktarı.b. çünkü grup kodları birkaç boyutu kapsar. 320 01 26 01 Satıcılar Hesabı(Büyük Defter Hesabı) Ürün Grubu Satıcının İli Satıcının Özel Kodu . işletmenin mal satın aldığı satıcının kodu 320 01 26 01 3 olsun. satınalma emirleri. satıcı tarih kütükleri. istemi yapan departmanın adı ve onaylayan kişinin adı gibi veriler yer alır. Teslimalma raporunun bir kopyası depoda kalırken. Satınalma İsteği. Kodlar Kodlar satınalma ve nakit tahsilat işlemlerinin kaydına yardım edebilir. bilgisayara daha az hata ile veri girişini sağlamak için bazı kaynak belgeler yaratılabilir.

Bir çok işletmede satıcılar ana kütüğü her bir satıcıya olan mevcut borcu gösterdiğinden borç hesapları yardımcı defteri olarak kullanılmaktadır. yapılan iadelerin oranı ve o satıcıdan yapılan alışlara ilişkin tarihsel veriler yer alır. açık yani henüz ödenmesi onaylanmamış satınalma emirlerinin derlenmiş halidir. işlem kütükleri ve tarih ve referans kütüklerinden oluşmaktadır. siparişte ayrıntılandırılmış olan tüm malların kabulü ve teslim alınması tamamlandıktan sonra kapatılır.85 - . Kütük tanıtım verilerini saklamanın yanında içerdiği diğer verilerle satıcı performansının değerlenmesinde ve çeşitli sipariş kararlarının alınmasında kullanılır.3 Sağlama Sayısı VERİ TABANI Bir işletmenin veri tabanı bilindiği gibi ana kütükler. Bu kütüklerin içeriği ve sayısı işletmeden işletmeye müşteri ve hizmet sağlayanların tiplerine göre. Satıcılar Tarih ve Referans kütüğüdür. Satıcı Ana Kütüğü. Referans ve Tarih kütüğü ise. Harcama döngüsü veri tabanındaki ana kütükler. Satınalma Emirleri Ana Kütüğü Bu kütükte verilen siparişin satınalma emrine ilişkin bilgiler yer alır. iskonto oranı. telefon numarası. Açık Fiş Kütüğü Bilindiği gibi ödemelerin muhasebeleştirilmesinde fişli ve fişsiz olmak üzere iki yöntem vardır. Stoklar Ana Kütüğü Depoda saklanan veya bir satıcıdan düzenli olarak sipariş edilen her bir stok kaleminin kaydını içerir. Teslim Alma Raporları Kütüğü ve Nakit Ödemeler İşlem Kütüğüdür. birden çok . Kütükte satıcılarla ilgili isim. istenen yönetsel raporların çeşitliliğine. adres. Sipariş sadece. Kütükteki kayıtların ve verilerin sürekli olarak günlenmesi önemlidir Satıcılara ilişkin bilgilerdeki veya hesap durumundaki değişiklikler hemen kütüğe işlenmelidir. Stoklar Ana Kütüğü ve Açık Fişler Ana Kütüğüdür. Sipariş edilen her bir kalemin durumunu gösteren kütük olup. Bu kayıtlar stokları yönetmek ve büyük defterdeki stok kalanlarını desteklemek için kullanılır. İşlem kütükleri. Birinci yöntem olan fişli yöntemde. Satınalma departmanı. bilgisayar kullnımının derecesine ve veri tabanının yapısına göre değişir. Satınalma Emirleri Ana Kütüğü. ortalama teslim zamanı. Satıcılara ilişkin bu tanıtım verileri satınalma emirlerinin hazırlanmasında ve ödemelerin yapılmasında kullanılır. Ana Kütükler Satıcılar Ana Kütüğü Bu kütüğe genellikle uygun bir satıcı seçilirken satınalma personeli tarafından erişilir. alışları izlemede tutmak için alış emirleri ana kütüğünde bir kayıt yaratır. ! Gelir döngüsü veri tabanı ile harcama döngüsü veri tabanını karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini irdeleyiniz. siparişi tam olarak karşılama oranı .

Elle tutulan sistemde nakit ödemeler işlem kütüğü. sipariş edilen miktarı. Bilgisayar destekli sistemde sadece birkaç temel kalem manyetik ortamda saklanır. Bu kütükteki kayıt ödeme yapıldığında kapatılmaktadır. satıcı seçimi. depolanması işlevlerini kapsamaktadır. çek tutarlarını ve çek numaralarını içerir. Bu nedenle tipik bir teslimalma raporu aynen satınalma belgesinde olduğu gibi bir başlık bölümüne ve teslim almaya ilişkin olarak her bir kalemin tanıtım kodunu. Bu kütükten alınan veri.86 - . çünkü faturaların ve diğer belgelerin kopyaları erişilebilir bir kütükte saklanmaktadır. malların teslim alınması ve teslim alma raporunun hazırlanması. net fatura tutarlarını. Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü Bu kütüğün amacı yapılan her bir nakit ödemenin ayrıntılarını kronolojik sıra içinde göstermektir. Şekil 7. Burada her bir fatura yerine. Böyle bir sistemde ödenmemiş fişlerin ayrıntıları fiş kayıtlarından belirlenebilir. açıklamasını. İşlem Kütükleri Teslimalma Raporları Kütüğü Bu kütük teslimalma rapor belgelerinin işlem kütüğüdür.1’de bir işletmenin satınalma işlemlerinin işlem ve belge akışı görülmektedir. Fiziksel olarak teslimalma raporları çoğunlukla satınalma emri belgesinin ikinci kopyasıdır. . bir işletmede satınalma işlemleri satınalma isteğinin düzenlenmesi. bunun yerine açık (ödenecek) fişler ana kütüğü (dosyası) tüm ödeme yükümlülüklerinin kaydedildiği bir fiş kayıt listesi(primanota) şeklini alır. Fişli sistemin elle yürütülmesinde borçlar yardımcı defterine gerek kalmayabilir. teslimalınan miktarı ve teslimalma tarihini içeren bir veya birkaç satırı kapsar. satınalma emrinin hazırlanması ve satıcıya gönderilmesi. kaydedilen ödemenin tarihini. ödeme fişi numarasını (fiş sistemi kullanılıyorsa). sipariş verilecek satıcıların seçimi ve satınalma eğilimlerinin analizi için kullanılır. satıcı tanıtımını. her bir ödeme fişi için açık fişler ana kütüğüne kayıt yapılır. Bu amaca uygun olarak. Elle tutulan sistemde açık fiş kütüğü (dosyası) ödeme fişlerinin kopyalarından oluşur. nakit ödemeler günlüğü olarak isimlendirilir.alış faturası birleştirilerek tek bir ödeme fişi hazırlanır. brüt fatura tutarını her bir faturaya yapılan kasa iskontolarını. Tarih ve Referans Kütükleri Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü Satıcılar referans ve tarih kütüğü her bir aktif satıcı ile ilgili veri özetlerini içerir. SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ Daha önce de belirtildiği gibi. Bilgisayar destekli sistemlerde kayıtlar manyetik ortamlarda saklanır. bu kütükteki her bir kayıt. Burada temel ve sıralama anahtarı fiş numarasıdır.

BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ Borç hesapları departmanı satıcılara yapılacak ödemelerin başlatılmasından sorumludur. istenen malları sağlayabileceği bir satıcı seçecektir. satınalma emri. Fatura uygunluk ve tamlık yönünden onaylandıktan sonra (11) borç hesapları departmanına gönderilir ve orada siparişe ilişkin diğer belgelerin kopyaları ile birleştirilir. malların nicelik ve nitelik olarak kontrolü yapılır. burada istek ile karşılaştırılarak.87 - . teslim alınacak malların doğruluğunu ve tamlığını onaylamada kullanılacaktır. Satıcının faturası geldiğinde (10) satınalma departmanındaki siparişe ilişkin belgelerle karşılaştırma yapılır. Bu raporun bir kopyası (8) depoya gönderilen mallara eklenir. Uygun satıcı seçildikten sonra bir satınalma emri (3) hazırlanır. istekte belirtilen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı incelenir. Teslim alma departmanındaki kopya. Son kopya ise satınalma departmanında açık satınalma emirleri dosyasında fatura gelene kadar saklanır. Satınalma isteği hangi departmandan geliyorsa. yakın zamanda gelecek olan alış faturasının bir ön bildirimi niteliğindedir. Satınalma İşlemleri İşleme Sistemi ve Belge Akışı.6 8 Teslim alma 5 1 Depolama 2 9 Ayrıntılar Satıcı verisi Borç Hesapları 4 11 12 Nakit ödeme Satınalma 7 3 Satıcılar 10 13 Şekil 7. borç hesaplarına (4). Teslim alma. Satınalma isteğinin isteği yapan departmana veya depoya gönderilen kopyası. depoya veya istek yapan departmana (2) ve teslimalma departmanına (5) gönderilir. ? Satınalma işlemleri üzerindeki kontroller nasıl sağlanabilir? .1. o departman tarafından onaylanır. Satınalma işlemleri işleme sistemi bir satınalma isteğinin (1) yapılması ile başlar. teslim alma raporu ve fatura olmak üzere dört belge gereklidir. Borç hesaplarına gönderilen kopya. Mallar geldiğinde teslim alma departmanındaki satınalma emri kopyası ile satıcının irsaliyesi karşılaştırılarak. bu işlemleri o departmanın yöneticisi yapar. Daha sonra kontrol sonuçlarına göre bir teslim alma raporu hazırlanır. Bu istek depodan gelebileceği gibi çeşitli departmanlardan da gelebilir. Satınalma emrinin kopyaları satıcıya (3). Teslim alma raporunun bir kopyası (7) açık satınalma emirlerini günlemek için satınalma departmanına gönderilir. Her bir fatura borç hesaplarına gelince bir memur. Birçok işletmede fatura satınalma departmanı atlanarak doğrudan borç hesaplarına gönderilir. Satınalma işlemi için satınalma isteği. depolama işlevinden ayrı ve bağımsızdır. Satınalma isteğini alan satınalma departmanı. dosyadan ilgili belgeleri çekerek çeşitli karşılaştırma ve kontrolleri yapar. Depo görevlisi kopyayı imzalayarak borç hesaplarına gönderir (9). Eğer mallar doğrudan istek yapan departmana gönderilirse.

Fişli sistem kullanıldığında her bir alış faturasının ödenmesine ilişkin bir fiş düzenlenir (mahsup veya tediye fişi) ve bu fişler primanotalara kaydedilerek toplamları hesaplanır.2’de bir nakit ödemeler sistemi ve veri akışı görülmektedir. Belirli aralıklarla. İşletmelerde genellikle ödemeler çekle yapılmaktadır. Periyodik olarak fiş takım dosyası gözden geçirilerek ödenmesi gereken fiş takımı dosyadan çıkartılır. kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte borcun ödeme tarihine göre düzenlenen bir dosyada saklanır. doğrulanmasını ve ödemenin yapılmadan önce incelenmesini sağlamak için bir inceleme tekniğidir. Eğer tüm tutarlar uyuşuyorsa defterlere kaydedilir. . 4) birim fiyatların satınalma emriyle uygunluk içinde olduğunu ve 5) tüm hesaplamaların doğru olduğunu belirlemektir. Fişlerin kopyaları harcamalarla ilgili çeşitli hesaplara kaydedilmek üzere muhasebeye gönderilir. 1)satınalmanın onaylanmış olduğunu. 2) faturalarda yer alan mal veya hizmetler istenenlere uygun olarak sipariş edilmiş olduğunu.88 - . İnceleme tamamlandıktan ve fatura da dahil olmak üzere satınalma ile ilgili yukarıda belirtilen dört belge onaylandıktan sonra bir fiş takımı olarak toplanır ve günlük olarak dosyalanır. Belge sistemi genel olarak tüm uygun belgelerin toplanmasını. Kontrollerin amacı. Fatura onaylanmadan önce bu konularda hiçbir farklı durumun olmaması gerekir. Son olarak fişlerin asılları. gerçekte borç hesapları deparmanında başlamaktadır. işletme malzemesi. onaylanmış kopyaları ise nakit ödemeler departmanına gönderilir (12). Küçük tutarlardaki ödemeler ise bu amaçla kasada bulundurulan paradan karşılanmaktadır.Bir satınalma işlemi üzerinde başlıca kontroller belge sistemi kullanılarak elde edilir. Belgelerin bu incelemesi “karşılaştırma süreci” olarak isimlendirilir ve belgelerin sürecin adımlarını kanıtladığı varsayılır. Şekil 7. Ödenecek tutar (varsa iskonto) ve diğer kalemler hesaplanır. Borç ve alacak kayıtlarının yığın toplamları primanota ile karşılaştırılır. Ödeme verisi Borç hesapları Ayrıntılar 1 4 Nakit ödeme 5 8 İç Denetim 2 3 Şekil 7. 3) mal veya hizmetlerin tam olarak teslim alınmış olduğunu. Nakit ödeme işlemleri yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi. Satıcılar 7 Banka Yardımcı defter 6 Muhasebe Defterleri Nakit Ödemeler İşleme Sistemi ve Veri Akışı. Bu toplama göre bir yevmiye kaydı yapılır. sabit varlık ve yönetim giderleri hesaplarına borç kaydı yapar. satıcıların hesaplarının alacağına yapar. Muhasebedeki memur faturada yer alan kalemlere göre stoklar. Bir memur aynı zamanda fişlerin kaydını borç hesapları yardımcı defterinde. NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ Nakit ödemeler sistemleri günlük nakit ödemeleri olduğu kadar çek ile yapılan ödemelerin işlenmesi ve kontrolu için tasarlanmaktadır.2.

Her bir satınalma emrine. Girilen veriler stok kalem numaralarını. Ödenecek toplam tutar belirlendikten sonra satıcılar yardımcı defterindeki ilgili hesaplara kayıt yapılarak (2) fişler ve kanıtlayıcı belgeler nakit ödemeler departmanına gönderilir (1). çekleri düzenler ve yetkili kişiye imzalattırarak satıcıya gönderir (4).89 - . Satınalma süreci bir mal sipariş listesinin yazıcıdan dökümünün alınması ile başlar. Bu departmanda bir memur fişlerin ve belgelerin doğruluk ve tamlığını kontrol ederek. Çekler bir primanotaya kaydedilerek toplam ödeme tutarı hesaplanır. Eğer yevmiye toplamları yardımcı defterde borç hesaplarına kaydedilen tutarlara uygunsa büyük defterdeki hesaplara kayıt yapılır (6). seçilen satıcıların kodlarını ve siparişin beklenen teslim tarihini içerir. stoklar ana kütükleri ve işlem kütüğünden alınan verilere dayanarak yazıcıdan satınalma emri çıktısı alınır. . Nakit ödeme memuru ödeme ile ilgili tüm ispat edici belgeleri mühürleyerek ödeme ile ilgili olarak düzenlenen fişe iliştirir ve dosyalanır. miktarları. gün boyunca işlenen satınalma emirlerinin bir listesi ile stok durum raporunu yazıcıdan döker. Bu adım satış işlemleri yığınları. ! Ön muhasebe fişlerinin kullanılmadığı bir işletmede nakit ödeme işlemlerinin nasıl işlediğini ve kontrollerin nasıl olabileceğini tartışınız. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ Bilgisayar destekli sistem kullanıldığında alışlar ve nakit ödemelere ilişkin işlemler yığın işleme sistemi. satınalma bölümündeki terminal aracılığıyla girilir. Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi Depoda veya herhangi bir departmanda satınalma isteğinin hazırlanması için stok kayıtlarının incelenmesi ve yeniden sipariş noktasının altına düşen kalemlerin belirlenmesi gerekir. stoklar ana kütüğünü günlemek için işlenirken yerine getirilebilir. bilgisayar sistemi özdevimli olarak numara ve tarih verir. satınalma yöneticisi satınalma işlem verisini terminal aracılığıyla geri alır değişiklikleri yapar ve düzeltilmiş satınalma emri yazıcıdan alınır. Bu toplama göre bir yevmiye kaydı yapılır ve büyük defter departmanına gönderilir (3). Bu satınalma emirleri işlem verisi bir biçimleme programı tarafından onaylandıktan sonra bir satınalma işlem kütüğünde geçici olarak saklanır. Eğer satınalma emrinin düzeltilmesi gerekiyorsa.genellikle her gün bir memur o gün ödenecek fiş takımını dosyadan çıkarır. çevrim içi işleme sistemi veya iki sistemin bileşimi ile yapılır. Onaylanan ve imzalanan satınalma emri satıcıya gönderilir. listede yer alan kalemlerin sağlanabileceği satıcılar seçilir. Satınalma emrinin bir kopyası çevrim içi açık satınalma emirleri kütüğünde yer alır. Satınalma yetkilisi satınalma emrini inceler ve onaylar. stoklar ana kütüğünde kendilerine ayrılan kayıtlar arasında yer alır. Gün sonunda program. Sonraki aşamada satınalma emri ile ilgili veri. ? Satın alınacak siparişleri karşılayabilecek satıcıların seçimi için veriler hangi kütükten ve ne şekilde sağlanır? Çevrimiçi satıcı referans kütüğünden satıcı performans raporları incelenerek. Aynı zamanda sipariş edilen kalemlerin miktarları. Sonuçta satıcılar. Bu liste stok kontrol yöneticisi tarafından incelenip. onaylandıktan sonra satınalma departmanına gönderilir.

Satın almayı başlat Günleme sırasında yapılmış olabilir Özet veri ve rapor çıktısı Stoklar ana kütüğü Yeniden sipariş listesi Satıcı tarih ve referans kütüğü Satıcı değerlendirme veri ekranı Satıcı seçimi ve listeye kayıt Satınalma Departmanı tarafından yapılır Mal sipariş listesi (çoğaltılmış) Satınalma emri veri girişi İstisna ve hata raporu Satınalma işlem verisini biçimleme ve kütükte saklama Satıcı Ana Kütüğü Satınalma işlem verisi Açık alış emirleri kütüğü Kütükleri günleme ve çıktıları basma Stoklar Ana Kütüğü Satınalma emirleri listesi Satınalma emirleri listesi Stok Durum Raporu Gün sonunda çıktı alınır Satınalma yöneticisi tarafından yapılır İnceleme ve İmza Satınalma yöneticisine Stok yöneticisine Satıcıya Şekil 7.90 - . Çevrimiçi Satınalma İşlemleri İşleme Süreci.3. .

gelen mallar kabul edilmeyerek işlem Satıcıdan Teslim alınanın sayısı ve kontrolü: Karşılaştırma Ambalajlama fişi Teslimalma Memuru tarafından yerine getirilir Teslim almaların girilmesi İstisna ve Hata Görüntüsü Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Teslim alma verisinin biçimlenmesi.4. Program herhangi bir farkı veya hatayı ekranda gösterir. . Çevrimiçi Teslimalma İşlemleri İşleme Süreci. Bir teslim alma programı girilen verileri çevrimiçi açık satınalma emirleri kütüğüyle karşılıklı kontrol eder. Sonra sayıları ve malların envanter numaralarını bölüm terminaline satınalma emri numarasıyla birlikte girer. Eğer siparişlerde bir eksiklik varsa.91 - .Teslim Alma İşlemlerinin İşlenmesi Teslim alma bölümündeki bir memur önce teslim alınan malları sayar ve gözden geçirir. teslim alma raporunun hazırlanması Teslimalma raporu Stok Ana Kütüğü Teslimalma işlemleri Ambara ve borç hesaplarına Satıcı Tarih Kütüğü Ana Kütüklerin Günlenmesi Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Teslimalma Raporu Kütüğü Karşılanamayan siparişler kütüğü Borç Hesapları Sürecine Şekil 7.

fatura numaralarını. yığın toplamlarını tekrar hesaplar ve önceden belirlenmiş olan ve tekrar hesaplanan yığın toplamları arasındaki çelişkileri ekranda gösterir. çünkü program her bir satıcının kaydına doğrudan erişir ve bulunduğu kütükten yeniden elde eder. Bu işlem yapılmadan önce program. “Satıcı tarih kütüğüne” teslim alma tarihini kaydeder. Borç hesaplarını izleyen görevli. Son olarak program yığın toplamını ve verideki herhangi bir hatayı ekranda gösterir. miktarları. açık satınalma emirleri kütüğünde görünenlerle miktarları karşılıklı kontrol ederek doğrular. ● ● ? Bir teslim alma programının yerine getirdiği işlevler nelerdir? Borç Hesapları Kayıt Süreci Satıcılardan faturalar alındıkça. Program her bir faturanın tutarını ilgili borç hesabının kalanına ekler. Teslimalma programı aynı zamanda.92 - . vade tarihlerini ve her bir faturanın tutarını bölümdeki terminal aracılığıyla girer. Siparişlerin teslim alınmayan kısımlarını içeren “açık satınalma emirleri kütüğünde” teslim alınan miktarları kaydeder. faturaları açık faturalar kütüğüne ekler ve ardışık olarak sıralanmış yevmiye fişlerini büyük defter işlem kütüğüne katar. Program aynı zamanda bir fiş listesinin ve özetinin dökümünü yapar. Biçimleme programı. faturalaların etkilediği satıcılar ana kütüğünü günler. ● Eldeki miktarı arttırarak ve verilmiş sipariş miktarını silerek “stoklar ana kütüğünü” günler . ? Borç hesaplarının bilgisayar destekli sistemde izlenmesinin yararları nelerdir? Borç hesapları kaydetme programı veya ilgili bir program satıcılar ana kütüğüne kayıt sırasında çeşitli çıktılar yaratır. faturaları ve teslim alma raporlarıyla birlikte bir kütüğe alır. Kabul edilmesi halinde. Hiçbir sınıflamaya gerek yoktur. Kayıt zamanı geldiğinde borç hesapları kayıt programı. borç hesaplarını izleyen bir memur tutarların doğruluğunu gözden geçirerek bunları teslim alma raporlarındaki miktarlarla karşılaştırır ve fatura yığınının toplamını. Ek olarak program tediye fişlerini bir manyetik disk kütüğünde saklar. Daha sonra da fatura yığını verisi gün sonuna kadar manyetik ortamda saklanır. .sona erdirilir. program önceden ardışık olarak numaralanmış olan teslim alma raporunun dökümünü yapar. satıcı koduna uygun olarak fatura verisini sıraya koyar. Böylece tek bir satıcı ile ilgili birden çok fatura varsa bunlar tek bir fişte birleştirilir. tediye fişlerini. Diğer yandan açık satınalma emirleri kütüğü kontrol edilir (doğrulanır) ve eğer bütün sipariş edilen miktarlar teslim alınmış ve faturalanmış ise satınalma emri kapatılır ve kayıt satıcılar tarih kütüğüne transfer edilir. Bundan böyle tediyeler nakit ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere ve referanslar için uygun duruma gelmiştir. Program önceden numaralanmış iki kopya tediye fişinin basımını gerçekleştirir. mal kalemlerinin kodlarını. girilen verilerin doğruluğunu inceler. satıcı kodlarını. Raporun bir kopyası mallarla birlikte depoya gönderilir ve burada depo görevlisi tarafından imzalanarak borç hesapları departmanına gönderilir. satınalma sipariş numaralarını.

ödeme vadesi gelen fiş yığını kütükten alınır. Yığın toplamları hesaplanmış ve ödeme verileri manyetik bant üzerine işlenmiştir. yığın toplamlarının hazırlanması Yığın toplamı İstisna ve Hata Gösterimi Satıcı Faturaları Faturalanmış tutarların ve Toplamların Girilmesi Satıcı Faturası Teslim Alma Raporu Girilen Verinin Biçimlenmesi Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Borç Hesapları Ana Kütüğü Faturalardan Alınan Borç Verisi Gün sonuna kadar biriktirilir Açık Satınalma Sipariş Kütüğü Borçların ve Diğer Kütüklerin Günlenmesi ve Makbuzların Hazırlanması Satıcının Tarih Kütüğü Tediye 1 Makbuzları Ödenmemiş Faturalar 2 Makbuz ve Özet Açık Faturalar Kütüğü Büyük Defter İşlem Kütüğü Tediye Makbuzları Kütüğü İstisna ve Özet Görüntüsü Maliyet Kontrolü veya Kaynak Yön. Bu fişler fişin ödeneceği vadeye kadar işlenmek üzere hazırlanır. Daha sonra bir günleme ve çıktı (print) programı ödeme fişlerini satıcı hesaplarına uygun olarak ardışık biçimde (hesap kod sırasına göre) kaydeder. Program ödenen tutarların bir özet ra.5. Bölümüne Borç Hesapları Bölümüne Rapor Hazırlama Sürecine Kaydetme Sürecine Nakit Ödemeler Sürecine Şekil 7.93 - . Her sabah.Satıcılardan Teslim alma Raporları Satıcı Faturaları Teslimalma Raporu Borç Hesapları Memuru Tarafından Yapılır Gözle kontrol. Sonraki adımda bir sıralama programı. Nakit Ödemeler İşleme Sistemi Nakit ödemeler işleme sistemine ilişkin aşağıdaki çizimden de görüleceği gibi tediye fişlerinin basılı kopyası süreci başlatmaktadır. satıcı hesap kodlarına göre verileri sıraya koyar. Çevrimiçi Satınalma İşlemleri-Borç Hesapları İşleme Süreci.

Ayrıca.94 - . Yığın Nakit Ödeme İşlemleri İşleme Süreci. ? Elle ve bilgisayar destekli olarak yürütülen nakit ödemeler işleme sistemlerini temel işleyiş bakımından farklılıkları nelerdir? Borç Hesapları Sürecinden Tediye Makbuzu Yığın Toplamı Hazırlanması Yığın toplamı A Tediye Makbuzları Sıralanmış Tediye Verisi Biçimleme İstisna ve Özet Raporu Borç Hesapları Ana Kütüğü Açık Faturalar Ana Kütüğü Günlenmiş Borç Hesapları Kütüğü. herbir ödeme fişinden borçlu tutarları ve hesapları alarak biriktirir ve nakit ödemelerin toplamıyla birlikte borçların toplamı bir günlük fişte özetlenerek büyük defter işlem kütüğüne yüklenir.6. . Çek Dökümü ve Diğer Çıktılar Tediye Verisi Herbir Geçişin Çıktısı Benzer Rapordur Satıcı Tarih Kütüğü Giriş-1 Satıcı Numarasına Göre Sıralama Çek Listesi Likit Ödemeler Özeti Büyük Defter İşlem Kütüğü Çekler (Makbuzları İçeren) A Nakit Ödemeye Finansal Yönetim Kaydetme Sürecine Satıcılara Şekil 7. ödenen faturaları açık faturalar kütüğünden siler ve ödemelerle ilgili bilgileri satıcı tarih kütüğüne yerleştirir. çek kayıtlarını ve çekleri yazıcıdan basılı halde verir.porunu. Son olarak program.

Bu bilgilere bağlı olarak da nakit gereksinimi belirlenerek. Satıcı performans raporları ise satıcı seçimine ilişkin kararlara yardımcı olur. Bu sürecin ürettiği başlıca yönetsel rapor ise. ne kadar sipariş verileceğine ilişkin karar vermeye yardım eder. açık satınalma emri raporu. Döngünün işlevleri (mal için) gereksinimlerin onayı. Rapor. Satınalma ve nakit ödeme verisini girmek için çevrimiçi sistemlerde önceden biçimlendirilmiş ekranlar kullanılabilir. çek kayıtları ve ilgili nakit ödemeler özet raporu ile nakit gereksinim raporudur. Bu rapor son rapordan itibaren her bir stok kaleminin kullanım ve değişim oranını gösterir. rapor alınacaktır. ne zaman sipariş verileceği ve kime sipariş verileceği ile ilgilidir. Nakit ödeme işlemlerinin işleme sürecinde üretilen iki önemli rapor.95 - . Bu formattaki bir rapor. malların teslim alınması ve depolanması. Fiş kayıt ve özeti. borç yükümlülüğünün geçerliliğinin araştırılması. satıcılardan gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin satın alınmasını içerir. teslim alma raporu. nakit bütçesi veya nakit akış tablosudur. Kullanılan belgeler satınalma isteği. açık faturalar kütüğündeki veriden hazırlanabilir. işlemlerin defterlere kaydedilmesi ve gerekli finansal raporlar ile diğer çıktıların hazırlanmasını kapsar. satınalma emri. stok durum raporu. tediye fişi ve çekten oluşur. Stok kullanım raporu. alış faturası. Bu kararlardan ne zaman sipariş verileceği kararına “yeniden mal sipariş raporu” ve “beklenen stok çıkışları raporu” yardımcı olacaktır. Özet Bir işletmenin harcama döngüsü. siparişin verilmesi. hangi faturaların daha acil ilgi gerektirdiğini belirlemek için vade tarihlerine göre faturaları sıraya koyar. denetim izi için önemli bağlantı sağlar Borçlar raporu tüm ödenmemiş faturaları gösterir. ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız. ✔ Stok yöneticisinin vereceği kararlar için gerekli olan veriler hangi kütüklerden sağlanabilir? Stok yöneticisi tarafından verilen kararlar.İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR Satınalma işlemlerinin işlenmesi sırasında üretilebilen işlemsel raporların içinde . ekonomik sipariş miktarı formülüyle birlikte satınalma siparişinde kullanılacak olan miktarları sağlar. Bu rapordaki değerler. Döngüde kullanılan verilerin birçoğu satıcılardan ve stok kayıtlarından sağlanır. alışlar günlüğü ve özeti ile borçlar raporu yer almaktadır. Bu raporlar öncelikle ödenen tutarları gösterir ve daha sonra belirli günlerde ödenecek tutarları listeler. satınalma sipariş listeleri. Faturalar vade tarihlerine göre ayrıldıktan sonra rapor. ilk fatura tarihi belirtilerek kütükten doğrudan döküm olarak alınabilir . gelecek dönemde her bir stok kaleminin tahmini kullanımını planlar ve eğer hiç sipariş yapılmazsa mevcut malın hangi tarihte tükeneceğini tahmin eder. Beklenen stok çıkışları raporu. teslim alma raporlarının özeti. Veri tabanı işletmelerin gereksinimlerine göre sayısı ve kapsamı deği.

Teslim alma d. Borç hesapları d. Satınalma işlemleri işleme sisteminde. Sorular 1. Satınalma c. Satınalma c. Satınalma işlevinin muhasebeleştirilmesini sağlamak için satınalma isteğinin kopyaları aşağıdakilerden hangisine gönderilmelidir? a. Veri işleme. Depo 4. işlem kütükleri. İşlemeler elle veya bilgisayar destekli sistemlerle yapılabilir. satınalma işlemleri işleme sistemi. Nakit ödemeler b. normalde aşağıdaki departmanlardan hangisi satınalma emirlerinin hazırlanmasından sorumlu olmalıdır? a. Satıcı b. Faturalama 2. veri işleme sırasında çeşitli işlemsel ve yönetsel raporlar yaratır. tarih ve referans kütüklerinden oluşur. Teslim alma d. Nakit ödemeler b. Nakit ödemeler c. girilen verileri hangi kütükle karşılaştırarak kontrol eder? .96 - . Harcama döngüsü işleme sistemleri. Satınalma işlemleri işleme sisteminde.şen ana kütükler. Teslim alma e. Bilgisayar destekli sistemde bir teslim alma programı. borç hesapları kayıtlarının izlenmesi ve nakit ödemeler işleme sistemlerinden oluşur. Depolama e. Faturalama 3. Depolama e. normalde aşağıdaki departmanlardan hangisi satınalma isteğinin hazırlanmasından sorumlu olmalıdır? a.

Sipariş listeleri e. Nakit ödemeler kütüğü d. Borç hesapları kütüğü 5. Aşağıdaki raporlardan hangisi satınalma işlemlerinin işlenmesi sırasında yaratılan yönetsel raporlardandır? a. Stoklar ana kütüğü c. Açık satınalma emirleri kütüğü e. Açık satış emirleri raporu . Borçlar raporu d.a. Stok durum raporu c.97 - . Nakit Bütçesi b. Satıcılar referans kütüğü b.

Ayrıca ünitede verilen belge ve rapor örneklerini metinlerle birlikte ele alarak çalışınız... . Ünitede ayrıca işletme yönetiminin gereksinim duyduğu raporların ve listelerin neler olduğu da açıklanmıştır.Üretim Döngüsü Bu Ünitede.. Bu ünite daha önce gördüğünüz muhasebe dersleri ve özellikle maliyet muhasebesi dersi konularıyla ilişkilidir.98 - .. 8 ÜNİTE Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Üretim işlemleri döngüsüyle ilgili veri kaynaklarının neler olduğu. Bu nedenle gerektiğinde o ders kitaplarındaki konuları gözden geçirmeniz konuyu daha kolay anlamanıza yardımcı olacaktır. bu belgelerin işleme sistemi içindeki yeri adım adım ele alınmıştır.

Ürün ağacı gibi. yapılan işin hangi iş merkezini ilgilendirdiği. belli bir mamulü oluşturan parçaların bir listesidir. maliyet muhasebesi ve duran varlık muhasebesi fonksiyonlarını içermektedir. Ürün Ağacı Örneği. üretimde kullanılan malzeme. donanımları ve yazılımları birbirlerinden farklıdır.5 İnce Yağ Pedal 1. faaliyet konuları. ADET KG. Bu amaçla kullanılan belgeler işletmeden işletmeye farklılık gösterecektir. depolama.01.5 Saç Şekil 8. üretim kontrolü. Miktar 4 4 1 1 2 3 0. İşlemler listesi mamulü oluşturan her bir parça dikkate alınarak hazırlanır. Bununla birlikte satış.1’de verilmiştir. işçilik ve üretim emirleriyle ilgilidir. işlemler listesi de özellikle standart maliyetlerin belirlenmesinde ve işletme bütçelerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ürün ağacı örneği Şekil 8.450 ? Ürün ağacında hangi bilgiler yer alır? İşlemler Listesi: Mamul üretim için gerekli işlemlerin sırasal olarak belirtildiği belgedir. üretim planlama ve üretim ile ilgili diğer birimler üretim işleme döngüsüne veri sağlamaktadır. 19XX Mamul Kodu : 1520010001 Stok No 4114140100 4022120000 4038800000 4113683000 0009705100 0009705300 0009710090 Adı Çamurluk Tekerlek Cam Ön Takım 0. stok kontrolü.2’de işlemler listesi örneği veril- . Birim ADET ADET ADET ADET KG. VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Üretim işleme döngüsünde kullanılan veriler genellikle üretim faaliyetleri. Şekil 8. teslim alma. Çünkü işletmelerin büyüklükleri. ÜRÜN AĞACI Mamul Adı : Malzeme Taşıma Aracı Tarih: 01. Üretim işletmelerindeki bu faaliyetler.1.GİRİŞ Malzemenin çeşitli işlemlerden geçirilerek mamul haline getirilmesi işlemi üretim döngüsü olarak ifade edilmektedir.99 - . ✔ Üretim işlemleri döngüsünde kullanılan belgeler nelerdir? Ürün Ağacı (Malzeme Listesi): Üretim başlamadan önce mamul tasarımı veya ilgili birim tarafından hazırlanan ürün ağaçları. tasarım mühendisliği. Bu belgede. işlemin yapılması için hangi makinaların gerekli olduğu ve işlem için gerekli sürenin ne olduğu belirlenir.

) İşlem Kodu 002000 002010 002020 002050 : : : : : Şekil 8. Malzeme istek fişi örneği Şekil 8. ne zaman düzenler? Malzeme İstek Fişi: İş merkezinin malzeme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ambardan malzeme çekilebilmesi için düzenlenen belgedir. satın alma istek fişini düzenleyerek satın alma birimine iletecektir. Eğer ambarda varsa istek miktarı kadar malzeme verilecektir. İşlemler Listesi Örneği. İlgili iş merkezlerinden ambara malzeme isteği gelecektir. .100 - . üretilecek mamul miktarı. Üretim Emri: Sipariş yöntemi ile çalışan işletmelerde alınan siparişler. Üretim emirlerinin hazırlanmasından sonra ürün ağacındaki kalemler ambardan malzeme istek fişi ile çekilecektir. stok için üretim yapan işletmelerde ise üretim programına uygun olarak hazırlanan bu belgede mamul numarası. İşletmede eğer varsa işlemler listesi ve ürün ağacı üretim emrine eklenebilir.3’de verilmiştir. İŞLEMLER LİSTESİ Mamul Adı : Malzeme Taşıma Aracı Hazırlayan Birim: Planlama Birimi Hazırlama Tarihi: 01.miştir. ? Satın alma istek fişini kim.19XX Standart Süre(dk. varsa müşterinin numarası. Bu bilgiler daha sonra stok kartlarına işlenecek ve maliyet bilgileri girilerek işlemler muhasebeleştirilecektir.01. Satın Alma İstek Fişi: İşletmenin ambarında hiç veya yeterince bulunmayan malzemenin satın alınması için düzenlenen belgedir. Malzeme olmaması veya ilgili malzemenin en az stok düzeyinin altına düşmesi durumunda ise ambar. işin başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler yer alacaktır.2. Mamul Kodu : 1520010001 Sorumluluk Açıklama Otomatik Preste Taşlama Parçaları Birleştirme Boyama Merkezi Kesim Kaynak Montaj Boya Makina Gereksinimi 10 tonluk Pres Hazırlama İşlem Süresi 15 Süresi 2 5 8 3 ! Ürün ağacı ile işlemler listesinin kullanım amaçlarını karşılaştırınız.

Malzeme İstek Fişi Örneği. Çalışılan süre. teslim alınan parça sayısı.-TL. teslim alan ve teslim edenin adı soyadı ile imzaları gibi bilgiler yer alacaktır. ? Satın alma istek fişi ile malzeme istek fişi arasındaki farklılık nedir? İşçilik Özeti Kartı: Bir iş merkezinin veya bir çalışanın belli bir iş üzerinde çalıştığı sürenin belirlenmesinde kullanılan belgedir. iş merkezine geliş ve tamamlanıp bir sonraki merkeze gönderilme tarihi.101 - ./Saat Şekil 8.10. işlem gören parçaların hareketine yetki veren belgedir.30 Sipariş No: 960012 Tarih: 15.5’de verilmiştir.4. karşılığında hakedilen ücret ve işlem gören parça sayısı gibi bilgileri içeren kart örneği Şekil 8.000 Adet Üretim veya Sipariş Kodu : 960012 Malzeme Adı ve Kodu 4022120000 .Tekerlek Açıklama Tümü çelik gövdeli olmalı İstekte Bulunan Birim ve Yetkilisi: Teslim Alan: Teslim Eden: Şekil 8. İşçilik Özeti Kartı. İŞÇİLİK ÖZETİ KARTI Çalışanın Sicil No: Çalışanın Adı Soyadı: 6145827412 Şafak Berk İşlem No: 002020 İş Bitiş Tarihi: 12.00 Tamamlanan Parça Sayısı: 100 Adet Onaylayan: Semih KALE Saat Ücreti: 150.4’te verilmiştir. Bu belge üzerinde parçaların gideceği merkezin adı. . Bir merkezde işlemi biten parça bu kartla birlikte izleyen merkeze gönderilecektir.19XX İşlem Tanımı: Parçaları Birleştirme Çalışılan Süre (saat): 4. Malzeme hareket kartı örneği Şekil 8.3.-TL. Malzeme Hareket Kartı: İş merkezleri arasında. Sorumluluk Merkezi: Montaj İşe Başlama Saati: 08.000.10.19XX Miktar 4.000. yapılan ve yapılacak işlemin ne olduğu.5 İşçilik Maliyeti: 675.MALZEME İSTEK FİŞİ İstekte Bulunan Birim : Montaj Fiş No : 0010 Tarih : 15.

TESLİM ALMA FİŞİ Malzeme Gönderen Firma: ŞAFAK Tic. Satış tahminleri işletmelerin büyüklüğüne ve faaliyet konularına göre günlük.MALZEME HAREKET KARTI Gideceği İş Merkezi Yapılacak İşlemler Sipariş veya Üretim No Sipariş veya Üretim Başlama Tarihi İş Merkezine Geliş Tarihi Teslim Alınan Miktar Teslim Alan Teslim Eden Montaj Parçaların Birleştirilmesi 960012 15. mamul maliyetlemesinde ve çeşitli işletme kararlarının alınmasında kullanılacaktır. Belgede teslim alınan malzeme ile ilgili bilgiler. Malzeme Hareket Kartı Örneği. . Teslim Alma Fişi Örneği. aylık. Bu veri işletme bütçelerinin hazırlanmasında.6. İşletmesi Sipariş No: 9610002 Malzeme Adı ve Kodu 4022120000-Tekerlek Birim Adet Belge No: 00000125 Tarih: 15.10.19XX 100 Adet Semih KALE Murat ARSLAN Şekil 8. üç aylık veya yıllık olarak hazırlanabilir.102 - .10. Satış tahminlerinin yapılmasında gelecek dönemlerde kesinleşen siparişler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Teslim alma fişi örneği Şekil 8. malzemeyi teslim edenin ve teslim alanın adı soyadı ile imzası gibi bilgiler yer alır. ? Satış tahminlerinin kullanım amacı nedir? Teslim Alma Fişi: Satın alma işleminin tamamlanıp malzemenin işletmeye teslimi sırasında düzenlenen belgedir.19XX 18.10.6’da verilmiştir. Satış Tahminleri: İşletmenin gelecek dönemlerde satış miktarlarının ve birim satış fiyatlarının ne olması gerektiği işletmeler için önemlidir. haftalık.19XX Miktar 4. Hazırlanan bu satış tahminleri üretim programının hazırlanmasına da temel olacaktır.5.000 Açıklama Tümü sağlam Teslim Eden: Teslim Alan: Şekil 8.

Malzeme Stokları Ana Kütüğü Mamul üretimi için gerekli olan malzeme stoklarına ilişkin bilgilerin izlendiği kütüktür. satıcıya veya ambara iade edildiğinde bu kart üzerine işlenecektir. sadece miktar bilgileri girilecektir. üretime verilen (çıkan) ve stoklardaki mevcut miktarı (kalan) göstermelidir. üretime gönderilen malzeme belirlenen stok değerleme yöntemi esas alınarak maliyetlendirilecektir.7’de verilmiştir. Malzeme stoklarına ilişkin her bir kayıt satın alınan (giren). üretime gönderildiğinde.Stok Kartı: İşletmenin sahip olduğu malzeme stoklarının izlendiği belgedir. faaliyet alanları. İşletmenin üretim faaliyetleri ile ilgili olan kütüklerden önemli olanlar bu bölümde incelenecektir. Bu kartlara bilgiler irsaliye veya faturadan hareketle kaydedilecektir. İşletme için olanaklı ise siparişler ile ilgili bilgiler de kayıtlarda yer almalıdır. Fatura işletmeye ulaştığında ise miktar bilgisi liralandırılacaktır. Satın alınan malzemeler maliyet tutarları üzerinden karta kaydedilirken. . Stok kartlarına kayıt yapılırken kullanılacak belgeler neler olabilir? Tartışınız.7. İşletmelerin büyüklükleri. donanım ve yazılımları işletmelerin bilgi gereksinimlerini değiştireceği için üretim faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılan kütüklerde işletmeden işletmeye farklı olacaktır.103 - . Malzeme satın alındığında fatura henüz düzenlenmemişse. VERİ TABANI İşletmelerin üretim faaliyetleri ile ilgili oluşturdukları kütükler çok çeşitlidir. Stok kartı örneği Şekil 8. satıcılar ana kütüğü bunlara örneklerdir. Büyük defter ana kütüğü. Malzeme satın alındığında. STOK KARTI İlk Madde ve Malzeme Adı : Stok Numarası : Ambar Yerleşim Yeri : Birim : GİREN Tarih Açıklama Miktar Birim Tutar Fiyat En Çok Bulunması Gereken Miktar : En Az Bulunması Gereken Miktar : Yeniden Sipariş Miktarı : Ortalama Birim Fiyat : ÇIKAN Miktar Birim Fiyat KALAN Tutar Miktar Birim Fiyat Tutar Şekil 8. Stok Kartı Örneği. ! ! Stok değerleme yöntemleri ve stok kartları ile ilgili bilgi için maliyet muhasebesi ders kitaplarınıza bakınız. Bu kütüklerin bir kısmı diğer işleme döngüleri ile ilgilidir ve ilgili ünitelerden açıklanmıştır.

. Maliyet İzleme Kartı Örneği. Bu nedenle stok numaralarının belirli bir düzen içinde olması kullanıcılara kolaylık sağlayabilir.104 - . ? Malzeme stoklarının gruplandırılması niçin önemlidir? Elle bilgi işlenen bir ortamda da malzeme hareketleriyle ilgili olarak için Şekil 8.7’de verilen stok kartları kullanılmaktadır. Örneğin malzeme stokları gruplandırılabilir ve her bir grup için grup kodu oluşturulabilir. Bir çok işletmede bu amaçla birden çok malzeme ambarı oluşturulmaktadır.8. İlgili siparişin veya işin numarası genellikle kütükten erişim için kullanılan kayıttır.Herhangi bir malzeme unsuruna ulaşılmak istendiğinde “stok numarası” kullanılacaktır. Dönemler itibarıyla bu kütükteki “malzeme stokları toplamı” ile büyük defter ana kütüğündeki “malzeme stokları hesabının” karşılaştırılarak kontrol edilmesi olası hataların önlenmesine yardımcı olacak bir muhasebe kontrolüdür. Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü İşletmelerde üretimde olan mamullere ilişkin maliyetlerin izlendiği kütüktür. MALİYET İZLEME KARTI İşin veya Siparişin Adı: lam kezi III Üretim Miktarı: Maliyet Maliyet Maliyet Başlama Tarihi:Merkezi I Merkezi II İş veya Sipariş No:Bitiş Tarihi: TopMekr- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MALİYETİ Tarih Fiş No Kodu Miktar Toplam Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ Tarih Kart No İş Kodu Süre Toplam Direkt İşçilik Maliyeti GENEL ÜRETİM MALİYETİ (GÜM) İş Yükleme Toplam Maliyet Ölçüsü Oranı GÜM Merkezleri Toplam Genel Üretim Maliyeti Toplam Üretim Maliyeti Birim Üretim Maliyeti Şekil 8. Bu kütük belirli bir sipariş veya iş (stok için üretim yapılıyorsa) ile ilgili olabilir.

Mamul Stokları Ana Kütüğü Üretimi tamamlanarak satışa hazır hale gelen mamuller üretim hattından mamul ambarına gönderilecektir. Üretim ile ilgili olarak açık üretim emirleri kütüğünde yer alacak bilgilerden bazıları Şekil 8. Maliyet bilgileri yarı mamuller ana kütüğünde olduğu için bu kütük içinde ayrıca yer almayacaktır. ? Mamul stokları ana kütüğü ne zaman kullanılır? Açık Üretim Emirleri Kütüğü Üretimine başlanan siparişlerin veya işlerin maliyet verileri hariç. Bu kütükteki bilgilere ulaşmak için üretim emri numarası kullanılabilir. Elle işlenen bir bilgi sisteminde.9.105 - . Bu kart örneği Şekil 8. Mamul stokları ana kütüğü. mamul ambarına ulaşan mamullerin izlenmesinde kullanılan kütüktür. Bu kütükte çeşitli nedenlerle işletmeye işlem görmek için iade alınan mamuller (satış iadeleri) ile ilgili bilgilerde yer alabilir. ? Açık üretim emirleri kütüğüne kayıtlar ne zaman yapılır? Hangi bilgiler bu kütükte yer alır? Ürün Ağacı Kütüğü İşletmenin malzeme stoklarının ve üretim maliyeti içindeki malzeme maliyetinin belirlenmesi için önemli olan bu kütük. Üretilen mamul miktarının girilmesi ile kütük çalışacak ve üretimde kullanılan malzemelerin ambardan çıkı. Bu kütükten herhangi bir mamule erişebilmek için mamul kodu gereklidir. miktar ve hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgileri içeren kütüktür. Üretim Emri Numarası Müşterinin Numarası(varsa) Müşterinin Adı(varsa) Müşteri Sipariş Numarası(varsa) Sipariş Alınma Tarihi Üretime Başlama Tarihi Üretimin Tamamlanma Tarihi Mamul Numarası Mamul Tanımı Miktarı ve Ağırlığı İş Merkezleri Kontrol Sonuçları Şekil 8.Elle bilgi işlenen bir ortamda her bir sipariş veya iş için bir kart açılacaktır. Üretim Faaliyeti İle İlgili Veriler. her bir mamul içindeki malzemelerin ne olduğu bilgisini içerir. mamullerle ilgili stok kartları oluşturulacak ve mamul hareketleri bu kart üzerinde izlenecektir.8’de verilmiştir.9’da verilmiştir.

Bunlar. GÜM Yükleme Oranı Referans Kütüğü. Çevrimiçi bilgi işleme sisteminin kullanılmasının işletmeler için yararları nelerdir? ● Sistem içinde kullanılan belgeler önemli ölçüde azalacaktır. taleplere zamanında cevap verilememesi nedeniyle pazar kayıplarının ortaya çıkması. Üretim Emirleri Tarih Kütüğü. Bunlar: ● ● ● ● ● ● ● ● Makina İş Yükleme Kütüğü.dir. ? ✔ Üretim işlemlerinin elle işlenmesinin sakıncaları nelerdir? Yığın işleme sistemi üretim işleme sisteminde başarıyla uygulanabilir. GÜM’nin sağlıklı bir şekilde izlenememesi vb. . İş Akışı Listesi Kütüğü. Bu kütük stoklar ana kütüğü ile bütünleşik olarak çalışacaktır. Açık Siparişler Kütüğü. Diğer Kütükler İşletmeler üretim faaliyetleri ile ilgili yukarıda açıkladıklarımız dışında da bazı işlem. belge kullanımının artmasının daha fazla personel istihdamını gerektirmesi. Üretim işlemlerinin elle işlenmesi durumunda işletme çeşitli problemlerle karşı karşıya kalacaktır. referans ve tarih kütüklerine gereksinim duyarlar. Sorumluluk Merkezleri Tarih Kütüğü.şı gerçekleşecektir. ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ Bir üretim işlemleri döngüsü şu aşamaları içerir: ● ● ● ● ● Siparişin Alınması(veya üretim emri hazırlanması) Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim İşlemleri Üretimin Tamamlanması ve Maliyet Muhasebesi İşleme sistemi ister elle isterse bilgisayarla olsun belirtilen bu aşamaların geçilmesi gereklidir.106 - . Bu da çalışılan sürenin hesaplanması amacıyla belge kullanımını ortadan kaldıracaktır. üretim faaliyetlerinin gecikmesi. Standart Maliyetler Referans Kütüğü. Tüm bu problemler ve teknolojik gelişmeler üretim işlemlerinin bilgisayarlı bir ortamda yürütülmesi sonucunu doğurmaktadır. Üretim Çizelgesi Kütüğü. Örneğin çalışanların zaman kartlarını çevrimiçi çalışan bir makinada işlemeleri sonucu bilgi direkt olarak personel veya muhasebe birimine ulaşacaktır. Malzemenin maliyet bilgisi miktar bilgisi ile ilişkilendirildiğinde ise üretilen mamul içindeki malzeme maliyeti belirlenecektir. kayıtların zamanlı olarak yapılamaması. Ancak çevrimiçi bilgi işleme sisteminin kullanılması işletmeler için daha uygun olabilir.

Bu şekilden de izleyebileceğiniz gibi müşteriden siparişin alınmasıyla birlikte sipariş bilgilerinin terminalden girişi yapılacaktır. Siparişin Alınması Bir işletmede siparişin alınması ile ilgili işlemler Şekil 8. Sevkiyat ile ilgili bilgiler faturanın düzenlenmesi için de kullanılacağından bunların saklanması gereklidir. Emniyet stoku bulundurulmaması buna bir örnektir. Eğer alınan siparişler işletmenin ürettiği standart mamullerle ilgili ise “mamul stokları ana kütüğü” devreye girecektir. Üretimin. İşletme ayrıca.● İşlemin olduğu anda sisteme girilmesi nedeniyle hatalar önemli ölçüde azalabilecektir. gereksiz stok bulundurulması ortadan kalkacaktır. Sipariş fişini alan ambar memuru mamulleri hazırlayarak. Sevkiyat memuru mamulleri teslim alarak sevk ile ilgili bilgilerin girişini yapacaktır. mamul ile ilgili özellikler “tasarım” bölümüne iletilecek ve üretim için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. kabul edilen siparişler “açık siparişler kütüğüne” kaydedilecektir.10’da verilmiştir. Üretime ilişkin kayıtlar güncel olacak ve bunlara ilişkin sorgulama çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. sipariş edilen miktar “Stokta Bulunmayan Mamul Raporuna” kaydedilecektir. Eğer stokta sipariş edilen miktar yoksa. sipariş fişini düzenleyecektir. ● ● ● ● Bunlar da doğal olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. ● Sipariş edilen mamullerin özel olması durumunda ise. ? Müşterinin işletmeye özel bir sipariş vermesi ile standart bir mamul siparişi vermesi arasında siparişin alınmasıyla ilgili ne gibi farklılıklar vardır? . sevk edilmek üzere gönderecektir. İşletmenin ambarında varolan standart mamullerle ilgili sipariş fişinin hazırlanmasından sonra. miktarı. Üretim faaliyetleriyle ilgili kontroller sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. Üretim çizelgelerindeki değişiklikler kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. ● Eğer stokta sipariş edilen mamul varsa.107 - . programın gerisine düşmesi veya çeşitli makinaların çok fazla hatalı parça üretmesi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılacaktır. Sipariş numarası. sipariş tutarı kütükteki mamul miktarından düşülecektir. Girişi yapılan siparişlerle ilgili gerekli kontroller ve müşterilerin kredibilitesi ile ilgili incelemeler yapıldıktan sonra. Stok kayıtlarının sürekli olarak güncel olması nedeniyle. bu belge günün belli saatlerinde mamul ambarına gönderilecektir. Standart mamullerle ilgili olarak işletme için iki durum olabilir. Bunlardan sonra yapılacak olan belgelerin düzenlenerek mamulün müşteriye sevk edilmesidir. ağırlığı ve alıcının adı bu bilgilerden bazılarıdır.

bu siparişe ilişkin bilgilerin girişini yapacaktır. Sipariş Alınması İle Akış Çizeneği. ? Özel bir sipariş alındığında.11’de de gösterildiği gibi üç temel girdi ile başlar. Bunlar. siparişin özelliklerinin belirlenmesi neden önemlidir? .108 - . müşteri siparişlerinin özellikleri. Bu işlem sonucunda ürün ağacı kütüğü ile işlemler kütüğünün günlenmesi sağlanacaktır. satış tahminleri ve stokta bulunmayan mamul raporudur.Müşteriden Müşteri Siparişi Sipariş Verisi Girişi İstisna ve Hata Görüntüsü Alıcılar Hesabı Ana Kütüğü Siparişin ve Müşteri Kredisinin Kontrolü Sipariş İşlem Kütüğü Mamul Stokları Kütüğü Kütükleri Günleme ve Belgeleri Hazırlama Açık Siparişler Kütüğü Stokta Bulunmayan Mamul Raporu Sipariş Özel Sipariş Üretim Planlamaya Tasarıma Siparişlerin Mamul Ambarlarına Gönderilmesi Siparişlerin Nakliye İçin Hazırlanması Nakliye Verisi Girişi Faturalama Nakliye Verisi Nakliye Belgelerinin Dökümü Ambalajlama Belgesi Konşimento Müşteriye Şekil 8.10. İşletme özel bir sipariş aldığında. Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması Üretim planlaması aşaması Şekil 8.

Bu bilgiler “üretim çizelgeleme programı” yardımıyla işlenecek ve planlama ile ilgili çeşitli raporlara ulaşılacaktır. ✔ Üretim planlaması ile ilgili oluşturulacak raporlar nelerdir? ● Açık üretim emirleri kütüğünün günlenmesinde kullanılan “üretim emirleri”. Üretim Planlaması Akış Çizeneği. ● .11. Satış tahminleri ve stokta bulunmayan mamuller raporu ise mamul stoklarının olması gereken düzeye (noksanlık varsa) çıkarılması amacıyla kullanılacak girdilerdir. Her bir üretim emri ile ilgili olan “malzeme hareket kartları” ve “malzeme istek fişleri”. Kütükleri Günleme Açık Üretim Emirleri Kütüğü Makina İş Yükleme Kütüğü Üretim Çizelgesi Kütüğü Malzeme Listesi İşlemler Listesi Alınan Siparişler Üretim Emri Malzeme Hareket Belgesi Malzeme İstek Fişi Gözden Geçirilmiş Üretim Çizelgesi Malzeme Gereksinim Raporu Müşteri Bilgilendirme Üretim İşlemleri Üretim Yerlerine Satın Almaya Şekil 8.Tasarımdan Satış Tahminleri Stokta Bulunmayan Mamul Raporu Siparişlerin Özellikleri Üretim Planlama Elemanı Tarafından Yürütülür Verisi Girişi Üretim Gereğinin Belirlenmesi Kütükleri Günleme Mamul Bazında Üretim Gereksinimi Ürün Ağacı Kütüğü İşlemler Kütüğü Verisi Girişi Gün Sonunda Giriş Yapılır Malzeme Stokları Kütüğü Üretim ve Malzeme Gereksiniminin Belirlenmesi.109 - .

Müşteriler ile üretim planlama personelinin kullanımı amacıyla hazırlanan “ürün ağaçları” ve “işlemler listesi”. ● ● İşletme gerekli olan malzemeleri sipariş edeceği zaman . Bu işlemden sonra teslim fişi düzenlenerek malzeme ambara teslim edilmiş olacaktır. Üretimle ilgili olarak katlanılan direkt malzeme. Ayrıca her çalışan üretim işleminin tamamlanmasıyla kartı kullanarak işçilik verilerinin girişini yapacaktır. üretim başlama tarihini ve ilgili iş merkezlerini tanımlayan “gözden geçirilmiş üretim çizelgesi”. ● ● ● ? Üretim işleminin tamamlanmasıyla birlikte hangi kütüklerde değişiklikler olacaktır? . Bu işlem sadece ilgili iş merkezine yapılan malzeme miktar çıkışını içerecektir. Malzemelerin işletmeye teslimi ile birlikte “açık satın alma kütüğündeki” bilgiler değişecektir. Bu maliyetlerin belirlenmesinde “standart maliyetler kütüğündeki” standart birim maliyetler ve GÜM yükleme oranlarından yararlanılacaktır. Şekil 8-12’de bu işlemler açıklanmıştır. Üretim için ambardan malzeme çekildiğinde. Üretimin başlamasından sonra mamul oluşturmak için işçilik ve malzemeye gereksinim duyulacaktır. direkt işçilik ve GÜM toplamının izlenmesinde kullanılan yarı mamul stokları kütüğü değişecektir.110 - . ambar memuru malzeme istek fişindeki bilgilerin girişini yapar. Siparişlerle ilgili malzeme isteklerinin girilmesi ile malzeme stokları kütüğündeki bilgiler son haline getirilecektir. Gerekli malzemelerin neler olduğuna ilişkin bilgiler “malzeme gereksinim raporundan” elde edilecektir. Verilen sipariş ayrıca “açık satın alma emri kütüğüne” kaydedilecektir. Bu işlemler sonucunda. gerekli verileri satın alma terminalinden girecektir.● Üretim emirlerini öncelik sırasına göre düzenleyen. ? Açık satın alma kütüğündeki bilgiler ne zaman değişecektir? Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi Üretim işlemlerinin başlayabilmesi için üretim emirlerinin iş merkezlerine iletilmesi gereklidir. Bu bilgilerin girilmesinden sonra satıcı performans bilgilerini de içeren “sipariş verme programı” çalıştırılacak ve en iyi satıcı seçilerek “satın alma emri” düzenlenecektir. ● Üretim emirleri ile ilgili olarak yapılan işlemler sonucunda “açık üretim emirleri kütüğü” günlenecektir. Üretim emirleri ile ilgili olarak kullanılacak olan makinalara iş yüklemesiyle ilgili “makina iş yükleme kütüğü” günlenecek ve böylece hangi makinanın iş yükü olduğu hangilerinin serbest olduğu izlenebilecektir. Üretim ile ilgili olarak kullanılan malzeme ve tahakkuk eden işçilik maliyetlerine ilişkin bilgiler üretim süresince kaydedilecektir. Malzemeler işletmeye ulaştığında teslim alma birimi gerekli kontrolleri yapacak ve satın alma emri numarasını girerek “açık satın alma emri kütüğündeki” bilgilerle karşılaştıracaktır. Üretim emirlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan malzemelerin listesini gösteren “malzeme gereksinim raporu”.

12. Tamamlanan mamullerle ilgili bu işlem “açık üretim emri kütüğündeki” ilgili emrin kapatılmasına neden olacaktır. Eğer istenmeyen sonuçlar varsa bunlar için “Kabul Edilmeyen Siparişler Belgesi” düzenlenecektir. Muhasebe fişlerinden biri üretim maliyetlerinin yarı mamullere aktarılması ile ilgili iken. Bu noktada yapılması gereken bir diğer işlem de üretilen mamul ve yarı mamullerin maliyetini belirlenmesidir. Bu amaçla gereksinim duyulan ve düzenlenen belgeler: ● ● Tamamlanan üretim emirleri raporu. ikincisi üretim maliyetlerinin yarı mamullerden mamullere aktarılması ile ilgilidir. Üretimin tamamlanması ile birlikte mamullerin istenen özellikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Muhasebe fişleri.İş Merkezinde Yürütülür Personel Bilgileri Malzeme Hareket Listesi Ambar Memuru Tarafından Yürütülür Malzeme İstek Fişi Veri Girişi Veri Girişi Makina İş Yükleme Kütüğü Standart Maliyet Kütüğü Kütükleri Günleme ve Durum Raporu Basımı Yarı Mamul Stokları Kütüğü Malzeme Stokları Kütüğü Açık Üretim Emri Kütüğü Muhasebe Fişi Günlük Üretim Raporu Muhasebeye Üretim Planlamaya Şekil 8. ! Üretim maliyetlerinin yarı mamullere. İstenen özellikteki mamuller ya mamul ambarına ya da müşteriye sevk edilmek üzere sevkiyat birimine gönderilecektir.111 - .13’de . Üretim İşlemleri Akış çizeneği. yarı mamullerin de mamullere aktarılması ile ilgili muhasebe fişleri niçin düzenlenir? Üretim işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak işlemler Şekil 8.

Daha önce açıkladığımız ürün ağaçları ile işlemler listesi bunlara örneklerdir. İşletmenin üretim faaliyetleri için gerekli olan malzemelerin bir listesi de işletme faaliyetleri için gerekli bir diğer listedir. RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR Üretim işlemleri ile ilgili olarak düzenlenecek işlem listelerinin bir çoğu stoklar ve üretim emirleri ile ilgilidir.13. Üretim ile ilgili düzenlenecek listelere bir diğer örnek Stokta Bulunmayan Mamul Raporudur. verilmiştir. . Üretim İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonraki İşlemlerin Akış Çizeneği. Bu raporda ambarda eksik olan mamuller belirtilecek ve üretim emri verilecektir.Gözlemci İzleme Merkezi Tarafından Yürütülür İzleme Sonuçlarının Girilmesi Kütük Günleme Kabul Edilmeyen Sipariş Belgesi Nihai Malzeme Hareket Belgesi Açık Üretim Emirleri Kütüğü Mamul Stokları Kütüğü Ambar Memuru Tarafından Yürütülür Verisi Girişi Kütükleri Günleme ve Durum Raporu Basımı Yarı Mamul Stokları Kütüğü Üretim Emirleri Tarih Kütüğü Tamamlanan Üretim Emirleri Raporu Muhasebe Fişi Üretim Planlamaya Muhasebeye Şekil 8.112 - . Bunların yanında işletmenin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak şu raporlar düzenlenebilir: Üretim Faaliyet Raporu: İş merkezlerinde yürütülen üretim faaliyetlerinin hangi durumda olduğunun izlenmesi amacıyla düzenlenecek olan rapordur.

Bu belgelerinden yararlanarak veriler işlenecek ve çeşitli raporlar elde edilecektir.’dir. üretim planlama. Bu amaçla kullanılan yazılımlar çeşitli kütüklerden oluşur.Malzeme Durumu Raporu: Belli bir döneme ilişkin satın alınan ve üretime verilen malzemelerin neler olduğunun ve miktarlarının izlenmesinde kullanılan rapordur. ürün ağacı kütüğü vd. Tüm işletmelerde aynı belgelerin kullanılması doğal olarak düşünülemez. (4) Üretimin Tamamlanması. üretim emirleri. üretim faaliyet raporu. teslim alma. Mamul Durumu Raporu: İşletmenin mamul ambarında yer alan mamul stoklarının neler olduğunun ve miktarlarının izlenmesinde kullanılan rapordur. açık üretim emirleri kütüğü. mamul durumu raporudur. Bu kütüklerden bazıları. Verilerin işlenmesinden sonra işletme yönetimin istediği raporlar ve listeler düzenlenebilecektir. kayıt hatalarını ve gereksiz stokları azaltacağı gibi. (2) Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması. büyüklüğü. Bu raporlar işletme amaçlarına göre işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilir. malzeme durumu raporu. Ancak yaygın olarak kullanılan raporlar ve listeler. (5) Maliyet Muhasebesi. depolama. mamul stokları ana kütüğü. üretim süresi kartları. sorgulamanın daha kolay ve hızlı yapılmasına olanak sağlayacaktır. Çünkü her işletmenin faaliyet konusu. ? Üretim işlemleri döngüsü ile ilgili olarak düzenlenecek belge ve raporlar nelerdir? Tüm bu listelerin ve raporların şekli ve içeriği yazılımı hazırlayan programcı ile destek hizmeti veren muhasebeci ve işletmenin diğer yöneticileri tarafından belirlenecektir. ürün ağacı. stokta bulunmayan mamuller raporu.113 - . Bu birimler arasındaki bilgi akışı kullanılacak belgeler ile sağlanacaktır. stoklar ana kütüğü. sahip olunan donanım ve yazılım desteği birbirinden farklı olacaktır. satış tahminleri. teslim alma fişi ve stok kartları bu amaçla kullanılacak belgelere örneklerdir. (3) Üretim İşlemleri. işlemler listesi. tasarım mühendisliği. yarı mamuller ana kütüğü. Üretim işleme sisteminde ise yapılacak işlemler şu aşamaları içerir: (1) Siparişin Alınması(veya üretim emrinin hazırlanması).malzeme istek fişleri. satın alma istekleri. . Çünkü böyle bir sistemin kurulması döngü içinde kullanılan belgelerin sayısını. Özet Bir işletmedeki satış. malzeme hareket kartları. üretim emirleri listesi. Üretim işlemleri döngüsü için en uygun işleme sistemi “çevrim içi işleme sistemi”dir. Ürün ağaçları. üretim ve diğer üretimle ilgili birimler üretim işlemleri döngüsü içinde yer almaktadır.

Teslim Alma Fişi 2. Malzeme İstek Fişi c. Üretimine başlanan siparişlerin veya işlerin maliyet verileri hariç miktar ve hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgileri içeren kütük aşağıdakilerden hangisidir? a.114 - . Veri girişi hatalarının önemli ölçüde azalması c. Açık Üretim Emirleri Kütüğü 4. Üretim çizelgelerinde kolaylıkla değişiklik yapılması e. Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemleri döngüsünde çevrim içi bilgi işleme sisteminin kullanılmasının faydalarından biri değildir? a. Üretim Süresi Kartları d. Üretim faaliyetleri ile ilgili sorgulamaların kolaylıkla yapılabilme- . Üretim Çizelgesi Kütüğü c.Sorular 1. Üretim Emirleri Tarih Kütüğü b. Ürün Ağaçları b Satın Alma İstek Fişi c. Stok Kartı d. Mamul Durumu Raporu e. Ürün Ağacı 3. İşlemler Listesi e. Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemleri döngüsünde kullanılan girdi niteliğindeki belgelerden biri değildir? a. Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü d. İş merkezinin malzeme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ambardan malzeme çekilmesi amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? a. Satın Alma İstek Fişi b. Belge düzenleme yükünün azalması b. En fazla stokla çalışmaya olanak sağlaması d. Ürün Ağacı Kütüğü e.

İşlemler Kütüğü .Standart Maliyet Kütüğü b. İşletmenin özel bir sipariş alması ve tasarım birimde gerekli çalışmaların yapılmasından sonra aşağıdaki kütüklerden hangilerinde değişmeler olacaktır? a. Açık Üretim emirleri Kütüğü .Yarı Mamul Stokları Kütüğü c. Ürün Ağacı Kütüğü . Mamul Stokları Kütüğü . Alıcılar Hesabı Ana Kütüğü.İşlemler Kütüğü e. Malzeme Stokları Kütüğü .115 - .si 5.Açık Sipariş Kütüğü d.

116 - .... Üniteyi çalışırken veri kaynaklarını (girdileri) bilgi işleme sistemi ile bütünleştirmeye çalışınız.. işleme sistemine geçmeniz anlamanızı güçleştirecektir. İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde vazgeçilmez iki unsur olan işletmenin çalışanları ile işletmenin faaliyetlerinde kullandığı maddi duran varlıklara ilişkin işlemlerin işlenmesindeki adımlar üzerinde durulacaktır. Veri kaynaklarının neler olduğunu öğrenmeden. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. .Diğer İşleme Döngüleri 9 ÜNİTE Bu Ünitede.

devlet için gerekli olan raporları ve işletme içi gerekli olan diğer raporları üretir. Sistem. durum değişikliği. çalışma dönemi gibi bilgiler yer alacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu'na primlerle ilgili bildirge verme zorunluluğu vb. Ayrıca bu veya oluşturulacak diğer bir formda personelin kesintileri tutarının izlenmesi de gerekebilir. Örneğin ödenen gelir vergisi tutarı. sicil numarası. Aksi halde işletme yapılacak yanlış uygulamalar sonucunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. Bu bilgiler işe alma. Şekil 9. gerekli bordro raporlarının ve yönetimin personele ilişkin istediği raporların zamanında ve doğru olarak sağlanması amaçlarına hizmet eder. zaman kartları.BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ Bordro ve personel sistemi. Zaman kartlarının kullanım amacı nedir? . Personel ve bordro sistemi ücretlerden kesilen vergiler ile özel indirimlere ilişkin bilgileri. Örneğin. ? ? Personel bilgi formunda hangi bilgiler yer alacaktır? Zaman Kartları: Çalışanların işletmede çalışarak geçirdikleri zamanların izlenmesinde kullanılan belgedir. Ancak bu uygulamalar sıklıkla değiştiği için uygulamadaki gerçek rakamların ve hesaplamaların neler olduğu bu ünitede ele alınmayacaktır. faaliyetler içinde en karmaşık olanıdır.117 - . Etkin bir sistemin oluşturulabilmesi için iyi bir işçi-işveren ilişkisinin kurulması ön şarttır. Bordro sistemi özellikle büyük ölçekli işletmelerde. çalışma süresi fişleri ve ödeme çekleri bordro ve personel bilgi işleme sisteminde veri kaynaklarıdır. vergi kesintilerine ilişkin beyanname verilme zorunluluğu. İşçi işyerine geldiğinde ve ayrıldığında bu kartı optik okuyucudan okutacaktır. çalışanlara ödemeleri. iş performans değerlemesi vb. sigorta primi tutarı vb.1'de zaman kartı örneği verilmiştir. ödeme işlemleri ve personelle ilgili bilgilerin raporlamasına ilişkin tüm aşamaları içerir. ✔ Bordro ve personel bilgi işleme sisteminde veri kaynakları neler olabilir? Personel bilgi formu. ? Etkin bir bordro ve personel bilgi işleme sistemi için nelere dikkat edilmelidir? Veri Kaynakları ve Girdiler Bordro işleme sisteminde kullanılan veriler genellikle zaman kartlarından ve personel departmanı tarafından üretilen dökümanlardan sağlanır. Bu belgede işçinin adı soyadı. Personel Bilgi Formu: Bu formda çalışanlarla ilgili bilgiler yer alır. Bordro ve personel sisteminin iyi bir şekilde işleyebilmesi için işletmedeki ilgili kişilerin mevzuatı çok iyi bir şekilde bilmesi bir diğer gerekliliktir. bilgileri içerecektir.

................ 2...1... Normal Çalışma Fazla Mesai Tatil Bayram Gidiş Toplam 1......................... İşi : .. Şekil 9...... Sabah Gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Geliş Gidiş Öğleden Sonra Geliş Gidiş Diğer Geliş ZAMAN KARTI İlgili Olduğu Yıl : ....... Zaman Kartı Örneği. Adı-Soyadı : ........ 3...................Kartını basmayan çalışmamış sayılır.........Başkasının kartı üzerinde işlem yapan ceza görür..................118 - ........................................... ................ Ay : ...... Kısım : .......::::::::::: ŞİRKETİ Çalışanın.Herkes kendi kartı üzerinde işlem yapmak zorundadır..............

Çalışma Süresi Fişleri: Bu fişler belirli bir iş veya sipariş için çalışılan sürenin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İşçi her bir işe başladığında (farklı işe), başlama ve bitiş süresini bu fişe kaydettirecektir. Eğer mümkünse bu fişte bu süre içinde işlem gören parça sayısı da yazılmalıdır.

? ?

Çalışma süresi fişi nedir?
Ödeme Çekleri: Bordro işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen bir başka belgedir. Çalışanların dönem içinde hakettikleri kök ücret, fazla mesai ve diğer eklentiler ile kesintilerin gösterildiği belgedir. Bu belge dip koçanlı olarak hazırlanabileceği gibi, zarf şeklinde de hazırlanabilir. Şekil 9.2'de ödeme çeki örneği verilmiştir.

Ödeme çeklerinde hangi bilgiler yer alır?

Şirketin Adı : ............................ Çalışanın Adı : ........................ KAZANÇLAR NORMAL HAF.TATİLİ HASTALIK YILLIK İZİN BİRİM TUTAR

Şirket Kodu : ...................... Ücreti(Günlük) : ................ KESİNTİ BİLGİLERİ SİG. % SİG. GÜNÜ VERGİ GÜNÜ SİG.MATRAHI GV. MATRAHI BİR.GV.MATR BİR.GV. YASAL KESİNTİLER SİG.PRİMİ GELİR VER. DAMGA VER. TUTAR

Kısım : ............... SSK İşyeri Sicil No: ............. Çalışanın SSK Sicil No: ............. Ay : ............. ÖZEL KESİNTİLER İŞ AVANSI TOPLU AVANS NORMAL AVANS TUTAR

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM NET ÖDENEN

BORDRODA BELİRTİLEN İSTİHKAKIMI NAKDEN VE TAMAMEN ALDIM. İMZA: ..........................

Şekil 9.2. Ödeme Çeki Örneği.

Veri Tabanı
Bordro işlemleri ile ilgili olarak kullanılacak kütükler; bordro ana kütüğü, personel referans ve tarih kütüğü, zaman kayıt işlem kütüğü, ödeme işlem kütüğü ve karşılaştırma referans kütüğüdür. Bordro Ana Kütüğü: Bu kütük işçinin kazançlarına ilişkin bilgileri içerir. Bu kütük her bir ödeme dönemi sonunda ödeme çeklerinden alınan bilgilerle günlenir. Bu kütük ile ilgili önemli olan nokta, kütükteki kayıt ve verilerin güncelliğinin sağlanmasıdır. Örneğin bir işçinin evlenmesi durumunda soyadı değişiyor ise, bu değişikliğin çok hızlı bir şekilde kütükte yer alması gerekir. - 119 -

Personel Referans ve Tarih Kütüğü: Bordro ana kütüğünün tamamlayıcısı durumundaki bu kütükte, çalışanlara ilişkin finansal ve finansal olmayan bilgiler yer alır. Çalışanın adresi, becerileri, görevi, eğitim durumu, performansı, medeni durumu vb. bilgiler bu kütükte yer alabilecek bilgilere örnektir. Tüm bu bilgiler bir tek kütükte olabileceği gibi, istenirse birden çok kütükte de olabilir. Bu kütüklerin işlem görmesi personel departmanında olabileceği gibi, bordro departmanında ve/veya veri işlem departmanlarında da olabilir. Zaman Kayıt İşlem Kütüğü: Bordonun düzenlenmesinde kullanılan bu kütükte belirli bir döneme ait zaman kartlarının kopyaları yer almaktadır. Ödeme İşlem Kütüğü: Manual bir sistemde numara sırasına göre düzenlenmiş ödeme çeklerinin kopyalarından oluşan bu kütük; bilgisayarlı bir sistemde bu bilgiler manyetik bir ortamda çek ödeme işlem kütüğündeki kayıtlara benzer bir şekilde düzenlenecektir.

?

Karşılaştırma Referans Kütüğü: İşletmedeki çeşitli iş grupları için ödenen ücretlerin ne olduğunun izlendiği kütüktür.

Bordro ve personel bilgi işlem sisteminde kullanılan kütükler nelerdir?

Bordro ve Personel İşlemleri İşleme Sistemi
Şekil 9.3'de bordro uygulama sistemi veri akış çizeneği gösterilmiştir;
1 ÜRETİM 2
ÇALIŞMA SÜRESİ İŞLEMLERİ

PERSONEL

BORDRO VERİLERİ 3 BORDRO İŞLEMLERİ 6 Ayrıntılar ÖDEME YAPILACAK KİŞİ VEYA KURUM

10

4

5 7

ÖDEME İŞLEMLERİ

12 11

MALİYET DAĞITIMI

BORÇ HESAPLARI

BANKA

8 13 9
MUHASEBE DEFTERİNE KAYDETME

İÇ DENETİM

VERİ AKIŞI 1. Yetkilendirme 8. Muhasebe Fişi 2. Çalışma Süresi Özeti 9. Muhasebe Fişi 3. Zaman Kartları 10. Ödeme Çekleri 4. Çalışma Süresi Raporu 11. Çek Föyü(Fişi) 5. Bordro Kaydı 12. İptal Edilen Çekler 6. Ödeme Çekleri 13. Banka Raporu 7. Çek Föyü (Fişi) Şekil 9.3. Bordro Uygulama Sistemi Veri Akış Çizeneği.

- 120 -

Banka Yetki Verme ve Bilgilendirme Yetki Verme ve Bilgilendirme

Ödeme

Çalışma Süresi İşlemleri

Maliyet Dağıtımı

Bordro

Borç Hesapları

Muhasebe

İç Denetim

Personel

Üretim

Çalışma Süresi Fişleri Çalışma Süresi Fişleri Bordro Dağıtımı Mahsup Fişi Bordro Hazırlama İşçi Zaman Kartları Karşılaştırma Bordro Listesi Bordro Listesi Çek Ödeme Çekleri Muhasebe Fişi Çek Muhasebe Fişi 1 2 Çek ve Muhasebe Fişinin Hazırlanması Muhasebe 2 Fişi Mahsup Fişi

İşe Alma, Süre Belirleme ve İndirimler

Mutabakat İmza, Gözden Geçirme ve Dağıtım Işçi Zaman Kartları Ödeme Çekleri

Muhasebe Fişi

- 121 -

Banka Hesabına Para Yatırma

Mutabakat Hesap Özeti

Hesap Özeti

Bordro Raporu

Bordro Raporu

Şekil 9.4. Bordro Uygulama Sistemi.

?

Şekil 9.4'te ise, bordro uygulama sistemindeki işlemlerin akışını gösteren çizim verilmiştir. Gerek Şekil 9.3, gerekse Şekil 9.4'te verilen her bir özellik şu departmanlar içinde yer almaktadır. Personel Departmanı: Personel departmanı, şirket bordrosunda yer alan her kişiyi işe yerleştirmekten, ödemeleri belirlemekten ve ödemelerden kesintiler yapmaktan sorumludur. Bunlardan herhangi birinde değişiklik yapma yetkisi personel departmanında veya yetki verdiği bir departmana(veya kişiye) ait olmalıdır. Personel fonksiyonu zaman kartlarını düzenlemek ve bordroları hazırlamak işlemlerinden ayrı olarak ele alınmalıdır.

Personel departmanının görevi nedir?
Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanı: Bu departman zaman kartının ve çalışma süresi fişlerinin hazırlanması ve kontroluyla ilişkilidir. Bir üretim işletmesinde saatlik çalışan bir kişi, işe başladığında ve işi bitirdiğinde saate basacaktır. Ödeme dönemi sonunda, çalışanın zaman kartı işçinin çalışma süresini gösterecektir. Bu departman, zaman kartlarının toplanmasından ve bunların üretimden gelen çalışma süreleri özeti raporu ile karşılaştırılmasından sorumludur. Çalışma süresi özeti raporu üretimdeki işçilerin çalışma sürelerini gösterir. Zaman kartlarının üretimden gelen çalışma süreleri özeti raporu ile karşılaştırılmasından sonra bunlar bordro departmanına gönderilecektir. İşletmede çalışan maaşlı memurlar varsa bunlara ilişkin işlemler doğal olarak saat ücreti alan işçiler gibi olmayacaktır. Eğer işletme maaşlı çalışanlardan da zaman kartı istiyor ise, işlemler doğal olarak saatli çalışanlarınki gibi olacaktır. Eğer maaşlılar için bir süre hesaplaması yapılmayacaksa, atölye şefinin veya kontrolörün onayı bordro işlemlerini başlatmak için yeterli olacaktır.

?

Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanının görevleri nelerdir?
Bordro Departmanı: Bordro departmanı hesaplamaların yapılmasından ve bordronun hazırlanmasından sorumludur. Burada dikkate edilmesi gereken nokta bordronun hazırlanmasının ücrete esas olan girdi verilerinin hazırlanmasından bağımsız olduğudur. Personel verileri personel departmanından; zaman kartları ise zaman kartları düzenleme departmanından alınacaktır. Ücret bordrosu net ücretin (Brüt Ücret - İndirimler) hesaplanmasına ilişkin hesapları ve bilgileri içerecektir. Bordronun hazırlanmasından sonra, ödeme çekleri imzalanmak, gözden geçirilmek ve dağıtılmak üzere nakit (kasa) birimine gönderilecektir. Ücret bordronun bir nüshası da personelin hesabına kaydedilebilmesi için muhasebe departmanına (Personele Borçlar) gönderilecektir.

?

Bordro departmanının görevleri nelerdir?
Başarılı bir bordro sistemi için üzerinde durulması gereken bazı noktalar şunlardır:

İşletmelerde çalışanlara ücret avansı ödeniyorsa, karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için avans ödemesinin ayrı bir bordro hesabında gösterilmesi, Ücretin bankadan ödenmesi durumunda, banka hesap özetinin(bordroya ilişkin) bağımsız olarak karşılaştırılması (kontrolü), Ödemelerde bağımsız bir kişiden yararlanmak. Bu kişi personel, zaman kartlarını düzenleme departmanı ve bordro hazırlanması de- 122 -

partmanından bağımsız olmalıdır. Ne personel departmanı, ne zaman kartlarını düzenleme departmanı, ne de bordro departmanı personele ait ödeme çeklerinin düzenlenmesinden sonra ödeme çeklerine erişememelidirler.

Bilgisayar Destekli İşleme Sistemleri
Bordro ve Personel işlemleri için çevrim içi sistem uygulanabilir olmakla birlikte, yığın işleme sistemi çok daha uygundur. Şekil 9.5'te yığın işlem sistemi uygulaması görülmektedir. Bordro ve personel ile ilgili işlemler zaman kartlarının yığın haline getirilip(toplanıp), bordro departmanına teslim edilmesi ile başlayacaktır. Sistem içinde çalışanların çalışma süresi fişleri düzenlemedikleri kabul edildiğinden, bordro düzenleme memuru zaman kartlarından hareketle yığın toplamları alacaktır. Bu toplam çalışılan saatler, çalışanın sicil numarası ve zaman kartlarının sayısı esas alınarak oluşturulacaktır.

?

Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için uygun olan işleme sistemi hangisidir?
Bu işlemlerden sonra zaman kartları yığını, veri işleme departmanına aktarılacaktır. Burada zaman verileri manyetik teyp üzerine kaydedilecek ve biçimlenecektir. Bilgisayarın ilk çalışmasında veriler çalışanların sicil numaralarına göre sıralanacaktır. İkinci çalışmada ise zaman verileri ödeme çeklerinin hazırlanması amacıyla işleme tabi tutulacaktır. Program aynı zamanda çalışanların bordro ana kütüğünü günleyecek ve bordro dökümünü (payroll register) verecektir. Ödeme çekleri ile dökümün bir kopyası çeklerin onaylanıp dağıtılacağı birim olan kasaya gönderilecektir. Programın ikinci kez çalışması aşamasında ayrıca bordro ile ilgili verilerin yasal defterlere kaydedilmesi de sağlanmış olacaktır.

İşlemsel ve Yönetsel Raporlar
Bordro kayıtlarına ek olarak bordro raporları, indirim ve gelir kayıtlarını, vergileri, işçilik dağıtım özetini, maliye ve diğer devlet kuruluşlarına yönelik çeşitli rapor ve formları içerir. İşçilik dağıtım özetinin çeşitli büyük defter hesaplarına dağıtılan brüt ödemeleri göstermesi özel bir önem arzetmektedir. Personel yöneticilerinin gereksinim duydukları raporlar ise şunlardır; meslek kategorilerine göre bir ay içindeki değişmeleri gösteren "personel durum raporları", her bir meslek kategorisi için karşılaştırma yapılabilecek diğer işletmelerle karşılaştırmalı "ortalama ödeme oranı", işe devamsızlık edenler ve geç kalanlara ilişkin raporlar, fazla mesai ödemeleri raporu, pazarlama elemanları için satış primlerinin ve dolaylı işçilik maliyetlerinin analizlerini yapan raporlar.

Devletle ilgili olan ilişkiler nedeniyle düzenlenecek raporlar nelerdir?
İşletmenin çalışanları ile ilgili işlemler nedeniyle çeşitli kamu kuruluşları ile ilişkileri olacaktır. Bu ilişkiler sonucunda bazı raporların (beyanname ve bildirgelerin) bu kuruluşlara sunulması gerekir. Bu amaçla hazırlanacak raporlardan bazıları, sunulacak kuruluşlar ve verilme zamanları aşa-

- 123 -

5. Yığın Ücret Ödeme İşlemleri İşleme Süreci. ğıdaki tabloda verilmiştir. .124 - .Zaman Tutucudan Zaman Kartları Bordro memuru tarafından yürütülür Yığın Toplamı Hazırlanması Yığın toplamı Veri işleme departmanı tarafından yürütülür Zaman Kartları Personel Biçimleme İstisna ve Hata Raporu Bordro İşlem Kayıtları Zaman Verisi Değişiklik. Tasdik Edilir Edilmez Personel Memurunca Yapılır Değişiklik Verisi Girişi Geçiş 1 İşgören numarasına göre sıralama İşgören Kayıtlarına Erişme ve Değişiklik Yapma Sıralanmış Zaman Verisi İşgören Bordro Ana Kütüğü Geçiş 2 İşgören Kütüğünü Günleme ve Çekleri Hazırlama İstisna ve Özet Raporu Bordro 1 2 Ödeme Çekleri Büyük Defter İşlem Kütüğü Bordro Bölümüne Vezneye Kaydetme Sürecine Şekil 9.

Maddi Duran Varlık Edinimi: İşletmenin yeni bir maddi duran varlığa gereksinim duyması veya mevcut bir varlığı değiştirmek istemesi bilgi işlem faaliyetlerinin başlaması sonucunu doğuracaktır. İzleyen ayın 15 günü mesai saati sonuna kadar Aylık Bildirge dar. Bu istekle ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan (fayda-maliyet analizi vb. MDV işleme sistemi içinde ele alınan faaliyetler nelerdir? Satın Alma ve Teslim Alma Satıcılar Hesabı ve Ödemeler Maddi Duran Varlık Muhasebesi Muhasebe Maddi Duran Varlık Edinimi Maddi Duran Varlığın Korunması Maddi Duran Varlık Elden Çıkarılması Şekil 9. İzleyen ayın son günü mesai saati sonuna ka4 ayda bir(31 Ocak . Bu işleme sisteminin faaliyetleri ile örgütsel birimler arasındaki ilişki Şekil 9.Rapor (Beyanname-Bildirge) Muhtasar Beyanname Verilecek Kuruluş Vergi Dairesi Verilme Zamanı 1-9 işçi çalıştıranlar 3 ayda bir (20 Ocak .6. Bu faaliyetler. 10 ve daha çok işçi çalıştıranlar izleyen ayın 20.125 - . İzleyen ayın 15. İşletmelerde sıklıkla karşılaştığımız maddi duran varlıklara örnekler şunlardır: ● ● ● ● ● ● Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis. günü mesai saati sonuna kadar.20 Ekim). 3) kullanım süresi sonunda bunların elden çıkarılmasını kapsar. Maddi Duran Varlıklar İşleme Sistemi ve Örgütsel Birimler Arasındaki İlişki. Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar ? Bütçe İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan bu fiziki varlıklara ilişkin faaliyetler bu işleme sistemi içinde ele alınmaktadır.31 Mayıs . 2) maddi duran varlıkların kullanımı süresi içinde korunması (bakım-onarımı). 1) maddi duran varlıkların edinimi.) sonra gerekliliği . günü mesai saati sonuna kadar.6'da verilmiştir.20 Nisan 20 Temmuz . 4 Aylık Bildirge İşe Giriş Bildirgesi İşten Çıkış Bildirgesi Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Çalışma Müdürlüğü Bölge Çalışma Müdürlüğü MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için maddi duran varlıklara (MDV) gereksinim vardır.31 Eylül).

MDV Satınalma İstek Belgesi örneği Şekil 9. yapılması düşünülen satın almaya ilişkin bilgileri içermektedir. Satın alma işleminin gerçekleşmesi ile birlikte maddi duran varlık işletmeye ulaşmış olacaktır. satılabilir veya yenisiyle değiştirilebilir. Maddi duran varlık bir yerden bir başka yer taşınıyorsa bu bilgi kesinlikle kayıt altına alınmalıdır. azalan kalanlar vb. bunların maddi duran varlığın maliyetine eklenmesi gereklidir. Bu amaçla kullanılacak belgeler şunlardır: MDV Satınalma İstek Belgesi: Yatırıma ilişkin analiz sonuçlarının da ekleneceği bu belge.) amortisman tutarı hesaplanmalı. Bu işlemlerin işletmenin muhasebe defterlerine kaydedilmesi de unutulmaması gereken bir diğer işlemdir.7'de verilmiştir. Eğer kullanım süresi içinde maddi duran varlığın değerini artırmak için veya kullanım süresini uzatmak için yapılan harcamalar varsa. Bundan sonraki işlemler ise faturanın işletmeye gelmesi ve ödeme işlemleri ile ilgilidir. ilgili birimin yöneticisi satın alma isteğinde bulunacaktır. Bu aşamada teslim alma fişi düzenlenecek ve varlık istekte bulunan birime teslim edilecektir. Hazırlanan bu belge onay için üst yönetime sunulacak ve onay alındıktan sonra bir kopyası satınalma departmanına gönderilecektir.? belirlenirse. Bu bilgiler edinim maliyeti. ? MDV'ların korunması ile kastedilen nedir? Maddi Duran Varlığın Elden Çıkarılması: Maddi duran varlığın ekonomik ömrünü tamamlaması durumunda MDV hurdaya çıkarılarak depoya konabilir. ? MDV Satınalma İstek Belgesinde yer alacak bilgiler nelerdir? . MDV edinimi ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Maddi Duran Varlığın Korunması: Maddi duran varlığın korunabilmesi için öncelikle yapılması gereken bunlara ilişkin tüm bilgilerin kaydedilmesidir. ? MDV hangi durumlarda elden çıkarılacaktır? Veri Kaynakları ve Girdiler Bu işleme sisteminin temel girdileri yeni MDV gereksini olan birimlerin yöneticilerinden sağlanan verilerdir. Satın alma departmanı ise satıcı firmalardan teklifler alacak ve en uygun olan seçilecektir. Ayrıca işletmede kullanılan hesaplama yöntemine göre (normal. maliyetlere yansıtılmalı ve işletmenin bilançosunda gösterilmelidir. Bu satın alma isteği ancak işletme yönetimi tarafından onaylanırsa.126 - . Bu işlemler doğal olarak edinimde olduğu gibi işletme üst yönetiminin onayını gerektirmektedir. tahmini kullanım süresi ve kullanıldığı birimdir (yer). muhasebe departmanı da bu işleme sistemine veri sağlamaktadır. Bununla birlikte. onaylanmış satın alma isteği satın alma departmanına gönderilecektir. tahmini hurda değeri.

................ İnceleme ve Onay : İmza Talep Eden .. 5...... 4.... maddi duran varlıklara özgü olan "maddi duran varlık ana kütüğü" ve "maddi duran varlık işlem kütüğü" gerekli olan diğer kütüklerdir... ödeme belgeleri.............. MDV Aktarma Belgesinin kullanım amacı nedir? Diğer Kaynak Belgeler: Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler harcama işlemlerini de içerdiği için Ünite 7'de açıklanan bazı belgeler de kaynak belgeler olarak kullanılır............ çekler.................. yenisiyle değiştirilmesi veya satılması durumunda kullanılır... irsaliye........... Şekil 9......127 - .... teslim fişi.......... Bu belge üzerinde işlemle ilgili kişinin imzası ile işletme üst yönetiminden yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunmalıdır........... ... ...... Tarih .. . Maliyet Azaltımı .... Şirketi MDV Satınalma İstek Belgesi Proje Adı MDV Cinsi 1............... Toplam Yatırımın Amacı ve Tanımı : İstek Yapan Birim Hesap Kodu Tutar Belge No: ...Örneğin.......................... Açıklama Yatırım Sınıflaması : .. Genel Müdür .......... İkame ..... Veri Tabanı Ünite 7'de harcama ile ilgili kütüklerle birlikte... fatura.................. Fabrika Müdürü ... Diğer .............. Genişletme . Bölüm Yöneticisi .. 3.....7.. 2........... ..... Tarih : ... ? MDV Aktarma Belgesi: Bu belge maddi duran varlıkların bir departmandan bir diğer departmana taşınması.................... muhasebe fişleri vb. MDV Satınalma İstek Fişi..

çeşitli türdeki maddi duran varlık işlemlerine ilişkin işlemlerle (örneğin. . değer artıran harcamaların maddi duran varlığın maliyetine eklenmesi ve birimler arasındaki aktarmalar bu işlemlere örneklerdir. satın alma tarihi. ? MDV işleme sisteminde kullanılacak uygun bilgi işleme sistemi hangisidir? Nedenlerini tartışınız. tahmini hurda değeri. büyük defteri etkileyen bu işlemler için ardışık olarak numaralanmış yevmiye fişlerini hazırlar ve bir manyetik disk kütüğüne kaydeder. kayıtların sürekli olarak güncel tutulması gereğidir. bir yerden bir başka yere transferi ve elden çıkarılması) ilgili belgelerle başlamaktadır. Muhasebe bölümünde maddi duran varlıkların izlenmesi ve işlenmesi ile görevli bir memur.128 - . cinsi. Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman tutarları bu kütükte yer almayacaktır. Bu belgeler elle hazırlanan belgelerdir. İşletmenin diğer uygulamalarında geniş biçimde çevrimiçi terminaller kullanılmaktadır. ? MDV işleme sisteminde kullanılan kütükler nelerdir? Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi Maddi duran varlıklara ilişkin veri girişinde çevrimiçi bilgi işleme sistemi uygundur. Maddi duran varlık kodu. Maddi Duran Varlık İşlem Kütüğü Maddi duran varlıklarla ilgili işlemleri içeren kütüktür. Program. amortisman oranı ve tutarı ile birikmiş amortisman tutarı bilgileri bu kütükte yer alır. tahmini ekonomik ömrü. Böylece işleme sistemleri arasında uyum sağlanabilecektir. Maddi duran varlıkların edinimi. satıcının adı. maddi duran varlık işlemlerine ilişkin belgeleri aldığında bölümdeki bir terminalden veri girişini gerçekleştirir.Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü Her bir maddi duran varlığa ilişkin bilginin izlendiği kütüktür. Akış çizeneği. Bunun nedenleri şunlardır: ● Maddi duran varlık işlemlerinin niceliği göreli olarak azdır. Spesifik nitelikteki bazı maddi duran varlıklara ilişkin günlenmiş bilgiye her an ve çabuk biçimde erişilebilir. kullanılmama nedeniyle aktiften çıkarma. bir maddi duran varlığın edinilmesi.8'de maddi duran varlıklar işleme sisteminin bilgisayarlı ortamdaki işleyişi yer almaktadır. İşlemsel ve Yönetsel Raporlar Maddi duran varlıkların durumunu ve işlemsel eylemleri yansıtan raporlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. mevcut olanın satılması. bulunduğu birim. Bu kütük için önemli olan nokta. Amortisman işlemleri dönem sonunda envanter işlemleri ile birlikte muhasebeleştirilecektir. maddi duran varlıklara ve amortismanlara ilişkin raporları üretir. ● ● Şekil 9. Ay sonunda veya isteniyorsa daha sık aralıklarla bir çıktı programı. Bir biçimleme programı girilen verilerin doğruluğunu inceler ve daha sonra bir kayıt programı maddi duran varlıklar ana kütüğündeki ilgili kayıtları günler. Bu nedenle yığın işlemeden elde edilecek avantajlar da göreli olarak az olacaktır.

Maddi duran varlığı kullanımdan çekme raporu. Maddi duran varlık hurda değeri raporu.129 - .8. Çevirimiçi MDV İşleme Sistemi. . Maddi duran varlık vergi raporu. Önceki Sabit Varlık İşleme Adımlarından Alışlar-Borçlar Sürecinden (Edinilen Varlığın) Tediye Makbuzu Varlıkların Elden Çıkarılması Düzeltme (Varlıkların Transferi vd.● ● ● ● ● ● Maddi duran varlık edinim raporu. Maddi duran varlık amortisman giderleri listesi. Maddi duran varlık transfer raporu.) Varlık muhasebesi memuru tarafından yapılır Sabit Varlık Veri Girişi İstisna ve Hata Görüntüsü Girilen Verinin Biçimlenmesi Sabit Varlık Kütüğü Günleme Kaydetme Sürecine Büyük Defter İşlem Kütüğü Sabit Varlıklar Ana Kütüğü Ay Sonunda Çıktı Üretimi Yerleşime Göre Sabit Varlıklar Sabit Varlık Amortisman Listesi Büyük Defter İşlem Kütüğü Kaynak Yöneticisine Muhasebeye Kaydetme Sürecine Şekil 9.

fatura. çalışma süresi fişleri ve ödeme çekleridir. Bu işlem sonucunda maddi duran varlıklar ana kütüğü günlenmiş olacaktır. Bordro ve personel işlemleri bilgi işleme sisteminde sıklıkla karşılaşılan veri kaynakları. Böyle bir sistemde öncelikle yapılması gereken. Maddî duran varlık işleme sistemi için en uygun işleme sistemi çevrimiçi bilgi işleme sistemidir. zaman kartları.130 - . Doğaldır ki. ödeme işlemleri ile personel raporlamasına ilişkin tüm aşamaları içermektedir. Maddi duran varlık işleme sistemi ile ilgili olarak kullanılan önemli veri kaynakları (girdiler) satın alma istek belgesi ve aktarma belgesidir. personel bilgi formu. Amortisman projeksiyon raporu. elden çıkarma. Zaman kartları üzerinde gerekli hesaplamaların yapılmasından sonra bu bilgiler. ödeme belgeleri. Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için uygun olan işleme sistemi yığın işleme sistemidir. . zaman kartlarının yığın haline getirilmesi işlemidir. muhasebe fişleri vb.'de kullanılmaktadır. Çünkü bordro ve personel işlemleri işletme içi bilgi gereksinimi kadar işletme dışı (vergi dairesi ve SSK) bilgi gereksinimi için de önemlidir. Amortismanı tamamlanmış ancak hâlâ kullanımda olan maddi duran varlıklar raporu. Maddi duran varlıkla ilgili işlem ortaya çıktığında (edinim. sadece bordronun hazırlanması yeterli değildir. teslim fişi. Bu işlemlerin etkin ve iyi bir şekilde başarılabilmesi için işçi ve işveren ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekir. aktarma veya korunma) ilgili belgenin girişi klavyeden yapılacaktır.Kaynak yönetimi için analizler ve projeksiyonlar sağlayan raporlar ise şunlardır: ● ● Maddi duran varlık yerleşim raporu. Bunun dışında personelle ilgili gerek işletme içi gerekse işletme dışı diğer raporlar hazırlanmalıdır. Bunların yanında irsaliye. Maddi duran varlıkların edinimi. ● ? MDV işleme sistemindeki işlemsel ve yönetsel raporlar neler olacaktır? Özet Bordro ve personel sistemi. işlenmek üzere veri işleme birimine (bordro departmanı veya yetkilendirilmiş bir kişi veya birim) gönderilerek bordroların hazırlanması sağlanacaktır. kullanım süresi içinde bunların korunması ve çeşitli nedenlerle bunların elden çıkarılması maddi duran varlık işleme sistemi içinde ele alınan faaliyetleri oluşturur.

131 - . Çalışma Süresi Fişleri e. Çalışanların işletmede çalışarak geçirdikleri zamanların izlenmesinde kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir? a. Maddi duran varlıkların kullanım süresini uzatmak amacıyla yapılan yatırım d. Çevrimiçi-Gerçek Zamanlı Bilgi İşlem Sistemi c. Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman tutarının hesaplanma- . Personel Bilgi Formu b. Kişileri işe yerleştirmek 3. Ödeme çeklerini imzalamak d. Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için en uygun olan bilgi işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Ödeme Çekleri c. Zaman Kartları d. Zaman kartlarını düzenlemek ve bordro hazırlamak c. Maddi duran varlık çalıştırılması amacıyla malzeme satın alınması c. Aktarma Belgesi 2. Aşağıdakilerden hangisi personel birimi için doğrudur? a. Çevrimiçi İşleme Sistemi b. Yığın Bilgi İşlem Sistemi e. Üretimde çalışan işçilerin üretim birimleri bazında çalışma sürelerini hesaplamak e. Üretimden gelen çalışma sürelerini zaman kartları ile karşılaştırmak b.Sorular 1. İletişim Sistemleri 4. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık işleme sistemi faaliyetlerinden biri değildir? a. Zaman Bölüşümlü Sistemler d. Maddi duran varlıkların edinimi b.

Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü b.132 - . Maddi Duran Varlık Ödeme İşlem Kütüğü . Maddi Duran Varlık İşlem Kütüğü c. Maddi duran varlıklara ilişkin bilgilerin izlendiği kütük aşağıdakilerden hangisidir? a. Maddi duran varlıkların yenilenmek üzere satılması 5.sı e. Maddi Duran Varlık Referans Kütüğü e. Maddi Duran Varlık Tarih Kütüğü d.

bordro.. bu üniteyi daha çabuk anlamanıza yardımcı olacaktır.133 - ÜNİTE Gelir. 10 .. işleme döngüleri ile ilgili işlemlerin muhasebe defterlerine kayıt süreci ile işletme faaliyet sonuçlarını gösteren finansal raporların hazırlanma süreci üzerinde durulmaktadır. .Kaydetme ve Raporlama Döngüsü Bu Ünitede.. Bu nedenle daha önceki muhasebe derslerindeki konuları ve bu kitabınızın daha önceki ünitelerde açıklanan işleme döngüleri konularını gerektiğinde geri dönerek çalışmanız. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. maddi duran varlık vb.. Bu ünitedeki konular daha önceki muhasebe derslerinde ele alınan konuların bilgisayar uygulamalarıdır. harcama.

mali karakterli işlemleri uygun hesaplarda sınıflandırmalı. Bunların yanında işletme faaliyetleri ile ilgili satışların ma. Satınalma ve satış işlemleri mali karakterli işlemlere örneklerdir. hesapların borç ve alacak taraflarına yapılan kayıt tutarları ile hesap kalanları bilgileri yer alacaktır. Bu amaçla yapılması gerekli işlemlerden biri uygun hesaba kaydedilip kaydedilmediği ile işlemle ilgili muhasebe kaydının borç ve alacak taraflarının birbirine eşit olup olmadığının kontrol edilmesidir. hesapların alacakları tarafları toplamına eşit olması gereklidir. Mali karakterli işlemlerin bazıları gruplandırılarak muhasebeleştirilirken. Ayrıca her bir mali karakterli işlemin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydedilmesinin sağlanması gereklidir. hesaplar arasında borç ve alacak eşitliklerini sağlanma (mizan). Muhasebe Kontrollerinin Oluşturulması: Sınıflandırma muhasebe bilgi sisteminin bir parçasıdır ve belirli muhasebe kontrollerini içerir. Verilerin Saklanması: Büyük defterde. her döneme ilişkin finansal tabloların zamanlı ve güvenilir bir şekilde elde edilmesine olanak sağlamalıdır. İşleme: Toplanan veriler muhasebe defterlerine kaydedilmeden önce bazı işlemlerden geçecektir. Bilindiği gibi çift taraflı kayıt sistemi gereği hesapların borç taraflarının toplamının. envanter kayıtlarının yapılabilmesine olanak sağlamalı. tek tek muhasebeleştirilebilir. işlem muhasebe defterlerine kaydedilecektir.134 - . Hesap kalanlarının güncel olması verilerin günlük defterden büyük deftere aktarılması ile sağlanacaktır. Mizan düzenleme olarak ifade edilen bu işlem muhasebe kontrollerinden biridir. Bunu ötesinde girilen verilerin anında kontrol edilmesi bir diğer muhasebe kontrol yöntemidir. bazıları ise.GİRİŞ Kaydetme ve raporlama döngüsü. ? Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün sahip olması gerekli özellikleri nelerdir? Bunların başarılabilmesi için kaydetme ve raporlama döngüsünün şu fonksiyonları yerine getirmesi gereklidir. İşlemler ister gruplandırılarak. ● Verilerin Toplanması: Mali karakterli işlemler muhasebe kayıtlarının temel öğesidir. ● ● ● ? Muhasebe kontrollerinin oluşturulmasının kaydetme döngüsü açısından önemi nedir? ● Finansal Raporların Hazırlanması: Kaydetme ve raporlama döngüsü tarafından üretilen en yaygın finansal raporlar bilanço ve gelir tablosudur. Örneğin müşterilerin kredi sınırlarının belirlenmesi ve bunun aşıldığında uyarı alınması gibi. Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsü. Bunların sağlanmasından sonra. isterse tek tek muhasebeleştirilsin çeşitli formlar ve muhasebe fişleri deftere kayıtlardan önce kullanılacaktır. Burada unutulmaması gerekli olan işlemlerin ardışık olarak kaydedilmesidir. bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgileri sağlamaktadır. ● ● ● ● ● tüm mali karakterli işlemleri hızlı ve tam olarak kaydetmeli. Finansal tabloların veya raporların belirli sıklıkla ilgililer tarafından kontrolü de muhasebe kontrollerine bir diğer örnektir.

135 - . Bu döngüler ile ilgili işlemler doğaldır ki. Planlama ve kontrol amaçlı bütçeler bunlara örnektir. ● Veri ve Hesapların Sınıflandırılması ve Kodlanması: Kaydetme ve raporlama döngüsü uygun bir sınıflandırma ve kodlama sistemi ile başarılabilir.liyeti tablosu. Kodlama ise hesapları. ? Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanmasının muhasebe açısından önemi nedir? İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER İşletmelerde yaygın olarak kullanılan işleme döngüleri daha önceki ünitelerde de ele aldığımız gibi gelir döngüsü. nakit akım tablosu. Sınıflandırma çeşitli hesapları muhasebe defterlerinde izlemek için gereklidir. İşleme Döngüleri Arasındaki İlişkiler. faturalama ve satış analizi işlemleri gelir döngüsü içinde ele alınırken.1. . Ayrıca. Ayrıca işletmenin yönetsel amaçlı raporlara da gereksinimi olabilir. tahsilat ve ödeme işlemleri döngüsü ile bordro işlemleri döngüsüdür. kütükleri ve diğer öğeleri tanımlamak için kullanılır. harcama döngüsü. faturanın ilişkilendirileceği bir diğer döngü kaydetme ve raporlama işlemleri döngüsüdür. satış sonucu ortaya çıkan alacak ve bu alacağın tahsili işlemleri tahsilat işlemleri dönüsü ile ilişkilendirilmektedir. bu işlemlerin işletmenin muhasebe defterlerine kaydedilerek ve sonuçta finansal raporların hazırlanması ise kaydetme ve raporlama döngüsünü oluşturmaktadır. ! Harcama ve bordro döngüleri ile kaydetme ve raporlama döngüsü arasındaki ilişkileri inceleyiniz. kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu hazırlanan diğer tablolardır. fon akım tablosu. işlemleri. işletmenin mali karakterli işlemlerini oluşturmakta. Örneğin bir satış işleminde siparişin alınması. Şekil 10-1’de tüm bu döngüler arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Kaydetme ve Raporlama Döngüsü Finansal Raporlama Satış Döngüsü Tahsilat ve Ödeme Döngüsü Alacak Hesapları Sipariş Alma İşlemi Faturalama Tahsilat Kaydetme Satış Analizi Borç Hesapları Ödeme Satın Alma Bordro Bordro Döngüsü Harcama Döngüsü Stok İşlemleri Zaman Kartı İşlemleri Şekil 10.

alacakları tahsil etmek. ✔ İşletmelerdeki mali karakterli işlemler nasıl sınıflandırılır? İşletmede muhasebe işlemlerine konu olan mali karakterli işlemleri üç başlık altında ele almaktayız. Nakit Akım Tablosu. Envanter işlemleri. büyük defter. Öz Kaynaklarda Değişim Tablosu ve Çeşitli Yönetsel Raporlar (İşletme Bütçeleri vb. düzeltme işlemleri. kasa defteri ve kambiyo senetleri defteri ile birlikte işlemler yardımcı defterlere de kaydedilecektir. İşlemlerin muhasebe fişlerine kaydedilmesinden sonra yapılması gereken bunların muhasebe defterlerine kaydedilmesi işlemidir. Değerleme işlemleri. Satışların Maliyeti Tablosu. ● ● Yapılan kayıtların mizanlar yardımıyla doğruluğu belirlendikten işletme için gerekli olan raporlar hazırlanacaktır. Şekilde de görüldüğü gibi işlemlerle ilgili belgeler düzenlendikten sonra. Günlük. Fon Akım Tablosu. Sabit varlık satın almak veya satmak vb. Mal satın almak. bunlar ilgili muhasebe fişlerine kaydedilecektir. Şekil 10.VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER Muhasebe defterlerine kayıt yapılabilmesi için çeşitli girdiler kullanılmaktadır.136 - . Kar Dağıtım Tablosu.2’de girdi kaynaklar ve muhasebe sistemi içindeki akışı gösterilmiştir. Bunlar. borçları ödemek vb. Arızi (olağandışı) işlemler. dönem ayarlamaya ilişkin işlemler vb.) . ● ● ● ● ● ● ● ● Bilanço. Gelir Tablosu. satmak. Bunlar: ● İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili işlemler.

İşletmenin yapmış olduğu her türlü tahsilat için düzenlenen fiş kasa tahsil fişi iken. DÖNEMBAŞI ENVANTERİ -Açılış EnvanteriENVANTER DEFTERİ DÖNEMBAŞI BİLANÇOSU -Açılış BilançosuGELİR TABLOSU VD. Kasa fişleri. Muhasebe fişlerini kasa fişleri ve mahsup fişi olarak iki ana grupta ele almaktayız.2. her türlü ödeme için düzenlenen fiş kasa tediye fişidir. KANITLAYICI BELGELER GÜNLÜK DEFTER -Maddeler- KESİN MİZAN KASA DEFTERİ BÜYÜK DEFTER -MaddelerKAMBİYO SENETLERİ VD. DÖNEMSONU ENVANTERİ DÖNEMSONU BİLANÇOSU MUHASEBE FİŞİ .137 - . kayıtlar için temel olan belge “muhasebe fişleri”dir. ✔ Bilgisayarlı bir ortamda muhasebe kayıtları nasıl yapılır? Böyle bir ortamda yapılacak işlemler adım adım aşağıda açıklanmış- .. Bilgisayar kullanılan bir sistemde ise defterlere kayıt işlemi fişlerin kesilmesi işleminden sonra öz devimli olarak bilgisayar tarafından gerçekleştirilecektir. Fişlerin düzenlenmesinden sonra elle muhasebe kayıtlarının tutulması durumunda fişler muhasebe defterlerine aktarılacaktır. DEFTERLER AYLIK MİZANLAR GENEL GEÇİCİ MİZAN DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ -Envanter İşlemleri- Hesapların açılışı ve günlük işlemler Envanter kayıtları Şekil 10. TABLOLAR GÜNLÜK İŞLEMLER . ? Muhasebe fişlerinin muhasebe sistemi içindeki yeri nedir? Belgeler Muhasebe kayıtları bir işletmede ister elle tutulsun isterse bilgisayarla tutulsun. Girdi Kaynaklar ve Muhasebe Sistemi İçindeki Akışı. kasa tahsil ve kasa tediye fişleri olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Eğer işletmedeki mali karakterdeki işlem bir ödeme veya tahsilat işlemi değilse düzenlenecek muhasebe fişi mahsup fişidir.

Ayrıca ana mönüde hangi alt mönülerin yer alacağı işletmenin sahip olduğu yazılıma. Fiş girişi ve güncelleştirme işlemi mönüsündeki işlemler eski veya yeni fiş ile fiş basımı olabilir. “Fiş Girişi ve Güncelleştirme İşlemleri” ile “Defter ve Raporlar” alt mönülerine ulaşılacaktır. “Hesap Planı İşlemleri”. Fiş basımında ise belli bir döneme ait veya belirli bir fişin basımı işlemleri yer alacaktır.3. Alt mönülerin neler olacağı programcı ile destek hizmeti sağlayan muhasebeci ve işletmenin diğer ilgilileri tarafından belirlenecektir. Defter ve raporlar ise. ANA MÖNÜ Stok Programı Üretim Programı Sipariş Programı Faturalama Programı Cari Hesap Programı Çek Senet Programı Bankalar Programı Muhasebe Entegreasyonu Şekil 10. Ana Mönü Örneği. Şekil 10. günlük defter. defterleri ve dökümleri (muhasebe fişleri.138 - . Yeni fiş girişi işleminde ise işlemin niteliğine göre muhasebe fişinin düzenlenmesi işlemleri yer alır. Birinci adım: Muhasebe kayıt işlemleri ile ilgili olarak yapılacak ilk işlem “ana mönü”den genel muhasebe alt mönüsüne geçmektir. . hesap planı girişi ve düzeltme ile listeleme işlemlerini içerebilir. Bir genel muhasebe mönüsü örneği Şekil 10.tır.3’de bilgisayar ekranında bir ana mönüde yer alabilecek alt mönüler görülmektedir. kasa defteri. kambiyo senetleri defteri. işletmenin faaliyet konusuna ve işletme büyüklüğüne göre değişecektir. yardımcı defterler. donanım desteğine. büyük defter ve diğer defter dökümlerini) içerecektir. Hesap planı işlemleri.4’te verilmiştir. Genel Muhasebe Personel Programı Ödeme Tahsilat Programı Müstahsil Programı Kasa Program İş Sonu İkinci Adım: Ana mönüden Genel Muhasebe mönüsüne geçildiğinde. Eski fiş işleminde daha önce girişi yapılan fişlerin düzeltilmesi veya iptal edilmesi işlemleri yer alır. hesap durum raporları (cari hesaplar).

Bunlar “tahsil fişi”. yeni fişlerle mi veya fiş basımıyla ilgili mi olduğu belirtilmektedir. Muhasebe fişleri ve girişlerine ilişkin işlemlerin görüntüsü ise Şekil 10. “tediye fişi” ve “mahsup fişi”dir. Şekil 10. Burada da görüldüğü gibi muhasebe fişleri ile ilgili kullanıcıya üç seçecek sunulmaktadır. Şekil 10.4. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi muhasebe fişlerinin düzenlenmesinden sonra mali karakterli işlemler muhasebe defterlerine öz devimli olarak kaydedilmiş olmaktadır. “Yeni Fiş Girişi Mönüsü” verilmiştir.5 ve Şekil 10. Genel Muhasebe Alt Mönüsü Örneği. ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE FİŞ GİRİŞİ VE GÜNCELLEŞTİRME Fiş No: Kasa Hesabı Kodu: Hesap Kodu Hesap Adı Açıklama Borç Alacak Fiş Tarihi: Eski Fişler Yeni Fiş Fiş Basımı Açıklama: Şekil 10.ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE Hesap Planı Fiş Girişi ve Güncelleştirme Defter ve Raporlar Program Sonu Şekil 10. Üçüncü Adım: Fiş girişi ve güncelleştirme mönüsüyle muhasebe fişlerinin düzenlenmesi uygulamalarına ulaşılır.6’da verilmiştir.6’da ise.139 - .5. . Bundan sonra yapılacak olan ise işlemin türüne göre gerekli verileri girerek muhasebe fişini düzenlemektir.5’te fiş girişi ve güncelleştirme mönüsünde işlemin eski fişlerle mi. Bu aşamadan sonra kullanıcılar defter veya fiş dökümlerine bilgisayar çıktısı olarak ulaşabilirler. Fiş Girişi ve Güncelleştirme Mönü Örneği.

? Büyük defter ana kütüğünün kullanım amacı nedir? . Ayrıca işletmenin tüm hesaplarına ilişkin hesap kalanları yine bu kütükteki kayıt toplamından elde edilecektir.6. Hesap kalanı (dönembaşı) Hesabın borç toplamı (dönem için) Hesabın alacak toplamı (dönem için) Hesabın borç toplamı (ilgili ay için) Hesabın alacak toplamı (ilgili ay için) Hesabın kalanı (borç veya alacak) Bu kayıtların bir araya getirilmesiyle de işletmenin hesap planı oluşturulacaktır. Büyük Defter Ana Kütüğü Bu kütükte yer alan her bir kayıt tek bir büyük defter hesabı ile ilgilidir.140 - .ANA MÖNÜ GENEL MUHASEBE FİŞ GİRİŞİ VE GÜNCELLEŞTİRME YENİ FİŞ GİRİŞİ Fiş No: Kasa Hesabı Kodu: Hesap Kodu Hesap Adı AçıklamaBorç Alacak Fiş Tarihi: Tahsil Fişi Tediye Fişi Mahsup Fişi Açıklama: Şekil 10. Bir işletmedeki kaydetme ve finansal raporlama ile ilgili kütükleri şunlardır. Yeni Fiş Mönü Örneği. Hesap grubu. Bu kayıt kapsamında ele alınması gerekli unsurlar şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● ● Hesabın numarası ve adı. Çünkü her işletmenin faaliyet konusu ve büyüklüğü birbirinden farklıdır. Ayrıca bu kapsam içinde işletmenin gelecekteki faaliyetleri ile ilgili olan bütçelerin ele alınması gereklidir. VERİ TABANI Kaydetme ve finansal raporlama ile ilgili kütükler işletmeden işletmeye farklılıklar gösterecektir.

? Bütçe ana kütüğünün kullanım amacı nedir? Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü İşletmenin hazırlayacağı finansal tabloların çeşitli şekillerde düzenlenmesi gereklidir. iş merkezleri ve sorumluluk merkezlerine ait fiili gelirler ile maliyetler yer alır. Raporun veya kolonların başlığı. . ? Büyük defter tarih kütüğünün kullanım amacı nedir? Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Yönetim için gerekli olan sorumluluk raporlarının hazırlanmasında gerekli olan kayıtların yer aldığı kütüktür. sorumluluk merkezi ana kütüğü ile birlikte sorumluluk raporlarının hazırlanmasında kullanılır. Bu kütükte bir işletmede yer alan birimler. Daha önce örneğini verdiğimiz muhasebe fişinde de görüldüğü gibi fiş üzerinde şu bilgiler yer alacaktır: ● ● ● ● ● fiş numarası.141 - . Bu kütükteki fişler ilgili ay ile ilişkilidir. açıklama vb. Bu kütük işletmenin finansal analiz yapması için gerekli olan bilgilerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Bütçelenmiş tutarlar aylık olarak düzenlenebileceği gibi. kolon veya satır genişlikleri vb. işlem tarihi. Bu kütük. işlem tutarı. borçlanan ve alacaklanan hesap isimleri.Büyük Defter Tarih Kütüğü İşletmenin geçmiş dönemlere ait hesap kalanlarının aylık olarak izlendiği kütüktür. borç. Bu fişlerin dökümü bir anlamda işletmenin o dönemdeki mali karakterli işlemlerinin bir bütün olarak görünmesi demektir. ? Güncel muhasebe fişi kütüğünün kullanım amacı nedir? Muhasebe Fişi Tarih Kütüğü: Önceki aylara ilişkin muhasebe fişlerinden oluşan kütüktür. gelecek beş yıl veya daha uzun süreyi de kapsayabilir. ? Finansal raporları hazırlama kütüğünün kullanım amacı nedir? Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü Büyük deftere kaydedilen mali karakterli işlemlere ilişkin tüm ayrıntıları içeren muhasebe fişlerinden oluşan kütüktür. ? Sorumluluk merkezleri ana kütüğünün kullanım amacı nedir? Bütçe Ana Kütüğü İşletmenin gelecek döneme ilişkin çeşitli sorumluluk merkezlerinin bütçelenmiş varlık. bölümler. bilgiler bu kütükte yer almaktadır. Bu işlemler için kullanılan kütük finansal raporları hazırlama kütüğüdür. gelir ve gider tutarları yer alır.

KAYDETME DÖNGÜSÜ Yukarıda ele aldığımız kütükler doğal olarak diğer işleme döngüleriyle ilişki içindedir. bu çıktıları üretmek için aylık . Kayıt İşlemleri İşleme Süreci.). işlemin kaynağını(muhasebe fişi numarası vb. . Daha önceki ünitelerde bu işlemler ile ilgili döngüler üzerinde durmuştuk. elle tutulan muhasebedeki defter biçiminden oldukça farklıdır. Girilen bu verilerin doğruluğu bir biçimleme programı yardımıyla hesapların borç ve alacak tarafları toplamının eşitliği veya muhasebe hesap kodunun doğruluğu gibi konular kontrol edilmektedir. ilgili büyük defter hesap kodunu. Bu mali karakterli işlemler satış. Şekil 10. Çeşitli mali karakterli işlemlerden doğan veriler. işlemlerin tarihini. bordro işlemleri. günlük işlemeden iki tür çıktı sağlar. Ayrıca program. Günlük defter. maddi duran varlık ve diğer işlemler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kaydetme işlemleri ile ilgili süreç Şekil 10.7. .142 - . borçlu ve alacaklı tutarları ve yığın toplamlarını içerir. ödeme ve tahsilat. öncelikle muhasebe fişlerine işlenmekte daha sonra muhasebe bölümünde veri girişlerini yapan bir memur tarafından bir terminal aracılığıyla girilmektedir. İkinci çıktı ise “mizanlar”dır. Defter.’de verilmiştir. ? Mali karakterli bir işlem muhasebe defterlerine kaydedilmeden önce yapılması gerekli işlem nedir? Kaydetme döngüsü. Bunlardan ilki “günlük defter”dir. Satış Sürecinden Nakit Tahsilat Sürecinden Alışlar/Borçlar Sürecinden Nakit Tediye Sürecinden Bordro Sürecinden Sabit Varlıklar Sürecinden Tekrar Etmeyen Özel İşlemlerden Muhasebe Fişi Satış İşlemlerinin Özeti Nakit Tahsilatlar İçin Yevmiye Föyleri Satınalma İşlemlerinin Özeti Nakit Tediye İşlemlerinin Özeti Bordro İşlemlerinin Özeti Sabit Varlık İşlemlerinin Özeti Yevmiye Kaydı Girişi Girilen Yevmiye Kayıt Verisinin Biçimlenmesi İstisna Hata Görüntüsü . Kontrol işleminden sonra işlemler kaydedilecektir.7. Bu defter ciltlenmemiş ve yazıcıdan dökülebilecek yapraklar halindedir. Kayıt işlemleri. satınalma. Günlük Olarak Büyük Defter Hesaplarının Günlenmesi ve Çıktıların Çökümü Büyük Defter Muhasebe Fişi Yevmiye Kayıt Listesi Mizan Muhasebeye Muhasebeye . mali karakterli bir işlemin ortaya çıkmasıyla başlayacaktır. işlem türünü ve kodunu. Ortaya çıkan mali karakterli işlemler muhasebe defterlerine kayıt programı yardımıyla kaydedilecektir. Süreç. diğer işleme döngülerinden gelen verilerinin kaydedilmesi ve finansal rapor ve tabloların yaratılmasını içerir.

muhasebe fişleri kütüğüne yevmiye kayıt verilerini önceden numaralanmış muhasebe fişleriyle birleştirerek kopyalar. Yevmiye Veri Girişi Girilen Verilerin Biçimlenmesi Şekil 10. Örnek olarak o aya ilişkin çeşitli sabit varlıkların amortisman tutarını yansıtan ayarlamalar verilebilir. .143 - . Aysonu Muhasebe Kayıt Süreci.8. Geçiş-1 Büyük Defter Hesap Nosuna Göre Sıralama İstisna ve Özet Raporu Ay Sonunda Sıralanmış Yevmiye Veri Girişi Geçiş-2 Büyük Defterin Günlenmesi ve Çıktıların Dükümü Muhase be Fişi Büyük Defter Mizan Yevmiye Kayıt Listesi Muhasebeye .8. Ay sonu kayıtlarının bir çoğu standart olarak birtakım düzeltme ve ayarlamaların yapılmasını içermektedir. aysonu muhasebe kayıt sürecini göstermektedir. Muhasebeye . . İşletmede bu standart ayarlamaların yevmiye kaydı muhasebeciler tarafından oluşturulmakta ve manyetik disk kütüğüne işlenerek saklanmaktadır. Muhasebeden Muhasebeden Düzeltme Yevmiye Kaydı Kodlama Formu Standart Düzeltm Yevmiye Kayıtları Yığın Toplama Hazırlama Yığın Toplamı Düzeltme Yevmiye Kaydı Kodlama Formu İstisna ve Hata Görüntüsü Düzeltme Girişi . Bundan başka yevmiye kayıtlarının yığın toplamı hazırlanarak terminalden girişi yapılmaktadır. Her ayın sonunda ise bu girişler geçici bir kütüğe aktarılmaktadır. ? İşletmelerde ay sonların yapılan kayıtlar nelerdir? Şekil 10.

her bir hesap için düzenlenecek hesap detayları. Finansal Tablolar: Gerek işletme içi kullanıcılar. Bu raporların bir çoğunda işletmenin mevcut finansal tablolarındaki bilgiler kullanılmaktadır. .RAPORLAMA DÖNGÜSÜ Muhasebe kayıt sistemi tarafından üretilen finansal raporları üç ana grupta sınıflandırılabilir. Müşterileri ve alacak tahsilat sürelerini esas alan “alacak analiz raporları”dır. büyük defter tarih kütüğü ve muhasebe fişi ana kütüğünden gelen verileri kullanan bir rapor üretme programı gerekli olan raporları üretecektir. kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu düzenlenecek finansal tablolara örnektir. nakit akım tablosu. ? İşletme faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan raporlar nasıl sınıflandırılır? Raporlama İşlemleri İşleme Süreci Bütçe ana kütüğü. Doğaldır ki. Tahsilatları ve ödemeleri esas alan “nakit analiz tabloları”. Bu raporlara bir kaç örnek: ● Mamuller. işletmenin sorumluluk merkezleri arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için bu raporların sorumluluk merkezleri bazında da hazırlanması gerekir. Finansal tabloları kullananların sağlıklı kararlar verebilmeleri için. satış bölgeleri veya pazar payları esas alınarak hazırlanan “satış analiz raporları”. Diğer örnekler. Bilânço. büyük defter ana kütüğü. gerekse işletme dışı kullanıcılar için finansal tablolar hazırlanmalıdır. satışların maliyeti tablosu. Dönemsel karşılaştırmanın ötesinde.9. maliyetlerin ilgili maliyet yerlerine dağıtımı tablosu ve hesapların dönemler itibarıyla karşılaştırması raporudur. Yönetsel Raporlar: Özellikle işletme yöneticilerinin karar almalarında gerekli olan bazı raporlar da muhasebe kayıt sistemi tarafından üretilmektedir. ● ● Hazırlanan bu yönetsel raporlar dönemsel karşılaştırmaların yapılabilmesi için bütçelenmiş rakamları da içermelidir. fon akım tablosu. gelir tablosu. Şekil 10. Mizanlar bu grup raporlara verilebilecek en önemli örnektir.’da finansal rapor üretme süreci verilmiştir. finansal tabloların destekleyici dipnot bilgilerine sahip olması gereklidir. Büyük Defter Analiz Raporları: Bu raporlar muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunun analiz edilmesinde kullanılmaktadır. sorumluluk merkezleri bazında hazırlanan raporların ayrıca bütçelenmiş ve fiili rakamları da içermesi karar verme açısından daha sağlıklıdır.144 - .

ile muhasebe fişleridir. bono.. İlk işlem belglerinden hareketle muhasebe fişlerine kayıtlar yapılacak. Muhasebeye Muhasebeye . çek. Özet İşletmeler faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tablolarını düzenlerken çeşitli bilgilere gereksinim duyacaklardır. . Bu bilgiler kaydetme ve raporlama döngüsü tarafından sağlanmaktadır. Amaçlara uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün oluşturulması için şu fonksiyonların yerine getirilmesi gerekir: ● ● ● ● ● ● Verilerin toplanması İşleme Verilerin saklanması Muhasebe kontollerinin oluşturulması Finansal raporların oluşturulması Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması Kaydetme ve raporlama döngüsü için üzerinde durulması gerekli önemli konu veri kaynakları ve girdilerinin neler olduğudur.145 - . poliçe vb. serbest meslek makbuzlar. Cari Büyük Defter Raporu Büyük Defter Ayrıntısı Karşılaştırmalı Hesap Listesi Gelir Tablosu Bilanço Fon Akış Tablosu . Üst Yönetime ! Bu ünitede ve bundan sonraki ünitelerde kullanılan akış çizeneği sembollerinin anlamlarının kitabınızın sonunda yer aldığını unutmayınız. Finansal Rapor Üretme Süreci. gider pusulaları. Bütçe Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Büyük Defter Kütüğü Muhasebe Fişi Kütüğü Ay Sonunda Aylık Finansal Raporların Üretilmesi Şekil 10. bu fişler daha sonra mu.9. Bu açıdan muhasebe sürecini ele aldığımızda en önemli belgeler ilk işlem belgeleri olarak ta ifade edilen faturalar.

146 - . Mali karakterli işlemler uygun hesaplarda sınıflandırılmalıdır. Analiz sonuçları kullanıcılara zamanlı olarak sunulabilmelidir. İşletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren tablolar ise. Sorular 1. Ancak işletmelerde bu işleme döngüsü için sıklıkla karşılaşılan kütükler şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● Büyük Defter Ana Kütüğü Büyük Defter Tarih Kütüğü Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü Bütçe Ana Kütüğü Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü Muhasebe Fişi Tarih Kütüğü İşletmeler faaliyet sonuçları ile ilgili bilgileri işletme içi ve işletme dışı kullanıcılara raporlar yardımıyla sunarlar. e. finansal tablolardır. b. muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunun analiz edilmesinde kullanılır. büyük defter analiz raporları. özellikle işletme yöneticilerinin karar almalara yardımcı olur. sahip oldukları donanım ve yazılım vb. finansal tablolar ve yönetsel raporlar olarak üç ana grupta ele alınır. d. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsü için gerekli değildir? a. Mali karakterli işlemler hızlı ve tam olarak kaydedilebilmelidir. Büyük defter analiz raporları. Stok işlemi d. Mizan eşitliği sağlanabilmelidir. Sipariş alma işlemi . Kaydetme işlemi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir? a. unsurlar kaydetme ve raporlama döngüsünün veri tabanının oluşturulmasında önemlidir. Yönetsel raporlar ise. c. Tahsilat işlemi b. Bu raporlar.hasebe defterlerine aktarılacaktır. 2. büyüklükleri. Bordro işlemi e. Ödeme işlemi c. Finansal tablolar zamanlı ve güvenilir olarak elde edilebilmelidir. İşletmelerin faaliyet konuları.

Satışların Maliyeti Tablosu e. b. e. Mahsup Fişi c. Fon Akım Tablosu . Yeni Fiş Girişi mönüsünün alt mönüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? a. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Hesap Planı e. Sipariş Programı 5. Gelir Tablosu c. c. Hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl verilerinin bulunması gereklidir. Bilanço d. Fiş Basımı b. Kaydetme işlemi mali karakterli bir işlemin ortaya çıkmasıyla başlar. d. Defter ve Raporlar d. Kaydetme döngüsündeki veri tabanı işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardan biri değildir? a.3. Defterlere kayıt yapılmadan önce muhasebe fişlerine kayıt yapılır.147 - . 4. Bilgisayar kullanılan ortamlarda günlük deftere ve büyük deftere kayıtlar kullanıcı tarafından yapılır. Maliyet Dağıtım Tablosu b.

eksik bilgilerinizi tamamlayınız. yararları ve sakıncaları veri tabanı yaklaşımıyla ele alındıktan sonra. . Bu amaçla ilk dört ünitede ele alınan bilgi işleme ile veri düzenlemesi ve yapılandırılması konularında varsa. veri tabanı sistemlerinin yönetiminde kullanılan yazılımların işlevleri ve bileşenleri tanıtılacak... veri tabanı sistemlerinin düzenlenmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde gerekli olan aşamalar ve muhasebe içi kontrol ve güvenlik ölçümlerinin neler olduğu ele alınacaktır. Ayrıca..Veri Tabanı Sistemleri 11 . Veri yönetiminin özellikleri.. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. Bilgisayarla bilgi işleme için verilerin organize edilmesi ve yönetilmesinde kullanılan kavram ve tekniklerin gözden geçirilmesi gereklidir. veri tabanı sistemlerinde kullanılmakta olan modeller üzerinde durulacaktır.148 - ÜNİTE Bu Ünitede.

(Bkz. İşletmelerin uygun verileri toplayamamaları.GİRİŞ Çağımızın bilgi çağı haline gelmesi veri kaynaklarının önemini giderek arttırmaktadır.149 - . Bununla birlikte son yıllarda bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki gelişmelere bağlı olarak veri tabanı teknolojisindeki gelişmeler.1. Veri tabanı yaklaşımında uygulamaların her biri için veri tabanı ve programlar arasında bilgisayar yazılımının özel bir türü olan veri tabanı yönetim sistemi dahil edilir. Kullanıcıların gereksinimleri değişiklik göstermiyorsa ve uygun bir kütük ve kayıt yapısına sahiplerse kütük yaklaşımı işletmeler için oldukça etkin olabilir. Geleneksel veri yönetimi yaklaşımında verinin düzenlenmesi ve kullanımı için veriye erişilmesinde kütük ve kayıt yönetimi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu yüzden günümüzde birçok işletme yöneticisi veri kaynaklarının yönetimine özel bir önem verilmesi gerektiğine inanmaktadır. saklayamamaları veya onlara ulaşamamaları. . Veri Tabanı Yaklaşımında ise veri bir kaynak olarak ele alınır ve veri ortak bir veri temelinde tüm uygulamalar için saklanır. veri yönetiminde veri tabanı yaklaşımının kullanımını artırmıştır. Kütük yaklaşımında uygulamalar birbirlerinden bağımsız olarak ele alınır ve herbir uygulama için ayrı kütükler oluşturulur. Stoklar Ana Kütüğü) Satış İşlemleri Programları Satın Alma İşlemleri Programları Satış Girdileri Satış Çıktıları Satın Alma Girdileri Satın Alma Çıktıları Şekil 11. Ancak günümüzde kütük yaklaşımı birçok işletmeye yeterli gelmemekte ve bu nedenle işletmeler veri tabanı yaklaşımını uygulama yoluna gitmektedirler. VERİ TABANI YAKLAŞIMI Veri yönetimi denilince daha önceleri akla hemen kütük yaklaşımı gelirken artık günümüzde birçok işletme bu yaklaşım yerine veri tabanı yaklaşımını kullanmaktadır.2) Kütükler (Ticari Alacaklar.1'de kütük yaklaşımı gösterilmiştir. Stoklar Ana Kütüğü gibi) Kütükler (Açık Alım Siparişleri. kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çok daha etkili bir şekilde karşılarken. Veri tabanı yaklaşımını uygun bilgisayar donanım ve yazılımıyla birleştiren Veri Tabanı Sistemleri (VTS). işletmelerin veri kaynaklarını da etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacaktır. işletmeleri ciddi finansal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Şekil 11. Kütük Yaklaşımı. Şekil 11.

Örneğin stok kalemlerinin numaraları (ve belki de tanımları). fazla veri saklanması işletmeler için ilave saklama yeri mali- . ✔ Kütük yaklaşımının.Veri Tabanı (Tüm Uygulamalar İçin Veri) VTYS Yazılımı Satış Uygulama Programları Satın Alma Uygulama Programları Satın Alma Girdileri Satış Girdileri Satış Çıktıları Satın Alma Çıktıları Şekil 11. Veri Tabanı Yaklaşımı. açık satın alma siparişleri kütüğünde ve satıcılar kütüğünde tekrarlanmış olabilir. Şekil 11. Kütük yaklaşımıyla veri tabanı yaklaşımı arasındaki farklılıkların daha açık bir şekilde ortaya koyulabilmesi kütük yaklaşımının eksik yönlerini ortaya koymakla sağlanabilir.3'te kütük yaklaşımının geçerli olduğu bir ortamda satış ve satın alma işlemleri nedeniyle stoklar ana kütüğünün tekrarlanmış olduğu görülmektedir. veri tabanı yaklaşımına göre eksiklikleri nelerdir? Kütük yaklaşımının eksikliklerini şöyle ele alabiliriz. Doğaldır ki. Fazla Veri Kullanımı Kütük yaklaşımında her bir uygulamaya ilişkin veri kendi kütüğünde saklandığı için birden fazla uygulama olduğunda gereksinim duyulan kütükler için veri tekrarlanmak zorunda kalınacaktır. Hatta aynı veri kalemleri birden fazla kütükte yer almış olabilir. stoklar ana kütüğünde.2.150 - .

Girdiler Çıktılar Girdiler Çıktılar Satış İşlemleri İşleme Sistemi . satın alma uygulamaları programında STOK NO adıyla tanımlanmış olabilir. Uygulama programları büyük ölçüde erişilen veriye ve veri saklama birimine bağlı olduğu için esneklik sağlanamaz. Ancak. Çünkü kütükler uygulamalar arasında bütünleşik (entegre) değildir ve raporların üretilmesi için yeniden programlama gerekir.3. Programlar genellikle uygulamalarda kullanılan kütüklerdeki kayıt yapıları ve veri adlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Stoklar Ana Kütüğü Açık Satın Alma Sipariş Kütüğü Satıcının Önceki Kütüğü Tahsilat Raporları Kütüğü .yetidir. Örneğin stok kalemlerine göre düzenlenmiş stok durum raporu gibi. Eğer işletme satın alma işlemlerindeki stoklar ana kütüğünü günlememişse (A) cinsi malzeme satın alma ile ilgili stoklar ana kütüğünde 1000 birim olarak görülecektir. Satın Alma İşlemleri İşleme Sistemi Şekil 11. . ? Fazla verinin sakıncaları nelerdir? Veri Tutarsızlığı Kütük ve veri fazlalığının bir sonucu olarak verinin özellikleri ve değerleri arasında tutarsızlıklar olma olasılığı vardır.151 - . Örneğin işletmenin stoklarındaki 1000 birim (A) cinsi malzemenin 100 birimini sattığını kabul edelim. ? Kütük yaklaşımında veri tutarsızlığı nasıl ortaya çıkar? Veriye Erişememe Kütük yaklaşımıyla sağlanabilecek olan bilgiler genellikle önceden tasarlanmış ve programlanmış raporlardan oluşmaktadır. Ticari Alacaklar Ana Kütüğü Açık Satış Sipariş Kütüğü Stoklar Ana Kütüğü . maliyetli ve güç bir iştir. Bu tutarsızlık bilgi kullanıcılarının yanlış karar vermelerine neden olacaktır. ? Veriye erişememenin nedenleri nelerdir? Esnek Olmama Mevcut kütük yaklaşımlı uygulamaları değiştirmek ve yeni uygulamalar geliştirmek oldukça zaman alıcı. Örneğin stok kalemleri numarası satış uygulamaları programında CİNSİ adıyla. Kütük Yaklaşımlı İşlem İşleme Uygulamalarında Kütük Fazlalığı. Bu işlem sonucunda satış işlemlerinin saklandığı kütükte (A) cinsi malzeme 900 birim görülecektir. İşleme Adımları İşleme Adımları . bir işleme özgü rapor özellikle birden fazla uygulamayla ilgili veriye dayanıyorsa genellikle istenildiği anda hemen hazırlanamazlar.

Böylece her bir değişiklik ayrıntılı ve kapsamlı bir programlamayı gerektirdiği için yeniden programlama sözkonusu olduğunda kütüklerin revize edilmesi ve her değişiklikte yeni raporların alınması gerekli olur. Şekil 11. Fiziksel görünüş terimi ise verinin fiziki depolama aracında fiili olarak düzenlenmesini ve manipülasyonunu ifade eder. verinin uygulama programlarından ayrılmasını sağlamasının yanısıra verinin mantıksal görünüşünü fiziksel görünüşünden de ayırır. Esnek olmamanın diğer bir nedeni de kütük yaklaşımında her bir kütüğün sadece kullanılan veri yapısı tipini temsil etmesidir. VTYS. Kütükler konsolide edilebilir olmalarına rağmen bu kütüklerdeki büyük ölçekli kayıtları işleme ve kağıda dökme işlemi oldukça yavaş ve zaman alıcıdır. Veri tabanı yaklaşımıyla birbirleriyle mantıksal bağlantılı veri kütüklerinden oluşan büyük bir veri havuzunun oluşumu sağlanacaktır. . . Kütük yapılarının birbirleriyle ilgili verileri birleştirme kapasiteleri sınırlıdır. Veri Tabanı . veri tabanı ve uygulama programları arasına Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak bilinen bir yazılım setinin dahil edilmesiyle sağlanır. Veri Tabanı Yaklaşımında Veri Bağımsızlığı.4'te bu ayırım gösterilmiştir. ? Kütük yaklaşımının esnek olmamasının nedenleri nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ Kütük yaklaşımının yukarıda sözünü ettiğimiz eksiklerinin ve sorunlarının üstesinden gelebilmek için veri saklamada kullanılan bir diğer yaklaşım veri tabanı yaklaşımıdır. daha kolay ve daha az maliyetle yapılmasına olanak sağlar. Şekil 11. Veri bağımsızlığı. Bu da ancak. bir veri tabanına kaydedilen veriler hem onun kullanımını sağlayan bilgisayar yazılımlarından hem de verilerin saklanmış olduğu ikinci bellek alanlarından bağımsızdır. değişikliklerin veri tabanı yaklaşımında kütük yaklaşımına göre daha çabuk.4.Ayrıca. . Veri tabanı yaklaşımının özellikleri şunlardır: Veri Bağımsızlığı Veri Tabanı Yaklaşımının esası olan veri bağımsızlığı. kütük yaklaşımında saklama birimindeki kayıtların yeri ve fiziki saklama aracının yapısına göre programlar sıklıkla yazılmalıdır. Uygulama Programı A VTYS Uygulama Programı B . Veriyi etkileyen değişiklikler verinin kullanıldığı tüm uygulama programlarında değil sadece VTYS'de yapılır. Verinin mantıksal görünüşü kullanıcıların veri tabanındaki verinin genel yapı ve ilişkileri konusunda sahip oldukları bakış açısıdır. verinin ilgili uygulama programlarından ayrı olarak ele alınmasıdır. VT yaklaşımında.152 - .

? Veri tabanı yaklaşımında değişiklikler nerede yapılır? Veri Standartlaştırması Bir veri tabanı içindeki veri kalemleri standart tanımlara sahiptir. Veri bütünleştirmesinin olmaması halinde satışlar. ? Veri setlerinin bütünleştirilmesinin etkileri nelerdir? Ortak Veri Kullanımı İlişkili verilerin bütünleştirilmesi. Örneğin satış miktarını temsil eden bir veri kalemi sadece bir isim veya koda sahip olacaktır. Birincisi. pazarlama ve üretim bölümündeki kullanıcılar aynı veri tabanını kullanabilirler. veri tabanına sadece bir kaynaktan girilir.153 - . ortak veri kullanımının bir özelliğidir. ? Veri standartlaştırmasının faydası nedir? Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması Veri. Örneğin bir veri seti birbiriyle bağlantılandırılmış olan iki ya da daha fazla kütüğün kayıtlarından oluşabilir. veri kalemlerinin girişinin yapılmasıyla bu durumdan etkilenen tüm veri setlerinin aynı anda güncelleştirilmesinin sağlanmasıdır. Veri Bütünleştirilmesi Veriler "veri setleri" olarak adlandırılan esnek yapılar aracılığıyla organize edilir. Bunun sonucunda veri setleri birlikte hareket edecekler ve içerdikleri veriler tutarlı ve büyük ölçüde güvenilir olacaktır. Aslında programcılar ve diğerleri verinin fiziksel olarak nasıl depolandığı konusunda bilgi sahibi olmadan da uygulama programlarını değiştirebilirler veya yeni programlar geliştirebilirler. Bir veri tabanındaki tüm veriler kullanıcıların ortak sahipliğindedir.Veri tabanı yaklaşımında işlemlerle ilgili yapılacak değişiklikler mantıksal görünüşü veya uygulama programlarını etkilemeksizin verinin fiziki olarak depolandığı yerde yapılabileceği için verinin fiziki olarak depolandığı yer daha etkin bir şekilde kullanılabilir. ? Veri seti neleri kapsar? Veri setlerinin bütünleştirilmesinin faydası iki başlıkta ele alınır. kullanıcıların veri tabanından gereksinim duydukları verilere daha çabuk ve kolay ulaşmalarına olanak sağlamasıdır. Veri setleri bütünleştirmenin ikinci faydası. Eğer verinin mantıksal görünüşünde veya uygulama programlarında bir değişiklik yapılırsa bu değişiklikler fiziki görünüşü etkilemeyecektir. Bu yüzden girişi yapılan veri kalemleri sadece bir kez işlenir. Ancak ortak kullanım ile kastedilen tüm kulla. veri temeline erişen her bir uygulama programı ile uyumlu olacaktır. Bu yüzden depolanmış bu veriler. ayrı ve bağımsız veri kütükleri olarak işlem görecektir. bordro ve alacaklar gibi her bir muhasebe uygulaması. depolama gereklilikleri azalacak ve veri bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Bu yüzden muhasebe. Bunun sonucu olarak işleme zamanı en aza inecek. Veri setleri kütük ve kayıtların yanısıra mantıksal olarak ilişkili entegre veri gruplarını da kapsar.

Üç Alt Şema. Üretim Kullanıcıları Şekil 11. Aslında tipik bir kullanıcının kendi sorumluluklarını yerine getirebilmesi için genel veri setinin sadece bir bölümüne gereksinimi vardır. Alt Veri Seti I Alt Veri Seti II Alt Veri Seti III . Eğer veri genel setini bir şehrin haritasına benzetirsek alt veri setleri de bu haritadaki mahalleleri veya diğer ilgilenilen konuları gösteren haritanın parçaları olacaktır.154 - . . Genel veri setinin belirli kullanıcıların işine yarayacak şekildeki parçalarına alt veri seti adını verebiliriz. Uygulama Programı: İşleme Uygulama Programı: Gerekli Raporların Belirlenmesi Uygulama: Özel Sorgu Programlanmış Finansal Raporlar Talep Raporu İstenen Kayıtların Görüntüsü Muhasebe Kullanıcıları Pazarlama Kullanıcıları . yetersiz kullanıcıların veri tabanını kullanmamaları için de uygun bir ortam sağlayacaktır. Alt veri seti tekniği her bir bireysel kullanıcı için mantıksal görüşü basitleştirebileceği gibi. Şekil 11.5 genel ve alt veri setleri arasındaki ayrımı göstermektedir. Veri Tabanında Fiziki Depolama Genel Veri Seti (Bütüne ait mantıksal bakış) VTYS .nıcıların tek bir veri tabanından yararlanmaları demek değildir. Hem genel hem de alt veri setleri VTYS tarafından sağlanmaktadır.5. ? Şema ve alt şemayı tanımlayınız? .

? Veri tabanı yöneticisinin işlevleri nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI Veri tabanı yaklaşımının faydaları Tablo 11. Veri tabanı yöneticisi. İşlem sonucunda etkilenen tüm veriler. veri gereklerinin tanımını yapmak. verileri alarak sürekli bir şekilde kontrol etmekte ve korumaktadır. şifre gibi yardımcılarla da veri güvenliğini sağlamaktadır. Bunlara ek olarak genellikle sistem geliştirme personelinin VTYS'nin ve ilgili yazılımların kurulması ve modifikasyonunda özel bir eğitime sahip olması da maliyetleri artıran bir diğer sakıncadır. Veri tabanı yaklaşımı aslında kütük yaklaşımının eksikliklerinin çoğunu ortadan kaldırmış veya büyük ölçüde düzeltmiştir. Kullanıcıların veriye ortak sahipliği ve veriler arasındaki kapsamlı ilişkinin sonucu olarak veriye erişim iyileştirilmiş olacaktır. verinin yapılandırılmasını ve veri tabanı yaklaşımının özelliklerine uygun çalışmasını sağlamaktır.1'de görüldüğü gibi özetlenebilir. VTYS ve işletim sistemlerini içeren büyük bir belleğe ve bilgi isteklerini girmek ve sistemden istemek için gerekli terminallere sahip olmalıdır. veri kaynakları ve VTYS'nin çalışmasından sorumludur. Verinin bir kez girişinin yapılması. işlenmesi ve veri setlerinin bütünleştirilmesiyle veri fazlalığı ortadan kaldırılabilir. VT yaklaşımı ile ilgili sakıncalar şunlardır: Maliyetli Olması Veri tabanı yaklaşımının gerektirdiği donanım ve yazılımlar oldukça pahalıdır. Veri tabanını korumaya alarak ve kullanıcılar ile uygulama programları için mantıksal görünüş sağlayan VTYS. . Gereksinim duyulan donanım.Merkezi Veri Yönetimi Daha önce de belirttiğimiz gibi VTYS. ? Veri tabanı yaklaşımının yararları nelerdir? VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI Veri tabanı yaklaşımının faydaları yanında bazı sakıncaları da vardır. aynı anda güncelleştirildiği için tutarsızlıklar ortadan kaldırılacak.155 - . veri bağımsızlığı ve standarlaştırılması yoluyla da yüksek bir esneklik sağlanacaktır. Veri Tabanı Yöneticisinin işlevleri. Veri en geleneksel şekliyle "veri tabanı yöneticisi" olarak bilinen merkezi bir birim tarafından yönetilir. Bu yüzden tüm işletmeler için veya bir işletmedeki her bir durum için VT yaklaşımı uygun bir yaklaşım olmayabilir.

. Özellikler Bağımsız veri Standart veri Birkez veri girişi Veri entegrasyonu Veri entegrasyonu Paylaşımlı veri sahipliği Sağlanan Yararlar Artan esneklik Karşılaşılan Sonuçlar Uygulama programları daha kolay. çok çeşitli türdeki kullanıcılara ve onların gereksinimlerine yanıt verilebilir Yetersiz kişilerin depolanmış veriye erişimi önlenmiştir. veri kaynakları günlenmiş olarak korunur ve kullanıcıların özelleştirilmiş isteklerini karşılamak için mevcuttur . bağımsız veri tabanlarını destekleme ve yönetme yeteneğine sahip bir yazılım sistemidir. Depolama alanı korunur. Veri Tabanının Özellikleri ile Sağladığı Yararlar ve Olumlu Sonuçları Arasındaki İlişki. Başlangıçtaki Direnmeler Veri tabanı yaklaşımı kütük yaklaşımından çok farklı olduğu için işletme faaliyetlerinde genellikle bazı karışıklıklara ve çalışanların direnmelerine yol açabilir.156 - .1. işleme süresi minimize edilir ve veriler büyük ölçüde güvenilirdir Gereksinim duyulan bilgi hızlı ve daha kolay bir şekilde sağlanabilir.Tablo 11. Merkezileştirilmiş veri yönetimi İyileştirilmiş veri güvenliği ve koordinasyonu . veri seçme ve onları tekrar çağırma ve çeşitli çıktı ve raporlar elde etmesine olanak sağlayan yazılımlar toplamıdır. Sistem geliştirme personeli alışık olmadıkları bir ortamda çalışmaktan dolayı güçlüklerle karşılaşabilirler. Bu problemin üstesinden gelmenin bir yolu tüm verilerin yedeklenmesidir. ? Veri tabanı yaklaşımının sakıncaları nelerdir? VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VTYS. Özen Gereksinimi Ortak bir veri tabanı büyük ölçüde tüm uygulama programları için geçerli olduğundan veri tabanının çok iyi bir şekilde korunması gereklidir. VTYS. Fazlalığın azaltılması tutarsızlığın elimine edilmesi İyileştirilmiş erişim . . VTYS kullanıcının kütük yaratma ve onları günlemesine. Çünkü. Bölüm yöneticilerini kendi bölümlerine ait verileri merkezi bir veri grubuna vermek istemeyebilirler ve bu da veri tabanının faaliyete geçmesini geciktirebilecektir. veri tabanı çalışamaz hale gelirse uygulamanın hiç biri çalışamayacaktır. veri tabanı sisteminin kalbidir ve verinin fiziki depolanması ile uygulamalar arasında bir tampon olarak işlev gömesine olanak sağlar. daha çabuk ve daha ucuza değiştirilebilir.

Kullanıcı yoğunluklu yazılımlar işlem için gereksinim duyulan veriyi elde etmek için VTYS'ni kullanacaktır. Diğer kullanıcılar da (örneğin maliyet muhasebecileri) belekteki verilere erişim veya belirli konulara ait özel istekleri çevrim içi terminallerle girebilirler.6 bu çevresel faktörleri ve onların VTYS'nin üç kritik bileşeniyle olan ilişkilerini gösterir. Kullanıcı. İşlem Dökümanları Yığın Giriş / Çıkış Araçları Raporlar Çıktı Dökümanları Hizmet Yazılımları . Kullanıcı Arabirimi Uygulama Yazılımı Sorgu Dili ve Rapor Yazıcı Çevrim İçi Uygulama Programları Yığın Uygulama Programları Veri Tabanı Yönetim Sistemi Sistem Yazılım Arabirimi Veri Tabanı Görüntüler Veri Manipülasyon Dili Veri Veri Tanımlama Tanımlama Dili Dili İşletim Sistemi Veri Yapıları ve Kütükler . Diğer bazı kullanıcılar (örneğin satış siparişleri bölümü) işlemlerin girişini kullanılan işleme programlarınca belirlenmiş olan işlem kodlarını veya anahtar sözcüklerle birlikte çevrim içi terminaller veya mikro bilgisayarlarla yapabilirler.VTYS'nin Çevresi VTYS'nin çevresi kullanıcılar ve onların uygulama yazılımlarından veri tabanına kadar olan geniş bir aralığı kapsar. Şekil 11. VTYS'inde ilk etkileşim kullanıcıların işletmenin bilgisayar sistemine eriştikleri zaman gerçekleşir. işletim sistemi ve donanımla uyumlu olması gerekir. yazılım ve donanım arasındaki karşılıklı etkileşimleri ortaya koyarak bu çevreyi daha iyi anlayabiliriz.6. VTYS'nin uygun bir şekilde işlevini yapabilmesi için uygulama yazılımlarının. . Gereksinim duyulan verinin . Uygulama programları veya diğer kullanıcı yoğunluklu yazılımlar işlemleri veya sorgu/istekleri işlemeye başladıklarında veri tabanından veriye gereksinim duyacaklardır. sorgu ve istekler ana kütük kayıtlarına veya geçmişten veya açık döküman veya rapor kütüklerinden veriye gereksinim duyacaktır. Şekil 11. Belirli kullanıcılar (örneğin bordro departmanından) işlem dökümanlarının girişini yığın işleme için yapabilirler. Veri girişi veya sorgu / istek yapıldıktan sonra (işlem kodu veya diğer ulaşım girdisi yardımıyla) işletim sistemi uygun yazılımı ana belleğe yükleyecek ve işlemeye başlayacaktır. Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Çevresi. İşleme genellikle ana kütüklerden kayıtlara gereksinim duyarken.157 - . Çevrim İçi Veri Girişi .

Bir işletme birden fazla veri tabanı kullansa veya bazı uygulamalarda kütük yaklaşımını tercih etmiş olsa bile sadece bir tane veri sözlüğüne sahip olur. Bir veri sözlüğü işletme tarafından tüm uygulamalarda kullanılan verinin toplamını kapsar. Bunun yanında seçenekli bileşenler ise sorgulama dili. Daha da fazlası şifre gibi güvenlik araçlarının belirlenmesine de yardımcı olur.niteliklerini ortaya koymak için VTYS istekte bulunan kullanıcının alt şemalarına dayanır. İşletim sistemiyle de doğrudan doğruya iletişimde bulunan VTKS. Veri Sözlüğü Veri sözlüğü VTYS veya ilişkili yazılım tarafından sürdürülen verinin saklandığı (emniyete alındığı) yerdir. "veri sözlüğü" ve "veri manipülasyonu diline" sahiptir. VTD'deki yazılı ifadeler. Verinin yönetilmesi ve organizasyonu için VTYS standart bileşenler olarak "veri tabanı kontrol sistemi". Normalde bireysel veri kalemleri çevresinde organize edilir. "hizmet yazılımları" ve "güvenlik" yazılımlarıdır. ? Veri tabanının çevresel faktörleri nelerdir? VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri Günümüzde tüm işletmeler tarafından uygulanabilecek VTYS bulunmamaktadır. bir uygulama programındaki ve veri tabanındaki talimatları bir arabirim oluşturarak birbirine bağlar. . mantıksal veri yapıları ve bazı fiziksel açılarla ilişkili tüm ilgili görüşleri içerir. VTYS işletim sistemine özel talimatlar sağlar. VTD. Aynı zamanda veriyi yerleştirme ve ona ulaşma yollarını belirlemek için fiziki depolama düzenlemeleriyle ilgili tanımlara da bağlıdır. Son olarak işlenmiş her bir veri (örneğin güncelleştirilmiş kütük kayıtları) VTYS ve işletim sistemi aracılığıyla veri tabanına geri transfer edilir. VTYS'nin veri tabanındaki verinin depolanması. Bu noktada VTYS istekte bulunan uygulama yazılımı veya diğer yazılımlarla ana belleğin çalışma alanına taşınan istenen verinin kontrolüne devam eder. alanların uzunluğu ve karakter türü gibi fiziksel durumların tanımlarını sağlar. karmaşık veri yapılarındaki kayıtlar ve veriler arasındaki ilişkileri de sağlar. ekran formatlayıcısı. Ayrıca veri tabanında istenilen değişiklikleri yapabilmesine da olanak sağlar. ana dil arabirimi. rapor yazıcısı. Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS) VTKS veya veri tabanı yöneticisi VTYS'nin çeşitli bileşenlerini kontrol eder. Veri Tanımlama Dili (VTD) VTD veri tabanının mantıksal yapısının her bir kullanıcı için şema ve alt şemaları da içerecek şekilde tam olarak tanımlamasını.158 - . uygulanmış veri tanımlama dilinde yer alan bilgilerin duplıkasyonunu temsil eder. yeniden çağrılması ve güncelleştirilmesine ilişkin işlevlerini yerine getirebilmesini sağlayan anahtar bileşendir. "veri tanımlama dili". VTYS için temel veya standart bir bileşenler seti sağlanır ve bunun yanısıra değişik seçenekler de işletmelere sunulur. Sonuç olarak bir veri sözlüğü. Böylece bir veri sözlüğü.

000. Veri Sorgulama Dili Veri sorgulama dili. Veri Sorgulama İşlemi. Ekran Biçimleyici Ekran biçimleyici programcılara ve kullanıcılara önceden biçimlenmiş ekranları ve görüntüleri geliştirmede kullanılır. kullanılan çıktıları. depolanan alanların uzunluğu ve karakter türünü. Kullanımı kolay olduğu için programlama bilmeyen kullanıcılar da programcıların yardımı olmaksızın sorgulama yapabilirler. kullanıcıların veri tabanından bilgi istemelerine izin veren bir dildir. bilgi sisteminin düzenlenmesi ve değiştirilmesine yardımcı olarak ve standardize edilmemiş ve yetkilendirilmemiş veriyi engellemede bir kontrol aracı olarak hizmet sunar. kullanılan uygulama programlarını. günlenmesine. sorgulama diline benzer bir işlev görür ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaya yardım eder. Bu amaçla veri manipülasyon dilleri PRINT. yetkili kullanıcıları ve güvenlik sınırlandırmalarını ve veri kalemlerinin kaynaklarını içerebilir.159 - . Veri Manipülasyon Dili Veri manipülasyon dili uygulama programcıları veya bilgili terminal kullanıcılarının veri tabanı ile iletişimini sağlamak için kullanılan bir dildir. Sorgulama dili veri tabanının birbirini etkileyen araştırmalarına olanak sağlayan çeşitli komutları sağlar.Şekil 11. ● Her bir veri kaleminin yer aldığı veri sözlüğündeki bir tanım her bir veri kaleminin adını ve tanımını. Ana Dil Arabirimi Ana dil arabirimi olarak bilinen erişim yazılımının bir türü birçok VTYS'nin ana bilgisayarında yer alan COBOL gibi bir dilde yazılmış olan uygulama programların VTYS ile uyumlaşmasını sağlar. DELETE.dan büyük olan tüm kayıtları görebilirler.7'de görülen formdaki gibi sadece boşlukları doldurarak hesap kalanı 1.● ● veri dökümantasyonunun bir türü olarak.7. ADD gibi komutlar kullanır. DISPLAY. İSİM HESAP NUMARASI HESAP KALANI > 1.000.000.. sütun veya toplamlarla ilişkilendirilen isteklere göre özel raporlar sağlar. manipüle edilmesine. kayıt veya diğer veri yapılarını. Örneğin Şekil 11. Veri manipülasyon dili. Metin içindeki başlık. Rapor Yazıcı Rapor yazıcı veya hazırlayıcısı. verinin kullanıcılar tarafından kolaylıkla depolanmasına.000. veri tabanından yeniden elde edilmesine ve çıkarılmasına olanak sağlar. .

Veri tabanı içeriği Veri tabanı kullanımları İstenen raporlar İstenen Bilgi Mantıksal veri yapıları Basit doğrusal Liste Ağaç Ağ Erişim yöntemleri Sırasal İndeksli sırasal Rassal Kavramsal Yapılandırma Aşaması ● Mantıksal Düzenleme Aşaması ● ● ● Fiziksel Düzenleme Aşaması ● ● ● Uygulama Şekil 11. Bu aşamalar.8. yetkisiz kişilerin erişimini ve iki farklı kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşma girişimini önleyen yazılımdır. güç kesintilerini veya olağan aksiliklerin olması durumunda veri setlerinin kurtarılması ve veri iletişim ağlarıyla bağlantı kurulabilmesi gibi görevlerin yerine getirilebilmesi için kullanılan yazılımlardır. işe yaramayan kayıt ve verilerin temizlenmesi verilerin yedeklenmesi için manyetik disklere aktarılması. Kavramsal Yapılandırma Aşaması Bir işletmenin genel veri tabanı.Hizmet Yazılımları Yeni kütüklerin ve veri yapılarının yüklenmesi.8'de de görüldüğü gibi veri tabanı sistemleri için veri yapılandırması dört aşamayı gerektirir. Güvenlik Yazılımları Verilere. mantıksal düzenleme aşaması. ve çeşitli veri kalemleri ve setleri arasındaki ilişkilerin tümünün toplanmasıyla veri gereksiniminin tanımlanması aşamasıdır. fiziksel düzenleme aşaması ve uygulamaya koyma aşamasıdır. . veri tabanı kullanıcılarının sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereksinim duydukları tüm verilerin kaynağıdır.160 - . Veri Tabanı Yapısı. ? VTYS'nin işlevsel bileşenleri nelerdir? VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI Aşağıdaki Şekil 11. kavramsal yapılandırma (gerekliliklerinin tanımlanması) aşaması. Bu yüzden veri tabanı geliştirmede ilk adım gereksinim duyulan verilerin.

Birim-İlişkiler Diyagramı Örneği. çoğa karşı çok (Ç:Ç) ve bire karşı bir (1:1).) gibi işletmenin temel ve sürekli birimlerini ve bu birimler arasındaki ilişkileri içerir. para.9'da birim-ilişkiler modellerinin işletmenin harcama faaliyetlerini içeren bölümü yer almaktadır. Bire karşı bir ilişki ise satıcı ile satıcının iş adresi arasında ortaya çıkmaktadır. nesneler (stok kalemleri vb. Bu model işletmenin faaliyetlerini ve faaliyetleriyle ilgili çevreyi ele alır. 1 Kayıtlar Ç Ç Nakit Hareketleri Ç Kime Ç Kimden 1 Ç 1 Satıcı 1 Kime 1 Depo Şekil 11. Birim-İlişkiler modeli en basit olarak bölümler arasındaki ilişkileri gösterir.) ve olaylar (satış işlemleri vb.9. Örneğin satıcılar (bir birim) stok kalemlerini (diğer bir birim) sağlar. Kavramsal yapılandırma modeli yaklaşımının temelinde veriye yönelik kavramsal veri modeli vardır. kişiler (müşteriler gibi). Burada ele alınan unsurlar. 1 Büyük Defter Kayıtlar Ç Satın Alma 1 Neyi Tedarik Ç Stok Kalemleri Ç Ç Stoklama Adres 1 Nerde 1 Nakit Miktarı Ç Kimden 1 Banka Hesabı . Bu birimler (departman-bölüm) ve birimler arası ilişkileri ortaya koyacak model "Birim-İlişkiler (Entity-Relationship)" modelidir. . bir satıcı birden çok stok kalemi sağlayabilir. Bunlardan birisi işletmedeki her bir uygulama ve kullanıcının gereksinimlerinin analiz edilmesi ve daha sonra bunların birleştirilmesidir. Dikdörtgenler birimleri temsil ederken. Çünkü bir stok kalemi birden çok satıcıdan sağlanabileceği gibi. Diğer yaklaşım ise işletmenin tümü için "kavramsal bir veri modeli" geliştirilmesi ve daha sonra geliştirilen modelin çeşitli parçalarının ilişkili veri kalemleri ve setlerine ayrıştırılmasıdır.) faaliyetler (üretim işleri vb. paralel kenarlar birimlerarası ilişkileri temsil eder. Burada üç tür ilişki vardır: bire karşı çok (1:Ç). Şekil 11. banka hesabından çekilir ve para ödeme işlemleriyle devam eder. Bununla birlikte çoğa karşı çok ilişki satıcılar ile stok kalanları arasında ortaya çıkmıştır.Veri gereksiniminin tanımlanmasında iki farklı yaklaşım kullanılabilir. Şekildeki ilişkilerin çoğu bire karşı çoktur.161 - .

Bu yapı içinde dört düğüm (nodes) vardır. Ağaç yapısına ilişkin bir örnek olarak alıcılar (müşteri) kütüğü Şekil 11.(Ağaç ve ağ modelleri için Ünite 3'e bakınız. sorgulama zamanlaması. depolama (saklama) araçlarındaki verinin tasarımı ve fiziki sunumuyla ilgilidir. Fiziki Düzenleme Aşaması Veri tabanı yapısının fiziki düzenleme aşaması veriye erişim yöntemleriyle ilgilidir. Ağaç yapısında veriler arasındaki ilişkiler hiyerarşik bir yapı biçiminde açıklanmıştır. VTYS'nin seçiminde. fatura kaydı ve fatura dökümüdür. Bu bölümde ağaç ve ağ modelleri için kayıt ve setlerin düzenlenmesini ele alacağız. Bu aşamada seçilecek VTYS ve kayıt veya tabloların ve ilgili bağların yapılandırılması sözkonusu olur. Set düzenlemeleri ise veri yapıları diyagramlarından birbirine yakın kayıtların her çifti arasında sahip-üye durumlarını inceleyerek başlar. tanımını. Mantıksal Düzenleme Aşaması Temel görevi veri tabanı düzenlemek olan bir analist. birimler arasındaki sistematik ilişkileri tanımlamalı ve düzenlemelidir. . Bunlar. Her bir veri kalemi için sonuçlar veri sözlüğüne kaydedilir. yeniden sipariş miktarını vb. işletim sistemlerine uyumluluk gibi diğer özellikler de önemlidir. Mantıksal düzenleme aşamasında kavramsal modeller şema ve alt şemalara dönüştürülür. bilgileri kapsayacaktır. alan uzunlukları kararlaştırılır. müşteri verileri. Daha sonra kapsam dahiline giren veri kalemleri isimlendirilir.) Kayıt düzenlemeleri. eldeki miktarı. Fiziki düzey. gruplandırılır ve uygun bir sırayla düzenlenir. birincil ve ikincil anahtarlar seçilir. Örneğin bir stok kalemiyle ilgili veri kalemleri muhtemelen stok kaleminin numarasını. Veri tabanındaki birimler arasındaki mevcut ilişkiler "şema" veya "veri tabanı modeli" olarak da adlandırılan "mantıksal veri yapısı" tarafından tanımlanır. birim-ilişkiler diyagramından alınan veri kalemlerinin listelenmesiyle başlar. VTYS'nin seçimi zor ama önemli bir karardır. Piyasada çok sayıda VTYS paketleri olduğu için fiyat. ! VTYS seçildikten sonra fiziki düzenlemenin geri kalan kısmı seçilen veri modelinin türüne bağlı olur. birim maliyetini. Veri tabanı kullanıcıların etkin karar alabilmeleri için gereksinim duydukları bilgiyi sağlayabilecek şekilde yapılandırılır. işlem etkinliği.162 - . önceki aşamada seçilen veri modeliyle en uyumlu çalışacak VTYS'nin tercih edilmesi gerekir.Kavramsal model tamamlandıktan sonra veri tabanı tasarımcıları gereksinim duyulan veri kalemlerini kullanıcılarla görüşerek belirleyeceklerdir. pazarlama kolaylığı. Ağaç ve ağ yapılarında bu yöntem sabitleştirilen göstericileri içerir. kredilendirme işlemleri.10'da gösterilmiştir. Kararlaştırılan veri kalemleri kümesi birim-ilişki diyagramında her bir birim sembolüne veya uygun olduğunda ikisi paralel kenar kutularına iliştirilmelidir. Giriş noktası olarak işlev gören kayıtlar işaretlenir ve fiziki erişim yöntemleri belirlenir.

İyi bir uygulama. iyi tasarım kararlarını yansıtabilmelidir. Veri tabanına üretim verilerini yüklemeyi içerir.10. Müşteri Verileri Müşteri Numarası Müşteri Adı Adresi Şehir Kodu Kredibilitesi Hesap Bakiyesi . Ağaç Yapısında Müşteri Hesabı Verileri. Veri tabanı uygulamasıyla ilgili faaliyetler. Yapının dalları ise kredilendirme işlemleri. Veri Manüpilasyon Dili (VMD) komutlarının uygulama programlarına dahil edilmesini. fatura kaydındaki "müşteri numarası (iki ok) ile ilişkilendirilmiştir. Bu örnek içinde "müşteri verileri" ağacın kökünü oluşturmaktadır.Bu ağaç yapısı örneği aşağıda verilmiştir.163 - . ● ● ● ● . ● Veri Tanımlama Diliyle (VTD) veri tabanı tanımlarını biraraya getirmeyi. Uygulama Aşaması Uygulama ile kastedilen özellikle VTYS'nin kontrolü altındaki bir makinada faaliyette bulunan veri tabanı sistemine aktarılmasıdır. Bu ilişki tek veya iki ok ile gösterilmiştir. her bir fatura sadece bir tek müşteri ile ilgili iken. Gerekli olduğunda veri tabanını değiştirmeyi. Uygulama için kullanılan VTYS karmaşık veri nesneleri ve aralarındaki ilişkileri göstermek için yüksek düzeyli yapıları sağlamalıdır. fatura kaydı ve fatura dökümüdür. Müşteri Numarası İşlem Kodu İşlem Tarihi İşlem Tutarı Fatura Kaydı Fatura Numarası Fatura Tarihi Müşteri Numarası Fatura Toplamı Fatura Dökümü Fatura Numarası Malın Kodu Malın Cinsi . Kredilendirme İşlemleri . Bu örnekten de anlaşılacağı gibi. Örneğin müşteri verisi olan "müşteri numarası (tek ok)". Örnek veri ve testlerle veri tabanını yüklemeyi. her bir müşterinin birden çok faturası olabilir. Miktar Birim Fiyat Tutar Şekil 11.

veri standartlaştırılmasını. Bu yüzden VT yaklaşımının yararları fazlalığın azaltılmasını. Üçüncü işlevi veriyle ilgili tüm değişiklikleri kontrol etmektir.164 - . ortak veri sahipliğini ve merkezi veri yönetimini sağlamasıdır. Bir Veri Tabanı Yöneticisinin ve Belki de Bir Güvenlik Yöneticisinin Örgüte Eklenmesi Veri tabanı yöneticisi veri tabanının dizaynı ve kontrolünden sorumlu olmalıdır. Kütükler bireysel (tek) uygulamalara bağlı olduğundan kütüklerde ve veride genellikle fazlalık ortaya çıkar. Son işlevi ise bütçeler hazırlayarak. Diğer taraftan maliyet. tutarsızlığın ortadan kaldırılmasını. Veri Tabanı Yaklaşımı olarak bilinen alternatif yaklaşım kütük yaklaşımının bu eksikliklerini gidermiş ya da en aza indirmiştir. bir kez veri girişini. Örneğin bazı duyarlı veri kalemlerine erişmek için üç ayrı şifre koyulabilir. veri bütünleştirilmesini. karmaşıklık ve özen gösterme gereksinimi de VT yaklaşımının . politikalar teklif ederek ve programcılar ve kullanıcılarla iletişim kurarak VTYS'ni idare etmektir. Fazlalık tutarsızlığa ve dolayısıyla verinin güvenilirliğini yitirmesine neden olur. Mükemmel Belgelendirme Özellikle veri sözlüğü kapsamlı olmalı ve güncelleştirilmelidir. Özet Geleneksel kütük yaklaşımı bazı ciddi eksikliklere sahiptir. Aksi takdirde verinin standartlaştırılması ve güvenliği tehlikeye düşebilir ve veri yönetim prosedürleri çökebilir. Aynı veriyi aynı anda birden fazla kullanıcının erişimini engellemek için bir kilit mekanizması getirilebilir. Veri Erişim Prosedürlerini Korumaya Alma Bireysel veri setleri ve veri kalemleri üzerinde tam bir koruma sağlamak için kullanıcı kod ve şifreleri sistemi oluşturulmalıdır. Bu yüzden temel işlevi şemanın kurulması ve tanımlanmasıdır. Veri Tabanı Yaklaşımının özellikleri veri bağımsızlığını. esnekliğin artırılmasını ve erişimin iyileştirilmesini kapsar. Diğer işlevi kullanıcı kodları ve şifreleri tanımlamak ve diğer güvenlik işlemlerini sağlamaktır. Veri kalem ve setlerine standartlaştırılmış işlemler verilmesini.VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ İşletmenin faaliyetleri ve kararlarındaki önemi ve özen gereksinimi nedeniyle bir veri tabanı kontrol ve güvenlik araçlarıyla donatılmalıdır. veri ilişkilerini belirlemeyi ve veri sözlüğünü içerir. Bu kontroller ve güvenlik ölçülerinden önemlileri şunlardır: Sağlıklı Sistem Geliştirme Prosedürleri Yeni veri kalemlerinin eklenmesi ve VTYS'nin modifikasyonu gibi veri temelindeki tüm değişiklikler dikkatlice kontrol edilmelidir.

Gerekliliklerin belirlendiği kavramsal aşama.165 - . Bir örgütün veri tabanının belgelendirilmesi ve kontrolünün genel sorumluluğuaşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? a. Veri tabanı yönetim sistemleri d. İlişkiler kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni tablolarla yaratılır. Faaliyet yöneticisi d. Amaç yaklaşımlı sistemler c. VTYS'nin temel bileşenleri VT Kontrol Sistemi. sürdürmeyi ve ondan veri elde etmeyi sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır. İlişkisel model kayıtlar ve veri kalemleri arasında önceden tanımlanmış kesin ilişkilere sahip değildir. Veri tabanı yöneticisi b. fiziksel düzenleme ve uygulama aşamalarıdır. Sistem analiz yöneticisi e. belgelendirme. merkezi bir veri tabanında veri saklamayı. Veri tabanı sistemlerinin geliştirilmesi dört aşamayı içerir. sağlıklı sistem geliştirme prosedürleri. Sorular 1. Uygulama programları ile veri tabanı arasında bir geçiş olarak hizmet verir ve hedeflerini yerine getirmek için işletim sistemiyle doğrudan iletişim kurar. mantıksal düzenleme. veri erişim prosedürlerini korumaya alma ve yeni bir veri tabanı yöneticisinin veya güvenlik yöneticisinin örgüte dahil edilmesiyle başarılabilir. Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki veri tabanı teknolojisinin temel taşıdır? a. Programlama yöneticisi c.uygulama güçlükleridir. VT ile ilgili kontrol ve güvenlik. Uzman sistemler b. Veri Tanımlama Dili ve Veri Manipülasyon Dilidir. Bir VTYS. Hypertext sistemler e. Çevrimdışı sistemler . Operatör 2.

Bilgi sisteminde saklanan ve yeniden çağrılan en küçük veri bloğu. Veri Tanımlama Dili c. Anahtar veri c. Tekrarlanan grupların eş anlamlısı. Veri Sorgulama Dili e. Veri Tabanı Yöneticisi b.3. Ortak Veri Kullanımı e. Aşağıdakilerden hangisi Veri Tabanı Yaklaşımının sakıncalarından birisi değildir? a. Ağ e. Başlangıçtaki Direnmeler c. Belirli bir dönemi ilgilendiren alanlar grubu. Bir veri tabanındaki bölümler arasındaki ilişkileri gösteren kavramsal model. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yöneticisi tarafından veri tabanının genel mantıksal yapısını tanımlamada kullanılır? a. Veri tanımlama Dili 4. Veri tabanını iki boyutlu tabloların bir toplamı olarak gören mantıksal veri yapılandırması. Genel Veri Seti d. Veri Manipülasyon Dili d. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanının genel mantıksal yapısına işaret eder? a. Alan : Birim-İlişkiler Veri Model : Düğüm İlişkisel Model : : Kayıt : .166 - . Aynı Verinin Birden Çok Girilmesi Sözlük ve Kavramlar Dizini Ağaç Yapısı : Her bir düğümün bir bölümü temsil ettiği ve her düğümün ağacın bir üst düzeydeki diğer bir düğümle ilişkili olduğu mantıksal veri yapısı. Maliyetli Olması b. Kullanıcılar b. Verilere Özen Gösterimi d. Raporlama 5.

edit edilmesi. manipüle edilmesi ve çıkartılması için komutlar dizisi. Veri Sorgulama Dili Veri Tabanı Sözlüğü : : Veri Tabanı Yönetim Sistemi : . Kullanıcının veri tabanından bilgi istemesine izin veren komutlar dizisi.167 - . Bir veri tabanındaki veri kalemlerinin isimlerinin toplanması ve onların standartlaştırılmış veri tanımlarıyla sunumu. veri seçimi ve yeniden çağırmasına ve çeşitli çıktı ve raporlar elde etmesine olanak sağlayan bilgisayar programı.Veri Manipülasyon Dili : Bir veri tabanından veri günlemesi. Bir kullanıcının kütük yaratma ve günle mesine.

ağ tasarımındaki önemli noktaların neler olduğu açıklanacaktır.İletişim Ağları Bu Ünitede... Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.. 12 ..168 - ÜNİTE Verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde kullanılan iletişim ağlarını yapıları ve türleri itibariyle ele alıp yararları ve sakıncaları üzerinde durulduktan sonra. Bu nedenle çevrenizde ünitede anlatılanlarla sıklıkla karşılaşamayabilirsiniz. Bu nedenle muhasebedeki çeşitli uygulamaları ünitede anlatılanlarla bağdaştırmanız konuyu anlamanızı kolaylaştıracaktır. . İletişim ağları bilgi işlemede teknolojinin çok yoğun kullanımını gerektirmekte ve ülkemizde işletmeler tarafından çok yaygın olarak kullanılmamaktadır.

merkezden uzaktaki kişilerin de sanki aynı yerdeymişçesine aynı veriye ulaşmalarına olanak sağlar. modelleri ve özellikleri itibarıyla çok çeşitli olsa bile tipik bir ağ terminal. Bu da ancak. iletişim kontrol birimleri ve bunları birleştiren kanallardan oluşur. Daha sonra işletmeye özgü önemli bazı ağlarla yaygın bilgisayar ağları incelenecek ve veri iletişimini de kapsayacak şekilde sağlam bir bilgi sisteminin tasarımını etkileyen önemli konular üzerinde durulacaktır. faks gibi araçlarla sağlanırken artık elektronik olarak da sağlanabilmektedir. Bu ağda yer alan unsurları kısaca ele alalım. işlemesi. Ağları anlamak için öncelikle ağ yapılarının temelini oluşturan veri iletişim temellerinin ne olduğunu anlamak zorundayız. Veri iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve farklı yerleşim yerlerindeki birimlerin koordinasyon ve zamanlı bilgi gereksinimlerinin artması veri iletişim ağlarının kullanımını artırmıştır. Bilgi teknolojisisindeki son gelişmeler bilgi sistemlerinin bu görevi yerine getirme kapasitelerini artırmıştır.1 bir veri iletişim ağını göstermektedir. depolanması ve ayrıştırılması ile başarılabilir. modem. verilerin coğrafi olarak toplanması. Modem İletişim Kontrol Birimi Modem Terminal . Modem . telefon. Şekil 12. veri iletişim sistemleri yardımıyla elektronik olarak yapılabilmektedir. Bu iletişim. . Kullanıcılar ile bilgi sisteminin belirli noktaları arasındaki uzaklıkları birbirine bağlayabilmek için veri iletişim sistemi bir gerekliliktir. İLETİŞİM AĞLARI Coğrafi olarak birbirinden ayrı yerlerde olan birimler (bu aynı binadaki ofisler arasında da olabilir) arasındaki veri iletişimi geleneksel olarak mektup. Veri İletişim Ağı. Modem Terminal Şekil 12. Çevrim İçi Disk Depolama MİB .169 - . Günümüzde işletmelerin faaliyetlerini farklı yerlerde sürdürmeleri. bu birimler arasında iletişimin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. ? Veri iletişim ağları kullanımının artış nedenleri nelerdir? VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI Veri iletişim ağları. . Veri iletişim ağları dünyada 1970’li yıllardan beri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Birimler arasındaki bu iletişim. bu ünitede verilecek bilgiler bir muhasebecinin veri iletişimi ve bilgisayar ağlarının yapılandırılması konusunda bilmesi gereken temel bilgilerdir. Doğaldır ki.1.GİRİŞ Bir bilgi sisteminin esas görevi ilgili kişilere yönetsel karar almada yardımcı olacak bilgileri sağlamaktır.

Yardım olmaksızın kendiliğinden ağdaki bilgisayarla iletişim kuramayan bu terminaller veri girişi yapmak veya sorgulamalara yanıt vermek amacıyla kullanılmaktadır. Akıllı terminaller olarak ifade edilen ikinci kullanımda ise terminal. Bu dönüştürme işlemi modemler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şekil12. örneksel sinyallerin ise sayısal sinyallere dönüştürülmesi gerekir. bir görüntü aracı olabileceği gibi bir klavye veya yazıcı da olabilir. bir araçtan gelen (terminal gibi) sayısal sinyalleri (0 ve 1’leri) örneksel (analog) sinyallere dönüştüren araçtır.2) . Veri İletişiminde Modem Kullanımı. Sayısal Sinyaller Kablo Arabirimi Modem Örneksel (Analog) Sinyaller // Telefon Hatları Modem Sayısal Sinyaller Kablo Arabirimi . Modem kullanımı niçin gereklidir? . ? Bir bilgisayardan çıkan sayısal sinyallerin diğer bilgisayara sayısal sinyal olarak gönderilmesi gerekir. Bu arada telefon hatlarının kullanılması durumunda sayısal sinyallerin. ? Veri iletişim ağları açısından terminaller nasıl sınıflandırılır? Modemler Telefon hatları yardımıyla veri aktarımını sağlayan modem.? Tipik bir veri iletişim ağının unsurları nelerdir? VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI Terminaller Bir terminalin kullanım şeklini iki başlık altında ele alabiliriz. (Şekil 12. kütüklere veri gönderme ve işleme için verinin düzeltilmesi ve biçimlenmesi. Telefon hatlarının çoğu sadece örneksel sinyallerle çalışmaktadır. işlemlerin ve işleme sonuçlarının saklanmasını sağlayabilir. Birinci kullanım şeklinde “terminal” bir giriş-çıkış aracıdır. Ana Bilgisayar . genellikle bir mikro bilgisayardır ve ağdaki diğer birimlerle iletişim kurabilir. örneksel sinyallere.2. Bu durumda terminal.170 - . .

? İletişim kontrol birimi unsurları nelerdir? Merkezi İşlem Birimi Herhangi bir bilgisayar sisteminde olduğu gibi.171 - . Daha ucuz ve küçük olmalarının yanısıra tek bir fiber optik kablo bir saniyede milyonlarca bitlik bir hacmi taşıyabilir. hat derecesi gönderim türü. protokol ve iletişim hat servisinin türü.İletişim Kontrol Birimleri Tek bir merkezi işlem biriminin aynı yerdeki bir giriş ve çıkış birimlerine bağlanması bir bilgisayar sistemi için en basit yapıdır. Bu hatlar ses iletişimini sağlamanın yanısıra örneksel (analog) sinyaller aracılığıyla veri gönderimine de olanak sağlarlar. Bu telefon hatlarının çok geniş bir alanda mevcut olmaları. ağlardaki merkezi işlem birimleri de bazı önemli işlevlere sahiptir. Bilgisayara dayalı sistemlere veri iletişimi eklendiğinde “iletişim işlem birimi”. ● ● ● ● ● bağların özelliği. işletim sistemine ev sahipliği yapmak. Böyle bir sistem ana bellek birimindeki işletim sistemince kolaylıkla kontrol edilebilir. Bu yüzden hem mesajları dönüştürmeli ve ağdaki gerekli diğer işlevleri yerine getirmeli hem de işlevleri yürüten iletişim işlem birimlerinin eylemlerini koordine etmelidir. Bağların Özelliği İletişim hattı ya da kanalı farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. “çok düzeyli kanal” ve “toplayıcılardan” oluşan iletişim kontrol birimleri gerekli olur. Telefon kabloları yanında bakır ve aliminyum karışımından yapılan “Coaxial Kablolar”. çok sayıda uzun mesafeli konuşmalar için tasarlanmıştır. Son yıllarda gelişme gösteren uydu gönderimi ve mikro dalga veri gönderimi diğer iletişim . Ancak bir ağ içindeki merkezi işlem biriminin asıl rolü iletişim sorumluluğudur. Verinin bir yerden diğer bir yere hareketi şu faktörlere bağlıdır. çeşitli işletim faaliyetlerini yerine getirmek ve merkezi bellek birimine doğrudan bağlantı sağlamaktır. ? Merkezi İşlem Biriminin görevleri nelerdir? İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ Donanım araçlarından sonra veri iletişiminin dinamik yönü üzerinde durabiliriz. Bunlar. Posta servisinin dışında en yaygın araç elektrik hattı veya kablosudur. bunların iletişim ağlarında yaygın olmaları sonucunu doğurmaktadır. Sisteme birden fazla giriş ve çıkış biriminin eklenmesi durumunda ise bir kontrol mekanizmasına gereksinim duyulacaktır. Bir diğer araç olan fiber optik kablolar ise çeşitli cam veya plastik liflerden oluşur ve veriyi yoğunlaştırılmış hafif dalgalarla gönderir.

Gönderimin yönüyle ilgili sınıflandırma: Burada tek bir yöne gönderim olabileceği gibi farklı zamanlarda farklı yönlere veya aynı zamanda farklı yönlere gönderim olabilir. ses band hatları yüksek oranda (3009600 bps). ? Verinin hareketinde önemli olan faktörler nelerdir? İLETİŞİM AĞ YAPILARI Geniş alan iletişim ağı iki ya da daha fazla kullanıcı yerini birbirine bağlayan birbirleriyle bağlantılı iletişim kanallarından oluşur. Seri gönderimde tüm mesaj tek bir kanal kullanılarak gönderilirken. Bunlar merkezileştirilmiş ağlar. Sayısal gönderimde modem kullanımına gereksinim olmaz iken. Hat Derecesi İletişim hatları onların gönderim hızına göre derecelendirilir.araçlarıdır. veri iletişim araçları arasında hangi verinin gönderileceğine ilişkin ilişkileri belirler. Mesaj gönderiminde kullanılan iletişim kanallarıyla ilgili sınıflandırma: Seri veya paralel gönderim sözkonusudur. İletişim Hat Servisinin Türleri Özel hatlar. ● ● ● Gönderim yönüyle ilgili sınıflandırma Gönderimin biçimiyle ilgili sınıflandırma Mesaj gönderiminde kullanılan iletişim kanallarıyla ilgili sınıflandırma. parçalar halinde farklı kanallar kullanılarak gönderilecektir. İşlevsel olabilmesi için ağın terminal. Gönderim Türleri İletişim malzeme ve hatlarına bağlı olarak. modem ve merkezi işlem birimi gibi gerekli iletişim ve bilgi sistemi araçlarıyla bağlantılı olması gerekir. Hızın yüksekliği gönderilen verinin hacminin de büyüklüğü demektir. dağıtımlı ağlar ve bölgesel ağlardır.172 - . ? İletişim ağlarındaki iletişim ve bilgi sistemi araçları nelerdir? . Protokol Protokol. Ağlar bazı açılardan birbirinden farklı olduğu için tek bir ağ şekli sözkonusu değildir. geniş band hatlar ise çok yüksek oranda (yüz milyonlarca bps) gönderimde bulunur. Ağlar donanım ve yazılımları itibarıyla sınıflandırılabilirler. Bunlar. kamu hatları ve geniş alanlı telefon hatları (WATS) olmak üzere üç servis türü vardır. paralel gönderimde mesajlar. Dar band hatlar düşük oranda (45-300 bps). Gönderim biçimiyle ilgili sınıflandırma: Örneksel (analog) veya sayısal(dijital) gönderim söz konusudur. gönderim araçları birkaç başlık altında toplanmaktadır. örneksel gönderimde ise modem kullanımı bir gerekliliktir.

İzmir.Merkezileştirilmiş Ağlar Merkezileştirilmiş bir ağ. . her terminali merkezi işlem birimine doğrudan ayrı ayrı bağlar. Terminal Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi .) ? Merkezileştirilmiş ağların türleri nelerdir? Noktadan noktaya ağ. Merkezileştirilmiş ağlar farklı şekilde yapılandırılabilirler veya noktadan noktaya hatlar.173 - . Çok Noktalı (Multidrop) . Ancak diğer türlere göre çok fazla iletişim hattını gerektirir ve özellikle kullanılan hatlar özel hatlar olduğu için oldukça pahalı olur. Şekil 12. Her bir terminal kullanıcısı doğrudan bağlantı için sıra beklemek zorunda olmadığından en iyi hizmet bu türde sağlanır. Bursa ve Diyarbakır’daki dört satış ofisindeki terminallerle merkezileştirilmiş bilgisayar sistemine bağlamış olabilir. .3 aynı terminal seti ve merkezi işlem birimi sözkonusu olduğunda bu üç temel çeşidi gösterir. Noktadan Noktaya Terminal . (Konunun kolaylıkla anlaşılabilmesi için modemler gözardı edilmiş ve tüm gönderimlerin sayısal olduğu varsayılmıştır. Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi Terminal Terminal b. Terminal Terminal a. Çok noktalı hat. çok noktalı hatlar. birkaç terminali. çok düzeyli hatlar olarak çeşitlendirilebilirler. noktalar aracılığıyla merkezi işlem birimiyle bağlantılı olan tek bir iletişim ağına bağlar. ! Örneğin bir işletme ana bilgisayarını ve çevrim içi disk depolamasını merkez ofisin olduğu İstanbul’da konumlandırmış ve Ankara. tek bir merkezi işlem birimi ve ona bağlanmış bir ya da daha fazla terminalden oluşur.

. Çok Düzeyli (Multiplexed) . Geniş merkezileştirilmiş ağlar iki ya da daha fazla türün bir bileşimini içerebilir.4. Toplam iletişim ağı uzunluğu minimize edildiğinden ekonomik olması en önemli üstünlüğüdür. Şekil 12. Terminal Merkezi Bilgisayar Sistemi Terminal Multiplexor Terminal Terminal c. Ancak sadece tek bir terminal gönderimde bulunacağından terminal kullanıcıları hizmet için beklemek zorundadır.4 bu üç türü de içeren bir ağ yapısını göstermektedir. MO RT MO:Modem LT:Yerel Terminal RT:Uzaktaki Terminal CO:Kontrolcü RJE:Uzaktaki İş Giriş İstasyonu Yerel Hatlar Kamu Telefon Hatları Özel (Kiralanmış) Hatlar MO RT Şekil 12. . Merkezi Ağ Türleri. Çok düzeyli hat ise. Hat Türünü de İçeren Merkezi Ağ. Şekil 12. . bir hat paylaşım aracıyla bir terminaller grubunu merkezi işlemciye bağlar. RT CO CO MO MO RT RT MO LT MO Çevrim İçi Veri Tabanı Merkezi İşlemci İletişim İşlemcisi MO MO MO MO LT MO RJE RT MO Multiplexor LT MO MO CO RT . Sadece özel hatlar kullanılabildiği için esnek değildir ve hat noktasına bağlı olan terminallerin tümü bağlantı hattındaki bir bozukluk nedeniyle hizmet dışı kalacakları için güvenilirliği fazla değildir.174 - . .3.

Bu işleme yapılarından ilk ikisi temel olarak veri giriş işlevlerinden oluşmaktadır. Eğer gerekliyse dönüştürülüp ve ayrıntılı bir şekilde işlenmesi için ana bilgisayara gönderilecektir. Diğer taraftan yoğun gönderim trafiği işlemlerin ve sorgulamaların ertelenmesine neden olmaktadır. Dağıtımlı Ağlar Dağıtımlı ağ. Merkezileştirilmiş ağ yapısı içinde personelin merkezde olması. çeşitli coğrafi yerlerde ve bu yerler arasındaki veri iletişiminde işlemenin bir karışımıdır. kullanıcı ağırlıklı bir yapıyı temsil eder. İşlem verileri toplanıp.5 bu yapıların dördünü göstermekte ve dağıtımlı ağın bir ana bilgisayar ve uzaktaki işleme birimleriyle bağlantılandırılmış dört küçük bilgisayar olduğunu varsayımıyla oluşturulmuştur. işlem gücünün ve belki veri yönetimi görevinin dağıtıldığı veya bölündüğü bir bilgisayar ağıdır.✔ Merkezileştirilmiş ağların sakıncaları nelerdir? Merkezileştirilmiş ağ geniş bir merkezi işlem birimciyle işlevde bulunduğu için nisbeten karmaşıktır. Diğer bir deyişle dağıtımlı bir ağ. İşlemlerin çoğu genellikle mikro veya mini bilgisayarlar aracılığıyla yürütülür. doğruluk ve tamlıkları kontrol edildikten sonra yığınlanacaktır. Üçüncü bir sakıncası merkezi ağın hassasiyetidir. Bireysel işleme birimleri başka zamanlarda sanki merkezi olmayan bilgisayarlarmış gibi davranmalarına rağmen ağdaki işleme birimlerinin tümü bir zaman aralığı üzerinde toplam işleme yükünü paylaşırlar. Dağıtımlı ağlarda dağıtılmış veri işleme sözkonusudur. Dağıtılmış veri işleme ile kastedilen. . ? Dağıtımlı ağ nedir? Merkezi olmayan bilgisayar sistemiyle eş anlamlı mıdır? Dağıtımlı veri işleme için değişik yapılar vardır. Dağıtımlı ağların merkezi olmayan bilgisayar sistemiyle karıştırılmaması gerekir. Merkezi olmayan bilgisayar sistemleri bilgisayarlar arasında iletişim hatları olmaması nedeniyle dağıtımlı ağlardan farklıdır. onların uzaktaki kullanıcıların gereksinimlerini ve içinde bulundukları koşulları anlamalarını güçleştirebilir. Bu yüzden ağın dizaynı zor ve devam ettirilmesi de maliyetlidir. Merkezi işlem birimindeki bir bozulma veya aksaklık ağın tamamının çökmesine neden olabilecektir. Merkezi ağların diğer bir sakıncası bunların esnek olmaması ve uzaktaki kullanıcılara hemen yanıt verememesidir. Şekil 12.175 - .

tek tek işlemlerin girilip.. Çevrim İçi Veri Düzeltme ve İşleme . yığın verinin girilmesi. Yığın Veri Düzeltmesi ve Girişi Yığınlanmış İşlemler Ayrıntılı Veri Geçici Veri Saklama Ayrıntılı Veri Özet Veri Çevrim İçi Veri Düzeltmesi ve Girişi Yazıcı İşlem . uzaktaki bir işleme birimiyle yığınlanmış verinin girişine oldukça benzeyebilir. Dağıtımlı Veri İşleme Sisteminin İşlevleri. sıralanması ve yerel bir veri tabanında ana kütüklere karşı sıralı olarak işlenmesini ifade eder. Ana bilgisayarda işlendikten sonra veriler merkezi bir veri tabanında saklanır. ! Bu işleme yapısı merkezi ağlardaki terminallerce yerine getirilen işlevlerden çok farklı değildir. düzeltilip ve yerel olarak saklanan ana kütüklere karşı işlenmesidir. Belki tek fark gönderim işleminden önce tüm hataların yakalanması ve düzeltilmesinin sağlanabilmesi için verinin uzaktaki işleme birimi tarafından düzeltilmesidir. Gereksinim duyulduğunda özet raporlar ana bilgisayar tarafından hazırlanır ve uzaktaki işleme birimine gönderilir.5. Çevrim İçi Disk Saklama Ana Bilgisayar İletişim İşleme Birimi Yönetim İçin Raporlama Özet Veri Yığın Veri Düzeltmesi ve Girişi Yığınlanmış İşlemler Özet Veri Yerel Veri Tabanı Yazıcı Yönetim İçin Raporlama . İşlem Şekil 12. düzeltilmiş verinin uzaktaki yerde uygun işleme zamanına kadar geçici olarak depolanmasıdır. Bir durum. Örneğin merkezi bir ağın özelleştirilmiş bir terminalden uzak bir iş girişi. Diğer bir durum ise. . ve sadece özet veri veri tabanına gönderilir. Diğer bir fark. Her iki durumda da uzaktaki bir yazıcı gereksinim duyulan yönetsel raporları hazırlar. dönüştürülmesi. düzeltilmesi. Bu raporlar ya yerel olarak ya da merkezi olarak işlenmiş bilgilere dayanacaktır. Diğer iki işleme yapısı uzaktaki bir yerde tam bir veri işlemeyi kapsar.176 - .

Halka ağı her bölümün kendi veri işleme olanağını sürdürmesine izin verir. Dağıtımlı ağların en belli başlı yararları şunlardır: ● ● Kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilme Olanakların optimal kullanımı . Halka çeşidi. özel veya WATS hatlarını kullanabilirler. 6. mesaj ve sorguları merkez bilgisayara yollamalı veya ondan almalıdır. Yıldız Çeşidi bir merkezi veya ana bilgisayar ile ağın merkezinden yayılan dağıtılmış bilgisayarlardan oluşur. İşleme eyleminin bir kısmının mikro bilgisayarlara aktarılmasıyla ağ tamamen dağıtılmı ağ şekline dönüşebilir. Şekil 126’da bu iki çeşit görülmektedir. Küçük Bilgisayar Sistemi Şekil 12. . Merkezi ağ çeşitlerinde olduğu gibi kamu. Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi Orta Büyüklükte Bilgisayar Sistemi .Çeşitleri Dağıtımlı ağların iki temel şekli yıldız ve halka şeklindedir. Halka Türü . Yıldız türü Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi Küçük Bilgisayar Sistemi . İki Temel Dağıtımlı Ağ Yapısı. ticaret işletmeleri ve sigorta işletmeleri gibi firmalarda merkezi ağların yerini almıştır. Her bilgisayar komşusuyla doğrudan iletişim kurar. Uzak yerleşim yerleri arasında doğrudan iletişim yoktur. Dağıtılmış bilgisayar. Orta Büyüklükte Bilgisayar Sistemi b. tüm veri.177 - . Küçük Bilgisayar Sistemi Merkezi (Ana) Bilgisayar Sistemi a. Yararları Dağıtımlı ağlar üretim. Ağda ne tek bir bilgisayar hakimdir ne de bir değiştirme aracı olarak hizmet görür. kapalı bağlantılı bilgisayarlar döngüsüdür.

terminalleri. işletim sistemleri. Örneğin bir işletme için bölgesel ağ ana ofisi binasının sınırları içinde yerleştirilmiş olan üst yönetim ofisi. Bölgesel ağ unsurlarının çoğu tüm ağlar için ortak olmakla birlikte bu unsurların yerel alan ağlarına özgü bazı şekilleri de vardır. pazarlama vb. ağ dışına mesaj göndermesine ve dışardan mesaj almasına olanak sağlar. Ana istasyon olarak da adlandırılan ağ kontrol birimi birkaç iş istasyonunu ve mesajların uygun bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. bir işletmede sıklıkla görülen araçlardır. Masa üstü çalışma alanı olan iş istasyonları bir kişiye veya birbirine çok yakın bağlı bir gruba hizmet verir. Bağlantı birimi ise. iletişim hatlarına ve yazılıma sahiptir. uygulama yazılımları ve muhtemelen bir VTYS’dir. Bir bilgisayar ağı olan bölgesel ağlar donanıma. Dağıtımlı ağlarda nisbeten küçük bilgisayarların kullanılması ve işletim sistemlerinin karmaşık olmaları nedeniyle kontrol ve güvenlik sisteminin kurulması ve sürdürülmesi oldukça zordur.● ● ● Ağ faaliyetlerinin güvenilirliği İşleme olanaklarının bölünebilirliği ve basitliği Bazı maliyetlerin azaltılması Sakıncaları (Yetersizlikleri) Dağıtımlı ağların belki de en büyük sakıncası kontrol ve güvenlikle ilgilidir. bölgesel ağ ile ya diğer bölgesel ağ ya da geniş alanlı bir ağ arasındaki arabirim olan iletişim aracıdır. İşletim sistemleri her bir iş istasyonuyla ilişkilidir. Bölgesel ağ tarafından gereksinim duyulan ek iki donanım aracı. manyetik diskleri. Bölge ile genellikle bir bina veya binalar grubu ifade edilir. İletişim hatları istasyonları birbirlerine bağlamak için kulla. faks aracını. İletişim Hatları Bölgesel ağlardaki her bir iş istasyonu diğer iş istasyonlarıyla iletişim kurabilmelidir. Donanım Bir yerel alan ağındaki donanım genellikle işlem birimlerini. ağ hizmet yazılımı. Bölgesel ağın. işleme birimi ve belki de bir yazıcı ve disk saklama biriminden oluşur. muhasebe bölümü. ? Dağıtımlı ağların yararları ve sakıncaları nelerdir? Bölgesel Ağlar İşletme yöneticileri ve çalışanlar tarafından kullanılan terminaller ve mikro bilgisayarlar. Bölgesel ağları oluşturan iş istasyonları bir terminal. Yazılım Bölgesel ağ içinde gereksinim duyulan yazılımlar. modemleri ve işletme faaliyetlerini yönetmek için gerekli diğer araçları kapsar. ağ kontrol birimi ve bağlantı birimidir.178 - . bölümülerdeki mikro bilgisayarla birbirlerine bağlanmış olabilir. Dağıtımlı ağların diğer bir sakıncası ise daha fazla bilgisayar donanımı gerektirmesidir.

alış ve üretim faaliyetlerinden doğan işlem verilerini bilgisayar ağları aracılığıyla toplar ve işler. ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR Günümüzde çok çeşitli bilgisayar ağları kullanılmaktadır.179 - . Rezervasyon görevlisi sistem aracılığıyla diğerleri ile de iletişim kurabilir. satış noktası sistemleri. Bununla birlikte işletmeler artan bir şekilde bazı önemli işlevlere tahsis edilmiş olan özelleştirilmiş bilgisayar ağları geliştirmektedir. Bölümdeki terminallerin tümü bir mağaza kontrolcüsü olarak adlandırılan iletişim aracıyla merkezi işlemciyle bağlantılandırılır. sisteme eklenmiş olan erişim aracına ve mesajları kabul etmek için saklama yeri (örneğin posta kutusu) olan bireyler arasında iletişime olanak sağlayan bilgisayara dayalı bir ağdır. Kredi kontrolünde faaliyetsel bir destek sağlar. elektronik fon transferi sistemleri. Şekil 12-7 bir perakendeci mağazanın bir bölümünde kontrol istasyonundaki bir SNS terminalini gösterir. Aynı zamanda merkezi veri tabanından finansal performans ve diğer konularla ilgili veri de alabilirler. Tüm mikro bilgisayarlar ağdaki diğer tüm iş istasyonları ile elektronik posta değişimi yapabilir. Bunların çoğu uzak yerleşimlerden çeşitli işlem verilerini toplamak ve veriyi ya merkezi olarak ya da yerel olarak işlemek için işletmeler tarafından kullanılır. Müşteriden gelen bir rezervasyon talebi terminaller aracılığıyla girilir. Satış Noktası Sistemleri (SNS) Bilgisayara dayalı SNS perakendeci firmaların bilgi sistemlerinde devrim yaratmıştır. ? Özelleştirilmiş ağ nedir? Özelleştirilmiş (tahsis edilmiş) ağa ilişkin bilinen bir örnek havayollarının rezervasyon sistemidir. Son yıllarda geliştirilen özelleştirilmiş ağlar giderek artmaktadır. Örneğin kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen bir müşteri. Eğer istenen koltuk mevcutsa kayıtlar bu rezervasyonu da gösterecek şekilde günlenir.nılır. satış verilerinin depolanması ve özetlenmesinden daha fazlasını yapar. Bu ağlar entegre olduklarından bu iki amacı da gerçekleştirilebilir. Bu elektro-mekanik kasaların yerini aslında bir mikro işlemci içeren akıllı terminaller olan elektronik kasalar almıştır. Müşteri olarak bu sistemlerle süpermarketlerde. Bunlar elektronik posta sistemleri. Elektronik Posta Sistemleri (EPS) EPS. SNS terminalleri ürüne ait veriyi ya anahtarlar yardımıyla ya da üründe optik olarak okunan bar kodları yardımıyla elde ederler. SNS çoğu. Ek olarak sistem bilet parasının hesaplanması gibi işlemleri de yapar. Bu özelleştirilmiş ağlar ya önemli işlemlerin işlenmesi veya gereksinim duyulan bilginin iletilmesine yardım için tasarlanmışlardır. Örneğin bir işletme satış. SNS’lerin çoğunda terminaller daha sonra satış verisini merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderir. kartını kasiyere verecek ve kasiyer de kartı terminale bağlan. Bu tür perakendecilerde artık manual ve elektro-mekanik kasalar tarihe karışmıştır. Uçuşlarda mevcut koltuklar çevrim içi kütüklerde korunur. elektronik veri değiştirme sistemleri ve otomatik ofis ağlarıdır. Aslında onların en önemli yararları yerine getirdikleri çeşitli destekleyici işlevlerinden kaynaklanmaktadır. departmanlı mağazalarda hatta kitapçılarda bile karşılaşmaktayız.

Sistem. ? Satış noktası sistemlerinin sağladığı destekler nelerdir? Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT) Finansal kurumlar bilgisayara dayalı ağların uygulamasında ilk olmuşlardır. Eğer bir sorun çıkmazsa sistem satış verisini kabul edecek ve terminalde yeşil ışık yanacaktır.mış bir okuma aracına verecektir. Yöneticiler için diğer bilgiler. terminale bir kalem tanımlandığında otomatik olarak uygulanacaktır. . Bir kalemin stok düzeyi yeniden sipariş için önceden belirlenen stok düzeyine ulaştığında sistem o kalemi o mağaza için otomatik olarak sipariş eder. bu hafta müşteri başına ortalama satış miktarını vb. Diğer faaliyetsel destek ise ürün fiyatlarıyla ilgilidir. .7. Orada merkezileştirilmiş çevrim içi kütüklerde numara müşterinin kredi kayıtlarına karşı kontrol edilecektir. Daha sonra miktarlar satış slipinde listelenir ve ayrıntısıyla tanımlanır. Şekil 12. çevrim içi sorgulamalar veya basılı kopyalar yardımıyla elde edilebilir. Bankaların çoğu bölümünde çevrim içi terminaller çok yaygındır. Bu terminaller merkezileştirilmiş ağlarla ana bilgisayarlara bağlanır. elde edebilir. Yönetim İçin Raporlama . Örneğin bir yönetici son bir gün veya bir saat içindeki satışlarla ilgili bilgiyi. müşterilerin fonla ilgili işlemlerini gönderen ve işleyen bilgisayarlı çevrim içi sistemler olan EFT sistemleri olarak giderek daha fazla kullanmaktadır. Ağlar. İşlem Satış Noktası Terminali Mağaza Kontrolcüsü Modem Modem Merkezi İşlemci Sorgulama İçin Görsel Görüntüleme Müşteri ve Stok Ana Kütüğü . Daha sonra kredi kartının numarası büyük bankalar tarafından oluşturulan kredi merkezine gönderilecektir. Perakendeciler İçin Çevrim İçi Satış Noktası Ağı.180 - . . çeşitli kalemlerin satışını yansıtmak için stoklar ana kütüğünü günler. Üçüncü desteği de hem faaliyetsel hem de karar alma ağırlıklıdır. Eğer sorun çıkarsa kırmızı ışık yanacak ve veri reddedilecektir. Merkezi yerleşim yerinde veya mağaza kontrolündeki çevrim içi kütüklerde saklanan fiyatlar.

Sipariş edilen mallar gönderildikten sonra satıcının EVD sistemi.Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD) EVD sistemleri. O zaman perakendecinin EVD sistemi alım emri için veri hazırlar ve veriyi elektronik olarak uygun satıcıya gönderir. Sadece kağıt akışının azaltılmasını değil faaliyetlerin iyileştirilmesini de sağlamıştır. Perakendecinin EVD sistemi. miktarı perakendecinin banka hesabına borç satıcının banka hesabına alacak yazılacak şekilde EFT sistemine gönderir. . EVD sistemleri hızla büyümektedir. İşleme maliyetlerini ve gecikmeleri. Entegre Edilmiş Bir Elektronik Veri Değişim Sistemi. bayan kıyafeti üreten bir firma EVD aracılığıyla satıcılara siparişte bulunabilir. Daha sonra satıcı aynı EVD sistemi aracılığıyla üretici firmaya faturayı gönderir. Müşteri Perakendecinin Satış Noktası Sistemi Yeniden Sipariş Edilen Stok Verisi Perakendecinin EVD Sistemi Müşteri Ödemeleri (Borç) Perakendeci Ödemeler (Borç) EFT Sistemi (Bankalar) Alım Siparişleri Faturalar Satıcı Tahsilatları (Alacak) Satıcının EVD Sistemi Şekil 12. Stok kaleminin stok düzeyi yeniden sipariş noktasının altında kaldığında sistem bunu EVD sistemine bildirir. Bir müşteri alım yaptığında müşterinin bankadaki hesabına borç. perakendecinin (satıcı) hesabına alacak yazılır.8. Bu tür bir EVD sistemi SNS ve/veya EFT sistemiyle entegre olabilir.181 - . stok düzeylerini ve tahsil edilmemiş alacakları azaltmıştır. Örneğin. bir firmanın bilgisayar sisteminden diğer bir firmanın bilgisayar sistemine veri değiştokuşunu sağlayan bilgisayara dayalı ağlardır. Son olarak EFT sistemi perakendecinin ve satıcının kayıtlarında doğru kalanların yansıtılması için ödeme işlemini onaylatır. satış faturası için veriyi hazırlar ve veriyi elektronik olarak perakendeciye geri gönderir. SNS satılan miktar kadar stok mevcutlarını azaltır. Şekil 12-8 temel satıcılarla ve EFT sistemiyle veri değişimini sağlayan bir EVD’nin perakendecinin SNS’nin entegrasyonunu gösterir.

ağ faaliyetlerinin güvenirliliğini ve işleme olanaklarının modülerliğini ve basitliğini içerir. Yazıcı .182 - . Merkezi bir ağ temelde merkezi işlemci ve bağıntılı terminallerden oluşur. Yerel alan ağları iş istasyonlarından. iletişim işlemcisi ve multiplexor gibi iletişim kontrol birimlerini ve merkezi işlemciyi kapsar. sofistike bir işletim sistemi. Noktadan noktaya. halka. Tercih edilecek ağ yapısı firmanın bütün olarak işleme gereksinimlerine ve örgüt felsefesine bağlı olarak seçilmelidir. Üstünlükleri kullanıcı gereksinimlerine cevap vermeyi. nisbeten yüksek donanım maliyeti ve koordinasyondaki güçlüktür. Bilgisayarlı ağlar bir dizi özelleştirilmiş gereksinimleri karşılamak için oluşturulmuştur. Eksik yönleri ise nisbeten karmaşık olması ve esnek olmaması. terminalleri. çok noktalı (multidrop) hatlar veya çok düzeyli (multiplexed) hatlar şeklinde çeşitleri vardır. Veri iletişiminde kullanılan donanım. halka. Dağıtımlı bir ağ yıldız. uzaktakı kullanıcıların gereksinimlerine yanıt verememesi ve hatalar nedeniyle kolayca zedelenebilir olmasıdır. Olası türleri yıldız. Terminal b. otobüs ve ağaçtır. Muhasebeciler veri iletişimi ve kullanılan bilgisayar ağları konusunda bilgili olmalıdır. kapsamlı bir kontrol sistemi ve profesyonel işgörende yoğunlaşmıştır. satış noktası sistemini elektronik fon transferi sistemini ve elektronik veri değişim sistemini kapsar. Veri tabanı da ya bölüştürülmüş olarak ya da çoğaltılarak dağıtılabilir. modemleri. Dağıtımlı bir ağ merkezi işlemciyi içerse bile en azından bazı işleme işlevleri bu dağıtılmış işlemciler tarafından yapılır. Bu tür ağlar elektronik posta sistemini. İletişim Kontrol Birimi e. Üstünlükleri hesaplama gücü. İletişim hizmetlerinin temel türleri kamu hatları. Modem d. Sorular 1. İletişim kanalları metal veya fiber optik kablolar olabilir veya gönderimler uydu veya mikro dalgalarla yapılabilir. Bilgisayar ağı olarak kullanılan iki temel yapı merkezi ve dağıtımlı ağlardır. hiyerarşik olarak çeşitlendirilebilir.Özet Veri iletişimleri coğrafi olarak birbirinden ayrılmış bilgi sistemlerini birbirine bağlar. Eksik yönleri ise yeterli kontrol ve güvenliğin sürdürülmesindeki güçlük. Merkezi İşlem Birimi c. Dağıtımlı bir ağ ise birleştirilmiş bir yapı içinde bağlantılandırılmış işlemcilerden oluşur. entegre bir veri tabanı. Telefon kartları yardımıyla veri aktarımını sağlayan ve bir araçtan gelen sayısal sinyalleri örneksel (analog) sinyallere dönüştüren araç aşağıdakilerden hangisidir? a. hizmet birimlerinden ağ kontrolcülerden ve diğer donanımdan oluşur. Veri iletişim teknolojisindeki son gelişmeler yerel alan ağlarını ve çeşitli ağ hizmetlerini kapsar. özel hatlar ve WATS hatlarıdır.

Bir ürüne ait veriyi ya anahtarlar yardımıyla ya da üründe optik olarak okunan bar kodları yardımıyla elde eden ve bunları merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderen ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a. Özelleştirilmiş Ağlar b. Satış Noktası Sistemleri b. Kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilme b. Olanakların optimal kullanımı d. Birkaç terminali noktalarla merkezi işlem birimine bağlayan iletişim ağı aşağıdakilerden hangisidir? a. Bölgesel Ağlar c. Çok Noktalı Merkezileştirilmiş Ağ . Tek bir merkezi işlem birimi ve ona bağlanmış bir ya da daha fazla terminalden oluşan iletişim ağı yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a. Elektronik Fon Transfer Sistemleri d. Bölgesel Ağ b. Merkezileştirilmiş Ağlar e. Elektronik Posta Sistemleri c. Dağıtımlı Ağlar d. Dağıtımlı Ağ c.2. Noktadan Noktaya Merkezileştirilmiş Ağ d. Satış Noktası Sistemleri 3. Elektronik Veri Değişimi Sistemleri e. Maliyetlerin azaltılması 4. Çok Düzeyli Merkezileştirilmiş Ağ e. Ağ faaliyetlerinin güvenilirliği e. Kontrol ve güvenilirliğin kolay olması c. Aşağıdakilerden hangisi dağıtımlı ağların yararlarından biri değildir? a. Bölgesel Ağlar 5.183 - .

Yani. Toplayıcılar birkaç mesajı eş zamanlı olarak tek bir hat üzerinden gönderebilirler. Bu kanal çok sayıda giriş / çıkış birimine ve bunların farklı hızlarına uygun bir biçimde hizmet verir ya da düşük hıza sahip giriş / çıkış birimlerinin ana işlem birimine bağlanmasında kullanılır.Sözlük ve Kavramlar Dizini Ağ : Bilgisayarların. : Belli bir bölgeyle sınırlandırılmış (fabrika. bilgi işlem gücüne göre donanımın ucuzlaması ve hacmin küçülmesi bakımından avantajlı hale gelen bilgisayarlardır. : Saniyedeki bit ya da bayt miktarını gösteren ölçü birimi. : Genellikle kişisel bilgisayar terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. : Her iki yönde bilgi gönderiminin olanaklı olduğu kanal. giriş / çıkış birimleri ve yan bellek gibi birimlerarası uyumlaştırmayı ve kontrolu sağlayan birimdir. bir bilgisayar sistemindeki ana işlem birimi. : Ana işlem biriminin kontrolunu ve bölümleri arasındaki uyumlaştırmayı ayrıca. : İletişim olanaklarıyla bir yerden bir yere bilgi göndermek. bilgisayar donanım yapısı bakımından donanım yazılım işbirliğinde yeni yaklaşımların bir arada kullanıldığı. Akıllı Terminal Bağlantı Bölgesel ağlar bps Çok Düzeyli Kanal Gönderim Kontrol Birimi Modem Toplayıcılar Mikro Bilgisayar Mini Bilgisayar . : Uzak yerleşimlere bilgi gönderimine olanak sağlayan araç. : Teknolojide yaşanan hızlı gelişmenin ürünleriyle. : Bilgisayarın ana işlem biriminin bazı özelliklerine sahip (bellek ve bilgi işleme) bir şekilde donatılmış ve bağımsız bir şekilde belli bilgilerin işlenmesini üzerine alabilen bir giriş / çıkış aygıtıdır. : Bir bilgi kaydını başka bir bilgi kaydına bağlayan bilgi öğesi. ana işlem birimleri tek bir entegre devre olarak üretilmiş bilgisayarlardır. birbirine bağlı olduğu ve bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği sistemdir. çok sayıda bilgisayarı kapsayan ağ. : Çok düzeyli kanala benzeyen toplayıcılar bir hat bölüşüm aracıdır.184 - . genel müdürlük veya bölge).

bu üniteyi çalışmanız konuları daha kolay kavramanızı sağlayacaktır. bunların kullanılabileceği alanlar ve sağlayabilecekleri destek düzeyleri belirtilecek ve etkin bir KDS’nin bileşenleri üzerinde durulacaktır.. Karar alma düzeyindeki kişilere karar alma sürecinde yardımcı olacak Karar Destek Sistemleri (KDS) ele alınacak.. ...185 - ÜNİTE Bu Ünitede. Ünite 11 ve 12’yi kavradıktan sonra.Karar Destek Sistemleri ve Uzman Sistemler 13 . Son olarak da karar alma sürecinde insan uzmanların yerine geçebilecek olan uzman sistemler üzerinde durulacaktır. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.

Ancak işleme sisteminin ürettiği bilgiler hazırlanmış raporlarda yer alır ve daha sonra da faaliyetsel veya karar destek sistemlerine iletilir. Bilgi sistemi bir işletmenin örgütsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak işleme sistemi. İşletmenin yönetsel kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler işleme sistemi tarafından üretilmektedir. Bu nedenle FDS özellikle orta ve alt düzey yöneticilerin kısa dönemli taktik planlama ve faaliyetsel kontrol kararlarıyla ilgilenir. Örneğin siparişlerin listelenmesi ve kredilerin onaylanması gibi. Daha sonra diğer bir destek sistemi olan uzman sistemler üzerinde durulacaktır. Şekil 13.GİRİŞ Karar alma düzeylerindeki kişilerin bilgiye erişebilmesinin yanısıra karar alma sürecinde onlara yönetsel destek sağlanması da son derece önemlidir.1 genel bilgi sisteminin sınıflaması olarak bu destek sistem türlerini göstermektedir. Bu yüzden ünitede karar destek sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. işletmenin kısa dönemli planlanmış görevleri ile problemler üzerinde durur. ? İşleme sisteminin ürettiği bilgiler nasıl kullanılır? Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS) Amacı işletme faaliyetlerinin planlanması ve kontrolüne yardım etmek olan FDS. Bilgi sistemi işletmenin örgütsel ve fiziksel özelliklerini yansıttığı için şekildeki her bir bölüm işletmenin yönetsel ve faaliyetsel düzeylerini ifade etmektedir.186 - .1’de görüldüğü gibi işleme sistemi ile en üstteki karar destek sistemleri . Bu sistemleri geliştirme ve kullanmanın maliyetlerine karşı bunların yararlarını değerleme sorumluluğu da genellikle muhasebeciye verilen bir görevdir. Gereksinim duyulan veri kalemlerinin çoğu muhasebe işlemlerinden elde edildiği ve çıktılar finansal tablolar olarak ifade edildiği için girdi ve çıktılar konusunda muhasebeci bilgi sahibi olmalıdır. faaliyetsel destek sistemi ve karar destek sistemi olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilir. İşleme Sistemleri Daha önceki ünitelerde de belirttiğimiz gibi işleme sisteminin temel amacı işletmenin günlük faaliyetlerinin işlenmesi ile ilgilidir. Şekil 13. Buradaki üç farklı yaklaşımın temel amacı işletme amaçlarına yönelik bilgi üretmektir. ● ● ? Muhasebecilerin Karar Destek sistemleriyle ilgisi hangi noktalardadır? Bu yüzden faaliyetsel ve karar destek sistemleri üzerinde durulup bilgi sistemlerine sağlanabilecek bazı destek düzeyleri belirlenecektir. Muhasebecinin ilgi nedenlerini üç noktada toplayabiliriz: ● Muhasebecinin ana görevlerinden birisinin karar vermede ilgili bilgi sağlamak olması nedeniyle muhasebeciler karar süreci ve ilgili modellerle ilgilenirler. Karar destek sistemlerinin geliştirilmesi muhasebeciyi de yakından ilgilendirmektedir.

Kestirilemeyen veya kısmen kestirilebilen problemlerle uğraşan karar verme düzeyindeki yöneticiler için bilgisayara dayalı bir destek sistemidir.1.187 - . Böyle bir yapı içinde.arasında yeralan FDS. KDS. hem gündelik(rutin) işlem verilerini hem de gündelik olmayan verileri iç veya dış kaynaklardan sağlamaktadır. KDS’nin dört temel niteliği vardır. ? Faaliyetsel destek sisteminin kullanım alanı nedir? Gündelik Olmayan Veri (Dış Kaynaklardan) Karar Destek Sistemleri Stratejik ve Taktik Planlama Kararları Gündelik Olmayan Veri (İç Kaynaklardan) Faaliyetsel Destek Sistemleri Faaliyetsel Kontrol ve Kısa Dönemli Taktik Planlama Kararları İşlem Verisi (Dış Kaynaklardan) İşleme Sistemleri Faaliyetsel Eylemler BİLGİ SİSTEMİ Veri Akışı Eylem ya da kararlara önderlik eden bilgi akışı Şekil 13. karara katılan yönetici veya yöneticilerin karar verme etkinlikleri KDS sayesinde gelişebilecektir. onları desteklerler. Yani KDS daima bir ya da daha fazla yöneticinin katılımını gerektirir. Karar Destek Sistemleri (KDS) Bir KDS. FDS çoğunlukla sistemin kendisi tarafından alınan kararları içerirken. işletmenin üst ve orta düzey yöneticilerine günlük faaliyetlerin ötesinde karar almalarında yardımcı olur. KDS’deki kararlar asla sistem tarafından tek başına alınamazlar. Destek Sistemlerinin Türleri. KDS’nin amacı alınan kararların verimliliği değil kararın geçerliliği ● ● . Belirlenmemiş ya da kısmen belirlenmiş görevlere ilişkin karar alma sürecinde yöneticilere yardım için tasarlanır. Yönetsel yargıların yerine geçmezler. Bir FDS etkileşimli. zaman bölüşümlü ve gerçek zamanlı olabilir. Bununla birlikte bir yıllık planlamada bazı taktik planlama kararları da yer alabilir. ● ● KDS hem verileri hem de modelleri kullanır. kararların kalitesini artırmak için bireylerin entellektüel niteliklerini bilgisayarın yetenekleriyle birleştirir. KDS’nin ilgilendiği uzun dönemli ve nisbeten planlanmamış olan kararlar çoğunlukla stratejik yapıdadır.

188 - . ? Karar destek sistemlerinin temel nitelikleri nelerdir? KDS. KDS yardımıyla çözümlenen kararlar aşağıdaki gibidir. Bir Karar Destek Sisteminin Bileşenleri.2. Karar almayla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi yöneticilerin en çok gereksinim duydukları yardımlardır. Terminal veya Mikro Bilgisayar Kullanıcı Daha da fazlası KDS kullanan bir yönetici belki de belirli faktörlerin değerini değiştirmek ve sonuçları gözleyerek ilgili verilerle etkileşimli bir şekilde denemeler yapmak için modelleri kullanabilir. Bilgisel destek hem veri toplama hem de rapor üretme yoluyla sağlanır. faaliyetlere dahil edilmeli mi? Her faaliyet birimi için bütçelenmiş net gelir ve yatırımın geri dönme oranı ne olmalı? ● Maksimum satış ve kâr artışı için ürünlerimizin fiyatları nasıl olmalıdır? ? KDS’nin kullanıldığı işletmecilik eylemleri nelerdir? KDS kavramı aslında yeni değildir.(etkinliği)dir. Yöneticiler daima stratejik ve taktik kararları almak zorundadır. Böylece KDS kullanan bir yönetici ilgili raporlama sisteminden raporları elde edebilir (Örneğin kârlılık raporlama sisteminden). Bununla birlikte yönetici bir terminal veya mikro bilgisayar aracılığıyla KDS’den işleme özgü raporlar da isteyebilirler. Girdi olarak büyük ölçüde işletme dışı kaynaklardan sağlanan işlemsel veriler kadar gündelik (rutin) olmayan veriler de toplanır. Çıktı tarafında ise programlanmış raporlar kadar işleme özgü raporlar da hazırlanabilir. KDS Veri Tabanı KDS Model Tabanı KDS Kullanıcı Arabirimi Şekil 13. Böylece KDS bir yöneticinin karmaşık problemli durumlarla ilgili olarak geniş bir bakış açısına sa- . Karar alma sürecinde bu yöneticiler çevrelerinden yardım alırlar. gerçek iş yaşamında birçok problemli durumda kullanılır. ● ● ● ● Yeni geliştirilen bir ürün pazara sunulmalı mı? Yeni üretim olanakları nerede konumlandırılmalı? Başka bir firma satın alınmalı mı.

3. Sonuç olarak bir KDS. Karar verici kararın gerektirdiği problemi tanımlayacak. Bir kullanıcı arabirimi ise yöneticilerin veya diğer kullanıcıların veri ve model tabanlarıyla çalışmalarına olanak sağlar. 1 2 3 4 5 Şekil 13. Destek Sistemleri Tarafından Sağlanan Destek Düzeyleri. Bu sistem pazar verilerini toplayacak ve geri kalan tüm adımları karar verici yerine getirecektir. FDS gibi genellikle etkileşimli. Girdi Veri Veri Saklama Sistemi Veri İşleme Sistemi Model Veri Sistemi Karar Seçimi Öneri Sistemi Karar Alma Sistemi Çıktılar . Bu modeller FDS modellerindeki optimizasyon prosedürlerinden ziyade simülasyonu kullanma eğilimindedir. Bu yüzden bir KDS gerçek zamanlı bir sistem olarak tanımlanamaz. tahsis edilmiş ve model tabanlı olmakla birlikte bazı noktalarda FDS’den farklıdır. . Zamanlılık KDS için çok önemli bir faktör değildir. Bir model tabanı ise yeni model yaratma araçları kadar karar modelleri ve istatistik tekniklerinin bir dizisini kapsar. Bir destek sisteminin tasarımındaki amaç. zaman paylaşımlı. . Bu yüzden bir yönetici alternatif karar seçimlerini görebilir ve daha doğru olarak değerleyebilir. Bir KDS’nin bileşenleri Şekil 13.3 değişik destek düzeylerini göstermektedir. uygun kararı geliştirecek. Bir KDS. Şekil 13. Bir veri tabanı günlük olmayan veri ve planlama verisinin bir çeşidini ve ilgili özetlenmiş işlemleri içerir. sistemden gereksinim duyduğu veriyi çağıracak.hip olmasını ve önemli faktörlerin etkileşimlerini incelemesini olanaklı kılar.2’de görülmektedir. Destek Düzeyi:1 Bu en alt düzey destek sistemi veri toplayacak ve daha sonraki kullanımlar için işlenmeden saklayacaktır. işletme yöneticilerinin karar alma yetenekleri üzerinde yoğunlaşan ve artıran “bir idareci beyin destek sistemi”dir. destek tasarımını en iyi duruma getirmek olduğu için öncelikle bu düzeyler üzerinde duralım. KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ Bilgisayara dayalı destek sistemlerinin tümü çeşitli nedenlerle aynı derecede karar desteği sağlayamazlar. KDS türü modeller.189 - . finansal planlama modelleri. model yardımıyla veriyi işleyecek ve en uygun alternatifi seçerek kararı uygulamaya koyacaktır. KDS’nin model tabanı FDS’nin model tabanında bulunan modellerden farklıdır. şirket modelleri ve portföy modelleridir. Yeni ürünü pazara sunup sunmama kararı buna bir örnektir.

Ancak sistem. karar seçimini yapar ve kararı uygulamaya koyar. Karar verici daha sonra sonuçları çağırır.Destek Düzeyi:2 Bu düzeyde sistem veriyi toplamakta. düzeydeki gibi aynı tarzda bir karar modeli kullanır. İç kaynaklardan seçilen verilerin de tamamı işleme konu değildir. Girdiler KDS’de kullanılan veriler dış kaynaklardan ve iç kaynaklardan elde edilir. Karar verici bu önerilen yolu seçebilir de seçmeyebilir de. Daha sonra karar verici bu sonuçları ve ilgili tüm analizleri çağırarak önerilen kararı kabul eder veya reddeder ve daha sonra kararı uygulamaya koyar.2’nin daha geliştirilmiş bir şekli olan Şekil 13. bir KDS tarafından içerilen karmaşıklığın derecesini gösterir. model kriterlerini en iyi karşılayan belirli bir alternatifi belirleyerek işlemi daha ileriye götürür. 3. Örneğin karar modeli üretilen ürünlerin güney bölgesindeki depoya taşınması için en iyi yolu önerebilir. Destek Düzeyi:5 Bu düzeyde sistem karar vermek ve onu otomatik olarak uygulamaya koymak için bir karar modeli kullanır. Ancak karar verici şimdi çalışmak için daha fazla kullanılabilir bilgiye sahiptir. alternatif eylemlerin sonuçlarını tahmin etmek için bir model kullanır. Birkaç farklı fiyatın şahıslar üzerindeki etkilerini tahmin etmek için fiyatlama modellerinin kullanılması buna bir örnektir. Her bir bileşen çok sayıda unsuru ve faaliyeti içerdiğinden etkin bir KDS’nin tasarımı oldukça güçtür. Çünkü modelde dikkate alınmayan bir faktör nedeniyle farklı bir yol tercih edilebilir. Ekonomik sipariş miktarı karar modelini kullanarak sistem yeniden sipariş edilecek kalemlerin optimal miktarını kararlaştırır. Karar verici daha önce sıralanan tüm karar işleme aşamalarını yerine getirir. beklenen alternatifler için sonuçları kıyaslar. . Destek Düzeyi:3 Bu düzeyde sistem. Destek Düzeyi:4 Bu düzeyde sistem. Örneğin sistem. yöneticiye nakit akım tablosu ve geçmişteki nakit düzeylerinin eğilimini sağlar ve bu bilgilere dayanarak yönetici kısa vadeli banka kredisi alıp almama kararını verir. talep doğrultusunda veriyi işlemekte ve analiz etmektedir. Şekil 13.4. KDS’nin etkili olabilmesi için veri ilgili ve doğru olmalıdır.190 - . Karar verici kişilerin yeri tamamen sistem tarafından bir modele devredilmiş olur. Bu destek düzeyinin en iyi örneği stok sipariş kararıdır. ? Bir destek sisteminin sağladığı destek düzeyleri nelerdir? BİR KDS’NİN BİLEŞENLERİ Etkin bir KDS şekil 13-2’de gösterilen temel unsurların uygun bir karışımını içerir.

bir örgütün gereksinimlerine ve yapısına yanıt verecek şekilde ve birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmiş birbiriyle ilgili veriler toplamıdır. izlenebilmeli ve kapsamlı olmalıdır.4. finansal ve sayısal modellerden oluşur. Veri Tabanı Dışsal Veri Girdileri İşlem Verisi Üretim Pazarlama .191 - . Buna ek olarak belirli modelleri içeren model tabanı işletmeden işletmeye de farklı olabilir. kolaylıkla ulaşılabilecek bir veri tabanında saklanmalı. Model Tabanı Modelleme Dili Stratejik Model Modeller Tabanı Taktik Modeller Model Oluşturma Blokları . . Veri Tabanı Bir veri tabanı. Karar Verici Şekil 13. Çoğu işletmede KDS’nce kullanılacak veri tabanı faaliyetsel işlevlere hizmet veren veri tabanından farklıdır. Herhangi bir andaki model seti geçici olarak model tabanında yer alabilir. Model Tabanı Karar modellerinin bir kısmı çevrim içi model tabanında yer alır. Bununla birlikte makul düzeyde tam bir model tabanı stratejik ve taktik planlamaya. Karar Destek Veri Tabanı Finans Personel İçsel Veri Girdileri Kullanıcı Arabirimi Veri Manipülasyonu ve Analizi Bilgiyi Yeniden Çağırma Emir Dili Menüsü Çıktılar . firmanın işlevlerine ve firmanın kilit karar vericilerine yardım eden modelleri kapsamalıdır. faaliyetsel veri tabanından özel olarak yüklenmelidir. Bir model tabanı. bir KDS’nde analiz yeteneği sağlayan gündelik ve özel istatistiksel. KDS’de kullanılacak veri.. belirli modeller sürekli bir temelde genişletilir. Bir Karar Destek Sisteminin Yapısı. gözden geçirilir veya yenilenir. KDS’nce gereksinim duyulan veri.

faktörlerin varsayılan değişikliklere ve koşullara nasıl cevap verceğini ortaya koymak için kullanıcılara "eğer ne" sorusu sorma olanağı tanır. Finansal Bir Modelle Kullanılabilen Manipülasyon ve Analiz Teknikleri. öğrenme. Tablo 13.1. Örnek: Bir kullanıcı "Eğer 1 Ocak'ta ücretlerde saat başına 20. kritik değerleri ve gelecek dönemlerdeki kriterleri verilen cari veriler ve beklenen değişim oranları doğrultusunda tahmin eder. dil. Çıktılar cetvel şeklindeki çıktılardan. ● Zaman temelli simülasyon tekniği. problem çözme gibi) birleştirdiğimiz karakteristikleri sergileyen sistemler olan zeki bilgisayar sistemlerinin tasarımıyla ilgili bilgisayar teknolojisi ve yazılım gelişiminin bir parçasıdır. Bu yüzden etkili bir KDS Tablo 13. Bir karar verici problem durumları ve karar sonuçlarını anlayabilmek için verilerle denemeler yapabilmelidir.192 - . Kullanıcılar/ karar alıcılar ise karar almada KDS’nin yardımına gereksinim duyan yöneticilerdir. insan davranışlarıyla (anlama.Veri Manipülasyonu ve Analizleri Veri değerlerini karar modeline aktarmak ve kriter değerlerini kararlaştırmak pek basit bir işlem değildir. Model kurucular bilgi işleme uzmanları ve programcılardır. ? Bir KDS’nin etkin olabilmesi için hangi bileşenlere sahip olması gerekir? UZMAN SİSTEMLER (US) Yapay zekalar (YZ). Örnek: Eğer gelecek yıl birim satışlar % 10 düşerse firmamızın net gelirinde (model kriteri) ne etkisi olacaktır? Hedef araştırma analizi tekniği. Örnek: Firmamız gelecek yıl % 25'lik bir pazar payına sahip olmak için ne kadarlık satış hacmine sahip olmalı ● ● ● Çıktılar Etkin bir KDS kullanıcıya ilgili. Örnek: Bir kullanıcı satış değerleri ve her yıl hesaplanan net gelir yardımıyla gelecek beş yıl için firmanın bütçesini çıkartabilir. Yapay zekaların uygulandığı üç temel alan . İnsan Arabirimi KDS’de yer alan kişiler model kurucular ve karar alıcı kullanıcılardır. Duyarlılık analizi tekniği eğer ne analizinin özel bir çeşididir. bir model kriterinde istenen düzeye ulaşmak için faktörlerin gereksinim duyulan düzeyini belirlemek için kullanılır.000 liralık artış yaparsak gelecek yıl firmamızın işçilik maliyetlerindeki artış ne olacaktır?" diye sorabilir.1’de kullanılan tekniklerin kullanımına olanak sağlamalıdır. Faktörlerin değerlerinde değişiklik yapmak için karar modeli kriterlerinin duyarlılığını gösterir. anlaşılabilir ve zamanlı bilgiler sağlamalıdır. grafik sunumlara kadar çok farklı şekillerde olabilir. Eğer Ne analiz tekniği.

Örneğin popüler bir satranç oyuncusu bilgisayara karşı satranç oynadığında uzman sistemler sözkonusudur. Bir uzman sistem. ? US’in sağlayacağı yararlar nelerdir? US’e ilişkin ana fikir. Satranç oyuncusu satranç öğrenmek veya diğer bir insan rakibine karşı yapması gereken hamleleri önermesi için yardım amacıyla bir bilgisayar programını kullanıyorsa KDS sözkonusudur.193 - . bilgisayarda saklanarak kullanıcıların gereksinim duyduklarında bilgisayardan çağrılacaktır. Bilgisayar. tıbbi inceleme. Özelleştirilmiş bilgi ve uzman insanların nedenselleştirmelerini sembolik olarak birleştirmek için bilgi mühendisliğinin bir türünü kullanan uzman sistemlerden. Bunun dışında. maden keşfi gibi alanların yanısıra aktif-pasif yönetimi. bazı özel ve genellikle dar kapsamlı problemli alanlarda karar alma ve/veya problem çözmede insan uzmanla kıyaslanabilecek bir performans düzeyine ulaşabilir. bir uzman sistem yargılar ve kullanıcılara insan bir uzmanın yapacağı şekilde belirli karar seçimlerinde öneride bulunur. doğal dillerin ve robotiklerin aksine bilgi işleme ve analiz fonksiyonlarını yürütebilir. bilgi toplamını kullanarak sonuç çıkarsama yapabilir ve spesifik bir sonuca ulaşabilir. Robotikler. iç kontrol değerlemesi ve hata analizleri gibi karmaşık işletme uygulamalarında yararlanılmaktadır. Bir uzman sistem zor bir problemin çözümünde veya karar vermede bir ya da daha fazla uzman insanın davranışlarını taklit eden bilgi tabanlı bir bilgisayar yazılımıdır. Uzman sistemler kararların etkinliğini artırdığı gibi karar verme hızını artırmaktadır. fabrikalarda. Doğal diller kolaylıkla kullanılabilen arabirimlerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. “robotik” ve “uzman sistemlerdir”. Daha sonra bir insan uzman gibi uzman olmayanlara öneride bulunur ve eğer gerekliyse önerinin altında yatan mantığı açıklar. Çözümlere nasıl ulaşıldığına ilişkin bir açıklama sağlamadır. Bu bilgi toplamı. UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI US’in yapılandırılmasında ve kullanımında yer alan üç temel faaliyet geliştirme. laboratuarlarda ve diğer iş yerlerinde önemli fiziki işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan robotların geliştirilmesinde kullanılmaktadır. US’ın yetenekleri. ● Bir ya da daha fazla uzmandan uzmanlık elde etmek ve ölümlü uzmanların bilgilerini gelecek dönemlere aktarmak.“doğal diller”. Problemleri veri yerine cevaplar sağlayarak çözme. danışma ve iyileştirmedir. Uzman sistemler (us) ise. Aynı zamanda karar verme durumundaki kişilerin verimliliklerini artırır ve uzmanlaşmaya yardımcı olur. işletme planlaması. ● ● ● Uzman sistemler ile KDS arasındaki farklılığı şöyle örneklendirebiliriz. Sonuç çıkarsama yeteneklerini kullanarak karmaşık problemleri etkili ve verimli olarak çözmek için bu uzmanlığa başvurma. . bir işle ilgili bilgi toplamı olarak ifade edilen uzmanlığın insandan bilgisayara aktarılmasıdır.

“eğer ne analizleri”. Bilgisayara dayalı modern FDS etkileşimli. FDS orta ve alt düzey yöneticiler tarafından kısa dönemli kararlar almaya yönelik çabalar içerir. Veri tabanı günlenmiş ve ayrıntılı verileri içerirken. daha karmaşık modeller ve unsurlarla ilgilenir. yeni kuralların. İyileştirme US’ler geliştirme aşaması boyunca birkaç kez iyileştirilirler. faaliyetsel destek sistemi ve karar destek sistemidir. İyileştirme. Etkili bir bilgisayara dayalı KDS’nin unsurları. Sistem faaliyete geçtikten sonra ek iyileştirmeler de yapılır. “duyarlılık analizleri” ve “hedef bulma” gibi teknikleri kapsar.194 - . Veri manipülasyon ve analiz unsurları “zaman tabanlı simülasyon”. US kullanıcıya belirli bir olay hakkında gerçekleri sağlamak için soru sorarak kullanıcıyla tek yönlü bir diyalog yürütür. sistemin girdileri. uzman kişilerden ve/veya dökümanlardan elde edilen bilgiyle bilgi tabanının oluşturulmasını içermektedir. Düzey) doğru sıralanan beş düzeyi kapsar. düzeltme kurallarının eklenmesi ve bazı kuralların çıkarılmasını içerir. . Danışma Sistem bir kez geliştirildikten sonra kullanıcılara transfer edilir.Geliştirme Bir US’in geliştirilmesi. Kullanıcılar öneri istediklerinde US’e gelirler. ? Bir uzman sistemin yapılandırılmasında ve kullanımındaki temel faaliyetler nelerdir? Özet Bir bilgi sisteminin amaçlarından biri de karar vermede yöneticilere destek sağlamaktır. Sistemin girdileri iç ve dış kaynaklardan sağlanan ilgili ve doğru verilerdir. Bazı FDS sabitleştirilen karar modellerini içerir ve belirli bir kullanıma hizmet eder. veri tabanı ve model tabanıdır. FDS’nin sahip olduğu gerçek zamanlı olma yeteneğinin dışındaki yeteneklerin tümüne sahip olup. zaman paylaşımlı ve gerçek zamanlıdır. Kullanıcının yanıtlarını aldıktan sonra bir sonuca ulaşma çabasına girişir. gündelik veri işleme faaliyetlerine yönelik iken. model tabanı. İşleme sistemi. özellikle üst düzey yöneticiler tarafından alınacak uzun dönemli stratejik ve taktik planlama kararlarında kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan sistemler işleme sistemi. Bilgisayarlı bir KDS. Bu çaba hangi araştırma tekniğinin kullanılacağına ve bilgi tabanındaki kuralların probleme nasıl uygulanacağına karar veren sonuç çıkarsama aracı tarafından yerine getirilir. KDS. işletmenin tamamına yönelik modeller ile finansal planlama ve portföy türleriyle ilgili tüm kararları yerine getirecek modelleri içerir. Karar destekleri verinin toplanması ve saklanmasından (Düzey 1) yöneticilerin karar vermelerine (5.

Model Tabanı d. Kullanıcılar öneri istediklerinde uzman sisteme başvurabilirler. Veri Manüpilasyonu ve Analizi 2. Hedef Araştırma Tekniği 3.195 - . Uzman sistemler zaman içinde iyileştirilebilirler. Sorular 1. d. Aşağıdakilerden hangisi uzman sistemler için doğru değildir? a. Zaman Temelli Simulasyon Tekniği b. Uzman sistem olay hakkında gerçekleri öğrenmek için tek yönlü diyalog yürütür. Eğer Ne Analizi tekniği d. uzman kişilerin özel bir nedenselleştirme tabanlı dil aracılığıyla kodlanan bilgilerinden yararlanılarak geliştirilir. e. . b. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemi bileşenlerinden biri değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi KDS’nde kullanılan analiz tekniklerinden biri olamaz? a. istek doğrultusunda hazırlanan grafik veya metin şeklindeki basılı veya ekranda hazırlanan raporları içerir. Uzman sistemlerin içerdiği unsurlar veri tabanı ve model tabanından ziyade bilgi tabanlarını ve sonuç çıkarma araçlarını kapsar. Uzman sistemin tek amacı günlük işlemlerin işlenmesidir. Dışsal Veri Girdileri b. Duyarlılık Analizi tekniği e. Uzman sistemler yönetsel karar almada kullanılmalarına rağmen bazı destek sistemlerinden önemli şekilde farklıdır. c. uzman kişilerden ve dökümanlardan elde edilen bilgiyle oluşturulur.KDS’nin çıktıları. Bilgi tabanı. Uzman sistemler birçok işletmede kullanılmaktadır. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği c. Yorumlayıcı e. Uzman sistemler. Stratejik Modeller c.

Karar Alma Sistemleri 5.4. Faaliyetsel Destek Sistemleri e. alt sistem ya da birimler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan terim. Karar Destek Sistemleri c. Bir işletmede üst ve orta düzey yöneticilerin karar almalarında yardımcı olmak üzere veri işleme prosedürlerinin ve yargılarının model tabanı seti olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. Elektronik Posta Sistemleri (EPS) : Sisteme eklenmiş olan erişim aracına ve mesajları kabul etmek için saklama yeri olan bireyler arasında iletişime olanak sağlayan bilgisayara dayalı bir ağdır. Karar Destek Sistemleri e. Bir problemin çözümünde veya karar vermede bir ya da daha fazla uzman insanın davranışlarını taklit eden bilgi tabanlı bir bilgisayar yazılımı olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. İşlem İşleme Sistemleri d. Etkileşimli Sistem . : Bilgisayarın işletim sistemiyle doğrudan etkileşimde bulunarak kullanıcı ya da diğer aygıtlara hizmet götürdüğü sistem. Robotikler d. Zeki Terminaller c. Model Tabanı b.196 - . Uzman Sistemler b. Faaliyetsel destek Sistemleri Sözlük ve Kavramlar Dizini Arabirim : Genelde iki sistem. Elektronik Fon Transferi Sistemleri (EFT): : Daha çok finansal kurumlarca kullanılan ve merkezileştirilmiş ağlarla ana bilgisayara bağlanan ter minaller aracılığıyla müşterilerin fonla ilgili işlemlerini gönderen ve işleyen bilgisayarlı çevrim içi sistemlerdir.

: Telefon kartlarıyla veri aktarımını sağlayan araçlardır. : İşlemler oluştuğu anda bilgisayar tarafından işlenir ve sonuçlar anında istenilen yere ulaştırılır. zaman bölüşümlü sistemlerde bütün kullanıcılar bilgisayarı sadece kendileri kullanıyormuş gibi davranabilirler ve hizmet görürler. : Birçok kullanıcının işlerini aynı anda yürütebilen bir işletim düzenidir. Bilgi girişi ve çıkışı çevrim içi aygıtlarla yapılır. : Gereksinim duyulan model setlerinin toplamıdır. Gerçek Zamanlı Modem Model Tabanı Satış Noktası Sistemleri (SNS) : Daha çok perakendeci firmalarca kullanılan ve ürüne ait veriyi anahtarlar veya üründe optik olarak okunan bar kodlar yardımıyla okuyarak satış verisinin merkezi ağla merkezi işlemciye gönderildiği ağlardır. : Tek bir coğrafik bölgeyle sınırlandırılmış alandaki terminaller ve bilgisayarlar arasında iletişim sağlayan ağlardır. Yerel Alan Ağlar Zaman Paylaşmak Veri Tabanı .197 - . Bir araçtan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere veya analog sinyalleri sayısal sinyallere dönüştürür.Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EVD) : Bir firmanın bilgisayar sisteminden diğer bir firmanın bilgisayar sistemine veri değiş tokuşunu sağlayan bilgisayara dayalı ağlardır. : Bir örgütün gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmiş birbiriyle ilgili veriler toplamıdır.

Çalışma Biçimine İlişkin Olarak.198 - ÜNİTE Bu Ünitede. Muhasebe bilgi sisteminin yeni kurulması veya mevcut olan bir sistemin geliştirilmesi için yapılması gereken sistem geliştirme çalışmalarının ne olduğu açıklanacaktır.. Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarda dikkate alınacak ilkeler bir bilgi sisteminin kurulması ve çalıştırılması için büyük önem arz eder.... muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ve sistem analizi konuları üzerinde durulacaktır. Bu amaç doğrultusunda sistem geliştirme çalışmalarının mahiyeti. Bu bakımdan bu ünitede ele alınan sistem geliştirme çabalarının mahiyetini ve muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkelerinin herbirinin ne anlam ifade ettiğini ve neyi amaçladığını kavramak bu ünitenin ve bundan sonraki ünitelerde ele alınan tasarım ve uygulama konularının anlaşılmasını kolaylaştırır.Muhasebe Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 14 . .

örneğin genel muhasebe. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları geliştirilecek her sistem için aynı mıdır? Sistem geliştirme çalışmaları. kurulması istenen her sistem için. Bu gereksinme bir bilgi sisteminin kurulmak istenmesi veya işletmede mevcut muhasebe bilgi sistemindeki yetersizliklerin veya aksamaların giderilmek istenmesi sonucu ortaya çıkar.199 - . maliyet muhasebesi veya bunların alt sistemi olarak satışlaralacaklar. işletmenin muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin kurulması veya mevcut sistemin değiştirilmesi veya tamamlanması için sistemin tasarımından kullanılmasına kadar ve daha sonra kontrol edilmesi dahil adım adım yapılacak bütün işlemleri kapsar. yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirilmesi veya bilgi sisteminde mevcut bir problemin giderilmesidir. sistem geliştirme çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında uyulacak ilkeler temel olarak aynı kalır. kurulması ve çalışır duruma getirilmesi veya var olan bir sistemin yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere cevap verecek duruma dönüştürülmesi ancak. kurulmasına karar verilen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin çalışır duruma getirilmesi ile son . Proje genel anlamda. Böyle bir sistemin tasarımı. Çalışmalarda ana konu muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerinin işletmede yeni kurulması veya kurulu olan sistemin iyileştirilmesi. yapılması gereken sistem geliştirme çabaları her sistem için yapılacaktır. Fakat buna karşılık. Bu çalışmalar. faaliyet yapılarına ve yönetim anlayışlarına göre bazı farklılıklar gösterir. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları ne zaman başlar? Sistem geliştirme çalışmaları genellikle üst yönetimin böyle bir çalışma için duydukları gereksinme ile başlar. Sadece ele alınan konular ve elde edilmek istenen amaçlar farklı olur. Aşamalar sistem geliştirme çalışmalarını gerektiren nedenlerin saptanması ile başlar.SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Muhasebe Bilgi Sistemi. Bu farklılıklar sistem geliştirme çalışmalarını etkiler. bir çözüm veya çıkış yolunun aranması ve en uygun çözüm yolunun zamanında ve en düşük maliyetle uygulanmaya konulması amaciyle yapılan bir plan veya çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir. bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaşması. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları nasıl yürütülür? Sistem geliştirme çalışmaları. İzlenecek yol. “sistem geliştirme çalışmaları” ile mümkündür. ücret-işçilik alt sistemleri veya nakit bütçeleri alt sistemleri için de aynıdır. Sistem geliştirme çalışmaları birbirini izleyen şu dört aşamadan oluşur: ● ● ● ● Planlama (Ön Araştırma) Ön Tasarım Ayrıntılı Tasarım Uygulama Bu dört aşama daha sonra açıklanacağı gibi kendi içinde bir takım alt aşamalara ayrılır. işletme eylemlerinin kontrolunu olurlu kılmak ve geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlayan ve birçok alt sistemden oluşan bir bilgi sistemleri dizisi olarak tanımlanmıştı. yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek. Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı işletmelerin koşullarına. genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür.

yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu olacaktır. sistemin içeriğine bağlı olarak. ? Sistem geliştirme çalışmaları ne demektir ve hangi amaca yöneliktir? MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ Sistem belirli bir amaca varmak. kesin yasalar değil. ekonomik ve etkin bir muhasebe bilgi sistemi ancak bir takım ilkelere uyularak var edilebilir. örgütlenmesi. Sistemin yapısı ve çalışma düzeni. diğer bir ifadeyle. vergi uzmanlarından. sistemin yapısının ve çalışma düzeninin sağlanması ancak sistemin tasarımı sırasında uyulacak birtakım ilkelerle mümkündür. muhasebecilerden. ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını gösteren açıklamalara ait yönergeler ile sağlanır. nasıl. sistem analistlerinden.bulur. ancak uzun deneyimler sonucu geliştirilen ve sistem tasarımında yol gösterici birer rehber niteliğindedir. Ayrıntılı Tasarım ve Uygulama aşamaları da Ünite 16’da açıklanacaktır. neyle. Bütün bunların beklenildiği gibi meydana getirilmesi. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri.200 - . ✔ Sistem geliştirme ilkeleri nasıl olabilir? Muhasebe bilgi sisteminin veya herhangi bir alt bilgi sisteminin başarısını belirleyecek olan belli başlı Muhasebe Bilgi Sistemi Geliştirme İlkeleri şunlardır: ● ● ● ● ● ● ● Uygun Maliyet İlkesi Raporlama İlkesi İnsan Etkeni İlkesi Örgüt Yapısı İlkesi Esnek Olma İlkesi Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi ? Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ne demektir? Hangi temel ilkeler vardır? . ✔ Sistem geliştirme ilkelerinin işlevi nedir? Sistem ilkeleri. Planlama ve Ön Tasarım aşamaları Ünite 15’te. ne şekilde. Bu ekip sistem geliştirme çalışmalarının planlanması. ✔ Sistem geliştirme çalışmaları kimler tarafından yürütülür? Muhasebe bilgi sistemini geliştirme çalışmaları genellikle bir ekip tarafından yürütülür. amaca hizmet edecek bir yapının oluşturulmasında en önemli etkendir. sistemin kendisini oluşturan unsurların (öğelerin) neler olduğunu ve sistemin içinde yapılması gereken işlemlerin. yöneticilerden. endüstri mühendislerinden. bir eylemi gerçekleştirmek için yapılması gerekli işlemleri yapmak üzere birbirine bağımlı bir araya getirilmiş unsurların oluşturduğu bir yapı ve çalışma düzenidir. Ekip. bilgisayar uzmanlarından ve ilgili olabilecek diğer elemanlardan oluşur. işletmecilerden. Nitekim.

sistem için harcanan parayla. sistemin parayla ölçülemeyen yararları arasında sayılabilir.201 - ? . Yararlara örnek olarak. Raporlama ilkesi ne demektir? . Böylelikle yukarıdaki soruya verilecek yanıt.Uygun Maliyet İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. Görünmeyen maliyetlerin önceden saptanması veya önceden kestirimi zordur. Bu nedenle iç ve dış raporlamanın sistem içinde birlikte düşünülmesi gerekir. Uygun maliyet ilkesi Muhasebe Bilgi Sistemi Geliştirme İlkelerinin en önemlisidir. Çünkü sistemin temel çıktısı raporlardır. ✔ Uygun maliyet ilkesi ne demektir? Raporlama İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. Ancak dış raporlamayı da (devlete. Çünkü iç ve dış bilgi kullanıcıları tarafından istenecek bilgiler aynı muhasebe bilgi sisteminden sağlanır. Bu nedenle uygun maliyetlerin saptanmasında temel etken görünür maliyetlerdir. Bunlardan birincisi personel. ortaklara. genel olarak sistemden sağlanacak ve ölçülebilecek yararların sistem maliyetini (görünür maliyet) karşıladığı veya geçtiği durumlarda. Bunlar tamamen karar verme durumundaki yöneticilerin sübjektif değer yargılarına bağlıdır. ancak raporlarla olur. sistem için harcanan maliyetin uygunluğundan söz etmek yerindedir. Uygun maliyetin saptanmasında. formlar ve donanım (bilgi işlemde kullanılan araçlar) gibi sistem öğelerine harcanacak olan ve parayla ifade edilebilecek “görünür maliyetler”dir. Bunun yanında bilgi işlem eylemlerinde sağlanacak çabukluk ve zamanlı bilgi süreçleme gibi yararlar. ✔ Uygun maliyetin ölçüsü nedir? Uygun maliyetin ölçüsü. işletmede var olan personel veya donanımla yapılan bilgi işlem eylemlerinin maliyetlerinde bir tasarrufun sağlanması veya sistemle sağlanacak bir kontrol ile depolarda daha az veya daha çok mal bulundurma sonucu elde edilebilecek parasal tasarruflar gibi yararlar örnek gösterilebilir. yönetimin gereksinmelerine uygun olarak. görünmez maliyetlere koşut olarak parayla ölçülmeyen yararların da ikincil (tali) durumda kalacağı açıktır. İkincisi ise zaman zaman ortaya çıkabilecek ve önceden kestirilemeyen “ görünmeyen maliyet”dir. Muhasebe bilgi sistemi genellikle işletme içi eylemlere yönelik bir bilgi sistemidir. Örneğin. haberleşme araçları. Nitekim. tutarlı bir şekilde bilgi sağlamak ve iç kontrolu olurlu kılmak amacıyla uygun bir maliyetle geliştirilmelidir. Bilindiği gibi muhasebe bilgi sisteminin ana amacı. sistemin işletmeye sağlıyacağı ölçülebilir yararların karşılaştırılmasına bağlıdır. Uygun maliyetin saptanması oldukça karmaşık bir sorundur. gecikmeli bir faturalama işleminden doğacak mali sıkıntı veya sistemin vereceği yanlış bilgiler sonucu gerekli olabilecek ek maliyetler gibi. bütün bilgi sistemlerinde olduğu gibi. Genellikle iki maliyet biçiminde ortaya çıkar. Bu bilgilerin etkin bir şekilde ilgili yerlere iletilmesi. içe ve dışa yönelik olarak ektin bir raporlama düzeni sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. bilgi sağlamaktır. sistemin yalnızca dış raporlamaya veya yalnızca iç raporlamaya yönelik olması gerçeklerle bağdaşmaz. kredi kurumlarına ve kamuya) içeren bilgi sistemidir.

yeni gereksinmelere yalnızca yeni bir takım eklerle cevap verebilen bir sistemdir. karar merkezlerinin. Bu açıdan sağlıklı bilgi akışı ve gerekli yerlere gerekli bilginin verilmesi ancak tanımlanmış bir örgüt yapısı içinde olabilmektedir. İşletme dinamik ve açık bir sistemdir. ancak değişikliklere uyum sağlayan esnek bir sistemle mümkün olabilir. Bu kişiler sistemin sosyal yapısına girerken. belirli ve açıkça tanımlanmış bir örgüt yapısı içinde işlev görecek şekilde geliştirilmelidir. Örneğin. Benimsetilmeyen bir sistemin çalışma olanağı yoktur. kontrol noktalarının ve çalışma alanlarının doğru olarak saptanmasına olanak tanımaz. bekleyiş ve isteklerle gelirler. ? İnsan etkisi ilkesi ne demektir? Örgüt Yapısı İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. Dinamik bir sistem olarak işletme sürekli bir gelişme süreci içinde olur. Çünkü sistemin etkinliğinden insanlar sorumludur. Bu nedenle. farklı ortamdan gelen ve değişik özellikleri olan kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde. Örgüt içindeki yeri ve buna bağlı olarak yetki ve sorumlulukları iyi tanımlanmamış bir yöneticinin. Muhasebe bilgi sisteminin çalışmasından sorumlu kişiler. gerek gelişme sürecinden gerekse iç ve dış koşullardan doğan değişikliklerle karşı karşıya kalır. ancak belirli temellere dayalı sağlam bir sosyal yapı ve bu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sistemi benimsemeleriyle mümkündür. Esnek bir sistem ise. esnek bir şekilde geliştirilmelidir. Ancak her kişinin beklentileri eski deneyim ve görgülerine göre farklılıklar gösterir. Muhasebe Bilgi Sisteminde kullanılan bir hesap planının veya kodlama yönteminin yeni gereksinmeler karşısında bir takım eklerle kullanılabilirliğini devam ettirmesidir. insancıl etkenleri dikkate alarak geliştirilmelidir. değişiklikler karşısında yeni-baştan düzenleme gerektirmeksizin. iş yaşamı dışındaki sosyal durumlarının ve geçmişteki görgü ve deneyimlerinin doğurduğu belirli ümit. Sistemin sosyal yapısı. Etkin bir muhasebe bilgi sistemi. Açık bir sistem olarak ise. ? Örgüt yapısı ilkesi ne demektir? Esnek Olma İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. İnsan etkeni ilkesinde ikinci önemli bir konu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sistemi benimsemeleridir. İşletmenin yeni bilgi ve kontrol gereksinmelerine civap vermek. bilgi gereksinmelerinin neler olabileceği saptanamaz. belirli temellere dayanan bir çalışma düzeninin sağlanması gerekir. sistemin sosyal yapısını oluşturur. Yine aynı şekilde iyi tanımlanmamış bir örgüt. işletme değişen iç ve dış koşullardan sürekli etkilenir.202 - . Böylelikle bunlara yönelik bilgi gereksinmeleri karşılanamaz. ? Esnek olma ilkesi ne demektir? . Dolayısiyle işletme. Kişiler bu beklentilerini sistemin sosyal yapısında gerçekleştirmek isterler.İnsan Etkeni İlkesi Muhasebe bilgi sistemi. bu özellikleriyle üzerinde durulması gerekli önemli bir konu olmaktadır.

zamanlı ve ilgili yönetsel bilgi sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. ✔ Sistem analizi ne demektir? Sistem analizi. zamanlı ve ilgili yönetsel bilgilerin elde edilmesi verilerin sistemdeki ilk kayıtlarına bağlıdır. ? Açık ve anlaşılabilir olma ilkesi ne demektir? Veri Biriktirme ve İşleme İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. işlenmesi ve bilgiye dönüştürülmesi ve karar . değişik karar merkezlerinde verinin toplanması. Mevcut olan sistemin değiştirilmesi veya ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi ise. Bu bakımdan ilk kaydın doğruluk ve ayrıntı derecesi oldukça önemlidir. Yeni bir sistemin kurulması başlı başına yeni bir sistemin tasarımıdır. para akışı gibi) ile bilgi akışında ortaya çıkan problemleri gidermek veya söz konusu akışları iyileştirmek için yapılacak çalışmalar bütünüdür. veri veya bilgilerin sistem içindeki “girdi-işleme-çıktı” şeklinde akışlarıyla ilgilidir. bilgi işleme konu olacak verilerin doğru ve gerekli ayrıntılarla ilk kayıtlarının yapılması gerekir. Bu nedenle başlangıçta ayrıntı derecelerinin çok iyi saptanması yararlı olmaktadır. ancak sistemin veya alt sistemlerinin ve sistem içindeki işlemlerin iyi bir şekilde tanımlanmasıyla sağlanır. açık ve anlaşılabilir bir şekilde geliştirilmelidir. Bir sistemin etkin olması. gerek fiziksel. Bunun için sistem analizi çalışmalarının yapılması gerekir. Buna bağlı olarak işletmeler daha kolay bir şekilde yapılır.Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi Muhasebe Bilgi Sistemi. sistem içindeki eylemlerin kolaylıkla izlenebilmesi amaciyle. İlk kaydın gerekli ayrıntıda olması daha sonra sistemden çok amaçlı bilgilerin alınmasına olanak sağlar. işletmenin karar merkezlerindeki ve karar merkezleri arasındaki fiziksel akış (malzeme. varsa problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin çözümlerinin bulunması ve sistemin tamamlanması ve sisteme ilavelerin yapılması demektir.203 - . Bir ekonomik olayın ortaya çıkması durumunda. Bir bilgi sistemi değişik karar merkezleri etrafında tasarımı yapılarak geliştirilir. başka bir deyişle anlamlı. ✔ Veri biriktirme ve süreçleme ilkesi ne demektir? SİSTEM ANALİZİ Muhasebe bilgi sistemini geliştirme çalışmalarının yeni bir sistemin kurulması veya mevcut olan sistemin değiştirilmesi veya ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi için yapılan çalışmalar olduğunu belirtmiştik. bilgi girdilerine göre kararlar veren ve bunlara göre tavır takınan ve bir kişiye bağlı olan bir yönetim alanı veya birimidir. Açık ve anlaşılabilir bir sistem. Muhasebe bilgi sisteminden istenen etkinliğin sağlanması. anlamlı. mevcudun ne olduğunun anlaşılması. Açık ve anlaşılabilir işlemlere dayalı bir sistem kişiler tarafından karmaşık bir sisteme nazaran daha çabuk öğrenilebilir. Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi ile ilgili bu ilke. Dolayısiyle bilgi sisteminin kendisi. işletmelerdeki açıklık ve anlaşılabilirlik sistemin çalışmasından sorumlu kişilerin sistemi izleyebilmelerini kolaşlaştırır. mal. karmaşık olmasını gerektirmez. ✔ Karar merkezi ne demektir? Karar merkezi. gerekse bilgi akışlarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan.

Amaçlara varmak ve faaliyetlerde etkinlik sağlamak için mutlaka var olan problemleri ortadan kaldırmak gereklidir. Sistem analizine başlanmasının temel nedenleri. düzensizlikler. ✔ Sistem analizinde nelerden yararlanılır? Sistem analizinde kantitatif teknikler kullanıldığı kadar. İşletmedeki bilgi akışında bazı aksaklıklar. problem çözme. Maliyet-Etkinlik Analizi Sistem Analizi İşlemleri.204 - . Ekonomik olarak kabul edilebilir mi? Hayır Evet Seçimin Yapılması Hayır Olduğu gibi kabul edildi mi? Evet Çözümün-Modelin uygulamaya konulması Belirtilen ve Şekil. yeni fikirler ve teknolojinin uygulanması ve mevcut uygulamaların geliştirilmesi gibi olaylardır.merkezleri arasında veri veya bilginin akışı şeklinde irdelenir. izlenmesi ve değerlen mesi. yaratıcılık. gecikmeler ortaya çıkabilir.1. Problem çözme ve tasarımı kapsayan sistem geliştirme çabalarında sistem analizi uygulamaları olarak altı temel işlem vardır: ● ● ● ● ● ● ● Problemin tanımlanması Sistem analizi çalışmalarının programlanması Seçenek çözümlerin geliştirilmesi Seçeneklere yönelik modellerin kurulması Seçeneklerin maliyet-etkinlik analizlerinin yapılması Seçeneklerden birinin seçimi Seçilen seçeneğin uygulamaya konulması. Aşağıdaki akış şemasında birbirini izleyen söz konusu işlemler ve bu işlemlerin birbirleri ile ilgileri gösterilmiştir: Bilgi kullanıcıyönetici ile sistem analistinin karşılaşması Problemin Tanımlanması Seçeneklerin Geliştirilmesi Seçenekler istenenleri karşılıyor mu? Hayır Evet Modellerin Kurulması Şekil 14. yargı. yeni gereksinmeler. Mevcut bilgi sistemi istenildiği gibi işlem görmüyor olabilir.1’de birbirle- . sağ duyu ve deneyim gibi kalitatif faktörlerden de yararlanılır.

Sistem geliştirme çalışmalarını oluşturan dört aşama da bu çerçevede ve ayrıntılı olarak gerçekleştirilir. çalışmaların programlanması. Sistem geliştirme çalışmaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanır. c. Nitekim planlama. d. Sistem analizinin hedefi ve içeriği nedir? Özet Muhasebe bilgi sisteminin tasarımı. uygun maliyet. problemin tanımlanması. b. Sistem geliştirme çalışmaları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a. Sistem geliştirme çalışmaları. Bu aşamaların temeli. kurulmasını. sistem analizine dayanır. Sistem geliştirme çalışmaları bir bilgi sisteminin tasarımını. ön tasarım. esnek olma. Bu çalışmalar. genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür. insan etkeni. çalışır duruma getirilmesini kapsar. kurulması istenen her bilgi sistemi için aynıdır. Sistem geliştirme çalışmaları genellikle bir proje ve sistem analizi çerçevesinde yürütülür. istenilen bir sistemin istenildiği şekilde kurulması veya geliştirilmesi sırasında muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri olarak ifade edilen. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamaları sistem analizi çerçevesinde yürütülür. Sistem analizi genel olarak. örgüt yapısı. . seçeneklerin geliştirilmesi. açık ve anlaşılabilir olma. kurulması ve çalışır duruma getirilmesi veya var olan bir bilgi sisteminin yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere cevap verecek duruma dönüştürülmesi sistem geliştirme çalışmaları ile gerçekleştirilir. Sistem geliştirme çalışmaları.205 - . Sistem geliştirme çalışmaları kurulması istenen her bilgi sistemi için aynıdır. ön tasarım. Sistem Geliştirme Çalışmalarının aşamaları olarak daha önce sayılan planlama (ön araştırma). diğer bir ifadeyle. Sistem geliştirme çalışmalarından beklenen sonucun elde edilmesi. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamaları olarak birbirini izleyen dört aşamada yürütülür. veri biriktirme ve süreçleme ilkelerine uyulması gerekir. işletmede yeni bir bilgi sisteminin kurulmak istenmesi veya işletmede mevcut muhasebe bilgi sistemindeki yetersizliklerin veya aksamaların giderilmek istenmesi sonucu ortaya çıkar ve ön araştırma. Sorular 1. raporlama. ön tasarım. seçeneklerden en uygun olanının seçilmesi ve uygulamaya konulması işlemleridir. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarından oluşan sistem geliştirme çalışmaları izleyen ünitelerde belirtilen çerçeve içinde ayrı ayrı ele alınarak açıklanaçaktır.? ri ile ilgileri gösterilen sistem analizi işlemleri (aşamaları) Sistem Geliştirme Çalışmalarının temelini oluşturur.

e. Sistem geliştirme çalışmaları kurulan ya da geliştirilen sistemin kontrol edilmesini de kapsar. 2. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Değişmezlik İlkesi b. Örgüt Yapısı İlkesi c. Raporlama İlkesi d. Uygun Maliyet İlkesi e. İnsan Etkeni İlkesi

3. İşletmenin açık ve dinamik bir sistem olması, sistem geliştirme çabalarında, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sürekli gözönünde tutulmasını gerektirir? a. Örgüt Yapısı İlkesi b. Esnek Olma İlkesi c. Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi d. Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi e. İnsan Etkeni İlkesi

4. İşletmenin karar merkezlerindeki ve karar merkezleri arasındaki fiziksel akış ile bilgi akışında ortaya çıkan problemleri gidermek veya sözkonusu akışları iyileştirmek için yapılacak çalışmalar bütününe ne denir? a. Yönetim Bilgi Sistemi b. Bilgi İşlem c. Sistem Analizi d. Sistem Organizasyonu e. Süreçleme

5. Sistem analizi işlemlerinin başlangıcı nedir? a. Problemin tanımlanması b. Sistem analizi çalışmalarının programlanması c. Seçeneklere yönelik modellerin kurulması d. Seçeneklerin maliyet-etkenlik analizlerinin yapılması e. Seçeneklerden birinin seçimi

- 206 -

Muhasebe Bilgi Sisteminin Ön Tasarımı

15
- 207 -

ÜNİTE

Bu Ünitede...
Muhasebe Bilgi Sisteminin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi ve genişletilmesi için yapılan sistem geliştirme çalışmalarının ilk iki aşaması olan çalışmaların planlanması ve ön tasarım aşamaları açıklanacaktır. Bu nedenle, sistem geliştirme çalışmalarının nedenleri, çalışma planı, sistem sınırlarının geliştirilmesi, bilgi gereksinmelerinin saptanması, sistem amaçlarının geliştirilmesi, sistem kısıtlayıcılarının ve kaynaklarının belirlenmesi, çıktıların, girdilerin, süreçleme işlemlerinin belirlenmesi, sistem öğelerinin saptanması, maliyet-etkinlik analizi konuları üzerinde durulacak ve bunların nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Çalışma Biçimine İlişkin Olarak...
Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi birbirini izleyen aşamalarla gerçekleştirildiğinden, her bir aşamanın başlı başına iyi öğrenilmesi yanında, aşamalar arasındaki ilişkinin de iyi öğrenilmesi bu ünitede anlatılan konuların anlaşılmasını kolaylaştırır.

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI
Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması çalışmaların planlanmasıdır. Ön araştırma olarak da ifade edilen planlama aşaması, üst yönetimin veya işletmedeki diğer bilgi kullanıcılarının, yönetim faaliyetleri için gerekli bilgileri etkin bir şekilde ve zamanında sağlayacak olan muhasebe bilgi sistemine veya herhangi bir alt bilgi sistemine duyacakları gereksinme ile başlar. Bu nedenle önce bilgi sisteminin kurulmasını gerektiren nedenler belirlenir?

Nedenlerin belirlenmesi ne açıdan yarar sağlar?
Sistem geliştirme çalışmaları nedenlerinin saptanması, çalışmaların ne yönde olabileceği saptanır. İşletmedeki mevcut sistem mi düzeltilecek yoksa, yeni sistem mi kurulacak? Buna göre sistem analizi ve tasarım işlemleri yapılır. Çalışmaların yönü genel bir şekilde belirlendikten sonra, belirlenen bu yöne göre, sistemin tasarımından, çalışır duruma gelinceye kadar yapılacak çalışmalar ve çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli para, eleman ve zaman gösteren bir eylem planı hazırlanarak, bir rapor şeklinde yönetime sunulur. Üst yönetim bu rapora göre sistem geliştirme çalışmalarının devamına ve kesilmesine ilişkin kararını verir. Planlama aşamasının belinlenen bu içeriği aşağıda açıklanacak olan, sistem geliştirme çalışmaları nedenlerinin saptanması ve eylem planınınhazırlanması alt aşamaları ile gerçekleştirilir.

?

Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması olan planlama aşamasının içeriği nedir?

Sistem Geliştirme Çalışmaları Nedenlerinin Saptanması
Sistem geliştirme çalışmalarının yönünü belirlemek için çalışmaları gerektiren nedenlen saptanır. Sistem geliştirme çalışmaları genel olarak iki yönde yürütülür: 1) İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi veya yeni bir alt bilgi sisteminin kurulması, 2) Mevcut sistemin düzeltilmesi. Sistem geliştirme çalışmaları, bilindiği gibi, işletmede bilgiye ve dolayısiyle bilgi sistemine duyulan bir gereksinmeyle başlamaktadır. Bu gereksinme temel olarak yeni gelişmelerden veya işletmede mevcut bilgi sisteminden doğan aksamaların veya yetersizliklerin giderilmek istenmesinden kaynaklanır.

Ne gibi yeni gelişmelerden söz edilebilir?
Sistem geliştirme çalışmalarını gerektiren yeni gelişmeler genel olarak iki noktada ortaya çıkar. Birincisi; bilgi işlem teknolojisinde, özellikle bilgisayar teknolojisinde görülen hızlı değişmelerin yarattığı yeni olanaklar. İkincisi; yönetim biliminde, işletmecilik uygulamalarında görülen yeni yönetim teknikleri ve yeni uygulamalar. Mevcut bilgi sistemindeki aksamalar, yönetimin etkinliğini önemli derecede azaltır. Mevcut bilgi sisteminin yönetime gerekli bilgileri zamanında ve içerikte sağlayamaması alınacak kararları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum yeni bir sistemin kurulmasını veya mevcut sistemin yeniden düzenlenmesini veya tamamlanmasını gerekli kılar.

Yeni gereksinmeler sistem çalışmalarını gerektirir mi?
İşletmelerin giderek büyümesi; karmaşıklaşması veya yapının değişmesi, beraberinde yeni gereksinmeleri ve konuları ortaya çıkarır. Büyü- 208 -

yen, karmaşıklaşan bir işletmenin yönetimi daha çok bilgiye gereksinim duyacaktır. Bu durum işletmede yeni bir bilgi sisteminin kurulmasını veya en azından mevcut bilgi sisteminin yeniden gözden geçirilmesini ve yeni isteklere cevap verebilecek duruma getirilmesini zorunlu kılacaktır. Sözgelimi, işletmenin büyüyüp bir holding şekline gelmesi durumunda, ana şirketin bünyesinde ve tüm bağlı şirketleri kapsayacak genişlikte yeni bir muhasebe bilgi sistemi kurma gerekliliğinin doğması gibi.

?

Sistem geliştirme çabalarının nedenlerinin saptanmasının yararı nedir? Sistem çalışmalarını gerektiren ne gibi nedenler vardır?

Çalışma Planının Hazırlanması
Muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin kurulması veya yeniden düzenlenmesi ile ilgili durum genel hatlarıyla belirlendikten sonra, sistem geliştirme çalışmalarını bir bütün olarak gösterecek bir çalışma planı (eylem planı) hazırlanır. Bu planda, sistem geliştirme çalışmalarının ön tasarım, ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında, diğer bir ifadeyle sistemin tasarımından kurulmasına ve çalıştırılmasına kadar olan muhtemel işlemler ve gerekli para, çalışma ekibi ve zaman belirtilir. Çalışma planı genellikle iki bölümde hazırlanır. İlk bölümde ön tasarım aşaması, ikinci bölümde ayrıntılı tasarım ve uygulama işlemleri gösterilir.

Çalışma planının bölümlerinde hangi bilgilere yer verilir?
Çalışma planının ön tasarıma ilişkin ilk bölümlerinde, ön tasarım aşamasındaki işlemlerin nasıl, ne kadar sürede, kaç kişiyle ve kimler tarafından yapılacağı ve bunun maliyetinin ne olacağı belirtilir. Planın ikinci kısmında ise, bu kez bu bilgiler ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarının işlemleri için açıklanır. Çalışma planında belirtilen bu bilgiler, kuşkusuz tahmini bilgiler olacaktır. Planın daha isabetli ve gerçeklere daha yakın olması bakımından, belirtilen bilgiler yanında, çalışmalar sırasında ortaya çıkması muhtemel olumsuz gelişmeler ve yeni ilaveler karşısında yapılabilecek işlemleri de yansıtması gerekir. Çalışma planı bu içerikte hazırlandıktan sonra bir rapor şeklinde yönetimin onayına sunulur. Yönetim bu rapor yardımıyla ve gerekirse karşılıklı görüşme ile sistem geliştirme çalışmalarının, yani muhasebe bilgi sistemi veya bunun herhangi bir alt sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaların kesilmesi veya devamı yönünde karar verecektir. Verilen karar olumsuz ise, çalışmalar sona erdirilir. Kararın olumlu olması durumunda da, çalışma ekibi ön tasarım aşamasını başlatarak çalışmalarını sürdürür.

?

Çalışma planı ne demektir? Çalışma planına dayanarak yönetimin vereceği kararlar ne yönde olabilir?

ÖN TASARIM
Ön tasarım aşaması, üst yönetimin çalışma ( ön araştırma) raporunu onaylamasıyla başlar. Bu aşamada kurulması veya yeniden düzenlenmesi düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin modeli genel bir çerçeve içinde tasarımı yapılır. Daha sonra geliştirilen modelin maliyet etkinlik analizi yapılır. İşlemler tamamlandıktan sonra, bütün işlemleri içeren bir fizibilite (yapılabilirlik) raporu üst yönetime sunulur. Bu aşamada yapılacak işlemler sırasıyla Şekil 1’de gösterilmiş olup, her biri aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır.

- 209 -

Sistem Sınırlarının Belirlenmesi
Sistem sınırları, kurulması düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin içeriğini belirler. Bilindiği gibi muhasebe bilgi sistemi; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, bütçeleme ile bunların alt sistemleri olan satışlar ve alacaklar, satınalma ve borçlar, stok işlemleri, maliyetleme ve maliyet kontrolu, gelirler, giderler vb. alt bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminin sınırları, “sistemin kapsamı ne olacaktır?” sorusuna verilecek cevapla belirlenir. Bu aşamada bu soruya verilecek cevap genel bir çerçeve içinde belirlenir. Burada sadece hangi faaliyet sistemlerine ilişkin bilgi akışının düzenleneceği veya hangi bilgi sisteminin kurulacağı ortaya çıkarılır. Örneğin, satışlar, satınalma, üretim faaliyetleri veya bütün mali nitelikli işlemler ya da muhasebe bilgi sisteminin tamamı gibi.

Muhasebe bilgi sisteminin içeriği hep aynı mıdır?
Muhasebe bilgi sistemlerini oluşturacak alt bilgi sistemleri işletmenin koşullarına göre farklı olabilmektedir. Üretim işletmesi ile ticaret işletmesi veya hizmet işletmesinde, hatta aynı konudaki işletmelerde bile muhasebe bilgi sisteminin içeriği bir bütün değişir. Bir işletmede maliyetleme ve maliyet kontrolu alt sistemi bulunurken, örneğin ticaret işletmesinde bu alt sistem bulunmaz. Dolayısiyle iki ayrı işletmedeki sistemlerin adı aynı olabilecek, örneğin genel muhasebe, ancak içerikleri ve işlem yoğunları farklı olabilecektir.

?

Sistem sınırları ne demektir? Nasıl belirlenir?

Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması
Bilgi gereksinmeleri, belirlenen sistem içeriği çerçevesinde saptanır. Bilgi gereksinmelerinin saptanmasındaki amaç, sistemden ne tür bilgilerin istenebileceğini belirlemektir. Ayrıca bilgi gereksinmelerinin saptanması, sistemin bu istekleri karşılamaya yönelik bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde sistemin ilgisiz bilgiler sağlaması önlenir.

Bilgi gereksinmeleri nasıl saptanır?
Bilgi gereksinmeleri, sistemi kuracak kişi veya kişilerin yöneticilerle yapacağı ortak çalışmalar ve görüşmeler ile saptanır. Bu ortak çalışmalar ve görüşmeler sırasında, yöneticilerden, işletme faaliyetlerini yönetirken ne tür bilgilere gereksinme duyacakları öğrenilir. Ancak yöneticilerin kendilerine hangi bilgilerin gerekli olacağını görüşme sırasında tam olarak düşünüpsöylemeleri ve ilerde karşılaşacakları konuları şimdiden kestirmeleri ve bunun için gerekli olacak bilgileri belirtmeleri zordur. Bu durumun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Bilgi gereksinmelerinin saptanmasında yöneticilerin özellikleri ve yönetim sürecinin yapısı ve işletmenin dinamikliği önemli etkendir. Bu açıdan çalışma ekibinin sadece yöneticilerle görüşmede saptadığı bilgi gereksinmeleri ile yetinmeyip, belirtilen etkenleri gözden uzak tutmayarak bilgi gereksinmelerini saptaması gerekir. Çünkü işletmede kurulacak muhasebe bilgi sistemine yalnızca bugünkü bilgi gereksinmelerinin yansıtılması durumunda, kısa bir süre sonra işletmenin isteklerine cevap veremez ve gelişme süreci karşısında etkinliğini önemli derecede kaybeder.

- 210 -

Bu nedenle burada yapılacak iş. sistem geliştirme çalışmalarını ve kurulacak sistemi olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek faktörlerdir. “Bilgi gereksinmeleri hangi çıktılarla karşılansın?” sorusuna yanıt aramaktır. Sistem modelinin oluşturulması bakımından. bir yönetici tarafından “Maliyetleri kontrol etmek için bana hammadde ve işçilik kullanımlarına ilişkin bilgiler gereklidir. Sistem çıktıların belirlenmesinde hareket noktası. Kısıtlayıcılar ise. işletme politikaları. ? Bilgi sisteminin tasarımı ve kurulması ile ilgili kaynaklar ve kısıtlayıcılar ne demektir? Çıktıların Belirlenmesi Çıktıların belirlenmesi.211 - . muhasebe elemanları. kurulması düşünülen sistemin tasarım işlemlerini sınırlayan veya engelleyen işletme içi veya işletme dışı etkenlerdir. Buna göre sistemin amacı. kurulacak yeni sistemin modelinin geliştirilmesi işlemlerinin başlangıcıdır. bilgi işlem elemanları. Kaynaklar kurulacak yeni sistemin kullanabileceği veya yararlanabileceği olanaklardır. bilgi gerek.). bilgi gereksinmelerinin karşılanması durumunda yöneticilerin bu bilgilerle ne yapabileceklerini göstermektir. yeni kurulacak bilgi sisteminin işletmenin koşullarına uygunluğu sağlanır. “işletme faaliyetlerinin kontroylunu mümkün kılmak için gerekli bilgileri sağlamaktır” şeklinde belirlenir. Sisteme ilişkin kayıtların ve kısıtlayıcıların saptanması ile. ? "Bilgi gereksinmeleri hangi çıktılarla karşılansın?” sorusuna nasıl yanıt aranır? Çıktıların belirlenmesinde genellikle kullanılan yaklaşım. ? Sistem amaçları neye göre belirlenir? Belirlenen amaç neyi gösterir? Sistemin Tasarımı İle İlgili Kaynakların ve Kısıtlayıcıların Belirlenmesi Kaynaklar ve kısıtlayıcılar. Mevcut kaynakların ve kısıtlayıcıların saptanarak gözönünde bulundurulması yanında engel olabilecek olanların değiştirilebileceği veya iyileştirileceği de düşünülmelidir. saptanan bilgi gereksinmeleridir. para gibi. para.? Bilgi gereksinmeleri neden saptanır ve saptanırken hangi faktörlere dikkat edilir? Sistem Amaçlarının Belirlenmesi Bu aşamada gereksinim duyulan bilgilerden yararlanarak “kurulacak sistemin neler yapacağı ve dolayısiyle neler sağlıyacağı” belirlenir. eleman yetersizliği ve elemanların yeni sisteme karşı direnmeleri gibi. Örneğin. yasal zorunluluklar. genel amaçların mümkün olduğu kadar bölümlere ve işletme eylemlerine ya da yönetime göre alt amaçlar şeklinde de belirtilmesi gerekir. döküman. sistemden neler beklediğini ortaya koyar. genel bir ifadeyle. Örneğin. Örneğin. işletmede mevcut bilgi işlem donanımları (bilgisayar vb. programları.” şeklinde ifade edilen bir bilgi isteği. Sistemin neler yapacağı ancak bilgi gereksinmelerinden anlaşılacaktır. Bu şekilde belirlenen sistem amacı.

her bir çıktının içeriğine ve dağıtım yerlerine göre belirlenmesidir. daha sonra günlük. Bu listenin hazırlanması sırasında üzerinde önemle durulması gereken konu. bir maliyet raporunun oluşturulabilmesi için kullanılan hammaddenin cinsi. Söz konusu soruları şu şekilde belirlemek mümkün: ● ● Çıktılar hangi bilgi gereksinmelerini karşılayacaktır? Bu gereksinmeleri karşılayacak çıktılar ne şekilde olmalıdır ve neleri içermelidir? Çıktılarda yer alacak bilgilerin ayrıntı derecesi ne olmalıdır? Kaç suret gereklidir ve her bir suret nereye gönderilecektir? Çıktılar ne zaman gerekli olacaktır? ● ● ● ✔ Çıktılar nasıl bir nitelik taşımalıdır? Yukarıdaki sorular veya daha ilave edilebilecek sorular çerçevesinde saptanacak çıktılar. kayıt. bu iki durumun (içerik ve dağıtım yeri) gözönünde bulundurulması ile elde edilir. ? Çıktılar nasıl belirlenir? Girdilerin Belirlenmesi Sistem girdilerinin belirlenmesi. girdileri çıktılara dönüştüren bilgi işlem faaliyetlerini içerir. müşteriden alınan bir senet veya işçilerin çalışma kartı gibi. bu çıktıların oluşturulabilmesi için hangi veri veya bilgilerin gerekli olacağı bir liste halinde saptanır. ✔ Girdilerin içeriği belirlendikten sonra ne yapılmalıdır? Girdilerin içeriği belirlendikten sonra. sistem çıktılarının oluşturulabilmesi için gerekli olan veri ve bilgilerin saptanması demektir. Veri veya bilgiler. Ancak. bu girdileri oluşturan verilerin “nereden”.212 - .sinmelerine bağlı olarak sorulacak bir dizi sorunun yanıtlanması şeklinde olur. farklı kaynaklardan ve farklı şekillerde sağlanır. hangi üretim biriminde kullanıldığı. Örneğin. “kimden” sağlanacağı saptanır. çıktıların istenildiği şekilde oluşturulmasının. sınıflama. “ne şekilde”. Bu açıdan. Girdilerin belirlenmesinde öncelikle herbir sistem çıktısı (rapor. farklı kaynaklardan ve farklı şekilde sağlanacak veri veya bilgilerin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlı olduğu da unutulmamalıdır. tablo vb. Nitekim temel olan her çıktının ilgili yere gelmesi ve istenilen bilgileri vermesidir. miktarı. sakla- . satıcılardan gelen bir fatura. direkt işçilik. ? Çıktıların oluşması için gerekli olan girdiler nasıl belirlenir? İşleme Aşamasının Belirlenmesi İşleme bilindiği gibi.) dikkate alınarak. “ne yolla”. hesaplama. Çünkü her çıktının listede içeriğine ve dağıtım yerine göre belirlenmesi “girdi-işleme-çıktı” şeklindeki sistem modelinin geliştirilmesinde yararlı olacaktır. haftalık ve aylık gibi esaslara göre bir liste şekline getirilir. Sözgelimi. Bilgi işlem faaliyetleri istenen çıktıların elde edilmesi için girdiler üzerinde yapılacak olan. “ne zaman”. genel üretim giderleri payı gibi verilerin belirlenmesi gibi. girdilerin belirlenmesi oldukça önemli ve güç bir işlemdir. fiyatı. Çıktıların kullanıcılar tarafından etkinliği. özetleme.

raporlar ve donanım gibi sistem öğelerinin gerektirdiği tüm har- . Öğelerin seçilmesi ile. ✔ Çıktıların elde edilmesi için bilgi işlem faaliyetlerinin tamamının yapılması mutlaka gerekli midir? İstenen bir çıktının elde edilmesi için her zaman bütün bilgi işlem faaliyetleri gerekli olmayabilir. haberleşme araçları. dağıtım gibi ayrıntılar daha sonraki ayrıntılı tasarım aşamasında. canlandırma. raporlar ve donanımdır.213 - . örneğin bilgi işlem faaliyetlerinin bilgisayarla yapılacağı belirtilir. Böylelikle girdilerle çıktıları birbirlerine bağlayan bilgi işlem faaliyetlerinin saptanması sonucu sistemin “girdi-işleme-çıktı” şeklindeki bilgi akışı ortaya çıkarılır. ortaya çıkmış olan yeni sistem modeline ait öğeler saptanır. Bu nedenle çıktıların oluşumunu sağlayacak işlemlerin her bir çıktı için ayrı ayrı saptanması gerekir. zamlar. haberleşme araçları (belgeler). sistemin çalışmasını sağlayacak olan. Burada yalnızca. sistemin çalışmasını mümkün kılan. çoğaltma ve iletme işlemleridir. Girdi-işleme-çıktı şeklindeki bilgi akışının belirlenmesindn sonra. Bu nedenle öncelikle yeni sistemin gerektirdiği sistem maliyetleri ile bu sistemin sağlıyacağı yararların saptanması gereklidir. özetlemenin. bu akışın kimler tarafından hangi araçlarla ve ne tür haberleşme araçlarıyla yapılacağının belirlenmesi gerekir. hesaplamanın. bu da sistemin modelinin kurulması demektir. bu seçimle birlikte. ? İşleme işlemleri nelerdir? İşleme işlemlerinin belirlenmesi sonucunda ne elde edilir? Sistem Öğelerinin Belirlenmesi Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri. ne şekilde yapılacağı genel hatlarıyla tanımlanarak sistem içinde yapılması gereken işlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı belirlenmiş olur. insan. Bu saptama işlemi. sistem ayrıntılı bir şekilde geliştirildiğinde ele alınmalıdır. Bu belirleme genel bir yaklaşımla yapılır. Bu aşamada. “girdi-bilgi işlem faaliyetleri-çıktı” şeklindeki bilgi akışı ve bunu gerçekleştirecek personel donanımı ve haberleşme araçları ortaya çıkmış olur ki. İşleme işlemlerinin belirlenmesi ile sınıflandırmanın. Çünkü. Kesintiler. ancak bilgisayarın ayrıntılı özelliklerine ve seçimine girilmez. Girdi ile çıktı arasındaki boşluk bu işlemlerle doldurulur.ma. Örneğin. kurulması düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin genel yapısı oluşturulmuş olur. ? Sistem öğeleri nelerdir? Sistem öğelerinin belirlenmesi ile ne tamamlanmış olur? Sistemin Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması Maliyet etkinlik analizi 14’üncü ünitede açıklanan “uygun maliyet ilişkisi” çerçevesinde yapılır Söz konusu ilkeye göre sistem uygun bir maliyetle geliştirilmelidir. dosyalamanın ve diğer işlemlerin nasıl. Sistem maliyetleri. sisteme hayatiyet kazandıran bu öğelerdir. ön tasarım aşamasında ayrıntılara inmeden genel bir çerçeve içinde yapılır. Bilindiği gibi. aylıkhazırlanan bir ücret bordrosunda (çıktı) yapılacak işlemin bu aşamada yalnızca “çalışılan sürenin ücretle çarpımı” şeklinde ifadesi olmalıdır.

? Sistemin maliyet etkinlik analizinin yapılması için nelerin belirlenmesi gerekir ve maliyet etkinlik analizinin ölçüsü nedir? Ön Tasarım Aşaması Bulgularının Öneri Olarak Oluşturulması ve Yönetime Sunulması Ön tasarım aşaması. Tarih : II. Aşağıda bir görüş vermesi bakımından bir örnek verilmiştir: BAŞLIK : Projenin Adı I. sistemin gerektirdiği donanım bedeli ve bu donanımın cari giderleri ile yeni formların ve diğer malzemelerin ortaya çıkardığı giderler örnek olarak gösterilir. Bu bölüm bir bakıma yeni sistemin yönetime benimsetilmesi amacını güder. bilgi işlem faaliyetlerinde sağlanacak çabukluğun ve zamanında bilgi elde etmenin yaratacağı kazançları da unutmamalıdır. daha sonra bu çalışmanın başlangıç tarihi ve kim tarafından yürütüldüğüne ilişkin bilgiler yer alır. vb. . Sağlanacak yararlar. Amaç ve Kapsam Sistem geliştirme çalışmalarının amaçları ve kapsamı açıklanır. Ayrıca bu parasal kazançlar dışında parasal olmayan örneğin.camaları içerir. Maliyetler ve sağlanacak yararlar karşılaştırıldığında temel olan sistemden sağlanacak yararların. sistemin kurulmasına ne zaman başlanabileceği gibi durumlar aşağıdaki açıklamalar kaynak gösterilerek anlatılır. sistemin çalışmasından sorumlu olacak personelin ücretleri. geliştirilen muhasebe bilgi sistemi modeline ilişkin bütün bilgilerin bir rapor şekline getirilmesiyle son bulur. kontrol olanağı sağlanması bakımından yapılacak tasarruflardan. ✔ Sistemin maliyetine karşılık sağlanacak yararlar neler olabilir? Belirlenen maliyetlerle karşılaştırmak üzere yeni kurulacak veya düzenleştirilecek ya da genişletilecek sistemin sağlayacağı yararlar saptanır. kırtasiyeden veya sözgelimi stok seviyesinin düşürülmesinden. sistemin maliyetini aşması veya en azından maliyetlere eşit olmasıdır.214 - . sistem geliştirme çalışmaları için ödenecek tutarın da (ilk kuruluş gideri olarak) eklenmesi gerekir. Bu maliyetlere ayrıca. Rapor yapılan tasarım işlemlerinin bir özeti şeklinde düzenlenir. Yeni sistem bu koşulun gerçekleşmesi ve gerçekleşme olasılığı olması durumunda onaylayacağı açıktır. nasıl ve kimin gereksinmesi sonucu başlatıldığı. eğitim giderleri. Burada sistemin neler yapacağı. Tarihçe Sistem geliştirme çalışmalarının ne zaman. sağlanacak kazançlardır. sorunları nasıl çözümleyeceği. Maliyetler her bir öğe (unsur) için tahmin esasına göre ayrı ayrı saptanır. GİRİŞ A. Sözkonusu maliyetler. TANITIM Yeni kurulacak sistemin kısa bir anlatımı. B. sistemin kurulması veya genişletilmesi ile personelden.

belgelerin. SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI Mevcut sistemin sorunları ve iyi yönleri açıklanır.215 - . VII. daha sonra yönetimin onayına sunulur. süreçleme ve çıktı açısından bilgi-işleme eylemlerinin yürütülmesi için gerekli formların. Yeni Sistemin Tanımı 1. Donanım 3. Anlatım. (ön araştırma aşamasında hazırlanan plan çerçevesinde). Yeni Sistem İçin Gerekli Kaynaklar 1. C. yalnızca yeni sistemin kurulması ile giderilecek sorunlar olmalıdır. donanım ve personele ilişkin bilgiler verilir. MEVCUT SİSTEM İşletmede mevcut bilgi sisteminin kısa bir anlatımı yapılır.III. Yeni sistemi eski sistemle karşılaştırma olanağı yaratmak için mevcut sistemin anlatımı özellikle. DEĞERLEME Maliyet-etkinlik analizi ve sonuçlarının kısa anlatımı. IV. Girdi 2. Yeni sistemin amaçları 2. personelin ve bilgi işlem yönteminin açıklanması şeklinde olmalıdır. sistemin kurulması durumunda sistem için gerekli olacak para. Sistemin içeriği B. Para 2. Çıktı Teknik ayrıntılara inmeden girdi-süreçleme-çıktı şeklindeki bilgi akışının ve sistemin çalışmasını olurlu kılacak sistem öğelerinin kısa anlatımı. Verilen karar genellikle şu dört doğrultuda olabilecektir: . VI. Yönetim bu rapora dayanarak sisteme ilişkin kararını verecektir. Yeni sisteme ilişkin kısıtlayıcılar ve olanaklar 3. yeni sistem modelinin paralelinde olmalıdır. Ancak burada açıklanacak sorunlar. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işlemler ve bu işlemlerin yapılması için gerekli zaman belirtilir. Personel Bu bölümde. girdiler. UYGULAMA Burada sistemin kurulması durumunda. YENİ SİSTEM A. V. İşleme 3. EKLER Çalışma ekibi tarafından yukarıdaki şekilde hazırlanan rapor. Giriş 1. VIII.

Bunun için. 2. Buna karşın karar olumlu ise. Çalışmalar genel olarak iki yönde yürütülür: 1) İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi veya yeni bir alt bilgi sisteminin kurulması. sistemin maliyet-etkinlik analizi yapılır ve nihayet bütün bu çalışmaların sonucu bir rapor olarak hazırlanır. Sistem geliştirme çalışmalarının ertelenmesi. Planlama aşaması sonucunda üst yönetime sunulan çalışma planının kabulünden sonra. Bu işlem. girdiler ve işleme işlemleri ile sistem öğeleri saptanır. personel ve zaman belirtilir. 3. çıktılar. çalışmalar devam ettiriglir.216 - . temel olarak sistem geliştirme çalışmalarının devamı veya kesilmesi şeklindedir. Devamı yönünde alınan karardan sonra sistem geliştirme çalışmalarının ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarına geçilerek. ? Ön tasarım aşaması nasıl bir raporla sonuçlandırılmalıdır? Raporun incelenmesinden sonra nasıl bir sonuca varılabilir? Özet Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşaması çalışmaların planlanmasıdır. sistem amaçları ve sistem tasarımı ile ilgili kaynaklar ve kısıtlayıcılar belirlenir. 2) Varolan sistemin düzeltilmesi. Sistem geliştirme çalışmalarının onaylanması (devam ettirilmesi). Bu planda. Önerilen yeni sistemde bazı düzeltmelerin veya değişikliklerin yapılması. Böylelikle sistem geliştirme çalışmalarının “ayrıntılı tasarım” aşaması başlatılarak çalışmalara devam edilir. anlaşılacağı gibi. çalışmaların ne yönde olabileceğini ortaya koyar. sistem sınırları belirlenir. çalışmalara devam edilir. sistem geliştirme çalışmalarının bundan sonraki kısmını bir bütün olarak gösterecek bir çalışma planı hazırlanır. ayrınıtılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak çalışmaları ve bunlar için gerekli para. bilgi gereksinmeleri saptanır.1. Sistem geliştirme çalışmalarının kesilmesi. 4. çalışmalar sona erdirilir. . Raporun sunulmasından sonra yönetim çalışmaların devamı veya kesilmesi veya düzeltilmesi yönünde karar alır. Çalışmaların yönü belirlendikten sonra. Bu dört olasılı durum. yeni kurulması veya yeniden düzenlenmesi düşünülen muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sisteminin modelinin genel bir çerçeve için tasarımı yapılır. Bu aşamada ilk önce bilgi sisteminin kurulmasını gerektiren nedenler belirlenir. sistem geliştirme çalışmalarının ön tasarım. yönetimin verdiği karar olumsuz ise.

Sistemin maliyet-etkinlik analizinin yapılması 2. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarının planlanmasına nereden başlanır? a. Geçmişe dönük bilgi üretilmemesi 3. İşleme işlemlerinin belirlenmesi c. Yeni sistemin hiçbir ek maliyet gerektirmemesi d. Sistemin çalışmasını sağlayacak bir maliyet e. Üst yöneticilerin görüşleri b. Kurulacak sistemin maliyet-etkinlik analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygun maliyet olarak kabul edilir? a. Sistemin kurulmasını gerektiren nedenlerin belirlenmesi b. Sağlanacak faydanın altındaki maliyet . Sistem öğelerinin belirlenmesi e. Yöneticilerle ortak çalışma d. Sistem ilkelerinin belirlenmesi 4. En yüksek maliyet b. Muhasebe bilgi sisteminin kurulması ya da geliştirilmesi sırasında "sistemden sağlanacak bilgi gereksinmeleri saptanırken" özellikle dikkat edilmesi gereken nedir? a. En düşük maliyet c.Sorular 1. Sistemi kuran uzmanın görüşü e. Girdilerin belirlenmesi b. Sistemin maliyet-etkinlik analizinin yapılması 5. Bilgi gereksinmelerine göre. Girdilerin belirlenmesi d. Sistem öğelerinin belirlenmesi e. Yapılabilirlik raporunun hazırlanması c. Çıktıların belirlenmesi e. Girdilerin belirlenmesi b. Çıktıların belirlenmesi d. kurulacak yeni sistemin modelinin geliştirilmesi için başlangıç noktası nedir? a. Süreçleme işlemlerinin belirlenmesi d. Sistem sınırlarının belirlenmesi c.217 - . Olabildiğince çok bilgi üretme c. Yeni kurulacak ya da geliştirilecek olan sistemin ön tasarımına nereden başlanır? a.

. bilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi. Bu ünitenin amacı.. .218 - ÜNİTE Bu Ünitede. donanımın seçilmesi.. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında hangi işlemlerin yapılacağını açıklamaktır. sistemin denenmesi ve sistemin uygulamaya konulması konuları üzerinde durulacaktır. alt sistemlerin tanımlanması. Bu amaç doğrultusunda.. işletmenin örgütsel yapısının yeniden düzenlenmesi ve sistem dökümanlarının hazırlanması. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak. sistemin personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi. bu amaca yönelik olan bu ünitede özellikle birbirine bağlantılı olarak açıklanan her aşamanın iyi öğrenilmesi ve her aşamanın diğer aşamalarla ilişkisinin iyi anlaşılması gereklidir. Sistemin kurulması ve uygulamaya alınması ancak birbirini izleyen ve dikkatlice yapılan bir dizi işlemle mümkün olduğundan.Muhasebe Bilgi Sisteminin Ayrıntılı Tasarımı ve Uygulaması 16 . ayrıntılı tasarımın planlanması. Bu yaklaşımla çalışıldığında bu ünitenin anlaşılması kolaylaşacaktır. sistem amaçlarının hazırlanması. kodlama işleminin yapılması. veri temelinin ve sistem belgelerinin geliştirilmesi. ön tasarımdan sonra muhasebe bilgi sisteminin kurulmasına ve çalışmaların devamına karar verildiğinde.

muhasebe bilgi sisteminin fiili olarak iş hayatına geçirilmesi. Ayrıntılı Tasarım Aşaması.219 - . ancak ayrıntılı tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla mümkündür. sistem modelinin uygulamaya uygun bir şekile getirilmesidir.1. bu aşamada yapılacak olan işlemlerin planlanması ile başlar. bu işlemlerin her biri aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır. çalışmalar ilerledikçe ve ayrıntılara inildikçe etkinliğini yitirebilmektedir. Nitekim. diğer bir ifadeyle geniş kapsamlı sistem geliştirme çalışmalarında bütün işlemler için yapılan planlama. Ayrıntılı Tasarımın Planlanması Alt Sistemlerin Tanımlanması Bilgi İşleme Faaliyetlerinin Belirlenmesi Kodlama İşleminin Yapılması Veri Temelinin Geliştirilmesi Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Donanımın Seçilmesi İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Sistem Dökümanlarının Hazırlanması Şekil 16. Ayrıntılı tasarım aşamasında yapılacak işlemler sırasıyla Çizim 16. . Sistem çalışmalarının ilk aşaması olan planlama (ön araştırma) aşamasında yapılan planda sapmaların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. ? Ayrıntılı tasarım aşamasının amacı nedir? Ayrıntılı Tasarımın Planlanması Ayrıntılı tasarım aşaması. Bu nedenle ayrıntılı tasarım aşamasının ve onu izleyen uygulama aşamasının etkin bir şekilde yürütülmesi. bu iki aşamanın tekrar ve özenle planlanmasına bağlıdır. Çünkü geniş kapsamlı çalışmalarda.AYRINTILI TASARIM Ayrıntılı tasarım. Yapılacak planlama. zaman içinde küçük çaptaki projeler (çalışmalar) için etkinliğini büyük oranda sürdürür.1. Ancak büyük projelerde. ön tasarım aşamasında kurulması tasarlanan ve genel hatlarıyla belirlenen muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerden birinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması faaliyetlerini içerir.’de gösterilmiş olup. Bu faaliyetlerin temel amacı. ilerideki çalışmaları önceden tam olarak kestirmek oldukça güç olmaktadır.

2.220 - . aşağıdaki şekle uygun bir rapor hazırlanır: AYRINTILI TASARIM VE UYGULAMA AŞAMALARINA İLİŞKİN İŞ PLANI I. Dosyaların kurulması. 4. Daha sonra kalınan yerden nelerin. 6. 2. 6. 2. Ayrıntılı tasarımın dökümanının yapılması. Personelin yetiştirilmesi. Sistemin sınanması.2. Formların alınması (bastırılması). UYGULAMA 1. . 5. Donanımın alınması. Proje amacının örgüte anlatılması veya yazılı olarak dağıtılması. 8. (Donanımla sistemin uyumluluğunu sağlamak. 2. 5. Girdi ve çıktı formlarının belirlenmesi. Depolanacak bilgileri belirlemek. 5. Çıktı formlarının geliştirilmesi.1. Veri temelinin veya ana dosya veya dosyaların tasarımının yapılması. Alt sistemlerin ayrıntılı olarak tekrar tanımlanması. Donanım gereksinmesini belirlemek.1. 3. Sistemin çalıştırılması için örgütsel yapının oluşturulması.3. Tekrarlı ve tekrarlı olmayan kararları saptamak. 4.1. Planlamanın çıkış noktası. Bilgisayarların veya donanımın sisteme katkısının belirlenmesi. 3. 7. Yazılımın geliştirilmesi. AYRINTILI TASARIM 1. II. 2. şimdiye kadar yapılan işlerin neler olduğunu saptamaktır. Bilgi akışının şeklini çizmek. 5.2. Faaliyet sisteminin şemasını çizmek. 7. Uygulama eylemlerinin programlanması. 4. nasıl ve ne şekilde kimler tarafından ve neyle yapılacağı belirlenerek. Girdi formlarının geliştirilmesi. Uygulamanın örgütlenmesi. 3.1. İç ve dış bilgi gereksinimlerini saptamak. 3. Yazılım gereksinmesini belirlemek. 3.2.) 4.✔ Planlamada hangi konular belirtilmelidir? Bu aşamada yapılacak planlamada. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. 2.3. Yöneticilerle ilgili kişilerle görüşmek.

Sözgelimi. Bunların bütünün birer parçası oldukları unutulmamalıdır. işletmede kurulması öngörülen sistem genel hatlarıyla düşünülerek sınırları belirlenir. ✔ Alt sistemlerin ayrı ayrı tanımlanmasının yararı nedir? Alt bilgi sistemlerinin birbiriyle bağımlı. kaynak ve maliyetleri yansıtması bakımından oldukça önemli bir göstergedir. muhasebe bilgi sisteminin bir bütün olarak bilgi akışını ortaya çıkarır. işleme ve çıktıları belirlenir. buna karşın. Her bir alt sistemin ayrı ayrı tanımlanması. bunun alt sistemleri genel muhasebe. Yukarıda örnek olarak verilen “iş planı”. Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında. yalnızca. Her bir alt sistem inceleme konusu yapılarak sistemin girdi. Ancak bu alt sistemleri bağımsız birer sistem olarak düşünmemek gereklidir. Bu ilişkinin gözönünde bulundurulması. brüt ücretten kesintiler indirilerek hesaplanır şeklinde gösterilmeyecek. ancak ayrı ayrı tanımlanması. ayrıca sistemin bütünü açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Bu şekilde sistemin bütün girdileri ve çıktıları arasındaki boşluk doldurulmuş olur. Bilgi işlem faaliyetleri. Kurulması ön görülen sistem bir takım alt sistemlerden oluşuyor olabilir. girdi ve çıktıların (bilgi akışının) saptanmasında sistemler arası birçok tekrarı önleyecektir. kurulması düşünülen sistem.221 - . bir bütün olarak muhasebe bilgi sistemi ise. Bu nedenle bir alt bilgi sistemi. daha açık bir ifadeyle sistem içinde yapılması gerekli . ? Ayrıntılı tasarım neden planlanır? Alt Sistemlerin Tanımlanması Ön tasarım aşamasında. örneğin genel muhasebe veya maliyet muhasebesi ya da diğer herhangi bir alt bilgi sistemi tanımlanırken. Bu saptama işlemi ön tasarım aşamasında genel bir yaklaşımla belirlenen bilgi işlem faaliyetlerinin devamı olarak ve alt sistemlere indirgenerek yapılır. muhasebe bilgi sistemine dahil her alt sistem için. Sözgelimi. kesintilerin tek tek neler olduğu ve bu kesintilerin ne şekilde hesaplanıp brüt ücretten nasıl düşüleceği ayrıntılarıyla belirtilecektir. ? Alt bilgi sistemlerinin tanımlanması ne demektir? Nasıl yapılır? Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında girdi ve çıktılar arasındaki bilgi işlem faaliyetleri ayrıntılı olarak belirlenir. Çalışmalara ilişkin zaman. hatırlanacağı gibi. maliyet muhasebesi vb. Ayrıntılı olarak belirlenen bilgi işlem faaliyetleri aynı zamanda sistemin çalışmasını. Başka bir anlatımla sistemden yönetsel bilgilerin alınabilmesi için veriler üzerinde yapılacak işlemler saptanır. sistemin çalıştırılması sırasında kolaylıklar sağlar. ele alınan sistemin diğer alt sistemlerle ilişkisi üzerinde önemle durulması gerekir. personele ödenecek ücret. olacaktır. Bu da sistemi çalıştıracak kişilere. Sözgelimi sistemin bütünü daha anlaşılabilir olur. Sistemin izlenmesi. kurulması düşünülen sistemi oluşturan her bir alt bilgi sistemi ayrı ayrı tanımlanır. ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işlerin neler olduğunu ve bu işler için gerekli olan zaman. Böylelikle ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarındaki çalışmaları etkin bir şekilde ve kontrollü olarak yürütme olanağı doğacaktır. kaynak ve maliyet unsurları bu plan aracılığı ile kontrol edilebilecektir. hatta varsa daha alt sistemler için ayrıntılı olarak belirlenir.9.

? Bilgi işlem faaliyetlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi ne demektir? Ne gibi sonuçlar yaratır? Kodlama İşleminin Yapılması Kodlama veri veya bilgilerin sistematik bir düzenlemesidir. veri veya bilgilerin sistemdeki akışlarının belirli bir sınıflandırma çerçevesinde yapılabilmesi için zorunlu bir gereksinmedir. ancak veri veya bilgilerin sistem içinde düzenli bir şekilde sınıflandırılmaları ile mümkündür. B. es- ● Kodlama sistemi. Örneğin.olan işlerin neler olduğunu ve nasıl yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Kodlama sistemi ilerdeki değişikliklere cevap verebilecek şekilde nek olmalıdır. B6) ve plaka numaraları (26 AS 803) çok bilinen örneklerdir. Nümerik kodlama genellikle üç sisteme göre yapılır. B2. Bu düzenleme. Ayrıntılı vitamin kodları (B1. ● Kodlama nasıl ve ne kullanılarak yapılabilir? Kodlama işlemlerinde alfabetik.222 - . Etkin ve işlerliği olan bir sınıflandırma ise. Sınıflandırmaya bağlı olarak. Bunlar. Kodlama ve sınıflandırma birbirine bağımlı ve iç içe girmiş iki kavramdır. düzenli ve sınıflandırmanın amaçlarına cevap verebilen bir kodlama sistemine bağlıdır.sistem): Belirli bir grubu gösteren ve birbirini izleyen sayılardan oluşan bir kodlama sistemidir. tutarlı ve kullanılabilir olmalıdır. Muhasebe bilgi sistemi açısından önemli olan kodlama genellikle nümerik kodlamadır. ✔ Kodlama sistemi. muhasebe bilgi sisteminin bütün alt sistemleri için anlamlı. Sırasal Sayı Kod Sistemi. Düzenli ve yararlı bir kodlama. Örnek 1: 4XXX Satın alma (belirli bir grup) 41XX Üretim malzemeleri satın alma . ● Sırasal sayı kod sistemi (desimal -onluk. Bu sistemi çalıştıracak personele çalışmalarında izleyecekleri yolu gösterecektir. nümerik (sayısal) veya alfanümerik kodlardan biri kullanılır. C vitaminleri gibi. A. etkin bir kodlama sisteminin seçiminde genellikle şu ilkeler gözönünde bulundurulmalıdır: ✔ Kodlama işleminde ne gibi hususlar dikkate alınmalıdır? ● ● Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir. ! Alfabetik kodlar özellikle vitaminlere verilen ve harflere dayalı kodlardır. Blok Kod Sistemi ve Anlamlı Sayı Kod Sistemidir. Alfanümerik kodlar ise harflere ve sayılara dayalı kodlardır. örgüt içindeki ilgili kişilerin kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde olmalıdır.

Kesit Üretim Şekli 1 = Sıcak hadde 2 = Soğuk hadde 3 = Döküm 3.“ 10001 -15000TL. Kodları oluşturan her sayı (kesit) o malın veya malzemenin bir özelliğini yansıtır.Kesit (Kaynağı) 1 = Yerli 20 2 = İthal 20 20 ? 40 . satın alma.“ 15001 ve üstü “ = 2 = 3 = 4 = 5 Eğitim kurumlarına satışlar = 3 Orduya satışlar Devlete satışlar = 4 = 5 ? Blok kod sistemi nedir? Kodlama nasıl yapılır? ● Anlamlı sayı kod sistemi: Değişik nitelikleri ve nicelikleri belirten bir kodlama sistemidir. işçi ve satış bölgelerinin kodlanmasında kullanılır.223 - .Kesit (Boyut) 01 = 1/4 x 02 = 1/2 x 03 = 3/4 x 04 = 1/4 x 1. ÖRNEK:2 Kodlama Grubu = 1 Sınıflama Kodlama Grubu ÖRNEK:1 Sınıflama Toptan Satışlar 0 -1000 TL. 37-42 çelik ST. 60 Çelik Örnek 2: 1XXX Dönen Varlıklar 10XX 100X 101X 1011 1012 Hazır Değerler Kasa Alınan Çekler Cüzdandaki Çekler Tahsildeki Çekler Sırasal sayı kod sistemi en yaygın kodlama sistemi olup genellikle hesap planlarında. 2. envanter. iş. ? Sırasal sayı kod veya desimal sistem nedir? Kodlama nasıl yapılır? ● Blok kod sistemi: Belirli nitelikleri ve nicelikleri gruplar şeklinde gösteren bir kodlama sistemidir. kadar = 1 Satışlar Perakende satışlar = 2 1001-5000 TL. Örneğin.Kesit (Cinsi) 1 = Kare 2 = Yuvarlak 3 = Levha 4 = Altıgen 4.411X 4111 4112 Çelik satın alma ST.“ 5001-10000TL.

veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şekilde düzenlenmelidir. dosyalar arası ilişkilere ve muhasebe bilgi sisteminin kapsamına bağlı olacaktır. “22201” şeklinde kodlanacaktır. veri veya bilgileri bir arada ve güvenlik içinde saklama olanağı yaratmalıdır. veri veya bilgileri kullanabilecek şekilde içermelidir. ! Dosyaların düzenlenmesinde nasıl bir yol izlenebilir? Dosyaların düzenlenmesi işlemlerinde hangi verilerin veya bilgilerin nerede ve ne şekilde depolanacağı belirlenir. Bu dosyaların yeri. Dosyalar bilgi işlem yöntemine göre klasörler. Ayrıca dosyaların sayısı. Dosyalar. Bu düzenleme işleminde genellikle aşağıdaki aşamalar izlenir: ● ● Veriler veya bilgiler konularına göre ayrılarak dosyalar saptanır. Aynı zamanda yanlış anlaşılmaları en aza indirecektir. sözgelimi. bilgi işlem faaliyetlerinde kolaylık ve çabukluk sağlayacaktır. Kodlama işlemi ne demektir? Kodlamanın ne yararları vardır? Veri Temelinin Geliştirilmesi Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında işletmenin bütün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek tüm veri veya bilgileri içeren dosyalar (veri tabanı) düzenlenir. işletmede karar verme durumunda olan yöneticiler. ithal malı yuvarlak bir çelik. Zira sistemdeki veri veya bilgiler nitelikleri bakımından birbirinden çok farklıdır. kişilerdir. bilgi işlem personeli. . Muhasebe bilgi sistemi içinde farklı amaçlarla kullanılabilecek çok sayıda dosyaların olacağı açıktır. 1/4 x 20 boyutlarında soğuk haddelenmiş. Bu nedenle dosyaların düzenlenmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır: ● Dosyalar. ? ✔ Anlamlı sayı kod sistemi nedir? Kodlama nasıl yapılır? Yukarıda kısaca açıklanan kodlama. ● kil- Daha sonra dosyalar benimsenen bilgi işleme yöntemine göre şelendirilir. CD Rom şeklinde olabilir. kasetler. dosyaların içeriklerine. dosyaları kullanacak alt sistemler ve kişi veya kişiler dikkate alınarak saptanır. Bu nedenle sistem tasarımı sırasında kodlama işlemleri üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. ! Kişi veya kişiler. ● ● Dosyalar. diskler.224 - . muhasebeci vb. Finansal bilgi sisteminin etkinliği dosyaların düzenlenmesine ve kullanışlarına çok yakından bağlıdır. Dosyalar kaydedilmemiş verilerden veya bilgilerden oluşur.5 = Boru 40 05 = 1/2 x 06 = 3/4 x 40 Bu sistem özellikle bir malı veya malzemeyi çok yönüyle belirtmek için kullnılır.

iş tahsis kartları gibi. Bu farklı belgeler (formlar). genellikle. Bu nedenle belgelerin gelişti. muhasebe bilgi sistemine dahil bir alt sistemin çıktısı olabilirken diğer bir alt sistemin girdisi olabilmektedir. kuralları olmayan fakat buna karşın oldukça ayrıntılı işlemlerdir. maliyet kartları.225 - . Belgelerin geliştirilmesi işlemleri. Ancak sistem içindeki bu farklı belgeler birbirlerinden tamamen bağımsız değillerdir. dağıtım tabloları. üretim birimleri raporu. hammadde istek kartları. Zira söz konusu belge. Ancak sistemin etkin bir şekilde işlerliği. geliştirilecek belgelerin düzeyine bağlı olduğu unutulmamalıdır. kullanım kartları.? Dosyalama ne demektir? Nasıl yapılır? Sistem Belgelerinin Geliştirilmesi Verilerin veya bilgilerin kaydedilmesi. mamül gönderme kartları. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en önemli etken sistem analistlerinin ve muhasebecilerin ve işletme faaliyetlerinin bunlar tarafından iyi tanınmasıdır. bu amaçla çok sayıda ve birbirinden farklı sistem belgesi bulunur. puantaj kartları. Örneğin. Muhasebe bilgi sisteminde. birbirine bağlı bir dizi soru ve soruların yanıtlanması şeklinde yürütülür. üretim programı kartları. yoksa özet şeklinde mi olmalıdır? Belgenin kapsamı amaca hizmet ediyor mu? Belgenin başlığı. boyut. kapsamı açıklıyor mu? Belgenin numarası olmalı mıdır? Belgenin düzeni ne olmalıdır? Belge standart olmalı mıdır? Yukarıdaki sorunların yanıtlanması ile oluşturulacak belgelerin çokluğu ve birbirinden farklılığı. stok kartları. amaçları bakımından olduğu kadar kapsam. Belgelerin geliştirilmesi basit. renk ve suret bakımından da ayrıcalık gösterirler. işlenmesi ve iletilmesi için sistem belgelerine gereksinme vardır. Söz konusu sorular şunlardır: ✔ Belge geliştirmek için hangi sorular sorulabilir? ● ● ● Hangi veri veya bilgiler sorulmalıdır? Bu veri veya bilgiler nasıl kaydedilmelidir? İşletmenin hangi bölüm veya bölümleri tarafından kaydedilmelidir? ● Bu bölüm veya bölümlerdeki hangi kişi veya kişiler tarafından kaydedilmelidir? ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Kayıt ne zaman yapılacaktır? Kaç suret olmalıdır? Belgenin amacı nedir? Bu amaç gerekli midir? Bu amaç için başka belge veya belgeler kullanılabilir mi? Bu belge diğer belgeler tarafından kullanılabilir mi? Belge başka alt belgelere ayrılmalı mıdır? Belgenin kapsamı ayrıntılı mı. analiz raporları. Bir belge aynı zamanda hem girdi hem de çıktı olabilmektedir. belgelerin geliştirilmesini güçleştiren temel etkenlerdir. faturalar. bütçe formları. ödeme kartları.

Bu dökümanlar muhasebe bilgi sistemindeki bütün işlemlerin nasıl. sistemin çalışmasını önemli oranda ve olumsuz yönde etkiler. Sistem dökümanları muhasebe bilgi sistemini tanımlayan ve sistemin çalışmasını olurlu kılan dökümanlardır. yeni sistemin çalışmasını engelleyebilir. ne şekilde. bilgi akışını ve işletmenin olanaklarını yansıtan bir rapor hazırlanır. ? Sistem formları ne demektir? Nasıl geliştirilir? Donanımın Seçilmesi Ön tasarım aşamasında hatırlanacağı gibi. donanımı seçilen firma ile ilişki kurulup. dahasonra. yeni sistemin gereksinmelerine göre yeniden düzenlenmelidir. Hazırlanan bu rapor donanım satışı yapan ilgili firmalar. Sözleşmede. donanım. muhasebe bilgi sisteminin kapasitesine ve tasarlanan bilgi akışına (girdi-işleme-çıktı) cevap verebilecek nitelikteki donanımın seçimi yapılır. donanım olarak kasa kayıt ve hesap makinalarının kullanılacağı veya elektronik bilgi işlem yönteminin benimsenmesi durumunda ise donanım olarak bilgisayarın kullanılacağı kararlaştırılmaktaydı. bilgi işlem faaliyetlerinin yapılacağı yönteme göre genel bir yaklaşımla belirlenmekte ve makinalı bilgi işlem yönteminin benimsenmesi durumunda. eski şekliyle olduğu gibi bırakılarak. kullanılabilirlik ve işlerlik olmalıdır.rilmesinde temel ilke. “Ast-üst”.226 - . ne zaman ve kimler tarafından hangi araçlarla ve hangi belgelerle veya formlarla yapılacağını açıklayan ve bunlara ilişkin bilgileri içeren belgelerdir. sistem dökümanlarının hazırlanması işlemleriyle son bulur. değişik satıcı firmalardan gelen ve kendi donanımlarının özelliklerini gösteren satış önerileri ışığında sisteme en uygun olan donanım seçilir. gönderilir. muhasebe bilgi sistemine göre yeni tanımlanmış yetki ve sorumlulukların. işletmede kurulması ve teslim tarihi gibi konularda belirlenir. ? İşletmede yeni bir muhasebe bilgi sistemi kurulduğunda işletmenin örgütsel yapısında yeniden düzenleme gerekli olablir mi? Olabilirse neden? Sistem Dökümanlarının Hazırlanması Ayrıntılı tasarım aşaması. donanımın satın alınacağı veya kiralanacağı ayrıca donanımın bakımı. muhasebe bilgi sisteminin kapasitesini. Donanım seçiminin yapılabilmesi için. Hatta. eski yetki ve sorumluluklarla çelişir durumda olması. işletmede bir bütün olarak yeni bir muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi uygulamada bazı aksamalara neden olabilmektedir. “yetki ve sorumluluk” ilişkileri ve “görevler” gibi konular açısından işletmenin örgütsel yapısı. Örnek olarak aşağıdaki dökümanlar sayılabilir: ● Tüm sistemin bilgi akış şeması. Donanım seçimi yapıldıktan sonra da. Sözgelimi. Bu nedenle muhasebe bilgi sisteminden beklenen yararı sağlamak ve bu yönde sistemin etkinliğini arttırmak amacıyla işletmenin örgütsel yapısı. ? Sistem donanımı ne demektir? Seçilirken hangi hususlara dikkat edilir? İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi Yeni kurulan bir muhasebe bilgi sistemi veya bir alt bilgi sistemi işletmede bir örgütlenmeyi zorunlu kılabilir. öneriler almak üzere. Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında ise. işletmenin olanaklarına göre söz konusu firmayla sözleşme yapılır. . açıklık.

sistemi çalıştıracak kişileri belirsizlikten kurtaracaktır. Donanımı tanıtıcı belgeler. Uygulama Aşaması. Veri temeline ilişkin dosya veya dosyalar. ? Sistem dökümanları ne demektir? Belli başlı sistem dökümanları nelerdir? UYGULAMA Sistem geliştirme çalışmalarının ilk üç aşaması olan planlama (ön araştırma).● ● ● ● ● ● Herbir alt sistemin bilgi akış şeması. ● ✔ Sistem dökümanları işletmelere göre farklılıklar gösterir mi? Sistem dökümanları her sistemin özelliğine göre. ön tasarım ve ayrıntılı tasarım aşamalarının sonunda kurulacak muhasebe bilgi sisteminin veya alt sistemlerden birinin modeli belirlenmiş olur. Uygulama aşamasında yapılacak işlemler Şekil 16. çıktı ve işleme belgeleri veya formları. Dolayısıyla yapılacak işlerin gerek zaman. bir bütün olarak muhasebe bilgi sistemini somut bir şekilde ortaya koyarlar. donanımın alınması. personelin yetiştirilmesi. sistem programları.2.227 - . sistemin öğelerini ve sistemin çalışmasını tanımlayarak. Ancak yukarıda sayılan sistem dökümanları her sistem için temeldir. Sistemin çalışmasından sorumlu olacak personelde olması gerekli nitelikler ve bu personele ilişkin iş tanımları. formların hazırlanması gibi işlerin yapılması demektir. Bunun için yapılacak işlemler “uygulama aşaması” çerçevesinde yürütülür. tip tablolar vb. Sistem bilgisayara dayalı ise. Sistemin Denenmesi Sistemin Uygulanmaya Konulması Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi .’de gösterilmiş olup. Çalışmaları yürüten ekibin bundan sonraki işi. Bu açıdan uygulama aşaması sistem geliştirme çabalarının en pahalı aşamasıdır. Böylelikle sistemin düzenliliği ve buna bağlı olarak etkinliği sağlanır. modeli geliştirilen sistemi uygulamaya koymak suretiyle hayata geçirmek ve sistemi çalıştırmaktır. gerek içerik gerekse sayısal bakımından bazı farklılıklar gösterir.2. Yeni bir sistemin uygulamaya konulması. bu işlemler aşağıda tek tek Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi açıklanacaktır. Bu dökümanlar sistemi. gerekse maliyet yönünden iyi bir şekilde programlanması gerekir. Sistem dökümanları. Sistem Araçlarının Hazırlanması Şekil 16. hesap planları. Kodlama belgeleri. Girdi.

konferanslar veya iş başında yetiştirme programları düzenleyerek ya da personele kılavuz el kitapları vererek yürütülür. Bu faaliyetlerin temel amacı. yeni personel istihdamına gidilmez. Zira yeni sistem beraberinde yeni donanım. Hatırlanacağı gibi ayrıntılı tasarım aşamasında satıcı firmalardan gelen satış önerileri ışığında. Böylelilkle sistem fiziki olarak çalışır duruma getirilir. sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacağı gibi. donanımın işletmeye getirilmesi ve uygun bir plana göre yerleştirilmesi işlemleri yapılır. Sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi. yeni görevlerini ve sorumluluklarını kimlerle. ✔ Personel seçiminden sonra hangi işlemin yapılması gerekir? Personel seçimi çalışmaları tamamlandıktan sonra bu personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetlerine başlanır. Sistem personelinin yeni çalışma düzenine ve ortamına uyum sağlamaları ancak bu personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile mümkündür. nerede. Donanımın yerleştirilmesi işlemleri sırasında sistem belgeleri de bastırılarak hazırlanır. bilgisayar programlama işlemleri tamamlanır. sistemin çalışmasını sağlayacak. ? Neden.? Uygulama aşamasının özelliği nedir? Bu aşamada hangi işlemler yapılır? Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi Uygulama aşamasının bu alt aşaması. personelin seçimi çalışmalarıyla başlar. yeni bilgi işleme işlemleri. sisteme işlerlik kazandıracak olan sistem belgelerinin ve donanımın sağlanması ile ilgili çalışmaları kapsar. somut araçlarının sağlanması daha önce ayrıntılı tasarım aşamasında yapılan çalışmalar çerçevesinde yürütülür. sisteme en uygun olan donanım seçilmiş ve ilgili firma ile bir sözleşme yapılmıştı. yeni araçlar ve yeni teknikler getirmektedir. personelin sistemi benimsemelerine de katkısı olacağı unutulmamalıdır. . Sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetleri seminerler. Değerleme sonuçlarına göre mevcut personel. Sistemin fiziki.228 - . bilgi akış şemalarından. sistemin çalıştırılması ve devam ettirilmesi için yeterli ise. yeni kurulan sistemin etkin bir şekilde çalışmasını mümkün kılmak için sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetlerini içerir. Bu nedenle yapılacak ilk iş işletmedeki mevcut personelin bir değerlemeye tabi tutulmasıdır. aksi durumda yeni personel istihdamına gidilir. ne zaman. ne şekilde ve nasıl yürütecekleri açıklıkla ve tereddüte yer vermeyecek şekilde sistem belgelerinden. iş tanımlarından ve bunlara benzer belgelerden yararlanarak anlatılmalıdır. neden. Bu yaklaşımla sistem personeline. Personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi işleminin. yeni çalışma düzeni. örgüt şemalarından. yeni sistemin gerektirdiği yeni çalışma düzenine ve ortamına uyumlarını sağlamak ve böylelikle sistemin etkin bir şekilde çalışmasını mümkün kılmaktır. personelin. Uygulama aşamasının bu alt aşamasında ise. sistem personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi gereklidir? Ne gibi sonuçlar yaratır? Sistem Araçlarının Hazırlanması Sistem araçlarının hazırlanması.

ilgili kişiye sistem analistinin tasarladığı gibi gerekli bilgiyi verebilmekte midir? Bu soruya verilecek yanıtın olumlu veya olumsuz olması. Ayrıca sistemin gerçek koşullar ışığında ne şekilde çalışacağı da izlenebilmektedir. Örneğin. eski sistemin yeni sistemle değiştirilmesi ya da işletme yeni kurulan bir işletme ise. Geliştirilen yeni sistemin gerek birinci yaklaşıma gerekse ikinci yaklaşıma göre denenmesi arasında önemli bir fark yoktur. teknik olarak sistemi oluşturan öğelerin ve sistemin girdi-işleme-çıktı şeklindeki bilgi akışını. sistemin iyi bir şekilde geliştirilip geliştirilmediğini yansıtan önemli bir gösterge olacaktır. bunların önceden düzeltilmesi sağlanmış olur. yeni çalışma genyöntemlerinin. bu aksamaların önceden düzeltilmesine olanak sağlar. standartları. sistem başka ne şekilde denenebilir? İkinci yaklaşım. yeni bilgi işlem işlemlerinin ve yeni raporlama düzeninin deneyden geçirilmesi demektir. yeni formların. Bu gereklilik sistemin başarısını arttırmada önemli bir etkendir. işletmenin işlenmiş eski verilerini almak ve bu verileri yeni sistemin düzenine göre yeniden işlemek suretiyle yeni sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını saptamaktır. sistemdeki olası aksamaları ortaya çıkarttığı gibi. kendi bilgi gereksinmesine yanıt verip vermeyeceği araştırılır. yeni donanımın. sistem öğelerini kullanarak girdi-işleme-çıktı bilgi akışı sonucunda elde edilen bir bilginin rapor edilmesi halinde. sistemdeki olası aksamaları ortaya çıkarmak ve bunları önceden düzeltmektir.229 - . yeni sistemin ilk kez işletmeye uyarlanması işlemlerini içerir. Sistemin denenmesi. Eski sistemin yeni sistemle değiştirilmesi işlemleri genellikle.? Sistem araçlarının hazırlanması ne demektir? Sistemin Denenmesi Geliştirilen yeni sistemin fiili olarak çalışır duruma gelmeden önce. Bu karşılaştırma işlemi yeni sistemin zayıf ve üstün yönlerini ortaya çıkaracaktır. geliştirildiği şekilde işlev yapıp yapmayacağının denenmesi gereklidir. Her iki yaklaşımda temel amaç. sözgelimi. 3) Eski genyöntemlerin (sistem yönergeleri. programların. bu bilgiyi kullanacak kişinin (yöneticinin). Zira geliştirilen sistemin denenmesi. ✔ Açıklanan birinci deneme yaklaşımının dışında. Böylelikle yeni sistemin aksayan yönleri var ise. 2) Eski bilgi işlem yönteminin yeni bilgi işlem yöntemiyle değiştirilmesi. Buna göre elde edilecek sonuçlar daha sonra eski sistemin sonuçları ile karşılaştırılır. Bu işlemler birbirinden bağımsız değil- . yeni sistemin belirli bir kesiminin veya alt sistemlerden birinin sonuçlarını görmektir. 1) Eski donanımın yeni donanımla değiştirilmesi. yeni bilgi toplama şekillerinin. Bu rapor acaba. ? Sistemin denenmesi ne demektir? Nasıl gerçekleştirilir? Sistemin Uygulamaya Konulması Sistemin uygulamaya konulması aşaması. teknikleri) yerine yeni genyöntemlerin yürürlüğe konulması şeklinde yürütülür. Bu denemenin yapılmasında iki yaklaşımdan yararlanılır: Birinci yaklaşım.

eski sisteme göre yürütülen veri toplama. esnek olma. sistem ilkeleri. Zira her üç işlemin yapılmasıyla yeni sistem bir bütün olarak işletmede kurulmuş olur. sistem direkt olarak uygulanmaya konulur. sınıflama. Sözgelimi. bu işlemler yeni sistemin diğer kısımları için de yapılarak. eski sistemin tamamen iptal edilip yerine yeni sistemin uygulamaya konulması şeklindeki direkt yaklaşımdır. İkinci yaklaşım. ? Sistemin uygulamaya konulması ne demektir? Sistemin uygulamaya konulmasında farklı yollar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi Sistem çalıştırılmaya ve çıktılar sistemden alınmaya başlandıktan kısa bir süre sonra sistemin başarılı olup olmadığını saptamak amacıyla bir değerlemeye tabi tutulmalıdır. örgüt yapısı. İşletmenin koşullarına göre dört yaklaşımdan birine göre uygulamaya konulan yeni sistem böylelikle işletmedeki konumunu almış ve sürekli işlevine başlamış olacaktır. amaca hizmet edecek bir yapının oluşturulmasında en önemli etkenlerdir. eski sistem kısım kısım terkedilir ve terkedilen bu kısımlarda yeni sistem yine aynı şekilde kısım kısım veya alt sistemler şeklinde uygulamaya konulur. işletmenin bölümleri itibarıyla eski sistemin bölüm bölüm terkedilmesi ve yeni sistemin bu bölümlerde uygulamaya konulması şeklindedir. Bu yaklaşım özellikle eski sistemin geçerliliğini tamamen yitirmiş veya yeni sistemin az sayıda alt sistemden oluşması durumunda geçerlidir. Bu yaklaşım diğer yaklaşımlara göre pahalıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde. bir maliyet muhasebesi alt sistemin işletmenin bir üretim bölümünde veya bir işletmenin aynı üretimi yapan birkaç atölyesi olması halinde sistemin bu atölyelerden önce birinde sonra diğerlerinde uygulamaya konulmasıdır. Yeni sistemin ilk kez işletmeye uyarlanması durumunda. Yani işletmede mevcut bir sistem olmadığından yukarıdaki değiştirme işlemlerine doğal olarak gerek olmayacaktır. yeni sistemin başarısızlığından dolayı işletmede meydana gelebilecek aksamaların görülmesine olanak sağladığından iyi sonuçlar vermektedir. Çünkü aynı işlemler hem eski sistemde hem de yeni sistemde yapılır. Sistemin değerlemesi. ✔ Yeni sistemin uygulamaya konulmasında nasıl bir yol izlenebilir? Yeni sistemin uygulamaya konulması işlemlerinin yürütülmesinde dört temel yaklaşım vardır: Birinci yaklaşım. Ancak bu yaklaşım. sistemin uygun maliyet. Dördüncü yaklaşım şeklin de. geliştirilen sistemin amaca ne oranda hizmet ettiğini yansıtan temel göstergelerdir. Hatırlanacağı gibi. Örneğin. Yeni sistem tam olarak çalışır duruma geldiğinde eski sistem terkedilir. sistem ilkeleri ışığında yapılır.dirler. Bu açıdan söz konusu ilkeler. Üçüncü yaklaşıma göre. Birlikte ele alınması gerekir.230 - . . yeni sistemin eski sistemle birlikte uygulamaya konulmasıdır. açık ve anlaşılabilir olma ve veri biriktirme ve süreçleme ilkelerine uyumluluğu oranında başarılı olacağı unutulmamalıdır. yeni sistemin uygulamaya konulması işlemleri tamamlanır. dosyalama terkedilerek. insan etkeni. raporlama.

Sistemin değerlemeye tabi tutulması yeterli midir?
Yeni sistem uygulamaya konulup çalıştırıldıktan sonra, yalnızca sistem değerlemesi ile yetinilmemelidir. Bunun yanında sistemin etkinliğini devamlı kılmak için, sistemin sürekli olarak izlenmesi, uygulamaya konulduktan sonra unutulup kendi haline bırakılmaması gereklidir. Sistemin izlenmesi, gerek tasarım aşamalarında gerekse sistemin uygulamaya konulması ve çalıştırılması sırasında gözden kaçan veya unutulan bazı ayrıntıların sonradan dikkate alınmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca sistemin önceden tasarlandığı şekilde işlev yapıp yapmadığı da görülebilecektir. Sistemin izlenmesi işlemi süreklilik göstermeli, bir defaya özgü olmamalıdır. Belirli dönemler itibariyle tekrarlanmalıdır. Bu şekilde bir izleme, sistemin zaman içinde daha iyi bir düzeye getirilmesine olanak yaratacaktır.

?

Sistemin değerlemesi ve izlenmesi ne demektir? Ne gibi yararları vardır?

Özet
Muhasebe bilgi sisteminin ön tasarımından sonra kurulmasına ve çalışmaların devamına karar verildiğinde, ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamalarına devam edilir. Ayrıntılı tasarım aşamasında, sistem modeli uygulamaya uygun bir şekilde getirilir. Bunun için, yapılacak işlerin planlaması yapılır. Daha sonra sırasıyla; alt sistemler tanımlanır, bilgi işlem faaliyetleri belirlenir, kodlama işlemleri yapılır, veri temeli ve sistem belgeleri geliştirilir, donanım seçilir, işletmenin örgütsel yapısı yeniden düzenlenir ve sistemi açıklayan dökümanlar hazırlanır. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra, kağıt üzerindeki sistemi hayata geçirmek için gerekli faaliyetlere başlanır. Uygulama aşaması denilen bu aşamada; sistem personeli eğitilir ve yetiştirilir, sistem araçları hazırlanır, sistemin denemesi yapılır ve sistem uygulamaya konulur. Sistem çalıştırılmaya ve kullanılmaya başlandıktan sonra, sistem kendi haline bırakılmaz, sistem değerlemeye tabi tutulur ve sürekli izlenerek etkinliği korunmaya çalışılır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi, sistemin ayrıntılı tasarımından sonra yapılır? a. Ön tasarım. b. Donanımın belirlenmesi. c. Sistem belgelerinin geliştirilmesi. d. Sistemin uygulanması. e. Sistem sınırlarının belirlenmesi. - 231 -

2. Alt sistemler tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a. Her bir alt bilgi sistemi ayrı ayrı tanımlanır. b. Sistemin genel hatlarıyla sınırları belirlenir. c. Her bir alt sistemin girdi-işleme-çıktıları belirlenir. d. Alt sistemlerin birbiriyle ilişkisi kurulur. e. Sistemin bir bütün olarak bilgi akışını ortaya koymak için her alt sistem birbiriyle bağımlı fakat ayrı ayrı tanımlanır.

3. 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR 1535 (X) MALI Yukarıda verilen kodlar hangi kodlama sistemine göre düzenlenmiştir? a. Alfanümerik kod sistemi. b. Alfabetik kod sistemi. c. Sırasal sayı kod sistemi. d. Blok kod sistemi. e. Anlamlı sayı kod sistemi.

4. Sistem geliştirme çalışmalarında son aşama nedir? a. Planlama b. Ön araştırma c. Ön tasarım d. Ayrıntılı tasarım e. Uygulama

5. Yeni sistemin uygulamaya konulması işlemlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a. Eski sistemin aksayan yerlerine yeni sistem uyarlanır. b. Eski sistem tamamen terkedilip yeni sistem uygulanır. c. Eski sistem bölüm bölüm terkedilerek yeni sistem bu bölümlere uygulanır. d. Eski sistem işlevsel bakımdan kademe kademe değiştirilerek yeni sistem uygulanır. e. Yeni sistem tam olarak çalışıncaya kadar eski sistemle birlikte uygulanır.

- 232 -

Hesap Planları

17
- 233 -

ÜNİTE

Bu Ünitede...
Bu ünitenin amacı, muhasebe bilgi sisteminin yeni kurulması veya mevcut olan bir sistemin geliştirilmesi için yapılması gereken sistem geliştirme çalışmalarının ne olduğunu açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda, sistem geliştirme çalışmalarının mahiyeti, muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri ve sistem analizi konuları üzerinde durulacaktır.

Çalışma Biçimine İlişkin Olarak...
Muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarda dikkate alınacak ilkeler bir bilgi sisteminin kurulması ve çalıştırılması için büyük önem arz eder. Bu bakımdan bu ünitede ele alınan sistem geliştirme çabalarının mahiyetini ve muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkelerinin herbirinin ne anlam ifade ettiğini ve neyi amaçladığını kavramak bu ünitenin ve bundan sonraki ünitelerde ele alınan tasarım ve uygulama konularının anlaşılmasını kolaylaştırır.

HESAP PLANININ AMACI VE İŞLEVİ
Mali nitelikteki işlem ve olaylarla ilgili veri veya bilgilerin yönetsel bilgilere dönüştürülmesi, bilindiği gibi bilgi işlem faaliyetleriyle olmaktadır. Bilgi işlem faaliyetleri sonucunda elde edilecek yönetsel bilgilerin istenildiği şekilde ve içerikte olabilmesi için, bu yönetsel bilgilerin girdisi olan veri veya bilgilerin etkin ve düzenli bir şekilde toplanması ve kaydedilmesi gerekir. Bilgi kullanıcıları için gerekli bilgilerin yararlı ve kullanılabilir olması, mali nitelikteki veri veya bilgilerin ilk işlem belgeleri ile belgelendirilmeleri ve bu belgelere dayanarak muhasebe fişleri aracılığıyla muhasebe kayıtlarının yapılmasına bağlıdır. Bu nedenle veri veya bilgilerin düzenli, doğru ve gerekli ayrıntılarıyla kaydedilmeleri gerekir. Veri veya bilgilerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde işletmenin faaliyet konusuna, büyüklüğüne ve yönetimin muhasebe bilgilerinden yararlanma durumlarına göre çok sayıda, hatta yüzlerce, bazen binlerce hesap kullanılır. Hesapların bir kısmı büyük defterde bir kısmı ise yardımcı defterlerde yer alır. Büyük defterde yer alan hesaplara ana hesaplar, yardımcı defterdekilere ise, yardımcı veya tali hesaplar denilir. Bu dağınık ve çeşitli hesapların bir düzen içinde olmaları gerekir. Ancak bu şekilde kayıt işlemlerinin belirli bir düzene göre yapılması, ayrıca aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmeleri sağlanır. Bu da “Hesap Planları” ile mümkündür.

Hesap planı neyi sağlamaktadır?
“Hesap Planı, işletmelerde mali nitelikteki işlem ve olayların kaydedilmesi için tutulan hesapları, muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri çerçevesinde sistemli bir şekilde bölümleyen ve aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmesini sağlayan bir yönergedir.” Bu tanıma uygun olarak hazırlanan bir hesap planı, kayıt işlemlerinin düzenli olmasını sağlar. Hesap planı dış görünüş itibariyle kayıtlarda kullanılan hesapların isimlerinin ve numaralarının bir listesi gibidir. Ancak temelde işletmenin genel hesap düzeninin bir organizasyonu olup, muhasebe sisteminin çatısını oluşturur. Hesap planları aynı tür hesapları bir hesap grubu içinde bir araya getirir. Hesap grupları içinde toplanan hesaplar da yapılarına ve özelliklerine göre kısımlara ayrılırlar. Bu sınıflandırma ile aynı veya benzeyen olayların her zaman aynı hesaba kayıtları sağlanmış olur.

Muhasebe işlemlerinin farklı kişiler tarafından yürütülmesinin ortaya çıkaracağı durumları önlemek için ne yapılmalıdır?
İşletmelerin büyümesi, muhasebe işlemlerinin farklı yerlerde ve farklı kişiler tarafından yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Aynı olaylar karşısında, farklı kişilerin aynı kayıtları yapabilmesi, ancak bir hesap planı (organizasyonu) ile mümkündür. Muhasebe işlemlerinin farklı kimseler tarafından yürütülmesi zorunluluğu, hesap planları ile birlikte, hesap planının nasıl uygulanacağını belirten açıklamaları içeren el kitaplarının hazırlanmasını da gerektirir.

?

Hesap planı ne demektir? Amacı ve işlevi nedir?

HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Muhasebe bilgi sisteminin önemli bir unsuru olan hesap planının, kendisinden beklenen sonucun elde edilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: Hesap planı işletmenin bünyesine uygun olmalıdır. İşletmenin faa- 234 -

liyet konusu, hukuki yapısı ve organizasyon şekli, kullanılacak hesapların farklı olmasını gerektirir. Bir ticaret işletmesi ile bir üretim işletmesinin veya bir şahıs şirketi ile sermaye şirketinin hesap planının kapsamı farklı olur. Bunun yanında küçük bir işletmede çok ayrıntılı bir hesap planı uygulamak, hemen hemen hiç kullanılmayan çok sayıda hesabın planda yer alması nedeniyle planın kullanılmasını güçleştirir. Diğer yönden büyük bir işletmede kısıtlı, dar bir plan uygulamak, gereksinim duyuldukça plana ek yapma zorunluluğu yaratacağından plan sistemsiz bir duruma gelir.

?

Hesap planı işletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olmalı mıdır?
Hesap planı aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlamalıdır. İşletmelerin büyümesi, faaliyetlerde ve görevlerde uzmanlaşma muhasebe işlemlerinin işletmenin değişik birimlerinde ve farklı kişiler tarafından yapılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle hesap planı, aynı olayların sürekli, aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlayacak şekilde açık ve anlaşılabilir olmalıdır.

?

Hesap planı aynı olayların aynı hesaplara kaydedilmesini sağlamalı mıdır?
Hesap planı, içerdiği hesaplarla işletmenin varlıkları ile bu varlıkların kaynakları, muhasebe dönemine ait gelir ve giderleri hakkında açık, anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edilecek yapıda olmalıdır. Hesap planı, belirtilen konulara ilişkin genellemelere gitmeden, örneğin “diğer alacaklar, diğer borçlar” gibi genel hesaplarda önemli birikmelere yer vermeden gerekli açıklıkta hesap ayrıntılarını içermelidir.

?

Hesap planındaki hesaplar açık ve anlaşılabilir olmalı mıdır?
Hesap planındaki sınıflandırma ve kodlama, muhasebe kayıtlarının ilgili hesaplara hatasız ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır. Bu özellik, muhasebe bilgilerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesini ve bilgilerin muhasebe sistemindeki akışlarının belirli bir sınıflandırma çerçevesinde yapılmasını sağlayacaktır. Örneğin para işlemleri ve senede bağlı alacakların döner aktifleri içinde ve kasa ile alacak senetleri kapsamında ele alınmasıdır.

? ? ?

Hesap planında sınıflandırma ve kodlama nasıl olmalıdır?
Hesap planı, sadece muhasebe işlemlerinin kaydını yapacaklar değil muhasebe bilgilerini kullanacak kişiler de dikkate alınarak sınıflandırılmalıdır. Hesap planının içeriğini oluşturan hesaplar belirlenirken muhasebe bilgilerini kullanacak işletme içi ve işletme dışı kişilerin durumu da dikkate alınmalı ve buna göre hesaplar seçilmelidir.

Hesap planı bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını dikkate almalı mıdır?
Hesap planı, özellikle faaliyet konuları farklı işletmelerden oluşan bir holding topluluğunda konsolide tabloların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. Bir holding şirkette, çok sayıdaki şirket birbirleriyle ticari ilişki içindedir. Örneğin bu şirketler arasındaki ilişki, diğer işletmelerle olan ticari ilişkilerden ayrılmalıdır.

Hesap planı hangi özellikleri taşıması gerekir?

- 235 -

sermaye. sermaye. İşletmenin yapısını ve bünyesini bilmek faaliyetlerin nerede ve nasıl yapıldığını anlamaya ve varlıklar. gider ve maliyet türleri ve yerlerine ilişkin hesapları belirlemeye olanak tanıyacaktır. Yönetime etkisi ve yararı (sorumluluk ve kontrol için) olacak raporhazırlamak için gerekli hesapları belirlemek. istenen ve istenebilecek raporların hazırlanmasına olanak sağlar. ✔ Muhasebe sisteminde veri ve bilgilerin toplanması ve kaydedilmesinde farklılıkları ortadan kaldırmak için ne yapılabilir? Muhasebe bilgi sistemi içinde veri veya bilgilerin toplanması. genel kabul görmüş yakla. Belirlenen bu konular çerçevesinde bir hesap planı şu aşamalara göre düzenlenir. muhasebe uygulamalarında farklılıkları azaltmak. Bu.236 - . Varlıklar. ● Hesapların işleyişini ve kullanışını açıklayan yönergenin hazırlanması. Hesapların kodlanması. ● ● ● ● Hesapların oluşturularak isimlendirilmesi. sistemin çıktıları olan raporlara göre belirlenmeli midir? Hesaplar muhasebe bilgilerini ve raporlarını kullanacak kişilerin bu gereksinmelerini karşılamak amacıyla muhasebe bilgi sisteminin çıktılarına göre belirlenir.HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ Bir işletmenin hesap planı yapılırken şu konuların bilinmesi ve incelenmesi gereklidir: ● ● hesapların yapılarını bilmek. Muhasebe ilkelerine uymak. borçlar. borçlar. bu planda yer alacak hesapların yapılarının ve işleyişlerinin çok iyi bilinmesi gereklidir. Hesapların belirlenmesi ve bunların gruplandırılmasında biçim ve içerik bakımından farklı yaklaşımlar olmakla birlikte. işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırma olanağı sağlamak için hesapların oluşturulmasında muhasebe ilkelerine uyularak hesaplar seçilir. ? Hesap planı nasıl düzenlenir ve bu düzenleme nelerin bilinmesini gerektirir? HESAP PLANLARINDA HESAP GRUPLARININ BELİRLENMESİ Hesap planının bünyesini hesap planında yer alan hesaplar oluşturur. gelir. ● ları ● ✔ Hangi hesap grupları vardır? Hesap planı yapılırken. gelir ve gider işlemleri ile ilgili hesapların nitelikleri etkisiz ve hatasız bilinmelidir. İşletmenin yapısını ve bünyesini (işletmenin iş akışını ve mali durumunu) inceleyerek hesapları saptamak. Hesap gruplarının belirlenmesi. Hesapların ana ve yardımcı hesap olarak belirlenmesi. bilgi işleme tabi tutulması ve raporlar şeklinde ilgililere sunulması sırasında. ✔ Hesaplar.

Bu sınıflandırmada tüm hesaplar genel (finansal) muhasebeye ilişkin hesaplar olmaktadır. ? Birci sistem ne demektir? b) İkici Sistem: Gider yerleri ve gider taşıyıcıları hesaplarını içermeyen hesap planlarına ikici (dualist) hesap planları denir. Bunun yerine sadece genel muhasebeye ait hesaplara yer verilir. Üretim işletmelerine ait hesap planlarının hazırlanmasında iki ana sistem bulunmaktadır. Bu açıdan hesap planında hem genel muhasebeye hem de maliyet muhasebesine ilişkin hesaplar yer alır. Bu hesaplara. bilanço hesapları olarak aktif hesaplar ve pasif hesaplar. maliyet hesapları ilave edilir. Bunlar. Bu sistemde genel (finansal. sonuç hesapları olarak da gelir hesapları ve gider hesapları olarak sınıflandırılır. Bu sistemde maliyet muhasebesi kayıtlarına temel oluşturmak üzere çeşitli tablolar da kullanılır. ticari) muhasebe ile maliyet (işleme) muhasebesi birarada yürütülür. bir ülkenin bütün işletmeleri için veya belirli bir işkoluna giren işletmeler için uygulanması önerilen veya zorunlu tutulan tek düzen bir hesap planıdır. Maliyet muhasebesi kapsamına giren konular ve işlemler çeşitli tablolarda yapılır ve izlenir. verilmemesi durumuna göre hesap planlarının düzenlenmesinde değişik sistemler ortaya çıkmıştır. üretim işletmelerinde. Bu sisteme göre düzenlenen hesap planlarında maliyet muhasebesi ile ilgili hesaplara hemen hemen hiç yer verilmez. Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi bir bütün oluşturur.şım. ? Hesap planlarında hesap gruplarının belirlenmesi ne demektir? Üretim işletmelerine ait hesap planlarının hazırlanmasında hangi sistemler bulunmaktadır? TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI Genel hesap planı. a) Birci Sistem: Gider yerleri ve gider taşıyıcıları hesaplarını içeren hesap planlarına birci (monist) hesap planları denir. Bu şekilde maliyet muhasebesi ile genel muhasebe aynı hesap planı içinde bütünleşebilir.237 - . Maliyet muhasebesi giderlerin ayrıntısını muhasebeden almakla yetinir. a) Birci (Monist) Sistem. hesapların bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre belirlenmesi ve gruplandırılmasıdır. ✔ Hesap planında genel muhasebe ile maliyet muhasebesi hesaplarına birarada yer verilebilir mi? Hesap planında genel muhasebe ile maliyet muhasebesi hesaplarına birarada yer verilip. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasında devamlı bağlantı vardır. b) İkici (Dualist) Sistem. Bu sistemde genel muhasebe ile maliyet muhasebesi birbirinden ayrı olarak yürütülür. Birci sistem genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde başarı ile uygulanabilmektedir. Böyle bir hesap planının sağlayacağı yararlar şöyle belirtilebilir: ● Ülkedeki veya aynı iş kolundaki benzer işletmeler arasında karşı. Temel olarak ikici sisteme ait hesap planları bilançoya göre bütünleme yöntemine dayanarak yapılmaktadır. ✔ Bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre hesap grupları nelerdir? Bilanço düzenlenmesindeki ilkelere göre. bilindiği gibi hesaplar.

Genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygun standart mali tabloların düzenlenmesine yardımcı olmak suretiyle sermaye piyasasına açıklık getirilir.12. ✔ Düzenlemenin amacı ne olabilir? Bu düzenleme. İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu. ● Ülkenin ekonomisini oluşturan işletmeler arasında hesap birliği sağlanarak.laştırmalar yapılması sağlanır. Ülkede terim birliği sağlanarak muhasebe eğitimi ve uygulamasında gelişmeler sağlanır.1994 tarihinden itibaren uygulanması istenen TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ ve HESAP PLANI 26. Çünkü işletmeler kendileri için özel hesap planlarını hazırlarken ilgili işkoluna ait genel hesap planını temel almakla beraber kendi özelliklerine de planda yer vermek zorunluluğundadırlar. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Tek-düzen Muhasebe Koordinasyon Devamlı İhtisas Komisyonu.1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” içinde yayımlanmıştır. Bunu önlemek için genel hesap planındaki hesap grupları temel alınarak. ● ● ● ● ● Muhasebenin Temel Kavramları. değişik işkolları için ayrı genel hesap planları geliştirilir. 1964 yılından başlamak üzere günümüze kadar. konularında düzenlemeler yapılmıştır. Bu planlar genel hesap planına göre daha ayrıntılı planlardır. ? Tekdüzen hesap planı ne demektir? Ne gibi yararları vardır? Ülkemizde bu çerçevede uygulanan hesap planı var mıdır? MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından genel hesap planları konusunda çalışmalar yapılmıştır. ● ● ✔ Tekdüzen hesap planının sakıncaları olabilir mi? Tekdüzen hesap planı belirtilen bu yararları yanında. Tekdüzen Hesap Çerçevesi. Ülkemizde genel hesap planı oluşturulması yönünde çalışmalar uzun yıllardır sürdürülmektedir. her işletmenin kendi yapısına ve bünyesine uymayan bir hesap planı uygulamasına neden de olur. mali tablolar aracılığı ile ilgililere .01. bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması. işletmelere ait bilgilerin birleştirilmesi yoluyla ülkenin ekonomisi hakkında bilgiler elde edilmesi kolaylaşır. Bu planların değişik işletmelerin özelliklerinin gerektirdiği esnekliğe sahip bulunması gerekir. Hesap Planı ve İşleyişi.238 - . Bu çalışmaların bir sonucu olarak meydana getirilen ve 01. Mali Tablolar İlkeleri. Muhasebe Politikalarının Açıklanması.

Finansal Kiralama Şirketleri (factoring vb. vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları. hukuki yapılarının farklılığı. ● Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına. İşletmelerle. Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları.sunulan bilgilerin tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmanın sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır. Menkul Kıymet Yatırım Fonları. Teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması. ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına. Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri. Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır. özel kanunlarının bulunması.239 - . ● ? Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi konuları içermektedir? Bu tebliğ ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına hangi yeni uy- . belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramları”na. belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir. yöneliktir. bu zorlukları yerine getirmelerine engel değildir. ● ● ● Banka ve Sigorta Şirketleri Özel Finans Kurumları. ● ● ● ● ? ✔ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi amaçlara ulaşmayı hedeflemiştir? Düzenlemede getirilen esaslara uyulması zorunlu mudur? Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup. ✔ Belirlenen kapsama girmeyen teşebbüs veya işletme yok mudur? Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan. Bu çerçevedeki teşebbüs ve işletmeler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine. Dolayısıyla yapılan bu düzenleme. alanlarda faaliyet gösterenler dahil). Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına. “Muhasebe Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin diğer zorunluluklarını yerine getirmekle yükümlü tutulmamışlardır.

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI İşletmeler.TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1. 2. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR GELİR TABLOSU HESAPLARI MALİYET HESAPLARI SERBEST NAZIM HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR STOKLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR MALİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR . 5. 7.240 - . 3.gulamaları getirmiştir. 4. Tekdüzen Hesap Çerçevesinde hesap sınıfları ve hesap grupları şu şekilde belirlenmiştir: A. 8. muhasebe sistemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 1.1994 tarihinden itibaren kullanılması öngörülen Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. 6.1. 9.

241 - .36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE YEDEKLERİ KÂR YEDEKLERİ GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) GELİR TABLOSU HESAPLARI 60 BRÜT SATIŞLAR 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 7 MALİYET HESAPLARI 7/A SEÇENEĞİ 70 71 72 73 74 75 76 77 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 7/B SEÇENEĞİ 79 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 8 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 GİDER ÇEŞİTLERİ İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ÇEŞİTLİ GİDERLER VERGİ.HESAP PLANI 1 10 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 11 110 111 112 113 114 115 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL.242 - . SENET VE BONOLARI . RESİM VE HARÇLAR AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI ÜRETİM MALİYET HESABI (SERBEST) NAZIM HESAPLAR (SERBEST) B. SENET VE BONOLARI KAMU KESİMİ TAHVİL.

243 - .116 117 118 119 12 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 15 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 17 18 180 181 182 183 184 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAHAKKUKLARI STOKLAR İLK MADDE VE MALZEME YARI MAMULLER-ÜRETİM MAMULLER TİCARİ MALLAR DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER STOKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI .

185 186 187 188 189 19 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 20 21 22 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR PERSONEL AVANSLARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) DURAN VARLIKLAR VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) DİĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) MALİ DURAN VARLIKLAR 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 242 İŞTİRAKLER 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ .244 - .

KARŞILIĞI ( -) 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHÜTLERİ (-) 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 25 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 26 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 280 281 282 283 284 285 286 287 MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ BİNALAR TESİS. MAKİNA VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VERİLEN AVANSLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR ŞEREFİYE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ÖZEL MALİYETLER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) VERİLEN AVANSLAR ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR ARAMA GİDERLERİ HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) VERİLEN AVANSLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELİR TAHAKKUKLARI .245 - .

TAKSİT VE FAİZLERİ ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) DİĞER MALİ BORÇLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) .246 - .288 289 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 290 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 294 295 296 297 298 299 3 30 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 31 32 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 33 330 331 332 333 334 335 336 337 338 TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ TAHVİL ANAPARA BORÇ.

339 34 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 35 36 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 362 363 364 365 366 367 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 37 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 380 381 382 383 384 385 386 387 388 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI .247 - .

389 39 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 40 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 41 42 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 43 430 431 432 433 434 435 436 437 438 TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESAPLANAN KDV DİĞER KDV SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) DİĞER MALİ BORÇLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR .248 - .

439 44 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 45 46 47 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 48 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 490 491 492 493 494 495 496 49 49 499 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ TESİSE KATILMA PAYLARI DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR .249 - .

V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLAR DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ KÂR YEDEKLERİ YASAL YEDEKLER STATÜ YEDEKLERİ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER KÂR YEDEKLERİ ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) DÖNEM NET KÂRI DÖNEM NET ZARARI (-) GELİR TABLOSU HESAPLARI BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLAR DİĞER GELİRLER SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SATIŞTAN İADELER (-) SATIŞ İSKONTOLARI (-) .250 - .5 50 500 501 51 52 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 53 54 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 55 56 57 570 58 580 59 590 591 6 60 600 601 602 61 610 611 ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) SERMAYE YEDEKLERİ HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI M.D.

SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ KOMİSYON GELİRLERİ KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) KOMİSYON GİDERLERİ (-) KARŞILIK GİDERLERİ (-) .251 - .612 613 614 615 616 617 618 619 62 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 63 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 64 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 65 650 651 652 653 654 655 656 657 658 DİĞER İNDİRİMLER (-) SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) FAALİYET GİDERLERİ (-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) PAZARLAMA.

659 66 660 661 67 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 68 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 69 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) FİNANSMAN GİDERLERİ (-) KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KÂRI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 7 70 700 701 71 710 711 712 713 72 720 721 722 723 73 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT DİREKT DİREKT DİREKT İLK İLK İLK İLK MADDE MADDE MADDE MADDE VE VE VE VE MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI FİYAT FARKI MİKTAR FARKI DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ DİREKT DİREKT DİREKT DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI GENEL ÜRETİM GİDERLERİ .252 - .

253 - . muhasebe sistemlerini Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde verilen Tekdüzen Hesep Çerçevesi ve Hesap Planına göre kurmaları konusunda zorunlu tutulmuşlar mıdır? .730 731 732 733 734 74 740 741 742 75 750 751 752 76 760 761 762 SABI 77 770 771 772 78 780 781 782 79 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 8 9 0 GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ YANSITMA HESABI BÜTÇE FARKLARI VERİMLİLİK FARKLARI KAPASİTE FARKLARI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME G İDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HEGENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ÇEŞİTLİ GİDERLER VERGİ. RESİM VE HARÇLAR AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAB ÜRETİM MALİYET HESABI (SERBEST) NAZIM HESAPLAR (SERBEST) ? İşletmeler.

Muhasebe Politikalarının Açıklanması. muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri çerçevesinde sistemli bir şekilde bölümleyen ve aynı olayların sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilmesini sağlayan bir yönergedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir hesap planında bulunması gereken özellik değildir? a. Sınıflandırma ve kodlamanın. Aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmelerini sağlaması. Ancak temelde işletmenin genel hesap düzeninin bir organizasyonu olup.1992 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği yayınlamıştır. b. Tekdüzen Hesap Çerçevesi. işletmelerde mali nitelikteki işlem ve olayların kaydedilmesi için tutulan hesapları. ● ● ● ● ● Muhasebenin Temel Kavramları. Muhasebe bilgi sisteminin önemli bir unsuru olan hesap planının kendisinden beklenen sonucun elde edilmesi için. konularında düzenlemeler yapılmış ve işletmelerin 1. Hesapların dış görünüşü itibariyle kayıtlarda kullanılan hesapların isimlerinin ve numaralarının bir listesi gibidir. Hesap planı aynı olayların sürekli aynı hesaplara kaydedilmesi- . Muhasebe bilgilerini kullanacak kişiler de dikkate alınarak hesapların sınıflandırılması.1. muhasebe sisteminin çatısını oluşturur.1994 tarihinden itibaren bu düzenlemelere uymaları zorunlu tutulmuştur.12. Hesap Planı ve İşleyişi. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları ile gelir ve giderleri hakkında açık. anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edilecek yapıda olması. ● ● ● İşletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olması. Konsolide tabloların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde olması gereklidir. muhasebe kayıtlarının ilgili hesaplara hatasız ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlaması. ● ● ● Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257. Mali Tabloların İlkeleri Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması. Hesap planı işletmenin bünyesine ve büyüklüğüne uygun olmalıdır. Sorular 1.Özet Hesap planı. Bu tebliğ ile.254 - . maddelerine dayanarak Maliye Bakanlığı 26.

Hesapların kodlanması e. 10 Hazır Değerler c. Bir hesap planı oluşturulurken aşağıdaki işlemlerden hangisine yer verilmez? a. Çok farklı yapıdaki işletmelerin aynı hesapları kullanmasını zor.255 - .500 Dolar Yukarıda sınıflandırılmış ve kodlanmış olarak verilen hesap planında ana hesap nedir? a.50 Yabancı Para Kasası e. e. Ülkede terim birliği sağlayarak muhasebe eğitimi ve uygulamasında gelişmeler sağlar. anlaşılabilir ve doğru bilgi elde edecek yapıda olmalıdır. c. d. e. 1 Dönen Varlıklar b. Standart mali tabloların düzenlenmesine olanak sağlayarak sermaye piyasasına açıklık getirir. d. Hesap planı işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında açık. c. İşletmelere ait bilgilerin birleştirilmesi yoluyla ülke ekonomisi hakkında bilgi elde etmeyi kolaylaştırır. 2. Hesap planı muhasebe bilgilerini kullanacak kişileri de dikkate alarak sınıflandırılmalıdır. 100 Kasa d. b. Hesapların bilançoya ne şekilde aktarılacağının belirlenmesi b. Hesap planı bir işletme için bir kez yapılmalı ve değiştirilmemelidir. Benzer işletmeler arasında karşılaştırma olanağı sağlar. Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen genel hesap planlarının sağlayacağı yararlardan değildir? a.500 Dolar 4. Hesap gruplarının belirlenmesi d. 100.ni sağlamalıdır. Hesapların işleyişini ve kullanılışını açıklayan yönergenin hazırlanması 3. 1 10 100 100. 100. Hesapların oluşturularak isimlendirilmesi c.50 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA Yabancı Para Kasası 100.

Faruk.. Englewood Cliffs.Financial Information Systems .12.F. Melih . Bilgisayar Dergisi. Sayı 2. Muhasebenin temel kavramları b. George H.1988. GELINAS. Bilişim Terimleri Sözlüğü.Vural. Melih Erdoğan.. Muhasebe Organizasyonu. W. Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. 1988. Illinois State University. CHAMBERS. MAWDUDUR. KÖKSAL. F. 1981. Mali tablo standartları d. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayını. Boston. Zlatkovich. Civelek. Halladay. Andrew D. Business Data Processing. ERDOĞAN. Robert E. Asuman . Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması Kaynakça BİLGİNOĞLU. BODNAR. Allyn and Bacon.. BRABB J. V Yayınları. Dergisi. Boston. BOWE. ERDOĞAN. 1969. Sinan.İ. “Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe”. Allan E. Inc. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ. Mart Nisan 1989.B. Publishing Co. No:54. ERDOĞAN. Gerald.la- yarak herkesin aynı dili konuşmasına olanak sağlar. Ulric J.. Sayı 36-37. 1993. 1985. Yıl 4. Accounting Information Systems and Business Organizations. Prentice Hall. CUSHING. Maurice. 1992.. Ankara. Muhasebe politikalarının açıklanması c. Accounting Information . 26. USA. 5. Accounting Information Systems. 1982.. Barry. Uğur . Ankara. The Pitmann Press. Eskişehir. Computer Auditing. DOĞAÇ. Addison-Wesley. Mac Kean.. Alfonso. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1987. Oram. Massachusetts. Accounting Information Systems. Muhasebe standartları e.. CARDENAS. New Jersey.. "Bilgisayar Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Sağlama Sayısı Kavramı ve Önemi”. İstanbul. London. E. “Veri Tabanı Teknolojisi”. 1981.256 - .. Cilt VI. Allyn and Bacon Inc. Schlosser. Ankara. George. Aydın. Rahman.. Nurten.Theory and Practice. Muhasebede Bilgisayar Kullanımı. South-Western College Publishing. 1996. Melih . William S. Ferda Halıcı. James B. Charles T. Data Base Management Systems.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki “Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile getirilen düzenleme kapsamında aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? a. İşletme ve Finans Dergisi. 1982. Hopwood. Fahir. ÇUBUKÇU..

Muhasebe Bilgi Sistemi. Second Edition. ----------------. Paris. ----------------. Les Editions d’organization. TAŞÇI. İstanbul. Accounting Information Systems. 1976. Sistem Yaklaşımı Açısından Finansal Bilgi Sistemi ve Maliyet Muhasebesi Alt Sistemi Uygulaması. Sayı 76. MOSCOVE. Printice-Hall International Editions. 1979. Irwin Inc. “Tekdüzen Hesap Çerçevesinin Muhasebe Eğitiminde ve Bilgisayar Uygulamasındaki Önemi”. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim İşlevi Bağıntısı. Leon. Jean-Paul. John Willey Sons Inc. EDP. Mehmet. 1987. Fatih Yayınevi Matbaası. O’BRİEN. M. Automatiser le Travall Comptable. Mc Graw Hill Inc. USA. System Analysis and Design.. Bilgisayar Tarihi. H. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yayınları No: 18. WILKINSON. 1985. . SEVGENER. Guide to Accounting Controls. 1990. Fevzi. 1990. Sait. Simkin. Efraim. MENARD. Mark G. Sayı 36.. YOUSSEF. 1975. YAZICI. Emin. 1978. 1983. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi. İstanbul. İstanbul. Bursa. John Wiley & Sons. Donald.Price Waterhouse. Bilgisayar Dergisi. Uludağ Üniversitesi Basımevi. Virginia. Grolier Inc. Eskişehir. W. Computer in Business Management. Yıl 10. SÜRMELİ. ----------------. 1984. New York. Hayri. SÜRMELİ. 1983. 1988. Ağaç Yayıncılık. Teknolojik Gelişmeler Karşısında Muhasebe Eğitimi ve Uygulamaya Getirdiği Sorunlar..Systems. 1984. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar. 1991. Reston Publishing Company. James..Biyolojik Mikroyongalara Doğru. Fevzi. Macmillan Publishing Company. Wu. New York. 1995.. ÜLGEN.257 - . IX Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. New York. SANDERS. New Jersey. Joseph. H.. 1994. Decision Support and Expert Systems: Management Support System. Eskişehir. TURBAN.Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı. Ankara. Cemalettin N. Stephen A. New York. Richard D. 1980. İstanbul Üniversitesi. 1991. Accounting Information Systems. Mutlu. Frederick. Computer In Business: An Introduction. Accounting and Information Systems.

c 2. c 3. a ÜNİTE 5 1. c 2. c 4. d 2.258 - . e ÜNİTE 16 1. b 3. e ÜNİTE 13 1. e 3. e 3. d 5. a 3. c 4. b 4. a 4. b 4. a ÜNİTE 14 1. b 5. c 2.Ünitelerin Sonunda Yer Alan Soruların Yanıtları ÜNİTE 1 1. d 4. a ÜNİTE 7 1. b 5. e 3. c 4. b 2. d 4. d . e 3. e 3. b 4. e 4. c 5. d 3. c 5. e 3. b 3. b 3. c 4. b 5. a ÜNİTE 8 1. b ÜNİTE 3 1. d 5. d ÜNİTE 9 1. d 2. c 5. a ÜNİTE 11 1. c 4. a ÜNİTE 4 1. e 4. d ÜNİTE 2 1. a ÜNİTE 17 1. a 4. e 5. a 2. c 5. a 3. d 2. d 2. d 2. c 3. c 2. c ÜNİTE 6 1. a 5. b 5. d 5. e 5. a 2. b 4. a ÜNİTE 10 1. a 5. b 5. b 4. a 2. d ÜNİTE 12 1. d 2. c 2. c 3. c 4. b 3. b 3. d 2. b 5. c 2. a ÜNİTE 15 1.

Akış Çizeneği Sembolleri İŞLEM BANT HAZIRLAMA KARAR DEVAM (Bağlantı) RASSAL ERİŞİM BELLEK BİRİMİ (Manyetik Disk) ÇEVRİM DIŞI BELLEK BELGE GİRİŞ / ÇIKIŞ KLAVYE (Giriş Birimi) İŞLEM AKIŞI DELİKLİ ŞERİT DELİKLİ KART ÇEVRİM İÇİ BELLEK GÖSTERİCİ BİRİM EL İŞLEMİ BAŞLA / DUR .259 - .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->