BİZİM AHISKA

Üç Aylık Kültür Dergisi Yerel süreli yayın

Editörden
Muhterem Okuyucu, Kış mevsimi gelirken Bizim Ahıska dergisinin sonbahar sayısı size ulaşmış oluyor. Halkımızın 65 sene önce ana vatan Ahıska’dan sürgüne gönderildiği bu günlerde, dergimizin sayfalarını karıştırırken nasıl duygu ve düşünceler içinde olacağınızı şöyle böyle tahmin ediyoruz. Evet, dile kolay, tam 65 sene geçti o vahşetin üzerinden. Biz bu sayımızda sürgün hatıralarına daha çok yer vermeye çalıştık. O günleri anlatanlar, o zalimlikleri yeniden yaşıyorlar adeta. “Allah böyle bir günü kimseye göstermesin.” diyorlar. Ama tarih unutmayı asla affetmez; unutanı da unutur! Nerede olursak olalım, yaşananları unutmamak, kültürümüzü her hâl ve şartta yaşatmak mecburiyetindeyiz. Aklı başında toplumlar da böyle yapıyorlar. Aksi takdirde ya yeni felâketleri yaşayacağız yahut da kaybolup gideceğiz. Arkadaşımız Orhan Uravelli, sürgün belgelerinden bazılarını Rusçadan tercüme etti. Bu belgelerin, gençlerimize, insanlık âlemine, günümüzün ve yarının tarihçisine hitap edeceğini düşünüyoruz. Bendeniz, Kars, Ardahan ve Batum bölgesini içine alan Elviye-i Selâse’nin 1878-1921 tarihleri arasındaki macerasını kaleme aldım. Bu sayıdan itibaren dergimizin sayfalarında okuyacaksınız. 15 Kasım 1944 Sürgünüyle ilgili hatıralar ve portreleri merakla okuyacağınızı umuyoruz. Sürgünü yaşayan Bahadır Metan Enveroğlu, 65. Yıl duygularını yazdı. Ahıskalı gençlerimizden Melike İdris, Nilüfer Devrişova, Sabir Askerov, Şahismail Binalioğlu ve Ali Alioğlu’nun yazıları, farklı ağızlardan derlenen sürgün hikâyeleridir. Bu sayıda, Hasan Torun, Ünal Kalaycı, Turgay Akkoyun ve Ülkü Önal, kültürümüzün muhtelif yönlerini ele alan yazılar hazırladılar. Bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Haberler ve diğer yazılar… Her sayıyı daha güzel bir şekilde sizlere sunmanın gayreti içindeyiz. Maddî ve manevî desteğe her zaman ihtiyacımız vardır. Ahıska’yla ilgisini kesmeyen, oraya gelen hemşehrilerimizle ilgilenen; Posof’ta ve çevrede dergimizin daha çok kişi tarafından okunması için samimî gayretini esirgemeyen Posof Kaymakamı Muammer Köken Beye içten teşekkürlerimizi sunarız. Baki selâm ve dua ile. Yunus ZEYREK

Yıl: 6 Sayı: 16 Sonbahar 2009 ISSN: 1305 -1997 Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yunus Zeyrek Yayın Kurulu Nevzat Pakdil, Prof. Dr. Yavuz Akpınar Prof. Dr. İlyas Doğan, Dr. Ali Kurt Ünal Kalaycı, Orhan Uravelli Yunus Zeyrek Redaksiyon Nusret Kopuzlu Yönetim Adresi Varlık Mah. Beypazarı Cad. No:39/1 Akköprü-ANKARA Tel: 0312 342 49 12 Kapak Ölüm Treni / Rüstem Eminov Haberleşme P. K. 24 Maltepe-ANKARA www.ahiska.org.tr e-posta zeyrek.y@gmail.com bizimahiska@ahiska.org.tr Posta Çeki Nu. 403598 Banka: Akbank Gazi Şubesi Hesap No: 932-85894 Tasarım - Baskı Payda Yayıncılık İnkılap Sk. Örnek İşh. 8/68 Kızılay/ANKARA Tel: 0.312.435 98 43 • www.paydayayincilik.com Baskı Tarihi : 20 Kasım 2009

Okuyucularımızın ve hemşehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramını en samimî duygu ve dileklerle tebrik ederiz.

Bizim Ahıska
Bizim Ahıska

1

Bizim

Sonbahar 2009

Ahıska
19 24 32 30 44 54
2
Bizim Ahıska

1 Editörden 3 Ahıskalılara Mektup: Vatanda Hayat Var! Bizim Ahıska 4 Bu Halkın Talihiyle Oynamak Olmaz! Prof. Dr. Şamil Gurbanov 7 Bir Gecenin İçinde (şiir) Şahismayil Adigönlü Resmî 8 SovyetUravelli Belgelerinde Ahıska Sürgünü Orhan 12 Doksan Üç Harbi ve Esaret Yılları-I Yunus Zeyrek 18 Ahıskalı Çınar Ana Nilüfer Devrişova 20 Kırgızistan’da Yaşayan Ahıska Kürtleri-I Nilüfer Devrişova 24 Ahıskalı Raziye Nine Anlatıyor Sabir Askerov Ahıskalı Gazi ve Şehitler 26 Muhammet İzzetoğlu 25 Ahıska Manileri Sabir Askerov 28 Sürgünde Aşk ve Hüsran Melike İdris 30 Rahim Dedenin Dramı Şahismail Binalioğlu 31 Kara Vagonlar (şiir) Şahismayil Adigönlü 32 Makbule Nine Konuşuyor Ali Alioğlu 34 Ardanuç’ta Kış Hazırlıkları Ülkü Önal ve Çevresinin Eğlencelik Oyunları 38 PosofKalaycı Ünal 42 65 Yıl Geldi Geçti Bahadır Metan Enveroğlu 44 Şavşat’ın Şirin Bir Köyü: Yavuzköy Turgay Akkoyun 46 Ahıska Türkleri Soykırımının 65. Yıldönümü Dr. İbrahim Agara 48 Şavşat’ta Söylenen Bilmeceler-II Hasan Torun “Amasya’nın Altın Tarihi” 50 Ünal Kalaycı 52 Zaim Dedenin Anlattıkları Nilüfer Devrişova 53 Haberler

Ahıskalılara Mektup:

Vatanda Hayat Var!
Bizim Ahıska

Yıllar var ki insanoğlu gezegenlere tırmanmaktadır. Hatta yakın zamanda, su olup olmadığını anlamak için Ay toprakları bombalandı. Sadede gelecek olursak, bir zamanlar atalarımızın şen-âbâd yaşadığı vatanımız Ahıska topraklarında, insanoğlunun aradığı su, hava ve ekmek ziyadesiyle var. Bir vahşet tablosundan başka bir şey olmayan 1944 sürgününün üzerinden tam 65 yıl geçti. 1944 Kasımında halkımızın bahtı kararmıştı bir kere. Talih yüzüne gülmedi. Halk, sürgünden sürgüne gitti. İçinde vatan olmayan göç hareketlerinin hangisi gönüllü olabilir ki… Halkın bir kısmı, ilk sürgün yerleri olan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan ayrıldı. Stalin’in cehenneme gittiği 1953’ten sonra vatana dönüş çabaları hep sonuçsuz kaldı. Bir kısım hayatlar, 1958’de önce Azerbaycan, 1989-Fergana olayları sonrası Rusya ve Ukrayna’da yaşamaya devam etti. Ardından Türkiye ve ABD eklendi. Ama bunların hiçbiri vatan hasretini dindiremedi. Hiçbiri, halkımızı bir vatan gibi kucaklamadı. Aksine ayrılıklar, hicranlar daha da çoğaldı. Gönüllü veya gönülsüz de olsa, Gürcistan, bir devlet olarak 1944 sürgünün kabul etmiş, 2007 yılında vatana dönüşle ilgili bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun, birtakım yanlış, noksan ve belirsizliklerine rağmen, vatanın kapısını aralamıştır. Ama selim bir akılla düşündüğümüz zaman, halkımızın vatana dönüş arzusu ve gayretiyle bu aralığın derecesini tayin edeceğimiz kesindir. Söz konusu kanuna göre müracaat ederek uzun süre beklemeye gerek görmeyen bir kısım hemşehrilerimiz, bugün Ahıska’da yaşamaktadırlar. Hangi vicdan, elli civarında aileden meydana gelen bu canları orada böyle küçük bir grup hâlinde yaşamaya terk etmek ister?

Vatana dönüş için müracaat süresinin dolmasına az bir zaman kaldı. 2009 yılıyla birlikte bu süre de dolmuş olacak. Yarım milyona yakın bir halkın hiç olmazsa 2030 bini vatana dönmezse, tarih bunun hesabını hem Türkiye Cumhuriyeti’nden hem de tek tek bizlerden soracaktır. Ve bu topraklarda kalan atalarımızın ruhu peşimizi bırakmayacak, iki yakamız bir araya gelmeyecektir… Artık kimse bizi Stalin dönemi metotlarla korkutmamalıdır. Büyük ve güçlü bir Türkiye’nin komşusu olan Gürcistan da, hiçbir zaman kendisine zararlı bir unsur olmamış Ahıskalılar hakkında, mide bulandırıcı söz ve hareketlerden kaçınmalıdır. İşte görüyoruz: 65 seneden beri bu yurdun insanı gurbetlerde çile çekerken bu toprakların da yüzü gülmemiştir. Bir zamanların paşa konakları, tüccarı, geleni gideni olan Ahıska başta olmak üzere, Adigön, Abastuban, Azgur, Aspinza ve Hırtız’ı görenlerin içi yanmaktadır. Zira bu güzel memleket, melûl mahzun bir hâldedir. Hâlbuki burada, çalışan, alın teri döken insandan başka her şey var! Tabiat bütün güzelliği ve cömertliği ile bizi bekliyor. Aziz hemşehriler, bize düşen şudur: Ya vatana dönecek, ata yurdunu yeniden şenlendireceğiz yahut da gidenlere yardımcı olacağız! Bütün mukaddes değerlerimiz, bize bunu söylüyor. Gurbetlerde ayrılık var, hüzün var, belki sonunda yokluk var. Vatanda mazi var, hatıralar var, ata dedeler var. Vatanda berrak pınarlar, meyveye durmuş ağaçlar, sahibinin yolunu gözleyerek nefes alan toprak var. Vatanda hayat var

Bizim Ahıska

3

Bu Halkın Talihiyle Oynamak Olmaz!
Prof. Dr. Şamil GURBANOV

Yeryüzünün en cefakeş en başı belâlı halklarından biri, belki de birincisi Ahıska Türkleridir. İş öyle bir yere geldi ki, onların başına getirilen bunca belâ azmış gibi şimdi de millî mensubiyetleri hakkında muhtelif cahilane mülâhazalar ortaya atılıyor. Hatta dilini ve denene değişmeye kadar akılsız ve cahil teklifler ediliyor. (Bkz. Litereturnaya Gruziya dergisi, 1988, Nr. 8). Türklerin bazılarının Gürcü soyadı taşımasına gelince, soyadı millî mensubiyetin yegâne ölçüsü değildir. Rus soyadı taşıyan çok Gürcü (Sisianov, Mouravov, Andronikov) vardır ki onların Gürcü olduğunu hiç kimse inkâr etmiyor. İkincisi, o zaman Gürcü soyadı taşıyan Türkler buna ciddî önem vermiyorlardı. Gürcü soyadı taşıyan mollalar da vardır. Ömer Faik yazıyor ki, Türklerin yaşadığı yerlerde suretle olursa olsun yüreklerden Türklük duygusunu, ağızlardan Türk dilini çıkarmak meyli, bir vakit çok güçlenmiştir. Hatta Türk olan Alioğlu’nu mecburen Alidze yazmak Türk soyadlarını bu şekilde değişmek siyaseti ortaya çıkmıştır. (Açık Söz gazetesi, 18 Ocak 1917) Lâkin onlar, kalben de ruhen de Türklüğünde kalmışlar ve şimdi de kalıyorlar. Mehmed Emin Resulzade’nin dediği gibi Türk halklarının en gaddar ve kuduz düşmanı Stalin ve onun Beriya gibi cellâtları, bu halkı tamamen ata yurtlarından sürdükten ve bunun üzerinden 45 sene geçtikten sonra bu halk yeni adla anılmaya başlandı: Meshet Türkleri! Yani Gürcistan’ın Meshetya bölgesinden Orta Asya’ya sürülmüş Türkler. İyi ki bu ad verildi! Bu halkın yeri yurdu itiraf edilmiş oldu! Yoksa şimdiye kadar ülkenin yarısına serpilmiş bu cefakeş halka son yüz yılda ne anayurtlarında ne de yeni sürgün yerlerinde insan gibi hür yaşamak kısmet olmamıştır. Son yetmiş yılda onlar adeta şeytan tuzağına düşmüşlerdir. Ahıska Türkleri Kafkas’ta yaşarken asırlar boyu

kendilerini Gürcistanlı olarak görmüşlerdir. En çok da Azerbaycan’la ünsiyet kurmuşlardı. Tahsil yerleri Türkiye, faaliyet alanı da çoklukla Azerbaycan’dı. Bu sevgi bağı onların önde gelen aydınlarında açıkça görülüyordu. Şimdi Meshet Türkleri olarak adlandırdığımız kardeşlerimizin o zaman öyle şöhretli babaları vardı ki onlar bizim maarif ve medeniyetimizin ilim ve ince sanatımızın inkişâfında çok önemli rol oynamışlar. Sadece şunu söylemek yeterlidir ki, bütün Azerbaycan’da yeni tip ilk modern (usul-i cedîde) mektebini geçen asrın 90. yıllarında Şeki’de ve Şamahı’da Muhammed Hafız Efendi Şeyhzade ile onun Ahıskalı hemşehrisi meşhur Molla Nasreddinci Faik Efendi Numanzade açmıştır. Onların her ikisi, eğer öyle demek gerekiyorsa Meshet Türklerindendi! Azerbaycan’da kız mektebinin açılması da onların faaliyetleri arasındadır. 1898 yılında Tercüman gazetesi yazıyordu ki, “Şamahı’da Şeyhzadenin karısı ve kızı tarafından idare olunan bir kız mektebi açılmıştır.” Kısa zaman sonra Hafız Efendinin kızı, Şefika Hanım Bakü’ye, Hacı Zeynel Abidin Tagıyev’in açtığı ilk kız mektebine davet olunduğundan Şamahı’daki kız mektebi ile Gevher Hanım meşgul olmaya başlamıştır. Büyük Şâir Sabir’in aşağıdaki şiiri de bu münasebetle yazılmıştır: Mekteb-i nisvan lüzumu herkese mefhum olar Şeyhzade açmaz ise hakerim Gevher açar. Şefika Hanım, muallimlikten başka hem de Azerbaycan’ın ilk kadın yazıcısıdır. Onun çok sayıda hikâyesi basılmıştır. Rus ve Azerbaycan dillerinde neşrolunan “İki Yetim” adlı eseri büyük rağbet görmüştür. Lâkin bu muallime hanımın en büyük yadigârı, meşhur cerrah Fuat Efediyev (Dört numaralı Bakü şehir hastanesi onun adını taşıyor) ve istidatlı gazeteci-tercümeci Âdil Efendiyev’dir. Biz

4

Bizim Ahıska

bunlara Ahmet Pepinov’u, Alaeddin Efendiyev’i ve diğerlerini de ilâve edebiliriz. Bunlarsız Azerbaycan halkının mücadele tarihi eksik kalır. Onları yetiştiren Ahıska Türkleridir. Onlar, hiçbir zaman, kendileriyle Azerbaycan Türklerini ayrı görmemişlerdir. Her ikisinin hürriyeti yolunda mücadele etmiş, bu işe ömür sarf etmişlerdir. Peki, biz onlar için ne yapmışız? Aslında hiçbir şey! Ahıska Türkleri, birçok defa gözümüzün önünde yalnız bırakılmışlardır. Ama biz susmuşuz, çıt çıkarmamışız. Yalnızlık ise faciadır. Bunun acısını da, faciasını da son iki yılda gördük ve tattık. Şair Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi: “Yaprağı tez solar tek ağacında, Arkası yoktursa niye solmasın? Meşeler sultanı, meşeler şahı Aslanın özü de yalgız olmasın.” Bu halk, yalnızlığın acısını en çok Birinci Dünya Savaşı yıllarında hissetti. Rus ordusunun Hristiyan taassupçuluğuna güvenen Ermeni canileri, yerli hainlerle birlikte onları vahşicesine kırdı ve onların millî şerefini rencide ettiler. Bütün halkı topyekûn yok edip hayat sahnesinden çıkarmaya çalıştılar. Onların habis niyetini, alçakça plânlarını Sovyet devrindeki babaları devam ettirdiler. Son derece hümanist ve çalışkan olan bu insanlar, akla sığmaz vahşiliğin kurbanı oldular. Azgınlık aldı başını gitti, kimse dur diyemedi. Kars, Ardahan ve başka yerlerde ahali kılıçtan geçirilmiş, bazı köy ve kasabalarda bütün çocuklar ve yaşlılar vahşicesine kırılmış, küçük yaştaki çocukların az bir kısmı kaçıp etrafa dağılmıştır. O zaman bu çocukların toplanıp yetimler evinde terbiye olunması veya ayrı ayrı ailelere paylaştırılması hakkında çok konuşuldu. Ömer Fak yürek ağrısı ve gözyaşları içerisinde yazıyordu: “Ey hamiyetli Bakülüler! Ey Genceliler! Ağdaşlılar, Şamahılılar, Şekililer! Yüzümü size tutup yalvarıyorum. Her biriniz on, on iki çocuk götürüp bakınız. Bir düşününüz, sizin kucağınıza can atan yavrular kimlerdir? Evi, eşiği viran olmuş, anası babası boğazlanmış, on bir, o n iki yaşında bacısı aylarla canavarların elinde kala kala delirip telef olmuş, bütün akrabaları yok edilmiş, yarı canı kalmış öz millet yavrularımızdır.” (Yeni İkbal, 3 Haziran 1915). Sınır bölgelerindeki Türklerin vahşicesine kırgını yıllarca devam etmiş ve akla sığmaz şekil almıştır. Ahmet Cevdet Pepinov yazıyordu: “Anadolu’dan ölüm sedaları geliyor! Anadolu’dan sabi sübyanın âh naleleri, kadınların iniltileri işitiliyor. Irz yok, namus yok! Balta-demirle, tüfek süngüsüyle, taşla

kayayla, kurşunlarla kırıyorlar. Canım insan değil mi bunlar?” (Açık Söz 20 Ağustos 1917). Mesele şuradadır ki, bunlar da insan idiler ama ne o zaman ne de şimdi, ne Çarlık şartlarında ne de Sosyalizm devrinde onlara insanî muamele yapılmamıştır. Çar, az çok kendini küçük halkların koruyucusu gibi gösterse de Sosyalizm devrinde (Stalin devri) Ahıska Türklerinin bütün insanî hukukları haksız yere çiğnenmiştir. Hükûmet onlara hükûmetlik etmedi, aksine onların canına kıydı! Bu uygulama şimdi de devam ediyor. Hatta geçen yıl Fergana’da onların başına getirilen musibeti beşeriyet şimdiye kadar ne görmüş ne de işitmiştir. Sivil ahali öfkeli kalabalık tarafından diri diri yakılmıştır. Başları kesilip şişe geçirilmiş, evleri ateşe verilmiş, onlar için asıl mahşer günü başlamıştır. Bütün ömrünü zillet içerisinde geçirmiş olan bir ana, gazetecilere diyor ki: “Benim çocuğumu, küçük oğlumu eşkıyalar yabaya geçirip havaya kaldırdılar! Kızlarımızı zorladılar, kesilen başları kargıya geçirdiler.” (Sovetskaya Rossiya gazetesi, 13 Temmuz 1989). Nedense Ahıska Türklerinin bütün son asır boyu başına getirilen musibetler, tüyler ürpertici facialardan ibarettir. Bu ne tılsımdır, anlamak mümkün değil. Vatan muharebesinin alevleri yanarken, Ahıska Türklerinin başına yeni ateşler düştü! Kapılar kilitli, aileler başsız kaldı. Sadece onlardan cephelerde silâh altında vuruşan kırk bin kişi vardı. (Trud, 8 Eylül 1988). Bunların çoğu cepheye gönüllü gitmişti. Yirmi beş bini savaş meydanında kaldı. Bir daha dönmediler. (İzvestiya, 9 Mayıs 1989) Zaferle dönenler ise (Allah hiç kimseye böyle zafer nasip etmesin!) baba ocağına dönmek, sevinci paylaşmak yerine Orta Asya ve Kazakistan çöllerine sürülmüş çoluk çocuğunu, ihtiyar ana babasının ardınca gitti. Bulunanı da oldu bulunmayanı da... Çünkü onların bir kısmı yolda telef olmuş, bir kısmı da alışamadıkları yeni iklim şartlarında kırılmıştı. Sadece on yedi bin çocuk ölmüştü. Bu topyekûn sürgün çoktan planlanmış olsa da habersiz ve aniden hayata geçirildi. Öyle ki 1944 yılının kasım ayında kışın erken gelmesi bir yana hepsi yaklaşan zaferin sevincini tatmak aşkıyla yaşarken ve gözler yolda, kulaklar sesteyken… Hiç kimse yaklaşan felâketi aklına bile getirmiyordu. Bir de onlar gözlerini açtılar ki başlarının üstünde silâhlı askerler dayanmıştır. Nunuş Feyzulova yazıyor ki, “Gecenin yarısı eli silâhlı askerler
Bizim Ahıska

5

babası cephededir. Başka medenî teşkilâtlardan bahsetmeye değmez! Halk öz dilini unutmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Adigön’de Koblıyan Çayı’nı geçerken köprüden suya düşmüş ve gözlerinin önünde hepsi telef olmuştur. Onu da nazara almak lazımdır ki.191-202. kazançtır ama analarımızın bacılarımızın bizzat bizimkilerin Müslüman adet an’aneleriyle büyümüşlerin çektikleri azapları hiçbir insanî kalıba koymak olmuyor. Yine o yazıyor ki: “Silâhlı bir subay yırtık pırtıklar içinde altı yaşında bir kız çocuğunun elinden tutmuş. Onların talihiyle oynamak olmaz! Diderginler. oğlunu kızını evlendirmeye özel izin alınması gerekiyordu.” (Molodyoj Azerbayjana gazetesi. komşu ve akrabalarını görmeye. Ayrıca 40. İnsanın boğazında öfke yumağı düğümleniyor… Şimdiye kadar mukaddes olarak bildiğin her şeye lanet yağdırıyorsun. hatta bütün Ahıska Türklerinin hiç kimsesi. Bir köyden diğer köye gitmeye. Vaktiyle ailece sürgün olunmuş ve şimdi Bakü’de yaşayan dostlarımdan birinin hatıralarını gözyaşı akıtmadan okumak mümkün değildir. kadın çocuk (erkekler savaştaydı) ihtiyar kocalar hastanelerdeki yarı canlılar vagonlara doldurulup Sibirya’ya doğru yola çıkarıldı. Hiç olmasa Dede Korkud’un hatırına bu dili mahvolmaktan korumak lâzımdır. Herhalde Ahıska Türkleri küçük halklar çerçevesinden çıkmışlar. Otuz kırk kişinin doldurulduğu vagonlarda da onların canını alıyordu.000 kişinin de muharebeye götürüldüğünü göz önüne almalıyız. Orta Asya ve Kazakistan’da yaşamaktadır. Aynı zamanda Orta Asya’ya sürgün olunmuş Kafkas halkları kendi yurtlarına dönmüş olsa da Ahıska Türklerine bu hak verilmedi. Allah da onlardan yüz döndürmüştür. hiçbir can yananı yoktu. Anası ise bir hafta önce ölmüş. Subay da merhamete gelmiştir. Bakı. (Literaturnaya Gruziya. Hayatta hiçbir şeyin yokluğunu çekmeyen insan. Hükümet için düşman olarak görüldüler. kocasını cepheye gönderdikten sonra dört yavrusunu tek başına büyütüyordu. Onların nüfusuyla ilgili bilgiler de sağlam değildir. Böyle bir mahşer gününde değil ki bu yetim kızcağızın. Kısmet olmadı. vatanına sadakatle hizmet eden Latifşah Barataşvili. 7 Ocak 1989). Ondan da dehşetlisini görmüştür bu halk. bir bir vagonları geziyor ve ‘Bu çocuk yetimdir. yeni evlendiği genç Gürcü kızından zorla koparılarak sadece Türk olduğu için sürgün edilirken ilk toplanma yerlerini şöyle tasvir ediyor: “Bağlamalar üstünde oturmuş kadınlar. ağlayacak günlerin ileride olduğunu tam olarak düşünemiyorlardı. Ben meseleyi öğrenmek isteyince anlaşıldı ki onların çocukları ve konu komşularını götüren Studebekker kamyonu. Bütün köyler derhal kuşatılmış.” Bu ilk toplanma yerinde sine döven kadınlar. birkaç saat içinde boşaltılmış. 6 Bizim Ahıska . ama aylarca yol gidecek bir halkın en basit bir hazırlığı yoktu. Not: Bu yazı Yunus Zeyrek tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Onlar sine dövüp saç yoluyorlardı. evinden ölü çıkmış insanlar gibi ağlaşıyorlardı. O hiç olmazsa bir yavrusunu Azrail’den koruyabilmişti. 1990. Onların bu hususta yaptığı bütün mücadele sonuçsuz kaldı. 1988. Gürcü matbuatının resmî itirafına göre 1944 yılında 125. Anlaşılıyor ki. Gençlik. Onu da beraber götürün!’ diyordu. Bu da her zaman mümkün olmuyordu.000 Türk sürgün olmuştur. ne o zaman ne de şimdi hiç kimseden ve hiçbir şeyden utanmadılar ve şimdi de utanmıyorlar. Zaten sürgün ölüm demektir. s. Ahıska Türkleri 1944 yılı sonlarında kışın soğuğunun kesip doğradığı bir zamanda sürgün yerlerine ulaştılar. Ona göre yok ki. No. öz çocuklarının yirminci asırda başına getirilecek dehşeti akıllarına getirmediklerinden o dehşeti ifade edecek söz de icat etmemişlerdir. Hiç kimsesi yoktur. ölmez Dede Korkut’un dili onların diline daha çok yakındır. babalarımız. O zaman şehirleri nazara almasak Ahıska Türkleri 220 köyde yaşıyordu. Ölüm dehşetli değil. 9). Ahıska Türklerinin ekseriyeti. Sağ kaldın. üstelik de otuza kadar adam doldurulmuş ve kapısı günde bir defa açılan bu vagonlarda bu tekerli kabirlerde neler çekmemişti bu kadınlar… Bu günahsız insanların günahkârları. Bu sözleri ben kasten paranteze aldım. İlahî! Beş ailenin yükünü. ne etsin onda ne günah vardı ki. Son menzile geldiğinde sadece bir oğlunu kurtarıp ge- tirebilmişti. Böyleleri binlerceydi. kendi evinin içinde hareket etmek için de bir hazırlık görür. O da müthiş emri yerine getirenlerdendi. (Şimdi de yoktur). Onlar. Yukarıda adını verdiğim Nunuş Feyzulova. Onlar için sıkıyönetim rejimi uygulandı. Bu durum 1956 yılına kadar devam etti. Bu halkın kendi dilinde bir tane bile mektebi yoktur. Semerkant’tan Alma Ata’ya kadar serpildiler. dillerini ve adetlerini unutmaya başladılar. toplanmayı emretti. Onlar nasıl olmuş da tamamen tükenmemişlerdir? Bak bu hayret edilecek bir husustur! Bu müthiş hadisenin şahidi olan ve bütün ömrü boyunca partisine. onlar da çok eziyet çektiler.eve dolup bize.

Varımızı aldılar. El obayı soydular. Perik düştük: darmadağın olduk. Gurbette eli andı. Bizi attan saldılar. Yumak gibi büzüştük. Yüzümüze sövdüler. Gözümüzü oydular. Bir eli ağlattılar. kanat döktü. Ağı: Ağıt. Yurdun bağrı çatladı. Ağı deyip ağladı. Turnalar telek saldı. İtler zincirde kaldı. Azizimiz Yunus Efendiye en hoş arzularla müellifden küçük bir hatıra.5. Bir gecenin içinde. Telek saldı: Tüy. Bir gecenin içinde. Vatandan üzülüştük. Kara borana düştük. Bir gecenin içinde. Aşa zehir kattılar. Bir gecenin içinde. Ş. Kelimeler: Sazaxlıydı: Soğuktu. Bir gecenin içinde. Adigönlü de yandı.Bir Gecenin İçinde Şahismayil Adigönlü Sazaxlıydı o gece. köyler laldılar. Anam kara bağladı. Yatmış idi uyandı. Perik düştük biz nice. Bağda ayva saraldı. El: Memleket.2006-Azerbaycan Bizim Ahıska 7 . Üzülüştük: Ayrı düştük. Baskın oldu gizlice. Bizi yurtsuz koydular. Bir gecenin içinde. Zulmet rengi giydiler. Bir gecenin içinde. Yerler. Bir gecenin içinde. Adigönlü 7. Karlı düze attılar. Laldılar: Dilsizdiler. Bir gecenin içinde. Tekmeleyip dövdüler.

Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkın önemli bir çoğunluğu.1 Bu kitapta yer alan belgelerin bir kısmını Rusçadan tercüme ederek konuyla ilgilenenlerin istifadesine sunuyoruz. konuyla ilgili belgeleri bir kitap hâlinde yayımladı. MOLOTOV’a SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi Yoldaş G. Özbekistan.Sovyet Resmî Belgelerinde Ahıska Sürgünü Orhan URAVELLİ SSCB diktatörü Stalin rejimi. Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri. Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. BELGE: I2 Tamamen gizli Sayı 1281/b 28 Kasım 1944 Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan’ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7. Toplam 91.000 hanelik köylü nüfus iskân edilecektir. Dünya kamuoyu. Fakat Sovyet belgelerinin bu sürgünü su yüzüne çıkarması son yılların olayıdır. MALENKOV’a Devlet Savunma Komitesi Kararı gereğince SSCB Halk İçişleri Komiserliği Türklerin. Tahliye işlemleri. Hür dünya. 8 Bizim Ahıska . Ayrıca SSCB Halk İçişleri Komiserliği. Adigön. yıllar sonra haberdar oldu. V. Lavrentiy BERİA SSCB Halk İçişleri Komiseri BELGE: III4 SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Bölgeleri Başkanı M. Gürcistan SSC ile Türkiye sınırındaki şeritte özel tedbirler almaktadır. Aspinza. Ahıska. Bugay. 15 Kasım 1944 tarihinde Ahıska Türklerini sürgüne gönderdi.095 kişi tahliye edilmiştir. bu sürgünden habersizdi. Lavrentiy BERİA SSCB Halk İçişleri Komiseri. bu yılın 20 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında alınmıştır. Gürcistan SSC sınır ilçelerinden toplam 91. Tahliye edilenleri taşıyan katarlar. M. düzenli ve olaysız şekilde tamamlanmıştır. Devlet Güvenliği Genel Komiseri BELGE: II3 Tamamen gizli 02 Aralık 1944 Devlet Savunma Komitesi-Yoldaş İ. V. kaçakçılık yapmakta olup göç eğilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat mercileri için casus angaje etme ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil ediyordu. Halk Devlet Güvenliği Komiserliği ve Halk İçişleri Komiserliği’nin operasyon sırasında üstün hizmet veren elemanları ile bu komiserliklere bağlı birliklerin askerlerine SSCB madalyaları ve nişanları verilmesini arz eder. KUZNETSOV’a 14 Aralık 1944 Gürcistan SSC’den tahliye edilenleri getiren 29 Devlet Savunma Komitesi-Yoldaş İ. STALİN’e SSCB Halk İçişleri Komiserliği. Rus yazarı Nikolay F. Kürt ve Hemşinli nüfusun. Kırgızistan ve Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadır. STALİN’e SSCB Halk Komiserleri Kurulu-Yoldaş V.095 kişiden oluşan Türk. M. Kürtlerin ve Hemşenlilerin Gürcistan SSC’nin sınır bölgesinden tahliye işlemlerini tamamlamıştır. Kazakistan ve Kırgızistan SSC ilçelerine tehcir edilmesi operasyonunda gösterilen başarıdan dolayı. hareket hâlinde olup Kazakistan. Ahılkelek ilçelerinde tahliye işlemleri 15-18 Kasım. Bu arada tahliyeye tabi tutulanların sınırı geçmelerini engellemek amacıyla devletimizin Türkiye sınırında güvenlik ve karakol hizmetleri azami derecede takviye edilerek en sıkı şekilde emniyet sağlanmıştır.

131 kişi.316 kişi devlet çiftliklerinde ve 1. çalışma yasaları ile disipline aykırı hareket ve faaliyetlerden dolayı. V.613 kişi.127 ve 16 yaşın altındaki çocuklar: 26. 84.813.546 kişi. ÇERNIŞOV SSCC Halk İçişleri Komiseri Vekili M. kadın: 27. Semerkant: 14. 4.katar kabul edilmiş ve 7 vilâyetin 43 ilçesine aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır. Özel iskân bölgelerinde kamu düzeni ve rejimini ihlâl eden göçmenlere 100 Ruble tutarında para cezası veya komutanın emriyle 5 günlük hapis cezası uygulanacaktır. 3. V. kamu yararına çalışmakla yükümlüdürler. inşaatta. Erkek: 18.446 kişi. Özel iskâna tabi tutulanlar. Erkek: 10. mevcut yasalar uyarınca cezalandırılırlar. Keyfî olarak ve izin almaksızın NKVD’nin ilgili komutanlığının kontrolü altındaki iskân bölgesini terk edenler. Bu amaçla mahallî merciler ve Sovyetler Birliği Halk İçişleri Komiserliği (NKVD) organlarıyla mutabakat hâlinde özel iskâna tabi tutulan söz konusu göçmenlerin tarım ve sanayi işletmelerinde.537 kişi. KUZNETSOV SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Bölgeleri Başkanı BELGE: V6 Halk Komiserleri (Bakanlar) Kurulu Kararı 35 Sayılı Karar Moskova-Kremlin. Namangan: 4. Fergana: 8. Andican: 6. Taşkent: 13. özel iskâna tabi tutulanların hukukî durumlarıyla ilgili hususlar aşağıdaki şekilde karar bağlamıştır: 1. V. Özel iskâna tabi tutulan göçmenler. Kaşkaderya: 641 kişi. 08 Ocak 1945 SSCB Halk Komiserleri Kurulu. kendileri için belirlenmiş olan kamu düzeni ve hayat rejimine titizlikle uymak zorunda olup NKVD Özel Komutanlığı emirleri ve talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar. Çadayev SSCB Halk Komiserleri Kurulu SSCB Halk Komiserleri Kurulu Başkan Yardımcısı İdari İşler Sorumlusu Bizim Ahıska 9 .163 kişi. 457 kişi yolda hayatını yitirmiştir.163 kişi iskân edilmiştir.307 kişi tahliyeye tabi tutulmuştur.085 kişi olmak üzere toplam 92.598 kişi. Özel iskâna tabi tutulanlar. İskân dağılımı şöyledir: Özbekistan: 53. MEYER Özbekistan SSC Halk İçişleri Komiseri Vekili BELGE: IV5 Aralık 1944 SSCB Halk İçişleri Komiseri L. Kırgızistan: 10. kadın: 16.881. Kazakistan: 28.395 kişi sanayi işletmelerinde istihdam edilmiştir. firar vb. 5. Buhara: 4.399 ve 16 yaşın altındaki çocuklar: 45. Molotov Y.923.223 kişi olmak üzere toplam 53. Çalışabilen bütün bu vatandaşlar.946 kişi. BERİYA Gürcistan SSC’den tahliye işlemleri tamamlanmıştır. 293 kişi yollarda hayatını kaybetmiştir. kuruluş ve birliklerde istihdamını gerçekleştirirler. firar etmiş sayılırlar ve ceza yasası hükümlerine göre yargılanırlar. 6.) 3 gün içinde NKVD Bölge Komutanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. SSCB vatandaşı olarak işbu kararnamede belirtilen sınırlamalar dışında bütün haklardan yararlanırlar. aile durumundaki değişiklikleri (doğum. Bu vatandaşlar. Özel iskâna tabi göçmenlerin aile reisleri veya onların yerini dolduran şahıslar. 2.596 kişi kolektif çiftliklerde. ölüm. NKVD (Halk İçişleri Komiserliği) Özel Komutanlığı’ndaki amirin izni olmaksızın söz konusu komutanlığın kontrolündeki iskân bölgesi dışına çıkamazlar.

Muhammed VANLİŞİ’nin mektubunda belirtilen N. Buna göre toplam 1. Tahliye edilen topluluklar şunlardır: Almanlar: 687. Çünkü çoğu yanlarına yiyecek alamamıştır. 3. 27. Bu bağlamda 1945’in 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında kişi başına 16 kg un ve 4 kg irmik dağıtılması uygun olacaktır.500 kişi kadardır. Yaşlılar ve özellikle de çocukların giyecekleri ve ayakkabıları yoktur. Cicaladze. KRUGLOV’a 1945 yılı Ekim ayı itibariyle ülkede özel iskân rejiminde tutulmak üzere tahliye edilenlerin sayısı 2. H.300 kişi. Yazınızdan sonra tespit ettiğimiz üzere Acaristan’dan 12 Laz ailesinin daha yanlışlıkla Orta Asya’ya sürüldüğü görülmüştür ve bunların dosyalarını da iletiyoruz. Söz konusu göçmenlerin çoğu. İ. hububat ve sebze hesapları kesin olarak kapatılıncaya kadar teslim ettikleri hububata mahsuben avans şeklinde kendi- 10 Bizim Ahıska .374 kişi tahliye edilmiştir.007 büyükbaş ve 80.148 ton un ve 371 ton irmik gerekmektedir.948 ton patates. tahliye sırasında onlardan 8. 24 Eylül 1945 Tamamen gizli İlgi: 1/ 13598 Sayı ve 07. ayakkabı ve diğer ihtiyaçları karşılanamamıştır. K. 453 ton sebze. Tehcir sırasında kendilerinden alınmış hayvanlar. 50 ton irmik ve 5.07. ayrıca kendi evlerine yerleştirilmeleri için ilgili mercilere tebligat yapılmıştır. MALENKOV’a (Tarihsiz) Kuzey Kafkasya’dan getirilenler dışında Devlet Savunma Komitesi’nin 31. Bunlar kontrol edilmiş ve yanlış olarak tahliye edilmiş 11 Laz ailesiyle ilgili evrak ve raporumuz SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Yerleri Başkanlığına gönderilmiştir (Sayı 4/1-1806.000 m manifatura temin edilmesi gerekir. Acilen 200 ton un. K. L. Çeçen ve BELGE: VII8 SSCB Halk Komiserleri Kurulu Başkanı V.230. P BERİA .07. Gürcistan SSC’den getirilen göçmenlerin yüzde 15 kadarının (8000 kişi) yiyecek. MEYER Kazakistan SSC Halk İçişleri Komiseri Vekili lerine acilen gıda yardımı yapılması gerekmektedir. M. SSCB Halk İçişleri Komiseri Vekili Sn ÇERNIŞOV’a Sizin yazınızdan önce de Acaristan Özerk SSC’den yanlış olarak tahliyeye tabi tutulmuş kişilerle ilgili şikâyetler ve mektuplar almaktaydık. Yoldaş A.BELGE: VI7 10 Ocak 1945 SSCB Halk İçişleri Komiserliği Halk Komiseri L. BERİA SSCB Halk İçişleri Komiseri BELGE: IX10 Gürcistan SSC Halk İçişleri Komiserliği Sayı 4/0-2507 Tiflis.042 küçükbaş hayvan teslim alınmıştı. 312 ton meyve. Kazakistan SSC ve Kırgızistan SSC’ye 92. SSCB Halk Komiserleri Kurulu Talimatı için taslak ekli olup görüşülmesini arz ederim.669 kişi getirilmiştir.1944 tarih ve 6279cc Sayılı Kararı uyarınca Kazakistan’da özel iskâna tabi tutulmak üzere geçen yıl sonunda Gürcistan SSC’den 28. O. MOLOTOV’a SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Yoldaş G.1945. Dadi. giyecek. 60. Geri dönen Lazların hakları ve mal varlığının iadesi. Baynaz ve ayrıca Kambur soyadı taşıyan beş kişinin Türk oldukları görülmüş olup sürgün edilmelerinde yanlışlık yoktur. yeni iskân yerlerine yiyeceksiz olarak getirilmiştir. MİKOYAN’a Devlet Savunma Komitesi’nin 6279cc Sayı ve 31 Temmuz 1944 tarihli kararnamesiyle Gürcistan SSC sınır ilçelerinden Özbekistan SSC. Tuğgeneral KARANADZE Gürcistan SSC Halk İçişleri Komiseri BELGE: X11 SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Yerleri Başkanlığının Mart 1944-Ocak 1946 Dönemi Çalışmalarına Dair Rapor’dan: SSCB Halk İçişleri Komiseri S. M. MEYER Kazakistan SSC Halk İçişleri Komiseri Vekili BELGE: VIII9 SSCB Halk İçişleri Komiserliği 13 Ocak 1945 SSCB Halk Komiserleri Kurulu. Halk Tedarik Komiserliği ve Halk Et ve Süt Sanayi Komiserliği.1945 tarihli tebliğ. N. Yanlış olarak tahliye edilen Lazların listesi eklidir).07. Bu göçmenlerin durumları da oldukça ağırdır.252 ton hububat. O.

277 Mesih Tarikatı üyeleri 1. Kazakistan SSC: 866. 5 Rusya Devlet Arşivi (GARF). sayfa 38-39.047 26.9401.585 Polonyalılar 31.394 Litvanyalılar 46. Bizim Ahıska 11 .300 kişi M. Türkler. .100 13. Sverdlovsk Vilâyeti: 89.İnguşlar: 405. Dosya 157. . sayfa 204.702 18. Hemşinler ve Kürtler: 88.694 12. Dosya 184. 6 Rusya Devlet Arşivi (GARF). F. Liste 1. Liste 2. sayfa 229.578 62. R.510 GENEL TOPLAM 2. Dosya 67. sayfa 2-3. R.663 Türkler 81.9401.365 854. . Dosya 3232.092.346 29.5446. sayfa 31-54. Hemşinli ve Kürtler de dahildir (O. R. Ahıska’dan sürülmüş Türklere. Liste 1. 160 s. F. Kalmıklar: 80. 9 Rusya Devlet Arşivi (GARF). Molotov (şimdiki Perm) Vilâyeti: 84.U.028 Kulaklar (köy zenginleri) 124.800 kişi.07. Balkarlar: 33.594 22.552.037 286.633 Kırım Tatarları. .400 kişi.900 kişi. Tomsk Vilâyeti: 92. Ermenistan ve Azerbaycan ile Karadeniz Bölgesinden 57.100 kişi. sayfa 3. F.107 40.). F. Liste 48.380 19. Karaçay Ve Balkarlar 463.035 755.305 591 242 48. Kemerovo Vilâyeti: 97.569 131.100 kişi.800 kişi. .800 eski kulak (köy zengini) ve 9.698 10. Altay: 85.200 Alman yanlısı özel iskâna tabi tutulmaktadır.498 Alman yanlıları 2. F.919 73.400 kişi. Dosya 213.139 55.130 13.953 Kalmuklar 77.145 924. 1994. F.577 25. Karaçaylar: 60.204 Moldova’dan 34.300 kişi.706 37. Rumlar.R-9479. R.899 137.552 Vlasovcular 131. Liste 1.V. SSCB’nin 6 müttefik cumhuriyetine. 1949 ylı ortaları itibariyle söz konusu nüfustan 13. Koleksiyon BELGE: XI12 Özel iskân yerlerinde kayıtlı olan sürgün ve tahliye edilmiş kişilerin sayısına ilişkin 15. Dosya 3211. Özbekistan SSC: 181. sayfa 1.648 Albay V.000 772.233 18.583 267 19.800 OUN üyesi (Ukrayna milliyetçileri): 608. R. Rusya’da Krasnoyarsk Vilâyeti: 125. .200 kişi. R. F.435 818 99.849 kişi cezaevlerindeydi. Söz konusu (sürgün) nüfus.9479. 10 Rusya Devlet Arşivi (GARF).162 618 41.093.580 515 223.9479. . Liste 1. sayfa 15. Kırgızistan SSC: 112. (Ahısklı Türkler: İade-i İtibarın Uzun Yolu-Rusça) 2 Rusya Devlet Arşivi (GARF).419 22.413 148.278 24.877 13. Dosya 184. R.200 kişi. Liste 48.766 200. .575 Baltik Arazilerinden 91.744 524 168 34. Bugay: Turki iz Meskhetii: Dolgiy put k reabilitasii. 8 Rusya Devlet Arşivi (GARF). Liste 2. İnguş. 3 Rusya Devlet Arşivi (GARF).246 TOPLAM 2. Liste 1.5446.9401. 12 Rusya Devlet Arşivi (GARF). Koleksiyon.9470. F. ŞİYAN SSCB İçişleri Bakanlığı Özel İskân Yerleri Başkanı Not: Uzakdoğu arazilerinden 1937’de Orta Asya’ya sürülen Koreliler bu listede belirtilmemiştir.527 Ukrayna Milliyetçileri 95.1949 tarihli Belge: Nüfus ve Gruplar Toplam Sayı Erkek Kadın 16 yaş altı Almanlar 1.553 11.139 549.763 Gürcistan.600 kişi. Bulgarlar ve Ermeniler 192.490 Çeçen.316 8.574 11.473 1.492 24. F. SSCB topraklarında özel iskân rejimine tabi tutulmak üzere tahliye edilenlerin gönderildiği yerler şöyledir. .988 Diğerleri 3. 4 Rusya Devlet Arşivi (GARF). Dosya 68.456 Ukaznikler 22.975 371.800 kişi. Ayrıca 20.300 kişi. KUZNETSOV SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Yerleri Başkanı Kaynaklar 1 Nikolay F. 8 özerk cumhuriyetine ve 32 vilâyetine iskân edilmiştir.892 787.9401. sayfa 400.805 11. F. M: TOO İzdatelskiy dom ‘ROSS’.232 TOPLAM 459.013 25.828 20.311 114.754 1.830 48. 7 Rusya Devlet Arşivi (GARF). R. Dosya 2287.419 435. 11 Rusya Devlet Arşivi (GARF). R.028 9.

Muhtar Paşa. batıda. Osmanlı Devleti’nin 34. Maalesef bu kuvvetler arasında kumanda birliği yoktu. haziranda Halıyazı. Bu şartlar altında. II. Ödenmesi mümkün olmayan bu meblağ karşılığında balkanlarda bir kısım yerler ile Anadolu cephesinde üç san- Müşîr Gazi Ahmet Muhtar Paşa 12 Bizim Ahıska . 30 Nisanda Bayazid. Abdülhamit tahta oturdu. Yeşilköy’e kadar gelip burada karargâhlarını kurdular. halkı mücadeleye çağıran koçaklaması çok meşhurdur: Ehli İslâm olan işitsin bilsin: Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.Elviye-i Selâse’nin Son Yılları-I Doksanüç Harbi ve Esaret Yılları Yunus ZEYREK 31 Ağustos 1876 tarihinde. Zivin ve ağustosta da Gedikler muharebelerinde Muhtar Paşaya mağlûp oldular. Osmanlı Devleti’nin çok hazin bir şekilde yenilmesiyle sonuçlanmıştır. 9 ay devam etmiştir. Sultan Hamit’in 32 sene devam edecek olan padişahlık dönemi. Tarihe Ayastefanos Antlaşması olarak geçen bu antlaşmayla Balkanlar elden çıkıyordu. Anadolu cephesinde Anadolu Ordu-yı Hümayunu Kumandanı. Rus ordusu. Osmanlı Devleti’nin en çetin. bu zaferlerden sonra “Gazi” unvanını aldı. İsterse Uruset ne ki var gelsin. Bu savaş sırasında Çıldırlı Âşık Şenlik’in. Yahnılar’da kazanılan yeni bir zaferi maalesef 15 Ekim 1877’de Alacadağ bozgunu takip etti. Rusların ilân ettikleri tarihten bir gün önce. 3 Mart 1878’de Yeşilköy’de Ruslarla bir antlaşma imzalandı. Diğer taraftan Rum ve Arnavut taşkınlıkları had safhadaydı. Sultan Abdülmecid’in 34 yaşındaki oğlu. Doğu Anadolu’da bağımsız veya Rus kontrolünde Bir Ermeni devleti kurulmasını istemiştir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İstanbul’a çağrıldı ve yerine Kurd İsmail Paşa’ya vekâlet verildi. 18 Kasımda Kars düştü ve ordumuz Erzurum’a doğru çekildi. Rus ordusunun başında bulunan Grandük Nikolas’ı ziyaret eden Ermeni Patriki Nerses. Bu sırada Batum’da bulunan kolordunun başında Derviş Paşa. Doğuda savaşın seyri böyleyken. Rumeli cephesinde daha fena bir şekilde cereyan ediyordu. Halkımız arasında 93 Harbi olarak bilinen bu savaş. 17 Mayısta Ardahan Rusların eline geçtiyse de Ruslar. Padişahı. 24 Nisan 1877 günü Anadolu ve Rumeli cephelerinde Osmanlı topraklarına ansızın saldırmasıyla başlayan savaş. asker ve silâh bakımından Osmanlı ordusundan iki kat daha fazlaydı. Ayrıca devlet. Şüphesiz bu olayların en önemlilerinden biri de Osmanlı-Rus Savaşıdır. 31 Aralık’ta Edirne Mütarekesi imzalanmasına rağmen Ruslar. Müşîr Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ydı. 164 milyon Osmanlı altını tazminat ödemeye mahkûm ediliyordu. Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Edirne Mütarekesi’nden bir ay sonra. en uzun seneleridir. Van ve Bayazid civarındaki yardımcı kuvvetlerin kumandanı da Erzurum Valisi Kurd İsmail Paşaydı. Zira bu dönemde imparatorluğu derin köklerinden sarsan birçok olay meydana gelmiştir. Rus ordusu İstanbul’a doğru ilerliyordu.

Ne durursun hicret eyle. nahiye müdürleri de Ermeni ve Gürcülerden atanıyordu. Vali ve kaymakamlar tamamen Ruslardan. Mümin olanlar farzıdır. Maalesef bazı din adamları da Rus emellerine laşması. eğitim. lehimize bazı değişikliklerle 13 Temmuzda alet olarak halkı göçe kışkırtıyorlardı. 8 Şubat 1879’da İstanbul’da Rus tarafıyla imzalanan Muahede-yi Kat’iye’yle.bir engelle bölmekti. meni. Kars. Bu politikaBorçka. Kars’ı Ermenistan kuvvetli bir askerî üs hâline getirmek ve buranın Türk hüviyetini silmek istiyorlardı. Bu kâfir durdukça azar. cami avlularında okunuher yönünü ilgilendiren konularda farklı uygulama. İşitmezsin ezan sesi. nın bir amacı da Türkiye ile Azerbaycan arasında Olur) Ruslara bırakılıyordu. bölgenin nüfus yapısını değiştirmek ve tarıma elverişli verimli yerleri boşaltmak için her türlü metodu uyguladılar. gibi hayatın anarak yazılan bir destan. Rusların asıl hedefi İskenderun Körfezi’ydi. Batum. Her yer devletin sayıl1877-1878 (93) Harbi’nden önceki sınır. Ukraynalı. Malakan ve Yezidîleri yerleştirdiler. Bu amaçla elden geldiği kadar Müslüman ahaliden temizlemeye çalıştılar. dığı için de istimlâk 1918 Brest-Litovsk ve Batum Antlaşmalarına göre sınır hakkı tanınmadan 1921 Moskova Antlaşması’na göre sınır (Şimdiki sınır olup Büyük Ağrı Dağı doğusundasındaki Dil sınırı 1932’de İran’la yapılan sınır boşalan yerlere Erdüzenlemesiyle belirlenmiştir. Toprak mülkiyetini kaldırdılar. ticaret. adliye vs. Escak/Elviye-i Selâse bölgesi (Artvin.göç edebileceği. Yoktur dünyanın vefası. Ardanuç. Bu kararı Gürcistan bahane eden Ruslar.ülke. başka bir yapılanmaya giderek Türk dünyasını kesin Rumeli’de ve Doğu Anadolu’da büyük toprakları. Elviye-i Selâse bölgesinde yönetim. rüşvetsiz bir iş görmezlerdi. Şavşat. din. Ahıska ve Ahılkelek’i de Tiflis’e bağladılar. Rum ve Rusya içlerinden getirdikleri Alman. Şenkaya. Ruslar. 1877-1878 (93) Harbi’nden sonraki sınır. Ne durursun hicret eyle. altında yaşamanın dünya ve ahretteki kötülüklerini toprak. Hiç kalmadı okuryazar. Oltu. okuma yazması dahi olmayan Türklerden seçiliyordu. Bunları kısaca özetleyelim: Kars ve Batum’u birer askerî vilâyet hâline getirdiler. tamamen bu politikanın eseridir. Ardahan. tamamen köylünün sırtından geçinir. Türk bölgesini paramparça etmek için Oltu ile Ardahan’ı Kars’a. Bazı ikinci sınıf nahiye müdürleri. Artvin ve Ardanuç’u Batum’a. Bugünkü Ermenistan denilen mızın elden çıkmasına sebep olan Ayastefanos Ant. İmandır gönlün şifası.yor ve ahalinin buralardan gitmesi öğütleniyordu: SSCB lara gittiler. bölgede yaşayan yerli ahalinin üç yıl içinde serbestçe Anadolu içlerine Dinle ulema sözünü Ne durursun hicret eyle. Seni candan eder bîzar. aksi takdirde Rus tebaası sayılacakları karar bağlandı. Rus yönetimi imzalanan Berlin Antlaşması’yla kesinleşmiştir. Bizim Ahıska 13 . Bunlara maaş verilmezdi. Ne durursun hicret eyle. ton.

sonra da öğrenirsiniz!” diyorlardı. Cucurus ve Tamrut köylerini Ermenilere verdiler. Takdir-i ezeldir beyhude yanma. Göründü gözüme seyran eyledim. Rusya’nın 1905 Japon hezimetinden sonra nispeten bir rahatlama görüldü. Ermeni Can-Fedalar başına hitaben söylediği koçaklamanın başı şöyledir: Millet komitanı Vağarşak ağa. Halkın cahil kalması için eğitimi teşvik etmiyor. Neşriyata müsaade edilmiyordu. “Yazı nakışa benzer. Mevcut rüşdiye mektepleri ile birçok medreseyi kapattılar. Mollalar çocuklara. Bölgenin ekonomik hayatına onların hâkim olması. Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kalkışan ve sonra da kaçan Doğu Anadolu Ermenileriyle Kars ve Gümrü Ermenilerinin 1905’te kurduğu Can-Feda teşkilâtı elebaşıları tarafından yapılıyor. Ruslar bu faaliyetlerde bulunanları yakalayıp Sibirya’ya sürdü. Albayrağa hasret boyun bükerler Necatini. Her taşı gevherden binalar kaldı. Ancak Birinci Dünya Savaşı başlangıcında. İbtida Kötek’te eyledim iskân Muhibbi sadıkı yâran eyledim. yerli ahalinin daha da fakirleşmesine yol açtı. Bu göç yollarında çok ağıtlar ve destanlar söylendi. Rus devletinin imkânlarını da kullanarak eskiden olduğu gibi şimdi daha kuvvetli bir şekilde bölgenin ticarî hayatını ele geçirdi. Bu şube. köylerde yaşayan yerli Türk ahalinin de yarıya yakını. mülki Kağızman. oraları geçici olarak bıraktık. virdi zeban eyledim. 1913-Balkan Savaşı felâketzedeleri ile Hicaz Demiryolu için Müslüman ahaliden yardım toplayabiliyordu. Deme ki onlardan bir hüner gelir… Bölgede Gürcülerin faaliyeti daha farklıydı. Ruslar. Sılayı terk etmek gam değil amma Emektar atalar. Müslüman çocukların sadece Kur’an’ı yüzünden okumaya yönelik bir eğitim sistemini uyguluyordu. Narman’la. Moskof’un elinden kahri çekerler. İşte böyle bir zamanda Sultan Abdülhamit’in fermanıyla Şeyhülislâm’ın bir fetvası Kars’a ulaştı: “Sakın göç etmeyiniz! Cami ve ecdat türbelerini terk etmeyiniz! Ezanımız susmasın! Kâfir içinde Müslüman kalmanın sevabı büyüktür. okumamış köylü ve çaresiz fukara halktı. Kars ahalisinin tabii savunması faaliyetine başladı. Onlar. Kağızman üzerine söylediği koşmada şöyle der: Bin üç yüz on altı. Kars ve çevresinde de bu tür can kıyımına başladılar.Ruslar bir yandan böyle propaganda yaptırırken bir yandan da yerli halka baskı yaparak kalkıp gitmeye mecbur ediyordu. Göllerde yeşilbaş sonalar kaldı. Dolayısıyla geride kalanlar. Rus idaresi zamanı Osmanlı Devleti topraklarında hatta başkent İstanbul’da silâhlı ve bombalı faaliyette bulunan Ermeniler. tenhada gördükleri Türkleri öldürüyorlardı. Bu destanın iki dörtlüğü şöyledir: Elveda günüdür çimenli dağlar. Oltu etrafında ve şose yolu boyundaki verimli topraklarda yaşayan yerlileri göçe zorladılar. Bundan sonra Kırım ve Azerbaycan’da çıkan gazeteler geliyor. Bunların en meşhuru şüphesiz Akkomlu Âşık Ceyhunî’nin uzun destanıdır. Ramazan ayında dahi imamsız köylere Türkiye’den okumuş din adamlarının gelmesi yasaktı. Sabreyle başına gör neler gelir! Yığıpsan başına bir bölük dığa. Bunlar da her an göç edebilirdi. Müslüman ahalinin geri kalması için her türlü vasıtayı kullanıyordu. anavatanla ilgiyi kesmek için Türkiye’den kitap ve gazetelerin girişi de yasaktı. Türk köylüsü. sanat ve ticarete rağbet göstermiyordu. 1900 yılı başlarında pasaportla gelip Rus işgalindeki yerleri gezen Narmanlı Âşık Sümmanî. Dışarıdan getirdikleri Rum ve Ermenileri. camilerde eğitim yapılabiliyordu. Sefil Ceyhunî’yi derdi yok sanma. Normal bir okuma yazma dersi yoktu. yerli ahaliyi Hristiyan hatta Gürcü yapmak için uğ- 14 Bizim Ahıska .000 Türk nüfusundan 40 aile kalabilmişti. Kars şehrinde yaşayan 20. Bu nüfus ve iskân işini daha ziyade Kars ve çevresinde uyguladılar. Ermeni unsuru. Bu cinayetler. Berderes. Buna karşı Erzurum çevresinde kurulup Kars ahalisi gönüllüleriyle harekete geçen Türk Can-Bezar teşkilâtı. Şehirdeki Türk nüfusun % 90’ı. Ak suvaklı sedri mermer otağlar. Yiğirmi üç yıldır kan yaş dökerler. analar kaldı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti şubesini faaliyete geçirdi. Kars’taki Türk Başkonsolosluğu. nasıl olsa kurtuluş yakındır!” denilmekteydi. Hatta Bakü Neşr-i Marif Cemiyeti’nin Kars’ta bir şubesi açıldı. varlıklı ve ileri gelenlerdi. buralara yerleştirdiler. Ruslar. Çıldırlı Âşık Şenlik’in. Göç edenlerin çoğu aydın. Anadolu içlerine doğru göç etmek üzere yollara döküldü.

Rusça-Türkçe mektep yapıldı. askerlik sanatı ve silâh kullanmayı da öğretmek istemiyordu. bu acıklı durumu anlatan deyişinde şöyle diyordu: Ruslar. Hele Artvin’de çalışan bir Gürcü doktoru. ahaliye Gürcü milliyetçiliğini aşılamak ve Hristiyanlığı kabul ettirmek için çalışıyorlardı. Başimamların maaşı yoktu. ondan aldıkları vesikayı bir yıl süreyle kullanırlardı. Bu kurumların başına atanan kişiler. 15 . Batum Mebusu Edip Dinç anlatıyor: “1906’da Batum civarında Gürcülerin doktor. Artvin’in Alman asıllı Rus mutasarrıfına müracaat ederek. Yerli ahali Rusça bilmediğinde Ermeni ve Gürcülerin tercümanlığına başvurulur. Köylüler. Bunun içindir ki bölge ahalisi Ermeni mücadelesinde hesaba gelmez miktarda kurban verdi. Rusça ve Türkçe okutmasını talep ettim. Tiflis Müftülüğünce atanan başimamlar. O da masrafı ahali karşıladığı takdirde talebimin kabul edileceğini söyledi. Şiîler için de Şeyhülislâmlık kurulmuştu. kalmış cehalette. doğan ve ölenleri deftere yazarlardı. Öyle yaptık. kurulur mu hiç vatan. halkın Osmanlı’ya ne kadar bağlı olduğunun ifadesidir: Bizim Ahıska Şu Kars’ta yok mu bir kimse bulunsun bu himayette. Köylerde imam vardı. Sağlık işlerine kazalarda bulanan bir hükûmet tabibiyle birkaç sağlık memuru bakardı. nikâh kıyar. at üzerinde gezerek halkı parasız muayene ediyor. baş imamlardan gelen nüfus kayıt defterlerini. bazen de Ermeni veya Gürcü’ydü. cenaze namazı kıldırır. bu Gürcü doktorunun milleti Gürcüleştirme faaliyetinden bahsettim. propaganda faaliyeti yürütüyordu. çeşitli adlar altında halktan para toplayarak geçinirlerdi. Bu şartlar altında yaşayan Türk halkı tamamen esir hüviyetindeydi. Bunun da Türklerin arasına nifak sokmak için etnik ve mezhep farklarını derinleştirmekten başka bir amacı yoktu. Ruslar. Gürcü doktor da buralardan uzaklaştırıldı. ahali arasında para toplandı. Diğer milletlere göre ne denli geride kaldık. Ruslardan dolgun maaş alıyor ve Rus siyasetine alet oluyorlardı. Aman kardaş ne fark vardır bizim ile cemadatta. Okuma yazma öğretmeden cahil bıraktığı gibi. Rumlar okurlar Türkçe. Çarlık Rusya’sı Müslüman ahaliden asker almamaktaydı. Murgul’da bir de Gürcü mektebi açacaklardı. Bu suretle müthiş Gürcü propagandasından kurtulduk. herkesi mezhep veya etnik durumuna göre adlandırarak kırk parçaya bölüyordu! Çıldırlı Âşık Şenlik’in. Burada açılacak mektebin Gürcüce değil. dolayısıyla kararlar da ona göre olurdu. gerektiği zaman imamdan aldıkları bir kâğıtla nahiye müdürüne gider. Adlî işlerde rüşvet çok yaygındı. Yazık değil mi Türk evlâdı kalsın her esarette. Türk bayrağı altında toplanmak ümidiydi. Müslümanların dinine müsamaha ediyor görünerek ruhanî bir teşkilât kurmuşlardı. Rusların Çıldır Kaymakamı huzurunda söylediği deyiş. Acep Türk hattı çıktı da gezer mi şol semavatta. Ruhanî meclis de gerekli tasnifleri yaptıktan sonra Rus Nüfus İşleri İdaresi’ne gönderirdi. Bu yüzden oralarda daha ziyade muskacılık yaygındı.raşıyor. Bu da rüşvete tabiydi. ruhanî meclise gönderirdi. Neden bir dârül-eman yok kocaman vilâyette? Bütün Ermeniler. Bin nüfusa bakan imamlara başimam denirdi. Bu teşkilâtın merkezi Tiflis’ti. Babadan oğula geçen tek tesellî. halkın millî duygudan uzaklaşması için millî ad olan Türk kelimesini kat’iyen kullanmıyor. ilâç veriyordu. Zira Tiflis’te Sünnîler için bir Başmüftülük. dava vekili ve muhtelif mevkileri işgal eden 18 misyoneri faaliyet gösteriyordu. Ki Kars’ın köylerin derler yazan yok bir satır Türkçe. Şu Poskov medresesinden dilenciler çıkarmakla Zülâl der. Rusça’yı. Nüfus Hüviyet Cüzdanı diye bir şey yoktu. Kazalarda bulunan kadılar. Köylere sağlık hizmeti gitmezdi. Adliye işlerine kazalarda bulunan birer sulh ve sorgu hâkimi bakıyordu. Posof medresesinde muallim olan Yusuf Zülâlî.” 1909’da biri Kars’ta diğeri Posof’ta olmak üzere iki medrese ve ilmihal bilgileri de veren birçok Kur’an kursu vardı. Bu hâkimler genellikle Rus. Bunlar.

diğeri de deniz gücümüzün zayıflığıdır. Ceyhun. Halk. Rus tehdidi altında olduğundan İstanbul’dan kalkan gemilerimiz. hicran. Türk doğarız. Türk ahali bu manzarayı nefretle karşıladı ve aralarında mevcut millî birlik duygusu daha da arttı. Kars. Trabzon’a ulaşamıyordu. Rus idaresinden bezmiş usanmıştı. Kırım’dan çevrilen hisarları. Merhamet sahibi. Araslar gibi Tuğyan eder deryalara akarız bir gün olur. 20 Aralıkta 1914’te Sarıkamış’a gelerek cepheyi ziyaret etti.” O zamanlar en kayda değer aydınlanma hareketi herhalde Kırımlı Gaspıralı İsmail Beyin faaliyetidir. Ardanuç üzerinden gelen ve içinde Yüzbaşı Halid Beyin de bulunduğu bir Türk birliği. Şarka garba yıldırımlar çakarız bir gün olur. Rus Çarı Nikola. 12 Kasım 1914’te savaşa girmiş bulunuyordu. Türk gezeriz. askerî nakliye için gerekli şartlar hazırlanmıştı. askerî kara ve demiryollarına da önem verdiler. Başka bir ifadeyle. Anadolu’da seferberlik ilân edilince Ruslar. iki taraftan Rus kartalı bayrağı parçalıyor ve askerin elindeki Rus bayrağı yükseliyordu! Valiyle heykeli dikilen asker de bu törende hazırdı. Rus esaretinden kurtuluş ümidini şöyle dile getiriyordu: Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur. Bu anıt 93 Harbi’nde Kars’a giren ve kaledeki Türk bayrağını indirip yerine Rus bayrağını diken askeri canlandırıyordu. 22 Aralıkta Sarıkamış’a doğru Türk yürüyüşü başladı. Buhara. gam ateşine. Kafkas. Vurur millî külünk ile yıkarız bir gün olur. Devrilen Moskof elinden çıkarız bir gün olur. Büyük bir sevinç ve heyecana kapılan halk Rusları kovmak için ordumuzun yanına koştu. Türk yaşarız dünyada. Karadeniz’de kontrolü ele geçiren Ruslar. Bu metotla açılmaya başlayan okullardan birinde. Sarıkamış harekâtının sonucunu da bu sayede lehine çevirebilmiştir. Bu tören. Ümitsizliğe kapılan Rus karargâhı genel çekiliş emri vermeyi düşünürken. Üçüncü orduya arzu çekeriz. Çar’ın manifestosuyla Türkiye’ye karşı savaş ilân etti. Rusları buradan atarak Ardahan’ı ele geçirdi. Başkumandan Vekili Enver Paşa. Selim’de demiryolu havaya uçurularak Kars-Sarıkamış bağlantısı kesildi. savaşın seyrini değiştirdi. hızla onarılan demiryoluyla Tiflis’ten Sarıkamış’a mütemadiyen taze kuvvet ve mühimmat sevki. Diğer bir hattı da Arpaçayı ve Aras Nehri’ni takiben Nahçivan ve İran’a bağladılar. İstanbul’u ve Boğazları almak.Hulusi kalbimden bilsen fikrimi. Der Zülâlî. Ayasofya’ya haç koymak gibi tarihî emelleri olan Rusya. deniz ve demiryolu bakımından Türkiye’ye karşı kesin bir üstünlüğe sahip olan Rusya. Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. Sarıkamış’ın yukarı mahallesi ele geçirildi ve merkezde kuvvetli süngü savaşları yapıldı. Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. Kara. Hafız Hakkı Paşa. bir yandan da usul-i cedîd dediği yeni usul okluları teşvik ediyordu. Bir halk şâiri Ruslardan kurtuluş dileği destanı yazmıştı: Gece gündüz sana budur duamız. Eli altında esir bulunan halkı çalıştırarak Tiflis’ten Gümrü’ye gelen demiryolunu Kars’a ve sonra da Sarıkamış’a kadar uzattılar. bölgenin aydınlarını ve ileri gelenlerini toplayarak Sibirya’ya sürdüler. 16 Bizim Ahıska . Sarıkamış felâketinin en mühim sebeplerinden biri demiryolu yokluğu. Yandık zulüm. Ayrıca petrol şehri olan Bakü de demiryoluyla Karadeniz’e. 25 Aralıkta Sarıkamış’a hücum etti. Tuna. Türklere hakaret edilmek için düzenlenmişti. Ben Allah’tan Âl-Osman’ı isterim. İnşallah düşmanın kaddin bükeriz. Türkiye. Tiflis’te döktürülerek getirilen heykelin açılışı için halk da davet edildi. Batum’a bağlanmıştı. Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. 1904’te Azerbaycan’ın Şeki şehrinde öğretmenlik yapan Posoflu Âşık Zülâlî. Fahrettin Erdoğan anlatıyor: “Tiflis’te oturan Kafkasya Genel Valisi Vorontsov Daşkov. Ardahan ve Batum halkı bu şartlarda yaşarken Birinci Dünya Savaşı başladı. Nesli mürsel. Çünkü Türk bayrağı Rus askerinin ayakları altında çiğneniyor. Ruslar. Bizans Devleti’ni yeniden kurmak. Doğu Anadolu’ya demiryolu yapılmaması için Osmanlı Devleti’ne baskı yapmış ve hatta taahhüt almıştı! Karadeniz. El ele verince dağlar sökeriz. O bir yandan Tercüman gazetesini çıkarıyor. Volga. hükmi hanı isterim. Türk ahalinin millî direncini kırmak için Kars’ta bir Rus Zafer Anıtı yaptırdı. Bu şekilde bölge Rus demiryolu şebekesine bağlanmış. 27-28 Aralık savaşları çok şiddetli geçti. Hâlbuki Türk demiryolu Ankara’nın az doğusuna kadar uzanıyordu. 23 Aralıkta Rusları püskürterek Oltu’ya girdi. irahmi gani.

1915 yılının ilk haftası. geceleri. Rus Kazaklarıyla onlara öncülük eden Ermeni ve Rum çeteleri. çardakta sıra sıra asılı duran kümeleri çekip aşağıda gördüğüm Ardanuçlu çocuklara attığımı ve onların da kapıştığını iyi hatırlıyorum. Halid Beyin cephane götürüp boş dönen atlılarına bibim rica etmiş. küme ve pestiller yapılmıştı. Ardanuç ve Hod köylerinden göçen ve çoğu kadın. Bu göç yollarında soğuk. Bizim Ahıska 17 . Tiflis’ten Çıldır’a gelen taze Rus kuvvetleri Ardahan’a yöneldi. Sonra Ersis’e geldik. Çoruh üzerindeki tel halattan karşıya geçip. Reşadiye. “Türk ordusunun gelişine sevindiniz!” diyerek Ardahan ve Çıldır ahalisini kırmaya başladı. yaşlı ve çocuklardan meydana gelen kafileler köyümüzden geçiyordu. her şey yok olmuştu. Evler harap olmuş. Halid Bey kuvvetleri çekildikçe Artvin ve Oltu bölgesinde Rus işgali genişliyordu. açlık ve çeşitli hastalıklardan nice insan telef oldu. Bölge yeni felâketlere sürüklendi. Ardahan. Bir iki ay Zor’da kaldık. ümitsiz dövüşler şeklinde devam ettiyse de 17 Ocakta cephe sustu. gâvurlara kalır diye. İspir. 1915 yılı kışı boyunca bu göçler devam etti. Bizim köyde de göç hazırlığı başladı. Sarıkamış muharebeleri. 1916’nın ilk haftasında tekrar yola koyulduk. onların yardımıyla biz de Çoruh’un öte yakasındaki Zor köyüne geçtik. Yedi yaşındaydım. üç ay boyunca Çıldır. 1915 yılı nisan ayının il günleriydi. Bağlar bozulmuş. Artık muhacirler yerlerine dönüyordu. pekmezler. Ruslar. Osmanlı kuvvetleri geri çekilince bölgede katliamlar başladı. Alucra. Burada toplanan Erkinisliler. Tokat ve Zile üzerinden ağustosta Sungurlu’ya gelip yerleştik. 2 Ocak 1915 günü. Kalanları da Erzurum’a doğru çekildi. Ruslar Ermenilerle birlikte yerli ahaliye karşı akıl almaz ölçüde katliama başladılar. Bir gün biz de gideriz. Bahar gelince Rusların çevre köyler kadar sokuldukları söylendi. İnekleri dışarıya salarak evimizi barkımızı bırakıp yola çıkmıştık. Bayburt. Oltu-Kars arasında Ermeni savaşı sürüp gidiyordu” Devamı var. Sarıkamış Felâketi’yle bölgeyi savunan ordumuz eridi. Göle ve Olur’da çoluk çocuk demeden 40 bin kişiyi şehit etti. Rus tarafında kalan kendi tarlalarından güzün ekilmiş ekinlerin başaklarını kırparak çuvalla Ersis’e getiriyorlardı. reçeller. eşyalar talan edilmiş. Savaş başlayınca bilhassa Artvin bölgesinden Anadolu içlerine doğru muhaceret başlamıştı. 1920 senesinin ağustos ayında biz de memlekete döndük. O günleri Yusufelili Öğretmen Mustafa Âdil Özder şöyle anlatıyor: “1914 yılı sonbaharıydı. 1916 yılı şubatında Erzurum’la birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Ruslar tarafından istilâ edildi.30 Aralıkta üstünlük Ruslara geçti. Babam hasta yatağındaydı. Sungurlu’da dört sene kaldık. savaşın hazin sonu göründü. Kelkit. 1916 kışına bu kasabada girdik.

Çınar ana için sürgünün ilk yılları çok ağır geçti. Çok genç yaşlarda. bizzat yaşayanların bir kısmı hayatta. çaresizlikler içinde ateşle boğuşarak vefat etmişti. yolda hastalanmış. hayatın kahrını çekmiş. üstelik kendi güvenlikleri için geçici bir süre denilerek yalan söylenmiştir. Çocuklarına sarılarak sürgün vagonuna bindi. doğdu büyüdüğü ata yurdundan sürgün edilmiştir. daha genç bir anneyken hayatın bin bir türlü çilesiyle tanıştı. Onları evli barklı etti. Hiçbir suç isnat edilmemiş. sürgünde evlâdını kaybetmiş genç bir anneyken diğer çocuklarıyla beraber tek başına hayat mücadelesi vermiştir. Çocuklarına hem ana oldu hem baba. bir daha geri dönmemiş. Bu halk sadece Türk olduğu için bu insanlık dışı muameleye tabi tutulduğuna göre bu olaya sadece sürgün demek yeterli midir? Kış mevsiminde 15-20 hatta 30 gün süren ölüm yolculuğunun adına soykırım desek. Analar bağrına taş bastı. abartmış mı oluruz? Bitmez tükenmez yollarda binlerce insan can verdi. Çınar ana. İnsanlık âlemi bunların sesine kulak vermeli değil mi? 1944 yılı kasım ayında cereyan eden Ahıska-Orta Asya hattındaki ölüm yolculuğunun kahramanlarından biri de Çınar anadır. önce oğlu Hasret’i elinden aldı. Sürgün sırasında vagona atabildiği döşeklerin yünüyle çorap örüp satarak ve kolhozda aşçılık yaparak hayata tutunmaya çalıştı. bilmediği arazilerde kurda kuşa yem olan yavrusunu bırakarak diğer çocuklarıyla birlikte Özbekistan’ın Namangan şehrine ulaştı. Bunların arasında Çınar ananın genç eşi de vardır. Ama bu acıyı yaşayan bir o muydu? Bütün hemşehrileri de öyle değil miydi? Her biri Orta Asya çöllerine serpilmemiş miydi? 18 Bizim Ahıska . Zamanla beş çocuk annesi olmuştur. Yoksulluktan ve kimsesizlikten dört çocuğuyla beraber çok çile çekti. Hasret.Ahıskalı Çınar Ana Nilüfer DEVRİŞOVA Ahıska Türklerinin yaşadığı insanlık dramı akıllara durgunluk veren bir olaydır. İstasyonlarda vagonları dolaşan askerler ölüleri alıp yaban arazilere savurdular. O zamana kadar askere alınmayan Ahıskalılardan da eli silâh tutanlar toplanarak cepheye sürülmüş. Ama bu çocuk nereye gömülecekti? Bir mezarı olacak mıydı? Ne yazık ki böyle bir şansı da yoktu. İlkokulu yaşadığı köyün Gürcü mektebinde okumuştur. Ama bu çilerlin hiçbir vatandan ayrılık derecesinde değildi. Sürgün tarihine kadar ailesiyle beraber Ahıska’da huzurlu bir hayat yaşamıştır. Çınar ana. Bu acıyı dindiremeden kapısı yeni bir felâketle çalınmış. Hayatın ve anneliğin en güzel çağında bir kıyamet kopmuş. Koca bir halk. Asgarî insana lâyık şartlardan uzak bir şekilde. Vatan hasreti günden güne içini dağlıyordu. hiçbir haber de alınamamış. on sekiz yaşında evlenmiş. Onlara bakabilmek için didindi. İşte bu savaş. Eğer bu olayın adı soykırım değilse. Bir istasyonda vagona giren askerler çocuğun cansız cesedini alıp annesinin yaşlarla dolu gözlerinin önünde bir eşya gibi dışarı atacaklardı. Şimdi de vatansız kalacaktı. Çınar ananın dört oğlu ve bir kızı vardı. hayvan vagonlarına doldurularak bir ölüm yolculuğuna çıkarılmıştır. Dayandığı yegâne varlık çocuklarıydı. Çı- nar ninenin dünyasına kâbus gibi çökmüş. İkinci Dünya Savaşı çıkmış. Çınar ana. Çınar ana. kocasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken sürgün haberiyle yıkılmış. Bunlar masal değil. 1910 yılında Ahıska’nın Soxdev köyünde dünyaya gelmiş. Çınar ana. ulaştıkları ülkelerde tarifi imkânsız yokluklar. Bu felâketin adı sürgün! Genç bir anneyken dul kalmıştı. Ne var ki bu ölüm yolculuğu. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’nın neye soykırım dediği tartışılır! Kış soğuğuna. Hayvan vagonunda evlâdını kaybetti. garip ve kimsesizlikler yaşadılar. Azim ve sabırla çocuklarını büyüttü. Alman cephesine giden genç kocası Bekir Lomidze. salgınlara ve açlığa dayanarak sağ kalanlar.

Ağıtlar kavruldu tatlı dillerde. Bu fotoğrafta sağ taraftaki Yıldız hanımdır.Ahıska’da şen ve mutlu bir dünyada hayata başlayan Çınar ananın ömrü. Fotoğraf 1960 yılında Maharadze’de çekilmiş. Hayatın acı ve tatlı yönlerini yaşamış olan Çınar nine. Onun tecrübesiyle. 1949 yılında Özbekistan’da çekilmiş. Bizim Ahıska 19 . Aziz Efendi. Ahıska Türkleri sürgüne gittikten 11 sene sonra 1955 yılında Ahıska’da çekilmiş. Acep görür müyüm vatanı dağlar? Fotoğrafların Dili Çınar ananın kızı Yıldız Hanım (sağda). Bu fotoğraf. Bülbüller öterdi kızıl güllerde. gurbet ellerde. Eşi üç sene önce vefat etmiş. Ortada (oturan). Sadece bir kardeşi hayatta ve ABD’de yaşıyor. Kızı Özbekistan’da. Artık o Çınar nine olmuştu. gurbetlerde nihayet bulacaktı. Altı çocuğu var. sol taraftaki hanım da Bedir’in karısı Hediye Hanım. Çınar ninenin iki çocuğu hayatta. gördükleriyle bir tarih yazılacaktı belki. Geçti gitti yıllar. 63 yaşında dünyaya veda ediyordu. Bu fotoğraf. Gürcü bir hanımla evlenmiş ve sürgüne gitmemiş. sürgünden dokuz sene sonra. Bu fotoğrafta. Bugün ihtiyacımız olan ama arayıp da bulamadığımız bilgi hazinemiz Çınar nineye Allah’tan rahmet diliyoruz. Soldaki de Şaşa Hanımın ağabeyi. Fotoğraf. (Hâlbuki Ude’de Letifşah Barataşvili. Gürcü kızıyla evlenmiş olan Aziz Efendiyle Gürcü karısı Şaşa Hanımı görüyoruz. oğlu da ABD’de yaşıyor. şimdi ABD’de yaşayan erkek kardeşi Bedir. 1953’te Özbekistan’da çekilmiş. Aziz Efendi ile Şaşa Hanımın kızları Aniko ve Saniya. Yıldız Hanım halen Özbekistan’da yaşamaktadır. Gürcü eşinden ayırıp sürgüne gönderilmiş! Bu da kaderin başka bir cilvesi…) Bu fotoğrafta çay toplayan kızlar. Erken vefat etmeseydi kim bilir bize neler anlatacaktı… Bugün bile cevabını bulamadığımız sorular ce- vap bulacaktı. birkaç sene evvel 105 yaşındayken Ahıska’da vefat etmiştir. 1973’te Özbekistan’ın Namangan şehrinde vefat etti.

ondan sonra bir daha geçemedik.000 olduğu Recep Mirzayev torunları Said ve Hanife’yle. Oş ve Bişkek şehirleri başta olmak üzere birçok köy ve kasabalarda yaşamaktadırlar.I Nilüfer DEVRİŞOVA 1944’te Türkler. Hemşinliler olmak binlerce insan. Ahıska’daki mutlu hayatını ve bugüne kadar yaşadığı acı tatlı hatıralarını anlattı. Ahıska’dan Orta Asya’ya sürgün edildiler. Celalabat. Türkiye’de okunan ezanlar ve öten horozların sesi bizim köyden duyuluyordu. Dönebilenler de Gürcü yöneticileri tarafından geri gönderildi. geçmişte yaşadıkları sıkıntıları ve bugün yaşadıkları hayat biçimlerini öğrenmek için Ahıskalı yaşlı ve genç Kürt kardeşlerle konuştuk. Ahıskalının alın yazısı oldu. Ellerimiz. arada sadece küçük bir nehir vardı diğer taraf Türkiye’ydi. Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Kürtlerinin sayısının 33. söylenmektedir. kucaklarımız dolu elmalarla evimize gelirdik. İşte sorularımız ve cevapları: Recep dededen. Ablam çifte vatandaşlığa sahip. Bazıları Kürt olduğunu bile kabullenmiyor. yurtsuzluk. Kürt olduğunu kabullenenler bile Türklerle kardeş olduklarını ve aralarında hiçbir farkın olmadığını söylüyorlar. Sovyetler Birliği zamanında vatana dönüş müracaatları havada kaldı. bahçelerden elma toplardık. hem ABD’de hem de Irak’ta yaşıyor. Çoğunun hayat tarzı. Diğer akrabalarımın çoğu Irak’ta ve ABD’de yaşıyorlar. Oralarla ilgili çok güzel hatıralarım var. tohum gibi Orta Asya ülkelerine serpildiler. kültür ve konuşma dilleri Ahıska Türklerinden farksızdır. Recep Mirzayev. Ahıska’nın hangi köyünde ve hangi tarihte doğduğunu soruyoruz. Köyümüz Türkiye’ye çok yakındı. asıl bundan sonra başlıyordu. Çile. istisnasız “Ben Türk’üm!” diyor. Soğuk kış günlerinde. Ben. Türkiye tarafına çok geçerdik. Bunların büyük bir kısmı Kırgızistan’dadırlar. Büyük kardeşim 1992’de.Kırgızistandaki Ahıska Kürtleri . Kürtler. küçük kardeşim de 2009’da vefat ettiler. Sağ kalanlar. Ahıska’dayken okula gittiniz mi? 20 Bizim Ahıska . Şimdi akrabalarınız nerede yaşamaktadır? Annem ve babam 1946’da Özbekistan’da vefat ettiler. 1925’te Ahıska’nın Tsxalpile köyünde doğdum. hayvan vagonlarında bir ay süren yolculuk sırasında çok kayıp verdiler. Bişkek’in Oroh köyünde yaşayan Recep dede. Biz bu yazımızda yıllar önce bizim gibi Ahıska topraklarından uzak diyarlara sürülen Kürt kardeşlerimizden bahsedeceğiz. İkinci Dünya Savaşı başlayınca araya duvar diktiler. 65 yıldan beri Ahıskalıların hayatı gurbetlerde savrulup gitmektedir. Bugün Orta Asya topraklarında Ahıskalı göçmen Kürtlerin sayısı çoktur. huzursuzluk. Ahıska’dan sürülen bu insanların çekeceği bin bir acı. Ahıskalı Kürtleri biraz daha yakından tanımak.

onların çocukları bile vagonlara sıkış tepiş dolduruldu. Peki. Köyümüzde okulumuz vardı.. O gece hepimizi hayvan vagonlarına doldurdular. Bizim köyle arası on beş dakikaydı. Bizim Ahıska 21 . Sürgün yolculuğu çok uzun sürdü. Beşinci sınıfa kadar okudum. Orada ancak bir sene okuyabildim. Ermeniler ve Gürcüler yaşıyorlardı. yani 1943’te izinle eve geldim. kardeş gibi yaşıyorduk. Birkaç aile de Türk… Diğerleri hep Ermeni’ydi. Dersler. Sürgünün sebebini ne olarak görüyorsunuz? Sürgünün sebebini anlamadık ki. sünnet törenlerini kendi âdetlerimize göre yapardık. Bizim köyde beş aile Kürt’tü. Bunlardan başka milletten yoktu. hiçbir anlaşmasızlık yoktu. Bu haber karşısında ne olduğunu anlayamadık. Biz ailece Semerkant’a geldik. Sürgünde Ahıska Kürtleri. Ramazanlarda hepimiz oruç tutardık. Bizimle beraber sürülen Türkler ve Hemşinlilerle aramız iyiydi. Devletle de aramız iyiydi.Evet. tarih. Sürgüne kadar çok iyi yaşıyorduk. Türklerle beraber cuma namazlarına. Azerî Türkçesiyle veriliyordu. Sürgünden önce de çok iyiydi. Bizim köyde Müslüman az olduğu için cami yoktu. Bilhassa Adigön’ü çok iyi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla Çaral’da iki aile. açlıktan ölmememiz için.. Devlet sizi hangi milletten görüyordu? Devletle aranız nasıldı? Gürcüler bizi ayırmıyordu. Adigön. Ahıska’nın hangi köyleri Kürt’tü ve sayıları ne kadardı? Ahıska’nın birçok köyünde Kürtler yaşıyordu. nerelere gönderildi? Toplu olarak mı yaşıyordunuz? Diğer sürgündeki Türklerle ve Hemşinlilerle aranız nasıldı? Sürgünde Kürtler. devletle de. Bütün dersler okutuluyordu. orada da öyle yapardık. matematik… 1941’den sonra başka okulda okumaya başladım. çünkü beni çalışmak için Azerbaycan’a gönderdiler. Babaları savaşa gönderilmişti. Bunun gibi Cağısman. bayram namazlarına giderdik.. Buna da kimse bir şey demezdi. coğrafya. Çevre köylerde kimler yaşıyordu? Onlarla aranız nasıldı? Çevre köylerde ve bizim köyde Türkler. Gomora’da da Kürtler yaşıyordu ama miktarını tam olarak bilemiyorum. Düğünleri.. Aramızda hiç kötü şey yaşanmadı. Bir sene sonra. sürgün nasıl gerçekleşti? Nasıl oralardan sürgün edildiniz? 14 Kasım’da evimizin önüne askerler geldi. Her istasyonda bize yemek veriyorlardı. hiç unutamadım oraları. Biz dört ayrı millet çok iyi yaşıyorduk. Her evde üçer asker vardı. Ermenilere kimse bir şey demedi. Camilere rahatlıkla gidip ibadetlerimizi yapardık. Bizi Orta Asya’ya sürgün edeceklerini ve gerekli eşyala- Hanife ile Nilüfer rımızı toplamamız için üç saat mühlet verdiklerini söylediler. Bu yüzden bizim oralardan sürülmemiz bana çok garip geliyor. Özbekistan ve Kırgızistan’a gönderildiler. Nasıl ki şimdi burada yapıyoruz. Abastuban. sadece Türklerin ve Kürtlerin sürüleceğini söylediler. bu yüzden bize yakın olan Vale köyüne giderdik. Aramız iyiydi. 17 yaşında Azerbaycan’daki Karadiz demiryolu istasyonunda çalışmaya başladım. Diğerlerini başka yerlere gönderdiler. Ama bütün köyleri çok iyi hatırlıyorum. Hocalarımız da Azerî’ydi. Aramızda öyle çocuklar vardı ki ne anası vardı ne de babası. Türk-Kürt fark etmezdi onlar için. Kazakistan. Devletle çok iyi geçinirken nasıl oldu da biz buralara sürüldük… Âdetleriniz nasıldı? Ramazanda oruç tutulur muydu? Bütün âdetlerimiz vardı kızım. Eğer gidersem her yeri size gösterir anlatırım. okula gittim kızım. Çıxet’te üç aile vardı. Hepimiz dağınık vaziyette değişik köylerde yaşıyorduk.

Irak’a gitmek isteyebilirler. çünkü çok iyi yaşıyorduk. Çünkü atalarımız oralarda doğdu. Bu konuda Türkiye’yi kınamıyor.İsabali Mürseloğlu Gürcü ve Ermenilerle de bir derdimiz yoktu. Said’e Ahıska’ya dönmek isteyip istemediğini soruyoruz. milletinin geleceği için ne yapmak istersin? Milletim yıllardan beri gurbetlerde dağınık bir şekilde sürgün hayatı yaşıyor. “Alman ordusu buralara gelecek! Onun için sizi buradan çıkaracağız!” dediler. Eğer beğenirsem sonra gelir ailece gideriz. Ama çocuklar dönmek istemez. Ben oraları görüp bildiğim için geri dönmeyi istiyorum. Tabiî isterim! Ahıska’ya dönmeyi çok istiyorum. Sınırda hepsini aldılar. Türkiye. Bana göre fark etmez. sadece onlar gücünü yanlış yolda kullanan ve iki kardeş milleti birbirine düşman eden insanların peşindeler. Daha oraları ne gördüm ne de hayat biçimini bilirim. Türkiye’nin Kürtlere hiçbir kötülüğü yok. Şimdi anlıyorum ki onların hedefi Ahıska’yı bizim elimizden almakmış. Yıllar önce bizim yaşadıklarımızı onlar yaşamasın. Oralarda yaşamak isterim. Allah’a şükür çok iyi yaşıyoruz. iyi bir millet. istediğim gibi de geziyordum. Kendine vatan olarak nereyi görüyorsun? Geçen sene Türkiye’ye gittim oraları çok beğendim. Irak’a da gittim. ama kendime yakın devlet olarak Gürcistan’ı görüyorum. Gelecekte ailem ve akrabalarımla beraber Kürdistan’da yaşamak isterim. İstiyorum ki milletimin çektikleri son bulsun. Peki. Bütün Kürtlerin aynı topraklarda. Türkiye’yi mi yoksa Gürcistan’ı mı kendine daha yakın devlet olarak görüyorsun? Türkiye’yi çok seviyorum. Onların dünyaya bakışı başka. Yaşlandık artık. zorla da tutup götüremezsin. oraları kendine vatan edindiler. Hanife’ye Ahıska’ya dönmek isteyip istemediğini soruyorum. Fakat oraya ilk önce gezip görmek için gitmek isterim. Irak’ta yaşamak istemiyorum. Çünkü onlar buralara alıştılar. Belki de bizi çekemediler. Recep dedenin sohbetine doyum olmuyor ama sohbetimizi bitirmemiz gerekiyor. huzurlu bir şekilde yaşamasını. Irak’ta 22 Bizim Ahıska . takdir ediyorum. O yüzden acele karar vermek istemiyorum. Oralar bizim vatanımız. ninelerimiz yıllar önce Ahıska’dan sürüldüler. İstediğim gibi çalışıyor. Ahıska’ya dönmek istiyorum. Kendine vatan olarak nereyi görüyorsun? Vatan olarak Gürcistan’ı görüyorum. aynı dili konuşmasını. Eğer elimden gelirse bunları yapmak isterim. Orada ayrımcılık var. Köyümüzden ve akrabalardan dönenler olursa ben de dönerim. memnunum kızım. Said’le sohbetimizden sonra sıra Hanife Hanıma geliyor. Dedelerimiz. Kürdistan’ı çok beğendim. Sohbete Recep dedenin torunları Said ve Hanife’yle devam ediyoruz. Türkiye’ye o bayraklarla girmeme izin vermediler. Türkleri çok beğeniyorum. Kendime tabiî vatan olarak Irak’ı görüyorum. Irak’ı daha çok beğendim. Türk-Kürt ilişkilerini nasıl buluyorsun? Türkiye’de iki sene Kürt olmama rağmen hiçbir zorluk çekmeden çalıştım. Ben. Kimse beni rahatsız etmedi. bunun için devlet imkân sağlasın. Başka millet de aynısını yapardı. daha ne isteyebiliriz ki… Gençlerimizin geleceğinin iyi olmasını isteriz. Ama gençler istemez. aynı bayrak altında. Kürtlerle değil PKK’yla savaşıyor. Şu anda yaşadığınız memleketten memnun musunuz? Başlıca problemleriniz nelerdir? Evet. Türklerin bu tutumunu haklı buluyorum. Hanife’nin düşündükleri bambaşka. Bayrak bile olsa tedbir alınmalıdır diye düşünüyorum. Vatana dönüş konusunda ne düşünüyorsunuz? Genel olarak Kürtler neler düşünüyor? Ben. Bir gün ansızın askerler geldi. Irak’tan Türkiye’ye geçerken yanımda Kürt bayrağı vardı. Yaşlı olan herkes isteyecektir geri dönmeyi. aynı kültürü yaşamasını isterim.

Türkiye’den gelen Ermeniler bizim gibi konuşuyorlardı. Onlar böyle kan dökerek. askerler evimize geldiler. Oruç tutar.org. Bu kadar konuşunca söz PKK terör örgütüne geldi. Türk başka… Ben bunu istemiyorum. Odunda. Kürt-Türk bölücülüğü olmamalı. Âdetleriniz nasıldı? Komünizm zamanı Ramazanda oruç tutulur muydu? Âdetlerimizi yapıyorduk. Bizi aynı milleten sayıyordu. Bu sürgünün sebebini hâlâ anlamış değilim. Orpola.ttk. Hepsiyle aramız iyiydi. Atatürk’ün milletini kendime yakın görüyorum kızım. Bana göre hepimiz aynıyız. Bugün Türkiye’de yaşanan çatışmaya bir anlam veremiyorum. Ben şahsen kendimi Türk olarak biliyorum. Onlar. Hepimiz aynı milletteniz. Tibet… Çevre köylerde kimler yaşıyordu? Onlarla ilişkileriniz nasıldı? Çevre köylerde Gürcüler. PKK hareketine nasıl bakıyordu? Kürtlerin Türklere böyle davranmasını hiç doğru bulmuyorum. Sohbetimize Bişkek’in Zarya köyünde yaşayan İsabali dedeyle devam ediyoruz. Uravel. Ermeniler ve az sayıda da Azeriler vardı. Sizce sürgünün sebebi neydi? Kızım. Acaba Hanife. Daha sonra bizim okula Azerbaycan’dan öğretmen geldi ve Azerice öğrendim. Bu yüzden bizleri Orta Asya’ya sürgün edeceklermiş. Türk-Kürt fark etmezdi. aynı topraklarda yüzyıllar boyu yaşamışız. Saguli. Hâlbuki biz aynı milletin insanlarıyız. Oxere. Horoma. Geçmişe baktığımız zaman Türklerle o kadar çok ortak yönümüz var ki. http://e-magaza. Türk-Kürt ayrımcılığı yapıyorlar. aynı kültürü paylaşmışız. Kendinize en yakın devlet ve millet olarak kimi görüyorsunuz? Ben en yakın millet de devlet de Türkiye’dir. Bize söylenen buydu. Onlar bizden kız alırlardı biz de onlardan alırdık. Okulda üçüncü sınıfa kadar okudum. Köyümüzde ve etrafında daha çok Ermeniler yaşıyordu. N. Kürtler Ahıska’nın hangi köylerinde yaşıyorlardı? Nüfuslarını bilmiyorum ama şu köylerde Kürtler yaşamaktaydı: Koltaxev. php?file=ProductInfo&cat_id=88&product_ id=2110 Bizim Ahıska 23 . Okulda bütün dersler vardı. Bizler aynı milletin insanlarıyız.Kürt başka. gece saat ikiydi. İsabali dedeye memleketteyken okula gidip gitmediğini soruyoruz. Not: Bu röportajları yapmamda yardımlarını gördüğüm Resul Raşidov ve İzmire Odabaşeva’ya teşekkür ederim. İsabali Mürseloğlu. Türkleri Kürtlere ve Kürtleri de Türklere düşman etmeye çalışıyorlar. Devlet sizi hangi milliyetten sayıyordu? Sizler kendinizi kim olarak görürdünüz? Devletin bizimle bir ilgisi yoktu. İntel. Agara. Türklerin gelip bizi basacağını söylediler. kurban keserdik. Xiryan. aynı dini.tr/switch. Gankit. Kürtlüğünü kabul edip bunu açıkça söyleyenler çoktu. İstiyorum ki Türk de bir olsun Kürt de. D. Derslerimiz Gürcüceydi. 1928’de Ahılkelek’in Xıryan köyünde dünyaya gelmiş. Herkesle aramız iyiydi. Rustav. Tirbon. Öyle ayrımcılık olduğunu hatırlamıyorum. çatışarak neyi halledecekler? Her şeyi doğru yoldan çözmeliler.

resim vs… yapmaktadırlar. bu ürünlerle ticaret yapıyordu. Kerim. Raziye Nine. kolhozlar kurulmadan önce daha iyi yaşamaktaydı. Yağmurla sulanırdı. Fakat kolhozlar kurulduktan sonra ve topraklar elimizden alındıktan sonra yoksul duruma düştük. Ahıska köylerinde kimler yaşıyordu? Ahıska bölgesindeki köylerin tamamı Türk’tü. 1992 yılına kadar burada yaşadıktan sonra Kırgızistan’ın Şamaldı-say ilçesine yerleşmiştir. kolhoz olduktan sonra çiftçilikle uğraşan halkın topraklarına el konuldu. devletleştirildi. iki mahalleden meydana geliyordu. ne zaman ve nerede dünyaya geldin? 1924 senesinde Ahıska vilâyetinin Adigön ilçesine bağlı Tutacvar köyünde dünyaya geldim. Fennî sulama yoktu. Merve. biri kız dört çocuklu bir aileydik. Kendi ürünlerini kendisi yetiştiriyor. insanlık âlemine ve tarihe emanet etmek için sanat ve teknolojiden yararlanmaktadırlar. Alaaddin. 24 Bizim Ahıska . Para alır yaparlardı. Kışlar çok soğuk olduğundan evler birbirlerine çok yakın mesafede dikilmişti. Evlerimizin duvarları taştan yapılmaktaydı. Hâlbuki bizim acımızın binde birini bile yaşayan topluluklar. Komünist devrim sonrası her yerde kolhozlar kurulmaya başlamıştı. Neler eker. Tutacvar köyünde pazar yoktu. Bize kalan toprağımızda tahıl. yani toprağımız elimizden alındı. Üçü erkek. Bizim köy ve Ahıska’daki diğer köyler. Erkek kardeşlerim: Kezim. Bizim Ahıska dergisi okuyucuları için Işıkova Raziye Ninemle konuşuyoruz: Raziye Nine. kartopi (patates). On büyük baş hayvanımızdan ikisini devlet aldı. bu iki mahalleyi iki yakaya ayırıyordu. lobiya (fasulye) yetiştirirdik. müzik. Halkımız. bu acıları yeni nesillere. Filmler. bu faciayı yaşayanların sürgün öncesi ve sonrasına dair hayatını ne yazık ki lâyıkıyla bilmemektedirler. neler yetiştirirdiniz? Bizim 12 hektarlık toprağımızdan bize sadece 15 sotuk (10 dönüm bir sotuk) kalmıştı. Sonraki nesiller. yeni nesillerin ibret alması ve gelecekteki sorumluluğunu hatırlaması için yaşlılarımızın anlattıkları hayat hikâyelerine kulak vermeliyiz. Bu sekilerin altında kışlık yiyecekleri ve tarladan toplanan bazı ürünleri saklardık. Köyde aşağı yukarı 45 tütün/hane vardı. Cesim ve Nesim’di. Köyümüz Adigön kazasına bağlıydı ama Ahıska daha yakın olduğundan alış veriş yapmak için Ahıska’ya şehre giderdik. 1990 yılına kadar Özbekistan’da yaşamış. Köy muhtarının iki katlı evi hariç bütün evler tek katlıydı. belgeseller. Evleriniz nasıldı? Evlerimizin içinde her odada seki (divan) vardı. Fergana Olaylarından sonra Rusya’ya gitmiş. Duvar ustalarının çoğu Ermenilerdi. Salican. O zamanlar yürüyerek bazen de eşekle giderdik.Ahıskalı Raziye Nine Anlatıyor Sabir ASKEROV* 1944 sürgününü yaşamış büyüklerimiz bir bir aramızdan çekilip gidiyorlar. Sürgünden önceki köyünüzden ve bu köydeki hayattan biraz bahseder misiniz? Ben Ahıska’nın Tutacvar köyündenim. Nevreste ve Sahib adlı çocuklarını büyütmüş. Bu evler ortalama iki veya üç gözlüydü. Büyüklerimizin yaşadığı faciaların unutulup gitmemesi. 1944 yılı faciasını yaşadı. Bir yol. Köyümüz. Ahıska gibi koca bir vilâyetin binlerce insanı. Bizden önceki atalarımızın ana yurt hayatı da ilgi çekicidir. lazut (mısır).

Bu derenin uzuni Qıramasın buzuni Alma Çerkez qızıni Çekemasın nazıni. Altı çocuğumuz oldu. Puvarın başi gözel Dibinin taşi gözel Ele bir yar sevdim ki Buyuği qaşi gözel. Stalin’in ölümünden sonra serbest dolaşma hakkı verildi. Bulut bulut üstünde Bulut dağlar üstünde Sen Mevla’yi seversen Yağma yarın üstüne. O zaman biz Özbekistan’ın Sırderya bölgesine göç ettik. 13. Meni demeye geldim Qaymax yemeye geldim Qaymax fikrimde yoxdur Seni görmeye geldim. savaş sona erinceye kadar cephede kalmış. Fakat ailesiyle bütün halkın Orta Asya’ya sürüldüğünü öğrenince ailesini bulmak için Özbekistan’a gelmiş. 4. 9. Okulumuzda kitaplar paralıydı ve çok pahalıydı. Köy okullarındaki öğretmenler Türk’tü. 18. Şehirden geçen çayın veya yolun bir tarafında Ermeni veya Gürcü kiliseleri vardı. Ondan sonra çocuklarıma hem ana hem baba oldum. Meniya xoşum gelür Ağlatma yaşım gelür Çıxıp kapiya baxem Belki qardaşım gelür. Durnam geder düzüm düzüm Boyni qanadından uzun Durnam benim iki gözüm Durna yara selem götür. Qaranfilim budama Safa geldin odama Eger meylin bendeyse Elçi gönder babama. Biz orda evlendik. Qaranfilim neden olur Tökülüp den den olur Ben ayrulux bimezdim Ayruluh senden olur. Evlenmeniz nasıl oldu? Eşim Niyaz Askerov. 6. * Ankara Üniversitesi-SBF. Tabii sürgünü de yaşadınız. Karanfilim çinçili (kalın) Öpem ağzının içini Axşam gece nerdeydin Gövlümün gögerçini. 3. 2. Bi i Ah k Bizim Ahıska 25 . Yine de buralarda Türkler çoktu. Bazı büyük köylerde ortaokul da vardı. Diğer tarafta cami vardı. İkinci Dünya Savaşı’na katılmış. Qarip kuşlar ötende Qaribim bu vetende Gövlüm gögerçin olmiş Durmiyer bu vetende. Bu dere holuxlidur Edrefi baluxlidur Neynarım ele yari Ayaği çaruxlidur. Okumaya devam etmek isteyen çocuklar o köylerdeki okullara giderlerdi. 15. Endim çayir biçmeye Savux sular içmeye Dediler yar geliyer Qanadım yox uçmaya. Ahıska’da okul hayatı nasıldı? Ahıska’daki küçük köylerde dördüncü sınıfa kadar eğitim veriliyordu. 1944 sürgünü bir felâkettir. 5. 12. Ahıska Manileri Söyleyen: Raziye Işıkova (Askarova) Yazan: Sabir Askerov 1. Kemerim taxdalari Sayarım hafdalari Eger yarım gelmese Qırarım taxdalari. Gürcülerle de Gürcüce konuşmaktaydılar. Almanlara karşı ön cephelerde savaşırken bacaklarından yaralanmış. Armut dalda sallanur Yere düşer ballanur Hep ki oğlan beg olsa Gene qıza yarvalur. Bazen Azerî ve Gürcü öğretmenler de gelirdi. Armut dalın qırılsın Su dibinde durulsun Bizi yurttan edeni Cuma güni vurulsun. Özbekistan’ın Namangan vilâyeti Üçkorgan kazasına yerleştirdiler. Armudun tadındayım Çermügün yolundayım Anam beni arasa Yarımın koynundayım. Türkler. 11. Çok sıkıntılı eğitim dönemleri yaşanmaktaydı ve eğitimini devam etmek için diğer köylere gidip okuyanların yanında okul hayatını dördüncü sınıfla bitirenler de vardı. 8. Ermenilerle Türkçe. Yurdumuzdan koparıldık. 16. Bazen kitaplarımıza para yetmediğinden alamıyorduk. Ahıska’nın Mugaret köyündendir.Ancak son zamanlarda Ahıska’da Ermeni ve Gürcüler eskisine göre daha fazla artmıştı. 7. Puvara qazlar gelür Qanadi sızlar gelür Behtülli puvar sene Nişanli qızlar gelür. Biraz da sürgünden bahsedelim. 10. Bin bir meşakkatle yaşadık. 14. Savaş sona erince Ahıska’ya dönmüş. Bunların çoğu kız çocuklarıydı ve ben bunlar arasındayım. Fakat 1961 yılında bilinmeyen bir kaza sonucu eşim Sırderya Nehri sularında ölü olarak bulundu. Dersler Türkçe yapılır ve Rusça da öğretilirdi. Durnam geder naşa naşa Qarli dağlari aşa aşa Hem qayina hem qardaşa Durnam yara selem götür. 17. Bizi Ahıska’dan çıkardılar.

8. 1.000 Ahıskalı Türk.000’di. 14-16 Kasım 1944 tarihlerinde.843 Kürd. Özbekistan. Adigön.366 Ahıskalı Türk’ün adı. SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin’in yazılı emri ve SSCB İçişleri Bakanı Lavrentiy Beriya’nın talimatıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) bağlı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’ne bağlı. doğum tarihi ve yerinin belirtildiği listeler tarafımıza gönderilmiştir. Ahıska. Ahalkelek (Ahılkelek) İlçesi Askeri Komiserliği: 438 kişi. Kırgızistan ve Kazakistan’a sürgün edildi. soyadı.633 diğer milletlere mensup kişi. Ahılkelek ve Bogdanovka ilçeleri Askerî Komiserliklerinden tarafımıza gönderilen listelere göre. 1936-1939 yıllarından itibaren askere çağrılan ve Nazi Almanya’sına karşı sürdürülen Büyük Vatan Savaşı’na (1941-1945) Gürcistan’ın.000 Ahıskalı Türk çeşitli cephelerde şehit edildi. SSCB Tarih Enstitüsü Görevlisi ve Tarih Bilimleri Asistanı V. Ahıska.663 Ahıska vilâyetinin. Ahıska. 1939 yılından itibaren ise İkinci Dünya Savaşı’na ve 1941-1945 yıllarında da Nazi Almanya’sına karşı sürdürülen Büyük Vatan Savaşı’na gönderilen Ahıskalı Türklerin sayısı yaklaşık 40. Zemskov’un tarihi belgelere dayanarak verdiği bilgilere göre.000 Ahıskalı 26 Bizim Ahıska . Ahıska vilâyetinden. 26. Aspindza (Aspinza) İlçesi Askeri Komiserliği: 1774 kişi. Adigen (Adigön) İlçesi Askeri Komiserliği: 7500 kişi. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin. Ahıska vilâyetinde yaşayan: 46. SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin’in emriyle. yani toplam 86. Aspinza. Gürcistan SSC Askerî Komiserliğine bağlı Adigön ilçesi Askerî Komiserliği tarafından bildirilen 7500 Ahıskalı Türk gazinin ve şehidin listesi tarafımıza gönderilmemiştir. Ayrıca Ahıska vilâyetinden 1936 yılından itibaren askere.866 Ahıskalı Türk gazi ve şehidin ilçelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Muhammet İzzetoğlu Ahaltsihe (Ahıska) İlçesi Askeri Komiserliği: 2106 kişi.790 Türk. Ahılkelek ve Bogdanovka ilçeleri Askerî Komiserliğinden yazılı olarak 4.Ahıskalı Gazi ve Şehitler (1936-1945) Muhammet İZZETOĞLU Ahıskalı Türkler 65 sene önce sürgün edildi: Rus “Argumentı i Faktı” (Argümanlar ve Faktlar) Gazetesi’nin 30 Eylül-6 Ekim 1989 tarihli nüshalarında yayımlanan. Özbekistan. Aspinza. İkinci Dünya Savaşı ve Nazi Almanya’sına karşı sürdürülen Büyük Vatan Savaşı’nda (1939-1945). Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Askerî Komiserliğine bağlı. Kırgızistan ve Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine sürgün edildi. Adigön. Bu savaşta yaralanan ve savaştan sonra Gürcistan’ın Ahıska vilâyetine. Ahıska vilâyetinden gönderilen 11. Ahılkelek ve Bogdanovka ilçelerinden. vatan topraklarına geri dönen yaklaşık 14. Gürcistan SSC Askerî Komiserliğine bağlı. 1936 yılından itibaren askere. Bogdanovka İlçesi Askeri Komiserliği: 48 kişi. 1939 yılından itibaren ise İkinci Dünya Savaşı’na ve 1941-1945 yıllarında da Nazi Almanya’sına karşı sürdürülen Büyük Vatan Savaşı’na gönderilen yaklaşık 40. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin. Aspinza.397 Hemşin ve 29. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) Bilimler Akademisi’nin.

Bekir Dursunoviç Mustafaev. Gürcistan doğumlu. 1924 Mohe köyü. 1922 yıl Temlala köyü. Ahıska vilâyeti. Gürcistan doğumlu. 3. Özbekistan’dan Ahıska Türkleri temsilcileriyle. Ahıska vilâyeti. Gürcistan doğumlu. 6. Raseddin Resuloğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) 4. Gürcistan doğumlu. Aşağıda adı geçen 8 Ahıskalı Türk gazi ve şehit. Ahıska vilâyeti. Ahıska vilâyeti. Gürcistan doğumlu. Ahıska vilâyeti. 2. Ahıskalı Türk Savaş Gazileri ve Şehid ailelerinden alınan belge ve bilgilere göre şunlarıda ilâve edebiliriz: Aşağıda adı geçen Ahıskalı Türkleri de birinci. 2. Munir Mamedov İsaoğlu. (Kremlin Meydanı-Moskova. Gürcistan doğumlu. ikinci ve üçüncü yüksek dereceli Büyük Vatan Savaşı Şeref (Kahraman) Madalyalarını aldı: 1. Gürcistan doğumlu. Ubri Badalov. 1909-Zediban köyü. Gürcistan doğumlu. Varhan köyü. 3. Ahıska vilâyeti. İsmail Karimov. Ahıska vilâyeti.134 kişinin bilgileri tarafımıza gönderilmemiştir. Bedir Beimodoviç Muradov. 1991 yılında Moskova’da basılan SSCB Kahramanları adlı kitaptan: 1. Teminder Kemaloğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) 2. Memmed Osman Oğlu Osmanov. 5. 4. 8.Türk’ten. 1898-Bulorza köyü. Ahıska vilâyeti. Ahıska vilâyeti. Gürcistan doğumlu. Milletlerarası Ahıska (Meshet) Türkleri “Vatan” Cemiyeti temsilcileri: 1. Abdullah Mursaloviç Ahmedov. Murtaz Karaliev. Başkanı Yusuf Serveroğlu (Cemiyet Başkanı) 3. Nazi Almanya’sına karşı sürdürülen Büyük Vatan Savaşı’nda. Gürcistan doğumlu. Azgur kasabası. (1941-1945) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kahramanı Altın Madalyası’nı aldı. Aydın Seferov. Ahıska vilâyeti. yaklaşık 28. Gürcistan doğumlu. Ahıska vilâyeti. 1985) Bizim Ahıska 27 . 7. Agapi Agara. İbrahim Tucigil. Azgur kasabası.

Eşi askere giderken Zahide’ye. Özbekistan’ın Fergana. İçlerinde biri vardı ki hikâyesi beni derinden etkiledi. Esir düşenler arasında bir akrabasının yakını da bulunuyormuş. Zahide. Fergana olaylarından sonra 1989’da ailece Azerbaycan’a göç ettiler. fakat hâlâ asker kocasının döneceğini bekliyordu. Kızının ölümünden bir süre sonra kayınvalidesi ölmüş. bir nine olmuştu. Ahıska’nın Kılde köyünde. “Beni bekle. Önceleri Menemşe adlı ablasıyla yıllarca yaşadığı söylenir. kaybettiklerinin yasını tutarken kocasının. Ankara Üniversitesi . dedemin amcasının kızı olan Zahide (Zayde) ninenin hazin hikâyesiydi. 1927 yılında evlenmiş. Aynı gemide esirler arasında birbirini görünce akrabası Zahide’nin eşine seslenmek istemiş fakat o. Bu kadar felâketi yaşamasına rağmen hâlâ kocasının döneceğini ve ondan bir haber geleceğini umut ediyormuş. Ortaokul ve liseyi Bursa’da okudu. Bu evlilikten bir kız ve bir oğlan olmak üzere iki çocuğu dünyaya gelmiş. eşinin döneceğini söyleyerek taliplerini geri çevirmişti. Ta ki Yunus Hocamızın. eşinden geriye bir tek Karaköl papağı denilen şapkası kalmıştı. Tarihi yaşatmamız lâzım. Sefalet ve itiş kakışlı bir hayatı 28 Bizim Ahıska . tahminen 1910 yıllarında dünyaya gelmiş. yıkık bir evde ablasıyla komşu olarak tek başına hayata tutunmaya gayret etmiş.” sözü. 1989 yılı gelip çattığında Ahıska Türklerinin ikinci felâketi olan Fergana olayları baş gösterdi. Zahide’nin yıllarca sürecek olan bekleyişi işte burada başlamış… Eşi askerdeyken Zahide gelinin kızı. yemek yediği sırada boğularak hayatını kaybetmiş. yıllardır eski resimler arasında duruyordu. Azerbaycan’a geldiğimizde birçok aile gibi biz de Yevlah’ın Nametabat köyünde babamın teyzesinin evine sığınmıştık. Kimileri hakkında bilgi sahibi değildim. Zahide gelin tek başına kalmış.. Bunları bir bir gözden geçirdim. beni bu eski fotoğraflara yöneltti. Kokand ve diğer şehirlerinde yaşayan bütün Ahıskalılar yeniden sürgün edildi. “Sus!” işareti yapmış! Aradan yıllar geçmiş. Geçen zaman içinde ona talip olanlar çıkmış. Ahıskalı sürgün bir ailenin çocuğu olarak 1983 yılında Özbekistan’ın Kokant şehrinde dünyaya geldi. Benim de yaşamış olduğum bu sürgünde Zahide nine bizimle birlikte Azerbaycan’a geldi. Aileden kalma eski fotoğrafları çıkardım. Bu. O. “Eski fotoğrafları bir araya toplayalım. Bunun için de eski fotoğrafları derleyerek halkımızın acısı ve tatlısıyla geçmişte yaşadığı hayatı arşiv hâline getirmeliyiz. Genç Zahide. Onun asıl hikâyesi evlendikten sonra başlamış. 1944 yılının kasım ayında hayvan vagonlarına bindirilerek Orta Asya’nın her köşesine serpilen Ahıskalılardan biri de oydu. Gördüğünüz bu resim. tanınmamak için eliyle. Özbekistan’ın Kokand şehrinin Kızılkoşun köyünde eski. Bunlar hakkında ailemden bilgi edinmeye başladım.. Ardından da baba hasretiyle yemek yemeyen oğlu hastalanmış ve yüksek ateşten havale geçirerek hayata veda etmiş. kayınvalidesi ve iki çocuğuyla yaşamaya başlamış. Sürgünden sonra.Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitiren Melike. Nihayet gelip çatmış lanet sürgün. fakat o.Sürgünde Aşk ve Hüsran Melike İDRİS Melike İbdis. döneceğim!” demiş. Artık o yaşlanmış. Birinci Dünya Savaşı başlayınca eşi askere çağrılmış. Tek başına bir evde. Almanlara esir düştüğü haberi gelmiş. İlkokulu Yevlah’ta okudu. Eşinin ismini kime sordumsa bilemedi. dünyaevine girdikten sonra İstanbul’a yerleşti. 1995’te ailece Türkiye’ye geldiler.

oraya yerleştik. saygısı hiç bitmemişti. bir defa daha Zahide nineyi bizimle birlikte gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Zahide ninenin 2003 yılında Azerbaycan’da hayata veda ettiğini duyduk… TAZİYE Stalin’in zulüm döneminde 1933 yılında Ahıska’nın Xona köyünden muhacir olup Türkiye’ye gelen hemşehrilerimizden Hurşit oğlu Ayhan Yolcu (57) kalp rahatsızlığı sonucu Kırıkhan’da vefat etmiştir.Zahide nine. 1995’te Türkiye’ye geldik. Kocasının yıllarca sakladığı Karaköl papağının çıkarıp çöpe atmış! Bu sırada bizim Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç etmemiz söz konusuydu. Yalnız. Zahide nine. kimsesiz ve tek başına yaşamayı sineye çekmiş ama verdiği sözünden dönmemişti. yeni bir hayat kurmamıştı. Fakat o yine kabul etmedi. tahammülü zor ağırlığıydı. Yıkılan yuvasına rağmen. fakat bir türlü kabul ettirememişti. Bütün bu fedakârlıklarının karşılığında eşinden aldığı son haberle bir kere daha yıkılmıştı. Adını ve diğer kimlik bilgilerini değiştirmiş. Her ikisine de rahmet ve mağfiret. oraya yerleştirilmişti. hatta öfkelenmiş. daha fazla sürdürmeye dayanamayan babam. yaşadığı felâketlere ve aradan geçen yıllara rağmen ona olan sevgisi. Biz. Zahide Nine’yi yanımıza almak istemiş. Bizim Ahıska Bizim Ahıska 29 . bir süre gizli bir hayat yaşadıktan sonra burada evlenmiş! Bitmez tükenmez sürgün yılları boyunca. O zamanlar küçük yaşta olduğum için bunun yaşlılıktan olduğunu sanıyordum. şehirde bir ev buldu. yaşadığı hayatın. başka diyarlarda yeni bir hayat kurmuş! Bu haberi duyunca çok üzülmüş. Bizimle gelip yeni bir hayata başlamak için bir umudu yoktu artık. yeni evine yerleştikten birkaç yıl sonra. yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı dileriz. Zahide nine. Ahıska’nın Ezgüde köyünden Sadık kızı Saltanat Dreganlı (87) da Kırıkhan’da vefat etmiştir. Bunun üzerine babamın ve amcamın yardımlarıyla Nametabat köyünde tek odalı bir ev bulunmuş ve Zahide nine. Yıllarca onun yolunu beklemiş. Yıllar geçtikçe Zahide ninenin beli bükülüyordu. yolunu beklediği kocası. Kocası. Babam. Alman esaretinden kurtulup Türkiye’ye kaçmış. sürgünde genç bir gelin iken kaybettiği iki yavrusuyla. Zorluklara göğüs gerebilmek için hayata tutunabileceği dal çoktan kırılmıştı. Ama şimdi daha iyi anlıyorum ki. bunun sebebi sadece yaşlılık değil. Babam. Azerbaycan’a yerleştiğinde yeni hayata alışmaya çalışırken hâlâ kocasının döneceğini ümit ediyordu. kocasından nihayet bir haber geliyor! Fakat bu da sevindirici bir haber değil.

Toplantı yerine geldiğimizde Mayor ve General vardı. Bizim köy. herhalde çekilmemi söylediler. Yani Rus-Alman harbinde. gayet canlı olarak hatırladığı o günleri anlatıyor: Ben Ahıska’nın Türkiye sınır köyü olan Çağısman köyündenim. 1 Aralık 1927 tarihinde bu köyde dünyaya geldim. Yoluma devam ederken askerler sırtımdaki çuvalı alıp. Cilvana… Ahıska Türklerinin vatandan sürgün edilmesinin üzerinden 65 sene geçti. Yollar asker doluydu. Bana Rusça bir şeyler söylüyorlardı. aynı köyün kızı olan anamın adı Fahriye’dir. katlanarak çoğaldı. bu tarihî sahnelerin yadigârı olarak büyük sorumluluklar taşımaktayız. Ama ben dillerini anlamıyordum. Bizlere on beş dakika içinde evleri boşaltmamızı söylediler. Başımızda büyükler yoktu bütün yetişkin erkekler askerdeydi. Bu kısa zaman içinde evden bir şey alamadık. Köyü dolaşan bu arabaların hepsinin içi doluydu ve arabalar zincirleme bir birini takip ediyordu. içindeki unu çamurların içine döktüler ve alay ederek boş çuvalı elime verdiler! Bütün yolda Amerikan arabaları tur atıyordu. Köpekler ulumaya ve ahırlardaki bütün hayvanlar bağrışmaya başladılar. Ben gittim on beş kilo ağırlığındaki çuvalı arkama atıp getiriyordum. Kimi şaşkın. Onlar. Türkiye sınırına çok yakındı. Herkes neye uğradığını aşırmıştı. Babamın adı Rıdvan. “Sizleri buradan çıkaracağız! Soru sormayın. Bizim ev dokuz kişiydi. 14 Kasım gece yarısı askerler evlerimizi bastılar. Atalarımızın yaşadığı 1944 felâketi. Ahıska gençliği olarak bizler. Sınıra geldiğimizde emir geldi bütün arabalardaki insanları boşaltın diye… İnsanlar perişandı. Biz bunun farkında değildik. Arabaya dört ailenin fertleri binmişti. Elimdeki boş çuvalla evimizin önüne geldim. Bu vahşetin yapıldığı sırada ablam bize geldi.Rahim Dedenin Dramı 1944 Vahşeti Şahismail BİNALİOĞLU* bam askerdeydi. Büyük bir toplantı olacağını söylediler. Aynı model bir arabanın da bizim kapımızın önünde durduğunu gördüm. kimi hastaydı. Sınırdan Türkiye’nin Posof köyleri görünüyordu: Badele. Sonra da bu tarihî acının dinmesi için çalışmak… Bütün bunları inançla yapabilmemiz için büyüklerimizin neler yaşadığını bilmemiz gerekir. cevap da vermeyeceğim!” dedi. Bunca sene zarfında sürgün acıları dinmedi. Başımızda yetişkin erkek yoktu. Çünkü çocuktuk. insanlık tarihinin çok nadir gördüğü sahnelerle doludur. kimi ağlıyor. Cağısmanlı Rahim yede. Bundan dolayı bizi hemen abluka altına aldılar ki millet öte tarafa Türkiye’ye kaçmasın diye… Zaten kimse kaçamazdı. tıklım tıklımdı! İki yanında da iki asker oturuyordu. Bu sorumlulukların başında geçmişimizi unutmamak ve unutturmamak gelir. İki asker birlikte iki evi basıyorlardı. Evinde cadi unu (mısır unu) olduğunu ve bana getirmemi söyledi. Sürgün sırasında ba- 30 Bizim Ahıska . Demek ki bir vahşetin yaşanacağı hayvanlara da malum olmuştu. Zendar. Puma. Askerler bizi apar topar toplantı yerine götürdüler.

Hukuk Fakültesi. Adamlar üşüyürdü. Dünya başıma yıkıldı. Açlık bizleri bu duruma düşürmüştü. Bu şekilde vagonlar hareket etti. öldü... Tüstüleyir katarlar. Ölmemek. Bir ses. Onların da açlığa yenik düştüğünü duyduk. Herkes bir kimsesini kaybediyordu. Neler olup bittiğinin farkında değillerdi. Tüstüleyir: Duman çıkarıyor. Çok perişan durumdaydık. Küçük çocuklarını alıp bize getirdim. Yolculuk devam ederken insanlar ölmeye başladılar. Deyin. Tren. Bilhassa Özbekistan’da. Amcalarım başka köylere yerleştirilmişti. Sınıg-salxag vagonlar. Mevsim kış. 1945 yılında birçok ülkede açlık vardı. Bağırarak bize soruyorlardı. Semerkant’ta vefat etti. Kazakistan’da. Bir sabah baktım ki iki kardeş birbirine sarılmış uyuyorlardı. İlk geceyi burada geçirdik. Stalin tek fironlar. Çu ilçesinde yaşıyoruz. Yorgansız. Sınıg-salxag: Kırık dökük. Benim altı çocuğum var. Hem açlık hem de arka arkaya gelen ölümler. Karları yara yara. ayaz. Öyle ki kardeş Türkiye tarafında diğeri Gürcistan tarafındaydı… Sonra bizleri vagonlara getirdiler. Aradan üç gün geçmişti ki iki bacım da hayata veda etti. Her bir vagonda 50 civarında insan vardı. Sabahleyin bizleri arabalarla köylere dağıtmaya başladılar. eyin yalın. Her aile bizim gibiydi. Sürgün olmuş adamlar. Gidenler buza dönüp. Allah’a şükürler olsun durumumuz iyidir. Kovalarla bize çorba getirdiler. Yaddaşlarda: Hatıralarda Şahismayil Adigönlü 31 . Kırk derece şaxtaya. Burada bizleri bir kulübeye getirdiler. Yolculuğumuz 22 gün sürdü! Son durağımız Özbekistan’dı. Stalin ile Gürcüler yaşattı… Anam Özbekistan’da. Biri sekiz diğeri on dört yaşındaydı. O yaka insanlarıyla akrabayız. kimi hastalıktan… İnsanlar açlık ve hastalıklarla boğuşuyordu. Vagonun içi çok soğuktu. Sınırın öte yakasından bize bakan insanların ağladıklarını gördüm. Eyin yalın: Vücut çıplak. Yaklaşınca ikisinin de öldüğünü gördüm. Ama bir kardeşim açlığa dayanamadı. Evler çok eskiydi. Bakü istasyonunda durmuştu. Şaxta: Soğuk.. Çaresizlikler içindeydik. kimi açlıktan.Posof halkı sınıra toplanmıştı! Şaşkınlık içinde bizim tarafa bakıyorlardı. Yaddaşlarda yaşıyor. Ölenleri atarlar. O yıllarda elimiz ekmek görmemişti. Bu kara vagonlardan. hayata tutunmak için ot yiyorduk. Hayvan vagonlarına tıklım tıklım doldurdular. Yağmur yağdığı zaman başımızdan sular akıyordu. Dözerdi: Dayanır mıydı? Stalin tek fironlar: Stalin gibi Firavunlar. nece zavallının Yanan çırağı sönüp. Allah vursun. Bizim Ahıska KARA VAGONLAR Vagonlar şütüyürdü. * Ankara Üniversitesi . yedik ve yola devam ettik. insan dözerdi? Bu kara vagonlarda Sürgün giden Türklerdi. bizi derinden sarsıyordu. İşte bu günleri bizlere. havalar çok soğuktu. Ama biz onlara cevap veremiyorduk! Çünkü askerler konuşmamıza izin vermiyordu. Dışarıda kar yağıyordu. Her bir köye iki aile yerleştiriyorlardı. Kelimeler: Şütüyürdü: Koşuyordu. Oldu Türk’ün düşmeni. Yollarda üç günden beri bir lokma bile yiyemeyenler vardı. Kara renkli vagonlar. Gör. Çocuklarım ziraatle meşguldür. “Bibi nereye gidiyorsunuz? Hala nereye?” diye bağırarak ağlıyorlardı.

Ayrıca akşamları evlerin ışıklarını söndürüyorduk. Her yer karanlık olsun diye pencereleri halılarla kapatıyorduk. Yani sürgün edilecek yolumuzu kendi ellerimizle yaptırmışlar bizlere öyle mi? Öyle oğlum öyle. Bize o Rus askerleri ne oyunlar oynadı! Bir insanın yapmayacağı şeyleri yaptılar. Ahıskalılar bu tren yolunu yapıyorlardı ama niçin yaptıklarını bilmiyorlardı. O zamanlarda köyümüzde Rus askerleri dolaşıyordu. Bu savaşta çok şehit verdik. dinimizden. Çünkü askerler hiçbir şeye izin vermiyorlardı. Tabii ki o günleri yaşayan birçok insan yaşadıklarını. Köylüler çok endişeliydi. herkes bu duruma karşıydı ama bu karşı çıkma hiçbir işe yaramıyordu. Her taraf silâhlı asker kontrolündeydi. geride kalan kadınları ve yaşlıları da tren yolu. Bunlar insan değil. âdetlerimizden vaz geçmediğimiz için bize etmediklerini bırakmadılar. o günleri yaşamış olan Makbule nineden nakletmek istiyorum. muhtelif vesilelerle anlatmışlardır. Bu tren yolunu da Rus soldatları (askerleri) silâh zoruyla Ahıska’nın Türk ahalisine yaptırdı. Bir de Makbule nineyi dinleyelim. ellerinde silâhlarla bütün Ahıska Türk halkını hayvan vagonlarına doldurup sürgün ettiler. Tepemizde uçan uçaklar Ruslarınmış! Bize orda hapis hayati yaşattı zalim Rus askerleri. Sonra o tren yoluyla ilgili bak yine ne diyeceğim: Ahıska’ da Cinis diye bir köy vardı.. Hepsi aklımda mıh gibi çakılı. Anlayacağın o ki oğlum 44 gün o vagonda bize “it günleri” yaşattılar. O zaman küçüktüm ama zalim Rus askerleri bize öyle günler çektirdiler ki. Bir insanoğlu başka bir insanoğluna bunları yapmaz! Türk olduğumuz için. “Türkler Ruslara savaş açtı. Ahıska’ da. Her an Türkiye’den buralara saldırı gerçekleşebilir. öldürmek için can atıyordular. Şimdi geldim 78 yaşına. Cinis köyünden ve bu köyün mezarlığından geçiyordu. Tren yolu projesi. Bu vagonlarla yapılan yolculuğumuz tam 44 gün sürdü. Rus askerleriyle kim baş edebilirdi… Adamlar Kalaşnikof silâhlarla başımızda duruyordu. Her tarafta onlar vardı. Yanına yiyecek ya da üzerine kalın bir şeyler alamamışlardı. Önce eli silâh tutabilecek 18 yaşındaki çocukları zorla Alman-Rus savaşına götürdüler. Herkes. Bir şey söylendiğinde vurmak. Yolu mezarlığın üzerinden geçirdiler. ne olacak bizim halimiz. hiçbirini unutamıyorum. Ahıska’dan sürgün edilirken kaç yaşındaydın? Neler oldu. Şimdi ben öyle anlıyorum ki biz Ahıskalılar bilmeden kendi felâketimiz için yol yapmışız. ben o zaman on üç yaşındaydım. Yanına bir şeyler alarak hazırlık yapanlar da vardı. dilimizden. bu olan bitene Ahıskalılardan karşı çıkan yok muydu? Oğlum. Köylünün itirazına rağmen yol güzergâhını değiştirmeyeceklerini söylediler. Çünkü bizim halkımızı hiç sevmiyorlardı. Tam bilmiyorum ama bir yıl veya biraz daha fazla bir sürede tren yolunu bitirdik. Peki. Bu yüzden hiç kimse akşam evinden çıkmasın! Başka köylere gitmek. Oğulcan karda kışta o soğuk havada sanki mahsus yapılmıştı bütün bunlar. diye söyleniyordu… Sürgün nasıl oldu. Neneciğim. Dönenlerin de hepsi bir yeri sakat geldi. kendi ellerimizle yaptığımız tren yolunda. yaşadıklarını anlatır mısın? Oğlum. o da çok zordu. bizim askerlerimiz sınırdadır.. Sonra bize yine yalan söylediler. Ama çoğu insan hazırlıksızdı. Burada kimsenin yaşamadığını düşünsünler ve saldırmasınlar diye. Gidenlerin yarısından çoğu geri dönmedi.. yolculuk kaç gün sürdü? Aklında kaldığı kadarıyla anlatır mısın? 14 Kasım gece vakti. Mezarlığı darmadağın ettiler. 32 Bizim Ahıska . akrabalarıyla görüşmek. planlanmış ve bilhassa kış ayı seçilmişti sanki.. ray sistemi döşemek için çalıştırdılar. şehre gitmek yasak!” Eğer çok önemli bir şey varsa ve gitmek şartsa o zaman izin almalıydık.Makbule Nine Konuşuyor Ali ALİOĞLU 15 Kasım 1944 sürgününü ve yaşanan zulmü. Dediler ki. tabi ki vardı. Stalin “Bir şey olsa vurun öldürün!” emrini vermişti.

örf ve âdetlerinin uğruna bu günleri yaşamıştır. işittim oğlum. unutamıyorum. Bir akarsu kenarıydı… Orda durakları vardı.. çok teşekkür ederim.A. aileleri bölmüyorlar. kısacası Orta Asya’nın her yerine serpiştirdiler oğlum bizleri. Sonra her ay Fergana’da yaşadığımıza dair. Yani bir aileyi bir durakta bırakıyorlardı. Buranın insanlarının Ahıska’yı bilmemesi üzüyor beni. şu an adını hatırlamıyorum. sıfırdan başladılar. ondan ne istiyorsun?” dedi. Özbekistan’a geldiğimizde amcamgili Andican’a. Asker Kalaşnikof silâhıyla dedenin kafasına vurarak yanındaki çocuklara. Akrabalarımızı da bu imza sayesinde bulduk. Bizimle aynı vagonda giden yaşlı bir dede ve nineyle altı kişilik bir aile vardı. ama akrabaları bölüyorlardı. sözü fazla uzatmayayım. aile olarak yalnızdık. halalar. Kahrolası Rus. Bu yüzden de bu değerlere sahip çıkmalılar ve unutmamalılar. Açlıktan ve soğuktan donarak ölenler oldu. yaşlı ve çok hastaydı. İmza listelerinde gördük ki filân akrabamız filân yerdeymiş! Böyle böyle bir araya gelmeye başladık. Bizim Ahıska 33 . Bütün halkımız ve bilhassa gençlerimiz sizin mesajınızı alır Not: Makbule Nine. Başka yerlerde de yaşayan vardı. Her durakta belirledikleri aileleri indirmişler ve her durakta da vagonları denetleyip ölülerin olup olmadığını kontrol ediyorlardı. durdurdular. Vagonlarda koku olmasın diye her durakta alıp atıyorlardı. dedelerimiz din. evlâtlarımdan isteğim odur ki. Biz hızlı akan suyu gördük ve vagonda söz dolaşmaya başladı ki bizi bu nehre atacaklar. Fergana’da indirdiler. Ölülerin kokusu vagonlara yayıldı. Amcalar. Vagonlardaki feryat figandan. akrabaları olmadan. inmeyenlerle yolculuk devam etti. A. Mesela. Vatan topraklarının içinde. neler yaşandı? O vagonda neler olmadı ki… Hava çok soğuktu. Bütün sürgün edilenler bu yabancı topraklarda yeniden hayata tutunmaya çalıştılar. Burada yaşamaya başladık ama bizim akrabalarımız. Bunlar insanlıktan çıkmış oğlum. Demem o ki. Bu günlere de şükürler olsun.. teyzeleri böldüler. Rus askerlerinden biri vagonları kontrol ederken bu yaşlı dede uyuyordu. Ölen birini gördüklerinde de iki asker çuval gibi tutup sallayarak dışarı atıyorlardı. Her şeye yeniden. Kazakistan. Özbekistan. Ölülerini vermek istemeyen yakınlarının feryat figanı da ayrı bir trajediydi… Nineciğim. Yoksa tren durduğunda ölüleri trenden alıp dışarı atmalarından korkuyorduk. hepimizi öldürecekler! Ama çok şükür bir şey olmadı. Ölenler olduğunda evlerden getirilen yorgan döşeklere sarıyorduk ki Rus askerleri görüp elimizden almasın. Öyle de oldu. Ahıska’nın adını ve yaşadıklarını unutmasınlar ve unutturmasınlar.. Şimdi 78 yaşında olabilirim ama bu yaşadığım şeyler öyle derin izler bıraktı ki. Bizi indirecekleri yerde ölünün cenaze namazını kılıp defnetmek istiyorduk. Rusça “Öldü mü?” diye sordu. Bu duraklarda da Rus askerlerini görevlendirmişler. Nineciğim. 44 günlük sürgün yolculuğunun ardından herkes Orta Asya’daki birçok ülkenin değişik yerlerine dağıtıldı öyle mi? Sonra ne oldu? 44 günlük yolculuk bitti ama… Unutmadan bir şeyi söyleyeyim. dil. onlardan ayrı. Her neyse oğul. tek başına. Andican. Ben on üç yaşında bunları gördüm. Bu sözler inşallah herkese ulaşır. Nerdeyse öldü ölecek gibiydi. etrafa yayılan çığlık seslerinden yaşlı nineler dedeler hasta oldu. Çoğu Ahıskalı bu şekilde Fergana’da yaşamaya başladı. bu sürgünde aileleri nasıl bölüyorlardı? Yok. Taşkent… Ama çoğunluk Fergana’daydı. Meğer bunu da düşünmüş bu zalimler. bir belgeye imza atıp parmak basıyorduk. Müslüman gibi yaşıyoruz ama bazen üzülüyorum.Vagonda neler oldu. Kokudan rahatsızlanıp hastalanan. Kırgızistan. Ben bu yaşıma geldim her tür insan gördüm ama bu Rus gâvuru gibisini görmedim. Belirli yerleri durak olarak seçmişler. Dede. dayıları. “Ey Allah’ım neydi bizim suçumuz ki. Daha neler neler. seni bu vagonda çok etkileyen bir şey oldu mu? Oğlum bu yaşadıklarımın her birinden çok etkilendim ama bir tanesini anlatayım sana. Vagonda ölenlerin ne olduğunu Allah’tan başka kimse bilmez. Dede başını kaldırıp. Ahıskalı kardeşlerimden. bizi Özbekistan. Bizi Azerbaycan’da bir yere götürdüler. benim anneannemdir. yakınlarımız yoktu.. Çünkü Ruslar ölenleri vagondan aşağıya attı. Dede uykusundan sıçrayarak uyandı ve “Ne oluyor? Yarım canım kaldı. Bu 44 gün nasıl geçti. seni kendi ellerimle vagondan atmak istiyorum! Sana öl diyorum! Öl! Ölmezsen ben öldürürüm seni!” diye bağırdı. bu vicdansız zalimlerin eline düşürdün? Ne ettik ki bunlar bize bu günleri gösteriyorlar? Bunlarda hiç mi insanlık kalmamış?” dedi. Sonra Rus askeri gitti. Gürcü ve Ermeni neler çektirdiler bizlere. Durakta inenler indi. bizim ninelerimiz. bayılan insanlar oldu. Meselâ Buhara. Yine bir yerde durmuştuk. hiçbirini unutmuyorum. Yani “Makbule Aziz Fergana’da yaşıyor!” diye imza atıyordum. Asker de “Sen daha ölmedin mi? Ölsene. İşte böyle şeyler de başımıza geldi. bizi de Fergana’ya bıraktılar. Yeni nesiller öğrensinler ve öğretsinler. Nine.

Yüksek köylerde yaşayanlar. Ekşi hamurla yoğrulup pilekide pişirilen kara ekmek mis gibi kokardı. bir zamanlar sık ormanlık olduğundan tarım arazileri azmış. Dağ köylerinin kış hazırlıklarında daha çok süt mamulleri göze çarpar. Meyve. Ardanuç’un iklim bakımından farklı özelliklere sahip köylerinde kış hazırlıkları da farklıdır. Ardanuç’ta yaşayan az sayıdaki gayrimüslimler. Dünyanın en uzun ömürlü hanedanı olan Bagratlılara ve Kıpçak Atabeklerine başkentlik yapmıştır. Naldöken köylü Ümit Yüksel’in annesi. sebze meyve yetiştirmeyi bilmezmiş. Ahali. ağaç dibinde bekler. yaşlılar kalmıştır. bölgenin çok eski yerleşim merkezidir. İklimi ılıman olan yerlerde ise sebze ve meyvelerin öne çıktığı görülür. Köylüler. Bu kırmızı şey nedir demişler ve yemeden atmışlar. Ardanuç’tan ilk göç edenler Kırşehir. Toprak Mahsulleri Ofisinin açılmasıyla mahallî buğdayımız 34 Bizim Ahıska . Günümüzde ise çok miktarda elma var fakat yiyecek çocuk yok. yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışıp çabalarmış. Gölbaşı ve Bursa’ya gitmişler. Köylerde yaşayanlar. nar yetişir. Ardanuç. Gidenler. Artvin Zeytinlik köyüne Rus esareti yıllarında domates gelmiş. hazırladıkları yiyecekleri göç eden çocuklarına yollamaktadırlar. Ardanuç’ta 1940’lı yılların sonunda başlayan ve günümüze kadar devam eden iç göçler sebebiyle köyler boşalmış. memleketten gönderilen peynir. pekmez ve bal gibi gıda maddeleriyle memleket hasretini gidermektedirler. Çoruh vadisinde ki Gümüşhane köyünün Şurmak mahallesiyle. Babamın çocukluğunda köyde birkaç elma ağacı varmış. elmalar ağaç dibinde çürüyor! Benim çocukluğumda köylerde ekin ekilirdi. cumhuriyetin ilk yıllarında burayı terk etmişlerdir. sebze yetişmeyen dağ köylerine zegan denir. zamanla okuma yazma oranının yükselmesiyle Türkiye’nin her yerine buğday taneleri gibi dağılmışlardır. bunu bilmediğinden ne yapılacağını anlamamışlar. biber göndermiş. Ardanuç’ta okuryazarlık oranı % 99’u geçmekte ve Türkiye ortalamasının üzerindedir. Soğanlı köyü ve Ferhatlı köyü Çoruh vadisinde olduğu için mikro klima iklimine sahiptir. Burada Türkçeden başka dil konuşulduğuna dair bilgi yoktur. Çocuklar. incir. Bulanık köyündeki akrabalarına 1950’li yıllarda patlıcan. Artık ne o tat ne o koku var. düşeni alırmış. Halk arasında buralara savayil yer de denir.Ardanuç’ta Kış Hazırlıkları Ülkü ÖNAL Ardanuç. Sakarya köyüne Ferhatlı köyünden 1924’de gelin gelen Emine Düzgün sebze ekmeyi köylülere öğretmiş. Ardanuç’un köyleri iklim yönünden farklılık arz eder. Tokat. Burada zeytin üzüm.

Dink (dibek) dövmek: Buğday. Ezilerek veya ezilmeden tüketilir. Bunlar dövülüp kabuğunun alınması için su değirmenine götürülür. kavunlar. Bulgur bir miktarı taşlarından ayıklanarak el değirmeninde öğütülür. Hazır maya kullanır olduk. Tahıl ve meyvelerden yapılanlar 1. Kızılcık reçeli: Kızılcıklar pişirilerek suyu alınır. İçine süzme. Bu ürünler daha ziyade Göle köylerinde satılırmış. Pişirilen erikler bir tabağa alınır. elmalar artık yok. 4. Bunlar günümüzde yapılmamaktadır. elma veya duttan yapılmış maluzun içine batırılarak kurutulur. Bazı köylerde elma ve eriği karıştırarak yapanlar da var. üzüm. Duttun pişmiş posasına çaça denir. 10. Korux: Kızılcıklar pişirilip suyu alınır. Posası ve çekirdekleri atılır. Teştte ateşe oturtulur. ezilir. Seçildikten sonra bakır kazanda ateşte pişirilip küründe (ahşap yalak) süzülür. İnsanların beslenme kaynağının başında gelirmiş. Kızılcık ekşisi genelde Ardahan tarafına götürülüp satılır. Kurutularak kışın hayvan yiyeceği olarak kullanılır. Çayın pek yaygın olmadığı yıllarda içecek olarak da tüketilirmiş. Kışın hoşaf ve çerez olarak tüketilir. Yemeklerin yanında açılarak içecek olarak tüketilir. Ateşe konur. 2. Kabukları çıkınca toplanır. Rüzgârda kalburlarla havalandırılarak kabuklarından ayıklanır. Eskiden meyve ve kış için hazırlanan pekmez. 7. eninde iki üç metre uzunluğunda tahtalara dökülerek kurutulur. Pekmez ve hasuta denilen tatlı ile aşure ve un helvası yapılırken kullanılır. Erik açması: Cançur ve güz eriğinin çekirdekleri alınarak tahtalar üzerinde kurutulur. Üzerine ceviz içi ve eritilmiş tereyağı dökülür. Mısırın poçosundan (koçanın kabuğu) tezgâhta örülen hasırlara dökülerek kurutulur. Günümüzde daha ziyade duttan yapılmaktadır. Pekmez veya şeker konur. Küme: Önceden ipe dizilmiş olan cevizler. pestil ve fasulye gibi yiyecekler atla Ardahan yöresine götürülüp peynirle ve yağla değiştirilirmiş. bulgur yapmak için yıkandıktan sonra kazanlarda pişirilir. Dut ağacının altına cecimler serilerek dutlar silkelenir. 3. tereyağı konularak tüketilir. Kaysefe denen yemeği de yapılır. Ekşi (Kızılcık pestili): Kızılcıklar çiğ veya pişirilerek kalburdan geçirilir. Buna da zürbiyet denir. Kışın misafirlere cevizle ikram edilir. Aynı şekilde gendimelik buğday da dövülür. ölçü kabı) hak alır. Bu işleme yüzlemek denir. Ateşte kaynatılır. Suda ezilerek suyu da içilir. Bizim Ahıska 35 . 6. Buğdayın iyisinden gendimelik (yarma) hazırlanır. Üstüne tereyağı eritilip dökülerek de yenir. Eskiden yetiştirilen kokulu üzümler. Taş döndükçe ellerindeki ağaç parçasıyla buğday karıştırılır. yıkanıp kurutulur. Eskiden köylerde pirinç tüketilmezmiş. Mürebbe: Pişirilen erikler ezilerek çekirdeği ve posası alınır. Atla gidilirken yolda donanlar bile olurmuş. Pestil: Şıranın içine un katılarak ateşte pişirilir. Kaldırılıp kışın kullanılır. Buna maluz derler. Kış için yapılan hazırlıklar I. Kalınlaşınca indirilir. Pekmez: Eskiden üzümden yapılırdı. 5. Teşt denen bakır leğende pişirilir. Demir eğişle kaldırılır. Sonradan bölgede yetiştirilmeye başlanan Trabzon hurması da bu şekilde kurutulur. Değirmenci hak olarak bir teneke buğday veya bulgurdan yarım kotik ( 1 kg.kayboldu. 9. Katı bir hâl alır. 25 cm. İçine şeker ve kızılcık taneleri konur. Direğe bağlı taşın geçeceği yere pişmiş buğday serilir. Birkaç kişi etrafında oturur. Kolay kalkması için birkaç gün sonra kızılcık ezilerek üzerine dökülür. Kâx: Elma veya armutlar kesilerek kurutulur. Kalanlar tahtalara dökülür. 8.

buna cillenme denir. 5. değirmende öğütülür. Daha sonra yemeği yapılır. salamura yapılır. Daha sonra taneler koçandan ufalanarak ayrılır. Üzerine toprak dökülür. Mısırlar olgunlaştıktan sonra kesilir. 14. Vurma yasağı olmadığından ayılar köylüye fazla zarar veremezmiş. Kuş burnu: Son yıllarda toplanıp yapılmaya başlanan bir yiyecektir. 18. 17. Yerli tohumla yetiştirilen patatesler beyaz ve pişince içi dağılan cinstendi. 16. Pestil kırık çıkıklara ve diken batmasına iyi gelir. Hedik: Kurumuş mısır taneleri suda pişer. Cam kavanozların içine fasulye.11. tepsiye dökülür. Asma yaprağı: Yapraklar toplanır. Dağ köylerde hayvancılık bol olduğu için beslenme de süt ürünlerine dayanır. Üstü tahtalarla örtülür. Pişirilip süzülür. Haşil: Mısırlar. Cevizler olgunlaştığı vakit sırıkla dökülür. 21. hoşafı da olur. Kurutulmuş pancar suda pişirilir. Kuşburnu temizlenip ateşte pişer. Yaylada süt mamullerini ya- 36 Bizim Ahıska . II. pestili de yapılır mürebbesi de. Buğday karıştırılarak fırında pişer. ayran ve yağla da yenir. Küçük çapta da olsa satılır. değirmende undan kaba bir şekilde öğütülür. tarlaların başında kox denilen ahşap kulübelerde bekler. ateş yakarlarmış. Soğanda çiğ olarak bırakılır. Ceviz: İlçemizin yüksek birkaç köyü haricinde hemen her köyde yetişir. Makval (Böğürtlen) reçeli: Son yıllarda yapılmaya başlandı. Toplanan böğürtlenler bir kaba konur. Bir miktar su ve şeker eklenerek pişirilir. Pancar: Dağlarda yetişen yapraklı bir bitkidir. Kartopi (Patates): Yüksek köylerde bol miktarda ekilir. Köylüler. Maçula denilen küçük su değirmenlerinde öğütülür. III: Sütten yapılanlar Genel olarak süt mamullerine ağarti denir. Furuç: Armut veya panta denilen yaban armudunun kurutulmasıyla elde edilir. 4. Kabak: Kabaklar olgunlaştıktan sonra toplanır. 3. Yemeği yapıldığı gibi fırında veya suda haşlanarak da yenir. Temizlenmiş cevizler güneşte kurutulur. Kışın ve baharın çıkarılarak kullanılır. Kışın yemeği yapılır. 2. Fırında pişirilerek de tüketilir. Birkaç kere elekten geçirilir. Ayrıca tuzlayıp kurutularak da yemeği yapılır. Komşuların da yardımıyla koçanlar soyulur. Cadi yağlı veya yavan olabilir. suda pişirilir. Eskiden çok miktarda ekilirmiş. Ceviz ağaçları kesilip satıldığından yaşlı ağaçlar azdır. Kurumuş mısır bitkisine çala denir. Kotoş denilen koçanları toplanır. Patatesler dışarıda kaldığında çimlenir. tarlaları ayı ve yaban domuzlarına karşı korurmuş. İçi zor açılanlara kirkit denir. İkişer koçan bağlanıp balkonlara asılarak kurutulur. Lazuttan yapılan yiyecekler Mısıra bölgede lazut denir. patlıcan. içine yarma konularak pişirilir. Konserve: 1980’li yılların başında Tarım Bakanlığı tarafından köylüye öğretilmiş. 15. Sarol ekşisi: Yaban eriğine sarol denir. Süt. Bu düzeneğe taktak denirmiş. Puçuko. Üzerine eritilmiş zeytinyağı dökülerek yenir. domates konularak yapılır. 19. Hasta hayvanlara da suyu içirilirmiş. Puçuko: Taze fasulyelerin kırılıp kurutulmasıyla elde edilir. 1. Dögmaç: Cadi. Cadi: Mısır unundan yapılan ekmeğe cadi denilir. bir kapta lokmalar halinde doğranır. yağ ve salçadan oluşan anıh yakılarak içine katılır. Lor ve sarımsaklı sos eklenerek yenir. 12. Topraktan çıkarılan patateslerin uzun süre kalması için kuy kazılır. Pekmeze katılarak yenir. İçine şeker konularak da pişirilir. 20. biber. Gorcola peyniriyle un katılıp karıştırılır. bir miktar süt katılarak yenir. Soğan. Dut kurusu: Dibine dökülen dutlar kurumaya yüz tutunca çamişlanmış denir ve toplanarak kurutulur. Furuç çerez olarak tüketildiği gibi. Ayıklanmış hâline kakal. 13. zamanla yaygınlaşmıştır. Taze olarak yemeği yapıldığı gibi kurutularak da kışın yemeği yapılır. Ayrıca suyla dönen bir çark üzerindeki kolun tenekeye dokunmasıyla çıkan ses. İçine ceviz içi konarak yenir. Cevizin yeşil kabuğuna sengo denir.

İneğin doğumunu müteakip sağılan ilk süte de ağız denir. Torbaya doldurulur. Orman İşletmesi’nin izin verdiği günlerde halk kışlık ihtiyacını kesip getirir. Midesi çıkarılır. Üzerine taş konularak süzülür. Lor: Ardanuç çorbalarının vazgeçilmez besin kaynağıdır. ormanı korur. Torbaya dökülerek süzülür. Peynir yoğrularak yuvarlak şekiller verilir. Ayran kazanında ılıtılır. Başlıca süt ürünleri şunlardır: 1. Buna şırat denir. Şırat. Gorcola peyniri: Süt makineye vurularak yağından ayrıştırılır. Şimdiye kadar bölgede orman yangını çıkmamıştır. Buna da gilik denir. gendime (yarma). Ağaçlardan olan kavdan da ateş olurmuş. 1. Süt pıhtılaşınca altına ateş verilir. Yayıkta yayılarak yağı alınır. Ne yazık ki bölgede ormanlara zararı. Bir müddet sonra indirilir. tuz. Süt emen oğlaklar kesilir. Günümüzde ise hazır mayalar kullanılmaktadır (Mukaddes Dinçer-Yolağzı Köyü). Yayıkta yayılarak yağı alınır. Ekşimsi tadı olur. Altı bağlanır. Tuz da atılarak güneşte kurutulur. 3. Yabani olarak tabiatta bulunan geven bitkisi kesilir. On beş gün sonra maya olur. Ateşte ısıtılıp maya verilir. İçine altın şebi (şap). Bir gün önce sağılan sütle karıştırılır. 2. Çuma: Makineye vurulmuş süt bir kapta biriktirilir. Midedeki süt kalıp gibi olur. altın şebi konulup ekşimesi beklenir. İki gün beklenerek ekşitilir. Güney Azerbeycan’da da yapılan umaç aşına ve Kalaç Türklerinin kalıntısı olduğu düşünülen Kalaç aşına da katılırç Yoğurtlar bir kapta mayalanır. Ardanuç’ta yakacaklar: Birkaç köyün haricinde köylerde orman bulunduğu için yakacak olarak odun kullanılır. ilçe merkezinde oturan Ermenilere odun satarmış. 2. Doğu Türkistan’da. Bu peynir ufalanarak eskiden güveçlere şimdi bidonlara tepilir. Kolay kolay kibrit bulunmadığından ateşi küle körleyerek saklarmışlar. Mide yıkanıp temizlenir. 4. Kesilerek bir şişeye konur. Çıkan suyu saklanır. Tuzlanarak tüketilir. Halk. üç ayrı tarif vermektedir. Buna çökelek de denir. Tuz katılır. Divanü Lugati’t-Türk’de adı geçen ve Ahıska bölgesinde yapılan tutmaç aşı çorbasına katılır. kökleri dövülerek hayvanlara yedirilir. Ayrıca dere kenarlarında biten ve ip şeklinde damarları olan halkın singilli ot (geniş yapraklı sinir otu) dediği bitkinin kökü de çıkartılarak kaba atılır. Eskiden soba yokmuş.pan kadınlara şaşort denir. Daha sonra kullanılır (Livaza Aksu-Akarsu Köyü). İçine taze süt de katılır. Çeçil peyniri: Süt. Yoğurt bir torbaya dökülerek süzülür. İçine bir kaşık tuz ve peynir suyu olan şırat konur. Daha sonra çorbalara katılır. Midenin içerisine süt doldurulur. Midesindeki kalınlaşan süt parçaları alınır. ocakta yanan odun ateşiyle ısınırmışlar. Peynir mayasının hazırlanışı Ardanuç yöresinde maya hazırlanmasıyla ilgili olarak üç hanım. Mideden çıkarılan kalınlaşmış süt tekrar içine konur. On beş gün sonra maya olur. buna da şor tadı var derler. tahribat yapmaz. fasulye. Bizim Ahıska 37 . İçine çuma katılarak tepilenler de olur. Kışın dalları temizlenerek hayvanlara yem olarak verilir. güvece veya kavanoza konulur. Bu peynir ufalanarak tuzlanır. 3. kaba konur. Büyük bir tencereyle veya kazanla ateşe konur. işkembenin yanında bulunan halk dilinde maya adı verilen et parçası alınıp yıkanarak kaba atılır. Annesinden süt emen yirmi günlük oğlak kesilir. İçinde kalan süt parçaları alınır. makineye çekilerek yağından ayrılır. çok kesim yapmasıyla Orman İşletmesi’nin verdiğine inanılır. Pelit (meşe) ağacının dalları kesilerek kurutulur. Rus esareti zamanında köylüler. Torbaya konularak süzülür. Kalan süt kazanda kaynatılır. Bir şişeye sarol ekşisi. Bu maya hemen de kullanılabilir (Emine Gündüz-Bereket Köyü).

Posof yöresinde. Aksi takdirde seçme hakkı diğer takıma geçer. Çeliği atacak takımın birinci elemanı yere çakılı değnek üzerindeki çeliği diğer takımın savunduğu sahada yakalayamayacakları şekilde fırlatır. vakit geçirmenin. En çok puanı alan oyunu kazanır. bilhassa çocukların. Düz yapıldığı zaman şöyle denir: “Düz. Düz veya Dokuztaş diye adlandırılan oyunun Mısır’da bile oynandığı söylenmektedir. Posof yöresinde oynanan muhtar oyunu. Yörede oynanan oyunları ikiye ayırmak gerekir. Dolayısıyla herkes özene bezene kendi değneğini hazırlar. Birincisi başkalarını eğlendirmek için oynanan oyunlar. Yörede oynanan oyunların bir kısmı bu çevrede uydurulmuş olmakla beraber kimi oyunların da kuralları yöreye aittir. 38 Bizim Ahıska . hakkını kullanmış olur. İnsanlar bu uzun kış gecelerinde hoş vakit geçirmek ve eğlenmek için bu oyunlara yönelmişlerdir. üçtaşı aynı sıraya getirme mahareti üzerine kurulmuştur. Kaç adım uzağa atmışsa o kadar puan alır. Eğer tahmini doğru çıkarsa seçme hakkı elde eder. Bu alan üzerinde bilye büyüklüğünde taşlarla. Savunma yapılan yerin çizgileri bellidir ve büyüklüğü yarım futbol sahası kadardır. duygusal ve sosyal gelişmeleri için önemli faydalar sağlamaktadır. Oyun için öncelikle herkesin bir değneğe ihtiyacı vardır. İki oyuncu ile oynanır. Önce televizyon sonra bilgisayar ve internetin hayata girmesiyle söz konusu oyunların eski itibarı kalmadı. hatta pek çoğu tarihe karıştı yahut sadece yaşlıların hatıralarında kaldı. Önce iki takımın kaptanı çeliği atacak ve savunmayı yapacak takımı belirlerler.Posof ve Çevresinin Eğlencelik Oyunları Ünal KALAYCI Oyunlar. iki oyuncu sırayla birer birer taşlarını noktalara yerleştirir. En çok taşı alıp. eğlenmenin yanında insanların. Düz (Üçtaş. Dokuzar taş yerleştirildikten sonra sırayla hamle yapmaya başlanılır. 2. dikey veya çapraz bir üçlü dizebilen oyuncu rakibinin bir taşını dışarı atma yani “süzme” hakkı kazanır. zihnî. Ya da savunma yapan takımın oyuncularından biri elindeki ağaç dalıyla dokunursa yine atak yapan kişi yanmış. kenarları ve orta noktaları birleştirilmiş12 köşe ve 12 kenar üzerinde olmak üzere 24 noktası olan bir alanda oynanır. Onikitaş) Eski bir zekâ oyunudur. İki taşı kalan oyuncu. Çelik İki takımla oynanır. Kesin sayı olmamakla birlikte takımlar dört ya da beş kişiden oluşur. tahta ya da yassı bir taş üzerine çizilen üç tane iç içe geçmiş. Bir de ayakta top sektirir gibi değnekte çeliği saydırır. Bu yazıda eğlenmek için oynanan oyunlar ele alınmıştır. bedenî. Saydırdığı kadarını da diğerine ekler ve takımın hanesine puan olarak yazılır. Bunu belirlemek için bir kaptan yerden metal para büyüklüğünde taş alır. Yatay. Sonra otuz santimetre uzunluğunda bir çeliğe yani değnek kalınlığında oyun aracına ihtiyaç vardır. oyunu kaybeder. Bunun sebeplerinden biri de kışların çok uzun sürmesidir. Fakat çelik sahanın içinde bir yere düşerse çeliği atan kişi çeliğin dikili olduğu değnekten düştüğü yere kadar adımla sayar. ikincisi de eğlenmek için oynanan oyunlardır. Biz bu yazımızda unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı gün ışığına çıkarmaya gayret ettik. Başkalarına seyir olsun diye oynanan oyunlar geleneksel Türk tiyatrosunun içinde “köy seyirlik oyunları” başlığı altında incelenmektedir. buni da buradan süz!” Düz. insanın günlük hayatına televizyon girinceye kadar eğlencelik oyunlar çok yoğundu. Fakat bir üçlü dizi içindeki taşlar süzülemez. Atak yapma sırası diğer arkadaşına geçer. taşın olmadığı ortamlarda fasulye nohut gibi araçlar kullanılarak oynanır. Diğer bir kısmı da çok geniş coğrafyalarda oynanmaktadır. Başlıca çok oyunları şunlardır. Kâğıt. 1. Ayrıca çeliğin üzerine konulacağı yere çakılan bir değnek. karşısındakini iki taşa indiren oyunu kazanır. Oyunun başında. Atak yapan kişi çeliği sahanın dışına atarsa yanar. Dokuztaş. Diğer takımın kaptanı tahminini söyler. Bir de savunan takımın her elemanı için bol yapraklı olabildiğince budaklı ağaç dalına ihtiyaç vardır. deve oynatma oyunu buna örnek olarak gösterilebilir. Taşın bir tarafına tükürür ve taşı havaya atarken yaş mı gelecek kurumu diye sorar.

nişan alma yeteneğini ölçen bir oyundur. Diğer oyuncular oyun alanına dağılırlar. 7. Yatacak takım yastığın önüne dizilir. 4. Atlar köye yaklaşınca bütün damlardan insanlar onları izler. Sonra dişleri arasına alarak yapar. dönüp dairesine girene kadar. Sonra elinin üst tarafına koyarak yapılır. Bu taşlar en ve boy olarak bir karıştan küçük olmamalıdır. Zımba Çok sayıda kişiyle toprak. 8. Çimenlik bir zeminde oynanır. Bunun yanında şerbet ikram edilir havlu ve daha başka hediyeler de verilir. Ebe bu dairenin içine girer. En uzun süre çeviren yarışı kazanırdı. O fındıklar kendinin olur. Herkes bir tarafı toprağın üzerine koyunca dikili duracak diyelim ki on tane taş toplar. Sonraki yarışa kadar birincinin havasına diyecek yoktur. Atlayanlar atlarken “uzun eşek. Hakem ateş eder ve kıran kırana yarış başlar. Bıçak Bıçağın oyun aracı olarak kullanıldığı bir oyundur. Atıyla ileri geri. Kuralları şöyledir: Yere iki. Sonra birinci kişi ellerinin içinde fındık olduğu halde ellerini arkasına götürür ve uzatacağı avucunun içine belli sayıda fındık saklar. herkes ebeye tekmeyle vurur. Aile oturur ve başlar arklamaya. Bu işin hileleri arasında iki parmak arasında fındık saklama ve rakibe çaktırmadan fındığın birini aşağıya düşürme vardır. Düğün günü herkes atını süsleyip toplanma yerine gelir. Erkek çocukların tarafından açık havada grup şeklinde oynanır. Beş tane sakladığını varsayalım. İki kişi eşit şekilde yarışma için fındık alır. Sonra elini yumruk yaparak. Ebe “Zımba!” diye bağırır. üçüncüye de tavuk verilirdi.Düz oyununun üçtaş ile oynanan türüne üçtaş oyunu. Bu. Karşısındaki oyuncu tahminini söyler. Sonra kafasının üzerine yatay koyup kafasıyla atarak yapar. İşte çoğu zaman bu iş esnasında yahut kış geceleri fındık yenileceği zaman oynanan bir oyundur. Yarışma sonunda birinci olana tavşal. 5. Ebe dairenin içinde güvendedir. Papax (baxbax/bak bak) At sürme yarışıdır. Daireden tek ayağı üzerinde sekerek çıkan ebe. sonra yumruğundaki parmaklarını tek tek açarak yapılır ve serçe parmağa kadar gidilir. Bizim Ahıska 39 . oyunun başladığına işaret eder. Kalınlığı da iki üç santim olmalıdır. Yarışmacılar atlarının sırtında aynı hizada beklerler. “Nerdee o kanevüz (kıdmızı) fındıklarla oynanan tek mi çit mi!” 6. Bıçağı toprağa dik batıramayanın hakkı diğerine geçer. sağa sola ısındırma hareketleri yapar. oyuncuları kovalamayı sürdürür. hatta yarışmacıların yaşına göre otuz kırk metre uzağına da ikinci kişi taşlarını diker. “Tek!” derse bilmiş olur ve o beş fındığı alır. 3. Bıçağı önce elinin içine düz yatırıp yukarı atarak yere batması sağlanır. ikinciye kazma pağaçasi. zevkle çevirirdik. İlk baştaki oyuncu eğilerek kafasını yastığa dayar ve arkasındakiler de bir öncekinin bacaklarından tutarak eğilir. Bu durumda ebe hemen dairenin içine girmelidir. Dikili taş İki kişiyle oynanabileceği gibi iki grupla da oynanılabilir. Her hanenin at beslediği 1980 yılı öncesi oyunudur. gaba gaba döşşek” diye bağırırlar ve eşeğin üzerine bindikten sonra sürtünemez. Tek mi çift mi (Tek mi çit mi?) Posof’ta sonbahar mevsiminde herkes vaktinin yettiğince fındık toplar. Bu aşamaları ilk geçen oyunu kazanır. hangi grubun atlayacağına karar verilir. dokuztaş ile oynananına dokuztaş oyunu ve on iki taşla oynananına on iki taş oyunu denir. Sonra o kişi elini avucunu yummuş bir şekilde uzatır ve “Tek mi çit mi?” diye sorar. Eğer ebenin havadaki ayağı yere değerse. Topacı uzun süre çevirmek için iyi kamçılara ihtiyaç duyulurdu. Çift diye tahmin ederse beş tane fındığı rakibine verir. on beş kilometre uzağa gidilir. Birinci kişiden on beş yirmi. topaçlarımıza ip dolar. Yani alet işler el övünürdü. Ebelikten kurtulamayan ebe. çimen gibi yumuşak zeminde oynanır. Herkes gelince köye on. Topaç çevirme (koji/tıriya) Buzlu saha üzerinde. Ebelediği oyuncu yeni ebe olur. Bu toplama işinden sonra çuval çuval fındığın arklanmasına (ayıklanmasına) sıra gelir. Uzun eşek (uzun eşşek) Biraz tehlikeli olmasına rağmen yöremizin ve ülkemizin nesilden nesile aktarılan en popüler oyunlarından biridir. 9. üç metre çapında bir daire çizilir. İki kişiyle oynananı şöyledir: Düz bir alan bulunur. oyunculardan birini ebelemeye çalışır. Bu oyun kişinin el becerisini. Oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra hangi grubun yatacağına. Sonra ellerine topladıkları yuvarlak taşlarla sıra ile rakibin taşını nişan alarak düşürmeye çalışırlar. Rakibin tüm taşlarını ilk düşüren oyunu kazanır. Oyuncuların durumuna göre kulak üzerinden atmak gibi başka şekiller de eklenebilir.

çizgiden atan kazanır. Türkü söyler. Göster bizi körebe!” sözlerini tekrar ederken halkayı bozmadan el çırparak ebenin çevresinde dönerler. Bilirse atlama hakkı el değiştirir. el kol hareketlerinden tahmin etmeye çalışarak isim söyler. Eğer avucunda yüzük varsa o ebe olur. Oyuncular seçilen iki ebenin kolları altından tekerleme eşliğinde geçerler. Eller yukarıda daire şeklinde kenetlenir. İkidir iki. “Döneriz. bilya demiri takılır. 14. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Kör ebe Körebe oyunu 10-12 çocukla oynanır. Herkes yerden özene bezene atmak için taş seçer. Eller dizlerinin altında görünmeyen yerdedir. ayrıca ufak çubuk şeklindeki sopaların uç kısmı inceltilir. konuşmaması. Eğer tanırsa dokunduğu oyuncu ebe olur. Kişiler sırayla alınır. Bir odada halka oluşturulur. Eğer bütün grup elemanları başarılı bir şekilde eşeğe binerse. yoksa aynı olay tekrar eder. En ileriye atan yarışı kazanır. Tıp Ortada ebe ve çevresinde diğer oyuncular sarmış vaziyette ebenin vereceği “Tıp!” komutuyla oyun başlar. Ebe bu sırada kollarını öne doğru uzatarak dokunduğu kişinin başını yüzünü ve üstünü elleriyle yoklar. atlayanların en önündeki kişi “Tek mi çift mi?” deyip parmaklarıyla bir veya iki gösterir ve eşeğin en arkadaki oyuncusu tahmin eder. eller çekilir. İsmini söylediği kişi ellerini dizlerinin altından çıkararak gösterir. Başta verilen isimleri bilemeyenler. sırayla taşlar fırlatılır. Kızakların altına kaymaları için. hareket etmemesi. Ebe ortada kalacak biçimde oyuncular bir halka oluştururlar. “Birdirbir. Ebe insanlara komik sorular sorarak onları güldürmeye konuşturmaya çalışır! 13. 11. Önce ebe belirlenir ve ebenin gözleri bir bezle bağlanır.ayaklarını dolayamazlar. Ebe vuranı görürse ya da elinin hareket ettiğini görürse o kişi ebe olur. olur tilki. Çizgi çizilir. İleriye ve dikine taş atma yarışı Özellikle tepe gibi yüksek yerlerden çukur yerlere doğru taş atılır. 16. Atlayanlardan biri yere değerse yatan grup atlama hakkı kazanır. Yüzük kimde? (Yüzük kimda?) Kış oyunlarındandır. Çocuklar varış yerine ilk ulaşmak için yarış yaparlar. Kızak kaymak için dik ve eğimli yerler tercih edilir. Kızak kayma (xızek qayma/paten) Yörede kar uzun süre kaldığı için çocukların en büyük sporudur. Elde birer değnek. kendisine sorulacak sorulara cevap vermemesidir. Oyun. Kişi sayısı arttıkça oyun daha zevkli bir hale gelir. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Mila Dört kişi oynar. adını ebenin gözlerinin bağlanmasından alır. 18. Uçurtma Büyüklerin yaptığı uçurtmalar rüzgârlı havalarda çocukların en birinci oyuncağıydı. İşte bu hızlı devir sırasında halkadakilerden usta biri ebeye der ki: “Yüzük kimde?” Ebe. Soru sorulur: “Elma mı? Armut mu?” sorusuna göre taraf olunur. sonra çizilen çizgiyi geçmeden. Fakat ebe çok hızlı şekilde herkesi kontrol ederken ebeye arkasından görünmeden yumruk vurmak serbesttir. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Herkes değneği ile ufak çubukları uzağa atmaya çalışırlar. Bu konuda öyleleri vardı ki attığı taş kenara çekildiğinde ayaklarının iznin üzerine düşerdi. Bu oyunun bir de dikine atma şekli vardır. 40 Bizim Ahıska . böyle devam eder. yapması güç. dikkatle izlenerek nereye düştüğü tespit edilir. Kim uzağa atarsa galip olur. Elindeki değnekle. Tanıyamazsa oyun aynı ebeyle sürer. “Kapı hakkı ne dersin?” Arkadaki. Her taş. 15. ebelerin arkalarına geçerler ve iki farklı takım oluşturulur. Birdirbir (birim bir) Oyunu oynayacak çocuklar için sayı sınırlaması yoktur. Bil bakalım biz kimiz. Körebe evin içinde oynandığı gibi dışarıda da oynanır. “Bezirgân olsun!” der. Eşek çökerse atlayan grup tekrar atlar. 10. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler. Bezirgânbaşı tekerlemesiyle ebe seçilir. Oturanların dizleri yukarıda ayakları yere basmaktadır. Bezirgân başı On kişi karşılıklı beşer beşer dizilirler. Kim olduğunu anlayabilirse adını söyler. 17. Başlarlar. 12. Oyunun başında bir ebe seçilir. Bitişik oturanlar ortadaki ebe görmeden elleriyle birbirlerine bir şeyler verebilmektedirler. Amaç herkesin olduğu gibi kalması. Üçtür üç. Ardından ortaya bir çizgi çizilir ve iki takım çizginin gerisine iple kim düşecek çekişmesi yapar.

Köyler göçtü On metre genişliğinde daire çizilir. Tura ve yazıyla ilk oynayan belirlenir. çağa uyduran değerler varlığını sürdürürken kendini yenilemeyenler tarihin karanlığına gömülüp gidiyor. İlk oynayacak beş taşı elini oynatarak serer. Çizginin iki tarafındaki gruplar. elim sırtına değdi. Herkesin üzerinden atlayan kişi duracağı aralığı ve oyunun gideceği yönü duruşuna göre belirler. yok olmaktan kurtarır. Oyuncu bir ayağını havaya kaldırıp oynamaya başlar. Aralıkta taş kalırsa diğer oyuncu almaya çalışır. kuş gibi öt. Önce koyun ile otu geçirir.Dörttür dört. büyüklerinin oynadığı oyunlarla. Yalamadan yutdi. Güvercin Taklası Dörder kişilik iki grup oynar. Geri gelince taşı bu sefer ikinci kareden başlatır. ebe kuyuya taş gelmesini önler. oyun devam eder. Herkese bir değnek. bir koyun. 25. Ortada bir çizgi olur. Bu oyun dakikalarca sürer. Otla koyun bir araya gelirse koyun otu yer. Zekâ oyunu Bir köprüden canavar (kurt). Kartal tekerlemesi söylerler: Kırk kara kartal. kaleyi aşan oyunu kazanmış olur. çevresine altı kuyu açılır. İlk dolaşan oyunu kazanır. Sekizim seksek. 24. kartal kalkar… 22. Kuyruhli kedi. Bizim Ahıska 41 . Hepsini bu şekilde dolaşınca oyun bitmiş olur. Taş önce birinci kareye atılır. hepsini tutarsa pirim alır. 21. Oyun oynarken taş. Bu değerleri ölmekten kurtaracak fedakâr ve yürekli insanlara böyle bir programı yapma aşamasında oyunların tüm ayrıntıları hususunda yardımcı olacağımızı da peşinen ifade etmek isteriz. ip atlama. Böylece bu oyunları oynarken hem biz sanal âlemde geçmişi yâd ederiz hem de genç kuşaklar yeni oyunlarla. çizgi üzerinde kalır veya oyunun dışına çıkarsa yanmış sayılır. Yedim yedi. Tek taş/Seksek/Kınkıl Kınkıl oynamak için düz bir alana. Diğerleri Bilye. Taş toplanır. bir ceviz büyüklüğünde taş. dal tartar Dal tartar. Ümit ediyorum ki bilgisayar programı yapmasını bilen bir duyarlı insan. 23. 30. taş girerse o ebe olur. Sıra ile oynanır. otla canavarı karşıya geçiririm. aldım bir eş. bir kuyuda ebe yok. kurt koyunu yer. Oyuna başlayan grup her atlayışta bir tekerleme söyleyerek takla atar. bir hemşehrimiz çıkar ve anlatılan bu oyunları sanallaştırır. Kartal kalkar. 20. Öyle geçireceksin ki zararları olmayacak. Kayış (xalat) İki taraf arasındaki güç yarışıdır. Hepsini geçirirse avucunun içiyle ters çevirir. Dayanamayıp çizgiyi geçen taraf yarışı kaybeder. bir kuyuda ebe var. Herkes atladıktan sonra ilk eğilen kalkar ve o da diğerlerinin üzerinden atlar. Herkes başkaları için ya da yarıştığı kişi için amacına uygun tekerlemeler uydurarak onu alt etmeye çalışır. birinin yeri yok. Aşık oyunu Hayvanların bileğinden alınan aşık kemiğiyle oynandığı için bu adı almıştır. kayışı çekerler. Dokuzum durak!” Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu “yanmış” sayılır ve yeni ebe olur. Kuyu yeri değişmez kişiler yer değiştirerek köyler köçtü denir. koyunu orada bırakırım. Ehmedi medi. Yere sekiz dokuz tane birbirine bitişik yarım metre eninde kareler çizilir. 19. yere çizilen çizgilere ve bir taşa ihtiyaç vardır. Sonuç Kendini yenileyen. Altıdır altı. yaptım kahvaltı. tanışma imkânı bulurlar. diğer grup durur. Otu canavarın yanına getirir. saklambaç hemen her yörede oynandığı gibidir. Beştir beş. bir tane de ot geçirebilir misin? Kurtla koyun bir araya gelirse. hünerle o aralıktan geçirilir. Kale vardır. bir bilgisayar öğretmeni. Yukarıya alınanların yanında bilmediğimiz ya da unuttuğumuz oyunlar da olabilir. sol elinin başparmağı ve yanındaki açılır. Bir siçan tutdi. alabilirse oyun ona geçer. Yerdeki ayağıyla taşa vurarak taşı kare kare gezdirir. Oyuna devam edilir. Tekerleme Aslında bir söz yarışıdır. Beş taş (kak) İki kişiyle oynanır. 26.

Ama Ahıska Türkleri vatansızlık fakirdirler. Yoksa Ahıska Türkleri yiyecek. Ancak bu karar yeterince uygulanmadı. Orta Asya ve Kazakistan gezisi sırasında Ahıskalılarla görüşmüş onların vatanlarına dönmelerine yardımcı olmak için söz vermişti. bir bayrak altında yaşamayı özlüyorlar. 1944 sürgününü 11 yaşımdayken ailemle birlikte yaşadım. Masum oldukları anlaşılarak sonradan yüksek mahkeme kararıyla beraat etmişlerdir! 42 Bizim Ahıska . Bütün Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi 1937’de Güsrcitan’da daha da fazlasıyla aydınların çoğunu tutukladılar. ıstırap ve gözyaşlarıyla dolu günler ve ayrılıklar olduğunu anlayabilirsiniz. Sürgün sözü ağızlarda çok kolay telâffuz ediliyor. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun. o felâketi yaşayanlardan dinlediğinizde. içecek fakiri değildirler. Adaletten uzak bir şekilde kurşuna dizdiler. Sürgünü. acı. Sürgün konusunda çok şey yazılmıştır. Çalışıyorlar. daha da yazılacaktır. O zaman 150 aileyi de Türkiye’ye getirmişti.65 Yıl Geldi Geçti Bahadır Metan ENVEROĞLU Zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bu haksızlıkların içinde Ahıska kalesinde idam edilenler arasında benim rahmetli babam da bulunmaktadır. Şimdi Ahıska Türkleri. Türkiye hükûmetinden kendilerine sahip çıkmasını ve Ahıskalıların kendi öz vatanlarına dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunmasını istiyorlar. Vatanlarına kavuşmayı. Bu idam edilenler Ahıska kalesi toplu mezarlığında bulunmaktadırlar. Bu gibi cezaların çoğunluğu da bizim Ahıskalılara düştü. Ben. Bir kısmını da Sibirya kamplarına ve yeraltı madenlerinde tutsak olarak çalışmaya mahkûm ettiler. hayatlarını sürdürüyorlar.

Bizim Ahıska 43 . Sürgünde. Apiyetli Enver Odabaşov. hasta ve ölüler sorulduğunda bunları çarşaflara gizleyerek ‘Yok!’ cevabını veriyorlardı. Bu tren yolculuğunu yaşamış birisi olarak olanların hepsini anlatmaya benim lügatım yetmez. çay benim susuzluğumi kesmez!” diyerek içilmeyen suları içip salgın hastalıklara yakalanan ve aramızdan ayrılan nice insanımız vardı… Köyümüzden çıktık kış fasilleri. Fakat ölülerle kalanlar da çok oldu. Bu tarihlerde birçok hemşehrimiz de sınırı aşıp Türkiye’ye sığındılar. Varhanlı Abuzer Seferov. Ne zaman bu yolculuğumu anlatmaya başlasam o günkü yaşadıklarımı aynen yaşıyor ve heyecanlanıyorum. Bu yolculuk sırasında Ahıskalılar büyük kayıplarla yolculuğu tamamladı. Rus-Finlandiya ve Rus-Alman Savaşı sırasında da çok kayıplar verdiler. 20 sene Sibirya kamplarına mahkûm olacaklarına zorla imza attırmışlardı. Sonra trenin durduğu ilk istasyonda gizlice ve kazma kürek olmadan ölenleri vagonların altından geçirerek öteye götürüp çöllerde elleriyle kumlara gömüyorlardı. Bizler. Gurbette geçirdik yıl asirleri. “Almanlar gelip burayı bombalayacak! Sizleri daha güvenli yerlere götüreceğiz. İkinci Dünya Savaşı’nın Rusların lehine dönmesiyle Moskova. tabiat şartlarına alışıncaya kadar on binlerce insanımızı kaybettik. ölenleri alıp götürüyorlardı. Tabii herkes panik içerisinde. Bizleri sabahtan akşama kadar beklettiler. Caralli Ellez İzzetoğlu. İşte bu acı sözün anlamı da 1945-1947 yılları arası açlık ve epidemiya hastalıklarından bazı ailelerin de nesilleri kesilip kimsesi kalmamıştı. Hatta tren her istasyonda durduğunda vagonlara görevliler gelip hasta ve ölü olup olmadığını soruyor. Üç kardeşim ve dört bacım nerde. Abastubanlı Yusuf Sarvarov. 1930-1940 yılları arasında türlü çeşit zulümlere maruz kaldılar. ver suyi doyana qadar içem.Ahıskalılar. hasta ve savaştan dönen yaralı ve sakatlardan meydana geliyordu. Çünkü yola çıkanların çoğu. 1956’ya kadar sıkıyönetim altında bir ilçeden başka bir ilçeye gidemezdik. hastalık. Kremlin kararıyla. Mevtalar. Tren yolculuğu açlık. Bizi bu vagonlara doldurdular. Yolculuk başlamadan önce bizlere her istasyonda yemek ve ekmek vereceklerini söylediler. Bütün Ahıskalılar. Vatana kavuşabilmenin sadece Türkiye’nin siyasî ağırlığını göstermesiyle mümkün olabileceğine inanıyor ve ağabey dedikleri Anadolu insanına bu ümitle bakıyorlar. milleti apar topar evlerinden çıkarak köyümüzün Ağalık Bahçesi denilen meydanına yığdılar. çocuk. Daha sonra bizleri Amerikan Studabekir arabalarıyla tren istasyonuna götürdüler. 1956’da sıkıyönetim rejiminden kurtulduktan sonra vatanımız Ahıska’ya dönme mücadelesi başladı. Kafkas halkı olarak susuz ve içme suyu kıtlığı yüzünden. “Ola baba atın ölümi arpadan olsun. Ana babadan ayrı düşen ağlasın. bir gecenin içinde tamamlanan bu operasyonla meçhul yolculuğa çıkarıldılar. 220 civarında Ahıska köylerini basarak herkesi evlerinden dışarı çıkardılar. Ama biz bu ölüleri nereye götürdüklerini bilmiyorduk. Bu zulmü ben on bir yaşında yaşadım ve gözlerimle gördüm. Bu durum karşısında dehşete kapılan büyüklerimiz. çöl iklimlerinde yaşadığımız ilk 19451947 yıllarında açlık ve çeşitli hastalıktan. Zanavli Mevlüt Bayrakdarov. Her familyadan tek tek kalan ağlasın. savaş bittikten sonra hemen yuvalarınıza döneceksiniz!” diye milleti kandırdılar ve köyleri iki üç saat içinde boşalttılar. Ancak mevsimin kış olması sebebiyle istasyonlarda alınan yemek ve ekmekler donuyordu. Orada hayvan vagonlarından meydana gelmiş katarlar bizi bekliyordu. (Udeli Latifşah Barataşvili. sefalet içerisinde kayıplar vererek 25-30 gün sürdü. 1944 yılı kasım ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece ordu birlikleri. yaşlı. Türkiye’den destek bekliyorlar. Kırgın olup kesti çok nesilleri. Ölenlerin sayısı çok olduğundan mevtaları kaldırıp gömmeye defnetmeye insan yetişmezdi. Bu mücadeleye öncülük eden liderlerimiz. Bugün Ahıskalılar. Avcılık ederdik kekliğe kurda. Eğer yakalansa. Temlalali Murtaza İzzetoğlu) vatana dönmek sevincine temel atmış olsalar da maalesef vatana dönüş sevincini yaşayamadılar. Öyle ki ekmekler ancak baltayla kesilerek dağıtılıyordu. evlerinde günlerce de kalmış oluyordu. Onları da rahmetle anıyoruz. Hatta bu şekilde cenazeleri gömerlerken uzun zaman geçmesi sebebiyle trenin kalkmasına yetişemeyenler oldu. Valeli Halil Umarov. Yaşardık Kafkas’ta çok güzel yerde. Bu yetişemeyenlerin bazıları kendi çileli imkânlarıyla ailelerine ulaşmayı başardılar.

bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Düz Mahalle. Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda bu bölgede Ermenilerle birlikte yaşandığı yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Köyde tüketilen su. Denizden yaklaşık 1600 metre yüksekliktedir. Su kaynakları köyün yaylalarının eteklerinden doğmaktadır. Şavşat’a 6 ve Ardahan’a 44 km uzaklıktadır. Köyü tarihçesi Yavuzköy’ün tarihi hakkında herhangi bir yazılı kaynak bulunmasa da eskiden beri halk tarafından söylenile gelen bir tarihçe mevcuttur. Eskiden tarla olarak kullanılan 44 Bizim Ahıska . Coğrafî konum Köy. Ancak kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Her mahallenin mezarlığı ayrıdır. Yavuzköy engebeli bir araziye sahiptir.Şavşat’ın Şirin Bir Köyü: Yavuzköy Turgay AKKOYUN Yavuzköy. Dünya Savaşı sırasında Sahara’da Rus kuvvetlerine karşı gösterdiği kahramanlıktan dolayı Yavuzköy olarak değiştirilmiştir. Köyün güney ve doğusu Yalnızçam Dağlarıyla çevrilmiştir. Bitki örtüsü Köy. Köyde yaşayan halkın büyük bölümünün Ahıska’dan geldiği ve köyde yaşamaya devam ettiği. Yağmurlar genel olarak ilkbahar mevsiminde yağmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin ili Şavşat ilçesinin doğusundadır. Dokuz mahalleden meydana gelen köy. Şavşat içme suyunu Yavuzköy’deki kaynaklardan temin etmektedir. Bu eğitim çalışmaları günümüze dek hatırı sayılır bir başarıyla yürütülmüş. bu bölgede hayvancılık yaparak geçimini sağladığı bilinmektedir. içimi çok güzel olan yumuşak bir sudur. 1930 yılında ismi. Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde yer almaktadır. Bu ormanların içinde geniş yapraklı ağaç türleri pek bulunmaz. Eski adı Mamanelis’dir. Cami Mahallesi. Bu alanın 20 km2’lik bölümü tarım arazisi. kuzeyinde Kocabey köyü bulunmaktadır. Bu dere güneyden kuzeye doğru irili ufaklı diğer su kaynakları ile birleşerek Şavşat Deresini oluşturur ki bu dere Şavşat ilçesinin içinden geçerek Çoruh Nehrine karışır. 30 km2’lik bölümü ormanlık. 1915 yılından itibaren Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle onlara ait olan arazilerin hazineye intikal ettiği ve daha sonra bu arazilerin yerli halka satıldığına dair tapu kayıtlarına rastlanılmaktadır. Ancak bu köyden genç nüfusun göçünü de beraberinde getirmiştir. Her mevsimde yağmur yağar. Yerleşim alanları içinde yoğun olarak meyve ağaçları bulunur. Kışlaklar ve 2000 metre yükseklikteki yaylalar yaz mevsiminin hayat kaynağıdır. bir zamanlar Ermenilerin oturduğu bir mahalle olduğundan ismini bir Ermeni ismi olan Tosi’den almıştır. Buranın tahminen 2000 yıldan beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı söylenmektedir. köknar ve çam ağacının çok olduğu ormanları var. Yaz mevsimi sıcak olmasına rağmen bu sıcaklıklar hayatı olumsuz yönde etkilemez. Şavşat ilçesinin içme suyunun büyük bölümü köydeki bir kaynaktan sağlanmaktadır. Duğabeze. Özellikle ladin. 50 km2’lik bölümü de yaylalardan ibarettir. Şavşat ilçemize 6 km mesafededir. Artvin’e 71. köy halkının büyük bir kısmı bu sayede iş sahibi olmuştur. İrili ufaklı dereler ve tepelerden oluşmaktadır. köy halkının 1. Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde. Köy içme su kaynakları yönünden çok zengindir. Köye su şebekesi 2003’de 5 km mesafedeki bir kaynaktan çekilmiştir. (Fahmettin Topçu-Muhtar). kışları soğuk ve karlı geçer. Köyde 1983 yılından beri elektrik. Köyde hayvancılığa uygun çayırlık alanlar mevcuttur. Yavuzköy su kaynakları açısından çok zengindir. Cumhuriyetin ilânından sonra okuma yazma konusunda başarılı çalışmalar yapılarak halkın okuryazarlığı sağlanmıştır. Bu kaynakların suları birleşerek Cerma Deresini oluşturur. Bunlardan başka tarihî bir kalıntı bulunmamakla birlikte köydeki ahşap evlerden birkaçı tarihî önemi haiz eski evlerdir. İklim Yavuzköy iklim bakımından hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu iklimi etkisi altındadır. Halen iki ayrı kaynaktan içme suyu kullanmaktadır. Yavuzköy’ün birbirinden ayrı on mahallesi vardır. Köyün güney ve güney doğusunda yer alan yamaçlarda iğne yapraklı ormanlar yer alır. Ramadangil. Yüksek yerlere iki üç metre kar yağdığı görülür. Topçular. Köyde tarihî kalıntı olarak Rabat mevkiinde bir adet kilise harabesi bulunmaktadır. Tosilar. yaklaşık 100 km2’lik bir araziye sahiptir. Batısında Düzenli köyü. Bunlar: Balcılar. Bugün bu mahallenin adı Günkaya olarak kullanılmaktadır. Diğer bir tarihî kalıntı da Konta şehri harabesidir. Ayvazgil. Taşbaşı ve Tosilar mahalleleridir. 1996 yılından beri telefon hattı bulunmaktadır. Sırt Mahalle.

ömürlerinin geri kalanını kendi köyünde geçirmek isteyen. Kirveden bahşiş isteniyor. Kirve adaylarından sünnette koç.00’de Yavuzköy’den Şavşat’a. Çocuk sünnet edilince davetlilere kirve kahvesi gelir. eğlenmek amacıyla birini dereye sokup ıslatmak demektir. Köyde. Bursa. Kirve. Nüfus Yavuzköy muhtarı Fahmettin Topçu. hediye edilir. İzmir. Altmış yaşın üstündeki köylülerde radyo dinleme alışkanlığı görülmekle beraber televizyon daha yaygındır. Bu 150 hanenin büyük bölümü İstanbul. “Çocukluğumda büyüklerimizden duyduğum kadarıyla köyümüzde bir zamanlar 600 hane varmış.” Bizim Ahıska 45 . Ardından kirve tütünü ikram edilir. bize Gürcistan’da Ahıska’da görüştüğümüz Hasan Bey Musaddinov da nakletti. Sünnet olacak çocuk sünnet edilmeden hemen önce kaçırılıyor.00’de de Şavşat’tan Yavuzköy’e sefer yapmaktadır. Kirve. Kirvenin getirdiği vala. Bu yakınlığından dolayı ilçeyle ulaşım hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Köylülere sorduğumuz “Yavuzköy’ün sizce diğer köylere göre iyi yönleri nelerdir?” sorusuna birçok köylüden “ilçeye yakın oluşu” cevabını aldık. Kibrinaz İşçi. sünnet töreninden birkaç gün önceden sünnet evine gelir. Yolcu olması durumunda öğleden sonra da tekrarlanmaktadır. mendil. Köyde mektupla iletişim kalmamış. Sünnet düğünü çalgılı ya da çalgısız olabilir. şeker. Kirve.alanlar son yıllarda tarım yapılmaması yüzünden çayırlık alanlara dönüşmüştür. Zira sınırlarımız dışında yaşayan Ahıska Türkleri her şeye rağmen geleneklerini. Çayırlıklar mevcut hayvanların yem ihtiyacını karşılamaktadır. çocuğun düğününde geline götürülür. Sünnetçinin ‘Şegirt’ veya ‘Mumcu’ denen bir de yardımcısı olur. Bu sebeple köydeki bu emekli grubu ve bazı gençlerin teknoloji kullanabilme kabiliyetlerine paralel olarak internet kullanımı da çarpıcı miktardadır.” demektedir. Bu çiftlerin bir kısmı. Delikanlılardan biri. yalnızca yazın yayla zamanı köye gelmektedirler. Sünnetçiyle kirve o gece sünnet evinde kalır. adaylarında meclisin isteklerini yerine getirmede rekabeti kazanan kirve oluyor. Ancak iletişim daha çok cep telefonuyla sağlanmaktadır. Düzenli gazete okuma alışkanlığı yoktur. kirvesi olduğu aileyi gözetmek durumundadır. Sabahleyin ayrılan kirve ve sünnetçiye çorap vs. yemek yenir. kesmesini istiyorlar. Şubat ve mart aylarında yaptığımız alan çalışmaları sırasında köyde kapısını çaldığımız birçok evde yaşayanların. sünnetten sonra eşiyle birlikte gidip sünnet olan çocuğu ziyaret eder. üstüne güzel bir örtü konmuş bir tepsiyle sünnetçiye bahşiş toplar. Bir minibüs her gün sabah saat 08. diğer bir kısmı da çocukları hayatlarını büyük şehirlerde kazanan yalnız ailelerdi. kültürlerini ve dillerini korumayı başarmışlardır. Yavuzköy’de gençler kirvelerinin kızını alamazlar. Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamakta. yazma. Yavuzköy’de bir gelenek: Kirvelik Köyde kirvelik geleneği var. Haberleşme Yavuzköy’de hemen hemen her evde telefon bulunmaktadır. Ya iyi arkadaşlar bir- birlerine kirve olmakta yahut da fakir bir aileye yardımcı olmak için hâli vakti yerinde olanlar fakir ailelere kirvelik teklifinde bulunmaktadırlar. kahve. Kirve sünnet akşamı meclisin talep ettiği şeyleri ‘harfana’ denen ziyafet sofrasında köylülere sunuyor. Böyle durumlarda meclis toplanıyor. Önce harpler yüzünden (93 Harbi. emekli olduktan sonra yurdun çeşitli köşelerinden köylerine dönmüş. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kastediliyor) sonra da geçim derdinden çok göç verilmiş. Kirve bazen çocuk doğmadan da seçilebilir. Bugün Yavuzköy’de 266 ev olmasına rağmen 150 hane mevcuttur. Kirvenin verdiği bahşiş beğenilmezse kirve suya basılıyor. Şavşat yakın olduğu için ulaşımda köylüler bu araçlarını kullanmaktadırlar. Sünnet edilen çocuklardan bazıları cesur olur. Bu durumun bizce en önemli sebebi köydeki ekonomik faaliyetin. Beraberinde çay. dana vs. saat 11. Kirvelik hususunda bir rekabetin yaşandığı durumlar da olur. Çocuk yatsı zamanı sünnet edilir. Sünnet bitince Mevlit okunur. nüfusun geçimine yetmemesinden kaynaklanan sürekli bir göçtür. Suya basmak. Sünnet gecesi davetliler toplanır. sigara-tütün ve çocuk için bir vala (gelinin başına örtülen renkli başörtüsü) veya yazma getirir. Şavşat’a 6 km mesafededir. kahve içilir. Beraberinde de hediye olarak çocuğa giyecek şeyler getirir. Ulaşım Yavuzköy Şavşat-Ardahan karayolunun üzerindedir. Buradan da anlıyoruz ki coğrafî olarak bölünmüş olsa da Ahıska Türkleri arasında kültürel bölünmüşlük olmamıştır. sünnetçiye hitaben ‘kes de kızına götür’ derler. emekli olup köye yerleşen devlet memurlarının sayısı çoktur. Doğacak çocuk için ‘Erkek olursa kirvesi benim!’ veya ‘Kirvesi sensin!’ demek suretiyle aileler kirvelik bağı kurabilirler. kirveliğinin karşılığında hürmet görür. Yavuzköy’de sünnet geleneğini şöyle anlattı: “Kirve. Kirve. Kirvelik bağıyla birbirlerine bağlanan aileler birbirlerine karşı maddî ve manevî sorumluluk duymaktadırlar. Yavuzköy’de birçok ailenin traktör ve/veya motorlu bir aracı bulunmaktadır. Bu sünnet geleneğinin aynısını. evlerde çok az genç ve çocuk olduğunu gördük. 60 ve üstü yaşlardaki çiftlerden oluştuğunu.

Asgarî insanlık icabı olan her faaliyet için özel izin alınması gerekiyordu. Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün macerası böyle başladı.000’i çocuk olmak üzere 30.” diye müracaat edince.Ahıska Türkleri Soykırımının 65. soğuk- tan. 1944–1956 yıllarında 12 yıl süren sıkıyönetim ve KGB gözetimi altında hayatlarını sürdürdüler. Yıldönümü Dr. bu sürgün gecesini şöyle anlatmaktadır: “Rus askerleri.” Şimdi insanlık âlemine soruyoruz: Bu insanların suçu neydi? Nerde bu insanların cesetleri? Bunun hesabını kim verecek? Bu yapılanlar soykırım değil de nedir? Ne yazık ki ne Gürcistan devleti ne Rusya ne de eski Sovyetler Birliği yapılanları kabul etmiyor.000’den çok insan ikinci bir sürgüne. 20-40 yaş arası 40 bine yakın insanını İkinci Dünya Savaşı’na asker olarak gönderen Ahıskalılar. Ahıskalıların Türk olması ve Türkiye sınırında yaşamasıydı. KGB’nin baskı ve zulümlerine rağmen Ahıskalılar Ahıska topraklarına dönme mücadelesini korkmadan ve bıkmadan devam ettirdiler. Fakat Ahıskalıların vatan topraklarına geri dönmesine. Askerler. Rusya’nın metruk köylerine 3-5 aile şeklinde yerleştirildi. İbrahim AGARA 15 Kasım 1944 tarihinde.000’in üzerindeki yerli halkı. Böylece daha önceden Rusya’nın hazırlamış 46 Bizim Ahıska . Kış ortasında Orta Asya çöllerine gelen Ahıskalılar. Sürgün ahali. Bu savaşan insanların aileleri tamamıyla sürgüne gönderildi. halkımıza reva görülen bu alçaklığı insanlığın vicdanına havale ediyoruz. Bu soykırım. 5000’den fazla ev yakıldı ve 100. Rus askerleri silâh zoruyla Türklerin evlerine girdiler. 1961 yılında kurulan Vatana Dönüş Cemiyeti Başkanı Enver Odabaşı ve arkadaşları. açlıktan ve hastalıktan 17. birkaç saat içinde sürgüne gönderdiler. yüzlerce aile Sibirya’ya sürüldü. yaşlı hasta. Yer gök Allah Allah haykırışlarıyla inliyor. hatta turist olarak dahi gitmesine izin verilmedi. binlerce kişi KGB tarafından cezaevlerine atıldı. cephelerde 25 bine yakın kayıp verdi. Kefensiz ve mezarsız cesetler Sibirya’nın beyaz karları üzerinde yırtıcı hayvanlara yem olmuştu. Rus ordusuna karşı koyanlar. geleneklerini korudular. Gitmek istemeyenler. “Biz Müslüman Türk adıyla Ahıska topraklarına yerleşmek istiyoruz. Bir yazar. Biz. Kırk gün süren bu yolculukta. Sürgünün tek sebebi. çocuk ayrımı yapmadan silâh çekerek bütün insanları hayvan vagonlarına tıka basa dolduruyorlardı. dinlerini. Birçok gizli teşkilâtlar kuruldu. -15/20 derece soğukta açlık ve yoksulluk içinde yaşama mücadelesi vermeye başladılar. Bu insanları saygıyla anıyor ve ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Böylelikle gece vakti vagonlar uzun bir yolculuğa çıktı. ağlama. Binlerce insanı birkaç saat içinde kamyonlarla demir yolu boyuna taşıdılar. Özbek Türkleriyle Ahıska Türkleri arasında KGB’nin provokasyonları sonucunda çıkan çatışmada 300’den fazla Ahıskalı hayatını kaybetti. 1956 yılından sonra Ahıska Türklerinin Ahıska’ya dönüş mücadelesi başladı. herkesin gözü önünde kurşuna dizildi. 1921 Moskova Antlaşması’yla Gürcistan’a terk edilen Türk yurdu Ahıska’da bir insanlık dramı yaşandı. yıllarca hür dünyadan gizli tutuldu. Bundan dolayı 1989 Özbekistan-Fergana olayları yaşandı.000’den fazla kişi vefat etmiştir. ölenleri trenlerden aşağıya atıyorlardı. hıçkırık sesleri kulakları sağır ediyordu! Silâh sesleri ve köpek ulumaları bütün geceyi cehenneme çevirmişti. Sovyetler Birliği’nin önceden aldığı kararı uygulayarak beş ilçenin 220 köyünde yaşayan ve 100. Merkez komitenin asimilasyon politikasına karşı dik durdular. Dillerini. İnsanlar silâh zoruyla hayvan vagonlarına 80– 100 kişilik gruplar halinde dolduruldular. 1956 yılında Stalin’in ölümünden sonra sıkıyönetim kaldırıldı. sızlama.

Babası cephededir. Bizim Ahıska Bizim Ahıska 47 . Fakat aradan on sene geçmesine rağmen herhangi bir uygulama gerçekleştirilmedi. yırtık pırtık elbiseler içinde. “Vatan toprakları kutsaldır. Ricamız şudur: Burada anılan altı yaşındaki kız çocuğu hayattaysa bugün 70’li yaşlarda bir hanım olmalıdır. Ahıska topraklarına dönüşle ilgili birkaç defa yasa çıkmasına rağmen Gürcistan Devleti dönüşe engel olmuştur. TBMM. Ahıska Türklerine yapılan bu soykırım Türkiye’yi de tedirgin etti. Türk soyunu yok etme teşebbüsüdür.” Bunları duymamalıktan gelmek bir insanlık suçudur. Her şeyden vazgeçerim. Bakü 1990. altı yaşında bir kız çocuğunun elinden tutmuş. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsız Gürcistan Devleti. 50. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle. dürüst ve eğitimli insanlar yerleştirerek ekonomisini canlandırdı. s. vatan toprağımdan asla ve asla vazgeçmem. 199). Hiç kimsesi yoktur.07. Temmuz 2007 tarihinde “40. Diyor ki: Bu çocuk yetimdir. Ahıskalılara yapılan en büyük saygısızlıktır. bir soykırımdır. Anlatmaya çalıştığımız bu olay. Elimizden alınan bu kutsal topraklardan da asla vazgeçmeyeceğiz. Ahıska Türklerinin Ahıska topraklarına yerleşmek istemesi onların en tabii hakkıdır. Yıllarda Gürcistan topraklarından sürgün edilen vatandaşların geri dönüşüyle ilgili yasa”yı çıkardı.000’e yakın insan iskânsız göç ederek Türkiye’nin muhtelif yerlerine yerleşmiş bulunmaktadır. Onu gören veya bilenlerin dergimize haber vermelerini önemle rica ediyoruz. Bunları hemen her sayımızda kahramanlarının ağzından sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ben Ahıskalıyım. Türkiye’nin ve Ahıskalı liderlerin çabasıyla Gürcistan Parlamentosu. Her ailenin hatta her insanın ayrı bir faciası vardır. Ahıska vatan toprağıdır. bizim Türk olduğumuzu bir türlü kabul etmek istemiyor. İnsan ihtiyacı olan topraklara çalışkan. 2005 yılında Rusya’dan ABD’ye mecburî olarak göç ettirildi.1992 tarihinde 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânına Dair Kanun’u çıkardı.000’e yakın Ahıskalı. Ahıska Türklerinin kendi topraklarına yerleştirilmesine söz verdi. unutturmayacağız. Bu kanun esas alınarak 180 aile Iğdır’a iskânlı göç etti. filmler ve tablolar yapılsa yeridir. Ahıska’ya gitmek ve orada yaşamak istiyorum. Kaderine terk edilemez!” Rica 1944 yılı sürgünü. Letifşah Barataşvili’nin hatıralarında şöyle bir sahne anlatılmaktadır: “Silâhlı bir subay. Ne yazık ki bu yasa da Ahıska Türklerinin Türk ve Müslüman adıyla Ahıska topraklarına yerleştirilmesinden bahsetmiyor. Bazı sebeplerden dolayı (ekonomik kriz ve terör yüzünden) iskânlı göç durduruldu. Esasen Gürcistan. Ama iskânsız göçler halen devam etmektedir. bir bir vagonları gezdiriyor. Bizler. Eski Sovyet topraklarında yaşayan 400. Bu da Avrupa Konseyi’nin veya diğer güçlerin baskısıyla değil Gürcistan Devleti ve Ahıska Türklerinin isteği üzerine yapılmalıdır. Avrupa Konseyi’nin. 15. Hatta bu hadise iç içe birçok faciadan meydana gelmektedir.000’e yakın Ahıskalı da Ahıska topraklarına yerleşmek için çaba göstermektedir. Onu da beraber götürün. dedelerimize ve babalarımıza karşı yapılan bu soykırım ve insanlık dramını unutmayacağız. İnsan her şeyden vazgeçer ama vatan toprağı ve bayrağından asla ve asla vazgeçemez.” (Diderginler. Bize Meshi demeyi uygun buluyor! Bu uygulama. Hâlbuki Ahıskalılar 65 seneden beri şunu diyor: “Ahıska benim vatanımdır. bütün insanlığın vicdanını kanatan büyük bir faciadır. Anası da bir hafta önce vefat etmiştir.olduğu senaryo gerçekleşmiş oldu. Bu facialar arasında biri var ki uğruna ağıtlar yakılsa. 02. 1999 tarihinde Avrupa Konsey’ine üye olurken.

Yem yiyer göbeğinden. 4. Yan üsti yatur.) 48 Bizim Ahıska . Ölüma çare olmaz). Hasan TORUN Dergimizin önceki sayısında verdiğimiz 50 bilmece/açacaktan sonra derlediğimiz diğer açacakları da bu sayıda sunuyoruz. İçi taş dişi taş. Nadur? (El değirmeni) 62. Bir quyi. Üsti qaynar. 5. Nadur? (1. Bir küçücük manana. Axşama biza gâlan kimidi? Nadur? (Uyku) 69. Nadur? (Sandalye) 67. Herkeş ona inana. Uci sallanur. 3. Ax dedi. Ögüna oturdum. 6. Nadur? (Körük) 60. Nadur? (Sandık-anahtar) 63. Nadur? (Sahat) 53. Qıça meraqli. ağız) 61. Atın derısi. Üsti oynar. Bismillah der misin demaz misın? Nadur? (Kaşık. Nadur? (Gaz lambası) 64. Bir baxdım qapqara. Anan ögünda sallanan nadur? Nadur? (Elek) 56. Nadur? (Selgâh/sel) 55. Na içar na yer. Bir baxdım heç yox. Dibi qıllanur. Nadur? (Ekimden hasada buğday tarlası) 57. Nadur? (Fener) 68. Delugüna baturdum. Mercanın ucunda ateş. Kemeri var belindan. Ola ki bu nasıl kuş. Ha dolaş ha dolaş… Nadur? (Minare) 52. Bir quş gâlur hağıldan. Gögdan endi bir quş. Nadur? (Kalbur) 58. Mum dibına işıx vermaz. Sadeca soluğ alur. Yeddi şeya yox dedi.Goga direk olmaz. çamın yarısi. Qara qatır.Şavşat’ta Söylenen Bilmeceler-II Av. Alti oynar. İlidi milidi. Uci kürek. Yıldızlar sayılmaz. Bir baxdım sapsari. Nadur? (İğ) 66. Dağdan gâlur. Bir baxdım yemyeşil. Bir kükramiş aslan gâlur. gerısi inca. Deniza kopri qurulmaz. Bunların çoğunu Şavşat’ın Akdamla köyünden Vespiye Torun(80)’dan derledik. Nadur? (Bişi) 65. Suyun içinda bir yilan. İş görürkan tam yerına varınca. Tik durur otlar. Qarannux dereda avi bögürür. Dört ayaxli. Vax dedi. Nadur? (Degirman) 59. Çig yumurta soyulmaz. Alti qaynar. Demur qapının kilidi. 51. Yilanın ağzında mercan. taştan gâlur. Quyinin içinda suyi. Tavux işamaz. Katır qulun atmaz. 7. Nadur? (Ot) 54. Bir baxdım top top. 2.

Nadur? (Oruç) 84.70. başi papax. Cansızdan canni doğar. Cannidan cansız doğar. Tarla bayaz. Nadur? (Degirman-Un) 87. qırx buynuz. El vermasan yol vermaz. Oyanda qaya. Sabağinan qaxtım. Qız duvardan enmadi. Nadur? (Cenaze) 76. Dereda avi bögürür. Kara kütük. Nadur? (Ateş) 83. Nadur? (Mısır) 72. Poxi baban canına. İki müezzin. Yattuği yerda ot bitmaz. Bağırur oğlax kimi. Uzun tarlanın uzuni. Nadur? (Soko/mantar) 82. Nadur? (Gaz lambası) 86. Fadime pat pat. Çek boynuni. Yük yüklasan götürmaz. Yol altında kapaxli zandux! Nadur? (Mezar) 75. bir imam. dil döşürür. Anan ögüna dayattım. Nadur? (Şemsiye) 96. dört basma. Quyrux dolanur. Nadur? (Kabak/Karpuz) 74. Alaca bulaca boyattım. Tek kayadan geçmaz atım. Nadur? (Sabun) 99. Su üstünda islanmaz. Nadur? (Sümük) 91. Kenerlarıni gezduğum. Qarasi halal. Nadur? (İsim) 92. Nadur? (Mısır ekmeği/Çadi) 97. İki tekir bir sallama. Nadur? (Kar) 93. Ezduğum mezduğum. Çek atım çekmaz atım. Egilur su içmaya. Nadur? (Kutan-Öküz) 78. girmem eve. Nadur? (Soğan) 94. Naydur? (Kur’an) 85. Qız duvara tırmandi. Eteklari qat qat Nadur? (Lahana) 100. Nadur? (Altın) 90. buyanda qaya. Doxsan doxuz cemaat. tadi yox. Nadur? (Güneş) Vesbiye Torun değirmende (solda) Bizim Ahıska 49 . Biçax açar qapısıni. El üstunda kaydırmaca. Yılda gâlur üzümi. Allah yapar yapısıni. bayazi haram. Sabaxtan qaxtım. qanadi yox. Holuğuna soxtuğum. Nadur? (Öküz arabası/Kağnı) 88. Bağ ola bayquş ola. Gögdan endi yera yapuşti. Un bulanur. Ay angut angutlar. Nadur? (Yılan) 77. Abdes alur namaz qılmaz. Dallari budax kimi. Nadur? (Beşik) 71. İçına girduğum. Sekiz ayax. Nadur? (Yumurta-Civciv/çuçul) 89. El verursan yol verur. girsın eve. Şekera benzar. Bir öküzüm var. Gögda var. Tepesından yumurtlar. Dört asma. Taki taki varduğum. Nadur? (İnek) 95. toxum qara. Dibından su içar da. Yusufi yiyan qurtlar. İlmendi galanaçax. Boyni egri Nadur? (Soba) 81. Yer altında kürkli xoca. Bayquşlara eş ola. İlmendi ilmendi. Tek ayax. Cemaattan geri durmaz. İçında sari maya. Bilmece bildirmece. Yer altında paslanmaz. Boz oğlani yola vurdum. Babam deve. Satsan baha gaturmaz. Nadur? (Quyi/kumaş dokuma tezgâhı) 80. Sari ziyaya baxtım. Nadur? (Kuymak) 73. Naydur? (Kapı) 79. Dağdan gâlur dağ kimi. Nadur? (Tespih) 98. El ekar. Buni kim bilmiş ola.

Pontos dönemi. kaynaklara dayanılarak Amasyalıların hangi kavimlerden.. Yine Amasya için farklı dönemlerde Bağdadü’r-Rûm’dan Kasrü’s-Selâtîn’e kadar on ayrı ismin kullanıldığı belirtiliyor. Mukavva kapak içinde 108 renkli sayfadan meydana gelen kitabın ebadı da dikkat çekici. hangi boy ve oymaklardan oluştuğu ayrıntılı olarak ele alınmış. Altı ana başlık ve bu başlıklar altında çeşitli alt başlıklardan oluşan eserin sonunda da zengin bir kaynakça görüyoruz. Amasya 50 Bizim Ahıska . görüntü. MÖ. Amasya halkı başlığı altında. âdeta kartpostal edasıyla sizi kendine çekiyor. Sanki daha şirin. Hatta bir albüm karıştırdığınız hissine kapılıyorsunuz. Pontos dönemiyle başlanmış. mat ve parlaklığın birleştiği sayfalara serpiştirilmiş tam 74 resim. 28) ifadesi. Ayrıca 1921-Moskova Antlaşması’yla Sovyet Gürcistan’ına bırakılan Batum’un Müslüman halkının bir kısmının da buraya yerleştirilmesi. Bunlar içinde “Pontos isminin aslı Pon olup bu da Hun isminin bozulmuş şeklinden ibarettir” (s. Sarı. fotoğraf. ayrıca Pontos Krallığını kuran ailenin bir Pers sülâlesi olduğu anlatılmış. 63 yılında Romalıların Pontos Krallığına son verişi anlatılırken şu satırlar üzerinde uzunca düşün- Yunus Zeyrek tarafından yazılan ve Amasya Valiliğince bastırılan “Amasya’nın Altın Tarihi” adlı kitap okuyucuyla buluştu. Bunlar arasında Yunanlardan önce şehrin sakinlerinin Türkler olduğu ve şehrin isminin Âmas adında bir kişiye dayandığı iddiası dikkat çekiyor. harita vb. hangi kabilelerden. Son zamanlarda Yunanî anlamda Pontosçuluğun bilimsel temelden yoksun olduğu açıkça ortaya konulmuş. geniş bir şekilde ele alınmış. Asıl bahisler. Amasya Tarihinin Ana Çizgileri başlığı altındaki bahislere.. Kitabın ilk sayfalarında Vali Halil İbrahim Daşöz’ün Takdim’i ve eserin yazarı Zeyrek’in Önsöz’ü yer almaktadır.“Amasya’nın Altın Tarihi” Ünal KALAYCI ismiyle ilgili açıklamalar ve bu şehir için tarihte kullanılmış diğer isimlerle ilgili bilgiler verilmektedir. 5000 Evlâd-ı Fâtihan’ın ve Şirvanîzadeler’in de vilâyete iskânı. Amasya Coğrafyası başlığı altında bölgenin tarihî coğrafyasıyla başlamaktadır. Pontos ismiyle ilgili iddialar ve bunlarla ilgili izahlar verilmiş. bu bölümde dikkatimizi çeken bilgiler arasında.

memizi gerektiriyor: “Roma döneminde Hristiyanlığı kabul etmesi için büyük baskı ve zulüm yapılmıştır. Beşinci ana başlık altında ‘Amasya’da Yetişen Ünlüler’ kısa kısa tanıtılmış. Zeyrek. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Şehzade Alaeddin. her şehre nasip olmayan ve okuyucuyu sıkmayan nefis bir kitap. “Kalesi göklere doğru yükselir. bu eserin süzme bilgilerle meydana getirildiği anlaşılmaktadır. görev yapan. Çelebî’nin Amas- ya tasviridir. Evliya Çelebî. Bayezid. II. çocukluğu burada geçen şehzadeler dönemi de renkli bir üslûp ve resimlerle verilmiş. Yavuz. 37) Roma ve Bizans döneminden sonra başlayan Selçuklu Türk devirleri sırayla ele alınmış. ciddî kaynaklar ışığında ele alınmış. Akşemseddin gibi büyük âlimlerin de bu kişiler arasında yer aldığını okuyunca şaşırmadık desek yalan olur. mavi bulutlar içinde kaybolur. Amasya’nın camilerinden ziyaretgâhlarına kadar. Amasya’nın 1068’de Selçuklular tarafından fethi ve bu noktada Danişmendli dönemi ve kültür hayatımız için çok önemli eserlerden biri olan Danişmendname’den yararlanılmış. kitabı zenginleştirmiş.” (s. son dönemde Amasya ile özdeşleşmiş tarihî bir olay olarak kitapta yerini almış. Fatih. 1353 yılından sonra Amasya’nın Osmanlı yönetimine geçmesi ve sonrasında Amasya’da yetişen. İlhanlı ve Artana dönemleri. Kitabın arkasında yer alan kaynaklardan ve kuvvetli bir dil ve üslûp üzerine kurulan metinlerden. dile hâkim bir ustanın etkileyici üslûbuyla kaleme aldığı. Şeyh Bedrettin isyanı yine Amasya ile anılan olumsuz şeyler olarak kitapta yerini almış. Bu bilgiler sistemli hale getirilerek yirmi beş alt başlık altında verilmiş. Bilhassa Merzifon’da Amerikan Koleji adındaki okulun yaptığı yıkıcı etkiler millî bir duyarlılıkla çarpıcı bir şekilde dikkatlere sunulmuş. Teodos zamanında Hristiyan olmayan tek kişi kalmamıştır. 87) ifadeleri. BİZİM AHISKA DERGİSİNİ OKU OKUT ABONE OL ABONE BUL TAVSİYE ET SADECE 25 TL POSTA ÇEKİ NO: 403 598 Bizim Ahıska 51 . hazin bir şekilde hayata veda eden Şehzade Mustafa… Timur’un 1402’de Amasya’yı alması. bu bahisleri Seyahatname’nin aslından alarak kullanmış. ev damları görünür ki bir iç kaledir. Amasya’nın Altın Tarihi. Çepeçevre alanı 9060 adımdır…” (s. Atatürk’ün el yazısıyla yer verilen Amasya Tamimi. 1175’te Danişmend ilinin Selçuklular tarafından fethiyle başlayan yeni dönem. Bunlar arasında kimler yok ki: Çelebî Mehmed. Dipnotlara boğulmayan ama verilen her bilginin de kaynağı bir şekilde ifade edilen eser. Amasya’yı kuruluşundan günümüze kadar bir belgesel tadıyla anlatmış. Kitapta. kale içindeki cami minareleri. Şehzade Ahmet. medreselerinden kervansaraylarına kadar pek çok şeyden bahsetmiş. Mihrî Hatun. Murad. Seyyid Nigârî. Esat Uras ve İsmail Hami Danişmend gibi renkli şahsiyetler başta olmak üzere on sekiz portreye yer verilmiş. Kitabın son bölümü. Zirvesindeki burçları ve çok yüksek surları. “Eski Komşularımız: Ermeniler” başlığı altında Ermeni faaliyetleri anlatılmaktadır. Millî şuurla yazılan bu kitabı okuyan bütün Amasyalıların böyle haşmetli bir mazinin üzerinde durdukları için kendilerini daha güçlü hissedeceklerine şüphe yok. II. Açık havada öğle zamanı. Kadı Burhaneddin Beyliği ve bunlara paralel olarak muhtelif bahisler. Baba İshak isyanı. Evliya Çelebî’nin ünlü Seyahatnamesi’nde yer alan Amasya’yla ilgili bahislerden meydana gelmektedir. Âşık Paşa. İsmi de cismi de altın olan bu esere emek veren müellifi ve eseri gün yüzüne çıkaranları tebrik ediyoruz Not: Kitap için iletişim telefonu 0358 218 49 80.

Bizleri sırf Türk olduğumuz için yerli halka nefret ettirdiler. Dileğim inşallah bir gün bütün Ahıskalılar vatan topraklarında bir arada yaşarız.Zaim Dedenin Anlattıkları Nilüfer DEVRİŞEVA Ahıska Türkleri. kısaca sürgünü nasıl hatırlıyorsunuz? Sürgün çok ağır şartlarda geçti. Yetmiyormuş gibi evlerimizden barklarımızdan kopararak binlerce kilometre uzaklara sürgün ettiler. Huzursuzluk yoktu aramızda. Bu yüzden sürgün dönemindeki gençler eğitimsiz kaldılar ve geçimlerini tarlada gece gündüz çalışarak sağladılar. düşünen gençlerimiz ve hiçbir zaman yardımını esirgemeyen Türkiye Devletidir. Çünkü o zamanlar Ahıskalıların durumu çok kötüydü. Azim ve gayretle yıllar sonra ev bark sahibi olmuş. Kırk gün boyunca hayatta kalabilme savaşı verdik. Zaim dede şimdi altı çocuğu ve torunlarıyla beraber Bursa’da mutlu bir hayat yaşamaktadır… Zaim dedeye Ahıska’dayken okula gidip gitmediğini soruyorum. Bize yapılanlar Rusların kurduğu bir oyundur kızım. uzaklarda kalan yakın akrabalarını özleseler de onlar Türkiye topraklarında bulunmaktan son derece memnunlar. Size göre halkımız bir araya nasıl gelir. Tek isteğimiz bu problemlerin çözülmesi ve huzurumuzun bozulmaması. Yaşlılar emekli maaş alamıyorlar. Bizler sadece birbirimizden kopuk vaziyette gurbetlerde yaşıyoruz. kızım nerede olursak olalım bir araya gelmedikçe bu sıkıntılar hep olacak. 1944 felâketinde. Bu bile büyük bir şanstı benim için. Daha sonra Andican’da ancak onuncu sınıfa kadar okuyabildim. sürgünü ve Türkiye’deki yaşayışı sordum. Sürgünün ilk yılları açlık susuzlukla geçmiş.07. nereden bilecektik… Tatsızlık. Zaim dede. Gürcülerle aynı mektepte okumamıza rağmen hiçbir ayrım söz konusu değildi. Sanki aynı millettenmiş gibiydik. Korkumuzdan kimse itiraz edemiyordu. Gürcülerle çok iyi geçiniyorduk. Bunu yapacak olan da eli kalem tutan. Özbekistan’ın Andican vilâyetinde sürgün treninden indirilmiş. Hayatta kalabilenler bugün buralara kadar geldik. Türkiye’ye baktığımızda şu anda birçok Ahıskalı işsiz. Sert bakışlı. Açlık. Ahıska’daki hayatını. anlaşmazlık yoktu. Türkiye’de yaşamak nasıldır? Burada da sıkıntınız var mı? Evet. susuzluk ve soğuk bir arada yaşanıyordu. Çoğunun çalışma izni ve sigortası yok. 1930’da Ahıska’nın Mugaret köyünde dünyaya gelmiş. Bizim vagonumuz yine iyiydi. İstanbul ve Denizli’de birçok Ahıskalı yaşamaktadır. Eğitim en son plana atılmıştı. Bazı maddî sıkıntıları olsa da.1992 Tarihli 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun’u çıkardı. 02. acımasız askerler vardı. 1954’te de ailece Namangan vilâyetinin Kogay köyüne yerleşmişler. 2009 yılı yazında yaptığım Türkiye seyahatimde Bursa’da yaşayan Zaim dedeyle konuştum. Bugün Bursa başta olmak üzere İzmir. Diğer vagonlarda durum çok kötüydü. Bu sürgün nereden çıktı? Sürgünün belirtilerini hiç hissetmediniz mi? Sürgünden önce iyi bir hayatımız vardı. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde yalnız kalan Ahıska Türklerinin elinden tutmak amacıyla. O şartlar altında yaşama mücadelesi vermek gerçekten çok zordu. Ölüleri vagonlardan alıp dışarıya vahşice atıyorlardı. 52 Bizim Ahıska . Özbekistan’dan mecburen çıkartılarak Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına savruldular Türkiye Cumhuriyeti. bir problemimiz yoktu. 1944 sürgününden sonra 1989’da çıkan Özbekistan’ın Fergana Vadisinde patlak veren olaylar sonucu ikinci bir sürgünle karşı karşıya kaldılar. Yemek oralara kadar yetmiyordu. Bugün bizlerin bu durumu zalim Stalin’in kurduğu planlarının eseridir. vatan topraklarında nasıl toplanırız? Her şey bizim çabamıza isteğimize bağlı kızım. Bu olaylarda yüz bine yakın Ahıskalı. 2005’te de ailece Türkiye’ye göç etmişler. yemek veriyorlardı. Peki. bazı çalışmalar yaptı. Başarılı bir şekilde okuluma devam ederken sürgün edildik. Bunu müteakiben binlerce hemşehrimiz Türkiye’ye geldi. O zamanlar her şey iyiydi. Yıllar önce vahşice koparıldığımız topraklara geri dönmek en büyük hakkımız. Zaim dedenin Özbekistan yılları bin bir sıkıntıyla dolu. Türkiye’de sosyal hayata ve kültürel faaliyetlere katılma yönünden bir sıkıntıları yok. Herkes çalışıp çabalama derdindeydi. Bir grup Ahıskalıyı getirip Iğdır’a yerleştirdi. Bizden başka sürgüne maruz kalan diğer milletlerin hepsi vatanlarına geri döndüler. Böyle olunca da hayat zorlaşıyor. Tam altıncı sınıfa kadar Gürcü mektebinde okudum kızım.

“Ahıska Türklerini hep güzel duygularla hatırlayacağım.. gerek görevi sırasında yaptığı her türlü desteğiyle gerekse veda töreninde Başkan Mürefeddin Sakıboğlu’na gösterdiği yakınlıkla göstermiş oldu. Gelecekte nerede olursam olayım. Bu zaman zarfında denilebilir ki Alpman. Kızılay-Enerji Otel’de verilen yemeğe çok kalabalık Bizim Ahıska 53 . Serpil Alpman’ın Büyükelçilik görevine başladığı ilk zamanlarda Ahıska Türkleriyle arasında hissedilen mesafe. Hayat Oteli’nde düzenlenen veda programına. Haberler.. Büyükelçi Alpman’a bundan sonraki meslek hayatında sağlık. Ankara’da faaliyet gösteren Posoflular Derneği. Kırgızistan’daki bütün Ahıska Türklerine teşekkür etti. Büyükelçi Serpil Alpman’ın görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Bişkek’te veda programı düzenlendi. bu halkın vatana dönmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim... Ahıskalılar. Alpman. 5 Eylül akşamı hemşehrilere bir iftar yemeği verdi. Serpil Alpman. Haberler. Alpman’a deri kaplı bir satranç hediye etti. Kırgızistan Ahıska Türkleri adına teşekkürlerini ileten Başkan Mürefeddin Sakıboğlu. Bişkek’e veda etti. Alpman. mutluluk ve başarılar dilediler. gerek ekonomik ve gerekse kültürel yönden çok başarılı diplomatlık yaptı. Büyükelçi Serpil Alpman’a meslektaşları tarafından birbirinden güzel hediyeler verildi. Alpman’ın veda programına Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Mürefeddin Sakıboğlu da katıldı. Ahıska Türklerine verdiği değeri.. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ruslan Kazakbayev olmak üzere birçok Kırgız-Türk işadamları ve diplomatlar katıldı. BÜYÜKELÇİ SERPİL ALPMAN BİŞKEK’E VEDA ETTİ Ahıska Türkleri tarafından düzenlenen toplantılara ve konferanslara katılan Büyükelçi Alpman.Haberler. Nilüfer Devrişova POSOF DERNEĞİNİN İFTARI 2005 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti’ni Kırgızistan’da temsil eden Büyükelçi Serpil Alpman.” dedi. Ahıskalıların gönlünde taht kurmuştu. Göreve başladığı günden bu yana Kırgızistan-Türkiye arasında kurduğu sıcak ilişkilerle gerek siyasî. Ahıskalıların yoğun olduğu köyleri de dolaşarak insanların dertleriyle yakından ilgilendi.. son iki seneden beri yerini sıcak ilişkilere bırakmıştı.

Bugün Ahıska’da 50 Yaşar’ın anne ve babası Posof kaymakamıyla. MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) Müfettişi Mehmet Öztürk ve Karayolları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Laçin Akçay da iştirak ettiler. o günün hatırası olarak kaldı. 21 Eyül’de dergimizin idarehanesinde bir araya geldiler. Kaymakam Köken’i makamında ziyaret ederek memnuniyetlerini bildirdi.bir hemşehri grubu iştirak etti. civarında aile. Dernek Başkanı İrfan Topçu ve Kaymakam Köken birer konuşma yaptılar. bunu bir başlangıç olduğunu ifade ederek daha sonra bu sayının artması için gerekenin yapılacağını bildirdi. Bayramlaşmada derginin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek ve Yayın Kurulu Üyesi Prof. atalarının yaşadığı topraklara dönmüş bulunmaktadır. sınıfa kaydolan Yaşar. Ankara’da yaşadıkları hâlde büyük şehir şartlarında kolay kolay bir araya gelemeyen dostlar adeta hasret giderdiler. 2008 ve 2009 yılları boyunca vatana dönüş için Gürcistan makamlarına müracaatlar devam etmektedir. Posof Kaymakamı Sayın Köken’i bu örnek davranışından dolayı tebrik eder. Bizim Ahıska dergisi. Bazı aileler ise bu süreci beklemeden kendi imkânlarıyla ata yurduna döndüler. Aile. Bu ziyarete Ankara Dernek Başkanı İrfan Topçu. 2007 yılında. Posof Kaymakamı Muammer Köken. Posof Kaymakamı Muammer Köken. Ahıska’ya dönmüş ailelerden biri olan Abamüslim ve Dilara çiftinin Azerbaycan’da okula başlayan ilköğretim çağındaki oğlu Yaşar Arifov’u Posof Halitpaşa YİBO’ya kabul etti. Yaşar’ı sınıf arkadaşlarıyla tanıştırdı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Çok duygulu bir ortamda gerçekleşen iftar programına Posof Kaymakamı Muammer Köken de katıldı. Aşağıdaki fotoğraf. Henüz okullar yeni açıldığından bütün öğrenciler Ankara’ya gelmemişlerdi. Ramazan Bayramının ikinci günü. Bu cümleden olmak üzere Posof Kaymakamlığı. ertesi günü dergimizi ziyaret etti. Dr. Posoflu kardeşlerinin arasında okumanın sevincini yaşamaktadır. İlyas Doğan da bulundular. Ahıskalı hemşehrilerine kardeş eli uzatmanın gayreti içinde. Halitpaşa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü Alpaslan Tekel. Ahıska’ya açılan Türkiye kapısının merkezi Posof. Bu küçük hemşehri toplantısında da sohbet Bizim Ahıska ve Posof üzerineydi. Bu yıl 8. Bizim Ahıska bürosunda buluşarak bayramlaştılar ve sohbet ettiler. Avrupa Konseyi süreciyle 1944 yılında sürgüne giden Ahıska Türklerinin vatana dönüşüne dair kanun çıkardı. Bizim Ahıska 54 Bizim Ahıska . Ankara’da bulunanlardan bir grup. AHISKALI YAŞAR POSOF’TA OKUYACAK Gürcistan Parlamentosu. Etimesgut Dernek Başkanı Aydemir Yaşar. Tabii ki hayata yeniden başladıkları memlekette başta eğitim olmak üzere alt yapı imkânları hayli sınırlı. DERGİMİZDE BAYRAMLAŞMA Ahıskalı gençler. İlköğretim Müfettişi Arif Kartal.

Kurban bayramının birinci günü yine Diyanet Vakfı kontrolünde kesilecek kurbanlar Ahıskalılara emanet olarak teslim edildi. Piyasa yoklaması yapıldı. Sürgünden dönen bir kısım Ahıskalı kardeşlerimiz. Müslüman Türk olarak ata yurtlarına dönmenin huzurunu yaşıyorlar. Yüzyıllardan beri Müslüman Türk ahalini yaşadığı ve ezanları semalara seslenen Ahıska. ya yıkıldı. İmam hutbeyi ayakta okuyor.Posof Bizim Ahıska Türkiye Diyanet Vakfı. Heyet. Posof ilçe Müftüsü Şükrü Küçük başkanlığındaki bir heyet. Halil İbrahim Ataman . 1944 sürgünüyle karanlığa gömüldü. Namaz vaktinin gelmesiyle içeride ezan okunuyor. Zira yıllar sonra da olsa. Namaz sonrasında herkesin mutlu olduğu gözlerinden okunuyor. Cemaat toplanıncaya kadar hoca Kur’an okuyor ve vaaz ediyor. Hep birlikte Ahıska hayvan pazarına gidildi. İleride çoğaldığımızda hükümetimizden cami talebimiz olacaktır. Ahıska’ya giderek incelemelerde bulundu. Onlara. ata yurtlarına dönen Ahıska Türklerine kurban bağışı yaptı. Camiler ya kapatıldı. Bu inceleme sonucunda 50 adet kurban hissesi satın alındı. Posof Müftüsü ve beraberindeki heyet. Ahıska’da faaliyet gösteren dernek temsilcileriyle de görüştü. aileleri evlerinde ziyaret etti. Kurban Bayramı münasebetiyle burada bir kurban kampanyası düzenleneceğini söyledi. Bir gün o camilerde de namaz kılacağız diyerek yarınlara umutla bakıyorlar. burada kurban olarak kesilecek hayvanların fiyatları hakkında bilgi aldı. 55 . Ahıska’da faaliyet gösteren Mesket Türkleri Derneği Başkanı Hasanbey Müseddinoğlu. “Şimdilik vatana 50 aile geldi. ya da samanlık olarak kullanıldı. yıllarca sürgün yaşamalarına rağmen hâlâ umutlarını yitirmemişler ve Allah’ın her şeye kadir olduğuna inanıyorlar. Normal ev salonu olduğu için minberi yok. 65 seneden beri azan okunmayan ve cemaati sürgün edilmiş olan Ahıska’da artık cemaat var ve Cuma namazı kılınıyor. şimdilik cuma namazlarını bir evin salonunda TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN AHISKA’YA 50 KURBAN Ahıska’ya dönerek hayata vatanda devam eden kardeşlerimizi Diyanet Vakfı yalnız bırakmadı.” dedi.YILLAR SONRA AHISKA’DA CUMA NAMAZI kılıyorlar. Kiliselerin faal olduğu Ahıska’da tarihî Ahmediye Camii müze olarak kullanılırken çevre köylerdeki camilerden yıkılmamış olanlar da samanlık olarak kullanılmaktadır! Ahıskalılar.

Bu acı hatıralarla büyüdüklerini ve bugün vatanda bu programı düzenlediklerini söyleyerek şimdi vatanda olmanın sevincini yaşadıklarını ifade ettiler. vagonlara doldurularak buralardan sürülmüşlerdi. Cemiyetin Tiflis Merkezi Başkanı İsmail Molidze’nin açış konuşmasıyla başladı. Bu istasyonda halkın nasıl toplandığını ve vagonlara nasıl doldurulduğunu. Yapılan konuşmalardan sonra Ahıskalı Şevket Hoca Kur’an okudu. Yolculuk esnasında soğuk. bunların cenaze namazı kılınmadan Rus askerlerince arazilere atıldığını anlattılar. Bunları anlatırken gözyaşlarını tutamadılar. O günleri yaşayanlar. Bu ikramdan sonra sofra duası edildi. Çok duygulu anların yaşandığı programda gençler de konuştular. 65 sene sonra vatana dönen Ahıskalılar. konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Şimdili vatan toprağına 50 kadar aile dönmüştür. Bugün burada. Vatana dönen hemşehrilerimizin sıkıntılarını Gürcistan hükûmetine daha kolay iletmek amacıyla Cemiyetimiz faaliyettedir. o günlerin acısını yaşayarak anlattılar. Onların ruhunu şâdetmek için Kur’an okuyacak ve dualar göndereceğiz. şimdi vatana dönmüş olan aileler tarafından adeta yeniden yaşandı. sürüldükleri yerde andılar. Ahıska’ya dönmüş olan hemşehrilerimiz katıldı. 15 Kasım pazar günü.” Halkın sürgün trenine bindirildiği demiryolu istasyonuna gidildi. Gelecek günlerde daha çok hemşehrimiz gelecektir. baba ve dedelerinden dinledikleri acı hatıraları dile getirdiler. Şühedaya dualar gönderildi. Bu yük vagonlarıyla sürüldük! Mehemmet ve Mustafa dede İsmail Molidze’nin konuşması. Hatıra Fotoğrafı 56 Bizim Ahıska . sürgünde ve sürgünden sonra aramızdan ayrılmış olan hemşehrilerimizi rahmetle anmak için toplandık. Program. Sürgünü yaşayan Mehemmet ve Mustafa dedeler o günü anlattılar. yaşadıkları vahşet gününü anlattılar. ana. bu millete bir daha böyle acılar göstermesin. Ahıska’da faaliyette bulunan Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti tarafından düzenlenen anma toplantısına. Tam 65 sene önce bugün. Allah. Molidze. açlık ve hastalıktan sayısız insanın öldüğünü. bu meş’um/uğursuz günü.Ahıska’da Hazin Bir Anma Töreni Halil İbrahim ATAMAN Aradan tam 65 yıl geçmesine rağmen acılar hâlâ unutulmadı. Haçapurlar yenildi ve çaylar içildi. Onlar. Bir mahşeri andıran 14-15 Kasım 1944 gecesi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful