P. 1
029

029

|Views: 81|Likes:
Yayınlayan: HakanTuzmen

More info:

Published by: HakanTuzmen on Feb 16, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 GİRİŞ
 • 1.2 EVREN VE DÜNYANIN OLUŞUMU
 • 1.3 İLK CANLININ OLUŞUMU
 • 2.1 GİRİŞ
 • 2.2 HÜCRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • 2.3 HÜCRENİN YAPISI
 • 3.1 GİRİŞ
 • 4.1 GİRİŞ
 • 4.2 DNA ( DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT)
 • 4.3 DNA REPLİKASYONU ( KENDİNİ EŞLEMESİ)
 • 4.4 DNA TİPLERİ
 • 4.5 MUTASYON
 • 4.6 RNA (RİBONÜKLEİK ASİT)
 • 4.7 RNA TİPLERİ
 • 4.8 PROTEİN SENTEZİ
 • 5.1 GİRİŞ
 • 5.2 OKSİJENLİ SOLUNUM
 • 6.1 GİRİŞ
 • 6.2 HÜCRE BÖLÜNMESİ
 • 6.3 GAMETOGENEZİZ
 • 7.1 GİRİŞ
 • 7.2 KROMOZOMLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
 • 7.3 KROMOZOMLARIN SINIFLANDIRILMASI
 • 7.4 KROMOZOM ELDE ETME VE İNCELEME YÖNTEMLERİ
 • 8.1 GİRİŞ
 • 8.2 MENDEL İLKELERİ
 • 9.1 GİRİŞ
 • 9.2 A-KROMOZOMAL HASTALIKLAR
 • 9.3 B-GEN DÜZEYİNDEKİ HASTALIKLAR
 • 10.1 GİRİŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAYINLARI No: 4

TIBBÎ BİYOLOJİ VE GENETİK DERS KİTABI

PROF. DR. FULYA TEKŞEN

2. Baskı

ANKARA - 2006

Bu kitap A.Ü. Yayın Komisyonunun 27 Nisan 1999 tarih ve 26/181 sayılı kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 1999 tarih ve kararı, 510/7661 nolu kararı gereğince A.Ü. yayını olarak onaylanmıştır.

Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları No:4 2. Baskı tarihi: 2006 Baskı adedi: 300 Ankara Üniversitesi Basımevi - ANKARA ISBN: 975 - 482 - 478 - 9

Tüm haklar saklıdır. Yayın Komisyonundan yazılı izin alınmaksızın bu yayının tamamı veya bir kısmı elektronik, mekanik, fotokopi veya diğer yollarla kopya edilip yayınlanamaz.

ONSOZ Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında son yıllarda hızla gelişen teknoloji, bu konulardaki bilgi birikiminin artmasının yanı sıra uygulama alanlarının genişlemesini de beraberinde getirmiştir. Bu noktadan hareketle ülkemizde yayınlanmış olan Türkçe kitap sayısının oldukça az olması da göz önüne alınarak 1999 yılında kitabın ilk baskısı yapılmıştır. Sağlık alanında eğitim - öğretim yapan öğrencilerin yararlanabileceği bir kaynak oluşturması amacıyla

hazırlanan bu kitap, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanındaki temel kavramları içermektedir. O nedenle ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için de referans kitap olma özelliği taşımaktadır. Konular; canlının oluşumu ve özellikleri ile başlamakta, hücrenin morfolojik, biyokimyasal, fizyolojik özellikleri ile devam etmekte ve kalıtsal materyalin yapısı, önemi^ ve irdelenmesi ile başlıca genetik terim ve ilkelerin tanımlanması, bu bağlamda kalıtsal hastalıklar ve nihayet prenatal tanı ve genetik danışma kavramlarının tamamlanmaktadır. İkinci baskının tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile kitabın hazırlanmasında ve basılmasında tüm emeği geçenlere şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla. açıklanması ile

2006, Ankara

//V C/î

Un

113 ^ a t t a

^ i^iM-

SEVGİLİ AİLEME .

.

...İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 CANLI VE CANLI BİLİMİ BÖLÜM 2 HÜCRE BÖLÜM 3 HÜCRENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ BÖLÜM 4 KALITSAL MATERYALİN YAPISI BÖLÜM 5 HÜCRENİN ENERJİ METABOLİZMASI BÖLÜM 6 CANLILARIN OLUŞUMU VE HAYATIN DEVAMI Sayfa No 1 7 23 29 43 47 BÖLÜM 7 ÖKARYOTİK DNA'NIN ORGANİZASYONU. BÖLÜM 8 MENDEL GENETİĞİ BÖLÜM 9 KALITSAL HASTALIKLAR 55 61 69 81 87 90 BÖLÜM 10 PRENATAL TANI BÖLÜM 11 GENETİK DANIŞMA KAYNAKLAR VII .

.

METABOLİZMA: Canlı çevresinden gelen maddeleri alır. çevreden gelen her HAREKET: Canlı. Canlıları cansız varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır.1 GİRİŞ CANLI. kendi türüne özgü boyutlara ulaşıncaya kadar büyümesini sürdürür. fiziksel ve kimyasal karmaşık bir sistemdir. ÜREME: Büyüme sürecini tamamlayan her olgun birey. yer değiştirir. BESLENME: Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için besin almak zorundadırlar. Örneğin gelişme döneminde metabolizma hızlı çalışırken. çevresindeki madde ve enerjiden yararlanabilecek yetenekte olan. gelişme ve üremesi için ileri derecede organize olmuş. GELİŞME: Canlı. Canlı. 1 . UYUM (ADAPTASYON): Canlı çevrede meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilmektedir. bulunduğu yerde de olabilir. UYARILABİLME (İRRİTABİLİTE): uyarıya (stimulus) cevap verir. yaşama. enerji kaynağı olarak kullanır. kendi kendini yöneten. yaşın ilerlemesi ile gittikçe yavaşlar.BOLUM 1 CANLI VE CANLI BİLİMİ 1. Büyüme çeşitli evrelerde farklılıklar gösterir. kalıtsal materyalini sonraki kuşaklara aktararak yeni bireyler meydana getirir. Bitkilerde olduğu gibi bu hareket. yeni yapısal elementler oluşturur ve oluşan artık maddeleri dışarı atar.

lipit. Yoğunlaşma ya da büzülmekte olan tüm cisimlerde oluşan yüksek basınç ve sürtünme nedeniyle özellikle merkezde sıcaklık artmış ve dünyamız 2 . b. Günümüzde geçerli olan 'Evrenin evolusyonu' hipotezine göre evren. yağ. GENETİK: Organizmadaki kalıtsal karakterlerin kuşaktan kuşağa kalıtım prensiplerini ve genetik hastalıkları inceler. karbohidrat gibi makromolekülleri yıkma olaylarına denir. polisakkarit) küçük öncül moleküllerden enzimatik olarak sentezlenmesidir. Katabolizma: Organizmaların gereksinim duydukları enerjiyi sağlamak amacıyla protein. BİYOLOJİ: Bütün canlıların oluşmalarını. nükleik asit. Primordial maddeden kopan dünyanın kütlesi gaz yoğunluğunun artması ile genişlemeye devam etmiştir.2 EVREN VE DÜNYANIN OLUŞUMU Evrenin oluşumu ve yaşı hakkındaki bilgilerimiz kesin olmamakla birlikte bu konuda.Metabolizma iki grupta incelenir. 1. Anabolizma: Hücrelerin büyük moleküllü bileşenlerinin (protein. fiziksel ve kimyasal olaylar ile çeşitli gözlemlere dayanarak birtakım varsayımlar ileri sürülmektedir. yaklaşık 10 milyar yıl önce çok yoğun halde bulunan primordial maddenin (başlangıç maddesi) patlamasıyla oluşmaya başlamıştır. TIBBİ BİYOLOJİ: İnsan varlığı ve sağlığı ile ilişkili biyoloji bilgileridir. Primordial madde içerisinde yoğun halde bulunan nötronların patlama ve soğuma sırasında ayrıştığı ve daha sonra proton ve nötronların çevrelerindeki elektronları tutarak çeşitli atomları ve böylece de elementleri oluşturduğu kabul edilmektedir. nasıllarını inceleyen ve temel ilkelerini saptayan bir bilim dalıdır. İlk oluşan elementler büyük oranda hidrojen ve daha az olarak helium gazlarını içermekte idi. birbirleriyle ve doğa ile ilişkilerinin nedenlerini. Canlının yapısını ve fonksiyonlarını inceleyen bilimlerden bazıları. a. her çeşit aktivitelerinin.

Zamanla yanardağların faaliyetleri sonucu bu kütle soğumuş ağır metaller merkeze çökmüş. hidrojen (H2). Görüldüğü gibi ilk atmosfer. Bu sırada yoğunlaşan su buharı su formuna geçerek büyük çukurları doldurmuş. Günümüzde kabul edilen bilimsel açıklamalar ışığında. M.5 milyar yıl önce meydana geldiği kabul edilmektedir. ilk hayatın milyarlarca yıl süren evrim sonucunda cansız maddelerden meydana geldiği benimsenmektedir. Çeşitli izotopların yarılanma ömrü kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda dünyanın 5. 1. canlı yaşamının 3-3. su buharı (H2O). daha hafif olanlar ise yeryüzünün dış kısmını oluşturmuştur.kendi etrafında dönmeye başlamıştır.3 İLK CANLININ OLUŞUMU öne Yeryüzünde canlılığın başlangıcı ile ilgili birçok kuramlar sürülmüştür. Yerküre soğudukça sıvı haldeki dış tabaka katı hale dönüşmüş. Yüzyılda Redi ve daha sonra Pasteur adlı araştırıcılar tarafından yapılan deneylerle geçerliliğini yitirmiştir. bugünkü atmosferden oldukça farklı gazlar içeriyordu.5-6. bugünkü okyanusları meydana getirmiştir. Aynı araştırıcılar bir canlınm. İlk organik molekül güney Afrika'da incir ağacı kalıntılarından elde edilmiş olup.Ö 2000 yıllarında Aristo tarafından öne sürülen ABİYOGENEZ hipotezinde (Kendiliğinden oluşum) canlıların kendiliğinden. volkanik püskürtmelerle merkezdeki sıvı kütleler yeryüzüne çıkarak yerkürenin kabuğunu oluşturmuştur. amonyak (NH3) ve metan (CH4) dan oluşan ilk atmosfer meydana gelmiştir. ancak kendinden önce yaşamış olan başka bir canlıdan meydana gelebileceğini göstermişler ve halen geçerli olan bu görüşe BİYOGENEZ adını vermişlerdir.5 milyar yıl önce başladığı kabul 3 . siyan (CN). bazı cansız maddelerden ve canlı artıklardan meydana geldiği öne sürülmüştür. Yerçekiminin etkisini göstermesi ile. Bir süre geçerliliğini sürdüren bu görüş 17.

ilk canlıda var olduğu kabul edilen RNA'nm (ribonükleik asit) replikasyon birimlerinin doğal seleksiyona uğradığını ve ortam koşullarına uygun olan nükleotid dizilerinin zamanla yaygınlaştığını göstermiştir. fizyolojik ve biyokimyasal benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyarak belli kurallara varılması EVRİM bilimi kapsamında açıklanabilmektedir. Canlıların evrimi de (evolusyon) çok yavaş olarak halen devam etmektedir. yüksek organizasyonlu canlı ve en son basamakta insanın gelişimini açıklar. beslenme ve çevre faktörlerinin etkileşimi sonucunda aynı türün bireyleri arasında farklılıkların ortaya çıkmasıdır. meydana gelen ve kalıcı olan Varyasyon ise. KİMYASAL EVRİM: Atom ve moleküllerin meydana geldiği dönemdir. 1859 yılında Charles Danvin'in 'Çevre koşullarına en iyi uyum sağlayabilen canlı hayatta kalır. O halde yeryüzü oluşumunu tamamladıktan sonra canlının ortaya çıkması için gerekli olan ve milyarlarca yıl süren evrimsel gelişim 2 basamakta olmuştur. Muhtemelen. 4 . İşte canlıların bugünkü ve geçmişteki yapılarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek fiziki. Mutasyon. mutasyon. BİYOLOJİK EVRİM: 3-4 milyar yılda gerçekleştiği kabul edilmekte olup ilkel hücrelerden mutasyonlar sonucu ortaya çıkan tek hücreli organizma. ilk canlı hücreler de kimyasal dengenin olmadığı ortamlarda moleküller arasında spontan olarak meydana gelen reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bugün biliyoruz ki. çok hücreli organizma. Yaklaşık olarak süresinin 2 ila 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir.' şeklinde özetlenebilen doğal seleksiyon kuramı günümüzde de geçerlidir. b. Çevremizde çok sayıda canlı çeşidinin bulunduğunu görüyoruz. Nitekim laboratuvar çalışmaları. Evren sürekli bir değişim içerisindedir. kalıtsal materyalde değişikliklerdir (Bölüm 5 ). bir türün evolusyonu hem varyasyon ve mutasyonları hem de seleksiyonu kapsamaktadır. a.edilmektedir.

CH4. 5 . Nitekim organik biyomoleküllerin inorganik moleküllerden meydana geldiği 1953 yılında Urey ve Miller adlı araştırıcılar tarafından deneysel olarak ispatlanmıştır. 1920 yılında Oparin adlı araştırıcı okyanusları içerisinde çok yoğun halde inorganik madde bulunan 'sıcak bir çorba' ya benzetmiş ve ilk canlıların bu ortamda meydana geldiğini ileri sürmüştür. Kendi besinini kendi yapma yeteneği olan organizmaya OTOTROF. bazı pigmentleri taşımaları sayesinde sudaki karbondioksidi kullanarak fotosentez yapabilmişler ve kendileri için gerekli organik maddeleri sentezlemelerinin yanısıra ortamda oksijenin birikmesini sağlamışlardır. NH3. CO2 ve su buharından oluşan gaz karışımını özel bir sisteme koyarak 8 gün süre ile kuvvetli elektrik akımı geçirmişler ve bu koşullarda amino asit ve diğer organik bileşiklerin sentezlenebileceğini göstermişlerdir. Çevreden hazır besin alarak beslenen canlılara HETEROTROF.İlk canlıdaki organik molekülde bulunması gereken iki önemli özellikten birisi. Bu yapılar besinlerini heterotrof yolla içinde bulundukları denizlerden sağlamaktadır zira henüz ortamda oksijen yoktur. Günümüzde heterotrof hipotezinin geçerliliği kabul edilmektedir. katalizörlük işlevini ise proteinlerin üstlendiğini görüyoruz. canlının sahip olduğu genetik bilgiyi kendisinden sonra meydana gelecek olan yeni bireylere aktarabilmesi. ilk canlının bu yolla beslendiğini kabul eden hipoteze de HETEROTROF HİPOTEZİ denir. diğeri de ortamdaki örneğin aminoasitler gibi hazır yapıtaşlarının reaksiyona girebilmesi için gerekli katalizör (otokatalizör) fonksiyonunu yerine getirmesidir. Araştırıcılar H2. İlk olarak prokaryot organizmalardan olan siyanobakteriler. İlk meydana gelen organik moleküller. Böylece oksijen kullanan yeni organizmalar meydana gelmiş ve bunlar hızla gelişmelerini sürdürerek evrime yeni bir yön kazandırmışlardır. bugün ise genetik bilgi aktarım görevini DNA'nın. O dönemde RNA nm her iki özelliği de taşıdığını. ilk canlının ototrof olduğu görüşünü savunan hipoteze de OTOTROF HİPOTEZİ adı verilir. lipoid bir zar ile çevrilmek suretiyle etraflarında su moleküllerini de tutarak KOASERVAT adı verilen yapıları oluşturmuştur.

.

HÜCRE. ışık mikroskobunun geliştirilmesi ve sonradan da elektron mikroskobunun keşfiyle (1950-1956) daha detaylı olarak incelenmiştir. Tek hücreden ibaret olan Protozoa buna en iyi örnektir.1 GİRİŞ İlk olarak 1665 de Robert Hook tarafından mantar kesitinde tanımlanan hücre. HÜCRE Y T T T DOKU ORGAN ORGAN SİSTEMLERİ ORGANİZMA Şekil 2. dokular organları. organlar organ sistemlerini. Çok hücreli organizmalarda (metazoa) ise belli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere hücreler bir araya gelerek dokuları. canlının en küçük yapısal ve fonksiyonel birimi olup burada tüm biyokimyasal ve fizyolojik olaylar bağımsız olarak cereyan etmektedir.1 Organizmanın oluşumu 7 .1). organlar da organizmayı oluştururlar (Şekil 2. Hücrenin yapısını ve fonksiyonlarını sitoloji bilim dalı inceler.BOLUM 2 HÜCRE 2. Hücre hakkında sürekli olarak elde edilen yeni bilgiler birçok fizyolojik olayın mekanizmasını aydınlatmaya devam etmektedir.

Hücreler çoğunlukla renksizdir fakat bazı hücreler sitoplazmalarında bulunan pigment çeşidine göre yeşil. Bir canlının hücrelerinin büyüklüğü ile vücut büyüklüğü arasında ilişki yoktur. (apoptozis) ve yerine yeni hücreler meydana gelir. Yüzyılda Shleiden ve Schwann adlı iki biyolog tarafından ortaya konulan bu teoriye göre. Hücrelerin büyüklüğü 15-20 mikron arasında değişmektedir. Örneğin insan ovum hücresi 200 mikron çapında.2 HÜCRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Hücreler organizmada bulundukları yer ve fonksiyonla ilişkili olarak değişik şekil. Hücrenin viskozitesi (kıvamı) de hücrenin çeşidine göre değişmekte olup bu kolloidal ortam. prizmatik. bu ortamdan damarlara geçerken oval biçim alırlar. Normal koşullarda erişkin bireylerin organ sistemlerindeki hücre sayısı belli sınırlar içerisindedir. 8 . bir hücreli organizmalardan insanlara kadar bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır.HÜCRE TEORİSİ: 19. büyüklük. Örneğin. hücreler bağımsız üniteler oldukları halde birlikte işlev görürler ve hücre yalnız daha önce var olan bir başka canlı hücreden meydana gelebilir. mekik veya yıldız şeklindedirler. fazla harekete ihtiyacı olmayan yumurta hücresi yuvarlaktır. renk ve viskoziteye sahiptirler. sinir hücresi ise 100-150 cm uzunluğundadır. çok hareketli olan sperm hücresi oval ve kamçılı iken. Hücreler genellikle yassı. 2. Yaşlanan hücre programlı bir biçimde ölür. Yine. Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu bir dokuda normal sayının çok üzerinde hücrenin bulunması dengenin bozulmasına ve tümör oluşumuna yol açmaktadır (Kanser). oval. kübik. siyah gibi renklerde görülürler. Bazı hücreler bu boyutların çok dışında olabilir. su ile çözünen organik madde ve inorganik madde miktarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. kan hücrelerinden olan lökositler sıvı ortamda küremsi oldukları halde. kahverengi. piramidal. Canlıların vücut büyüklüğü. kapsadıkları hücre sayısının fazlalığı ile ortaya çıkar. yuvarlak.

Ayrıca mitokondri.2 Hücrenin kısımları 9 . Bakteri ve virüsler bu tip hücrelerden oluşan canlılardır.3 HÜCRENİN YAPISI Hücrenin canlı kısımlarına organel. Bu hücreler prokaryotlara göre daha büyük ve kompleks yapıda olup. (Şekil 2. cansız kısımlarına ise inklüzyon adı verilir. b. Örneğin insan hücreleri bu tiptendir.2 ) A-Hücre zarı B-Sitoplazma C-Nukleus Şekil 2. Genetik materyal (DNA) iki katlı membran tarafından sarılmış nukleus içerisinde yer alır ve bu membran ile sitoplazmadan ayrılır. Bu tip hücrelerde genetik materyal etrafında membran bulunmaz. çeşitlilik ve farklılaşma gösterirler. endoplazmik retikulum ve golgi gibi gelişmiş organelleri yoktur. a.PROKARYOT hücreler 3 milyar yıl önce ortaya çıktığı kabul edilen en ilkel canlılarda bulunan hücre tipidir.Hücreler PROKARYOT VE ÖKARYOT olmak üzere başlıca iki sınıfa ayrılırlar.ÖKARYOT hücrelerin prokaryot hücrelerden yaklaşık 1 milyar yıl sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hücre üç kısımdan meydana gelmektedir. 2.

Şöyle ki.Fosfolipit b -Glikolipit c. arasına girerek zarın Membran karbohidratları hücre zarının dış yüzünde ya lipitlere (glikolipit) ya da proteinlere (glikoprotein) bağlanarak glikokaliksi oluştururlar.Kolesterol Bunlardan en fazla bulunan tip fosfolipitdir. özgül reseptörler. Proteinler.HÜCRE ZARI Tüm hücrelerin etrafını saran ve hücre bütünlüğünü koruyan 75-100 Angstrom kalınlığında az çok esnek. üzerinde fizyolojik olayların yer aldığı dinamik bir zardır. Zar. enzimler ve transport proteinler olarak hücre membranının fonksiyonunu yerine getirmesinde önemli rol oynarlar. Hücre zarında yer alan proteinler globuler ve alfa heliks şeklinde ipliksi proteinler olup. Fosfolipitler amfipatik moleküllerdir yani hem hidrofobik (suyu sevmeyen) hem de hidrofilik (suyu seven) kısımları vardır. membran içi (integral) ve yüzeysel (periferik) olarak bulunurlar. İşte membranın bu yapısı sayesinde lipitde çözünebilen maddelerin membrandan rahatlıkla geçmeleri sağlanır. Golgi cihazı.A. mitokondri ve ökaryotik hücrelerde bulunan diğer membran ile çevrili organellerin sitoplazma ile organel içeriklerinin karekteristik farklılıklarının sürdürülmesinde kritik rol oynar. 45 Angstrom kalınlığında çift katlı fosfolipit tabakasının arasında. endoplazmik retikulum. Kolesterol molekülleri de fosfolipitlerin dayanıklılığını ve sıvılık derecesini düzenler. sıvı mozaik yapısında olup bu yapı lipit ve protein moleküllerinin adeta mozaik bir yapı oluşturacak tarzda düzenlenmesiyle ortaya çıkmıştır. 10 . Membran yapısında yer alan lipitler şunlardır. Hidrofilik olan ve fosfat taşıyan polar uçlar membranm iç ve dış yüzüne. arada yer yer 80-85 Angstrom kalınlığında protein bölgeleri ve şeker ucu zarın dış yüzüne bakan glikoprotein bölgeleri bulunur. Hücre içerisinde ise. Periferik proteinler ise iki tabakalı lipitlerin yüzeyinde serbestçe hareket etmektedirler. hidrofobik olan ve yağ asitlerinden oluşan apolar uçları ise merkeze yönelik halde dizilirler. a. İntegral proteinler ya zarı boydan boya kateder veya üst ya da alt tabakaya gömülmüş olarak bulunurlar.

Çeşitli uyaranları alan reseptörleri taşır. Hücre zarının fonksiyonları.Hücreye asimetri özelliği verir. Zarın protein bileşeni hücreye ıslanabilme ve esneme özelliği verir. d. gereksiz olan artık maddelerin ise uzaklaştırılması çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. İki hücre birbirine bitişik olmayıp. a.Virüs reseptörü olarak fonksiyon görür c. b. e. g.Hücre zarına antijen özelliği verir. Belli oranda kendini tamir etme yeteneği vardır. Böylece membran seçici geçirgenlik özelliğini kazanır. arada 80-200 Angstromluk bir interselüler aralık (hücrelerarası aralık) vardır ve bu alan hücrelerarası sıvı ile doludur. Golgi cisimciği. 11 . Protein moleküllerinin yağ molekülleri arasına uzanması porların oluşumuna ve bazı maddelerin porlardan geçişine yardımcı olur. HÜCRE ZARINDA TRANSPORT Hücre için gerekli olan maddelerin hücre içerisine alınması. Hücrenin çoğalmasında rol oynar. b.Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Hücrenin içerisine endoplazmik retikulum olarak devam eder ve nukleusun etrafını sarar. Hücreye besin ve enerji kaynaklarının alınmasını. lizozom ve mitokondri gibi organellerin zar yapısını oluşturur. f. d. h. Membrandaki lipit ve proteinler hareket ederek çevredeki bileşenlerle etkileşimde bulunurlar. Hücre membranı diğer hücre içi membranlar ile ilişkilidir. zararlı maddelerin dışarı atılımını sağlar.Glikokaliksin işlevleri. c. a.

por veya kanallardan geçerek hücre içerisine alınırlar. DİFÜZYON Gaz ve sıvı moleküllerin yoğun olarak bulundukları ortamdan daha az yoğun oldukları ortama sahip oldukları kinetik enerji ile geçmelerine difüzyon adı verilir. Porlardan geçiş . Endositoz 2 şekilde gerçekleşir.PİNOSİTOZ: îyon ve küçük molekülleri taşıyan sıvıların. Kolaylaştırılmış difüzyon. Su molekülleri ve suda eriyen birçok iyon ise. Örneğin glukoz ve aminoasitler bu şekilde hücre zarından geçerler. a. hücre zarının kesecik veya ince kanalcıklar halinde içeriye çökmesi suretiyle alınmasıdır. zararlı yapıları ve yabancı cisimleri bu yolla yok ederler. a. Difüzyon hızı.Kanal proteinleri 12 . sıcaklık.Moleküllerin veya iri partiküllerin hücre içerisine alınmasına endositoz. karbondioksit ve oksijen gibi gazlar sayılabilir. Örneğin makrofaj ve nötrofıl gibi kan hücreleri. hücre kalıntıları gibi büyük partiküllerin hücre içerisine alınmasıdır. yoğunluk farkının büyüklüğü ve moleküllerin küçüklüğü ile doğru orantılıdır. Hücre içi ve dışındaki sıvıların konsantrasyon farkının korunması (homeostasis) hücre canlılığının korunması açısından çok önemlidir. moleküllerin geçeceği membranın çapı. Lipitde eriyerek geçen moleküller arasında yağ asitleri.FAGOSİTOZ: Bakteri. lipitde erimeyen maddelerin bir taşıyıcı protein ile birleşerek hücre zarından geçmesidir. b.Taşıyıcı proteinler b. enerjiye gerek yoktur. molekül çapı ve elektrik yüküne de bağlıdır. Bu dengenin bozulması canlılığın yitirilmesi ile sonuçlanır. hücrede oluşan bazı salgı veya artık maddelerin veziküller halinde hücre dışına atılmasına eksositoz adı verilir. Lipoprotein yapısındaki hücre zarından maddelerin geçişi ya lipitde eriyerek ya da porlardan geçerek olmaktadır. Madde transportunda rol alan iki tip protein vardır.

moleküller seyrek olarak bulundukları yerden. potasyum (K) iyonlarının hücre içine alınması Na-K pompası ile gerçekleşir. Bu olayda eneıji olarak ATP kullanılır. protein. İçeriğinde su. Sitoplazmada bulunan organeller. kolloid yapıda olup jölemsi matriks içerisinde çeşitli organellerin ve maddelerin uygun aralıklarla ve birbirleriyle düzenli ilişkiler içinde yerleştikleri bir sistemdir. karbohidrat. B. tohumlarda % 5-10 a kadar düşmektedir. daha yoğun oldukları bölgeye eneıji kullanılarak geçerler. abcdefghijkEndoplazmik retikulum Mitokondri Ribozom Golgi cihazı Sentrioller Plastidler Lizozom Peroksizom Vakuol Mikrotübüller Mikrofılamentler 13 . Örneğin beyin hücrelerinde bu oran % 85-90 iken. lipit. Sitoplazmanm su oranı genelde % 70 civarında olmakla birlikte hücrenin tipine ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Aktif transportta fonksiyon yapan proteinler sadece taşıyıcı proteinlerdir. Sitoplazma. Osmoz: Semipermeabl (yan geçirgen) bir zardan suyun difüzyonuna osmoz adı verilir. Sitoplazmanm viskozitesi az çok sulu (sol) veya daha koyu kıvamlı (jel) durumu arasında değişiklik gösterebilir. sodyum (Na) iyonlarının hücre dışına atılması. Örneğin.Basit difüzyon ile kolaylaştırılmış difuzyonda taşıyıcı ve kanal proteinleri birlikte fonksiyon yaparlar. elektrolitler ve hücre inklüzyonlarını bulunur.SİTOPLAZMA Sitoplazma nukleus ile birlikte protoplazma adını alır. Aktif transport ta ise.

3 Hücrenin yapısı ENDOPLAZMİK RETİKULUM Memeli eritrositleri. hücreye desteklik yaparak asidik veya bazik tepkimelerin yürütülmesini sağlamak ve hücrede sentezlenen maddeler. Endoplazmik Retikulum (E. Fonksiyonu.Granüllü ER .) hücre zarından itibaren nukleus dış zarına kadar devam eden kanalcık ve keseciklerden oluşan bir zar sistemi olup içi endoplazmik matriks sıvısı ile doludur.R Üzerinde düzenli aralıklarla dizilmiş 150-200 A° çapında ribozomlar bulunur.Granülsiiz ER Vakuol Ribozom Scntriol .Nukleus membranı Golgi cihazı Mitokondri Lizozom Plazma membranı Şekil 2.Granüllü E. trombositler ve bakteriler hariç hemen hemen tüm hayvan hücrelerinde bulunur. Tanecikler halinde bulunan ribozomlar endoplazmik retikuluma 14 .R. Hücrelerde iki tip endoplazmik retikulum vardır. kanalcıklar yardımı ile hücrenin gerekli bölgelerine ya da hücre dışına taşımaktır. a.

b. İç zar da ise krista adı verilen girintiler matriksi çevreler. a. Dış zar ile iç zar arasında intermembran aralık bulunur.2-5 mikron boyunda ve 0. Dış zar düzdür. O nedenle yoğun olarak protein sentezi yapılan karaciğer.düz) Sitoplazmada sık. pankreas ve plazma hücrelerinde bol miktarda bulunurlar. Karaciğerde safra.Granülsüz E. kolesterol yapımı.granüllü görünüm verdiğinden E.5-1 mikron çapında çubuk.R kanal ve keseciklerine geçerler.R bu şekilde adlandırılmıştır. Mitokondrinin dış kısmı. Üzerinde bulundurduğu 40 tan fazla enzim ile birçok önemli fonksiyonu gerçekleştirir. Çizgili kas hücrelerinde kasılma ve gevşemenin gerçekleştirilmesi e. Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir.R (agranüler. kalp kası ve karaciğer hücrelerinde binlerce mitokondri bulunmaktadır. Salgı granülleri halinde olan proteinler ise bir yerde toplanıp şekillendikten sonra zarla çevrilerek golgi cisimciklerini oluştururlar. Örneğin sperm ve maya hücrelerinde birkaç tane iken ovum. 70-80 Angstrom kalınlığında çift katlı zar ile çevrilidir. Ribozomlarda sentezlenen proteinler daha sonra E. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.R tipidir. Sayı ve şekilleri hücre tipi ve fonksiyonuna göre değişiklik gösterir. Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar zarların belli birleşme noktalarında biraraya gelerek maddelerin geçişine olanak sağladıklarını 15 ve mide hücrelerinden klorun . ovaryum ve böbrek üstü bezinde steroid hormon sentezi b. Testis. ince ağ şeklinde olan ve ribozom taşımayan E. oval. detoksifıkasyon ve glikojen değişimi c. yuvarlak veya silindir biçiminde yapılardır. Midede asit salgılanması uzaklaştırılması. Bağırsak epitelinde lipitlerin iletimi d. MİTOKONDRİ Memeli eritrositi. bakteri ve mavi-yeşil alglerin dışında tüm bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan 0.

hücrenin eneıji yani ATP (Adenozin trifosfat ) sentezinin yapıldığı ve depo edildiği yerdir. Prokaryotlarda 30 S ve 50 S alt birimlerinden oluşan (S:Svedberg ünitesi) 70 S. lipit. salgı fonksiyonu fazla olan hücrelerde çok sayıda bulunmaktadır. Mitokondrinin yapısında protein. Elektron mikroskobunda yapısı incelendiğinde uçları yuvarlak. b. Olgun sperm ve eritrositlerde yoktur. Bunlardan Krebs döngüsü enzimleri matrikste.göstermiştir. Golgi cihazı. sisterna) meydana geldiği görülmektedir. Bir arada bulundukları zaman polizom veya poliribozom adını alırlar. oksidatif fosforilasyon enzimleri ise iç zarda yer alırlar. 16 spermanın uç kısmında . % 40'ı proteindir. a. Fonksiyonları. Ribozomlar tek tek ya da gruplar halinde bulunurlar. ökaryotlarda ise 40 S ve 60 S alt birimlerinden oluşan 80 S ribozomlar bulunur. Spermatid spermatozoaya dönüşürken toplanarak akrozomu oluşturur. DNA ve RNA bulunur. salgı (sekresyon) vezikülleri içerisine alınarak sitoplazmaya geçerler. Bileşimlerinin % 60'ı rRNA. RİBOZOMLAR Sitoplazmada serbest veya endoplazmik retikuluma bağlı olarak bulunan 120-200 Angstrom çapındaki protein sentez merkezleridir. CİSİMCİĞİ) 1898 yılında Golgi tarafından bulunmuştur. birbirine paralel 6-8 (5-30 arası) yassı sarnıçtan (kanalcık. Diğer organellerden farklı olarak taşıdıkları DNA nedeniyle nukleustan bağımsız olarak çoğalabilirler ve bu nedenle de mitokondriyel kalıtım söz konusudur (Bölüm 9). GOLGİ CİHAZI (AYGITI. Granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen maddeler Golgi'de yoğunlaşır ve çeşitli değişimlere uğratılır. Mitokondride bulunan proteinlerin çoğu enzim şeklindedir. Organel.

Kromatoforlar iki tiptir. RNA ve enzimler bulunur. kıkırdak ile bağ doku bileşenleri. DNA bulundurması nedeniyle hücre bölünmesinden bağımsız olarak çoğalabilir. her fıbril 3 subfıbrilden (mikrotubulus) oluşur. Ksantofıl gibi pigmentlerdir. Kloroplast: Klorofil a ve b pigmentleri bulunur. Sentriol çifti. Kloroplastın kimyasal bileşiminde lipit. lipoprotein ve selülozlu madde sentezi yapılır. çizgili kas hücresi.6 mikron çapında içerisinde hidrolitik enzimler bulunan.c. pigment maddesi. PLASTİDLER Bitkilerde besin maddelerinin sentezi ve depolanmasında görev yapan organellerdir. Glikoprotein. nöron ve yüksek bitki hücrelerinde bulunmaz. Eritrosit dışında tüm 17 . d. tek membran ile çevrili kese biçiminde organellerdir. Yağların sindirilmesinde rol oynar.2-0. mukopolisakkarit. olgun ovum. LİZOZOM 0. protein. a. DNA. Kromoplast: Karotin. b. Hücre bölünmesinde görev alan sentrioller bölünme sırasında çoğalarak birer çift halinde kutuplara giderler ve bu sırada aster (iğ) adı verilen iplikçiklerin oluşumunu ve sentromerleri aracılığıyla bu iplikçiklere tutunan kromozomların hücrenin kutuplarına çekilmelerini sağlarlar. Elektron mikroskobunda 3000-5000 Angstrom uzunluğunda ve 1500-2000 Angstrom çapında içleri yoğun bir sıvı ile dolu birbirlerine dik iki silindir şeklinde görülürler. etrafını saran sentroplazma ile birlikte sentrozom adını alır. Her sentriol enine kesitte 9 fıbrilden. SENTRİOLLER Bazı protozoalar. Protoplastid adı verilen öncül yapılar ya kromatofor denilen ve pigment taşıyan plastidlere dönüşürler ya da lökoplast adı verilen ve pigment taşımayan forma geçerler.

• • • • • Nukleazlar (nükleik asitleri parçalar) Proteazlar (proteinleri parçalar) Glukozidazlar (karbohidratları parçalar) Lipazlar (lipitleri parçalar) Fosfatazlar (fosfatları parçalar) Bu enzimler granüllü endoplazmik retikulumda sentezlendikten sonra Golgi keseciklerinde depolanır ve daha sonra sitoplazmaya verilir. Özellikle lökosit ve makrofaj gibi fagositoz yapan hücrelerde sayıları fazladır. Lizozomların fonksiyonları.hayvansal hücrelerde bulunurlar. organel içinde inaktiftir ancak substratları ile karşılaşınca aktif hale geçerler. Lizozomlardaki hidrolitik enzimlerden bazıları şunlardır. Lizozom enzimleri. Hücre organellerinin yenilenmesi sağlanır. PEROKSİZOM (MİKROCİSİM) 0. daha sonra fagozom primer lizozom ile birleşir ve sekonder lizozom adını alır.5 mikron çapında yuvarlak. karbohidratlardaki yağların değişiminde ve nükleik asitlerin pürin bazlarının parçalanmasında fonksiyon yaparlar. Peroksizomlar ayrıca. tek katlı membran ile çevrili ve içerisinde hidrojen peroksit (H2O2) metabolizması ile ilgili enzimleri içeren bir organeldir. Bunlara primer lizozom denir. Peroksizomlarda bulunan başlıca enzimler. Fazla miktarda sentezlenen salgı granülleri fagosite edilerek sekresyon düzenlenir. Fagositlerde hücre içerisine alınan yabancı maddeler birim zarla çevrilerek fagozom adını alırlar.3-1. • • • • Ürat oksidaz Katalaz D-aminoasit oksidaz Hidroksi asit oksidaz 18 . • • • • Hücre için zararlı maddeler sindirilerek uzaklaştırılır. Hücrede bulunan yüksek molekül ağırlıklı maddeler parçalanarak kullanıma hazır hale getirilir.

bazal cisimciklerin. • • • • Hücreye desteklik yaparlar. sil ve flagellatların yapısında bulunurlar. 19 . MİKROFİLAMENTLER Hücre içinde ince. Hücre bölünmesinde kromozomların kutuplara çekilmesini sağlarlar. uyan ve madde iletiminde görev alırlar. Hücrenin hareketinden ve sitoplazma akıntılarından sorumludurlar. Golgi cisimciklerini oluşturan yassı keseciklerden ya da nukleus zarından meydana geldiği kabul edilmektedir. Besin vakuolu sindirimde. Bazı bitki hücrelerinde de görülmektedirler. Genellikle bitki hücrelerinde bulunurlar. endoplazmik retikulumdan. Besin ve kontraktil vakuol olmak üzere iki tiptir. MİKROTÜBÜLLER Yaklaşık 200 Angstrom çapında ve birkaç mikron uzunluğunda olup demetler halinde bulunan ince borucuklardır.Peroksizomlar metabolik aktivitesi fazla olan karaciğer. uzun ipliksi protein moleküllerinden oluşan yapılardır. kalp kası ve böbrek hücrelerinde çok sayıda bulunurlar. Hücre içi madde iletiminde rol alırlar. Bu organellerin endoplazmik retikulumdan meydana geldikleri düşünülmektedir. Fonksiyonları. Vakuollerin. Sentriollerin. kontraktil vakuol ise su dengesinin ayarlanmasında fonksiyoneldir. hücre zarının içeri kıvrılmasıyla. Mikrofılamentler. unit membran ile çevrili organellerdir. miyofıbriller (kas telcikleri) ve nörofıbriller (sinir telcikleri) olmak üzere iki tiptir. VAKUOL İçi sıvı dolu. Ayrıca kasılma-gevşeme olayında.

C. Genellikle bir uçları sentrozoma bağlıdır diğer uçları sitoplazmada serbest olarak bulunur. İşte bu ağ hücre iskeleti adını alır. Kemiklerden oluşan vücut iskeletinden farklı olarak. bölünmesi ve çevre uyaranlarına cevap vermesi ile yeniden organize olabilen oldukça dinamik bir yapıdır.Ara filamentler: Vimentin veya lamin gibi proteinleri de içeren heterojen proteinlerden oluşmaktadır. sitoplazma içerisinde yaygın halde bulunan kompleks bir protein ağı tarafından sağlanmaktadır. Özellikle yüzeysel hareket olmak üzere hücrenin hareketi için gereklidir. Yaklaşık 120 günde yenilenen insan eritrositlerinde ise gelişimin başlangıcında olduğu halde olgun dönemde nukleus bulunmaz. Hücre iskeletinin yapısında 3 tip protein fılamenti bulunur. hücrede geçen kimyasal reaksiyonları. Mikrotübüllerin hizasında hareket eden motor proteinler ile ökaryotlardaki membran ile çevrili organellerin hücre içi lokalizasyonu sağlanır. kas ve testisteki Leydig hücrelerinde sayıları iki veya daha fazladır hatta kemik hücrelerinde bu sayı 5 ila 10 a kadar çıkabilir. hücrenin mekanik dayanıklılığını temin eder. ilk 20 . Genelde her hücrede bir nukleus bulunur. hücrenin şeklinin değişmesi. rahatlıkla kısalıp uzayabilirler. silindirik yapılardır. hücre çoğalmasını ve onarımını yöneten kontrol merkezidir.HÜCRE İSKELETİ (CYTOSKELETON) Ökaryotik hücrelerin çeşitli şekillere dönüşmesi ve hareketlerinin koordineli olarak yönlendirilmesi. Büyüklüğü çeşitli türlerde farklı olup yaklaşık olarak total hücre hacminin % 10 unu kapsar. a. c. Bazı patolojik durumlarda da nukleus sayısı artabilir. Mikrotübüller oldukça dinamik yapılar olup. b. Karaciğer. Alt ünitesi aktin proteinidir.Mikrotübüller: Aktinden daha dayanıklı olan tubulin proteininden oluşan uzun.Aktin filamentler: Mikrofılament olarak da tanımlanır.NUKLEUS İlk olarak Robert Brown (1831) tarafından keşfedilen nukleus. Modern prokaryotlar gibi.

Bunlardan biri hemen iç zarın altında bulunan ince kabuk halindeki nuklear lamına.NUKLEUS ZARI (Karyoteka. 21 . 1. diğeri ise dış membranı çevreleyen daha düzensiz ara filament ağıdır. Nukleus membranı. mitoz bölünmenin profaz evresi sonunda kaybolur. dış zar ise ribozom taşıdığından granüllü görünümdedir. ATP ve şekerler rahatlıkla geçebilirler. Sitoplazmada bulunan birçok organel ve çekirdek zarı mikrotübülüsler aracılığı ile sürekli bağlantı halindedir. Nükleomembran. a. tuzlar. İç zar düz.Kromatin d. polipeptidler. 2. İç ve dış zarlar arasında 400-700 Angstrom kalınlığında perinüklear aralık adı verilen bir aralık bulunur. enzimler. zarların birbirine temas ettiği bölgelerde 400-1000 Angstrom çapında annulus adı verilen porlar meydana gelmiştir. koenzimler. Hücre iskeletini oluşturan protein ipliklerinin hareketleri sırasında meydana gelen mekanik etkiden nukleus içeriğini korumak. Böylece nukleus membranı aracılığı ile nukleoplazma ve sitoplazma sürekli ilişki halinde olup bu porlardan RNA molekülleri.ökaryotlarda da nukleus görülmemektedir. iki tip ara filament ağı ile desteklenmektedir. RNA moleküllerinin proteine dönüşmeden önce geçirdikleri kesilme (splicing) işleminin gerçekleşebilmesi için uygun ortam sağlamak. Gelişim açısından neden ayrı bir nukleus kompartmanının varlığına gereksinim duyulduğu hakkında birtakım görüşler ileri sürülmekte ve iki nedenle nukleusun sitoplazmadan ayrılması gerekliliği açıklanmaktadır.Nukleus zarı b. Nukleomembran) Nukleus zarının. her biri unit membran niteliğinde iki zardan oluştuğu ve endoplazmik retikulumun devamı olarak meydana geldiği düşünülmektedir. Çekirdek zarında.Nukleus plazması c. bölünmenin tamamlanmasından sonra yeniden oluşur. (Bölüm 5 ) înterfaz halindeki nukleusta dört bölge ayırd edilir. Karyolemma.Nukleolus a.

hücre bölünmesi sırasında kaybolup. . açık boyanan kısımların ise aktif gen bölgelerini içerdiği kabul edilir ve ökromatin olarak tanımlanır. -DNA . Nükleoluslar. metil yeşili gibi bazik boyalarla boyanan uzun.H3. bölünme sırasında tekrar meydana gelirler.Pars amorfa: Homojen ve açık renk görünümlü protein kısmıdır.Nukleolonema: Ağ biçiminde olan ve RNA partiküllerini içeren koyu renkli bölgedir. Yapısında RNA. Büyüklükleri 1015 mikron kadardır ve oluşumları akrosentrik kromozomların kısa kolları tarafından kontrol edilir. -RNA d. Koyu boyanan kısımları inaktif bölgeler olup heterokromatin adını alır.H2A. 22 .H2B. lipit ve inorganik tuzlar bulunur. metilen mavisi.H4): Bazik proteinlerdir. b.KROMATİN Hemotoksilen.NUKLEOLUS (Çekirdekçik) Nukleus içerisinde daha viskoz yapıda.Histonlar (H1. sitoplazmadan daha yoğundur. Fonksiyonu rRNA sentezlenmesidir.Histon olmayan proteinler : Transkripsiyonda ve gen etkinliğinde rolü olan asidik proteinlerdir.NUKLEUS PLAZMASI Kromatin ağı ve nukleolusu kuşatan homojen görünümlü kolloidal bir sıvı olup.b. ağ şeklinde iplikçik ve taneciklerden oluşmuş yumak şeklindeki kalıtsal materyaldir. Kromatinin yapısını oluşturan biyomoleküller şunlardır. Yapılarında RNA dışında protein ve enzimler bulunur. a. Nukleolus iki ayrı yapı özelliği gösterir. protein. c. zar içermeyen bir veya birkaç adet nukleolus bulunur.

Karbohidratlar ii.1 GİRİŞ Genel olarak hücrelerin % 80 i su. b-İntravasküler sıvı: Damar içinde bulunur. a. 23 . Ekstraselüler sıvı da iki şekilde görülmektedir.BOLUM 3 HÜCRENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ 3. % 5 i lipit.Su ii-Elektrolitler b-ORGANİK MADDELER i. % 2 si nükleik asit.İNORGANİK MADDELER i. % 1 i karbohidrat. Hücrenin yapısında bulunan maddelerin miktar ve dağılımları hücrenin türüne ve fonksiyonuna göre farklılık gösterir. geriye kalan % 30 u ise hücre dışı sıvıdır (ekstraselüler sıvı ).Proteinler iii-Lipitler iv-Nükleik asitler a-İNORGANİK MADDELER i-SU (H 2 0) Organizmalardaki suyun % 70 i hücre içi sıvısı (intraselüler sıvı). Biyomoleküller başlıca iki grupta toplanır. steroid ve diğer maddelerden oluşur. % 12 si protein. a-İnterstitiel sıvı: Hücrelerin arasında bulunur.

ii. K. N.Hayatın okyanuslarda başladığı hatırlanacak olursa suyun canlı için önemi bir kez daha ortaya çıkar. Hücre açısından hayati önem taşıyan suyun fonksiyonları sıralanabilir. Yine polarize olabilmeleri nedeniyle diğer su molekülleri ile hidrojen bağı yaparak birleşir ve bu sayede yüksek yüzey gerilimi. P gibi temel ve Zn. hidrojenin çekirdeğindeki elektronları kendisine doğru çekerek hafifçe negatif olur. H. şöylece Bilinen en iyi çözücüdür. sahip olduğu polar özellik ve diğer organik maddelerle hidrojen bağı yapabilmesinden kaynaklanır. O. özgül ısı gibi özellikler kazanır. Mg. Cu. Suyun önemi. Vücut ısısını düzenler Metabolizma sonucu oluşan üre. S. İşte bu polar yapısı sayesinde diğer polar moleküller ve iyonlar ile bir araya gelebilmektedir. hücredeki bileşiklerin yapısına girerler ve hücre fonksiyonlarının yürütülmesini sağlarlar. Şöyle ki. Kimyasal reaksiyonlar sulu ortamda meydana gelir. Se gibi eser elementler. Fonksiyonlarının bazıları şunlardır. Fe. Sinir ve kaslarda impuls iletimi Osmotik basıncın sağlanması Asit-baz dengesinin ayarlanması (pH) Enzimlerin aktif olarak çalışması Salgılama Bazı vitaminlerin bileşimine girerek Zarlardan taşınma 24 . Su molekülü bir oksijen atomuna iki hidrojenin kovalent bağ ile bağlanmasından oluşmuştur ve genelde eşit sayıda proton ve elektron taşıdığından nötrdür ancak elektronların asimetrik olarak dağılmaları moleküle polar özellik kazandırır. Ca.ELEKTROLİTLER C. hidrojen de hafif pozitif hale geçer. ürik asit gibi maddeler su aracılığıyla idrar ve ter olarak atılır. oksijen.

galaktoz gibi 6 karbon içerirler ise heksoz adını alırlar. çeşitli hücre fonksiyonlarında kullanılır. b . S akkaroz=Glukoz-Fruktoz Laktoz= Glukoz-Galaktoz Maltoz= Glukoz-Glukoz 25 . Nötr olmalarına karşın serbest iyon taşıdıklarından elektrik akımını geçirirler ve elektrolit sıvı adını alırlar. Lipit ve protein biyosentezinde kullanılırlar. ii-Oligosakkaritler: 2 veya daha fazla sayıda monosakkaritlerden oluşmuşlardır. En önemlilerinden bazıları şunlardır. Çok sayıda karboksil grubu taşıyan ve kısa karbon zincirine bir aldehit (RHC=0) veya keto ( R1R2CK) ) grubunun eklenmesi ile ortaya çıkan bileşiklerdir.H ve O atomlarından oluşurlar. baz ve tuzlar hücre sıvısında iyonlaşmış halde bulunurlar. Selüloz ve kitin gibi koruyucu destek maddelerinin yapımında kullanılırlar. i-Monosakkaritler: Tek şeker grubu içeren karbohidratlardır. C.Hücredeki inorganik maddeler. glukoz. Görevleri. fruktoz. bitkilerde ise nişasta formunda depo edilirler. İki monosakkaritten oluşan dissakkaritler çok önemli biyolojik molekülleri içerirler. Nükleik asitlerin yapısına girerler.ORGANİK MADDELER i-KARBOHİDRATLAR (CH 2 0)n formülü ile gösterilen basit şekerlerden meydana gelir. Riboz veya deoksiriboz gibi 5 karbon içerirler ise pentoz. Karbohidratlar 3 grupta toplanır. Parçalanmalarından meydana gelen kimyasal enerji. Karbohidratlar hayvanlarda glikojen. Canlı veya cansız her türlü hücre materyalinin yapısına girerler. asit.

a. histon b. nötral yağlar ve mumlar gibi basit formda olabilecekleri gibi fosfolipit. Canlı organizma dışında koruyucu kılıf oluşturmada rol oynarlar. Proteinler yapılarına göre 2 ye ayrılırlar. Metabolik olaylarda hücre üretiminde. globulin. 26 . İmmun sistemde rol alırlar. aminoasitlerin peptid bağlar ile birleşmeleri sonucu ortaya çıkan ve canlı için çok önemli olan organik bileşiklerdir. İİ. lipoprotein. Enzim formunda katalizör görevi yaparlar. Hücre membranının yapısını oluşturmada. glikoprotein İİİ.H. Enerji gerektiren taşınma olaylarında. Hücre zarmdaki glikokaliks oluşumunda ve böylece hücrelerin birbirini tanımasında. Diğer bir polisakkarit olan nişasta da bitkilerdeki depo maddesidir. Yağ asitlerinin alkollerle esterleşmesi ile meydana gelirler. Başlıca fonksiyonları.Basit proteinler: Albumin. En önemli polisakkaritlerden glikojen.iii-Polisakkaritler: 10 dan fazla monosakkaridin biraraya gelmesi ile meydana gelirler.LİPİTLER Suda çözünmeyen ancak eter.PROTEİNLER Proteinler.0. Taşınma (hemoglobin) ve depolamada (Fe-demir) rol alırlar. Fonksiyonları. metalloprotein. C. Hareketi sağlarlar (aktin ve miyozin) Mekanik destek olurlar.Bileşik proteinler: Fosfoprotein. lipoprotein gibi bileşik lipitler halinde de olabilirler. hayvan hücrelerinin depo maddesidir ve çok sayıda glukoz molekülünün birleşmesinden meydana gelir. glikolipit. Sinir uyarılarının iletiminde (reseptör proteinler) fonksiyon yaparlar. Lipitler. kloroform gibi organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir.S ve P içerirler.N.

Guanin) ve Pirimidin (Sitozin. Timin.İV. DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki tiptir. (Bölüm 4) 27 . Urasil) bazlarının (5 Karbonlu şeker ve fosfat ile) fosfodiester bağıyla eklenmeleriyle meydana gelen nükleotid polimerleridir. Canlıların kalıtsal özelliklerinin sonraki kuşaklara aktarılması ve protein sentezinde önemli rol oynarlar.NÜKLEİK ASİTLER Pürin (Adenin.

.

Nitekim canlıların üreme. İlk kez 1869 yılında Friedrich Miescher tarafından irindeki akyuvarlarda genetik materyalin varlığı saptanmıştır. adaptasyon.BOLUM 4 KALITSAL MATERYALİN YAPISI 4. protein sentezi ve diğer hücresel yapılarının yapımı gibi dinamik özelliklerinin sürdürülmesinde genetik bilginin gerek organizma içerisinde gerekse organizmadan organizmaya son derece hassas bir mekanizma ile iletildiğini görüyoruz. gelişme. Nitekim 1953 yılında Watson ve Crick adlı araştırıcıların çift sarmallı DNA yapısını ortaya koymaları bu konuda önemli bir dönüm noktası olmuştur.1 GİRİŞ NÜKLEİK ASİTLER Tüm organizmaların ve bu organizmaları oluşturan hücrelerin tek bir ortak hücreden köken alarak doğal seleksiyon ile evrimleştikleri düşünülmektir. Günümüzde en gelişmiş canlı olan insan vücudunda 10 14 hücrenin bulunduğunu göz önüne alırsak genetik bilginin ileri kuşaklara ne kadar büyük bir duyarlılık ve doğrulukla aktarılması gereği ortaya çıkar. Son 40 yıl içerisinde canlı sistemlerde bilgi aktarımı fonksiyonu yapan makromoleküllerin anlaşılmasında hızlı gelişmeler kaydedilmiştir ve 29 . Daha sonra 1944 yılında Avery ve arkadaşları. oluşturdukları koloni morfolojisine göre S tipi (Smoothdüzgün kenarlı koloni oluşturan) pnömokoklardan izole ettikleri deoksiribonükleik asidi (DNA). R tipi ( rough-kenarı düzgün olmayan koloni oluşturan) bakterilerle inkübe ettiklerinde yeni oluşan pnömokokların hepsinin S tipi koloni oluşturduklarını görmüşler ve böylece DNA nın kalıtımdan sorumlu molekül olduğunu bildirmişlerdir.

DNA (Deoksiribonükleik asit) . Chargaff kuralı olarak bilinen bu kural. tüm hücrelerin nukleus ve sitoplazmalarmda (mitokondri ve kloroplast) bulunurlar ve. Deoksiribozun 1. . • Şeker • Fosfat • Baz ünitelerini bulundururlar. (Şekil 4. guanin ile sitozin arasında üç adet hidrojen (H) bağı bulunur. Nükleik asitler. Pirimidin bazları ise sitozin (C ) ve timin (T) dir. Pürin bazları adenin (A) ve guanin (G). Karbonuna glikozid bağ ile tutunmuş bazlar pürin ve pirimidin olmak üzere iki tiptir.1 Nükleotidin genel yapısı 4. DNA da bulunan bazlar kantitatif olarak Edwin Chargaff tarafından incelenmiş olup adenin miktarının timine. (Şekil 4.bugün biliyoruz ki bazı viruslar dışında tüm canlılardaki kalıtsal bilgi deoksiribonükleik asit (DNA) tarafından taşınmaktadır.2 ). kısaca A=T ve G=C olarak özetlenebilir.1) Fosfat Şeker Şekil 4. 30 . Adenin ile timin arasında iki.2 Baz DNA ( DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) DNA da 5 karbonlu şekerlerden (pentoz) deoksiriboz bulunur. Her iki nükleik asit de nükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelir ve yapılarında. guanin miktarının ise sitozine eşit olduğu görülmüştür.RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki tiptedirler.

HN PIRIM İDİN N H N H Sitozin Timin Urasil H H2N -N PURIN Guanin Adenin Şekil 4. HN -CH.3 DNA Yapısı 31 .2 Pürin ve Pirimidin bazları o 5' Ucu P O CH 2 o— p = o CH \Şeker/| 3 OH 3' Ucu Şekil 4.NH.

diğer iplik ise 3'—>5' yönündedir. 20 Angstrom çapındaki sarmalda bazlar 3.3). Ancak şeker ve fosfat arasında bulunan fosfodiester bağları etkilenmediği sürece şartlar eski haline dönüştürülürse tek iplikli DNA. Bu işlem DNA helikaz enzimi tarafından gerçekleştirilir. hidrojen bağları kurarak tekrar eski formunu alır. Şeker ve fosfat omurgasından oluşan iplikler birbirlerine hidrojen bağları ile zayıf olarak bağlanmışlardır. bu olaya da renatürasyon denir. Birbirinden ayrılan DNA iplikçikleri yeni oluşacak ipliklere kalıp oluştururlar ve her ikisinin karşısına komplementer yeni DNA iplikçikleri sentezlenmiş olur. DNA sentezinin 5'—>3' yönünde devam ettiği ipliğe kesintisiz iplik (leading strand) denir. diğerinde 3'—>5' yönünde olacağı düşünülmekte ise de gerçekte böyle olmamaktadır. Bu olaya denatürasyon adı verilir. Okazaki adlı 32 . DNA primerlerinin sentezi RNA polimeraz enzimi tarafından yapılır.3 DNA REPLİKASYONU ( KENDİNİ EŞLEMESİ) DNA molekülü çoğalabilmek için kendi yapısını kalıp olarak kullanır.4 Angstrom aralıklarla sıralanmıştır ve sarmal her 10 bazda bir dönüş yapar. Bu amaçla replikasyon olacağı zaman DNA iplikçiklerini birarada tutan bazlar arasındaki hidrojen bağlan kopar ve iplikçikler birbirinden ayrılır. Omurga oluşturulurken şekerin 5 numaralı karbonuna bağlı fosfat grubunun hidroksili ile diğer nükleotiddeki şekerin 3' karbon atomuna bağlı hidroksil grubu arasında bir fosfodiester bağı oluşur (Şekil 4. Bu iplikte doğru yönde sentez yapılabilmesi için DNA sentez öncülleri deokribonükleotid trifosfatlar 100-200 nükleotid uzunluğunda polimerize edilir. Diğer iplik sentezini kesintili olarak sürdürür ve kesintili iplik (lagging strand ) olarak tanımlanır. DNA sentezini sağlayan DNA polimeraz enzimlerinin sentezi 5' —> 3' yönündedir.Deoksiribonükleik asidin çift iplikli yapısına Watson-Crick sarmalı (double-heliks) adı verilmektedir. 4. Sarmaldaki iplikler antiparalel olup bir iplik 5 ! —>3'. Yeni oluşan DNA çift sarmallarının ikisi de atasal heliksten birer kopya taşıdıkları için bu modele yarı tutucu (semi konservatif ) replikasyon adı verilir. Normal fizyolojik koşullarda DNA yapısını korur ancak yüksek sıcaklık ve aşırı pH derecelerinde hidrojen bağlarının çözülmeleri sonucu heliks açılarak tek iplik haline geçer. Çift sarmal ipliklerin yönleri anti-paralel olduğu için sentezin bir ilpikçikte 5'—>3'. Sentezin.

DNA polimeraz 2 ve DNA polimeraz 3 olmak üzere 3 tip DNA polimeraz vardır. Sentromer ve telomer gibi spesifik bölgelerde lokalize olmuşlardır. Adeta bir çatal görünümünü andıran şekil. Genomun % 75 ini oluşturur. Prokaryotlarda DNA polimeraz 1. Ökaryotik bir genom incelendiğinde DNA nın bazı kesimlerinin kodlandığını yani proteine dönüştüğünü. TEKRARLAYAN DAĞINIK DNA DİZİLERİ. Genomun % 15 inde bulunurlar.bir araştırıcı tarafından gösterilmesi nedeniyle ayrı ayrı sentezlenen bu parçacıklara Okazaki parçacıkları adı verilmiştir. Alu ve L1 en iyi bilinen iki majör familyadır. 4. Ökaryotlarda ise DNA polimeraz enzimi alfa. Tüm genom boyunca lokalize olmuşlardır. büyük bir bölümünün ise kodlanmadığını görmekteyiz. Mutasyon DNA daki nükleotid dizisinde veya DNA nın düzenlenmesi sırasında ortaya çıkabilir.5 MUTASYON Kalıtsal materyal olan DNA da meydana gelen kalıcı değişikliklere mutasyon adı verilir. Kodlama yapmazlar. Oldukça sık tekrarlayan dizilerdir. Tüm genom boyunca genler ve tek-kopya dizileri arasında dağınık olarak bulunurlar. 4. Belirli nükleotid dizileri aynen veya birtakım varyasyonlarla yüzlerce hatta milyonlarca kez tekrarlanır. 2. lamda ve epsilon olmak üzere 4 tiptir. replikasyon çatalı adını alır. Bugünkü bilgilerimize göre insan genomunda 3 tip DNA ayırd edilmektedir. 3.4 DNA TİPLERİ İnsan genomundaki DNA nın organizasyonu oldukça komplekstir. 1. SATELLİT DNA. TEK KOPYA ( UNIQUE) DNA. beta. DNA nın yapısının korunmasında rol oynarlar. 33 . Daha sonra söz konusu parçacıklar DNA ligaz enzimi tarafından birleştirilirler. 50000 ila 100000 gen içerir ve dolayısıyla kodlama yaparlar. Genomun % 10 unda bulunurlar.

DNA da pirimidin bazlarından timin bulunurken. DNA replikasyonu sırasında meydana gelen baz hataları spesifik tamir enzimleri tarafından düzeltilmektedir.6 RNA (RİBONÜKLEİK ASİT) Genetik bilgi taşıyan diğer bir nükleik asit ise RNA (Ribonükleik asit) dir. Gen mutasyonları. Sıklığı 10"2 /hücre bölünmesidir.Herhangi bir mutajen tarafından indüklenerek. Kromozomların bölünme sırasında doğru olarak ayrılmaması sonucu ortaya çıkar.DNA nın replikasyonu sırasında b. xeroderma pigmentosum. RNA nın yapısında yine 5 karbonlu başka bir şeker olan riboz yer alır. Bloom sendromu gibi otozomal resesif genetik hastalıklarda söz konusu tamir mekanizmaları çalışmamaktadır. 34 . RNA da bu bazın yerine urasil bulunur. Anöploidi 2. a. 4. (Ör. 1. örneğin. Ör. DNA ve RNA molekülleri birçok bakımdan birbirlerine benzemektedirler. ataxia telangiectasia.Meydana geliş mekanizmasına göre 3 gruba ayrılmaktadır . Ör. Kromozom mutasyonları. Bu farklılıkları şöylece sıralayabiliriz. Ancak bazı noktalarda farklılıklar vardır. Translokasyonlar 3. spontan mutasyon hızını arttırarak DNA nın yapısında kalıcı değişikliklere yol açan ajanlara denir. Kromozomların düzenlenmesi sırasında meydana gelir. Ancak bu enzimlerin fonksiyon yapamadığı durumlarda. iyonize radyasyon ve ultraviyole ışınlar mutaj enler arasında sayılabilir. Bu tip mutasyonlar iki şekilde ortaya çıkar. Çeşitli kimyasal maddeler. 2. 1. Fanconi anemisi. Sıklığı 6x104/ hücre bölünmesidir. Nokta mutasyonları) MUTAJEN. DNA yı oluşturan baz çiftlerinde meydana gelen mutasyonlardır. Nitekim bu kişiler kanser olmaya yatkın (predispoze ) kişilerdir. DNA nın yapısında 5 karbonlu şekerlerden deoksiriboz bulunurken. Genom mutasyonları.

yani birden fazla proteini kodlama özelliğinde olmasıdır. tüm ökaryotik mRNA larm monosistronik. elçi RNA ) DNA da saklı olan genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık yapan RNA tipidir. Bakterilerde mRNA ların yarı ömrü oldukça kısa olup. RNA nukleusta ve RNA polimeraz enzimi yardımıyla çift dallı DNA nın yalnız bir dalından. 6. Sentez 5'=>3' yönündedir. Bu dal üzerinde bulunan bazların karşısına komplementer (tamamlayıcı) bazların gelmesi ile DNA üzerindeki şifre mRNA ya iletilerek protein sentezinin yapılacağı ribozomlara aktarılmış olur. 4. buna karşın prokaryotların polisistronik.Transfer RNA (tRNA. taşıyıcı RNA ) Sitoplazmada yer alır ve hücresel RNA nın %10 kadarını oluşturur. Memelilerde ise bu süre birkaç saat ila 1 güne kadar uzamaktadır. Transfer RNA tek zincirli yapıya sahiptir ancak yer yer kıvrılmalar gösterir ve böylece yonca yaprağı şeklindeki üç boyutlu 35 . RNA daki bazlar arasında böyle bir oran söz konusu değildir. Tek bir ökaryotik hücre yaklaşık 10 000 farklı mRNA molekülü içermektedir. birkaç saniye ile 2 dakika arasında değişir. Görevi.7 RNA TİPLERİ Prokaryotik hücrelerde 3 tür RNA bulunur. sitoplazmada bulunan aminoasitlerin seçilerek ribozomlara taşınmasıdır.3. 5 tipte görülmektedir. 1-Messenger RNA (mRNA. yapısal fonksiyon görür ya da protein sentezinde genetik bilginin DNA dan proteine aktarılmasında kalıplık yaparak aracı rol oynar. guanin sayısı sitozine eşit iken. 5. RNA ise bazı viruslar dışında kalıtsal bilgiyi taşımaz. RNA ise tek zincir halindedir ancak tRNA nın bazı kısımlarında katlanarak çift sarmal halinde bulunur. DNA da adenin sayısı timine. primere gereksinim duymaksızın sentezlenir. ulak RNA. Ökaryotik hücrelerde ise RNA. RNA molekülleri genellikle DNA moleküllerinden daha kısadır. Nukleus ve sitoplazmada bulunur. Prokaryot ve ökaryot mRNA lan arasındaki bir diğer önemli farklılık. Bazı virüsler dışında DNA daima çift sarmaldır. 2. yani tek bir polipeptidi kodlayıcı özellikte olması. 4. DNA kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküldür.

yapısında çift sarmallı kısımlar bulunur. geriye sadece kodlama yapan ekzon kısımları bırakılır. Amino asit ucu Antikodon Şekil 4.Heterojen nüklear RNA (hnRNA) Ökaryotik hücrelerde sentezlenen öncül mRNA molekülleridir. Doğada yer alan 20 aminoasidin herbiri için ayrı tRNA bulunur. Prokaryotik hücrelerde 23 S.7 S ve 5 S olmak üzere 4 tip rRNA vardır. 5' ucuna ise kep (cap) yapısı olarak bilinen 7-metil guanozin adlı molekül eklenir. Ribozomların geriye kalan % 40-45 lik bölümü ise proteinden ibarettir. 36 . Daha sonra mRNA nm kodlama yapmayan intron kısımları kesilip atılır. ağırlıklarının % 60-65 ini oluştururlar. ribozomda yer almış olan mRNA üzerindeki şifreye uygun olarak dizilmelerini sağlarlar (Şekil 4. 16 S ve 5 S olmak üzere 3 tip rRNA. Önce mRNA nın 3' ucuna poly A (poliadenilik asit) kuyrukları eklenir.4 tRNA yapısı 3-Ribozomal RNA (r RNA) Ribozomların yapısal elementi olup. 18 S. ökaryotik hücrelerde ise 28 S. (S:Svedberg ünitesi) 4. Bu işleme de RNA nm kesilmesi (splicing) adı verilir.4 ). tRNA 1ar üç bazdan oluşan ve antikodon adı verilen uçları ile mRNA üzerinde bulunan ve yine üçlü bazdan oluşan kodon bölgesine geçici olarak bağlanarak sitoplazmada bulunan amino asitlerin. Bu moleküller sentezlendikten sonra modifikasyon geçirirler.

4. Aminoasitlerin tRNA ya bağlanması için ATP (Adenozin trifosfat) kullanılarak her aminoasit için özgül olan aminoaçil t-RNA sentetaz enzimi ile aktive edilmeleri gerekmektedir.8 PROTEİN SENTEZİ Protein sentezi. DNARNA-•PROTEİN SENTEZİ Transkripsiyon Translasyon Şekil 4.5. RNA dan DNA sentezi görülmez. 37 . Revers transkriptaz enzimi taşıyan virüsler dışındaki canlılarda sistem tek yönlü işler. İşlevleri kesin olarak bilinmemekle birlikte intronlarm uzaklaştırılmasında yardımcı oldukları sanılmaktadır. RNA dan proteinin sentezlenmesine de translasyon denilmektedir (Şekil 4. ribozom adı verilen ve sitoplazmada yer alan organellerde gerçekleşmektedir. DNA dan RNA tiplerinin sentezlenmesine transkripsiyon.5 Santral Doğma Protein Sentezi 4 aşamada gerçekleşir . 1 -AMİNO ASİT AKTİVASYONU Sitoplazmada serbest halde bulunan aminoasitlerin mRNA da bulunan uygun kodonlara göre taşınmaları tRNA 1ar tarafından sağlanır.5).Küçük nüklear RNA (snRNA) Öncül mRNA moleküllerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkarlar. Nükleustaki kalıtsal bilginin RNA 1ar aracılığı ile sitoplazmaya aktarılması ve buradaki ribozomlarda proteine çevrilmesi işlemine SANTRAL DOĞMA adı verilir.

Daha sonra bu yapıya IF 1 katılır ve en son olarak 30 S subünitesine sentezi yapılacak olan mRNA bağlanır.UZAMA (ELONGATION) Bu evrede de protein yapısındaki uzama faktörleri fonksiyon yapmaktadır. Sentez sırasında kodondaki şifreye uygun olan yeni bir aminoaçil sentetaz 70 S ribozomunun (Aminoaçil) bölgesine bağlanır.IF 3) 16 SrRNA içeren ribozomun 30 S ünitesi . 3. GTP hidrolizi ile bu komplekse eklenir ve böylece ilk tRNA nın P (peptidil tRNA) bölgesine yerleşmesi tamamlanmış olur. elF 2. Prokaryotlardaki uzama faktörleri EF-Tu.IF 2. Prokaryotlarda bu kodona formil methionin tRNA. EF-Ts ve EF-G. A bölgesi yeni gelecek tRNA için boşaltılır. daha sonra.(3 dir. elF 5 dir. önceden P (Peptidil) bölgesine bağlanmış olan tRNA daki amino asit ile A bölgesine yeni bağlanan aminoaçil tRNA arasında peptid bağ meydana gelir ve A bölgesindeki peptidil tRNA P bölgesine transloke olur. 38 . ökaryotlarda ise methionin tRNA bağlanır. Enzim + aa + ATP ^Enzim (aminoaçil-AMP) + PPi ^ Aminoaçil tRNA + Enzim+ AMP RNA+enzim(aminoaçil-AMP) 2. Prokaryotlarda protein sentezinin başlayabilmesi için. ökaryotlardakiler ise EFİ ve EF . başlama faktörü 30 S subünitesi ile birleşir.Aktivasyon aşağıdaki kademelerle gerçekleşir. Ökaryotlardaki başlama faktörleri elFl. Sentezi başlatma kompleksinin oluşabilmesi için önce IF 3. Bir sonraki aşamada ribozomun 50 S ünitesi. Aynı işlem her tRNA için tekrarlanır. elF 3.SENTEZİN BAŞLAMASI (INITIATION) Protein sentezi AUG (methionin) başlama kodonu ile başlatılır.eIF 4. mRNA bir kodon kayar. Protein yapısındaki başlama faktörleri (IF 1.mRNA N-formil methionil-tRNA GTP (Guanozin trifosfat) gereklidir. Bu sırada 1 molekül GTP harcanır.

4.SONLANMA (TERMINATION) Polipeptid zincirin uzama evresi. UAA. RF 2 ve S faktörlerinin salınmasıyla sentezi tamamlanan protein kendisini taşıyan tRNA molekülünden ve ribozomdan ayrılır. 39 . Sentezi tamamlanan polipeptid daha sonra üç boyutlu yapısını kazanarak fonksiyonel protein işlevini yerine getirir. mRNA da belirlenen sıraya göre devam eder.UGA veya UAG dur kodonlarından birine gelindiği zaman özel sonlanma faktörleri olan RF1.

a. ancak gerekli olduğu dönemlerde genlerden sadece bir kısmı çalışmaktadır.4.Regülatör (R-Düzenleyici) Genler: Baskılayıcı maddeleri sentezleyen genlerdir. c.Ortamda transkripsiyon faktörlerinin bulunması c. örneğin insanda her hücre yaklaşık 100000 kadar gen içerdiği halde bunların hepsi aynı zamanda fonksiyonel olarak işlev görmemekte.Promotor (P.Kromatin yapısının açılması b. Herhangi bir genin aktif olarak çalışabilmesi için üç önemli basamağın gerçekleşmesi gerekir. bu nedenle de protein sentezinin kontrolü oldukça hassas ve aynı zamanda karmaşık bir biçimde gerçekleşir.İlerletici) Genler: RNA polimeraz enziminin bağlandığı genlerdir. fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki tiptir. YAPISAL GENLER. Yüksek yapılı organizmalarda. Bugüne kadar çeşitli organizmalarda yüzlerce gen düzenleyici protein tanımlanmıştır. 9 PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ Canlılar sahip oldukları enerjiyi mümkün olan en ekonomik biçimde kullanma eğilimindedirler. Genler. Genin regülasyonunu sağlayan transkripsiyon faktörleri protein yapısında elemanlardır.Operatör (O) Genler: Yapısal genlerin sentez aktivitesini kontrol ederler. 40 . b. FONKSİYONEL GENLER. herhangi bir proteine gereksinim duyulduğu zaman ilgili DNA molekülünü sentezleyen genlerdir. a. Enzimin bağlanmasından sonra DNA çift heliksi açılır ve RNA sentezlenmeye başlar. Promotor ve operator genler ile yapısal genlerin oluşturdukları birime OPERON adı verilir.Transkripsiyon faktörlerinin kromatin ağının açılmasıyla ortaya çıkan özgül DNA kesimlerine bağlanması ve başlama kompleksinin oluşması.

Örneğin E. Ökaryotlarda RNA Polimeraz 1. ökaryotlarda gen regülasyonu çok daha kompleks olmaktadır.Tek bir çembersel DNA ya sahip olan E. Enzimin. 2. Sentez şöyle gerçekleşir. Triptofan konsantrasyonu yükseldiği zaman triptofan reseptörü aktive olarak operatore bağlanır ve RNA Polimerazm promotora bağlanmasını engeller. E. genetik çalışmaların yapılabilmesi için uygun bir modeldir ve genlerin işleyişi ile elde edilen bulguların çoğu da bu organizmalardan elde edilmiştir.coli adlı bakteri. sentez başlama bölgesinin hemen üzerinde bulunan TATA adlı DNA dizisine ve transkripsiyon faktörlerinin belli bir sıra ile promotor bölgeye bağlanmaları ile transkripsiyonun başlaması kontrol edilir. genler aktive olur ve aminoasidin sentezi yapılır. 41 . Prokaryotlarda bir genin regülasyonu 1 veya 2 gen düzenleyici protein tarafından yapılırken.coli'de triptofan aminoasidinin sentezini sağlayan 5 enzimin genleri kromozomda yan yana dizilmişlerdir ve tek bir promotor bölgeden transkribe edilirler. 3 olmak üzere üç tiptir ve bunların çalışması farklı regülatör bölgeler ve transkripsiyon faktörleri (TF) tarafından kontrol edilir. Promotor genlerin ortasında triptofan reseptörünün bağlandığı operator genler bulunur. Hücredeki triptofan düzeyi düştüğü zaman RNA Polimeraz enzimi promotora bağlanır ve triptofan operonunun 5 genini çalıştırır.coli'nin gelişimi için gerekli olan triptofan amino asidi ortamda var ise organizma bu maddeyi sentezleyemez eğer yok ise.

.

proteinler de aminoasitlere ayrışırlar. Evrede. polisakkaritler heksoz ve pentozlara. Örneğin heksoz ve pentoz 3 karbonlu arabileşik olan piruvata ve asetil-Ko A ya dönüşür. Katabolizmada . lipit ve proteinlerin birbirini izleyen reaksiyonlar ile 3 evrede parçalandıkları görülmektedir (Şekil 5. Benzer olarak çeşitli yağ asitleri de asetil-Ko A ya dönüşürler. Evreden başlayarak tersine cereyan eder ve bu kez eneıji kullanılır.1 GİRİŞ Metabolik Yollar Canlılar çeşitli yollarla aldıkları besinleri kullanarak enerji elde ederler. Evrede büyük moleküller kendilerini oluşturan başlıca yapıtaşlarına parçalanırlar.1). ilk evrede farklı bileşiklerden elde edilen ürünler toplanarak basit arabileşiklere dönüşür. ortak katabolik yol ile CO2 ve H2O ya okside olur.BOLUM 5 HÜCRENİN ENERJİ METABOLİZMASI 5. I. Evrede ise asetil Ko-A. m. ancak metabolik olaylar III. Şöyle ki. lipitler yağ asidi ve gliserole. -43 - . II. Anabolizma yani küçük yapıtaşlanndan canlı için gerekli olan yeni maddelerin sentezi (Biyosentez) de 3 evrede gerçekleşir. polisakkarit.

ETS (Elektron transport sistemi) i NH 2 H20 CO2 H20 Şekil 5. oksijen kullanılmadan parçalanmalarına ise anaerobik (Oksijensiz) solunum adı verilir. protein ve karbohidrat gibi besin maddelerinin hücrelerin yapılarını oluşturmalarının yanısıra organizmaya eneıji sağlamak üzere parçalandıklarını görmüştük. Açığa çıkan enerjinin bir kısmı ile ATP sentezlenir. İnsanlarda glikojen formunda karaciğerde depo edilir ve enerji gerektiği zaman önce glukoza dönüşür ve daha sonra yıkılır. 6 karbonlu monosakkarit olan glukozdur. geriye kalan kısım ise ısı enerjisine dönüşür. -44- . Enerji elde etmek üzere en fazla kullanılan karbohidrat.1 Katabolizmanın 3 evresi 5. Besin maddelerinin oksijen kullanılarak yıkılmalarına aerobik (Oksijenli) solunum.PROTEİN POLISAKKARIT LİPİT i Aminoasit Heksoz-Pentoz EVRE I Yağ asidi-Gliserol PIRUVAT EVRE II SETIL KO-A' Krebs siklusu i .2 OKSİJENLİ SOLUNUM EVRE m ATP+ISI= ENERJİ Canlılarda bulunan yağ.

Glukozun oksidasyonu aşağıdaki aşamalardan geçerek gerçekleşir. proteinler de aminoasitlere parçalandıktan sonra glikoliz ve Krebs döngüsünün çeşitli aşamalarında reaksiyona katılarak enerji verirler. İnsan ve hayvan hücrelerinde egzersiz sırasında acil enerji gerektiren durumlarda anaerobik solunum meydana gelir ve son ürün olarak kaslarda laktik asit birikimi olur. Bu sayede kendileri için gerekli enerjiyi sağlamalarının yanısıra alkol. Mikroorganizmalar gibi basit canlılar da besin maddelerini oksijen kullanmadan parçalayarak fermentasyonu (mayalanma) gerçekleştirirler. Krebs döngüsünden elde edilen 24 Hidrojene ait elektronlar bu sistemden oksijene iletilirken. Sonuç olarak. FAD. Aerobik ve anaerobik solunumda glukozun piruvata kadar yıkımı olan glikoliz evresi ortaktır. birtakım ara basamaklardan geçerek pirüvik asit molekülüne parçalanır sonuçta net 2 ATP elde edilir. Elektron transport sistemi (ETS) . Sitokrom b. H2O nun yanısıra her bir elektron çifti için 3 er tane olmak üzere toplam 1 2 X 3 =36 ATP sentez edilmiş olur. Döngüde. mikroorganizmalarda ise etanol oluşurken elde edilen net enerji 2 ATP dır. Mitokondrinin matriks bölümünde meydana gelir. Glikoliz. glikoliz evresinde elde edilen 2 ATP ile birlikte. Hücre sitoplazmasında meydana gelir. ANAEROBİK SOLUNUM Oksijenin bulunmadığı ortamlarda meydana gelen ve daha az enerji elde edilen solunum şeklidir. Anaerobik solunum meydana geliyor ise oluşan piruvat tan hayvan hücrelerinde laktat. sitokrom a ve sitokrom a3 den oluşan elektron taşıma sistemi enzimleri yer almaktadır. Glukoz. sitokrom c. birçok reaksiyon ve meydana gelen ara bileşikler sonucunda toplam 24 Hidrojen elde edilir. yağlar. Karbohidratların dışında. yağ asidi ve gliserole. Mitokondrinin iç zarında NAD. Krebs evresi. turşu vs. Oksijenli solunumda 1 mol glukozdan net 38 ATP elde edilir. -45- . CoQ. Bir önceki evrede meydana gelmiş olan pirüvik asitten oluşan asetil Ko-A sitrata dönüşür ve Krebs döngüsü başlar. sirke. gibi maddelerin oluşumunu da sağlarlar.

.

1-Mitoz bölünme 2-Mayoz bölünme MİTOZ Zigot oluştuktan sonra başlayan hücre bölünmesidir. Yeni bireyler meydana gelirken. organizma belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar sürerken. Kimyasal evrimi biyolojik evrim izlemiş ve günümüzde prokaryot adını verdiğimiz basit canlılardan gelişen ökaryotik canlılar ortaya çıkmıştır.BOLUM 6 CANLILARIN OLUŞUMU VE HAYATIN DEVAMI 6.1 GİRİŞ Yerkürenin yaşının 5-7 milyar yıl olduğu tahmin edilir. Bazı hücrelerde bölünme. Böylece her iki ebeveynin kalıtsal materyali birleşmiş olur ancak bu sırada sadece anneye ya da babaya benzeyen yavruların değil. anneden gelen ovum ile babadan gelen sperm bir araya gelerek zigotu oluşturur. örneğin kan dokusunda olduğu gibi kimi hücrelerde de yaşam boyunca devam eder. aradaki zaman diliminde kimyasal evrimin yaşandığı kabul edilmektedir. genetik varyasyon (değişiklik) gösteren yeni kombinasyonların ortaya çıkması sağlanır. 6.2 HÜCRE BÖLÜNMESİ 2 tip hücre bölünmesi vardır.5 milyar yıl önce olduğu. Hücredeki bölünme olayları DNA'nm replikasyonu ve böylece iki katına çıkan -47- . Canlılar büyümeleri için hücre sayılarını arttırmak zorundadırlar. o nedenle tüm vücut (soma) hücrelerinde mitoz görülür. Canlılığın başlangıcının ise 2-2. Canlıların en önemli özelliklerinden biri olgunlaşma evresini tamamladıktan sonra kendilerine benzeyen yeni bireyleri dünyaya getirmek yani üremektir.

iki mitoz bölünme arasındaki dönemdir. Kromozomlar kendilerini eşleyerek herbiri KROMATİD adını alan bir çift oluştururlar. Hücre DNA sı iki katma çıkar.genetik materyalin eşit miktarlarda yavru hücrelere bölünmesi ile gerçekleşir. RNA ve protein sentezi diğer evrelerdeki düzeyde sürer. Sentrioller de kendilerini eşleyerek 2 çift haline geçerler ve çiftler birbirlerinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru hareket ederler. Bu olguların tümü hücre siklusunu (döngü) meydana getirir.1 Hücre döngüsü Hücre siklusu birbirini izleyen 3 evreyi içerir (Şekil 6. MİTOZ G2 Şekil 6. aralık) EVRESİ: Post mitotik evre olarak da bilinir. 2. Nukleus zarı ve nukleolus profaz sonunda tamamen kaybolur. Bir başka ifade ile hücre döngüsü. S (Sentez) EVRESİ: Bu evrede DNA sentezi yapılır. Mitoz geçiren hücrelerde RNA ve protein sentezinin yapıldığı evredir. 3. haftalar hatta yıllar boyunca bekleyebilirler. G 1 (G=Gap. -48- . PROFAZ: Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak. G 2 EVRESİ: DNA sentezinin bitmesi ile mitozun başlaması arasında kalan evredir.1). Bu sırada plazmada aster iplikleri (iğ iplikçikleri) adı verilen protein iplikler oluşur. Bu dönemde kendilerini DNA sentezine hazır görmeyen hücreler Go adı verilen dinlenme dönemine girerler ve bu şekilde proliferasyona girmeden günler. 1. RNA ve protein sentezi devam eder. Mitoz bölünmede birbirini izleyen 4 evre görülür. belirginleşir ve mikroskopta rahatlıkla gözlenebilen kromozomlar meydana gelir. Henüz DNA sentezi yoktur. 1.

4. bu nedenle indirgenme bölünmesi olarak ta bilinir. Eğer mitoz bölünme gerçekleşmese idi. Bu bölünmede mitozdan farklı olarak ard arda iki farklı hücre bölünmesi meydana gelir. Böylece yeni meydana gelen bireylerin ebeveynlerden birisine aynen benzemesi yerine. insan vücut hücrelerinde 46. Böylece Karyokinez adı verilen nukleus bölünmesi tamamlanmış olur. kromozom kolları arkada olmak üzere kutuplara doğru çekilirler. her ikisinden de ayrı ayrı alacağı -49- . mayoz bölünmenin 1. Şöyle ki. TELOFAZ: Kardeş kromozomların kutuplara ulaşması ile telofaz başlar. Endoplazmik retikulum tarafından nukleus zarı. Kromozomlar tekrar uzar. 3. erkek ve dişi gametlerin birleşmesi sonucu meydana gelen zigotta normal bireylerde bulunması gerekenin iki katı kadar kromozom bulunacaktı. akrosentrik kromozomlar tarafından da nukleolus yeniden oluşturulur. (krosing över). METAFAZ: İkişer kromatidler halinde bulunan kromozomlar sentromerlerinden tutulu halde. dişilerde ise ovum adı verilir. cinsiyet hücrelerinde ise 23 kromozom bulunur. Erkeklerdeki eşey hücrelerine spermium. Profazmda anne ve babadan gelen homolog kromozomların karşılıklı gelerek gen alışverişinde bulunmalarıdır. Daha sonra ekvatoriyel düzlemde bir boğumlanma meydana gelir ve sitoplazma da bölünmesini tamamlar (Sitokinez) ve mitoz sona erer. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığı anda anafaz biter.2. ANAFAZ: Sentromerleri (kinetokor) ile iğ iplikçiklerine tutunmuş olan kromozomlar sentromer önde. Kromozomların net olarak görülmesi açısından dokulardan kromozom elde etmek için en uygun ortam metafaz evresidir. incelir ve kromatin iplikleri haline dönüşür. iğ iplikçikleri kaybolur. iki kutup arasındaki ekvatoriyel düzleme sıralanırlar. MA YOZ BÖLÜNME Seksüel üreme görülen canlılarda eşey hücreleri (gametler) mayoz bölünme ile meydana gelir. Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki bir başka farklılık. Mitoz bölünme sonucunda tek bir hücreden birbirine eşit miktarda genetik yapıya sahip olan 2 yeni yavru hücre meydana gelir. Mayoz bölünmenin en önemli özelliği hücrelerdeki kromozom sayısının bölünme sonunda yarıya inmesidir.

MET AFAZ 1: Nukleus zarının tamamen kaybolması ile 1. Metafaz başlar. PROF AZ 1 'in başında kromatin iplikleri kendilerini eşlerler ve kısalıp kalınlaşmaya başlarlar. 1-MAYOZ bölünmede.Diakinez: Homolog kromozomlar birbirlerinden tamamen ayrılırlar. Profaz sona erer. Mitoz bölünmeden yine farklı olarak Profaz 1 evresi oldukça uzundur ve 5 alt evreye ayrılır. Mitoz bölünme sonucunda ise kromozomların sayısı gibi yapısı da değişmeden kalır.Pakiten: îyice kısalıp kalınlaşan ve eşleşmelerini tamamlayan kromozomlar 4 kromatidden oluştukları için tetrad adını alırlar.Zigoten: Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar yan yana gelerek eşleşirler ve belli noktalarda birleşerek sinapsis oluştururlar. e. Mitoz bölünme sonrasında iki yeni hücre. Kromomer adı verilen kalınlaşmış bölgeler. her kromozom için karekteristiktir. Nukleolus parçalanır. c.genlerle farklı bir görünüme sahip olmaları sağlanmaktadır. nukleus zarı erimeye başlar ve 1. Sentriol çiftleri kutuplara çekilerek iğ (aster) ipliklerini oluştururlar. -50- .Leptoten: Kromozomlar ince uzun iplikçikler halinde belirginleşmeye başlar. d. en kısa ve kalın hallerine gelirler. İkişer kromatidli homolog kromozomlar sentromerlerinden ekvatoriyel düzleme sıralanırlar. kardeş kromatidler gözlenmez. a. Bir önceki S (Sentez) fazında kromozomlar replike olmalarına karşın. Mayoz bölünme aslında birbirini izleyen 2 ayrı bölünmedir. mayoz sonrasında ise dört yeni hücre oluşur. Bu evrede homolog olmayan kromatidler arasındaki gen alışverişi olarak tanımlanan krossing-over olayı gerçekleşir. b.Diploten: Bivalent haldeki kromozomlar birbirlerinden ayrılmaya başlarlar ancak kromatidler kiazma adı verilen birkaç noktada hala birbirlerine tutunmaya devam ederler ki bu noktaların krossing-over bölgelerini oluşturduğu düşünülmektedir.

ANAFAZ 2: Kardeş kromatidler birbirlerinden ayrılarak sentromerleri önde olmak üzere kutuplara çekilirler. -51 - . Sitokinezin de tamamlanması ile 4 yavru hücre meydana gelir (Şekil 6.Mayoz tamamlanmış olur ve 2 yavru hücre meydana gelir. PROFAZ 2: İğ iplikleri tekrar oluşur.2). nukleus zarı oluşmuş ise parçalanmaya başlar.ANAFAZ 1: Her bivalentteki homolog kromozomlar sentromerleri önde olmak üzere kutuplara doğru çekilirler. Nukleus zan ve nukleolus yeniden meydana gelir. TELOFAZ 1: Haploid (n) sayıda kromozom içeren kalıtsal materyel kutuplarda toplanır. 2. uzun ipliksi formlarına dönerler. Mitozdaki interfazdan farklı olarak bu dönemde DNA sentezi yoktur. TELOFAZ 2: Haploid (n) sayıdaki kromozomlar kutuplara ulaşınca. sitokinezin de gerçekleşmesi ile l. MA YOZ bölünme prensip olarak mitoz bölünme gibidir. Daha sonra interkinez adı verilen interfaz evresi başlar. METAFAZ 2 : Kardeş kromatidler ekvatoriyel düzlemde sıralanırlar.

Anafaz 1 Metafaz 1 I RekombinantK Rekombinant Olmayan K. 1 Şekil 6.2 Mayoz Bölünme -52- .

Bu hücreler daha sonra 1. Mayoz başlar ve ovulasyon sırasında metafaza geçer. Spermatogonium => Primer spermatosit => Sekonder spermatosit => Spermatit =» S PERM ATOZO A OOGENEZ: Spermatogenezden oldukça farklı olarak oogenez doğumda büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır.6. Doğumda primer oositler profaz l'in diktiyoten evresine ulaşmış durumdadır ve bu şekilde yıllarca kalır. över korteksinde primordial germ hücresinden yaklaşık 30 mitoz geçirerek gelişen oogonium. İçlerinden en fazla sitoplazma. Polar cisimciği meydana getirirler. Bölünme sonunda tek bir primordial hücreden 4 tane olgun sperm meydana gelmiş olur. Primordial germ hücresinin çok sayıda mitoz geçirmelerini takiben farklı gelişim evrelerindeki SPERMATOGONİUM adı verilen diploid (2n) kromozom sayısına sahip hücreler seminifer tübüllere dizilirler ve gelişim süreçlerinin son evresinde de PRİMER SPERMATOSİT haline geçerler. dişi hücre ovumun gelişimine ise OOGENEZ adı verilmektedir. Mayoza girerler ve SPERMATÎDLERİ meydana getirirler. Sekonder spermatositler hızla 2.5 milyon oosit var iken zamanla bunların çoğu dejenere olur ve sadece 400 kadarı olgunlaşır. SPERMATOGENEZ. Mayozu tamamlarlar.3 GAMETOGENEZİZ Erkek ve dişi gonadlarda gametlerin (eşey veya cinsiyet hücreleri) oluşmasına gametogeneziz denir. Mayoza girerek haploid (n) sayıda kromozom içeren SEKONDER SPERMATOSİTLERÎ oluştururlar. dolayısıyla organel içeren bir tanesi sekonder oosit haline geçer. Bundan sonraki aşamalar fertilizasyon -53- . Daha sonra hemen 2. Yeni doğanda 2. Kadın seksüel olgunluğa ulaştığı zaman her folikül olgunlaşarak ovulasyon meydana gelir ve oositler hızla 1. diğerleri ise 1. Erkek cinsiyet hücre olan sperm gelişimine SPERMATOGENEZ. Bundan sonraki aşama spermatidlerin olgunlaşmasıdır. Şöyle ki. prenatal gelişmenin 3. seksüel olgunlaşmanın tamamlanması ile testislerdeki seminifer tübüllerde meydana gelir. ayında PRİMER OOSİTLERİ oluşturmaya başlar.

-54- . Oogonium Primer oosit => Ootid => OVUM Sekonder oosit ve Kutup cisimcikleri Görüldüğü üzere överdeki tek bir primordial germ hücresinden sadece bir tane olgun ovum meydana gelmektedir.gerçekleşir ise devam eder. döllenme olmaz ise ovum 48 saat içerisinde ölür.

DNA dışında çok az miktarda RNA ve proteinden oluştuğu görülmüştür. Histon (Bazik) (H1 . Bu proteinler 2 tiptir. Görüldüğü üzere canlı hücrelerde bulunan kromozomlar aslında mikroskoptaki preparatlarda veya fotoğraflarda görüldüğü gibi sabit olmayıp. Yapısı incelendiğinde kromatinin.1 GİRİŞ GEN VE KROMOZOM Polipeptid veya fonksiyonel RNA molekülü gibi bir ürünün sentezlenmesinden sorumlu olan kromozomal DNA dizisine GEN adı verilir.H4) 2. Sonraki aşamada solenoidler 10 ila 100 kilobazlık aralıklarla histon olmayan proteinlere (skafold) bağlanırlar ve loop (domain) ya da ilmekler oluşturarak kromozomu meydana getirirler.H2b. 1. înterfaz evresinde nukleusta bulunan genetik materyale KROMATİN denildiğini biliyoruz. -55- . Histon olmayan asidik proteinler H1 dışındaki histonlardan 2 şer tanesinin (oktomer) üzerine yaklaşık iki kez DNA'nın sarılması ile nükleozom adı verilen boncuk veya disk benzeri yapılar meydana gelir. Kromatinin temel yapısal elementi olan nükleozomlar daha sonra oldukça yoğun şekilde kıvrılarak bobin benzeri bir solenoid model oluştururlar.BOLUM 7 ÖKARYOTİK DNA'NIN ORGANİZASYONU 7. Solenoidin her dönüşü 6 nükleozom içerir. Nükleozomlar birbirine bağlaç (linker) DNA ile bağlanırlar.H2a. H1 histonu bu aşamada bağlanarak nükleozomların paketlenmesini sağlar. akıcı ve dinamik yapılardır.H3.

Mitozun metafaz veya prometafaz (ya da geç profaz) evreleri kromozomların mikroskop altında incelenebildikleri en uygun dönemlerdir.2 KROMOZOMLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Kroma (color) ve soma (vücut) kelimelerinden oluşan kromozomlar bölünme esnasında nuklear materyelin kondanse olması ile ortaya çıkan çubuk şeklindeki yapılardır. İnsanlardaki 46 kromozomun 44 tanesi vücut hücrelerine ait olup otozom adını alır. > Telomer > Kısa Kol (p) -> Kromatid > ^ Sentromer • Uu Kol (q) zn -•Telamer KROMATİD: Kromozomu oluşturan ve sentromerde birleşen iki yavru daldan herbiridir. Bu kromozomlar üzerinde cinsiyeti belirleyen genler bulunmaktadır. Şekil 7. Kadınlarda cinsiyet kromozomları XX.7. erkeklerde ise XY dir. Örneğin insanda 46. Metafaz plağı adı verilen ve bir hücredeki tüm kromozomları içeren bu gruptaki kromozomlann sayıları ve morfolojik özellikleri saptanabilmektedir.1 de görüldüğü üzere bir kromozomun yapısı incelendiğinde aşağıdaki kısımlar görülür. Drosofılada (meyve sineği) 8. -56- . Her türün kromozom sayısı sabittir ve cinsiyet hücreleri dışında o türün bütün hücrelerinde aynıdır. bezelyede 14 kromozom bulunur. diğer iki tanesi ise cinsiyet hücrelerine ait kromozomlardır ve cinsiyet veya da seks kromozomları olarak adlandırılırlar.

daha koyu boyanan ve inaktif genleri içeren kesimdir. açık boyanır. ve p. Sentromerin lokalizasyonu kromozomlar 4 gruptur.3 KROMOZOMLARIN SINIFLANDIRILMASI 1956 yılında Tijo ve Levan adlı araştırıcılar tarafından insanlarda 46 kromozomun olduğu gösterilmiştir. TELOMER: Kromozomların uç kısımları olup. darlık): Kromozomların bölünme sırasında iğ iplikçiklerine tutundukları ve kromatidlerin birleştiği kısımdır. Telosentrik: Sentromer tek uçtadır ve tek kromozom kolu vardır. sık tekrarlayan karekteristik DNA dizilerini içerirler. ÖKROMATİN: İnterfaz sırasında çözülen. Sentromer aynı zamanda kromozomu kısa kol (p) ve uzun kol olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. 7. HETEROKROMATİN: İnterfaz sırasında çözülmeden kalan. İnsanlarda bu tip kromozomlar bulunmaz. sentromer pozisyonları.SATELLİT: İnsan akrosentrik kromozomları olan 13. -57- . bant ve otoradyografık özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bir sınıflandırma sistemi uygulamaya konmuştur.q kollarının uzunluklarına göre 1. SENTROMER (Primer büzüntü. Metasentrik: Sentromer ortadadır. Submetsentrik: Sentromer merkezden uzaktır ve iki kolu birbirine eşit değildir.21 ve 22 No'lu kromozomların kısa kollarına ince saplarla bağlanan nüklear materyeldir. kısa ve uzun kollar eşit uzunluktadır.15. 2.14. kromozomların boyları. Akrosentrik: Sentromeri kromozomun bir ucuna çok yakın olan kromozomlardır. açık boyanan ve aktif genlerin bulunduğu genetik materyaldir. 4. SEKONDER BOĞUM (Darlık): 1. Bir süre sonra kromozomların rahatlıkla incelenebilmesi için gruplandırma gereksinimi ortaya çıkmış ve bu amaçla.3.9 ve 16 numaralı kromozomlarda görülen ikinci bir darlıktır. sekonder darlığın bulunup bulunmaması. 3.

B grubu: 4 ve submetasentriktir. Hepsi submetasentriktir.Bu sisteme göre insan kromozomları. önceden hazırlanmış olan kültür (vasat) ortamına ekilir. oldukça heterojen bir gruptur ancak bantlama yapılarak ayırd edilebilirler. D grubu: 13-15 No'lu büyük akrosentrik kromozomları içerir. En sık olarak kullanılan periferik kan kültürü.G kromozomları olarak gruplandırılırlar. Ham's F10.E. Kültür ortamında ayrıca kontaminasyonu (mikrobik bulaşma) önlemek amacıyla antibiyotik. F grubu: 19 ve 20 numaralı metasentrik kromozomlardır. RPMI 1640.4 KROMOZOM YÖNTEMLERİ ELDE ETME VE İNCELEME 16 No'lu Periferik kan lenfositleri başta olmak üzere kemik iliği. kromozom metasentriğe daha yakın görünür. Kültürde. İlk aşamada steril olarak ve pıhtılaşmayı önlemek üzere heparin kullanılarak alınan kan. A.B.3 No'lu boyları en büyük olan grubu oluşturur. bantlama yapılarak ayrılır. -58- . MEM (Minimal essential medium) gibi besiyerlerinden herhangi birisi tercih edilerek kullanılır.C. uzun kolları birbirine paraleldir ve daha koyu boyanır. mitozu uyaran fîtohemaglutinin ve L-glutamin bulunur. aşağıdaki basamaklarda anlatıldığı şekilde uygulanır. ve cinsiyet A grubu: 1. M 199. deri fıbroblastları. G grubu : 21 ve 22 numaralı küçük akrosentrik kromozomlardır.D. E grubu: 16-18 No'lu submetasentrik kromozomlardır. koryon villus hücreleri ve kanser dokusundan kromozom elde etmek mümkündür. amniyon sıvısı. Y kromozomu: Büyüklük olarak G grubu kromozomlara benzer ancak satellitleri yoktur. 7.2.F. Her ikisi de C grubu: 6-12 No'lu kromozomları içerir. 1 ve 3 No'lu kromozomlar metasentrik. Mc Coy's. 5 No'lu kromozomları içerir. 2 No'lu kromozom ise submetasentriktir. X kromozomu: C grubu kromozomlardan 6 numaralı kromozoma benzer.

Diğer bantlardan bazıları R bandı. Kültür süresinin son ikinci saatinde (70. Daha sonra 3:1 oranında hazırlanan metanol. Bantlama yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan G (Giemsa) bandıdır. Son yıllarda kromozomların incelenmesinde kullanılan FISH (Floresans in situ hibridizasyon).4 ml erişkin kanı eklenir ve 37 C° lik etüvde 72 saat inkübe edilir. Süre sonunda kültür içeriği santrifüj edilerek üstte kalan supernatan kısmı atılır.2 de görülmektedir. Dipte çökelmiş olan hücrelerin üzerine hipotonik bir solüsyon (KC1.C bandı. PCR ve Flow sitometri yöntemleri de oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir.Q bandı ve NOR (Nüklear organizer region) dur. G bandı uygulanarak elde edilen karyotip örneği Şekil 7.Potasyum klorür) koyularak hücrelerin patlatılması ve kromozomların açığa çıkarılması sağlanır. -59- .Genel olarak 5 ml'lik kültür ortamına 0. 1972 yılına kadar kromozomlar sadece boyanarak incelenirken. asetik asit karışımı (fîksatif) kullanılarak kromozomlar fıkse edilir ve lam üzerine yayılarak kurutulur ve preparat haline getirilir. saat) mitozu özellikle metafaz evresinde durduran kolşisin adlı madde eklenir. günümüzde kromozomların tek tek tanımlanabilmesi ve yapılarının detaylı olarak incelenebilmesi için bantlama yöntemleri geliştirilmiştir.

11 b » 11 41 il tt W Un n *W i İ ir H*t « I Tİ n c t k ••»•ı /«fa «w-» * *r 3 IV / I % i İ f ut.** Şekil 7.2 Normal insan karyotipi -60- .

Mendel'in ilkelerini daha iyi anlayabilmek için bazı kavramların açıklanmasında yarar vardır. Farklı özellikleri etkileyen genler birbirinin aleli değildir.BOLUM 8 MENDEL İLKELERİ 8. bugün GEN olarak tanımlanmaktadır. Bir organizmanın kalıtsal bilgisini kapsayan tüm genlerine GENOTİP denir. Bir özelliği belirleyen aleller homolog kromozomlar üzerinde LOKUS olarak tanımlanan karşılıklı bölgelerde bulunurlar. bezelye (Pisum sativum) bitkisi üzerinde 7 ayrı özelliği ele alarak yaptığı gözlemlerini matematiksel yöntemlerle açıklamış ve Genetik biliminin temellerini atmıştır. Bir bireyin genetik yapısı olan genotip ve çevre ile tayin edilen gözlenebilir fizyolojik. Mendel'in o dönemde kalıtsal birim olarak ifade ettiği kavram. Ör. Örneğin AA veya aa. Mendel. morfolojik ve biyokimyasal özellikleri ise o bireyin FENOTİP' ini oluşturur. Aa -61 - . Canlıların çeşitli özelliklerini kontrol eden genler çiftler halinde bulunmakta olup. Homolog kromozomların belli bir lokusunda bulunan aleler identik yani birbirinin aynı ise birey bu özellik için HOMOZİGOT'tur. aynı genin alternatif formlarına ALEL adı verilir.1 GİRİŞ Kalıtsal özelliklerin sonraki kuşaklara nasıl aktarıldığı ilk kez Gregor Mendel tarafından 1866 yılında ortaya konmuştur. HETEROZİGOT: Bir çift homolog kromozom üzerinde belli bir lokusta iki farklı alel taşıyan birey veya genotiptir.

A olarak gözlenebilen RESESİF: Homozigot veya hemizigot gözlenen (eksprese olan) veya özelliklerdir. Bu durum ya X'linked genler için söz konusudur. insan vücudunda pigment bulunmaması albinizm adı verilen otozomal resesif bir hastalıktır ve aa olarak ifade edilir. Ör. TAŞIYICI: Eğer heterozigot bir kişi fenotipik etkisi zararlı. bu duruma üstün dominantlık denir. DOMİNANT: Heterozigotlarda fenotipik özelliklerdir. Büyük harf ile gösterilir. A: Dominant normal alel a: resesif mutant (albino) alel GENOTIP AA Homozigot dominant Aa Heterozigot aa Homozigot resesif FENOTIP Normal(Pigment var) Normal pigmentli (taşıyıcı) Albino (Pigment yok) HEMİZİGOT: İki yerine sadece bir kromozom veya kromozom segmenti bulunan bireylerdir. Küçük harf ile gösterilir. Bb* (b= mutant gen) YABANIL TİP: Toplumda normal aleli taşıyan bireylerdir.a gen Örneğin . ÜSTÜN DOMİNANTLIK (ÖVER DOMİNANS): Bazen gen ayrıcalığı nedeniyle heterozigot her iki homozigotun fenotipik ölçülerini aşabilir. gizlenmiş resesif bir alel ile normal dominant aleli birlikte bulunduruyor ise bu bireylere taşıyıcı denir. (+) ile gösterilir. Ör. Ör. fenotipik olarak aa özelliklerini gösteriyor ise bu duruma eksik veya kısmi dominantlık denir. -62- . homolog kromozomlardan birinin delesyona uğradığı kromozomlarda ortaya çıkar. Mutant gen işaretlenir. EKSİK (KISMİ) DOMİNANTLIK: Aa genotipi.OTOZOMAL: Cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomlardır.

n (geni taşıyanlar) Penetrans 0 ila 100 arasında değişir. EPİSTASİZ: Belli bir lokustaki genin bir başka lokustaki genin etkisini örtmesi veya baskı altına almasına epistazis. -63- . X maddesi AA ve Y maddesi de aa tarafından sentezleniyor ise. MULTIPL ALELLER: Aynı kromozom lokusunda bir gen lokusunda bulunan iki veya daha fazla alel grubuna çoklu veya multipl aleller denir. n (geni eksprese edenler) P. Diploid canlılarda bu alellerden sadece ikisi bulunur.B0.AA.00 ve AB kan gruplarından birine sahiptirler. Örnek olarak. Nitekim insanlar A0. Aşağıdaki formül ile gösterilir. Kodominansın en iyi bilinen örneği insanlardaki MN kan grubunu oluşturan alellerdir. heterozigot Aa hem X.TAM DOMİNANTLIK: Aa genotipine sahip birey kendisinden beklenen Aa genotipini gösteriyor ise o zaman dominantlık tamdır şeklinde ifade edilir. PENETRANS: Bir geni taşıyan ve o gene ait özelliği gösteren kişilerin sıklığıdır. bir diğer kan grubu sistemi olan ABO kan gruplarını verebiliriz. Eğer bir genotipin sıklığı % 100 den az ise azalmış penetrans vardır. hem de Y maddelerini sentezleyebilecektir. Örneğin. baskı altında kalınmaya da hipostazis denir. * * aa fenotipi Aa fenotipi AA fenotipi tl Aa burada ise eksik dominantlık fi tam dominantlık 1t üstün dominantlık ORTAKLAŞA DOMİNANTLIK (KODOMİNANS) Heterozigot durumda iken her iki alelin de kendini ifade etmesidir.BB.

Değişken ekspresivite olabilir ancak birey o geni taşıyor ise eksprese edilememe durumu söz konusu değildir. Melezlemenin başladığı ilk kuşağa parentel kuşak (P) adı verilir. birbirleriyle karışmazlar ve birbirlerini etkilemezler. Bu kurala 1. dolayısıyla bir çift alel söz konusudur ve monohibrid (tekil melez) çaprazlama meydana gelir. EKSPRESİVİTE: Kişilerde belli bir alelin nasıl ve/veya hangi derecede ifade edildiğini gösterir.AYRIŞIM İLKESİ: Mendel tarafından. Örneğin . a l ve a 2 alellerinden oluşuyor ise bunlardan yalnızca biri gametler aracılığı ile yavrulara aktarılacaktır. herhangi bir genin penetransı % 70 ise. Tek bir özellik söz konusu ise bir gen. Mendel ilkesi denir. prenatal veya postnatal dönemde kişinin ölümüne neden olur. Beyaz çiçeklilik resesif -64- . hem de genin alternatif formları olan aleller bağımsız olarak birbirlerinden ayrılarak (segregasyon) gametlere geçerler ve farklı yavru bireylere ulaşırlar. Homozigot veye heterozigot durumda etkilerini gösteren bu genlere letal genler denir. Kuşağı meydana getiren Fİ (fılial) bireylerin hepsi heterozigot. bir gen. Parentel kuşakta kırmızı renkte çiçek açan homozigot dominant (KK) bezelyeler ile beyaz renkte çiçek açan homozigot resesif (kk) bezelyeler çaprazlanmıştır.2 MENDEL İLKELERİ tamamen 1. Böylece hem genler. 8. Mendel.Örneğin. yavruya anne veya babanın genlerinin yalnız bir alelinin aktarıldığı gösterilmiştir. yaptığı çaprazlamalarda kırmızı ve beyaz renkli çiçek açan bezelyeleri kullanmıştır. LETAL (ÖLDÜRÜCÜ) GENLER: Bazı genlerin fenotipik olarak belirmesi. kk bireyler de sadece k gametlerini vereceğinden 1. söz konusu geni taşıyan kişilerin ancak % 70' i bu özelliği gösteriyor demektir. KK bireyler sadece K gametlerini. NON-PENETRANS: Mutant alel kalıtılır. Kk genotipinde olacaktır. anlamına gelen bu ifade kullanılır. Bugün de biliyoruz ki belli karekterleri oluşturan genler ayrıdır. ancak eksprese edilmez ise penetrans göstermiyor.

Şekil 8.olduğundan (k). resesif ve dominant genlerin birbirlerinden bağımsız olarak ayrılarak yeni kuşaklara geçtiğini gösterir. bu bireyler genotiplerinde aleli taşıdıkları halde fenotip olarak hepsi kırmızı çiçekli görünürler. Çaprazlamanın yapıldığı bireylerden bu kez hem K hem de k gametleri geleceğinden F2 kuşağında üç genotip ortaya çıkar.Kk ve kk. ortaklaşa dominantlık ve letal genlerin etkilerinin söz konusu olduğu durumlarda 3:1 fenotipik oranından sapmalar görülür.1 Monohibrid çaprazlama -65- .Kuşak (F 2) (Kırmızı) KK Kk 3 Kk kk 1 (Beyaz) Şekil 8. KK.1 de yukarıda sözü edilen monohibrid çaprazlama örneği gösterilmektedir. Eksik dominantlık. Fenotipik olarak da 3:1 oranında kırmızı ve beyaz çiçekli bezelyeler gözlenir. Bu bireyler kendi aralarında tekrar çaprazlanacak olursa ikinci yavru kuşak (F2) meydana gelir. ikinci kuşakta (F 2) tekrar gözlenmesi bu özelliğin aslında kaybolmadığını. Kuşak (F 1) Kk (Hepsi kırmızı) Kk X Kk 2. Parentel kuşak (Pl) KK Kırmızı çiçekli kk Beyaz çiçekli Gametler K k 1. Birinci kuşakta (F 1) kaybolmuş gibi gözüken (k) nin.

Bağımsız düzenlenme ilkesine ilişkin çaprazlama yapılırken anne ve babanın. P UU KK X uu kk ı Uzun-Kırmızı X Gametler UK X . Aynı kromozom üzerinde bulunan iki farklı genin bu kurala uymayacağı burada bir kez daha hatırlanmalıdır.2 İki gen çiftinin bağımsız düzenlenme ilkesine göre dağılımları. yani atasal kuşak bireylerin fenotiplerine bakılarak genotipleri belirlenir ve daha sonra bu bireylerin vereceği gamet tip ve sayıları saptanır.BAĞIMSIZ AÇILIM İLKESİ (DÜZENLENME) İki karekteri oluşturan ve farklı kromozomlarda bulunan gen çiftleri yavrulara geçebilmek için önce birbirlerinden ayrılırlar ve homolog kromozomlar arasında meydana gelen kros-over sonrasında rekombinant kromozomlar haline geçerek bir sonraki kuşağa aktarılırlar. -66- .2. Bu kurala bağımsız düzenlenme ilkesi denir. kısa-beyaz uk i F1 Gametler UK UuKk X UuKk i UK UUKK UUKk UuKK UuKk Uk UUKk UUkk UuKk Uukk uK UuKK UuKk uuKK uuKk uk UuKk Uukk uuKk uukk Şekil 8.

9 3 3 1 Uzun. KONTROL ÇİFTLEŞMESİ (TEST ÇİFTLEŞMESİ) Mendel yaptığı deneylerin doğruluk derecesini ölçmek üzere kontrol çiftleşmesi adını verdiği yöntemi uygulamıştır. F 1 de elde edilen bireylerin homozigot ebeveynlerle çiftleştirilmesi suretiyle yapılır. Şöyle ki. Bireyin taşıdığı özellik sayısı arttıkça verebileceği gamet sayısı da artar. Aa X aa Gametler A a a Aa 1:1 aa -67- . Test. bireyin taşıdığı özellik sayısı 'n' ile gösterilir ise gözlenen gamet sayısı 2 " olacaktır.Şekil 8. Örneğimizde elde edilen fenotip oranları şöyle bulunmuştur. Aa heterozigot bir birey elde edildi ise test çifleşmesi şu şekilde yapılır.Kırmızı Uzun-Beyaz Kısa-Kırmızı Kısa-Beyaz ATASAL REKOMBİNANT REKOMBİNANT ATASAL Yukarıda uygulandığı gibi eğer çaprazlamada iki çift gen var ise bu dihibrid çaprazlamadır.2 de görüldüğü üzere ebeveynlerden gelen gametler Punnet karesi adı verilen sisteme yerleştirilerek çaprazlama yapılır ve yeni meydana gelen bireylerin genotipleri ve fenotipleri bulunur. F 1 de. Örneğin.

hepsi aynı fenotipe sahip bireyler ortaya çıkar. Mendel'in ayrışım ve bağımsız düzenlenme ilkeleri uyarınca davranış gösteren özellik ya da niteliklere Mendeliyen özellik (nitelik). Fİ deki birey heterozigot değil de homozigot ise. bunların kalıtımına da Mendeliyen kalıtım (inheritance) adı verilir. Monohibrid çaprazlamada olduğu gibi di. Örneğin dihibrid bir çaprazlamada F 2 bireyi geri çaprazlandığı zaman meydana gelen bireylerin oranı 1:1:1:1 şeklinde ise bu birey heterozigottur. Çaprazlama yapılan homozigot resesif birey ise tek tip ' a 'gameti verdiğinden.tri ve polihibrid çaprazlamalarda da kontrol çaprazlaması kullanılır.Görüldüğü gibi F 1 deki heterozigot birey A ve a olmak üzere 2 tip gamet vermiştir. AA X aa Gametler A a Aa Tümü aynı O halde bireyin herhangi bir özellik bakımından homozigot yada heterozigot mu olduğunu anlamak için bu bireyin söz konusu özellik açısından homozigot resesif bir bireyle çaprazlanması yeterli olacaktır. Oysa. sonuçta 1:1 oranında bireyler elde edilmiştir. -68- .

Tanımlanan gebeliklerin % 15 i erken düşüklerle (spontan abortus) sonuçlanır ve bunların % 50 sinden fazlasında kromozom bozukluğu vardır. Dolayısıyla tanımlanan gebeliklerin % 5 inde kromozom anomalisi vardır denilebilir. YAPISAL -69- . Yeni doğanlarda ise bu sıklık % 0.7 civarındadır. yaşamlarının sonuna değin hem kalıtsal hem de çevresel faktörlerin etkileri altındadır. Hastalıkların ortaya çıkmasında bu faktörler değişik oranlarda etkin olurlar. Kalıtsal hastalıklar etyolojilerindeki faktörün türüne göre 3 gruba ayrılırlar. brakidaktili (kısa parmaklılık) olgusunda kalıtsal. Kromozomal düzensizlikler iki türlüdür. SAYISAL b.2 A-KROMOZOMAL HASTALIKLAR Genetik materyaldeki mutasyonlar bazen kromozomun çok geniş bir bölgesini kapsayabilir. veba hastalığında çevresel.BÖLÜM 9 KALITSAL HASTALIKLAR 9. diabette ise hem kalıtsal hem de çevresel etmenler söz konusudur. a-Kromozomal hastalıklar b-Gen düzeyindeki hastalıklar c-Multifaktoriyel hastalıklarlar 9. Bu düzensizlik ışık mikroskobunda gözlenebilecek kadar büyük ise kromozomal düzensizlik olarak tanımlanır. Örneğin.1 GİRİŞ Canlılar tek hücreli zigot formlarından. a.

profaz ve metafaz gerçekleşir ancak anafaz. Poliploidinin ortaya çıkış nedenleri çeşitlidir. i-Poliploidi: Hücrelerdeki kromozom sayısının haploid sayının tam katları kadar artmasıdır. Haploid kromozom sayısı 'n' olarak ifade edilir ve gamet hücrelerindeki sayıya eşittir. Endomitoz : Hücre bölünmesine hazırlık olarak kromozomlar katları kadar çoğalır. Fertilizasyon sonucu insan hücrelerinde ulaşılan kromozom sayısına diploid denir ve 2n olarak gösterilir. Tetraploidi ( 4n = 92 ) : Haploid kromozom sayısının dört katı kadar artmasıdır. Triplodi ( 3n = 69 ) : Temel kromozom sayısının üç katı kadar artmasıdır. İki şekilde görülür. Buna bağlı olarak kromozom sayıları her bölünmede nukleustaki sayının (n) katları kadar artar. insan haploid kromozom sayısı 23 dür. Triploidi: Genellikle fertilizasyon sırasında bir spermium yerine iki spermiumun aynı ovumu döllemesi (dispermi) ya da ovum veya spermiumda olgunlaşma bölünmelerinden birinin olmaması sonucunda normal haploid gametin yerine diploid gametin oluşması ile ortaya çıkar. endomitoz meydana gelir. Tetraploidi. iki zigotik bölünmenin tamamlanamamasmdan kaynaklanır. İnsanlar diploid canlılar oldukları için gamet hücreleri dışındaki tüm hücreler diploiddir ve 2n = 46 olarak ifade edilir.a-SAYISAL: Hücrelerdeki kromozom sayısının o türe özgü kromozom sayısından az ya da çok olmasıdır. telofaz ile hücre ve sitoplazma bölünmeleri gerçekleşmez. -70- . Teorik olarak diğer ploidiler de olabileceği halde henüz insanlarda gösterilmemiştir. Örneğin.

Trizomi 21'in yanısıra Robertsonian translokasyonu ve parsiyel trizomi 21 sonucunda da Down Sendromu görülür. ölü doğumlarda ya da erken spontan düşüklerde görülmemiştir. 1/3'ünde konjenital kalp hastalıkları ve özellikle mental retardasyon ile tanımlanır. Turner Sendromlu bireyler doğarlar ve yaşamlarını sürdürürler. diğerinin inaktif olduğunun kabul edilmesine karşın (Lyon hipotezi) Turner sendromu olan kişilerde birtakım bozukluklar ortaya çıkmaktadır. otozomal kromozomlarda görüldüğü gibi cinsiyet kromozomlarında da görülür. Spontan düşüklerde bu derece sık görülmesine karşın. Trizomi 21 (Down sendromu). hücrede sentromerlerinden birbirlerine tutunmuş çok sayıda kromatidden oluşan kromozomlar ortaya çıkar. Down Sendromunun insidansı 1/800 canlı doğum olup 30 yaşın üzerindeki annelerde bu insidans daha da artmaktadır. X kromozomu monozomisi olan Turner sendromudur (45. 47. Trizomi 13 (Pateu sendromu) dür.X). Bu kişilerde tek bir X kromozomu bulunur. en fazla 47. En sık rastlanan monozomi. karekteristik dismorfik yüz özellikleri. Hipotoni. Trizomi 18 (Edwards sendromu). MONOZOMİ: Belli bir kromozomdan normalde iki adet bulunması gerekir iken bir tane bulunmasıdır. TRİZOMİ: Herhangi bir kromozomdan hücrede iki tane bulunması gerekirken üç tane olmasıdır. Bu olaya endoredublikasyon denir. Normalde isekadınlarda bulunan iki X kromozomundan sadece birinin aktif olup.XXX olgularına rastlanır. ii-Anöploidi: Temel kromozom sayısının katları kadar olmayan artma ya da eksilmelere denir. Trizomi. Anöploidi tipleri. Cinsiyet kromozomlarında ise.Endoredublikasyon: Kromozomlar bölünme sırasında normal olarak kendilerini dublike ederek katları kadar artar. -71 - . Otozomal monozomiler letaldir.XYY ve 47. ellerde Simian çizgisi ve diğer dermatoglifik özellikler.XXY (Klinefelter). ancak hemen ardından hücre bölünmesi gerçekleşmez ise. Otozomal kromozomlarda en sık görülen tipleri.

Sendromlann bazılarında mozaisizm söz konusudur (Bölüm 9.3). Mozaik bireylerde mutasyona uğramış hücre oranına göre sendromun ciddiyeti değişir. Anöploidinin meydana geliş nedenleri; a-Ayrılamama (Non-disjunction) Bölünmenin anafaz evresinde kromozomların sentromerlerinden uzunlaması yerine, meydana gelen hata sonucu enine ikiye bölünmeleri ile hücrenin bir kutbuna iki kromozom birlikte giderken diğer kutba aynı kromozomdan hiç parça gitmez. Sonuçta oluşan yavru hücrelerden bir bölümü bu kromozomlardan üç tane içerirken (trizomik), diğer bölümünde ilgili kromozomdan hiç bulunmaz (monozomik). Bu olaya ayrılamama denir. Olgunun ortaya çıkmasındaki etmenler kesin olarak bilinmemekle beraber ileri anne yaşı, maternal hipotiroidizm, radyasyon veya viral enfeksiyona bağlı olarak görülme sıklığında artış olduğu bildirilmektedir. b-Anafaz gecikmesi (Anafaz lagging) Normalde uzunlamasına bölünerek kutuplara çekilmekte olan kromozomlardan biri anafaz sırasında geri kalır. Hareket etmekte geciktiği için geri kalan bu kromozom ya diğer kromatidinin bulunduğu kromozom grubuna katılır ya da bölünme sırasında ortadan kaybolur. İlk olasılıkta söz konusu kromozomdan hücrede bir tane olması gerekirken iki tane bulunur ve bu hücre normal bir tane kromatid içeren hücre ile birleşirse toplam üç adet kromozom içeren, yani trizomik hücre ortaya çıkar. İkinci olasılık ortaya çıkar ve kromozom kaybolur ise o kromozomdan hiç bulundurmayan hücre ile yine normal bir adet kromozom taşıyan hücre birleşir ve monozomik hücre meydana gelir. b-YAPISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ Kromozomların yapılarında meydana gelen düzensizliklerdir. Birçoğu mikroskopta saptanabilir. i-Translokasyon:Bir kromozomdan kopan parçanın başka bir kromozoma yerleşmesidir. Eğer translokasyon sırasında kromozom parçası yani genetik materyal kaybı yok ise dengeli, aksine gen kaybı var ise dengesiz translokasyon söz konusudur.
-72-

Uç tip translokasyon vardır; Karşılıklı (Resiprokal) : Bir kırılma sonucu homolog veya homolog olmayan kromozomlardan kopan parçaların karşılıklı yer değiştirmesidir. Sentrik füzyon (Robertsonian) : Akrosentrik kromozomların kısa kollarının kaybolması, uzun kollarının birleşmesi sonucu meydana gelir. Transpozisyon : Homolog olmayan iki kromozomdan birinde iki noktada, diğerinde ise bir noktada kırılma olur. Daha sonra birinciden kopan parça ikincinin arasına girer ve kaynaşırsa transpozisyon meydana gelir. ii-Delesyon: Kromozomdan bir parçanın kopup kaybolmasıdır. Eğer kırılma kromozomun uç kısmında ise terminal delesyon ortaya çıkar. İki darbe sonucu kopan parça aradan çıktıktan sonra geriye kalan kısımlar yeniden kaynaşırsa interstitiel delesyon dan söz edilir. iii-Duplikasyon (Artma) : İki kromozomdan birinde çift taraftan kopan parça, diğerinde tek bölgeden kopan aralığa girerek kaynaşırsa duplikasyon ortaya çıkar. iv-İnversiyon : Kromozomda iki noktada kopma olması ve hemen ardından kopan parçanın kendi ekseni etrafında dönerek kopmanın meydana geldiği noktalardan tekrar yapışmasıdır. Ters dönen kromozom parçası sentromeri içeriyor ise perisentrik, sentromerin dışında ise parasentrik olarak tanımlanır. v- Ring (Yüzük) kromozom : Kromozomun her iki kolunun uçlarında kopma meydana gelirse bu bölgeler yapışkan hale geçerek birleşirler. Görünüm yuvarlak bir şekil aldığı için kromozoma yüzük adı verilmektedir. vi- İzokromozom : Sentromerlerin boyuna yerine enine bölünmesi sonucu meydana gelen kromozomlardır. Bu hatalı bölünme sonucunda ya sadece kısa kolları ya da uzun kolları içeren kromozomlar meydana gelir.

-73 -

9.3 B-GEN DÜZEYİNDEKİ HASTALIKLAR Kromozomlar üzerinde lokalize olan genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır. Mendel yasalarına uygun olarak kalıtılırlar ve belli kalıtım kalıpları gösterirler. Bilindiği üzere insanlardaki 46 kromozomdan 44 tanesi otozomdur ve üzerlerinde otozomal genler taşırlar, geriye kalan 2 kromozom ise cinsiyet kromozomudur ve cinsiyeti belirleyen genler taşırlar. Gen düzeyindeki hastalıkların incelenmesinde en sık uygulanan yöntem pedigri-aile yöntemidir. Pedigride tüm aile fertleri bir şema üzerinde gösterilir, probandm diğer kişiler ile olan yakınlığı ve tüm bireylerin belli bir kalıtsal özelliğe göre durumları belirtilir. Hastalık ve aile hakkında fikir vermesi açısından çok önemlidir. Uzman kişiler tarafından yeterli zaman ayrılarak ve mümkün olan en fazla sayıda aile ferdi ile görüşülerek hazırlanmalıdır. Pedigride kullanılan bazı semboller Şekil 9.1 de gösterilmektedir.


o

Erkek Kadın Proband Taşıyıcı Ölü birey

ı

Düşük Evlilik Akraba Evliliği Çocuksuz Evlilik Monozigotik ikizler


0

•—o •=o
DjO

jzr

Prenatal ölüm

A

| Otozomal özellikler için heterozigot

Şekil 9.1 Pedigride kullanılan bazı semboller

-74-

75 - . Özellikleri. Hastalık kız ve erkek çocuklarda aynı oranda görülür.Hastalık kuşak atlamaz ve dikey kalıtımlıdır. Akondroplazi. a-OTOZOMAL i-Otozomal dominant ii-Otozomal resesif b-GONOZOMAL (CİNSİYETE BAĞLI) i-X'e bağlı dominant ii-X'e bağlı resesif iii.İlgili genin penetransı tam olmaz ise hastalık kuşak atlıyor gibi görünür. ya da her ikisi birden hastadır. .Hem anne hem baba hasta (heterozigot) ise çocukların % 75'i hasta olur. . . .Y kromozomal i-Otozomal dominant kalıtım: Otozomal kromozomlar üzerinde taşman dominant nitelikli genlerle olan kalıtıma denir.Hastalık sporadik vak'a olarak ortaya çıkmış ise hasta kişinin anne ve babası normaldir. Otozomal dominant hastalıklardan bazıları. Bir başka ifade ile her kuşakta görülür. . . .Eşlerden birisi hasta. . (heterozigot) diğeri normal ise doğacak çocukların yarısı (%50) hasta olur.Hasta kişinin ya annesi ya babası.2 ). Huntington Koresi. Polikistik böbrek sendromudur.Kalıtım kalıpları 2 grupta toplanır.Anne ya da babadan birinin gonadlarmda bir mutasyon olmuş ise kendileri normal oldukları halde birden fazla çocukları hasta olabilir (Şekil 9.

Bu nedenle akraba evlilikleri ciddi sakıncalar yaratmaktadır (Bölüm 11 ). 3/4 olasılıkla sağlıklı olurlar. . . . homolog kromozomların her ikisi üzerinde birden bulunduğu zaman yani homozigot olduğu zaman etkisini gösteriyor ve hastalık oluşuyor ise hastalık.Hasta çocuğun kardeşleri cinsiyet farkı olmaksızın 1/4 olasılıkla hasta. . yarısı hasta olur.Hasta kişi heterozigot olarak aynı mutant geni taşıyan bir bireyle evlendiği zaman çocuklarının yarısı heterozigot normal.2 Otozomal dominant kalıtım ii-Otozomal resesif kalıtım Mutant gen. Özellikleri. dolayısıyla hasta olma riskleri vardır.Küçük ailelerde olgular familyal olmaktan çok sporadiktir.o1 n J T 1 2 3 o-r-m 4 m r ^ r o Şekil 9. Bir mutant gen için anne ve babaları heterozigot olan çocukların her birinin % 25 olasılıkla homozigot mutant. . Eğer herhangi bir ailede bu tip hastalık var ise ailenin birçok bireyi heterozigot taşıyıcı olabilir.Hastalık genellikle tek kuşakta görülür..Hasta kişi normal bir birey ile evlenirse çocuklarının hepsi normal fakat taşıyıcı olur.Hasta çocuğun anne ve babası normal görünümlü ve taşıyıcıdır. otozomal resesif olarak tanımlanır. . geçiş yatay tiptedir. . -76- .Akraba evlilikleri hastalık riskini arttırır. Bu durumda hasta kişiler hem annelerinden hem de babalarından birer tane mutant gen alırlar.

fakat baba erkek çocuklarına X kromozomu veremeyeceği için erkek çocuklar normal olurlar. Bu tip bir hastalığı olan kadın. Örneğin hipofosfatemik raşitizm hastalığı bu şekilde kalıtılır. -Hasta erkeğin kız çocukları hasta. -Hastalık erkekten erkeğe geçmez.Otozomal resesif hastalıklardan bazıları.3 Tipik otozomal resesif kalıtım gösteren bir ailenin pedigrisi b-GONOZOMAL KALITIM i-X'e bağlı dominant kalıtım X kromozomu üzerindeki genler dominant veya ressesif olabilir. -Hasta kadının kız ve erkek çocuklarının yansı hasta olur. sendrom. Özellikleri. (Şekil 9. hastalığı hem kız hem de erkek çocuklarının yarısına verir.4 ). erkek çocukları ise normal olur. Şekil 9. ancak kadınlarda iki X olduğu için kalıtım biçimleri farklı olmaktadır. Adrenogenital Albinizm ve Fenilketonüri olarak sayılabilir. -77- .

Hasta erkek taşıyıcı kadınla evlenirse kızların yarısı hasta. ister dominant etkili olsun etkisini gösterecektir.5) -78- .4 X'e bağlı dominant kalıtım ii-X'e bağlı resesif kalıtım t 2 Ö 3 Kadınlarda iki X kromozomu olduğundan resesif etkili mutant gen ya homozigot ya da heterozigot durumda olacaktır. .I n III n 2 1 2 o 3 4 3 •a • 2 4 IV Şekil 9. Mutant genler çoğunlukla hasta olmayan taşıyıcı kadınlar tarafından aktarılarak erkeklerde hastalık meydana getirir. (Şekil 9.Hastalık erkeklerde görülür ve bunların anneleri normal. .Hastalık babadan oğula geçmez. Bu nedenle X kromozomu üzerindeki gen ister resesif. ancak ilgili gen için taşıyıcıdır. yarısı hasta olacaktır. Ducnenne tipi kas distrofisi.Taşıyıcı kadın sağlıklı erkekle evlenirse kızların yarısı normal. Örneğin. Hemofili. erkeklerin tümü sağlam olur. Özellikleri. yarısı taşıyıcı. kız çocuklarının tümü taşıyıcı.Hasta erkek sağlıklı kadınla evlenirse. . erkeklerin yansı sağlıklı diğer yansı ise hasta olacaktır. . . erkek çocukların ise yarısı sağlıklı. Oysa erkekte tek X kromozomu olduğundan bu kromozom üzerindeki genin Y kromozomu üzerinde alleli bulunmamaktadır (hemizigot). yarısı taşıyıcı. Testiküler feminizasyon gibi hastalıklar bu tip kalıtım gösteren hastalıklardan bazılarıdır.

-79- .Y kromozomal kalıtım 2 3 Şekil 9. Bu durumda mutant geni alan hücrede aktarılan mutant gen miktarına bağlı olarak hastalık ortaya çıkar. ortaya çıkmasındaki başlıca nedenin somatik mutasyon olduğu kabul edilmektedir.5 X'e bağlı resesif kalıtım Y kromozomu üzerinde erkekliği belirleyen genlerin (SRY gibi) dışında fazla gen bulunmadığı düşünülmektedir. MOZAİSİZM Tek bir zigottan gelişen bireyde veya dokuda iki veya daha fazla genetik yapıya sahip hücrelerin bulunmasıdır. MERRF ve Leber'in optik atrofısi dir. Bu şekilde kalıtıldığı düşünülen herhangi bir hastalıkta henüz tanımlanmamıştır. Ovumda bol miktarda mitokondri bulunur oysa spermiumda çok az sayıdadır ve bunlar yavrulara geçmez. Kromozomal düzensizliklerde görülür. Tek gen hastalıklarının geçişini etkileyen Mendeliyen kalıtım kalıplarının dışında. Bu nedenle mitokondriyel hastalıklar sadece anneden çocuklara geçer. Bazı mitokondriyel hastalıklar MELAS. Bölünme sırasında eğer mutasyona uğramış DNA var ise bu DNA nın tümü bir hücreye.I OrO 1 2 D 1 ö 2 n 3 4 m iii. MİTOKONDRİYEL KALITIM Kendine özgü DNA içeren mitokondri basit füzyon ile bölünmek suretiyle çoğalır. Somatik veya germline (cinsiyet hücreleri) hücrelerde meydana gelebilir. klasik olmayan transmisyon şekilleri vardır. normal olan DNA diğer hücreye veya her iki DNA da tek bir hücreye geçebilir. babadan geçiş olmaz.

C. birbirinden tamamen farklı klinik bulgular ile seyreden ayrı hastalıklardır. Kromozomda delesyon olmadığı halde her iki homologun da anneden kalıtıldığı. Yukarıda anlatılan Prader-Willi sendromunda 15. yank dudak. bu olguya genomik imprinting denir.GENOMİKIMPRINTING Bazı genetik düzensizliklerde hastalık fenotipinin görünümü (ekspresyonu) otozomal genin anneden veya babadan kalıtılmasına göre değişiklik gösterir. babadan hiç kromozomun alınmadığı vak'alarda hastalığın yine ortaya çıktığı görülmüştür. Örneğin 15 numaralı kromozomda (15 qllql3) meydana gelen delesyon çocuklara anneden aktarılırsa Angelman sendromu. konjenital kalp anomalileri bu tip hastalıklara örnek olarak verilebilir. yarık damak. normal gelişim için genlerin yavrulara her iki ebeveynden de aktarılması gerekmektedir. O halde özetle denebilir ki. -80- . anne veya baba olmak üzere ebeveynlerden sadece birinden çocuklara aktarılmasıdır. babadan aktanlırsa Prader-Willi sendromu görülür.MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLAR (POLİJENİK) Multifaktöriyel kalıtım ile geçen hastalıklar iki ya da daha fazla mutant gen ile çevresel etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Hesaplanması zor olmakla birlikte tekrarlama riskinin birinci derece akrabalarda % 2 ila 10 olarak değiştiği kabul edilmektedir. UNİPARENTAL DİZOMİ Bir kromozomun homologlarının. Her iki sendrom. Nöral tüp defektleri.

kendilerine prenatal girişimden.BOLUM 10 PRENATAL TANI (DOĞUM ÖNCESİ TANI) 10.Çiftin daha önce kromozom anomalili bebek sahibi olması e.) i.1 GİRİŞ Son yıllarda geliştirilen yöntemlerle fetüs henüz anne karnında iken bazı kalıtsal hastalıkların tanılarının konması mümkün hale gelmiştir. Doğum öncesi tanı yapılmasını gerektiren durumlar (endikasyonlar) şunlardır. Haftalarda ölçülen ve fetüsün durumu hakkında bilgi veren alfa-fetoprotein. Eşlerden birinin translokasyon taşıyıcısı veya kromozomal anomaliye sahip olması d. b. Böylece anomalili bebek sahibi olma riski olan ailelere fetüsün durumu hakkında bilgi verilerek.-18. Hatta bazı endişelerle gebe kalma korkusu olan kişiler de bu tip testlerin olması güvencesi ile yeni gebelik karan alabilirler. 2 den fazla nedeni bilinmeyen ölü doğum ve/veya mental retardasyon hikayesinin bulunması g. Ailede Mendeliyen genetik hastalıkların bulunması h. Kromozom anomalisi açısından yüksek risk taşıyan çiftler.Patolojik ultrason bulgusu f.Ailede anomalili doğum. Maternal patoloji olması. serbest östriol ve beta human koryonik gonadotropin hormon düzeylerindeki değişikliklere bağlı olarak riskli üçlü test sonucu elde edilmesi -81 - . eğer yaşamla bağdaşmayan bir hastalık söz konusu ise gebeliği sonlandırmaya kadar varan geniş spektrumda birtakım seçenekler sunulmuş olur. Anne yaşının 35 in üzerinde veya 16 dan küçük olması c. 16. a. (örneğin epilepsi veya insüline bağlı diabeti olan kişilerde anomalili doğum riski artar.

1.j. Villus stroması ise fetal damar ve bağ dokusu hücrelerinden (mezenşim. Gebelik sırasında enfeksiyon veya teratojene maruz kalma Prenatal tanı yöntemleri vazif ve invazif olmak üzere 2 gruba ayrılır. fıbroblast. ve 3. Haftasından başlayarak 2. biyokimyasal (enzim) ve moleküler genetik (DNA) çalışmalar yapılır. X'e bağlı genetik hastalık taşıyanlarda eğer hastalık için spesifik bir tanı yöntemi uygulanmıyor ise cinsiyetin saptanması k. Uzun süreli kültürde üreyen hücreler bu hücrelerdir. bu nedenle direkt preparasyon ya da kısa süreli kültürde (3 ila 56 saat arasında değişen sürelerde) kullanılırlar.KORYON VİLLUS BİYOPSİSİ (CVS. Sitotrofoblast hücreleri Sinsisyotrofoblastlar Villus stroması Sitotrofoblastlar mitotik aktivitesi çok yüksek olan hücrelerdir. İnvazif yöntemlerden bazıları şunlardır. retikulum h.CHORIONIC VİLLUS SAMPLING) Gebeliğin 11. Gerçek endikasyonu olan kişilere uygulanmalıdır zira testin tipine göre değişen ölçüde anneye zarar verme riski taşımaktadır. Fetus ile aynı genetik yapıya sahip olan ve ileride plasentayı oluşturacak olan koryon villus dokusunun incelenmesi esasına dayanır.) oluşur. -82- . Trimestre boyunca uygulanabilen bir yöntemdir. fetüse ait hücrelerin direkt olarak alınarak incelendiği yöntemlerdir. Bu hücreler alındıktan sonra üzerlerinde incelenecek hastalığın tipine göre sitogenetik. Koryon villus dokusu 3 kısımdır. Sinsisyotrofoblastlann bölünme özelliği yoktur. tnvazif yöntemler. hormon ölçümlerinde kullanılırlar.

CVS. Tam tersi olarak fetus normal olduğu halde patolojik sonucun bulunması ise yalancı pozitif bulgudur. Yalancı negatif sonuç.Plasentanın pozisyonu ve gebelik haftasına bağlı olarak koryon villus dokusu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından transabdominal veya transservikal olarak alınır. Gebeliğin 16 ila 20.5 ile %1 arasında değişir. Koryon villus almımı (aspirasyonu) sırasında anneye ait desidua hücreleri de villus dokusu ile birlikte alınabilir. haftaları arasında fetusun içerisinde bulunduğu amniyon sıvısından 2-20 ml kadar ultrason eşliğinde alınarak 2 ila 3 hafta arasında kültüre edilir ve elde edilen kromozomlarda sitogenetik inceleme yapılır. Rh uyuşmazlığı olan çiftlerde işlem sonrasında anneye Rh immunglobulin verilmektedir. -83- . Kalıtsal hastalıkların tanısını koyabilmek için. Bazı merkezler bu oranın diğer yöntemlere göre yüksek olduğunu kabul ederken diğer merkezler herhangi bir farklılık olmadığını savunmaktadırlar. Alman materyal içerisinde anneye ait dokuların olmaması için doku. Bu nedenle ortaya çıkması olası yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçları engellemek amacıyla CVS yöntemi uygulanacak ise hem direkt hem de uzun süreli kültür yöntemi birlikte çalışılmalıdır. O zaman maternal hücre kontaminasyonu ortaya çıkar ve elde edilen kromozomlar hem anneye hem fetusa ait olacağından yanıltıcı sonuçlar verir. enzim tayini. inverted (ters bakışlı) mikroskop altında uzman bir kişi tarafından iyice temizlenmelidir. DNA analizi ve diğer biyokimyasal analizler de yapılmaktadır. İşleme bağlı fetal kayıp oranı % 0. amniyon sıvısında direkt olarak. erken dönemde uygulanabilen bir prenatal tanı yöntemidir ve işlem sonrası düşük riski oranının 2 ila 10 arasında olduğu bildirilmektedir. 2AMNİYOSENTEZ İlk kez 1966 yılında Steel ve Breg adlı araştırıcılar tarafından uygulanan yöntem günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. fetus anomalili iken sonucun normal bulunmasıdır. Sitogenetik inceleme sırasında mozaik sonuçlar elde edilirse mutlaka daha ileri incelemeler örneğin kordosentez yapılmalıdır.

Aynı şekilde human -84- . Kordosentez.Fetal karaciğer biyopsisi . 3. Trimestre sonuna kadar uygulanabilen bir yöntemdir. haftasından başlayarak 3. 2ÜÇLÜ TEST Anne karnında meydana gelen birtakım biyokimyasal değişiklikler fetusun sağlıklı olup olmadığına dair fikir vermektedir. İnvazif olmayan yöntemler.İntrauterin kas biyopsisidir. Örneğin Down sendromlu fetusların karaciğerlerinde alfa feto protein (AFP) sentezi yetersiz olmaktadır. fetal enfeksiyonların tanısında. Ultrason eşliğinde fetal umblikal korda girilerek 1-4 ml kadar fetal kan alınır. geç dönemde (3. fetal kanda hemoglobinopatilerin saptanmasında. En yaygın olarak kullanılanlar şunlardır. buna bağlı olarak anne kanında ölçülen maternal serum AFP düzeyi de normalden düşük olur. Kanın gerçekten fetusa ait olup olmadğı APT testi ile kontrol edilir.Fetal deri biyopsisi . 1. ' Daha ender olarak kullanılan invazif yöntemler.ULTRASONOGRAFİ Fetusun anne karnında görüntülenmesidir. hasta açısından herhangi bir risk oluşturmazlar. İşleme bağlı fetal kayıp oranı % 1 olarak bildirilmektedir. Geç dönemde uygulanması dezavantaj olmakla birlikte çabuk sonuç alınması (yaklaşık 3-4 gün) ve hemoglobinopatilerde kullanılması avantaj olarak kabul edilir. Trimestrede ultrasonda malformasyon saptandığında. . Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta. özellikle morfolojik bozuklukların saptanmasında çok önemli rol oynamaktadır. Trimestre) başvuran riskli gebeliklerde ve CVS ya da amniyosentezde şüpheli sonuçlar elde edildiğinde kullanılan bir yöntemdir.3- KORDOSENTEZ Gebeliğin 24.

koryonik gonadotropin ((3 hCG) ve serbest östriol (uE3) değerlerinin de normalden düşük olduğu görülmüştür. -85- . Şüpheli üçlü test sonucu elde edildiğinde. invazif prenatal tanı yöntemlerinden biri (genellikle amniyosentez) mutlaka uygulanarak kesin sonuç elde edilmelidir. Nöral tüp defektleri. ancak sonuç kesin değildir. trizomi 13 gibi patolojik olgularda da üçlü test sonuçlan fikir vermektedir. trizomı 18.

Danışma verilirken olgunun tüm özellikleri. Mental retarde bireylerin gen düzeyinde de bozukluk olabilir veya hem kromozom hem gen düzeyindeki çalışmalar normal sonuç verebilir. Genetik danışmaya başvurulması gereken durumlar (endikasyonlar). O nedenle hangi nedenle ortaya çıktığına bakılmaksızın ailedeki indeks vak'a incelenmeli ve sonuçlara göre aileye danışmanlık verilmelidir. Burada önemli olan teratojen ile karşılaşılan dönem. c. tedavi olanakları ve tekrarlama riski aileye detayları ile anlatılmalı ve konuşma sırasındaki ifadeler ailenin eğitim düzeyine göre seçilmelidir. b.Mental retardasvon : Ailede zihinsel özürlü birey var ise bu kişinin kromozom analizi yapılmalıdır. sonuç normal bile olsa daha sonraki gebeliklerde mutlaka prenatal tanı önerilmelidir.diğer bireylerin de incelenmesi gerekebilir.Teratojen etkisi : Gebelik döneminde mutasyona yol açan ajanlara maruz kalan kişilerin bebeklerinin etkilenip etkilenmediklerinin araştırılması gerekmektedir.İlerlemiş anne yaşı (>35): Anne yaşının ilerlemesi sendromu gibi bazı kromozomal hastalıkların artmaktadır. yargılayıcı veya yönlendirici tarzda olmamalı ve ailenin psikolojik durumu göz önünde tutulmalıdır. Bazı aileler için birden fazla görüşme gerekebilir. . teratojenin cinsi. Konuşma kesinlikle suçlayıcı. a. Hastalığın türü kesin olarak belirlendikten sonra danışmanlık verilir.Tek veya multipl malformasyonlu fetus veya bebek doğumu: Bu tip olgularda fetus veya bebeğin karyotipi incelenmeli. d. Bu nedenle ileri yaş gebeliklerinde danışma verilerek ailelere prenatal tanı uygulanması ile örneğin Down görülme sıklığı mutlaka genetik önerilmelidir. görüşmeden sonra ailede yeni meydana gelecek değişikliklerin bildirilmesi istenir ve haberleşme sürdürülür. etki süresi ve miktarıdır. gen düzeyindeki bozukluklarda Mendeliyen kalıtım kalıplarına uygun risk hesapları yapılır ve bazılarında moleküler biyolojik teknikler uygulanarak tanı koymak ve yine prenatal dönemde tanı koymak mümkün olabilmektedir.Ailede bilinen veya şüphelenilen kalıtsal bozukluk: Kromozomal bozukluklar için yine prenatal tanı önerilir. e.

immünolojik faktörler gibi nedenler öncelikle incelendikten sonra hala olayın nedeni açıklanamayabilir.Akrabalık : Gelişmiş ülkelerdeki akraba evlilikleri % 0. hormonlar. Ülkemizde ise akraba evliliklerinin sıklığı oldukça yüksek olup % 20 ila 25 arasında değişir ve bölgesel farklılıklar gösterir. hatta Amerika Birleşik Devletlerinin bir bölümü ve Afrika'nın bazı ülkelerinde birinci derece akraba evlilikleri yasaklanmıştır.05 civarındadır.Tekrarlayan düşükler: Birinci trimestre düşüklerin (spontan abortus) yaklaşık % 50 sinde kromozom bozukluğu saptanmıştır. Ancak ailede bilinen bir genetik hastalık var ise ve bu hastalığa neden olan gen tanımlanmış ve spesifik inceleme yöntemi var ise prenatal tanı uygulanabilir. g. Akraba evliliklerinin sakıncası. İkiden fazla düşüğü olan kadınlarda uterus anomalisi. Karşılaşılan bir başka problem de eğer ailede belli bir otozomal resesif hastalık tanımlanmıyor ise bu ailelere prenatal tanı testleri uygulanmasının hiçbir yarar sağlamamasıdır. -89- . O zaman eşlerden periferik kan alınarak kromozom analizi yapılması önerilmektedir zira habitüel abortus gözlenen çiftlerin % 3-5 kadarında dengeli translokasyon taşıyıcılığı bildirilmektedir.f. otozomal resesif hastalıkların ortaya çıkma olasılığının artması nedeni ile ortaya çıkar.

Fifth Edition.Murray R.A. İkinci Baskı.Mathews C. Kasap M. Ankara. 7.B. Erzurum...U..E: Biochemistry. 5.Conn E.K.A.. Ankara. John Wiley & Sons Inc. Ankara.. Appleton & Lange.Doi R.. The Benjamin / Cummings Publishing Company. Mayes P. Mclnnes R. Roberts K. Bahçeci Z: Genetik Ders Notları.H: Genetics in Medicine. Watson J. Bray D. 9.S. 1992... 1992. 1988. Altıncı Baskı. Lewis J. Sanem Matbaası. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. U. Stumpe P.. Saunders Company. 12-Demirtaş H: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Notları.Thompson M. 1993.... Bruening G. 1987. Eskişehir. 1995. 1980.S.H: Outlines of Biochemistry.. Holde K. 1993. 10-Batat İ. Bilim Teknik Yayınevi. Canada.A.. 13-Kasap H. Lüleci G. Kayseri. Adana.. Erciyes Üniversitesi Matbaası.E.Çolak A. Rodwell V. Raff M. U. Third Edition. 1994.K. 1994. 4.D: Molecular Biology Of The Celi. Sakızlı M: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı.. Pınarbaşı E: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. 1996. Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Yayınları.. 1991.K. 1990.. Eskişehir..K..S.R.. 3. -90- .. Ayter Ş. Willard F. Ankara. 11.A. First Edition. 6.Aktan F: Medikal Biyoloji. 8. Türk Tabipleri Birliği Yayınları.Günalp A. Sivas.W: Harper's Biochemistry. Bilim ve Teknik Yayınevi.. Matur A: Tıbbi Biyoloji I. W. 2.. Tvventy-first Edition.Alberts B. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi. Inc. 14-Başaran A: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı.W.. Garland Publishing..Başaran N: Tıbbi Genetik..Özgüç M: Nükleik Asit-Protein İlişkisi.KAYNAKLAR 1. Granner D. 1986. Kart A. Üçüncü Baskı.

H: Principles and Practice of Medical Genetics. Dördüncü baskı.S:Teorik ve Klinik Sitogenetik. 1992.Lehninger A. İstanbul. Second Edition. 1976. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi.T: Biochemistry.B Saunders Company. 18.S: Genetics In Obstetrics & Gynecology.. 16.L.Emery A. Edinburg. Mexico. 17. Perspektiv. Second Edition. 1990. W. Churchill Livingstone. -91 - .Şaylı B. Second Edition.Aydınlı K: Prenatal Tanı ve Tedavi. Ankara. Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi.E.Nevv York. 19-Şaylı B. 1975. 20. 1979.Simpson J. Worth Publishers Inc. London.15.S: Temel Medikal Genetik. Melbourne and New York. Golbus M. 1992. Üçüncü baskı.

.

.

Kapak: Hakan Büyükçaylı Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi»2006 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->