T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2688 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1654

AİLE İÇİ UYUMLU ETKİLEŞİM

Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1, 4) Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT (Ünite 2) Doç.Dr. Zühal ÇUBUKÇU (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ali ERYILMAZ (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Pınar GİRMEN (Ünite 7) Doç.Dr. Ayşe AYPAY (Ünite 8)

Editör Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

i

İçindekiler
Önsöz .... iv

1. Aile ve Yaşam Döngüsü 2. Ailede İletişim ve Etkileşim 3. Ailede Ebeveynler Arası Etkileşim 4. Geliştirdikleri Tutum Tiplerine Göre Ebeveynler 5. Ailede Mutluluk Faktörleri 6. Ailede Ebeveyn Çocuk Etkileşimi 7. Özgüven Aile Bireyleri Etkileşimi 8. Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler

...

2

. 26 46 .. 64 .. 88 110 . 124 . 142

iii

Önsöz
Sevgili Öğrenciler, Toplumun en küçük ve temel birimi olarak kabul edilen aile, ilk deneyimlerin kazanıldığı, tutum ve davranışların şekillenmeye başlandığı ortam olarak, bireylerin toplumsallaşmasında büyük öneme sahiptir. Çocuklar içinde bulundukları ailelerde, hem toplumsal rollerine hazırlanır hem de kişiliğini bulur. Ailenin işleyişinde önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi de aile bireyleri arasındaki iletişim ve etkileşimdir. Aile içi iletişim; aile üyelerinin birbirlerine sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri, mesajları kapsar. Aile içinde kurulacak iletişim ve etkileşimi diğerlerinden ayıran en önemli yönü, iletişim ve etkileşimin deriliği ve etkililiğidir. Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarının yanı sıra, uyum içinde yaşamalarına ve çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına katkı sağlayacaktır. İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha bağımsız bir kişilik geliştirirler. Duygu ve düşüncelerini açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar. Aile içi uyumlu etkileşim kitabı, aile içi etkileşim alanını tanımanız, kavramsal bir görüş geliştirmeniz ve aile içinde uyumlu etkileşim gerçekleştirebilmek için gerekli becerilerle donanmanız amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kitapta; aile ve yaşam döngüsü, ailede iletişim ve etkileşim, ailede ebeveynler arası etkileşim, geliştirdikleri tutum tiplerine göre ebeveynler, ailede mutluluk faktörleri, ailede ebeveyn çocuk etkileşimi, özgüven ve aile bireyleri etkileşimi, aile içi uyumu olumsuz etkileyen faktörler konularına yer verilmiştir. Bu konular çerçevesinde; iletişimin tanımına ve ögelerine, etkili dinleme ve konuşma becerilerine, iletişim ve etkileşim engellerine, ebeveynlerin evlilik uyumlarına, ebeveynlerin rol model olmalarına, aile uyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlere, aile yapısı ve sağlıklı ailenin özelliklerine, mutluluk, sevgi, güven, benlik algısı ve saygısı kavramlarına yer verilmiştir. Konuları kendi kendinize çalışarak öğrenmenize olanak sağlayacak biçimde, uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış bu kitaptaki bilgileri daha kolay ve etkili biçimde öğrenebilmeniz için öncelikle ünitelerin baş kısımlarında yer alan amaçlar bölümünü gözden geçiriniz. Ünitelerin içindekiler kısımlarını inceleyiniz. Ünitelerin içine yerleştirilmiş olan soruların ve tartışma önerilerinin gereğini yerine getiriniz. Ünitelere ilişkin metni çalıştıktan sonra ünite sonundaki özeti okuyunuz. Ünitelerin sonundaki değerlendirme sorularını yanıtlayınız. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ünitelerin sonlarındaki kaynaklara başvurunuz. Kitaptaki kimi üniteler için çekilen televizyon programlarını izlemeye özen gösteriniz. Kitabın yararlı olmasını umuyor, başarılar diliyorum.

Editör Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT

iv

.

Aile yaşam dönemini incelemenin gereğini ve önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Aile İletişim Etkileşim Aile Yaşam Döngüsü Ailenin İşlevleri Döngü Tipleri Geleneksel Aile Geleneksel Olmayan Aile Çekirdek Aile İçindekiler Giriş Aile Ailede Etkileşim ve İletişim Ailenin İşlevleri Aile Yaşam Döngüsü Aile Yaşam Döngüsü Modeli Evrimi Aile Yaşam Döngüsü Tipleri Aile Yaşam Döngüsünde Karşılaşılabilecek Olası Aşamalar Aile Yaşam Dönemlerini İncelemenin Gereği ve Önemi Aile Yaşam Dönemlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Modeller 2 . Aile yaşam döngüsü tiplerini açıklayabilecek. Ailenin önemini açıklayabilecek. Aileyi tanımlayabilecek. Aile yaşam döngüsünü tanımlayabilecek.1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Aile kurmanın gerekliliğini açıklayabilecek.

yani anne-baba. Bu fonksiyonlar aile içinde problem çözme. ailelerin sorunlara yaklaşımı ve çözüm şekli ile ilgilidir. Söz gelimi ev işlerinden bunalan ve yardım isteyen bir annenin çocuğuna “çok sorumsuzsun. çözüm önerileri sunulup. Problemler aile bireyleri tarafından tanımlanabiliyor ve konuşulabiliyorsa. aile içinde de uygulanabiliyorsa. 3 . Ya da o ailenin. aile içi iletişim. çok dağınıksın” yerine “ev işlerinden çok yoruluyorum en azından odanı sen topla” diyebilmesidir. Benzer şekilde arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen bir ergenin ailesinin bilgisi dâhilinde ama özelini de koruyarak huzurlu vakit geçirebilmesi de sağlıklılığın göstergesidir. Ailede kimin hangi görevi üstlendiğinden aile içindeki sınırların nasıl korunduğuna kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Söz gelimi aile içinde suskun olup da aile dışına çıktığında son derece konuşkan olabilen bireylere çok rastlarız. Aile. çözümü konusunda ortak karar alınabiliyorsa çözüme uygun davranışlar uygulanıyor ve sonuçları aile içinde kimse suçlanmadan değerlendirilebiliyorsa bu sağlıklı ailenin bir göstergesidir. Ailenin sıkıntı yaşayan bir üyesinin kendini anlaşılmış hissedebilmesi. Aile içi iletişim. harcamaları kim yapacak gibi maddesel problemler ile aile üyelerinin birbirine karşı yaşayabilecekleri olumsuz duyguların çözümü için nasıl bir yöntem izlenecek gibi duygusal problemlerin çözüm yollarını kapsar. aile bireylerinin çoğu zaman otomatik olarak yerine getirdiği davranış kalıplarıdır. Bütün bunları bireyler aile içinde öğrenirler. yani sağlıklı iletişim aile bireylerinin birbirlerine çekinmeden. Aslında açık ve direk iletişim. bu bireylere aile içinde suskun kalmaları öğretilmiştir. Ama yine de kendine ait bir yapısı. anne babalığının. Problem çözme. duygusal karşılık verme ve duygulara dâhil olma/ olabilme ve davranış kontrolüdür. aile bireylerinin duygusal durumlarına uygun şekilde karşılık verebilmelerini ortak ya da bireysel etkinliklerini paylaşabilmesidir. Tartışmalar yaşansa bile yine çözüm bulunabileceğini gösterir. düzeni ve özellikleri vardır. Duygulara dâhil olabilme ve karşılık verebilme. Aile sisteminin beş temel fonksiyonu bulunmaktadır. bu davranış kalıpları içinde kalabiliyorlarsa ve bu ailenin her bireyi kendi rolünü aksatmadan yerine getirebiliyorsa bu ailedeki rol dağılımının sağlıklı olduğunu gösterir. Söz gelimi toplumda anne babanın sorumluluğu olarak kabul edilen özellikler. aslında bünyesinde barındırdığı bireylerin kişisel özellikleriyle ilişkilidir. uygun şekilde yardım görebileceğini bilmesi ailenin sağlıklı olduğunun bir kanıtıdır.Aile ve Yaşam Döngüsü GİRİŞ Aile her şeyden önce bir sistemdir. Belki de bu nedenle o bireye “suskun kalma” rolü verilmiştir. Roller. aile içinde rol dağılımı. çocuk çocukluğunun bilincinde ise. maddi yükü kim üstlenecek. aile sistemi ancak onlar suskun kaldıklarında bir arada olmaya devam edebilecektir. Aile içinde iletişimin olabildiğince açık ve direk olması ailenin sağlıklı olduğunu gösterir. ailenin çeşitli fonksiyonlarının karşılandığı. ailede sözlü ve sözsüz mesajların nasıl ifade edildiği ile ilgilidir. Ailede ondan daha fazla konuşması gerekli olduğu düşünülen bireyler olduğu için. tartışma ortamı açmadan karşıdakini kırmadan ve söyleyen kırılmadan her şeyi uygun bir dille söyleyebilmesidir. Söz gelimi yemeği kim pişirecek. Bu temel fonksiyonlar genel olarak ailelerin sağlıklı ya da sağlıksız oldukları hakkında bilgi verir.

sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır. Sonuç olarak. çevresiyle iletişim içerisinde bulunan bir kurum olarak tanımlamak mümkündür. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır. cinsiyetlerine. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. Bir aileyi oluşturan aile birliğini kuran ve devam ettiren en önemli öge aile bireylerinin birbirlerine duydukları karşılıklı sevgidir. ayrıca kendi içinde sadece kendine özel bir düzeni olan. Bu nedenle bu üniteyi çok dikkatle okuyunuz. Dengeli. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir aile olamaz ve zaten en ufak olumsuz bir etkide derhal şekli. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. Kadın ve erkek birbirlerini sevdikleri. Kısaca ailenin temelinde sevgi yatar. istedikleri için evlenmeye karar verirler. Bunlardan ayrı olarak ailenin yasalarla belirlenmiş görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. düzeltilebileceğini aile içinde öğrenebilmiş çocukları barındıran ailedir. notlarının kendi sorumluluğunda olduğunu. Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın birçok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. gelenek ve göreneklerini yansıtan. genellikle. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. Bu ünitede aile ve ailenin yaşadığı dönemler ele alınacaktır. etkili ve adaletli bir görev ve sorumluluk paylaşımı ailenin daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasında önemli rol oynar. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkânsızdır. Aile içinde sadece anne ve babanın görev ve sorumluklarının olduğu şeklinde bir yaklaşımda bulunmak doğru değildir. kişiliklerine ve yeteneklerine göre görev ve sorumluluk yüklenmeleri gerekir. Sevginin olmadığı bir aile ancak şeklen bir aile olur. çocuğun kendi kendini cezalandırma kararı vermediği aile sağlıklı ailedir. davranışlarını kontrol etmesinde. Sevginin olmadığı bir yerde aileden söz edilemez. Aile çocukların gelişiminde yol gösterici ve kuralları öğretici bir rolü başarı ile oynar. Geniş ailede yetkinin erkekte. Aileyi bir şekilde etkiler. Ne çok katı ve değiştirilemez ne de tamamen boş vermiş ya da kaotik davranışlar yerine yeterince esnek ve duruma uygun davranışlar gösterebilmesi ailenin sağlıklı olduğunu gösterir. Ayrıca aile sosyal yapısı ile çocuk üzerinde mutlak etkili bir kurumdur. Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. Sağlıklı aile cezalandırılacağını bildiği halde. dağılır ve parçalanır. Çocukların da yaşlarına. Sevgiyle büyüyen bireylerin ruh sağlıkları yerinde olur. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. hoşgörü ve anlayışın hâkim olduğu bir ailede büyüyen çocuk kendini ve çevresindekileri seven. Ancak aile ister sağlıklı isterse sağlıksız olsun kurulduğu andan itibaren çözülmesine kadar belirli aşamalardan geçer. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde. AİLE Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. 4 . gerekli olan durumlarda esneklik gösterebilen ve değişime ayak uydurabilen aileler sağlıklı ailelerdir. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandığı ortamdır. Yani karnesinde kırık notlar nedeniyle ailesinin kendisine zarar vereceğini düşündüğü için. cinsel kimliğini kazanmasında. Aileyi içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını kültürünü. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. fiziksel olarak tehlikeli durumlarda psikobiyolojik ihtiyaçların karşılanması noktasında ve aile üyelerinin sosyal kontrole ihtiyacı olduğunda kendini gösterir. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır. saygı. ailenin rolü çok büyüktür. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. Aile ve ailenin yaşadığı dönemleri bilmek bireyin kendisini planlaması açısından çok önemlidir. bu beş fonksiyonda en azından ortalama ve daha üstünde bir denge tutturmuş. Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. Zaten aileyi aile yapan unsurların başında aile bireylerinin birbirlerine karşı olan bu görev ve sorumlulukları gelir. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür. yapısı bozulur. Her aile özgündür. Sevgi. Çocuk sevgisini yaşamak için de annebaba olmanın çok ağır sorumluluğunu hiç yüksünmeden üzerlerine alırlar. Söz gelimi kırsal kesimde.Davranış kontrolü. Bu tip ailelerde görünürde erkek egemendir. Bu aşamalar her ailede yaşanır.

aile üyeleri arasında yetki kullanımı ortaya çıkar. evlilik ya da evlat edinme aracılığı ile bağlı olan bireylerin oluşturduğu bir sistemdir. Aile bireylerinin karşılıklı açık ve net bir şekilde birbirleri ile konuşmak yerine. Genel olarak aileyi anlatınız. Bu durum tıpkı aynı vücutta bulunan organlara benzer. bu durumun bir anlamı vardır. birliktelik. Açık ve etkin iletişim mutlu ve huzurlu ailelerin ortak özelliğidir. düşmanlık duyguları. sosyo ekonomik durumuna. endişe ve huzursuzluklar. çatışma çözümü. özürlü üyenin varlığı gibi olması hiçbir şekilde arzulanmayan ama hayatın bir gerçeği olarak herkesin karşılaşabileceği durumlar olabilir. birbirine karşı samimiyet ve sevgi. Psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yer aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamıdır. Söz konusu bu yaptırım gücü. Aslında pratikte iletişimin olmadığı herhangi bir an bile yoktur. bir birey olarak yetişkin yaşamına ulaşabilir. Aile yaşayan bir organizma gibidir. birbiri için fedakârlık. aynı zamanda kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır. herkesin kendi dünyasında yaşadığı bir aile yapısında ise sağlıklı bir yapıdan söz etmek oldukça zordur. özgüveni yüksek bir birey olarak yetişir. denge kurma. fakirlik. aileyi oluşturan diğer bireylerin ihtiyaç ve isteklerine saygı göstermek durumunda kalır. saygı oluşturma gibi alt başlıklarda incelemek mümkündür. geleceğe güven ile bakma gibi durumlar olağandır. Bu durumu öğrenir kabullenir. aileyi oluşturan bireylerin aile adına verilen kararlara katılması da sağlıklı bir aile için bir diğer önemli husustur. Dünya üzerindeki bütün aileler az ya da çok farklılıklar ile birbirlerinden ayrılırlar. coğrafik yerleşimine. anında diğer organların ritmini. Bu konularda ev idaresi programı içerisinde daha ayrıntılı bilgiler verildiğinden burada söz konusu alt başlıklara kısaca değinilmekle yetinilecektir. Söz gelimi yan yana iki insan. Aile birbirleriyle kan. Bu özel durumlar sağlık sorunlarının dışında. suçluluk hisleri gibi duygular en çok görülenlerdir. birbirleri ile kısa sözlerle ya da jest ve mimikler ile iletişim kurma yolunu seçmeleri çoğu kez aksamalara neden olur ve aileyi çok olumsuz etkiler. Bu ortak yan ise bireylerin. ortak düşünceler. Bir ailede normal iletişim ve etkileşimi engelleyen durumları ise şu şekilde sıralamak mümkündür: 5 . karşılıklı anlayış ve işbirliği. Yetki kısaca aile içindeki bir bireyin. Aile bireyleri arasında yaşanan bu ilişkiler. ilişki ağı. Öte yandan yanlış iletişim ve etkileşim veya yetersiz iletişim bir ailede sorunlara yol açan nedenlerin başında gelir. Bu gibi özel durumlar o ailenin bireyinden başlayarak tüm aileyi etkiler. Ancak bir tek noktada bütün aileler birleşirler yani bir tek noktada ortak yanları vardır. ailedeki diğer bir bireyin ya da bireylerin tutum ve davranışını değiştirme gücüne sahip olması şeklinde tanımlanabilir. aile üyelerinin sağlık durumuna göre şekillenir. kişiliğini geliştirmesini. kimlik kazanmasını. Buna karşılık herkesin kendini rahatça ifade edebildiği ailelerde ise bunun tam tersi olarak. ikmal ve iaşesi. depresyon. çocuk ve toplum açısından hem önemli hem de birleştirici rol oynar. iyi niyet. Böyle bir durumda her birey makul derecede. Bir ailede. Uyumlu ve özgür bir aile içinde dengeli ve tutarlı ilişkilerle büyüyen çocuk. hiç konuşmasalar bile. AİLEDE ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM Ailedeki etkileşimleri ise esneklik. Bu nedenle aile. duygu ve düşüncelerini rahat ifade edemedikleri. bireyin kendine güvenmesini.kendisi ve yaşamla barışık. Bir ailede bireylerin özel durumları sağlık sorunları olabilir. Böylece ailede karşılıklı güven ortamı kurulur ve bu güven ortamının devamı sağlanır. Bu sıkıntılar arasında. Bir ailede etkileşim oldukça önemli bir konudur. kültürel arka planına. Ailede etkileşim ve iletişim konusunda. Aile birliğindeki çökme ve çözülmelerin artması toplumsal sorunları da çoğaltır. aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. Aileyi oluşturan bireylerin. Ailenin özellikleri. Öte yandan iletişimin olmadığı ailelerde. kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını. büyüklüğüne. işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler. Genel bir kural olarak ailenin ihtiyaçlarını yani ailenin maddi ihtiyaçları. şekline. sağlık ihtiyaçları. Bir ailede bireylerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor olmaları o ailenin iletişim ve etkileşim açısından sağlıklı bir yapıda olduğunun kanıtı sayılır. Bu tip ailelerde zamanla bireylerde değişik sıkıntılar oluşmaya başlar. Organizmayı oluşturan organların birinde görülen arıza. vb ihtiyaçlarını karşılayan üyenin yetkisi yani bir başka anlatımla yaptırım gücü daha fazladır. kim olduklarını ve nasıl bir kişi haline geldiklerini aile içinde öğrenmeleridir. madde kullanımı. sosyal beceriler edinmesini ve nihayet topluma uyum sağlamasını olanaklı hale getirir. sosyal faaliyetleri.

tehdit etme. Bir grubun ideal bir şekilde tüm işlevlerini yerine getirebilmesi. ailenin refahı için gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi oluşturarak üyelerin doyum sağlamasını temin etmek olarak sıralanabilir. Ortak çalışmalara gereken önemi vermeme. karşılıklı saygı ve işbirliğine büyük önem verilmekte olduğu kolaylıkla görülmektedir. dış dünya 6 . Konuşmaya ve açıklama yapılmasına gerek duymadan. Ailenin işlevleri. karşı tarafın hareketlerini. arabulucu. grubun iç dinamiğine bağlı olduğu kadar. Din eğitimi vermek. Suçlama. Çocukların eğitimini planlamak. derinlemesine konuşmadan kaçınma konuları yüzeysel konuşmalar ile geçiştirme. • • • • • • • Ekonomik ihtiyaçları karşılamak. aile işlevlerinde aile içi iletişime. Bireyler üzerinde söz ile baskı kurmaya çalışma. Ailede etkileşim ve iletişim hakkında bilgi veriniz. kolaylaştırıcı. düşüncelerini yorumlama ve tahmin yürütme. Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama. Aile üyelerinin birbirini korumasına yönelik ortamı hazırlamak. yalan söyleme. Genel olarak bakıldığında. küçük düşürmeye çalışma. İşlevlerini bir bütünlük ve beraberlik içinde yerine getiremeyen aileler.• • • • • • • • • • • • • • • • • • Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde. Sorulan soruları cevapsız bırakma ya da kısa cevaplar ile geçiştirme. Küçük hataları çok abartma. sağlıksız ailelerdir. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek. Karşıdakine kendini ifade etme imkânı tanımama. yersiz şüphe ve tereddüt gösterme. uyum sağlayıcı ve birbirlerinden farklı yetenek ve potansiyele sahip bireyler için koruyucu bir sistem olarak görüldüğünde. AİLENİN İŞLEVLERİ Ailenin işlevlerini yedi grup altında toplamak mümkündür. Samimiyetten uzak kalma. Yapay ilgi gösterme. istikrarlı. Statü sağlamak. ailenin psikolojik ve duygusal gücünü oluşturan. Alay etme. uyumlu ve devamlılığı gerekli olan duyguları ortaya çıkarır. Geçmişteki üzücü ve tatsız olayları yerli yersiz sık sık gündeme getirme. Emir verme. çocukların sosyalleşmelerini sağlamak. olumsuz değerlendirmeler yapma. ailenin asıl görevlerinin üyelerinin kapasitelerini geliştirmek. Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme. Aşırı soru sorma. Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma. aile fertlerinin işlevselliklerini sürdürdükleri organizasyonların taleplerini karşılamada onlara yardımcı olmak. fikirlere değer vermeme. Özveriyi devamlı karşı taraftan bekleme. eleştirme. Ailedeki işlevler. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. rol ve ilişkiler. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak gibi işlevlerdir.

işbirliği kurmanın.ile ilişkilerine de bağlıdır. karşılıklı saygı. uyum sağlayabilme yeteneğinin kazandırılması ve geliştirilmesi. roller netleştirilerek ve roller üzerinde fikir birliği sağlanarak ve nihayet rollerin gerekleri belirli aralıklarla yeniden gözden geçirilerek daha kolay aşılabilir. Çünkü bunların olumlu veya olumsuz olması ailenin işlevlerini yerine getirmesinde veya getirmemesinde belirleyici olmaktadır. Bir ailenin işlevleri daha yakından incelendiğinde belli bazı kavramların öne çıktığı görülmektedir. Ailede geçiş olduğunda rol gerilimi konusu daha fazla önem kazanır. çocuklara ve yakın dostlara karşı sorumlu davranma gibi öğeler ön plana çıkmaktadır. Yani bir aile kurulur gelişir yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri yerine getirir nihayet ömrünü tamamlar ve tarihe karışır. duygusal bağ. Sağlıklı aile göstergeleri olarak. duygusal bağların. Rol gerilimi kısaca ailede bireyin rolünün gereğini yapmakta güçlük çekmesi demektir. üyelerden birinin hastalanması gibi herhangi bir değişikliğin aile ilişkilerinde ortaya çıkaracak yeni düzenlemelere aile bireylerinin hazırlanması şeklinde sıralamak mümkündür. aile içi ilişkilerin dinamik yapısına bağlıdır. Beklenen değişimlere ailenin hazırlanması. eğitim alanında çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçiminin sağlanması. ilgiler ile ilgili beceri ve bilgilerin verilmesi. Geçişin zamanlaması önemlidir. eve. yaşam düzeyini artırarak sürdürmeye dönük gayret gösterilmesi bu anlamda ailenin yiyecek. ritüellerden yararlanarak yani gelenek ve göreneklere bakarak. çünkü kimlik aile içindeki rolle yakından ilişkilidir.yavaş olabildiği gibi. güç kullanımı ve paylaşımının öğretilmesi. eğitim düzeyinin artırılması. aile üyelerinin genetik özelliklerine. mekan kullanımının. içinde bulunulan ortama uyum sağlayabilme becerisinin verilmesi. zaman. bir başka 7 . Bu durumda yani rolünü gerçekleştirmede güçlük çeken bireylerin varlığında aile geçişlerde daha büyük sorunlar yaşar. arkadaşlar. duygusal bağlanmanın derecesinin ayarlanması. duyguların ifadelerin sınırlarının belirlenmesi. her ailede görülen. farklı ego ideallerine sahip olan. Öngörülemez hızlı ve dramatik değişimler ise çoğu kez ailede bir krize neden olurlar ve yine çoğu kez ailede böyle bir dönemin arkasından bir stabilizasyon yani durgunluk dönemi gelir. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp. Öte yandan aile içi ilişkiler ve dinamikler çok büyük önem taşır. Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli dönemlerden geçer. Ailenin işlevlerine ilişkin olarak yukarıda ana hatları ile verilen kavramlardan birisi olan geçiş dönemleri kimlik çatışmalarını yeniden ortaya çıkarır. geçişi başarı ile sağlayan aileler örnek alınarak. rekreasyon alanında boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesi. Söz konusu bu kavramlar sayesinde aile bireyleri birbirleri ile kaynaşmakta ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmaktadırlar. yeni rollere ve stres altında değişen sorumluluklara uyum sağlama kapasitesinin artırılması. toplumdaki hizmet ve olanaklarına. sosyal becerilerin kurulması ve geliştirilmesi. Geçiş beklendik yani normatif . sosyalleşme alanında kişilerarası ilişkilerin. kişiliklerine.ani de olabilir. geçişin başarılı olmasını sağlar. bir ailede ve yaşamda bireyin oynayabileceği rollerin anlatılması. aileye yeni bir üyenin gelmesi. beklenmedik yani kriz şeklinde. belirli bir süre. duygu. yaşamı. aralarında iyi bir iletişim ve etkileşim kuramamış olan eşlerin bulunması söz konusudur. kuralların ve karar verme süreçlerinin öğretilmesi. işbirliği. ailenin bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi. bireyin bireysel kimlik kazanması. Sağlıksız ailenin temelinde birbiri ile anlaşamayan. barınma. Rol gerilimi. ekonomik alanda aile gelirinin yasal ve ahlaki alandan ayrılmadan artırılması. bir üyenin eksilmesi. çevreye tepki vermedeki değişim becerisinin geliştirilmesi. Ailenin işlevlerini sıralayınız. bakım vb ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmaları. Söz konusu bu kavramları kısaca ve ana hatları ile. geçiş dönemlerinde kültürün bulduğu çözümlerden. bireyin kendisine saygısı. her aile üyesinin denediği bağımsızlık ve özgürlük ile ilgili etkinliklerin düzeyinin otokontrolünün sağlanması. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Geçişler genellikle fark edilirler ya da önceden bilinirler. Ailenin sağlıklı veya sağlıksız olması sosyo-ekonomik özelliklerine. Bu kavramlar aslında aileyi aile yapan kavramlardır. anlaşma ve uzlaşma biçimlerinin anlatılması ve öğretilmesi.

14-36 yaş arası çocuğa sahip büyük çocuklular. İşte bir ailenin kuruluş hatta bazen kuruluş hazırlıkları aşamasından başlayarak ailenin yaşamını tamamladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yaşadığı ve her ailede o ailenin özelliklerine bağlı olarak süresi. 2. Yetişkin çocuklu aileler. • Aile yaşam döngüsü çeşitli yazarlara göre farklı sayıda döneme ayrılarak incelenmektedir. O nedenle var gücü ile bu sorunları çözmeye uğraşır.Yaşlı çiftler 1. Tablo 1. Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır. 5. Yani aile birliği. Yeni bir aile oluşturmaya hazırlık. Geç hayatı olan aileler 1. 3. Bu genel özellikler her ailede ailenin yapısına özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır. eşlerin ölümüne kadar geçen bu süreçte. 3.İlköğretim ve lise çağında çocuğu olan. Evliliğin başlamasından. farklı sorumluluklar.Ekonomik bağımsızlığını sağlamış yeni evliler. güçlenir. Genelde ailenin özelde aile bireylerinin bu dönemlerde yaşadıklarına bağlı olarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel durumlar aşağıda belirtilmiştir. Bu gayret ona yeni beceriler kazandırır.1: Aile Yaşam Döngüsü Aşamaları Belirleme Araştırmaları Özet Tablosu Araştırmacı Caret ve McGoldrick Aşama sayısı 6 aşama Temel aşamalar 1. Aileden ayrılan çocuklar. Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. okuldan mezuniyet işe ya da daha ileri eğitime başlama. kimileri ise tamamlayamaz. 4. dulluk gibi kavramlar altında incelemek mümkündür. • Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelir.Çocuksuzlar ve yeni çocuklular. Çeşitli yazarların aile yaşam döngüsüne ilişkin belirledikleri dönem sayıları ve bu dönemlere verdikleri isimler bu konuda daha iyi bir fikir sahibi olabilmek ve karşılaştırmalı olarak kolaylıkla görebilmek için tablo 1’de gösterilmiştir. Aile bu durumda ortaya çıkan krizle uğraşmak zorunda kalır.Kendine yetmeyi öğrenmiş çocuğu olan çiftler.Üniversite çağında çocuğu olan. 4. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir. bir aile için çok anlamlı önemli ve o aile için yaşamsal değeri olabilirken bir başka aile için son derece sıradan bir dönem olarak kalabilir. çocukların evden ayrılması. okul yılları ve adölesan dönem. 2. Zimmerman ve Galphin 4 aşama Kirkpatrick. Söz konusu bu dönemlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır.Yaşlı aileler 8 Sorokin. Aile yaşam döngüsü olarak adlandırılan söz konusu bu dönemleri kısaca evlilik. kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçerlerken. Değişimin gerektirdiği farklı aşamalara bağlı olarak değişik deneyimler yaşarlar.Yaşlı aileler 1. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken farklı ilişkiler kurmak zorunda kalırlar ve kendilerini sürekli olarak bir değişimin içerisinde bulurlar.Okul öncesi çocuklu. kimi aileler. Cowles ve Tough 4 aşama Loomis 4 aşama . 2. 4. çocukların doğumu. farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. 2.Küçük çocuklular. 4. 3. Aile bu krizden başarı ile çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur. emeklilik. 3. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir dönem. aile bireyleri her aşamada farklı roller. Aileyi güçlendirir.dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu dönemler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Evden ayrılış. “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlayabilir.Bir veya daha fazla çocuğu olan çiftler. 6. Küçük çocuklu aileler. önemi ve ailenin yaşamında oynadığı rolü değişebilen dönmeler “aile yaşam döngüsü” kavramı adı altında incelenir.

Bebekliler.Yaşlı aileler. 4.Lise çağında çocuğu olanlar.Ergenlik döneminde çocuğu olanlar.İlk evlenme.Aile reisinin de emekli olduğu yuvalar.Çocukların evden ayrılmasıyla başlayan küçülme.Genç yetişkin aileler. 7.Çocuklu genç boşanmışlar. yaşam dönemlerini birbiri peşi sıra gelecek şekilde değil. 5. İlk çocuktan son çocuğun doğumuna kadar genişleme.Küçük çocuklu yuva. 5.Emeklilikten ölüme kadar yaşlı aileler 1. diğerlerinin eksiklerini tamamlayacak şekilde sırasız saymaktadırlar.Dulluk (Rodgers bazı aşamaları kendi içinde de aşamalarına bölerek toplamda 23 aşamalı bir döngüyü esas almıştır). 7.Okul çağı. 1.Üniversite çağında çocuğu olanlar.Çocuksuzluk.Çocuksuz evliler.Evlilik bağı olmaksızın birlikte yaşayanlar. 2. 6.) aileler. 4. 7.Emekli oluncaya kadar orta yaşlı aileler.Ayrılan çocuğu olan aileler.Kuruluş.Son çocuğun evlenmesi. 3. 8.Eşi ölmüş dullar. 6.Çocuksuz genç boşanmışlar.Yeni evliler. 6.) Kaynak: Özdemir ve ark.Okul öncesi çocuğu olanlar.Tüm çocukları evden ayrılmış orta yaşlı aileler. 10. 2. 3. 5. 4.Evden ayrılmış çocuğu olan yuvalar. 9 .İlk çocuğun doğumu. 3.Çocuksuz-yeni aileler. 6. 2.İlk çocuğu geç olan çiftler.Büyük çocuklu yuva.Evde çocuğun olmadığı dönem arkadaşlık. 3. 3. (Yazarlar.Emeklilik 1. 2. 9. 8.Okul çağında çocuğu olanlar. 2.Eşlerden birinin ölümü 1. 8.İlk çocuğun evlenmesi.Genç ve orta yaştaki evlenmemişler.Yeni evli çocuksuz çiftler. 5.Geri dönen çocuğu olanlar. Çiftlerden diğerinin de ölümü 1.Son çocuğun doğumu.Evden ayrılmış çocukların geri döndüğü (boşanma. 9.Yalnız yaşayan ve çalışan.Okul çağında çocuğu olan aileler.İlköğretim çağında çocuğu olanlar. 2. 6.Son çocuğun aileye katılmasıyla gelen istikrar.Geç evlenmiş çiftler.Çocuklu orta yaşlı boşanmışlar. 7. 8. 9. 4. 4. 7.Çiftlerden birinin ölümü. 5. ekonomik nedenler vs. 7.Okul öncesi çocuğu olan aileler.Yalnız yaşayan ve emekli 1. 10. 6. 4.Okul öncesi ve yeni çocuklular.Yetişkinlik çağında çocuğu olan aileler.Bekârlık. 2. 3.Evde çocuğu kalmamış aile reisinin hala çalıştığı yuvalar. 7. 5. 6.İlkinden sonuncusuna çocukların evden ayrılması.Bigelow 7 aşama Glick 7 aşama Duvall ve Hill 7 aşama Rodgers 10 aşama Wells ve Gubar 9 aşama Duvall 8 aşama Schiffman ve Kanuk 10 aşama 1. 5. 3.(2009)’dan derlenmiştir. 4.Bebekli aileler.

ikinci baharın başlaması.2: Aile Yaşam Döngüsünün Aşamaları ve Bu Aşamalara Eşlik Eden Gelişimsel Görevler Aşamalar 1.hala. Örneğin bir çocuk yetişkinliğe geçtiğinde de ebeveyniyle ölene kadar aynı evi paylaşabilir. Her model için değişik aşamaların sayısının ve açıklamasının farklı olması büyük olasılıkla yaşam aşamalarını belirleyen değişkenlerin farklı uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu iki uç arasındaki aşamalar değişkenler tarafından belirlenen. 10 .Okul öncesi dönem 4.Evlenme Ailenin durumu Karı . bebeği benimseme uyum sağlama. Bu modellerin her biri. Tablo 1. Bazı evreleri hiç yaşama şansı olmadan bir başka evreye atlayabilir. yaşam döngüsü kavramına eşsiz bir yaklaşım sunmaktadır. evliliğe hazırlık. daha yaşlı ve daha genç aileler ile akrabalık bağlarının kurulması Eş kaybının yaşanması ve yalnız yaşama alışma Aile evinin kapatılması veya yaşlılığa uyarlanması Emekliliğe uyum 6.Okul çağı 5.dayı.Çocuk sahibi olma 3.Ebeveynin yaşlanması Kaynak: Tuğlu ve Öztürk Şahin. Ya da boşanmış kadın ve erkekler çocukları varsa ve tekrar evlenirlerse tablodaki 1. Daha önce kurulduğu gibi. askere gönderilmeleri. ve 4. Ya da bu çemberi tamamlayamabilir. gelişimini üstlenme Ebeveyn ve bebek için uygun ev ortamını oluşturma Okul öncesi çocuğun gelişim ihtiyaçlarına uyum Ebeveynin enerjisinin tükenmesi ve mahremiyet kaybıyla baş etmeleri Okul çağı ailelerine uyum Çocukların eğitimlerini sağlama Ergen çocukların özgürlük ve sorumluluk dengesini kurma Ebeveynin yaşlanması nedeni ile ebeveyn sonrası yaşamın planlanması Büyüyen çocukların geleneklere göre hayata hazırlanması.Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi her ailenin bu evreleri belirtilen sıra ile yaşaması ve tamamlaması söz konusu olmayabilir.Ergenlik Karı –anne Koca – baba Bebek (ler) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Çocuk(lar) (amca.Koca 2. evlilik. Birçok aile bu evrelerden sadece bir kısmını yaşar. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİ EVRİMİ Aile yaşam döngüsü aşamaları alışılmış bir model olarak tasvir edilmektedir. yaşam aşamalarından etkilenir. bu model tipik olarak bağımsız / oluşum aşaması ile başlar ve bir çözülme aşaması ile son bulur. işe başlatılmaları.Cocukların büyümesi 7. evreleri aynı zamanda ikinci kez yeniden ilkinden daha değişik olarak yaşarlar. ele karışma Evlilik ilişkisinin yeniden kurulması.teyze) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Dul anne/baba Gelişimsel Görevler Uyumlu bir evlilik ilişkisi oluşturma Evliliği düzene koyma Akraba ağına katılma benimseme benimsenme Gebeliğe hazırlanma ebeveynlik sözü Bebek sahibi olma. Aile Yaşam Döngüsünün Aşamaları ve Bu Aşamalara Eşlik Eden Gelişimsel Görevler Aile yaşam döngüsünü daha iyi anlayabilmek açısından evreleri tablo haline getirilerek Tablo 2’de verilmiştir.Orta yaşlı ebeveyn 8. Aile yaşam döngüsü nedir? Kısaca bilgi veriniz. Daha öncede belirtildiği gibi çeşitli yazarlar tarafından ortaya konmuş çok sayıda aile yaşam döngüsü modelleri geliştirilmiştir. 2007’ den uyarlanmıştır.

etnik köken. Bunlar “eş seçimi“ ve “sevgi ilişkisi” dir. Bu ilke benzerlerin birbirini çektiği gerçeği üzerine kuruludur. cinsel çekim ve aşk gibi etkenler evliliği çağrıştırır. 2. Psikolojik gelişim. 5. Fakat toplumsallaşma sürecindeki daha az çatışmanın yaşanması ve anne – baba isteği gibi nedenlerden dolayı benzerlik ilkesinin daha çok uygulanabilir nitelikte olduğu söylenebilir. Ancak bir 'geri dönüşüm' olduğu hiçbir şekilde bildirilmeden bazı eski aşamalarına geri dönebilir. Evliliğin ilk yılları oldukça zorlu yıllardır ve bu konularda başarısızlıklar olduğu takdirde boşanmalar olmaya başlar. Geleneksel aile yaşam döngüsü: Geleneksel aile yaşam döngüsü bekârlık aşaması ile başlayan. eğitim ve kişilik benzerliğine dayanılarak seçim yapılır. 8. yeni evli bir çifti (kocası ve eşi) ve çekirdek aileyi (eş ve bir veya daha fazla çocuk) içerirken. 1. Eş seçimi konusunda başka bir sorunda neden evlenildiği sorunudur. Bu yeni rolde. 4. aile birliğinin kurulması ile güçlenen ve zamanla zayıflayan ve nihayet temel birimin dağılması ile sona eren kodlanmış bir seriyi takip eder. evliliğe ilerleyen. Adler sevginin dostça işbirliği olduğunu söyler. • Araştırmalar hangi ilkenin daha çok uygulandığını ortaya koyamamıştır. Eş seçiminde benzerlik ve bütünlük ilkesi olmak üzere iki tane ilke vardır: • Benzerlik ilkesi: Sınırlı bir bireyler gurubu içinde. Ayrıca eşlerin ortak kararlar almaları. çiftin birbirleriyle. ailede yaşam döngüsünü sekiz aşamada ele almıştır: 1. Kuruluş: Bu dönem evlilikle başlar ve ilk çocuğun doğumuna kadar devam eder. din. 7. Adler karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak. Bu ilke karşıtların birbirini çektiği gerçeğine dayanır. Özellikle boşanmalar 11 . sınıf. 6. yaş. Yani. Aile yaşam döngüsünü geleneksel ve geleneksel olmayan yani çağdaş olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür. Sosyolog Reuben Hill dokuz dönüm noktası saptamıştır. ailedeki sorumlulukları paylaşmaları ve problemleri çözme yolları da oldukça önemlidir. Bu dönemde eşlerin birbirini mutlu edecek yaşam biçimini bulmaları cinsel etkileşim örüntülerini keşfetmeleri en önemli görevleri arasındadır. Evli çift (çocuk yok) Çocuklu aile (en büyük çocuk 30 aylık) Okul öncesi çocuğu olan aile (en büyük çocuk 30 ay – 6 yaşında) Okul çağında çocukları olan aile (en büyük çocuk 6 – 13 yaşında) Ergen çocukları olan aile (en büyük çocuk 13 – 20 yaşında) Genç erişkenler yetiştiren aile (ilk çocuğun evi terk etmesinden sonuncuya kadar) Orta yaşta anne – baba boşalmasından emekliliğe kadar) (yuvanın eşin Üyeleri yaşlı aile (her iki emekliliğinden ölümlerine kadar) (0) Evlilik öncesi: Bu dönemde iki sorun izlenir. Duvall. geniş aileyi (çekirdek aile ve onlarla birlikte ikamet eden en az bir büyükbaba) göz ardı eder. Evlilikle beraber bekârlık rollerinden evli çift rolüne geçilir. 3. Geleneksel modellerde bir aşamadan diğerine geçişler birbirini takip eder. Bireyin ne zaman evlendiği doğrultusunda toplumun belirlediği belirli bir zaman bile vardır. Geleneksel aile yaşam döngüsü üç farklı aile tipinden ikisini içermektedir. ana babalarıyla ve bir bütün olarak toplumla olan ilişkileri görülür. Bütünlük ilkesi: Eşlerin özellikle kişilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçildiğini savunur. ırk.AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ TİPLERİ Aile yaşam döngüsü “bağımsızlığı” ile başlangıç aşamalarında bir “seriyi” veya “oluşumu” ve “çözünme” ya da “sonuçlandırılma” ile de emekliliği kapsamaktadır. her iki tarafında birbirlerinin çıkarlarını düşünmek ve toplumla birlikte uyum içerisinde hareket etmenin gerekliliğini belirtir.

Bu dönemdeki konular çocuklar için okul.evliliğin ikinci ve dördüncü yılları dolaylarında fazladır. Fakat aileye üçüncü bir kişi olan bebeğin katılması eski dengeyi bozabilir. Le Mosters evliliğin bu dönemini incelemiş ailenin %83 ünde ilk çocuğun doğumu ile beraber bunalım yaşadıklarını belirtmiştir. Fakat bunun nedenini kişilik uyumsuzluğu. Resmi ilişki: İlişki çok azdır. Yetişkin çocuk ya da çocukların sorunları aileyi oldukça fazla meşgul eder. genel uyumsuzluk anne ve babanın müdahalesi gibi durumlar evliliğin yine ilk yılların da karşılaşılan sorunlardır. Bunlar. Ayrıca çocuklardaki bağımsızlık artar. maddi olanak sağlamak ve çocuklarını yetiştirmek konusunda arayış içerisine girerler. Anne. boşanma gibi nedenlerden torunlara bakmayı içerir. sadece belli günlerde buluşmayla sınırlı kalır. Yerleştirme yeri olarak aile: Çocuklar bu dönemde evlenirler ve evden ayrı yaşamaya başlarlar. 6. Genç yetişkinli aile: İlk çocuk 22 yaşında ya da daha büyüktür. Anne babalarının ölümün beraberinde getirdiği duygularla başa çıkma sorunları gelir. Ana-babalık sonrası aile: Son çocuğun aileden ayrılması ile ortaya çıkan dönemdir. bununla beraber sigara. Buda kızgınlık ve kıskançlığa neden olabilir. Yaşam koşulları. Araştırmalar sonucu gençlerin kendi kuşaklarıyla ve ailesi ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermiştir. Anne-baba birbiriyle olan ilişkileri sürdürürken. Bu sorunlar aile ve çocukta bunalımlara yol açabilir. Okul çağı ailesi: Bu dönem. Ayrıca baba mesleğinin doruğuna çıkmak için çalışır ve eşinden uzaklaşır. gebeliğe karşı olumsuz tutumları. babalar torunlarıyla sadece sevmek için ilgilenirler. maddi durumlar. 7. Bu zaman annenin menopoz sıkıntılarına rastlar.babalığa ilişkin yetersiz duygular ve bebek ile ilgili deneyim eksikliğidir. Ergen ailelerin kurallarını sınamaya başlar. • • • Keyif arama ilişkisi: Büyük ana. Ergen ve aile için oldukça zor bir dönemdir. Bu çalışmadıkları için kendilerini iyi hissetmeyen anneler içinde geçerlidir. Koller ilk yıllarındaki boşanmanın büyük ölçüde. meslek seçimleri ve eş seçimleridir. 12 . Ayrıca ailenin harcamalarının çok arttığı bir dönemdir. Neugarten ve Weinstein beş tür anne-babalık biçimi saptamıştır. Okul öncesi aile: ailedeki çocuk 3 ila 6 yaşları arasındadır. Bu dönemde karşılaşılan sorunların başında çiftlerin yaşlanan anne ve babalarına bakmalarıdır. işlerini sevmeyen anneler ise çocuklarıyla daha az ilgilenmektedirler. Hofmann. anne-çocuk ilişkisinde ne gibi etkilerinin olacağını araştırmıştır. Birdwilsell ise sorunun. ailenin en büyük çocuğunun okula gitmesi ile başlar. Çocukların yetişmesi konusunda anne-babalar çocukla etkileşim içerisinde büyürler. 3. rol değişimlerini kabul edilmemek. annenin çalışmasını. Bu dönemde çalışan anne tekrar işe döner. aile için bir yer bulmak. Buraya kadar eşler ilişkilerini oluşturmuştur. kötü evlilik gibi nedenler değil de henüz anne-baba olma yolunda eşlerin yeterli bir hazırlığa sahip olmamalarıdır. Böylece çocuklar annelerine karşı düşman olabilmektedirler. Ailenin oldukça aktif olduğu bir dönemdir. 2.baba bu uyumsuzlukların nedenleri Knox ‘ a göre. eşlerin evlilikten gerçek olmayan beklentileri sonucu ortaya çıktığını belirtir. Evliliğin ilk yılları gibi 40-45 yaşları arası da boşanmaların en çok olduğu dönemdir. Vekil anababa ilişkisi: Ölüm. Yeni ana babalar: Bu dönem gebelik ve ilk çocuğun doğumuyla başlar ve eşlerin anne ve babalığa doğru rol geçişi söz konusudur. onların bakımıyla ilgilenmezler. Aile ise ekonomik yönden kendini hazırlamıştır. Ergen çocuklu aile: En büyük çocuğun ergenliğe ulaşmasıyla başlar. Aile özellikle yetişkin çocuklarının olağan harcamalarını karşılamada zorlanır. Toplumsallaşma süreci içerisinde anne-babalar çocuklarına toplumun kurallarını ve değerlerini öğretirken aynı zamanda çocukları tarafından da toplumsallaştırılırlar. alkol ve uyuşturucu kullanmaları kaygısı ortaya çıkar. anne. 4. 8. Eğer anne-babalar ilgilerini ailesi üzerisinde yoğunlaştırmışsa bu dönem onlar için zor ve sıkıntılı bir dönem olacaktır. Bu biyolojik değişim “ boş yuva “ olgusu ile de birleşince anneler için bunalım başlar. büyükanne ve büyükbaba olmaları konusundaki rol değişimleridir. 5. çiftlerden cok toplumdan kaynaklandığını söyler. Çalışan işlerini seven anneler çocuklarına daha iyi davranmalarına karşın. Bir başka sorunda anne-babaların.

Geleneksel olmayan aile haneleri şunlardan oluşur: • • • • • • Çocuksuz çiftler Geç evlenmiş çiftler İlk çocuklarına geç sahip olmuş çiftler Bir veya daha fazla çocukla evliliğe başlamış çiftler Bekâr ebeveynler Genişletilmiş aileler Evli olmayan çiftler Çocuksuz boşanmış kişiler Bekâr kişiler Boşanmış kişiler Aile olmayan haneler ise şunlardan oluşur • • • • 13 . çünkü evlenmeden birlikte yaşayan ya da boşanmış. Geleneksel olmayan düzenlemeler kültürel değişiklikler sonucudur ve bunlar gecikmiş evlilik. Genç yetişkinler orta yaşlı olduklarında da yaşlı ana-babalarıyla ilişkileri sürer. son çocuğun evden ayrılması ve dulluktur. Gelir düşüşü ile beraber yaşam standardında da düşüş görülür. Sağlık sorunları ortaya çıkar. Aile yaşam döngüsü yetişkin rollerinde bir takım geçişler ve aşamalarla belirlenir. Çağdaş bir yaşam döngüsü buna karşılık gelenekselden herhangi bir şekilde sapma. ilk çocuğun doğumu. Yaşlılık ailesi: Bu son dönem eşlerin emekli olması ile başlar. boşanma ve çocukların yokluğu gibi sosyodemografik faktörlerdir. Gelişimsel açıdan bakılacak olursa. Uzak ilişkiler: Toplumsal ya da coğrafi açıdan mesafeli olan ilişkilerdir.• • 9. Aile döngüsü içinde en önemli dönüm noktaları. evlenme. Ailenin sağduyusu olma ilişkisi: Büyükanne ve büyükbabanın deneyimlerinden yaralanmaktır. Çalışan kadını dikkate almayışı açısından da eksiktir. Bu durumun geleneksel olmayan aile yaşam döngüsünün hem geleneksel olmayan aileleri ve hem de geleneksel olmayan hane kapsamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte ortaya çıkan boş zamanı değerlendirilmesi bu zamanlardaki sorunlardandır. Geleneksel aile yaşam döngüsünün aksine. gösterdiğini iddia edilebilir. Hill’in bu aşama görüşü sınırlıdır. çağdaş aile yaşam döngüsü düzeni mutlaka kodlanmış bir seriyi takip etmez. yeniden evlenmiş çiftlere uygulanamaz. son çocuğun doğumu. Genç yetişkinlikte bütün toplumsal çevreler içinde yine aile çevresi ağırlığını korur. ergenlikten yetişkinliğe geçişte önemli dönüm noktaları aile ile ilgilidir. Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü: Geleneksel aile yaşam döngüsü çağdaş yerli ve yaşam düzenlemelerinin ilerlemelerinin bir sonucu olarak artık yeterince kendini sembolize edememektedir.

14 . E.1: Murphy ve Staples’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Kaynak: Koekemoer. Öte yandan Gilly ve Enis de geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü konusunda bir model hazırlamışlardır. Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından bu model de Şekil 2’de verilmiştir. Geleneksel akış Dönüştürülmüş akış Geleneksel aşamalar Geleneksel olmayan aşamalar Şekil 1.2006 Şekil 1’in incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi model boşanmış kişilere ait çeşitli seçenekleri içermektedir. Bu yönü ile Hill’ in modelinde cevap bulamayan soruların da cevabını vermekte ve bu nedenle önem kazanmaktadır.Murphy ve Staples’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Şekil 1 de şematik olarak gösterilmiştir.

sınıflandırma sistemi değil evli çiftler ile birlikte yaşayanlar arasındaki ayrımı açıkça ortaya koyamamaktadır. birlikte yaşamayı da içeren medeni durum ve çocukların bulunduğu veya bulunmadığı aşamaların olduğu dört farklı durumdan üçünü birleştirmektedir. Özgündür. Bir başka anlatımla her model aileye ait bir ögeyi yaşam döngüsü modeline dâhil edebilirken başka ögeleri dışarıda bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu son derece doğal bir durumdur.2: Gilly veEnis’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Kaynak: Koekemoer.2006 Şekil 2’nin incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi model yaş. Şüphesiz gelecekte de yeni modeller geliştirilecektir. Ayrıca. Buna karşılık tek birey göz ardı edilmektedir. Çünkü dünya üzerinde bulunan her aile tektir. Zaten bugüne kadar yapılan da budur.Evlilik Çocuğun gelmesi yada ayrılması Boşanma / ölüm Yaşlanma Şekil 1. E. Bütün bu açıklamaların ışığında geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngülerinin bir arada bulunduğu bağlamsal b ir aile yaşam döngüsü modeli geliştirilmiştir. O nedenle genel anlamda aileyi temsil edecek bir yaşam döngüsü modeli oluşturmak imkânsızdır. Her model aileye ait yaşam döngüsünü belirli bir açıdan anlatabilmekte ama bir başka açıdan zayıf kalmaktadır. Sadece mümkün olduğunca daha fazla aileyi kapsayabilecek daha fazla aileyi uyarlanabilecek modeller oluşturulabilir. Buraya kadar anlatılan yaşam döngüleri modellerinin bir arada ve bütünsel olarak incelenmesinden üzerinde anlaşılmış herhangi bir aileyi tam olarak temsil edebilen bir yaşam döngüsü modelinin olmadığı anlaşılmaktadır. Değil bir başka örneği benzeri bile yoktur. Murphy ve Staples ile Gilly ve Enis modellerinde yaş aralıkları farklıdır. 15 . Yeni geliştirilecek modellerde aynen gbugünkü modellerde olduğu gibi ailelere kısmen uyarlanabilecektir. Geliştirilen bu model Şekil 3’ te verilmiştir. Geliştirilen bu modelde tecrübeye dayanan Bulgulardan yararlanılmıştır. Yani kısaca her modelin kendine göre üstün ve zayıf yanları bulunmaktadır.

bu güvene dayanarak bağımsız bir iş kurmak.com. yeni evlilik dönemi. toplumdaki diğer bireyler ile 16 . kişiliğini bulmak. Yine bu nedenle bu zorluk nedeni ile her aileye uygun bir yaşam döngüsü modeli oluşturmanın imkânsızlığı da belirtildi. çocuk yetiştirme. Model hazırlanırken aile yapısının gelecekteki durumu da tahmin edilmeye çalışılmış ve ona göre bir model hazırlanmaya çalışılmıştır. kendine özgü bir kimlik oluşturmak. boş yuva. inisiyatif kullanmak. Bu bilgiler ışığında bu bölümde ailenin geleneksel yapıda olup olmadığına bakmaksızın sıradan herhangi bir ailenin yaşayabileceği aşamalar kısaca ana başlıkları ile açıklanmaya çalışılacaktır. ahlak kuralları benimsemek. söz verme sözleşme yapma kurallarını öğrenmek uygulamak. E.3: Geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngüleri modeli Kaynak: Koekemoer. emeklilik. aile yaşam döngüsünde sözü edilen her aşamayı yaşayamayabileceği de belirtildi.Geleneksel aşamalar Geleneksel olmayan aşamalar Geleneksel akış Geleneksel olmayan akış Ebeveyn evi Dul Şekil 1. çocuğu okula gönderme. Buna göre bir ailenin kuruluş aşamasından başlayarak. bağımsızlık. ergenlik. yaşlılık.2006 Şekil 3’te geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngüleri bir arada gösterilmeye çalışılmıştır. anne-babalık. kendi ayakları üzerinde durmak. dulluk ve nihayet tek başına kalma aşamalarından geçer. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler http://www. yetişkin çocukların evden ayrılması.html edebilirsiniz.sekam. Bağımsızlık denince bireyin geldiği köken aldığı aileden farklı bir birey olmak. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI AŞAMALAR Buraya kadar verilen bilgilerden her ailenin birbirinden farklı olduğu ve her ailenin bu nedenle kendine özel bir yaşam döngüsüne sahip olduğu üzerinde duruldu. hamilelik ve doğum. edinmek için linkini ziyaret Konuyu daha iyi anlayabilmek için “Türkiye’de aile ve aile yaşam döngüsü” isimli makaleyi okuyabilirsiniz. Ayrıca her ailenin. bir birey olarak ben tek başıma varım demek.tr/turkiye-de-aile-ve-aile-yasam-dongusu-cn131.

aile üyeleri dışında birisine bağımlılık yaşamak. kimlik pazarlığı. Ayrıca bu aşamada köken aile bireylerine olan ilgi artar. kendisinden önceki ve sonraki aile üyelerine destek sağlama. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en akılcı yol profesyonel yardım almaktır. bazı duyguları paylaşmak. evlenmek üzere sözleşmek. Bir ailede yaşanan nişanlılık dönemi ise kısaca. evliliğe uyum. öncelikleri belirlemek. yeni gelecek bireye ailede yer açma ve büyüyen aile yapısına uyum sağlama. cinsellik. birbirleriyle zaman geçirmek. toplumsal yaşama katılma. Bu ani durum aile için yeni düzenlemeleri gerektirir. Çocukların evden ayrılması ise çocuklar olmaksızın aileye yeniden odaklanma. ortak karar almayı öğrenme ve uygulama. aile üyeleri dışında birisi ya da birileri ile yakınlık kurmak anlaşılmalıdır. Emeklilik aşaması. çocuğun ihtiyaç ve ilgilerini doyurma. mahremiyetin azalmasına uyum sağlayabilme. kişilerarası ilişkide derinleşmek. kayıplar. sorunları ve tipik davranışları dikkate alınmalıdır. onların çocuklarına karşı büyükbabalık/büyükannelik rollerini benimseme ve oynama. seçilen eşe ilişkin soru ve kuşkular. rekabeti öğrenmek. Balayı dönemi. çocuk bakımı dışında yeni ilgiler geliştirme. konularının başarı ile gerçekleşmesinin beklendiği bir aşamadır. yaşamını gözden geçirerek. Bu gibi durumlarda aile terapisti önemli rol oynar. ortak yaşam stili oluşturmak. başlarına bağlanmayı keşfetmek. hobi ve ilgileri bulmak ortak olanlarını geliştirmek ya da ortak hale getirmek. ilgileri geliştirme. sınır oluşturmak yani Köken ailelerle. olumlu bir gelişim çevresi oluşturma. sağlamak. uyum sağlama kavramlarının başarılı bir şekilde uygulanmasının beklendiği bir aşamadır. emeklilikle değişen aile ve sosyal rollere uyum sağlama. Okul öncesi dönemi başlıca çocuğun aile dışına çıkmasına izin veren bir ebeveyn-çocuk ilişkisine geçme. Ergenlik aşaması ergenin daha bağımsız olmasına izin verme. “duygusal”. büyüyen çocuklarla yetişkin yetişkine ilişki kurma. Bazen evlilik sorunlarını belirginleştirebilir ve boşanmaya yol açabilir.ilişkide rollerin uyumu yani rollerin tanımları üzerinde antlaşmak ve rollerde değişiklik yapmaya dair antlaşmak gibi kavram ve duyguları içermektedir. evdeki ilgi ve enerji talebine. Yeni evlilikkarşılıklı bağımlılık döneminde ailenin finansman kaynaklarını yönetmek. onların bağımsızlıklarıyla başa çıkabilme. duygusal destek. Yaşam döngüsü içerisinde aile bireylerinin yaş dönemlerinde içinde bulundukları durum ve üstlenecekleri görevler Tablo 3’te gösterilmiştir. öğrendiklerini sonraki kuşaklara aktarma ve nihayet ölüme hazırlanma konularında uygun etkinliklerin yapılmasının istendiği bir dönemdir. eşlerin “fiziksel”. “sosyal” ve “entellektüel-ruhsal” nitelikleri. babalık rollerini yüklenme. Evlilik ise evlenmeden önce birbirini kaybetme korkusu. Boş yuva aşaması aile yaşam döngüsünün zor aşamalarından birisidir. evlendikten sonra kendisini kaybetme korkusu. yaşlanan bedene.ilgiyi paylaşmayı öğrenme ve nihayet köken ailelerle ilişkilerin yeniden düzenleme kavramlarını içermektedir. Artan bu ilgiye gereken olumlu tutum ve davranışın geliştirilmesi ve uygulanması da beklenir. yakınlık oluşturmak ve çift olmak kavramlarını içerir. Aile terapisti terapi sürecinde ailenin yaşam döngüsünü özellikle göz önünde bulundurmak durumundadır. problem çözme becerilerini geliştirmek. Büyüklüğü ve süresi aileye bağlı olarak değişen bir kriz yaşanmasına neden olur. Her aşamaya ilişkin olarak. rolleri belirlemek yani aile içi rollerde ve cinsel kimliklerde anlaşmaya varmak. “çift” olma kimliği edinme. Nişanlılıkta yaşanan duyguları ise anksiyete yani yürek darlığı aşırı sıkıntı bunaltı. ortak değerler benimsemek gibi konu ve kavramları özümsemekle geçen bir aşamadır. Erken çocukluk – çocuk yetiştirme dönemi ise. kendi aralarında ve arkadaşlarla olan ilişki düzeyini belirlemek. karşıdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymayı yani bencil olmamayı öğrenmek.benzerlikler bulmak ve onlarla ortaklıklar kurmak. sorunları görmezden gelme gibi duyguların yaşandığı bir dönem olma özelliğindedir. annelik. yüceleştirme ve yanılsama kendini zayıf ve güçlü yanları ile tanıma şeklinde belirtmek mümkündür. evden ayrılmış artık birer yetişkin olmuş çocukların kariyer sorunlarını yeniden ele alma ve çözme. doyumun en yüksek noktada olma. beklentileri belirleme. arkadaşlık. evliliğin gerekleri ve gerçekleri üzerine düşünmek. rekabet etmek. ona yardım etme. maddi kayıplar gibi sorunlar ailenin yaşam döngüsünü etkiler. ailede ortaya çıkan kayıplarla başa çıkma. 17 . sadakat. olgunlaşma ve bağımlılık. çocuğun eğitimdeki başarısını geliştirme. yeni doğana bakma. kavramlarının güncellik kazandığı bir aşamadır. aile sisteminde yaşlı bireyin bilgeliği ve tecrübeleri için saygın bir yer oluşturma. cinsel rol çatışmaları. ortak ruhsal ve duygusal gelişim amaçları belirlemek. Yaşlılık döneminde aile üyelerinden birisinin hastalığı ya da ölümü.

Tablo 1. yakınlık kurmak İş ve eş seçimi Derin fakat ikilemli yakınlıklar Mesafe. Karı-koca bir evrenin gerektirdiği görevleri hakkıyla yerine getirirse sonraki aşamanın görevlerinde daha başarılı ve mutlu olacaktır.3: aile bireylerinin yaş dönemlerinde içinde bulundukları durum ve üstlenecekleri görevler Yaş dönemi Bireysel görevler Evlilik görevleri Yakınlık Güç Sınırlar 18-21 Köklerini geliştirme 22-28 Yetişkinliğe hazırlık 29-31 30’lu yaşlara geçiş 32-39 Durağanlık Otonomi Geliştirmek Köken ailede ayrılma. Aile yaşam döngüsünde karşılaşılabilecek olan aşamaları anlatınız. sınır dağılmaları Krizler dışında stabil sınırlar Ailenin. uyum ve uyumsuzluklarla süren evrensel bir yaşamdır. arkadaşların kaybı Yaşlanma. çocukların doğumundan sonraki yıllarda değişebilir. Evlilikle başlayan aile yaşamı bir süreç olarak. yeni amaçlar Evlilikle ilgili çatışmalar çözümleme Diğerlerinin üretkenliğini destekleme Diğerleri ile zayıf ilişkiler ya da ilişki fantezileri Yaşlanma ve can sıkıntısı ile yakınlığın tehditi Yakınlığı sürdürme ya da bitirme Yeniden değerlendirm e. çatışma. genç ve yetişkin bireyler haline gelip evlenmesi gibi çeşitli değişikliklerle devam eder. yeni bağlanmalar Flört. görev ve sorumluluklar. 18 . Sözgelimi ergendeki bağımsız olma isteği. aile bireyleri arasındaki ilişkiler. ailede rol. çocukların doğumu. Aile yaşamı belli özelliklerine göre incelenirken. sıklıkla birbiriyle çatışır ve aile yaşamındaki çoğu gerilimin nedeni bu çatışmalardır. ailenin kaynakları ve bu kaynakları kullanma biçimi gibi birçok özellikler bakımından yıllara göre farklılık gözlenir. nişan Kırılgan yakınlıklar Güç denemesi Ebeveynle çatışmalar Meslek özdeşimi. evlenip karı-koca olan bir çiftin sonraki evrelerde karıkocalığa ek olarak hangi rolleri üstleneceğini göstermektedir. ailenin onu sorumlu ve olgun görmek beklentisiyle çatışmaktadır. sınır oluşturmak Çatışma çözümü yöntemleri geliştirme Güç ve baskınlık için keskin rekabet Karar verme ve baskınlık yöntemleri geliştirilmesi Dışardaki gücün içerde sınanması Çatışma artışı (Güven sarsılması vs) Ölüm korkusu ile kontrol ve baskınlık Arkadaşlar. “Gelişimsel görevler” sütununda ise. Örneğin. söz. Kuşkusuz bu başlıkta sayılanlar dışında başka görevler de vardır. hastalık ve ölümle uğraşma Tablo 3’teki “bireysel görevler” sütunu. başlangıç yıllarında. Ev yönetim faaliyetleri. henüz çocuklar doğmadan iki kişilik olan ailedeki sorumluluklar. potansiyel sevgililer Evlilik dışı geçici ilişkiler Evlilik Derin ilişkiler. her yeni aşamada mevcut görevlere eklenen yenilerin neler olduğu tanımlanmıştır. Ancak aile yaşamı kriz. Aile üyelerinin gelişimsel görevleri. uzun süreli amaçlar İç ve dışın uyumunu sağlamak Öncelikleri güncellemek Üretkenlik Yakınlığın artması Çekirdek ailenin sınırları 40-42 Orta yaş geçişi 43-59 Orta yaş yetişkinliği 60 + Yaşlılık Geçmişi değerlendirme. çoğunlukla çocukların doğumu esas alınmaktadır. büyümesi.

başlangıç yıllarından itibaren gelecekle ilgili her konuda plan yapması kolaylaşır. Evlenecek olan gençleri ev ve aile hayatı hakkında sistematik bilgi edinme imkânını yakalarlar. eğlence. Böylece kurdukları yuvalarında çıkabilecek olası sorunları ve çözüm yollarını daha evlenmeden öğrendikleri. Orta yaşlı büyük ana babalar. eğitim alanında çalışan araştırmacılar daha kapsamlı araştırmalar yapabilme imkânına sahip olurlar. • • • • AİLE YAŞAM DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MODELLER Aile yaşam dönemlerinin ve her dönemin özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar. aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin biçimlenmesinde. evlilikten son çocuğun yetiştirilmesine kadar geçen süre son yüzyıl içerisinde giderek kısalmıştır. birey üzerindeki toplumsal ve psikolojik etkilerde de dikkati çekmektedir. Aile yaşam döngüsündeki bu tarihsel değişimler aile yaşam döngüsünün de değişmesine neden olmuştur. Aileye hazır bir yol haritası sunar. aile. amaçlar ve değerlerin oluşumunda. Örneğin. yaptıkları araştırmalar sonucu belli olayları geçiş noktaları olarak kabul etmişler ve aile yaşamını dönemlere ayırarak her dönemin karakteristik özelliklerini belirlemişlerdir. Toplumbilim. Aileyi incelemede esas alınacak bir çerçevenin çizilmesi ve bütün aileleri kapsayacak bir modelin geliştirilmesi düşüncesi 20. Aile yaşam döngüsündeki bu tür olaylar. özetle istenen yaşam standardına ulaşmada. özellikleri bakımından bir birinden farklılık gösterir. Sorunların çözümü kolaylaşır. öncelikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de başlamıştır. Ülkeler. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya atılmıştır. Ev Yönetimi. bu dönemlerin özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. henüz aktif yılları yaşayan bir ailede büyük çocuk herhangi bir nedenle evden ayrılabilir ve eş zamanlı olarak daralma yıllarının özellikleri de gözlenebilir. dört kuşaklı ailelerin ortaya çıkmış olması bu değişimlerin bazı örnekleridir. Aile ile ilgili sorunların nedenlerinin anlaşılması ve çözüm yollarının önerilmesinde bilim adamalarına sağlıklı fikirler verir. Mal ve hizmetlerin üretimine yön verir. ekonomi. Aile Bilimleri vb. Aile yaşam döngüsünü oluşturan olaylar toplumsal ve kültürel değişimlerin etkisi altındadır. eğitim. Örneğin ilk çocuğun doğuşu yalnızca ‘eş oluşturan ana baba’ olmaya doğru bir rol değişikliği getirmemekte. Böylece ailenin. Aile Ekonomisi-Beslenme. beslenme ve sağlık. Aile yaşam dönemleri her ailede aynı çizgide devam etmediği gibi her dönemi keskin hatları ile birbirinden ayırmak da çoğu zaman mümkün değildir. aynı zamanda benlik kavramı ve güdülenmeyle ana babalarda çözülmemiş çocukluk çatışmalarını da uyandırmaktadır. Ayrıca çiftlerin ana babalık sonrası dönemi uzamıştır. Herhangi bir ailede bazen bir dönem devam ederken diğer dönemin özellikleri de gözlenebilir. ev yönetimi. için yuvalarını daha sorunsuz. hukuk. Ev yönetim etkinliklerinin düzenlenmesinde. Ev İdaresi. roller ve sorumlulukların belirlenmesinde. ev.AİLE YAŞAM DÖNEMLERİNİ İNCELEMENİN GEREĞİ VE ÖNEMİ Ailenin geçiş noktalarını ifade eden yaşam dönemleri. Aile yaşam dönemlerini incelemenin gereği ve önemi aşağıda maddeler halinde verilmiştir: • • Her birey. Ev ve aile ihtiyaçları için üretim yapan üreticilere hangi hizmeti ve malı üretmeleri konusunda ipuçları verir. daha sağlam temeller üzerine oturturlar. şu anda üyesi olduğu ailesini daha iyi tanıma şansına kavuşur. alanlarında eğitim veren ilgili birimlerinde devam etmektedir. 19 . Örneğin. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar yeni olmakla beraber üniversitelerin.

Başka ülkelerde yapılan çalışmaların olduğu gibi diğer ülkelerde de geçerli olması belki farklı zaman dilimlerinde mümkün olabilir. Aile Yaşam Döngüsünü Tespit Etmenin Faydaları Aile yaşam döngüsünün belirlenmesi. geleneksel ailelerde yeni evlilerin büyüklerin yanına yerleşerek yaşamaları durumları kültürel farklılıkların varlığını ve derinliğini göstermektedir. aile konulu araştırma yapacak bilim adamlarının araştırmalarında göz önüne almaları gereken temel bir değişkenin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle aile yaşam döngüsü aşamalarının tespit edilmesi ile aile konusunda birçok araştırmada kullanılabilecek ülkemiz şartlarına uygun geçerliliği olan bir ölçek geliştirilmiş olacaktır. Bu nedenle ABD’de yapılan bir araştırmanın olduğu gibi Türkiye’de de geçerli olduğunu söylemek yanıltıcı olur. ilgili bilim alanlarında çalışan bilim adamlarımızın üstlenmesi gereken sorumluluklardan birisidir. Dolayısıyla ABD toplumunun 100 yıl önceki durumu bugünkü Türkiye’ye benzemektedir. ekonomik sorunlar ve rahatlamalar aile yaşam döngüsü boyunca gözlendiğinde daha iyi anlaşılabilir hale gelecektir. Ülkemizde nişanlılık dönemine atfedilen önem. Aile yaşam döngüsünün bir sonraki aşaması öngörülebilir olduğundan aile üyelerinin karşılaşacakları zorluklarla ilgili kendi kendilerini bilgilendirmeleri bu sağlanamasa bile en azından ilgili bilim çevrelerince uyarılabilmeleri mümkün hale gelebilecektir. Aile bağları Türk toplumunda batılılara göre hala daha güçlüdür. Aile yapısı ve aile yaşam döngüsü üzerine yapılan çalışmaların ülkeden ülkeye farklı sonuç vermesi olağan bir durumdur. %12–15 geniş aile. Yeni araştırma konuları. Kısacası aile yapısı ve yaşam döngüsü üzerindeki çalışmaların ülkelere has olması gerekmektedir. Bugün ABD’de daha az geniş aile ve daha fazla oranda tek başına yaşayanlar bulunmaktadır. Aile daha yakından tanındıkça kamu kuruluşlarının yöneticileri.0 Tek kişilik hane % 80. yeni ölçekler geliştirilmesine yol açılabilecektir. yeni kavramsallaştırmalar. yaşayan ailelerin büyük çoğunun çekirdek aile yapısına sahip olduğunu göstermektedir: Buna göre ailelerin • • • • % 6. Elde edilecek aile yaşam döngüsü aşamaları yardımıyla aile içinde yaşanan olayları çok daha iyi analiz etmek mümkün olabilecektir.7 Çekirdek aile % 13. Bu istatistikler yardımıyla aile bugün olduğundan çok daha fazla derinlemesine araştırılabilecektir.3 Öğrencilerden/işçilerden oluşan hane şeklindedir. siyasetçiler aile yaşam döngüsüne dair bilgiler aracılığıyla toplumu daha iyi tanıma ve özgün çözümler geliştirme fırsatını bulabileceklerdir. 20 • • • • . Geleneksel aile tipinin oransal olarak azlığı ve yalnız yaşayanların oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Aile yaşam döngüsü yardımıyla aileler için yeni istatistikler tutmak mümkün olabilecektir.Türkiye’de Aile Araştırmaları ve Aile Yaşam Döngüsü Türkiye’de 2006 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre rakamlar. ABD’de yaklaşık 100 yıl önce yapılan çalışmalara göre 19. % 3–5 ise tek başına yaşayanlardan oluşmuştur. Türk aileleri için yaşadığımız zaman diliminde geçerli olan Aile Yaşam Döngüsü’nün tanımlanmış olması ayrıca aşağıdaki faydaları da sağlayabilecektir: • • Ortaya çıkartılabilecek aile yaşam döngüsü ve aşamaları doğal olarak aile ilgili birçok çalışmada kullanılabilecektir. Örneğin otorite değişmeleri. yy Amerikan ailelerinin %80i çekirdek aile. Bu nedenle Türk ailesinin kendine has aile yaşam döngüsünü ortaya çıkarmak. yaşanan psikolojik sorunlar. Aslında aile yaşam döngüsü bir tür ölçektir. çocukların yaşının büyük olmasına rağmen ailede anne-baba tarafından hala çocuk olarak algılanması.0 Geniş aile % 0. Aile yaşam döngüsünün ortaya konmuş olması en başta aile konusunda psikolojik terapi yapma yolunu açabilecektir.

geliştirecekleri stratejilere yardım edilmiş olacaktır.• • Tüketim olgusuyla ilgili kamu kuruluşlarının. Aileleri çalışma konusu olarak ele alan sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları bu sayede Görevlerini daha bilinçli olarak yapabilir bir konuma gelebileceklerdir. ailenin özellikleri ile faaliyetleri ve etkileri arasından daha anlamlı ilişkiler kurulmasını anlamlı hale getirmektedir. Aile yaşam döngüsü yaklaşımı. 21 . Aile içi kariyerler tespit edilerek kariyer basamakları geçiş dönemindeki zorluklar ortaya çıkartılabilecektir. sivil toplum örgütlerinin. yerel yönetimlerin. Örneğin aile içinde yaşanması muhtemel problemlerin ortaya çıkacağı aile yaşam döngüsü aşamalarından belli olan konular aile ile ilgili olarak belirli sorumlulukları üstlenen kamu kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları tarafından önceden öngörülebilir hale gelecektir. • • • Aile yaşam dönemlerinin belirlenmesinde kullanılan modelleri kısaca anlatınız. Araştırmacılar bireysel davranışlar ile aile yaşam döngüsü arasındaki ilişkinin kurulması ile yeni çalışma alanları bulabileceklerdir. Bu durumun bir sonucu olarak da bu kurum ve kuruluşlar bu tür problemlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışma yapma imkânına kavuşabileceklerdir.

Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır. Genelde ailenin özelde aile bireylerinin bu dönemlerde yaşadıklarına bağlı olarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel durumlar aşağıda belirtilmiştir. Aileyi güçlendirir. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkânsızdır. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir.Özet Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. Geniş ailede yetkinin erkekte. aile bireyleri her aşamada farklı roller. Bu gayret ona yeni beceriler kazandırır. farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçerlerken. Yani aile birliği. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelir. 22 . Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. farklı sorumluluklar. güçlenir. Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın birçok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. kimileri ise tamamlayamaz. Değişimin gerektirdiği farklı aşamalara bağlı olarak değişik deneyimler yaşarlar. Her aile özgündür. genellikle. Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır. Söz gelimi kırsal kesimde. Aile bu durumda ortaya çıkan krizle uğraşmak zorunda kalır. Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır. Bu tip ailelerde görünürde Erkek egemendir. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür. Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken farklı ilişkiler kurmak zorunda kalırlar ve kendilerini sürekli olarak bir değişimin içerisinde bulurlar. kimi aileler. eşlerin ölümüne kadar geçen bu süreçte. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır. “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlayabilir. Evliliğin başlamasından. Aile bu krizden başarı ile çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur. O nedenle var gücü ile bu sorunları çözmeye uğraşır. sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır.

b. Bir yuva kurmak istedikleri için b. Özveriyi daima karşıdan bekleme 4. Aile içi iletişim d. Aşağıdakilerden hangisi aile yaşam dönemlerinin özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç gösteren ögelerden birisi değildir? a. Yetişme e. 60 d. 7 e. Çocuksuz çiftler. Geç evlenmiş çiftler. 50 e. Aile yaşam döngüsü modeli aşağıdakilerden hangisi ile başlar? a. Duygulara dahil olma d. Eğitim e. c. 5. 8 23 6. Toplumsal yapıyı planlamak e. Dini eğitim vermek.Kendimizi Sınayalım 1. Aile içinde rol dağılım c. Bağımlı olma b. Aşağıdakilerden hangisi aile sisteminin temel fonksiyonlarından birisi değildir? a. Statü sağlamak. Ekonomik ihtiyaçaları sağlamak. Sağlık c. Loomis aile yaşam döngüsünü kaç aşamada incelemektedir? a. e. 6 d. Duygusal anlar yaşamak için e. 40 . istedikleri için c. Genişleme d. 4 b. Gelişme c. Yapay ilgi gösterme b. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak. Problem çözme 2. Bekar ebeveynler. 70 c. Duvall. Genişletilmiş aileler. Büyüklerinden öyle gördükleri için 3. d. Birbirlerini sevdikleri. 5 c. Duygulara dahil olma e. Abartılı bir şekilde onaylama ya da reddetme c. Başlangıç 7. ailede yaşam aşamada ele almıştır? a. Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkeğin evlenmeye karar verme nedenidir? a. 7 e. Toplumsal iletişim d. b. Duygusal davranış tutumu b. Aşağıdakilerden hangisi bir ailede normal iletişim ve etkileşimi engelleyen durumlardan birisi değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel olmayan aile hanelerinde bulunmaz? a. 5 c. 6 d. d. Bir arada yaşamaya kendilerini mecbur hissettikleri için d. Türkiye’de 2006 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre çekirdek ailelerin oranı yaklaşık ne kadardır? a. c. Emekliler. 8 evrimi döngüsünü kaç 8. 80 b. 9. Küçük hataları çok abartma e. Beslenme b. Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden birisi değildir? a. Eğlence 10. 4 b.

a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Dönemlerinin Kullanılan Belirlenmesinde Modeller” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Söz gelimi kırsal kesimde. çatışma çözümü. Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. Organizmayı oluşturan organların birinde görülen arıza. Bu konularda ev idaresi programı içerisinde daha ayrıntılı bilgiler verildiğinden burada söz konusu alt başlıklara kısaca değinilmekle yetinilecektir. ilişki ağı. Psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yer aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamıdır. b Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Dönemlerini İncelemenin Gereği ve Önemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 Ailedeki etkileşimleri ise esneklik. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. d Yanıtınız yanlış ise “Ailenin İşlevleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Zaten aileyi aile yapan unsurların başında aile bireylerinin birbirlerine karşı olan bu görev ve sorumlulukları gelir. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır. 9. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür. a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Modeli Evrimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Geniş ailede . Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın bir çok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. 10. 24 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. c Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Tipleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. saygı oluşturma gibi alt başlıklarda incelemek mümkündür. e Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Tipleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bir ailede etkileşim oldukça önemli bir konudur. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. denge kurma. kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını. 3. Aile bireyleri arasında yaşanan bu ilişkiler. Her aile özgündür. genellikle. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. Bu durum tıpkı aynı vücutta bulunan organlara benzer. 8. b Yanıtınız yanlış ise “Aile” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. Ayrıca aile sosyal yapısı ile çocuk üzerinde mutlak etkili bir kurumdur. 6. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır. kişiliğini geliştirmesini. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkansızdır. Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. 5. a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. yetkinin erkekte. aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. sosyal beceriler edinmesini ve nihayet topluma uyum sağlamasını olanaklı hale getirir. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. bireyin kendine güvenmesini. Bu tip ailelerde görünürde Erkek egemendir. işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler. birliktelik. kimlik kazanmasını. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Aile yaşayan bir organizma gibidir. anında diğer organların ritmini. Bir ailede. c Yanıtınız yanlış ise “Ailede Etkileşim ve İletişim” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. 4.

hamilelik ve doğum. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya atılmıştır. Aile üyelerinin birbirini korumasına yönelik ortamı hazırlamak.Ş.E. Ev Yönetimi.Ö. alanlarında eğitim veren ilgili birimlerinde devam etmektedir. Sıra Sizde 6 Aile yaşam dönemlerinin ve her dönemin özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar..Yıl 11c.VanKatwyk. Vatandaş. (2006). öncelikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de başlamıştır. (2003). Ülkeler.Sıra Sizde 3 Ailenin işlevlerini yedi grup altında toplamak mümkündür.com/aile-yasamdongusu/. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek. An Investıgatıon Into The Family Life Cycle Withıi a South African Context P. Ev İdaresi. Bu genel özellikler her ailede ailenin yapısına özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır.. Family Life Cycle Theory. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. İşte bir ailenin kuruluş hatta bazen kuruluş hazırlıkları aşamasından başlayarak ailenin yaşamını tamamladığı döneme kadar geçen süre içerinde yaşadığı ve her ailede o ailenin özelliklerine bağlı olarak süresi ve önemi ve ailenin yaşamında oynadığı rolü değişebilen dönmeler “aile yaşam döngüsü” kavramı adı altında incelenir. Söz konusu bu dönemlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp. Buna göre bir ailenin kuruluş aşamasından başlayarak. Çocukların eğitimini planlamak. bağımsızlık. anne-babalık. Aile ve Toplum Dergisi.. boş yuva. Sıra Sizde 4 Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Yani bir aile kurulur gelişir yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri yerine getirir nihayet ömrünü tamamlar ve tarihe karışır. Yararlanılan Kaynaklar Koekemoer. çocuğu okula gönderme. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar yeni olmakla beraber üniversitelerin. Özdemir.16. Sıra Sizde 5 Ailenin geleneksel yapıda olup olmadığına bakmaksızın sıradan herhangi bir ailenin yaşayabileceği aşamalar kısaca ana başlıkları ile açıklanmaya çalışılacaktır. yeni evlilik dönemi.com/farkli-aile-ile-yasamdonemlerinde-yonetim/. dulluk ve nihayet tek başına kalma aşamalarından geçer./#ixzz1ulu2gp55 Kaynak: http://notoku. yaşlılık.C. yaptıkları araştırmalar sonucu belli olayları geçiş noktaları olarak kabul etmişler ve aile yaşamını dönemlere ayırarak her dönemin karakteristik özelliklerini belirlemişlerdir./#ixzz1uluL1Euz 25 . çocuk yetiştirme. Aile Ekonomisi-Beslenme.4 s.L. Din eğitimi vermek.7-18. • • • • • • Statü sağlamak. Aile Bilimleri vb. 95-104. belirli bir süre. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. • Ekonomik ihtiyaçları karşılamak. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. yetişkin çocukların evden ayrılması. emeklilik.2009 Kaynak: http://notoku. Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli dönemlerden geçer. Torlak. (2009) Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün Önemi. bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu dönemler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. ergenlik. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak gibi işlevlerdir. Textures and Threads: Spiritual Care and Therapy. Aileyi incelemede esas alınacak bir çerçevenin çizilmesi ve bütün aileleri kapsayacak bir modelin geliştirilmesi düşüncesi 20. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir dönem bir aile için çok anlamlı önemli o aile için yaşamsal değerli olabilirken bir başka aile için son derece sıradan bir dönem olarak kalabilir.

Ailede güçlü etkileşim ortamı oluşturabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. İletişim ve etkileşim kavramlarını açıklayabilecek. etkin kullanabilecek. Aile içi etkileşimi güçlendirecek becerileri tanıyarak.2 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. etkin kullanabilecek. İletişim sürecini oluşturan öğeleri tanıyarak. Anahtar Kavramlar İletişim Etkileşim Konuşma Dinleme Etkileşim Ortamı Dil Soru Empati Güven “Biz” Bilinci İçindekiler Giriş “İletişim” ve “Etkileşim” Kavramları İletişim Süreci ve Etkili İletişim Ailede Güçlü Etkileşim İçin Beceriler Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma Teknolojik Araçlar ve Aile İçi Etkileşim İletişim ve Etkileşimde Engeller 26 .

büyük oranda bu yetinin etkin kullanılması amacına hizmet etmek üzere tasarlanmaktadır. İnsanoğlunun oluşturduğu bütün topluluklarda olduğu gibi. en önemli özelliği bireyleri arasında kurulduğu varsayılan bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Nitelikli. İletişim ve etkileşim süreci üzerinde durulurken. onu oluşturan bireyler arasındaki iletişim sürecinin nasıl işlediğine bağlıdır. sahip olunan iletişim becerilerine ve bunun kullanım durumuna göre biçimlenmektedir. Toplum halinde yaşamanın bir gereği olarak. Etkili iletişim için. ortak bir yaşam alanı oluşturmada başarılı olabilmektedirler. İletişim sürecinde yaşanan aksama veya sorunlar aile yaşamını doğrudan etkilemekte. uyumlu ve mutlu bir aile yaşamı. çağımızda süreci etkileyen bu unsurların göz ardı edilmemesi gerekir. Etkileşimin niteliği. Dolayısıyla insanlığın oluşturduğu medeniyetin devamı ve gelişmesi bu temel becerilerin nitelikli kullanılmasına bağlıdır. ailenin devamı ve niteliği de büyük oranda onu oluşturan bireylerin karşılıklı paylaşım ve etkileşim gücüne göre şekillenmektedir. Bu özellik onu sosyal yaşamın bir parçası haline getirir. Diğer sosyal topluluklara göre daha uzun süreli ve yüksek düzeyde derinlikli etkileşim süreçlerinin yaşandığı varsayımı ile aile bireylerinin birbirlerini tanıdığı. Sosyal yaşamın en önemli yapı taşı ailedir. bunları etkili kullanmak iletişim becerisinin gücünü de belirlemektedir. Bu tür teknolojiler bir yandan iletişim ve etkileşim için bir güç olarak kullanılabilirken. bilgi ve deneyimleri başkalarına aktarmanın tek yolu bu becerilerin kullanılmasıdır. düşünce ve isteklerini başkalarına ifade edebilmesi ve başkalarının bu yöndeki iletilerini anlamlandırarak ona tepki verebilmesidir. İnsanoğlunun sahip olduğu birikim. Toplumun diğer katmanlarına ve yaşam formlarına yansıyan bu aksaklık ve sorunlar toplumsal anlamda çözülmesi gereken problemlere zemin oluşturulmaktadır. Toplum yaşamındaki ahenk de büyük oranda bu etkileşimin niteliğine göre şekillenir. temelde insanların bu paylaşım gücünün artışıyla açıklanmaktadır. internet gibi teknolojiler buna örnek verilebilir. Gelişen son dönem teknolojileri. öncelikle bu unsurların çok iyi tanınması gerekmektedir. Bu varsayıma dayalı bir yaşam birlikteliği olarak kabul edilen aile yaşamında etkileşim ve iletişim sürecinin kalitesi düştüğünde aile birlikteliği 27 . Bu unsurlara hâkim olan bireyler duygu ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla aktarabilmekte. diğer yandan bunların olumsuz etkileri de olabilmektedir. iletişim ve bilişim çağı olarak tanımlanmaktadır. İletişim süreci çeşitli unsurlardan oluşan ve dış etkiye açık bir sistematik özellik taşımaktadır. hukukî olarak varlığı kabul edilen ve bireyleri arasında kan bağı temel alınarak tanımlanan bir topluluk olmakla birlikte. birbirlerine güvendikleri ve birbirlerini anladıkları kabul edilir. uydu sistemleri. Bilgisayarlar. duygu. Aile. insanlar başkalarıyla etkileşim kurmak durumunda kalırlar. Aile. Bugün insanlığın ulaştığı yüksek medeniyet. Ayrıca. Onu diğer sosyal topluluklardan ayıran en belirleyici özelliği bireyleri arasında yaşandığı varsayılan etkileşimin derinliğidir.Ailede İletişim ve Etkileşim GİRİŞ İnsanoğlunun sahip olduğu en önemli yetilerden biri. bu durum aile fertlerinin diğer yaşam alanlarına da yansımaktadır. GSM teknolojileri. toplu halde yaşayan insanoğlunun bağlı olduğu en önemli topluluk olarak görülebilir. Günümüz bir etkileşim.

anlamın ortak kılınmasıdır. iki insanın bir araya gelmesiyle var olduğu kabul edilen bir süreçtir. sağlıklı bir birey için bu paylaşımın en etkili şekilde oluşması beklenmektedir. onu aktarabilme ve başka kaynaklardan gelen mesajları anlamlandırabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Bu bölümde aile yaşamı için önem taşıyan bu iki unsur üzerinde durulacak ve çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. sosyal yaşamın varlığının da temellerini oluşturur. Bu nedenle. Bir anlamda bu paylaşımlardan yoksunluk. iletişim insanoğlunun içten gelen bir isteği veya ihtiyaçlarını en etkili şekilde gerçekleştirme aracı olma özelliği ön plana çıkarılarak da tanımlanabilir. önemli sorunların çıkmasına neden olmaktadır. İnsanın yaşamını tek başına sürdürmedeki zorluğu dikkate alındığında paylaşım isteği içinde olduğu görülmektedir. Duygularını. İnsanların etkileme ve etkilenme özelliği sonucu gerçekleşen bir süreç olarak iletişim. iletişim kavramı oldukça sınırlandırılmış olur. Aksine burada “bilgi paylaşmak” kavramıyla duyguların. “Bilgilerin paylaşılması” tabirinin. Geniş anlamıyla iletişim. 28 . basit malumat ve verilerin paylaşımı şeklinde anlaşılırsa. iletişim kavramının tam olarak tanımlanması için yeterli olup olmayacağı bir başka tartışma konusudur. Bir kişinin anlam dünyasında oluşan duygu. Bu durumda iletişim olgusunun insanda var olan bir yetinin kullanılması. Bu mesajları başkalarına çeşitli yollarla aktarabilmektedir. Ancak burada “bilgi” sözcüğüne yüklenen anlam. anlamlandırma becerisine sahiptir. doğalarının gereği olan bu paylaşımları yaşarlar.” şeklinde bir tanımlama da yapılmıştır. Ayrıca başka kaynaklardan gelen mesajları. insanoğlunun doğuştan getirdiği anlama ve anlatma becerilerinden söz etmek gerekir. fikirlerin. İletişim. Bir bireyin anlam dünyasında oluşanlar dillendirildiğinde ya da iletildiğinde. Dolayısıyla iletişim kazaları veya iletişim sorunlarının da büyük oranda anlamın ortak kılınması sürecinde yaşanan zorluklardan kaynaklandığı söylenebilir. düşüncelerini ve bilgilerini paylaşma isteği insanın doğasının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. kavramının bir beceri olma özelliğinden söz edileceği gibi. İnsanoğlunun anlatacakları vardır ki bunlar onun taşıdığı mesajlardır. “iletişim. iletişimin en önemli oluşma gerekçelerinden bir diğeridir. İletişim bir beceri olarak görüldüğünde. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM KAVRAMLARI İletişim. aile içi iletişim ve etkileşime göre şekillenmektedir. bir mesaja sahip olma. iletişimin gerçekleştiğini söylemek güçtür. insan doğasına aykırı bir durum olduğundan. bunu alan kişinin anlam dünyasında benzer bir anlam oluşturmuyorsa iletişim gerçekleşmemiştir yahut -en azındaneksik oluşmuştur. Paylaşılmak istenen mesaj başkası tarafından alınıp anlamlandırılmadığında. İnsanın paylaşma isteği ve ihtiyacı. Bu nedenle aile yaşamının devamlılığı. malumatların paylaşılması kastedilmektedir. düşünce ve malumatların başkalarının anlam dünyasıyla buluşturulması ve onların da benzer bir anlam oluşturmuş olmarını gerektirmektedir. İnsanlar karşılıklı etkileşim süreci içine girerek. iletileri alma. Bir anlamda iletişimin gerçekleşmesinin bunlara bağlı olduğu söylenebilir. Buradan yola çıkılarak. herhangi bir bilginin paylaşılması eylemi olarak tanımlanmaktadır. bir isteğin gerçekleşmesi ve bir ihtiyacın karşılanması sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Bir beceri olarak kabul edildiğinde iletişim.zarar görmeye başlar.

bunun alıcı tarafından iletilene en yakın şekilde anlaşılması ve buna uygun tepki verilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Oysa birbiriyle etkileşime geçene bireyler. Uzaklaşma sürecinin aile bağlarını önemli oranda etkilediği bilinmektedir. Bireyde karşılaştığı varlıklardan etkilenme duyarlılığı gelişmiştir. Dolayısıyla iletişim ve etkileşim bir arada gerçekleşir. İnsanoğlu -doğası gereği. başkalarına mesaj da gönderilir. Sonsuz istek ve ihtiyaçlarıyla. İletişimin sistem yaklaşımı açısından ele alınması gereken bir süreç olduğu da unutulmamalıdır. İki veya daha fazla kişinin etkilenime girmesiyle meydana gelen davranış değişikliği etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Etkileşim olmadan iletişimin gerçekleşmesi mümkün değilken. süreç bireyin sosyal guruptan tamamen kopmasıyla sonuçlanır. algıları farklılaşmaktadır. başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Başkalarının desteğini alarak ve başkalarına destek olarak -karşılıklı bir şekilde. İletişim. Bireyleri arasında etikelenmenin sınırlı olması gettolaşma. Bu durum insanların bir arada yaşaması olgusunu doğurmuştur. Ancak iletinin alıcıya ulaşması. döngüsel bir sistem özelliği taşımaktadır. Sosyalleşme sürecinin en temel aracı olarak iletişimin. toplumu oluşturan fertler arasındaki etkileşimin sınırlanmış olmasının yattığı söylenebilir. İletişim. iletişim sürecinin önemli bir sonucu ve parçası olarak gerçekleşir. iletilmek istenene en yakın oranda almış olması ve bunu aldığını belli edecek şekilde tepkide bulunmasını gerektirmektedir. Etkileşim karşılıklı bir etkilenme olarak kabul edilebilir. yaşamını tek başına sürdürmede önemli sınırlılıkları bulunmaktadır. Aileler. yönünü büyük oranda belirleyen ve sosyal yaşamın kalitesinin en önemli belirleyicisidir. iletişim kurarak bu etkilenme ve etkileme sürecini istenen hedefe yöneltmesi mümkündür. Alıcının iletileni. bunları aktarmak için uygun bir ortamın bulunması ve mesajın onu alacak bir alıcıya ulaşması gerekir. duygu ve düşüncelerin insan toplulukları arasında sözel veya bedensel hareketler kullanılarak değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci olarak tanımlanması mümkündür.İnsanın doğası gereği. İletişim süreci sistem olarak ele alındığında bir kaynak ve kaynağın sahip olduğu mesaj. süreci tamamlamaya yetmemektedir. yaşamını istediği şekilde sürdürmesinin güçleştirmektedir. duyarlılık ve anlayışına bağlıdır. karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenerek ortak yaşam alanları oluşturmaya başlar ve birbirlerini kabul etme ihtimalleri fazlalaşır.çevresini etkilemek ve çevresinden etkilenmek özelliğine sahiptir. sınırlı becerileri onun tek başına. bunları aktarma gücü ve becerisine sahip olunması gerektiği gibi. Bireyin. Aile içi iletişim sınırlandığında etkileşim de azalmakta. gruplaşma ve sosyal bölünmelere neden olur. İletişim kurmak isteyen kişi mesaja sahip kaynak olarak iletişime geçmek istediği kişiyi etkileyerek bir etkileşim süreci başlatır. bir mesajın uygun kanallar kullanılarak kaynaktan alıcıya iletilmesi. kalitesini. Bu açıdan iletişim. aile içi etkileşimin düzeyine bağlı olarak devam ettirir. birbirlerinden etkilenme düzeyi çok yüksek olan bireylerin oluşturulduğu bir sosyal topluluk olarak hayâtiyetini.istek ve ihtiyaçların daha kolay karşılanması mümkün olabilmektedir. Sosyal etkileşimin gerçekleşmesi bu anlamda birden fazla kişinin varlığı ile bunların niyet. bir paylaşma eylemi olarak çift yönlü bir süreçtir. bireyin kendisini ve çevresini değiştirmekte kullandığı önemli bir araç işlevi görür. sosyal yaşamın mahiyetini. Bireyler iletişim süreci içinde karşılıklı etkilenir ve değişime uğrarlar. İletişim süreci sadece başkalarından mesaj alınmasıyla gerçekleşmez. Fikirlere kaynaklık etmenin yanında. süreci oluşturan temel bileşenler ve bu bileşenlerin eşzamanlı çalışmasıyla gerçekleşir. güçlü bir iletişim ağı ve buna dayalı etkili bir etkileşim süreci hedeflenmektedir. Sosyal yabancılaşmanın temelinde. Etkileşim. Bu açıdan iletişim. Başkalarıyla etkileşime geçmeyen birey. istek ve duyarlığına bağlıdır. Bu süreçte karşılıklı olarak iki birey arasında bir etkilenim gerçekleşir ki buna etkileşim adı verilebilir. Bu durum uzun süre devam ettiğinde. Uygun kanallar kullanarak mesajını ortak hale getirmek ister. Bu nedenle sağlıklı bir aile yaşamı için. buna bağlı olarak aile fertlerinin birbirlerine ilişkin duyguları. 29 . etkileşim. İletişim. Etkileşimin istenen sonucu doğurabilmesi bu süreçte yer alan bireylerin karşılıklı güven. bir süre sonra ortak yaşama alanlarını yitirir ve sosyal guruba yabancılık hissetmeye başlar.

insanlara karşı agresif tutumlar benimsemiş bir bireyin kuracağı iletişimin niteliğini büyük oranda bu özellikler belirleyecektir. alıcının verilmek istenen mesajı verilmek istendiği şekliyle anlayabilmesine. eşi “Suratı ekşi olanın balı da ekşi olur. kodlama-kod açma.1: İletişim süreci ve öğeleri. Genç adamın sattığı zehir bile olsa herkes onu alır içermiş. iletişim sürecinin başlatıcısı. etkileme ve yansıma olarak sıralanabilir. Şekil 2.Aile yaşamında uyum ve çatışmaların bir arada yaşanması olasıdır. Sadi’nin Bostan isimli eserinde yer alan aşağıdaki hikâyecikte bu durum çok iyi açıklanmaktadır. Bu öğeler kaynak. Aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde iletişim. paylaşacağı bir mesaja sahip ve süreci başlatacak iletiyi gönderen kişi. Aynı mesajı ileten farklı kişilerin iletişim sürecinden aldıkları farklı sonuçların nedeni büyük oranda burada yatmaktadır. kurum ya da topluluktur. Amacın gerçekleşmesi. İLETİŞİM SÜRECİ VE ETKİLİ İLETİŞİM İletişimin. O gün hiç para kazanamayan adam eve asık suratla döndüğünde. Bu bal satıcısı gencin güler yüzü sayesinde çok fazla müşterisi varmış. uyumun sağlanması ve çatışmanın çözüme ulaştırılabilmesi için yegâne çözüm yoludur. seçilen mesajın iletilmesi için elverişli zaman ve mekânın belirlenmesi. en uygun sembol ve kanalı seçilmesi. onu oluşturan temel öğelerin eşzamanlı şekilde bir araya gelmesiyle oluşan döngüsel bir süreç olduğu söylenebilir. kaynak öğesinin taşıması gereken özellikler bulunmaktadır. İletişim sürecini başlatan unsur olarak.” demiş. Hakkında yeterli bilgi ve deneyimi olmadığı bir konuda kişinin başlatacağı iletişimin istenen sonucu vermesi beklenemez. Kaynağın sahip olduğu deneyim ve birikimler de iletişim sürecini önemli oranda etkilemektedir. Ertesi gün kendisi de asık ve ekşi suratıyla bağıra çağıra bal satmaya çalışmış. alıcı. Ancak çatışmaların aza indirgenmesinin yegâne yolu. Kaynak iletecek bir mesajı olan kişidir. 30 . mesajın iletilmesinden sonra alınacak dönütlerin doğru değerlendirilmesi kaynağın iletişim yeterliğiyle doğrudan ilişkilidir. Kaynağın dil yeterliliği yani iletmek istediği mesajı en iyi şekilde aktarabileceği sembol ve araçları seçebilmesi iletişim sürecinde önemli rol oynar. Hükmedici bir kişilik yapısına sahip. Bir gün asık suratlı. ancak günün sonunda tek dirhem dahî bal satamamış. aile üyeleri arasında açık iletişim kurmak ve etkilenim sürecini başlatmaktır. İletilecek mesaja ve alıcıya. iletişim isteği ve niyeti olan. Bal satan güler yüzlü bir gencin hikâyesini anlatır Sadi. Basit anlamıyla kaynak. Ayrıca kaynağın kişiliği. tutumları da süreçte rol oynar. süreçte yer alan bireylerin bu faktörlerin farkına varmalarına ve bunları kontrol edebilme yetilerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu temel öğelerin birlikte uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşen bir süreç olarak iletişimin anlaşılması ve etkili iletişim gerçekleşmesi. inandırıcılığına ve kaynağın mesajı hangi kodlar kullanarak ilettiğine bağlı olarak şekillenmektedir. ileti. İletişim süreci büyük oranda onun sahip olduğu bazı becerilere bağlı olarak şekillenir. kaba saba bir adam bu gencin satışının fazlalığını görmüş ve kazancını kıskanmış.

ne bu elbisenin hali. İletinin kodlanışı büyük oranda dille ilgilidir. sus cevap verme! Çocuk: Tamam. deneyimi. kelimelere yüklediği anlam. kodlanmış mesajın alıcıya ulaşmasını sağlayan araç olarak tanımlanabilir. el gibi vücut hareketleri yoluyla kodlanmış şeklidir. iletişim sürecinde kaynağın gönderdiği iletiye hedef olan kişi veya kişilerdir. yüz.” Bu üç özlü sözden yola çıkarak. yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve iletişim sürecinin sürdürülmesi alıcı tarafından verilecek geri bildirime göre şekillenir. Yaşlı insanların. Çoğumuzun duyduğu aşağıdaki diyalog. Bunlar beş duyu organımızdan biri veya birkaçına mesajın ulaşmasını sağlayan araçlardır. alıcının kullandığı dil. İletişim süreci bu geri bildirimle tamamlanarak ya yeni bir süreç için başlangıç olur ya da sonlanır.Ali). gençlerin ise büyüklerin kendilerini anlamadığı yönünde yakınmaları bilinmektedir. başkasına dost olması nasıl beklenir (Sokrates). İleti. Bu durumun nedenleri ve soruna ilişkin çözüm önerileriniz neler olabilir? Mesaj alıcı tarafından alındıktan sonra anlamın ortak kılındığının belirlenmesi. ebeveylerle çocuklar arasında iletişimi koparan ilginç örneklerdendir.“Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Alıcının özellikleri dikkate alınmadan gerçekleştirilecek bir ileti gönderme sürecinin başarı şansı oldukça azalacaktır. kaynağın zihninde oluşan anlam veya objenin söz. “İleti” olarak tanımlanacak alıcının mesajı almasından sonra anlamın ortak kılınması ile “-şim” eki alarak iletişim olarak tanımlanır. Kaynak mesajını kodladıktan sonra bunun fiziksel olarak iletilmesine ihtiyaç duyulur. Alıcı. Ancak iletiye yüklenen anlam “kod”un dilde. Bu nedenle iletişim sürecinde ne söylediğimiz kadar bunu neyle ve nasıl söylediğimiz de büyük önem taşımaktadır. “kod”un kaynak ve alıcı tarafından nasıl anlaşıldığı büyük önem taşımaktadır. yaşı. Geri bildirimle. çizimler alıcı tarafından kod açma sonucu anlam kazanır. alıcının niteliklerinin de kaynağın sahip olduğu özellikler kadar özelliğe sahip olması beklenir. iletişim sürecinde kaynağın niteliğiyle ilgili neler söylenebilir? İletişim sürecinde kaynağın sahip olduğu ve paylaşmak istediği duygu düşünce veya bilgi gibi uyaranların kaynak tarafından kodlanmış haline “mesaj” ya da “ileti” adı verilir. Aslında tek başlarına kaldıklarında bir anlam ifade etmeyen birtakım sesler. işaretler. Burada. dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. Kanal. Anne: Cevap ver. resim. Alıcının mesajı alması iletişim sürecinin ilk aşamasının gerçekleştiğini gösterir. gençlerin kendilerini dinlemediği. Burada kullanılan kod açma işlemi. peki… Anne: Bak hala konuşuyor! 31 . Yansımaya izin verilmeyen ileti gönderme süreçlerinde hedeflenen iletişim ortamının çok uzağına düşülebilir. Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır. Burada kodlamanın nasıl gerçekleştiği. Kelimelerle kodlanmış mesajın iletilmesi için yüz yüze iletişimde ses ve sesin iletimini sağlayan hava bir kanal olarak görülürken. Cahil ile sakın latife etme. çünkü cahil ne gelirse söyler diline (Anonim). ne yaptı! Çocuk: Şey… Anne: Tamam. uzaktan yapılan bir iletişimde telefon benzeri araçlar da kanal olarak kullanılmaktadır. yazı. Anne-babaların özellikle çocuklarıyla kurdukları iletişim süreçlerinde bu tür durumlara sıklıklar rastlanır. Anlamın ortak kılınması için. (Hz. Nasihat verme şeklinde gerçekleşen ancak çocukların bunlardan ne anladığı tam olarak kestirilemeyen konuşmalar bazen bir iç konuşmaya dönüşmekte ve alıcı mesajlara kendini kapatabilmektedir. kültürde ne anlama geldiğine ve içinde bulunulan bağlama göre de şekillenmektedir. kaynağın kendini kontrol imkânı oluşur. kültürü gibi birçok öğeden söz edilebilir. kaynak ile alıcı arasında oluşan yanlış anlamaların kaynağını oluşturmaktadır.

Doğuştan sahip olunan duyma yetisidir. empatik davranış geliştirmek gibi bazı temel özellikler de söz konusudur. 11. İletilerden alıcının yeni yaşantılar kazanması ise. 3. alıcının ne hissettiği ve ne anladığı anlaşılmadan gönderilen mesajların bir etkisi olmayacaktır. Dinleme eğitiminin sonunda diğer dil etkinliklerinde -konuşma. İletişim sürecinde öğrenmenin gerçekleşebilemsi için “kaynak” tarafından iletilenlerin. gelen mesaja anlam yükleme ve anlamlandırmadır. Zihinleri açık tutun. soru sorma. kültür. Karşılıklı bir etkilenim yaşanması gereken süreçte. Bunun yanında etkileşim ortamını güçlendirmek için güven ortamı oluşturmak. konuşma. sunmayın. Aynı fizikî mekânı paylaşarak oluşturulmuş bir topluluk olmakla birlikte. İşitme isteğimiz dışı gerçekleşir. Heyecanı artırın. etkili bir dinleme için aşağıdaki stratejiler önerirler: 1. bireyin işitme ve görme organları aracılığıyla aldığı konuşma gibi duyumları anlamak amacıyla dikkat harcaması olarak tanımlanabilir. dinleme becerisindeki birikimle yakından ilgilidir. Dinleme. “alıcı” tarafından paylaşılması gerekir. 9. Dinleme çalışması yapın. Burada dinleme. Campell ve diğerleri (1996) yaşam boyu devam edecek bir dinleme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiğinden söz ederken. Bu yetinin dil öğrenimi için temel teşkil ettiği söylenebilir. dinleme ise bir amaç doğrultusunda yapılır. Söyleyen. 6.önemli gelişmeler olmaktadır. 4. etkileşim için fizikî mekân varlığı yeterli değildir. işitmeden çok farklıdır. AİLEDE GÜÇLÜ ETKİLEŞİM İÇİN BECERİLER Aile. Aile içi paylaşım ve etkilenimin en üst düzeyde olması ve etkileşimin çok güçlü olması gerekir. İlk dil etkinliği dinlemeyle başlar. okuma ve yazma. 8. Öncelikle temel iletişim becerileri konusunda ailelerin yetkin olmaları ve aile yaşamında bazı temel özelliklerin hayata geçmesini sağlamaları gerekir. ders dinleme. Bu nedenle dinleme. İçeriği tartışın. şiir dinleme. radyo dinleme. Fikirleri dinleyin. Etkin Dinleme Becerisi İletişim sürecinde etkililiği belirleyen temel becerilerden biri. sağlıklı iletişim kurmada en temel yoldur. 7. ortam. Bunu sağlamak için aile bireylerinde bulunması gereken bazı becerilerden söz edilebilir. 10. hatta iletişimden bahsetmek mümkün değildir. söylenen. Zihinleri antrenmanlı tutun. İlgi alanlarını belirleyin. iletişimi başlatma ve sürdürme gibi temel becerilerden söz edilebilir. Olayı vurgulayın. geçmiş deneyimler gibi birçok unsur gelen mesajın anlamını farklılaştırmaktadır. müzik dinleme etkinlikleri önerilebilir. Genel anlamda “dinleme”. 5. Aile hayatının devamı bu etkileşimin niteliğine bağlıdır. öğrenilebilir ve öğretilebilir bir dil becerisidir. 32 . Bunlar için öykü dinleme. Gelen mesajı yakalamak tek başına yeterli değildir. oyun ve sinema filmi izleme. 2. sosyal yaşamda etkileşimin en yoğun yaşandığı ve etkileşime en çok ihtiyaç duyulan topluluktur. Çünkü yakalanan mesajın ne anlama geldiğini belirleyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. sesli okuma. Etkili aile içi iletişim için ailelerin hem iletişimi oluşturan öğeleri ve özelliklerini hem de sürecin etkin bir şekilde çalıştırılması için yapılması gerekenleri çok iyi bilmesi beklenmektedir. Rahatsızlıklara katlanın. Esnek olun.Aile içinde benzer diyaloglar sıklıkla yaşanmaktadır. Bu tür durumlarda etkili bir iletişimden söz etmek. Dinleme.

tuzak kurucu dinleme. seçerek dinleme. aile yaşamını yüzeysel ve derin olmayan ilişkilere/etkileşimlere götürmektedir. Bu durum iletişiminde önemli bir engel olarak görülmektedir. Anne ile çocuk arasında oluşan yabancılaşma temelde birbirlerini anlamaktan vazgeçmeleridir. duymak istediğini anlıyor. alıcı bunu kabul eder ve dinlediğini gösteren davranış ile süreci devam ettirir. Bu tür davranışlar sonuçta televizyon. birbirini dinlemeyen veya dinleme becerisi gelişmemiş aile fertlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Evinden kaçan on üç yaşındaki bir kız. iletişimin sağlıklı bir şekilde devamı için de gereklidir. iletişim sürecinde sahip olunması gereken temel beceriler arasında sayılmaktadır. edilgen dinlemeden farklı olarak. telefon ve bilgisayar gibi araçlara bağımlılıkla sonuçlanabilir.” diye düşünen çocuk. başka uyaranlara dikkatin kayması. saatlerce bilgisayarın başından kalkmıyor” yakınmaların temelinde bu tür anne baba davranışlarının yattığı söylenebilir. yalnızlaşma ve yabancılaşma sürecine girmeye başlamıştır. iletişimde anlamaya ve iletişimi sürdürmeye odaklı bir beceri olduğu söylenebilir. Edilgen dinlemede kaynak mesajı iletir. Ben de yalan söylemeye başladım. anne sadece kendisinden izin istediğini varsaymış. ‘Niye?’ diye sorar ve bana çok kızardı. Aşağıdaki diyalogda yaşananlar yüzeysel etkileşim ve iletişimin doğurduğu durumlardır. Eşlerin birbirlerini tanımaları. Aile içi yüzeysel iletişim ve etkileşim yaşantılarının. alıcı ve kaynağın birbirlerini etkin dinlemelerine bağlıdır. Bu hatalar. televizyonu açabilir miyim? Anne: Evet. İletişim ve etkileşimin derinleşmesi. Etkin dinleme. kaynak ile alıcıyı içine alan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Örneğin okul… Sınavlarımın iyi geçmediğini söylediğimde. dönük önündeki işle uğraşırken) Söyle. Çocuk: Anne… Anne: (sırtı. Yalan söylemekten hoşlanmıyorum. yüzeysel dinleme şeklinde sıralanabilir. Bunun.Aile içi iletişimde çocuklarla ebeveynler arasında yaşanan birçok iletişim kazasının. ezber cevaplar. muhatabın söyledikleriyle birlikte. 2002). “Söylediğimi değil.”(Gordon. annesiyle olan ilişkisini şöyle açıklıyor: “Öyle bir noktaya geldi ki. Etkin dinleme. saplanmış dinleme. “Çocuğu televizyonun başından alamıyorum. Bu durum. Sonunda gerçek duygularını göstermeden konuşan iki insana dönüştük. ilgi toplamak için çabalarken. dinlenenin yanlış anlaşılmasına neden olmakta ya da anlamın oluşmasına engel olmaktadır. savunucu dinleme. Çocuk: Karnım ağrıyor. etkileşim ihtiyacı karşılanmadığı için. görünüşte dinleme. sadece gelen mesajın iyi anlaşılması için değil. Ancak derin 33 . Bu tür yanlış dinleme davranışları. dinleme becerisindeki kusurlardan kaynaklandığı söylenebilir. artık en küçük şeyleri bile birbirimize söyleyemiyoruz. dinleme hatalarından arındırılmış ve aşağıda sayılacak davranışları içeren. etkin dinleme olmadan da dinlemenin yapılabildiği veya edilgen dinlemenin de gerekli olduğu durmların olduğu söylenebilir. ama söylüyordum. Birbirini tanıyan ve anlayan bireylerin oluşturduğu ailelerde sorunlarla çok daha kolay baş edilebilir ve mutlu aileye ulaşılabilir. Etkin dinleme. birbirlerinin paylaşma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri öncelikle bununla mümkündür. Dinlemede yapılan hatalar benzer sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda bunun gerekli olduğu. Etkin dinleme becerisi kullanıldığında. Anneyle etkileşime geçmek isteyen çocuk. aslında söylemek istedikleri de anlaşılabilir. Aile yaşamında derin etkileşim ve iletişim yaşantılarına ihtiyaç vardır. izin vererek sorunu çözdüğünü sanmıştır. Aileye çocuklar katıldığında ise yetişkinler arasında kurulan bu iletişim ve etkileşim ağına onların dâhil edilmesi ikinci aşamada gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Oysa çocuk. Zamanla bu yalanların beni rahatsız etmediğini de anladım. bir süre sonra otoriteye farklı bir boyun eğme davranışı göstererek kendini gizlemeye ve anne beklentileri yönünde yüzeysel tepkiler vermeye başlamıştır.

Dinlemede yapılan en önemli hatalardan biri de çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz kişilerin -özellikle eş. Sözün bitmesini beklemek ve sabırlı olmak gerekir. oyun oynuyorsun” diye cevap verdiğinde çocuğun tepkisi. soru soran. Dinleme davranışını etkili hale getiren bir diğer araç da sorulardır.sözün nereye varacağını tahmin edeceğimiz yanılgısıdır. vazgeçtim. “Hep bilgisayar başındasın. Dinlemede yapılan genel hataları ve bunların sonuçlarını açıklayın. Konuşanın. 34 . Bu. ‘anlıyorum’ gibi kısa süreli ve iletişimi sürdürmeye dönük tepkiler verilmelidir. muhatabın sözünü bitirmesini engelleyebilir.etkileşim gerektiren ortamlarda bu dinleme davranışı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle etkin dinlemede beklenen davranışlardan bir diğeri ön yargısız dinlemedir. bir söyle” atasözü ile “Bir ağız. Bu anlamda. Ayrıca dinleme sürecinde öze dönük sorular sorulması da tavsiye edilebilir. Çocuk: Baba işin ne zaman bitecek? Baba: Bilgisayarda oyun mu oynamak istiyorsun? Çocuk: Hayır baba. İletişim en önemli ilkelerinden biri göz temasıdır. Etkin dinleme için konuşma ve dinleme periyodunu ayarlamak gerekir. çocuğun kendini kapatmasına neden olmuştur. araya girerek muhatabın kendini ifade etmesinin engellenmesi olarak anlaşılmamalıdır. düşünen ve düşündürendir. bu orantıyı en iyi şekilde açıklamaktadır. edilgen dinlemeye geçmek anlamına gelmemelidir. Özellikle anne-baba-çocuk ilişkilerinde bu tür dinleme davranışına çok gereksinim duyulur. Konuşma. baba… Burada çocuğun aslında söylemek istediği ile anlaşılan arasındaki farkın giderilmesi hedeflenmektedir. Bu. anlamın oluşması için kullanılacak araçlardır. onu anlamak yerine peşin hüküm vermiş. “Baba!. Bu tür durumlarda etkin dinlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. burada kısaca dinleme sırasında dinlemeyi aktif hale getirecek sorular sorulabileceğini vurgulamak yeterli olacaktır. bireyde oluşan anlamı başkalarına aktarmak için kullanılan bir işaret ve simgeler sistemidir. Bu durum ortamda rahatsızlık oluşturacaktır. Dinleyenin konuşan ile kuracağı göz teması asıl söylenmek istenin daha iyi anlaşılmasına imkân verecektir. Çocuk: Peki. “Tamam baba. baba ön kabulle çocuğun bilgisayarda oyun oynamak istediğini düşünerek. Bunun yanında uzun süreli tepkisizliğin doğuracağı sorunların giderilmesi için ‘evet’..” şeklinde olacaktır. Konuşma bireyler arasındaki en önemli etkileşim aracıdır. Bilgisayar başında projeyi tamamlamaya çalışan babasına çocuk. Diyalogun farklı gelişmesi durumunda. hayvanların çıkardığı seslere konuşma demek doğru olmaz. gerekli dönütün verilmesiyle süreç devam ettirilir. Bu durumda baba. Çünkü söylenen ile anlaşılan arasında farkın büyük olması durumunda. Konuşma sadece seslerden oluşan bir dizilim değildir. aynı zamanda muhatabınızın ona değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi düşünmesini sağlayacaktır. İşin ne zaman bitecek?” diye sorduğunda. Ayrıca dinlerken not almanın da bazı durumlar için yansıtmaya imkân vermesi açısından önemli faydaları olmaktadır. İnsanoğlunun birikimlerini başkalarıyla paylaşmada kullandığı en eski yollardan biridir. kişinin duygu ve düşüncelerini sözle bildirmesidir. seninle dışarı çıkalım diyecektim. ileride bazı arızî durumların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle etkin dinleme. Bu işaret ve simgeler. Söz tamamlandığında. canım sıkıldı. Bu durumda konuşanın sözünü tamamlamasına fırsat vermeden ön yargıyla yaklaşılmakta ve iletişim kazalarına neden olunabilmektedir. Dinlerken verilen ânî tepkiler. çocuklar ve yakın çalışma arkadaşları gibi. Soru sorma becerisi başka bir başlıkta detaylı ele alınacağından. “İki dinle. Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan arızî durumlar kolaylıkla çözümlenebilir. Baba: Aşağıda bisikletini hazırla on dakika sonra ben de sana katılırım. peşin kabulle çocuğun oyun için bilgisayarı istediğini varsaymış. başkalarının ilgileneceği ön kabulüyle düşündüklerini dil ve ses kalıpları halinde aktarmasıdır. Bu sorular dinleme sürecinde konunun detaylarının açılmasına zemin hazırlayacaktır. iki kulak”. sonuç farklılaşabilirdi. Etkin bir konuşma becerisine sahip birey. Konuşma Becerisi Konuşma.

ses tonu ve el işaretlerinden de oluşur. üçüncü iknâ etmektir. En azından muhatabın bundan pek keyif almayacağı söylenebilir. iletişimin niteliğini büyük oranda belirlemektedir. Kısa ve yetersiz konuşmak. çocuğun sizi dinlemeye istekli olmasını bekleyemezsiniz. ikincisi konuşmayı sürdürmek. Yerel ağızla konuşmak. İletişim sürecinde kaynağın kullandığı en önemli araç olan konuşma becerisinin etkililiği. çocukların fikirlerini rahatça açıklayabilmeleri için yararlı olacaktır. Konuşmanın yalın hali ilk çocukluk yıllarında hayata geçmektedir. ayrı ayrı ele alınmalıdır. konuşmanın etkililiğini artıracaktır. Yine oluşturulacak sıcak bir atmosfer. konuşmanın etkililiğini artıracaktır. Konuşmada düşüncelerin olumlu cümlelerle ifade edilmesi yapıcı yaklaşımı ortaya koyar. Konuyu destekleyecek başka bilgi alanlarına hâkim olup bunları birlikte kullanmak. coşkudan uzak bir ses tonuyla yapılan konuşmanın sürdürülebilirliği şüphelidir. Konuşurken el kol hareketleri yapmak… Etkili konuşma sadece kullanılan sözcüklerden değil. Konuyu başka bilgilerle desteklemek. Örneğin çocuğa “Zamanın boşa harcıyorsun.” dediğinizde. Karşınızdaki muhatabı iknâ etmek için. Bunun yerine gülümseyen ve konunun mahiyetine göre ciddiyet düzeyi ayarlanmış bir görünüm. 35 . psikolojik ve toplumsal olmak üzere dört niteliği bulunmaktadır. Çökmüş bir vücut görüntüsü. Çevredeki kişilerin konuşmaları taklit edilerek gerçekleşen bu ilk konuşma. dolayısıyla bir düşünce alışverişidir. Dağınık konuşmak. Sesi ayarlayamamak. bu üç açıdan sorgulanabilir. Coşku ve neşe. Gereksiz şeyler söylemek. Konuşmayı başlatmak için karşınızdakinin sizi dinlemek isteyeceği bir başlangıç önerilebilir. Bu durumda uzun süreli bir konuşma mümkün olamayacaktır. sana bazı önerilerim olabilir. kaynak olarak saygınlık ve güvenirlilik özelliklerine dikkat etmek gerekir. Kişiler doğrudan kendilerini hedefleyen konuşmalara karşı savunmaya geçer ve söyleneni dinlemek yerine savunmalarını hazırlarlar. Bunların her birindeki gelişmeler konuşma becerisinin niteliğini belirler. dinleyici ve ortam ayarı. Konuşmanın çeşitli faktörlerden etkilendiği göz önünde bulundurularak konu. Konuşmanın etkililiği. Bunun yanında konuşmanın doğrudan muhatabı hedef almaması iknâ edici konuşma için önem taşımaktadır. fizyolojik. bunu konuşalım. Hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan bir konuda konuşmak güçtür. Konuya yapıcı yaklaşan konuşmacının etkisi daha fazla olacaktır. Öğrenmeyle gelişebilecek konuşmanın fiziksel. senin için önemli bir sorun. Konuşmayı sürdürme aşamasında bunların önemli rol oynayacağı unutulmamalıdır. Benzer şekilde her konuşma için iyi bir başlangıç planlamak gerekir. Birincisi konuşmayı başlatmak. Etkili konuşma için gerekli bazı koşullardan söz edilebilir. Konuyu tek başına bilmek de yeterli olmayabilir. Konuşmada hedeflenen bir diğer nokta iknâ etmektir. aşağıdaki eksiklik ve yetersizliklerle okula gelebilmektedirler: • • • • • • • • Çekingenlik. konuşmanın anlaşılırlığı ve etkinliğini artıracaktır. Bunun yerine “Zamanı daha iyi değerlendirmen için bazı yollar var.” demeniz onda sizi dinleme isteği uyandıracaktır. Sözcük dağarcığının fakirliği. Bunların başında konuya hâkimiyet gelmektedir. bu konuda öğrenme potansiyelinin göstergesidir. İlk çocukluk döneminde çocuklar Türkçeyi konuşuyor olmalarına rağmen. Burada bireyin etkili konuşma modelleri belirlemesi ve onları takip etmesi önemlidir. konuşmanın etkililiğini artıran diğer unsurlardır. Gergin veya asık bir surat konuşma için pek uygun değildir. Konuşmada fiziksel görünümün önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. istersen konuşalım. Etkili iletişim için konuşmada üç kritik evreden söz edilebilir.Konuşma yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşma.

onun doğru yerde kullanılmasına bağlı olduğu gibi. Bu tür bir durum ortaya çıktığında. niçin. Cevapları evet veya hayır gibi bir kelime veya cevabı kesin bir cümleciktir. Muhatabın etkin dinlemesine yardım ederler. Bu nedenle etkili iletişim için soru türlerinin ve kullanım yerlerinin bilinmesi önemlidir. 36 . Anne babalar. yönlendirme. bu bilgiye dayalı karar vermesini sağlamaktır. okulda yaşanan sorunun detaylarını öğrenmek isteyen ebeveyn. oluşan sessizliği kırmak için “Sen öğretmenin yerinde olsan nasıl davranırdın?” sorusuyla. Çocuk kendini sürecin dışında hisseder ve etkileşime geçmekten kaçınır. yemekten sonra mı yapalım?” Yönlendirici Sorular İnsanların karşılaştıkları farklı durumların sonuçları hakkında düşünmelerini sağlamaya dönük sorulardır. ondan bilgi almak amacıyla kullanılır. Bunun için gönderdikleri ileti türleri. Örnek:“Ödevi bu gün teslim etmemiz gerekiyor. emir verme. Gönderilen iletiler uzadığında veya dinleyen kişinin kabul edip etmediği merak edildiğinde kullanılabilirler. Bu tür sorular iletişimin tekrar başlamasını sağlayacaktır. çocuğun konu hakkında daha detaylı bilgi vermesi için onu konuşmaya teşvik edebilir. Örneğin. Örnek: “Bu gün servis geç mi gelecek? Normalde servise saat sekizde biniyordun. hangi tür sorunun kullanılması gerektiği de önem arz etmektedir. muhatabın kendisini açması istenen bir durumda yargılayıcı soru sormak da işe yaramayabilir.” Doğrudan bilgi sorularında ise amaç muhatabın bilgiyi kabul ettikten sonra. İletişimde kullanılacak soru türleri şöyle sıralanabilir: Kapalı Uçlu Sorular Bu tür sorular genel olarak onay almak amacıyla kullanılırlar. öğüt vermedir. Örnek: “Uzun süre televizyon izlediğinde. nasıl. Özellikle muhatabın bilgi alması istendiğinde bu tür sorulardan yararlanılabilir. Özellikle muhatabın konuşması isteniyorsa. Konuşmayı başlatmak için kullanılan “evet-hayır” ile cevaplanacak bir soru işe yaramayacağı gibi. Konuşmanın başlatılmasında ve sürdürülmesinde etkilidir. Şimdi mi tamamlayalım. onların çözüm üretmeleri için fırsat yakalamalarını sağlayacaktır. Bu tür ifadeler çocuğun kendi çözümünü bulmasından çok. etkili iletişim becerisine sahip kişiler sessizliği kırmaya yarayan sorular sorarlar. İletişim sürecinde muhatapların birbirlerinin düşüncelerini almak ve konuyu yönlendirmek amacıyla sıklıkla bu araca başvurdukları söylenebilir. kuralı hatırlatma. Açık Uçlu Sorular Bu tür sorular muhatabın konuşmasını sağlamak. Dolaylı veya doğrudan bilgi verme şeklinde ortay çıkarlar. Bunun yerine neler hissedildiğinin ifade edilmesi. kim” gibi soru kiplerini içeren ve 5N 1K olarak kodlanan sorular bunlara örnek verilebilir. Bunun yerine bir öğrencinin başarısı için neler yapması gerektiği ve ne kadar çabalaması gerektiğine yönelik bir diyalog çocuğu daha fazla iknâ edecektir. “Ne. çocuklarını iknâ etmek için. genellikle çocuklarının ne yapmaları gerektiğini söyleme yolunu seçmektedirler.Örneğin çocuğa “Bunları nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun? Çabalaman gerekiyor. nerede. duygularını düşüncelerini ifade etmesi bekleniyorsa bu tür sorulardan uzak durulmalıdır. uyarma. Dolaylı bilgi sorularında amaç muhatabın bilginin doğruluğunu test etmesidir.” dediğinizde çocuk savunmaya geçerek yapması gerekenlerle ilgili söyleyeceklerinizi dinlemek yerine aslında ne kadar çabaladığını size ispatlamaya yönelecektir. Sorunun gücü. geriye çalışmak için ne kadar zamanın kalacağını düşünüyorsun?” Sessizliği Kırmaya Dönük Sorular İletişim sürecinde ortaya çıkan sessizliğin önemli sıkıntılara neden olduğu ve ortamda bulunan herkesin bundan olumsuz etkilendiği bilinir. anne babanın çözümünü dayatır. Bilgilendirme Soruları Bilgi alma veya bilgi verme amacıyla sorulan sorulardır. ne zaman. Özellikle etkileşimin derinleştirilmesi hedeflenen durumlarda kullanılmaları önerilir. gözdağı verme. Soru Sorma Becerisi Soru. bireyi düşünmeye sevk eden güçlü uyarı etkisine sahip önemli bir araçtır.

onların yaş ve gelişim seviyelerine uygun beklentiler oluşturmak. Bu nedenle şüphe davranışını tetikleyecek ortam ve tutumlardan uzak durulması gerekir. Yaşamlarında birbirlerinde gizleyecekleri hiçbir şeyin olmayacağına ilişkin bir kanaatin oluşması güven duygusunu besleyecektir. Bu nedenle muhatabın yaşadığını yargılamadan olduğu gibi kabul etmek gerekir. Güven duygusunun önemli kaynaklarından biri de öz güvendir. Sempati bir başkasının içinde bulunduğu ya da başından geçen bir durum için üzülerek. Ailede Güven Ortamı İki veya daha fazla kişi arasında kurulan inanmaya dayalı bağ olarak tanımlanan güven duygusu etkileşimin niteliğini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Güçlü etkileşim ortamı için güven. muhatabın ne düşündüğü. Gizli kapaklı şeyler yapıldığı duygusu oluştuğunda. Hayatında hiç sınava girmemiş veya sınavın sonuçları hakkında fikri olmayan bir kişinin sınav stresi yaşayan öğrenciyi anlaması mümkün değildir. Güven duygusunun oluşması için temel koşullardan biri şeffaflıktır. Güvenmediğiniz birinden size güvenmesini beklemeniz doğru olmaz. İlişkilerde tutarlı olmak. güven olarak tanımlanan bağ zarar görmeye başlar. güven bağının oluşmasını destekleyen bir durumdur. Empati. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına güven duyduklarını onlara yaşatmaları gerekir. karşılıklı suçlama. Empati iki aşamada gerçekleşir.AİLEDE GÜÇLÜ ETKİLEŞİM ORTAMI OLUŞTURMA Güçlü etkileşim için aile bireyleri arasında kurulmuş olması gereken bağlar söz konusudur. beklenti düzeyi yüksek ebeveynlerin bunu yapabilmesi zordur. şüphe ve korku duygularının oluşmasına zemin hazırlar. Ortak hedefi benimsememiş ve bunun önemini kabul etmeyen kişilerin ortak grup kurmaları neredeyse 37 . Aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine ilişkin geliştirdikleri bu duygusal bağ. Beklenti düzeyini düşürmek. Güven duygusunun kaybolması. Güveni destekleyen en önemli faktörlerden bir diğeri tutarlılıktır. Önce eşler arasında kurulması gereken bu bağ. Güven karşılıklı gelişen bir duygu olup tek yönlü güven duygusu arızî bir durumdur. Bu nedenle ebeveynler çocuklarıyla kurdukları ilişkilerinde tutarlı olmaya özen göstermelidir. daha sonra çocukların katılımıyla daha da güçlenerek aile etkileşimin derinleşmesine hizmet eder. Şüpheyle yaklaşım. Gizlilik ve gizem ise tersi bazı duyguların yeşermesine neden olabilir. Empati bir anlamda özdeşleşme sürecidir. Bilinç dışı oluşan duygu bulaşması ise başka birinin duygusal durumunun taklit edilmesi yoluyla bu duyguların kendisinde de ortaya çıkmasına yol açmaktır. Aşırı mükemmeliyetçi. sevgi ve saygı duygularının yok olmasına neden olur. Kişinin karşısındaki insanı anladığını ve onu önemsediğini göstermesini sağlar. Birinci düzey karşınızdakinin yaşadığı veya hissettiklerini anlamaktır. empati ve biz bilincinin oluşması gereklidir. Birey. ortaya çıkan bu tür etkileşim ortamından kaynaklandığı söylenebilir. kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaya yönelik davranışlar sergilemedir. başarabilecekleri görevler verip bunu kendi başlarına yapmaya izin vermek önerilebilecek bazı tedbirlerdir. Ailede Biz Bilinci Modern zamanlarda en önemli toplumsal sorunların başında bireyselleşme ve ben merkezli birey sayısındaki artış gelmektedir. gereksiz olduğunu düşünen bir kişinin o duyguyu yaşayanla empati kurması zordur. Kendi içinde güven bunalımı yaşayan birinin başkalarına karşı güven geliştirmesi zordur. Empati kurmak sosyal ilişkilerde birçok kolaylık sağlamaktadır. Yaşanan duygunun abartı. Empati Empati. Topluluk olmak. Bu duyguların yaşanmaması halinde kurulacak etkileşim yüzeysel olacaktır. Bu nedenle önce eşler birbirlerine karşı olabildiğince açık olmalıdır. aileden beklenen olumlu duygusal gelişimi sağlama görevinin yerine getirilmesi güçtür. Yüzeysel etkileşimle. Aile içi sorunların ve çatışmaların. Empatinin ikinci aşaması kabul etmedir. ne hissettiği. Bu sayede iletişim kolaylaşır. aile yaşamının niteliğini de belirlemektedir. ortak bir amaç için bir arada bulunmayı gerektirir. başka bir ifade ile o an içinde bulunduğu durumu kendisi yaşıyormuşçasına farkında olma sürecidir. Bunun için bilişsel bazı özelliklere sahip olmak gerekir. güven duygusuna zarar veren en önemli etkendir. kendi duygu ve düşüncelerinden soyutlanarak muhatapla aynı özellikleri yaşıyormuş gibi özdeşleşir. sempatiden ve duygu bulaşmasından farklıdır.

Birey olma yetisini kazanmış. Eşler birbirlerine bu duyguyu aile içinde yaşattığı oranda ev yaşamı keyifli olabilmektedir. Belirli bir kullanım süresiyle sınırlı tutulduklarında bireysel gelişime katkı sağlama potansiyeli yüksek bu araçlar. internet gibi kişiyi edilgen olmaya iten araçlar bir süre bağımlılık düzeyinde bireyleri etkileyebilmektedir. değerli kabul edilen bireylerden oluştuğunda. kurallar önem sırasına göre bir değer yüklenimine sahiptir. daha sonra çocuklar için benzer bir bilincin oluşması için gayret gösterilmelidir. Bilişim teknolojisi araçları ile kitle iletişim araçlarının sunduğu çoklu uyarıcı ortamına alternatif cezbedici bir ortamın oluşturulmasındaki güçlük ailede iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesinde engel oluşturabilmektedir. duyarsızlık gibi arızî durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. senin görevin. Bu tür araçlar bazı durumlarda yaşanan iletişimsel sorunlardan. hedef birlikteliği ve sorumluluk paylaşımı gibi özellikleri kazandıracak yaşantılara da ihtiyaç vardır. aileye yüklenen değer de artmaktadır. Değer Yüklü Ortam Yaşamda durumlar. Çok önemli hale gelenler en değerli olanlar. tersi ortamlardan ise bir an önce kurtulmak istemektedir. büyük oranda bu duygunun gelişmesine ve ailedeki bütün fertlerce benimsenmesine bağlıdır. öncelikle ebeveynler arasında yaşanmalı. sana ait” gibi bir dil kullanması aile kurumunun çatırdamasına neden olacaktır. TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE AİLE İÇİ ETKİLEŞİM Gelişen teknoloji yaşam biçimlerimizi büyük oranda değiştirmiştir. karşılıklı olarak birbirlerini tanımak için ayıracakları zamanların önemli bir kısmını bu tür araçların pasif alıcıları olarak harcayabilmektedir. İletişim sorunun çözümü için çaba harcamak yerine sorunu unutmak amacıyla bu tür 38 . Son yıllarda gelişmiş toplumlarda boşanma oranlarındaki hızlı artışın bundan kaynaklandığı düşünülmekte.imkânsızdır. sorumluluk paylaşma. İnsanoğlunun yaşamak istediği en başat duygulardan biri de önemsenmek ve değerli kabul edilmektir. ortak hedef oluşturma ve bunun için sorumluklar üstlenmeye gönüllü olmaktır. görev ve sorumluk alma yeteneği kazanamamış bir bireyden yaşamda biz olma yetkinliği beklemek imkânsıza yakındır. Aile yaşamında ebeveyn ve çocuklar. birbirleri için fedakârlık yapma. Birey önemsendiği ve değerli kabul edildiği ortamlarda bulunmaktan haz duymakta. bu tür ortamlarda mutlu olmaktadır. Aile ortamının bu duyguyu ne ölçüde desteklediği bu açıdan büyük önem taşımaktadır. hızla vazgeçme ve sorumluluk bilincinin körelmesi. Ailedeki bireyler birbirlerine “sen. varlıklar. Değer verilmeyen bireylerin oluşturduğu bir grubun değerli kabul edilmesi güçtür. Televizyon. Aile kurumunun sağlığı ve devamı. Oysa bu tür araçlar etkili kullanıldıklarında sosyalleşme. En küçük topluluk olan ailenin de ben merkezli bireylerle oluşturulmasında önemli güçlükler bulunmaktadır. Evden kaçışın nedenlerini bu duygunun az yaşanmasında aramak gerekir. sorumluluklardan kaçış için bir sığınma alanına dönüşebilmektedir. bilgisayar oyunları. Grubun dışarıdan algılanan değerini artırmanın en önemli aracı onu oluşturan teker teker her bir bireyin yüklendiği değerdir. Aile bireyleri bir arada geçirdikleri zamanlarda aynı mekânları paylaşmalarına rağmen ayrı yaşayabilmektedir. Çocuklar için de durum farklı değildir. sosyal yaşamı sınırlamaya başlayan bağımlılık düzeyinde uzun süreli kullanımlarıyla özellikle etkileşim ve iletişim süreçlerine zarar verebilmektedir. nesneler. daha az önemsenenler daha az değerli olarak algılanmaktadır. bireylerin karşılıklı etkileşim içine girmelerini zorunlu kılacak zamanları iyice azaltmaktadır. Ailede “ben olma” ile “biz olma” arasındaki dengenin korunması gerekmektedir. aileyi oluşturan diğer fertlerle duygu birliği. Yüzeysel ilişki ağları. Aile yaşamının en önemli sorun kaynaklarından biri sen-ben çatışmasıdır. yine nüfusu hızla azalma eğilimine giren ülkelerde ailedeki çocuk sayısının azalması bu nedene bağlanmaktadır. Aile. paylaşma ve bireysel gelişime önemli katkılar sağlayabilmektedir. sen sorumlusun. Aile içinde birey olmanın öz güvenini kazandıracak bir ortama ihtiyaç olduğu gibi. Yoğun uyarıcı bombardımanı altında kalan birey pasifize olabilmekte ve özellikle etkin olmayı gerektiren etkileşimlerden uzaklaşabilmektedir. Aile fertlerinden beklenen. Bu. Onların da temel ihtiyaçlarından biri önemsenme ve değerli kabul edilme durumudur. Kitle iletişim araçları yoğun bir uyarıcı bombardımanına tutmakta.

niteliğiyle pek ilgilenmiyorlar. yoksa televizyon bağımlığın mı insanlarla bir arada olmaya engel olduğu hâlâ tartışılmaktadır. Asıl sorun. Örneğin. cümlenin uzunluğu gibi çeşitli etmenler dilin etkin kullanım durumuna göre ortaya çıkabilecek engeller arasındadır. Evlerde yalnızca bir televizyonun olduğu yıllarda yapılan bir araştırmada TV'nin bozulduğu zamanlar için aile bireyleri "Korkunçtu. Birkaç kelime. "Çocuklarımı değişik oyunlarla oyalamaya çalıştım ama imkânsızdı. temelde iletişim becerilerinden yoksunlukla ilgilidir.kişilerin hayatının geri kalanının kalitesiyle. bu yokluk dönemini tamamlamayı başaramamış. çocukların sıkılmaları ve başka uyaranların etkisi altına girmesi sonucunu doğuracaktır. Kullanılan kelimeler. Hiçbir şey yapmadık. Çoğu kişi için ilk 3-4 gün en kötüsüymüş. TV onların da bir parçası olmuştu" gibi çarpıcı açıklamalar yapmışlar. Ancak. sorun daha büyüyerek bireyin karşısına çıkmakta. iletişim ve etkileşimi güçlendirmede teknoloji destekli araçlardan nasıl yararlanılabileceğini açıklayın. televizyon seyretmeyi tümüyle bırakmak gerektiği değil. http://www. Yine kültür farklılıkları nedeniyle kullanılan kelimelere yüklenen anlam farklılıkları gerekli önlemler alınmadığında eşler arasında sorunların doğmasına neden olmaktadır. bu ailenin boş zamanlarını yeni bir etkinliğe bağlı olacak şekilde yeniden düzenlemesi gerçekten kolay değil. ardından bunlar bireyin üstesinden gelemeyeceği büyük problemlere dönüşebilmektedir. başka etkinliklerin de sıklıkla yaşandığı evlerde bile. oluşan iletişim ortamının sağlıklı olmasının önüne geçebilmekte veya kurulan iletişim süreçlerinde çatışmaların doğmasına neden olabilmektedir. kolay yoldan rahatlama ve kaçış için sınırlı dozlarda yararlı olabilir belki. bu tür bir iletişimin bireyin gerçek ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu vurgulanmaktadır. Aslında araştırmacıların söylediği. Bu ilk birkaç gün boyunca tüm ev işlerinin yarısından çoğunun düzeni bozulmuş.denizce. Bunun karşılıklı bir ilişki olduğu ve bir kısır döngünün oluştuğu ifade edilmektedir. Kocam ve ben konuşarak vakit geçirmeye çalıştık". Aile içinde “ben ne 39 . Bu yüzden de. araştırmalar için bir hafta ya da bir aylığına televizyon seyretmeyi bırakmaya gönüllü ailelerin pek çoğu. bugün daha önce olmadığı kadar cesaret gerektiriyor. kısa birkaç cümleyle kurulan bu tür bir iletişim ve buna bağlı oluşan etkileşim gereksinime dayalı iletişim olarak adlandırılmakta. İlkinde iletişim kuramama hali olarak isimlendirilecek durum. Aile bireyleri televizyon izlemekten boşalan bu yeni zaman diliminde ne yapacaklarını şaşırmışlar ve ancak ikinci haftada bu duruma alışmaya başlamışlar. aksamış. çocuklarla iletişim kurulurken uzun cümlelerin kurulması anlaşılmayı zorlaştıracağı gibi. Aile içinde günlük yaşamın idâmesi için gerçekleştirilen zorunlu iletişim yüzeysel ve sığ bir etkileşim ağıyla gerçekleştirilebilmektedir.asp Yukarıdaki internet adresinden alınan aşağıdaki metni okuyarak.araçlara sığınıldığında.com/tvbagimlilik. Bu engeller iletişim ortamının oluşmasını önledikleri gibi. İletişimi sınırlayan faktörlerin başında dille ilgili engeller gelmektedir. TV setleri her yere yayılmış durumda ve bu küçük ekranlar -ki aslında artık dev boyutluları tercih ediliyor. bir çeşit bağımlılık oluşturmaya başlıyor ve ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. aile içi yabacılaşma süreci hızlanmaktadır. Eğer bir aile boş zamanının aslan payını televizyon seyretmeye ayırıyorsa. Aile içinde oluşan bu tür iletişim ve etkileşim ortamı aile bireylerini birbirinden uzaklaştırarak farklı gurupların içine itebilmekte. İnsanların beraber olmaktan hoşlanmamalarının mı televizyon bağımlığına neden olduğu. Hatta çok az televizyon izlenen. bir kişinin medya alışkanlıkları üzerinde kontrol sağlayabilmek. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMDE ENGELLER İletişimin etkisini düşüren ve iletişim engeli olarak görülen birtakım durum ve faktörler söz konusudur. Televizyon. cümlenin yapısı. aktif yaşam sürme gibi isteklere karışmaya başladığında. ama bu alışkanlık yeni şeyler öğrenme. çok fazla ve uzun süreli seyirle birlikte geliyor. Aile içinde bu tür iletişim sorunlarının oluşmasının ve iletişimde engellerin ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır.

İletişimde ortaya çıkan bu tür engelleri gidermenin en etkili yolu karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortamın oluşturulmasıdır. eleştirme. Örneğin aşırı katı tutumlara sahip bir babanın çocuklar üzerinde oluşturacağı korku ortamı iletişimi kesmektedir. Ayrıca güvensizlik ortamının oluşturduğu olumsuzlukla. suçlama davranışları gelmektedir. Bu cümlenin söylenmesine neden olan ortam. kaygı gibi bazı duyguları ortaya çıkarabilmektedir. iletişim sürecinde olumsuz bazı etkilere neden olabilmektedir. yargılama. Bunların başında sürekli uyarı mesajları iletmek ve gözdağı verme çabası içine girme. Yeterli zaman harcanmadan iyi bir sonucun elde edilemeyeceği de unutulmamalıdır. tedirginlik. Bu tür duygular iletişim sürecinin en önemli engelleri olarak sıralanabilir. daha iyi iletişimi nasıl kurabilirim kaygısının -karşılıklı olarak. Aile içinde iletişimin derinleşmesini olumsuz etkileyen ve gündelik iletişimle yetinilmesine neden olan bazı anne baba davranışlarından söz edilebilir. Bireylerin sosyal rol ve konumları. İletişimde bir diğer engel psikolojiktir. 40 . İyi. Temelde. birey ortamdan hızla uzaklaşmaya başlayacaktır.bütün aile bireylerince paylaşılması ve bunun için çaba harcanması gerektiği unutulmamalıdır. emek. Bunun için aile fertlerinin birbirleriyle ve birbirleri için geçirdikleri zamanları yeniden düşünmeleri gerekir. Bunun yanında etkili iletişim becerilerinin ve bazı iletişim tekniklerinin kullanılması sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Sürekli savunma konumuna geçen birey gelen mesajın mahiyetini anlamaya çalışmak yerine muhataba nasıl savunma hazırlayacağının telaşı içine girmektedir. korku. genel olarak kültürel anlam farklılaşmasından kaynaklanabilmektedir. Bazı kabuller bireylerin iletişim sürecinde heyecan. Aile içinde de bu duyguların oluşmasına neden olacak bir ortam doğabilmekte ve aile içinde iletişim olumsuz etkilenmektedir. güzel ve keyif verici sonuçlar.söyledim ki şimdi?” cümlesi sıklıkla duyulur. beceri ve zaman gerektirir.

sürdürme ve zenginleştirmenin önemli araçlarından biri sorulardır. Sosyal yaşamda ortaya çıkan sorunlar büyük oranda iletişimde ortaya çıkan aksamalardan kaynaklanmaktadır. Aile içinde sürekli uyarı mesajları iletmek ve gözdağı verme çabası içine girme. Aile içinde günlük yaşamın idâmesi için gerçekleştirilen zorunlu iletişim yüzeysel ve sığ bir etkileşim ağıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu duyguların yaşanmaması halinde kurulacak etkileşim yüzeysel olacaktır. Aksi halde aile fertlerinin birbirine yabancılaşmasıyla sonuçlanan bazı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Yoğun uyarıcı bombardımanı altında kalan birey pasifize olabilmekte ve özellikle aktif olmayı gerektiren etkileşimlerden uzaklaşabilmektedir. dinleme becerisindeki hatalardan ortaya çıkar. empati ve biz bilincinin oluşması gerekir. bilgilendirme soruları. Aile içi iletişimde aile fertleri arasında yaşanan birçok iletişim kazası. İletişimi sınırlayan faktörlerin başında dille ilgili engeller gelmektedir. Bunlar. Bu nedenle duyguların. kullanılan sözcük ve cümlelerin. İletişimde bir diğer engel de psikolojiktir. . Çeşitli soru türleri bulunmaktadır. İnsanoğlu iletişim becerisiyle duygu ve düşüncelerini. Aile içinde oluşan bu tür iletişim ve etkileşim ortamı aile bireylerini birbirlerinden uzaklaştırarak farklı gurupların içine itebilmekte. kapalı uçlu sorular. deneyimleri başkalarına aktarmasının yegâne yolu bu becerilerin kullanılmasıdır. Etkili iletişim ve etkileşim için etkin dinleme. 41 Konuşmayı başlatmak için dinleyenin dinlemek isteyeceği bir başlangıç önerilebilir. açık uçlu sorular. Etkin dinleme için muhatabın bazı özelliklerinin farkında ve amaca uygun bir dinleme sürecinin yaşanması gerektiği söylenebilir. eleştirme. Etkin dinleme becerisi kullanıldığında muhatabın söyledikleriyle birlikte aslında söylemek istedikleri de anlaşılabilir. Aile içi iletişim ve etkileşimde gelişen teknolojinin etkisi de söz konusudur. malumatların paylaşılması olduğu göz ardı edilmeden etkili iletişim ortamın kurulması için çaba harcanmalıdır. iletişim kuramama sorununu doğurmaktadır. saygı ve empatik yaklaşım şeklinde bazı duygusal bağların kurulmuş olması gerekir. İnsanoğlunun sahip olduğu birikimi. muhatabın kendini ifade etmesine teşvik edecek bir dinleme etkinliği olarak tanımlanabilir. Paylaşım yaşamak insanoğlun en önemli ihtiyaçlarından biridir. yönlendirici sorular şeklinde sıralanabilir. sosyal yaşamın en önemli aracıdır. Geniş anlamıyla iletişim herhangi bir bilginin paylaşılması eylemi olarak tanımlanmaktadır. Güçlü etkileşim ortamı için güven.Özet İletişim yaşamımızın önemli bir parçası olup. Konuşmada. Bunlar çocuklarla kurulacak iletişimde önemli engeller arasında sayılmaktadır. konuşmayı sürdürmek. Bu nedenle medeniyetimizin devamı ve gelişmesi. konuşmayı başlatmak. Bu nedenle iletişim aynı zamanda paylaşım isteğinden doğan bireysel bir ihtiyaçtır. başkalarının bu yöndeki iletilerini anlamlandırarak onlara tepki verebilmektedir. isteklerini başkalarına ifade edebilmekte. yargılama. Sorunun gücü onun doğru yerde kullanılmasına bağlı olduğu gibi hangi tür sorunun kullanılması gerektiği de önem arz etmektedir. bireyi düşünmeye sevk eden güçlü uyarı etkisine sahip önemli bir araçtır. Etkin dinleme. İletişim becerilerinden yoksunluk. İletişim engelleri olarak isimlendirilen bazı faktörlerin iletişim sürecini olumsuz etkilediği söylenebilir. Toplu halde yaşayabilmek için bu becerinin etkili kullanımına büyük ihtiyaç vardır. aile içi yabacılaşma sürecini hızlandırmaktadır. Etkili iletişim için konuşmada. Aile ortamı bu bireysel ihtiyacın en etkili şekilde giderilebileceği ortamlar olmalıdır. İletişim ve etkileşimin derinleşmesi alıcı ve kaynağın birbirlerini etkin dinlemelerine bağlıdır. Bilişim teknolojisi araçları ile kitle iletişim araçlarının sunduğu çoklu uyarıcı ortamı iletişimde bazı sorunlar doğurmaktadır. bu temel becerilerin etkin kullanılmasına bağlıdır. fikirlerin. Soru. Güçlü etkileşim için aile bireyleri arasında güven. bilgileri. suçlama davranışları olumsuz anne baba tutumları olarak sıralanabilir. etkili konuşma becerilerine sahip olmak gerekir. konuşma ortamının ve muhatabın özelliklerinin etkili olduğu unutulmaması gereken hususlardır. iknâ etmek şeklinde üç kritik evreden söz edilebilir. İletişim başlatma.

Mutluluk 3. Aile içi iletişimin sınırlanması ve etkileşimin azalmasıyla aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir? a. Hangisi gereksinime dayalı iletişim olarak isimlendirilebilir? a. b. Hangisi empatinin ilk aşamasıdır? a. Aşağıdakilerden hangisinin iletişim sürecini olumsuz etkileyeceği söylenebilir? a. Ben merkezcilik b. Çocuğun sıkıntılarını açıklaması b. Kurallara uymak c. Empatik davranış d. Kaynağın konuşma biçimi 5. Barınma e. Başkalarıyla etkileşim kurmak d. Duygudaşlık c. e. Sosyal etkileşim c. Etkileşim d. Aşağıdakilerden hangisi etkili konuşma için sahip olunması gereken ön koşul özelliklerdendir? a. Bunlar benden çok senin görevin. Aşağıdakilerden hangisi insanların etkileme ve etkilenme özelliği sonucu gerçekleşen süreçtir? a. İnsanlar topluluk halinde yaşamını sürdürebilmek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle yerine getirmek zorundadır? a. aile içinde şüphe ve korku duygularının oluşmasına zemin hazırlayıp. Güven ortamı e. Düşünme d. Kişilik özellikleri e. Etkileşim e. Paylaşmak 9. Ses tonunu ayarlamak b. c. İletişim d. Oturma biçimi c. Çocuğun programı açıklaması izleme gerekçelerini . Muhatabın hoşlandığı alanları fark etmek e. Durulma e. Anlamak c. Vücut yapısı d. Ticaret b. Ekonomik durum b. Bütçemizin yeniden düzenlenmesi gerekecek. Gidilecek tatil yerlerinin karşılaştırılarak karar verilmesi e. Vücudun duruşunu ayarlamak c. Yemeğin tadı ve lezzeti hakkında konuşmak d. Alıcının kendi görüşünü paylaşması e. Sosyal yansıtma 8. Konu hakkında bilgi sahibi olmak 7. Yabancılaşma b. Yerleşik hayata geçiş yapmak 2. Alıcının vücut dili d. Yasal düzenlemeler 42 6. Kabul b. Aşağıdakilerden hangisinin olmaması. Çocuğun acıktığını söylemesi c. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ailede biz bilincine zarar veren dile bir örnektir? a.Kendimizi Sınayalım 1. Konuşmak b. Ulaşım c.“Bilgilerin paylaşılması” ifadesinin iletişimi tam olarak karşılayıp karşılamadığının en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? a. 10. Geniş tipli aile kurmak e. Odanın toplanmasına yardım edebilir misin? d. Durum değerlendirmesi yapmalıyız. Anlamın ortak kılınması c. Sorunları çalışarak aşabiliriz. Dinleyene doğru dönmek d. Küslükler 4. sevgi ve saygı duygularının yok olmasına neden olur? a. Söylenenin işitilmiş olması b.

b Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşimde Engeller” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İletişim sürecinde muhatabın sahip olduğu özelliklerin önemli bir belirleyici olduğu. d Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. ailece amaçlar belirlenerek amaçlara uygun ve paylaşıma zemin olacak bir teknoloji kullanımı üzerinde durulmalıdır. Bu durumlar iletişim ve etkileşimin düzeyini olumsuz etkilenmektedir. 4. İnsanların konuşurken deneyimlerinin etkisinde oldukları unutulmamalıdır. kiminle iletişim kurulduğunun iyi tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır. a Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşim Kavramları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “İletişim Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 Kuşak çatışmasının iletişim sürecine yansıması dikkate alınmalıdır. Sıra Sizde 3 Edilgen dinleme. 43 .Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. tuzak kurarak dinleme. 2. 10. d Yanıtınız yanlış ise “İletişim Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. kullandıkları dilin farklılaştığı bilinmelidir. Sıra Sizde 4 Edilgen bir teknoloji kullanıcısı olmak yerine. a Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. 9. yüzeysel dinleme. Farklı kuşakların aynı kelimeye farklı anlamlar yüklediği. muhataba yönelmeme dinleme hataları olarak sıralanabilir. 8. c Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşim Kavramları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bilgi sahibi olunduğu kadar iletişim kurulabilmektedir. e Yanıtınız yanlış ise “Etkili Konuşma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5.

edebiyatdergisi. J.cu. J. Baltaş. Davaslıgil. İnternet Adresleri http://www. Güngörmüş. Michelli. U.. A. İstanbul:Arion Yayınları.. Eğilir. Razon./#ixzz1xIcrqbyu http://notoku.edu. Ü. Dökmen. Sever. Ü.tr/2003 202BulentYilmaz.ailehekimince.. (2004). Rogge. P. U. Etkili İletişim.. Ergenlik Dönemi..com/iletisim-veislevleri/. Ailemizin Sırları Sevgi k..1/sefayuc e. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Konuk. H. W.edu. Varolmak Gelişmek Uzlaşmak.tdkdergi. (2004). Demiray.pdf http://www.. (2002).tr/TDA/2008_1/2008Ika ratas. Yavuzer. Ağaç Yaşken İstanbul:Beya Balina Yayınları. T.pdf http://notoku. Ü. İstanbul:Remzi kitabevi.hacettepe. (2003)..edu. Dyer. (ed. N.pdf http://www. İletişim Çatışmaları ve Empati. Hatalı Alanlarımız.hayatguzellik.. Ü. (2002).edu. Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme.Ö.com/aileiciilet. Baltaş.cu. U. (2002). 44 . İstanbul:Remzi kitabevi.pdf http://turkoloji.cu. (2005).php http://sbe.erciyes.edu.jlls. R. Etkili Anababa Eğitimi.. İstanbul:Nesil Yayınları. K. İstanbul:Bilge. Gordon. Durmuş.com/iletisimin-tanimi-veogeleri/. Türkçe Öğretimi. İstanbul:Sistem Yayıncılık. Dobson. Navaro. (2010) Starbucks Mucizesi. Cüceloğlu D.).tr/dergi/sayi_19/4-%20(7196. A. Ana-Baba Okulu. (2009).tr/HALKBILIM/33. S. Demiray. Keşkesiz bir yaşama için iletişim.pdf http://turkoloji. (2008).Yararlanılan Kaynaklar Aydoğmuş.tr/HALKBILIM/koksal_ge nc_sozel_dunyadan_sanal_dunyaya.com/kiskancliginkiskacindan-kurtulun.eyvahbosaniyorum.htm http://turkoloji.com/cocugum-coksinirli-ne-yapmaliyim. (2001). Köknel. (2004).vitaminegitim. İstanbul:Optimist. Ö. İstanbul:Sistem Yayıncılık.pdf http://www. Genel İletişim. W. Varol. J.). (1994). Z.html http://notoku. İletişim İstanbul:Arion Yayıncılık./#ixzz1xIRk6Xjp http://www.tr/GENEL/aylin_gorgun_b aran_aile_ici_iletisim.com/ikna-kavrami/ Dökmen. A.org/Issues/Volume1/No.. Ankara:Pegem Akademi.com/ilkogretim/kitleiletisim-araclarinin-onemi?i=300701DE02 http://www. (2001). Ankara:Pegem Akademi. E. (ed. L. Çocuklar Büyüyor. (2004). A. O. Dili. (2004). Oktay. Thomson. Ankara: Anı Yayıncılık. İstanbul: Rota. İstanbul:Sistem Yayıncılık. Korkmazlar.html http://www. Demirel.%20syf.gov.).

.

Yakın ilişkileri nitelendiren özellikleri belirleyebilecek. Ebeveyn davranışlarının çocuklara rol model olması konusunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Ebeveynler arasındaki yakın ilişkinin önemini ifade edebilecek. Ebeveynler arasındaki uyum ve dayanışmada yer alan belirleyicileri ifade edebilecek. Ebeveynler arasındaki uyum ve dayanışmanın önemini açıklayabilecek.3 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Anahtar Kavramlar Yakın İlişki Ebeveyn Olmak Aşk Evlilikte Dayanışma Algılanan Destek Rol Model Olma Romantik Yakınlık Evlilik Uyumu Ebeveyn İhtiyaçları Ebeveyn Duyarlılığı İçindekiler Giriş Ebeveyn Olmak: Anlamı ve Önemi Yakın İlişkiler Uyum ve Dayanışma Ebeveyn Davranışları 46 . Ebeveyn olmanın anlamı ve önemini açıklayabilecek. Yakın ilişki kavramını tanımlayabilecek.

fransizcakursu. Etkileşimin sağlıklı olması.06. Kaynak: http://www. zorluklarla baş etme davranışlarının geliştiği evliliklerdir. Aksi durumda evlilik uyumunun bozulmasıyla eşler arası problemlerin yaşanması söz konusu olabilmektedir. eşler arasındaki iletişim ve problem çözme. mesajların paylaşılması yolu ile zamanla gelişen ve kişilerarası ilişkilerde birlikteliği gerektiren etkileşim mekanizmasıdır. eşler arasındaki duygu ve düşüncelerin karşılıklı açık ve doğru olarak iletilmesidir. dile getirebilmeleri için karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir. Evliliklerde yaşanan problemler hem eşlerin psikolojik ve bedensel problemler yaşamalarına neden olabilmekte ve hem de bir ebeveyn olarak çocuklarıyla olan iletişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir.2012 47 .Ailede Ebeveynler Arası Etkileşim GİRİŞ Ailede iletişim. cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları. Erişim Tarihi: 07.org/fransizca-aile-birlesimi. iletişim ağlarının ve etkileşim rollerinin oluşturduğu bir sistem olarak görülmektedir.html. Eşlerin birbirlerine ruhsal. toplumsal. Evlilik ilişkisi. Sağlıklı evlilikler olumlu ilişkilerin büyüyerek devam ettiği. aile üyeleri arasındaki bilgi alışverişidir. Aile içi iletişim.

duygusal bağlanma ve sürekli etkileşimi içeren yakın ilişkilerle çok yoğun ilgilenmektedirler. aşk. Her birey bazen doyurucu olan. Bu davranışlar.EBEVEYN OLMAK: ANLAMI VE ÖNEMİ Ebeveyn olmak bir çocuğun gelişme ve hayatta kalması için bakım. birlikte zaman geçirme. Ebeveyn olmanın temel görevi nedir? YAKIN İLİŞKİLER Yakınlık kavramı. bireylerin nasıl düşündüklerine. otoriter. aynı zamanda aile içi ve dışında çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmaktır. gülme ve ağlama gibi duygu ifade eden tepkilerle cinsel paylaşımı içermektedir. göz teması kurmaktan ve fiziksel temastan hoşlanmayı içeren bir yönü olarak ele alınmaktadır. Sözel paylaşımlar ise anlamlı bir gelişim. romantik ilişkiler. Yakın ilişki kavramı anne-çocuk arasında. bazen olmayan aile ilişkileri ve yetişkin olarak arkadaşlık ve romantik bir ortakla yakın ilişki içerisinde yer almıştır. bazen yalnız bırakabilen bir durum haline dönüşebilmektedir. yaş. Hotfield (1988) yakınlığı. deneyimler. sosyal ve ekonomik kaynaklar gibi çeşitli doğal olay ve sosyal durumlardan da etkilenebildiği görülmektedir. arkadaşlık gibi diğer insanlarla yakın ilişkiler anlamına gelmektedir. Yakınlık etkileşimleri. Bunlar. Ebeveynlik dönemine girmenin kişisel bazı özelliklerin yanı sıra. Yakın ilişkiler içinde yer alan duygusal ilişki. Bu görüş ebeveynliğe geniş bir bakış açısı getirmektedir. Duyguların sözelleştirilmesi yakınlık deneyimlerinin temelini oluşturmaktadır. evlilik. 48 . psikolojik. ihtiyaç ve desteğinin sürekli olarak sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Ebeveyn olmanın temel görevi. bireyin kendisini değerli ya da değersiz görmesini arttırıp azaltabilir Yakın ilişkiler yaşamın çok önemli bir yönünü oluşturmaktadır. zenginleştirici. mutlu ve sağlıklı olabilir. iyilik halini ve yetenekleri. evliliğe ait ve ailesel beklentiler. psikolojik ve fiziksel sağlığı. Yaşam boyunca kurulan yakın ilişkilerin kalitesi. birey için anlam ifade etmektedir. geliştirici hem de kaygılandıran. birbiri için özel olduğu düşünülen şeyler yapmaktan. Bu ilişkileri birbirinden ayıran temel nokta. güvenlik duygusunu. ana-baba ve çocuk arasında gerçekleşen ilişkiler ve arkadaşlık ilişkilerinin tümünü kapsamaktadır. kendini açma. meslek ve güvenlik. yalnızca çocukların yaşamını devam ettirmesine yardımcı olmak ya da uygun disiplin yöntemlerini kullanmak değil. birbirinin yokluğunda özlem duyma. yaşamının her döneminde yakın ilişkiye sahipse. sevgi. birlikte konuşmaktan. çekicilik. Ebeveyn duyarlılığının ve kontrolünün niteliği üç ebeveynlik tarzını tanımlamaktadır. sevecen bir dokunuş. Prager (1995) yakınlığın iki alt boyutu olduğunu belirtmiştir. iki arkadaş arasında. Birçok insan için ideal yaşam. Yakın ilişkiler. gülmekten. ödüllendirici. Yakınlık davranışları ile bireylerin yakın ilişkilerde iken sergilemiş oldukları gözlenebilir davranışları ifade edilmektedir. İnsanlar kişisel katılım. ilişkinin niteliğine bağlı olarak yakınlık etkileşimlerinin farklılık göstermesidir. demokratik ve izin verici ebeveyn tutumlarıdır. ilişkinin. nasıl hissettiklerine ve nasıl davrandıklarına ilişkin benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak amacıyla diğer bireylere yakın olmaya çalıştıkları bir süreç olarak ele almaktadır. zevk gibi bireylerin yakınlık etkileşimleri boyunca algıladıklarının ve hissettiklerinin tümünü içermektedir. Bir insan. Ebeveynlik hem doyum sağlayıcı. eğitim düzeyi. sıcaklık. Yakınlık deneyimleri. karı-koca arasında ya da pek çok kişi arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla kullanılabilir. yakınlık deneyimlerinin ve yakınlık davranışlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. aktif dinleme gibi sözel ya da sözel olmayan tepkileri içermektedir.

2011). Çift ilişkisinde destek alış verişi vardır. Evlilik. 5. İlişkinin sağlıklı devamı için belirli ve önceden tahmin edilebilir özelliklerin yanı sıra esnek olması da önemlidir. her iki taraf hem alıcı hem verici konumundadır. 1. Çift ilişkisinde ‘geçmiş’.1: Yakın İlişkiler (Prager. Sevgi: Yakınlık etkileşimi göstermek ile sevgi arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. Yakın ilişkileri destekleyen etkenler nelerdir? Evlilik. Çift olmak. Bağlılık: Bağlılık birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade etmektedir. yaşantıları paylaşmak. 49 . Çift ilişkisi isteyerek yürütülen bir ilişkidir. 3. çift ilişkisinde bireylerin bireyselliğine saygı duyulur ve destek verilir (Velidedeoğlu. yakın ilişkiler kapsamında incelenen kavramlardan birisidir. bireylere birbirlerine güven duyabileceklerinin olanağını sunar. 1995). Birbirlerine güvenen bireyler. karşılarındaki kişilerin onlara zarar vermeyeceklerinin. Yakın ilişkileri destekleyen üç etken bulunmaktadır. Güven: Güven yakın ilişkilerde bulunan bireylerin birbirleri için neyin istenen olduğunu bilmeleri anlamına gelmektedir. istek ve ihtiyaçlara sahip iki insanın birlikte yaşamak. birbirinden farklı ilgi. Bubenzer ve West (1992) çift ilişkisinin özelliklerini şu şekilde vurgulamışlardır: 1. Böylece ilişkide her bir konu üzerinde konuşulup uzlaşılabilir. kendi gereksinimi kadar diğer kişinin gereksinimini de göz önüne alır. Bu ilişkinin isteyerek sürdürülmesi ilişkiyi rahat yaşanır hale getirirken yine de devamı için karşılıklı çaba harcanması gerekir. Yakınlık etkileşimlerinde bireylerin birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri gerçeğinin varlığında birbirlerini sevmeleri de gerekmektedir. Çiftlerden her birinin bireyselliği söz konusudur. 2. Her eş. Başka deyişle ilişki karşılıklıdır. birbirlerine destek olur. Çiftler ‘geçmiş’ hikâyeleriyle ‘geleceğe’ bağlanırken ilişkinin ‘şimdi’ ayakta kalması için geleceğe yönelik planlar yaparlar. birbirlerini aldatmayacaklarının farklındadırlar.Şekil 3. 4. 6. 2. çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla kurdukları ilişkiler sistemi olarak tanımlanmaktadır. 3. farklı değerler ve dünya görüşünden oluşan ilk bakış açısının ve geçmişin birbiriyle birleşmesi demektir. ‘şimdi’ ve ‘gelecek’ vardır. Sonuç olarak yakınlık etkileşimleri. Çift ilişkisi belirli ve gelişen olma özelliklerinin dengeli bir şekilde bulunduğu bir ilişkidir. Kavuncu.

Koca apartman yangından kurtulur (Tarhan. Bu hikâye karikatürize edilmiş bir örnek ama gerçekten de sevgi insanlar arasında pozitif iletişimi sağlar. Bunların bazılarına birlikte katılıyor olmaları. Fakir kişide kendisine verilen yemeğin bir kısmıyla yolda gördüğü aç. Sorumlu olmak yanıt vermeye hazır olmak demektir. sıcaklık. Sözel paylaşımlar ise anlamlı bir gelişim. Sorumluluk. gülme ve ağlama gibi duygu ifade eden tepkilerle cinsel paylaşımı içermektedir. İlgi ve bakım sevginin bir başka unsurunu. “Küçük bir kız çocuğu bir gün kederli ve üzüntülü bir insana sevgi ile bakar. üyeler arasında açık iletişimin olduğu. sorumlulukları kadar eğlenceyi de paylaşmaları anlamına gelecektir. sevgi. Yakınlık etkileşimleri. bir başka zaman da diğerinin tercih ettiği filmi izleyebilirler. Sevgi ve Güven Sevginin gücünü açıklamak için şu hikâyeyi anlatalım. sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz ilgidir. kişisel ilişkilerin özel bir unsuru ya da bir özelliği. Yakınlık davranışları ile bireylerin yakın ilişkilerde iken sergilemiş oldukları gözlenebilir davranışları ifade edilmektedir. Fromm (1968) sevgiyi dört ögeyle açıklamıştır: İlgi.Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Yakın İlişkiler Psikolojisi” adlı kitabı okuyabilirsiniz. birlikte isteyerek zaman geçirdikleri. Eşlerin her birinin boş zamanlarında yapmayı isteyebilecekleri değişik etkinlikler vardır. diğeri macera filmlerini tercih edebilir. Sevgi. bir keresinde birinin. Bu davranışlar. Yakın İlişkileri Nitelendiren Özellikler Birlikte Etkinlikte Bulunma Ortak etkinlikler ve ilgiler. Küçük kızın sevgi dolu bakışı kederli olan kişinin içinde güzel duygular uyandırır. insanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygulardan biridir. susuz ve soğuktan titreyen bir köpeğin karnını doyurur. çekicilik. birbirlerini sosyal açıdan destekledikleri. birbirlerini daha yakından tanımaları. birlikte aynı filmi izlemeleri gerekmediği gibi. bir insanın bir diğerine karşı duyduğu belli bir duygu olarak birçok şekilde tanımlanmaktadır. Goethe Sağlıklı aile yapısı. yakınlık deneyimlerinin ve yakınlık davranışlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. film seçimi konusunda eşlerden biri duygusal filmleri tercih ederken. sorumluluğu açığa çıkarır. 2010)”. olumsuzluklar karşısında eşlerin birbirlerine kenetlendiği bir sistemdir. Duyguların sözelleştirilmesi yakınlık deneyimlerinin temelini oluşturmaktadır. Çiftlerin bu etkinlikleri sırasında hoş vakit geçirmeleri. Ardından garson fakir bir insana rastlar ve aldığı bahşiş ile ona yiyecek bir şeyler alır. 50 . Adam bu duyguların etkisiyle daha önceden kendisine hediye almış bir arkadaşını arayıp teşekkür eder. sevecen bir dokunuş. Arkadaşı böyle bir sevgiyle hatırlanmaktan mutlu olur ve o sırada yemek yediği lokantada kendisine servis yapan garsona bolca bahşiş verir. Bu durumda hangi filmi izleyecekleri konusunda uzlaşır. Sevgi kavramı birçok şekilde tanımlanmaktadır. Karnı doyan köpek gece vakti dolaşırken bir apartmanda yangın çıktığını görür ve havlamaya başlar. Etkinlikte bulunma eşlerin paylaşımının gerekli olduğu bir alandır. Bilgi. kendini açma. Köpeğin sesi apartman sakinlerini uyandırır. Yakınlık deneyimleri. zevk gibi bireylerin yakınlık etkileşimleri boyunca algıladıklarının ve hissettiklerinin tümünü içermektedir. Sevgi. Sevgi kavramına ilişkin tek bir tanımlama yapmak mümkün değildir. ebeveynlerin birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıdığı. Örneğin. aktif dinleme gibi sözel ya da sözel olmayan tepkileri içermektedir. aralarında duygusal yakınlaşmanın sağlanması ve sağlamlaşması açısından önemli görülmektedir. karşılıklı uyum ve anlayışı ortaya çıkarır. Bir çeşit kişisel ilişki. Saygı.

Ali/Ayşe olmaksızın yaşamak. Bağlanma. İçtenlik ise. Ne zaman Ali/Ayşe ile beraber olsam yalnızca onu seyrederek saatler geçiriyorum. benim birinci görevim onu neşelendirmektir. Evlilik kurumunu oluşturan sevgi ihtiyacıdır. Lauster (2000)’a göre. adayabiliyorsa sevmektedir. İlişkide bağlılık da temel özellik. Çoğu zaman romantik bir ilişki. saygı ve güven bağına dayanır. insanların yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı ve önemli duygusal bağın özel bir türüdür. zaman içinde süreklilik gösterir. sevginin kişinin öz benliği üzerine kurulu olmasıdır. benim için çok zor olurdu. Sevgiyi saygı ve güvenle besleyip doğru yönetmek evliliğin sağlıklı yürümesi için gerekli koşulları hazırlar. duygularınızla düşüncelerinizi. Sevgi insanın doğal bir ihtiyacıdır. sürdürme ya da bağlanma deneyimleri bebeklikte başlar ve büyük ölçüde öncelikle anne ile etkileşimler üzerine kuruludur. Sevgi düşünme durumunda değil içe bakışta oluşur. sevginin üçüncü bir ögesi olan saygıyı içermelidir. ruhsal sağlık belirtisi ve hayattır. Kendini onaylama. Bağlılık Hiç kimse bir ada olarak yaratılmamıştır.Sorumluluk. C. bir insan eğer kendisini bir başka insana verebiliyorsa. İlişki kurma. Saygı. bütünüyle kendine yeten bir kadın ya da erkek yoktur. 51 . 2002). Ainsworth (1989) duygusal bağları tanımlamak için beş ölçüt öne sürmüştür: 1)Duygusal bir bağ geçici değildir. sevilen kişi karşısında dikkatliliktir. bireyin güven aramasıdır. sevilen kişiyle mümkün olduğunca çok bir arada olmayı ve ondan duygusal destek görmeyi istemektir. insanın kendi mutluluğu kadar (ya da daha bile fazla) ilgilenmesidir. Bu ilişki ya da yakınlığın düzeyi ve içeriği pek çok etkene göre değişir (Bireyin yaşı. ne demek istediklerini kesin olarak belirlemeye çalışmıştır.). sevilen kişinin mutluluğuyla. diğer kişinin olduğu gibi büyüyüp gelişmesine duyulan ilgidir. Kendini adama. Rubin sevginin ögelerini. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalır. D. tek başına her şeye yetmese de her türlü ilişkiyi başlatan bir unsur olarak evliliğin temel taşlarından birisidir. Esas olarak evlilik sevgi. 2) Duygusal bağ yerine başka herhangi birisinin koyulamayacağı belli bir kişiyi içerir. Bir insanı tanımadan saygı duymak olanaksızdır. Sevecenlik: Eğer Ali/Ayşe kendini kötü hissediyorsa. 5) Birey istemsiz olarak bu kişiden ayrıldığında stres yaşar. sevecenlik ve içtenlik olarak belirlemiştir. sevilen kişi ile önem kazanmaktadır. süreç ve durum olarak kişinin varlığını onaylamasıdır. Bunların yanında sevgi. 4) Birey duygusal bağı olan kişiyle ilişkiyi ya da yakınlığı sürdürmek ister. Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması beklenir. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. İnsanlar içebakış durumunda iseler tüm mücadele ve gerginliklerin bir sonu olduğunu düşünürler ve duygularını dikkate aldıklarında bir şeyi sevmeye hazır olduklarının farkına varırlar. Ali/Ayşe için hemen hemen her şeyi yaparım. Sevecenliğin anlamı. bağlılık. Evlilikte sevgi. kendimi çok mutsuz hissederdim. sevilen kişiyle sıkı bir bağ kurmanız. Sonuç olarak sevgi. İçtenlik: Ali’ye/Ayşe’ye neredeyse bütün sırlarımı söyleyebileceğimi hissediyorum. başka insanlarla olduğundan farklı bir biçimde paylaşmanız demektir (Wilson. Sevecen ve yakın ilişkilerde insanlar birbirine bağlı olmak üzere yaratılmıştır.. Rubin (1970) insanların birini sevdiklerini söylediklerinde. Bağlılık ile söylenmek istenen şey. çevresel koşullar vb. G ve McLaughlin. 3) İlişki duygusal olarak önemlidir. Sevgi kendini adama ile birlikte aynı zamanda içe bakıştır. Örneğin: Bağlılık: Eğer Ali/Ayşe ile beraber olmasaydım.

Yakınlık. bazen acı. birbirlerine doğru güçlü bir biçimde çekilen insanların duygularını derinleştirmeleri ve ilişkiyi sürdürmek istemeye başlamalarıyla doğar. Aşık olma. Romantik aşk. artan duygusallığı ve sevilen kişinin sık sık düşünülmesini içerir. arkadaşlar ve aile ilişkilerinin tümü bireyin yaşamı için önemlidir. mutlu bir evliliğin oluşmasında ve psikoterapötik başarının gerçekleşmesinde tamamlayıcı role sahiptir. Karşılıklı bağımlılık yakın ilişkilerde çiftler arasındaki etkileşime odaklanır.Shaver. 52 . Aşk uğruna. Temkinli Bağlanma: Temkinli bağlananlar. bazen kötü. arkadaşlıkların pekiştirilmesinde. çok fazla samimiyete ve yakınlığa izin vermede tereddütlü davranırlar. bireylerin sosyal gelişimlerini kendilerini kontrol etme düzeylerini ve fiziksel sağlıklarını etkiler. İnsanlar az sayıda. sevilenlerin iyilik ve mutluluğu isteme ve bunun için çalışma gibi niteliklerini taşımaktadır. Yakınlık aşk habercisi. çünkü kişilerarası ilişkiler bir etkileşimdir. Özellikle yakınlık. Aşık olma. bazen mutluluk veren. aşk ve yakınlık hepsi ayrı ancak yine de romantik ilişkileri etkileyen ilişkili olgulardır. olumlu ve anlamlı kişilerarası ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için yaygın bir güdüye sahiptirler. en naif özelliklerinden biri sayılabilir. aşık olma. Hazan ve Bradshaw (1988) üç bağlılık türü olduğunu belirtmişlerdir: Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlananlar. birbirleri için ürünler yaratmaları ya da birbirleri ile iletişim kurmaları anlamına gelir. ilişkiyi yaşayanları aynı zamanda yakın etkileşim ve deneyimlere de götürür. birisine doğru çekilme. Etkileşim sadece çiftlerin mevcut davranışları ya da kazançlarını etkilemez. ancak değişmeyen bir yanı da vardı: Delicesine sevmekti aşk. Etkileşim bireylerin birbirlerinin varlığında davranışlar ortaya koymaları. Bu nedenle. Bu duygu. aşk yaşama ve sevmenin eşit aralıklarla sıralandığı bir boyut olarak ele alınabilir. Bir eşe tamamıyla güvenmek onlar için çok zordur. Moss ve Schwebel (1993)’e göre yakınlık. herkes tarafından yaşanılmayı beklenen. etkileşim içindeki bireylerin eşin tercihleri. İnsanlar arasında aşkın her dönemde değişik boyutları oldu. Aşk. İnsanların yaşamlarında öncelikle aradıkları duygular nelerdir? Aşk Aşk. insanların yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı ve önemli duygusal bağın özel bir türüdür. ulaşılması gereken bir koşul olmaktan daha çok işlenmesi gereken bir süreçtir. Kaygılı Bağlanma: Kaygılı bağlananlar. “Büyük romantik yeğinlikle sevme” olarak tanımlanmaktadır. Bağlanma. duygusal yakınlığı gerektirir. aşkla örtüşür ya da aşkın sonucu olarak görülebilir ve bir anlamda bu üç bakış açısının üçü de doğrudur. eşleriyle mümkün olduğu kadar sıkı bir yakınlık kurmak isterler. davranma derecesi olarak tanımlanır. Oral ÇALIŞLAR Aşk. Yakın davranışlar yakın ilişkileri sağladığı gibi. Bağlanma. aynı zamanda onların gelecekteki olası davranışlarını da belirler. güdüleri ve davranışlarını temel alarak birbirlerinin deneyimlerine göre ya da birbirlerinin deneyimlerini etkileyerek davranma tarzı. Sürekli olarak aşık oldukları kişiyi kaybetme korkusuyla yaşarlar. genellikle kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve bir eşle duygusal bir yakınlık kurmada ve karşılıklı dayanışmada rahattırlar. kalıcı. genel olarak yüksek fiziksel uyarılmayı. bazen iyi biten bir duygudur. gelişim dönemlerinin başarıyla atlatılmasında. insanlığın doğuşundan bugüne kadar insanoğlunun birbiriyle etkileşimi sonucunda doğal olarak ortaya çıkan. insanlar ne büyük acılar çekip ne büyük mutluluklar yaşadılar. Romantik ortaklar. insan gibi vahşi bir yaratığın en olumlu. Karşılıklı bağımlılık.

devam ettiği ve sonlandığı. Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması söz konusudur. uğruna kendini asmaya bile kalkmıştır fakat Mahmud bu evliliği kabul etmez. Bu nedenlerle birbirlerine yakın olmaya çalışırlar. Hotfield (1988)’e göre romantik yakınlıkta bulunanlar. Yezida ile Mahmud kaçmaya karar verirler. Kendileri hakkında karşı tarafa bilgi vermek amacıyla kendilerini açığa vururlar. davranışsal ve bilişsel özellikler ortaya koymaktadırlar: Bilişsel özellikler: Yakın ilişkide bulunan bireyler. zayıf ve güçlü yanları hakkında derin bir düzeyde bilgiye sahip olur. Günlerce kimseyle konuşmaz Yezida. Irmağın kenarında dolaşırken Yezida. Sevdiklerini dinlerler. Bilişsel yakınlık: Sevgililerin paylaştıkları bilişsel değişimlere ve bireylerin bilişsel dünyalarını derin bir şekilde fark etmelerine işaret eder (değerler. kırk gün sonunda kırkıncı örüğünü de çözer ve kendini ölüme teslim eder. Yezida cesedinin Mahmud'un yanına gömülmesini istemektedir ama buna bile izin yoktur. (Mungan. Romantik bir ilişki yaşarken. Yezidiler tarafından öldürülmüş. Çıldırır. Buradaki olumlu kelimesi. İki genç evlenmek için umutsuzca çareler ararlar. Bağlılığın olumlu olduğu belirtilmiştir. amaçlar ve değer bilgileri gibi). Kendileriyle ilgili karmaşa ve zıtlıkları sevgililerine bildirmede rahattırlar. köyün ileri gelenlerinden biri olan Teyfo Ağanın kızıyla evlenmesini ister. sevgililerin birbirlerini çekici kılan ve bundan dolayı duygusal ve fiziksel etkileşime girmelerini sağlayan bir öge olarak tanımlanmasını ifade etmektedir. Oyun biter”. Duygusal yakınlık: Bireylerin paylaştıkları duygusal değişimleri ve sevgililerin birbirlerinin duygusal dünyalarını fark etmelerini ifade etmektedir. Mahmud’a deli gibi âşıktır. Karşılıklılık: Karşılıklılık kavramı. Bağlılık yakınlığın diğer boyutlarının gelişmesine olanak tanıyan bir kaynak olarak ele alınmıştır. ta ki Mahmud'un anası Eyşan Ana gelene kadar. 53 . kendini parçalar. farklı kişi. karşılıklı etkileşime ve bireylerin enerjilerini ilişkilerini sürdürmek için kullanmalarına işaret etmektedir. yakın ilişki yaşayan birey. Çoğu zaman romantik bir ilişki. Davranışsal özellikler: Sevgililer birbirlerine fiziksel olarak yakın olduklarında mutluluk hissederler. Diğer dokuz kardeşi hala namuslarını temizlemekten bahsetmektedirler. Sevgililerine karşı yoğun sevgi duygularına sahiptirler. köyün ağası Havvas Ağa Mahmut’un. Babası Miro Ağa kızını görmeye bile gelmemiştir. Yezida’nın saçlarına kırk gün boyunca birer tane örgü yapar. birbirlerine özen gösterirler. köye hudut yapılmıştır. Fiziksel yakınlık: Paylaşılan fiziksel etkileşimi ifade etmektedir. Teyfo Ağa’nın kızı Güllüşah. Bağlılık: Bireylerin ilişkileri süresince yaşadıkları deneyimlerin sonucunda. Duygusal özellikler: Yakın ilişki yaşayan bireyler. Birbirlerine bakmaktan hoşlanırlar. sevgilisinin ümitleri. Sevgi ve özenin yoğunluğundan dolayı bireyler. Moss ve Schwebel (1993) romantik yakınlığı beş etkenle açıklamışlardır. biçim ve tarihlerde yer almaktadır. sevgilisinin kesik eliyle karsılaşır. ilişkilerin nasıl başladığı. seçilen kişinin ardından önem kazanmaktadır (Burger. korkuları. sevgilileriyle birlikte olmayı istemeleri bağlılık olarak tanımlanmaktadır. birbirlerine karşı kendilerini ifade etmeye karşı isteklidirler. kırkıncı gün kırkıncı örgü tamamlanır. Bu duygusal çatışmalar ilişkinin bozulmasında önemli etkiye sahiptir. Ölüm dairesini çizer ve kendini hapseder. Yezida her gün saçının bir örüğünü çözer. düşünce şekli. ağaca yeşil mendil bağlayan eli kesilmiş. geliştiği. bu ilişkiye özgü olarak duygusal. Bu yüzden.Romantik Yakınlık “Mahmud ile Yezida birbirine düşman Müslüman ve Yezidi köylerinin gençleridir ve birbirlerine sevdalıdırlar. ideolojisi. Mahmud dilek ağacının yanında. Mahmut dilek ağacına yeşil mendil bağlarken Yezidi köyünde görülmüştür. yalnızlık ve depresyon yaşamaktadırlar. Bu arada. değerleri. 2006). kızgınlık. 1995). işler kötüye gittiğinde kıskançlık. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar.

açık ve uyum içinde her biri hissettiklerini ve düşündüklerini açıkça söylemeye eğilimlidir. Sır saklamamayı bir ilke haline getirin. UYUM VE DAYANIŞMA Toplumun temel kurumlarından biri olarak nitelendirilen aile yapısında evlilik olgusu yer almaktadır. (2009). Açılmayla özel yaşamı dengeleyin. paylaşım. ilişkinizi önemseyin. “Sen” ya da “ben” gibi. sevgi.Eşler arasında karşılıklı bağımlılık ne ifade eder? Etkili İletişim Kılavuzu Romantik bir ilişkide etkili iletişim için aşağıdaki yolların izlenmesi önerilmektedir. Kaynak: Dönmez. Evlilik. A. I. karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak. Eğer daha fazla yakınlık istiyorsanız göz temasını artırın. Sözsüz iletişiminizde olumlu olun (örneğin. dürüstlük. Aile birliğinin gerçekleşmesi evlilikle başlar. saygı ve birbirlerinin gelişimine destek söz konusudur. Bu ortaklığın başarıyla sürmesi uyum ve dayanışma ile sağlanabilir. Ailede eşler birbirlerinin gereksinimlerine karşı duyarlı. Kendinizi ortağınızın yerine koyun. toplumsal yönden devletin kontrol. bireylerin doğal davranabildiği. Yakın İlişkiler Psikolojisi. Her aile bireyinin birbirleri ile ilişkileri belli. Ailenin değerleri.. Evlilik. karı-koca olarak birbirine bağlayan.. hak ve yetkisi bulunan yasal bir ilişki sistemidir. aile ilişkisinin kurulduğu eşler arasında birliğin. etkili bir iletişimin olduğu. bireysel sözcükler yerine “biz” gibi ilişkisel sözcükler düşünün. • • • • • • • • • • • Eşinize ona yönelik duygularınız konusunda güvence verin. Eşinize önem verin. yakınlık. kişisel sorunların çözülmesinde işbirliği yapmaya. Güler. doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan. Bireyler arasında işbirliği.. kişisel ve toplumsal olarak çeşitli işlevlerinin olmasından kaynaklanmaktadır. kuralları ve aile içi roller bellidir. Başer. bir ilişkiler sistemi. kızgınlık ve cinsellikle ilgili duyguların yaşanabildiği en doğal ilişki biçimidir. yaşantıları paylaşmak. Evlilik kavramı aile kavramına göre daha belirgin bir kavramdır. dayanışma. A. Ailenin karşılaştıkları sorunları birlikte çözmeye. İşlevsel aile. Bu durum evliliğin. kurumsallaşmış bir yol. Nur. Bir yaşam biçimi olarak evlilik olgusuna birbirinden çok farklı kültürlerde evrensel düzeyde rastlanabilmektedir. Duygularınız hakkında açık olun. 54 . M. çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla yaptıkları bir sözleşmedir. bir kadınla bir erkeği. kötü bakmayın ya da gözlerinizi döndürmeyin). Taluy. duygusal paylaşıma ve birlikte zaman geçirmeye isteklidirler. gelişimlerini destekleyici roller içindedirler. Uyum ve dayanışmanın olduğu aile işlevseldir. yakınlık. Ortağınızın sözünü yalnızca aynı fikirde olduğunuzu belirtmek için kesin. kişisel farklılıkların yaşanabildiği ve bireylerin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiği. İyi bir dinleyici olun. Olumlu ve güler yüzlü olun.. Büyükşahin. Her evlilik bir yaşam ortaklığıdır. kabul. açık ve güvenilir ilişkinin. bireyler arasında ilişkilerin olumlu ve geliştirici olduğu bir yapıdır. Özgüven (2000)’e göre evlilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

o da kendi bildiğini yapsın” anlayışı. sosyal. duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. çocuklarının geleceğini düşünen ve geleceğe iyimser bakan. bu nedenle. bireylerin kendilerini açma ve özgürce ifade edebilme davranışları aile sisteminde uyumun bir göstergesidir. bir çift. daha önceki veya bireysel yaşam biçimlerini (hiç değilse aynı zamanı. ekonomik. aralarında yakın ilişkilerin bulunduğu. İki insan birlikte olmaya başladıkları andan itibaren. belirli bir ilişki içine girmiş olduklarını. diğeri için mutlaka bir mesaj niteliği taşır. mutlu olma gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı. Aile sisteminde uyumun göstergeleri nelerdir? Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Aile Okulu” adlı kitabı okuyabilirsiniz. devam eden ilişki sürecinin durumunu. Eşlerin. Evlilik uyumu. çocuklar. Ebeveynler arasında iyi bir ilişki bulunan. bağlılık. vb. fiziksel çekicilik. Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. birbirlerine derin duygularla bağlı oldukları bir birimdir. kültürel ve bireysel (hastalık. ortak amaç. Evlilik. bu dengeler evliliği sürdürücü ya da bozucu rol oynayabilmektedir. iletişimin temel varsayımına aykırı düşer. Evlilik ve aile sistemi içindeki iletişimin açık seçikliği. sevgi. Bu aynı zamanda. Eş ilişkileri içerisinde işlevi olan bu dengeler. açık iletişim kuran evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiği belirtilmektedir. Evlilik ilişkisi içinde her bir eşin davranışı. biyolojik birleşme ve sosyal bütünleşme ötesinde bir sözleşme. etkileyicilik. vb. kültürel. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği. İletişimin gerçekleşmesi için. Evlilikte mutluluğu belirleyen faktörler. evlilik kurumu içinde sosyal. 55 . ilişkilerin yeniden düzenlenmesi demektir (Gülerce. ilgi alanları ve cinsel yaşam gibi faktörlerdir. sadakatsizlik vb.) kökenli bozucu etkenlerle sarsılabilmektedir. Eş ilişkisi.Uyum ve Dayanışmada Yer Alan Belirleyiciler Ebeveynlerin Evlilik Uyumu Evlilik iki insanın birbirlerinin sevgi. Ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına gereken düzeyde ilgi göstermeleri ve rollerinin gereklerini yerine getirmeleri. Zamanla eş ilişkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte işlerlik gösterdiği bir denge kurulmakta. ekonomik etkileşimlerle birlikte cinselliğin yaşanması ile karakterize edilir. birbirlerinin düşünüş ve beklentilerini hesaba katarak davranmaları gerektiğini görebilmeleri gerekir. mesajı veren kişi mesajın sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Uyumlu bir evliliğin ön koşullarından birisi sağlıklı bir iletişimdir. fiziksel çekim. ebeveynlerin olumlu ve olumsuz duygularını. ait olma. mekânı. eşlerin birbirlerine açılması. yani iki kişilik bir psikolojik sistem oluştururlar. hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. evlenme yaşı. bir bütünleşme ve karşılıklı memnuniyeti sağlayan sorumluluk almayı içermektedir. yönünü kavramsallaştırır. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir. “Ben kendi bildiğimi yaparım. Eşler arasındaki uyum. 1996). dış sosyal dünya ve kendi iç dünyalarıyla. anlayış ve hoşgörü olmalıdır. paylaşmaya ilişkin bir takım durumlarda) değiştirmeye ve yeni etkileşim biçimlerini denemeye başlamaktadırlar. benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları. olumlu ve olumsuz tutumlar. birbirleriyle etkileşim halinde oldukları. ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. sosyo-ekonomik durum. kök aileleriyle. uygun biçimde ifade etmeleri ailenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Bu etkileşim biçiminin uyumluluğu oranında.

Yakın ilişki içinde olan iki insanın dönem dönem iletişim çatışması yaşaması kaçınılmazdır. toplumun temel taşı. Kişilerarası ilişkilerde duyarlılığa sahip bireyler için. kişilerarası ilişkilere duyarlılığa sahip bireylerde kolaylıkla incinme ve kırılma. onlara aldıkları oyuncak çeşitleri. 1991) Kişilerarası ilişkilerde yaşanan duyarlılıklar (ebeveyn. EBEVEYN DAVRANIŞLARI İnsanın içinde doğup büyüdüğü.Duyarlılık Duyarlılık. Duyguları ifade etme becerisinin. çocuk sahibi olma duygularını yaşamaktadırlar. incinme vb. Ebeveynlerin duygularını ifade etme becerisi. aşağılama. iletişim sorunlarının çözümünde işlevsel olan insan ilişkileri becerilerine sahip olmaları gereklidir. Ebeveynlerin ilişkilerinde. duyguların ifade edilip edilmediği ya da nasıl ifade edildiği evliliğin devamı için önem taşıyan faktörlerdir. bireyin birincil sosyalleşme kaynağı ve hayat boyu var olması nedeniyle korunması gereken sosyal bir kurumdur. üzüntü. Ebeveynlerin Algıladıkları Sosyal Destek Destek. düşünceleri ve davranışları oldukça önemlidir.) olarak nitelendirilen duyguların ifade edilişine bağlı olarak kişilerin yakın ilişkide bulundukları eşlerine ilettikleri ya da onlardan aldıkları mesajlar da değişmektedir. diğerlerinin yanında iken yanlış bir şeyler yapmamaya özen gösterme gibi yaşantılara neden olarak kişilerarası ilişkilerde problemler yaşanmasına (ilişkinin bozulması dahil) yol açan bir durumdur (Boyce ve diğ. Ebeveyn İhtiyaçları Evlilikte eşler. yakınlık.. evliliklerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir temel oluşturmaktadır. birçok duygusal ve sosyal birliktelik ve paylaşım. Ebeveynler çocuklarına giydirdikleri kıyafetler. yakın ilişkilerde eşlerde “empati kurma”. gerginlik. yaratıcı yeni bir durum) tümünün ebeveynlerin destekleyici davranışa ilişkin algılarını etkilemektedir. romantik ortak vb. Ebeveyn davranışlarının çocuk üzerindeki etkisini anlatan örnek bir metni inceleyelim. Kavga etmeyi öğrenir.) belli bir aşamadan sonra reddedilme duyarlılığına dönüşebilmekte ve yakın ilişkilerin bozulmasına neden olabilmektedir. “önemseme”. Çocuk Ne Yaşıyorsa Onu Öğrenir Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse. diğerlerinin sözel ya da sözel olmayan iletişim biçimleri. Uyumlu bir evliliğin sürmesi açısından eşlerin her ikisinin de. yalnızlık vb. Evliliklerde ilişkiye hâkim olan (pozitif/negatif) duygusal iklim. yakın arkadaş. birbirine sahip olma ve birbirine ait olma duygusu. birçok ilişki olumsuzluğunu azaltabilir ve hem arkadaşlıklar hem de ebeveyn ilişkileri için güçlendirici bir etki sağlayabilir. odalarını dekore etme tarzları. eşlerin. diğerleri tarafından önemsenip değer verilmediğine ve buna paralel kötü davranıldığına inanma. evlilik kalitesi için önemlidir.). Kınama ve ayıplamayı öğrenir.) ya da yumuşak (üzüntü. “anlayışlı olma” gibi tepkiler ortaya çıkabilir. ilişki etmenlerinin (içtenlik. kendi tutum ve davranışları gibi birçok yolla cinsiyete ilişkin kalıp yargıları çocuklarına aktarırlar. bağlılık vb. 56 . cinsel doyumla mutlu bir yaşam sürme.) ve durumun özelliklerinin (bir çatışmanın tartışılması. kişilik özelliklerinin (depresyon. sevgi ve koruma gördüğü aile. Evlilik ilişkisinde sert (öfke. Ebeveynlerin her birinin deneyimledikleri duygularının türü. şiddet vb. aşağılama gibi olumsuz duygularını dışavurumunun evliliklerin devam etmesi için temel olduğu ileri sürülmektedir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse. öfke. kendini diğerlerinden daha aşağı görme. Bu duyguların ifade ediliş şekli sonucunda. duyguları.

nesil sınırları ve aile toplum sınırlarını içerir. Takdir etmeyi öğrenir. Kendini suçlamayı öğrenir. ekonomik. biyolojik. tamamlayıcı ebeveyn rollerine sahip olabilme. Aynı zamanda aile daha geniş. Kendini sevmeyi öğrenir. Sıkılıp. çocuğun ekonomik veya psikolojik değerleriyle oluşur. Sabırlı olmayı öğrenir. Ebeveynlerin evlilik ilişkilerinin sağlıklı olması ve evliliklerinden doyum sağlamaları hem çocuğun gelişimi açısından hem de ebeveynlerin yaşam kalitelerinin artması bakımından önemlidir. 1975: akt: Cüceloğlu. toplumsal. bağımlılık-bağımsızlıkla. birbiriyle etkileşim içinde olan iki alt sistemi içerir: Sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi. 2011). 1998). Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir (Nolte. duyguları. sosyal sistemlerle de sürekli etkileşim halindedir. ana-baba tavrı ve bunun sonucunda oluşan benliğin gelişimini içerir (Kağıtçıbaşı. İnançlı olmayı öğrenir. güç ilişkisi. Aile. Ebeveynlerin Rol Model Olması Aile.Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa. 57 . Kendine güven duymayı öğrenir. hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal bir kurumdur (Sayın. 1990). aile üyeleri arasındaki ilişki formları. tarihsel süreç içerisinde rolü ve işlevi sürekli olarak değişen ve yeniden yapılanan bir sistemdir. Eğer bir çocuk desteklenip. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse. Aile etkileşimi. Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse. Aile sistemi. değerleri ve davranışlarından oluşmaktadır. biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan. çiftlerin evlilik birlikteliklerine ait özellikler. ebeveynlerin güç ve disiplin yöntemlerini kullanmalarının sonucudur. Aile. bireye veya gruba verilen önemle. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Yeniden İnsan İnsana” adlı kitabı okuyabilirsiniz. psikolojik. Adil olmayı öğrenir. yüreklendirilmişse. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse. Aile sınırları: Ego sınırları. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse. aile üyelerinin tavırları. Fleck (1980) sağlıklı aile fonksiyonlarını içeren beş parametre önermektedir: Liderlik: Ebeveynlerin kişilik yapıları. utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse. Sosyalleşme değerleri. toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı. karşılıklı ilişkilerin belirli kurallarla bağlandığı o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse.

işbirliği gibi sosyal becerileri gelişmiş. üyelerin birbirlerine karşı sergiledikleri sözlü ve sözsüz iletişimin miktarı. Nur. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. sonraki dönemlerde hangi ilişkilerin şekilleneceğini belirler. Günlük yaşamda rollerin benimsenmesinde genellikle kız çocukları annelerini. Kriz durumlarında pozitif davranabilme yeteneği. Gladding (2002)’e göre sağlıklı ailenin genel özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Aile üyelerinin birbirlerine ve aileye bağlı olması. yardımlaşma. çocuk bakımı. Ailede gerçekleştirilen sosyalleşmenin demokratik temelde şekillenmesi için. ya da “kadınlık”. yaratıcı. Birlikte zaman geçirmeye istekli olması. Ailede gördükleri modeller üzerinden bireyler annelik. Çağdaş toplumun. toplumsal cinsiyet kapsamında tanımlanan. Bireyin ilk sosyalleşmesi ailede başlar. Büyükşahin. gelişiminin her evresinde değişen ihtiyaç ve durumlara uyumunu etkiler. Bu da anne-babaların küçük yaştan itibaren çocukları ile kuracakları sağlıklı iletişime ve onlara karşı olumlu tutum ve yaklaşımlarına bağlıdır. yaşam boyu sürecek karşılıklı uyum süreci başlamış olur. (2009). akran ilişkileri ve bu konuda ailenin onlara sağladığı yol göstericilik. aile üyelerinin soyut ve metaforik düşünce yapılarının doğasıdır. Aile içerisinde etkili iletişim örüntülerinin varlığı. kişinin tüm hayatında. yakın ilişkide olduğu insanlar ve sosyal çevresi arasında. paylaşma. Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bir Bakış Yetiştiğiniz aileyi düşünün. Güler. her işin yanına onu aslında kimin yapması gerektiğine inanıyorsanız onun ismini yazınız. Yakın İlişkiler Psikolojisi. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları genellikle ebeveynleridir. insan olmanın gerektirdiği. Aile üyelerinin birbirlerinin rol beklentilerine uygun davranabilmeleri (akt: Canel. 58 . başkaları ile olumlu sosyal ilişkiler kurabilen bireylere ihtiyacı vardır. Çocuk. Görev/Amaç Performansı: Ailenin üyelerinin bakımını üstlenmesi. toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamları ve beklentileri içeren kültürel bir yapıyı. çocukları doktora götürmeye kadar düzenli olarak yapılan 10-15 ev işini listeleyin. babalık.. duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen.. Aile birey için önemli bir modelleme aracıdır. kendisi. özgüveni olan. İşlerin siz büyürken olduğu gibi mi yürümesini istersiniz? Yoksa farklı yapılmalarını mı istersiniz? Neden? Ev/aile işleri açısından nasıl toplumsal cinsiyet yapıyorsunuz? “Toplumsal cinsiyeti nasıl ortadan kaldırıyorsunuz?” Kaynak: Dönmez. aile içi denge. Aile üyelerinin birbirlerine minnettarlık duyuyor olması. Başer. desteklemeleri. Aile işleri nasıl yürütülüyordu? Yemekleri hazırlama...Sevgi: Bireyler arası yakın duygusal ilişkiler. aile üyelerinin birbirlerinin duygularına karşı toleransları ve duygusallık kavramlarını içerir. Bireyin uymak zorunda kalabileceği çevresel koşullar bu ilişkilerden etkilenir. yetiştiğiniz aile işlerinin nasıl yürütüldüğünü ve şu an ki ve gelecekteki ailenizde böyle işlerin nasıl yapılmasını istediğinizi görmektir. toplumsal yaşamın temel kurallarını öğrenir. 2007). Buradaki amaç. 2007). Daha sonra farklı renkte bir kalem alarak. elektrik süpürgesi ile temizlik yapma ve çimleri biçmekten. yapıcı. A. Sonra her bir işin yanına genelde o işi yapan kişiyi yazınız. ailenin krizle başa çıkma yolları ve aileden ayrılan bireylerin yeni hayatlarına uymaları konularını içerir (akt: Canel. Yakın etkileşimler ve ilişkiler. anne-babayı model alarak. Çocuğun çevresindeki kurallara. Zira bireyler erken çocukluk döneminde daha çok taklit yoluyla öğrenirler. aile üyelerinin kendilerini ifade ediş tarzları. kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade ediliş biçimini öğrenirler. konuşmalarının sentaksı ve netliği. I. onların davranışları ile ilgili bir bilgi kazanır. boş zaman aktiviteleri. A. Diğer insanların ilişki kurma tarzına uyabilmek için. erkek çocukları ise babalarını model olarak almaktadır. Yaşamın erken dönemlerindeki yakınlık etkileşimleri. normlara ve geleneklere göre bireyselleşmesi sosyalleşme süreci olarak tanımlanmaktadır. Aile üyelerinin birbirlerini cesaretlendirmeleri. “erkeklik” davranış kalıplarını. Taluy. şu an ki ya da gelecekteki evinizde. öncelikle ebeveynler olmak üzere bütün aile bireylerinin tutum ve davranışlarında etkileşim ve iletişim biçimlerinde demokratik bir duyarlılık içinde bulunmaları gereklidir. davranış kontrolü ve rehberlik. Eğer bir işi birden fazla kişi yapıyorsa hepsinin isimlerini yazınız. Çocuğun doğumuyla birlikte. İletişim: Aile üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları. M. çamaşır yıkma. kişi kendi davranışlarını ayarlamak zorunda kalabilir Hayat içinde doğal ve gönüllü bir öğrenme modelinin uygulandığı aile yaşantısında birey.

bir insanın bir diğerine karşı duyduğu belli bir duyu olarak tanımlanmaktadır. bazen iyi biten bir duygudur. herkes tarafından yaşanılmayı beklenen. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. Aksi durumda evlilik uyumunun bozulmasıyla eşler arası problemlerin yaşanması söz konusu olabilmektedir. Çoğu zaman romantik bir ilişki. Yakın ilişki kavramı anne-çocuk arasında. yaşamının her döneminde yakın ilişkiye sahipse. meslek ve güvenlik. benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları. insanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygulardan biridir. Bağlılık: Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması beklenir. yaş. birbirlerine açılmaları birbirlerinden ruhsal. Etkileşimin sağlıklı olması. ilişkinin. evliliğe ait ve ailesel beklentiler. Sevgi ve güven: Sevgi. toplumsal ve cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları. birbirinin yokluğunda özlem duyma. Yakınlık kavramı. sosyal ve ekonomik kaynaklar gibi çeşitli doğal olay ve sosyal durumlardan da etkilenebildiği görülmektedir. Ebeveynlik döneminde bireyin. psikolojik. seçilen kişinin ardından önem kazanmaktadır. birbiri için özel olduğu düşünülen şeyler yapmaktan. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir. bazen mutluluk veren. belirli bir ilişki içine girmiş olduklarını. göz teması kurmaktan ve fiziksel temastan hoşlanmayı içeren bir yönü olarak ele alınmaktadır. gülmekten. Zamanla eş ilişkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte işlerlik gösterdiği bir denge kurulmakta. deneyimler.Özet Ebeveyn olma bir çocuğun gelişme ve hayatta kalması için bakım. Yakın ilişkiler içinde yer alan duygusal ilişki. Evlilik uyumu. 59 . devam eden ilişki sürecinin durumunu. Birlikte etkinlikte bulunma: Sağlıklı aile yapısı. Romantik yakınlık: Romantik bir ilişki. kişisel bazı özelliklerinin yanı sıra. Sevgi bir çeşit kişisel ilişki. Yakın ilişkiler yaşamın çok önemli bir yönünü oluşturmaktadır. sevilen kişi ile önem kazanmaktadır. olumsuzluklar karşısında eşlerin birbirlerine kenetlendiği bir sistemdir. bazen acı. üyeler arasında açık iletişimin olduğu. Eşler arasındaki uyum. Bir insan. “Büyük romantik yeğinlikle sevme” olarak tanımlanmaktadır. birlikte zaman geçirme. duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. insanlığın doğuşundan bugüne kadar insanoğlunun birbiriyle etkileşimi sonucunda doğal olarak ortaya çıkan. Etkinlikte bulunma eşlerin paylaşımının gerekli olduğu bir alandır. karı-koca arasında ya da pek çok kişi arasındaki yakınlığı niteler. birbirlerinin düşünüş ve beklentilerini hesaba katarak davranmaları gerektiğini görebilmeleri gerekir. eşler arasındaki duygu ve düşüncelerin karşılıklı açık ve doğru olarak iletilmesidir. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. Eşlerin birbirlerine ruhsal. bu dengeler evliliği sürdürücü ya da bozucu rol oynayabilmektedir. Aşk: Aşk. birbirlerini sosyal açıdan destekledikleri. birey için anlam ifade etmektedir. Eşlerin açık iletişim kurarak. dile getirebilmeleri için karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir. eğitim düzeyi. yönünü kavramsallaştırır. mutlu ve sağlıklı olabilir. bazen kötü. ebeveynlerin birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıdığı. Aşk. birlikte konuşmaktan. ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. toplumsal ve cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları ve dile getirebilmeleri. iki arkadaş arasında. birlikte isteyerek zaman geçirdikleri. hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. Eşlerin. kişisel ilişkilerin özel bir unsuru. ihtiyaç ve desteğinin sürekli olarak sağlanmasıdır. çocuklarının geleceğini düşünmeleri ve geleceğe iyimser bakmaları.

odalarını dekore etme tarzları. Ailede gerçekleştirilen sosyalleşmenin demokratik temelde şekillenmesi için. kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade ediliş biçimini öğrenirler. Her eş. 60 . sonraki dönemlerde hangi ilişkilerin şekilleneceğini belirler. Hayat içinde doğal ve gönüllü bir öğrenme modelinin uygulandığı aile yaşantısında birey. yakın ilişkide olduğu insanlar ve sosyal çevresi arasında. annebabayı model alarak. kendisi.Çift ilişkisi isteyerek yürütülen bir ilişkidir. Çiftlerden her birinin bireyselliği söz konusudur. İlişkinin sağlıklı devamı için belirli ve önceden tahmin edilebilir özelliklerin yanı sıra esnek olması da önemlidir. birbirlerine destek olur. farklı değerler ve dünya görüşünden oluşan ilk bakış açısının ve geçmişin birbiriyle birleşmesi demektir. kendi gereksinimi kadar diğer kişinin gereksinimini de göz önüne alır. “erkeklik” davranış kalıplarını. çift ilişkisinde bireylerin bireyselliğine saygı duyulur ve destek verilir . öncelikle ebeveynler olmak üzere bütün aile bireylerinin tutum ve davranışlarında etkileşim ve iletişim biçimlerinde demokratik bir duyarlılık içinde bulunmaları gereklidir. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları genellikle ebeveynleridir. Çocuk. toplumsal yaşamın temel kurallarını öğrenir. Çiftler ‘geçmiş’ hikâyeleriyle ‘geleceğe’ bağlanırken ilişkinin ‘şimdi’ ayakta kalması için geleceğe yönelik planlar yaparlar. toplumsal cinsiyet kapsamında tanımlanan. Bireyin ilk sosyalleşmesi ailede başlar. Çift ilişkisi belirli ve gelişen olma özelliklerinin dengeli bir şekilde bulunduğu bir ilişkidir. onların davranışları ile ilgili bir bilgi kazanır. kendi tutum ve davranışları gibi birçok yolla cinsiyete ilişkin kalıp yargıları çocuklarına aktarırlar. ya da “kadınlık”. Yaşamın erken dönemlerindeki yakınlık etkileşimleri. insan olmanın gerektirdiği. Çift olmak. Çocuğun doğumuyla birlikte. her iki taraf hem alıcı hem verici konumundadır. Ailede gördükleri modeller üzerinden bireyler annelik. ‘şimdi’ ve ‘gelecek’ vardır. Bu ilişkinin isteyerek sürdürülmesi ilişkiyi rahat yaşanır hale getirirken yine de devamı için karşılıklı çaba harcanması gerekir. Aile birey için önemli bir modelleme aracıdır. Ebeveynler çocuklarına giydirdikleri kıyafetler. Başka deyişle ilişki karşılıklıdır. Bireyin uymak zorunda kalabileceği çevresel koşullar bu ilişkilerden etkilenir. Böylece ilişkide her bir konu üzerinde konuşulup uzlaşılabilir. babalık. Çift ilişkisinde destek alış verişi vardır. yaşam boyu sürecek karşılıklı uyum süreci başlamış olur. onlara aldıkları oyuncak çeşitleri. toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamları ve beklentileri içeren kültürel bir yapıyı. Çift ilişkisinde ‘geçmiş’.

Evlilik c. Temkinli bağlanma c. Aile üyelerinin konuşmalarının sentaksı ve netliği e. Hısımlık e. Birey olması c. aralarında yakın ilişkilerin bulunduğu. Güvenli bağlanma e. Komşuları d. Uyumlu olması d. İki insanın birbirlerinin sevgi. birbirleriyle etkileşim halinde oldukları. birbirlerine derin duygularla bağlı oldukları birime ne ad verilir? a. normlara ve geleneklere göre bireyselleşmesi ne olarak tanımlanmaktadır? a. Sülâle 61 . duygusal bağlanma ve sürekli etkileşimi içeren ilişkilerine ne ad verilir? a. Doktor b. Duygusal ve sosyal birliktelik/paylaşım d. Sevgililerinin duyguları hakkında derin bir düzeyde bilgiye sahip olurlar 10. Birlikte etkinlikte bulunma e. Kontrol d. Çocuklarla iletişimin sürekliliğini korumak 2. Korkulu bağlanma d. Birbirlerine karşı kendilerini ifade etmeye karşı isteklidirler b. Cinsel doyumla mutlu bir yaşam sürme 8. Sevgi c. Sevdiklerini dinlerler e. Çocuk sahibi olma e. Aile/Ebeveynler 9. Gelişmesi uygun c. ait olma. Aşağıdakilerden hangisi yakın ilişkileri nitelendiren özelliklerden birisi değildir? a. Arkadaş/Okul çevresi c. Ortaklık d. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn olmanın temel görevlerinden biri değildir? a. Duygusal dengesizlik c. Güven b. Romantik yakınlıkta bulunan bireyler bu ilişkiye özgü olarak bilişsel özellikler grubunda ne tür davranışlar göstermezler? a. Yakın ilişki d. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları kimlerdir? a. Aşağıdakilerden hangisi evlilikte eşlerin yaşadıkları duygulardan değildir? a. Öğretmen/leri e. Arkadaşlık b. mutlu olma gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı. Çocuğun eğitiminde yöntemlerini kullanmak kapasitesinin disiplin 6. Çocuğun yaşamda kalması için bakımı d. Kaygılı bağlanma b. bağlılık. Ebeveyn olma e. Aile üyelerinin birbirlerine karşı kaygıları b. Aşağıdaki davranışlardan hangisi aile üyelerinin iletişim kurmalarında etkili değildir? a. karşılıklı dayanışmada rahat olmalarını ifade eden bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir? a.Kendimizi Sınayalım 1. Yakınlık c. Aile üyelerinin soyut ve metaforik düşünce yapılarının doğası 7. Kayıtsız bağlanma 4. Romantik yakınlık 5. İnsanların kişisel katılım. Kendileri hakkında karşı tarafa bilgi vermek amacıyla kendilerini açığa vururlar d. Birbirlerinin ailelerine ait olma ve sahiplenme duygusu b. İnsanların genellikle kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir bakışa açısına sahip olmaları ve bir eşle duygusal bir yakınlık kurmada. Çocukların aile içinde gelişmesine olanak sağlamak b. Nezaketli olması b. Sosyalleşmesi e. Aile üyelerinin kendilerini ifade ediş tarzları d. Evlilik c. Çocuğun çevresindeki kurallara. Çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmak e. Aile üyelerinin birbirlerine karşı sergiledikleri sözlü ve sözsüz iletişimin miktarı c. Dostluk 3. Akrabalık b.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Olmak: Anlamı ve Önemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. c Yanıtınız yanlış ise “Yakın İlişkiler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. d Yanıtınız yanlış ise “Bağlılık” konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. c Yanıtınız yanlış ise Nitelendiriren Özellikler” yeniden gözden geçiriniz. başlıklı

1. Sevgi: Yakınlık etkileşimi göstermek ile sevgi arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. Yakınlık etkileşimlerinde bireylerin birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri gerçeğinin varlığında birbirlerini sevmeleri de gerekmektedir. 2. Güven: Güven yakın ilişkilerde bulunan bireylerin birbirleri için neyin istenen olduğunu bilmeleri anlamına gelmektedir. Birbirlerine güvenen bireyler, karşılarındaki kişilerin onlara zarar vermeyeceklerinin, birbirlerini aldatmayacaklarının farklındadırlar. Sonuç olarak yakınlık etkileşimleri, bireylere birbirlerine güven duyabileceklerinin olanağını sunar. 3. Bağlılık: Bağlılık birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade etmektedir.

“Yakın İlişkileri başlıklı konuyu

5. b Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Evlilik Uyumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Rol Model Olması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn İhtiyaçları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. e Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Davranışları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. b Yanıtınız yanlış ise “Romentik Yakınlık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. d Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Rol Model Olması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 3
İnsanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygular; sevgi, ilgi, sorumluluk, saygı, bilgili olma, bağlılık, sevecenlik ve içtenlik olarak ifade edilmektedir. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz ilgidir. İlgi ve bakım sevginin bir başka unsurunu, sorumluluğu açığa çıkarır. Sorumlu olmak yanıt vermeye hazır olmak demektir. Sorumluluk, sevginin üçüncü bir ögesi olan saygıyı içermelidir. Saygı, diğer kişinin olduğu gibi büyüyüp gelişmesine duyulan ilgidir. Bir insanı tanımadan saygı duymak olanaksızdır. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalır.

Sıra Sizde 4
Karşılıklı bağımlılık, etkileşim içindeki bireylerin eşin tercihleri, güdüleri ve davranışlarını temel alarak birbirlerinin deneyimlerine göre ya da birbirlerinin deneyimlerini etkileyerek davranma tarzı, davranma derecesi olarak tanımlanır. Karşılıklı bağımlılık yakın ilişkilerde çiftler arasındaki etkileşime odaklanır, çünkü kişilerarası ilişkiler bir etkileşimdir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1
Ebeveyn olmanın temel görevi; yalnızca çocukların yaşamını devam ettirmesine yardımcı olmak ya da uygun disiplin yöntemlerini kullanmak değil, aynı zamanda aile içi ve dışında çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmaktır.

Sıra Sizde 5
Eşler arasındaki uyum, ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. Evlilik uyumu, devam eden ilişki sürecinin durumunu, yönünü kavramsallaştırır, hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. Uyumlu bir evliliğin ön koşullarından birisi sağlıklı bir iletişimdir. Ebeveynler arasında iyi bir ilişki bulunan, çocuklarının geleceğini düşünen
62

Sıra Sizde 2
Yakın ilişkileri bulunmaktadır. destekleyen üç etken

ve geleceğe iyimser bakan, açık iletişim kuran evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiği belirtilmektedir. İletişim gerçekleşmesi için, eşlerin birbirlerine açılması, benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları, duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. Evlilik ve aile sistemi içindeki iletişimin açık seçikliği, bireylerin kendilerini açma ve özgürce ifade edebilme davranışları aile sisteminde uyumun bir göstergesidir. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü olmalıdır. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir.

Gülerce, A. (1996). Türkiye'de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri (Psychological Patterns of the Families in Turkey). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Hatfield, E. (1988). Passionate and Companionate love. In R.J. Sternberg & M.L.Barnes (Eds.), The psychology of Love. (P. 191-213). New Haven and London: Yale University Press. Hortaçsu, N. (1997). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge yayınevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Üniversite gençlerinin algılanan ana baba tutumları, ana babayla ilişkileri ve bunların bazı kişilik özellikleri ile bağlantısı. Türk Psikoloji Dergisi, 9 (32),15-25. Lauster, P.(2000). Aşk ve Aşkın Psikolojisi (Çev. T. Er) İstanbul: Çitlembik yayınları. Moss, B.F., & Schwebel, A.I. (1993). Marriage and romantic relations: defining intimacy in romantic relationships. Family Relations, 42, 731.

Yararlanılan Kaynaklar
Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist,. 44, 709-716. Boyce, P., Parker, G., Barnett, B., Cooney, M. & Smith, F. (1991). Personality as a vulnerability factor to depression. British Journal of Psychiatry, 159, 106-114. Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. (Çev. İnan D. Erguvan Saruoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Canel A.N. (2007). Ailede Problem Çözme, Evlilik Doyumu ve Örnek Bir Grup Çalışmasının Sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, İstanbul Cowan, P.A., Powell, D., Cowan, C.P. (1998). Parenting Interventions: A Family Systems Perspective. Handbook of Child Psychology, Edited by W.Damon Fifth Edition. p:5-6; New York: John Wiley & Sons, Inc. Cüceloğlu, D. (2011) Yeniden İnsan İnsana (44. Basım). Remzi Kitabevi: İstanbul. Dönmez, A., Büyükşahin, A., Taluy, Nur., Başer, I., Güler, M. (2009). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Fromm, E. (1968). The Art of Loving. London: Unwin Books.
63

Mungan, M. (1995). Mahmud ile Yezida. 2.basım. Metis MY yayınları. Özgüven, İ.E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi. PDREM Yayınları, s. 1,73,85 Prager, K. J. (1995). The psychology of intimacy. New York: Guilford Press. Sayın, Ö. (1990). Aile Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Shaver, P. R., Hazan, C., & Bradshaw, D. (1988). Love as attachment: The integration of three behavioral systems. In R. J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 6899). New Haven, CT: Yale University Press. Tarhan, N. (2010). Aile Okulu (12. Baskı). Timaş Psikoloji Dizisi: İstanbul. Uyar, T., Özdikmen, H. ve Bulut, Ş. (2000). Aşkın Molekülleri (Feromonlar). Ankara:Palme Yayıncılık. Velidedeoğlu, K. N. (2011). Kadın Erkek İlişkilerinde Sorunlar ve Çözümleri. 2. Basım. Efil yayınevi. Wilson, G.D., & McLaughlin, C. (2002). Aşk Bilimi. (Çev. T. Er). İstanbul: Çitlembik Yayınları.

4
Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Ailede anne baba tutumlarını tanımlayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının çocuğun kişisel gelişimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının ailenin yapısına etkilerini yorumlayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının nasıl olması gerektiğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Anne Baba Tutumu Gevşek Anne Baba Reddedici Anne Baba Kişilik Gelişimi Çocuk Ebeveyn Tutumları Tutum Tipleri Hoşgörülü Anne Baba

İçindekiler
Giriş Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Ebeveyn Tutumları

64

toplum içinde yaşayabilmek için gerekli bilgi beceri ve yetenekleri kazandığı ilk yer aileleridir. Bu basit tanımıyla bile aile. Bu nedenle herhangi bir zamanda toplumun içinde bulunduğu durum ve şartların anlaşılması istendiğinde bakılması gereken ilk yer ailelerdir. Nesne ilişkileri kuramcıları. yazı. Kuşkusuz. Statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan her bireyin. Bu yapıdaki eşlerin büyük problemleri çözebilme şanslarının olduğunu söylemek son derece iyimser bir yaklaşım olur. gülümsemesi ya da kaşlarını çatması vb. sağlıklı kişilerarası iletişim sürecini gerçekleştirebilmeleri ve başarabilmeleri için iletişim sürecindeki engellerin ne olduğu bu engellerin nasıl aşılabileceği ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. toplumu oluşturmak gibi çok büyük bir anlamı üstlenmektedir. Bir başka şekilde ise iletişim. Her iletişim insanlar arsında bir ilişkinin kurulmasına yol açar. romantik eşlerle olan ilişkilerin çocukken anne baba ile olan ilişkinin bir yansıması olduğunu belirtirler. Aileler olabildiğince sağlıklı. bakışması. “Evlilikte mutluluğu nasıl yakalayacağım?”. birer iletişimdir. temel değerlerini aldığı. Aileyi sadece iki kişinin bir araya gelmesi ile oluşan bir kurum olarak algılamak son derce basit. iyi bir iletişim içinde. soruları pek çok çiftin cevabını bulmakta zorlandığı sorulardır. kendinin ve diğer insanların istek ve ihtiyaçlarının farkında. Sağlıklı bir ailenin kurulabilmesi ve toplum içinde uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için her şeyden önce bu iki kişinin birbirleri ile uyum içerisinde olmaları. özgür. Aksi durumda ise son derece sağlıksız bir toplum yapısı ile karşı karşıya kalınır. İki insanın birbiriyle konuşması. eşler arasındaki ilişkinin saygı ve sevgi 65 . paylaşmak. gruplar ve toplumlar arasında söz. yani bir toplumda yaşayan en düşük statülü bireyden en yüksek statülü bireye kadar herkesin yetiştiği. sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması ve sürdürülebilmesi. Aralarında olması gereken iletişimi küçük problemlerin çözümünde dahi gerçekleştiremeyen eşler büyük problemler karşısında doğal olarak kolaylıkla pes ederler.Geliştirdikleri Tutum Tiplerine Göre Ebeveynler GİRİŞ Literatürde aile ilişkileri ve eşler arası iletişime yönelik oldukça fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. konuşmak ve birlikte çözüm arayışı içerisine girmektir. Söz konusu özellikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında ülkemizdeki mevcut aile yapısında eşler arasında önemli bir iletişim problemi bulunduğu kolaylıkla söylenebilir. kendisi ve toplum ile barışık bireyler yetiştirirse. Sağlıklı bir toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin temeli. toplum da o kadar sağlıklı ve istenilir düzeyde olur. eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. birbirine dokunması. bilinen en eski ve en basit tanımıyla toplumun temel yapısını oluşturan en küçük birimdir. ülkemizde son birkaç yıl içinde bu konu başlıklarına yoğunlaşan çalışmalara rastlanmaya başlanmıştır. Aile. Bu nedenle eşler arası iletişim kanalları sürekli açık olmak zorundadır. eşlerin mutlu bir birliktelik sağlayabilmeleri. Evlilik ve evlilik uyumu konuları özellikle son elli yıldır yurt dışı literatürde birçok araştırmanın konusunu oluştururken. görüntü ile el-kol hareketleri vb. ortak bir payda da buluşmak. Genel olarak iletişim. “Uyumlu bir evlilik nasıl olur?”. Eşler arası sağlıklı iletişimin en temel şartlarından birisi ise niteliği her ne olursa olsun problemleri karşılıklı olarak iyi niyetle çözmek amacı ile görüşüp. ortaklaşmak şeklinde tanımlanabilir. sağlıklı bir iletişim içinde bulunmaları gerekir. Bununla birlikte. Bireylerin aldığı bu değerler. bireyler. çocuğun anne ve babasına duyduğu bağlılık ve yakınlığın yetişkinlik döneminde başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurma becerisini etkilediğini savunurlar. ancak eşler arasındaki sağlıklı ilişkiyle mümkün olabilir. simgeler aracılığı ile duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. Bir ailenin sürekliliği için bu durum zorunludur. daha sonra toplumun değerleri haline gelmektedir.

Ama burada asıl söylenmek istenen anne babanın çocuk ile bizzat oynamalarıdır. Birtakım psikolojik sorunlar geliştirir. Bütün bu eylemeler çocuğun şiddetle ihtiyacı vardır. aile içi çatışmalar gibi zorlanmalı durumlarla daha kolay baş edebilirler. Çocuk ailede aldığı bilgiler sayesinde toplum içerisine çıktığında yabancılık hissetmez. Bu nedenle çocuk tutulmalı kucaklanmalı okşanmalı sevilmelidir. heyecan gibi duyguları açığa çıkarma gibi kavramları içerir. Bu sorunlar bireyi tüm yaşamı boyunca denetler kontrol eder. Çünkü çocuklukta karşılanmayan bu ihtiyaçların maalesef telafisi bulunmamaktadır. Oyunsuz çocuk olmaz. Anne baba çocuğa sosyalleşme konusunda bilgiler vererek onu toplumla bütünleşmeye hazırlarlar. Çocuklukta ortaya çıkan bu psikolojik sorunlar genellikle bireyin tüm yaşamı boyunca onun ayrılmaz bir parçası olur. yoksulluk. İşte bu yönlendirme anne baba tarafından yapılır. Kendisini güvende hissetmesini sağlar. hem kendi ruh ve beden sağlıklarını koruyabilir ve işsizlik. örnek olma. neşe. Çocuk yaşama ilişkin hemen her şeyi ailede öğrenir. Söz konusu bu dokunma eylemi aynı zamanda güzel hoşa giden çocuğu övücü söz ve davranışlar ile desteklenmelidir. O güvene layık olmak için çaba içerisine girer. Bir anne baba için birincil amaç kuşkusuz sağlıklı bir kişiliğe sahip. ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çocuk dünyaya geldiğinde ilk önce iletişim kurduğu kişiler doğal olarak en yakınındaki kişiler yani anne ve babasıdır. Aile ortamı çocuğun sosyalleşmeye ilişkin ilk bilgileri aldığı bir ortamdır. Topluma kolaylıkla uyum sağlar. Yapı/düzen: Çocuğa yön verme. hayırlı. Hiçbir şekilde tartışılamayacak bir gerçek vardır. hem de kendi çocuklarına karşı daha destekleyici davranabilir ve onların bütün halinde gelişmelerine katkıda bulunabilirler. Bu öğrenme aşamasında çocuğun yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Çocuk bebeklikten başlayarak gelişiminin her döneminde farklı şeylere ihtiyaç duyar. Bireyin ileriki yaşamının her aşamasında bilinçli olarak ya da olmayarak bu sorunların etkisinde kalır. Sağlıklı bir aile yapısının olduğu ortamda. ilgisi. birbirine karşı destekleyici davranan eşler. 66 . ihtiyaçlarını karşılaması onu bir birey haline getirir. onu yansıtma. haz. Çocuğa güven duygusunun önemi çocuğa güvenilerek daha çocuklukta öğretilmelidir. Sosyalleşme: Çocuğun duygularını olduğu gibi tanımlama.temeline dayalı olması ile ve her şeyden önce eşlerin birbirlerine karşı destekleyici davranmalarıyla mümkün olabilir. O dokunmadan büyük güç alır. Çoğu kez yeteneklerini tam olarak kullanmasını engeller. Bir başka açıdan söylenecek olur ise çocuk ihtiyacı olan güven duygusunu anne babadan alarak yetişmeli ve böylece güven duygusunun önemini kavramalıdır. Normal olarak bir çocuk hayata hiçbir şey bilmeden gelir ve ailesinde hemen her şeyi öğrenir. düzgün bir bireyi yetiştirip topluma kazandırmaktır. Maddi ve manevi olarak sağlıksız büyür. özdeşim kurabileceği bir kişi olma gibi kavramları içerir. Anne. Güveni zedeleyici davranışlardan kaçınır. Anne babanın üzerlerine düşen temel görevlerden birisi çocuk ile her fırsatta sürekli olarak ve mümkün olduğunca çok oynamalarıdır. Çocuğun temel gereksinimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Dokunulma: Çocuk yetiştirilirken ihtiyaç duyduğu en önemli duygulardan birisi dokunulma duygusudur. yapabileceği ve yapamayacağı davranışların sınırlarını belirtme. babanın çocuğa olan sevgisi. Şüphesiz bunlar da gereklidir ve olmalıdır. Annenin ya da babanın çocuklarına dokunmaları çocuğu psikolojik olarak çok mutlu eder. Güven son derecede önemli bir duygudur. İhtiyaçları karşılanmayan çocuk kendi öz benliğinden utanç duymaya başlar. Yaşamda başarılı olmasını ya da istediği yapabileceği başarısına ulaşmasını önleyici bir faktör olarak rol oynar. Bu ihtiyaçların önemli bir bölümü aile tarafından karşılanır. Bu nedenle bir çocuğun birey olma sürecinde sorunsuz bir ortamda büyümesi ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması son derecede önemlidir. Güven: Çocuğun ihtiyacı olan bir başka duyguda güven duygusudur. ona zaman verme. O da çocuk oyunla büyür. Oyun sayesinde çocuk kendisini geliştirir. Oyun ile kastedilen çocuğun sadece oyuncakları ile kendi başına ya da arkadaşları ile oynamaları değildir. ihtimamı. bakımı. Çocuk kendisine güvenildiğini bilirse güç kazanır. Uyarılma: Oyun yoluyla ve çocuğun dünyasına giren değişik olaylarla acı. Çocuk bu sayede en basit ifade ile neyin doğru neyin yanlış olduğunu neleri yapıp neleri yapamayacağını öğrenir. topluma yararlı. dış dünya ile arasında köprü görevini görme. Burada bir noktaya açıklık getirmek gerekir. tutarlı hareket etme gibi kavramları içerir.

Amaçsız hoşgörülü anne-baba tutumu. 1. 11. Kabul edici. 5. Çocuk. 9. 6.Kendini değerli görme: Her zaman geçerli olan bir başka gerçekte her bireyin kendisini önemli görmesidir. Buna karşılık disiplin ise sevginin çağrıştırdığı kavramların tam aksine sertliği. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne-baba tutumu. bu iki etmenin ölçüsü ve kararlılığı çocuğun davranışlarını büyük ölçüde belirler. 3. 10. Dengesiz ve kararsız anne-baba tutumu. 67 . Zaten her anne baba da ister istemez bu iki ögeden yararlanır. kısaca topluma uyumlu bir birey olabilmesi için anne baba en az sevgi kadar disiplin ögesinden de yararlanmalıdırlar. Bir çocuğun sağlıklı yetişmesi kişiliğini kazanması kendisi ve çevresi ile barışık olması çevresi ile iyi iletişimde bulunabilecek bir karakter yapısına kavuşması. Mükemmeliyetçi anne-baba tutumu. Çünkü kullanabilecekleri başka ögeleri yoktur. Şiddetli reddedici anne-baba tutumu. Sağlam ve sağlıklı kişilik gelişimi için çocuğun gereksinimlerinin doyurulması ve ileride bu ihtiyaçlarını kendi kendine doyurabilme yetenek ve sorumluluğunun gelişmesine olanak sağlanması gerekir. Aşırı baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu. 12. onaylanmayan davranışlarda bulunarak dikkat çekmeye çalışır. Çünkü sevgi. Anne babanın sevgi ve disiplin ögelerini farklı dozajlarda kullanmalarından kaynaklanan tutumları şu şekilde maddeler halinde sıralamak mümkündür. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu. Burada önemli olan bu iki ögenin kullanım dozlarını ayarlamaktır. Anne baba tutumlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini belirtiniz. Gevşek anne-baba tutumu (çocuk merkezci aile). Bu durum çocuk için de geçerlidir. Bunlar sevgi ve disiplindir. Aslında bu farklı anne baba tutumlarının hepsinde sevgi ve disiplin ögeleri vardır. soğukluğu. Koruyucu anne-baba tutumu. Hoşgörülü anne-baba tutumu. 4. Anne ve baba çocuğu yetiştirirler iken ellerinde bulunan bu iki ögeden yararlanmak zorundadırlar. Yaşı ne olursa olsun her insanın önemli iki temel ruhsal ihtiyacı vardır. Çoğu kez anne baba ya bu dengeyi bulamadıkları ya da dengeyi zaman zaman kaybettikleri için çocuğun eğitiminde zorluklar ile karşı karşıya kalırlar. hoşgörüyü. Bunlar: Sevmek ve sevilmek. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman çocuğa “sen ve senin ihtiyaçların önemli değil” mesajı verilmiş olur. EBEVEYN TUTUMLARI Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki temel ögesi vardır. sevecenliği. Normal koşullarda anne. 7. Şu hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. Fakat kullanım dozajları farklıdır. kendisi ve başkaları için değerli olmak. ılımlı olmayı. 8. katılığı. güven verici ve demokratik anne-baba tutumu. İlgisiz ve kayıtsız anne-baba tutumu. Aslında bu iki öge ilk bakışta birbirleri ile çelişir gibi görünmektedir. Ancak uygulamada hiçbir zaman böyle olmaz. Bu nedenle anne baba çocuğu ciddiye almalı ona önemli birisi olduğu duygusunu verecek tutum ve davranışta bulunmalıdırlar. Anne ve babanın yaklaşımında. Hüner bu iki öge kullanılırken dengeyi bulmak ve kaybetmemektir. 2. Normal olarak beklenen anne babanın çocuğu yetiştirmede bu iki ögeden sadece birisini ve sevgiyi kullanması disipline ise pek itibar etmemesidir. İşte bu dengenin bulunamamasından ya da daha doğru bir ifade ile bu iki ögenin kullanım dozajlarının farklı olmasından birbirinden farklı anne baba tutumları ortaya çıkar. yumuşaklığı. babasının dikkatini çekemeyen çocuk. hoşgörüsüzlüğü çağrıştırmaktadır. normal yollardan karşılanmayan ihtiyaçlarını normal dışı yollardan elde etmeye çalışır. sıcaklığı çağrıştırmaktadır.

Bunu da çocuk eğitiminin olması gereken bir parçası olarak kabul ederek kendilerini teselli ederler. Ayrıca ceza çocuğun işlediği suçla orantılı da değildir. konuşmasında. kendisini baskı altında hisseder. Oyun oynayacak hata yapacak bu suretle öğrenecek. Hatta anne baba kendini zorlayarak doğal olarak kendiliğinden ortaya saçılan sevgiyi gizlemek için olağanüstü bir gayret içerisine girmek zorunda kalır. Çocuğa kendisine ayıracak oyun oynayacak zaman bırakmazlar. Hafta sonlarının rahatlığı yaşanır. Böyle yerlerde bile hafta sonları daha gevşek programlar uygulanır. Çocuğa sağlanan haklar en aza indirgenmiş bir durumdadır. Fakat bu durum hiçbir zaman çocuğun anne babanın bir model küçüğü olduğu anlamına gelmez. Anne baba istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olur. Ana baba tarafından bu tür bir duruma maruz bırakılan çocuklar. Bu tip anne babalar çocuğu kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yola çıkarlar. Buna karşılık baskıcı otoriter sistemin olduğu ailede evin düzeni değişmesin diye çocuğun programında her hangi bir değişiklik yapılmaz. yemesinde. Çocuk sürekli olarak “Acaba yine ne hata yaptım? Yoksa yaptığım yanlış mı? Annem babam bunu duyarsa görürse ne der? ” gibi kaygılar taşır. Hiçbir zaman çocuğu anlamak için çaba göstermezler. Çocuğa sürekli kızıp onu azarlarlar. başarıya ulaşmışlardır ama silik kişilikli. bir daha ömür boyu bu hatayı yapmasın diğer çocuklara örnek olsun” düşüncesi olduğu için cezalar çok ağırdır. Bu nedenle yukarıda belirtilen iki ögeden sevgi geri plana itilir buna karşılık disiplin ön plana çıkarılır. Çünkü onların her zaman çocuk bedeninde yetişkin oldukları kabul edilir. Baskıcı otoriter katı sıkı ailenin verdiği eğitimde ceza her zaman ön plandadır. Oysa katı baskıcı eğitim tarzını benimseyen ailelerdeki bu şanssız çocukların maalesef hiçbir zaman çocukluklarını yaşama fırsatları olmaz. gülmesinde. En katı otoriter sistemlerin zorunlu olarak uygulandıkları yerlerde bile hafta sonu programları farklıdır. Çocuğu çeşitli olumsuz özellikler ile nitelendirirler. içmesinde kısacası yaptığı her harekette bir kusur bir yanlış aranır. bedence ve ruhça daha küçüktür. eğer bu bir başarı kabul edilir ise. gelişecek ve büyüyecektir. Bu rahatlama ile kendi düşüncelerini uygulamaya devam etmeye ve böylece çocuğu kendi istedikleri kalıba sığdırmak için zorlamaya devam ederler. her şeyden çekinen çoğu zaman adını bile söylemekten aciz bir çocukları olmuştur. anne babalar isteklerinden en ufak bir ödün vermek istemezler. Ama hiçbir şekilde gösterilmez. Çocuk normal olarak anne babadan yaşça.Baskıcı Otoriter Katı ve Sıkı Anne Baba Tutumu Anne baba çocuğu kendi ideallerine göre yetiştirme arzusu içindedirler. aşırı hassas bir karakter yapısına sahip olurlar. Çocuğun her davranışında. Böyle çocuklar toplumumuzda büyümüşte küçülmüş olarak adlandırılır. Bu kadar çabanın ve baskının sonucunda. Anne babanın gözleri sürekli olarak bu çocukların üzerindedir. Ama böyle bir çocuktan geriye çok fazla bir şey kalmaz. Sonuçta o henüz bir çocuktur. Evde otoriter sadece disiplin üzerine kurulmuş bir sistem hâkimdir. Bu nedenle çoğunlukla katı baskıcı ve hoşgörüsüz bir tutum içindedirler. otoriter bir tutum takınırlar. Bu tür aileler çocuğa kendi istediklerini yaptırabilmek için sık sık katı disiplin uygulamasının bir gereği olarak ceza yoluna başvururlar. Çocuğa çocukluğunu yaşaması için nerde ise hiç fırsat vermezler. Aslında kusur aramak için öyle çok fazla zahmete girmeye. Bu nedenle anne baba çocukta hata bulmakta hiç zorlanmazlar. gayret göstermeye de gerek yoktur. Kendi kendilerine haklı olduklarını telkin ederek vicdanlarını rahatlatırlar. Onu hor görürler. her türlü kontrol anne babadadır. Hatta daha da ileri giderek ve hiç olmaması gereken bir şeyi yaparak çocuğa karşı şiddet uygularlar. oturup kalkmasında. Çocuk her durumda sadece çocukluğunu yaşayabilmeyi ister. Anne baba çocuğu kendi istedikleri disiplin altına alarak. korkak. Yaramazlık yapması hataya düşmesi doğaldır. streslidir. olması gerekenden daha fazla hata yapar. Öte yandan sürekli kusur arandığını bildiği için çocuk devamlı tetiktedir. Yaptırım gücü. Çünkü ceza verilirken yola çıkış noktası suça uygun bir ceza değil tam aksine “ bu ona iyi bir ders olsun. kalıba zor da olsa girer ya da girmeye çalışır. ürkek. Sevgi gayet tabi mutlaka vardır. Bu arzularını gerçekleştirmek istedikleri sonucu elde edebilmek için çoğunlukla çocuğa karşı katı. Onlar her zaman haklıdırlar. içine kapanık. Ailenin verdiği disiplin çocuğu 68 . aşağılık duygusu içerisinde olurlar ayrıca çekingen. Çünkü kusur aranan sonuçta bir çocuktur ve çocuk. Sürekli bir tedirginlik içinde olduğu içinde normalden. hata yapmaktan korkan. belki çocuğun anne babaya gösterdiği direnç kırılır ve çocuk ailenin istediği kılıfa. Kendi yaptıkları yanlışlıklardan dolayı duydukları suçluluk duygusunu bu yolla kendilerini kandırarak savunurlar. Bu nedenle. çocuk olmasının bir gereği olarak sürekli hata yapar.

Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumunu anlatınız. Suçlayan. Bu durumdaki bir çocuğun çevresinden tek isteği anne babadan birazcık. Anne babanın çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranış sergilemesi aslında iyi niyetle yapılan bir davranış tercihidir. Kim nereye çekerse o tarafa yönelir. kişiliksiz. Her söyleneni sorgulamadan tepki vermeden yapan. Çocuk içinden gelen doğal çocukluk eğilimleri ve bunlara taban tabana zıt aile kalıp dayatmaları arasında sıkışıp kalır. Bu amaçla dikkat çekerek anne babaya varlığını ispatlamaya çalışır. Çünkü kayıtsız kalma öyle bir noktaya gelir ki artık çocuk o aileye ait olup olmadığını o insanların kendi anne babası olup olmadığını sorgulamaya başlar. kırılgan ve hastalıklı bir kişilik yapısı görülebilir. yetenek ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalırlar. Aşırı hassas. bunları dışa vurmamaya çalışır. Yapmaya mecbur olduğu için yapar. Çocuğa kesinlikle özgürlük tanınmaz. Bu durum çocuğun agresif bir davranış içerisine girmesine neden olur. Bu ruh hali ile aslında hiçbir şey yapmak istemez. kayıtsız ve pasif anne babaya sahip olan çocuğun isteklerine hiçbir denetim ve sınırlama gelmez. Böylece yeni çareler. yaptığı her harekette yanlış yapma korkusu içindedir. İlgisiz. Bu durumun sonucu olarak da evde bulamadığı sevgiyi dışarıda aramaya çalışır. Adeta çocuk sevgisiz bir ortamda kendi kendine büyümeye bırakılmıştır. kolaylıkla başkasının etkisinde kalan birisi haline gelir. Bu tip anne. Bunu çoğu kez başaramayınca sonraki aşamaları uygulamaya başlar. yemeği üzerine ya da masa örtüsüne damlatması. Çocuğu böylesine ihmal eden anne baba çocukla ancak 69 .bunaltır. İnsanlar tarafından kolaylıkla kandırılır. İlgisiz. sevgi. Bu tür ailede çocuk anne babasından yukarıda sözü edilen her iki ögeden de yani sevgiden de disiplinden de yoksundur. Bu durum onu kararsızlığa iter. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Anne babanın çocuğu sürekli eleştirmesi çocuğu ürkek. Her iki durumda aslında çocuğun kaybı anlamına gelir. Duygu ve düşüncelerini içine atma onu fazlası ile yorar. varlığı yokluğu belli olmayan birisi haline gelir. kendisine ait bir şey kalmamıştır. Ama doğru hareketin ne olduğunu da bilmez. Duygu ve düşüncelerini içine atarak onları bastırır. Anne babadan uzaklaşır bir müddet sonra da kopar. Bütün bunların sonunda çocuk kendi iç dengesini yitirir. Bu tip anne babalar için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. zorlamalar çocuğu büyük bir cendere gibi sıkar. cezalandıran. Uçlara kayar yani ya tümüyle çığırından çıkar ve ele avuca sığmaz olur. ya da tamamen renksiz. babaların çocuğa karşı olan kayıtsızlıklarının derecesinden çocuk rahatsızlık duymaya başlar. aile üyeleri tarafından çocuğa uslu olmasının bir ödülü olarak verilir. Daima yaptığı her hareketin yanlış bir davranış olduğunu ve bu hareketten yani yaptığı bu yanlıştan dolayı cezalandırılacağını düşünür. yeni cezalar yeni azarlar daha yeni çareler daha ağır cezalar şeklinde bir fasit daire kurulur. Bu gruba giren anne babalar gerçekte hoşgörü ile boş vermişlik arasındaki sınırın farkında değildirler. Çünkü artık kendisinde. Çocuktan daima yaşının çok üstünde bir olgunluk beklenir. kayıtsız ve pasif anne babalar çocuklarını aşırı derecede ihmal ederler ve onların ilgi. sürekli çocuğun her yaptığına karışan anne babanın çocukları kolayca ağlayan çocuklardır. şefkat görebilmektir. Çocuğun bu çabası yani çare arama girişimine çoğu kez anne baba yeni ve daha ağır baskılar uygulayarak karşılık verir. Bütün bu yaptırımlar. sıkar. Duygularına ve isteklerine önem verilmediğini görür. Bu durum daha da şiddetlenerek artar. Çocuk attığı her adımda. Çocukla anne baba arasındaki iletişim her zaman çok gergindir. korkak ya da en hafif deyimle çekingen yapar. kullanılır. Anne babanın ona ihtiyacının olduğu zamanlarda da artık maalesef o bu duruma ilgisizdir. Bir büyük insanın bile dayanması nerde ise imkânsız olan bu kadar ağır baskı altındaki çocuk haklı olarak ve son derece normal karşılanması gereken bir şekilde nerde ise hemen her defasında kendisinden bekleneni ailesine veremez. Çocuk içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmak için çeşitli çareler aramaya başlar. Kayıtsız ve Pasif Anne Baba Tutumu İlgisiz. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamaz. Çocuğun doğal hakları dahi. hatta hayattan usandırır. Sözgelimi çocuğun oyundan birkaç dakika geç gelmesi. masada ailenin yemek kuralları dışında herhangi bir en ufak bir sapma gösteren davranış içerisinde olması bile çok büyük çatışmaların yaşanması için fazlası ile yeterli nedenlerdir. Hep tedirginlik içindedir.

“yarın öbür gün anneyi.” denir. İlgisiz bir ailede büyüyen çocuğun sadece bir tek amacı vardır. Bu nedenle çocuk bu düşüncelere dayalı olarak tutum ve davranış geliştirir.zorunlu olduğu durumlarda ve son derece yüzeysel bir şekilde ilişki kurabilir. Bu ifadeden de “çocuk doymak istiyor ise ağlamalıdır. Torunlara gösterilen hoşgörüler kendi çocuklarının geçmişte alamadıkları sevgiyi onlara vermez.” şeklinde bir çıkarımda bulunulur. Çünkü uslu duran problem çıkarmayan çocuk dikkat çekmediği ve bir sorunu olmadığı kabul edildiği için çoğunlukla kimse ilgilenmez. Çocuk bilinçle ya da içgüdüsel olarak kendine göre çözümü bir şekilde bulur. ceza değil tam aksine ödül yerine geçmektedir. Eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse onlar için bir engel oluşturur ise anne baba çocuğa karşı düşmanca bir tutum ve tavır takınır. “evde anne babanın otoritesi sarsılır” . Bunun gibi ifadeler tekrarlandıkça çocuğun davranışları olumlu yönde değişecektir. Onlar için yerleşmiş bazı düşünce kalıpları bazı önyargılar vardır. Çocuğu düşman kuvvet ilan ederler. hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla çocuk. İhmal edilmiş. Bu tip anne babanın çocukları agresif saldırgan ve suça yönelik davranışlar gösterebilirler. “doğru anne baba tavrı böyle olmalıdır”. olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı ceza aldığında bile var olduğunu hissettirdiği için mutludur. babayı. Oysa bu düşüncelerin bilimsel hiçbir gerekçesi yoktur. İlerleme kaydettikçe çocuğa manevi ödüller verilmelidir. sıkıntısı olsa ağlardı. Bazı anne babalar göre çocuğa karşı kayıtsız kalmak ona ilgi ve sevgi göstermemek ilgi ve sevgiyi içte beslemek ama çocuğa belli etmemek doğru bir davranıştır. Böylece kendi açılarından problemi çözmüş olurlar. çocukla ilgilenmesi engellenir. Daha sonra ise çocuğa karşı yine ilgisiz. bir kenarda unutulmuş bir kimse olarak anne babanın ilgisini çekmek için her türlü tutum ve davranışı yapmaya hazırdırlar. Oysa çocuk uslu durduğunda “aferin çocuğuma nasıl da uslu uslu kendi başına oynuyor. Bu tip davranışlar çoğu zaman kötü istenmeyen davranışların sergilenmesine kadar gider. uslu olduğunda da onunla ilgilenildiğini her durumda evin bir bireyi olduğunu hatırlatıcı. kayıtsız ve pasif anne baba tutumuna maruz kalan çocuklar aslında kendilerine yöneltilen düşmanlıktan daha çok ilgisizlikten dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar. baba olarak bilmez” . Bu tip anne babalar torunları için sığınılacak bir liman gibi olurlar. Daima işe önce kolaylıkla düzeltilebilecek olan davranışlardan başlanılmalıdır. Çocukla iyi bir iletişim kurulduktan sonra çocuğun olumsuz davranışlarına yönelmek daha doğru bir yaklaşımdır. “çünkü benim anne babam da bize böyle davranırdı” . kimseyi rahatsız etmiyor. gibi düşünceler çocukta yerleşir. Yani alışılmış ve çok bilinen ifadeler ile “ağlamayan bebeğe meme/mama verilmez. Eğer bunlar yapılmaz ise zamana bağlı olarak çocuk büyüyünce yani bir 70 . şimdi ilgilenerek hiç yoktan sessiz sessiz duran çocuğu ağlatıp rahatımızı bozacaksın vs. O da birazcık şefkat alabilmek dikkat çekmek ve varlığını ispatlayabilmektir. Çocuklarına karşı kayıtsız bir tutum izleyen anne babaların kişilik yapıları ise değişkendir. Torunlarının sevgilerini kazanmak için rüşvet olarak adlandırılabilecek tutum ve davranışlar sergilemeye başlarlar. Bu düşüncelere sahip anne babalar hatalarını ancak yıllar sonra fark ederler ve “çocuğumla yaşayamadım. Rahat sessiz vurdumduymaz pasif olabildikleri gibi saldırgan da olabilirler. Büyük olasılıkla “anne babamın ilgisini çekmek istiyorsam yaramazlık yapmalıyım uslu durduğumda benimle ilgilenmiyorlar”. kayıtsız bir tutum sergilemeye devam ederler. Genle kural olarak davranışı değiştirmek için önce olumlu olanların pekiştirilmesi gerekir. Ama tüm bu telafi çalışmaları sadece iyi niyetle yapılmış nafile gayretler olarak kalır. Çünkü çocuk için bu gibi durumlarda ceza. ” gibi gerekçeler ile ona kızılır. İlgisiz. ona değer verildiğini gösterici söylenmesi gereken sözler vardır.” gibi gönül alıcı çocuğu motive edici. gibi düşüncelerdir. Diğer yandan ise olayın birde çocuk yanı bulunmaktadır. Aslında kendi doğruları adına çocuklarına iyilik yaptıklarını düşünerek kendilerine ve çocuklarına işkence yaptıklarının farkında değildirler. Bu çıkarımın doğru olduğu kabul edilerek sessiz çocukla ilgilenilmez hatta ilgilenmek isteyen birisi olur ise “çocuğu rahat bırak. Doğal olarak bu durum çok aşırı boyutlarda tavizlere kadar gider. kayıtsız ve pasif anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: İlgisiz. Anne baba açısından çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe çocukla ilgili görünürde pek bir problem yoktur. anne. Konu torunların aile içerisinde uymaları gereken kurallarda hafiften başlayarak artan ve çoğu zamanda ağır hasarların yaşanmasına yol açan noktalara kadar gider. Bu nedenle bu tip anne babalar çocuklarına yakınlık göstermek istemelerine rağmen bundan kendilerini zorlayarak kaçınırlar. bari torunlarımla yaşayayım” düşüncesiyle torunlarına karşı aşırı sevgi gösterisinde bulunmaya başlayarak en az ilki kadar vahim olan yeni bir hatalı tutum ve davranış içerisine girerler. “yaramazlık yapınca evde ilgi noktası ben oluyorum” vs. Bu önyargılar “çocuk şımarabilir. “demek ki doğrusu budur” vs. Çünkü anne baba tarafından çocuğun olumlu değil olumsuz davranışları pekiştirilmektedir.

Aslında doğal olarak anne baba çocuğun yanlış davranışlarını görürler. Böylece çocuk ateşin yakıcı olduğunu. Çocuğa sınırsız bir özgürlük tanınır ve böylece çocuğun ideal davranışlara sahip olacağına inanılır. Çocuğun yaşı ilerledikçe aileden uzaklaşır. Başka bir anlatımla. İlgisiz kayıtsız ve pasif anne baba tutumunu anlatınız. Çocuğun suçunu kendisinin bulması ve anlaması beklenir. Bencil. Bu tip aileler kendilerine ve çevrelerine zarar verebilecek davranışlarda bile etkili bir denetimden uzaktır. Çünkü çocuğa ceza verilir ama nedeni açıklanmaz. Bu tip ailelerde çocuğa hiçbir zaman kesin kurallar anlatılmaz. sorumsuz. Bu durum çocuğun denetimsiz bir ortamda başına buyruk yetişmesine zemin hazırlar. Gevşek Anne Baba Tutumu Gevşek anne baba tutumu “Çocuk Merkezli Aile” olarak da bilinir. Kuralları uygulama ve denetlemede bir düzenden söz etmek olası değildir. Bu tutumdaki aileler neyin doğru neyin yanlış olduğunu çocuğun kendisinin bulmasını beklerler. ateşe fazla yaklaşınca insanın canını yaktığını acı bir tecrübe ile öğrenmiş olur. kendini beğenen şımarık. Gevşek anne baba tutumu. Bu gibi durumlarda genel ilkelerinin dışına çıkarlar.başka anlatımla birazcık evin dışarısı ile temas kurabilir hale gelince ev ortamında bulamadığı ilgi ve sevgiyi dışarıda aramaya başlar. Bu hayal kırıklığı karşısında büyük bir şok yaşarlar ne yapacaklarını bilemezler ve kendi iç kabuklarına çekilirler. Bu tip ailelerde ilke olarak anne baba çocuğun davranışlarına karışmazlar. Çünkü gerçek yaşam hiçbir zaman onların düşündükleri ve bekledikleri gibi değildir. Çocuk merkezli ailelerde yetişen. her dediğinin anında olmasını isteyen davranış özellikleri gösterir. çocuğun başına buyruk yetişmesi. Çünkü kendisinin ilgiye sevgiye ihtiyacı olduğu zamanlarda anne baba tarafından bu ilgi ve sevginin kendisinden esirgendiğini düşünmektedir. Bütün bunlara rağmen aile. anlamak istemez. her isteklerini yaptırmayı alışkanlık haline getirmiş bulunan ve artık her istediklerinin olacağına aksi bir şeyin 71 . kibirli. Bu gayretlerinin sonucunda ufak da olsa aldığı bir sevgi mesajını farklı yorumlayarak sığınılacak bir liman olarak görür. Kendince bir limana sığınmış olmanın verdiği güvenle büyüdükçe aile ile çatışmaları artar ve aileden intikam alma yolları aramaya başlar. Bu tip anne babaya mensup ailede çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Çocuk adeta ailedeki tek inisiyatif sahibi kişi konumundadır. Yalnızca büyük bir sorun karşısında varlıklarını hissettirirler. Çocuğa neyi yapması ya da neyi yapmaması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermezler. Bu nedenle bu çocuklar gerçeklerle karşılaştıklarında ve her dediklerinin olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrarlar. Gerçek yaşam onların düşündüklerinin aksine son derece gerçekçi ve acımasızdır. Müdahale kabul edilmez. sabırsız. anlamaz. çocuk ateşe elini uzatınca eli yanar ve böylece ateşin yaktığını öğrenir bir daha da elini ateşe uzatmaz diye düşünürler. anne babanın çocuğa egemen olma ve onun üzerinde baskı kurma eğilimi yerine. Çocuğun her türlü tecrübeyi yaşayarak öğrenmesinden yanadırlar. Çocuğu kısıtlandırırlar ve ona gözdağı verirler. Ayrıca çocuğun nerede duracağı da kesinlikle belirlenmemiştir. Çocuk ise çoğu kez bu beklentiyi karşılamaktan oldukça uzaktır. çabuk kızan ve darılan. Bu nedenle çocuğun davranışlarına karışmazlar. Çocuğun böylesine bir ortamda yetiştiriliyor olması onu doyumsuz bir birey haline getirir. Sözgelimi çocuk elini ateşe uzatacak olur ise ateşin çocuğun elini yakacağını öğretmezler. Böyle çocuklar sosyal ortama uyum sağlamakta güçlük çekerler. Çocuğun ailede tek çocuk olduğu hallerde bu duruma daha sık rastlanır. Bu tip ailelerde anne babanın isteklerinden çok çocuğun istekleri ön plandadır. Aile içinde çocuğa tanınan haklar sayısızdır. Ancak çocukta baskı kurmamak adına onu uyarmazlar. Ancak bunların hiçbirisinde herhangi bir caydırıcı unsur söz konusu değildir. çocuğa eğitim yolu ile herhangi bir şey öğretmekten kaçınırlar. gururlu. Asla bu düşüncesinin gerçek olmadığını sadece görüntüde olduğunu ve yanlış olarak da olsa yine kendisinin iyiliği için anne babanın ona böyle davrandığını bu tutum ve davranışın sadece anne babasının yanlış ve eksik bilgilenmesinden kaynaklandığını hiçbir şekilde kabul etmez. Doyumsuz bir birey haline gelen çocuk geliştirdiği karakter yapısıyla anti sosyal bir kişilik özelliği sergiler. çocuğun davranışları canlarını çok sıktığı zamanlarda ara sıra da olsa sert çıkışlarda bulunmaktan ve çocuğa ceza vermekten kaçınmaz. Bu tür anne babalar çocuğu aşırı serbest bırakırlar. Anne babanın ilgiye bakıma muhtaç olduğu zamanlarda onların yanında olmaz. dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması durumudur.

Neyi. söz dinleyen. evden kaçarım. tepkisel bir kişilik yapısı geliştirebilir. Çocukluklarında her ortamda her istediklerini elde ettikleri için doyumsuzdurlar. Anne babalarının gevşek tutumuyla yetişen çocuklar bir müddet sonra anne babalarını kendi denetimleri altına alırlar. ılımlı. çabuk öfkelenen. Gururlu. kendimi arabaların önüne atarım. kırılgan. “Dediğimi yapmazsanız hasta olurum. kapının camını kırarım vs. Birinin doğru olarak gördüğü durum diğeri tarafından yanlış olarak değerlendirilir. Gevşek anne baba tutumu ev içinde geçerli olduğu gibi ev dışında da geçerlidir. Uzun yıllar ailenin bu karakterde kalması çok ender rastlanan bir durumdur. Sosyal bir ortama girdiklerindeyse hayal kırıklığına uğrayıp kendi kabuklarına çekilirler. yumuşak huylu.olmayacağına şartlanmış olan. nerede ve ne zaman yapacağını bilemeyen çocuk. sorumsuz. darılan. şımarık. Çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. anne baba çocuk üzülmesin ağlamasın diye hiçbir şekilde çocuğa engel olmak yolunu seçmez. her dediğinin anında olmasını isteyen. zor sosyalleşen. Bu tip aile yapısında anne babanın ilgisizliği ve kayıtsızlığı ön plana çıkar. sabırsız. Onun bu son derecede gereksiz. kibirli. ailede tek inisiyatif sahibidir. Ben-merkezli bir kişilik geliştirir. Bu tip ailelere genellikle genç ebeveynlerde. Bu nedenle annenin eğitimi ve kültürü toplumu şekillendirdiği için çok önemlidir. Fakat dış çevrede işler hiç de evdekine benzemeyince çocuk hayal kırıklığına uğrar. Çocuk anneye babaya karşı tehditkârdır. " gibi ardı arkası kesilmeyen tehditleri arka arkaya sıralar. rahatsız edici ve sonuçta kendisini küçük düşürücü isteklerine karşı gelmez. Bu özelliklerini iyi yönlerde kullanabilirler. pasif bir çocuk olmak veya kendini ispatlayabilmek için sinirli. Ayrıca kendilerine olduklarından daha fazla değer verirler. Gevşek anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Gevşek aile yapısında büyüyen çocuk. eğitim yöntemlerinde farklılaşabilirler. Tutarsız davranan ailelerde bunun temel nedeni eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmalarıdır. Anne baba çocuğumu daha iyi nasıl yetiştirebilirim sorusunu kendilerine sormaya başladıklarında. Annenin ak dediğine baba kara diyorsa çocuk bu ortamdan olumsuz etkilenir. Gevşek anne baba tutumu çocuğun kişilik gelişimini nasıl etkiler? Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Anne Baba Tutumu Bu tür anne babalar çocuk eğitiminde kararsızlık içerisindedirler. Ailenin ilgisini çekmek için bazen çok çılgın davranışlarda da bulunabilir. çocuk herkese her dediğini yaptırabileceğini düşünür. ürkek. Bazen de eşler çocuk yetiştirme yöntemlerinde değişiklik yapma hususunda farklı düşünürler bu da tutarsızlığa neden olur. kavgacı. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar doğal olarak şımarık olurlar. Bu genellikle bir ara formdur. gösteren bireylerdir. yeni evli çiftler arasında rastlanır ve ilk çocuğun yetiştirilmesi sırasında görülür. Mesela baba otoriter-baskıcı iken anne koruyucu bir tavır sergilerse hele birde bu çocuğa yansırsa tutarsız aile oluşur. çabuk kızan. Yani anne baba çocuğun eğitiminde hangi yöntemin doğru olduğu çocuğa nasıl bir eğitim verecekleri konusunda henüz kendi aralarında anlaşamamışlardır. Genellikle bu durum eski-yeni çatışmasından kaynaklanır. Anne baba kendi arasında şiddetli geçimsizliğe varan tartışmalar yaşarlar. Tartışmayı genellikle anne kazanır ve gelecek kuşakların yetişmesinde etken olur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ailenin çocuğa karşı tavırlarında tutarsızlıklar ortaya çıkar. kural tanımayan çocuklar okullardaki kurallarla karşı karşıya kalınca hayal kırıklığına uğrarlar. Aile bireyleri çocuğun isteklerine kayıtsız şartsız uydukları için. Bu tip ailenin karakteristik özelliklerini şu şeklide maddelemek mümkündür: 72 . Ayrıca anne baba arasındaki kültür farklılığı da tarafların farklı eğitim yöntemi savunmalarının en önemli nedenlerinden biridir. Anne baba çocuğun haklarına. Okula ve arkadaş çevresine uyum sağlamakta zorluk çekerler. Bu durum da çocuğu kelimenin tam anlamıyla iki arada bir derede bırakır. özgürlüğüne sorumluluklarına fırsat vermeli ve mutlaka sınır koymalıdır. Dediği olmayınca da çoğunlukla tehditlerini uygulamaya koyar. kendini beğenen bir kişilik özelliği de sergileyebilirler. Söz gelimi bir yere konuk gidildiğinde çocuk konuk olduğu evin vitrinini karıştırdığında evin altını üstüne getirdiğinde. rollerine. Oysa gevşek aile tutumunda sınır yoktur. Bu tür ailelerde yetişen çocukların genel olarak bencil. yemek yemem. antisosyal davranış özellikleri. Bazen de yaratıcı ve bağımsız olabilirler. Başkaları üzerindeki etkilerinden ve güçlerinden emindirler.

Genellikle bu aile tipi davranış anne ve babanın her ikisinde aynı anda görülmez. Bu tür anne babalar. bu aile tipinde şefkat. Bu tip ailelere çok çocuklu ailelerde rastlanma ihtimali daha fazladır. mecbur kaldıklarında bu gücü kendilerinde toplayamazlar. kaypaklık gibi hastalıklar başlayabilir. Eşlerin her ikisinin çalıştığı durumlarda ise genellikle aile bütçesine daha fazla katkı yapan bireyde görülür. Çocuğa gerektiğinden fazla özen ve kontrol gösterilir. Yenilgiyi baştan kabul etmiş gibi bir halleri vardır. Gençlik dönemlerinde çocuk. Bu aile tipi baskıcı otoriter aile tipine karıştırılabilecek kadar benzer. Öğrenilmiş çaresizlik durumu onların en belirgin vasıfları olmuştur. Özellikle annelerin bu konudaki tavırları daha belirgindir. Anne baba tarafından oluşturulan yapay bir akvaryumda yetiştirilen ya da bir cam fanus altında büyütülen çocuklar çevreye ve yaşama uyum sağlamakta sürekli güçlük yaşarlar. Eşler bunu son derece çekilmez bir iş olarak görürler. 73 . Sonuçta yapacak bir şeyi olmadığı için mecburen toplantıya giden taraf yapmış olduğu bu büyük fedakârlığı her fırsatta dile getirir. Koruyucu Anne Baba Tutumu Koruyucu ailenin karakteristik özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar aileden uzak yaşayamazlar. Çocukta yalan söyleme. vaktinin tümünü arkadaşları ile geçirir. Çoğunlukla aile de çalışan birey hangisi ise ilgisiz aile davranışı onda görülür. disiplinin önünde gelmesidir. Psikologlar annelerin bu tavrını genellikle annenin duygusal yalnızlığına bağlamaktadırlar. hırçın inatçı olabileceği gibi içine kapanık ve pısırık da olabilir. Tutarsız dengesiz anne baba tutumu çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkileyen anne baba tutmlarından birisidir. çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıyı hiçbir şekilde taşımazlar. Çocuk anne veya babadan birisine çok yaklaşırken diğerinden uzaklaşabilir. Çocuk evde veya okulda anne babasının dikkatini çekmek için alışılmadık davranışlar sergiler. Diğer tarafa baş kakıncı yapar diğerini sürekli borçlandırır. Taraflar bu işi diğerinin üzerine atmak için elinden gelen her türlü çabayı harcarlar. Çocuğun kendi yapacağı ve yapması gereken işler bile koruyucu anne baba tarafından yapılır. el bebek gül bebek büyüttükleri çocuklarını aşırı bir kontrol ortamı içerisinde büyütürler. Yaşamlarında karşılaştıkları hemen herkese karşı güvensiz bir tutum içerisindedirler. Anne babada aslında çocuğun sorumluklarından kaçma eğilimi vardır. Sözgelimi çocuğa 6-7 yaşına kadar yemeğini annesi yedirmeye devam eder veya 14-15 yaşına kadar kızının saçlarını anne tarar. Bu yüzden arkadaş çevresinde sevilmez. Çocuk dikkatini toplayamaz ve uzun süre bir işe odaklanamaz olabilir. Dikkatsizlik ile ilgili sorunlar yaşamaya başlar. çoğunlukla mutsuz olurlar. Her iki aile tipi arasındaki temel fark. Anne baba adeta çocukların üzerlerine titrerler. Genç yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar edinmeye meyilli olur. kendilerinde önemli işleri yapacak gücü bulamazlar. Yapmış olduğu bu büyük fedakârlık için diğer eşden sürekli ödünler koparır. Anne baba tutum ve davranışları ile çocuğa örnek bir model olamazlar. Çocuk bencil ve şımarık olur. Buna bağlı olarak çocuk asi.• • Anne baba aşırı rahattır. • • • Tutarsız dengesiz ve kararsız anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Çocuk üzerinde etkisi ve bu etkinin yıkıcılığı hangi aile tipleri arasında kararsız kalındığına göre değişir. Çocukta ana baba sevgisi azalır. Ailesi çocuğa model olamadığı için çocuk kendine başka modeller seçer. Herkese daima çok aşırı bir ihtiyatla yaklaşırlar. Söz gelimi okul-aile birliği toplantılarına gidilmesi her zaman eşler arasında sorun olur. koruma güdüsünün.

ahlak ve toplum kurallarına aşırı derecede uymasını beklerler. Çocuğa daima mükemmel bir yetişkin insan projesi çizilir.Koruyucu anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: • • • • • Çocuk aşırı duygusal olur. çocuğun iyiliği için verildiği kuvvetli kabul görür.. Bu işe yaramazsa fiziksel şiddete başvurulur. İleri yaşlarda bile sürekli olarak anne babasını yanında ister. Anne baba çocuklarına kimseleri layık görmezler. Mükemmeliyetçi anne babanın çocuğu daima sınıfının ve hatta okulun birincisi olmalıdır. iyi koşmalı. Çocuğun eksik olduğu kısımlar varsa özel derslerle bu yönü telafi etmeye çalışırlar. Çocukların ise bu kurallara uymaktan başka şansları yoktur. Çocuk toplum içinde kendi başına iş yapma cesaretini gösteremez. Cezaların. Kendi çocukluğunda yapamadıklarının. vs. gerçekleştiremediklerinin. sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz..gov.tr/35/02/959733/dokuman%20arsivi/annebabaocukiletiimi. Öte yandan mükemmeliyetçi anne babaların çocuklarından aşırı titizlik ve temizlik beklentisi içindedirler. Cezalandırma işlemi öncelikle duygusal sömürüyle başlar. Her türlü çocukça davranışları çocuklarına yasaklarlar. lider olmalı. Ayrıca çok iyi resim yapmalı. Cezaların çocuğun iyiliği için olduğuna inanılmasa ceza bu kadar kolaylıkla ve içtenlikle uygulanamaz. Birinci olmaktan başka şansı yoktur. ölürsem hakkımı helal etmeyeceğim. Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olamaz. kendilerinin ulaşamadıkları ideallere çocuklarının ulaşmasını isterler." gibi ifadeler kullanılarak psikolojik baskı uygulanır. Üzerine bindirilen bu ağır yükün altında ezilen çocuk çocukluğunu yaşayamaz. hayırsız evlat.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. Mükemmeliyetçi anne baba çocuğundan daima her şeyin en iyisini başarmasını bekler. Mükemmeliyetçi ailelerde anne babaların kendi kuralları ve kalıpları vardır. Çocuğun arkadaşlarının seçimi bile ailenin görevidir. çocuklarının ancak kendisine benzeyen çocuklarla arkadaşlık kurmasına izin verirler. Anne babanın çocuktan beklentileri doyumsuz olduğu için çocukta doyumsuz olur. kısaca çocuk yaşamda ne var ise ne yapılıyor ise daima en iyisini yapmalıdır. Çocuğun üstünü azıcık kirletmesi bile daima büyük bir olay olur. Çocuklarının arkadaş adayı kişilik. Anne babalar. Çocuğun yanlış yapmaya kesinlikle hakkı yoktur. Ebeveynine karşı sevgi ve nefret karışımı duygular içerisinde olur. iyi yüzmeli. Kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelmesi uzun yıllar alır. Ama anne babaya göre yakın ve uzak çevrelerinde maalesef bu özelliklerde kimse yoktur. Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarının din. Onun her zaman bir numara olmasını ister bunun için elinden geleni yapar. şarkı söylemeli. Çocuk üzerindeki bu tür baskılar nedeniyle yaptığı her işte en iyi olmayı ister fakat istediği seviyeyi yakalayamayınca hayal kırıklığı yaşar. içinde ukde kalan her şeyin çocuğu tarafından gerçekleştirmesi özlemi içerisindedir. Zaten akside düşünülemez. Bu nedenle kimseleri kendi çocuklarına yakıştıramazlar. Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumu Bu tür anne babalar. Çocuğa kaldırabileceğinden çok daha fazla yük yüklenir. Çocuk anne babasından ayrı kalmakta zorlanır. İleri yaşlarda bile etrafına bağımlı olarak yaşamak gereğini duyar. Çocuk nerede duracağını bilmez ve çocuğun duracağı son noktayı daima başta anne baba olmak üzere başkaları koyar. Konuyu daha iyi anlayabilmek için http://okulweb. iyi konuşmalı. çocukluğunu yaşayamaz. Ancak bunu isterken çocuklarının kapasitesine bakmazlar. Bu tutumda olan anne baba çocuğu olduğu gibi kabul etmez. kendi ölçütlerine uymayanlar için çocuğa kesinlikle izin vermezler. aile yapısı gibi özellikler bakımından hiç olmazsa kendilerine yakın ayarda olmalıdır. eğitim. herkesin parmakla göstereceği örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalı. Çoğu kezde böyle birisi bulunamadığı için çocuk arkadaşsız kalır. zihinsel yönden gelişmesi için çocuğu özel eğitime tabi tutarlar. Her alanda başarılı olmak çocuğun üzerine ağır bir yük olarak bindirilir. görünüm. maddiyat. Çocuğun bilgi yönünden iyi yetişmiş olmasının yanı sıra bedensel. Çocuk anne babanın kurallarına ters olan hareketlerde bulunduğunda çocuğa verilen cezalar da katı ve serttir. 74 . çocuğun bu projeye harfiyen uyması.meb. "Senin için saçımı süpürge ettim.

kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan. O yepyeni bir kişiliktir ve kendi özellikleri vardır. Herkesin eksik yönleri mutlaka vardır. fikirleri doğrultusunda hareket eden. Hiç kimse mükemmel olamaz. Anne baba doyumsuz olduğu ve hep daha fazlasını istediği için çocukta da ister istemez doyumsuzluk yerleşir. Zamanı asla geri döndürmek mümkün değildir. duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. girişken. Mükemmeliyetçi anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Mükemmeliyetçi anne baba tutumu olan ailede yetişen çocuk ağır nörotik gelişim gösterir. Bu tutumu kayıtsız ve şartsız gösteren anne babaların çocukları genellikle aşağıda belirtilen olumlu kişilik özelliklerini gösterirler. çocukla ilgilenmesi davranışa yansır. Çocuk her işte en iyi ve en üstün olmak ister. sorumluluk duygusu gelişmiş. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu hakkında bilgi veriniz. kendisine ve çevresine saygılı. Aile yaşamın gereği olarak ortaya 75 . Bu tür anne babalar çocuğa karşı olumlu rol modeli oluştururlar. zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler ancak bu esnek yaklaşım içinde yetişebilir. bu kaygı peşini hiç bırakmaz. Çocuk ailenin bir bireyi olarak kabul edildiği için çocuğun fikri de önemlidir. Bu nedenle yaşamında sürekli gelgitler vardır. kişilik yapısı ve davranışları açısından dengeli. Mükemmeliyetçi anne babalar. Bu durum onda aşağılık duygusunun gelişmesine neden olur. Bu tip ailelerde anne babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duyguları da net ve açıktır. Aileler. çocuğun ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak. Söz gelimi çocuğun yaşına uygun bazı kararlarını kendisinin almasını sağlarlar. Bu tip ailelerde anne babanın. başkalarının fikirlerine saygı duyan. hoşgörülü. çocuğun yaşamı ise çocuğa aittir. işbirliğine hazır. aktif. Bu tip ailelerde anne babalar çocuğun en iyi şekilde yetişmesi için gereken özeni gösterirler ve yeri zamanı gelince gerekli önlemleri alırlar. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına her zaman saygı gösterirler. Bu hayal kırıklığına sebep olan durumu anne babasına nasıl açıklayacağını bilemez. Kişilik ve karakter yapısı genelde çok katıdır. Evde sıkı bir disiplin sistemi uygulanır. uyumlu bir birey özellikleri gösterir. Kabul Edici. Evde her şey bir kurala bağlanmıştır. Bu tip ailelerde anne babanın çocuktan beklentileri daima çocuğun kapasitesinin çok üstündedir. Güven Verici ve Demokratik Anne Baba Tutumu Bu tür anne baba tutumlarında çocuğa karşı anne babanın içten ve derin bir sevgisi hissedilir. Çocuk daima bir çatışma kendi içinde bir çatışma yaşar. Her şey zamanında ve dakik yapılır. Aslında kural bu kadar basittir. kendi sınırlarını bilen. çocuklarının neşeyle anlatabilecekleri çocukluk anıları olmasına izin vermelidirler. Yani herkes kendi hayatını yaşar. Ona göre bir şey veya kimse ya iyi ya da kötüdür. Oysa bu geçerli bir yöntem değildir. en sağlıklı anne baba tutumu olarak kabul edilir. duyarlı. arkadaş canlısı. özellikle çocukluk günleri bir daha geri gelmez. Bu tip çocuklar için bir şey ya siyah ya da beyazdır. Siyah ile beyaz arasında bulunan milyarlarca gri ton v ve diğer renkler yaşamında yer almaz. şeffaflık ve huzur vardır.projedeki profil ile birebir örtüşmesi istenir. Bu tip anne baba tutumu esnek yapılıdır. Anne baba. onu sevgi ve sevecenlikle ele alması. onun kendisini geliştirebileceği bir ortam hazırlarlar. esneklik yoktur. Konu ile ilgili olarak “Çocuğumu Nasıl Eğitmeliyim” isimli kitabı okuyabilirsiniz. yaratıcı. Geçen günler. Ailelerin yaşayamadıklarını çocuklarından beklemeleri doğru değildir. iyi kabul gördüğü kendisi için uygun olarak hazırlanmış bu ortamda genellikle sosyalleşmiş. Anne babanın yaşamı anne babaya. kaygılanır. Bu nedenle çoğu kez bu arzusunu gerçekleştiremez. Bu nedenle çocuk durması gereken yeri ve zamanı da bilemediği için yerine başkaları karar verir. Sevgi ve nefret karışımı duyguları aynı anda ve sürekli olarak yaşar. Çocuklarına sorunlarının çözümü konusunda rehberlik yaparlar. fikirlerini serbestçe söyleyebilen. İstediği düzeyi yakalamayınca hayal kırıklığına uğrar. çocuğu kabulü. Bu tip bedensel. çocuklarına çocukluklarını yaşama fırsatı vermezler. kendi inandıklarını sonuna kadar savunabilen. açık fikirli. Çocuk demokratik ve güven verici bir ortam da yetiştiği için. Kendi doğal içgüdüleri ile kendisine dayatılan ağır kurallar arasında sıkışıp kalır. Bir çocuk. Aile içinde güven. Çocuk. Ancak yaşamın gerçekleri son derecede acımasızdır. anne babasının devamı değildir. kimse kimsenin yerine yaşam süremez.

çıkan sorunlarla nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırır çözüm yollarına birlikte karar verirler. Yetiştiği ortam çocuğun kişilik özelliklerine yansır. Bu tip ailelerde anne babalar, çocuklarını her bakımdan her zaman desteklerler ve olması gereken bazı kısıtlamaların dışında çocuğun isteklerini daima yerine getirirler. Normal olarak her çocuk birey olarak var olduğunun bilinmesini ve yaptığı davranışının onaylanmasını ister. Buna dayalı olarak yaptığı davranışın sonucunda iltifat görmek ister. "Aferin, bak ne güzel yapmışsın, bu konuda ne kadar başarılısın..." gibi sıradan sözlerle çocuğun başının okşanması bile çoğu kez çocuk için olabilecek en büyük ödüldür. Çocuk başardığını, onaylandığını ve övüldüğünü gördükçe daha fazla başarmak ve daha fazla onay ve övgü almak ister. Şu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yaşam başarıya endekslidir. Aile ortamının çocuğa kendi benliğini, kimliğini, duygu ve düşüncelerini anlatma özgürlüğü verdiği durumlarda çocuk sağlıklı bir biçimde olgunlaşarak gelişir. Anne babanın çocuğu kontrollü bir denetim altında serbest bırakması, çocuğun kendisini geliştirici imkânları önüne sunması anlamına gelir. Bu gibi durumlarda çocuk daha yaratıcı ve daha toplumsal bir birey olarak yetişir. Bu tutum içersindeki anne babalar olgun insanlar olarak tanımlanır ve toplumda böyle kabul görürler. Aileyi ilgilendiren kararlarda çocuk da bir birey olarak kararlara katılır, fikri önemsenir ve alınır. Bu aileler çocuklarının fikrini alırken, olaya "O daha çocuk, anlamaz..." şeklinde yaklaşmazlar. Aksine, çocuğun da o ailenin bir bireyi olarak kararlarda söz sahibi olması gerektiği düşüncesi ile hareket ederler. Aile bireylerinin hepsinin alınacak kararlarda eşit söz ve oy hakkı vardır. Bu aileler çocuklarından kendilerini sevip saymasını beklerler. Ancak çocuklarının bağımsız bir birey olarak yetişmesi gerektiğine de yürekten inanırlar. Ailede çocuğa sevgi ve saygı gösterilir, çocuğa kendi düşünce ve fikirlerini her durumda açıklaması öğretilir. Çocuğun fikri ne kadar mantıksız olursa olsun dikkatle dinlenir. Fikre değer verildiği imajı ortaya konur. Böylece çocuk susmaya değil konuşmaya teşvik edilir. Aile her şeyden önce iyi bir rehberdir. Çocuğa yol gösterilir; ama çocuğun tek başına alması gereken kararlar konusunda çocuk tamamen serbest bırakılır. Bu gibi durumlarda çocuğa yardımcı olabilmek amacıyla alternatifler sunulur; ama seçim sadece çocuğa aittir. Seçim çocuğa bırakıldığı için, çocuktan seçiminin sonucuna katlanması gerektiği de anlatılır ve çocuğa aldığı kararların arkasında durma sonuçlarına katlanma öğretilir. Çocuk ailede kendine özgü bir yeri olduğunu her fırsatta hisseder; görür. Ailenin diğer üyelerinin istek ve ihtiyaçları, denge içinde karşılanır. Böyle bir aile, evde ve toplumda kabul edilen ve edilmeyen davranışların sınırlarını açıkça çizer. Çocuk neyi nerede yapacağını veya yapmayacağı konusunda bilgilidir. Çocuğa ev ve toplum kuralları ayrıntıları ile anlatılır ve bizzat uygulaması yapılır. Bu tip ailelerde her şeyden önce anne ve baba iyi bir modeldir. Bu nedenle zaten çocuklarında görmek istemedikleri davranışları kendileri yapmazlar. Çocuk önceden belirlenmiş ve kendisine anlatılmış sınırlar içinde tamamı ile özgürdür. Çocuğun sözleri dinlenir, çocuk yetişkinler tarafından kendisine değer verildiğini önemsendiğini bilir. Dolayısıyla kendine ait bir saygı ve özgüven geliştirir. Çocuğa özellikle şiddet ve duygusal yaptırım uygulanmaz. Onun yerine çocuğa anne babanın beklentileri anlatılarak çocuk ikna edilerek denetleme yolu seçilir. Bu tip anne babaların çocukları, ebeveynlerinin duygu, düşünce, değer ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olurlar. Çocuklar bu bilgilere göre hareket ederler. Evde hangi davranışın sonucunun ne olacağı önceden belirlenmiştir. Demokratik ailede yetişen birey hem davranış seçiminde kendini özgür görür, hem de seçimleri hakkında kısıtlanmayacağını bilir. Bu nedenle hiç çekinmeden en ufak bir tereddüt göstermeksizin anne ve babasına danışarak onlarla fikir alışverişinde bulunur. Aile bireyleri arasında açık ve net bir iletişim söz vardır. Duygu ve düşünceler açık kalplilikle ifade edilir. Sorunlar konuşarak ve ikna edilerek çözüme ulaştırılır. Çözüm ararken de demokratik yollara başvurulur. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk, kendisine ve çevresine saygılı olur. Sınırlarını bilir. Yenilikçi, aktif, etkin, girişken bir yapıya sahiptir. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilir. Kendine yöneltilen fikirlere karşı saygılıdır. Kendi doğrularını sonuna kadar savunabilir. Atılgan, fikirlerini serbestçe söyleyebilen ve k e n d i n e ait fikirleri doğrultusunda hareket edebilen bir kişiliğe sahiptir.
76

Kişilik ve davranışları açısından dengelidir. Sorumluluk duyguları gelişmiştir. Kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan, hoşgörülü, açık fikirli, anlaşılır, toplumla barışık ve uyumlu bir birey olarak yetişir. Anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı, güven verici, kabul edici, destekleyici, hoşgörülü ve demokratik anne baba tutumudur. Ancak bu esnek yaklaşım içinde bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetişebilir.

Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu hakkında bilgi veriniz.

Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumu
Çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayı aksatacak kadar çocuğa düşmanca duygular beslenmesi durumu reddetme olarak tanılanır. Şiddetli reddedici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Çocuğa şefkat gösterilmez. Sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum bırakılır. Çocuğu bazen sadece anne bazen de sadece baba reddeder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Çocuk beğenilmez ve her yaptığı eleştirilir. Sürekli olarak çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır ve eleştirilir. Ele geçen her fırsat çocuğa baskı yapılır. Daima çocuğun olumsuz yönleri gündeme getirilir. Olumlu yönleri ise hep göz ardı edilir. Evde yapılması gereken her türlü gereksiz işin yapımı çocuktan beklenir. Bazen ailenin diğer çocukları da bu muameleden nasiplerini alırlar ama genelde günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Reddedilen çocuk evdeki çocuklardan farklı muameleye maruz kalır. Aile, bir ailede olması gereken sıcaklıktan ve güven verici ortamdan kesinlikle yoksundur. Aile içi yaşamda gerilim, çatışma ve kavga olağan olaylar olarak kabul edilir hale gelmiştir. Anne ve baba çocuğa sevgi, ilgi, şefkat göstermez. Çocuğu anlamaya çalışma gibi bir gayretleri olmadığı gibi ayrıca üstüne üstlük bir de onu baskıcı bir anlayışla yönetmeye çalışırlar. Anne ve babadaki bu reddedici davranışlar çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Sözgelimi çocuk evlilik dışı doğduğu için istenmeyen bir bebek olabilir. Yine anne ve baba bir çocuk sahibi olmak için kendilerini maddi ve manevi bakımdan henüz hazır hissetmedikleri bir zamanda çocuk bir şekilde zorunlu olarak dünyaya gelmiş olabilir. Çocukta bedensel ve zihinsel açıdan bir engel veya özür bulunabilir. Anne ve baba herhangi bir nedenle hayal kırıklığı yaşıyor ya da suçluluk hissediyor bu nedenle de suçu çocuğa yüklüyor olabilirler. Anne ya da baba çocuğa aşırı düşkünlük gösterdiği için eşini ihmal ediyor olabilir. İhmal edilen eş de çocuğunu kendisine rakip gördüğü, çocuğu kıskandığı için böyle bir tutum geliştirmiş olabilir. Bir başka neden annenin çalışması olabilir. Sözgelimi anne çalışıyor ise özellikle parlak bir kariyer yapamaya da aday ise çocuk bir müddet annenin çalışmasına engel olacak ve ilerlemesini durduracaktır. Bu durumda annenin çocuğu kabullenmesi güçleşebilir. Anne çocuğu kendisinin parlak geleceğini engelleyen bir varlık olarak görmeye başlayabilir. Bazen de çocuğun aile üyelerine benzememesi veya anne veya babanın sevmediği birisine benzemesi çocuğun reddedilmesi için yeterli bir neden olur. Bunun gibi daha birçok farklı neden anne babanın çocuğu reddetme davranışı göstermesine yol açabilir. Ama sonuçta bunlar sadece birer basit bahanedir. Hiçbir bahane bir ailenin çocuğunu reddetmesi için kabul edilir bir neden olamaz. Şiddetli reddedici ailelerde çocuk her durumda dışlanır. İstenmediği açık ve net olarak çocuğa iletilir. Ele geçen her fırsatta çocuk aileden uzaklaştırılmaya çalışılır. Büyükanne, büyükbaba gibi aile büyüklerinin yanına gönderilir. Çok küçük yaşta çalışmaya zorlanır. Şiddetli reddedici anne baba tutumlarının çok ileriki boyutlarında ise çocuklar daha henüz birinci yaşına varmadan yaşamlarını yitirirler. Şiddetli reddedici anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Şiddetli reddedici aile ortamında yetişen çocuklar yardım duygusundan uzaktır. Psikopat eğilimli olurlar. Sinirli saldırgan bir yapıları vardır. Sıklıkla duygusal kırgınlıklar yaşarlar. Hayvanlara ve özellikle kendilerinden küçük kişilere karşı düşmanca davranırlar. Bu tip reddedilen çocuklar sevgiye en çok muhtaç olduğu zamanlarda dışlandıkları için ruhsal açıdan sorunludurlar. Şiddetli şoklar geçirebilirler. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar çeşitli psikolojik bozukluklara sahiptirler ve intihara yatkındırlar. Çocuk kötü muameleye maruz kalmamak için anne ve babaya karşı edilgen uysal ve
77

erdemlidir. Çünkü direnecek gücü yoktur. Fakat içten içe anne ve babaya karşı düşmanlık geliştirir. Çocuk korkaktır. Hayal kırıklıkları yaşamaktadır. Çünkü çevresindeki diğer anne babaların çocuklarına nasıl davrandıklarını görmektedir. Hiçbir zaman kendisine ait bir güven duygusu geliştiremez. Çünkü güven duygusunu oluşturacak bir ortamda hiçbir zaman bulunamamıştır. En yakınları bile kendisi ile hiç ilgilenmemiştir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar ileriki dönemlerde, inatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete elebaşılığı ve çetelere üye olma, yasadışı eylemlerde bulunma, depresyon nevrozlar vb. intihar eğilimleri gösterebilir. Kendisi dışındaki insanlarla yeterli iletişim kurmakta genellikle zorlanır. Bu nedenle saldırganlığını kendisine yöneltir. Şiddetli ve aşırı bastırılmış duygular nedeni ile dengesiz bir kişilik sergiler.

Abartılmış Sevgi ve Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumu
Bu tip anne baba genellikle aşırı istenilen, geç kavuşulan, tek çocuk, ilk çocuk, tek erkek veya kız çocuk, en küçük çocuk, geniş bir sülalenin tek erkek çocuğu gibi çocuklara sahip kişilerdir. Belirtilen özelliklere sahip çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar. Bu çocuklar el bebek gül bebek büyütülürler. Kucaktan yere indirilmezler. Bir dedikleri iki edilmez. Bu gruba giren çocuklar genellikle erken konuşurlar geç yürürler. Çünkü aile bireyleri tarafından kucaktan yere indirilmedikleri için yürümeleri geç kalır; buna karşılık her birey bu çocuklar ile sürekli ilgilendiği sürekli konuştuğu için konuşmaları erken olur. Aile tarafından çocuğun her çağrısına karşılık verilir. Bu çocuklar evin kralıdırlar; her arzuları bir emirdir, hiç istisnasız hemen en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılır. Bu tür çocukların üzerlerine titrenir. Aile üyeleri, bu çocuklar ağlamasınlar, üşümesinler, terlemesinler, hasta olmasınlar, yorulmasınlar, incinmesinler, mikrop kapmasınlar diye ellerinden gelen her türlü çabayı harcar. Çocuk sanki bir cam fanus içindedir. Bu tip ailelerde abartılmış sevgi ve aşırı koruyuculuk daha çok anne çocuk ilişkisinde görülür. Aşırı koruyuculuğun ve sevginin altında yatan ana etmen ise genellikle, annenin yalnızlığı ve yaşamdan özellikle de eşinden ve evliliğinden beklediğini bulamamış olmasıdır. Aşırı koruyucu anne çocuğunun büyüdüğünü ve olgunlaşabileceğini asla kabul etmeyecek derecede onunla öyle bütünleşir. Söz gelimi aşırı koruyucu anne çocukların üç yaşından itibaren rahatlıkla kaşık kullanabileceğini bilir. Bu bilgisini gerektiğinde başka annelere aktarır. Yine gerektiğinde bu bilgiyi kullanmayan anneleri uyarır; kınar. Ama iş kendi çocuğuna geldiğinde bu bilgiyi asla kabul edemez ve çocuğunun laşık kullanmsına izin vermez çocuğunun yemeğini kendisi yedirir. Hatta bu durum daha da ileride gidebilir; 8-9 hatta daha ileri yaşlarındaki çocuklarına yemeklerini kendileri yedirmek isterler. Ergenlik çağına gelmiş, 13-14 yaşındaki çocuklarına kendileri banyo yaptırmak isterler. Çocuğun veya gencin giysisini anne seçer. Çocuğun kendi başına alabildiği kararları pratik olarak yoktur. Buna dayalı olarak evde seçim konusunda pek söz hakkı olduğu söylenemez. Çok sıklıkla abartılı durumlarla da karşılaşılabilir. Söz gelimi çocuk ergenlik çağına girmiş olmasına karşın anne çocuğu ile yatmak ister. Bu davranışı için "Geceleyin korkulu bir rüya görür de korkarsa, ben onun sesini duyamam, bu nedenle onun yanında olmalıyım..." gibi gerekçeler ile sürerek öncelikle kendinden başlayarak etrafını inandırmaya çalışır. Anne bu tür davranışlarıyla kendisine göre çocuğuna olan derin sevgisini dile getirmekte ve ona yardım etmektedir. Kendisini bu gerekçeler ile ikna etmeye çalışmasına rağmen gerçekte kendi yalnızlığını ve mutsuzluğunu kendisini çocuğuna adayarak telafi etmeye çalışmaktadır. Ama çoğu kez bu durumun kendisi de farkında değildir. Aslında yapmış olduğu işin bir fedakârlık olmayıp basit anlamı ile bir bencillik olduğunu anlaması, kabul etmesi imkânsıza yakın bir durumdur. Çocuğunu kendine aşırı bağımlı yaparak kendisini değerli ve eşi bulunmaz hissetmektedir. Çünkü çocuk en ufak davranışta dahi annesinin fikrini almaktadır. Aslında anne, bu tutum ve davranışı ile çocuğu kendisine tutsak etmekte ve bağımlı kılmaktadır. Aşırı koruyucu ve abartılı sevgisi olan anne babalar çocuklarına derin duygusal bağla bağlıdırlar. Bu durumun bir sonucu olarak anne baba ç o c u k l a r ı için sebepsiz yere aşırı kaygı taşırlar. Bu kaygı onları çocuklarını onları ilgi ve sevgiden boğulduklarını hissedecek kadar aşırı korumaya yönlendirir. Bu aşırı ilgi ve koruma öyle bir noktaya gelir ki çocuk sevgiden boğulduğunu düşünmeye başlar. Çocuk bu duygu ve düşüncede iken anne baba ise çocuğu mutlu edemediklerini düşündükleri için hep endişe içindedirler. Çocuğa karşı boğucu şefkat göstermeye devam ederler. Bu tip ailelerde çocuğun doğal yaşam hakkı yoktur. Aileyi ilgilendiren kararları bir kenara bırakılıp yalnızca çocuğu ilgilendiren kararlara bakılsa bile yaşı kaç olursa olsun
78

Onu himayesi altına alabilecek herkese karşı bağımlı olmaya başlar. Çocuk ailesine olan bağımlılığını bazı durumlarda genişleterek dış çevreye de genelleyebilir. çocuk tüm davranışlarında serbesttir. oysa çocukluklarını yaşamış olmayı çok istedikleri bunun içlerinde bir ukde olarak kaldığı bu nedenle kendi çocuklarının içinde herhangi bir ukde kalmasını istemedikleri ve onların bu evreyi doyasıya yaşamasını istedikleridir. Ailesinden gördüğü sevgi ve himayeyi eşinden de bekler. "Yemedim yedirdim. Çocuğun isteklerini yerine getirirken. Temel düşünce rahatlarının bozulmamasıdır. Amaçsız hoşgörüde anne babanın istedikleri tek şey ev içinde ve dışında çocuğun kendilerini rahatsız etmemeleridir. Aile içerisinde yaşamdan kopuk adeta bir cam fanus içerisinde büyütülmüş oldukları için aile içinde yaşama ilişkin edinmeleri gereken bilgileri. Her fırsatta ailelerine koşarlar. Aileden uzak yaşamak çocuk için sanki bir işkencedir. Çocuğun yanlışları. etrafındaki kişileri kendi emri altında tutmaya. Atılım ve başarma gücünden. Bu şart yerine gelmek kaydıyla. Eğer anne baba seviyeli bir hoşgörü sahibi ise çocuk evine yönelik olumlu bireyler olur.fikrinin sorulmadığı görülür. vs. Amaçsız Hoşgörülü Anne Baba Tutumu Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumu anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları. Kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankâr davranışlar sergileyebilir. Ayrıca bu çocuklar toplum içerisinde de uyumlu bir birey olmakta zorlanırlar. Hiç büyümeyen bir "yetişkin-çocuk" olarak kalır. Sosyal uyumu yok denecek kadar azdır. anne tarafından hiçbir şekilde görülmek istenmez.. kendisine hizmet etmelerini sağlamaya çalışır. Aslında anne babanın seçtiği yol çocuğu en kolay yöntemle büyütme yöntemidir. onu kontrol edip yönlendirmekten çok daha kolaydır. kendilerini haklı gösterme gerekçeleri kendilerinin çocukluklarını gereği gibi yaşayamadıkları. yaratıcı ve toplumsal yönü güçlü bir birey olarak toplumda yerini alır. Bu tip ailelerde anne baba tarafından çocuğa yaptırılmak istenen bir davranış için duygu sömürüsü en çok kullanılan yöntemdir. giymedim giydirdim. Bu tip anne babalar hoşgörülü tutumlarını kolay kolay bırakmak istemezler. Hoşgörü normal düzeyde ise. deneyimleri edinmeden aniden yaşamla karşı karşıya kalırlar. çok sade. Bu tip çocuklar yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı bu yarışta yenilgiyi baştan kabul etmişlerdir. çok kolay ve çok acımasızdır. Yine aynı gerekçelerden dolayı bu çocuklar toplum tarafından beceriksiz. Daima dikkat çekmeye. çekingen ve sakar olarak nitelendirilirler. Bu özellikleri nedeni ile toplum içinde bu tür çocuklar "ana kuzusu" veya "süt çocuğu" gibi isimlerle anılırlar. Çocuk bir müddet sonra. Buna karşılık amaçsız hoşgörüde ise durum biraz farklıdır. Çünkü onlar için çocuğa dilediğini vermek. Çocuk kendisini gereğinden fazla önemser. Aşırı bağımlı bir çocuk kendine ait bir kişilik yapısı geliştirmekte oldukça zorlanır. ona karşı koymaktan." gibi sözler ve şiddetli şefkat yönetimi çok sık kullanılan uygulamalardır. Öyleki çoğu zaman çocukta yarışma isteği dahi görülmez. Ailelerine danışmadan en basit kararları bile almaktan kaçınırlar. 79 . Oysa aslında böyle bir tutum çoğunlukla çocuğu cezalandırmaktan korkmanın ve çocuğa bebek muamelesi yapmanın bir dönüşümünden başka bir şey değildir. Buna dayalı olarak toplumsal yaşam bir kavga ve bir güç yarışıdır. Bu nedenle ailenin sıcak kucağından ayrılmak istemezler. gençliğimi sana feda ettim. çocuk kendisine olan güveni tam.. Burada önemli olan anne babanın rahatıdır. olayı tam anlamı ile kavrar yani anne babasını rahatsız etmediği sürece her şeyi yapmakta serbest olduğunu görür. Bütün olayların nerde ise dünyanın kendisi etrafında döndüğü gibi bir hisse kapılır. Doğal olarak toplumsal yaşama uyum sağlamakta güçlük çekerler. görülmek zorunda kalanları ise örtbas edilmeye çalışılır. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Aşırı koruyucu bir tutum ve abartılmış sevgi ile büyütülen çocukların yaşama gerektiği gibi hazırlanmaları söz konusu değildir. kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksundurlar. çocukların bazı kısıtlamalar dışında isteklerini diledikleri gibi gerçekleştirebilmelerine izin vermeleri şeklinde özetlenebilir. Çoğunlukla başarısız ve mutsuzdurlar. Öte yandan ailenin aşırı hoşgörüsü ve çocuğa olan düşkünlüğü çocuğu bencil yapar. Arkadaş çevrelerinde yer alabilmek için lider olmak dışında bir seçeneği yoktur. Çocuğa ve problemlerine karşı nesnel davranılmaz. Yaşam çok basit. Lider olamadığı ya da olmadığı zamanlarda dışlanır. İçlerindeki cevher kolay-kolay su yüzüne çıkmaz.

kuralları bulunmaktadır. Baskıcı ve otoriter aile yaklaşımını benimseyen anne babalar. Bu tip ailede yetişen çocuklar hırçın ve kindar olabilirler. Başka çocukların ve toplumun içine girdiği zaman çekingenlik. huysuz bir yapıya da bürünebilir. Toplumların en küçük toplumsal kurumu ise ailedir. Belli bir zaman sonra çocuk isyankâr. ödül ve cezanın yerinin ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereklidir. Bu şekilde yetişen bir çocuk toplumda kabul görebilmek için kavgacılığı. İnsanın istediği her davranışı gerçekleştirmesinin önünde başta toplumsal kurallar olmak üzere çeşitli engeller bulunmaktadır. İnsan ilişkileri düzenlenirken. Yaklaşımlar. Aşırı Baskıcı ve Otoriter Anne Baba Tutumu İnsan davranışları. devamlı ödüllendirmede olumlu sonuç vermez. Hata yapmasına müsaade edilmeyen çocuk ileri yaşlarda hayatın sıkıntıları karşısında dirençsiz olabilir. Bu durumda toplum bireyi bir şekilde disipline eder. Doğal olarak insanın istediği her davranışı gerçekleştiremez. Çocuk her olumsuz durum karşısında kolayca ağlamaya başlar. Sürekli ayıplanma. Bu durum disiplin kavramı ile açıklanır. İletişimi bu olumsuz özelliklerle kurmak isteyebilir. uslu. İstenilen her davranışın gerçekleştirildiği bir ortamda hürriyetten. ürkeklik gösterir. Bu tip ailede yetişen çocuklar baskıdan uzak olmaları nedeniyle daha yenilikçi ve kendinden emindir. Bu tip ailelerde çocuklar sürekli kontrol altında tutulur. silik. Derhal disipline edilmeye çalışılır. hırçınlığı. Grubun onayını kazanmak için yasadışı işler meyledebilir. Hoşgörülü Anne Baba Tutumu Ödül ve ceza insan yaşamında çok önemli iki kavramdır. Sürekli ceza uygulaması çocukları olumlu yönde etkilemediği gibi. öncelikle diğer bireylerin haklarına saygı duymaları ve bunu isteyerek ya da istemeyerek tutum ve davranışlarına yansıtmalarıdır. Arkadaşları ile geçinemezler uyumsuz tavırlar sergiler ve kavgacı bir yapı gösterebilirler. Çünkü evin dışındaki kurallar ev kurallarından çok farklıdır ve sadece evdeki kuralı bilmektedir. Her zaman ödüllendirilen çocuk neyin 80 . çocuğun kişilik özelliklerini ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almazlar. Bu tip ailelerde çocuğun kendi kendini yönetmesine. ailenin yapısına göre değişebilmektedir. belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır. nazik ve dürüst olabilir. çekingen ve kolay etki altında kalan bir yapıya da bürünür. eleştirilme ve çeşitli cezalar çocuğun ruhsal yapısını olumsuz etkiler. inatçı. grup içinde etkin rol alamaz. disiplin anlayışı çerçevesinde. Grubun lideri olup grubu yönlendirmeyi kendisine bir çıkış yolu olarak seçebilir. Eğer birey kendi kuralını uygulamak için ısrarlı olur ise disiplinsiz davranmış olur.Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Seviyeli bir hoşgörü içinde yetişen çocuğun kişiliği olumlu etkilenir. Kendilerini toplumsal otoritenin bir temsilcisi olarak görürler. Yani biraz fazlaca sulugöz olur. Aşırı baskıcı ve otoriter anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Bu tip ailede yetişen çocukların kendine olan güveni ortadan kalkar veya hiç oluşmaz. Aşırı baskı ve kontrol altında bulunan çocuk sessiz. O da "Anne babayı kızdırma!" kuralıdır. agresifliği. Bu tip durumlarda aileler genellikle sorunun çözümünü çocuk üzerinde olan baskıyı artırmada görürler ve bu yolu seçerler. grubun önemsiz işlerini yapmaya eğilimindedir. Önemli olan ve asıl olan toplumun kuralları olduğu için birey toplumla çatışan her kuralında geri adım atmak ve kendi kuralını değil de tolumun kuralını uygulamak zorundadır. Katı bir disiplin anlayışı içerisinde hareket ederler. Ama bunun yanında küskün. Bu yaklaşımı benimseyen anne baba çocuğu kendi tasarladıkları bir kalıba göre yetiştirme arzusundadırlar. Oysa amaçsız hoşgörülü aile ortamında yetişen çocuk kendisini boşlukta gibi hisseder. Bu nedenle de çocuğun tüm kurallara itiraz etmeden kesinlikle uymasını bekler ve isterler. En küçük yanlışlıkları ve yaramazlıkları bile hoşgörüyle karşılanmaz. sağlıklı toplum ve kurumdan söz etmek mümkün değildir. Ancak baskı bir çözüm olmaz ve çocuğun asiliği daha da artar. Çünkü toplumun çıkarları ile bireyin çıkarları daima çatışır. kurallar toplumların yapısına göre. kırıcılığı bir davranış biçimi olarak geliştirebilir. Güvensiz ve endişelidir. kendi başına kararlar almasına izin verilmez. Bir başka anlatımla disiplin insanların bir arada yaşayabilmeleri için. Evde tek kural vardır. Anne babalarından yeterli ilgiyi görmeyen ama serbestliği olan çocuklar genellikle ya edilgen ya da etken olarak arkadaşlarından onay almak ve onlardan ilgi görmek ihtiyacını şiddetle duyarlar. anne babanın eğitim seviyelerine göre. Doğal olarak ailelerinde çocuk eğitiminde benimsemiş oldukları yaklaşımları.

81 . Hoşgörülü anne baba tutumunu anlatınız.doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemez ve normal bir kişilik özelliği geliştiremez. Evde herkesin söz hakkı vardır. İlgisiz aile tipine bazı yönleri ile benzese de çocuk burada başıboş bırakılmaz. Bu tip tutum ve davranışı benimsemiş aileler özellikle bu hataya düşmekten kendilerini korumak için gerekli önlemleri almalarında büyük yarar bulunmaktadır. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır. Hoşgörü yapılan her şeyi hoş görmek değildir. Bu aile yaklaşımında aşırı hoşgörülü olmak çocuğun bazı olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olur. Çocukta asilik ve kavgacılık görülmez. Mükemmele en yakın aile tipidir. En zor ve sabır isteyen yöntemdir. Çocukta kendini ifade edebilir. Hoşgörülü ailenin düşebileceği en yaygın hata çocuğa aşırı serbestlik verilmesi şeklinde kendisini göstermektedir. Duygu ve görüşlere saygı vardır. Hoşgörülü anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Özgüven sahibi. Anne babaya saygı noktasında çocukta gevşeklik görülebilir. kendini rahat ve kolayca ifade edebilen bireyler yetişir. Yanlışları sebebi ile çocuklara yaptırım uygulanır ama evvelinde koyulan kurallar çocuğun anlama seviyesine inilerek mantıklıca izah edilir. Karakteristik özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür. Hoşgörülü aile yaklaşımı deyince çocukların çok serbest bırakıldığı bir tutum ve davranış anlaşılmamalıdır. Bu önemli bir noktadır. Çocuğun farklı hobilere yönelmesi daha sık görülür.

Özet
Aile, bilinen en eski ve en basit tanımıyla toplumun temel yapısını oluşturan en küçük birimdir. Bu basit tanımıyla bile aile, toplumu oluşturmak gibi çok büyük bir anlamı üstlenmektedir. Statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan her bireyin, yani bir toplumda yaşayan en düşük statülü bireyden en yüksek statülü bireye kadar herkesin yetiştiği, temel değerlerini aldığı, toplum içinde yaşayabilmek için gerekli bilgi beceri ve yetenekleri kazandığı ilk yer aileleridir. Bireylerin aldığı bu değerler, daha sonra toplumun değerleri haline gelmektedir. Bu nedenle herhangi bir zamanda toplumun içinde bulunduğu durum ve şartların anlaşılması istendiğinde bakılması gereken ilk yer ailelerdir. Aileler olabildiğince sağlıklı, iyi bir iletişim içinde, özgür, kendinin ve diğer insanların istek ve ihtiyaçlarının farkında, kendisi ve toplum ile barışık bireyler yetiştirirse, toplum da o kadar sağlıklı ve istenilir düzeyde olur. Aksi durumda ise son derece sağlıksız bir toplum yapısı ile karşı karşıya kalınır. Aileyi sadece iki kişinin bir araya gelmesi ile oluşan bir kurum olarak algılamak son derce basit, eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. Sağlıklı bir ailenin kurulabilmesi ve toplum içinde uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için her şeyden önce bu iki kişinin birbirleri ile uyum içerisinde olmaları, sağlıklı bir iletişim içinde bulunmaları gerekir. Bir ailenin sürekliliği için bu durum zorunludur. Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki temel ögesi vardır. Bunlar sevgi ve disiplindir. Anne ve babanın yaklaşımında, bu iki etmenin ölçüsü ve kararlılığı çocuğun davranışlarını büyük ölçüde belirler. Anne ve baba çocuğu yetiştirirler iken ellerinde bulunan bu iki ögeden yararlanmak zorundadırlar. Çünkü kullanabilecekleri başka ögeleri yoktur. Aslında bu iki öge ilk bakışta birbirleri ile çelişir gibi görünmektedir. Çünkü sevgi, yumuşaklığı, sevecenliği, hoşgörüyü, ılımlı olmayı, sıcaklığı çağrıştırmaktadır. Buna karşılık disiplin ise sevginin çağrıştırdığı kavramların tam aksine sertliği, katılığı, soğukluğu, hoşgörüsüzlüğü çağrıştırmaktadır. Normal olarak beklenen anne babanın çocuğu yetiştirmede bu iki ögeden sadece birisini ve sevgiyi kullanması disipline ise pek itibar etmemesidir. Ancak uygulamada hiçbir zaman böyle olmaz. Aslında bu farklı anne baba tutumlarının hepsinde sevgi ve disiplin ögeleri vardır. Fakat kullanım dozajları farklıdır. Anne babanın sevgi ve disiplin ögelerini farklı dozajlarda kullanmalarından
82

kaynaklanan tutumları şu şekilde maddeler halinde sıralamak mümkündür. 1. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, 2. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu, 3. Gevşek anne baba tutumu (Çocuk Merkezci Aile), 4. Tutarsız, dengesiz ve kararsız anne baba tutumu, 5. Koruyucu anne baba tutumu, 6. Mükemmeliyetçi anne baba tutumu, 7. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 8. Şiddetli reddedici anne baba tutumu 9. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne baba tutumu 10. Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumu 11. Aşırı baskıcı ve otoriter anne baba tutumu 12. Hoşgörülü anne baba tutumu

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde son birkaç yıl içinde evlilik ile ilgili yoğunlaşılan konu başlıklarından birisidir? a. Evlilikte uyum b. Evlilikte rol dağılımı c. Aile içi iletişim, d. Evlilikte etkileşim e. Evlilik kuramları 2. Aşağıdakilerden hangisi tutumlarından birisi değildir? ebeveyn 6. Anne babanın çocuğun eğitim yöntemlerinde farklılaşabildikleri aile aşağıdakilerden hangisidir? a. Hoşgörülü anne baba tutumu b. Koruyucu anne baba tutumu c. Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Ana-Baba Tutumu d. Gevşek anne-baba Tutumu e. İlgisiz ve Kayıtsız Ana-Baba Tutumu 7. Çocuğa 6-7 yaşına kadar yemeğini annesinin yedirmeye devam ettiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Koruyucu anne baba tutumu b. Gevşek anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 8. Çocuğa kaldırabileceğinden çok daha fazla yükün yüklendiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Koruyucu anne baba tutumu, b. Gevşek anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu 9. Daima çocuğun olumsuz yönlerinin gündeme getirildiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Gevşek anne-baba Tutumu b. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu c. Tutarsız dengesiz ve kararsız anne baba tutumu d. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu e. Şiddetli reddedici anne baba tutumu

a. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, b. Müsamahakar anne baba tutumu c. Koruyucu anne baba tutumu d. Hoşgörülü anne baba tutumu e. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu 3. Aşağıdaki ebeveyn tutumlarının hangisinde “Anne babanın istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olduğu” bir durum yaşanır? a. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu; b. Hoşgörülü anne baba tutumu c. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, d. Şiddetli reddedici anne baba tutumu e. Gevşek anne baba tutumu 4. Çocuğun varlığı ve yokluğunun belli olmadığı anne baba tutumu aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir? a. Gevşek anne baba tutumu b. Hoşgörülü anne baba tutumu c. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu d. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 5. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Merkezli Aile olarak da bilinir? a. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu, b. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. e. Gevşek anne-baba tutumu
83

10. Aşağıdakilerden hangisi anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı olarak kabul edilir? a. Gevşek anne baba tutumu. b. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu c. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu d. Hoşgörülü anne baba tutumu e. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. b Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Tutumları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. c Yanıtınız yanlış ise “Baskıcı Otoriter Katı ve Sıkı Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. d Yanıtınız yanlış ise “İlgisiz ve Kayıtsız Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. e Yanıtınız yanlış ise “Gevşek Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. c Yanıtınız yanlış ise “Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise “Koruyucu Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. d Yanıtınız yanlış ise “Mükemmelliyetçi Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. e Yanıtınız yanlış ise “Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. c Yanıtınız yanlış ise “Kabul Edici, Güven Verici ve Demokratik Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

84

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1
Çocuk dünyaya geldiğinde ilk önce iletişim kurduğu kişiler doğal olarak en yakınındaki kişiler yani anne ve babasıdır. Anne, babanın çocuğa olan sevgisi, ilgisi, ihtimamı, bakımı, ihtiyaçlarını karşılaması onu bir birey haline getirir. Bir anne baba için birincil amaç kuşkusuz sağlıklı bir kişiliğe sahip, topluma yararlı, hayırlı, düzgün bir bireyi yetiştirip topluma kazandırmaktır. Çocuk bebeklikten başlayarak gelişiminin her döneminde farklı şeylere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların önemli bir bölümü aile tarafından karşılanır. İhtiyaçları karşılanmayan çocuk kendi öz benliğinden utanç duymaya başlar. Maddi ve manevi olarak sağlıksız büyür. Birtakım psikolojik sorunlar geliştirir. Çocuklukta ortaya çıkan bu psikolojik sorunlar genellikle bireyin tüm yaşamı boyunca onun ayrılmaz bir parçası olur. Bireyin ileriki yaşamının her aşamasında bilinçli olarak ya da olmayarak bu sorunların etkisinde kalır. çevresinden tek isteği anne babadan birazcık, sevgi, şefkat görebilmektir. Bu amaçla dikkat çekerek anne babaya varlığını ispatlamaya çalışır. Bunu çoğu kez başaramayınca sonraki aşamaları uygulamaya başlar. Bu durumun sonucu olarak da evde bulamadığı sevgiyi dışarıda aramaya çalışır. Anne babadan uzaklaşır bir müddet sonra da kopar. Anne babanın ona ihtiyacının olduğu zamanlarda da artık maalesef o bu duruma ilgisizdir. Anne babanın çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranış sergilemesi aslında iyi niyetle yapılan bir davranış tercihidir. Bu tip anne babala için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar gerçekte hoşgörü ile boş vermişlik arasındaki sınırın farkında değildirler. Bu tip anne, babaların çocuğa karşı olan kayıtsızlıklarının derecesinden çocuk rahatsızlık duymaya başlar.

Sıra Sizde 4
Gevşek aile yapısında büyüyen çocuk, ailede tek inisiyatif sahibidir. Aile bireyleri çocuğun isteklerine kayıtsız şartsız uydukları için, çocuk herkese her dediğini yaptırabileceğini düşünür. Fakat dış çevrede işler hiç de evdekine benzemeyince çocuk hayal kırıklığına uğrar. Anne baba çocuğun haklarına, rollerine, özgürlüğüne sorumluluklarına fırsat vermeli ve mutlaka sınır koymalıdır. Oysa gevşek aile tutumunda sınır yoktur. Bu tür ailelerde yetişen çocukların genel olarak bencil, sorumsuz, çabuk kızan, darılan, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen, antisosyal davranış özellikleri, gösteren bireylerdir. Ayrıca kendilerine olduklarından daha fazla değer verirler. Gururlu, kibirli, kendini beğenen bir kişilik özelliği de sergileyebilirler.

Sıra Sizde 2
Anne baba çocuğu kendi ideallerine göre yetiştirme arzusu içindedirler. Bu arzularını gerçekleştirmek istedikleri sonucu elde edebilmek için çoğunlukla çocuğa karşı katı, otoriter bir tutum takınırlar. Bu nedenle yukarıda belirtilen iki ögeden sevgi geri plana itilir buna karşılık disiplin ön plana çıkarılır. Bu tür aileler çocuğa kendi istediklerini yaptırabilmek için sık sık katı disiplin uygulamasının bir gereği olarak ceza yoluna başvururlar. Çocuğa çocukluğunu yaşaması için nerde ise hiç fırsat vermezler. Çocuğa kendisine ayıracak oyun oynayacak zaman bırakmazlar. Çocuğa sağlanan haklar en aza indirgenmiş bir durumdadır.

Sıra Sizde 3
İlgisiz, kayıtsız ve pasif anne babaya sahip olan çocuğun isteklerine hiçbir denetim ve sınırlama gelmez. İlgisiz, kayıtsız ve pasif anne babalar çocuklarını aşırı derecede ihmal ederler ve onların ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalırlar. Bu durum çocuğun agresif bir davranış içerisine girmesine neden olur. Bu tür ailede çocuk anne babasından yukarıda sözü edilen her iki ögeden de yani sevgiden de disiplinden de yoksundur. Adeta çocuk sevgisiz bir ortamda kendi kendine büyümeye bırakılmıştır. Bu durumdaki bir çocuğun
85

içinde ukde kalan her şeyin çocuğu tarafından gerçekleştirmesi özlemi içerisindedir. şarkı söylemeli. en sağlıklı anne baba tutumu olarak kabul edilir. Mükemmeliyetçi anne baba çocuğundan daima her şeyin en iyisini başarmasını bekler. Çocuk nerede duracağını bilmez ve çocuğun duracağı son noktayı daima başta anne baba olmak üzere başkaları koyar. aşağıda belirtilen olumlu kişilik özelliklerini gösterirler. işbirliğine hazır. kısaca çocuk yaşamda ne var ise ne yapılıyor ise daima en iyisini yapmalıdır. Mükemmeliyetçi anne babanın çocuğu daima sınıfının ve hatta okulun birincisi olmalıdır. kendilerinin ulaşamadıkları ideallere çocuklarının ulaşmasını isterler. Çocuk üzerindeki bu tür baskılar nedeniyle yaptığı her işde en iyi olmayı ister fakat istediği seviyeyi yakalayamayınca hayal kırıklığı yaşar. Anne babanın çocuktan beklentileri doyumsuz olduğu için çocukta doyumsuz olur. Ayrıca çok iyi resim yapmalı. girişken. Karakteristik Özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür. Ebeveynine karşı sevgi ve nefret karışımı duygular içerisinde olur. sorumluluk duygusu gelişmiş. Anne baba. ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler ancak bu esnek yaklaşım için de yetişebilir. Çocuk ailenin bir bireyi olarak kabul edildiği için çocuğun fikri de önemlidir. Sıra Sizde 7 Ödül ve ceza insan yaşamında çok önemli iki kavramdır. Evde herkesin söz hakkı vardır. iyi koşmalı. arkadaş canlısı. Duygu ve görüşlere saygı vardır. aktif. kendi inandıklarını sonuna kadar savunabilen. Her alanda başarılı olmak çocuğun üzerine ağır bir yük olarak bindirilir. Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olamaz.Sıra Sizde 5 Bu tür anne babalar. herkesin parmakla göstereceği örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalı. onu sevgi ve sevecenlikle ele alması. Bu tür anne babalar çocuğa karşı olumlu rol modeli oluştururlar. iyi konuşmalı. Çocuk. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır. Bu tip bedensel. fikirleri doğrultusunda hareket eden. Bu tutumda olan anne baba çocuğu olduğu gibi kabul etmez. çocuğun ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak. Ancak bunu isterken çocuklarının kapasitesine bakmazlar. Bu tip ailelerde anne babalar çocuğun en iyi şekilde yetişmesi için gereken özeni gösterirler ve yeri zamanı gelince gerekli önlemleri alırlar. kendisine ve çevresine saygılı. Bu aile yaklaşımında aşırı hoşgörülü olmak çocuğun bazı olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olur. İnsan ilişkileri düzenlenirken. Bu tip anne baba tutumu esnek yapılıdır. çocukluğunu yaşayamaz. Hoşgörülü aile yaklaşımı deyince çocukların çok serbest bırakıldığı bir tutum ve davranış anlaşılmamalıdır. Çocuk demokratik ve güven verici bir ortam da yetiştiği için. onun kendisini geliştirebileceği bir ortamı hazırlarlar. hoşgörülü. Çocuklarına sorunlarının çözümü konusunda rehberlik yaparlar. Hoşgörü yapılan her şeyi hoş görmek değildir. kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan. Her zaman ödüllendirilen çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemez ve normal bir kişilik özelliği geliştiremez. Sıra Sizde 6 Bu tür anne baba tutumlarında çocuğa karşı anne babanın içten ve derin bir sevgisi hissedilir. yaratıcı. iyi kabul gördüğü kendisi için uygun olarak hazırlanmış bu ortamda genellikle sosyalleşmiş. duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. kişilik yapısı ve davranışları açısından dengeli. çocuğu kabulü. Bu tip ailelerde anne babanın. Birinci olmaktan başka şansı yoktur. Üzerine bindirilen bu ağır yükün altında ezilen çocuk çocukluğunu yaşayamaz. Çocukta kendini ifade edebilir. kendi sınırlarını bilen. İlgisiz aile tipine bazı yönleri ile benzese de çocuk burada başıboş bırakılmaz. çocukla ilgilenmesi davranışa yansır. Sürekli ceza uygulaması çocukları olumlu yönde etkilemediği gibi. lider olmalı. sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz. ödül ve cezanın yerinin ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereklidir. Kendi çocukluğunda yapamadıklarının. zihinsel. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına her zaman saygı gösterirler. iyi yüzmeli. Mükemmele en yakın aile tipidir. devamlı ödüllendirmede olumlu sonuç vermez. uyumlu bir birey özellikleri gösterir. fikirlerini serbestçe söyleyebilen. Bu tutumu kayıtsız ve şartsız gösteren anne babaların çocukları genellikle 86 . açık fikirli. başkalarının fikirlerine saygı duyan. Söz gelimi çocuğun yaşına uygun bazı kararlarını kendisinin almasını sağlarlar. gerçekleştiremediklerinin. duyarlı.

Çocuğunuzla İşbirliği Yapabilme. HYB yayıncılık.H.net/etiket/annebaba-tutumlari http://kisiselbasari.214 s..html 87 . Nasıl Pantley.(2008) Çocuğumu Eğitmeliyim.(2007).psikologankara.edu.pdf http://www.selcuk.tr/text/makale5.aile. F. ŞEHİR: Turkuaz Kitaplığı. (2000) Okul Çağı Çocuğu ŞEHİR: Remzi Kitabevi www. E.ISBN 975-6972-07-b.Gürel). (Çeviri H.com/asiri-koruyucu-anababa-tutumu. Yavuzer.Yararlanılan Kaynaklar Kılıçarslan.

5 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Sağlıklı ve sağlıksız ailenin özelliklerini sıralayabilecek. Anahtar Kavramlar Mutluluk Öznel İyi Oluş Ana-Baba Tutumları Ergen Çocuklu Ailede Mutluluk Yaşlı Ailelerde Mutluluk Evlilik Öncesi ve Evlilik Sürecinde Mutluluk Küçük Çocuklu Ailede Mutluluk Aile Yapısı ve Ortamı İle Mutluluk İlişkisi İçindekiler Giriş Psikolojide Mutluluk Psikolojide Ailede Mutlulukla İlgili Kavramlar Aile Yaşam Döngüsü Evlilik Öncesi ve Evlilik Döneminde Mutluluk Küçük Çocuklu Ailede Mutluluk Ergen Çocuğu Olan Ailede Mutluluk Çocukların Evden Ayrıldıkları Ailelerde Mutluluk Yaşlı Ailelerde Mutluluk 88 . Yaşlı ailelerin mutluluğunu etkileyen faktörleri sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Küçük çocuklu ve ergen çocuklu ailelerde mutluluğun nasıl şekillendiğini açıklayabilecek. Birer yetişkin olarak ana-babanın mutluluğunu etkileyen faktörleri belirleyebilecek. Psikolojide mutlulukla ilgili kavramların anlamını söyleyebilecek. Evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin çiftlerin mutlulukları üzerindeki etkisini açıklayabilecek.

Ailede Mutluluk Faktörleri GİRİŞ İnsanı ele alan pek çok bilim alanı. ruhsal. anlamlı hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşırlar. dünya sağlık örgütünün sağlık tanımına dayanarak. 1989. PSİKOLOJİDE MUTLULUK Sağlıklı olmak insanların yaşam amaçlarından biridir. insanın toplumsal bir varlık olduğu konusunda ortak bir anlayışa sahiptir. Bu toplumsal varlık için aile. Psikolojide bu alanlardan biridir. yaşamda kalma mücadelesinin desteklendiği. Kitabın bu bölümde öncelikle mutluluk konusunun psikolojide nasıl ele alındığına değinilmiştir. psikolojik ve sosyal açıdan kapasitesini geliştirmesidir. iyilik hali gibi kavramlarla incelenmektedir. Buna göre ruhsal açıdan iyi olma. iyi olma temelinde ele alınmaktadır. Aşağıda bu kavramlara kısaca değinilmiştir. Yaşamın pek çok alanında bireylerin gelişimi üzerine damgasını vuran aile elbette ki bireylerin mutluluklarına ya da mutsuzluklarına da damgasını vurmaktadır. bireyin yaşamını iyi bir şekilde yaşamasını ifade eden bir kavramdır. bireyde sadece hastalıkların olmaması değil. toplumsal. Bir başka deyişle aile. Bireylerin ruhsal açıdan iyilik halleriyle ilgilenen pek çok disiplin alanı vardır. Bir başka deyişle psikolojik iyi oluş. bireyin güçlükler karşısında yaşama uyumudur. Bu alanlar (Ryff. sosyal ve fiziksel yönden tam bir iyilik hali içinde olmasıdır. Psikolojide mutluluk. bilişsel ve ahlaki açıdan gelişimlerini etkileyen ve yönlendiren bir kurumdur. bireyin biyolojik. Bireyler yaşamla mücadele ederken. Böylece büyümelerini gerçekleştirirler ve gelişmelerini sürdürürler. öznel iyi oluş. bireyin fiziksel. ihtiyaçların giderildiği ve geleceğin yetişkinler dünyasına bireyin hazırlandırıldığı en önemli kurumdur. Psikolojik iyi oluş. ruhen. bireyin bedenen. Bireyler altı temel alanda gösterdikleri davranışlarla psikolojik iyi oluşlarını geliştirmektedirler. nedir sağlık? Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık. 2008): 89 . Ryff ve Singer. psikolojik iyi oluş. Psikolojik İyi Oluş Psikolojik iyi oluş. Peki.

2000). Birey manevi yaşam. sosyal ve çevresel alanlarda tam işlevde bulunduğu bir hayatı yaşamasıdır. hem olumlu hem de olumsuz duyguları içermektedir. 90 . bireyin yaşamından memnun olup olmadığına yönelik değerlendirmeleri içermektedir. evlilik uyumu gibi kavramlarla yapılan çalışmalara dayanmaktadır. d. kendini düzenleme. Olumlu ilişkiler kurma: Bireyin kendisi dışındaki insanlarla olumlu ilişkiler kurması önemli bir psikolojik iyi oluş alanıdır. sevgi. bireyin gereksinimlerini karşılayacak çevreyi oluşturması. evlilik doyumu. Bireyler yaşamlarından yüksek düzeyde doyum alıyorlarsa. öznel iyi oluş kavramıyla ele alınır. araması ve kullanması anlamına gelmektedir. davranışın içsel olarak düzenlenmesini ve kontrol duygusunu içerir. Duygulanım boyutu ise. empatik olma. amaçlarıyla. Özerklik. Yukarıda ele alınan kavramlar temel alınarak ailede mutluluk konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yaşam doyumu. Lyubomirsky. İyilik Hali İyilik hali. b. bireyin olumlu ve olumsuz özellikleriyle birlikte kendini kabul etmesidir. olumlu duygu. olumlu duyguları sıklıkla ve olumsuz duyguları çok az yaşıyorlarsa bu durumda öznel açıdan iyi bir konumdadırlar demektir. sevecenlik ve yakınlık gibi özellikleri içerir. bağımsızlığı. Yaşamın amacı: Amaçlar. Çevrede ustalaşma: Bireylerin önemli ihtiyaçlarından biri yetkinliktir. bireylerin hem kararlarında hem davranışlarında hem de yargılamalarında bağımsız hareket etmeleri anlamına gelmektedir. bireyin bedensel. Birey. e. Bu bileşenlerden ilki bilişsel bir özellik gösterir ve yaşam doyumu olarak ifade edilir. olumsuz duygu. Birey. Bu noktada bundan sonraki bölümde ailede mutluluk konusuna değinilmiştir. c. Özerklik: Özerklik. Kendini kabul: Kendini kabul. Kişisel büyüme.a. Bir başka deyişle oldukça mutludurlar (Deiner. niyetleriyle ve yönelim duygusuyla yaşamın anlamını yakalamaya çalışır. Yaşanan bu olumlu ilişkiler. güven. Kendini gerçekleştirirken de kişisel açıdan büyüme de gerçekleşir. Kişisel büyüme: Her insan kendini gerçekleştirme ihtiyacına yanıt bulmaya çalışır. Sweeney ve Witmer. bireyleri harekete geçiren en önemli araçlardandır. Bu bağlamda kitabın bu bölümünde yer alan ailede mutluluk konusundaki bilgilerin ve bulguların dayanağı. toplumsal ve psikolojik olarak tam işlevde bulunması için kişisel. yaşamın anlamı ve amacı konusunda çeşitli duygulara sahiptir. Bireyler yetkinlik ihtiyaçlarını çevrede ustalaşarak doyururlar. Çevrede ustalaşma. yaşam doyumu. Öznel İyi Oluş Psikolojide mutluluk. iş yaşamı ile serbest yaşam. 1984. 2001). bireyin kendi potansiyellerini geliştirdiğine ve bir birey olduğuna ilişkin inançlarını içerir. f. sevgi ve arkadaşlık gibi alanlarda tam işlevde bulunarak iyilik halini artırmaya çalışır (Myers. Öznel iyi oluşun hem duygusal hem de bilişsel olmak üzere iki önemli bileşeni vardır.

Literatürde ailede mutluluk konusu. boşanmış aileler. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapanlara göre. karşılıklı saygı ve değer ön plandadır. Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Gerek aile üyelerinin ve gerekse aile sisteminin mutluluklarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ailenin sağlıklı olup olmadığıdır. mekânsal ve tarihsel bağları olan kendine özgü sosyal bir kurumdur (Bulut. karı kocalık ve evlat olma gibi çeşitli rolleri bulunmaktadır. depresyon gibi psikopatolojiler de gözükür (Nazlı. Bu kurum. üyeleri arasında biyolojik. kimin mutluluğunun ele alınacağı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. çocuklarla ilgilenilmektedir. boş zaman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.). yasal. 2004). aile üyelerinin birbirlerini korumaları ve karşılıklı sevgi ortamının oluşturulması gibi boyutlarda ele alınabilir (Cutlar ve Radford. 2000).Ailenizde size en çok olumlu duygular yaşatan olaylar nelerdir? PSİKOLOJİDE AİLEDE MUTLULUKLA İLGİLİ KAVRAMLAR “Sene gibi. dini eğitim verilmesi. Bu noktada hem aile sisteminin bütününde hem de karı-kocalık. Bu noktada ailenin işlevleri. 91 . evlilik öncesi kurulan ilişkilerle başlar. ailenin mutluluğu denildiğinde aslında hem aile sisteminin hem de her bir aile üyesinin mutluluğu akla gelmelidir (Behnke ve MacDermid. ailenin duygusal atmosferini yönetme. aile üyeleri arasında olumsuz ve yetersiz bir iletişim bulunmaktadır. sağlıksız ailelerde ise olumsuz duygular daha ön plandadır (Cutlar ve Radford. Sağlıklı ailelerde çiftler uyumludur. evlilik doyumu. 1999). 2000). aile üyeleri birbirlerine destek olmaktadırlar. eşler arasında etkili iletişim bulunmaktadır. Aile aynı zamanda bu rollerin yerine getirildiği ve üyelerinin kendi yaşamlarını bireysel olarak da yönettikleri bir kurumdur (Minuchin. aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme ve ev halkının devamını sağlama gibi örnek verilebilir (Nazlı. sınırları düzenleme. Bu doğrultuda hem sağlıklı ailelerin hem sağlıksız ailelerin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Herhangi bir evin içine bir bakış. Bir başka deyişle. Günümüzde bu sosyal kurum. aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamada sorunlar vardır ve madde bağımlılığı. Doğrudan ailenin mutluluğuna yönelik biligilere ve bulgulara değinilmeden önce sağlıklı ve sağlıksız aile kavramlarına değinmek gerekir. Aile aynı zamanda kültürün kuşaktan kuşağa taşındığı en önemli kurumdur (Özgüven. Ailede mutluluk konusunu ele alan literatür incelendiğinde. Ailede mutluk ya da mutsuzluk ailenin sağlıklı ya da sağlıksız olmasına bağlı olarak değişmektedir. Ailenin işlevleri demek. Sağlıksız ailelerde ise. Bir ailenin sağlıklı olup olmadığı yukarıda ifade edilen görevleri ve işlevleri ne düzeyde yerine getirdikleriyle ilişkilidir. çocukların eğitiminin planlanması. ailede görev ve sorumluluklar yerine getirilmektedir. aile üyeleri arasında sınırlar ya çok katı ya da çok belirsizdir. işlev ailenin neden var olduğunu açıklayan bir kavramdır. statü sağlanması. ailenin bireylerin ve toplumun yaşamına bir şeyler katması ve vermesi demektir. Aile üyelerinin anne ve babalık. ekonomik ihtiyaçların karşılanması.” Honore De Balzac Aile. Çünkü sağlıklı ve sağlıksız aileler hem mutluluğun öncülü hem de mutluluğun sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. aile üyelerinin rolleri belirsizdir. Ailenin yerine getirmesi gereken bir takım görevler vardır. Hetherington ve ark. yeniden evlenen aileler ve hatta aynı cinsiyetten aileler gibi çok boyutlu bir yapı sergilemektedir. duygusal. boş zamanları birlikte paylaşmak söz konusudur ve eşler ekonomik olarak aileye katkıda bulunmaktadırlar (Terry ve Kottman. anne ve babalık ve çocukluk bağlamlarında mutluluk konusunun ele alınması gerekmektedir. ilişki kalitesi ve ilişki doyumu gibi kavramlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak ortaya atılan müdahaleler bağlamında değerlendirilmektedir. Bu görevlerin yanında ailenin işlevleri diye bir kavram daha bulunmaktadır. 1988). Bunlara kimlik görevlerini yönlendirme. 1993. 2006. Bu sürecin her aşaması bireylerin ve aile sisteminin mutluluğunu etkiler. 1999). 1995). yaşlılık ve ölümle sona erer. Sağlıklı aile işlevlerini yerine getirdiği için hem aile sisteminde hem de aileyi oluşturan üyelerde olumlu duygular yaşatırrken. 2001). keder de havaya bulaşır. o evde sevgi ya da mutsuzluğun hüküm sürdüğünü size anlatmak için yeterlidir. evlilik uyumu.. tek ebeveynli aileler.

İşte yaşamın tamamında aileyi ele alan kavram aile yaşam döngüsü kavramıdır. Aile üyelerinin bu gelişimsel görevleri başarmaları hem onların kapasitelerini geliştirirken hem de mutluluklarında önemli bir faktördür. Akıllı. gelişim psikolojisi diye bir alt alan bulunmaktadır. aile yaşam döngüsünde sekiz önemli dönem vardır. aile üyelerinin ve ailenin varlıklarını sürdürmelerine paralel olarak yaşamın bütününde yer almaktadır. Aksi takdirde yukarıdaki hikâyede olduğu gibi bireylerin farkındalık düzeylerinin düşük olmasından ya da savunmalı davranmalarından dolayı. yaşlı ve deneyimli bir güvercinle konuşurken üzgün bir şekilde bundan şikâyet etmiş. “Her yuva değiştirişinde aslında hiçbirşey değiştirmiyorsun. Böylece mutsuzluk süregiden bir duygu durumu olarak aile yaşamında yer alacaktır. aile üyelerinin davranışlarında. Belli zaman dilimleri arasında belli özellikler ortaya çıkarken belli zaman dilimlerinden sonra ise. sf. Tıpkı gelişim psikolojisinde olduğu gibi aile psikolojisiyle ilgili çalışmalar yapanlar. karı kocalık ya da anne ve babalık rollerinden önce kişisel olarak sağlıklı olmaları gerekmektedir. büyümekte. Bireylerin. sağlıklı ya da sağlıksız. Bu dönemler ve her bir dönemde bireylerin başarmaları gereken gelişim görevleri aşağıda yer almaktadır: 92 .177). Bu alt alan bireylerin davranışlarında. birtakım özellikler ortadan kaybolur.Kirli Yuva Bir güvercin devamlı yuva değiştiriyormuş. mutlu ya da mutsuz olmaktadır. ailenin işlevlerini yerine getirebilme düzeydir. Sağlıklı ve sağlıksız aile yapısı. Kitabın bundan sonraki bölümünde aile yaşam döngüsü ele alınmıştır. düşüncelerinde ve rollerinde zaman içerisinde değişikliklerin olduğunu belirtmektedirler. duygularında. 1998. Yukarıda da değinildiği gibi sağlıklı aile ile sağlıksız aile ayrımında en önemli ölçüt. senden geliyor (Pessesckian. Yuvada zamanla gelişen koku ona dayanılmaz geliyormuş. İşte aile üyelerinin ve ailenin gelişimini ve değişimini içersinde barındıran kavram “aile yaşam döngüsü” kavramıdır. Sağlıklı ve sağlıksız aile tanımlanmasına ele alınan ölçütler nelerdir? AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Psikolojide. bireyler var olan sorunları sürekli kendi dışında arayacaklardır. Aile yaşam döngüsü içersinde belli dönemler bulunmaktadır ve her bir dönemde ailenin ve aile üyelerinin başarması gereken gelişim görevleri vardır. Seni rahatsız eden koku yuvadan değil. Şikâyeti dinleyen güvercin başını birkaç defa sallamış ve şöyle demiş. duygularında ve düşüncelerinde zaman içersinde meydana gelen değişimlerle ilgilenir. Yaşam döngüsü içersinde aile ve üyeleri gelişmekte. Carter ve McGoldrick’e göre (1999).

Tüm bunların yanında çocuklar da akran gruplarıyla ilişkiler geliştirmeye başlarlar. kendilik bilgisi. kişilik özelliklerine ve değerlere bireylere yönelirler. Birey yakın ilişkiler geliştirmek durumundadır. Deneyimlerini yeni kuşaklara aktarmaktadırlar. ilişki kalitesi ve evlilik uyumu kavramları bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Fiziksel çekicilik de önemli yakınlaşma ölçütlerindendir. davranışsal yakınlık. düşünceler ve duygular ailenin ilerleyen sürecini etkilemektedir. EVLİLİK ÖNCESİ VE EVLİLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK “Aşını. Evden Ayrılma Öncesi Dönem: Birey. aile hayatının temelinin atıldığı dönemlerdir. Yaşlılık Dönemi: Ölüme hazırlık dönemidir. Yaşanan ilişkinin sevgili ilişkisi niteliğini kazanması için bireyler çeşitli araçları kullanırlar. Bu sürecin sonucunda da evlenmeye karar vermektedirler. Büyük annelerle ve babalarla ilişkilerin geliştirilmesi bir diğer görevdir. dönemlerin özelliklerini ele almak gerekir. h. Anne ve babasıyla yetişkin-yetişkin ilişkilerini geliştirmeye ve sürdürmeye çalışır. Çekirdek ailelerindeki ebeveynlerin kayıplarıyla başa çıkmak durumundadırlar. kariyer düzenlemeleri yapmaya kendilerini hazırlamalıdırlar. Bu aşamada bireyler kendileriyle benzer ilgilere. Bireylerin kendilerine uygun eşleri seçmeleri dört önemli aşamada gerçekleşir.a. Birinci aşamada bireyler. b. Bu belirleyicilerin ne anlama geldiği de önemlidir. romantik yakınlıklar kuracakları kişileri seçmek ve onlarla bir ilişki geliştirmek durumundadırlar. Çiftler. d. Büyük anne ve baba rollerine kendilerini alıştırırlar. Fiziksel çöküşle ve eşin ya da akranların kayıplarıyla başa çıkmak durumundadırlar. ergenlerin özerkliklerini destekleyerek onlarla ilişki kurmak durumundadırlar. Bu adayla birlikte bir ömür geçirip geçirmeyeceklerinin değerlendirmesini bu süreçte gerçekleştirirler. Kişi. mevcut adaylarla etkileşime girerler. Çocukların Evden Ayrıldıkları Dönem: Ergen çocuklar. diğerini düşünmeyi ve duyguları. Bu dönemdeki bir takım davranışlar. Ergen Çocuklu Aileler: Anne ve babalar. 93 . ilgi duyulan kişiyle zaman geçirme. Torunlar dünyaya gelebilir. işini ve eşini bil” Evlilik öncesi ve çocuksuz dönemler. bilişsel ve duygusal yakınlık ve romantik sözelleştirme önemli belirleyicilerdendir. Duygusal ve bilişsel yakınlık. Aynı zamanda kişi kariyerinin gerektirdiği görevleri de yapmak durumundadır. Çocuklu Aile: Çocuklu aile olma durumuna çiftler kendilerini alıştırmalıdırlar. Çekirdek ailelerindeki ebeveynlerinin bakım sorumluluklarını almaktadırlar. Çiftler yeni duruma kendilerini alıştırırlar. e. Çocuksuz Çift Dönemi: Birey. g. Bireyler. Kendilik algısı. c. Annelik ve babalık rollerine uyum sağlama görevini yerine getirmelidirler. Evlilik öncesi dönemde bireyler. kendilerine uygun bir eş adayı seçerler. Bundan sonraki bölümde çocuksuz dönem ile yaşlılık dönemi ve bu dönemler arasında kalan dönemlerde ailenin mutluluğunu etkileyen faktörler ilişki doyumu. kişinin telefon numarasını alma gibi davranışsal öğeleri. Evlilik Öncesi Dönem: Bireyler. bakış açısı almayı. hem akranlarıyla hem de akrabalarıyla ilişkilerini devam ettirmek ve okulunu bitirmek göreviyle karşı karşıyadır. Bu araçlara romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicileri denilmektedir. eşi ile birlikte yaşama becerileri geliştirmek durumundadır. Her iki dönemde mutluluğun nasıl olduğuna ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce. Çiftler için hem kendi aileleriyle hem de eşlerin aileleriyle ilişkiler kurmak ve aile olarak çevre ile ilişkileri geliştirmek önemli görevlerdendir. bu dönemde eğitim açısından lise dönemini yaşamaktadır. genç yetişkin olarak evden ayrılırlar. aile yaşam döngüsünde yer alan gelişim görevlerini başarıyla atlattıklarında hem başa çıkma becerileri kazanırlar hem de gelişimsel açıdan bir üst düzeye çıkarlar. Tüm bunların yanında her dönemde aile üyelerini ve ailenin bütününü mutlu ve mutsuz eden olaylar ve durumlar bulunmaktadır. f. Evden Ayrılma Dönemi: Birey kendisini aileden farklılaştırmaya çalışır. davranışsal yakınlık. Bireyler yaşamlarını gözden geçirirler ve yeniden bütünlük oluşturma sürecini yaşarlar.

İkinci aşamada bireyler kendilerini açarak benzer özellikler açısından karşılaştırma yaparlar. 2001). adalet ve eşitlik ilkelerini göz önünde bulundurmaları. kendilik bilgisi. karı kocalık rolleri açısından kendilerini değerlendirirler. evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evlilikleri uyumlu bir evlilik olarak tanımlanmaktadır. bireylerin ilişkilerinde birbirlerine destek olmaları. 2005). Sarason. Evlilik Süreci ve Mutluluk Geleneksel anlamda evlilik bir erkek ve kadın arasında toplum tarafından onaylanmış bir ilişki olarak ele alınmaktadır (Kottak. 1988). kurallarını ve rollerini bütünleştirerek yaşamlarına devam ederler (Buss ve ark. 2001). dürüstlüğü. romantik sözelleştirme ise şiir yazmak. anlamlı sözler söylemek gibi faktörleri. bakış açısı ve algısıdır (Kirby. bu süreç mutluluk literatüründe yaşam olayları kapsamında değerlendirilmektedir. 2003). Çiftler bu dönemde idealize etmeden birbirlerinin zayıf ve güçlü yanlarının neler olduğunu keşfederler. Karşılıklı duygudaşlık ile ilişkiyi sürdürebilecek güçlerinin olup olmadığını değerlendirmeye başlarlar. Aşağıda bu faktörlere değinilmiştir. İnsanların pek çoğunun evlenme nedenlerinden birisi de mutluluk olmaktır. 2002). kişinin evliliğine yönelik duyguları. Dördüncü aşamada ise bireyler yaşamlarını birlikte geçirip geçirmeyeceklerine ilişkin bir karar verme durumundadırlar. İlişki doyumu. İlişki kalitesi.. eşler arasında uyumun olmasıdır. Sarason. evliliklerinin ne kadar önemli olduğunu ve çiftlerin birbirlerine ne oranda güvendiklerini ifade eden kavrama ne ad verilir? Evliliğe Uyum ve Mutluluk Evlilik sürecine bakıldığında. Evlilikte mutluluk kavramı o kadar önemlidir ki bazı bilim adamları evliliği tanımlamada mutluluğu önemli bir ölçüt olarak kullanmaktadırlar. çatışmalarının az olması ve ilişkilerinde derinliğin olması anlamına gelmektedir. kişinin yakın ilişkisinden doyum alması ya da mutlu olması anlamına gelmektedir (Hendrick. problemleri üzerinde konuşmaları ve problemlerini çözmeye çalışmaları. Üçüncü aşamada bireyler. Psikoloji literatüründe evlilik ilişkilerinde ele alınan üç önemli kavram vardır. duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri durumunda evlilikten aldıkları doyumları da yükselmektedir (King. Bireyler bu belirleyicileri kullanarak kendileri için uygun adaylarla romantik ilişkilere yönelirler. Evlilikte eşler arası uyumu artırıcı faktörlerin yanında evliliğe uyum. öncelikle çocuksuz çift olma durumunu yaşamaktadırlar. Bu dönem uzun süreli olarak evliliği devam ettirme kararını almada anahtar bir role sahiptir (Savage-Scharff ve Bagini. Aldıkları evlilik kararıyla geleneklerini. 1997). çekicilik ve akıllılık gibi kişisel yeterliliklere ilişkin değerlendirmeleri. Benzer şekilde Fowers ve Olson’a (1986) göre de evlilik. Bireyler bu karşılaştırmaların sonucuna göre ya ilişkilerine devam ederler ya da ilişkilerini sonlandırırlar. başkalarının duygularına ve düşüncelerine saygılı olmayı ifade etmektedir (Eryılmaz ve Atak. Psikolojide. Evlilik döneminde bireyler. 1993. çiftler için evliliklerinin ne kadar önemli olduğu ve çiftlerin birbirlerine ne oranda güvendikleri de derinlik anlamına gelmektedir (Pierce. İlişkide yaşanan problemler karşısında çiftlerin problemlerin çözümüne olan katkıları sosyal destek anlamına gelirken. kişiliklerini geliştirdikleri ve mutlu oldukları önemli bir kurumdur. bireylerin ilişkilerinde sürekli tartışmaların olması ve anlaşmazlıkların yaşanması çatışmayı belirtirken. bireylerin mutlu olmalarını sağlayan ve kişiliklerinin gelişimsini etkileyen önemli bir sosyal olaydır. & Solky-Butzel. Birbiri ile etkileşen. 2007. Evlilikte mutluluğun gerçekleşmesi için en önemli koşullardan birisi. İlişki doyumunun evlilikteki anlamsı ise. Eşlerin birbirlerine sevgi dolu davranışlar sergilemeleri. değerlerini. iş birlikçi çatışma çözme yöntemlerini kullanmaları. 2009). Evli çiftlerin. Sanford. Yapılan çalışmalarda bireylerin en önemli özelliğinin uyum olduğu ortaya konmuştur. yaşam olaylarının bireylerin mutlulukları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Örneğin Glenn’e (1991) göre evlilik. Bu kavramlardan ilki ilişki doyumudur. 94 .kendilik algısı sempatiklik. bireylerin benliklerini bütünleştirdikleri. 2001). kadının çalışma hayatında yer alması ve cinsellik gibi boyutlar da çiftlerin mutluluklarını etkilemektedir. Aile ise bir grup ya da örgüt olarak tanımlanmaktadır (Özgüven.

dul ve boşanmış olanlara oranla daha mutlu olduklarını ortaya koymuştur (DePaulo ve Morris. 1996). Yukarıdaki bilgiler ışığında evlilik. Yapılan çalışmalara göre evliliğin ilk yıllarında bireylerin evlilikten aldıkları doyumun yüksek olduğu fakat insanın uyum sağlama özelliğinden dolayı bu etkinin zamanla azaldığı sonucuna varılmıştır (Lucas ve ark. Aynı şey büyük olasılıkla eşim için de doğru. Georgellis ve Deiner. Lucas. 123-125). sevgi dolu ilgi ile evliliğine gösterdiği sevgisizlik arasındaki farkı anladığını gördüm. sf. kocam için güzelleşme isteğim yok. Clark. olumlu koşullara uyum sağladıkları için mutlulukları da uzun sürmemektedir. Biraz sonra. Aşağıda bu durumu anlatan bir terapist-danışan öyküsü bulunmaktadır. Daha sonra şöyle söyledi: “Aslında kendimi de çok ihmal ettim. Benzer durumda olan. Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar. Tekdüzelik günlük yaşantılarına girer ve bu tekdüzelik hemen her şeyin. Oysa böyle bir şey evliliğimiz için gübre olurdu”. Bu noktada hastayı durdurdum ve sordum: “Peki. Bu durumun nedeni evliliğin zaman içerisinde sıradanlaşması olabilir. Evlilik Çiçek Gibidir Evlilikten yorulan kimseler sık sık terapötik yardım arar. Kişi ne kadar çok ilişki isterse istesin sadece içsel yalnızlık ve boşlukla karşılaşır. kaybetmeye başlar. Ve yeterli ışık alabilmesi için pencere kenarına koyarım” diye devam etti. Hastaya küpe çiçeği gibi güzel bir saksı çiçeğine sahip olsa. 2003). Bireyler. Benzer şekilde yeni bir işe sahip olmak ve işinde yükselmek gibi yaşam olaylarının bireylerin mutluluklarını en fazla üç ay etkilediği. (Pesesschkian. 1978). 95 . 2003). Bu doğrultuda olaylar. Hasta. fakat zamanla olaylara ve koşullara alışırlar ve yeni koşullar bireyleri artık etkilemez hale gelir. Benzer şekilde. zamanla ortalama insanın mutluluk düzeyinden farklılaşmadığı görülmüştür (Brickman. “Her gün birbirimiz için birazcık daha bir şeyler yapabilseydik. Eşler çoğunlukla bu duruma umutsuzluk. olumlu ve olumsuz olma biçimlerine göre bireylerde düşük ya da yüksek düzeyde mutluluğa neden olabilir. çiçek örneğini evliliğine transfer etmeye başlamıştı. “Altı ay veya bir sene sonra saksıyı değiştirir. evli bireylerin bekâr. Çiçekleri seviyordu ve bu soru üzerine ciddi ciddi düşündü. Bu düşünceyle. yeni toprak koyarım. bu açıklamaları destekler niteliktedir. fakat zamanla oluşturduğu etki gücünü. bu evliliğimiz için su olurdu” dedikten sonra uzun bir süre orada oturdu ve düşündü. çiçeklere gösterdiği duyarlı. olumsuz koşullara da uyum sağladıkları için düşük düzeydeki mutlulukları da uzun sürmemektedir (Heady ve Wearing. 2005). evliliğindeki tek düzelikten ve ayrıca yaratıcılık ve istek açısından kendi eksikliklerinden yakınıyordu. Kabul etmeliyim ki bir süredir ne yeni bir elbise ne yeni bir saç modeli ne de makyaj ilgimi çekiyor. Örneğin. Öte yandan evli bireylerin mutluluklarının evliliğin ilerleyen yıllarında nasıl bir seyir gösterdiği de önemli bir sorudur. Coates ve Bulman. hatta sevecenliğin. evliliğin için ne yapıyorsun?” Sorum kadını görünür şekilde irkiltti. çoktan solar ve kururdu” dedi. Karşı tarafa söylenecek bir şey yoktur.İnsanlar başlangıçta yeni koşullara ve olaylara tepki gösterirler. Terapist: Bu çiçeğe nasıl bakarsın? Hasta soru ile evliliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamamış olmanın şaşkınlığı içinde başını salladı ve “Eğer öyle bir çiçeğim olsaydı. Açıkçası. Hasta iletişim eksikliğinden. cinselliğin ve içten konuşmanın sıradanlaşmasına neden olur. depresyon ve pes etmişlikle yaklaşır. 1989. İlişkinin sorunlu olma olgusuna dayanarak iki insanın gerçekten birbirine uymadıkları sonucuna varılır. Yapılan çalışmalar. Kadının. üç ay sonra eski düzeye geri dönüldüğü sonucuna varılmıştır (Suh. 43 yaşındaki bir bayan hasta ile aramda şu konuşma geçmişti.. bireyler için önemli yaşam olaylarından biridir. lotodan çok yüksek düzeyde para kazananların ya da omurilik felci yaşayanların mutluluk düzeylerinin. düzenli olarak sulardım” dedi. Deiner ve Fujita. ne yapacağını sordum. 1998. “Eğer evliliğim çiçek olsaydı. Bu arada gübre ekleyebilirim. belki birbirimize hoşa gidecek sözler söyleseydik veya en azından birbirimizin başarılarını kabul etseydik.

sosyal destek ve boşanma bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu noktada anne ve babaların çocukların güvenlik. 2003). Artan bu sorumluluklarda bireylerin evlilikten aldıkları doyumları olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğun güvelik ihtiyacının karşılanması.Evli Kadının Çalışması ve Mutluluk Geleneksel açıdan bakıldığında kadınlar aile yaşamı içerisinde bakım sunucu rolünü üstlenirken. genel olarak anne ve baba ilişkisi. çocuğun tehlikelerden ve kazalardan korunması demektir. çocuğa kurallar ve sınırlar koymak.. Sanayileşme ve demokratikleşme ile birlikte geleneksel kadın ve erkek rollerinde de değişiklikler ortaya çıkmıştır. kontrol ve bilişsel açıdan uyarılma olmak üzere dört önemli ihtiyaçlarına yanıt vermeleri gerekmektedir (Cleaver. Literatürde yaşın ilerlemesi. çocuk gelişimi. Anne ve babaların düzenli bir şekilde çocuklarla oynamaları ve onlarla konuşmaları. 2004). mantığın uykusudur ( J J Rousseau ) Çocukluk. temizliğini yapmak. yetişkin sorumluluğundan uzak hayallerin ve düşüncelerin sınırlanmadığı oyun tadında yaşanan bir dönemdir. çocuklar da ihtiyaçlarını doyurarak mutlu olmaktadırlar. 1991). çocuklara beklentilerini ifade etmek. kardeş ilişkileri. KÜÇÜK ÇOCUKLU AİLEDE MUTLULUK Çocukluk. içinde sevgiyi ve saygıyı barındıran cinsel ilişkiler bireyler için önemli mutluluk kaynağı olabilmektedir. onu beslemek. Kadınlar da erkekler gibi çalışma hayatına atılmışlardır. 1993). küçük çocukların varlığı. Bu durum evlilik sürecinde yaşanan mutluluğu etkilemiştir (Gomez ve ark. Walker ve Meadows. Doğru zamanda ve karşılıklı anlayış içersinde. Bu durumun bir sonucu olarak da bu bireylerin evlilikten almış oldukları doyum düzeyleri yükselmektedir (Kielcolt. erkekler ise aileyi koruyucu rolünü üstlenmektedir. Bu bölümde küçük çocuğu olan ailede mutluluk konusu. kadınlarda ise orgazm bozukluğu ve ağrılı cinsel ilişki gibi cinsel işlev bozukluklarının olması çiftlerin cinsel açıdan mutluluklarını etkileyen önemli faktörlerdendir (Huston ve Vangelesti. Çocuğa bakım sunmak. Eğer çocuğun kontrol ihtiyacı karşılanmazsa bu durumda uyum problemleri ortaya çıkmaktadır. annelik ve babalık rolleri aracılığıyla çocukların bir takım ihtiyaçları doyuma ulaştırılmaktadır. Özellikle cinsellik ve cinsel doyum ailede karı kocalık boyutunda ele alınmaktadır. Bu süreçte anne ve babalar kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirerek doyuma ulaşırlarken. bakım. Bazı kadınlar birden fazla sorumluluğu kaldırabilme gücüne sahip iken bazıları bu sorumluluğun altında ezilebilmektedir. Tüm bunların yanında kadınların çalışma yaşamlarında yer almaları onların ev işlerinden ve sorumluluklardan uzaklaşmalarına da neden olabilmektedir. iktidarsızlık. Bilişsel ihtiyaçların 96 . Eğer anne ve babalar bu ihtiyacın karşılanması konusunda yetersiz olurlarsa bu durumda çocuklar yaralanmalı kazalarla ve istismar durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuk Gelişimi Bağlamında Mutluluk Her gelişim döneminde olduğu gibi çocukluk döneminde de bireylerin bir takım ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu dönem hem mutluluk hem de mutsuzluk için kritik öneme sahiptir. çocukların bilişsel ihtiyaçlarını doyurmaları anlamına gelmektedir. 2010). ödül ya da ceza aracılığı ile onların toplumsallaşmalarını sağlamak demektir. Çocuğun kontrol ihtiyacına yanıt vermek. Evlilikte Cinsellik ve Mutluluk Aile bireylerin pek çok ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlardan birisidir. Öte yandan erkeklerde erken boşalma. Çocuğun bakım ihtiyaçlarının karşılanması bir diğer ihtiyaçtır. Üçüncü ihtiyaç kontroldür. sağlık sorunları ve evliliğin süresi gibi faktörler eşlerin cinsel aktivitede bulunmalarını etkileyen önemli etkenler olarak bulunmuştur (Donnelly. İhtiyaçların doyurulması bireylerin yaşama uyumlarını kolaylaştırırken aynı zamanda bireylerin mutlu olmalarının en önemli nedenlerindendir. Küçük çocuklu aileler için düşünüldüğünde. Tüm bunların yanında cinsel aktivitede azalmanın olması da bireylerin cinsel açıdan mutluluklarını etkileyen önemli faktörlerdendir. Çünkü çocukluk dönemindeki deneyimler yaşamın sonraki dönemlerine de damgasını vurmaktadır. ona duygusal destek vermek ve onunla güven temelinde ilişkiler kurmak anlamına gelmektedir.

Korkulu bağlananlar. Başkalarına yakın olmaktan korkarlar. onların yetişkinlikte kuracakları ilişkilerin şeklini ve niteliğini de etkilemektedir. İlişkide karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşımını yaşarlar. İlişki kurmaya yönelik motivasyonları olmasına rağmen reddedilme kaygısıyla ilişki kurmaktan kaçınırlar. çocuğun bakım sunanlarla kurmuş olduğu ilişkilerini niteliği olduğu belirtilmektektedir. Güvenli bağlananlar. Böylece güvenli bağlanan bireyler. Bu iki önemli boyutun çok yoğun ya da çok az ortaya 97 . Sonuç olarak çocukların yetişkinlikte sağlıklı kişilerarası ilişki örüntüleri gerçekleştirmeleri için onların anne ve babalarıyla güvenli bir bağlanma gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Saplantılı bağlananlar. kendilerini önemsiz ve başkalarını önemli olarak görmektedirler. Literatür incelendiğinde aile içersinde ana-babaların çocuklara karşı kontrol ve kabul olmak üzere iki önemli boyutta davrandıkları görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bağlanma şekillerine göre ortaya konan davranış ve düşünce örüntüleri yer almaktadır. Kişilerarası ilişkilerinde soğuk ve mesafelidirler. Bu nedenle düşük özsaygıları vardır. kaygılı. Kayıtsız bağlanmaya sahip bireyler kendilerini olumlu başkalarını ise olumsuz değerlendirirler. Birbirlerine özne gösterirler. Kayıtsız bağlananlar. saplantılı ve korkulu olmak üzere dört bağlanma şeklini tanımlamışlardır. Başkalarına güvenmezler.karşılanmaması durumunda çocuklarda gelişimsel açıdan gerilikler oluşmaktadır (Reder. Birlikte zaman geçirmelerine rağmen kendilerini bağımsız bireyler olarak da görürler. Sürekli ilişkide güvende olup olmadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurlar. Başkalarını da değerli ve önemli olarak görürler. Saplantılı Bağlanma Kayıtsız Bağlanma Korkulu Bağlanma Çocukların gelişimsel açıdan mutluluklarını etkileyen bir diğer faktör ise ana-baba tutumlarıdır. Başkalarıyla olan ilişkilerinde kabul edici davranışlar sergilerler. bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.1: Bartholomew ve Horowitz’in Bağlanma Modeli Bağlanma Şekilleri Güvenli Bağlanma Yetişkin Yaşamına Etkileri Güvenli bağlananlarda kendilerine ilişkin olarak olumlu değerlendirme söz konusudur. kendi güvensizliklerini diğer ilişkilerine de yansıtırlar. Çocukların bakıcılarıyla gerçekleştirmiş oldukları bağlanma örüntüleri. İlişki kurma konusunda cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Daha çok olumsuz duygulara odaklanırlar. Tablo 5. Korkulu bağlanma stiline sahip bireyler kendilerini ve başkalarını olumsuz değerlendirirler. Saplantılı bağlananlar. Kendilerine aşırı güvenlerinin yanında başkalarına güvenmeme durumları söz konusudur. İlişkilerde çekingen davranırlar. Duncan ve Lucey 2003). Duygusal olarak başkalarına bağımlıdırlar. Bu düşünce onlarda süreklilik algısı oluşturacaktır. Eşlerinden ilişkide güvenin olduğunu duymak isterler. Bu bireylerin kendilerini değerli görmelerinin koşulu başkalarının onları olumlu değerlendirmeleridir. Özsaygıları düşüktür. Psikolojide bu güven anlayışını oluşturan temel faktörün. insanlara güvenmezler. İşte bu süreci ifade eden kavram güvenli bağlanmadır. Olumsuz duygulara odaklanırlar. Bu etkiyi ortaya koymak için Bartholomew ve Horowitz (1991) yetişkinlikte gözüken güvenli. kimsenin kendilerine yaklaşmalarına izin vermezler. Kayıtsız bağlananlar kaygılıdırlar ve kaçınmacı ilişki örüntüsü sergilerler. Bunu bilmek hem ilişki düzeyinde hem de nense anlamıyla dünya ile temas kurmada anahtar role sahiptir. insanlarla ilişki kurarak karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla hem kişisel ihtiyaçlarına hem de karşılarındaki bireylerin ihtiyaçlarına yanıt vermiş olacaklardır. Eğer anne ve babalar çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olup onların ihtiyaçlarını karşılarlarsa bu durumda çocuklar dünyanın ve etraflarında bulundukları insanların güvenilir olduğunu düşüneceklerdir. Çocuklar güvenli bağlanmanın dışında kaygılı. Yukarıda ele alınan ihtiyaçların yanında çocukların özellikle bebeklerin dünyanın ve etrafındaki bireylerin güvenilir olup olmadıklarını bilmeye ihtiyaçları vardır. 1999). Bu durumun bir sonucu olarak da yakın ilişkilerde mutluluğu yakalayacaklardır. kaçınmacı bağlanma ya da bağlanmama boyutlarında da ilişkiler yaşayabilirler (Cassidy ve Shaver.

Bir başka açıdan bakıldığında anne ve baba ile çocuk arasındaki ilişkide sıcaklık çok az ise ve çatışma çok yüksek düzeyde ise bu durumda çocuklar. Yaşanan bu güçlükler de bireylerin evlilikten aldıkları doyumları etkilemektedir. Kontrolü gerektiğinde kullanır. çatışmanın ise düşük düzeyde olması durumunda çocukların özsaygı düzeyleri yükselmektedir. üvey evlatlı aileler gibi pek çok aile tipi görülmektedir. Çocuğun Üzerindeki Etkileri Çocuk. onların kişilik yapılarını ve benlik algılarını ve kişilerarası ilişki tarzlarını belirleyici bir etkiye sahiptir. Çocuklar her şeyi aile içinde öğrenmezler. yetişkin olduklarında daha mutsuz bireyler olmaktadırlar ve yaşamlarından doyum almamaktadırlar (Nickerson ve Nagle. tek çocuklu aileler. Tablo 5. 2004). 2004). 2006). Bazı anne ve babalar bu sorumlulukları ve rolleri kaldırabilecek güçte iken bazıları ise bu sorumlulukları kaldırmakta güçlük yaşamaktadır. Çocuklar akran grupları aracılığı ile hem kendi ihtiyaç ve beklentilerini hem de arkadaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak uyumlu bir şekilde ilişki sürdürmeyi. bu tutum sayesinde problem çözme becerileri edinir ve akran ilişkilerinin olumlu olmasın katkı sağlar.2: Ana-Baba Tutumları Tutum Demokratik İçeriği Ana-baba çocuğa Sıcaklık sunar. 2004). Ana-baba tutumlarının isimleri. Bu nedenle disiplin de yoksun bir aile ortamı var. Otoriter İzin Verici İlgisiz Tablo-3 incelendiğinde anne ve babaların çocuklarına yönelik tutumları. özellikleri ve çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Öte yandan anne ve babaların çocuklarıyla 98 . Bu deneyimler geliştirici özelliğinden dolayı çocukları mutlu etmektedirler. problemleri kendilerine ve başkalarına zarar vermeden çözmeyi öğrenmektedirler (Dunn. Demokratik tutumlarla çocuk yetiştirmenin mutluluğu sağlayıcı bir özelliğinin olduğu görülmektedir. Saldırganca tutumlara sahiptirler. Genel Olarak Anne-Baba İle Çocuk İlişkisinde Mutluluk Bir aileye yeni bir üye olarak çocuğun katılması ailenin yapısını etkilemektedir. çok çocuklu aileler. Sıcaklık ve kabul var fakat kontrol yok. Anne ve babalar ile çocuklar arasında kurulan ilişkilerin çocukların ruh sağlıkları üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. 2003). Bu bağlamda çocukların kardeşleriyle olan ilişkileri de onlar için önemli mutluluk kaynaklarındandır. Çocukların bir akran grubunun üyesi olmaları onların gelişimleri için çok önemlidir. İlgisiz tutumla yetişen çocuklar dürtülerini kontrol etmekte sorun yaşarlar. Campel ve Foster. model olma aracılığı ile yardımcı olmaktadırlar.konmasına bağlı olarak dört önemli ana-baba tutumu ortaya çıkmaktadır (Brown. Bu tutumla itaatkâr bireyler yetiştir. Çok düşük düzeyde kabul ya çok yüksek düzeyde kontrol vardır. Aşırı bir şekilde kontrol ile sıcaklık ve kabul sunulur. Bu durumun bir sonucu olarak çocuklar daha az stres belirtisi sergilemekte. Akran grupları çocukların toplumsal gelişimlerine sundukları sosyal destekle. Hem yeni deneyimler edinmenin hem de aileden öğrenilenleri test etmenin önemli bir aracı olarak akran grupları çocuğun yaşamında önemli bir yer tutar. Anne ve baba ile çocuklar arasında olumlu ilişkilerin olması kardeşler arasında da olumlu ilişkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Anne-Baba İle Çocuk İlişkisinin Kardeş İlişkilerine Yansımaları ve Mutluluk Günümüz aile yapısına bakıldığında. Örneğin anne ve babalar ile çocukları arasında sevgi ve şefkatin yüksek düzeyde. Anne ve baba ile çocuk arasında gerçekleşen ilişkinin kalitesi çocukların mutluluklarında belirleyici olan en önemli faktördür (Twenge. ailenin işlevselliğine olumlu katkılar sunmaktadır (Amato ve Afifi. Anne ve babaların hem genetik olarak hem de toplumsallaşma süreci açısından çocukların yaşamlarındaki etkileri son derece önemlidir. Utangaç ve çekingen çocuklar ortaya çıkar. İzin verici tutumla yetişen çocuklar dürtülerini kontrol etmekte sorun yaşarlar. Çocuk sahibi olmak beraberinde yeni rolleri ve sorumlulukları getirmektedir.

öneri ya da somut bir yardımdır (Gottlieb. Coldwell ve Dunn. Boşanma Bağlamında Mutluluk Boşanma. sevgi ve saygı gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. Cameron ve Dunham. Evli ailelerin çocuklarına göre boşanmış ailelerin çocuklarının anne ve babalarıyla kurmuş oldukları ilişkinin kalitesi daha olumsuz olmaktadır. maddi destek ve sorunları çözme gibi faktörler görülmektedir. aile sisteminin her bir parçası birbiri ile ilişkilidir. Bu bağlamda karı koca boyutunda meydana gelen herhangi bir problem ya da durum anne ve baba ile çocuk arasındaki ilişkiyi de etkilemektedir. merak ve yetenekleri keşfetme gibi olumlu deneyimleri kimi zaman ise riski. Sosyal destek. ilişkilerin olumsuz olduğu ya da tıkandığında yaşanmaktadır.” Tolstoy Ergenlik kimi zaman aşk. 1997). Örneğin Erel ve Burman’a (1995) göre. Bu nedenle de mutsuz olmaktadırlar. Küçük çocuklu ailelerde. çocukları için anne ve babanın karşılamları gereken temel ihtiyaçlar nelerdir? ERGEN ÇOCUĞU OLAN AİLEDE MUTLULUK “Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler. Sosyal destek. evlilik akdinin sona ermesidir. Coleman’a (1990) göre. çocuklar için önemli sosyal destek kaynaklarındandır. Bu nedenle aile sistemindeki duygu. Dolaysıyla yaşanan bu olumsuz durumla başa çıkmada bir takım sıkıntılar ortaya çıkmakta bu da çocukların mutluluklarını. olumlu toplumsal etkileşim. Bu iki yönde gelgitlerin olduğu ergenlik döneminde 99 . Çocukların anne ve babalara oranla başa çıkma becerileri fazla gelişmemiştir. düşünce ve davranışlar bir sistemden diğer sisteme yayılmaktadır. Çocuklara sunulan kaynaklara bakıldığında güven. Bir toplumsal kurum olarak aile. Herhangi bir alt sistmede meydana gelen bir problem diğer sistemleri ve ailenin bütününü de etkiler. Sağlıksız boşanma sürecinde çocuklar bu kaynakları kaybetmektedirler. Özellikle özürlü çocuklara sahip ailelerde sosyal destek çok daha önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun tam zıddı olarak da anne ve babalar evlilik ilişkilerinde uyumsuzluklar yaşadıklarında. anne ve babaların evlilik uyumları yükseldikçe. “Kuşlar gibi uçmasını. her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. kaygıyı ve hüznü içinde barındıran bir dönemdir. Bu süreç. paylaşım. 1994). anne ve babalarıyla olan ilişkilerinin kalitelerini etkilemektedir. Boşanma sürecinin çocukların mutlulukları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.olan yıkıcı ve aşırı kontrolcü ilişkileri kardeşler arasında çatışmaya ve saldırganlığa neden olmaktadır (Pike. sevgi. Aile sistemi kuramına göre (Minuchin. aile ilişkilerinde çocuklar anne ve babalarının kişisel ve maddesel kaynaklarını kullanarak gelişimlerini sürdürmektedirler. Sosyal desteğin. Özellikle babalar ile çocuklar arasında mesafe ortaya çıkmaktadır (Amato ve Booth. somut yardım. çocuklar annelerine ve babalarına duyusal açıdan yakın olmaktadırlar. Bu durumun nedeni boşanma sürecinde çocukların yaşamış oldukları kayıplarıdır. Yapılan çalışmalar eşler ve arkadaşlar tarafından özürlü çocuklara sunulan sosyal destek oranına bağlı olarak ailenin olumlu işlevsellik gösterdiğini belirtmektedir (Snowden. balıklar gibi yüzmesini öğrendik. ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşler olarak yaşamayı” Martin Luther King Sosyal Destek Bağlamında Mutluluk Psikolojide ailelerin çocuklarına katkılarını ifade eden önemli kavramlardan birisi de sosyal destektir. bireylere toplumsal çevre tarafından sunulan ve alıcıyı duygusal ve davranışsal açıdan olumlu etkileyen sözel olan ya da olmayan bilgi. çocuklar da anne ve babalardan duygusal olarak daha fazla uzaklaşmaktadırlar. 2005). bilgisel. 1988). 1983). bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlayarak ve bireyleri strese neden olan faktörlerden uzaklaştırarak bireylerin mutluluklarına olumlu katkılar sunmaktadır.

Bu kişilerarası atmosferde iki önemli faktör vardır. ailenin bir sistem olarak incelenmesi boyutunda da değerlendirilmektedir. boşanmış aileler. Bazı bilim adamları aile yapısı kavramını evlilik şekillerine ve aile biçimlerine dayalı olara ele almaktadır. 1982). 1980). Yapı. sistemin amaçlarını içerir (Minuchin. ergenlerin ait olma ihtiyaçları karşılandığında ve ergenler kişisel önem 100 . çift ebeveynli aileler. İşlev ise. sistemin alt sistemleri ya da bölümleri arasındaki düzenlemelerle ve örgütlemelerle ilişkili bir kavramdır. Bu çatışmalar her iki tarafın mutluluğunu etkilemektedir (Rice ve Dolgin. Ergenlikte ana-babalar ergenin dağınıklığı. 2001). Duygusal ilişki boyutunda bireyleri merkeze alan tutumdan bireyleri reddeden tutuma doğru bir yönelim vardır. Bu doğrultuda aile yapısı ve aile ortamı olmak üzere iki önemli kavram aşağıda açıklanmıştır. Bu boyutta aşırı bir şekilde kontrolden aşırı bir şekilde hoş görüye kadar bir yönelim söz konudur (Fowler. olduğunda. Aile ortamı kavramı. Bu yaklaşıma göre aile sosyal bir sistemdir. bireyin aile yapısı içerisindeki kişilerarası atmosferdir (Fowler. Aile yapısı ve aile ortamı ergenler için önemli mutluluk nedenlerindendir. İkinci boyut ise denetim boyutudur. yetkinlik ve duygusal bağlam olmak üzere beş önemli aracın olduğu belirtilmektedir (Gülerce. Ergenlik. yönetim. Anne ve babanın ergenle olumlu iletişim kurması. duygusal ve toplumsal açıdan değişikliklerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemdir. Ergenin aile sistemi içersindeki mutluluğunu ele almak için ailede ergenin mutluluğunu etkileyen bir takım kavramlar vardır. müzik seçimi. bilişsel. Öncelikle bu kavramlara açıklık getirmek gerekir. 1996). zor yaşam koşullarına dayanabilmelerinin önemi üzerine oldukça çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Tüm bunların yanında ana-baba ile çocuk arasında çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı dönem ergenliktir. Bu bölümde ergen çocuğu olan ailede mutluluk konusu. 2004). Bu noktada aile yapısı denildiğinde. Bireylerin dünyaya gelmesi ile birlikte bireyleri bir çevre kuşatır. Sosyal sistemde karşılıklı etkileşim ve dayanışma ile birbirine bağlanmış en az iki veya daha fazla sosyal rolden oluşur. ergen gelişimi ve aile yapısı bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. birlik.mutluluk önemli bir konudur. 2002). bireyler toplumsal açıdan yönlerini yavaş yavaş anne ve babalarından akranlara çevirmelerine rağmen onlar için anneleri ve babaları önemli sosyal destek kaynaklarındandır. yaşamı kontrol edebileceğine inanmak. Sistem yaklaşımı temelinde aile sisteminin yönetilmesinde ve örgütlenmesinde iletişim. Aile yapısı kavramının ele alınışı literatürde çeşitlilik göstermektedir. 2005). giyim tarzları vb konularda çatışmaktadırlar. çekirdek aileler ve geniş aileler akla gelmektedir (Carlson ve Corcoran. tek ebeveynli aileler. sistemin yapısal ve işlevsel birimleri vardır. Bu bağlamda aile ergenlerin yaşama uyumlarını kolaylaştıran ve artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar incelendiğinde önemli bilgilere ve bulgulara ulaşılır. Bu dönemde yaşanan hızlı değişimler beraberinde uyum problemlerini getirebilmektedir (Steinberg 2004). Bu faktörler ergenlerin mutluluklarının korunmasında önemli etkenler olarak görünmektedir (Carr. Sistem belli bir zaman diliminde devam eden ve alt parçaları arasında sürekli etkileşimin olduğu amaç yönelimli bir birimdir. Ergenler için güvenli bağlanma stiline sahip olmak ve demokratik ana-baba tutumuyla yetişmek psikolojik dayanıklılığı sağlayan önemli koruyucu faktörler olarak ele alınmaktadır. Sistem yaklaşımına göre. Örneğin aile üyeleri arasında güven. ergenler kendilerini aileden soyutlanmamış hissettiklerinde. açık bir iletişim ve duygusal yakınlık. Ailenin dışında. Bireyler bu çevrede gelişimlerini sürdürürler. 1988). Literatürde aile yapısına benzer bir şekilde ele alınan bir diğer kavram da aile ortamıdır. Dolaysıyla ergenlerin gelişimsel açıdan desteklenmesi ve mutlulukları anne ve baba ile kurulan ilişkilerden etkilenir (La Greca ve Harrison 2005). Bu faktörlerden ilki duygusal ilişkidir. iyi düzeyde planlama becerilerine sahip olmak ve akranlardan sosyal destek almak gibi etkenler de koruyucu faktörler bağlamında değerlendirilmektedir. Ergenlikte. Aile yapısı kavramı. problem çözme becerilerini yaşama aktarmaları. yüksek özsaygı düzeyine sahip olmak. İşte ergenlerin zor yaşam koşullarına dayanabilmelerini anlatan kavramlardan biri psikolojik dayanıklılık kavramıdır. Son zamanlarda ergenlerin. Özetle aile ortamında kişilerarası ilişkilerde bireyin gelişimi ile bireylerin belli amaçlar doğrultusunda kontrol edilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan çatışmalar önemlidir (Moos ve Moos. anne ve baba ile ergen arasındaki ilişkilerin kalitesine olumlu katkılar sunmakla birlikte ergenlerin sağlıklı birey olmalarına da katkı sunmaktadır.

O da yaşlı bireylerin diğer dönemlerdeki bireylere oranla olumsuz duyguları daha az yaşamalarıdır. Bu durumun nedeni yaşlıların yetişkinlere oranla duygu düzenleme konusunda daha iyi olmalarıdır (Carstensen 1995. Mutlulukla ilgili yapılan çalışmalar. özsaygı düzeyleri yüksek olduğunda. aile üyeleri arasındaki ilişkiler doyum sağlayıcı olduğunda ergenlerin mutlulukları daha olumlu bir konuma gelmektedir (Park. 2005. yılların geçmesiyle bir sonraki döneme gelirler. Bu dönemde eşler. yetişkin yaşamına geçmekle birlikte çekirdek ailelerinden uzaklaşarak kendilerine özgü bir yaşam kurmaktadırlar. yaşlıların bu değişimler karşısında olumlu duyguları yükseltmelerinin zor olduğunu söylese de bu dönemle ilgili sevindirici bir yan vardır. Hazan ve hüzün dönemi olan yaşlılık artık kaçınılmazdır. Bu süreçte hem ailenin hem çiftlerin mutlulukları önemlidir. Çiftler ilişkilerini ve yaşamlarını bu boyutta değerlendirirler. hüzünlü bir ruh hali içinde olma genellikle boş yuva sendromu olarak ifade edilir. anlamlı yaşam amaçlarına sahip olduklarında. 2004). yaşamda istediklerini elde ettiklerine inandıklarında. Ayrılmadan biraz zaman geçtikten sonra eşler duruma uyum sağlarlar. yapmış oldukları gündelik etkinliklerden haz aldıklarında. Bu boşluğa düşme. Fakat bu görünüş aldatıcıdır. 1989). 2000). Bu belirtilere bakıldığında sanki yaşlılık sürecinde mutsuzluk. Bu dönemde anne ve babaların çocuklarla doyum sağlayıcı bir şekilde ilişkiler kurmaları. Marcus Aurelius Aile yapısı zamana bağlı olarak değişmektedir. çocukların evlenmesine. Çocuklarına karşı aşırı bağlılıkları olan. dışa dönük bir yapısı olmayan anne ve babaların boş yuva duygusunu daha fazla yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Bunun için bir eş ve iş bularak kendi yollarını çizmektedirler. Bireyler. 1984). toplumsal çevrenin gittikçe daralması. Bu bağlamda yaşlılar. Rask. Fiziksel ve ruhsal olarak baş gösteren hastalıklar ve buna bağlı çöküşler. çocuklarının ana-baba olmalarına uyum sağlamaları gerekmektedir. kendisine yeterince zaman ayırmayan. 1999). Bu dönemde ana-babaların. Çocukların evden ayrıldıkları aile tiplerinde yeniden karı kocalık rolleri önemli olmaktadır. yaşlı bireylerin kaderiymiş gibi gözükebilir. Yaşlılık döneminde ailenin yavaş yavaş pek çok alanda kayıpları ortaya çıkmaya başlar. Kunzmann. Ailede yetişkinlerin mutluluklarını etikileyen en önemli yetenekler hangileridir? YAŞLI AİLELERDE MUTLULUK “Yaşlanmanın yüzümüzden çok aklımızda buruşuklar maydana getireceğinden korkarım” Montagine İnsan algısı her ne kadar zamana ilişkin gerçekliği kabul etmekte zorlansa da hayat hızla akıp geçmektedir. ilgisi ve hobisi olmayan. ÇOCUKLARIN EVDEN AYRILDIKLARI AİLELERDE MUTLULUK Kendini mutlu görmeyen hiçbir insan mutlu değildir. 2003). bireylerin bu koşullar altında içsel ve dışsal çevre arasında denge kurmakta zorlanması yaşlılığın önemli belirtilerindendir (Baltes ve Mayer. haz duyacakları uğraşılara yönelmeleri ve çalışarak kendilerinde başarı duygusunu doyurmaları yaşanan stresle ve mutsuzlukla başa çıkma yolları olarak gözükmektedir (Black ve Hill.duygusunu hissettiklerinde onların mutlulukları artmaktadır (Joronen ve Kurki. Yetişkinliğin ortalarında çocuksuz aile durumuna alışan anne ve babalar. Kurki ve Paavlianien. Tüm bunların yanında ergenlerin zor işlerin üstesinden gelmeleri konusunda desteklendiklerinde. Yaşlılıkta mutluluğun nasıl sağlanacağına dair çeşitli fikirler öne sürülmektedir. evlilik ve kariyer durumlarını yeniden gözden geçirirler (Raup ve Myers. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde öncelikle uluslararası literatür sonrada ulusal literatür bağlamında bu dönemde mutluluk konusu ele alınmıştır. yaşamı anlamlı bulduklarında. eşlik rollerine. kendilerini oldukları 101 . Bu süreçte anne ve babalar tekrar evli çiftler olarak yaşamlarına devam etmektedirler. Little ve Smith. kendi ana ve babalarının kaybına. geçmiş yaşamlarının sorumluluklarını kabul ettiklerinde. Anne ve babalar çocukları evden ayrıldıktan sonra boşluğa düşe bilmektedirler.

2006). benzetim ve arama. şok. Tüm bunların yanında kronik hasatlığı olan yaşlıların daha çok mutsuz oldukları bulunmuştur. yaklaşan ölüm gerçeğine uyum sağlamak durumundadırlar. Ayrıca. 1961). 2007). Yapılan çalışmalara göre. duygusal açıdan dengesiz ailesiyle yaşayan yaşlılar mutsuz olarak değerlendirilmiştir. Skinner. Bu bağlamda yaşlılar ya yakın aile üyelerinin yanında ya da huzurevinde yaşamlarını sürdürmektedirler. eşin kaybına alışmak ve yas sürecini yaşamak durumundadır.gibi kabul ettiklerinde ve iyimserlik eğilimleri yüksek olduğunda daha mutlu olmaktadırlar (Neugarten. gerektiğinde onlara maddi açıdan destek olmak onların mutlulukları için önemlidir (Merz ve Consedine. Bu modele göre. Yaşlıların yalnızlık duygusu hissetmeleri de onların mutluluk düzeylerini olumsuz etkilemektedir. onları hastaneye götürmek ve tedavi süreçlerini takip etmek. Ayrıca yaşlı bireylerin hastalıklarıyla ilgilenmek. öfke. Yaşlılık döneminde anne ve babalar. Öte yandan huzurevinde kalan ve sekiz haftalık fiziksel aktivite programına katılan yaşlıların yaşam doyumlarının yükseldiği sonucuna varılmıştır (Akandere. Büyükanne ve babanızı nasıl mutlu edersiniz? 102 . yetişkinlikte önemli bir kişilik özelliği olan sorumluluk kişilik özelliğine yüksek düzeyde sahip olmak da yaşlıları mutsuz etmektedir. 2009). Bu durumda diğer eş. Öte yandan yaşamlarını düzenleyebileceklerine ve kontrol edebileceklerine inanan yaşlıların mutluluk düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. onların olumsuz yaşam olayları ile karşı karşıya bırakmamak ve onların algılanan kontrollerini yüksek düzeyde tutmak gerekmektedir (Eryılmaz ve Atak. Ayrıca yaşlıların toplumsal açıdan temas kurdukları kişi sayısından ziyade ilişkilerin niteliği onların mutluluklarında önemli bir etkiye sahiptir. inkâr. Benzer şekilde huzurevinde kalan yaşlılarda özbakım güçleri yükseldikçe mutluluklarının da yükseldiği sonucuna varılmıştır (Altay ve Aydın. yaşlılarda toplumsal açıdan destek alma noktasında bağımlılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Yaşlılık döneminde eşlerden biri önce ölebilir. onlara fazla sorumluluk yüklememek. Yaşlıların etrafındaki insanlarla oluşturmuş olduğu sosyal ağların niteliği ve niceliği onların mutluluklarını etkilemektedir. eşin kaybı gibi etkenler bireyler için farklı seçenekleri ortaya koymaktadır. 2000. suçluluk ve kabul süreçlerini yaşayarak eşin ya da sevilen aile üyesinin kaybına tepki vermektedir (Walsh. Yukarıda değinilen çalışmaların yanında. Bu dönemdeki yaşlılar. 2011). ailesinin yanında yaşayan yaşlıların huzur evinde kalan yaşlılara oranla daha mutlu oldukları bulunmuştur (Özer. 2009). Havighurst ve Tobin. Sonuçta ihtiyaçları karşılanan yaşlılar mutlu olmaktadırlar. 2004). Öte yandan yaşamlarını kontrol edeceklerine inanan yaşlıların daha mutlu oldukları sonucuna varılmıştır. kaygı. Özetle ailesiyle yaşayan yaşlıları mutlu etmek için onları yalnız bırakmamak. üzüntü. Türkiye’de yaşlılar üzerine yapılan çalışmalarda bu iki boyut etrafında toplanmaktadır. Yaşlanma. Yetişkinlere benzer şekilde duygusal açıdan dengesiz olan yaşlıların daha mutsuz oldukları bulunmuştur (Pinquart & Sorensen. 1995). Bu dönemde yaşlının etrafında yeteri kadar insan bulunması onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasından önemlidir. Yaşlılıkta sağlıktaki bozulmaların yaşın ilerlemesine paralel olarak artması. yaşlıların mutlu olmalarına yönelik bir model de geliştirilmiştir.

boş gözlerle bakan insanlar çorbadan paylarını almak üzere bekleşiyorlarmış. dengenin. Karanlık yollardan geçerek yaptıkları uzun yolculuktan sonra başka bir odaya girmişler. mutlu bir mırıldanma duyulmaktaymış. kollarını. Bu şekilde herkes kavga düğüş olmadan. İlyas Peygamber yanındaki adama dönmüş ve şöyle söylemiş: “İşte bu da cennet!” (Pesesschkian. barış içinde çorbasını yiyebilmekteymiş. Dahası birbirlerine bağırıyor. Bu öyküden de anlaşılacağı üzere. yalnız sakin. etrafında dev kaşıklarıyla insanlar varmış. Bu oda daha önceki odanın benzeriymiş. Bir kişi yeteri kadar yediğinde diğerinin sırası geliyormuş. sevgi ve güven temelinde aile ilişkilerinin olması aile sistemini ve aile içersindeki bireyleri mutlu edecek önemli bir faktördür. 1998. "İşte bu. . Aç insanlar. ortada çorba kazam. Kazanın etrafında ise çökük yanaklı. Kaşık. aile içersinde sınırların. hem bireysel hem de aile mutluluğu için fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmak önemli bir ön koşul olarak gözükmektedir. demirden yapılmış büyük bir çukur bölüm. rollerin. diğer iki kişi bunlara yardımcı oluyormuş. bireyler için cennet ya da cehennem haline dönüşebilme ihtimalinin olduğu görülür. Ağır kaşığı kazandan kaldırmak çok zormuş. çok uzun bir sap ve ucunda da küçük. ancak hiçbiri bunu başaramıyor muş. Üçüncü olarak da zamana ilişkin bireylerin algılarının gerçekçi olması gerekmektedir. Çorbayı her zaman iki kişi birlikte yiyorlarmış. kitabın bu bölümündeki bilgilerin özetini içinde barındıran “Peygamber ve Uzun Kaşıklar” öyküsü konuya bir bakış açısı sunmaktadır. aşağıda yer almaktadır. günler ve dakikalar birbirinin aynısı imiş gibi gelse de biz bu ömrü ve ömür dakikalarını bir kez yaşıyoruz. Fakat buradaki 103 insanlar iyi beslenmiş görünüyorlarmış. Yaşanan saatler. kazanın etrafında itişip kakışarak çorbadan paylarını almaya çalışıyorlar. cehennem. Odanın ortasında. Peygamber ve Uzun Kaşıklar Ortodoks bir dindar İlyas Peygamber 'e gelmiş. Eğer kaşık bir kişi için çok ağır olursa. tahta bir tutacaktan oluşuyormuş. Süslü demir bir kapıyı geçerek bazıları mücevherlerle donanmış. Ayrıca kaşığın sapı çok uzun olduğu için en kuvvetli adam bile kaşığı ağzına kadar getiremiyormuş. 33-35). Biri kaşığı kaba sokuyor ve eşine yediriyormuş. bazıları kilimlere sarınmış zengin ve yoksul insanlarla dolu büyük bir odaya girmişler. Daha sonra o odadan ayrılmışlar ve bir süre sonra arkalarındaki cehennemin bağrışlarım duymaz olmuşlar. Bu bağlamda. yüzlerini yakıyor veya çorbayı diğerlerinin üzerine döküyormuş. fakat İlyas Peygamber cevap vermeden adamın elinden tutmuş ve onu karanlık yollardan geçirerek saraya getirmiş. Bu nedenle karşılıklı saygı.Özet Kitabın bu bölümündeki bilgiler incelendiğinde ailenin. İlyas Peygamber yanındaki adamı kolundan tutarak. Cennet ve cehennem konularına büyük ilgi duyan ve yaşamını ona göre şekillendirmeyi amaçlamış olan adam İlyas Peygamber'e sormuş: "Cehennem nerede? Cennet nerede?" Bunları söylerken bir yandan da ona yaklaşmış. İlyas Peygamber ile birlikte gelen adam insanların kendileri kadar büyük kaşıklarını görünce çok şaşırmış. Öte yandan yaşamın hangi döneminde olursa olsun ailede mutluluk için. Çorbaya dalan kaşık seslerinin dışında. Yavaş yavaş kaynayan kazandan odaya çok güzel bir koku yayılıyormuş. ateşin üstünde büyük bir çorba kazam durmaktaymış." demiş. Öykü. sf. kavga ediyor ve açlıklarını gidermek için kullanmaları gereken kaşıklarla birbirlerine vuruyorlarmış. görevlerin ve sorumlulukların uygun bir şekilde yaşama aktarılması ikinci bir ön koşuldur. Daha arsız olanlar çorba içeyim derken.

Dışa dönüklük b. Kontrol e. İlgisiz ve kayıtsız aile 3. Yumuşak başlılık d. İletişim 9. Nezaket b. Duygusal bağlam b. Yumuşak başlılık d. Dışa dönüklük b. Yaşam doyumu c. Duygusal dengesizlik c. Korkulu bağlanma d. Güvenli bağlanma b. Aşağıdakilerden hangisi psikolojideki mutluluk kavramlarından biri değildir? a. Bakım c. Duygusal dengesizlik c. Türkiye’de yaşlıların mutlulukların olumlu olarak etkleyen en önemli faktör hangisidir? a. Deneyime açıklık 7. Kontrol e. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ailedeki bireylerin mutluluklarını olumsuz olarak etkilemektedir? a. Yetkinlik c. Deneyime açıklık 10. Olumlu duygu d. Bilişsel uyaran sunma e. İzin verici aile d. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ergenleri mutlu eden aile ortamıyla ilgili faktörlerdendir? a.Kendimizi Sınayalım 1. Güven b. Yumuşak başlılık e. Dakiklik e. Aşağıdaki ihityaçlardan hangisinin karşılanmaması durumunda çocuklarda dürtüsel davranma eğilimleri ortaya çıkar? a. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ergenleri mutlu eden aile yapısıyla ilgili faktörlerdendir? a. Kaygılı bağlanma c. Deneyime açıklık 104 6. Kayıtsız bağlanma 4. Adalet . Kontrol d. Sorumluluk e. Duygusal uyaran sunma 5. Sorumluluk d. Öznel iyi oluş b. İletişim 8. Ailede birlik b. Umut c. Otoriter-katı kuralcı aile b. Aşağıdaki yeteneklerden hangisi ailedeki yetişkinlerin mutluluklarını etkilemektedir? a. Aşırı koruyucu aile e. Dışa dönüklük b. Olumsuz duygu e. Demokratik aile c. Şüpheli bağlanma e. Öz yargılama 2. Yetkinlik c. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ailedeki yetişkin bireylerin mutluluklarını olumlu olarak etkilemektedir? a. İnanç d. Algılanan kontrol e. Bireylerin aile içerisindeki mutluluklarına en çok olumlu katkı sağlayan aile tutumu hangisidir? a. Doyum d. Doyum d. Aşağıdaki bağlanma sitilllerinden hangisi bireyleri en çok mutlu etmektedir? a. Duygusal dengesizlik c.

a Yanıtınız yanlış ise “Ergen Çocuğu Olan Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Çocukluk Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. ve işlevlerini yerine Sıra Sizde 3 Derinlik denir Sıra Sizde 4 Küçük çocuklu ailelerde ana-babalar çocukların dört temel ihtiyacını karşılamalıdırlar: • Kontrol • Bakım • Güven • Bilişsel açıdan uyarım sunma Sıra Sizde 5 Ailede yetişkinlerin mutluluklarını etkileyen dört önemli yetenek vardır: • Zaman • Umut • Güvenirlik • Başarı Sıra Sizde 6 Ailelerde yaşlıları mutlu etmek için yapılacaklar: • Onların sağlıkları ile ilgilenmek • Gerektiğinde onlara maddi destek sunmak • Onların sorumluluklarını azaltmak • Onlara olumsuz duygular oluşturacak yaşam deneyimleri sunmamamak • Onların algılanan kontrollerini yükseltmek 105 . 10. 6. 4. e Yanıtınız yanlış ise “Psikolojide Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Her ailede kişisel olarak yaşananlar bu sorunun yanıtıdır. a Yanıtınız yanlış ise “Çocukluk Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. 2. b Yanıtınız yanlış ise “Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Çocukların Evden Ayrıldığı Dönemde Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 Ailenin görevlerini getirmesidir. 5. e Yanıtınız yanlış ise “Ergen Çocuğu Olan Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. d Yanıtınız yanlış ise “Yaşlı Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. 8. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. d Yanıtınız yanlış ise “Çocukların Evden Ayrıldığı Dönemde Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

A. & Aydın.Yararlanılan Kaynaklar Akandere. Cambridge. (2007). Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. Huzurevinde yasayan yaşlılarda özbakım gücü ve yasam doyumu arasındaki iliksi. İ. 63. & Hill. A. Brickman. (2004). Cleaver. The science of happiness and human strengths. 351-367. The psychological well-being of women in their middle years. A generation at risk: Growing up in an era of family upheaval. (1999). T. 30. Sloan Work-Family Network Black. Malden. T... Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review. L. Journal of Marriage and Family. C. Attachment styles among young adults. Coates. Carlson.. & Meadows.S. ve Horowitz. B. M. S. (2004) Children’s Friendships: The beginnings of intimacy. New York: Guilford Press. Huzurevinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivitelerin yaşam doyum düzeylerine etkisi. Foundations of social theory. (1999). 4(5). (2009).E. P.Family well-being. 61: 226-244. (2001). Singles in society and in science. I. M. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı. & Morris. D. Erel. B.. Psychological Inquiry. 36(4). M. Hove: Brunner-Routledge Carter. S. & Booth. B. (2004) positive psychology. Baltes. M. P. A half century of American mate preferences. Boston: Allen & Bacon. Dicle Tıp Dergisi. (1995). A. H. and social perspectives.. 779-792. family. DePaulo.. B. (2005). Cassidy. 151– 156. Blackwell. M. 118. MA: Harvard University Press. Handbook of attachment.. UK: Cambridge University Press. (3rd. & McGoldrick. Cambridge. J. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Assessing children’s needs and circumstances: the ımpact of the assessment framework. O.18. Family structure and children’s behavioral and cognitive outcomes. MA: Harvard University Press. 57–83.R. Amato. D. K. 66. Kirkpatrick. Cambridge. 275-282. Journal of Marriage and Family. L. S. & Shaver. Walker. (1995). & Corcoran. 282-292. Coleman. & Bulman.. (2004). Lottery winners and accident victims: Is happiness relative. (1984). Journal of Personality and Social Psychology. Journal of Personality and Social Psychology. Behnke. 8.. Journal of Marriage and the Family. P. Feeling caught between parents: Adult children’s relations with parents and subjective well-being. Ankara: T. W. Altay. 917-927 Buss. (1999). & Mayer. S. 491-503. J. P.J. 106 Bulut.. Sexually inactive marriages. (2004). (1993).. Bartholomew. E. Journal of Marriage & Family.. (1978). (1997). London: Jessica Kingsley Publishers. & MacDermid. & Burman. M. Family Structure and Child Well-Being: The Significance of Parental Cohabitation. P.. Dunn. (1991). K. The Journal of Sex Research. D. K.. J. Donnelly.). (2001). A. (1993). Carr. 108-132 .. Current Directions in Psychological Science. (1990). and Larsen. Shackelford. L. R. & Afifi. MA. Evidence for a life-span theory of socioemotional selectivity. Amato. D. J. 16.1-9.. s. 36. U. Brown. A. (2006). 68. 171– 179. 222-236. ed. The Berlin aging study: Aging from 70 to 100. M. Carstensen. R. Psychological Bulletin.C. R. A. Psychology of Women Quarterly. 63. A test of a four category model. L. P. The expanded family life cycle: Individual.

P.Eryılmaz. (2010). (1983). Journal of Social and Personal Relationships. Georgellis. Huston. Fowers. R. 61. Beverly Hills. positive affect.D. looking back. W. International Journal of Nursing Practice. A. Khan. A. Child psychology: A comtemporary viewpoint...E. 47. (1993). Y. U. 11. Minneapolis: National Council on Family Relations.. V. & Saif.36 (4). & Harrison. 50:9398. 93-102. Ercan. A.L. N.E. Joronen. T. Booth (Ed. ambivalence over expression. neuroticism. İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi Yayınları. L. Journal of Clinical Psychology. S.. Hetherington. Aile yapısı ergeni mutlu eder mi? Aile ve Toplum Dergisi. 12. Psychology and Aging. 511–526. Psychological Reports. 601-607. Is age-related stability of subjective well being a paradox? Cross-sectional and longitudinal evidence from the Berlin aging study.. Adolescent peer relations.. and negative affect. Melboune. yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi. (1982). & Locke. C. 1. 24. Master’s Thesis. Malik. NY: McGrawHill Publication... T. N. Journal of Marital and Family Therapy. C. Kirby. Kottak. University of Illinois.M. Fowler. Journal of Personality and Social Psychology.O.D. 139-151. OIDA International Journal of Sustainable Development. C. B. Friendships and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. A. A. & Vangelisti.H. D. Clark. Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. (1996). Socioemotional behavior and satisfaction in marital relationships: A longitudinal study. Lucas. A. 21-30.). J. M. L. M.E. University of Lovislono. (2005). M. J Marriage Fam. Öznel iyi oluşun cinsiyet. Relationship of family environment and personality characteristics. 403-413. & Olson. (2011).& Kurki.S. (1991). Little. R. (2011a). Unpublished Doctoral Dissertation. 804-810.. F. Heady. Emotional expression. (2005). H. P.(2005). (2006). Antropoloji: insan çeşitliliğine bir bakış. Quantitative research on marital quality in the 1980s: A critical review. 61 l-6 17..L. Eryılmaz.I. A. (2001). 22. Aydan. A study of the marital satisfaction levels of participants in a marriage Education course. Parke. D. & 107 . Monnoe. (2010). Familial contribution to adolescent subjective well being. Gauvain.. Social support strategies.S. 15(3). A generic measure of relationship satisfaction. A. Job Satisfaction and Work Family Balance in Pakistani Socio Cultural Set – Up. A. A structural analysis of dependencies. 34.(1992).H. (2000). (6’th Ed. 2(1): 31-37. Kunzmann. Ergenlerin öznel iyi oluşları ile aile ortamları arasındaki ilişkinin incelenmesi? Aile ve Toplum Dergisi. (1991). King. (1986). & Wearing. Emperically Testing the Relationship of Social Support.. Family environment and early behavioral development.) Contemporary families: Looking forward. andmarital satisfaction. K. Ankara: Ütopya Yayınevi. M. Gülerce.F. 38.125-133. B. Department of Educational Leadership and Counseling Department. La Greca.. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. CA: Sage Publications. Gomez. In A. Fowler. (1980). B. 49–61. Vicotira Australia: Longman Cheshire Hendrick.Understanding happiness: A theory of subjective well being. Eryılmaz.J. Türkiye’de ailelerin psikolojik örüntüleri. Gottlieb.I. (1988).. Basım. S. An ınvestigation of the relation between extroversion. P. 10. J. (1991).3. & Smith. Fujita. 721-733. Glenn.

68. 78(3).(2003). Ankara: PDREM Yayınları. (2005). F. Scand J. 134143. Influences of Socioeconomic Status. R.(2004). 66. (2003). Özer. (2001). Assessing the quality of personal relationships. & Lucey C.E. (2001). J. Family environment scale manual. (2002). Why are some people happier than others? American Psychologist.129-138. Boston: Allyn & Bacon. Reexamining adaptation and set point model of happiness: reactions to changes in marital status. E.17. N. 523. J. 1069-1081. in positive youth development. K. Object relations couple therapy.&Paavilainen. I. A. Sweeney. California. Nickerson. E. Sarason..532. (2004). Clinical Handbook of Couples Therapy. Lyubomirsky. (2005). C. Journal of Counseling and Development. Ailede İletişim ve Yaşam.J. Journal of Personality and Social Psychology. Aile danışmanlığı. 3rd edn.H.s. A. (1961). Pierce. 13-39. & Singer. T. The empty nest syndrome: Myth or reality? Journal Counseling & Development.. Turkish 7 (1). B.). S. 57. Attach Hum Dev 11:203– 221 Myers. J. M. L. Nazlı. (2003). Pinquart. Journal of family Psychology. Rice. Gurman & N. 180-183. İ.The association of family support and wellbeing in later life depends on adult attachment style. 239–249. R. B. Third edition.. (1989). J. B. (2004). 187-224. F.(6). Consedine.(726). 339–356. Journals of Gerontology. R. S. B.. Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların incelenmesi. & Myers. The influence of parent and peer attachments on life satisfaction in middle childhood and early adolescence.B. Relationships within the family: a systems perspective on development.Oxford:Clarendon Press. (2000). E.. Social Network. New York: Guilford. 591 (1): 25-39... cultures (11th ed. Studies in the assessment of parenting.. Savage-Scharff.33-36 yaşam doyumunun Journal of Geriatrics. 3560. (2000). G. (2008). J. Jacobson (Eds). Park. 19(4). S. The measurement of life satisfaction.Deiner. N. H & Moos. & Dolgin.. 251-266. Journal of Social & Personal Relationships. C. (2001).(1988). & Tobin. Palo Alto. Duncan S. Coldwell. J. S.(2009). Minuchin. Know thyself and become what you are: a Eudaimonic approach to psychological well-being... J. Neugarten.A. Journal of Happiness Studies. E. & Bagini. 9. and Competence on Subjective Well-Being in Later Life: A Meta-Analysis. G. & Nagle.P. & Solky. Sibling relationship in early middle childhood: Links with individual adjustment.. Ankara: Nobel Yayınevi. relationships. Moos. pp.D.. Rask. S. 15( 2). (1997). P. 16. The adolescent: Development. (1989). Ryff. Happiness is everything or ıs it? Explorations on the meaning of psychological well-being. 14. J. The role of subjective well-being 108 . Social Indicators Research. Psychology and Aging.S . Hove: Brunner-Routledge. The Annals of American Acedemy of Political and Social Science. G. C. In A. & Witmer. K. Merz. A. Havighurst. Ryff. P.M. J.Butzel. 59–85. Raup.Caring Sci. 56. (2002). The wheel of wellness counseling for wellness: a holistic model for treatmentplanning. Adolescent subjective well-being and family dynamics. M.. R. Kurki. of Reder P. Relationships within Families. S. J.D. M. G. Sarason. Özgüven. Sorensen. & Dunn. Pike. Journal of Personality and Social Psychology.

A. 10(1). E.. 97-112. & Kottman. 574-583. E. 65(3). & Publications. (2003). Guidance and counseling in the elementary and middle Schools (pp.Sanford. Risk-taking in adolescence: What changes. W. Campbell. Perceived control.. M. Walsh. Problem–solving conversations in marriage: Does it matter what topics couples discuss? Personal Relationships. (1995). Terry. (2004). Parenthood and marital satisfaction: A meta-analytic review. J. (1996). Skinner. & Foster. 51–58. Twenge. Strengthening family resilience (2nd ed. (2003). Steinberg. 1021.A. Suh. 1091-1102.). coping. New York: Guilford Press.254-281) Brown Benchmark Publishers. London: Sage Events and subjective well-being: Only recent events matter.. E. J.. Working with families. and why? Annals of the New York Academy of Sciences. Journal of Personality and Social Psychology. (2006). F. Diener. motivation. 109 . Journal of Marriage and Family. C.K. (1995). L.M. & Fujita. K. F. 70.

Ailedeki kardeşler arası ayırımın iletişime etkisini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Ana-babanın çocuğa verdiği değerin iletişime etkisini ifade edebilecek. Ana-baba tutumlarını ve önemini açıklayabilecek. Ana-baba tutumlarının çocukla iletişime etkisini ifade edebilecek.6 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ana-babanın çocuğa ayırdığı zamanın iletişime etkisini açıklayabilecek. Tutarlı davranmanın ana-baba-çocuk etkileşimine etkisini açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar İletişim Ana-Baba Tutumları Çocuğa Verilen Değer Çocuğa Ayrılan Zaman Etkileşim Ana-Baba Sevgisi Kıskançlık İçindekiler Giriş Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi Ana-Baba.Çocuk Sevgisinin Aile İçi İletişime Etkisi Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık Ana-Babanın Çocuğa Verdiği Değer Ana-Babanın Çocuğa Ayırdığı Zaman Ailedeki Kardeşler Arası Ayırımın İletişime Etkisi 110 . Ana-baba çocuk sevgisinin aile içi iletişime etkisini açıklayabilecek.

Yaşanan bir durum karşısında ortak kararlar alarak aynı tutumu sergilemelidir. sevgiyle ve güven ortamında yetişen çocuklar. Geçmişten günümüze sosyoekonomik ve kültürel gelişmeyle birlikte oluşmuş çeşitli aile modelleri görülmektedir. çocuklarına duygusal olarak bağlanmalı. kadın statüsünde artmanın. Anne ve babalar bir birleriyle bütünlük oluşturarak çocuklarına karşı tutarlı olmalıdır. Aile üyelerinde aileye bağlılık sözkonusudur. Ana-babaların en temel duygu olan sevgi duygusunu çocuklarına mutlaka yaşatmaları gerekir. Aile içindeki babanın. asilik. Duygularımız yaşamımızdaki pek çok yaşantı üzerinde etkili olur. Şimdiye kadar çocuklara ekonomik değerler. ona bireysel gelişimi için koşulsuz destek vermelidir. bağımsız aile modeli. karar verememe. Demokratik ve duygusal etkileşimin etkili olduğu aile yapısında. bireyci toplumlarda görülmektedir. aile üyelerinin kendi aralarında kurdukları iletişimde etkili olmaktadır. bağımlı aile modeli ve duygusal bağlılık modeli şeklindendir. çok çocuklu. annenin ve çocukların rolleri yeni oluşan sosyal yapıyla birlikte yeniden şekillenmiştir. daha çok erkek çocukların tercih edildiği geleneksel toplumlarda görülmektedir. sosyal değerler ve artık günümüzde de gittikçe önemini artıran psikolojik değerler verilmiştir. 2007). Ana-babaların çocuklara sağlamaları gereken gelişimlerden birisi de duygusal gelişimdir. Ana-babanın çocukla kurdukları iletişimde kullandıkları tutum ve tavırlar çocuğun sosyal yaşama ilişkin elde edeceği kazanımlar üzerinde ilk örnekler olmaktadır. Duygusal bağlılık modeli. Tüm bunlar için ise ana111 . sevgi ve demokratik bir ilişki gören çocuklar. Ailelerinden yakın ilgi. Tutarsız aileye sahip olan çocuklar hem kendi içlerinde tutarsızlık yaşayacak hem de doğru kararı vermekte zorlanacaklardır. çevresindeki insanlara sevgiyle yaklaşan. Bu değişme toplumun yapı taşını oluşturan aileler üzerinde kendini göstermiştir. hem çocukluk yıllarında hem de yetişkinlik dönemlerindeki sosyal yaşamlarında ve kuracakları ailedeki iletişim biçimlerinde daha başarılı olmaktadır. kadın statüsünde yükselme ve erkek çocuk tercihinde düşme görülmektedir. erkek çocuk tercihinde düşmenin ve çocuk yetiştirmede anababa kontrolünün yer aldığı bir modeldir. Buna karşın daha otoriter yaklaşım sergileyen ailelerde yetişen çocuklarda ise çekingenlik. Ana-babanın çocuklarla etkileşimi çocuğun ailedeki yerini belirlemektedir. özgüveni ve sosyal becerisi yüksek. teknoloji ve endüstri açısından gelişmiş. Bağımlı aile modeli genellikle kadın statüsünün düşük olduğu. Duygusal bağlılık modelinde ise hem aile üyeleri arasında duygusal bağlılık hem de bireysellik ve özerklik bulunmaktadır. Bu modelde aile üyeleri arasında bağımsızlık. uyumlu birer birey olmaktadır. Ailelerin sahip oldukları en değerli varlıklar çocuklarıdır. Ana-babalar.Ailede Ebeveyn Çocuk Etkileşimi GİRİŞ Endüstri ve teknolojinin hızla gelişmesi sosyal yaşamda da değişmelere neden olmuştur. Ailenin sahip olduğu model. Ana-babalar. hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çocuklarını ne kadar sevdiklerini onlara hissettirmelidir. 2010). Ülkemizde aile yapısının sosyo-ekonomik gelişme ve kültürleşmeyle birlikte gittikçe duygusal bağlılık modeline doğru kaydığı gözlenmektedir (Kağıtçıbaşı. aynı davranış karşısında farklı zamanlarda farklı tepkiler vermekten kaçınmalıdır. çocukların otoriteye boyun eğdiği. Çocuklara aileleri tarafından verilen değerin türü zamanla farklılaşmıştır. saldırganlık gibi davranışlar gözlenmektedir (Demiray. Ana-babalar kendi içlerinde de tutarlı olmalı. Ana-baba çocuk arasındaki etkileşim üzerinde etkili olan bir diğer faktör de anababaların çocuklarına tutarlı davranmalarıdır. Duygu gelişimi üzerinde ana-babaya görevler düşmektedir. Bu modellere ait bir sınıflama. Bağımsız aile modeli ise ekonomik seviyesi yüksek.

İzin verici ailelerin çocukları kendilerine yetebilme düzeyleri ve sorumluluk düzeyleri düşük. Çocukların. Aşırı Koruyucu Aile Aşırı koruyucu ana-babalar çocuklarının yapması gereken pek çok işi kendileri yaparlar ve çocuklarına gereğinden fazla ilgi gösterirler. bağımlı ve başkalarından çok çabuk etkilenen bir yapıya sahiptirler. bilişsel. duygusal. Bu çocuklar ailelerinden sürekli almaya alıştıkları için paylaşmayı bilmeyen ve işbirliği yapamayan bireyler olmaktadır (Dönmezer. Bu da onların özgüvenlerini ve özsaygılarını düşürerek kendilerini değersiz bulmalarına neden olmaktadır. Bu tutumlar aşağıda sıralanmıştır. Bu çocuklar ailelerinden sürekli bir şeyler istedikleri için ailelerini rahatsız ederler ve aralarında uygun olmayan sert ilişkiler gelişebilir. sosyal ve kültürel olarak gelişebilmeleri için ana ve babalarına ihtiyaçları vardır. sessiz. Bu yöntem çocuğu disiplin altına alıyormuş gibi görünse de uzun vadede çocuğun bağımsız ve bireyci gelişimine zarar verir. Bu koruyuculuk daha çok anne tarafından gösterilir. kırıcı ve saldırgan davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu çocuklar çevresindeki insanlara karşı çekingen. Bulduğu an hemen doğrusunu öğretme çabası içine girer. Bu bölümde kısaca bu faktörlere değinilmiştir. Bir anne ya da baba ne kadar yoğun çalışırsa çalışsın günün belli saatlerinde mutlaka çocuklarıyla birlikte olması gerekir. İzin Verici Aile İzin verici ana-babalar çocukların her türlü düşünce ve davranışlarını hoşgörü ile karşılarlar. Ana-babaların çocuklarıyla birlikte oldukları süre içinde kardeşler arasında ayırım yapmadan her çocuğa dengeli bir zaman ayırarak etkinlikler yapmaları gerekir. Günümüz çağında hem annenin hem de babanın çalışıyor olması ve günün büyük oranını iş ortamında geçirmesi çocuklarına yeteri kadar zaman ayıramadıklarını göstermektedir. Bu sadece zaman olarak değil belki de daha önemlisi olan sevgide de kendini göstermelidir. Ailelerinden bağımsız hareket edemedikleri için karar verme becerileri sağlıklı gelişememiş ve böylece yaratıcılıkları da zayıf kalmıştır (Sayar ve Bağlan. Otoriter-Katı Kuralcı Aile Otoriter ve kuralcı ana-babalar çocuklarıyla ilgili kuralları kendileri koyarlar ve çocukları bu kurallara uymak zorunda bırakırlar. Katı bir disiplin uygulayarak çocuğun yaşamına müdahale ederler. Otoriter ve kuralcı bir aile tutumuyla karşı karşıya kalan çocuk ailesinden sürekli baskı gördüğü için kendini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Otoriter ve kuralcı aileler çoğun hata yapmasına tahammül edemez ve bu durumda çocuğu eleştirirler. Bu nedenle çocuklar yaşlarına uygun olmayan davranışlarda da bulunabilirler. Görüldüğü gibi ana-baba-çocuk etkileşimi üzerinde etkili olan bir çok faktör vardır. 2011). Bu nedenle vurucu. İzin verici anababalar çocuklarına toplumsal kuralları ve değerleri öğretmekte geri kalmakta ve bu kurallara uymadıklarında ise bir yaptırım uygulamamaktadırlar. Çocuklar yaşamlarıyla ilgili kararları doğru da olsa yanlış da olsa kendileri verirler ve ailelerinden bir tepki almazlar. Zaman zaman bu çocukların isyankâr. Aile çocuğu sürekli kontrol eder ve çocuğun açığını bulmaya çalışır. Anne ve babasının kardeşleriyle kendisi arasında sevgi ayırımı yaptıklarını fark eden çocuk. 1999). Ana-babalar ancak bu şekilde davrandıklarında çocuklarına olan sevgilerini en iyi şekilde ortaya koyduklarına inanırlar.babaların çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmaları gerekmektedir. kindar ve kavgacı oldukları da görülmektedir. özdenetimden yoksun ve doyumsuz çocuklardır. hırçın. 112 . ANA-BABA TUTUMLARININ ÇOCUKLA İLETİŞİME ETKİSİ Ana-babaların çocuklarıyla kurmuş oldukları etkileşimde kullandıkları beş temel tutumdan sözedilebilir. ailesine karşı olumsuz duygular besler ve onlara güvenemez. Böyle bir tutum içinde olan anne çocuğunu her türlü dış etkilerden korumaya çalışır. Çocukla ilgili verilecek kararlarda çocuğun fikrini almadan kararları kendileri verirler. silik. inatçı. Çocuk sürekli denetim altındadır. Çocuk gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olsa bile anne-baba onun yerine ihtiyacını gidermeye çalışır. İzin verici ailede büyüyen çocukların toplumsal kuralları öğrenmede güçlük çektikleri görülmektedir.

daha yaratıcı. Böyle bir aileye sahip çocuklar çok duygusaldır.Bu aile tutumunun otoriter ve kuralcı aile tutumundan farkı. S. İlgisiz ve Kayıtsız Aile İlgisiz ana-babalar çok rahattırlar ve çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmazlar. kendilerini değerli bulmalarına neden olmaktadır. Çocuklarıyla iletişimleri çok azdır. Edinmiş oldukları yanlış modeller sonucunda da yanlış alışkanlıklar kazanırlar. Çocuklarına iyi bir model olamazlar. Ana-babalar çocukların kazanmaları gereken davranışları. özgüveni yüksek. Demokratik Aile En etkili ana-baba tutumu demokratik ana-baba tutumudur. Bu çocuklar aile ilgisi göremedikleri için ana-babalarının ilgisini çekmek için pek çok yola başvururlar.59). ANA-BABA. 128). Çocuğun sorumluluk bilinci kazanmasına yardımcı olacak küçük görevler verilir. vicdan duygusu gelişmiş bir kişiliğe sahip olduğu görülmektedir. çevresindeki insanlara saygı gösteren ve sevgiyle bakan. onlara iyi bir model olarak öğretmeye çalışırlar.ÇOCUK SEVGİSİNİN AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ İletişimde Duygunun Önemi Aile içindeki duygusal etkileşim çocuğun gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. sevecen ve sevgi dolu bir ortam oluştururlar. sigara. okula karşı ilgisiz kalır. Demokratik bir aile ortamında büyüyen çocukların özgüvenleri yüksek. Hemen hemen her istediklerini yapabildiklerinden engellenmelere karşı tahammülleri yoktur. disiplinin önüne geçmiş olmasıdır. Ana-babaların çocuklarıyla ilgili duygularını küçük yaştan itibaren açık bir şekilde onlara göstermeleri gerekir. Ana-babalar çocukların düşünce ve görüşlerine değer verirler. Bu çocuklar paylaşımcı ve grup çalışmalarında daha başarılı bir özelliğe sahiptir. Kendilerini yaşamın akışına bıraktıkları için geleceğe dönük planlar yapamazlar (Sayar ve Bağlan. Bu nedenle ana-babalarından ayrı kalamazlar ve sürekli onların yanında olmak isterler. Çocuklarının olumlu davranışlarını onaylayarak sağlıklı bir gelişim göstermelerini sağlarlar. Özgüvenleri düşük ve zayıf bir kişiliğe sahiptirler (Sayar ve Bağlan. Ancak gösterilmesi gereken duygular olumlu duygulardır. Demokratik ana-babaların çocuklarını belli sınırlar içinde özgür bırakmaları ve istedikleri kararları vermelerine yardımcı olmaları. koruma güdüsünün. şefkat ve merhametin. alkol gibi zararlı alışkanlıklar edinirler. Daha az çatışmanın yaşandığı ve daha çok güvenli ortamın bulunduğu bir ailede bulunan çocuğun stresli ve olumsuz yaşam koşullarını daha kolay atlattığı görülmektedir. Sonuç olarak demokratik aileye sahip çocukların diğer dört aile ortamına sahip çocuklara göre daha özerk. İlgisiz ve kayıtsız ana-babaların genellikle çok işleri vardır ve çocuklarını yapacakları işe engel olacaklar düşüncesiyle kendilerinden uzak tutarlar (Dönmezer. Çocuklara öfke ve kızgınlık duyguları yansıtılırsa çocuklarda 113 . 2011). Ana-babalarınız çocukluğunuzda sizinle iletişim kurarken daha çok hangi aile tutumunu sergiliyorlardı. Gerekli kurallar çocukla tartışılarak önceden belirlenir. bağımsız. 1999. Zamanını verimli kullanamaz. Sürekli aileleri tarafından korunup kollandıkları için bağımsız olamazlar ve kendi ayakları üzerinde durmakta güçlük çekerler. özerk ve bağımsız kişiler olduğu görülmektedir. sorumluluk sahibi. S. Böyle bir tutum sergileyen aileye sahip çocuklar genellikle bencil oldukları için arkadaşları tarafından pek sevilmezler. 2011. Zaman zaman ailede kendilerine iyi bir model bulamadıkları için başka yerlerde model ararlar ve yanlış modeller edinirler. Çocuğun yaşamını kısıtlayıcı kurallar alınmışsa bunun nedeni çocuğa açıklanır. Kendileriyle ilgili bir karar vermeleri gerektiğinde cesaret gösteremezler. Ana-babalar çocuklarını gerektiğinde denetledikleri gibi aynı zamanda onlara ihtiyaç duydukları ilgiyi de göstermektedirler. Bu tutuma sahip aileler evde çocuklarına sıcak.

Bu sözcükler olumsuz bir durumu ortaya koyacak sözcüklerdir. onun ne kadar mükemmel olduğunu vurgulayan sözcükler olmalıdır. Ana-babalar. Annenin çocuğuyla kullandığı iletişim yolu önemlidir. Anababanın çocuklarına karşı duymuş oldukları sevgi çocuk tarafından görülmez ve hissedilmezse bu sevginin çocuk üzerinde olumlu bir etkisi olamaz. Sevgiyi göstermede ana-babalar arasında bazı farklılıklar görülmektedir. s.104). Sevgi. Bedensel temas yoluyla sevgi duygusunun yaşanmamış olması bazı psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır (Yavuzer. Bedensel temas sadece bebeklerde ve çocuklarda değil hemen hemen her yaşta kullanılabilecek etkili bir sevgi gösterme biçimidir.276). Anne yoksunluğu çocuk gelişimiyle ilgili pek çok alanda olumsuz etki bırakacağı gibi çocuğun duygusal gelişimiyle ilgili özellikle de sevgi ihtiyacını gidermesiyle ilgili de olumsuz etki bırakacaktır. Oysaki çocuklara gösterilmesi gerek en önemli duygu sevgi duygusudur. Anne çocuklarla geçirmiş olduğu yoğun dönemde zaman zaman fiziksek ve duygusal açıdan yorgunluk ve güçsüzlük hissedebilir. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle. Anne çocuğuyla dengeli. Sevgi hem ana-baba hem de çocuklar için oldukça önemlidir. korunduklarını ve değerli olduklarını hissederler. Özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde kucaklayarak ve öperek gösterilen sevgi hem çocukların bedensel temas ihtiyacını hem de sevgi ihtiyacını etkili bir şekilde karşılamaktadır. sabırlı. Burada babanın anneyi desteklemesi oldukça önemlidir. sıcak ve sevgi dolu ilişki yatmaktadır. Anne sevgisinin koşulsuz sevgi olduğu bilinir. Anne çok kutsal bir varlıktır. Çocuklar sevmeyi ve sevilmeyi belki de sevmemeyi yaşadığı ailede öğrenmektedir. Anne sevgisinin arkasında eşler arasındaki samimi. 2008. Çocuklar küçük yaşlarda daha çok anneyle birlikte olduklarından hem sevme duygusunu hem de iletişim becerisini anneleriyle kurdukları iletişim yoluyla kazanırlar. davranış ve duygularıyla ruhsal açıdan doyurmalı ve anneyi tekrar ruhsal ve fiziksel olarak eski 114 . Çocuklarına karşı sevgi duymayan ana-baba neredeyse hiç yoktur. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren sevgi görmeye ihtiyaç duyarlar. 2010. Bu farklılıklar hem cinsiyetten hem de kültürden kaynaklanmaktadır. Sevgi ortamı çocuklara kendilerini güvende hissettirmektedir. Kullanılan sözcükler karşıdaki kişiyi yücelten. onların yaşamındaki diğer ihtiyaçları karşılamalarında da etkili olur. Sevgi ortamında büyüyen çocuklar mutludur ve yalnız olmadıklarını.72). Bir aile. Aksi durumda anneyle çocuk arasındaki sevgi ve sıcak ilişki gittikçe yıpranacaktır. Ancak bu sevgi gösterisi aşırıya ve taşkınlığa kaçmadan yapılmalıdır. Aile üyeleri birbirleriyle konuşurken mümkünse ses tonunu yükseltmemeli. Bu kadar güçlü bir bağa sahip olan anne çocuk sevgisi zamanla kurulan iletişimin biçimine göre şekil değiştirebilir. tavır ve davranış içinde olmalıdır (Doğan. Böyle durumlarda baba. s. sevgi ihtiyacını yeterince karşıladığı için çevresindeki insanlara. tutarlı. değer veren. çocuklarına onları yücelten sözcükler kullanmanın yanında çocuklarını olduğu gibi kabul eden sevgilerinin koşulsuz olduğunu gösteren söz. Sevgi kadar önemli olan bir diğer konu ise sevginin açıkça gösterilmesidir. Sevgi ortamında büyüyen çocuk. sevgi sınırları içerisinde yeteri kadar zaman ayırarak ilişkilerini sürdürürse o kurulmuş olan güçlü sevgi bağı kuvvetlenerek devam eder. ses tonuyla. eşlerin birbirine karşı duymuş oldukları sevgi sonucu temellenir. Sevgiden yoksun büyüyen çocuklar ise sevgi ihtiyacını karşılayamadıkları ve sevgiyi tatmadıkları için çevrelerine sevgi gösteremezler. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir. konuşma biçimiyle. 2009. Ana-babalar. anneyi söz. Ailede Sevgi Duygusunun İletişime Etkisi Ailedeki iletişim ve etkileşimin temelini sevgi oluşturmaktadır. hayvanlara ve tüm canlılara sevgiyle bakar. s. Ailede sevgi deyince akla anne gelir.korku ve endişe gelişir ve çocuk ana-babası tarafından sevildiğini hissedemez. Sevgi göstermenin çeşitli yolları vardır. Ancak duymuş oldukları sevgiyi çocuklarına açıkça gösteremeyen ana-babalar vardır. Ana-babalar çocuklarına onları sevdiklerini hem sözel olarak hem de davranışsal olarak göstermelidir. Aile içinde kurulan iletişimde ana-babaların birbirlerine ve çocuklarına karşı kullandıkları hitap sözcükleri sıcak ve sevgi içerikli olmalıdır. Bedensel temasla. Sosyal ilişkilerinde kendi duygu ve düşüncelerini açıklayamaz ve kaygı yaşar. Bebek doğduktan sonra ilk sıcak teması anneyle yaşamaktadır. çocuklarının sağlıklı bir duygusal gelişim yaşaması için dengeli bir duygusal etkileşim ortamı hazırlamaları gerekir (Yavuzer. eleştirel dil kullanmamalı “sen zaten” ya da “ama” gibi sözcüklerle cümlelere başlamamalıdır. eşleri ve çocukları birbirine bağlayan en temel duygudur. Ana-babaların gösterecekleri sevgi.

onunla yeteri kadar ilgilenip şefkatle yaklaşmayı. güvenli bir ortam sunmalıdır. Ana-babaların çocuklarından beklentileri farklı olsa bile çocuğun yanında birlikte hareket ediyor izlenimi bırakmaları gerekir. Oysaki çocukların babalarının sevgisine ihtiyacı vardır. öperlerdi. Eşlerin Kendi İçindeki Tutarsızlık Eşlerin kendi içlerinde gösterdikleri tutarsızlık. Geleneksel ailelerde baba. Yakın zamana kadar bu tutuma sahip kimi babalar çocuklarına uyurken sarılır. Ayrıca eşlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlık da çocuklara karşı tutarsız davranmalarına neden olmaktadır. Zamanla yaptırımları söylemekten sıkılarak daha sonraki bir zamana ertelemek de tutarsızlığı göstermektedir. Ana-babaların küçük fikir ayrılıkları.118). Günümüzde belki bu kadar uç örneklere rastlanmasa da hala bir topluluk içinde çocuğuna rahat rahat sarılıp öpmeye çekinen babalar görmek olasıdır. S. tutarlı. 2011. Sevgi. hoşgörülü ve sabırlı olmak gerekir. Baba çocukları için bir güven kaynağı ve kişilik gelişiminde etkili bir rol modeldir. Ana-babalar eskiden çocuklarına karşı göstermiş oldukları bir davranış biçimini artık göstermeyebilirler. ana-babalar temel konularda birlikte hareket etmelidir. 2011. anlayışlı. öpmesine ihtiyacı ve hakkı vardır. 128). onlara karşı dengeli. Ana-babaların sahip oldukları ruhsal değişmeler de çocuklarına karşı tutarlı davranmalarını güçleştirmektedir. sadece bebeklik ya da çocukluk dönemlerinde değil her yaşta ihtiyaç duyulan ve gösterilmesi gereken bir duygudur (Kayhan. çocuğu olduğu gibi kabul etmeyi. Babalarının sarılmasına. Sonuç olarak çocukların sağlıklı bir gelişim gösterebilmeleri için ana-babalarının sevgilerine ihtiyaçları vardır. Eğer ki çocuklar ana-babalarında bir tutarsızlık görürlerse kendilerine uygulanan disiplinde de bir belirsizlik görecek ve kendinden bekleneni yerine getirmeyeceklerdir (Sayar ve Bağlan. Ana-babaların bir kuralı uygulamaya koyduktan sonra o kuralı uygulamadan kaldırmaları tutarsız davrandıklarını göstermektedir. Aksi taktirde çocuklar kendilerine sergilenen tutarsız tavırlardan dolayı nerede nasıl davranacakları konusunda kararsız kalabilirler (Sayar ve Bağlan.gücüne kavuşturmalıdır. 2007. kaygı ve iş yoğunluğu ana-babaların ruhsal yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle babalar belkide otorite kaybına uğramamak için çocuklarına olan sevgilerini kapalı biçimde göstermektedirler. çocuklarına bireylerin farklı fikirlere sahip olabilecekleri anlayışını kazandırmasına rağmen. Sizce sevgi göstermenin kaç değişik yolu vardır? Size göre sevgi göstermenin en etkili yolu hangisidir? ANA-BABA ÇOCUK ETKİLEŞİMİNDE TUTARLILIK Bazı ana-babaların çocuklarına karşı tutarsız davrandıkları görülmektedir. zor durumlarda bile hiç yakınmadan sabırla büyütmeyi ifade etmektedir. 171). eşlerin çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Eşler Arası Tutarsızlık Eşler arasında ortaya çıkan tutarsızlık. Baba yoksunluğu çocukların ihtiyacı olan sevgiyi tam olarak karşılayamamalarına neden olmaktadır. S. Bu tutarsızlık eşler arasında olduğu gibi annenin ya da babanın aynı durum karşısında farklı zamanlarda farklı davranış sergilemeleriyle de kendini göstermektedir. Ana-babalar hangi nedenlerle çocuklarına tutarsız davranırlar? 115 . Gün içinde yaşanan stres. Sevgi. Ana-babalar çocuklarına duydukları sevgiyi açıkça göstermeli. Bir baba çocuğunun bu hakkını elinden almamalıdır. ailede otorite durumundadır ve ailedeki disiplini baba sağlamaktadır. Tutarlı olmak için çocuklara karşı ilgili olmak. s. yaşadıkları eski-yeni çatışmalarından kaynaklanmaktadır.

Kağıtçıbaşı (2010)’nın ortaya koyduğu aile değişim modeline göre aileler hangi modele uygun hareket ediyorlarsa çocuklarına da o şekilde değer verirler. tarımla uğraşan düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerdir.205). Bu tip aileler otoriter ailelerdir ve kadınların statüsü düşüktür. Sosyal değere sahip aileler ise daha çok erkek çocuklarına değer vermektedir. Ne kadar çok çocuk varsa o kadar fazla gelir olacaktır. Aile üyeleri birbirlerine ekonomik bağlarla değil duygusal bağlarla bağlardır. Böylece ailede sevgi atmosferi gelişir. Bağımsız aile/insan modelinde olduğu gibi bu modelde de erkek çocukları tercih düşüktür. çocukların büyüme sürecinde ortaya koydukları davranışlar ve bu davranışlarda yaşanan ilkler. 2010. gelişmelerinde. Kadınların ailedeki statüleri yüksek ve ailedeki doğum oranı düşüktür. Yaşanan kültürel değişim ve sosyo-ekonomik gelişmelerle birlikte. Çocuk sayısı arttıkça maddi getiri de artacaktır. Bu tip ailelerde kadının statüsü yüksek. Bağımsız aile/insan modeli daha çok sosyo-ekonomik düzeyi yüksek. teknolojinin kullanıldığı kentlerde yaşayan ailelerde görülmektedir. Böyle bir anlayışa sahip ailede doğacak bir çocuk aile için istenmeyen çocuk olabilir. Ailedeki çocuk sayısı da yüksektir (Kağıtçıbaşı. kırsal bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan geleneksel ailelerdir. Bağımlı aile/insan modelinde yer alan ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri düşük. Psikolojik değerde çocuk sayısının azlığı önemlidir. eğitimlerinde ve yaşantılarındaki pek çok konuda en iyisini yapma adına daha özverili davranmaktadır. Bağımsız aile/insan modeli. Ana babalar. Eşler arasında ise bu değere kadınlar erkeklere oranla daha çok önem vermektedir. Bu ailelerde çocukların cinsiyetinin ne olduğu önemli değildir. Bütün çocuklar ana-babalarının yanında aynı değere sahip olmalıdır. Ayrıca ailelerin çocuk sahibi olması toplum tarafından beklenen ve kabul gören bir durumdur. doğum oranı düşüktür. endüstrileşmiş. Psikolojik/duygusal aile modeli ise iki prototipin sentezi gibidir. psikolojik ve sosyal değerlerdir. Bu ailelerde erkek çocuk tercihi daha fazladır. Yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine bakmasını beklerler. Onlar için önemli olan aile isminin devam etmesidir.ANA-BABANIN ÇOCUĞA VERDİĞİ DEĞER Aile tolumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır ve aileyi toplumdan ayırmak mümkün değildir. Bu anlayışa sahip aileler aynı zamanda çocuklarından ekonomik olarak da yarar elde etmek isterler. Erkek çocuklar aynı zamanda aileye ekonomik getiri sağlayacak kişilerdir. Günümüzde aileler çocukların büyümelerinde. Çocuklara verilen değerde etkili olan bir diğer faktör de çocuğun aileye getireceği ekonomik yüktür. aileler genel olarak psikolojik/duygusal bağlılık modeline doğru kaymaktadır. Bu aileler genellikle kırsal kesimde yaşayan. Çocuk her ne şekilde dünyaya gelirse gelsin ana-babaların bütün çocuklarına aynı düzeyde ve yakınlıkta olması gerekir. s. Bu değere sahip aileler. planlanmadan dünyaya gelen çocukları kabullenmede. bağımlı aile/insan modeli ve Psikolojik/duygusal bağlı aile modelidir. 2003. şehirlerde de kentlerde de görülebilir (Hortaçsu. Tolumun sosyal ve kültürel yapısı zamanla değiştiği için ailenin sahip olduğu değerler de değişmektedir. Kağıtçıbaşı (2010) ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözetmektedir. Bu tür aileler refah seviyesi yüksek daha çok kentlerde yaşayan ailelerdir. s. ilgi ve sevgi göstermede istenen çocuklara oranla daha soğuk davranabilirler. Tarihsel süreçte ailelerin çocuklarına verdikleri değerler değişime uğramıştır. eşlere tarifsiz mutluluklar yaşatır. Psikolojik değere sahip ailelerde çocuklardan alınan zevk ve mutluluk ön plandadır. Çocukların aileye maddi bir getirisi vardır. Faydacı değere sahip aileler yaşlılıklarını güvenceye almak için erkek çocuklarına değer verirler. Hiç kimse kendi isteğiyle dünyaya gelmemiştir. Ailede duygusal bağlılıklar olmasına karşın bireysel değerler ve özerklik ana-baba kontrolünde olmak koşuluyla ön plandadır. Aile sisteminin işleyişi ve sosyo ekonomik düzeyine göre üç ailelerin üç farklı prototipi vardır. Bu nedenle aileler her çocuğun kendileri için ekonomik bir külfet olduğunu düşünmektedir. Bu ailelerde üyeler arası maddi bağlılıklar vardır. Anababa yaşlılık yıllarında ekonomik açıdan çocuklarına bağlıdır ve bu nedenle de erkek çocukları daha çok tercih ederler. Bu aileler çocuklarının bağımsız ve bireyci yetişmesine önem verirler. 116 . Çocuklar büyütülürken alınan haz. istenmeden. Aile içinde bulunduğu tolumun kültürüne ve değerlerine bağlıdır.204). Bunlar faydacı/ekonomik.

Çocuğa sahip bir ana-baba için boş zaman çok önemli bir zaman dilimidir. onlarla birlikte olmaya. Çocukların kişisel. kişisel. Bireyin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevreyi tanımasına ve çevre ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesine yardımcı olur. yemek saatleridir. boş zaman etkinliklerinin oluşturacağı etkiyi şu şekilde özetlemiştir. Birey fiziksel. Çocuklar aile için çok önemlidir ve çok değerli varlıklardır. dilsel ve ahlaki gelişimleri üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabilir. Yoğun yaşam temposu aile üyelerinin birlikte geçirdikleri zaman dilimini gittikçe azalttığından ailede geçirilen zamanı. Aile üyeleri boş zamanlarını birlikte değerlendirirlerse üyeler arasındaki ilişkiler daha da güçlenir ve birbirlerini daha iyi anlama fırsatı 117 . ne kadar değer verildiklerini hisseder ve bir aile yapısının sıcaklığını görürler. Ayrıca çocuklar anne ve babalarının kendilerine zaman ayırdıklarını gördüklerinde anne ve babaları tarafından ne kadar sevildiklerini. Günün sınırlı zamanında bir arada bulunan aile üyelerinin birbiriyle etkileşiminin yeterli ve verimli olması gerekir. Çocuklar zamanlarını nasıl kullanacaklarını ve nasıl planlayacaklarını ana-babalarından öğrenirler. kariyer elde etmenin önemli hale gelmesi. Babalarla birlikte annelerin de iş hayatına atılmaları. oyun oynamaya ihtiyacı vardır. Bunları yapabilmek için ana-babaların etkili bir zaman planlaması ve iş paylaşımı yapması gerekir. Bireye yeni bilgi ve beceriler kazandırır.Ailelerin çocuklarına vermiş oldukları kaç tip değer vardır ve bu değerler nelerdir? ANA-BABANIN ÇOCUĞA AYIRDIĞI ZAMAN Günümüzün karmaşık yaşamında insanların varlıklarını sürdürüp başarılı olabilmeleri için hızla değişen sosyal ve mesleki yaşama ayak uydurmaları gerekmektedir. Ana-baba için de en çok sevilen kişiler çocuklarıdır ve onlarla birlikte olmaları gerekir. bilişsel. maddi gücün gittikçe daha önemli olması aile üyelerinin iletişim adına birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamalarına neden olmaktadır. Yemek saatleri aile içi iletişimi artırmak. 2007. hem de aile yaşamında pek çok şeyi kaçırmış olur ve tekrar elde etmekte de güçlük çekebiliriz. Bu zaman dilimleri içinde beklide en etkili kullanılabilecek zaman.22). hem mesleki. Boş zamanı doğru değerlendirmenin bir yararı da çocuklara bunu öğretmektir. Günümüz koşullarında ise aile üyelerinin birbirine yeteri kadar zaman ayıramadıkları görülmektedir. Bu durum çocuk gelişiminde oldukça etkili bir yere sahip olan ana-baba çocuk etkileşimini sınırlandırmaktadır. Çocukları için ayırmış olduğu zamanı da verimli kullanamamasına neden olmaktadır. Bu da anneyi hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak yıpratmaktadır. aile bağlarını güçlendirmek ve konuşulamayan konuları konuşmak için önemli bir zaman dilimidir. Ayrıca çocukların ana-babasının ilgi ve sevgisine. Hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde evle ilgili yapılması gereken işlerin paylaşılması gerekir. • • • • Bireyin kendini ifade etme ve var olan güçlerinin ortaya çıkarıp geliştirebilme fırsatı verir. Genellikle insanlar boş zamanlarını sevdikleri kişilere ayırırlar. Ana-babalar boş zamanlarını çocuklarıyla birlikte geçirirlerse beklide zamanı daha verimli bir şekilde değerlendirmiş olurlar. sosyal. Birey kendini geliştirme ve yenileme olanağı bulur. sosyal ve ahlaki değerleri kazanabilmeleri için ana-babalarını rol model olarak almaları gerekir. günün akşam saatleri. Bunun için de yapılabilecek önemli becerilerden birisi zamanı iyi kullanma becerisidir. Burada üzerinde durulan konu aileye ayrılan zamanla ilgilidir. Henüz geleneksel aile modelini tam olarak üzerinden atamayan ailelerde anne hem çalışmakta hem de akşam eve geldiğinde ev işleriyle ve çocuk bakımıyla ilgilenmektedir. Babanın da ev işlerinde ve çocuk bakımında sorumluluk alması gerekmektedir (Önder. s. Çocuklar onlarla konuşabilecek yeterli zamanı bulmalı ve pek çok konuda fikirlerini alıp tartışmalıdır. Bu zaman dilimi içinde yapılacak etkinliklerle çocukların fiziksel. Zamanı verimli kullanmanın artık çok etkili olduğu günümüz yaşamında her şeyi ayrıntılı planlayıp günü gününe yapmanın oldukça yararı vardır. Aksi durumda hem sosyal. hafta sonları ve yıllık tatiller oluşturmaktadır. zihinsel ve ruhsal rahatlama sonucu yeniden verimli çalışma gücü kazanır. Tüm bu gerekçeler çocukların ihmal edilmesi için bir neden olamaz. Kayhan (2007).

Kendisinden küçük olan erkek kardeşine anne babası tarafından her zaman ayrıcalıklı davranılmış ve D. araba yıkıyoruz. “Annemle babamı çok seviyorum. Ana-babaların çocuklarının gelişimi için mutlaka bu süreci yaşamaları gerekir.122). babam. kırılmış oyuncağımı ya da bozulmuş radyoyu tamir ediyoruz. hem en çok birlikte olmak istediği kişilerle birliktedir hem de en çok yapmak istediği şeyi yapmaktadır. duygusal. tuttuğumuz takımdan. Birlikte basketbol oynuyoruz. D. Ödevimde yapamadığım bir soru olduğu zaman babama sorabileceğimi bildiğim için ders çalışmaktan çekinmiyorum. bize kendimizi özel hissettiriyorlar. Haftada en azından bir kez bize masal anlatır. 2007. Annem çay saati için mutfakta benimle birlikte kurabiye yaparken. ailelerin çocuklarına ayırdıkları zamanın çocuklar üzerine bıraktığı olumlu etkiyi yine onların söylemleriyle şu şekilde aktarmıştır. arkadaşlarımdan. “Annemle babamın beni sevdiğini biliyorum. Annem. berbere gidiyoruz…” Yusuf’un gözleri genellikle ışıl ışıl. Oyun aile yaşantısında önemli bir yere sahiptir. Beni önemsediğini hissediyorum…” Siz anne ya da babanızla birlikte zaman geçirirken daha çok hangi etkinliği yapardınız? AİLEDEKİ KARDEŞLER ARASI AYIRIMIN İLETİŞİME ETKİSİ Ailelerin genellikle çocuklarını aynı düzeyde sevdiklerini söylemelerine rağmen zaman zaman bazı çocukları daha çok sevdikleri görülmektedir. Bu ana-babalar sevdikleri çocuklara diğerlerinden daha farklı davranmaktadır. Mehmet’e babasının kendisini sevdiğini nereden anladığını sorduğumuzda Şu cevabı veriyor: “Çünkü benimle birlikte zaman geçiriyor. Oyun çocukların kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduğu gibi bilişsel. evde bulamadığı ilgi ve sevgiyi ev dışında aramaya çalışan bir birey olmuş ve ne yazık ki. Ailesiyle oyun oynayan çocuk. s. Anne ya da babasının kardeşini daha çok sevdiğini fark eden çocukla ana-babası arasında duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. şöyle bir örnek olay aktarmıştır. Bu konuyla ilgili Yavuzer (2008). babam da kardeşimle sohbet ediyor. s. 2011. Oynanan oyunla hem aile üyeleri arasındaki etkileşim güçlenir hem de çocuğun gelişimi desteklenmiş olur (Sayar. Mutlu ve zevkli bir beraberlik olması için etkinlik seçiminde mümkün olduğunca ailedeki bireylerin hoşuna giden etkinlikler seçilmelidir (Kayhan. kardeşim ve ben en çok sessiz sinema oyununu seviyoruz. sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerine de yardımcı olmaktadır. Herkesin hemfikir olduğu bir karara uyum kolaylaşır ve herkes yapılan etkinlikten yeteri kadar doyum elde edebilir. Sayar (2011). Şarkı bile söylediğimiz oluyor birlikte. Babam çok güzel masal anlatır. geleceğe dair planlarımızdan konuşuyoruz. Daima küçük görülerek dışlanmıştır. Bazen askerlik hatıralarını anlatıyor. Ailesinin büyük kız çocuğudur. Çocukların ana-babalarıyla birlikte zevk alarak vakit geçirdikleri en önemli etkinlik oyundur. Boş zamanlar değerlendirilirken ne tür etkinlik yapılacağıyla ilgili kararı aile üyeleri ortak vermelidir. “Biz üç kardeşiz.bulurlar. D. 118 . masallar okuyoruz…” Leyla 10 yaşında.. Onları daha çok kayırmakta aynı durumda diğerlerine olumsuz tepki gösterirken sevdikleri çocuğa tepkisiz kalmaktadırlar. alkol kullanan. ‘İYİ GECELER LEYLA’CIĞIM’ demesi çok hoşuma gidiyor. çünkü benimle vakit geçiriyorlar” diyor.133). ama yine de her birimizle tek tek ilgilenip. Bu çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve ana-babasına duyduğu sevgi gittikçe zayıflar. Annemle de arkadaşlarım hakkında konuşuyor. bazen de kitaptan okur. tam meslek sahibi olduğu bir dönemde yaşamına son vermiştir. Onların da beni sevdiğini biliyorum” diyor. hikâyeler. “Babam akşam işten gelip dinlendikten sonra bulmaca çözüyoruz. Yükseköğrenimini tamamladığı yıllarda zaman zaman eve gelmeyen. Baba zaman içinde de bu yanlış tutumunu değiştirmemiş ve çeşitli bilimsel uyarılara ilgi göstermemiştir. Bir de babamın başımı okşaması.

oyuncak ve zaman paylaşımına kadar devam etmektedir. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. daha sevgi dolu ve değer veren ortamların arayışı içine girmektedirler. Bu faktörlerden dolayı erkek çocuklarla kız çocuklar arsında ayırım yapıldığı görülmektedir. Ana-baba. Evlat kız da olsa erkek de olsa aynıdır ve kesinlikle ayırım yapmak doğru değildir. s. Ana-babasının kardeşini kendisinden daha çok sevdiğini düşünen bir çocuk neler yaşayabilir? 119 . Ailelerin yapmış oldukları bir diğer kardeş ayırımı ise küçük kardeş büyük kardeş ayırımıdır. Özellikle geleneksel ailelerde gittikçe azalmasına rağmen erkek çocuğa verilen değer daha çoktur. 2007. Erkek çocuklar ailenin hem adını devam ettirmekte hem de aileye ekonomik kazanç sağlamaktadır. Daha sıcak. Ayrıca ana-babalar yaşlılıklarında erkek çocuklarını kendilerine bakacak bir güven kaynağı olarak görmektedir. Bu konuya değer başlığında değinilmişti. En küçük çocuklar. Aksi halde çocuklar arasındaki sevgi ve saygı zarar görür ve birbirlerine karşı düşmanca bir tutum geliştirebilirler (Kayhan.Ailede ikinci çocuğun doğması daha önce tek çocukla kurulmuş düzeni bozarak yeni bir düzenin kurulmasını gerekli kılar. Bu durum ailede gerginlik oluşturur. Büyük çocukla yeni doğan çocuk arasında ana-babanın sevgisini paylaşma sorunu ortaya çıkar. Anababaların bu durumu göz önünde bulundurarak böyle basit ve anlamsız ayırımlara girmemeleri gerekir. Özellikle üç ve daha çok çocuklu ailelerde en küçük çocuk daha çok sevilmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kız çocuklarının aile bağları zayıflamakta ve gerekli desteği göremedikleri için ailelerine güvenmemektedirler. Henüz doğru karar verebilme yeterliliğine sahip olmadan vermiş oldukları kararlar sonucunda da çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. gerek diğerlerine göre daha küçük olmalarından gerekse sempatik tavırlarından dolayı daha çok ilgi. Zaman zaman kardeşlerden bazılar bu sevgi ayırımından rahatsız olabilir. Böyle durumlarda ana-babaların dikkatli olup rahatsız oluşturacak kadar sevgi ayırımı yapmamaları gerekir. Kıskançlık oldukça doğal bir durumdur. dikkat ve sevgi görmektedir. Burada iki çocuk arasındaki dengeyi sağlayacak olan kişiler ana-babalardır. Kardeşler arası ayırım çocukların sahip oldukları cinsiyetten de kaynaklanmaktadır. Çünkü yeni doğan çocuk büyük çocuğun sahip olduğu pek çok şeye ortak olmuştur. Küçük çocuklara sadece ana-babalar değil çoğu zaman büyük çocuklar da daha çok sevgi göstermektedir. çocuklarına dengeli ve eşit davranmalı asla ayırım yapmamalıdır. Bu ortaklık ana-baba sevgisinden fiziki mekân paylaşımına. Özellikle aralarında yaş farkı az olan çocuklarda kıskançlık oldukça fazla görülmektedir.119). ilgi paylaşımına.

Bu zaman dilimi içinde yapılacak etkinliklerle çocukların fiziksel. sorumluluk sahibi. Bu ana-babalar sevdikleri çocuklara diğerlerinden daha farklı davranmaktadır. yaşadıkları eski-yeni çatışmalarından ya da sahip oldukları ruhsal değişmelerden kaynaklanabilmektedir. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle. Ailelerin genellikle çocuklarını aynı düzeyde sevdiklerini söylemelerine rağmen zaman zaman bazı çocukları daha çok sevdikleri görülmektedir. aşırı koruyucu aile. Sosyal değere sahip aileler ise daha çok erkek çocuklarına değer vermektedir. Sevgi göstermenin pek çok yolu vardır. Ana-babalar zaman zaman çocuklarına tutarsız davranmaktadır. sosyal. dilsel ve ahlaki gelişimleri üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabilir. Çocuğa sahip bir anababa için birlikte geçirilen zaman çok önemli bir zaman dilimidir. çocuklardan alınan zevk ve mutluluk ön plandadır.Özet Ailelerin çocuklarıyla kudukları iletişimde kulandıkları tutumlar. Ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözedilebilir. anne ve babaları tarafından ne kadar sevildiklerini. çocukların büyüme sürecinde ortaya koydukları davranışlar ve bu davranışlarda yaşanan ilkler. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir. bağımsız. Anne ya da babasının kardeşini daha çok sevdiğini fark eden çocukla ana-babası arasında duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Günün sınırlı zamanında bir arada bulunan aile üyelerinin birbiriyle etkileşiminin yeterli ve verimli olması gerekir. Faydacı değere sahip aileler yaşlılıklarını güvenceye almak için erkek çocuklarına değer verirler. Onları daha çok kayırmakta aynı durumda diğerlerine olumsuz tepki gösterirken sevdikleri çocuğa tepkisiz kalmaktadırlar. konuşma biçimiyle. Kardeşlerarası ayırımın daha erkek çocuklar lehine ya da çok çocuklu ailelerde küçük çocuk lehine olduğu görülmektedir. Bu çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve ana-babasına duyduğu sevgi gittikçe zayıflar. kişisel. izin verici aile. Sevgi aileyi birbirine bağlayan en temel duygudur. Bedensel temasla. Çocukların aileye maddi bir getirisi vardır. İlk dört aile tutumunu sergileyen ana-babalar çocuklarıyla sağlıklı iletişim kuramamakta ve bunun sonucunda da çocuklar kişisel. Ayrıca çocuklar anne ve babalarının kendilerine zaman ayırdıklarını gördüklerinde. bilişsel. . çevresindeki insanlara saygı gösteren ve sevgiyle bakan. Her anne ve baba çocuğunu sever ancak sevgilerini gösteremedikleri zaman çocukları kendilerinin ne kadar sevildiğini anlayamayabilir. Ayrıca ailelerin çocuk sahibi olması toplum tarafından beklenen ve kabul gören bir durumdur. ses tonuyla. Eşlerin kendi içlerinde gösterdikleri tutarsızlık. sosyal ve ahlaki yönden sağlıklı gelişim gösterememektedir. eşlerin çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından ya da çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır. Bunlar faydacı/ekonomik. daha özerk. Sevgi. Bu anlayışa sahip aileler aynı zamanda çocuklarından ekonomik olarak da yarar elde etmek isterler. Oysaki demokratik tutum sergileyen aileye sahip çocuklar. ne kadar değer verildiklerini hisseder ve bir aile yapısının sıcaklığını görürler. Bu tutarsızlık eşler arasında olduğu gibi annenin ya da babanın aynı durum karşısında farklı zamanlarda farklı davranış sergilemeleriyle de kendini göstermektedir. Ana-babalar. eşlere tarifsiz mutluluklar yaşatır. çocuğu olduğu gibi kabul etmeyi. Onlar için önemli olan aile isminin devam etmesidir. özgüveni yüksek. Çocuklar ana-babalarında bir tutarsızlık gördüklerinde kendilerine uygulanan disiplinde de bir belirsizlik görerek kendilerinden bekleneni yerine getirmeyebilirler. ilgisiz ve kayıtsız aile ve demokratik aile şeklinde sıralanabilir. Çocuklar büyütülürken alınan haz. vicdan duygusu gelişmiş bir kişiliğe sahip olmaktadır. Aile içi iletişim ve etkileşimde sevgi duygusu önemli bir etkiye sahiptir. psikolojik ve sosyal değerlerdir. Psikolojik değere sahip ailelerde. Yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine 120 bakmasını beklerler. sevgilerini mutlaka çocuklarına göstermeleri gerekir. Otoriter-katı kuralcı aile. Eşler arasındaki tutarsızlık. zor durumlarda bile hiç yakınmadan sabırla çocuklara destek olmayı ifade etmektedir. onunla yeteri kadar ilgilenip şefkatle yaklaşmayı.

İzin verici aile d. Çocuğun isteğini yerine getirmek 9. Kızının akşam annesine yardım etmesini istemektedir d. Baba tutarsız davranmaktadır c. Çocuğa verilen yanlış zaman c. İlgisiz ve kayıtsız aile b. Ana-baba arasındaki tutarsızlık b. Aşağıdakilerden hangisi değerlerden birisi değildir? a. Çocuğa hediye alma d. Çocuğa zaman ayırmanın önemini kavramak d. Çocukla kullanma konuşurken sevgi sözcükleri 6. Annesinden izin alarak bahçeye oynamaya giderken babasıyla karşılaşan ve babası tarafından eve geri gönderilen çocuğun karşılaştığı durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Çocuğun sıkılmasına engel olmak c. Bu babanın uyguladığı bir disiplin yöntemidir d. Kızına güvenmemektedir b. Yapmış oldukları olumlu bir davranışta çocukları taktir etme d. Babanın çocuğa daha çok değer vermesi 7. Çocuk o hafta sınavından düşük not almıştır e. Otoriter-katı kuralcı aile b. Akşam eve gelince çocuğa sarılma c. Sosyal değer d. Kızıyla oğlu arasında ayırım yapmaktadır e. Çocukların yaşamlarıyla ilgili kararları doğru da olsa yanlış da olsa kendilerinin vermelerine tepki göstermeyen aile tutumu hangisidir? a. Çocuğun sokağa çıkma isteğine engel olmak e. Çocukla oyun oynama b. Aşağıdakilerden hangisi ailede ana-baba çocuk etkileşimini olumsuz etkileyen bir durumdur? a. Aşırı koruyucu aile 4. Baba çocukların her hafta sinemaya gitmesini doğru bulmamaktadır 121 . Oğlu her akşam saat 20. Çocuğuna genellikle her hafta sinema gitme izini veren babanın bazı haftalar izin vermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Ekonomik değer 8. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa duyulan sevgiyi göstermenin etkili yollarından birisi değildir? a. Her akşam bir saat çocuğuyla oyun oynayan baba için aile içi etkileşimde etkililiği fark edilen durum hangisidir? a. Annenin evdeki iş yükünü hafifletmek b. Aşırı koruyucu aile c. Ana-baba arasındaki sevgi farklılığı d. Kızını oğlu kadar sevmemektedir c. O hafta çocuğun sinemaya gitmesini anne istemiyordur b. Her gece çocuğu uyurken öpme e. İlgisiz ve kayıtsız aile 3. Aşırı koruyucu aile e.00’de eve gelen babanın kızına saat 19.Kendimizi Sınayalım 1. Kızına değer vermemektedir 10. İzin verici aile d.00’da eve geldiği için kızması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Demokratik aile e. Ana-babaların çocukla ilgili verilecek kararlarda çocuğun fikrini almadan onun adına karar vermeleri hangi aile tutmuyla açıklanır? a. Çocuklara tutarlı davranma b. Otoriter-katı kuralcı aile c. İlgisiz ve kayıtsız aile b. Evin küçük çocuğuna her gün çukulata alma 2. Her akşam çocuklara zaman ayırma c. Çocuklara hak ettikleri değeri verme e. Çocuğun sokağa çıkmak için küçük olması e. İzin verici aile d. Felsefi değer b. Faydacı değer c. Çocukların gelişimlerine en çok olumlu katkı sağlayan aile tutumu hangisidir? a. Demokratik aile c. Otoriter-katı kuralcı aile çocuğa verilen 5. Demokratik aile e. Psikolojik değer e.

9. 6. 3. Sıra Sizde 4 Ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözedilebilir. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bedensel temasla. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İlgisiz ve kayıtsız aile Aşırı koruyucu aile İzin verici aile Demokratik aile Otoriter-katı kuralcı aile Sıra Sizde 2 Sevgi göstermenin çeşitli yolları vardır. 7. ses tonuyla. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. e Yanıtınız yanlış ise “Ailede Ana-Baba Çocuk Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. psikolojik ve sosyal değerlerdir Sıra Sizde 5 Sinema ve tiyatroya gitme Oyun ya da oyuncak oynama Sohbet etme Resim yapma Bilgisayarda oyun oynama. c Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bunlar faydacı/ekonomik. 2. çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından ya da çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlıklardan kaynaklanabilir. 10. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle. konuşma biçimiyle. 5. Ana-babaların kendi içlerindeki tutarsızlık ise yaşadıkları eskiyeni çatışmalarından ya da sahip oldukları ruhsal değişmelerden kaynaklanabilmektedir. e Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi. a Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 122 . c Yanıtınız yanlış ise “Ana-Babanın Çocuğa Ayırdığı Zaman” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. basgetbol. oynama Sıra Sizde 6 Ana-babasının kardeşiyle kendisi arasında ayırım yaptığını hisseden çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve anababalarına karşı duydukları sevgi gittikçe zayıflar. 8. a Yanıtınız yanlış ise “Ana-Babanın Çocuğa Verdiği Değer ” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. vb. Futbol. d Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba-Çocuk Sevgisinin Aile İçi İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4.” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Ailedeki Kardeşler Arası Ayırımın İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 3 Ana-baba arasındaki tutarsızlık.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir.

Çocuk Eğitimi El Kitabı. H. S. İstanbul: Timaş Yayınları. Kardeş ve Arkadaşlar. (2008). U. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. (2008). Koruyucu Psikoloji. 123 . (2003). Çocuklarla Doğru İletişim. A. (2007). Türküm. U. Konuşarak ve Dinleyerek Anlaşalım. Betül Çelik. ve Önder. İ. İstanbul: Boyut Yayıncılık. 5 Sevgi Dili. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ve Bağlan. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Çev. Ankara: İmge Kitabevi. A. (2007). K. (Ed.) (2011). Ailede İletişim Etkileşim. (2006). Paktuna Keskin. Sayar. İstanbul: Remzi Kitabevi. (2010). Çocuklukta İlişkiler Ana Baba. İstanbul: Remzi Kitabevi. Çocuk Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık. Demiray.) (2009). Benlik Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji. Aile Yapısı ve İlişkileri. F. Doğan. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Dönmezer. (2007). Hortaçsu. Genel İletişim. Kağıtçıbaşı. (2011). Ankara: Pegem Yayıncılık. N. ve Kayhan. Yazıcıoğlu. (1999). Ü. Yavuzer. Ailede Sevgi Eğitimi. Etkili İletişim. Anne Baba Eğitimi. İstanbul: Selis Kitabevi. S. Yavuzer.Yararlanılan Kaynaklar Chapman. (Ed. Ç. G. H. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. (2010). Y. Demiray.S. (2010).

Özgüven gelişiminde ebeveynlerin önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.7 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Çocukta özgüven gelişimini açıklayabilecek. Özgüven kavramını açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar Benlik Benlik İmgesi Özgüven Özgüven Gelişimi Aile İçinde Çocuk Anne Çocuk İlişkileri Baba Çocuk İlişkileri İçindekiler Giriş Özgüvene İlişkin Kavramlar Özgüven Aile İçinde Çocuk 124 . Benlik ve benlik imgesini tanımlayabilecek.

dışarıdan kontrol yerine. yetenek ve değerlerine ilşkin kendini algılayışını. Çocuğun yaptığı her yeniliği fark etmek. doğru yaptığını sevinçle karşılamak. sıralarken. Bunun sonucunda. bebek altını kirlettiği zaman onu temizlemek. kendine dönük olumlu olumsuz değerlendirmelerini içerir (Köymen. iletişimi ve yaşantılarının algılanış biçimlerine göre oluşan ve değişim gösteren bir süreçtir. Anne baba olabilmek her şeyden önce çocuğa. yanlış yaptığında cezalandırmadan yanlışından vazgeçirmek onun birey olmasına destek olmaktır (Atabek. Bireyin çevresindeki insanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilme ve kabul görme gereksiniminin karşılanması bireyin kendini algılama biçimini önemli ölçüde etkiler. kendi istediği zaman. Bu bağlamda. ona kendisini kontrol etmesini öğretmek. kendi gelişim çizgisinde desteklemek onun özgüvenli bir birey olmasına yardımcı olmaktır. bunu ona belirtmek. 1994). Bunun için anne babaların bilinçli olmaları gerekir. yaşam içerisinde birey. Bu konuda memnun eden veya hayal kırıklığına uğratan yaşantılar bireyin kendine değer verme duygusunu oluşturur. 2000). kendinden başkalarıyla yaşarken bencillikten kurtularak hak eşitliği içinde davranabilmesini öğretmek oldukça önemlidir. sevgi sözcükleri söylemek onun ileriki yaşamında mutlu bir birey olmasını sağlar. zamanla diğer insanların değerlendirmelerinden etkilenmeden varlığını sürdür ve bireyin tüm davranışlarını etkisi altına alır 125 . bu konuda doğru ve yanlış davranışları bilmeyi. İnsan doğduğu andan itibaren kendisi ve çevresi ile etkileşimi içerisinde kendisi ile ilgili çeşitli algılar oluşturur. kendine bir kimlik ve bu kimliğe de bir değer kazandırır. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. yürümeye çalışırken ona bilinçli bir destek vermek çok önemlidir. “güven” ve “sevgi” verebilmekle başlar. Bebek ağladığı zaman yardımına koşmak. Çocuğu kendi gücü içinde. Bu bilinç. Benlik. bireyin çevresi ile olan ilişkileri. acıktığı zaman onu doyurmak. kanıtlamasına yardımcı olmak bu gücü kullanırken doğrular ve yanlışlar arasında seçim yapabilmesine yardımcı olmak. Bebek emeklerken. iyi bir gözlemci olmayı ve çocukla etkili bir iletişim kurmayı kapsamaktadır. Bu duygu zamanla öğrenilerek gelişir. anne baba olarak çocuğun yapabileceği her şeyi kendisinin yapmasını sağlayarak gücünü tanımasına. ÖZGÜVENE İLİŞKİN KAVRAMLAR Benlik Benlik kavramı. kişinin güçlü ve zayıf yanlarına. Bireyin özsaygısı ve buna bağlı olarak özgüveni bir kez oluştuktan sonra.Özgüven Aile Bireyleri Etkileşimi GİRİŞ Çocuğun duygusal hayatı onun bütün gelişme evrelerinde düzenleyici ve yöneltici bir rol oynamaktadır. İnsanları diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerinden biri kendinin farkında olmasıdır. bebekle konuşmak. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı (Güngör1993) buna bağlı olarak da özgüven oluşur. Çocuğun ileriki yaşamında özgüvenli bir birey olabilmesi için aile bireyleri ile etkileşimi çok önemlidir. Benlik kavramı.

ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi de bireyin benlik algısını olumlu yönde etkilemektedir. tembel görülmesi bu algıda önemli değişkenlerdir. Bu 126 . Özgüvene sahip olan bireyler bunları yaşamın parçası olarak kabul edip olaylara yön vermeyi bilirler. kişinin iç dünyasında yer alan şartlanmalardan. çocukluktan itibaren yaşamın farklı alanlarında etkisini gösterir. yaşamın bazı alanlarında kendilerine güvendikleri halde bazı alanlarında son derece güvensiz olabilmektedirler. Bu algılamalar. Başka bir deyişle. Benlik İmgesi Benlik bilinci insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. farkına varma şansı yakalayabilmesi için zengin yaşantılar sunulmalıdır. disiplin ve sevgi yoluyla çocuklarının benlik algısını geliştirebilirler. Örneğin. Başka bir deyişle. Kimi insanlar. İnsanın kendini yeterli ve sevilebilen biri olarak görmesi ile sevilemeyen. kendine yönelik algılamaları esastır. zeki. mesleğinde kendilerine güvendikleri halde insanlar arası iletişimlerde. Kişi bu duygunun eksikliğini boşluk olarak algılar ve bu boşluğu başka şeylerle doldurma çabasına yönelir. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. Ebeveynler. tutumlarını ve davranışlarını etkileyerek eylemlerine yansır. başarısızlığını değiştirilebilir bir nedene bağlar ve bir sonraki denemelerinde başarılı olacağına inanır. özgüvene bağlıdır. akıllı. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar (McKay ve Fanning. öyle kuvvetlidir ki her fırsatta kişinin duygularını. Başka bir deyişle. Benlik gelişiminde özellikle anne babanın tutum ve davranışları çok önemlidir. sahip olduğu olumsuz inançlardan başka bir deyişle kişinin iç dünyasında olup bitenlerden kaynaklanmaktadır. Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. 2010). Bu boşluk ancak kendine olan güven duygusunun geliştirilmesiyle doldurulabilir. Örneğin. başarı ve başarısızlıklarla doludur. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. bazı insanlar okul başarısında. Burada kişinin içsel. Çocuğun okula başlaması ile sosyal çevresi genişler yeni yaşantılar kazanır ve bu durum benlik imgesine yeni boyutlar eklenmesine neden olur. Çocuğun anne babasının gözündeki konumu çocuğun kendisine ilişkin olumlu bir imgeye sahip olmasını etkiler. kimi insanlar bazen yaşamın herhangi bir alanında yüksek performans gösterip başarı elde etmelerine rağmen yine de bu konuda kendilerine olan güvensizliklerinin devam ettiği görülür. yetenekli veya yetersiz. Hayat iniş ve çıkışlarla. Bu amaçla. Özgüven duygusunun insan hayatında yeri ve önemi çok büyüktür. Bu duygunun eksikliği. Kişinin özgüveni ile benlik imgesi arasında önemli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. kişi kim olduğunu tanımlama ve söz konusu kimliği beğenip beğenmediğine karar verme yeteneğine sahiptir. 2011). Bu yüzden çocuğun. okul başarısı. Aynı şekilde okul yaşantısı. Özgüven sorunu da insanın bu yargılama yeteneğini kapsar (Mckay ve Fanning. Bilinçaltında kalıplaşmış olan bu inançlar. Ayrıca. gerçekçi bir benlik değerlendirmesi yapması amacıyla uygun ortamlar yaratılmalıdır. Örneğin çocuğun ailede isteniyor olması. kişiyi mutlu.(Geçtan. birey bir başarısızlıkla karşılaştığında. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. evlilik ve cinsellik gibi konularda yeterli güven duygusundan yoksun olabilmektedirler (Göknar. Bu beceri. Benlik algısı ve benlik imgesi nedir? Özgüven ile benlik algı ve imgesinin ilişkisi nedir? ÖZGÜVEN Özgüven. Bu durum. Bunlar olağandır ancak burada önemli olan olayların peşinden sürüklenip gitmek ya da olaylara takılıp kalmamak gerekliliğidir. çocuğa güçlü olduğu alanları görebilme. başarısız ve zayıf bir birey olarak görmesinin özgüvenine çok farklı etkileri olacağı muhakkaktır. başarılı. sosyal ilişkilerde. sorun ve mücadelelerle. 1984). Özgüven duygusu. Boşluğu başka şeylerle doldurma çabası ne yazık ki işlevsel bir yaklaşım değildir. 2011). sosyal ilişkiler (öğretmeni ve arkadaşlarının tavırları) bu yeni boyutun oluşum ögeleridir. Benlik algısı olumlu olan anne babaların çocuklarının da benlik algısının olumlu olacağı bilinen bir gerçektir.

kendilerine olan inançlarının ne denli güçlü olduğunun farkına varamayabilirler. sallanmamış ve sevilmemiş bebekler kendi değerlerine ilişkin başka öğretiler edinirler. ağlamasına gösterilen ilgiden etkili ve önemli biri olduğunu öğrenir. Başkaları bu insanların. kişiden kişiye farklılık gösteren karmaşık bir süreçtir. İç özgüven ve dış özgüven duygularının birbirini sürekli desteklediği durumlarda kişi ideal özgüvenine ulaşmış olur. Bu kişilerin dış özgüvenleri düşük olduğu için iç özgüvenlerini nasıl kullanacaklarını bilmemeleri başarı çizgilerinin düşmesine neden olabilir (Lindenfield. özgüveni. kendine açık hedefler koyabilme. kendi istek ve beklentilerine göre yönlendirirler. Özgüven. kendini ortaya koyabilme ve duyguları kontrol edebilme becerileri yer almaktadır. iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere iki biçimde betimlemektedir. Dış özgüvende ise. Çocukta Özgüven Gelişimi Özgüven doğumla gelişmeye başlayan hayat boyu gelişmeye devam eden bir olgudur. Bu güvenden yoksun olan bireylerse başarısızlıklarının nedeninin kendilerinden kaynaklandığını düşünür ve değiştiremeyecekleri belirli bir özelliğe bağlarlar. Bunlar kendisine vereceği değerleriyle ilgili ilk dersler ve özgüven yapısının ilk tuğlalarıdır.kişi aynı zamanda. kişinin kendisine ilişkin duyduğu memnuniyet düzeyini. umarsızlığı ve önemli olmadıklarını öğrenirler. çocuklarında özgüvenin temelini atmaya çalışırken unutulmaması gereken konu. Aileler. kendini sevme. Sıkılınca ağlamalarının rahatlama getirmediğini. Rahat ettirilmemiş kucağa alınmamış. iç ve dış özgüven arasındaki dengenin iyi kurulması gerçeğidir. kendisiyle barışık olma durumunu. Yaşam mücadelelerini de bu doğrultuda sürdürürler. Hayatın çıkmazları ve zorlukları karşısında kolayca umutlarını yitirip büyük bir çöküntü içine girer ve kaderlerine boyun eğerek çaresizlik içinde sızlanırlar (Göknar. kendini tanıma. neleri yapıp yapmayacaklarını bilirler ve hedeflerini bu doğrultuda ortaya koyarlar. Benliklerini daha iyi tanıdıklarından neye güçlerinin yetip yetmeyeceğini. 2010). üretken ve verimlidirler. Hayattaki zorluklar ve inişler bu bireylerin büyük bir çöküş yaşamalarına neden olmaz. Özgüvene sahip olan bireyler daha yaratıcı. Bazı insanlar kendileriyle barışık olamamalarına rağmen dış özgüven konusunda çok başarılı olabilmektedirler. bazılarında dış özgüven fazla gelişir. Çocuklar büyüdükçe onlara kim olduklarını 127 . yaşamlarını başkalarının istek ve beklentilerine göre değil. Aşağıda tablo 1’de iç özgüven ve dış özgüveni ifade eden beceriler yer almaktadır. dış özgüven ise kişinin çevreye yansıttığı görüntü ve davranışları kapsamaktadır. Çocuklar ergenlikle beraber özgüvenlerini değerlendirmeye ve şekillendirmeye başlar. Lindenfield (2011). pozitif düşünme becerilerinin yer aldığı görülmektedir. İç özgüvenleri tam olan ancak bu güçlerini dışarıya yansıtamayan insanlar da vardır. kendisine yeni hedefler belirleyerek bu yolda çaba göstermeye başlar. Tablo 7. 2011). iletişim becerileri. Bunlar da zayıf özgüvenin ilk öğretileridir. kendini iyi ifade edebilme. kendisiyle konuşulmamış.1: İç ve dış özgüveni ifade eden beceriler tablosu İç Özgüven Kendini sevme Kendini tanıma Kendine açık hedefler koyabilme Pozitif düşünme Dış Özgüven İletişim becerileri Kendini iyi ifade edebilme Kendini ortaya koyabilme Duyguları kontrol edebilme İç özgüvende. Bir şeyi söylemek ya da karar vermek konusunda bütün enerjilerini tüketecek kadar kaygı duyabilirler. dokunulmasından korunmakta olduğunu. İç özgüven. çocuğun okula başlamasıyla ailenin yanı sıra öğretmen ve arkadaşları gibi diğer kaynaklardan beslenir. Başka bir deyişle. Bu kişiler. İlk yıllarda ailenin çocuğa verdiği mesajlar doğrultusunda gelişen özgüven. Bazılarında iç özgüven daha çok gelişirken. Bir bebek ona gülümsenmesinden harika bir varlık olduğunu. Bu durumun tam tersi de söz konusu olabilmektedir. bu kişiler dışarıya karşı sakin ve kontrollü oldukları izlenimini başarıyla verip kendi iç dünyalarında başkaları tarafından sevilip sevilmedikleri konusunda endişe duyabilirler.

destekleyici sınırlar koymak çocuklara aile bireylerinin tümünün gereksinimleri olduğu mesajını verir. Çocuğun başarabildiği yeni şeyleri fark etmek.yansıtacak başka aynalar da olur. “Çocuğun gelişimini etkileyen en önemli şey sevilip sevilmediği duygusudur. Bu gereksinim. arkadaşlar. bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak yetişkin yaşama 128 . ölçülü ve sağlam benlik değerleri olan çocuklar yetiştirmenin en önemli adımı onlarla sürekli etkileşim içinde olmak ve bu etkileşimi gözlemlemektir (Mckay ve Fanning. oyuncak. doğru yaptığını sevinçle karşılamak. Benlik saygılarını kazanabilmeleri için kendilerini değerli hissetmeye gereksinim duyarlar. İlişkiler: İç ya da dış özgüvenin gelişebilmesi için çocukların evlerindeki ilişkilere gereksinimleri olduğu gibi farklı çevrelerde deneyimler geçirmeye de gereksinimleri bulunmaktadır. Güven: Temel gereksinimleri karşılanan çocuk kendini güvende hisseder. Anne babalar. Ortam: Çocuğun kendini ve kendi yeterliliklerini tanıyabilmesi için zengin yaşantılara gereksinimi vardır. Bu nedenle. Koşulsuz sevgi. ancak çocuk aynada her zaman anne babasının ona duyumsattığı kendini iyi hissetme duygusuna. kendi korku ve kaygılarını çocuklarına yansıtabilmektedirler. D. Bu durum onların özgüvenlerini ve girişimciliklerini destekler. Kendi görünümleri ve davranışları hakkında olumlu bir tavır benimseyen ve kendilerini olduğu gibi kabul eden ailelerin çocukları da aynı şekilde davranmayı öğreneceklerdir. Ebeveynler kendilerini son sıraya yerleştirir ve çocukları için kendilerini feda etmeyi alışkanlık haline getirirlerse çocuklar da başkalarına hizmet ettikleri oranda değerli olduklarını öğrenirler. Özgüven oluşumunda yer alan önemli ögeler şöyle sıralanabilir: Sevgi: Çocukların sürekli ve koşulsuz sevgiye gereksinimi vardır. 1970) Özgüven nedir? Çocukta özgüven gelişimini etkileyen etmenler nelerdir? Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü Kendi aralarında ve çevreleriyle uyumlu anne babaların çocukları. Bu tür olanaklar çocuğun güçlü yönlerini keşfetmesini ve zayıf yönlerini de geliştirmesini sağlayacaktır. ona verdiği öneme ve temel değer yansımalarına dönecektir. 2011). aile ortamında sevgilerini sözle ve dokunarak ifade etmelidirler. Aile içinde önemli olan bu gereksinimlerin karşılanmasında dengeli davranmaktır (Mckay ve Fanning. Öğretmenler. Özgüven modeli sunmak. Kendini bağışlayabilmek için gerekli özgüvene sahip ailelerin çocukları da kendilerini bağışlamayı öğreneceklerdir. müzik aleti. bunu ona belirtmek. Bu nedenle anne babalar. Sosyal. kitap. Çocuklar ailelerin onlara sunduğu örnekler sayesinde kendilerine değer vermeyi öğrenirler. Aile içinde sevgi silah gibi kullanılıyorsa koşulludur. kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek benliklerini geliştirir. 2011). bakıcılar hepsi bu rolü üstlenirler. Model: Çocukların. Çocuklara olumlu bir ayna olmak yaptıkları her şeyi onaylamak ya da aileyi onların yönetmesine izin vermek anlamına gelmemektedir. spor alanları gibi farklı yaşantıların çocuğa sunulmasıyla karşılanabilir. ilgi göstermek anlamına gelmez. çocuğa destek olmaktır. Destek: Çocukların özgüven geliştirebilmesi için yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye gereksinimleri vardır. özgüvenleri gelişmiş anne baba modellerine gereksinimleri bulunmaktadır. Bu bağlamda anne babanın kişilik yapısı çocuk üzerinde önemli bir role sahiptir. Tutarlı. aynı zamanda özgüveni geliştiren davranışları cesaretlendirmek anlamını da taşır. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde kaygı ve korkularından uzaklaşırlar. Kendilerini korumak için belirli sınırlar koymayı sağlayacak bir özgüvene sahip olan ailelerin çocukları da bu konuda onları örnek alacaklardır. bu durum çocuğun da benzer olaylar karşısında benzer korku ve kaygıları taşımalarına neden olur. yalnızca kabul etmek. çocukların sosyal çevreyle ilişki içinde olmaları önem taşımaktadır. ebeveynlerin kendilerine ve temel gereksinimlerine özen gösterecek kadar değer vermesi demektir.” (Briggs.

istenen davranışları gösterdiğinde desteklenen çocuk. 129 . Koşullu sevgide “eğerler” bulunmaktadır. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. Lindenfield’e göre çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri şöyle sıralanabilir: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. çocuklarının mümkün olduğunca erken yaşta hem bedensel hem de zihinsel sağlıklarına gereken özeni göstermeleri konusunda destek verilmelidirler. özgüvenli ve kendi kendini yöneten bir çocuk yetiştirmenin ön koşuludur.ulaşırlar. Bunun hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yapılması çok önemlidir. çocuklarına yaşamlarının niteliği üzerinde olumlu bir etki yaptıklarını dile getirmelidirler. Aşağıda bu duruma örnek olabilecek ebeveyn ve çocuk arasında geçen bir konuşmaya yer verilmiştir. Anne babalar çocuklarıyla konuşurken ya da onları dinlerken onlarla aynı düzeyde olabilmek için diz çökerek aynı konumda iletişime geçmeye dikkat etmelidirler. mutlu ve uyumlu olmadığı bir ortamda yetişen bir çocuğun potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi ve mutlu olması oldukça güçtür. Aynı şekilde iletişim sürecinde seçtikleri sözcüklerin ve kavramların çocukların gelişim düzeyine uygun olmalarına özen göstermelidirler. kendilerine ayrı birer varlık olarak değer verilmediğinden kişiliklerini bütünleştiremezler. mutlu ve kendileriyle barışık olmalarına bağlıdır. Çocuklar özgüvenlerini yitirmeye başladıklarında bu konuya dikkatleri çekilip kendilerini farklı bir şekilde ifade etmeleri gerekliliği öğretilmelidir. Anne babası tarafından sevilen bir çocuk. sağlıklı beslenmeye dikkat etmek. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. Aileler. Pek çok ailede. çocuk kitaplarından yararlanabilirler. Aileler çocuklarına onları neden sevdiklerini ve koşulsuz sevdiklerini vurgulamalıdırlar. çocuklara kendilerini sevmelerini ve kendilerine zarar verebilecek alışkanlıkları edinmemeleri gerektiği vurgulanmış olacaktır. Yetişkinliğe ulaştıklarında da çocukken doyurulmamış gereksinimlerini diğer insanlardan karşılayabilmek için umutsuzca çabalarlar (Geçtan. Kendi yetersizlikleri nedeniyle reddedici ya da aşırı koruyucu tutumlar gösteren anne babaların çocukları ise. Bu durum. Buna örnek olarak. “Baban ve ben böyle uslu olduğunda seni çok seviyoruz. zaman zaman da söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amacıyla çocuklarına tekrar ettirebilirler. psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından potansiyelleri en üst düzeyde ortaya çıkabilmektedir. özgüveni gelişmiş. okulda ve sosyal sistemdeki duygusal beslemenin özünü oluşturan koşullu sevgi. “Eğer şimdi uyursan seni daha çok severim”. Çocuğun benlik kavramı. benlik saygısı yüksek mutlu bir birey olarak gelişmesi büyük oranda ona sağlanan fırsatlara ve anne baba tutumlarına bağlıdır. 2010). Anne babanın dengeli. Çocukların bu duyguları aileleri tarafından gözlem ve dikkat becerileriyle fark edilebilir. “Eğer oyuncaklarını toplarsan ben de sana sarılıp seni öperim” gibi eğerli sevgiler. Bu nedenle anne babadan gelen ilgisiz tutumlar. Uygun çevre koşullarında büyüyen çocukların gerek bilişsel gerekse biyolojik.1999). sağlıklı olmak için düzenli spor yapmak verilebilir. Çocuk. sevmeyi bir koşula bağlayan cümleler çocuk için her zaman sevilmediği anlamını taşımaktadır. Çocuğun kendi kendini yöneten. Bu bağlamda. ailenin ona yönelttiği tutumların bir yansımasıdır. Bu ortam. Çocukların düzeyine inmeyi bilme. Aileler. Sonunda umudu keserek. anne babasının onun varlığından dolayı mutlu olduğunu hissetmelidir. onaylanan davranışların hangileri olduğunu öğrenir. en iyi model olunarak desteklenebilir ve gerçekleştirilebilir. İstenen davranışları gösterdiğinde desteklenmeyen çocuk. Anne babalar kullanacakları kavramlar konusunda çocuk programlarından.” . anne babasının onayını alma çabalarından vazgeçer. uygun çocuk yetiştirme tutumuna sahip olabilmek için anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgi ve yaşantıya sahip olmaları gerekmektedir (Cirhinlioğlu. onaylanan ve onaylanmayan davranışlarının ayrımını yapmakta zorluk çeker. çocukta özgüven sorunları yaratmaktadır. Aileler. “Eğer yemeğini yersen seni çok severim”. Onların varlığıyla yaşamlarında ne tür olumlu duyguların ve durumların geliştiği çocuklarla paylaşılmalıdır. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. kendini sevmeyi öğrenir. çocuğun kendisini değersiz bulmasına neden olur. Anne baba tutumlarının sağlıklı olması ise her şeyden önce onların kendi içinde dengeli. Bunun yanında. Buna karşılık.

Çocuklarda benlik saygısını kazandırmada kullanılan cümleler.Çocuk .” Ebeveyn . Seninle oyun oynamaya bayılıyorum. Takdir ettiklerini göstermek amacıyla. Bu zaman kısıtlı olsa bile bu durum çocuğa uygun bir dille anlatılıp zamanın etkili geçirilebilmesi için birlikte çocuğun hoşlandığı etkinlikler için planlama yapılmalıdır. Anne babalar. 130 . yaratıcılık becerisi gelişmiş bir çocuğun masayı istediği gibi hazırlamasına fırsat tanınabilir. çocuklarıyla birlikte bir etkinlik geçirmek birlikte eğlenmek için zaman ayırmalıdırlar. Aşağıda bu cümlelerin hangi amaçla nasıl söylenebileceğine ilşkin örnekler yer almaktadır: Olumlu duygularını onlarla paylaşmak amacıyla. Geçen haftadan bu yana çok ilerleme kaydettin. Senin…e yeteneğin var. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Yaşamıma ne kadar neşe kattığını biliyor musun? Bugünü seninle geçirmekten çok mutluyum. Çaba ve başarılarını takdir etmek amacıyla. Bu saygıyı göstermek adına. Bu durumda kendisini daha değerli gören çocuğun özgüven edinimi desteklenecektir.“Ne kadar aptal bir kızım! Bak ne yaptım. Elinden geleni yapmaya çabaladığını gördüm. Bu inanılmaz bir başarı. bozuk paraların sayılması gibi işlerde çocuğun yaşına. çocuğun herhangi bir etkinliği tek başına yapmasına izin vermek ona duyulan saygının sözsüz ifadesidir. Anne babalar. aileler önce çocuklarını gözlemleyerek onların gerçekten yardıma gereksinimleri olup olmadığına dikkat etmelidirler. Çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri işlerde yardım etmek onların bir işi tek başına yapabilme fırsatını görme şanslarını ellerinden almak demektir. ilgi alanlarına ve becerilerine göre fırsatlar sunmak onun kendini yeterli ve işe yarar hissetmesine neden olacaktır. Bazen bu bir oyuncağın kurumu veya zor bir ödev olabilir.” Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme. Bu durum çocukta kendisinin önemsendiğini ve annesi babası için değerli olduğu duygusunu uyandırır. Şöyle diyebilirsin “Bir hata yaptım çünkü……. Dolapların düzenlenmesi.“Kendine aptal dememelisin çünkü sen aptal değilsin. Bu nedenle çocuklara yardım etmeden önce gözlem yapılmalı ve beklenmelidir. Aileler kullandıkları sözlerin ve cümlelerin yanında beden dillerine de dikkat etmelidirler. gülümseme ve sarılma çocuğa söylenenlerin etkisini artırmaktadır. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ebeveynlerine yardım etmelerine fırsat tanınmalıdır. Çocukların benlik saygılarını kazandıracak bir dil kullanma. Böylece çocuk ailede kendisini işe yarar ve değerli hissedecektir. isterse bir matematik projesi hazırlama olsun. Örneğin. İnsanlar birine yardım ederken özel yeteneklerini kullanıyorlarsa kendilerini değerli hissedeceklerdir. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama. şu yaptığına bak. genellikle farkında olmadan çocuklarının sıkıntı çekmelerine dayanamayarak gereksiz yerlerde onların yardımlarına koşarlar. sözler oldukça önemlidir. Oysa ister kumdan kale yapmak olsun. Sana kitap okuma çok hoşuma gidiyor. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Ses tonu. aferin. Benim için çok önemlisin çünkü… Ne kadar yaratıcısın. Başkalarını incitmemek için çaba harcaman çok güzel.

Kıskanmanı anlayışla karşılıyorum çünkü… Her zaman kusursuz olamazsın. Böyle bir anne baba yaklaşımı. çocukların benlik saygılarını olumsuz etkileyecek bazı sözlerden kaçınmları gerekmektedir. Bana kırgın olduğunu biliyorum ama… Bazen saldırgan davranıyor olabilirsin ama sen aynı zamanda…iyi yapıyorsun. Çocuğun özgüvenin gelişiminden ailenin çocuğa ilişkin sahip olduğu genel tutumu da son derece önemlidir. çocuklar bu merak yaşantılarının içerisine girdiklerinde aileler 131 . Anne baba çocuklarını dinler ve onlara karşı ilgilidir. Şu çocuk o kadar yoksulluk içinde bile… Ben çocukken… Sen kim olduğunu zannediyorsun? Sen zaten her zaman… Sen hiçbir işi doğru dürüst yapamaz mısın? Bütün söylediklerim bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Ablan hiç böyle davranmazdı. çocuğa uygun bir gelişim ortamı hazırlamış olur. çocuğuna sözleri ve dokunuşlarıyla sevgisini göstererek onunla yakından ilgilenir. Bu tip ailelerde anne baba çocuklarını destekler ancak bunun yanında aile içinde belirlenen kurallar da vardır. Bana ne yaptırdığını görüyor musun? Bunu hiçbir zaman başaramayacaksın. Senin bu konudaki görüşün benim için çok önemli. Aile üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve görüşlerine değer verirler. Bu tip ailelerde. Bütün bu söylemlerin yanında ailelerin. Sen kendini zeki mi zannediyorsun? Ölümüme sen neden olacaksın. Güven duydukların göstermek amacıyla. Eminim başarırsın. Sana her zaman güveneceğimi biliyorum. Destekleyici tutum içinde olan anne baba. Aileler çocuğun bu davranışlarını yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamalıdırlar.Çocuklarını koşulsuz kabul ettiklerini göstermek amacıyla. soru sorması ve kurcalaması son derece doğal davranışlardır. Çocukların merak etmesi. Senin fikrini almak istiyorum. Senin yüzünden başım ağrımaya başladı. Çocuğun özgüven edinimini desteklemek amacıyla ailelerin çocuklarına karşı destekleyici ve güven verici bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Ailelerin söylemekten kaçınması gereken söylemlere şöyle örnekler verilebilir: Siz çocuklar… Ne kadar tembelsin… Bu sana göre bir iş değil! Aman sen deneme… Seni dinlemiyorum. Bu ailelerde etkili bir etkileşim ve güçlü iletişim söz konusudur.

Eğer aile ortamı ona benliğini tanımlama özgürlüğü veriyorsa. Çocuk kabul edilmek ve onaylanmak ister. çocukların bazı kısıtlamalar dışında. arzularını diledikleri gibi gerçekleştirmeleri anlamına gelir. Bebeğin annesinin olumlu ve olumsuz davranışları. Çünkü çocuğun kişiliğinin oluşumu ve gelişimini bu roller belirler. ailedeki rollerin etkisi altındadır. hala ve çocuk bakıcısı gibi bireyler aile sistemini oluştururlar. oyun burada karşılanırken psikolojik ve sosyal gereksinimleri olan güven. yaşar ve öğrenir. Bebekle annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu. üşüme. bir gruba ait olma. övülür ve yüreklendirilirler. Çok katı rollerle çerçevelenmiş olan ailelerde yetişen çocukların doğal eğilimleri serpilemez ve kendine özgü kişisel özellikleri gelişemez (Göknar. toplumsal bir birey olmasına yardım eder (Yavuzer. İlk bakışta bebeğin temel gereksinimleri. 2010). 2010). Tam tersine. Bebeğin gereksinimlerinin anne tarafından karşılanma biçimi sosyal gelişimi önemli ölçüde etkiler. Anne babanın hoşgörüsünün normal bir düzeyde gerçekleşmesi. anneanne. 1997). Aile sistemi bir bütündür ve bireyler kendi aralarında etkileşim içindedir. is başarma gibi duygu ve becerileri yine ilk defa ailede öğrenir. anne babanın rollerini öncelikle oyunlarına yansıtarak ve onları taklit ederek işe başlar (Göknar. Yaşamın birinci yılında insanın çevresine karşı geliştirdiği güven ya da güvensizlik duygularının temeli de atılır. tek boyutlu bir dünya görüşü olmayan aile modeli çocuğun doğal bir biçimde gelişmesine olanak tanımaktadır. Çocuğun kişiliğinin yapılanması ve gelişimi önce ailede başlar. sağlıklı biçimde olgunlaşma yolunda gelişir. altını kirletme gibi bedensel rahatsızlıklarının giderilmesidir. Böyle bir ortamda büyüyen çocukların yaratıcılık ve girişimcilik becerileri de gelişme fırsatı yakalayamaz. Bu nedenle çocuğun yetişmesinde en etkili ortam aile ortamıdır. kişilik gelişiminin ikinci evresi başlar. 2004). toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olmayı aile ve aile çevresinden öğrenir. Eğer aile içinde roller hiçbir esnekliği olmayan kalıplaşmış katı rollere dayanıyorsa böyle bir ortam çocuğun özgüven kazanması ve kişiliğinin gelişmesi açısından uygun bir ortam olamaz. Bu nedenle aile çocuğun psikososyal gelişim sürecinin başladığı yerdir. Sorunlara çoklu bakış açılarıyla çözüm üreten. dede. Çocuk doğruyu. açlık. çocuk diğer evrelere geçemeyebilir. Ancak çocuğun yaptığı her etkinliğin abartılı bir biçimde övülmesi de doğru değildir (Göknar. Bu durum çocuğun özgüven duygusunun gelişmesinde son derece önemlidir. Bunun dışında ağabey.tarafından desteklenir. amca. kardeş. Bu etkileşim içinde her bireyin rolleri vardır ve bu roller çocuk için çok önemlidir. Ailede çocuk için önemli olan anne baba ve onların varlığıdır. uyku. Çevreye güven duyma ile kendine güven 132 . Bebekte bu duyguyu doyurmayan anneler. Bebek için anne dünyanın tamamıdır. dayı. Aile çocuğun ilk yaşam alanıdır ve yaşantıları bu ortamda öğrenir. insanın ileride kuracağı bireylerarası ilişkilerin temelini oluşturur. beslenme. bu gereksinmeler yeterince karşılanmamışsa. yaratıcı. bebeğin annenin sıcaklığını hissedebilmesi anneyle bebek arasında kurulan güvenin temelini oluşturur. Çocuğun özgüven gelişimini desteklemek için ebeveynler nelere dikkat etmelidirler? AİLE İÇİNDE ÇOCUK Doğumdan sonra çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. Anne Çocuk İlişkisi İlk sosyal temas anneyle kurulur. teyze. Bu gelişim süreci içinde çocuk. Çocuk. onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. babaanne. sevme. Çocuk. Ayrıca çocuğun fiziksel gereksinimleri olan barınma. Anne babanın çocuklarına karsı hoşgörü sahibi olmaları. onları desteklemeleri. Bir insanın kendisine güvenmesi çocukluk yıllarında çevresine duyduğu güvenle başlar. Toplumsal değerler ailede öğrenilmeye başlar. abla. korunma. sorumluluk. Erikson’a göre ilk 12 aylık dönem içinde çocuğun temel gereksinimleri karşılanmışsa. kendine güveni olmayan kişilerin yetişmesine ortam hazırlar (Yavuzer. iyiyi ailede öğrenir. Davranış modellerini çocuk burada bulur. Yeni doğmuş bebeğin tüm ilişkisi annesiyledir. onun sıkıntılarını giderebilmesi. güzeli. çocuğun kendine güvenen. bağımsızlık. giyinme. 1997). Bebeğin gereksinimlerine annenin yerinde ve zamanında yönelebilmesi.

uyku gibi gereksinimlerinin aksatılmaması güven kazanımındaki önemli bir adımıdır. annenin çocuğu aşırı koruyucu tutumu da olumsuz bir etkiye sahiptir. diğer bireylerden de korkmaz. her defasında başkalarından yardım alma gereksinimi duyarlar. görünürde sevecen de olsa annesinin kendisine karşı tutumunun içten ya da zorlama olduğunu kolayca algılar. Bu çocuklar. bebeğiyle yakın ilişkiler kurması onunla etkili ve birebir zaman geçirmesi çocuğun ileriki yaşamında sağlıklı birey olmasında oldukça önemlidir. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamın sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Başka bir deyişle. bir bebek dünyaya getiren bir anne için.1999). annenin çocuğuyla kurduğu ilişkilerinde tutarlı olması. Bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri kaygılı annedir. 8 yaşında bir çocuğa annesi tarafından yemek yedirilmesi doğru bir davranış değildir. süt kuzusu” gibi isimler takılarak alaya alınabilirler. Çocuğun bir davranışına bir gün gülüp geçtiği halde başka bir gün aynı davranışa sert bir tutum takınması annenin davranışlarındaki dengesizliği gösterir. Bebek. Sezgi yolu ile olan bu algılama yetişkinlerde olduğu gibi bilinçli bir olgu değildir. Çocuğu korumak anne babanın temel sorumluluklarındandır ancak. annenin kendi ruh haline göre bazen otoriter bazen de hoş görülü tutum takınmasıdır. yalnızca bebeğin bedensel gereksinimlerinin karşılanması değil. Bu amaçla çocuğa uygun sorumluluklar verilmeli ve yaşına uygun işler yapmasına fırsat tanınmalıdır. Kolayca paniğe kapılabilir (Geçtan. Bu. Bu etkileşimin ve birlikteliğin eksikliği çocuğun kişiliğini ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. aşırı hoşgörü ile sert cezalandırma arasında gidip gelme biçiminde görülür. yetişkin döneminde belirsizliklere karşı aşırı duyarlıdır. Aynı zamanda bu bireyler tek başlarına kalmaktan hoşlanmazlar. çocuğunu koruyup desteklerken bu durumu aşırı korumacılığa vardırmaması oldukça önemlidir. Annesinin koruması altında her şeyi rahatça elde eden bir çocuk. Bu tutarsızlık. Annesinin kanatları altında el bebek gül bebek. ancak güvendikleri ve tanıdıkları insanların yanında oldukları zaman mutlu ve huzurlu olurlar (Göknar. sıcaklığına ve duygusal etkileşimine her şeyden çok ihtiyacı bulunmaktadır. Annenin tutarlılık göstermesi gereken diğer bir alan ise kurallar konusundaki tutumudur. okulda arkadaşları tarafından da “koca bebek. Büyümesine izin verilmeyen bu aşırı koruyucu ortamda. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar. Başka bir deyişle. bu çocuklar karasız. kendi kanatlarıyla uçmayı ve ayakları üzerinde durmayı bilmelidir. başkalarına bağımlılık duyar ve dolayısıyla bağımlı bir kişilik geliştirir. Anneliğe gereğince hazır değildir. Bu kişiler. 133 . annenin çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi. çekingen davranışlara sahip olabilecekleri gibi asi davranışlar da sergileyebilirler. Çocuğun özgüven kazanımında. bunun belirli bir düzene sokulmasını da içerir. Bu anneler. ancak bu samimi tutum onda güven duygusunu geliştirebilir. Bir toplulukta bireylerden biri paniğe kapıldığında kısa bir süre içinde de olsa benzer bir duyguyu diğer bireyler de yaşar. annenin çocuğun eğitimiyle ilgilenmesi. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur. Bütün bunların yanında.birbirinden farklı olgular değildir. yetişkin olduklarında da bağımlılıklarını devam ettirirler. Bu da onun arkadaş ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve arkadaşları tarafından dışlanmasına neden olabilir. 2004). çocuğunu her yerde aşırı derecede koruyup kollama gereğini duyarlar. Yaşamın ilk yıllarında bundan yoksun kalan çocuk.1999). Bu bireyler. İnsan kendisine güvenirse. Aynı zamanda. çocuğun özgüven edinimini desteklemek amacıyla. Oysa çocuk hayata hazırlanmalıdır. Yaşamın özellikle ilk üç yılında. bebeğini ilk günden tanımaya çalışmak. Beslenme. Bebek de tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kendi varoluşunun bir parçası durumuna getirir (Geçtan. çıtkırıldım ve nazlı büyüyen bir çocuk kendi kişiliğini geliştiremez. kendi başlarına iş yapamazlar. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar. özgüven sorunları yaşayabilirler. ona büyümesi ve gelişmesi için uygun desteği vermek önemli olmanın ötesinde bir zorunluluktur. diğer insanlardan korkan biri ise çaresizlik duyguları yaşar (Geçtan. Bebek. çocuğun özgüven edinimini olumsuz etkiler. Annenin bu alandaki dengesiz tutumu. çocuğun sosyal gelişimi engellenmiş olur. Yalnız başına kalmak bu bireylere kaygı ve güvensizlik verir. Temel güven duygusunun oluşumunda annenin tutarlılığı büyük önem taşır. Çoğu kez kendi annesi de kaygılı biridir. gerçekten içten sevilmeye gereksinim duyar. Belirli aralıklarla annenin kendisiyle ilgileneceğini bilmek çocuğa güven sağlar. çocuğun bu dönemde annenin fiziksel temasına. Bu açıdan bakıldığında.1999).

yetişkin bir birey olduğunda kendi haklarının. Bunun sonucunda çocuk. benlik sınırlarının ve sorumluluklarının pek farkında değildir. baba değil annedir. yorgunluk gibi nedenler bulunabilir. Böyle bir ortamda yetişen çocuk. Bu duygu kendini değerli hissetmesine. 2003). Baba.” (Yavuzer. otoritenin yokluğunda sorumsuz ve saygısızca davranabilmektedirler. 2004). bebeğiyle süre olarak daha az zaman geçirse bile burada önemli olan. anne babasına olan güveninden kaynaklanır ve gelişir. Bu durum çocukta özgüven gelişimini olumsuz etkiler. Anne. çoğu kez çocuklarıyla yakın ve sıcak ilişki kurmaktan alıkonmuş olur (Geçtan. babanın çocuğa karşı ilgisiz bir tutum sergilemesi. Dolayısıyla bu çocuklar özgüvenden yoksun yetişirler ve genellikle otorite karşısında itirazsız boyun eğici oldukları halde. Bütün bunların yanında baba. Bebek stres durumlarında. kendileri otorite durumuna geldiklerinde. Bu nedenle. bebeğin erken duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. çocuğu yoğun yaşanan anne-çocuk bağlılığından koparıp onun dış dünyaya açılmasını sağlayan kişidir. nasıl geçirildiğidir. Etkileşimin kalitesi süreden daha önemlidir. çocuğu gelecekte kuracağı ilişkilerin temelini oluşturur. korku ile eşanlam taşır. çok çalışmak zorunda kalması. babalar çocuklarına karşı son derece duyarlı ve tepki vericidirler. hem eşine hem de çocuğuna karşı koruyucu bir yaklaşım içerisinde olmasına karşın. Bu kişiler. Engelleyici ve cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması ise babaya bırakılır. Aynı zamanda. Her şey iyi gittiğinde. Baba ve çocuk arasında iletişim ve etkileşimin zayıf olması. Çocukluğunda sindirilmiş olan bu kişiler kendilerinin güçsüz olduklarına o kadar inanırlar ki kendilerinden başka herkesi güçlü ve haklı görürler. Ancak bebek ağlamaya başladığında. Anne babanın sevgisiyle. babasından ilgisiz bir tutum görürür. Geleneklerin kendisine verdikleri bu rolü sürdürme durumunda kalan baba. Bebek için anne. benimsemesiyle. çocuk için hem bir sevgi nesnesi hem de örnek alınacak kişidir (Yavuzer. Baba. özgüven kazanması arasında yakın bir ilişki vardır. Geleneksel aile yapısı içinde genellikle biçimsel de olsa otoriteyi baba temsil eder. Oysa çocuğun anneyle birlikte olmak kadar babayla birlikte olmaya da gereksinimi bulunmaktadır. sevildiğini önemsendiğini hisseder. havaya fırlatma şeklindeki oyun etkinliklerine eğimli oldukları görülür. Bu ilişkiden doğan güven duygusu. Çocukta temel güven duygusunun oluşumu için anne nelere dikkat etmelidir? Baba Çocuk İlişkisi Babalar da anneler gibi tüm ilgi ve dikaktlerini bebeklere verir. Babanın çocuğa karşı ilgisiz bir tutum sergilemesinin altında kendi yaşamındaki sıkıntıları. çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmamsı anlamına gelir. Çocuk babayı kendinden farklı olarak algılar. kendilerine ait bir görüş ve düşünceleri de yoktur. anne ise daha çok kendisine benzeyendir. çalışma saatlerinin çocukla birlikte olmaya uygun olmaması. 2003). dünyanın tamamıdır. sürekli onlarla meşgul olur ve çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştiriler. Çocuğun kendine olan güveni. çocuğun özsaygı. Babası tarafından yeterli ilgi gören çocuk. anne de olduğu gibi geçirilen sürenin ne kadar olduğundan çok.“Bebek için anne. Babaların özellikle. otoritenin verdiği gücü acımasız ve sorumsuzca kullanmaktan çekinmezler (Göknar. çocuklara daha yakındır ve onlara ilişkin konularda gerçek karar organıdır. çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesine engel olur. Kendisine duyulan saygı. Babanın otoriter yapısı. bakım sorumluluğunu anneden daha az üstlenir. Bu durumda çocuk babasıyla doğal ve dengeli bir ilişki kuramaz. bebeklerini sallama. dünyanın tamamı. 1999). kendisi için olumlu görüş geliştirmesine ve benlik saygısı kazanmasına destek olur. anne babasına duyduğu güvenin sarsılmamasına özen göstermek bu konuda ebeveyn olarak bilinçli olmak önem taşımaktadır. 134 . Bazen baba kendi yaşamındaki sorunları çözmeye çalışırken çocuklarıyla birlikte olmak ve onlara yardımcı olmak için gerekli enerji ve gücü bulamaz. babadan çok anneyi tercih etmektedir. ağlama nedenini belirleyen kişi. Baba. kendi bedeninin uzantısıdır. genellikle çocuğun beslenme. Baba.

özgüvenlerini yitirir. Önemli olan babanın da anne kadar çocuğun gelişiminde etkin bir rol oynadığıdır. çocukları. Güvenli ortamlarda çocuk yetiştirin ve yalnız bırakmaktan korkmayın.Çocuğun zekâ. (Martin. 2000). Çocuklarının yaşamına durmadan yeni kurallar koyarlarsa. bağımsızlık ruhunu yitirir. Çocukta özgüven duygusunun oluşumu için baba nelere dikkat etmelidir? Zaman ve Mekân Ebeveynler çocuklarının dünyasında varlıklarını sürekli hissettirmeye çalışırsa çocukları. “Bir sevgi nesnesi ve özdeşim modeli olan baba. kişilik ve cinsel gelişimini tek faktörle açıklamak doğru değildir. 1989). mutlu bir birey olabilme yolundaki savaşımında en büyük yardımcı olacaktır (Güngörmüş. çocuğu anne bağımlılığından koparıp onun dünyaya açılmasını sağlayan. 2003).” (Yavuzer. 135 . Hem anne hem de babanın birbiriyle uyumlu ve dengeli olarak eğitimde sorumluluk alması çocuğun kendisi ve dünyayla barışık. sosyal gelişiminde ve özgüveninin sağlanmasında etkili olan kişidir.

mutlu bir birey olabilme yolundaki savaşımında en büyük yardımcı olacaktır. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak yetişkin yaşama ulaşırlar. kendini ortaya koyabilme ve duyguları kontrol edebilme becerileri yer almaktadır. kendine açık hedefler koyabilme. Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Özgüven. bazılarında dış özgüven fazla gelişir. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. kendini tanıma. Bu konuda memnun eden veya hayal kırıklığına uğratan yaşantılar bireyin kendine değer verme duygusunu oluşturur. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. Hem anne hem de babanın birbiriyle uyumlu ve dengeli olarak eğitimde sorumluluk alması çocuğun kendisi ve dünyayla barışık. Özgüven. hala ve çocuk bakıcısı gibi bireyler aile sistemini oluştururlar. kendisiyle barışık olma durumunu. amca. İlk yıllarda ailenin çocuğa verdiği mesajlar doğrultusunda gelişen özgüven. Başka bir deyişle. Dış özgüvende ise. Buna karşılık. iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olmayı aile ve aile çevresinden öğrenir. dede. Özgüven doğumla gelişmeye başlayan hayat boyu gelişmeye devam eden bir olgudur. İstenen davranışları gösterdiğinde desteklenmeyen çocuk. Kendi aralarında ve çevreleriyle uyumlu anne babaların çocukları. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. Çocuğun zekâ. Ailede çocuk için önemli olan anne baba ve onların varlığıdır. Çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. Aile sistemi bir bütündür ve bireyler kendi aralarında etkileşim içindedir.Özet Benlik. kişilik ve cinsel gelişimini tek faktörle açıklamak doğru değildir. Bu duygunun eksikliği. kendine yönelik algılamaları esastır. kardeş. abla. dış özgüven ise kişinin çevreye yansıttığı görüntü ve davranışları kapsamaktadır. Bazılarında iç özgüven daha çok gelişirken. Çocuklar ergenlikle beraber özgüvenlerini değerlendirmeye ve şekillendirmeye başlar. kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek benliklerini geliştirir. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı buna bağlı olarak da özgüven oluşur. Burada kişinin içsel. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. kendini sevme. Özgüven duygusunun insan hayatında yeri ve önemi çok büyüktür. pozitif düşünme becerilerinin yer aldığı görülmektedir. çocuğun okula başlamasıyla ailenin yanı sıra öğretmen ve arkadaşları gibi diğer kaynaklardan beslenir. Özgüveni. özgüvenli ve kendi kendini yöneten bir çocuk yetiştirmenin ön koşuludur . İç özgüvende. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme. iletişimi ve yaşantılarının algılanış biçimlerine göre oluşan ve değişim gösteren bir süreçtir. kişiden kişiye farklılık gösteren karmaşık bir süreçtir. Benlik kavramı. Bu duygu zamanla öğrenilerek gelişir. bireyin çevresi ile olan ilişkileri. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. Çocukların düzeyine inmeyi bilme. iletişim becerileri. anneanne. istenen davranışları gösterdiğinde desteklenen çocuk. onaylanan ve onaylanmayan davranışlarının ayrımını yapmakta zorluk çeker. Çocuk doğruyu yanlışı. iç ve dış özgüven arasındaki dengenin iyi kurulması gerçeğidir. kendini iyi ifade edebilme. kişinin kendisine ilişkin duyduğu memnuniyet düzeyini. Çocuğun benlik kavramı ailenin ona yönelttiği tutumların bir yansımasıdır. onaylanan davranışların hangileri olduğunu öğrenir. anne babasının onayını alma çabalarından vazgeçer. Önemli olan babanın da anne kadar çocuğun gelişiminde etkin bir rol oynadığıdır. Aileler. Çünkü çocuğun kişiliğinin oluşumu ve gelişimini bu roller belirler. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama biçiminde sıralanabilir. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. Çocuğun kişiliğinin yapılanması ve gelişimi önce ailede başlar. Bireyin çevresindeki insanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilme ve kabul görme gereksiniminin karşılanması bireyin kendini algılama biçimini önemli ölçüde etkiler. Bu algılamalar. Bu ortam. çocuklarında özgüvenin temelini 136 atmaya çalışırken unutulmaması gereken konu. çocuğun kendisini değersiz bulmasına neden olur. Bu etkileşim içinde her bireyin rolleri vardır ve bu roller çocuk için çok önemlidir. Sonunda umudu keserek. Bunun dışında ağabey. teyze. dayı. kişiyi mutlu. babaanne. Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. Bu nedenle anne babadan gelen ilgisiz tutumlar. İç özgüven.

Aşağıdakilerden becerisidir? a. Otoriter tutum d. Sen kendini zeki mi zannediyorsun? c. Sevgi b. 137 d. İlgisiz tutumunu c. Özgüvenli anne baba c. Çoukların düzeyine inmeyi bilen anne baba d. e. d. Çocukların önemsendiğini gösteren anne baba e. 10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun benlik saygısının gelişiminde olumlu etki yapacak söylemlerdendir? a. Aşırı hoşgörülü tutum b. Bütün söylediklerim bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Ölümüme sen neden olacaksın. Çocuğun altını değiştirmek. Kendilerini aşağılamalarını engelleme. İlgisiz tutum e. Aşırı hoşgörülü tutumunu d. Kendini tanıma c. Aşağıdakilerden hangisi özgüven duygusuna ilişkin doğru bir aktarım değildir? a. Çocuğa sarılmak. Özgüvene sahip bireyler daha girişimcidirler. c. b. e. önemsendiğini görmesini 6. Motivasyon d. Özgüven duygusunun eksikliği.Kendimizi Sınayalım 1. d. Kaygılı anne b. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. Kaygı 2. Bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olması nedir? a. Kendine hedefler koyabilme. Destek e. Güven c. Üşüyen çocuğun üstüne bir şeyler giydirmek. Benlik imgesi b. b. b. Kendini ifade edebilme d. Çocukların sağlama. Her ağladığında kucağa almamak. Bu işi de başaracağına eminim. 8-9 yaşında bir çocuğa annesi tarafından yemek yedirilmesi annenin hangi tutumunu gösterir? a. d. kişiyi mutlu. Çocuklarına sağlıklı model olan anne baba yaşama konusunda hangisi dış özgüven . Özgüvene sahip bireyler daha yaratıcıdırlar. Özgüvene sahip bireyler daha kaygılıdırlar. b. Demokratik tutumunu b. 4. Aşırı koruyucu tutumunu e. c. Çocukta özgüven gelişimini destekleyen aile tutumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Arkadaşlarıyla kıyaslama. Otoriter tutumunu 9. Destekleyici tutum c. Tutum e. Çağdaş tutum 8. Aşağıdakilerden hangisi özgüven oluşumunda yer alan önemli ögelerden değildir? a. Onları sevdiklerini söyleme. Bana ne yaptırdığını görüyor musun? 5. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun özgüven edinim sürecini olumsuz etkiler? a. Aşağıdakilerden hangisi bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen etmenlerden biridir? a. Ceza d. e. Aşağıdakilerden hangisi çocukta özgüven gelişimini desteklemek için ebeveynlerin yapabileceklerinden değildir? a. Model 3. Birey için önemli olan hem iç hem de dış özgüvenin gelişmiş olmasıdır. Pozitif düşünme e. Çocuğun karnını doyurmak. Özgüven c. 7. e. c. Ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Kendini sevme b.

Her türlü güçlüğe karşı korur. her konuda çocuğun onayı alınır. gelecekte neler olacağı onu ilgilendirmeyecek sadece yaşadığı anı değerlendirmeye çalışacaktır. özgür çocuklar yetiştireceğiz ama onlara sosyal sorumluluk vererek. Oysa Catherine Mathelin bütün bunları gözden geçirirken çocuklara sınır koymanın onlar için önemini belirtiyor. kişilikli olmalarını isteyeceğiz ama bizi yönetmeye kalkışmadan. Böylece yavaş yavaş pek de farkına varılmadan “çocuk egemen” durumuna gelen aile içinde şöyle bir tutum gelişir: • Çocuğun her istediği yapılmaya başlanır. çocuklarımızı seveceğiz ama onları şımarık yapmadan. hangi saate yatacağı. 29.09. Geçmişte neler olduğu.Yaşamın İçinden Çocuk Egemen Aile “Çocuk egemen aile” çok da farkına varılmadan evin çocuğunun yavaş yavaş evdeki yaşamı. “çocuğun engellenmesinin onda gerileme yaratacağı kaygısından” ya da “ev ortamında anne baba ya da anneanne-babaanne-dede arasındaki davranış çelişkisinden” ileri gelmektedir. Bu aile modeli genel olarak çocuklarına değer veren çocuklarına kişilik kazandırmak isteyen aile ortamlarında oluşur. böyle bir durumda sert ve saygısız tepkiler vermekten çekinmez. isteklerini dikkate alacağız ama onlar da bizi dikkate alacaklar. • Elbette. • Çocuklarımızı doğru görebilmek kendimize körleşmemek gerekir. İstedikleri alınır. gidilecek yerler. • Herkesin böyle yaptığı. alınamazsa ona haksızlık yapıldığı duygusu gelişir. çizilmesi gereken sınırların çizilmemesidir. • Elbette. Aile. • Çocuğun mutlu edilmesinin amaç edilmesi. • Elbette. büyüklerin neler yapmasının onun için uygun ya da uygunsuz olduğu. Bu kararlara doğru ya da yanlış olsun hiç kimsenin karışmasını istemez. onlar da bize saygı gösterecekler. • Elbette. için Hiç kimsenin efendisi de kölesi de olmadan birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz (Cumhuriyet Gazetesi. Çocuğun yemek için seçimleri. nasıl uyuyacağı. • Elbette. Bu koşularda yetişen çocuk. Bu yanlışlar özetle: • Çocuklara özgürlük verilmemesi. onu mutsuz edecek olan her şeyden uzak tutar. • Böyle yetişen çocuğun ergenlik döneminde de kendine ilişkin bütün kararları kendisinin verdiği görülür. • Çocuğa sınır koyulursa gerileceği korkusu.2003). nerede uyuyacağı. 138 . çocuğun gideceği okul. hatta kimlere gidilip kimlere gidilmeyeceği vb. onlara saygı göstereceğiz. artık sorumluluk almaya yanaşmayacak hiçbir sınır tanımayacaktır. Ben de “Erken Büyüyen Çocuklar” kitabımda bizim çocuk yetiştirme kültürümüzdeki değişikliklerin sonuçlarını irdelemiştim. Böylece çocuk hiçbir güçlükle karşılaşmadan yaşamaya alışır. Burada yaşanan sorun. Bu da çoğu kez “çocuğun sevgisinin kaybedilme korkusundan” . doğrunun böyle yapmak sanılması gibi davranışlardır. eve alınacak şeylerdeki düşüncesi. • Aile giderek her türlü kararlarında onun görüşünü ve onayını almaya çalışır. evdeki kararları yönetmeye başlaması olarak tanımlanabilir. Bu sonuçlar büyük ölçüde. çocuğun ev ortamında kişilik kazanması istenirken çocuğa sorumluluk vermenin unutulması. çocuk eğitimindeki yeni eğilimlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. • Çocukların hak alıştırılması. onu hiçbir zorlukla karşılaşmaması gereken en değerli varlıkları olarak kabul eder. verirken sorumluluk etmeye etmeden elde • Anne ve babanın bütün beklentilerini çocuğa yüklemeleri. Kendi yaşamını tehlikeye atan durumlarda bile kimsenin karışmasına izin vermez.

Çocuğun anne babasının gözündeki konumu çocuğun kendisine ilişkin olumlu bir imgeye sahip olmasını etkiler. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. kendine bir kimlik ve bu kimliğe de bir değer kazandırır. 8. model görebilmesi. Benlik. Bu algılamalar. c Yanıtınız yanlış ise “Çocukta Özgüven Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. İnsanları diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerinden biri kendinin farkında olmasıdır. b Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. birey olarak kendini değerli hissetmesi. 2. c Yanıtınız yanlış ise “Anne Çocuk İlişkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı buna bağlı olarak da özgüven oluşur. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. c Yanıtınız yanlış ise “Özgüven” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. uyumlu bir anne babaya sahip olması. Burada kişinin içsel. Bunun sonucunda. 139 . Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. 9. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. gerçekçi bir benlik değerlendirmesi yapması amacıyla uygun ortamlar yaratılmalıdır. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. başarısız ve zayıf bir birey olarak görmesinin özgüvenine çok farklı etkileri olacağı muhakkaktır. Çocuğun kendini güvende hissetmesi. kendine yönelik algılamaları esastır. İnsanın kendini yeterli ve sevilebilen biri olarak görmesi ile sevilemeyen. farklı sosyal ilişkiler yaşayabilmesi. 3. d Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. yaşam içerisinde birey. Kişinin özgüveni ile benlik imgesi arasında önemli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. 7. e Yanıtınız yanlış ise “Özgüven” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. 10. Başka bir deyişle. a Yanıtınız yanlış ise “Benlik İmgesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. çocuğa güçlü olduğu alanları görebilme. 6. sevgi görmesi. d Yanıtınız yanlış ise “Anne Çocuk İlişkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İnsan doğduğu andan itibaren kendisi ve çevresi ile etkileşimi içerisinde kendisi ile ilgili çeşitli algılar oluşturur. Bu amaçla. Sıra Sizde 2 Özgüven. 5. farkına varma şansı yakalayabilmesi için zengin yaşantılar sunulmalıdır. a Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bu yüzden çocuğun. temel gereksinimlerinin karşılanması. 4. zengin yaşam ortamlarında bulunması özgüven gelişimini destekleyici etmenlerdendir. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar.

Sıra Sizde 5 Babalar da anneler gibi tüm ilgi ve dikaktlerini bebeklere verir. Bu. baba değil annedir. Böyle bir ortamda yetişen çocuk. Anneliğe gereğince hazır değildir. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamın sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Geleneksel aile yapısı içinde genellikle biçimsel de olsa otoriteyi baba temsil eder. Bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri kaygılı annedir. havaya fırlatma şeklindeki oyun etkinliklerine eğimli oldukları görülür. Bu durumda çocuk babasıyla doğal ve dengeli bir ilişki kuramaz. Belirli aralıklarla annenin kendisiyle ilgileneceğini bilmek çocuğa güven sağlar. anne ise daha çok kendisine benzeyendir. çocuğun gereksinimlerini yerine getirirken tutarlı davranması. kendi bedeninin uzantısıdır. Baba. Çocukların düzeyine inmeyi bilme. otoritenin yokluğunda sorumsuz ve saygısızca davranabilmektedirler. Anne. üşüme. çocuğu yoğun yaşanan anne-çocuk bağlılığından koparıp onun dış dünyaya açılmasını sağlayan kişidir. Yeni doğmuş bebeğin tüm ilişkisi annesiyledir. ağlama nedenini belirleyen kişi. Baba. Baba. Geleneklerin kendisine verdikleri bu rolü sürdürme durumunda kalan baba. sürekli onlarla meşgul olur ve çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştiriler. Babaların özellikle. korku ile eşanlam taşır. Bebek stres durumlarında. genellikle çocuğun beslenme. bebeklerini sallama. çocuk için hem bir sevgi nesnesi hem de örnek alınacak kişidir. kaygılı olmaması çocuğun sağlıklı bir özgüven gelişimi için oldukça önemlidir. Bütün bunların yanında baba. yetişkin döneminde belirsizliklere karşı aşırı duyarlıdır. Annenin. Babanın otoriter yapısı. babalar çocuklarına karşı son derece duyarlı ve tepki vericidirler. Çocuk babayı kendinden farklı olarak algılar. çoğu kez çocuklarıyla yakın ve sıcak ilişki kurmaktan alıkonmuş olur. Kolayca paniğe kapılabilir 140 . otoritenin verdiği gücü acımasız ve sorumsuzca kullanmaktan çekinmezler. bakım sorumluluğunu anneden daha az üstlenir. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. uyku gibi gereksinimlerinin aksatılmaması güven kazanımındaki önemli bir adımıdır. bebeğiyle süre olarak daha az zaman geçirse bile burada önemli olan. nasıl geçirildiğidir. Engelleyici ve cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması ise babaya bırakılır. Bebek de tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kendi varoluşunun bir parçası durumuna getirir. Etkileşimin kalitesi süreden daha önemlidir. Bu kişiler. onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. Dolayısıyla bu çocuklar özgüvenden yoksun yetişirler ve genellikle otorite karşısında itirazsız boyun eğici oldukları halde. Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. açlık. İlk bakışta bebeğin temel gereksinimleri. benlik sınırlarının ve sorumluluklarının pek farkında değildir. çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesine engel olur. hem eşine hem de çocuğuna karşı koruyucu bir yaklaşım içerisinde olmasına karşın. Her şey iyi gittiğinde. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. çocuklara daha yakındır ve onlara ilişkin konularda gerçek karar organıdır. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. Ancak bebek ağlamaya başladığında.Sıra Sizde 3 Çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. Temel güven duygusunun oluşumunda annenin tutarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme. Kendisine duyulan saygı. anne de olduğu gibi geçirilen sürenin ne kadar olduğundan çok. bebeğin erken duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. kendileri otorite durumuna geldiklerinde. bunun belirli bir düzene sokulmasını da içerir. altını kirletme gibi bedensel rahatsızlıklarının giderilmesidir. Bebek için anne. yetişkin bir birey olduğunda kendi haklarının. babadan çok anneyi tercih etmektedir. dünyanın tamamı. yalnızca bebeğin bedensel gereksinimlerinin karşılanması değil. Sıra Sizde 4 Bebeğin annesinin olumlu ve olumsuz davranışları. Beslenme. Yaşamın ilk yıllarında bundan yoksun kalan çocuk. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama Çocukların benlik saygılarını kazandıracak bir dil kullanma biçiminde sıralanabilir. Baba.

Ali Şimşek) Ankara: Eğitim Sen Yayınları. Burcu Gezek) İstanbul: Boyner Yayınları. A. Özgüven Ankara: Arkadaş Yayınevi. Nas. Çocuğu Tanımak ve Anlamak.W. (2006) İlkem. Kazanmak. 9. (2010). Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar.Ü. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Ankara: Nobel Yayınları. (1993). (2003). Geçtan. M. Ankara: Bilgi Yayınevi. Cirhinlioğlu. Modern Ailelere Bilgece Öğütler (Çev. Çocuklara Duymak. Güngör. McKay. Martin. “Çocukta Benliğin Gelişimi”. İstanbul: Remzi Kitabevi. (1994).Yararlanılan Kaynaklar Atabek. Saygı Yavuzer. (2011). F. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Güngörmüs. (2004). Çocuk. Lindenfield. Ana Babalar. İstanbul: Remzi Kitabevi. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Çeviri: Atay. İnsan Olmak. Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme. O. Ekşi. (2011). (Çev. F. İstanbul. A. H. Göknar. Ö. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. (1997). (1999). “Güdüleyici Öğrenme” Sınıfta Demokrasi. H. (Ed. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. “Okul Öncesi Dönemde Baba Çocuk İlişkisinin Çocuğun Gelişimine Etkisi”. İstanbul: Remzi Kitabevi. Ö. R. Genç. Köymen. Bilinçli Çocuk Yetiştirmek. 6. P. E. (2010). (1990). Göknar. 141 . ve Fanning. Gülden Tümer) Ankara: HYB Yayıncılık. Yavuzer. E. Ankara. Özgüven. (2003). G. Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı. (1989). Bursa: Ezgi Kitabevi. Ankara: Arkadaş Yayınevi. (2000).

Aile içi şiddetin aile bireyleri üzerindeki etkilerini belirleyebilecek. Ailedeki fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların aile bireyleri ve aile uyumu üzerindeki etkilerini açıklayabilecek. Aile yapısının özellikleri içinde aile uyumunu bozan özellikleri ifade edebilecek. Ailede istismar ve ihmal türlerini sıralayabilecek. Ailede uyumsuzluğa neden olan etkenleri belirleyebilecek.8 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ailede boşanmaya neden olan etkenlerin neler olduğunu söyleyebilecek. Aile içi şiddet türlerini tanımlayabilecek. Ailede istismar ve ihmalin çocuklar üzerindeki etkilerini ifade edebilecek. Anahtar Kavramlar Ailede Uyumsuzluk Aile Yapısı Kronik Rahatsızlık Fiziksel İstismar Cinsel İstismar Duygusal ve Psikolojik İstismar Ailede Şiddet Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet Aldatma Boşanma İçindekiler Giriş Aile Yapısı Ailedeki Fiziksel ve Psikolojik Rahatsızlıklar Ailede İstismar ve İhmal Aile İçi Şiddet Evlilikte Aldatma Boşanma 142 . bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Evlilikte aldatmanın eşler ve aile uyumu üzerindeki etkilerini sıralayabilecek. Boşanmanın aile bireyleri üzerindeki etkilerini açıklayabilecek.

2003). AİLE YAPISI Eşler sağlıklı uyum için birbirlerini karşılıklı bir biçimde destekleyici davranış örüntüleri de oluşturmalıdırlar (Sayın. Ancak aile içindeki bu düzenlemelere uyularak yaşanılan her gün eşleri gerçekten bir çift olarak birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu bölümde aile içi uyumu olumsuz etkileyen aile yapısıyla ilgili özellikler. Bir aileyi “normal” yapan ailenin problemlerden arınmış olması değil. televizyonda hangi programların izleneceği. Ancak eşlerin birbirlerini destekleme rolünün kendilerini yormayacak biçimde abartmadan orta düzeyde yaşamaları gerekir. Çünkü eşlerin birbirlerini destekleyici rollerini abartılı bir boyuta taşımaları aile içi uyumu tehdit eder ve bireysel gelişimi engeller.Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler GİRİŞ Normal aile. Evlilik ilişkisindeki bu düzenlemeler bazen kolayca gerçekleştirilebilirken bazen eşler için zor bir süreç olabilmektedir. evlerini nasıl döşeyecekleri gibi) hem fikir olmalı ise de uyumlu bir ilişki için daha az önemli gibi görünen konularda da (televizyon izlemeye hergün kaç saatlik bir zaman ayrılacağı. birinin her konuda çok izin verici olması ve diğerinin de çok kontrol edici ve kısıtlayıcı olması aile içi uyumu bozar ve aile içinde sorunlar ortaya çıkarır (Nazlı. Sağlıklı bir aile yapısı eşlerin her ikisinin de hem alıcı hem de verici olabildiği zaman mümkün olur. 2004). Ailede uyumu bozan bir diğer etken ebeveynlerin abartılı bir biçimde birbirine zıt özelliklere sahip olmalarıdır. enerjisini eşinin gereksinimlerini karşılamaya harcarsa veya evle ilgili tüm sorumlulukları üstlenip onun yükünü azaltmaya çalışırsa bir süre sonra. 2004). ailede istismar ve ihmal. ne zaman bir çocuk sahibi olmayı düşünecekleri. farklı gereksinimleri olan. çocuk bakımında sorumlulukların nasıl dağıtılacağı. ev içi işlerin nasıl paylaşılacağı gibi) uzlaşma içinde olmaları oldukça önemlidir (Nazlı. problemleriyle işlevsel bir biçimde başa çıkabilen bir yapıya sahip olmasıdır (Nichols ve Schwartz. Nichols ve Schwartz. Kişiler arası etkileşimin olduğu her yerde problemlerle karşılaşılabilir. Eşlerin birbirlerinin gereksinimlerine ve etkileşim tarzlarına uyum sağlamaları gerekir. Örneğin eşlerden biri kendisi için oldukça önemli olan öğrenim hayatını tamamlamaya çalışırken diğeri ondan desteğini esirgememelidir. 2004). nerede ve nasıl bir mülk edinecekleri. aile içi şiddet. 143 . 1990). Aile farklı gelişim evrelerinde. Biri hasta iken diğeri o kendisini daha iyi hissedene kadar onun bu süreçte aile ile ilgili sorumluluklarını devralmalıdır. Eşler evliliklerini ilgilendiren başlıca konularda (örneğin. Karşılıklı uzlaşının sağlanabilmesi için her bireyin diğerinin beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamaya çalışması gerekir (Sayın. tükenmişlik sendromu ya da depresyon yaşayabilir (Nichols ve Schwartz. 1990). Bunun için eşlerin öncelikle yaşayacakları ilişkilerine dair detayları karşılıklı bir uzlaşı içinde belirlemeleri gerekir (Nichols ve Schwartz. 2004). problemleri olmayan aile değildir. normal bir ailede de problemlerle karşılaşılması doğal bir durumdur. 2003. İnsanlar evlilik ilişkisi içine girdiklerinde bu birleşmenin sağlıklı bir yapı oluşturması için eşlerin uzlaşması ve bağ oluşturması gerekir. evlilikte aldatma ve boşanma konularında daha detaylı bilgiler yer almaktadır. Örneğin eşlerden biri sürekli bir biçimde kendi gereksinimlerini görmezden gelerek ya da ikinci planda bırakarak. Bazen eşlerden birinin çocuklara karşı biraz daha izin verici olma özelliği diğerinin biraz daha kontrol edici olma özelliği ile dengelenebilirken. ailede fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar. farklı görev ve sorumlulukları olan bireylerin etkileştiği bir ilişkiler bağlamı olduğundan.

Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı çok katı sınırlarla belirlendiğinde. Çocuk sahibi olmak. çocukların ebeveynleri konuşurken onların sözünü kesmeyeceği. Bu sınırlar kişiler arası ilişki biçimini düzenleyen kurallarla konulur. Aile içi ve aile dışı sınırların oluşturulmamış olması da ailede uyumu risk altına sokar. kendilerini ayrı iki kişilik gibi tanımlamak yerine bir çift olarak tanımlarlar. Aile bireylerinin ilişki biçimlerini düzenleyen bu kuralların ihlaline yönelik yüksek toleransı ailenin iç içe geçmiş bir yapıya sahip olduğunu. aile bireylerinin ilişki biçimlerini düzenleyen bu kuralların ihlaline yönelik düşük toleransı ailenin kopuk bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu aile yapılarında sevecen ve ilgili olan anne ve babalar çocukları için pek çok fedakârlığı yapmaya gönüllüdürler ve çocuklarıyla ilgilenmek için gerçekten zaman ayırırlar. çocuk aileye aidiyet duygusunu geliştirmede ve sağlıklı bağlanmada sorunlar yaşar. Kişilerarası sınırlarla korunmayan aile yapıları bireylerinin kişilerarası ilişki becerilerinin gelişimini engeller (Nazlı. Örneğin. Örneğin birlikte baş başa vakit geçirmek. kardeşler arası) etkileşim biçimleri değişen yeni koşullara uyum sağlayacak biçimde değişime uğramak zorunda kalır. Eşler çocuk sahibi olmadan önce uyumlu bir ilişki içinde dengeli bir yaşam kurabilmiş olsalar da aileye bir bebeğin katılımı bu uyumu olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. Özellikle annenin yaşamındaki öncelikleri ve dengeleri babaya oranla daha büyük oranda değişim göstermektedir. sevgi paylaşımında 144 . eşler birbirleri ile katı kurallarla belirlenmiş bağlarla bağlandığında da aynı evde iki yabancı gibi yaşarlar. Böylece aileler. Bu durum anne için önemli bir stres kaynağı olabilmektedir. böyle kopuk aile ilişkileri çocuğun belki özerklik duygusunun gelişimine katkı sağlasa da. 2004). kendi başlarına yapabilecekleri ayrı etkinlikler içinde olmazlar. ebeveyn ve çocuk arasında kurulması gereken hiyerarşik yapı çözülür ki bu da ebeveynlerin çocuklarına profesyonelce yaklaşımlarını engeller.Aile içinde uyumu olumsuz etkileyen bir diğer etken eşlerin kendi aralarında sağlıklı bağlar oluşturamamalarıdır. Aile içi uyumu etkileyen bir diğer önemli durum ailenin çocuk sahibi olmasıdır. Örneğin eşler birbirleri ile iç içe geçmiş bir ilişki biçimini ortaya çıkaran bağlarla bağlandığında. onların kendi aile yaşantılarında yaptıkları tercihlere saygı duyar ve aile içi sorunlarının çözümüne müdahil olmazlar. 2009). eşlere yüklediği annelik ve babalık rolleri dolayısıyla yeni sorumluluklar ve görevler ve fedakârlıklar anlamına gelmektedir. eşler arasında uyum olsa da ailelerin müdahalesinden kaynaklanan boşanmaya varan uyumsuzluklar baş gösterir (Demirkan ve diğerleri. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasında net bir biçimde çizilen sınırlar ailede ebeveyn ve çocuk arasında hiyerarşik bir yapı oluştururken ebeveyne de ailede liderlik pozisyonunu verir. Bunun aksine. Aile içi kurallarda hafta sonu herkesin kahvaltıyı birlikte yapacağı. eşlerin kendi yetiştikleri aile bireyleri ile aralarındaki ilişkiye belirli sınırlar koymaları gerekir. herkesin odasına ancak izin alınarak girilebileceği gibi konularla ilgili olabilir. Ayrıca ebeveynler çocuklarla ilgili sorumlulukları nedeniyle birbirlerini uzun dönem ihmal edebilmektedirler. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı keyfi bir biçimde oluşturulduğunda çocuklar ebeveynleriyle psikolojik bir güç savaşına girebilirler. Oysa bu sınırlar belirgin bir biçimde konulmadığında. Çünkü ebeveynler ve çocuk arasındaki sınırlar belirsiz olduğunda da. Ailede yeni doğan bir bebek aile yapısını hızlı bir biçimde değiştirir ve aile içi (anne-baba. Bu aile yapılarındaki bireylerin özerklik ve bağımsızlıklarının gelişimi risk altındadır. Böyle bir bağlanmada eşler bir diğerinin önceliklerini dikkate almaksızın kendi belirledikleri öncelikler ışığında ayrı etkinlikler planlar. anne ve babanın çocukları arasındaki tartışmalara müdahil olmayacağı. o zaman da çocuklar anne ve babalarından yeterli ve sağlıklı rehberlik hizmeti alamamış olacağından kendilerini tehlikelere karşı daha savunmasız bulabilirler. ayrı ayrı seyahat eder ya da her ikisi de evliliklerinden daha öncelikli olduğunu düşündükleri kaygılarının peşinde koşarlar (Nichols ve Schwartz. Eşler aileye katılan yeni bireyin bakım ve yetiştirme sorumluluklarını dengeli bir biçimde paylaşmadığında aile içi uyum yeniden risk altına girmektedir. Fakat ebeveynlerin bu yaklaşım biçimi çocuklarını kendilerine bağımlı hale getirir ve çocuklar kendi başlarına iş yapma konusunda güvensiz olurlar. ebeveyn-çocuk. 2003). sofrada başkaları ile telefon görüşmesi yapılmayacağı. Kendilerine özel arkadaşlar edinmezler. kendi evlatlarının kurmuş oldukları yeni aile kurumunu daha iyi bir biçimde kabul ederler. Aile içi sınırlar aile bireylerinin özerklik ve bireysellik düzeylerini belirler ve aileyi korur. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı iç içe geçmiş aile yapılarında olduğu gibi zayıf ve etkisiz ise.

Ergen. işine son verilmesi ve depresyon gibi). aile içinde statüsünün değiştiğini düşünür. Bazen daha önce yaşanmamış yeni stres kaynakları ortaya çıkar. aksine artık işlevini yitirmiş yapıyı sürdürmede ısrarlı olan aileler sağlıksız ailelerdir. Anne ve babasıyla yaşadığı sorunlar ergeni aileden uzaklaştırır ve ergende bazı davranış sorunları ya da ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda çocuk aslında belki de kendi başına çözebileceği küçük sorun durumlarında dahi hep ebeveynine bağımlı kalır. kronik hastalığa yakalanmak. Esnek olmayan aile yapıları aile bireylerinin olgunlaşmasına bağlı değişimlere ayak uyduramadığında aile içinde sorunlar baş gösterir. Bu nedenle. bu yeni durum aile içi etkileşim tarzında. çocuklukta anne ve babanın rehberliğine ve kontrol ediciliğine. Her aile uyumlu yapısını tehdit edebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilir. 145 . yürüyüş yapmak ya da cinsel gereksinimlerini karşılamak gibi eşleri birbirine yakınlaştıran ve sağlıklı bağlanmalarını destekleyen aktivitelerin birçoğu çocuk sahibi olunca aksamaya başlamaktadır (Nichols ve Schwartz. ailedeki görev ve sorumluluk paylaşımında değişiklikler yapmayı ya da stres altındaki aile bireyine daha güçlü bir destek sunmayı gerektirebilir. sağlıklı ve sağlıksız aileleri birbirinden ayırmak kolay değildir. 2004). ona karşılaştığı güçlüklerin etkili bir biçimde üstesinden gelebilmesi için ihtiyaç duyduğu yardım ve desteği esirgerlerse ya da katı bir biçimde tüm sıkıntılarına rağmen her türlü görev ve sorumluluğunu kendi başına aksatmaksızın yerine getirmesini beklerlerse. Örneğin bebekler daha çok bakıma ve desteklenmeye ihtiyaç duyarken. duygu ve düşünce dünyası onun kendisini anne ve babasından çocukluk yıllarında yaşadığına oranla çok daha bağımsız ve özerk hissetmesine yol açar. Örneğin ailede çocuklardan biri ergenlik dönemine girdiğinde bu durum anne ve babanın çocukla etkileşim tarzlarını değiştirmelerini ve çocuklarının aile içindeki değişen statüsüne ayak uydurmalarını gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. Esnek olmayan aile yapıları yaşam koşullarında meydana gelen durumsal değişimlere ayak uyduramadığında da aile içinde yine sorunlar baş gösterir. ergenlikte de daha bağımsız olmaya ve sorumluluk üstlenmeye ihtiyaç duyarlar. Ayrıca anne ve babanın çocukları arasındaki tartışmalara taraf olmaları çocuklarda birinin kayırıldığı hissini oluşturabileceğinden kardeş kıskançlıkları körüklenmiş olur (Nichols ve Schwartz. Kopuk ailelerin aksine iç içe geçmiş ailelerde de örneğin ebeveynler çocuklarının yaşadığı sorunlara hiçbir sınır tanımaksızın öyle müdahil olabilirler ki onların bu tutumları çocuklarının davranışlarını ve kişilerarası ilişkilerini düzenleme becerilerini. Bir ailede yapı sürekliliği sağlayacak kadar kararlı ancak değişen koşullara uyum sağlayacak kadar da esnek olmalıdır. Anne ve baba çocuklarındaki bu değişimi ve gelişimi kabul etmez ve onunla hala küçük bir çocuk olduğu yıllardaki gibi ilişki kurmaya ve ona o yıllardaki gibi hükmetmeye çalışırsa. Örneğin aile bireylerinden biri kendisinde yoğun bir strese neden olan bir durum yaşadığında (kaza geçirmek. kendini ayarlama ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini engeller. Çünkü çocuklar farklı gelişimsel dönemlerde içinde bulundukları gelişim döneminin gereksinimlerine karşılık verecek ve gelişimlerini destekleyecek farklı annelik ve babalık stillerine gereksinim duyarlar. Özellikle kopuk ailelerde aile bireyleri birbirlerinin maruz kaldıkları sıkıntılardan habersiz olabilir. Aile içi uyumsuzluklar kısmen ailenin yapısıyla ilgilidir. Belli bir dönem oldukça uyumlu bir yapı gösteren bir aile belli bir dönemde sarsıntılar yaşayabilir. Bu durumda aile bireyleri stres altındaki bireyin içine düştüğü sıkıntılı durumu anlamaz. yeniden uyum sağlayabilmeye olanak tanıyıcı biçimde yapısını düzenleyemeyen. sohbet etmek. 2004). Önemli olan ailenin karşı karşıya kaldığı ve kendisinde stres oluşturan değişikliklere karşı uyumu yeniden yakalayabileceği bir biçimde yapısını yeniden düzenleyebilmesidir. hayatına yön verebilecek önemli bir sınava hazırlanmak. Ergenlik dönemine giren çocuğun bu dönemde sürekli bir biçimde değişime uğrayan bedeni. ailedeki uyum bozulmaya başlar ve aile bireyleri arasında iletişim sorunları ve davranış problemleri baş gösterir. bu sıkıntılara ilgisiz kalabilir ya da gerekli desteği ancak sorun gerçekten kontrol edilemez boyutlara geldiğinde sunmaya çalışabilir ki bu tutumların hepsi uyumu tehdit eder. birlikte dışarıda yemek yemek. Bir aile bunu başarabildiğinde sağlıklı bir yapı gösterirken. Yaşam koşulları durağan değildir.bulunmak. anne baba ve ergen arasında iletişim ve uyum sorunları baş gösterir. Ailenin içinde ya da aileyi kuşatan toplumsal ve fiziksel çevrede meydana gelen değişimler doğal olarak aile içi dinamikleri etkiler. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarının gelişimini destekleyici etkileşim tarzı sürekli olarak çocuklarının gelişimsel olarak değişen özelliklerine göre yeniden ayarlanmalıdır.

keder. Hasta çocuğun kardeşi hastalık dönemince ailenin en çok ihmal edilen ve en mutsuz bireyi olur. Evde aile bireylerinden birinin sürekli bir hastalığa yakalanması anne. Bazen de iç içe geçmiş ailelerde olduğu gibi aile bireyleri birbirlerinden farklı düşündükleri gerçeğini görmezden gelerek ya da sorunu çözmelerine katkı sağlamayacak biçimde sürekli küçük tartışma sürtüşmelerde bulunurlar (Nichols ve Schwartz. Aile yapısıyla ilgili başka hangi etkenler aile içi uyumu olumsuz etkileyebilir? AİLEDE FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR Kronik hastalık. gözetim ve denetim gerektireceği beklenen durum olarak tanımlanmaktadır (Goldbeck. 2006). yaşamları boyunca bir hüzün içinde yaşarlar. Bu durum. Örneğin bir çocuğun kronik hastalık tanısı alması uzun dönemde ebeveyn ve diğer aile üyeleri üzerinde ruhsal ve psikososyal risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. endişelerden korunma ve uyum dengesini korumaya yönelik çeşitli psikolojik savunma düzenekleri geliştirmektedir. Evde kronik rahatsızlığı olan bir çocuğun varlığı hasta çocuğun sağlıklı kardeşi için de bir stres kaynağı oluşturur. Bazen de anne ve babalar çocuklarıyla ilgili kalıcı rahatsızlık tanısı konulduktan sonra. Çünkü anne baba ve diğer aile bireyleri sürekli yaşadığı hastalıktan dolayı onların yardımına. normalden sapma veya bozukluk gösteren. hasta kardeşe karşı kızgınlık duyabilir. patolojik değişiklikler sonucu oluşan. Bazen aile bireyleri birbirlerini üzmemek için aileyi ilgilendiren bir konuda diğerlerinden farklı düşündüklerini ifade etmezler. 2004). Bu durum onların kendi gerçeklerine uygun bir yaşam düzenlemesi yapmalarına olanak verir. Kronik hastalık karşısında geliştirilen en yaygın savunma düzenekleri yadsıma. Kronik rahatsızlığı ya da kalıcı sakatlığı olan çocuk sahibi anne ve babalar genellikle şaşkınlık. Kronik hastalık çocukta değil de anne ve babada olduğunda da genel olarak hastalıklara verilen tepki biçimi benzerlik göstermektedir. kardeşin duygusal gereksinimlerinin göz ardı edilmesine ve onunla daha az ilgilenilmesine neden olur. hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim gerektiren. inkar. baba ve diğer aile bireyleri için oldukça sıkıntılı ve zor bir dönemin başladığı anlamına gelir. Ancak aile bireyleri rahatsızlık tanısının gerçekten var olduğunu anladıklarında derin bir kederlenme duygusu içine girerler. Kronik hastalığa sahip çocuklar ve büyükler. Çocuğun rahatsızlık tanısını takiben anne ve babalar bu yeni durumla başa çıkmada zorlanır ve kaygıya kapılırlar. Bazen kopuk ailelerde olduğu gibi aile bireyleri çatışma ile yüzleşmemek için birbirleriyle olan bağlarını iyice zayıflatır ya da mümkün olduğunca görüşmemeye çalışırlar. 2006). ilgisine ve korumasına muhtaç olan hasta çocukla ilgilenmek zorunda kalırlar.Ailedeki uyum sorunlarında aile yapısı etkili bir faktör olmakla birlikte. Tüm bu süreç bazen eşlerin yaşadıkları stresin üstesinden gelmede başarısız olmalarına ve ruh sağlıklarının. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunları çözerken kullandıkları stratejiler doğru stratejiler değilse. Böyle durumlarda işlevsel olmayan stratejilerden biri çatışmadan kaçınmaktır. Özellikle de anne babanın sürekli bakımına muhtaç bir çocuk anne ve babayı normal zamanda yapmaları gerekenden çok daha fazla bir iş yükü altında bıraktığı gibi anne babanın hareket özgürlüğünü de kısıtlar. Bazen hasta çocuğun bakımı için anne veya baba işten ayrılmak zorunda kalabilir. bazen ailedeki bireylerin stres koşullarıyla etkili bir biçimde baş edebilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerden yoksun olmaları da aile içi uyumu bozabilmektedir. Kısa süren bu aşamayı rahatsızlık durumunun inkâr edildiği ve böylece gerçekten kaçılmaya çalışılan bir aşama izler. uyumlarının ve hatta evliliklerinin bozulmasına neden olabilir (Er. uzun süre bakım. Anne ve baba yaşadıkları sorunla etkili bir biçimde başa çıkma yollarını keşfetmeye başladıklarında dışarıdan gelecek yardıma da daha açık olurlar. geriye dönüşü olmayan kalıcı yetersizlik bırakabilen. Aile nihayet çocukları ile ilgili sorunun sürekli bir sorun olacağını ve onların normal yaşantılarını değiştirmeye devam edeceğini anlar ve artık çocuklarının bu duruma ayak uydurabilmesi için çaba sarf etmeye başlarlar. gerileme ve karşıt tepki geliştirmedir. sorunlar çözüme kavuşturulamamaktadır. Böyle durumlarda da aile ekonomik olarak sarsılmaya başlar. dışarıya odaklanma ve kapanış adı verilen dönemsel tepkiler gösterirler. Anne babası ve diğer aile bireyleri tarafından ihmal edildiğini düşünen kardeş depresyona girebilir. Çocuklarına yardım etmeye çalışsalar da gerçekte bu durumu hiç bir zaman tam anlamıyla kabullenmezler. kardeşine yönelik bu duygularından dolayı suçluluk duygusu 146 .

cinsel. Çocuk istismarı ve ihmali aktif ve pasif olma durumlarına göre farklılık göstermektedir. okul sorunu-ders başarısızlığı. dövme. eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı. Fiziksel istismar. tik şikayetleri ve obsesif şikayetler gibi psikolojik sorunlarla başvuran çocuk ve ergenlerin anne ve babalarının da psikiyatrik tedavi aldığı ya da psikiyatrik tanısı olup tedavi almayı reddeden anne ve babalar olduğu belirlenmiştir. uyku sorunları. Fiziksel istismar tanımlanması ve belirlenmesi en kolay olan istismar türüdür. Fiziksel istismara uğramış çocuklarda sosyal işlevsellik alanında birçok eksiklik fark edilmektedir. sarsma. depresif şikayetler. yalnızlık. zehirleme.yaşayabilir. 2006) çocuğun istismarını fiziksel. psikolojik. tekmeleme. bir nesne ile vurma. tam anlamıyla idrakinde olmayan. duygusal ve psikolojik olarak üç kategoride ele almaktadır. gazla zehirleme. ısırma. s. 2006). boğma. toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygun bulunmayan ya da zarar verici olarak nitelendirilen ve bir kaza sonucu ortaya çıkmayan etkileşim ya da etkileşimsizliklerin tümüdür (WHO. 2006). Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri arasında eşlerden birinin akıl hastalığının olması durumu da vardır (Demirkan ve diğerleri. altını ıslatma-alt kirletme. daha çatışmalı. otistik bozukluk ile ilgili şikayetler. Özelikle anne veya babada ya da her ikisinde birden var olan psikolojik rahatsızlıklar çocukların da ruh sağlığını bozmakta ve aileyi uyum sorunları olan bir aileye dönüştürmektedir. duygusal yoğunluğu az. AİLEDE İSTİSMAR VE İHMAL Çocuk istismarı ve ihmali. Bu durum sağlıklı kardeşin olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olabilir. bakım. cinsellik içeren her 147 . vurma. yakma. sosyal ve ahlaki gelişimine zarar veren. yoğun öfke ve istismar davranışı içeren ilişkiler kurabilmektedir (Kaplan ve diğerleri. Bu nedenle. 18 yaşından küçük olan çocuk ya da gence ana-baba ya da bakıcısı tarafından kaza dışı. dikkat eksikliği. anne. Cinsel istismar. ana-baba ve bakıcının çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine getirmedikleri bir etkileşimsizliği ifade ettiğinden pasif bir olgudur. fuhuşa zorlanması ve pornografik suçlarda cinsel obje olarak kullanılmasıdır (Taner ve Gökler. Fiziksel istismar. İhmal ise. cinsel. Cinsel istismar kısaca çocuk ve yetişkin arasındaki her türlü cinsel etkileşim olarak da tanımlanabilir. kaybettiğini düşündüğü anne baba ya da diğer aile bireylerinin ilgisini bir daha kazanamama kaygısı taşıyabilir. Ruh sağlığı bozuk bir eşle yaşamak da diğer eşin psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır. bıçak ya da silahlı saldırıda bulunma gibi eylemleri içerir (WHO. Çocuklar ve ebeveynlerinin psikiyatrik sorunları arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada. Cinsel istismar. gelişiminin ve onurunun zarar görmesi durumudur. üzüntü ve anne babaya ulaşamama duygularını yaşayan kardeş kendini sosyal olarak izole edebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO. 2009). 2004. davranış problemleri. rıza gösterip göstermemesi gerektiği konusunda bilgisi olmayan ya da gelişimsel olarak hazır olmayan çocukların kendilerinden en az altı yaş daha büyük olan yetişkinler ya da diğer çocuklar tarafından kendi cinsel uyarı ve doyumları için kullanılması. bu çocuklar yakın ilişki kurmakta güçlük çekip. çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerine konuşma bozuklukları. WHO.10). toplumsal normları ya da kanunları ihlal edecek şekilde. Anne baba hasta çocuğun bakımının onlara yüklediği ek sorumluluklar ve yaşadıkları sıkıntılı dönemin kendilerinde oluşturduğu stres yoğunluğu nedeniyle sağlıklı olan çocuklarına yönelik tolerans düzeylerini düşürebilir ya da ondan her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmesini isteyebilirler. baba ya da çocuğa temel bakım hizmetini veren kişi arasında yaşanan ve çocuğun fiziksel. sağlığının. İstismar ana-baba ya da bakıcının çocuğu zarar verici deneyimlerle karşı karşıya bıraktığı bir etkileşim biçimini ifade ettiğinden aktiftir. anksiyete şikayetleri. üzerine sıcak bir sıvı dökerek haşlama. sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan. Kronik bir hastalığı ya da kalıcı bir sakatlığı olan bir çocuğa sahip anne ve baba bu durumdan aynı biçimde mi etkilenir? Aile bireylerinden birinin fiziksel sağlığının aile içi uyum açısından bir risk faktörü olması gibi aile bireyleri içinde ruh sağlığı bozuk bireylerin olması da aile içi uyum açısından önemli bir risk faktörüdür. aşırı hareketlilik. 1999). 2006. çocuğun beslenme. kasıtlı bir biçimde güç kullanımının bir sonucu olarak çocuğun yaşamının.

Duygusal istismar ve ihmalin çocuk ve ergenlerin yaşadığı en sık görülen istismar ve ihmal tipi olduğu söylenebilir (Kaplan ve diğerleri. intihar davranışı. 1996). daha fazla cinsel etkinlik ve gittikçe artan cinsel davranışlar. 2001). daha fazla suçlu davranış gösterme. utangaç ve zayıf kişilik yapısında olduğunu destekleyen bulgular vardır (Çayboylu. zayıf dürtü kontrolü. 2000) sayılabilir. 2000. Duygusal istismara uğramış çocuk ve ergenlerde depresyon. sosyal ilişkilerde bozukluk. Nurcombe. boyun eğme davranışı. kabul edilemez cezalar verme ya da kabul edilemez beklentiler içine girmelerini takiben ortaya çıkan ve çocuğun fiziksel. Uzun. inkar etme ve duygusal tepkisizlik (Garbarino ve Garbarino. 1999). Duygusal ve psikolojik istismar. Cinsel istismarın çocukta oluşturacağı olumsuz etkiler istismarın türü. 2011. Cinsel istismarcının zayıf. 2004. para kazanmak için cinselliğini kullanma (Kara. güvensizlik (Kurtay. ellerini ve ayaklarını bağlama biçimlerinde duygusal istismar uyguladıkları belirlenmiştir (Güler. 2005). kişiler arası ilişki kurma ve sosyal ilişkileri sürdürebilme becerilerinde zayıf olma (Taner ve Bahar. evlenmeleri hukuksal. mağdur ve fail arasındaki yaş farkı ve istismarın süresine bağlı olarak değişir. aşağılama. %5 bakımla ilgisi olmayan kişiler. Cinsel istismar %77 olasılıkla aile bireyleri. Bir tür cinsel sapkınlık olan ensest. anneleri tarafından reddedildikleri duygusu. Bununla birlikte istismar edilen çocuk ya da ergenlerde yukarıda sözü edilen altı faktöre bağlı olarak farklı patolojik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. bilişsel ve psikososyal gelişiminde duraklama. 2004). çok uslu ya da provoke edici olma. 1999. görmezden gelme. depresyon (Oates. dışavurum ve içe atım sorunları. Özkök. çocuğun kişilik ve ruhsal sorunlarını fark edememe. 2000). çocuklara cinsel taciz uygulama. çocuklarını evde yalnız bırakma. 2004). 1994). Boztaş ve Aydoğan. suça yöneltme. Kurtay ve Akman. Cinsel istismara uğrayan çocuklarda görülen patolojik belirtiler arasında karabasan. kötü söz söyleme. 2002). birden fazla cinsel eş ve daha fazla cinsel saldırı. çok titiz ya da dağınık olma. daha fazla şiddete başvurma. Anne ve babaların aslında istismar etme amacını gütmeden çocuklarını duygusal olarak ihmal ve istismar etmeleri mümkün müdür? Türkiye’de yapılan bir çalışmada annelerin çocuklarına onları sevdiklerini belli etmeme. karşı gelme bozukluğu. erken başlayan cinsel yaşam. Kurtay ve diğerleri. Ailedeki bireyler tarafından çocuğa yönelik olarak yapılan her türlü cinsel aktivite ensest olarak adlandırılır. 1999). çok yakın ya da çok utangaç ve korkak olma. 2011). antisosyal. reddetme. çocuğa karşı olumsuz ve yanlış tutumlar. korkutma ve yıldırma. kurbanın cinsiyeti ne olursa olsun faillerin çoğu erkektir ve kurban tarafından kim oldukları bilinmektedir (Güneş.türlü söz. duygusal dengesizlik. obsesif düşünceler geliştirme. 2004. çocuğun gelişimiyle ilgili uyumsuz beklenti ve davranışlar. Tacizcilerin çoğu 24-44 yaşları arasında olup. 2004). çocuğun bakımı ve eğitimi ile yükümlü kişilerin çocuğa yönelik alay etme. korkutma. teşhircilik. öfke patlamaları (Kılıç. Hancı. antisosyal davranışlar gösterme. kendine zarar verici davranışlar (Polat. olgunluk düzeyi. Ekşi. 2002). uyuşturucu bağımlılığı. istismar. edilgen. mutsuzluk. odaya kapatma. Polat. karşı olma. yeme ve uyku bozuklukları. 2002). bağırmaazarlama. Barlık. duygusal ihmal. evde çocuk yokmuş gibi davranma. daha fazla ergen gebeliği. daha çok kızlara özgü olarak geri çekilme ve içe dönük davranışlar gösterme. tehdit etme. Duygusal istismara neden olan davranışlar reddetme. intihar duygusu ve girişimi. fiil ve materyallerle bir çocukla yakınlık kurmak. Auclair ve Carpentier. kendine güvende azalma. Cinsel olarak istismar edilen çocukların hepsi patolojik belirtiler göstermemektedir. 2001). Cinsel tacize en çok uğrayan çocuklar 4-11 yaş aralığındaki çocuklardır. çocuğun sosyal uyumunu başlatacak yönergeleri sağlayamamadır (Glaser. içe dönük. %11 diğer akrabalar. tecrit etme. düşük benlik kavramı. yalnız. ahlaki ve dini açılardan yasaklanmış yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları demektir. genital bölgeye dokunmak. saldırganlık. %2 ise çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişiler tarafından uygulanmaktadır (Tardif. çocuğun yaşı. 2002). yapışma davranışı. yetişkinleştirme. Biçer ve Gökalp. gerileme ve engellemeye neden olan çocuğa psikolojik olarak zarar verme durumudur (Johnson. sürekli kaygı. kaygı ve uygun olmayan cinsel davranışlar. enürezis ve beslenme bozukluğu (Bilir ve diğerleri. mağdur ile fail arasındaki ilişki. mastürbasyon (Ekşi. bedensel yakınmalar. Yatağan. düşmanca davranma. pornografi ve ırza geçmek gibi tüm cinsel davranışları kapsamaktadır (Güneş. çocukluk çağı 148 .

işsiz bir baba olma. istemeden gebe kalma. evden kaçma. karı koca olarak cinsel açıdan doyurucu bir ilişkiye sahip olmama. çocukla aynı oda ya da yatakta uyuma. ailede ruhsal ya da fiziksel hastalık. düşük sosyoekonomik düzey. itaatkâr olma. çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğun beslenme. eğitim. sorun çözme becerilerinin yeterince gelişmemiş olması. bağımlı. fazla sayıda çocuk sahibi olma ve parçalanmış aile ile ilişkisi olabildiği bildirilmektedir (Hancı. 2007) ve kişilik bozuklukları (Pizarro ve Billick. çalışan anne olma. Polat. sosyal olarak yalnız olma. çalma. şiddete başvurma. yaşça küçük olma. yalan söyleme. Oral ve diğerleri. nörotik bir anne olma.y. çevreye karşı ilgisiz. 2002). gayri meşru çocuk olma. Çocuk istismarı ve ihmali riskini artıran ailesel faktörler şöyle özetlenebilir: Geniş aile yapısı. 2006. parmak emme özellikleri sergilerken. ilaç ve alkol alışkanlığı olan. premature doğma. sınıfta uyuyan. ihmale ve şiddete maruz kalmış bir kardeşe tanık olma. yetersizlik ve değersizlik duygularına sahip olma. İstismar olgusuna yaklaşımda sadece çocuğun durumunun değil. alkol veya madde bağımlılığı. AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içinde bir bireyin aile içindeki bir başka bireye tehdit. pasif. 2006). tek ebeveyn olma. ailesel ve toplumsal olarak üç gruba ayırmaktadır. İhmal edilen çocuklar bebeklik döneminde donuk. şiddetin. genç kızın bulunduğu bir evde anneden daha genç bir üvey baba olma. ailevi anlaşmazlıkların varlığı. 2007. ihmale ve şiddete maruz kalma ya da istismara. başarısız olma. t. 2011. okul çağında okula çok erken gelip çok geç giden. kaygılı. yıkıcılık ve hırsızlık gibi suç eylemlerinde bulunma özellikleri gösterebilmektedir (Bilir ve diğerleri. İstismara yatkınlığın genellikle anne babanın genç olması. ailenin toplumsal çevreden izole olması. sağlık. saldırgan davranışlarda bulunma. 1999) görülebilmektedir. 2001. fiziksel. WHO. 2006). İstismarda bulunan anne ve babayla ilgili özellikler şöyle özetlenebilir: Özellikle genç anne olma. saldırgan ya da suç kaydı olan bir baba olma. Kişisel faktörler içinde istismar uğrayan çocukla ilgili risk faktörleri şöyle özetlenebilir: Kız çocuk olma. anne baba veya istismarı uygulayan bireyin durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. çocuğa yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermemesi ve çocuğu fiziksel ve duygusal yönden ihmal etmesidir (WHO. öz saygısı düşük. 2006). Çocuk istismarı ve ihmali riskini artıran toplumsal faktörler şöyle özetlenebilir: Toplumda şiddete toleransın yüksek olması. doğum öncesinde yeterli bakım görememe. 2007. aile içinde şiddetin varlığı. yüksek stres düzeyi. sorun çözme yöntemi olarak şiddete başvurma (Polat. suç işleme ve hatalı davranışlar yapma. evinden uzun yıllar ayrı kalmış bir baba olarak eve döndüğünde eşinden daha güzel bir genç kız sahibi olma. anne babanın daha önce çocukluğu döneminde istismar öyküsü bulunması. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarı ve ihmalini artıran risk faktörlerini kişisel. 2007).). anne gece çalıştığı için evde çocuğa gece bakan baba ya da üvey baba olma. toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılıkların kültürel normlarca desteklenmesi. duygu ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmemesi. eve geç gelme. kendi çocukluk yıllarında istismara. 2001. iktidarsız baba olma (Polat. ailesinde daha önce ensest ilişki yaşamış ya da buna şahit olmuş anne veya baba olma. 2006). engelli olma. hareketsiz. 2000). üvey anne ya da üvey baba olma. çocuğun psikolojik değerinin olmaması. İhmal. istenmeyen çocuk olma. dış etkenlere bağımlı olarak para sıkıntısı. okula devamında düzensiz. ailede işsizlik. çocuk bakımı konusunda deneyim sahibi olmama. madde bağımlısı olma. Tardif ve diğerleri. 2005. tehlike bilincine sahip olamama ve aşırı hareketli olma (Güneş. Polat. aile içinde yaşandığında bu durum genellikle kadına ve çocuğa 149 . cinsel. fiziksel ya da şizofreni ve depresyon gibi ruhsal hastalığı olma. Polat. giyim. WHO. pasif ve bağımlı bir anne olma. geçmişte suç ya da intihar girişiminde bulunan bir ebeveyn olma.mastürbasyonu (Unal. içe dönük. cinsel açıdan erken olgunlaşmış ve üvey babaya sahip olma. kirli ve bakımsız ya da obsesif düzeyde titiz bir anne olma. eşin ölümü. korkulu ve kendini ifade edemeyen özellikler sergileme. ekonomik veya psikolojik zarar görmesine veya acı çekmesine neden olan her türlü eylemi aile içi şiddet olarak tanımlanmaktadır (Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-BKSGM. borç gibi strese neden olan durumların varlığı. baskı veya kontrol içeren. Bir başka kişiye yönelik zarar verici eylem olan şiddet. toplumda organize şiddet hareketlerinin olması (WHO.

gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek. t. fuhuşa zorlamak. istemediği işte zorla çalıştırmak. Cinsel şiddet. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri töre/namus nedeniyle uygulanan şiddettir. cinsel organlara zarar vermek. kontrol edici olması ve şiddete yatkın olması. eşler arasındaki kültürel düzey farklılıkları. 2002). kadınların ekonomik güvencelerinin ve gidecek bir yerlerinin olmaması. çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya. tokat atmak.yönelik şiddeti ifade etmektedir (Güler ve diğerleri. iş değiştirmesi. Aile içinde erkeğin kadına yönelik şiddet uygulamasında erkeğin engellenmeye toleransının eşiğinin düşük olması. kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak. aşırı derecede kıskanç olması. işsiz olması gibi nedenlerin yanında.y. beklentileri ve ilişkilerini yapılandırma biçimleridir (Fitness. Fiziksel şiddet. Çoğu zaman kendisine saygısı ve güveni olmayan ya da eşi tarafından sevilmediğini sanan eşler kendisinin de sevilebilir bir kişi olduğunu ispat etmek için evlilik dışı ilişkiler kurar (Özgüven. arkadaşlarıyla ya da başkaları ile görüştürmemek. enseste (akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz). bağırmak.. s. tehdit etmek. hakaret etmek. Anne ve babaların kendi çocukluklarında şiddete maruz kalmış olmaları onların da kendi çocuklarına şiddet uygulamalarına bir neden oluşturabilmektedir (WHO. kesici veya vurucu aletlerle yaralamak. sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemlerdir. küfür etmek. kolunu bükmek. boğazını sıkmak. evli olduğu kişi bile olsa kadını istemediği yerde. nereye gideceği. eve kapatmak. başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak. istemediği zamanda ve istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak (tecavüz). yumruk atmak. kadının nasıl giyineceği. Araştırmalar çocuğu cezalandırmanın bir yöntemi olarak dövmeyi tercih eden annelerin daha çok genç. sakat bırakmak. 1998). Aile içinde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ne tür girişimlerde bulunulabilir? EVLİLİKTE ALDATMA Ailede evlilik dışı ilişkiler genellikle hasta bir ruh halinin belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. kuralları. Günay ve Ünlüoğlu.8). 2002). 2000). çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirmek. erkek egemen veya kadına ikinci sınıf muamele yapılmasını onaylayan toplumsal ve kültürel değerler gibi nedenler yer almaktadır (Ayrancı. Psikolojik şiddet. zorla evlendirmek. çalışmasına izin vermemek. komşularıyla. kadının kendini geliştirmesine engel olmak gibi eylemlerdir. ailenin tasarrufları. annelerin çocukluklarında kendilerine uygulanan cezaları kendi çocuklarına aynı şekilde uyguladıklarını göstermiştir. başka kadınlarla kıyaslamak. sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak. eğitim düzeyi düşük ve çocukluklarında anne ve babaları tarafından dövülmüş kişiler olduklarını göstermektedir. tekmelemek. para vermemek veya kısıtlı para vermek. aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar vermek gibi eylemlerdir (BKSGM. Çünkü şiddet uygulayanların %95’e yakını erkek. kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak. Ekonomik şiddet. işkence yapmak. çocuklarından uzaklaştırmak. düşünceleri. ailedeki ekonomik sıkıntılar. kürtaja. Çocuklara yönelik şiddet daha çok anneleri tarafından uygulanmaktadır (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu-BAAK. dürtülerini kontrol edememesi. 2001). kezzap veya kaynar suyla yakmak. eşlerin eğitim düzeylerinin düşük olması. çocukluğunda şiddete maruz kalması ya da aile içi şiddete tanık olması. telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak gibi eylemlerdir. Aldatmada önemli olan etkenlerden biri de eşlerin kişiler arası ilişkilerine ilişkin inançları. ellerini ayaklarını ezmek. hırpalamak. Ailede şiddet fiziksel. korkutmak. vücudunda sigara söndürmek. 2006). şiddete maruz kalanların %90’dan fazlası kadın ve çocuklardır. alkol kullanımı. bağlamak. saçını çekmek. Annelerin kendi çocukluklarında maruz kaldıkları şiddet yöntemleri ile kendi çocuklarına uyguladıkları şiddet yöntemleri arasındaki ilişkiye yönelik araştırma bulguları. Ailede ebeveynlerden biri evlilik dışı 150 . kadının mallarını ve diğer gelirlerini elinden almak. cinsel ve ekonomik olmak üzere dört farklı biçimde yapılabilmektedir. psikolojik. küçük düşürmek. ailesiyle akrabalarıyla.

Ancak evlilik ilişkisinde kişilerin eşlerini aldatmaları için hiç bir neden olmadan da aldatma ve aldatılma yaşanabilmektedir. Bu nedenle. erkeklerin cinsel doyum yaşayamamalarını ya da eşlerinin bir tıbbi rahatsızlığı nedeniyle cinsel ilişkiye girememesini aldatma için oldukça haklı nedenler olarak gördüğü. Alacağı psikolojik destekle dürtülerini kontrol etmeyi ve kendisini eşini aldatmaya iten psikolojik örüntüleri ile yüzleşip içsel çatışmaları ya da yetersizlikleri ile baş edebilmek için daha sağlıklı yöntemler kullanma becerisini geliştirmesi gerekmektedir. Aldatılan eş ve aldatma olayını öğrenen çocuklar üzerinde olumsuz izler bırakır (Nichols ve Schwartz. Öyle görünüyor ki evlilik ilişkisinde eşlerin birbirlerinin cinsel ve duygusal gereksinimlerine sağlıklı ve doyurucu bir biçimde karşılık vermeye çalışmaları evlilikte aldatma açısından önemli iki nedeni ortadan kaldırabilecektir. terk etme. kişilik olarak aldatmaya yatkın olmak (narsist olmak). acı. evlilik ilişkisinin aşkla başlamamış olması.bir ilişki içine girdiğinde bu ilişki aile bağlamının ciddi bir sorunu haline gelmeye başlar. aldatma davranışını kendilerini daha canlı bir yaşam içinde tutmanın aracı olarak görmeye daha yatkın olduğu. evlilik ilişkisinin rutinleşmesi. 2012). duygusal olarak örselenme ve incinme duygularını başlatır. daha fazla ve daha farklı bir cinsel yaşam arayışı. Aynı araştırmada erkeklerin aldatma davranışına daha yatkın oldukları. Aldatma konusunda yapılmış bir çalışmada kadınların daha genç yaşlarda (24-45). onların bu davranışlarını arkadaş grupları içinde ya da aileleriyle birlikte iken söyleyerek eşini küçük duruma düşürmeye çalışarak bir tür öc alma çabası içine girerler (Fitness. ilgi isteği. eşin bir rahatsızlığı nedeniyle cinsel ilişki kuramaması (Wolfe. aldatma davranışının cezasız kalacağını bilmek. Aldatma çoğu zaman birkaç farklı nedenin birleşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. genç yaştaki (18-23) aldatıcıların ve aldatan kadınların yarısının aslında aldatmak için hiç bir haklı gerekçeleri olmaksızın aldatma davranışını gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Wolfe. 2004). aldatanların büyük bir oranının aynı zamanda aldatıldığını. Evlilikte aldatma riskini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yukarıda ifade edilenlerden başka neler yapılabilir? 151 . aldatılan eşin de psikolojik açıdan bir terapi desteği alması hem kendisinin tehdit altına giren ruh sağlığını yeniden düzenlemesi açısından hem de aldatma davranışından pişmanlık duyarak bu davranış biçimine son verip evlilik ilişkisini sürdürmek isteyen eşle evliliği sürdürüp sürmeyeceği konusunda sağlıklı bir karar verebilmesine yardım edecektir. 36 yaşından daha yaşlı olanların ise daha çok cinsel amaçlarla aldattığı. Aldatmada etkili olabilecek bazı etkenler şöyle sıralanabilir: Eşlerin evlilik ilişkisinden memnun olmamaları. aldatan erkeklerin heyecan arayışını aldatan kadınlardan daha fazla önemsediği. kadınların ve 35 yaşın altındaki kişilerin aldatanların aldatma davranışları cezasız kaldığı için aldattıklarına daha fazla inandığı. arkadaşlık arayışı. Aldatılan eşlerin aldatılmaya maruz kalmanın bir sonucu olarak kendi benlik imajları. ilgi görmek için. 35 yaşından genç aldatanların daha çok dikkat çekmek. kadınların ise daha çok duygusal bağlanma ve arkadaşlık amaçlarıyla aldattığı. Ancak aldatma davranışında kişilik yapısı önemli bir etkendir. Bu durumlar aldatan kişinin kişilik özellikleri itibariyle aldatmaya yakın olması ile ve sağlıksız bir ruhsal yapı geliştirmiş olması ile ilişkilidir. aldatan erkeklerin ve 36 yaşın üstündeki aldatıcıların. Ayrıca eşi tarafından aldatılan kişi bir tür öc almak amacıyla da aldatabilmektedir (Fitness. evlilik ilişkisinde cinsel doyumun olmaması. Böyle durumlarda aldatan kişinin bir ruh sağlığı uzmanından destek alması gerekir. 2012). yalnızlık. erkeklerin ise daha ileri yaşlarda (36-55) aldatmaya daha yatkın oldukları belirlenmiştir. aldatan kadınların aldatan erkeklere oranla daha çok suçluluk duyduğu. Aldatma davranışı aldatılan kişide travma sonrası stres bozukluğuna neden olmaktadır. 2001). 2001). erkeklerin daha çok cinsel amaçlarla. kendilerine güvenleri ve evlilikteki aidiyet duyguları yıkılabilmektedir. Aldatılma deneyimi aldatılanda aldatanı reddetme. heyecan arayışı. Aldatılan eş bu davranışından dolayı eşini affedip evlilik ilişkisini sürdürse dahi birçoğu sürekli bir biçimde aldatan eşlerine bu çirkin eylemlerini hatırlatarak.

aslında başka pek çok nedenin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu da göstermiştir. evlilik birliğinin sarsılması. terk. suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. kadının boşanma kararından vazgeçmesine ya da boşanmayı ertelemesine neden olan bir faktördür. Toplumsal değerlerin önemini yitirmeye başlaması. eş baskısı. ailelerle birlikte aynı evde yaşanması. kadınların boşanma kararını daha iyi düşünmeleri gereğini doğurduğu gibi. 2009). ailesine aşırı düşkünlük. Boşanma sosyal. eşlerin aileleri arasında anlaşmazlıkların olması. evliliğin ilk yıllarında ve evlilik sürecinde eşlerden birinin ailesine mekânsal olarak yakın oturmak. Tüm bunların yanında boşanan kadınların ekonomik açıdan geçim sıkıntılarına maruz kalmaları. Boşanma olgusu kadın ile erkeğin yeni bir evlilik yapacak şekilde hukuki bir kararla yasal olarak başlatmış oldukları evliliklerini sona erdirmeleridir (Demirkan ve diğerleri. Tüm evlilikler mutlu bir ömrü birlikte paylaşmak amacıyla gerçekleştirilir. evlilik süresince bireylerin kendi arkadaşları ile görüşmesine eşin olumsuz tutum ve davranış göstermesi. eşlerin kendi aileleriyle çok sık görüşmeleri. Ancak bu araştırma şiddetli geçimsizliğin kendi başına bir neden değil. Böyle zamanlarda evlilik kurumu sürdürülemez hale geldiğinde. eşiyle sürekli tartışma. bir sürecin sonucudur. Birçok evlilikte boşanma düşüncesine sahip olan eşler bu kararlarını belli bir süre erteler ya da uygulamaya koymazlar. tüketim kültürünün yaygınlaşması ve şehir yaşamının artan karmaşıklığına ve stresine paralel boşanma olgusu özellikle son on yıldır önemli bir artış göstermiştir. konuşmayarak sessiz kalma. psikolojik ve kültürel faktörlerden etkilenen karmaşık bir olaydır. bireysel değerlerin ön plana geçmesi. incinme. akıl hastalığı. eşlerin tepkisel davranış özelliklerinin (kadınların kırılma. Boşanma kararı anlık bir karar değil. evlilik içinde sorunlarla karşılaşıldığında eşlerin uygun olmayan (kavga ve şiddete başvurma. ailenin gelin ya da damat adayını uygun bulmaması. çatışma) farklı olması. ev düzeni. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri şöyle sıralanmaktadır: Zina. tek ebeveyn olarak çocukların bakım ve yetiştirilmesinde zorlukla karşılaşmaları. eşlerin evlilik ilişkisinde kendi ailelerinden etkilenmeleri (kendi ailesinin yanında eşini küçük düşürme). erkeklerin öfkelenme. Boşanma Nedenleri Araştırması’na göre boşanmada etkili faktörler arasında şunlar sıralanabilir: Ailelerin evliliğe karşı çıkması. soğuk ve uzak olması) fark edip bu özelliğin evlendikten sonra değişeceğini umut etmeleri. Boşanmalar en fazla evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleştirilmektedir. hayata karşı pek kötü veya onur kırıcı davranış. genellikle aileden ya da yakın akrabalardan birileri arabuluculuk görevi üstlenir.BOŞANMA Birçok toplumun temel değerlerinden biri aile kurumunu sağlıklı bir biçimde yaşatmaktır. münakaşa edip sesini yükseltme. 2009). Boşanma günümüzde Türk ailesini ilgilendiren en önemli sorun alanlarından biridir. kimlerle görüşüleceği) müdahale etmesi. eşlerin birbirlerinin zevk ve beğenilerine sık müdahalesi. sorununu ana babasına yansıtma) tepkiler vermesi. ailelerin evli çiftin aile içi ilişkilerine (ekonomi. eşlerin tartışma sonrasındaki tutum ve davranışlarının ben merkezli ve sağlıksız bir iletişim (hep 152 . Evlilik birliğinin sarsılması anlamına gelen geçimsizlik kararının verilebilmesi için mahkemece. çocuk yetiştirilmesi. Yine daha çok kadınlara özgü olarak toplum içinde dul bir kadın olarak yaşamanın zorluğuna ilişkin sahip olunan inanışlar. boşanma sonrasında da aslında gittikçe artan başka türlü ekonomik ve sosyal sıkıntılara maruz kalmalarına neden olmaktadır. kılık kıyafet. ekonomik. boşanma aile birliğini sona erdiren bir toplumsal olgu olarak gündeme gelir. aşırı para harcaması. alkol kullanımı. evlilik öncesinde eşlerin birbirlerinde bazı olumsuz özellikleri (sorumsuzluk. Eşleri uzlaştırma yönünde gösterilen bu çabalar evliliklerde boşanma kararından vazgeçilmesine ya da bu kararın bir süre ertelenmesine neden olur. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı “Boşanma Nedenleri Araştırması” sonuçlarına göre boşanma nedenleri arasında % 90’a varan oranda “şiddetli geçimsizlik” ilk sırayı almaktadır. eşler arasındaki inanç farklılığı. Ancak bazı durumlarda aile içinde uyumlu ve sağlıklı bir yapı oluşturulamayabilir ve kişiler evlilikle ilgili beklentilerinin karşılanmamasından dolayı hayal kırıklıkları yaşarlar. cimrilik. Bunun yanında eşlerin her ikisi ya da eşlerden biri boşanma düşüncesini aile ve akrabalar içinde dillendirildiğinde. Genellikle ailede çocuğun varlığı eşlerin boşanmadan önce bir kez daha düşünmelerine yol açan en önemli etkendir. evliliğin artık yarar beklenemez ya da beklenmez hale gelmesi ve evlilik hayatının taraflar için çekilmez hale gelmesi koşulları aranmaktadır (Demirkan ve diğerleri.

aşırı zorlanma. hakaret etme. toplumsal uyum güçlükleri. yasa girme. dikkatsiz ve ilgisiz olma. Boşanmanın parçalanmış ailenin çocukları üzerindeki etkileri çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme bağlı olarak farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak. eşlerin kredi kartını kontrolsüzce kullanmasına bağlı ekonomik sıkıntı ve borçlanmalar. Ayrıca eşlere evlilik süresince yaşadıkları ve kendilerini zorlayan ailevi sorunların üstesinden gelmede sağlıklı bir yardım hizmeti sunabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında bilinçlendirmelerde bulunulması birçok evliliği boşanma riskinden kurtarılabilir. sorun çözme becerilerini geliştirecek ve sağlıklı bir eş seçimi için doğru karar verme becerilerini geliştirecek evliliğe hazırlık eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. konuşmama) ekseninde olması. duygusal desteğe gereksinim duyma. 2009). ilişkilerinde daha fazla çatışma yaşama. Boşanmanın parçalanmış aile bireyleri üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarda boşanmayı takip eden ilk bir buçuk yıl içinde ileri derecede karmaşık ruhsal sorunların görüldüğü belirlenmiştir. Sağlıklı evlilikler için eşlere evlilik öncesinde evliliğe hazır bulunuşluk düzeylerini artıracak. itaatsiz davranışlar içine girme. evlilik ilişkisinden daha gerçekçi beklentiler içine girmelerini sağlayacak. okul başarısında düşme. bağlılık çatışması yaşama. daha fazla suçlu davranışta bulunma ve depresyon gözlenen etkilerdir. daha bağımlı.kendini haklı görme ve kabahati diğer tarafta görme. kaygı ve korkular geliştirme. eşleri tarafından çocuklarına fiziksel şiddet uygulanması. erkeğin eşinin dışarıda çalışmasını uygun bulmaması. eşleriyle sağlıklı ve uygun bir iletişim biçimi geliştirmelerine yardım edecek. 1986). erkeğin eşinin çalışma hayatı nedeniyle evindeki görev ve sorumluklarını ihmal ettiği düşüncesi. çocukla ilgili konularda eşler arasında anlaşmazlıkların olması. saldırganlaşma. dövme. 153 . Boşanma kararını kesinleştiren anne babalar çocuklarının boşanma olayından görecekleri zararı en aza indirebilmek için neler yapabilirler? Boşanma her ne kadar pek çok etkenle ilişkili karmaşık bir yapıya sahipse de boşanmada. suçlayıcı. aile içi sorunların çözümünde hep bir tarafın fedakârlık yapması. 2000). Boşanmadan olumsuz etkilenen çocuğa bir ruh sağlığı uzmanından çocuğun yaşına uygun bir ruhsal sağaltım desteği alınması çocuğun yaşamını sağlıklı bir birey olarak sürdürebilmesi için gereklidir. Boşanmanın ardından boşanan bireylerde yasa girme. eşlerin aile kurumunun gerektirdiği rolleri benimseyememeleri ve sağlıklı iletişim ve etkileşim kuramamaları nedeniyle “ben”in “biz”e dönüştürülememesi önemli bir boyuttur (Köknel. ailenin ekonomik açıdan borçlu olması. kronik olmayan belirtiler gösterme ve incinebilir bir ruh hali içine girme belirtileri ortaya çıkmaktadır. aile içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar. okulu reddetme. eşleri boşanmaya götüren sürecin temellerinin evliliğin başlarında atılması ve yaşanan uyumsuzlukla baş edilememesi. eşlerin iş hayatına çok fazla zaman ayırıp birbirlerini ihmal etmesi. çekingen. boşanan bireylerin ailelerinde ve yakın çevrelerinde yaşanan boşanma olayları nedeniyle boşanmayı kabul edilebilir bir olgu olarak görüp buna uygun davranış geliştirmeleri. Anne ve babası boşanan çocuğun yaşı ne kadar küçükse boşanmanın olumsuz etkileri o kadar büyük olur. Küçük çocuklara daha çok oyun sağaltımı ile ergenlik ve gençlik çağındaki çocuklara da içgörü kazandırıcı sağaltımlarla yardımcı olunabilir (Göktürk. evlilik süresince tüm sorumlulukların kadına yüklenmesi (Demirkan ve diğerleri. daha fazla uygunsuz davranış gösterme.

Anne babaların çocuklarına ciddi düzeyde fiziksel ve psikolojik hasarlar verebilecek ihmal ve istismarda bulunma nedenleri şöyle özetlenebilir: Kendi çocukluğunda istismar. Ancak bazı aldatma eğilimli narsist kişilik yapısına sahip bireyler hiç bir neden olmaksızın da aldatma davranışı gösterebilirler. sorumluluk ve önceliklerin değişmesi. Şiddet büyük oranda öğrenilmiş bir davranıştır. Çocukluğunda kendisine şiddet uygulanan bireyler anne baba olduklarında genellikle kendi çocuklarına da şiddet uygulamaktadırlar. ebeveynlerin abartılı bir biçimde birbirine zıt özelliklere sahip olmaları. ihmal ve istismarı itaat sağlama ve etkili ceza yöntemi olarak benimseme.Özet Aile içi uyumu etkileyen aile yapısıyla ilgili özellikler şöyle sıralanabilir: Eşlerin sağlıklı uyum için birbirlerini karşılıklı bir biçimde destekleyici davranış örüntüleri oluşturmamaları. Boşanma özellikle boşanan kadın ve anne babası ayrılan çocuklar üzerinde olumsuz ve stres yaratan etkilerde bulunmaktadır. Şiddetin yaygın olarak uygulanmasında geçmiş yaşantıların rolü. Aile içinde şiddet fiziksel. şiddetin bir terbiye aracı olarak görülmesi. Aldatma davranışında bulunan kişiler genellikle düşük özgüven ve düşük öz saygısı olan. kişilerarası sorun çözme ve sağlıklı iletişim becerilerinden yoksun olunması önemli bir rol oynamaktadır. sağlıksız bir ruh haline sahip olma. ailedeki bireylerin stres koşullarıyla etkili bir biçimde baş edebilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerden yoksun olmaları. psikolojik. Pek çok boşanma durumu aslında evliliğin başından itibaren ortaya çıkmış olan sorunların etkili ve sağlıklı yollarla çözüme kavuşturulamamış olmasının bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. şiddete maruz kalma ya da bu tür eylemlere şahit olma. ihmal edilmiş olma. çocuğunu üzerinde hak sahibi olunan bir eşya gibi görme. Aile içi uyum tamamen bozulduğunda ve eşler birbirleriyle yaşamayı tahammül edilemez bulduğunda boşanma düşüncesi belirir. Aldatan erkekler genellikle daha fazla cinsellik için aldatan kadınlar ise genellikle daha fazla yakınlık kurabilmek için aldatırlar. Ailede herhangi bir bireyin kronik fiziksel veya psikolojik bir rahatsızlığa sahip olması ailenin normal yaşam döngüsünü bozmakta. eşi tarafından sevilmediğini düşünen kişilerdir. Aile içinde kadına şiddeti babalar. cinsel ve ekonomik olmak üzere dört biçimde ortaya çıkar. aile içi ve aile dışı sınırların oluşturulmamış olması. ihmal ve istismarı sorun çözme yolu olarak kullanma. Boşanma pek çok farklı nedenin etkide bulunduğu karmaşık bir olgudur. ihmal ve istismarı çocuk terbiye yöntemi olarak görme. 154 . çocuğa şiddeti ağırlıklı olarak anneler yapmaktadır. ailede yapısının sürekliliği sağlayacak kadar kararlı ve değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmaması. çocuğu “şamar oğlanı” gibi psikolojik boşalım aracı olarak görme. Boşanma bir süreçtir. Evlilik ilişkisinde aldatma aile içi uyumu tehdit eden bir diğer etkendir. ailenin çocuk sahibi olması ile birlikte eşlerin görev. aile bireyleri üzerinde yoğun strese neden olmakta ve bu sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkılamadığında ailenin dengeleri ve düzeni bozulabilmektedir. ihmal ve istismara yol açan yanlış fikir ve inançlara sahip olma. stres koşullarıyla etkili başa çıkabilme becerilerine sahip olmama. eşlerin kendi aralarında ve çocuklarıyla aralarında sağlıklı bağlar oluşturamamaları. çocuğa psikolojik değer atfetmeme. Ailede çocuğa yönelik ihmal ve istismar da aile içi uyumu bozan bir başka etkendir.

Madde bağımlısı olma e. Hangisi şiddetin boyutların biri değildir? a. Zina b.Kendimizi Sınayalım 1. Şaşkınlık e. Aldatanın eşiyle arasındaki ilişkiye yönelik beklentileri 9. Terk etme e. Keder c. Gençlik e. Cinsel yakınlık kurma d. Yoksulluk c. Hangisi aldatmada önemli olan etkenlerden biri değildir? a. Yaşlı anne olma 155 6. Kadının ekonomik bağımsızlığı b. 18 yaşından küçük olan çocuk ya da gence ana-baba ya da bakıcısı tarafından kaza dışı. İşte zorla çalıştırmak c. Kapanış d. Sosyal 7. Suç işleme d. kasıtlı bir biçimde güç kullanımının bir sonucu olarak çocuğun yaşamının. Hangisi istismarda özelliklerinden biri değildir? a. Bebeklik b. Hangisi Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenlerinden biri değildir? a. Psikolojik b. Çocuk doğurmaya zorlamak b. Fiziksel istismar d. Aldatanın kuralları kişilerarası ilişkiye yönelik c. Toplumsal dışlanma korkusu e. Çocukluk c. Hangisi fiziksel istismar örneğidir? a. Duygusal istismar c. Erinlik 2. Alay etme e. Çocuk sahibi olma d. Aldatanın yüksek özgüveni d. gelişiminin ve onurunun zarar görmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Öz saygısı düşük olma b. Gazla zehirleme b. Cinsel istismar b. Reddetme 5. Ekonomik geçim kaygısı . Hangi dönemde anne ve babanın çocuğuna rehberlik etmesi ve onu kontrol etmesi daha uygundur? a. Hırpalamak 8. Ekonomik c. Ergenlik d. Aldatanın sevgi gereksinimi b. Hakaret etmek e. Dışarıya odaklanma 3. Hangisi psikolojik şiddet davranışlarından biridir? a. Görmezden gelme c. Tek ebeveyn olma d. sağlığının. Ekonomik istismar 4. Psikolojik istismar e. İşkence yapmak d. Aldatanın eşiyle arasındaki ilişkiye yönelik düşünceleri e. Cinsel e. Aile bireylerinden birine kronik bir rahatsızlık tanısı konulduğunda ailenin ilk psikolojik tepkisi ne olur? a. Çalışan anne olma c. Fiziksel d. İnkar b. Tek ebeveyn olarak çocuk yetiştirme güçlüğü c. Hangisi boşanma kararının ertelenmesi ya da boşanmadan vazgeçilmesinin nedenlerinden biri değildir? a. Akıl hastalığı bulunan anne 10.

Austin. Anneler babalara oranla aile hayatından daha fazla hoşnutsuzluk duymakta ve depresyon yaşamaktadır. e Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. bazı anne ve babalar çocuğunu sadece uyurken öper ve sevdiğini söyler. 2004). a Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. daha çok ders çalışıp okulda daha başarılı olmasını sağlamak gibi amaçlarla çocuklarına sürekli başka çocukları örnek gösterir ve çocuğunu bu örnek çocukla kıyaslar. 156 . b Yanıtınız yanlış ise “Boşanma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Birçok anne ve baba çocuklarına onlara duydukları sevgiyi açıkça göstermenin çocuklarında şımarıklığa yol açacağını düşünmektedirler. eşler arasında anlaşmazlıklar artmakta ve evlilik uyumu tehdit altına girmektedir (Konox. Anne ve babaların çocuklarının iyiliği için yaptıkları bu gibi davranışlar çocuğu duygusal istismara maruz bırakır ve çocuğun gerek davranışları gerekse ruhsal olarak gerilemesine neden olur. kronik hastalığın daha çok ekonomik yükünü üstlenmektedir (Shore. 6. c Yanıtınız yanlış ise “Evlilikte Aldatma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. 4. Bu nedenle.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Çünkü anneler kendilerini çocuklarının bakımına adamakta. kendilerini çocuklarından birinci derecede sorumlu hissetmekte ve çocuklarının bakımının yükünü ağırlıklı olarak üstlenmektedir. 7. bazı bireylerin birbirlerini kayırması gibi adaletsizliklere neden olur ki bu da uyumu bozar (Nichols ve Schwartz. Bunun yanında yine birçok anne ve baba sözde çocuklarının daha doğru ve güzel davranışlar yapması. b Yanıtınız yanlış ise “Aile Yapısı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. Aile yapılarında aile bireyleri kendi aralarında gruplaşma eğilimi gösterebilirler. Bu tür yanlış inançların bir sonucu olarak. 5. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Farklı ilgilere ve sosyal çevrelere sahip eşlerin ortak arkadaşlık ilişkileri kurmamaları ya da evli bireylerin arkadaşlarıyla eşlerinden çok zaman geçirmek istemesi de evlilik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. e Yanıtınız yanlış ise “Aile İçi Şiddet” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 3 Duygusal istismara neden olan faktörlerden biri yanlış inançlardır. sevgiyle tebessüm etme gibi aslında çocuğun sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olması için gerçekten gereksinim duyduğu davranışları ondan esirgerler. 3. Araştırmalar kronik hastalığı olan çocukların annelerinin hastalık durumuna babalardan farklı tepkiler geliştirdiklerini göstermektedir. d Yanıtınız yanlış ise “Ailede Fiziksel ve Psikolojik Rahatsızlıklar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Boşanma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. çocuklarına sarılıp öpme. onlara güzel ve onuru okşayıcı söz söyleme. 8. sözlü takdir etme. Babalar da bu durumdan etkilenmekle birlikte. 1972). Bu durum da aile içi dengesizliklere. 2002). Eşler arasında azalan paylaşımlar evlilikten duyulan memnuniyeti azaltmakta. 10. Huster ve Dunn. Aile içindeki böyle gruplaşmalarda genellikle bir gruba dâhil olan aile bireyleri grubun dışında bıraktıkları aile bireylerine oranla birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlanırken diğer aile bireylerini de dışlayabilirler. d Yanıtınız yanlış ise “Aile İçi Şiddet” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 Kronik hastalığı olan bir çocuğa sahip olmak anneleri babalardan daha fazla yıpratmakta ve tüketmektedir.

http://www. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ankara: Beyda Ofset. J. Bilir. Ç. Ekşi. (1980). Betrayal. Ben Hasta Değilim. (2002). örselenme durumları ile ilgili bir inceleme.O. Y.Ü. Boşanma nedenleri Araştırması.. J. saydam ve samimi bir yaklaşım geliştirmeleri gerekir.tr/upload/mce/201 2/siddet_handbook. 2001 Yılı Aile Raporu. toplumdaki bireylerin eğitim düzeyinin artırılmasının ve şiddetin öğrenilmiş bir davranış biçimi olduğu göz önüne alınarak şiddetin bir terbiye yöntemi olmadığının anne ve babalara verilecek eğitimlerde anlatılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği söylenebilir.. Yararlanılan Kaynaklar Arıkan. (t. ilişkilerinde uyulmasını istedikleri ortak kuralları gibi konularda en başından itibaren birbirlerine açık. Ankara: Afşaroğlu Matbaası. ve Güneysu.B. (1987).y. . Dergisi 5 (1) 75-97. birbirlerinden beklentileri. düşünceleri ve bu ilişkileri yanlış yapılandırmalarıdır. Anne ya da baba çocuğa diğer ebeveyni görmeyi yasaklamamalıdır. Understanding abusive families. Ö.Y. anne ve babasının her zaman onun anne ve babası olarak onun yanında olacaklarını ve bu durumun bir süre çocuğu üzebileceğini söylemelidirler. (2002). revenge. G.gov.. H. and forgiveness: an interpersonal script approach. İ.75-87. & Garbarino. Arı. Çocuğa boşanma kararının ondan bağımsız olarak alınmış bir karar olduğunu. Şen.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. Çocuk istismarı ve ihmali. Okullarda çocuklara dürtülerini ve öfkelerini kontrol etme.100 çocukta.. Aile içi şiddetle mücadele el kitabı. ve Şehitoğlu. Chicago: National Committee to Prevent Child Abuse. 1214 Haziran 1989. (1998). Ersöz. N. S. Sezgin. (2001). M. Lexington. Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Turgut. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1994).tr/upload/mce/eskisite/file s/kutuphane_33_Aile_Icinde_ve_Toplumsal_Ala nda_Siddet. Sosyal hizmetler açısından şiddet ve bir türü olarak evlilikte kadına yönelik şiddet. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework. Sıra Sizde 6 Anne ve baba eğer evlilik ilişkilerini artık hiçbir biçimde sürdüremeyecekleri kararını vermişlerse o zaman bu durumu çocuklarına olabildiğince sade bir dille ve birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanmadan anlatmalıdırlar. Y. (2009).. Cited in Prevent Child Abuse America 2009. Çocuğa normal bir çocuğa davranıldığından daha şımartıcı ya da acıyıcı tarzda davranmamalıdırlar. (Ed.kadininstatusu. E. In: Leary. J.. M. Boşanma sonrasında çocuklarıyla düzenli bir biçimde ve kaliteli zamanlar geçirmeye çalışmalıdırlar. İ. Ayrancı.. Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ertekin. rejection. A. Anadolu Psikiyatri Dergisi. Garbarino. Demirkan. B. D.athgm. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.. G. Emotional maltreatment of children. Çocuğu anne ve baba arasında taraf tutmaya asla zorlamamalıdırlar.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. Ulusal Kongresi. Ü. 4-12 Yaşları arasında 16. MA: Lexington Books. Child Abuse Neglegt 26. Ayrıca şiddetin aile içinde sürekli bir biçimde sürdürülmesinin önüne geçmek için aile içi şiddete maruz kalan bireylerin böyle durumlarda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlar ve yasal hak sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri için medyanın da etkili bir biçimde kullanılarak toplumun bilgilendirilmesi sağlanabilir.M. New York: Oxford University Press. Glaser. (1999).S. (2001).H. & Gilliam. ve Ünlüoğlu. Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet.. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Dönmez. Gözde Repro Ofset. sorunlarını şiddet içermeyen daha insancıl yollardan çözebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerilerinin kazandırılmasına çalışılabilir. http://www. 697-714.Sıra Sizde 4 Aile içi şiddeti önlemede kadına ve çocuğa daha fazla değer atfeden bir toplumsal ve kültürel anlayışın yaygınlaştırılmasının. 45-53. A. Fitness. Ş. N. A.. 73-103).gov. Günay. 157 Sıra Sizde 5 Aldatma davranışındaki en önemli nedenlerden biri kişilerin kişilerarası ve eşleriyle olan daha özel ilişkilerine yönelik yanlış inançları. Çayboylu. Bu nedenle evlilik ilişkisinde eşlerin birbirlerinin duyarlılıkları.) (2001) Interpersonal rejection (pp.). 3. Ankara. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. Garbarino.

Current issues in child abuse. K.1222. Oates. (2001). Child Abuse & Neglect. İstanbul: Selis Kitapları. Nichols. Nazlı. Seçkin Yayıncılık 1. H. S. Pelcovitz. treatment and prevention. Polat.. 85-91. D. Child and adolescent abuse and neglect research: A review of the past 10 years. P. C. Boztaş. D. 21–54. C. Gürkaynak. 4(2). İ. Aydın. C. (2011). (2000).. Inflicted injury versus accidental injury. Chil Abuse and neglect. (2002). Helfner. (2004). S. Özgüven. Yurttaş olmak için. J. Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. İstanbul: Umut Vakfı. Der Yayınları. Kaplan. (2000). O. 20. CA: Sage. In J. (1972). M. & Labruna.. Çocuk İhmal ve İstismarına Multidispner Yaklaşım. Y. & Herbison. R. Social Casework.. 207-231 Polat. ve Gözütok. (2002). 15(1). Barlık. 140-151. (2002). Marriage happiness a behavioral approach to counseling. A.. Güler. Polat. Editör: Özgür Polvan. G. 7–21. Family therapy: Concepts and methods (2nd ed. Pyhysical abuse and neglect. Arvin (Eds. Güneş.. (2006). D.Goldbeck. J Psychiatry. L. Acil Tıp El Kitabı. L. S. Child sexual abuse I: Psychopathology. (1996). Child and adolescent psyciatry. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 47(2). G.). (1996). Hancı. Behrman. The long-term impact of the physical. 12-14 Haziran 1989. L. Thousand Oaks. Klinik Çocuk Forumu.. Özkök. Kozcu. A. P. PA: WB Saunders Company.R. 37(4). Johnson. M. S. Ankara: Seçkin Yayıncılık. ed. The impact of newly diagnosed chronic paediatric conditions on parental quality of life. Ankara: Anı Yayıncılık. & Billick. C. Adli tıp ve adli tıp bilimleri. Mullen. İ. Child abuse in Turkey: An experience in overcoming denial and a description of 50 cases. 1121– 1131. S. Abuse and neglect of children. V. B. O.128 – 134.. Çocukların Kötü Muameleden Korunması. S. Philadelphia. E. S. ve Akman E. Aile danışmanlığı.. Can. 158 . Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child. S. Kliegman.). Polat. 665-668. Ü. Child Abuse and Neglect. Johnson. (2004). Hendrix. E. Gözde Repro Ofset. baskı Ankara: 85-131. (1986). J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. D. 38. İstanbul: Forart Matbaa. ve Miral. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Dergisi. pp. (2006). Cinsel İstismar Rehberi. 5-15. Oral. J. 12 (6).. emotional. 2nd edn. Z... İ.. Illınoıs: Research Press Company. Çocukta cinsel istismar. (1998).. In: Lewis M. (1996). M. F. Boston: Allyn & Bacon. (1991). 137-146. (2004). A comprehensive textbook. P. 35-40. D. S. Kara. Ulusal Kongresi. A. Qual. Child abuse and neglect assesment. Ates N. 15. (2003). ve Aydoğan. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24 (3). (1991). Ankara: PDREM Yayınları. A. Kolko. Yatağan. . Knox.E. 112–121). 5/3. Romans. C. E. ve Gökalp. 2nd ed. Anderson. İstanbul: Altın Kitaplar. Kurtay. (1999). Klinik adli tıp. Jenny. & A. (1999). (2000).. S. Kılıç. 190-193. (1990). Evlilik ve aile terapisi. A. (2001). Karan. Çocuklarda mahremiyet eğitimi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi. Çocuk İstismarı... O. Nurcombe. R. Ş. 25. Pizarro. Berliner. N. Çocuk İhmali ve İstismarı. Kaplan. 1. Nelson textbook of pediatrics (pp. Life Res. & Schwartz. In R. 279-290. Reid (Eds). D.A. Part 1: Physical and emotional abuse and neglect. S. Çocukların cinsel istismarının kalıcı etkileri. 379-390. (2004). 43. Uzun. Martin. Göktürk. Briere. Ü. Child physical abuse. 1214. M. (2004). B. Myers. and sexual abuse of children: A community study. F. Ö. S. Başbakanlık Soyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. İnsanı anlamak.B.. Çocuk istismarı ve ihmali. J. 34(1). Cetin. C. Current Opinion Psychiatry. Biçer. Köknel. APSAC Handbook on Child Maltreatment. & T. Kurtay.. Çocuk ve ergen psikiyatrisi: Boşanma. E. (1962). (2001). Journal of Pediatric Clinics of North America.. (2000). Ankara: Güneş Kitap Evi. 791–811. R. Olshansky. Çocuk istismarı ve ihmali Aile Yazıları 3. R. Adli Tıp.. Kaplan.

A.Polat. G. F. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 153-167. Sexual abuse perpetrated by adult and juvenile females: An ultimate attempt to resolve a conflict associated with maternal identity. Eur J Pediatr. ve Gökler. Ünal. Ö. (2000). Journal for Specialists in Pediatric Nursing. J. Sayın. Predisposing factors in childhood masturbation in Turkey. Auclair. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.who. 82-86.askdrleanna. (2001).. F.. Aile Sosyolojisi. Y. 159. 338-342. (2012).pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. Taner. 7. http://whqlibdoc. B. http://www. N. L.. Çocuk istismarı ve ihmali: Psikiyatrik yönleri. Ailede çocuk istismarı ve ihmali. C. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Child Abuse & Neglect. F. 71-80. Tüm Boyutları ile Çocuk istismarı.. Identifying risk factors for maternal depression in families of adolescents with epilepsy. (2002). Huster. Shore. (1990). Ünal. 159 . (2006). (2005). & Dunn. Wolfe.. Tardif. & Carpentier. (2008). D. M. İstanbul: Seçkin Yayınları. Şahin. 10(7). Hacettepe Tıp Dergisi. Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence. Ailenin Toplumdaki Yeri.int/publications/2006/9241 594365_eng.K. 246-249. (2004). O. 1. 9-18. 35. (2007). 29. Çocuk istismarı ve ihmalinin Önlenmesinde Hekimin Rolü.com/Cheating%20Surve y%20Final. World Health Organization.W. Who cheats and why? Yayınlanmamış araştırma. J.P. Austin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful