P. 1
Aile İçi Uyumlu Etkileşim

Aile İçi Uyumlu Etkileşim

|Views: 64|Likes:
Yayınlayan: endlosslieben

More info:

Published by: endlosslieben on Feb 15, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2688 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1654

AİLE İÇİ UYUMLU ETKİLEŞİM

Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1, 4) Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT (Ünite 2) Doç.Dr. Zühal ÇUBUKÇU (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ali ERYILMAZ (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Pınar GİRMEN (Ünite 7) Doç.Dr. Ayşe AYPAY (Ünite 8)

Editör Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

i

İçindekiler
Önsöz .... iv

1. Aile ve Yaşam Döngüsü 2. Ailede İletişim ve Etkileşim 3. Ailede Ebeveynler Arası Etkileşim 4. Geliştirdikleri Tutum Tiplerine Göre Ebeveynler 5. Ailede Mutluluk Faktörleri 6. Ailede Ebeveyn Çocuk Etkileşimi 7. Özgüven Aile Bireyleri Etkileşimi 8. Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler

...

2

. 26 46 .. 64 .. 88 110 . 124 . 142

iii

Önsöz
Sevgili Öğrenciler, Toplumun en küçük ve temel birimi olarak kabul edilen aile, ilk deneyimlerin kazanıldığı, tutum ve davranışların şekillenmeye başlandığı ortam olarak, bireylerin toplumsallaşmasında büyük öneme sahiptir. Çocuklar içinde bulundukları ailelerde, hem toplumsal rollerine hazırlanır hem de kişiliğini bulur. Ailenin işleyişinde önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi de aile bireyleri arasındaki iletişim ve etkileşimdir. Aile içi iletişim; aile üyelerinin birbirlerine sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri, mesajları kapsar. Aile içinde kurulacak iletişim ve etkileşimi diğerlerinden ayıran en önemli yönü, iletişim ve etkileşimin deriliği ve etkililiğidir. Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarının yanı sıra, uyum içinde yaşamalarına ve çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına katkı sağlayacaktır. İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha bağımsız bir kişilik geliştirirler. Duygu ve düşüncelerini açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar. Aile içi uyumlu etkileşim kitabı, aile içi etkileşim alanını tanımanız, kavramsal bir görüş geliştirmeniz ve aile içinde uyumlu etkileşim gerçekleştirebilmek için gerekli becerilerle donanmanız amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kitapta; aile ve yaşam döngüsü, ailede iletişim ve etkileşim, ailede ebeveynler arası etkileşim, geliştirdikleri tutum tiplerine göre ebeveynler, ailede mutluluk faktörleri, ailede ebeveyn çocuk etkileşimi, özgüven ve aile bireyleri etkileşimi, aile içi uyumu olumsuz etkileyen faktörler konularına yer verilmiştir. Bu konular çerçevesinde; iletişimin tanımına ve ögelerine, etkili dinleme ve konuşma becerilerine, iletişim ve etkileşim engellerine, ebeveynlerin evlilik uyumlarına, ebeveynlerin rol model olmalarına, aile uyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlere, aile yapısı ve sağlıklı ailenin özelliklerine, mutluluk, sevgi, güven, benlik algısı ve saygısı kavramlarına yer verilmiştir. Konuları kendi kendinize çalışarak öğrenmenize olanak sağlayacak biçimde, uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış bu kitaptaki bilgileri daha kolay ve etkili biçimde öğrenebilmeniz için öncelikle ünitelerin baş kısımlarında yer alan amaçlar bölümünü gözden geçiriniz. Ünitelerin içindekiler kısımlarını inceleyiniz. Ünitelerin içine yerleştirilmiş olan soruların ve tartışma önerilerinin gereğini yerine getiriniz. Ünitelere ilişkin metni çalıştıktan sonra ünite sonundaki özeti okuyunuz. Ünitelerin sonundaki değerlendirme sorularını yanıtlayınız. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ünitelerin sonlarındaki kaynaklara başvurunuz. Kitaptaki kimi üniteler için çekilen televizyon programlarını izlemeye özen gösteriniz. Kitabın yararlı olmasını umuyor, başarılar diliyorum.

Editör Prof.Dr. M. Bahaddin ACAT

iv

.

Ailenin önemini açıklayabilecek. Aileyi tanımlayabilecek. Aile yaşam dönemini incelemenin gereğini ve önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Aile yaşam döngüsünü tanımlayabilecek. Aile kurmanın gerekliliğini açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar Aile İletişim Etkileşim Aile Yaşam Döngüsü Ailenin İşlevleri Döngü Tipleri Geleneksel Aile Geleneksel Olmayan Aile Çekirdek Aile İçindekiler Giriş Aile Ailede Etkileşim ve İletişim Ailenin İşlevleri Aile Yaşam Döngüsü Aile Yaşam Döngüsü Modeli Evrimi Aile Yaşam Döngüsü Tipleri Aile Yaşam Döngüsünde Karşılaşılabilecek Olası Aşamalar Aile Yaşam Dönemlerini İncelemenin Gereği ve Önemi Aile Yaşam Dönemlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Modeller 2 . Aile yaşam döngüsü tiplerini açıklayabilecek.1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra.

Ailede kimin hangi görevi üstlendiğinden aile içindeki sınırların nasıl korunduğuna kadar geniş bir yelpazeyi içerir. aile bireylerinin duygusal durumlarına uygun şekilde karşılık verebilmelerini ortak ya da bireysel etkinliklerini paylaşabilmesidir. yani sağlıklı iletişim aile bireylerinin birbirlerine çekinmeden. Aile içi iletişim.Aile ve Yaşam Döngüsü GİRİŞ Aile her şeyden önce bir sistemdir. Aile içinde iletişimin olabildiğince açık ve direk olması ailenin sağlıklı olduğunu gösterir. aslında bünyesinde barındırdığı bireylerin kişisel özellikleriyle ilişkilidir. 3 . aile içi iletişim. çok dağınıksın” yerine “ev işlerinden çok yoruluyorum en azından odanı sen topla” diyebilmesidir. çözümü konusunda ortak karar alınabiliyorsa çözüme uygun davranışlar uygulanıyor ve sonuçları aile içinde kimse suçlanmadan değerlendirilebiliyorsa bu sağlıklı ailenin bir göstergesidir. Aslında açık ve direk iletişim. Aile. Ama yine de kendine ait bir yapısı. ailenin çeşitli fonksiyonlarının karşılandığı. uygun şekilde yardım görebileceğini bilmesi ailenin sağlıklı olduğunun bir kanıtıdır. Belki de bu nedenle o bireye “suskun kalma” rolü verilmiştir. Söz gelimi aile içinde suskun olup da aile dışına çıktığında son derece konuşkan olabilen bireylere çok rastlarız. duygusal karşılık verme ve duygulara dâhil olma/ olabilme ve davranış kontrolüdür. ailede sözlü ve sözsüz mesajların nasıl ifade edildiği ile ilgilidir. Ya da o ailenin. Bütün bunları bireyler aile içinde öğrenirler. bu bireylere aile içinde suskun kalmaları öğretilmiştir. Ailede ondan daha fazla konuşması gerekli olduğu düşünülen bireyler olduğu için. Tartışmalar yaşansa bile yine çözüm bulunabileceğini gösterir. Bu fonksiyonlar aile içinde problem çözme. Problem çözme. Problemler aile bireyleri tarafından tanımlanabiliyor ve konuşulabiliyorsa. aile bireylerinin çoğu zaman otomatik olarak yerine getirdiği davranış kalıplarıdır. anne babalığının. yani anne-baba. Söz gelimi yemeği kim pişirecek. Söz gelimi toplumda anne babanın sorumluluğu olarak kabul edilen özellikler. çözüm önerileri sunulup. maddi yükü kim üstlenecek. aile içinde de uygulanabiliyorsa. ailelerin sorunlara yaklaşımı ve çözüm şekli ile ilgilidir. Benzer şekilde arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen bir ergenin ailesinin bilgisi dâhilinde ama özelini de koruyarak huzurlu vakit geçirebilmesi de sağlıklılığın göstergesidir. Bu temel fonksiyonlar genel olarak ailelerin sağlıklı ya da sağlıksız oldukları hakkında bilgi verir. Roller. tartışma ortamı açmadan karşıdakini kırmadan ve söyleyen kırılmadan her şeyi uygun bir dille söyleyebilmesidir. çocuk çocukluğunun bilincinde ise. düzeni ve özellikleri vardır. aile sistemi ancak onlar suskun kaldıklarında bir arada olmaya devam edebilecektir. harcamaları kim yapacak gibi maddesel problemler ile aile üyelerinin birbirine karşı yaşayabilecekleri olumsuz duyguların çözümü için nasıl bir yöntem izlenecek gibi duygusal problemlerin çözüm yollarını kapsar. Ailenin sıkıntı yaşayan bir üyesinin kendini anlaşılmış hissedebilmesi. bu davranış kalıpları içinde kalabiliyorlarsa ve bu ailenin her bireyi kendi rolünü aksatmadan yerine getirebiliyorsa bu ailedeki rol dağılımının sağlıklı olduğunu gösterir. Duygulara dâhil olabilme ve karşılık verebilme. aile içinde rol dağılımı. Aile sisteminin beş temel fonksiyonu bulunmaktadır. Söz gelimi ev işlerinden bunalan ve yardım isteyen bir annenin çocuğuna “çok sorumsuzsun.

Bu nedenle bu üniteyi çok dikkatle okuyunuz. gerekli olan durumlarda esneklik gösterebilen ve değişime ayak uydurabilen aileler sağlıklı ailelerdir. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. ailenin rolü çok büyüktür. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. bu beş fonksiyonda en azından ortalama ve daha üstünde bir denge tutturmuş. Geniş ailede yetkinin erkekte. Bu tip ailelerde görünürde erkek egemendir. Bu ünitede aile ve ailenin yaşadığı dönemler ele alınacaktır. Aileyi içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını kültürünü. 4 . Sonuç olarak. Dengeli. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir aile olamaz ve zaten en ufak olumsuz bir etkide derhal şekli. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. genellikle. kişiliklerine ve yeteneklerine göre görev ve sorumluluk yüklenmeleri gerekir. Bir aileyi oluşturan aile birliğini kuran ve devam ettiren en önemli öge aile bireylerinin birbirlerine duydukları karşılıklı sevgidir. Sevginin olmadığı bir aile ancak şeklen bir aile olur. etkili ve adaletli bir görev ve sorumluluk paylaşımı ailenin daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasında önemli rol oynar. Bunlardan ayrı olarak ailenin yasalarla belirlenmiş görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. hoşgörü ve anlayışın hâkim olduğu bir ailede büyüyen çocuk kendini ve çevresindekileri seven. Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın birçok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandığı ortamdır. sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır. çocuğun kendi kendini cezalandırma kararı vermediği aile sağlıklı ailedir. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. Ayrıca aile sosyal yapısı ile çocuk üzerinde mutlak etkili bir kurumdur. davranışlarını kontrol etmesinde. çevresiyle iletişim içerisinde bulunan bir kurum olarak tanımlamak mümkündür. Ne çok katı ve değiştirilemez ne de tamamen boş vermiş ya da kaotik davranışlar yerine yeterince esnek ve duruma uygun davranışlar gösterebilmesi ailenin sağlıklı olduğunu gösterir. gelenek ve göreneklerini yansıtan. Sevgiyle büyüyen bireylerin ruh sağlıkları yerinde olur. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. Sevgi. Kadın ve erkek birbirlerini sevdikleri. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. fiziksel olarak tehlikeli durumlarda psikobiyolojik ihtiyaçların karşılanması noktasında ve aile üyelerinin sosyal kontrole ihtiyacı olduğunda kendini gösterir. Çocuk sevgisini yaşamak için de annebaba olmanın çok ağır sorumluluğunu hiç yüksünmeden üzerlerine alırlar. ayrıca kendi içinde sadece kendine özel bir düzeni olan. Sevginin olmadığı bir yerde aileden söz edilemez. yapısı bozulur. Kısaca ailenin temelinde sevgi yatar. Aile ve ailenin yaşadığı dönemleri bilmek bireyin kendisini planlaması açısından çok önemlidir. Aileyi bir şekilde etkiler. Zaten aileyi aile yapan unsurların başında aile bireylerinin birbirlerine karşı olan bu görev ve sorumlulukları gelir. Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. notlarının kendi sorumluluğunda olduğunu. Çocukların da yaşlarına. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde. dağılır ve parçalanır. düzeltilebileceğini aile içinde öğrenebilmiş çocukları barındıran ailedir. Yani karnesinde kırık notlar nedeniyle ailesinin kendisine zarar vereceğini düşündüğü için. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkânsızdır. saygı. istedikleri için evlenmeye karar verirler. cinsiyetlerine. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. Sağlıklı aile cezalandırılacağını bildiği halde. Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. AİLE Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. Ancak aile ister sağlıklı isterse sağlıksız olsun kurulduğu andan itibaren çözülmesine kadar belirli aşamalardan geçer.Davranış kontrolü. cinsel kimliğini kazanmasında. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır. Söz gelimi kırsal kesimde. Bu aşamalar her ailede yaşanır. Aile çocukların gelişiminde yol gösterici ve kuralları öğretici bir rolü başarı ile oynar. Aile içinde sadece anne ve babanın görev ve sorumluklarının olduğu şeklinde bir yaklaşımda bulunmak doğru değildir. Her aile özgündür.

Bu ortak yan ise bireylerin. şekline. Psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yer aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamıdır. Ailenin özellikleri. karşılıklı anlayış ve işbirliği. fakirlik. Bir ailede bireylerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor olmaları o ailenin iletişim ve etkileşim açısından sağlıklı bir yapıda olduğunun kanıtı sayılır. aynı zamanda kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır. ailedeki diğer bir bireyin ya da bireylerin tutum ve davranışını değiştirme gücüne sahip olması şeklinde tanımlanabilir. aileyi oluşturan bireylerin aile adına verilen kararlara katılması da sağlıklı bir aile için bir diğer önemli husustur. sosyal beceriler edinmesini ve nihayet topluma uyum sağlamasını olanaklı hale getirir. ikmal ve iaşesi. kişiliğini geliştirmesini. Bir ailede etkileşim oldukça önemli bir konudur. Bu sıkıntılar arasında. Bu nedenle aile. Söz konusu bu yaptırım gücü. birbiri için fedakârlık. Aile birbirleriyle kan. suçluluk hisleri gibi duygular en çok görülenlerdir. Söz gelimi yan yana iki insan. AİLEDE ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM Ailedeki etkileşimleri ise esneklik. birbirine karşı samimiyet ve sevgi. aile üyelerinin sağlık durumuna göre şekillenir. Bu tip ailelerde zamanla bireylerde değişik sıkıntılar oluşmaya başlar. büyüklüğüne. kimlik kazanmasını. Aileyi oluşturan bireylerin. birliktelik. Öte yandan yanlış iletişim ve etkileşim veya yetersiz iletişim bir ailede sorunlara yol açan nedenlerin başında gelir. ortak düşünceler. Bu konularda ev idaresi programı içerisinde daha ayrıntılı bilgiler verildiğinden burada söz konusu alt başlıklara kısaca değinilmekle yetinilecektir. sosyal faaliyetleri. kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını. Aile bireyleri arasında yaşanan bu ilişkiler. Bu gibi özel durumlar o ailenin bireyinden başlayarak tüm aileyi etkiler. Genel olarak aileyi anlatınız. Bu özel durumlar sağlık sorunlarının dışında. kültürel arka planına. sağlık ihtiyaçları. aile üyeleri arasında yetki kullanımı ortaya çıkar. Bir ailede. Yetki kısaca aile içindeki bir bireyin. Genel bir kural olarak ailenin ihtiyaçlarını yani ailenin maddi ihtiyaçları. Uyumlu ve özgür bir aile içinde dengeli ve tutarlı ilişkilerle büyüyen çocuk. özürlü üyenin varlığı gibi olması hiçbir şekilde arzulanmayan ama hayatın bir gerçeği olarak herkesin karşılaşabileceği durumlar olabilir. Açık ve etkin iletişim mutlu ve huzurlu ailelerin ortak özelliğidir. düşmanlık duyguları. kim olduklarını ve nasıl bir kişi haline geldiklerini aile içinde öğrenmeleridir. iyi niyet. ilişki ağı. hiç konuşmasalar bile. Buna karşılık herkesin kendini rahatça ifade edebildiği ailelerde ise bunun tam tersi olarak. depresyon. endişe ve huzursuzluklar. duygu ve düşüncelerini rahat ifade edemedikleri. Bir ailede normal iletişim ve etkileşimi engelleyen durumları ise şu şekilde sıralamak mümkündür: 5 . Bir ailede bireylerin özel durumları sağlık sorunları olabilir. çatışma çözümü. evlilik ya da evlat edinme aracılığı ile bağlı olan bireylerin oluşturduğu bir sistemdir. anında diğer organların ritmini. Böyle bir durumda her birey makul derecede. Bu durumu öğrenir kabullenir. aileyi oluşturan diğer bireylerin ihtiyaç ve isteklerine saygı göstermek durumunda kalır. bu durumun bir anlamı vardır. Aile yaşayan bir organizma gibidir. Aslında pratikte iletişimin olmadığı herhangi bir an bile yoktur.kendisi ve yaşamla barışık. özgüveni yüksek bir birey olarak yetişir. aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. madde kullanımı. sosyo ekonomik durumuna. Aile birliğindeki çökme ve çözülmelerin artması toplumsal sorunları da çoğaltır. Aile bireylerinin karşılıklı açık ve net bir şekilde birbirleri ile konuşmak yerine. Öte yandan iletişimin olmadığı ailelerde. herkesin kendi dünyasında yaşadığı bir aile yapısında ise sağlıklı bir yapıdan söz etmek oldukça zordur. işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler. saygı oluşturma gibi alt başlıklarda incelemek mümkündür. Organizmayı oluşturan organların birinde görülen arıza. geleceğe güven ile bakma gibi durumlar olağandır. Böylece ailede karşılıklı güven ortamı kurulur ve bu güven ortamının devamı sağlanır. çocuk ve toplum açısından hem önemli hem de birleştirici rol oynar. coğrafik yerleşimine. Ancak bir tek noktada bütün aileler birleşirler yani bir tek noktada ortak yanları vardır. birbirleri ile kısa sözlerle ya da jest ve mimikler ile iletişim kurma yolunu seçmeleri çoğu kez aksamalara neden olur ve aileyi çok olumsuz etkiler. Ailede etkileşim ve iletişim konusunda. bir birey olarak yetişkin yaşamına ulaşabilir. denge kurma. Bu durum tıpkı aynı vücutta bulunan organlara benzer. Dünya üzerindeki bütün aileler az ya da çok farklılıklar ile birbirlerinden ayrılırlar. bireyin kendine güvenmesini. vb ihtiyaçlarını karşılayan üyenin yetkisi yani bir başka anlatımla yaptırım gücü daha fazladır.

Bir grubun ideal bir şekilde tüm işlevlerini yerine getirebilmesi. Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma. Ailedeki işlevler. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek. Alay etme. çocukların sosyalleşmelerini sağlamak. düşüncelerini yorumlama ve tahmin yürütme. Statü sağlamak. Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme. Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama. karşılıklı saygı ve işbirliğine büyük önem verilmekte olduğu kolaylıkla görülmektedir. dış dünya 6 . yersiz şüphe ve tereddüt gösterme. aile işlevlerinde aile içi iletişime. ailenin psikolojik ve duygusal gücünü oluşturan. AİLENİN İŞLEVLERİ Ailenin işlevlerini yedi grup altında toplamak mümkündür. Küçük hataları çok abartma.• • • • • • • • • • • • • • • • • • Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde. yalan söyleme. Karşıdakine kendini ifade etme imkânı tanımama. rol ve ilişkiler. Yapay ilgi gösterme. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak gibi işlevlerdir. aile fertlerinin işlevselliklerini sürdürdükleri organizasyonların taleplerini karşılamada onlara yardımcı olmak. Özveriyi devamlı karşı taraftan bekleme. karşı tarafın hareketlerini. • • • • • • • Ekonomik ihtiyaçları karşılamak. kolaylaştırıcı. sağlıksız ailelerdir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. Genel olarak bakıldığında. istikrarlı. Ortak çalışmalara gereken önemi vermeme. Konuşmaya ve açıklama yapılmasına gerek duymadan. grubun iç dinamiğine bağlı olduğu kadar. derinlemesine konuşmadan kaçınma konuları yüzeysel konuşmalar ile geçiştirme. Samimiyetten uzak kalma. ailenin asıl görevlerinin üyelerinin kapasitelerini geliştirmek. Suçlama. uyum sağlayıcı ve birbirlerinden farklı yetenek ve potansiyele sahip bireyler için koruyucu bir sistem olarak görüldüğünde. Geçmişteki üzücü ve tatsız olayları yerli yersiz sık sık gündeme getirme. Din eğitimi vermek. olumsuz değerlendirmeler yapma. arabulucu. Bireyler üzerinde söz ile baskı kurmaya çalışma. Emir verme. eleştirme. Sorulan soruları cevapsız bırakma ya da kısa cevaplar ile geçiştirme. fikirlere değer vermeme. Ailenin işlevleri. Aile üyelerinin birbirini korumasına yönelik ortamı hazırlamak. Ailede etkileşim ve iletişim hakkında bilgi veriniz. ailenin refahı için gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi oluşturarak üyelerin doyum sağlamasını temin etmek olarak sıralanabilir. tehdit etme. Aşırı soru sorma. İşlevlerini bir bütünlük ve beraberlik içinde yerine getiremeyen aileler. Çocukların eğitimini planlamak. küçük düşürmeye çalışma. uyumlu ve devamlılığı gerekli olan duyguları ortaya çıkarır.

Sağlıksız ailenin temelinde birbiri ile anlaşamayan. zaman. bir ailede ve yaşamda bireyin oynayabileceği rollerin anlatılması. bireyin bireysel kimlik kazanması. bir üyenin eksilmesi. Söz konusu bu kavramları kısaca ve ana hatları ile. eğitim düzeyinin artırılması. çocuklara ve yakın dostlara karşı sorumlu davranma gibi öğeler ön plana çıkmaktadır. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. bakım vb ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmaları. yaşamı. duygusal bağlanmanın derecesinin ayarlanması. Geçişin zamanlaması önemlidir. aralarında iyi bir iletişim ve etkileşim kuramamış olan eşlerin bulunması söz konusudur. ailenin bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi. sosyal becerilerin kurulması ve geliştirilmesi. güç kullanımı ve paylaşımının öğretilmesi. işbirliği kurmanın. roller netleştirilerek ve roller üzerinde fikir birliği sağlanarak ve nihayet rollerin gerekleri belirli aralıklarla yeniden gözden geçirilerek daha kolay aşılabilir. Ailenin işlevlerini sıralayınız. Rol gerilimi kısaca ailede bireyin rolünün gereğini yapmakta güçlük çekmesi demektir. uyum sağlayabilme yeteneğinin kazandırılması ve geliştirilmesi. aileye yeni bir üyenin gelmesi.yavaş olabildiği gibi.ile ilişkilerine de bağlıdır. geçişi başarı ile sağlayan aileler örnek alınarak. Yani bir aile kurulur gelişir yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri yerine getirir nihayet ömrünü tamamlar ve tarihe karışır. Ailenin işlevlerine ilişkin olarak yukarıda ana hatları ile verilen kavramlardan birisi olan geçiş dönemleri kimlik çatışmalarını yeniden ortaya çıkarır. Bir ailenin işlevleri daha yakından incelendiğinde belli bazı kavramların öne çıktığı görülmektedir. Geçişler genellikle fark edilirler ya da önceden bilinirler. Ailenin sağlıklı veya sağlıksız olması sosyo-ekonomik özelliklerine. arkadaşlar. Beklenen değişimlere ailenin hazırlanması. duygusal bağların. Sağlıklı aile göstergeleri olarak. anlaşma ve uzlaşma biçimlerinin anlatılması ve öğretilmesi. çevreye tepki vermedeki değişim becerisinin geliştirilmesi. beklenmedik yani kriz şeklinde. eve. belirli bir süre. ilgiler ile ilgili beceri ve bilgilerin verilmesi. duyguların ifadelerin sınırlarının belirlenmesi. duygusal bağ. Bu kavramlar aslında aileyi aile yapan kavramlardır. geçiş dönemlerinde kültürün bulduğu çözümlerden. kişiliklerine. Ailede geçiş olduğunda rol gerilimi konusu daha fazla önem kazanır. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp. her aile üyesinin denediği bağımsızlık ve özgürlük ile ilgili etkinliklerin düzeyinin otokontrolünün sağlanması. eğitim alanında çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçiminin sağlanması. rekreasyon alanında boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesi. karşılıklı saygı. duygu. mekan kullanımının. aile üyelerinin genetik özelliklerine. toplumdaki hizmet ve olanaklarına. içinde bulunulan ortama uyum sağlayabilme becerisinin verilmesi. her ailede görülen. Öngörülemez hızlı ve dramatik değişimler ise çoğu kez ailede bir krize neden olurlar ve yine çoğu kez ailede böyle bir dönemin arkasından bir stabilizasyon yani durgunluk dönemi gelir. ekonomik alanda aile gelirinin yasal ve ahlaki alandan ayrılmadan artırılması. Rol gerilimi. Bu durumda yani rolünü gerçekleştirmede güçlük çeken bireylerin varlığında aile geçişlerde daha büyük sorunlar yaşar. ritüellerden yararlanarak yani gelenek ve göreneklere bakarak. Söz konusu bu kavramlar sayesinde aile bireyleri birbirleri ile kaynaşmakta ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmaktadırlar. kuralların ve karar verme süreçlerinin öğretilmesi. Öte yandan aile içi ilişkiler ve dinamikler çok büyük önem taşır. farklı ego ideallerine sahip olan. Çünkü bunların olumlu veya olumsuz olması ailenin işlevlerini yerine getirmesinde veya getirmemesinde belirleyici olmaktadır. yaşam düzeyini artırarak sürdürmeye dönük gayret gösterilmesi bu anlamda ailenin yiyecek.ani de olabilir. bireyin kendisine saygısı. işbirliği. yeni rollere ve stres altında değişen sorumluluklara uyum sağlama kapasitesinin artırılması. geçişin başarılı olmasını sağlar. üyelerden birinin hastalanması gibi herhangi bir değişikliğin aile ilişkilerinde ortaya çıkaracak yeni düzenlemelere aile bireylerinin hazırlanması şeklinde sıralamak mümkündür. barınma. çünkü kimlik aile içindeki rolle yakından ilişkilidir. aile içi ilişkilerin dinamik yapısına bağlıdır. Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli dönemlerden geçer. Geçiş beklendik yani normatif . bir başka 7 . sosyalleşme alanında kişilerarası ilişkilerin.

Bu gayret ona yeni beceriler kazandırır.İlköğretim ve lise çağında çocuğu olan. Aileden ayrılan çocuklar.Ekonomik bağımsızlığını sağlamış yeni evliler. Küçük çocuklu aileler.Çocuksuzlar ve yeni çocuklular. İşte bir ailenin kuruluş hatta bazen kuruluş hazırlıkları aşamasından başlayarak ailenin yaşamını tamamladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yaşadığı ve her ailede o ailenin özelliklerine bağlı olarak süresi.Yaşlı aileler 8 Sorokin. kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçerlerken. Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır. • Aile yaşam döngüsü çeşitli yazarlara göre farklı sayıda döneme ayrılarak incelenmektedir. eşlerin ölümüne kadar geçen bu süreçte. Aile yaşam döngüsü olarak adlandırılan söz konusu bu dönemleri kısaca evlilik. Evliliğin başlamasından. Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır. çocukların doğumu. Geç hayatı olan aileler 1. 2. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir dönem. 6. 3. Evden ayrılış. dulluk gibi kavramlar altında incelemek mümkündür. 4. çocukların evden ayrılması. “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlayabilir.Üniversite çağında çocuğu olan. Aile bu krizden başarı ile çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur. farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar. 3. önemi ve ailenin yaşamında oynadığı rolü değişebilen dönmeler “aile yaşam döngüsü” kavramı adı altında incelenir. bir aile için çok anlamlı önemli ve o aile için yaşamsal değeri olabilirken bir başka aile için son derece sıradan bir dönem olarak kalabilir. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. Söz konusu bu dönemlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Aile bu durumda ortaya çıkan krizle uğraşmak zorunda kalır. 4. 2. Çeşitli yazarların aile yaşam döngüsüne ilişkin belirledikleri dönem sayıları ve bu dönemlere verdikleri isimler bu konuda daha iyi bir fikir sahibi olabilmek ve karşılaştırmalı olarak kolaylıkla görebilmek için tablo 1’de gösterilmiştir. 5. Zimmerman ve Galphin 4 aşama Kirkpatrick.Kendine yetmeyi öğrenmiş çocuğu olan çiftler. Bu genel özellikler her ailede ailenin yapısına özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır. Yetişkin çocuklu aileler. emeklilik. 2. kimileri ise tamamlayamaz. Cowles ve Tough 4 aşama Loomis 4 aşama .Yaşlı çiftler 1. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir. Değişimin gerektirdiği farklı aşamalara bağlı olarak değişik deneyimler yaşarlar. Aileyi güçlendirir. Tablo 1. güçlenir. kimi aileler. okul yılları ve adölesan dönem.Okul öncesi çocuklu. 2. • Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelir.1: Aile Yaşam Döngüsü Aşamaları Belirleme Araştırmaları Özet Tablosu Araştırmacı Caret ve McGoldrick Aşama sayısı 6 aşama Temel aşamalar 1.14-36 yaş arası çocuğa sahip büyük çocuklular. 4. Genelde ailenin özelde aile bireylerinin bu dönemlerde yaşadıklarına bağlı olarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel durumlar aşağıda belirtilmiştir. Yani aile birliği. okuldan mezuniyet işe ya da daha ileri eğitime başlama.Küçük çocuklular. 3.Bir veya daha fazla çocuğu olan çiftler. Yeni bir aile oluşturmaya hazırlık. 4.Yaşlı aileler 1.dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu dönemler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken farklı ilişkiler kurmak zorunda kalırlar ve kendilerini sürekli olarak bir değişimin içerisinde bulurlar. 3. farklı sorumluluklar. O nedenle var gücü ile bu sorunları çözmeye uğraşır. aile bireyleri her aşamada farklı roller.

Bebekliler.) aileler.Küçük çocuklu yuva.Bigelow 7 aşama Glick 7 aşama Duvall ve Hill 7 aşama Rodgers 10 aşama Wells ve Gubar 9 aşama Duvall 8 aşama Schiffman ve Kanuk 10 aşama 1.Büyük çocuklu yuva. 4.Yalnız yaşayan ve çalışan. Çiftlerden diğerinin de ölümü 1.Okul öncesi çocuğu olan aileler.(2009)’dan derlenmiştir. ekonomik nedenler vs. 5.İlk çocuğun evlenmesi. 2. 6. 4. 9 . yaşam dönemlerini birbiri peşi sıra gelecek şekilde değil.Yaşlı aileler.Okul öncesi ve yeni çocuklular. 6.Çocuksuz evliler.Lise çağında çocuğu olanlar. 4.Okul çağı.Bebekli aileler.İlkinden sonuncusuna çocukların evden ayrılması. diğerlerinin eksiklerini tamamlayacak şekilde sırasız saymaktadırlar. 6.Genç ve orta yaştaki evlenmemişler. 3. 4.Yeni evli çocuksuz çiftler.Aile reisinin de emekli olduğu yuvalar. (Yazarlar.Son çocuğun doğumu. 3.Evde çocuğun olmadığı dönem arkadaşlık. 5.Evde çocuğu kalmamış aile reisinin hala çalıştığı yuvalar. 8. 9. 2.Eşi ölmüş dullar.Üniversite çağında çocuğu olanlar. 6. 8. 10. 6.İlk çocuğun doğumu.Çocuklu genç boşanmışlar.Çocuksuz-yeni aileler.Kuruluş. 3.Çiftlerden birinin ölümü.Yeni evliler. 9.Bekârlık.Evlilik bağı olmaksızın birlikte yaşayanlar. 3.Okul öncesi çocuğu olanlar.Eşlerden birinin ölümü 1.Son çocuğun aileye katılmasıyla gelen istikrar.Yalnız yaşayan ve emekli 1.Çocuksuz genç boşanmışlar.Emeklilik 1. 2. 7. 2. 4.Çocukların evden ayrılmasıyla başlayan küçülme. 7. 4.Geç evlenmiş çiftler.Yetişkinlik çağında çocuğu olan aileler. 3. 7.İlk çocuğu geç olan çiftler.Ergenlik döneminde çocuğu olanlar. 5.Ayrılan çocuğu olan aileler. 2.İlköğretim çağında çocuğu olanlar. 6.Evden ayrılmış çocuğu olan yuvalar.Geri dönen çocuğu olanlar.) Kaynak: Özdemir ve ark. 7.Evden ayrılmış çocukların geri döndüğü (boşanma.Tüm çocukları evden ayrılmış orta yaşlı aileler. 7. 5. 2.Genç yetişkin aileler. 1.Okul çağında çocuğu olanlar. 9.Çocuksuzluk.Dulluk (Rodgers bazı aşamaları kendi içinde de aşamalarına bölerek toplamda 23 aşamalı bir döngüyü esas almıştır).Okul çağında çocuğu olan aileler. İlk çocuktan son çocuğun doğumuna kadar genişleme. 8.Emekli oluncaya kadar orta yaşlı aileler. 7.İlk evlenme. 10. 4. 6. 5.Son çocuğun evlenmesi. 7. 3.Çocuklu orta yaşlı boşanmışlar. 8. 5. 2. 5. 3.Emeklilikten ölüme kadar yaşlı aileler 1.

yaşam aşamalarından etkilenir.Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi her ailenin bu evreleri belirtilen sıra ile yaşaması ve tamamlaması söz konusu olmayabilir. Aile Yaşam Döngüsünün Aşamaları ve Bu Aşamalara Eşlik Eden Gelişimsel Görevler Aile yaşam döngüsünü daha iyi anlayabilmek açısından evreleri tablo haline getirilerek Tablo 2’de verilmiştir.Çocuk sahibi olma 3. bu model tipik olarak bağımsız / oluşum aşaması ile başlar ve bir çözülme aşaması ile son bulur. gelişimini üstlenme Ebeveyn ve bebek için uygun ev ortamını oluşturma Okul öncesi çocuğun gelişim ihtiyaçlarına uyum Ebeveynin enerjisinin tükenmesi ve mahremiyet kaybıyla baş etmeleri Okul çağı ailelerine uyum Çocukların eğitimlerini sağlama Ergen çocukların özgürlük ve sorumluluk dengesini kurma Ebeveynin yaşlanması nedeni ile ebeveyn sonrası yaşamın planlanması Büyüyen çocukların geleneklere göre hayata hazırlanması.hala. Her model için değişik aşamaların sayısının ve açıklamasının farklı olması büyük olasılıkla yaşam aşamalarını belirleyen değişkenlerin farklı uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Evlenme Ailenin durumu Karı .Ergenlik Karı –anne Koca – baba Bebek (ler) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne Koca – baba Çocuk (lar) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Çocuk(lar) (amca. Daha önce kurulduğu gibi. Örneğin bir çocuk yetişkinliğe geçtiğinde de ebeveyniyle ölene kadar aynı evi paylaşabilir. Ya da boşanmış kadın ve erkekler çocukları varsa ve tekrar evlenirlerse tablodaki 1. Bazı evreleri hiç yaşama şansı olmadan bir başka evreye atlayabilir. evliliğe hazırlık. Tablo 1.Okul öncesi dönem 4.2: Aile Yaşam Döngüsünün Aşamaları ve Bu Aşamalara Eşlik Eden Gelişimsel Görevler Aşamalar 1.teyze) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Karı –anne(nine) Koca – baba(dede) Dul anne/baba Gelişimsel Görevler Uyumlu bir evlilik ilişkisi oluşturma Evliliği düzene koyma Akraba ağına katılma benimseme benimsenme Gebeliğe hazırlanma ebeveynlik sözü Bebek sahibi olma. evlilik. ele karışma Evlilik ilişkisinin yeniden kurulması. Bu modellerin her biri.Ebeveynin yaşlanması Kaynak: Tuğlu ve Öztürk Şahin.dayı. daha yaşlı ve daha genç aileler ile akrabalık bağlarının kurulması Eş kaybının yaşanması ve yalnız yaşama alışma Aile evinin kapatılması veya yaşlılığa uyarlanması Emekliliğe uyum 6. askere gönderilmeleri. Aile yaşam döngüsü nedir? Kısaca bilgi veriniz. ve 4. işe başlatılmaları. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİ EVRİMİ Aile yaşam döngüsü aşamaları alışılmış bir model olarak tasvir edilmektedir.Koca 2. Birçok aile bu evrelerden sadece bir kısmını yaşar.Orta yaşlı ebeveyn 8.Okul çağı 5. 2007’ den uyarlanmıştır. Ya da bu çemberi tamamlayamabilir. evreleri aynı zamanda ikinci kez yeniden ilkinden daha değişik olarak yaşarlar. yaşam döngüsü kavramına eşsiz bir yaklaşım sunmaktadır. Bu iki uç arasındaki aşamalar değişkenler tarafından belirlenen. bebeği benimseme uyum sağlama. Daha öncede belirtildiği gibi çeşitli yazarlar tarafından ortaya konmuş çok sayıda aile yaşam döngüsü modelleri geliştirilmiştir. ikinci baharın başlaması.Cocukların büyümesi 7. 10 .

aile birliğinin kurulması ile güçlenen ve zamanla zayıflayan ve nihayet temel birimin dağılması ile sona eren kodlanmış bir seriyi takip eder. Adler karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak. ana babalarıyla ve bir bütün olarak toplumla olan ilişkileri görülür. Geleneksel aile yaşam döngüsü: Geleneksel aile yaşam döngüsü bekârlık aşaması ile başlayan. Ayrıca eşlerin ortak kararlar almaları. etnik köken. 6. 8. Geleneksel modellerde bir aşamadan diğerine geçişler birbirini takip eder. Duvall. çiftin birbirleriyle. Psikolojik gelişim. Bu yeni rolde. Aile yaşam döngüsünü geleneksel ve geleneksel olmayan yani çağdaş olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür. her iki tarafında birbirlerinin çıkarlarını düşünmek ve toplumla birlikte uyum içerisinde hareket etmenin gerekliliğini belirtir. cinsel çekim ve aşk gibi etkenler evliliği çağrıştırır. ırk. Kuruluş: Bu dönem evlilikle başlar ve ilk çocuğun doğumuna kadar devam eder. Fakat toplumsallaşma sürecindeki daha az çatışmanın yaşanması ve anne – baba isteği gibi nedenlerden dolayı benzerlik ilkesinin daha çok uygulanabilir nitelikte olduğu söylenebilir. geniş aileyi (çekirdek aile ve onlarla birlikte ikamet eden en az bir büyükbaba) göz ardı eder. Eş seçimi konusunda başka bir sorunda neden evlenildiği sorunudur. • Araştırmalar hangi ilkenin daha çok uygulandığını ortaya koyamamıştır. ailedeki sorumlulukları paylaşmaları ve problemleri çözme yolları da oldukça önemlidir. Adler sevginin dostça işbirliği olduğunu söyler.AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ TİPLERİ Aile yaşam döngüsü “bağımsızlığı” ile başlangıç aşamalarında bir “seriyi” veya “oluşumu” ve “çözünme” ya da “sonuçlandırılma” ile de emekliliği kapsamaktadır. Evliliğin ilk yılları oldukça zorlu yıllardır ve bu konularda başarısızlıklar olduğu takdirde boşanmalar olmaya başlar. Ancak bir 'geri dönüşüm' olduğu hiçbir şekilde bildirilmeden bazı eski aşamalarına geri dönebilir. ailede yaşam döngüsünü sekiz aşamada ele almıştır: 1. din. Bireyin ne zaman evlendiği doğrultusunda toplumun belirlediği belirli bir zaman bile vardır. Eş seçiminde benzerlik ve bütünlük ilkesi olmak üzere iki tane ilke vardır: • Benzerlik ilkesi: Sınırlı bir bireyler gurubu içinde. 2. Evlilikle beraber bekârlık rollerinden evli çift rolüne geçilir. 3. 4. Sosyolog Reuben Hill dokuz dönüm noktası saptamıştır. Geleneksel aile yaşam döngüsü üç farklı aile tipinden ikisini içermektedir. 7. 5. yeni evli bir çifti (kocası ve eşi) ve çekirdek aileyi (eş ve bir veya daha fazla çocuk) içerirken. Evli çift (çocuk yok) Çocuklu aile (en büyük çocuk 30 aylık) Okul öncesi çocuğu olan aile (en büyük çocuk 30 ay – 6 yaşında) Okul çağında çocukları olan aile (en büyük çocuk 6 – 13 yaşında) Ergen çocukları olan aile (en büyük çocuk 13 – 20 yaşında) Genç erişkenler yetiştiren aile (ilk çocuğun evi terk etmesinden sonuncuya kadar) Orta yaşta anne – baba boşalmasından emekliliğe kadar) (yuvanın eşin Üyeleri yaşlı aile (her iki emekliliğinden ölümlerine kadar) (0) Evlilik öncesi: Bu dönemde iki sorun izlenir. yaş. Bu ilke benzerlerin birbirini çektiği gerçeği üzerine kuruludur. Bunlar “eş seçimi“ ve “sevgi ilişkisi” dir. sınıf. eğitim ve kişilik benzerliğine dayanılarak seçim yapılır. 1. Bütünlük ilkesi: Eşlerin özellikle kişilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçildiğini savunur. evliliğe ilerleyen. Yani. Özellikle boşanmalar 11 . Bu dönemde eşlerin birbirini mutlu edecek yaşam biçimini bulmaları cinsel etkileşim örüntülerini keşfetmeleri en önemli görevleri arasındadır. Bu ilke karşıtların birbirini çektiği gerçeğine dayanır.

3. Bu dönemdeki konular çocuklar için okul. 6. Çocukların yetişmesi konusunda anne-babalar çocukla etkileşim içerisinde büyürler. onların bakımıyla ilgilenmezler. babalar torunlarıyla sadece sevmek için ilgilenirler. Toplumsallaşma süreci içerisinde anne-babalar çocuklarına toplumun kurallarını ve değerlerini öğretirken aynı zamanda çocukları tarafından da toplumsallaştırılırlar. sadece belli günlerde buluşmayla sınırlı kalır. Yaşam koşulları. genel uyumsuzluk anne ve babanın müdahalesi gibi durumlar evliliğin yine ilk yılların da karşılaşılan sorunlardır. Okul öncesi aile: ailedeki çocuk 3 ila 6 yaşları arasındadır. Ayrıca çocuklardaki bağımsızlık artar. Bu zaman annenin menopoz sıkıntılarına rastlar. Buda kızgınlık ve kıskançlığa neden olabilir. Neugarten ve Weinstein beş tür anne-babalık biçimi saptamıştır. Ergen ve aile için oldukça zor bir dönemdir. gebeliğe karşı olumsuz tutumları. Anne. Bu biyolojik değişim “ boş yuva “ olgusu ile de birleşince anneler için bunalım başlar. Yerleştirme yeri olarak aile: Çocuklar bu dönemde evlenirler ve evden ayrı yaşamaya başlarlar. Fakat bunun nedenini kişilik uyumsuzluğu. maddi durumlar. Evliliğin ilk yılları gibi 40-45 yaşları arası da boşanmaların en çok olduğu dönemdir. Birdwilsell ise sorunun. Anne-baba birbiriyle olan ilişkileri sürdürürken. Eğer anne-babalar ilgilerini ailesi üzerisinde yoğunlaştırmışsa bu dönem onlar için zor ve sıkıntılı bir dönem olacaktır. rol değişimlerini kabul edilmemek. Aile ise ekonomik yönden kendini hazırlamıştır. boşanma gibi nedenlerden torunlara bakmayı içerir. 8. Bunlar. 7. Ana-babalık sonrası aile: Son çocuğun aileden ayrılması ile ortaya çıkan dönemdir. anne-çocuk ilişkisinde ne gibi etkilerinin olacağını araştırmıştır. Ayrıca ailenin harcamalarının çok arttığı bir dönemdir. Yetişkin çocuk ya da çocukların sorunları aileyi oldukça fazla meşgul eder.babalığa ilişkin yetersiz duygular ve bebek ile ilgili deneyim eksikliğidir. bununla beraber sigara. çiftlerden cok toplumdan kaynaklandığını söyler. Ayrıca baba mesleğinin doruğuna çıkmak için çalışır ve eşinden uzaklaşır. ailenin en büyük çocuğunun okula gitmesi ile başlar. anne.baba bu uyumsuzlukların nedenleri Knox ‘ a göre. • • • Keyif arama ilişkisi: Büyük ana. 4. Araştırmalar sonucu gençlerin kendi kuşaklarıyla ve ailesi ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermiştir. Bu dönemde karşılaşılan sorunların başında çiftlerin yaşlanan anne ve babalarına bakmalarıdır. Anne babalarının ölümün beraberinde getirdiği duygularla başa çıkma sorunları gelir. Yeni ana babalar: Bu dönem gebelik ve ilk çocuğun doğumuyla başlar ve eşlerin anne ve babalığa doğru rol geçişi söz konusudur. Resmi ilişki: İlişki çok azdır. 2. Ailenin oldukça aktif olduğu bir dönemdir. Vekil anababa ilişkisi: Ölüm. işlerini sevmeyen anneler ise çocuklarıyla daha az ilgilenmektedirler. kötü evlilik gibi nedenler değil de henüz anne-baba olma yolunda eşlerin yeterli bir hazırlığa sahip olmamalarıdır. alkol ve uyuşturucu kullanmaları kaygısı ortaya çıkar. büyükanne ve büyükbaba olmaları konusundaki rol değişimleridir. maddi olanak sağlamak ve çocuklarını yetiştirmek konusunda arayış içerisine girerler. Bir başka sorunda anne-babaların. Böylece çocuklar annelerine karşı düşman olabilmektedirler. 12 . Hofmann. Bu dönemde çalışan anne tekrar işe döner. Buraya kadar eşler ilişkilerini oluşturmuştur. meslek seçimleri ve eş seçimleridir. Genç yetişkinli aile: İlk çocuk 22 yaşında ya da daha büyüktür. 5. aile için bir yer bulmak. Okul çağı ailesi: Bu dönem. Ergen ailelerin kurallarını sınamaya başlar. Çalışan işlerini seven anneler çocuklarına daha iyi davranmalarına karşın. Bu çalışmadıkları için kendilerini iyi hissetmeyen anneler içinde geçerlidir.evliliğin ikinci ve dördüncü yılları dolaylarında fazladır. annenin çalışmasını. eşlerin evlilikten gerçek olmayan beklentileri sonucu ortaya çıktığını belirtir. Aile özellikle yetişkin çocuklarının olağan harcamalarını karşılamada zorlanır. Ergen çocuklu aile: En büyük çocuğun ergenliğe ulaşmasıyla başlar. Fakat aileye üçüncü bir kişi olan bebeğin katılması eski dengeyi bozabilir. Koller ilk yıllarındaki boşanmanın büyük ölçüde. Bu sorunlar aile ve çocukta bunalımlara yol açabilir. Le Mosters evliliğin bu dönemini incelemiş ailenin %83 ünde ilk çocuğun doğumu ile beraber bunalım yaşadıklarını belirtmiştir.

Çalışan kadını dikkate almayışı açısından da eksiktir. Geleneksel olmayan düzenlemeler kültürel değişiklikler sonucudur ve bunlar gecikmiş evlilik. evlenme. Genç yetişkinlikte bütün toplumsal çevreler içinde yine aile çevresi ağırlığını korur. Geleneksel olmayan aile haneleri şunlardan oluşur: • • • • • • Çocuksuz çiftler Geç evlenmiş çiftler İlk çocuklarına geç sahip olmuş çiftler Bir veya daha fazla çocukla evliliğe başlamış çiftler Bekâr ebeveynler Genişletilmiş aileler Evli olmayan çiftler Çocuksuz boşanmış kişiler Bekâr kişiler Boşanmış kişiler Aile olmayan haneler ise şunlardan oluşur • • • • 13 . çünkü evlenmeden birlikte yaşayan ya da boşanmış. çağdaş aile yaşam döngüsü düzeni mutlaka kodlanmış bir seriyi takip etmez. yeniden evlenmiş çiftlere uygulanamaz. Uzak ilişkiler: Toplumsal ya da coğrafi açıdan mesafeli olan ilişkilerdir. son çocuğun doğumu.• • 9. Geleneksel aile yaşam döngüsünün aksine. Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü: Geleneksel aile yaşam döngüsü çağdaş yerli ve yaşam düzenlemelerinin ilerlemelerinin bir sonucu olarak artık yeterince kendini sembolize edememektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan boş zamanı değerlendirilmesi bu zamanlardaki sorunlardandır. Aile yaşam döngüsü yetişkin rollerinde bir takım geçişler ve aşamalarla belirlenir. Ailenin sağduyusu olma ilişkisi: Büyükanne ve büyükbabanın deneyimlerinden yaralanmaktır. boşanma ve çocukların yokluğu gibi sosyodemografik faktörlerdir. Bu durumun geleneksel olmayan aile yaşam döngüsünün hem geleneksel olmayan aileleri ve hem de geleneksel olmayan hane kapsamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. ergenlikten yetişkinliğe geçişte önemli dönüm noktaları aile ile ilgilidir. Sağlık sorunları ortaya çıkar. Gelir düşüşü ile beraber yaşam standardında da düşüş görülür. Hill’in bu aşama görüşü sınırlıdır. ilk çocuğun doğumu. gösterdiğini iddia edilebilir. Aile döngüsü içinde en önemli dönüm noktaları. son çocuğun evden ayrılması ve dulluktur. Genç yetişkinler orta yaşlı olduklarında da yaşlı ana-babalarıyla ilişkileri sürer. Yaşlılık ailesi: Bu son dönem eşlerin emekli olması ile başlar. Gelişimsel açıdan bakılacak olursa. Çağdaş bir yaşam döngüsü buna karşılık gelenekselden herhangi bir şekilde sapma.

14 .2006 Şekil 1’in incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi model boşanmış kişilere ait çeşitli seçenekleri içermektedir. Geleneksel akış Dönüştürülmüş akış Geleneksel aşamalar Geleneksel olmayan aşamalar Şekil 1. E. Öte yandan Gilly ve Enis de geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü konusunda bir model hazırlamışlardır. Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından bu model de Şekil 2’de verilmiştir.Murphy ve Staples’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Şekil 1 de şematik olarak gösterilmiştir.1: Murphy ve Staples’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Kaynak: Koekemoer. Bu yönü ile Hill’ in modelinde cevap bulamayan soruların da cevabını vermekte ve bu nedenle önem kazanmaktadır.

Geliştirilen bu modelde tecrübeye dayanan Bulgulardan yararlanılmıştır. O nedenle genel anlamda aileyi temsil edecek bir yaşam döngüsü modeli oluşturmak imkânsızdır. 15 .2: Gilly veEnis’e ait Geleneksel olmayan aile yaşam döngüsü modeli Kaynak: Koekemoer. Sadece mümkün olduğunca daha fazla aileyi kapsayabilecek daha fazla aileyi uyarlanabilecek modeller oluşturulabilir. Çünkü dünya üzerinde bulunan her aile tektir. Özgündür. Bir başka anlatımla her model aileye ait bir ögeyi yaşam döngüsü modeline dâhil edebilirken başka ögeleri dışarıda bırakmak zorunda kalmaktadır. Her model aileye ait yaşam döngüsünü belirli bir açıdan anlatabilmekte ama bir başka açıdan zayıf kalmaktadır. Bu son derece doğal bir durumdur. sınıflandırma sistemi değil evli çiftler ile birlikte yaşayanlar arasındaki ayrımı açıkça ortaya koyamamaktadır. Buna karşılık tek birey göz ardı edilmektedir. Yeni geliştirilecek modellerde aynen gbugünkü modellerde olduğu gibi ailelere kısmen uyarlanabilecektir. E. Buraya kadar anlatılan yaşam döngüleri modellerinin bir arada ve bütünsel olarak incelenmesinden üzerinde anlaşılmış herhangi bir aileyi tam olarak temsil edebilen bir yaşam döngüsü modelinin olmadığı anlaşılmaktadır. Geliştirilen bu model Şekil 3’ te verilmiştir. Yani kısaca her modelin kendine göre üstün ve zayıf yanları bulunmaktadır. Bütün bu açıklamaların ışığında geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngülerinin bir arada bulunduğu bağlamsal b ir aile yaşam döngüsü modeli geliştirilmiştir. Değil bir başka örneği benzeri bile yoktur. Şüphesiz gelecekte de yeni modeller geliştirilecektir. Zaten bugüne kadar yapılan da budur. Ayrıca.Evlilik Çocuğun gelmesi yada ayrılması Boşanma / ölüm Yaşlanma Şekil 1. birlikte yaşamayı da içeren medeni durum ve çocukların bulunduğu veya bulunmadığı aşamaların olduğu dört farklı durumdan üçünü birleştirmektedir. Murphy ve Staples ile Gilly ve Enis modellerinde yaş aralıkları farklıdır.2006 Şekil 2’nin incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi model yaş.

E.Geleneksel aşamalar Geleneksel olmayan aşamalar Geleneksel akış Geleneksel olmayan akış Ebeveyn evi Dul Şekil 1. çocuğu okula gönderme. Bu bilgiler ışığında bu bölümde ailenin geleneksel yapıda olup olmadığına bakmaksızın sıradan herhangi bir ailenin yaşayabileceği aşamalar kısaca ana başlıkları ile açıklanmaya çalışılacaktır.com. bir birey olarak ben tek başıma varım demek. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI AŞAMALAR Buraya kadar verilen bilgilerden her ailenin birbirinden farklı olduğu ve her ailenin bu nedenle kendine özel bir yaşam döngüsüne sahip olduğu üzerinde duruldu.2006 Şekil 3’te geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngüleri bir arada gösterilmeye çalışılmıştır. boş yuva.tr/turkiye-de-aile-ve-aile-yasam-dongusu-cn131. anne-babalık. ahlak kuralları benimsemek. hamilelik ve doğum. inisiyatif kullanmak. toplumdaki diğer bireyler ile 16 . emeklilik. kişiliğini bulmak. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler http://www. Model hazırlanırken aile yapısının gelecekteki durumu da tahmin edilmeye çalışılmış ve ona göre bir model hazırlanmaya çalışılmıştır. Buna göre bir ailenin kuruluş aşamasından başlayarak. kendi ayakları üzerinde durmak. kendine özgü bir kimlik oluşturmak. yetişkin çocukların evden ayrılması.sekam.3: Geleneksel olan ve olmayan aile yaşam döngüleri modeli Kaynak: Koekemoer. yeni evlilik dönemi. aile yaşam döngüsünde sözü edilen her aşamayı yaşayamayabileceği de belirtildi. bağımsızlık. bu güvene dayanarak bağımsız bir iş kurmak. Ayrıca her ailenin. ergenlik. dulluk ve nihayet tek başına kalma aşamalarından geçer. Bağımsızlık denince bireyin geldiği köken aldığı aileden farklı bir birey olmak.html edebilirsiniz. edinmek için linkini ziyaret Konuyu daha iyi anlayabilmek için “Türkiye’de aile ve aile yaşam döngüsü” isimli makaleyi okuyabilirsiniz. söz verme sözleşme yapma kurallarını öğrenmek uygulamak. çocuk yetiştirme. Yine bu nedenle bu zorluk nedeni ile her aileye uygun bir yaşam döngüsü modeli oluşturmanın imkânsızlığı da belirtildi. yaşlılık.

ona yardım etme. sadakat. yeni gelecek bireye ailede yer açma ve büyüyen aile yapısına uyum sağlama. başlarına bağlanmayı keşfetmek. rekabet etmek. Yaşlılık döneminde aile üyelerinden birisinin hastalığı ya da ölümü. kavramlarının güncellik kazandığı bir aşamadır. ilgileri geliştirme. kendi aralarında ve arkadaşlarla olan ilişki düzeyini belirlemek. problem çözme becerilerini geliştirmek. Bu gibi durumlarda aile terapisti önemli rol oynar. evliliğin gerekleri ve gerçekleri üzerine düşünmek. ailede ortaya çıkan kayıplarla başa çıkma.ilgiyi paylaşmayı öğrenme ve nihayet köken ailelerle ilişkilerin yeniden düzenleme kavramlarını içermektedir. Erken çocukluk – çocuk yetiştirme dönemi ise. seçilen eşe ilişkin soru ve kuşkular. emeklilikle değişen aile ve sosyal rollere uyum sağlama. sorunları ve tipik davranışları dikkate alınmalıdır. Büyüklüğü ve süresi aileye bağlı olarak değişen bir kriz yaşanmasına neden olur. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en akılcı yol profesyonel yardım almaktır. sorunları görmezden gelme gibi duyguların yaşandığı bir dönem olma özelliğindedir. rekabeti öğrenmek. 17 . evdeki ilgi ve enerji talebine. cinsellik. toplumsal yaşama katılma. Çocukların evden ayrılması ise çocuklar olmaksızın aileye yeniden odaklanma. kişilerarası ilişkide derinleşmek. arkadaşlık.benzerlikler bulmak ve onlarla ortaklıklar kurmak. evlendikten sonra kendisini kaybetme korkusu. kendisinden önceki ve sonraki aile üyelerine destek sağlama. ortak karar almayı öğrenme ve uygulama. yeni doğana bakma. beklentileri belirleme. yakınlık oluşturmak ve çift olmak kavramlarını içerir. yaşamını gözden geçirerek. mahremiyetin azalmasına uyum sağlayabilme. annelik. çocuğun ihtiyaç ve ilgilerini doyurma. “çift” olma kimliği edinme. çocuğun eğitimdeki başarısını geliştirme. kayıplar. Boş yuva aşaması aile yaşam döngüsünün zor aşamalarından birisidir. doyumun en yüksek noktada olma. Emeklilik aşaması. Yeni evlilikkarşılıklı bağımlılık döneminde ailenin finansman kaynaklarını yönetmek. sağlamak. Nişanlılıkta yaşanan duyguları ise anksiyete yani yürek darlığı aşırı sıkıntı bunaltı. onların bağımsızlıklarıyla başa çıkabilme. aile üyeleri dışında birisi ya da birileri ile yakınlık kurmak anlaşılmalıdır. Artan bu ilgiye gereken olumlu tutum ve davranışın geliştirilmesi ve uygulanması da beklenir. eşlerin “fiziksel”. Okul öncesi dönemi başlıca çocuğun aile dışına çıkmasına izin veren bir ebeveyn-çocuk ilişkisine geçme. uyum sağlama kavramlarının başarılı bir şekilde uygulanmasının beklendiği bir aşamadır. Her aşamaya ilişkin olarak. rolleri belirlemek yani aile içi rollerde ve cinsel kimliklerde anlaşmaya varmak. maddi kayıplar gibi sorunlar ailenin yaşam döngüsünü etkiler. hobi ve ilgileri bulmak ortak olanlarını geliştirmek ya da ortak hale getirmek. olumlu bir gelişim çevresi oluşturma. büyüyen çocuklarla yetişkin yetişkine ilişki kurma. Bu ani durum aile için yeni düzenlemeleri gerektirir. konularının başarı ile gerçekleşmesinin beklendiği bir aşamadır. evlenmek üzere sözleşmek. ortak değerler benimsemek gibi konu ve kavramları özümsemekle geçen bir aşamadır. karşıdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymayı yani bencil olmamayı öğrenmek. onların çocuklarına karşı büyükbabalık/büyükannelik rollerini benimseme ve oynama. Balayı dönemi. aile sisteminde yaşlı bireyin bilgeliği ve tecrübeleri için saygın bir yer oluşturma. Bazen evlilik sorunlarını belirginleştirebilir ve boşanmaya yol açabilir. bazı duyguları paylaşmak. ortak ruhsal ve duygusal gelişim amaçları belirlemek. evliliğe uyum. öğrendiklerini sonraki kuşaklara aktarma ve nihayet ölüme hazırlanma konularında uygun etkinliklerin yapılmasının istendiği bir dönemdir.ilişkide rollerin uyumu yani rollerin tanımları üzerinde antlaşmak ve rollerde değişiklik yapmaya dair antlaşmak gibi kavram ve duyguları içermektedir. ortak yaşam stili oluşturmak. Yaşam döngüsü içerisinde aile bireylerinin yaş dönemlerinde içinde bulundukları durum ve üstlenecekleri görevler Tablo 3’te gösterilmiştir. babalık rollerini yüklenme. Bir ailede yaşanan nişanlılık dönemi ise kısaca. “sosyal” ve “entellektüel-ruhsal” nitelikleri. olgunlaşma ve bağımlılık. birbirleriyle zaman geçirmek. cinsel rol çatışmaları. aile üyeleri dışında birisine bağımlılık yaşamak. öncelikleri belirlemek. “duygusal”. duygusal destek. kimlik pazarlığı. Ayrıca bu aşamada köken aile bireylerine olan ilgi artar. çocuk bakımı dışında yeni ilgiler geliştirme. Ergenlik aşaması ergenin daha bağımsız olmasına izin verme. yüceleştirme ve yanılsama kendini zayıf ve güçlü yanları ile tanıma şeklinde belirtmek mümkündür. sınır oluşturmak yani Köken ailelerle. Aile terapisti terapi sürecinde ailenin yaşam döngüsünü özellikle göz önünde bulundurmak durumundadır. yaşlanan bedene. evden ayrılmış artık birer yetişkin olmuş çocukların kariyer sorunlarını yeniden ele alma ve çözme. Evlilik ise evlenmeden önce birbirini kaybetme korkusu.

Aile üyelerinin gelişimsel görevleri. Örneğin. sınır oluşturmak Çatışma çözümü yöntemleri geliştirme Güç ve baskınlık için keskin rekabet Karar verme ve baskınlık yöntemleri geliştirilmesi Dışardaki gücün içerde sınanması Çatışma artışı (Güven sarsılması vs) Ölüm korkusu ile kontrol ve baskınlık Arkadaşlar. Aile yaşam döngüsünde karşılaşılabilecek olan aşamaları anlatınız. uzun süreli amaçlar İç ve dışın uyumunu sağlamak Öncelikleri güncellemek Üretkenlik Yakınlığın artması Çekirdek ailenin sınırları 40-42 Orta yaş geçişi 43-59 Orta yaş yetişkinliği 60 + Yaşlılık Geçmişi değerlendirme. henüz çocuklar doğmadan iki kişilik olan ailedeki sorumluluklar. büyümesi. genç ve yetişkin bireyler haline gelip evlenmesi gibi çeşitli değişikliklerle devam eder. yakınlık kurmak İş ve eş seçimi Derin fakat ikilemli yakınlıklar Mesafe. Evlilikle başlayan aile yaşamı bir süreç olarak. “Gelişimsel görevler” sütununda ise. uyum ve uyumsuzluklarla süren evrensel bir yaşamdır. görev ve sorumluluklar. başlangıç yıllarında. Sözgelimi ergendeki bağımsız olma isteği. çocukların doğumundan sonraki yıllarda değişebilir. çoğunlukla çocukların doğumu esas alınmaktadır. evlenip karı-koca olan bir çiftin sonraki evrelerde karıkocalığa ek olarak hangi rolleri üstleneceğini göstermektedir. sıklıkla birbiriyle çatışır ve aile yaşamındaki çoğu gerilimin nedeni bu çatışmalardır. yeni bağlanmalar Flört. ailenin kaynakları ve bu kaynakları kullanma biçimi gibi birçok özellikler bakımından yıllara göre farklılık gözlenir. Karı-koca bir evrenin gerektirdiği görevleri hakkıyla yerine getirirse sonraki aşamanın görevlerinde daha başarılı ve mutlu olacaktır. çocukların doğumu.Tablo 1. hastalık ve ölümle uğraşma Tablo 3’teki “bireysel görevler” sütunu. 18 . Ancak aile yaşamı kriz. aile bireyleri arasındaki ilişkiler. söz.3: aile bireylerinin yaş dönemlerinde içinde bulundukları durum ve üstlenecekleri görevler Yaş dönemi Bireysel görevler Evlilik görevleri Yakınlık Güç Sınırlar 18-21 Köklerini geliştirme 22-28 Yetişkinliğe hazırlık 29-31 30’lu yaşlara geçiş 32-39 Durağanlık Otonomi Geliştirmek Köken ailede ayrılma. yeni amaçlar Evlilikle ilgili çatışmalar çözümleme Diğerlerinin üretkenliğini destekleme Diğerleri ile zayıf ilişkiler ya da ilişki fantezileri Yaşlanma ve can sıkıntısı ile yakınlığın tehditi Yakınlığı sürdürme ya da bitirme Yeniden değerlendirm e. Aile yaşamı belli özelliklerine göre incelenirken. nişan Kırılgan yakınlıklar Güç denemesi Ebeveynle çatışmalar Meslek özdeşimi. arkadaşların kaybı Yaşlanma. sınır dağılmaları Krizler dışında stabil sınırlar Ailenin. ailenin onu sorumlu ve olgun görmek beklentisiyle çatışmaktadır. Kuşkusuz bu başlıkta sayılanlar dışında başka görevler de vardır. ailede rol. her yeni aşamada mevcut görevlere eklenen yenilerin neler olduğu tanımlanmıştır. potansiyel sevgililer Evlilik dışı geçici ilişkiler Evlilik Derin ilişkiler. çatışma. Ev yönetim faaliyetleri.

ev. özellikleri bakımından bir birinden farklılık gösterir. birey üzerindeki toplumsal ve psikolojik etkilerde de dikkati çekmektedir. Aileye hazır bir yol haritası sunar. aile. aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin biçimlenmesinde. Ev İdaresi. amaçlar ve değerlerin oluşumunda. için yuvalarını daha sorunsuz. henüz aktif yılları yaşayan bir ailede büyük çocuk herhangi bir nedenle evden ayrılabilir ve eş zamanlı olarak daralma yıllarının özellikleri de gözlenebilir. eğitim. roller ve sorumlulukların belirlenmesinde. Orta yaşlı büyük ana babalar. daha sağlam temeller üzerine oturturlar. ev yönetimi. beslenme ve sağlık. Böylece kurdukları yuvalarında çıkabilecek olası sorunları ve çözüm yollarını daha evlenmeden öğrendikleri. 19 . Aile yaşam döngüsündeki bu tarihsel değişimler aile yaşam döngüsünün de değişmesine neden olmuştur. ekonomi. eğitim alanında çalışan araştırmacılar daha kapsamlı araştırmalar yapabilme imkânına sahip olurlar. Ayrıca çiftlerin ana babalık sonrası dönemi uzamıştır. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar yeni olmakla beraber üniversitelerin. hukuk. başlangıç yıllarından itibaren gelecekle ilgili her konuda plan yapması kolaylaşır. • • • • AİLE YAŞAM DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MODELLER Aile yaşam dönemlerinin ve her dönemin özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar. şu anda üyesi olduğu ailesini daha iyi tanıma şansına kavuşur. Aile Ekonomisi-Beslenme. Ülkeler. Aile ile ilgili sorunların nedenlerinin anlaşılması ve çözüm yollarının önerilmesinde bilim adamalarına sağlıklı fikirler verir. evlilikten son çocuğun yetiştirilmesine kadar geçen süre son yüzyıl içerisinde giderek kısalmıştır. özetle istenen yaşam standardına ulaşmada. Örneğin. Herhangi bir ailede bazen bir dönem devam ederken diğer dönemin özellikleri de gözlenebilir. Böylece ailenin. dört kuşaklı ailelerin ortaya çıkmış olması bu değişimlerin bazı örnekleridir. yaptıkları araştırmalar sonucu belli olayları geçiş noktaları olarak kabul etmişler ve aile yaşamını dönemlere ayırarak her dönemin karakteristik özelliklerini belirlemişlerdir. Sorunların çözümü kolaylaşır. Örneğin. Toplumbilim. Aile Bilimleri vb. Örneğin ilk çocuğun doğuşu yalnızca ‘eş oluşturan ana baba’ olmaya doğru bir rol değişikliği getirmemekte. Ev Yönetimi. Ev ve aile ihtiyaçları için üretim yapan üreticilere hangi hizmeti ve malı üretmeleri konusunda ipuçları verir.AİLE YAŞAM DÖNEMLERİNİ İNCELEMENİN GEREĞİ VE ÖNEMİ Ailenin geçiş noktalarını ifade eden yaşam dönemleri. Ev yönetim etkinliklerinin düzenlenmesinde. Aileyi incelemede esas alınacak bir çerçevenin çizilmesi ve bütün aileleri kapsayacak bir modelin geliştirilmesi düşüncesi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya atılmıştır. Aile yaşam döngüsündeki bu tür olaylar. eğlence. öncelikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de başlamıştır. Aile yaşam dönemlerini incelemenin gereği ve önemi aşağıda maddeler halinde verilmiştir: • • Her birey. Evlenecek olan gençleri ev ve aile hayatı hakkında sistematik bilgi edinme imkânını yakalarlar. Aile yaşam dönemleri her ailede aynı çizgide devam etmediği gibi her dönemi keskin hatları ile birbirinden ayırmak da çoğu zaman mümkün değildir. bu dönemlerin özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Aile yaşam döngüsünü oluşturan olaylar toplumsal ve kültürel değişimlerin etkisi altındadır. alanlarında eğitim veren ilgili birimlerinde devam etmektedir. Mal ve hizmetlerin üretimine yön verir. aynı zamanda benlik kavramı ve güdülenmeyle ana babalarda çözülmemiş çocukluk çatışmalarını da uyandırmaktadır.

çocukların yaşının büyük olmasına rağmen ailede anne-baba tarafından hala çocuk olarak algılanması. yaşayan ailelerin büyük çoğunun çekirdek aile yapısına sahip olduğunu göstermektedir: Buna göre ailelerin • • • • % 6. Bu nedenle ABD’de yapılan bir araştırmanın olduğu gibi Türkiye’de de geçerli olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Aile yaşam döngüsünün bir sonraki aşaması öngörülebilir olduğundan aile üyelerinin karşılaşacakları zorluklarla ilgili kendi kendilerini bilgilendirmeleri bu sağlanamasa bile en azından ilgili bilim çevrelerince uyarılabilmeleri mümkün hale gelebilecektir. Dolayısıyla ABD toplumunun 100 yıl önceki durumu bugünkü Türkiye’ye benzemektedir. Kısacası aile yapısı ve yaşam döngüsü üzerindeki çalışmaların ülkelere has olması gerekmektedir. Aile yaşam döngüsü yardımıyla aileler için yeni istatistikler tutmak mümkün olabilecektir. ilgili bilim alanlarında çalışan bilim adamlarımızın üstlenmesi gereken sorumluluklardan birisidir. aile konulu araştırma yapacak bilim adamlarının araştırmalarında göz önüne almaları gereken temel bir değişkenin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.0 Tek kişilik hane % 80. Bugün ABD’de daha az geniş aile ve daha fazla oranda tek başına yaşayanlar bulunmaktadır. Aile bağları Türk toplumunda batılılara göre hala daha güçlüdür. Bu nedenle Türk ailesinin kendine has aile yaşam döngüsünü ortaya çıkarmak.7 Çekirdek aile % 13. siyasetçiler aile yaşam döngüsüne dair bilgiler aracılığıyla toplumu daha iyi tanıma ve özgün çözümler geliştirme fırsatını bulabileceklerdir. yeni ölçekler geliştirilmesine yol açılabilecektir. %12–15 geniş aile. ekonomik sorunlar ve rahatlamalar aile yaşam döngüsü boyunca gözlendiğinde daha iyi anlaşılabilir hale gelecektir. Aile Yaşam Döngüsünü Tespit Etmenin Faydaları Aile yaşam döngüsünün belirlenmesi. Aile daha yakından tanındıkça kamu kuruluşlarının yöneticileri. geleneksel ailelerde yeni evlilerin büyüklerin yanına yerleşerek yaşamaları durumları kültürel farklılıkların varlığını ve derinliğini göstermektedir. Bu nedenle aile yaşam döngüsü aşamalarının tespit edilmesi ile aile konusunda birçok araştırmada kullanılabilecek ülkemiz şartlarına uygun geçerliliği olan bir ölçek geliştirilmiş olacaktır. Bu istatistikler yardımıyla aile bugün olduğundan çok daha fazla derinlemesine araştırılabilecektir. Başka ülkelerde yapılan çalışmaların olduğu gibi diğer ülkelerde de geçerli olması belki farklı zaman dilimlerinde mümkün olabilir. yaşanan psikolojik sorunlar.Türkiye’de Aile Araştırmaları ve Aile Yaşam Döngüsü Türkiye’de 2006 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre rakamlar. yy Amerikan ailelerinin %80i çekirdek aile. Ülkemizde nişanlılık dönemine atfedilen önem. Elde edilecek aile yaşam döngüsü aşamaları yardımıyla aile içinde yaşanan olayları çok daha iyi analiz etmek mümkün olabilecektir. yeni kavramsallaştırmalar.0 Geniş aile % 0.3 Öğrencilerden/işçilerden oluşan hane şeklindedir. % 3–5 ise tek başına yaşayanlardan oluşmuştur. Aile yapısı ve aile yaşam döngüsü üzerine yapılan çalışmaların ülkeden ülkeye farklı sonuç vermesi olağan bir durumdur. ABD’de yaklaşık 100 yıl önce yapılan çalışmalara göre 19. Örneğin otorite değişmeleri. Yeni araştırma konuları. Türk aileleri için yaşadığımız zaman diliminde geçerli olan Aile Yaşam Döngüsü’nün tanımlanmış olması ayrıca aşağıdaki faydaları da sağlayabilecektir: • • Ortaya çıkartılabilecek aile yaşam döngüsü ve aşamaları doğal olarak aile ilgili birçok çalışmada kullanılabilecektir. 20 • • • • . Aslında aile yaşam döngüsü bir tür ölçektir. Aile yaşam döngüsünün ortaya konmuş olması en başta aile konusunda psikolojik terapi yapma yolunu açabilecektir. Geleneksel aile tipinin oransal olarak azlığı ve yalnız yaşayanların oranının yüksekliği dikkat çekicidir.

geliştirecekleri stratejilere yardım edilmiş olacaktır. Örneğin aile içinde yaşanması muhtemel problemlerin ortaya çıkacağı aile yaşam döngüsü aşamalarından belli olan konular aile ile ilgili olarak belirli sorumlulukları üstlenen kamu kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları tarafından önceden öngörülebilir hale gelecektir.• • Tüketim olgusuyla ilgili kamu kuruluşlarının. yerel yönetimlerin. 21 . Aile içi kariyerler tespit edilerek kariyer basamakları geçiş dönemindeki zorluklar ortaya çıkartılabilecektir. sivil toplum örgütlerinin. • • • Aile yaşam dönemlerinin belirlenmesinde kullanılan modelleri kısaca anlatınız. ailenin özellikleri ile faaliyetleri ve etkileri arasından daha anlamlı ilişkiler kurulmasını anlamlı hale getirmektedir. Araştırmacılar bireysel davranışlar ile aile yaşam döngüsü arasındaki ilişkinin kurulması ile yeni çalışma alanları bulabileceklerdir. Bu durumun bir sonucu olarak da bu kurum ve kuruluşlar bu tür problemlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışma yapma imkânına kavuşabileceklerdir. Aile yaşam döngüsü yaklaşımı. Aileleri çalışma konusu olarak ele alan sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları bu sayede Görevlerini daha bilinçli olarak yapabilir bir konuma gelebileceklerdir.

Bu tip ailelerde görünürde Erkek egemendir. Yani aile birliği. farklı sorumluluklar. Geniş ailede yetkinin erkekte. Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın birçok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır. eşlerin ölümüne kadar geçen bu süreçte. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. kimileri ise tamamlayamaz. Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelir. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır. Bu gayret ona yeni beceriler kazandırır. “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlayabilir. Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. aile bireyleri her aşamada farklı roller. kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçerlerken. Söz gelimi kırsal kesimde. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. O nedenle var gücü ile bu sorunları çözmeye uğraşır. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkânsızdır. genellikle. Değişimin gerektirdiği farklı aşamalara bağlı olarak değişik deneyimler yaşarlar. Genelde ailenin özelde aile bireylerinin bu dönemlerde yaşadıklarına bağlı olarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel durumlar aşağıda belirtilmiştir. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. Her aile özgündür. güçlenir. Evliliğin başlamasından. kimi aileler. Aile bu durumda ortaya çıkan krizle uğraşmak zorunda kalır. Aile bu krizden başarı ile çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur. 22 . Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken farklı ilişkiler kurmak zorunda kalırlar ve kendilerini sürekli olarak bir değişimin içerisinde bulurlar. Aileyi güçlendirir. farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür.Özet Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır.

Bekar ebeveynler. Duvall. e. Bir yuva kurmak istedikleri için b. Toplumsal iletişim d. 70 c. Loomis aile yaşam döngüsünü kaç aşamada incelemektedir? a. 40 . Yapay ilgi gösterme b. istedikleri için c. Genişleme d. b. Beslenme b. Ekonomik ihtiyaçaları sağlamak. Toplumsal yapıyı planlamak e. Sağlık c. Statü sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkeğin evlenmeye karar verme nedenidir? a. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak. d. 8 evrimi döngüsünü kaç 8. Türkiye’de 2006 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre çekirdek ailelerin oranı yaklaşık ne kadardır? a. 6 d. 5 c. Aile yaşam döngüsü modeli aşağıdakilerden hangisi ile başlar? a. 4 b. Eğlence 10. Yetişme e. Küçük hataları çok abartma e. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel olmayan aile hanelerinde bulunmaz? a. 50 e. Dini eğitim vermek. Emekliler. 7 e. Bağımlı olma b. 7 e. ailede yaşam aşamada ele almıştır? a. Başlangıç 7. Geç evlenmiş çiftler. d. Gelişme c. 8 23 6. 4 b. Aile içi iletişim d. c. Bir arada yaşamaya kendilerini mecbur hissettikleri için d. Abartılı bir şekilde onaylama ya da reddetme c. Özveriyi daima karşıdan bekleme 4. Aşağıdakilerden hangisi bir ailede normal iletişim ve etkileşimi engelleyen durumlardan birisi değildir? a. Duygulara dahil olma d. Duygusal davranış tutumu b. Birbirlerini sevdikleri. b. c. Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden birisi değildir? a. Aile içinde rol dağılım c. Duygulara dahil olma e. 6 d. Büyüklerinden öyle gördükleri için 3. Eğitim e.Kendimizi Sınayalım 1. Çocuksuz çiftler. 5. Aşağıdakilerden hangisi aile sisteminin temel fonksiyonlarından birisi değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi aile yaşam dönemlerinin özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç gösteren ögelerden birisi değildir? a. 60 d. Duygusal anlar yaşamak için e. 9. Problem çözme 2. 5 c. Genişletilmiş aileler. 80 b.

Bu nedenle yukarıda belirtilen durum sadece görüntüdedir. Eşler çocuk eğitimi konusunda tek söz sahibi olmayı arzu etmelerine karşın bir çok durumda bu arzuları gerçekleşmeyebilir. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. genellikle. Gelişen ve değişen toplum yapısına bağlı olarak aile yapısı da değişmektedir. Bir ailedeki kuralları birebir bir başka aileye uygulamak mümkün olmadığı gibi. yetkinin erkekte. kişiliğini geliştirmesini. b Yanıtınız yanlış ise “Aile” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Dönemlerinin Kullanılan Belirlenmesinde Modeller” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Zaten aileyi aile yapan unsurların başında aile bireylerinin birbirlerine karşı olan bu görev ve sorumlulukları gelir. a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Modeli Evrimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bir ailede etkileşim oldukça önemli bir konudur. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında değişim ortaya çıkarmıştır. bireyin kendine güvenmesini. 6. 4. 8. e Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Tipleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü Tipleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. saygı oluşturma gibi alt başlıklarda incelemek mümkündür. 10. 9. sosyal beceriler edinmesini ve nihayet topluma uyum sağlamasını olanaklı hale getirir. Bu konularda ev idaresi programı içerisinde daha ayrıntılı bilgiler verildiğinden burada söz konusu alt başlıklara kısaca değinilmekle yetinilecektir. a Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Döngüsü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. sorumluluğun ise kadında olduğu görüntüsü vardır. aynı kuralların olmasını beklemek de mümkün değildir. Ancak genel anlamda bilimsel bir gerçeklikle olaya yaklaşıldığında her aile kendi içerisinde kendine özgü kurallara sahiptir. Ayrıca aile sosyal yapısı ile çocuk üzerinde mutlak etkili bir kurumdur. Psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yer aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamıdır. işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler. 2. ilişki ağı. Gerçekte ise durumun tam olarak ne olduğunu bilmek imkansızdır. Sıra Sizde 2 Ailedeki etkileşimleri ise esneklik. Organizmayı oluşturan organların birinde görülen arıza. Aile ister çekirdek isterse geniş aile olsun her durumda bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bir ailede.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. denge kurma. Ayrıca her ailenin kendisine özgü bir mahremiyeti olduğu için bilmek için çaba harcamak da gereksizdir. Aile bireyleri arasında yaşanan bu ilişkiler. c Yanıtınız yanlış ise “Ailede Etkileşim ve İletişim” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Üretim ve tüketim faaliyetleri hep birlikte yapılır. 24 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Aileyi anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur şeklinde tanımlamak mümkündür. Aile yaşayan bir organizma gibidir. 3. anında diğer organların ritmini. Bu tip ailelerde görünürde Erkek egemendir. 7. kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını. b Yanıtınız yanlış ise “Aile Yaşam Dönemlerini İncelemenin Gereği ve Önemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Öte yandan toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede ise sorumlulukların tamamının. çatışma çözümü. d Yanıtınız yanlış ise “Ailenin İşlevleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. kimlik kazanmasını. geleneklerin ağır bastığı geniş aile tipi yaygındır. aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. 5. birliktelik. Bu durum tıpkı aynı vücutta bulunan organlara benzer. Her aile özgündür. bütün aile bireyleri arasında paylaşılmış olduğu görüntüsü vardır. Aile düzeni büyüklerin deneyimlerine dayalı kararları doğrultusunda kurulur ve sürdürülür. Geniş ailede . Söz gelimi kırsal kesimde.

dulluk ve nihayet tek başına kalma aşamalarından geçer. yetişkin çocukların evden ayrılması.4 s./#ixzz1ulu2gp55 Kaynak: http://notoku.Ö. Yani bir aile kurulur gelişir yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri yerine getirir nihayet ömrünü tamamlar ve tarihe karışır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.. Ülkeler. Yararlanılan Kaynaklar Koekemoer.16.2009 Kaynak: http://notoku. • • • • • • Statü sağlamak. belirli bir süre. hamilelik ve doğum. İşte bir ailenin kuruluş hatta bazen kuruluş hazırlıkları aşamasından başlayarak ailenin yaşamını tamamladığı döneme kadar geçen süre içerinde yaşadığı ve her ailede o ailenin özelliklerine bağlı olarak süresi ve önemi ve ailenin yaşamında oynadığı rolü değişebilen dönmeler “aile yaşam döngüsü” kavramı adı altında incelenir. Çocukların eğitimini planlamak. yaşlılık. Bu genel özellikler her ailede ailenin yapısına özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır. bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu dönemler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır.Yıl 11c. alanlarında eğitim veren ilgili birimlerinde devam etmektedir./#ixzz1uluL1Euz 25 . anne-babalık. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek. ergenlik. Sıra Sizde 6 Aile yaşam dönemlerinin ve her dönemin özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar. Family Life Cycle Theory.C.VanKatwyk.E. yaptıkları araştırmalar sonucu belli olayları geçiş noktaları olarak kabul etmişler ve aile yaşamını dönemlere ayırarak her dönemin karakteristik özelliklerini belirlemişlerdir.Ş. bağımsızlık. 95-104. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya atılmıştır. Torlak.. yeni evlilik dönemi. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar yeni olmakla beraber üniversitelerin. çocuğu okula gönderme. Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak gibi işlevlerdir. Söz konusu bu dönemlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Din eğitimi vermek. (2003). Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp. Aile üyelerinin birbirini korumasına yönelik ortamı hazırlamak. çocuk yetiştirme. Sıra Sizde 4 Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Ev Yönetimi. Ev İdaresi.Sıra Sizde 3 Ailenin işlevlerini yedi grup altında toplamak mümkündür. (2006). Aile Ekonomisi-Beslenme. Sıra Sizde 5 Ailenin geleneksel yapıda olup olmadığına bakmaksızın sıradan herhangi bir ailenin yaşayabileceği aşamalar kısaca ana başlıkları ile açıklanmaya çalışılacaktır.com/farkli-aile-ile-yasamdonemlerinde-yonetim/.. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir dönem bir aile için çok anlamlı önemli o aile için yaşamsal değerli olabilirken bir başka aile için son derece sıradan bir dönem olarak kalabilir. boş yuva. Özdemir. • Ekonomik ihtiyaçları karşılamak. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. Vatandaş. Buna göre bir ailenin kuruluş aşamasından başlayarak.L. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. Aileyi incelemede esas alınacak bir çerçevenin çizilmesi ve bütün aileleri kapsayacak bir modelin geliştirilmesi düşüncesi 20. öncelikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de başlamıştır. Textures and Threads: Spiritual Care and Therapy. (2009) Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün Önemi. An Investıgatıon Into The Family Life Cycle Withıi a South African Context P. Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli dönemlerden geçer. Aile Bilimleri vb. emeklilik.com/aile-yasamdongusu/. Aile ve Toplum Dergisi.7-18.

Aile içi etkileşimi güçlendirecek becerileri tanıyarak. İletişim sürecini oluşturan öğeleri tanıyarak. Anahtar Kavramlar İletişim Etkileşim Konuşma Dinleme Etkileşim Ortamı Dil Soru Empati Güven “Biz” Bilinci İçindekiler Giriş “İletişim” ve “Etkileşim” Kavramları İletişim Süreci ve Etkili İletişim Ailede Güçlü Etkileşim İçin Beceriler Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma Teknolojik Araçlar ve Aile İçi Etkileşim İletişim ve Etkileşimde Engeller 26 . etkin kullanabilecek. etkin kullanabilecek. İletişim ve etkileşim kavramlarını açıklayabilecek.2 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ailede güçlü etkileşim ortamı oluşturabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Bilgisayarlar. Günümüz bir etkileşim. Sosyal yaşamın en önemli yapı taşı ailedir. İnsanoğlunun oluşturduğu bütün topluluklarda olduğu gibi. Toplum yaşamındaki ahenk de büyük oranda bu etkileşimin niteliğine göre şekillenir. ortak bir yaşam alanı oluşturmada başarılı olabilmektedirler. sahip olunan iletişim becerilerine ve bunun kullanım durumuna göre biçimlenmektedir. insanlar başkalarıyla etkileşim kurmak durumunda kalırlar. temelde insanların bu paylaşım gücünün artışıyla açıklanmaktadır. düşünce ve isteklerini başkalarına ifade edebilmesi ve başkalarının bu yöndeki iletilerini anlamlandırarak ona tepki verebilmesidir. GSM teknolojileri. Etkili iletişim için. Etkileşimin niteliği. İletişim ve etkileşim süreci üzerinde durulurken. toplu halde yaşayan insanoğlunun bağlı olduğu en önemli topluluk olarak görülebilir. uyumlu ve mutlu bir aile yaşamı. bunları etkili kullanmak iletişim becerisinin gücünü de belirlemektedir. iletişim ve bilişim çağı olarak tanımlanmaktadır. çağımızda süreci etkileyen bu unsurların göz ardı edilmemesi gerekir. bilgi ve deneyimleri başkalarına aktarmanın tek yolu bu becerilerin kullanılmasıdır. Bu tür teknolojiler bir yandan iletişim ve etkileşim için bir güç olarak kullanılabilirken. Aile. Nitelikli. Diğer sosyal topluluklara göre daha uzun süreli ve yüksek düzeyde derinlikli etkileşim süreçlerinin yaşandığı varsayımı ile aile bireylerinin birbirlerini tanıdığı. onu oluşturan bireyler arasındaki iletişim sürecinin nasıl işlediğine bağlıdır. diğer yandan bunların olumsuz etkileri de olabilmektedir. hukukî olarak varlığı kabul edilen ve bireyleri arasında kan bağı temel alınarak tanımlanan bir topluluk olmakla birlikte. öncelikle bu unsurların çok iyi tanınması gerekmektedir. Toplum halinde yaşamanın bir gereği olarak. Gelişen son dönem teknolojileri. Toplumun diğer katmanlarına ve yaşam formlarına yansıyan bu aksaklık ve sorunlar toplumsal anlamda çözülmesi gereken problemlere zemin oluşturulmaktadır. en önemli özelliği bireyleri arasında kurulduğu varsayılan bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Aile. büyük oranda bu yetinin etkin kullanılması amacına hizmet etmek üzere tasarlanmaktadır. İletişim süreci çeşitli unsurlardan oluşan ve dış etkiye açık bir sistematik özellik taşımaktadır. ailenin devamı ve niteliği de büyük oranda onu oluşturan bireylerin karşılıklı paylaşım ve etkileşim gücüne göre şekillenmektedir. İnsanoğlunun sahip olduğu birikim. bu durum aile fertlerinin diğer yaşam alanlarına da yansımaktadır. Ayrıca. birbirlerine güvendikleri ve birbirlerini anladıkları kabul edilir. Bu varsayıma dayalı bir yaşam birlikteliği olarak kabul edilen aile yaşamında etkileşim ve iletişim sürecinin kalitesi düştüğünde aile birlikteliği 27 . internet gibi teknolojiler buna örnek verilebilir. İletişim sürecinde yaşanan aksama veya sorunlar aile yaşamını doğrudan etkilemekte. Dolayısıyla insanlığın oluşturduğu medeniyetin devamı ve gelişmesi bu temel becerilerin nitelikli kullanılmasına bağlıdır.Ailede İletişim ve Etkileşim GİRİŞ İnsanoğlunun sahip olduğu en önemli yetilerden biri. Onu diğer sosyal topluluklardan ayıran en belirleyici özelliği bireyleri arasında yaşandığı varsayılan etkileşimin derinliğidir. Bu özellik onu sosyal yaşamın bir parçası haline getirir. Bugün insanlığın ulaştığı yüksek medeniyet. duygu. Bu unsurlara hâkim olan bireyler duygu ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla aktarabilmekte. uydu sistemleri.

28 . Bir beceri olarak kabul edildiğinde iletişim. İletişim bir beceri olarak görüldüğünde. iletişim kavramının tam olarak tanımlanması için yeterli olup olmayacağı bir başka tartışma konusudur. sosyal yaşamın varlığının da temellerini oluşturur. İnsanın paylaşma isteği ve ihtiyacı. basit malumat ve verilerin paylaşımı şeklinde anlaşılırsa. Ayrıca başka kaynaklardan gelen mesajları. düşünce ve malumatların başkalarının anlam dünyasıyla buluşturulması ve onların da benzer bir anlam oluşturmuş olmarını gerektirmektedir. İnsanlar karşılıklı etkileşim süreci içine girerek. Geniş anlamıyla iletişim. anlamlandırma becerisine sahiptir. Buradan yola çıkılarak.zarar görmeye başlar. fikirlerin. Bu mesajları başkalarına çeşitli yollarla aktarabilmektedir. insanoğlunun doğuştan getirdiği anlama ve anlatma becerilerinden söz etmek gerekir. anlamın ortak kılınmasıdır. bir mesaja sahip olma. sağlıklı bir birey için bu paylaşımın en etkili şekilde oluşması beklenmektedir. Bu nedenle. Bir kişinin anlam dünyasında oluşan duygu. bunu alan kişinin anlam dünyasında benzer bir anlam oluşturmuyorsa iletişim gerçekleşmemiştir yahut -en azındaneksik oluşmuştur. Dolayısıyla iletişim kazaları veya iletişim sorunlarının da büyük oranda anlamın ortak kılınması sürecinde yaşanan zorluklardan kaynaklandığı söylenebilir. kavramının bir beceri olma özelliğinden söz edileceği gibi. iletişim kavramı oldukça sınırlandırılmış olur. Ancak burada “bilgi” sözcüğüne yüklenen anlam. herhangi bir bilginin paylaşılması eylemi olarak tanımlanmaktadır. önemli sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Bir bireyin anlam dünyasında oluşanlar dillendirildiğinde ya da iletildiğinde. iletişim insanoğlunun içten gelen bir isteği veya ihtiyaçlarını en etkili şekilde gerçekleştirme aracı olma özelliği ön plana çıkarılarak da tanımlanabilir. Bir anlamda bu paylaşımlardan yoksunluk. malumatların paylaşılması kastedilmektedir. insan doğasına aykırı bir durum olduğundan. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM KAVRAMLARI İletişim. aile içi iletişim ve etkileşime göre şekillenmektedir. İnsanoğlunun anlatacakları vardır ki bunlar onun taşıdığı mesajlardır. Bu nedenle aile yaşamının devamlılığı. Bu durumda iletişim olgusunun insanda var olan bir yetinin kullanılması. Aksine burada “bilgi paylaşmak” kavramıyla duyguların. “Bilgilerin paylaşılması” tabirinin. Bu bölümde aile yaşamı için önem taşıyan bu iki unsur üzerinde durulacak ve çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. düşüncelerini ve bilgilerini paylaşma isteği insanın doğasının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların etkileme ve etkilenme özelliği sonucu gerçekleşen bir süreç olarak iletişim. “iletişim. İnsanın yaşamını tek başına sürdürmedeki zorluğu dikkate alındığında paylaşım isteği içinde olduğu görülmektedir. iletileri alma. Duygularını. iletişimin en önemli oluşma gerekçelerinden bir diğeridir. doğalarının gereği olan bu paylaşımları yaşarlar.” şeklinde bir tanımlama da yapılmıştır. iki insanın bir araya gelmesiyle var olduğu kabul edilen bir süreçtir. Paylaşılmak istenen mesaj başkası tarafından alınıp anlamlandırılmadığında. bir isteğin gerçekleşmesi ve bir ihtiyacın karşılanması sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. onu aktarabilme ve başka kaynaklardan gelen mesajları anlamlandırabilme yetisi olarak tanımlanabilir. İletişim. Bir anlamda iletişimin gerçekleşmesinin bunlara bağlı olduğu söylenebilir. iletişimin gerçekleştiğini söylemek güçtür.

Bu nedenle sağlıklı bir aile yaşamı için. duyarlılık ve anlayışına bağlıdır. güçlü bir iletişim ağı ve buna dayalı etkili bir etkileşim süreci hedeflenmektedir. etkileşim. Aile içi iletişim sınırlandığında etkileşim de azalmakta. karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenerek ortak yaşam alanları oluşturmaya başlar ve birbirlerini kabul etme ihtimalleri fazlalaşır. Bu durum insanların bir arada yaşaması olgusunu doğurmuştur. bunları aktarmak için uygun bir ortamın bulunması ve mesajın onu alacak bir alıcıya ulaşması gerekir. algıları farklılaşmaktadır. bir süre sonra ortak yaşama alanlarını yitirir ve sosyal guruba yabancılık hissetmeye başlar. döngüsel bir sistem özelliği taşımaktadır. İnsanoğlu -doğası gereği. birbirlerinden etkilenme düzeyi çok yüksek olan bireylerin oluşturulduğu bir sosyal topluluk olarak hayâtiyetini. 29 .istek ve ihtiyaçların daha kolay karşılanması mümkün olabilmektedir. Bu durum uzun süre devam ettiğinde. sosyal yaşamın mahiyetini. Etkileşim karşılıklı bir etkilenme olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla iletişim ve etkileşim bir arada gerçekleşir. kalitesini. gruplaşma ve sosyal bölünmelere neden olur. bireyin kendisini ve çevresini değiştirmekte kullandığı önemli bir araç işlevi görür. Uygun kanallar kullanarak mesajını ortak hale getirmek ister. İletişim süreci sistem olarak ele alındığında bir kaynak ve kaynağın sahip olduğu mesaj. bunları aktarma gücü ve becerisine sahip olunması gerektiği gibi. Oysa birbiriyle etkileşime geçene bireyler. Alıcının iletileni. yaşamını tek başına sürdürmede önemli sınırlılıkları bulunmaktadır. İletişim. istek ve duyarlığına bağlıdır. Bu açıdan iletişim. sınırlı becerileri onun tek başına. Bireyleri arasında etikelenmenin sınırlı olması gettolaşma. Bireyler iletişim süreci içinde karşılıklı etkilenir ve değişime uğrarlar. Uzaklaşma sürecinin aile bağlarını önemli oranda etkilediği bilinmektedir. Ancak iletinin alıcıya ulaşması.çevresini etkilemek ve çevresinden etkilenmek özelliğine sahiptir. Başkalarının desteğini alarak ve başkalarına destek olarak -karşılıklı bir şekilde. başkalarına mesaj da gönderilir. Bu açıdan iletişim. İletişim. bir paylaşma eylemi olarak çift yönlü bir süreçtir.İnsanın doğası gereği. İletişim süreci sadece başkalarından mesaj alınmasıyla gerçekleşmez. Etkileşimin istenen sonucu doğurabilmesi bu süreçte yer alan bireylerin karşılıklı güven. Sonsuz istek ve ihtiyaçlarıyla. duygu ve düşüncelerin insan toplulukları arasında sözel veya bedensel hareketler kullanılarak değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci olarak tanımlanması mümkündür. iletişim kurarak bu etkilenme ve etkileme sürecini istenen hedefe yöneltmesi mümkündür. süreci oluşturan temel bileşenler ve bu bileşenlerin eşzamanlı çalışmasıyla gerçekleşir. Sosyalleşme sürecinin en temel aracı olarak iletişimin. iletişim sürecinin önemli bir sonucu ve parçası olarak gerçekleşir. bunun alıcı tarafından iletilene en yakın şekilde anlaşılması ve buna uygun tepki verilmesi süreci olarak tanımlanabilir. iletilmek istenene en yakın oranda almış olması ve bunu aldığını belli edecek şekilde tepkide bulunmasını gerektirmektedir. yaşamını istediği şekilde sürdürmesinin güçleştirmektedir. Aileler. Başkalarıyla etkileşime geçmeyen birey. Sosyal yabancılaşmanın temelinde. İletişimin sistem yaklaşımı açısından ele alınması gereken bir süreç olduğu da unutulmamalıdır. Etkileşim olmadan iletişimin gerçekleşmesi mümkün değilken. İletişim kurmak isteyen kişi mesaja sahip kaynak olarak iletişime geçmek istediği kişiyi etkileyerek bir etkileşim süreci başlatır. yönünü büyük oranda belirleyen ve sosyal yaşamın kalitesinin en önemli belirleyicisidir. başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. aile içi etkileşimin düzeyine bağlı olarak devam ettirir. İki veya daha fazla kişinin etkilenime girmesiyle meydana gelen davranış değişikliği etkileşim olarak tanımlanmaktadır. buna bağlı olarak aile fertlerinin birbirlerine ilişkin duyguları. Bu süreçte karşılıklı olarak iki birey arasında bir etkilenim gerçekleşir ki buna etkileşim adı verilebilir. süreç bireyin sosyal guruptan tamamen kopmasıyla sonuçlanır. Etkileşim. bir mesajın uygun kanallar kullanılarak kaynaktan alıcıya iletilmesi. süreci tamamlamaya yetmemektedir. İletişim. toplumu oluşturan fertler arasındaki etkileşimin sınırlanmış olmasının yattığı söylenebilir. Bireyde karşılaştığı varlıklardan etkilenme duyarlılığı gelişmiştir. Bireyin. Fikirlere kaynaklık etmenin yanında. Sosyal etkileşimin gerçekleşmesi bu anlamda birden fazla kişinin varlığı ile bunların niyet.

İletilecek mesaja ve alıcıya. ileti. paylaşacağı bir mesaja sahip ve süreci başlatacak iletiyi gönderen kişi. kaynak öğesinin taşıması gereken özellikler bulunmaktadır. alıcının verilmek istenen mesajı verilmek istendiği şekliyle anlayabilmesine. Hükmedici bir kişilik yapısına sahip. alıcı.1: İletişim süreci ve öğeleri. inandırıcılığına ve kaynağın mesajı hangi kodlar kullanarak ilettiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Sadi’nin Bostan isimli eserinde yer alan aşağıdaki hikâyecikte bu durum çok iyi açıklanmaktadır. mesajın iletilmesinden sonra alınacak dönütlerin doğru değerlendirilmesi kaynağın iletişim yeterliğiyle doğrudan ilişkilidir. en uygun sembol ve kanalı seçilmesi. Aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde iletişim. ancak günün sonunda tek dirhem dahî bal satamamış. 30 . onu oluşturan temel öğelerin eşzamanlı şekilde bir araya gelmesiyle oluşan döngüsel bir süreç olduğu söylenebilir. kurum ya da topluluktur. İLETİŞİM SÜRECİ VE ETKİLİ İLETİŞİM İletişimin. etkileme ve yansıma olarak sıralanabilir. Amacın gerçekleşmesi. İletişim sürecini başlatan unsur olarak.” demiş. Bu temel öğelerin birlikte uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşen bir süreç olarak iletişimin anlaşılması ve etkili iletişim gerçekleşmesi. uyumun sağlanması ve çatışmanın çözüme ulaştırılabilmesi için yegâne çözüm yoludur. Bu öğeler kaynak. Bu bal satıcısı gencin güler yüzü sayesinde çok fazla müşterisi varmış. Bal satan güler yüzlü bir gencin hikâyesini anlatır Sadi. Kaynağın sahip olduğu deneyim ve birikimler de iletişim sürecini önemli oranda etkilemektedir. Ertesi gün kendisi de asık ve ekşi suratıyla bağıra çağıra bal satmaya çalışmış. Basit anlamıyla kaynak. Ayrıca kaynağın kişiliği. Şekil 2. Kaynak iletecek bir mesajı olan kişidir. iletişim sürecinin başlatıcısı. süreçte yer alan bireylerin bu faktörlerin farkına varmalarına ve bunları kontrol edebilme yetilerine bağlı olduğu söylenebilir. Kaynağın dil yeterliliği yani iletmek istediği mesajı en iyi şekilde aktarabileceği sembol ve araçları seçebilmesi iletişim sürecinde önemli rol oynar. Aynı mesajı ileten farklı kişilerin iletişim sürecinden aldıkları farklı sonuçların nedeni büyük oranda burada yatmaktadır.Aile yaşamında uyum ve çatışmaların bir arada yaşanması olasıdır. İletişim süreci büyük oranda onun sahip olduğu bazı becerilere bağlı olarak şekillenir. tutumları da süreçte rol oynar. Ancak çatışmaların aza indirgenmesinin yegâne yolu. Bir gün asık suratlı. kaba saba bir adam bu gencin satışının fazlalığını görmüş ve kazancını kıskanmış. Genç adamın sattığı zehir bile olsa herkes onu alır içermiş. O gün hiç para kazanamayan adam eve asık suratla döndüğünde. eşi “Suratı ekşi olanın balı da ekşi olur. insanlara karşı agresif tutumlar benimsemiş bir bireyin kuracağı iletişimin niteliğini büyük oranda bu özellikler belirleyecektir. seçilen mesajın iletilmesi için elverişli zaman ve mekânın belirlenmesi. Hakkında yeterli bilgi ve deneyimi olmadığı bir konuda kişinin başlatacağı iletişimin istenen sonucu vermesi beklenemez. iletişim isteği ve niyeti olan. kodlama-kod açma. aile üyeleri arasında açık iletişim kurmak ve etkilenim sürecini başlatmaktır.

Anne: Cevap ver. işaretler. “İleti” olarak tanımlanacak alıcının mesajı almasından sonra anlamın ortak kılınması ile “-şim” eki alarak iletişim olarak tanımlanır. Aslında tek başlarına kaldıklarında bir anlam ifade etmeyen birtakım sesler. kültürde ne anlama geldiğine ve içinde bulunulan bağlama göre de şekillenmektedir. gençlerin ise büyüklerin kendilerini anlamadığı yönünde yakınmaları bilinmektedir. sus cevap verme! Çocuk: Tamam. resim. Burada kodlamanın nasıl gerçekleştiği. Bu nedenle iletişim sürecinde ne söylediğimiz kadar bunu neyle ve nasıl söylediğimiz de büyük önem taşımaktadır. çizimler alıcı tarafından kod açma sonucu anlam kazanır.“Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. kodlanmış mesajın alıcıya ulaşmasını sağlayan araç olarak tanımlanabilir. uzaktan yapılan bir iletişimde telefon benzeri araçlar da kanal olarak kullanılmaktadır. İleti. Yansımaya izin verilmeyen ileti gönderme süreçlerinde hedeflenen iletişim ortamının çok uzağına düşülebilir. ne yaptı! Çocuk: Şey… Anne: Tamam. Bu durumun nedenleri ve soruna ilişkin çözüm önerileriniz neler olabilir? Mesaj alıcı tarafından alındıktan sonra anlamın ortak kılındığının belirlenmesi. Anlamın ortak kılınması için. İletinin kodlanışı büyük oranda dille ilgilidir. kaynağın zihninde oluşan anlam veya objenin söz. Cahil ile sakın latife etme. Nasihat verme şeklinde gerçekleşen ancak çocukların bunlardan ne anladığı tam olarak kestirilemeyen konuşmalar bazen bir iç konuşmaya dönüşmekte ve alıcı mesajlara kendini kapatabilmektedir. el gibi vücut hareketleri yoluyla kodlanmış şeklidir. iletişim sürecinde kaynağın niteliğiyle ilgili neler söylenebilir? İletişim sürecinde kaynağın sahip olduğu ve paylaşmak istediği duygu düşünce veya bilgi gibi uyaranların kaynak tarafından kodlanmış haline “mesaj” ya da “ileti” adı verilir. gençlerin kendilerini dinlemediği. “kod”un kaynak ve alıcı tarafından nasıl anlaşıldığı büyük önem taşımaktadır. Kelimelerle kodlanmış mesajın iletilmesi için yüz yüze iletişimde ses ve sesin iletimini sağlayan hava bir kanal olarak görülürken. Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır. Alıcının mesajı alması iletişim sürecinin ilk aşamasının gerçekleştiğini gösterir. yazı. Ancak iletiye yüklenen anlam “kod”un dilde. Geri bildirimle. Burada. kaynak ile alıcı arasında oluşan yanlış anlamaların kaynağını oluşturmaktadır. Kaynak mesajını kodladıktan sonra bunun fiziksel olarak iletilmesine ihtiyaç duyulur. Alıcının özellikleri dikkate alınmadan gerçekleştirilecek bir ileti gönderme sürecinin başarı şansı oldukça azalacaktır. Bunlar beş duyu organımızdan biri veya birkaçına mesajın ulaşmasını sağlayan araçlardır. kelimelere yüklediği anlam. İletişim süreci bu geri bildirimle tamamlanarak ya yeni bir süreç için başlangıç olur ya da sonlanır. Burada kullanılan kod açma işlemi. yaşı. Alıcı. alıcının niteliklerinin de kaynağın sahip olduğu özellikler kadar özelliğe sahip olması beklenir.” Bu üç özlü sözden yola çıkarak. iletişim sürecinde kaynağın gönderdiği iletiye hedef olan kişi veya kişilerdir. başkasına dost olması nasıl beklenir (Sokrates). ebeveylerle çocuklar arasında iletişimi koparan ilginç örneklerdendir. yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve iletişim sürecinin sürdürülmesi alıcı tarafından verilecek geri bildirime göre şekillenir. Çoğumuzun duyduğu aşağıdaki diyalog. kültürü gibi birçok öğeden söz edilebilir. dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.Ali). Yaşlı insanların. deneyimi. kaynağın kendini kontrol imkânı oluşur. Anne-babaların özellikle çocuklarıyla kurdukları iletişim süreçlerinde bu tür durumlara sıklıklar rastlanır. ne bu elbisenin hali. çünkü cahil ne gelirse söyler diline (Anonim). (Hz. peki… Anne: Bak hala konuşuyor! 31 . yüz. alıcının kullandığı dil. Kanal.

İçeriği tartışın. 7. 10. İletişim sürecinde öğrenmenin gerçekleşebilemsi için “kaynak” tarafından iletilenlerin. etkili bir dinleme için aşağıdaki stratejiler önerirler: 1. 8. hatta iletişimden bahsetmek mümkün değildir. Genel anlamda “dinleme”. radyo dinleme. İlk dil etkinliği dinlemeyle başlar. 4. Burada dinleme. oyun ve sinema filmi izleme. İlgi alanlarını belirleyin. İşitme isteğimiz dışı gerçekleşir. konuşma. Dinleme. kültür. Zihinleri açık tutun. Etkin Dinleme Becerisi İletişim sürecinde etkililiği belirleyen temel becerilerden biri. işitmeden çok farklıdır. şiir dinleme. okuma ve yazma. Esnek olun. Doğuştan sahip olunan duyma yetisidir. sunmayın. gelen mesaja anlam yükleme ve anlamlandırmadır. “alıcı” tarafından paylaşılması gerekir. İletilerden alıcının yeni yaşantılar kazanması ise. 9. dinleme ise bir amaç doğrultusunda yapılır. sesli okuma. Öncelikle temel iletişim becerileri konusunda ailelerin yetkin olmaları ve aile yaşamında bazı temel özelliklerin hayata geçmesini sağlamaları gerekir. Aile içi paylaşım ve etkilenimin en üst düzeyde olması ve etkileşimin çok güçlü olması gerekir. Rahatsızlıklara katlanın. iletişimi başlatma ve sürdürme gibi temel becerilerden söz edilebilir. 32 . soru sorma. Bunun yanında etkileşim ortamını güçlendirmek için güven ortamı oluşturmak. 5. Etkili aile içi iletişim için ailelerin hem iletişimi oluşturan öğeleri ve özelliklerini hem de sürecin etkin bir şekilde çalıştırılması için yapılması gerekenleri çok iyi bilmesi beklenmektedir. ders dinleme. AİLEDE GÜÇLÜ ETKİLEŞİM İÇİN BECERİLER Aile. müzik dinleme etkinlikleri önerilebilir. 11. alıcının ne hissettiği ve ne anladığı anlaşılmadan gönderilen mesajların bir etkisi olmayacaktır.Aile içinde benzer diyaloglar sıklıkla yaşanmaktadır. Bu yetinin dil öğrenimi için temel teşkil ettiği söylenebilir. Heyecanı artırın. 6. Bunu sağlamak için aile bireylerinde bulunması gereken bazı becerilerden söz edilebilir. Zihinleri antrenmanlı tutun. Bu nedenle dinleme. 3. sosyal yaşamda etkileşimin en yoğun yaşandığı ve etkileşime en çok ihtiyaç duyulan topluluktur. Karşılıklı bir etkilenim yaşanması gereken süreçte. sağlıklı iletişim kurmada en temel yoldur. söylenen. Fikirleri dinleyin. bireyin işitme ve görme organları aracılığıyla aldığı konuşma gibi duyumları anlamak amacıyla dikkat harcaması olarak tanımlanabilir. Olayı vurgulayın. öğrenilebilir ve öğretilebilir bir dil becerisidir. Dinleme eğitiminin sonunda diğer dil etkinliklerinde -konuşma. Aile hayatının devamı bu etkileşimin niteliğine bağlıdır. ortam. Gelen mesajı yakalamak tek başına yeterli değildir. Campell ve diğerleri (1996) yaşam boyu devam edecek bir dinleme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiğinden söz ederken. Dinleme çalışması yapın.önemli gelişmeler olmaktadır. Dinleme. empatik davranış geliştirmek gibi bazı temel özellikler de söz konusudur. Çünkü yakalanan mesajın ne anlama geldiğini belirleyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. geçmiş deneyimler gibi birçok unsur gelen mesajın anlamını farklılaştırmaktadır. Aynı fizikî mekânı paylaşarak oluşturulmuş bir topluluk olmakla birlikte. Bunlar için öykü dinleme. Bu tür durumlarda etkili bir iletişimden söz etmek. Söyleyen. etkileşim için fizikî mekân varlığı yeterli değildir. 2. dinleme becerisindeki birikimle yakından ilgilidir.

“Çocuğu televizyonun başından alamıyorum. Çocuk: Karnım ağrıyor. Ben de yalan söylemeye başladım. Aşağıdaki diyalogda yaşananlar yüzeysel etkileşim ve iletişimin doğurduğu durumlardır. saatlerce bilgisayarın başından kalkmıyor” yakınmaların temelinde bu tür anne baba davranışlarının yattığı söylenebilir. sadece gelen mesajın iyi anlaşılması için değil. Yalan söylemekten hoşlanmıyorum. bir süre sonra otoriteye farklı bir boyun eğme davranışı göstererek kendini gizlemeye ve anne beklentileri yönünde yüzeysel tepkiler vermeye başlamıştır. Edilgen dinlemede kaynak mesajı iletir. etkin dinleme olmadan da dinlemenin yapılabildiği veya edilgen dinlemenin de gerekli olduğu durmların olduğu söylenebilir. telefon ve bilgisayar gibi araçlara bağımlılıkla sonuçlanabilir. Bu tür davranışlar sonuçta televizyon. Bazı durumlarda bunun gerekli olduğu. Bunun. iletişimde anlamaya ve iletişimi sürdürmeye odaklı bir beceri olduğu söylenebilir. birbirini dinlemeyen veya dinleme becerisi gelişmemiş aile fertlerinden kaynaklandığı söylenebilir. annesiyle olan ilişkisini şöyle açıklıyor: “Öyle bir noktaya geldi ki. kaynak ile alıcıyı içine alan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. izin vererek sorunu çözdüğünü sanmıştır. ezber cevaplar. ama söylüyordum. Etkin dinleme. Bu durum iletişiminde önemli bir engel olarak görülmektedir. ilgi toplamak için çabalarken. Bu hatalar. dinleme hatalarından arındırılmış ve aşağıda sayılacak davranışları içeren. “Söylediğimi değil. saplanmış dinleme. Etkin dinleme. aslında söylemek istedikleri de anlaşılabilir. alıcı ve kaynağın birbirlerini etkin dinlemelerine bağlıdır. aile yaşamını yüzeysel ve derin olmayan ilişkilere/etkileşimlere götürmektedir. Çocuk: Anne… Anne: (sırtı.Aile içi iletişimde çocuklarla ebeveynler arasında yaşanan birçok iletişim kazasının. dinleme becerisindeki kusurlardan kaynaklandığı söylenebilir. savunucu dinleme. Dinlemede yapılan hatalar benzer sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Evinden kaçan on üç yaşındaki bir kız. anne sadece kendisinden izin istediğini varsaymış. edilgen dinlemeden farklı olarak. tuzak kurucu dinleme. Oysa çocuk. Zamanla bu yalanların beni rahatsız etmediğini de anladım. Anne ile çocuk arasında oluşan yabancılaşma temelde birbirlerini anlamaktan vazgeçmeleridir. Anneyle etkileşime geçmek isteyen çocuk. seçerek dinleme. Sonunda gerçek duygularını göstermeden konuşan iki insana dönüştük. Aileye çocuklar katıldığında ise yetişkinler arasında kurulan bu iletişim ve etkileşim ağına onların dâhil edilmesi ikinci aşamada gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Ancak derin 33 . etkileşim ihtiyacı karşılanmadığı için. Eşlerin birbirlerini tanımaları. İletişim ve etkileşimin derinleşmesi. Birbirini tanıyan ve anlayan bireylerin oluşturduğu ailelerde sorunlarla çok daha kolay baş edilebilir ve mutlu aileye ulaşılabilir. Etkin dinleme becerisi kullanıldığında. ‘Niye?’ diye sorar ve bana çok kızardı.” diye düşünen çocuk. dönük önündeki işle uğraşırken) Söyle. televizyonu açabilir miyim? Anne: Evet.”(Gordon. 2002). yüzeysel dinleme şeklinde sıralanabilir. iletişimin sağlıklı bir şekilde devamı için de gereklidir. birbirlerinin paylaşma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri öncelikle bununla mümkündür. Örneğin okul… Sınavlarımın iyi geçmediğini söylediğimde. artık en küçük şeyleri bile birbirimize söyleyemiyoruz. dinlenenin yanlış anlaşılmasına neden olmakta ya da anlamın oluşmasına engel olmaktadır. görünüşte dinleme. Etkin dinleme. Aile yaşamında derin etkileşim ve iletişim yaşantılarına ihtiyaç vardır. Bu durum. Bu tür yanlış dinleme davranışları. Aile içi yüzeysel iletişim ve etkileşim yaşantılarının. duymak istediğini anlıyor. iletişim sürecinde sahip olunması gereken temel beceriler arasında sayılmaktadır. muhatabın söyledikleriyle birlikte. alıcı bunu kabul eder ve dinlediğini gösteren davranış ile süreci devam ettirir. başka uyaranlara dikkatin kayması. yalnızlaşma ve yabancılaşma sürecine girmeye başlamıştır.

kişinin duygu ve düşüncelerini sözle bildirmesidir.. Dinlemede yapılan genel hataları ve bunların sonuçlarını açıklayın. Etkin dinleme için konuşma ve dinleme periyodunu ayarlamak gerekir. bireyde oluşan anlamı başkalarına aktarmak için kullanılan bir işaret ve simgeler sistemidir. “Hep bilgisayar başındasın. Başka bir ifadeyle etkin dinleme. Bu. Ayrıca dinleme sürecinde öze dönük sorular sorulması da tavsiye edilebilir. Bu nedenle etkin dinlemede beklenen davranışlardan bir diğeri ön yargısız dinlemedir. Konuşma. Diyalogun farklı gelişmesi durumunda. baba ön kabulle çocuğun bilgisayarda oyun oynamak istediğini düşünerek. 34 . vazgeçtim. Çünkü söylenen ile anlaşılan arasında farkın büyük olması durumunda. Bu durum ortamda rahatsızlık oluşturacaktır. Konuşma sadece seslerden oluşan bir dizilim değildir. Baba: Aşağıda bisikletini hazırla on dakika sonra ben de sana katılırım. Ayrıca dinlerken not almanın da bazı durumlar için yansıtmaya imkân vermesi açısından önemli faydaları olmaktadır. gerekli dönütün verilmesiyle süreç devam ettirilir. sonuç farklılaşabilirdi. Dinlerken verilen ânî tepkiler. anlamın oluşması için kullanılacak araçlardır. Bu işaret ve simgeler. Sözün bitmesini beklemek ve sabırlı olmak gerekir. Bu sorular dinleme sürecinde konunun detaylarının açılmasına zemin hazırlayacaktır. muhatabın sözünü bitirmesini engelleyebilir. aynı zamanda muhatabınızın ona değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi düşünmesini sağlayacaktır. Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan arızî durumlar kolaylıkla çözümlenebilir. Dinlemede yapılan en önemli hatalardan biri de çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz kişilerin -özellikle eş. Konuşanın. Bu. canım sıkıldı. Bu durumda baba. Çocuk: Baba işin ne zaman bitecek? Baba: Bilgisayarda oyun mu oynamak istiyorsun? Çocuk: Hayır baba. onu anlamak yerine peşin hüküm vermiş. Konuşma Becerisi Konuşma. araya girerek muhatabın kendini ifade etmesinin engellenmesi olarak anlaşılmamalıdır. bu orantıyı en iyi şekilde açıklamaktadır. oyun oynuyorsun” diye cevap verdiğinde çocuğun tepkisi. Konuşma bireyler arasındaki en önemli etkileşim aracıdır. “Baba!. hayvanların çıkardığı seslere konuşma demek doğru olmaz. Özellikle anne-baba-çocuk ilişkilerinde bu tür dinleme davranışına çok gereksinim duyulur. Etkin bir konuşma becerisine sahip birey. “İki dinle. Söz tamamlandığında.” şeklinde olacaktır. peşin kabulle çocuğun oyun için bilgisayarı istediğini varsaymış. Dinleme davranışını etkili hale getiren bir diğer araç da sorulardır. İşin ne zaman bitecek?” diye sorduğunda. düşünen ve düşündürendir. çocuklar ve yakın çalışma arkadaşları gibi. İnsanoğlunun birikimlerini başkalarıyla paylaşmada kullandığı en eski yollardan biridir. Bu anlamda. soru soran. Bu durumda konuşanın sözünü tamamlamasına fırsat vermeden ön yargıyla yaklaşılmakta ve iletişim kazalarına neden olunabilmektedir. çocuğun kendini kapatmasına neden olmuştur. iki kulak”.etkileşim gerektiren ortamlarda bu dinleme davranışı yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında uzun süreli tepkisizliğin doğuracağı sorunların giderilmesi için ‘evet’.sözün nereye varacağını tahmin edeceğimiz yanılgısıdır. ‘anlıyorum’ gibi kısa süreli ve iletişimi sürdürmeye dönük tepkiler verilmelidir. ileride bazı arızî durumların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Bilgisayar başında projeyi tamamlamaya çalışan babasına çocuk. Bu tür durumlarda etkin dinlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. edilgen dinlemeye geçmek anlamına gelmemelidir. baba… Burada çocuğun aslında söylemek istediği ile anlaşılan arasındaki farkın giderilmesi hedeflenmektedir. Dinleyenin konuşan ile kuracağı göz teması asıl söylenmek istenin daha iyi anlaşılmasına imkân verecektir. “Tamam baba. Çocuk: Peki. başkalarının ilgileneceği ön kabulüyle düşündüklerini dil ve ses kalıpları halinde aktarmasıdır. seninle dışarı çıkalım diyecektim. burada kısaca dinleme sırasında dinlemeyi aktif hale getirecek sorular sorulabileceğini vurgulamak yeterli olacaktır. İletişim en önemli ilkelerinden biri göz temasıdır. bir söyle” atasözü ile “Bir ağız. Soru sorma becerisi başka bir başlıkta detaylı ele alınacağından.

Konuşma yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşma. Konuşmayı sürdürme aşamasında bunların önemli rol oynayacağı unutulmamalıdır. Etkili konuşma için gerekli bazı koşullardan söz edilebilir. Konuyu tek başına bilmek de yeterli olmayabilir. Örneğin çocuğa “Zamanın boşa harcıyorsun. aşağıdaki eksiklik ve yetersizliklerle okula gelebilmektedirler: • • • • • • • • Çekingenlik. İletişim sürecinde kaynağın kullandığı en önemli araç olan konuşma becerisinin etkililiği. 35 . istersen konuşalım. Bunun yanında konuşmanın doğrudan muhatabı hedef almaması iknâ edici konuşma için önem taşımaktadır. Konuşmada hedeflenen bir diğer nokta iknâ etmektir. Konuyu başka bilgilerle desteklemek. Bunun yerine gülümseyen ve konunun mahiyetine göre ciddiyet düzeyi ayarlanmış bir görünüm. Konuşmanın çeşitli faktörlerden etkilendiği göz önünde bulundurularak konu. bu konuda öğrenme potansiyelinin göstergesidir. Burada bireyin etkili konuşma modelleri belirlemesi ve onları takip etmesi önemlidir. Konuşmanın etkililiği. konuşmanın etkililiğini artıracaktır. Karşınızdaki muhatabı iknâ etmek için. Kişiler doğrudan kendilerini hedefleyen konuşmalara karşı savunmaya geçer ve söyleneni dinlemek yerine savunmalarını hazırlarlar. Bunun yerine “Zamanı daha iyi değerlendirmen için bazı yollar var. Birincisi konuşmayı başlatmak. Bunların başında konuya hâkimiyet gelmektedir. Hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan bir konuda konuşmak güçtür. ikincisi konuşmayı sürdürmek. Gereksiz şeyler söylemek. fizyolojik. Gergin veya asık bir surat konuşma için pek uygun değildir. ayrı ayrı ele alınmalıdır. çocukların fikirlerini rahatça açıklayabilmeleri için yararlı olacaktır. Coşku ve neşe. bunu konuşalım. Yine oluşturulacak sıcak bir atmosfer. bu üç açıdan sorgulanabilir. dolayısıyla bir düşünce alışverişidir. Sesi ayarlayamamak. sana bazı önerilerim olabilir. kaynak olarak saygınlık ve güvenirlilik özelliklerine dikkat etmek gerekir. konuşmanın anlaşılırlığı ve etkinliğini artıracaktır. Konuşmayı başlatmak için karşınızdakinin sizi dinlemek isteyeceği bir başlangıç önerilebilir. Konuşurken el kol hareketleri yapmak… Etkili konuşma sadece kullanılan sözcüklerden değil. coşkudan uzak bir ses tonuyla yapılan konuşmanın sürdürülebilirliği şüphelidir. Sözcük dağarcığının fakirliği. iletişimin niteliğini büyük oranda belirlemektedir.” demeniz onda sizi dinleme isteği uyandıracaktır. Konuyu destekleyecek başka bilgi alanlarına hâkim olup bunları birlikte kullanmak. Yerel ağızla konuşmak. İlk çocukluk döneminde çocuklar Türkçeyi konuşuyor olmalarına rağmen. çocuğun sizi dinlemeye istekli olmasını bekleyemezsiniz. konuşmanın etkililiğini artıracaktır. Bunların her birindeki gelişmeler konuşma becerisinin niteliğini belirler. Kısa ve yetersiz konuşmak. En azından muhatabın bundan pek keyif almayacağı söylenebilir. Konuşmanın yalın hali ilk çocukluk yıllarında hayata geçmektedir. Etkili iletişim için konuşmada üç kritik evreden söz edilebilir. Benzer şekilde her konuşma için iyi bir başlangıç planlamak gerekir. Öğrenmeyle gelişebilecek konuşmanın fiziksel. Çevredeki kişilerin konuşmaları taklit edilerek gerçekleşen bu ilk konuşma. ses tonu ve el işaretlerinden de oluşur. Dağınık konuşmak. psikolojik ve toplumsal olmak üzere dört niteliği bulunmaktadır. üçüncü iknâ etmektir. Konuşmada düşüncelerin olumlu cümlelerle ifade edilmesi yapıcı yaklaşımı ortaya koyar. konuşmanın etkililiğini artıran diğer unsurlardır. Konuşmada fiziksel görünümün önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Çökmüş bir vücut görüntüsü.” dediğinizde. Konuya yapıcı yaklaşan konuşmacının etkisi daha fazla olacaktır. senin için önemli bir sorun. dinleyici ve ortam ayarı. Bu durumda uzun süreli bir konuşma mümkün olamayacaktır.

yönlendirme.” Doğrudan bilgi sorularında ise amaç muhatabın bilgiyi kabul ettikten sonra. Şimdi mi tamamlayalım. Örnek: “Bu gün servis geç mi gelecek? Normalde servise saat sekizde biniyordun. bireyi düşünmeye sevk eden güçlü uyarı etkisine sahip önemli bir araçtır. nerede. genellikle çocuklarının ne yapmaları gerektiğini söyleme yolunu seçmektedirler. Dolaylı bilgi sorularında amaç muhatabın bilginin doğruluğunu test etmesidir. Dolaylı veya doğrudan bilgi verme şeklinde ortay çıkarlar. çocuğun konu hakkında daha detaylı bilgi vermesi için onu konuşmaya teşvik edebilir. Açık Uçlu Sorular Bu tür sorular muhatabın konuşmasını sağlamak. uyarma. anne babanın çözümünü dayatır. Bunun için gönderdikleri ileti türleri. Bilgilendirme Soruları Bilgi alma veya bilgi verme amacıyla sorulan sorulardır. 36 . Cevapları evet veya hayır gibi bir kelime veya cevabı kesin bir cümleciktir. “Ne. Bunun yerine neler hissedildiğinin ifade edilmesi. çocuklarını iknâ etmek için. nasıl. muhatabın kendisini açması istenen bir durumda yargılayıcı soru sormak da işe yaramayabilir. Özellikle etkileşimin derinleştirilmesi hedeflenen durumlarda kullanılmaları önerilir. Bu tür bir durum ortaya çıktığında. kuralı hatırlatma. hangi tür sorunun kullanılması gerektiği de önem arz etmektedir. öğüt vermedir. etkili iletişim becerisine sahip kişiler sessizliği kırmaya yarayan sorular sorarlar. Özellikle muhatabın konuşması isteniyorsa. ondan bilgi almak amacıyla kullanılır. Örnek:“Ödevi bu gün teslim etmemiz gerekiyor. bu bilgiye dayalı karar vermesini sağlamaktır. Gönderilen iletiler uzadığında veya dinleyen kişinin kabul edip etmediği merak edildiğinde kullanılabilirler. Konuşmanın başlatılmasında ve sürdürülmesinde etkilidir. Özellikle muhatabın bilgi alması istendiğinde bu tür sorulardan yararlanılabilir. Bu tür ifadeler çocuğun kendi çözümünü bulmasından çok. İletişimde kullanılacak soru türleri şöyle sıralanabilir: Kapalı Uçlu Sorular Bu tür sorular genel olarak onay almak amacıyla kullanılırlar. Muhatabın etkin dinlemesine yardım ederler. İletişim sürecinde muhatapların birbirlerinin düşüncelerini almak ve konuyu yönlendirmek amacıyla sıklıkla bu araca başvurdukları söylenebilir.Örneğin çocuğa “Bunları nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun? Çabalaman gerekiyor. onun doğru yerde kullanılmasına bağlı olduğu gibi. Bu nedenle etkili iletişim için soru türlerinin ve kullanım yerlerinin bilinmesi önemlidir. Sorunun gücü. kim” gibi soru kiplerini içeren ve 5N 1K olarak kodlanan sorular bunlara örnek verilebilir. geriye çalışmak için ne kadar zamanın kalacağını düşünüyorsun?” Sessizliği Kırmaya Dönük Sorular İletişim sürecinde ortaya çıkan sessizliğin önemli sıkıntılara neden olduğu ve ortamda bulunan herkesin bundan olumsuz etkilendiği bilinir. Konuşmayı başlatmak için kullanılan “evet-hayır” ile cevaplanacak bir soru işe yaramayacağı gibi. Çocuk kendini sürecin dışında hisseder ve etkileşime geçmekten kaçınır. duygularını düşüncelerini ifade etmesi bekleniyorsa bu tür sorulardan uzak durulmalıdır. onların çözüm üretmeleri için fırsat yakalamalarını sağlayacaktır. Anne babalar. Bu tür sorular iletişimin tekrar başlamasını sağlayacaktır. Örneğin. Örnek: “Uzun süre televizyon izlediğinde. Bunun yerine bir öğrencinin başarısı için neler yapması gerektiği ve ne kadar çabalaması gerektiğine yönelik bir diyalog çocuğu daha fazla iknâ edecektir. gözdağı verme.” dediğinizde çocuk savunmaya geçerek yapması gerekenlerle ilgili söyleyeceklerinizi dinlemek yerine aslında ne kadar çabaladığını size ispatlamaya yönelecektir. ne zaman. okulda yaşanan sorunun detaylarını öğrenmek isteyen ebeveyn. Soru Sorma Becerisi Soru. emir verme. yemekten sonra mı yapalım?” Yönlendirici Sorular İnsanların karşılaştıkları farklı durumların sonuçları hakkında düşünmelerini sağlamaya dönük sorulardır. oluşan sessizliği kırmak için “Sen öğretmenin yerinde olsan nasıl davranırdın?” sorusuyla. niçin.

Aile içi sorunların ve çatışmaların. Bilinç dışı oluşan duygu bulaşması ise başka birinin duygusal durumunun taklit edilmesi yoluyla bu duyguların kendisinde de ortaya çıkmasına yol açmaktır. Hayatında hiç sınava girmemiş veya sınavın sonuçları hakkında fikri olmayan bir kişinin sınav stresi yaşayan öğrenciyi anlaması mümkün değildir. sevgi ve saygı duygularının yok olmasına neden olur. Bu duyguların yaşanmaması halinde kurulacak etkileşim yüzeysel olacaktır. başarabilecekleri görevler verip bunu kendi başlarına yapmaya izin vermek önerilebilecek bazı tedbirlerdir. Yaşamlarında birbirlerinde gizleyecekleri hiçbir şeyin olmayacağına ilişkin bir kanaatin oluşması güven duygusunu besleyecektir. Sempati bir başkasının içinde bulunduğu ya da başından geçen bir durum için üzülerek. Bu nedenle önce eşler birbirlerine karşı olabildiğince açık olmalıdır. ne hissettiği. başka bir ifade ile o an içinde bulunduğu durumu kendisi yaşıyormuşçasına farkında olma sürecidir. Birey. Topluluk olmak. Güven karşılıklı gelişen bir duygu olup tek yönlü güven duygusu arızî bir durumdur. Aşırı mükemmeliyetçi. Empatinin ikinci aşaması kabul etmedir. ortaya çıkan bu tür etkileşim ortamından kaynaklandığı söylenebilir. Empati bir anlamda özdeşleşme sürecidir. sempatiden ve duygu bulaşmasından farklıdır. beklenti düzeyi yüksek ebeveynlerin bunu yapabilmesi zordur. ortak bir amaç için bir arada bulunmayı gerektirir. daha sonra çocukların katılımıyla daha da güçlenerek aile etkileşimin derinleşmesine hizmet eder. güven olarak tanımlanan bağ zarar görmeye başlar. Ailede Güven Ortamı İki veya daha fazla kişi arasında kurulan inanmaya dayalı bağ olarak tanımlanan güven duygusu etkileşimin niteliğini belirleyen önemli faktörlerden biridir. karşılıklı suçlama. onların yaş ve gelişim seviyelerine uygun beklentiler oluşturmak. Bu nedenle şüphe davranışını tetikleyecek ortam ve tutumlardan uzak durulması gerekir. Kişinin karşısındaki insanı anladığını ve onu önemsediğini göstermesini sağlar. İlişkilerde tutarlı olmak. Güvenmediğiniz birinden size güvenmesini beklemeniz doğru olmaz. Yaşanan duygunun abartı. Empati iki aşamada gerçekleşir. Güçlü etkileşim ortamı için güven. güven bağının oluşmasını destekleyen bir durumdur. Bu nedenle ebeveynler çocuklarıyla kurdukları ilişkilerinde tutarlı olmaya özen göstermelidir. Empati. kendi duygu ve düşüncelerinden soyutlanarak muhatapla aynı özellikleri yaşıyormuş gibi özdeşleşir. Bu nedenle muhatabın yaşadığını yargılamadan olduğu gibi kabul etmek gerekir. Empati kurmak sosyal ilişkilerde birçok kolaylık sağlamaktadır. Yüzeysel etkileşimle. aileden beklenen olumlu duygusal gelişimi sağlama görevinin yerine getirilmesi güçtür.AİLEDE GÜÇLÜ ETKİLEŞİM ORTAMI OLUŞTURMA Güçlü etkileşim için aile bireyleri arasında kurulmuş olması gereken bağlar söz konusudur. Güven duygusunun kaybolması. Birinci düzey karşınızdakinin yaşadığı veya hissettiklerini anlamaktır. muhatabın ne düşündüğü. Ortak hedefi benimsememiş ve bunun önemini kabul etmeyen kişilerin ortak grup kurmaları neredeyse 37 . Güven duygusunun oluşması için temel koşullardan biri şeffaflıktır. Güven duygusunun önemli kaynaklarından biri de öz güvendir. Aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine ilişkin geliştirdikleri bu duygusal bağ. aile yaşamının niteliğini de belirlemektedir. Gizli kapaklı şeyler yapıldığı duygusu oluştuğunda. Ailede Biz Bilinci Modern zamanlarda en önemli toplumsal sorunların başında bireyselleşme ve ben merkezli birey sayısındaki artış gelmektedir. Şüpheyle yaklaşım. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına güven duyduklarını onlara yaşatmaları gerekir. Bu sayede iletişim kolaylaşır. Önce eşler arasında kurulması gereken bu bağ. şüphe ve korku duygularının oluşmasına zemin hazırlar. güven duygusuna zarar veren en önemli etkendir. Gizlilik ve gizem ise tersi bazı duyguların yeşermesine neden olabilir. gereksiz olduğunu düşünen bir kişinin o duyguyu yaşayanla empati kurması zordur. kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaya yönelik davranışlar sergilemedir. Bunun için bilişsel bazı özelliklere sahip olmak gerekir. empati ve biz bilincinin oluşması gereklidir. Empati Empati. Kendi içinde güven bunalımı yaşayan birinin başkalarına karşı güven geliştirmesi zordur. Güveni destekleyen en önemli faktörlerden bir diğeri tutarlılıktır. Beklenti düzeyini düşürmek.

bilgisayar oyunları. Çok önemli hale gelenler en değerli olanlar. senin görevin. Birey olma yetisini kazanmış. nesneler.imkânsızdır. İnsanoğlunun yaşamak istediği en başat duygulardan biri de önemsenmek ve değerli kabul edilmektir. İletişim sorunun çözümü için çaba harcamak yerine sorunu unutmak amacıyla bu tür 38 . Birey önemsendiği ve değerli kabul edildiği ortamlarda bulunmaktan haz duymakta. sorumluluklardan kaçış için bir sığınma alanına dönüşebilmektedir. Aile bireyleri bir arada geçirdikleri zamanlarda aynı mekânları paylaşmalarına rağmen ayrı yaşayabilmektedir. TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE AİLE İÇİ ETKİLEŞİM Gelişen teknoloji yaşam biçimlerimizi büyük oranda değiştirmiştir. Aile kurumunun sağlığı ve devamı. En küçük topluluk olan ailenin de ben merkezli bireylerle oluşturulmasında önemli güçlükler bulunmaktadır. internet gibi kişiyi edilgen olmaya iten araçlar bir süre bağımlılık düzeyinde bireyleri etkileyebilmektedir. Aile fertlerinden beklenen. Eşler birbirlerine bu duyguyu aile içinde yaşattığı oranda ev yaşamı keyifli olabilmektedir. büyük oranda bu duygunun gelişmesine ve ailedeki bütün fertlerce benimsenmesine bağlıdır. birbirleri için fedakârlık yapma. hedef birlikteliği ve sorumluluk paylaşımı gibi özellikleri kazandıracak yaşantılara da ihtiyaç vardır. ortak hedef oluşturma ve bunun için sorumluklar üstlenmeye gönüllü olmaktır. Evden kaçışın nedenlerini bu duygunun az yaşanmasında aramak gerekir. değerli kabul edilen bireylerden oluştuğunda. tersi ortamlardan ise bir an önce kurtulmak istemektedir. bu tür ortamlarda mutlu olmaktadır. sosyal yaşamı sınırlamaya başlayan bağımlılık düzeyinde uzun süreli kullanımlarıyla özellikle etkileşim ve iletişim süreçlerine zarar verebilmektedir. hızla vazgeçme ve sorumluluk bilincinin körelmesi. paylaşma ve bireysel gelişime önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu tür araçlar bazı durumlarda yaşanan iletişimsel sorunlardan. sen sorumlusun. Televizyon. Kitle iletişim araçları yoğun bir uyarıcı bombardımanına tutmakta. Aile ortamının bu duyguyu ne ölçüde desteklediği bu açıdan büyük önem taşımaktadır. sana ait” gibi bir dil kullanması aile kurumunun çatırdamasına neden olacaktır. Aile. Oysa bu tür araçlar etkili kullanıldıklarında sosyalleşme. bireylerin karşılıklı etkileşim içine girmelerini zorunlu kılacak zamanları iyice azaltmaktadır. Aile içinde birey olmanın öz güvenini kazandıracak bir ortama ihtiyaç olduğu gibi. yine nüfusu hızla azalma eğilimine giren ülkelerde ailedeki çocuk sayısının azalması bu nedene bağlanmaktadır. Bu. daha az önemsenenler daha az değerli olarak algılanmaktadır. Onların da temel ihtiyaçlarından biri önemsenme ve değerli kabul edilme durumudur. daha sonra çocuklar için benzer bir bilincin oluşması için gayret gösterilmelidir. duyarsızlık gibi arızî durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yüzeysel ilişki ağları. Aile yaşamının en önemli sorun kaynaklarından biri sen-ben çatışmasıdır. Değer Yüklü Ortam Yaşamda durumlar. Ailede “ben olma” ile “biz olma” arasındaki dengenin korunması gerekmektedir. varlıklar. Değer verilmeyen bireylerin oluşturduğu bir grubun değerli kabul edilmesi güçtür. Ailedeki bireyler birbirlerine “sen. görev ve sorumluk alma yeteneği kazanamamış bir bireyden yaşamda biz olma yetkinliği beklemek imkânsıza yakındır. aileyi oluşturan diğer fertlerle duygu birliği. Belirli bir kullanım süresiyle sınırlı tutulduklarında bireysel gelişime katkı sağlama potansiyeli yüksek bu araçlar. sorumluluk paylaşma. öncelikle ebeveynler arasında yaşanmalı. Grubun dışarıdan algılanan değerini artırmanın en önemli aracı onu oluşturan teker teker her bir bireyin yüklendiği değerdir. Son yıllarda gelişmiş toplumlarda boşanma oranlarındaki hızlı artışın bundan kaynaklandığı düşünülmekte. Yoğun uyarıcı bombardımanı altında kalan birey pasifize olabilmekte ve özellikle etkin olmayı gerektiren etkileşimlerden uzaklaşabilmektedir. karşılıklı olarak birbirlerini tanımak için ayıracakları zamanların önemli bir kısmını bu tür araçların pasif alıcıları olarak harcayabilmektedir. Aile yaşamında ebeveyn ve çocuklar. aileye yüklenen değer de artmaktadır. kurallar önem sırasına göre bir değer yüklenimine sahiptir. Bilişim teknolojisi araçları ile kitle iletişim araçlarının sunduğu çoklu uyarıcı ortamına alternatif cezbedici bir ortamın oluşturulmasındaki güçlük ailede iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesinde engel oluşturabilmektedir. Çocuklar için de durum farklı değildir.

İlkinde iletişim kuramama hali olarak isimlendirilecek durum. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMDE ENGELLER İletişimin etkisini düşüren ve iletişim engeli olarak görülen birtakım durum ve faktörler söz konusudur. Bu ilk birkaç gün boyunca tüm ev işlerinin yarısından çoğunun düzeni bozulmuş. Evlerde yalnızca bir televizyonun olduğu yıllarda yapılan bir araştırmada TV'nin bozulduğu zamanlar için aile bireyleri "Korkunçtu. "Çocuklarımı değişik oyunlarla oyalamaya çalıştım ama imkânsızdı. iletişim ve etkileşimi güçlendirmede teknoloji destekli araçlardan nasıl yararlanılabileceğini açıklayın. çok fazla ve uzun süreli seyirle birlikte geliyor. http://www. TV setleri her yere yayılmış durumda ve bu küçük ekranlar -ki aslında artık dev boyutluları tercih ediliyor. ama bu alışkanlık yeni şeyler öğrenme. temelde iletişim becerilerinden yoksunlukla ilgilidir. İletişimi sınırlayan faktörlerin başında dille ilgili engeller gelmektedir. İnsanların beraber olmaktan hoşlanmamalarının mı televizyon bağımlığına neden olduğu. bir kişinin medya alışkanlıkları üzerinde kontrol sağlayabilmek. Hatta çok az televizyon izlenen. bir çeşit bağımlılık oluşturmaya başlıyor ve ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. yoksa televizyon bağımlığın mı insanlarla bir arada olmaya engel olduğu hâlâ tartışılmaktadır.denizce. cümlenin yapısı. Eğer bir aile boş zamanının aslan payını televizyon seyretmeye ayırıyorsa. araştırmalar için bir hafta ya da bir aylığına televizyon seyretmeyi bırakmaya gönüllü ailelerin pek çoğu. çocuklarla iletişim kurulurken uzun cümlelerin kurulması anlaşılmayı zorlaştıracağı gibi. Kocam ve ben konuşarak vakit geçirmeye çalıştık". Kullanılan kelimeler. Aile içinde “ben ne 39 . kolay yoldan rahatlama ve kaçış için sınırlı dozlarda yararlı olabilir belki. TV onların da bir parçası olmuştu" gibi çarpıcı açıklamalar yapmışlar. çocukların sıkılmaları ve başka uyaranların etkisi altına girmesi sonucunu doğuracaktır. cümlenin uzunluğu gibi çeşitli etmenler dilin etkin kullanım durumuna göre ortaya çıkabilecek engeller arasındadır. sorun daha büyüyerek bireyin karşısına çıkmakta. Aile içinde günlük yaşamın idâmesi için gerçekleştirilen zorunlu iletişim yüzeysel ve sığ bir etkileşim ağıyla gerçekleştirilebilmektedir. Birkaç kelime. ardından bunlar bireyin üstesinden gelemeyeceği büyük problemlere dönüşebilmektedir. bu yokluk dönemini tamamlamayı başaramamış. Bu yüzden de.com/tvbagimlilik. Televizyon. aksamış. Hiçbir şey yapmadık. kısa birkaç cümleyle kurulan bu tür bir iletişim ve buna bağlı oluşan etkileşim gereksinime dayalı iletişim olarak adlandırılmakta. televizyon seyretmeyi tümüyle bırakmak gerektiği değil. Örneğin. bugün daha önce olmadığı kadar cesaret gerektiriyor. başka etkinliklerin de sıklıkla yaşandığı evlerde bile. Ancak. Bu engeller iletişim ortamının oluşmasını önledikleri gibi.kişilerin hayatının geri kalanının kalitesiyle. aktif yaşam sürme gibi isteklere karışmaya başladığında. Yine kültür farklılıkları nedeniyle kullanılan kelimelere yüklenen anlam farklılıkları gerekli önlemler alınmadığında eşler arasında sorunların doğmasına neden olmaktadır.asp Yukarıdaki internet adresinden alınan aşağıdaki metni okuyarak. bu ailenin boş zamanlarını yeni bir etkinliğe bağlı olacak şekilde yeniden düzenlemesi gerçekten kolay değil.araçlara sığınıldığında. bu tür bir iletişimin bireyin gerçek ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu vurgulanmaktadır. Aile içinde bu tür iletişim sorunlarının oluşmasının ve iletişimde engellerin ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. oluşan iletişim ortamının sağlıklı olmasının önüne geçebilmekte veya kurulan iletişim süreçlerinde çatışmaların doğmasına neden olabilmektedir. Asıl sorun. Aile bireyleri televizyon izlemekten boşalan bu yeni zaman diliminde ne yapacaklarını şaşırmışlar ve ancak ikinci haftada bu duruma alışmaya başlamışlar. aile içi yabacılaşma süreci hızlanmaktadır. Aslında araştırmacıların söylediği. Aile içinde oluşan bu tür iletişim ve etkileşim ortamı aile bireylerini birbirinden uzaklaştırarak farklı gurupların içine itebilmekte. Bunun karşılıklı bir ilişki olduğu ve bir kısır döngünün oluştuğu ifade edilmektedir. Çoğu kişi için ilk 3-4 gün en kötüsüymüş. niteliğiyle pek ilgilenmiyorlar.

genel olarak kültürel anlam farklılaşmasından kaynaklanabilmektedir. beceri ve zaman gerektirir. İyi. güzel ve keyif verici sonuçlar. kaygı gibi bazı duyguları ortaya çıkarabilmektedir. birey ortamdan hızla uzaklaşmaya başlayacaktır. Bu tür duygular iletişim sürecinin en önemli engelleri olarak sıralanabilir. yargılama. suçlama davranışları gelmektedir. korku. daha iyi iletişimi nasıl kurabilirim kaygısının -karşılıklı olarak. Ayrıca güvensizlik ortamının oluşturduğu olumsuzlukla. Bazı kabuller bireylerin iletişim sürecinde heyecan. iletişim sürecinde olumsuz bazı etkilere neden olabilmektedir. Bunların başında sürekli uyarı mesajları iletmek ve gözdağı verme çabası içine girme. Temelde. eleştirme. Bu cümlenin söylenmesine neden olan ortam. Bunun için aile fertlerinin birbirleriyle ve birbirleri için geçirdikleri zamanları yeniden düşünmeleri gerekir. emek. Örneğin aşırı katı tutumlara sahip bir babanın çocuklar üzerinde oluşturacağı korku ortamı iletişimi kesmektedir. Bireylerin sosyal rol ve konumları. Sürekli savunma konumuna geçen birey gelen mesajın mahiyetini anlamaya çalışmak yerine muhataba nasıl savunma hazırlayacağının telaşı içine girmektedir.bütün aile bireylerince paylaşılması ve bunun için çaba harcanması gerektiği unutulmamalıdır. Yeterli zaman harcanmadan iyi bir sonucun elde edilemeyeceği de unutulmamalıdır. Aile içinde iletişimin derinleşmesini olumsuz etkileyen ve gündelik iletişimle yetinilmesine neden olan bazı anne baba davranışlarından söz edilebilir.söyledim ki şimdi?” cümlesi sıklıkla duyulur. 40 . İletişimde ortaya çıkan bu tür engelleri gidermenin en etkili yolu karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortamın oluşturulmasıdır. İletişimde bir diğer engel psikolojiktir. tedirginlik. Aile içinde de bu duyguların oluşmasına neden olacak bir ortam doğabilmekte ve aile içinde iletişim olumsuz etkilenmektedir. Bunun yanında etkili iletişim becerilerinin ve bazı iletişim tekniklerinin kullanılması sorunların giderilmesine yardımcı olabilir.

Sosyal yaşamda ortaya çıkan sorunlar büyük oranda iletişimde ortaya çıkan aksamalardan kaynaklanmaktadır. sürdürme ve zenginleştirmenin önemli araçlarından biri sorulardır. 41 Konuşmayı başlatmak için dinleyenin dinlemek isteyeceği bir başlangıç önerilebilir. Bu nedenle medeniyetimizin devamı ve gelişmesi. Aile ortamı bu bireysel ihtiyacın en etkili şekilde giderilebileceği ortamlar olmalıdır. Geniş anlamıyla iletişim herhangi bir bilginin paylaşılması eylemi olarak tanımlanmaktadır. konuşma ortamının ve muhatabın özelliklerinin etkili olduğu unutulmaması gereken hususlardır. Konuşmada. İletişim engelleri olarak isimlendirilen bazı faktörlerin iletişim sürecini olumsuz etkilediği söylenebilir. İletişimi sınırlayan faktörlerin başında dille ilgili engeller gelmektedir. bu temel becerilerin etkin kullanılmasına bağlıdır. empati ve biz bilincinin oluşması gerekir. kapalı uçlu sorular. Sorunun gücü onun doğru yerde kullanılmasına bağlı olduğu gibi hangi tür sorunun kullanılması gerektiği de önem arz etmektedir. Soru. yargılama. Etkili iletişim ve etkileşim için etkin dinleme. Etkin dinleme. iletişim kuramama sorununu doğurmaktadır. eleştirme. iknâ etmek şeklinde üç kritik evreden söz edilebilir. Bunlar. konuşmayı başlatmak. Etkin dinleme için muhatabın bazı özelliklerinin farkında ve amaca uygun bir dinleme sürecinin yaşanması gerektiği söylenebilir. Etkin dinleme becerisi kullanıldığında muhatabın söyledikleriyle birlikte aslında söylemek istedikleri de anlaşılabilir. Aile içi iletişim ve etkileşimde gelişen teknolojinin etkisi de söz konusudur. İnsanoğlu iletişim becerisiyle duygu ve düşüncelerini. muhatabın kendini ifade etmesine teşvik edecek bir dinleme etkinliği olarak tanımlanabilir. yönlendirici sorular şeklinde sıralanabilir. sosyal yaşamın en önemli aracıdır. açık uçlu sorular. isteklerini başkalarına ifade edebilmekte. Güçlü etkileşim ortamı için güven. başkalarının bu yöndeki iletilerini anlamlandırarak onlara tepki verebilmektedir. Bu nedenle duyguların. . Bu nedenle iletişim aynı zamanda paylaşım isteğinden doğan bireysel bir ihtiyaçtır. Toplu halde yaşayabilmek için bu becerinin etkili kullanımına büyük ihtiyaç vardır. Aile içinde oluşan bu tür iletişim ve etkileşim ortamı aile bireylerini birbirlerinden uzaklaştırarak farklı gurupların içine itebilmekte. bireyi düşünmeye sevk eden güçlü uyarı etkisine sahip önemli bir araçtır. Bunlar çocuklarla kurulacak iletişimde önemli engeller arasında sayılmaktadır. Aile içinde günlük yaşamın idâmesi için gerçekleştirilen zorunlu iletişim yüzeysel ve sığ bir etkileşim ağıyla gerçekleştirilebilmektedir. Etkili iletişim için konuşmada. Aile içi iletişimde aile fertleri arasında yaşanan birçok iletişim kazası. kullanılan sözcük ve cümlelerin. Paylaşım yaşamak insanoğlun en önemli ihtiyaçlarından biridir. İletişim başlatma. bilgilendirme soruları. Aile içinde sürekli uyarı mesajları iletmek ve gözdağı verme çabası içine girme. bilgileri. dinleme becerisindeki hatalardan ortaya çıkar.Özet İletişim yaşamımızın önemli bir parçası olup. Bilişim teknolojisi araçları ile kitle iletişim araçlarının sunduğu çoklu uyarıcı ortamı iletişimde bazı sorunlar doğurmaktadır. Bu duyguların yaşanmaması halinde kurulacak etkileşim yüzeysel olacaktır. saygı ve empatik yaklaşım şeklinde bazı duygusal bağların kurulmuş olması gerekir. aile içi yabacılaşma sürecini hızlandırmaktadır. konuşmayı sürdürmek. Aksi halde aile fertlerinin birbirine yabancılaşmasıyla sonuçlanan bazı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Güçlü etkileşim için aile bireyleri arasında güven. etkili konuşma becerilerine sahip olmak gerekir. Çeşitli soru türleri bulunmaktadır. İletişimde bir diğer engel de psikolojiktir. fikirlerin. malumatların paylaşılması olduğu göz ardı edilmeden etkili iletişim ortamın kurulması için çaba harcanmalıdır. İletişim ve etkileşimin derinleşmesi alıcı ve kaynağın birbirlerini etkin dinlemelerine bağlıdır. İnsanoğlunun sahip olduğu birikimi. Yoğun uyarıcı bombardımanı altında kalan birey pasifize olabilmekte ve özellikle aktif olmayı gerektiren etkileşimlerden uzaklaşabilmektedir. İletişim becerilerinden yoksunluk. suçlama davranışları olumsuz anne baba tutumları olarak sıralanabilir. deneyimleri başkalarına aktarmasının yegâne yolu bu becerilerin kullanılmasıdır.

Ses tonunu ayarlamak b. İletişim d. Duygudaşlık c. Aile içi iletişimin sınırlanması ve etkileşimin azalmasıyla aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir? a. Ticaret b. Çocuğun acıktığını söylemesi c. Çocuğun programı açıklaması izleme gerekçelerini . Çocuğun sıkıntılarını açıklaması b. Kabul b. Alıcının kendi görüşünü paylaşması e. Etkileşim e. Geniş tipli aile kurmak e. Kaynağın konuşma biçimi 5. Etkileşim d. Kişilik özellikleri e. Aşağıdakilerden hangisinin iletişim sürecini olumsuz etkileyeceği söylenebilir? a. Sorunları çalışarak aşabiliriz. Güven ortamı e. Paylaşmak 9. 10.“Bilgilerin paylaşılması” ifadesinin iletişimi tam olarak karşılayıp karşılamadığının en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? a. Hangisi empatinin ilk aşamasıdır? a.Kendimizi Sınayalım 1. Küslükler 4. Muhatabın hoşlandığı alanları fark etmek e. Dinleyene doğru dönmek d. Söylenenin işitilmiş olması b. Başkalarıyla etkileşim kurmak d. İnsanlar topluluk halinde yaşamını sürdürebilmek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle yerine getirmek zorundadır? a. Sosyal yansıtma 8. Bunlar benden çok senin görevin. Aşağıdakilerden hangisinin olmaması. Ekonomik durum b. Hangisi gereksinime dayalı iletişim olarak isimlendirilebilir? a. aile içinde şüphe ve korku duygularının oluşmasına zemin hazırlayıp. Anlamın ortak kılınması c. e. Mutluluk 3. Düşünme d. Ulaşım c. Gidilecek tatil yerlerinin karşılaştırılarak karar verilmesi e. Konuşmak b. Bütçemizin yeniden düzenlenmesi gerekecek. b. Empatik davranış d. Durulma e. Vücudun duruşunu ayarlamak c. Yerleşik hayata geçiş yapmak 2. Ben merkezcilik b. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ailede biz bilincine zarar veren dile bir örnektir? a. Oturma biçimi c. c. Konu hakkında bilgi sahibi olmak 7. Odanın toplanmasına yardım edebilir misin? d. Durum değerlendirmesi yapmalıyız. Anlamak c. Sosyal etkileşim c. Yabancılaşma b. Alıcının vücut dili d. Yemeğin tadı ve lezzeti hakkında konuşmak d. Barınma e. Aşağıdakilerden hangisi etkili konuşma için sahip olunması gereken ön koşul özelliklerdendir? a. Yasal düzenlemeler 42 6. Vücut yapısı d. Kurallara uymak c. sevgi ve saygı duygularının yok olmasına neden olur? a. Aşağıdakilerden hangisi insanların etkileme ve etkilenme özelliği sonucu gerçekleşen süreçtir? a.

muhataba yönelmeme dinleme hataları olarak sıralanabilir. 4. İnsanların konuşurken deneyimlerinin etkisinde oldukları unutulmamalıdır. 43 . Sıra Sizde 2 Kuşak çatışmasının iletişim sürecine yansıması dikkate alınmalıdır. d Yanıtınız yanlış ise “İletişim Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. b Yanıtınız yanlış ise “İletişim Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 4 Edilgen bir teknoloji kullanıcısı olmak yerine. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İletişim sürecinde muhatabın sahip olduğu özelliklerin önemli bir belirleyici olduğu. Bilgi sahibi olunduğu kadar iletişim kurulabilmektedir. yüzeysel dinleme. Farklı kuşakların aynı kelimeye farklı anlamlar yüklediği. 7. Sıra Sizde 3 Edilgen dinleme. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. b Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşim Kavramları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. 6.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. b Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşimde Engeller” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. a Yanıtınız yanlış ise “İletişim ve Etkileşim Kavramları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. kullandıkları dilin farklılaştığı bilinmelidir. tuzak kurarak dinleme. a Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. ailece amaçlar belirlenerek amaçlara uygun ve paylaşıma zemin olacak bir teknoloji kullanımı üzerinde durulmalıdır. 9. e Yanıtınız yanlış ise “Etkili Konuşma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Ailede Güçlü Etkileşim Ortamı Oluşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bu durumlar iletişim ve etkileşimin düzeyini olumsuz etkilenmektedir. 2. kiminle iletişim kurulduğunun iyi tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Michelli. İstanbul:Arion Yayınları./#ixzz1xIRk6Xjp http://www. Ağaç Yaşken İstanbul:Beya Balina Yayınları. A.tr/TDA/2008_1/2008Ika ratas.vitaminegitim. (2004). (2004). (ed. W. Ailemizin Sırları Sevgi k. U. Ankara:Pegem Akademi. Demirel. İstanbul:Bilge.). Eğilir. Korkmazlar. Ana-Baba Okulu.).%20syf. İstanbul:Sistem Yayıncılık. Baltaş. A. U.hayatguzellik.com/cocugum-coksinirli-ne-yapmaliyim. Ankara: Anı Yayıncılık.cu.edebiyatdergisi. P. W.edu.1/sefayuc e. İstanbul:Remzi kitabevi. Cüceloğlu D.html http://www.htm http://turkoloji. (2009). 44 . İstanbul:Sistem Yayıncılık. Gordon.edu.html http://notoku.com/kiskancliginkiskacindan-kurtulun. İstanbul:Nesil Yayınları.pdf http://turkoloji. R.com/iletisim-veislevleri/. Durmuş. J. J. U. J. İstanbul: Rota. Genel İletişim.edu.. Baltaş.pdf http://www. (2005). Dökmen.. (2008).cu. L. (2004). T. Ankara:Pegem Akademi. S. (2010) Starbucks Mucizesi. Ö. (2002).org/Issues/Volume1/No. Davaslıgil. Demiray. O..cu.gov.pdf http://notoku..tdkdergi./#ixzz1xIcrqbyu http://notoku. Dobson.com/iletisimin-tanimi-veogeleri/.tr/2003 202BulentYilmaz.). Çocuklar Büyüyor.. Thomson.ailehekimince. Dili. Ü.tr/GENEL/aylin_gorgun_b aran_aile_ici_iletisim. (2002). K.pdf http://www.php http://sbe.. Dyer. (2001).tr/HALKBILIM/33. Etkili İletişim. (1994). (ed.hacettepe. İstanbul:Optimist. (2001). Navaro. (2004).pdf http://turkoloji. (2002).Ö.com/ikna-kavrami/ Dökmen. Yavuzer. Rogge. Ü. Oktay. Hatalı Alanlarımız..erciyes. İletişim Çatışmaları ve Empati. Demiray. Ankara: Pegem A Yayıncılık.eyvahbosaniyorum. (2004).jlls.. İstanbul:Sistem Yayıncılık. A. Z.com/ilkogretim/kitleiletisim-araclarinin-onemi?i=300701DE02 http://www. A. Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme.pdf http://www. Varolmak Gelişmek Uzlaşmak.. Sever. Ergenlik Dönemi.tr/HALKBILIM/koksal_ge nc_sozel_dunyadan_sanal_dunyaya. Ü. Razon.tr/dergi/sayi_19/4-%20(7196. İnternet Adresleri http://www. Türkçe Öğretimi.com/aileiciilet. Keşkesiz bir yaşama için iletişim. Etkili Anababa Eğitimi..edu. Ü. İstanbul:Remzi kitabevi. N. E. Varol. Güngörmüş.Yararlanılan Kaynaklar Aydoğmuş. (2003). İletişim İstanbul:Arion Yayıncılık..edu. H. Konuk. Köknel.

.

Anahtar Kavramlar Yakın İlişki Ebeveyn Olmak Aşk Evlilikte Dayanışma Algılanan Destek Rol Model Olma Romantik Yakınlık Evlilik Uyumu Ebeveyn İhtiyaçları Ebeveyn Duyarlılığı İçindekiler Giriş Ebeveyn Olmak: Anlamı ve Önemi Yakın İlişkiler Uyum ve Dayanışma Ebeveyn Davranışları 46 . Ebeveyn davranışlarının çocuklara rol model olması konusunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Yakın ilişkileri nitelendiren özellikleri belirleyebilecek.3 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ebeveyn olmanın anlamı ve önemini açıklayabilecek. Ebeveynler arasındaki yakın ilişkinin önemini ifade edebilecek. Yakın ilişki kavramını tanımlayabilecek. Ebeveynler arasındaki uyum ve dayanışmada yer alan belirleyicileri ifade edebilecek. Ebeveynler arasındaki uyum ve dayanışmanın önemini açıklayabilecek.

eşler arasındaki duygu ve düşüncelerin karşılıklı açık ve doğru olarak iletilmesidir. Aile içi iletişim. eşler arasındaki iletişim ve problem çözme.org/fransizca-aile-birlesimi. iletişim ağlarının ve etkileşim rollerinin oluşturduğu bir sistem olarak görülmektedir. Etkileşimin sağlıklı olması. toplumsal.2012 47 . Evlilik ilişkisi. zorluklarla baş etme davranışlarının geliştiği evliliklerdir.Ailede Ebeveynler Arası Etkileşim GİRİŞ Ailede iletişim. mesajların paylaşılması yolu ile zamanla gelişen ve kişilerarası ilişkilerde birlikteliği gerektiren etkileşim mekanizmasıdır. Evliliklerde yaşanan problemler hem eşlerin psikolojik ve bedensel problemler yaşamalarına neden olabilmekte ve hem de bir ebeveyn olarak çocuklarıyla olan iletişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Kaynak: http://www. Erişim Tarihi: 07. aile üyeleri arasındaki bilgi alışverişidir. Sağlıklı evlilikler olumlu ilişkilerin büyüyerek devam ettiği.06.html. cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları. Eşlerin birbirlerine ruhsal. Aksi durumda evlilik uyumunun bozulmasıyla eşler arası problemlerin yaşanması söz konusu olabilmektedir.fransizcakursu. dile getirebilmeleri için karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir.

Bu davranışlar. zenginleştirici. Bunlar.EBEVEYN OLMAK: ANLAMI VE ÖNEMİ Ebeveyn olmak bir çocuğun gelişme ve hayatta kalması için bakım. iyilik halini ve yetenekleri. Ebeveyn duyarlılığının ve kontrolünün niteliği üç ebeveynlik tarzını tanımlamaktadır. sosyal ve ekonomik kaynaklar gibi çeşitli doğal olay ve sosyal durumlardan da etkilenebildiği görülmektedir. Ebeveynlik hem doyum sağlayıcı. meslek ve güvenlik. Prager (1995) yakınlığın iki alt boyutu olduğunu belirtmiştir. İnsanlar kişisel katılım. birey için anlam ifade etmektedir. Yakın ilişkiler içinde yer alan duygusal ilişki. ana-baba ve çocuk arasında gerçekleşen ilişkiler ve arkadaşlık ilişkilerinin tümünü kapsamaktadır. ilişkinin niteliğine bağlı olarak yakınlık etkileşimlerinin farklılık göstermesidir. Duyguların sözelleştirilmesi yakınlık deneyimlerinin temelini oluşturmaktadır. gülme ve ağlama gibi duygu ifade eden tepkilerle cinsel paylaşımı içermektedir. deneyimler. Ebeveynlik dönemine girmenin kişisel bazı özelliklerin yanı sıra. Ebeveyn olmanın temel görevi. nasıl hissettiklerine ve nasıl davrandıklarına ilişkin benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak amacıyla diğer bireylere yakın olmaya çalıştıkları bir süreç olarak ele almaktadır. gülmekten. birbiri için özel olduğu düşünülen şeyler yapmaktan. Yakınlık davranışları ile bireylerin yakın ilişkilerde iken sergilemiş oldukları gözlenebilir davranışları ifade edilmektedir. birlikte zaman geçirme. geliştirici hem de kaygılandıran. aktif dinleme gibi sözel ya da sözel olmayan tepkileri içermektedir. duygusal bağlanma ve sürekli etkileşimi içeren yakın ilişkilerle çok yoğun ilgilenmektedirler. Bu ilişkileri birbirinden ayıran temel nokta. yaş. güvenlik duygusunu. birbirinin yokluğunda özlem duyma. kendini açma. zevk gibi bireylerin yakınlık etkileşimleri boyunca algıladıklarının ve hissettiklerinin tümünü içermektedir. 48 . Bir insan. romantik ilişkiler. ihtiyaç ve desteğinin sürekli olarak sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Yakın ilişki kavramı anne-çocuk arasında. yakınlık deneyimlerinin ve yakınlık davranışlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. sıcaklık. Ebeveyn olmanın temel görevi nedir? YAKIN İLİŞKİLER Yakınlık kavramı. aynı zamanda aile içi ve dışında çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmaktır. aşk. evlilik. birlikte konuşmaktan. eğitim düzeyi. bazen yalnız bırakabilen bir durum haline dönüşebilmektedir. psikolojik. ilişkinin. Yakın ilişkiler. demokratik ve izin verici ebeveyn tutumlarıdır. Yaşam boyunca kurulan yakın ilişkilerin kalitesi. Yakınlık deneyimleri. sevecen bir dokunuş. yaşamının her döneminde yakın ilişkiye sahipse. arkadaşlık gibi diğer insanlarla yakın ilişkiler anlamına gelmektedir. iki arkadaş arasında. karı-koca arasında ya da pek çok kişi arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla kullanılabilir. otoriter. bazen olmayan aile ilişkileri ve yetişkin olarak arkadaşlık ve romantik bir ortakla yakın ilişki içerisinde yer almıştır. sevgi. Sözel paylaşımlar ise anlamlı bir gelişim. psikolojik ve fiziksel sağlığı. bireylerin nasıl düşündüklerine. çekicilik. Yakınlık etkileşimleri. Hotfield (1988) yakınlığı. yalnızca çocukların yaşamını devam ettirmesine yardımcı olmak ya da uygun disiplin yöntemlerini kullanmak değil. mutlu ve sağlıklı olabilir. Birçok insan için ideal yaşam. bireyin kendisini değerli ya da değersiz görmesini arttırıp azaltabilir Yakın ilişkiler yaşamın çok önemli bir yönünü oluşturmaktadır. evliliğe ait ve ailesel beklentiler. Her birey bazen doyurucu olan. ödüllendirici. Bu görüş ebeveynliğe geniş bir bakış açısı getirmektedir. göz teması kurmaktan ve fiziksel temastan hoşlanmayı içeren bir yönü olarak ele alınmaktadır.

1. 2011). Çift ilişkisinde ‘geçmiş’. Çift ilişkisinde destek alış verişi vardır. 6. Sevgi: Yakınlık etkileşimi göstermek ile sevgi arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. karşılarındaki kişilerin onlara zarar vermeyeceklerinin. İlişkinin sağlıklı devamı için belirli ve önceden tahmin edilebilir özelliklerin yanı sıra esnek olması da önemlidir. birbirlerini aldatmayacaklarının farklındadırlar. Başka deyişle ilişki karşılıklıdır. Çiftlerden her birinin bireyselliği söz konusudur. Birbirlerine güvenen bireyler. birbirlerine destek olur. 3.1: Yakın İlişkiler (Prager. Güven: Güven yakın ilişkilerde bulunan bireylerin birbirleri için neyin istenen olduğunu bilmeleri anlamına gelmektedir. 4. kendi gereksinimi kadar diğer kişinin gereksinimini de göz önüne alır. Yakınlık etkileşimlerinde bireylerin birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri gerçeğinin varlığında birbirlerini sevmeleri de gerekmektedir. birbirinden farklı ilgi. 49 .Şekil 3. 1995). Yakın ilişkileri destekleyen etkenler nelerdir? Evlilik. çift ilişkisinde bireylerin bireyselliğine saygı duyulur ve destek verilir (Velidedeoğlu. Yakın ilişkileri destekleyen üç etken bulunmaktadır. Çiftler ‘geçmiş’ hikâyeleriyle ‘geleceğe’ bağlanırken ilişkinin ‘şimdi’ ayakta kalması için geleceğe yönelik planlar yaparlar. yakın ilişkiler kapsamında incelenen kavramlardan birisidir. yaşantıları paylaşmak. 5. Bağlılık: Bağlılık birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade etmektedir. 2. bireylere birbirlerine güven duyabileceklerinin olanağını sunar. Bubenzer ve West (1992) çift ilişkisinin özelliklerini şu şekilde vurgulamışlardır: 1. farklı değerler ve dünya görüşünden oluşan ilk bakış açısının ve geçmişin birbiriyle birleşmesi demektir. Çift olmak. Her eş. Evlilik. Bu ilişkinin isteyerek sürdürülmesi ilişkiyi rahat yaşanır hale getirirken yine de devamı için karşılıklı çaba harcanması gerekir. Çift ilişkisi belirli ve gelişen olma özelliklerinin dengeli bir şekilde bulunduğu bir ilişkidir. her iki taraf hem alıcı hem verici konumundadır. Çift ilişkisi isteyerek yürütülen bir ilişkidir. Sonuç olarak yakınlık etkileşimleri. 3. 2. istek ve ihtiyaçlara sahip iki insanın birlikte yaşamak. Kavuncu. Böylece ilişkide her bir konu üzerinde konuşulup uzlaşılabilir. çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla kurdukları ilişkiler sistemi olarak tanımlanmaktadır. ‘şimdi’ ve ‘gelecek’ vardır.

birlikte isteyerek zaman geçirdikleri. çekicilik. karşılıklı uyum ve anlayışı ortaya çıkarır. bir keresinde birinin.Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Yakın İlişkiler Psikolojisi” adlı kitabı okuyabilirsiniz. Çiftlerin bu etkinlikleri sırasında hoş vakit geçirmeleri. 2010)”. insanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygulardan biridir. bir başka zaman da diğerinin tercih ettiği filmi izleyebilirler. Koca apartman yangından kurtulur (Tarhan. Karnı doyan köpek gece vakti dolaşırken bir apartmanda yangın çıktığını görür ve havlamaya başlar. bir insanın bir diğerine karşı duyduğu belli bir duygu olarak birçok şekilde tanımlanmaktadır. Sevgi kavramı birçok şekilde tanımlanmaktadır. sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz ilgidir. aralarında duygusal yakınlaşmanın sağlanması ve sağlamlaşması açısından önemli görülmektedir. Küçük kızın sevgi dolu bakışı kederli olan kişinin içinde güzel duygular uyandırır. sevecen bir dokunuş. Bir çeşit kişisel ilişki. birbirlerini sosyal açıdan destekledikleri. Sevgi kavramına ilişkin tek bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Yakınlık deneyimleri. sıcaklık. Sorumlu olmak yanıt vermeye hazır olmak demektir. Örneğin. Bunların bazılarına birlikte katılıyor olmaları. İlgi ve bakım sevginin bir başka unsurunu. film seçimi konusunda eşlerden biri duygusal filmleri tercih ederken. Duyguların sözelleştirilmesi yakınlık deneyimlerinin temelini oluşturmaktadır. Fromm (1968) sevgiyi dört ögeyle açıklamıştır: İlgi. kendini açma. Goethe Sağlıklı aile yapısı. birlikte aynı filmi izlemeleri gerekmediği gibi. Ardından garson fakir bir insana rastlar ve aldığı bahşiş ile ona yiyecek bir şeyler alır. Yakın İlişkileri Nitelendiren Özellikler Birlikte Etkinlikte Bulunma Ortak etkinlikler ve ilgiler. Arkadaşı böyle bir sevgiyle hatırlanmaktan mutlu olur ve o sırada yemek yediği lokantada kendisine servis yapan garsona bolca bahşiş verir. sevgi. aktif dinleme gibi sözel ya da sözel olmayan tepkileri içermektedir. Bilgi. Etkinlikte bulunma eşlerin paylaşımının gerekli olduğu bir alandır. Sevgi. diğeri macera filmlerini tercih edebilir. ebeveynlerin birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıdığı. kişisel ilişkilerin özel bir unsuru ya da bir özelliği. 50 . sorumluluğu açığa çıkarır. üyeler arasında açık iletişimin olduğu. yakınlık deneyimlerinin ve yakınlık davranışlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. zevk gibi bireylerin yakınlık etkileşimleri boyunca algıladıklarının ve hissettiklerinin tümünü içermektedir. Eşlerin her birinin boş zamanlarında yapmayı isteyebilecekleri değişik etkinlikler vardır. Saygı. Yakınlık etkileşimleri. birbirlerini daha yakından tanımaları. Bu davranışlar. Sözel paylaşımlar ise anlamlı bir gelişim. susuz ve soğuktan titreyen bir köpeğin karnını doyurur. gülme ve ağlama gibi duygu ifade eden tepkilerle cinsel paylaşımı içermektedir. Bu durumda hangi filmi izleyecekleri konusunda uzlaşır. olumsuzluklar karşısında eşlerin birbirlerine kenetlendiği bir sistemdir. sorumlulukları kadar eğlenceyi de paylaşmaları anlamına gelecektir. Adam bu duyguların etkisiyle daha önceden kendisine hediye almış bir arkadaşını arayıp teşekkür eder. Sevgi. Fakir kişide kendisine verilen yemeğin bir kısmıyla yolda gördüğü aç. Köpeğin sesi apartman sakinlerini uyandırır. Sevgi ve Güven Sevginin gücünü açıklamak için şu hikâyeyi anlatalım. Bu hikâye karikatürize edilmiş bir örnek ama gerçekten de sevgi insanlar arasında pozitif iletişimi sağlar. Sorumluluk. “Küçük bir kız çocuğu bir gün kederli ve üzüntülü bir insana sevgi ile bakar. Yakınlık davranışları ile bireylerin yakın ilişkilerde iken sergilemiş oldukları gözlenebilir davranışları ifade edilmektedir.

bir insan eğer kendisini bir başka insana verebiliyorsa. Kendini onaylama. Rubin (1970) insanların birini sevdiklerini söylediklerinde.). Evlilikte sevgi.Sorumluluk. Sevecenliğin anlamı. Bir insanı tanımadan saygı duymak olanaksızdır. başka insanlarla olduğundan farklı bir biçimde paylaşmanız demektir (Wilson. Kendini adama. Rubin sevginin ögelerini. Ainsworth (1989) duygusal bağları tanımlamak için beş ölçüt öne sürmüştür: 1)Duygusal bir bağ geçici değildir. İlişki kurma. Lauster (2000)’a göre. adayabiliyorsa sevmektedir. İçtenlik ise. sevilen kişi ile önem kazanmaktadır. İlişkide bağlılık da temel özellik. sevginin üçüncü bir ögesi olan saygıyı içermelidir. sevilen kişinin mutluluğuyla. 2002). D. Saygı. Bağlanma. Sevgiyi saygı ve güvenle besleyip doğru yönetmek evliliğin sağlıklı yürümesi için gerekli koşulları hazırlar. insanın kendi mutluluğu kadar (ya da daha bile fazla) ilgilenmesidir. Sevgi insanın doğal bir ihtiyacıdır. Bağlılık ile söylenmek istenen şey. sevecenlik ve içtenlik olarak belirlemiştir. sevilen kişi karşısında dikkatliliktir. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalır. Çoğu zaman romantik bir ilişki. sürdürme ya da bağlanma deneyimleri bebeklikte başlar ve büyük ölçüde öncelikle anne ile etkileşimler üzerine kuruludur. benim birinci görevim onu neşelendirmektir. süreç ve durum olarak kişinin varlığını onaylamasıdır. 3) İlişki duygusal olarak önemlidir. sevilen kişiyle sıkı bir bağ kurmanız. Sonuç olarak sevgi. insanların yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı ve önemli duygusal bağın özel bir türüdür. bütünüyle kendine yeten bir kadın ya da erkek yoktur. zaman içinde süreklilik gösterir. Esas olarak evlilik sevgi.. saygı ve güven bağına dayanır. çevresel koşullar vb. 4) Birey duygusal bağı olan kişiyle ilişkiyi ya da yakınlığı sürdürmek ister. tek başına her şeye yetmese de her türlü ilişkiyi başlatan bir unsur olarak evliliğin temel taşlarından birisidir. İçtenlik: Ali’ye/Ayşe’ye neredeyse bütün sırlarımı söyleyebileceğimi hissediyorum. duygularınızla düşüncelerinizi. Ali/Ayşe için hemen hemen her şeyi yaparım. Sevecen ve yakın ilişkilerde insanlar birbirine bağlı olmak üzere yaratılmıştır. Sevgi kendini adama ile birlikte aynı zamanda içe bakıştır. Ne zaman Ali/Ayşe ile beraber olsam yalnızca onu seyrederek saatler geçiriyorum. Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması beklenir. Bunların yanında sevgi. diğer kişinin olduğu gibi büyüyüp gelişmesine duyulan ilgidir. 51 . kendimi çok mutsuz hissederdim. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. ruhsal sağlık belirtisi ve hayattır. Bağlılık Hiç kimse bir ada olarak yaratılmamıştır. bağlılık. Ali/Ayşe olmaksızın yaşamak. Bu ilişki ya da yakınlığın düzeyi ve içeriği pek çok etkene göre değişir (Bireyin yaşı. 2) Duygusal bağ yerine başka herhangi birisinin koyulamayacağı belli bir kişiyi içerir. G ve McLaughlin. sevilen kişiyle mümkün olduğunca çok bir arada olmayı ve ondan duygusal destek görmeyi istemektir. C. bireyin güven aramasıdır. Sevecenlik: Eğer Ali/Ayşe kendini kötü hissediyorsa. benim için çok zor olurdu. 5) Birey istemsiz olarak bu kişiden ayrıldığında stres yaşar. Sevgi düşünme durumunda değil içe bakışta oluşur. Örneğin: Bağlılık: Eğer Ali/Ayşe ile beraber olmasaydım. İnsanlar içebakış durumunda iseler tüm mücadele ve gerginliklerin bir sonu olduğunu düşünürler ve duygularını dikkate aldıklarında bir şeyi sevmeye hazır olduklarının farkına varırlar. sevginin kişinin öz benliği üzerine kurulu olmasıdır. ne demek istediklerini kesin olarak belirlemeye çalışmıştır. Evlilik kurumunu oluşturan sevgi ihtiyacıdır.

etkileşim içindeki bireylerin eşin tercihleri. Aşk. Sürekli olarak aşık oldukları kişiyi kaybetme korkusuyla yaşarlar. insanlar ne büyük acılar çekip ne büyük mutluluklar yaşadılar. birbirlerine doğru güçlü bir biçimde çekilen insanların duygularını derinleştirmeleri ve ilişkiyi sürdürmek istemeye başlamalarıyla doğar. sevilenlerin iyilik ve mutluluğu isteme ve bunun için çalışma gibi niteliklerini taşımaktadır. çok fazla samimiyete ve yakınlığa izin vermede tereddütlü davranırlar. Kaygılı Bağlanma: Kaygılı bağlananlar. Karşılıklı bağımlılık yakın ilişkilerde çiftler arasındaki etkileşime odaklanır. Aşık olma. en naif özelliklerinden biri sayılabilir. Bu duygu. Aşık olma. Karşılıklı bağımlılık. Yakınlık. Temkinli Bağlanma: Temkinli bağlananlar. arkadaşlar ve aile ilişkilerinin tümü bireyin yaşamı için önemlidir. Bu nedenle. genel olarak yüksek fiziksel uyarılmayı. insan gibi vahşi bir yaratığın en olumlu. Aşk uğruna. bazen mutluluk veren. olumlu ve anlamlı kişilerarası ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için yaygın bir güdüye sahiptirler. Etkileşim sadece çiftlerin mevcut davranışları ya da kazançlarını etkilemez. Romantik aşk. Hazan ve Bradshaw (1988) üç bağlılık türü olduğunu belirtmişlerdir: Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlananlar. aşkla örtüşür ya da aşkın sonucu olarak görülebilir ve bir anlamda bu üç bakış açısının üçü de doğrudur. aşk ve yakınlık hepsi ayrı ancak yine de romantik ilişkileri etkileyen ilişkili olgulardır. eşleriyle mümkün olduğu kadar sıkı bir yakınlık kurmak isterler. duygusal yakınlığı gerektirir. bazen acı. Bir eşe tamamıyla güvenmek onlar için çok zordur. herkes tarafından yaşanılmayı beklenen. aşk yaşama ve sevmenin eşit aralıklarla sıralandığı bir boyut olarak ele alınabilir. bazen iyi biten bir duygudur. Bağlanma. güdüleri ve davranışlarını temel alarak birbirlerinin deneyimlerine göre ya da birbirlerinin deneyimlerini etkileyerek davranma tarzı. çünkü kişilerarası ilişkiler bir etkileşimdir. 52 . Özellikle yakınlık. arkadaşlıkların pekiştirilmesinde. artan duygusallığı ve sevilen kişinin sık sık düşünülmesini içerir. bazen kötü. Bağlanma. Yakınlık aşk habercisi. ulaşılması gereken bir koşul olmaktan daha çok işlenmesi gereken bir süreçtir. ancak değişmeyen bir yanı da vardı: Delicesine sevmekti aşk. bireylerin sosyal gelişimlerini kendilerini kontrol etme düzeylerini ve fiziksel sağlıklarını etkiler. Oral ÇALIŞLAR Aşk. mutlu bir evliliğin oluşmasında ve psikoterapötik başarının gerçekleşmesinde tamamlayıcı role sahiptir. Moss ve Schwebel (1993)’e göre yakınlık. “Büyük romantik yeğinlikle sevme” olarak tanımlanmaktadır. insanların yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı ve önemli duygusal bağın özel bir türüdür. İnsanların yaşamlarında öncelikle aradıkları duygular nelerdir? Aşk Aşk. genellikle kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve bir eşle duygusal bir yakınlık kurmada ve karşılıklı dayanışmada rahattırlar. ilişkiyi yaşayanları aynı zamanda yakın etkileşim ve deneyimlere de götürür. davranma derecesi olarak tanımlanır. gelişim dönemlerinin başarıyla atlatılmasında. aynı zamanda onların gelecekteki olası davranışlarını da belirler. İnsanlar arasında aşkın her dönemde değişik boyutları oldu. kalıcı. Romantik ortaklar. Yakın davranışlar yakın ilişkileri sağladığı gibi. birisine doğru çekilme. birbirleri için ürünler yaratmaları ya da birbirleri ile iletişim kurmaları anlamına gelir. insanlığın doğuşundan bugüne kadar insanoğlunun birbiriyle etkileşimi sonucunda doğal olarak ortaya çıkan. Etkileşim bireylerin birbirlerinin varlığında davranışlar ortaya koymaları. aşık olma. İnsanlar az sayıda.Shaver.

Bu nedenlerle birbirlerine yakın olmaya çalışırlar. Buradaki olumlu kelimesi. köyün ileri gelenlerinden biri olan Teyfo Ağanın kızıyla evlenmesini ister. Birbirlerine bakmaktan hoşlanırlar. Duygusal yakınlık: Bireylerin paylaştıkları duygusal değişimleri ve sevgililerin birbirlerinin duygusal dünyalarını fark etmelerini ifade etmektedir. Sevgililerine karşı yoğun sevgi duygularına sahiptirler. Irmağın kenarında dolaşırken Yezida. Sevdiklerini dinlerler. 2006). Yezidiler tarafından öldürülmüş. ta ki Mahmud'un anası Eyşan Ana gelene kadar. bu ilişkiye özgü olarak duygusal. Kendileri hakkında karşı tarafa bilgi vermek amacıyla kendilerini açığa vururlar. seçilen kişinin ardından önem kazanmaktadır (Burger. Bu duygusal çatışmalar ilişkinin bozulmasında önemli etkiye sahiptir. ideolojisi. Mahmud dilek ağacının yanında. Diğer dokuz kardeşi hala namuslarını temizlemekten bahsetmektedirler. Oyun biter”. kırkıncı gün kırkıncı örgü tamamlanır. yalnızlık ve depresyon yaşamaktadırlar. Davranışsal özellikler: Sevgililer birbirlerine fiziksel olarak yakın olduklarında mutluluk hissederler. düşünce şekli. Bağlılık yakınlığın diğer boyutlarının gelişmesine olanak tanıyan bir kaynak olarak ele alınmıştır. birbirlerine karşı kendilerini ifade etmeye karşı isteklidirler. sevgilileriyle birlikte olmayı istemeleri bağlılık olarak tanımlanmaktadır. kırk gün sonunda kırkıncı örüğünü de çözer ve kendini ölüme teslim eder. Kendileriyle ilgili karmaşa ve zıtlıkları sevgililerine bildirmede rahattırlar. Çıldırır. Günlerce kimseyle konuşmaz Yezida. farklı kişi. Bağlılığın olumlu olduğu belirtilmiştir. Mahmud’a deli gibi âşıktır. (Mungan. İki genç evlenmek için umutsuzca çareler ararlar. ilişkilerin nasıl başladığı. Duygusal özellikler: Yakın ilişki yaşayan bireyler.Romantik Yakınlık “Mahmud ile Yezida birbirine düşman Müslüman ve Yezidi köylerinin gençleridir ve birbirlerine sevdalıdırlar. Bağlılık: Bireylerin ilişkileri süresince yaşadıkları deneyimlerin sonucunda. Teyfo Ağa’nın kızı Güllüşah. Karşılıklılık: Karşılıklılık kavramı. Yezida cesedinin Mahmud'un yanına gömülmesini istemektedir ama buna bile izin yoktur. Mahmut dilek ağacına yeşil mendil bağlarken Yezidi köyünde görülmüştür. işler kötüye gittiğinde kıskançlık. ağaca yeşil mendil bağlayan eli kesilmiş. Bilişsel yakınlık: Sevgililerin paylaştıkları bilişsel değişimlere ve bireylerin bilişsel dünyalarını derin bir şekilde fark etmelerine işaret eder (değerler. uğruna kendini asmaya bile kalkmıştır fakat Mahmud bu evliliği kabul etmez. Çoğu zaman romantik bir ilişki. devam ettiği ve sonlandığı. 53 . köyün ağası Havvas Ağa Mahmut’un. Hotfield (1988)’e göre romantik yakınlıkta bulunanlar. yakın ilişki yaşayan birey. karşılıklı etkileşime ve bireylerin enerjilerini ilişkilerini sürdürmek için kullanmalarına işaret etmektedir. Babası Miro Ağa kızını görmeye bile gelmemiştir. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. amaçlar ve değer bilgileri gibi). Fiziksel yakınlık: Paylaşılan fiziksel etkileşimi ifade etmektedir. Yezida ile Mahmud kaçmaya karar verirler. biçim ve tarihlerde yer almaktadır. Ölüm dairesini çizer ve kendini hapseder. davranışsal ve bilişsel özellikler ortaya koymaktadırlar: Bilişsel özellikler: Yakın ilişkide bulunan bireyler. 1995). değerleri. Yezida’nın saçlarına kırk gün boyunca birer tane örgü yapar. Moss ve Schwebel (1993) romantik yakınlığı beş etkenle açıklamışlardır. sevgililerin birbirlerini çekici kılan ve bundan dolayı duygusal ve fiziksel etkileşime girmelerini sağlayan bir öge olarak tanımlanmasını ifade etmektedir. zayıf ve güçlü yanları hakkında derin bir düzeyde bilgiye sahip olur. korkuları. Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması söz konusudur. Romantik bir ilişki yaşarken. Sevgi ve özenin yoğunluğundan dolayı bireyler. kendini parçalar. köye hudut yapılmıştır. birbirlerine özen gösterirler. sevgilisinin ümitleri. Bu arada. kızgınlık. geliştiği. sevgilisinin kesik eliyle karsılaşır. Bu yüzden. Yezida her gün saçının bir örüğünü çözer.

ilişkinizi önemseyin. Büyükşahin. kurumsallaşmış bir yol.. doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan. bireyler arasında ilişkilerin olumlu ve geliştirici olduğu bir yapıdır. Sözsüz iletişiminizde olumlu olun (örneğin. Olumlu ve güler yüzlü olun. sevgi. karı-koca olarak birbirine bağlayan. yakınlık. Taluy. “Sen” ya da “ben” gibi. kötü bakmayın ya da gözlerinizi döndürmeyin). açık ve güvenilir ilişkinin. açık ve uyum içinde her biri hissettiklerini ve düşündüklerini açıkça söylemeye eğilimlidir. kişisel sorunların çözülmesinde işbirliği yapmaya. etkili bir iletişimin olduğu. Açılmayla özel yaşamı dengeleyin. UYUM VE DAYANIŞMA Toplumun temel kurumlarından biri olarak nitelendirilen aile yapısında evlilik olgusu yer almaktadır. (2009). Bir yaşam biçimi olarak evlilik olgusuna birbirinden çok farklı kültürlerde evrensel düzeyde rastlanabilmektedir.. yaşantıları paylaşmak. paylaşım. Eğer daha fazla yakınlık istiyorsanız göz temasını artırın. İşlevsel aile. Bu durum evliliğin. Başer. A. Evlilik. Ailenin karşılaştıkları sorunları birlikte çözmeye. kuralları ve aile içi roller bellidir. aile ilişkisinin kurulduğu eşler arasında birliğin. 54 . kabul. karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. İyi bir dinleyici olun. kişisel farklılıkların yaşanabildiği ve bireylerin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiği. Özgüven (2000)’e göre evlilik. yakınlık. Kaynak: Dönmez. I. M. Ailede eşler birbirlerinin gereksinimlerine karşı duyarlı. A. Sır saklamamayı bir ilke haline getirin. Her aile bireyinin birbirleri ile ilişkileri belli. bir ilişkiler sistemi. dürüstlük.. Evlilik. Her evlilik bir yaşam ortaklığıdır. bireysel sözcükler yerine “biz” gibi ilişkisel sözcükler düşünün. Güler. saygı ve birbirlerinin gelişimine destek söz konusudur. kızgınlık ve cinsellikle ilgili duyguların yaşanabildiği en doğal ilişki biçimidir. Ailenin değerleri. Kendinizi ortağınızın yerine koyun. Duygularınız hakkında açık olun. çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla yaptıkları bir sözleşmedir. dayanışma. bir kadınla bir erkeği. Nur. • • • • • • • • • • • Eşinize ona yönelik duygularınız konusunda güvence verin. Uyum ve dayanışmanın olduğu aile işlevseldir. toplumsal yönden devletin kontrol. Ortağınızın sözünü yalnızca aynı fikirde olduğunuzu belirtmek için kesin. Bireyler arasında işbirliği. hak ve yetkisi bulunan yasal bir ilişki sistemidir. duygusal paylaşıma ve birlikte zaman geçirmeye isteklidirler. Yakın İlişkiler Psikolojisi. kişisel ve toplumsal olarak çeşitli işlevlerinin olmasından kaynaklanmaktadır. gelişimlerini destekleyici roller içindedirler. Aile birliğinin gerçekleşmesi evlilikle başlar.Eşler arasında karşılıklı bağımlılık ne ifade eder? Etkili İletişim Kılavuzu Romantik bir ilişkide etkili iletişim için aşağıdaki yolların izlenmesi önerilmektedir.. Bu ortaklığın başarıyla sürmesi uyum ve dayanışma ile sağlanabilir. bireylerin doğal davranabildiği. Evlilik kavramı aile kavramına göre daha belirgin bir kavramdır. Eşinize önem verin.

evlenme yaşı. Eşlerin. ekonomik. Zamanla eş ilişkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte işlerlik gösterdiği bir denge kurulmakta. devam eden ilişki sürecinin durumunu. sadakatsizlik vb. mutlu olma gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı. sevgi. sosyo-ekonomik durum. ait olma. ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir.Uyum ve Dayanışmada Yer Alan Belirleyiciler Ebeveynlerin Evlilik Uyumu Evlilik iki insanın birbirlerinin sevgi. hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. bağlılık. anlayış ve hoşgörü olmalıdır. Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. fiziksel çekicilik. ilişkilerin yeniden düzenlenmesi demektir (Gülerce. kültürel ve bireysel (hastalık. 55 . bir çift. çocuklarının geleceğini düşünen ve geleceğe iyimser bakan. yönünü kavramsallaştırır. 1996). duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. Evlilik ve aile sistemi içindeki iletişimin açık seçikliği.) kökenli bozucu etkenlerle sarsılabilmektedir. Uyumlu bir evliliğin ön koşullarından birisi sağlıklı bir iletişimdir. ebeveynlerin olumlu ve olumsuz duygularını. Evlilikte mutluluğu belirleyen faktörler. Ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına gereken düzeyde ilgi göstermeleri ve rollerinin gereklerini yerine getirmeleri. “Ben kendi bildiğimi yaparım. birbirlerinin düşünüş ve beklentilerini hesaba katarak davranmaları gerektiğini görebilmeleri gerekir. bireylerin kendilerini açma ve özgürce ifade edebilme davranışları aile sisteminde uyumun bir göstergesidir. vb. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir. çocuklar. birbirlerine derin duygularla bağlı oldukları bir birimdir. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği. uygun biçimde ifade etmeleri ailenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. olumlu ve olumsuz tutumlar. Evlilik uyumu. Eş ilişkisi. İletişimin gerçekleşmesi için. ortak amaç. kültürel. Eşler arasındaki uyum. dış sosyal dünya ve kendi iç dünyalarıyla. o da kendi bildiğini yapsın” anlayışı. iletişimin temel varsayımına aykırı düşer. bu dengeler evliliği sürdürücü ya da bozucu rol oynayabilmektedir. birbirleriyle etkileşim halinde oldukları. Aile sisteminde uyumun göstergeleri nelerdir? Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Aile Okulu” adlı kitabı okuyabilirsiniz. biyolojik birleşme ve sosyal bütünleşme ötesinde bir sözleşme. evlilik kurumu içinde sosyal. paylaşmaya ilişkin bir takım durumlarda) değiştirmeye ve yeni etkileşim biçimlerini denemeye başlamaktadırlar. İki insan birlikte olmaya başladıkları andan itibaren. kök aileleriyle. Bu etkileşim biçiminin uyumluluğu oranında. benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları. Evlilik ilişkisi içinde her bir eşin davranışı. Bu aynı zamanda. bir bütünleşme ve karşılıklı memnuniyeti sağlayan sorumluluk almayı içermektedir. mekânı. açık iletişim kuran evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiği belirtilmektedir. ekonomik etkileşimlerle birlikte cinselliğin yaşanması ile karakterize edilir. etkileyicilik. belirli bir ilişki içine girmiş olduklarını. daha önceki veya bireysel yaşam biçimlerini (hiç değilse aynı zamanı. Eş ilişkileri içerisinde işlevi olan bu dengeler. Evlilik. mesajı veren kişi mesajın sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. sosyal. bu nedenle. eşlerin birbirlerine açılması. fiziksel çekim. yani iki kişilik bir psikolojik sistem oluştururlar. ilgi alanları ve cinsel yaşam gibi faktörlerdir. aralarında yakın ilişkilerin bulunduğu. diğeri için mutlaka bir mesaj niteliği taşır. Ebeveynler arasında iyi bir ilişki bulunan. vb.

çocuk sahibi olma duygularını yaşamaktadırlar. duyguları.) ya da yumuşak (üzüntü. Evliliklerde ilişkiye hâkim olan (pozitif/negatif) duygusal iklim. Çocuk Ne Yaşıyorsa Onu Öğrenir Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse. Ebeveynler çocuklarına giydirdikleri kıyafetler. Kişilerarası ilişkilerde duyarlılığa sahip bireyler için. 1991) Kişilerarası ilişkilerde yaşanan duyarlılıklar (ebeveyn. Uyumlu bir evliliğin sürmesi açısından eşlerin her ikisinin de. Yakın ilişki içinde olan iki insanın dönem dönem iletişim çatışması yaşaması kaçınılmazdır. odalarını dekore etme tarzları.Duyarlılık Duyarlılık. evliliklerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir temel oluşturmaktadır.) olarak nitelendirilen duyguların ifade edilişine bağlı olarak kişilerin yakın ilişkide bulundukları eşlerine ilettikleri ya da onlardan aldıkları mesajlar da değişmektedir. Kınama ve ayıplamayı öğrenir. diğerleri tarafından önemsenip değer verilmediğine ve buna paralel kötü davranıldığına inanma. diğerlerinin sözel ya da sözel olmayan iletişim biçimleri. onlara aldıkları oyuncak çeşitleri. düşünceleri ve davranışları oldukça önemlidir. yalnızlık vb. sevgi ve koruma gördüğü aile. üzüntü. iletişim sorunlarının çözümünde işlevsel olan insan ilişkileri becerilerine sahip olmaları gereklidir. cinsel doyumla mutlu bir yaşam sürme. bağlılık vb. Bu duyguların ifade ediliş şekli sonucunda.) belli bir aşamadan sonra reddedilme duyarlılığına dönüşebilmekte ve yakın ilişkilerin bozulmasına neden olabilmektedir. kişilik özelliklerinin (depresyon. yakın arkadaş. “anlayışlı olma” gibi tepkiler ortaya çıkabilir. aşağılama gibi olumsuz duygularını dışavurumunun evliliklerin devam etmesi için temel olduğu ileri sürülmektedir. 56 . bireyin birincil sosyalleşme kaynağı ve hayat boyu var olması nedeniyle korunması gereken sosyal bir kurumdur. ilişki etmenlerinin (içtenlik. Ebeveynlerin ilişkilerinde. romantik ortak vb. Kavga etmeyi öğrenir.. yakın ilişkilerde eşlerde “empati kurma”.). Ebeveynlerin her birinin deneyimledikleri duygularının türü. incinme vb. yakınlık. Duyguları ifade etme becerisinin. diğerlerinin yanında iken yanlış bir şeyler yapmamaya özen gösterme gibi yaşantılara neden olarak kişilerarası ilişkilerde problemler yaşanmasına (ilişkinin bozulması dahil) yol açan bir durumdur (Boyce ve diğ. “önemseme”. birçok duygusal ve sosyal birliktelik ve paylaşım. Ebeveyn davranışlarının çocuk üzerindeki etkisini anlatan örnek bir metni inceleyelim. kendini diğerlerinden daha aşağı görme. aşağılama.) ve durumun özelliklerinin (bir çatışmanın tartışılması. şiddet vb. Ebeveynlerin duygularını ifade etme becerisi. eşlerin. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse. birçok ilişki olumsuzluğunu azaltabilir ve hem arkadaşlıklar hem de ebeveyn ilişkileri için güçlendirici bir etki sağlayabilir. Evlilik ilişkisinde sert (öfke. toplumun temel taşı. kişilerarası ilişkilere duyarlılığa sahip bireylerde kolaylıkla incinme ve kırılma. kendi tutum ve davranışları gibi birçok yolla cinsiyete ilişkin kalıp yargıları çocuklarına aktarırlar. birbirine sahip olma ve birbirine ait olma duygusu. evlilik kalitesi için önemlidir. gerginlik. duyguların ifade edilip edilmediği ya da nasıl ifade edildiği evliliğin devamı için önem taşıyan faktörlerdir. öfke. Ebeveynlerin Algıladıkları Sosyal Destek Destek. yaratıcı yeni bir durum) tümünün ebeveynlerin destekleyici davranışa ilişkin algılarını etkilemektedir. EBEVEYN DAVRANIŞLARI İnsanın içinde doğup büyüdüğü. Ebeveyn İhtiyaçları Evlilikte eşler.

Sosyalleşme değerleri. tamamlayıcı ebeveyn rollerine sahip olabilme. Ebeveynlerin evlilik ilişkilerinin sağlıklı olması ve evliliklerinden doyum sağlamaları hem çocuğun gelişimi açısından hem de ebeveynlerin yaşam kalitelerinin artması bakımından önemlidir. Kendini suçlamayı öğrenir. toplumsal. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse. nesil sınırları ve aile toplum sınırlarını içerir. İnançlı olmayı öğrenir. tarihsel süreç içerisinde rolü ve işlevi sürekli olarak değişen ve yeniden yapılanan bir sistemdir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse. Fleck (1980) sağlıklı aile fonksiyonlarını içeren beş parametre önermektedir: Liderlik: Ebeveynlerin kişilik yapıları. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse. aile üyeleri arasındaki ilişki formları. ana-baba tavrı ve bunun sonucunda oluşan benliğin gelişimini içerir (Kağıtçıbaşı. Ebeveynlerin Rol Model Olması Aile. duyguları. sosyal sistemlerle de sürekli etkileşim halindedir. aile üyelerinin tavırları. Aynı zamanda aile daha geniş. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeniz için “Yeniden İnsan İnsana” adlı kitabı okuyabilirsiniz. hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal bir kurumdur (Sayın. değerleri ve davranışlarından oluşmaktadır. utanmayı öğrenir. biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan. 1975: akt: Cüceloğlu. Adil olmayı öğrenir. Sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse. Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir (Nolte. yüreklendirilmişse. Aile sınırları: Ego sınırları. psikolojik. 1998). Sıkılıp. karşılıklı ilişkilerin belirli kurallarla bağlandığı o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran. Aile. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse. bağımlılık-bağımsızlıkla. 57 . Aile etkileşimi. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse. Aile sistemi. çocuğun ekonomik veya psikolojik değerleriyle oluşur. ebeveynlerin güç ve disiplin yöntemlerini kullanmalarının sonucudur. Kendine güven duymayı öğrenir. 1990). güç ilişkisi. toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı. birbiriyle etkileşim içinde olan iki alt sistemi içerir: Sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi.Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa. 2011). Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse. Aile. bireye veya gruba verilen önemle. Kendini sevmeyi öğrenir. çiftlerin evlilik birlikteliklerine ait özellikler. Takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip. ekonomik. biyolojik.

yakın ilişkide olduğu insanlar ve sosyal çevresi arasında. Taluy. Yaşamın erken dönemlerindeki yakınlık etkileşimleri. babalık. Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bir Bakış Yetiştiğiniz aileyi düşünün. İşlerin siz büyürken olduğu gibi mi yürümesini istersiniz? Yoksa farklı yapılmalarını mı istersiniz? Neden? Ev/aile işleri açısından nasıl toplumsal cinsiyet yapıyorsunuz? “Toplumsal cinsiyeti nasıl ortadan kaldırıyorsunuz?” Kaynak: Dönmez. kişi kendi davranışlarını ayarlamak zorunda kalabilir Hayat içinde doğal ve gönüllü bir öğrenme modelinin uygulandığı aile yaşantısında birey. elektrik süpürgesi ile temizlik yapma ve çimleri biçmekten. toplumsal cinsiyet kapsamında tanımlanan. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları genellikle ebeveynleridir. işbirliği gibi sosyal becerileri gelişmiş. “erkeklik” davranış kalıplarını. aile üyelerinin kendilerini ifade ediş tarzları. çocukları doktora götürmeye kadar düzenli olarak yapılan 10-15 ev işini listeleyin. Büyükşahin. çocuk bakımı. onların davranışları ile ilgili bir bilgi kazanır. Nur. erkek çocukları ise babalarını model olarak almaktadır. A. Eğer bir işi birden fazla kişi yapıyorsa hepsinin isimlerini yazınız. Daha sonra farklı renkte bir kalem alarak. aile içi denge. desteklemeleri. duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen.. Buradaki amaç.. Diğer insanların ilişki kurma tarzına uyabilmek için. Çocuğun çevresindeki kurallara. Ailede gerçekleştirilen sosyalleşmenin demokratik temelde şekillenmesi için. Birlikte zaman geçirmeye istekli olması. her işin yanına onu aslında kimin yapması gerektiğine inanıyorsanız onun ismini yazınız. Zira bireyler erken çocukluk döneminde daha çok taklit yoluyla öğrenirler. Başer. çamaşır yıkma. aile üyelerinin soyut ve metaforik düşünce yapılarının doğasıdır. paylaşma.. Aile içerisinde etkili iletişim örüntülerinin varlığı. Ailede gördükleri modeller üzerinden bireyler annelik. insan olmanın gerektirdiği. Bireyin uymak zorunda kalabileceği çevresel koşullar bu ilişkilerden etkilenir. Sonra her bir işin yanına genelde o işi yapan kişiyi yazınız.. Çağdaş toplumun. Güler. A. 2007). üyelerin birbirlerine karşı sergiledikleri sözlü ve sözsüz iletişimin miktarı. Kriz durumlarında pozitif davranabilme yeteneği. İletişim: Aile üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları. yapıcı. akran ilişkileri ve bu konuda ailenin onlara sağladığı yol göstericilik. M. I. Günlük yaşamda rollerin benimsenmesinde genellikle kız çocukları annelerini. anne-babayı model alarak. aile üyelerinin birbirlerinin duygularına karşı toleransları ve duygusallık kavramlarını içerir. kendisi. sonraki dönemlerde hangi ilişkilerin şekilleneceğini belirler. (2009). ailenin krizle başa çıkma yolları ve aileden ayrılan bireylerin yeni hayatlarına uymaları konularını içerir (akt: Canel. Çocuk. toplumsal yaşamın temel kurallarını öğrenir. Aile birey için önemli bir modelleme aracıdır. ya da “kadınlık”. kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade ediliş biçimini öğrenirler.Sevgi: Bireyler arası yakın duygusal ilişkiler. davranış kontrolü ve rehberlik. Yakın İlişkiler Psikolojisi. gelişiminin her evresinde değişen ihtiyaç ve durumlara uyumunu etkiler. yetiştiğiniz aile işlerinin nasıl yürütüldüğünü ve şu an ki ve gelecekteki ailenizde böyle işlerin nasıl yapılmasını istediğinizi görmektir. konuşmalarının sentaksı ve netliği. Çocuğun doğumuyla birlikte. Yakın etkileşimler ve ilişkiler. boş zaman aktiviteleri. özgüveni olan. yardımlaşma. öncelikle ebeveynler olmak üzere bütün aile bireylerinin tutum ve davranışlarında etkileşim ve iletişim biçimlerinde demokratik bir duyarlılık içinde bulunmaları gereklidir. başkaları ile olumlu sosyal ilişkiler kurabilen bireylere ihtiyacı vardır. Bu da anne-babaların küçük yaştan itibaren çocukları ile kuracakları sağlıklı iletişime ve onlara karşı olumlu tutum ve yaklaşımlarına bağlıdır. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 58 . normlara ve geleneklere göre bireyselleşmesi sosyalleşme süreci olarak tanımlanmaktadır. kişinin tüm hayatında. Aile üyelerinin birbirlerinin rol beklentilerine uygun davranabilmeleri (akt: Canel. Aile işleri nasıl yürütülüyordu? Yemekleri hazırlama. Görev/Amaç Performansı: Ailenin üyelerinin bakımını üstlenmesi. Aile üyelerinin birbirlerine minnettarlık duyuyor olması. Aile üyelerinin birbirlerini cesaretlendirmeleri. Bireyin ilk sosyalleşmesi ailede başlar. yaşam boyu sürecek karşılıklı uyum süreci başlamış olur. şu an ki ya da gelecekteki evinizde. yaratıcı. 2007). toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamları ve beklentileri içeren kültürel bir yapıyı. Gladding (2002)’e göre sağlıklı ailenin genel özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Aile üyelerinin birbirlerine ve aileye bağlı olması.

Eşlerin. seçilen kişinin ardından önem kazanmaktadır. 59 . Bağlılık: Romantik ilişki yaşayan iki bireyin aynı zamanda birbirlerine bağlanmış olması beklenir. bazen acı. karı-koca arasında ya da pek çok kişi arasındaki yakınlığı niteler. Sevgi bir çeşit kişisel ilişki. evliliğe ait ve ailesel beklentiler. Yakınlık kavramı. eşler arasındaki duygu ve düşüncelerin karşılıklı açık ve doğru olarak iletilmesidir. çocuklarının geleceğini düşünmeleri ve geleceğe iyimser bakmaları. Eşlerin açık iletişim kurarak. deneyimler. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. Sevgi ve güven: Sevgi. herkes tarafından yaşanılmayı beklenen. insanlığın doğuşundan bugüne kadar insanoğlunun birbiriyle etkileşimi sonucunda doğal olarak ortaya çıkan. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir. ilişkinin. Etkinlikte bulunma eşlerin paylaşımının gerekli olduğu bir alandır. ihtiyaç ve desteğinin sürekli olarak sağlanmasıdır. yönünü kavramsallaştırır. Aşk. meslek ve güvenlik. ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. psikolojik. olumsuzluklar karşısında eşlerin birbirlerine kenetlendiği bir sistemdir. birbirinin yokluğunda özlem duyma. bir insanın bir diğerine karşı duyduğu belli bir duyu olarak tanımlanmaktadır. birlikte zaman geçirme. duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. toplumsal ve cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları. Bir insan. Etkileşimin sağlıklı olması. birbirlerine açılmaları birbirlerinden ruhsal. Ebeveynlik döneminde bireyin. birbiri için özel olduğu düşünülen şeyler yapmaktan. Romantik yakınlık: Romantik bir ilişki. hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. birbirlerini sosyal açıdan destekledikleri. Yakın ilişkiler içinde yer alan duygusal ilişki. Eşlerin birbirlerine ruhsal. birey için anlam ifade etmektedir. bazen kötü. Aşk: Aşk. Birlikte etkinlikte bulunma: Sağlıklı aile yapısı. ebeveynlerin birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıdığı. iki arkadaş arasında. sosyal ve ekonomik kaynaklar gibi çeşitli doğal olay ve sosyal durumlardan da etkilenebildiği görülmektedir. üyeler arasında açık iletişimin olduğu. bazen iyi biten bir duygudur. devam eden ilişki sürecinin durumunu. Aksi durumda evlilik uyumunun bozulmasıyla eşler arası problemlerin yaşanması söz konusu olabilmektedir. gülmekten. birbirlerinin düşünüş ve beklentilerini hesaba katarak davranmaları gerektiğini görebilmeleri gerekir. Eşler arasındaki uyum. kişisel bazı özelliklerinin yanı sıra. Yakın ilişki kavramı anne-çocuk arasında. mutlu ve sağlıklı olabilir. toplumsal ve cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları ve dile getirebilmeleri. Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. eğitim düzeyi. yaş. birlikte konuşmaktan. dile getirebilmeleri için karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir. göz teması kurmaktan ve fiziksel temastan hoşlanmayı içeren bir yönü olarak ele alınmaktadır. “Büyük romantik yeğinlikle sevme” olarak tanımlanmaktadır. benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları. birlikte isteyerek zaman geçirdikleri. Yakın ilişkiler yaşamın çok önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Çoğu zaman romantik bir ilişki.Özet Ebeveyn olma bir çocuğun gelişme ve hayatta kalması için bakım. bireyler için mutluluk ve bir sevinç kaynağı olarak değerlendirilmektedir ve kişisel başarı ile maddi varlıklar. Zamanla eş ilişkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte işlerlik gösterdiği bir denge kurulmakta. bu dengeler evliliği sürdürücü ya da bozucu rol oynayabilmektedir. Evlilik uyumu. sevilen kişi ile önem kazanmaktadır. yaşamının her döneminde yakın ilişkiye sahipse. kişisel ilişkilerin özel bir unsuru. insanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygulardan biridir. bazen mutluluk veren. belirli bir ilişki içine girmiş olduklarını.

öncelikle ebeveynler olmak üzere bütün aile bireylerinin tutum ve davranışlarında etkileşim ve iletişim biçimlerinde demokratik bir duyarlılık içinde bulunmaları gereklidir. insan olmanın gerektirdiği. kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade ediliş biçimini öğrenirler. İlişkinin sağlıklı devamı için belirli ve önceden tahmin edilebilir özelliklerin yanı sıra esnek olması da önemlidir. Çift ilişkisinde ‘geçmiş’. Ailede gördükleri modeller üzerinden bireyler annelik. ‘şimdi’ ve ‘gelecek’ vardır. Çiftler ‘geçmiş’ hikâyeleriyle ‘geleceğe’ bağlanırken ilişkinin ‘şimdi’ ayakta kalması için geleceğe yönelik planlar yaparlar. Aile birey için önemli bir modelleme aracıdır. “erkeklik” davranış kalıplarını. yakın ilişkide olduğu insanlar ve sosyal çevresi arasında. toplumsal yaşamın temel kurallarını öğrenir. Bireyin ilk sosyalleşmesi ailede başlar. sonraki dönemlerde hangi ilişkilerin şekilleneceğini belirler.Çift ilişkisi isteyerek yürütülen bir ilişkidir. her iki taraf hem alıcı hem verici konumundadır. ya da “kadınlık”. babalık. kendi gereksinimi kadar diğer kişinin gereksinimini de göz önüne alır. Yaşamın erken dönemlerindeki yakınlık etkileşimleri. kendi tutum ve davranışları gibi birçok yolla cinsiyete ilişkin kalıp yargıları çocuklarına aktarırlar. farklı değerler ve dünya görüşünden oluşan ilk bakış açısının ve geçmişin birbiriyle birleşmesi demektir. 60 . Çocuğun doğumuyla birlikte. toplumsal cinsiyet kapsamında tanımlanan. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları genellikle ebeveynleridir. Ebeveynler çocuklarına giydirdikleri kıyafetler. yaşam boyu sürecek karşılıklı uyum süreci başlamış olur. Bireyin uymak zorunda kalabileceği çevresel koşullar bu ilişkilerden etkilenir. Ailede gerçekleştirilen sosyalleşmenin demokratik temelde şekillenmesi için. Çocuk. Her eş. çift ilişkisinde bireylerin bireyselliğine saygı duyulur ve destek verilir . Böylece ilişkide her bir konu üzerinde konuşulup uzlaşılabilir. Çift ilişkisi belirli ve gelişen olma özelliklerinin dengeli bir şekilde bulunduğu bir ilişkidir. Çift ilişkisinde destek alış verişi vardır. toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamları ve beklentileri içeren kültürel bir yapıyı. Çift olmak. birbirlerine destek olur. Başka deyişle ilişki karşılıklıdır. Hayat içinde doğal ve gönüllü bir öğrenme modelinin uygulandığı aile yaşantısında birey. Bu ilişkinin isteyerek sürdürülmesi ilişkiyi rahat yaşanır hale getirirken yine de devamı için karşılıklı çaba harcanması gerekir. kendisi. annebabayı model alarak. onlara aldıkları oyuncak çeşitleri. odalarını dekore etme tarzları. onların davranışları ile ilgili bir bilgi kazanır. Çiftlerden her birinin bireyselliği söz konusudur.

Komşuları d. İki insanın birbirlerinin sevgi. birbirlerine derin duygularla bağlı oldukları birime ne ad verilir? a. Aşağıdakilerden hangisi yakın ilişkileri nitelendiren özelliklerden birisi değildir? a. duygusal bağlanma ve sürekli etkileşimi içeren ilişkilerine ne ad verilir? a. Cinsel doyumla mutlu bir yaşam sürme 8. Aile/Ebeveynler 9. Kendileri hakkında karşı tarafa bilgi vermek amacıyla kendilerini açığa vururlar d. Birbirlerine karşı kendilerini ifade etmeye karşı isteklidirler b. Öğretmen/leri e. Birlikte etkinlikte bulunma e. Evlilik c. Çocukların aile içinde gelişmesine olanak sağlamak b. Çocuk sahibi olma e. Çocuklarla iletişimin sürekliliğini korumak 2. Aşağıdakilerden hangisi evlilikte eşlerin yaşadıkları duygulardan değildir? a. Kaygılı bağlanma b. Aile üyelerinin konuşmalarının sentaksı ve netliği e. bağlılık. karşılıklı dayanışmada rahat olmalarını ifade eden bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir? a. Yakınlık c. Sosyalleşmesi e. Akrabalık b. Romantik yakınlık 5. Nezaketli olması b. Aile üyelerinin soyut ve metaforik düşünce yapılarının doğası 7. Birey olması c. İnsanların kişisel katılım. Arkadaş/Okul çevresi c. Kontrol d. birbirleriyle etkileşim halinde oldukları. Temkinli bağlanma c. Duygusal ve sosyal birliktelik/paylaşım d. Uyumlu olması d. Arkadaşlık b. Sevdiklerini dinlerler e. Yakın ilişki d. Aile üyelerinin birbirlerine karşı sergiledikleri sözlü ve sözsüz iletişimin miktarı c. Güvenli bağlanma e. Gelişmesi uygun c. Aile üyelerinin kendilerini ifade ediş tarzları d. Romantik yakınlıkta bulunan bireyler bu ilişkiye özgü olarak bilişsel özellikler grubunda ne tür davranışlar göstermezler? a. Duygusal dengesizlik c. Ebeveyn olma e. Çocuğun yaşamda kalması için bakımı d. Çocuğun çevresindeki kurallara. Sevgililerinin duyguları hakkında derin bir düzeyde bilgiye sahip olurlar 10. Güven b. İnsanların genellikle kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir bakışa açısına sahip olmaları ve bir eşle duygusal bir yakınlık kurmada. aralarında yakın ilişkilerin bulunduğu. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn olmanın temel görevlerinden biri değildir? a. Sülâle 61 . Korkulu bağlanma d. normlara ve geleneklere göre bireyselleşmesi ne olarak tanımlanmaktadır? a. Çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmak e. Aile üyelerinin birbirlerine karşı kaygıları b. Dostluk 3. Evlilik c. Doktor b. Aşağıdaki davranışlardan hangisi aile üyelerinin iletişim kurmalarında etkili değildir? a. Çocuğun eğitiminde yöntemlerini kullanmak kapasitesinin disiplin 6. Birbirlerinin ailelerine ait olma ve sahiplenme duygusu b. Çocukların doğumlarıyla birlikte temas ettikleri ilk sosyalleştirme araçları kimlerdir? a. mutlu olma gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı. Sevgi c. Kayıtsız bağlanma 4. Hısımlık e. ait olma.Kendimizi Sınayalım 1. Ortaklık d.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Olmak: Anlamı ve Önemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. c Yanıtınız yanlış ise “Yakın İlişkiler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. d Yanıtınız yanlış ise “Bağlılık” konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. c Yanıtınız yanlış ise Nitelendiriren Özellikler” yeniden gözden geçiriniz. başlıklı

1. Sevgi: Yakınlık etkileşimi göstermek ile sevgi arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. Yakınlık etkileşimlerinde bireylerin birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri gerçeğinin varlığında birbirlerini sevmeleri de gerekmektedir. 2. Güven: Güven yakın ilişkilerde bulunan bireylerin birbirleri için neyin istenen olduğunu bilmeleri anlamına gelmektedir. Birbirlerine güvenen bireyler, karşılarındaki kişilerin onlara zarar vermeyeceklerinin, birbirlerini aldatmayacaklarının farklındadırlar. Sonuç olarak yakınlık etkileşimleri, bireylere birbirlerine güven duyabileceklerinin olanağını sunar. 3. Bağlılık: Bağlılık birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade etmektedir.

“Yakın İlişkileri başlıklı konuyu

5. b Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Evlilik Uyumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Rol Model Olması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn İhtiyaçları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. e Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Davranışları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. b Yanıtınız yanlış ise “Romentik Yakınlık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. d Yanıtınız yanlış ise “Ebeveynlerin Rol Model Olması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 3
İnsanların yaşamlarında öncelikli olarak aradıkları duygular; sevgi, ilgi, sorumluluk, saygı, bilgili olma, bağlılık, sevecenlik ve içtenlik olarak ifade edilmektedir. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz ilgidir. İlgi ve bakım sevginin bir başka unsurunu, sorumluluğu açığa çıkarır. Sorumlu olmak yanıt vermeye hazır olmak demektir. Sorumluluk, sevginin üçüncü bir ögesi olan saygıyı içermelidir. Saygı, diğer kişinin olduğu gibi büyüyüp gelişmesine duyulan ilgidir. Bir insanı tanımadan saygı duymak olanaksızdır. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalır.

Sıra Sizde 4
Karşılıklı bağımlılık, etkileşim içindeki bireylerin eşin tercihleri, güdüleri ve davranışlarını temel alarak birbirlerinin deneyimlerine göre ya da birbirlerinin deneyimlerini etkileyerek davranma tarzı, davranma derecesi olarak tanımlanır. Karşılıklı bağımlılık yakın ilişkilerde çiftler arasındaki etkileşime odaklanır, çünkü kişilerarası ilişkiler bir etkileşimdir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1
Ebeveyn olmanın temel görevi; yalnızca çocukların yaşamını devam ettirmesine yardımcı olmak ya da uygun disiplin yöntemlerini kullanmak değil, aynı zamanda aile içi ve dışında çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmaktır.

Sıra Sizde 5
Eşler arasındaki uyum, ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. Evlilik uyumu, devam eden ilişki sürecinin durumunu, yönünü kavramsallaştırır, hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder. Uyumlu bir evliliğin ön koşullarından birisi sağlıklı bir iletişimdir. Ebeveynler arasında iyi bir ilişki bulunan, çocuklarının geleceğini düşünen
62

Sıra Sizde 2
Yakın ilişkileri bulunmaktadır. destekleyen üç etken

ve geleceğe iyimser bakan, açık iletişim kuran evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiği belirtilmektedir. İletişim gerçekleşmesi için, eşlerin birbirlerine açılması, benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşmaları, duygu ve düşünceleri paylaşmaları gereklidir. Evlilik ve aile sistemi içindeki iletişimin açık seçikliği, bireylerin kendilerini açma ve özgürce ifade edebilme davranışları aile sisteminde uyumun bir göstergesidir. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü olmalıdır. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir.

Gülerce, A. (1996). Türkiye'de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri (Psychological Patterns of the Families in Turkey). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Hatfield, E. (1988). Passionate and Companionate love. In R.J. Sternberg & M.L.Barnes (Eds.), The psychology of Love. (P. 191-213). New Haven and London: Yale University Press. Hortaçsu, N. (1997). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge yayınevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Üniversite gençlerinin algılanan ana baba tutumları, ana babayla ilişkileri ve bunların bazı kişilik özellikleri ile bağlantısı. Türk Psikoloji Dergisi, 9 (32),15-25. Lauster, P.(2000). Aşk ve Aşkın Psikolojisi (Çev. T. Er) İstanbul: Çitlembik yayınları. Moss, B.F., & Schwebel, A.I. (1993). Marriage and romantic relations: defining intimacy in romantic relationships. Family Relations, 42, 731.

Yararlanılan Kaynaklar
Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist,. 44, 709-716. Boyce, P., Parker, G., Barnett, B., Cooney, M. & Smith, F. (1991). Personality as a vulnerability factor to depression. British Journal of Psychiatry, 159, 106-114. Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. (Çev. İnan D. Erguvan Saruoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Canel A.N. (2007). Ailede Problem Çözme, Evlilik Doyumu ve Örnek Bir Grup Çalışmasının Sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, İstanbul Cowan, P.A., Powell, D., Cowan, C.P. (1998). Parenting Interventions: A Family Systems Perspective. Handbook of Child Psychology, Edited by W.Damon Fifth Edition. p:5-6; New York: John Wiley & Sons, Inc. Cüceloğlu, D. (2011) Yeniden İnsan İnsana (44. Basım). Remzi Kitabevi: İstanbul. Dönmez, A., Büyükşahin, A., Taluy, Nur., Başer, I., Güler, M. (2009). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Fromm, E. (1968). The Art of Loving. London: Unwin Books.
63

Mungan, M. (1995). Mahmud ile Yezida. 2.basım. Metis MY yayınları. Özgüven, İ.E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi. PDREM Yayınları, s. 1,73,85 Prager, K. J. (1995). The psychology of intimacy. New York: Guilford Press. Sayın, Ö. (1990). Aile Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Shaver, P. R., Hazan, C., & Bradshaw, D. (1988). Love as attachment: The integration of three behavioral systems. In R. J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 6899). New Haven, CT: Yale University Press. Tarhan, N. (2010). Aile Okulu (12. Baskı). Timaş Psikoloji Dizisi: İstanbul. Uyar, T., Özdikmen, H. ve Bulut, Ş. (2000). Aşkın Molekülleri (Feromonlar). Ankara:Palme Yayıncılık. Velidedeoğlu, K. N. (2011). Kadın Erkek İlişkilerinde Sorunlar ve Çözümleri. 2. Basım. Efil yayınevi. Wilson, G.D., & McLaughlin, C. (2002). Aşk Bilimi. (Çev. T. Er). İstanbul: Çitlembik Yayınları.

4
Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Ailede anne baba tutumlarını tanımlayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının çocuğun kişisel gelişimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının ailenin yapısına etkilerini yorumlayabilecek, Ailede anne baba tutumlarının nasıl olması gerektiğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Anne Baba Tutumu Gevşek Anne Baba Reddedici Anne Baba Kişilik Gelişimi Çocuk Ebeveyn Tutumları Tutum Tipleri Hoşgörülü Anne Baba

İçindekiler
Giriş Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Ebeveyn Tutumları

64

toplum içinde yaşayabilmek için gerekli bilgi beceri ve yetenekleri kazandığı ilk yer aileleridir. gruplar ve toplumlar arasında söz. Aileler olabildiğince sağlıklı. bireyler. soruları pek çok çiftin cevabını bulmakta zorlandığı sorulardır. Bu nedenle herhangi bir zamanda toplumun içinde bulunduğu durum ve şartların anlaşılması istendiğinde bakılması gereken ilk yer ailelerdir. daha sonra toplumun değerleri haline gelmektedir. özgür. Evlilik ve evlilik uyumu konuları özellikle son elli yıldır yurt dışı literatürde birçok araştırmanın konusunu oluştururken. Sağlıklı bir ailenin kurulabilmesi ve toplum içinde uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için her şeyden önce bu iki kişinin birbirleri ile uyum içerisinde olmaları. eşler arasındaki ilişkinin saygı ve sevgi 65 . bilinen en eski ve en basit tanımıyla toplumun temel yapısını oluşturan en küçük birimdir. Söz konusu özellikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında ülkemizdeki mevcut aile yapısında eşler arasında önemli bir iletişim problemi bulunduğu kolaylıkla söylenebilir. Nesne ilişkileri kuramcıları. görüntü ile el-kol hareketleri vb. Sağlıklı bir toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin temeli. Aile.Geliştirdikleri Tutum Tiplerine Göre Ebeveynler GİRİŞ Literatürde aile ilişkileri ve eşler arası iletişime yönelik oldukça fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. Bir başka şekilde ise iletişim. yazı. Aralarında olması gereken iletişimi küçük problemlerin çözümünde dahi gerçekleştiremeyen eşler büyük problemler karşısında doğal olarak kolaylıkla pes ederler. simgeler aracılığı ile duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. bakışması. eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. Bir ailenin sürekliliği için bu durum zorunludur. ancak eşler arasındaki sağlıklı ilişkiyle mümkün olabilir. Eşler arası sağlıklı iletişimin en temel şartlarından birisi ise niteliği her ne olursa olsun problemleri karşılıklı olarak iyi niyetle çözmek amacı ile görüşüp. Bununla birlikte. çocuğun anne ve babasına duyduğu bağlılık ve yakınlığın yetişkinlik döneminde başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurma becerisini etkilediğini savunurlar. paylaşmak. temel değerlerini aldığı. birbirine dokunması. yani bir toplumda yaşayan en düşük statülü bireyden en yüksek statülü bireye kadar herkesin yetiştiği. İki insanın birbiriyle konuşması. sağlıklı kişilerarası iletişim sürecini gerçekleştirebilmeleri ve başarabilmeleri için iletişim sürecindeki engellerin ne olduğu bu engellerin nasıl aşılabileceği ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. ortaklaşmak şeklinde tanımlanabilir. Bireylerin aldığı bu değerler. eşlerin mutlu bir birliktelik sağlayabilmeleri. Bu basit tanımıyla bile aile. Bu nedenle eşler arası iletişim kanalları sürekli açık olmak zorundadır. toplumu oluşturmak gibi çok büyük bir anlamı üstlenmektedir. Her iletişim insanlar arsında bir ilişkinin kurulmasına yol açar. gülümsemesi ya da kaşlarını çatması vb. Aksi durumda ise son derece sağlıksız bir toplum yapısı ile karşı karşıya kalınır. kendinin ve diğer insanların istek ve ihtiyaçlarının farkında. ülkemizde son birkaç yıl içinde bu konu başlıklarına yoğunlaşan çalışmalara rastlanmaya başlanmıştır. Bu yapıdaki eşlerin büyük problemleri çözebilme şanslarının olduğunu söylemek son derece iyimser bir yaklaşım olur. konuşmak ve birlikte çözüm arayışı içerisine girmektir. sağlıklı bir iletişim içinde bulunmaları gerekir. Kuşkusuz. “Evlilikte mutluluğu nasıl yakalayacağım?”. toplum da o kadar sağlıklı ve istenilir düzeyde olur. Aileyi sadece iki kişinin bir araya gelmesi ile oluşan bir kurum olarak algılamak son derce basit. Statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan her bireyin. ortak bir payda da buluşmak. Genel olarak iletişim. sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması ve sürdürülebilmesi. “Uyumlu bir evlilik nasıl olur?”. romantik eşlerle olan ilişkilerin çocukken anne baba ile olan ilişkinin bir yansıması olduğunu belirtirler. birer iletişimdir. kendisi ve toplum ile barışık bireyler yetiştirirse. iyi bir iletişim içinde.

Bu ihtiyaçların önemli bir bölümü aile tarafından karşılanır. Bütün bu eylemeler çocuğun şiddetle ihtiyacı vardır. O da çocuk oyunla büyür. ilgisi. Oyun ile kastedilen çocuğun sadece oyuncakları ile kendi başına ya da arkadaşları ile oynamaları değildir. topluma yararlı. Şüphesiz bunlar da gereklidir ve olmalıdır. Çocuğun temel gereksinimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Dokunulma: Çocuk yetiştirilirken ihtiyaç duyduğu en önemli duygulardan birisi dokunulma duygusudur. örnek olma. Anne babanın üzerlerine düşen temel görevlerden birisi çocuk ile her fırsatta sürekli olarak ve mümkün olduğunca çok oynamalarıdır. hayırlı. Aile ortamı çocuğun sosyalleşmeye ilişkin ilk bilgileri aldığı bir ortamdır. Oyunsuz çocuk olmaz. Oyun sayesinde çocuk kendisini geliştirir. Maddi ve manevi olarak sağlıksız büyür. Bir anne baba için birincil amaç kuşkusuz sağlıklı bir kişiliğe sahip. haz. Annenin ya da babanın çocuklarına dokunmaları çocuğu psikolojik olarak çok mutlu eder. Kendisini güvende hissetmesini sağlar. Çocuğa güven duygusunun önemi çocuğa güvenilerek daha çocuklukta öğretilmelidir. Sağlıklı bir aile yapısının olduğu ortamda. Burada bir noktaya açıklık getirmek gerekir. Uyarılma: Oyun yoluyla ve çocuğun dünyasına giren değişik olaylarla acı. bakımı. Anne. Güven son derecede önemli bir duygudur. Çocuk bu sayede en basit ifade ile neyin doğru neyin yanlış olduğunu neleri yapıp neleri yapamayacağını öğrenir. Bu nedenle bir çocuğun birey olma sürecinde sorunsuz bir ortamda büyümesi ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması son derecede önemlidir. birbirine karşı destekleyici davranan eşler.temeline dayalı olması ile ve her şeyden önce eşlerin birbirlerine karşı destekleyici davranmalarıyla mümkün olabilir. dış dünya ile arasında köprü görevini görme. düzgün bir bireyi yetiştirip topluma kazandırmaktır. ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çocuk dünyaya geldiğinde ilk önce iletişim kurduğu kişiler doğal olarak en yakınındaki kişiler yani anne ve babasıdır. Birtakım psikolojik sorunlar geliştirir. Normal olarak bir çocuk hayata hiçbir şey bilmeden gelir ve ailesinde hemen her şeyi öğrenir. Çocuk yaşama ilişkin hemen her şeyi ailede öğrenir. Güven: Çocuğun ihtiyacı olan bir başka duyguda güven duygusudur. Bu nedenle çocuk tutulmalı kucaklanmalı okşanmalı sevilmelidir. Hiçbir şekilde tartışılamayacak bir gerçek vardır. O güvene layık olmak için çaba içerisine girer. Ama burada asıl söylenmek istenen anne babanın çocuk ile bizzat oynamalarıdır. Bu öğrenme aşamasında çocuğun yönlendirmeye ihtiyacı vardır. İhtiyaçları karşılanmayan çocuk kendi öz benliğinden utanç duymaya başlar. Çocuk kendisine güvenildiğini bilirse güç kazanır. Çünkü çocuklukta karşılanmayan bu ihtiyaçların maalesef telafisi bulunmamaktadır. İşte bu yönlendirme anne baba tarafından yapılır. hem kendi ruh ve beden sağlıklarını koruyabilir ve işsizlik. onu yansıtma. Söz konusu bu dokunma eylemi aynı zamanda güzel hoşa giden çocuğu övücü söz ve davranışlar ile desteklenmelidir. Çocuk ailede aldığı bilgiler sayesinde toplum içerisine çıktığında yabancılık hissetmez. yoksulluk. yapabileceği ve yapamayacağı davranışların sınırlarını belirtme. Anne baba çocuğa sosyalleşme konusunda bilgiler vererek onu toplumla bütünleşmeye hazırlarlar. ona zaman verme. Yapı/düzen: Çocuğa yön verme. Yaşamda başarılı olmasını ya da istediği yapabileceği başarısına ulaşmasını önleyici bir faktör olarak rol oynar. O dokunmadan büyük güç alır. ihtiyaçlarını karşılaması onu bir birey haline getirir. özdeşim kurabileceği bir kişi olma gibi kavramları içerir. Sosyalleşme: Çocuğun duygularını olduğu gibi tanımlama. ihtimamı. Bireyin ileriki yaşamının her aşamasında bilinçli olarak ya da olmayarak bu sorunların etkisinde kalır. aile içi çatışmalar gibi zorlanmalı durumlarla daha kolay baş edebilirler. neşe. 66 . hem de kendi çocuklarına karşı daha destekleyici davranabilir ve onların bütün halinde gelişmelerine katkıda bulunabilirler. Çoğu kez yeteneklerini tam olarak kullanmasını engeller. babanın çocuğa olan sevgisi. Bu sorunlar bireyi tüm yaşamı boyunca denetler kontrol eder. heyecan gibi duyguları açığa çıkarma gibi kavramları içerir. Çocuk bebeklikten başlayarak gelişiminin her döneminde farklı şeylere ihtiyaç duyar. Topluma kolaylıkla uyum sağlar. Güveni zedeleyici davranışlardan kaçınır. tutarlı hareket etme gibi kavramları içerir. Bir başka açıdan söylenecek olur ise çocuk ihtiyacı olan güven duygusunu anne babadan alarak yetişmeli ve böylece güven duygusunun önemini kavramalıdır. Çocuklukta ortaya çıkan bu psikolojik sorunlar genellikle bireyin tüm yaşamı boyunca onun ayrılmaz bir parçası olur.

6. Sağlam ve sağlıklı kişilik gelişimi için çocuğun gereksinimlerinin doyurulması ve ileride bu ihtiyaçlarını kendi kendine doyurabilme yetenek ve sorumluluğunun gelişmesine olanak sağlanması gerekir. Mükemmeliyetçi anne-baba tutumu. babasının dikkatini çekemeyen çocuk. Aslında bu iki öge ilk bakışta birbirleri ile çelişir gibi görünmektedir. katılığı. Hüner bu iki öge kullanılırken dengeyi bulmak ve kaybetmemektir. Anne ve babanın yaklaşımında. Koruyucu anne-baba tutumu. Buna karşılık disiplin ise sevginin çağrıştırdığı kavramların tam aksine sertliği. Bir çocuğun sağlıklı yetişmesi kişiliğini kazanması kendisi ve çevresi ile barışık olması çevresi ile iyi iletişimde bulunabilecek bir karakter yapısına kavuşması. Bu durum çocuk için de geçerlidir. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman çocuğa “sen ve senin ihtiyaçların önemli değil” mesajı verilmiş olur. 8. ılımlı olmayı. Yaşı ne olursa olsun her insanın önemli iki temel ruhsal ihtiyacı vardır. Çoğu kez anne baba ya bu dengeyi bulamadıkları ya da dengeyi zaman zaman kaybettikleri için çocuğun eğitiminde zorluklar ile karşı karşıya kalırlar. Bunlar: Sevmek ve sevilmek. 1. Anne baba tutumlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini belirtiniz. Kabul edici. Anne babanın sevgi ve disiplin ögelerini farklı dozajlarda kullanmalarından kaynaklanan tutumları şu şekilde maddeler halinde sıralamak mümkündür. Şiddetli reddedici anne-baba tutumu. 4. Anne ve baba çocuğu yetiştirirler iken ellerinde bulunan bu iki ögeden yararlanmak zorundadırlar. Aşırı baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu. Çocuk. hoşgörüsüzlüğü çağrıştırmaktadır. Zaten her anne baba da ister istemez bu iki ögeden yararlanır. 5. 7. 11. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu. Normal olarak beklenen anne babanın çocuğu yetiştirmede bu iki ögeden sadece birisini ve sevgiyi kullanması disipline ise pek itibar etmemesidir. Şu hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır.Kendini değerli görme: Her zaman geçerli olan bir başka gerçekte her bireyin kendisini önemli görmesidir. EBEVEYN TUTUMLARI Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki temel ögesi vardır. bu iki etmenin ölçüsü ve kararlılığı çocuğun davranışlarını büyük ölçüde belirler. İlgisiz ve kayıtsız anne-baba tutumu. Fakat kullanım dozajları farklıdır. Gevşek anne-baba tutumu (çocuk merkezci aile). 12. Normal koşullarda anne. Ancak uygulamada hiçbir zaman böyle olmaz. Bu nedenle anne baba çocuğu ciddiye almalı ona önemli birisi olduğu duygusunu verecek tutum ve davranışta bulunmalıdırlar. sevecenliği. 10. sıcaklığı çağrıştırmaktadır. 3. Hoşgörülü anne-baba tutumu. Burada önemli olan bu iki ögenin kullanım dozlarını ayarlamaktır. Aslında bu farklı anne baba tutumlarının hepsinde sevgi ve disiplin ögeleri vardır. Bunlar sevgi ve disiplindir. normal yollardan karşılanmayan ihtiyaçlarını normal dışı yollardan elde etmeye çalışır. kendisi ve başkaları için değerli olmak. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne-baba tutumu. 9. hoşgörüyü. Amaçsız hoşgörülü anne-baba tutumu. Çünkü kullanabilecekleri başka ögeleri yoktur. soğukluğu. onaylanmayan davranışlarda bulunarak dikkat çekmeye çalışır. Dengesiz ve kararsız anne-baba tutumu. Çünkü sevgi. kısaca topluma uyumlu bir birey olabilmesi için anne baba en az sevgi kadar disiplin ögesinden de yararlanmalıdırlar. İşte bu dengenin bulunamamasından ya da daha doğru bir ifade ile bu iki ögenin kullanım dozajlarının farklı olmasından birbirinden farklı anne baba tutumları ortaya çıkar. güven verici ve demokratik anne-baba tutumu. 67 . 2. yumuşaklığı.

Bu tip anne babalar çocuğu kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yola çıkarlar. Çünkü onların her zaman çocuk bedeninde yetişkin oldukları kabul edilir. Bu rahatlama ile kendi düşüncelerini uygulamaya devam etmeye ve böylece çocuğu kendi istedikleri kalıba sığdırmak için zorlamaya devam ederler. Buna karşılık baskıcı otoriter sistemin olduğu ailede evin düzeni değişmesin diye çocuğun programında her hangi bir değişiklik yapılmaz. Hatta anne baba kendini zorlayarak doğal olarak kendiliğinden ortaya saçılan sevgiyi gizlemek için olağanüstü bir gayret içerisine girmek zorunda kalır. aşağılık duygusu içerisinde olurlar ayrıca çekingen. Böyle çocuklar toplumumuzda büyümüşte küçülmüş olarak adlandırılır. yemesinde. Kendi kendilerine haklı olduklarını telkin ederek vicdanlarını rahatlatırlar. Bu nedenle anne baba çocukta hata bulmakta hiç zorlanmazlar. içine kapanık. Böyle yerlerde bile hafta sonları daha gevşek programlar uygulanır. Çocuğa çocukluğunu yaşaması için nerde ise hiç fırsat vermezler. Oyun oynayacak hata yapacak bu suretle öğrenecek. Sürekli bir tedirginlik içinde olduğu içinde normalden. Öte yandan sürekli kusur arandığını bildiği için çocuk devamlı tetiktedir. Ailenin verdiği disiplin çocuğu 68 . Çünkü kusur aranan sonuçta bir çocuktur ve çocuk. Sevgi gayet tabi mutlaka vardır. Bu nedenle yukarıda belirtilen iki ögeden sevgi geri plana itilir buna karşılık disiplin ön plana çıkarılır. Çocuk her durumda sadece çocukluğunu yaşayabilmeyi ister. Çocuk normal olarak anne babadan yaşça. Çocuğa kendisine ayıracak oyun oynayacak zaman bırakmazlar. kalıba zor da olsa girer ya da girmeye çalışır. Ayrıca ceza çocuğun işlediği suçla orantılı da değildir. başarıya ulaşmışlardır ama silik kişilikli. Çocuğa sağlanan haklar en aza indirgenmiş bir durumdadır. hata yapmaktan korkan. kendisini baskı altında hisseder. Hatta daha da ileri giderek ve hiç olmaması gereken bir şeyi yaparak çocuğa karşı şiddet uygularlar. gelişecek ve büyüyecektir. bedence ve ruhça daha küçüktür. her şeyden çekinen çoğu zaman adını bile söylemekten aciz bir çocukları olmuştur. Çocuğu çeşitli olumsuz özellikler ile nitelendirirler. Bu kadar çabanın ve baskının sonucunda. gülmesinde. otoriter bir tutum takınırlar. Ama hiçbir şekilde gösterilmez. Anne baba çocuğu kendi istedikleri disiplin altına alarak. Baskıcı otoriter katı sıkı ailenin verdiği eğitimde ceza her zaman ön plandadır. Bu arzularını gerçekleştirmek istedikleri sonucu elde edebilmek için çoğunlukla çocuğa karşı katı. çocuk olmasının bir gereği olarak sürekli hata yapar. Bu nedenle.Baskıcı Otoriter Katı ve Sıkı Anne Baba Tutumu Anne baba çocuğu kendi ideallerine göre yetiştirme arzusu içindedirler. Çocuğa sürekli kızıp onu azarlarlar. aşırı hassas bir karakter yapısına sahip olurlar. En katı otoriter sistemlerin zorunlu olarak uygulandıkları yerlerde bile hafta sonu programları farklıdır. bir daha ömür boyu bu hatayı yapmasın diğer çocuklara örnek olsun” düşüncesi olduğu için cezalar çok ağırdır. korkak. olması gerekenden daha fazla hata yapar. streslidir. Çünkü ceza verilirken yola çıkış noktası suça uygun bir ceza değil tam aksine “ bu ona iyi bir ders olsun. belki çocuğun anne babaya gösterdiği direnç kırılır ve çocuk ailenin istediği kılıfa. Anne baba istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olur. gayret göstermeye de gerek yoktur. Hiçbir zaman çocuğu anlamak için çaba göstermezler. Ama böyle bir çocuktan geriye çok fazla bir şey kalmaz. Aslında kusur aramak için öyle çok fazla zahmete girmeye. Yaptırım gücü. içmesinde kısacası yaptığı her harekette bir kusur bir yanlış aranır. Sonuçta o henüz bir çocuktur. Onu hor görürler. Bu tür aileler çocuğa kendi istediklerini yaptırabilmek için sık sık katı disiplin uygulamasının bir gereği olarak ceza yoluna başvururlar. anne babalar isteklerinden en ufak bir ödün vermek istemezler. Kendi yaptıkları yanlışlıklardan dolayı duydukları suçluluk duygusunu bu yolla kendilerini kandırarak savunurlar. konuşmasında. Çocuğun her davranışında. Yaramazlık yapması hataya düşmesi doğaldır. eğer bu bir başarı kabul edilir ise. Onlar her zaman haklıdırlar. Ana baba tarafından bu tür bir duruma maruz bırakılan çocuklar. oturup kalkmasında. Hafta sonlarının rahatlığı yaşanır. Çocuk sürekli olarak “Acaba yine ne hata yaptım? Yoksa yaptığım yanlış mı? Annem babam bunu duyarsa görürse ne der? ” gibi kaygılar taşır. ürkek. Anne babanın gözleri sürekli olarak bu çocukların üzerindedir. Fakat bu durum hiçbir zaman çocuğun anne babanın bir model küçüğü olduğu anlamına gelmez. Oysa katı baskıcı eğitim tarzını benimseyen ailelerdeki bu şanssız çocukların maalesef hiçbir zaman çocukluklarını yaşama fırsatları olmaz. Bu nedenle çoğunlukla katı baskıcı ve hoşgörüsüz bir tutum içindedirler. Bunu da çocuk eğitiminin olması gereken bir parçası olarak kabul ederek kendilerini teselli ederler. Evde otoriter sadece disiplin üzerine kurulmuş bir sistem hâkimdir. her türlü kontrol anne babadadır.

Duygu ve düşüncelerini içine atma onu fazlası ile yorar. Bu gruba giren anne babalar gerçekte hoşgörü ile boş vermişlik arasındaki sınırın farkında değildirler. kolaylıkla başkasının etkisinde kalan birisi haline gelir. Bunu çoğu kez başaramayınca sonraki aşamaları uygulamaya başlar. Çocuk attığı her adımda. Suçlayan. Daima yaptığı her hareketin yanlış bir davranış olduğunu ve bu hareketten yani yaptığı bu yanlıştan dolayı cezalandırılacağını düşünür. Bu durum onu kararsızlığa iter. Aşırı hassas. bunları dışa vurmamaya çalışır. Çocuktan daima yaşının çok üstünde bir olgunluk beklenir. İlgisiz. Duygularına ve isteklerine önem verilmediğini görür. kırılgan ve hastalıklı bir kişilik yapısı görülebilir. Çünkü kayıtsız kalma öyle bir noktaya gelir ki artık çocuk o aileye ait olup olmadığını o insanların kendi anne babası olup olmadığını sorgulamaya başlar. Çocuğa kesinlikle özgürlük tanınmaz. Çocuk içinden gelen doğal çocukluk eğilimleri ve bunlara taban tabana zıt aile kalıp dayatmaları arasında sıkışıp kalır. Bu durumdaki bir çocuğun çevresinden tek isteği anne babadan birazcık. Bu tip anne babalar için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. ya da tamamen renksiz. Duygu ve düşüncelerini içine atarak onları bastırır. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumunu anlatınız. Bu durumun sonucu olarak da evde bulamadığı sevgiyi dışarıda aramaya çalışır. yeni cezalar yeni azarlar daha yeni çareler daha ağır cezalar şeklinde bir fasit daire kurulur. kendisine ait bir şey kalmamıştır. Kayıtsız ve Pasif Anne Baba Tutumu İlgisiz. Çocuk içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmak için çeşitli çareler aramaya başlar. Çünkü artık kendisinde. Her söyleneni sorgulamadan tepki vermeden yapan. korkak ya da en hafif deyimle çekingen yapar. Bu durum çocuğun agresif bir davranış içerisine girmesine neden olur. babaların çocuğa karşı olan kayıtsızlıklarının derecesinden çocuk rahatsızlık duymaya başlar. hatta hayattan usandırır. Anne babanın ona ihtiyacının olduğu zamanlarda da artık maalesef o bu duruma ilgisizdir. yaptığı her harekette yanlış yapma korkusu içindedir. Ama doğru hareketin ne olduğunu da bilmez. varlığı yokluğu belli olmayan birisi haline gelir. kayıtsız ve pasif anne babalar çocuklarını aşırı derecede ihmal ederler ve onların ilgi. Kim nereye çekerse o tarafa yönelir. kişiliksiz. Bu durum daha da şiddetlenerek artar. Çocuğun bu çabası yani çare arama girişimine çoğu kez anne baba yeni ve daha ağır baskılar uygulayarak karşılık verir. aile üyeleri tarafından çocuğa uslu olmasının bir ödülü olarak verilir. Bu tip anne. Yapmaya mecbur olduğu için yapar. Uçlara kayar yani ya tümüyle çığırından çıkar ve ele avuca sığmaz olur. Çocuğu böylesine ihmal eden anne baba çocukla ancak 69 . Anne babanın çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranış sergilemesi aslında iyi niyetle yapılan bir davranış tercihidir. Hep tedirginlik içindedir. Bütün bu yaptırımlar. Böylece yeni çareler. Bu ruh hali ile aslında hiçbir şey yapmak istemez. yemeği üzerine ya da masa örtüsüne damlatması. Bütün bunların sonunda çocuk kendi iç dengesini yitirir. şefkat görebilmektir. Bu amaçla dikkat çekerek anne babaya varlığını ispatlamaya çalışır. masada ailenin yemek kuralları dışında herhangi bir en ufak bir sapma gösteren davranış içerisinde olması bile çok büyük çatışmaların yaşanması için fazlası ile yeterli nedenlerdir. Bu tür ailede çocuk anne babasından yukarıda sözü edilen her iki ögeden de yani sevgiden de disiplinden de yoksundur. Anne babadan uzaklaşır bir müddet sonra da kopar. Sözgelimi çocuğun oyundan birkaç dakika geç gelmesi. sevgi. İnsanlar tarafından kolaylıkla kandırılır. kullanılır. sürekli çocuğun her yaptığına karışan anne babanın çocukları kolayca ağlayan çocuklardır. kayıtsız ve pasif anne babaya sahip olan çocuğun isteklerine hiçbir denetim ve sınırlama gelmez.bunaltır. Çocuğun doğal hakları dahi. İlgisiz. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamaz. sıkar. cezalandıran. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Anne babanın çocuğu sürekli eleştirmesi çocuğu ürkek. zorlamalar çocuğu büyük bir cendere gibi sıkar. Her iki durumda aslında çocuğun kaybı anlamına gelir. yetenek ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalırlar. Adeta çocuk sevgisiz bir ortamda kendi kendine büyümeye bırakılmıştır. Bir büyük insanın bile dayanması nerde ise imkânsız olan bu kadar ağır baskı altındaki çocuk haklı olarak ve son derece normal karşılanması gereken bir şekilde nerde ise hemen her defasında kendisinden bekleneni ailesine veremez. Çocukla anne baba arasındaki iletişim her zaman çok gergindir.

Bu tip anne babalar torunları için sığınılacak bir liman gibi olurlar. Çocukla iyi bir iletişim kurulduktan sonra çocuğun olumsuz davranışlarına yönelmek daha doğru bir yaklaşımdır. Genle kural olarak davranışı değiştirmek için önce olumlu olanların pekiştirilmesi gerekir. ona değer verildiğini gösterici söylenmesi gereken sözler vardır. İlerleme kaydettikçe çocuğa manevi ödüller verilmelidir. bir kenarda unutulmuş bir kimse olarak anne babanın ilgisini çekmek için her türlü tutum ve davranışı yapmaya hazırdırlar. İlgisiz bir ailede büyüyen çocuğun sadece bir tek amacı vardır. gibi düşünceler çocukta yerleşir. uslu olduğunda da onunla ilgilenildiğini her durumda evin bir bireyi olduğunu hatırlatıcı. kimseyi rahatsız etmiyor. Böylece kendi açılarından problemi çözmüş olurlar. Konu torunların aile içerisinde uymaları gereken kurallarda hafiften başlayarak artan ve çoğu zamanda ağır hasarların yaşanmasına yol açan noktalara kadar gider.” gibi gönül alıcı çocuğu motive edici. Bunun gibi ifadeler tekrarlandıkça çocuğun davranışları olumlu yönde değişecektir. Bazı anne babalar göre çocuğa karşı kayıtsız kalmak ona ilgi ve sevgi göstermemek ilgi ve sevgiyi içte beslemek ama çocuğa belli etmemek doğru bir davranıştır. Bu nedenle bu tip anne babalar çocuklarına yakınlık göstermek istemelerine rağmen bundan kendilerini zorlayarak kaçınırlar. Büyük olasılıkla “anne babamın ilgisini çekmek istiyorsam yaramazlık yapmalıyım uslu durduğumda benimle ilgilenmiyorlar”. Bu çıkarımın doğru olduğu kabul edilerek sessiz çocukla ilgilenilmez hatta ilgilenmek isteyen birisi olur ise “çocuğu rahat bırak. Çünkü anne baba tarafından çocuğun olumlu değil olumsuz davranışları pekiştirilmektedir. Oysa bu düşüncelerin bilimsel hiçbir gerekçesi yoktur.zorunlu olduğu durumlarda ve son derece yüzeysel bir şekilde ilişki kurabilir. Bu ifadeden de “çocuk doymak istiyor ise ağlamalıdır. hiçbir sıkıntısı yok. kayıtsız ve pasif anne baba tutumuna maruz kalan çocuklar aslında kendilerine yöneltilen düşmanlıktan daha çok ilgisizlikten dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle çocuk bu düşüncelere dayalı olarak tutum ve davranış geliştirir. Çocuk bilinçle ya da içgüdüsel olarak kendine göre çözümü bir şekilde bulur. Aslında kendi doğruları adına çocuklarına iyilik yaptıklarını düşünerek kendilerine ve çocuklarına işkence yaptıklarının farkında değildirler. “yarın öbür gün anneyi. Eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse onlar için bir engel oluşturur ise anne baba çocuğa karşı düşmanca bir tutum ve tavır takınır. çocukla ilgilenmesi engellenir. Torunlara gösterilen hoşgörüler kendi çocuklarının geçmişte alamadıkları sevgiyi onlara vermez. sıkıntısı olsa ağlardı. Ama tüm bu telafi çalışmaları sadece iyi niyetle yapılmış nafile gayretler olarak kalır. Yani alışılmış ve çok bilinen ifadeler ile “ağlamayan bebeğe meme/mama verilmez. İlgisiz. bari torunlarımla yaşayayım” düşüncesiyle torunlarına karşı aşırı sevgi gösterisinde bulunmaya başlayarak en az ilki kadar vahim olan yeni bir hatalı tutum ve davranış içerisine girerler. Çünkü uslu duran problem çıkarmayan çocuk dikkat çekmediği ve bir sorunu olmadığı kabul edildiği için çoğunlukla kimse ilgilenmez. “yaramazlık yapınca evde ilgi noktası ben oluyorum” vs. Daha sonra ise çocuğa karşı yine ilgisiz. Dolayısıyla çocuk. Rahat sessiz vurdumduymaz pasif olabildikleri gibi saldırgan da olabilirler. Anne baba açısından çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe çocukla ilgili görünürde pek bir problem yoktur. Diğer yandan ise olayın birde çocuk yanı bulunmaktadır. babayı.” denir. “evde anne babanın otoritesi sarsılır” . Çocuklarına karşı kayıtsız bir tutum izleyen anne babaların kişilik yapıları ise değişkendir. “demek ki doğrusu budur” vs. O da birazcık şefkat alabilmek dikkat çekmek ve varlığını ispatlayabilmektir. Eğer bunlar yapılmaz ise zamana bağlı olarak çocuk büyüyünce yani bir 70 . Onlar için yerleşmiş bazı düşünce kalıpları bazı önyargılar vardır. anne. Çocuğu düşman kuvvet ilan ederler. “çünkü benim anne babam da bize böyle davranırdı” . “doğru anne baba tavrı böyle olmalıdır”. kayıtsız ve pasif anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: İlgisiz. Bu önyargılar “çocuk şımarabilir. olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı ceza aldığında bile var olduğunu hissettirdiği için mutludur. Oysa çocuk uslu durduğunda “aferin çocuğuma nasıl da uslu uslu kendi başına oynuyor. Çünkü çocuk için bu gibi durumlarda ceza. Torunlarının sevgilerini kazanmak için rüşvet olarak adlandırılabilecek tutum ve davranışlar sergilemeye başlarlar.” şeklinde bir çıkarımda bulunulur. Daima işe önce kolaylıkla düzeltilebilecek olan davranışlardan başlanılmalıdır. Bu tip anne babanın çocukları agresif saldırgan ve suça yönelik davranışlar gösterebilirler. ceza değil tam aksine ödül yerine geçmektedir. şimdi ilgilenerek hiç yoktan sessiz sessiz duran çocuğu ağlatıp rahatımızı bozacaksın vs. Bu düşüncelere sahip anne babalar hatalarını ancak yıllar sonra fark ederler ve “çocuğumla yaşayamadım. ” gibi gerekçeler ile ona kızılır. İhmal edilmiş. Bu tip davranışlar çoğu zaman kötü istenmeyen davranışların sergilenmesine kadar gider. gibi düşüncelerdir. baba olarak bilmez” . Doğal olarak bu durum çok aşırı boyutlarda tavizlere kadar gider. kayıtsız bir tutum sergilemeye devam ederler.

Gevşek Anne Baba Tutumu Gevşek anne baba tutumu “Çocuk Merkezli Aile” olarak da bilinir. sorumsuz. Bu tür anne babalar çocuğu aşırı serbest bırakırlar. Bu tip ailelerde ilke olarak anne baba çocuğun davranışlarına karışmazlar. Asla bu düşüncesinin gerçek olmadığını sadece görüntüde olduğunu ve yanlış olarak da olsa yine kendisinin iyiliği için anne babanın ona böyle davrandığını bu tutum ve davranışın sadece anne babasının yanlış ve eksik bilgilenmesinden kaynaklandığını hiçbir şekilde kabul etmez. İlgisiz kayıtsız ve pasif anne baba tutumunu anlatınız. Bütün bunlara rağmen aile. Anne babanın ilgiye bakıma muhtaç olduğu zamanlarda onların yanında olmaz. Çocuk ise çoğu kez bu beklentiyi karşılamaktan oldukça uzaktır. Çocuk adeta ailedeki tek inisiyatif sahibi kişi konumundadır.başka anlatımla birazcık evin dışarısı ile temas kurabilir hale gelince ev ortamında bulamadığı ilgi ve sevgiyi dışarıda aramaya başlar. dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması durumudur. Çocuğu kısıtlandırırlar ve ona gözdağı verirler. Başka bir anlatımla. Bu nedenle bu çocuklar gerçeklerle karşılaştıklarında ve her dediklerinin olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrarlar. çocuğun davranışları canlarını çok sıktığı zamanlarda ara sıra da olsa sert çıkışlarda bulunmaktan ve çocuğa ceza vermekten kaçınmaz. Bu nedenle çocuğun davranışlarına karışmazlar. gururlu. anne babanın çocuğa egemen olma ve onun üzerinde baskı kurma eğilimi yerine. anlamaz. Bencil. Sözgelimi çocuk elini ateşe uzatacak olur ise ateşin çocuğun elini yakacağını öğretmezler. Böylece çocuk ateşin yakıcı olduğunu. anlamak istemez. Bu tip anne babaya mensup ailede çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Böyle çocuklar sosyal ortama uyum sağlamakta güçlük çekerler. Doyumsuz bir birey haline gelen çocuk geliştirdiği karakter yapısıyla anti sosyal bir kişilik özelliği sergiler. Aslında doğal olarak anne baba çocuğun yanlış davranışlarını görürler. sabırsız. çocuğun başına buyruk yetişmesi. kibirli. Ayrıca çocuğun nerede duracağı da kesinlikle belirlenmemiştir. Çünkü kendisinin ilgiye sevgiye ihtiyacı olduğu zamanlarda anne baba tarafından bu ilgi ve sevginin kendisinden esirgendiğini düşünmektedir. kendini beğenen şımarık. Kendince bir limana sığınmış olmanın verdiği güvenle büyüdükçe aile ile çatışmaları artar ve aileden intikam alma yolları aramaya başlar. Bu tip ailelerde anne babanın isteklerinden çok çocuğun istekleri ön plandadır. Ancak çocukta baskı kurmamak adına onu uyarmazlar. Gerçek yaşam onların düşündüklerinin aksine son derece gerçekçi ve acımasızdır. Çocuğa neyi yapması ya da neyi yapmaması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermezler. Çocuğun ailede tek çocuk olduğu hallerde bu duruma daha sık rastlanır. Çünkü çocuğa ceza verilir ama nedeni açıklanmaz. çocuğa eğitim yolu ile herhangi bir şey öğretmekten kaçınırlar. her dediğinin anında olmasını isteyen davranış özellikleri gösterir. Çünkü gerçek yaşam hiçbir zaman onların düşündükleri ve bekledikleri gibi değildir. Bu tip ailelerde çocuğa hiçbir zaman kesin kurallar anlatılmaz. Ancak bunların hiçbirisinde herhangi bir caydırıcı unsur söz konusu değildir. Bu tutumdaki aileler neyin doğru neyin yanlış olduğunu çocuğun kendisinin bulmasını beklerler. Bu hayal kırıklığı karşısında büyük bir şok yaşarlar ne yapacaklarını bilemezler ve kendi iç kabuklarına çekilirler. Çocuğun yaşı ilerledikçe aileden uzaklaşır. Çocuğun her türlü tecrübeyi yaşayarak öğrenmesinden yanadırlar. Yalnızca büyük bir sorun karşısında varlıklarını hissettirirler. çabuk kızan ve darılan. çocuk ateşe elini uzatınca eli yanar ve böylece ateşin yaktığını öğrenir bir daha da elini ateşe uzatmaz diye düşünürler. Çocuğa sınırsız bir özgürlük tanınır ve böylece çocuğun ideal davranışlara sahip olacağına inanılır. Bu gayretlerinin sonucunda ufak da olsa aldığı bir sevgi mesajını farklı yorumlayarak sığınılacak bir liman olarak görür. Bu gibi durumlarda genel ilkelerinin dışına çıkarlar. Müdahale kabul edilmez. Bu tip aileler kendilerine ve çevrelerine zarar verebilecek davranışlarda bile etkili bir denetimden uzaktır. Aile içinde çocuğa tanınan haklar sayısızdır. Bu durum çocuğun denetimsiz bir ortamda başına buyruk yetişmesine zemin hazırlar. Gevşek anne baba tutumu. Kuralları uygulama ve denetlemede bir düzenden söz etmek olası değildir. ateşe fazla yaklaşınca insanın canını yaktığını acı bir tecrübe ile öğrenmiş olur. Çocuk merkezli ailelerde yetişen. Çocuğun suçunu kendisinin bulması ve anlaması beklenir. Çocuğun böylesine bir ortamda yetiştiriliyor olması onu doyumsuz bir birey haline getirir. her isteklerini yaptırmayı alışkanlık haline getirmiş bulunan ve artık her istediklerinin olacağına aksi bir şeyin 71 .

Uzun yıllar ailenin bu karakterde kalması çok ender rastlanan bir durumdur. Bu tip aile yapısında anne babanın ilgisizliği ve kayıtsızlığı ön plana çıkar. Bu tür ailelerde yetişen çocukların genel olarak bencil. Fakat dış çevrede işler hiç de evdekine benzemeyince çocuk hayal kırıklığına uğrar. şımarık. Gururlu. çabuk kızan. Yani anne baba çocuğun eğitiminde hangi yöntemin doğru olduğu çocuğa nasıl bir eğitim verecekleri konusunda henüz kendi aralarında anlaşamamışlardır. Anne baba çocuğun haklarına. “Dediğimi yapmazsanız hasta olurum. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ailenin çocuğa karşı tavırlarında tutarsızlıklar ortaya çıkar. zor sosyalleşen. yumuşak huylu. Neyi. kural tanımayan çocuklar okullardaki kurallarla karşı karşıya kalınca hayal kırıklığına uğrarlar. tepkisel bir kişilik yapısı geliştirebilir. yemek yemem. kapının camını kırarım vs. Ben-merkezli bir kişilik geliştirir. Dediği olmayınca da çoğunlukla tehditlerini uygulamaya koyar. söz dinleyen. anne baba çocuk üzülmesin ağlamasın diye hiçbir şekilde çocuğa engel olmak yolunu seçmez. eğitim yöntemlerinde farklılaşabilirler. Genellikle bu durum eski-yeni çatışmasından kaynaklanır. " gibi ardı arkası kesilmeyen tehditleri arka arkaya sıralar. Bu tip ailelere genellikle genç ebeveynlerde. kavgacı. Çocukluklarında her ortamda her istediklerini elde ettikleri için doyumsuzdurlar. Çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. rollerine. Bu durum da çocuğu kelimenin tam anlamıyla iki arada bir derede bırakır. Aile bireyleri çocuğun isteklerine kayıtsız şartsız uydukları için. gösteren bireylerdir. antisosyal davranış özellikleri. nerede ve ne zaman yapacağını bilemeyen çocuk. sabırsız. kibirli. Gevşek anne baba tutumu çocuğun kişilik gelişimini nasıl etkiler? Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Anne Baba Tutumu Bu tür anne babalar çocuk eğitiminde kararsızlık içerisindedirler. Ayrıca anne baba arasındaki kültür farklılığı da tarafların farklı eğitim yöntemi savunmalarının en önemli nedenlerinden biridir. her dediğinin anında olmasını isteyen. Bu tip ailenin karakteristik özelliklerini şu şeklide maddelemek mümkündür: 72 . Bazen de yaratıcı ve bağımsız olabilirler. rahatsız edici ve sonuçta kendisini küçük düşürücü isteklerine karşı gelmez. sorumsuz. Anne baba kendi arasında şiddetli geçimsizliğe varan tartışmalar yaşarlar. Tartışmayı genellikle anne kazanır ve gelecek kuşakların yetişmesinde etken olur. ürkek. Bu özelliklerini iyi yönlerde kullanabilirler. kırılgan. çocuk herkese her dediğini yaptırabileceğini düşünür. Çocuk anneye babaya karşı tehditkârdır. özgürlüğüne sorumluluklarına fırsat vermeli ve mutlaka sınır koymalıdır.olmayacağına şartlanmış olan. Ayrıca kendilerine olduklarından daha fazla değer verirler. evden kaçarım. Anne babalarının gevşek tutumuyla yetişen çocuklar bir müddet sonra anne babalarını kendi denetimleri altına alırlar. Söz gelimi bir yere konuk gidildiğinde çocuk konuk olduğu evin vitrinini karıştırdığında evin altını üstüne getirdiğinde. Bu nedenle annenin eğitimi ve kültürü toplumu şekillendirdiği için çok önemlidir. Oysa gevşek aile tutumunda sınır yoktur. kendini beğenen bir kişilik özelliği de sergileyebilirler. ılımlı. kendimi arabaların önüne atarım. Bu genellikle bir ara formdur. Başkaları üzerindeki etkilerinden ve güçlerinden emindirler. Bazen de eşler çocuk yetiştirme yöntemlerinde değişiklik yapma hususunda farklı düşünürler bu da tutarsızlığa neden olur. pasif bir çocuk olmak veya kendini ispatlayabilmek için sinirli. Birinin doğru olarak gördüğü durum diğeri tarafından yanlış olarak değerlendirilir. ailede tek inisiyatif sahibidir. Tutarsız davranan ailelerde bunun temel nedeni eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmalarıdır. Onun bu son derecede gereksiz. darılan. yeni evli çiftler arasında rastlanır ve ilk çocuğun yetiştirilmesi sırasında görülür. Mesela baba otoriter-baskıcı iken anne koruyucu bir tavır sergilerse hele birde bu çocuğa yansırsa tutarsız aile oluşur. Sosyal bir ortama girdiklerindeyse hayal kırıklığına uğrayıp kendi kabuklarına çekilirler. Gevşek anne baba tutumu ev içinde geçerli olduğu gibi ev dışında da geçerlidir. Anne baba çocuğumu daha iyi nasıl yetiştirebilirim sorusunu kendilerine sormaya başladıklarında. Gevşek anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Gevşek aile yapısında büyüyen çocuk. Okula ve arkadaş çevresine uyum sağlamakta zorluk çekerler. Annenin ak dediğine baba kara diyorsa çocuk bu ortamdan olumsuz etkilenir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar doğal olarak şımarık olurlar. çabuk öfkelenen. Ailenin ilgisini çekmek için bazen çok çılgın davranışlarda da bulunabilir.

Sonuçta yapacak bir şeyi olmadığı için mecburen toplantıya giden taraf yapmış olduğu bu büyük fedakârlığı her fırsatta dile getirir. çoğunlukla mutsuz olurlar. Yapmış olduğu bu büyük fedakârlık için diğer eşden sürekli ödünler koparır. kaypaklık gibi hastalıklar başlayabilir. kendilerinde önemli işleri yapacak gücü bulamazlar. Çocuğun kendi yapacağı ve yapması gereken işler bile koruyucu anne baba tarafından yapılır. Genellikle bu aile tipi davranış anne ve babanın her ikisinde aynı anda görülmez. çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıyı hiçbir şekilde taşımazlar. Çocuk bencil ve şımarık olur. Psikologlar annelerin bu tavrını genellikle annenin duygusal yalnızlığına bağlamaktadırlar. Yaşamlarında karşılaştıkları hemen herkese karşı güvensiz bir tutum içerisindedirler. koruma güdüsünün. disiplinin önünde gelmesidir. Tutarsız dengesiz anne baba tutumu çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkileyen anne baba tutmlarından birisidir. • • • Tutarsız dengesiz ve kararsız anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Çocuk üzerinde etkisi ve bu etkinin yıkıcılığı hangi aile tipleri arasında kararsız kalındığına göre değişir. Buna bağlı olarak çocuk asi. Koruyucu Anne Baba Tutumu Koruyucu ailenin karakteristik özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür. Ailesi çocuğa model olamadığı için çocuk kendine başka modeller seçer. Gençlik dönemlerinde çocuk. vaktinin tümünü arkadaşları ile geçirir. Öğrenilmiş çaresizlik durumu onların en belirgin vasıfları olmuştur. Söz gelimi okul-aile birliği toplantılarına gidilmesi her zaman eşler arasında sorun olur. Anne baba tutum ve davranışları ile çocuğa örnek bir model olamazlar. bu aile tipinde şefkat. Sözgelimi çocuğa 6-7 yaşına kadar yemeğini annesi yedirmeye devam eder veya 14-15 yaşına kadar kızının saçlarını anne tarar. 73 . Diğer tarafa baş kakıncı yapar diğerini sürekli borçlandırır. Bu yüzden arkadaş çevresinde sevilmez. Eşler bunu son derece çekilmez bir iş olarak görürler. Çocuk anne veya babadan birisine çok yaklaşırken diğerinden uzaklaşabilir. mecbur kaldıklarında bu gücü kendilerinde toplayamazlar. Taraflar bu işi diğerinin üzerine atmak için elinden gelen her türlü çabayı harcarlar. Anne babada aslında çocuğun sorumluklarından kaçma eğilimi vardır. Bu tür anne babalar. Her iki aile tipi arasındaki temel fark. Özellikle annelerin bu konudaki tavırları daha belirgindir. Eşlerin her ikisinin çalıştığı durumlarda ise genellikle aile bütçesine daha fazla katkı yapan bireyde görülür. Herkese daima çok aşırı bir ihtiyatla yaklaşırlar. hırçın inatçı olabileceği gibi içine kapanık ve pısırık da olabilir. Çocukta ana baba sevgisi azalır.• • Anne baba aşırı rahattır. Anne baba adeta çocukların üzerlerine titrerler. Dikkatsizlik ile ilgili sorunlar yaşamaya başlar. Çocuk evde veya okulda anne babasının dikkatini çekmek için alışılmadık davranışlar sergiler. Anne baba tarafından oluşturulan yapay bir akvaryumda yetiştirilen ya da bir cam fanus altında büyütülen çocuklar çevreye ve yaşama uyum sağlamakta sürekli güçlük yaşarlar. Çocuk dikkatini toplayamaz ve uzun süre bir işe odaklanamaz olabilir. el bebek gül bebek büyüttükleri çocuklarını aşırı bir kontrol ortamı içerisinde büyütürler. Bu tip ailelere çok çocuklu ailelerde rastlanma ihtimali daha fazladır. Çocukta yalan söyleme. Genç yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar edinmeye meyilli olur. Bu aile tipi baskıcı otoriter aile tipine karıştırılabilecek kadar benzer. Çoğunlukla aile de çalışan birey hangisi ise ilgisiz aile davranışı onda görülür. Çocuğa gerektiğinden fazla özen ve kontrol gösterilir. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar aileden uzak yaşayamazlar. Yenilgiyi baştan kabul etmiş gibi bir halleri vardır.

Mükemmeliyetçi ailelerde anne babaların kendi kuralları ve kalıpları vardır. Çocukların ise bu kurallara uymaktan başka şansları yoktur. ahlak ve toplum kurallarına aşırı derecede uymasını beklerler. Anne babanın çocuktan beklentileri doyumsuz olduğu için çocukta doyumsuz olur. Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumu Bu tür anne babalar. Birinci olmaktan başka şansı yoktur. kendi ölçütlerine uymayanlar için çocuğa kesinlikle izin vermezler. gerçekleştiremediklerinin. iyi konuşmalı. Onun her zaman bir numara olmasını ister bunun için elinden geleni yapar. Çocuk toplum içinde kendi başına iş yapma cesaretini gösteremez.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. Konuyu daha iyi anlayabilmek için http://okulweb. Çocuğa kaldırabileceğinden çok daha fazla yük yüklenir. Bu nedenle kimseleri kendi çocuklarına yakıştıramazlar.gov. İleri yaşlarda bile sürekli olarak anne babasını yanında ister. Kendi çocukluğunda yapamadıklarının." gibi ifadeler kullanılarak psikolojik baskı uygulanır. Çocuğun arkadaşlarının seçimi bile ailenin görevidir. Öte yandan mükemmeliyetçi anne babaların çocuklarından aşırı titizlik ve temizlik beklentisi içindedirler. sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz. Çocuğun bilgi yönünden iyi yetişmiş olmasının yanı sıra bedensel. Çoğu kezde böyle birisi bulunamadığı için çocuk arkadaşsız kalır. Bu tutumda olan anne baba çocuğu olduğu gibi kabul etmez. herkesin parmakla göstereceği örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalı. vs. çocuklarının ancak kendisine benzeyen çocuklarla arkadaşlık kurmasına izin verirler. 74 . Çocuk nerede duracağını bilmez ve çocuğun duracağı son noktayı daima başta anne baba olmak üzere başkaları koyar. Anne baba çocuklarına kimseleri layık görmezler. Çocuk anne babasından ayrı kalmakta zorlanır.tr/35/02/959733/dokuman%20arsivi/annebabaocukiletiimi. ölürsem hakkımı helal etmeyeceğim. Cezaların çocuğun iyiliği için olduğuna inanılmasa ceza bu kadar kolaylıkla ve içtenlikle uygulanamaz. Mükemmeliyetçi anne baba çocuğundan daima her şeyin en iyisini başarmasını bekler. Çocuk anne babanın kurallarına ters olan hareketlerde bulunduğunda çocuğa verilen cezalar da katı ve serttir.. Çocuğun eksik olduğu kısımlar varsa özel derslerle bu yönü telafi etmeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelmesi uzun yıllar alır. şarkı söylemeli. Ebeveynine karşı sevgi ve nefret karışımı duygular içerisinde olur. lider olmalı. Ama anne babaya göre yakın ve uzak çevrelerinde maalesef bu özelliklerde kimse yoktur. Cezalandırma işlemi öncelikle duygusal sömürüyle başlar. "Senin için saçımı süpürge ettim. görünüm. içinde ukde kalan her şeyin çocuğu tarafından gerçekleştirmesi özlemi içerisindedir. Çocuk üzerindeki bu tür baskılar nedeniyle yaptığı her işte en iyi olmayı ister fakat istediği seviyeyi yakalayamayınca hayal kırıklığı yaşar.Koruyucu anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: • • • • • Çocuk aşırı duygusal olur. Çocuğa daima mükemmel bir yetişkin insan projesi çizilir.meb. maddiyat. Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarının din.. iyi yüzmeli. Çocuğun yanlış yapmaya kesinlikle hakkı yoktur. Her alanda başarılı olmak çocuğun üzerine ağır bir yük olarak bindirilir. kısaca çocuk yaşamda ne var ise ne yapılıyor ise daima en iyisini yapmalıdır. Üzerine bindirilen bu ağır yükün altında ezilen çocuk çocukluğunu yaşayamaz. Bu işe yaramazsa fiziksel şiddete başvurulur. Cezaların. İleri yaşlarda bile etrafına bağımlı olarak yaşamak gereğini duyar. kendilerinin ulaşamadıkları ideallere çocuklarının ulaşmasını isterler. Mükemmeliyetçi anne babanın çocuğu daima sınıfının ve hatta okulun birincisi olmalıdır. Zaten akside düşünülemez. zihinsel yönden gelişmesi için çocuğu özel eğitime tabi tutarlar. çocukluğunu yaşayamaz. Çocuğun üstünü azıcık kirletmesi bile daima büyük bir olay olur. çocuğun iyiliği için verildiği kuvvetli kabul görür. Ancak bunu isterken çocuklarının kapasitesine bakmazlar. Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olamaz. eğitim. hayırsız evlat. Her türlü çocukça davranışları çocuklarına yasaklarlar. iyi koşmalı. Çocuklarının arkadaş adayı kişilik. Ayrıca çok iyi resim yapmalı. aile yapısı gibi özellikler bakımından hiç olmazsa kendilerine yakın ayarda olmalıdır. çocuğun bu projeye harfiyen uyması. Anne babalar.

şeffaflık ve huzur vardır. Bu nedenle çocuk durması gereken yeri ve zamanı da bilemediği için yerine başkaları karar verir. Söz gelimi çocuğun yaşına uygun bazı kararlarını kendisinin almasını sağlarlar. aktif. O yepyeni bir kişiliktir ve kendi özellikleri vardır. iyi kabul gördüğü kendisi için uygun olarak hazırlanmış bu ortamda genellikle sosyalleşmiş. Ancak yaşamın gerçekleri son derecede acımasızdır. esneklik yoktur. Bu tip çocuklar için bir şey ya siyah ya da beyazdır. Çocuk ailenin bir bireyi olarak kabul edildiği için çocuğun fikri de önemlidir. kendisine ve çevresine saygılı. Konu ile ilgili olarak “Çocuğumu Nasıl Eğitmeliyim” isimli kitabı okuyabilirsiniz. Her şey zamanında ve dakik yapılır. Yani herkes kendi hayatını yaşar. Bu tip ailelerde anne babalar çocuğun en iyi şekilde yetişmesi için gereken özeni gösterirler ve yeri zamanı gelince gerekli önlemleri alırlar. anne babasının devamı değildir. Bu tip ailelerde anne babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duyguları da net ve açıktır.projedeki profil ile birebir örtüşmesi istenir. Evde her şey bir kurala bağlanmıştır. başkalarının fikirlerine saygı duyan. kendi sınırlarını bilen. kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan. Çocuk demokratik ve güven verici bir ortam da yetiştiği için. arkadaş canlısı. Anne babanın yaşamı anne babaya. çocuğun yaşamı ise çocuğa aittir. Zamanı asla geri döndürmek mümkün değildir. Anne baba doyumsuz olduğu ve hep daha fazlasını istediği için çocukta da ister istemez doyumsuzluk yerleşir. Anne baba. Kendi doğal içgüdüleri ile kendisine dayatılan ağır kurallar arasında sıkışıp kalır. onu sevgi ve sevecenlikle ele alması. kendi inandıklarını sonuna kadar savunabilen. kaygılanır. zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler ancak bu esnek yaklaşım içinde yetişebilir. özellikle çocukluk günleri bir daha geri gelmez. Hiç kimse mükemmel olamaz. fikirleri doğrultusunda hareket eden. Herkesin eksik yönleri mutlaka vardır. girişken. çocukla ilgilenmesi davranışa yansır. çocuğu kabulü. duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. duyarlı. Siyah ile beyaz arasında bulunan milyarlarca gri ton v ve diğer renkler yaşamında yer almaz. Aile yaşamın gereği olarak ortaya 75 . işbirliğine hazır. Bu tip bedensel. Bu tip ailelerde anne babanın. Bu nedenle çoğu kez bu arzusunu gerçekleştiremez. Oysa bu geçerli bir yöntem değildir. Ona göre bir şey veya kimse ya iyi ya da kötüdür. Bu hayal kırıklığına sebep olan durumu anne babasına nasıl açıklayacağını bilemez. Aslında kural bu kadar basittir. hoşgörülü. Bu tutumu kayıtsız ve şartsız gösteren anne babaların çocukları genellikle aşağıda belirtilen olumlu kişilik özelliklerini gösterirler. Kişilik ve karakter yapısı genelde çok katıdır. Çocuk. en sağlıklı anne baba tutumu olarak kabul edilir. Ailelerin yaşayamadıklarını çocuklarından beklemeleri doğru değildir. Geçen günler. Sevgi ve nefret karışımı duyguları aynı anda ve sürekli olarak yaşar. çocuklarının neşeyle anlatabilecekleri çocukluk anıları olmasına izin vermelidirler. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu hakkında bilgi veriniz. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına her zaman saygı gösterirler. Kabul Edici. uyumlu bir birey özellikleri gösterir. Çocuklarına sorunlarının çözümü konusunda rehberlik yaparlar. sorumluluk duygusu gelişmiş. kişilik yapısı ve davranışları açısından dengeli. Bu tip ailelerde anne babanın çocuktan beklentileri daima çocuğun kapasitesinin çok üstündedir. Mükemmeliyetçi anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Mükemmeliyetçi anne baba tutumu olan ailede yetişen çocuk ağır nörotik gelişim gösterir. Aileler. Güven Verici ve Demokratik Anne Baba Tutumu Bu tür anne baba tutumlarında çocuğa karşı anne babanın içten ve derin bir sevgisi hissedilir. Mükemmeliyetçi anne babalar. Bu tür anne babalar çocuğa karşı olumlu rol modeli oluştururlar. Evde sıkı bir disiplin sistemi uygulanır. onun kendisini geliştirebileceği bir ortam hazırlarlar. yaratıcı. İstediği düzeyi yakalamayınca hayal kırıklığına uğrar. fikirlerini serbestçe söyleyebilen. Bu durum onda aşağılık duygusunun gelişmesine neden olur. açık fikirli. Bu nedenle yaşamında sürekli gelgitler vardır. bu kaygı peşini hiç bırakmaz. Çocuk her işte en iyi ve en üstün olmak ister. çocuğun ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak. Bu tip anne baba tutumu esnek yapılıdır. Çocuk daima bir çatışma kendi içinde bir çatışma yaşar. Aile içinde güven. Bir çocuk. kimse kimsenin yerine yaşam süremez. çocuklarına çocukluklarını yaşama fırsatı vermezler.

çıkan sorunlarla nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırır çözüm yollarına birlikte karar verirler. Yetiştiği ortam çocuğun kişilik özelliklerine yansır. Bu tip ailelerde anne babalar, çocuklarını her bakımdan her zaman desteklerler ve olması gereken bazı kısıtlamaların dışında çocuğun isteklerini daima yerine getirirler. Normal olarak her çocuk birey olarak var olduğunun bilinmesini ve yaptığı davranışının onaylanmasını ister. Buna dayalı olarak yaptığı davranışın sonucunda iltifat görmek ister. "Aferin, bak ne güzel yapmışsın, bu konuda ne kadar başarılısın..." gibi sıradan sözlerle çocuğun başının okşanması bile çoğu kez çocuk için olabilecek en büyük ödüldür. Çocuk başardığını, onaylandığını ve övüldüğünü gördükçe daha fazla başarmak ve daha fazla onay ve övgü almak ister. Şu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yaşam başarıya endekslidir. Aile ortamının çocuğa kendi benliğini, kimliğini, duygu ve düşüncelerini anlatma özgürlüğü verdiği durumlarda çocuk sağlıklı bir biçimde olgunlaşarak gelişir. Anne babanın çocuğu kontrollü bir denetim altında serbest bırakması, çocuğun kendisini geliştirici imkânları önüne sunması anlamına gelir. Bu gibi durumlarda çocuk daha yaratıcı ve daha toplumsal bir birey olarak yetişir. Bu tutum içersindeki anne babalar olgun insanlar olarak tanımlanır ve toplumda böyle kabul görürler. Aileyi ilgilendiren kararlarda çocuk da bir birey olarak kararlara katılır, fikri önemsenir ve alınır. Bu aileler çocuklarının fikrini alırken, olaya "O daha çocuk, anlamaz..." şeklinde yaklaşmazlar. Aksine, çocuğun da o ailenin bir bireyi olarak kararlarda söz sahibi olması gerektiği düşüncesi ile hareket ederler. Aile bireylerinin hepsinin alınacak kararlarda eşit söz ve oy hakkı vardır. Bu aileler çocuklarından kendilerini sevip saymasını beklerler. Ancak çocuklarının bağımsız bir birey olarak yetişmesi gerektiğine de yürekten inanırlar. Ailede çocuğa sevgi ve saygı gösterilir, çocuğa kendi düşünce ve fikirlerini her durumda açıklaması öğretilir. Çocuğun fikri ne kadar mantıksız olursa olsun dikkatle dinlenir. Fikre değer verildiği imajı ortaya konur. Böylece çocuk susmaya değil konuşmaya teşvik edilir. Aile her şeyden önce iyi bir rehberdir. Çocuğa yol gösterilir; ama çocuğun tek başına alması gereken kararlar konusunda çocuk tamamen serbest bırakılır. Bu gibi durumlarda çocuğa yardımcı olabilmek amacıyla alternatifler sunulur; ama seçim sadece çocuğa aittir. Seçim çocuğa bırakıldığı için, çocuktan seçiminin sonucuna katlanması gerektiği de anlatılır ve çocuğa aldığı kararların arkasında durma sonuçlarına katlanma öğretilir. Çocuk ailede kendine özgü bir yeri olduğunu her fırsatta hisseder; görür. Ailenin diğer üyelerinin istek ve ihtiyaçları, denge içinde karşılanır. Böyle bir aile, evde ve toplumda kabul edilen ve edilmeyen davranışların sınırlarını açıkça çizer. Çocuk neyi nerede yapacağını veya yapmayacağı konusunda bilgilidir. Çocuğa ev ve toplum kuralları ayrıntıları ile anlatılır ve bizzat uygulaması yapılır. Bu tip ailelerde her şeyden önce anne ve baba iyi bir modeldir. Bu nedenle zaten çocuklarında görmek istemedikleri davranışları kendileri yapmazlar. Çocuk önceden belirlenmiş ve kendisine anlatılmış sınırlar içinde tamamı ile özgürdür. Çocuğun sözleri dinlenir, çocuk yetişkinler tarafından kendisine değer verildiğini önemsendiğini bilir. Dolayısıyla kendine ait bir saygı ve özgüven geliştirir. Çocuğa özellikle şiddet ve duygusal yaptırım uygulanmaz. Onun yerine çocuğa anne babanın beklentileri anlatılarak çocuk ikna edilerek denetleme yolu seçilir. Bu tip anne babaların çocukları, ebeveynlerinin duygu, düşünce, değer ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olurlar. Çocuklar bu bilgilere göre hareket ederler. Evde hangi davranışın sonucunun ne olacağı önceden belirlenmiştir. Demokratik ailede yetişen birey hem davranış seçiminde kendini özgür görür, hem de seçimleri hakkında kısıtlanmayacağını bilir. Bu nedenle hiç çekinmeden en ufak bir tereddüt göstermeksizin anne ve babasına danışarak onlarla fikir alışverişinde bulunur. Aile bireyleri arasında açık ve net bir iletişim söz vardır. Duygu ve düşünceler açık kalplilikle ifade edilir. Sorunlar konuşarak ve ikna edilerek çözüme ulaştırılır. Çözüm ararken de demokratik yollara başvurulur. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk, kendisine ve çevresine saygılı olur. Sınırlarını bilir. Yenilikçi, aktif, etkin, girişken bir yapıya sahiptir. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilir. Kendine yöneltilen fikirlere karşı saygılıdır. Kendi doğrularını sonuna kadar savunabilir. Atılgan, fikirlerini serbestçe söyleyebilen ve k e n d i n e ait fikirleri doğrultusunda hareket edebilen bir kişiliğe sahiptir.
76

Kişilik ve davranışları açısından dengelidir. Sorumluluk duyguları gelişmiştir. Kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan, hoşgörülü, açık fikirli, anlaşılır, toplumla barışık ve uyumlu bir birey olarak yetişir. Anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı, güven verici, kabul edici, destekleyici, hoşgörülü ve demokratik anne baba tutumudur. Ancak bu esnek yaklaşım içinde bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetişebilir.

Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu hakkında bilgi veriniz.

Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumu
Çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayı aksatacak kadar çocuğa düşmanca duygular beslenmesi durumu reddetme olarak tanılanır. Şiddetli reddedici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Çocuğa şefkat gösterilmez. Sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum bırakılır. Çocuğu bazen sadece anne bazen de sadece baba reddeder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Çocuk beğenilmez ve her yaptığı eleştirilir. Sürekli olarak çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır ve eleştirilir. Ele geçen her fırsat çocuğa baskı yapılır. Daima çocuğun olumsuz yönleri gündeme getirilir. Olumlu yönleri ise hep göz ardı edilir. Evde yapılması gereken her türlü gereksiz işin yapımı çocuktan beklenir. Bazen ailenin diğer çocukları da bu muameleden nasiplerini alırlar ama genelde günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Reddedilen çocuk evdeki çocuklardan farklı muameleye maruz kalır. Aile, bir ailede olması gereken sıcaklıktan ve güven verici ortamdan kesinlikle yoksundur. Aile içi yaşamda gerilim, çatışma ve kavga olağan olaylar olarak kabul edilir hale gelmiştir. Anne ve baba çocuğa sevgi, ilgi, şefkat göstermez. Çocuğu anlamaya çalışma gibi bir gayretleri olmadığı gibi ayrıca üstüne üstlük bir de onu baskıcı bir anlayışla yönetmeye çalışırlar. Anne ve babadaki bu reddedici davranışlar çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Sözgelimi çocuk evlilik dışı doğduğu için istenmeyen bir bebek olabilir. Yine anne ve baba bir çocuk sahibi olmak için kendilerini maddi ve manevi bakımdan henüz hazır hissetmedikleri bir zamanda çocuk bir şekilde zorunlu olarak dünyaya gelmiş olabilir. Çocukta bedensel ve zihinsel açıdan bir engel veya özür bulunabilir. Anne ve baba herhangi bir nedenle hayal kırıklığı yaşıyor ya da suçluluk hissediyor bu nedenle de suçu çocuğa yüklüyor olabilirler. Anne ya da baba çocuğa aşırı düşkünlük gösterdiği için eşini ihmal ediyor olabilir. İhmal edilen eş de çocuğunu kendisine rakip gördüğü, çocuğu kıskandığı için böyle bir tutum geliştirmiş olabilir. Bir başka neden annenin çalışması olabilir. Sözgelimi anne çalışıyor ise özellikle parlak bir kariyer yapamaya da aday ise çocuk bir müddet annenin çalışmasına engel olacak ve ilerlemesini durduracaktır. Bu durumda annenin çocuğu kabullenmesi güçleşebilir. Anne çocuğu kendisinin parlak geleceğini engelleyen bir varlık olarak görmeye başlayabilir. Bazen de çocuğun aile üyelerine benzememesi veya anne veya babanın sevmediği birisine benzemesi çocuğun reddedilmesi için yeterli bir neden olur. Bunun gibi daha birçok farklı neden anne babanın çocuğu reddetme davranışı göstermesine yol açabilir. Ama sonuçta bunlar sadece birer basit bahanedir. Hiçbir bahane bir ailenin çocuğunu reddetmesi için kabul edilir bir neden olamaz. Şiddetli reddedici ailelerde çocuk her durumda dışlanır. İstenmediği açık ve net olarak çocuğa iletilir. Ele geçen her fırsatta çocuk aileden uzaklaştırılmaya çalışılır. Büyükanne, büyükbaba gibi aile büyüklerinin yanına gönderilir. Çok küçük yaşta çalışmaya zorlanır. Şiddetli reddedici anne baba tutumlarının çok ileriki boyutlarında ise çocuklar daha henüz birinci yaşına varmadan yaşamlarını yitirirler. Şiddetli reddedici anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Şiddetli reddedici aile ortamında yetişen çocuklar yardım duygusundan uzaktır. Psikopat eğilimli olurlar. Sinirli saldırgan bir yapıları vardır. Sıklıkla duygusal kırgınlıklar yaşarlar. Hayvanlara ve özellikle kendilerinden küçük kişilere karşı düşmanca davranırlar. Bu tip reddedilen çocuklar sevgiye en çok muhtaç olduğu zamanlarda dışlandıkları için ruhsal açıdan sorunludurlar. Şiddetli şoklar geçirebilirler. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar çeşitli psikolojik bozukluklara sahiptirler ve intihara yatkındırlar. Çocuk kötü muameleye maruz kalmamak için anne ve babaya karşı edilgen uysal ve
77

erdemlidir. Çünkü direnecek gücü yoktur. Fakat içten içe anne ve babaya karşı düşmanlık geliştirir. Çocuk korkaktır. Hayal kırıklıkları yaşamaktadır. Çünkü çevresindeki diğer anne babaların çocuklarına nasıl davrandıklarını görmektedir. Hiçbir zaman kendisine ait bir güven duygusu geliştiremez. Çünkü güven duygusunu oluşturacak bir ortamda hiçbir zaman bulunamamıştır. En yakınları bile kendisi ile hiç ilgilenmemiştir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar ileriki dönemlerde, inatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete elebaşılığı ve çetelere üye olma, yasadışı eylemlerde bulunma, depresyon nevrozlar vb. intihar eğilimleri gösterebilir. Kendisi dışındaki insanlarla yeterli iletişim kurmakta genellikle zorlanır. Bu nedenle saldırganlığını kendisine yöneltir. Şiddetli ve aşırı bastırılmış duygular nedeni ile dengesiz bir kişilik sergiler.

Abartılmış Sevgi ve Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumu
Bu tip anne baba genellikle aşırı istenilen, geç kavuşulan, tek çocuk, ilk çocuk, tek erkek veya kız çocuk, en küçük çocuk, geniş bir sülalenin tek erkek çocuğu gibi çocuklara sahip kişilerdir. Belirtilen özelliklere sahip çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar. Bu çocuklar el bebek gül bebek büyütülürler. Kucaktan yere indirilmezler. Bir dedikleri iki edilmez. Bu gruba giren çocuklar genellikle erken konuşurlar geç yürürler. Çünkü aile bireyleri tarafından kucaktan yere indirilmedikleri için yürümeleri geç kalır; buna karşılık her birey bu çocuklar ile sürekli ilgilendiği sürekli konuştuğu için konuşmaları erken olur. Aile tarafından çocuğun her çağrısına karşılık verilir. Bu çocuklar evin kralıdırlar; her arzuları bir emirdir, hiç istisnasız hemen en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılır. Bu tür çocukların üzerlerine titrenir. Aile üyeleri, bu çocuklar ağlamasınlar, üşümesinler, terlemesinler, hasta olmasınlar, yorulmasınlar, incinmesinler, mikrop kapmasınlar diye ellerinden gelen her türlü çabayı harcar. Çocuk sanki bir cam fanus içindedir. Bu tip ailelerde abartılmış sevgi ve aşırı koruyuculuk daha çok anne çocuk ilişkisinde görülür. Aşırı koruyuculuğun ve sevginin altında yatan ana etmen ise genellikle, annenin yalnızlığı ve yaşamdan özellikle de eşinden ve evliliğinden beklediğini bulamamış olmasıdır. Aşırı koruyucu anne çocuğunun büyüdüğünü ve olgunlaşabileceğini asla kabul etmeyecek derecede onunla öyle bütünleşir. Söz gelimi aşırı koruyucu anne çocukların üç yaşından itibaren rahatlıkla kaşık kullanabileceğini bilir. Bu bilgisini gerektiğinde başka annelere aktarır. Yine gerektiğinde bu bilgiyi kullanmayan anneleri uyarır; kınar. Ama iş kendi çocuğuna geldiğinde bu bilgiyi asla kabul edemez ve çocuğunun laşık kullanmsına izin vermez çocuğunun yemeğini kendisi yedirir. Hatta bu durum daha da ileride gidebilir; 8-9 hatta daha ileri yaşlarındaki çocuklarına yemeklerini kendileri yedirmek isterler. Ergenlik çağına gelmiş, 13-14 yaşındaki çocuklarına kendileri banyo yaptırmak isterler. Çocuğun veya gencin giysisini anne seçer. Çocuğun kendi başına alabildiği kararları pratik olarak yoktur. Buna dayalı olarak evde seçim konusunda pek söz hakkı olduğu söylenemez. Çok sıklıkla abartılı durumlarla da karşılaşılabilir. Söz gelimi çocuk ergenlik çağına girmiş olmasına karşın anne çocuğu ile yatmak ister. Bu davranışı için "Geceleyin korkulu bir rüya görür de korkarsa, ben onun sesini duyamam, bu nedenle onun yanında olmalıyım..." gibi gerekçeler ile sürerek öncelikle kendinden başlayarak etrafını inandırmaya çalışır. Anne bu tür davranışlarıyla kendisine göre çocuğuna olan derin sevgisini dile getirmekte ve ona yardım etmektedir. Kendisini bu gerekçeler ile ikna etmeye çalışmasına rağmen gerçekte kendi yalnızlığını ve mutsuzluğunu kendisini çocuğuna adayarak telafi etmeye çalışmaktadır. Ama çoğu kez bu durumun kendisi de farkında değildir. Aslında yapmış olduğu işin bir fedakârlık olmayıp basit anlamı ile bir bencillik olduğunu anlaması, kabul etmesi imkânsıza yakın bir durumdur. Çocuğunu kendine aşırı bağımlı yaparak kendisini değerli ve eşi bulunmaz hissetmektedir. Çünkü çocuk en ufak davranışta dahi annesinin fikrini almaktadır. Aslında anne, bu tutum ve davranışı ile çocuğu kendisine tutsak etmekte ve bağımlı kılmaktadır. Aşırı koruyucu ve abartılı sevgisi olan anne babalar çocuklarına derin duygusal bağla bağlıdırlar. Bu durumun bir sonucu olarak anne baba ç o c u k l a r ı için sebepsiz yere aşırı kaygı taşırlar. Bu kaygı onları çocuklarını onları ilgi ve sevgiden boğulduklarını hissedecek kadar aşırı korumaya yönlendirir. Bu aşırı ilgi ve koruma öyle bir noktaya gelir ki çocuk sevgiden boğulduğunu düşünmeye başlar. Çocuk bu duygu ve düşüncede iken anne baba ise çocuğu mutlu edemediklerini düşündükleri için hep endişe içindedirler. Çocuğa karşı boğucu şefkat göstermeye devam ederler. Bu tip ailelerde çocuğun doğal yaşam hakkı yoktur. Aileyi ilgilendiren kararları bir kenara bırakılıp yalnızca çocuğu ilgilendiren kararlara bakılsa bile yaşı kaç olursa olsun
78

çekingen ve sakar olarak nitelendirilirler. kendisine hizmet etmelerini sağlamaya çalışır. Bu tip çocuklar yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı bu yarışta yenilgiyi baştan kabul etmişlerdir. yaratıcı ve toplumsal yönü güçlü bir birey olarak toplumda yerini alır. Bu özellikleri nedeni ile toplum içinde bu tür çocuklar "ana kuzusu" veya "süt çocuğu" gibi isimlerle anılırlar. çocukların bazı kısıtlamalar dışında isteklerini diledikleri gibi gerçekleştirebilmelerine izin vermeleri şeklinde özetlenebilir. Çocuğun yanlışları. İçlerindeki cevher kolay-kolay su yüzüne çıkmaz. Lider olamadığı ya da olmadığı zamanlarda dışlanır. Bu şart yerine gelmek kaydıyla. çok kolay ve çok acımasızdır. Çocuk ailesine olan bağımlılığını bazı durumlarda genişleterek dış çevreye de genelleyebilir.fikrinin sorulmadığı görülür. onu kontrol edip yönlendirmekten çok daha kolaydır. Amaçsız Hoşgörülü Anne Baba Tutumu Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumu anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları. Burada önemli olan anne babanın rahatıdır. Çocuk bir müddet sonra. etrafındaki kişileri kendi emri altında tutmaya. anne tarafından hiçbir şekilde görülmek istenmez. oysa çocukluklarını yaşamış olmayı çok istedikleri bunun içlerinde bir ukde olarak kaldığı bu nedenle kendi çocuklarının içinde herhangi bir ukde kalmasını istemedikleri ve onların bu evreyi doyasıya yaşamasını istedikleridir. Yaşam çok basit. Temel düşünce rahatlarının bozulmamasıdır. Buna dayalı olarak toplumsal yaşam bir kavga ve bir güç yarışıdır. Daima dikkat çekmeye. "Yemedim yedirdim. çocuk kendisine olan güveni tam. Eğer anne baba seviyeli bir hoşgörü sahibi ise çocuk evine yönelik olumlu bireyler olur. Bu tip ailelerde anne baba tarafından çocuğa yaptırılmak istenen bir davranış için duygu sömürüsü en çok kullanılan yöntemdir. Öte yandan ailenin aşırı hoşgörüsü ve çocuğa olan düşkünlüğü çocuğu bencil yapar. Bütün olayların nerde ise dünyanın kendisi etrafında döndüğü gibi bir hisse kapılır. görülmek zorunda kalanları ise örtbas edilmeye çalışılır. gençliğimi sana feda ettim. Aşırı bağımlı bir çocuk kendine ait bir kişilik yapısı geliştirmekte oldukça zorlanır. Kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankâr davranışlar sergileyebilir. çok sade. Onu himayesi altına alabilecek herkese karşı bağımlı olmaya başlar. Ayrıca bu çocuklar toplum içerisinde de uyumlu bir birey olmakta zorlanırlar. çocuk tüm davranışlarında serbesttir. Çocuk kendisini gereğinden fazla önemser. Bu nedenle ailenin sıcak kucağından ayrılmak istemezler. Oysa aslında böyle bir tutum çoğunlukla çocuğu cezalandırmaktan korkmanın ve çocuğa bebek muamelesi yapmanın bir dönüşümünden başka bir şey değildir. kendilerini haklı gösterme gerekçeleri kendilerinin çocukluklarını gereği gibi yaşayamadıkları. Yine aynı gerekçelerden dolayı bu çocuklar toplum tarafından beceriksiz. Bu tip anne babalar hoşgörülü tutumlarını kolay kolay bırakmak istemezler. Her fırsatta ailelerine koşarlar." gibi sözler ve şiddetli şefkat yönetimi çok sık kullanılan uygulamalardır. Aileden uzak yaşamak çocuk için sanki bir işkencedir. Çocuğa ve problemlerine karşı nesnel davranılmaz. Doğal olarak toplumsal yaşama uyum sağlamakta güçlük çekerler. Aile içerisinde yaşamdan kopuk adeta bir cam fanus içerisinde büyütülmüş oldukları için aile içinde yaşama ilişkin edinmeleri gereken bilgileri.. vs. Aslında anne babanın seçtiği yol çocuğu en kolay yöntemle büyütme yöntemidir.. deneyimleri edinmeden aniden yaşamla karşı karşıya kalırlar. Hiç büyümeyen bir "yetişkin-çocuk" olarak kalır. Ailesinden gördüğü sevgi ve himayeyi eşinden de bekler. ona karşı koymaktan. Sosyal uyumu yok denecek kadar azdır. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Aşırı koruyucu bir tutum ve abartılmış sevgi ile büyütülen çocukların yaşama gerektiği gibi hazırlanmaları söz konusu değildir. Çocuğun isteklerini yerine getirirken. Öyleki çoğu zaman çocukta yarışma isteği dahi görülmez. Atılım ve başarma gücünden. Ailelerine danışmadan en basit kararları bile almaktan kaçınırlar. Çoğunlukla başarısız ve mutsuzdurlar. olayı tam anlamı ile kavrar yani anne babasını rahatsız etmediği sürece her şeyi yapmakta serbest olduğunu görür. kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksundurlar. giymedim giydirdim. Çünkü onlar için çocuğa dilediğini vermek. Arkadaş çevrelerinde yer alabilmek için lider olmak dışında bir seçeneği yoktur. Buna karşılık amaçsız hoşgörüde ise durum biraz farklıdır. Amaçsız hoşgörüde anne babanın istedikleri tek şey ev içinde ve dışında çocuğun kendilerini rahatsız etmemeleridir. Hoşgörü normal düzeyde ise. 79 .

eleştirilme ve çeşitli cezalar çocuğun ruhsal yapısını olumsuz etkiler. kuralları bulunmaktadır. Sürekli ayıplanma. Doğal olarak ailelerinde çocuk eğitiminde benimsemiş oldukları yaklaşımları. kırıcılığı bir davranış biçimi olarak geliştirebilir. Yaklaşımlar. grubun önemsiz işlerini yapmaya eğilimindedir. Grubun lideri olup grubu yönlendirmeyi kendisine bir çıkış yolu olarak seçebilir. O da "Anne babayı kızdırma!" kuralıdır. nazik ve dürüst olabilir. Baskıcı ve otoriter aile yaklaşımını benimseyen anne babalar. Başka çocukların ve toplumun içine girdiği zaman çekingenlik. ürkeklik gösterir. Bu tip ailelerde çocuklar sürekli kontrol altında tutulur. çocuğun kişilik özelliklerini ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almazlar. agresifliği. Aşırı baskıcı ve otoriter anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Bu tip ailede yetişen çocukların kendine olan güveni ortadan kalkar veya hiç oluşmaz. Aşırı baskı ve kontrol altında bulunan çocuk sessiz. Bu nedenle de çocuğun tüm kurallara itiraz etmeden kesinlikle uymasını bekler ve isterler. Güvensiz ve endişelidir. Bu tip durumlarda aileler genellikle sorunun çözümünü çocuk üzerinde olan baskıyı artırmada görürler ve bu yolu seçerler. Derhal disipline edilmeye çalışılır. En küçük yanlışlıkları ve yaramazlıkları bile hoşgörüyle karşılanmaz. Belli bir zaman sonra çocuk isyankâr. İstenilen her davranışın gerçekleştirildiği bir ortamda hürriyetten. İletişimi bu olumsuz özelliklerle kurmak isteyebilir. devamlı ödüllendirmede olumlu sonuç vermez. Aşırı Baskıcı ve Otoriter Anne Baba Tutumu İnsan davranışları. Çünkü toplumun çıkarları ile bireyin çıkarları daima çatışır. Bu yaklaşımı benimseyen anne baba çocuğu kendi tasarladıkları bir kalıba göre yetiştirme arzusundadırlar. Eğer birey kendi kuralını uygulamak için ısrarlı olur ise disiplinsiz davranmış olur. Önemli olan ve asıl olan toplumun kuralları olduğu için birey toplumla çatışan her kuralında geri adım atmak ve kendi kuralını değil de tolumun kuralını uygulamak zorundadır. Bu tip ailede yetişen çocuklar hırçın ve kindar olabilirler. belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır. Bu tip ailelerde çocuğun kendi kendini yönetmesine. Oysa amaçsız hoşgörülü aile ortamında yetişen çocuk kendisini boşlukta gibi hisseder. anne babanın eğitim seviyelerine göre. ailenin yapısına göre değişebilmektedir. Arkadaşları ile geçinemezler uyumsuz tavırlar sergiler ve kavgacı bir yapı gösterebilirler. Evde tek kural vardır. grup içinde etkin rol alamaz. huysuz bir yapıya da bürünebilir. uslu. Kendilerini toplumsal otoritenin bir temsilcisi olarak görürler. silik. Çünkü evin dışındaki kurallar ev kurallarından çok farklıdır ve sadece evdeki kuralı bilmektedir. Doğal olarak insanın istediği her davranışı gerçekleştiremez. Bu durumda toplum bireyi bir şekilde disipline eder. inatçı. kurallar toplumların yapısına göre. Bu tip ailede yetişen çocuklar baskıdan uzak olmaları nedeniyle daha yenilikçi ve kendinden emindir. çekingen ve kolay etki altında kalan bir yapıya da bürünür. Toplumların en küçük toplumsal kurumu ise ailedir. İnsanın istediği her davranışı gerçekleştirmesinin önünde başta toplumsal kurallar olmak üzere çeşitli engeller bulunmaktadır. sağlıklı toplum ve kurumdan söz etmek mümkün değildir. öncelikle diğer bireylerin haklarına saygı duymaları ve bunu isteyerek ya da istemeyerek tutum ve davranışlarına yansıtmalarıdır.Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Seviyeli bir hoşgörü içinde yetişen çocuğun kişiliği olumlu etkilenir. ödül ve cezanın yerinin ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereklidir. İnsan ilişkileri düzenlenirken. Grubun onayını kazanmak için yasadışı işler meyledebilir. Sürekli ceza uygulaması çocukları olumlu yönde etkilemediği gibi. Bu durum disiplin kavramı ile açıklanır. Hoşgörülü Anne Baba Tutumu Ödül ve ceza insan yaşamında çok önemli iki kavramdır. Bir başka anlatımla disiplin insanların bir arada yaşayabilmeleri için. Katı bir disiplin anlayışı içerisinde hareket ederler. hırçınlığı. Bu şekilde yetişen bir çocuk toplumda kabul görebilmek için kavgacılığı. Çocuk her olumsuz durum karşısında kolayca ağlamaya başlar. Ama bunun yanında küskün. kendi başına kararlar almasına izin verilmez. Yani biraz fazlaca sulugöz olur. Anne babalarından yeterli ilgiyi görmeyen ama serbestliği olan çocuklar genellikle ya edilgen ya da etken olarak arkadaşlarından onay almak ve onlardan ilgi görmek ihtiyacını şiddetle duyarlar. Her zaman ödüllendirilen çocuk neyin 80 . Hata yapmasına müsaade edilmeyen çocuk ileri yaşlarda hayatın sıkıntıları karşısında dirençsiz olabilir. Ancak baskı bir çözüm olmaz ve çocuğun asiliği daha da artar. disiplin anlayışı çerçevesinde.

En zor ve sabır isteyen yöntemdir.doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemez ve normal bir kişilik özelliği geliştiremez. Hoşgörülü ailenin düşebileceği en yaygın hata çocuğa aşırı serbestlik verilmesi şeklinde kendisini göstermektedir. kendini rahat ve kolayca ifade edebilen bireyler yetişir. Hoşgörülü anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı etkileri: Özgüven sahibi. Karakteristik özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür. İlgisiz aile tipine bazı yönleri ile benzese de çocuk burada başıboş bırakılmaz. Duygu ve görüşlere saygı vardır. Yanlışları sebebi ile çocuklara yaptırım uygulanır ama evvelinde koyulan kurallar çocuğun anlama seviyesine inilerek mantıklıca izah edilir. Mükemmele en yakın aile tipidir. Anne babaya saygı noktasında çocukta gevşeklik görülebilir. Çocukta kendini ifade edebilir. Evde herkesin söz hakkı vardır. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır. Bu önemli bir noktadır. 81 . Bu tip tutum ve davranışı benimsemiş aileler özellikle bu hataya düşmekten kendilerini korumak için gerekli önlemleri almalarında büyük yarar bulunmaktadır. Hoşgörülü anne baba tutumunu anlatınız. Hoşgörülü aile yaklaşımı deyince çocukların çok serbest bırakıldığı bir tutum ve davranış anlaşılmamalıdır. Çocukta asilik ve kavgacılık görülmez. Çocuğun farklı hobilere yönelmesi daha sık görülür. Hoşgörü yapılan her şeyi hoş görmek değildir. Bu aile yaklaşımında aşırı hoşgörülü olmak çocuğun bazı olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olur.

Özet
Aile, bilinen en eski ve en basit tanımıyla toplumun temel yapısını oluşturan en küçük birimdir. Bu basit tanımıyla bile aile, toplumu oluşturmak gibi çok büyük bir anlamı üstlenmektedir. Statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan her bireyin, yani bir toplumda yaşayan en düşük statülü bireyden en yüksek statülü bireye kadar herkesin yetiştiği, temel değerlerini aldığı, toplum içinde yaşayabilmek için gerekli bilgi beceri ve yetenekleri kazandığı ilk yer aileleridir. Bireylerin aldığı bu değerler, daha sonra toplumun değerleri haline gelmektedir. Bu nedenle herhangi bir zamanda toplumun içinde bulunduğu durum ve şartların anlaşılması istendiğinde bakılması gereken ilk yer ailelerdir. Aileler olabildiğince sağlıklı, iyi bir iletişim içinde, özgür, kendinin ve diğer insanların istek ve ihtiyaçlarının farkında, kendisi ve toplum ile barışık bireyler yetiştirirse, toplum da o kadar sağlıklı ve istenilir düzeyde olur. Aksi durumda ise son derece sağlıksız bir toplum yapısı ile karşı karşıya kalınır. Aileyi sadece iki kişinin bir araya gelmesi ile oluşan bir kurum olarak algılamak son derce basit, eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. Sağlıklı bir ailenin kurulabilmesi ve toplum içinde uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için her şeyden önce bu iki kişinin birbirleri ile uyum içerisinde olmaları, sağlıklı bir iletişim içinde bulunmaları gerekir. Bir ailenin sürekliliği için bu durum zorunludur. Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki temel ögesi vardır. Bunlar sevgi ve disiplindir. Anne ve babanın yaklaşımında, bu iki etmenin ölçüsü ve kararlılığı çocuğun davranışlarını büyük ölçüde belirler. Anne ve baba çocuğu yetiştirirler iken ellerinde bulunan bu iki ögeden yararlanmak zorundadırlar. Çünkü kullanabilecekleri başka ögeleri yoktur. Aslında bu iki öge ilk bakışta birbirleri ile çelişir gibi görünmektedir. Çünkü sevgi, yumuşaklığı, sevecenliği, hoşgörüyü, ılımlı olmayı, sıcaklığı çağrıştırmaktadır. Buna karşılık disiplin ise sevginin çağrıştırdığı kavramların tam aksine sertliği, katılığı, soğukluğu, hoşgörüsüzlüğü çağrıştırmaktadır. Normal olarak beklenen anne babanın çocuğu yetiştirmede bu iki ögeden sadece birisini ve sevgiyi kullanması disipline ise pek itibar etmemesidir. Ancak uygulamada hiçbir zaman böyle olmaz. Aslında bu farklı anne baba tutumlarının hepsinde sevgi ve disiplin ögeleri vardır. Fakat kullanım dozajları farklıdır. Anne babanın sevgi ve disiplin ögelerini farklı dozajlarda kullanmalarından
82

kaynaklanan tutumları şu şekilde maddeler halinde sıralamak mümkündür. 1. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, 2. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu, 3. Gevşek anne baba tutumu (Çocuk Merkezci Aile), 4. Tutarsız, dengesiz ve kararsız anne baba tutumu, 5. Koruyucu anne baba tutumu, 6. Mükemmeliyetçi anne baba tutumu, 7. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 8. Şiddetli reddedici anne baba tutumu 9. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyucu anne baba tutumu 10. Amaçsız hoşgörülü anne baba tutumu 11. Aşırı baskıcı ve otoriter anne baba tutumu 12. Hoşgörülü anne baba tutumu

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde son birkaç yıl içinde evlilik ile ilgili yoğunlaşılan konu başlıklarından birisidir? a. Evlilikte uyum b. Evlilikte rol dağılımı c. Aile içi iletişim, d. Evlilikte etkileşim e. Evlilik kuramları 2. Aşağıdakilerden hangisi tutumlarından birisi değildir? ebeveyn 6. Anne babanın çocuğun eğitim yöntemlerinde farklılaşabildikleri aile aşağıdakilerden hangisidir? a. Hoşgörülü anne baba tutumu b. Koruyucu anne baba tutumu c. Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Ana-Baba Tutumu d. Gevşek anne-baba Tutumu e. İlgisiz ve Kayıtsız Ana-Baba Tutumu 7. Çocuğa 6-7 yaşına kadar yemeğini annesinin yedirmeye devam ettiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Koruyucu anne baba tutumu b. Gevşek anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 8. Çocuğa kaldırabileceğinden çok daha fazla yükün yüklendiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Koruyucu anne baba tutumu, b. Gevşek anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu 9. Daima çocuğun olumsuz yönlerinin gündeme getirildiği aile yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur? a. Gevşek anne-baba Tutumu b. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu c. Tutarsız dengesiz ve kararsız anne baba tutumu d. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu e. Şiddetli reddedici anne baba tutumu

a. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, b. Müsamahakar anne baba tutumu c. Koruyucu anne baba tutumu d. Hoşgörülü anne baba tutumu e. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu 3. Aşağıdaki ebeveyn tutumlarının hangisinde “Anne babanın istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olduğu” bir durum yaşanır? a. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu; b. Hoşgörülü anne baba tutumu c. Baskıcı otoriter katı ve sıkı anne baba tutumu, d. Şiddetli reddedici anne baba tutumu e. Gevşek anne baba tutumu 4. Çocuğun varlığı ve yokluğunun belli olmadığı anne baba tutumu aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir? a. Gevşek anne baba tutumu b. Hoşgörülü anne baba tutumu c. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu d. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu e. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. 5. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Merkezli Aile olarak da bilinir? a. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu, b. Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu c. Hoşgörülü anne baba tutumu d. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu. e. Gevşek anne-baba tutumu
83

10. Aşağıdakilerden hangisi anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı olarak kabul edilir? a. Gevşek anne baba tutumu. b. Mükemmelliyetçi anne baba tutumu c. Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu d. Hoşgörülü anne baba tutumu e. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. b Yanıtınız yanlış ise “Ebeveyn Tutumları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. c Yanıtınız yanlış ise “Baskıcı Otoriter Katı ve Sıkı Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. d Yanıtınız yanlış ise “İlgisiz ve Kayıtsız Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. e Yanıtınız yanlış ise “Gevşek Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. c Yanıtınız yanlış ise “Tutarsız Dengesiz ve Kararsız Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise “Koruyucu Anne Baba Tutumu,” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. d Yanıtınız yanlış ise “Mükemmelliyetçi Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. e Yanıtınız yanlış ise “Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. c Yanıtınız yanlış ise “Kabul Edici, Güven Verici ve Demokratik Anne Baba Tutumu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

84

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1
Çocuk dünyaya geldiğinde ilk önce iletişim kurduğu kişiler doğal olarak en yakınındaki kişiler yani anne ve babasıdır. Anne, babanın çocuğa olan sevgisi, ilgisi, ihtimamı, bakımı, ihtiyaçlarını karşılaması onu bir birey haline getirir. Bir anne baba için birincil amaç kuşkusuz sağlıklı bir kişiliğe sahip, topluma yararlı, hayırlı, düzgün bir bireyi yetiştirip topluma kazandırmaktır. Çocuk bebeklikten başlayarak gelişiminin her döneminde farklı şeylere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların önemli bir bölümü aile tarafından karşılanır. İhtiyaçları karşılanmayan çocuk kendi öz benliğinden utanç duymaya başlar. Maddi ve manevi olarak sağlıksız büyür. Birtakım psikolojik sorunlar geliştirir. Çocuklukta ortaya çıkan bu psikolojik sorunlar genellikle bireyin tüm yaşamı boyunca onun ayrılmaz bir parçası olur. Bireyin ileriki yaşamının her aşamasında bilinçli olarak ya da olmayarak bu sorunların etkisinde kalır. çevresinden tek isteği anne babadan birazcık, sevgi, şefkat görebilmektir. Bu amaçla dikkat çekerek anne babaya varlığını ispatlamaya çalışır. Bunu çoğu kez başaramayınca sonraki aşamaları uygulamaya başlar. Bu durumun sonucu olarak da evde bulamadığı sevgiyi dışarıda aramaya çalışır. Anne babadan uzaklaşır bir müddet sonra da kopar. Anne babanın ona ihtiyacının olduğu zamanlarda da artık maalesef o bu duruma ilgisizdir. Anne babanın çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranış sergilemesi aslında iyi niyetle yapılan bir davranış tercihidir. Bu tip anne babala için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar gerçekte hoşgörü ile boş vermişlik arasındaki sınırın farkında değildirler. Bu tip anne, babaların çocuğa karşı olan kayıtsızlıklarının derecesinden çocuk rahatsızlık duymaya başlar.

Sıra Sizde 4
Gevşek aile yapısında büyüyen çocuk, ailede tek inisiyatif sahibidir. Aile bireyleri çocuğun isteklerine kayıtsız şartsız uydukları için, çocuk herkese her dediğini yaptırabileceğini düşünür. Fakat dış çevrede işler hiç de evdekine benzemeyince çocuk hayal kırıklığına uğrar. Anne baba çocuğun haklarına, rollerine, özgürlüğüne sorumluluklarına fırsat vermeli ve mutlaka sınır koymalıdır. Oysa gevşek aile tutumunda sınır yoktur. Bu tür ailelerde yetişen çocukların genel olarak bencil, sorumsuz, çabuk kızan, darılan, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen, antisosyal davranış özellikleri, gösteren bireylerdir. Ayrıca kendilerine olduklarından daha fazla değer verirler. Gururlu, kibirli, kendini beğenen bir kişilik özelliği de sergileyebilirler.

Sıra Sizde 2
Anne baba çocuğu kendi ideallerine göre yetiştirme arzusu içindedirler. Bu arzularını gerçekleştirmek istedikleri sonucu elde edebilmek için çoğunlukla çocuğa karşı katı, otoriter bir tutum takınırlar. Bu nedenle yukarıda belirtilen iki ögeden sevgi geri plana itilir buna karşılık disiplin ön plana çıkarılır. Bu tür aileler çocuğa kendi istediklerini yaptırabilmek için sık sık katı disiplin uygulamasının bir gereği olarak ceza yoluna başvururlar. Çocuğa çocukluğunu yaşaması için nerde ise hiç fırsat vermezler. Çocuğa kendisine ayıracak oyun oynayacak zaman bırakmazlar. Çocuğa sağlanan haklar en aza indirgenmiş bir durumdadır.

Sıra Sizde 3
İlgisiz, kayıtsız ve pasif anne babaya sahip olan çocuğun isteklerine hiçbir denetim ve sınırlama gelmez. İlgisiz, kayıtsız ve pasif anne babalar çocuklarını aşırı derecede ihmal ederler ve onların ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalırlar. Bu durum çocuğun agresif bir davranış içerisine girmesine neden olur. Bu tür ailede çocuk anne babasından yukarıda sözü edilen her iki ögeden de yani sevgiden de disiplinden de yoksundur. Adeta çocuk sevgisiz bir ortamda kendi kendine büyümeye bırakılmıştır. Bu durumdaki bir çocuğun
85

Sıra Sizde 5 Bu tür anne babalar. kendisine ve çevresine saygılı. Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olamaz. Evde herkesin söz hakkı vardır. Çocuk üzerindeki bu tür baskılar nedeniyle yaptığı her işde en iyi olmayı ister fakat istediği seviyeyi yakalayamayınca hayal kırıklığı yaşar. Mükemmeliyetçi anne babanın çocuğu daima sınıfının ve hatta okulun birincisi olmalıdır. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır. içinde ukde kalan her şeyin çocuğu tarafından gerçekleştirmesi özlemi içerisindedir. Çocuk nerede duracağını bilmez ve çocuğun duracağı son noktayı daima başta anne baba olmak üzere başkaları koyar. Duygu ve görüşlere saygı vardır. Ancak bunu isterken çocuklarının kapasitesine bakmazlar. kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı olmayan. lider olmalı. Sıra Sizde 6 Bu tür anne baba tutumlarında çocuğa karşı anne babanın içten ve derin bir sevgisi hissedilir. kendi sınırlarını bilen. Hoşgörülü aile yaklaşımı deyince çocukların çok serbest bırakıldığı bir tutum ve davranış anlaşılmamalıdır. Anne babanın çocuktan beklentileri doyumsuz olduğu için çocukta doyumsuz olur. uyumlu bir birey özellikleri gösterir. Anne baba. Çocukta kendini ifade edebilir. çocukla ilgilenmesi davranışa yansır. Her zaman ödüllendirilen çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemez ve normal bir kişilik özelliği geliştiremez. Mükemmele en yakın aile tipidir. Mükemmeliyetçi anne baba çocuğundan daima her şeyin en iyisini başarmasını bekler. işbirliğine hazır. çocuğu kabulü. devamlı ödüllendirmede olumlu sonuç vermez. Her alanda başarılı olmak çocuğun üzerine ağır bir yük olarak bindirilir. sorumluluk duygusu gelişmiş. Söz gelimi çocuğun yaşına uygun bazı kararlarını kendisinin almasını sağlarlar. iyi yüzmeli. gerçekleştiremediklerinin. kişilik yapısı ve davranışları açısından dengeli. iyi kabul gördüğü kendisi için uygun olarak hazırlanmış bu ortamda genellikle sosyalleşmiş. kendi inandıklarını sonuna kadar savunabilen. Ebeveynine karşı sevgi ve nefret karışımı duygular içerisinde olur. Bu tutumu kayıtsız ve şartsız gösteren anne babaların çocukları genellikle 86 . Sürekli ceza uygulaması çocukları olumlu yönde etkilemediği gibi. Bu tutumda olan anne baba çocuğu olduğu gibi kabul etmez. başkalarının fikirlerine saygı duyan. duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. Üzerine bindirilen bu ağır yükün altında ezilen çocuk çocukluğunu yaşayamaz. Çocuk demokratik ve güven verici bir ortam da yetiştiği için. kendilerinin ulaşamadıkları ideallere çocuklarının ulaşmasını isterler. aktif. Kendi çocukluğunda yapamadıklarının. fikirleri doğrultusunda hareket eden. Hoşgörü yapılan her şeyi hoş görmek değildir. kısaca çocuk yaşamda ne var ise ne yapılıyor ise daima en iyisini yapmalıdır. ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler ancak bu esnek yaklaşım için de yetişebilir. Bu tip anne baba tutumu esnek yapılıdır. çocukluğunu yaşayamaz. şarkı söylemeli. Çocuk ailenin bir bireyi olarak kabul edildiği için çocuğun fikri de önemlidir. arkadaş canlısı. Bu tip ailelerde anne babanın. onu sevgi ve sevecenlikle ele alması. ödül ve cezanın yerinin ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereklidir. iyi konuşmalı. zihinsel. Bu tür anne babalar çocuğa karşı olumlu rol modeli oluştururlar. onun kendisini geliştirebileceği bir ortamı hazırlarlar. Çocuklarına sorunlarının çözümü konusunda rehberlik yaparlar. aşağıda belirtilen olumlu kişilik özelliklerini gösterirler. en sağlıklı anne baba tutumu olarak kabul edilir. Çocuk. açık fikirli. Ayrıca çok iyi resim yapmalı. hoşgörülü. Sıra Sizde 7 Ödül ve ceza insan yaşamında çok önemli iki kavramdır. Bu tip ailelerde anne babalar çocuğun en iyi şekilde yetişmesi için gereken özeni gösterirler ve yeri zamanı gelince gerekli önlemleri alırlar. Bu tip bedensel. Bu aile yaklaşımında aşırı hoşgörülü olmak çocuğun bazı olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olur. iyi koşmalı. İlgisiz aile tipine bazı yönleri ile benzese de çocuk burada başıboş bırakılmaz. girişken. yaratıcı. duyarlı. fikirlerini serbestçe söyleyebilen. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına her zaman saygı gösterirler. herkesin parmakla göstereceği örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalı. çocuğun ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak. Birinci olmaktan başka şansı yoktur. İnsan ilişkileri düzenlenirken. sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz. Karakteristik Özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür.

(2008) Çocuğumu Eğitmeliyim.. ŞEHİR: Turkuaz Kitaplığı.pdf http://www. E.html 87 . Yavuzer.net/etiket/annebaba-tutumlari http://kisiselbasari.Yararlanılan Kaynaklar Kılıçarslan.tr/text/makale5.com/asiri-koruyucu-anababa-tutumu. (Çeviri H.214 s.Gürel).edu.selcuk.aile.H. Çocuğunuzla İşbirliği Yapabilme.ISBN 975-6972-07-b.(2007). (2000) Okul Çağı Çocuğu ŞEHİR: Remzi Kitabevi www. HYB yayıncılık. Nasıl Pantley.psikologankara. F.

5 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Yaşlı ailelerin mutluluğunu etkileyen faktörleri sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve sağlıksız ailenin özelliklerini sıralayabilecek. Evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin çiftlerin mutlulukları üzerindeki etkisini açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar Mutluluk Öznel İyi Oluş Ana-Baba Tutumları Ergen Çocuklu Ailede Mutluluk Yaşlı Ailelerde Mutluluk Evlilik Öncesi ve Evlilik Sürecinde Mutluluk Küçük Çocuklu Ailede Mutluluk Aile Yapısı ve Ortamı İle Mutluluk İlişkisi İçindekiler Giriş Psikolojide Mutluluk Psikolojide Ailede Mutlulukla İlgili Kavramlar Aile Yaşam Döngüsü Evlilik Öncesi ve Evlilik Döneminde Mutluluk Küçük Çocuklu Ailede Mutluluk Ergen Çocuğu Olan Ailede Mutluluk Çocukların Evden Ayrıldıkları Ailelerde Mutluluk Yaşlı Ailelerde Mutluluk 88 . Psikolojide mutlulukla ilgili kavramların anlamını söyleyebilecek. Birer yetişkin olarak ana-babanın mutluluğunu etkileyen faktörleri belirleyebilecek. Küçük çocuklu ve ergen çocuklu ailelerde mutluluğun nasıl şekillendiğini açıklayabilecek.

ruhsal. bilişsel ve ahlaki açıdan gelişimlerini etkileyen ve yönlendiren bir kurumdur. Bu toplumsal varlık için aile. bireyin fiziksel. Yaşamın pek çok alanında bireylerin gelişimi üzerine damgasını vuran aile elbette ki bireylerin mutluluklarına ya da mutsuzluklarına da damgasını vurmaktadır. yaşamda kalma mücadelesinin desteklendiği. anlamlı hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşırlar. Bireylerin ruhsal açıdan iyilik halleriyle ilgilenen pek çok disiplin alanı vardır. Bu alanlar (Ryff. Ryff ve Singer. 1989. ihtiyaçların giderildiği ve geleceğin yetişkinler dünyasına bireyin hazırlandırıldığı en önemli kurumdur. bireyde sadece hastalıkların olmaması değil. PSİKOLOJİDE MUTLULUK Sağlıklı olmak insanların yaşam amaçlarından biridir. Buna göre ruhsal açıdan iyi olma. Psikolojide bu alanlardan biridir. psikolojik iyi oluş. Böylece büyümelerini gerçekleştirirler ve gelişmelerini sürdürürler. Peki. toplumsal. insanın toplumsal bir varlık olduğu konusunda ortak bir anlayışa sahiptir. iyilik hali gibi kavramlarla incelenmektedir. Bir başka deyişle psikolojik iyi oluş.Ailede Mutluluk Faktörleri GİRİŞ İnsanı ele alan pek çok bilim alanı. 2008): 89 . Kitabın bu bölümde öncelikle mutluluk konusunun psikolojide nasıl ele alındığına değinilmiştir. bireyin güçlükler karşısında yaşama uyumudur. Bireyler altı temel alanda gösterdikleri davranışlarla psikolojik iyi oluşlarını geliştirmektedirler. nedir sağlık? Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık. Psikolojide mutluluk. Bir başka deyişle aile. öznel iyi oluş. psikolojik ve sosyal açıdan kapasitesini geliştirmesidir. bireyin yaşamını iyi bir şekilde yaşamasını ifade eden bir kavramdır. dünya sağlık örgütünün sağlık tanımına dayanarak. bireyin bedenen. Aşağıda bu kavramlara kısaca değinilmiştir. Psikolojik İyi Oluş Psikolojik iyi oluş. ruhen. bireyin biyolojik. Psikolojik iyi oluş. sosyal ve fiziksel yönden tam bir iyilik hali içinde olmasıdır. iyi olma temelinde ele alınmaktadır. Bireyler yaşamla mücadele ederken.

evlilik doyumu. Yaşamın amacı: Amaçlar. araması ve kullanması anlamına gelmektedir. niyetleriyle ve yönelim duygusuyla yaşamın anlamını yakalamaya çalışır. bireyin olumlu ve olumsuz özellikleriyle birlikte kendini kabul etmesidir. Yukarıda ele alınan kavramlar temel alınarak ailede mutluluk konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kişisel büyüme: Her insan kendini gerçekleştirme ihtiyacına yanıt bulmaya çalışır. Yaşam doyumu. 1984. güven. Kendini kabul: Kendini kabul. bireyin yaşamından memnun olup olmadığına yönelik değerlendirmeleri içermektedir. Kendini gerçekleştirirken de kişisel açıdan büyüme de gerçekleşir. Sweeney ve Witmer. kendini düzenleme. sosyal ve çevresel alanlarda tam işlevde bulunduğu bir hayatı yaşamasıdır. f. Bireyler yetkinlik ihtiyaçlarını çevrede ustalaşarak doyururlar. Çevrede ustalaşma: Bireylerin önemli ihtiyaçlarından biri yetkinliktir. Yaşanan bu olumlu ilişkiler. Bu bileşenlerden ilki bilişsel bir özellik gösterir ve yaşam doyumu olarak ifade edilir. bireyin bedensel. Duygulanım boyutu ise. Kişisel büyüme. Bireyler yaşamlarından yüksek düzeyde doyum alıyorlarsa. c. e. Çevrede ustalaşma. Öznel iyi oluşun hem duygusal hem de bilişsel olmak üzere iki önemli bileşeni vardır. bireylerin hem kararlarında hem davranışlarında hem de yargılamalarında bağımsız hareket etmeleri anlamına gelmektedir. olumlu duyguları sıklıkla ve olumsuz duyguları çok az yaşıyorlarsa bu durumda öznel açıdan iyi bir konumdadırlar demektir. amaçlarıyla. Özerklik: Özerklik. bireyleri harekete geçiren en önemli araçlardandır. d. Olumlu ilişkiler kurma: Bireyin kendisi dışındaki insanlarla olumlu ilişkiler kurması önemli bir psikolojik iyi oluş alanıdır. hem olumlu hem de olumsuz duyguları içermektedir. toplumsal ve psikolojik olarak tam işlevde bulunması için kişisel. bireyin gereksinimlerini karşılayacak çevreyi oluşturması. b. davranışın içsel olarak düzenlenmesini ve kontrol duygusunu içerir. Birey. evlilik uyumu gibi kavramlarla yapılan çalışmalara dayanmaktadır. olumsuz duygu. Bu noktada bundan sonraki bölümde ailede mutluluk konusuna değinilmiştir. Bu bağlamda kitabın bu bölümünde yer alan ailede mutluluk konusundaki bilgilerin ve bulguların dayanağı. sevecenlik ve yakınlık gibi özellikleri içerir. 90 . Öznel İyi Oluş Psikolojide mutluluk. iş yaşamı ile serbest yaşam. 2000). bireyin kendi potansiyellerini geliştirdiğine ve bir birey olduğuna ilişkin inançlarını içerir. yaşam doyumu.a. sevgi. olumlu duygu. Özerklik. Bir başka deyişle oldukça mutludurlar (Deiner. bağımsızlığı. sevgi ve arkadaşlık gibi alanlarda tam işlevde bulunarak iyilik halini artırmaya çalışır (Myers. öznel iyi oluş kavramıyla ele alınır. Lyubomirsky. 2001). Birey manevi yaşam. Birey. İyilik Hali İyilik hali. empatik olma. yaşamın anlamı ve amacı konusunda çeşitli duygulara sahiptir.

karı kocalık ve evlat olma gibi çeşitli rolleri bulunmaktadır. 1993. üyeleri arasında biyolojik. yeniden evlenen aileler ve hatta aynı cinsiyetten aileler gibi çok boyutlu bir yapı sergilemektedir. aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamada sorunlar vardır ve madde bağımlılığı..). ailenin mutluluğu denildiğinde aslında hem aile sisteminin hem de her bir aile üyesinin mutluluğu akla gelmelidir (Behnke ve MacDermid. Bir ailenin sağlıklı olup olmadığı yukarıda ifade edilen görevleri ve işlevleri ne düzeyde yerine getirdikleriyle ilişkilidir. ekonomik ihtiyaçların karşılanması. Sağlıksız ailelerde ise. 2000). Bir başka deyişle. aile üyeleri birbirlerine destek olmaktadırlar. işlev ailenin neden var olduğunu açıklayan bir kavramdır. boş zaman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 91 . evlilik doyumu. Ailenin işlevleri demek. 1988). aile üyeleri arasında sınırlar ya çok katı ya da çok belirsizdir.Ailenizde size en çok olumlu duygular yaşatan olaylar nelerdir? PSİKOLOJİDE AİLEDE MUTLULUKLA İLGİLİ KAVRAMLAR “Sene gibi. 2006. evlilik öncesi kurulan ilişkilerle başlar. Literatürde ailede mutluluk konusu. 2000). yaşlılık ve ölümle sona erer. Çünkü sağlıklı ve sağlıksız aileler hem mutluluğun öncülü hem de mutluluğun sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. çocuklarla ilgilenilmektedir. aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme ve ev halkının devamını sağlama gibi örnek verilebilir (Nazlı. 1999). ailede görev ve sorumluluklar yerine getirilmektedir. duygusal. kimin mutluluğunun ele alınacağı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı aile işlevlerini yerine getirdiği için hem aile sisteminde hem de aileyi oluşturan üyelerde olumlu duygular yaşatırrken. 2004). tek ebeveynli aileler. boşanmış aileler. Bunlara kimlik görevlerini yönlendirme. 1999). Ailede mutluluk konusunu ele alan literatür incelendiğinde. karşılıklı saygı ve değer ön plandadır. dini eğitim verilmesi.” Honore De Balzac Aile. sınırları düzenleme. Aile üyelerinin anne ve babalık. Herhangi bir evin içine bir bakış. statü sağlanması. ailenin bireylerin ve toplumun yaşamına bir şeyler katması ve vermesi demektir. Doğrudan ailenin mutluluğuna yönelik biligilere ve bulgulara değinilmeden önce sağlıklı ve sağlıksız aile kavramlarına değinmek gerekir. evlilik uyumu. Aile aynı zamanda bu rollerin yerine getirildiği ve üyelerinin kendi yaşamlarını bireysel olarak da yönettikleri bir kurumdur (Minuchin. aile üyeleri arasında olumsuz ve yetersiz bir iletişim bulunmaktadır. 1995). Ailede mutluk ya da mutsuzluk ailenin sağlıklı ya da sağlıksız olmasına bağlı olarak değişmektedir. 2001). Bu görevlerin yanında ailenin işlevleri diye bir kavram daha bulunmaktadır. Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Gerek aile üyelerinin ve gerekse aile sisteminin mutluluklarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ailenin sağlıklı olup olmadığıdır. ailenin duygusal atmosferini yönetme. ilişki kalitesi ve ilişki doyumu gibi kavramlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak ortaya atılan müdahaleler bağlamında değerlendirilmektedir. yasal. boş zamanları birlikte paylaşmak söz konusudur ve eşler ekonomik olarak aileye katkıda bulunmaktadırlar (Terry ve Kottman. anne ve babalık ve çocukluk bağlamlarında mutluluk konusunun ele alınması gerekmektedir. aile üyelerinin rolleri belirsizdir. Günümüzde bu sosyal kurum. Hetherington ve ark. Bu kurum. aile üyelerinin birbirlerini korumaları ve karşılıklı sevgi ortamının oluşturulması gibi boyutlarda ele alınabilir (Cutlar ve Radford. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapanlara göre. mekânsal ve tarihsel bağları olan kendine özgü sosyal bir kurumdur (Bulut. Bu noktada ailenin işlevleri. Bu sürecin her aşaması bireylerin ve aile sisteminin mutluluğunu etkiler. depresyon gibi psikopatolojiler de gözükür (Nazlı. eşler arasında etkili iletişim bulunmaktadır. o evde sevgi ya da mutsuzluğun hüküm sürdüğünü size anlatmak için yeterlidir. Bu noktada hem aile sisteminin bütününde hem de karı-kocalık. Bu doğrultuda hem sağlıklı ailelerin hem sağlıksız ailelerin bir takım özellikleri bulunmaktadır. sağlıksız ailelerde ise olumsuz duygular daha ön plandadır (Cutlar ve Radford. Ailenin yerine getirmesi gereken bir takım görevler vardır. Sağlıklı ailelerde çiftler uyumludur. keder de havaya bulaşır. çocukların eğitiminin planlanması. Aile aynı zamanda kültürün kuşaktan kuşağa taşındığı en önemli kurumdur (Özgüven.

Akıllı. senden geliyor (Pessesckian. büyümekte. sağlıklı ya da sağlıksız. bireyler var olan sorunları sürekli kendi dışında arayacaklardır. duygularında ve düşüncelerinde zaman içersinde meydana gelen değişimlerle ilgilenir. yaşlı ve deneyimli bir güvercinle konuşurken üzgün bir şekilde bundan şikâyet etmiş. Aksi takdirde yukarıdaki hikâyede olduğu gibi bireylerin farkındalık düzeylerinin düşük olmasından ya da savunmalı davranmalarından dolayı. mutlu ya da mutsuz olmaktadır. Sağlıklı ve sağlıksız aile yapısı. sf. aile üyelerinin davranışlarında. Carter ve McGoldrick’e göre (1999). Kitabın bundan sonraki bölümünde aile yaşam döngüsü ele alınmıştır. Bireylerin. aile yaşam döngüsünde sekiz önemli dönem vardır. Sağlıklı ve sağlıksız aile tanımlanmasına ele alınan ölçütler nelerdir? AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Psikolojide.177).Kirli Yuva Bir güvercin devamlı yuva değiştiriyormuş. Böylece mutsuzluk süregiden bir duygu durumu olarak aile yaşamında yer alacaktır. birtakım özellikler ortadan kaybolur. Şikâyeti dinleyen güvercin başını birkaç defa sallamış ve şöyle demiş. “Her yuva değiştirişinde aslında hiçbirşey değiştirmiyorsun. aile üyelerinin ve ailenin varlıklarını sürdürmelerine paralel olarak yaşamın bütününde yer almaktadır. İşte aile üyelerinin ve ailenin gelişimini ve değişimini içersinde barındıran kavram “aile yaşam döngüsü” kavramıdır. Tıpkı gelişim psikolojisinde olduğu gibi aile psikolojisiyle ilgili çalışmalar yapanlar. karı kocalık ya da anne ve babalık rollerinden önce kişisel olarak sağlıklı olmaları gerekmektedir. Seni rahatsız eden koku yuvadan değil. Yaşam döngüsü içersinde aile ve üyeleri gelişmekte. gelişim psikolojisi diye bir alt alan bulunmaktadır. 1998. Bu dönemler ve her bir dönemde bireylerin başarmaları gereken gelişim görevleri aşağıda yer almaktadır: 92 . Belli zaman dilimleri arasında belli özellikler ortaya çıkarken belli zaman dilimlerinden sonra ise. Yukarıda da değinildiği gibi sağlıklı aile ile sağlıksız aile ayrımında en önemli ölçüt. duygularında. düşüncelerinde ve rollerinde zaman içerisinde değişikliklerin olduğunu belirtmektedirler. Aile üyelerinin bu gelişimsel görevleri başarmaları hem onların kapasitelerini geliştirirken hem de mutluluklarında önemli bir faktördür. İşte yaşamın tamamında aileyi ele alan kavram aile yaşam döngüsü kavramıdır. Aile yaşam döngüsü içersinde belli dönemler bulunmaktadır ve her bir dönemde ailenin ve aile üyelerinin başarması gereken gelişim görevleri vardır. Bu alt alan bireylerin davranışlarında. Yuvada zamanla gelişen koku ona dayanılmaz geliyormuş. ailenin işlevlerini yerine getirebilme düzeydir.

Bu belirleyicilerin ne anlama geldiği de önemlidir. EVLİLİK ÖNCESİ VE EVLİLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK “Aşını. Deneyimlerini yeni kuşaklara aktarmaktadırlar. Annelik ve babalık rollerine uyum sağlama görevini yerine getirmelidirler. aile hayatının temelinin atıldığı dönemlerdir. d. ergenlerin özerkliklerini destekleyerek onlarla ilişki kurmak durumundadırlar. düşünceler ve duygular ailenin ilerleyen sürecini etkilemektedir. 93 . Yaşlılık Dönemi: Ölüme hazırlık dönemidir. Tüm bunların yanında çocuklar da akran gruplarıyla ilişkiler geliştirmeye başlarlar. bilişsel ve duygusal yakınlık ve romantik sözelleştirme önemli belirleyicilerdendir. romantik yakınlıklar kuracakları kişileri seçmek ve onlarla bir ilişki geliştirmek durumundadırlar. kişilik özelliklerine ve değerlere bireylere yönelirler. Yaşanan ilişkinin sevgili ilişkisi niteliğini kazanması için bireyler çeşitli araçları kullanırlar. davranışsal yakınlık. Büyük annelerle ve babalarla ilişkilerin geliştirilmesi bir diğer görevdir. kişinin telefon numarasını alma gibi davranışsal öğeleri. Bu sürecin sonucunda da evlenmeye karar vermektedirler. Büyük anne ve baba rollerine kendilerini alıştırırlar. kendilerine uygun bir eş adayı seçerler. Evden Ayrılma Öncesi Dönem: Birey. Bireylerin kendilerine uygun eşleri seçmeleri dört önemli aşamada gerçekleşir. kendilik bilgisi. Çekirdek ailelerindeki ebeveynlerin kayıplarıyla başa çıkmak durumundadırlar. hem akranlarıyla hem de akrabalarıyla ilişkilerini devam ettirmek ve okulunu bitirmek göreviyle karşı karşıyadır. Evlilik öncesi dönemde bireyler. dönemlerin özelliklerini ele almak gerekir. Aynı zamanda kişi kariyerinin gerektirdiği görevleri de yapmak durumundadır. Çiftler. Fiziksel çekicilik de önemli yakınlaşma ölçütlerindendir. mevcut adaylarla etkileşime girerler. Birey yakın ilişkiler geliştirmek durumundadır. bu dönemde eğitim açısından lise dönemini yaşamaktadır. Çekirdek ailelerindeki ebeveynlerinin bakım sorumluluklarını almaktadırlar. Çiftler için hem kendi aileleriyle hem de eşlerin aileleriyle ilişkiler kurmak ve aile olarak çevre ile ilişkileri geliştirmek önemli görevlerdendir. ilişki kalitesi ve evlilik uyumu kavramları bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. işini ve eşini bil” Evlilik öncesi ve çocuksuz dönemler. Bu adayla birlikte bir ömür geçirip geçirmeyeceklerinin değerlendirmesini bu süreçte gerçekleştirirler.a. Çocukların Evden Ayrıldıkları Dönem: Ergen çocuklar. Bireyler. genç yetişkin olarak evden ayrılırlar. g. h. Çocuklu Aile: Çocuklu aile olma durumuna çiftler kendilerini alıştırmalıdırlar. diğerini düşünmeyi ve duyguları. Kendilik algısı. c. aile yaşam döngüsünde yer alan gelişim görevlerini başarıyla atlattıklarında hem başa çıkma becerileri kazanırlar hem de gelişimsel açıdan bir üst düzeye çıkarlar. Torunlar dünyaya gelebilir. Duygusal ve bilişsel yakınlık. Bundan sonraki bölümde çocuksuz dönem ile yaşlılık dönemi ve bu dönemler arasında kalan dönemlerde ailenin mutluluğunu etkileyen faktörler ilişki doyumu. Ergen Çocuklu Aileler: Anne ve babalar. Evlilik Öncesi Dönem: Bireyler. Bu araçlara romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicileri denilmektedir. Evden Ayrılma Dönemi: Birey kendisini aileden farklılaştırmaya çalışır. Bu dönemdeki bir takım davranışlar. Fiziksel çöküşle ve eşin ya da akranların kayıplarıyla başa çıkmak durumundadırlar. Çocuksuz Çift Dönemi: Birey. Çiftler yeni duruma kendilerini alıştırırlar. f. Anne ve babasıyla yetişkin-yetişkin ilişkilerini geliştirmeye ve sürdürmeye çalışır. davranışsal yakınlık. Kişi. Her iki dönemde mutluluğun nasıl olduğuna ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce. eşi ile birlikte yaşama becerileri geliştirmek durumundadır. e. Bireyler yaşamlarını gözden geçirirler ve yeniden bütünlük oluşturma sürecini yaşarlar. kariyer düzenlemeleri yapmaya kendilerini hazırlamalıdırlar. Birinci aşamada bireyler. b. Bu aşamada bireyler kendileriyle benzer ilgilere. Tüm bunların yanında her dönemde aile üyelerini ve ailenin bütününü mutlu ve mutsuz eden olaylar ve durumlar bulunmaktadır. ilgi duyulan kişiyle zaman geçirme. bakış açısı almayı.

Aldıkları evlilik kararıyla geleneklerini. İnsanların pek çoğunun evlenme nedenlerinden birisi de mutluluk olmaktır. kadının çalışma hayatında yer alması ve cinsellik gibi boyutlar da çiftlerin mutluluklarını etkilemektedir. Sanford. Eşlerin birbirlerine sevgi dolu davranışlar sergilemeleri. 2001). çiftler için evliliklerinin ne kadar önemli olduğu ve çiftlerin birbirlerine ne oranda güvendikleri de derinlik anlamına gelmektedir (Pierce. Aşağıda bu faktörlere değinilmiştir. Evlilik Süreci ve Mutluluk Geleneksel anlamda evlilik bir erkek ve kadın arasında toplum tarafından onaylanmış bir ilişki olarak ele alınmaktadır (Kottak. Evlilikte eşler arası uyumu artırıcı faktörlerin yanında evliliğe uyum. dürüstlüğü. anlamlı sözler söylemek gibi faktörleri. Psikolojide. çatışmalarının az olması ve ilişkilerinde derinliğin olması anlamına gelmektedir. Aile ise bir grup ya da örgüt olarak tanımlanmaktadır (Özgüven. İlişkide yaşanan problemler karşısında çiftlerin problemlerin çözümüne olan katkıları sosyal destek anlamına gelirken. Birbiri ile etkileşen. duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri durumunda evlilikten aldıkları doyumları da yükselmektedir (King. iş birlikçi çatışma çözme yöntemlerini kullanmaları. romantik sözelleştirme ise şiir yazmak. yaşam olaylarının bireylerin mutlulukları üzerindeki etkisi incelenmiştir. kurallarını ve rollerini bütünleştirerek yaşamlarına devam ederler (Buss ve ark. çekicilik ve akıllılık gibi kişisel yeterliliklere ilişkin değerlendirmeleri. kendilik bilgisi. evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evlilikleri uyumlu bir evlilik olarak tanımlanmaktadır. 2003). Evli çiftlerin. bireylerin mutlu olmalarını sağlayan ve kişiliklerinin gelişimsini etkileyen önemli bir sosyal olaydır. 2005). bireylerin ilişkilerinde sürekli tartışmaların olması ve anlaşmazlıkların yaşanması çatışmayı belirtirken. Yapılan çalışmalarda bireylerin en önemli özelliğinin uyum olduğu ortaya konmuştur. 2001). İlişki doyumunun evlilikteki anlamsı ise. kişiliklerini geliştirdikleri ve mutlu oldukları önemli bir kurumdur. Örneğin Glenn’e (1991) göre evlilik. 94 . Bireyler bu karşılaştırmaların sonucuna göre ya ilişkilerine devam ederler ya da ilişkilerini sonlandırırlar. İkinci aşamada bireyler kendilerini açarak benzer özellikler açısından karşılaştırma yaparlar. 2007. öncelikle çocuksuz çift olma durumunu yaşamaktadırlar. karı kocalık rolleri açısından kendilerini değerlendirirler. Dördüncü aşamada ise bireyler yaşamlarını birlikte geçirip geçirmeyeceklerine ilişkin bir karar verme durumundadırlar. eşler arasında uyumun olmasıdır. Benzer şekilde Fowers ve Olson’a (1986) göre de evlilik. Evlilikte mutluluğun gerçekleşmesi için en önemli koşullardan birisi. kişinin yakın ilişkisinden doyum alması ya da mutlu olması anlamına gelmektedir (Hendrick. Psikoloji literatüründe evlilik ilişkilerinde ele alınan üç önemli kavram vardır. Bu kavramlardan ilki ilişki doyumudur. Üçüncü aşamada bireyler. İlişki kalitesi. 2002). 2001). adalet ve eşitlik ilkelerini göz önünde bulundurmaları. 1988). evliliklerinin ne kadar önemli olduğunu ve çiftlerin birbirlerine ne oranda güvendiklerini ifade eden kavrama ne ad verilir? Evliliğe Uyum ve Mutluluk Evlilik sürecine bakıldığında. bakış açısı ve algısıdır (Kirby. Bu dönem uzun süreli olarak evliliği devam ettirme kararını almada anahtar bir role sahiptir (Savage-Scharff ve Bagini.. 1993. başkalarının duygularına ve düşüncelerine saygılı olmayı ifade etmektedir (Eryılmaz ve Atak. bu süreç mutluluk literatüründe yaşam olayları kapsamında değerlendirilmektedir. Çiftler bu dönemde idealize etmeden birbirlerinin zayıf ve güçlü yanlarının neler olduğunu keşfederler. & Solky-Butzel. Bireyler bu belirleyicileri kullanarak kendileri için uygun adaylarla romantik ilişkilere yönelirler. 2009). problemleri üzerinde konuşmaları ve problemlerini çözmeye çalışmaları.kendilik algısı sempatiklik. bireylerin benliklerini bütünleştirdikleri. bireylerin ilişkilerinde birbirlerine destek olmaları. Karşılıklı duygudaşlık ile ilişkiyi sürdürebilecek güçlerinin olup olmadığını değerlendirmeye başlarlar. Evlilik döneminde bireyler. 1997). Evlilikte mutluluk kavramı o kadar önemlidir ki bazı bilim adamları evliliği tanımlamada mutluluğu önemli bir ölçüt olarak kullanmaktadırlar. Sarason. değerlerini. Sarason. İlişki doyumu. kişinin evliliğine yönelik duyguları.

bu açıklamaları destekler niteliktedir. Terapist: Bu çiçeğe nasıl bakarsın? Hasta soru ile evliliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamamış olmanın şaşkınlığı içinde başını salladı ve “Eğer öyle bir çiçeğim olsaydı. Bireyler. Bu arada gübre ekleyebilirim. Yukarıdaki bilgiler ışığında evlilik. Yapılan çalışmalar. Clark. “Her gün birbirimiz için birazcık daha bir şeyler yapabilseydik. (Pesesschkian.İnsanlar başlangıçta yeni koşullara ve olaylara tepki gösterirler. lotodan çok yüksek düzeyde para kazananların ya da omurilik felci yaşayanların mutluluk düzeylerinin. fakat zamanla olaylara ve koşullara alışırlar ve yeni koşullar bireyleri artık etkilemez hale gelir. olumlu ve olumsuz olma biçimlerine göre bireylerde düşük ya da yüksek düzeyde mutluluğa neden olabilir. Bu düşünceyle. Bu durumun nedeni evliliğin zaman içerisinde sıradanlaşması olabilir. Yapılan çalışmalara göre evliliğin ilk yıllarında bireylerin evlilikten aldıkları doyumun yüksek olduğu fakat insanın uyum sağlama özelliğinden dolayı bu etkinin zamanla azaldığı sonucuna varılmıştır (Lucas ve ark. “Altı ay veya bir sene sonra saksıyı değiştirir. Çiçekleri seviyordu ve bu soru üzerine ciddi ciddi düşündü. Örneğin. sevgi dolu ilgi ile evliliğine gösterdiği sevgisizlik arasındaki farkı anladığını gördüm. 1998. Hastaya küpe çiçeği gibi güzel bir saksı çiçeğine sahip olsa. Evlilik Çiçek Gibidir Evlilikten yorulan kimseler sık sık terapötik yardım arar. Eşler çoğunlukla bu duruma umutsuzluk. sf. Kadının. fakat zamanla oluşturduğu etki gücünü. Açıkçası. 95 . evliliğindeki tek düzelikten ve ayrıca yaratıcılık ve istek açısından kendi eksikliklerinden yakınıyordu. evliliğin için ne yapıyorsun?” Sorum kadını görünür şekilde irkiltti. olumlu koşullara uyum sağladıkları için mutlulukları da uzun sürmemektedir. Hasta iletişim eksikliğinden. Georgellis ve Deiner. çoktan solar ve kururdu” dedi. Kişi ne kadar çok ilişki isterse istesin sadece içsel yalnızlık ve boşlukla karşılaşır. Oysa böyle bir şey evliliğimiz için gübre olurdu”. 2003). Kabul etmeliyim ki bir süredir ne yeni bir elbise ne yeni bir saç modeli ne de makyaj ilgimi çekiyor. Deiner ve Fujita. 43 yaşındaki bir bayan hasta ile aramda şu konuşma geçmişti. olumsuz koşullara da uyum sağladıkları için düşük düzeydeki mutlulukları da uzun sürmemektedir (Heady ve Wearing. 1978). düzenli olarak sulardım” dedi. kaybetmeye başlar. 1996). Daha sonra şöyle söyledi: “Aslında kendimi de çok ihmal ettim. Aynı şey büyük olasılıkla eşim için de doğru. İlişkinin sorunlu olma olgusuna dayanarak iki insanın gerçekten birbirine uymadıkları sonucuna varılır. ne yapacağını sordum. bireyler için önemli yaşam olaylarından biridir. Benzer şekilde yeni bir işe sahip olmak ve işinde yükselmek gibi yaşam olaylarının bireylerin mutluluklarını en fazla üç ay etkilediği. çiçek örneğini evliliğine transfer etmeye başlamıştı. cinselliğin ve içten konuşmanın sıradanlaşmasına neden olur. Biraz sonra. 123-125). Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar.. Öte yandan evli bireylerin mutluluklarının evliliğin ilerleyen yıllarında nasıl bir seyir gösterdiği de önemli bir sorudur. kocam için güzelleşme isteğim yok. Tekdüzelik günlük yaşantılarına girer ve bu tekdüzelik hemen her şeyin. Aşağıda bu durumu anlatan bir terapist-danışan öyküsü bulunmaktadır. Ve yeterli ışık alabilmesi için pencere kenarına koyarım” diye devam etti. yeni toprak koyarım. Hasta. Coates ve Bulman. Benzer şekilde. 2003). bu evliliğimiz için su olurdu” dedikten sonra uzun bir süre orada oturdu ve düşündü. Bu doğrultuda olaylar. Bu noktada hastayı durdurdum ve sordum: “Peki. çiçeklere gösterdiği duyarlı. 2005). Lucas. dul ve boşanmış olanlara oranla daha mutlu olduklarını ortaya koymuştur (DePaulo ve Morris. Benzer durumda olan. “Eğer evliliğim çiçek olsaydı. 1989. zamanla ortalama insanın mutluluk düzeyinden farklılaşmadığı görülmüştür (Brickman. evli bireylerin bekâr. belki birbirimize hoşa gidecek sözler söyleseydik veya en azından birbirimizin başarılarını kabul etseydik. üç ay sonra eski düzeye geri dönüldüğü sonucuna varılmıştır (Suh. hatta sevecenliğin. depresyon ve pes etmişlikle yaklaşır. Karşı tarafa söylenecek bir şey yoktur.

Bu durumun bir sonucu olarak da bu bireylerin evlilikten almış oldukları doyum düzeyleri yükselmektedir (Kielcolt. Evlilikte Cinsellik ve Mutluluk Aile bireylerin pek çok ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlardan birisidir. Eğer çocuğun kontrol ihtiyacı karşılanmazsa bu durumda uyum problemleri ortaya çıkmaktadır. Walker ve Meadows. Öte yandan erkeklerde erken boşalma.Evli Kadının Çalışması ve Mutluluk Geleneksel açıdan bakıldığında kadınlar aile yaşamı içerisinde bakım sunucu rolünü üstlenirken. Tüm bunların yanında cinsel aktivitede azalmanın olması da bireylerin cinsel açıdan mutluluklarını etkileyen önemli faktörlerdendir. genel olarak anne ve baba ilişkisi. Çocuk Gelişimi Bağlamında Mutluluk Her gelişim döneminde olduğu gibi çocukluk döneminde de bireylerin bir takım ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu noktada anne ve babaların çocukların güvenlik. onu beslemek. Kadınlar da erkekler gibi çalışma hayatına atılmışlardır. 2004). Tüm bunların yanında kadınların çalışma yaşamlarında yer almaları onların ev işlerinden ve sorumluluklardan uzaklaşmalarına da neden olabilmektedir. Artan bu sorumluluklarda bireylerin evlilikten aldıkları doyumları olumsuz yönde etkilemektedir. çocuğa kurallar ve sınırlar koymak. Üçüncü ihtiyaç kontroldür.. temizliğini yapmak. 1991). Bu dönem hem mutluluk hem de mutsuzluk için kritik öneme sahiptir. Literatürde yaşın ilerlemesi. çocuklar da ihtiyaçlarını doyurarak mutlu olmaktadırlar. içinde sevgiyi ve saygıyı barındıran cinsel ilişkiler bireyler için önemli mutluluk kaynağı olabilmektedir. KÜÇÜK ÇOCUKLU AİLEDE MUTLULUK Çocukluk. Çocuğun güvelik ihtiyacının karşılanması. çocuğun tehlikelerden ve kazalardan korunması demektir. 2010). Bilişsel ihtiyaçların 96 . Bazı kadınlar birden fazla sorumluluğu kaldırabilme gücüne sahip iken bazıları bu sorumluluğun altında ezilebilmektedir. çocukların bilişsel ihtiyaçlarını doyurmaları anlamına gelmektedir. annelik ve babalık rolleri aracılığıyla çocukların bir takım ihtiyaçları doyuma ulaştırılmaktadır. Küçük çocuklu aileler için düşünüldüğünde. İhtiyaçların doyurulması bireylerin yaşama uyumlarını kolaylaştırırken aynı zamanda bireylerin mutlu olmalarının en önemli nedenlerindendir. kadınlarda ise orgazm bozukluğu ve ağrılı cinsel ilişki gibi cinsel işlev bozukluklarının olması çiftlerin cinsel açıdan mutluluklarını etkileyen önemli faktörlerdendir (Huston ve Vangelesti. kontrol ve bilişsel açıdan uyarılma olmak üzere dört önemli ihtiyaçlarına yanıt vermeleri gerekmektedir (Cleaver. kardeş ilişkileri. ona duygusal destek vermek ve onunla güven temelinde ilişkiler kurmak anlamına gelmektedir. çocuklara beklentilerini ifade etmek. Çocuğun kontrol ihtiyacına yanıt vermek. sağlık sorunları ve evliliğin süresi gibi faktörler eşlerin cinsel aktivitede bulunmalarını etkileyen önemli etkenler olarak bulunmuştur (Donnelly. Sanayileşme ve demokratikleşme ile birlikte geleneksel kadın ve erkek rollerinde de değişiklikler ortaya çıkmıştır. Çocuğun bakım ihtiyaçlarının karşılanması bir diğer ihtiyaçtır. 1993). Çocuğa bakım sunmak. ödül ya da ceza aracılığı ile onların toplumsallaşmalarını sağlamak demektir. iktidarsızlık. Doğru zamanda ve karşılıklı anlayış içersinde. sosyal destek ve boşanma bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. 2003). mantığın uykusudur ( J J Rousseau ) Çocukluk. Bu durum evlilik sürecinde yaşanan mutluluğu etkilemiştir (Gomez ve ark. yetişkin sorumluluğundan uzak hayallerin ve düşüncelerin sınırlanmadığı oyun tadında yaşanan bir dönemdir. Bu bölümde küçük çocuğu olan ailede mutluluk konusu. Bu süreçte anne ve babalar kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirerek doyuma ulaşırlarken. erkekler ise aileyi koruyucu rolünü üstlenmektedir. Çünkü çocukluk dönemindeki deneyimler yaşamın sonraki dönemlerine de damgasını vurmaktadır. çocuk gelişimi. küçük çocukların varlığı. Özellikle cinsellik ve cinsel doyum ailede karı kocalık boyutunda ele alınmaktadır. bakım. Eğer anne ve babalar bu ihtiyacın karşılanması konusunda yetersiz olurlarsa bu durumda çocuklar yaralanmalı kazalarla ve istismar durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Anne ve babaların düzenli bir şekilde çocuklarla oynamaları ve onlarla konuşmaları.

İlişkide karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşımını yaşarlar. kaçınmacı bağlanma ya da bağlanmama boyutlarında da ilişkiler yaşayabilirler (Cassidy ve Shaver. Sürekli ilişkide güvende olup olmadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurlar. Bunu bilmek hem ilişki düzeyinde hem de nense anlamıyla dünya ile temas kurmada anahtar role sahiptir. Güvenli bağlananlar. Böylece güvenli bağlanan bireyler. kendilerini önemsiz ve başkalarını önemli olarak görmektedirler.karşılanmaması durumunda çocuklarda gelişimsel açıdan gerilikler oluşmaktadır (Reder. Başkalarına yakın olmaktan korkarlar. Saplantılı Bağlanma Kayıtsız Bağlanma Korkulu Bağlanma Çocukların gelişimsel açıdan mutluluklarını etkileyen bir diğer faktör ise ana-baba tutumlarıdır. Kayıtsız bağlananlar. Duncan ve Lucey 2003). Bu durumun bir sonucu olarak da yakın ilişkilerde mutluluğu yakalayacaklardır. saplantılı ve korkulu olmak üzere dört bağlanma şeklini tanımlamışlardır. Saplantılı bağlananlar. 1999). Psikolojide bu güven anlayışını oluşturan temel faktörün. insanlarla ilişki kurarak karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla hem kişisel ihtiyaçlarına hem de karşılarındaki bireylerin ihtiyaçlarına yanıt vermiş olacaklardır. Literatür incelendiğinde aile içersinde ana-babaların çocuklara karşı kontrol ve kabul olmak üzere iki önemli boyutta davrandıkları görülmektedir. insanlara güvenmezler. Birbirlerine özne gösterirler. Daha çok olumsuz duygulara odaklanırlar. kendi güvensizliklerini diğer ilişkilerine de yansıtırlar. Başkalarıyla olan ilişkilerinde kabul edici davranışlar sergilerler. Aşağıdaki tabloda bağlanma şekillerine göre ortaya konan davranış ve düşünce örüntüleri yer almaktadır. kaygılı. Başkalarına güvenmezler. Tablo 5. Korkulu bağlanma stiline sahip bireyler kendilerini ve başkalarını olumsuz değerlendirirler.1: Bartholomew ve Horowitz’in Bağlanma Modeli Bağlanma Şekilleri Güvenli Bağlanma Yetişkin Yaşamına Etkileri Güvenli bağlananlarda kendilerine ilişkin olarak olumlu değerlendirme söz konusudur. Yukarıda ele alınan ihtiyaçların yanında çocukların özellikle bebeklerin dünyanın ve etrafındaki bireylerin güvenilir olup olmadıklarını bilmeye ihtiyaçları vardır. Eğer anne ve babalar çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olup onların ihtiyaçlarını karşılarlarsa bu durumda çocuklar dünyanın ve etraflarında bulundukları insanların güvenilir olduğunu düşüneceklerdir. Bu bireylerin kendilerini değerli görmelerinin koşulu başkalarının onları olumlu değerlendirmeleridir. Bu iki önemli boyutun çok yoğun ya da çok az ortaya 97 . Çocukların bakıcılarıyla gerçekleştirmiş oldukları bağlanma örüntüleri. Bu düşünce onlarda süreklilik algısı oluşturacaktır. İlişki kurma konusunda cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır. bir ilişkide kendilerini güvende hissederler. onların yetişkinlikte kuracakları ilişkilerin şeklini ve niteliğini de etkilemektedir. Kendilerine aşırı güvenlerinin yanında başkalarına güvenmeme durumları söz konusudur. Birlikte zaman geçirmelerine rağmen kendilerini bağımsız bireyler olarak da görürler. Olumsuz duygulara odaklanırlar. İlişkilerde çekingen davranırlar. Kayıtsız bağlananlar kaygılıdırlar ve kaçınmacı ilişki örüntüsü sergilerler. Özsaygıları düşüktür. Eşlerinden ilişkide güvenin olduğunu duymak isterler. kimsenin kendilerine yaklaşmalarına izin vermezler. Başkalarını da değerli ve önemli olarak görürler. Bu nedenle düşük özsaygıları vardır. Korkulu bağlananlar. Kişilerarası ilişkilerinde soğuk ve mesafelidirler. Çocuklar güvenli bağlanmanın dışında kaygılı. İşte bu süreci ifade eden kavram güvenli bağlanmadır. Sonuç olarak çocukların yetişkinlikte sağlıklı kişilerarası ilişki örüntüleri gerçekleştirmeleri için onların anne ve babalarıyla güvenli bir bağlanma gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. çocuğun bakım sunanlarla kurmuş olduğu ilişkilerini niteliği olduğu belirtilmektektedir. İlişki kurmaya yönelik motivasyonları olmasına rağmen reddedilme kaygısıyla ilişki kurmaktan kaçınırlar. Duygusal olarak başkalarına bağımlıdırlar. Kayıtsız bağlanmaya sahip bireyler kendilerini olumlu başkalarını ise olumsuz değerlendirirler. Saplantılı bağlananlar. Bu etkiyi ortaya koymak için Bartholomew ve Horowitz (1991) yetişkinlikte gözüken güvenli.

Aşırı bir şekilde kontrol ile sıcaklık ve kabul sunulur. Anne ve baba ile çocuklar arasında olumlu ilişkilerin olması kardeşler arasında da olumlu ilişkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Sıcaklık ve kabul var fakat kontrol yok. Anne ve babaların hem genetik olarak hem de toplumsallaşma süreci açısından çocukların yaşamlarındaki etkileri son derece önemlidir. ailenin işlevselliğine olumlu katkılar sunmaktadır (Amato ve Afifi. 2003).2: Ana-Baba Tutumları Tutum Demokratik İçeriği Ana-baba çocuğa Sıcaklık sunar. Saldırganca tutumlara sahiptirler. Campel ve Foster. Çocuklar her şeyi aile içinde öğrenmezler. 2004). Bu deneyimler geliştirici özelliğinden dolayı çocukları mutlu etmektedirler. Anne-Baba İle Çocuk İlişkisinin Kardeş İlişkilerine Yansımaları ve Mutluluk Günümüz aile yapısına bakıldığında. bu tutum sayesinde problem çözme becerileri edinir ve akran ilişkilerinin olumlu olmasın katkı sağlar. çatışmanın ise düşük düzeyde olması durumunda çocukların özsaygı düzeyleri yükselmektedir. model olma aracılığı ile yardımcı olmaktadırlar. Çocuklar akran grupları aracılığı ile hem kendi ihtiyaç ve beklentilerini hem de arkadaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak uyumlu bir şekilde ilişki sürdürmeyi. tek çocuklu aileler. Bu durumun bir sonucu olarak çocuklar daha az stres belirtisi sergilemekte. Hem yeni deneyimler edinmenin hem de aileden öğrenilenleri test etmenin önemli bir aracı olarak akran grupları çocuğun yaşamında önemli bir yer tutar. Tablo 5. onların kişilik yapılarını ve benlik algılarını ve kişilerarası ilişki tarzlarını belirleyici bir etkiye sahiptir. İzin verici tutumla yetişen çocuklar dürtülerini kontrol etmekte sorun yaşarlar. yetişkin olduklarında daha mutsuz bireyler olmaktadırlar ve yaşamlarından doyum almamaktadırlar (Nickerson ve Nagle. üvey evlatlı aileler gibi pek çok aile tipi görülmektedir. çok çocuklu aileler. Bu tutumla itaatkâr bireyler yetiştir. Demokratik tutumlarla çocuk yetiştirmenin mutluluğu sağlayıcı bir özelliğinin olduğu görülmektedir. Çocuk sahibi olmak beraberinde yeni rolleri ve sorumlulukları getirmektedir. Yaşanan bu güçlükler de bireylerin evlilikten aldıkları doyumları etkilemektedir.konmasına bağlı olarak dört önemli ana-baba tutumu ortaya çıkmaktadır (Brown. Kontrolü gerektiğinde kullanır. İlgisiz tutumla yetişen çocuklar dürtülerini kontrol etmekte sorun yaşarlar. 2006). Çocukların bir akran grubunun üyesi olmaları onların gelişimleri için çok önemlidir. Bu bağlamda çocukların kardeşleriyle olan ilişkileri de onlar için önemli mutluluk kaynaklarındandır. Akran grupları çocukların toplumsal gelişimlerine sundukları sosyal destekle. Çok düşük düzeyde kabul ya çok yüksek düzeyde kontrol vardır. Ana-baba tutumlarının isimleri. Anne ve baba ile çocuk arasında gerçekleşen ilişkinin kalitesi çocukların mutluluklarında belirleyici olan en önemli faktördür (Twenge. Genel Olarak Anne-Baba İle Çocuk İlişkisinde Mutluluk Bir aileye yeni bir üye olarak çocuğun katılması ailenin yapısını etkilemektedir. Utangaç ve çekingen çocuklar ortaya çıkar. Bu nedenle disiplin de yoksun bir aile ortamı var. 2004). problemleri kendilerine ve başkalarına zarar vermeden çözmeyi öğrenmektedirler (Dunn. Örneğin anne ve babalar ile çocukları arasında sevgi ve şefkatin yüksek düzeyde. Öte yandan anne ve babaların çocuklarıyla 98 . Otoriter İzin Verici İlgisiz Tablo-3 incelendiğinde anne ve babaların çocuklarına yönelik tutumları. özellikleri ve çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2004). Anne ve babalar ile çocuklar arasında kurulan ilişkilerin çocukların ruh sağlıkları üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında anne ve baba ile çocuk arasındaki ilişkide sıcaklık çok az ise ve çatışma çok yüksek düzeyde ise bu durumda çocuklar. Bazı anne ve babalar bu sorumlulukları ve rolleri kaldırabilecek güçte iken bazıları ise bu sorumlulukları kaldırmakta güçlük yaşamaktadır. Çocuğun Üzerindeki Etkileri Çocuk.

Yapılan çalışmalar eşler ve arkadaşlar tarafından özürlü çocuklara sunulan sosyal destek oranına bağlı olarak ailenin olumlu işlevsellik gösterdiğini belirtmektedir (Snowden. aile ilişkilerinde çocuklar anne ve babalarının kişisel ve maddesel kaynaklarını kullanarak gelişimlerini sürdürmektedirler. çocuklar için önemli sosyal destek kaynaklarındandır. 2005). paylaşım. Bu iki yönde gelgitlerin olduğu ergenlik döneminde 99 . Örneğin Erel ve Burman’a (1995) göre. Bir toplumsal kurum olarak aile. 1994). Sosyal desteğin. Cameron ve Dunham. öneri ya da somut bir yardımdır (Gottlieb. Herhangi bir alt sistmede meydana gelen bir problem diğer sistemleri ve ailenin bütününü de etkiler. Sosyal destek. Özellikle özürlü çocuklara sahip ailelerde sosyal destek çok daha önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşler olarak yaşamayı” Martin Luther King Sosyal Destek Bağlamında Mutluluk Psikolojide ailelerin çocuklarına katkılarını ifade eden önemli kavramlardan birisi de sosyal destektir. aile sisteminin her bir parçası birbiri ile ilişkilidir. ilişkilerin olumsuz olduğu ya da tıkandığında yaşanmaktadır. Bu durumun nedeni boşanma sürecinde çocukların yaşamış oldukları kayıplarıdır. Bu durumun tam zıddı olarak da anne ve babalar evlilik ilişkilerinde uyumsuzluklar yaşadıklarında.olan yıkıcı ve aşırı kontrolcü ilişkileri kardeşler arasında çatışmaya ve saldırganlığa neden olmaktadır (Pike. Çocukların anne ve babalara oranla başa çıkma becerileri fazla gelişmemiştir. 1983). somut yardım. Bu bağlamda karı koca boyutunda meydana gelen herhangi bir problem ya da durum anne ve baba ile çocuk arasındaki ilişkiyi de etkilemektedir. çocuklar annelerine ve babalarına duyusal açıdan yakın olmaktadırlar. Küçük çocuklu ailelerde. maddi destek ve sorunları çözme gibi faktörler görülmektedir. Aile sistemi kuramına göre (Minuchin. her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlayarak ve bireyleri strese neden olan faktörlerden uzaklaştırarak bireylerin mutluluklarına olumlu katkılar sunmaktadır.” Tolstoy Ergenlik kimi zaman aşk. sevgi ve saygı gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. 1988). çocukları için anne ve babanın karşılamları gereken temel ihtiyaçlar nelerdir? ERGEN ÇOCUĞU OLAN AİLEDE MUTLULUK “Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler. Coldwell ve Dunn. düşünce ve davranışlar bir sistemden diğer sisteme yayılmaktadır. sevgi. evlilik akdinin sona ermesidir. Bu nedenle de mutsuz olmaktadırlar. çocuklar da anne ve babalardan duygusal olarak daha fazla uzaklaşmaktadırlar. Özellikle babalar ile çocuklar arasında mesafe ortaya çıkmaktadır (Amato ve Booth. Sosyal destek. Sağlıksız boşanma sürecinde çocuklar bu kaynakları kaybetmektedirler. kaygıyı ve hüznü içinde barındıran bir dönemdir. Coleman’a (1990) göre. Çocuklara sunulan kaynaklara bakıldığında güven. Evli ailelerin çocuklarına göre boşanmış ailelerin çocuklarının anne ve babalarıyla kurmuş oldukları ilişkinin kalitesi daha olumsuz olmaktadır. Dolaysıyla yaşanan bu olumsuz durumla başa çıkmada bir takım sıkıntılar ortaya çıkmakta bu da çocukların mutluluklarını. Bu nedenle aile sistemindeki duygu. Boşanma Bağlamında Mutluluk Boşanma. anne ve babalarıyla olan ilişkilerinin kalitelerini etkilemektedir. Bu süreç. bireylere toplumsal çevre tarafından sunulan ve alıcıyı duygusal ve davranışsal açıdan olumlu etkileyen sözel olan ya da olmayan bilgi. Boşanma sürecinin çocukların mutlulukları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. bilgisel. balıklar gibi yüzmesini öğrendik. 1997). “Kuşlar gibi uçmasını. merak ve yetenekleri keşfetme gibi olumlu deneyimleri kimi zaman ise riski. olumlu toplumsal etkileşim. anne ve babaların evlilik uyumları yükseldikçe.

mutluluk önemli bir konudur. İşte ergenlerin zor yaşam koşullarına dayanabilmelerini anlatan kavramlardan biri psikolojik dayanıklılık kavramıdır. Son zamanlarda ergenlerin. 2001). Aile yapısı kavramı. yüksek özsaygı düzeyine sahip olmak. bireyin aile yapısı içerisindeki kişilerarası atmosferdir (Fowler. Anne ve babanın ergenle olumlu iletişim kurması. Sosyal sistemde karşılıklı etkileşim ve dayanışma ile birbirine bağlanmış en az iki veya daha fazla sosyal rolden oluşur. problem çözme becerilerini yaşama aktarmaları. Duygusal ilişki boyutunda bireyleri merkeze alan tutumdan bireyleri reddeden tutuma doğru bir yönelim vardır. Bu noktada aile yapısı denildiğinde. Bu yaklaşıma göre aile sosyal bir sistemdir. Aile yapısı ve aile ortamı ergenler için önemli mutluluk nedenlerindendir. Bazı bilim adamları aile yapısı kavramını evlilik şekillerine ve aile biçimlerine dayalı olara ele almaktadır. 1988). Sistem yaklaşımına göre. sistemin amaçlarını içerir (Minuchin. Ergenlik. Bu doğrultuda aile yapısı ve aile ortamı olmak üzere iki önemli kavram aşağıda açıklanmıştır. giyim tarzları vb konularda çatışmaktadırlar. olduğunda. Öncelikle bu kavramlara açıklık getirmek gerekir. yetkinlik ve duygusal bağlam olmak üzere beş önemli aracın olduğu belirtilmektedir (Gülerce. Sistem yaklaşımı temelinde aile sisteminin yönetilmesinde ve örgütlenmesinde iletişim. Sistem belli bir zaman diliminde devam eden ve alt parçaları arasında sürekli etkileşimin olduğu amaç yönelimli bir birimdir. anne ve baba ile ergen arasındaki ilişkilerin kalitesine olumlu katkılar sunmakla birlikte ergenlerin sağlıklı birey olmalarına da katkı sunmaktadır. yaşamı kontrol edebileceğine inanmak. bilişsel. ailenin bir sistem olarak incelenmesi boyutunda da değerlendirilmektedir. Literatürde aile yapısına benzer bir şekilde ele alınan bir diğer kavram da aile ortamıdır. bireyler toplumsal açıdan yönlerini yavaş yavaş anne ve babalarından akranlara çevirmelerine rağmen onlar için anneleri ve babaları önemli sosyal destek kaynaklarındandır. Yapı. Tüm bunların yanında ana-baba ile çocuk arasında çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı dönem ergenliktir. iyi düzeyde planlama becerilerine sahip olmak ve akranlardan sosyal destek almak gibi etkenler de koruyucu faktörler bağlamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar incelendiğinde önemli bilgilere ve bulgulara ulaşılır. müzik seçimi. zor yaşam koşullarına dayanabilmelerinin önemi üzerine oldukça çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. çift ebeveynli aileler. 2004). birlik. Ailenin dışında. Bu faktörlerden ilki duygusal ilişkidir. sistemin yapısal ve işlevsel birimleri vardır. 1996). Bu boyutta aşırı bir şekilde kontrolden aşırı bir şekilde hoş görüye kadar bir yönelim söz konudur (Fowler. çekirdek aileler ve geniş aileler akla gelmektedir (Carlson ve Corcoran. Bu faktörler ergenlerin mutluluklarının korunmasında önemli etkenler olarak görünmektedir (Carr. Bu bağlamda aile ergenlerin yaşama uyumlarını kolaylaştıran ve artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci boyut ise denetim boyutudur. ergenlerin ait olma ihtiyaçları karşılandığında ve ergenler kişisel önem 100 . Ergenlikte ana-babalar ergenin dağınıklığı. Örneğin aile üyeleri arasında güven. İşlev ise. Ergenlikte. Özetle aile ortamında kişilerarası ilişkilerde bireyin gelişimi ile bireylerin belli amaçlar doğrultusunda kontrol edilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan çatışmalar önemlidir (Moos ve Moos. ergen gelişimi ve aile yapısı bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu dönemde yaşanan hızlı değişimler beraberinde uyum problemlerini getirebilmektedir (Steinberg 2004). Bireylerin dünyaya gelmesi ile birlikte bireyleri bir çevre kuşatır. ergenler kendilerini aileden soyutlanmamış hissettiklerinde. 2005). tek ebeveynli aileler. Bireyler bu çevrede gelişimlerini sürdürürler. Bu kişilerarası atmosferde iki önemli faktör vardır. 1982). açık bir iletişim ve duygusal yakınlık. 1980). Ergenin aile sistemi içersindeki mutluluğunu ele almak için ailede ergenin mutluluğunu etkileyen bir takım kavramlar vardır. sistemin alt sistemleri ya da bölümleri arasındaki düzenlemelerle ve örgütlemelerle ilişkili bir kavramdır. Dolaysıyla ergenlerin gelişimsel açıdan desteklenmesi ve mutlulukları anne ve baba ile kurulan ilişkilerden etkilenir (La Greca ve Harrison 2005). duygusal ve toplumsal açıdan değişikliklerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemdir. 2002). yönetim. Bu çatışmalar her iki tarafın mutluluğunu etkilemektedir (Rice ve Dolgin. boşanmış aileler. Ergenler için güvenli bağlanma stiline sahip olmak ve demokratik ana-baba tutumuyla yetişmek psikolojik dayanıklılığı sağlayan önemli koruyucu faktörler olarak ele alınmaktadır. Aile yapısı kavramının ele alınışı literatürde çeşitlilik göstermektedir. Aile ortamı kavramı. Bu bölümde ergen çocuğu olan ailede mutluluk konusu.

kendisine yeterince zaman ayırmayan. Bu bağlamda yaşlılar. Rask. Çiftler ilişkilerini ve yaşamlarını bu boyutta değerlendirirler. 1984). evlilik ve kariyer durumlarını yeniden gözden geçirirler (Raup ve Myers. Bu süreçte hem ailenin hem çiftlerin mutlulukları önemlidir. yılların geçmesiyle bir sonraki döneme gelirler. 2004). yaşlı bireylerin kaderiymiş gibi gözükebilir. Bu dönemde eşler. yetişkin yaşamına geçmekle birlikte çekirdek ailelerinden uzaklaşarak kendilerine özgü bir yaşam kurmaktadırlar. Tüm bunların yanında ergenlerin zor işlerin üstesinden gelmeleri konusunda desteklendiklerinde. Bunun için bir eş ve iş bularak kendi yollarını çizmektedirler. yapmış oldukları gündelik etkinliklerden haz aldıklarında. 2005. ÇOCUKLARIN EVDEN AYRILDIKLARI AİLELERDE MUTLULUK Kendini mutlu görmeyen hiçbir insan mutlu değildir. çocuklarının ana-baba olmalarına uyum sağlamaları gerekmektedir. Hazan ve hüzün dönemi olan yaşlılık artık kaçınılmazdır. bireylerin bu koşullar altında içsel ve dışsal çevre arasında denge kurmakta zorlanması yaşlılığın önemli belirtilerindendir (Baltes ve Mayer. Mutlulukla ilgili yapılan çalışmalar. Yetişkinliğin ortalarında çocuksuz aile durumuna alışan anne ve babalar. Ayrılmadan biraz zaman geçtikten sonra eşler duruma uyum sağlarlar. çocukların evlenmesine. toplumsal çevrenin gittikçe daralması. 1989). yaşamda istediklerini elde ettiklerine inandıklarında. Kurki ve Paavlianien. aile üyeleri arasındaki ilişkiler doyum sağlayıcı olduğunda ergenlerin mutlulukları daha olumlu bir konuma gelmektedir (Park. Ailede yetişkinlerin mutluluklarını etikileyen en önemli yetenekler hangileridir? YAŞLI AİLELERDE MUTLULUK “Yaşlanmanın yüzümüzden çok aklımızda buruşuklar maydana getireceğinden korkarım” Montagine İnsan algısı her ne kadar zamana ilişkin gerçekliği kabul etmekte zorlansa da hayat hızla akıp geçmektedir. Bu dönemde ana-babaların. Anne ve babalar çocukları evden ayrıldıktan sonra boşluğa düşe bilmektedirler. 2003). Bu dönemde anne ve babaların çocuklarla doyum sağlayıcı bir şekilde ilişkiler kurmaları. geçmiş yaşamlarının sorumluluklarını kabul ettiklerinde. Yaşlılık döneminde ailenin yavaş yavaş pek çok alanda kayıpları ortaya çıkmaya başlar. Fiziksel ve ruhsal olarak baş gösteren hastalıklar ve buna bağlı çöküşler. dışa dönük bir yapısı olmayan anne ve babaların boş yuva duygusunu daha fazla yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Bu durumun nedeni yaşlıların yetişkinlere oranla duygu düzenleme konusunda daha iyi olmalarıdır (Carstensen 1995. O da yaşlı bireylerin diğer dönemlerdeki bireylere oranla olumsuz duyguları daha az yaşamalarıdır. yaşlıların bu değişimler karşısında olumlu duyguları yükseltmelerinin zor olduğunu söylese de bu dönemle ilgili sevindirici bir yan vardır. Bireyler. 2000).duygusunu hissettiklerinde onların mutlulukları artmaktadır (Joronen ve Kurki. Kunzmann. Bu boşluğa düşme. kendi ana ve babalarının kaybına. Çocuklarına karşı aşırı bağlılıkları olan. Yaşlılıkta mutluluğun nasıl sağlanacağına dair çeşitli fikirler öne sürülmektedir. Fakat bu görünüş aldatıcıdır. Bu süreçte anne ve babalar tekrar evli çiftler olarak yaşamlarına devam etmektedirler. Marcus Aurelius Aile yapısı zamana bağlı olarak değişmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde öncelikle uluslararası literatür sonrada ulusal literatür bağlamında bu dönemde mutluluk konusu ele alınmıştır. 1999). ilgisi ve hobisi olmayan. anlamlı yaşam amaçlarına sahip olduklarında. eşlik rollerine. haz duyacakları uğraşılara yönelmeleri ve çalışarak kendilerinde başarı duygusunu doyurmaları yaşanan stresle ve mutsuzlukla başa çıkma yolları olarak gözükmektedir (Black ve Hill. özsaygı düzeyleri yüksek olduğunda. Çocukların evden ayrıldıkları aile tiplerinde yeniden karı kocalık rolleri önemli olmaktadır. hüzünlü bir ruh hali içinde olma genellikle boş yuva sendromu olarak ifade edilir. Little ve Smith. yaşamı anlamlı bulduklarında. Bu belirtilere bakıldığında sanki yaşlılık sürecinde mutsuzluk. kendilerini oldukları 101 .

2009). onları hastaneye götürmek ve tedavi süreçlerini takip etmek. onların olumsuz yaşam olayları ile karşı karşıya bırakmamak ve onların algılanan kontrollerini yüksek düzeyde tutmak gerekmektedir (Eryılmaz ve Atak. duygusal açıdan dengesiz ailesiyle yaşayan yaşlılar mutsuz olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta ihtiyaçları karşılanan yaşlılar mutlu olmaktadırlar. Öte yandan yaşamlarını düzenleyebileceklerine ve kontrol edebileceklerine inanan yaşlıların mutluluk düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 1961). Ayrıca yaşlı bireylerin hastalıklarıyla ilgilenmek. yaşlıların mutlu olmalarına yönelik bir model de geliştirilmiştir. şok. Yaşlılık döneminde eşlerden biri önce ölebilir. 1995). Benzer şekilde huzurevinde kalan yaşlılarda özbakım güçleri yükseldikçe mutluluklarının da yükseldiği sonucuna varılmıştır (Altay ve Aydın. Yaşlıların etrafındaki insanlarla oluşturmuş olduğu sosyal ağların niteliği ve niceliği onların mutluluklarını etkilemektedir. suçluluk ve kabul süreçlerini yaşayarak eşin ya da sevilen aile üyesinin kaybına tepki vermektedir (Walsh. yaşlılarda toplumsal açıdan destek alma noktasında bağımlılıkların oluşmasına neden olmaktadır. yetişkinlikte önemli bir kişilik özelliği olan sorumluluk kişilik özelliğine yüksek düzeyde sahip olmak da yaşlıları mutsuz etmektedir. Yaşlanma. Bu dönemde yaşlının etrafında yeteri kadar insan bulunması onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasından önemlidir. Yaşlıların yalnızlık duygusu hissetmeleri de onların mutluluk düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Bu modele göre. Türkiye’de yaşlılar üzerine yapılan çalışmalarda bu iki boyut etrafında toplanmaktadır. Skinner. Yukarıda değinilen çalışmaların yanında. benzetim ve arama. onlara fazla sorumluluk yüklememek. 2004).gibi kabul ettiklerinde ve iyimserlik eğilimleri yüksek olduğunda daha mutlu olmaktadırlar (Neugarten. Ayrıca yaşlıların toplumsal açıdan temas kurdukları kişi sayısından ziyade ilişkilerin niteliği onların mutluluklarında önemli bir etkiye sahiptir. inkâr. yaklaşan ölüm gerçeğine uyum sağlamak durumundadırlar. Yaşlılıkta sağlıktaki bozulmaların yaşın ilerlemesine paralel olarak artması. Bu dönemdeki yaşlılar. eşin kaybına alışmak ve yas sürecini yaşamak durumundadır. Bu bağlamda yaşlılar ya yakın aile üyelerinin yanında ya da huzurevinde yaşamlarını sürdürmektedirler. 2011). 2009). Ayrıca. Öte yandan huzurevinde kalan ve sekiz haftalık fiziksel aktivite programına katılan yaşlıların yaşam doyumlarının yükseldiği sonucuna varılmıştır (Akandere. Yaşlılık döneminde anne ve babalar. kaygı. Öte yandan yaşamlarını kontrol edeceklerine inanan yaşlıların daha mutlu oldukları sonucuna varılmıştır. Özetle ailesiyle yaşayan yaşlıları mutlu etmek için onları yalnız bırakmamak. 2000. öfke. gerektiğinde onlara maddi açıdan destek olmak onların mutlulukları için önemlidir (Merz ve Consedine. ailesinin yanında yaşayan yaşlıların huzur evinde kalan yaşlılara oranla daha mutlu oldukları bulunmuştur (Özer. eşin kaybı gibi etkenler bireyler için farklı seçenekleri ortaya koymaktadır. Yetişkinlere benzer şekilde duygusal açıdan dengesiz olan yaşlıların daha mutsuz oldukları bulunmuştur (Pinquart & Sorensen. 2006). Bu durumda diğer eş. Havighurst ve Tobin. Yapılan çalışmalara göre. üzüntü. 2007). Tüm bunların yanında kronik hasatlığı olan yaşlıların daha çok mutsuz oldukları bulunmuştur. Büyükanne ve babanızı nasıl mutlu edersiniz? 102 .

"İşte bu. kazanın etrafında itişip kakışarak çorbadan paylarını almaya çalışıyorlar. kavga ediyor ve açlıklarını gidermek için kullanmaları gereken kaşıklarla birbirlerine vuruyorlarmış. Biri kaşığı kaba sokuyor ve eşine yediriyormuş. Odanın ortasında. Cennet ve cehennem konularına büyük ilgi duyan ve yaşamını ona göre şekillendirmeyi amaçlamış olan adam İlyas Peygamber'e sormuş: "Cehennem nerede? Cennet nerede?" Bunları söylerken bir yandan da ona yaklaşmış. günler ve dakikalar birbirinin aynısı imiş gibi gelse de biz bu ömrü ve ömür dakikalarını bir kez yaşıyoruz. fakat İlyas Peygamber cevap vermeden adamın elinden tutmuş ve onu karanlık yollardan geçirerek saraya getirmiş. Yavaş yavaş kaynayan kazandan odaya çok güzel bir koku yayılıyormuş. kitabın bu bölümündeki bilgilerin özetini içinde barındıran “Peygamber ve Uzun Kaşıklar” öyküsü konuya bir bakış açısı sunmaktadır. ancak hiçbiri bunu başaramıyor muş. ateşin üstünde büyük bir çorba kazam durmaktaymış. 33-35). Peygamber ve Uzun Kaşıklar Ortodoks bir dindar İlyas Peygamber 'e gelmiş. ." demiş. görevlerin ve sorumlulukların uygun bir şekilde yaşama aktarılması ikinci bir ön koşuldur. İlyas Peygamber ile birlikte gelen adam insanların kendileri kadar büyük kaşıklarını görünce çok şaşırmış. Öykü. Yaşanan saatler. kollarını. Aç insanlar. Kazanın etrafında ise çökük yanaklı. aile içersinde sınırların. 1998. Eğer kaşık bir kişi için çok ağır olursa. ortada çorba kazam. cehennem. yalnız sakin. rollerin. hem bireysel hem de aile mutluluğu için fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmak önemli bir ön koşul olarak gözükmektedir. çok uzun bir sap ve ucunda da küçük. Fakat buradaki 103 insanlar iyi beslenmiş görünüyorlarmış. Çorbayı her zaman iki kişi birlikte yiyorlarmış. aşağıda yer almaktadır. Üçüncü olarak da zamana ilişkin bireylerin algılarının gerçekçi olması gerekmektedir. Daha arsız olanlar çorba içeyim derken. İlyas Peygamber yanındaki adamı kolundan tutarak. Bir kişi yeteri kadar yediğinde diğerinin sırası geliyormuş. bazıları kilimlere sarınmış zengin ve yoksul insanlarla dolu büyük bir odaya girmişler. barış içinde çorbasını yiyebilmekteymiş. Dahası birbirlerine bağırıyor. Öte yandan yaşamın hangi döneminde olursa olsun ailede mutluluk için.Özet Kitabın bu bölümündeki bilgiler incelendiğinde ailenin. Bu oda daha önceki odanın benzeriymiş. Ağır kaşığı kazandan kaldırmak çok zormuş. Bu nedenle karşılıklı saygı. Bu bağlamda. yüzlerini yakıyor veya çorbayı diğerlerinin üzerine döküyormuş. Karanlık yollardan geçerek yaptıkları uzun yolculuktan sonra başka bir odaya girmişler. dengenin. demirden yapılmış büyük bir çukur bölüm. boş gözlerle bakan insanlar çorbadan paylarını almak üzere bekleşiyorlarmış. bireyler için cennet ya da cehennem haline dönüşebilme ihtimalinin olduğu görülür. İlyas Peygamber yanındaki adama dönmüş ve şöyle söylemiş: “İşte bu da cennet!” (Pesesschkian. diğer iki kişi bunlara yardımcı oluyormuş. sevgi ve güven temelinde aile ilişkilerinin olması aile sistemini ve aile içersindeki bireyleri mutlu edecek önemli bir faktördür. Bu öyküden de anlaşılacağı üzere. Ayrıca kaşığın sapı çok uzun olduğu için en kuvvetli adam bile kaşığı ağzına kadar getiremiyormuş. etrafında dev kaşıklarıyla insanlar varmış. Bu şekilde herkes kavga düğüş olmadan. Daha sonra o odadan ayrılmışlar ve bir süre sonra arkalarındaki cehennemin bağrışlarım duymaz olmuşlar. tahta bir tutacaktan oluşuyormuş. mutlu bir mırıldanma duyulmaktaymış. Kaşık. sf. Çorbaya dalan kaşık seslerinin dışında. Süslü demir bir kapıyı geçerek bazıları mücevherlerle donanmış.

Türkiye’de yaşlıların mutlulukların olumlu olarak etkleyen en önemli faktör hangisidir? a. Duygusal bağlam b. Aşağıdaki bağlanma sitilllerinden hangisi bireyleri en çok mutlu etmektedir? a. Aşağıdaki ihityaçlardan hangisinin karşılanmaması durumunda çocuklarda dürtüsel davranma eğilimleri ortaya çıkar? a. Aşırı koruyucu aile e. Kontrol d. Bilişsel uyaran sunma e. Sorumluluk e. Kontrol e. Kaygılı bağlanma c. Yetkinlik c. Yaşam doyumu c. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ailedeki yetişkin bireylerin mutluluklarını olumlu olarak etkilemektedir? a. Adalet . Bireylerin aile içerisindeki mutluluklarına en çok olumlu katkı sağlayan aile tutumu hangisidir? a. Duygusal uyaran sunma 5. Olumlu duygu d. Aşağıdaki yeteneklerden hangisi ailedeki yetişkinlerin mutluluklarını etkilemektedir? a. Deneyime açıklık 7. Algılanan kontrol e. Yumuşak başlılık d. Doyum d. Duygusal dengesizlik c. Dışa dönüklük b. Otoriter-katı kuralcı aile b. Bakım c. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ergenleri mutlu eden aile ortamıyla ilgili faktörlerdendir? a. İzin verici aile d. Dışa dönüklük b. İletişim 8. Demokratik aile c. Doyum d. Duygusal dengesizlik c. Şüpheli bağlanma e. Aşağıdakilerden hangisi psikolojideki mutluluk kavramlarından biri değildir? a. Duygusal dengesizlik c. Deneyime açıklık 10. Öznel iyi oluş b. Korkulu bağlanma d. Umut c. Kontrol e. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ergenleri mutlu eden aile yapısıyla ilgili faktörlerdendir? a. Öz yargılama 2. Sorumluluk d. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ailedeki bireylerin mutluluklarını olumsuz olarak etkilemektedir? a. Güven b. İletişim 9. Nezaket b. Deneyime açıklık 104 6. Olumsuz duygu e. Dışa dönüklük b. Yumuşak başlılık d. Yetkinlik c. Yumuşak başlılık e. Dakiklik e. Kayıtsız bağlanma 4. Güvenli bağlanma b. Ailede birlik b.Kendimizi Sınayalım 1. İlgisiz ve kayıtsız aile 3. İnanç d.

a Yanıtınız yanlış ise “Çocukluk Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. 6. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Her ailede kişisel olarak yaşananlar bu sorunun yanıtıdır. b Yanıtınız yanlış ise “Çocukların Evden Ayrıldığı Dönemde Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. 5. Sıra Sizde 2 Ailenin görevlerini getirmesidir. b Yanıtınız yanlış ise “Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Çocukluk Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Ergen Çocuğu Olan Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Çocukların Evden Ayrıldığı Dönemde Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Yaşlı Ailede Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. e Yanıtınız yanlış ise “Ergen Çocuğu Olan Ailelerde Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. e Yanıtınız yanlış ise “Psikolojide Mutluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. ve işlevlerini yerine Sıra Sizde 3 Derinlik denir Sıra Sizde 4 Küçük çocuklu ailelerde ana-babalar çocukların dört temel ihtiyacını karşılamalıdırlar: • Kontrol • Bakım • Güven • Bilişsel açıdan uyarım sunma Sıra Sizde 5 Ailede yetişkinlerin mutluluklarını etkileyen dört önemli yetenek vardır: • Zaman • Umut • Güvenirlik • Başarı Sıra Sizde 6 Ailelerde yaşlıları mutlu etmek için yapılacaklar: • Onların sağlıkları ile ilgilenmek • Gerektiğinde onlara maddi destek sunmak • Onların sorumluluklarını azaltmak • Onlara olumsuz duygular oluşturacak yaşam deneyimleri sunmamamak • Onların algılanan kontrollerini yükseltmek 105 . 10. 8.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2.

İ. Assessing children’s needs and circumstances: the ımpact of the assessment framework. Cambridge. (1995). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sloan Work-Family Network Black. & Booth. Evidence for a life-span theory of socioemotional selectivity. The science of happiness and human strengths. R. Coleman. 8.Family well-being. (1999).. Walker. & Mayer. 63. 275-282. D. 57–83. P. DePaulo. 30. Sexually inactive marriages. (2004) positive psychology. (2004). UK: Cambridge University Press. Current Directions in Psychological Science. (1995).S. P. & Hill. & Meadows. L. (1999).. Carr. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı. Amato. R. 282-292. ed. 118. P.18. M. Cambridge. L. Cassidy. M. Donnelly. 779-792.. (2001).1-9. M. Malden.. Journal of Personality and Social Psychology. Foundations of social theory. A. Cleaver. S. & Shaver. Boston: Allen & Bacon. Carlson. J.E. 66. (2009). MA: Harvard University Press. Journal of Marriage & Family. Dunn. Journal of Marriage and the Family.R... Bartholomew. R. family. Brown. (1991).. Carstensen. T. Hove: Brunner-Routledge Carter. M. Family structure and children’s behavioral and cognitive outcomes. & Bulman. 351-367. (2004). D. 151– 156.. Singles in society and in science. (2007). & Corcoran. (2005). The expanded family life cycle: Individual. 61: 226-244. 108-132 . Ankara: T. New York: Guilford Press. M..C. P. London: Jessica Kingsley Publishers. & Morris. and social perspectives. S. Psychological Inquiry. M. A test of a four category model.Yararlanılan Kaynaklar Akandere. & Afifi. E.. (1984). MA: Harvard University Press. W. 36(4). L. Cambridge. Handbook of attachment. 171– 179. Kirkpatrick. Amato. The Berlin aging study: Aging from 70 to 100. P. H. Journal of Marriage and Family. 4(5). D. 222-236. Erel. U. Baltes. J. ve Horowitz. (2001). B.. Psychological Bulletin.J. L. (2004). MA. J. (1993). Journal of Personality and Social Psychology. (1993).. (2004) Children’s Friendships: The beginnings of intimacy. S. A. Journal of Marriage and Family. Psychology of Women Quarterly.. 63. Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review. O. Blackwell. Attachment styles among young adults. A. M. (1978). The Journal of Sex Research. (3rd. and Larsen.).. (1999). A. C. A half century of American mate preferences. Huzurevinde yasayan yaşlılarda özbakım gücü ve yasam doyumu arasındaki iliksi. 491-503. 106 Bulut. (2006). & Burman. Family Structure and Child Well-Being: The Significance of Parental Cohabitation. Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. I. A generation at risk: Growing up in an era of family upheaval. Behnke.. Coates. Feeling caught between parents: Adult children’s relations with parents and subjective well-being. Shackelford. (1997).. Lottery winners and accident victims: Is happiness relative. D. S. & McGoldrick. K. & MacDermid. & Aydın. B. B. Altay. B. P. T. s. 36. K. (1990). Huzurevinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivitelerin yaşam doyum düzeylerine etkisi. Brickman. 917-927 Buss. 68. A. Dicle Tıp Dergisi. The psychological well-being of women in their middle years. A. J. 16. K.

V. Kunzmann. (2000). (2005). Emperically Testing the Relationship of Social Support. A. University of Lovislono. Emotional expression. N. K. NY: McGrawHill Publication. Journal of Clinical Psychology. (6’th Ed. (1991). International Journal of Nursing Practice. Gomez. (2010). Antropoloji: insan çeşitliliğine bir bakış. A structural analysis of dependencies. (2005). C. & Harrison. 47. B.125-133. yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi.D. İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi Yayınları.E. Lucas.I.J. C. M. 511–526. T. & Smith. M. A study of the marital satisfaction levels of participants in a marriage Education course. Fowler. 2(1): 31-37.& Kurki.) Contemporary families: Looking forward. & 107 . Little. Heady.. Psychological Reports.). Is age-related stability of subjective well being a paradox? Cross-sectional and longitudinal evidence from the Berlin aging study. (1982). (1993). Öznel iyi oluşun cinsiyet. Unpublished Doctoral Dissertation.E.Understanding happiness: A theory of subjective well being. A. 22. Georgellis.S. Psychology and Aging. 139-151. D.. Familial contribution to adolescent subjective well being. M.I. P. W. Hetherington.L. Fujita. Monnoe. & Wearing.36 (4). Türkiye’de ailelerin psikolojik örüntüleri. 21-30. J Marriage Fam. Malik. N. CA: Sage Publications.H. 38.O.. Quantitative research on marital quality in the 1980s: A critical review. 49–61. (1986).. Master’s Thesis. Y.. neuroticism. (2006). Gauvain. Friendships and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology.(2005). S. 34.D. P. S.S. 12.. and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology. Fowers.3. (1991). Gottlieb. (2011). Socioemotional behavior and satisfaction in marital relationships: A longitudinal study. L. Job Satisfaction and Work Family Balance in Pakistani Socio Cultural Set – Up. Kirby. J. U. Beverly Hills. (2001). 601-607. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 15(3). Aile yapısı ergeni mutlu eder mi? Aile ve Toplum Dergisi. D. A.F. & Saif.. A.. & Vangelisti. R. J. 804-810. (1980).. L.. Journal of Social and Personal Relationships. 403-413. Ercan. & Olson. M. Child psychology: A comtemporary viewpoint. Ergenlerin öznel iyi oluşları ile aile ortamları arasındaki ilişkinin incelenmesi? Aile ve Toplum Dergisi.L. Vicotira Australia: Longman Cheshire Hendrick. 61. C. B. R. B. Joronen. Glenn. (1991). King. Parke. Clark. Journal of Marital and Family Therapy. Adolescent peer relations. 50:9398.E. An ınvestigation of the relation between extroversion. Melboune. Ankara: Ütopya Yayınevi. In A. A. Minneapolis: National Council on Family Relations. 24. Relationship of family environment and personality characteristics. positive affect. looking back. Aydan. Huston. A. 61 l-6 17. Gülerce. 93-102.(1992). Eryılmaz.. (1996). H. A generic measure of relationship satisfaction.. andmarital satisfaction. University of Illinois. 10. 11. Family environment and early behavioral development. Fowler. (2010).. ambivalence over expression. P.Eryılmaz. Department of Educational Leadership and Counseling Department. Basım. (2011a). Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. Khan. (1983). Kottak. A.M. Booth (Ed. & Locke. OIDA International Journal of Sustainable Development. A. 1. F.H. Eryılmaz. 721-733. Social support strategies. T. A.. La Greca. (1988).

The role of subjective well-being 108 . R.(6). Nazlı. Studies in the assessment of parenting. G. Journal of family Psychology. C. (2004). 339–356.E. Social Indicators Research. Ankara: PDREM Yayınları.. Lyubomirsky. B. Rask. Aile danışmanlığı. L. 59–85. In A. S. (1989). & Singer. J. Kurki. J. Adolescent subjective well-being and family dynamics.Deiner.Oxford:Clarendon Press. 57. The Annals of American Acedemy of Political and Social Science. S. 66. E. Palo Alto. İ. 78(3). (2000). B. Park. J. relationships. Scand J. Ryff. Moos. A. cultures (11th ed. T. E. J. Coldwell. K. 14. Duncan S. (1997). (2008). 56.D. (2001). S. 523. & Myers. G.. (1961). Pike. (2003). 3rd edn.. J. Ryff. Why are some people happier than others? American Psychologist.). N. A. P. The empty nest syndrome: Myth or reality? Journal Counseling & Development. Journals of Gerontology.P. (2001). H & Moos. 180-183. The influence of parent and peer attachments on life satisfaction in middle childhood and early adolescence. S. Havighurst.D. Relationships within the family: a systems perspective on development.J. and Competence on Subjective Well-Being in Later Life: A Meta-Analysis.Butzel. Journal of Personality and Social Psychology. (2000). Boston: Allyn & Bacon. Family environment scale manual.The association of family support and wellbeing in later life depends on adult attachment style. E. Sarason. K. Influences of Socioeconomic Status. R.33-36 yaşam doyumunun Journal of Geriatrics. 134143. California. E. Ankara: Nobel Yayınevi. Sweeney.. 1069-1081. 16. Sorensen. Third edition. Ailede İletişim ve Yaşam.. J. Reexamining adaptation and set point model of happiness: reactions to changes in marital status. The wheel of wellness counseling for wellness: a holistic model for treatmentplanning. M. S.. Sarason. S. Merz. J.(1988). Turkish 7 (1). M. Know thyself and become what you are: a Eudaimonic approach to psychological well-being. C. & Dunn. & Tobin. New York: Guilford. of Reder P.. R. in positive youth development. & Solky. Consedine. B. Journal of Social & Personal Relationships. 19(4). pp. F. Sibling relationship in early middle childhood: Links with individual adjustment. Raup. (2003).S .A. Journal of Happiness Studies. G.17. J.(2003). Neugarten. A. P. Hove: Brunner-Routledge. Relationships within Families. Happiness is everything or ıs it? Explorations on the meaning of psychological well-being. The measurement of life satisfaction. I. Psychology and Aging.. C. Rice.(2004). 3560.(2009). Journal of Counseling and Development.. Özer. J.s. Social Network. 591 (1): 25-39. (2001). Minuchin. & Witmer. 187-224.. Journal of Personality and Social Psychology.Caring Sci. Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların incelenmesi. 239–249.532.129-138. Object relations couple therapy. Assessing the quality of personal relationships... (2002)..B. F. Özgüven. N. (2005).&Paavilainen. Savage-Scharff. Nickerson. & Lucey C. Gurman & N. The adolescent: Development. (1989). 9. 251-266. Jacobson (Eds). (2004). Pierce..(726). R. & Nagle. Clinical Handbook of Couples Therapy. (2002). & Dolgin. J. G. 15( 2). M. 68. B. Pinquart.M. Attach Hum Dev 11:203– 221 Myers.H. (2005). & Bagini. 13-39.

Steinberg. 97-112..K. M. 65(3). 109 . F. & Fujita. Risk-taking in adolescence: What changes. 1091-1102.. motivation. L. E. Problem–solving conversations in marriage: Does it matter what topics couples discuss? Personal Relationships. (2003). 70.Sanford. 51–58. Twenge. Campbell. (2006). (1996).A.. Terry. Guidance and counseling in the elementary and middle Schools (pp. coping. E. (1995).A. W. Parenthood and marital satisfaction: A meta-analytic review. New York: Guilford Press. Working with families. 10(1). Journal of Marriage and Family.. K.254-281) Brown Benchmark Publishers. (1995). J. J. 1021. & Foster. Skinner. Journal of Personality and Social Psychology. & Kottman. F. Diener. London: Sage Events and subjective well-being: Only recent events matter. (2004). 574-583. C. (2003). and why? Annals of the New York Academy of Sciences.). & Publications. Walsh. E. Strengthening family resilience (2nd ed. Suh.M. Perceived control.

Ana-babanın çocuğa verdiği değerin iletişime etkisini ifade edebilecek.Çocuk Sevgisinin Aile İçi İletişime Etkisi Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık Ana-Babanın Çocuğa Verdiği Değer Ana-Babanın Çocuğa Ayırdığı Zaman Ailedeki Kardeşler Arası Ayırımın İletişime Etkisi 110 . Anahtar Kavramlar İletişim Ana-Baba Tutumları Çocuğa Verilen Değer Çocuğa Ayrılan Zaman Etkileşim Ana-Baba Sevgisi Kıskançlık İçindekiler Giriş Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi Ana-Baba. Ana-babanın çocuğa ayırdığı zamanın iletişime etkisini açıklayabilecek. Ana-baba tutumlarının çocukla iletişime etkisini ifade edebilecek.6 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ana-baba çocuk sevgisinin aile içi iletişime etkisini açıklayabilecek. Ana-baba tutumlarını ve önemini açıklayabilecek. Tutarlı davranmanın ana-baba-çocuk etkileşimine etkisini açıklayabilecek. Ailedeki kardeşler arası ayırımın iletişime etkisini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

sevgiyle ve güven ortamında yetişen çocuklar. çocukların otoriteye boyun eğdiği. 2007). Aile içindeki babanın. bireyci toplumlarda görülmektedir. kadın statüsünde yükselme ve erkek çocuk tercihinde düşme görülmektedir. ona bireysel gelişimi için koşulsuz destek vermelidir. Buna karşın daha otoriter yaklaşım sergileyen ailelerde yetişen çocuklarda ise çekingenlik. uyumlu birer birey olmaktadır. 2010). annenin ve çocukların rolleri yeni oluşan sosyal yapıyla birlikte yeniden şekillenmiştir. Duygusal bağlılık modelinde ise hem aile üyeleri arasında duygusal bağlılık hem de bireysellik ve özerklik bulunmaktadır. aile üyelerinin kendi aralarında kurdukları iletişimde etkili olmaktadır. Ailelerin sahip oldukları en değerli varlıklar çocuklarıdır.Ailede Ebeveyn Çocuk Etkileşimi GİRİŞ Endüstri ve teknolojinin hızla gelişmesi sosyal yaşamda da değişmelere neden olmuştur. Ana-babalar. Yaşanan bir durum karşısında ortak kararlar alarak aynı tutumu sergilemelidir. hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çocuklarını ne kadar sevdiklerini onlara hissettirmelidir. Ana-babanın çocuklarla etkileşimi çocuğun ailedeki yerini belirlemektedir. Tüm bunlar için ise ana111 . Ana-babaların çocuklara sağlamaları gereken gelişimlerden birisi de duygusal gelişimdir. Ailelerinden yakın ilgi. Ana-babaların en temel duygu olan sevgi duygusunu çocuklarına mutlaka yaşatmaları gerekir. Bu modelde aile üyeleri arasında bağımsızlık. çok çocuklu. bağımlı aile modeli ve duygusal bağlılık modeli şeklindendir. Bağımlı aile modeli genellikle kadın statüsünün düşük olduğu. Çocuklara aileleri tarafından verilen değerin türü zamanla farklılaşmıştır. Aile üyelerinde aileye bağlılık sözkonusudur. Tutarsız aileye sahip olan çocuklar hem kendi içlerinde tutarsızlık yaşayacak hem de doğru kararı vermekte zorlanacaklardır. Ana-babalar kendi içlerinde de tutarlı olmalı. Duygularımız yaşamımızdaki pek çok yaşantı üzerinde etkili olur. Demokratik ve duygusal etkileşimin etkili olduğu aile yapısında. daha çok erkek çocukların tercih edildiği geleneksel toplumlarda görülmektedir. bağımsız aile modeli. hem çocukluk yıllarında hem de yetişkinlik dönemlerindeki sosyal yaşamlarında ve kuracakları ailedeki iletişim biçimlerinde daha başarılı olmaktadır. Bu modellere ait bir sınıflama. Bu değişme toplumun yapı taşını oluşturan aileler üzerinde kendini göstermiştir. erkek çocuk tercihinde düşmenin ve çocuk yetiştirmede anababa kontrolünün yer aldığı bir modeldir. Ana-babalar. özgüveni ve sosyal becerisi yüksek. asilik. Anne ve babalar bir birleriyle bütünlük oluşturarak çocuklarına karşı tutarlı olmalıdır. teknoloji ve endüstri açısından gelişmiş. aynı davranış karşısında farklı zamanlarda farklı tepkiler vermekten kaçınmalıdır. Duygu gelişimi üzerinde ana-babaya görevler düşmektedir. sevgi ve demokratik bir ilişki gören çocuklar. Ailenin sahip olduğu model. sosyal değerler ve artık günümüzde de gittikçe önemini artıran psikolojik değerler verilmiştir. Ana-baba çocuk arasındaki etkileşim üzerinde etkili olan bir diğer faktör de anababaların çocuklarına tutarlı davranmalarıdır. kadın statüsünde artmanın. Geçmişten günümüze sosyoekonomik ve kültürel gelişmeyle birlikte oluşmuş çeşitli aile modelleri görülmektedir. Duygusal bağlılık modeli. karar verememe. çevresindeki insanlara sevgiyle yaklaşan. çocuklarına duygusal olarak bağlanmalı. Ülkemizde aile yapısının sosyo-ekonomik gelişme ve kültürleşmeyle birlikte gittikçe duygusal bağlılık modeline doğru kaydığı gözlenmektedir (Kağıtçıbaşı. saldırganlık gibi davranışlar gözlenmektedir (Demiray. Bağımsız aile modeli ise ekonomik seviyesi yüksek. Şimdiye kadar çocuklara ekonomik değerler. Ana-babanın çocukla kurdukları iletişimde kullandıkları tutum ve tavırlar çocuğun sosyal yaşama ilişkin elde edeceği kazanımlar üzerinde ilk örnekler olmaktadır.

sosyal ve kültürel olarak gelişebilmeleri için ana ve babalarına ihtiyaçları vardır. İzin verici ailelerin çocukları kendilerine yetebilme düzeyleri ve sorumluluk düzeyleri düşük. sessiz. kırıcı ve saldırgan davranışlar sergileyebilmektedirler. Ana-babalar ancak bu şekilde davrandıklarında çocuklarına olan sevgilerini en iyi şekilde ortaya koyduklarına inanırlar. özdenetimden yoksun ve doyumsuz çocuklardır. Otoriter ve kuralcı aileler çoğun hata yapmasına tahammül edemez ve bu durumda çocuğu eleştirirler. Günümüz çağında hem annenin hem de babanın çalışıyor olması ve günün büyük oranını iş ortamında geçirmesi çocuklarına yeteri kadar zaman ayıramadıklarını göstermektedir.babaların çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmaları gerekmektedir. duygusal. ailesine karşı olumsuz duygular besler ve onlara güvenemez. Çocuklar yaşamlarıyla ilgili kararları doğru da olsa yanlış da olsa kendileri verirler ve ailelerinden bir tepki almazlar. Bu koruyuculuk daha çok anne tarafından gösterilir. Bu yöntem çocuğu disiplin altına alıyormuş gibi görünse de uzun vadede çocuğun bağımsız ve bireyci gelişimine zarar verir. İzin Verici Aile İzin verici ana-babalar çocukların her türlü düşünce ve davranışlarını hoşgörü ile karşılarlar. Zaman zaman bu çocukların isyankâr. İzin verici anababalar çocuklarına toplumsal kuralları ve değerleri öğretmekte geri kalmakta ve bu kurallara uymadıklarında ise bir yaptırım uygulamamaktadırlar. Çocuk gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olsa bile anne-baba onun yerine ihtiyacını gidermeye çalışır. Görüldüğü gibi ana-baba-çocuk etkileşimi üzerinde etkili olan bir çok faktör vardır. 2011). Bu çocuklar ailelerinden sürekli almaya alıştıkları için paylaşmayı bilmeyen ve işbirliği yapamayan bireyler olmaktadır (Dönmezer. Bu tutumlar aşağıda sıralanmıştır. İzin verici ailede büyüyen çocukların toplumsal kuralları öğrenmede güçlük çektikleri görülmektedir. Bu sadece zaman olarak değil belki de daha önemlisi olan sevgide de kendini göstermelidir. ANA-BABA TUTUMLARININ ÇOCUKLA İLETİŞİME ETKİSİ Ana-babaların çocuklarıyla kurmuş oldukları etkileşimde kullandıkları beş temel tutumdan sözedilebilir. Bu bölümde kısaca bu faktörlere değinilmiştir. Bu da onların özgüvenlerini ve özsaygılarını düşürerek kendilerini değersiz bulmalarına neden olmaktadır. bilişsel. Bulduğu an hemen doğrusunu öğretme çabası içine girer. Aşırı Koruyucu Aile Aşırı koruyucu ana-babalar çocuklarının yapması gereken pek çok işi kendileri yaparlar ve çocuklarına gereğinden fazla ilgi gösterirler. Aile çocuğu sürekli kontrol eder ve çocuğun açığını bulmaya çalışır. Ailelerinden bağımsız hareket edemedikleri için karar verme becerileri sağlıklı gelişememiş ve böylece yaratıcılıkları da zayıf kalmıştır (Sayar ve Bağlan. hırçın. Bir anne ya da baba ne kadar yoğun çalışırsa çalışsın günün belli saatlerinde mutlaka çocuklarıyla birlikte olması gerekir. Çocuk sürekli denetim altındadır. Çocukla ilgili verilecek kararlarda çocuğun fikrini almadan kararları kendileri verirler. bağımlı ve başkalarından çok çabuk etkilenen bir yapıya sahiptirler. Ana-babaların çocuklarıyla birlikte oldukları süre içinde kardeşler arasında ayırım yapmadan her çocuğa dengeli bir zaman ayırarak etkinlikler yapmaları gerekir. 112 . Katı bir disiplin uygulayarak çocuğun yaşamına müdahale ederler. silik. Anne ve babasının kardeşleriyle kendisi arasında sevgi ayırımı yaptıklarını fark eden çocuk. Bu nedenle çocuklar yaşlarına uygun olmayan davranışlarda da bulunabilirler. 1999). kindar ve kavgacı oldukları da görülmektedir. Otoriter ve kuralcı bir aile tutumuyla karşı karşıya kalan çocuk ailesinden sürekli baskı gördüğü için kendini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Otoriter-Katı Kuralcı Aile Otoriter ve kuralcı ana-babalar çocuklarıyla ilgili kuralları kendileri koyarlar ve çocukları bu kurallara uymak zorunda bırakırlar. Bu çocuklar ailelerinden sürekli bir şeyler istedikleri için ailelerini rahatsız ederler ve aralarında uygun olmayan sert ilişkiler gelişebilir. Bu nedenle vurucu. inatçı. Böyle bir tutum içinde olan anne çocuğunu her türlü dış etkilerden korumaya çalışır. Çocukların. Bu çocuklar çevresindeki insanlara karşı çekingen.

128). Ancak gösterilmesi gereken duygular olumlu duygulardır. Bu tutuma sahip aileler evde çocuklarına sıcak. sigara. sorumluluk sahibi. özerk ve bağımsız kişiler olduğu görülmektedir. özgüveni yüksek. Çocuğun sorumluluk bilinci kazanmasına yardımcı olacak küçük görevler verilir. İlgisiz ve kayıtsız ana-babaların genellikle çok işleri vardır ve çocuklarını yapacakları işe engel olacaklar düşüncesiyle kendilerinden uzak tutarlar (Dönmezer. Demokratik ana-babaların çocuklarını belli sınırlar içinde özgür bırakmaları ve istedikleri kararları vermelerine yardımcı olmaları. daha yaratıcı. Daha az çatışmanın yaşandığı ve daha çok güvenli ortamın bulunduğu bir ailede bulunan çocuğun stresli ve olumsuz yaşam koşullarını daha kolay atlattığı görülmektedir. Gerekli kurallar çocukla tartışılarak önceden belirlenir. disiplinin önüne geçmiş olmasıdır. Ana-babalarınız çocukluğunuzda sizinle iletişim kurarken daha çok hangi aile tutumunu sergiliyorlardı. sevecen ve sevgi dolu bir ortam oluştururlar. vicdan duygusu gelişmiş bir kişiliğe sahip olduğu görülmektedir. Kendilerini yaşamın akışına bıraktıkları için geleceğe dönük planlar yapamazlar (Sayar ve Bağlan. Özgüvenleri düşük ve zayıf bir kişiliğe sahiptirler (Sayar ve Bağlan. Çocuklarının olumlu davranışlarını onaylayarak sağlıklı bir gelişim göstermelerini sağlarlar. şefkat ve merhametin. S. Bu nedenle ana-babalarından ayrı kalamazlar ve sürekli onların yanında olmak isterler. Çocuklarıyla iletişimleri çok azdır. Demokratik bir aile ortamında büyüyen çocukların özgüvenleri yüksek. 2011. Ana-babalar çocuklarını gerektiğinde denetledikleri gibi aynı zamanda onlara ihtiyaç duydukları ilgiyi de göstermektedirler. Zamanını verimli kullanamaz. Ana-babaların çocuklarıyla ilgili duygularını küçük yaştan itibaren açık bir şekilde onlara göstermeleri gerekir. kendilerini değerli bulmalarına neden olmaktadır. İlgisiz ve Kayıtsız Aile İlgisiz ana-babalar çok rahattırlar ve çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmazlar.59). Kendileriyle ilgili bir karar vermeleri gerektiğinde cesaret gösteremezler. Sürekli aileleri tarafından korunup kollandıkları için bağımsız olamazlar ve kendi ayakları üzerinde durmakta güçlük çekerler. Hemen hemen her istediklerini yapabildiklerinden engellenmelere karşı tahammülleri yoktur. çevresindeki insanlara saygı gösteren ve sevgiyle bakan. Ana-babalar çocukların düşünce ve görüşlerine değer verirler. Zaman zaman ailede kendilerine iyi bir model bulamadıkları için başka yerlerde model ararlar ve yanlış modeller edinirler. koruma güdüsünün. ANA-BABA. okula karşı ilgisiz kalır. 1999. Böyle bir aileye sahip çocuklar çok duygusaldır. onlara iyi bir model olarak öğretmeye çalışırlar. Edinmiş oldukları yanlış modeller sonucunda da yanlış alışkanlıklar kazanırlar. Çocuklarına iyi bir model olamazlar. S.Bu aile tutumunun otoriter ve kuralcı aile tutumundan farkı. Çocuklara öfke ve kızgınlık duyguları yansıtılırsa çocuklarda 113 . Bu çocuklar paylaşımcı ve grup çalışmalarında daha başarılı bir özelliğe sahiptir.ÇOCUK SEVGİSİNİN AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ İletişimde Duygunun Önemi Aile içindeki duygusal etkileşim çocuğun gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. Demokratik Aile En etkili ana-baba tutumu demokratik ana-baba tutumudur. Bu çocuklar aile ilgisi göremedikleri için ana-babalarının ilgisini çekmek için pek çok yola başvururlar. Sonuç olarak demokratik aileye sahip çocukların diğer dört aile ortamına sahip çocuklara göre daha özerk. Çocuğun yaşamını kısıtlayıcı kurallar alınmışsa bunun nedeni çocuğa açıklanır. alkol gibi zararlı alışkanlıklar edinirler. Böyle bir tutum sergileyen aileye sahip çocuklar genellikle bencil oldukları için arkadaşları tarafından pek sevilmezler. 2011). Ana-babalar çocukların kazanmaları gereken davranışları. bağımsız.

korku ve endişe gelişir ve çocuk ana-babası tarafından sevildiğini hissedemez. Çocuklar küçük yaşlarda daha çok anneyle birlikte olduklarından hem sevme duygusunu hem de iletişim becerisini anneleriyle kurdukları iletişim yoluyla kazanırlar. Böyle durumlarda baba.104). Ana-babaların gösterecekleri sevgi. sevgi ihtiyacını yeterince karşıladığı için çevresindeki insanlara. Aile üyeleri birbirleriyle konuşurken mümkünse ses tonunu yükseltmemeli. Çocuklar sevmeyi ve sevilmeyi belki de sevmemeyi yaşadığı ailede öğrenmektedir. Anababanın çocuklarına karşı duymuş oldukları sevgi çocuk tarafından görülmez ve hissedilmezse bu sevginin çocuk üzerinde olumlu bir etkisi olamaz. Bedensel temas sadece bebeklerde ve çocuklarda değil hemen hemen her yaşta kullanılabilecek etkili bir sevgi gösterme biçimidir. s. Kullanılan sözcükler karşıdaki kişiyi yücelten. Sevgi ortamı çocuklara kendilerini güvende hissettirmektedir. tavır ve davranış içinde olmalıdır (Doğan. Annenin çocuğuyla kullandığı iletişim yolu önemlidir. çocuklarının sağlıklı bir duygusal gelişim yaşaması için dengeli bir duygusal etkileşim ortamı hazırlamaları gerekir (Yavuzer. Bedensel temas yoluyla sevgi duygusunun yaşanmamış olması bazı psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturmaktadır (Yavuzer.72). davranış ve duygularıyla ruhsal açıdan doyurmalı ve anneyi tekrar ruhsal ve fiziksel olarak eski 114 . Ana-babalar. tutarlı. Sevgi ortamında büyüyen çocuk. konuşma biçimiyle. Anne sevgisinin koşulsuz sevgi olduğu bilinir. sabırlı. Anne çok kutsal bir varlıktır. s. Ailede Sevgi Duygusunun İletişime Etkisi Ailedeki iletişim ve etkileşimin temelini sevgi oluşturmaktadır. Sevgi ortamında büyüyen çocuklar mutludur ve yalnız olmadıklarını. hayvanlara ve tüm canlılara sevgiyle bakar. Aksi durumda anneyle çocuk arasındaki sevgi ve sıcak ilişki gittikçe yıpranacaktır. anneyi söz. Sosyal ilişkilerinde kendi duygu ve düşüncelerini açıklayamaz ve kaygı yaşar. 2008. s. sevgi sınırları içerisinde yeteri kadar zaman ayırarak ilişkilerini sürdürürse o kurulmuş olan güçlü sevgi bağı kuvvetlenerek devam eder. ses tonuyla. Anne çocuğuyla dengeli. Ana-babalar. Anne çocuklarla geçirmiş olduğu yoğun dönemde zaman zaman fiziksek ve duygusal açıdan yorgunluk ve güçsüzlük hissedebilir. onların yaşamındaki diğer ihtiyaçları karşılamalarında da etkili olur. Sevgiden yoksun büyüyen çocuklar ise sevgi ihtiyacını karşılayamadıkları ve sevgiyi tatmadıkları için çevrelerine sevgi gösteremezler. Aile içinde kurulan iletişimde ana-babaların birbirlerine ve çocuklarına karşı kullandıkları hitap sözcükleri sıcak ve sevgi içerikli olmalıdır. Bebek doğduktan sonra ilk sıcak teması anneyle yaşamaktadır. onun ne kadar mükemmel olduğunu vurgulayan sözcükler olmalıdır. Bu sözcükler olumsuz bir durumu ortaya koyacak sözcüklerdir. Çocuklarına karşı sevgi duymayan ana-baba neredeyse hiç yoktur. Burada babanın anneyi desteklemesi oldukça önemlidir. Özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde kucaklayarak ve öperek gösterilen sevgi hem çocukların bedensel temas ihtiyacını hem de sevgi ihtiyacını etkili bir şekilde karşılamaktadır. Anne yoksunluğu çocuk gelişimiyle ilgili pek çok alanda olumsuz etki bırakacağı gibi çocuğun duygusal gelişimiyle ilgili özellikle de sevgi ihtiyacını gidermesiyle ilgili de olumsuz etki bırakacaktır. eleştirel dil kullanmamalı “sen zaten” ya da “ama” gibi sözcüklerle cümlelere başlamamalıdır. Oysaki çocuklara gösterilmesi gerek en önemli duygu sevgi duygusudur. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir. çocuklarına onları yücelten sözcükler kullanmanın yanında çocuklarını olduğu gibi kabul eden sevgilerinin koşulsuz olduğunu gösteren söz. Sevgi. eşleri ve çocukları birbirine bağlayan en temel duygudur. Bu kadar güçlü bir bağa sahip olan anne çocuk sevgisi zamanla kurulan iletişimin biçimine göre şekil değiştirebilir. Sevgi göstermenin çeşitli yolları vardır. korunduklarını ve değerli olduklarını hissederler. eşlerin birbirine karşı duymuş oldukları sevgi sonucu temellenir. Ancak bu sevgi gösterisi aşırıya ve taşkınlığa kaçmadan yapılmalıdır. Sevgi kadar önemli olan bir diğer konu ise sevginin açıkça gösterilmesidir. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle.276). Ancak duymuş oldukları sevgiyi çocuklarına açıkça gösteremeyen ana-babalar vardır. 2009. Sevgiyi göstermede ana-babalar arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Ailede sevgi deyince akla anne gelir. Ana-babalar çocuklarına onları sevdiklerini hem sözel olarak hem de davranışsal olarak göstermelidir. 2010. Sevgi hem ana-baba hem de çocuklar için oldukça önemlidir. Bedensel temasla. Anne sevgisinin arkasında eşler arasındaki samimi. Bu farklılıklar hem cinsiyetten hem de kültürden kaynaklanmaktadır. sıcak ve sevgi dolu ilişki yatmaktadır. değer veren. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren sevgi görmeye ihtiyaç duyarlar. Bir aile.

S. Sevgi. sadece bebeklik ya da çocukluk dönemlerinde değil her yaşta ihtiyaç duyulan ve gösterilmesi gereken bir duygudur (Kayhan. Ana-babaların küçük fikir ayrılıkları. öperlerdi. Bir baba çocuğunun bu hakkını elinden almamalıdır. çocuklarına bireylerin farklı fikirlere sahip olabilecekleri anlayışını kazandırmasına rağmen. Oysaki çocukların babalarının sevgisine ihtiyacı vardır. Ana-babalar eskiden çocuklarına karşı göstermiş oldukları bir davranış biçimini artık göstermeyebilirler. Ana-babaların bir kuralı uygulamaya koyduktan sonra o kuralı uygulamadan kaldırmaları tutarsız davrandıklarını göstermektedir. onunla yeteri kadar ilgilenip şefkatle yaklaşmayı. s. anlayışlı. Sizce sevgi göstermenin kaç değişik yolu vardır? Size göre sevgi göstermenin en etkili yolu hangisidir? ANA-BABA ÇOCUK ETKİLEŞİMİNDE TUTARLILIK Bazı ana-babaların çocuklarına karşı tutarsız davrandıkları görülmektedir. kaygı ve iş yoğunluğu ana-babaların ruhsal yapısı üzerinde etkili olmaktadır. ana-babalar temel konularda birlikte hareket etmelidir. Bu nedenle babalar belkide otorite kaybına uğramamak için çocuklarına olan sevgilerini kapalı biçimde göstermektedirler. Gün içinde yaşanan stres. Zamanla yaptırımları söylemekten sıkılarak daha sonraki bir zamana ertelemek de tutarsızlığı göstermektedir. Sonuç olarak çocukların sağlıklı bir gelişim gösterebilmeleri için ana-babalarının sevgilerine ihtiyaçları vardır.gücüne kavuşturmalıdır. Baba yoksunluğu çocukların ihtiyacı olan sevgiyi tam olarak karşılayamamalarına neden olmaktadır. Eğer ki çocuklar ana-babalarında bir tutarsızlık görürlerse kendilerine uygulanan disiplinde de bir belirsizlik görecek ve kendinden bekleneni yerine getirmeyeceklerdir (Sayar ve Bağlan. Geleneksel ailelerde baba. öpmesine ihtiyacı ve hakkı vardır. 2011. Babalarının sarılmasına. 128). onlara karşı dengeli. hoşgörülü ve sabırlı olmak gerekir. Yakın zamana kadar bu tutuma sahip kimi babalar çocuklarına uyurken sarılır. 2007. Ana-babalar hangi nedenlerle çocuklarına tutarsız davranırlar? 115 . 171). Sevgi. S. Ana-babalar çocuklarına duydukları sevgiyi açıkça göstermeli. Ana-babaların sahip oldukları ruhsal değişmeler de çocuklarına karşı tutarlı davranmalarını güçleştirmektedir. zor durumlarda bile hiç yakınmadan sabırla büyütmeyi ifade etmektedir. yaşadıkları eski-yeni çatışmalarından kaynaklanmaktadır. 2011. çocuğu olduğu gibi kabul etmeyi.118). Baba çocukları için bir güven kaynağı ve kişilik gelişiminde etkili bir rol modeldir. Ayrıca eşlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlık da çocuklara karşı tutarsız davranmalarına neden olmaktadır. Ana-babaların çocuklarından beklentileri farklı olsa bile çocuğun yanında birlikte hareket ediyor izlenimi bırakmaları gerekir. Tutarlı olmak için çocuklara karşı ilgili olmak. güvenli bir ortam sunmalıdır. ailede otorite durumundadır ve ailedeki disiplini baba sağlamaktadır. eşlerin çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Eşler Arası Tutarsızlık Eşler arasında ortaya çıkan tutarsızlık. Aksi taktirde çocuklar kendilerine sergilenen tutarsız tavırlardan dolayı nerede nasıl davranacakları konusunda kararsız kalabilirler (Sayar ve Bağlan. tutarlı. Eşlerin Kendi İçindeki Tutarsızlık Eşlerin kendi içlerinde gösterdikleri tutarsızlık. Bu tutarsızlık eşler arasında olduğu gibi annenin ya da babanın aynı durum karşısında farklı zamanlarda farklı davranış sergilemeleriyle de kendini göstermektedir. Günümüzde belki bu kadar uç örneklere rastlanmasa da hala bir topluluk içinde çocuğuna rahat rahat sarılıp öpmeye çekinen babalar görmek olasıdır.

Çocuklar büyütülürken alınan haz. Günümüzde aileler çocukların büyümelerinde. Bu ailelerde üyeler arası maddi bağlılıklar vardır. 2010. Ailedeki çocuk sayısı da yüksektir (Kağıtçıbaşı. Erkek çocuklar aynı zamanda aileye ekonomik getiri sağlayacak kişilerdir. eşlere tarifsiz mutluluklar yaşatır. Ayrıca ailelerin çocuk sahibi olması toplum tarafından beklenen ve kabul gören bir durumdur. istenmeden. Psikolojik/duygusal aile modeli ise iki prototipin sentezi gibidir. Çocuklara verilen değerde etkili olan bir diğer faktör de çocuğun aileye getireceği ekonomik yüktür. Sosyal değere sahip aileler ise daha çok erkek çocuklarına değer vermektedir. Kadınların ailedeki statüleri yüksek ve ailedeki doğum oranı düşüktür. Böyle bir anlayışa sahip ailede doğacak bir çocuk aile için istenmeyen çocuk olabilir.204). teknolojinin kullanıldığı kentlerde yaşayan ailelerde görülmektedir. Bu değere sahip aileler. Eşler arasında ise bu değere kadınlar erkeklere oranla daha çok önem vermektedir. Bütün çocuklar ana-babalarının yanında aynı değere sahip olmalıdır. Bu ailelerde erkek çocuk tercihi daha fazladır. aileler genel olarak psikolojik/duygusal bağlılık modeline doğru kaymaktadır. Psikolojik değerde çocuk sayısının azlığı önemlidir. endüstrileşmiş. şehirlerde de kentlerde de görülebilir (Hortaçsu. Aile sisteminin işleyişi ve sosyo ekonomik düzeyine göre üç ailelerin üç farklı prototipi vardır. Bu ailelerde çocukların cinsiyetinin ne olduğu önemli değildir. Bunlar faydacı/ekonomik. Ailede duygusal bağlılıklar olmasına karşın bireysel değerler ve özerklik ana-baba kontrolünde olmak koşuluyla ön plandadır. Kağıtçıbaşı (2010) ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözetmektedir. Bu aileler çocuklarının bağımsız ve bireyci yetişmesine önem verirler. tarımla uğraşan düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerdir. eğitimlerinde ve yaşantılarındaki pek çok konuda en iyisini yapma adına daha özverili davranmaktadır. Faydacı değere sahip aileler yaşlılıklarını güvenceye almak için erkek çocuklarına değer verirler. Yaşanan kültürel değişim ve sosyo-ekonomik gelişmelerle birlikte. 116 . 2003. kırsal bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan geleneksel ailelerdir. bağımlı aile/insan modeli ve Psikolojik/duygusal bağlı aile modelidir. Bu aileler genellikle kırsal kesimde yaşayan. doğum oranı düşüktür. Tolumun sosyal ve kültürel yapısı zamanla değiştiği için ailenin sahip olduğu değerler de değişmektedir.205). Yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine bakmasını beklerler. Bağımlı aile/insan modelinde yer alan ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri düşük. s. Bu tür aileler refah seviyesi yüksek daha çok kentlerde yaşayan ailelerdir. ilgi ve sevgi göstermede istenen çocuklara oranla daha soğuk davranabilirler. Onlar için önemli olan aile isminin devam etmesidir. çocukların büyüme sürecinde ortaya koydukları davranışlar ve bu davranışlarda yaşanan ilkler. Böylece ailede sevgi atmosferi gelişir. Bu tip aileler otoriter ailelerdir ve kadınların statüsü düşüktür.ANA-BABANIN ÇOCUĞA VERDİĞİ DEĞER Aile tolumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır ve aileyi toplumdan ayırmak mümkün değildir. Bu nedenle aileler her çocuğun kendileri için ekonomik bir külfet olduğunu düşünmektedir. Çocukların aileye maddi bir getirisi vardır. Aile içinde bulunduğu tolumun kültürüne ve değerlerine bağlıdır. Bağımsız aile/insan modeli. Bu anlayışa sahip aileler aynı zamanda çocuklarından ekonomik olarak da yarar elde etmek isterler. Tarihsel süreçte ailelerin çocuklarına verdikleri değerler değişime uğramıştır. gelişmelerinde. Bağımsız aile/insan modeli daha çok sosyo-ekonomik düzeyi yüksek. Bu tip ailelerde kadının statüsü yüksek. Anababa yaşlılık yıllarında ekonomik açıdan çocuklarına bağlıdır ve bu nedenle de erkek çocukları daha çok tercih ederler. Psikolojik değere sahip ailelerde çocuklardan alınan zevk ve mutluluk ön plandadır. psikolojik ve sosyal değerlerdir. Çocuk sayısı arttıkça maddi getiri de artacaktır. s. Kağıtçıbaşı (2010)’nın ortaya koyduğu aile değişim modeline göre aileler hangi modele uygun hareket ediyorlarsa çocuklarına da o şekilde değer verirler. Ana babalar. planlanmadan dünyaya gelen çocukları kabullenmede. Hiç kimse kendi isteğiyle dünyaya gelmemiştir. Bağımsız aile/insan modelinde olduğu gibi bu modelde de erkek çocukları tercih düşüktür. Çocuk her ne şekilde dünyaya gelirse gelsin ana-babaların bütün çocuklarına aynı düzeyde ve yakınlıkta olması gerekir. Aile üyeleri birbirlerine ekonomik bağlarla değil duygusal bağlarla bağlardır. Ne kadar çok çocuk varsa o kadar fazla gelir olacaktır.

zihinsel ve ruhsal rahatlama sonucu yeniden verimli çalışma gücü kazanır. Bu durum çocuk gelişiminde oldukça etkili bir yere sahip olan ana-baba çocuk etkileşimini sınırlandırmaktadır.Ailelerin çocuklarına vermiş oldukları kaç tip değer vardır ve bu değerler nelerdir? ANA-BABANIN ÇOCUĞA AYIRDIĞI ZAMAN Günümüzün karmaşık yaşamında insanların varlıklarını sürdürüp başarılı olabilmeleri için hızla değişen sosyal ve mesleki yaşama ayak uydurmaları gerekmektedir. Ana-babalar boş zamanlarını çocuklarıyla birlikte geçirirlerse beklide zamanı daha verimli bir şekilde değerlendirmiş olurlar. Ayrıca çocukların ana-babasının ilgi ve sevgisine. Ayrıca çocuklar anne ve babalarının kendilerine zaman ayırdıklarını gördüklerinde anne ve babaları tarafından ne kadar sevildiklerini. Burada üzerinde durulan konu aileye ayrılan zamanla ilgilidir. Zamanı verimli kullanmanın artık çok etkili olduğu günümüz yaşamında her şeyi ayrıntılı planlayıp günü gününe yapmanın oldukça yararı vardır. Babanın da ev işlerinde ve çocuk bakımında sorumluluk alması gerekmektedir (Önder. onlarla birlikte olmaya. Çocuklar aile için çok önemlidir ve çok değerli varlıklardır. Yoğun yaşam temposu aile üyelerinin birlikte geçirdikleri zaman dilimini gittikçe azalttığından ailede geçirilen zamanı. boş zaman etkinliklerinin oluşturacağı etkiyi şu şekilde özetlemiştir. Hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde evle ilgili yapılması gereken işlerin paylaşılması gerekir. Bunun için de yapılabilecek önemli becerilerden birisi zamanı iyi kullanma becerisidir. Bireye yeni bilgi ve beceriler kazandırır. aile bağlarını güçlendirmek ve konuşulamayan konuları konuşmak için önemli bir zaman dilimidir. Yemek saatleri aile içi iletişimi artırmak. 2007. günün akşam saatleri. Henüz geleneksel aile modelini tam olarak üzerinden atamayan ailelerde anne hem çalışmakta hem de akşam eve geldiğinde ev işleriyle ve çocuk bakımıyla ilgilenmektedir. s. Bunları yapabilmek için ana-babaların etkili bir zaman planlaması ve iş paylaşımı yapması gerekir. Çocuklar zamanlarını nasıl kullanacaklarını ve nasıl planlayacaklarını ana-babalarından öğrenirler. Bireyin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevreyi tanımasına ve çevre ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesine yardımcı olur. Ana-baba için de en çok sevilen kişiler çocuklarıdır ve onlarla birlikte olmaları gerekir. Genellikle insanlar boş zamanlarını sevdikleri kişilere ayırırlar. Bu zaman dilimleri içinde beklide en etkili kullanılabilecek zaman. Günün sınırlı zamanında bir arada bulunan aile üyelerinin birbiriyle etkileşiminin yeterli ve verimli olması gerekir. sosyal. hafta sonları ve yıllık tatiller oluşturmaktadır.22). Birey kendini geliştirme ve yenileme olanağı bulur. sosyal ve ahlaki değerleri kazanabilmeleri için ana-babalarını rol model olarak almaları gerekir. Kayhan (2007). oyun oynamaya ihtiyacı vardır. hem mesleki. Boş zamanı doğru değerlendirmenin bir yararı da çocuklara bunu öğretmektir. kariyer elde etmenin önemli hale gelmesi. Çocukları için ayırmış olduğu zamanı da verimli kullanamamasına neden olmaktadır. yemek saatleridir. Çocukların kişisel. dilsel ve ahlaki gelişimleri üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabilir. bilişsel. ne kadar değer verildiklerini hisseder ve bir aile yapısının sıcaklığını görürler. kişisel. Çocuğa sahip bir ana-baba için boş zaman çok önemli bir zaman dilimidir. • • • • Bireyin kendini ifade etme ve var olan güçlerinin ortaya çıkarıp geliştirebilme fırsatı verir. Çocuklar onlarla konuşabilecek yeterli zamanı bulmalı ve pek çok konuda fikirlerini alıp tartışmalıdır. Bu da anneyi hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak yıpratmaktadır. Bu zaman dilimi içinde yapılacak etkinliklerle çocukların fiziksel. Tüm bu gerekçeler çocukların ihmal edilmesi için bir neden olamaz. Babalarla birlikte annelerin de iş hayatına atılmaları. Birey fiziksel. maddi gücün gittikçe daha önemli olması aile üyelerinin iletişim adına birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamalarına neden olmaktadır. hem de aile yaşamında pek çok şeyi kaçırmış olur ve tekrar elde etmekte de güçlük çekebiliriz. Günümüz koşullarında ise aile üyelerinin birbirine yeteri kadar zaman ayıramadıkları görülmektedir. Aile üyeleri boş zamanlarını birlikte değerlendirirlerse üyeler arasındaki ilişkiler daha da güçlenir ve birbirlerini daha iyi anlama fırsatı 117 . Aksi durumda hem sosyal.

Onların da beni sevdiğini biliyorum” diyor. berbere gidiyoruz…” Yusuf’un gözleri genellikle ışıl ışıl. Şarkı bile söylediğimiz oluyor birlikte. Haftada en azından bir kez bize masal anlatır. kardeşim ve ben en çok sessiz sinema oyununu seviyoruz. ama yine de her birimizle tek tek ilgilenip. D. “Biz üç kardeşiz. s.122). s. bazen de kitaptan okur.. Beni önemsediğini hissediyorum…” Siz anne ya da babanızla birlikte zaman geçirirken daha çok hangi etkinliği yapardınız? AİLEDEKİ KARDEŞLER ARASI AYIRIMIN İLETİŞİME ETKİSİ Ailelerin genellikle çocuklarını aynı düzeyde sevdiklerini söylemelerine rağmen zaman zaman bazı çocukları daha çok sevdikleri görülmektedir. Mehmet’e babasının kendisini sevdiğini nereden anladığını sorduğumuzda Şu cevabı veriyor: “Çünkü benimle birlikte zaman geçiriyor. Mutlu ve zevkli bir beraberlik olması için etkinlik seçiminde mümkün olduğunca ailedeki bireylerin hoşuna giden etkinlikler seçilmelidir (Kayhan. alkol kullanan. şöyle bir örnek olay aktarmıştır. Ailesiyle oyun oynayan çocuk. Anne ya da babasının kardeşini daha çok sevdiğini fark eden çocukla ana-babası arasında duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. 2011. çünkü benimle vakit geçiriyorlar” diyor. Bir de babamın başımı okşaması. Bu konuyla ilgili Yavuzer (2008). Herkesin hemfikir olduğu bir karara uyum kolaylaşır ve herkes yapılan etkinlikten yeteri kadar doyum elde edebilir. Ailesinin büyük kız çocuğudur. Oyun aile yaşantısında önemli bir yere sahiptir. duygusal. Birlikte basketbol oynuyoruz. “Annemle babamı çok seviyorum. Bu çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve ana-babasına duyduğu sevgi gittikçe zayıflar. Ana-babaların çocuklarının gelişimi için mutlaka bu süreci yaşamaları gerekir. babam da kardeşimle sohbet ediyor. ailelerin çocuklarına ayırdıkları zamanın çocuklar üzerine bıraktığı olumlu etkiyi yine onların söylemleriyle şu şekilde aktarmıştır. hem en çok birlikte olmak istediği kişilerle birliktedir hem de en çok yapmak istediği şeyi yapmaktadır. Sayar (2011). Yükseköğrenimini tamamladığı yıllarda zaman zaman eve gelmeyen. Çocukların ana-babalarıyla birlikte zevk alarak vakit geçirdikleri en önemli etkinlik oyundur. araba yıkıyoruz.bulurlar. Daima küçük görülerek dışlanmıştır. Bu ana-babalar sevdikleri çocuklara diğerlerinden daha farklı davranmaktadır. arkadaşlarımdan. tam meslek sahibi olduğu bir dönemde yaşamına son vermiştir. sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerine de yardımcı olmaktadır. 2007. Bazen askerlik hatıralarını anlatıyor. “Babam akşam işten gelip dinlendikten sonra bulmaca çözüyoruz. Oyun çocukların kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduğu gibi bilişsel. Onları daha çok kayırmakta aynı durumda diğerlerine olumsuz tepki gösterirken sevdikleri çocuğa tepkisiz kalmaktadırlar. Ödevimde yapamadığım bir soru olduğu zaman babama sorabileceğimi bildiğim için ders çalışmaktan çekinmiyorum. ‘İYİ GECELER LEYLA’CIĞIM’ demesi çok hoşuma gidiyor. masallar okuyoruz…” Leyla 10 yaşında. “Annemle babamın beni sevdiğini biliyorum. Baba zaman içinde de bu yanlış tutumunu değiştirmemiş ve çeşitli bilimsel uyarılara ilgi göstermemiştir. geleceğe dair planlarımızdan konuşuyoruz.133). Oynanan oyunla hem aile üyeleri arasındaki etkileşim güçlenir hem de çocuğun gelişimi desteklenmiş olur (Sayar. hikâyeler. tuttuğumuz takımdan. evde bulamadığı ilgi ve sevgiyi ev dışında aramaya çalışan bir birey olmuş ve ne yazık ki. Annem çay saati için mutfakta benimle birlikte kurabiye yaparken. Annem. Annemle de arkadaşlarım hakkında konuşuyor. Babam çok güzel masal anlatır. 118 . Boş zamanlar değerlendirilirken ne tür etkinlik yapılacağıyla ilgili kararı aile üyeleri ortak vermelidir. babam. bize kendimizi özel hissettiriyorlar. kırılmış oyuncağımı ya da bozulmuş radyoyu tamir ediyoruz. Kendisinden küçük olan erkek kardeşine anne babası tarafından her zaman ayrıcalıklı davranılmış ve D. D.

ilgi paylaşımına. Büyük çocukla yeni doğan çocuk arasında ana-babanın sevgisini paylaşma sorunu ortaya çıkar.119). Ana-babasının kardeşini kendisinden daha çok sevdiğini düşünen bir çocuk neler yaşayabilir? 119 . Burada iki çocuk arasındaki dengeyi sağlayacak olan kişiler ana-babalardır.Ailede ikinci çocuğun doğması daha önce tek çocukla kurulmuş düzeni bozarak yeni bir düzenin kurulmasını gerekli kılar. En küçük çocuklar. Anababaların bu durumu göz önünde bulundurarak böyle basit ve anlamsız ayırımlara girmemeleri gerekir. s. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kız çocuklarının aile bağları zayıflamakta ve gerekli desteği göremedikleri için ailelerine güvenmemektedirler. oyuncak ve zaman paylaşımına kadar devam etmektedir. Aksi halde çocuklar arasındaki sevgi ve saygı zarar görür ve birbirlerine karşı düşmanca bir tutum geliştirebilirler (Kayhan. Zaman zaman kardeşlerden bazılar bu sevgi ayırımından rahatsız olabilir. dikkat ve sevgi görmektedir. Ayrıca ana-babalar yaşlılıklarında erkek çocuklarını kendilerine bakacak bir güven kaynağı olarak görmektedir. Ailelerin yapmış oldukları bir diğer kardeş ayırımı ise küçük kardeş büyük kardeş ayırımıdır. Ana-baba. Bu durum ailede gerginlik oluşturur. Çünkü yeni doğan çocuk büyük çocuğun sahip olduğu pek çok şeye ortak olmuştur. gerek diğerlerine göre daha küçük olmalarından gerekse sempatik tavırlarından dolayı daha çok ilgi. Bu faktörlerden dolayı erkek çocuklarla kız çocuklar arsında ayırım yapıldığı görülmektedir. Özellikle geleneksel ailelerde gittikçe azalmasına rağmen erkek çocuğa verilen değer daha çoktur. Erkek çocuklar ailenin hem adını devam ettirmekte hem de aileye ekonomik kazanç sağlamaktadır. Özellikle aralarında yaş farkı az olan çocuklarda kıskançlık oldukça fazla görülmektedir. Henüz doğru karar verebilme yeterliliğine sahip olmadan vermiş oldukları kararlar sonucunda da çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Daha sıcak. Evlat kız da olsa erkek de olsa aynıdır ve kesinlikle ayırım yapmak doğru değildir. Kıskançlık oldukça doğal bir durumdur. Küçük çocuklara sadece ana-babalar değil çoğu zaman büyük çocuklar da daha çok sevgi göstermektedir. Bu konuya değer başlığında değinilmişti. Özellikle üç ve daha çok çocuklu ailelerde en küçük çocuk daha çok sevilmektedir. Böyle durumlarda ana-babaların dikkatli olup rahatsız oluşturacak kadar sevgi ayırımı yapmamaları gerekir. 2007. daha sevgi dolu ve değer veren ortamların arayışı içine girmektedirler. Kardeşler arası ayırım çocukların sahip oldukları cinsiyetten de kaynaklanmaktadır. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Bu ortaklık ana-baba sevgisinden fiziki mekân paylaşımına. çocuklarına dengeli ve eşit davranmalı asla ayırım yapmamalıdır.

Sevgi. daha özerk. çevresindeki insanlara saygı gösteren ve sevgiyle bakan. aşırı koruyucu aile. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle. çocukların büyüme sürecinde ortaya koydukları davranışlar ve bu davranışlarda yaşanan ilkler. Bu ana-babalar sevdikleri çocuklara diğerlerinden daha farklı davranmaktadır. Ana-babalar zaman zaman çocuklarına tutarsız davranmaktadır. eşlere tarifsiz mutluluklar yaşatır. çocuklardan alınan zevk ve mutluluk ön plandadır. Psikolojik değere sahip ailelerde. çocuğu olduğu gibi kabul etmeyi. Yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine 120 bakmasını beklerler. eşlerin çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından ya da çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır. Onlar için önemli olan aile isminin devam etmesidir. zor durumlarda bile hiç yakınmadan sabırla çocuklara destek olmayı ifade etmektedir. Çocuklar ana-babalarında bir tutarsızlık gördüklerinde kendilerine uygulanan disiplinde de bir belirsizlik görerek kendilerinden bekleneni yerine getirmeyebilirler. vicdan duygusu gelişmiş bir kişiliğe sahip olmaktadır. İlk dört aile tutumunu sergileyen ana-babalar çocuklarıyla sağlıklı iletişim kuramamakta ve bunun sonucunda da çocuklar kişisel. Faydacı değere sahip aileler yaşlılıklarını güvenceye almak için erkek çocuklarına değer verirler. Otoriter-katı kuralcı aile. bağımsız. Bu zaman dilimi içinde yapılacak etkinliklerle çocukların fiziksel. psikolojik ve sosyal değerlerdir. Anne ya da babasının kardeşini daha çok sevdiğini fark eden çocukla ana-babası arasında duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. konuşma biçimiyle. kişisel. bilişsel. sorumluluk sahibi. Günün sınırlı zamanında bir arada bulunan aile üyelerinin birbiriyle etkileşiminin yeterli ve verimli olması gerekir. Onları daha çok kayırmakta aynı durumda diğerlerine olumsuz tepki gösterirken sevdikleri çocuğa tepkisiz kalmaktadırlar. izin verici aile. Çocukların aileye maddi bir getirisi vardır. Bu tutarsızlık eşler arasında olduğu gibi annenin ya da babanın aynı durum karşısında farklı zamanlarda farklı davranış sergilemeleriyle de kendini göstermektedir. Eşlerin kendi içlerinde gösterdikleri tutarsızlık. Ayrıca çocuklar anne ve babalarının kendilerine zaman ayırdıklarını gördüklerinde. Eşler arasındaki tutarsızlık. Kardeşlerarası ayırımın daha erkek çocuklar lehine ya da çok çocuklu ailelerde küçük çocuk lehine olduğu görülmektedir. Çocuklar büyütülürken alınan haz. Bedensel temasla. Bu anlayışa sahip aileler aynı zamanda çocuklarından ekonomik olarak da yarar elde etmek isterler. Sevgi göstermenin pek çok yolu vardır. Çocuğa sahip bir anababa için birlikte geçirilen zaman çok önemli bir zaman dilimidir. Sosyal değere sahip aileler ise daha çok erkek çocuklarına değer vermektedir. Her anne ve baba çocuğunu sever ancak sevgilerini gösteremedikleri zaman çocukları kendilerinin ne kadar sevildiğini anlayamayabilir. sevgilerini mutlaka çocuklarına göstermeleri gerekir. özgüveni yüksek. Ailelerin genellikle çocuklarını aynı düzeyde sevdiklerini söylemelerine rağmen zaman zaman bazı çocukları daha çok sevdikleri görülmektedir. ne kadar değer verildiklerini hisseder ve bir aile yapısının sıcaklığını görürler. Ana-babalar. onunla yeteri kadar ilgilenip şefkatle yaklaşmayı. Bu çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve ana-babasına duyduğu sevgi gittikçe zayıflar. Ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözedilebilir. Ayrıca ailelerin çocuk sahibi olması toplum tarafından beklenen ve kabul gören bir durumdur. anne ve babaları tarafından ne kadar sevildiklerini. sosyal. sosyal ve ahlaki yönden sağlıklı gelişim gösterememektedir. yaşadıkları eski-yeni çatışmalarından ya da sahip oldukları ruhsal değişmelerden kaynaklanabilmektedir. . ilgisiz ve kayıtsız aile ve demokratik aile şeklinde sıralanabilir. ses tonuyla.Özet Ailelerin çocuklarıyla kudukları iletişimde kulandıkları tutumlar. Bunlar faydacı/ekonomik. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir. Sevgi aileyi birbirine bağlayan en temel duygudur. Aile içi iletişim ve etkileşimde sevgi duygusu önemli bir etkiye sahiptir. Oysaki demokratik tutum sergileyen aileye sahip çocuklar. dilsel ve ahlaki gelişimleri üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Evin küçük çocuğuna her gün çukulata alma 2. Faydacı değer c. Her akşam bir saat çocuğuyla oyun oynayan baba için aile içi etkileşimde etkililiği fark edilen durum hangisidir? a. Ekonomik değer 8. İzin verici aile d. İzin verici aile d. Aşırı koruyucu aile c. Bu babanın uyguladığı bir disiplin yöntemidir d. Her gece çocuğu uyurken öpme e. Annesinden izin alarak bahçeye oynamaya giderken babasıyla karşılaşan ve babası tarafından eve geri gönderilen çocuğun karşılaştığı durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Annenin evdeki iş yükünü hafifletmek b. Ana-baba arasındaki tutarsızlık b. Demokratik aile e. Felsefi değer b. Çocuklara tutarlı davranma b. Çocuğa hediye alma d. Kızına değer vermemektedir 10. Demokratik aile c. Çocuğa verilen yanlış zaman c. Çocuğun sokağa çıkma isteğine engel olmak e. Psikolojik değer e. Çocukla kullanma konuşurken sevgi sözcükleri 6. Çocuğun sokağa çıkmak için küçük olması e. Kızıyla oğlu arasında ayırım yapmaktadır e. İlgisiz ve kayıtsız aile b. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa duyulan sevgiyi göstermenin etkili yollarından birisi değildir? a. Çocuğa zaman ayırmanın önemini kavramak d. Kızına güvenmemektedir b. Çocukların yaşamlarıyla ilgili kararları doğru da olsa yanlış da olsa kendilerinin vermelerine tepki göstermeyen aile tutumu hangisidir? a. Oğlu her akşam saat 20. Aşağıdakilerden hangisi ailede ana-baba çocuk etkileşimini olumsuz etkileyen bir durumdur? a. Çocukların gelişimlerine en çok olumlu katkı sağlayan aile tutumu hangisidir? a. Yapmış oldukları olumlu bir davranışta çocukları taktir etme d. Babanın çocuğa daha çok değer vermesi 7. Baba çocukların her hafta sinemaya gitmesini doğru bulmamaktadır 121 . Akşam eve gelince çocuğa sarılma c. Demokratik aile e. İzin verici aile d. Otoriter-katı kuralcı aile b. Aşırı koruyucu aile 4. Çocuğuna genellikle her hafta sinema gitme izini veren babanın bazı haftalar izin vermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Otoriter-katı kuralcı aile c.00’de eve gelen babanın kızına saat 19.00’da eve geldiği için kızması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a. Ana-babaların çocukla ilgili verilecek kararlarda çocuğun fikrini almadan onun adına karar vermeleri hangi aile tutmuyla açıklanır? a. Baba tutarsız davranmaktadır c. Kızının akşam annesine yardım etmesini istemektedir d. Otoriter-katı kuralcı aile çocuğa verilen 5. Aşağıdakilerden hangisi değerlerden birisi değildir? a. Her akşam çocuklara zaman ayırma c. Ana-baba arasındaki sevgi farklılığı d. O hafta çocuğun sinemaya gitmesini anne istemiyordur b. Çocuklara hak ettikleri değeri verme e. Sosyal değer d. İlgisiz ve kayıtsız aile 3. Aşırı koruyucu aile e. Çocuğun sıkılmasına engel olmak c.Kendimizi Sınayalım 1. İlgisiz ve kayıtsız aile b. Çocukla oyun oynama b. Kızını oğlu kadar sevmemektedir c. Çocuğun isteğini yerine getirmek 9. Çocuk o hafta sınavından düşük not almıştır e.

Futbol. sıcak bir bakış ve gülümsemeyle. a Yanıtınız yanlış ise “Ana-Babanın Çocuğa Verdiği Değer ” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba-Çocuk Sevgisinin Aile İçi İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İlgisiz ve kayıtsız aile Aşırı koruyucu aile İzin verici aile Demokratik aile Otoriter-katı kuralcı aile Sıra Sizde 2 Sevgi göstermenin çeşitli yolları vardır. e Yanıtınız yanlış ise “Ailede Ana-Baba Çocuk Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. oynama Sıra Sizde 6 Ana-babasının kardeşiyle kendisi arasında ayırım yaptığını hisseden çocukların ailesine karşı oluşturdukları güven duygusu sarsılır ve anababalarına karşı duydukları sevgi gittikçe zayıflar. 4. çocuk yetiştirmeye karşı sahip oldukları farklı bakış açılarından ya da çocuk yetiştirmeye ilişkin yöntem değiştirme kararı konusundaki uyuşmazlıklardan kaynaklanabilir. konuşma biçimiyle. Sıra Sizde 3 Ana-baba arasındaki tutarsızlık.” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. c Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. 6. Ana-babaların kendi içlerindeki tutarsızlık ise yaşadıkları eskiyeni çatışmalarından ya da sahip oldukları ruhsal değişmelerden kaynaklanabilmektedir. 7. Bedensel temasla. 122 . 8. e Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Tutumlarının Çocukla İletişime Etkisi. Sıra Sizde 4 Ailelerde çocuğa verilen üç farklı değerden sözedilebilir. a Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. b Yanıtınız yanlış ise “Ana-Baba Çocuk Etkileşiminde Tutarlılık” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. hizmet etme yoluyla ve hediyeyle sevgi gösterilebilir. c Yanıtınız yanlış ise “Ana-Babanın Çocuğa Ayırdığı Zaman” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. d Yanıtınız yanlış ise “Ailedeki Kardeşler Arası Ayırımın İletişime Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. ses tonuyla. basgetbol. Bunlar faydacı/ekonomik. psikolojik ve sosyal değerlerdir Sıra Sizde 5 Sinema ve tiyatroya gitme Oyun ya da oyuncak oynama Sohbet etme Resim yapma Bilgisayarda oyun oynama. vb.

Yavuzer. (1999). İstanbul: Selis Kitabevi. Anne Baba Eğitimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.Yararlanılan Kaynaklar Chapman. Çocuklukta İlişkiler Ana Baba. (Ed. (Ed. Betül Çelik. (2003). ve Kayhan. N. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 123 . Doğan. Çev. Ankara: İmge Kitabevi. Genel İletişim. (2007). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. (2010). H. Çocuk Eğitimi El Kitabı. (2011). İstanbul: Remzi Kitabevi. ve Önder. S. Ankara: Pegem Yayıncılık. Sayar. (2010). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Kağıtçıbaşı. İstanbul: Boyut Yayıncılık.S. Çocuklarla Doğru İletişim. Y. Benlik Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji. (2006). ve Bağlan. A. G. Demiray. (2008). Kardeş ve Arkadaşlar. Yavuzer. Konuşarak ve Dinleyerek Anlaşalım. (2007). Yazıcıoğlu. U. İ.) (2009). Koruyucu Psikoloji. Etkili İletişim. S. Ankara: Pegem Yayıncılık. (2008). Paktuna Keskin. İstanbul: Sistem Yayıncılık.) (2011). K. (2010). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Ü. H. (2007). Hortaçsu. A. Dönmezer. Ailede Sevgi Eğitimi. Ailede İletişim Etkileşim. Demiray. Türküm. İstanbul: Remzi Kitabevi. İstanbul: Timaş Yayınları. U. 5 Sevgi Dili. Ç. Aile Yapısı ve İlişkileri. F. Çocuk Psikolojisi.

Çocukta özgüven gelişimini açıklayabilecek.7 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Özgüven kavramını açıklayabilecek. Özgüven gelişiminde ebeveynlerin önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Benlik Benlik İmgesi Özgüven Özgüven Gelişimi Aile İçinde Çocuk Anne Çocuk İlişkileri Baba Çocuk İlişkileri İçindekiler Giriş Özgüvene İlişkin Kavramlar Özgüven Aile İçinde Çocuk 124 . Benlik ve benlik imgesini tanımlayabilecek.

ÖZGÜVENE İLİŞKİN KAVRAMLAR Benlik Benlik kavramı. zamanla diğer insanların değerlendirmelerinden etkilenmeden varlığını sürdür ve bireyin tüm davranışlarını etkisi altına alır 125 . Bu duygu zamanla öğrenilerek gelişir. Bu bağlamda. yürümeye çalışırken ona bilinçli bir destek vermek çok önemlidir. 2000). kendi istediği zaman. ona kendisini kontrol etmesini öğretmek. yaşam içerisinde birey. sevgi sözcükleri söylemek onun ileriki yaşamında mutlu bir birey olmasını sağlar. kendi gelişim çizgisinde desteklemek onun özgüvenli bir birey olmasına yardımcı olmaktır. acıktığı zaman onu doyurmak. Çocuğu kendi gücü içinde. kişinin güçlü ve zayıf yanlarına. Benlik kavramı. yanlış yaptığında cezalandırmadan yanlışından vazgeçirmek onun birey olmasına destek olmaktır (Atabek. bebek altını kirlettiği zaman onu temizlemek. doğru yaptığını sevinçle karşılamak. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. bireyin çevresi ile olan ilişkileri. “güven” ve “sevgi” verebilmekle başlar. Bebek emeklerken. İnsan doğduğu andan itibaren kendisi ve çevresi ile etkileşimi içerisinde kendisi ile ilgili çeşitli algılar oluşturur. Bu bilinç. bunu ona belirtmek. kendinden başkalarıyla yaşarken bencillikten kurtularak hak eşitliği içinde davranabilmesini öğretmek oldukça önemlidir.Özgüven Aile Bireyleri Etkileşimi GİRİŞ Çocuğun duygusal hayatı onun bütün gelişme evrelerinde düzenleyici ve yöneltici bir rol oynamaktadır. Bireyin çevresindeki insanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilme ve kabul görme gereksiniminin karşılanması bireyin kendini algılama biçimini önemli ölçüde etkiler. bu konuda doğru ve yanlış davranışları bilmeyi. Benlik. kanıtlamasına yardımcı olmak bu gücü kullanırken doğrular ve yanlışlar arasında seçim yapabilmesine yardımcı olmak. anne baba olarak çocuğun yapabileceği her şeyi kendisinin yapmasını sağlayarak gücünü tanımasına. Bu konuda memnun eden veya hayal kırıklığına uğratan yaşantılar bireyin kendine değer verme duygusunu oluşturur. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı (Güngör1993) buna bağlı olarak da özgüven oluşur. iletişimi ve yaşantılarının algılanış biçimlerine göre oluşan ve değişim gösteren bir süreçtir. kendine dönük olumlu olumsuz değerlendirmelerini içerir (Köymen. kendine bir kimlik ve bu kimliğe de bir değer kazandırır. iyi bir gözlemci olmayı ve çocukla etkili bir iletişim kurmayı kapsamaktadır. bebekle konuşmak. Çocuğun ileriki yaşamında özgüvenli bir birey olabilmesi için aile bireyleri ile etkileşimi çok önemlidir. Bunun sonucunda. 1994). İnsanları diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerinden biri kendinin farkında olmasıdır. yetenek ve değerlerine ilşkin kendini algılayışını. Anne baba olabilmek her şeyden önce çocuğa. dışarıdan kontrol yerine. Bunun için anne babaların bilinçli olmaları gerekir. Bireyin özsaygısı ve buna bağlı olarak özgüveni bir kez oluştuktan sonra. Bebek ağladığı zaman yardımına koşmak. Çocuğun yaptığı her yeniliği fark etmek. sıralarken.

Benlik algısı olumlu olan anne babaların çocuklarının da benlik algısının olumlu olacağı bilinen bir gerçektir. Çocuğun okula başlaması ile sosyal çevresi genişler yeni yaşantılar kazanır ve bu durum benlik imgesine yeni boyutlar eklenmesine neden olur. kendine yönelik algılamaları esastır. özgüvene bağlıdır. başarı ve başarısızlıklarla doludur. Benlik gelişiminde özellikle anne babanın tutum ve davranışları çok önemlidir. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. Başka bir deyişle. ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi de bireyin benlik algısını olumlu yönde etkilemektedir. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. evlilik ve cinsellik gibi konularda yeterli güven duygusundan yoksun olabilmektedirler (Göknar. 2011). sosyal ilişkiler (öğretmeni ve arkadaşlarının tavırları) bu yeni boyutun oluşum ögeleridir. Örneğin çocuğun ailede isteniyor olması. Bu amaçla. Ebeveynler. Özgüven duygusu. Kişi bu duygunun eksikliğini boşluk olarak algılar ve bu boşluğu başka şeylerle doldurma çabasına yönelir. 2011). Özgüven sorunu da insanın bu yargılama yeteneğini kapsar (Mckay ve Fanning. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar (McKay ve Fanning. çocukluktan itibaren yaşamın farklı alanlarında etkisini gösterir. Benlik İmgesi Benlik bilinci insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. 2010). birey bir başarısızlıkla karşılaştığında. Bu algılamalar. yetenekli veya yetersiz. Başka bir deyişle. Örneğin. başarısız ve zayıf bir birey olarak görmesinin özgüvenine çok farklı etkileri olacağı muhakkaktır. çocuğa güçlü olduğu alanları görebilme. yaşamın bazı alanlarında kendilerine güvendikleri halde bazı alanlarında son derece güvensiz olabilmektedirler. sahip olduğu olumsuz inançlardan başka bir deyişle kişinin iç dünyasında olup bitenlerden kaynaklanmaktadır. Kişinin özgüveni ile benlik imgesi arasında önemli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. sorun ve mücadelelerle.(Geçtan. Bu durum. Boşluğu başka şeylerle doldurma çabası ne yazık ki işlevsel bir yaklaşım değildir. Bu beceri. Bunlar olağandır ancak burada önemli olan olayların peşinden sürüklenip gitmek ya da olaylara takılıp kalmamak gerekliliğidir. kimi insanlar bazen yaşamın herhangi bir alanında yüksek performans gösterip başarı elde etmelerine rağmen yine de bu konuda kendilerine olan güvensizliklerinin devam ettiği görülür. disiplin ve sevgi yoluyla çocuklarının benlik algısını geliştirebilirler. İnsanın kendini yeterli ve sevilebilen biri olarak görmesi ile sevilemeyen. Çocuğun anne babasının gözündeki konumu çocuğun kendisine ilişkin olumlu bir imgeye sahip olmasını etkiler. farkına varma şansı yakalayabilmesi için zengin yaşantılar sunulmalıdır. Aynı şekilde okul yaşantısı. kişinin iç dünyasında yer alan şartlanmalardan. zeki. mesleğinde kendilerine güvendikleri halde insanlar arası iletişimlerde. Bu duygunun eksikliği. Özgüvene sahip olan bireyler bunları yaşamın parçası olarak kabul edip olaylara yön vermeyi bilirler. bazı insanlar okul başarısında. tutumlarını ve davranışlarını etkileyerek eylemlerine yansır. Örneğin. sosyal ilişkilerde. öyle kuvvetlidir ki her fırsatta kişinin duygularını. Bu yüzden çocuğun. Ayrıca. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. Başka bir deyişle. Benlik algısı ve benlik imgesi nedir? Özgüven ile benlik algı ve imgesinin ilişkisi nedir? ÖZGÜVEN Özgüven. kişi kim olduğunu tanımlama ve söz konusu kimliği beğenip beğenmediğine karar verme yeteneğine sahiptir. Özgüven duygusunun insan hayatında yeri ve önemi çok büyüktür. Burada kişinin içsel. Bu boşluk ancak kendine olan güven duygusunun geliştirilmesiyle doldurulabilir. 1984). gerçekçi bir benlik değerlendirmesi yapması amacıyla uygun ortamlar yaratılmalıdır. Kimi insanlar. tembel görülmesi bu algıda önemli değişkenlerdir. Hayat iniş ve çıkışlarla. başarılı. akıllı. Bu 126 . okul başarısı. kişiyi mutlu. başarısızlığını değiştirilebilir bir nedene bağlar ve bir sonraki denemelerinde başarılı olacağına inanır. Bilinçaltında kalıplaşmış olan bu inançlar.

Rahat ettirilmemiş kucağa alınmamış. Aşağıda tablo 1’de iç özgüven ve dış özgüveni ifade eden beceriler yer almaktadır. iletişim becerileri. Bazı insanlar kendileriyle barışık olamamalarına rağmen dış özgüven konusunda çok başarılı olabilmektedirler. yaşamlarını başkalarının istek ve beklentilerine göre değil. Başka bir deyişle. Bir bebek ona gülümsenmesinden harika bir varlık olduğunu. pozitif düşünme becerilerinin yer aldığı görülmektedir. Bir şeyi söylemek ya da karar vermek konusunda bütün enerjilerini tüketecek kadar kaygı duyabilirler. İç özgüvenleri tam olan ancak bu güçlerini dışarıya yansıtamayan insanlar da vardır. Tablo 7. kendini sevme. iç ve dış özgüven arasındaki dengenin iyi kurulması gerçeğidir. iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere iki biçimde betimlemektedir. kendisiyle barışık olma durumunu. Bu kişilerin dış özgüvenleri düşük olduğu için iç özgüvenlerini nasıl kullanacaklarını bilmemeleri başarı çizgilerinin düşmesine neden olabilir (Lindenfield. Başkaları bu insanların. bu kişiler dışarıya karşı sakin ve kontrollü oldukları izlenimini başarıyla verip kendi iç dünyalarında başkaları tarafından sevilip sevilmedikleri konusunda endişe duyabilirler. umarsızlığı ve önemli olmadıklarını öğrenirler. ağlamasına gösterilen ilgiden etkili ve önemli biri olduğunu öğrenir. Lindenfield (2011). Bu durumun tam tersi de söz konusu olabilmektedir. Benliklerini daha iyi tanıdıklarından neye güçlerinin yetip yetmeyeceğini. Çocukta Özgüven Gelişimi Özgüven doğumla gelişmeye başlayan hayat boyu gelişmeye devam eden bir olgudur. kendi istek ve beklentilerine göre yönlendirirler. 2011). Bunlar kendisine vereceği değerleriyle ilgili ilk dersler ve özgüven yapısının ilk tuğlalarıdır. Sıkılınca ağlamalarının rahatlama getirmediğini. Bunlar da zayıf özgüvenin ilk öğretileridir. bazılarında dış özgüven fazla gelişir. İlk yıllarda ailenin çocuğa verdiği mesajlar doğrultusunda gelişen özgüven. Aileler. Hayatın çıkmazları ve zorlukları karşısında kolayca umutlarını yitirip büyük bir çöküntü içine girer ve kaderlerine boyun eğerek çaresizlik içinde sızlanırlar (Göknar. Yaşam mücadelelerini de bu doğrultuda sürdürürler. kişinin kendisine ilişkin duyduğu memnuniyet düzeyini. kendini ortaya koyabilme ve duyguları kontrol edebilme becerileri yer almaktadır. Özgüvene sahip olan bireyler daha yaratıcı. kendisine yeni hedefler belirleyerek bu yolda çaba göstermeye başlar. çocuğun okula başlamasıyla ailenin yanı sıra öğretmen ve arkadaşları gibi diğer kaynaklardan beslenir. üretken ve verimlidirler. Çocuklar büyüdükçe onlara kim olduklarını 127 . kendine açık hedefler koyabilme. kendini iyi ifade edebilme.1: İç ve dış özgüveni ifade eden beceriler tablosu İç Özgüven Kendini sevme Kendini tanıma Kendine açık hedefler koyabilme Pozitif düşünme Dış Özgüven İletişim becerileri Kendini iyi ifade edebilme Kendini ortaya koyabilme Duyguları kontrol edebilme İç özgüvende. kendisiyle konuşulmamış. Bu kişiler. dış özgüven ise kişinin çevreye yansıttığı görüntü ve davranışları kapsamaktadır. kendilerine olan inançlarının ne denli güçlü olduğunun farkına varamayabilirler. Dış özgüvende ise. neleri yapıp yapmayacaklarını bilirler ve hedeflerini bu doğrultuda ortaya koyarlar. kişiden kişiye farklılık gösteren karmaşık bir süreçtir. Özgüven. İç özgüven ve dış özgüven duygularının birbirini sürekli desteklediği durumlarda kişi ideal özgüvenine ulaşmış olur. Bazılarında iç özgüven daha çok gelişirken. dokunulmasından korunmakta olduğunu. kendini tanıma.kişi aynı zamanda. sallanmamış ve sevilmemiş bebekler kendi değerlerine ilişkin başka öğretiler edinirler. Hayattaki zorluklar ve inişler bu bireylerin büyük bir çöküş yaşamalarına neden olmaz. Çocuklar ergenlikle beraber özgüvenlerini değerlendirmeye ve şekillendirmeye başlar. Bu güvenden yoksun olan bireylerse başarısızlıklarının nedeninin kendilerinden kaynaklandığını düşünür ve değiştiremeyecekleri belirli bir özelliğe bağlarlar. çocuklarında özgüvenin temelini atmaya çalışırken unutulmaması gereken konu. İç özgüven. özgüveni. 2010).

özgüvenleri gelişmiş anne baba modellerine gereksinimleri bulunmaktadır. destekleyici sınırlar koymak çocuklara aile bireylerinin tümünün gereksinimleri olduğu mesajını verir. ölçülü ve sağlam benlik değerleri olan çocuklar yetiştirmenin en önemli adımı onlarla sürekli etkileşim içinde olmak ve bu etkileşimi gözlemlemektir (Mckay ve Fanning. Koşulsuz sevgi. ancak çocuk aynada her zaman anne babasının ona duyumsattığı kendini iyi hissetme duygusuna. kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek benliklerini geliştirir. çocukların sosyal çevreyle ilişki içinde olmaları önem taşımaktadır. Bu gereksinim. 1970) Özgüven nedir? Çocukta özgüven gelişimini etkileyen etmenler nelerdir? Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü Kendi aralarında ve çevreleriyle uyumlu anne babaların çocukları. Çocuğun başarabildiği yeni şeyleri fark etmek. Öğretmenler. 2011). Model: Çocukların. Sosyal. spor alanları gibi farklı yaşantıların çocuğa sunulmasıyla karşılanabilir. ona verdiği öneme ve temel değer yansımalarına dönecektir. ilgi göstermek anlamına gelmez. kendi korku ve kaygılarını çocuklarına yansıtabilmektedirler. yalnızca kabul etmek. aile ortamında sevgilerini sözle ve dokunarak ifade etmelidirler. kitap. Güven: Temel gereksinimleri karşılanan çocuk kendini güvende hisseder. bu durum çocuğun da benzer olaylar karşısında benzer korku ve kaygıları taşımalarına neden olur. ebeveynlerin kendilerine ve temel gereksinimlerine özen gösterecek kadar değer vermesi demektir. aynı zamanda özgüveni geliştiren davranışları cesaretlendirmek anlamını da taşır. bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak yetişkin yaşama 128 .yansıtacak başka aynalar da olur. Bu nedenle anne babalar. bunu ona belirtmek. Kendi görünümleri ve davranışları hakkında olumlu bir tavır benimseyen ve kendilerini olduğu gibi kabul eden ailelerin çocukları da aynı şekilde davranmayı öğreneceklerdir. Destek: Çocukların özgüven geliştirebilmesi için yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye gereksinimleri vardır. Çocuklara olumlu bir ayna olmak yaptıkları her şeyi onaylamak ya da aileyi onların yönetmesine izin vermek anlamına gelmemektedir. Çocuklar ailelerin onlara sunduğu örnekler sayesinde kendilerine değer vermeyi öğrenirler. Özgüven oluşumunda yer alan önemli ögeler şöyle sıralanabilir: Sevgi: Çocukların sürekli ve koşulsuz sevgiye gereksinimi vardır. arkadaşlar. D. oyuncak. doğru yaptığını sevinçle karşılamak. Aile içinde önemli olan bu gereksinimlerin karşılanmasında dengeli davranmaktır (Mckay ve Fanning. Özgüven modeli sunmak. Bu bağlamda anne babanın kişilik yapısı çocuk üzerinde önemli bir role sahiptir. Ortam: Çocuğun kendini ve kendi yeterliliklerini tanıyabilmesi için zengin yaşantılara gereksinimi vardır. Bu nedenle. Kendilerini korumak için belirli sınırlar koymayı sağlayacak bir özgüvene sahip olan ailelerin çocukları da bu konuda onları örnek alacaklardır. Tutarlı. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde kaygı ve korkularından uzaklaşırlar. bakıcılar hepsi bu rolü üstlenirler. müzik aleti. Benlik saygılarını kazanabilmeleri için kendilerini değerli hissetmeye gereksinim duyarlar. Bu durum onların özgüvenlerini ve girişimciliklerini destekler. Bu tür olanaklar çocuğun güçlü yönlerini keşfetmesini ve zayıf yönlerini de geliştirmesini sağlayacaktır. “Çocuğun gelişimini etkileyen en önemli şey sevilip sevilmediği duygusudur. İlişkiler: İç ya da dış özgüvenin gelişebilmesi için çocukların evlerindeki ilişkilere gereksinimleri olduğu gibi farklı çevrelerde deneyimler geçirmeye de gereksinimleri bulunmaktadır. Kendini bağışlayabilmek için gerekli özgüvene sahip ailelerin çocukları da kendilerini bağışlamayı öğreneceklerdir. 2011). çocuğa destek olmaktır. Ebeveynler kendilerini son sıraya yerleştirir ve çocukları için kendilerini feda etmeyi alışkanlık haline getirirlerse çocuklar da başkalarına hizmet ettikleri oranda değerli olduklarını öğrenirler. Anne babalar. Aile içinde sevgi silah gibi kullanılıyorsa koşulludur.” (Briggs.

kendilerine ayrı birer varlık olarak değer verilmediğinden kişiliklerini bütünleştiremezler. Anne babası tarafından sevilen bir çocuk. Çocukların düzeyine inmeyi bilme.1999). Buna örnek olarak. Pek çok ailede. Bu durum. 129 . onaylanan ve onaylanmayan davranışlarının ayrımını yapmakta zorluk çeker. Lindenfield’e göre çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri şöyle sıralanabilir: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. Bu bağlamda. Uygun çevre koşullarında büyüyen çocukların gerek bilişsel gerekse biyolojik.ulaşırlar. çocuklara kendilerini sevmelerini ve kendilerine zarar verebilecek alışkanlıkları edinmemeleri gerektiği vurgulanmış olacaktır. İstenen davranışları gösterdiğinde desteklenmeyen çocuk. mutlu ve uyumlu olmadığı bir ortamda yetişen bir çocuğun potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi ve mutlu olması oldukça güçtür. Koşullu sevgide “eğerler” bulunmaktadır. Çocuklar özgüvenlerini yitirmeye başladıklarında bu konuya dikkatleri çekilip kendilerini farklı bir şekilde ifade etmeleri gerekliliği öğretilmelidir. Aileler. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. Bunun hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yapılması çok önemlidir. Aileler. çocukta özgüven sorunları yaratmaktadır. Kendi yetersizlikleri nedeniyle reddedici ya da aşırı koruyucu tutumlar gösteren anne babaların çocukları ise. psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından potansiyelleri en üst düzeyde ortaya çıkabilmektedir. mutlu ve kendileriyle barışık olmalarına bağlıdır. uygun çocuk yetiştirme tutumuna sahip olabilmek için anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgi ve yaşantıya sahip olmaları gerekmektedir (Cirhinlioğlu. kendini sevmeyi öğrenir. çocuk kitaplarından yararlanabilirler. Çocuğun benlik kavramı. istenen davranışları gösterdiğinde desteklenen çocuk. “Eğer oyuncaklarını toplarsan ben de sana sarılıp seni öperim” gibi eğerli sevgiler. anne babasının onun varlığından dolayı mutlu olduğunu hissetmelidir. “Eğer yemeğini yersen seni çok severim”. Yetişkinliğe ulaştıklarında da çocukken doyurulmamış gereksinimlerini diğer insanlardan karşılayabilmek için umutsuzca çabalarlar (Geçtan. Çocukların bu duyguları aileleri tarafından gözlem ve dikkat becerileriyle fark edilebilir. en iyi model olunarak desteklenebilir ve gerçekleştirilebilir. Anne babalar kullanacakları kavramlar konusunda çocuk programlarından. çocuğun kendisini değersiz bulmasına neden olur. onaylanan davranışların hangileri olduğunu öğrenir. Anne baba tutumlarının sağlıklı olması ise her şeyden önce onların kendi içinde dengeli. özgüveni gelişmiş. Aynı şekilde iletişim sürecinde seçtikleri sözcüklerin ve kavramların çocukların gelişim düzeyine uygun olmalarına özen göstermelidirler. sağlıklı beslenmeye dikkat etmek. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. çocuklarına yaşamlarının niteliği üzerinde olumlu bir etki yaptıklarını dile getirmelidirler. sağlıklı olmak için düzenli spor yapmak verilebilir.” . zaman zaman da söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amacıyla çocuklarına tekrar ettirebilirler. Bunun yanında. Bu nedenle anne babadan gelen ilgisiz tutumlar. çocuklarının mümkün olduğunca erken yaşta hem bedensel hem de zihinsel sağlıklarına gereken özeni göstermeleri konusunda destek verilmelidirler. Bu ortam. Çocuğun kendi kendini yöneten. “Baban ve ben böyle uslu olduğunda seni çok seviyoruz. özgüvenli ve kendi kendini yöneten bir çocuk yetiştirmenin ön koşuludur. Çocuk. anne babasının onayını alma çabalarından vazgeçer. “Eğer şimdi uyursan seni daha çok severim”. Buna karşılık. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. benlik saygısı yüksek mutlu bir birey olarak gelişmesi büyük oranda ona sağlanan fırsatlara ve anne baba tutumlarına bağlıdır. ailenin ona yönelttiği tutumların bir yansımasıdır. 2010). sevmeyi bir koşula bağlayan cümleler çocuk için her zaman sevilmediği anlamını taşımaktadır. Onların varlığıyla yaşamlarında ne tür olumlu duyguların ve durumların geliştiği çocuklarla paylaşılmalıdır. Sonunda umudu keserek. Anne babanın dengeli. Aileler. Anne babalar çocuklarıyla konuşurken ya da onları dinlerken onlarla aynı düzeyde olabilmek için diz çökerek aynı konumda iletişime geçmeye dikkat etmelidirler. Aşağıda bu duruma örnek olabilecek ebeveyn ve çocuk arasında geçen bir konuşmaya yer verilmiştir. okulda ve sosyal sistemdeki duygusal beslemenin özünü oluşturan koşullu sevgi. Aileler çocuklarına onları neden sevdiklerini ve koşulsuz sevdiklerini vurgulamalıdırlar.

sözler oldukça önemlidir. Senin…e yeteneğin var. Çocuklarda benlik saygısını kazandırmada kullanılan cümleler. çocuğun herhangi bir etkinliği tek başına yapmasına izin vermek ona duyulan saygının sözsüz ifadesidir.“Kendine aptal dememelisin çünkü sen aptal değilsin. isterse bir matematik projesi hazırlama olsun. Seninle oyun oynamaya bayılıyorum. Çocukların benlik saygılarını kazandıracak bir dil kullanma. Geçen haftadan bu yana çok ilerleme kaydettin. yaratıcılık becerisi gelişmiş bir çocuğun masayı istediği gibi hazırlamasına fırsat tanınabilir. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir. aferin. Bu saygıyı göstermek adına. ilgi alanlarına ve becerilerine göre fırsatlar sunmak onun kendini yeterli ve işe yarar hissetmesine neden olacaktır. Bu nedenle çocuklara yardım etmeden önce gözlem yapılmalı ve beklenmelidir. genellikle farkında olmadan çocuklarının sıkıntı çekmelerine dayanamayarak gereksiz yerlerde onların yardımlarına koşarlar. Aileler kullandıkları sözlerin ve cümlelerin yanında beden dillerine de dikkat etmelidirler. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama.” Ebeveyn . Sana kitap okuma çok hoşuma gidiyor. aileler önce çocuklarını gözlemleyerek onların gerçekten yardıma gereksinimleri olup olmadığına dikkat etmelidirler. Yaşamıma ne kadar neşe kattığını biliyor musun? Bugünü seninle geçirmekten çok mutluyum. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum.“Ne kadar aptal bir kızım! Bak ne yaptım. şu yaptığına bak. Ses tonu. bozuk paraların sayılması gibi işlerde çocuğun yaşına. çocuklarıyla birlikte bir etkinlik geçirmek birlikte eğlenmek için zaman ayırmalıdırlar. Anne babalar. Bu durumda kendisini daha değerli gören çocuğun özgüven edinimi desteklenecektir. Elinden geleni yapmaya çabaladığını gördüm. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ebeveynlerine yardım etmelerine fırsat tanınmalıdır. 130 . Çaba ve başarılarını takdir etmek amacıyla. Bu durum çocukta kendisinin önemsendiğini ve annesi babası için değerli olduğu duygusunu uyandırır. Başkalarını incitmemek için çaba harcaman çok güzel. Böylece çocuk ailede kendisini işe yarar ve değerli hissedecektir. Bu zaman kısıtlı olsa bile bu durum çocuğa uygun bir dille anlatılıp zamanın etkili geçirilebilmesi için birlikte çocuğun hoşlandığı etkinlikler için planlama yapılmalıdır. Benim için çok önemlisin çünkü… Ne kadar yaratıcısın. Anne babalar. Aşağıda bu cümlelerin hangi amaçla nasıl söylenebileceğine ilşkin örnekler yer almaktadır: Olumlu duygularını onlarla paylaşmak amacıyla. Örneğin.Çocuk . Bazen bu bir oyuncağın kurumu veya zor bir ödev olabilir. Bu inanılmaz bir başarı. Takdir ettiklerini göstermek amacıyla. Oysa ister kumdan kale yapmak olsun. İnsanlar birine yardım ederken özel yeteneklerini kullanıyorlarsa kendilerini değerli hissedeceklerdir. Dolapların düzenlenmesi.” Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri işlerde yardım etmek onların bir işi tek başına yapabilme fırsatını görme şanslarını ellerinden almak demektir. Şöyle diyebilirsin “Bir hata yaptım çünkü……. gülümseme ve sarılma çocuğa söylenenlerin etkisini artırmaktadır. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme.

Bu tip ailelerde anne baba çocuklarını destekler ancak bunun yanında aile içinde belirlenen kurallar da vardır. Destekleyici tutum içinde olan anne baba. Bu ailelerde etkili bir etkileşim ve güçlü iletişim söz konusudur. Aile üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve görüşlerine değer verirler. Çocuğun özgüvenin gelişiminden ailenin çocuğa ilişkin sahip olduğu genel tutumu da son derece önemlidir. Anne baba çocuklarını dinler ve onlara karşı ilgilidir. Şu çocuk o kadar yoksulluk içinde bile… Ben çocukken… Sen kim olduğunu zannediyorsun? Sen zaten her zaman… Sen hiçbir işi doğru dürüst yapamaz mısın? Bütün söylediklerim bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. soru sorması ve kurcalaması son derece doğal davranışlardır. Senin fikrini almak istiyorum. Eminim başarırsın. Bana ne yaptırdığını görüyor musun? Bunu hiçbir zaman başaramayacaksın. Çocuğun özgüven edinimini desteklemek amacıyla ailelerin çocuklarına karşı destekleyici ve güven verici bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. çocukların benlik saygılarını olumsuz etkileyecek bazı sözlerden kaçınmları gerekmektedir. Bana kırgın olduğunu biliyorum ama… Bazen saldırgan davranıyor olabilirsin ama sen aynı zamanda…iyi yapıyorsun. Bu tip ailelerde. Çocukların merak etmesi. Sana her zaman güveneceğimi biliyorum. çocuğuna sözleri ve dokunuşlarıyla sevgisini göstererek onunla yakından ilgilenir. Bütün bu söylemlerin yanında ailelerin. çocuğa uygun bir gelişim ortamı hazırlamış olur. Ablan hiç böyle davranmazdı. Aileler çocuğun bu davranışlarını yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamalıdırlar. çocuklar bu merak yaşantılarının içerisine girdiklerinde aileler 131 . Ailelerin söylemekten kaçınması gereken söylemlere şöyle örnekler verilebilir: Siz çocuklar… Ne kadar tembelsin… Bu sana göre bir iş değil! Aman sen deneme… Seni dinlemiyorum. Kıskanmanı anlayışla karşılıyorum çünkü… Her zaman kusursuz olamazsın. Böyle bir anne baba yaklaşımı. Sen kendini zeki mi zannediyorsun? Ölümüme sen neden olacaksın. Senin yüzünden başım ağrımaya başladı. Güven duydukların göstermek amacıyla. Senin bu konudaki görüşün benim için çok önemli.Çocuklarını koşulsuz kabul ettiklerini göstermek amacıyla.

Bu nedenle çocuğun yetişmesinde en etkili ortam aile ortamıdır. 1997). Erikson’a göre ilk 12 aylık dönem içinde çocuğun temel gereksinimleri karşılanmışsa. Aile sistemi bir bütündür ve bireyler kendi aralarında etkileşim içindedir. 2004). bebeğin annenin sıcaklığını hissedebilmesi anneyle bebek arasında kurulan güvenin temelini oluşturur. Anne Çocuk İlişkisi İlk sosyal temas anneyle kurulur. giyinme. altını kirletme gibi bedensel rahatsızlıklarının giderilmesidir. Toplumsal değerler ailede öğrenilmeye başlar. arzularını diledikleri gibi gerçekleştirmeleri anlamına gelir. Çocuğun kişiliğinin yapılanması ve gelişimi önce ailede başlar. kardeş. toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olmayı aile ve aile çevresinden öğrenir. anne babanın rollerini öncelikle oyunlarına yansıtarak ve onları taklit ederek işe başlar (Göknar. Bebekte bu duyguyu doyurmayan anneler. uyku.tarafından desteklenir. bağımsızlık. babaanne. kendine güveni olmayan kişilerin yetişmesine ortam hazırlar (Yavuzer. sevme. övülür ve yüreklendirilirler. Çocuğun özgüven gelişimini desteklemek için ebeveynler nelere dikkat etmelidirler? AİLE İÇİNDE ÇOCUK Doğumdan sonra çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. iyiyi ailede öğrenir. üşüme. Çünkü çocuğun kişiliğinin oluşumu ve gelişimini bu roller belirler. Anne babanın hoşgörüsünün normal bir düzeyde gerçekleşmesi. 2010). dayı. beslenme. onun sıkıntılarını giderebilmesi. Çok katı rollerle çerçevelenmiş olan ailelerde yetişen çocukların doğal eğilimleri serpilemez ve kendine özgü kişisel özellikleri gelişemez (Göknar. çocukların bazı kısıtlamalar dışında. Yaşamın birinci yılında insanın çevresine karşı geliştirdiği güven ya da güvensizlik duygularının temeli de atılır. Anne babanın çocuklarına karsı hoşgörü sahibi olmaları. Bebeğin annesinin olumlu ve olumsuz davranışları. ailedeki rollerin etkisi altındadır. hala ve çocuk bakıcısı gibi bireyler aile sistemini oluştururlar. Bir insanın kendisine güvenmesi çocukluk yıllarında çevresine duyduğu güvenle başlar. Çocuk doğruyu. 2010). Bu durum çocuğun özgüven duygusunun gelişmesinde son derece önemlidir. Çocuk. güzeli. yaratıcı. Bebek için anne dünyanın tamamıdır. korunma. Çocuk. Bu nedenle aile çocuğun psikososyal gelişim sürecinin başladığı yerdir. 1997). Bu etkileşim içinde her bireyin rolleri vardır ve bu roller çocuk için çok önemlidir. dede. sorumluluk. bir gruba ait olma. Yeni doğmuş bebeğin tüm ilişkisi annesiyledir. açlık. anneanne. Davranış modellerini çocuk burada bulur. Çocuk kabul edilmek ve onaylanmak ister. Bu gelişim süreci içinde çocuk. Çevreye güven duyma ile kendine güven 132 . onları desteklemeleri. tek boyutlu bir dünya görüşü olmayan aile modeli çocuğun doğal bir biçimde gelişmesine olanak tanımaktadır. amca. kişilik gelişiminin ikinci evresi başlar. Ayrıca çocuğun fiziksel gereksinimleri olan barınma. Aile çocuğun ilk yaşam alanıdır ve yaşantıları bu ortamda öğrenir. Bebeğin gereksinimlerinin anne tarafından karşılanma biçimi sosyal gelişimi önemli ölçüde etkiler. abla. Böyle bir ortamda büyüyen çocukların yaratıcılık ve girişimcilik becerileri de gelişme fırsatı yakalayamaz. teyze. yaşar ve öğrenir. çocuk diğer evrelere geçemeyebilir. İlk bakışta bebeğin temel gereksinimleri. is başarma gibi duygu ve becerileri yine ilk defa ailede öğrenir. Bebeğin gereksinimlerine annenin yerinde ve zamanında yönelebilmesi. oyun burada karşılanırken psikolojik ve sosyal gereksinimleri olan güven. Sorunlara çoklu bakış açılarıyla çözüm üreten. Eğer aile ortamı ona benliğini tanımlama özgürlüğü veriyorsa. Tam tersine. Ailede çocuk için önemli olan anne baba ve onların varlığıdır. onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. bu gereksinmeler yeterince karşılanmamışsa. toplumsal bir birey olmasına yardım eder (Yavuzer. Bebekle annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu. Eğer aile içinde roller hiçbir esnekliği olmayan kalıplaşmış katı rollere dayanıyorsa böyle bir ortam çocuğun özgüven kazanması ve kişiliğinin gelişmesi açısından uygun bir ortam olamaz. Bunun dışında ağabey. insanın ileride kuracağı bireylerarası ilişkilerin temelini oluşturur. çocuğun kendine güvenen. sağlıklı biçimde olgunlaşma yolunda gelişir. Ancak çocuğun yaptığı her etkinliğin abartılı bir biçimde övülmesi de doğru değildir (Göknar.

çekingen davranışlara sahip olabilecekleri gibi asi davranışlar da sergileyebilirler. sıcaklığına ve duygusal etkileşimine her şeyden çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tutarsızlık. annenin çocuğuyla kurduğu ilişkilerinde tutarlı olması. annenin çocuğun eğitimiyle ilgilenmesi. Çocuğun özgüven kazanımında. Başka bir deyişle. çocuğun sosyal gelişimi engellenmiş olur.birbirinden farklı olgular değildir. Kolayca paniğe kapılabilir (Geçtan. Bebek de tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kendi varoluşunun bir parçası durumuna getirir (Geçtan. 133 . diğer insanlardan korkan biri ise çaresizlik duyguları yaşar (Geçtan. bir bebek dünyaya getiren bir anne için. görünürde sevecen de olsa annesinin kendisine karşı tutumunun içten ya da zorlama olduğunu kolayca algılar. ancak bu samimi tutum onda güven duygusunu geliştirebilir. Bu amaçla çocuğa uygun sorumluluklar verilmeli ve yaşına uygun işler yapmasına fırsat tanınmalıdır. annenin kendi ruh haline göre bazen otoriter bazen de hoş görülü tutum takınmasıdır. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar. Bebek. bebeğiyle yakın ilişkiler kurması onunla etkili ve birebir zaman geçirmesi çocuğun ileriki yaşamında sağlıklı birey olmasında oldukça önemlidir. ona büyümesi ve gelişmesi için uygun desteği vermek önemli olmanın ötesinde bir zorunluluktur. bebeğini ilk günden tanımaya çalışmak. Bu çocuklar. annenin çocuğu aşırı koruyucu tutumu da olumsuz bir etkiye sahiptir. gerçekten içten sevilmeye gereksinim duyar. Yaşamın ilk yıllarında bundan yoksun kalan çocuk. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamın sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Büyümesine izin verilmeyen bu aşırı koruyucu ortamda. Aynı zamanda bu bireyler tek başlarına kalmaktan hoşlanmazlar. çocuğun özgüven edinimini desteklemek amacıyla. Bu anneler. diğer bireylerden de korkmaz. ancak güvendikleri ve tanıdıkları insanların yanında oldukları zaman mutlu ve huzurlu olurlar (Göknar. yetişkin olduklarında da bağımlılıklarını devam ettirirler. Annesinin koruması altında her şeyi rahatça elde eden bir çocuk. 8 yaşında bir çocuğa annesi tarafından yemek yedirilmesi doğru bir davranış değildir. Bu. Aynı zamanda. çocuğun özgüven edinimini olumsuz etkiler. her defasında başkalarından yardım alma gereksinimi duyarlar. Bu kişiler. Beslenme. Bu açıdan bakıldığında. 2004). bunun belirli bir düzene sokulmasını da içerir. Annesinin kanatları altında el bebek gül bebek.1999). İnsan kendisine güvenirse. okulda arkadaşları tarafından da “koca bebek. kendi kanatlarıyla uçmayı ve ayakları üzerinde durmayı bilmelidir. Bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri kaygılı annedir. Bu da onun arkadaş ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve arkadaşları tarafından dışlanmasına neden olabilir. Bu bireyler.1999). yetişkin döneminde belirsizliklere karşı aşırı duyarlıdır. Çocuğu korumak anne babanın temel sorumluluklarındandır ancak. çocuğunu koruyup desteklerken bu durumu aşırı korumacılığa vardırmaması oldukça önemlidir. Annenin bu alandaki dengesiz tutumu. kendi başlarına iş yapamazlar. Çoğu kez kendi annesi de kaygılı biridir. Bebek. Bir toplulukta bireylerden biri paniğe kapıldığında kısa bir süre içinde de olsa benzer bir duyguyu diğer bireyler de yaşar. Yalnız başına kalmak bu bireylere kaygı ve güvensizlik verir. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar.1999). annenin çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur. çocuğun bu dönemde annenin fiziksel temasına. Bu etkileşimin ve birlikteliğin eksikliği çocuğun kişiliğini ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. aşırı hoşgörü ile sert cezalandırma arasında gidip gelme biçiminde görülür. başkalarına bağımlılık duyar ve dolayısıyla bağımlı bir kişilik geliştirir. Yaşamın özellikle ilk üç yılında. bu çocuklar karasız. çıtkırıldım ve nazlı büyüyen bir çocuk kendi kişiliğini geliştiremez. süt kuzusu” gibi isimler takılarak alaya alınabilirler. Belirli aralıklarla annenin kendisiyle ilgileneceğini bilmek çocuğa güven sağlar. özgüven sorunları yaşayabilirler. Sezgi yolu ile olan bu algılama yetişkinlerde olduğu gibi bilinçli bir olgu değildir. Bütün bunların yanında. Çocuğun bir davranışına bir gün gülüp geçtiği halde başka bir gün aynı davranışa sert bir tutum takınması annenin davranışlarındaki dengesizliği gösterir. Anneliğe gereğince hazır değildir. Temel güven duygusunun oluşumunda annenin tutarlılığı büyük önem taşır. Annenin tutarlılık göstermesi gereken diğer bir alan ise kurallar konusundaki tutumudur. yalnızca bebeğin bedensel gereksinimlerinin karşılanması değil. uyku gibi gereksinimlerinin aksatılmaması güven kazanımındaki önemli bir adımıdır. Başka bir deyişle. çocuğunu her yerde aşırı derecede koruyup kollama gereğini duyarlar. Oysa çocuk hayata hazırlanmalıdır.

otoritenin verdiği gücü acımasız ve sorumsuzca kullanmaktan çekinmezler (Göknar. Bunun sonucunda çocuk. Bazen baba kendi yaşamındaki sorunları çözmeye çalışırken çocuklarıyla birlikte olmak ve onlara yardımcı olmak için gerekli enerji ve gücü bulamaz. Babaların özellikle. çocuğu yoğun yaşanan anne-çocuk bağlılığından koparıp onun dış dünyaya açılmasını sağlayan kişidir. bakım sorumluluğunu anneden daha az üstlenir. 2004). Bebek stres durumlarında.” (Yavuzer. çocuk için hem bir sevgi nesnesi hem de örnek alınacak kişidir (Yavuzer. anne babasına olan güveninden kaynaklanır ve gelişir. Baba. dünyanın tamamı. Çocukluğunda sindirilmiş olan bu kişiler kendilerinin güçsüz olduklarına o kadar inanırlar ki kendilerinden başka herkesi güçlü ve haklı görürler. Ancak bebek ağlamaya başladığında. çoğu kez çocuklarıyla yakın ve sıcak ilişki kurmaktan alıkonmuş olur (Geçtan. Baba. Babanın otoriter yapısı. çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmamsı anlamına gelir. kendi bedeninin uzantısıdır. sevildiğini önemsendiğini hisseder. Çocukta temel güven duygusunun oluşumu için anne nelere dikkat etmelidir? Baba Çocuk İlişkisi Babalar da anneler gibi tüm ilgi ve dikaktlerini bebeklere verir. Oysa çocuğun anneyle birlikte olmak kadar babayla birlikte olmaya da gereksinimi bulunmaktadır. Bu nedenle. Baba ve çocuk arasında iletişim ve etkileşimin zayıf olması.“Bebek için anne. anne babasına duyduğu güvenin sarsılmamasına özen göstermek bu konuda ebeveyn olarak bilinçli olmak önem taşımaktadır. özgüven kazanması arasında yakın bir ilişki vardır. ağlama nedenini belirleyen kişi. anne de olduğu gibi geçirilen sürenin ne kadar olduğundan çok. kendileri otorite durumuna geldiklerinde. benimsemesiyle. çocuğun özsaygı. babalar çocuklarına karşı son derece duyarlı ve tepki vericidirler. Geleneklerin kendisine verdikleri bu rolü sürdürme durumunda kalan baba. kendilerine ait bir görüş ve düşünceleri de yoktur. Bu ilişkiden doğan güven duygusu. 134 . çocuğu gelecekte kuracağı ilişkilerin temelini oluşturur. 2003). çalışma saatlerinin çocukla birlikte olmaya uygun olmaması. babadan çok anneyi tercih etmektedir. yorgunluk gibi nedenler bulunabilir. Etkileşimin kalitesi süreden daha önemlidir. baba değil annedir. Bu duygu kendini değerli hissetmesine. Babası tarafından yeterli ilgi gören çocuk. hem eşine hem de çocuğuna karşı koruyucu bir yaklaşım içerisinde olmasına karşın. benlik sınırlarının ve sorumluluklarının pek farkında değildir. 2003). yetişkin bir birey olduğunda kendi haklarının. Çocuk babayı kendinden farklı olarak algılar. Böyle bir ortamda yetişen çocuk. çok çalışmak zorunda kalması. Dolayısıyla bu çocuklar özgüvenden yoksun yetişirler ve genellikle otorite karşısında itirazsız boyun eğici oldukları halde. Baba. korku ile eşanlam taşır. dünyanın tamamıdır. Anne. Her şey iyi gittiğinde. genellikle çocuğun beslenme. Bebek için anne. bebeklerini sallama. kendisi için olumlu görüş geliştirmesine ve benlik saygısı kazanmasına destek olur. otoritenin yokluğunda sorumsuz ve saygısızca davranabilmektedirler. 1999). Engelleyici ve cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması ise babaya bırakılır. Bu durumda çocuk babasıyla doğal ve dengeli bir ilişki kuramaz. Baba. Bu durum çocukta özgüven gelişimini olumsuz etkiler. bebeğiyle süre olarak daha az zaman geçirse bile burada önemli olan. sürekli onlarla meşgul olur ve çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştiriler. Babanın çocuğa karşı ilgisiz bir tutum sergilemesinin altında kendi yaşamındaki sıkıntıları. Çocuğun kendine olan güveni. Anne babanın sevgisiyle. Bu kişiler. bebeğin erken duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. babasından ilgisiz bir tutum görürür. Aynı zamanda. Geleneksel aile yapısı içinde genellikle biçimsel de olsa otoriteyi baba temsil eder. Bütün bunların yanında baba. anne ise daha çok kendisine benzeyendir. Kendisine duyulan saygı. çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesine engel olur. havaya fırlatma şeklindeki oyun etkinliklerine eğimli oldukları görülür. çocuklara daha yakındır ve onlara ilişkin konularda gerçek karar organıdır. nasıl geçirildiğidir. babanın çocuğa karşı ilgisiz bir tutum sergilemesi.

Çocuklarının yaşamına durmadan yeni kurallar koyarlarsa. 135 . çocuğu anne bağımlılığından koparıp onun dünyaya açılmasını sağlayan. 1989). sosyal gelişiminde ve özgüveninin sağlanmasında etkili olan kişidir. 2003). kişilik ve cinsel gelişimini tek faktörle açıklamak doğru değildir. (Martin. “Bir sevgi nesnesi ve özdeşim modeli olan baba. 2000). bağımsızlık ruhunu yitirir. mutlu bir birey olabilme yolundaki savaşımında en büyük yardımcı olacaktır (Güngörmüş. Çocukta özgüven duygusunun oluşumu için baba nelere dikkat etmelidir? Zaman ve Mekân Ebeveynler çocuklarının dünyasında varlıklarını sürekli hissettirmeye çalışırsa çocukları. Hem anne hem de babanın birbiriyle uyumlu ve dengeli olarak eğitimde sorumluluk alması çocuğun kendisi ve dünyayla barışık.” (Yavuzer. Güvenli ortamlarda çocuk yetiştirin ve yalnız bırakmaktan korkmayın. Önemli olan babanın da anne kadar çocuğun gelişiminde etkin bir rol oynadığıdır.Çocuğun zekâ. özgüvenlerini yitirir. çocukları.

Çocuğun benlik kavramı ailenin ona yönelttiği tutumların bir yansımasıdır. Çocuğun kişiliğinin yapılanması ve gelişimi önce ailede başlar. kişiden kişiye farklılık gösteren karmaşık bir süreçtir. Özgüven doğumla gelişmeye başlayan hayat boyu gelişmeye devam eden bir olgudur. Özgüveni. Bu algılamalar. çocuklarında özgüvenin temelini 136 atmaya çalışırken unutulmaması gereken konu. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. kendini tanıma. hala ve çocuk bakıcısı gibi bireyler aile sistemini oluştururlar. bazılarında dış özgüven fazla gelişir. İlk yıllarda ailenin çocuğa verdiği mesajlar doğrultusunda gelişen özgüven. pozitif düşünme becerilerinin yer aldığı görülmektedir. İç özgüven. kişinin kendisine ilişkin duyduğu memnuniyet düzeyini. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. istenen davranışları gösterdiğinde desteklenen çocuk. Çocuğun zekâ. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. kişilik ve cinsel gelişimini tek faktörle açıklamak doğru değildir. anne babasının onayını alma çabalarından vazgeçer. Kendi aralarında ve çevreleriyle uyumlu anne babaların çocukları. kardeş. Çocukların düzeyine inmeyi bilme. İç özgüvende. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. Önemli olan babanın da anne kadar çocuğun gelişiminde etkin bir rol oynadığıdır. Çünkü çocuğun kişiliğinin oluşumu ve gelişimini bu roller belirler. bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak yetişkin yaşama ulaşırlar. kendini sevme. çocuğun kendisini değersiz bulmasına neden olur. Çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. onaylanan ve onaylanmayan davranışlarının ayrımını yapmakta zorluk çeker. Bu duygu zamanla öğrenilerek gelişir. kendini iyi ifade edebilme. özgüvenli ve kendi kendini yöneten bir çocuk yetiştirmenin ön koşuludur . onaylanan davranışların hangileri olduğunu öğrenir. mutlu bir birey olabilme yolundaki savaşımında en büyük yardımcı olacaktır. babaanne. Aile sistemi bir bütündür ve bireyler kendi aralarında etkileşim içindedir. Özgüven duygusunun insan hayatında yeri ve önemi çok büyüktür. Benlik kavramı. iletişim becerileri. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı buna bağlı olarak da özgüven oluşur. kendine yönelik algılamaları esastır. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. iç ve dış özgüven arasındaki dengenin iyi kurulması gerçeğidir. bireyin çevresi ile olan ilişkileri. Bu nedenle anne babadan gelen ilgisiz tutumlar. Çocuklar ergenlikle beraber özgüvenlerini değerlendirmeye ve şekillendirmeye başlar. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar. çocuğun okula başlamasıyla ailenin yanı sıra öğretmen ve arkadaşları gibi diğer kaynaklardan beslenir. Sonunda umudu keserek. Bu etkileşim içinde her bireyin rolleri vardır ve bu roller çocuk için çok önemlidir.Özet Benlik. dış özgüven ise kişinin çevreye yansıttığı görüntü ve davranışları kapsamaktadır. Özgüven. Dış özgüvende ise. Bu ortam. kendine açık hedefler koyabilme. iletişimi ve yaşantılarının algılanış biçimlerine göre oluşan ve değişim gösteren bir süreçtir. amca. iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu duygunun eksikliği. teyze. dede. Bazılarında iç özgüven daha çok gelişirken. Başka bir deyişle. dayı. kendisiyle barışık olma durumunu. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama biçiminde sıralanabilir. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. kişiyi mutlu. toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olmayı aile ve aile çevresinden öğrenir. Bunun dışında ağabey. Bu konuda memnun eden veya hayal kırıklığına uğratan yaşantılar bireyin kendine değer verme duygusunu oluşturur. Burada kişinin içsel. abla. Çocuk doğruyu yanlışı. kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek benliklerini geliştirir. Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme. Ailede çocuk için önemli olan anne baba ve onların varlığıdır. anneanne. Hem anne hem de babanın birbiriyle uyumlu ve dengeli olarak eğitimde sorumluluk alması çocuğun kendisi ve dünyayla barışık. Bireyin çevresindeki insanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilme ve kabul görme gereksiniminin karşılanması bireyin kendini algılama biçimini önemli ölçüde etkiler. Aileler. İstenen davranışları gösterdiğinde desteklenmeyen çocuk. kendini ortaya koyabilme ve duyguları kontrol edebilme becerileri yer almaktadır. Özgüven. Buna karşılık.

Onları sevdiklerini söyleme. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun özgüven edinim sürecini olumsuz etkiler? a. Model 3. Otoriter tutum d. c. b. İlgisiz tutumunu c. Çocuklarına sağlıklı model olan anne baba yaşama konusunda hangisi dış özgüven . d. b. Kendilerini aşağılamalarını engelleme. Çocukların sağlama. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun benlik saygısının gelişiminde olumlu etki yapacak söylemlerdendir? a. Çocuğa sarılmak. Kendini ifade edebilme d. Aşağıdakilerden hangisi özgüven oluşumunda yer alan önemli ögelerden değildir? a. Ceza d. Özgüvene sahip bireyler daha yaratıcıdırlar. Kaygılı anne b. Güven c. Özgüvenli anne baba c. Pozitif düşünme e. Otoriter tutumunu 9. Aşağıdakilerden hangisi özgüven duygusuna ilişkin doğru bir aktarım değildir? a. kişiyi mutlu. Özgüven c. Çoukların düzeyine inmeyi bilen anne baba d. Aşağıdakilerden hangisi bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen etmenlerden biridir? a. önemsendiğini görmesini 6. Bu işi de başaracağına eminim. Sen kendini zeki mi zannediyorsun? c. Demokratik tutumunu b. 7. Bütün söylediklerim bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Aşırı hoşgörülü tutumunu d. 8-9 yaşında bir çocuğa annesi tarafından yemek yedirilmesi annenin hangi tutumunu gösterir? a. Benlik imgesi b. Aşırı hoşgörülü tutum b. Motivasyon d. c. e. Kaygı 2. Bana ne yaptırdığını görüyor musun? 5. İlgisiz tutum e. b. d. 10. Çocuğun karnını doyurmak. Çocukta özgüven gelişimini destekleyen aile tutumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olması nedir? a. Ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. Özgüvene sahip bireyler daha girişimcidirler. Çocuğun altını değiştirmek. Kendini sevme b. Özgüven duygusunun eksikliği. e. Aşırı koruyucu tutumunu e. Sevgi b. Her ağladığında kucağa almamak. Arkadaşlarıyla kıyaslama. Kendini tanıma c.Kendimizi Sınayalım 1. huzurlu bir yaşamdan alıkoyar. 4. b. Birey için önemli olan hem iç hem de dış özgüvenin gelişmiş olmasıdır. Ölümüme sen neden olacaksın. Çocukların önemsendiğini gösteren anne baba e. Çağdaş tutum 8. d. e. Tutum e. e. Özgüvene sahip bireyler daha kaygılıdırlar. Aşağıdakilerden becerisidir? a. Kendine hedefler koyabilme. c. 137 d. Destekleyici tutum c. Aşağıdakilerden hangisi çocukta özgüven gelişimini desteklemek için ebeveynlerin yapabileceklerinden değildir? a. Destek e. Üşüyen çocuğun üstüne bir şeyler giydirmek.

çocuklarımızı seveceğiz ama onları şımarık yapmadan.2003). her konuda çocuğun onayı alınır. Çocuğun yemek için seçimleri. 29. Geçmişte neler olduğu. hatta kimlere gidilip kimlere gidilmeyeceği vb. Bu aile modeli genel olarak çocuklarına değer veren çocuklarına kişilik kazandırmak isteyen aile ortamlarında oluşur. çocuğun gideceği okul. nerede uyuyacağı. • Böyle yetişen çocuğun ergenlik döneminde de kendine ilişkin bütün kararları kendisinin verdiği görülür. büyüklerin neler yapmasının onun için uygun ya da uygunsuz olduğu. Böylece çocuk hiçbir güçlükle karşılaşmadan yaşamaya alışır. artık sorumluluk almaya yanaşmayacak hiçbir sınır tanımayacaktır. • Aile giderek her türlü kararlarında onun görüşünü ve onayını almaya çalışır. onu hiçbir zorlukla karşılaşmaması gereken en değerli varlıkları olarak kabul eder. verirken sorumluluk etmeye etmeden elde • Anne ve babanın bütün beklentilerini çocuğa yüklemeleri. Bu sonuçlar büyük ölçüde. doğrunun böyle yapmak sanılması gibi davranışlardır. nasıl uyuyacağı. • Elbette. İstedikleri alınır. • Çocuğa sınır koyulursa gerileceği korkusu. • Çocuğun mutlu edilmesinin amaç edilmesi. Bu koşularda yetişen çocuk. özgür çocuklar yetiştireceğiz ama onlara sosyal sorumluluk vererek. 138 . Böylece yavaş yavaş pek de farkına varılmadan “çocuk egemen” durumuna gelen aile içinde şöyle bir tutum gelişir: • Çocuğun her istediği yapılmaya başlanır. gelecekte neler olacağı onu ilgilendirmeyecek sadece yaşadığı anı değerlendirmeye çalışacaktır. • Herkesin böyle yaptığı. onlar da bize saygı gösterecekler. Bu da çoğu kez “çocuğun sevgisinin kaybedilme korkusundan” . • Elbette. “çocuğun engellenmesinin onda gerileme yaratacağı kaygısından” ya da “ev ortamında anne baba ya da anneanne-babaanne-dede arasındaki davranış çelişkisinden” ileri gelmektedir. kişilikli olmalarını isteyeceğiz ama bizi yönetmeye kalkışmadan. alınamazsa ona haksızlık yapıldığı duygusu gelişir. Bu yanlışlar özetle: • Çocuklara özgürlük verilmemesi.Yaşamın İçinden Çocuk Egemen Aile “Çocuk egemen aile” çok da farkına varılmadan evin çocuğunun yavaş yavaş evdeki yaşamı. için Hiç kimsenin efendisi de kölesi de olmadan birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz (Cumhuriyet Gazetesi. Oysa Catherine Mathelin bütün bunları gözden geçirirken çocuklara sınır koymanın onlar için önemini belirtiyor. Aile. onlara saygı göstereceğiz. onu mutsuz edecek olan her şeyden uzak tutar. böyle bir durumda sert ve saygısız tepkiler vermekten çekinmez. Ben de “Erken Büyüyen Çocuklar” kitabımda bizim çocuk yetiştirme kültürümüzdeki değişikliklerin sonuçlarını irdelemiştim. çocuğun ev ortamında kişilik kazanması istenirken çocuğa sorumluluk vermenin unutulması. çizilmesi gereken sınırların çizilmemesidir. gidilecek yerler. • Çocukların hak alıştırılması. Kendi yaşamını tehlikeye atan durumlarda bile kimsenin karışmasına izin vermez. hangi saate yatacağı. • Elbette. eve alınacak şeylerdeki düşüncesi. Her türlü güçlüğe karşı korur. • Elbette. • Çocuklarımızı doğru görebilmek kendimize körleşmemek gerekir. Burada yaşanan sorun. isteklerini dikkate alacağız ama onlar da bizi dikkate alacaklar. çocuk eğitimindeki yeni eğilimlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu kararlara doğru ya da yanlış olsun hiç kimsenin karışmasını istemez. • Elbette. evdeki kararları yönetmeye başlaması olarak tanımlanabilir.09.

Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü ve sözsüz tavırlarıyla başlar. Sıra Sizde 2 Özgüven. yaşam içerisinde birey. 139 . c Yanıtınız yanlış ise “Anne Çocuk İlişkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. farkına varma şansı yakalayabilmesi için zengin yaşantılar sunulmalıdır. a Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. kendine bir kimlik ve bu kimliğe de bir değer kazandırır. kendine yönelik algılamaları esastır.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. 7. uyumlu bir anne babaya sahip olması. İnsanın kendini yeterli ve sevilebilen biri olarak görmesi ile sevilemeyen. çocuğa güçlü olduğu alanları görebilme. 4. Çocuğun anne babasının gözündeki konumu çocuğun kendisine ilişkin olumlu bir imgeye sahip olmasını etkiler. Çocuğun kendini güvende hissetmesi. model görebilmesi. sevgi görmesi. 3. Bu algılamalar. Burada kişinin içsel. d Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Özgüven” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. bireyin kendisini görüş ve algılayış biçimidir. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İnsan doğduğu andan itibaren kendisi ve çevresi ile etkileşimi içerisinde kendisi ile ilgili çeşitli algılar oluşturur. e Yanıtınız yanlış ise “Özgüven” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Başka bir deyişle. Bu amaçla. 6. başarısız ve zayıf bir birey olarak görmesinin özgüvenine çok farklı etkileri olacağı muhakkaktır. d Yanıtınız yanlış ise “Anne Çocuk İlişkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. birey olarak kendini değerli hissetmesi. İnsanları diğer canlılardan ayırt eden temel özelliklerinden biri kendinin farkında olmasıdır. 5. kişinin davranışlarına yansır ve yaşamın tamamında olumlu ya da olumsuz olarak kendini gösterir. 9. b Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. psikolojik yaşamın temel ögelerinden biridir ve duygusal bir gerekliliktir. 10. farklı sosyal ilişkiler yaşayabilmesi. gerçekçi bir benlik değerlendirmesi yapması amacıyla uygun ortamlar yaratılmalıdır. Bunun sonucunda. Algılanan benliğin beğenilmesi sonucu özsaygı buna bağlı olarak da özgüven oluşur. 2. Benlik. Benlik kavramının ögesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. 8. a Yanıtınız yanlış ise “Benlik İmgesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. temel gereksinimlerinin karşılanması. Kişinin özgüveni ile benlik imgesi arasında önemli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. c Yanıtınız yanlış ise “Çocukta Özgüven Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. insanlar kim olduklarını tanımlar ve daha sonra bu kimliği sevip sevmediklerine ilişkin kararlar verip kendilerine ilişkin algı oluştururlar. zengin yaşam ortamlarında bulunması özgüven gelişimini destekleyici etmenlerdendir. d Yanıtınız yanlış ise “Özgüven Ediniminde Anne ve Babanın Rolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Bu yüzden çocuğun.

Bu kişiler. hem eşine hem de çocuğuna karşı koruyucu bir yaklaşım içerisinde olmasına karşın. dünyanın tamamı. uyku gibi gereksinimlerinin aksatılmaması güven kazanımındaki önemli bir adımıdır. yetişkin döneminde belirsizliklere karşı aşırı duyarlıdır. çocuklara daha yakındır ve onlara ilişkin konularda gerçek karar organıdır. Bu durumda çocuk babasıyla doğal ve dengeli bir ilişki kuramaz. çocuğun gereksinimlerini yerine getirirken tutarlı davranması. Yeni doğmuş bebeğin tüm ilişkisi annesiyledir. Yaşamın ilk yıllarında bundan yoksun kalan çocuk. korku ile eşanlam taşır. bunun belirli bir düzene sokulmasını da içerir. Böyle bir ortamda yetişen çocuk. Kendisine duyulan saygı. Geleneklerin kendisine verdikleri bu rolü sürdürme durumunda kalan baba. Çocukların güçlü oldukları konularda ailelerine yardım etmelerine fırsat tanıma. kendi bedeninin uzantısıdır. çocuk için hem bir sevgi nesnesi hem de örnek alınacak kişidir. kaygılı olmaması çocuğun sağlıklı bir özgüven gelişimi için oldukça önemlidir. babalar çocuklarına karşı son derece duyarlı ve tepki vericidirler. Bebek için anne. bebeğiyle süre olarak daha az zaman geçirse bile burada önemli olan. Bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri kaygılı annedir. anne de olduğu gibi geçirilen sürenin ne kadar olduğundan çok.Sıra Sizde 3 Çocukta özgüven gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri: Çocuklarına onları sevdiklerini söyleme. Kolayca paniğe kapılabilir 140 . Çocukların düzeyine inmeyi bilme. yalnızca bebeğin bedensel gereksinimlerinin karşılanması değil. baba değil annedir. çocuğu yoğun yaşanan anne-çocuk bağlılığından koparıp onun dış dünyaya açılmasını sağlayan kişidir. ağlama nedenini belirleyen kişi. otoritenin verdiği gücü acımasız ve sorumsuzca kullanmaktan çekinmezler. Sıra Sizde 5 Babalar da anneler gibi tüm ilgi ve dikaktlerini bebeklere verir. çoğu kez çocuklarıyla yakın ve sıcak ilişki kurmaktan alıkonmuş olur. bebeğin erken duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla bu çocuklar özgüvenden yoksun yetişirler ve genellikle otorite karşısında itirazsız boyun eğici oldukları halde. Çocuk babayı kendinden farklı olarak algılar. Temel güven duygusunun oluşumunda annenin tutarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Geleneksel aile yapısı içinde genellikle biçimsel de olsa otoriteyi baba temsil eder. İlk bakışta bebeğin temel gereksinimleri. genellikle çocuğun beslenme. kendileri otorite durumuna geldiklerinde. babadan çok anneyi tercih etmektedir. Ancak bebek ağlamaya başladığında. Anneliğe gereğince hazır değildir. Beslenme. Engelleyici ve cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması ise babaya bırakılır. bebeklerini sallama. nasıl geçirildiğidir. Her şey iyi gittiğinde. sürekli onlarla meşgul olur ve çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştiriler. Çocukların önemsendiğini görmesini sağlama Çocukların benlik saygılarını kazandıracak bir dil kullanma biçiminde sıralanabilir. Bebek de tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kendi varoluşunun bir parçası durumuna getirir. Bu. Anne. altını kirletme gibi bedensel rahatsızlıklarının giderilmesidir. Babanın otoriter yapısı. üşüme. Baba. Annenin. çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesine engel olur. Babaların özellikle. anne ise daha çok kendisine benzeyendir. Çocukların kendilerini aşağılamalarını engelleme. Baba. Etkileşimin kalitesi süreden daha önemlidir. havaya fırlatma şeklindeki oyun etkinliklerine eğimli oldukları görülür. onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. Baba. Çocukların yaptıkları işlere müdahale etmeden duyulan güveni belli etme. açlık. Çocukların sağlıklı yaşama konusundaki becerilerini destekleme. Sıra Sizde 4 Bebeğin annesinin olumlu ve olumsuz davranışları. Bütün bunların yanında baba. bakım sorumluluğunu anneden daha az üstlenir. otoritenin yokluğunda sorumsuz ve saygısızca davranabilmektedirler. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamın sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Bebek stres durumlarında. Çocuklarının yaşamlarındaki olumlu etkilerini paylaşma. Baba. benlik sınırlarının ve sorumluluklarının pek farkında değildir. yetişkin bir birey olduğunda kendi haklarının. Belirli aralıklarla annenin kendisiyle ilgileneceğini bilmek çocuğa güven sağlar.

Geçtan. Burcu Gezek) İstanbul: Boyner Yayınları. Ankara: Bilgi Yayınevi. 9. (1994). Bilinçli Çocuk Yetiştirmek. H. (Çev. Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme. (2011). İstanbul. Çocuk. Ö. (2006) İlkem.Ü. P. Ankara. M. (2004). İstanbul: Remzi Kitabevi. O. Saygı Yavuzer. (2011). İstanbul: Remzi Kitabevi. McKay. “Güdüleyici Öğrenme” Sınıfta Demokrasi. (1990). Lindenfield. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi. E. (2010). Ali Şimşek) Ankara: Eğitim Sen Yayınları. Yavuzer. F. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Çeviri: Atay. (2003). (2010). Çocuklara Duymak. Ekşi. (2000). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. 141 . Gülden Tümer) Ankara: HYB Yayıncılık. Ana Babalar. (1999). H.Yararlanılan Kaynaklar Atabek. Köymen. (1989). Genç. G. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı. (Ed. Bursa: Ezgi Kitabevi. Güngörmüs. 6.W. (2003). E. Güngör. A. İnsan Olmak. F. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. (1997). Modern Ailelere Bilgece Öğütler (Çev. Kazanmak. R. (1993). Göknar. Ö. Cirhinlioğlu. “Okul Öncesi Dönemde Baba Çocuk İlişkisinin Çocuğun Gelişimine Etkisi”. Özgüven Ankara: Arkadaş Yayınevi. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar. Göknar. Martin. Nas. A. Ankara: Nobel Yayınları. “Çocukta Benliğin Gelişimi”. ve Fanning. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Özgüven.

Ailede istismar ve ihmal türlerini sıralayabilecek.8 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Ailede uyumsuzluğa neden olan etkenleri belirleyebilecek. Ailede boşanmaya neden olan etkenlerin neler olduğunu söyleyebilecek. Aile yapısının özellikleri içinde aile uyumunu bozan özellikleri ifade edebilecek. Aile içi şiddet türlerini tanımlayabilecek. bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Aile içi şiddetin aile bireyleri üzerindeki etkilerini belirleyebilecek. Ailede istismar ve ihmalin çocuklar üzerindeki etkilerini ifade edebilecek. Ailedeki fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların aile bireyleri ve aile uyumu üzerindeki etkilerini açıklayabilecek. Evlilikte aldatmanın eşler ve aile uyumu üzerindeki etkilerini sıralayabilecek. Anahtar Kavramlar Ailede Uyumsuzluk Aile Yapısı Kronik Rahatsızlık Fiziksel İstismar Cinsel İstismar Duygusal ve Psikolojik İstismar Ailede Şiddet Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet Aldatma Boşanma İçindekiler Giriş Aile Yapısı Ailedeki Fiziksel ve Psikolojik Rahatsızlıklar Ailede İstismar ve İhmal Aile İçi Şiddet Evlilikte Aldatma Boşanma 142 . Boşanmanın aile bireyleri üzerindeki etkilerini açıklayabilecek.

Kişiler arası etkileşimin olduğu her yerde problemlerle karşılaşılabilir. Çünkü eşlerin birbirlerini destekleyici rollerini abartılı bir boyuta taşımaları aile içi uyumu tehdit eder ve bireysel gelişimi engeller. Ancak aile içindeki bu düzenlemelere uyularak yaşanılan her gün eşleri gerçekten bir çift olarak birbirine yakınlaştırmaktadır. 143 . 2003). 2004). farklı görev ve sorumlulukları olan bireylerin etkileştiği bir ilişkiler bağlamı olduğundan. tükenmişlik sendromu ya da depresyon yaşayabilir (Nichols ve Schwartz. 2004). nerede ve nasıl bir mülk edinecekleri. aile içi şiddet. enerjisini eşinin gereksinimlerini karşılamaya harcarsa veya evle ilgili tüm sorumlulukları üstlenip onun yükünü azaltmaya çalışırsa bir süre sonra. Örneğin eşlerden biri kendisi için oldukça önemli olan öğrenim hayatını tamamlamaya çalışırken diğeri ondan desteğini esirgememelidir. televizyonda hangi programların izleneceği. ailede istismar ve ihmal. Eşlerin birbirlerinin gereksinimlerine ve etkileşim tarzlarına uyum sağlamaları gerekir. Aile farklı gelişim evrelerinde. ev içi işlerin nasıl paylaşılacağı gibi) uzlaşma içinde olmaları oldukça önemlidir (Nazlı. normal bir ailede de problemlerle karşılaşılması doğal bir durumdur. birinin her konuda çok izin verici olması ve diğerinin de çok kontrol edici ve kısıtlayıcı olması aile içi uyumu bozar ve aile içinde sorunlar ortaya çıkarır (Nazlı. problemleri olmayan aile değildir. farklı gereksinimleri olan. Biri hasta iken diğeri o kendisini daha iyi hissedene kadar onun bu süreçte aile ile ilgili sorumluluklarını devralmalıdır. 2003. evlilikte aldatma ve boşanma konularında daha detaylı bilgiler yer almaktadır. Eşler evliliklerini ilgilendiren başlıca konularda (örneğin. ailede fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar. Bu bölümde aile içi uyumu olumsuz etkileyen aile yapısıyla ilgili özellikler. 2004). Ailede uyumu bozan bir diğer etken ebeveynlerin abartılı bir biçimde birbirine zıt özelliklere sahip olmalarıdır. 2004). Örneğin eşlerden biri sürekli bir biçimde kendi gereksinimlerini görmezden gelerek ya da ikinci planda bırakarak. Nichols ve Schwartz. Evlilik ilişkisindeki bu düzenlemeler bazen kolayca gerçekleştirilebilirken bazen eşler için zor bir süreç olabilmektedir. ne zaman bir çocuk sahibi olmayı düşünecekleri. Ancak eşlerin birbirlerini destekleme rolünün kendilerini yormayacak biçimde abartmadan orta düzeyde yaşamaları gerekir. problemleriyle işlevsel bir biçimde başa çıkabilen bir yapıya sahip olmasıdır (Nichols ve Schwartz. 1990). AİLE YAPISI Eşler sağlıklı uyum için birbirlerini karşılıklı bir biçimde destekleyici davranış örüntüleri de oluşturmalıdırlar (Sayın.Aile İçi Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler GİRİŞ Normal aile. Bir aileyi “normal” yapan ailenin problemlerden arınmış olması değil. Bazen eşlerden birinin çocuklara karşı biraz daha izin verici olma özelliği diğerinin biraz daha kontrol edici olma özelliği ile dengelenebilirken. Sağlıklı bir aile yapısı eşlerin her ikisinin de hem alıcı hem de verici olabildiği zaman mümkün olur. Karşılıklı uzlaşının sağlanabilmesi için her bireyin diğerinin beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamaya çalışması gerekir (Sayın. evlerini nasıl döşeyecekleri gibi) hem fikir olmalı ise de uyumlu bir ilişki için daha az önemli gibi görünen konularda da (televizyon izlemeye hergün kaç saatlik bir zaman ayrılacağı. Bunun için eşlerin öncelikle yaşayacakları ilişkilerine dair detayları karşılıklı bir uzlaşı içinde belirlemeleri gerekir (Nichols ve Schwartz. İnsanlar evlilik ilişkisi içine girdiklerinde bu birleşmenin sağlıklı bir yapı oluşturması için eşlerin uzlaşması ve bağ oluşturması gerekir. 1990). çocuk bakımında sorumlulukların nasıl dağıtılacağı.

o zaman da çocuklar anne ve babalarından yeterli ve sağlıklı rehberlik hizmeti alamamış olacağından kendilerini tehlikelere karşı daha savunmasız bulabilirler. Örneğin. ayrı ayrı seyahat eder ya da her ikisi de evliliklerinden daha öncelikli olduğunu düşündükleri kaygılarının peşinde koşarlar (Nichols ve Schwartz.Aile içinde uyumu olumsuz etkileyen bir diğer etken eşlerin kendi aralarında sağlıklı bağlar oluşturamamalarıdır. eşlere yüklediği annelik ve babalık rolleri dolayısıyla yeni sorumluluklar ve görevler ve fedakârlıklar anlamına gelmektedir. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı çok katı sınırlarla belirlendiğinde. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı keyfi bir biçimde oluşturulduğunda çocuklar ebeveynleriyle psikolojik bir güç savaşına girebilirler. sofrada başkaları ile telefon görüşmesi yapılmayacağı. Oysa bu sınırlar belirgin bir biçimde konulmadığında. 2009). ebeveyn-çocuk. ebeveyn ve çocuk arasında kurulması gereken hiyerarşik yapı çözülür ki bu da ebeveynlerin çocuklarına profesyonelce yaklaşımlarını engeller. Eşler çocuk sahibi olmadan önce uyumlu bir ilişki içinde dengeli bir yaşam kurabilmiş olsalar da aileye bir bebeğin katılımı bu uyumu olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. Fakat ebeveynlerin bu yaklaşım biçimi çocuklarını kendilerine bağımlı hale getirir ve çocuklar kendi başlarına iş yapma konusunda güvensiz olurlar. eşlerin kendi yetiştikleri aile bireyleri ile aralarındaki ilişkiye belirli sınırlar koymaları gerekir. Bu aile yapılarındaki bireylerin özerklik ve bağımsızlıklarının gelişimi risk altındadır. eşler arasında uyum olsa da ailelerin müdahalesinden kaynaklanan boşanmaya varan uyumsuzluklar baş gösterir (Demirkan ve diğerleri. Kendilerine özel arkadaşlar edinmezler. onların kendi aile yaşantılarında yaptıkları tercihlere saygı duyar ve aile içi sorunlarının çözümüne müdahil olmazlar. Bu sınırlar kişiler arası ilişki biçimini düzenleyen kurallarla konulur. Ailede yeni doğan bir bebek aile yapısını hızlı bir biçimde değiştirir ve aile içi (anne-baba. kardeşler arası) etkileşim biçimleri değişen yeni koşullara uyum sağlayacak biçimde değişime uğramak zorunda kalır. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimini belirleyecek hiyerarşik yapı iç içe geçmiş aile yapılarında olduğu gibi zayıf ve etkisiz ise. Özellikle annenin yaşamındaki öncelikleri ve dengeleri babaya oranla daha büyük oranda değişim göstermektedir. Çocuk sahibi olmak. Aile içi uyumu etkileyen bir diğer önemli durum ailenin çocuk sahibi olmasıdır. Çünkü ebeveynler ve çocuk arasındaki sınırlar belirsiz olduğunda da. Bu aile yapılarında sevecen ve ilgili olan anne ve babalar çocukları için pek çok fedakârlığı yapmaya gönüllüdürler ve çocuklarıyla ilgilenmek için gerçekten zaman ayırırlar. Aile içinde ebeveyn ve çocuk arasında net bir biçimde çizilen sınırlar ailede ebeveyn ve çocuk arasında hiyerarşik bir yapı oluştururken ebeveyne de ailede liderlik pozisyonunu verir. Örneğin birlikte baş başa vakit geçirmek. Aile içi kurallarda hafta sonu herkesin kahvaltıyı birlikte yapacağı. Böyle bir bağlanmada eşler bir diğerinin önceliklerini dikkate almaksızın kendi belirledikleri öncelikler ışığında ayrı etkinlikler planlar. eşler birbirleri ile katı kurallarla belirlenmiş bağlarla bağlandığında da aynı evde iki yabancı gibi yaşarlar. 2004). Bunun aksine. Aile bireylerinin ilişki biçimlerini düzenleyen bu kuralların ihlaline yönelik yüksek toleransı ailenin iç içe geçmiş bir yapıya sahip olduğunu. aile bireylerinin ilişki biçimlerini düzenleyen bu kuralların ihlaline yönelik düşük toleransı ailenin kopuk bir yapıya sahip olduğunu gösterir. sevgi paylaşımında 144 . anne ve babanın çocukları arasındaki tartışmalara müdahil olmayacağı. 2003). Böylece aileler. Örneğin eşler birbirleri ile iç içe geçmiş bir ilişki biçimini ortaya çıkaran bağlarla bağlandığında. Bu durum anne için önemli bir stres kaynağı olabilmektedir. Aile içi ve aile dışı sınırların oluşturulmamış olması da ailede uyumu risk altına sokar. herkesin odasına ancak izin alınarak girilebileceği gibi konularla ilgili olabilir. çocuk aileye aidiyet duygusunu geliştirmede ve sağlıklı bağlanmada sorunlar yaşar. Kişilerarası sınırlarla korunmayan aile yapıları bireylerinin kişilerarası ilişki becerilerinin gelişimini engeller (Nazlı. böyle kopuk aile ilişkileri çocuğun belki özerklik duygusunun gelişimine katkı sağlasa da. çocukların ebeveynleri konuşurken onların sözünü kesmeyeceği. kendi evlatlarının kurmuş oldukları yeni aile kurumunu daha iyi bir biçimde kabul ederler. Ayrıca ebeveynler çocuklarla ilgili sorumlulukları nedeniyle birbirlerini uzun dönem ihmal edebilmektedirler. kendi başlarına yapabilecekleri ayrı etkinlikler içinde olmazlar. kendilerini ayrı iki kişilik gibi tanımlamak yerine bir çift olarak tanımlarlar. Eşler aileye katılan yeni bireyin bakım ve yetiştirme sorumluluklarını dengeli bir biçimde paylaşmadığında aile içi uyum yeniden risk altına girmektedir. Aile içi sınırlar aile bireylerinin özerklik ve bireysellik düzeylerini belirler ve aileyi korur.

Bazen daha önce yaşanmamış yeni stres kaynakları ortaya çıkar. 145 . sohbet etmek. Ayrıca anne ve babanın çocukları arasındaki tartışmalara taraf olmaları çocuklarda birinin kayırıldığı hissini oluşturabileceğinden kardeş kıskançlıkları körüklenmiş olur (Nichols ve Schwartz. birlikte dışarıda yemek yemek. Bir ailede yapı sürekliliği sağlayacak kadar kararlı ancak değişen koşullara uyum sağlayacak kadar da esnek olmalıdır. Esnek olmayan aile yapıları yaşam koşullarında meydana gelen durumsal değişimlere ayak uyduramadığında da aile içinde yine sorunlar baş gösterir. 2004). Kopuk ailelerin aksine iç içe geçmiş ailelerde de örneğin ebeveynler çocuklarının yaşadığı sorunlara hiçbir sınır tanımaksızın öyle müdahil olabilirler ki onların bu tutumları çocuklarının davranışlarını ve kişilerarası ilişkilerini düzenleme becerilerini. yürüyüş yapmak ya da cinsel gereksinimlerini karşılamak gibi eşleri birbirine yakınlaştıran ve sağlıklı bağlanmalarını destekleyen aktivitelerin birçoğu çocuk sahibi olunca aksamaya başlamaktadır (Nichols ve Schwartz. kronik hastalığa yakalanmak. bu sıkıntılara ilgisiz kalabilir ya da gerekli desteği ancak sorun gerçekten kontrol edilemez boyutlara geldiğinde sunmaya çalışabilir ki bu tutumların hepsi uyumu tehdit eder. aile içinde statüsünün değiştiğini düşünür. ona karşılaştığı güçlüklerin etkili bir biçimde üstesinden gelebilmesi için ihtiyaç duyduğu yardım ve desteği esirgerlerse ya da katı bir biçimde tüm sıkıntılarına rağmen her türlü görev ve sorumluluğunu kendi başına aksatmaksızın yerine getirmesini beklerlerse. Aile içi uyumsuzluklar kısmen ailenin yapısıyla ilgilidir. Ergen. çocuklukta anne ve babanın rehberliğine ve kontrol ediciliğine. Böyle bir durumda çocuk aslında belki de kendi başına çözebileceği küçük sorun durumlarında dahi hep ebeveynine bağımlı kalır. Anne ve baba çocuklarındaki bu değişimi ve gelişimi kabul etmez ve onunla hala küçük bir çocuk olduğu yıllardaki gibi ilişki kurmaya ve ona o yıllardaki gibi hükmetmeye çalışırsa. ergenlikte de daha bağımsız olmaya ve sorumluluk üstlenmeye ihtiyaç duyarlar. Ailenin içinde ya da aileyi kuşatan toplumsal ve fiziksel çevrede meydana gelen değişimler doğal olarak aile içi dinamikleri etkiler. sağlıklı ve sağlıksız aileleri birbirinden ayırmak kolay değildir. duygu ve düşünce dünyası onun kendisini anne ve babasından çocukluk yıllarında yaşadığına oranla çok daha bağımsız ve özerk hissetmesine yol açar. 2004).bulunmak. Belli bir dönem oldukça uyumlu bir yapı gösteren bir aile belli bir dönemde sarsıntılar yaşayabilir. yeniden uyum sağlayabilmeye olanak tanıyıcı biçimde yapısını düzenleyemeyen. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarının gelişimini destekleyici etkileşim tarzı sürekli olarak çocuklarının gelişimsel olarak değişen özelliklerine göre yeniden ayarlanmalıdır. Örneğin aile bireylerinden biri kendisinde yoğun bir strese neden olan bir durum yaşadığında (kaza geçirmek. Çünkü çocuklar farklı gelişimsel dönemlerde içinde bulundukları gelişim döneminin gereksinimlerine karşılık verecek ve gelişimlerini destekleyecek farklı annelik ve babalık stillerine gereksinim duyarlar. ailedeki uyum bozulmaya başlar ve aile bireyleri arasında iletişim sorunları ve davranış problemleri baş gösterir. Her aile uyumlu yapısını tehdit edebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilir. kendini ayarlama ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini engeller. bu yeni durum aile içi etkileşim tarzında. Esnek olmayan aile yapıları aile bireylerinin olgunlaşmasına bağlı değişimlere ayak uyduramadığında aile içinde sorunlar baş gösterir. Yaşam koşulları durağan değildir. Bu nedenle. ailedeki görev ve sorumluluk paylaşımında değişiklikler yapmayı ya da stres altındaki aile bireyine daha güçlü bir destek sunmayı gerektirebilir. Örneğin ailede çocuklardan biri ergenlik dönemine girdiğinde bu durum anne ve babanın çocukla etkileşim tarzlarını değiştirmelerini ve çocuklarının aile içindeki değişen statüsüne ayak uydurmalarını gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. işine son verilmesi ve depresyon gibi). Bir aile bunu başarabildiğinde sağlıklı bir yapı gösterirken. anne baba ve ergen arasında iletişim ve uyum sorunları baş gösterir. Özellikle kopuk ailelerde aile bireyleri birbirlerinin maruz kaldıkları sıkıntılardan habersiz olabilir. Ergenlik dönemine giren çocuğun bu dönemde sürekli bir biçimde değişime uğrayan bedeni. hayatına yön verebilecek önemli bir sınava hazırlanmak. Bu durumda aile bireyleri stres altındaki bireyin içine düştüğü sıkıntılı durumu anlamaz. Örneğin bebekler daha çok bakıma ve desteklenmeye ihtiyaç duyarken. aksine artık işlevini yitirmiş yapıyı sürdürmede ısrarlı olan aileler sağlıksız ailelerdir. Anne ve babasıyla yaşadığı sorunlar ergeni aileden uzaklaştırır ve ergende bazı davranış sorunları ya da ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir. Önemli olan ailenin karşı karşıya kaldığı ve kendisinde stres oluşturan değişikliklere karşı uyumu yeniden yakalayabileceği bir biçimde yapısını yeniden düzenleyebilmesidir.

Aile nihayet çocukları ile ilgili sorunun sürekli bir sorun olacağını ve onların normal yaşantılarını değiştirmeye devam edeceğini anlar ve artık çocuklarının bu duruma ayak uydurabilmesi için çaba sarf etmeye başlarlar. Anne babası ve diğer aile bireyleri tarafından ihmal edildiğini düşünen kardeş depresyona girebilir. Tüm bu süreç bazen eşlerin yaşadıkları stresin üstesinden gelmede başarısız olmalarına ve ruh sağlıklarının. Evde aile bireylerinden birinin sürekli bir hastalığa yakalanması anne. dışarıya odaklanma ve kapanış adı verilen dönemsel tepkiler gösterirler. Bu durum onların kendi gerçeklerine uygun bir yaşam düzenlemesi yapmalarına olanak verir. ilgisine ve korumasına muhtaç olan hasta çocukla ilgilenmek zorunda kalırlar. Örneğin bir çocuğun kronik hastalık tanısı alması uzun dönemde ebeveyn ve diğer aile üyeleri üzerinde ruhsal ve psikososyal risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. normalden sapma veya bozukluk gösteren. yaşamları boyunca bir hüzün içinde yaşarlar. endişelerden korunma ve uyum dengesini korumaya yönelik çeşitli psikolojik savunma düzenekleri geliştirmektedir. Bazen de iç içe geçmiş ailelerde olduğu gibi aile bireyleri birbirlerinden farklı düşündükleri gerçeğini görmezden gelerek ya da sorunu çözmelerine katkı sağlamayacak biçimde sürekli küçük tartışma sürtüşmelerde bulunurlar (Nichols ve Schwartz. Çocuğun rahatsızlık tanısını takiben anne ve babalar bu yeni durumla başa çıkmada zorlanır ve kaygıya kapılırlar. geriye dönüşü olmayan kalıcı yetersizlik bırakabilen. 2006). Kronik hastalık çocukta değil de anne ve babada olduğunda da genel olarak hastalıklara verilen tepki biçimi benzerlik göstermektedir. Çünkü anne baba ve diğer aile bireyleri sürekli yaşadığı hastalıktan dolayı onların yardımına. Bu durum. Böyle durumlarda işlevsel olmayan stratejilerden biri çatışmadan kaçınmaktır. Böyle durumlarda da aile ekonomik olarak sarsılmaya başlar. keder. Kronik rahatsızlığı ya da kalıcı sakatlığı olan çocuk sahibi anne ve babalar genellikle şaşkınlık. Özellikle de anne babanın sürekli bakımına muhtaç bir çocuk anne ve babayı normal zamanda yapmaları gerekenden çok daha fazla bir iş yükü altında bıraktığı gibi anne babanın hareket özgürlüğünü de kısıtlar. Evde kronik rahatsızlığı olan bir çocuğun varlığı hasta çocuğun sağlıklı kardeşi için de bir stres kaynağı oluşturur. gözetim ve denetim gerektireceği beklenen durum olarak tanımlanmaktadır (Goldbeck. Hasta çocuğun kardeşi hastalık dönemince ailenin en çok ihmal edilen ve en mutsuz bireyi olur. hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim gerektiren. inkar. Anne ve baba yaşadıkları sorunla etkili bir biçimde başa çıkma yollarını keşfetmeye başladıklarında dışarıdan gelecek yardıma da daha açık olurlar. Kronik hastalığa sahip çocuklar ve büyükler. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunları çözerken kullandıkları stratejiler doğru stratejiler değilse. Bazen de anne ve babalar çocuklarıyla ilgili kalıcı rahatsızlık tanısı konulduktan sonra. Kısa süren bu aşamayı rahatsızlık durumunun inkâr edildiği ve böylece gerçekten kaçılmaya çalışılan bir aşama izler. patolojik değişiklikler sonucu oluşan. 2004). baba ve diğer aile bireyleri için oldukça sıkıntılı ve zor bir dönemin başladığı anlamına gelir. Ancak aile bireyleri rahatsızlık tanısının gerçekten var olduğunu anladıklarında derin bir kederlenme duygusu içine girerler. kardeşine yönelik bu duygularından dolayı suçluluk duygusu 146 . Kronik hastalık karşısında geliştirilen en yaygın savunma düzenekleri yadsıma. uzun süre bakım. Çocuklarına yardım etmeye çalışsalar da gerçekte bu durumu hiç bir zaman tam anlamıyla kabullenmezler. kardeşin duygusal gereksinimlerinin göz ardı edilmesine ve onunla daha az ilgilenilmesine neden olur. Bazen aile bireyleri birbirlerini üzmemek için aileyi ilgilendiren bir konuda diğerlerinden farklı düşündüklerini ifade etmezler. uyumlarının ve hatta evliliklerinin bozulmasına neden olabilir (Er. hasta kardeşe karşı kızgınlık duyabilir. 2006). Bazen hasta çocuğun bakımı için anne veya baba işten ayrılmak zorunda kalabilir. bazen ailedeki bireylerin stres koşullarıyla etkili bir biçimde baş edebilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerden yoksun olmaları da aile içi uyumu bozabilmektedir. Aile yapısıyla ilgili başka hangi etkenler aile içi uyumu olumsuz etkileyebilir? AİLEDE FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR Kronik hastalık. sorunlar çözüme kavuşturulamamaktadır. gerileme ve karşıt tepki geliştirmedir. Bazen kopuk ailelerde olduğu gibi aile bireyleri çatışma ile yüzleşmemek için birbirleriyle olan bağlarını iyice zayıflatır ya da mümkün olduğunca görüşmemeye çalışırlar.Ailedeki uyum sorunlarında aile yapısı etkili bir faktör olmakla birlikte.

üzerine sıcak bir sıvı dökerek haşlama. s. üzüntü ve anne babaya ulaşamama duygularını yaşayan kardeş kendini sosyal olarak izole edebilir. sosyal ve ahlaki gelişimine zarar veren. Özelikle anne veya babada ya da her ikisinde birden var olan psikolojik rahatsızlıklar çocukların da ruh sağlığını bozmakta ve aileyi uyum sorunları olan bir aileye dönüştürmektedir. tam anlamıyla idrakinde olmayan. dövme. gazla zehirleme. depresif şikayetler. dikkat eksikliği. Fiziksel istismar. Fiziksel istismar tanımlanması ve belirlenmesi en kolay olan istismar türüdür. çocuğun beslenme. AİLEDE İSTİSMAR VE İHMAL Çocuk istismarı ve ihmali. davranış problemleri. 2006). Kronik bir hastalığı ya da kalıcı bir sakatlığı olan bir çocuğa sahip anne ve baba bu durumdan aynı biçimde mi etkilenir? Aile bireylerinden birinin fiziksel sağlığının aile içi uyum açısından bir risk faktörü olması gibi aile bireyleri içinde ruh sağlığı bozuk bireylerin olması da aile içi uyum açısından önemli bir risk faktörüdür. baba ya da çocuğa temel bakım hizmetini veren kişi arasında yaşanan ve çocuğun fiziksel. yoğun öfke ve istismar davranışı içeren ilişkiler kurabilmektedir (Kaplan ve diğerleri. psikolojik. WHO.yaşayabilir. 1999). yakma. bu çocuklar yakın ilişki kurmakta güçlük çekip. altını ıslatma-alt kirletme. kaybettiğini düşündüğü anne baba ya da diğer aile bireylerinin ilgisini bir daha kazanamama kaygısı taşıyabilir. boğma. çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerine konuşma bozuklukları. Cinsel istismar. cinsellik içeren her 147 . Bu durum sağlıklı kardeşin olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olabilir. Fiziksel istismar. Cinsel istismar. otistik bozukluk ile ilgili şikayetler. anne. toplumsal normları ya da kanunları ihlal edecek şekilde. okul sorunu-ders başarısızlığı. İstismar ana-baba ya da bakıcının çocuğu zarar verici deneyimlerle karşı karşıya bıraktığı bir etkileşim biçimini ifade ettiğinden aktiftir. fuhuşa zorlanması ve pornografik suçlarda cinsel obje olarak kullanılmasıdır (Taner ve Gökler. toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygun bulunmayan ya da zarar verici olarak nitelendirilen ve bir kaza sonucu ortaya çıkmayan etkileşim ya da etkileşimsizliklerin tümüdür (WHO. aşırı hareketlilik. İhmal ise. sarsma. uyku sorunları. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri arasında eşlerden birinin akıl hastalığının olması durumu da vardır (Demirkan ve diğerleri. anksiyete şikayetleri. Anne baba hasta çocuğun bakımının onlara yüklediği ek sorumluluklar ve yaşadıkları sıkıntılı dönemin kendilerinde oluşturduğu stres yoğunluğu nedeniyle sağlıklı olan çocuklarına yönelik tolerans düzeylerini düşürebilir ya da ondan her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmesini isteyebilirler. sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan. Çocuklar ve ebeveynlerinin psikiyatrik sorunları arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada. gelişiminin ve onurunun zarar görmesi durumudur. cinsel. tekmeleme. Cinsel istismar kısaca çocuk ve yetişkin arasındaki her türlü cinsel etkileşim olarak da tanımlanabilir. bıçak ya da silahlı saldırıda bulunma gibi eylemleri içerir (WHO. Fiziksel istismara uğramış çocuklarda sosyal işlevsellik alanında birçok eksiklik fark edilmektedir. vurma. Bu nedenle. duygusal yoğunluğu az. zehirleme. sağlığının. 2006) çocuğun istismarını fiziksel. Çocuk istismarı ve ihmali aktif ve pasif olma durumlarına göre farklılık göstermektedir. 2006. Ruh sağlığı bozuk bir eşle yaşamak da diğer eşin psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır. 18 yaşından küçük olan çocuk ya da gence ana-baba ya da bakıcısı tarafından kaza dışı. daha çatışmalı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO. eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı. yalnızlık.10). rıza gösterip göstermemesi gerektiği konusunda bilgisi olmayan ya da gelişimsel olarak hazır olmayan çocukların kendilerinden en az altı yaş daha büyük olan yetişkinler ya da diğer çocuklar tarafından kendi cinsel uyarı ve doyumları için kullanılması. cinsel. 2006). ısırma. 2004. tik şikayetleri ve obsesif şikayetler gibi psikolojik sorunlarla başvuran çocuk ve ergenlerin anne ve babalarının da psikiyatrik tedavi aldığı ya da psikiyatrik tanısı olup tedavi almayı reddeden anne ve babalar olduğu belirlenmiştir. bakım. bir nesne ile vurma. kasıtlı bir biçimde güç kullanımının bir sonucu olarak çocuğun yaşamının. 2009). ana-baba ve bakıcının çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine getirmedikleri bir etkileşimsizliği ifade ettiğinden pasif bir olgudur. duygusal ve psikolojik olarak üç kategoride ele almaktadır.

para kazanmak için cinselliğini kullanma (Kara. yeme ve uyku bozuklukları. çocuğun yaşı. utangaç ve zayıf kişilik yapısında olduğunu destekleyen bulgular vardır (Çayboylu. düşmanca davranma. daha fazla cinsel etkinlik ve gittikçe artan cinsel davranışlar. depresyon (Oates. görmezden gelme. düşük benlik kavramı. 2002). Cinsel istismar %77 olasılıkla aile bireyleri. Cinsel olarak istismar edilen çocukların hepsi patolojik belirtiler göstermemektedir. Auclair ve Carpentier. bilişsel ve psikososyal gelişiminde duraklama. çok titiz ya da dağınık olma. Uzun. kabul edilemez cezalar verme ya da kabul edilemez beklentiler içine girmelerini takiben ortaya çıkan ve çocuğun fiziksel. çocuklarını evde yalnız bırakma. Tacizcilerin çoğu 24-44 yaşları arasında olup. 2002). dışavurum ve içe atım sorunları. evde çocuk yokmuş gibi davranma. Cinsel istismarcının zayıf. 2000. yetişkinleştirme. 2001). boyun eğme davranışı. yalnız. çocuğun gelişimiyle ilgili uyumsuz beklenti ve davranışlar. Anne ve babaların aslında istismar etme amacını gütmeden çocuklarını duygusal olarak ihmal ve istismar etmeleri mümkün müdür? Türkiye’de yapılan bir çalışmada annelerin çocuklarına onları sevdiklerini belli etmeme. Cinsel istismara uğrayan çocuklarda görülen patolojik belirtiler arasında karabasan. 2001). 2000). Duygusal istismara uğramış çocuk ve ergenlerde depresyon. 2004). 2011).türlü söz. sosyal ilişkilerde bozukluk. zayıf dürtü kontrolü. içe dönük. Bir tür cinsel sapkınlık olan ensest. Duygusal istismar ve ihmalin çocuk ve ergenlerin yaşadığı en sık görülen istismar ve ihmal tipi olduğu söylenebilir (Kaplan ve diğerleri. inkar etme ve duygusal tepkisizlik (Garbarino ve Garbarino. Cinsel tacize en çok uğrayan çocuklar 4-11 yaş aralığındaki çocuklardır. suça yöneltme. 2004. genital bölgeye dokunmak. Cinsel istismarın çocukta oluşturacağı olumsuz etkiler istismarın türü. 1994). Barlık. karşı olma. kötü söz söyleme. tehdit etme. ellerini ve ayaklarını bağlama biçimlerinde duygusal istismar uyguladıkları belirlenmiştir (Güler. tecrit etme. %5 bakımla ilgisi olmayan kişiler. Ailedeki bireyler tarafından çocuğa yönelik olarak yapılan her türlü cinsel aktivite ensest olarak adlandırılır. daha fazla suçlu davranış gösterme. daha fazla ergen gebeliği. mağdur ile fail arasındaki ilişki. yapışma davranışı. sürekli kaygı. Duygusal ve psikolojik istismar. birden fazla cinsel eş ve daha fazla cinsel saldırı. 1999). bağırmaazarlama. 2011. Özkök. olgunluk düzeyi. çocuğun kişilik ve ruhsal sorunlarını fark edememe. edilgen. çok yakın ya da çok utangaç ve korkak olma. Ekşi. %2 ise çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişiler tarafından uygulanmaktadır (Tardif. 2005). Nurcombe. kendine güvende azalma. kendine zarar verici davranışlar (Polat. pornografi ve ırza geçmek gibi tüm cinsel davranışları kapsamaktadır (Güneş. odaya kapatma. %11 diğer akrabalar. duygusal dengesizlik. 1999. daha çok kızlara özgü olarak geri çekilme ve içe dönük davranışlar gösterme. çocuğun sosyal uyumunu başlatacak yönergeleri sağlayamamadır (Glaser. korkutma ve yıldırma. 2004). 2002). teşhircilik. 2004. antisosyal. mağdur ve fail arasındaki yaş farkı ve istismarın süresine bağlı olarak değişir. intihar davranışı. antisosyal davranışlar gösterme. çocuğun bakımı ve eğitimi ile yükümlü kişilerin çocuğa yönelik alay etme. öfke patlamaları (Kılıç. 2000) sayılabilir. karşı gelme bozukluğu. Boztaş ve Aydoğan. Polat. kurbanın cinsiyeti ne olursa olsun faillerin çoğu erkektir ve kurban tarafından kim oldukları bilinmektedir (Güneş. Yatağan. çocuğa karşı olumsuz ve yanlış tutumlar. 1996). anneleri tarafından reddedildikleri duygusu. kişiler arası ilişki kurma ve sosyal ilişkileri sürdürebilme becerilerinde zayıf olma (Taner ve Bahar. uyuşturucu bağımlılığı. korkutma. Bununla birlikte istismar edilen çocuk ya da ergenlerde yukarıda sözü edilen altı faktöre bağlı olarak farklı patolojik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. ahlaki ve dini açılardan yasaklanmış yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları demektir. çocukluk çağı 148 . 2004). daha fazla şiddete başvurma. saldırganlık. mutsuzluk. enürezis ve beslenme bozukluğu (Bilir ve diğerleri. gerileme ve engellemeye neden olan çocuğa psikolojik olarak zarar verme durumudur (Johnson. 1999). bedensel yakınmalar. mastürbasyon (Ekşi. erken başlayan cinsel yaşam. aşağılama. Kurtay ve Akman. intihar duygusu ve girişimi. duygusal ihmal. kaygı ve uygun olmayan cinsel davranışlar. 2002). Duygusal istismara neden olan davranışlar reddetme. fiil ve materyallerle bir çocukla yakınlık kurmak. Kurtay ve diğerleri. evlenmeleri hukuksal. Hancı. obsesif düşünceler geliştirme. çok uslu ya da provoke edici olma. güvensizlik (Kurtay. istismar. çocuklara cinsel taciz uygulama. Biçer ve Gökalp. reddetme.

sorun çözme becerilerinin yeterince gelişmemiş olması. iktidarsız baba olma (Polat. çalışan anne olma. tek ebeveyn olma. İstismarda bulunan anne ve babayla ilgili özellikler şöyle özetlenebilir: Özellikle genç anne olma. dış etkenlere bağımlı olarak para sıkıntısı. 2006). alkol veya madde bağımlılığı. çalma. ihmale ve şiddete maruz kalmış bir kardeşe tanık olma. gayri meşru çocuk olma. 2000). premature doğma. 2001. tehlike bilincine sahip olamama ve aşırı hareketli olma (Güneş. borç gibi strese neden olan durumların varlığı. anne gece çalıştığı için evde çocuğa gece bakan baba ya da üvey baba olma. bağımlı. pasif ve bağımlı bir anne olma. okula devamında düzensiz. engelli olma. Oral ve diğerleri. ailevi anlaşmazlıkların varlığı. içe dönük. genç kızın bulunduğu bir evde anneden daha genç bir üvey baba olma. toplumda organize şiddet hareketlerinin olması (WHO. hareketsiz. ailesinde daha önce ensest ilişki yaşamış ya da buna şahit olmuş anne veya baba olma. evden kaçma. t. Çocuk istismarı ve ihmali riskini artıran toplumsal faktörler şöyle özetlenebilir: Toplumda şiddete toleransın yüksek olması. yaşça küçük olma. anne baba veya istismarı uygulayan bireyin durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. istemeden gebe kalma. şiddete başvurma. karı koca olarak cinsel açıdan doyurucu bir ilişkiye sahip olmama. 1999) görülebilmektedir. ihmale ve şiddete maruz kalma ya da istismara. başarısız olma. 2006. 2005. kirli ve bakımsız ya da obsesif düzeyde titiz bir anne olma. İhmal. ilaç ve alkol alışkanlığı olan. aile içinde şiddetin varlığı. yalan söyleme. çevreye karşı ilgisiz.mastürbasyonu (Unal. eşin ölümü. sorun çözme yöntemi olarak şiddete başvurma (Polat. 2006). ailede işsizlik. sağlık. çocuğun psikolojik değerinin olmaması. 2007. 2007). saldırgan ya da suç kaydı olan bir baba olma. yetersizlik ve değersizlik duygularına sahip olma. işsiz bir baba olma. geçmişte suç ya da intihar girişiminde bulunan bir ebeveyn olma. kaygılı. Bir başka kişiye yönelik zarar verici eylem olan şiddet. Kişisel faktörler içinde istismar uğrayan çocukla ilgili risk faktörleri şöyle özetlenebilir: Kız çocuk olma. 2007) ve kişilik bozuklukları (Pizarro ve Billick. çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğun beslenme. üvey anne ya da üvey baba olma. cinsel açıdan erken olgunlaşmış ve üvey babaya sahip olma. Polat. şiddetin. çocuğa yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermemesi ve çocuğu fiziksel ve duygusal yönden ihmal etmesidir (WHO. fazla sayıda çocuk sahibi olma ve parçalanmış aile ile ilişkisi olabildiği bildirilmektedir (Hancı. 2006). ailesel ve toplumsal olarak üç gruba ayırmaktadır. saldırgan davranışlarda bulunma. Tardif ve diğerleri. 2007. fiziksel ya da şizofreni ve depresyon gibi ruhsal hastalığı olma. kendi çocukluk yıllarında istismara. pasif. AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içinde bir bireyin aile içindeki bir başka bireye tehdit.). sosyal olarak yalnız olma. nörotik bir anne olma. İstismara yatkınlığın genellikle anne babanın genç olması. 2001. anne babanın daha önce çocukluğu döneminde istismar öyküsü bulunması. korkulu ve kendini ifade edemeyen özellikler sergileme. evinden uzun yıllar ayrı kalmış bir baba olarak eve döndüğünde eşinden daha güzel bir genç kız sahibi olma. toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılıkların kültürel normlarca desteklenmesi. düşük sosyoekonomik düzey. Polat. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarı ve ihmalini artıran risk faktörlerini kişisel. istenmeyen çocuk olma. ailede ruhsal ya da fiziksel hastalık. eğitim. okul çağında okula çok erken gelip çok geç giden. doğum öncesinde yeterli bakım görememe. Polat. Çocuk istismarı ve ihmali riskini artıran ailesel faktörler şöyle özetlenebilir: Geniş aile yapısı. parmak emme özellikleri sergilerken. ekonomik veya psikolojik zarar görmesine veya acı çekmesine neden olan her türlü eylemi aile içi şiddet olarak tanımlanmaktadır (Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-BKSGM. cinsel. baskı veya kontrol içeren. WHO.y. 2006). fiziksel. yüksek stres düzeyi. İhmal edilen çocuklar bebeklik döneminde donuk. sınıfta uyuyan. çocuk bakımı konusunda deneyim sahibi olmama. çocukla aynı oda ya da yatakta uyuma. eve geç gelme. duygu ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmemesi. WHO. itaatkâr olma. ailenin toplumsal çevreden izole olması. yıkıcılık ve hırsızlık gibi suç eylemlerinde bulunma özellikleri gösterebilmektedir (Bilir ve diğerleri. madde bağımlısı olma. suç işleme ve hatalı davranışlar yapma. aile içinde yaşandığında bu durum genellikle kadına ve çocuğa 149 . İstismar olgusuna yaklaşımda sadece çocuğun durumunun değil. 2011. giyim. öz saygısı düşük. 2002).

s. kadınların ekonomik güvencelerinin ve gidecek bir yerlerinin olmaması. tokat atmak. aşırı derecede kıskanç olması. çocuklarından uzaklaştırmak. eğitim düzeyi düşük ve çocukluklarında anne ve babaları tarafından dövülmüş kişiler olduklarını göstermektedir. 2002). Çoğu zaman kendisine saygısı ve güveni olmayan ya da eşi tarafından sevilmediğini sanan eşler kendisinin de sevilebilir bir kişi olduğunu ispat etmek için evlilik dışı ilişkiler kurar (Özgüven. arkadaşlarıyla ya da başkaları ile görüştürmemek. t. düşünceleri. eve kapatmak. Psikolojik şiddet. kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak. hırpalamak. işkence yapmak. fuhuşa zorlamak. kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak. kadının nasıl giyineceği. kürtaja. gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek. 1998). kontrol edici olması ve şiddete yatkın olması. Annelerin kendi çocukluklarında maruz kaldıkları şiddet yöntemleri ile kendi çocuklarına uyguladıkları şiddet yöntemleri arasındaki ilişkiye yönelik araştırma bulguları. Aile içinde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ne tür girişimlerde bulunulabilir? EVLİLİKTE ALDATMA Ailede evlilik dışı ilişkiler genellikle hasta bir ruh halinin belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ailede ebeveynlerden biri evlilik dışı 150 . Çünkü şiddet uygulayanların %95’e yakını erkek. erkek egemen veya kadına ikinci sınıf muamele yapılmasını onaylayan toplumsal ve kültürel değerler gibi nedenler yer almaktadır (Ayrancı. 2002). kadının mallarını ve diğer gelirlerini elinden almak. 2001). Günay ve Ünlüoğlu. başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak. bağırmak. ellerini ayaklarını ezmek. boğazını sıkmak. enseste (akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz). sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemlerdir. cinsel organlara zarar vermek. korkutmak. annelerin çocukluklarında kendilerine uygulanan cezaları kendi çocuklarına aynı şekilde uyguladıklarını göstermiştir. istemediği zamanda ve istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak (tecavüz). çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya. Fiziksel şiddet. psikolojik. 2006). Çocuklara yönelik şiddet daha çok anneleri tarafından uygulanmaktadır (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu-BAAK. Aldatmada önemli olan etkenlerden biri de eşlerin kişiler arası ilişkilerine ilişkin inançları. çalışmasına izin vermemek. kuralları. alkol kullanımı. kesici veya vurucu aletlerle yaralamak. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri töre/namus nedeniyle uygulanan şiddettir. ailenin tasarrufları.y. eşler arasındaki kültürel düzey farklılıkları. bağlamak. küçük düşürmek. eşlerin eğitim düzeylerinin düşük olması. para vermemek veya kısıtlı para vermek. tekmelemek. Aile içinde erkeğin kadına yönelik şiddet uygulamasında erkeğin engellenmeye toleransının eşiğinin düşük olması. komşularıyla. cinsel ve ekonomik olmak üzere dört farklı biçimde yapılabilmektedir. zorla evlendirmek. Araştırmalar çocuğu cezalandırmanın bir yöntemi olarak dövmeyi tercih eden annelerin daha çok genç. aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar vermek gibi eylemlerdir (BKSGM. Ailede şiddet fiziksel.yönelik şiddeti ifade etmektedir (Güler ve diğerleri. Anne ve babaların kendi çocukluklarında şiddete maruz kalmış olmaları onların da kendi çocuklarına şiddet uygulamalarına bir neden oluşturabilmektedir (WHO. başka kadınlarla kıyaslamak. Cinsel şiddet. kolunu bükmek. küfür etmek. tehdit etmek. 2000). çocukluğunda şiddete maruz kalması ya da aile içi şiddete tanık olması. telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak gibi eylemlerdir. kadının kendini geliştirmesine engel olmak gibi eylemlerdir. iş değiştirmesi. işsiz olması gibi nedenlerin yanında. dürtülerini kontrol edememesi. sakat bırakmak. vücudunda sigara söndürmek. şiddete maruz kalanların %90’dan fazlası kadın ve çocuklardır. sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak. yumruk atmak. ailesiyle akrabalarıyla. çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirmek. hakaret etmek.. evli olduğu kişi bile olsa kadını istemediği yerde. saçını çekmek. Ekonomik şiddet. beklentileri ve ilişkilerini yapılandırma biçimleridir (Fitness. ailedeki ekonomik sıkıntılar. kezzap veya kaynar suyla yakmak. istemediği işte zorla çalıştırmak. nereye gideceği.8).

aldatan kadınların aldatan erkeklere oranla daha çok suçluluk duyduğu. 2012). Aldatılma deneyimi aldatılanda aldatanı reddetme. kadınların ve 35 yaşın altındaki kişilerin aldatanların aldatma davranışları cezasız kaldığı için aldattıklarına daha fazla inandığı. yalnızlık. 2012). 2001). erkeklerin cinsel doyum yaşayamamalarını ya da eşlerinin bir tıbbi rahatsızlığı nedeniyle cinsel ilişkiye girememesini aldatma için oldukça haklı nedenler olarak gördüğü. Aldatılan eşlerin aldatılmaya maruz kalmanın bir sonucu olarak kendi benlik imajları. erkeklerin daha çok cinsel amaçlarla. evlilik ilişkisinde cinsel doyumun olmaması. Öyle görünüyor ki evlilik ilişkisinde eşlerin birbirlerinin cinsel ve duygusal gereksinimlerine sağlıklı ve doyurucu bir biçimde karşılık vermeye çalışmaları evlilikte aldatma açısından önemli iki nedeni ortadan kaldırabilecektir. daha fazla ve daha farklı bir cinsel yaşam arayışı. Aldatmada etkili olabilecek bazı etkenler şöyle sıralanabilir: Eşlerin evlilik ilişkisinden memnun olmamaları. aldatılan eşin de psikolojik açıdan bir terapi desteği alması hem kendisinin tehdit altına giren ruh sağlığını yeniden düzenlemesi açısından hem de aldatma davranışından pişmanlık duyarak bu davranış biçimine son verip evlilik ilişkisini sürdürmek isteyen eşle evliliği sürdürüp sürmeyeceği konusunda sağlıklı bir karar verebilmesine yardım edecektir. eşin bir rahatsızlığı nedeniyle cinsel ilişki kuramaması (Wolfe. Alacağı psikolojik destekle dürtülerini kontrol etmeyi ve kendisini eşini aldatmaya iten psikolojik örüntüleri ile yüzleşip içsel çatışmaları ya da yetersizlikleri ile baş edebilmek için daha sağlıklı yöntemler kullanma becerisini geliştirmesi gerekmektedir. 35 yaşından genç aldatanların daha çok dikkat çekmek. onların bu davranışlarını arkadaş grupları içinde ya da aileleriyle birlikte iken söyleyerek eşini küçük duruma düşürmeye çalışarak bir tür öc alma çabası içine girerler (Fitness. evlilik ilişkisinin aşkla başlamamış olması. Bu nedenle. 2001). Aldatma çoğu zaman birkaç farklı nedenin birleşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. kadınların ise daha çok duygusal bağlanma ve arkadaşlık amaçlarıyla aldattığı. Aldatma konusunda yapılmış bir çalışmada kadınların daha genç yaşlarda (24-45). aldatanların büyük bir oranının aynı zamanda aldatıldığını. Aldatılan eş bu davranışından dolayı eşini affedip evlilik ilişkisini sürdürse dahi birçoğu sürekli bir biçimde aldatan eşlerine bu çirkin eylemlerini hatırlatarak. aldatma davranışının cezasız kalacağını bilmek. 36 yaşından daha yaşlı olanların ise daha çok cinsel amaçlarla aldattığı. 2004). kişilik olarak aldatmaya yatkın olmak (narsist olmak). aldatan erkeklerin heyecan arayışını aldatan kadınlardan daha fazla önemsediği. Aldatma davranışı aldatılan kişide travma sonrası stres bozukluğuna neden olmaktadır. Ancak aldatma davranışında kişilik yapısı önemli bir etkendir. acı. aldatan erkeklerin ve 36 yaşın üstündeki aldatıcıların. Aynı araştırmada erkeklerin aldatma davranışına daha yatkın oldukları. Bu durumlar aldatan kişinin kişilik özellikleri itibariyle aldatmaya yakın olması ile ve sağlıksız bir ruhsal yapı geliştirmiş olması ile ilişkilidir. Ancak evlilik ilişkisinde kişilerin eşlerini aldatmaları için hiç bir neden olmadan da aldatma ve aldatılma yaşanabilmektedir. Evlilikte aldatma riskini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yukarıda ifade edilenlerden başka neler yapılabilir? 151 . terk etme. arkadaşlık arayışı. aldatma davranışını kendilerini daha canlı bir yaşam içinde tutmanın aracı olarak görmeye daha yatkın olduğu. ilgi görmek için. heyecan arayışı. Ayrıca eşi tarafından aldatılan kişi bir tür öc almak amacıyla da aldatabilmektedir (Fitness. Böyle durumlarda aldatan kişinin bir ruh sağlığı uzmanından destek alması gerekir. Aldatılan eş ve aldatma olayını öğrenen çocuklar üzerinde olumsuz izler bırakır (Nichols ve Schwartz.bir ilişki içine girdiğinde bu ilişki aile bağlamının ciddi bir sorunu haline gelmeye başlar. ilgi isteği. kendilerine güvenleri ve evlilikteki aidiyet duyguları yıkılabilmektedir. evlilik ilişkisinin rutinleşmesi. duygusal olarak örselenme ve incinme duygularını başlatır. erkeklerin ise daha ileri yaşlarda (36-55) aldatmaya daha yatkın oldukları belirlenmiştir. genç yaştaki (18-23) aldatıcıların ve aldatan kadınların yarısının aslında aldatmak için hiç bir haklı gerekçeleri olmaksızın aldatma davranışını gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Wolfe.

kadınların boşanma kararını daha iyi düşünmeleri gereğini doğurduğu gibi. eşiyle sürekli tartışma. incinme. psikolojik ve kültürel faktörlerden etkilenen karmaşık bir olaydır. çocuk yetiştirilmesi. ailesine aşırı düşkünlük. Evlilik birliğinin sarsılması anlamına gelen geçimsizlik kararının verilebilmesi için mahkemece. Ancak bazı durumlarda aile içinde uyumlu ve sağlıklı bir yapı oluşturulamayabilir ve kişiler evlilikle ilgili beklentilerinin karşılanmamasından dolayı hayal kırıklıkları yaşarlar. Tüm bunların yanında boşanan kadınların ekonomik açıdan geçim sıkıntılarına maruz kalmaları. alkol kullanımı. aşırı para harcaması. evlilik süresince bireylerin kendi arkadaşları ile görüşmesine eşin olumsuz tutum ve davranış göstermesi. eş baskısı. ailelerin evli çiftin aile içi ilişkilerine (ekonomi. Ancak bu araştırma şiddetli geçimsizliğin kendi başına bir neden değil. aslında başka pek çok nedenin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu da göstermiştir. Böyle zamanlarda evlilik kurumu sürdürülemez hale geldiğinde. Boşanma Nedenleri Araştırması’na göre boşanmada etkili faktörler arasında şunlar sıralanabilir: Ailelerin evliliğe karşı çıkması.BOŞANMA Birçok toplumun temel değerlerinden biri aile kurumunu sağlıklı bir biçimde yaşatmaktır. kadının boşanma kararından vazgeçmesine ya da boşanmayı ertelemesine neden olan bir faktördür. kimlerle görüşüleceği) müdahale etmesi. eşlerin aileleri arasında anlaşmazlıkların olması. kılık kıyafet. eşlerin tepkisel davranış özelliklerinin (kadınların kırılma. bir sürecin sonucudur. Yine daha çok kadınlara özgü olarak toplum içinde dul bir kadın olarak yaşamanın zorluğuna ilişkin sahip olunan inanışlar. Boşanma kararı anlık bir karar değil. ev düzeni. tüketim kültürünün yaygınlaşması ve şehir yaşamının artan karmaşıklığına ve stresine paralel boşanma olgusu özellikle son on yıldır önemli bir artış göstermiştir. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı “Boşanma Nedenleri Araştırması” sonuçlarına göre boşanma nedenleri arasında % 90’a varan oranda “şiddetli geçimsizlik” ilk sırayı almaktadır. evlilik öncesinde eşlerin birbirlerinde bazı olumsuz özellikleri (sorumsuzluk. Boşanma olgusu kadın ile erkeğin yeni bir evlilik yapacak şekilde hukuki bir kararla yasal olarak başlatmış oldukları evliliklerini sona erdirmeleridir (Demirkan ve diğerleri. boşanma aile birliğini sona erdiren bir toplumsal olgu olarak gündeme gelir. eşler arasındaki inanç farklılığı. eşlerin kendi aileleriyle çok sık görüşmeleri. 2009). suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. genellikle aileden ya da yakın akrabalardan birileri arabuluculuk görevi üstlenir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri şöyle sıralanmaktadır: Zina. Eşleri uzlaştırma yönünde gösterilen bu çabalar evliliklerde boşanma kararından vazgeçilmesine ya da bu kararın bir süre ertelenmesine neden olur. ailenin gelin ya da damat adayını uygun bulmaması. sorununu ana babasına yansıtma) tepkiler vermesi. ekonomik. evliliğin artık yarar beklenemez ya da beklenmez hale gelmesi ve evlilik hayatının taraflar için çekilmez hale gelmesi koşulları aranmaktadır (Demirkan ve diğerleri. Boşanma günümüzde Türk ailesini ilgilendiren en önemli sorun alanlarından biridir. bireysel değerlerin ön plana geçmesi. Tüm evlilikler mutlu bir ömrü birlikte paylaşmak amacıyla gerçekleştirilir. eşlerin evlilik ilişkisinde kendi ailelerinden etkilenmeleri (kendi ailesinin yanında eşini küçük düşürme). konuşmayarak sessiz kalma. Bunun yanında eşlerin her ikisi ya da eşlerden biri boşanma düşüncesini aile ve akrabalar içinde dillendirildiğinde. münakaşa edip sesini yükseltme. evlilik birliğinin sarsılması. boşanma sonrasında da aslında gittikçe artan başka türlü ekonomik ve sosyal sıkıntılara maruz kalmalarına neden olmaktadır. akıl hastalığı. Boşanmalar en fazla evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleştirilmektedir. evliliğin ilk yıllarında ve evlilik sürecinde eşlerden birinin ailesine mekânsal olarak yakın oturmak. çatışma) farklı olması. eşlerin tartışma sonrasındaki tutum ve davranışlarının ben merkezli ve sağlıksız bir iletişim (hep 152 . ailelerle birlikte aynı evde yaşanması. Genellikle ailede çocuğun varlığı eşlerin boşanmadan önce bir kez daha düşünmelerine yol açan en önemli etkendir. cimrilik. tek ebeveyn olarak çocukların bakım ve yetiştirilmesinde zorlukla karşılaşmaları. Toplumsal değerlerin önemini yitirmeye başlaması. erkeklerin öfkelenme. evlilik içinde sorunlarla karşılaşıldığında eşlerin uygun olmayan (kavga ve şiddete başvurma. 2009). Boşanma sosyal. hayata karşı pek kötü veya onur kırıcı davranış. Birçok evlilikte boşanma düşüncesine sahip olan eşler bu kararlarını belli bir süre erteler ya da uygulamaya koymazlar. soğuk ve uzak olması) fark edip bu özelliğin evlendikten sonra değişeceğini umut etmeleri. terk. eşlerin birbirlerinin zevk ve beğenilerine sık müdahalesi.

kaygı ve korkular geliştirme. 2000). Küçük çocuklara daha çok oyun sağaltımı ile ergenlik ve gençlik çağındaki çocuklara da içgörü kazandırıcı sağaltımlarla yardımcı olunabilir (Göktürk. aile içi sorunların çözümünde hep bir tarafın fedakârlık yapması. daha bağımlı. çekingen. evlilik ilişkisinden daha gerçekçi beklentiler içine girmelerini sağlayacak. aile içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar. Boşanmadan olumsuz etkilenen çocuğa bir ruh sağlığı uzmanından çocuğun yaşına uygun bir ruhsal sağaltım desteği alınması çocuğun yaşamını sağlıklı bir birey olarak sürdürebilmesi için gereklidir. okul başarısında düşme. toplumsal uyum güçlükleri. yasa girme. eşleriyle sağlıklı ve uygun bir iletişim biçimi geliştirmelerine yardım edecek. Boşanma kararını kesinleştiren anne babalar çocuklarının boşanma olayından görecekleri zararı en aza indirebilmek için neler yapabilirler? Boşanma her ne kadar pek çok etkenle ilişkili karmaşık bir yapıya sahipse de boşanmada. konuşmama) ekseninde olması. Sağlıklı evlilikler için eşlere evlilik öncesinde evliliğe hazır bulunuşluk düzeylerini artıracak. daha fazla uygunsuz davranış gösterme.kendini haklı görme ve kabahati diğer tarafta görme. Anne ve babası boşanan çocuğun yaşı ne kadar küçükse boşanmanın olumsuz etkileri o kadar büyük olur. 1986). boşanan bireylerin ailelerinde ve yakın çevrelerinde yaşanan boşanma olayları nedeniyle boşanmayı kabul edilebilir bir olgu olarak görüp buna uygun davranış geliştirmeleri. kronik olmayan belirtiler gösterme ve incinebilir bir ruh hali içine girme belirtileri ortaya çıkmaktadır. sorun çözme becerilerini geliştirecek ve sağlıklı bir eş seçimi için doğru karar verme becerilerini geliştirecek evliliğe hazırlık eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. itaatsiz davranışlar içine girme. daha fazla suçlu davranışta bulunma ve depresyon gözlenen etkilerdir. eşleri boşanmaya götüren sürecin temellerinin evliliğin başlarında atılması ve yaşanan uyumsuzlukla baş edilememesi. bağlılık çatışması yaşama. eşleri tarafından çocuklarına fiziksel şiddet uygulanması. Boşanmanın parçalanmış ailenin çocukları üzerindeki etkileri çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme bağlı olarak farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak. 153 . ilişkilerinde daha fazla çatışma yaşama. suçlayıcı. ailenin ekonomik açıdan borçlu olması. Ayrıca eşlere evlilik süresince yaşadıkları ve kendilerini zorlayan ailevi sorunların üstesinden gelmede sağlıklı bir yardım hizmeti sunabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında bilinçlendirmelerde bulunulması birçok evliliği boşanma riskinden kurtarılabilir. duygusal desteğe gereksinim duyma. dövme. Boşanmanın parçalanmış aile bireyleri üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarda boşanmayı takip eden ilk bir buçuk yıl içinde ileri derecede karmaşık ruhsal sorunların görüldüğü belirlenmiştir. hakaret etme. eşlerin kredi kartını kontrolsüzce kullanmasına bağlı ekonomik sıkıntı ve borçlanmalar. eşlerin iş hayatına çok fazla zaman ayırıp birbirlerini ihmal etmesi. eşlerin aile kurumunun gerektirdiği rolleri benimseyememeleri ve sağlıklı iletişim ve etkileşim kuramamaları nedeniyle “ben”in “biz”e dönüştürülememesi önemli bir boyuttur (Köknel. erkeğin eşinin dışarıda çalışmasını uygun bulmaması. dikkatsiz ve ilgisiz olma. aşırı zorlanma. evlilik süresince tüm sorumlulukların kadına yüklenmesi (Demirkan ve diğerleri. Boşanmanın ardından boşanan bireylerde yasa girme. okulu reddetme. erkeğin eşinin çalışma hayatı nedeniyle evindeki görev ve sorumluklarını ihmal ettiği düşüncesi. saldırganlaşma. çocukla ilgili konularda eşler arasında anlaşmazlıkların olması. 2009).

Anne babaların çocuklarına ciddi düzeyde fiziksel ve psikolojik hasarlar verebilecek ihmal ve istismarda bulunma nedenleri şöyle özetlenebilir: Kendi çocukluğunda istismar. ailedeki bireylerin stres koşullarıyla etkili bir biçimde baş edebilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerden yoksun olmaları. çocuğa psikolojik değer atfetmeme. ebeveynlerin abartılı bir biçimde birbirine zıt özelliklere sahip olmaları. Boşanma özellikle boşanan kadın ve anne babası ayrılan çocuklar üzerinde olumsuz ve stres yaratan etkilerde bulunmaktadır. Boşanma pek çok farklı nedenin etkide bulunduğu karmaşık bir olgudur. Aldatan erkekler genellikle daha fazla cinsellik için aldatan kadınlar ise genellikle daha fazla yakınlık kurabilmek için aldatırlar. Çocukluğunda kendisine şiddet uygulanan bireyler anne baba olduklarında genellikle kendi çocuklarına da şiddet uygulamaktadırlar. Aile içinde şiddet fiziksel. aile içi ve aile dışı sınırların oluşturulmamış olması. ihmal ve istismarı sorun çözme yolu olarak kullanma. Aile içinde kadına şiddeti babalar. çocuğunu üzerinde hak sahibi olunan bir eşya gibi görme. Aile içi uyum tamamen bozulduğunda ve eşler birbirleriyle yaşamayı tahammül edilemez bulduğunda boşanma düşüncesi belirir. eşlerin kendi aralarında ve çocuklarıyla aralarında sağlıklı bağlar oluşturamamaları. aile bireyleri üzerinde yoğun strese neden olmakta ve bu sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkılamadığında ailenin dengeleri ve düzeni bozulabilmektedir. 154 . Şiddet büyük oranda öğrenilmiş bir davranıştır. çocuğa şiddeti ağırlıklı olarak anneler yapmaktadır. Ancak bazı aldatma eğilimli narsist kişilik yapısına sahip bireyler hiç bir neden olmaksızın da aldatma davranışı gösterebilirler. sorumluluk ve önceliklerin değişmesi.Özet Aile içi uyumu etkileyen aile yapısıyla ilgili özellikler şöyle sıralanabilir: Eşlerin sağlıklı uyum için birbirlerini karşılıklı bir biçimde destekleyici davranış örüntüleri oluşturmamaları. şiddete maruz kalma ya da bu tür eylemlere şahit olma. ihmal ve istismarı itaat sağlama ve etkili ceza yöntemi olarak benimseme. ailenin çocuk sahibi olması ile birlikte eşlerin görev. Şiddetin yaygın olarak uygulanmasında geçmiş yaşantıların rolü. ihmal ve istismarı çocuk terbiye yöntemi olarak görme. Aldatma davranışında bulunan kişiler genellikle düşük özgüven ve düşük öz saygısı olan. Ailede çocuğa yönelik ihmal ve istismar da aile içi uyumu bozan bir başka etkendir. Evlilik ilişkisinde aldatma aile içi uyumu tehdit eden bir diğer etkendir. psikolojik. eşi tarafından sevilmediğini düşünen kişilerdir. sağlıksız bir ruh haline sahip olma. ailede yapısının sürekliliği sağlayacak kadar kararlı ve değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmaması. kişilerarası sorun çözme ve sağlıklı iletişim becerilerinden yoksun olunması önemli bir rol oynamaktadır. Ailede herhangi bir bireyin kronik fiziksel veya psikolojik bir rahatsızlığa sahip olması ailenin normal yaşam döngüsünü bozmakta. şiddetin bir terbiye aracı olarak görülmesi. Boşanma bir süreçtir. ihmal edilmiş olma. cinsel ve ekonomik olmak üzere dört biçimde ortaya çıkar. çocuğu “şamar oğlanı” gibi psikolojik boşalım aracı olarak görme. Pek çok boşanma durumu aslında evliliğin başından itibaren ortaya çıkmış olan sorunların etkili ve sağlıklı yollarla çözüme kavuşturulamamış olmasının bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. ihmal ve istismara yol açan yanlış fikir ve inançlara sahip olma. stres koşullarıyla etkili başa çıkabilme becerilerine sahip olmama.

Psikolojik b. Dışarıya odaklanma 3. Hangisi boşanma kararının ertelenmesi ya da boşanmadan vazgeçilmesinin nedenlerinden biri değildir? a. Duygusal istismar c. Cinsel e. Madde bağımlısı olma e. Çalışan anne olma c. Hırpalamak 8. Sosyal 7. Öz saygısı düşük olma b. Gençlik e. Reddetme 5. Tek ebeveyn olarak çocuk yetiştirme güçlüğü c. İşkence yapmak d. Kadının ekonomik bağımsızlığı b. sağlığının. İşte zorla çalıştırmak c. Ekonomik geçim kaygısı . Keder c. Aile bireylerinden birine kronik bir rahatsızlık tanısı konulduğunda ailenin ilk psikolojik tepkisi ne olur? a. Hangisi aldatmada önemli olan etkenlerden biri değildir? a. Hakaret etmek e. İnkar b. Ergenlik d. Çocuk doğurmaya zorlamak b. Hangisi fiziksel istismar örneğidir? a. gelişiminin ve onurunun zarar görmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Erinlik 2. Aldatanın eşiyle arasındaki ilişkiye yönelik düşünceleri e. Yaşlı anne olma 155 6. Alay etme e. Cinsel istismar b. Bebeklik b. Hangisi şiddetin boyutların biri değildir? a. Gazla zehirleme b. Hangisi psikolojik şiddet davranışlarından biridir? a.Kendimizi Sınayalım 1. Fiziksel d. Psikolojik istismar e. Hangi dönemde anne ve babanın çocuğuna rehberlik etmesi ve onu kontrol etmesi daha uygundur? a. Hangisi Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenlerinden biri değildir? a. 18 yaşından küçük olan çocuk ya da gence ana-baba ya da bakıcısı tarafından kaza dışı. kasıtlı bir biçimde güç kullanımının bir sonucu olarak çocuğun yaşamının. Ekonomik c. Görmezden gelme c. Cinsel yakınlık kurma d. Aldatanın yüksek özgüveni d. Terk etme e. Zina b. Suç işleme d. Toplumsal dışlanma korkusu e. Yoksulluk c. Tek ebeveyn olma d. Hangisi istismarda özelliklerinden biri değildir? a. Çocukluk c. Kapanış d. Aldatanın kuralları kişilerarası ilişkiye yönelik c. Fiziksel istismar d. Aldatanın sevgi gereksinimi b. Şaşkınlık e. Çocuk sahibi olma d. Akıl hastalığı bulunan anne 10. Aldatanın eşiyle arasındaki ilişkiye yönelik beklentileri 9. Ekonomik istismar 4.

Aile yapılarında aile bireyleri kendi aralarında gruplaşma eğilimi gösterebilirler. 4. 2. d Yanıtınız yanlış ise “Ailede Fiziksel ve Psikolojik Rahatsızlıklar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. kendilerini çocuklarından birinci derecede sorumlu hissetmekte ve çocuklarının bakımının yükünü ağırlıklı olarak üstlenmektedir. Araştırmalar kronik hastalığı olan çocukların annelerinin hastalık durumuna babalardan farklı tepkiler geliştirdiklerini göstermektedir. a Yanıtınız yanlış ise “Boşanma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. 7. b Yanıtınız yanlış ise “Boşanma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. bazı bireylerin birbirlerini kayırması gibi adaletsizliklere neden olur ki bu da uyumu bozar (Nichols ve Schwartz. Birçok anne ve baba çocuklarına onlara duydukları sevgiyi açıkça göstermenin çocuklarında şımarıklığa yol açacağını düşünmektedirler. Sıra Sizde 3 Duygusal istismara neden olan faktörlerden biri yanlış inançlardır. sevgiyle tebessüm etme gibi aslında çocuğun sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olması için gerçekten gereksinim duyduğu davranışları ondan esirgerler. 8. c Yanıtınız yanlış ise “Evlilikte Aldatma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. bazı anne ve babalar çocuğunu sadece uyurken öper ve sevdiğini söyler. kronik hastalığın daha çok ekonomik yükünü üstlenmektedir (Shore. daha çok ders çalışıp okulda daha başarılı olmasını sağlamak gibi amaçlarla çocuklarına sürekli başka çocukları örnek gösterir ve çocuğunu bu örnek çocukla kıyaslar. Anneler babalara oranla aile hayatından daha fazla hoşnutsuzluk duymakta ve depresyon yaşamaktadır. sözlü takdir etme. 156 . Babalar da bu durumdan etkilenmekle birlikte. onlara güzel ve onuru okşayıcı söz söyleme. Çünkü anneler kendilerini çocuklarının bakımına adamakta. b Yanıtınız yanlış ise “Aile Yapısı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2004). 10. Bu tür yanlış inançların bir sonucu olarak. Eşler arasında azalan paylaşımlar evlilikten duyulan memnuniyeti azaltmakta. eşler arasında anlaşmazlıklar artmakta ve evlilik uyumu tehdit altına girmektedir (Konox. Anne ve babaların çocuklarının iyiliği için yaptıkları bu gibi davranışlar çocuğu duygusal istismara maruz bırakır ve çocuğun gerek davranışları gerekse ruhsal olarak gerilemesine neden olur. e Yanıtınız yanlış ise “Aile İçi Şiddet” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. Bu durum da aile içi dengesizliklere. c Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. çocuklarına sarılıp öpme. Huster ve Dunn. Bu nedenle. Aile içindeki böyle gruplaşmalarda genellikle bir gruba dâhil olan aile bireyleri grubun dışında bıraktıkları aile bireylerine oranla birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlanırken diğer aile bireylerini de dışlayabilirler. 6.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Austin. Sıra Sizde 2 Kronik hastalığı olan bir çocuğa sahip olmak anneleri babalardan daha fazla yıpratmakta ve tüketmektedir. e Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 1972). a Yanıtınız yanlış ise “Ailede İstismar ve İhmal” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Aile İçi Şiddet” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. Bunun yanında yine birçok anne ve baba sözde çocuklarının daha doğru ve güzel davranışlar yapması. 2002). Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Farklı ilgilere ve sosyal çevrelere sahip eşlerin ortak arkadaşlık ilişkileri kurmamaları ya da evli bireylerin arkadaşlarıyla eşlerinden çok zaman geçirmek istemesi de evlilik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

N.y. A. Garbarino.Sıra Sizde 4 Aile içi şiddeti önlemede kadına ve çocuğa daha fazla değer atfeden bir toplumsal ve kültürel anlayışın yaygınlaştırılmasının. Anne ya da baba çocuğa diğer ebeveyni görmeyi yasaklamamalıdır. Boşanma nedenleri Araştırması. A.tr/upload/mce/eskisite/file s/kutuphane_33_Aile_Icinde_ve_Toplumsal_Ala nda_Siddet. In: Leary. Boşanma sonrasında çocuklarıyla düzenli bir biçimde ve kaliteli zamanlar geçirmeye çalışmalıdırlar. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework. E. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. 157 Sıra Sizde 5 Aldatma davranışındaki en önemli nedenlerden biri kişilerin kişilerarası ve eşleriyle olan daha özel ilişkilerine yönelik yanlış inançları.. M. Gözde Repro Ofset. Ö. Dergisi 5 (1) 75-97. Okullarda çocuklara dürtülerini ve öfkelerini kontrol etme.. Ekşi. Chicago: National Committee to Prevent Child Abuse.75-87.kadininstatusu... Sosyal hizmetler açısından şiddet ve bir türü olarak evlilikte kadına yönelik şiddet. Y. and forgiveness: an interpersonal script approach. (t. 3..athgm. Ş. Arı. J. http://www. Bilir. J.S. (2001).. Fitness. saydam ve samimi bir yaklaşım geliştirmeleri gerekir. http://www. H. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Emotional maltreatment of children. Y. 697-714. M. Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. ve Ünlüoğlu.gov. Cited in Prevent Child Abuse America 2009. Understanding abusive families. sorunlarını şiddet içermeyen daha insancıl yollardan çözebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerilerinin kazandırılmasına çalışılabilir.M.H. (1987). rejection. . Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Glaser. (2002). D. Ayrancı. (2001). Ankara: Afşaroğlu Matbaası. 45-53. (1999).. örselenme durumları ile ilgili bir inceleme. (1980). New York: Oxford University Press. toplumdaki bireylerin eğitim düzeyinin artırılmasının ve şiddetin öğrenilmiş bir davranış biçimi olduğu göz önüne alınarak şiddetin bir terbiye yöntemi olmadığının anne ve babalara verilecek eğitimlerde anlatılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği söylenebilir. Ankara.) (2001) Interpersonal rejection (pp. Ankara: Beyda Ofset. Şen.). Bu nedenle evlilik ilişkisinde eşlerin birbirlerinin duyarlılıkları. Ayrıca şiddetin aile içinde sürekli bir biçimde sürdürülmesinin önüne geçmek için aile içi şiddete maruz kalan bireylerin böyle durumlarda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlar ve yasal hak sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri için medyanın da etkili bir biçimde kullanılarak toplumun bilgilendirilmesi sağlanabilir. Çayboylu. Betrayal. Ben Hasta Değilim. Çocuğa boşanma kararının ondan bağımsız olarak alınmış bir karar olduğunu. Ü. Çocuğa normal bir çocuğa davranıldığından daha şımartıcı ya da acıyıcı tarzda davranmamalıdırlar. & Garbarino. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı... & Gilliam. Demirkan. A.. G.B.gov. Ertekin. Yararlanılan Kaynaklar Arıkan. (Ed. (2009). ve Güneysu. B. 2001 Yılı Aile Raporu. Sıra Sizde 6 Anne ve baba eğer evlilik ilişkilerini artık hiçbir biçimde sürdüremeyecekleri kararını vermişlerse o zaman bu durumu çocuklarına olabildiğince sade bir dille ve birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanmadan anlatmalıdırlar.100 çocukta. S. ve Şehitoğlu.Y.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. (1994). MA: Lexington Books. N. 73-103). anne ve babasının her zaman onun anne ve babası olarak onun yanında olacaklarını ve bu durumun bir süre çocuğu üzebileceğini söylemelidirler. (1998). Garbarino. ilişkilerinde uyulmasını istedikleri ortak kuralları gibi konularda en başından itibaren birbirlerine açık. Günay. Anadolu Psikiyatri Dergisi. Lexington.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. Turgut. Çocuk istismarı ve ihmali. 1214 Haziran 1989. Aile içi şiddetle mücadele el kitabı.tr/upload/mce/201 2/siddet_handbook. revenge. Dönmez. Ç. Ersöz. 4-12 Yaşları arasında 16. Child Abuse Neglegt 26. G. J. (2002). birbirlerinden beklentileri. İ. Sezgin. düşünceleri ve bu ilişkileri yanlış yapılandırmalarıdır. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Ulusal Kongresi. Çocuğu anne ve baba arasında taraf tutmaya asla zorlamamalıdırlar.O. İ.Ü.

L. P. (1990). S. S. İstanbul: Umut Vakfı.. Philadelphia. Oral. Aydın. 43. 190-193. Berliner. E. Nurcombe. 12 (6). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24 (3). 791–811. Current issues in child abuse. & T. & Labruna. S. 1. 279-290. (1999). S. Ü. İstanbul: Forart Matbaa. Der Yayınları. Nelson textbook of pediatrics (pp. C. Cetin. Ö. Olshansky. ve Gözütok. 85-91. Kara. Pizarro. (1986). Cinsel İstismar Rehberi.. H. Kaplan. Çocuk İhmali ve İstismarı. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Dergisi. 25. Evlilik ve aile terapisi.). M. 379-390. S. Barlık. Life Res. Yatağan. Illınoıs: Research Press Company. Çocuk istismarı ve ihmali Aile Yazıları 3.A.. ve Akman E. ve Gökalp. D. (2004). & Herbison. C. D. Z. İnsanı anlamak. 7–21. 665-668. Özgüven. In J. Köknel. F. G. J. A. İstanbul: Altın Kitaplar. Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child. R. Ulusal Kongresi. Klinik adli tıp. 158 . 5/3. Başbakanlık Soyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. (1999).. Çocuk istismarı ve ihmali. Social Casework. L. CA: Sage. N. pp. Hancı. Can. Güler. Gözde Repro Ofset. K. D. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Y. İ. Adli tıp ve adli tıp bilimleri. Reid (Eds). 140-151. The impact of newly diagnosed chronic paediatric conditions on parental quality of life. Anderson. Child and adolescent abuse and neglect research: A review of the past 10 years.. (2002). P. Ankara: PDREM Yayınları. Abuse and neglect of children. Journal of Pediatric Clinics of North America... (2000). & Billick. Kaplan. B. R. Johnson. (1996). Martin. Kaplan. Kurtay. (1996). Özkök. J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. Mullen. (1991). emotional.. Romans. Acil Tıp El Kitabı. 35-40. 37(4). P. M. J. 38. (1996). (2004). ve Miral. Arvin (Eds. J. Hendrix. Çocuk İhmal ve İstismarına Multidispner Yaklaşım. Knox. 112–121). (1972). Polat. S. 137-146. 5-15. E. C.. C. 20. C. Polat. In R. V. Klinik Çocuk Forumu. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. (1991). F. Kliegman. Oates. Part 1: Physical and emotional abuse and neglect. ed. Çocukta cinsel istismar. 4(2). A comprehensive textbook. 1214. Kurtay. Myers. S. . PA: WB Saunders Company. 12-14 Haziran 1989. Chil Abuse and neglect. Seçkin Yayıncılık 1. Biçer. (2000). The long-term impact of the physical. Gürkaynak.. R. Yurttaş olmak için. G. Adli Tıp.. 15. Kozcu. J Psychiatry. Karan. M. Boztaş. Child Abuse & Neglect. (2003). (1998). A. (2004).128 – 134. Pyhysical abuse and neglect. (2004). S. & Schwartz. (2000).. (1962)... O. Uzun. (2001). Child sexual abuse I: Psychopathology. APSAC Handbook on Child Maltreatment. A. (2002). 47(2).. Helfner. (2004).B. Nichols. Ş. & A. Marriage happiness a behavioral approach to counseling. Child Abuse and Neglect. Ankara: Güneş Kitap Evi. (2006). 34(1). (2011).Goldbeck. O. Ü.. İ. (2001). Pelcovitz. Child physical abuse. 21–54. Ates N. Qual. Çocuk İstismarı. Current Opinion Psychiatry. Child abuse in Turkey: An experience in overcoming denial and a description of 50 cases. Inflicted injury versus accidental injury.. L. S. 207-231 Polat. Aile danışmanlığı. A. Child abuse and neglect assesment. Editör: Özgür Polvan.R. Thousand Oaks. O. Jenny. E.. treatment and prevention. 2nd ed. Family therapy: Concepts and methods (2nd ed. Child and adolescent psyciatry. Göktürk. B. (2000). A. R. 2nd edn. and sexual abuse of children: A community study. Briere. Kolko. (2002). Çocukların cinsel istismarının kalıcı etkileri.. Çocuklarda mahremiyet eğitimi. In: Lewis M. Kılıç. 1121– 1131.E. D. S.). Nazlı. Güneş. İ.. İstanbul: Selis Kitapları. D. baskı Ankara: 85-131. Çocuk ve ergen psikiyatrisi: Boşanma. Polat. ve Aydoğan. Boston: Allyn & Bacon. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi. (2001). Behrman. E. D. Johnson. 15(1). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. Ankara: Anı Yayıncılık. (2006). S.1222. S. M. Çocukların Kötü Muameleden Korunması..

B. Ünal. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. Who cheats and why? Yayınlanmamış araştırma. (1990). Austin. O. F. & Carpentier. 35. N. Auclair.K. (2000). Y.W.. (2008). Taner.who. 246-249. L. M. Ö. Predisposing factors in childhood masturbation in Turkey. 1. 7.com/Cheating%20Surve y%20Final. (2007). Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence. Shore. Sexual abuse perpetrated by adult and juvenile females: An ultimate attempt to resolve a conflict associated with maternal identity. D. http://www. (2002). Child Abuse & Neglect.askdrleanna.A. 159 . Şahin. Eur J Pediatr. http://whqlibdoc. Identifying risk factors for maternal depression in families of adolescents with epilepsy. Tardif. Ailenin Toplumdaki Yeri..Polat. Huster. 159. 10(7).P. 9-18. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.int/publications/2006/9241 594365_eng.. 71-80. 338-342.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. 153-167. Wolfe. Çocuk istismarı ve ihmalinin Önlenmesinde Hekimin Rolü. (2004). Tüm Boyutları ile Çocuk istismarı.pdf adresinden 06/06/2012 tarihinde alınmıştır. Çocuk istismarı ve ihmali: Psikiyatrik yönleri. (2006). (2012). ve Gökler. J. 82-86. Sayın. Aile Sosyolojisi. C. F. Ünal. 29. G. & Dunn. (2005). Hacettepe Tıp Dergisi. (2001). F.. World Health Organization. J. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.. İstanbul: Seçkin Yayınları. Ailede çocuk istismarı ve ihmali. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->