P. 1
Iller Bankasi Bildiriler Kitabi PDF

Iller Bankasi Bildiriler Kitabi PDF

|Views: 118|Likes:
Yayınlayan: muyace

More info:

Published by: muyace on Feb 13, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2015

pdf

text

original

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAPI İŞLERİ, İMAR PLANLAMA, HARİTA VE MAKİNA SONDAJ DAİRELERİ BAŞKANLIKLARI

KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ

17-22 Şubat 1997 İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri Konferans Salonu

Program Yöneticisi: Yaman İSKENDER, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Program Yönetici Yardımcıları: Bahri DOĞAN, İçmesuyu Dairesi Başkanı Ahmet DEMİREL, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Yusuf HASANÇEBİ, Yapı İşleri Dairesi Bşk. Yrd.

SUNUŞ
İller Bankası, Kuruluş Kanunu gereği ülkemizde belediye teşkilatı bulunan yerleşimlerin harita, imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, yapı tesislerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görevleri üstlenmektedir. Söz konusu hizmetlerin yıllık yatırım programları çerçevesinde, ilgili şartname ve yönetmelikler doğrultusunda; tüm sektörlerde ele alınan işlerin istenilen nitelikte, tekniğe uygun olarak ve zamanında sonuçlandırılmasında kontrollük hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bankamız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen bu seminerde, kontrollük hizmetlerinin etkinleştirilmesi, Bölge Müdürlüklerimiz ile Genel Müdürlük birimlerimiz arasında bilgi akışının sağlanması, sorunların tartışmaya açılarak en uygun çözümlere ulaşılması, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulamalarında bütünlük kurulması amaçlanmıştır.

Bildiri Adı
Açılış Konuşması..............................................................................................................

Sayfa No
1-4

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler ..........
Mimari Projelerin Önemi ve Uygulamadaki Sorunları ...................................................... Tesisat Projelerinin Önemi ve Uygulamadaki Sorunlar.................................................... Nakliyeler ve Özel Fiyat Analizleri .................................................................................. Binalarda Zemin Etüdleri, Zemin Emniyet Gerilme Tespitleri ve Önemi ........................ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler...................................... Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesinde Projenin Önemi A) Arıtma Tesislerinde................................................................................................... B) İçmesuyu Kaptaj, İsale, Depo ve Şebeke Tesislerinde ................................................ İhale Ön Tespitlerinde ve Keşif Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar.................... Yer Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................................................... Boruların Tahsis, Teslim, Korunması Ve Mahsubuna İlişkin Sorunlar............................. İş Programlarının Tanzimi ............................................................................................... İçmesuyu Tesislerinde Zeminin Önemi ve Zemin Emniyet Gerilmesi Tayin Yöntemi…. Sanat Yapılarında Beton ve Kalıbın Önemi... ................................................................... İçmesuyu Tesisleri Sanat Yapılarında Uygulamaya Yönelik Önemli Detaylar .................. İçmesuyu İnşaatında Çalışma Yeri, Hendek Taban Genişliği,Don Derinliği, Şev ve İksa Konularında Genel Notlar.............................................................................. Nakliyelerin Keşif İçindeki Önemi, Kazı Taşınması Ve Dikkat Edilecek Hususlar.. Servis Yolu Veya Platform Kazısının Ödeme Esasları....................................................... Boru Yataklanması, Kundaklanması, Boru Tecrübesi ve Hendek Dolgusu......................... Hakediş Tanziminde Göz Önünde Tutulması Gerekli Hususlar Hakediş TetkikGrubununÖnemi.......................................................................................................... Kabullerde Karşılaşılan Darboğazlar, Çözümler ve Ortaya Çıkan Yasal Problemler.............................................................................................................. İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kontrol ve Enstrümantasyon.......................................... Enerji Nakil Hattı İşlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ................................................... Çelik Boru Hatlarının Korunmasının Önemi .................................................................... Kesin Hesapların Önemi Ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ........................... Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler ........................ Kanalizasyon Projelerinde Etüdün Önemi........................................................................... Şebeke Projesi ve Proje Kontrollüğünde önemli Olan Hususlar .......................................... Terfi Merkezlerinin Proje İnşaat ve Montaj İşlerinin Önemi .......................................... Proje ve Kontrollük Hizmetlerinde Zemin ve İnşaat İlişkisi ........................................... Statik - Betonarme Hesap ve Proje Yapım Esasları Hakkında Bilgiler .............................. İhzarat, Malzeme Temini ve Takibinin Önemi ................................................................. Atıksu Arıtma Tesisleri, Deniz Deşarjı Tesisleri, Katı Atık Tesislerinde Yer Seçimi……. Prefabrik Beton ve Betonarme Borular İle Bacalardaki Yenilikler .................................. Kamulaştırma, Geçiş Hakları ve Zarar Ziyan Bedelleri..................................................... Belediye ve Bölge Talepleri, Proje Kademe Değişiklikleri............................................... İmalat - Şartname İlişkileri Ve İnşaatlarda Kalite ......................................................... İksa Uygulamaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Önemi ................................................. Arıtma Tesislerinde Enstrümantasyon Kontrol Kumanda ................................................. İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler İmar Planlama Çalışmalarında Kontrol Hizmetlerinin Etkinliği ...................................... Harita Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler Harita ve Projelerin Yapılmasında Uygulanan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinliği…….. Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bilgiler İçmesuyu Amaçlı Sondaj Kuyularının Açımı ve İnşaatında Uygulanan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinliği .................................................................................................. Teftiş Kurulu Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bilgiler Kontrollük Hizmetlerinin Önemi.....................................................................................

5
6 - 25 26 -31 32 - 43 44 - 46 47 48-52 53 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 64 65 - 70 71 - 73 74 - 84 85 - 86 87 - 94 95 96 97 -101 102 -105 106 -110 111 -115 116 -120 İçmesuyu 121 - 132 133 - 134 135 136 - 140 141 - 148 149 -152 153 - 170 171 -180 181 -182 183 - 185 186 -188 189 -191 192 -195 196 – 204 205 - 211 212 - 214 216 - 222 223 - 227

228 - 232 233 - 234

Köylerden kentlere göç edenleri düşünürsek.5 Trilyon TL. beraberlik ve adalet ilkeleri ön planda tutulsun. kanalizasyon hizmetlerine ağırlık vermiştir. mertebesinde arttırılarak başarı ile tamamlanmıştır. Artan kent nüfusu içmesuyu ihtiyacını göllerden. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla ihale sisteminde. bir işin tenzilatı yüksek ona aşırı tolerans gösterelim. Öncelikle bu çok önemli konuyu vurgulamak istiyorum. islenilen sistem uygulanamamakta. derelerden ve yüzeysel sulardan karşılanmasını gerektirmektedir. Bu durumda da arıtma olayı ortaya çıkmaktadır. kentlerdeki altyapı hizmetlerinin normal nüfus artışının dışında köy-kent nüfus artışına göre de planlanması. İşte bu seminerlerin ilki bugün açılan "Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" semineridir. Seminerin sizlere. Biz bu yıl geçen yılki seminerlerin dışında farklı bir seminer gündeme getirelim dedik. Artan nüfusa altyapı hizmetlerinin daha etkin bir biçimde götürülmesi gereği ortaya çıkmakta. Böyle bir seminere gerek duymamızın nedeni şudur. Böylece Belediyelere. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz arkadaşlar. Ayrıca imkan dahilinde kontrol mühendisi arkadaşların da bu seminere katılması sağlanacaktır. sözleşmelerimizdeki uygulamaları hep beraber gözden geçirmek. tartışsınlar ve kafalarında hiçbir problem kalmasın.5'lar civarında. ihaleler yapılacaktır. İller Bankası son 10 yıl içerisinde alt yapı hizmetleri konusunda büyük atılımlar göstermiştir. Onun için 1997 yılı ağırlıklı olarak arıtma yılı olacak. 1997 yılında çok etkin.. Kıymetli Arkadaşlar. Bankamızca her yıl rutin seminerler tertiplenir. Bu konuyu bir kere daha ortaya koymak. 1984 yılından itibaren altyapı hizmetlerinin daha etkinleştirilmesi için programlarda özelikle içmesuyu. mertebesindeki 1996 yılı normal yatırım programı Belediyeler Fonu'ndan bankamıza tahsis edilen miktarda bir azalma olmasına rağmen 2 Trilyon TL. bu vesileyle de İller Bankası'na düşen görevlerde de büyük artışlar olmaktadır.AÇILIŞ KONUŞMASI "Kıymetli Mesai Arkadaşlarım. 1997 yılında bu sistemi Bölgelerimizde de yaygınlaştıracağız. Türkiye'de nüfus artışları yüzde 2. Bazen. Uygulanan ihale sistemi serbest rekabete açık tüm iş yapma gücü olan müteahhitlerin iştirak edebileceği bir sistemdir. Teknik şartname ve uygulamalarımızdır. Bölgelerden seminere katılmak üzere gelen ve merkezden seminere katılan tüm arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlarım. Şube Müdürleri ve Baş Mühendislerin tamamının katılmasını öngördük. Uygulamalarda eşitlik. 19. Tekrarlanacak seminere Bölge Müdür Yardımcıları. 1996 yılı programı başarı ile neticelendirilmiştir. Bir işin yüksek tenzilatlı olarak ihale edilmesi o işin kontrollük sistemini değiştirmemelidir. Bizim elimizdeki tek rehber sözleşmelerimizdir. onu sıkıştıralım. onun dışına çıkma zorunluluğu olmaktadır. Kontrollük hizmetleri konusunda bu seminere katılan tüm arkadaşlar burada birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunsunlar. İçmesuyu ve kanalizasyon arıtımları için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bankamıza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli Arkadaşlar. bir kontrollük hizmeti uygulamak üzere bu seminere gerek duyduk. Bu semineri katılamayan arkadaşlar için bir kez daha tekrarlayacağız.. Yani temin edilen suyun arıtılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Yani bir işin tenzilatı az. Kıymetli Arkadaşlar. Bu sene Güneydoğu ve Doğu Bölgeleri hariç olmak üzere tüm ihalelerimizde bu sistemi uyguladık. Mahalli İdarelere düşen görevler de artmaktadır. davet sisteminde çok çeşitli değişiklikler olmaktadır. İçmesuyu ihtiyacı eskiden yeraltı suları ve kaynaklardan temin edilmekteydi. 1996 yılında bu ihale sistemi ile başladığımız işlerde çok yüksek tenzilatlar yapıldı. bunları kesinlikle istemiyoruz. Kıymetli Arkadaşlar. A Bölgesinde başka uygulama B Bölgesinde başka uygulama olmasın. Adalete dayalı bir . ele alınması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna rağmen kentleşme yüzde 5'ler civarında artış göstermektedir.

Ancak henüz müşavirlik hizmetleri bir başka sektör olarak. 1977 yılı programı için DPT'na öneri götürdüğümüzde. Çok yerde sayaç ve kademeli tarife uygulanmadığı için sık sık bize gelip suyun yetmediğini belirtiyorlar. gelişme aşamasındadır. Bir kanalizasyon işinin etüdünü bu talimatnameye göre yapacağız. Bu yıl kanalizasyon talebi olan Belediyeler için de bir etüd konusunu gündeme getirdik. İstenen suyun etüdünü yapıp.6 Trilyon. Bu çok eski bir talimatname olmasına rağmen bugünkü kanalizasyon hizmetlerine cevap verebilecek düzeyde bir talimatnamedir. Kanalizasyon ve yapı projeleri için gerçekleşme durumu çok zordur. Kanalizasyon tesisleri çok pahalı hizmetlerdir. Ben Genel Müdürünüz olarak bunu sizlerden istiyorum. Programdaki kanalizasyon işleri bu tahsisat hızıyla 40-60 yılda tamamlanabilecektir. Bu konuda uzun yıllardır kullanılan bir kanalizasyon talimatnamesi var. Ülkemiz şartlarına göre pahalı olan kanalizasyon işlerini geliştirmek lazım. 1997 programındaki tüm içmesuyu projelerini gerçekleştireceğiz. adil bir uygulama yapılmalıdır. Biraz da içmesuyu etüdünden bahsetmek istiyorum. Bunlara deniz deşarjı ve arıtma ihalelerini de katacağız. Yeni bir imtihanla ihtiyaç duyulan alanlarda eleman alımına gireceğiz. 200 adet de küçük belediyelerin yapı hizmetleri vardır. Bu paralar bir miktar azalmasına rağmen yine de programı gerçekleştirmeye çalışacağız. Yapı sektörü için de 16 Trilyon lise istedik. Yoğun bir ihale yılı geçireceğiz. Gerçi arkadaşlar. Sayaç ve kademeli tarife uygulanırsa suyun ekonomik kullanımını sağlanmış olur. İhtiyacın ötesinde suyun neden gerektiğini araştırmalıyız. 230 kanalizasyon işi programa girmiştir. Kontrollük hizmetleri yerine. bu talimatnameyi okumuyorlar. Bunun için çalışmalar fazladır. Sizlerin yaptığı kontrollük hizmetleri aynı zamanda müşavirlik hizmetlerini de kapsadığı için biz bu seminerin adını. Bölgeler ve merkez arasındaki farklı anlayışları masaya yatırarak tartışmanız için bu semineri düzenlemiş bulunuyoruz. Her kanalizasyon isteyen belediyeye alsana proje. Onun için hepinizin çok iyi bildiği kontrollük uygulamasını bir kere daha masaya yatırmanız. Değerli arkadaşlar. 400 üzerinde ihalemiz olacaktır. Personel ihtiyacımız oldukça fazladır. Bunun için çalışmalar sürüyor. Hazırlıklar yapılıyor. Ülkemizin gerçeklerine uygun kanalizasyon yapmak demek o belediyenin o beldenin gerçeklerine uygun kanalizasyon sistemini ortaya koymaktır. al sana program. Mantık dışı bazı tenzilatlarda da "İdare beni kollar tenzilatım yüksektir" denmemeli. "Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" olarak koyduk. Her isteyene isteği suyu istediği yerden getirmek mümkün değildir. Suyu çok ucuz kademeli tarifeyle uygulamak da ekonomik değildir. Bu programda yeni 344 içmesuyu işi vardır. 1997 yılı programımız çok yoğundur. Bu durumu çok iyi anlatacağız. Belediyelere.1 Trilyon olarak verildi. İçmesuyu programa giren tüm işleri ihale edeceğiz ve geçmiş yıllarda kalan işleri de tamamlayacağız. Bu seminerin de 1997 programının etkin bir şekilde gerçekleştirileceğine katkısı olacağına inanıyorum. Sayaç ve kademeli tarife bu iki unsur çok önemlidir. Bunu iki sebepten dolayı diyemeyeceğiz. içmesuyu işinde ihtiyaç o kadar arttı ki. Okumaları çok yararlı olacaktır. çok iyi yapmamız gerekmektedir. Arkadaşların dikkatini çekiyorum. bıkmadan usanmadan anlatacağız. Ancak belediyeler suyu ekonomik kullanmıyorlar. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Geçmiş yıllardan kalan kanalizasyon işleri ile yeni ihaleleri yapacağız. kaynağını bulup suyu getirmek yoluna gidiyoruz. . Zaten sizler de böyle bir uygulamaya girmezsiniz. al sana ihale diyemeyeceğiz. kanalizasyon sektörü için 40 Trilyon lira istedik. Personel yönünden Bankamızda azalmalar oldu.kontrollük hizmeti istiyoruz. kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ibaresini kullanmak daha doğru olur. Devlet Personel Dairesi Başkanlığından da olumlu gelişme sağlarsak sınavla eleman alımına gideceğiz. Ancak bu sektörler için verilen para kanalizasyon için Belediye katkısı dahil 10. Başta etüdleri. çok talep geliyor. yapı sektörü için de yine Belediye katkısı dahil 3. Sayın Bakanla da bu konuda mutabık kaldık. Memleketimizin bu pahalı hizmetlerin altından kalkması bugünkü konjonktürde mümkün görülmemektedir.

hepinize ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Bunun için sizlere her türlü imkan ve fedakarlığı tanımaya hazırız. Genel Müdürünüz olarak. Faydalı olacağına inanıyorum. Bu seminerin. Bankamıza.Seminer programının ilerleyen günlerinde çok iyi konuları tartışacaksınız. memleketimize." Nihat BAŞ Genel Müdür (17 Şubat 1997) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler . aranızdan çıkmış bir arkadaşınız olarak kontrollük hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini istiyorum.

) göz önünde bulundurulmaktadır. Mimarı Projelerin hazırlanması ve tetkikinde hangi etap olursa olsun (avan. betonarme. Projesiz yapılan iş mühendislik değil usta işidir. elektrik projeleri ile detayları tam bir projenin inşaatın sorunsuz devamım sağlayacağı bir gerçektir. deprem yönetmeliği. Bölge ve iklim koşulları dikkate alınarak detay çözümlerinde daha kolay ye ekonomik seçimlerin yapılabilmesi için tatbikat projelerinin ayrıntılı olarak hazırlanmasına ve bazı detay prensiplerinin de tatbikat projesi safhasında alınmasına gayret edilmektedir. betonarme. Ancak. Avan proje aşamasında belirlenen prensiplere dayalı olarak geliştirilen tatbikat projeleri yapımında detay uygulamaları göz önünde bulundurulmakta. Doğan SÖZER Başkan Yardımcısı "Kontrol Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" seminerindeki bu konuşmamızda Bankamız Yapı Sektörü çalışmaları içerisinde yer alan ve betonarme. elektrik ve tesisat projelerine esas olan mimari projelerin önemi ve uygulamadaki sorunları açısından konuya yaklaşarak kontrol hizmetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi için gereken önlem ve önerileri vermeye çalışacağız. sizlere mimari projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek teknik hususlar. turizm vasıfları yönetmeliği. kesin. Bunu biraz daha açıklayabilmek için proje temin yöntemlerimize çok kısa olarak değineceğiz. Bilindiği üzere mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin esası projedir. Ortak İdarelerin kısıtlı imkanlarıyla maksimum yararın sağlanması. proje bedel hesabı tekniği ve proje elde edilmesinde uyulması gerekli yönetmelik ve şartnameleri anlatmayacağız. detay) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimari proje düzenleme esasları ile Bankamız teknik ve özel şartnameleri ve çeşitli yönetmelikler (beldenin imar yönetmeliği. tatbikat. Zira proje yapım ve tasdik görevi bilindiği üzere Bölgelerimizin değil Merkezindir. İyi hazırlanmış ve birbirleriyle uyumlu Mimari. Fakat her zaman birbiriyle uyumlu tam bir bir proje ile işe başlamak mümkün olamamaktadır. Özellikle tatbikat projelerinin yapımı aşamasında mimari. tatbikat ve detay safhaları gibi etaplardan oluşan proje hizmetleri Bankamız programında olup olmadığına bakılmaksızın Ortak İdarelerimizin istekleri doğrultusunda ya bizzat Bankamızca hazırlanmakta. Bu tip projelerin uygulanmasında hemen hemen hiç bir sorun bulunmamaktadır. fonksiyonlara uygun yapı plastiği ve yapının kentsel çevreye uygunluğunun sağlanması avan proje çalışmalarımızın esasını teşkil etmektedir. rasyonel ve fonksiyonel bir yapı tasarımı. Tesis inşaatlarımızda kullanılan projelerden bir diğeri de Ortak İdarelerce hazırlanarak ilgili Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri onayı ile Bankamıza intikal eden projelerdir ki.1995 gün ve 22311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 4110 sayılı kanun" nedeniyle bu projelere fazlaca müdahale edilememektedir. sığınak yönetmeliği vb. Bilindiği üzere avan. tesisat ve elektrik projeleri arasındaki uyumun sağlanması için gerekli olan koordineli çalışma bu projelerde gözlenmemekte ve zaten Bayındırlık tasdiki ve 12.MİMARİ PROJELERİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI K. tesisat.6. yapılan işin projeye uygun olmasını sağlamak ise kontrollüğün yani Bölgelerimizin görevidir. otopark yönetmeliği. inşaatlarımız sırasında en fazla sorunlara da bu projelerin uygulanması sırasında rastlanmaktadır. Yapılan projelerin uygulanması yüklenicinin. Ancak proje müellifi ermin Bankamıza tadilat yetkisi vermesi halinde bu yetkiye istinaden revizyon projeleri özel şartnameler dahilinde ya inşaat yüklenicilerince ya da bizzat Bankamızca yapılarak sorunların en aza indirilmesine çalışılmaktadır. ya da konu üzerinde ihtisas sahibi bürolardan teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkartılarak Bankamız kontrollüğünde hazırlattırılmaktadır. ısı yalıtım yönetmeliği. .

Bu rakamların gerçekçi olduğunu düşünmek mümkün görünmemektedir. Belediyelerce önerilen arsaların etüdünde bu arsaların tesis için uygun olup olmadığı dikkatlice araştırılmalı. İhtiyaçların iyi tespit edilememesi yanı sıra değişen ve maksadı aşan mahalli idare istekleri ya kullanılmayan ya da fonksiyonel olmayan projelerin elde edilmesine neden olmaktadır.Mimari projelerin temin yöntemlerine kısaca değindikten sonra etüd safhasından başlayarak inşaatın bitimine kadar geçen süre içerisinde mimari projelerin. kat adedi. yoğunluk. Projelendirmenin temeli hatta önemli evrelerinden biri olan etüdlerin daha itinalı yapılması ve etüd föylerinin düzenlenmesinde gerçek verilere mümkün olduğunca yaklaşılmaya çalışılması bizleri daha doğru neticelere götürecek ve projenin yapımından inşaatın bitimine kadar çıkabilecek sorunları asgariye indirecektir. arsa tapu sureti. tesisin belde ihtiyacı olup olmadığı. Aksi halde imar plan değişiklikleri İdari Yargı tarafından iptal edilmektedir. ye varan rakamlarla karşılaşılmaktadır. (çekme mesafesi. imar çapı. özel proje ise projenin hangi idare tarafından yapılacağı ile seçilen tip proje ise numarası. ihale öncesi proje tetkiki. inşaat yaklaşma sınırları. ısıtma sistemi ve kullanılacak yakıt cinsi.çalışılmalıdır. mülkiyet sınırları ve imar şartları ile arsanın jeolojik ve topoğrafik yapısı dikkate alınmalıdır. ve uygulama hataları yönünden ayrı ayrı irdelemesini yaparak Bölgelerimizin bu konularda yaptıkları ön çalışmaların projelerin şekillenmesinde ve uygulamada ne kadar yönlendirici olduğunu vurgulamaya çalışacağız. Bu aşamada Bölgelerimizden tabii ki gerçek bir zemin . proje revizyonları. Bu durum da İdareler ve Vatandaşlar açısından telafisi güç maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. GAP kapsamındaki beldelerde imar planları ve imar plan tadilatı üzerinde GAP İdaresi Başkanlığının tasdiki olup olmadığı araştırılmalı. rantabilitesi. çıkma mesafelerini kapsar şekilde) ihtiyaç programı. Etüdlerde yer altı su seviyesi için 100. ETÜD SAFHASI Sağlıklı ve doğru bir projenin baştan doğru yapılmış etüdlere dayandığı bilinen bir gerçektir. alt yapı ve arsa mülkiyet durumu. Bir çok kez etüdler sırasında seçilen tip projelerin arsaya sığmadığı ancak yerleşim planları yapılırken hatta bazen de yer teslimleri sırasında fark edilebilmektedir.000 ölçekli tatbikat imar planlarının tasdikli suretleri olmalı. gerçek ihtiyaçların tespitine. Belediyelerden temin edilen tapuların ne derece gerçek olduğunu anlamak üzere kadastro planları da mutlak surette temin edilmeli. harita mühendisi ve varsa jeoloji mühendisinden oluşacak bir ekipçe yapılması arsa zemin bilgileri ile topoğrafik verilerin daha etüd safhasında belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. inşaat sırasında bunların korunup korunmayacağı gibi bilgiler ile arsanın topoğrafik ve jeolojik yapısının belirtilmesi gerekmektedir. sözleşme eki proje özel şartnamelerinin uygulanması. Bölgelerimizce yapılan etüdlerde. tadilat imar planı olması halinde ise bu planların Bayındırlık ve îskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce yayımlanmış 1992/1 sayılı Genelge esaslarına göre ehliyetli kişilerce yapılıp yapılmadığının ve tasdik şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin de irdelenmesi ve tadilata ait meclis kararlarının da mutlak surette temin edilmesi gerekmektedir. Ancak. etüdler sırasında tip proje seçilirken arsa büyüklüğü. eden ihtiyaç programlan titizlikle hazırlanmalı. arsa üzerinde yapı bulunup bulunmadığı. Bunun aksi inşaatın en başında yer tesliminden itibaren sorunlara neden olmakta. Jeoloji mühendisinin bulunmadığı bölgelerimizde mahallinde etüd yapan kişilerce çevre binalarda bodrum bulunup bulunmadığı şeklinde yapılacak bir araştırma bile projenin kurumu aşamasında özellikle imalat ve işçilik zorluklarının bulunduğu bölgelerde bodrum taban ve su basman kotunun daha gerçekçi olarak belirlenmesinde yararlı olacaktır.etüdü beklenmemektedir. Bu etüdlerin Bölgelerimizce mimar. . ya da hiç uygulanamamaktadır. Tesis projelerinin hazırlanmasına temel teşkil. imar durumu ile tesis için tip veya özel proje mi uygulanacağı. arsanın kesin ölçüleri. inşaat safhasında ortaya çıkabilecek zorluklar göz önünde bulundurulmalı. 200 hatta bazen de 300 mt. ısı merkezi gibi hacimlerin zemin kata veya bina dışına alındığı malumunuzdur. etüd safhası. Etüdlerde Belediyelerden temin edilen imar planları 1/1. ya proje tadil edilmekte. Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde maliyet açısından bodrum kattan vazgeçildiği.

imar plan tadilatının gerekip gerekmediğinin. bodrum katın mevcut kanal kotunu kurtarmadığı. arsanın bataklık yapısı. arsa ölçüleri ve imar şartlarının (çekme mesafeleri. Çatalca Belediye Binasında su isale hattı. . tesis arsalarının SİT alanları içinde kaldığının inşaata başlanıldığında fark edildiği de uygulamada karşımıza çıkan örnekledir ( Ürgüp çarşı-otopark tesisinde arsadan geçen DSİ kanal hattı. bu plankotelerde arsa ve çevresindeki yol kotları. mülkiyet sınırlarının. Böylece ihale öncesinde Bölgelerimizle temas kurularak problemlerin en aza indirilmesine çalışılmaktadır. 3. Başkanlığımıza intikal eden tasdiksiz imar planlan ve mülkiyet sınırlarını kapsamayan plankoteler zaman kaybına neden olmaktadır.Seçilen arsaların İmar Planlarında uygun olup olmadığının araştırılması. aynı tesis için 2-3 kez yerleşim planının yapıldığı görülmektedir (Yüksekova Belediye Hizmet Binası). yapılmış olup. inşaat sırasında alınması gerekli tedbirler etüdlerde belirtilmelidir. tapu ve kadastro planları 2. ihale öncesinde kazı ve dolgu alanları ile çevre duvarlarının asgariye indirilmesinin tetkikini gerektirmekte ve büyük önem taşımaktadır. Uygulamada ise. istinat duvarı.) gerekli görülmesi durumunda arsa değişikliğine gidilmeli. Amasya Belediye Binasının SİT alanında kalması gibi). arsa ölçüleri. Özetle etüdlerin yapımında yukarıda belirtildiği üzere 3 ana husus üzerinde önemle durulmalıdır: 1. Bunun da zaman ve iş kaybına neden olduğu bilinmektedir. hususların istendiği malumunuzdur. Kütahya Kültür Merkezi arsasındaki su isale hattı. bazen de projenin hiç uygulanamadığı. (Yüksekova Belediye Hizmet Binası) plankote kotlarının değiştiği.yeni işlerimizin projelerinin problemsiz yürümesini sağlayacaktır. Bu nedenlerle gerek plankote çıkartılması gerekse merkezce gönderilen yerleşim planlarının arazi üzerindeki incelemeleri Bölgelerince titizlikle yapılmalıdır. Bölgelerimizce hazırlanmış plankoteler üzerinden düzenlenmiş projelerde bile ihale öncesinde uygundur görüşü alındığı halde yer tesliminde arsada mülkiyet sorunlarının tespit edildiği. İHALE ÖNCESİNDE Yapılan yerleşim planlanınız ihale öncesinde Bölgelerimize gönderilmekte ve Belediyesi ile temas kurularak projenin arsaya uygunluğunun araştırılması ve varsa Bölge ile Belediye önerilerinin bildirilmesi istenmektedir.Arsa verileri. (Denizli Et Kombinası) alman plankotenin başka bir arsaya ait olduğu. Bu sene 287 adet yeni tesisin projesinin hazırlanabilmesi için bu gibi eksik. yol bağlantılarının. hafriyat. bu nedenle bina kotlarında önemli değişiklikler gerektiği. yer altı su seviyesi vb. Bankaca özel proje.(dolgu. alt yapı bağlantı güzergah ve kotlan gösterilmeli. dokümanın tamamlanması yolunda gerekli yazışmalar. plankoteler yapan kişi tarafından imzalanarak Bölge Müdürlüklerince de tasdik edilmelidir. su isale hatlarının ve içmesuyu ana -dağıtım borularının geçmekte olduğunun. Bu bilgilerin bizlere doğru aktarılması projelerin de gerçekçi olmasını sağlayacaktır. uygun değil ise imar plan tadilatının ve meclis kararının temin edilmesi. Bölgelerimizce hazırlanan plankoteler arsanın büyüklüğüne göre 1/200 veya ' 1/500 ölçeğinde yapılmalı. arsada değişiklik olup olmadığının. Arsaya uygunluk araştırması. tabii ve bitmiş arazi ile kanalizasyon kotlarının. Bölgelerimizden istenen yukarıda konu edilen hususların merkeze intikalinden sonra tip projelerin yerleşim planlarına veya yeni projelerin hazırlanmasına başlanmaktadır. Tesis arsalarından DSİ kanallarının. bitmiş arazi kotlarının değişimine İhtiyaç duyulduğu. saçak kotları) vb.İhtiyaçların ve buna göre uygulanacak projenin seçimi (Tip proje. belediye mülkiyetinde başka bir arsa bulunamaması halinde ise. projenin revize zorunluluğu ortaya çıktığı. Belediyece özel proje gibi) Tesisin Bankamız programına girmesinden sonra proje hazırlıkları için gerekli olan plankotelerin hazırlanması: Bankamız programına giren her tesis için yapılacak projeye esas olmak üzere ayrı ayrı tesis arsası ve çevresindeki yol kotlarını kapsar plankotelerin. bu dokümanların Bölgelerimizce yukarıda izah edilen şekilde hazırlanması .

PROJE ÖZEL ŞARTNAMELERİNİN UYGULANMASI İnşaat sözleşmeleri eki proje özel şartnameleri sözleşmenin imzasını müteakip Bölge müdürlüklerimizce uygulamaya geçirilmektedir. daha sonra da orjinal projelerin temin edilemediği gözlenmektedir. betonarme. elektrik. çoğunlukla da yetersiz olduğu halde Bölgelerimizce vize edilerek tasdik için Merkeze gönderildiği. Böyle durumlara meydan verilmemesi için proje revizyonu gerekli görülüyorsa iş programım aksatmayacak şekilde ve sebepleriyle birlikte zamanında merkeze gönderilmeli ve neticeye göre işlem yapılmalıdır. Gönderilen bu projelerin (mimari. Uygulamada ise bu projelerin verilen süre içerisinde tamamlatılmadığı Bölgelerimizce yeterince incelenmeden vize edildiği. İnşaat müteahhitleri tarafından hazırlanan projelerde proje müellifinin isim. ileride herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek açısından önem taşımaktadır. Özellikle havalandırma tesisatı bulunan tesislerde havalandırma kanallarının yüksekliği betonarme ve dolayısıyla mimari projeleri de etkilemekte olup. Bu şartnamelerde müteahhit tarafından hazırlanacak projeler. konumunun ve blok yerlerinin değiştirildiği gözlenmektedir. Bu tetkikler neticesinde Bölgelerce tespit edilen hususların Genel Müdürlüğe bildirilerek gerekiyorsa revizyon projelerinin hazırlattırılması ileride uygulama sırasında zamandan da tasarruf sağlayacaktır. proje bedellerinin şartnamede belirtildiği halde projeler tasdik edilmeden ve orjinalleri alınmadan ödendiği. vize ve tasdik şartları ile proje orjinallerinin idareye nasıl teslim edileceği açıkça belirtilmektedir. İnşaat sırasında yaptırılan projelerin bedellerinin ödenmesinde sözleşme eki proje özel şartnameleri dikkate alınmalı. adres ve imzası ile müteahhit firma kaşe ve imzasının bulunmasına özen gösterilmelidir. hatta binanın yerinin. PROJE REVİZYONLARI İhale sonrasında Başkanlığımızca tesis projeleri Bölgelerimize gönderilmektedir. bir çok şartnamede de belirtildiği üzere işin geçici kabulünden önce alınması gereken orjinal projelerin temin edilememesi halinde. hem de revizyon proje yapımını gerektirmeyecektir. teslim tarihi belirtilmelidir. nasıl hazırlanması gerektiği. Bilindiği üzere bu gibi projeler de tasdik edilmeyerek iade edilmektedir. Yer teslimlerinde Genel Müdürlükçe hazırlanmış yerleşim planlarına daha önce Bölge ve Belediye görüşü alınarak uygun olduğu bildirildiği halde bazen ihale yetkisi Bölgelerimize verilen ve yer teslimleri de Bölgelerimizce yapılan işlerde tasdikli yerleşim planına uyulmadığı. Proje orjinallerinin teslim alınması aynı projelerin uygulanacağı başka tesislerde ödenecek proje bedellerinde ekonomi sağlamak açısından da önem taşımaktadır. Eğer çok gerekiyorsa yer teslimi sırasında Genel Müdürlük ile irtibata geçilerek hafriyata başlanmadan önce konunun en uygun şekilde çözümü sağlanmalıdır(Dinar İtfaiye . bunların bedellerinin nasıl ödeneceği. zorunlu durumlarda ise. bu projelerin koordineli hazırlanarak birlikte teslim edilmesi sağlanmalıdır(Sultanhisar Belediye Binası). özellikle orjinallerin teslim alınmasına gereken önem verilmeli. Yer teslimlerinde tasdikli yerleşim planlarına uyulması işin hem problemsiz yürümesini sağlayacak. İnşaat sırasında müteahhitlere hazırlatılan bu projelerin titizlikle tetkik edilerek gerekiyorsa önerileri de kapsar şekilde Bölgelerimizce vize edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve imalat iş programlan dikkate alınarak imalat öncesi hazırlattırılması gerekmektedir. proje orjinalleri kabul noksanı olarak tutanağa geçirilmeli. iş programı belir olduğu halde projelerin imalat sonrası hazırlandığı. Bazen de Bölgelerimizce hiç bir teknik zorunluluk olmaksızın proje revizyonlarının yapıldığı ve üstelik de uygulandıktan sonra bu projelerin tasdik için merkeze gönderildiği gözlenmektedir (Çaykara Belediye Hizmet Binası kat ilavesi. üst katın misafirhane yapılmasının ıslak hacimler yönünden problem yaratacağı). Geçici Kabul istenmemeli. Proje özel şartnameleri gereği yüklenici tarafından hazırlanması gereken tüm uygulama projelerinin aynı zamanda incelenmek üzere idareye teslim edilmesi. tesisat -ve detay) ve yerleşim planlarının yer teslimi öncesinde işin tüm kontrollerince gerekiyorsa çakıştırılmak suretiyle mahallinde tetkiki yapılarak inşaat öncesinde projelere hakimiyetin sağlanması ve inşaat sırasında ortaya çıkabilecek sorunların bu aşamadan tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır.

Burada malzemelerin şartnameye uygun ve TSE standardında olduğu kabul edilmektedir. Örneğin bir hal tesisimizde hal dükkanları için daha önce defalarca uygulanmış olan bir tip proje öngörülmüş olup. Binanın statik projeleri ve keşif artışı düşünülmeden yapılan kat ilave talepleri. Bodrum kat hacimlerine hava ve ışık sağlayan kuranglezlerin projelerine uygun olarak yapılmadığı görülmektedir. Bu tür iş kalemlerinin fiyatlarının da Makamca onaylandıktan sonra hakediş bünyesine girmesine dikkat edilmelidir. Saha betonları mutlaka anolu ve dozajına uygun olarak dökülmeli. su giderleri mutlaka konulmalı ve toplanan sular yağmur suyu şebekesine bağlanmalıdır. maliyeti arttırıcı hantal sistemlerden kaçınılmalıdır. beton kalitesine ihtimam gösterilerek satıhta bozulma ve ufalanmaya engel olunmalıdır. revizyon projeleri ise imalat bittikten sonra Genel Müdürlüğe gönderilmiştir (Dazkırı-Afyon Hal). Şimdi bu uygulama hatalarından örnekler ile önerileri vermeye çalışacağız. Bitmiş arazi kotlarının yer teslimimden sonra imalat sırasında gereksiz yere değiştirildiği bile görülmektedir. UYGULAMA HATALARI Tasdikli projelerinde bulunduğu halde uygulaması hatalı yapılan imalat neticesinde telafisi imkansız durumların ortaya çıktığı da bilinen bir gerçektir. . Tesisat ve inşaat malzeme ve aksamının kullanımında malzemenin varsa TSE belgesine veya kalite belgesine haiz olmasına dikkat edilmelidir. İskan Müdürlüklerince onanmış projelerle ilgili değişiklik taleplerinde proje müelliflerinin telif haklan da dikkate alınarak müelliflerinden izin alınamayacak köklü değişikliklerin teklif edilmemesi gerekmektedir. bu değişiklikler keşif artışı ve imalat şartları ve proje göz önünde bulundurularak irdelenmeli ve kabuk edilebilir olanları Genel Müdürlüğe teklif edilmelidir. Betonarme kalıp yapıldıktan sonra beton dökümüne geçmeden önce kalıp kontrolden geçirilerek şakülünde olamayanlar şakülüne getirilmeli ve kalıp şişmesini önlemek için uygun görülen yerler takviye edilmelidir. Proje ve detayların doğru uygulanması ve kontrollüğün iyi yapılması durumunda bu hataların tamamen önlenmesi mümkündür. Kuranglezlerde kuranglez döşemesi taban kotu pencere denizlik hizasından minimum 20 cm. Tesis arsasının eğimli olması halinde çevre istinat duvarları arazinin eğimine uygun olarak kademeli yapılmalı. Örneğin şartnameye uygun olmayan tuğlanın kullanılması durumunda tuğla nem çekmekte. imalatı müteakip fiyatın tasdiki gibi Bankamızı zorlayıcı durumlara meydan verilmemelidir. uygulama sırasında bu projenin çatı sistemi değiştirilerek kırma çatıya dönüştürülmüş. Özellikle projelen Belediyesince hazırlatılan ve Bayındırlık ve. çatı örtü malzemesinde yapılacak değişikliğin çatı meylinin ve mahya yüksekliğinin değişimine neden olacağı ve tüm bunların ise cephe orantılarının bozulmasına ve bazen de tüm projenin revizyonunu gerektireceği gibi hususlar düşünülmeden yapılan teklifler. Toprakla temas eden bodrum kat betonarme perde yüzeylerinde yapılacak nem izolasyonun işçiliği titizlikle yaptırılmalıdır. (Muğla Otogar inşaatında kiremite çevrilmesi istenen trapez alüminyum çatı kaplaması) imalat bitmiş olduğu halde o imalata ait değişiklik talepleri (Hakkari Belediye İşhanı çatısının ahşap oturtma çatıdan teras çatıya çevrilmesi talebi) uygulamada karşılaşılan örneklerdir. Fiyatları olmayan imalatın yapımında ilgili genelgelere göre hareket edilmeli. İnşaatın devamı sırasında bazı Bölge Müdürlüklerimizce de revizyon projesi yapılarak.Binası). İnşaat sırasında Belediyelerce istenen değişiklikler Bölge süzgecinden geçirilmeli. bu ise inşaatta istenilmeyen rutubet ortamına sebep olmaktadır. Genel Müdürlük onayı alınmadan imalatın yaptırıldığı gözlenmektedir. İşçilik hataları nedeniyle bodrum kat duvarlarında yer yer rutubete rastlandığı ve bu nedenle de sıva ve boya imalatında bozulmalar olduğu bir çok inşaatımızda göze çarpan bir husustur(İstanbul Bölge Binası). aşağıda ve meyil verilmek suretiyle yapılmalı. İnşaatın devamı sırasında müteahhitlere hazırlatılan PVC ya da alüminyum pencere ve kapı imalat detaylarının profil tip ve ağırlıklarının da bulunacağı üretici firma kataloglarıyla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesi temin edilmelidir. Tüm şartnamelerde de belirtildiği üzere kullanılan malzemelerde TSE şartının yeterince irdelenmesi gerekmektedir.

50 metrede bir kelepçelenmemesi boruların cepheden ve birbirlerinden ayrılmasına sebep olmakta bu hususlar da cephelerde tahribata neden olmaktadır. zaman içinde cephe tamiratları bile gerekebilmektedir (Şekil 10. Yine ıslak hacim döşemelerinde gereken meyillerin verilmemesi bazen de ters meyil verilmesi sebebiyle tecrit işçiliğinin de dikkatli yapılmaması halinde meydana gelen akıntılar daha sonra da önlenememektedir(Macunköy. özel imalatın yapımında fiyattaki tarifine uyulmadığı gözlenmektedir. klozeti. ahşap kaplamalı kapı. tesisat bağlantıları vb. nedeniyle tecritten beklenen netice alınamamakta.Mimari ve betonarme projelerde gösterilmemiş olsa bile yüksekliği 2. Bankamızca hazırlanan projelerde cephe kaplaması. bu yüzden de menteşelerin kapakları taşıyamadığı. WC lerde baş veya rezervuardan suyu taşıyan boruların plastik yerine kurşun olması gerektiği daha önceki seminerlerimizde kararlaştırılmıştır. Özellikle rezervuara takılan uç ile WC taşına takılan uçlar farklı kalınlıkları sebebiyle problem çıkarmakta. Tip 05. yi geçen 1/2 tuğla duyarlar ile yüksekliği 3.18 Belediye binası uygulamaları). ters bir uygulama olarak da mermer.13). Bu husus teras çatılar için de geçerli olup. Esasen ödenmesi gerekli olan bedel de tariflenen bu imalatın tamamına aittir (Şekil 12. kapakların düştüğü ya da menteşe vida yerlerinin yalama olduğu karşılaşılan örneklerdir. traverten kaplamalı merdivenlerde rıhtların basamağın arkasına getirildiği gözlenmektedir (Şekil 14). Detaylarında ve projelerde gösterildiği halde pencere denizlikleri ile parapet duvarı harpuştalarında damlalık ile yağmur inişleri bitiminde döfen veya dirsek yapılmaması.00-1. İnşaat sırasında yapımı gerekli görülen ve genellikle de özel fiyatla ödemesi yapılan lambri kaplama. poz nosu ve rengi belirtildiği halde. 11).Misafirhane). bakır içine bitüm doldurularak dilatasyon kapağı sadece bir taraftan vidalanmalı. yağmur iniş borularının tariflerinde de belirlendiği şekilde 1. yumuşak bakır 40 x 30 x 4 korniyer ile 40 x 9 lama arasına sıkıştırılmalıdır. lavabo ve klozet gibi elemanların duvar yüzeylerine mesafelerinin ayarlanamadığı uygulamada rastlanan örneklerdir (Hasandede Otel). Sıhhi tesisat bağlantı malzemeleri T. ayrıca bu çatılarda yalıtım-parapet-baca dibi birleşimlerinin detaylarına uygun yapılmaması. ahşap kaplama dolap. denizlik ve parapet ve harpuştaların genellikle silinmediği. detay projelerimizde de gösterildiği üzere buralarda madeni ve su yalıtımlı fugalar kullanılmalı. Bu da kısa sürede tamirat gerektirmekte ve hatta fayans kırımlarına bile neden olabilmektedir.00 m. dikkate alınarak yerleşimi yapılmalı ve daha sonra seri imalata geçilmelidir.00 m. Bu hususun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir. radyatör yeri. rakor vb. asma tavan vb. Kapıların lavabolara çarptığı veya hiç açılamadığı. suni mermer. Özellikle de döşeme dilatasyonları döşemeden alt kata su geçişini önlemek bakımından büyük önem taşımakta olup. nin mutlak surette galvaniz veya paslanmaz malzemeden seçilerek kullanılmasına dikkat edilmelidir. duş veya küveti. plastik borulara ek yapılmaktadır. İstanbul Bölge Binası). lavabosu. U dirsek. Aslında bu husus yönetmelik ve talimatlarda da belirtilmektedir (Şekil 2). Hemen hemen tüm inşaatlarımızda dilatasyon imalatının detay projelerine uygun olmadığı sadece üst dilatasyon kapağının yapımı ile yetinildiği gözlenmektedir (Genel Müdürlük arka bina kat ilavesi. (Göreme Otel) detay projelerinde gösterildiği halde gerekli yerlerin masiflenmemesi sebebiyle menteşelerin suntalara tutturulmak zorunda kalındığı. motel gibi ıslak hacimlerin çokça bulunduğu tesislerde seri imalata geçilmeden bir ıslak hacmin örnek şablon olarak kullanılmak üzere kapı açılışı. Özellikle otel. aynası. Fiyat tarifinde görünen ve görünmeyen yüzeyleri özel ahşap kaplama geçtiği halde uygulamada görünmeyen yüzeylerin sadece astarlanarak bırakıldığı. Merdiven tatbikatlarında basamak ve rıht ayarlamalarının yapılmadığı. yi geçen 1 tuğla duvarlarda mutlaka ara hatılların yapılması gerekmektedir. uygulamada projede farklı renkler içeren yatay veya düşey bantların teşkil edilmeyerek cephenin tek renk olarak boyandığı ve bu yüzden de projede verilmek istenen cephe ve renk uyumu sağlanamadığı gözlenmektedir (Besni-Adıyaman Belediye Binası. doğal taş ve suni mermer süpürgeliklerin sıva imalatı tamamlandıktan sonra yapıldığı bunun ise gereksiz kalınlıklar nedeniyle kapı imalatını bile etkileyerek kapı açılışlarını zorladığı ve bu tür imal edilmiş . Mozaik süpürgelik.

Yaz mevsiminde çatı arası havalandırılmayan tesislerde çatı arası boşluğundaki havanın sıcaklığı dış hava sıcaklığının üzerinde bir dereceye ulaşmakladır. Bunun sağlanması ise çatıda doğal termik havalandırmanın yapılmasıdır. saçaklarda dış soğuk hava ile temas ettiğinde buzlaşacak. tasdikini müteakip uygulamaya geçilmelidir. Tek kat boya yapılması. Yukarıda belirtilen nedenlerle çatı arasındaki sıcaklığın dış sıcaklıkla eşitlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bankamız soğuk hava tesisleri şartnamesine göre çimentolu imalat yapılmasına dikkat edilmelidir. Kış mevsiminde ise çatı arası havalandırılmadığı takdirde. çatı ahşap imalatında kullanılan kereste kalitesi vb. kuşaklama ve göğüslemelerin tek taraflı yapıldığı. bazı tesislerde de baca içlerinin sıvanmadığına rastlanmaktadır. Gözlemlerimizde. çatılarda dikme. asansör makine daireleri vb. Mermer ve suni mermer döşeme kaplamalarının cilası mutlaka makina ile ve şeffaf cila kullanılmak suretiyle yapılmalıdır (Erzurum Belediye Sarayında fırça ve renkli cila kullanılması). ayrıca denizlik ve parapet imalatlarının da detayına uygun yapılmadığı gözlenmektedir(Şekill5). aralıklarının proje ve şartnamelere uygun olarak yapılmadığı ve genel olarak aralıkların daha fazla bırakılması sebebiyle ahşap konstrüksiyonun sehim yaptığı. hususlar göze çarpan örneklerdir. Bu bölümde ise. aşık. çatı havalandırma boşluklarının bırakılmadığı. fazla göz önünde olmayan mekanlarda işçilik kalitesinin çok düşük olduğu ve hatta bir takım imalatın da tamamlanmayarak yarım bırakıldığı gözlenmektedir. yapı tesislerinin önemli imalatlarından olan çatı imalatına ve bu imalatta rastlanan özür ve eksiklerine çok sık rastlanması nedeniyle daha fazla yer vereceğiz. Hal dükkanları gibi sobalı tesislerde baca yeri yapılmasına rağmen baca ağzının açılmadığı. beton oluk ve saçaklarda yapılan imalat hataları. tam açılamadığı ve bu noktalarda sıva tahribatlarının olduğu. Giriş delikleri çatı boşluğunun en düşük. Çatı arası ve çatı üzeri çıkış kapaklarının yapılmadığı tesislere bile rastlanmaktadır.süpürgeliklerin kısa sürede de sıva yüzeyinden ayrıldığı. (Hasandede Otel) bu kısımların daha sonra silikon ile doldurulduğu. Çatı imalatında kullanılan tüm ahşap konstrüktif malzemenin minimum kesitleri ile aralıkları da yine SOĞUK ÇATILAR kitabında belirtilmektedir (Şekil 4). depo. Havalandırma giriş ve çıkış deliklerinin hesap tarzı bu kitapta belirtilmiştir (Şekil 3). teshin merkezi. Soğuk hava odalarında iç sıva ve badana işlerinde tecriti bozması nedeniyle kesinlikle kireç kullanılmaması. Durun neticesi olarak da örtü gerecinin ek ve bini yerlerinden akıntılar başlayacaktır. ahşap kapı pervazlarında da detaylara uymayan imalat yapıldığı gözlenmektedir. Bu ise ısı ekonomisi yönünden uygun bir yöntem değildir. kiremitlerin bağlanmadığı. Projelerde gösterilmemiş olsa bile öncelikle çatı havalandırma proje ve hesapları yaptırılmalı. çatı arası boşluğundaki havanın sıcaklığı dış hava sıcaklığının üzerine yükseleceğinden özellikle karlı bölgelerde çatı üzerinde biriken karların erimesi durumu ortaya çıkacak eriyen karlar. Esasen çatı arası havalandırılan çatılara soğuk çatılar denildiğini ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı SOĞUK ÇATILAR kitabından tüm bölgelerimize de gönderildiği malumunuzdur. mutfak . çıkış delikleri ise çatı boşluğunun en yüksek noktasında tertiplenmelidir. nedenlerle de çatılarda istenilen randımanın sağlanamadığı görülmektedir. döşemelerin silinmemesi vb. . Bu durumda yapı içi sıcaklığının istenilen ölçüde tutabilmek için kullanılması gereken ısı yalıtımını da arttırmak gerekmektedir. Özellikle metal örtülü çatılarda çatı arası havalandırması büyük önem taşımaktadır. PVC ve alüminyum profillerle imal edilen doğramalarda lastik fitil. Bu sıcaklık çatı örtü gerecinin ısı iletkenlik özelliğine göre değişiklik göstermekte ve metal örtülerde en yüksek değere ulaşmaktadır. Bodrum kat. mertek vb. Çatılarda rastlanan bu eksiklerin giderilmesi bakımından çatı imalatının yapımında dikkat edilmesi gerekli hususların bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir. ve damlalıkların ve kasa ile sıva arasına konması gereken T parçaların konulmadığı. Demir kapılarda kasaların detay projesinin aksine sıva ile hem yüz yapıldığı ve bu sebeple de duvar dişinin de olmadığı mekanlarda kanatların çalıştırılamadığı. çatı örtüsü ile baca ve kalkan duvar dibi bağlantı detaylarının uygun olarak imal ettirilmediği. ve neticesinde çatı üzerinde yer yer göllenmeler meydana gelecek. rüzgar bağlantılarının yapılmadığı. süpürgelik imalatının yarım bırakılması.

özelikle de geçici kabule hazır olmayan tesislerin kabulünün istenmemesi önemle üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Geçici kabullerden önce de Belediyelerince inşaatlarda tadilat yapılmasına müsaade edilmemelidir. . Çatı imalatı tamamlandıktan sonra çatı üstü ve yatay yağmur oluk ve dereleri iyice temizlenmelidir. çoklukla yapılan bir uygulama ile sıva üzerine tutturularak böylece bırakıldığı bu nedenle de daha geçici kabul safhasında sıva diplerinde ayrılmalar olduğu görülmektedir.11). bunlara ait kriterler de SOĞUK ÇATILAR kitabındaki çizelgede belirtilmiştir(Şekil 5) Kiremit tel bağlantılarının uygulamada sadece damlalık aşığı civarındaki noktalardan 1 bazen de 2 sıra yapıldığı. Bölgelerimizce geçici ve kesin kabul isteminden önce bu kabul şartlarının yerine gelip gelmediğinin de dikkatlice irdelenmesi. Buralardaki harç ve kiremit döküntüleri yağmurla birlikte sürüklenerek yatay yağmur oluğundan düşey yağmur inişi birleşimlerini tıkamakta ve yağmur sularının çatı içerisine girmesine neden olmaktadır. Kiremit altında kaplama tahtası üzerine serilen rüberoitin serim yönü damlalık aşığından başlayarak mahya aşığına doğru olmalıdır. genellikle sadece serildiği ancak yapıştırılmadığı görülmektedir. diğerlerinin ise bağlanmadığı. havalandırma yoluyla dışarı atlamadığından ısı yalıtımı içinde yoğunlaşacak ve ıslanan ısı yalıtım malzemesi de görevini yapamayacaktır. Baca ve mahya birleşimlerinde çinkonun kiremit üstüne gelmesi gerekirken kiremit altına dahi konulduğu gözlenmektedir. bağlama teli olarak galvanizli tel yerine betonarme bağlama teli kullanıldığı gibi örneklere de rastlanmaktadır (Şekil 6). Uygulamada ise. Bu durumda iç buhar basıncı etkisiyle çatı arası boşluğuna geçmeye çalışan buhar.Kesinlikle yapılmaması gereken yanlış bir uygulama da çatı döşemesi üzerine konan ısı yalıtım malzemesini korumak gerekçesiyle bu yalıtımın üzerine bitümlü karton ya da naylon serilmesidir. Özellikle tip proje uygulamasının yapılacağı tesislerde tesisin yapılacağı yörenin iklim özelliklerine göre seçilecek çatı örtü malzemesinin cinsi ve çatı meylinin tespiti büyük önem taşımakta olup. Genellikle tesisat çalıştırılmadan ve deneyleri yapılmadan kabullerin istendiği görülmektedir. Oysa tüm bu imalatın nasıl yapılması gerektiği SOĞUK ÇATILAR kitabında da belirtilmektedir (Şekil 7.8. Ayrıca rüberoit ek yerlerinin yapıştırılması zorunludur. Çinko sıva eteklerinin detayına uygun imal edilmediği.9. Bunun tersi halinde rüberoit ek yerlerindeki binmeler altta kalacak ve su akış yönüne ters olacak ve rüberoit sermenin bir anlamı kalmayacaktır. birer sıra atlanarak bağlandığı.10.

Şekil 1 : Deprem Araştırma Daire Başkanlığınca hazırlanan duvar yapım usulleri .

oluklu amyantlı çimento-eternit benzeri oluklu metal) örtü altında veya bini noktalarında bitümlü karton kullanılmadığı durumlarda.Şekil 2 : Deprem Araştırma Daire Başkanlığınca hazırlanan duvar yapını usulleri Havalandırma giriş ve çıkış deliklerinin büyüklükleri ve birbirlerine oranları. A (Giriş delikleri toplam alanı) = . 5 ~ 2 x giriş delikleri toplam alanı. Çıkış delikleri alanları toplamının İse giriş delik alanları toplamının 1. yapının özellikleri ve önemi de göz önünde bulundurulmak şartıyla ayrıca havalandırma yapılmayabilir. Ancak.5 ~ 2 katı olması yeterli olmaktadır. parçalı ve oluklu örtülerde (kremit. 1 yatay çatı alanı 500 B (Çıkış delikleri toplam alanı) = 1. çatı arası boşluğunun havalandırılması yeterli olacak ise. aşağıda izah edildiği gibi hesaplanacaktır. Giriş deliklerinin alanları toplamının çatı yatay izdüşümü alanının 1/5OO üne eşit.

havalandırılma giriş deliklerinin çatı boşluğunun en düşük. çıkış deliklerinin ise çatı boşluğunun en yüksek noktasında detaylandırılması gereğidir. Şekil 4 : Soğuk ahşap konstrüktif malzemesi minimum kesit ve açıklıklarına ait çizelge Şekil 5 : Bölgelere göre soğuk çatı kaplama malzeme ve meyillerini gösterir çizelge .Doğal termik havalandırmanın temin edilebilmesinde giriş ve çıkış deliklerinin çatı yüzeyine ve birbirlerine göre oranı önemli bir faktör olduğu kadar dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da.

Şekil 6 (a) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (ahşap oturtma çatı üzerine kaplama tahtası) Şekil 6 (b) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (eğimli betonarme çatıda) Şekil 6 (c) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (ahşap oturtma çatı üzerine latalı) .

Şekil 7 : Fenerli mahya havalandırma detayı Şekil 8 : Mahya havalandırma detayı .

Şekil 9 : Duvarla birleşen mahya havalandırma detayı Şekil 10 : Parapet duvarı ile birleşen mahya detayı .

Şekil 11 : Baca dibi detayı Şekil 12 : Dilatasyon detayı (döşemede) .

2) Yine Başkanlığımızca ihaleten yaptırılan projeler. Oysa ki Bölge Müdürlüğümüze intikal eden elektrik veya makine aksamlarına ait tesisat projelerinin ilgili bölge elemanları tarafından da iyice tetkik edilerek projeler üzerinden gerekli düzeltmelerin yapılması gereğinde tasarruf amacını da kapsayan notların düşülmesi hususu. 4) Bir de bu projelerin dışında Belediyelerce temin edilen projelerden oluşmaktadır. statik ve tesisatla ilgili projeler olmaktadır. Başkanlığımızca yapılan tetkiklerde.Şekil 13 : Dilatasyon detayı (duvarda) TESİSAT PROJELERİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çetin ÇETİN . Belediyelerce temin edilen projeler genelde Bayındırlık İl Müdürlüklerine tasdik ettirilen projeler ile işin yapımını üstlenen firma tarafından yaptırılan tesisat projeleri Bölgelerimizin vizesine müteakip tetkik ve tasdik edilmek üzere Başkanlığımıza gönderilmektedir. merkez teşkilatındaki meslektaşlarına ışık tutması açısından son derece yararlı olacaktır. 1) Başkanlığımızca temin edilen projeler bu projeleri ikiye ayırmak durumundayız. Bölgelerimiz kanalıyla gönderilmiş olan projelerin ilgili Bölgece bazen hiç tetkik edilmeden gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır. a) Tip projeler b) İşin özelliğine istinaden Başkanlığımızca ele alınıp yapılan projeler. ISI YALITIMI Isı yalıtımı önemi en azından tüm teknik elemanları tarafından bilinen ve enerji tasarrufunda büyük fayda sağlayan 30 Ekim 1981 tarihinde yayınlanarak yürürlükte bulunan ve bugüne kadar muhtelif küçük değişikliklere uğramış olan ısı yalıtımı yönetmeliğinin üzerinden yaklaşık olarak 16 yıl . 3) İnşaat işinin ihalesi bünyesinde müteahhit firmaca yapımına karar verilen projeler ki bu projeler genelde elektrik.Başkan Yardımcısı Bankamız yatırım programında yer alan çeşitli yapı sektörlerindeki işlere ait projelerin temini şu şekilde olmaktadır.

.000-15. Teshin merkezlerinde kalorifer kazanlarının kenarları duvardan veya vana montajı yapılan cihazlardan en az 70 cm. . İşin ihale keşfinde ve projesinde yer almayan imalat kalemlerinin yaptırılması durumunda ise yine finansman yönünde zorlanılmakta iş % 30'a girmekte ve bazen de ek sözleşme yapma zorunluluğu doğmaktadır. Bunun yanında bir otel tesisinde mutfak ve çamaşırhane kısımlarına birim fiyatla yapılan imalatların dışında sık sık faturalı imalatlarında gündeme geldiği bilinmektedir. hamur yoğurma ekmeğe şekil verme. Klima ve Havalandırma ile İlgili Sorunlar İhalelerden sonra işin seyri sırasında özellikle sıcak yörelerdeki işhanı. 1) İşlerin yapıldığı (ısı-bölgelerinin) malzemeleri ısı geçirgenlik dirençlerinin uygun tutulmaması. hamur tartma ve kesme makineleri ile piyasada çok kullanılan döner tipli fırının da birim fiyatları olmadığından dolayı zorunlu olarak faturalı imalat yoluna gidilmektedir. Gerçek Bölgelerimiz kanalıyla Başkanlığımıza intikal ettirilen ve gerekse yükleniciler .000 ekmek pişiren matador tipi fırın ve ekipmanın fiyatları yer almaktadır. . otel. Oysaki Bankamıza fırın talebinde bulunan Belediyelerin istekleri 8 saatte 5.Kazan dairelerinin temiz ve havadar olması için gerekli duman bacalarının yanında yeterli kesitlerde kirli ve temiz hava bacalarının olması.geçmiş bulunmaktadır. Değişik kapasitedeki fırın ekipmanlarından un eleme. tutulması. Çünkü işin mimari projesinde normal kat yüksekliği yaklaşık 280 cm olduğundan dolayı bu tesisin klimalı duruma getirilmesi halinde kanal altındaki yükseklik yer yer 2 m ye düşmekte ve bu durum ise çirkin ve istenmeyen bir görünüm sergilemektedir. detaylarının kalorifer ısıtma soğutma projesinde belirtilen detaylara uygum sağlanamadığı. tavan. . Teshin merkezlerinde ise aşağıdaki hususlara fazla ilgi gösterilmediği anlaşılmaktadır. 2) Mimari projelerdeki duvar.Kazanların üzerindeki düzenlerin gereğinde sökümü ve bakımının yapılması için bu düzengeçlerin üzerinde en azında 1 metrelik bir mesafenin bırakılması. tarafından Direk Başkanlığımıza verilen kalorifer tesisatı projelerinde ısı yalıtımı yönünde şu aksaklıklar gözlenmektedir. Tesisatlar Bünyesine Giren Faturalı İmalatlar Yapı sektöründe yer alan bazı tesisat işlerinde birim fiyatla yapılan imalatlar yetersiz kalmakta ve zorunlu olarak faturalı imalat yoluna gidilmektedir. belediye hizmet binalarının ısıtma ve havalandırma şekillerinden değişikliğe gidilmesi inşaat bünyesine fan coil veya klima sistemlerinin girmesi zaman zaman Belediyelerce talep edilmektedir. İşin projesinde ve ihale keşfinde olmayan ve bu imalatların tesislerin bünyesine sonradan girmesi durumunda büyük maliyet artışları olmakta ve önemli derecede proje ve inşaat tadilatları meydana getirmekte neticede de rantabl bir sonuç ve iyi bir görünüm vermemektedir.000 ve 20. 3) Dış cepheye açılan pencerelerin o cephedeki toplam alanın % 15'ini geçmemesine dikkat edilmediği. döşeme.Kazan dairelerinin bina içine ve bina dışına açılan en az iki kapılı olması.000 adet ekmek veren fırın şeklinde de olmaktadır. Her kalorifer kazanı için ayrı baca yapımına itina gösterilmesi gerekmektedir.Kalorifer kazanlarının iki veya daha fazla olması durumunda iki kazan arası mesafenin asgari 40 cm. . klima santral yeri hava kanallarının geçeceği sorun olduğundan bu tür sonradan ortaya çıkan isteklerin ilgili Bölgemizce gerekçeler ortaya konularak istek sahibi Belediyenin ikna edilmesi suretiyle talebinden vazgeçirilmesi cihetine-gidilmesi yerinde bir karar olacaktır.Ort tutturulmadığı. Ayrıca kompresör. Bölgelere göre pencere. uzakta bulunmalarına. dış duvar ortalama ısı geçirme katsayılarının K. Örneğin ekmek pişiren bir fırın tesisi ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarında iadece 8 saatte 10.

çalışma ve denetleme usûl ve esaslarına dair bir yönetmelik 19 Ağustos 1996 tarih ve 22732 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte tesisat ile ilgili hususları şu şekilde sıralamak mümkündür. kombinalar ve buralarda çalışanların sahip olması gereken teknik. Yurt içi piyasada bol miktarda bulunan. Maden veya membaa suyu şişeleme tesislerinde etüdün önemi: Şişeleme tesislerinin etüdünde dikkat edilmesi gereken konunun başında pazarlama olayı gündeme gelmelidir. Redüksiyon. Bu aksamların görevlerini yerine getirebilmesi için mutlak suretle iyi bir işçilik ve kaliteli fittings (bağlantı) elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tesiste kullanılan el aletlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerine en az 82° C sıcaklıkta su ve dezenfekten madde içeren kapların bulundurulması gerekmektedir. kalite yönünde iyi ancak standart yönünde yeterli yerli malzemeye uyum sağlamayan diş sıyırmaları ile kaçaklara neden olan Yugoslav ve Brezilya menşeli fittings malzemelerine kontrollük teşkilatımızca itibar edilmemeli. Tesisat Bağlantı (fittings) Elemanları: Bilindiği üzere memleketimizde tesisat aksamlarında kaliteli sayılabilen bir çok malzemenin üretimi yapılmaktadır. Bu sular ile ilgili olarak Belediyelerce yaptırılan analizlere itibar edilmemeli bu suların hıfzısıhha veya Bankamız Laboratuarlarında elde edilecek verilere göre değerlendirmeye alınması sonradan giderilmesi mümkün olmayan hataları ortadan kaldıracaktır. Mezbaha ve Kombina Tesisleri: Başkanlığımız çalışma sahasında yoğun olarak yer alan gıda sektöründeki mezbaha ve kombinaları da kapsamına alan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş. çalışma ve denetleme esasları yer almaktadır. Bu yönetmeliğin kapsamında: Kırmızı et ve ürünlerini üreten. bunların. Bu nedenle benzer olayların tekerrür etmemesi bakımından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. berrak olması yanında sertlik oranına çok dikkat edilmelidir. Manşon. taşıyıcı kanca sistemleri ete zarar vermeyecek şekilde kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve paslanmaz materyalden yapılmış olması gerekmektedir. Şunu üzüntü ile söylemek durumundayım ki geçmişte bazı Belediyelerin tesis sahibi olabilmeleri için tesis yaptırmak istedikleri kaynağın dışında değişik kaynaklardan temin ettikleri su numuneleri ile tesisleri hayata geçirilmiş.hariç işin ihale keşfi dışına çıkılmamalı ve bu tür faturalı imalatların Belediyesine veya işletmeciye (müstecire) bırakılması yoluna gidilmelidir. gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tüm tesisler. yerine yerli üretim yapan Türkiye şartlarında iyi sonuç veren ve galvanizli malzemeden mamul olan Trakya dökümün (Haymak) üretmiş olduğu fitting malzemelerinin kullanılması yoluna gidilmelidir. mezbaha veya kombinada kullanılacak olan havai hat (Monoray sistemi). Direk. et ve ciğer taşıma arabaları.Bu durumlara meydan verilmemesi açısından fırın tesisi gibi zorunlu işler. Boru bağlantılarındaki T.yi aşan bu tesislerin iyi bir pazar bulamayacakları anlaşıldığı takdirde Belediye ilgilileri ikna edilerek bahis konusu tesisin yapımından vazgeçilmelidir. açılış. Etüd esnasında mutlak suretle çevredeki benzer nitelikteki tesislerin varlığı araştırılmalı maliyetleri bu gün için cam şişede 150 Milyar TL. Şişelenmek istenen suyun serili derecesi 6 il 8 arasında olmalıdır. Nipal gibi elemanların tesis bünyesine girmelerindeki işçiliğe gerekli hassasiyet gösterilmeli ve boru bağlantılarında oluşabilecek gaz ve su kaçaklarına meydan verilmemelidir. Rekor. Etle temas eden veya edebilecek olan yüzeylerin kaynak ve birleşme yerleri düzgün ve pürüz olması yanında. hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin kurulma. kokusuz. ve pet şişe için ise 200 Milyar TL. Ancak bu tesislere işletme ruhsatı veren Sağlık Bakanlığı ile büyük pürüzler yaşanmasına neden olmuştur. ruhsatlandırma. Yapımına karar verilmesi durumunda ise şişelenecek olan suyun analizleri iyi yapılmalı söz konusu suyun renksiz. .

Açık ve kapalı hayvan bekleme yerlerinin: (padokların) büyükbaş hayvanlar için 3m2 küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 0. Bu doğrultudan hareketle yöredeki depolar da göz önüne alınarak soğuk hava deposu yapımına karar verildiği takdirde 500 ton ve üzerindeki depoların kar getirdiği dikkate alınmalı ihtiyaç duyulduğu takdirde bin.000 litre her küçükbaş hayvan içinde 250 litre tazyikli su imkanı ve uygun klorlama sisteminin kesim hane bünyesinde olması istenmektedir. Çünkü bin veya iki bin ton kapasiteli soğuk hava tesisi makine aksamının yapım süresi sadece 4 veya 5 ay olmaktadır. Bölgelerimizce inşaat ihaleleri yapılan soğuk hava tesislerin inşaat mutlak suretle yıl sonuna gelecek şekilde planlanmalıdır.ı 12 ile 15 bin liraya depolanan elma içi işletme masrafları maksimum 5 bin TL. kabul edildiğinde bin ton kapasiteli tesiste mevsimlik depolama geliri yaklaşık 8 ila 10 Milyar TL. Bu nedenle inşaat firmasının tesisteki işi tamamen bittikten sonra inşaatın tesisat ihalesine hazır olduğu Başkanlığımıza bildirilmelidir. iki bin. tesis depolama mevsimine yani Eylül ayı sonu ile yetişmiş olacaktır. beş bin ton kapasiteli tip projelerimizin uygulanması cihetine gidilmelidir. olmaktadır. Kesilecek her büyükbaş hayvan başına bir kesim için 1. Böylece kg. Soğuk Hava Tesisleri ile İlgili Sorunlar: Soğuk hava tesisleri ile ilgili etüdler yapılırken de depolanacak olan emtia miktarının tespiti Belediye yetkilileri dışında yörenin Ziraat Müdürlüklerinden alınması durumunda daha sağlıklı şekilde neticeye gidilmiş olacaktır. Aynı tesiste iki müteahhit firmanın faaliyet göstermesinin sakıncaları herkes tarafından bilinmekte ve ayrıca bu durum süre uzatımlarına neden olduğu gibi bazen de iki müteahhit firma arasında istenmeyen olaylara sebebiyet verilmektedir.su ve drenaj sistemine sahip olması aranır. Bu yerlerin hayvan türleri için ayrı bölümler halinde olması. Soğuk hava tesislerimizin iki kategoride neticelendirildiği Bölgelerimizce bilinmektedir. Bölgelerimizin mesajına istinaden ihalesi yapılan tesislerin yer teslimine gidildiğinde hala inşaat işinin bitirilmediği görülmektedir. Burada değinmek istediğim husus. yeterli sayıda muayene padoklarının bulunmasa ve farklı türlerdeki hayvanlara ait trafiğin çatışmasına meydan vermeyecek şekilde yapılmış olması gerekir. Belirtilen hususa riayet edildiği takdirde.7 m hesabıyla kesim kapasitesinin 2 katı olacak genişlikte kolayı temizlenip dezenfekte edilebilir özellikte dayanıklı ve su geçirmez zemine ve gerektiğinde hayvanları yemlemek ve sulamak için gerekli düzenekler ve yeterli.lik gelirin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 1997 yılı yatırım programımızda sadece yeni işler arasında 42 adet mezbaha tesisinin yer aldığı dikkate alındığında ve bu tesislerin yaptırılması ve hizmet üretmelerindeki gerekli olan ruhsat işlemlerinin tekamülü bakımında ilgililerin bu Yönetmelikteki hükümlere göre işlem yapmalarında fayda görülmektedir.S. Lamel aralıkları küçük tutulan bir soğutucu laboratuar şartlarında istenilen kaloriyi (soğutma yükünü) verebilir. Bankamızdan 300 ila 500 Milyon TL kredi talepleri dikkate alındığında belirtilen mevsimlik 8 ile 10 Milyar TL. Ancak depolanan emtianın vereceği ısınma ısısından fermantasyonundan soğutucunun karlanacağı ve küçük olan lamel aralıkların donacağı dolayısıyla görev yapamaz durumda kalacağı bu durumda depoda muhafaza edilmekte olan binlerce tonluk emtianın bozulmasına neden olabileceğinden yani iki bin tonluk bir soğuk hava tesisinde elmanın bozulmasından dolayı meydana gelecek olan zararın . Bir çok Belediyenin. Soğuk Hava Tesislerinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Diğer Hususlar: Soğuk hava tesislerimizin bünyesine giren tesisat kalemlerinin T.E. Süre uzatımları da dikkate alındığından inşaatın bitimi Mart ayını geçmemelidir. İnşaat kısmı Bölgelerimizce tamamlanan bu tesislerin makine aksamlarının ihalesi ise ilgili Bölgelerimizin inşaatın tamamlandığını bildiren mesajlarından sonra Başkanlığımızca yapılmaktadır. Belgeli olmasına dikkat edilmeli Soğutucu aksamında kullanılmakta olan soğutucuların (Evaporatörlerin) lamel aralıkları kumpastla ölçülerek teknik şartnamedeki değerlerle karşılaştırılmalıdır.

keşfin % 30 lara ve hatta % 30 dışına taşmasına neden olmaktadır. herhangi bir çöküntüye meydan verilmemesi için döşeme tecritinde şartnamede belirtildiği gibi m3. 22 kg yoğunluğundan aşağı polistren köpüğü (strafor) malzemesinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. . NAKLİYELERİN KEŞFE ETKİSİ İnşaat maliyeti içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiğimiz Nakliye bedelleri ihale öncesi tanzim edilen keşif özeti içerisinde gerçeğe yakın bir değer ile yer almalıdır. Ayrıca yapı tesislerindeki hakediş tanzimlerinde elektrik kalemlerinin yer alması durumunda Bölge kontrolü Elektrik Mühendisinin de imzasının bulunmasında yarar görülmektedir.Başkan Yardımcısı İnşaat işlerinde rayiç bedelleri Ocak. Ancak kabul mahalline gelen heyet tesisin hala şantiye cereyanı ile çalışmakta olduğunu tesis için gerekli trifaze elektrik akımından 1 veya 2 fazm tesise eksik geldiği dolayısıyla tesis bünyesinde bulunan asansör. Kabul işlemlerinin seri ve problemsiz olarak yapılabilmesi için kabul talebinde bulunan Bölgelerimiz kontrol teşkilatlarınca mutlak suretle kabul öncesi tesiste yapacakları gerekli test ve deneylerden sonra Bölgelerimizin geçici kabul talebinde bulunmaları uygun olacaktır. 1) Hafriyat metrajı ve diğer nakliyeye tabi malzeme miktarları sağlıklı bir şekilde hesaplanmalıdır. imalat aşamasında keşifte önemli oranda artışa neden olarak. soğuk oda veya brülörün çalışmadığı ayrıca soğuk oda için soğutucu gazın ve kalorifer kazanı içinde fuel-oil' in temin edilmediği çok olmamakla birlikte bazı tesislerde görülmektedir. 3) Bu şekilde bulunan nakliye miktarı ve fiyatı keşiflere dahil edilerek. olabileceği hususu göz önüne alındığında riskin ne kadar büyük olduğu ve konunun ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılmaktadır. teslimi olarak belirlenmiş malzemeler ile bilumum kazı imalatlarının inşaat ve depo mahalline taşınmaları karşılığında ödenmesi ön görülen bedele nakliye bedeli denilmekte ve istihkak tanziminde ayrı bir başlık altında düzenlenmektedir. Kontrollük hizmetlerinin etkinleştirilmesi hususunda düzenlenmiş olan bu seminerde inşaat maliyeti içerisinde önemli bir yer tutan nakliye bedelleri konusunda son günlerde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek ve uygulamada birlikteliği sağlamak maksadıyla bu seminer notları hazırlanmıştır.000 kg yük geldiğinden.750 ile 2. Fabrika. zaman zaman tesisat yönünün de güçlüklerle karşılaşılmakta bazen de yeterli hazırlıklar önceden yapılmadığından kabul işlemi yapılmadan dönülmekte veya şartlı kabul yapılmaktadır. 2) Malzemelerin temin edilecekleri Ocak ve Fabrika mesafeleri (iyi etüd edilerek) tespit edilmeli ve tahmini nakliye fiyatı bulunmalıdır. 4) Sağlıklı bir şekilde keşiflere dahil edilmeyen nakliye bedeli. NAKLİYELER ve ÖZEL FİYAT ANALİZLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yusuf HASANÇEBİ . Bunun içinde. Bir yapı tesisinin geçici kabulü genelde 3 veya 5 günlük bir sürede yapılmaktadır. keşif içerisindeki nakliye tutarının gerçeğe yakın hesaplanması sağlanmalıdır.asgari 100 Milyar TL. Bölgelerimizce geçici kabulü istenilen işlere gidildiğinde. keşifler çıkarılırken. Ayrıca: Bu tesislerdeki tecrit imalatı tamamen Bölge kontrol teşkilatlarının gözetiminde yapıldığından soğuk odalarda m2'ye 1.

Bankamıza ait taşıma analizleri. belgeli ve kaliteli olmasına dikkat edilecektir. Bazı işlerde yapılan hatalı uygulamalarla Bankamız nakliye analizleri kullanılmaktadır ki bu yanlış bir uygulamadır ve halen varsa düzeltilmesi gerekir.4. kontrol mühendisi ve yüklenici tarafından mesafe tutanağı ile krokiler tanzim ve imza edilir. SÖZLEŞME VE GENELGE ESASLARINA GÖRE NAKLİYE ANALİZLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 28.TATBİKATTA NAKLİYE İnşaatın ihalesini müteakip yer tesliminden sonra. Tanzim edilen tutanak ve krokiler Bölge müdürlüğünce tasdik edilerek ara hakedişlere eklenir. kullanılarak nakliye bedeli tespit edilecektir. zarar ve ziyandan mesul tutulmak şartıyla dilediği yerden satın almak ve dilediği yoldan dilediği vasıta ile taşımakta serbesttir.4. Görüleceği üzere malzemenin inşaat mahalline en yakın ocak ve fabrikadan temin edilmesi ve nakliye mesafelerinin buna göre tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. d) Hafriyattan çıkacak malzemenin döküm yeri.1995 tarihinden önce ihale edilen işlerde . yüklenici bir fiyat farkı talebinde bulunmamak kaydıyla malzemeyi.1995 tarihinden sonra ihale edilen işlerde. Sözleşmesinde taşıma birim fiyatı bulunmayan ancak inşaat kapsamında kullanılması zorunlu olan malzemelerin taşıma birim.1995 tarihinden önce. mümkün olmadığı halde yerinde ölçülerek tespit edilecektir. Bilindiği üzere Yapı tesislerinde. . Belediyesinden sorularak tespit edilecektir. (Bankamızca yaptırılmakta olan Kanalizasyon. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Genel Teknik Şartname" kitabında yer alan taşıma formülleri.E. b) Çimento ve B. Mesafeler. karayolları haritasından faydalanılarak. ihalesi 28.S. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ’ nin 'Taşıma Genel Teknik Şartnamesi" başlıklı 2 nci maddesindeki esaslar ile belirlenmiş ve bu esaslar doğrultusunda yapılan uygulama adı geçen genelge yayımlanana kadar her işte devam ettirilmiştir. Bankamız 1995 Yılı Birim Fiyat cetvelinde yer alan taşıma analizlerinin kullanılması hükmü getirilmiştir(6.fabrikaların tespitinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. a) 28..1995 tarihinde yayımlanan 1995/21 sayılı genelge ile. a) Kum-çakıl stabilize v.4. Sonuç olarak nakliye bedeli ödenecek malzemelere.1995 tarihinden sonra ihale edilecek Yapı tesislerinde söz konusu taşıma analizlerinin kullanılması mecburiyeti bulunmaktadır. Yapı. e) Diğer nakliyeye tabi malzemelerde en yakın mesafelerdeki ocak ve fabrikalardan temin edilecektir. Bu ifadeyi açacak olursak. fiyatlarının hesaplanmasında. özellikleri şartnamelere uygun olmak ve her türlü hasar.4. devam eden işlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri taşıma formüllerinin uygulamasına devam edileceği hükmü açık bir şekilde ifade edilmiştir. Genelgede. madde).A demiri şantiyeye. İçmesuyu. c) Her çeşit tuğla ve kiremit yine en yakın tuğla fabrikasından temin edileceği gibi. Deniz Deşarjı tesis inşaatları ile içmesuyu ve pissu arıtma tesis inşaatları için) Genelge tarihinden itibaren ihale edilecek tüm işlerde imalat bünyesine girecek malzemelerin ihzarat ve imalat taşımalarına. en yakın fabrikadan temin edilmelidir. sözleşmesinde birim fiyatı bulunan malzemelerin taşıma birim fiyatlarının hesaplanması için kullanılan taşıma formülleri (İller Bankası Taşıma Formülleri veya Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Taşıma Formülleri) esas alınacaktır.ise. Malzemelerin temin edileceği ocak ve." hükmünü getirmiştir. Burada dikkat edilecek en önemli husus.s. nakliye bedeli ödenecek malzemelere nasıl ve ne şekilde taşıma bedeli ödeneceği. sözleşmesi ise bu tarihten sonra yapılmış işlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Genel Teknik Şartname" kitabında yer alan taşıma formüllerinin kullanılmasıdır. T.4. Bu çerçevede 28. Ancak. gibi malzemelerin şantiyeye en yakın ocaktan temin edilmesi ana prensip olmakla birlikte. malzemenin kalitesi de ön planda tutulmalıdır. Aynı genelge o tarihte devam eden işler için ise: "Uygulama yılı birim fiyatlarının hesaplanmasında sözleşme birim fiyatlarının dayalı olduğu nakliye analizleri esas alınacaktır. b) 28.

000 ton/m3 1. kum çakıl. belirtilen hükümlere göre.800 ton/m3 … 1. kaba yonu taşı İnce yonu taşı Kesme taşı Kiremit (Tutanakla tespit edilecek Tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Delikli tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Cephe tuğlası (Tutanakla tespit edilecek) Hafif gaz beton (Tutanakla tespit edilecek) Mermer tozu ve pirinci (Tutanakla tespit edilecek) Genleşmiş perlit (Tutanakla tespit edilecek) olarak belirlenmiştir.ye kadar taşıma yapılabilir ve el arabası formülü uygulanır. Bu arada hafızamıza yerleştirelim. kiremit. Figürede Ölçülen Malzemenin Yoğunlukları: Kum.600 ton/m Sert toprak 1. kırmataş Tuvenan. ocak teslimi olarak yer alan malzemelerdir. stabilize Hafif agrega (Tutanakla tespit edilecek) Tahkimat moloz taşı Parke. nakliye formüllerine 1. çimento. şedde. stabilize.200 ton/m3 2400 ton/m3 … … … … … … … .800ton/m3 olarak belirlenmiştir. teçhizatsız ve teçhizatlı hafif gaz beton.400 ton/m Sert kaya 2. yol. tuvenan. fabrika. çakıl. mermer tozu ve pirinci. El arabası ile en fazla 100 mt. Taşıma yollarının özellikleri. taş. tuğla. Genel olarak karayolu taşımalarında hangi araç ile yapılırsa yapılsın (özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça) taşıma bedeli motorlu taşıt formüllerine göre ödenmektedir. Demir yolu ve deniz yolu taşımaları.800 ton/m3 Yumuşak küskü 2. bilumum kazılar.600 ton/m3 Çok sert kaya 2. boru ve ek parçalar. (malzeme ne ile nakledilirse nakledilsin) taşıma bedeli olarak en ucuzunun uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır. deniz motoru ile taşımalar arasında yapılacak mukayeseler sonucu.000 ton/m3 Sert küskü 2. Nakliye Bedeli Ödenecek Malzemeler: Genel Teknik Şartnamede. büz kanalet. hafif agrega. bu malzemeler rayiç cetvelinde depo. taşımanın fena iklim şartı zamanına rastlaması. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri.800 ton/m3 2 000 ton/m3 2.00 arasında değişen (A) katsayısı uygulanmaktadır. kireç. özel hallerde. teçhizatsız 1. mermer tozu ve pirinci. direk.GENEL TEKNİK ŞARTNAME TAŞIMA FORMÜLLERİ İLE BANKA NAKLİYE ANALİZLERİ UYGULAMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLILIKLAR A-) Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartname Kitabına Göre Yapılan Uygulama: Şartnamenin "Taşıma Genel Teknik Şartnamesi" başlıklı 2 nci maddesinde. gibi faktörler olması halinde. taşımanın o mıntıkanın ticari nakliyesinin pek keşif olduğu mevsimine rastlaması.00-2. hafif agrega. baraj dolgularının sıkıştırılmasına münhasır kullanılacak olarak belirlenmiştir. Kazının Zemin Cinsine Göre Yoğunluktan Yumuşak toprak 1.200 ton/m3 Yumuşak kaya 2. demir. Hayvan ve hayvanlarla çekilen taşıtlarla malzeme naklinde bu araçlara ait formüller uygulanmak suretiyle ödeme yapılması imkanı bulunmaktadır. Görüleceği üzere.

Tahkimat moloz taşı 1. nakliye bedeli hesabında. Bu nedenle.700 ton/m Her nevi küskü 2.. bu malzemeler rayiç cetvellerinde ocak.. Yumuşak toprak. stabilize 1. yumuşak kaya..800 ton/m3 Hafif agrega (Tutanakla tespit edilecek) . taşımaların hayvan. s) .. Pres tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Burada dikkat edilirse Genel Teknik Şartnamede taşıma bedeli ödenmesi öngörülen. Bankamız Karayolu Taşıma formüllerinden başka bir formül kullanılmamaktadır.. Kazının Zemin Cinsine Göre Yoğunlukları: Her nevi toprak 1.. Oysa ki.600 ton/m Zemin klası. kırmataş 0.700 ton/m. taşıma bedeli Bankanın taşıma formülleriyle ödenmektedir....200 ton/m3 Her nevi kaya 2..bu maddeye göre.. el' ve at arabaları gibi her çeşit vasıta ile yapılması halinde dahi. hafif agrega. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri.200 ton/m Kesme taşı 2. taşımanın yapıldığı yolun. Figürede Malzemenin Yoğunlukları: (Taşıma bedeli ödenmesi öngörülen) Kum.500ton Delikli tuğla (Tutanakla tespit edilecek) (Her çeşit yatay veya düşey delikli v. sert veya çok sert kaya'da olsa yoğunluk 2. mutlaka şantiye mahalline kadar nakliye bedeli ödenmesi gerekmektedir. yumuşak veya sert küskü'de olsa yoğunluk 2.. . 1. İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri kitabının "TAŞIMA İŞLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR" başlıklı A-I maddesinde yer almakta olup.000 ADEDİ 2.600 ton/m3 Tuvenan.. Genel teknik şartnamede yoğunluklarının tutanakla tespit edileceği belirtilen söz konusu malzemelerin.800 ton/m Parke. sert küskü. Sözleşme ve ekleriyle özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça karayolu taşımalarında taşıma hangi taşıma aracı ile yapılırsa yapılsın..400 ton/m3 Kiremit 1. nakliye bedeli ödenecek malzemeler içerisinde yer almaktadır. meyilli veya arızalı olması.. yumuşak veya sert toprak'ta yoğunluğu 1. fabrika veya depo teslimi olarak yer aldığından. yumuşak küskü. taşıma birim fiyatlarının tespitinde ucuz yol ve vasıta mukayesesi yapılmadan Bankamız "Karayolu taşıma formülleri" esas alınmaktadır.... Genel Teknik Şartnamede hatırlarsak... Zemin klası yumuşak. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri taşıma bedeli ödenmesi öngörülen malzemeler içerisine dahil edilmemiş ve yoğunluklarının ne olduğu ve nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir.ve teçhizatlı hafif gaz beton. mermer tozu ve pirinci.. çok sert kaya gibi sınıflandırılmıştı.. Yüklenici taşımayı hangi vasıta ve yoldan yaparsa yapsın. kaba yonu taşı 2. (Nakliye bedeline ayrıca yükleme-boşaltma bedeli ilave edilecektir. bozuk.. Bankamıza ait taşıma formülleri kullanılarak nakliye bedelinin bulunması mümkün bulunmaktadır.000 ADEDİ (Dolu tuğla) 2.000 ton/m alınacaktır. çakıl. sert kaya.000 ton/m İnce yonutaşı 2.. çamurlu... sert toprak. B-) Banka Nakliye Analizlerine Göre Yapılan Uygulama: Taşıma işleri ile ilgili açıklamalar..500 ton Tuğla. örnek olarak zemin klası. teçhizatsız ve teçhizattı hafif gaz beton.000 ton/m3 Her nevi kil 2. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa.600 ton/m3 Paçal kazı . ton/m3 olarak belirlenmiştir. Buna göre.

Cinsinden taşıma mesafesi K0=1994 yılı 02.(400 mt dahil) Arası Nakliye F=(7.06106/1 Poz No. Bu analizlerden bazılarında (Çimento taşınması.017 poz no.00)*n 07.00)*n 07.den sonrası Nakliye F=(0.İB-7 30001-100000 mt(l000 mt dahil) Arası Nakliye F=(0.06104/3 Poz No. şantiye içi nakliye ve ikinci kez yükleme-boşaltma bedeli ödenmesi mümkün olabilir. boşaltma ve istif bedeli dahil edilmiştir. hendek dolguları için) Kazı malzemesi taşınması 07.06105/3 Poz No.86189*m+15590. Kanalizasyon ve/veya içmesuyu inşaatları gibi dağım ve geniş bir alana yayılmış şantiyelerde.lu Profil Demiri ve Saç Taşınması 07.67819*m+2155.00)*n 07.lu motorlu araç taşıma katsayısı Kl= Uygulama yılı 02. boşaltma ve istif bedeli dahil edilmiştir.017 poz no. taşımayla ilgili fiyat analizlerine ilave olarak.lu Stabilize Taşınması 07.(30000 mt dahil) Arası Nakliye F=(0.lu 07. Çakıl Taşınması El İle elenmiş Kum.) şantiye içi.97016*m)*n 07.06104/2 Poz No.İB-8 100000 mt.76578*m+25202. Kum.00)*n 07. yapı tesislerinden inşaat mahallinde ihzarat malzemesinin depo edileceği bir alan/yer mevcut değilse ve ihzarat yeri olarak inşaat mahallinin dışında bir yer tespit edilirse.06103 Poz No.lu Kırma taş taşınması (İnşaat için) 07. 07.İB-5 3001-10000 mt.İB-6 10001-30000 mt.06105/2 Poz No.06101 Poz No. Çakıl Taşınması 07. Çakıl ve Granülometrik Kum. .Bankamız Birim Fiyat Analizleri Kitabı Karayolu Taşıma Fiyat Analizleri 07.A demiri taşınması vb) şantiye içi taşıması ilave edilmiş ve ikinci kez yükleme.lu motorlu araç taşıma katsayısı Taşıma mesafesine göre ayrı ayrı tanzim edilmiş.için) ve çeşitli pozlarda Boru taşınması ile ilgili Nakliye analizleri "BİRİM FİYAT ANALİZLERİ" kitabında yer almıştır. Yapı tesisleri geniş bir alana yayılmadığından malzemenin iş yerinde depolanması ve muhafazası mümkündür.lu Kırma taş Taşınması 07.İB-2 51-400 mt. bu durumda yer teslim tutanağında veya yer teslim tutanağında belirtilmezse daha sonra Banka elemanları ve yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınan ve Bölge Müdürlüğü tarafından tasdik edilen bir tutanakla belirlenir.00)*n m= mt. (3000 mt dahil) Arası Nakliye F=2.İB-4 1001-3000 mt.lu Moloz taş taşınması (Her türlü inş. B.(50 mt dahil) Arası Nakliye F=(5. temel.00)*n 07.78909*m+3311.87290*m+5227.06102 Poz No.06104/1 Poz No. B.lu Toprak Taşınması (Depo.95727*m+12729.06105/4 Poz No.lu B.(1000 mt dahil) Arası Nakliye F=(4. taşıması ilave edilmiş ve ikinci kez yükleme.06106/2 Poz No.lu Moloz taş taşınması (Tahkimat ve dolgular için) 07.İB-1 0-50 mt. ana depoda ihzar edilmiş malzemenin depodan iş yerinde naklinde.lu 07.A Demiri taşınması 07.(10000 mt dahil) Arası Nakliye F=(l-20792*m+10222. Bu analizlerden bazılarında (Çimento taşınması.lu Tuvenan. Yinede.A demiri taşınması vb.lu Çimento taşınması 07. Ancak.06105/1 Poz No.00)*n 07.İB-3 401-1000 mt.

İlgili birimce oluşturulacak bir heyet tasdikli faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik eder. Bu usullerden hiçbiriyle yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa Müteahhitçe. Ancak. Özel fiyatlardan mümkün olduğu ölçüde kaçınmak. "Fiyatları Belli Olmayan İşler. Özel Fiyatlar Bankamızca ihale edilen işlere ait. 2) Banka ve Diğer idarelerce tespit edilmiş rayiçler. ilgili sözleşme. Bu faturalar içerisinde en ucuz bedeli taşıyanı Ticaret. depo yeri ile işyeri arasında ayrıca bir nakliye bedeli ve yüklemeboşaltma bedeli ödenebilir. Maddesi.4. yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır.Keşif özetinde veya birim' fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması Bankaca istenen işlerin yeni birim fiyatlarının tespitinde öncelik sırası ile aşağıdaki analizler kullanılır. Kontrollüğün etkinleştirilmesi konusunda düzenlenmiş olan bu seminerde. d) Birim fiyatı tespit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında tutulacak puantaj la tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinaların çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. b) Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya varsa o işe ait teklif analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. en az üç firmadan alınmış imalata girecek miktarda malzemeyi kapsayan proforma faturalar Bankaya verilir. tamamen sözleşme eki ve konu ile ilgili çeşitli genelge hükümlerinin özeti şeklinde olup. keşif özetinde veya Birim fiyat cetvellerinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması zorunlu imalatlara. Madde 15 . Bankamızın genel prensipleri arasında bulunmaktadır. Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmış memleket rayiçleri. Sanayi veya Ticaret ve Sanayi odasına tasdikli olması gerekir. . a) Yapım işlerine ait Tip sözleşme (yeni) b) İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi kabul edilerek yürürlüğe konulmuş ve bu tarihten sonra ihale edilen işlerde kullanılmaya başlanmıştır.Bu tutanağa istinaden. a) Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) Birim fiyatların tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif analizler. yönetmelik ve genelge büküm/erine riayet etmek de.1993 tarih ve 6/552 sayılı kararlan ile. Yeni birim fiyatların tespitinde. 1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip yayımlanan rayiçler veya varsa o işe ait teklif rayiçler. imalat aşamasında yüklenici ile karşılıklı olarak imza altına alınmak suretiyle tanzim edilen analiz ve tutanaklar ile belirlenen fiyatlar ÖZEL FİYAT olarak isimlendirilmektedir. herhangi bir nedenle "şantiye içi taşınması" şantiye içi taşınması" adı altında bir bedel ödenemez.. Bankamızın ÖZEL FİYAT uygulamaları hususuna-bir kere daha açıklık getirmek üzere derlenmiş olan bu notlar. 3) Bankaca kabul edilmek şartı ile Ticaret. açıklayıcı bilgilerle tamamlanmıştır. her şeye rağmen yaptırılması gerekli olan ve ÖZEL FİYAT tespit edilmesi gerekli olan imalatlar hususunda. İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "FİYATLARI BELLİ OLMAYAN İŞLER" başlıklı 15. varsa (aynı görevi yapacak) Birim fiyatı bulunan imalatların tercih edilerek yapımına öncelik verilmesi Veya tesis için çok gerekli olmayan özel fiyatlı imalatların yaptırılmaması gibi hususlar. Bunun dışında inşaat mahallinde depo edilen malzemelere. eğer uygunsa bu bedel uygun değilse heyetçe alınacak fiyatlara göre tanzim edilecek tutanaktaki en ucuz bedel esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir. Bankamız Yönetim Kurulunun 29. Bankamızın vazgeçemeyeceği prensibidir. c) Diğer idarelere ait benzer analizler.

Maddesine göre. konulan bir kere daha detaylı olarak ele almakta fayda görülmüştür. Analizi matbu birim fiyat analizinde mevcut değilse bölgenin talebi üzerine noksan birim fiyat. Maddesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 20. Bu faturalar içerisinde en ucuz bedeli taşıyanı Ticaret Sanayi ve Ticaret ve Sanayi odasına tasdikli olması gerekir. Yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen analiz ve fiyat esas alınarak ve genel gider ve Müteahhit karı da ilave edilerek bir birim fiyat tutanağı düzenlenir. Ticaret ve/veya Sanayi odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilebilir" şeklinde konu kısaca yer almıştır. Faturalı fiyatlarda takip edilecek usul ve esaslar ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde sözleşme eki "İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi" içerisine dahil olmuştur. Bu açıklamalara rağmen az da olsa. faturalı fiyatlarda takip edilecek yol bu kadar detaylı olarak verilmemekle birlikte aynı konu hemen hemen benzer şekilde yer almıştır. fakat rayici olmayan fiyatları. . Müteahhit anlaşmazlığın çözümünü beklemeden tespit edilmiş fiyatın uygulanması şartı ile devam etmek zorundadır. İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 15. kapsadığı ve bu fiyatların bölgelerimizin istemi üzerine Bankamız ilgili dairelerince hazırlanarak. Genel Müdürlükçe tanzim edilerek Genel Müdürlükçe onaylanacaktır" hükmü ile analiz tasdikinde yetki sınırları belirlenmiştir.Yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen analiz ve fiyat esas alınarak ve genel gider ve Müteahhit karı da ilave edilerek bir birim fiyat tutanağı düzenlenir. eklerinde yer alan "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi''nin 20. Daha önceki sözleşmelerde ise. a) Analiz ve rayici bulunmayan fiyatları. 4. Maddesinde. yine bölgece onaylanacaktır. Bu ifadenin. b) Daha önceki sözleşmelerde ise. A) Analizi Ve Rayici Olmayan Fiyatlar(Faturalı İmalatlar) Analizi ve rayici olmayan fiyatları tespit etmek için. b) Analizi mevcut. Müteahhidin bundan sonraki itirazları dikkate alınmaz. Bu tutanak müteahhit ile ilgili birim tarafından İmzalanır ve onaya sunulur. Genel Müdürlükçe onaylanacağı ifade edilmiştir. a) İller Bankası Yapını İşleri Genel Şartnamesinin "FİYATLARI BELLİ OLMAYAN İŞLER" başlıklı 15. "Müteahhitçe. Müteahhidin itirazı varsa anlaşmazlık. yeni birim fiyatların tespitinde öncelik sırasını ve takip -edilecek yolu belirlemiştir. eğer uygunsa bu bedel uygun değilse heyetçe alınacak fiyatlara göre tanzim edilecek tutanaktaki en ucuz bedel esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir. Belirtilen usullerden hiçbirisiyle yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa.1985 tarih ve 49 sayılı genelge ile. "Sözleşmede olmayan birim fiyatların analizi." şeklinde. en az üç firmadan alınmış imalat girecek miktarda malzemeyi kapsayan proforma faturalar Bankaya verilir. Bu maddede belirlenen usullerle tespit edilen birim fiyatlara sözleşme veya eklerindeki esaslara göre varsa ihale indirimi uygulanır. halen devam eden hatalı uygulamalar nedeniyle. bu birim fiyatlar bölgece tanzim edilerek. fakat rayici olan fiyatları. 1990/41 sayılı genelge ile açıklama ihtiyacı duyulmuştur.6. matbu birim fiyat analizinde mevcutsa. Bu tutanak müteahhitle' ilgili birim tarafından imzalanır ve onaya sunulur" şeklinde faturalı fiyatlarda takip edilecek yolu belirlemiştir. sözleşme ekinde yer alan "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi"nin 20. o iş kalemine ait. Maddesinde. bölgelerimizce yanlış algılandığından. Bankamız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı matbu birim fiyat analizlerinde ve rayiç cetvellerinde. Analizi matbu birim fiyat analizinde mevcut değilse ifadesi. keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması istenen imalatlarda. İlgili birimce oluşturulacak bir heyet tasdikli faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik eder. Bankaca çözümlenir. Yeni birim fiyatın tespitine." belirtilen usullerden hiç birisiyle yeni fiyat tespiti mümkün olamıyorsa. c) Analizi olmayan. Maddesi (sözleşme ekinde hangisi mevcutsa) esasları dahilinde öncelik sırasına göre fiyatların tespiti yoluna gidilecektir.

en uygun teklif olarak saptandığını belirterek bu hususu tutanağa bağlamaktadırlar. genelgelerin üzerinde en çok durduğu husus. Her 3 genelge birbirini tamamlayıcı hükümler taşımakta ve uygulamada tereddüde mahal bırakmayacak esaslar getirmektedir. Bölge Müdürlüğü. Buna rağmen yükleniciler proforma faturaları idareye ibraz ettikleri anda imalatın yapımına başlanmakta. gerekli piyasa araştırması ve tetkikler sonucunda tespit edilecek. Gerek yüklenici tarafından alınacak. Genel Müdürlükçe yapılan tetkik ve piyasa araştırması sonucunda fiyatlarda önemli bir düşme veya o imalatın maliyetinin yüksek bulunup yapılmaması konusunda bir görüş oluştuğunda. Ancak. Bu nedenle araştırmanın ciddi yapılması sağlanmalıdır. Genel Müdürlükçe yapılan araştırmada.1990 tarih ve 1990/41 sayılı c) 13. gerekse komisyon tarafından alınacak teklif mektubu veya pröforma faturalarda. en uygun fiyat analize dahil edilerek tutanaklar tanzim edilecek ve yüklenici ile karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra Makamın oluruna sunulacaktır. Bölge elemanları yaptıkları piyasa araştırmasında yüklenici tarafından getirilen proforma faturaların en ucuzunun. b) Pröforma faturaların aynı şartları kapsayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır. Yüklenicinin fiyatları ile Genel Müdürlüğün tespit ettiği fiyatlar arasıda bazen %50-% 100 gibi önemli oranda fark olmaktadır. bulundukları il ve çevresinde piyasa araştırması yapılan malzemenin bulunmadığı görüşüyle. ancak yapılan incelemede malzemenin o bölgede mevcut olduğu.1992 tarih ve 1992/21 sayılı genelgeler yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. bazı bölgelerden. 2) Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan en az 2 kişilik bir heyet. malzemenin inşaatın yapıldığı ilden veya ilçeden temin edildiği görülmektedir.Müdürlüğe gönderecektir. buna rağmen uygulamada birçok yanlışlıklar yapılmakta ve bu yanlışlıklar Bankamız ile yükleniciler arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. opsiyon müddeti bitimine. . Sözleşme ve genelge esasları doğrultusunda faturalı imalatlarda takip edilecek yol bir kere daha hatırlanacak olursa. gerekse Bölgece imalatın tamamlandığı ifade edilmekte ve Bankamız bir emrivaki ile karşı karşıya kalmaktadır. yüklenici tarafından getirilen fiyatlara nazaran daha aşağıda fiyatlar alınmaktadır. a) Opsiyon müddetlerinin yeterli olmasına dikkat edilecek. tetkik sonucunda bir rapor hazırlayacak ve eğer ki yüklenicinin getirdiği fiyatlara nazaran daha uygun bir piyasa fiyatı saptarsa^ uygun fiyatı veren satıcı veya üreticiden alacağı belgeyi (pröforma fatura veya teklif mektubu) rapora ekleyecek ve Bölge Müdürlüğüne verecektir. yüklenici tarafından en az üç adet fatura Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir. hatta daha sonra yapılan tespitlerde. yüklenicinin getirdiği proforma faturalar ve Bölge elemanlarının yapmış oldukları piyasa araştırması. 4) Fiyatların makam olurundan çıkaran kesinleşmesini müteakip. bölge görüşünü de içeren bir yazı ekinde. Birkaç örnek vermek gerekirse.6. a) 15. Oysaki.Bu nedenle. uygulamalarda ortaya çıkan bir takım tereddütleri ve yanlışlıkları ortadan kaldırmak maksadıyla. faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik edecek. 1) En ucuz bedeli taşıyanı Ticaret ve/veya Sanayi odasınca tasdikli olmak üzere. fiyatların kesinleşmeyen imalatın yapımına izin verilmesidir. Ayrıca. araştırma yapmadan sadece yüklenicinin temin ettikleri proforma faturaları göndermekte. gerek yüklenici. teklif fiyat inceleme komisyonu raporunu Genel . o imalatın yapımı hususunda yükleniciye talimat verilecektir.2. Genel Müdürlüğe ulaşmadan imalat tamamlanmaktadır. 3) Genel Müdürlükçe.1990 tarih ve 1990/35 sayılı b) 27.7. Bu arada Bölgelerimizce dikkat edilecek çok önemli bir hususu hatırlatmakta fayda görülmüştür. Bu da araştırmaların ciddi yapılmadığını göstermektedir. 20 günden az kalmayacak şekilde teklif fiyat inceleme komisyonu raporu ekinde Genel Müdürlüğe iletilmiş olacaktır. yüklenici tarafından getirilen pröforma faturalar ile birlikte.

imalata giren miktara nakliye bedeli ödenmektedir. Genel Fiyat Analiz kitabında yer alan 18. Genel Müdürlüğe intikal ettirilmeden önce. Maddesi veya B. sadece tuğla asmolene ait rayiç değeri bulunmamakta. şantiye mahallinde gözlem ile malzeme ve işçilik miktarlarının tespiti gerekli olursa. gibi illerden nakliye bedeli ödendiği görülmektedir. Mevcut analiz içerisinde rayici olmayan imalat kaleminin sadece malzeme fiyatı piyasa araştırması ile tespit edilecek ve tespit edilen fiyat analiz içine dahil edilerek. takip edilecek yol yine (sözleşme ekinde hangisi mevcutsa) İ. Şartnamesinin 15. ancak yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınmış herhangi bir analiz tanzim edilmeden.250.lu "tuğla asmolen döşeme blokları" imalat analizinde.200. Rayiç Bedeli Olan Fiyatlar: Analizi olmayan. Şartnamesinin 20.Y. analizleri hazırlamak ve tasdik edilmek üzere. İnşaatın. tuğla asmolen malzeme fiyatı piyasa araştırması ile belirlenmelidir. diğer malzeme ve işçilik değerleri aynen korunarak imalata ait birim fiyat bulunacak ve Genel Müdürlükçe tasdik edilecektir. 3. Rayiç Bedeli Olmayan Fiyatlar Analizi mevcut.-TL/ad Samsun'dan alınmış. Samsun'dan alman malzemenin bedeli yüksek olmasına rağmen.-TL/ad Çorum'dan alınmış. 2. fatura: 6. Bu nedenle Genel Müdürlükçe kesinleştirilen analiz yüklenici tarafından imzalanacaktır.G. . DİĞER HUSUSLAR 1) Rayiç cetvelinde rayici mevcut malzemeden yapılan imalatlar içinde. fatura: 6. proforma faturalar temin edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Ancak. 2) Bu yerinde tespit tutanakları Bölge Müdürlüğünce tasdik edilecek. C) Analizi Olmayan. daha sonra istihkakların tetkikinde tuğla asmolene Çorum vb.Genel müdürlükçe fiyat kesinleştirilip analizler tanzim edilirken fiyat tutanağının altına "imalata ait ödeme yapılırken yüklenici tarafından Ticaret ve/veya Sanayi odasınca tasdiklenmiş en az imalat miktarı kadar fatura idareye ibraz edildikten sonra ödeme yapılacaktır" şeklinde bir not konulmaktadır.-TL/ad Trabzon'dan alınmış. Bu nedenle bu notun gereğinin mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. Maddesi esaslarındaki öncelik sırasına göre belirlenecektir. yüklenici ile birlikte bir tutanağa bağlanacaktır.B.' 2) Nakliye bedeli ödenmesi öngörülen (örnek: Tuğla asmolen) malzemelere piyasa araştırması ile fiyat tespiti yapılıp.500. nakliye bedelleri hesaplanıp mukayese yapıldığında. Bu hususlara dikkat edilerek hataya düşülmemesi gerekmektedir. herhangi bir ihtilaf halinde bankamız aleyhine sonuçlar doğurmaktadır.İ.İ. fakat rayici olmayan fiyatları tespit etmek için. Yüklenicinin getirdiği 3 adet faturayı tek tek ele aldığımızda. kullanılan malzemenin (zayiatlı) miktarı ve imalatın yapımı için yeterli işçilik saatleri tespit edilerek. olsun. Samsun'da yapıldığı ve faturaların depo teslimi olarak verildiğini kabul edelim. yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınmış bir analiz yasal olarak sözleşme eki haline gelmiş kabul edildiğinden. fakat rayiç olan fiyatları tespit etmek için. Ancak nakliye bedelinin hangi mesafeden ödeneceğine burada çok önemlidir. 1.091-18. Eğer ki. bölge görüşünü de içeren bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir.100 Poz No. fatura: 6.G. piyasa araştırması yapılıp. takip edilecek yol şudur: 1) Öncelikle şantiye mahallinde. Piyasa araştırmasında (A) maddesinde belirtilen usul aynen uygulanacaktır. en uygun teklif olarak alınmaktadır ve o fiyat analizlere dahil edilmektedir. analiz^ tanzimi yapılmasını müteakip. Bu tür imalatlara örnek olarak. B) Analizi Mevcut.

yapının betonarme temel projelerinin hazırlanmasında göz önüne alman zemin emniyet gerilmesinin. Etüdleri inşaat mühendisleri ile jeoloji mühendislerinin birlikte yapmasında yarar görülmektedir. Arazide yapının oturacağı yer belli ise. Sondajlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "YAPILAR İÇİN TEMEL SONDAJLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ’ ne göre Başkanlığımızca hazırlanan özel şartname esasları dahilinde yaptırılmaktadır. Birimi yaygın olarak kg/cm2 ve t/m2 ile ifade edilen zemin emniyet gerilmesi statik-betonarme projelerde temel projelerinin hazırlanmasında kullanılır. Yükleme deneyleri ile zemin emniyet gerilmesinin tayini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın BİNA YAPILACAK ARSALARDA ZEMİN TETKİKİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TAYİNİ HAKKINDA TALİMAT’ ına göre yapılmakta ve sonuçta zemin etüt raporu hazırlanmaktadır. sondajların. Bir yapının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zemin ve temel etütleri. Başkanlığımızca. Ayrıca Bankamız tesislerinin etüdleri. . Bankamızda zemin etüdleri gözlemle (tahmini). sondajın şartnamede verilen derinlikte yapılmasına ve yeraltı suyu ile çevre suyu ayırımına dikkat edilmelidir. özellikle zemin ve temel etkileşimi göz önüne alınarak ve temel ve kazı sistemlerinin doğru olarak projelendirilmiş olması ve yapım sırasında karşılaşılabilecek çeşitli zemin problemlerine önceden çözümler getirilmiş olması gereklidir. zemin ıslahı ve yeraltı suyuna karşı yalıtım ve çevre güvenliği (iksa) ile ilgili öneriler de bulunmalıdır. yapının altına gelen kısımlarda yapılması uygun olduğundan sondaj kuyularının yerleri bina köşelerinde ve ortada olmak üzere tespit edilir. sondaj kuyu ağzı kotlarının arazi kotlarına göre verilmesine. arazinin jeolojik yapısı (heyelan vb. Sondaj çalışmaları sonucu hazırlanacak zemin etüt raporunda arazi ve laboratuar deney kayıt ve sonuçlan.BİNALARDA ZEMİN ETÜDLERİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TESPİTLERİ VE ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ayşe GÜR . zeminin nihai taşıma kapasitesinin. arazinin çeşitli yerlerinde kuyular açılması ve zemin tabakalarının cinslerinin tespit edilmesiyle zemin emniyet gerilmesi için yaklaşık bir değer verebilir. Ancak temel projelerinin hazırlanmasında zeminde meydana gelebilecek oturma ve kabarma durumları da dikkate alınmalıdır. bodrum kat olup olmadığı ve yeraltı suyu ile ilgili bilgiler kesin olarak verilmelidir. Tecrübeli mühendisler. arsada yeraltı suyunun varlığının ve arsanın jeolojik durumunun belirlenmesi için yapılır. Aksi takdirde işin yapım aşamasında maliyeti artıran ve bazen de projenin büyük ölçüde değişmesine sebep olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. tüm yapılara ait zemin emniyet gerilmeleri.Şube Müdürü Binaların oturduğu arsada yapılan zemin etütleri. zemin emniyet gerilmeleri bazı tesisler için dışarıya ihale edilerek veya proje ve inşaat ihaleleri sözleşmeleri içinde tesise ait arsada zemin sondajları yaptırılarak elde edilmektedir. İşlerin kontrollüğü ilgili Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır.) hakkında da bilgiler verilmelidir. Etüdler sonucu elde edilen zemin emniyet gerilmesi. zeminde olabilecek oturma değerleri. Ülkemizde uygulanan güvenlik katsayısı 2. Kontrollükte. mühendislik yapısının özelliğine ve zemine göre değişebilen bir güvenlik katsayısına bölümü ile bulunur. arazinin enine ve boyuta kesitleri. Bankamız Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığınca yapılan zemin sondajlarında elde edilen numunelerin deneylerinin üniversite laboratuarları kullanılarak yaptırılması ve sonuçta üniversiteye zemin etüt raporunun hazırlatılması şeklinde olmaktadır.5-3'tür. Alman normu DİN 1054'de kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin kuruda ve suda tahmini zemin emniyet gerilmeleri verilmiştir. Zemin etüt raporunda özellikle çevre binaların zemin emniyet gerilmeleri. şöyle ki zemin sınıflarının isimlendirilmesi zemin mekaniği terimleriyle olmalı. yükleme deneyleriyle ve arazide sondaj çalışmalarıyla yapılmaktadır. Zemin sondajları için Bankamızca hazırlanmış birim fiyatlar bulunmadığından tüm zemin sondaj keşifleri "KARAYOLLARI' na göre hazırlanmaktadır.

bütün deprem bölgelerinde önem katsayısı 1. Özellikle suya doygun gevşek kumlar titreşime maruz kaldığında sıkışarak hacimsel azalmaya uğrar. 13 Mayıs 1996 tarih ve 22635 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK". Kazık çakılarak. deprem durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.4 olan binalarda Bankaca yapılan itfaiye bina ve tesisleri. Her kategoride etütler yapıların sınıfı. Yeterli miktarda drenaj olmazsa. suya doygun ince taneli kum ve şilt gibi tabakaların deprem titreşimleri sırasında boşluk suyu basıncı değerinin artması ile efektif yanal gerilmenin sıfır olması sonucu tabakanın bir sıvı hale dönüşmesi olarak tanımlanabilir. kaim alüvyon tabakaları. Taş ve kum kazıklarla stabilizasyon 4. Yüzeysel veya dinamik kompaksiyondur. özellikle betonarme projesinin hazırlanmasından önce zemin etütlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasında büyük yarar . Etüt sonunda hazırlanan rapor 3 kısımda sunulmalıdır: Birinci kısımda mevcut zeminle ve gerekiyorsa jeolojik özelliklerle ilgili veriler. önemi ve rapor hazırlanmasında göz önüne alınacak hususlar belirtilmektedir.5 ve 1. Ayrıca tüm deprem bölgelerinde yeraltı suyu seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 metre içinde olduğu durumlarda yumuşak. temel yüklerinin sıvılaşma potansiyeli olmayan zemin tabakalarına aktarılması 3. siltli kil içeren zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin bulunup bulmadığını arazi ve laboratuar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile irdeleme ve çıkan sonuçları zemin etüd raporuna ekleme zorunluluğu getirilmektedir. Bu durumda zemin taneleri arasındaki etkileşim sıfıra yaklaşacak ve zemin sıvı gibi davranmaya başlayacaktır. Bu önlemler: 1. terminaller ve belediye yönetim binaları için gerekli saha ve laboratuar deneylerini içeren zemin araştırılmasının yapılmasını ilgili raporların düzenlenmesini ve zemin grupları ve yerel sınıflarının açık olarak belirtilerek proje dokümanlarına eklenmesini zorunlu kılmaktadır. gevşek kum ve yumuşak. üçüncü kısımda da. siltli kum veya killi kum tabakaların içeren bir zeminin sıvılaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığını saptayabilmek için. dane çaplan 0. ikinci kısımda verilerin değerlendirilmesi.15 mm arasında olan genellikle suya doygun ve standart. siltli kum ve siltli kum tabakalarıdır Sıvılaşma potansiyeli yüksek olan bir zeminde. İnce kum. penetrasyon değeri 20'den küçük olan kum. depo. arazi ve laboratuar deneylerinin bir arada kullanıldığı çeşitli kriterler ve ampirik formüller oluşturulmuştur. Sıvılaşma olayı dünyada 1964 Japonya ve Alaska depremlerinde görülmüş. çevre yapılar. SIVILAŞMA . normal ve yüksek riskli olmasına göre 3 kategoriye ayrılır.olayı.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın 28 Haziran 1993 gün ve 373 sayılı genelgesi ile yürürlüğe giren "ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORUNUN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ ın da ise bina. Vibroflatasyon 5. yeraltı suyu. kabul edilen zemin parametreler ive izahı. boşluk suyu basıncı artar. Bankamızca Dinar'da yapılan belediye binası. zemin temel ön tasarımı ve sonuç öneriler yer alacaktır. yapıların projelerinin. Yukarıda da açıklandığı gibi. inşaat tarzı. aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı bir arada uygulanabilir. Çimento veya kireç ile stabilizasyon 2. zemin üstündeki yüklere karşı direnç azalacaktır.005 mm ile 0. Sonuç olarak. arıtma tesisi ve benzeri yapım işlerinin projelendirme safhasında kullanılacak olan zemin ve temel etütlerinin uygun ve standart bir metotla yapılmasının gerekliliği. zemin koşulları. Söz konusu esaslarda yapılacak etütler yapı ve zemin koşullarının az. Türkiye'de ise Dinar depremi sonrası yapılan zemin sondajlarında bazı zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin olduğu gözlenmiştir. sıvılaşma riskini azaltabilmek için yerine ve durumuna göre. Eğer boşluk suyu basıncının titreşim altında sürekli artmasına izin verilirse bir süre sonra boşluk suyu basıncı toplam gerilmeye eşit hale gelir. işhanı ve düğün salonu tesislerinde sıvılaşma olayı göz önüne alınarak sıvılaşmayı önlemek için temeller kazık temel olarak projelendirilmiş ve işhanı tesisinde kazıkların imalatı da tamamlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda sıvılaşma potansiyeli yüksek zeminler en çok 20 metre derinlikte.

istenmiyorsa mutlaka önceden zemin ile ilgili bilgiler elde edilmelidir. Prof. Yapının inşaatı sırasında projenin değişmesi. Zemin etütlerinde en sağlıklı yöntem olan zemin sondajlarını yaptırmanın maliyetinin yapının inşaat maliyetinin yapımn inşaat maliyetine oram çok azdır.görülmektedir. Dinar (AFYON) belediye binası. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 7) Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesi.Tezcan. 1996 İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler . Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 6) Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar. temel hafriyatı yapıldıktan sonra zemininin iyileştirilmesi -dolayısıyla keşif artışı. zemin etüt keşif bedeli 570 milyon. Bankaca Alaçatı (İZMİR) otel tesisi. düğün salonu ve itfaiye binası için yaptırılan zemin sondajları maliyeti tesislerin keşif bedellerinin ancak % 0. Semih S. iş atölyesi. işhanı. işhanı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 8) Zemin Sıvılaşması Kriterlerinin Değerlendirilmesi. zemin etüt bedeli 600 milyon) mertebesinde olmuştur.2'si (Alaçatı keşif bedeli 180 milyar. KAYNAKÇA 1) TS1500 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sınıflandırılması 2) TS 1900 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri 3) TSİ901 İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yoluyla Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri 4) TS5744 İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini özelliklerinin Yerinde Ölçümü 5) Bina Yapılacak Arsalarda Zemin Tetkiki ve Zemin Emniyet Gerilmesinin Tayini Hakkında Talimat. Dr. İstanbul. inşaatta gecikme. Araştırma Raporu. Dinar tesisleri toplam keşif bedeli 280 milyar.

içmesuyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi aşamasında Bankamız içmesuyu projelerinin hazırlanmasına ait yönetmelik ile şartnamelerin yanı sıra yürürlükte olan çevreye ilişkin yasal düzenlemeler ve içmesuyu standartları da göz önüne alınmaktadır. 1990 yılında bu sayının 20 olduğu.1988 gün. Kimya. Tüm dünyada ise. 2025 yılında ise 31'e yükseleceği tahmin edilmektedir.186 m3 e düşmesi beklenmektedir. makine ve inşaat müh. Elektrik.1993 gün. Yenilenebilir tatlı su miktarının sabit olduğu düşünülürse.626 m3/kişi-yıl ve +2025 yılında ise bu değerin 2.) kombine çalışmasını gerektiren içmesuyu arıtma tesisi projelerinin yapımını gündeme getirmiştir.670 m3'ün oranında değişirse.000 ila 1. Bu miktar 1995 yılında 8.000 m3'ün altına düşmesi durumunda o ülkenin "su kıtlığı" noktasına ulaştığı kabul edilir. Ayrıca kullanılabilir su kaynaklarının dünya üzerindeki dağılımı da homojen olmayıp. Türkiye su baskısı veya su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almakla birlikte. kişi başına hızlı nüfus artışı. Bu kapsamda Bankamızda 1980 yılından sonra ağırlık kazanan içmesuyu arıtma tesislerinin yapımı ile tüm mühendislik branşlarının (Çevre.3. Kontrollük hizmetlerinde projenin önemine ilişkin açıklamalardan önce. bu durum "Su baskısı" olarak isimlendirilir. kentleşme ve sanayileşme olguları ile kişisel bazda su tüketiminin artmasında kaynakların hızla bir düşüş gözlenmektedir. 19269 sayı) ♦ Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği (14. 19019 sayı) ♦ Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (2. dünyadaki ve Türkiye'deki su potansiyeli hakkında kısa bir bilgi verilmesinde yarar görülmektedir.5 nüfus artışı ve % 5 kentleşme hızı ile sanayileşme sonucu su tüketimlerinin artması.Daire Başkan Yardımcısı Ülkemizde % 2. Dünyadaki ve Türkiye deki su kaynakları potansiyeli ise ekte tablo (1) ve tablo (2) de yer almaktadır.11. 2872 sayılı) ♦ Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (4.9.2. ülkeler arasında büyük farklılık göstermektedir. Yenilenebilir tatlı su miktarı 1. Bu değerin 1. Bu kapsamda çevreye ilişkin yasal düzenlemeler: ♦ Çevre Kanunu (9. sayılabilir.1983 gün.1986.1991 gün 2081 sayı) ♦ Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (7. % 70'i okyanuslarla kaplı olan dünyamız uzaydan bir su gezegeni olarak görülmesine rağmen. Bunun da dörtte üçünden daha fazla bir kısmı kutuplarda donmuş halde bulunmaktadır. % 3 ünden azı tatlı sudur. nüfus artışı ile kişi başına düşen su miktarının azalacağı hususu da bilinmelidir. Bilindiği üzere.8. yeraltı su ve kaynak rezervleri azalmış veya kirlenmeye maruz kalmış ve bunun sonucu da yüzeysel suların kullanımı ve dolayısıyla arıtma tesislerinin yapımı gündeme gelmiştir. Yine bir ülkede su kaynaklarının yeterli olup olmadığının en sağlıklı göstergesi yenilenebilir tatlı su değeridir.KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNDE PROJENİN ÖNEMİ (ARITMA TESİSLERİ) İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sabiha NUMANOĞLU . 21489 sayı) olarak . İçmesuyu Kalitesinin tespitinde ise ♦ Türk İçme ve Kullanma Suyu Standardı (TS 266) ♦ Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ♦ Avrupa Topluluğu (AT) ♦ Fransa İçmesuyu ♦ Amerikan Su Kuruluşları Birliği ♦ Amerikan Halk Sağlığı ve Gıda Maddeleri Tüzüğü kullanılmaktadır. 1955 yılında 7 ülkede su kıtlığı var iken.509 m3/kişi-yıl 1990 yılında 3. Bilindiği üzere.

Aşamada ♦ Proje raporu ♦ Proses ve mimari projeler (inşaat işleri teknik şartnamesi ve proses göz önüne alınarak) ♦ Proses ve enstrümantasyon (P/l) diyagramları verilir. ♦ Su kaynaklarının belirlenmesi mevsimsel değişimleri ve analizleri.000 plan üzerinde mevcut ve yeni yapıların işlenmesi ♦ Sosyal ve idari yapılar dahil tüm sistemin boyutlandırılması. baraj).İçmesuyu temininde kullanılan su kaynakları olarak yeraltı suları (kaynak ve kuyular) ile yüzeysel sulardır(dere. Aşamada ♦ Statik. Numune alınması ♦ Kalite sınıflandırılması ve kirlilik eğilimleri değerlendirilerek uygun proses seçimi. göl. KESİN PROJE Kesin Proje iki aşamalı yapılmaktadır: I. Hazırlanan projeler uygulamaya yönelik olmakta ve bu amaçla da projelendirmede 1994 yılında düzenlenen ve onaylanan aşağıdaki şartnameler kullanılmaktadır: ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Özel Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Proses Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi İnşaat Teknik Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Mekanik Teknik Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Elektrik Enstrüman Teknik Şartnamesi Özel Şartname gereği projenin bölümleri ise. ♦ Arıtma tesisi yeri seçimi (ham su.2 maddede yer alan hükümler göz önüne alınarak arazi çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılmasını kapsamaktadır. plan ve kesitler ile genel yerleşim ve hidrolik profilin verilmesi olarak özetlenebilin ARAZİ ÇALIŞMALARI VE ZEMİN ETÜDLERİ: Özel Şartnamede 4. ♦ Ham su Kalitesi ♦ Ham su Kaynağı ♦ Arıtma Tesis Yeri ♦ Arıtma Tesisi yapılacak beldenin sosyo-ekonomik yapısı göz önüne alınmaktadır. ♦ Ön proje ♦ Arazi çalışmaları ve zemin etütleri ♦ Kesin proje ♦ İhale dosyası ve orijinal tesliminden oluşmaktadır. Sistem seçiminde. temiz su iletiminde ekonomik faktör göz önüne alınarak) ♦ Kamulaştırma olanağı ♦ Atıkların tahliyesi ♦ 1/25.İçme ve Kullanma Suyu-kanalizasyon projeleri ♦ Mekanik Ekipman projeleri ♦ Isıtma. dolgu ve diğer toprak işleri. ölçekli ünite. . Betonarme ve Çelik projeleri ♦ Kazı. ÖN PROJE Ön projede yapılması gerekli çalışmalar. Bankamızca bugüne değin ele alman arıtma tesisleri tümüyle yüzeysel suların kullanımını içermektedir. ♦ Saha drenajı . havalandırma ve sıhhi tesisat projeleri ♦ Elektrik projeleri yapımı yer almaktadır. ♦ "Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik" hükümlerine uygun içmesuyu ihtiyacının belirlenmesi. II.

İHALE DOSYASI VE ORJİNAL TESLİMİ En son düzeltilmiş haliyle. 6) Sözleşme ekinde yer alan şartnamelere uygun proje koacrollüğün yapılması 7) Proje kontrolünde meslek disiplinleri arasında koordinasyonun kurulması 8) Sondaj çalışmaları aşamasında yersel tetkikte belirlenen lokasyonlarda kuyuların açtırılması ve numune alımına ilişkin kontrollerin yapılması. elektrik ve enstrüman özel teknik ve idari şartnameler hazırlanacaktır. Mekanik. kontrol sistemleri değiştirilerek. uygulamanın kısa sürede ve doğru yapılmasını sağlayacaktır. d) Minimum kazı olacak şekilde yerlerinin' yâpılabilrrfesi krterienrün göz önüne alınması. müşterek çözümlere yönelinmesi 3) İçmesuyu ihtiyaç temininde yönetmeliğe uyulması 4) Arıtma tesisi yeri seçiminde a) Kamulaştırma kolaylığı b) Atık tahliyesi c) Sistemin cazibeli veya en az terfi ile çalışabilecek olması . proje revizyonlarında tüm mühendislik branşlarının görüşlerinin alınması ve müşterek karar verilmesi 12) Gerek proje aşamasında. eksiklikler tespit edilmeli ve yüklenici firmadan istenmelidir.. proje kontrollüğünde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda ana başlıklar altında verilmektedir: 1) Proses seçiminin doğru yapılabilmesi için etüt aşamasında numune alımlarının özellikle yağışlı dönemlerde ve istenilen zaman aralıkları ile usulüne uygun alınması. Ham su kaynağı seçiminde su kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması 2) Proje öncesi yapılan etütlerde. 9) Proje inceleme sürelerinin olabildiğince azaltılmasına özen gösterilmesi (1996/54 sayılı genelgeye göre) 10) İnşaat yapımı aşamasında düzenlenen uygulama projelerinin ihaleye esas proje ile keşfin baz alınarak kontrol edilmesi (hız kriterleri değiştiriliyor. Doğru ve detaylı proje. gerekse uygulama aşamasında ÇED raporlarının gecikmeye neden olmayacak şekilde zamanında düzenlenmesi ve onaylatılması (*) Geometrik ortalama sağ sütunda verilen en düşük ve en yüksek değerlerin kareköklerinin çarpımı . Bu nedenle. her aşamada verilmesi gereken projeler ile detayları şartnameler göz önüne alınarak. ünite sayıları arttırılıyor. Yine bu kapsamda : ♦ Metraj ve keşifler ♦ Malzeme Şartnameleri ♦ İnşaat. 7 takım ozalit proje ile 7 takım A4 normunda kaliteli bez ciltli kopya verilecektir. yeni malzeme alımları ve dolayısıyla yeni fiyat yapımı gündeme geliyor) 11) Uygulama aşamasında. Bu nedenle. Projelerin hangi detayda ve çiçekte verilmesi gerektiği hususu ise şartnamelerde yer almaktadır.

Mutlaka hepimizin amacı sayısal büyüklüğün yanı sıra daha kaliteli ve inşaat aşamasına mümkün olduğu kadar daha az sorun taşıyacak projeler üretmektir.Depo . Ayfer ÖRGE . Bu amaçla etüt aşamasından başlamak üzere yersel incelemelerde ve proje kararlarında gerekli titizliği göstererek daha iyiye ulaşmalıyız. onaylanan 253 projenin ise 158 (%62) adedi Bölge Müdürlüklerimiz eli ile gerçekleştirilmiştir. Etüt. Oxford University Press.1996 tarih ve 1996/54 sayılı Genelge ile yersel inceleme yapılmasının esasları belirlenmiş bulunmaktadır.Başkan Yardımcısı İnşaat sektörünün her dalında olduğu gibi içmesuyu tesisi inşaatlarında da istenilen kalitede ve başlangıç hedeflerine uygun sonuçların alınmasında etüt ve projelendirme çalışmalarının önemi büyüktür.Speidel et al. 253 adet proje onaylanmıştır. 1996 yılı ilk yansında ihale işlemi yapılmamasının da sonucu olarak ele alman 236 adet işin 144 adedi (%61). yersel . 1996 yılına 174 proje devredilmiş. 1996 yılı proje çalışmalarım kısaca özetleyecek olursak. proje ve inşaat birbirini tamamlayan.Şebeke) İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI A. 1996 yılında devredilen proje sayısı ise 151' dir.(**) En son yapılan on çalışmanın sonucunda ortaya çıkan en düşük ve en yüksek değerler Kaynak: David H. Ancak zaman zaman bu konuda aksaklıklar yaşanmaktadır. biri diğerine temel oluşturan çalışmalardır.10. "in Perspectives on Water.. 1996 yılı içinde 236 adet proje ele alınmış olup. Devam eden proje işlerinin bir çoğunun 1997 yılı yatırım programında olduğu da dikkate alındığında. Bu noktada idari işleyiş açısından önemli gördüğümüz birkaç noktaya değinmek istiyorum: ♦ Proje ve bölümlerinin kısa süre içinde ve süratle sonuçlandırılarak uygulamaya konulmasını teminen 24.İsale . 1988 KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNDE PROJENİN ÖNEMİ (Kaptaj . Uses and Abuses New York. Bu bağlamda tüm Bölge Müdürlüklerimizin bu konuda göstermiş oldukları gayret ve çalışmalar nedeni ile teşekkürü bir borç biliyoruz.

♦ Mevcut sistemlerin kullanılabilirliği ve yeterliliği ve kaynak veriminin etüt aşamasında çok iyi incelenmesi. gerek mükerrer çalışma başlangıcını önlemek. gelişme. zorunlu hallerde Başkanlığın. gerek sözleşme süreleri uygulaması yönünden. ♦ Gerek etüt. dere geçişlerinin askıda veya beton gömlek içinde yapılması seçeneklerinin incelenmesi. gerekse projenin kısmi çözüm yerine komple ele alınması gerekli olduğu durumlarda bu bütünlüğü sağlamak adına yararlı olmaktadır. hidrolojik raporda tahkiki (bazen projede fark ediliyor) mahallerden oluşan belediyelerde proje kapsamına alınacak mahalle sayısının yerinde tespiti. îdari işleyiş yönünden bu konulara değindikten sonra bir bölümü etüt aşamasını da kapsayan ve önemli gördüğümüz bazı teknik konulara değinmek istiyorum. . rapor aşamasında bu konunun ayrıca tetkiki ve rapor içeriğinde yer alıp almadığının belirlenmesi. imar planı özellikleri. ♦ Etüt aşamasından itibaren numunelerin sağlıklı alınması. buna göre tip projelerde tadilat yapılması veya koruma yapılarının projelendirilmesi. belediyesinin talep ve öncelikleri ve sistem açısından) daha fazla olduğundan bu çalışmanın Bölge Müdürlüğünce yapılması uygun olacaktır. ♦ İletim hattı güzergahı heyelan etüdünün yapılması. yerindeki koşulları Bölge Müdürlüğünün inceleme olanağı (nüfus. gerekse projelendirme aşamasında nüfus gelişimi-imar planı projeksiyonu ve ihtiyaç bağlantısının iyi kurulması. gerekli görülen yerlerde yağışlı ve yağışsız dönemlerde tekrarlanması. ♦ Kaptajlarda koruma yapısı gerekip gerekmediği. Genel Müdürlüğün talimatı olmadan proje çalışmasına başlanmaması. gerekiyorsa projelendirilmesinin istenmesi. bu süreler içinde yapılamaması durumunda. 72 saat sağma tecrübesi yapılmadan sondajlı işlerde numune alınmaması. ♦ Kaptaj şeklinin belirlenmesi tip kaptaj yapıları dışında farklı bir yapı gerekip gerekmediğinin rapor tetkikinde vurgulanması. bakteriyolojik analiz için numune alınmadan kuyu işleminin sonuçlandırılmaması.incelemelerin genelgede belirtilen süreler içinde yapılarak sonuçlandırılması. ♦ Arazi çalışmaları onay yetkisi Bölge Müdürlüklerimize verilmiş olduğundan sadece arazi ile ilgili eksiklikler ve hatalar nedeni ile projenin iadesi Bölge Müdürlüğünce yapılmalı ancak bu konuda Genel Müdürlüğe mutlaka bilgi için-yazı ve tutanak gönderilmelidir. Ancak proje bölümlerini ilgilendiren eksik ve yanlışlar nedeni ile yükleniciye iadesi yerine Başkanlığa gönderilmesi durumunda buradaki inceleme sonuçları ile birlikte yüklenicilere iadesi. ♦ Platform kazısı gerektiren yapım yerlerinin belirlenmesinde malzeme nakli ve ulaşım için zorunlulukların incelenmesi. tüm proje hesap ve sistemi etkilenerek yapılan çalışmaların tekrarı gerekmektedir. köprü geçiş detaylarının yerine uygunluğunun incelenmesi. ♦ Proje aşamasında yükleniciler tarafından kaynakta fiziksel-kimyasal bakteriyolojik analiz tekrarının sağlanması. ♦ Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlükleri arasındaki eşgüdüm açısından diğer önemli husus. buna ait ripajların yaptırılması. Bilindiği üzere Bölge Müdürlüklerimizce yapılan projeler tek aşamada gerçekleştirilmekte ancak zaman zaman bu projelerde imar planı nüfusu açısından konunun incelenmemiş olması nedeni ile nüfus hesapları ve buna dayalı ihtiyaçların değişmesi sonucu. gerekçelerinin Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve koordinasyon sağlanması işlerin takibi açısından önem taşımaktadır. proje çalışmalarına başlandığı konusunda bilgilendirilmesi. ♦ Etütten itibaren belediyece yaptırılmış ilave veya yeni imar planı ve halihazır haritalar hakkında yeterli bilgi derlenmesi. uygun alternatif güzergahların belirlenmesi. rapor aşamasında imar dışı gelişme alanlarının imar nüfusu-proje nüfusu karşılaştırması yapılarak ve belediyenin gelişme eğilimleri dikkate alınarak belirlenmesi. ♦ Yasal belgesi alınmamış ve analizleri yapılmamış veya kuyuda pompaj işlemi tamamlanmamış işlerde talimat verilmeksizin projelendirmeye geçilmemesi. ♦ Arazi çalışmaları + proje yersel tetkiki aşamasında vantuz-tahliyeden kaçınılması imkanı varsa. Bir diğer yöntem olarak Genel Müdürlüğün bu verileri bildirmesi de düşünülebilir ancak. gerekse eksiklerin bir defada düzeltilmesine imkan sağlayacağından daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. Bu nedenle projenin bu gibi ana kararlan ve sistem belirlemesi konusunda ilgili gruplara konunun bildirilmesi ve ana kararlarda mutabakat sağlanarak projelendirmeye geçilmesi uygun olacaktır.

paralel geçişlerin zorunlu olduğu ve istimlak sınırı dışına topoğrafık koşullar nedeni ile çıkılamaması durumunda ise hidrolojik raporu takiben geçiş izni protokolü için Bölge Müdürlüklerince Karayolları ilgili Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması. ♦ Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan yollara paralel bora geçişi önerilmesi durumunda çalışmaların istimlak sınırı dışında gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi. inşaat aşamasında keşif artışına neden olmayacak şekilde ilave mahalle ve hatların kesin şekline getirilmesi. ♦ Proje keşifleri üzerinde gerekli incelemenin Bölge Müdürlüğünce de yapılması. proje çizimi esasları.♦ Depo yerlerinde istimlak konusunun hidrolojik rapor aşamasında iyi incelenmesi.birisi de "İhale Ön Tespitleri" safhasıdır. .Daire Başkanı İçmesuyu tesislerinin yaptırılmasında en önemli hususlardan. alternatiflerin belirlenmesi. hususların yapılmasının temini. Bunun ihale öncesi görülerek kesinleştirilmesi hem tesislerin zamanında ve sonradan fiyat sapmalarına meydan vermeden yapılmasına yol açacaktır. terfi merkezi gibi sınai imalat yerlerinin sahipli olup olmadığı ile alternatif olarak kaydırılmalarının mümkün bulunup bulunmadığı hususu bu safhada irdelenerek kesinleştirilmeli. some açıları krokisi. ♦ Bölge Müdürlüklerimizce hazırlanan projelerin açıklama raporlarında yerindeki koşul ve gerekliliklerin açıkça belirtilmesi. bu nedenle rapor yersel tetkiklerinde proje kararlarının çok iyi irdelenmesi. Sağlıklı olarak yapılacak ihale ön tespitiyle tesisler keşif kapsamında ve zamanında belirtilmiş olacaktır. gerekli karşılaştırma hesapları optimizasyon çalışmaların vb.İhale öncesi tespitler yapılırken işin tasdikli projesi esas alınmalıdır. inşaatta değişikliğe gidilmesi ise ihale şartlarını değiştirdiğinden bu konuya önem verilmesi. Bilindiği gibi sınai imalatlarda. harita.Tasdikli projede yer alan depo. ihale sonrası tasdikli plankote dışına çıkılması halinde kazı fiyat değişikliği söz konusu olmakta bunun sonucunda da keşif artışlarıyla karşılaşılabilmektedir. ♦ Geçerli nedenler ve zorunluluklar olmadıkça hidrolojik raporda belirtilen esasların proje aşamasında değiştirilmemesi. 2. ve 2. kademe hatların iyi etüt edilip edilmediğinin rapor aşamasında çok iyi incelenmesi. İHALE ÖN TESPİTLERİNDE VE KEŞİF HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN . ♦ Şebekelerde 1. proje aşamasında değişikliğe gidilmesi sistem esaslarını. poligon hattı ile iletim hattı güzergahının çakışmaması. kazık ara mesafeleri. ♦ Depo tahliye ayaklarının verileceği yerlerin raporda kesinleştirilmesi.dir. İhale öncesi tespitlerde aşağıdaki hususlar özellikle yerine getirilmelidir: 1. mühendislik disiplinlerinden ilgili eleman katılımının sağlanmasına özen gösterilmesi önemle üzerinde durulması gerekli hususlardır. boru eğimi. Bazen aynı kotta ve aynı işlevi görebilecek alternatif istimlak sorunu bulunmayan' sahalar bulunabilmektedir. makine vb. enerji nakil hattı gereksinimi gibi proje yönetmeliğinde belirtilen tüm hususlara uygunluğun sağlanması. ♦ Proje bölümlerinin yersel tetkiklerinde konunun özelliğine ve gerekliliğine göre jeoloji. Şehir ve Kasabaların İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına ait Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde proje yapımı ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi halinde çok daha verimli projeler üretilebilecektir.

boyuna yada enine geçişler için ilgili TCK Bölge Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak gerekli izin sağlanmalı ve protokol konusunda ön mutabakat gerçekleştirilmelidir. bu tespitlere olabildiğince Bölge Müdür Yrd. vb. Müh. arnavut kaldırımı. İçmesuyu İnşaatına Ait Özel ve Teknik Şartnamenin 27. parke. Bu ise makul olmayan keşif artışlarına yol açmaktadır. asfalt vb.Sınai imalatlarda hazır beton kullanımı mümkün ise bunun da tespiti gerekir. mevcut kazılarla mevcut lokasyonlarda irdelenmek suretiyle klas yüzdeleri verilmelidir. 4. hafriyat malzemelerinin mücbir sebeplerle geçici ya da kesin depolara taşınması önemli meblağlara baliğ olmaktadır. maddesi uyarınca ihale öncesinde yeri ve miktarı tespit olunmayan platform kazılarının sonradan gerekmesi halinde bile bedel müteahhitlerce açılması gereklidir. 7.Kazı klaslarına ait tespitlerde.. Elk.1. 11 . Jeoloji Müh. sokaklar tek tek gezilerek tespit edilerek tutanağa bağlanmalı. 5. soran olup olmadığı. 6.. yada Mak. işin yüklenicisine yer teslimi yapılırcasına irdelenmelidir. mücbir durumlarda depolara malzeme götürülmesi ile isale hatlarının inşaatı için platform kazısı açılmaktadır..İsale hattı güzergahında ağaç kesimi söz konusu ise bunun da tespiti yapılarak ilgili Orman İdaresinden zamanında izin sağlanması yoluna gidilmelidir. herhangi varyant değişikliği yapılıp yapılamayacağı yine. Bu bakımdan ihale öncesinde Belediyesi ile gerekli ve detaylı irdeleme yapılarak sıhhatli tespitler yapılmalı bunlar için keşiflere sağlıklı tahmini fiyatlar yansıtılmalıdır 1991 yılından itibaren kum-çakıl. Örneğin. Kazı klaslarının verilmesinde. 10. ocak yerleri bizzat görülerek tespit edilmeli. İsalede tasdikli isale hattı güzergah planı haritası dışına çıkılması halinde klas değişikliği söz konusu olmaktadır. 8. 9. Ayrıca bilindiği üzere teşekkül etmemiş sokaklara döşenen hatlar yol açısından tahrip olmaktadır. Belediyesine de ocaklarda ihtiyaç malzemenin alınacağı hususu bildirilerek ileride sıkıntıya düşürmemelidir. yangın musluğu yerüstü ve yeraltı tip olarak ayrı ayrı tespit edilmelidir. Zorunlu olmayan yere platform öngörülmemelidir. Kademede döşenecek şebeke hatları sanki işin müteahhidi belirlide ona yer teslimi yapılıyormuş ciddiyeti içerisinde. sade klas yüzdeleri verilmesi hususuna da gayret edilmelidir. 15-İlk planda yangına elverişli kesimlere konulacak yangın musluğu yer ve sayısı belirlenmeli. . Çevre Müh. meskun hale gelmeyen ve gelme aşamasında olduğu görülmeyen yerlere ait hatlar kesinlikle tespit dışı bırakılmalıdır.Bilindiği gibi tatbikat safhasında. kırma taş ve stabilize için tatbikatta malzemeler nereden temin olunursa oraya göre fiyat yapılması ile keşiflere geçici fiyat konulması uygulamasına geçilmiştir.) uzunluk ve genişliği her biri için ayrı ayrı tespit olunmalıdır. Harita Müh. 16-İhale ön tespitlerinin önemi dikkate alınarak. imkanlar ölçüsünde ilgili meslek gruplarında (İnşaat Müh. maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19. 13. stabilize. özellikle isale hatlarında heyelan v. Bilindiği gibi.b.Mevcut yol kaplamalarının (beton yol. makine ulaşabilecek bir yere elle kazı öngörülmemelidir. bu Belediye kazıcılarından faydalanılarak gerek sınai imalatlarda gerekse borulu işlerde örnek ve yeterli sayıda kazı çukuru açılarak.Bilindiği gibi. Memleket kaynaklarının sınırlı olduğu göz önünde tutularak boş sahalara boru döşenmesinden kaçınılmalıdır. ileride paçal kazı hesaplamasında da gerekli kolaylık göz önünde tutularak. 14-Yeraltı su durumu irdelenerek su ve çamur müşkülat zammı konusunda ön tespitler yapılıp keşiflere tahmini değerler yansıtılmalıdır.3. bugün artık her Belediyede basitte olsa kazı makinesi bulunduğu göz önünde tutularak. İhale sırasında bu malzemeler için ocak yeri ve mesafesi için kesin tespit yapılması gerekmemekte ise de. 12-Devlet Karayoluna rastlayan hatların durumu irdelenerek mümkünse hatların Karayolu ağı dışına kaydırılması ihaleden önce belirlenmeli bu mümkün olmuyor ise. ya da Şube Müdürünün katılmasına gayret edilmelidir.Yoğun trafiğe maruz ve yol kaplaması teşekkül etmiş yerlerde stabilize hendek dolgusu yapılması gerekli yerler titizlikle tespit edilmelidir. Klaslar verilirken el ve makinalı kazı oranlarında gerçekçi davranılmalıdır. Bu husus göz önünde tutularak zorunlu yapımı gerekli platform kazısı miktar ve yeri ihale öncesinde tespit olunmalıdır. geçici fiyatlara esas tespitler mutlaka yapılmalı.TCK geçişlerinde mümkünse mevcut menfezlerden geçiş yolu seçilmelidir.) yeterli ve tecrübeli eleman katılımı sağlanmalı.Boru hatlarında.

dolgu payı paçal kazı hesabından düşürmektedir. 2. eksen kazıkları. Bankaca bu iş için görevlendirilen elemanlara yasalarla tanınan ücret. Bu payın unutulması uygulamada sıkıntıya yol açmaktadır.1996 tarih ve 13827 sayılı talimat yazıda bu hususa yer verilmiştir.İhale edilen işin keşfinde yer alan tüm ünitelerin inşa edilecekleri yerleri güzergahları arazide gezilmek suretiyle yükleniciye teslim edilmelidir. 6.08. Maddesi'nde genel hatlarıyla verilmiştir. Genel Müdürlükçe ihale edilip 1130 ve 1985/49 Sayılı genelgeler çerçevesinde Bölge Müdürlüklerine devredilen işlerin yer teslimi Genel Müdürlükçe programlanır gerekirse Genel Müdürlük elemanları yer teslimine katılır ve yer teslim tutanağı Genel Müdürlükçe onaylanarak dağıtım ve tebliği yapılır. Belediyesine ve Müteahhide (İadeli taahhütlü yazı ile) bildirilir. Varsa. zemin üzerinde kontrol edilerek yükleniciye teslim edilmelidir. arazide gezilerek projenin araziye uygunluğu kontrol edilmeli. Yer tesliminin. 7. temsilcinin Noter tasdikli yetki belgesinin olup olmadığı aranmalıdır. 3. terfi ve isale hatları güzergahları. yolluk. Banka sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Yer teslimine Müteahhit temsilcisinin katılması halinde. röperler. Tasdikli yer teslim tutanağı Müteahhide iadeli taahhütlü yazı ile tebliğ edilmelidir. 4. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 30 gün içinde Banka Müteahhitle birlikte uygun bir gün tespit ederek Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 3'de belirtilen esaslar çerçevesinde Müteahhide yer teslimi yapar. YER TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : 1. 2. 1. Bilindiği gibi Bankamızca dolgu bedeli ayrıca ödendiğinden ve kazı fiyat alt kalemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarından alındığında bu fiyatlar dolguyu da kapsadığından.Başkan Yardımcısı Genel Müdürlükçe veya Bölge Müdürlüklerince ihale edilen içmesuyu tesislerinin yer teslimleri yapılırken göz önünde tutulması gereken hususlar. 8. Müteahhit ve Belediyesinin taraf olduğu bir tutanakla tespit edilir. belirlenen günde ve iş mahallinde Banka. sabit tesis yerleri vb. Keşif artışına neden olacak ilave üniteler kesinlikle yer teslim tutanağına dahil edilmemeli. Özellikle. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 3. 1996/36 ve 1988/16 sayılı genelgeler ile tüm Bölge Müdürlüklerine gönderilen 08. 9. Bu pay el ve makinelide farklıdır. Yer teslimi için tespit edilen günde müteahhit veya yetkili temsilcisi yer teslimi yapılacak iş yerinde bulunmazsa. Belediyesinin ilave talepleri ÖNERİ olarak ayrı bir tutanakla tespit edilmelidir. İŞ YERİNİN MÜTEAHHİTE TESLİMİ İLLER BANKASI GENEL MUDURLUGU İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hüseyin ÖZASLAN . zorunlu . taşıt ve zaruri giderler Müteahhitten tahsil edilir. Maddesi.. Maddesi ile Özel ve Teknik Şartnamenin 2.17-Keşiflere esas paçal kazı ve taşıma fiyatlarının büroda hazırlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. Tip sözleşmenin 9. Bölge Müdürlüklerince ihale edilen işlerde bu işlemler Bölgelerce yapılır. Yer teslimi işlemiyle ilgili hususlar. sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde yapılmaması veya yapıldığı halde Müteahhide tebliği 10 gün içinde yapılmaması halinde geciken süreler toplam taahhüt süresine ilave edileceğinden yer teslimleri bu süreler içinde yapılmalıdır. 5. someler. İkinci defa Bankaca resmen belirlenen ve Müteahhide bildirilen günde Müteahhit veya yetkili temsilcisi yine hazır bulunmazsa. Yer teslim tarihi.İhale edilen işlerin yer tesliminde yalnızca ihale kapsamında bulunan ünitelerin yer teslimi yapılmalıdır.

5. . ve 2. yer teslimi sırasında ihale öncesi tasdikli projesinde zorunlu olarak tadilat veya ilave yapılması gerektiğinde. çap ve boy belirtilmek suretiyle bir liste halinde yer teslim tutanağına eklenmelidir. boru hatlarından karayolları istimlak sahası içerisine isabet eden hattın olup olmadığı yer teslimi sırasında bir defa daha kontrol edilmeli/ şayet böyle bir hat var ise. nokta veya kazık numarası belirtilmek suretiyle tutanakta açıklanmalıdır. terfi binası. Zira. şebeke hatlarındaki tali kaydırmalara ilişkin) değişiklikler. lojman vb. mümkün olduğunca sokak sokak gezilerek. Kaptaj-İsale-Depo-Şebeke silsilesi içerisinde daima Bölgesel bir bütünlük arz edecek ve su verilip işletmeye açılabilecek tarzda yürütülmesinin gerektiği tutanakta belirtilmelidir. Ayrıca. maslak. yer teslim tutanakları. kademeye bırakılmalı ve 1. Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte onay için Başkanlığımıza gönderilmelidir. Enine geçişlerde de aynı yöntem uygulanmalıdır. 7. henüz açılmamış cadde ve sokaklara' isabet eden hatlar mutlaka 2.Yer teslimi sırasında. ünitelerin inşaatındaki öncelik sırasının.İçmesuyu tesisinde klorlama işleminin nerede yapılacağı belirtilmeli ve gereksiz imalatların yapımına meydan verilmemelidir. lojman. Tasdikli proje esaslarını değiştiren değişikliklerde ise. plankote içerisinde kalacak şekilde sınai imalatların yerleşim dizaynı. TCK istimlak sınırı dışına alınma imkanları araştırılmalıdır.İçmesuyu tesisleri kapsamında inşaa edilecek olan betonarme depolara ait tip projeler Bankamızca hazırlattırılarak onaylanmış. Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş ve 01. içmesuyu proje hazırlanmasına ait yönetmelik ve şartname esasları. 8. çerçevesinde yüklenicisine yaptırılarak Bölge Müdürlüklerimizce tasdik edilecektir. kademede döşenecek hatlar. 3.İhale kapsamında yapılması öngörülen şebeke hatlarından 1.Projenin tasdiki aşamasında göz önünde tutulmuş olsa dahi.güzergah değişikliklerinin sebebi ve nasıl yapılması gerektiği hususu. sınai yapıların yapılacağı yerlere ait korelasyon planlarının yüklenici tarafından yapılacağı hususu tutanakta belirtilmelidir. Tasdikli proje esaslarını değiştirmeden proje içinde ve keşif dahilinde kalan tadilat ve ilaveleri kapsayan (isale hattı güzergah planı içerisindeki tali kaydırmalar. Ayrıca depo yeri zemin emniyet gerilmesi ve deprem bölgesi derecesi itibariyle gerekli tespitlerinde yer teslimi tutanağına dahil edilmesi gereklidir. düğüm nokta numarası. arıtma tesisi. depo.Bölge Müdürlüklerimizce ihale edilen içmesuyu tesislerinin yer teslimlerinde. 6. 9. bu gibi hallerde proje yapım talimatı Başkanlığımızca verilmektedir.1995 tarihinden itibaren yer teslimi yapılacak işlerde bu projelerin uygulanacağı Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir. kademede döşenecek hatların tespiti sıhhatli olarak yapılmalı. Depo projelerinin tatbikatında ortaya çıkan tereddütlü durumları gidermek maksadıyla 1996/57 sayılı genelge yayınlanmıştır. 11. arıtma tesisi ve diğer sınai yapıların inşa edileceği yerlerin sahipli arazi olup olmadığı ve kamulaştırma gerekip gerekmediği tespit edilmelidir. Bu genelgede yer alan Kalıp ve Beton ile ilgili hükümlere yer teslim tutanağında yer verilmelidir. çok gruplu terfi merkezleri. isale ve terfi hattı güzergahlarında zarar ziyan bedeli ile irtifak hakkı tesis edilip edilmeyeceği tutanakta belirtilmelidir.Depo.Kaptaj. 4.Su temin şekli membadan olacağına göre projesi tasdik edilen tesislerde yer teslimi sırasında.01. kaptaj yapışırım şekli (zeminin jeolojik yapısı da göz önünde tutularak) tariflenmelidir 10.

Döşenen boruların üzerleri toprakla kapatılmadan önce izolasyon bozuklukları özenle onarılmalı boru başı izolasyonları kusursuz yapılmalıdır. ne denli nazik darbe ve çarpmalardan özenle korunması gereği ortaya çıkmaktadır. işletme safhasında boru uçlarına büyük ekstra yükler gelmekte boru ve manşon uçları kırılmaktadır. hemen olumsuz cevap vermediği için ihmal edilmektedir. TESLİM. . indirilmesinde. Özellikle Asbestli Çimento boruların üretiminde. Şantiyede hendeğe indirilen ve döşenen borunun sağlam olup olmadığına karar verebilmek için bir tek yöntem mevcuttur. 2. Bu yöntem Ferşiyat Şartnamesine uygun boyda hattı döşeyip basınç testi uygulamaktan ibarettir. asbestli çimento borulara uygun hendek kazılarında boruların hendeğe indirilmesinde ve hendek dolgularında kontrol önemli konuların başında gelmektedir. Metallerde sorun olan korozyon. Bu teste özen gösterilmemesi. 3. taşınmasında.BORULARIN TAHSİS. Bankamızca bugüne kadar kullanılmakta olan boruların dış izolasyonlarının ekonomik olması nedeniyle bitüm kaplama yapılması izolasyonun bozulma riskini daha da artırmaktadır. Ç.Çelik Borular : Yüksek basınçlı su getirme hatlarında çelik boruya fazlaca alternatif bulunmamaktadır. Asbestli çimento boruların işletmeye alınmasına kadar % 2. bu nedenle boru temin edilirken her aşamasında kontrollük hizmetleri oldukça önem arz etmektedir. KORUNMASI VE MAHSUBUNA İLİŞKİN SORUNLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Salih ELVER . Katodik korumada tatbikatçıların çok haklı olarak talep ettikleri zorunlu hallerde daha pahalıda olsa daha iyi kaplama türleri kullanılmalı/ çelik boruların taşınmasında ve istiflenmesinde dış izolasyonların birbirine yapışıp bozulmaması için kum torbası yada ağaç takoz kullanılmalıdır.5 zayiat vereceğinin teknik olarak kabul gördüğü düşünülecek olursa. uzun hatların döşenip kapatılmasından sonra bir sorunun ortaya çıkmasında boru üretimi konusunda bir karar verebilmek için çok geç kalınmış olur.Ç. Boruların taşınmasından döşenip basınç testi alınarak işletmeye alınmasına kadar ilgili standartlara ve uzun bilgi birikimi sonucu hazırlanan Bankamız ilgili şartnamelerinin titizlikle uygulanmasının izleyicisi olmak gereklidir. Gerek taşımada gerekse döşemede izolasyonlarda meydana gelen bozulmalar. Oldukça pahalı olan bu stabilizatörün toprak altına gömülen borularda kullanılması hiçte ekonomik olmayan bir çözümdür. bu sapmalardan dolayı boruların özenle sıkıştırılmaması halinde. boruların toprak altına döşenmesi nedeniyle daha büyük boyutlar kazanmaktadır. kullanılmakta olan borular yaklaşık olarak tesis maliyetlerinin % 30'unu teşkil etmektedir. Bu konuda söylenilenleri birkaç cümle ile özetlemek istersek A. istiflenmesinde. ne denli sorunsa PVC borularda da güneş ışınları önemli tahribatlar yapmakta borunun gevrek. Borular : İçmesuyu tesislerinde.Şube Müdürü BORULARIN KONTROLÜ : 1.PVC Borular Çelik borularda korozyon.A. Güneş ışınlarına maruz PVC malzemelerde malzemenin güneş ışınlarına karşı direncini artırmak için (UV) stabilizatörü kullanılmaktadır. kırılgan olmasına mukavemetinin düşmesine sebep teşkil etmektedir. Boruların döşenmesinde küçük sapmalar (30° civarında dönüşler) boru manşon birleşmelerinden sağlanmaktadır.

mümkünse sundurma altı. denetleyebilmek mümkün olmamaktadır. tesisin ana hatlarını gösteren projenin tasdikinin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Bankamızdan temin edeceği örneğe uygun olarak kontrol teşkilatı ile birlikte tanzim ederek tetkik ve tasdik edilmek üzere Bankaya verecektir.Tenzilatı 4. Boruların üretiminde iyi bir hammaddenin seçimi.İhale bedeli 5. İş programları. mevzuatımız nedeni ile mümkün olmamakta. Bu nedenle iş programlarının tasdikini bekletilmeden süresi içerisinde yapmak gerekmektedir.Sözleşme çerçevesinde yüklenicilere ödenecek fiyat farklarına esas yıllara göre yapılması gereken iş miktarlarının tespit edilmesidir. döşeme safhasına kadar boruların güneşte bırakılmaması. bu mümkün değilse hasır.Yapılacak tesisten azami olarak faydalanabilmek için tesisin hangi bölümlerinin ne zaman yapılması gerektiğinin tespit edilmesi 2. 1 . İş programlarının tasdik yetkisi 1985/49 sayılı genelge ile Bölge Müdürlüklerimize verilmiştir. Sözleşmeye esas projede değişiklik yapılmayacaksa veya tali değişiklikler yapılacaksa yer teslimi tutanağı tasdikinin yükleniciye tebliğ tarihinden Sözleşmeye esas projede büyük ölçekte değişiklik olması halinde.İşin adı 2. konusunda sözleşmenin 10. Boruların yeterli korunmamasmdan dolayı ortaya çıkan renk değişikliklerinin görülmesinde istiflerin tetkiki ve gerekli ikazların yapılması gerekmektedir. maddesi ile Özel ve Teknik Şartnamenin 4.Şube Müdürü İş programlarının tanzim edilmesindeki amaç: 1. Tasdik olunacak bu yeni iş programına yüklenici uymak mecburiyetindedir.Sözleşme süresi . maddesinde gerekli açıklık getirilmiştir.Keşif bedeli 3. Yükleniciler iş programım süresi içerisinde vermezse Banka iş programını resen yapar. İş programında sonradan bir değişiklik yapılmasına gerek duyulduğu takdirde Banka bu isteği yazılı olarak yükleniciye bildirecektir.Tatbikatta.Sözleşme tarihi 6. çok değişik merkezlerden sağlanan ham madde üretimde kullanılmakta bunca sayıdaki hammadde hakkında yeterli bilgi edinmek. Bankamıza verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasdik olunmazsa her geçen gün kadar yükleniciye süre uzatımı verilir. Bir iş programında aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bölgelerimiz yüklenicilerin vermiş olduğu iş programını en çok 30 gün içerisinde inceleyip gerek gördüğü değişiklikleri de yaparak tasdik edeceklerdir. İş programlarının ne şekilde tanzim edileceği. maddelerle örtülerek mutlak surette güneşten korunması gerekmektedir. İŞ PROGRAMLARININ TANZİMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şahin GÜVEN . Yükleniciler taahhüdündeki tesisin iş programlarını. Yüklenici ise 15 gün içerisinde iş programında istenilen değişikliği yaparak Bankaya verecektir. Bu takdirde yükleniciler resen yapılan bu iş programına aynen uymak mecburiyetindedir. ot vb.

bu ünitelerin imalat ve ihzaratlarına ait ana iş kalemleri olan nakliye. Ancak olumsuz hava şartlarının projenin yapımı için gerekli arazi çalışmalarım mümkün kılamıyorsa. Akaryakıt.Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günlerin başlama ve bitiş tarihleri 14-Yüklenici adı ve adresi İş programları. Verilen süre içerisinde gecikme giderilmezse Banka sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.Aylık ve yıllık yapılması gereken iş miktarları 13.Yer tesliminin tasdik tarihi 8. gerek boru güzergahlarında gerekse sanat yapılarının yerlerinde çıkan istimlak sorunları ve geçiş izinlerinin geç çözümlenmesi. . Ancak çok özel durumlarda bu sıra iş programında belirtilmek kaydıyla bozulabilir. çimento gibi malzemelere yılı içerisinde gelen fiyat artışlarından dolayı ödenecek malzeme bedel farkı hesabında da iş kaleminin tasdikli iş programında ki yapılması gereken zamanda yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek işi yapması gereken tarihteki fiyatları dikkate alınmalıdır.Yapılacak işlerin cinsi ve miktarı 12. kazı. sözleşmeye esas ünitelerde. Yüklenicilere yıllara göre verilmesi gereken fiyat farkı hesabında. yüklenicinin iş programına göre yılda yapması gereken işi yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Yükleniciler tasdikli iş programına aynen uymak zorundadır.Projenin tasdik tarihi 10.İşin başlama ve bitiş tarihleri 9. önceden görülemeyen fakat inşaat anında ortaya çıkan ve Bankaca kabul edilecek sebeplerin varlığı halinde. İş programı tanziminde yatay çubuklar her ünitenin ve her ünitede yer alan ana iş kalemlerinin yapım önceliği göz önüne alınarak sözleşme süresince takvim gününe göre çizilir. Projenin yapım süresine Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günler dahildir. şayet borular şantiye teslimi olarak siparişe bağlanmışsa gene aynı miktar borunun yükleniciye teslim tutanağı tarihinden itibaren başlar. Boruların % 15'inden geri kalanın tesliminde bir gecikme olması. ve iş kalemlerinin yapım önceliği dikkate alınarak takvim günü esasına göre hazırlanır.7. Özel ve Teknik Şartnamenin 2. Her hakediş raporunda yüklenicinin iş programına göre her ünitede yapması gereken işi yapıp yapmadığı kontrol edilmeli ve iş programına göre geri kalınmış ünitedeki çalışmaların artırılması temin edilerek gecikmenin telafisi yoluna gidilmelidir. maddesinde belirtilen sürenin başlangıcı. İş programının tasdiki ve iş programında yapılacak değişiklikler yüklenicilere zamanında ve mutlaka taahhütlü yazı ile bildirilmelidir. hakedişlerin sözleşmede belirtilen süreden daha geç ödenmesi. şap-sıva. belgelemek şartıyla çalışılamayan günler dikkate alınır. sözleşmeye ekli keşif özetindeki toplam boru uzunluğunun % 15'inin şevke hazır olduğunun yükleniciye tebliğ tarihinden. ferşiyat miktarları. Sözleşmeye esas işin tamamı sanat yapılarını kapsıyorsa sözleşme süresinin başlangıcı. dolgu. Ancak yıllara göre yapılması gereken iş miktarının tespitinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yörede tespit edilen çalışılamayan günler göz önüne alınacaktır. maddesinde belirtilen projenin yapımı için verilen süreye projenin tatbiki için Bankada geçen süre eklenerek işin başlangıç tarihi tespit edilir. SÜRE UZATIMLARI Sözleşmenin 8. yeni bir proje yapılacaksa projenin tasdikinin yükleniciye tebliği tarihinden itibaren başlar. Sözleşme konusu işin yapılması için tespit olunan süreye rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi göz önünde tutulmuş olduğundan yükleniciler bu gibi günlerin varlığım ileri sürerek süre uzatımı talebinde bulunamaz. Şayet yüklenici projeyi verilen süre içerisinde Bankaya teslim etmemişse.Boruların % 15' inin yükleniciye teslim tarihi 11. Bilindiği üzere içmesuyu tesislerinde ünitelerin yapım sırası kaptaj .isale . beton-betonarme. Herhangi bir ünitede noksan iş yapması halinde Banka tarafından belirlenecek süre içerisinde gecikmenin telafisi istenir. projede bir değişiklik yoksa yer teslimi tutanağı tasdikinin yükleniciye tebliği tarihinden.depo ve şebekedir. Boruların % 15!inin geç verilmesi halinde yüklenici iş programında belirtilen diğer sanat yapılarını yapmak mecburiyetindedir. demir.

Bilindiği üzere Genel Müdürlükçe ihale edilen işlerin % 30 onayı ile ilgili Teknik Daire Başkanlığınca makamdan alınmaktadır. Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı verilecek süre uzatımı.imalatların fen ve sanat kurallarına uygun yapılabilmesi göz önüne alınarak gecikmenin işe etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilir.1996 tarih ve 5147 sayılı onayla yürürlüğe konulmuş olup tüm bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur.% 30 onayı yüklenicinin cezalı çalışılmaya süresine girmesinden sonra alınmışsa sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren başlatılır. 1. % 30 dahilinde verilecek süre. sözleşme yılı birim fiyatlarına esas analizler kullanılmak kaydıyla bulunacak olan uygulama yılı birim hatları ile sözleşme yılı birim fiyatları arasındaki farka ihale tenzilatı uygulanarak hesaplanır. ai = Hakedişin ödenmesi geciken tutarı (Sözleşme B. F = (B-A)(l-t) H = A(l-t)+F F = Uygulama yılında ödenecek fiyat farkı A = Uygulama yılında yapılan işin sözleşme hatlarıyla tutarı B = Uygulama yılında yapılan işin uygulama yılı fiyatlarıyla tutarı H = Uygulama yılında fiyat farkı dahil toplam hakediş tutan .% 30 onayı sözleşme süresi bittikten sonra alınmışsa onayın yükleniciye tebliği tarihinden 2.% 30 onayı sözleşme süresi bitmeden ve henüz keşif bedeli dolmadan alınmışsa. ile) tj = Ödemenin geciktiği gün sayısı (gün) A = Keşif bedeli T = Sözleşmesine göre çalışılacak iş günü (gün) t1= Hakedişin gerçekleşen süresi Yükleniciye verilecek süre uzatımlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günler dikkate alınır.% 30 onayı işin sözleşme süresinden evvel bitirilmesi halinde alınmışsa % 30 onayının yükleniciye tebliği tarihinden 4. Sözleşme süresinin bitim tarihi ile % 30 onayı tarihi arasında bir boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.11.F. Süre Uzatımı  a t i 1 i n i A 1 t T Bu formül 7. FİYAT FARKLARI VE MALZEME BEDEL FARKLARI Bilindiği üzere Bankamızca yaptırılmakta olan içmesuyu inşaatları Birim fiyat esasına göre ihale edilmektedir. Birim fiyat esasına göre ihale edilerek yaptırılan içmesuyu inşaatlarında fiyat farkı. Kesinlikle ek sözleşme yapılmaması hususunda tüm Bölge Müdürlüklerinize yazı ile talimat verilmiştir. Keşif bedelinin dolması nedeniyle keşif bedelinin % 30'una kadar ilave iş yaptırılması halinde verilecek süre ana sözleşme süresine orantılı olarak % 30 dahilinde yaptırılacak iş miktarına yetecek kadar verilir. Bu formülle süre uzatımının uygulamaya konulmasıyla Tetkik ve Danışla Kurulunca alınan 1983/99 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır. ana sözleşme ve ek sözleşmede belirtilen işlerin tamamı için gerekli süre ek sözleşmeden evvel tespit edilmeli ve işin bitiş tarihi sözleşmeye yazılmalıdır. Ancak çok özel ve zaruri durumlarda ek sözleşme yapılması gerekirse. sözleşme süresinin bitim tarihinden 3. Bölge müdürlüklerimizce ihale edilen işlerde ise Yönetim Kurulu Kararı ile Bölgeye verilen iş yapma yetkisini aşmamak üzere % 30 onayı Bölge Müdürlüklerimizce alınmalıdır.

buda mümkün olamıyorsa Bankanın yetkili organlarınca kabul olunacak rayiçler esas alınır. bu yoksa benzer iş kalemleri ile malzeme birim fiyatından elde edilecek oranlar. Tespit hakedişlerindeki imalat ve ihzarat miktarlar hiç bir zaman o yıl içerisinde yapılan son hakediş raporundaki miktarlardan az olmamalıdır. özel rayiç.biten yıla ait fiyatlarıyla tutan ile aynı miktarların ertesi yıla ait fiyatlar tutarı arasındaki fark ihale tenzilatına tabi tutularak ertesi yıl fiyatlarının uygulandığı ilk hakedişten kesilir. maddesinde çok açık olarak belirtilmiştir. İş programına uygun olarak yapılmışsa ve yıl içinde bir kaç kez fiyat artışı olmuşsa hangi artış döneminde yapması gerektiği tespit edilmelidir. Yıl içinde bitirilmek üzere ihale edilmiş işlere süre uzatımı verilerek ileriki yıllara sirayet etmesi halinde bu iş kalemlerine de fiyat farkı uygulanmalıdır. Bu gibi durumlarda ihzarat kesintisi ile. Pik malzeme. Ancak bir iş kaleminin birim fiyatının hesaplanmasında. Bu gibi durumlarda iş programının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için bu iş kaleminin sözleşme fiyatına tahvili gerekir. kabul. yapması gerekenden fazla iş yapmış olsa dahi bir sonraki yılda yapması gereken iş tutarını gerçekleştirmek zorundadır.t = İhale tenzilatını göstermektedir. MALZEME BEDEL FARKLARI İnşaatlarda kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemelere yılı içerisinde meydana gelen fiyat artışlarından dolayı ödenecek malzeme bedel farklarının ne şekilde ve hangi malzemelere ödeneceği sözleşmenin 12. Tespit hakedişindeki ihzarat miktarlarının. Akaryakıt. düzenlenecek ilk hakedişte yapılmalıdır. ödenek diliminin doldurulduğu hakedişten sonra. Ancak ileriki yıllarda ihtiyaç duyulacak malzemeler.yıllık iş programına göre o yıl yapılabilecek iş kalemine yetecek kadar ihzarat yaptırılmalıdır. Cezalı çalışma süresi içerisinde. Çimento ve Kerestedir. Yıl sonunda yapılan tespit hakedişinde yüklenicinin iş programında yapması gereken kadar iş yapamadığı anlaşılması halinde. artan veya eksilen miktar imalat hangi yılda yapılırsa yapılsan geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere artış veya eksilişin kesinleştiği yılın hatlarıyla değerlendirilir. iş programındaki ödenek diliminin tamamlanmasına kadar yapılan imalat ve ihzarata geçen yılın fiyat farkı uygulanır. Yüklenici herhangi bir yılda. prensip ve analizler kullanılmalıdır. iş programında. Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kaleminin yaptırılması halinde sözleşme rayiçleri kullanılarak yeni fiyat yapılmalıdır. sözleşme rayiçleri yerine işin yapıldığı yılın rayici veya fatura bedeli kullanılmışsa bu iş kalemine o yıla ait fiyat farkı uygulanmamalıdır.tasdikli iş programına uygun olmak kaydıyla ve Bakanın yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihraz edilebilir. Sözleşme fiyatı bu usulle hesaplanan iş kalemlerine de fiyat farkı uygulanır. Malzeme bedel-farkları. Her yılın sonu itibariyle tespit hakedişleri düzenlenir. prensip ve analizlerle hesap edilen iş kalemlerinin bulunması halinde. Yüklenicilerin tenzilatları yüksek . malzemenin yıl başındaki fiyatı ile yıl içindeki fiyatı arasındaki fark ihale tenzilatına tabi tutulmadan KDV hariç olmak üzere ödenir. İçmesuyu inşaatlarında karşılaştığımız malzeme bedel farkları çoğunlukla.malzeme fiyatlarındaki artışlar için de malzeme bedel farkı ödenmelidir. Profil demir. Kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalatın kesin veya ara metraj sonucu miktarında arıtma veya eksilme olduğu tespit edilir ise. Ancak ihzarat miktarlarında imalata giren miktarlar dikkate alınacaktır. İşin bir bölümü veya tamamı için bir süre verilmişse iş programı revize edilerek yıllık ödenek durumları kalan iş miktarları ve süre uzatımının bitiş tarihi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve durum yükleniciye taahhütlü bir yazı ile bildirilmelidir. Betonarme demiri. bu iş kalemlerinin uygulama yılı birim fiyatlarının hesaplanmasında aynı özel rayiç kabul. Bunu teminen öncelik sırasına göre varsa mevcut rayiçler. İhzarat bedeli ödenecek malzemeler. Bu miktardan fazla yapılan ihzaratın bedeli ödenmemelidir. Sözleşmenin. Bundan sonra ihzaratlarda sanki imalatmış gibi fiyat farkı verilir. Bu malzemelere bedel farkı verilirken işin iş programına uygun olup olmadığı kontrol edilmeli.

İçmesuyu depolarında zeminle ilgili hususlara değinecek olursak.Fizibilite ve Proje Özel Şartnamesinin 4.Başkan Yardımcısı Bir yapının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zemin ve temel etütlerinin. Bu nedenle sistem. jeolojik kayıtların incelenmesi.1. 1. işin yapımı aşamasında maliyeti arttıran ve bazen de projenin büyük ölçüde değişmesine neden olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. yerel depremsellik gibi bilgilerin yer alması öngörülmektedir. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Ön etüdün seçilen yerin uygunluğunun tespiti. permeabilite. Malzeme bedel farkında ihale tenzilatı uygulanmadığından her ne kadar ihzarat kesintisi yapılsa dahi ihzarat kesintisine de ihale tenzilatı uygulandığından yüklenici bir miktar karlı duruma gelmektedir. zemin mukavemet. eski haritalar. ve 1. alternatif yerlerin belirlenmesi ve tasarım etüdünü planlamak için yapılacağı belirtilerek. Ancak zaman içinde söz konusu projelerin hesapları ve hesaplarda baz alman zemin emniyet gerilme değerleri temin edilemez duruma geldiği gibi. deformasyon. arıtma tesisi gibi su tutucu yapılarda gündeme gelmektedir.5 kg/cm2 arası ve 1 kg/cm olmak üzere 4 ayrı zemin emniyet gerilmesi için hazırlanmıştır. Bu düzenlemede Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar da dikkate alınmıştır. civarda yapılmış önceki etütler.1995 tarihinden itibaren uygulamaya konulan projeler 4 farklı deprem bölgesi ve 2 kg/cm2 den büyük. malzeme. bilindiği gibi içmesuyu tesislerinde kullanılan çeşitli hacimde depo projelen. ön etütlerde topoğrafık durum. özellikle zemin ve yapı etkileşimim göz önüne alarak ve temel tasarımı için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi kapsayacak şekilde yapılmış olması. boşluk suyu basıncı özellikleri ile yeraltı suyunun zararlı özellikleri vb. İÇMESUYU TESİSLERİNDE ZEMİNİN ÖNEMİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TAYİN YÖNTEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ayfer ÖRGE . 2 kg/cm2 -1. İçmesuyu tesislerinde zeminin önemi iletim hatlarında ve depo. çeşitlilik ve yemlenen yönetmelikler yönünden konunun bir bütün halinde ele alınarak aynı kriterler çerçevesinde projelendirilmesi zorunluluk haline gelmiş ve yeni depo tip projeleri hazırlanmıştır.ise yıl sonu itibariyle bir sonraki yılda kullanacağı malzemeleri tespit hakedişinde ihzarat olarak getirmektedirler. zemin tabakalarının belirlenmesi. aynı hacimde farklı ebatta depo projeleri üretilmiştir. temel ve kazı sistemlerinin doğru olarak projelendirilmesi gereklidir. Proje aşamasında zemin emniyet gerilmesinin belirlenmesine ve depo yerinin uygunluğuna ilişkin zemin etüt raporu hazırlanmasına ait esaslar ilgili şartnameler yanı sıra bir yazı ile Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir. Ancak uygulamalar sonucunda gerek proje yüklenicilerinin gerekse Bölge Müdürlüklerimizin konuya yaklaşımlarında bazı farklılıklar ortaya çıkması nedeni ile konu tekrar gözden geçirilerek Etüt . Tasarım etüdü kapsamına işe. Çünkü yıl sonu fiyatı gelecek yılın baz fiyatına eşit olmaktadır. hidrolojik koşullar. Aksi halde. bir tasarım etüdü ve gerekirse kontrol etütleri ve yapı evresi gözlemleri ile ölçümlerin yer alması istenmektedir. komşu yapılar ve kazıların incelenmesi. hususların dahil edilebileceği belirtilmekte bu etütler için uygulanacak alışılmış yöntemler: . Söz konusu Esaslarda yapı ve zemin koşulları açısından 3 kategoriye ayrılan zemin ve temel etütlerinden 2. kategoride yer alan yapılar için genellikle bir ön etüt. içmesuyu projeleri kapsamında farklı firmalarca hazırlanmış ve uygulanmıştır.

idareye teslim edilmelidir.000 ölçeklerinden biri) b) Yapı yerinin genel topografyası.Yukarıdaki ilk iki madde ile de zemin emniyet gerilmesinin belirlenememesi halinde ise. Bunun için yapı civarında imar planı raporlarındaki zemin emniyet gerilmesi. madde kapsamında yapılan çalışmalar: hidrolojik rapora ek olarak hazırlanacak zemin raporu kapsamında açıklanarak.İstisnasız her depo yerinde proje aşamasında sondaj işlemi yapılmasının getireceği maliyet unsuru. maddede belirtilen şekilde tarifleme belirlenemiyorsa.3. Buna göre. . c) Yapı yerinde zeminin tabakalanması ve kesiti. 6. açılmış bulunan kazı çukurları. zemin raporunda önerilen zemin emniyet gerilmesi hakkında görüş bildirilir. 1/1. 3. 1.1. e) Heyelan durumu f) Depremsellik durumu hususlarına yer verilmelidir. Bu çerçevede yükleniciler tarafından hazırlanan zemin raporu hidrolojik rapor yersel tetkiki sırasında Bölge Müdürlüğü inşaat ve jeoloji mühendisi tarafından incelenerek yersel tetkik tutanağında. 1.İnşaat aşamasında istimlak problemleri. 2. Yeni düzenlemede söz konusu gözlemsel incelemelerin inşaat ve/veya çevre ve/veya jeoloji mühendisi tarafından gerçekleştirilmesi ve yüklenicilerden mutlaka jeoloji mühendisi istihdam şartı aranmaması da vurgulanmıştır. d) Yeraltı suyu ve feyezan durumu. temel sondajına gidilerek.Öncelikle gözlemsel inceleme yolu seçilir. 5.000. yapı yerinde deney çukuru açılıp gerekli incelemeler yapılarak ve zemin raporu hazırlanarak tarifleme getirilmelidir. mülkiyet ve ulaşım durumu.sondajlar.Yeni depo tip projelerinin 4 farklı zemin için hazırlanmış olması nedeni ile inşaat aşamasında yeniden projelendirme gerektirmemesi.000 1/2. laboratuar deney sonuçlarına göre zemin raporu hazırlanıp buna bağlı olarak zemin emniyet gerilmesi belirlenmelidir. 3.veya.1. Deney çukuru açılmasına gerek olması halinde bu işlem.Proje aşamasında zemin sondaj ekipmanının ulaşımına uygun koşulların sağlanmasındaki zorluklar.Özellikle çok sık kullanılan 50-700 m lük hacimli depoların monolitik sistemle çözülmüş olmaları sonucu zemin sınıfının inşaat sırasında değiştirilmesinin işin keşfine önemli ölçüde etkileşimi olmaması.maddelerde belirtilen hususların yapılmasına gerek duyulması halinde. 2.yerinde arazi deneyleri. bu aşamada çukurun açılamaması durumunda bu işlem proje aşamasına kadar yüklenici tarafından yapılarak. Bu esaslar yanı sıra içmesuyu depolama tesislerinde: 1. rapor yersel tetkikinde yapılarak sonuçları tutanakta belirtilmeli. 3. 2. 1/5. 4. Projelendirme aşamasında yapılan bu incelemeler sonucu belirlenen zemin emniyet gerilmesi değerleri inşaat aşamasında temel seviyesinde kazı yapılmasını takiben tahkik edilmeli. mevcut lokasyonlar. bu durum gerekçeleri ile birlikte tutanakta belirtilmelidir. jeolojik haritalar ve yapılmış bulunan binalara ait baz alman zemin emniyet gerilme değerlerinden yararlanılmalıdır.Depo yerlerinin genelde sağlam zemin olarak nitelenen alanlarda seçilmesi gibi hususlar da dikkate alınarak. inceleme çukurları. bu rapor kapsamında: a) Yapı yakın çevresinin Jeolojik haritası(l/25.000. 2. proje ekinde hazırlanacak zemin raporu. Zemin sondajı gerekmesi halinde bu işlem yüklenici firma tarafından proje hazırlanması aşamasında yaptırılarak aynı şekilde proje ekinde idareye teslim edilmelidir.laboratuar deneyleri olarak sıralanmaktadır.nedeni ile söz konusu olabilen yer değişiklikleri. zemine uygun kısımların uygulanabilme kabiliyeti. ilgili şartnamede yapılan son düzenlemede yapılacak işlemlerin öncelik sıralaması belirlenmiştir. Depo yeri zemin raporları Bölge Müdürlüğünce incelenip rapor veya proje ile birlikte onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.

yapılmış inşaatın sulanmasında kullanılacak su temiz. SANAT YAPILARINDA BETON VE KALIBIN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Refik TUZLU . yüksek sıcaklıkta pişirildikten . aynı şartlarda fakat içmesuyu ile yapılan numunelerin küp mukavemetlerinin %90'ından az olmamalıdır. Ancak bu sulara yeteri kadar kireç katılarak sertliği arttırılıp kullanılması mümkündür. kum.Kullanılacak suların asitli olup olmadığı turnusol kağıdı ile anlaşılır. Bu sular kesinlikle karma.Ancak aluminli çimento hiç bir zaman tuzlu su ile karıştırılmamalıdır. betonun bünyesine giren malzemeleri inceleyelim. Tip Projeler Yapım Genel Teknik Şartnamesinde yapının oturacağı arazinin ilk 1. Bu tanımları yaptıktan sonra kaliteli bir beton veya betonarme yapı inşaa edebilmek için. Karma suyu ile yapılacak beton numunelerinin 7 ve 28 günlük küp mukavemetleri.Kullanılan sular kesinlikle asitli ve sülfatlı olmamalıdır. yağ. ■ Çok kirlenmemiş olmak şartıyla tabiattaki var olan sular karma suyu olarak kullanılabilir. .Sülfatlı sular ise baryum klorür eriği ile beyaz çökelek vermesiyle tanınabilir. Depo yerlerine ait zemin çalışmalarının yanı sıra hidrolojik rapor yersel tetkiklerinde iletim hattı güzergahında heyelan etütlerinin yapılmasına da gerekli önem verilmeli. mümkün olduğu nispette güzergah üzerindeki aktif veya pasif heyelan alanlarından uzaklaşacak şekilde güzergah belirlenmesine özen gösterilmelidir.000 m2 si için yeterli derinlikte 4 sondaj. . sulama ve yıkama suyu olarak kullanılmaz. berrak olmalı. ÇİMENTO : Çimentolar. ■ Organik maddelerle endüstri atıkları hiç bir şekilde bulunmaması gerekmektedir. ■ İçmesuyu elverişli (TS 266) sular en ideal beton karma suyu olarak kullanılabilir. Alman sertlik derecesi 5'in altında olan sular karma suyu olarak kullanılmaz. Turnusol kağıdı kırmızı renk veriyorsa bu su asitlidir. çamur. lağım suyu alkali ve asitleri ihtiva etmemelidir. ■ Deniz suyu da betonda kullanılabilir.Şube Müdürü Beton: Çimento. ■ Nehir ve dere sulan gibi çamurlu sular havuzlar da dinlendirilip içindeki çamurlar çökeldikten sonra kullanılmalıdır. kum ve çakılın yıkanmasında.000 m2 için en az iki sondaj yapılması önerilmektedir. Betonarme: Beton ve çelikten meydana gelen birleşik bir yapı malzemesi Kalıp: Betonarme yapı malzemesinin bünyesine girmesine rağmen beton ve çelikten sonra üçüncü ve onlar kadar önemli bir öğedir. kil ve tabii kalker taşlarının sonra öğütülmesinden elde edilen hidrolik bağlayıcılardır. kil. ■ Fransız sertlik derecesi 9. çakıl ve suyun uygun ölçülerde karışımından elde edilir. Bu esaslar çerçevesinde zemin raporları düzenleme işleminin Bölge Müdürlüklerimizce hazırlanan projelendirme çalışmalarında da dikkate alınarak projelere dahil edilmesi beklenmektedir. sonraki her 1. .tereddütlü durumlarda depo yeri istimlak ve ulaşım sorunları da çözümlenmiş olduğundan gerek duyulursa bu aşamada zemin sondajı yapımına gidilmelidir. SU Beton yapılmasında. .

Su ile karıştırılıp plastik bir hamur durumuna getirildikten sonra havada yada su içinde yavaş yavaş katılaşarak taşlaşırlar. Piriz adı verilen bu katılaşma olayı 1 saatte başlamak ve en çok 10 saatte tamamlanmak üzere gerçekleşir. ■ Bu süreyi soğuk yavaşlatır. ■ Bu süreyi sıcak hızlandırıcı etki yapar. a) Portland Çimentoları TS19 Portland Çimentosu Standardlarına göre üretilmektedir. Normal Portland çimentoları tam mukavemetlerinin yaklaşık % 70'ini 28 günde kazanır. ■ Normal Portland Çimentosu (NPÇ 350) ■ Yüksek Mukavemetli Portland Çimentosu (YPÇ 500) ■ İlk Mukavemeti Yüksek Portland Çimentosu (İPÇ 600) b) Beyaz Portland Çimentosu (BPÇ 350) c) Yüksek Fırın Cüruf Çimentoları ■ Demir Portland Çimentosu (NDPÇ 350) ■ Yüksek Fırın Portland Çimentosu (NYPÇ 350) Yüksek Fırın Portland Çimentoları, Portland çimentolarına kıyasla rutubete tuzlu suya endüstri gazlarının etkisine daha dayanıklıdır. d) Traslı Çimentolar (T.Ç) Genellikle, kütle betonlarında ve su yapıların da kullanılırlar. e) Alüminli Çimentolar Bu çimentoların sertleşmeleri çok hızlıdır. Prizden 24 saat sonra portland çimentosunun 28 günlük mukavemetine ulaşır. Sülfatlı ve asitli sularla yüksek ısının zararlı etkilerine karşı dirençleri yüksektir. Soğuk havada betonlamaya uygundurlar. Alüminli çimentoların, portland çimentosuyla karıştırılması sakıncalıdır. Çünkü böyle bir karışımda hacimsel genleşme olur. f) Diğer tür çimentolar Hava Sürükleyen Portland Çimentosu: Bu çimentolarda donmaya karşı direnç yükseltilmiştir. Genleşen (Ekspansif) Çimento; Rötre istenmeyen ve genleşme istenen yerlerde kullanılır. Geçirimsiz çimento: Geçirimsiz maddeler katılmış Portland çimentosudur. 3 aydan fazla muhafaza edilmiş çimentolar kullanılmadan önce tekrar kontrol edilmesi gerekir. Çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilmelidir. Muhtelif fabrikaların çimentoları aynı inşaat ünitesinde kullanılamaz. Çimento rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanmalıdır. Depo yada ambarlarda çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok 8 sıra halinde istif edilmelidir. AGREGA,KUM Kum; Kayaların ayrışmasıyla oluşan ve daneleri delik çapı 7 mm olan elekten geçebilen bir yapı malzemesidir. Kare Delikli Elek İnce kum 0-1 mm 0 - 0,8 mm Orta kum 1-3 mm 0,8-2,4 mm İri (kaba) kum 3 - 7 mm 2,4 - 4,3 mm Kum tabii ve suni olabilir. Tabii kum; dere yataklarından, kum ocaklarından ve deniz kıyısından elde edilir. Suni kum; kalker ve granit gibi taşların konkasörle kırılmasıyla mekanik olarak üretilir. Yapıda kullanılacak kum temiz olmalı beton mukavemetine zararlı yada çeliğe etkiyen maddeler bulunmamalıdır. Dane şekilleri mümkün olduğu kadar yuvarlak, kürevi veya kübik olmalı,

Yapılarda kullanılan kum yeterli derecede sağlam basınca dayanıklı ve çeşitli hava etkilerine mukavim olmalıdır. Deniz suyunun portland çimentosuna etkisi kötü olduğundan deniz kumu ile beton yapılmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek kaliteli betonlar için KUM temiz tatlı su ile yıkanmalıdır. Kum kalitesini basit olarak anlamak için; Bir avuç kum elde ovalandığında toprak gibi' ezilmemeli gıcırtılı bir ses çıkarmamalı, ele yapışmamak, avuçta atıldığında toz ve kir bırakmamalıdır. Kumun içinde toprak ve killi maddelerin varlığım anlamak için; Bir miktar kumu ölçekli cam bir kaba veya bir bardak içindeki suya atılarak basit bir deney yapılır. Su ile karıştırılan kum durulmaya bırakıldığında toprak ve kil kumun üzerinde bir tabaka şeklinde çökelir. Bu tabakanın kalınlığı kum kütlesinin yüksekliğinin 1/14 ünden çok olmamalıdır. ÇAKIL Çakıl ve kumun mukavemeti çimento mukavemetinden hiç bir zaman daha az olmamalıdır. Çünkü kırılma daima malzemenin zayıf olanından ileri gelir. Betonun bünyesine giren çakılların büyüklükleri genellikle 7-70 mm arasında kalır.

GRANÜLOMETRİ Bir kum-çakıl karışımıyla iyi kalitede beton yapılabilmesi için çeşitli çaplardaki tanelerin karışımı içinde bulunması gerekir. Granülometrik birleşimi belirlemek için çeşitli delik çaplarındaki bir elek dizisinden yararlanılır. Her elekten geçen malzeme miktarları bulunur. Agrega yıkandıktan sonra uygun granülometriyi verecek granülometri eğrisindeki limitlere göre en az 4 gruba ayrı ayrı depo edilecektir. BETONUN KARIŞTIRILMASI Karıştırma el ile yapılırsa; Kum, çakıl, çimento önce kuru olarak, beton, tahta veya saç platform üzerinde iyi karıştırılır, bu karıştırma bir yere aktarmak suretiyle en az üç kere yapılacaktır. Sonra süzgeçli kova ile gerektiği kadar su katılarak harç ile sarılmamış hiçbir çakıl veya kırmataş görülmeyinceye kadar karıştırma ve harmanlama işin deva edilecektir. Karıştırma Betoniyer ile yapılıyorsa; Betoniyere konulacak çimento, kum, çakıl yada kırmataş ve su hep birlikte homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Karma işi en az 1 dakika olmakla birlikte bu süre betoniyerin kapasitesine de bağlıdır. Mesela; (1.147) m3 kapasiteli betoniyerler için 1.5 dakika karıştırılır. Betona konulan su miktarı azaldıkça karıştırma süresi uzatılmalıdır. Kullanılacak betoniyerler su ayar tertibatlı olmalı. Elde edilen beton 20 dakika içinde kullanılmalıdır.

Betoniyer ile karıştırmada ikinci bir karışım konmadan önce betoniyer tamamıyla boşaltılmalıdır. İş bittiği veya durdurulduğunda betoniyer iyice temizlenmelidir. BETON DÖKÜLECEK YERİN HAZIRLANMASI Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri,- çamur, talaş, yonga, şekerli maddeler inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılmalı ve yüzey iyice temizlenmeli, su emme gücü olan yüzeyler beton suyunu emmemesi için beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır. BETONUN TAŞINMASI Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton hemen döküleceği yere taşınmalıdır. Taşıma sırasında beton elemanlarının birbirinden ayrılmaması için taşıma işi sarsılma ve çalkalanma yapmayan araçlarla yapılmalı, bu şekilde taşıma yapılamıyorsa betonun taşınıp döküleceği yerde bir kere daha karılması gerekir. Beton serbest olarak en fazla 1.5 m yükseklikten dökülmemeli; beton oluk yardımıyla dökülecek ve eğim çok fazla ise, oluğun yer yer paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalardan oluşturup sık sık yön değiştirilerek betonun hızının kesilmesi amaçlanmalıdır. Beton dökme işinde boru kullanılırsa borunun alt ucu dökülmüş beton içinde bulundurulacak, boru her zaman dolu olacaktır. Betonun karıldığı veya betoniyerden çıktığı an ile yerine döküldüğü an arasında geçici süre 20 dakikayı geçmemelidir. Özel karıştırma aletleriyle teçhiz edilmiş kamyonlarla (Transmikserler) taşımalarda süre 45 dakikayı geçmemelidir. BETONUN DÖKÜLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI Beton aralıksız dökülecek vibratör ya da el ile sıkıştırılarak sıklığı temin edilecektir. Vibratörle sıkıştırmada betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilmeli işin önemine göre vibratörün devir adedi tespit edilmelidir. Beton kat kat dökülecek vibre edilmiş katların kalınlığı vibratör iğnesinin uzunluğunun yarısı kadar olacaktır. El ile sıkıştırmada beton tabaka kalınlığı 15 cm den fazla olmayacak. İki tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmemelidir. Vibre edilen ve prize geçen betonlar tekrar vibre edilmez. Vibratör iğnesi son dökülmüş beton içine yavaş yavaş m2 yüzeye (4) dört defa eşit aralıklarla batırılacak; Bu aralıklar vibratörün etki alanının çapından fazla olmayacaktır. Döşeme ve kaplamalarda satıh vibratörü kullanılacak; Beton dökümünden 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunacaktır. SU İÇİNDE BETON DÖKÜLMESİ İçinde beton dökülecek suyun ısısı +10° altına düştüğünde dökülecek beton en az 300 dozlu ve dışarıda 50 kg fazladan ilave olunacaktır. 25 cm çapındaki borular, yada altı kapaklı kova ile sıkışık bir kütle halinde su altına bırakılacaktır. Beton hiç bir şekilde oynatılmayacak, suda dalga olmaması dikkat edilecektir. Tabandan kaynak suyu çıkıyor ise beton dökümüne zarar vermeyecek şekilde önlem alınacaktır. DENİZ SUYU ETKİSİNDE OLAN BETONUN DÖKÜLMESİ Projesinde 200, 250 dozlu gösterilmiş olan masif beton kısımlar deniz suyu etkisinde kalıyorsa, bu betonlar 300 dozlu olarak dökülecektir. Bu gibi betonlarda deniz suyunun kimyasal etkilerine dayanıklı çimento kullanılmamalıdır. ALKALİ VE SÜLFATLI SULARIN VE ZEMİNİN ETKİSİNDE KALAN BETONLARIN DÖKÜLMESİ Beton işin başından sonuna kadar aralıksız dökülecektir. Buna imkan bulunamazsa zeminden en az 45 cm daha yüksek bir seviyeye kadar aralıksız dökülecektir. Alkali zemin veya alkali suların beton

Alkali ve sülfatlı zemin ve sulara dayanıklı çimento kullanılacaktır. rüzgardan. Normal portland çimentosu kullanılıp hava sıcaklığı +3° üstünde kaldığı sürece. DİLATASYON DERZLERİ Bırakılacak dilatasyon derzleri projesinde gösterildiği gibi yapılacaktır. SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜLMESİ Hiç bir zaman donmuş zemin üzerine beton dökülmeyecektir. iskele ve kalıpları 8 gün Küçük kenarı 3 m daha büyük açıklıkta döşeme açıklıkları 3 m 21 gün geçmeden büyük kiriş ve kemer iskele ve kalıplan alınmamalıdır. kemer Kolon. KALIP VE İSKELENİN ALINMA MÜDDETİ Beton yeteri derecede prizini yapmadan. yıkanacak kuvvetli dozlu çimento şerbeti döküldükten sonra yeni beton dökülecektir. BETON EK YERLERİ Momentlerin en az olduğu yerlerde beton 45° eğimli veya dişli olarak bırakılacak. Donmuş. kar ile karışmış. kg/m3 biriminde bulunan bu değere dozaj denir. Piriz devresinde hava sıcaklığı +3° altına düştüğünde ısının tekrar +3° çıkmasına kadar geçen müddet iskele ve kalıp alma müddetine sayılmaz. Isı + 3 derecenin altına düştüğü zaman dozaj en az 350 tutulmalı. İskele ve kalıpların alınması. Beton döküldükten 7 gün sonrasına kadar +15° üstünde tutulması gibi tedbirler alınmalıdır. Beton sarsıntılardan. BETONUN KORUNMASI Beton 7 gün süreyle nemli tutulmalı. Geceleri ısı 20° fazla olursa sulamaya devam edilmeli. ± 3 derecede beton yapılması betonun dökülmesi ve korunması için basit tedbirler alınması gerekir. çimento ve dökülen betonun cins ve özelliğine. hava şartlarına göre değişir. En az + 3 dereceye kadar herhangi bir tedbir alınmadan beton dökülebilir. Bir beton bileşimine giren su miktarı olarak Çimento ağırlığının % 25 Kum ağırlığının % 8 ~ 12 si Çakıl ağırlığının % 1 ~ 2 toplamını almak uygun bir yaklaşımdır. Binalarda 40 m. Suyun çimentoya oranı % 40 aşmamalı. Kanal kaplamalarında 2 m yi geçmemelidir. perde 3 gün gibi imalatların yan kalıpları Küçük kenarı 3 m küçük döşeme. imalatın büyüklüğüne. .dökümü bittikten sonra 72 saat beton yüzüne değmemesi sağlanacaktır.hatıl. kırağı ile örtülmüş malzeme kullanılmayacaktır. Yeni beton döküldüğü zaman bu yüzeyler temizlenecek gerektiğinde tel fırça kullanılacak. yağmur ve kimyasal maddelerden korunmalıdır. BETONUN BİLEŞİMİ Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış 1 m3 beton bileşiminde bulunan çimento miktarı ağırlıkça belirlenir. Betonlara lüzumu halinde maksada uygun katkı malzemesi ilave edilecektir. Agrega ve su 40° kadar ısıtılmalı. Eski beton ile yeni betonun birbirleri ile iyice kaynaması sağlanacaktır. 3 m den küçük açıklı kiriş. asgari bekleme müddetlerini doldurmadan kontrol mühendisinin onayı alınmadan İSKELE VE KALIP alınmaz. üzeri çuval kum. hasır örtülmeli ve sulanmalı veya beton yüzeyine kimyevi koruyucu madde ilave edilerek korunmalıdır. Prize çabuklaştırıcı katkı malzemeleri ilave edilmeli. Lento . İstinat duvarlarında 10 m. Traslı çimento kullanılması halinde bu bekleme süresi bir misli artırılır.

500 0.680 Su 0. DOZAJ 250 kg/m3 300 kg/m3 400 kg/m3 Minimum Basınç Direnci 120 kg/cm2 160 kg/cm2 100 kg/cm2 140 kg/cm2 20 x 20 x 20 cm küp D=15 cm h=30 cm silindir 3 225 kg/cm2 195 kg/cm2 .580 0. Ayrıca çeliğe yeterli ölçüde bağlanmadığı için mukavemet düşer. Bundan ötürü işlenebilmesi güçleşir.140 0. Yeterli ölçüde su konulmazsa beton çok kuru olur.150 0. Bazı yerlerde çakıllar toplanır.740 0.740 Su 0.760 0.500 Çakıl 0.Beton çelik donatıyı paslanmaya karşı güvenle korumakla görevli olduğundan birleşimde yoğun beton elde edilmesi için yeterli ölçüde çimento bulunmalıdır.580 0.790 0.125 0.740 0. Çimentonun prizine yeterli nem bulunmayabilir böylece mukavemet düşer. Beton bileşimindeki diğer önemli nokta su miktarıdır.145 0.155 Kum 0. Su gerektiğinden çoksa aşırı ölçüde su buharlaştığından geride boşluklu beton kalır ve rötre olayı büyük ölçüde artar.130 0.135 0. Sıvı betonlar betonarme yapılarda kullanılamaz.500 0.160 Beton dozajlarına göre aranılacak 28 günlük en düşük basınç kırılma dirençleri aşağıda gösterilmiştir.580 0.500 0.790 0. Birleşime giren su miktarı hem betonun kıvam ve dolayısıyla işlenebilme özelliği hem de mukavemeti üzerine etkir. Agrega Doz 250 300 350 400 Kırma Taş Doz 250 300 350 400 Kum 0.710 0. Betonarmede kullanılacak beton genellikle plastik kıvamında olmalı B225 ve B300 yapılacağı zaman su miktarları deneyle kontrol edilmesi gerekir. Demirli beton agregası 30 mm ye kadar dane iriliğinde olacaktır. Demirli betonlarda dozaj 250-400 kg/m olacak ve beton içindeki agrega ve su miktarları hacmen tayin edilecektir.580 Çakıl 0.

payanda. demir çubuk aralıkları 30 cm den az olduğu takdirde bir sıra atlayarak bağlanmalıdır. KALIP VE İSKELE Beton ve Betonarme inşaatın kalıp ve iskeleleri projesine göre yapılacaktır.000-12. Madeni mesnetler beton dış sathına çıktığından galvaniz olması gerekir. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette 30 cm den fazla olduğu zaman demir çubukların birbirini kestiği her noktada bağlanmalı. kırma taş. 1. Ahşap olarak yapılır ise.5 katı kalınlık etrafında kıvrılmalıdır. madeni boru parçası kesinlikle kullanılmamalıdır.000 devirli vibratörün tesisine dayanacak şekilde takviyeli olacak ve kalıp yüzeyinin birleşme yerleri suyu sızdırmayacak nitelikte olacaktır. betonarme işleri projelerindeki biçimde durmasım sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması bu kaplamanın bağlantı ve tahkimi için kullanılan parçalardan meydana gelen bir sistemdir. 2. boya. h=30 cm) basınç kırılma direnci. projede gösterilen yerlerine yerleştirilecektir. ÇIPLAK BETON KALIBI Görülen yüzleri olduğu gibi bırakılarak istenilen görünüşte yapılacak olan. dikme tabanı ve yastıkları. Kesit değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı ÇAM veya 2. tuğla parçası.Betonun tanım ve sınıflandırılması: Kb28 (Kg/cm2) ** Sınıf Vb2s (kg/cm2)* I B300 300 240 iyi Beton II B225 225 195 Normal Beton III B160 160 140 Normal Beton *Vb28'-28 günlük küp numune (20x20x20 cm) basınç kırılma direnci. Dönük çatlaklı Çıkar budaklı. Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak için çakıl. zararlı pastan. bükülme kesinlikle demir ısıtılmadan yapılacaktır. uygun araçlarla temin edilmeli. yağ vs maddelerden temizlenmelidir. Etriyeler kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta. bağlantı. ahşap. BLOKLAR ASKILAR vs. . **Kb<28-'28 günlük silindir numune (d=15 cm. Bu kalıp dakikada 8.Betonarme Demirlerin Yerine Koyma ve Bağlama Betonarme demirleri. Beton dökümü ve betonun prizi esnasında yerinden onamayacak şekilde iyice bağlanmalıdır. Demir yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra kontrol mühendisi tarafından muayene ve kabul edildikten sonra beton dökülmeye başlanılmalıdır. İmal edilen kolon. demirli ve demirsiz betonların kalıbıdır. diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2. kalıplan indirme tertibatı ve parçalardan kurulu sisteme iskele denir. Demirlerin kalıp yüzeyine olan mesafesi. çapraz. KALIP İSKELESİ Kalıp üzerine gelecek yükleri taşıyan makas. dikme. BETONARME DEMİRİ Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü olacaktır. kiriş. sınıf cam kereste mukavemetinden az olmayan diğer cins keresteden imal edilecektir. KALIP Her çeşit beton. döşeme gibi aksamın demirleri gruplanarak (poz no yazılı) etiketler takılmalıdır. Bu bloklar idarenin kabul edeceği şekil ve boyutlarda ÇİMENTO harcından yada MADENİ mesnetlerden yapılmalıdır.Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması Betonarme demirler projesinde gösterildiği şekilde bükülecek. İskele çelik veya ahşap olabilir. Yerine konmuş demir kirden.

Tahtaların kalınlıkları mukavemet hesaplarına göre tayin edilecektir. darbelere maruz betonlarda sivri köşe ve hatlara mani olmak için bu kısımlarda kalıplar çıta ile beslenmelidir. Dış tesirlere. rahat bir montaj için bina yüksekliğinin 4 m. gibi. Ancak. sert ağaçtan kamalar.  Elyaf istikametinde basınç 60 kg/cm2  Eğilme istikametinde basınç 80 kg/cm2 Elyafa dik istikametle basınç 15 kg/cm2  Elyaf istikametinde kesme 6 kg/cm2 olarak proje tanzim edilecektir. Kaide betonu yüksekliği 40 cm. toplama depolarının yerleşimine çok dikkat edilmelidir. terfi hattı istikameti.Bölge Müdür Yardımcısı Terfili içmesuyu tesislerinde. geldiğinden. Kalıp tahtaları mutlak suretle eşit kalınlıkta olmalıdır. Bina yerleştirilirken. Bina içindeki boru kanalının genişliği. montaj ve demontajda sorun yaratmaktadır. bina içinde bulunan boru kanalının terfi hattını karşılaması sağlanmalıdır. olarak planlanması ve projelendirilmesi gerekmektedir. caraskalın kanca boyu 50 cm. bu yükseklik.400 kg/m3 olarak alınacaktır.İskele keresteleri genellikle dört köşe kesitli olacaktır. olmasından dolayı. Derin kuyu motopomp binalarının yerleşiminde. Kalıp yüzünde kullanılacak tahtaların kalınlığı 2 cm' den az olmayacaktır. Ahşap gerilmeleri. pompa montajının ve demontajın kolaylıkla yapılabilmesi için. Terfi merkezi kapısı da m. dalgıç pompa kolon borularının boylarının 3 m. kapılar dışa açılır yapılmalı ve kapı. .dir. kuyunun duvara yaklaştırılmamasına.25 m. Ahşap kalıplar araları açılıp harcı akıtmayacak. Beton dökülmeden veya beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak ufak çöküntüleri düzeltmek. Kalıp ve iskele söküldükten sonra iskele altına çakılan kazıklar çıkarılarak veya kazık başları zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinden 0. terfi çapma göre. Derinkuyu tip projelerindeki bina yüksekliği 3. kalıp ve iskelenin sökümü sırasında sarsıntı ve zararlı gerilmeleri önlemek için işin ehemmiyetine göre gerekleri yerlere verenler. kum kutuları. çarpılmayacak. yol durumu ve sondaj kuyusunun konumu dikkate alınmalı. projedeki ölçülerde beton kitlesi elde edilebilecek tarzda sıhhatle yapılmış ve takviye edilmiş olacaktır. İskelenin oturduğu zemin dayanıklı olmazsa tertibat alınacak (kazık. İÇMESUYU TESİSLERİ SANAT YAPILARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ DETAYLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. kuyu borusunun karşısına getirilmelidir. Kalıp ve iskele hesaplarında taze beton yoğunluğu 2. Kalıp ve iskele üzerindeki bütün yükler göz önünde bulundurulacaktır. genişliğinden az olmamalı. Kalıp cidarlarım birbirine bağlamak için kullanılan madeni gergiler beton yüzeyinden en az 5 mm içerden betona zarar vermeden kesilecek tarzda yapılmalıdır. öncelikle derin kuyu ve yatay milli motopomp terfi merkezi ile. Kurulan kalıp iskelenin şekil değiştirmesine sebep olacak sarsıntılı ve üzerine ilave yükleme yapılmayacaktır. terfi merkezinin ortasına getirilmesine özen gösterilmelidir. sistemin sürekli ve iyi bir şekilde çalıştırılması için.50 m aşağıda kalmak üzere kesilmelidir. her tesis için yeniden ölçümlendirilmelidir. beton) vs. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Simavi BAKIR . vidalar gibi ayarlayıcı ve indirici tertibatlar konulmalıdır. Dikmelerin yuvarlak kesitli olmasında sakınca yoktur.

ilgili Kontrol Mühendisleri ile görüşülüp. rüzgar hakimiyeti dikkate alınarak. toplama depolarının fazla gömülmemesi gerekmektedir. Terfili içmesuyu tesislerinde. pompa salonundan yer kazanmak için. ilettikleri suyun basıncı altında daima içsel kuvvetlere maruzdur. iletim hatları ile.E. emme kollektörü. boruların aşırı eğim nedeniyle aşağıya kayma tehlikesi vardır.5 m. belgeleri alınıp. Toplama depolarının fazla gömülmesi halinde. kontrol elemanlarının dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir. Klorlama binaları. bilhassa arıtma tesislerinde. tesis gömme depolarına su terfi eden motopompları besleyen depolardır. İçmesuyu tesislerinde diğer önemli konu da tespit kitleleridir. Bu nedenle. terfi merkezi salon kotunun. kuyuların doldurulduğu görülmektedir. Toplama deposu ve terfi merkezi yerleşiminde. demontaj parçaları ve yangın hidrantlarının T. debisi fazla ve yüksek Nm'li motopomplar binaya girmemekte olup. terfi merkezi motopomp salonu ve toplama deposunun manevra odası sualtında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İletilen suyun hareketinden ve basıncından ileri gelen bu kuvvetler. Keson kuyular üzerinde yapılan terfi binaları. boru hatlarında hareketlenmelere ve bunun sonucunda su kaçaklarının ortaya çıkmasına sebep olurlar. bina dışında bir kanal yapılarak. depo krepin kotu ile. terfi merkezinin gömülmesi halinde. içmesuyu tesislerinde. Bu binaların iyi şekilde yerleştirilmesi ve pompa salonunun dizaynında.S. terfi hatlarında binanın dışına kesinlikle hat vanası konulmalıdır. motopomp giriş ve klorlama kapıları dışa açılmalıdır. emme kollektör borusu oraya yerleştirilir. olması nedeniyle. keson çapının 3-3. belgeli olmasına dikkat edilmeli ve T. klor odasının yanında bulunan boşluğa tüp odası veya salona ilave edilmesi uygun olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de. toplama depolarının yerleştirilmesi. Yüksek terfili tesislerde. diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde inşaa edilmelidir. Terfi debisine göre. kum veya strafor ile binadan tecrit edilmelidir. montaj ve demontajda zorluklarla karşılaşılmaktadır. toplama deposu ve terfi merkezi kollektör kanalı tahliyesi cazibe ile sağlanmalı. İnşaat ve Makine Mühendisi arkadaşların koordineli olarak çalışmaları gerekmektedir. eğer sağlanmıyorsa. isale hatları ve şebeke boruları. motopomp şase ölçüleri alınarak. motopompta arızalara sebep oluruz. Toplama depolan. pencere korkulukları takılmadan kırılmamalıdır. Terfi hattı." motopomp montajına uygun hale getirildikten sonra işe başlanması gerekmektedir. Kırıldığı ve kontrol edilmediği taktirde. yemlemeyi sağlamak için. şebeke borularını rijitlemek ve hatları basınçlara karşı sağlamlaştırmak için. pompa şase ölçülerine göre kaide ölçülerinin belirlenmesi ve işletme debisine göre.E. İçmesuyu tesislerinde. Bunun gibi tip projelerin tadilatları. her tesis için tadilatlarının. kollektör kanalı ve boru çaplarının ölçülendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında çok eğimli güzergahlarda. terfi hattının patlaması veya yağışlar nedeniyle. kuyu binası bitmeden kapı. Tüm motopomp binalarının. terfi . Ancak.S. Kontrol Mühendisi arkadaşlar tarafından çok iyi incelenmesi gerekmektedir. kuyulardan veya kaynaklardan gelen suların toplanıp. Eğer buna dikkat etmezsek. Bu nedenle. bina içindeki kollektör kanalı çok yer tutabilir.Projede olmasa dahi. alınacak tedbirlerin başında tespit kitleleri gelir. O taktirde. buna göre beton kaide kitlelerinin dökülmesi gerekmektedir. Bankamız motopomp binaları tip projelerinin. Örnek olarak. İçmesuyu tesisleri bünyesinde bulunan depo manevra odaları ve şebekede terfi hatlarında kullanılan vanalar. kesinlikle kreyn monte edilmesi gerekmektedir. işe başlanmadan önce yapılması gerekmektedir. kaidenin binadan tecrit edilmesidir. kuyu ağzına dökülen koruma betonu. Motopompların üzerinde çalıştığı kaide betonları dökülmeden önce. motopomp salonuna açılan sürgülü veya katlanır kapı yapılması ve motopomp montaj ve demontajı için. Kaide betonları. Sondaj firması tarafından. terfi merkezinden daha aşağıya gömülmesi gerekecektir. gaz kaçağı halinde. ayrı bir terfi merkezi düşünülmeli veya keson kuyu üzerine yapılacak terfi binasının ölçüleri önceden planlanmalıdır. binada çatlamalara. Tip projede. en önemli sanat yapılarından biri de yatay milli motopomp terfi merkezleridir. Bu nedenle. Yatay milli motopompların yemlemeli olarak çalışmaları istendiğinden. üç gruplu terfi merkezi projesini ele alırsak. o işin yazışma dosyasına konulmalıdır. çekvalfler.

Çalışma yeri konusunda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir: a) Onaylı projesi olmayan hiçbir ünitenin inşaatına başlanılmamalıdır. e) Çalışmanın bittiği kısımlar temizlenmeli. zarar ziyan ve irtifak hakkı problemleri zamanında ve süratle çözümlenmeli ve tesis inşaatının zamanında ikmal edilmesi sağlanmalıdır. Bankamız Yapım İşleri Genel Şartnamesi. 2.7. Bu arızaların imalat hatalarından meydana gelmesi halinde sorumluluk yükleniciye aittir. inşaatı biten kısımların su verilip işletmeye açılabilecek ve tasfiye kabulü yapılacak durumda bulunması sağlanmalıdır. boru ek parçası armatür vs toplanarak şantiyede istif edilmelidir. içmesuyu inşaatına ait Özel ve Teknik Şartname hükümleri ile 3.maddesi çok açık ve net olarak çalışma yeri ve hendek taban genişlikleri hakkında hüküm ihtiva etmektedir. Çalışma yeri konusunda.Bölge Müdür Vekili 1-ÇALIŞMAYERİ: 1. depo ve şebeke öncelik sırasına uyulmalıdır. Dolayısıyla bu gibi yerlerde dağınıklık önlenmelidir. f) Uzun yıllara. sirayet etmesi muhtemel olan tesislerde yapılacak iş. Herhangi bir nedenle işin sözleşmesinin tasfiyesi halinde. Çünkü işletme esnasında çıkabilecek arıza ve hataların belediyesinden kaynaklanıyor ise bu arıza ve hataların sorumluluğu belediyesine aittir. İçmesuyu tesisleri depolarında. 2. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sıtkı ŞİMŞEK . d) Belediyelerle gerekli koordinasyon sağlanarak kamulaştırma. c) Tesis inşaatı daima bölgesel bir bütünlük arz edecek ve su verilip işletmeye açılabilecek tarzda yürütülmelidir. çökeltme ve filtre havuzlarında sızdırmazlığı sağlamak için. isale.HENDEK TABAN GENİŞLİĞİ : Bankamız İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 13. kaptaj. İÇMESUYU İNŞAATINDA ÇALIŞMA YERİ. yürünebilir alana çalışma yeri denir. arıtma tesisi bünyesinde bulunan giriş havalandırma yapıları.İnşaat çukurlarında (Hendek veya Temel Kazısı) çalışmak için gerekli. edilmediği kontrol edilmeli ve ona göre beton dökülmelidir. ŞEV VE İKSA KONULARINDA GENEL NOTLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. Daima yerleşim birimine öncelikle içme suyunun ulaştırılması hedef alınmalıdır. DON DERİNLİĞİ. Ancak işletmeye açılan bu kısımları bir tutanak dahilinde belediyesine teslim edilmelidir. Keza sözleşmenin feshi halinde de tesisin inşaatına başlanmış bölümlerinin azami ölçüde bütünlük arz edecek şekilde yapılmış olması sağlanmalıdır. duvar geçiş parçalarına sızdırmazlık çemberlerinin kaynak edilip. karıştırıcı.1996 tarih ve 1996/36 sayılı genelgede belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.İçmesuyu tesisi ile ilgili boru hattı veya sanat yapışırım yapıldığı mahal. b) Yıl içi ödeneğinin sağladığı imkanlar çerçevesinde işlerin yapımı esnasında. İçmesuyu tesislerinde çalışma yerleri onaylı projesinde belirlenmektedir. bölgesel bütünlük arz edecek şekilde tamamlanmalı bu kısımları Belediyenin talep etmesi halinde işletmeye açılmalıdır.merkezindeki basma kollektör boruları ve bina dışındaki terfi hattı tespit kitle betonları dökülmeden pompalar çalıştırılmamalıdır. Bu hükümlere aynen uyulması zorunludur. . HENDEK TABAN GENİŞLİĞİ.

kazının şevli veya iksalı yapılabilir durumda olduğu veya kazının bu türlerden sadece birisi ile yapılabilir durumda olduğu hususunun. (c). müteahhit tarafından DİN 4124 ve TS 2519 a uygun olarak hazırlanacak kazı veya iksa projesinin Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından sonra başlanacaktır.İksalı hendeklerde : d + 2 x 60 + 2 x 5 cm olarak alınır. (b). diğer . d) Aynı hendek içinde birden fazla borunun yan yana bulunması halinde. çalışma hacmi ile birlikte taban genişlikleri. iksalı paçal kazı fiyatı tarifindeki iksa türlerinden ayrı ise. kazı ve iksa projesinin gerekmesi halinde bu gibi yerlerde uygulamayı. den az hendeklerde 0. Bölge "Müdürlüğünün yazılı emri olmadan borular arası 20 cm. i) Çalışma yeri genişliği. Bölge Müdürlüğünce onaylı tutanakla belirlenmesinden sonra başlanacaktır. den derin hendek ve temel kazılarında.İksalı hendeklerde : d + 2 x 35 + 2 x 5 cm c) d > 70 cm ise. yüklenici yollan eski haine dönüştürmek zorunluluğundadır.Bütün kazılar tatbikat projesinde mevcut kazı kesitlerine uygun olarak yapılacaktır. kum-çakıl tabakası trapez kesitinin alt taban genişliği. mesafe bırakılacaktır.50 m. gerekirse hendek tabanında (d) genişliğinde sandık şeklindeki kazı yapılacak ve bu kazı bedeli fiilen uygulanan iksa türü esas alınarak iksalı paçal kazı birim fiyatı üzerinden. borular arasında 20 cm. iksasız inşaat çukurlarında da yapı elemanlarının varsa taban betonunun dış yüzeyinden zemin şevinin tabanla. den fazla döşenemez. iksalı inşaat çukurlarında yapı elemanının varsa taban betonunun dış yüzeyi ile iksa kaplama yüzeyi arasındaki (İksa hariç). j) Sözleşmesinde başka koşul yok ise. Ancak yukarıda sayılan sebeplerden ötürü şevli veya iksalı kazıdan herhangi birinin yapılmasının mümkün olamayacağı hallerde şev-iksa mukayesesine gidilmeden imalatın yapılmasını mümkün kılan kazı türü uygulanır. f) Hendek tabanına kum çakıl serilmesinde. (b). fiilen yapılan genişlik esas alınmak üzere. a) d < 40 cm ise. Kontrolün isteğine göre yolun yeniden yapımında kullanılması kabil olacak yol malzemesi. içmesuyu boru boylarının 5 m.60° den yatık şevli hendeklerde: d + 2 x 45 cm .60° den dik şevli hendeklerde: d + 2 x 35 cm . den büyük oluşundan dolayı ferşiyatın yapılabilmesine imkan verecek iksa türü. derinliği 1. e) Kontrol Mühendisi ve Bölge Müdürünün gerekli görmesi şartı ile sanat yapılarında çalışma yeri genişliği en fazla 60'ar cm olacaktır.60 m. ve daha derin hendeklerde 0. (d) ve (e) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde tespit edilecektir.80 m.50 m. ferşiyat ve imalatın yapılacağı dolgu üstü seviyesindeki hendek genişliği (a). (d). kazı bedeli de iksasız paçal kazı bedeli üzerinden ödenecektir. (e) ve (f) fıkralarında belirtilen hükümlere göre ödenecektir h) Derinliği 1. Hendek tabanı genişlikleri. (c).İksalı hendeklerde :d + 2x20 + 2 x 5 c m b) 40 cm < d <70 cm ise.50 m. iksa bedeli. trafik ve çevre şartları dikkate alınarak kazının şevli veya iksalı yapılmasının mümkün olması halinde şev-iksa mukayesesi yapılarak ekonomik olan kazı türüne göre ödeme yapılır. fiilen yapılan iksa türüne göre. varsa taban betonu dış genişliği olmak üzere boru hatlarına ait hendeklerin içinde yürünebilir.60° den yatık şevli hendeklerde : d + 2 x 20 cm .den az olamaz. varsa dolgu üstü seviyesi ile kesiştiği noktaya kadar net genişliklerdir. Tatbikat projesinde hendek kazı kesitleri bulunmuyorsa hendek tabanına varsa kuru dolguya oturduğu seviyede ölçülmek ve (d) boru dış çapı. Kazının iksalı yapılması halinde 2x5 cm ilave edilir. . . Kazı ve iksa projesi verilmemesi halinde bedeli (a). Ancak. den fazla olan hendek kazılarında zemin cinsi.Şevli hendeklerde : d + 2 x 20 cm . hiçbir şekilde (d) boru dış çapı yada taban betonu dış genişliğinden az olmayacaktır. yapılacak imalat türü. Bu şartlan temin etmek üzere. Uygulamaya.60° den dik şevli hendeklerde : d + 2 x 60 cm . .den ve 1. g) 5 m. eğer yapılan iksa.

Sökülecek kaldırım asfaltı ve beton yol kaplama malzemesi. yeraltı suyunun fazla olduğu ve yüzeye çok yakın olduğu yerlerde su boşaltma giderleri ve zorluklan göz önünde tutularak şehir içi gibi zemin üstünde dolgu yapılmasının mümkün olmadığı hallerde yukarıda verilen değerler azaltılabilir. derinliğe borular döşenir. don seviyesinin yüksek olduğu kısımda dolgu malzemesinin su geçirmeyecek şekilde istiflenmesine dikkat edilir. Bu gibi hallerde dolgunun yüzeysel sulara engel teşkil etmemesi için üst ve alt geçitler düşünülür.HENDEK YAN YÜZLERİNİN GÜVENLİĞİ. . zemin mekaniği deneylerinin sonuçlan. Ancak. Sadme tesirleri ve lağım sularına karşı özel tedbirler alınarak hendek derinliği gerektiğinde azaltılabilir. c) Yumuşak kayada p= 80°. "Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik" in 6. a) Kohezyonsuz yada yumuşak kohezyonlu zeminlerde p açısı en çok 45°. 2. e) İnşaat çukurunun yada hendeğin içindeki ve dışındaki yükler ve sarsıntılar.25 mt. h) Stabilite emniyet tahkiki (Bu standardın hükümlerine göre yapılması zorunluluğu olması halinde). Ayrıca. Şev eğimi. lağım mecraları ile kesişme veya yakınlaşma hallerinde kesişme noktası projeleri hazırlanır. i) Şev-iksa maliyet mukayesesi gibi bilgilere ihtiyaç vardır.000 m. Müteahhit yol üst yapa malzemesini düşey ve düzgün kesecektir. b) Sert yada yan sert kohezyonlu zeminlerde p açısı en çok 60°. kotunun üzerindeki yerlerde boru üstünden zemin yüzüne kadar bu derinlik 1. sadme ve ısı etkileri göz önünde tutularak 0-2. d) Sert kayada ise p= 90 ° olabilir. maddesi c fıkrasında belirtildiği gibi gerek isale ve gerekse şebeke hatlarında don. zeminin özelliği yanında. c) Yeraltı suyu durumu. d) Temel ve hendek derinliğinin çevredeki yapılara mesafesi.000 mt. f) İnşaat çukuru yada hendek çevresindeki tesisler.kazı malzemesinden ayrılarak belirli yerlerde istif edilerek korunacak ve gerektiğinde kullanılacaktır. ŞEV VE İKSA Hendek yada inşaat çukurlan şevlerinin yada iksalarının stabilite emniyeti hakkında karar verebilmek için. zemindeki tabakalar. kotuna kadar boru üstünden zemin yüzüne kadar 1. b) İnşaat temel zemininin durumu. inşaat çukuru ve hendeklerin açık bırakılacağı zaman süresi.HENDEK DERİNLİĞİ . Zemin üstünde dolgu yapmanın imkanı varsa boru hattı su seviyesi üstüne alınır. a) İnşaat çukuru yada hendeğin boyutları ve derinliği. 3. 4124 DİN normlarına göre şev açıları zeminin özelliğine göre aşağıdaki değerleri alabilir. hendeğin projesinde belirlenen üst genişliğinde her bir taraf için 15 cm den fazla olmayacaktır. pissu kanalları ve benzerleri.00 m. alınır. g) İksa cinsi ve uygulama resimleri. genel olarak don seviyesi göz önüne alınarak incelendiğinde. 4.DON DERİNLİĞİ Hendek derinliği. Meskun mahalde. kazı içinde ve yanındaki yükler ve sarsıntılar göz önünde tutulmak suretiyle saptanır.

iksanın teşkili için cidarlarda yapılan fazla kazının 5'er cm' den 10 cm' lik kısmı iksa tutucu perde genişliği olarak ölçüye ithal edilir. ancak iksa güvenliğinin tehlikeye düşmeyeceğinin saptanması ile mümkündür.a) Mevcut yapı tesislerinin tehlikeye düşmesi. Kazıya iksa yapılması halinde. c) Özellik gösteren etkenlerin şev emniyetini tehlikeye düşürmesi hallerinde şevlerin kendini tutma emniyeti hesapla tahkik edilmelidir. burkulma. den büyük olması. İksalar en büyük yükler ve en elverişsiz durumlar gözetilerek TS 2519'a göre boyutlandırılacaktır. devrilme) esasları göz önünde tutulacaktır. kazı çukurundaki çalışma hacmini en az daraltacak biçimde yapılmalıdır. kaza yapabilecek sulara karşı müteahhit gerekli tedbirleri. Yükler TS 498 standardına uygun olarak alınmalıdır. Ancak kendini tutamayan ve kazı yapılırken meydana gelen çökmelerle imalat veya ferşiyatın yapılmasını imkansız kılacak durumda olan zeminlerde kazının. iksanın yalnızca taşıma düzlemine göre yapılmayıp. İksalar burkulmaya ve devrilmeye karşı stabil olmalıdır. Fazla zemin yükleri ile şiddetli sarsıntıların oluştuğu yerlerde destek değiştirilmesinden ve ağır destekler kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. sarsıntılar ve ayrıca su düzeyleri. eklenerek (Kontrol Mühendisinin gerekli görmesi ve bilfiil yapılması şartı ile) bulunacak kazı boyutları esas alınmak suretiyle hesaplanır. gergi ve bulonlar. derinliğe kadar kazı yan yüzeyleri düşey olacaktır. Bankamız Birim Fiyat Tarifleri Cetvelinin "KAZILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER" Bölümünde. Bulonlu bağlantılarda yeterli büyüklükte ve kalınlıkta altlık levhalarının bulunması zorunludur. den fazla ve zeminin kendini tutamaması halinde ise kazıya verilecek şev veya iksa seçiminde çalışma güvenliği de dikkate alınarak yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. Desteklerin kaymasına. Yağmur yada başka sebeplerle inşaat çukura ve hendek içerisine akıp herhangi bir hasar. İksa kaplaması zemin yüzeyinden yada güvenlik şeridinden en az 15 cm yüksek olmalıdır. Burkulma. gevşemesine karşı gerekli önemler alınmalıdır.60 m. Kama.50 m. c) Kazıda yüklenicinin kusuru yüzünden meydana gelen kaymalardan kaynaklanan genişleme hacmi. özel yüklemeler ayrıca göz önünde bulundurulur. hacim durumunu da kapsayacaktır. bunun değişmeleri. Kazı derinliğinin 1. örselenmiş zemin durumları göz önünde tutulmalıdır. b) Serbest ve temel kazıları ile hendek kazılarında 1. ankraj. proje ve şartnamelerde kayıt ve ayrıntı bulunmuyorsa. b) Şev yüksekliğinin 5 m. İksa elemanlarının inşaatının yürütülmesi sırasında aynı zamanda başka amaçla kullanılabilmesi. devrilme hesapları. yüklemelerde özel talimata uyulur. Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmamış yada yetersiz olarak alınmış olması dolayısıyla hasıl olan kaza ve zarardan müteahhit sorumlu olacaktır. Statik hesaplar ve konstrüksiyon resimleri de onaya sunulacaktır.50 m. düzgün kesilmiş ve keskin kenarlı olmalıdır. Boru hendeklerinin iksasında uzun boruların hendeğe indirileceği ve mevcut alt yapı tesislerinin hendekle kesişeceği önceden dikkate alınmalıdır. Stabilite hesaplarında (çelik inşaata ait stabilite durumları. Karayolu için. İksa elemanlarının tümünün boyutları hesaplanarak saptanır. a) Sanat yapılarının serbest ve temel kazı hacimleri. Yapı temelinde yada çevresinde oluşacak kabarmalar. İksa. işin yapılmasını mümkün kılacak ölçüde şevli veya iksalı olarak yapılması için. yapının temel seviyesindeki taban kenarlarına en çok 0. Bankamız "İÇMESUYU İNŞAATINA AİT ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME" nin boru hendeklerinin güvenliği (madde 14) maddesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır. Ödemede daha ucuz olan fiyat uygulanır. şev veya iksalı kazıdan hangisinin daha ucuz alacağının mukayesesini içeren tutanağın Bölge Müdürlüğünce onaylanması gereklidir. . (akarsu yataklarında zorunlu olarak yapılan imalatlar hariç) masrafı kendisine ait olmak. Ahşap kaplama kalasları en az 5 cm kalınlıkta. Ancak. oturmalar. temizleme ve nakliye bedelleri ödemede dikkate alınmaz. öncelikle kontrol mühendisi ile yüklenici arasında tanzim edilecek ve zeminin tarifini.

çelik ekleme levhaları. yapılacak iksanın uzun içmesuyu borularının ferşiyatını imkansız kılabileceği unutulmamalıdır. kelepçe. ahşap. İksanın yapılmasında kazıya ayak uydurulması zorunludur. . Destekler ve ankrajlar sürekli olarak gergin tutulacak ve bu durum denetlenecektir. Arazide özel durumlarda ara destekler gerektiğinde. Sarsıntılarda ve değişik yüklemelerde özel bir denetim zorunludur. İksa kaplamaları zemine sıkı sıkıya yaslanmalıdır. Çakma derinlikleri. Ahşap desteklerin ekli olmasına izin verilmez. Düşey kalaslar. Her göğüsleme en az iki destek ile tespit edilir. zemine çakılı olmalıdır. Meskun mahalde ve yapılaşmanın olduğu yerlerde yatık şevin yapılamaması gibi. göğüslemeler ile yada levhalar en az 3 kalası tutabilecek biçimde yerleştirilir.sıkıştırma ve çektirme olanağı sağlayacak biçimde olmalıdır. Kalaslar yalnız tabana kadar çıkabiliyor ve fazla indirilemiyorsa bu durumda özel güvenlik önlemleri alınır. düşey kalasların alt uçları en az 30 cm. idarece saptanıp Müteahhit palplanş bölgesinin de gereken sızdırmazlığını sağlar. Palplanşlar.50 m. İksa kaplamaları ile zemin arasında oluşabilecek boşluklar derhal doldurulacaktır. çelik palplanş seçimi. Burulmuş yada eğilmiş çelik elemanların kullanılmasına izin verilmez. zemin cinsine ve su durumuna göre saptanarak uygulama yapılır. Şev iksa mukayesesinde. yatay kaplamalı iksa uygulanır. destekler kuşaklara iyice tutturulmalıdır. kuşak ve başlık kirişleri ile birbirine tutturulur. Çelik kaplama elemanları bütün boylarınca aynı biçimde olmalı. izin verilen gerilmeler ve eğilmeleri aşmayacak biçimde boyutlandırılır. yük dağıtma kirişleri yada uygun yardımcı elemanlar tercih edilebilir. Sözleşmede belirtilmemiş ise. Kazı her zaman yaklaşık ve ancak bir kalas genişliği kadar ileride yürütülür. Çelik iksa kaplama elemanlarının yanlara kaçmaması ve istenmeyen biçimde eğilmemeleri için.Eğer zemin kazı sırasında iksadan önce bir kalas genişliğinde kendini tutabiliyorsa. çakılırken ve yan yana gelince bir biri üzerine iyice oturmalıdır. Kalaslar genel olarak 1. Çakılmış çelik profiller arasına destekler konmalıdır.2. çelik elemanlar ile kaplama yapılabilir. bunların yerine başlık kirişleri. ancak kuşaklara ve kelepçelere oturtulabilir. kazıya paralel olarak indirilmelidir. Ayrıca her kalasın sonlarına yakın birer destek yerleştirilir.50 . betonarme. işin ekonomikliği yanında yapılabilirliğine de dikkat etmek gerekir. Bütün desteklerin mesnet ve oturma alanlarına sıkıca yerleştirilmesi zorunludur. Kazı yapılırken ve kazı bitmiş durumda iken. Bütün elemanlar. Destekler. İksa kaplamaları arasında iyi bir kenetlenmeye ve sızdırmazlığa gerek olmayan durumlarda. aralıklar ile desteklenir.

Genel tecrübeler.Daire Başkanı İçmesuyu tesis inşaatlarında nakliyeler (imalat+ ihzarat) önemli yer tutmaktadır. son zamanlarda uygulamada bu oranın % 100 oranı aştığı durumlar gözlenmektedir. Önemli keşif yanılmalarına yol açtığı için seminerde bu konunun ayrıca işlenmesi amaçlanmıştır. çimento gibi malzemelerin nakliye bedellerinde yanılmalar önemli miktarda olmamakla birlikte bu orandaki aşırı artışların. KAZI TAŞINMASI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN . . nakliyelerin imalatın % 15-20'si oranında tutmakta olduğu bilinmekle beraber. Demir.NAKLİYELERİN KEŞİF İÇİNDEKİ ÖNEMİ. özellikle kazı ve stabilize taşımalarından ileri geldiği görülmektedir.

) ihale öncesinde belirlenmeli. Bilindiği gibi Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesis ihtiyacı borular Bankamızca verilmekte. bazen yer teslimlerinde keşifte yer almamasına rağmen hilafına platform kazılan gündeme getirilmektedir. öngörülen miktarda platform kazısı açtırılıp bedeli ödenmeli. mücbir yerlere ait platform kazı yer ve miktarı (uzunluk. Uygulamada taşıma fiyatlarının neyi kapsayıp kapsamadığına dikkat edilmelidir. Bunun için esas olan. Maddesinde platform kazı projesinin ihale öncesinde tespit zorunluluğu.Daire Başkanı Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesis inşaatlarında depo ve isale hatları için zorunlu hallerde platform kazısı yaptırılmaktadır. böylece ihale rekabeti yönünden de sıkıntı yaratılmamalıdır. Örneğin yükleme-boşaltma ödenemeyecek bir imalata mükerrer yükleme-boşaltma bedeli ödenmemelidir. fazla yapılan kazı bedeli ise ödenmemelidir. Bu şartname hükümlerine rağmen. . Bu bakımdan tesislerin zamanında bitirilip hizmete girmesi için zorunlu olmadıkça kazı ve stabilize gibi önceden tahmin olunmayan taşımalara meydan verilmemelidir. tesise ait proje yaptırılması safhasında gerekli yerler için platform kazısı projesinin de hazırlanmasıdır. genişlik. mükerrer nakliyeler söz konusu olmakta böylece gereksiz keşif artışlarına yol açılmaktadır. Bankamız İçmesuyu İnşaatına Ait Özel ve Teknik Şartnamenin 27. Bazı durumlarda özellikle borularda malzemelerin uygun yerlere istif ettirilmemesinden dolayı. işin projesinin hazırlanması sırasında hazırlanmayışı sonrasında. Borular için ihale öncesinde demir ve çimentoda da olduğu gibi şantiye içi taşıma mesafesi tespit edilerek fiyat belirlenmekte ve bu fiyatlar keşif ve birim fiyatlarına konulmaktadır. bilahare projesinin hazırlanacağı göz önünde tutulmalıdır. Ancak bazen acil durumlarda platform kazı projesinin. SERVİS YOLU VEYA PLATFORM KAZISININ ÖDEME ESASLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN . miktar vb. Keşifte yer alması halinde de öngörülen kesimlerde. sonradan gerekebilecek platform kazısının ise bila bedel yüklenici tarafından açılacağı öngörülmüştür. Uygulamalar çerçevesinde zorunlu yapımı gerekli olabilecek bu tip taşımalar yeterince tahmin olunarak keşif yanılmalarına yol açılmamalı.Bunun sonucunda tesisler hedeflenen zamanda bitirilip hizmete sunulamamaktadır. maddesi ile Bankamız Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 19. bu borular boru firmalarına şantiyede istifli teslim esasına göre ihale edilmektedir. Bu bakımdan işin keşfinde yer almaması halinde platform kazı bedeli ödenmemelidir. Bu fiyatların gerçekçi tespit edilmesi sonradan meydana gelebilecek yakınmaları önlemiş olacaktır.

granülometrik malzeme veya ince taneli toprak (agresif olmayan) malzeme (gereken kalınlıkta) tabakalar halinde sıkıştırılarak serilir. Açılan bu baş yuvaları için ayrıca bir bedel ödenmez. Kayalık zeminde fazladan kazılan hendek tabanına serilecek dolgu malzemesinin kalınlığı (yataklama kalınlığı) sıkıştırıldıktan sonra 20+(D/10) cm. Borulara etki eden dış yüklerin hesaplanmasında yürürlükte olan TS7397 standart esasları dikkate alınmaktadır. Boruların hendek tabanına bütün boru boyunca oturmasını temin etmek için hendek tabanı düzeltilip pekiştirildikten sonra boru bağlantılarının yapımı ve denetimi için hendek tabanında baş yuvaları açılır. olmalıdır. boruların tüm boylarınca tabana oturacak biçimde düzenlenmelidir. Burada D. yataklama ve dolguların yapılış biçimlerine göre bazı faktörlerin etkisi altındadır. Boruların yataklanmasının gerekmesi halinde. Ancak tecrübeler göstermiştir ki bu hesap esaslarına ilaveten inşa tarzı da önemli ölçüde boruları etkilemektedir.den az olamaz. Yataklama tiplerinden de görüleceği gibi yataklama katsayısı 1. Serilecek malzemenin kalınlığı (yataklama kalınlığı) sıkıştırıldıktan sonra 10+(D/10) cm. Bu standarda göre toplam dış yük hesap edilirken. hendek tabanına sıkıştırılabilir. Boruların döşenmesinden önce hendek tabanı muayene edilmelidir. Bu standart Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının yayımladığı ISO 27851986 (E) numaralı uluslararası standart esas alınarak TSE teknik kurulu tarafından Türk Standardı olarak kabul edilerek yayınlanmıştır.8 arasında değişmekte ve yataklama yapılması ile borunun taşıma gücü arttırılmış olmaktadır.BORU YATAKLANMASI. Gereğinden fazla yapılan kazı ve dolgunun bedeli ödenmez. kum yataklama yapılması ile de % 50 . dolgu malzemesinin cinsi ve sıkışma modülü ile hendek koşulu ve yataklama tipi önemli olmaktadır. Onun içindir ki şantiye şefi ve kontrol mühendisleri boru döşemelerinde ve yataklama detaylarında gereken hassasiyeti göstermelidir. BORU TECRÜBESİ VE HENDEK DOLGUSU İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN Daire Başkanı BORU YATAKLANMASI VE KUNDAKLANMASI Toprağa gömülü olan boru hatları.1 ile 4. Burada borcu cinsi. boru hattının deformasyonuna neden olur. sivri kaya ucu gibi engeller yerinden çıkartılarak yok edilmelidir. zeminin uygun olup olmadığına bakılır. Konunun önemi nedeniyle bu şartname maddesi aynen aşağıda aktarılmıştır. hendek taban genişliğinin yeterli olup olmadığına. Bu kontrolde özellikle hendek derinliğinin doğru olup olmadığına. Ayrıca boru statiğine etki eden hendek koşullarına inşaat tarzında gerekli titizliklerin gösterilmemesi halinde boruya ek yük gelmektedir. Boru hendek tabanı. Bu sırada meydana gelebilecek düzensizlikler ve boşluklar uygun malzeme ile doldurularak iyice sıkıştırılmalıdır. olmalıdır. Dolgu malzemesi olarak cüruf ya da benzeri agresif özellik taşıyan malzemeler kullanılmaz. borunun cm . Yataklama tiplerine bakıldığında. D. sadece boru mufunun yuvaya oturtulması ile % 10. Maddesinde detaylıca açıklanmıştır. toprak ve trafik yüklerinin yanı sıra hendek koşullarına.% 90 boru taşıma gücü fazlalaşmaktadır. hendek tabanının düzeltilip düzeltilmediğine. dış izolasyon ve boru çapı dikkate alınarak. KUNDAKLANMASI. sıkışabilir. Bu miktar hiçbir zaman 15 cm. Boru statiğinde etkili olan hendek tabanı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Bankamız İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamesinin 15. Granüler bir malzeme veya ince taneli toprak (agresif olmayan) serilmelidir. Burada. Hendek tabanı kayalık zemine isabet ediyorsa hendek tabam derince kazılır ve fazladan kazılan bu kesime taşsız ve iri çakılsız dolgu (yataklama) malzemesi hendek boyunca serilir. yatak malzemesinin oturma hareketi. borunun dış çapıdır. Hendek tabanındaki yukarıda sayılan engeller tamamen ortadan kaldırılamıyor ise hendek tabam derince kazılır. Hendek tabanının düzeltilmesi sırasında ortaya çıkan in taş parçası. Bunun içindir ki iksaların sökülmesi ve desteklerin alınması dolgu işlemi ile birlikte yapılmalıdır.

boru tipi ve çapma. döşeme işlemi ise tesis yüklenicilerince gerçekleştirilmektedir. Hendek tabanının bulunduğu zemin kumlu veya kumlu gibi (kohezyonsuz) üniform bir yapıya sahip olup. olarak yapılacak duvar. ince mıcır ya da benzeri dolgu malzemesi tabakalar halinde hendek genişliğince serilerek sıkıştırılır. hendek taban zemini üniform olarak gevşetilerek. Boru hatları TS 7397 normuna uygun yataklama dolgusu üzerine oturtulduktan sonra borunun etrafı.b. şilt veya akıcı kum gibi oynak zemin (kohezyonlu) içerisinde bulunması halinde boru hattı. ilgili standartlar ve şartnameler çerçevesinde yapılmakta. varsa trafik yükü vb. elenmiş agresif olmayan toprak. boru tepe noktasından 30 cm. içinde taş parçalan vs. faktörler dikkate alınarak uygun bir yataklama açısı seçilir. yukarıya kadar kum. ankraj v. balçık. çapı. Taş veya elek üstü iri malzeme ile yapılacak dolgunun yüksekliği. 20 mm' den küçük daneli çakıl. TS 7397'de belirtilen şartlara uygun bir yataklama açısı ile kavramalıdır. boru malzemesi cinsine uygun düşecek ve agresif olmayan malzeme ile boru hattı gömlek içine alınır. taş veya elek üstü iri malzeme ile yapılan dolgu üzerine küçük taneli çakıl serilerek yataklanması ve drenaj yapılması gibi önlemlerle güvenlik altına alınır. Boruların yataklama biçiminin. uygun tedbirlerle önlenir. Bu işlem yapılırken boruların dış izolasyonlarının zedelenmemesine dikkat edilir. zeminin taşıma gücüne. Dolayısı ile teslim edilme sonrasında borularla ilgili itiraz ve sürtüşmelere meydan verilmemesi gereklidir. Hendeğe gelebilecek sular nedeniyle yüzme tehlikesinde olan boru hatlarında gerekli özel önlemler (geçici ankraj ya da ek yükleme) uygulanır. Hendek tabanının bataklık. bu yapılmadan hendeklerin doldurulmasına kesinlikle izin verilmemesi gereklidir. Boruların şartnameler çerçevesinde döşenmesini takiben İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamede tariflenen boy ve esaslar dahilinde mutlaka basınç tecrübesinin yapılması. boru yataklamalarının. İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 5. BORU BASINÇ TECRÜBESİ Boruların döşenmesinde en önemli faktörlerden birisi de hattının basınç tecrübesinin yapılmasıdır.cinsinden dış çapıdır. boru eksenine dik. hendek tabam borunun tüm boyunca zemine oturacak biçimde düzeltilip pekiştirildikten sonra. Ancak anma çapı 600 mm ve daha büyük olan borular bu çeşit zeminde açılmış hendeklere yerleştirilmeden önce. . boru hatlarının taşıma gücünü önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle. düşey ve yanal zemin basıncına. borular doğrudan doğruya hendek tabanına yerleştirilebilir. faktörler göz önüne alınarak mahallinde tespit edilir. Boru hatlarında homojen bir taşıma gücü elde etmek amacıyla TS 7397 normu esaslarına göre borunun tipi. Maddesi uyarınca yüklenicilerin boruları teslim almasından sonra boruların her tür akıbetinden sorumlu olacağı öngörülmekte. Eğimli arazide yataklama ve dolgu malzemelerinin sürüklenmesi ve borunun kayması. teslim alma öncesinde herhangi bir tereddüt halinde tecrübe parasının yüklenici firmacı karşılanması durumunda tecrübesini isteyebileceği belirtilmektedir. boru altında TS 7397'de belirtilen şartlara uygun olarak taşıyıcı bir yüzey (yataklama açısı) oluşması sağlanmalıdır. Hendek dolgusundan önce tüm hat boyunca boru altına uygulanan yataklama dolgusu iyice sıkıştırılmalıdır. düşey ve yanal zemin basıncı. Bilindiği gibi Bankamız uygulamalarında tesis ihtiyacı borular Bankamızca tahsis edilmekte. hareketli yükler vb. Hendeğin geri kalan kısmı kazı malzemesi veya normal bir dolgu malzemesi ile doldurularak sıkıştırılır. Dolgu (yataklama) malzemesi hendek boyunca üniform olarak sıkıştırılmış olmalı ve boruyu. gerilmeleri mümkün olduğunca homojen olarak yayacak biçimde yapılması şarttır. kabulü müteakip şantiyelere şevkine izin verilmektedir. bulunmuyor ise. Gerekli hallerde sürüklenmeye karşı yer yer yan taraflara tahliye yapılır. Bankamızca satın alman boruların şantiyeye şevkinden önce fabrikalarda gerekli deneyleri. Agresif zeminlerde.

1 . Zemin sıkışması ile daneler birbirine yaklaşır ve birbirlerine olabildiğince değerler. Gömlekleme malzemesi sıkışabilir nitelikli malzeme olmalıdır. Sıkıştırmada önemi olan sulama işlemine. belli bir değerde olmalıdır. Gömlekleme iksaların sökülmesi ve dolgunun yapılması işleri birbirleriyle ilişkili ve birbirleriyle girişimlidir. İyi sıkışma sağlamak için su içeriği ne çok ne de az olmalı. Bu durumda hendek dolgusu iki aşamada yapılmalıdır. Zemin sıkıştırmasında optimum su muhtevasının tespiti için TS 1900'de belirtildiği üzere standart Proktor deneyinin yapılması gerekir. Bu uygun değer "optimum su içeriği" adım alır. sıkıştırma işlemi yapılırken zarar görmemesine dikkat edilmelidir. boruların dayanımı da önem taşımaktadır. Demek ki zemin sıkıştırılması sonucunda zemin en sıkı ve en az boşluklu durumda bulunduğu gibi su ile doygun olmalıdır. böylece değme yüzeyleri artar.ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI Zeminler basınç altında boşluklarındaki suyu ya da havayı yitirerek sıkışırlar. gereğinden az ise daneler arası sürtünme ve kohezyon bir direnç ile danelerin birbiri üzerinden kayarak boşluklarına girmesini ve birbirlerine yakınlaşmasını önler. zemin içinden havanın kaçırılarak danelerin birbirine yaklaşması ve boşluk oranlarının düşürülmesi amacıyla yapılan işlemdir.Borunun Gömleklenmesi (Kundaklama) Yataklamanın üstünde boru üst noktasından 30 cm yukarıya kadar yapılan işlemdir. kum ve çakıl ise az sıkışır. Gömlekleme yataklamanın tamamlayıcısıdır. Uygulamada çoğu zaman sulama önemsenmemektedir. . Proktor deneyi her 50 m' de bir yenilenmelidir. Bu amaçla makineli hafif sıkıştırıcı ya da yassı el tokmakları kullanılmalıdır. Ayrıca döşemesinde titizlik gösterilmezse boru hatlarında oturmalar ya da hasarlar olacağı açıktır. Maddesinde detaylıca açıklanmıştır. Sonuçta zemin sıkışması ile taşıma gücü artmış olacaktır. sürtünmeyen daneler ve yüzeyler sürtünürler. Konsolidasyon olayında zemin boşluklarındaki suyun zemin kitlesi dışına çıkışı ile sıkışma meydana gelir. Sıkıştırma işlemi büyük çaplı borularda statik çizgisel yükü 30 kg/cm.Dolgu İşleri Boru gömleklemesi üzerine yapılan işlemdir. şantiye şefi ve kontrol mühendislerince hassasiyet gösterilmelidir. dolguların ve basınç tecrübesinin önemi yukarıda belirtilmiş olup.. Ayrıca statik projesinde ön görülen dolgu yüksekliğine kadar dolgu yapılmasına izin verilmelidir. Zemin bünyesindeki su. Bu yanlış bir görüştür. üstüne sıkıştırılmasına özen gösterilmelidir. Zeminin sıkışması. Hendek dolgusunun ne şekilde yapılacağı İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 23.den az olmayan vibrasyonlu düz bandajlı silindirle 20-30 cm. Eğer boru dış yüzeylerinde izolasyon mevcut ise. Hendek tabanının yukarıda bahsedildiği gibi hazırlanıp borunun döşenmesini takiben dolgu işleminin yapılması gerekmektedir. gömlekleme ile toprak yükü önemli ölçüde yayılır. alüvyonel zeminler büyük sıkışabilme özelliğine sahiptirler. 2 . gömlekleme malzemesinin boru yanlarına. Granüler malzeme sıkıştırılması sırasında malzemenin su içeriği standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriği + 2 değerinde kalmalıdır. SONUÇ Yataklamanın. Killi.lik tabakalar halinde yapılmalıdır. Boru üst noktasından 1 m yüksekliğe kadar makinalı ağır tokmak ve vibrasyonlu sıkıştırıcılar kullanılmamalıdır. siltli.

İmzalamaz ise veya itirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için. Yüklenici bu belgelerde defterleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. İş yerinde yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için örneklerine göre şantiye günlük. sözleşmeye ekli birim fiyat cetvelinde veya keşif özetinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak. Hakediş raporlarının hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin. yapılması için yüklenici yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak kontrol teşkilatının emrine verir. yaptığı indirim ve sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler çıktıktan sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde ödeme işlemidir. yüklenici firma tarafından yapılan işlerin bedelleri. röleve ve ataşman defterleri bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur.Şube Müdürü Hakediş. defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere 10 .HAKEDİŞ TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKEDİŞ TETKİK GRUBUNUN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cevza VELİBEYOĞLU .

Kazıdaki şev oranları. Düzenlenen bu tutanaklar yüklenici ve kontrol teşkilatınca karşılıklı imzalandıktan sonra Bölge Müdürlüğü'nce onaylanmalıdır. Hakediş raporu eki olarak düzenlenen ataşmanlar açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmeli ve tasdikli proje ile uyum sağlamalıdır. Ataşmanlar üzerine ilgili proje pafta numaraları yazılmalıdır. İhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için. 1991/80 sayılı genelgede de belirtildiğine üzere: İşlerin devamı süresince yapılacak denetimlerde yanlışların zamanında görülmesi. Betonarme imalatın demir teslimleri. Döküm ve Bakım Kuralları (Anormal Hava Koşullarında) TS 2940-Taze Betondan Numune Alma Metotları TS 3314-Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu TS 3351-Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı ile Bayındırlık Genel Şartnamesi esaslarına dikkat edilmeli ve beton deney numuneleri Kontrol Mühendisince alınacak laboratuar sonuçları hakediş raporuna eklenmelidir. Ataşmanlar yüklenici firma ve kontrol teşkilatınca eksiksiz olarak imzalanmalıdır.maddesine göre temin bedelinin % 80 ini geçmemek kaydıyla teminat mektubu karşılığında ihzarat bedeli ödenebilir. İhzarat cetvelleri düzenlenmeli ve bu cetvellerde bir önceki ihzarat miktarı bu hakedişte imalata giren miktar ve bu dönemde gelen ihzarat gösterilmelidir. Aksi takdirde tesiste kullanılacak ekipmandan fazla ve tesis için gerekli olmayan ekipmanın temin edilmesi ve bunun bedelinin ödenmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca bu ekipmanların fabrika deney belgeleri ihzarat tutanağına eklenmelidir. Bölge Müdürünün tasdikinden geçirildikten sonra da hakediş raporuna eklenmelidir. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa iş başına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. kazı artığının nakledilmesi durumunda nakliye mesafelerini içeren tutanaklar ile malzeme ağırlık tespit tutanakları düzenlenirken ifadeler açık ve net olmalıdır.gün süre verilir. Ancak yüklenici bir sonraki yıla geçen işlerde Bankanın yazılı izni alınmak kaydıyla ihzarat yapılabilir. Bu tutanaklarla birlikte işçi duyuru tutanaklarının da düzenlenmesi gerekmektedir. Adı geçen tutanakta demiri teslim alman projenin bölüm ve üniteleri ayrı ayrı belirtilecek. Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında) TS 1248-Beton Yapım. Uygulama sırasında projeye göre değişiklikler söz konusu olması halinde öncelikle revize projeler düzenlenip tasdikinden sonra uygulamaya geçilmeli ve bundan sonra ataşmanlar düzenlenmelidir. İhzarat miktarları iş programında o yıl için belirlenen miktardan fazla olmamalıdır. işin kontrol mühendisi. bunların işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatların sözleşmesinde veya birim fiyat cetvelinde gösterilmiş bulunması gereklidir. Bilindiği üzere henüz imalatı tamamlanmamış iş kalemleri yeşil defterde yer almalıdır. Ancak bilindiği üzere içmesuyu arıtma tesislerinde inşaat kalemleri ile birlikte mekanik ve elektrik işleri de yer almaktadır. Bu ödemenin yapılabilmesi için ekipmanın fabrikada imalatının tamamlanması ve bunun Banka elemanlarımızca tespit edilerek tutanağa bağlanması gerekmektedir. TS 1247-Beton Yapım. Ayrıca beton ve betonarmenin hazırlanmasında. Bölge Müdürlüğü'nün uygun göreceği birden az olmamak üzere yeterli sayıda teknik eleman ve yüklenici veya şantiye şefinin iştiraki ile yapılıp bir tutanağa bağlanmalıdır. Özellikle içmesuyu arıtma tesislerinde yer alan mekanik ekipmanlarla ilgili olarak düzenlenen ihzarat tutanaklarında ekipmanın hangi ünitede yer aldığı belirtilmelidir. Keşif özetinde veya birim-fiyat . Yeşil defterdeki iş kalemleri bir sonraki hakedişte ataşmana geçirilmelidir. düzeltilmesi bakımından her türlü betonarme imalatın yapımı safhasında beton dökülmeden önce tasdikli projesine göre demir donatısının yapıldığını belirten demir teslim tutanağı tanzim edilmelidir. Mekanik ekipmanların temin edilerek şantiyeye gelmesi zaman aldığından yüklenici firmanın bu ekipmanın temin bedelini talep etmesi durumunda sözleşmenin 13 . TS 500-Betonarme yapıların hesap ve yapım Kuralları.

Ancak yüklenici herhangi bir. Aksi takdirde gün içinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. sebeple Bankaya borçlu ise. bildirilen günde hakedişe esas ölçümlerin alınmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Malzeme bedel farkı verilirken malzemenin iş programında belirtilen miktarda ihzar edilip edilmediğine dikkat edilmelidir. sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça en geç ayda bir defa düzenlenir. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu taktirde. Yüklenici başvurmadığı taktirde Banka. eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Yüklenici veya vekili. karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri.. hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa. Tediye yüklenicinin hakediş raporunun imzalanmasın dan sonra yapılır. tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar. Banka hakediş raporu üzerindeki incelemeleri ve diğer işlemleri tamamlayarak ödemeyi yapacak birime gönderir. 3 ay içinde tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği taktirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Hakediş raporu düzenlendikten sonra durumdan haberdar olduğu tarihten itibaren 7 gün içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı. yüklenici veya iş başında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Eğer yüklenicinin. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir.. maddesine göre tespit edilip ve bu birim fiyat onaylandıktan sonra işin yapımına geçilmeli ve hakediş raporlarında dikkate alınmalıdır.cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup ta yapılması Bankaca istenen işlerin yeni birim fiyatları Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 15. Bina tesisat işleri dışındaki tesis ve yapı inşaatlarında kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden sözleşmenin 12B maddesinde belirtilenlerin fiyatlarında veya Devlet tarafından işletilmekte olan Demiryolları ve Denizyollarına ait navlun ve nakliye bedellerinde sözleşme yılı ve uygulama yılı başındaki fiyat ve bedellere nazaran meydana gelen artma ve eksilmelerde KDV hariç olmak kaydıyla aradaki farklar genel gider ve yüklenici kan eklenmeden ve ihale indirimi veya zammı uygulanmaksızın net olarak ödenmekte veya kesilmektedir. Faturalara o işte kullanıldığına dair gerekli not yazılmalı ve imzalanmalıdır. Hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine. Yüklenici hakediş raporlarım zamanında imzalamadığından dolayı tediye meydana gelecek gecikmeler sebebiyle hiç bir şikayet ve istekte bulunamaz. Maddesine göre süre uzatımı hakkı doğar. Tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılır. yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en geç 10 gün içinde bu itirazı dilekçe ile Bankaya bildirmek zorundadır. Banka'ya vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu "Banka' ya verilen . Ayrıca o malzemenin o iş için alındığım belgeleyen faturaların asılları yüklenici firmadan istenilmelidir. hakediş raporunun Banka'ya gönderir. . Yüklenici veya vekili. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu. Faturalar ile birlikte o malzemenin fiyat artışlarım gösterir liste yükleniciden istenilmeli ve hakedişe eklenmelidir. yüklenicinin imzası beklenmeksizin borcun mahsubu yapılır. Bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise. esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama da bulunmak şartıyla. hakediş raporunu imzaladığı tarihten itibaren yazı en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda.. yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir.

sayfadaki boşluğa mutlaka yazılmalıdır. 5) Kabul kurulu üyelerinin kabule katılımı sağlanmalı.12. kabul tutanaklarının dairemize ulaşması sırasında ve ulaşmasından sonra yapılan incelemesi sonucu bazı eksiklikler görülmekte olup dikkat edilmesi gerekli konulardan bazıları şunlardır. kuyu. ÇÖZÜMLER VE ORTAYA ÇIKAN YASAL PROBLEMLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Rüştü KİREMİTÇİ . depolara ait sızdırmazsızlık ve dezenfeksiyon tutanakları.1993 tarihlerinde tüm Bölge müdürlüklerimize gönderilen yazılarımızda talep edilen geçici kabul istek yazılarında şebeke işletme planı. 12) Kabulün kısmi olması halinde. Bilhassa kesin kabullerde bu konu dikkate alınmıyor bu hususa özellikle dikkat edilmelidir. himaye mıntıkalarının yapıldığına dair tutanakla kaptaj. 1) Geçici kabule hazır olan bir tesisin 25. Ancak. yazılı gerekçe alınmazsa diğer yelerce sözlü alınan gerekçe yada gerekçe bildirilmesi durumları tutanağa bağlanarak kabul tutanağına eklenmelidir. Bu hususlar belirtilmediği takdirde kabul tutanakları iade edilerek kabul yeniden yaptırılmalıdır. 2) İşin yer teslimi yapılmasına müteakip Belediyesi ile koordine sağlayarak sahipli kaptaj sahalarında yeterli genişlikte kamulaştırma yapılmalı. 11) Esasla ilgili olmayıp onarılması gerekli görülmeyen noksan özürlü ve nefis olmayan işler geçici kabul tutanağında belirtilmeli ancak nefaset bedeli saptanması ise kesin kabul kuruluna bırakılmalıdır.Şube Müdürü Geçici ve Kesin Kabullerde karşılaşılan darboğazlar ve ortaya çıkan yasal sorunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz: Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesislerinin geçici ve kesin kabul yapım yetkileri geçici kabullerin büyük bir kısmı hariç Bölge Müdürlüklerimize verilmektedir. 9) Tesisle ilgili kabul işlemlerinin Bölge Müdürlüklerimizin istemi sonucu yapıldığı göz önünde bulundurularak koşullu yada süre verilerek kabul yapılmamasına özen gösterilmelidir. bunların toplamının ihale bedelleri toplamına oram kabul tutanağının 2. ve depolara ait yeterli boyut ve sayıda fotoğraf gelmediği takdirde geçici kabul talepleri işleme konulmamaktadır. 2.depo ve şebeke sırası gözetilerek yapılmalıdır. Zaman zaman bu sayılan işlemler yapılmadan kabul talebinde bulunulduğu gözlenmektedir. kamu malı arazilerin devri sağlanmalı. 10) Geçici kabullerde tesisin işletilmesine engel olmayan özür ve noksanlar varsa bunların ihale bedelinin %5'i ile karşılaştırılmasına ilişkin bedeller 3. kaynak gibi su alma yerleri koruma sahalarının oluşturulup oluşturulmadığı. Kabul işlemi ve kabul tutanaklarının düzenlenmesine ilişkin esaslar Bankamız "İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği’nde çok detaylı bir şekilde belirtilmektedir. 4) Kabul kurulu Başkanı'nın yönetmelik uyarınca mühendis veya mimar olması sağlanmalıdır. tesisin tümüne ait ihale .KABULLERDE KARŞILAŞILAN DARBOĞAZLAR. terfi ya da isale hatlarının ölçülen iletim debisi. ve diğer sayfalarda tesis bölümleri itibariyle yer almalı. drenaj. 6) Kabul tutanağını imzalamayan yada koşullu imzalayan kişiden komisyon başkanınca yazılı gerekçesi alınıp kabul tutanağına eklenmeli. terfi merkezi. sayfadaki ihale bedelleri toplamı bölümüne kabulü yapılan tesis bölümlerinin ihale bedelleri toplamı hakedişten alınarak yazılmalı.6.1992 ve 18. 7) Tesis bölümleri tutanağın "özür ve eksikler" başlıklı 3 ve gerekmesi halinde diğer sayfalarda aynı başlıklar halinde yer almalı. 8) Tesisle ilgili bilgiler kaptaj. isale . inşaatın seyrine paralel ileride çıkabilecek sorunları önlemek için kaptaj himayesi geçici kabul tarihine kadar mutlaka teşkil edilmelidir. depo ve diğer sanat yapılarından yönetmelikte sayılanların 24 saatlik süredeki sızdırmazlık miktarı % olarak rakam ve yazı ile belirtilmelidir. 3) Kabul tutanakları 5 er nüsha düzenlenmeli ve basılı tutanaklardaki boşluklar yönetmeliğe uygun bilgileri kapsayacak şekilde doldurulmalıdır. yüklenici firma şirket ise şirketi temsil eden şahsın adı soyadı ile birlikte vekaletnamenin noter tarihi ve numarası da belirtilmelidir.

Teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de çok zor olan ve fazla zaman kaybı gerektiren kusur ve noksanlar görülecek olursa. Kabule Müteahhidin noterden tasdikli vekaletnamesini haiz vekili katılırsa bu kişinin ehil olup olmadığına bakılmaksızın kabulde yaptığı bütün işlemler ve koyacağı imzaların tüm sonuçlarından müteahhit sorumludur. sözleşmede yazılı olmasa bile. varsa geçici kabulde tespit edilen özürlü ve eksik işlerin tamamlatılması ve tip sözleşmede belirtilen teminat süresi dolduğunda kesin kabul talebinde bulunulması bölgelerce takip edilmelidir. Müteahhit tutanakları itirazı kayıtla imzalamış ise itiraz gerekçeleri tutanağa eklenir. Kontrol Teşkilatının yazısı üzerine mümkün olan en kısa sürede ve "İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği" esaslarına göre kabul heyetini oluşturur ve kabulün başlayacağı günü tespit ederek durumu Müteahhide ve diğer ilgililere bildirir. her türlü giderleri müteahhide ait olmak üzere yükleme ve benzeri teknik deneylerin yapılmasını veya yaptırılmasını müteahhitten isteyebilir. Yapılan işler yüklenici veya vekilinin katılımı ile (yoksa gıyabında) tesisin durumu ön incelemeden geçirilir. varsa keşif artışlarına tekabül eden işler de dahil olmak üzere yapılan tüm işleri.000 ölçeğinde.maddesi. müteahhit ile birlikte. işletme planının iş sahibi Belediyeye verildiği geçici kabul tutanağına yazılmalıdır.bedeli ise yazılmamalıdır. Müteahhit bu . pafta sayısının fazla olduğu büyük yerleşimlerde ise 1/2. Kontrol teşkilatı bu incelemeler sonucunda taahhüt konusuna giren tüm işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını. nitelik. Genel Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdürlüklerimizce yapılma kararının bildirilmesinden sonra uygun sürede sonuçlandırılmasına özen gösterilmelidir. sözleşmesi ekinde Bankamız yapım işleri Genel şartnamesi yer alan işlerde ise yapım işleri genel şartnamesinin 40. şartname. Bütün bu inceleme ve denemelerden sonra varsa noksan ve kusurlu işler tespit edilerek dökümü yapılır. 18) İçmesuyu tesisine ait işletme projeleri 1990/31 sayılı Genelge esaslarına uygun biçimde 1/1. sözleşme ve ekleri. maddesi esaslarına göre belirlenecek. teknik gereklilikler. kabul talep formülleri ve kabul tutanaklarına kaydedilerek bunlar üzerinde sonradan herhangi bir şekilde tashihata meydan verilmemelidir. 19) Geçici kabul itibar tarihi sözleşmesi ekinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi yer alan işlerde Bayındırlık işleri genel şartnamesinin 41. bu husus tutanakla belirtilir. Kabul heyeti. İller Bankası tarafından ihale suretiyle ve emanet usulü ile yaptırılan Sözleşme konusu iş tamamlanınca müteahhit bankaya vereceği bir yazı ile geçici kabul isteğinde bulunur. Bu durum kabul işlemlerinin yapılmasını engellemez.000 ölçeğinde düzenlenebilir. Geçici kabul heyetince de uygun bulunması halinde kontrol teşkilatının işin tamamlandığım bildirdiği bu tarih. Yapılacak çağrıya rağmen müteahhit veya vekili kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse. kabule uygun olup olmadığım tespit eder. fen ve sanat kaidelerine uygunluk yönü ile ve varsa iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğu bakımından inceler. 16) Kabul tutanağına varsa Motopomplarla ilgili deney föyü mutlaka eklenmelidir. Geçici kabulle ilgili genel bilgileri şöyle özetleyebiliriz. 17) Şebeke bulunan işlerde. 15) Kabul işlemlerinin. uygun bulunmazsa geçici kabul heyetinin tespit edeceği tarih geçici kabul tutanağına "Geçici Kabul İtibar Tarihi" olarak geçirilir. 13) Geçici kabulü yapılmış ve tutanağı imzalanmış işlerde. Bu tarih aynı zamanda işin tamamlandığı tarih ve teminat süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 14) Tesisle ilgili olarak yeni iş yapmaya yada boru verilmesine yönelik olarak Bankamızı yükümlülük altına sokacak işlerden kaçınılmalıdır. proje. Müteahhit kabulde hazır bulunmak zorundadır. Heyet yapılan işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için. Bu konuya kabul istek yazılarında da dikkat edilmelidir. belirlenen bu tarih. geçici kabul işleminin yapılmasına bir engelin olup olmadığım ve işin hangi tarihten itibaren tamamlanmış olduğunu tesis kabulü hazırsa bir yazı ile Bankaya bildirerek geçici kabul talebinde bulunulur. müteahhidin alacaklarından kesilmek kaydı ile bunların karşılığı olarak o günün rayiçleri üzerinden uygun görülecek bir nefaset farkı bedeli tespit edilerek tesis bu haliyle de kabul edilebilir. tür. Banka.

Bankaca onaylandıktan sonra geçici kabul geçerli olur. Geçici kabul tutanağı. idare dahil dilediği kimselere yaptırır. noksanları tespit ederek bir tutanak düzenler ve kabulü reddeder. Tutanağa noksanların giderilmesi için gerekli süre yazılır. tesisin sahibine teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak. İşletmeye açılması Bankaca gerekli görülmesi halinde. Geçici kabulün yapılabilmesi için bu bedelin. Müteahhit tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken noksan ve kusurlardan. Geçici kabul heyeti işyerine gidip de tesisin kabulünün yapılamayacağını tespit ederse. Süre belirtilmemiş ise bu süre deneme ve işletme süresinin bitim tarihi olarak kabul edilir. Bu takdirde noksanlar tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder. Bütün bu inceleme. Kabul işlemlerinde. yolluk ve taşıt giderleri müteahhitten tahsil olunur. Bu inceleme sonucunda. Kontrol teşkilatının yazısında. . Müteahhit yapılacak tebligata uymazsa Banka bu incelemeyi tek taraflı yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Kabul heyetince tespit edilen noksan ve kusurlu işler belirlenen sürede Müteahhit tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra geçecek her gün için sözleşmede belirtilen gecikme cezasının dörtte biri tutarında ceza uygulanır. teknik önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa. geçici kabulün yapılmaması hafinde işin bitirilmesi gereken tarih. Kesin kabul işlemleri de geçici kabul esaslarına uygun şekilde yapılarak tamamlanır. Bunlar özellikle su teminine yönelik ve uzun süre devam edebilecek işlerin kısmi geçici kabulü yapılır kısmi geçici kabul esaslarına göre yürütülür. Giderilmesi gereken noksan ve kusurlu işlerin sözleşme birim fiyatları ile bedelleri bulunur. Bu incelemede müteahhitte hazır bulunur. Ancak bu gecikme 30 günü geçtiği takdirde Banka işi dilediği şekil. işin geçici kabule hazır hale getirildiğini bildirdiği tarihten itibaren. Sözleşmenin belirlediği tarihte işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve geçici kabul işleminin yapılabilmesi için müteahhidin Bankaya zamanında başvurarak geçici kabul isteminde bulunması gereklidir. şart ve bedelle yapar veya tesis sahibi belediye veya. Nefaset bedel farkı esasa taahhuk etmeyip noksan ve kusurlu işlerle ilgili olup bu bedel geçici kabul heyetince tespit edilerek kesilmesi kesin kabul heyetine bırakılır. Müteahhit başvurusunda gecikmiş olursa veya işi süresinde kabule elverişli duruma getirmemişse Banka bir heyetle işi yerinde tetkik ettirir ve durum bir tutanakla tespit edilir. müteahhidin kusuru dışında geçici kabule 45 günden daha geç gidilirse. işin kabule hazır olmadığı tespit edildiği takdirde müteahhide sözleşme hükümleri uygulanır. İşin tamamlanmış olduğu ve kabulün yapılabileceği tespit edilirse yukarıda bildirilen kabul işlemleri aynen yapılır. esasa taalluk etmeyen ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olması gerekir. gecikmenin 45 günden fazlası kadar uzatılır ve bu tarihten sonraki gecikmeler için gecikme cezası hükümleri uygulanır.işleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere bu tip kusur ve noksanları da verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorunda bırakılır. deneme ve tespitlerden sonra tutanakların düzenlenmesine geçilir. Bu konuda Şartnamenin 16. bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa geçirir. maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda kabul için görevlendirilen heyetin yevmiye. varsa Sözleşme ve eklerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. kabulü yapılan işin toplam ihale bedelinin %5'ini geçmemesi ve bu işlerin. tesisin tümü bitirilmeden sözleşme konusuna giren iş(erden biten kısımların kısmi geçici kabulleri de yapılabilir.

durultucu çıkışı temiz su çıkışı. b) Filtre kontrolü olarak ele alınmalıdır. Optimum koagülasyon için pH değerlerini bu sınırlar içersinde bulunması gerekmektedir. bakiye klor kontrolü. Ayrıca debi metreden alınan sinyal ile tesise giren ham su değerine bağlı olarak. transmitter ve göstergesi olan elektronik bir cihazdır. Debi metreye ait debi gösterilen dijital veya analog olarak hem debi metrenin monte edildiği yerde hem de ona kontrol panosunda bulunur. bulanıklığın set etilen maksimum ve minimum değerlerine göre ana kontrol panosundaki işletmeci sesli ve ışıklı olarak bilgilendirilmektedir. ölçülen pH değerini standart akım değerine çeviren transmitter (çevirici) ve pH değerini gösteren göstergeden (indikator) oluşmaktadır. Bakiye Klor Ölçümü : Tesis çıkışma konulacak bakiye klor ölçümü cihazı ile arıtılmış sudaki klor miktarı ölçülür ve ölçü enstrümanında bulunan limit kontaklarla maksimum ve minimum değerlerde ışıklı ve sesli alarm sistemi. seviye olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda ham su debi göstergesi kimya binası panosunda da yer almalıdır. Debi metreleri ham suyu veya temiz suyu ölçerek. 8. dozlama pompalarının strok ayarı elektriksel olarak değiştirilerek dozlama miktarı otomatik olarak değiştirilmekte ve bu şekilde çıkış kalitesi de korunmaktadır. Ham sudaki değerine göre kimyasal madde dozajı yapılır. pH Ölçümü : Tesise giren ham su pH değerinin bilinmesi kimyasal madde dozlanması için gerekli görülmektedir. .İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON İLLER BANKASİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sabiha NUMANOĞLU . pH. 1) Su kontrolü ve 2) Prosese bağlı olarak kullanılan ekipmanların kontrolü diye iki grupta toplamak mümkündür. pH metreler bir elektrot.5) olarak belirlenmiştir.5 değerinin üstünde ise sülfürik asit dozlaması yapılmaktadır. Bilindiği üzere TS 266'da içme ve kullanma suyu standardı uygun pH değerleri (6. Bulanıklık Ölçümü : Bulanıklık ölçerleri tesis girişinde durulmuş suda ve temiz su çıkışında bulanıklık değerlerini ölçer elektrod. filtre çıkışı (özellikle filtre kontrolü için) ve filtre geri yıkama suyu hattında debi metreler tarafından yapılmaktadır. devreye girer. taşkıntahliye. pH -değerleri set edilen değerin dışına çıktığı zaman. Su kontrolü : ham su ve temiz sudaki debi kontrolü. kontrol sistemi de farklı olacağından kontrol parametreleri de değişken olabilmektedir. kontrol sistemini. Arıtma tesislerinde genelde (4-20 MA) veya (0-20 MA) standart akım değerli debi metreler kullanılmaktadır. Debi Kontrolü : Debi kontrolü ham su giriş.5'in altında ise kireç.Daire Başkan Yardımcısı İçmesuyu arıtma tesisleri ham su kalitesine bağlı olarak farklı prosesleri içeren tesislerdir. işletmeni ikaz etmek üzere ana panoda-sesli ve ışıklı alarmsistemleri konulmuştur. Bu kapsamda. Bununla beraber bir genelleme yapıldığı takdirde. ölçülen miktar elektrik akımına veya voltaja dönüştüren elektrot ile bu akım veya voltaj değerim standart akım ve voltaj değerini standart akım ve voltaj değerine dönüştüren çevirici (Transmilter) değerleri debi bölüntülü gösterge vasıtasıyla gösteren göstergeden oluşmaktadır. Alarm durumuna göre klor miktarı arttırılır veya azaltılarak tesis çıkışındaki klor miktarı standardın öngördüğü değere getirilir. pH değeri 6.58. bulanıklık. Ekipman Kontrolü : a) Ekipmanların arıza durumu. Bulanıklık ölçerlerde maksimum ve minimum kontaklı tipleri bulunmakta. çalışma pozisyonlar.

arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanlar liste halinde aşağıda yer almaktadır. Pnömatik (hava) kumandalı olarak ayrılır. vana donanımı ve sürgülü kapaklar. Klor sisteminde ise ejektöre kadar basınçlı suyu taşıyan hatlar galvanizli çelik boru. Boru ve Vana Donanımı: Tesiste su iletim hatları genelde çelik boru olarak düzenlenmektedir. Kumanda şekline göre: El kumandalı. Çelik kanatların altında sıyırma işlemini yapan bezli lastik bant bulunmaktadır. .pompalar 4. Sıyırıcılar motor kumandalı merkezden veya çevreden tahrikli yapılır. by-pass vanaları gibi KÜRESEL VANALAR: Genellikle yardımcı hatlarda kullanılır. Hareket mekanizmaları vanalarda olduğu gibi elle kumandalı. ahşap latalı süzücüler. Karıştırma kanat ve mil malzemelerinin metal olması halinde paslanmaz çelik. Taşkın ve tahliye hatları ise bina içinde ve rögara kadar çelik rögarlar arası AÇB olarak uygulanmaktadır. dairesel durultucularda çelik konstrüksiyona haiz kanatlı sıyırıcılar kullanılır. kireç için PVC boru kullanılmaktadır. ejektörden dozlama noktasına kadar PVC boru kullanılmaktadır. Vanalar yapılarına göre: Kelebek vana.2. ahşap olması halinde de emprenye edilmiş olması gerekmektedir.Taşkın Tahliye Alarmı : Sistemdeki tüm su tutucu yapıların armut tipi veya kapasitif seviye ölçerlerle seviye kontrolü yapılır ve bu seviyeler ana kontrol panosunda gösterge ve alarm sistemleri ile işletmeciye iletilir. hidrolik veya pnömatik olabilir. Küresel vana. motor kumandalı. klor tüplerinden veya tanklarından kiorinatörlere kadar bakır boru. 2. Hidrolik kumandalı. 2. Açma-kapama işlerinin az yapıldığı yerlerde tercih edilir. Kimyasal madde dozlama hatlarında sülfürik asit için dikişsiz çelik boru. Karıştırma ekipmanları genel olarak motor-redüktör-varyatör grubu ile istenilen mil devirlerini sağlayarak mile bağlı ahşap veya metalden yapılmış kanat veya pedallar vasıtasıyla suya karıştırma gücünü iletirler. KELEBEK VANALAR: Debi ayarı yapılacak ve açma-kapama sık yapılan yerler ile büyük çaplı borular üzerinde sürgülü vana yerine kullanılır. sıhhi tesisat 1. alüminyum sülfat polielektrolit. havalandırma. Sıyırıcılar: Durultucularda tabanda çöken çamuru çamur konilerine iletmek üzere kullanılır. SÜRGÜLÜ VANALAR. Sürgülü kapaklar beton yüzeylere monte edilmiş paslanmaz çelikten yapılmış sabit kılavuz sütunlar ile bronz malzemeden yapılmış sürgüden (hareketli kısımdan) oluşmaktadır.(kimyasal madde taşıyan hatlarda ve küçük çaplı boru hatlarında) SÜRGÜLÜ KAPAKLAR: Tesis üniteleri arasında suyun nakli kanal ile yapıldığında veya vana kullanılmasının zor olduğu durumlarda suyun akışım kesmek ve açmak amacıyla kullanılır. Yukarıda kısaca kontrol ekipmanları hakkında bilgi verildikten sonra. 2. MEKANİK ERİPMANLAR: 1.karıştırma üniteleri ve sıyırıcılar: 3.1. Motor kumandalı.diğer ekipmanlar 5.ısıtma. Dikdörtgen durultucularda.Tesis kapsamında bulunan tüm boru. Örneğin dip tahliye vanaları. Karıştırıcılar: Arıtma tesislerinde karıştırıcılar yumaklaştırma işleminin yapıldığı hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma ünitesi ile kimyasal maddelerin hazırlandığı çözelti hazırlama tanklarında yer alır. Sürgülü vana. pompa emme ve basma hattı vanaları.

5. alarm sistemi. ceraskal. arıza ve durma sinyalleri. 4. Çamur pompalan: Durultucu çamur konisinden ve çamur koyulaştırma tankından alman çamurlu suyu drenaja veya çamur kurutma yataklarına basmak üzere kullanılır. 2. temiz su pompaları. titreşim damperi kullanılır.3. Dozlama pompaları basma hatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkları önlemek için seyreltme suyu pompaları ile basma hattına su verilerek çözelti seyreltilir. bakiye klora ilişkin maksimum ve minimum ikaz ve alarm sinyallerini. titreşimleri çözümlendirmek için de. çamur pompaları ve dozlama pompaları olarak 3 grupta toplanabilir. Dozlama pompalarının basma hatlarına genellikle bir yükleme vanası konularak hat basıncı sabit tutulur. otomatik tank cihazı vb. kontrol ve enstrümantasyona ilişkin hassas cihazların tesisin devreye alınması aşamasında monte edilmesi. karıştırıcı. ekipman bilgi föylerine uygun katalogların idareye verilmesinden ve onaylanmasından sonra yükleniciye malzeme alımı konusunda talimat verilmesi. pnometrik veya elektrik kumandalı sistem motorlarının çalışma arıza sinyaller -Start-Stop butonları . bulanıklık. Temiz su pompalan: Filtre geri yıkama suyu pompaları. kontrol sistemine ilişkin açıklamalardan sonra uygulama aşamasında dikkat edilecek hususlardan bazıları da maddeler halinde aşağıda yer almaktadır: 1. kireç ve polielektrolit gibi) dozlama noktalarına basmak üzere kullanılır. pH. 6. debi. 3. hidrofor pompaları ve temiz su terfi pompalandır. ikaz. KLORLAMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ: Klor kazaklı dedektörün otomatik fanlar yağmurlama sistemi ikaz lambası ve ihbar klaksonu Ana kontrol panosuna sinyal iletimi. pompalar üzerindeki piston kolu uzunluğunun değiştirilmesi (strok ayan) ile veya değişken devirli motorlarla sağlanır. motor. 4. tüm vana. malzeme ve ekipman alımında projeye uyulması. Arıtma tesislerindeki mekanik ekipmanlar. Dozlama ayan. vinçler (monoray vinç. Diğer Ekipmanlar: Diğer ekipmanlar başlığı altında hava üfleyicileri. tüm ölçüm ve kayıt sistemini içermektedir. ekipman ve malzeme alımında iş programına uyulması.) ile ısıtma havalandırma ve sıhhi tesisatta kullanılan malzemeler yer almaktadır.seçici şalterler ve basınç göstergeleri. ANA KONTROL PANOSU: Sistemdeki tüm ekipmanların çalışıyor. arıza sinyalleri. yüklenici firmadan sözleşme gereği makina ve ekipman montajı aşamasında şantiyede ilgili meslek branşından elemanın bulundurulmasının sağlanması. Strok ayarlı pompalardır. 7. Dozlama Pompalan: Kimyasal madde çeşitlerini (Alüminyum Sülfat. (Yük kaybına ilişkin) ve debimetre göstergesi KUMANDA KONTROL PANOLARI: Hidrolik. ana kontrol panosuna sinyal ileticiler. . sıyırıcı gibi ekipmanların deneylerinin imalatçı firmada yapılması ve bankaca uygun görülmesinden sonra şevkinin yapılması. malzemelerin TSE belgesi veya yabancı standartlara uygun olarak alınmasına dikkat edilmesi. Pompalar: İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan pompalar. seviye. İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan mekanik ve elektronik ekipman ve enstrümanlarına kısaca değindikten sonra tesiste kontrol sisteminde yer alan kontrol panoları ana başlıklar halinde verilebilir. köprü vinç) kimyasal madde yükleme kutuları. klor binası ekipmanları (klofinatör klor tüp veya tankı. FİLTRE KONTROL PANOLARI: Start-stop butonları çalışıyor.

veya mesnet izolatör(ü olup olmadığının yazılması.'nun ilgili birimi arasında yazılı olarak çözümlenip. O. Gerekçe raporu 2.Proje yapımında demir direk veya beton direk seçimindeki gerekçeler.G. 1.K. montaj planı 6.GA. Bankamız programında yer alan içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri içerisinde kurulan veya kurulacak pompa istasyonlarına gerekli olan enerjinin sağlanması bakımından. Tek hat salt şeması 7. Bu husus ilgili Bölge Müdürlüğümüzce. .E. Bu projeler tasdik edildikten sonra uygulamasına geçilmesini ve işin bitiminde geçici ve kesin kabullerinin Bankamız tarafından teşkil edilecek heyetler tarafından yapılması ve tanzim olunacak kabul tutanaklarının Bankamızca tasdiki yapılmaktadır. hattından enerji alınacak nokta belirlendikten sonra içmesuyu elektrik tesisleri için proje tanzim edilecek bu proje içerisinde bulunması gerekli bilgiler. gerilim düşümü hesaplan.ENERJİ NAKİL HATTI İŞLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet YILDIRIM . Vaziyet planı. trafo resimleri buz yükü bölgelerine göre şartnameler Bu belirtilenleri kısaca açıkladığımızda. Kompanzasyon hesabı. .E. 4. a) Projenin gayesi : Kasabanın adının belirtilerek ne maksatla yapıldığının anlatılması. d) Projeye ait açıklamalar : Yapılan projede proje içerisinde belirtilenleri anlatma yerine aşağıda belirtilen hususlar anlatılmalı. c) Enerjinin Temin Şekli : Motopomplara en yakın hattan enerji alacak şekilde planlanıp Enerji verilecek kuruluştan Enerji alınacak hattın adı direk no su. Trafo gücü. ileride gelecek güç varsa bunların anlatılması.G. beslenme şekli (O.Şube Müdürü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27. Tespit edilen şekle göre. Direk seçim cetveli 9.Müşterek direkli olarak yapılması gerektiğinde A. Direk tespiti. bu yetki halen yürürlükte bulunmaktadır. 1.11. Bu itibarla.G. iletkenler çekilmeyecekse veya ileride . Enerji nakil hattı profili 8. Keşifler 5. iletken kesiti zincir izolatörlü. Proje ile ilgili şartnameler 10. b) Güç ihtiyacı : Projenin yapıldığı tarihteki kurulu güç. Kurulan veya kurulacak pompa istasyonlarına ait elektrik tesisatı ile ilgili projeler tanzim edilmeden önce tesisin enerji ihtiyacı. Hesaplar. Genel teknik şartname. Gerekçe Raporu : Gerekçe raporu 4 şekilde açıklanmalı a) Projenin gayesi b) Güç ihtiyacı c) Enerji temin şekli d) Projeye ait açıklama. Enerji verecek kuruluştan alman mutabakat yazısı 3. yedek güç. T. T. AG. tanzim edilecek elektrik projeleri merkezde ilgili Daire Başkanlığının ilgili ünitesinde tasdik edilmektedir.O.K.) beslenme noktasının tespiti gerekmektedir.1991 gün ve 11641 sayılı yazılarına istinaden yıllık yatırım programlarımıza alınmış bulunan elektrik tesislerine ait projelerin tasdik yetkisi Bankamız verilmiş olup.G.

Enerji alınacak kuruluştan izin alınmak ve gerekli tahkik hesapları yapılmak şartı ile mevcut branşman direği üzerine sigortalı veya sigortalı Topraklamak seksiyoner monte edilebilir. Belediye temsilcileri ile birlikte yükleniciye yer teslimi yapılmaktadır. Enerji alınacak direkten başlanarak 30 m.çekilecekse 6/161 plan nolu müşterek direklerin 80 m. Keşifler : Projenin yapıldığı yılda geçerli olan T. Tek hat Salt Şeması : Enerji alınacak E. Direk seçim cetveli : Enerji nakil hattında tespit edilen direkler direk seçiminde traversleri ile birlikte tespit edilecek. Elektrik tesislerinin uygulaması yer teslimi : Proje tasdik edildikten sonra. Proje yerine uygun ise direk tipleri aynen kabul edilir. direkteki Sigortalı Topraklamalı seksiyoneri görebildiği takdirde Trafo 'direği üzerine ayrıca sigortalı seksiyoner konulmayabilir. Şartnameler : Yapılan proje içerisine konulması gerekli şartnameler bölgede mevcudu yoksa liste halinde isimleri yazılıp proje içerisine konulacak. Tabi . Hesaplar : Projenin kapasitesine bağlı olarak bir Elk.nun malzeme+İşçilik dikkate alınarak eksiksiz keşfin yapılması gerekmektedir. Müh. Enerji nakil hattı profili veya müşterek direkli hatlar : Enerji alınacak T. açıklıkta kullanılması nedenleri.kadar T25 .K.G. T15-T15kl25KVA. 9. Branşman direği ile dikilecek ilk direk arasına bağlanacak iletken mevcut hat kesitinde veya cinsinde olacak şekilde tayin edilecek t-10. harici mi olacağının belirlenmesi gerekmekte.Trafo gücünün ileride yükseltilmesi söz konusu ise TR. direğinin dibindeki bir insan. (T.den az bir mesafe bulunduğu takdirde ilk direk üzerine yalnız sigortalı seksiyoner monte edilecek seksiyoner bulunduğu direğe A. 5. Projede belirtilmemişse A.G. Küçük Belediyelerin hangi kazaya bağlı olduğu belirtilerek hangi buz yüküne girdiği veya rakım nedeni ile buz yükü bölgesinin değiştirilmediğinin açıklanması. Yöresel şartlar varsa anlatılması 1.T35 k 315-400 KVA kadar T50 .K.t-12 Askı zincir izolatörlü olacak.den az ayrıca TR. A. iletkeni çekilmeyecektir. . 3. Trafo direği üzerindeki sigortalı seksiyoner branşman direği ile trafo direği arasındaki hava hattı 1 km. Yer teslimi oldukça mühim bir konudur. bizim içmesuyu tesisi güçleri 5 MVA altında olduğundan 3x Sallow kullanılmaktadır. hattın adı.dan alınmış yazılı belge 2. 7. 8.G. direklerin tepeye gelen çerlere göre yeniden tayin edilip işin kapasitesi büyükse yükleniciden son durum tadilat projesi istenir. direk nosu belirlenip branşman direğinden itibaren yine 10-30 mt.E.E.N.G. panosunun dahili mi. hava hattı iletkeni güce. . proje keşfine göre Bölge Müdürlüklerimize yetki verilmektedir. Şayet projenin yapıldığı tarihten yer teslimi tarihine kadar imar durumu nedeni ile değişmişse açıya giren O. yakınma ilk direk işaretlenip ve üzerine Sigortalı Topraklamak seksiyoner monte edilecek TR. direği tipinin yükseltme sebebinin açıklanması.T-12 mesnet tipi olacak. gerilim düşümüne göre tespit edilmekte ise de.K.G.T25 k 160-250 KVA kadar T35 . Bu şekilde projedeki değişiklik dikkate alındığında lüzumsuz direk imalatı önlenmiş olur. Müşterek direklerde kritik köşe direkleri Vektör diyagramına göre direk tepe kuvveti bulunup tespit edilecek. O. Buz yükü bölgesine göre şablonla direk tipi ara mesafeleri tayin edilecek.O. Müsaade yazısı T. Hattının adı direk nosu belirlenip bu direkten itibaren 10-30 mt. 6.E.G. tarafından yapılacaktır. Tatbikatta görüldüğü üzere içmesuyu inşaat işi elektrikle bazı yerlerde paralel yürümediği için Elektrik işinin tamamının bitirilebilmesi bakımından A.K. direği ile branşman direği arasında 100 mt. Trafo direği güce bağlı olarak.T50 k 400 KVA kadar seçilecek Tl 5-125 KVA ise de zayıf olduğundan T25 seçilmesinde yarar vardır. isteğine bağlı olarak artırılabilir). Yer tesliminde projenin imalata geçme durumu şekillendirilir.G.yi geçmemek üzere gevşek bağ yapılacak şekilde seksiyoner direk yeri tespit edilerek trafo direğine kadar alınır. Bu yetki gereği bölgece ihale edilen elektrik işinin yer teslimi Bölge. O. panosunun Harici olması düşünülebilir. 4. Enerji iletimi çok mecbur kalınmadıkça yer altı kablosu kullanılmamalı.E.lik direk dikilecek. T-l 0.G.

Mak.K. dan müsaade yazısının alınması proje yapımı. giriş ölçü bölmesi tamamı tavrına kadar tel kafes ile kapatılacak yine O. Topraklamalara dikkat edilir. 4-6 gruplu trafolu motopomp binalarında O. Elektrik tesisi kabulleri Bankamıza verilen yetki gereği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına yapıldığından Genel Müdürlüğün tayin edeceği bir Elk. Bölgelerde Elk.Müh. 1. ile gösterilir. enerji vermiyor. TR’ nun en yakın yerden korunması lazım kabloda olan bir kısa devre direk olarak trafoya intikal etmiş olur. Elektrik müteahhidinin işinin ikmal edip kabulünün yapılması bakımından da A. Bu kablo trafoya direk bağlandığı düşünülürse trafo izolatörlerini koparabilir. panosu Sigorta ucundan koparılmakta. 6. panosuna ihtiyaç vardır. dibine A. Mak. Makina işlerinin zamanında aksamadan yürümesi için işin kapasitesine bağlı en az 6 ay önceden İnşaat Kontrol Müh. panosunun motor kumanda panosu ile bir yapılması görünüm ve derli toplu olması uygun görülmekte ise de bir TR. Trafo A. 7.G. hücreler önü kolonlardan itibaren inşaat safhasında inşaat müteahhidince tamamen kapatılıp bir kapıdan girilecek şekilde kapı açılıp üzerine ölüm tehlike levhası konulacak. Başkanlığında yapılması gerekmektedir. Sorunlar. Aksi taktirde T. .G. Elk. tasdik yetkisi.G. Panolarında bulunan turnike manyetik otomatik şalterin akım ayar düğmesine m müdahale yapılabilecek şekilde monte edilmeli 10. dan fazla kuyu besleniyorsa TR. Tatbikatta gördüğümüzde TR. ELEKTRİK PROJE ve KABUL İŞLEMLERİNDEKİ SORUNLAR Yönetim Kurulunun 30. t-14 vs.1974 tarih ve 27/1395 sayılı karan ile kabul edilmiş olan "İller Bankası İnşaat ve Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği" yönetmelik No:5-a 'ya göre kabul işlemleri yapılır. yapımı için bu zamana ihtiyaç var. fotokopi yapılmış projelerin tasdike gönderilmemesi 11. AG. 2.G. 9. A. 8. Proje orjinale çizilip ozalite çekilerek projelerin tanzimi. Bu sürede T.G.Direk dikimi tel çekimi sırasında iletkenlere yaklaşan ağaçların kesimi istimlak işlerinin Belediyesince yapılacağı tutanağı yazılması gerekmektedir.G.A. Proje yapımında proje tasdik yönünden bir bütün olduğundan motor kompanzasyon değerleri O. grubuna bildirilmesi ise Elk. kontrolü arkadaşların metraj çıkartırken bu hususa dikkat etmeleri gerekli. .E.ce Bölge Müdürlüğü kanalı ile imzalı içmesuyu işinin ikmal edilebileceği Elk.G. panosu elektrik işi içinde yapılması gerekmektedir.G.maliyet açısından .+ Mak.E. işlerinin de aksamadan yürür kanaatindeyim. panosuna yine ihtiyaç var.Temin açısından .05.K. Geçici kabul istenirken Belediyesine gerekli projeler verilerek sözleşme yaptırılmasının temini. salt şemasında gösterilecek Motopomp şartnamesine göre TR. panosu ile motor kumanda panosu arası 1 Kv. 4.İzolatörler Askı veya mesnet tipi mi olacağı bu husus projede belirtilmiş ise de bir kere daha yer tesliminde kontrol edilmeli Askı tipi zincir izolatörlü direk tipleri t-0. panosu koyup tek bir noktadan trafoyu korumak ve ölçü yapmak için A.G. kuyu arasında kepçe çalışıp kablonun koparıldığı görülmüş A.G. 5. t-12. 3. Bu binalarda kablo kanallarının isteğe uygun yapılması. Motopomp panolarında kondansatörün ayrı bir bölmeye konulması (Enerji kesilmesinde kondansatör üzerindeki voltaj boşalmasından çarpılmayı önlemek kondansatör patlaması arızasından kontaktörler arıza görmemiş olacaktır. NYY kablo Elektrik müteahhidince yapılacak bu uçlar motor kumanda panosuna motopomp firmasınca bağlanacak yine kumanda panosu motor arası kablo motopomp firmasınca temini ve montajı yapılacaktır.

İyi bir kaplamada bulunması gereken özellikler. Ayrıca yeni fabrikanın tüketeceği ham madde kaynakları gelecek kuşaklara aktarılacağı gibi bu fabrikada kullanılmayan elektrik enerjisi ekonominin diğer kısımlarında kullanılacaktır. İşte boru hatlarında yapılan kaplamanın görevi boru yüzeyi ile bulunduğu ortamı. çevresindeki elektrik tesislerinden etkileşimi ve birçok nedenlerle çıplak boru yüzeyinde anodik ve katodik bölgeler oluşur bunun sonucunda ise anotta korozyon oluşur. Ayrıca delinen borulardan kaçan su enerji verilerek terfi edildiğinden hatlarda enerji kayıplarına da neden olmaktadır. baz ve bakterilerin bozucu etkisine mukavim olmalıdır. Bu şekilde kirlenen su salgın hastalıklara neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre dünyada üretilen çeliğin 1/3'ü korozyon sonucunda yok olmaktadır. Korozyonla delinen içmesuyu borularından kaçan içmesuyu hem ekonomik kayıp hem de tamirat için maddi kayıp hem de inkita demektir. elektriksel olarak izole etmektedir. h) Kaplama yapılan cidara iyi yapışma özelliğine sahip olmalıdır. ancak korozyon nedeniyle oluşan kaybımızın yukarıda verilen rakamların biraz üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 1966 yılında Belçika'da yapılan araştırmaya göre korozyon kaybı kişi başına her yıl 34-40 dolar olduğu belirlenmiştir. Yeraltına döşenen borular toprağa döşendikten sonra toprak yapısının çok farklı yapıda olması.Neden kaplama yaparız. Korozyon ürünleri çevreyi de kirletiyor. Delinen içmesuyu boru hatlarında suyun tamir için kesilmesiyle veya elektrik kesilmeleri sonucunda suyun düşük kotlara çekilmesi sonucunda boru içinde oluşan negatif basınçla borunun civarında bulunan kirli çamur borunun içine girer. g) Hava. anodik ve katodik bölgelerin oluşmasına engel olmuş oluruz. KORUYUCU KAPLAMALAR 1. asit. şayet biz izole bir madde ile ortamdan çelik boru yüzeyinin izolasyonunu sağlarsak boru yüzeyindeki. Kaplamanın diğer bir faydası da katodik koruması yapılan hattın katodik koruma maliyetini düşürdüğünden nitelikli iyi kaplama ve döşeme şartları borunun ömrüne. b) Tatbikatı kolay olmalıdır. d) Nakliye ve montajda zarar görmeyecek özellikte olmalıdır. Delinen borulardan sızan petrol hem ekonomik kayba hem de çevre kirliliğine neden oluyor. su. Dünyada üretilen çeliğin 1/3 ü korozyon nedeniyle yok olması demek iyi bir korozyonla mücadeleyle kurulan her 3 çelik fabrikasının birsinin kurulmaması demektir. 2. Korozyon kayıpları sadece ekonomik değildir. tekrar su verildiğinde veya' elektriklerin gelmesiyle hatta tekrar su verilmesi durumunda boru içine giren kirli su abonelere kadar ulaşmaktadır. a) Kaplamanın elektrik direnci yüksek olmalıdır. 1970 yılında İngiltere'de yapılan araştırmalara göre korozyonun neden olduğu ekonomik kaybın İngiltere milli gelirinin %3. katodik koruma maliyetine çok etki eden faktörlerdir. Türkiye de ise korozyon kaybıyla ilgili olarak bu güne kadar bir çalışma yapılmamış. f) Basınca ve toprak gerilimlerine mukavim olmalıdır.5 İ olduğu tespit edilmiştir.Şube Müdürü KOROZYONUN ÖNEMİ 1. .4'ü korozyonla yok olmaktadır. Bu fabrikalar için ayrılan kaynağın başka alanlara kaydırılması suretiyle kaynaklar başka öncelikli alanlara kaydırılmış olacaktır. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre milli gelirin %3. e) Isı değişikliklerinden etkilenmemelidir. 2 .İÇMESUYU ÇELİK BORU HATLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vedat FİDAN .

000-10.000< Borunun Ortalama Akım İhtiyacı (MA/m2) 20<i 20>i >5 5>i>0. Çok korozif zeminlerde akım ihtiyaçlarının fazla olması nedeniyle özgül direnci düşük olan zeminlerde kaliteli kaplamaların kullanılması hem boru ömrünü etkilemekte hem de katodik koruma maliyetini düşürmektedir. Böylece kaplama maliyeti ve katodik koruma maliyetleri düşürülerek boru hattının daha sağlıklı ortamda çalışması sağlanmış olur. k) Zamanla yukarı ki özelliklerin kaybolmaması ve bünyesine su işleyerek direnç değerini zamanla kaybetmeme özelliğine haiz olmalıdır.5-2.0. Buna paralel olarak katodik koruma maliyetleri de düşmektedir.2 .2 0. Akım ihtiyacının yüksek olması ise katodik koruma maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Örnek olarak bir kimya fabrikasının atık suyunun etkisi altında kalabilecek yöreye döşenecek olan boru kaplaması.Kaplama cinsinin seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlar.005 .05 0. Listeden de görüleceği gibi kaplama kalitesi arttıkça akım ihtiyacı düşmektedir. kaplama maliyetlerinde kaplama cinsine göre çok farklılıklar mevcuttur. Yukarıdaki listede görüldüğü gibi direncin düşük olduğu zeminlerde katodik koruma için gerekli olan akım ihtiyacının yüksek olduğu görülmektedir. kimyasal etkilere mukavim kaplama cinsleri seçilmelidir. 3 . Katodik koruma maliyeti ve kaplama maliyetlerinin düşünülmesi için ve borunun ömrünün daha uzun olmasını temin etmek için proje aşamasında zemin özgül direnci ölçülmeli ölçülen dirence göre boru hattının daha az korozif bölgelerden geçirilmesi uygun olacaktır.5 i<0. . Kaplama cinsi seçiminde borunun döşeneceği güzergah özelliği döşeme şartları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.1 Yukarıda verilen listede zeminin elektrik özgül direncine göre zeminin korozyon özelliği ve katodik koruma için gerekli olan akım ihtiyacı kaplamasız borular için verilmiştir. Kaplama Cinsi Sıcak bitüm kaplanla Bitüm emdirilmiş tek kat sargılı kaplama Bitüm emdirilmiş tek kat cam elyaf sargılı kapla Bitüm emdirilmiş çift kat cam elyaf sargılı kaplama Polietilen veya plastik kaplama Akım ihtiyacı (MA/m ) 0.i) Maliyeti ucuz olmalıdır. Zemin Cinsi Çok Korozif Korozif Orta Korozif Az Korozif Zemin Özgül Direnci (ohm*cm) <1000 1.6 0.0.000 10. Toprağın özgül direnci TS 5141 'de çizelge 2'de. j) Kaplama yapılması için yüzey işlem maliyeti az olmalıdır.005 Yukarıda verilen listede çeşitli koruyucu kaplamalarla kaplanmış boruların katodik koruma için akım ihtiyaçları verilmiştir. Akım ihtiyacı yüksek olan düşük özgül dirençli zeminler daha yüksek kaliteli kaplama kullanılması kaplama için yapılan masrafları arttırmasına rağmen katodik koruma maliyetini düşüreceğinden tercih edilmelidir.5 0. TS .05 .000-3. Katodik korumada zeminin özgül direncine göre toprağın koroziflik sınıflandırılması yapılmıştır. Çelik boru hatlarında kullanılan çok çeşitli kaplamalar mevcut olup nitelikli kaplama ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.000 3.0.5141'de çizelge 3'te çeşitli koruyucu kaplama yapılmış boruların ortalama akım ihtiyacı değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Bu nedenle kaplanacak yüzeyin temizliği önem kazanmaktadır.4356 TS . Boru kaplamalarıyla ilgili standartlar TS .5140 nolu standartlardır. Burada konunun özüne değinilmiştir.Kum püskürtme yoluyla temizleme : Boru yüzeyine bileşiminde % 92 silis bulunan doğal kum püskürtülerek yüzeyde bulunan pas ve yabancı maddeler yüzeyden sökülür. Borunun döşenmesine kadar geçen sürede kaplamanın korunmasıyla ilgili kontrol bizde olmasına karşın borunun üzeri kapandıktan sonra kaplamanın durumu ve oluşan olaylar kontrolden çıkmaktadır. Boru kaplaması aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır. Bunları şöylece sıralayabiliriz. ve borunun uzayıp kısalması nedeniyle oluşabilecek kaplama bozulmaları. Kaplamanın yüzeye iyice yapışması ve yüzeyle birlikte ısıl farklarda . taş toprak gibi malzemelerin kaplamaya verdiği hasarlar d) Borunun döşendikten sonra yer hareketleri ve ani darbeler nedeniyle oluşabilecek kuvvetlerin etkisiyle oluşan hasarlar e) Çeşitli bitki kökleri ve ağaç köklerinin kaplamaya verdiği hasarlar f) Borunun içinden geçen akışkan sıcaklığının sık sık değişmesi nedeniyle kaplama. Paslı yüzeylere yapılan kaplamalarda aradan zaman geçmesinden sonra ısı farkları sonucu pasif yüzey ısı değişimlerine karşı elastikiyet gösteremediğinden yüzeyden kaplamanın. h) Boru güzergahında çalışma yapılırken boru kaplamasına verilecek zararlar i) Çeşitli bakteri ve mikroorganizmaların yarattığı kaplama hasarları j) Katodik koruma uygulanmasında aşırı potansiyel uygulaması sonucunda katotta toplanan hidrojenin boru kaplamasına zarar verebilir. TS .Kaplanacak borunun yüzeyi tel fırça ile temizlenmesi : Boru yüzeyi tel fırça ile fırçalanarak yüzeyde bulunan pas ve yabancı maddelerden arındırılır. g) Boru hattının bulunduğu güzergahta boru kaplamasını bozabilecek kimyasal tesislerin atıkları nedeniyle boru kaplamasında oluşabilecek bozulmalar. Bu standartlarda geniş bilgiler mevcut olup daha fazla bilgi için söz konusu standartlara bakılmasında fayda vardır. a) Sülfürik asit banyosu + fosforik asit banyosu b) Hidroklorik asit banyosu + fosforik asit banyosu Son asit banyosu her zaman fosforik asitle yapılır.4357. 2. a) Kaplama yapımında meydana gelen işçilik hataları b) Kaplanmış borunun taşınmasında. Fabrikada imal edildikten toprağa döşenmesine kadar birçok merhalelerden geçmekte olan boruda kaplama az veya çok hasar görmektedir. Bu nedenle boru ömrü açısından kontrolümüz dahilinde bulunan kaplama hatalarının döşeme aşamasında itinalı bir biçimde tamir edildikten sonra borunun kaplaması hasar görmeden dikkatlice borunun üzeri kapatılmalıdır. Boru kaplaması ne kadar kaliteli olursa olsun kaplamalarda çeşitli nedenlerle bozukluklar meydana gelebilir.Boru hatlarının kaplama yapılmasıyla korozyonun durdurulması veya yok edilmesi mümkün değildir.Borunun yüzeyi kaplamasından sonra boru yüzeyinde mikro ölçekte dahi olsa deliklerin olup olmadığı "Holiday dedektör" ile kontrol edilir. 3.Kimyasal temizleme : Kumlama yapıldıktan sonra boru üzerinde bulunabilecek yağ uygun çözücülerle giderildikten sonra asit banyosundan geçirilir. İzolasyonun zayıf olduğu noktada dedektör sinyal vererek kaplamanın zayıf . Holiday dedektörü ile boru yüzeyine 25 KV' lık orta gerilim tatbik edilir. Yüzey temizliğinden sonra istenilen cins boru kaplaması ile yüzey kaplanır. 4. kaplama yapılacak yüzeyin pırıl pırıl olması gerekmektedir. 1 . depolanmasında ve hendeğe yerleştirilme safhalarında meydana gelen kaplama hasarları c) Hendeğin doldurulmasında oluşabilecek sert kaya. Çünkü fosforik asit demir yüzeyinde demir fosfat tabakası oluşturduğundan ve metali pasifleştirdiğinden kaplama yapılan kadar geçen zaman zarfında yüzeyde herhangi bir korozyon ürünü oluşmaz.sıhhatli çalışması için. Asit banyosu için aşağıdaki banyolar kullanılmaktadır. kalkmasına neden olur.

1. Yağmur etkisiyle kireci kaybolan azalan boruların güneş ışığının etkin olduğu bölgeler zaman zaman kireçle boyanmalıdır. Borular birbiri üzerine gerekli önlem alınmadan konulduğu taktirde boru ağırlığı direk tecridin üzerine.noktası belirlenir. benzer tel gibi teçhizatla yapılan yükleme ve boşaltmalarda kaplama üzerine tek noktadan basınç geleceğinden kaplama hasar görür. Boru kaplamalarının bozulmaması için nelere dikkat edilmelidir Boru kaplamalarının yapılması için yukarıda belirtildiği gibi çok miktarda işçilik malzeme dolayısıyla para harcanmaktadır. 3. Bu nedenle uzun süre depolanan boruların zaman zaman kontrol edilerek borunun üzeri kireçle beyaza boyanmalıdır. Çelik borulara ait tecridin bozulmaması ve tecritte beklenen performansı almak için aşağıdaki hususlara özenle riayet edilmelidir. Bu kadar emek ve masraf sonucu kaplanan boru hattının kaplamasının bozulmadan yerin altına gömülmesi için azami itina gösterilmesi gerekmektedir. Şekil 17: Holiday dedektörü. boşaltma ve nakil yapılmamalıdır. Şantiyelerde kireci yok olmuş borularda güneş ışığı etkisiyle boru iç kaplaması soyularak boru içinde sarkıklar oluşturmakta ayrıca borunun üst kısımlarındaki bitüm ısı etkisiyle incelmektedir. hasarlı kaplamanın tamiratı ise hem masraflı hem de işçilik açısından zaman kaybına neden olacaktır. Halatlarla v. Dedektörün tespit ettiği tecrit zayıflaması tamir edilerek daha sağlıklı bir kaplama yapılmış olur.Uzun süreli istif zorunluluğu olan boruların üzeri güneş ışığım yansıtmak için beyaz kireç ile boyanmalıdır. 2. Kaplamalı boruların fabrika sahasında taşıtlara yüklemesinde ve boşaltılmasında.Satın alman tecritli borunun mümkün olan en kısa sürede döşenerek üzeri kapatılmalıdır. basınç yaptığından ve güneş ışığının etkisi ısı ve soğukluk etkisiyle kaplamalar birbirine yapışmakta ve borular birbirinden ayrılırken yapışmadan dolayı güçlükle çıkmakta kaplamalar birbirinden ayrılırken soyulmalarla . Yukarıda verilen Holiday dedektörü ile borunun tecridi fabrikada imalat aşamasında kontrol edildiği gibi boru hattının üzeri kapanmadan da boru hendekte iken de tecrit kontrolü yapılabilir.Çelik borunun siparişten sonra uzun süre beklemesi gerekiyor ise borular mümkün ise kapalı alanda istif edilmeli. indirilmelidir. Bu ise istenmeyen bir durumdur. 4. Hiçbir zaman tek' çizgi halinde mesnetleyen halat ve kalın iplerle yükleme. şayet kapalı alan yok ise ve açık alanda istif zorunluluğu var ise bu durumda mümkün mertebede güneş ışığının az olduğu serin yerler tercih edilmelidir.Borular istif alanına gelişi güzel istif edilmemelidir. istif sahasına nakilde ve hendeklere taşınmasında ve hendeklere indirilmesinde kaplamaların hasar görmemesi için yüzeyi geniş aşağıdaki şekilde gösterilen mesnetlerle kaldırılıp.

Bu kaplama cinsiyle ilgili detaylı bilgi yukarı ki standartlarda mevcuttur. Bu kaplama cinsiyle ilgili detay bilgi TS 5139 da mevcuttur. Bunun üzerine tek kat veya iki kat bitüm emdirilmiş cam tülü sargı yapılarak kaplama işlemi tamamlanır Detaylı bilgi TS 5139'da mevcuttur. 5. boru hattı üzerinden ağır vasıtaların geçmesi sonucunda kaplamalarda bozulmalar olmaktadır. nakliyede ve istiflenmede iki uç tarafında bulunan tecritsiz kısma tahta takozlarla mesnetlenmelidir. Kaplama cinsi ve döşeme esnasında hasar gören kaplamalar katodik koruma maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Aşağıdaki şekillerde boruların tahta takozlarla veya plastik mesnetlerle istif sahasında istiflenmesi görülmektedir. Sağlam bir kaplamanın oluşması için epoksi reçine ve maden kömürü katranı karıştırılarak kullanılmaktadır. Bu nedenle yapılan koruyucu kaplamadan sonra etkin bir korozyon kontrolü için katodik korumanın yapılması gerekmektedir. kurulması ve işletilmesi kolay bir tesistir.büyük miktarda tamirat gerektiren tecritsiz alanlar ortaya çıkmaktadır. Kaplama cinslerine de kısaca değinmekte yarar görülmektedir. 2 .Soğuk tatbikli bitüm kaplamaları maden kömürü zifti veya asfalt malzemesi uygun çözücü ile çözündürülür. Çözücü buharlaşarak yüzeyde kabuk tabakası oluşur. A . Tesisin projelendirilmesi ise katodik koruma konusunda tecrübeli kişiler tarafından . 1. Yer altı Çelik Boru Hatlarında Katodik Koruma Yeraltı çelik boru hatlarını korozyona karşı korumak için borunun kaplama ile kaplandığı belirtilmiştir. Yapmış olduğumuz incelemelerde bitüm kaplamalı borularda döşeme şartları maliyeti 1. boru hattının döşenmesinden sonra ani darbeler ve zemin oturmaları. 6. B) Plastik bant kaplamalar : Bu kaplamalar yüzey temizliğinden sonra yüzeye yapıştırıcı astar sürülür. hatta. Detay bilgi TS 5140ta mevcuttur.5 veya 2 katı artırdığı özellikle korozif bölgelerde bu maliyet artışının daha da yüksek değerlere ulaştığı bilinmektedir. İçine yeterli miktarda dolgu maddesi ilavesiyle elde edilen sıvı bir fırça ile veya tabanca ile 'yüzeye tatbik edilir. C) Epoksi kaplamalar : Bu kaplama iki bileşenli olup bu bileşenler uygun oranlarda karıştırılarak yüzeye sürülür.Sıcak tatbikli kaplamalar : Bu kaplama cinsiyle ilgili detaylı bilgi TS 4356 ve TS 4357 de mevcut olmakla beraber maden kömürü zifti belirli ısılarda yüzeye eritilerek tatbik edilir.Bitüm kaplamalar : Bitüm kaplamalar tatbik şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Bu kaplama genelde büyük çaplı borularda uygulanmaktadır.Borular. Katodik Koruma tesislerinin etkin bir şekilde çalışması ve koruma başarısının iyi bir kaplamaya ve iyi döşeme şartlarına bağlıdır. Ayrıca. İsteğe göre üzerine ayrıca bir veya iki kat bitümlendirilmiş cam tülü sarılarak daha etkin kaplama imalatı yapılmış olur. nakliye hatasından ve döşeme hatalarından. Kaplama ne kadar iyi nitelikli kaplama olursa olsun borunun nakliyesinde şantiyede istiflenmesinde hendeğe indirilmesinde ve hendeğin kapatılmasında çok itinalı davranılsa dahi borunun izolasyonunda mikro ölçekte dahi bir kaplama hatasından. D) Beton kaplamalar : Boruların korozyona karşı korumakta ve boruların mukavemetini arttırmak için çelik borular betonla kaplanmaktadır. En çok 12 saat içinde sertleşerek kaplama oluşumu tamamlanır. Hem borunun korozyondan korumak için. Korozyon hücrelenmeleri kaplamanın bu noktalarında oluşarak boru hattının delinmesine sebep olmaktadır. Bu ise emek ve malzeme kaybına neden olmaktadır. Bant şeklindeki kaplama sarılarak bant sargı yüzeye iyice yapıştırılır.İstiflenecek boruların istif alanı tasfiye edilmeli taş ve tecride zarar verecek kesici malzemelerden arındırılmalıdır. Katodik Koruma tesisi -yapımı işi kompleks bir yapı olmayıp. hem de boruya mekanik mukavemetin sağlaması için beton kaplı borular özellikle büyük çaplıların iç kaplamalarının beton olarak yapılmasını gündeme getirmiştir. kaplamanın tatbikatı arazide de kolaylıkla yapılabilmektedir.

özgül direnç değerinin 6. Yeraltına döşenen borunun korozyona karşı korumak için boru voltajının minimum .5141'de mevcuttur.850 MV olması gerekmektedir veya borunun korumasız haldeki potansiyelinin 300 MV kaydırılması da yeterli olmaktadır. Borunun ihtiyacı olan koruyucu akım galvanik anodun çözünmesiyle temin edilir.Çinko anotlar.000 ohm x cm ile 10. Katodik Koruma sistemlerinde de yapılan işlem korunacak yapının yapay olarak katot haline getirilmesi ve bu katot yapılan yapının enerji verilerek sürekli katot halinde tutulmasından ibarettir. Galvanik anotlarla ilgili detay bilgi katodik koruma tesislerinde kullanılan malzemeler bölümünde verilmiş olup. direncin 1 500 ohm x cm olduğu yerlerde kullanılması gerekir Magnezyum anotlar ise daha yüksek dirençlerde başarı ile kullanılabilmektedir. Borunun katot halinde tutulabilmesi için yapay anotlar vasıtasıyla boruya dışardan elektrik akımı verilerek boru voltajı negatif yönde kaydırılır. Şekil 18: Galvanik sistemle koruma. Yataklar mümkün mertebe zeminden yeraltı suyu alacak yerlere montajına özen gösterilmelidir. 1. Galvanik anotlarla koruma.Galvanik anodun zemin direncine göre geçiş direncini azaltmak için dolgu maddesi kullanılır. Bankamızca yapılan katodik koruma tesislerinde. Yapılan katodik koruma tesisinin işletilmesi ve bakımı da o kadar komplike bir iş değildir. Dış akım kaynağı ile katodik koruma (Cebri sistemle korama) bunların çalışma prensiplerini kısaca inceleyelim. . Bu halde boru üzerinde anodik bölgelerin oluşmaması nedeniyle boru hattı üzerinde korozyon oluşmaz.000 ohm x cm' deki topraklarda verebileceği koruyucu akım değeri iyice düştüğünden ekonomik olmadığı durumlar çıkmaktadır. Anodun kullanılacağı direnç değeri arttıkça kullanılacak dolgu maddesi arttırılmalıdır. Ancak magnezyum anotlarda. Anot tipleri ve dolgu maddesi ile ilgili detay bilgi TS . tesisin kurulması ise yine belirli bilgi birikimine haiz kişilerce yapılması gereklidir. az bir elektrik bilgisi olan kişilerce kolaylıkla işletmesi ve bakımı yapılabilen sistemler benimsenmiştir. 3.yapılması. 1Galvanik anot yatakları direncin düşük olduğu yerlere tesis edilmelidir. Çelik bora hattında korozyonun oluşmaması için borunun korumasız haldeki potansiyelinin 300 mv negatif yönde kaydırılması gerekmektedir. Katodik Koruma Yöntemleri : Genel prensipleri birbirine benzemesine rağmen iki tip koruma yöntemi mevcut olup bunlar. 2.Galvanik anotlarla koruma : Boru hattına çelikten daha elektro negatif potansiyelde olan magnezyum çinko alüminyum ve bunların alaşımlarından imal edilen galvanik anotlar yeter sayıda boru hattının muhtelif noktalarına bağlanarak boru hattı korozyona karşı korunur. Şayet zeminden su almak imkanı yoksa anotların randımanlı çalışmalarının temini için zaman zaman su ile ıslatılmalıdır. Katodik Korumanın Genel İlkeleri : Katodik korumanın temel prensibi borunun yapay yöntemlerle katot haline sokulması prensibine dayanmaktadır Yukarıdaki bölümde bahsedildiği üzere boru hattı güzergahı boyunca oluşan anot ve katot bölgelerinde anotta kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonların oluştuğu katotta ise bu reaksiyonların yürümediği bahsedilmişti. iyi bir galvanik anot sisteminin çalışmasını temin için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gereklidir.

işçiliktir. Ancak pompalar sık sık sökme ve montaja maruz kalması izole flanşın bu sökme ve montajdan fonksiyonunu yapamaz hale gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle katodik koruma tesislerinin sağlıklı çalışmalarını sağlamak için boru hattının tesisinde. Bu nedenle izole flanş noktasının A noktasına konulması izole flanşın sağlıklı olarak fonksiyon görmesini sağlayacaktır.2 – Dış Akım Kaynağı ile Katodik Koruma : Dış akım kaynağı ile yapılan korumadan borunun ihtiyacı olan koruyucu akım şehir şebekesinden alternatif akımı doğru akıma çeviren redresörlerle temin edilir. Unutmayalım ki koruyucu akım kaçağı israf edilen enerjidir. kapatılmadan önce bozuk izolasyonların tamiratının yapılmasına ve aşağıda belirtilen hatalı uygulamaların yapılmamasına gayret gösterilmelidir. anot kaybına neden olmaktadır. Şekil 20: Topraklama .İZOLE FLANŞ VE İZOLE FLANŞ YERİNİN TESBİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR İzole flanşlar katodik koruması yapılan tesisin koruma yapılmasına gerek görülmeyen bölümünü elektriksel olarak yalıtmayı sağlayan özel yapılmış elektriksel direnci yüksek olan yalıtkan malzemedir. 1. İzole flanşların sağlıklı yapılmayışı koruma maliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Anottur. Şekil 19: Dış akım kaynaklı koruma sistemi. Redresörün negatif ucu boruya pozitif ucu ise yardımcı anotlara bağlanır. Aşağıda 4 gruplu bir terfi merkezinde izole flanşın yapılabileceği yerler ve en sağlıklı olarak flanşın monte edileceği yer gösterilmiştir.2. İzole flanş yerleri seçilirken özellikle sökme ve montaj işinin sıklıkla yapıldığı yerlerden kaçınılmalı mümkünse sökme montaj işinin ve darbelerin az olduğu noktalara izole flanş montajı yapılmalıdır.3.4 nolu noktalara konulan izole flanşların diğer dezavantajı da basma borusunun tecritsiz olması ve tecritsiz borudan yine koruyucu akımın kaçmasına neden olmasıdır. Ayrıca şekilde 1. Tüm bunların sonucunda tarafımızca boşuna ödenecek faturadır. Aşağıdaki terfi merkezinde izole flanşlar pompa çıkışlarına konulabilir. terfi merkezlerinin montajında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. Koruyucu Akım Kaçakları : Çelik boru hatlarının katodik korumalarını temin etmek için boru hattına verilen koruyucu akımlar boru hatlarında yapılan hatalı uygulamalar sonucu koruyucu akım verildiği halde gerekli faydanın sağlanamadığı görülmüştür Bu ise boşu boşuna enerji kaybına. Ayrıca pompa çıkışlarına 4 izole flanş için ödenecek bedel yerine tek izole flanş bedeli ödeneceğinden hem izole flanş fonksiyonunu daha iyi bir şekilde yerine getirmesi hem de maliyetin düşürülmesi nedeniyle izole flanşın A noktasına konulması proje çalışmaları safhasında düşünülmeli ve tesiste buna göre yapılmalıdır. Bu kayıpların asgariye indirilmesi için başta boru izolasyonlarının korunmasına.

3 . çelik köprüye irtibat yapıldığı ve bunun sonucunda da köprüye koruyucu akım kaçağının olduğu görülmüştür.Boru hatlarının çelik köprü üzerlerinden geçme zorunluluğu olduğu yerlerde çelik boru. Koruyucu akım kaçağının oluşmaması için çelik platform aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi izole edilmelidir. Aşağıda yanlış doğru bağlantı şekilleri görülmektedir.Tahliye vantuz ve kelepçe başları izole edilmelidir.Depo girişi ve çıkışlarında koruyucu akım kaçaklarına karşı alınacak önlemler.Çelik boru tecritsiz durumda olan depo tahliye borusu üzerine temaslı olarak geçirilmemelidir. Çelik köprülü dere geçişlerinde koruyucu akım kaçağının önlenmesi ve borunun elektriksel olarak yalıtılması için Boru çelik köprüye direk konulması halinde borunun korunması için verilen koruyucu akım çeliğin betona ve toprağa temas eden noktalarından kaybolması sonucunda platform bölgesinde katodik koruma için gerekli voltaj değeri temin edilememektedir. 5 . . Şekil 21: Çelik köprüde izolasyon. 4 .2 . Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere depo giriş çıkışlarında çelik boru hatları depo manevra odası betonarme demirlerine irtibatlandırılmamalıdır. Şekil 22: Manevra odası montajı. Bu nedenle boru hattının izolasyonunun iyi yapılması platform ve boru arasının kaim tahta takozlarla izole edilmesi ve boru kaynakla platforma tutturulmaması ve boru ile köprü arasında elektrikli bir bağın oluşturulmamasına özen gösterilmelidir.

Dere atlamalarında sel tecritli borunun tecridini bozduğu bunun sonucunda koruyucu akım kaçağına neden olmaktadır. her yıl yeni bitirilen işlerin de ilavesi ile toplam sayıda artış meydana geldiği görülmektedir. bu işlerden 148 adedinin Bölgelerimizce hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Metal borunun da katodik korumasının yapılması şayet mümkün değil ise branşman alman boru ile korunan boru izole flanşla ayrılmalıdır. metal borunun hattın koruma kriterlerinin değiştireceğinin bilinmesi gereklidir. Bu uygulama sadece vana için gösterilmiş olup vantuz. kesin hesabı bağlanmayan iş sayısı toplam 323 adet olup. KESİN HESAPLARIN ÖNEMİ VE DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet ÜNAL . İzolasyonsuz vana zemine oturtulması halinde koruyucu akım çıplak vana üzerinden çamura ve toprağa geçeceğinden bu tip uygulama zorunluluğu alan yerlerde mutlaka vananın izolasyonu yapılmalıdır.Çelik boru hattından metal boru ile branşman alınma zorunluluğu var ise. 175 Adet işlerin ise henüz hazırlıklarına başlanılmadığı Bölge Müdürlüklerimizden üçer aylık dönemler sonucu gelen bilgilerden tespit edilmiştir.Şube Müdürü Seminer konumuz olan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi’ne ilişkin kesin hesapların önemi ve düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sunacağım. 6 . 7 . Dere atlamalarında boru izolasyonu ve borunun hasar görmemesi için boru döşendikten sonra boru izolasyonu iyice tamir edilmeli ve boru tecrit tamiratından sonra beton gömlek altına alınmalıdır. Bu bağlamdan hareketle 31/12/1996 sonu itibari ile Tüm Bölge Müdürlüklerimizce inşaatları tamamlanıp geçici kabulleri yapılarak kesin hesabı bağlanamayan tesis sayısında ve kesin hesap çalışmaları durumundan kısa bir açıklama yapmak istiyorum.1996 sonu itibari ile. . yangın musluğu gibi yapılarda da aynı bağlantı ve tecritlerin yapılması gereklidir.Şekil 23: Tahliyelerde izolasyon. 31. Bilindiği gibi Bankamızca yaptırılmakta olan içmesuyu işlerinde geçici kabul fesih veya tasfiye sonrası kesin hesapların mevzuatın gerektirdiği sürelerde tekemmül ettirilemediği.12.

Açıklamış olduğum rakamlara bakıldığında kesin hesapların Tüm Bölgelerimizce titizlikle ve büyük bir gayretle bitirilmeye -çalışıldığı görülmektedir. kesin hesabı borçlu çıkan yüklenicilerin bu borçlarının tahsili için 23. Kesin hesapların tekemmülüne ilgi göstermeyen. BORÇ DURUMU Gerek Bölge Müdürlüklerimizce ihale edilen ve gerekse Genel Müdürlükçe ihale edilip de Bölge Müdürlüklerimize devredilen işlerden. Bu hazırlıklarda 1996 yılı İLLER BANKASI YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN 38. yüklenicilerin listesi çıkartılıp ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirilerek ve Tüm Bölge Müdürlüklerine bildirilerek bu yüklenicilerin ilgili Bölge Müdürlüklerindeki kesin hesaplarını sonuçlandırmadan yeni teklif istenmemesi ve. fuzuli yazışmaya giren.9. Şöyle ki her yıl Bankamızca yürütülerek Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesap durumları yıl sonu itibari ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına iletilen Bu Kurumun Müfettişlerince aynı işlerin her yıl sonu itibari ile listelerimizde yer alması Bankamızın tenkide uğramasına neden olmaktadır. talimat ve tebligatlara uymayan. Kesin hesapların nasıl yapılıp bağlanması hususunu sizlere uzun uzun anlatmama gerek yok. Konu başlığından da anlaşıldığı gibi KESİN HESABIN ÖNEMİ büyüktür.yeterlik verilmemesi cihetine gidilmelidir.1992 tarih 1992/80 sayılı genelgedeki usul ve şartlar takip edilmelidir. Bütün işlerin tamamlanması ve geçici kabul işleminin bitmesinden sonra yüklenici ile birlikte Bölge Müdürlüğü ve Bankaca tayin olunan elemanlarla kesin hesabın düzenlenmesine başlanır. Bilhassa zaman zaman Bölgelerimiz uyarılarak 1993'den önce bitirilen işlerin tamamına yakının kesin hesapları bitirilme aşamasına getirilmiştir. .maddesinde belirtilen tüm usul ve şartlara uyulma zorunluluğu olmaktadır. Tüm Bölge Müdürlüklerimize 1993 yılından önce bitirilen işlere ait kesin hesaplan büyük bir gayret ve titizlikle bitme aşamasına getirmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Tenkitlere uğramamamız ve tesis hesaplarının sürüncemede kalmaması için kesin hesaplarının süresi içerisinde bitirilmesine gayret edilmelidir.

çamaşırhanelerden. endüstride ve sokakların temizlenmesinde kullanılan sular. Bu maksatla yapılan tesislere Kanalizasyon Tesisleri denir.Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler KANALİZASYON PROJELERİNDE ETÜDÜN ÖNEMİ İLLER FANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ali Rıza ÜREYEN . dizanteri ve benzeri sindirim organlarında kendilerini gösteren hastalıkların oluşmasına sebep olur. kızıl. bir kısım kirli sular yolların üzerinde toplanarak gidiş ve gelişi zorlaştırır. Ayrıca bu atık sular. genel hamamlardan ve yüzme havuzlarından gelen sular. bazı zararlı bakterilerin ve mantarların yaşamalarına ve kısa zamanda çoğalmalarına ve tifo. Yine bu atık suların içinde verem. idrarlar. besin maddeleri artıkları. katı ve sıvı şekillerde bulunan mutfak süprüntüleri. kolera. banyolardan. bölgenin havası bozulur. Neticede. Böyle bir ortamda yer altına döşenecek kanal ağı ile sıvı atıklar. atık suların bir kısmı toprağa sızar ve yeraltı suyunu kirletir.Şube Müdürü GENEL İnsanların toplu olarak yaşadıkları bölgeler. yağış sulan ve benzerleri ile kirlenir. . Bir yerleşim alanında içme suları için bir boru şebekesi yapılır ve günün her saatinde yeter derecede içme ve kullanma suyu verilirse. Böyle bir bölgede toplu halde yaşayan insanların sağlık durumu bu atık sularla bozulabilir ve bulaşıcı hastalıklar hemen kendini gösterebilir. boğmaca ve difteri hastalıklarının mikropları da bulunabilir. Bu mikroplar kötü şartlar altında dahi atık sularda kolayca yaşar ve çabuk çoğalırlar. insan dışkıları. kısa zamanda ve hatasız olarak yerleşim merkezi dışına taşınır ve orada tesis edilecek Arıtma Tesisinde arıtılıp zararsız hale getirilerek tabiata veya bu atık suları içerisinde temizleyebilecek büyük tabii sulara terk olunursa. bu yerleşim alanının sıvı atıklarını kapalı sistem içinde akıtabilecek şartlar sağlanmış olur ve kullanılmış suları yerleşim alanı dışına atma imkanı bulunur.

Bu nedenle. Böyle bir yerde kanalizasyon tesisi yapılması durumunda. Kullanım kabiliyetini kaybetmekte olan bir imar planına göre yapılacak kanalizasyon projesi sağlıklı olmayacaktır. imar planı revizyonu veya sil baştan yenilenmesi halinde değişecek cadde ve sokakların durumuna göre tadilatlar yapılması gerekecektir. mümkün olduğu ölçüde beldenin en son imar planına göre projelendirilme yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde. g) Belediye imkanları. gerekçelerini belirterek beldelerinin kanalizasyon proje ve inşaatının Bankamız aracılığı ile yaptırılmasını talep etmeleri durumunda. Borular doluncaya kadar. Onun için. İçme ve Kullanma Suyu Durumu: Yukarıda açıklandığı şekilde atıksuların oluşmasında temel faktör insan olmaktadır.Kanalizasyon İnşaatı. Yönlerinden etüdü ve (a. h) Alıcı ortam durumu.. Nüfus: Kanalizasyon. i) Fiili durum(Mevcut kanalizasyonun olup olmadığı. akışa geçecek kadar atıksu teşekkül etmeyecek beldelerde (kanalizasyon projesi ve inşaatının yapılması halinde beklenilen hizmeti vermeyeceği göz önüne alınarak) kanalizasyon sorununun foseptiklerle çözümlenmesi tercih edilmelidir. Kanalizasyon projesi tanziminde esas done imar planı olmaktadır. kullanım ömrünü yitirmekte olan 15-18 yıllık imar planlarına göre yapılacak bir kanalizasyon projesinde..i) maddeleri için yersel incelemesi yapılır. şişmeler görülecektir. f) Çevre kirliliği. Ancak. İçmesuyu abone bağlantısı 300'den aşağı olan yerleşim yerleri için mecra . e) Sağlık durumu. kanalizasyon tesisinin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti için en önemli faktörlerden birisi de nüfus durumu olmaktadır.. Şimdi bu maddeleri başlıklar halinde tek tek açıklayalım: İmar Durumu: Bir beldenin imar planı. bir beldenin su ihtiyacı ve bu ihtiyacın temini ile temin edilen bu suyun fenni bir şekilde şebekeyle evlere dağıtımı önem arz etmektedir. Bankamız aracılığı ile ele alınması istenilen Belediyelerin kanalizasyon tesislerinin yapılabilmesi için öncelikle konu ile ilgili mahalli etüdlerin yapılması ve inşaat ihalesine esas olacak bir kanalizasyon projesinin hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu beldelerin a) İmar durumu. borular içinden akabilecek miktarda atık su teşekkül edemeyecektir. varsa yeterlik ve yararlanılabilirlik durumu) j) Bankamız iş kapasitesi. kanalizasyon sistemiyle toplanması durumunda sorun olacaktır. Nüfusu az olan bir beldede. insanın içeceği ve kullanacağı su olmadan yeterli atıksu da oluşmayacaktır. KANALİZASYON PROJESİ YAPIMI İLE İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ETÜD ÇALIŞMALARI Belediye Başkanlığının. b) Nüfus durumu. hazırlanacak kanalizasyon projesi de uygulama yönünden o denli sağlıklı olur. 20 yıl ömürlü olarak hazırlanmaktadır.. ancak borular dolduktan sonra akım sağlanmadığı için parsel bacalarından ve evlerdeki tuvaletlerden geri tepmeler. c) İçme ve kullanma suyu durumu. Bu nedenle. Bu tadilatların en aza indirilmesi için. sistem sağlıklı çalışıyormuş gibi görünecek. yani mevcut olan son durumu ve şehrin alacağı en son şekli gösterirse. k) Bankamız finansman durumu. d) Turistik özelliği. İmar planı ne kadar yeni olursa. Tek tek evlerin atık sularının kendi imkanları ile (foseptikle) bertaraf etmeleri halinde sorun olmayan atıksular. insana hizmet vermektedir.

Turistik özellikler de. memleketimiz ekonomisi. tesisin ele alınması durumunda finansmanının nereden ve nasıl karşılanacağı da düşünülmelidir. Sağlık Durumu: Yerleşim merkezinde etüd yapıldığı tarihe kadar atıksulardan kaynaklanan herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı tespit edilir. atıksuların toplu halde deşarj edilebileceği bir alıcı ortamın bulunması. bu durum. bu tehlike açıkça belirtilmeli ve gerekli önlemin alınması istenilmelidir. bu beldede kanalizasyon sisteminin oluşturulmasının ne denli ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Atıksu kirliliğinin oluşturduğu çirkin görünüm ve salgın hastalık riskinin beldeye gelen turistlerce görülüp turistlerin bir daha gelmemelerine neden olmaması için. ■ Yabancı turistlerin. Belediye İmkanları: Kanalizasyon inşaatı pahalı bir yatırımdır. beldenin mevcut temin edilebilen su miktarı nedir? Müstakbel su ihtiyacı ve temin edilebilme şansı nedir? İçmesuyu şebekesi ne durumdadır? İçmesuyu dağıtımında kaçaklar var mıdır? Varsa. şebeke ile evlerden alınarak tek bir yerde toplanıp ve uygun bir alıcı ortama verilememesi halinde çok ciddi problemler doğacaktır. Beldelerinin kanalizasyon projesinin yaptırılması halinde. Bu nedenle. Belediyesi. beldenin kanalizasyon projesinin yaptırılıp yaptırılmaması durumu irdelenmelidir. piknik alanı ve rekreasyon alanı olarak yararlanılmasını.şeklinde bir kanalizasyon projesi ve inşaatının düşünülmemesi Talimatname hükmüdür. bu kaçakların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor mu? Dağıtılan ve dağıtılacak olan içmesuyu ve kullanım suyunun atıksuya dönüşeceği miktar ne olacaktır? Özel sarfiyat veren tesisler var mıdır? Hepsi tek tek tespit edilmelidir. insanların sağlıklı bir nefes almasını ne ölçüde engellemektedir? Tespit edilmelidir. turistik özelliğe sahipse. Beldenin Turistik Özelliği: Belde. Bu nedenle. o belde kanalizasyon projesinin ele alınması için önemli bir avantaj sağlamış olur.. Her ne şekilde olursa olsun. memleketimiz ekonomisi yönünden bu yörelerin kanalizasyonunun öncelikle ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir. kanalizasyon sistemi için hayati önem arz . Çevre Kirliliği: Atıksuların çevreye verdiği zarar ne boyuttadır? Beldede yaşayan insanlara ve diğer canlılara hayati ölçüde zarar vermekte midir? İçmesuyu kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların doğmasına sebep olabilecek durumda mıdır? Çevrenin ekolojik dengesini ne ölçüde bozmaktadır? Doğadan. Bu nedenle. doğa güzelliği ve plajı olan günübirlik turistlerin gelip gittiği yer midir? Şeklinde faktörlere göre değerlendirilir. tüm yerleşim birimlerimizin aynı anda kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılayacak güçte ve yeterlilikte bulunmamaktadır. dengesiz endüstrileşme gibi faktörlere bağlı olarak kirlilik yükünün anormal artması nedeniyle beldede pissulardan kaynaklanabilecek salgın hastalık çıkması riskinin olduğu tahmin edilirse. Bu gerçek göz önünde bulundurularak. Nüfus artışı. Bu tarihe kadar herhangi bir salgın hastalık görülmemişse bundan sonra görülme ihtimalinin olup olmadığı araştırılır. Alıcı Ortam Durumu: Yerleşim biriminde her bir evin atıksuyunu müstakil foseptik ile bertaraf etmesi durumunda sorun oluşturmayan atıksuların. kendi mali imkanları ile kanalizasyon inşaatım gerçekleştirebileceklerini belirtirse. coğrafi özelliklere sahip yöre midir? ■ Yerli turistlerin gelip gittiği kaplıcaların olduğu yer midir? ■ Yoksa. gelip gittiği tarih. düzensiz gelişme. kanalizasyon projesinin ele alınması kararı için öncelik sırasının belirlenmesinde etken olacak. beldeye gelecek turistlerin oluşturacağı atıksular tespit edilmeli ve kanalizasyon projesi yapımında dikkate alınmalıdır. Buna göre. Buna göre de.

Atıksuların ileri derecede arıtıldıktan sonra verilebileceği suni rekreasyon göllerinin oluşturulması. boru cinsleri ve şebekenin tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı ile deşarj yerinin uygunluğu araştırılır. yeni projelerin yaptırılması mümkün olamamaktadır. mecralarının uzunluğu. Pissu ya da yağmur sularının uzaklaştırılması için mi kullanılmasının uygun olacağı belirlenir. derinlikleri. dere. o beldenin kanalizasyon projesi ve inşaatının ele alınması safhasında dikkate alınması gereken hususların tespitinde önemli rol oynayacaktır. varsa. Olumsuzlukların hakim olması halinde. Mevcut bu tesislerden ne ölçüde ve nasıl yararlanılabileceği tespit edilir. Bu nedenle. ana başlıklar altında açıklanan hususların her biri eksiksiz olarak etüd edilir. belirli bir program dahilinde yürütülen işlerimizin tamamlanıp onaylanarak işlemden kalkanların yerine yenileri alınmaktadır. . İşlerimizin çok yoğun olduğu dönemlerde. tek bir yerde toplanan tüm atıksuların bertarafı için çözümler araştırılmalı ve bulunmalıdır. bu fasıl için konulan Global Bedelle doğru orantılıdır. beldeye yapılacak kanalizasyon hizmeti boyutunun tam olarak tespit edilmesi ve beldenin bu yeni yapılacak kanalizasyon hizmetine gerçekten ihtiyacının olup olmadığının sağlıklı olarak belirlenmesi olacaktır. Bankamız finansman durumu da. çapları. önceliklerine göre sıraya konulmakta ve sıraları geldikçe de ele alınmaktadır. eski durumu da aratacağı. Bankamız Finansman Durumu. Yukarıda açıklanan hususların bilinmesinin faydası. Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) hazırlanan yatırım' programında yer alan "Kanalizasyon Projesi ve Araştırmaları" faslından ödenmektedir. Beldenin yakın çevresinde bunlardan hiçbirinin bulunmaması halinde. Fiili Durum: Beldenin mevcut kanalizasyon durumu tespit edilir. . etkenlerden bir tanesi de.Yerleşim birimi karstik bir yapı üzerinde yer alıyorsa zemin çatlaklarının tespit edilerek arıtılan atıksuların bu çatlaklardan zemin içine sızdırılması. yeterli sayıda zemin sondajları açılarak bu sondaj kuyularından. Bu alıcı ortam. Yılı içinde.etmektedir. Bankamız iş durumu olmaktadır. Bankamız aracılığı ile yaptırılan kanalizasyon projelerinin bedelleri. bu durum. DEĞERLENDİRME VE NETİCE Yukarıda. yukarıda açıklanan etüd çalışmalarının yapılması neticesinde kanalizasyon projelerinin Bankamız aracılığı ile yaptırılması uygun görülenler. Bunun için. arıtılmış atıksuların zeminin derinliklerine verilmesi olabilir. Kanalizasyonun olup olmadığı. Bankamızın yaptırabileceği proje adedi. Beldeye kanalizasyon proje ve inşaatının yaptırılması halinde. . kanalizasyon yönünden sorunsuz olan beldenin sorunlu hale geleceği. Hangi taraf çoğunlukta ise. Yüzeyde çatlaklar bulunmayıp tabanda karstik bir yapı olduğunun tespit edilmesi halinde. Bankamız İş Kapasitesi: Bir belde kanalizasyon projesinin Bankamız aracılığı ile ele alınarak yaptırılabilmesinin tespitinde. bir belde kanalizasyon projesinin Bankamız aracılığı ile ele alınması kararında önemli faktörlerden bir tanesi olmaktadır. çay. olumlu yönler ve olumsuzluklar tek tek tespit edilir. başlangıçta sağlıklı olarak bilinmesi. nedenleri ile . Ele alınan projelerin büyüklüklerine bağlı olarak tespit edilen proje yapım bedellerine göre bu sayı yıllara göre değişmektedir. o yönde işlem yapılır. açık açık ilgili belediye yetkililerine anlatılmalıdır. söz konusu "Global Bedel" harcanarak doldurulduktan sonra. Alıcı ortam durumunun.Arıtılan atıksuların yazın sulama suyu olarak kullanılması kışın ise açılan suni kanallarla bölgeden uzaklaştırılırken zemine sızdırılmasının sağlanması. Bu çözümler. nehir şeklinde bir akarsu olabileceği gibi deniz veya boşalım ayağı bulunan göl olabilir.

Projelerin sağlıklı hazırlanmamış veya iyi araştırılmadan yapılmış olması tesis maliyetini bir kaç kat artırabileceği gibi işletmeyi de çok güçleştirmektedir. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Proje kapasitesini tayin etmek. Bu bakımdan proje. yönlendiren olmak zorundayız. bu durumlar ise kanalizasyon tesis inşaatlarında projenin önemini bir kaç kat daha artırmaktadır. Kontrol teşkilatı olarak yönlendirilen değil. İyi bir kanalizasyon projesinin hazırlanabilmesi için projeyi yapan kişinin konunun ehli olması. kullanılacak malzeme cinsi de gösterilerek. söz konusu meskun bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte yapılır.Mevcut altyapı tesislerinin etüdü 4. Kanalizasyon projelerinde yapılacak en küçük bir hata dahi projenin tamamını etkileyebilecek konumda olup diğer altyapı tesislerinin yeterli hassasiyetle araştırılmamış olması ise tesiste tamiri imkansız veya çok güç mahsurlar doğurabilmektedir. İyi araştırılıp sağlıklı yapılan bir proje. uygulayıcıya büyük rahatlık sağlar. Olumlu yönlerin çoğunlukta olması durumunda beldenin kanalizasyon projesi Bankamız aracılığı ile ele alınır ve yaptırılır. Kullanılmış sulan uzaklaştırma sistemleri gelecekte makul sayılan bir yıllar süresince. gerekse de Bölge teşkilatı olarak çok iyi bir kadro kurmak ve işlere gereken ilgi ve hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz.İmar planı ve Beldenin gelişme durumu 3.Daire Başkan Yardımcısı Herhangi bir yapının veya tesisin inşaa edilebilmesi için bu tesis boyutlarının çizim ve hesapla. Bu nedenle kanalizasyon projeleri hazırlanırken. Bu bakımdan kanalizasyon projelerini çok iyi kontrol edebilmek için bir projenin nasıl dizayn edildiğini öncelikle bilmek mecburiyetindeyiz.Nüfus hesaplan ve bu nüfusun dağılımı 2.Proje kriterlerinin tespiti . Bilindiği gibi kanalizasyon sistemleri cazibe ile çalışan sistemler olup basınçlı çalışmaları istenmez. işe gereken önemi göstermesi. Projeleri çok iyi değerlendirebilmek için gerek Merkez. 1. projeye konu olan Beldeye ait araştırmaları yeterli hassasiyetle tamamlamış olması ve iş mahallini çok iyi etüd etmesi gereklidir. sağlayacağı ekonomi ve işletme kolaylığı yanında inşaat sırasında. Kanalizasyon Projeleri İncelenirken Dikkat Edilecek Hususlar : Kanalizasyon projeleri hazırlanırken veya incelenirken üzerinde dikkatle durulması gereken 7 önemli konu vardır. tesis inşaatlarında son derece önemli bir yer tutar. rahatlıkla yapılabilen bir inşaat ve kolaylıkla işletilebilen bir tesis için projeleri değerlendiren kontrol ekibinin de işe en az projeyi yapanlar kadar önem vermesi gereklidir. sosyal ve ekonomik temayüllerinin tefsirinde hüner sahibi olmayı ve keza gelecek ihtiyaçları önceden tahmin maksadıyla geçmiş tecrübelerin analizinde sağlam bir muhakemenin kullanılmasını icap ettirir.birlikte açık olarak ifade edilmeli ve belediyesinin kanalizasyon projesi yaptırılması talebinden vazgeçmesi sağlanmalıdır. belirlenmesi gerekir ki biz bu uğraşa proje hazırlanması veya tesisin projelendirilmesi diyoruz. kontrol edilirken ve inşaa edilirken diğer alt ve üst yapı tesislerine göre çok daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca yine iyi bir proje. ŞEBEKE PROJESİ VE PROJE KONTROLLÜĞÜNDE ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mustafa ERAVCI . İşte burada İller Bankası olarak üzerimize çok büyük bir görev düşmektedir. önemli ilave veya değişiklikler gerektirmeden.

nin güzergah.Nüfus hesapları ve bu nüfusun dağılımı: a. Bilindiği gibi kanalizasyon sistemlerinde mecra derinliğine etki eden en önemli faktörlerden birisi mevcut altyapı tesislerinin derinliğidir.Yörede yapılacak geleceğe dönük yatırımların etüdü b.Nüfus dağılımı: Bir meskun bölge içinde suyun dağıtılması veya atıksuyun toplanması. eğimleri. tesisler mutlaka incelenmeli bu gibi tesislerde oluşabilecek kesişmelerde tesisin konumu dikkate alınarak en uygun çözüm yolları belirlenmeli ve bunlara ait detay projeler mutlaka projeye dahil edilmelidir. 2. Bir yerleşimin önce yeterli büyüklükte hali hazır haritası çıkarılır. derinlik. Nüfus hesabında dikkat edilecek önemli hususlar şunlar olmaktadır.Yörenin topoğrafik durumu . Bu bakımdan gerekirse sondaj yapılmak suretiyle mevcut kanalizasyon mecralarının güzergahları. İmar planı daha eski tarihlerde yapıldıysa bu fark daha da büyüyecektir. Bu durumda kanalizasyon projesini yapana büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. imar planları ve hali hazır haritalardır. Dere. derinlikleri. Bu tespitler ne kadar sağlıklı yapıldıysa hazırlanacak kanalizasyon projesi de o ölçüde sağlıklı olarak ihtiyaca cevap verecektir.Kanalizasyon sisteminin seçimi 7. İmar planları 20 yıllık planlanır.Yörenin jeolojik durumu . imar planı verileri ve hali hazır durum dikkate alınarak tespit edilir. 3Mevcut altyapı tesislerinin etüdü: Kanalizasyon projelerinin tanziminde mevcut altyapı tesisleri mecra. Bu tespitler sonucunda kanalizasyon projesinde uygulanacak nüfus kesafetleri ve bu kesafetlerin kapsadığı alanlar şebeke planlan üzerinde işaretlenir Proje çözümünde her kesafet bölgesi( işaretlenmiş alanlar ) İçin ayrı birim debi hesaplanarak. daha sonra da imar planına yerleşemeyen fazla nüfusu nereye nasıl yerleştireceğini tahmin edecektir. o bölge içinde kalan mecralar için bu birim debi dikkate alınır.İmar Planı ve Beldenin gelişme durumu : Kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında kullanılan esas doküman. -Halkın sosyal ve ekonomik durumu . menfez.boru vs. kanalizasyon mecra derinlikleri oluşturulabilecek kısmi ve genel çözümler projede zikredilmelidir. Nihai kararlan verirken de Belediye yetkililerinin. Kanalizasyon projeleri ise 35 yıllık planlanır. çap ve konumlan öncelikle irdelenmeli ve proje tanziminde dikkate alınmalıdır. nüfus kesafetinin ve bölgeyi teşkil eden çeşitli tipten alanların iskan durumunun veya kullanılma şeklinin tahmin edilmesini gerektirir. alt geçit vb. inşaa tarzları hakkında gerekli incelemeler yapılmalı. Projeci önce mevcut imar planını çok iyi etüd edecek. hassas bir şekilde belirlenmeli. Ayrıca kanalizasyon projelerinin tanziminde mevcut kanalizasyon mecraları irdelenmeli ve bunlardan faydalanma yollan araştırılmalıdır.Yörenin turistik durumu . İmar planları kanalizasyon projeleri ile aynı zamanda yapılmış olsa dahi 15 yıl gibi bir yetersizlik söz konusu olmaktadır. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için hem imar planına hem de yöreye çok hakim olmak gerekmektedir. eğer kanalizasyon sisteminde .5.Topoğrafik çalışmaların ve zemin etütlerinin sağlıklı belirlenmesi 6. çaplan. imar planının yapımından sonra planlama kararlarına uyulup uyulmadığını araştıracak.Keşiflerin hazırlanması 1.kablo. Müstakbel nüfusun imar planı üzerindeki dağılışı. daha sonra yerleşimin bugünkü ve gelecekteki durumuna göre diğer başka faktörlerde dikkate alınarak imar planı hazırlanır. plancıların ve yöre halkının da görüşleri alınmalıdır. Bu nedenle mevcut altyapı tesislerinin derinlik ve konumlan. Proje süresi içerisinde ihtiyaçları karşılanacak insan sayısı bu nüfusun ve gerekli olan hizmet şeklinin tahmini suretiyle belirlenir.Nüfus hesapları: İçmesuyu ve kanalizasyon sistemlerinin her ikisi de ihtiyaç duyulan temiz su ve ortaya çıkan kullanılmış su miktarları ile bunları kullanan nüfus arasındaki bağıntı hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

kullanılabilecek konumda olanlar varsa bunlardan da sistem oluşumunda faydalanmalı, bu mümkün değilse yağmursuyu için istifade yolları araştırılmalıdır., 4- Proje kriterlerinin sağlıklı belirlenmesi : İyi bir kanalizasyon projesi oluşturabilmek için, proje kriterlerinin sağlıklı bir şekilde tespiti ve uygulaması gereklidir. Kanalizasyon projelerinin dizaynına en büyük etkiyi gösteren proje kriterleri ile bunların tespit şekilleri şunlardır. a) Nüfus ve debi miktarı; Beldeye ait müstakbel nüfus madde 1' deki nüfus hesapları bahsinde anlatıldığı şekilde tespit edilir. Bu nüfusa ait kanalizasyon pissu miktarı hesap edilir. Eğer varsa, özel sarfiyat verecek tesisler ve pissu miktarları ile infiltrasyon oluşacaksa miktarı tespit edilir. Bunların toplam miktarı hesaplanır böylece Belde kanalizasyon sistemine gelebilecek toplam atıksu miktarı belirlenmiş olur. Bu miktarın gereğinden fazla küçük veya büyük tespiti sistem kapasitesini etkileyeceğinden toplam debi miktarının çok iyi tespiti şarttır. b) Derinlik: Kanalizasyon mecra derinlikleri; trafik yüklerine, don etkisine, mevcut altyapı tesislerinin konumuna, yapılacak ev bağlantılarına, binaların bodrum durumuna ve binaların pissu çıkış kotuna bağlı olarak tespit edilir. c) Doluluk oranı ve hız şartlan: Kaide olarak yağmursuyu mecraları tam dolu, pissu mecraları ise çaplarına bağlı olarak 0.40-0.80 dolu aktığına göre hesaplanır. Mecralarda hızın 0.50 m/sn ' den pissu derinliğinin 2 cm ' den aşağı düşmemesine çalışılır. Ancak küçük çaplı borularla başlangıç mecralarında bu durumu sağlatmak imkanı bulunmayabilir. Bu yüzden Ф300 mm çapındaki mecralarda hızın 0,30 m/sn' den Ф400 mm'den büyük çaplı mecralarda ise hızın 0.50 m/sn den aşağı düşmemesi mutlaka sağlanmalıdır. Mecralarda maksimum hız, yağmursuyu mecralarında 4 m/sn, pissu mecralarında 2,5 m/sn civarında olmalıdır. Ancak her halükarda bu hızlar 5 m/sn ve 3 m/sn yi geçmemelidir. d) Eğim : Mecralarda uygulanacak eğimler doluluk, hız ve minimum su derinliği şartlarına uygun olarak tespit edilmekte ise de bu kriterlerin (tespit ve kontrollerinde daha önceki Bankamız uygulamalarına bakmak gereklidir, e) Baca ara mesafeleri : Kanalizasyon mecralarının kavşak yerleriyle eğim, yön ve kesit değişen yerlerine, ayrıca aynı doğrultuda giden mecralarda mecra çapına bağlı olarak 60 -150 m aralıkta baca konur. 5- Topoğrafik çalışmaların ve zemin etütlerinin sağlıklı belirlenmesi : Proje tanziminde proje ve inşaatın sıhhatine etki eden en önemli konulardan biriside arazi çalışmalarıdır. Arazi çalışmaları sağlıklı yapılmış ise uygun çözüm yollan kolaylıkla bulunabilir. Fakat zemin etüdleri sağlıklı yapılmamışsa çok gayri ekonomik ve teknik çözümler oluşturmuş olmak veya inşaat aşamasında geriye dönüşü imkansız engellerle karşılaşmak işten bile değildir. Bilindiği gibi arazi çalışmalarının yerinde ve büroda gerekli tüm kontrol ve kabullerinin 10,12.1985 tarihinde tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilen "Kanalizasyon Proje Topoğrafik Çalışmaları Yapım ve Kontrol Uygulamaları " başlıklı esaslara göre Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. Bu nedenle arazi çalışmaları Merkezde hiç bir kontrole tabi tutulmamakta, bu durum ise Bölge Müdürlüklerimizin bu konu üzerinde çok daha hassas bir şekilde durmalarını zorunlu kılmaktadır. Yukarıda açıklanan arazi çalışmalarının yapım ve kontrolü ile ilgili esaslarda konu etraflıca anlatılmış olmakla birlikte konunun önemine binaen kontrolde öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini ana başlıklarla anlatmaya çalışalım. a) Pissu şebeke planlarında;imar planı ve halihazır durum çakıştırılması imara uymayan kesimlerde Belediyesinin doğrultusunda hareket edilmeli ve bu kesimlerden toplayıcı hat geçirmemeye gayret edilmelidir. b) Şebeke planlarında;halihazır durumdaki açık yollar planlara işlenmeli,imar yollarının açık veya kapalı olanları ayrı notasyonlarla gösterilmeli,planlar üzerine cadde,sokak isimleri ile bölgenin tanımlanmasında yardımcı olacak mevcut tesis isimleri yazılmalıdır. c) Mevcut altyapı tesisleri çok iyi araştırılmalı,bilhassa büyük çaplı içmesuyu boruları, pissu, yağmursuyu, elektrik P.T.T hatları tespit edilerek çap, derinlik ve konumları etüd edilmeli ve planlara işlenmelidir.

d) Mecraların geçirildiği güzergahlarda istimlak, irtifak problemlerinin olup olmadığı, eğer varsa problemsiz güzergahlar bulunabilir mi, kollektör güzergahında inşaat aşamasında bir problem çıkabilir mi, alternatif çözüm var mıdır v.b. araştırmalar yapılmalıdır. e) Projenin tanzimini büyük ölçüde etkileyen dere, köprü, menfez, karayolu vb. geçişlerinde talveg kotları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca deşarj noktasındaki alıcı ortamın maksimum, minimum ve ortalama su seviyeleri ölçülmeli rasat yapma veya yapılmış rasat yoksa mahalli bilgilerden yararlanılarak bu kotlar tahmin edilmelidir. 6-Kanalizasyon sisteminin seçimi : Bir beldenin kanal ağının şekli o bölgenin topografyasına jeolojisine, ahcı ortamın uzaklık ve yakınlığına,arıtmanın yöntemine ve yerine,yerleşmenin özelliklerine göre tespit edilir. Tesisi ucuza mal etmek gerektiğinde kolayca genişletebilmek, iyi bir işletme yapabilmek için suların çabuk ve en kısa yollardan akıtmak ve deşarj yerlerini iyi seçmek lazımdır. Toplayıcı kanallar için kısmi yağış alanlarının en alçak yerleri elverişlidir. Arıtma tesisinin ve deşarj yerinin tespitinde pompaj gerektirmeyen suların cazibe ile akıtılmasını sağlayan çözümler tercih edilmelidir. 7-Keşiflerin hazırlanması Tatbikat Projeleri İncelenirken Bölge Teşkilatının Dikkat Edeceği Hususlar : Bölgelerimizde tatbikat projelerine,o işin kontrol mühendisinin bakmasında. Genel Müdürlük olarak büyük yararlar görüleceği kanısındayız. Eğer Bölgelerimizde sırf projelere bakmak için kurulmuş bir grup varsa yine bu grubun kontrol mühendisi ile ortak çalışmaları gerekmektedir. Bunun nedeni,kontrol mühendisi,aynı zamanda projenin uygulatıcısı oldukları için projenin daha sağlıklı incelenerek değerlendirilmesinde çok daha titiz davranacaktır. 1) Projede seçilen ana iskeletin,iyi bir çözüm olup olmadığı incelenerek büyük çaplı mecraların geçtiği güzergahlar iyi etüd edilmelidir. O çaptaki boruların planlarda gösterilmiş olan yollardan geçirilip geçirilemeyeceği araştırılmalıdır. (Caddeler bu çaptaki boruların inşaatlarının yapılmasına engel olmayacak kadar geniş midir, güzergah boyunca varsa diğer altyapı tesisleri inşaatın yapısını engelleyebilir mi, inşaat sırasında üst yapılar etkilenebilir mi, heyelan vb. var mı) yukarıdaki hususlar gerektiren yersel tetkikten önce mahalline gidilerek bir ön çalışma yapılabilmelidir. 2) Mevcut altyapı tesisleri çok iyi araştırılmalı, bilhassa büyük çaplı içmesuyu boruları, pissu, yağmursuyu, elektrik, P.T.T hatları tespit edilerek, şebekedeki hatlarımızla çakışma ve derinliklerinin belirlenmeleri gerekmektedir. Bu konuda Belediyesi ve ilgili diğer kuruluşlarla sıkı işbirliğine gidilmelidir. Projenin verdiği bilgiler, toplanan donelerin ışığında gözden geçirilmelidir. 3) Mecraların geçirildiği güzergahlarda istimlak problemi var mıdır, irtifak hakkı, var mıdır. İstimlak problemi olan güzergahlar yerine başka problemsiz güzergahlar bulunabilir mi; (çünkü istimlak problemi olan yerlerde istimlak bedelleri Bankamızca ödendiği için inşaat maliyeti artmaktadır.) 1. kademe hatların geçtiği yolların tamamı açık mıdır, açık olmayan yerler planlar üzerinde gösterilmelidir. Kollektör güzergahında inşaat safhasında problem çıkabilir mi (Örneğin kollektör ağaçlıklı bir araziden geçiyor olabilir, askeri sahalardan geçiyor olabilir. Bu gibi yerlerde başka çözümler var mıdır.) 4) En önemli hususlardan bir tanesi de kademelendirmenin çok iyi kontrol edilmesidir. İhaleye esas birinci keşifte, 1.kademe şebeke + kollektör ne alınmış, projeye göre verilen 2.keşifte ise metraj ne çıkmıştır, karşılaştırılmalıdır. Projede gereksiz tüm mecralar iptal edilmelidir. 1.kesifi aşan miktar şebeke, iş mahallinde yapılacak iyi bir incelemeden sonra daha az önemli kesimlere kaydırılarak bu alanlar planlarda işaretlenir. 5) Dere, karayolu, demiryolu, kanal, diğer altyapı tesisleri geçişleri v.s uygunluğu araştırılmalıdır. Dere ve kanal kesişimlerinde talveg kotları vs diğer kritik kotlar arazi çalışmaları safhasında alınmış mıdır, Daha uygun başka çözümler olabilir mı, kesişme sayılan azaltılabilir mı?

6) İmar planı dışında kalan fazla nüfusun, yerleştirildiği mücavir alanlar, mahallinde incelenerek kontrol edilmeli, planlarda gösterilmiş olan uç debi yerlerinin araziye dayalı olarak uygunluğu araştırılmalıdır. 7) Yeraltı suyu durumu kontrol edilmeli, projede alınan sızma debisinin değeri mukayese edilmelidir. Bölgede yağış bolsa yağmursuyu giriş payı alınabilir mi. 8) Belediye yetkilileri ile temas kurulup, proje hakkında onlarında görüşlerini alarak, ilgililerin başka alternatif veya tavsiyeleri varsa bunlar değerlendirilmelidir. 9) Büyük hacimli işlerde projeler kısa zamanda tamamlanamadığı için işlerin daha fazla gecikmemesi hususu göz önünde bulundurularak, bazen kısmi şebeke tasdikleri veya kollektörler tasdik edilebilmektedir. Bu gibi işlerde öncelikle yapılması gerekli olan kesimler, geçici deşarjlarının da sağlanması kaydıyla, Belediye yetkilileri ve mahallindeki incelemelerden sonra belirlenerek Genel Müdürlüğe sunulmalıdır, 10) Bodrum konusu da iyi araştırılmalıdır. Koskoca bir caddede birkaç bodrum için tüm hat bodrumlu düşünülmemelidir. 11) Avan projede ve yer tesliminde yağmursuyu projelendirilmesi istenmiş ise ve tatbikat projesinde de ilgili projeler verilmiş ise, bu projeler iyi araştırılmalı, daha ucuz ve uygun çözümler varsa bu çözümler tercih edilmelidir. 12) Projede verilmiş olan özel sarfiyatlı tesislerin verildikleri uç debi yerleri ye miktarları mahallinde değerlendirilmelidir. İnşaat sırasında bu tesislerin atıksuları kalite bakımından borumuza zarar verebilecek evsafta ise arıtıldıktan sonra şebekeye bağlantılarının yapılmasını temin etmek gerekmektedir. 13) Özel sanat yapılarının (Büyük çaplı borular ve bu borulara ait muayene bacaları, terfi binası, geçici deşarj yapısı, dere geçişleri, kara ve D.D.Y geçişleri vs) inşaatları sırasında proje ve uygulama arasında birtakım problemler çıkıyorsa veya daha pratik ve ekonomik çözümler varsa bu hususlar Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. 14) Kollektör projelerinde pissuların alıcı ortama verilmeden bir arıtma -tesisinden geçirilmesi planlanmışsa, bu durumda arıtma tesisinin kesin yerleşim konumu ye tipi belli olmadan hattı arıtma sahasının içerisinden geçirmek mahsurludur. Bu nedenle kollektör arıtma tesisinin alanına sokulmadan ve geçici deşarj yapısı ile alıcı ortama verilmelidir. 15) Arazi çalışmalar, planları ile şebeke planları karşılaştırılarak şebeke planlarındaki 1. kademe hatlardaki baca zemin kotlarının doğrulukları tahkik edilmelidir.
Kanalizasyon Proje Müdürlüğümüzün Bölge Müdürlüklerimizden İstekleri Belirtilmiştir:

1) Yer teslimine, tatbikat veya tadilat projenin yersel tetkiklerine iştirak eden bazı Bölge Müdürlüklerimiz elemanları işle ilgilenmedikleri ve kendilerini geri planda tuttukları yıllardır gözlenmektedir. Halbuki heyette görevli bulunan tüm elemanların alman kararlardan 1.derece sorumlu oldukları malumunuzdur. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda heyette görev alacak elemanlarınızın hazırlıklı gelmeleri, hiç değilse görev süresince işle ilgilenmeleri konusunda uyarılmaları gerekmektedir. 2) Bazı Bölge Müdürlüklerimizde kanalizasyon inşaatı sırasında zorunlu olarak meydana gelen tadilatların ferşiyatı tamamlandıktan sonra gerekli tadilat projesi hazırlanıp tasdik için Başkanlığımıza gönderilmektedir. Hazırlanan tadilat projesi sözleşme eki şartnamelere uygun bulunmadığı takdirde, projede gerekli düzeltmeler yapılıp tasdik edildiğinden imalatın tamamlanmış olması nedeniyle tashihatın yapılmaması için yüklenicilerin talebi karşısında Başkanlığımız zor durumda bırakılmaktadır. Bu duruma meydan verilmemesi için hattın inşaatına başlanmadan önce çıkabilecek sorunları bulunup bulunmadığı Bölge,Belediye ve Yüklenici işbirliği ile önceden tespit edilmeli ve proje tadilatım gerektiren bir durum var ise tadilat projesi yükleniciye yaptırılıp tasdik için Bölge Müdürlüğümüz kanalı ile Başkanlığımıza gönderilmeli ve Başkanlıkça tasdik edilmeden kesinlikle inşaatına geçilmemelidir. Ayrıca, tadilatın gerekçesi hakkında Bölge Müdürlüklerimiz ayrıntılı bilgi vermelidir. Aksi takdirde telefonla veya yazı ile bilgi alındığında projenin tasdiki

kademe değişikliği projelerinde mutlaka keşif verilmelidir. Bu konuda Bölge Müdürlüklerimizle bütünlüğü sağlamak için ayrılan bölüme "vize edildi". Aksi takdirde gereksiz yere fiyat farkı ödenme durumunda kalınmaktadır. ayrılan ödenek esas alınarak yapılacak hatlar belirlenmeli. boru. 12) Kademe değişiklikleri. Bu durum -işlerin aksamasına ve gecikmesine neden olmaktadır. deşarj yapısı. (DDY geçişi. 3) Bazı Bölge Müdürlüklerimizin proje hakkındaki görüşleri Başkanlığımıza geç intikal ettiğinden projenin tasdikinde gecikmeye girilmekte ve bu nedenle de yüklenicinin süre uzatım talebi doğmaktadır. Bu nedenle Bölge Müdürlüklerimiz projenin bölümleri hakkındaki görüşlerini bir yazı ile Başkanlığımıza bildireceklerdir. karayolu v. dere geçişleri vs. ortalama ve feyezan su seviyeleri ölçülmelidir. köprü.s geçişlerinde talveg kotlarının arazi çalışmaları sırasında mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. geçişleri. Çünkü hakedişlerde bu tarihler esas alınmaktadır. 6) Proje bölümlerinden arazi çalışması hariç diğerlerinin iadesi Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. Örneğin bazı Bölge Müdürlüklerimiz kendilerine ayrılan bölüme mühür ve imza atmakta bazıları "Görülmüştür" kaşesini basıp mühürleyerek imzalamakta. hesap tablosu ve profiller bulunmalı ve tadilat projesi şartnamelere uygun olarak çizilmelidir. Bazı Bölge Müdürlüklerimiz kanalizasyon projenin yersel tetkiki için gün belirlemektedir. 8) Kanalizasyon projesinin büro tetkikim müteakip yersel tetkiki için Genel Müdürlükçe gün belirlenmekte ve ilgili yerlere de bilgi verilmektedir. TCK geçişi. PTT. menfez.) imalatı sırasında bir takım sorunlar ve hatalar çıkıyorsa bunlar Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. terfi binası. Bilindiği üzere küçük tadilatlar için Genel Müdürlükten eleman gönderilmemektedir. deşarj noktasındaki alıcı ortamın max. bazıları "Vize edildi" kaşesini basıp mühürleyip imzalamakta.. Bu konuda arkadaşların yetiştirilmesi konularında üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. TCK. Bu duruma meydan verilmemesi için Bölge görüşlerinin en kısa sürede Başkanlığımıza intikali gerekmektedir. Deşarj noktasında rasat yapılmamışsa mahalli bilgilerden yararlanarak Başkanlığımıza bilgi verilmelidir. . 11) Sene başında. bu güzergahlarda sıkıntı varsa bu problemler önceden ilgili kuruluşlarla temas edilerek çözümlenmelidir. kademeye alman hatlar ile büyük ve küçük çaplı tadilat projelerinin yersel tetkiki için gün belirlemekte ve Başkanlığımıza da bilgi verilmektedir. 14) Bölgelerde muhakkak proje grupları oluşturulmalıdır. istimlak. 13) Genel Müdürlükçe tasdik edilen özel tiplerin (özel baca. irtifak. DDY. bazıları da hiç bir şey yazmadan ve mühürlemeden imzalamaktadır. keşif içerisinde kalıp kalmadığı araştırılmalıdır. 5) Projenin tanzimini büyük ölçüde etkileyen dere.kurarak yersel tetkike eleman gönderip göndermeyeceğimiz konusunda görüşümüzü almaları gerekmektedir. bölge Müdürlüklerimizce ciddi bir biçimde ele alınmalı. elektrik vs.gecikmektedir/Tüm tadilat projelerinde şebeke planı. 4} Bazı Bölge Müdürlüklerimiz 2. min. Ayrıca. Ayrıca. dere geçişi. gibi) imalatın geciktirilmemesi için bu işlemlerin çözümü çok önceden sağlanmalıdır. 7) Proje bölümlerinin Bölge Müdürlüğümüz evrakına giriş tarihlerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 9)Bölge Müdürlüklerimizce yapılan vize işlemlerinde değişik işaretler kullanılmaktadır. Bundan böyle karışıklığı önlemek için projenin yersel tetkikine gün belirleme Genel Müdürlükçe yapılacaktır.kademeden 1. Ancak bu konuda Bölge Müdürlüklerimizin Başkanlığımız ile temas . 10) Proje bölümlerinin vize işlemleri Bölge Müdürlüklerimizce geciktirilmeden yapılmalıdır. yuvarlak mühür ve tarih ile projeye bakan kişi ve kişilerin kaşeleri basılarak imzalanması uygun olacaktır.

sorulduğunda. görünüm gibi hususların çevreyi ne derecede etkilediği belirlenmelidir. Terfi merkezi projeleri Bölge Müdürlüklerimizce incelenirken İnşaat. Çünkü derin kotlarda ızgara ve kum tutucu ünitelerinin çalıştırılması kolay olmamaktadır. Yanlış seçilen bir terfi merkezinin ilerdeki işletme aşamalarında problem olacağı unutulmamalıdır.Şube Müdürü Kanalizasyon tesislerinde şebeke sisteminin derinde yapımından kaçınma veya düşük kotlu sahaların drenajını sağlama gibi sebeplerle kullanılan pompalama tesisleri daha ziyade cazibeli akışın sağlanamadığı mahallerde tesis edilmektedir. Emme ve basma deliklerinin projelerinde gösterilen ölçülerde imal edilmelerine dikkat edilmelidir. Terfi merkezlerinin önemini kısacada olsa belirttikten sonra bu tesislerin projelendirilme aşamasında dikkate alınması gereken bir takım hususlar var. aldığımız cevaplar genellikle yerin dar olduğu bu alana sığmayacağı rahatlıkla söylenebilmektedir. hattın derine batmasını önlemek veya atıksuların yüksek kotlara terfisini sağlayarak deşarjını sağlamak açısından zorunlu olmaktadır.Enerji. Terfi merkezlerini projelendirirken burada bir takım mekanik ekipmanların çalışacağı dikkate alınarak rahat bir çalışma ortamı sağlamak düşüncesiyle bina ölçümlendirilmesinde ölçüler geniş tutulmalıdır.Tahliye İmkanları. Terfi merkezi sayısının azaltılması veya bire indirilmesi düşüncesiyle işletmeyi riske sokmamak lazımdır. İnşaat işlerinde toleranslar ± cm mertebesindedir. projeleri paraflamaları gerekmektedir. mertebesindeki ölçü hataları eksen kaçıklığına titreşimli çalışmalara ve çeşitli kırma işlemlerini gündeme getirmektedir. hazine arazisi mi istimlak işlerinin kolay olup olamayacağı araştırılmalıdır. Kullanılan ekipmanlarda pompaların kalite durumları da kontrol hizmetlerinin yeterli . 5. 2. Makine. Kontrollük hizmeti yapacak mühendisin her şeyden önce konuyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Pompaların monte edileceği yerlerdeki cm. Terfi merkezi tipi olarak keson seçilmiş ancak pompa sayısına ve kapasitesine bakılacak olursa buranın dikdörtgen kuru tıp olarak planlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.) 6. Projeyi yapan arkadaşa bu hususlarla ilgili sorular . (Keson.TERFİ MERKEZLERİNİN PROJE İNŞAAT VE MONTAJ İŞLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adil ÜNAL .Ulaşım şartlari : Terfi merkezinin yapımı esnasında malzeme nakliyesi ve ulaşım şartlarının kolaylığı dikkate alınmalıdır. Elektrik Mühendisi arkadaşlarımızın birlikte inceleyip. 1.bazı durumlarda. Elektrik Mühendisi arkadaşların paraflan görülmemektedir. Mekanik ekipman imalatında ise bu mertebe ± mm seviyesindedir.Bazen projelerde bu hususla karşılaşmaktayız.Jeolojik şartların uygunluğu: Terfi merkezinin yapılacağı yerdeki jeolojik yapı terfi merkezinin tipinin seçiminde önem arz etmektedir. Diğer taraftan projelerin tatbikatı sırasında inşaatların yapımındaki mekanik ekipman yönünden ölçü hataları yapılmaktadır. Dikdörtgen tip vs. Su temini ve Haberleşme imkanları 4. Bunun içinde terfi merkezi binasının kurulacağı alanın yeterli büyüklükte olması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüze Bölgelerden gelen projelerde Makine. 3. Yani yerin büyüklüğüne göre değil de işin gerektirdiği büyüklükte alan seçilmelidir.Çevre ile ilişkiler : Koku. Bu savunma yanlış ve hatalı bir savunmadır. Enerji maliyetleri ve işletme giderleri açısından bu tür tesisler ekonomik yönden tercih edilmeseler dahi. Terfi merkezleri veya pompa istasyonları gibi isimlerle nitelenen üniteler atıksuların belirli bir kottan alınarak istenilen bir kota iletimini sağlayan kanalizasyon sisteminin kalbini teşkil etmektedir. Bu şekilde montaj ve demontajda rahat bir çalışma sağlanmış olacaktır.örneğin. Bu ön şartlar değerlendirildikten sonra daha detaylı bir planlama yapılmalıdır.Arazi Mülkiyeti: Terfi merkezinin inşaa edileceği arazinin şahıs mı. gürültü.

1.Yer teslimlerinde terfih sistemlerde mutlaka makine. Bu olayı söylemek acıda olsa öz eleştiri yapmak zorundayız. 2.Montaj işlerinin montaj planlarına uygun olarak yapılması.olmadığı imajım da vermektedir. 3. Şöyle ki fiyat açısından yerli pompalarla rekabet etme şansı bulunmamaktadır. elektrik mühendisleri bulundurulmalı. Ancak bu pompaların çalışmasından memnun olduğumuzu söylememiz mümkün değildir. Şekil 24: Kuru Tip Terfi Merkezi . Hepinizce de bilindiği üzere bugüne kadar alman pompaların %100' e yakın bir oranda yerli imalat olduğunu görüyoruz.Kontrol mekanizmasında işin özelliğine göre ilgili mesleklerden eleman bulundurulması. Sonuç olarak şu ana kadar söylediklerimizi özetleyecek olursak. İhale kanunumuz ithal pompa alımına pek müsait değildir.

Şekil 25: Yaş Tip Terfi Merkezi Şekil 26: Burgulu Tip Terfi Merkezi .

tropik v. zemin (ground) ve üzerinde projelendirilecek yapının teknik etkileşiminin öngörülerek (predictıon) optimum (reliable) tasarımın (design) belirlenmesinde disiplinler arası (inter-disciplinary) bir mühendislik dalıdır. dolayısıyla bu projeye göre yapılan inşaatın da sıhhatli olmayacağı malumdur. Bu zeminlerin davranışı alışagelmiş hesap yöntemlerinin dışına taşmaktadır. EC7. kendi mühendislik disiplinindeki uzman kişiler arasında teknik iletişiminin derecesi. Ara karakterde bulunan zeminler büyük bir grup oluşturmaktadır ve bunlar ile ilgili problemlerin çözümleri anılan "uç" malzeme karakterleri ile çözülmeye çalışılmaktadır. Dayanma yapıları 9. Zeminler çok çeşitlidir ve farklı davranış gösterirler. yada tasarımın ekonomiklik. Geoteknik kategoriler 4. Hasan BALSEVEN – Jeo. zeminler ile çeşitli tipte dolgular bu gruptadır. Yeni Avrupa Yapı Standartları (Eurocodes) 'nın Geoteknik Mühendisliği ile ilgili 7. danelerinin büyük çoğunluğu kil olan plastik zeminler diğer uçta değerlendirilmekte ve bu zeminler sırayla kum ve kil veya kohezyonsuz ve kohezyonlu şeklinde kesin hatlar i1e ayrılmaktadır. yapı projelerinin zeminden bağımsız tasarımı. Giriş 2. organik. çöken. Yüzeysel temeller 7. yapı ve optimum tasarım bazındaki zemin mühendisliği etütlerinin. Müh. Özel grup zeminler diyebileceğimiz bir diğer grup zeminin davranışı alışılmışın dışında özelliklerden etkilenmektedir. Boşluk suyunun statik yüklenme sırasında kolaylıkla hareket edebileceği kaba daneli ve geçirimli zeminler bir uçta. serviste kalabilirliği ve duraylığı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. bu mühendislik disiplininin başarısızlığı olarak da yorumlanabilecektir. Başka bir deyişle. EC 7 (1990) adı altındaki taslak 1989 da görüşülmüş ve bu taslak'10 adet bölümden oluşmaktadır. Hasan KEZER – Jeo. Bunlar. GİRİŞ Geo-teknik yada zemin mühendisliği . Zemin. Bir geo-teknik çalışmanın başarısı. yeterli ve sağlıklı zemin etüd ve araştırmalarına dayanmayan proje çalışmalarının güvenilir olamayacağı açık olup. Geoteknik seriler 5. amaca yönelik olmaktan çıkacağı gibi. İnşaatın kontrolü.b. Dolgular. stabilitesi. Kurulan Avrupa Birliği ile Yapı Birim Dallarında ortak güvenlik amaçlanmaktadır. eriyen. güvenlik. . Bu nedenle mühendisin görevi yapının kapsamı ne olursa olsun zemini tanımak ve proje ve inşaat aşamasındaki tasarım ve imalatları buna göre yürütmektir. 1. teknik uygulanabilirlikten (design of reliability) uzaklaşması. Yük. disiplinler arası çalışmanın ne ölçüde amaca yönelik oluşu ve geoteknik tasarımdaki optîmizasyonun gerçekçiliği ile direk ilişkilidir. Kazık temeller 8. mühendislik yapılarının tasarımında geoteknik açıdan gerekli olan yapının mukavemeti. Şişen. bakımıdır.PROJE VE KONTROLLÜK HİZMETLERİNDE ZEMİN VE İNŞAAT İLİŞKİSİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sevinç DENİZ – Şube Müdürü Ö. zemin iyileştirilmesi 6. projelendirilecek yapı özelliklerine yönelik gerçekleştirilmemesi. Bu nedenle yeni Avrupa Yapı Standartları’nı hazırlamak üzere bu çalışmalara 1987 yılında başlatılmıştır. Müh. ölçme sistemi yerleştirilmesi.bölümde getirdiği yeni güvenlik kavramı ve bağlı olarak kısmi güvenlik faktörlerinden bahsedilmektedir. Dizayn esasları 3. Şevler 10.

belirtilen başarı kriterlerinin sağlanmasında. araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlenmesi ile başlayan süreç zarfında. Kanalizasyon Sisteminin Proje Çalışmaları Aşamasındaki Kontrollük Hizmetleri a) Teknik kontrollük hizmetleri Geo-teknik çalışmalardaki basan kriterlerinin sağlanmasında etkin unsurların ön plana çıktığı bu tür kontrollük hizmetlerinde saha kontrol mühendisince zemin etüdünün hangi tür . proje etap (A) yersel tetkik tutanağı ile başlayan süreç zarfında da Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü teknik personellerinin eşgüdüm ve koordinasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır. proje aşamasında. etkin bir kontrollük hizmetine bağlı olduğu kabul edilmelidir. BANKAMIZIN GEO-TEKNİK ÇALIŞMALARDAKİ PERFORMANSI Bankamız bünyesindeki alt-yapı hizmetlerine yönelik geo-teknik çalışmalar oldukça yeni olarak nitelendirilebilecek bir düzeydedir. teknik bazda. inşaat ihalesinden önce. Zira. Beklenen bu performans. BAŞKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDEKİ GEO-TEKNİK ÇALIŞMALAR VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ Başkanlığımız bünyesinde geo-teknik çalışmalar alt-yapı hizmetlerimizin projelendirme ve/veya inşaat aşamalarında yapılmaktadır. Ayrıca 40 adet arıtma tesisinin inşaatı tamamlanmıştır ve 19 adet pissu arıtma tesisinin de inşaatı devam etmektedir. tasarımda belirlenen uygulama kriterlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu süreç zarfındaki kontrollük hizmetlerimiz ise. gereksefinansman yönünden ileriye dönük plan ve program yapmada. proje firmasının bu konuda yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. geo-teknik çalışmalar için henüz yeni düzeyde nitelendirilebilen bir çalışma için oldukça yüksektir ve önümüzdeki yıllarda bu düzeyin oldukça üzerinde bir performans beklenen Başkanlığımızda.) tamamlanması ardından projenin inşaat aşamasında yine teknik ve idari bazda kontrollük hizmetlerinde . yapının özelliğine göre zeminde tasma gücü tahkiki ve bunun için alınacak önlemler. hazırlanan projenin ne tür zemin yapısına sahip olduğu. yataklama ve kundaklama yapılması hususlarının İdarece inşaat ihalesinden önce tespit ve tayini. permeabilite tayini. özel yapı tiplerinin temel dizaynı vb. Ancak bunlardan en ideali etüd ve araştırmaların proje aşamasında yapılmış olmasıdır. etkin bir kontrollük hizmeti bazında teknik eleman yapılanmasını gerekli kılmaktadır. iksa sistemleri. Ülkemizde yüksek düzeyde olan alt-yapı tesis ihtiyacının. Aksi taktirde telafisi mümkün olmayan veya kısmen mümkün olan durumlar ortaya çıkabilecektir. iş ve işçi güvenliği yönünden TS 2519 esaslarında uygulanacak iksa türleri. dolgu yüksekliği fazla olan hatlarda seçilecek boru tipi. geçen beş yıllık süreç zarfında kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerine ve pissu arıtma tesislerine yönelik yaklaşık 100 adet zemin etüdü.Zemin etüd ve araştırmaları. Belirtilen süreç zarfında sağlanan bu performans. Ağırlıklı olarak projelendirme aşamasında yürütülen kontrollük hizmetlerimiz . gerek ihale muhtevasındaki işlerin gerçekleştirilmesi. bu zemin ve varsa yeraltı suyunun da yapıya olumsuz yönde etki edecek agresif özellik olup olmadığı. İdari bazda ise. İdari ve Bankamız mevzuatı yönünden de daha sıhhatli ve rantabl icraat yapımını ortaya koyacaktır. Bu şekli ile projelendirme ve projenin inşaatı aşamalarında tasarım ve uygulama kriterleri ile bütünlük arz eden geo-teknik çalışmalarda daha önce belirtilen basan kriterlerinin sağlanmasının. içmesuyu arıtma tesisleri ile bazı su deposu yapılarına yönelik olarak zemin etüdleri yapılmıştır. proje çalışmalarımız kapsamında yapılmıştır ve 48 adet projenin inşaatı sürmektedir. yapının türüne göre şev stabilitesi tahkiki. Başkanlığımız bünyesinde ise. belirtilen bu performansı önümüzdeki yıllarda daha yüksek düzeye çıkartacağı açıktır. geo-teknik çalışmaların daha önce. inşaat ihalesinden sonra veya inşaat yapım aşamasında olmak üzere bu safhaların herhangi birinde yapılabilir. 1991 yılı ile başlayan bu süreçte kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerine pis-su. 1996/97 yılları zarfında 35 adet kanalizasyon tatbikat projesi için çalışmalar devam etmektedir. Projelendirme çalışmaları kapsamında geo-teknik etüdlerin ve etüd bazındaki geo-teknik tasarımın (zemin iyileştirmeleri. idâri ve teknik bazda olmaktadır.

Kanalizasyon sisteminin ağır yapıları için penetrasyon düzeyi . sağlam-dayanımlı kayaç zemine ( SPTN3O > 50 ) girildiğinde ise maksimum 3 mt ilerleme düzeyi ile sınırlama getirilmelidir. Bunun yanı sıra tüm araştırma sondaj uygulamalarında.) kazılara sahip yapılar olması nedeni ile. olarak belirlenmelidir. residüel toprak zonları. ancak özel iksa sistemleri ile kazı çukuru stabilitesinin sağlanabileceği zeminlerde.5B) arıtma tesisleri için ise maksimum 30 mt. çok gevşek-yumuşak zeminde (SPTN3O < 5 ) kazı stabilitesinin yada zemin iyileştirmesinin fore kazık vb. en azından. Bu nedenle. bu yapıların inşaat sırasında ne tür bir mühendislik problemi ile karşılaşılabileceğinin ve bu problemin çözümünü sağlayacak yapı tasarımında ne tür zemin mühendislik parametrelerinin etüd sırasında saptanması gerektiğinin bilinmesi gerekir. bu tür zeminlerde kazı çukuru stabilitesinin direk kontrolüne olanak sağlaması nedeni ile de tercih edilmektedir. yüksek kotlarda yer altı su seviyesine sahip. . yaklaşık 6 mt. zemin homojenlik özelliğine.) gerekmektedir. 10 mt. olarak) ayırtlanmalıdır. Teknik kontrollük hizmetlerindeki bu bilinç aşağıdaki aşamalarda açıklanmıştır. . düşük kotlarda yer altı suyu içeren yada basit iksa sistemlerinin veya şevli kazının kazı çukuru stabilitesini sağlayacağı zeminlerde. proje alanını represente edecek miktarda araştırma sondaj uygulamalarının programlanması düşünülmelidir.Saha gözlemleri. geo-teknik çalışmalara ciddi katkı sağlayacaktır. ( z + R + 1. penetrasyon düzeyinin en az 1. . kesin sınırların belirlenmesi ve haritalanması bu aşamada gerçekleştirilmelidir. (1. alüvyonel akarsu ortamı. (etap (B) çalışmaları). yaklaşık 15 mt. 4mt. Araştırma sondaj çalışmalarının derinlikleri. Daha sonra kanalizasyon sisteminin değişik yapılarının alternatif zeminleri göz önünde bulundurularak sondaj lokasyonları ve derinlikleri saptanmalıdır. Geo-teknik etütlerinin saha çalışmaları kapsamında araştırma çukuru-sondaj çalışmaları yanında yüzeysel gözlemlerin enterpolasyonu ile jeolojik harita sınırları kesinleştirilmelidir. yine zemin ve kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak saptanmalıdır. . Belirlenen maksimum sondaj penetrasyon seviyelerinde katı-sıkı zeminlere (SPTN30) girildiğinde maksimum 5mt. riskli' zeminlerde ve düşük kotlarda. (etap (B) çalışmaları) . Kollektör ve toplayıcı hatlarındaki sondaj penetrasyonunda. kanalizasyon sisteminin hafif ve sığ derinlikte (max. kıyı kumulları ortamı vb. terfi merkezleri için.5 kat arttırılması (max. Toprak zeminlerde ise. yalnızca sondaj loğları ile proje alanının reprezentasyonundaki güçlükler ve bu tür çalışmaların ekonomik boyutu nedeniyle etüdün son aşamalarında gerçekleştirilmektedir. jeolojik harita üzerinde yeraltı su seviyesinin yüzeyden derinliklerinin eş yeraltı su seviyesi eğrileri ile gösterildiği -ki eğer basınçlı aküfer şartları söz konusu ise piezometrik seviyelerinde ayrıca belirtildiği zemin hidro-jeolojik haritalarının oluşturulması.5R )* düzeyinde olması. Toprak zeminler üzerinde projelendirilen kanalizasyon şebeke sistemi için. sondaj lokasyonlarının saptanmasından önce yüzeysel şartlarda zemin tipleri (kayaç zeminler ile toprak zeminler olarak ilk aşamada.Saha araştırma çukuru ve sondaj çalışmaları.mühendislik yapılarına yönelik olduğunu. (Etap (A) yarsel tetkik tutanağı) Bir saha incelemesi seçimi çalışmalarında araştırma sondajı uygulamaları. projelendirilecek yapının özelliklerine ve kazı kotuna bağlı olarak. Kayaç zeminlerde. ikinci aşamada ise toprak zeminler. yapı elemanı ile sağlanacağı zeminlerde ilerleme sıkı-katı yada sağlam zemine kadar devam ettirilmelidir. Bu aşama kapsamındaki kontrollük hizmetleri saha yerinde deney çalışmaları (in-situtesting) ve saha örnekleme çalışmaları (sampling) bazlarında verilmektedir.Araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlenmesi. Ayrıca özel iksa sistemlerinin alansal belirlenmesinde yeraltı su seviyesinin birincil etkinliği söz konusu ise . Özellikle toprak zeminlerin ayırtlanmasında. inşaatında ciddi mühendislik problemleri yaşanmayacağından araştırma çukuru çalışmalarının programlanması. ciddi mühendislik problemlerinin oluşmasının beklenmemesi nedeni ile araştırma sondaj çalışmalarının bu tür zeminlerde yapılmaması gerekir. flüvial moloz ortamı. lagüner bataklık ortamı. kohezyonlu.

Örselenmemiş-UD örneklerin ve SPT deneylerinin kritik zemin şartlarında. (proje etap (B) onayı). her 1. İlk aşamada hazırlanan ön etüd geo-teknik raporlar (factual report) kapsamında .5 mt'de mutlaka yapılmalıdır. kazı çukurunda . serbest aküfer şartlarının bulunduğu zeminlerde de yapılmalıdır. Özellikle basınçlı aküfer şartlarının geçerli olduğu formasyonlarda . Örselenmemiş zemin örnekleri ise (undisturbed-UD soil sample) "shelby tube" içerisine hidrolik baskı ile alman örneklerdir ve örnek koruma-nakliyesinde örselenmeye karşı titizliğin gösterilmesi gerekir. Ayrıca yeraltı su örneklerinin kimyasal analizlerinin Bankamız bünyesindeki pissu laboratuarlarında yapılması mutlaka sağlanmalıdır.5 mt UD numunesinin alınması şeklindeki aşamalara alternatif olarak. Sondaj çalışmalarında uygulanan sistemin "rotary slide auger" (yada "rotary hole auger" dışında sistemler) olması durumunda.5 mt ilerleme ve 0. Yeraltı su seviyesinin projelendirilecek yapıyı etkilemesinin düşünüldüğü lokasyonlarda represantatif yeraltı su örneklemesi yapılmalıdır. SPT (standart penetration test) ve zemin geçirimlilik-permeabilite deneyleridir.Yerinde deneylerin ve örnekleme çalışmalarının yapılmadığı yada yeterince yapılmadığı bir sondaj çalışması geo-teknik tasarıma katkı sağlamayacağı gibi. ilerleme sırasında yeraltı su seviyesine girildiği derinlik ile sondaj kuyusunda yeraltı suyunun yükseldiği seviye (piezometrik seviye) belirlenmelidir. üzerinde projelendirilecek yapının inşaatı aşamasında. Zemin etütlerinin saha çalışmaları kapsamında belirlenmesi gereken diğer önemli zemin paremetresi ise .5 mt. olası karşılaşılabilecek mühendislik problemleri için (zeminde oturma ve şişme yada yapının yüzmesi. yeraltı su örnekleri ve zemin örnekleridir. Yeraltı su seviyesinin mevsimsel şartlardan etkilenmesi göz önünde bulundurularak. hatalı değerlendirmelere neden olacağı unutulmamalıdır. saha SPT örneklerinin alınmasıdır.5 mt. 0.lik kısımda SPT testi ve SPT numunesinin alınması. SPT deneyleri . arıtma tesisi zeminlerinde. tanımlanarak sınıflandırılması ve her bir zemin sınıfı için zemin mühendislik paremetrelerinin saptanması gerekir. araştırma çukuru torba numuneleri ve SPT numuneleridir. Daha sonra saptanan zemin türleri için . . . 0. Kritik olmayan zemin şartlarındaki 1. muhafaza borusu kullanılarak açılan sondaj kuyularının PVC boru kullanılarak muhafazaya alınması hem etkin bir kontrollük hizmeti için. Etkin bir kontrollük hizmeti için laboratuar deney programının laboratuar şartlarında oluşturulması gereklidir. zeminin fiziksel tanımlamasına olanak tanıyacak tek yöntem. Bankamız bünyesinde alt-yapı hizmetlerine yönelik yerinde deneyler . örselenmiş zemin örnekleri (disturbed-D soil sample) olarak.lik sondaj manüplasyonunda. kritik zemin şartlarında. Zemin örnekleri . yeraltı su seviyesidir. (etap (B) çalışmaları). oldukça kısa bir ilerleme ile SPT deneylerinin yapılarak SPT-D ve UD numunelerinin alınması şeklinde aşamalar öngörülmelidir. geo-teknik tasarımda kullanılacak zemin paremetrelerinin en sağlıklı saptama yöntemi olması nedeni ile mutlaka uygulanması gerekir. Saha zemin örnekleri. Aynı değerlendirme şekli üste kohezyonlu altta kohezyonsuz zemin profilinin geçildiği. özellikle tesis tipinin stabilitasyon havuzu sisteminin seçilmesi halinde mutlaka yapılmalıdır. Başkanlığımızca yürütülen geo-teknik çalışmalar sonucunda iki aşamada ve farklı normlara sahip geo-teknik raporlar hazırlanmaktadır. Zemin geçirimlilik deneyleri. zemin sıkılık yada katılığının belirlenmesine yönelik olarak.Laboratuar Çalışmaları. proje alanındaki zeminlerin kesin sınırlar ile ayrılması. Saha çalışmaları sırasında alman tüm örnekler üzerinde tanımlama (classification) ve dayanım (strength) deneylerinin proglamlanması .Jeo-teknik raporlar. hem de periyodik yeraltı su seviyesi ölçümleri ile zemindeki yeraltı su şartlarının net bir şekilde ortaya konması için faydalı çalışmalardır. projelendirilecek yapının tipi ile olası kazı kotları dikkate alınarak ve özel mühendislik yapılarının tasarımı için gerekli zemin paremetrelerinin saptanmasına yönelik olarak yapılmalıdır.

4.) gerçekçi geo-teknik tasarım ilkeleri bazında belirlenmesi gerekir. iksa sistemlerinin tasarımı. (1/5. mutlak bir koordinasyon ve eşgüdümün. Bu öngörümler.000 ölçekli jeolojik haritalar ve kesitleri). geo-teknik tasarıma baz oluşturacağı ve devam eden projelendirme çalışmalarında da yönlendirici etkiye sahip olacağı unutulmamalıdır. (sürşarj. projenin inşaatı aşamasında karşılaşılabilecek mühendislik problemleridir ve proje firmasının bu mühendislik problemlerine çözüm sağlayacak bir etüd anlayışı içinde olması sağlanmalıdır. 1. . oturma. bu çalışmaların belirli bölümleri Bölge müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. (1/25. Bölgesel jeolojik formasyon özellikleri. Özel "iksa (palplanj perdeleri ve kazık sistemleri) stabilite analizleri.Proje ön etüd raporları ve etap (A) yersel tetkik tutanağı. (kazı çukuru tip kesitleri) 2. Ayrıca proje alanındaki kazı klasları sondaj SPT deney bulgularına ve kazı kotlarına bağlı olarak belirlenmelidir Bu amaçla proje özel şartnamesinde belirtilen unsurların yanı sıra-gerek görülmesi halinde. Kazı çukur tabanının iyileştirilmesi analizleri. geo-teknik etüd ve tasarımın başarısındaki etkinliği tartışılmaz.000 ölçekli zemin haritaları ve profilleri). İkinci aşamada hazırlanan geo-teknik açıklama raporları (design report) kapsamında ise .000 ölçekli iksa sistemi haritaları). geo-teknik açıklama raporunun içeriğinde . Bölge Müdürlüğü ve Proje Firması arasındaki koordinasyonun sağlanması ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğünün eşgüdümlü çalışma oluşturması sıhhatli bir teknik ve idari kontrollük hizmetlerini ortaya koyacaktır. Özellikle ön geo-teknik raporlarla belirlenen unsurların. Bu amaçla her iki tip geo-teknik rapor için geo-teknik raporun içeriğindeki bulgular kapsamında. Ağır yapıların temel tasarımları yer almalıdır. bölgesel jeolojik formasyon (1/25. Özellikle Bölge Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülen (geo-teknik etüdlerin saha çalışmaları bölümüm vb. Proje ön etüd raporlarında yer alması gereken. Bankamızın geo-teknik çalışmalardaki teknik ve idari yapılanmasının gereği olarak. zemin ön yükleme ve kum dren tasarımı. (1/5. toplayıcı ve kollektor kazılarında derinliğe bağlı olarak oluşturulacak kazı klas tabloları.) aşamalar ve diğer. .) öngörümlerin ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi' gerekir. Birinci ve ikinci kademe hatlarda şebeke. geo-teknik etüdlerin saha çalışmalarını yönlendirecek öngörümlerin de belirlenmesi gerekir.000 ölçekli hidro-jeolojik haritalar) yer almalıdır. 3. Bölge Müdürlüklerinin görüşlerinin belirlenmesi gerekir. Zemin iyileştirme analizleri.etüd ve tasarımdaki bulguların güvenilirliği ve açıklığı konusunda tereddüt bırakılmaması gerekir. 3. zaman eğrileri).doğal şartlarda stabilitenin sağlanamaması. (1/5. Proje alanı kapsamında hidro-jeolojik formasyon özellikleri. Yersel-proje alanı kapsamındaki zemin formasyon özellikleri. sistemlerin tasarımı. yeraltı su seviyesinin kazı ortamından uzaklaştırılması vb. Belirtilen bazlardaki geo-teknik çalışmalar süresince verilecek idari kontrollük hizmetleri. Genel Müdürlüğün sorumluluğunda yürütülen aşamalar için. ağır yapıların temel tasarımı vb. fore kazık vb. lokasyon ve güzergahları kesinleştirilmiş olan kanalizasyon yapılarının zeminleri için öngörülen zemin mühendislik problemlerine kesin çözümlerin (kazı çukur tabanının iyileştirilmesi tasarımı.000 ölçekli jeolojik harita ve kesitleri) bazında alt-yapı tesislerine yönelik araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlendiği bu aşamada. Her iki geo-teknik rapor kapsamında -ki özellikle ön geoteknik raporların ağırlıklı olarak saha çalışmaları bazında gerçekleştirildiği göz önünde bulundurularak. Bu amaçla proje özel şartnamesinde de belirtilen unsurlara ek olarak ön geo-teknik rapor içeriğinde 1. 2. b) İdari süreçteki kontrollük hizmetleri Projelendirme çalışmaları süresince Genel Müdürlük.

kabul edilmelidir. Firma yada kurum klasifıkasyonunda yapılacak işin standartlarına bağlı olarak. bloklu vb. -Geo-teknik firmanın ve zemin laboratuar kuruluşunun onaylanması. zemin etüdleri saha tutanaklarıdır. Ayrıca geo-teknik firmanın saha çalışmaları süresince teknik ekipman ve personel performansı ile ilgili Bölge görünüşünde saha tutanakları kapsamında yer alması geoteknik firmanın seçim kriterlerinin belirlenmesinde gerekli olacaktır.) süreçlere baz teşkil etmesi bakımından Bölge Müdürlükleri Genel Müdürlük ve Proje firması arasında en iyi koordinasyonu sağlanan aşama. geo-teknik etüdün saha çalışmaları bölümünü yürütecek olan uzman geo-teknik elemanının katılması zorunlu kılınmalıdır. -Zemin etüdleri saha tutanakları. Ön geo-teknik raporun vize edilmesi (proje etap (B) çalışmalar) : Ön geo-teknik raporlar bu aşamaya kadar verilen tüm teknik ve idari kontrollük hizmetlerinin sonuçlarının yer aldığı raporlardır. Özellikle penetrasyonu sağlanan zeminlerin fiziksel tanımlamalarında (ince taneli. yersel tetkikin Genel Müdürlük ve Bölge müdürlüğünden. yetkili ve geo-teknik konusunda uzman kişilerin yanı sıra. (proje etap (B) çalışmaları : Projenin inşaat aşamasında yaşanılması düşünülen mühendislik problemleri işin yapılacak geo-teknik tasarımda gerekli tüm zemin mühendislik paremetrelerinin saptanmasına yönelik deney programı laboratuar şartlarında belirlenmesi etkin bir kontrollük hizmeti için gereklidir. gerçekçi çözüm alternatifleri ön geo-teknik raporların içeriğinde mutlaka yer alması gerekir. Saha çalışmalarının tüm aşamalarında yer alan saha kontrol mühendisleri tarafından yapılan saha gözlemleri de (zeminlerin saha geo-teknik tanımlamaları ve yüzeysel şartlarda ayırtlanması sonrasında zeminin belirlenen özellikleri bazında inşaası düşünülen yapı ile etkileşimi nedeniyle yaşanılacak problemler ve bu problemlerin giderilmesinde alternatif yeni lakasyonların veya güzergahların belirlenmesi vb. Ayrıca Başkanlığımız bünyesinde oluşturulması düşünülen bir zemin mekaniği laboratuarının da bu konudaki etkin kontrollük mekanizmasının oluşacağı hususu. (Proje etap (B) Çalışmaları).) ve idari (geo-teknik hizmetler için istihkak düzenlenmesi vb. Proje geo-teknik etütlerinin saha çalışmaları bölümü Bölge Müdürlüklerimizin yetki ve sorumluluğunda yapılması ve devam eden diğer çalışma aşamalarındaki tüm teknik (geo-teknik tasarım vb. kapılacak çalışmanın kapsamı ölçüsünde ise geo-teknik firmanın ve zemin laboratuar kuruluşundaki teknik ekipman. alınacak tanıtım dosyalan ile bu konuda saha çalışmalarının tamamlanması ardından firmanın teknik ekipman ve personel kapasiteleri hakkında oluşturulacak Bölge Müdürlüğü görüşleri etken olacaktır.Belirtilen yaklaşımın sağlanmasında. proje firmasından da. Araştırma çukur ve sondajlarının detaylı loğları ile saha çalışmaları sürecinde yapılan teknik işlemlerin belirtildiği tutanakların olabildiğince ayrıntılı hazırlanması gereklidir.) saha tutanakları kapsamında belirlenmelidir.) ve yeraltı su seviyesinin belirlenmesinde azami titizlik gösterilmelidir. Laboratuar kuruluşlarında ise seçim önceliği yine yapılacak etüdün boyutuna bağlı olarak üniversite laboratuarları ile resmi kurum laboratuarlarına verilmektedir. Etap (A) yersel tetkik tutanağında belirlenen araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin değiştirilmesi ve sondaj manuplasyonunda yapılan değişiklikler gerekçeleri ile açıklanmalıdır. Saha ve laboratuvar çalışmaları ile etap (A) yersel tetkik tutanağı ve saha tutanakları ile belirlenen mühendislik problemlerine Akılcı. Laboratuar deney programlarının onaylanması. Bankamız bünyesinde yürütülen geo-teknik çalışmaların kapsamı proje alanındaki zeminlerin özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. teknik personel ve çalışma performansı önem kazanmaktadır. . Bu şekli ile geo-teknik firma ve laboratuar kuruluşlarında belirtilen bazda bir klasifikasyona gidilerek en uygun firmanın tespiti yoluna gidilmektedir. ( proje etap (B) çalışmaları) . iri taneli.

. Mv. Proje etap (C) çalışmaları sonucunda kanalizasyon sisteminin değişik yapılan için kesin güzergah ve lokasyonların belirlenmesi gerekmektedir. zemin probleminin etraflıca tanımlanması. Cc. qu. k. Bu şekli ile projedeki geo-teknik tasarım tüm unsurları ile belirlenmiş olmaktadır. Yn vb. Yani arazı çalışmalarındaki SPT deneylerinin kaliteli olması ve bu aşamada kontrollük mekanizmasının iyi çalışması ortaya güvenilir verileri koyacaktır. saha gözlemleri ile laboratuvar çalışmaları bazında yapılabilmektedir ve bu süreç zarfında verilen teknik ve kontrollük hizmetlerinin direk etkinliği altındadır. Daha sonra belirlenen yapıların kazı kotlarına bağlı olarak kazı klasları belirlendikten sonra ortalaması alınarak paçallaştırılmalıdır. Belirtilen şartlar altında optimum tasarım en güvenli. kapsadığı geo-teknik çalışmalarda geo-teknik tasarımın tamamlandığı aşamadır. Geo-teknik hizmetlere ait istihkakın onayı. Ф. Kontrollük amacıyla henüz Bankamızda bir laboratuvar çalışması yapılmadığından. ys.) kabulü anlamına gelir. diğer kontrollük mekanizmalarının önemi daha da artmakta ve olası hataların engellenmesi ancak böyle bir süreçle sağlanabilmektedir.çözüm alternatifinin belirlenmesi hususlarında netliğin sağlanmış olması gerekir. tasarımda kullanılacak zemin paremetrelerinin represantatif seçilmesi gerekir. toplayıcı ve kollektör hatlarının yer aldığı alanlarda derinliğe bağlı olarak belirlenmelidir. Proje etap (D) geo-teknik açıklama raporlarının onayı. Bu noktada geo-teknik çalışmalarla belirlenen zemin sorunlarına yapının lokasyon ve güzergahının değiştirilerek çözüm alternatifi sağlanabiliyorsa . Proje etap (D) çalışmaları. Geo-teknik raporun onaylanması sırasında bu aşamaya kadar yapılan çalışmaların fiyatlandırılması tamamıyla etap (B) saha tutanakları bazında yapılmakta ve özellikle penetrasyonu sağlanan zemin cinsi ile sondaj saha deneyleri titizlikle belirlenerek tutanaklarda herhangi bir çelişkiye olanak verilmemesi gerekir.Hazırlanan geo-teknik raporlarda belirtenin teknik bulguların gerçekçiliğinden emin olunmadığı sürece rapor vize edilmemeli yada en azından şartlı vize edilmelidir. Projelendirme çalışmaları kapsamında geo-teknik etüd sonucunda belirlenmesi gereken ilk bulgu proje kazı klaslarının saptanmasıdır. en ekonomik ve teknik bakımdan uygulanabilirliği en kolay olan çözüm üzerinde yapılmalıdır. Her bir araştırma çukuru-sondajı için belirlenen kazı klasları birinci kademe ve ikinci kademede inşaatı yapılacak şebeke. Bölge Müdürlüğü. Proje etap (C) yersel tetkik tutanağı. Proje için metraj ve keşiflerin belirlenmesinde hesaplama kolaylığı nedeni ile paçal oluşturulan kazı klasları için saha SPT sonuçlan ile proje yapılarının kazı kotlan dikkate alınmalıdır. Geo-teknik tasarımdan önce uygulama bazında yapılacak en son değerlendirme-yönlendirme olması açısından" önemli olan bu aşamada Genel Müdürlük. Böylelikle geo-teknik raporlarda belirlenen mühendislik sorunlarına en gerçekçi çözüme yönelik geo-teknik tasarım için kullanılacak zemin parametreleri de belirlenmiş olmaktadır. Belirtilen değerlendirme ancak saha çalışmaları sırasında yapılacak yerinde deneyler. Geo-teknik raporun onayı (proje etap (B) onayı) : Geo-teknik raporun onaylanması ile geo-teknik etüd çalışmaları tamamlanmış olmakta ve geo-teknik çalışmalar devam eden süreçte tasarıma yönelik gerçekleştirilmektedir. Bu yönü ile geo-teknik raporların onaylanması proje alanı kapsamındaki zeminler için zemin mühendislik parametrelerinin (C. Gerçekçi bir geo-teknik tasarımın yapılabilmesi için. projenin ekonomikliği yapı güvenliği ve teknik uygulanabilirlik bazında kapsamlı bir değerlendirme bu yönde yapılmalıdır. Şartlı vize edilmesi yada yalnızca vize edilmişi durumunda bile en azından geo-teknik çalışmaların devam eden aşamaları için saha çalışmalarına dayanan ve geo-teknik çalışmaların devam eden aşamalarına yönelik olarak Bölge Müdürlüğü görüşünün Genel Müdürlüğe iletmesi gerekmektedir.Bu nedenle geoteknik raporda belirlenen zemin paremetrelerinin proje alanındaki zeminleri tam olarak yansıtması ve mühendislik problemine en gerçekçi . Proje Firması ve Geo-teknik firmanın yetkili ve uzman kişilerinin sahada bilfiil yapacağı değerlendirmenin büyük yaran vardır.

zemin enjeksiyonu. İlk aşamada şevli kazının yapılabileceği alanlar belirlenerek. Gerek zeminde oluşacak oturmalara karşı. Zeminde kohezyonun azalması ile ve yeraltı su seviyesinin kazı çukur duvarlarında stabiliteyi olumsuz olarak etkilemesi nedeni ile kazı derinliğinin artmasına bağlı olarak iksa sistemleri tedrici olarak özel iksa tiplerine geçiş göstermelidir.) oluşturmayacağı düşünülen şartlarda çelik pano iksa tipi seçilmelidir. doygun.) gerçekleştirileceği sağlanan bölgeler için kazı iksa sistemi projelerinin yaptırılması gereklidir. Bu şartlar kohezyonsuz zeminlerde ve bu zemin şartlarındaki yeraltı su seviyesinin unstabiliteyi oluşturucu etkisi bazında gelişmektedir. Kazı stabilitesinin ancak özel iksa tipleri ile (çelik pano. Büyük çaplı kollektör hatları gibi kanalizasyon sisteminin ağır yapılarında analizi yapılan konsolidasyon oturmalarının derecesine (miktar ve zaman bazında) bağlı olarak kazı çukuru tabanının iyileştirme analizlerinden fore kazık sistemlerinin analizine kadar tasarımlar yapılmaktadır. şevli kazının iksalı kazıya göre ekonomik olması durumunda şev açılarının belirlendiği kazı projelerinin verilmesi gerekir. Kazı çukur tabanının iyileştirilmesinde yapılan analizler sonucunda kabul edilebilir . Geo-teknik çalışmalar kapsamında bir diğer önemli tasarımın yapılması gereken husus zemin iyileştirme analizleridir. kazık sistemleri vb. oturma özellikle farklı oturma şartlarında kabul edilebilir sınır olarak düşünülmemelidir. zemin drenajı . yada kazık sistemlerine kadar uzanan bir tercih sistemi bulunmaktadır. yada palplanş elemanının çakılamadığı bloklu zeminlerde) çelik palplanş perdeleri ile iksanın ekonomik güvenli ve teknik uygulanabilirliğinin olmadığı hallerde kazık sistemleri ile iksanın sağlanması düşünülebilecektir. Ekonomik ve güvenlik koşullarının sağlanması durumunda şevli ve iksalı kazı kombinasyonu kazı projelerinde düşünülebilmektedir. kohezyonsuz zemindeki yeraltı suyunun çukur duvarlarında unstabiliteyi sağlayıcı etkileri olduğu unutulmamalıdır ve bu noktada yeraltı su seviyesi ile ilgili parametrelerin saptanmasındaki titizliğin katkılanda yadsınmamalıdır.) çukur duvarlarında ciddi boyutlarda bir duraysızlığı (çukur tabanı kabarması vb. Özel iksa tiplerinin kaçınılmaz olduğu kohezyonsuz zeminlerde ki derin kazılarda kazı çukurundan yeraltı suyunun uzaklaştırılması klasik drenaj yöntemleri ile sağlanabildiği ve bu şekilde zemindeki hidrolik şartların değişiminin de (zemin yeraltı suyunda oluşacak kazı çukuru içine doğru akım vb. gerekse zemin emniyet gerilmesinin arttırılmasına yönelik tasarımlarda temel dolgusu (kazı çukuru tabanının iyileştirilmesi). Özellikle klasikleşmiş statik hesap tekniğinin yanı sıra. Bu belirlemede zemin mühendislik parametreleri ile zemin hidrojeolojik şartları ön planda olacaktır. Genel bir yaklaşımla basit iksa sistemleri olarak düşünülebilecek olan ahşap iksanın değişik formları yeraltı suyu içermeyen kohezyonlu zeminlerdeki değişik derinlikteki kazıların stabilitesinin sağlanmasında kullanılmalıdır. Çelik pano iksa tipinden çelik palplanş iksa tipine geçişte ana unsurun doğal şartlarda kohezyonsuz zeminde oluşan yanal toprak basınçlarındaki araşın olmayıp.Geo-teknik açıklama raporları ile belirlenmesi gereken diğer önemli husus inşaat sırasında derin kazıda stabilitenin sağlanmasıdır. Kanalizasyon yapılarının zemin oturmalarına karşı hassas olmaları .Yapı sürşarjı nedeniyle oluşacak oturmaların analizini de önemli kılmaktadır. aktif ve pasif yanal basınçların belirlenmesinde kullanılan parametrelerin ve farklı hesap yöntemlerinde. Bazı şartlarda (kohezyonsuz. Bir başka değişle kohezyonsuz zeminlerde kazı kotunda rastlanılan yer altı su debinin oldukça yüksek olması durumunda çelik pano iksa tipinden çelik palplanş perdeleri ile oluşturulacak iksa tipine geçiş öngörülmelidir.5 cm. bu parametrelerin kullanılış şeklinde güncel olarak revizeye gidilmesinde fayda vardır. Basit iksa sistemlerinden özel iksa sistemlerine geçişteki ana unsur kazı derinliğinin artması ve kazı çukurlarında oluşacak duraysızlık nedeni ile yanal zemin basınçlarının karşılanamaması olmalıdır. organik zeminler vb."well point". Bu amaçla ilk etapta kazı iksa sistemleri tüm proje alam kapsamında belirlenerek bir iksa sistemleri haritasının oluşturulması sağlanmalıdır.ki genelde su yapılan için düşünülen 2. Özel iksa tiplerinden yalnızca palplanş iksa perdelerinin ve değişik tipte kazık sistemlerinin stabilite analizleri yapılarak tasarım gerçekleştirilmektedir.kum dren. çelik palplanş. ön yükleme .

Bütün zeminlerin şişme davranışlarının ve bunlara etkiyen faktörlerin önceden belirlenmesi ile. özellikle de yan kurak alanlarda şişen zeminlere sıkça rastlanmaktadır. Ancak sonuç alınmaması durumunda zemin enjeksiyon ve kazık sistemi tasarımının yapılması gereklidir. Bu amaçla tasarımda ilk etapta zemin için farklı sürşarj etkilerinde oturma . dünyanın birçok bölgesinde. Zemin mekaniğinde karşılaşılan bütün stabilite problemlerinin çözümü zeminin kayma mukavemetinin bilinmesine bağlıdır.   n .zaman grafikleri oluşturularak ön yükleme analizlerinin yapılması. Muhtelif kumlar üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu ulaşılan genel sonuçlara göre. olarak düşünülmesi ve Coulomb Hipotezinin geçerli olduğunun varsayılmasıdır.  n normal gerilmedir.Bu amaçla laboratuvarda kesme kutusu deneyi. malzemenin bir sürekli ortam.) temel tasarımı analizleri de mutlaka yapılmalıdır. Kohezyonsuz zeminlerin kayma mukavemeti açısı olarak kabul edilen  ’ nin değeri korelasyon suretiyle arazi penetrasyon deneylerinden veya arazi sıkılığında hazırlanmış numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinden elde edilmektedir. "well point". Burada  kayma düzlemi boyunca göçme atımda etkiyen kayma gerilmesi. istenilen oturma düzeyine ulaşılmaması durumunda ise analizler kapsamına kum dren. özetle. Köşeli daneli numunelerde kayma mukavemeti açılarının küresel yüzeyli kumun kayma mukavemet açılarından daha büyük olduğu saptanmıştır. Numunelerin maksimum kayma mukavemeti açılarına etkiyen diğer iki önemli faktörün dane şekli ve üniformluk katsayısı olduğu sonucu elde edilmiştü. hava meydanı ve boru hatları gibi hafif yapılarda büyük hasarlar meydana getirmektedir. Çeşitli zeminlerin ne tür davranışlarda bulunduğunu yapılan araştırmaların sonuçlarına baktığımızda zemin inşaat ilişkisi bağlantılarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi görebileceğiz. Şişme olayının. Şişme yüzdesinin. basit kesme deneyleri yapılmaktadır. Kanalizasyon sisteminin oldukça ağır yapılan için (keson indirilerek inşaası mümkün olmayan büyük terfi merkezleri vb. Yapılacak her tür tasarımın başarıya ulaşabilmesinde diğer etkin unsur uygulamadaki teknik kriterlerin sağlanmış olmasıdır. üç eksenli basınç deneyi. Kum numunelerinin relatif sıkılıklarının artması ile maksimum kayma mukavemeti açılarının arttığı.oturma ve zemin emniyet gerilmesi değerlerinin hangi tip. şişme basıncının ve bunlara etkiyen faktörlerin önceden belirlenmesi . kapiler yoldan su aldıkça büyük hacim değişikliklerine uğramakta bilhassa yol. Diğer bir örnek de aşırı konsolidasyon oranının zeminlerin şişme davranışına etkisi olup. 2. Genellikle aktif kil minerallerini ihtiva eden bu zeminler. 1.tg şeklindedir. kohezyonsuz zeminlerin mukavemeti bir kayma mukavemet açısı ile tanımlanmakta ve kohezyonsuz zeminlerin mukavemetini veren bağıntılarda bugün içinde yaygın olarak kullanılan yaklaşımın esası. şişme potansiyeli demlen şişme basına ve şişine yüzdesi ifade edilmektedir. meydana gelebilecek zararlar azaltılabilmekte ya da tamamen önlenebilmektedir. relatif sıkılığın kumların maksimum kayma mukavemeti açısının değişmesinde en büyük etken olduğu. alınarak kısa süre zarfında güvenilir oturma derecelerine ulaşılması sağlanmalıdır. halka kesme deneyi. özellikle plastik limit ve altındaki su muhtevasının altında ve aşın konsolide olan kohezyonlu zeminler üzerine inşa edilen yapılar için oldukça önemli bir problem olduğu bilinmektedir. Uygulamada. Kanalizasyon yapılarının kendi sistematiği içinde kazı kotonun ( Df) değiştirilmesi imkanı olmayan bu tür yapı dizaynında temel tipi ve zemin emniyet gerilmesi ile zemin oturma analizleri bazında tasarım yapılmalıdır. Kanalizasyon sisteminin diğer ağır yapılarından terfi merkezlerinin -ki titreşimli yapılar olarak da kabul edilmesi gerekir ve arıtma tesislerinin özellikle yumuşak kohezyonlu zeminlerde inşaasında konsolidasyon oturmaları kaçınılmaz olacaktır. hangi kalınlıkta ve ne tür bir düzen içinde dolgu malzemesinin serilmesi ile elde edileceği belirlenerek tip kesitleri saptanmalıdır. Bu tür yapılarda konsolidasyon oturmalarının inşaat öncesinde giderilmesi zorunludur. Kohezyonsuz zeminlerde Coulomb Bağıntısı . Zeminlerin şişme özellikleri.

Amaç inşaat sırasında" ve sonrasında oturmaları en aza indirmektir. Ön yükleme ile şişme davranışı gözlenebilir. Böylece.Bu bazen su çekerek veya diğer yollar ile de olabilir. Rüzgar depositleri olan lös zeminler. Zemin güçlendirmesi 6. volkanik küllerin oluşturduğu zeminler çöken zemin grubuna dahil birimlerdir.) Önyükleme : Yapının inşaasından önce zeminin genellikle. zemin ıslah yöntemleri veya özel temel sistemleri uygulanabilir. Diğer yöntemler ( Dondurma. Yumuşak sıkışabilir zeminler önyüklemeye uygundur. . Bu yöntem Niğde arıtma tesisinde uygulanmıştır. Organik zeminler gibi bazı zeminler artık boşluk basınçları söndükten sonra oturmaya devam ederler. Yine Afyon arıtma tesisinde kum dren yöntemi ile birlikte bu yöntem uygulanmıştır. rezidüel zeminler. yayılı toprak yükü ile yüklenmesidir. önceden göçme olayının gerçekleşemeyeceği durumlarda muhtemel ıslanma bölgesini geçen ve stabil derinliklere ulaşan kazıklı temel sistemi uygulamasıdır. Hesap yöntemleri klasikleşmiştir ve uygulama seviyesinde önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. bilhassa hafif yapılarda gerekli mühendislik önlemleri alınabilmektedir. İnce kum ve şiltler. Derin sıkıştırma 4. Ön yükleme ve sürşarj 2.b. Zemindeki oturmalarla ilgili olarak da özetle.Islanmaları halinde ve üzerinde etkiyen yük olmaması durumunda bile önemli oranda hacim değişimine uğrarlar. Temel enjeksiyonu 5. Bu durum kademeli inşaat tekniğinin esasıdır. Sekonder (ikincil) denilen bu tip deplasmanlardan ön yükleme ile benzer şekilde kurtulmak mümkündür. Geotekstiller 7.Zayıf ve yumuşak zeminlerde önyükleme sırasında stabilite durumu hassasiyetle takip edilmelidir. Kum zeminlerde oturmalar genellikle arazi deneylerinden korelasyonlar yardımıyla bulunan deformasyon modülleri. Sığ temellerde taşıma gücü kavramı yerleşmiş bir teoriye dayanmaktadır. Şekil 27: Önyükleme mekaniği. Kil zeminlerde oturmalar konsolidasyon deneylerinde ölçülen zemin parametreleri ile hesaplanmaktadır. ve elastik teori kullanılarak hesaplanmaktadır. 1. Çökme eğilimi gösteren zeminler metastabil yapıda doygun olmayan. siltli killi kumlar çökme eğilimi gösteren zeminlerdir. Belli başlı yöntemleri ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.elektro-ozmoz v. yüksek boşluk oranı ve düşük birim ağırlığa sahip zeminlerdir. hacim değişiklikleri sonucunda üst yapıda oluşabilecek hasarlar an aza indirilebilmektedir. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Zemin iyileştirme yöntemlerinin hızla gelişmesi derin temellere genellikle ekonomik alternatif olmalarından kaynaklanmaktadır. sığ temellerde araştırmaların oturmalar yönünde ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Düşey drenler 3. Önyükleme ve konsolidasyon sonucu kohezyonlu zeminin drenaj sız mukavemeti artar. Diğer taraftan geoteknik tasarımın taşıma gücünden ziyade oturmalar tarafından kontrol edildiği gerçeği.halinde. Bu tür zeminler üzerindeki uygulamalardan en yaygın ve bizce de bilineni.

Derin Sıkıştırma . Temeli alttan destekleme işleri 10. Deplasman ve kompaksiyon enjeksiyonu (zemini tamamen deplase ederek enjeksiyon malzemesinin zemine sokulması suretiyle yapılan enjeksiyon koyu beton kıvamı karışım) C. temel mühendislikteki uygulamalardan farklıdır. Kazıkların düşey ve yatay kapasitelerini artırma amacı ile enjeksiyon 8. Sıvılaşmaya karşı gevşek kum tabakalarım taşlattırma 9. Hidrolik çatlatma veya zeminin içine belirli zayıf bölgeler itibarı ile girerek kısmi deplasman enjeksiyonu(yapraklanma) . Şekil 28: Önyükleme mekaniği. Şev stabilizasyonu 11. A. Bu sistemin uygulamaya geçilmeden öncesinde çok kaliteli. Oturma hızlarını artırmak ve ön yükleme bekleme zamanlarını azaltmak için kullanılır. daneler arası boşluklara girerek zemin hacmini ve yapısını değiştirmeden yapılan) B. Düşey drenler drenaj yolunu azaltır. Gevşek kohezyonsuz zeminler stabilite ve oturma yönleriyle genellikle önemli problemler çıkarmazlar. Permeasyon enjeksiyon (Danelerin konumunu bozmadan. Primer konsolidasyonda etkilidir. Aşın oturmaları önlemek amacıyla boşlukları doldurma 2. Yeni yapılar veya mevcut yapıların büyütülmesi halinde zeminin emniyet gerilmesini artırma 3. plastik veya karton drenler çeşitlerindedir. gevşek kohezyonsuz teminlerin derinlik boyunca sıkıştırılması esasına dayanmaktadır Temel Enjeksiyon : Her ne kadar teçhizata benzerse de çok yaygın olan ve çatlaklı kayaçların üzerine İnşa edilen barajların sızdırmazlığını sağlamak amacı ile yapılan enjeksiyon. bu tip formasyonlar önemli yapılar altında derin sıkıştırmaya tabi tutulmaktadır. Tünel kazdan sırasında deplasmanları kontrol 6. (Çünkü. Yeraltı su akımını kontrol altına alma 4. zemin etüdleri yapılmalıdır. ancak sıvılaşma bu tip zeminlerde esas problemdir. kum.) Drenler . Deprem kuşağı ilkelerde suya doygun.Düşey Drenler. Temel enjeksiyonu uygulama konulan aşağıda sıralanmıştır. Sınır hafriyatlarda veya kazık çakımı gibi işlemlerde gevşek veya orta gevşek kohezyonsuz zeminin oturmasını önleme 5. Boşluk suyu basınçları hızla sönümlenir. Derin sıkıştırma. İksa problemlerini rahatlatmak amacı ve zeminin güçlendirilmesi 7. Şişen zeminlerin stabilizasyonu Enjeksiyon malzemesinin zemine sokulması üç şekilde olmaktadır. 1. sürekli çok sık karşılaşılan geçirmeli bant ve tabakalar düşey drenleri gereksiz kılmaktadır.

Kullanım alanları hızla artmaktadır. 1. Kazı kenarlarının. Dolgular içine çeşitli tipte donanlar döşenerek zemin tabakalar halinde sıkıştırılır ve donatılar ön cephede duvar elemanlarına bağlanır. ince daneli zeminlerde bir anot veya katot ile doğru akım devresi kurarak zeminden suyu drene ederek konsolide etme yöntemidir. Derin karıştırma ile yapılan kazıklar veya kolonlar Mini kazıkların uygulama spektrumu geniştir. filtrasyon. Temel yüklerini taşımak veya heyelanların stabilizasyonunda kullanılmak üzere çok sayıda zemine sokulmaktadır. Geotekstilller veya Geosentetikler: Geotekstiller çeşitli amaçlar ile kullanılmaktadır. Zeminin Güçlendirilmesi : Bu grup altındaki yöntemlerden belli başlıkları şöyle sıralayabiliriz. Zemin çivileri 3. güçlendirme. Küçük çapta (< 10 cm) ve çok sayıda düşey ve eğik kullanımı da olan mikro kazıklar bir nevi kütle iyileştirmesi yapmaktadır. Literatürde kireç kolonlar olarak tanınmaktadır. . drenaj. Duvar elemanları genellikle betonarme prekast panolar şeklindedir. Bu yöntem yumuşak ve ince daneli zeminlerde kireç veya portland çimentosunun ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle karıştırılıp kolonlar veya duvarlar oluşturulması şeklinde uygulanmaktadır. Küm/çakıl veya taş kolonlar 5. Derin karıştırma . Kohezyonu az ve ince daneli zeminlerde sıvılaşmaya karşı da önerilmektedir. Mevcut yapıların takviyesi yaraşıra yeni yapılarda da kullanılmaktadır. Elektro-ozmoz. son otuz yıldır uygulanan bu zemin güçlendirme yöntemi özellikle istinat duvarı teşkil etmek için sadece dolgu zeminlere uygulanan bir yöntemdir. öngerilmeli zemin ankrajları zemin çivilerinin daha güçlüsü ve yüksek kapasiteli ve daha seyrek kullanılanıdır. zeminin içine doğrudan donatı çakarak veya delip içine donatı yerleştirilip enjeksiyon karışımı ile basınçsız doldurmak suretiyle güçlendirmek prensibine dayanmaktadır. Diğer Yöntemler. Bunların belli başlıları ayırma. istinat duvarlarının ve şevlerin stabilizasyonunda yatay veya yataya yakın yerleştirilirler. Donatılı zemin (Toprakarme) 4. 2. Taş kolonlar. koruma ve yalıtım (izolasyon) fonksiyonlarıdır. Mini veya mikro kazıklar .Hem taşıma gücüne hem de oturmaların azalmasına katkıda bulunurlar ve aynı zamanda düşey dren gibi çalışıp oturma hızlarını artırırlar. Zemin çivilemesi. Büyük olmayan sahalarda ve normal konsolide olmuş şiltler ve siltli killer için tesirli ve ekonomik olabilmektedir. Genellikle yumuşak ve orta yumuşak killi zeminlerde kullanılırlar Bunların amacı zemin üzerine gelen yükleri zeminle ortaklaşa taşımaktır.Şekil 29: Ana enjeksiyon tipleri. Donatılı zemin. Türkiye 'de uygulaması hemen hemen hiç olmayan veya seyrek olan yöntemlerden. Oto yollarda bu uygulama yaygın olarak yapılmaktadır.

havalandırma. amacı.Planlı bir şekilde açılan delikler etrafında tekniğe göre belirli bir çapta donmuş zemin oluşur.BETONARME HESAP VE PROJE YAPIM ESASLARI HAKKINDA BİLGİLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erdoğuş TOPSAKAL .Taşıyıcı Sistemin Seçimi: Büyüklüğü.Donmuş zeminin mukavemeti çok yüksek olmaktadır. Zeminlerde ısı iyileştirmesi özellikle lös zeminlerde uygulanmıştır. Vinçlerin ya da başka hareketli araçların hareket doğrultusunda fren ve ona dik olarak çarpma etkileri ise yatay kuvvetlerdir. her çeşit tesisatın yapılabilmesine bunların elemanlarının yerleştirilmesi uygun olmalıdır.Yapının Ömrü Süresince Yapıya Etkiyecek Yükler : Bir yapıya etkiyen yükler genellikle yerçekiminden meydana gelen ağırlıklar olmakla beraber bunların yanında başka yükler ve yüklerinkine benzer etkiler yapan olaylarda göz önüne alınmalıdır. Diğer taraftan yükler altında çatlak v. kullanma biçimi. nokta kuyular.Şube Müdürü STATİK . Bu nedenle taşıyıcı sistem kavramını iyi tanımak gerekmekte olup. Bu yüklere ÖLÜ YÜKLER adı da verilmekte olup. malzemesi. STATİK . geçici iksa işlerinde ve yeraltı su tablasının bulunduğu hallerde kullanışlı bir yöntemdir. az yer kaplamalı. Ekonomi sağlamak amacıyla çok ayrıntılı ve karmaşık hesaplar yapılması pek gerçekçi olmamakla birlikte zaman ve mühendislik kaybına sebebiyet verdiği bilinmelidir. ısıtma. Zemin. yapım tarzı ne olursa olsun her yapı çeşitli yüklerin etkisi altında bulunur. temiz ve pissu v. tüneller su çekme yöntemleri ile inşaat sırasında çalışır hale getirilebilmektedir. aydınlatma.BETONARME HESAP VE PROJE YAPIMI İÇİN TEMEL İLKELER Betonarme yapının tasarımında en önemli iki unsur Güvenlik ve Ekonomidir. Bu yükler yapının kullanma amacına göre tahmin edilir. Kaptaj çukurlan. Taşıyıcı olan ve olmayan elemanların ağırlıkları yapıda sürekli olarak bulunduklarından bunlara SABİT YÜKLER adı verilir. Sabit ve hareketli bu yükler ağırlıklar olup. Herhangi bir betonarme yapının oluşturulmasında izlenen aşamalar 5 grupta toplanabilir. yapının kendi ağırlığı olarak genelleştirilebilir. Su seviyesi veya akımı altında bulunan hendekler.b. taşıyıcı sistemler kendi ağırlıkları ile birlikte üzerlerine gelen yükleri taşımak ve en kısa yoldan zemine aktarmaktır. drenaj boru ve hendekleri.b. güvenlik ve ekonomi kadar önemlidir. Yapının taşıması gereken yüklere ise HAREKETLİ YÜKLER veya YARARLI YÜKLER denilir. 1 . 2 . Su çekme ve kontrolü yöntemlerine bir bakıma zemin iyileştirmesi olarak bakılabilir Temel mühendisliğinde uygulanan konulardan biridir. ses. Bu yükleri uygun biçimde taşıyan ve zemine aktaran elemanların tümüne yapının TAŞIYICI SİSTEMİ adı verilir.Dondurma yöntemi. Bir yanı toprakla dolu bir duvardaki toprak itkisi. bunlar için yapılacak izolasyona imkan sağlamalı. büyük çaplı ve teçhiz edilmiş kuyular en yaygın yöntemlerdir. Taşıyıcı elemanlar planda serbestlik sağlamalı. arızalar kusurlar meydana gelmemeli. Ancak yapının tasarım ve öngörülen detayların uygulanabilir olması. düşey ve yere doğru yönlenmiştir. destek ve kazı işlerinin yapılacağı yerde sondaj yöntemiyle delinir ve borular indirilerek dondurma tekniğinin tipine göre sistem kurulur. şekil değiştirmeleri küçük kalmalıdır. yangına dayanıklı. titreşim ve ısı geçirmeyi en aza indirgemeli. . depo ve silo duvarlarındaki itki de yapıya etkiyen yatay kuvvetler olarak değerlendirilir. açık kazılar.

İstinat yapılarında betonarme hesaplar ve zemin emniyet gerilmeleri kontrolünün yanı sıra devrilme kayma ve burkulmaya karşı da kontrol edilmelidir. Yine istinat yapılan için gerekmesi halinde toptan göçmeye karşı da şev stabilite analizi yapılmalıdır.Yapıyı oluşturan elemanların teker teker ve bir arada hesaplanan kesit zorlan altında dayanım ile güvenliği sağlayacak şekilde boyutlandırılması ve donatı hesabının yapılması. ıslak hacim yerleri. Söz konusu bu projeler tesisat projeleri ite de uyumlu olmalıdır. Farklı oturmaların sebep olacağı çatlamaları inlemek ve yapıyı ona göre projelendirmek için de zemin etütlerinin titizlikle yapılması gereklidir. en büyük gerilmelerin olduğu yerleri bulup çatlamaları en aza indirgemek açısından iyi fikir verebilmektedir. Yapının teşkil edileceği yerin heyelan durumu. Özellikle yeraltı suyunun bulunduğu yerlerdeki su yapılarında (terfi merkezi kum tutucu . Ancak yapının geometrik şekli ne olursa olsun. kum. yeraltı suyu ve varsa bu suyun betona olan etkileri ile zemin emniyet gerilmesinin doğru olarak tayin edilmesi gereklidir.arıtma tesisi üniteleri ve borular) suyun kaldırma kuvveti daima dikkate alınmalı ve gerekli tahkik yapılmalıdır.Rüzgar ve deprem etkileri özellikle yüksek yapılarda önemli olur ve yatay yük olarak değerlendirilir. aydınlık boşluk yerleri ve ebatları uygun olmalıdır. Devrilme ve kayma için yapının önemi ve zemin durumu da dikkate alınmalı ve güvenlik katsayısı 1. ve bunların yapıda en elverişsiz durumu yaratacak biçimde etkidiği kabul edilir. kat planındaki kotlar. Deprem etkisi yapının titreşimi sonucu ağırlığı ve depremin şiddeti ile orantılı olarak meydana gelen yatay kuvvetlerdir.5 dan az olmamalıdır. Temeldeki farklı oturmalar ya da başka sebeplerle meydana gelen mesnet çökmeleri de önemli kesit zorlan meydana getirebilir. eni. Bu konuda Deprem Yönetmeliğine mutlaka uymak gerekir. çakıl. Su yapılarında mukavemet ve stabilitenin yanı sıra betonun geçirimsizliği ve oluşabilecek muhtemel çatlakların sınırlandırılması da önem kazanmaktadır. Şayet zeminde betona zararlı kimyasalların bulunması halinde yapının zemine gömüldüğü kısımları için TS 3440e göre önlem önerilmeli gerekirse proje geliştirilmelidir. balçık gibi ifade edilmeli. betonarme hesaplarda kesit tesirleri dikkate alınmalıdır. Taşıma Gücü prensiplerine göre yapılan betonarme hesaplarında kabul edilmektedir. yeraltı suyu yüksekliği ve etkinliği. daha önce tasdik edilen mimari projeye uygun olması gerekmektedir. Betonarme proje. silt. 3 .Yapının Tasarımında Öngörülen Uygun Bir Biçimde Yapımının Sağlanması: Bunun sağlanması için iyi bir sözleşme ve şartnameler ile etkin kontrollük ve denetimdir. Su yapılan çeşitli yük kombinasyonlarında dolu ve boş hallerine göre statik hesapları yapılarak en elverişsiz duruma göre uygun Betonarme Proje yapılmalıdır. Sabit yüklerin gerçeğe yalan olarak hesaplanabilmelerine karşılık Hareketli yükler tahmin edilebilir. Ancak. PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Projelendirmede dikkat edilecek hususlar her proje için geçerli Olmalıdır. Zemine ait kotlar. 4 . toprak-küskü gibi genel ifade kullanılmamalıdır. Bu nedenle yük kabullerinin mümkün mertebe doğruya en yakın şekilde tayin edilmesi gerilme dağılımı konusunda fikir vermesi açısından çok önem arz etmektedir. itibariyle kullanılan ifadeler ve öneriler su yapılarına yönelik olacaktır. Bu yöntem. Etüdlerde. . dilatasyon yerleri.Belirlenen Bu Yükler Altında Kesit Zorlarının Bulunması: Normal Kuvvet. mimari projedeki aks ölçüleri. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti olarak hesap edilirler. toplam bina boyu. 5 . zemin kesiti mutlaka gösterilmeli ve zemin cinsleri mekaniği terimleri ile kil. Ancak konumuz. kanalizasyon tesislerine ait su yapılarında çok büyük gerilmeler meydana gelmediğinden. Su yapılarında malzeme olarak B225 ve BÇ I veya BÇ III kullanılmalı ve her paftaya ayrı ayrı yazılmalıdır. baca merdiven. Yapılar çeşitli geometrik şekillerde olabilir. Su yapılarında betonarme hesaplarının Emniyet Gerilmeleri Yöntemi ile yapılması tavsiye edilmektedir. saçak ve parepet detayları.

Temel ve Kalıp Planı. döküm. 4. Su yapılarında boru giriş ve çıkışlarında ve diğer tesisatlarda esnek derzler yapılmalı veya gerektiği şekilde zemin iyileştirilmesine gidilmelidir.İçte su + dışta zemin yüklemesi beraberce ele alınmalıdır. yapı depreme karşı tahkik edilmeli. Merdiven Detayları. PROJE BÖLÜMLERİ Betonarme proje hazırlanmasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar: 1.Beton. ŞARTNAMELER 1. 8.Su yapılarında iç duvarlar için sadece su yüklemesi söz konusu olup dış duvarlarda ise . gerekmesi halinde (D.DLH gibi). KANALİZASYON BORULARININ STATİK HESAP ESASLARI Basınçlı veya basınçsız boruların seçimi.Diğer standart. Kiriş Detaylan.Trafik Yükü 3.Zemin yüklemesi III.Boyut. 9. rüzgar yapı için önem arz ediyor ise tahkik yapılmalıdır.1/20 ölçekli.Her kata veya değişen katlara ait 1/20 ölçekli.Statik ve Betonarme Hesaplan.s. zemin cinsi.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bina yapılacak arsalarda zemin tetkiki ve emniyet gerilmesi tayini hakkında talimatlar. 3. Yapılardaki farklı oturmalardan dolayı meydana gelebilecek gerilmeler ve çatlaklar ciddi problemler yaratabilir.Bankamız yapı projelerinin hazırlanması ile ilgili Teknik Şartname. BORUYA ETKİ EDEN KUVVETLER 1. 4. 2.Mimari projenin uygulanmasında kullanılacak diğer detaylar (varsa). Zemin yoğunluğunun 2 ton / m3 alınmasına rağmen . 6. Bu nedenle arazinin jeolojik yapısına. hendek yüksekliği. hendek genişliği.S. serme şartı ve hendek şev eğimi de etkili olmaktadır. PROJENİN HAZIRLANMASINDA YARARLANILACAK STANDART.Bayındırlık ve îskan Bakanlığı'nın Genel Tetkik Şartnamesi.1/20 ölçekli.Borunun Kendi Ağırlığı Dolgu Yükü : Boru dış üst kotu ile bitmiş zemin kotu arasındaki zemin ağırlığıdır.Su yüklemesi II . 5. . YÖNETMELİK.Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik. 5. yapım. Proje Düzenleme Esasları. yönetmelik v.İ. 6. şartname. A.1/50 ölçekli.Her kata veya değişen katlara ait 1/50 ölçekli. Aksi halde yapılan daha küçük kısımlara ayırmak ve uygun derzler teşkil etmek gerekir.Su Yükü 4.Dolgu Yükü 2. Kalıp ve Donatı Planı. I . Temel Detaylan. 7.Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları (TS 500) 2. Zemin yüklemesi halinde arka dolgunun aktif zemin basıncının en büyük teorik değeri kullanılmalı. 3. .Proje Açıklama Raporu veya Açıklama Notu. bakım kuralları (TS 1247). 8. temel zemininin sıkışma özelliğine önemle dikkat edilmelidir. gömülü olan boruya zemin ve ilave dış yükler sebebiyle tesir eden dış basınçlar ile zemin ve borunun rölatif rijitlikleri ve ortak mekanik davranışları dikkate alınarak hesap yapılır.Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri (TS 498). 7. açıklık ve yük bakımından birbirinin aynısı olmayan 1/20 ölçekli . Aplikasyon Planı.

Hem boru içinde hem boru dışında su yükü olmadığına göre hesap yapılarak en elverişsiz durum belirlenir.40 6 38 HT45 3 7. Trafiğin cinsi (büyüklüğü). Borunun Kendi Ağırlığı: Boru et kalınlığı ve boru betonunun yoğunluğu etkili olmaktadır. HT = Ağır vasıtayı göstermektedir. 3 durumda incelenmektedir.50 2 6 2 LT12 4 1.1 NOT: K1 ile K2 daima birlikte ele alınır. darbe faktörü. C.0 2. Boru içindeki su yükü hesaplara dahil edilmektedir.35° kum) ÇokAz Kohezyonlu 30° (Üniform olmayan kum veya çakıl Karışık kohezyonlu 25° (Killi kum) Kohezyonlu (kil-silt. tekerlek aralığı.40 4 26 2 HT 30 3 5 1.Trafik Yükü: Zemin üzerindeki trafiğin boruya olan etkisidir.0 0.Yalnızca boru içinde su yükü olduğuna göre 4 .40 5 30 HT38 3 6.0 2.20 7 45 8 HT60 3 10 1. SERME ŞARTI Hendek duvarları ile dolgu arasındaki sürtünmedir.5 1.Yalnızca boru dışında su yükü olduğuna göre 3 .2 0.20° turba) 2. Elverişsiz durumun belirlenebilmesi için.3 3 4 2.4 0.5 1. .50 1 3 2 LT 6 2 1.20 60 LT = Hafif vasıtayı göstermektedir. Su Yükü : Borunun içindeki ve dışındaki su boruya kuvvet olarak etkimektedir. borunun zemindeki derinliği ve boru çapı etkili olmaktadır. ZEMİN CİNSLERİ VE ZEMİN YÜKLERİ Bu etkiler 4 grupta incelenmektedir.Boru içinde ve dışında su yükü olduğuna göre 2 .5 0. 1 . Standart Taşıtlar için Tekerlek Yükleri Tekerlek Yük NO SEMBOLÜ AĞIRLIĞI DİNGİL MAKSİMUM DARBE FAKTÖRÜ (ton) SAYISI TEKERLEK YÜKÜ (ton) LT 3 1 1. B.5 0:5 0.5 1. ZEMİN GRUBU ZEMİN CİNSİ İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI BİRİM AĞIRLIĞI t/m3 YATAY ZEMİN BASINÇ KATSAYILARI Ki K2 1 2 Kohezyonsuz (Çakıl.50 3 12 2 HT26 6. Boru dışındaki su yükü genelde boruya elverişsiz şekilde etkilememektedir. aks aralığı.5 0.0 0.

(Vps > 0. Tip Yük Dağılımı: Düşey ve yatay kuvvet etkilerine ilave olarak zeminin pasif tepkisini de dikkate alan bir yük dağılım tipidir.Ф 1200 mm' den küçük borular tek donatılı olarak donatılandırılmaktadır.A TİPİ Yataklama : Yumuşak. 1. boruya etki eden yüklerden fazla olması halinde boru iç ve dış donatısı tepe basınç yüküne göre hesap edilir. Bu tip yataklamada boru zemine direk oturmaktadır. tepe basınç yükünün. 'den büyük çaplar için mukavemet yönünden donatılmalıdır. Dış donatı boru yanlarındaki momente göre. (Vps > 0. Beton genişliği D+20 cm' den az olmamalıdır (D. H. 3. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli zeminlerde yapılan yataklama tipidir.Borular Ф 600 mm. 2. iç donatı ise maksimum olan tepe veya taban momentine göre hesap edilmektedir. tepe basınç yükleri ve bir çok detayları TS 821'de bulunmaktadır.DURUM 1 2 3 SERME ŞARTI İksasız veya Çok İnce İksalı Sıkıştırılmış Dolgu Boru Seviyesinde Sıkıştırılmış Boru Hidrolik Dolgu Olan Palplanş İksalı Dolgu SÜRTÜNME AÇISI (p') p' = Ф Üstü p* = 2/3 Ф Kalın Levhalarla İksa Edilmiş ve İksa Levhalar p' = 0 Alınmış Dolgu Ф = Dolgunun içsel sürtünme açısıdır.P.) 3. F. BORUNUN DONATILANDIRILMASI 1.S. YATAKLAMA TİPLERİ 3 tip yataklama kabul edilmektedir. YÜK DAĞILIMI 3 tipte incelenmektedir. gerekirse tahkike tabi tutulmalıdır. Ancak. (Vps < 0. Ф 600 mm. 3. BORU HESAPLARI Boru hesaplarında boruya etki eden kuvvetlerin yanı sıra borunun yataklama tipi.alındığı yük dağılımıdır. Yataklama açısının 120° olması en ekonomik yataklama açısı olarak kabul edilmektedir. ve daha büyük çaplı borular çift donatılı olarak yapılmaktadır. Tip Yük Dağılımı: Yalnızca düşey ve yatay kuvvet etkilerinin dikkate . Tip Yük Dağılımı (Beton Yataklama) . E.. çok sert veya kayalık zeminlerde yapılan yataklama tipidir. boyutları. dolgu zemini ile hendek duvarı arasındaki sürtünme açısından büyük olamaz.B TİPİ Yataklama : Kum. 1. 2. Bu donatılar boru et kalınlığının tam ortasına maksimum moment esas alınarak Yerleştirilmektedir. Eliptik donatı bazı zorluklar ve olumsuzluklar nedeniyle kullanılmamaktadır. 2.1 olması halidir.) D. G. Aksi halde donatı hesabı tepe basınç yüküne göre hesap edilmektedir. Yataklama kalınlığı 10 cm' den az olmamak kaydıyla D/4 ölçü olarak alınır.Ф 1200 mm.1 olması halidir.1 olması halidir. BORULARA AİT ÖZELLİKLER Boruların beton cinsi. Yalnızca düşey ve yatay kuvvet etkilerinin dikkate alındığı ancak temel reaksiyonunun radyal olarak tepki gösterdiği yük dağılımıdır.) Vps: Boru zemin rijitliğidir.) Boru zemin sistemi rijitliği V. .C TİPİ Yataklama : Betondan yapılan yataklamadır.Boru dış çapıdır). Yataklama kalınlığının minimum D/10 + 10 cm olması gerekmektedir. yataklama açısı ve boru çapı da etkili olmaktadır. 4.Donatı hesaplarında boruya gelen yükler tepe basınç yükünden fazla ise bu yüklere göre hesap edilmelidir. (İçsel sürtünme açısı.

Ancak A tipi yataklama yapılan kazı hendeklerinde zemin ıslahı veya drenaj yapılması (kûmla. v.SONUÇ VE ÖNERİ Boruların yataklaması çok önem arz etmektedir. Bu nedenle 120° yataklama (2 a ) en ekonomik yataklama olarak önerilmekte ve örnek olarak ekte verilmektedir. künkle. A TİPİ YATAKLAMA (120 Derece Zemin Yataklamalı) A Tipi yataklama: Boru projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. 90° yataklama yapılması halinde boruya maksimum moment intikal ettiğinden ve bu moment alınamadığından tavsiye edilmemektedir. granüler dolgu miktarı artmış olacağından maliyet artacaktır. .b. büzle. boruda ekonomi sağlanabilir. plastik borayla. 180° yataklama da maksimum moment çok daha iyi alınmakta ancak. çok sert olması. Şekil 30 : A Tipi Yataklama Kesiti GEÇİCİ NOTLAR: 1° Yataklamanın A tipi olacağına ve yatak ıslah tabakasının kalınlığına ilgili Bölge Müdürlüğümüzce karar verilecektir. yumuşak olması. Uygun ve iyi bir yataklama ile boru emniyete alınabilir. kaya olması. hendek tabanının. yataklama ve yatak ıslah malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir.) durumlarında hendek tabanı kum-çakıl olacağından B tipi yataklama yapılır. 2° Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu. ve ya hendek tabanının temizlenemeyecek kadar taşlarla dolu olması halinde yapılmaktadır.

hendek tabanında. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir. B TIPI YATAKLAMA (120 DERECE ZEMİN YATAKLAMALI) (ZEMİN ISLAHLI VEYA DRENAJLI) B tipi yataklama: Boru projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. Ayrıca A tipi yataklamalarda zemin ıslahı veya drenaj yapılması durumlarında da hendek tabanı kum-çakıl olacağından B tipi yataklama yapılır. hendek tabanında.B TİPİ YATAKLAMA (120 DERECE ZEMİN YATAKLAMALI) B tipi yataklama: Bora projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli toprak zeminlerin bulunması veya bunların karışımlarının bulunması halinde yapılır. kum. GEÇİCİ NOT: Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu ve yataklama malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış. . kum. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli toprak zeminlerin bulunması veya bunların karışımlarının bulunması halinde yapılmaktadır.

demir. çakıl. İHZARAT.Şekil 32: B TİPİ YATAKLAMA KESİTİ GEÇİCİ NOTLAR 1° Zemin ıslahı veya drenaj tabakasının yapılıp yapılmayacağına. yataklama. ihale kapsamında yapılacak iş kalemleri için gerekli olan malzemenin yıllık iş programına göre yeterli olacak miktarda şantiyede hazırlanmasıdır. lastik. MALZEME TEMİNİ VE TAKİBİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet Ali ÖZALP Şube Müdürü İhzarat.2. Sözleşmesinde ihzarat bedeli ödenmesi ön görülen malzeme yıllık iş programına göre ve o yıl yapılacak iş kalemleri için yeterli olacak miktarda ihzar olunur. kum. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir. drenaj zemin ıslahı içinde düşünülecektir. Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilen malzeme için bedel ödenmez. Ancak hem zemin ıslahının ve hem de drenajın gerekmesi halinde ayrı ayrı tabakalar halinde yapılmayacak. zemin ıslahı ve drenaj malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış.1984 gün 18313 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliği ile ihaleye tabi işlerde' kullanılacak malzemeler için TSE garanti belgesi olmayanların kontrol teşkilatınca kullandırılmaması istenildiğinden ihzar edilecek malzemelerden Türk Standardı . 2° Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu. ıslah veya drenaj tabakasının kalınlığı ile ıslah veya drenaj biçimine ilgili Bölge Müdürlüğümüzce karar verilecektir. Ancak iş programına uygun olmak kaydıyla belirli bir süre beklemesinde salanca olmayan boru. conta ve font kapak gibi malzemelerden inşaatın ileriki yıllar ihtiyacı için Bankanın izniyle ihzarat yapabilir ve bedeli ödenir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ nın 15.

makine ve teçhizat için üretici firmalarla yapılan sözleşmelerde genellikle sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde yapılacak montaj bedeli de imalat bedeline dahil olmakta ve montajın anılan süre dışında yapılması halinde ayrıca montaj bedeli ödenmesi gerekmektedir. Düzenlenen tespit tutanağındaki ihzarat miktarı o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki ihzarat miktarından az olmayacaktır. hava kazanı. v. 1988 ve sonraki yıllar baskılı sözleşmelerimizle 1988 den önceki yıllar sözleşmelerimizden de hükümlerinin eklendiği 20.demir kapak. İmalata başlamadan önce Bankanın yazılı izni alınmak şartıyla demir direk. pompa. belirli bir fiyat değişikliği tarihine kadar şantiyede bulundurulması gereken malzeme miktarı.1989 gün 89/54 sayılı genelge esaslarında malzemenin iş programındaki temin süresi içinde lineer olarak artan miktarlarla ihzar edileceği esasına göre tayin olunacak. kazan. Ancak son hakedişten sonra yıl sonuna kadar yapılmış bir iş alması halinde imalata giren ihzarat miktarı dikkate alınır Tespit olunan ihzarat miktarı olması gerekenden az olması halinde eksik olan miktarın tespit tarihindeki Bankaca temin olunabileceği malzeme ve nakliye bedelleri hakedişten düşülecektir. gibi bazı malzemeler de Bankamızca temin edilmektedir.s. Yılı içinde olacak artış ve eksilişler değerlendirilirken yüklenicinin.. İhzarat bedeli ödenmiş olan malzeme İdarenin malı olduğundan yılı içinde tüketilemeyip ertesi yıla intikal eden ihzarata uygulama yılında mükerrer bedel ödenmemesi için her yıl sonu itibariyle yapılan ihzarat bir tutanakla tespit olunarak ertesi yıla intikal eden ihzarat malzemesine uygulama yılında hakedişe uygulama yılı fiyatları dahîl olunduğunda sözleşme esaslarında ihzarat kesintisi yapılacaktır. Çok sık olmasa da Bölgemiz talebine binaen Bankamızca tahsisi yapılan malzemenin ilgili sınai imalatının hazır olmayışı nedeniyle malzeme temin sözleşmesi süresi içinde montajı yapılamadığından ayrıca montaj bedeli ödenmesi durumunda kalınabilmektedir. Bu ahvalde de yine yukarıda belirtilen iş programına göre temin. Keşiflerde yer alan malzemelerden yüklenicinin temin edeceklerinin dışındaki boru. deney raporlarıyla malzemenin uygunluğunun kanıtlanması hususlarına uyulacaktır. Ancak yüklenicinin aynı il veya komşu il içinde başka bir kasabada. sözleşme hükümleri ve 26. doğrama. pano. TSE belgesi. Bankamızca temin olunan pompa.6.şantiyeye gelen malzemeye ait sevk irsaliyesi tarihi ile fatura tarihi arasında 10 gün'den fazla fark olması halinde fatura geçerli olmayacaktır. malzemeyi temin etmekle yükümlü olduğu sürenin tespitinde onaylı iş programındaki süreler ve ihzaratın şantiyeye girdiğinin tespit olunduğu tarihler göz önünde bulundurulacak. Yapılan işlerin kaliteli olması büyük ölçüde kullanılan malzemelerin kaliteli olmasına bağlı olduğundan hem malzemenin kalitesi hem de gereksiz ödemelere yer vermemek için temin olunan malzemelerin takibi büyük önem arz etmektedir. temin süreleri ve yıl içi yatırımında dikkate alınması gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeterli süre önceden tahsis için talepte bulunularak teslimdeki gecikmelere ve işin aksamasına yer verilmemelidir. kaldırma tertibatı. Bankaya karşı yükümlülüğü varsa ve imalatı bu kasabada yapıyorsa bu malzemeye imalat yerinde iken teminat mektubu aranmaksızın yine ihzarat birim fiyatının %80 'ini geçmemek üzere ihzarat bedeli ödenebilir. süreleri. boru ve teçhizatı gibi malzemeler iş yeri dışındaki bir kasaba veya şehirde imal edilebilir ve bu malzemeler imalat yerindeyken teminat mektubu karşılığında ihzarat birim fiyatının % 80 'ini geçmemek kaydıyla ihzarat bedeli ödenebilir. Türk Standardı bulunmayanların da ilgili standart ve normlara göre testleri yapılarak deney raporlarıyla uygunluklarının kanıtlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bankaca verilecek malzemenin tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımının ne şekilde tespit olunacağı özel şartnamede belirtilmiş olmakla beraber ilgili imalatın iş programındaki yapım zamanı ve gerekli malzemenin miktarı.1988 gün 19905 sayılı resmi gazetede yayımlanan 88/13181 sayılı kararname Bina tesisat işleri dışındaki tesis ve yapı inşaasında kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemelerle nakliye bedellerinin sözleşme veya uygulama yılı başındaki fiyat ve bedellerine göre yılı içinde meydana gelecek artış ve eksilişlerin KDV hariç yüklenici kan eklenmeden ve ihale indirimine tabi tutulmadan aradaki farkların net olarak ödenmesini veya kesilmesini ön gördüğünden ihzaratın sağlıklı olarak takip olunmasının önemi daha açık görülmektedir. makina. .8.bulunanların TSE belgeli.

boruların kullanılmasından kısa süre sonra vazgeçilmiş. dairesel kesitli olarak imal edilmiştir. vasıflan. Yoğun trafik yüküne maruz kalan mecralara döşenen Ф 600 mm den daha büyük çaplı beton borularda çatlama vakaları gözlendiğinden 1987 yılından itibaren Ф 700 mm ve daha büyük çaplı prefabrik boru ve yerinde dökme mecraların betonarme olarak imal edilmesi Bankamızca uygun görülmüştür. 1975 yılından itibaren santrifüjlü boru imalatından vazgeçilerek bunun yerine Ф 1200 mm çapa kadar beton boru ve özel parçaları imal edildiği vibrasyonlu beton boru atölyelerinde üretilmeye başlanmıştır.Borular kullanılmıştır.Bu nedenle montaj yapılacak pompa. muayene metotları. Büyük çaplarda imal edilen beton boruların TS 821'de öngörülen et kalınlıklarının yeterli olmadığı gerekçesiyle kanalizasyon işlerinde kullanılacak boruların daha dayanıklı olması için Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde geçerli olan standartlara uygun boru üretimine geçilmesi karalaştırılmış ve kaynak olarak ISO (Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı) veya topluluğa üye ülkelerin standartlarından istifade edilmesi prensibi kabul edilmiştir.1990.Şube Müdürü A. Bu atölyelerde üretilen beton borular daha büyük çaplarda üretildiği için bu gelişme beton borular için bir aşama kabul edilmiştir. Bu aşamada beton boru ve özel parçalarının imalat tarzı. istif ve taşıma esaslarının belirlenmesinde DİN 4032 normu tatbik edilmiştir. PREFABRİK BETON VE BETONARME BORULAR İLE BACALARDAKİ YENİLİKLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhsan DİLSİZ . Daha sonra beton ve betonarme borular ve özel parçaları.8. Bankamız 10. basınçsız yağmursuyu boruları İ985'de revize edilen TS 821'e göre yapılmaya başlanmıştır Bu normda üretilen boruların boyları 1 m. bu borulara ait birim fiyatlar 1988 yılında Bankamız Birim Fiyat Cetvellerine dahil edilmiştir. bunun yerine santrifüjlü boru makinelerinde üretilen beton boru imalatına başlanılmıştır. Söz konusu imalatlara ait esaslar 1978 yılında TS 821 olarak TS ye dahil edilmiştir. Daha sonra kanalizasyon ihalelerinin çoğalması ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle A.Beton ve betonarme borular Bankamızca kanalizasyon tesislerinin yapımına 1969 yılında başlanmış olup. yerinde dökme boru olarak imal edilmekte idi. Söz konusu makinelerde Ф 500 mm ve daha büyük çaplı borular üretilemediğinden.Ф 1800 mm çaplarındaki prefabrik betonarme borular eliptik donatılı olarak imal edilmeye başlanmış olup. bu süreçte 0 500 mm ve daha büyük çaplı pis su mecraları. tahsis olunan malzemenin takibi yapılarak süresinde yüklenicisince teslim alınması sağlanarak işin aksamasına ve montaj süreleri aşılarak ilave montaj bedeli ödenmesine yer verilmemelidir.Ç.ilk aşamada pissu mecralarında boru olarak 5 atü' ye dayanıklı A.Ç. makine ve teçhizat gibi malzemelerin tahsis taleplerinde ilgili sınai imalatın montaja hazır olabileceği zaman ve malzemenin imal veya temin süreleri göz önünde bulundurularak yapılmalı. olup.M 86 standartlarına uygun olarak . tarih 4401 sayılı yazı ile TS 821 ve 3830 standartlarında ön görülen et kalınlıklarının yetersiz kaldığını TSE'ne intikal ettirmesinden sonra . ölçü ve toleransları. Ф 7OOmm . istenilen kalitede ve et kalınlıklarında yeterli tepe basıncına dayanıklı betonarme boruların ISO (Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı) 2785 yük kabulleri ile ASTM C 76 .

Muayene ve parsel bacaları Ф 200 mm. TS 821'in revizesini takiben kanalizasyon pissu ve yağmursuyu mecralarında kullanılan beton ve betonarme borular. bu tarihten itibaren söz konusu boruların proje ve imalatları bu esaslara göre yapılmaya başlanmıştır. ASTM C 76. taban elemanları TP 10/20 -D.Boru görünümünde ( açık gri) olması gerekmektedir. Kasım 1993 revize TS 821'de belirlenen ölçü ve yapım esaslarına uygun olacak şekilde sınıflandırılmıştır.9.1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.0 3000 mm çaplar arasında imalatı yapılan mecralar için TP 10/20 -B muayene baca tip projeleri hazırlanmış olup. Büyük çaplı boruların üretimine ASTM C76. ve 0 1800 mm . Bu nedenle.7.Ф 1800 mm çaplar arasında imalatı yapılan mecralar için TP 10/20-A. Almanya'da yapılan uygulama yerinde incelenmiş ve bu esaslar çerçevesinde buhar kürlü.1991 tarihinde tasdik edilerek uygulanması için Bölge müdürlüklerimize gönderilmiştir. gövde elemanları TP 10/20 -C. tip projeleri adı altında 9/10/1996 tarihinde . Bu esaslar çerçevesinde yapılması kararlaştırılan buhar ve su kürlü beton ve betonarme boruların Birim Fiyat Analiz ve Birim Fiyat Tarifleri Başkanlığımızca hazırlanarak 1995. Kuru olmasına rağmen rengi koyu gri görünümde olan borular buhar kürü tatbik edilmeyen boru olarak nitelendirilir. 3. deney ve yapım esasları yeniden belirlenmiş. işletilmesi sırasında teknik hataların minimum olması görüşü esas 'alınarak yürütülmelidir. B. 10/20 tıp proje hazırlanmış ve tasdik edilerek uygulamaya konulmuştur. Ancak 1993 yılında TS 821 revize edilerek beton ve betonarme boruların ölçü. yukarıda zikredilen özellikleri kapsayan muayene baca elemanları kullanılmaya başlanmıştır.yılında yayımlanan Bankamız Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri kitaplarına dahil edilmiştir. 1990 yılında TP 10/20 projelere esas olacak birim fiyat tarif ve analizleri hazırlanarak Bankamız Birim Fiyat Cetvellerine dahil edilmiş . Kabulü bankamızca yapılması koşulu ile söz konusu betonarme boruları üretecek fabrikaların yükleniciler tarafından kurulması şartı getirilmiştir.M 86 Standartlarında boru üretimi yapacak fabrikanın muhteviyatı 1990 yılında Bankamızca bir tutanakla belirlenmiştir. konu ile ilgili araştırma ve çalışmalar Temmuz 1996 tarihinde tamamlanmıştır. Bu aşamada. 1991 yılında Ф 1200 mm . Revize TS 821'ın yayın tarihinden itibaren üç ay sonra eski TS 821 yürürlükten kaldırılmıştır. ve bu tarihten itibaren prefabrik baca elemanlarının yapımı yaygınlaşmıştır. Kanalizasyon inşaatlarının kabulü ve işletmeye açılmasında en büyük hataların muayene bacalarından kaynaklandığını.imal edilmesi için. lastik conta birleşimli muayene bacası prefabrik taban ve gövde elemanlarının projeleri Başkanlığımızca hazırlanmıştır.M 86 standartlarında 1994 yılma kadar devam edilmiştir. Bilahare. Söz konusu Projeler prefabrik olarak hazırlanmasına rağmen prefabrik elemanların birim fiyatları yapılmadığından 1990 yılma kadar baca imalatları yerinde dökme olarak yapılmıştır.Ç. buhar kürüne çok önem verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle TS-3830' da belirlenen esaslara uygun olarak buhar kürü tatbik edilmesi ve bilahare su havuzlarında dinlendirilmesi gerekmektedir Buhar kürüne tabi tutulmuş beton elemanların rengi kuru halde A. Başkanlığımızca hazırlanan muayene bacası lastik conta birleşimli. Boruların kaliteli bir şekilde üretilebilmesi için. Bankamızca yaptırılan kanalizasyon inşaatlarında uygulanmak üzere muayene bacası prefabrik elemanlarının yeniden projelendirilmesi çalışmalarına 1995 yılında başlanmış . Avrupa'da eski Din normlarındaki tip projeler 1970li yılların sonuna doğru uygulamadan kaldırılmış bunun yerine.Ф 1000 mm (Ф 1000 m hariç) çapa kadar döşenen mecralar için uygulanacak muayene bacaları için Alman DİN normlarından yararlanılarak 1973 yılında TP. Bankamızca-yüklenicilere talimat verilmiş. İşçilik hatalarının minimuma indirilmesi bakımından muayene bacalarının taban betonlarının da prefabrik olarak yapılması ve tüm baca elemanları birleşimlerinin lastik conta ile yapılması esası Başkanlığımızca prensip olarak kabul edilmiştir. imalatı tamamlanan muayene bacalarının % 80 den fazlası yer altı suyunu mecra içine aldığı teknik incelemeler sırasında tespit edilmiştir. Kanalizasyon inşaatlarının yapımı. revize TS 821 6.

KAMULAŞTIRMA. Sızdırmazlık ve tepe basıncı deneyleri Kasım 1993 revize TS 821 esaslarına göre yapılır. TS 3830 TS 2940.11. Kıymet takdiri komisyonu raporunun. TS 809. Söz konusu imalatlara ait Birim Fiyat Tarif ve Analizleri ise bilahare Başkanlığımızca hazırlanmış ve 5.1996 tarihinde tasdik edilerek uygulama esaslarını belirtilen 5. TS 3646 TS 500 TS 708. TS 1248 Agrega granülometri çapı max 20 mm yi aşmayan bir karışım boru bağlantılarında kullanılacak contalar için TS 5434 deki kurallar esas alınır. Kamulaştırma bedelinin tespiti için kıymet takdiri komisyonunca rapor düzenlenecektir. Agregası Agrega granülometrisi Çimento özellikleri Karışım suyu Donatı çeliği Beton karışımlarının hazırlanmasına Boru yapımında Nitelik kontrolü için Taşıma ve yerleştirme işleminde TS 706 TS 3830 TS 26. Beton borularda beton boru basınç mukavemeti en az TS 500'de öngörülen beton mukavemet sınıflarından BS 30'a. mukavemeti normal dayanımlı beton ve betonarme boruların özellikleri. Bu belgelerin temininden sonra Bölge Müdürlüklerimiz matbu bilgi formlarını doldurarak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunacaklardır.onaylanmıştır. 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili hükümlerine uygun olup olmadığının ve taşınmazın kamulaştırma bedeline karşı tenkis davasının açılıp açılamayacağı hususunun Belediyesince emsal rayiçlerle karşılaştırma yapılarak tespiti ve tespit edilen sonuç bir rapora bağlanacaktır. TS 3351 TS 1247. irtifak (geçiş) haklan bedeli ve zarar-ziyan bedellerinin Bankamızca karşılanması durumlarında aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılmaktadır. TS 20. Sülfatın zararlı etkisi çok fazla ise kaplama veya gömlekleme gibi benzeri tedbirler alınır.11. kamulaştırma bedeli ile tezyidi bedel davaları sonucunda mahkemece karara bağlanan tezyidi bedel farkları . . TS 3068. TS 4559 TS 802 TS 500. Zararlı kimyasal etkileri olan su.1996 tarih ve 5087 sayılı onay ve projeler Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiştir Kasım 1993 revize TS 821'e göre et kalınlığı normal cidarlı. Söz konusu taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamulaştırılmasına ait Belediye Meclisince kamulaştırma karan alınacaktır. 1-Kamulaştırma işlemi. betonarme borularda ise BS 35 esastır. zemin ve gaz etkisinde kalan boruların üretiminde TS 3440’ daki kurallar esas alınır. Belediyelerce yapılan kamulaştırmalarla ilgili olarak. Genel Müdürlükçe talep uygun görüldüğü takdirde yetki verilecektir. Sudaki sülfat miktarı 600 mg/lt' nin üzerinde olduğunda TS 809' a uygun sülfata dayanıklı çimento kullanılır.Şube Müdürü Bankamız yatırım programında yer alan tesisler nedeniyle. GEÇİŞ HAKLARI VE ZARAR ZİYAN BEDELLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Necdet DEMİRAL .

yersel tetkiklerde.1991 tarih ve 26 Nolu genelgede 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Belediye Encümen kararının alınması bahsedilmekte ise de Bankamız teamülünde Belediye Meclis kararının alınması prensip edinilmiştir. uygulamada meydana gelecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermek için aşağıdaki hususlarda titizlik göstermeleri.4. Kamulaştırılacak alandaki parsel sınırlarının esas alınmasına dikkat edilmelidir.İçmesuyu ve kanalizasyon projeleri hazırlanırken.Özellikle kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında belirlenen arıtma tesisi yerlerinin sınırlan kadastro paftalarında da belirtilerek Belediyesine verilmelidir. kamulaştırma ile ilgili Belediye Meclis kararında kamulaştırılan taşınmazın hak sahiplerince açılacak tezyidi bedel davası sonucu ortaya çıkacak bedel farklarının Belediyece karşılanacağı belirtilmelidir. farkının (tezyidi bedel) Bankamızca ödenmesi istendiği takdirde.Zarar ziyan bedelleri ile ilgili olarak ise. kamulaştırma ve zarar ziyan bedelleri için gönderilen paralan hiç bir şekilde diğer yatının ve cari harcamalar için kullanılmayacaktır. Mahkeme kararma göre talep edilen kamulaştırma bedeli farkı ile zarar-ziyan bedellerine ilişkin yetki Genel Müdürlükten alındıktan sonra bu bedeller usulüne göre muhasebeleştirilerek Belediyesinden istenecek hak sahipleri listesi ödeme ile ilgili Meclis kararı.C. Belediyelerden. Bankamız yatırım programında yer alan tesislerin yapımı için ayrılan yıl içi ödeneklerinin çok kısıtlı olduğu göz önüne alınarak kamulaştırma bedellerinin Belediyesince karşılanması hususunda.Bölge Müdürlükleri.Genel Müdürlükçe ödenmesi uygun görülen . gerekli görülmesi halinde tadilat projelerinin hazırlanması sırasında.İlk kamulaştırma ve irtifak. işin daha sağlıklı yapılmasını ve gecikmeleri önleyecektir. 2.hakkı bedelleri ile ilgili yetki ve para Bölge Müdürlüğüne intikal ettiğinde gereken para T. 3. proje kontrollerinde. Bölge Müdürlüklerimizce belediyeler bilgilendirilmelidir. hatların karayolu kamulaştırma hudutları dışından geçirilmesine özen gösterilmelidir. Genel Müdürlüğe suret veya fotokopi gönderilmeyecektir. 11. 5. Kamulaştırma ve zarar ziyan bedelleri ile ilgili evraklar Bölge Müdürlüklerince muhafaza edilecek olup. Talep Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde yetki gönderilecektir. verile emri mukabilinde Bölge Müdürlüğümüzün hesabının bulunduğu bankaya verilecek ödeme talimatıyla hak sahiplerine ödenecektir. Bölge Müdürlüklerimizce.Şebeke projelerinin yapımı sırasında imar uygulaması yapılmayan sokaklardan özellikle taşıyıcı . 5.Zaruri haller dışında karayolu geçişlerinden kaçınılmalıdır. 1.2.Belediyesince kamulaştırma bedelinin arttırılmasına ilişkin davaların açılması ve sonuca bağlanmasından sonra kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kamulaştırma bedeli. Talep Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde gerekli yetki ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir. Kamulaştırma ve zarar ziyan bedellerinin ödemeleri ile ilgili.imar planı dahilinde kalan terfi merkezi yerlerinin imara uygunluğu tahkik edilmelidir. kıymet takdir komisyon kararı ile ödemeye ilişkin Belediye Meclis kararı istenecek ve matbu bilgi formu doldurularak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunulacaktır. kamulaştırılan taşınmazın Belediye adına tescil edilmiş tasdikli tapu sureti veya kesinleştirilmiş el koyma ve tescil kararı yada bedel farkına ilişkin kesinleşmiş mahkeme karan belediyesinden istenecek ve bilahare matbu bilgi formu doldurularak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunacaktır. Ancak kamulaştırmanın kesinleşmesine müteakip taşınmazın tasdikli tapu sureti ilgili Teknik Daire Başkanlığına gönderilmelidir. 4. 6. Kamulaştırma bedelinin Bankamızca karşılanması söz konusu olduğu durumlarda. 4. 3. Ziraat Bankası Şubesine ödeme ile ilgili Belediye Meclis kararı ve gerile emri mukabilinde hak sahiplerine ödenmek veya hak sahipleri adına bloke edilmek ve neticede paranın alındığına dair hak sahiplerinin imzasını havi makbuz ödeme ile ilgili Belediye Meclis karan ve Verile Emri Bölge Müdürlüğüne gönderilmek" şartıyla havale edilecektir.

5 deniz deşarjı. Bu işlerden devam eden işler kapsamındaki 242 işin. Aksi durumlarda hattın geçirilmesi için yapılacak imar uygulamasında.hatların geçirilmemesine özen gösterilmelidir. imar planı. 1997 yılı yatırım programının kanalizasyon sektöründe 38 arıtma. topoğrafık durumu. çalışma alam mutlaka Bölge Kontrol teşkilatınca belirlenmelidir.kademe olarak projelendirilmektedir. PROJE KADEME DEĞİŞİKLİKLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ahmet DEMİREL Daire Başkanı İnsanlar yeryüzünde topluluklar halinde yaşamaya başladığından bu yana.Ekili arazilerde ve buna benzer yerlerde yapılan çalışmalarda . her etap projesi ilgili Bölge Müdürlüğüne de iletilmektedir. Kentlere getirilen bu suların kullanılması sonucunda. yüklenici ve belediyelerin uyum içinde çalışması ve yapılacak iş ve işlemlerde sözleşme. zemin özellikleri etüd edilerek en uygun ve ekonomik sistem seçimi yapılıp. hayatlarını idame ettirebilmek ve bazı sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. teknik şartname. 21 şebeke+deşarj. 6. yerleşim yerinin nüfusu. Bankamızca yürütülen Kanalizasyon projeleri hazırlanırken. proje. Bu projeler belediye ve karakteristik bazında değerlendirildiğinde 456 adet belediyede 872 adet iş üzerinde çalışılacağı görülecektir. Bilindiği üzere ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaların büyük bir bölümünü Bankamız yürütmektedir. 7-Karayolu ve diğer kuruluşlardan alınacak geçiş müsaadeleri. 25 şebeke. Bu iş hacmi ile Bankamızın başarıya ulaşmasının ve yapılan imalatların gerek kullanıcılar tarafından gerekse kamuoyu tarafından beğenilmesinin tek yolu Genel Müdürlük. mevcut alt yapısı. oluşan atıkların insan sağlığına zarar vermeden bulunduğu ortamdan uzaklaştırılabilmesi için de zaman içerisinde çeşitli yöntemleri denemiş. 1 arıtma+deşarj. talimatname ve Bankamızca yayınlanan genelgelere uyulması hususunda azami dikkatin gösterilmesidir. taşra teşkilatı. 281 şebeke+arıtma ve 85 adet şebeke +arıtma+deniz deşarjı projesi yer almaktadır. Genel Müdürlükçe yürütülen işlerin tatbikat projeleri hazırlattırılırken. yatırım programına yeni giren işlerden ise 454 işin ihalesinin yapılması gerekmektedir. Uygulamaya yönelik çıkabilecek . ekonomik ve teknik gelişmeler sonucunda da fenni anlamda kanalizasyon tesislerinin projelendirilmelerini geliştirmiştir. Belirlenen bu esaslar üzerinden işin metraj ve inşaat keşifleri hazırlanmaktadır. yerleştiği kentlerde altyapının önemini anlamış ve çok eski çağlardan beri yaşadıkları bu yerlere su getirebilmek amacıyla çeşitli projeler geliştirmişlerdir. işe başlanmadan önce planlanarak alınmalıdır. Yatırım programındaki diğer sektörlerin işleri de dikkate alındığında Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatımızın nedenli büyük bir iş yükü altında olduğu görülmektedir. Unutmamak gerekir ki iyi bir iş ancak kaliteli bir proje ile gerçekleştirilebilir. iskan teşekkül etmiş kesimler 1. Belediyelerce Bankamıza verilen yetkilere dayanarak tesis inşaatları ihale edilmekte ve yer teslimleri yapılarak Bölge Müdürlüklerimizin kontrolerliğinde uygulamaları yürütülmektedir. Belediyelerinin kamulaştırma bedellerinin Bankamızca karşılanması talepleri olmaktadır. BELEDİYE VE BÖLGE TALEPLERİ. kapalı olan ve imar planına uygun olarak açılmamış1 yollar ise 2. Tatbikat projeleri hazırlanma aşamasında Bölge Müdürlüklerimiz gereken titizliği göstermek durumundadır. sosyal. imarda yolları açık.kademe olarak.

problemler proje aşamasında tespit edilerek Genel Müdürlük uyarılmalıdır. Böylece ileride gerekebilecek tadilat projeleri önlenmiş olacaktır. Bu sebeple, tatbikat projesinin her aşamasında projeler Bölge'ce itina ile tetkik edilmelidir. Genel Müdürlükçe sözleşmeye bağlanan ve 1130 sayılı genelgeye göre Bölge Müdürlüklerimizce yürütülen işlerin tatbikat projeleri 1985/49 sayılı genelgeye göre Genel Müdürlükçe onaylanmaktadır. Bu genelge çerçevesinde düzenlenecek tadilat projeleri hakkında Genel Müdürlük görüşü alınması gerekmektedir. Uygulamada görülen bazı aksaklıklar sebebi ile 1986/67 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede ifade edilen temel hususlardan biri de tadilat projelerinin Genel Müdürlük tasdiki alınmadan inşaatına geçilmemesi hususudur. Esas olan şudur ki tatbikat projesi şartnameler ve proje hazırlama talimatnamelerine uygun hazırlanmış işlerin- imalatında sorun yaşanmaması gerekir. Aynı mantıkla, hazırlanacak tadilat projelerinin de şartname ve talimatnamelere uygun olması, uygulamadaki sorunları ortadan kaldıracaktır. 1985/49 ve 1986/67 sayılı genelgelere rağmen tadilat projeleri Genel Müdürlükçe tasdik edilmemiş işlerin imalatlarının yapılması, Genel Müdürlükçe tadilat projesinde yapılacak revizyonlarda büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu durumlara meydan verilmemesi için proje değişiklikleri konusunda Bölge, Belediye ve yüklenici işbirliği ile konu irdelenmeli, çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilmeli, yükleniciye tadilat projeleri yaptırıldıktan sonra Genel Müdürlük tasdikini müteakip imalatlara başlanılmalıdır. Ayrıca, tadilat projelerinin gerekçeleri hakkında Bölge Müdürlüklerimizce Genel Müdürlüğe ayrıntılı bilgi verilmelidir. Tüm tadilat projelerinde; şebeke planı, hesap tabloları ve profiller bulunmalıdır. Meskun halde bulunan, alt yapıları bir kaç kez ele alınarak fenni bir şekilde yapılmayan, röleve edilmeyen ve hassas bir işletme projesi olmayan yörelerde yaptırdığımız projelerde, uygulama sırasında bazı tadilatların çıkması ve yapılması doğal karşılanmaktadır. Ancak esasa taalluk eden bir değişikliğin olmaması gerekir. Aksi halde yapılan ilk projenin doğruluğu tartışılır olur ki bu durum olmaması gereken bir husustur. Bilindiği üzere projelerimizin arazi çalışmalarının kontrolü ve tasdiki 25.6.1986 tarih ve 1986/67 sayılı genelge ile Bölgelerimizin yetkisine verilmiştir. Proje çalışmalarının bazı bölümleri ile bilhassa tadilat projelerinin tetkik ve tasdik yetkisinin de Bölgelerimize verilmesi arzu edilmesine rağmen, bu hususa projelere gereken ilginin gösterilmemesi nedenleriyle karar verilememektedir. Ülkemizin ekonomik şartlarının getirdiği zorluklardan dolayı kanalizasyon tesislerine yeterli ödenek ayrılamamaktadır. Bunun sonucunda, inşaatların bitirilmesi çok uzun yıllar almaktadır. Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması neticesinde de ilk projelendirmede hedeflenen sınırların dışına çıkılmakta olduğu bir gerçektir. Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı işin sahibi belediyelerden zaman zaman ihale kapsamında olmayan ilave teklifler gelmektedir. Bu talepler, projede 2. kademe projelendirilmiş olup da 1. kademeye alınması istenen hatlar, imar dışında olup da belediyesi tarafından toplu konut alam olarak belirlenen alanların altyapılarının ele alınması talepleri çok sık rastlanan durumlardır. Ayrıca, belediye başkanlarının çoğu zaman siyasi kaygılar ve kamulaştırma bedellerinin yüksek oluşu gibi sebeplerle mesnetsiz proje değişikliği talepleri olabilmektedir. Özellikle, terfi merkezleri ve atıksu arıtma tesislerinin yapılacağı alanlarla ilgili olarak tatbikat projeleri onaylandıktan1, hatta inşaat ihalesi yapılma aşamasına gelindiğinde ve yapım çalışmaları sırasında bile bir takım yer değişikliği talepleri gelebilmektedir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda Bölge Müdürlüklerimiz belediye taleplerim mahallinde inceleyip etüd etmeden Genel Müdürlüğe intikal ettirmektedir. Şöyle ki, sanki taşradaki teşkilatların görevi bu talepleri merkeze intikâl ettirmekle sınırlıymış gibi düşünülmektedir. Halbuki bu durum, mahalli tetkiklerin Genel Müdürlükçe yapılmasını gerektirdiğinden, zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Kontrollük teşkilatı olarak, bu gibi taleplerin olması halinde işin ana sözleşme keşfi kapsamı dışına çıkılmaması ve ilave işler yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz;

1. Yapılan talebin işin ilk keşfini ne kadar etkilediği belirlenmeli, sözleşme keşfi kapsamı dışına taşıp taşmadığı irdelenmelidir. 2. Talep edilen yerlerin projede olup olmadığı, var ise kademe durumu incelenmeli, 2. kademede projelendirilmiş ise bu kesimlerdeki imar yollarının açılıp açılmadığı, iskan teşekkül edip etmediği araştırılmalıdır, 3. Projesinde 2,kademede olup da, 1. kademeye alınması istenilen kesimlerin ana sisteme bağlanabilmesi için ekstra imalatların gerekip gerekmediği, keşfi etkileme durumları etüd edilmelidir. 4. İnşaatı yapılması istenilen ilave yerlerde oluşan pissuların niteliklerinin belirlenmesi, bu pissuların kanalizasyon sistemine alınması halinde çalışan sistemi nasıl etkileyeceği araştırılmalıdır. Evsel nitelikli olmayan suların sisteme dahil edilmemesine azami derecede dikkat edilmelidir. 5. Toplu konut alanı altyapı taleplerinde, inşaata esas kanalizasyon projesinde bu kesimle ilgili herhangi bir uç debi, nüfus bırakılıp bırakılmadığı araştırılmalı, bırakılmadı ise düşünülen nüfustan ne kadar ilave debi geleceği, gelecek bu debiyi sistemin taşıyıp taşıyamayacağı etüd edilmelidir. 6. Sistemde belirlenen çapların ilave debiyi taşımaması durumunda ana proje dokusunun etkilenme durumu belirlenmelidir. 7. Toplu konut sahasında kanalizasyon sistemi yapılabilmesinde ana baz teşkil eden yol projelerinin yapılıp yapılmadığı tespit edilmelidir. Bankamızca, 1969 yılında başlatılan kanalizasyon çalışmalarından bu güne kadar 141 şebeke, 31 arıtma ve 26 deniz deşarjı işi bitirilebilmiş-bu tesislere 1997 fiyatlarıyla 130 trilyon TL harcama yapılmıştır. 1997 yılı yatırım programı 24 Ocak 1997 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yatırım programında mevcut işlerimize ilaveten 233 yeni iş programa dahil edilmiştir. 1996 yılı fiyatları ile devam etmekte olan işlerimizin toplam proje tutarı 314 trilyon TL, 1996 yılı-sonuna kadar tahmini harcama 83 trilyon TL'dir. 1997 yılı için talep edilen yıl içi ödeneği 40 trilyon TL olup, kabul edilen ise belediye katkısı dahil 10.6 trilyon TL'dir.. Yukarıda verilen sayısal değerlerin incelenmesi sonucu; yatırım programındaki 456 projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 21 yıla, 1997 yılı fiyatları ile ise yaklaşık 36 yıla ihtiyaç vardır. Kanalizasyon sektörü için gerekli finansman ve imkanların sağlanması halinde kapsamında bulunan tüm işlerin yapılması arzu edilen bir durumdur. Ancak yıllardır bu imkan bulunamamıştır. Bu nedenle 1996 yılında yapıldığı, gibi yürütülen işlerde ihale kapsamındaki işlerin tamamının yaptırılması mümkün olamayacaktır. Başka bir ifade ile I.kademe hatların tamamı yaptırılamayacağından II.kademeden I.kademeye hat alınması şimdilik düşünülmemektedir.

İMALAT-ŞARTNAME İLİŞKİLERİ ve İNŞAATLARDA KALİTE İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güniz MUTLU - Başkan Yardımcısı Bilindiği üzere,bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler,uluslararası rekabetin artması, Gümrük Birliğine giriş, Çevre Yönetimi, Zaman Yönetimi gibi ülkemiz gündemine ağırlığım koyan konular,mamul ve hizmetlerin kalitesine ilişkin yeni talepler yaratmaktadır. Günümüzde dünya çok küçülmüş,enformasyon,teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler ülkeleri acımasız bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yanşa yöneltmiştir. Bu yarışta teknolojilerini hızla geliştiren devletler,ortak çıkarlarını korumak amacıyla birlikler oluşturarak ve ekonomik alanda globalleşme politikaları uygulayarak,uluslararası pazarlara hakim olmaya başlamışlar ve karşımıza yeni ekonomik dengelerin kurulduğu bir dünya düzeni çıkmıştır. Yeni

ekonomik düzende yaşayabilme ve başarılı olabilmenin tek bir anahtarı vardır;bu anahtar da "KALİTELİ ÜRETİM" dir. Kaliteli üretimi sağlamak ise eğitilmiş nitelikli insan gücünün yanı sıra üretimin amacımıza uygun yöntem ve araçlarla gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu durumda,şartnameler çok önem kazanmaktadır. Zira üretimin nasıl yapılması gerektiği şartnamelerle tarif edilebilmektedir. Şartnameler çerçevesinde çalışmak,belirli bir kaliteyi sağlamanın yanı sıra standartlaşmayı,yani münferit her işte aynı kalitede imalat yapılabilmesini de sağlamaktadır. İmalatların şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bir teşkilatlanma modeli oluşturulması gerekmektedir. Bankamızca yaptırılan işlerde,genellikle yüklenici tarafından bir şantiye şefi, işveren tarafından da bir kontrol mühendisi bu işin sorumlusudur. Halbuki gelişmiş ülkelerde genel kabul gören yöntem şantiye şefinin yanı sıra bir "KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ" istihdam edilmesi ve bir "KALİTE KONTROL PLANI" uygulanması şeklindedir. Şimdi sizlere bir kalite kontrol planının ne olduğunu ve de neleri içerdiğini çeşitli başlıklar altında tanıtmaya çalışacağım. KALİTE KONTROL ORGANİZASYONU Tesisteki tüm imalatlarda yeterli denetim ve testleri yapmak, malzeme işçilik ince iş fonksiyonel performans ve işaretleme açısından mevcut şartnamelerle plan ve projelere uyumu denetlemek ve sağlamak amacıyla yüklemenin teşkilatı bünyesinde bir Kalite Kontrol (KK) ekibi oluşturulur.Bu ekipte sırasıyla KK mühendisi, inşaat işleri, mekanik ve çelik işleri, ile elektrik işleri, KK sorumluları ve büro işleri KK sorumlusu yer alır. KK Mühendisi sözleşme kapsamındaki tüm İmalatların Kalite Kontrolünden Proje Yöneticisine karşı sorumludur. AMAÇ Bu planın amacı sözleşme ve eklerinde istenilen hususlar hakkında bir KK ve rapor verme sistemi oluşturmak ve uygulamaktır. Bu plan çerçevesinde, tesisi, sözleşmesinde belirtilen süresi içinde şartnameler,projeler ve farklı iş kalemleri arasında uyumsuzluklar olmadan tamamlamak amacıyla imalatların yeterli sayıda denetimi ve testi yapılır. Bu kapsamda malzemelerin temin edileceği üretici firmaların ve varsa taşeronların malzeme ve işçiliğinin de teknik şartnamelerle ve çizimlerle uyumlu olup olmadığı denetlenir. YÖNTEM Sözleşme ve ekleri kapsamında yüklenicinin birinci hedefi malzeme ve işçilikte yüksek kaliteyi tutturmak olmalıdır. Bunun için de ■ öğretim, bilgilendirme ve denetim yoluyla istenilen yüksek kaliteye ulaşılmalı ■ şartnamelere, sözleşme hükümlerine, projelere uyum ile Kalite Kontrol Planının uygulanması sağlanmalı ■ İdarenin Kontrol Mühendisi (KM) ile Yüklenicinin Proje Yöneticisinin işin yapımı süresince karşılaşılan problemler hakkındaki uyarıları ve bunlara getirilecek çözümler üzerinde hassasiyetle durulmalı ■ kalitesiz uygulamalar hakkında KM nin direktifleri doğrultusunda Şantiye Şefiyle (ŞŞ) temasa geçilerek derhal önlem alınmalı ■ tesiste yapılan tüm denetim ve testler ile alman önlem vs.nin bir raporu tutularak günlük KK raporuna kaydedilmelidir, KK organizasyonunun hedefi; sözleşme hükümlerine göre yapılan işin hiçbir ekipman, malzeme,proje veya gerek yüklenicinin gerekse de taşeronların ya da malzeme üreticilerinin elemanlarından kaynaklanacak işçilik hataları olmadan işin devamı süresince denetimini sağlamaktır. Bu amaçla KKM' nin yanı sıra işteki ihtiyaca göre başka elemanlar da istihdam edilebilir. KKM numunelerin alması, laboratuarlara taşınması, KM' ne bu test sonuçlarının ve montaj detaylarının sunulması,malzemelerin ve ekipmanın denetim ve muhafazası ve de çizelgelerin

bu yetkililere teknik yönden yardımcı olan. 3)Müteakip denetimler . KM veya KKM malzeme üreticilerinin fabrikalardaki malzeme üretim testlerini izlemek ve denetlemek ve de bu tür denetimleri yapmak durumundadır. Beton numunelerinin alımı gibi test numune alımları ve beton çökme (slump) deneyleri de şantiyede ve eğitilmiş KK personelince bizzat yapılır. makine veya elektrik mühendislerinden bir veya birkaçı olabilir. Şayet özel laboratuarlardan yararlanılacak olunursa. (Bunlar mimar.malzeme kalite testleri ve üretici firmaların üretim .Sözleşme ve eklerinin. KM yine en az 24 saat öncesinde haberdar edilerek başlangıç denetimi yapılmış olur. koruyucu örtüleri ve mühürleri.beton numuneleri alıp teste gönderen kişilerisin devamı süresince ihtiyaç duyuldukça görevlendirilir. (Gözlenecek hususlar sırasıyla muhafaza altındaki malzemenin tanımı. Bu raporlardan birer tane KM ve ŞŞne verilecektir. emin bir yerde koruma altına alınmasına veya son imalat noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. MALZEME ŞEVKİ VE MUHAFAZASI İmalatlarda kullanılacak malzeme ve ekipmanın sevk ve' muhafazasının denetim süreci. malzeme teslimat belgelerinin ve teknik bilgilerinin.ölçüm aletleri kontrolden geçirilir.Malzeme üreticilerinin şantiye sahası dışındaki işyerlerinin veya fabrikalarının ziyaret edilmesi ve gerekli görüldükçe bu işyerlerinin de sözleşme.kademesindeki testleri üzerinde günlük kontrol ve denetimler yapılır.Örnek bir imalatın yapılmasını müteakip denetimler başlatılır.temizliği.emniyeti ayrıca muhafaza alanının yangına karşı korunma önlemleri. 4)Şantiye sahası dışındaki denetimler . İş programına uygun olarak imalatların yapımının izlenmesi de KKMnce yapılacaktır. DENETİM VE TESTLERİN KAYITLARI KKM bu kayıtlan tutmak zorundadır. malzeme boyutlarının. şartname ve projelerle tümüyle uyumlu olduğunun teyidi ile yüksek kaliteli bu ürünlerin zamanında şantiyeye tesliminin sağlanması gibi hususlardır. Bu ziyaretlerin sonucu konusunda KMne bilgi verilecek. ŞANTİYEDEKİ İMALATLAR ÜZERİNDEKİ KONTROLLER KK denetimleri en az 3 etapta ele alınmalıdır. şantiye şefi veya onun uygun göreceği bir sorumlu tarafından boşaltma ve ambalajının açılması işlemini müteakip başlar ve haya koşullarından etkilenmeyecek. örneğin . .na ya da doğrudan KKMne rapor veren kendi özel ihtisas konularında.üreticilere aksaklıklar konusunda gerekli uyanlar yapılarak çözüm yollan önerilecektir. KMnin en az 24 saat önceden haberdar edilerek hazırlık denetiminin yapılıp imalat işine başlayabilmek için iznin alınması gibi hususlardır.sonuçlarının muntazaman kaydedilmesi gibi hususlardır. KKM ihtiyaç oldukça çok kısa süreli tecrübeli bir KK Danışmanından yardım alabilir.gerekli olması halinde rutin deneyler.muntazaman tutulması ile sorumludur.Belli bir işin yapımı boyunca iş tamamlanana kadar her gün yapılan kontrol deneyleri. 2)Başlangıç denetimleri .)Bunun yanı sıra KK Denetleyicisi adı altında KKM Yrd. Eksikler tespit edilir. kapasite özelliklerinin ve miktarlarının sözleşme ve ekleriyle uyumu gibi hususlardır). hasar durumu. l)Hazırlık denetimleri .gerekli testler yapılıp hatalı veya arızalı olup olmadıkları denetlenir. şartname ve projelere sürekli uyumun sağlanması. projelerin ve şartnamelerin.malzeme ve ekipmanlar kontrolden geçirilir. denetim ve deneylerin.çalışma sahasının incelenerek ön hazırlıkların tamamlanıp onaylandığının teyidi. KKM ŞŞ ile aynı seviyede olup doğrudan Proje Yöneticisine bağlı olarak çalışır. ve diğer testler gerektikçe KKMnce yapılacak ve bulguları "malzeme muhafaza denetim" raporuna kaydedilecektir. Ayrıca yine ihtiyaca göre özel ihtisas gerektiren durumlarda birkaç KKM Yardımcısı da KKM emrinde görevlendirilir. İşyeri haricindeki testler ise İdarece tanınmış belli başlı laboratuarlarda kalifiye denetim personelince yapılacaktır. işaretlenmesi. sözleşme eki şartname ve projelerine uygun olarak kontrol deneyleri yapılır. KMne her gün bu kayıtlar verilir ve şartnamelerin ilgili teknik bölümlerinde istendiği muntazam bir şekilde işin bitimine kadar muhafaza edilir.Gözle muayene. KK deneylerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların yeniden gözden geçirilmesi . sözleşme.

Bu KK planında yer almayan ancak gerekmesi halinde KKMnce düzenlenecek toplantılarda tartışılarak bu plana ilaveler ve düzeltmeler yapılabilir. İŞÇİLİĞİN DENETİMİ Tüm imalatlardaki işçiliğin kaliteli olabilmesi için denetiminin KK personelince yapılması süreci.güvenilir test işlemleri izlenerek bizzat KKM ve yetkili kadrosu tarafından yapılır. Şantiyede bir beton dökülme işlemi veya başka bir çeşit imalat yapılmadan önce bu imalatların şartnamelere ve projelere uygunluğu KKMnce denetlenmeli incelenip doğruluğu saptandıktan sonra kaydedilip kayıtlar imzalanmalıdır.PROJE VE DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Proje yöneticisi ve ŞŞ tarafından KKM ve ilgili personelin de katılacağı günlük ve haftalık toplantılar periyodik olarak düzenlenerek gelecek gün ve haftalarda yapılacak çalışmalar gözden geçirilip tartışılır.arızalanan veya doğruluğundan şüphelenilen test ve ölçüm ekipmanı kullanılmayacak ve de yeniden kalibre edilecektir. MALZEME SERTİFİKALARI Tüm satın alman malzemelerle ilgili belgeler ile denetim gerektiren taşeron sözleşmeleri KKMne verilir ve kayda alınır. Kalibrasyon kayıt ve sertifikaları ise KKMnce muhafaza edilip talep edildiğinde KMne verilecektir.tüm sistemlerin KKMnce denetim ve testleri tamamlanmış olacaktır. Bu konuda aksaklıklar ile yapılması gereken düzeltmeler de kaydedilmelidir. Son kabul işlemleri genellikle ama yalnızca olmamak kaydıyla aşağıdaki genel hususları içerir. Bu toplantılarda ŞŞ KKMne gerekli tüm teknik bilgileri vermekle yükümlüdür. üreticisinin direktifleri doğrultusunda kalibrasyon sıklığı göz önünde bulundurularak kontrolden geçirilecektir. . Her ekipmanın ölçüm hassasiyeti. onları özenle kullanabilecek kadar bilgiye sahip olduğunun incelenip doğrulanması. Talep edilmesi halinde bu dokümanların KMnce de incelenmesi sağlanır. KTCM ise kalite kontrolü konusundaki tüm teknik bilgiyi güncel olarak kaydetmekle yükümlü olup bu bilgiler üzerindeki değişiklik ve düzeltmeler ancak bu değişikliği yapmaya yetkili kişilerin onayıyla olacaktır. işin başlangıcından bitimine kadar süreklilik arz eden bir nitelik taşımaktadır. Her ekipman anlaşılır tarzda işaretlenecek ve sadece ekipmanın kullanımından sorumlu kişilerce öncelikle de test teknisyenlerince çalıştırılacaktır. kullanılacak alet ve edevatın özelliklerini. KALİTE KONTROL İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Tüm denetim ve testler denetim başlamadan 48 saat öncesinden haberdar edilmek kaydıyla KM ile birlikte yürütülür. Bu tür toplantı sonuçlarından tüm ilgili personel haberdar edilir. SON DENETİM VE TESTLER Son denetim ve testten önce-. Testler son derece önemli ve .günlük denetim raporlarına detaylı olarak kaydedilirken bunlar işçilikle ilgili gözlemleri de içermelidir. Bu kabul prosedürünün tamamlanmasını müteakip son denetim ve testler aşağıdaki sırayla ele alınacaktır. Günlük denetimler. EKİPMAN KALİBRASYONU Test ve ölçüm cihazları ilgili standart ve şartnamelere göre kalibre edilip öylece muhafaza edilmelidir. Test personelinin. belli başlı denetim veya test kriterlerinin ve istenilen denetim Veya testlerin başarıyla tamamlanması için gerekenlerin tekrar gözden geçirilmesi. Yukarıdaki hususların yerine getirilmesini müteakip denetim ve testlere devam edilir. Yere düşürülen. Her türlü imalattaki işçiliğin denetimi imalat süresince devam etmelidir ki aksaklık ve eksiklikten arındırılmış inşaat kalitesine ulaşılsın. Test ve ölçüm ekipmanının kalibrasyonunun yetkili bir otorite veya laboratuarca yapılması tavsiye edilir.

vs) . Günlük toplantılar ise ŞŞ. hava durumu. proje yönetimi ve KKM arasında' düzenlenerek gerekli talimat. İDAREYE VERİLMESİ GEREKLİ DOKÜMAN VE EKLERİ Montaj çizimleri. başlangıç ve müteakip . standartlara.Malzeme/ekipman checkleri ve ilgili bilgi föyleri. Rapor sayısı. vs. ölçüm ve testlerin sonuçlan da günlük denetim raporlarına eklenerek KMne verilecektir.Rapor sayısı. proje iş günü.Görüşler • Hazırlık ve Başlangıç Denetim Raporları : Denetimden en geç 48 saat önce haberdar edilmek kaydıyla KM ile birlikte tutulacak bu denetim raporlan aşağıdaki konulan içerir. Şantiye dışındaki imalatçıların ürünlerine ait denetim. malzeme örnekleri. DENETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI Tüm testler şartnamelerde belirtildiği çerçevede belirli standartlara uygun tarzda yapılır. KM.Genel kontroller ve talimatlar . TEST RAPORLARI Şantiyede veya laboratuarlarda yapılan tüm testlerin raporlan günlük denetim raporlarına eklenir ve KMne verilir.Yapılan iş ve imalatlar . . Bu istekler doğrultusunda alınacak tedbirler her gün yakından takip edilerek yine KKM nin tutacağı bir raporla sonuca bağlanacaktır. şartnamelere uyum sertifikaları. test.iş Güvenliği ile ilgili notlar (kazalar. Bu malzeme ve ekipman sevkiyatı bilgileri KKM ve KMnin görüşleri de alınarak haftalık raporlar halinde düzenlenir ve bu haftalık muhafaza ve denetim raporlan muntazaman KMne ulaştırılır. . imalat bilgi föyleri. Bu dokümanlardan bir kopya muntazam olarak her gün KMne de verilecektir. personel ve ekipman hakkında bilgi. Hazırlık.ŞŞnin denetim ve talimatları . sebepleri.KKMnin denetim ve talimatları . rapor ve bilgi alışverişi sağlanmış olur. iş güvenliğini tehdit eden hususlar.Periyodik olarak en az haftada bir defa KM ile KKM arasında bir görüşme yapılarak KK Planının yürütülmesi hakkında alınacak tedbirler.İlgili deney raporlan ve ekleri . deney sonuçları ve raporlan vs.) . tarihi.KMnin denetim ve talimatları .İstenilen deneyler. deney yöntemleri.Denetleme türü (Gözle muayene.Görüşler HAFTALIK DENETİM VE MALZEME MUHAFAZA RAPORLARI Şantiyeye gelen her tür malzeme ve ekipman bir yerde ya koruma altına alınır ya da imalatta kullanılmak üzere hazır bulundurulur. TESTLER.Denetlenen işin adı ve tanımı . Günlük Denetim Raporu : KKMnce hazırlanacak bu raporlar yüklenici ve taşeronların imalatları hakkında aşağıdaki hususları içerir. RAPORLAR VE DOKÜMANTASYON KKMnin en önde gelen görevi aşağıda sıralanmış olan rapor ve dokümanların en doğru ve düzenli tarzda hazırlanmasını sağlamaktır. haberdar edilir. eylemler tartışılır. sözleşme numarası . Bu dokümanlar günlük denetim raporlarının eki olacak tarzda takdim edilebilir. sözleşme numarası. deney sonuçları vs gibi dokümanlar KMne muntazaman ve zamanında verilir. KKM sadece yüklenici firmanın yani elemanı olduğu firmasının değil taşeronların da imalatlarını inceleyip denetleyecek ve gerekli tedbirlerin alınması için ŞŞ ve taşeronları uyaracaktır. kalifiye KK personelince yapılacak testlerden Önce. kayıtları . tarihi. .

veya gerektiğinden fazla toleranslı bulduğunuz şartname kurallarından bahsedebilirsiniz.Elektrik İşleri Gn. granülometrisinin (yani dane çapları dağılımının) uygun olması gerekmektedir. ulaşım güçlüğünün söz konusu olduğu yörelerde. . Şartnamelere tam uyulmadığı ive kalitenin istenilen düzeyde olmadığı.denetimler yukarıda" belirtildiği tarzda tüm imalatlar için yapılır. Bankamızda genellikle proje ve inşaat ihalesi aşamalarından sonra işlerin uygulanması ve denetimi tamamen Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Denetlenen ve. ■ Kalıp kalitesinin kötü olması: Kalıp tahtaları çok fazla sayıda kullanıldığında artık düzgün yüzeyler elde edilememekte tahtalar arasında büyük boşluklar kalmakta buralardan dışarı akan çimento şerbeti nedeniyle betonun dayanımı düşük olmakta. kil vs. Kaliteyi etkilemeyeceği düşünülen ve fazla rijid bulunan şartnameler. ortaya çıkan ürünü denetlememekte. yazdığını yap. Şartnamesidir. Tüm test kayıtları muntazam bir şekilde tutulmalı ve KMne de her birinden birer kopya verilmelidir. genel olarak birçoğumuz tarafından da bilindiğini sandığım bazı hususları ben burada tekrarlayacağım. ■ Beton kıvamı: Genellikle kolay işlenilebilirlik için fazla sulu yapılmakta bu ise betonun bünyesinde boşluklar meydana getirerek evsafım düşürmektedir. Şartnameleri . Bu bakımdan. Ayrıca şartnamelere niçin uyulamadığı da mutlaka açık yüreklilikle anlatılmalı ve çözüm önerileri getirilmelidir. temiz olması. Şartnamesi . Tabii bu arada kontrollük teşkilatının teknik eleman sayısının azlığı ile imkanlarının yetersizliğinin etkin bir denetim yapılmasında önemli engel teşkil ettiği de bilinmektedir. mutlaka belirli bir kalitede olacağını garanti etmemektedir. yüzeyinde kum ve çakıl görülmektedir. Ancak genel olarak şartnamelere tanı uyulduğu ve imalatların yeterli kalitede olduğunun söylenemeyeceği konusunda çoğumuzun hemfikir olduğunu sanıyorum. Vibratörle iyi sıkıştırılarak yapılmış bir imalatta % 10 mertebesinde daha fazla beton kullanıldığı söylenmektedir. Örneğin eleman sayısı az. Her beton dökülmesinden önce bir beton dökme kartı doldurularak günlük denetim raporuna eklenir. Böylece işin her aşamasında her şey yazıya dökülmekte ve bir aksilik olduğu zaman nereden kaynaklandığı kolayca tespit edilebilmektedir. yaptığını tekrar yaz şeklinde özetlenebilir. Programımızın tartışma bölümünde şartnamelere ne ölçüde uyulduğu ve şartnamelerin ihtiyacımıza cevap verip vermediğinin Bölgelerimiz elemanları tarafından tartışılmasında fayda görmekteyim. ■ Betonun sıkıştırılması: Bazı yükleniciler vibratör kullanmaktan kaçınmakta sadece şişleyerek yerleştirmektedir. Yapıların bünyesindeki en önemli malzeme betondur. Kanalizasyon işleri ile ilgili olarak Bankamız uygulamalarında en çok kullanılan genel şartnameler. bahis konusu şartnamelere imalat sırasında hangi ölçüde uyulabildiği ve kalite kontrolünün hangi ölçüde yapılabildiği bölge teşkilatımız tarafından daha iyi bilinmektedir. Görüldüğü üzere bu plan son derece yoğun bir denetim ve rapor verme sistemidir. Merkez teşkilatımız problemler çıktıkça çözümüne yardımcı olmaktadır. ihtiva etmemesi. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu konuda asıl görüş bildireceklerin Bölgelerimiz olduğunu tekrar belirtiyorum. Şartnamesi . güneşten ve soğuktan korunması için örtü ve izolasyon şilteleri kullanılması gerekebilir. Bu konuda belli başlı dikkat edilecek hususlar (çimento miktarının yeterli olması dışında) şunlardır: ■ Agrega ile ilgili olarak. ■ Beton kürü: Betonun zamanında sulanması. Şartnamesi . Ayrıca Bölgeden Bölgeye de farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu yaklaşım daha da geliştirilerek şu anda çok güncel olan ISO 900Ö serisi "Kalite Güvence Yönetimi" haline dönüşmüş durumdadır. . Söz konusu bu ISÖ Standardı.İller Bankası Yapım İşleri Gn. Bilindiği üzere bu IŞQ standardı. kabaca düşündüğünü yaz.Bayındırlık İşleri Gn. Bu yüzden yapımına çok özen gösterilmelidir. KKM de yüklenici tarafından istihdam edilip KMnin üzerindeki yükün büyük bir kısmını almaktadır.garanti edilen şey bu kaliteyi sağlayabilmek için gerekli teşkilatlanmanın ve yöntemlerin kurulu bulunduğudur. şartnamelere uygun ve belirli kalitede imalatı sağlamak daha zor olmaktadır.Arıtma Tesisleri Proses Gn.Mekanik Ekipman Gn.

■ Yapıların etrafındaki dolgular çoğu zaman iyi sıkıştırılmamakta bu nedenle de birkaç ay sonra toprak oturunca tretuar. Bu konuyu ihale öncesinden yükleniciler de dikkate alıp kaliteden ödün verilmeyeceğini bilmelidirler. Bu nedenle. İnşallah bu seminerdeki tartışmalarımızda bu konuya yönelik bir çözüm bulabiliriz. Bu ise diğer yüklenicilere örnek teşkil etmekte ve giderek daha kalitesiz imalatlar ortaya çıkmaktadır. zift gibi şeyler metal yüzeylere yapıştığında temizlenememektedir. örneğin makinalarda en önemli parçalardan olan rulmanların piyasadaki fiyatları (ve de kaliteleri) bire üç bire beş oranında farklılık arz etmektedir. Bu yüzden ucuz rulman kullanıldığında garanti dönemi bittikten kısa bir süre sonra ekipman arıza. Halbuki şartnameler belirli bir süredir denenmiş imalatçılara yönelebilme inisiyatifini sağlamalıdır. Kaliteden taviz verilince bu defa rekabet nedeniyle daha düşük fiyatlarla işler alınmaktadır. Bu nedenlerle epoksi veya boya ile yapılacak korozyon koruması yerine mümkün olması halinde sıcak daldırma galvaniz. Önemli bir diğer sorun da metal aksamın korozyona karşı korunmasıdır.Ayrıca kalıpların iyi desteklenmemesi sonucunda şişmeler ve istikametten sapmalar olabilmektedir. Ayrıca şantiyede ihzarat ve montaj döneminde oluşan yüzey hasarlarının çok iyi tamir edilememesi nedeniyle kısa zamanda paslanmalar başlamaktadır. Pissuda mevcut çamur. Zaman zaman donatıları dışarıdan görünecek şekilde beton yüzeylerine rastlanabilmektedir.yaparak elde kalabilmektedir. Boru hatlarında her zaman sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Bu döngünün nasıl kırılacağını henüz hiçbirimiz bilmiyoruz sanırım. yağ. Bunların dışında kalan ekipman ve imalatlar için imalatçının tecrübesi ve yeterliliği konusunda bir şart olmadığı için bu ekipmanlar zaman zaman ilk defa bu tür ekipman imal etmiş olan imalatçılardan temin edilmekte ve de uzun dönemde ekipmanlarda problemler çıkabilmektedir. Daha iyi bir kaliteyi sağlamaya yönelik bütün bu uygulamaların elbetteki belirli bir maliyeti vardır. Bu durum kırılması çok zor bir kısır döngü haline gelmiştir. magnezyum alaşımlı alüminyum. bir şekilde bu döngünün kırılarak şartnamelerin tam olarak uygulanması sağlanmalı ve kalite yükseltilmelidir. Bu konuda. kaldırım gibi şeyler göçmekte ve çatlamaktadır. Ayrıca pas paylarına da dikkat edilmesi gerekir. Ancak boya öncesi kumlamanın tam. . sadece bazı ekipmanlar için TSE veya TSEK belgeli ekipman şartı aranmaktadır. Ülkemizde yatırımların azlığı ve rekabetin çokluğu yüzünden düşük fiyatlarla iş alan yükleniciler birçok bakımlardan bu şartnamelere uygun imalat yapamamaktadır. Aynı şekilde boruların kundaklanmasında da gerekli özen gösterilmeyince bir çok problemler ortaya çıkmaktadır. Zira kazınırsa yüzey kaplaması da zarar görmektedir. İşlerin tamamlanabilmesi için mecburen bazı şartname kuralları esnekleştirilebilmekte ve kaliteden taviz verilmektedir. paslanmaz çelik veya uygun yerlerde plastik kökenli malzeme kullanılarak daha iyi sonuçlara ulaşılması da düşünülmelidir kanaatindeyim. Marka ve imalatçı ismi belirtilemediği için sadece 'iyi kalite malzeme kullanılacaktır' ifadesi yeterince denetleyici olamamaktadır. Belirli bir kalitenin bu fiyatlarla sağlanamayacağı görüleceğinden ihale tenzilatları daha makul seviyede olacaktır. önceki konuların aksine mekanik aksam yalnızca Bölge Müdürlüklerimizce değil Merkez teşkilatımızla birlikte denetlenmektedir. olarak yapılıp yapılmadığının' denetlenememesinden dolayı istenilen kalite her zaman sağlanamayabilmektedir. Mekanik ekipman ile ilgili hususlara gelince. Şartnamelerimiz genellikle kumlama + epoksi boya türü koruma öngörmektedir.

Buna göre. İksaya Niçin Gerek Duyulmaktadır? Bankamız. kanalizasyon gibi alt yapı işlerinde genelde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü' nün 14. sayfa 19 Açıklamalar bölümü madde 1 de: "1.00 mt. denilmektedir. derinliğine kadar genellikle özel emniyet önlemleri alınmadan yan yüzeyleri düşey olarak yapılır. Ancak duruma ve zeminin yapısına göre 1.50 mt. Bu paçallaştırma işleminde.023/A ve 14.50 mt ye kadar dahi emniyet tedbiri almak gerekebilir. Bankamızda ahşap iksa uygulaması iki tarzda yapılmaktadır. den yüksek olması halinde "iksa yapılmadığı takdirde inşaat temelindeki zemin ve yeraltı su durumuyla gelen yükler göz önünde tutularak kendini tutabilecek biçimde şevlendirilerek kazı yapılır" denilmiştir. kazı yapılan yüzeyin zemininde mevcut olan denge bozulur. Şev Nedir? Kazı yüzeylerinin. 1 . İnşaat çukur ve hendekleriyle ilgili DİN 4124 madde 4. 14. 1 m3 . Hangi Tür İksalar Kullanılmaktadır? I . "Kanalizasyon İnşaatına ait özel ve Teknik Şartname"nin 28. "Yüklenici yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelecek kaza ve çöküntülerden sorumludur" hükmü yer almaktadır. Şev eğiminin ise zeminin özelliği.den küçük olması hali) : Bu uygulamada iksa fiyatı hafriyat fiyatı ile paçallaştırılmaktadır. Eğer bu tedbir alınmazsa.023/11 ve 14."denilmektedir.lik derinlik şartı Kanalizasyon İnşaatına Ait Teknik Şartnamenin 30. kazı yüzeylerini tutmakta kullanılan sistemin tümüdür. kazı tabanında bir imalatı gerçekleştirmektir. Bozulan bu dengeyi tekrar sağlamak için tedbir almak gerekir. zeminin kendini tutabileceği bir açıda eğimli olarak teşkil edilmesidir.25 mt. olarak alınmıştır. kazılar şevli veya iksalı olarak yapılacaktır.Şevli kazı ile veya . şevin fonksiyonunu iksa ile sağlamak gerekmektedir.023/B poz nolu «Ahşap Kalaslarla Yapılan Düşey İksa» diye ayrı bir ahşap iksa pozu da geliştirilmiş ve bir süre kullanılmıştır.İKSA UYGULAMALARI VE KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cemal GENÇ Başkan Yardımcısı İksa Nedir? Konu ile ilgili TS 2529/Nisan 1989 da «İksa. Yine DİN 4124 madde 4. DİN 4124. maddesine göre 50 mt. Kazıdan beklenen fayda. Ayrıca Bankamız 14. kazı derinliğinden sonra mutlaka emniyet tedbiri alınacak.» tarzında tarif edilmiştir. "İnşaat çukurları ve hendekler 1. kazı yüzeyinde göçmeler olur. ancak bu yeni ahşap iksa türü artık pek kullanılmamaktadır. maddesi ve 12 Eylül 1972 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 7/8602 sayılı kararname ile yürürlüğe giren Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 23. inşaat çukuru ve hendeklerin açık bırakılacağı sürenin.25 mt. kazı içinde ve yakınındaki yüklerin sarsıntıların da göz önünde tutularak saptanacağı belirtilmiştir.Dar Derin Kazılarda Uygulama (Kazı genişliğinin 1.1 de: "Toprak ve kayadaki çalışmalarda.2 de. maddesinde.Ahşap İksalar Bankamızın yaptırmakta olduğu içmesuyu. Kazı yapılan bir yerde.25 mt. Bu ise kazıdan beklenen faydanın ve aynı zamanda iş yapmak için gerekli emniyetin sağlanamaması anlamına gelir.023/1. 1. sık kaplamalı veya tam kaplamalı ahşap iksa türleri kullanılmaktadır.023/111 poz nolu aralıklı. yan yüzlerin 1. Zemin yapısının veya fiziki şartların sevicin uygun olmaması halinde.İksa ile sağlanır. .

Ahşap iksa fiyatları ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarından aynen alınmaktadır. 2 .Kazırım açıkta kaldığı süre. UYGULAMADA UYULACAK ESASLAR İksa Tipi Seçimi : Uygulanacak iksa tipinin seçimine.Zemin kaynaklanan bir takım nedenler.Palplanş İksa Çok istisnai hallerde. Gerek çelik panolu ve gerekse palplanş iksa türleri ülkemizde üretilmeyen ve ithale ayali olan türlerdir. Sonuçta. gerçek fiyat analizi yapma tekniğine uygun tarzda yapılacak fiyat analiz ve tarifleri bu sene (1997) yürürlüğe konulacaktır. 1. .Kazı boyutları. Şüphesiz ahşap iksa ile bu tabloların dışına çıkılabilir. Ahşap iksa türleri ile yapılan uygulamada genelde sistem bir projeye dayandırılmamaktadır.hafriyata 2 m2 iksa çakılacağı kabulü yapılmakta ve 14. duruma göre beton kazıklarının yan yana teğet veya kesişmeli tarzda çakıldığı bir iksa türü de maalesef başka hiç bir alternatif bulunamadığı için kullanılmaktadır.iksa maliyet mukayesesi de yapılarak (tabii şevli çalışma imkanının olması durumunda) ekonomik olanı tercih etmek suretiyle işlerini yürüteceklerdir. böyle durumlarda Bankamızca 2 ayrı tipte özel iksa kullanılmaktadır. 18 tondan ağır yapı makineleri.Özel İksalar . Bölgeler 1130 sayılı genelgeye göre bu konuda yetkili kılınmışlardır. UYGULAMA ESASLARI İksa tipi seçildikten sonra önemli olan uygulamadır.Hava şartları.Geniş Derin Kazılarda Uygulama (Kazı genişliğinin 1.023/111 poz nolu aralıklı ahşap iksa fiyatı kazı fiyatına dahil edilmektedir.Zeminin yapısı ve dayanımı. (Düşey Ahşap iksa türü hariç) ahşap iksa ile yapımı mümkün olan hatlarda şev. . . Bölgelerimiz bu faktörlerin tümünü mahalli şartlarla birlikte değerlendirerek gerekli çalışmayı yapacaklardır. kazı bedeli ayrı. arazi yüzeyinin yatay olması.den büyük olması hali) : Kazı genişliği arttıkça 1 m3 kazıya isabet edecek iksa miktarının azalacağı esasından hareketle.Taban suyu gibi faktörler etkendir. Özel iksa gerekmesi halinde ise durumu merkeze iletip iksa tespiti talebinde bulunacaklardır. zeminin sert ve sıkı olması. II . Artık bu konulardaki gerekli bilgi birikimi Bankamızca oluşmuş bulunmaktadır. . 12 tondan ağır lastik tekerlekli kazıcılar ve yüklenicilerin kazı yüzeyinden en az 3 mt uzakta olması gerektiği.00 mt. Ancak TS 2519/Nisan 1989 da: sistemin bir statik hesaba dayandırılmaması halinde.Çelik Panolu İksa 2 . komşu yapı temellerinin iksa tabanından geçen hattın altında kalması. ifade edilmektedir Bu durumda kullanılacak ahşap boyutları değişik durumlara göre TS 2519 da çeşitli tablolarda verilmektedir.Fiziksel bazı nedenler. . Bunların şimdiye kadar kullanılan birim fiyatları ve tarifleri geçiş döneminde günün şartlarına ve eldeki mevcut bilgilere göre yapılan fiyat ve tarifleridir. . Ancak bu durumda sistemin . bu gibi durumlarda. Ahşap iksa. uygulanan iksa türüne göre iksa bedeli ayrı olarak ödenmektedir. . yukarıda belirtilen 2 tür nedenlerden dolayı her zaman maksada kafi gelmeyebilir.Yan tesirler. Bu itibarla her iksa tipinin birim fiyat analizi ve tarifleri Bankamızca yeniden ele alınmış olup. çok çok ekstrem durumlarda ve yukarıdaki türlerin kafi gelmediği kullanılamadığı durumlarda «Kazık İksa» diyebileceğimiz.

Önce kazının şevli mi yoksa iksalı mı yapılacağı tespit edilmelidir. 2.İmalat bitirilip dolgusu belli seviyeye getirilmeden iksaların sökülmesine müsaade edilmemelidir. 3. Esasında uygulama ile ilgili muhtelif genelgeler veya genel yazılar yayınlanmış olup.İş emniyetini sağlamak. Böyle hallerde. uygulanabilecek şev eğimi ve zemin durumuna göre uygulanabilecek iksa türü (Ahşap) tespit edilmelidir.0125 = 1250 m3 .5 mt kabul edersek İksa miktarı = 2x20000x2. 100000x0. b. Şöyle ki: 14.Şayet zemin şartlan ahşap iksa ile de uygulama yapma imkanı vermiyorsa.1990 tarih ve 7431-7449 sayılı yazılarla da yine tüm Bölgelerimize “Çelik Palplanş İksa Uygulamaları” ve ayrıca 1996/31 sayılı Genelgemiz ile yine tüm Bölgelerimize "Özel İksa Uygulamaları" hakkında tüm ayrıntılar ve uygulamada uyulması gereken hususlar bildirilmiştir. 6. fen sanat kaidelerine uygun tarzda yapabilmek.Uygulanan iksa türleri bütün ayrıntıları ile mutlaka röleve defterine de işlenmeli (Eğer fiilen yapılmışsa) ve karşılıklı imza altına alınmalıdır. 7.İksa gerektiren bir yere" iksa yapma" denilemez. TS 2519 bu hesapta uyulacak esâsları da belirlemiş bulunmaktadır. Bütün bu hususlara uyulmazsa ne olur? Şöyle bir örnek vermek mümkündür. c. aralıklı ahşap iksa olarak kabul edersek.Şevli kazı yapma imkanı varsa. iş emniyetini ihmal etmek. uygulanacak ahşap iksa türü tespit edilmelidir. d. Ekonomik olanın tercih edilmesi tabiidir. 4. a. Uygulamada somut olarak ne yapılmalı. bu durumda konu merkeze iletilecek olup özel iksa tespiti için talepte bulunulmalıdır. bir inşaat sezonunda 20 km hat döşenmektedir. 5. tüm ayrıntılar belirlenmiş durumdadır.11. projesine ve uygulama ile ilgili tüm yazı ve genelgelere ve ilgili birim fiyat tariflerine mutlaka uyularak yapılması gereken bir iş kalemidir. neticede bu da kaliteden fedakarlık anlamına gelir. 8. Yükleniciler zemin durumuna göre bazı kesimleri iksasız geçme eğilimindedirler. gibi önemli faktörlerden dolayı şartnamesine. Bilindiği gibi özel iksalardan çelik panolu iksa tipi de bir hesaba dayandırılmamakta. bu tutanağın Bölge Müdürlüğünce tasdikini müteakip uygulamaya geçilmelidir. kaliteden fedakarlık ve işin yapılabilirliğini zorlaştırmak olur ki. 27.statik hesaplarını yapıp bir projeye dayandırmak gerekmektedir.Bu üç maddede belirtilen hususlar tutanakla tespit edilip. Buna rağmen iksa uygulamalarının tekniğine ve şartnamelere uygun yapıldığını söylemek zordur.Şevli kazı yapma olanağı yoksa. fakat palplanş iksa türü için gerekli hesaplamalar yapılarak proje düzenlemekte ve bu projeye dayalı uygulama yapılmaktadır. Halbuki iksa uygulaması.5 =100000m2 Kullanılan kereste miktarı ise. c. Bütün mesele uygulamayı bu bahsedilen Genel Yazılar ve en son 1996/37 sayılı Genelge doğrul tuşunda yaptırmaktadır.İnşaatın yapılabilirliğini sağlamak. mutlaka iksasız ödeme yapılmalıdır.Özel iksa gerektiren kesimler özel iksa tespit heyetinin tespitleri sonucu merkezce onaylanan tespit tutanağı esasları çerçevesinde yürütülmelidir. ama böyle bir yeri eğer yüklenici iksasız yapıyorsa Ödeme mutlaka iksasız olarak yapılmalıdır. Ortalama hat derinliğini 2.Uygulanan iksa türleri mutlaka projesine veya birim fiyat tarifinde tariflenen ve analizinde belirlenen esaslara ve boyutlara uygun olmalıdır. Bir şantiyede farz edelim ki. nasıl hareket edilmeli? 1. Şayet bu bahsedilen hususlara uyulmazsa ne olur? Yüklenici parasını yine alır fakat iksadan beklenen fonksiyonlar yerine getirilmeden imalat yapılmaya çalışılmış olur ki bu.12.İmalatı projesine. Sonra kazının yapılabildiği şev nispeti ile tespit edilen ahşap iksa türü arasında şev-iksa maliyet mukayesesi yapılmalıdır.1980 tarih 6593-6710 sayılı yazılarla tüm Bölgelerimize "Çelik Panolu İksa Uygulamaları".

). Her şeyin kağıt üstünde düşünüldüğü gibi cereyan etmesi halinde. Bu eşitliğe göre. ama tam yapmış gibi parasını alır. .%1 tenzilat. kum serip 30 cm kum parası almak gibi.25 İ. (İksa yapmadan.. (mesela hat tecrübesini yapmaz. fiyatın özelliğinden kaynaklanan bazı durumlar vardır.% 0 tenzilat ise % 20 kar elde edileceği anlamına gelir.) . dolayısıyla kazmamış olur.. 3 .25 M olur... yüklenici yukarıda miktarı hesaplanan 1250 m3 kereste bedelini ve bunun iksa haline dönüştürülmesi için gerekli olan ve ilgili analizinde belirtilmiş olan işçilik bedellerini karlı fiyat üzerinden ve her sene almaya devam eder.80 K veya Maliyet = 0. 1 . Neticede yüklenici. ÖRNEK: Bir fiyat yaparken işin bünyesine girmeyen bir yardımcı malzemenin farzı misal 3 sefer kullanılacağını öngörürsünüz.) Tutanakla tespiti yapılan bazı iş kalemlerinde. (mesela 1/3 şev yerine 1/1 şev alması veya 10 cm.Yüklenici bunu daha çok sefer kullanır (kalıp ve iksa gibi. K = 1.. yaptım diye. veya iksanın mutlaka yapılması gerektiği şartına riayet edilmezse.. Bunlar birim fiyatların yüksekliğinden değil de kontrollük hizmetlerinin şu veya bu nedenle gerektiği tarzda ve etkin bir şekilde yapılmamasından ve yapılamamasından kaynaklanan hususlardır. veya eksik kazar vs. Yukarıda belirtilen 3 husustan idareyi ilgilendiren ilk 2 husus üzerinde durmakta yarar vardır. milletin parasıyla devletin belirlediği esaslar çerçevesinde devletin işini yaptırma işidir. % 10 kar elde edileceği.25 F = m + 0.) Bu tablo çok daha uzatılabilir. İşin tüm maliyeti = M. yapmadığı işin parasını almaktadır veya yaptığı işi de fen ve sanat kaidelerine uygun yapmamaktadır. Ayrıca. F = malzeme + işçilik + kar Malzeme + işçilik = m Kar = 0.25m = l.80 keşif olur. Maliyet keşfin % 80 keşif olur. M = K= 0. İstisna olarak içlerinde çok değil de yüksek olanlar vardır. Ancak bunların en önemlileri şu kategorilerde toplanabilir.. Bazı iş kalemlerini. % 20 den büyük tenzilat nasıl yapılır? % 20 tenzilat dahi karsız iş yapılacağı anlamına geliyor. İş kalemi = İ.Yani yukarıda uygulama esaslarına uyulmazsa.% 20 tenzilat işin. 2 . hiç yapmayıp veya az yapıp parasını almak gibi.. 1-İdarenin yaptığı birim fiyatlar çok yüksektir.. hatta genelde düşüktür. mâliyetine yapılacağı ye hiç kar elde edilemeyeceği. ki bunlar idareyi ilgilendirmez.80 K. parasını alması gibi..m = M dersek. 2.Keşif =K dersek. Bu çerçevede. KONTROLLÜK HİZMETİNİN ÖNEMİ Kontrollük. 3-Yüklenicinin kendine mahsus bir takım hesapları vardır. Birim fiyat = F. Buradan. hatta hattı döşemez. Buna benzer hususlar bir iş kalemi veya her birim fiyat için düşünülebilir.F= 1x1..Veya hiç kullanmaz. Hal böyle iken.Kontrollük hizmeti gerektiği gibi yapılmamaktadır.25 m = l. % 70'lere varan tenzilatların açıklaması nasıl yapılır? Bu konuda muhtelif düşünceler üretilebilir.m İ. Teorik olarak şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Buna rağmen kontrollüğü etkin bir tarzda yapmamak veya yapamamak konusunda neler söylenebilir? .25m K=İ. Esasında kontrollükle görevlendirilip bunu etkin bir tarzda yapmamanın makul bir izahı yoktur. az yapıp çok parası almak gibi. Üstelik de hem kazı için gerekli olan emniyet tedbirini almamış olur hem de işi tekniği ve fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapmamış olur. yani. M= 0. Birim fiyat maliyeti = m. Birim fiyatlar genelde bakıldığında çok yüksek oldukları söylenemez.

1- Fiziki bir takım engeller vardır. İş olarak fazla yüklenmiş olmak, yeteri kadar şantiyeye gitmek fırsatı bulamamak gibi... Şantiyede olmadığı zaman işin takibinde güçlükler olması, sürveyan olmaması gibi... 2- Bilgi yetersizliği vardır. İlgili kontrol yeni olabilir, mesleki formasyonu eksik olabilir. 3- Yüklenici dürüst değildir, sürekli atlatma ve kandırma eğilimindedir. 4- İş zordur, inşai güçlükler vardır, sürekli meşguliyetin yanı sıra güçlü de yüklenici ister. Bütün bunlara başka bir sürü faktör daha eklemek mümkündür. Ama bu tabloyu ne kadar uzatırsak uzatalım, bu sayılanların hiçbiri kontrollük hizmetini gerektiği gibi yapamamanın veya yapamamanın gerekçesi olamaz. Kontrollük riskli bir iştir. Kontrol olarak yaptırılacak bir iş ilk etapta en doğru, en kaliteli ve proje ve şartnamelere uygun tarzda yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Yanlış veya kalitesiz olursa, yıktırıp yeniden yaptırırım mantığı her zaman baş vurulan bir yöntem olmamalıdır. Yıktırmak, yeniden yaptırmak malzeme ve zaman israfıdır, dökülen suyun kabını dolduramayacağı unutulmamalıdır. Yine de zorunlu hallerde mecburen yıktırılacak veya söktürülecek ve yeniden yaptırılacaktır. Ama asıl olan ilk seferde doğru ve kaliteli yapmak ve yaptırmaktır. Kontrol Mühendisliğinin mutlaka bir takım güçlükleri olacaktır. İş yapmak ve yaptırmak kolay değildir. Kontrollüğün esası, bütün olumsuzluklara rağmen doğru ve kaliteli iş yaptırabilmektir. Şüphesiz bu sonucun alınmasında kontrollüğü bir ekip çalışması olarak düşünmek gerekmektedir. Bu ekip tabidir ki Sürveyan, Mühendis, Baş Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve Genel Müdürlük zincirinden oluşmaktadır. Her kademe kendi yetkisi çerçevesinde bu ekip çalışmasına olumlu katkıda bulunmak durumundadır. Olumlu sonuç alınması, her kademedeki bu katkıların aksamaması ile direkt ilgilidir. 31 Ekim - 1 kasım tarihleri arasında yapılan Bankamız Bölge Müdürleri toplantısına katılan Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Cevat AYHAN' ın yapmış olduğu konuşmanın konu ile ilgili bölümünden bir alıntı yaparak sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki Sayın Bakanımız: “Yapacağımız tercihlerde proje olayı ve kontrollük hizmetleri mühimdir. Zaman zaman kamu ihalelerinde ihalelerin çok kırılması işin vasıfsız yapılması neticesini doğurmaktadır. İhalelerde esas olan rekabettir. İhalelerin çok kırılmadan verilmesi imkanı tartışmaları yapılmaktadır. Hiçbir firmayı korumadan ihaleyi sonuçlandırmak esastır. Amme menfaatini koruyarak toplumun gelişmesini rekabet ortamını sağlamak gerekmektedir. İşini kaliteli yapan, iyi organize eden, programını iyi uygulayan firma ayakta kalacak, işini . iyi yapmayan elenecektir. Kamu ihalelerinde esas olan şudur.: Tam rekabeti sağlamak ihalenin adaletli biçimde sonuçlandırılmasıdır. İhaleden sonra kontrollük de önemli bir faktördür. Kontrollük iyi yürümezse iş zarar ettirir, amme malını suiistimal ortamına götürür. İşin kontrollüğü çok ciddi takip ister. Bu takibi Genel Müdürden, Kontrol Mühendisliğine kadar herkes yapacaktır. Özellikle Bölge Müdürlerimiz çok iyi kontrol yapacaklardır. İller Bankamızdaki değerli arkadaşlarımızla da yalandan çalışarak kontrollük ve takip işlerini süratle yürüteceğiz. Bakanlığımızla ilgili tüm ihaleleri şeffaf, dürüst ve başarılı bir biçimde takip ederek sonuçlandıracağız. Bir ihaleyi müteahhide verdiğimizde iyi yapsın, kötü yapsın istihkakı hazırlar, getirir, bende gözü kapalı imzalarımşeklinde düşünmeyeceğiz. İşlerimizi teknik şartname çerçevesinde yaptıracağız. Şartname ne yazıyorsa, müteahhide ona göre para vereceğiz. Herkes işini bilerek yapacak ve helalinden kazanacaktır. Bunlar yapılmadan hiç kırmadan da ihale yapsanız yine işe yaramaz. Sistemin en önemli noktası bence budur”.

ARITMA TESİSLERİNDE ENSTRÜMANTASYON KONTROL KUMANDA İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adil ÜNAL Şube Müdürü Arıtma tesisinin çeşitli noktalarında ölçüm ve kontrol yapmak için kullanılan cihazlara genel olarak enstrüman denilmektedir. Tesislerimizde en çok kullanılan enstrümanlar şunlardır : 1) Seviye kontrolü için. a) Seviye şamandırası b) Kapasitif tip seviye ölçüm seti c) Ultrasonik tip seviye ölçüm seti 2) Debi kontrolü için. a) Ultrasonik tip debi ölçüm seti b) Elektromagnetik tip debi ölçüm seti 3) Oksijen ölçüm seti 4) Zaman kontrolü için zaman röleleri 5) Kayıt ve istatistik için kaydediciler Bunlar dışında bazı tesislerde çok daha kompleks kontroller için kullanılan enstrümanlar vardır ki bu tesisler sanayi ve kimyasal atıkların arıtıldığı büyük ve karmaşık proseslerin olduğu tesislerdir. Bu tesislerde kontrol edilecek parametre ve nokta sayısı fazla olduğundan basit röle sistemleri ile tesisin işletimi imkansızlaşır. Bu noktada PLC sistemi (Programmable iogic controller) programlanabilir kontrol devreleri kullanmak gerekir. Bu tür tesislerde çok sayıda sıcaklık ölçümü, gaz ölçümü, debi ölçümü ve motor kontrollü iki veya üç yolluk vanalar vardır. Birçok fiziksel ve kimyasal işlemi insan eliyle aynı anda yapılmasının imkansızlaşacağı için kontrol ve kumanda işlemleri programlanabilir elektronik kontrol cihazları ile sağlanır. TESİSE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ Tesise dışardan temin edilecek elektrik enerjisi 30-4.50 KV veya 15-6.3 KV olmalıdır. Tesis enerjisi en azından iki farklı dış kaynaktan temin edilmelidir. Her iki enerji kaynağında kesinti olması olasılığına karşın tesis içinde dizel motorlu bir elektrik jeneratörü bulundurulması en ideal çözümdür. ANA KUMANDA PANOSU Tesis dışından gelen yüksek gerilim 400 volta çevrilerek ana kumanda panosunun arkasındaki sigorta ve devre anahtarlarına bağlanır. Akım amper, voltaj, volt ve elektrik gücü kilowatt olarak ölçen ölçü cihazlarından geçer. Bu panoda ışıklı ika lambaları, arıza göstergeleri, seviye göstergeleri, debi kaydedicileri bulunmaktadır. Ayrıca tesisin akım şemasını gösteren minik diyagram bulunmaktadır. DAĞITIM SİSTEMİ 400 V.luk düşük voltaj dağıtım panosu tesisteki makinelerin veya aydınlatma sistemlerinin yerel kumanda tablolarına elektrik dağıtımında kullanılır. TESİS SAHASINDAKİ YEREL KONTROL PANOLARI Yerel kontrol panoları genellikle tesisteki sıyırıcı köprüler, burgulu pompalar gibi mekanik ekipmanların yakınında yer alırlar ve bu üniteleri kontrol ederler. ARITMA TESİSİNDEKİ MEKANİK EKİPMANLAR Tesis bünyesinde proses gereği bulunan bir takım mekanik ekipmanlardan da kısaca tesisin girişinden itibaren söz edecek olursak: 1 - Tesis giriş pompaları (Burgulu veya santrifüj kuru tip. dalgıç pompa olabilir.) 2 - Izgara kum tutucu üniteleri 3 - Ön çökeltme sıyırıcı köprü ve aksesuarı

4 - Havalandırma havuzlarındaki aeratör veya damlatmak filtre ünitesi arıtma sistemine göre değişir. 5 - Çamur pompaları 6 - Son çökeltme sıyırıcı köprü ve aksesuarı. Ön çökeltme ile aynı ekipmanlar. 7 - Çamur koyulaştırma ünitesi. 8 - Çamur susuzlaştırma ünitesi. Belt filtreler veya filter presler. 9 - Ayrıca tesis bünyesinde çeşitli tip ve çapta vana ve kapak bulunacaktır. Bu ekipmanların % 100 e yakın bir kısmı yerli olarak imal edilmektedir. Pompaların dışındaki ekipmanların çalışmasından fazla bir şikayet gelmemektedir. Pompalar hakkında kısaca da olsa bilgi vermek istiyorum. Genellikle arıtma tesislerinde girişinde akışın sürekliliğinin sağlanması ve debi değişimlerinden fazla etkilenme göstermeyen burgulu pompalar kullanılmaktadır. Daha ziyade kot farkının az olduğu debinin yüksek olduğu tesislerde, ızgara ve kum tutucu ünitelerinin derinde yapımından kaçıma gibi sebeplerle yüksek randımana sahip, tıkanma problemi olmayan burgulu pompalar tercih edilmektedir. Kot farkının fazla olduğu yerlerde santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Kura tip olabilir, yaş dalgıç olabilir. Projesine göre değişir. Seçimin ne şekilde yapılabileceğini daha önceki projelendirme konusunda anlaşmıştık. Bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim: "Efendim, ızgara kum tutucu yapmayalım." Bu söz, daha ekipmanları veya pompaları kullanmadan gözden çıkarma demektir. Izgara kum tutucu yapmamızda amaç nedir? Biraz düşünelim... Tıkanmanın önlenmesi, kumun aşındırma etkisinin giderilmesi için kullanılmaktadır. Yüzücü maddeler gelmese, kum gelmese neden bu ünitelere ihtiyaç duyulsun. Çıkan malzemeleri sayacak olursak, araba lastiği, kalas parçalan, paçavralar, lifli malzemeler, teneke kutular kesilmiş hayvan başlan, bağırsak v.s. lere şahit olmaktayız. Bu malzemelerin gelmeyeceğine hangimiz garanti edebiliyoruz. Diğer taraftan yanlış bir bilgi daha var. Onu da düzeltmek istiyorum. Izgara kum tutucu yapmayalım da Flygt pompa kullanalım... Bu çok yanlış bir düşüncedir. Flygt pompa değişik bir pompa tipi değil, Flygt pompanın markası; aldığımız yerli pompalardan hiçbir farkı yoktur. Dizayn aynı, fark yalızca kalitededir. Bunu da bu şekilde bilmemizde fayda var. Yerli araba gibi düşünelim. Terfi hattı konusunda da çıkan bazı problemler hakkında bilgi vermek istiyorum. Seçilen terfi çapı ve uzunluğu bazen problem olmaktadır. Çap ve hız kriteri göz önüne alınarak min 0.5 m/sn - max 2.5 m/sn, uzunluk da 1.0 - 1.5 km. arasında seçilmelidir. Uzun hatlarda çökelmeler olmaktadır. Vantuzdan kaçınmalıyız. Vantuzların pissuda çalışması normal olmadığından tercih edilmemektedir.

a) Olumlu plan kararları : Yol gösterici. Hangi ölçekte olursa olsun. Bunlar. yönlendiricidir. kaynak kullanımı ve korunması teklifleri birer plan kararıdır. düşünce anlamına gelmekte olup bu kelimeden türetilen planlama sözcüğü ise plan yapma anlamına gelmektedir. Plan kararlarını iki ayrı gruba ayırabiliriz. Her plan gerçekte kararlar zincirini oluşturur. Yerleşme kararları.İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erol KÖSEBALABAN . sözlük anlamıyla tasarı. b) Olumsuz plan kararları : Sınırlayıcı. orta. Uzun. . Kullanma kararlarıdır. kısa vadeli her tür önlemler. Biz bu kararların tümüne arazi kullanma kararları diyoruz.Daire Başkanı Plan. engelleyicidir. toprağın kullanılmasında üç çeşit karar alınabilir. Koruma kararları.

yoğunlukları. bölgesel özellikleri ve gelişme potansiyelleri büyük farklılıklar gösterir. Çevre Düzeni Planlaması hem bölgesel. raporu. Bölge Ölçeğinde Planlar Sınırları belirlenen Bölge planları. şehirleşme hızı ve özellikleri tespit edilerek. nüfus. kentsel gelişmeyi belirleyen hedeflere uymak zorunluluğundadır. Bölge. nüfus dağılımlarını toplum yararına dengeleyici. alt bölge. hem de kentsel planlama tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir planlama ölçeğidir.Planlar. yaşayan ve kendini sürekli yenileyen bir üst düzey planlamasıdır. bölgesel ölçekte tedbirler getiren. Bu süreç. koruma ve kısıtlama kararları ile kesin. tüm yerleşme. bölgesel gelişmede öncelikli yörelerde çevre düzeni planlaması yapılacak alanları tespit eder. metropoliten bölge. Bu nedenle farklı özellik gösteren yerleşmeler için uygulanacak araştırmalar. nüfus dağılımları. Çevre Düzeni Planı ya da kent bütünü planlamalarından gelen uygulamaya yönelik ayrıntılara. Bankamızca. zamanlama ve öncelikleri yanı sıra mekan boyutu da getirerek. ihale suretiyle yaptırılan imar planlarının gerçekçi ve uygulanabilir olması. tarım alanları.İ. üst ve alt plan ölçekleri arasında ilişki kuran. Bölge ülkenin bir alt mekansal parçası olup. planlama yöntem ve teknikleri de farklı olmaktadır. metropoliten alan diye isimlendirilen bu fiziksel mekanlarda üretilecek plan kararları ülke yerleşme düzenini oluştururlar. Halihazır haritaların onanmasından sonra imar planı ön çalışmalarına başlanılmakta. Sınırları belirlenen. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden temin edilen toprak kabiliyet harita ve raporları. D. Büyüklükleri ve özelliklerine göre bölge. planlama standartları. ekonomik ve sosyal plan kararlarının fiziki plana aktarılmasına "Ülke fiziksel yerleşme düzeni planlaması" diyoruz. alan büyüklüğü. Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı olmak üzere kademelendirilen kent planlan. Demiryolu geçişleri. Karayolu. Ülkemizde yerleşmelerin. varsa orman alanları sının. makro düzeyden mikro düzeye doğru hiyerarşik olarak aşağıdaki şekilde sıralanırlar: a) Ülke ölçeğinde planlar b) Bölge ölçeğinde planlar c) Kent ölçeğinde planlar. bu bağlamda planlaması yapılacak yerleşim ile ilgili jeolojik rapor. kent planlamasına çevreden yaklaşım sağlayan. Ülke fiziksel yerleşme düzeni planlaması. deniz. yönetimsel sınırlamalara uygun olarak belirlenir. koruma ve kısıtlama kararları açısından kesin bağlayıcı niteliği ile uyulması gereken bir planlamadır. bir yada birkaç alt bölge içerebilir. varsa üst düzeydeki Bölge Planı. çevresel bütünlüğü olan alanlarda düzenlenen çevre düzeni planları. Çevre Düzeni planları.ormanlık ve meralık alanları içerir. düzenli şehirleşme ve dengeli nüfus dağılımını sağlayarak. çevresel bütünlüğü olan alanların tümünü bir yada daha çok sayıda Belediye ve bunlara bağlı mücavir alanları. alan kullanımı. kentsel ve onunla bütünleşen veya çevreleyen alanlarda uygulamaya yönelik ayrıntılı kararları getiren. 3) Kent (Yerel) Ölçekte Planlar Kent planları. göl ve nehir kıyıları. bağlayıcı ve yenisi yapılıp onanıncaya kadar sürekliliği olan yasal belgelerdir.S. alt bölge planlama sınırları. imar planını düzenleyen plancı kadar araştırma değerlendirme çalışmalarım ve imar planını mahallinde ve . sürekli gelişmeyi yönlendiren. Ülkenin sektör bazına dayalı ekonomik ve sosyal kalkınma planları ile bütünleşirler. dağlık. yürürlük süreleri içinde getirdiği yerleşme. yatırımlara. doğal ve kentsel SİT alanları sınırlarının ilgili kuruluşlardan temin edilmesi ile imar planı yapım sürecine girilmektedir. Ülke Ölçeğinde Planlar Ülke bütününde. a) Araştırma-Değerlendirme b) Planlama c) Onama çalışmalarını içermektedir. Bölge planlaması.

arazi mülkiyetleri. Mevcut bilgi ve yorumların ışığında.Değerlendirme Çalışmaları Kentin plan yapım. bölge. gürültü gibi yaratma durumları irdelenir. çalışma alanlarına göre projeksiyonlar. Bankamız teknik elemanları tarafından mahallinde ve büroda incelemeye tabi tutulurlar. çalışma. eğim. tarım potansiyelinin tarihsel arkeolojik değerlerin ve su kaynaklarının yitirilmemesi ilkesi dikkatle gözetilir. Özellikle. planlamaya dönük ve planlamanın amacına hizmet eder nitelik ve yeterlilikte olacağından. sonuçlar değerlendirilir ve Plan Kararları belirlenerek planlamaya geçilir. tarafsız. bölge.büroda inceleyerek eleştirilerini ortaya koyan Bankamız teknik elemanlarının titiz. fiziki. a) Araştırma . kişi çıkarından çok toplumun yararlanması ilkesine uyumlu olmasına gayret edilir. ayrıntıda getirilen önlem ve kararlarla yeniden test edilir. demografik (nüfus yapısal. planlamaya yeterli ve gerekli ölçüde olup olmadığı incelenir. dinlenme. Araştırma konuları.Ekonomik Verilere Göre Olabilirlik • Planlamaya esas olacak Sosyo-ekonomik veriler sentezinin eksiksiz. 3) Sosyo . oturma. yerleşme ve alan kullanımı kararları ile kentsel altyapının çevre sorunları (kirlenme. planlamanın cinsine ve yerleşmenin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. planlama döneminde verilerin ulaşacağı değerlerin bulunması için projeksiyon hesapları yapılır. Bu anlayış içinde. eğlenme ve bu fonksiyonlar arasında ulaşımı en iyi şekilde çözecek düzenlemeyi getirmek amacı ile hazırlanmaktadır. Çevre İle İlişkiler Amaç ve Hedeflerde Tutarlılık • Ülke. özverili çalışmalarının neticesidir. alt bölge. ekonomik yapı ve eğilimler ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi nazım plan aşamasında yapılır. • Nüfus. çevre ve kent verileri dikkate alınarak. • Yeni kentsel yerleşme ve gelişme alanlarında yer seçimi kararlarının. • Topografya. sosyo-ekonomik ve alt yapı bilgileri mahalli çalışmalar safhasında toplanır ve gerekli Analizler yapılır. 2) Doğal Verilere Göre Olabilirlik • Planlamaya esas teşkil eden araştırma ve ön çalışmaların eksiksiz. jeoloji. İnceleme ve Değerlendirme Kriterleri 1) Üst Plan Kararları. arazi birim fiyatları. b) Planlama Çalışmaları îmar planları. yılındaki durumunu ortaya koymak üzere. Plan kararlarının "kamu yararı" gözetmesi. İmar planlarının inceleme ve değerlendirilmesi sırasında uyulması gereken kriterler aşağıda sıralanmıştır. koruma planlaması ilke ve kararlarını içeren sosyo ekonomik veriler sentezi ile plan kararlarının özellikle nazım plan aşamasında karşılaştırmalı değerlendirilmesi yapılır. Bölgeden Yaklaşım. toprak ve su durumu ile doğal örtü gibi doğal veriler sentezi ile plan kararlarının özellikle nazım plan aşamasında değerlendirilmesi yapılır. düzenlenen imar planlan. işgücü. aynı veriler. ülke. yeterli ve gerekli ölçüde oluşu araştırılır. • Kentin çevreye yayılmasında. metropoliten bölge ve çevre düzeni ölçeğindeki plan kararlarına uygunluğu incelenir. sosyal. • Uygulama plan aşamasında. • Planlamaya geçişte belirlenen "amaç" ve "hedeflere" uyumluluğu araştırılır. . Toplanan bilgilerin birbirleriyle ilişkisini ortaya koyacak şekilde birleştirilmesi ile sentez işlemleri tamamlanır ve yoruma geçilir. sosyal ve kültürel ihtiyaçlar. İmar planı yapılan her yerleşim için hazırlanan Araştırma Değerlendirme Çalışmaları bir cilbent içinde ilgili müdürlüğe teslim edilir. çalışmalar incelenir eksik hususlar varsa tamamlatılır ve imar planı incelemesine geçilir. Ülkeye ve topluma maliyeti pahalı çözümlere yönelmemesi. iklim.

iskele yer seçimlerinde isabet derecesi kentsel fonksiyonlar ve ilişkiler sistemi çerçevesinde araştırılır. 1) Planların elde edilmesi sürecinde. kentin ana fonksiyonları arasındaki ilişkiler sistemindeki gerçekçilik ve rasyonellik aranır. gereğinde alternatif çözümler araştırılır. belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalıyorsa İl İdare Kurulu Kararları ile onanarak yürürlüğe girerler. İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olarak düzenlenen planlar.yeterliliği ve kent mekanında uygun dağılımları test edilir. 3) 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar kurulu Kararı ile ilan edilen Turizm . yeterlilik ve rasyonellik plan kararları içeriğinde aranır.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarında bütünlük ve devamlılık sağlanması için İmar Kanununun 9. Mülkiyetlere olabildiğince uyumluluk. Kamu mülkiyetindeki alanlarda getirilen kullanışlara ne amaçlandığı araştırılır. sağlık. • Büyük kentlerde yada özelliği olan yerleşmelerde özellikle "merkezi iş alanları"nda. • Plan üzerinde ve özel işaretlerde getirilen "uygulaması gerekli plan hükümleri" ve özel "plan koşulları"nın yeterliliği ve gerekliliği araştırılır. çevresi yol sisteminde. Yerleşmenin daha önceki planlama ve imar uygulaması süreci incelenir. Varsa önceki planların uygulamadaki yönlendirme ve başarı durumu ile planların ömürleri incelenir. kent bölgelerinde yoğunluk ve. büyüklükleri ve bu bölgelerde uygulanacak özel yapılanma koşulları.depolama alanları gibi). rant yerine toplum yararına kullanış getirilmesine çalışılır. Düzeltilip teslim edilen planlar tekrar incelenir ve uygun görülmesi halinde onanmak üzere ilgili idareye gönderilir. • Tüm resmi ve idari yeni yapılar ile kentsel donanım alanlarının yer seçimi ve gerçekleştirilmelerinde ilgili kurumların görüşlerinin alınmasına çalışılır. gerek görülüyorsa yeni hükümler ve koşullar eklenir. yapı düzeni kararları irdelenir. spor donanımı ile yeşil alanların standartlara uygunluğu. Bu konuda da kısa bilgi vermek yararlı olacaktır. Yukarıda maddeler halinde sıralanan kriterlere göre incelenen imar planı ve araştırmaları eksikler varsa düzeltilmek üzere iade edilir. kademelerime ve yolların düşünülen kapasitelerine göre profil verilmesi. bölünme (ifraz) ve yapılanma koşullarında uygulanabilir ilkeleri gözetilir. • Okullar. Terminal. • Uygulama planı ölçeğinde ayrıntıda. yapılaşmalar ve ifrazlarla tutarlılığına bakılır. kıyı kesimlerinde. • Farklı kentsel fonksiyonlar yükümlenen kent bölgelerinin yer seçimi yanı sıra. istasyon. • Planın sosyo ekonomik ve fiziksel yapıya ne ölçüde uyum gösterdiği ve gelişme eğilimlerine ne ölçüde yön verdiği irdelenir. 6) Planın Gerçekleşme Olanağı ve İmar Açısından Uygulanabilirlik. endüstri.4) Arazi Kullanma . tarihsel çevre ve ticaret alanlarında otopark ve yaya ulaşımı ile ilgili sistem çözümleri aranır. • Genelde nüfus ve yapı yoğunlukları ile ilgili tüm testler yapılır. maddesi uyarınca çevre düzeni planlan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmaktadır. • Kent içi ve yakın. planlamada bölgeleme ve kentsel alan kullanımına ilişkin ilke kararlarının kendi iç tutarlılıkları. gerekli hesaplamalar da yapılarak irdelenir (ticaret bölgeleri. • Yerleşmenin büyüklüğü gereğince "toplu taşımın" su yolu ve raylı ulaşımın rasyonel kullanımı çözümleri araştırılır. 2) 1/25. • Kent toprağının ekonomik değeri ile önerilen kullanış arasındaki ilişki araştırılır. c) Onama Mutlak bilinmesi gerekli hususlardan birisi de planların hangi idare tarafından onanacağıdır. yola bağımlı diğer teknik altyapının olabilirliği ve maliyet boyutu irdelenir.Bölgeleme ve Yerleşme Düzeni • Nazım plan aşamasında. 5) Kentsel Altyapı ve Donanım • Kentsel sosyal donanım ve teknik altyapıya ilişkin çözümlerde. • Plan kararlarının. bugünkü mülkiyet durumu. belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalıyorsa belediye meclisleri.

yaptırmak. Bu konuda da kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır.kararları içeren bölümleri ise Turizm Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından onanmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 17. Bakanlığımızın bu genelgesine göre: Özel Büro ve Üniversite Döner sermayeleri tarafından hazırlanan jeolojik etüd raporlarının geçerli olabilmesi için. Herhangi bir belediyenin mücavir alan sınırları içinde kalan alanlarla ilgili tüm özel jeolojik etüd raporları önce Genel Müdürlüğümüze verilmektedir. belediyelerde . 4) 2782 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. Bankamızca hazırlanmış jeolojik raporların bazı özel büro ve Üniversite Döner Sermayelerince değiştirildiği ve heyelanlı alanların yerleşime açıldığı belirlendiğinden. mevzii imar planlarını yapma ve onama yetkisi 4046 sayılı kanunla "Özelleştirme Yüksek Kuruluna" verilmiştir.8. a) Turizm amaçlı kullanım kararlan içeriyorsa Turizm Bakanlığı tarafından. yerleşim açısından zeminleri değerlendirmek. Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan raporlarda şekil-içerik birlikteliği sağlamak amacıyla düzenlenmiş rapor formu. bu şekilde onanan nazım planlara göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları.000 ölçekli nazım imar planlan ve değişikliklerinin onama işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca. Söz konusu genelgelerle. özel jeolojik etüd raporlarının kontrol ve onaylama işlemlerini en kısa sürede ve yerinde çözülebilmesi amacıyla. bölge kapsamındaki illerde nazım ve uygulama imar planları ile bunlar üzerinde yapılacak revizyon ve değişiklikleri yapmak. bu hizmetleri Bölge Müdürlükleri bazında da yürütmeye başlamış ve bu amaçla çeşitli tarihlerde 4 ayrı genelge yayınlanmıştır.09. Belediye mücavir alanları dışında kalan jeolojik etüd raporları ise doğrudan Bölge Müdürlüklerimize verilmekte ve tüm işlemler ilgili Bölgelerden yürütülmektedir. ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin. raporların Bankamız veya Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş bir saha ile ilgili olup olmadığı. Bankamız.1987 gün ve B. Bu amaçla yerleşime koşullu veya koşulsuz uygun ile uygun olmayan alanları belirlemektir. koruma amaçlı imar planı yapılıp. Burada amaç. b) Turizm dışı. Bu araştırmadan sonra raporlar. Bankamıza ulaşan raporlarda etkin bir kontrol hizmeti sürdürülmektedir. Belediye veya Valilikçe onanmaktadır. maddesi uyarınca "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen alanlarda. çeşitli kullanım. 6) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 3386 sayılı Kanunla değiştirilen 17. Bilindiği üzere Daire Başkanlığımızda ve Bölge Müdürlüklerimizde imar planlarına esas teşkil edecek jeolojik raporların düzenlenmesi yanı sıra üniversite döner sermayeleri ve özel jeoloji büroları tarafından hazırlanan jeolojik etütler de incelenmekte ve uygun görülmesi durumunda onanmaktadır.Bölge. koruma kurullarınca SİT alanı ilan edilen. yaptırmak ve onamak yetkileri verilmiştir. 5) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına. koruma kurullarınca uygun görüldükten sonra. Merkez ve Alanları'nda 1/25. İmar planına esas olacak bu jeolojik raporların aracı. maddesine göre. eleman ve iş durumuna göre Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Müdürlüklerimizce kontrol edilip onaylanmaktadır. her ölçekteki planları revize etmek ve re'sen onaylamak yetkisi 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığına verilmiştir.000 ve 1/5. imar planı uygulaması durdurulmakta. imar planı yapmak. İller Bankası veya Afet İşleri Genel Müdürlüğünce kontrol edilip onaylanması şartı getirilmiştir. bölgeleme. Ancak onaylanan raporlarla uygulanması istenen teknik koşulların. 7) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan.1634 sayılı genelgesi yayınlanmıştır. inceleme ve onama işlemleri ile ilgili uyulması gereken kurallar ve alınacak kontrol ücreti ile bilgiler Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir. ilgili ise istenilen ayrıntılara sahip olup olmadığı veya afete maruz Bölge kararının bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.

yeterli sayıda ve nitelikte teknik eleman olmaması nedeniyle. Bankamız kontrol hizmeti verebilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgesine rağmen. gerekse Valiliklerin sorumlu olduğu mücavir alan sınırları dışında. Bu nedenle Bölge Müdürlüklerimizde Jeoloji Mühendislerinin sayılarının artırılması durumunda. zaman zaman istenilen şekilde yerine getirilmediğine tanık olmaktayız. Ayrıca gerek Belediyelerin sorumlu olduğu mücavir alan sınırları içinde. İlgili Belediyelerin teknik konularda sürekli bilgilenmelerinin sağlanması sağlıklı kentler oluşturmakta atılan adımlardan önemli birisini oluşturacaktır. teknik koşulların uygulanma aşamasında da. jeolojik etüd raporu olmadan yapılar inşa edilmekte veya onaylanmadan işleme koyulan jeolojik etüd raporları da bulunmaktadır. Harita Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler .

Bilgi ve teknolojideki bu gelişmeler bilgisayarların üretim içinde yoğun kullanımım getirmiş ve bu değişim tüm mühendislik dallarını etkilemiştir. kamulaştırma planlan. kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerini yapmak mümkün değildir. 1996 yılının ikinci yarısından itibaren Başkanlığımızca yaptırılan tüm haritalar sayısal olarak üretilmektedir. Bu gelişmeler ışığında sayısal harita üretimine olanak sağlayan birim fiyatlar ve şartnameler hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Bunun için her yıl yatırım yönünden çok zorda kalınmakta. harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilmektedir. parselasyon planlan. Sağlıklı bir çevre oluşturulabilmesi. maden haritaları. vergilendirmeye esas değerleme haritaları. harita sahasının sınırlarının tespiti ve tahdit krokisiyle keşif hesaplarının hazırlanması Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Bu sistemin bankamıza kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar klasik yöntemlerle yapılan çizgisel haritada.) proje yapımlarında. Karayolu. Ayrıca 1995'den itibaren uydu Jeodezisindeki gelişmeler dikkate alınarak GPS teknolojisinden yararlanmaya başlanmıştır. Sözgelimi kent planlaması ve imar planlan için gerekli kent haritaları. ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini.Daire Başkanı Harita mühendisliği. Dolayısıyla önceki yıllardan sonraki yıllara yoğun bir talep birikmesi olmaktadır (Çözüm için de daha çok ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır). yöre ihtiyaçlarını iyi gözeten projeler üretilmesiyle mümkündür. harita mühendisliğinin yoğun bir işlevi vardır. 1970'li yılların ikinci yansından itibaren mikro elektronik teknolojide hızlı gelişmeler olmuş ve bu gelişmelere paralel bilgisayarların sağladığı olanaklarla da artmıştır. kadastro haritaları. Bu güveni sıkı bir şekilde kendi kendine kontrol eden disiplinli bir mekanizma ile sağlayabiliriz. yenileme ve revizyon şeklinde yaptırılan halihazır harita işlerinde. otomatik çizim sistemleri. sulama. Bankamız Harita Daire Başkanlığı belediyelerin bu harita taleplerini toplayarak ayrılan ödenek miktarına göre harita yatırımlarını gerçekleştirmekte ve halihazır harita üretimi konusunda belediyelerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. talepler bir sonraki yıllara devredilerek. Harita verileri her zaman altyapının temelini oluşturduğundan tartışmasız doğru olarak kabul edilebilir olmalıdır. Yerleşim yerlerinin ve belediyelerin imar ve altyapı gereksinmelerini karşılamak için ilk adım olarak halihazır haritalarının yapılması gerekmektedir. İlave. İmar hareketlerinin giriş kapısı harita hizmetleridir. tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde projelendirmelerinde. büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren meslek dalıdır. Şöyle ki: Harita ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturur. yoğunluğunun tahmini tespitleriyle elde edilmektedir. yine de belediyelerin bütün talepleri değerlendirilememekte. içmesuyu. 1997 yılı programında devam eden ve yeni projelerimiz için 700 Milyar TL. imar planı uygulamaları. Bugün artık harita mühendisliğinde de bilgisayar. araziye ilişkin küçük. bilgisayar destekli sayısal harita üretimine geçilmiştir. Bölge Müdürlüklerimizce yapılan harita keşif bedelleri. grafik görüntü ekranları ve sayısal çıkış veren yada otomatik kayıt yaparı veri derleme donanımları yoğun olarak kullanılmaktadır. belediye teknik hizmetlerinin (yol-sukanalizasyon vb. Halihazır harita için ayrılan ödeneklerin sınırlı olması ve halihazır harita taleplerinin de çok fazla olması nedeniyle gerçekleşmeler çoğunlukla yüzde yüzleri aşmaktadır. Bu nedenle keşif bedellerinin .HARİTA VE PROJELERİN YAPIMINDA UYGULANAN KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Veysel ÇELİK . bu projelerin araziye uygulanması. ek ödenek imkanları aranmaktadır Ancak. ödenek öngörülmüştür. arazi toplulaştırma planlan. Haritası ve imar planı olmayan yerde. haritası yapılacak mevcut detayların. yine ödenek dahilinde karşılanmaya çalışılmaktadır. demiryolu. Bu projelerin hazırlanabilmesi için harita ve imar planı hizmetlerinin tamamlanması gerekmektedir.

(Bu sistem için gerekli olan alet ve donanımların alınması hususu yönetim kuruluna sunulmuştur. gösterilemiyor ise ilave saha ile kenarlaşan kısmın muhakkak 1 / 1000 ölçekli pafta lejantı yapılmalıdır. Tüm arazi ölçümleri kayıt üniteli elektronik ölçü aletleri ile yapılmaktadır. Bilindiği gibi İçmesuyu ve Kanalizasyon işlerinde verilen harita hizmetlerinin kontrollüğü de Bölge Müdürlüklerimizde harita mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Düzenlenen kontrol raporlan ve hakediş raporlarının Başkanlığımıza geciktirilmeden ulaştırılması. Bu nedenle. Bu hizmetlerin kontrollüğünün daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarının Harita Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışma içine girerek harita . yine yönetim kurulunca uygun görmesi halinde Bölge Müdürlüklerimiz için 18 adet kayıt üniteli Elektronik Takeometre ve 18 adet nivo aleti satın alınacaktır. 5. Tutanakta şantiye mühendisinin arazide bulunmadığı günler ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. hem de işin sonunda kesin hesap sırasında keşif bedeli ile büyük farkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. İşin arazi çalışmalarında kontrol hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için Bölge Müdürlüklerimizde ki kontrol mühendislerinin aşağıdaki husus/ara dikkat etmeleri gerekmektedir. İlave ve revizyon harita alımları için hazırlanan tahdit krokilerinde. maddesine göre hazırlanmış olan arazi kontrol raporlarının harita kontrol mühendisleri tarafından sıhhatli bir şekilde doldurulması ile mümkün olmaktadır.kesin hesap değerlerine yaklaşık çıkabilmesi ancak bölge kontrol mühendislerinin yapacağı titiz çalışmalara bağlıdır. arazi ve büro kontrolleri Bölge Müdürlüklerimiz ile Merkezde Başkanlığımızın müşterek çalışmasıyla yürütülmektedir. İşlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözleşme gereği işin devamı süresince iş başında bulunması gereken şantiye mühendisi hakkında her arazi kontrolünde tutanak tutulmalı ve bir nüshası Başkanlığımıza gönderilmelidir. işlerin kontrollerinin yapılmasını daha etkin hale getirecektir. Güç arazi koşullarında nirengi ölçü ve hesaplamalarına çok büyük katkı sağlayan GPS teknolojisini bir kısım yüklenicilerimiz tarafından kullanmaya başlamıştır. Tahdit sınırlarının ve köşe noktalarının daha belirgin ve doğal noktalardan olmasına dikkat etmeleri (Tahdit krokisinin dış hudutlarını belirleyen sınır kırık noktalan. Yükleniciler tarafından teslim edilen disketlerin bozuk olup olmadığına bakabilmek için şantiyelerde bilgisayar istenmelidir. Bu nedenle eğer meskun alandaki bina sayısı hatalı tespit edilirse. Ayrıca. (Meskun saha sınır noktalan muhakkak ölçülerek tahdit krokisine işlenmeli ve meskun alandaki bina sayısı gerçeğe çok yakın olarak tespit edilmelidir. 6. 7. röperli noktalar. Çünkü harita alımında meskun sahaya tesis edilecek poligon sayısı. Kontrol mühendislerimizin GPS ölçüm yöntemini ve kontrolünü ilgili yayınlardan takip ederek kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. bu durum hem ara istihkak ödemelerinin gerçeğe uygun yapılmamasını. hektara düşen bina sayısına göre tespit edilmektedir. GPS teknolojisi de halihazır harita işlerinde kullanılmaya başlanmış. 2. ağın yeterli ülke nirengisine bağlantı yapılması sağlanmalıdır. ihale suretiyle yaptırılan halihazır haritaların. eğer mevcut haritanın tamamı tahdit krokisinde. yarısından itibaren sayısal harita üretimine tamamen geçilmiştir. Bu sistem Harita Mühendisliğine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bankamızca ihale yoluyla yaptırılan. 4. yani bu noktaların yükleniciye yer teslimi sırasında kolaylıkla gösterilebilecek noktalar olmalıdır) 3. mevcut haritanın 1/1000 ölçekli pafta lejantı yapılmalı.) 8.) bu bina sayısı tespitinde çok dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. halihazır harita alımı işlerinde. Tahdit ve keşif hazırlanırken mevcut haritanın revizyon veya çürütülerek yeniden yapılması konusunda daha dikkatli karar vermeleri. Meskun saha sınırlarının ve bina adetlerinin daha doğru olarak tespit edilmesi. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde S adet GPS ölçü aleti satın alacaktır. Nirengi istikşaf kanavalarının hazırlanmasında 10 km civarındaki bütün ülke nirengilerinin araştırılmadığı dolayısıyla nirengi ağının yeterli ülke nirengisine bağlanılmadığı görülmekte olup bütün ülke nirengilerinin araştırılarak bulunamayanlara rapor düzenlenmeli. mahalli kontrollerinde işin büyüklüğüne göre ve her kademede o kademenin tümü üzerinde doğruluk kanaati gelinceye kadar arazi ve büro kontrolü yapılarak (kontrol sisteminde merkez ile tüm bölgelerin ortak hareket edebilmesi için) közleşme eki özel şartnamenin 8. Bilindiği gibi 1996 yılının 2.

Ayrıca tetkikler neticesinde yapılan haritalarda alım noktası noksanlığı. takeometre ve nivelman ölçülerinde hata ve noksanlar. yeterli sıklıkta RS atılmaması gibi temel esaslarla genellikle karşılaşıldığı. bu hizmetlerin proje yapımı için faydalanılan yönetmeliklerin son gelişmeleri de içine alacak şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır.mühendisliğindeki yeniliklerin bu sektörlere de yansıması sağlanmalı. Harita yapım tekniği teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. • Yükleniciye ihale edilen proje işlerinde genellikle yükleniciler arazi işlerini bir topoğrafa vermekte ve güzergah da o eleman tarafından tespit edilmektedir. Bu nedenle haritalar sorumlu kişilere yaptırılmalı. . Genel Müdürlüğümüzce satın alınmakta olan GPS sistemi. • Halihazır harita içerisinde kalan plankotelerde arazinin topoğrafık yapısı değişmemiş ise yeni plankote yapılıp. Günümüz teknolojisiyle yapıları ölçüler bilgisayar ortamında değerlendirilip otomatik çizimlerle elde edildiğinden bölgelerimizde eksik olan bilgisayar yazılım ve donanımlarının tamamlanması gerekmektedir. şehir haritalarına bağlanılmaması. teknik yönetmelik ve özel şartname hükümlerine uygun olarak sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi. bilgi birikimi ve deneyimlerine büyük katkı sağlayacaktır. Bu durumun ise yapılan haritanın tekrar ele alınmasına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. detay noksanlığı. Yeni bir teknoloji olan GPS teknolojisi de harita işlerinde kullanılmaya başlanılmıştır. poligon ve some noktalarının betonlanmaması. Harita Mühendisi imzası aranmalı ve işin başlangıcından sonuna dek Bölge Müdürlüklerimizin denetiminde olmalıdır. bölge kontrol mühendislerinin titiz çalışması ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendilerini hazırlamaları ile mümkün olacaktır. (Bu konularda daha etkin kontrolün yapılabilmesi için Bölge Müdürlüklerimizden aldığımız uyarılar doğrultusunda aşağıdaki hususların yeniden ele alınarak açıklığa kavuşturulması gerekmektedir). yapılmama konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Daha sonra yersel tetkik aşamasında güzergahın hatalı olduğu tespit edildiğinde bu güzergahın değiştirilerek yenilenmesi sıkıntı yaratmaktadır. Bunun önlenebilmesi için güzergah tespitinde işin yüklenicisi ile birlikte bir harita mühendisinin mahallinde güzergahı tespit etmesi ve Bölge Müdürlüğüne bu aşamada bilgi vermesi daha sağlıklı bir çalışmayı sağlaması açısından çok önemlidir. ve her bölgede eşdeğer şekilde kontrol edilebilmesi. İşlerin. Başkanlığımız ve bölgelerimizin bu teknoloji ile ilgili. Projelerin yersel tetkik ve kontrolünde harita mühendisi imzası şartı olmasına rağmen harita içi yapanın harita mühendisi olması ve imzası aranmamaktadır. haritanın yeterli boyutta alınmaması. röperlenmemesi. Bu konuda yeterli bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasıyla şartname ve birim fiyat hazırlama çalışmalarına başlanılacaktır. sözleşme. Proje arazi işleri başlandığında ve bitirildiğinde arazi çalışmalarım yaparı ekip iş mahallinden ayrılmadan Bölge Müdürlüğüne bilgi vermeli ve gerekli ara kontroller yapılabilmelidir.

Bu talebin karşılanmasının bir çözümü de içmesuyu sondajları yardımıyla önceden varlığı tespit edilemeyen yeni içilebilir yeraltı suyu bulunduran havzaların tespit edilmesiyle mümkündür. Genel Müdür Yardımcılarım ve Değerli Arkadaşlarım. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki beldeler ile Anadolu'nun bazı yerlerinde görülen nüfus fazlalaşmasından dolayı belediyelerin içmesuyu talebi artmaktadır. Ülkemizin nüfusu sürekli artmasına rağmen akarsu. Mevcut kaynak sularının çoğu sulama suyu olarak kullanılmaları. . Bu nedenle seminer konumu iki ana başlıkta toplayarak özetlemek istiyorum. Bunlardan birincisi "Emanet yöntemi ile yapılan sondaj çalışmaları ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi" ikincisi ise "İhale yöntemi ile yapılan sondaj çalışmaları ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi" dir. aciliyet. Makine ve Sondaj Daire Başkanlığımızdan açılması istenen içmesuyu sondaj kuyularının. kaynak ve yeraltı sularımız sürekli kirletilmekte. debilerinde azalmalar görülmektedir. formasyon zorluğu. açılacak olan kuyunun bulunduğu bölge.Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler İÇMESUYU AMAÇLI SONDAJ KUYULARININ AÇIMI VE İNŞAASINDA UYGULANAN KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yusuf ŞİMŞEK Daire Başkan Vekili Sayın Genel Müdürüm. özellikle nüfus artışı ve göçler nedeniyle Marmara. Ben de sizlere Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığınca yapılmakta olan İçmesuyu Sondaj kuyularının açılması ve inşasında uygulanan kontrollük hizmetlerinin etkinlikleri hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. göl. su kalite sorunu ve sondaj ekiplerimizin makine ve teçhizat durumları düşünülerek -gruplandırmaları yapıldıktan sonra emanet veya ihale yöntemi ile açılacağı belirlenmektedir.

formların hazırlatılması.Geçici işçilerin S. ve Bölge Çalışma işlemlerinin eksiksiz tamamlanması. Sondaj ve su tecrübe şantiyelerimizde görev yapan. 8. Türkiye'miz genelinde içmesuyu ihtiyacını yeraltı sularından karşılayan belediyelerimizin içmesuyu için gerekli derin kuyu sondaj taleplerini yerine getirebilmek için 1997 yılı itibarıyla sondaj çalışmaları 11 adet sondaj ve 3 adet su tecrübe ekibince yürütülmektedir.Yapılan harcamalara karşılık alman faturaların denetlenmesi. makina ve ekipmanlarının onarım ve bakımlarının rantabl bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kadrolu usta ve yardımcıları ile takviyesinin sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte ve ekiplerde görev alan personelimizin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için eğitim seminerleri ve kurslar düzenlenerek en iyi şekilde yetiştirilmelerine sürekli gayret sarf edilmektedir. başta komisyon başkanı jeoloji mühendisleri.Yıkama ve çakıllamanın sondaj tekniğine uygun olarak yaptırılması. İçmesuyu çalışmalarından alman olumlu sonuçların arttırılması. Emanet ve ihale yöntemi ile yapılan içme suyu sondaj çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen problemlerin biri de kuyu yeri muvafakat sorunudur. genelge.1990 tarih ve 7199 sayılı kararlarıyla kabul edilen Çalışma Yönetmeliği ve 1984 yılı sondaj ve su tecrübe emanet komisyonu çalışmalarında uyulması gereken esaslar çerçevesinde yürürlükteki kanun.Sondaj kuyusuna indirilecek teçhiz borusunun çapının ve tipinin seçilmesi.Şilt sürmesi gözlenen havzalarda gerekli tedbirlerin alınması. araç ve taşıtların karşılaşacağı problemlerde iş verimini azaltan sebeplerdir. talimat ve emirlere göre yürütülmektedir. 4. kuru kuyu sayısının minimuma düşürülmesinde tespit edilen sondaj lokasyonlarının önemi çok büyük olup bu maksatla yapılan jeolojik. Kuyu lokasyonunun bulunduğu yerin coğrafi şartlan.K. yönetmelik. 3.Her geçen gün artan talebin karşılanması ve verimin yükseltilmesi için kapasitesi daha yüksek kombine tip sondaj makinalarına ihtiyaç duyulmakta olup ihtiyaca paralel olarak bu makine ve ekipmanların temini sağlanmaktadır. hidrojeolojik ve jeofizik etütler daha da önem kazanmaktadır. formasyon zorluğu bulunan. sondaj sırasında ilerlemede problem çıkabilecek içmesuyu sondaj kuyuları açılarak şu hizmetlerin kontrolü yapılmaktadır. muvafakat problemi olan. Tüm arazi zorluklarına karşın jeoloji mühendislerinin komisyon başkanı olarak görevlendirildikleri ve kontrollük hizmetlerinin merkezle birlikte yürütüldüğü emanet yöntemi ile. 1. geçici işçilerimizin ve şantiyede bulunan araç. İş verimini azaltan. 9. kadrolu şoförler.Makina ve araçların çalışır halde bulundurulması için tamir ve bakımlarının zamanında yapılması. tüzük.K.Formasyona uygun sondaj kuyu çalışmalarının yapılması. Sondaj çalışmalarında ve lokasyon tespitlerinde.Sondaj kuyularının çap ve derinliklerinin istenen çap ve derinlikte olmasının sağlanması. 10-İnkişaf ve su tecrübe çalışmalarının sondaj tekniğine uygun olarak yaptırılması. . 5. 2. 6. aciliyet arz eden. teknik üye olarak görevlendirilen kadrolu sondörler. yol durumu ile kuyu yerine taşınması gereken malzeme. işgücü. komisyon başkanı olarak görev yapan jeoloji mühendisi elemanlarımızın önerileri ve değerlendirmeleri ışığı altında yapılan çalışmalardan da son derece olumlu sonuçlar alındığı gözlenmektedir.Su kalitesini bozabilecek seviyelerin tecrit ettirilmesi.a) Emanet Yöntemi İle Yapılan Sondaj Çalışmaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi Emanet yöntemi ile açılacak içmesuyu sondaj kuyuları ve daha önce açılmış olan kuyuların temizliği su tecrübelerinin yapılarak kuyulardan su numunelerinin alınması için oluşturulan sondaj ve su tecrübe emanet komisyonlarının kontrollük hizmetleri Yönetim Kurulu'nun 16.02. Beldelerin içme suyu sondajlarının yapılması için giden sondaj ekipleri arazi sahipleri ve köylülerin direnişi ile karşılaşmakta bazen günlerce sondaj ekibi bekletildikten sonra kuyular açılamadan sondaj ekibi başka yere nakledilmektedir. su kalitesi kötü olabilecek. zaman ve para kaybına sebep olan bu problemin asgariye indirilmesi için gerekli girişimde bulunulmaktadır. 7.

Bu nedenle sondaj işleri. Birim Fiyat Tarifleri. Başkanlığımızca emanet yöntemi ile yeraltı sulan dışında zemin sondajları. Sondaj kuyusu inşasına başlanıldığında işin tümü ile tamamlanması gerekmekte ve süreklilik arz etmektedir.11. Bankamız Yapım İşleri Tip Sözleşme ve Teklif Şartnamesi ile İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi.Fiziksel ve kimyasal ile bakteriyolojik su numunelerinin usulüne uygun olarak alınması. Kuyunun sağlıklı bir şekilde açılıp inşasının yapılabilmesi için sözleşme eki olan İller Bankası Teknik Şartnamesi ve şartname ile ilintili olan DSİ Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği ve DSİ Yeraltı suları Teknik Şartnamesine uygun olarak inşaa edilmesi gerekmektedir. Birim Fiyat Analizleri. Hazırlanan sözleşme dosyası. 13-Yapılan sondaj çalışmaları sonunda elde edilen bilgilerin süratli ve doğru bir şekilde ulaştırılması. 16-Kuru çıkan kuyudan sonra açılacak diğer kuyuların kuru çıkmasının önlenmesi gerekirse havza değişikliği önerilmesi. İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği ayrıca İller Bankası Yeraltı suyu Derin Sondaj Kuyusu İnşasına Ait Teknik Şartname. çıkacak sorunların çözülmesi. kuyudaki ilerleme esnasında her metrede alınan kırıntı numunelerin sağlıklı bir şekilde alınması ve kayıtlara geçirilmesi. kuyunun delme işi tamamlandıktan sonra kuyunun inşası için gerekecek olan teçhiz borularının tipleri. Birim Fiyat Cetveli ve ek olarak da DSİ Teknik Şartnamelerinden oluşmaktadır. sözleşme dosyası içerisinde bulunan kuyu avan projesine uygunluğunun sağlanması. eğer alınan kırıntı numunelerinden akifer özelliği gösteren seviyelerin tespitinde tereddüde düşülüyorsa kuyuda jeofizik test yaptırılması. Bu süreç içersinde meydana gelecek kesintiler kuyuda yıkılmalara neden olabilir ve işin yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. İhale yoluyla yaptırılacak sondaj işleri Bankamız İhale Yönetmeliğine göre ve Bankamız genelinde uygulanan yöntemler kullanılarak ihaleye çıkarılmaktadır. tasdikli iş programında belirtilen süreler içerisinde işlerin tamamlanmasının sağlanması. eğer sondaj lokasyonlarındaki jeolojik yapılanma ve jeolojik istifin akifer özelliğine göre avan projeye göre değişiklik gerekiyorsa kontrollüğün yetkisini kullanarak verilecek olan yazılı emirle değişiklik yapılarak sağlıklı sonucun alınmasının sağlanması. çapları ve boyları belirtilerek verilen . 12-Çıkabilecek sondaj güçlükleri ve sondaj kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.Su verimi düşük veya kuru kuyulara boş yere teçhiz borularının indirilmemesi. 14-Kuyu loğlarının ve sondaj bilgilerinin en doğru ve tekniğine uygun olarak hazırlanması. atık su boşalım kuyuları ve jeoteknik çalışmalar gibi ihtiyaç duyulan çalışmaların programlanması ve yürütülmesi için Yapı İşleri ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları ile ortak çalışmalarda kontrollük hizmetleri merkez sondaj birimleri ile görevlendirilen komisyon başkanlıklarınca ortak olarak yürütülerek yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili bilgiler birlikte çalışılan Daire Başkanlıklarına gönderilmektedir. Belediyelerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için evvelki yıllarda açılan kuyularda görülen malzeme dolması ve verim düşmesi gibi nedenlerle Başkanlığımızdan istenen kuyuların temizlenmesi ve su tecrübe deneylerinin yapılarak tahlil için su numunelerinin alınması çalışmaları. b) İhale Yöntemi İle Yapılan Sondaj Çalışmaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi Başkanlığımızca ihale yöntemi ile yaptırılmakta olan sondaj işleri ise genellikle coğrafi yönden birbirlerine yakın olan ve aynı Bölge Müdürlüğünün çalışma alanında bulunan işyerleri gruplandırılarak ihale edilmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. 15. 17-Sondaj şantiyelerinin çalışma düzeninin sağlanması gibi çok çeşitli kontrollük hizmetleri emanet yöntemi ile ülkemiz genelinde başarı ile yürütülmektedir. sondaj kuyularının jeolojik etüt sonucu oluşturulan rapor ve ekindeki sondaj talimatında belirtilen lokasyonlarda açılmasının sağlanması. tamamen zaman sınırlaması olmadan takibi ve kontrolü gerektiren işler arasında değerlendirilmelidir. oluşturulan üç adet su tecrübe emanet komisyon başkanlığı ile yürütülerek elde edilen bilgiler hazırlanarak ilgili yerlere ulaştırılmaktadır. Bu nedenle.

İş bitiminde hazırlanacak kuyu loğları kısa sürede Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır.İlerleme sırasında geçilen formasyonun akifer özelliğinin devam etmesi halinde avan projede belirtilen koşullarda kuyu derinlikleri arttırılmalı ve akifer formasyon tabanına kuyu delinmelidir. teçhiz şeması verildikten sonra yapılacak olan borulama işleminin verilen talimata ve sondaj tekniğine uygun olarak kuyuya inilmesinin temini. Bu nedenle kuru kuyu sayısının azaltılabilmesi için jeolojik ve hidrojeolojik etütlerin çok iyi yapılması gerekmektedir. kuyuların su verim deneyleri esnasında alman tüm ölçümlerin sağlıklı bir şekilde yazılmasının sağlanması da önemlidir. Sondaj Çalışmaları Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümler Yapılan kontrollüklerin sonucunda. Yukarıda bahse konu işlemler ve kuyu açımı ve inşası sırasında oluşan işlemlerin. . 2. 3. 5. akiferlerin değişken özellikleri nedeniyle gerektiğinde ek sürelerle kuyu geliştirme ve pompaj işlemlerinin yapılmasının sağlanmasında kontrollük hizmetlerinin önemli katkıları ve etkin denetimi gerekmektedir. çamur kaçağı seviyeleri.emirler doğrultusunda kuyunun inşasının sağlanması.İnşası tamamlanan kuyulara ait devir-teslim tutanakları değerlendirilmek üzere İçmesuyu Dairesi Başkanlığına biran önce ulaştırılması için en kısa sürede Başkanlığımıza gönderilmelidir.Kesin hesapların Bankamız ilgili genelgelerine göre kısa sürede tamamlanarak birer nüshasının Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.Kuyu geliştirme işleminin su berrak hale gelinceye kadar yapılmasına özen gösterilmelidir. 12-Kuyu logları standartlara uygun olarak hazırlanmalı. sondajda karşılaşılan güçlükler belirtilmelidir. 8.Sondaj kuyularındaki litolojik korelasyonun doğru yapılabilmesi için kırıntı numunelerin litolojik tanımlamaları sirkülasyon sıvısının kuyu içerisindeki yükselme hızı da göz önüne alınarak yapılmalıdır. ayrıca yüklenici firmanın kuyunun delme aşamasından başlayarak tüm işlemleri tamamlayana kadar işin başında sondaj işlerinden anlayan deneyimli jeoloji mühendisinin ve sondörün bulunmasının sağlanmasında da kontrollüğün yetkilerinin etkin olarak kullanılması gerekmektedir.Grubun parasal takibinin yapılabilmesi için hazırlanıp onaylanarak tahakkuka bağlanan hakedişlerin bir nüshası en kısa sürede Başkanlığımıza gönderilmelidir. 7. 6. kuyu durumu ve kullanılan teçhizat formlarının. 11-Su tecrübe çalışmaları tamamlandıktan sonra teknik şartnamelere uygun olarak kuyu ağzı kaynakla kapatılmalı ve ağız betonu atılmalıdır. Yukarıda bahsedilen konular ve işin yapılması esnasında tutulan tutanak ve poz tespitleri sağlıklı yapılarak İller Bankası İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri Birim Fiyat Tarifleri ve İller Bankası İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri Birim Fiyat Cetveline göre istihkak düzenleyip ödeme yapılmasına kadar etkin ve özenli kontrollük çalışmaları gerekmektedir. 1. teçhiz işleminden sonra usulüne uygun ve belirtilen ve gereken süreler içerisinde kuyunun yıkanıp çakıllama işleminin yapılması ve ardından kuyu inkişafı ve pompaj deneylerinin zaman geçirmeden ve süreleri içerisinde tamamlanmasının sağlanması.Açılan kuyulardan yeterli verim elde edilememesi sonucu harcanan emek ve para boşa gitmektedir.Kuyular tekniğine uygun olarak teçhiz edilmeli ve yıkama-çakıllaması teknik şartnameye uygun şekilde özenli olarak yapılmalıdır. mutlaka maksimum debi üzerinden 72 saat ölçüm alınarak yaptırılmalı. işletme esnasında gelebilecek olumsuzlukların veya problemlerin giderilmesinde yararlanılmasını teminen yazılı belgeler şeklinde kalması için sondaj vardiya defterlerinin. 9.fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizlerin sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için su numuneleri şartnamelere ve tekniğine uygun olarak alınmalıdır. 4. Bunun yanı sıra kuyuların sağlıklı açılabilmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanlar ile personel sayısı ve niteliğinin yeterli olup olmadığı. 10-Kuyularda su tecrübe çalışmaları.

poliçe taksitlerine ait ödeme makbuzlarının da bulundurulması ve kontrollükçe takibi gerekli görülmektedir. düzeltilmesi vb tekrarlanmaması gereken durumlardan bahsedildiğinden aynı konulardan tekrar söz etmek istemiyorum. işin bütün kısımlarını hakediş tutarları üzerinden. 1993 yılı öncesine ait sözleşmelerle ihale edilen işlerde istenilmemektedir. Bu durum ise yanlışlıkların artmasına sebebiyet vermekte ve istenmeyen fazla ödemelere neden olmaktadır. bunun yanında bazı işlerde şantiyede bulunmayan ihzarata. muafiyet sınırlarının 7. 3. söz konusu faturalar istihkak tetkik grubunca yükleniciden istenilmekte. Yine bazı Bölge Müdürlüklerinde tespit edildiği üzere. Diğer bir husus ise sigorta konusudur. Bu bakımdan bu hususa gereken önem verilmelidir. Bankaca verilmiş malzemeyi ve ihzaratı da kapsamak üzere yapılması gereken "ali risk" sigorta işlemleri genelde 1993 yılı baskılı ve müteakip yıl sözleşmeleri ile ihale edilen işlerde istenilmekle birlikte .Sigorta poliçelerinde tespit edilen diğer bir husus ise. 10. Bu bakımdan kontrol mühendislerince istihkaklar tetkike verilmeden fatura asılları temin edilerek istihkak tetkik grubuna verilmesi gerekli görülmektedir. genelde sigorta poliçeleri ve zeyilnameler üzerine konulan notlardan sigorta bedellerinin taksitle ödendiği anlaşılmaktadır. kanalizasyon ye yapı sektörüne ait tüm istihkakların bu grubun tetkikinden geçirilmesi gerekli görülmektedir. Kontrol teşkilatınca gerekli hassasiyetin gösterilmesi durumunda bu tür hataların önüne mutlaka geçilebilecektir. istihkak arkasından bir önceki istihkak yerine iki önceki istihkakın düşülmesi veya fiyat farkı hesabında bir önceki istihkak fiyat farkı tutarı yerine iki önceki istihkak fiyat farkı tutarının düşülmesi durumları en aza inmiş olmakla birlikte bazı Bölgelerimizde hâlâ rastlanmaktadır. cevaplı tenkit raporlarının genel hususlar başlığı altında toplanan ve ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirilen konuların büyük bir çoğunluğu birçok konuşmacı tarafından dile getirilmiş vb bu hususlarda alınması gerekli tedbirler. hala bazı Bölge Müdürlüklerinde bu hususa gereken önem henüz verilmemiş bulunmaktadır. ya da faturasız olarak muhasebeleştirilerek tenkitlere mahal verilmektedir. istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi bakımından tecrübeli bir başmühendisin başında bulunduğu ihtisaslaşmış istihkak tetkik grubunun oluşturularak içmesuyu. 1993 ve sonrasına ait tip sözleşmelerde daha da netlik kazandırılan. Tüm Bölge Müdürlüklerince bu hususa gereken önem verilmelidir. 2. 1993 yılı öncesi tip sözleşmelerde de bulunduğu halde. 1. kontrol mühendislerince çeşitli malzemelere ait malzeme bedel farkı hesapları yapıldığı halde. Teftişe başladığımız 1985 yılı ve müteakip yıllarda sıkça rastladığımız. Yine poliçelere konulan diğer notlarda ise taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde sigortanın geçersiz olacağı hükümleri bulunmaktadır.Müfettiş Bölge Müdürlüklerimizin teknik teftişlerinde tespit edilerek. 4. Halbuki sigorta mecburiyeti 1993 öncesi tip sözleşmelerde mevcuttur. Belirtildiği şekildeki. Bu bakımdan sözleşme gereğince hakedişlerle birlikte bulundurulması gereken sigorta poliçeleri ile birlikte. ihzarat bedeli ödenmesi. dolayısı ile faturaların geç verilmesi nedeni ile ya istihkak gecikmeli olarak tasdik edilmekte.000$ gibi çok yüksek tespit edildiğidir. ancak önemli gördüğüm aşağıdaki hususlara değinmek istiyorum.KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Hasan ÖZTÜRK . Yine sigorta konusu ile ilgili olarak tespit edildiği üzere.500$. fiyat farkı kararnameleri ve sözleşme hükümlerine göre istenilmesi gereken ilgili fatura asılları yükleniciden alınmakta ve tetkik grubuna verilmemekte olup. İstihkakların bir kısmı bu grubun tetkikinden geçerken bir kısmı bu grup dışındaki kontrol mühendislerine tetkik ettirilmekte ve imzalattırılmaktadır. işlerin kapsamındaki çeşitli binalara ait çatılar kullanılmış kereste ile teşkil edildiği halde yeni kereste ile çatı yapılması pozundan ödeme yapılması gibi hiçbir zaman hoş karşılanmayacak fazla ödemelere sebebiyet verildiği hususlarına sıkça rastlanılmaktadır. Çeşitli Bölgelere ait teknik teftişlerde tespit edildiği üzere istihkak tetkik grupları teşkil edilmiş ve faal olarak çalıştırılmakla birlikte. fiyat farklarını. Ayrıca .

daha sonra yeni yılın ilk ayında büyük meblağlara ulaşan istihkak bulunulmaktadır. veya hasarın gerekli tedbirlerin alındığının tespiti halinde ödeneceği gibi notlardır. Örneğin. Kontrollük hizmetlerini yürüten tüm arkadaşların büyük bir özveri ile işleri Yönetmelikler. Sözleşme ve şartnamelerde gerekli açıklamaların bulunmadığı ve Bankamız uygulama ve teamüllerinde olmayan bu gibi durumların Genel Müdürlük görüşü alındıktan sonra neticelendirilmesi uygun ve gerekli görülmektedir. Bu durumların dikkate alınarak Bankamız yapım işleri genel şartnamesinin 5. Bölge Müdürlüklerinden birinde rastladığımız üzere. Poliçeler üzerine konulan bu şekildeki notlar nedeniyle yukarıda sayılan durumlarda sigorta şirketlerince hiçbir zarar ziyan bedeli ödenmeyecektir. bazı yüklenicilerin Bankamız teamüllerine aykırı şekilde talepleri olabilmektedir. tüm dinleyenlere teşekkürlerimi sunarım. Bazen bu talepler milyarlar mertebesine de ulaşabilmektedir. Önemli gördüğümüz diğer bir husus ise yıl sonu tespit istihkakları veya yıl sonu tespit tutanaklarıdır. 6. . işlerin yapımı ve ödemelerle ilgili hususlar mümkün olduğu kadar açıklanmışsa da. Bazı işlerde yıl sonuna kadar işe devam edildiği ve istihkak tanzim edildiği halde. deprem gibi hasarların sigorta kapsamı dışında tutulduğu. deprem gibi hasarlar ile açık hendek uzunluklarına sınır ve ön şart getirilmeden yapılmış olmasına gerekli dikkat gösterilmelidir.sel. Bu durum yıl sonu tespitlerinin sıhhatli yapılıp yapılmadığı kuşkusunu uyandırmaktadır. tutanağa bağlanmasına gereken önem verilmelidir. Bu bakımdan ileride istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için yıl sonu tespitlerinin mutlaka şantiyedeki fiili duruma göre her ünitede gerekli tespitler yapılarak. 5.maddesinde de belirtildiği üzere "ali risk" sigorta işlemlerinin asgari muafiyet esasına göre yaptırılmış ve sel. bazı işlerde de ödeneğin tamamlanması nedeni ile yıl sonundan birkaç ay önce istihkak düzenlenmesine son verilmekte. İşlerin yapımı ile ilgili sözleşme ve şartnamelerde. krings tipi çelik pano iksalar ve palplanş türü çelik iksalar için demir bedel farkı ödenmesi talep edilmiş ve ödenmiştir. sözleşme ve şartnameler esaslarına göre yürütmeye çalıştıkları inancında olduğumu belirtir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->