P. 1
0059-Atalar 88 122 2

0059-Atalar 88 122 2

|Views: 370|Likes:

More info:

Published by: Zıpdiye Çıktımeret on Feb 12, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa. Tatmin olabilmek için onları gerçekten .Aç ne yemez. saklamaya çalıştığın şey sır .çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma . yayılır .Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz . olmayacak düşler . Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. o her zaman . kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır.Açtırma kutuyu.kurar . mırın kırın eder . iyisini. dosta bile açılmamalıdır. darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken. en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. bunu başkaları duyabilir. hakkında kötü şeylerin ortaya .daha iyisini ister.elde etmelidir .olmaktan çıkar. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. kötüsünü arayacak durumda değildir.

bazı unvanlar vererek. değerli bir kimse yapamayız. sömürü. Bu konuk tıpkı can gibidir. utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık.yeme. evimizde kalabilir. yakın ve .konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . dayanışmaya gerek duyarlar. . bu korktuğundan değildir. dost. eğrilik. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır .Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır.saydığındandır. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. duygularına egemen olduğundandır .(Adam adamdan korkmaz. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . kötülük karşısında sert tepki göstermiyor. zalimler bulunamaz.(Adam adama yük değil. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir . can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir.(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. överek. hatır . Hak. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş. can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa. . olur ki bir gün.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. utandığındandır.

bir daha aldanmaz.derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez .Adam adamdır. olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez. Artık kendini ona göre ayarlar. bilgi ve . Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. tutum ve davranış . öncelikle kendi gücüne. düzenbaz ne . zengin olmak da . eşek eşektir.(Adama dayanma ölür. Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır.(diyeyim . Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez. olgunluk. olmasa da pulu.değerini artırmaz . huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu . yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz.Gerçek şahsiyet. O hâlde insan. yardımcı olurlar. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır.Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse.insanın kendinde bulunmalıdır . Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. insana yakışacak durum. duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler.

yalan söylemeyen.insandır . Çünkü bu.İnsan daha çok anlaştığı. bir maddeye ya da bir . Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür. o . arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine . Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. bir çabaya. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. huyunu suyunu bildiği. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. Alışveriş sırasında hileye başvurmayan. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak. dostluk eder.Adamak kolay. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. bu durum onun için katlanılmazdır.paraya dayanır. umut vermek kolaydır. sevdiği. itilip kakılacak. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu.insan için yaşarken ölmek demektir . bunlar da zor sarf edilir şeylerdir .(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. hakkı gözeten. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek.Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi .bakılarak anlaşılabilir . Böyle bir hayatı yaşamak. aşağılanıp toplum dışına itilecektir.

Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil.Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur . çıkmaza sokan kimselerde ise. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. anlayışlı. Sinsidirler. bu bakımından sakıncalıdırlar . niyetini belli etmeyen. Bir insanın gerçek değeri.bakımdan insanoğlu güvensizdir. kişilikli. Yapılan bir iyiliğe karşı. ona karşı daima dikkatli olunmalıdır .Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir. işidir.(Adamını yere bakanından. duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . çokluk kötülükle cevap vermek. insanda değişmez bir hâldir.Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş.noksanlığı. içlerinde besledikleri . söyleyeni zorlayan. becerikli mi beceriksiz mi. suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. Bir sözü defalarca söyleten. insanın atamadığı huylarındandır. çalışkan mı tembel mi. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir . sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. iyi mi kötü mü . başarılı mı başarısız mı. Sanki bu. Bu ..kötülükleri hissettirmezler. bir kavrayış .olduğu yaptığı işlerle.

onu toprağa bağlayan kökleridir. kurumuş gibi. İnsan ailesi. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır.Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. güçsüz ve verimsizdir . Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. ancak yıkıp bozamazsınız. İnsanlar da böyledir. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir.içe yıpratır. canlı tutan yaprakları. çokluk büyüklerini örnek alırlar. dayanıksız kılar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. Çocuklar. yiyip bitirir . Bir aile. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi . verimli kılan. perişan eder. ana . Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. ancak yıkamazsınız.kalır ortada. cansız. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. İnsanı içten . çiçekleri ve meyveleridir. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. anne-babanın çocuklar. Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz. Bu sebeple.noktalarını bozmak zorundasınız . insanı dert yer Ağaç kurdu.Ağacı kurt. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. çocukları.(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren.eğitim açısından oldukça önemlidir . . içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. yıkmak için temelini sarsmak.

Yavaş yavaş ama güvenli. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar.1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar . Bu yaşlarda işlenmeye. her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir.yolumuzu şaşırabilir. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. rızklarına el koymaya çalışırlar. . öğrenme kabiliyetleri de farklıdır.Ağırbaşlı. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez.apaçık ortaya çıkacaktır .. sonuca da ulaşamayız . Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. Eğilmezler.Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. .Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. 3. buna zorlanırlarsa kırılırlar.Ağır giden yol alır. Bu sebeple onlara yeni bir davranış . Böyle hareket etmezsek. Bazı beceriksiz. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . . Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler. gerekli bir tempoda.kazandırmak imkânsız gibidir . hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda. 2. emin adımlarla yürümeliyiz. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.

kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . batman gelesin Temkinli. aceleci . . sulu.yetmez. ölçülü. ağırbaşlı. armağan alan kişi.etkenler. dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . çabuk kızıp taşkınlık gösteren. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar. istemese de işi yapar . sevilip sayılasın. niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler .Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü.Ağır ol.isteği reddetmeye utanır. onları hırpalamaya öyle herkesin gücü . ağırbaşlı. sözleri yerinde.. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış . ölçülü ol ve dengeli hareket et ki.Ağız yer. sesimizi çıkarmaz. ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. itibar göresin. Çünkü hafif meşrep. Susar. Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri. yüz utanır İkram kabul eden. hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz. bir borçluluk duygusuyla bu .(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı.

Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . o da ağlar . günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine . insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . yaptıklarının cezasını mutlaka görür . Yaşadıkça da kurtaramayacaktır. çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz. çileden yakasını kurtarabilmiş değildir.Ağustosta gölge kovan. keyfini düşünen kimse.hakkımızı vermez. Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda . Bu . perişan olur. zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan. çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) .kimse iflâh olmaz. hak yiyen.Ah alan onmaz Zulmeden. sıkıntı veren.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten.döner. onun sonu iyi değildir. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . tembel tembel oturan.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden. yaptıklarının cezasını mutlaka çeker. fırsat kaçtıktan sonra.demektir ki.sesimizi duyurmalıyız .geçim sıkıntısı çeker. aç kalıp yoksul düşer .

didinmeleri. yıpranmalarına yol açar.Akacak kan damarda durmaz Takdir. onları tekrar . işe iyi düşünmeden. yüzsüz ve yılışık. çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. alın teri dökerek kazandığımız para.Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. Dara .tekrar yapmak zorunda bırakmış. zaman kaybettirmiş. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. Bu da gösteriyor ki.Değerli. plân yapmadan girmiş bulunmaları. Bir zarara uğramak. beceriksiz. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. İşte böylesi bir giriş. rahata erdirir. yormuş ve yıpratmıştır . ne önlem alırsak alalım . Bu gibi kimselerle kurulacak . yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. tedbiri bozar” derler. Bugün ya da yarın.kez engel olamazlar . er veya geç olan olacaktır .ilişkilerde dikkatli olunmalıdır . uğraşıları. Bunun böyle olmasının sebebi.Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. ne yaparsak yapalım. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. insanlar gelişen olaylara çok .Ahmağa yüz.bunun önüne geçemeyiz.

Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar . aç (arık) it av almaz . hem de başkalarına yararlı olur . böylece de o insan .Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar. çocuk zaman bilmez .Aç elini kora sokar .Abdal.(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.Aç aman bilmez. (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar. çocuk oyundan usanmaz .olursa çarığına sürer .Abdal Tekkede.Aç anansa (atansa) da kaç . kötülükten uzak tutar.düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı. hacı Mekke'de bulunur .Abdal düğünden. iyimser kılar. (Çobanın yağı çok (.Aç aslandan tok domuz yeğdir .Aç gözünü.Aç bırakma hırsız edersin. şalgam aşa girince yağ oldum sanırr . hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. ata binince bey.Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz .çekinmemeliyiz . Denebilir ki hareketlilik. kâh gerisi¬ne. "titremeye hazırım" demiş . . açarlar gözünü .hem kendine. canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar.Aç (arık) at yol almaz. düşkünlüğünü önler.

güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk.Acele işe şeytan karışır Aceleyle.kapı önünde yük indirir . beklemek . Acele yapılan .Aç olan.Acemi katır. O..(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Aç ölmez gözü. tok ne demez Aç olan kişi.Aç.Aça dokuz yorgan örtmüşler. usta olur) dener kendi¬ni . kararır susuz ölmez. Kendisinden . yine uyuyamamış .Acele ile menzil alınmaz .Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun . karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez . gereksiz telaşla yapılan iş.Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya.Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir. önüne engel koymaya gelmez. gerekirse ölümü göze alır. .kötülük yapmaktan.işten hayır gelmez . karnını doyurabilmek için . darı) amba rında sanır (görür . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten.Aç yanında sarpın kurcalanmaz . yaşamak için her tehlikeyi.kuralları yıkmaktan çekinmez . aç ile yatınca arada dilenci doğar . bozuk ya da yanlış olur. isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez. hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez. benzi sararır .

Açık ağız aç kalmaz . (Tatlı . dolandı¬racakları yeri ve . susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer.Açın gözü ekmek teknesinde olur .Açın kursağına çörek dayanmaz .Acıkmış kudurmuştan beterdir . yılanı deliğinden çıkarır .Acı patlıcanı kırağı çalmaz . acıyan ne olsa söyler.(demez Açıkgöz.kimseleri bilirler . (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır). su sancıyı.(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez . acıyan ne .farklıdır .Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız. su sancı¬ya .Açın imanı olmaz Açın karnı doyar. ağlayan güler Acılarla. Ancak bu acıların dereceleri . (Acıkan ne yemez. (Acı acıya.Acıkan doymam (sanır).Acıklı başta akıl olmaz . gözü doymaz .Açılan solar. dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez .dil.(Acı acıyı keser (bastırır). acıktırırsan hırsız olur . felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır.

Adamak kolay.dostuna .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. acıkan uyumamış . derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan.(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter . utanır (hatır sayar Adam adamdır. Her şevin . (dostunun dostu vardır) o da söyler . adayım sana Adalet evrenin ruhudur. her zaman) gerek olur. ağaca dayanma kurur .Acısı. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur .insan topluluğunun kutsî bağıdır. İyi insan başkalarının dertlerini . bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır. ödemek güçtür .D. yenilemekten kaçınmalıyız.tazelemekten kaçınır .Adama dayanma ölür. P. (iki serçeden börek olur .(Adam adama (gene. tüm canlılar için en kötü. olmasa da çulu (atlastan olsa .(Adam adama yük değil. en zor şeydir. can gövdeye mülk değil. ÖMER HAYYAM Adalet. olmasa pulu. söyletme kötüyü Ada bana. eşek eşektir. Aç kalan insan ya da hayvan .Açtırma kutuyu.(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim.olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık.Acıyan uyumuş. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz.

Ağanın gözü.Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden .Ağanın alnı terlemezse.(Ağalık (beylik) vermekle. insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak.. insanı dert yer .işlerini sürekli denetleyip. ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü. meğer züğürt ola .Ağaç yaş iken eğilir Ağaç. (suyun yavaş . yiğidin sözü Ağanın malı çıkar.iyi insanların intikamıdır. İş sahipleri de . meyvesi olunca başını aşağı salar . uşak harç . verimli olur .Ağacı kurt. yiğitlik vurmakla (-dır .Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez . atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır.Ağaç kökünden yıkılır .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından.(akanından. uşağın canı .Adamın (insanın) kötüsü olmaz.Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur . SCHİLLER Ağa borç öder. takip ederler¬se işleri düzgün gider.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir .Ağaç maşa olmaz .Ağacın kurdu içinde olur . suyun yavaş akanından kork.

dövesin . (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa.Ağır basar..Ağır git ki yol alasın . gerisi (kalanı.Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı. oturaklı kişiler. batman döver (yerinden oynama .Ağlarsa anam ağlar.hırpalamaya kimsenin gücü yetmez . ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. kuyruğunda iğnesi vardır. oyun¬cağı olmaz. kimsenin alay konusu. OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere .Ağaran baş. eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur .Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının. gelesin.Ağır yongayı yel kaldırmaz .göre bekârlık. gayrisi) yalan ağlar . yuz utanır Ağlama ölü için. molla) desinler .Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv. yeğni kalkar .(Ağır taş.Ağır başlı. ağla deli (diri) için .Ağlamakla yâr ele girmez . Onları .Ağlamayan çocuğa meme vermezler . ovada otu biter . oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz .Ağız yer. JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur.Ağır otur ki bey (aga.

geniş . derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz.yollarını ne yapıp edip bulurlar .Ak koyunun kara kuzusu da olur . el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler. . Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir.yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun. amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar. bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış.Akan suya inanma. bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. Bizim akletmediğimizi. bir başkası akledebilir. . bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. ancak yine de güvenmemelidir. başımıza olmadık işler açabilir.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan.temkinli olmalıyız . El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir.Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk. Bundan dolayı büyüklerin ve . Bunun için . Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. içi dolu yağ sanır . kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız.

gerçeği görmeyen.unutmayalım ki. söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. dolayısıyla kişi tedbirini alır. Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. . Ama .mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır .(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan. Onu gerektiği gibi.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . . iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler. Doğru düşünenlerin. Bunun aksine. şaşkın ev sahibini bastırır .Akıllı hırsız. paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman.başvurmaktan kaçınmamalıyız . hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir. anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. onların bilgi ve tecrübesine . yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır.düşünce sahibi kimselere danışmaktan. yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır. akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . Bu yanlarıyla. O.Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. Bu yol ise tektir. akıllı düşmanın neler yapabileceği. Bu sermaye de paradır.

Eğer bunun tersi yapılıp akılsız. Bunu değiştirmek mümkün değildir.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur.Akıllıyı arkada tutma. Hatta bu kimseler.olsalar haksız çıkarabilirler. beceriksiz. ahmak.veren kimse. Sonradan da elde edilemez. parayla da alınıp satılamaz. kavrayışı kıt. Kimileri akıllı. Üstelik akıl. haklı da . hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. anlayışı kıt kimselere öncelik verilir.kalan yalnızca zarar olur . tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . kolay kolay karar veremez. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. açık göz. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez. somut bir şey de değildir. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. Bunun için de düşünüp taşınır.Aklını kullanmasını bilen.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. onlar takipçi değil. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar . elde . uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz. takip edilenler olmalıdır. karşılarındaki bu aptal insanları. akıllıca . böyle de sürüp gidecektir. hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. kimileri aptaldır. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler .

Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir.işler yapan yoksul insanlar görürüz. yorgun düşürür.Arkadaş. .Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan.1 sandığımız bir işin. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı . 2.Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp. 3. girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. 2. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların .Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı . başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. akılsızların değil . dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir .zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar. çıkmaza sokup oraya buraya koşturur.olanların işine yarar. beklemediği bir anda başına öyle . Biliriz ki. pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. aklının artması anlamına gelmez.Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. Hiç ummadığı. .1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır. Çok iyi .sıkıntılarını. zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker .

geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır.konusunda dikkatli olmalı.Akraba (dost) ile ye. gündüzü çalışıp rızk kazanma. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir.şey endişe ve korkuya kapılmamak. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir. her şey görünür olduğundan daha güvenlidir. dostluklarının devamını dileyenler alışveriş . tana karşı yatma Yüce Allah. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse . sonuçta ortaya kırıcı. taşın. .kaçınmalıdır. sakin olmaya çalışmaktır . Bu durumda yapılacak . bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile.Akşama karşı gitme. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur.Aklına geleni işleme. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. gece yolculuğu hem zor. gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar .şey gelir ki. zarar görürsün . iç. doğabilecek sonuçları hesapla. önce iyi düşün.(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir . hem de tehlikelidir . incitici davranışlar çıkar. alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır.

yapılacak iş kusurlu da olsa. Bu yüzden borcumuzu. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür.Alçak uçan yüce konar. Çünkü borç ödemek.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler. kimilerinden de alacaklı olabiliriz. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. borçlu olan ödememek için .değildir. Alınması zor da olsa. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . işi eksik görmeleri. . Çalışanların hata yapmaları. Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder. İnsanların en yoğun. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur.Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. bu bir tedbirsizliktir .Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır. akşam yapılacak işten daha iyidir . Ne var ki. büyüklük taslamaz. Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru . Bu bakımdan sabahleyin . borcumuza karşılık. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. Sabah görülmesi daha uygundur. toplum içinde yükselir.karşı da koysa. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur.

1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan. ne kadar usta olursa olsun.biçimi zarar verir . gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir.Alet işler. Değerli. hem de çok yüksek hayat . o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez. parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur. Gerek maddî. Bu durumda onun önemsiz görülmesine.da hiç sevilip sayılmaz. basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük. üstünlük taslar. Kimileri onu elde etmeye çalışırken. güzel ve . 2. Durum bu kadar açık olduğu hâlde. toplum içinde de iyi bir yer edinemez . yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez.kalmasına. el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın.kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar .gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu . etkisiz .Kimi insan da vardır ki kibirlidir. yitip gitmesine sebep olur .Alçak yerde yatma sel alır. yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. bu insan . araç. herkesi küçük görür.Al elmaya taş atan çok olur Önemli. . kişiliğini. orta bir yol izlemelidir.

Herkesin dayanabileceği kadardır . bir yolsuzluğu soruşturmak.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah.Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. . Yeter ki O`na inanıp güvenelim. alınıp telâşa kapılsın . bize iyi imkânlar sunar. insanlara neyin eğri.kimine çoktur. Bir şeye alışkın olan. O`nun rahmeti boldur. sıkıntı verir. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. Çünkü Allah rahmetini esirgemez.tedirgin olsun. O`ndan umut . yapma . bir anlamda onun tutsağı olmuştur.Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah.şeyden kopmamak için her yola başvurur. delice davranışlar gösterir .. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. Alışkın olduğu . Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır.(Al kaşağıyı gir ahıra. Onun yap dediğini yapan. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir. her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez. bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir. Bu kimine az.kesmeyelim . Bu sırada kabahati olan varsın . tutku da tutsaklığı peşinden sürükler.

Bunu gizlemek. Onun istediklerini yerine getiren. bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. Rahmeti bol olan Yüce Allah. . Allah. o suçu ortadan ?kaldırmaz. Çünkü. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır . onun suç işlediğini biliyordur. kullarının ne yaptıklarını. ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. o kişi her işte başarı sağlar. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. bu yol zor ya da kolay olabilir. İnsan. kimseyi rızksız koymaz. eğer bir suç işlemişse. Allah.dediğini yapmayan doğru yoldadır.kötülük görmez. haram kıldığı şeylerden kaçınan. hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah.tam olmalıdır . yalan söylemeyen. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el .Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . onu bunu aldatmayan.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız .Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder.uzatmasınlar . Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp.Allah sabırlı kulunu sever . zarara da uğramaz.

En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. güçlüklere göğüs gerer.kurmalarına. Allah. Öyleyse bu . olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır. kendisine inananları güç durumda bırakmaz. Bu yüzden bir de hakarete uğramak. bizi .sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan .bulunacağına. kötülükleri kolay savar. Böyle kimseler dayanıklı olur. sıkıntıları çabuk atlatır. Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir. Bu sebeple “Allah`a. kiminin yeteneği sınırlıdır. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder.Allah`tan umut kesilmez Allah. onları koruyacağına gönülden inanırlar . kolaylıklar gösterir. işlerini yoluna kor. yoksulluk. haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan .Acı. durumlarını düzeltir. Yüce Allah`ın onlara lütufta . Bu. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder . insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. onların da bir hayat düzeni . bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir.

Alma mazlumun âhını. Öyleyse siz başkasına . doğru bir .. Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur. . Çünkü insanlar çıkarlarına. Paranın halledemeyeceği. insanlar pek .hareket değildir . Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar. karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder. Bu düşkünlük onları zayıf bırakır. kötülük yapıp da can yakma.(Almadan vermek. nefislerine düşkündürler.yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . şanı yüce olan Allah`tır. ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir. yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme.çok engeli önünüzden kaldırır. çıkar âheste âheste Zalim olma. istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz .Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi.yardımcı olunuz ki. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır. başkası da size yardımcı olsun . Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler. Yoksa mazlumların bedduasını alır. Bu.Altın eli bıçak kesmez .

yoluna kor ve hayatını sürdürür .1 ona zarar vermek zorlaşır. . dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey . gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. sonuçta Allah ne dilemişse o olur. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur . işlerini .Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder. ne makama güvenmemeli.Altın eşik.kalabilir . Hünerli.kaybetmez . Bir an zorluklar onu sarssa bile. ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın. Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir. yedi olur. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır.Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli. 2.Altı olur. Böyle bir durumda ona kötülük . Bunun için “takdir. hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. o yılmadan çalışır. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir.(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. paranın gücü sebebiyle .tedbiri bozar” demişlerdir .

ona en fazla emeği geçen. Aksi bir tavır insanlık dışı bir . çocuğu en fazla seven. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir .annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır . önemli ve gözde şehirlerden biridir. onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. İnsanı kendine çeken. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın.türlü anlayamazlar . Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar.çalışır . Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın.yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın. bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. elimizden tutmaya o . Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda. Onun kadar çocuğunu seven. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı.Anlayana sivrisinek saz. onu en fazla koruyan. . bir dost yoktur insanlar içinde. yar başında tutmuş Biliriz ki.hareket olur.Ana evlâdını atmış. ondan ne kadar nefret ederse etsin. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa .Ana gibi yâr.

Kimi insanlar vardır ki.Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da . namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış.. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. onurunu zedelemiyorsa geçim için . çıkar için . Yönetenlerin tavır biçimi.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten.1 şu ya da bu işi yapmalı insan. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . yol ve yöntemi gerekli kılar.başarıdan söz edilemez . ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. işler bozulduktan.yönetilenlere geçer . bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir.Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı. şöyle yapsaydın. 2. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir.1 onları taklit eder. zamanla .bulunmaktır . onların izinden gider. Eğer bunun dışına çıkılırsa .Arı bal alacak çiçeği bilir . 2.her türlü işi yapmaktadırlar .Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç.

kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler .evin temizliğinden. düzeninden anlaşılır .üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz .sağlayabilecekleri. saygınlığını.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden. 2.(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. .Bazı kimseler. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. saldırır ve zarar verir . kötülük yapana karşı ister . bu yiğitliğin ve insanlığın .Arı. “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini. utanma duygusunu yitirmiş insandır.pişkinliğe vurup iyi bile karşılar .Arsızın yüzüne tükürmüşler.şaşına yakışmaz . sataşıp ilişene. açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar. kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz.1 . söz işitse yine de aldırış etmez.istemez eyleme geçer.Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse. kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. yatıp kalktığı . Yapmaya çalıştığı işin . çıkar . zayıf.

her türlü çabayı gösterir.(Asil azmaz. her türlü . ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. yoksul. Bu durum insan için de söz konusudur. noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez. çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. Çünkü insan. soyluluklarını yitirmezler. Ama mayalarında kötülük. Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . o kimseye zor şartlar ağır gelmez. onlar eninde sonunda bir açık verirler. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir.Âşık âlemi kör.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir.. Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. olumsuz yanlarını dışa . böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler. bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. o.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister.vururlar .tavır ancak piçlere yaraşır . aslî özelliğini yitirmez. dört yanını duvar sanır .fedakârlığa katlanır .

. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. Bir işin akışı da böyledir. edindiğin işe sahip çık.At. İşin sonucu. durur ya da yavaş gider. bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. işini bil Doğru. sağlıklı. bir zararı önlemeye yararlar. kıymet biçilemez olurlar . Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir.Ata eyer gerek.sanır . .Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. eşini.Aşını. sanki bilincini kaybetmiş gibidir. Ancak bu yeterli değildir. İşte o zaman değerleri birden bire . Bir iş için de durum bundan farklı . bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. adımına göre değil. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. Eşini ve arkadaşını iyi seç. o işi yapanın bilgi. temiz ve helâl ye. mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. koşar. Bunu da ancak yiğit olan yapar.kötülerden uzak dur. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen. düzgün.beceri çaba ve tutumuna bağlıdır . binici ne isterse onu yapar. yapıp ettiklerini kimse bilmez.artar. verimli yahut verimsiz oluşu. Bir iş edin. onu lâyıkıyla yap .

Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. Kim ki başkasının yararlanmadığı. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve .geçimini bu yolla sağlamaya çalışır . kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek.1 faydalanıyor.At binenin (iş bilenin).değildir. en uygunu. bunları kullanabilecek birine . onlara dar günlerinde yardımcı olmak. çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. yakışanı da budur. onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir . sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. bir şeyi kullanıyor. bir şeyden gerektiği gibi . onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır. . Babanın oğulla yakın ilişkisi.Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler. o şeye sahip olmalıdır. mal sahibinden çok onun sayılır .göstermeyen. o şey.teslim edilmelidir .ondan yararlanıyorsa. 2. önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı.(At binicisini tanır (bilir . onlara saygı-sevgi göstermek. ana-babaya gerekli ilgiyi . Bu buyruklara itaat etmeyen. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse. çocukta.

Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. onların yüreklerini yakar.Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde .tutulmalıdırlar . gerçekten ortada olup olmadığı.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. Başkalarının. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir. Çünkü olan olmuş. belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir. kalıcı değil.Atın bahtsızı arabaya düşer . uzak kimselerin . olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan. Eğer meydanda bir belirti varsa. O anda ilk durumuna dönmek ister ama .bu mümkün değildir. işini de . yalnızca ilgili kimselere acı verir.duydukları acı.ona göre yapar ve yürütür .Emir altında çalışan kişi.durum da var demektir . gelip geçicidir .Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir. olay veya . iş işten geçmiştir çoktan . ne isteyip istemediğini.

ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. uyanık . boşuna söylenmiş olur. Atın da.onlardan hayır gelmez . yiğidin de korkağından kaçınmalı. 2. onlara .bayağı işlerde çalıştırılır.gösterilen ilgiyi ne beklemeli. . nitelik ve kişiliğine göre davranılır. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı. insana değer.1 davranıp duyarlı olmalıdır. kötülükten uzak. yetenekli ama talihsiz kimseler. hatta öleyim . onu çokça (aşırı “. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır. temiz.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan.Atın ürkeği. iş verilir. ne de ummalıdır . kişiliklerine uymayan kötü ve . görevlere itilir .Atlasa kıl yapışmaz Dürüst. yapılan iftiralar havada kalır.bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . Ayrıca. kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa. değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere . yiğidin korkağı Yiğit de. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler. işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler.Kimi değerli.

savaşta ya da barışta candan bir dosttur. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. O da ölümlüdür. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. onların sevinmesine yol açar . Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır.At ölür. kıymetli. At. yaşayacak ve ölecektir. yaşarken iyi işler yapan. Ama onun koştuğu.gelecek kuşaklara taşınırlar . onları tanıtan eserleriyle de . bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. itlere bayram olur Kimi yararlı. Bu sebeple yönetilen değil yöneten.gelir. Türkler . Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır.(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. Unutulmamalıdır ki..değil çalıştırıcı daha önemlidir . Doğacak. çalışan . göçebe bir millet olan Türkler için at. kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. kıskanç ve aşağılık kimselerin işine . iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar. yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir. Ne var ki. İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. Hemen her saati onunla geçer.At ölür meydan kalır. gezdiği meydan onunla gitmez.

onları aldatan. âdeta ona insan .Av avlayanın. Aksini düşünmek yanlıştır. onu hak eder. tehlike. bir şey. Silâhsız er düşünülemediği gibi. At hakkında şiir.için soyluluğun. yiğitliğin. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . risaleler kaleme alınmış. atasözü söylenmiş. İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse.Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran.sıkıntı. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan.uğrar . . onlara zarar vermeye çalışan kimse. Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. Bunun . Dolayısıyla at. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. vefakârlığın. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir. menkıbe. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür.Ava gelmez kuş olmaz. yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer. onundur. atsız er de düşünülmemiştir. Doğrusu ve yakışık alanı da budur. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz .gibi muamele edilmiştir . zarara .yanında.Avrat var ev yapar. dert ve sıkıntılara düşebilirler. Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. masal. avrat var ev yıkar . o.

evi yaşanacak hâle getirirler. Aksine bir hareket . başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz. Bolluk içinde bile olsalar. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz. Harcamalar geliri aşmamalı. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak.uğrar. huysuzlukları. iyi huylu kadınlar vardır ki. içten.Ayağını sıcak tut. gönlünü ferah tut. onların tertipsizlikleri. temiz tutar.Ayağa değmedik taş olmaz. rahata ve mutluluğa da kavuşur . beceriksizlikleri.Kimi becerikli. perişan olur ve sonunda yıkılır . rahat . Sıkıntılara. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. başını serin. imkânlar zorlanmamalıdır. onların bu . Kimi zaman tersi de olmaz değildir. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. Bunun için de her sorunu dert etmemeli.bütçeyi sarsar. dengeyi bozar. Kimi kadınlar da vardır ki. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. düzensizlikleri. gailesiz değildir.Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini. düşünme derin Sağlıklı olmak. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar. çeşitli felâketlere . kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar.tabiatları yüzünden aile kötüye gider. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller.hareket etmeliyiz . giderine göre ayarlamalıdır. beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz. güçlükler ve olaylarla karşılaşır.

verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa. o işin şartları da.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır. oruç bitince. her insanın bir kusuru. Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir. yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler . bir eksiği vardır. dikkatli ol. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost.Ayıpsız yâr (dost) arayan.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . Böyle bir dost bulamayacağı gibi. arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. . bir dost bulmak istiyorsa onları . sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek.sağlar . İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. dostsuz kalması da mümkündür. Hatasız kul olmaz. Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması .üzülebilirsin . yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler.mukadder olur .Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi. araçları da yeterli ve uygun olmalıdır. ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir.Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar..

onu yeter bulmuyor. çok dinle Dinlemek. azın oyunu geçersiz . onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da . Küçük şeylere sahip çıkmayan. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir. amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir . dolayısıyla az oy sahipleri.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir . “Çoğun yanına” demiş Çok.Az söyle.kılar.Aza demişler: “Nereye?”. Çünkü çoklar.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor. onunla yetinmiyor. onu idare eder. çeşitli sıkıntılara katlanarak. Bir toplumda çoğun oyu. çoğa uyar. hata yapma ihtimalî de artar. öğrenmenin güzel bir yoludur. Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . çoğa boyun eğer. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak..kaybetmiş sayılır . daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir.çekişmelerden uzak.Azıcık aşım. Ayrıca kişi yanlış . yahut az. her zaman azdan daha baskın çıkar. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. Büyük sermaye. küçük sermayeye fırsat vermez. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir. didişmelerden ve .

Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır.mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır.Az veren candan. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım. insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. çok veren maldan Varolalı beri insan. . C. Bu .gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler . LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil.zamanda bitirirler . içten ve candandır. Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür. DESCARTES Akılsız. bu tutumundan ötürü zarara uğrar.hem de doğrudan doğruya hayatı okur.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir .. SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. hesapsız kişiler. daha fazlasını isteyen. ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir.

yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız.her şeyin kalitesi soyuna. güç . (sa¬bah ola. (Akşam oldu kon. (yeğdir/. iyi yapmaktır. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların. her ağacı taşlama . Çünkü .Aklın üç ilkesi . hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur. (Alakargada alaca¬ğım olsun. (Al aslan tutar. bilgisizlik ve tembellik.(Al kaşağıyı gir ahıra. sabah ol du göç .Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner. tana karşı yatma . iyi söylemek . HAECKEL . (Alçak eşek binmeye kolay.püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun. iyi düşünmek .Aklına geleni işleme. güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz. yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit.Akşama karşı gitme.(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir. öksüz çocuk .Akmasa da damlar . as¬lına bağlıdır . DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük. sabah ise git.(sıçan tutamaz .(Akşam ise yat.(dövmeye kolay .

bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar.sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. zamanla ihtiyaç haline gelirler. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır . yiğidi hor gösterir .Alçak gönüllü olan.önce duyulmayacak kadar hafif. kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez.Allah doğrunun yardımcısıdır . kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa .Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar .Allah kardeşi kardeş yaratmış. saygı görür. mum isteyene mum verir . toplum içinde iyi . mal gelir. yüksek yerde yatma yel alır Alet işler.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . el övünür Âlim unutmuş. onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para. ST.Alçak yer. yüce uçan alçak konar . AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri.(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. yükselirler. Kibirli kişiler.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır. büyüklük taslamayan Kişiler. .

satma sarı. .Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir . P.Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin . doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur . bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste . yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir.her zaman borçlu olmaktan iyidir .Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri.Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . kimin kızı demez . Her .Alma sarı. herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah.Alma alı.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin . kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa. .Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska.SYRUS .Allah..mutlaka ödüllendirir .Allah verince kimin oğlu.Allah verirse el getirir. temiz ellere bakar. yel getirir . dolu ellere değil. Eceli gelmeden kimse .ölmez Allah. yağmumu yakana yagmumu verir Allah. sel getirir.Allah. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz. sat yağızı. borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak. ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez . balmumu yakana balmumu.canlı. derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.

Altın yere düşmekle pul olmaz Altın.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . Oysaki toprak. Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir.(Almadan vermek. hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte.Aman diyene kılıç kalkmaz . .Alt değirmen güçlü akar .An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir. Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak. işlen¬dikçe verimi artar.para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı.bunun acısını içinde duyar . taş yağmurdan ıslanmaz . PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz. insan mihnette belli olur . (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz.Altı olur.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir . yedi olur. (başa yazılan gelir . ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır. zorlukları yenme ve . harcandıkça bir gün tükenir. Birin¬den birine bir zarar gelse .benliğini koruma gücü ile ölçülür . Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.

kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. helva ile koz Ana kızına taht kurar. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya. hamurdan olur maya Analı kuzu. onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler.Ana baba. Bu nedenle toplumda kınanırlar. Aileler . kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar. hani yeri .ana babalarına bak¬mazlar . giymez giydirirler. baban zengin idi. mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır. Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. hani yeri.Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız. Yemez yedirirler. Kendileri yemez.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu.sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar. onlara yedirirler. kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar.Ana gibi yâr olmaz. Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . Ancak geleceğini etkileyemezler. . mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar.(soğana değişirdim Anan güzel idi. Başka koruyu¬cular .

davranışını düzeltmez Anlayışlı. bedduaları çocuklarını etkilemez.Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri. .anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar . Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur .anlamazlar.sözü böyledir. Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar. davranışları da hemen anlarlar. tekrarlansa da . kâr dünyası Ar esner. Yalancı insanın da . arif kişiler. aşık gerinir . Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz. bağırsa da bunları onun .Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider .Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur.iyiliği için yapar. çok çabuk kül olur.Arayan Mevlâsını da bulur. (Ön . ona göre davranır. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler.Ar dünyası değil. Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. üstü kapalı sözleri de. güvenilmez . Çünkü . Bir anne çocu¬ğunu dövse de.

PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar. dostluğu pekiştirir. TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi. onun için fedakârlık sayılmaz. elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir . "aylık kaç?" demiş . akıllı öğüdü sever .gölgen önüne düşer. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer .Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye. yalancının sözü olmaz . Bu.başkalarının yanında öv.Arı söğüdü. Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir. kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur .Arı.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . bal olan kovana üşer . elmayı say ye Armudun önü. Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır.Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye.Arı.Armut. kabuğu soyularak.(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et.Armut ilk çıktığı zaman. .Ardıcın közü olmaz. bal alacak çiçeği bilir . bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme. Armağan. Armağanın maddi değeri önemli değildir.

Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur.Arsız neden arlanır. bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden. "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz .. ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar.Aş taşınca kepçeye paha olmaz .Âşık daima bey oturmaz Âşık. sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker. bal kokmaz .Asıl azmaz.değildir. Onlar için görü¬nüşleri de önemli . "yalan değilse. âşığı soğutur. gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). çul da giyer sallanır .(Âşığın gözü kördür (kör olur .Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile. ÇEHOV .Arpa verilmeyen at. (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" .Arsızın yüzüne tükürmüşler. gelinin yüzü ağ olur . ırak değil" demiş . En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar . dört yanını duvar sanır .Asil ile taş taşı. Bunun gibi insanlarla . kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz . Ama.ilişkilerde. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak.Âşık âlemi kör.(demişler.

Aşını.sanır . zararlı etkenlerle istenmeyen . öyle engin bir denizdir ki. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur. dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk. hü¬zün içindedir. Dertli kişiler ise. BAILEY Aşk. MEVLANA Aşkın gelişi. ne başlangıcı ne de sonu vardır. Dertsiz kişiler. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır. savaşta. Aşık.Aşk ağlatır. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur. ne söz dinler. aklın gidişidir. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar . . işitmez . Ancak derdi olan. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta . Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler. duyguların şiiridir.kaygı. ne dizginden anlar. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. KONFÜÇYÜS Aşk.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . bu davranış¬ları hiç kimse görmez.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda. teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. BALZAC Aşk.şikayette bulunmaz¬lar.. SOKRATES Aşk. eşini.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. Kendisini öylesine yitirmiştir ki. dört nala giden at gibidir. gönül dostunda .yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık.

semirir . zamanında ve tavında yapılmalıdır At. at oluncaya kadar sahibi mat olur At. Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. besili. yiğide pilav . Türkler ata çok değer vermiş. it yediği günde (belli olur.yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At. adamına göre vurur .At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken. Zorluklar içinde kişiliğini . Kısacası her iş. bakımlı olduğu zaman hem gösterişli. Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden. tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır.evlendirilmelidir. biniciye göre (eşer)-kişner . haramzadedir . yiğit ölür şan (nam) kain .Astar bol olmayınca yüze gelmez .(At binicisini tanır (bilir .At beslenirken.At.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır . hem faydalıdır. kılıç kuşananın .At bulunur meydan bulunmaz. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler.At ölür. onun için özel terimler . kız istenirken . meydan bulunur at bu¬lunmaz . Satılacaksa o zaman satılmalıdır.Aslını saklayan (inkar eden).ve sözler oluşturmuştur . adımına göre değil.Ata arpa.At aralıkla. itlere bayram olur At sahibine (ağasına). yiğit gariplikle . isteyenleri varken .At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır.(At yedi günde.At binenin (iş bilenin).

eyere er gerek Ata malı mal olmaz. sanatı oğula miras tır .Ağustosta beyni kaynayanın. attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı. düşman gibi binmeli Ata dostu. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın).Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi. yerin al¬tında)? (Rahat . yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan.bitmesi. kışın soğuk günlerinde geçim .Ata binen nalını mıhını ara . kendin kazanmak gerek . oğula mirastır .Ata binersen Allah'ı.Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri . Yani insanın derdi ancak ölünce biter . Gençliğinde çalışan.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır. Sıkıntıların. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi. zemheride karnın ovar . beklentilerin . kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı .Atalar çıkarayım der tahta. (Gailesiz baş.Ata eyer gerek.vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur).sıkıntısı çekmez. hayatın da bitmesi demek¬tir.

Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . Bir kez yakayı . zevke dalan kişi ileride aç kalmaya. çoğu kez.Ahmak (şaşkın) misafir.Ahmak gelin. arsız kişilere ne yüz.yoksun kalır . abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. sürünmeye mahkumdur. yardımcı kişilerden .Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . saygısızca davranırsa.Güzel şeyler. Ağustosun adına aldanmamalıdır .kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız .(Ağzı eğri.Kişilerin kusurlarını. ona layık olmayan kimselerin eline geçer . İnsanlar.Ahmağa yüz. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar.Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen. yavaş .bulur . Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında .yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. kendisine yardımcı olan kişiye. gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi. serinlik başlar. fırsat elden .olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz. zemheride büğelek tutar Fırsatı. ne de söz vermeye gel¬mez. Ettiğini bir gün . çevresin¬deki iyi niyetli.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır . ev sahibini ağırlar . huylarını tutum ve davranışları belli eder . yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse. yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır. keyfe.Ağustosta yatanı.

Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz . kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. okuma hep paraya . insanı sürükleyip boğabilir. Başkasının işine ka¬rışıp görev ve . kötü diye beğenmemezlık etme. don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar. araştırma. Görünüşteki iyi davranışların ardında . Gezme. kendisine uygun . görme. ne yapıp eder.Akara kokara bakma.Akar su pislik tutmaz .bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir . Su. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın. çuvala girene bak .Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır . akar suya girmek tehlikeli dir.Herkes. görgüsünün artmasına yardımcı olur.yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler .Ak akçe. Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir.Akan su yosun tutmaz . Para bilgisinin. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da .Akar suya inanma. kendi görevini yapmalıdır.Akacak kan damarda durmaz . Suya güvenmek olmaz. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar.bir iş ve çalışma alanı bulur .Akçe akıl.bilmeliyiz .îyi. (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi.

insanları yanıltır. üzüntü içindeki bir . Her zaman danışmakta yarar vardır .Ak gün ağartır. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. güzel . kara göt (don.yaşam ise kişileri sinirli..(Akılları pazara çıkarmışlar.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı. Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası . dinç.Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye .dayanmaktadır. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan . davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur.daya¬namazlar Akıllı düşman. kimin kötü kimin başarılı. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını. ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi. Mantık dışı yollar. karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar.Akıl. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür.sınavda belli olur .giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar . Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce. kişiye (adama) sermayedir . bacak).düşünüp bizi aydınlatabi¬lir. doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli. iyimser yapar.İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . . Mutsuz¬luk. yanlış yola götürür . akılsız dosttan hayırlıdır . görüşünü.Ak göt (don.

Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür. akıllı ise malı kendisi kazanır. Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek. (Hayırirevlat neylesin malı. oğlum . yapacağı işlerde sağlam yol arar. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse. akılsız oğlan neyler ata malını.Akıllı. . babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. Bunun için de sonucu almakta gecikir. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o . ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. (oğlum deli malı neylesin.çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. baba malına gerekseme duymaz. İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır.düşünme işe yaramaz Akıllı. Akılsız ise. hayırsız evlat neyle¬sin malı). Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça . Gözü pek.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur.ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır .işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz .tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz. atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak .

.(Akılsız köpeği yol kocatır. programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin. Nice gençler vardır ki.çaba gösteririz.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi. idareleri altında . fakirlerin ise akılsız olması gerekir di. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı.onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. Mevlana Şemsettin’e . . elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan . Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme. kafası çalışmayan kişi.yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. yöntemi.aittir. emek ve zaman harcanır. Bu durum .da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi .çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. düzeltmek için . yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. iyice düşünülüp yo¬lu. Vecizeler.

Kalıplaşmış.Atın varken yol tanı. gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara. derslere .(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz .Ateş demekle ağız yanmaz . tecrübelere. Eğitici ve öğreticidirler. duyusunu.Atın ölümü arpadan olsun . itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer . akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini. kişinin de cesur olanı makbul¬dür .mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz . yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça . kısa ve özlü sözlerdir .Atın doru renkli olanı. Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. cinas. yiğidin korkağı . kültürünü. doğal (tabii).Bu sözler törelere.örülmüşlerdir. felsefesini yansıtırlar.olaylardan. ahlak anlayışını. katırı anasıyla .Ateş düştüğü yeri yakar . mübalağa) . akis. ağan varken el tanı . geleneklere. Kültürün aynasıdırlar.Atın ürkeği.Atılan ok geri dönmez .binebilirsiniz .Atın dorusu. inancını. Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. itim kapmaz deme (Atın tepmezi. tezat.(Atım tepmez.dayanır :Atasözlerinin Özellikleri . Genellikle .Atı a taşıyla.

Av köpeği avdan kalmaz . duvar) deler (yıkar .Ay ışığında ceviz silkilmez . buğday unundan keş yapar . arada eşekler ezilir .Avcı ne kadar al bilse. arpa unundan aş yapar.Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . ite de . kemer bağlayanın .Atına bakan ardına bakmaz .Atta. kapı mandalı.Avradı eri saklar. avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek.Atta da soy gerek. malı. alanın . ayı o kadar yol bilir .yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır .Ava gelmedik kuş olmaz.Av avlayanın. Ay yatakta çoban ayakta .Avrat var ev yapar. yiğitte burun .(Av köpek fırın (fırın damı.Ay ayakta çoban yatakta. bir işin yürüyüşü de .(Avrat (kadın).Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir. avrat var ev yıkar Avrat var. başa gelmedik iş olmaz .Ay (gün) var yılı besler. peyniri deri . avrat var.Atta karın.Av vuranın değil.Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi.Ava giden avlanır . eşekten düşene kazma kürek . yıl var ayı (günü) beslemez . (kan malı hamam tokmağıdır .Atlıya saat sorulmaz .

(gelmez iş olmaz. (Başa . diz üstü yaşamaktan iyidir.Az tamah. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur.sermayeye iş bırakmaz. boyunca kaz Az olsun.Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. (Az eli aşta gör.Az kaz. ya da onun ermine girer.Ayağını sıcak tut.Az söyle.(Ay gördünse bayram et . ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. Büyük sermaye. küçük . Onun için çoban uyu¬yabilir. Yani kişiler . gönlünü ferah tut düşün¬me derin .Az ateş çok odun yakar . çok el iş kotarır.Az veren candan çok veren maldan .Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş .(Az el aş kotarır. çok ziyan (zarar) getirir . azınlık. çok dinle . başını serin.işlerinin gerektirdiği özelliklere. ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek. çok eli işte gör . Aza demişler: ". zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar . So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir. çoğun¬luğa boyun eğer . uz kaz. başa gelme¬dik iş olmaz. İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez. her zaman çoğa uyar.Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. yârsız (dostsuz) kalır .Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen).(Ayı görmeden bayram etme. uz (öz) otsun .

Baba koruk (ekşi elma. eceli gelenin . en çok o.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz . Babadan kalan mal. Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez. değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B.Baba himmet. mülk ya da para hazır olduğu. meğer ki bu baba malı ola. .Azıcık aşım. dolayısıyla onu dikkatle harcar . oğul) ekmeği zindan ekmeği.Baba malı tez tükenir.canını alır.ona sahip çıkar. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Toplum içinde de bunun sıkıntısını en . koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. alın teri dökerek kazanmaya çalışır. tez biter. kavgasız) başım . güç duruma düşer .Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. kazandığının değerini de bilir. kişilerin durumlarını gözetmez. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . Oğul hizmet . Büyük küçük demez. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler. Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak. erik) yer. kaygısız (ağrısız.Azan kurda kızan köpek ..çok.Baba (evlat. çocuk çeker.

gübrelenmeli.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun.şeye iyi bakmalıdır. Kısacası önce tedbir.tevekkül her işte kural olmalıdır . fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. o . Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir. üzüm yemeye . yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. başına türlü hâl gelebilir. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. çapalanmalı ve sulanmalıdır.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. sonra .(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa. Üzümler zamanında budanmalı. Bu durum at için de geçerlidir. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var.Dürüst. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler. ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. Fazla . gerekli harcamalardan kaçmamalı. sonra da Allah`a havale etmeliyiz. doğru. Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz.Bağla atını. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz . ne denli bozuk. Bu .

onu çapalamaz.Bakarsan bağ. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça .bir iş yeri. önü alınamaz olur.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır . Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse. budamasını yapmaz. Bir şey.görülür. Bakımı olmayan . eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür. Unutulmamalıdır ki. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir.kapı aralar.Bakmakla usta olunsa. bakılan ve . kırık. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. bakmazsan dağ olur İster bağ. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir. yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa.Bal bal demekle ağız tatlanmaz . Bir bağa bakmaz. isterse bir eşya olsun. verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz. Bir eşyanın bozuk.imkânlara kavuşmak. Ustalık da ancak böyle elde edilir . Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . ister iş yeri. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır.

gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. .eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir .Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz .oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . ondan faydalanmak isteyen pek çok . olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan. mülkün ve paran olsun.Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. . hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın. Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. onun müşterisi . bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar. Ama dövünmesi.işten geçmiş olur .Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan.uğraş vermektir . kendine gelip uyanır. 2. sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın.Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz .Balık baştan kokar Gerek bir aile. çırpınması bir fayda vermez. Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için .Bir şeyin yalnızca adını etmekle. onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma.1 kimse olduğuna. çünkü iş .Balın olsun tek.

onlara dokunmamaya çalışırlar.Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. çıkarcı kimseler vardır ki. Bana ne demek. her şeyin sorumlusu o olur. onlar.düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar.Bana benden her ne olursa.yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur . susmasını bilen ve ancak gerektiği . Oysa bu tavır son derece yanlıştır. 2. bir . sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar. Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. Aksine diline bir çeki düzen veren. felâket ve acılarla karşılaşmayan. Yalnız kendimizi değil. lüzumsuz ve çok konuşan kimse.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. Onların başkalarına kötülük yapmalarına. onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil.zarar görmeyen kimse yoktur . Ne söylediğini bilmeyen. Çünkü o görevi . zorluk. Kendisine gelecek . dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır. toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir .

1 elden gider. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir.. sahiplenilmeyen mallar . savaşı kazanır . işte o zaman anlar . Bunların yanında aile ile bağları kopup . baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak.Baş başa bağlı.Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.ilişkileri tamamen kesilebilir . üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. Bu . zaferi . kötü durumları önleyemeyiz. o da şeriata.Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır. dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez.tadar. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . sıkıntılara katlanmayı bilmektir .elde eder. üst yönetici ise en üst yöneticiye. 2. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler. yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara . Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı.Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse.Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin. bir üst yöneticiye. onlara başkaları sahip çıkar.

İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar. Güçler birleştirilince . meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır .bağlıdır. lâik kanunlarla sağlanmaya . ustalığı olmayan kişilere teslim . beceriksiz.zor işlerin yapılması da kolaylaşır. Çünkü birlikten kuvvet doğar .Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı. işbirliğine ihtiyaç duyar.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır.için en elverişli yolların başında gelir . bir sorumluluk zinciri oluşturulur.Baş kes.çalışılmaktadır .Başını acemi berbere teslim eden. bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir.öldürmek gibidir . yaş bir ağaç kesmek. Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . bir insan . tek başına her işi yapamaz. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki. Alttakiler üsttekilere. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. yaş kesme Tabiatı zengin kılan.eden. Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur.

Onlara özenir. kendine benzeyen .Baz bazla.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider . bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. bir eksiği var mı diye bakılmaz.. kaz kazla. bir emek harcanmadan. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları .olmadığı aranmaz. tanımasın anayı .Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden. dizginine) bakılmaz Bir çaba. felâketlerle .Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler.karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . yularına. bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir. arkadaşlık eder. İnsan bir anda. kendi niteliğine uyan. niteliklerine pek dikkat edilmez . karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . büyük danayı. 2. Bu sebeple bir kusuru. güzel olup . düşüp kalkar .takip ederler . Bir ülkede iş başında bulunanlar. kel tavuk topal horozla Bir kimse. kendine denk olan.Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle.Beleş atın dişine (yaşına.kimselerle beraber olur. İnsanın karşısına neyi.1 yapmaya çalışırlar. onların yaptıklarını .Besle. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez.

sütü bozuk kimseler vardır ki. kimisi de kısadır. hiç de lâyık olmadıkları . karakterleri birbirine benzemez. insanı sevdiren kendi huyu . daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan . Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler. onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . onların değerini bilmezler. iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar.(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun.Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. onları tanımazlar. Dolayısıyla da . bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar . Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. oysun gözünü Kimi nankör. becerileri.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri. aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır. Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. kötü niyetli.Besle kargayı. Bunun gibi bir annebabadan olmuş.anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar .Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu. onlar . hayırsız olurlar. Allah`a sığınmalıyız . Huyları.çıkarmadan gereken sabrı göstermeli.hâlde sen onlara iyilik yaparsın.

(Bıçak yarası geçer (onulur). bıraktığı izi . ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur.Bilen bilir. huysuz kimseler toplumca sevilmezler . birbirlerine bağlayan bir . ya baş . dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. gerçekliği de şüphe götürür. anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez. Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına.duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara. o ancak bir söylentidir. her hatırlamada yeniden açılır. saplı kısmına ilişemez. Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir.Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. vücutça onulur. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa. insana üzüntü verir . .kan.kolay kolay kapanmaz.Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. bu da onun değerini artırır. sevimli kılan da huy güzelliğidir. Demir kısmı. görmeyen ama söylenenleri . duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. doğruluğu belirsiz.İyi su verilmiş çelikten yapılan. Aralarında onları bütünleyen. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. Kişileri değerli. bir sevgi bağı vardır .Geçimsiz.

Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. Bunun için bir . Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir. Onlardan zarar değil. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı. Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine. Ne ki insan her şeyi bilmez. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir.Bilmemek ayıp değil.Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir.zarar verebilir . iyi bir sonuca da ancak böyle . daha önce denemediğimiz. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. mutluluğu onlarla tadarız. Bilmesine de imkân yoktur.Bin dost az. Bu sebeple ne kadar . kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir.işe girişirken dikkatli olmak zorundayız .kavuşabiliriz . yalnızca fayda görürüz.Anlamadığımız. Derdimizi onlarla unutur. hem de başkalarına . İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir.

Ama düşmanımız olan yalnızca bizim .Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol. yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli. Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. bizim için o kadar iyidir.kötülüğümüzü ister. bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder . kimi çıkış yolları aranmalıdır .büyüktür . Çünkü borç durduğu yerde ödenmez. harekete geçip . gerekli ölçümleri yapmalı. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket.çok olurlarsa. sonra işe girişmeliyiz. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver.duyacağımız pişmanlık fayda etmez .Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz.aramalısın . Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça . tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. yollar . onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. sonucu iyi hesaplamalı. bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna.Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından .çalışmalı.

Çünkü insan etkilenen bir varlıktır.toplum içinde yayılmasına yol açar . Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. gizli kalmasını önlemek çok zordur. Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. kimseye söylenmemelidir.Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. Böyle yaşamak kişi için . eşek de Bir toplumda iyi. Adı bir kere kötüye çıkan kişi. yararsız . yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir .Bir ahırda at da bulunur. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . Birtakım iyi ya da kötü duygular. itilip kakılır. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır. sıkıntılar içinde kalır. ..Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür.ölmekten daha iyidir . Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur.yönlendirilebilirler . kişi o niteliğiyle tanınır.

Bir deli kuyuya bir taş atmış.1 yeterli değildir. fikir ayrılığına düşerler. geleni geri çevirmek istemez.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. Güzel ve hoş da olsa. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki. bir iş yerinde iki yönetici olmaz. Bu da az şeye mal olmaz . dinî bir emirdir. biri diğerini yok etmeye. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini . Bu çatışma .kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez.düşünmemelidir.1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir.(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki. bunu . güçsüz gider. küçük bir değeri elde etmekle .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş. işi de düzeltemez . bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır.sonunda güçlü kalır. 2. önemsiz belirtilerin varlığı . 2. pek çok akıllı . ihtiyacından fazlasını . çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar.mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz ..Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır. ne de çözebilirler. Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı. Olursa aralarında kıskançlık. Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler .

Bir günlük beylik. beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. yapılan iyilik de iyilik olmaktan . Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. dayanışmaya . Dolayısıyla ailenin .Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar.girer. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar .gösterip övünmek değil.çıkar . çevresindekilerden . o ailede düzen de var demektir.fertlerine gelmiş gibidir. bir anlaşma. bütün aile . Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür.huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir . Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. kimsenin haberi.Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler . karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. Onlar bir vücudun azaları gibidirler. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir. Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar.Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır.

ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur.güzel bir şeydir .niteliklerini belirgin kılar . Yolculuk ise fedakârlığı. düzen bozulur.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin . adaletli davranılıp hak gözetilmez. Alınabilecek alındıktan sonra. kavga baş gösterir. insanlar birbirlerine düşer . onları tanımak bakımından önemli ölçüttür.bir yola götürüp zarara sokabilir . Alış veriş etmek. onları bu konuda zorlamak doğru değildir. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . onlardan bir kez daha verim istemek. mertliği gerektirir.daha üstün. Bu davranışın devamı insanı yanlış . Eğer böyle olmaz. bir sınır vardır.toplumdaki sosyal barış zedelenir. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.Biri yer. biri bakar. sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş. . dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü. cesareti.

Yakınlarımıza.etmemek gereklidir . işlerin yatması mümkündür. Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan. iş . Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . eninde . iki sıçrarsın çekirge. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. gönülleri birbirine yaklaştırır. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır. bu leke gittikçe yayılır . bir bilgi ve sevgi belirtisidir.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler. Ama bu böyle devam etmez. Bu sebeple herhangi bir nesne. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. Kendinin. .Bir sıçrarsın çekirge.Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz.Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. doğru yoldan çıkmayan. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar. üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. arkadaşlarımıza. kişiliğini her yönüyle kanıtlamış .Bir mıh bir nal kurtarır.Yalancı. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. düzenbaz. yakınlarının.sonunda yakayı ele verirsin .ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin.

kalitesini bilmediği için alır.Bir yemem diyenden kork. içimizden geçirmeden. işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam .(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan.etmek. kendi kendimize ölçüp tartmadan.Bitli (kurtlu. . Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. doğuracağı sonuçları hesaplamadan. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz. kötü şeylerin de müşterisi olur. sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok . kimileri de kendileri bakımından bizim . gereken çabayı göstermek.kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak.Bir şeyin önüne bakma.En doğrusu. işe yaramaz. hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. Yapılacak şey.olan bir kimseyi. Onları kimileri anlamadığı. Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz.oturdukları. yalnızca uyarıda bulunmak .olmalıdır . düzeltmeden söylememeliyiz. bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir .

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

aşırıya . kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar.felâket gelmeyince.Baz bazla.varır. (yönetici) onun da . anısını . gereği gibi anla¬yamayız . ABRAHAM LINCOLN . askıdaki salkım yeğdir .gitmekten kaçınmazlar .Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir . (Baskısız . Uğradığı zarara bir . Sonunda iş olacağına .daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar.Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur. başımıza böyle bir .Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini. Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de. kaz kazla.((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş.Baskıdaki altından.(yongayı yel alır.Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir .üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır .Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır.gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu. pamuğunu cebinden eksik etmez . sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden.Baykuşun kısmeti ayağına gelir . planlar tutmaz.hürriyete layık değildir.

derbeder bir hayat sürer . paralarının . yakasını bit Bekarlar.Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. TURGENYEV Bencil.Bekâr gözü.Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez. SOKRATES Bencil insan . tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın . kör gözü .de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için . Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar.Bekârın parasını it yer. özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur. duygusuz insanlar. Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız.kusurlannı göremez . yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez.Bekâr kimse bakımsızdır.kıymetini bil¬mezler . dizginine.Bekârlık maskaralık .Bekârlık sultanlık .birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi. Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü . Kişiler birbirlerini ancak .yüzüstü bırakır . kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile .Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına.tehlikeye atmaktan çekinmezler . öteki insanlardan akıllıyım. kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde .Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir . Evli¬lik de böyledir.

ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış. MOLI'ERE .(Beyazın (akın) adı (var).Beslemeyi eslemeden alma . kız alırsan asilden . esmerin (karanın) tadı (var . insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse.Bey ardından çomak çalan çok olur .Besle kargayı oysun gözünü . başın Allah'a emanet . oysaki gerçek güzel¬lik.Bencillik dostluğun zehiridir. tellağın terlemesi. düğün ası ödünç .Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır .ama bırakın istediğim gibi güleyim. BALZAC Beni isterseniz dövün. benzeye benzeye kış olur .(Beterin beteri var (-dır . kendilerini dâhi . MUHAMMED . kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz .(Beş parmak bir değil (olmaz . başkasını bir kez aldatır. HZ. akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler.Benzeye benzeye yaz.Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. tende değil içtedir .sanırlar .Berberin solumazı.Bez alırsan Musul'dan.Bey ası borç.Berber berbere benzer ama.Beyaz tenli olanlar.Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır .Bıçağı kestiren kendi suyu. güzel sayılır.

Bilmemek ayıp değil.(Bin nasihatten.Bir afeti önlemek için zengin malını.Bir ağaçta gül de biter.Bin merak. bir atın varsa yokuşta bin . ALLEGRAND . FUZULI . bin na sihatten yeğdir . iki elin sesi var . bir musibet yeğdir. düştükçe küçülür. sormamak (öğrenmemek) ayıp . BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır.yükseldikçe büyür.Bir (tek) elin nesi var. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . . bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler.halkla birlikte hareket etmelidir. (Bir musibet. Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder.Binicinin sağı solu olmaz .Bin atın varsa inişte in. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer.(Bir (sağ) elinin verdiğini. öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın .Bin işçi.Bin tasa.Bin bilsen de bir bilene danış . milletlerin sınırlarını tanımaz. bir borç ödemez . SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar .Bin dost az.Bin ölçüp bir biçmeli . fakir canını verir . bir başçı . (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli.Bir adama kırk gün (deli dersen deli. temelsiz duvara benzer.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. GOETHE Bilimsiz şiir. bir düşman çok .

bir işçi.Bir baş soğan.Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir .Bir dönüm güzlük. dokuz oğul.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.Bir dirhem et.(taşı kırk akıllı çıkaramaz .Bir ailede. kırk akıllı çıkaramamış. (Bir delinin bir kuyuya attığı . Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır .Bir başa bir göz yeter . bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. onlar yetişir ama. bir kazanı kokutur .Bir anaya bir kız. onları eğitmek çok emek ve zaman . bir avuç toprağın olsun . bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış.halletmelidirler . o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı . bir canlı yetiştirmek. LONG FELLOW .sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi. Kişiler. so¬runlarını içlerinde .ister.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına. göstermelik olan çeyiz içindir.Bir baba dokuz oğulu besler. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir. yıpranır . bin ayıp örter .

murat Bir insana yapılan yardım. utanılacak bir şeydir. başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik. hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . Kısmin eksikliğini . MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması .duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri.(Bir fit. biri biz Bir evde kız çok olursa. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız.kalkışmak. bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen.onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. ALBERT CAMUS .Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır .kuşam. ailenin maddi sıkıntısı artar. JOHN ERSKIN . Almaya . Çünkü kızlara giyim . beyliktir Bir inat. MEVLANA Bir insandan.iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . çeyiz yapmak zorundadır . biri çuvaldız. Övünç için yapılan iyilik. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır.Bir güçlüğü yenmenin yolu. çok gizli kalmalıdır. HZ. bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz. bir kör biliş .Bir görüş.Bir ev (gemi) donanır. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış .

ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele .çıkarabilir Bir işin yürümesinde. sonucu iyi hesaplanmalıdır. biraz fazla tutmalıdır. kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir.gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Sonradan .duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten. iş başarı ile . plânlayan. Yapılacak işle¬rin tam. olması için ayrıntılarına dikkat . Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya . sonuç hiç . koca evi. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli.yönetici yoksa. Bugün de dünün bir yarını değil midir. Bu denge tutturulamaz.geçmez.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. en rahat harcayacağı para. bir tahminde bulunabilir.yürütülemez . harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. bir geliri küçümsememek gerekir. Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız . Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun. çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir. acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur.gerekebilir Bir iş yapılırken.etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir. yetenekli bn. Biri bulunursa öteki bulun¬maz. Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. . Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . Küçükse da zamanla büyür.kocasının parasıdır.Bir işi.

Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık . ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük. bir şeyin değeri. diğerine düşman etmenin en etkili yolu.yeteneği kazanır Bir kimsenin. nankör olan yakınlarından ve kendi . Ara bozacak bir söz.terk eder. kişiliğiyle.yapmıyorsa korktuğundan değil. bir orduyu bozar .Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. huyu güzel olursa sevilir.için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise. iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden. Biı şey hakkında bir kez . Bıçak. MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak. bir şeyin değerini. hatır saydığındandır .Bir kimsenin değeri.kışkırtmaktır. Analar çocukları . bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur. temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi. kılık kıyafeti ile değil.ortamın tertibi. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu .yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır .temizliğinden bellidir. birini öbürüne karşı . öğrenilmez. Yaşadığı .görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük .

tesisin yapılması. onu . onu bilmediğini kabul et. . bir şeyden ya¬rarlanma..Bir mıh bir nal kurtarır. nereye gittiğine bak. bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. nüfusunun çokluğu ile değil. bir anda söylenen söz. İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da.ruh içinde eğitim olur.katlanacağı sıkıntılar. bir hapishane kapatır.Bir şeyi bilmiyorsan . Onu elde et¬menin yollarını aramak.tehlikeye sokabilir . (Victor Hugo Bir okul açan . akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur. fedakârlıklar güç gel¬mez . KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda . canınızı da .İşte bu bilgidir.bu uğurda davranmak.Bir selâm.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. . VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan. EBU HANİFE . bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir. bin hatır yapar Bir şey. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman .Düşünülmeden. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek.kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. onu elde etme yolunu bilenin.gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. onu bildiğini göstermeye çalış. CERVANTES Bir mesleği herkes yapar. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır. sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi . sadece bakmakla elde edilmez.

Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa.Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler.güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini. O da kendi dostuna söyler. bazılarına faydalanma olanağı verilmezse. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi . en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde . böyle bir yere gelebildiklerine göre. değerini kaybeder Bir suçun.olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. Söz gelişi. . Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. Öte yandan bu gibi kişilerin işleri . en yakın dosta dahi açılmamalıdır. yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz. öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır.Bir şeyi vaad etmek kolaydır. Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi . Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır.bir duruma düşer. etrafa .başkasının çocuğu.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden. bu huzursuzluklara ve kavgalara . bunların bir birikimi. bir de¬ğeri vardır. Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak .telaşa düşer .yayılır.neden olur .anlaşılır .

tutumudur. Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama . sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir. Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir. (Azı bilmeyen.(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. çoğu hiç bilmez . Olursa o toplum iyi yönetilemez. her bakımdan anaya yardımcıdır. nüfusun çokluğu ile değil . başkalarını aldatmaz . Çünkü kız çocuk¬lar".bulamazlar . VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan .Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz. sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat . .borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi. İyi insan hile yapmaz.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler. Yiğit için .ise önemli olan şey.Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar .yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki . akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü . büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir.Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez .doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez.

insan . çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli . Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir.olmanın en önemli özelliğidir ':bkz. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. Belki elimiz daha da daralır. İlk fırsatta ödemek gerekir. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün.Borcun yoksa kefil ol. bel bel bakar Borçlu.Bitli (kurtlu. Yaptığın kötülük .insanlar ye¬tişir . iyi güne kalmaz. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir. Borç giderek artar. işin yoksa şahit olBorç.Bodur tavuk. dostlukları unutmama¬mız gerekir. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. Bu. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. akılsız dosttan hayırlıdır . her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur .kurtulamaz Borcun iyisi vermek. LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri.Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça .bir gün başına ge¬lir Bitkilerde.Bol bol yiyen. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. "Akıllı düşman. çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan .Biri yer biri bakar.Borcu ertelemek doğru değildir.

Borcun iyisi vermek. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder. şaka yollu.Borç. düşman vurmaklaBorç ödemekle. Borçlu.Borçlunun duası alacaklıdır.İnsanlar için en kötü şeylerden biri.Borcu ertelemek doğru değildir. kişiyi öldürmez. Hastaİık uzayın¬ca da. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır. borçlunun yaşamasına bağlıdır. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider. yoksul beyden yeğdir. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. Belki elimiz daha da daralır.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . İlk fırsatta ödemek gereıdr.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). Borç. Çünkü alacağını alabilmesi. Çünkü borçlu. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz.Borçsuz çoban. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır.Borçlu ölmez. (Bu söz. iyi güne kalmaz. Başı eğik olur. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır. büt¬çesine göre hareket eder. hastayı güçsüz bırakır.borç almamalıdır. yiğidin kamçısıdır. Fakat hasta edecek kadar üzer. derdin iyisi ölmek. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. borçsuz çoban olmak daha iyidir. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. kuyruğu. benzi sararırBorç. belki de öldürür. Bostana dadanan eşeğin.Borçlanan kişi. düşman öldürmekle tüketilir.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır.Borç vermekle. Borç giderek artar.

Karnı aç olan kişi çalışamaz. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak.Kişilere de.Üzerinde sorumluluk taşımayan. İnsan¬lığa en iyi hizmet.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur. Boynuz kulaktan sonra çıkar. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar.Boş işte menzil olmaz.İnsanlar.Bilgisiz. kişiyi herkesin gözünden düşürür. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz. böyle tıraş. Aklı nereye eserse ora¬ya gider.Boş gezmek.Boş fıçı çok tangırdar. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım. çalışmakla olur. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır.Boş eşek yorga gider. Her rahatlık.Aylak kişinin bir amacı yoktur.. Hangi iş olursa olsun.Geveze.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum... diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler. çeşitli yeteneklere sahiptir. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar. ama kulağı geçer. yeter ki topluma yararlı olsun. hem de çok çeşitlidir.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış. çok konuşur. Bil¬giçlik taslayarak. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz. boş laflarla çevresini rahatsız eder.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. .İnsanlar. Bilgili.Boş torba ile at tutulmaz. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi. bir sıkıntı karşılığıdır.Böyle baş.. Bu tutumuyla herkesten saygı görür. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür.

Bugün bir kişinin başına gelen felâket. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir.Kişi.Günümüz insanının uğraşı çoktur. Ama güler yüzle. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur. Tadandaki buğday.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. Günlük işler.Bülbülün çektiği . yarınki kazdan iyidir. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince).Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir.Buğday başak verince orak pahaya çıkar. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez. yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. Yağmur.Buldum bilemedim. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz. Bundan ders almalıdır. bildim bulamadım. zen¬ginlik de böyledir.Bir şeyin değeri.Bugün bana ise yarın sana.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür.Buğdayım var deme ambara girmeyince.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. Önünde bir engel kal¬mamalıdır. hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz.Bugünkü tavuk. Çünkü beklentiler. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir. Zenginlik bunların yerini tutamaz. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür.Uzun süre devam eder. Sağlık.

küçükleri ya da kendilerinden sonra .Güçlüler güçsüzleri ezer. küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır.çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir.Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve . sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.aranmamalı. öyleyse konuk olarak ya da iş için . güzellik.zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen. büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir. Küçük şeyleri . .sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- . Gençlik.gelenleri güç duruma düşürür. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık .Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar.dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler.Elimizden bir şey gelmiyorsa. . yâ da kendisine mal eder. BROUGHAM . Her şey değişe¬bilir. sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar.ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir.bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. Önemli olan bunu .beğenmeyenler. kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler.

-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip . barınır ve iş yapar. Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa.vazgeçmemek için direnip durur . O ne biliyorsa. canına değil malına gelsin. hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker.Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan.sahası içinde çalışmalı. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur. Ama can için durum böyle değildir. beceri ve uzmanlık . Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi. doğru onlardır. okuyup öğrenim görmemiş. Çünkü kazaya uğrayan. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir .yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır . Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini. sakat . Bir kazadan ötürü insan ölebilir.Cahile söz anlatmak. Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi.kalabilir. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. o da görüşünden . MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur . Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir.Cambaz ipte.

vahim .konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. .. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır.(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. İnsanla birlikte var olmaya başlar. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. Bir arkadaşa.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. İyi beslenmeyen. bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. İster eğitim. insan büyüdükçe. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy. Bu. dinç ve dayanıklı olamaz. ister başka bir yolla olsun.konuşup dertleşmesi için zorunludur .1 canı. kendi çıkarından asla taviz vermez . İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir.Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. huy da onun benliğine iyice yerleşir. gerek iş yapması. gerek sorunlarını çözmesi. Kimi istisnalar hariç. fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). iyi beslenmeye . kişiliğinin bir parçası hâline gelir. gerekse . 2.önem vermelidir . diğer canlardan daha önemli olur. O anda kendi . bu durum hemen her insanda göze çarpar.

yolda kalmışa. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık. Eğer böyle davranırlarsa. yetime. eli açık olan. korkağın kılıcından keskindir . çok iyi sonuçlara .devam eder .Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk.yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . kişinin ölümüne kadar öylece .Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse. aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir. muhtaç kimseleri gözeten kimsedir. para ve malını esirgemeden veren. Nasıl sağlıklı bir insan.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. yardım seven. kimsesize.Cesurun bakışı. düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada .kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. huzur ve mutluluğun kıymetini . rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler.ulaşır . Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler. hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse.bilemez .

ortaya koyar .Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur.Kimi cesur insanlar kararlıdır. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar. daha bebekken. Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar.söylemez .eder onu Ç . Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler. olmayacak bir dövüşe atılır. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder. böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. soylu bir kimse.kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz . bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli. sonunda tüketir. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler. parasını bol bol harcar. dolayısıyla . başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını . yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. ona buna yedirir.Cömert derler maldan ederler. bu sırada birisi çıkıp canından . Benzer bir şekilde. ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler.

Çalma elin kapısını. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır.derece zordur. kimi yolları kullanarak. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir. ondan olumlu davranışlar beklemek son ..kaçırabilir . Kişi. Gülü. çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. çalarlar kapını . Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden . Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. ancak gül ağacından alabilirsin. bir yapısı vardır. Çünkü tabiatına aykırıdır. çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. ona ne söylerseniz boşa gider . ancak o görevin ehli. makamlara çok kısa zamanda gelirler. Bir çalının gül açması mümkün değildir.Çalıda gül bitmez. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde. Dolayısıyla onu yola getirmek. . Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. 2. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını . cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği.Çağrılan yere erinme.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere.uzaklaştırılırlar .Çabuk parlayan.

başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür. mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . onları birbirlerine yaklaştırır. İyilik yapan iyilik. Davranışı da soylucadır . Ama taşıdığı değer büyüktür. kötülük yapan kötülük bulur . varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez.nerede olursan ol. şurada burada dolaşan.durumda kalırsın . alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar . Onun armağanı küçük bir . çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek. bu tür hareketlerden kaçın. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor .Çarşı iti ev beklemez Boş gezen.Çam sakızı. Yoksa günü gelir. kimseyi arkasından çekiştirme. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister.Çanakta balın olsun. Ne var ki o. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler.Kimseye kötülük yapma.de böyledir.şeydir. Bu hareket insanların gönüllerini okşar. Çalışmaktan .Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın. İnsan diğer ilişkilerinde . Öyle ki .

. Hemen her işte . yolcuya kurak. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini . tohumunu zamanında ekmelidir.Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir.önlerler .Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez.kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez . Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini . Kötü giden. biri bu yana çeker. İyi sonuç almak isteyen kişi. nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler.Yapılmamış olarak öylece kalakalır . işini zamanında ve iyi yapmalıdır . 2. . Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa.durum aynıdır. iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz. Bu bakımdan .Çiftçiye yağmur.1 eceli gelmeyen kimsenin. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir. Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. Bir o yana. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. cümlenin muradını verecek Hakk .Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki. İşlerimiz içinde durum böyledir.Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. çok başlılık zarar verir.

pehlivanlık da cesaret. Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır.Çingeneye beylik vermişler. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek. Öyle ki değil yabancılara.gerçek kişilikleri ortaya çıkar . bu yüzden . yürek ve mertlik ister. görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. soyu sopu farklıdır. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. Ve işe başladığını böyle belli eder . kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir .etmişse öyle olur.İnsan ne ile uğraşıyorsa.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil.kötülük yapmaktan çekinmez.pehlivanlık yapamaz . en yakınlarına bile . Oysa Yahudi tam tersine korkaktır. sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. O zaman . bunun için de çobanlık yapamaz.Çingeneden çoban olmaz. onun yararına bir sonuç vermesini ister. önce babasını asmış Sorumsuz. O nasıl takdir . Yetişmesi. Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler. Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır. önce sabır ve sorumluluk. Benzer şekilde. bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. Çingenede ise bu hasletler bulunmaz.

Kabalığı. 2. etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur. kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır. zorunlu olmadıkça onlara çatma.Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek. o işten anlamayan birine teslim etme. Kızını vereceğin kimse ne işle . Bunun için kimseyi incitmemeye.gayret edelim . kirlenir ve . sonunda dağılıp çözülür .kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar. dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir .Çobana verme kızı. en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle ..1 önlemleri alıp koruyunuz. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan.Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli. ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün. hassasiyet gerektiren bir işi.1 ilgileniyorsa. başsız .Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. söz atma. . İncelikli.zararlı çıkarsın . yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. kırmamaya . 2. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar.beceriksizliği. Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır.karşı konabilir .

Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı.Çocuğa iş buyuran. Onun için sözün gizlisi ya da . ardına kendi düşer (Çocuğa iş.(işe sal. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. hor kullanır. üstesinden gelemeyeceği. Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . kirletir ve paralar. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. giydiği haram Çocuğun sağlıklı.fırsat bulamaz .giysilerle donatmak yanlıştır . Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. bunun farkına vardığı anda onun . iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir. dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. 2. dedikodu yapılmaz. Çünkü herkes çocukla meşgul olur. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi. ardına sen düş/ Çocuğu .Çocuğun yediği helâl. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir.1 saklısı da olmaz.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. bir sözün nereye varacağını bilmez.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . oyalanır ve dedikoduya . Çocuğa yapamayacağı.

Çoğu zarar. 2. Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler. onun hakkında yorum yapmak yanlıştır. Dolayısıyla duyduğu şeyi . sonra hazırlık yapılmalıdır . Bunun yanlış olduğunu da düşünemez. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . çarpıtmadıkları . bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek..Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan. azı karar .1 kolayca başkalarına söyleyebilir.için haberin doğrusu çocuklardan alınır . Kendilerine sorulan bir şeyi.netleşmeli. Gerek yeme ve içmeleri. Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker. ne olup olmadığı anlaşılmalı. gerek . Anne_baba . yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı. Bu durum son derece doğaldır.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. Önce iş ya da olay . büyük emek verirler.bunun için kaygı duymamalıdır .Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir. duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları.

Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. Bunları ihlâl eden.bildikleri üzerine bilgi katarlar. istese de bunu . aşan. bu yolla. bilgileri de o kadar çok artar.olan “karar” sınırında kalınmalı. Onun da bilmediği. bağırıp çağıran.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir .Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir.Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir. ölçüyü kaçırıp işte aşırı . inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır. yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen. saldırıda bulunamaz. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . Yoksa yaptığı bir hareket. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır.gitmek zararımıza olur .Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür.Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. söylediği bir söz. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor. Ne kadar çok yer gezerlerse. . fark . bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . öteye gidilmemelidir . İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler.

yorgun düşer. ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . Gücünün üstünde çalışır.Çok yaşayan bilmez. kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. yoksa onları kötü yola iter. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler . gerek yiyecek. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme. Oysa çok gezen. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. eğittiğin.tehlikelidirler. Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. İnsanın gücü bellidir. Gücünün üstüne çıkmadan. . Bunun aksine. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. haklarını ver. eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir. çok . dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur.(söyleme arsız olur Yönettiğin.Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. . dolayısıyla sonuca da geç ulaşır. koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek.hırsızlığa sevk edersin . Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler . Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı .yapamaz.

Şahsiyetini yitirmiş. toplumlardan da . En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. 2. doğanın anasıdır .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç . PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz. mutlak bir dinlenme ölüm demektir.kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir .Çalma elin kapısını.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur . aslı bozulmuş.Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez. zorlamakla. el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz. soyluluğu kalmamış. işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır . sıkış¬tırmakla iş görülmez . NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur . İyi idare edileme¬yen kişilerden de.Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse.elde ederler Çalışma .Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. Ağza .ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir . G. Bu gibi kimselerle kurulacak .1 gelmiş bulunan bir şeyi.. eskimiş. işe yaramaz bir hâle .Çalıştırılan araçların.

SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz. (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir . Antakya'dan sinek gelir .kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz . SENECA Cesaret insanı zafere.korkaklık ölüme götürür. HZ.Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı.Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun.Cana gelecek (kâra. Varlıklar. (Pekmez gibi malın (olsun.. Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. zarar) mala gelsin .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır .Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz. cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . korku ölüme sürükler.Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete . . şekli vardır. MUHAMMED . PULDIUS CYRUS .

Çiğnemeden yutulmaz .Çiftçinin karnını yarmışlar. söz kendisinden bi¬ten kişi. bağ edersen eğlenirsin .Çiftçiye yağmur. yolcuya kurak.sevmez Çevrende hatırı sayılır.Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır). gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. cümlenin muradını verecek Hâk . yapabildiğini (ya .ateş ısıtmak.GARDONY Çift edersen bağlanırsın.Cesaretle dolu bir insan. Yiğit olarak anılmak istersen. İste¬diklerini elde edince . iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler. G. böylece sürüp gider . onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz. Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da . savaşta da .barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. kalanı oyun . ya da ürünü azalır. MEVLANA Çiçek koku vermek. sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. inançla dolu bir insandır. CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli.eşkıyanın eline kılıç vermektir.kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır.Çık çık eden nalçadır.da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek.Çift ile koyun. insanlara çıkarları için yanaşırlar.dostluklarını da. Bu. (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar. ilgilerini de keserler . bir sebeple ya ürün alamaz. kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar.

Cins kedi ölüsünü göstermez . üstüne sıçrar Cirmi.) (Uşağı işe koş. sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten. yemeden karnın şişirir . Kocaya olan sevgiyi şurada burada.Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran. ardınca sen var. gıybet) ol¬maz .ona büyük bir servet bırakmış olur.Çivi çiviyi söker . ya kovun götürür ya kuzu .Çirkefe taş atma. beşikte sevmelidir. başkalarının yanında göstermek hafifliktir.) . uzu çobana verme . (Çocuğu işe sal. O sevginin gösterileceği .Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez .(Çingeneye beylik vermişler. önce babasını asmış (kes¬miş . ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan. ardınca kendi gider. ardına sen düş.(kızı.yemeden doyduğunu söyler .?Çingene çadırında musandıra ne arar . ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter . para harcamaktan o kadar korkar ki.yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır . pişirdiği yemek bitmesin diye .Çingene ciğer pişirir.Çivi çıkar ama yeri kalır .((Çocuğa iş.Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı.Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır .

Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir .Çok bilen (söyleyen) çok yanılır .Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara.parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin. . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.Çocuğun yediği helâl. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer.Çocuk seversen beşikte. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir .babalarının yeteneklerine göre değil.Çocuk düşe kalka büyür . azı karar . Her çocuk bu .özenirler. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya . ağlar. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar. değeri. giydiği haram .Çoğu zarar. özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür. küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar. ilgilenirler. Büyüyünce de bu sanatı yürütür. daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır . FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından.. PLATON Çocukların.evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Bu . Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.Çocuğun soyluluğu.Çocuktan al haberi .nedenle büyükler. Giderek bu sanatı öğrenir. Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. üzülmemelidir.

. Çok dinleyen hem çok şey öğrenir. . konuştukça hatalara düşer. (Yüz verme .Cömert de ölecektir. Ya da yolma. çok para (mal) haramsız olmaz . tez) yorulur . küçük mutluluklar . az verme hırsız olur .Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi.Çok lâf yalansız.(arsız olur.Çok gezen tavuk ayağında pis getirir . sıkıntılar etkili . her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir. Oturup durana göre.Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin. Onu elde . Bol kazancın . yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan.Çok el ya yağmaya ya yolmaya .Çok dert çekmiş.hem de çevresini rahatsız etmez . başkalarının haklarına el . nekes (cîmrî) de.koyma. dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler. yiğit derler candan eder¬ler . iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak.dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır .Çok koşan çabuk (çok. aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin.etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma.Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez.yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler.olmaz .

2. bir yerde karşılaşabilirler. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler.Çürük tahta çivi tutmaz -D. tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. kaşık demiş: "girdim çık¬tım .sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz . insan insana kavuşur İnsanlar gezen.Dağ dağa kavuşmaz. yönetilmez sanılanın bir . hareket eden varlıklardır. toplumda yüksek mevkilere.1 yöneteni vardır. Çözümü güç meselelerin. yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır. Yeter ki gerekli azim. hatta hiç .Damlaya damlaya göl olur .karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler . yetkilinin daha yetkilisi. .Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur.Çömlekçi suyu saksıdan içer . yılgınlığa düşülmesin .. dolaşan. Arkadaşlar.Çul içinde aslan yatar . makamlara çıkan ve .Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü.Çömlek demiş: "dibim altın". Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ". günün birinde.sabır ve cesaret gösterilsin. dostlar.

Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. azdır. işleri zorlaştıracak. Bu durumda yapacağı tek şey. bunların önemi bilinmeli. bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik. bilene sorup . insanı çıkmazın içine itecektir . Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır.görülmemelidir.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. Bunun için küçüktür. işleri kolaylaşacak. Bu durumda. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki.araç ve gereçlerle iyi bir şey. alışkanlık. kurulan ilişkiler bozulur .danışmaktan kaçmak. Aksine hareket etmek.Davulun sesi uzaktan hoş gelir . çarçur edilmemelidir . makam. önemsizdir deyip hiçbir şey hor .Her çok azdan olur. kaliteli bir ürün alınamaz . dostluk ve arkadaşlık kuracaklar.Danışan dağı aşmış. uygun olmayan . Kötü.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar. karakter vb.Darı unundan baklava.başlar.

birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır.Deliye her gün bayram Aklı kıt. kurulan beraberlikten . muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. duygu. işte o . hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. Onun .Değirmen iki taştan.) kendilerine benzeyen. Ne zaman ki işin içine girerler. birlikte yolculuk etmek. Buna kalkışan başına türlü dertler alır.İçindekilere hiç tat vermeyen. her bakımdan (mevki. fikir. eğitim v. onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay. yaş. imam ölüden Kişiler. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. ne de .yolculuk edilir. sorumluluk nedir bilmeyen.b. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir.de hayır gelmez . kavrayışı az. çok zarar görür . akılsız. ortada düzen diye bir şey kalmaz. uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden . hoş ve sevimli gelir.zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir.Deli ile çıkma yola. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt. istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez.Deli deliden hoşlanır.hoşlanıp onlara yaklaşırlar .

insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur.(Demir nemden.geçirir . Böyle kötü bir durumda bulunan kişi. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi. hemen her gününü bayram neşesi içinde . insan gamdan çürür (Duvarı nem.yararlanmak gereklidir . çöküntüye uğramasına.Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen. Bunun gibi her işin yapılması.için günlerin birbirinden farkı yoktur. harap olmasına da üzüntü. çaresiz kalan.Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. Öyle ki. Bu bakımdan insan . onlardan . yumuşaması gereklidir. içinde bulunduğu bu . Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır . bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan .yardım bekler. müşkülün. için için erimesine.

yakınlarına açmalıdır.gündemde kalmasını ister .azaltmaya çalışmalıdır . kimseyi .Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir. bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini . onu tehlikelere iter.hor görmemelidir.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah.kalkan kimse. bunu hareket ve sözleriyle belli eder. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. gönlünden ne geçiriyorsa. açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur. .Dervişin fikri ne ise. elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere. .Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. bunun cezasını fazlasıyla çeker . yapılmayacak bir işi yapmaya .(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye.Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü. açığa vurur. Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının .

anlamadığın. yemekle tükenmez.istiyorsak. öğrenmediğin.Dilin cismi küçük. başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler. cürmü büyük Konuşma organımız olan dil. bizi sevindiren. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir. Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir.Devletin malı deniz. küçük hacimli bir nesnedir.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . rüşvetçi. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . bir işe girişme. Eğer bunları elde etmek .Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden.Dilim seni dilim dilim dileyim. yemeyen domuz Kimi vatan haini. Dilini tutmayan. sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler .olabilir .tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin . Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla. fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu. ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların . bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim .insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir..Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin. yoksa .

insan doğru olmayan.kötü bir kişi gelebilir . . birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir.önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . Böyle bir ortamda doğru sözlü olan. henüz ne olacağı belli olmayan. fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce . ele geçmeyen.Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan.Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir. her türlü kelimeler de kolayca çıkar.Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız.. sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .görebiliriz . ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir.Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan. Bu özelliğe sahip olan dilde. kötü.Allah her zaman yardım eder .Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha . hile. yanından ve yöresinden . Herkes onu kınar. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar.

anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir . ikiyüzlülükleri . 2.etmezler .yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar .uzaklaştırmaya çalışır.geciktirirler . İşi aksatıp . Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması. çıkarcı. ahlâkı bozuk) kusurlarını. düzensizliklerini.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. Bir işin başına. birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir. Gücü büyük .işi yüklemek lâzımdır . yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. her insanın kaldıracağı.Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki. Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. çöküp ezilmesi kaçınılmazdır.Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir. Dolayısıyla çıkarları zedelenen. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. kusurları yüzüne söylenen. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . taşıyacağı bir yük vardır.Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır. yanlışlarını. Çünkü her biri bir yana çeker.

kusurlarımızı. yakın arkadaş. düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. hem de düşman için oldukça önemlidir. gönüldaş. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi.Dost başa bakar.” Domuz derisi post olmaz. Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da. Çünkü kolay .olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. beslenmesi yasaktır.. insanın iyiliğini isterler. Eski düşman da domuz derisi gibidir. dostluğuna inanılamaz.kolay düşmanlık duyguları silinmez . yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar.Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen. eski düşman dost . Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . Amaçları bizi düzeltmek. Düşman kimselerin aksine. yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. iyi görüşülen kimsedir. . acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Eti haramdır. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. “Boş fıçı çok langırdar.

Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran.Dostluk başka. dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar. İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi.durumda bekler . bizi kara günlerimizde de yalnız .Dost kara günde belli olur Varlıklı. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur.. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. arkadaşlık eden. .olduğunca kaçınmalıdırlar . üzüntülerimizin arttığı.bırakmayan. dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . giderek de dostluğu bozması mümkündür. ya da alışveriş yapmaktan mümkün .Dost ile ye. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı. alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır . iyi. iç.

Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz.Duvarı nem. kendisini sıkıntıya sokmamalı. .Dünya malı dünyada kalır Mal. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir. İnsan.Bu kişiler arasındaki dostluk. yalan tükenmez .onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . servet. birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli. hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi. . cin. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır .kılmaz . varlık. öbür dünyaya gitti. Süleyman. . “Demir nemden.O hâlde ibret alınmalı. bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır .Dünya tükenir. insanı gam yıkar “. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. insan gamdan çürür . Biliriz ki.Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir.Bk.

itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze . hele bir yol düş de gör Zenginliğini.Ancak bu da çok zordur.kibirlenmemelidir . O. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. iyi.ise.yürür . güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. .Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. Yalanın ortadan kalkması. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır. zengin de yoksul düşebilir.Düşman düşmana rahmet (gazel. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık.Düşmez. Sağlıklı bir insan hastalanabilir. Bunun böyle olduğunu . Yalancıların çokluğu. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli. makamını. elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi. ancak bu duruma düşen bilir . insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür.Düşenin dostu olmaz.

kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır .Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır . hatasını anlayıp af dileyen. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür.onu kötü bir sona ulaştırır . Bütün bu hareketleri . Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. Asıl neden kişinin . Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler. onları kötüler. .E .Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış.kurtulamayan ağır hasta da ölür .Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. şaşkınlığa düşer. sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır. Öte yandan inlemekten . kendisini yargılayacak kimselere çatar.Ecel geldi cihana.Eden bulur. öfkelerini üzerine çeker.

para .insan. içer. . Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan .1 yatırılmalıdır. benzer şekilde . Bunun gibi nitelikli . nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır.Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması.Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır .. 2.Eğri otur. doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına. bu . yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey. giyinir ve oturursun. sana kimse karışamaz. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki. istediğin gibi yer.Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı.güven duygusunu sarsmış olursun . bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse.Ek tohumun hasını. yalandan kaçınmalısın.karşılığını alabilesin . eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa. olumlu sonuç alınır .

Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar.toplumu güçlü kılar . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. derinden acı duyarak işe girişmezler. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını.Bu bakımdan cezalandırılamaz . onlara acı verir. acele etmezler . iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler.El el ile.kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir .sözlerden sorumlu tutulamaz. kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. . Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de . Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir.El elden üstündür Bir kimse. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine .kurulmuştur. değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. “hiç . insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz .keyiflerini bozmazlar. insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması.El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse. .El eli yıkar. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir.

bunun için tuzaklar kuran kimse. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür . Çünkü hatırlandığı her an acı . taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur.(El yarası onulur (geçer. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler.yöneticilerden her zaman ağır basar . halk . kötülük etmemeli. çünkü .El için kuyu kazan. hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz.Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. . Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh.yarardan çok zarar getirir . bıçak. asıl güç halktadır. ona .tazelenir ve kişiyi üzer .insanın sadece kendisi değil. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. haince davranmamalıyız.. ne . evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen.El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. başarısız olabiliriz ?El mi yaman.Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır.

Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . Yiyip içmek. rızkını .arayıp bulur .Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez. bunun karşılığını .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert.mutlaka bir gün öderler . arkaya kalır .dökerek kazanmamız şarttır .de örf ve âdetlerimize yakışır.Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan. başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır. harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar. alın teri . her zorluğa katlanır. namuslu. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz.Erteye kalan.emaneti titizlikle korumaktır .duyarlar. Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar .

Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz.Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen. Kolay kolay bozulmaz. ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . Geç kalan. Çünkü birbirlerini yeterince denememişler. başka bir zamana bırakılmamalıdır.Eşeğe altın semer vursalar. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar.Bir iş zamanında yapılmalı. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez.üzerinde gereğinden fazla. eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır. Bu bakımdan bir şey .oluşmamıştır . erken davranmayan fırsatı . Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse. birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. bayağı ve kötü . sırasını geçiren. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini. aşırı ölçüde durulup titrememelidir . hangi mevkiye geçerse geçsin. Bunu önlemek insanın elinde değildir. bilgisi olmayan.Eski dost düşman olmaz.

almalı.Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. küçümser.olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi .Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan. ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. Karı-koca. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir . Eğer ona buna açar. anlamsız bulup hiçler. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir . Bunlar kimi zaman . sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir. bilgisiz.durup kendimizi korumalıyız .varamaz .unsurlarla değiştirmek mümkün değildir .Eşek hoşaftan ne anlar. birbirine . kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez. zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı.ters öneriler kafamızı karıştırır.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. işin içinden çıkmamız da güçleşir . tanesini bırakır Kavrayışsız. başımıza gelen felâketlerden ders almalı.Eşeğini sağlam kazığa bağla. kimi uzun. hata yapmaktan geri . güzellik ve inceliğin farkına . sonra da tevekkül etmeli. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. suyunu içer. kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur.

komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek. Bunu sağlayan da kadındır.birbirlerine darılıp küsebilirler. yanlış olduğu kadar da faydasız bir . Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış. . tertipli ve nazik . hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz.görür . temiz. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar.Evi ev eden avrat. cezasını çoklukla bu dünyada çeker. ev almadan önce.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır .davranıştır .Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. Kavgalara. ancak bu durum gelip geçicidir. Bu bakımdan. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . Eğer kadın becerikli. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. Bu dünyada görmese bile. güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser.Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki.Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. öbür dünyada mutlaka . yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli.bulundurmalıyız .

ne kadar hırpalansalar. zamanla gelişir. İyi kişiler ortadan çekilirse.yozlaştıramaz . varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar.kaçınmalıyız Dedikodu.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. ya da görev den ayrılması.bir şey kaybetmezler Değerli kişiler.Evli evinde.Değersiz kişiden yararlı iş.taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü. Benzer bir şekilde. hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa. hem kendinin. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken . Dolayısıyla herkes buna uymalı. dedikodu¬ları dinlemekten . verimsiz maldan bol ürün beklenemez . Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir. meydan kötülere .kalır Değerli. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer . kişilere de toplumda uygun bir yer.insanını mutlu etmesi düşünülemez . bunların ülke . bir iş göstermiştir. Aksine .değilse. kötü düşünceli kişilerin işine yarar.basit ruhlu insanların eğlencesidir. ağır başlı olmalı. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken. JORNEİLLE .Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. zalim. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler. soylu şeyler. hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir.

değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez.toplumlarda böyledir Dil . tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. Doğru insanların . belleğin anasıdır. Ancak.acımasızdır. insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. kendilerini bir şey sanıp. Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. bu de¬ğerin dereceleri vardır . Yöneticileri becereksiz olan .her saat nice kalpler öğütür. . GEOTHE Deney. aklın babası .dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. Ama düşman . bir ulusun aynasıdır. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . Bu aynaya baktığımız zaman .Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. Aksine yararı vardır.Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma . MEHMET KAPLAN Doğruluk . SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse.Değersiz bir şey yoktur. fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.kavuşurlarsa. Azı çoğu olmaz.

ilk atasözü kitabıdır. boşuna giden bir çabadır. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise. çok . İkinci baskısı 1870’de. HZ. Aileleri.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz.Eğitim. A. R. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla. usanmazlar . gerçek anlamıyla. nişan almadan ateş etmeye benzer. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. şiir ise dansa benzetilebilir. ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. Bu eserde . Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.fakat yaşamak. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. kendisidir. İlk baskısı 1863’de. Bazı insanlar da böyledir. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar . zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan. DİGEST Düşünmediğim zaman.sevdikleri. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. yaşamadığım zamandır.

GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır.felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır.kendisine hakim olandır. .Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. El verişli ortam bulununca. köleliği kabul etmenin. onbeşi aydınlıktır .bir çıkar yolu vardır.yakabilir. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. . NİHAT ASYA En büyük cezaevi. SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse.kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz. en uzun za¬man alabilecek işleri bile . büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. Bir sigara bütün bir ormanı . Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi .Elden geldiğince yolculuğa gece değil. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler.İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar . Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan. Her şeyin mutlaka . karşılıklı olmayan aşktır. SENECA En özgür. gereksinimlerinden fazlasını istemezler. beklemediğimiz . gereken harcamaları yapması lâzımdır. A. bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması. Ayın bile onbeşi karanlıksa. en zor.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir.Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler. cahil bir insanın kafasının içidir. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak.

tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği.bilmelidir Erkekler.1 derece sakıncalıdır. evlenecekleri kadınlarda para değil. C. yalnız aranan kişiyi bulmakta değil. OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. iyiyi elde etme gücüdür. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. söküp atmak çok güçtür.çalışmamak ve yoksul düşmektir . kişilik aramalıdırlar. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez.Fakirlik ayıp değil.Fare (sıçan) deliğe sığmamış. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım . C. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" . bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son . kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. Asıl utanılacak durum ve davranış. kadınların ilk aşkı. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı. Bir erkek.En verimli yağmur alın teridir.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. EFLATUN Erkekler. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. gücü varken tembellik edip . SAHABETTİN Erdem . daha sonra . Bu bakımdan yoksul olması. FOSTER WOOD -F.

Kendisi sığıntı durumunda . İmkânları sınırlıdır. o hâlde bir işe yaramalıdır insan.yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . Ne kendisine.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır .gibi kazanamaz. Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. ne de etrafına bir yararı. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır.başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. zengin .Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. 2.Gafile kelâm. nafile kelâm . Ayrıca malın .Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor.çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur . Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- .Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin .Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. hangi işe el atarsa atsın. . bunun için.

faydayı geri çevirmek doğru olan ve . ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur.olmaz . Gelenek ve göreneklerimize göre.her söz boşa gider . O.Allah onları korur.Gâvurun ekmeğini yiyen. Dolayısıyla bunlar yakayı ele .Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri.Çevresindeki gerçekleri görmeyen.vereceklerinden çekinerek.yanında olur. ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. Dolayısıyla ona söylenecek . Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. zavallı. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder.Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz. onun istediklerini yerine getirir . bilgisiz.1 yakışık alan bir şey değildir. kimin hizmetinde ise. bildiği gibi hareket eder. kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış . sezmeyen.Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı. gözetir ve mal sahibi yapar . gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa. Yüce . herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar . 2.

İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür. o çok iyiydi” dedirttiği olur . çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. İşte o an.. Güç ve enerji doludur.Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli. mal-mülk sahibi olmalıdır.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar . Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider. güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar.(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz . Elinde olduğu . yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder.ve “keşke o gitmeseydi.ulaşırlar . Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır.(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . gençliğin ve gençlik .(Gençlikte para kazan (taş taşı). İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. insanın en verimli çağıdır. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır . Ancak iş işten de geçmiştir. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır. orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir.

insanın gücünü ve imkânlarını aşar.yararlandığımız yer olmalıdır . Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. çabucak incinip kırılır ve gücenir. Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki.doludur. kırılırsa yapılmaz Gönül. kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. elimizde bizzat tutup kendisinden . umutlu ve mutluluk . döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. istek.kapılmak boşunadır . sevgi. kışı var Hayat inişli çıkışlıdır.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . üzgün.Gönlün yazı var. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça . Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . neşeli.Gönül bir sırça saraydır. Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak.Gidip de gelmemek. neşesiz. gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi. Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar. bazen de kötümser.Ulaşıp yanına varamadığımız. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. düşünüş. Hayatın bu durumu insanı etkiler.Göğe direk. İnsan bazen iyimser. mutsuz ve bezgindir . bu yolda hayallere .

gönül kırmaktan kaçınmalıyız . alışkanlık.Gönül ferman dinlemez Ne denli engel. ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve . zorla ve istenmeden yapılan iş de .(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür. .(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır. işlerden umulabilinir . Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır.Verim ancak sevilerek. ya baş İstenmeden. zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma. . zevk.Gönülsüz yenen aş. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı.benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir . Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez.hisseder . zevk alınarak yapılan. Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz. ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla . fikir ve inanç birliğidir. Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten . bulantı ve kusma yapma).vazgeçmez. ya karın ağrıtır.güçtür. (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy.

düşmanlarının zafer yolunu kapatmış .(Gön yufka yerinden delinir. (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş.Gözden ırak olan. onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır.onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz . ayrıcı bir açıklama .Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak.. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz. Bu yanın bilinmesi. yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar. Çünkü insan. dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. yavaş yavaş da o kimseyi unutur . Görmesini bilmeyen.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan. Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder . köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır. Dolayısıyla .Dolayısıyla ilgi bağı kopar. olay. . durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır.mümkünse vermek gerekir. elde de yeterince bulunan.ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de .yapmaya kalkışmak yersizdir .

sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe .Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine. sürekli çıkarını düşünen. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse. gün olur senin de başına gelir. sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır.türlü belâlar gelir . Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . fedakârlıkta bulunmak zorundadır . Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz.durumdan ötürü. acısına daha kolay dayanabiliriz..göğüs germek. Bilir ki. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir.edip katlanmamız oldukça güçtür . O hâlde birilerinin başına gelen kötü . Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız. gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum. başına . onlarla sakın alay etme .Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse. yakasını tehlikelerden kurtaramaz.Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz.Gülme komşuna.

karşılaşma imkânı vardır .Güvenme dostuna. Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma . çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir.Güvenme varlığa. senin onlara duyduğun güvenden .. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere . yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir. Görülüyor ki güneşli evde . Kimde ne zaman. saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek. ne kadar duracağı belli olmaz. Yarın birçok değişikliklere gebedir.yararlanarak yaparlar. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Üstelik bunu.Buna güç yetirecek insan yoktur . Güneş birçok hastalığa iyi gelirken. .Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da . Bu bakımdan insan varlığına.hastalık olmaz . gizlemeye çalışmak.

işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H . bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler. hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez. samimiyet ve içtenliktir. sınırı ve yetkisi vardır.Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir.kalkışmamalı.gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz . doğru yol tutulur. İyi başlamayan. Böyle yapılırsa .Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye. yola getirilirler . sürekli aksayan. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz. yoksul düşmeyeceğini. har vurup harman savurmamalı.cezalandırılırlar. herkes .verilen kararı kabul eder . darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . tutumlu davranmalıdır. Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini.Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu. aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet. .Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde.

dünyada mutlaka gerçekleşir . insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. ya da öbür dünyada kendisine verilir.. “Hak”. inkâr edenler büyük bir aldanış .hayatın tabiî bir sonucudur . hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür .Hamama giren terler . bunun da hesabı kuşkusuz sorulur.Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar. adalet. hükmü anlamındadır. doğru.Hak yerde kalmaz Gerçek. Suçlunun cezalandırılması. insaflı ve adaletli hüküm verilirse. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada. doğru .içindedirler . bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur. “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. çiğnemeye kalkışanlar. batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi.ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar . Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı .Hak gelince. Yüce Allah`ın emri.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez. Hakkı hor görenler.

Kusurları bakımından insanlara fazla .göremez .hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . işlerini mutlaka ehline vermelidirler .(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan. hayrını . emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır. Bu tür .Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. o işin güçlüklerini. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz.Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir. Ağır. suç işleyebilir. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz.Bir işe girişen kimse.etmiştir . önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. geldiği gibi çabuk gider. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir. Çünkü bu işin durumunu. ne de yarar getirir.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır.işlerden iyi sonuç almak isteyenler. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul . hasta olmamak için önceden tedbir almalı. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir. Bu sebeple. her halükârda . sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. günaha girebilir.

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

E.idam dan sonraki affa benzer. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. N.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. ÇALIŞ. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . dost sayısını sıfıra indirir. W. CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. kavurur. G.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu. BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. .SANTAYANA Geleceğini. EFLATUN -GGeç kalan teselli. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.kazanamayacağı günlerde acıklı.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. kötü günleri düşünmeyen. ÇALIŞ. .LENAU . sürekli bir acı içinde . kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. kazandığını har¬cayan kişi. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız. BULWER LYTTON Gençlik. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli. Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da . yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener.bırakır.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar.

Önemli olan . yaparak . az yapıp öz . ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri. az zamanda pek çok iş yapılabilir. DESCARTES Gerçek bir arkadaş . Olmayan bir şeyin belirtisi . sonuçtaki verimi düşünmeden. Söylenirse o şeyin .Gereksiz yere acele etmek. sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. girip . GOLTI Gerçek bilgi .evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.çıkmamalıdır . denenerek öğrenilen bilgidir. . babadan kalan miras kadaı değerlidirler.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez.olmazsak. söy¬lentileri vardır. zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. kendi evlerini. İyi ve .de yoktur Gerek yolculukta. daha kolay atlatır. iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır . Yararsız çok iş yapmaktansa. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. resmi yer¬lere karışmamalı.gizliliği kalmaz. gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine. işleri kolaylaştırmaz.

C. CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk.kavramını bilmeyecek.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına.değildir.İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.yararlanır. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. en yakınlarına bile yardım edecek durumda . ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez. gece karanlığa razı demektir. kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler.Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı. hır¬palamak.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır .kolaydır Gülmek bir güneştir. yenmek . VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan .gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar . konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya . aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter .Güçlü kişilerin mücadelelerinde.Güçlü bir şey. OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Çünkü çocuk gizlilik . o . Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak. eline geçirebilen kişi .güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir. .

Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . ne varsa doğrudadır . patronlara çalışanlar. Ancak durumu . uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. Onu herkes elde etmek ister. gülümseme ile onun kılıncıdır.başkaldır . doğruluk şaşar sanma. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez.istekliler çıkar Güzel sanatlar.isteklerle. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz. . iyi hisset . sonunda . BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur.gülümseme ise onun kılıcıdır. CHARLES REACK Güzellik.bekçisiz kaleye benzer.çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. aldanma. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. An¬cak bunları . BALZAC -HHafızasız baş. insanın kafasının. NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. Tek yönlü .Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. (C.Güzel düşün . düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. T. kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır.Reade Güzellik müthiş bir kudret.

kötüyü ayırmalıyız .gördüğü ölçüde kalınmalıdır .Hareketlerini. . davranışlarını tartarsan. onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı.dayanır. Az isteyene az. MONTAİGNE . LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır.kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz. çok isteyene çok.iyiyi. herkese isteğine gö¬re verir.bunu elde etmek için çok çalışır. aldatılırsın. Cahil insanın dünyası dardır. yaşamakla anlaşılır. Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli.bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı. hiçbir şey yapamaz. Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen . LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil. Biraz ki¬lo almakla vücuttaki . "karar" de¬nilen herkesin uygun .Halk. Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. inanışları boş şeylere . Allah . Az isteyen ise az çalışır .Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır. görgüsü kıttır. ağır başlı olursan değerin artar Haset. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz. BACON Hata yapmaktan korkan insan .

unutulmaz eserler bırakmak .daha verimlidir . Bunun için de topluma fayda¬lı olmak.kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun.beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci.Düzenin bozulması. VICTOR HUGO .Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır. İlgili yöntemler . gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. . Sulak yerde bulunan tarla ise. elinde yoksa başkasına ne . Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz. çalışanların . .istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı. CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. sanata kendi damgasını vurur. bağ. iyi anılmaktır. fazla suyu sevmez. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. yöntemi vardır.verimli olmasını sağlar. Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. Aksi halde yapılacak işten . İnsan bir şey kazanmamışsa. temelin yıkılmasıyla olur . Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak. Yamaçta daha bol ürün verir. . Örneğin.gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır.verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık.Her canlının gelişmesini sağlayan. Allah'tır Her şey.

değerinin . uygun yerde ve işte. ortada bulunan şeye herkes ba¬kar. kendisine yakışan.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. Mutluluk da. mutsuzluk da varlık da yokluk da . sağlam hastalanır. işinin gereği neyse onu . Derme çatma araçlarla . Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına . Kişi. açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. uzmanlığı vardır. verimli bir iş yapmak istiyorsak.yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse.sanmamalıdır Herkesin gözü önünde.Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. Kişiler durumlarına . Hasta iyileşir. bunun gizli kalacağını . Bakılmasını . Hamurun mayası yine kendisindendir.Herşey. Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir.üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar ..Her türlü acıya.engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır.inanmalıdır .Herkes.. sıkıntıya dayanılır. genç yaşlanır .Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir.bulunur Herkesin belli bir işte.değişebilir. TOLSTOY . durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz. O halde kusursuz.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar . Kişi.

onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı. SHAKESPEARE Hiçbir şey.Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda . MUHAMMED iki söz. Her canlının iyi huylarının yanında. . ölünceye kadar sürüp gider. yardımına güvenme. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine. EBU YUSUF .Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez. HZ. Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi .incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Başkasından gelecek . ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.yardım sürekli olmaz. bir büyü hesabı. kötü huyları da vardır. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. Kişi ile birlikte doğar.iseler. halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. kötü olmasa bile. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar.kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir. Kişileri devamlı telkin altında .RICHARD NASH . Adı kötüye çıkan bir kişi. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. J. züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır. N.Hoppalık hafiflik.

olmayacak gibi görünen işlere çare bulur .zincire vurulmuş olarak bile doğsa.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir. Bunun gibi.İnatçı kişiler.karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış.J. beklenmedik güçlüklerle . mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan . (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır.yine hürdür. ihtiyarlığında anlar. J. isteklerinde azmedenler. HZ. SOKRATES İnsan . gülmediği günü . yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli.İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz. vücudunu yıpratmamalıdır. SCHILLER . Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir. . hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca .İnsan isterse. düşünmek .ama eğitimle yasar.Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. Başkasının. Kendine iyi bakmalı. kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla.sağlığına özen göstermelidir . MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. sevmek .öğüdü yeterli ve etkili olur .fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . sorunla. Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. inanmak için dünyaya gelmiştir.İlimle geçen bir gece. .

yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur .yaşayışa özenmek. bilmediği şey da¬ha çoktur. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan. birlikte bir iş . önemli işler yapabilir.yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. DIDEROT . Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz.sanan kişi. Çok bildiğini . BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. . . eşi dostu.hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. yakınları ile varlığını gösterir. Her . O.İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin. Durumumuzun çok üstünde bir .yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil . olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş .İnsan yaşayışını. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. OLİVER GOİTMİDH İnsan. Kişiye en . Konuşup görüşmek.İyi. akrabası. dert¬leşmek. Zamanla unutur. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan..J. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir.şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir. Kimseden yardım beklememeli.

içindedir. Gücü. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır. (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır. durumu . Gücünü. insa¬nın. Çünkü akıl akıldan üstündür. sürekli aynı kararda devam etmez.. meslek gibi. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer. EFLATUN İnsanın yaşamı. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir.farklılık gösterirler .olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. aynı şey kendi ba¬şına gelirse. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . bizzat kendisidir.saadetin dostu vardır. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. Sağlığı bozulabilir. hatta bütün canlıların bencil yanıdır. birbirlerine aittir. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . ruhsal. Günlerin birbirinden farkı . farklılıklar oluşur. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar.insanın derdi. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı.sayan kimse. . Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi.doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . Gerekirse birlikte tartışarak . Tanrı'dır İnsanın. GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. Bu.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. zenginliği yok olabilir.. tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. Bir ailede de böyledir. görevi¬ni kaybedebilir.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur.

bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.gelebilir . Bu tür girişimler için en . bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır.Irz insanın kanı pahasıdır Irz.sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. geri durmak gereklidir . onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir. Ancak birkaç (.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında.döker. GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar . canını verir ama namusunu kirlettirmez . Daima güçlerini. zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar.uygun zaman kollanmalı. değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır .Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa. Dolayısıyla her şeyden önemlidir. Bu bakımdan kişi kanını . . ayrıca bu.Isıracak it dişini göstermez .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. saygı gösterilmesi gereken iffetidir. (Ser¬çenin eti çok azdır. işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem.boşuna bir çabadır.

Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. seviyesiz ve niteliksiz.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan.1 .Isırgan ile taharet olmaz Kötü. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri.gizlenmeli ve örtülmelidir . asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- .Kötülük edecek kimse. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. kendisini bu duruma .düşüren şeyden artık çekinip korkmaz .bayağı kişilerin eline geçer. ibadet olmaktan çıkar. . kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil.İbadet de gizli. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan. Her işin aracı farklıdır. . tam tersi utanılacak bir şeydir. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden . 2. başında bulunulmayan mal ya da iş. İyi sonuç .çekinmeliyiz. bunu daha önceden haber vermez. zararlı kişiden iyilik beklenmez.Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş. zarara uğramış kimse.bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir .

başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli.çıkması.de daha tehlikeli bir duruma iter . Bu bakımdan az konuşmalı. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. Bunda ısrarlı olmaları. ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına .çıkaramazlar .İğneyi kendine. birbirlerini aldatmak. eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda.. çok dinlemelidir. aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. bir iş üzerinde uyuşamazlar. kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi.İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey . Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır .İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk.İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak. Her an aralarında anlaşmazlığın .uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz . her ikisini .İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. Çünkü .

şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır .1 gücü kullanan insan.sonra işe başlanmalıdır . Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır.İki el bir baş içindir Yüce Allah. Buna aldırmayanlar çoklukla . boyutları gözden geçirilmeli. . Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir. Bu bakımdan dalgınlıkla. bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli. Başkalarına yardım edecek bir . çenesi düşüklükten de bu şekilde . başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. Bu . ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha . insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır.söylenenler ancak bu şekilde kavranır.durumda değildir .kurtulur insan .İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi.İki ölç. 2.İnsan beşer. bir biç Hangi iş olursa olsun.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . Çünkü gücü ve dikkati dağıtır.

İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. o işi görmekten. kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu. dolayısıyla o işi kolayca yaparlar.geçimini temin ettiği yerde kalır..İnsan yedisinde ne ise. Çoklukla güven de vermez. hem de alışkanlık kazanırlar. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır . orayı yurt edinir . İnsan da istemeden . bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola . Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki. Hayvanların bir işe . doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. yetmişinde de odur .alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. insanı doğduğu yerin dışına iter.İnsan doğduğu yerde değil. hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu.sürüklerler .(İnsan göre göre. Ne var ki. denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe.gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir .

Çünkü insaf sahibi . Bunun yanı sıra. . Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. oruç tutmak. Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer.veya kopar .İsteyenin bir yüzü kara. bir şeyi başkasından . Darda kalanın. zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. hacca gitmek.İp inceldiği yerden kopar Bir durum.dilencilik yapmaya başlar . vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek.Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . Sonunda ona buna avuç açar.İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz.istemesinde utanılacak bir yan yoktur .İslam`ın şartı beş. Eğer böyle görürse işinin. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır . bir olay ve bir iş en zayıf yerinden. en çürük noktasından bozulur .Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. ihtiyacı olanın. nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. namaz kılmak. .İş insanın aynasıdır .olmak.

tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez.kılar. bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır . maddî yönden de kazançlı yapar . onu canlı.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. ne tedbir alınırsa alınsın. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi . nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. . savurganlık yapmamak. isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar. yetenekli ve verimli . Çünkü yaptığı o iş.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı .Bir kişi hakkında yargıya varmak.İşten artmaz. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp . Ne yapılırsa yapılsın.kadar sorumlu. dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun. Bunu değiştirmek mümkün değildir.büyük. onun ne . Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak. yüce bir amaç için hizmet yapamazlar . insandaki hantallığı. o iş.Tasarruf. tüketimi kısmakla mümkündür ancak .üzülme .İt derisinden post olmaz Ahlâksız. ulaşacağı sonuca ulaşır.

taşkın kimselerden uzak dur.İyi dost kara günde belli olur “. Onlarla iş yapmak. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez. tartışmaya girmek. . ahlâksız. bayağı.bunların dilekleri yerine gelmemektedir . “Dost kara günde belli olur .rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar . aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır .doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. “Körle yatan şaşı kalkar . düzenbaz.İt ürür. Şükür ki .Bk.Bk. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar. . iyilere de barınacak yer bulunamazdı.İyi evlât babayı vezir. onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar.yakın ilişki kurmak. başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar.Eğer art niyetli.İtle yatan bitle kalkar “.İtle çuvala girilmez Bilgisiz. kötüsü rezil eder . Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden. birbirlerine .

İyiliğe iyilik her kişinin kârı.görenler.insanlar da utanç kaynağı olurlar . Günü geldiğinde iyilik . hemen herkes tarafından sevilir. Hem . Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et.İyilik et.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan. Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. yardımcı olan.herkes yapamaz. Bunu Yüce Allah görür. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı. kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. yararlı işlerde bulunan kimse.İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş. . denize at. kayıran. sağlıksız.İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. Bunu ancak mert. kötülük yapan. bunu . faziletli ve olgun kimseler başarabilir . bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler .de kat kat fazlasıyla . gerek evlilik. yararsız ve şerefsiz . balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme.

adam olmaz Ne kadar güçlü. kuşamla donatırsa donatsın.Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. çok küçük de olsa. kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse.Kalıp kıyafetle adam. her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah .kimse leke süremez .rahata kavuşmasını sağlar K .Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur . dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz.edilerek gözde büyütülür .Kalaylı bakır küflenmez Saf.kadardır . . bütün bunlar . güzel ve çekici giyim.Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. gösterişli. sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun. onun şahsiyetine . temiz.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. bu vücudu ne kadar iyi. Tek taraflı iyilik bir yere . türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir. Onun .

dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez . sıkıntıya düşmez . hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar. kötülük yapılarak düzeltilemez.Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi.Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan. fazlasını istemeyen. birinin düşündüğünü . Birinin hissettiğini diğeri de hisseder.hızla yayılır . Zevk. Bundan ötürü de kolay .diğeri de düşünür. kötü haber çabuk duyulur.Karaya sabun. becerisi. .yapılarak ortadan kaldırılabilir . kimi .bilgisi ve çalışkanlığıdır . kanı su ile yurlar Bir kötülük. Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı. araç ve gereci temin edilmeyen.Kanı kanla yumazlar.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan. deliye öğüt neylesin . içinden çıkılmaz yapar. üretkenliği.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır. ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur. alışkanlık.kolay yokluk çekmez. ağızdan ağıza geçerek . arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . onu yeter bulan. Kötülük ancak iyilik .kişiyi değerli kılmaz.

Karga.Kardeş kardeşi atmış. İnsanlar için de durum aynıdır. kekliği taklit edeyim demiş. Ancak bunu beceremezler.bağlayan bir kan bağı vardır ortada . Kimi akılsız. Çünkü onları birbirine . “Kardeş. anlayışsız. davranışları.yitirir. Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar. çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun. anlaşmaz. gülünç duruma düşerler . kardeşi atmış. beceri ve bilgileri.Esası. o da kendi yeleğinden . dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır. Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli .Karga yavrusuna bakmış. yar başında tutmuş .Bk. kavgalı. yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu.Kardeş kardeşi bıçaklamış. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır. yoldan çıkmış kimseleri de . dönmüş yine kucaklamış “.doğru yola getirmek mümkün değildir .Kartala bir ok değmiş. bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da . kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. Bu bakımdan görgüleri. kişiye bunlar iyi ve güzel görünür.değildir .

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez .çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır . Sadece .Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir. “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez. zarar da edilebilir.Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir.zorundadır. ansızın ortaya . geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak . Ticarete atılan .(Kâr. bunu gizlemeye çalışır. alış verişe öyle girmelidir .Katıra “baban kim?” demişler. önüne geçilemez. Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir . hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür .. zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez.kolay kolay yatıştırılamaz .iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder . Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı.Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek.Kişi. .kimse bunu göze almalı.

çocuk da onu yapar.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü.durumdan istifade etmeye çalışırlar . Yoksa o şey ya zarar görür.Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı. ya da yok olur .Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler. o da sana kötülük yapacaktır.karşılığı vardır.Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak. kimi sıkıntılara .tehlikeye atar . emanet etmek doğru . hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını . hangi yola giderse çocuk da o yola gider . örnek alırlar. Unutma ki.Kazma elin kuyusunu. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan. kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken.girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır . Anne_baba ne yaparsa .Keçi can derdinde.değildir. gözü doymaz. Her şeyin bir . her ne edersen onun karşılığını alırsın .Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der .

. kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi. beğenmiyor görünürler. kendi işini ?halledememiş ki. ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez.Kem göz.söz söyleyenin. “Kele. küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır. beğenilmeyen bir kimse. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. geçmeyen para da onu kullananındır .Kimileri.Kel ölür sırma saçlı olur. kimseyi dinlememiştir. sahte parayı da kimse kabul etmez.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . Kendi derdine çare bulamamış.Kele.Bk. Kötü . çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan. köseden yardım gelmez . istediği gibi davranmış.görülür .O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır . Çünkü bildiğini okumuş.Kelin ilâcı olsa başına sürer “.şey. başkasına nasıl yardım etsin . çok önemli ve iyi gibi . Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri .

yakınlarına zarar .eder . toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst . işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla. ondan etkilenir. .vermez . pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve . sinirli kimsenin zararı kendisinedir. Kendini yıprattığı.Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını. kiminle arkadaşlık ederse.ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver . Bu bakımdan bir işe girişmeden.Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. bir davranışta bulunmadan önce.Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere. sağlığına zarar verdiği. Çünkü seçtiği kişi kötü.Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli. kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. gidişini kapar . huyunu. sert. onun alışkanlıklarına. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya ..Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi.düşüncelerine eğilim duyar.sokabilir .

bu az da olur. ancak iş işten .Kızını dövmeyen.uyarılmalıdır .kimselerin sonu da iyi değildir .geçmiştir . hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz. . terbiye kurallarını öğretmeyen. çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen.Kırk yıllık Kâni. Yüce Allah.Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir.çok da .Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır. gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur.. ahlâksız bir yola sapan.Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın. . Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli. ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur. çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur. Bu gibi . olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. kolay kolay bu . dizini döver Kızını.yapısından vazgeçip de kötülük edemez .

kendi işini. hayal kırıklığına uğrar. Zalimler. Kimileri bolca bulurken. kiminden para. Bu dünyada para kadar dua da önemlidir.olan şey dengeyi sağlamaktır . kiminin duası Öyle işler vardır ki. Kendine yönelik . Bu da toplumu kargaşaya sürükler. Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı. kusur kabul etmez. Canı gönülden yapılan duanın önemi .Kiminin parası. tutumunu ve davranışını över.Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine.eleştiriler yapılsa da aldırmaz. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. Gerekli . er veya geç zulme uğrayanların âhını. kendi gücüne güvenmelidir . kiminden de dua alınarak yürütülür. çelişkilerle doludur. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz.büyüktür . o methe devam eder . bedduasını alırlar ve perişan . kıyım. .. kimileri hiç bulamaz.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan.Kimi köprü bulamaz geçmeye.olurlar .Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı. acımasızlık.

Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. büyük bir işin aksamasına yol açabilir .1 savunacak araç-gerecini. Bir arada yaşama sosyal hayatı. kendini . başkasının elindekine imrenir. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. kişiye olduğundan daha değerli görünür. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. kendini korumak gereklidir . bunlar ona yük değildir . Kişi. Çünkü en önemsiz .Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. Bu bakımdan böylelerinden . Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir..birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. diğerini sürekli rahatsız eder . Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz.çekinmek.şeyin yokluğu. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan .geri durmaz. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur. şeytanla baş başa kaldı demektir. Hele insanlar . 2. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. Çünkü insan nefsi doymak bilmez.Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. uzak durmak.

.korkusu veren işten insana pek hayır gelmez .1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. Çünkü bir ihtiyaca.razı olunur.Köpeğe gem vurma kendisini at sanır . gizlenir.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan . kalitesi düşük de olsa cevap verecektir . korku ise bunu . Çünkü sonu pek iyi görülmeyen. Çünkü gelecek olan gelecek.dağlara kaçar. 2. her gün ha battım ha batacağım . olacak olan olacaktır. zor da olsa orada yaşamaya çalışır . Üzüntü.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da .önleyemeyecektir .Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur. Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir. Cezadan veya zulümden kaçan .

sanki o övdüğü kimse değildir. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü. . Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır.uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . ne var ne yok hepsini talan eder. saldırır.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. nankörlük etmemeli ve kendisine .başlar . kendisini koruyan sahibine saygılı davranır. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir. kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya . .düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . onu över. o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. Karşısındaki kimse. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli.Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez .(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. Peki. Kendisine iyilik eden. lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi. geçimini sağladığı yere . ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır.

beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde. kötü. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez.Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan . ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri.Kötülük her kişinin kârı. Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır.Kötü söyleme eşine. Böylelikle o . Çünkü insanı en çok etkileyen .Bk. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı . iyilik er kişinin kârı “.kötü komşu.yakınında bulunduğu insanlardır . anlayışsız. İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. Eğer böyle yaparsan onlar da . komşu.(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz.anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar .Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz. çok az bilgi. onları incitip kırma. ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar.) iyi davran. ..Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar.. mesai arkadaşları vs.uzaktırlar . Eğer komşu kötü huylu biri ise. arkadaş. insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur .

kimin ne yaptığı belli değildir.selâmete ermişler. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır. çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir.sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda. yeter ki o kullar kötü yola .ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır. Doğru yolda giden toplumlar . Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. sana daha büyük kötülük yapma yoluna . sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır .Bk.giderler . Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. keyfine bakar . dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. Dolayısıyla hiç kaygılanıp .Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı. “İşimi kendim görürüm de .Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. sapkınlığı yüzündendir.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. Dolayısıyla .üzülmez de.senin hakkında hiç iyi düşünmezler.Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan. “Hatasız kul olmaz .

bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra .Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü.kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu . tedirgin eden. oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler .Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir.ortamın oluşmasını istekle beklerler . yararı dokunan davranışlar . kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız. aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir .görülür . ondan çekinip korkarlar. kuvvetli iken herkesi korkutan. boş sözlerle bir iş yapılamaz. huyunu değiştirmez Kötü.Kusursuz dost arayan dostsuz kalır . suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı .göstermek gereklidir . yıldıran kişi. yersiz. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. o konuda eylemde bulunmak. onların bu kötü yapıları devam edip gider . Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa.Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak.de huylarını değiştirmezler. Bunun gibi her bakımdan güçlü. huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra.onun bunun.

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha .vermek zorundayız -M- .Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr.edenler. Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak. Emek. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar . yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir. çünkü helâl değil.Lodosun gözü yaşlı olur . Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. haramdır. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . onu o yere getirenler onu oradan alır. yerine bir başkasını getirebilirler. emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. ardından çoğunlukla yağış getirir .Mal bulunur. alın teri dökmek ve emek . can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir.Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır. Bugün kaybeden. Gün gelir.. Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz.

Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. malına gelen zarardan. didinip durmuş ve mal sanki . hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır.varken tehlikeli bir işe kendin girme . Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. onu tehlikeye . Yaptırabileceğin biri .artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder .atmamalı.1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin. . Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır. o yolu tut. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir .saplarını bile yakmak zorunda kalırlar . canına gelmişçesine acı duyar. Unutmamalıdır ki. Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. insanlar zor durumda kalırlar. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış. Bu ayda yağacak yağmur.onun bir organı gibi olmuştur .Mal canın yongasıdır İnsan.Mart kapıdan baktırır. verimi . 2.Mart`ta yağmaz. canını dişine takmış.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır.elde edemez. evde bulunan kazma-kürek .

becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur. bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . iyilik iki baştan “. Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz. İçki Müslüman`a haramdır.Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur.ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar .. Aksi takdirde .Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur .(Mazlumun âhı.Bk. bilgili. Ama toplumda bir konum edinmiş. Kullanılırsa son derece zararlı olur. kimileri kendisine gösterilen bu yakın . hücumlara .Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır.Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz.Bk.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi.Mermer iyi taştan. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . Ne var ki.ortama. “İyilik iki baştan olur . gerekli araç-gerece. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz . Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. iyilik ederiz. indirir şahı (yerde kalmaz “.

yolcuya.Mirî malı balık kılçığıdır.geç bunun hesabı kendisinden sorulur .verir.(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran. örtbas . konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir.Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm.maruz kalır. sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . Çünkü ikram edene. yoldan gelene.edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır . apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz. Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık .önleyecek tedbirleri önceden alır . Yüce Allah misliyle . onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. evimize bereket dolar. Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur . Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz.Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse.duygularının kabarmasına yol açar . Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. sakınmadan verene. günün birinde er veya .

bulduğunu yer Bir yere konuk olan.. ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir. “İyilik iki baştan olur . birini yer dokuzunu bırakır “. Bu bakımdan özel yiyeceklerle . ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır.Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum. Ancak umduğuna kavuşamaz. kendi dibini aydınlatamaz. “Misafir kısmeti ile gelir . Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi. konuk.Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez. Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar.ağırlanacağını düşünmemelidir . misafiri de zor durumda bırakır.önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar . evde ne varsa onu ikram eder.asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz .Misafir on kısmetle gelir.Bk. Bu bakımdan.Misafir umduğunu değil. Çünkü onlar her şeyden . Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar.Muhabbet iki baştan “. Unutulmamalı ki suratlarının .Bk. çünkü ev sahibi.

Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. kuut denilen beden durumlarını. Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar. ne de sınırı vardır.. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da .Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam. rükû.değerli.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır. burdan hareketle söze şu anlam .Mühür kimde ise Süleyman odur Hz. tuttuğu oranda da kendini . Buna salât da denir. iyiliksever.Ne doğrarsan aşına. onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. eşsiz bir insan yapar N . onun buyrukları geçer . sücut.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. mert. Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş.uğraşmaz . atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. cömert olmanın ne ölçüsü. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir. Namaza çağrı işareti de ezandır. o çıkar kaşığına .

orda bereket .Ne karanlıkta yat. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır.Nerde birlik.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Yarın elinde olanı. orda dirlik Hangi yerde. karşına çıkabilecek tehlikelere “. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba .sürerler .. Çok ve iyi çalışan iyi. toplumda duygu. çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan.katmalıdır . “Korkulu rüya görmekten .Ne oldum dememeli. sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli.. varlıklı ve başarılı olabilir.olmasında niyetin rolü de büyüktür .Kişi.Nerde hareket. huzurlu.karşı şimdiden tedbir al.iyilik yapan da iyilik görür . ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir. . Orada insanlar mutlu. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir. Elde edilen verimin iyi veya kötü . başarılı ve uyumlu bir hayat . Bk. Birine kötülük yapan ondan kötülük.

yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar. uyuşuk. ona buna saldırıp kimseyi ezme. evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula. ne yavaş (şaşkın. bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. ona kat kat fazlasıyla verecektir . çalışma ve üretim .(Niyet hayır. gümüş tekerlek “. Hatta . bolluktan söz edilir ancak ..evlenmek yeğdir . “Mart`ta yağmaz. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. Bekâr durmaktansa . Nisan`da dinmezse . yetime. Daha önce tanışmadan evlenenler. Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil.Ne verirsen elinle.Ne yavuz (azgın) ol asıl. Çok sessiz. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez . pısırık.vardır. onları doyurup giydiren ve gözeten kimse.Bk. miskin) ol basıl Sertlikten kaçın..yoksa seni hırpalayıp ezerler. . korkak ve yumuşak da olma. Çünkü orada devamlı iş.Hareket olan yerde bolluk olur.Nisan yağmuru altın araba.hayırlı olur. İkisinin ortası bir yol izle . yolda kalmışa yardım eden.Yüce Allah. o şeyin sonu .Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.

üşütmekten ileri geldiğine inanılır). miras yoluyla elde eden kişi. Ne . LA FONTAİNE Nankörlük. . (Özellikle bir çok hastalığın ayağ. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. kendi emeğiyle değil. mala gelmesi yeğlenir. söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. . arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır.kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. onun ne büyük .Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. GOETHE Ne kadar bilirsen bil.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. işini. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı . zayıf insanların işidir.ve kurun¬tu gelir. MEVLANA . her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır. SADİ Malı. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız. belirli bir yükselme sınırı vardır. acemi kişiler. .sıkıntılar çekilerek. ilk dene¬melerini . Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi.önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil.kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. .Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li.

bunu değiştirmek mümkün değildir. üzün¬tünün nedenlerini ortadan .Ne oldum delisi soysuz kişi.edemediği için içten içe üzülür. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır. . değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun. bunun önüne geçilemez . istediği gibi yer.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. ama her şeyi satın alır. olmayan dert bağlar Zengin. Boş yere üzülmek yerine. bu mutlaka olacaktır. başta bulunmak. varlıklı kişi dilediği gibi yaşar. günü dolan . yö¬netilmekten iyidir. Eceli gelen. geçimini temin .ölür. dilencinin gözü çömçede Kişiler iş.kaldırmak gerektir . V. giyinir. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez. Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. acı çeker . eline yetki geçince.Nerede olsa varlığını.etmekle başlar . içer. rahatına rahat katar.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . DR. kuşanır. işe en yakınlarına kötülük . onları elde etmeye çalışırlar .Olan dört bağlar. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur.Oduncunun gözü omçada.düşerler.

Ortak (kuma) gemisi yürümüş.kişi. hareketsiz kalan. didinip çalışmışlar. ne başarılı olabilir. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu . Onlar bilirlerdi ki.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. çalışıp çabalamalıdır . Ancak atalarımız bunu becermişlerdir. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir. dur durak bilmemişler. bir yere bağlanıp kalmamışlardır. sınırları genişletmek.. şu iş şöyle olsa.Otu çek. çalışarak ulaşır ancak.Otuz iki dişten çıkan. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler. bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) . ama kardeşlerin . şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar. otuz iki mahalleye yayılır . tembelleşen. yüzyıllar boyu yaşatmak.bilmek ve tanımak gerekir . Bu sebeple “bu iş böyle.(Olsa ile bulsayı ekmişler. köküne bak Bir kişinin kimliğini.hanımları birbirleriyle geçinemezler .hareket etmeli.

dostlukları bozup . Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır. olup biteni iyi göremez. . ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para. Bu durum ödünç verenle. çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan.Oturduğu ahır sekisi. ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. başarısız. kendilerini alay konusu ederler . Çünkü öfkeli. kızgın.her tarafa yayılır . sinirli insan iyi düşünemez.Öfkeyle kalkan. ödünç alanın arasını açar. başkalarının diline düşer ve bir anda . ters düşen davranışlarda .bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- . zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. Veren yardımcı olduğu. sonucu iyi hesaplayamaz. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur. eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder.bulunur. alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir.Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz. kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı . çok çabuk duyulur.Ağızdan çıkan söz.Ödünç güle güle gider.Bu yüzden de yanlış iş yapar .zedeler .

dinin buyruklarını yerine getirmeli. ne de tehdide . sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken. ne tehlikeye aldırır. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. bu .Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer. Çünkü ölüme çare bulunmaz. Ne yaparsa yapsın. artık hiçbir şeyden .Bk. kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır..Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de.Ölmüş eşek.Öküze boynuzu yük değil İnsan. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri .getiremeyecektir . aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. “. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da. ona göre davranmalı. “Koça boynuzu yük değil .dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan . felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. kendini tüketircesine üzülmemeli.korkmaz.Ölüm ile öç alınmaz . Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı.

tartılıp hesaplanmalıdır . Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini. sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır. ne getirip götüreceği iyice .Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar . sevgi.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- . sonra . Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir. zarara sokup pişman edebilir. bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli.sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar .Önce can.Önce düşün.insana yakışmaz . . Kaybedilmesi göze alınamaz. Can da kıymetlidir.Öpülecek el ısırılmaz Saygı. sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak .

zaman ve imkânlar sürekli değil. yani kalbî bir olaydır. pek çok maddî sorunu halleder. Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi .Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin. Çünkü hasmı karşısında . İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de.Para parayı çeker .değildir. değişkendirler . hakkında atıp tutarlar.para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez . Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez. ona kavuşma isteği duyar. .Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. Para için de aynı şey söz konusudur. Bu bakımdan .gösterir .(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. bunu çıkar için yapıyor olabilirler.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez. Çünkü şart. arkasından konuşmak da kolaydır . Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır. gizleme yoluna gider. Çünkü paranın gücü.

İş yapabilir. Bunlar olmadan .bulundurmalıdır . Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği. o kadar büyük iş yapar ve o kadar . beceri ve araç oldukça önemlidir. Bilinen o ki.direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır . durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki . aldırabilir.Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.Pilâv yiyen.Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür .alabilir. pek çok işte sermaye şarttır. bunun için gereken aracı eli altında . yaptırabilir.da çok kazanırsın . . gücü ve cesaretidir.Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli.gidişinden anlaşılıp belli olur . kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi. satın .Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş. Sermayen ne kadar çoksa.Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir.işin başarıya ulaşması zorlaşır .

sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar. kimsenin yüzüne . yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır.Rüzgâr eken. haksız bir kazanç olarak görmüştür. Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. Eğer inananlardan biri.R . fırtına biçer . . dolayısıyla imanını da kaybeder . Gerçek ortaya çıkar. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir.bakamaz olur .Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya. sonuç alamaz. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır.Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. işte o zaman. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse. Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez.olur. büyük haksızlık etmiş .yıpranır .Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet. Söylediğinin yalan olduğu. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa.

acı çekiyorsa asıl ağlanacak . Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz. düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . BACON Okumak . her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . haz duymaya . Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. ba¬ka baka değil.büyük felâketlere uğrar. zarar görür . uymayıp . yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir. zihnimizi beslemeye .ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler . yapmak.durum bunlarınkidir. tuzsuz yemek kadar . BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. . bisikleti eline almayan. Sözgelimi. CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi. yeteneklerimizi artırmaya yarar. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir. yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır. insana olgunluk . değer yargılarına karşı çıkan.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. zevksiz yapar. uygulamaktır. yahut dertli ise. yapa yapa kazanılır. ilkelerine. yazmada açıklık verir.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . H. konuşmada canlılık .Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına. HORACE MANN Okumak .Meydana gelen her olayın.Kişi bir kötülük yaparsa. Yakınlarımızdan birisi deli ise. Beceri.

Para ile istenilen şey .aksak olabilir.Özdeyiş.eş. G. Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara . EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer.elde edilir Para ile satın alınan sadakat. JUVERAL Para bütün güçlükleri yener. SENECA . Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça . kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. para sevgisi de artar.pişkinliğe vururlar.Önce özveride bulunmayı öğren. özlü söz. engelleri ortadan kaldırır. Çünkü gece yapılan işler . işi . DUMANT Öyle zaman olur .Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur. Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir.atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. eski dilde .yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa. en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile . SENECA . arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez. özsöz. Çünkü insan. daha fazla para ile de satılır.cümle-i hikemiye.ama dostluk kuramaz.

kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her . haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. sonunda kârlı çıkar. sözcüksüz şiirdir. uzun zaman beklemesi gerekebilir. Bk.mutlaka mükâfatlandıracaktır . kişiye değerliymiş gibi gelir .Sabreden derviş. “Akşamın hayrından sabahın şerri . İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir.Para verilmeden gelen şey. Çünkü gündüz geceden daha “. eksiği.. direnişini yılmadan sürdüren kişi .(Sabah ola. o vakte kadar işi belki düzelir. onları sabırları karşılığında . sabredenlerle beraberdir.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim.Para ödenmeden. işte bütün bunlara sabreden. Çünkü Yüce Allah. başına türlü hâller gelebilir. HORATIUS -S-Ş. hayır ola (gele Sabah olsun.hayırlıdır.. değersiz de . bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne. yoksulluk. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.olsa hoşa gider.istediğine kovuşup ulaşabilir .

herhangi bir yargıya varma. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . acele edip gevşemez.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. sonunda esenliğe erecektir . azmini yitirmezsen başarı da. sakin. ses çıkarmadan bunları aşma . sonucun ne olduğunu biraz sonra.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. bağlılığı gerçek ve içten olan dost..Saçın ak mı kara mı. sıkıntı çekilerek ve . hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.yatmak istiyorsa. iş . kendi gözlerinle görüp anlarsın .bitince. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen.Sadık dost akrabadan yeğdir . Eğer .erdemi gösteren kimse. önüne düşünce görürsün Acele etme.Dostluğu. bilin ki o hastadır .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.alın teri dökülerek kazanılmıştır .Sabreyle işine. hayırlı sonuç .da senin olur .

?Neye yarar .(Sağır işitmez. yakınında konuşulanları . işitmeyen kimse.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut.1 duymaz.Sakınılan göze çöp batar . bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. görünüşe göre bir sonuca varır. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. bil. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. 2. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.Sağlık.yoksulu sevindirmesidir . yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin.Sahipsiz eve it buyruk “. kendini göstermeden yardım yapıp . anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. Onun da bir onuru vardır. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Herkesin gözü önünde yaparsan. vücut esenliği her şeyden önemlidir.Bk.kimse. “Issız eve it buyruk . vardığı sonucu da doğru sanır .. Her şeyiniz var.

gelir zamanı Gereksiz görülen. o incitiyorsa. Günü gelir gerekli olur. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. Sanat da altın bilezik gibidir. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. Bir sanata sahip kimse. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.(Sana taşla vurana. .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. onları saklamalıyız .Sakla samanı. kaba.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. aşırılığa düşülmemelidir . Çok çalışmak. Bu incelikler.çıkarmamalı.Dolayısıyla sanat. kötülük ediyorsa. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . Çünkü usta denen kişi.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. acımasız davranana.incitme.izlemeli. yararlanır. sen iyilik et . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. sanatını gereği . sen aşla vur (dokun Sana sert. sen yumuşak davran. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. ileride lâzım olabilir. sen . pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. ancak orta bir yol . günü gelince bozdurulup kullanılır.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.

Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. bir yol gösterici olmadan işler .farkına bile varmaz .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. bugünlerin nasıl geçtiğinin .. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder.sıkıntıya düşmez.başarıya ulaşmaz . hem de istediği gibi olur . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. . Kişi işine öyle dalar ki.Sarımsağı gelin etmişler. . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. ölçerek ya da tartarak verirseniz.1 sebep vardır.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . Bunun için haklarında . kendi işini kendisi yapmalıdır. emanet alan kişi onu daha iyi korur. dikkatli olur .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. içinde bir kötülük varsa bile. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir . Bir yardımcı. 2. Hem işi kolay yürür.

aslî olanlar.Serçeden korkan darı ekmez . tatsızlık başlar . gittikçe de zenginleşir. azmini yitirirsen başarılı olamazsın.Sen işlersen mal işler. ben ağa.düzeni de bozulur.. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir.alacaksın . Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. bunun altından kalkamam diye korkar.Sen işten korkma. karışıklık çıkar. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. cesaretle işin üstüne üstüne git. bir sonuç alınamadığı gibi iş . para kazanmanın yolu çalışmaktır. rahat bir hayata . bulunduğumuz yerlerin. o kadar da çok kazanır. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. bu ineği kim sağa Kişi. İşte bizim için bu . üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. bak nasıl iyi bir sonuç . Korkma. bir de gelip geçici olanları vardır. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. İnsan ne kadar çok çalışırsa. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.kavuşur .

o işten hemen vazgeçmelisin.zarar verici odak hâline gelir . her işin kendine göre zor bir yanı . ona bel bağlayıp yola .vardır.çıkarsan sonunda zarar görür. Unutulmamalıdır ki. Onu bezdirmemek. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır.Sevda geçer yalan olur. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. pişman olursun .Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. kendimizden soğutmamak. önemi büyük bir güven kaynağıdır. amacına ulaşamaz. ziyaretlerimizi uzun zaman .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .Sıçan çıktığı deliği bilir . taraflara büyük . gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna.

işinin ehli olan kimse.bir etki bırakmaz . kendini düşünen. yolsuz. nereye.habersizdirler .Sona kalan dona kalır . sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.kaçacağını bilir .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. çekilen sıkıntıyı.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . yakayı ele vermemek. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. Eğer bir kez izin verilirse. gizli bir iş yapan kimse. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.takip eder .yararlanacağını iyi bilir . küçük gibi görünse de. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. kimden . o işin içinde olanlar.Yasalara aykırı.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . ne zaman ve nasıl . o işi başarmaya çalışanlar bilir.

İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır.elde edemez . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. onlardan . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. Bu sebeple bir işe girişmeden önce. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.Sonradan gelen devlet. fikirlerine. Onu tanımak. tedbir alarak girmek ve .bilgi almak son derece gereklidir . yapılacak işe iyi düşünerek.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır .Sorma kişinin aslını.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . .Sora sora Bağdat bulunur . Önemli olan bir zarara uğramadan önce. soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. bu sana yeterli ipuçlarını verir . varlıklı . devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. hâl ve hareketlerine bak. Çünkü zengin.Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez.inançlarına.Bir işin yapılmasında geç kalan.

Kimi konuşmacılar üstü kapalı. derleyip toparlamalı. ağzında der. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. ondan sonra söylemelidir insan. Eğer söz ağza geldiği gibi. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . onu zor duruma sokabilir . sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de..1 önemli yollarından biri de dinlemektir. Çünkü öğrenmenin en . . Dinleyen.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. pişir.Sözünü bil.Söz gümüşse. söz var baş yitirir . Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.umulmadık dertler açabilir .anlamalıdır .Söz var iş bitirir. ona bağlı kalır. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. Öyle ki.Söz ağızdan çıkar Faziletli. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. 2.başına iş açabilir.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . ne denmek istendiğini çaba göstererek . dürüst.

Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. inandırıcı. geleceğini güvence altına almalıdır. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. İyi. Hemen herkes niyetini açığa vurur.mümkün olmayacaktır .söylenmedik bir şey kalmaz. fikrini söyler. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . konu.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. anlaşmazlıklara. . kimi kırıcı. Bir başka deyişle.Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. sert. Bunun yanında. kavgalara sebep olur. daha önce onun yerine . karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. giderek büyür ve kimilerinin . kabullendirici.ölümüne bile sebep olur .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. işler çıkmaza girer. güzel. olay ya da durumlar pek çok tartışma. düşünülmeden söylenmiş. kaba.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur.

Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. Bir kişi. çünkü çocuğun bütün . ne yapacağı belli olmaz. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. durgunmuş gibi görünür. zarar görür.. insanın yere bakanından kork “.Su uyur. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. Buna asla kanmamak gerekir.karşılaşır.. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . fırsatı kollar . asıl akış ve hareket diptedir. kazaya uğrar.düşman fırsat düşkünüdür. bu “evet. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. Geleneklerimiz ve dinimiz. “Adamın yere bakanından .. kabul .Suyun yavaş akanından.ihtiyaçlarını karşılayan odur . korunmada önceliği çocuğa vermiştir. hatta ölür de . söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. .ettim” demek anlamına gelir . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. küçükler de korunmalıdır. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde.Su küçüğün.Bk. Unutulmamalıdır ki.

büyük zarara uğrarlar . sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.karşılaştığında uyanık davranır. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar . zarar gören kimse.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .önemsiz.Şeriatın kestiği parmak acımaz . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .Şahin. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .görünürler.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. herkesin yaptığını yapmayanlar..Sütten ağzı yanan. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler .kavga çıkar . ona benzer bir işle . koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. tedbirli olur Ş . . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.

Kur`an`daki ayetlerden.Şeytanla kabak ekenin. alçak.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler .belirtileri görülür . Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır.felâketler gelir. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. . bir gürültü kopmadan önce bazı . oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur .Şeriat. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. ölümle . bu durumu. kandırıp yoldan çıkarırlar. ayrımcılık yapılmaz. Hz. alçak ve kötü niyetlidirler. düzenbaz. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya .Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. tıpkı şeytan gibidirler. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. düzenbaz.katlanılır. tehlikeli işlere bulaştırırlar. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. yani İslâm hukukudur. Kurnaz. kabak başına patlar Kötü.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. Bu kanunların karşısında herkes eşittir.

onları sabırları karşılığında . aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. huzuru kalmaz.. sonunda kârlı çıkar. Çünkü gündüz geceden daha “. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.istediğine kovuşup ulaşabilir . sabredenlerle beraberdir. yoksulluk. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir.Sabreyle işine. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. “Akşamın hayrından sabahın şerri .Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. sunî bir hayatın esiri olur .(Sabah ola. direnişini yılmadan sürdüren kişi . Çünkü Yüce Allah.hayırlıdır. o vakte kadar işi belki düzelir. hayır ola (gele Sabah olsun. bütün bunlar onu sıkıntıya ve .Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. hayır gelsin başına . yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. başına türlü hâller gelebilir.mutlaka mükâfatlandıracaktır .Sabreden derviş. işte bütün bunlara sabreden. insana ne olduğunu unutturur.bunalıma sürükler.. uzun zaman beklemesi gerekebilir. Bk.

sonunda esenliğe erecektir . Eğer .Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. ses çıkarmadan bunları aşma . sıkıntı çekilerek ve . herhangi bir yargıya varma. hayırlı sonuç .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin .Sadık dost akrabadan yeğdir .Dostluğu. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . iş . sakin.yatmak istiyorsa.Saçın ak mı kara mı. sonucun ne olduğunu biraz sonra. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.alın teri dökülerek kazanılmıştır . acele edip gevşemez. bilin ki o hastadır .da senin olur . önüne düşünce görürsün Acele etme. azmini yitirmezsen başarı da.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. bağlılığı gerçek ve içten olan dost.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez.bitince. kendi gözlerinle görüp anlarsın .erdemi gösteren kimse.

Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. Her şeyiniz var. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . bil. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. kendini göstermeden yardım yapıp .Sağlık. “Issız eve it buyruk .1 duymaz. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. görünüşe göre bir sonuca varır.yoksulu sevindirmesidir .(Sağır işitmez. Onun da bir onuru vardır. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. vardığı sonucu da doğru sanır .kimse.Bk.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar.Sahipsiz eve it buyruk “. işitmeyen kimse. yakınında konuşulanları . bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. 2. Herkesin gözü önünde yaparsan. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. ?Neye yarar . anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. aşırılığa düşülmemelidir .izlemeli.Birine yaptığın iyiliği gizli tut. ancak orta bir yol . vücut esenliği her şeyden önemlidir. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil.

Çünkü usta denen kişi. kötülük ediyorsa. kaba. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.çıkarmamalı.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt . Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . sanatını gereği . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. acımasız davranana. gelir zamanı Gereksiz görülen. Çok çalışmak. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. sen . sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. günü gelince bozdurulup kullanılır. .Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin.. sen aşla vur (dokun Sana sert.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. Bir sanata sahip kimse.incitme.Sakla samanı. sen iyilik et . Günü gelir gerekli olur. Sanat da altın bilezik gibidir. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. ileride lâzım olabilir. sen yumuşak davran. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . Bu incelikler.(Sana taşla vurana. onları saklamalıyız .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak.Dolayısıyla sanat. yararlanır. o incitiyorsa.

dikkatli olur . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. .farkına bile varmaz .Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. hem de istediği gibi olur . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. içinde bir kötülük varsa bile.1 sebep vardır.Sarımsağı gelin etmişler. Hem işi kolay yürür. Bunun için haklarında . İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. bir yol gösterici olmadan işler .başarıya ulaşmaz . ölçerek ya da tartarak verirseniz. Bir yardımcı.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . . kendi işini kendisi yapmalıdır. emanet alan kişi onu daha iyi korur. Kişi işine öyle dalar ki.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur .Kişi. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir.sıkıntıya düşmez.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. 2.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. bugünlerin nasıl geçtiğinin .

bak nasıl iyi bir sonuç . Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . amacına ulaşamaz. o kadar da çok kazanır.Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse.vardır. Korkma. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. İşte bizim için bu . gittikçe de zenginleşir. karışıklık çıkar. bir sonuç alınamadığı gibi iş .Geçici olanlara değil. ben ağa. azmini yitirirsen başarılı olamazsın. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. tatsızlık başlar . kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. cesaretle işin üstüne üstüne git. Unutulmamalıdır ki. para kazanmanın yolu çalışmaktır. bu ineği kim sağa Kişi. bunun altından kalkamam diye korkar. bulunduğumuz yerlerin.aslî olanlar. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. bir de gelip geçici olanları vardır.Sen işten korkma. rahat bir hayata .alacaksın . ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları.Sen işlersen mal işler. İnsan ne kadar çok çalışırsa. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir.düzeni de bozulur. her işin kendine göre zor bir yanı .kavuşur . Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.

. gizli bir iş yapan kimse.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . yolsuz. ziyaretlerimizi uzun zaman . yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.zarar verici odak hâline gelir . nereye. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir.kaçacağını bilir . taraflara büyük . Eğer bu kaynak işe yaramayacak.Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı.çıkarsan sonunda zarar görür. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. yakayı ele vermemek. Onu bezdirmemek. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. kendimizden soğutmamak. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. o işten hemen vazgeçmelisin.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. ona bel bağlayıp yola . önemi büyük bir güven kaynağıdır.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna.Sevda geçer yalan olur. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. pişman olursun . ne zaman ve nasıl .

zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .yararlanacağını iyi bilir .bir etki bırakmaz . o işin içinde olanlar. işinin ehli olan kimse. çekilen sıkıntıyı. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . kendini düşünen.takip eder .Son pişmanlık fayda vermez .elde edemez . sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.habersizdirler . o işi başarmaya çalışanlar bilir. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. Eğer bir kez izin verilirse. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.. kimden . küçük gibi görünse de.

sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . Onu tanımak.inançlarına. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. Çünkü zengin. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. hâl ve hareketlerine bak. Çünkü öğrenmenin en . fikirlerine.Sorma kişinin aslını. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. .bilgi almak son derece gereklidir . onlardan . bu sana yeterli ipuçlarını verir . Önemli olan bir zarara uğramadan önce. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır.İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.Sora sora Bağdat bulunur . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . tedbir alarak girmek ve .Sonradan gelen devlet.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. yapılacak işe iyi düşünerek. varlıklı . Bu sebeple bir işe girişmeden önce.

derleyip toparlamalı. ne denmek istendiğini çaba göstererek . akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. ondan sonra söylemelidir insan. 2.Kimi konuşmacılar üstü kapalı.Söz gümüşse. Bunun yanında. kaba. ona bağlı kalır. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. Eğer söz ağza geldiği gibi. düşünülmeden .Söz ağızdan çıkar Faziletli. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması.başına iş açabilir.anlamalıdır . ağzında der. Öyle ki. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . İyi. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. onu zor duruma sokabilir . kabullendirici.Söz var iş bitirir. sert. dürüst. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. .umulmadık dertler açabilir .Sözünü bil. güzel. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . pişir. inandırıcı. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Dinleyen. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli.da ortadadır. kimi kırıcı. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .

konu. çünkü çocuk daha güçsüz ve . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . işler çıkmaza girer. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı.söylenmiş. daha önce onun yerine .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .ölümüne bile sebep olur . kavgalara sebep olur. fikrini söyler.Su küçüğün. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. .koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . Bir başka deyişle. küçükler de korunmalıdır.mümkün olmayacaktır . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. Hemen herkes niyetini açığa vurur. giderek büyür ve kimilerinin . olay ya da durumlar pek çok tartışma. geleceğini güvence altına almalıdır.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş.söylenmedik bir şey kalmaz.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. Geleneklerimiz ve dinimiz. anlaşmazlıklara.

(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. fırsatı kollar .Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. “Adamın yere bakanından . kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. hatta ölür de . zarar görür.Bk. Bir kişi. ne yapacağı belli olmaz. asıl akış ve hareket diptedir. insanın yere bakanından kork “. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir.. . Buna asla kanmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde.Suyun yavaş akanından. durgunmuş gibi görünür.ihtiyaçlarını karşılayan odur .ettim” demek anlamına gelir .Su uyur.dayanıksızdır. koyunu) kurt kapar (yer .. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. Düşman ise bundan daha tehlikelidir.karşılaşır. kazaya uğrar. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . bu “evet. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa.düşman fırsat düşkünüdür. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. çünkü çocuğun bütün . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. kabul .

Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . Hz. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .Şahin. ona benzer bir işle . sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar.Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat.önemsiz.kavga çıkar .görünürler. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar . Bu .büyük zarara uğrarlar .karşılaştığında uyanık davranır. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . Kur`an`daki ayetlerden. zarar gören kimse. yani İslâm hukukudur. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. tedbirli olur Ş .Sütten ağzı yanan. herkesin yaptığını yapmayanlar. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. .

tehlikeli işlere bulaştırırlar. alçak. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.belirtileri görülür . ölümle . düzenbaz. bir gürültü kopmadan önce bazı . Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . Kurnaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden.kanunların karşısında herkes eşittir.Şeytanla kabak ekenin. ayrımcılık yapılmaz. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya .katlanılır. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve . kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. bu durumu.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. alçak ve kötü niyetlidirler. kabak başına patlar Kötü. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. tıpkı şeytan gibidirler. düzenbaz.felâketler gelir.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . kandırıp yoldan çıkarırlar. insana ne olduğunu unutturur.

KEMAL ATATÜRK Sanat. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . BACON Sanat. Sabır güzel bir huydur. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir.zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. yalnız o yapabilir bunu. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. şiddeti ortadan kaldırmalıdır.B EDDY Sağlıklı.olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. doğaya eklenmiş insandır. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. En büyük . sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. NERUDA Saklanması. topluma döner.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. herkese açarsak olur . ALAIN Sanat. M. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına. SAMUEL JOHNSON . dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. güçlükleri yener. insanın doğaya eklediği bir şeydir. Allah . TOLSTOY Sanat.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin . M.bunalıma sürükler. toplumdan gelir. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. SCHILLER Sanat. toplumsal bir çabadır. bir kafa meselesidir. huzuru kalmaz. hastalıksız bir yaşam.özgür bir şekilde yaşayamaz. hem bir yadsıma işidir.

RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. TACİTÜS Şerefli. EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. EDGAR ALLEN POE Şiir.sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir .şerefsiz bir ömürden daha iyidir. THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye. düşüncelerle değil. tutkudur.Sermayesiz borç para ile kurulan iş. İnsanlar. bunun .ne altın ne de mücevher. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. sözcüklerle yazılır. temiz insana. her zaman kişilere yardım etmez. MALLARME Şiir.Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . Yalnız kendimizden bir küçük parça. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır. Birkaç kez işi rast giden kişi.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm . GLFILLON . M. Büyük sanatçı bununla belli olur. hiç kimse leke süremez. seninle ilgili fena sözler . kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.söylemelerine yol açma Selâm. (Tasasız kimse hiç bir şeye .(üzülmez . güzellikte çarpışan tek gerçektir. TOLSTOY Şans. küçük . yeni ve kişisel bir şey söylemektir.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz.

kötü.soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı. bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. acınacak durumunu kimseye göster¬mez. VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar. MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. söylemez. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve .Söyleneni doğrulamaktan. bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya . BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup . Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar . ERIK STINUS Şiirin. buna alışarak arsız olur. suçlu işler. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez.koyamaz Susan bir bilgin .ürünü kadar ürün alınır . Emeğinin tam karşılığını .mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız. AMBROISE -T- .yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. acıma duygumuzu kötüye kullanır.vermediğimiz.Şiir. yazın ekilen on dönümlük yerin . bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. eristikleri. hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. Örneğin. CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden.

bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan .otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur .kalkınca şaşırır. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. çabasız verim düşünülemez.Tarlada izi olmayanın. gübresini zamanında vermeyen. işleyip çapalamayan. bakımının nasıl yapılacağını bilir . onu iyi bir çobana teslim etmelidir. ekilemez olur.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. iş yapamaz hâle gelir . sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. sulayıp yabancı . hem de çok sulanma imkânı doğar. ne yapacağını bilemez olur. bir yandan tarlanın bakımı. HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur.sürünün nerede besleneceğini. bir yandan da tarlanın . Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım.korunması kolaylaşmış olur . Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır.Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.Tarlaya saban. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. gizli kapaklı işler çeviren kişi. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen. harmanda yüzü olmaz Emeksiz.Tarlanın iyisi suya yakın. Bu durum da tarlayı değerli kılar. Çünkü iyi bir çoban. NIETZCHE . .

Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez . bu söz en azgın . . hoşa giden. .kişinin bile inadını kırar. sen de sevil ve sayıl . üzücü. güzel.yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun. dala bakan . . ne var ki. emek ve sermaye çok önemlidir. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. ağaca çıkan oğlağı olur “. başkalarının küçük katkılarıyla.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. her şey kendi çevresinde önem taşır. hoşa giden bir dil kullan.Bk... incitici konuşmalardan sakın. kendisine bir çevre edinmiş.Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç.Tavşan dağa küsmüş. onu yumuşatır ve yola getirir . okşayıcı. tatlı söyle (konuş Kırıcı.(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes. onun bu durumunu bilip anlamaz . İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. derme çatma . etkileyici. “Ağaca çıkan keçinin. darılır. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez . yumuşak.Taşa çıkan keçinin. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser.. gönül alıcı.(Tatlı ye. hatırı sayılır bir yere gelmiştir.karşısındaki kişi.

sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir . yardımcısız. eninde sonunda bu davranışının yararını görür. İşin iyi ve olumlu . sana akıl öğretsin İş görmeyi. uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir.görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen. bir . akıllı kişi altından kalkamayacağı. azim ve gayret gösterme.Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme.. sıkıntıdan kaçan kimse.Tembele iş buyur. daha değişik yerleri . araç-gereçsiz yapılamaz. Bütün bunları yerine getiren kişi. sorumluluk sahibi. çalışmayı sevmeyen.aksine bir hareket hem kendini. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. hem de başkalarını zarara uğratır .mükâfata mutlaka kavuşur . beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır.yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır . ona rahatlık. çaba göstermekten. bunun .Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek. O bilir ki.Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki.Tayfanın akıllısı. yardım edeceği yerde çözüm . ferahlık verir .

Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar.Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez . yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. suyu getiren de İyilik ödülsüz. tartı var. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez.yönetimin iflâsına neden olur . hayat alt-üst olur.Testiyi kıran da bir.şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar . karışıklık baş gösterir..Terazi var. .(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez . . her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. bir konuda bilgi verilemez.düzen gerektiği gibi kurulamaz .savsaklarlar. Bu durum da düzeni bozar.Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez.alınmamalıdır . her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin. kötülük de cezasız kalır. Böyle bir . Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse . ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar .

kimseden kimseye hayır yoktur.yersiz.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi. işe veya bir alışkanlığa eninde . bunlara da güveniyorsan bir işe giriş. her şeyi artık Yüce Allah`a . başkalarından kolay . gelse de pek bir işe yaramaz . Bil ki. işine zarar gelmez . yoksa vaz geç.Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse. 2.sonunda.1 kadar yeterince ceza çeker. şu ya da bu sebepten ötürü döner .Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. beceri ve imkânın varsa.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. kişi bağlı olduğu çevreye. “Adamı güldürmeyin” diye .Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran.cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. Daha önce kopup ayrılmış olsa da. çok sevip özlediği. “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece . “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar. kendisinden daha hilekâr birinin . sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar. hatta abes ve gülünçtür .kolay yardım da gelmez. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi.tuzağına düşer Tilkiye. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya . Kurnaz ve düzenbaz kimse.

dürüst ve merttir Türk insanı. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. direnme azminden bir şey . bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü .kaybetmez . içten pazarlıklı da değildir. doğru yolu bulur ama iş işten . . açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar. ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz.Tuz. mal gibi şeyleri elde etmiş.. Çalışmayan.(Tok. alın teri dökmeyen . Bir süre sonra aklı başına gelir.Türk karır.kişi verim elde edemez .Toprağı işleyen.de geçmiş olur . yoksulların çektikleri sıkıntıyı.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. samimî. bir uğraş vermeyen. işin iç yüzünü anlar.felâketler gelir . Bunun için olsa gerek. acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi.

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

Üzerinde yük olan at. bel¬ki de ölebilir. Yoksa kişi istediği verimi . çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. hem kendisi.kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. Kü¬çük ya da büyük.alamayacak.Yağına kıymayan. özlemini duyan kişi. Çünkü yabancılık çeker. uzakta durur. istediği şeye . Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum. Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar.Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. çöreğini yavan (yoz. onların arasına giremez.hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken. Bu nedenle kişi. gerekli fedakârlık gösterilmelidir. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı. PHTAGORE . Onlar bu yaşama zaten . o şeyden ne kadar çok elde etse . yokuş aşağı inerken zorlanır.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur.de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa. önemli . olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır .olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle.aralarına almazlar zaten . .

Eğer kişi. Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün.(Yakın (hayırlı) dost (komşu). toplumda bu yanları ile tanınırlar. O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. yardım ve iyilik umar. öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına . Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki. ilgi ve yardımlarını . İşte bunun için hayırlı dost.Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki.göründüğün gibi ol.?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor.Yalancının mumu yatsıya kadar yanar . kendisi de yalancı konumuna düşer . Yaz sıcağından.aktarırsa birilerini yanıltır. aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. öncelikle akrabalarından ilgi bekler.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . kış yağmur ve soğuğundan bellidir.esirgememişlerdir. yalancının sözleri gerçeği . hayırsız akrabadan daha iyidir . Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. ya . akrabaları yüzüne bakmamışlardır.” Kişiye ancak bu yakışır .Yalancının evi yanmış. hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi.

kendi yalanlarına destek . elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.ilişki kurmak. tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir . Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa. iş birliğine geçmek durumundadır .Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa. Bu zorunluluk bir dayanışmayı.düşer .Yalnız öküz. yardımlaşmayı gerekli kılar.Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar.Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır.Değerli. insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar.Yarım elma. ne olursa olsun düzeltilmelidir . Dolayısıyla diğer insanlarla . açığı ortaya çıkacak diye telâşa .Yanlış hesap Bağdat`tan döner .Yapı taşı. yapıdan kalmaz . gönül (hatır) alma .bir işi. işbölümü yapmak. bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler . Mutlaka kendisine bir iş bulunur .olacak tedbirleri alırlar. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı .

olur . yağmur. temiz hava. insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş . yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. gönül almaya yeter. kusurlu. ehline değil de. Çünkü önemli olan .Yarım hekim candan eder. Yeşil tabiat.dostlarımızı unutmadığımızı. bugünkü tavuk yeğdir “. cıvıl cıvıl kuşlar. hatırladığımızı ortaya koymaktır . gezen tilki yeğdir . Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. berrak su. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. o işten iyi sonuç alınamaz. onları. Bir iş.bilgilerle donatıp.Sunulan armağan küçük de olsa. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner. Hatta işin tamamen bozulduğu.Bk. Hem ekolojik denge. hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur.. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. insanları yanlış . ağaçla birlikte vardır. Tecrübesi olmayan.Yarınki kazdan.Yatan aslandan. hayat orada son bulur. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur.Yaş kesen. “Bugünkü tavuk . ustası ya da uzmanı vardır. kötü bir sonuç verdiği bile olur. Öte yandan. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da.. acemi. dine ters düşen yollara itebilir .

yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek.Yavuz at. Para da ancak çalışmakla elde edilir. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar. zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. soylu olup da bir şeyler üretmeyen. yeler tilki yeğdir “.. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır .Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı.iyidir . kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. Tembel tembel oturan. Doğal olarak borçlandığı kimseler de . kaba ve hırçın olmayan..çalışan. uysal.Bk. güçsüz olup da çalışan.Yatan kurttan. sabırlarının artık taşmış olmasıdır. Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler.huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . çalışmayan. zamanını değerlendiren kimselerdir . “Yatan aslandan . boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha . Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider.Yatanın. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak . boş durmayan. tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden.Çok güçlü olup da çalışmayan. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. kızmazlar.

işledikleri suçu reddettikleri gibi. Gençlikte çalışıp kazanan. şarlatan.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne.Yazın gölge hoş. girişken.Yazın başı pişenin.Yavuz hırsız.Yaza çıkardık danayı. gününü gün ederler. varlık edinen kişi .babalarını çoğu kez beğenmezler . görevini ihmal etmeyen. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. kışın çuval boş Yazın çalışma. Ne var ki.kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer.1 bakanlar. perişan olur .yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. sıkıntı çekmeden hayat sürer . 2. 2.ihtiyarladığında rahat eder. mal-mülk edinmeyen. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine . beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. bir de bu suçu. üzerine aldığı işi tam . ahlâksız. eğlenceye dalan. kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. zarar verdikleri . kazanma günleridir. har vurup harman savurmayan. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. arsız. . kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar. çalışkan. hiç sıkıntı çekmez. ev sahibini bastırır Edepsiz. kazanç sağlamayan .Gayretli. sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar .

kışın karın ovar .Bk. Sağlam karakterli.oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler.(Yel. yemeye bir türlü kıyamazlar. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler . kişilik sahibi.. işlerinde başarılı oldukları gibi .sevilip sayılırlar da . ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar. “Yazın gölge hoş . Ne var ki.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . tavırlarında ciddî. güçlüye etki edemez. ağır yerinde kalır Kişiliksiz. kişilikli. onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya .(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya.. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar.. Ama ağır başlı.“. züppe-hoppa. ağırbaşlı olmayan. sözünde duran. bir sözü diğerini tutmayan. gayri ciddî. Sağlam bir temele . hafif meşrep.Yazın gölge kovan. onurlu.malı sağlıklarında o ya da bu.Yeğniği yel alır.

Ağırbaşlı. yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli. gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur.zarar görecektir . hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır.olur olmaz yerde konuşmamalıdır . ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz. zararsız gibi görünen .Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. nazik. sık sık yer değiştirecek. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. muhtaç kimselere de merhametli davranılır . büyümesine izin verilmeden . onları hırpalamaz.Yerini bilmeyen. yenik düşmüş.uğramış. Bunun yanında felâkete . . alçakgönüllü. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak. ezmeye çalışmaz.ortadan kaldırılmalıdır . Kolay görünen iş çok zor. yumuşak huylu bir kimse çok sert. bundan ötürü de çok . ne iş yapacağını.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . zarar vereceği anlaşılan bir şeyin.Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun.

demirin kertiği Yiğit. kötülenmez ve iftira atılmaz . Az zamanda. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar.Yiğit meydanda belli olur ..Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur.Yiğidin sözü.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız. Böyle bir zamanda dürüst. mert kimseler sözlerinin eridirler. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. ahlâksız. onu . erdemli kimseler zalimlerin baskısı . Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak .1 arkasından vurmaya çalışmaz.hak ettikleri cezayı görürler . 2. dedikodusu yapılmaz. zarar veren. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi .altında kalırlar . bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar. kolay kolay yok olmaz . Mallarını herkesin . sözlerini inkâr da etmezler.meydandadır. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler.Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz.arkasından konuşulmaz. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. .yararlanması için ortaya koyarlar . yüzsüz.Yiğidin malı meydandadır Yiğit. namuslu.

böyle ederim” demek. çoğunlukla . etrafa hava atmaya. selâm almaz Edinip görmemiş.. Öte yandan.olur . Hatta selâmı bile insanlardan esirger . Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse. işini kendisi görmeye çalışır .Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan. “ben şöyle yaparım. mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir .Bk. bir yiğitten . kişinin yiğit olduğunu göstermez. işinin ehli kimse.Yoksul âlâ ata binse.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “.kolayca bağışlar .. kimseyi beğenmez . herkese yukarıdan bakmaya başlar. Asıl yiğit iş başında. En kıymetli varlığını bile . “Kimse ayranım .gelen saldırıya da herkes katlanamaz.olur.başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz.Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit.Atıp tutma. kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli . onun nasıl yapılacağını bilen.Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar.

Dolayısıyla insan. 2.hareketini erteleyebilir . Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse. borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. belâlar gelebilir. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır .Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol.kalmamalı. Bu gereklik. zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. işini kolayca . takip etmesi gereken . gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp . borçlu olan da ödemesini aksatır.yapar. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . kimi sebeplerden ötürü . Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan.1 oyalanmamalı.yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur . sıkıntılar.Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi.Yol yürümekle. gideceği yere bir türlü ulaşamaz. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. başına gelecek türlü hâllerden de korunur . başarılı olur..Yoldan kal. yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. geciktirir. candan bir yol arkadaşı bulabilmek için .

olsun. ne de iyi işler bekleyemez . uyuşuk davranan. rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa . bir kurala. 2. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. o işten olumlu bir sonuç .ne olumlu davranışlar.doğru değildir .borçtan yakasını kurtaramaz. Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen. bir disipline bağlı olmayan iş. Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. kişi için bir anlam ifade etmez . gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen. yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz .Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. işini .Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse.1 alamaz. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı.edinemez . Dolayısıyla kargaşanın. Elinin altındakilerine önem vermeyen. onları iyi eğitmeyen onlardan .zamanında yapmayan kişi.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da .Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse.

. Bu bakımdan insanın yüzü.. O hâlde denebilir ki. samimî.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. yüzü güzel olanın içi de güzeldir. yüzden utanır . az verme hırsız olur “. yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. geçinmesini bilen.Bk. içindeki işler de genellikle kadından sorulur. Bu bakımdan tertipli.Yüz verme arsız olur. içten. çekip çeviren. “Çok söyleme arsız olur . en önemlisi tutumlu olan .şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . içinin aynası olarak görülür. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. o insanın katı yürekli. hoşgörüsüz. en iyi .Yüz. yüzü güzel görünen kişinin huyu . gerektiği gibi zamanında.kadın ailesini huzurlu kılar.Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki.. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü. duygulu. evin içine mutluluk getirir . o ölçüde bir karşılık görürler .Bir işte üstün çaba gösterenler.da güzeldir . asık suratlı olmaya devam ederse. iyi yürekli.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan.Yürük at yemini kendi artırır .

insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar.toprağını en iyi şekilde sürmesi. zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz . özenli bir çalışmayı gerekli kılar. yorulup emek vermeden. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . kimi masraflara da girmeden olumlu.Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden. . uğraşıp didişmeden. Yüce Allah. güzel. çalışanları sever.isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z . züğürt düz ovada yolunu şaşırır . . işlemesi ve çok çalışması gerekir .daha fazla zarardan kurtulmuş.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun.Bir aracı vasıtasıyla değil de. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir.Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. güçlüklere göğsü germeden.Zengin arabasını dağdan aşırır. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. yapılan işi hemen kesmekle . Unutmayalım ki. olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği.onlara rahmet eder .

. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş.olurlar . en ufak .Zengin. öyle ki büyük güçleri bile yener. malından ve parasından.Zırva tevil götürmez Saçma sapan. Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir. zalimlerin bulundukları yerde baskı.Zor kapıdan girerse. züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar.kaldırılmış demektir . kazancından. ortadan .engel karşısında bile şaşırıp kalır .savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . Yoksul ise. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . boş.Zora dağlar dayanmaz Gücü. züğürdün çenesi yorar Yoksul.Zenginin malı.boyun eğdirirler. hatta yiyip içmesinden. kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye . zulüm ve haksızlık hüküm sürer. yorumlamaya.Zorla güzellik olmaz . gezip tozmasından söz ederler. istediklerini yaptırırlar . parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya. şeriat bacadan çıkar Zorbaların.

işin . Bu bakımdan beğenme.İnsanların yapıları bir değildir. kural aranmaz.(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız. işlemez kılınabilir .edemezsiniz . güç kullanılarak kestirme . kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da . CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan.yoldan boşa çıkarılabilir. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler. hoşlanma duyguları da farklı farklıdır. varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla .Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin. programsız işlerde yöntem.hizmetçi arıyor demektir.çalışmak yanlış bir yola girmek demektir .en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız.soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz.1 istenen yöne çevrilebilir.sonucu da kestirilemez . emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye . 2. Bir oyun veya hile.

başına gelen felaket verir Yapacağı. elde olanaklar varken gezip görmeli.çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip.Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . . hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. ROUSSEAU Yaşamanın amacı . görgü ve eş dost . bir insan . .edinmeli Yaşam kısa.başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. J. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun.planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları. öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . .içinde bulunursa bulunsun. ne den¬li uygunsuz ortam . bilgi.W. PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne. özellikle fi¬danları kesmek. F. HIPPOKRATES . umut verme Yapılmış küçük işler. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz.J. Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. çalışmaktır. işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın. hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil . FOERSTER . Demek ki bir insana en iyi dersi. niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz. aklını başına getirir. sanat uzundur.

Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir. her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını.dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma.Yoksul. beceriksiz kimse. Varlıklı olma umuduyla . Varlık içinde olanlar .hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa. yeteneklerini. eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. yetenekleri kaybolup .bulunmaz . konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir.peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır. o işin yürüyeceğinden emin olamaz. önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.Yeteneksiz. yapılan vaadler işe yaramaz.kötü kalbindekini dile getirir. becerilerini göstereme¬yecekleri. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır . Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl . İnsanın ela düşünce ve .Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. aynı işin .. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar . KARACAOĞLAN Yoksul kişi.gider.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler.

görgü ve saygı kurallarına . gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. . bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar. .arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu.Çünkü o takdirde.Yoksulluğa yerinmemeli. Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. . Sonunda ya . haklı haksız söylenip karışır. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış. Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. emir üstüne emir. ilişkinizi bozacaktır.uymalıdırlar. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. eğitimdir. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz.Bir eksiği giderilse. ağız kokusu burnunuza girer.yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular . birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur. . kolayca giderilemez. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır.

yaralandığında bilirsin. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener. Ata-anadıng kadirin. zengin fakirleşir.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. yüksek mevkiler de sürekli değildir. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . Gün gelir. kazanınga. fakirlik de. zengin olayım dersen. . en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz.Şaşırana ayıp yok.Adaskanga ayıp yok.Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı. Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. Karanga tuman adastıradı. Çelimsiz ama zeki bir kimse. atlanuvdan kalma.Yalalı bolsang bilersing. kazanına . Balalı. ata-ananın . Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. fakir zenginleşir. akrabanın kadrini düştüğünda. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse. kaytıp üyin tapkan song .bolsang bilersing Kardeşin.haram sokma Aga-iniding kedirin. Zekâsız . o işin gerektirdiği . bay bolayım deseng. eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . dönüp evini bulduktan sonra . karakterine .aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.Ben yolumu şaşırmam diyen adam.güç.Adaspayman degen erdi.

Ak nietliding atı arımas. kilim kesersen kısa kes. yonta yonta kısalır. arbası tozbas.Aşamaga. fakirin topladığı malı zengin yer . dünya namusu güçlü . til söyler.Agaş kıyşığın talkı tüzeter. mücevher taştan çıkar . dil söyler .Agaş etten öter.Akıl yasta tuvıl.Akıl bulur. Absın-kelin tatuv tursa.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. Edem kıyşığın halkı tüzeter. yona – yona kıskarar.Ala azbandı böri aşar.Akıl akıldan üyrik.İyi boğayı kurt yer. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Akıl bastan şıgar.as köp bolar .Akıl akıldan üstün .Akıl yaşta değil başta . söz süekten öter. adamın eğrisini halkı düzeltir .Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.İyi niyetlinin atı yorulmaz.Ağaç etten geçer. asıl tastan şıgar. tarta-. kiyiz kesseng kıska kes.Akıl tabar. çeke . yarlıdıng yıygan malın töre aşar. Ekpege at köp bolar. basta.çeke uzar .Agalı-inili tatuv tursa. arabası yolda kalmaz .Akıl baştan çıkar.Ağacın eğrisini dalı düzeltir.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Ahret azabından.

beti kara- .Haram kabın dibi delik . nartük e de suv iş – semirmeseng. alpıs yasar aldına şıgar.Ön tekerlek nereden geçerse.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. ak kalkar.Altın kapılıya hizmet etmek. mısır ye de su iç.Aram kapşıktıng tübi tesik.Aram batar.Almaktıng körki – bermek.baladıng köngili dalada.göreyim . balanın gönlü dışarda .Ananın gönlü balada. ağaç kapılıya düşer .Alış-veriş bilmeyen.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim. evlense de hayır getirmez .Aldı tegerşik kaydan köşse.Kötülük batar.Anadıng köngili balada.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.. bergende yatıp uykısı kelmegen. iyilik kalkar .Aramzadeding koynı tolı.Altı yaşındaki uzaktan gelse.songgısı da sonnan köşer.Alıs-beris bilmegen.Almanın sonu-vermek .Algasagan kız kievge barmas.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser. altmış yaşındaki onu karşılar .Algasagan suv tengizge etpes. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .şişmanlama da .Altı yasar altıstan kelse. barsa da ongmas. arka tekerlek de ordan geçer .

besili yağdan ölür Asık oynagan azar. avızlıgı man suv işer.Atın sürçmezi olmaz. semiz maydan öler.Yorulan ata kamçı ağır .At yorulursa sersemler. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Arık oydan öler.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa. kuyrık asagan.Arıgan atka-kamışı avır. adamın yanılmazı olmaz . koy bagıp.de ozar Aşık oynayan azar.Atın iyisi arıklıkta.At iygisi arıkta biliner.Bir acıyı yaşayan kişi .su içer . insanın başına gün doğsa eteği ile .Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.. top oynayan tozutur.At avnagan erde tük kalar. top oynagan tozar.At arısa tuvlak. koyun besleyip kuyruk yiyen de .At sürinmes bolarma. er iygisi yarlılıkta biliner.Haramzadenin koynu dolu. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .Arkasına ötken ayavşıl bolar. er arısa avırak. yiğit yorulursa hastalanır . edem yangılmas bolarma. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . etigi men. Er basına kün tuvsa. yavapsız sözden kıtar.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer.hepsini geçer . yüzü kara . berinnen.Asılsız astan kıtar.Cimri adamı açlıktan öldürür.

Atan ölse de. anasız öksüz gerçek öksüz . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. avıldası maktagandı salma.gez . attan inmek bir namus . anasız öksiz-kerti öksiz.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.balaga sınşı. atangdı körgen ölmesin. komşusunun methettiğini salma . anasından gören kürk biçer . aga barda ini yas.Ata barda uvıl yas.Baba varken oğul genç.Baba oğulun sınayıcısı .Ataya benzeyip oğul doğmaz.Atang barda el tanı. yahşılık kütpe.Atasına yahşılık etpegennen.Ata minmek bir mırad. anaga usap kız tuvmas.Ata binmek bir murad. atın varken çevreni . söyledeği söz de dönmez .Babasız öksüz yarım öksüz. ağabeyi varken küçüğü genç .Atadan körgen ok yonar. attan tüspek bir namıs. atanı gören ölmesin .Ataga usap ul tuvmas. aytkan sözi de kaytpas .Babasından gören ok yontar. oğulun öğreticisidir . anaya benzeyip kız doğmaz ..Atasının methettiğini alma. anadan körgen ton pişer.Ata baladıng sını.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Atasız öksiz-yartı öksiz.Ata.Atang ölse de.Atası maktagandı alma.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.Baba.

avızı yaman eldi bulgaydı.Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayağı kötü baş köşeyi batırır. erdi namıs öltirer.Avırmagan baska yavlık baylama.Attı kamışı öltürer. yiğidi namus öldürür .Ahırda atım yok. komşuya söylesem çarpıtır . kurdu gördüklerinde birleşirler .Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avıruv attan şıgar. kadınını seven temaşalığım der . böri körse biriger.Atı kamçı öldürür.Ayagı baskanın.Ayagın körüp asın iş.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Ağrımayan başına bez bağlama . fırtınadan endişem yok . adanasıng sol.Hastalığın önünü kes .Atını seven kıratım der. közi tanımaydı. hatının süygen tamaşam der.Hastalık attan çıkar . er erde dosıng bolsın. anasın körip kızın al- .Avıldasıng kim bolsa. kardeşin odur .Avıl iyti ala bolsa da.. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . kongısıga aytsam kosadı.Avla tolu malıng bolganşa.Ayagı yaman tördi bulgaydı. kaygım yok boranda.Atım yok aranda.Avılga aytsam aşadı.Halktan birine söylesem yayılır.Atın süygen alasam der.Komşun kimse.Avıruvdıng aldın al.

Az aşa köp şayna-tüyilmessing..Ayda bir at vermektense.Ayamda bolsa yalarman. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Rüzgâr olsa üşütür. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . edem alası işinde. anasına kara da kızını al.Aylandırgan avıruv almay koymas. aklına yatana inan .İyi dostun malı bir.Ayday bilmes at öltirer.Ayırılgandı ayuv er. bölüneni kurt yer .Aytarman-mennen keter. bulıt bolsa yılıtar.Hayvan alası dışında. bulut olsa ısıtır. anasını görüp kızını al . köp tıngla-yangılmassıng- .Ayağına bak da kımızın iç. söyley bilmes söz keltirer.Söylerim benden gider.Ayda bir at bergennen.Sürmesini bilmeyen at öldürür. anasına bak da kızını al . künde bir tostakay may bergen artık.Ayrılanı ayı yer.Avucumda olsa yalarım. az söyle.Ayagına kara da kımızın iş. gemiye binenlerin canı bir . akılınga kelse ıynan.Ayvan alası tısında. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . anamda bolsa alarman. anamda olsa alırım .Aytkanga ıynanma.Söylenene inanma.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz . konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Ayavlı dostıng malı bir. kemege mingenning yanı bir. tınglamasang -sennnen keter. insan alası içinde .Ayağını görüp aşını iç. Bölingendi böri er.Ayaz bolsa suvıtar. dinlemezsen senden gider .

Acele edenin ağzı yanar . köp söz kümis. bagıslagandı da bilmes.Bakırak-bakırak bardı aytar.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Azdı bilmegen.(…!Az yiyen. kelindi bastan terbiyalav. temiz yer (Az yiyen.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .yanılmazsın .Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Çocuklu evde melek var. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Balalı üy-bazar. bela-kaza onunla gitmesin . değerini de bilemez .Balam barar erge.Balalı üyde melek bar. bargan sözin yartı aytar.Çocuklu ev pazar.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.Az söz-altın.Çocuğu küçüklükten. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .döğülmezsin (kuvvetli olursun).Az söz altın.Aşıkkan aska piser. balasız üy-mezar. az söyle çok dinle. söylerken de yarım söyler . bele-kaza barmasın. çok söz gümüş .Kızım evleniyor. çocuksuz ev mezar . köpti de bilmes. balasız üyde elek bar. taza aşar.Balalı kargaga kok artpas. birşey bırakmaz .Balık süygen suvga etegin malar- .Bakkandı bilmegen.Az aşagan.Az ye çok çiğne.Baladı yastan.

mal tanadan.Basınga kelgen beleden beleden. betir minen kürespe.Başı başkanın aklı başka.Veren cömert değil. ne varsa.Barma töre kasına. beren-şeren eteyik. bayram sonu kurban kalır .Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Balık seven.Zengin ile barışma.. bayramnan song kurman kalar.Bileği güçlü biri yıkar.Bası baskadıng. iyi inek. algan yumart.Bilegi yuvan birdi yıgar.Baydıng kızı ölmey.ayağından. çobanın dayağından Bergen üyine barayık. şobannıng tayagınnan. dostuna faydası olmaz . dosına payda etpes. bilimi fazla olan bini yıkar .Bereket gelinin. kurtul Bay mınan barıspa. eteging kesip bolsa da kutıl. akılı baska.Verenin evine gidelim. alan cömert. bilimi artık mıngdı yıgar.Başına gelen belâdan.Çıkma zenginin karşısına. eteğini kesip de olsa.Zenginin kızı ölmeden.Bergen yumart tuvıl. suya eteğini salar .altını-üstüne getirelim . yiğit ile. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Basına payda etpegen.Baysız pişe-patşa.Bara-bara bayram kalar. fakirin kızına gün doğmaz .Bilgenge bir soksang da saz.Kendisine faydası olmayanın. yarlıdıng kızına kün tuvmas.uğraşma .Akıllı insan çocukken belli olur.danalığında belli olur . bayısang özi keler kasınga.Gide gide bayram kalır. bilmegenge davılbaz da az- .

biri utanır.Biri söyler. düzeltici.Bir edemning üyi kalası bolar.Böri bolsang kök bol.Biyimde de bar. birev uyalar.Bozguncu.Büldirvüşi ining bolsa.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. şerli ölür.Bir gören bilir. bolmayak yırma beste de yas.Borçlu ölmez. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. tüzetüvşi agang bolsın. şerli öler.Bir şeşekey men yaz bolmas.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. eki körgen tanıs. çok konuşan kişiden belâ gelir .“var . karımda da .Bulanık suda balık olur.Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Bir çiçekle yaz olmaz.olmaz . ol iyt bolmas. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . iki sefer gören tanışır.Bugünkü işini yarına bırakma. er bolsang – aytkanınga berk bol.Kurt olursan gök (boz) ol..Dostunun verdiğinin dışına bakma .Birev söyler. çocuğu gibi kıymetli . bilmeyene davlumbaz az .Borışlı ölmes. köp söylegen kiside bele boladı. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez). birleştirici annen olsun .Bilene bir çalsan saz.Bolayak on yasında da yas tuvıl. ası – balası bolarCimri. dağıtıcı kardeşin varsa.Bir körgen bilis.Olacak on yaşında da çocuk değil.Bulganşık suvda balık boladı. aşı-yemeği. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.olur .Dos bergenning tısına karama.

Dost dosta gerek. düşmanının evinde oturmadan. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dostun hesabı gönülden . hesabı dürüst gerek .Dostun verse sus. avucunu yum . kendin düşersin .Dos üyinde oltırıp ket.Dosıngnıng asın duşpanday aşa. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.Duşpan külip üyreter.Dosta verilen borçtur . adam olmayak çocuğun insnlarla ne . edem bolmas baladıng kisi minen.Dostuna çukur kazma.Dostunun aşını düşman gibi ye .Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Duşpan ayakka.. uvısınga yım.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.Doska bergen borışka.Dosıng berse kım. görüşmeni bitir ve .Düşman ayağa. dos baska karar. özüng tüsersing. dos urısıp üyreter. dost başa bakar .Dos esabı köngilden.Dosınga mungkir kazba. asabı durıs kerek. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dostunun bıçağı ile boynuz kes.işi var .Dos doska kerek.hemen ayrıl . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Düşman gülerek öğretir.

El bolmasa.İki sığırın ayranı çok.Edem sözi tas yarır.Edem-edemge konak. yan-tenge konak.Halkın hazinesi-eski söz .El ağasız olmaz.. suvık yok.Edem üreginde arslan yatagı bar. şöp bası kıymıldamas. elşi avırar. eki hatınnıng vayranı köp. tas yarmasa.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . bir kes .El agasız bolmas. iyileştirici hasta olur .İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .Yel olmazsa soğuk yok . bas yarır. taş yarmasa baş yarar . iki kadının dedikodusu çok olur .Adam adama konak.El bolgan erde betir de bolar.İki ölç.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .El espese. bir kes.İnsan yüreğinde aslan yatağı var . can tene konak . kürk yakasız olmaz .Halk içinde hastalık yoksa.Adam sözü taş yarar.El almagan.Eki sıyırdıng ayranı köp. ton yagasız bolmas.El kaznası-eski söz.Eki ölşe.Eldi sökpe- .Elde amanşılık bolsa. elli yıl yatar.

sormadan söylemez .Erkeğin iyisi burunlu olur .Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir ..Elçinin gecikmesi hayırdır . gücü iki kat artar .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Emisting iygisine kurt tüser.Elding işi-altın besik.Elim boluvdan edem boluv kıyın . kötülükler çoğaldı . soramay aytpas.Aptalı elçiliğe göndersen.Elşiding keşikkeni hayır. ekevledi soltanım. ekev bolar.Ülkeni kötüleme .Elli yıldan el yangırar.Er iygisi burınlı bolar.Elli yılda toplum yenilenir .Yemişin iyisine kurt düşer .Er kartaydı – kuş taydı.Er kadirin el biler.Erkek yaşlandı.Alim olmaktan adam olmak zor . dediğinde de sözünden dönmez .Epsizdi elşilikke yiberseng.Er aytpas. aytkanınnan kaytpas.Elding avızına elli arşın böz etpes.Yiğit demez.Halkın işi-altın beşik .Er kayratlansa.gücü tükendi.İnsan kendine güvenirse.

köprü başında söz bulamayan .Eri baydıng eli bay.Erden devlet taygan song. atın sürçmeyeni olmaz . at sürinmey bolmas.Erinceğin yarını bitmez .Erekte avızın yappagan. ep ötirik söyler.İnsanı zenginin. yerdeki köklerden daha fazladır . ya da kadını çıkarır .İnsan yanılır esir düşer.Er yanılmay bolmas. kuş yanılır kafese girer .Erding atın ya atı şıgarar. elden ozuv yok.Erkeğin adını ya atı çıkarır. kus yangılıp torga tüser. köpir avızda sözin tappagan. bas duşpanı dos bolar.Erinşekting ertengisi bitpes. ülkesi zengin .Erden vazgeçilir.kaybolur .Er yangılıp kolga tüser.Erge devlet kuralsa.İnsanlar arasındaki akrabalık.İnsanın yanılmazı olmaz.Köprüden uzakta ağzını kapatmayan..Er şıragı-eki köz.Er tarıkpay molıkpas. elden (vatandan) vazgeçilmez .Erkek yalan söylemez.Er tamırınnan er tamırı köp bolar. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur. güçsüz düştüğünde ise dostları . şartlar yalan söyletir .İnsanın ışığı iki gözü.İnsan darda kalmadan rahata ermez .Erden ozuv bar. yade hatını şıgarar.Er ötirik söylemes.

yiğit canlı olsun . antlı dostıng yanı bir.Etimge eti kisi bas.Et kanlı olsun.yas eter . eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.Etispesti ongmas kuvar.Hatın karıganın bilmes. torgay etin as etken. hatında hatın bar.Esitken yangılıs. kadınlardan kadın var koca . kumar közdi.Esaplı dostıng malı bir.. kara suvdı as eter.Et kanlı bolsın.Et ete.Yetimin karnı-yedi kat .Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . sorpa betke.İşiten yanlış.Erte turgan erding ırısı artık.Erken kalkanın rızkı çok olur .Hesabını bilen dostların malları bir. yigit yanlı bolsın.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder. körgen kerti. hatınlarda hatın bar.Kadın ihtiyarladığını bilmez. gören doğru .Et etke. çorba benize . baytal etin tas.Etimning karnı-eti kabat. yeminli dostların canları bir .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. eşek arıganın bilmes.

attay tevip. kadının kötüsü hergün tartışır .Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. at gibi teper . tursa biydey. yalayıp doymaz .İslese kulday. oturduğunda bey gibi .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .İt gibi ısırır.Kadere bergen attıng tüsine karamas.Köpekli konuk sokağa sığmaz .İytli konak oramga sıymas. pişe yamanı-künde azar.eder . üşevi-yarmalık.Kadir bilmes kardaştan.Köpeğin yamanı çukur kazar.Kadir bilmez kardeşten.Hatınnıng ekevi bazar. kadir bilir yabancı iyi . yalap toymas.İytting yamanı in kazar.İki kadın pazar. üç kadın panayır .Çalıştığında işçi gibi.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .İyttey kabıp. kedir bilgen yat yahşı.İnisi bardıng-tınısı bar.İçip doymayan.İşip toymagan.Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . kadınlardan kadın var kör gözü yaş .Kalgan iske kar yavar.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .

bilir .Kat – yigitting is bası. aş kürer .. iytke de namıs kerek. beteri bolmas.Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Kat bilmegen zat bilmes.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. Atadan yahşı ul tuvganın. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kamışıdı silke almagan. yan şıkkandı molla biler. torgay şakırıp yaz bolmas. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar . at biler. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kazanın kapağı açıksa.Kar küregen aslık kürer.Kazannıng karası yugar.Kan şıkkandı karga biler.Karga şakırıp kıs bolmas. kötülüğü olmaz .Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . o zaman köpeğin namuslu olması gerek . özüne tiygister. sözüne bak .Kardaştıng azarı bolsa da.Kazan avızı aşık bolsa.Kendisine bakma.Karama özine-kara sözine.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .kardaş bilmes. kaz olmaz . aldında ezir ası. yamannıng belesi yugar- .Karga ne kadar bağırsa da. hiç bir şey bilmez . serçenin ötmesiyle yaz olmaz . kaz bolmas.Kardeşin azarlaması olsa da. kaptal bilmes.Kar küreyen.Karga neşe çakırsa da.

Kerek tastıng avırlıgı yok. kötünün belâsı bulaşır .Kengesli ton keng şıgar.Kerek üşin terek yık .Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kerekpesti yıymasang.Başkasına çukur kazarsan. oşagı üyde. yıldızı parlak olur .Gerektiğinde ağaç kes .Gel demek var. gerektiğinde bulamazsın . kendin düşersin .Kisige munkir kazsang.Gerekmezi toplamazsan. konuşmayan kaynana olmaz .Kel demek bar.Kazanın karası bulaşır. yuldızı yarık bolar.Kelgenşe konak uyalar.Kelin kemtiksiz bolmas.Kazanı kırda.Kazanı kırda.Gelinceye kadar konuk utanır. kayınana kemiriksiz bolmas. kerekkende tappassıng.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kemege mingenning tilegi bir. geldikten sonra ev sahibi utanır . ocağı evde . özing atılarsıng.Eksiği olmayan gelin olmaz. ket demek yok.Keşe karanga bolsa.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Gece karanlık olsa.. git demek yok . kelgennen song konakbay uyalar.

Köp biledi degen küledi.Konuk doysa eşiğe bakar . kolda yok.Seni) göklere çıkarıp geleni. kendine iyilik iste . elde yok .Kol kıbırdasa.Konuk az oturur. et pispese bet piser.Konuğa sorup vereceğine. vurarak ver .Konuk olsan. az sözding özi yahşı- . dilini tut . et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . ağız da kıpırdar .Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. erge karatıp yiberme.Gönülde var. tiling tıy.Konak bolsang kolga tüs.Konaktıng kursagı toysa.Konak az oltırıp. yolcu olsan yola düş .Kökke köterip kelgendi. çok görür .Başkaları çok biliyor diyen güler.Kisige yamanlık tilegenşe.Kökürekte bar.Konak kelse et piser.Konak bolsang. sogıp ber. özinge yahşılık tile. köp sınaydı. gözü yolda olur .Kol kıpırdasa. yolavşı bolsang yolga tüs. yere baktırıp gönderme) .(Konuk gelse et pişer.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. avız da kıbırdar.Konak toysa esikke karar. közi yol karar..Köp sözding azı yahşı.Konuğun karnı doysa. yalnız ben bilirim diyen ölür . özim bilemen degen öledi.Konakka sorap bergenşe.

tek kişinin sesi yok olur ..Köpting avazı bir bolsa.Çoktan tavşan kurtulmaz .Korkaktı köp kuvlasang.Köpten koyan kutılmas.Çok sözün azı güzel. çok gezenden sor . yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Köp-korkıtadı.Çoğunluğun sesi bir olsa. kömeklegen -yavdan kutkarar. tentekten (aptal) sorama sözi aytar.Çokluktan tavşan kurtulmaz. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. aptala sorma sözü söyler .Korkağa sorma gözü söyler.Korkaktan sorama közi aytar. yarasar.Köp tükirse köl bolar. köp yurgennen sora.Korkak mıng öledi.Korkkanga kos koriner.Korkak bin ölür. cesur olur .Herkes tükürse göl olur .Korkağı çok kovalarsan. birding avazı yok bolar. derin batırır .Köpten koyan kutılmas.Korkana çok görünür .Köp yaşagannan sorama.Körklige köne kiygistseng de.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Köplegen konak atkarar.Gösterişli. batır bir ölür . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . betir bolar.Çok korkutur. teren-batıradı. az sözün özü güzel . betir bir öledi.Çok yaşayandan sorma. yalnızın söylediği söz tutulmaz .

Külme doska. işing avırsa.Dünürlük ayrılsa da.Çalıştığında işçi gibi ol. kuba kazdıng tösinnen.kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. köngil tüsken-közel di. kötü doğan kul olur .Güzel güzel değildir..Gözün ağrırsa elini tut.Gülme dostuna gelir başına .Közing avırsa. gönlün sevdiği güzeldir . köylegine yamavlık sorar. karnın ağrırsa ağzını tut .Korkma martın kışından. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa. kork nisanın beşinden . kolung tıy.Göz korkak.Kuldan tuvgan kul bolmas.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- . anlamayan adama . yaman tuvgan kul bolur.Kuldan doğan kul olmaz. kol batır .Köz korkak-kol batır. gömleğine yamalık kumaş ister . atlanganda biydey bol. kork aprelding besinnen.Korkpa marttıng kısınnan. avızıng tıy.Kudalık ayırılsa da. kulaksızga söz aytsang.Küle baksang. ata bindiğinde bey gibi ol . tuvganlık ayırılmas.Fakirle samimi olsan..söz söylesen kulağının dışında kalır . keler baska.Közel-közel tuvıl dı.Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Kulluk etkende kulday bol.Kösevi uzınnıng kolı küymes.

hastalığın hafif olsun .Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni. yaz yavınlı bolar.Kılıç kesmezi dilek keser . yaz yağmurlu olur . gücçsüzün efendisidir .Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . suyu da tartışır . bir yıl türening altınga tier.Kız kimdi süyse.Kılış kespesti tilek keser. kızdan aldın yigitke kerek.Kus uyasında ne körse. kızdan evvel yiğide gerek .Kündesting otı da. suvı da kündes.Kılık kızga kerek.Kışın duman olsun. kötü adam zenginlemez .Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Kış karlı olsa.Terbiye kıza gerek.Gücü yeten.Kız davranışları ile sevdirir . bir yıl sabanın altına değer . uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kutlı konak kelse.Kuş yuvasında ne görse.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Kırk yıl saban aydasang. uşkanda da sonı eter..Kıs karlı bolsa. sonıkı.Kısıng tuman bolsın. onundur .Künşi köbeymes. koy egiz tabar. bakılşı bayımas.Kırk yıl tarla sürersen.Kız kılıgı man süydirer.Kız kimi severse. marazıng tımav bolsın.Kıskanç adam büyük aileli olmaz.

Misalsiz söz-tuzsuz aş .Molla bermes. sını ketken yarlı.Ocagınıng bası şoklı.Malı giden zavallı değil. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . veren yerden kalmaz .Malı ketken yarlı tuvıl.Nesip. oltırgan eri koklı. babandan büyüktür .Mısalsız söz-tuzsız as. elimde şoban bolganı artık.Misafir. oturduğu yer bakımsız .Molla vermez.Oturan kız yerini bulur . önersiz kün körmes- . kırmızı giydir . kayda barasıng? Til bir erge baraman.Manalı söz maldan güzel . bergen erden kalmas.Önerli ölmes.Mısırda patşa bolgannan.. şerefi giden zavallı .Kızıng yaman bolsa.Misapir atangnan üyken.Mısırda padişah olmaktansa. dert şıkpas. ülkemde çoban olmak iyi .Meneli söz maldan artık.Öğütlü törenler sonlanmaz .Kızın çirkin ise.Ocağın dışı (bacası) güzel.Nasip.Mart şıkpay. kızıl kiygist.Maslagatlı toy tarkamas.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Oltırgan kız ornın tabar.

Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . kutsuz yere çadır kurar .Onggannıng eki dosı bir keler. ikinci sefer çıkamaz . şanslı halk cemboyluk . namazı yok.Ötirik sözding örkeni yok.Yalanın temeli yok. bolmas erden konıs kurar.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar. akılsız kızın evi (ailesi) yok . hünersiz gün görmez . şenlik girer.Orta yolda arbang sınmasın.Talihlinin iki dostu bir gelir..Ongmaz yiğit. orta yasta hatınıng ölmesin. övüngeç göğe bakıp yürür .Orazası yok namazı yok. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Önerli örge yurer.Ötirikşi törge bir şıgar. eki şıkpas. hayatının ortasında karın ölmesin . önersiz körge kirer.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. ongmagannıng eki borışı bir keler.Orucu yok.Ongmas yigit. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Yalancının doğru sözü bile yalan .Ong kolıng man berseng.Hünerli başarıya koşar.Talihlinin evine düğün.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. talihsizin iki borçlusu bir gelir .Sağ kolun ile versen.Hünerli ölmez. sol kolıng man alarsıng. onggan avıl cemboylık. bahtsızın evine ölüm girer .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. sol kolun ile alırsın . mahtanış kökke karap yurer .Osal kisi ayagına karap yurer.Yolun ortasında araban kırılmasın.Onggannıng üyine kobız kirer. akılsız kızdıng törkini yok .

Oylamay söylegen. avırmay öler.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Söylegennen tıngla.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . kendisi gülen boş adam.Özi isine divana.Sirkeli tay at bolar.Sirkeli tay at olur. bilgennen angla. kisi isine kuvana.Özing arısang.Ekin dibi-sarı altın .Ötpes pışak kol keser.Sabrın sonu sarı altın .Söyleyenden dinle.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit. Kendi söyleyip.Kendin yorulduğunda. yoldasıngdı öldi dep bil. simgirikli bala er bolar. sümüklü çocuk er olur .Sabır tübi-sarı altın.Düşünmeden söyleyen (konuşan).Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Özi yıgılgan-yılamas.Kendi düşen ağlamaz .Kendi işini önemsemez.Sav baska-satlık maraz. başkasının işine sevinir .. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. halkı gülen hoş . bilenden anla . hastalanmadan ölür . yoldaşını öldü bil .Saban tübi-sarı altın.Kör bıçak kol keser .adam .

Sırıng aytpa dosınga. süygenimning süygeni. basıng tav bolar. dosıngnıng da dosı bar.Süymesing kelse.Söz sözü çıkarır.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye . üy sıpır.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Sıylasang sıy körersing- . türtkilese köz şıgadı.Sevmesem de severim. yumruk gözü çıkarır . ızı bir kuşak.Süt pen kirgen.Sırrını söyleme dostuna.Suvga süenme.(Sözün başı tel olur. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Söz sözdi şıgarar.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . yavga ıynanma.Süygenning asın duşmanday aşa. süek pen şıgar.Süt ile giren kemik ile çıkar .Sözün halkda yaşıyorsa.Suya dayanma.Sözing sav bolsa. dostunun da dostu var .Sözding bası bir puşık. sevdiğimin sevdiğini .Sevmediğin gelirse ev süpür .Söyley-söyley söz şıgadı. düşmana (yağıya) inanma .Süymesem de süyemen.Söyleye söyleye söz çıkar.. dürtüklese göz çıkar . arkası göl olur . ümırık közdi şıgarar. hatırın dağ gibidir .

dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri.İnek kabuğu diliyle bulur . çekmesini bilmeyen ipinden görür .Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Akıllı yiğit yönetici olur. çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org. bazıları da .Değer verirsen. Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir.Şaşpagan arımas. tarta almagan yibinnen körer. Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur. bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir.Şanışa almagan-iynesinnen körer.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. Şeber yigit malga ortak.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Şegertkiden korkkan.Şeşen yigit elge ortak.. değer görürsün .Çekirgeden korkan ekin ekmez . egin ekpes.

aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. Dr.çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. Aynı olaylar . Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. Sayın Prof.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi. Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür.değişikliklere uğrar. Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1. Bu da tabii bir durumdur.hayat tarzı” nı bulduk.hayat tarzı” nı . Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki. aynı manâlarla . Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2. zaman. bölge.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle.

tatları. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. Böylece. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. toplanıp yenecek hale gelir. Bu meyveleri büyüklükleri. Küçük farklar ise.fark kadardır Atalarımız. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. Büyük bir meyve ağacı düşünün. Ancak. kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . Nasıl ki bitkiler. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . o ağacın tadını. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. kokusunu. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz.

(I. Tavıklın tüsine tarı ener.körer.. (KNS.73 (Azeri.. ninniler.17 (Karaç. Aş tavuk tüşünde tarı .28)Kırım. Adam bolluk atlamından belgili.61 Nogay. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa. İşte bu kültür akışı. Aç toyuğ yuhusunda darı görer. (AHYÖ.bir yayılma sahasına sahiplerse. Tavuk tüşü – tarı bürtük. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak.113 (Dlt….çeneli.Kosov. (TIIM. kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır.(TASH.110 (Aç tavuk düşünde darı görür.201 .(ADS1..(NKÇ. türküler. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg.. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları .. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur. (KNS. Aç tavuk düyşünde darı görer..149 (Karaç. bokundan belli olur. Adam olacak çocuk..olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım.528. Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik .(ADS1.(i. Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.21)Özbek.158 (Bolur – boğundan belgili.ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır.189 .(DKTAD.. Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür.Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn.

(DKTAD.(Krgız.115 (Azeri.(ASD1. 77 (Kırım.43 (Kırım..(KNS.s. Cılamağan caşha cukka salınmaz.Kosov. Bolor muzoo bogunan. tüşmez endigi sekizge.2189 (Kazan.(KNS. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir).88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük. (NKÇ. Adam olacak çocuk bokundan bellidir. Yılamagan balaga imçek birmiyler. Ağaç yaşıkan eğilir .141 (Trkmn.103 (Karaç.44 .Kıbrıs. (KTADS. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın. Yaman addan ölüm yahşıdır.315 (Kıbrıs. (ITDA.112 (Azeri. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın.. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki. (TIIM.242 (Karaç..(KTADS. Bolcak oglan bolşundan belli.16 (Irak…. Adı şıkdı tokuzga.(NKÇ.63 .(KzTAD.(ITDA.264 (Insanın adı harab’a çıhınca.28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir.Yugos..( ITDA.292 (Kıbrıs. Birinin adı çıkacağına canı çıksın. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki.149 (Karaç.Yugos.(DKTAD. (AHYÖ.. Ağaç yaş iken eğili.. Çıbıklıkda bügülmegen. (KA.201 (Irak…..(TASH..203 (Irak…. kazıklıkda bügülmez..264 . Ağlamayan çocuğa meme vermezler.78 .. Ağlamayan uşağa süt vermezler.117... Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir. (TIIM.(ADS1. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. (HDD. (ITDA.

baştadır (Türki.326 (Kırım. (AVAS. (AHYÖ.Karaç. Aman şohung bolgandan ese. (AF. (ITDA.(DKTAD. (TIIM. Yaşda tügül.16 (Kırgz.(KzTAD. baştadır.205 (Irak…. basta.(ITDA. kasım 84 (Trkmn. Emgenmedik oglana emçek cok. başda bolar.243 .başdadı.. Iylabağan balağa emçek cok.(NKÇ.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. (ADS1. başdadı. Cılamagan balaga emşek berilmez. (MNS. Akıl yasta tuvıl. baştadı. kartda da tüldü .Kosov. Akıl caşda tuvul baştadır. değil baştadır.. (TIIM.. Akıl caşda. başda. (KA.(ADS1.153 (Bala ıylabay emçek kana.(NKÇ. yaşda olmaz.265 .199 (Azeri.235 (Karaç... Akıl yaşda. Ağıl yaşda deyil.37 .(Kırım. bolmaganı igidi.40 (Krgız... Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.(ADS1. Merdin tövlesi.. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar.. (TIIM.Kosov.çeneli.25 (Kumuk. (AF. 11 (Kazan.(DKTAD.149 (Ağıl başda olar. asıl taştan.201 (Irak……Akıl yaşta dögü. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki. (KA. igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese. 39 (Nogay.47 (Özbek.315 .138 (Trkmn. Akıl dil. namerdin otağından yahşıdı.184 (Uygur Ekil yaşta emes.. başta. Asıl başdan.123 (Azeri. (i. Akıl yaşda bolmaz. (KA. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. Agl yaşta emas. TK..

136 (Azeri. Bakraçına bagıp suvın iç. nenesine (annesine) bah kızını al. Tatangan kuturgandan beter.(ADS.350 (Ayagına kara da kımızın iş.. Anasına bak kızını al. gırasını görüp bızını al. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. (KA. (AVAS. (AHYÖ. Ayagın körip asın iş...(KTADS. (ITDA.Yugos.. bezini al. (TIIM.(NKÇ. (TIIM. Alışmış kudurmuştan beterdir. anasına bagıp kızın kuç(KzTAD. Alışmış -öğrenmiş. Akıllı duşman.. nenesine bah kızını al..265 .149 (Kumuk. Enesini görüp gızını al..134 (Azeri.(DKTAD. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse..(Kırım.133 .266 Türki.(DKTAD.294 (Astarına bah üzünü al. akılsıs dosttan kork (Türki. Nadan dostdan.Karaç.(ITDA.37 . Alınmiş kudurmiştan beterdir .153 .. (ADS. dana düşman yagşıdır. Su ahan arhdan bir de ahar. Alışmış kudurmuştan beterdir...265 (Kıbrıs.86 (Irak…. akılsız dostan iygidir.Kosov..208 (Irak….Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. 29 (Nogay.. kenarına bak bezini al.350 (Kazan. (AHYÖ. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım. anasın körip kızın al..(ADS1.Özbek. Anasına karap kızın al. Akılli duşmandan korkma... Akmak dostan akılduu duşman. (ITAD.(ITDA.205 (Irak…. aşına karap tuzun sal.kudurmuşdan beterdi.16 (Krgız.127 .30 (Trkmn.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn. Anasına bah. Kenarına bah bezini al. anasına kara da kızını al.(NKÇ. art tekerleği de oradan (geçer.... gızını al-gırağına bah..

(KzTAD.(ADS1. (TIIM..Nogay.179 (Baş nereye giderse. Atlar tebişir arada eşek ezilir. (KTADS.84 (Türki.30 ..(NKÇ.309 (Kazan.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan.23 (Krgız..29 (Kırım.25 Kırım. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat .. Iki at depişer. arka tekerlek de oraya gider.150 .(DKTAD.. Eki döö kağışsa.(DKTAD. Ayağıngnı tüşeginge küre suz.(ADS1. (KA.24 (Özbek. arada kara sinek ezilir) (Trkmn..(DKTAD.. Ayağını yorganına göre uzat. Arbanı al çarhı kirgen cerden. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer. Aldı tegerşik kaydan köşse..147. arasında eşek öler.. Ayağın corkanınga köre uzat.(Karaç.(NKÇ. arada eşekler ezilir.Karpanga garab ayağını uzat.Dlt…. Ayağını yorganına göre uzat..(DKTAD. (AHYÖ. ayak da oraya gider. orto cerde kara çımın kırılat.Kazak...Karaç.211 .150 (.(TA. Eki at tabanlaşsala. art çarhı da öter.192 (Trkmn.. Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç. 14 (Nogay. Atlar tepişir. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs. arada eşek ölür. (TIIM..songgısı da sonnan köşer.. (KzTAD.150 (Azeri.Iki deve döğüşür... Yorganına göre ayak uzak.75 (Kırım.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter. ((KTADS. (MNS.62 (Türki..s.342 .. Ön tekerlek nereye giderse. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer..

182 (Trkmn.(ADS1. Bal tutan parmağını yalar.(DKTAD. (TIIM. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz.30 (Kırım.(NKÇ. Azıcık aşım... (ITDA. (TIIM. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.. Azacığ aşım. Bal tutkan barmak yalar.64 (Kırım...69 (Kul kusursuz bolmaz. Bal tutgan barmagın calar (Kazan.. Bal diyenin bilen agız süycemez.316 . ağrımaz başım. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz.160 (Azeri.. (ITDA..201 (Irak…. kavgasuz başım (Azeri. Bal tutan barmağ yalar. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki.Yugos.114 (Özbek. ağrısız başım.202 (Irak….. (ITDA.158 (Karaç.150 (Karaç. Aç karnım.28 (Trkmn.267 (Türki.151 .66 (Kazan.. Azacuk işum..(KzTAD.. tinç gulağım..31 ..(DKTAD.As…. Ayıpsız dost isteyen.. (AHYÖ. (TIIM. (KzTAD..(ADS1. (AHYÖ.(ADS1.267 (Türki.Karaç.Karaç. Az aşım avrusuz başım.269 (Türki. dostsuz kalı.(DKTAD. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas..Aç garnım. Aç başım. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım.(Irak….. dostsuz kalır..(DKTAD...150 . Yorğanıva göre ayağıv uzak.. (ITDA.. Bal bal demekle ağız tatlanmaz.68 (Irak…. kaygısız başım. Ayıpsız dost arayan..(NKÇ.(ADS1. tınç kulağım. dinç gulagım. Azıcık aşım.153 .

Un mertebe ülçe..(ADS1. Bile tursang da sora tur.210 (Gılıç yarası biter. (TIIM. Biçak yarasi ceçer.(NKÇ. kılış yarası tüzeler.(NKÇ. Adamı kilinç öldürmez. süz yarasi ceçmes (Türki.(ADS1.(TA..s..Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez.(KzTAD... dil yarası geçmez.167 (Azeri.. avuz cara bitelmez. (ITDA. Bal tutan barmagını yalar.26 (Kılıç cara bitelir.56 (Kırım.(NKÇ.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir.(AHYÖ. Eki ölşe.. söz yarası bitmez. Bal tutkan parmağın calar. Kul yarası tüzelir.. Bıçak yarası geçer.264 (Hançer yarası sağalı.69 (Kırım.(NKÇ.80 (Irak….(DKTAD.203 (Türki. Kol carası keşer.. Tıg yarası biter. kılıç cara bitelir..33 . (HDD. (TIIM..38 (Nogay. Til yarası tüzelmes.356 (Kazan.. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış.. dil yarası sağalmaz...154 (Karaç. bir mertebe kis.Karaç. tahne söz öldürü.(DKTAD.167. Yüz ölç. (AHYÖ. söz cara bitmez .186 (Trkmn.(KzTAD. til carası keşmez.(Kırım. (TIIM.Kosov.61 .106 .Bal tutgan barmağını yalaydı. Bin bilsen de bir bilene danış.332 (Kazan. dil yarası sağalmaz. Kama cara biter. dil yarası geçmez.288 (Kıbrıs.27 (Özbek. til yarası tüzelmes.65 (Trkmn..490 (Azeri.. bir kes. dil yarası bitmez.81 (Nogay. bir biç. (ITDA. Bıçak yarası geçer..(DKTAD. (KTADS..(KNS. Gılınc yarası sağalar.

Birlik dirliktir.242 .Karaç..150 ..(NKÇ. (TIIM.. (KTADS. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki. Bu günün işini sabaha goyma. (AVAS.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder. (KzTAD.(Irak…... (AHYÖ.Kıbrıs..86 .64 (Türki.(KzTAD..(ITDA.271 . Birlikten dirlik olur.270 (Kıbrıs.34 (Kırım.150 . Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay.Yugos. Tiriliktin küçü birlikte.(TAÖ (Irak…. Birlik bolmay. insan insana kavuşur. adam adama govuşar.(ITDA. Bögünün işini yarına bıragma .36 (Özbek.(DKTAD..180 (Azeri.(ADS1.. Bugünün işini yarına koyma. (AHYÖ.. (AHYÖ. Dağ dağa govuşmaz.. (KTADS. Bu günki işi ertire goyma.. Birlikte tirlik (Kumuk. Bu günün işini yarına bırakma. Birlik tirliktir.. 16 (Nogay.165 (Kıbrıs..61 (Krgız. Kayerde birlik. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes... Tag tagka kavuşmas.Bugüngi işni ertaga goyma.…Türki. bir kes. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma. Birlikden kuvvet doğar.. (AF.Karaç.153)bkz:nerde birlik (Azeri. o yerde tirlik.. tirlik bolmas.. Dokuz ölç.196 ..304 (Kazan... kişi kişike kavuşur (Azeri.188 (Trkmn.Dlt….(KA. Tirlikting küşi – birlikte.350 (Kazan. Birlik hardadı. dirlik ordadı. Dağ dağa kavuşmaz. Bin düşün bir seleş.(NKÇ.(ADS1. belki yarın sana yar olmaz.(TASH.

(TIIM.. (ITDA. adam adamğa yoluğar. adam adama gavuşadı.196 .. (KTADS. adam adama govşar.204 (Irak….. edem edemge ilasar (Krgız. (AVAS. Eki too toşulbayt.204 (Köp damcadan köl bolar. cıyıla-cıyıla el bolur. 140 (Nogay.(NKÇ.276 .308 (Adım adım yol olu. (ITDA.. insan insana gavuşur . (TIIM.. (KTADS. Birin birin ming bolur.Kıbrıs. Dağ dağa kavuşmaz. Tama-tama köl bolur. Su damlaya damlaya göl olu. Damla damla göl olur.47 . adam adama kavuşu. eki el koşular.Yugos.. Il tükürse kül bulur. bir daha bin olur. Dağ dağle kavuşmaz. hiç dammasa çöl bolar. (KNS.(Köl da tama tama boladı..303 (Kazan. ağa ağa söl bolur.(Karaç.Tav-cavğa yolukmas.Kazak. damla damla göl olu.. insan insanla gavvuşr (Türki. Dama dama göl olar (Karaç.Nogay.138 (Tama-tama köl bolur.Azeri.(KzTAD.(KNS..Dlt…. Dağ dağa gavuşmaz.195 (Trkmn. düşman gözü kör olur. Damlaya damlaya göl olur.82 (Kumuk.151 (Özbek. (TIIM.(NKÇ.86 (Bir. Dag daga govuşmaz. Damlaya damlaya cül olur .61 .208 (Irak…. Tav tavga ılaspasa da. tama tama köl bolur . Köp tükirse köl bolar. adam adamğa tüber. (TIIM.72 .(NKÇ.. (ITDA. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar..Yugos. 24 .(ADS1.264 (Kıbrıs. Tav tavğa tübemez.. (KA.Tağ tağga gavuşmaydı.

Köp tükürse köp bolur.102 .88 (Türki.91 (Eceli gelen kiçe.(KzTAD.(TASH. (KNS.(ADS1. Dost başa bahar.83 .167 (Trkmn Altın yerde yatmaz . (ITDA. yagşılık – yolda. Eceli kelgen it camining duvarına siyer. Dost başa bahar.(HDD. 109 (Kırım. (KTADS. Duşpan ayakka. Dost başa. Dost başa bahar. Üttüü monçok cerde çatpayt. (OGZ. Çıçhannı acalı cetse.Karaç. duşman ayakka karar. dos baska karar.(ADS1. (KTADS. düşman ayağa bakar.(DKTAD.45 (Özbek. düşman ayağa. düşman ayağa (Türki. kedinin yoluna çıkar. damlacikdan sel olur (Uygur.. 106 (Karaç.278 (Kıbrıs..Damlaya damlaya col olur.41 (Kırım.323 (Kazan. 177 (Kumuk. Delikli taş yerde kalmaz. kidikni kuyruğundan kabar. Dus başka. Dost başga.. Delüklü taş yerde galmaz. (KA. Delikli boncuk yerde kalmaz. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer. Dosung başınga karar.. çobanın ekmeğini yer.. (KNS. (TIIM.189 (Irak…. Dos başka. (UAD.(NKÇ.Yugos. (AVAS. düşman ayagga garaydı.199 (Azeri.241 .. Dost başa düşman ayağa bakar.(TASH. duşman ayakka bağar. Teşik taş cerde kalmaz... düşmen ayağa.(DKTAD..46 .216 (Eceli gelen fare. 230 (Türki.210 (Azeri. 32 (Krgız. Teşikli taş erde yatmas. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç...70 (Kıbrıs.(TA.(ADS1.Dlt…. cavung ayağınga karar (Nogay.

(DKTAD.(TA.97 (Türki. eki kol betti yuvar (Kazan. iki kul bitni yuwa(KzTAD.(NKÇ. El eli yıkar.. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer.(ASD1.Kazak.. kol betni cuvar. iki el de döner yüzü yıkar. özüng tüsersing.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier. (AF.(KTADS. El üçün guyu gazan. 144 (Kumuk. 18 (Nogay. Eceline susayan köpek. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa.201 (Irak. (TIIM.46 (Trkmn Acalı yeten tilki. koyçunung tayagıga soyönör (Türki.352 (Dosınga şungkır kazba. Birevge uru kazğan.56 (Trkmn. özing atılarsıng.(NKÇ. (AVAS. El eli yuvar.284 (Kıbrıs.243 (Karaç. Kol koldı yuvar. El eli yıkar.. bet betge bağar.. el de yüzü yıkar. Kol kolnu cuvar. (ITDA.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır.46 (Eceli kelgen eşki. 44 .(ADS1.(KTADS. (AVAS. Kişige baz kazma. kesi tüşedi.(KTADS. 44 (Kol kolnu cuvar. iki el biğigin yüzi yuvar. iki el yüzi yuvar. Birevge deb kör kazba.77 (Kıbrıs. hinine bakıp üyrer. evvela kendi düşer.221 (Azeri.54 .(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar.323 (Kazan. şobanıng tayagına süykenir.(NKÇ..(NKÇ.. uzing tüşersing(KzTAD.Nogay..(DKTAD. özün tüşersin . eki de betni cuvar. El eli yuvar. Kul kulnı yuwa.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse. özü düşer. (OGZ..140 .220 (Azeri. El için kuyu kazan.27 (Kumuk. Kisige şunkır kazsang. Kol kolnu cuvar. 47 (Karaç. (AVAS. cami duvarına siyer.(KNS.

Geçmişe mazı diyeller.(TRAD.49 (Türki..84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz.(ASD1.Dlt…. Ertde turğannı erkek atı tay tabar.(NKÇ. Koy körmegen koy körse.(DKTAD.110 (Türki.269 (Kuyunu kazan içine düşer. erinmey yurgenning yurisi artar. sürüb otlatır. Erte turgan erding ırısı artık. Erte turgan col alır.(KTADS.341 (Kırım.42 . çekmiş çükünü koparmış.101 (Türki. Uzgan bulutnı tutup bulmiy.(NKÇ. Tünle yorıp kündüz sevnür.. Geçmiş yağmura kebe tutma.245 (Karaç. er evlenen döl alır.KNS. Kün körmegen kün körse. Erken kalkan (çıkan) yol alır. ((ASD1.(NKÇ..(NKÇ.71 (Irak…. (ITDA.84 (Nogay. Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma....Karaç.. (AVAS.(Irak….(DKTAD. El kuyusu kazan. urub tüyüb atlatır. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk.(NKÇ..(KTADS.353 (Kazan. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler..(KzTAD..30 At körmegen atha minse.297 (Kıbrıs. küçükten evlenen aldanmamış.306 (Erte turgannıng ırısı artar. içine kendi düşer.(ASD1.(NKÇ. Görmemişin oğlu olmuş. (kuvub. (49 (Nogay.49 (Erte turgannıng kısmet açık.(ITDA. Başkası için kuyu kazan özü düşer.284 (Kıbrıs. (ITDA. erte üylengen döl alır.227 Sabahtan karnını doyuran.1724 ... kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç.134 . kündüz çırak candırır.. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık.

(Karaç. vaynen geder (Kumuk. 206 (Irak…. kelir başha...286 . kündüz çıra yandıra. Haramdan kilgen haramga kite.(KzTAD. 42 (Nogay.254 .Azeri.. Gülme gonşına.. şaba şaba ötdürür. (ASD1.288 (Kıbrıs.(NKÇ. Ton kiymegen ton kiyse.56 Kırım.(KzTAD. (AVAS. 152 . Görmemiş. Gülme komşuna. Kün kürmegen kün kürse. Haydan gelgen hüyden geter.67 (Irak…. Haydan gelen huya gider.Yugos. sudan gelen sele gider.(DKTAD... Haydan gelen huya gider. Görgüsüzün bir oğlu olmuş.125 ..53 (Irak…. (AHYÖ. Haramdan kelgen haramga keter.245 (Azeri. (ITDA.(ADS1. colur başına (Türki. 188 (Nogay.. geler başına. ((KTADS. Gülme komşına.. kuvalap cürüp otlatır. gelir başına.. geler başına.(DKTAD.23 Koy körmegen koy alsa.. selden gelen suya gider.. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır.(DKTAD.45 (Kırım.... (ITDA.329 (Kazan. keler baska. Külme kartha.(KTADS. çeke çeke taşaklarını sökmüş.285 Kıbrıs. Aram kapşıktıng tübi tesik... Gülme konşuva... gördü gümüş. (ITDA.(NKÇ.116 (Türki. Külme doska. geli başıva. (KNS. Gülme gonşuna..(NKÇ. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar..(Nogay. oldu kudurmuş. (kaga kaga tozdurur. At minmegen at minse.318 (Kazan. (TİİM. Haydan gelen huya gider.324 (Trkmn. Haynen gele.

207 (Irak….274 (Işleyen demir ışıldar. ((AHYÖ.34 (Kazan.307)Kazan. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi.. (TIIM. büri yürür(KzTAD.Azeri.. 23( (Kazan.(TASH. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. kerben cüröt.. Işliyen demir paslanmaz.. (AVAS..(ADS1.80 (Kırım. It ürür.(DKTAD.(Türki.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di. kervan yürür. Yürgen taş şumarır...Karaç.. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi.277 Azeri. yatkan taş müklenir(KzTAD. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç.87 .. ((ADS1.57 (Irak….(ITDA. İt haplar.34 (Işlegen balta tot bolmaz.. Işde temir tot bolmaz.154 .. It üröt... Işleyen igne pas tutmaz Türki.49 (Krgız.Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir.153 (Özbek.. kerivan geçer. It ürür.276 (Kumuk..(KA. Işleyen demir pas tutmaz.(ADS1. (ITDA.133 . It üyrer.292 (Kıbrıs.(TASH. yamanlıkka yahşılık .191 (Trkmn. Işleyen demir pas tutmaz.. (TIIM. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay.(NKÇ.(KTADS.. karvan yürar..Yugos. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.(NKÇ.86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz.292 Türki.. It ürür.. kerven geçer.(NKÇ.. Işlegen temir ışıldar.. It hürer kervan geçer.

154 . balık bilmezse halik bilir. Iyilik et denize at. Çavka balasına “çımmakçığım”.197 Trkmn. Eyiliğ et at deryaya. Yahşılık gıl daryağa taşla.25 (Krgız.ir kişining işidir(KzTAD.(AHYÖ.76)Özbek.284 Karaç. balığ bilmezse Halik bili.197 (Trkmn... Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.deydi (Karğa balasına: “çımmağım”.92 Irak…..(ADS1.(KA. (KA. Karga yavrusuna bakmış. Ayu balasın appagım. kirpi va balasına “cumuşakçığım” .. ((TA.210 (Irak…. balık bilmese Halik bilir(KzTAD. balıg bilmezse halığ biler. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir. Yahşılığ ele balığı at deryaya.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir.(TIIM.(DKTAD. balığ bilmasa halıg bilar.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür.(TIIM.. “benim ak pak evladım” demiş. Yahşılık et de derya at... ((KzTAD. Igilik tas bolmaz (Kazan.134 . kirpi balasın cımşagım dep süyer.76 (Özbek.52 (Kırım.(ADS1.(ITDA.154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt. (TIIM.(NKÇ.. balık biler.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”... haraplığa eyiliğ mert adamın kârı..(ADS1.. -dey edi.282 (Türki.. ((ITAD. balık bilmese halık biler.60 Kazan. Karga da balasına “appağım” dir.(NKÇ. kirpi de “yumuşacığım” dir. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir. Karga süyöt balasın “appağım” dep.282 (Türki..Karaç. -dey edi. Yahşılık kıl da deryaga sal. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir.277 (Azeri.

160 (Türki.77 (Krgız. Kesi cığılgan caş cılamaz . Ölgen sıyır sütlü bolur. Öz gözünde tiri görmür. Garda da öz balasına ap-ağım diyer.72 (Kırım. (KA. Özi yıkılan çaga aglamaz.353 (Kazan.(I.288..(KTADS.(TASH..(KzTAD.147 (Trkmn.. Cogolgon bıçaktın sabı altın. elin gözündeki çöpü görür. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.127.7 (Azeri... teve boynun eğri tir. Közünde teregi bolgan.(TA. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi.126 (Dlt….. Yugalgan pıçaknıng sabı altın..85 (Türki..73 (Kumuk.206 (Kıbrıs. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD.. ((ADSII.s.Trkmn.(TIIM.(AHYÖ.78 (Trkmn. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.(NKÇ.Karaç..776.Karaç.(KzTAD..74 (Kırım.152 .. Yılan kendü eğrisin bilmes.. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ.(ADS1.79 (Ülgen sıyır sütli. 38 (Kazan. özge gözünde gılı seçir. (AVAS. Özü cıgılgan cılamaz.. Kendi düşen ağlamaz. Iyten pıçagıng sapı altın. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.292 .1355 ... Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür.29 ..5778 (Deve kendi kamburunu görmez. karşısındakininkini görür.Karaç.(ADS1.(TAÖ Türki.(Nogay. Kendi gözündeki merteği görmez.(DKTAD..(DKTAD. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur. ülgen katın kutlı.(NKÇ.

(TIIM. (AHYÖ. Gızım sanga aydayın. gelinim. kilenem hin tıngla .. Kızım hinge eytem. sen eşit.(ITDA. (KA. kızım sen tıngla. ((KTADS..369 (Gavurun ekmeğini yiyen..(NKÇ. Kızım sınga eytem.(KzTAD.81 (Kumuk.138 (Trkmn. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür.Yugos.151 (Karaç.Kırım. Kızıma süleyim.238 (Karaç.. anı cırın cırla. Kızım sınga eytem... 307.. öz ayıbın körgende kör boladır (közu.Kkalp. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler. 15 ..Özbek. TKA..Kızım sağa aytaman. (AVAS.277 Kıbrıs.786 (Azeri.. (ADSII. El ayıbın körgende dört boladır közu. Kızım saga aytaman. (DKTAD. (KTADS.(ASÖZ.(AVAS. Kızım. sen tıngla. Gelinim sagan aytam.(DKTAD. anla). Düye öz boynunıng egrisin bilmen. Baka mayrığın bilbeyt. kilinim sin tıngla .173 ..Bkırd. sanga aytama.(NKÇ.Kızım senga aytaman..(TAÖ (Irak…. kelinim. celınım anlasın (Türki. Gızım sene deyirem. cılandı iyri-iyriy deyt.. kelinım sen tıngla.Tatar.38 (Trkmn.. gelinim sen eşit. gelinim sen anla. kelinim sen tıngda (Kıbrıs. yılana egri diyermiş. Kızım sana söylerim... Kızım sagan aytaman. gavurun kılıncını çalır.(ADS1.(N. Deve öz kamburun görmez.206 .155 (Türki. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit..Yüce.47 (Krgız. kilinim sin tıngla.155 . gelnim sen düş. Arbasına mingenni yırın yırlar...53 (Kumuk. Kimni arbasına minseng.... kelinim sen eşit (Kazak.31 (Kazan.53 (Kırım.

Çimın arabasına binersın. Koyun can derdinde. Mıhman mıhmanı gıshınar. kasap may peşinde.(KA.(ADS1.82 (Trkmn..319 (Azeri..(TAÖ (Irak….149 (Türki..219 . Keçi can hayında. Misafir misafiri istemez.1490 (Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz...152 (Kırım.(KTADS.143 (Türki. Kor ne ister. konakbay alayın süymez.296 (Kıbrıs.. onun türçüsüni sülersin (Türki..792 (Azeri.(KzTAD. itçige may kaygı. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar. Mısafır mısafırı sevmez.(DKTAD.284 (Kıbrıs. eesi baarın da süybeyt..152 (Kazan. Kör ne ister iki göz. (TAÖ (Irak….(ADSII. (AHYÖ. Körün da istediği iki göz. kasap pim vayında.46 (Trkmn. Geçee can gaygı. Kunak kunaknı süymes.. ev sahabı her ikisini de..Kosov. (AHYÖ. öy eyesi ikisini hem.... biri eğri biri düz.(KTADS.. Tangrı berdi eki köz.(ADS1.73 (Krgız.(ADS1.55 (Kırım. iki göz.284 .(Kırım. (ITDA. kasap yağ derdinde.173 (Irak…. Müsapır müsapırnı süymez.86 (Irak….(DKTAD. (ITDA.(TA. ev sahibi misafirden hoşlanmaz.. Konok konoktu söybelt. ev issi ikisin de sevmez.biri eyri biri düz.(DKTAD... Kuyga can kaygı. (OGZ.301 (Azeri. (ITDA.. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar.58 (Kırım. üy iyesi birsin de süymes.(KTADS..(DKTAD.300 (Kıbrıs. Körün istediği bir göz.. Geçi can vayında.. Eşki can dertinde. ev sahibi ikisini de.(KzTAD. gessab piy arzular. 148 (Kazan. iki göz olursa ne söz.. Yeyici yeyiciden. Gonag gonağı sevmez.(ITDA. Sokur tiledi bir köz. keçi can derdinde. Kasap yağ derdinde.. gassaba yag. Körüng bir dilegi – iki gözi.305..158 (Trkmn.

(Türki.322 (Kumuk.323 (Azeri. sonı orarsın. ondadır dirlik (Türki.87 (Irak…. onu alırsan. (AVAS. Birlik harda..Kıbrıs.301 (Herkes ektiğini biçer. Nerde birlik.74 (Trkmn. Ne ekersev onu biçesen.(TA. Birlik-tirliktir.. (AVAS.. Tiriliktin küçü birlikte. (AF.(KzTAD.(NKÇ. Ne ekersen onu biçen .84 (Neme ekseng.. ortaklıkdan ayrıldım.. orda dirlik. Herçez ektigini biçer . 16 (Kazan. Nerde ise birl’ık... Her kim öz ekenini orar. 16 (Birlik bulan el yaşnar.61 (Krgız. ortaklıkdan ayrıldık. Birlikde – tirilik.(ADS1. Ne ekersen onu biçersin. (AVAS.(KzTAD.. 38 . (AVAS. (KA..180 (Karaç. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan. Ne çaçsang..(DKTAD.(TA.61 (Kırım. dirlik orda.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki.64 .. 44 .Yugos.235 (Karaç. (ITDA. 83 (Kumuk. Kayerde birlik... Öküz öldü ortaklık ayrıldı.Kosov.544 (Kıbrıs. (KNS.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz. Ögüz öldü. o yerde tirlik.(TASH.(DKTAD. Ne ekseng onu pişersing. (KTADS. Ni çeçseng şunı urursıng.. Birlikden dirlik olur..Nogay. Ögüzüm ölüp.34 (Kırım...289 .(ITDA..(ADS1.

guyruğına gabag asar..82 (Irak…..(KTADS. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi.67 . ortakcılık bozuldu. ((ADSII.308 (Kazan.Kazak. Şegertkiden korkkan...(ADS1. sen anı aş bla ur. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay. (OGZ.... Bödeneden korkkan tarı ekmez.. Ögüz öldü ortak ayrıldı. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs.. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan. Sana taşla vurana sen aşla vur. Serçeden gorkan.342.345 (Azeri.(NKÇ. Serçeden korkan darı ekmez..(NKÇ... Donguzdan korkan darı ekmez.177 (Türki. Sıçan deliğe sığmamış.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez.(TA. (KA.148 (Trkmn..1750 ...276 Türki.. Gurddan gorhan goyun sahlamaz.65 .39 (Kırım..79 (Kazan.(ADS1.(KzTAD. bir de kuyruğuna kabak bağlamış. (AHYÖ. Çegirtkeden korkkon egin ekpes. Birev seni taş bla ursa. (TIIM. Suv birmeske süt bir (Karaç.151 . 103 . Çikirtgeden korkkan igin ikmes. Su vermezse süt ver. Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.35 (Krgız. Taş blen atkanga aş blen at.(KTADS.Karaç. darı ekmez.(Kırım.871 (Azeri.Karaç.(KzTAD.78 (Kıbrıs.(DKTAD. Öküz öldü.. (ITDA...Dlt….(DKTAD..195 (Türki. Dilkü inine sığmaz. egin ekpes.

352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar.304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar. Yahşı söz yılandı innen şıgarar.. (AVAS. Sürüden ayrılanı kurt kapar.66 .Dlt…. 308 (Kıbrıs. ğalvur bağlaydı dümüğa. Hakıllı buzav eki ananı içer. Iesiz malnı börü aşar. Tatlı til yılannı üninden çıgara.. (KTADS.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. 50 (Nogay.. (AVAS.(HDD.359. Sıçgan iniga sığmaydı.(ADS1.333 (Kazan. (TİİM. bölüngennı börü aşar.(NKÇ.(NKÇ. 195 .. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.159 (Karaç. Tılın tirgike tegir (Azeri. 14 (Nogay.194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz.(NKÇ. (DKTAD. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki.... 132 (Karaç. (DKTAD. (ITDA. 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer.Ayırılgan el azar.(KzTAD.187 (Türki.. bölünngenni börü aşar.. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar.1882 . Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar. Sürüden ayrılanı kurt yer. Sürüden ayrılan goynı gurt iyer.Özbek.Yugos. koşulgan el ozar. 24 .302 (Yalgız koydı böri aşar. 55 (Kumuk. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar. bölingendi böri er. (NKÇ. bir de götüne kabak bağlar. 15 (Kumuk. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır.. 180 (Trkmn. (AHYÖ.Kırım.. Ayırılgandı ayuv er.(ADS1.(KTADS. ((TIIM. ayrılgannı ayığ.(MNS. (MNS.57)Özbek. (TİİM.

(ITDA. dokluk gadırın ne bilsin.276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı. Toh olan ne bilsin acın halınnan.(NKÇ. Dokun açdan habarı yok. (TIIM. Avrugannı sav bilmez.367 (Dlt…. Aç kadırın tok bilbeyt... tok bilmaydı. (OGZ... Ulular sözin tutmayan ulaya galur.(ADS1..Yugos. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. Tatlı süz demir kapilari açar .(KzTAD. aç karınnı tok bilmez. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. 59 (Karaç.263 .(ADS1.Kosov.. (ITDA.(NKÇ.. Açnıng halını.(AVAS.204 (Açlık cebrin çekmedik.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes.(TAÖ (Irak….60 .235 (Trkmn.(DKTAD. (I304. Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır . (TIIM.. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas.. (KA. (ITDA.Tatlı süz demir kapilari açar . Kart aythannı etmegen – kartaymaz. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki. 19 (Kırım.311 (Acın tohtan ne habarı var.132 (Özbek.. (KA. (AVAS. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat. Ulugnı uluglasa kut bulur.Güler yüz.Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki.(TA..Btrak….309 . (ITDA.81 (Kumuk.70 (Irak…. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.182 (Trkmn.23 (Krgız.16 (Azeri. Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz.(Krgız.363 (Karaç. Tok acın halinden bilmez.

(KNS..67 (Tav başında tav bolmaz.(ADS1..154 (Karaç. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter.92 (Trkmn. Edem sözi tas yarır..35 (Kırım.Yalgız söylep söz bolmas. yalgız kazık kos bolmas. cangız terek bav bolmaz.(KTADS...310 (Türki.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar.367 (Ummadığın kütük araba devirir.(NKÇ.34 (Yangız terek bav bolmas..tıkaç) bulmas. Ulının diyenini etmedik uvlar. Ummadık kütük araba devirir.192 (Nogay.. (ITDA. (ITDA.(DKTAD.. (KzTAD. Ummadığın taş baş yarar. Yalngız goldan av çıkmaz.(AVAS. Cangız ağaş calbarsang canmaz.(KNS. Ummadığın taş. Yalğız elden ses çıhmaz. Tek elin sesi çıhmaz. Ummadığın taş araba devirir (Türki. Cangız taşdan kala bolmaz.92 (Irak…. (ITDA.Ummadığıv daş baş kırar.(TA.(TASH..376 (Azeri.316 (Kırım. Yangız taş kala bolmas.(ADS1.(TA.(Trkmn...Yugos. yarar baş . Kicicik daş baş yarar.211 .(ADS1.. tas yarmasa.67 (Umulmadık şotuk arba avdarır. Kişkene şotuk arba avdarır. (TIIM. Yalnız taş duvar olmaz...209 (Kıbrıs..(DKTAD.383 .68 (Kumuk.Btraky. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?..37 (Trkmn....91 (Türki. bas yarır. yasırtın işken as (bolmas..(AVAS.. (AHYÖ.34 Nogay.(NKÇ..208 (Irak….333 (Kazan.(DKTAD.

26 (Azeri.149 (Trkmn. ol da anı teşigine bite edi.39 . (AHYÖ...(KNS. kör gözden bile yaş çıkar. fukaranın canı çıkar.360 (Kazan.93 (Irak….152 (Karaç. kış arkandan ürker..(KA. (TA.(NKÇ. gider burnu önünde biter.(KTADS. (ITDA.(TA. ipten de korkar.(III. duğuma da anı teşigine bite edi. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-. Ilanın yarpızdan zehlesi geder. kança barsa parpus utru kelür.(TA. o da burnunda biter.39. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. kısta arkannan korkar.. Yılanıng yigreneni narpız.291 (Kıbrıs.291 (Türki. Meram etseng sokur közden caş şığar. 72 (Krgız.28 (Nogay. Ihlas bilen aglasang.(KzTAD..(ITDA. 97 Cılan duğumanı süymey edi.(Dlt….244 (Karaç. (AHYÖ.(TASH. (DKTAD. Çındap ıylasa. Cay cılandan korkğan. Ilan yarpızdan haz etmez. Kök arıglayınca arığın canı çıhar. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter. Yılan sokmuş. 150 (Karaç. 84 (Kazan.(NKÇ.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Yılan yarpuzdan kaçar. (ADS1..(KNS. Bay hakın berginçi carlı canın berir.40 (Türki. ol hem hinining agzında gögerer. (AF. Kurkkanga kuş körüne. sokur közdön caş çığat.Can avrusa sokur közden caş çığar..(TASH. Ayu duğumanı süymey edi.64 (Karaç.. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga.. Yazda yılannan korkkan. Zenginin keyfi gelinceye kadar. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.. (KNS.71 (Azeri..(NKÇ. 150 (Kırım. (KzTAD.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar.243 (Azeri.93 (Irak….(TASH...194 (Türki. (110 (Trkmn. (korkana her şey çift görünür).

29 (Kıbrıs. carlını canından çığar.(DKTAD.(Baynı kübüründen çıkğınçı...Gagau.(NKÇ. 19 (Kırım. fukaranın göbeği düşer. Zenginin gönlü olana kadar. fukaranın canı çıkar . Barlınıng kiypı kelgeşi.231 .Zenginin kefi gelince.40 (Kumuk.Btrak…..(AVAS. Baynı kepi kelginçe. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- .Ağanın keyfi gelince.(KTADS. carlınıng canı şıgar. yarlını canı çığar.

F.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk. s.Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu. Nuri Yüce.Fazıl Tülbentçi. Faruk Kadri . Maarif Neş. Ank. TDK Yay.3090 KAYNAKLAR . Vagif Veliyev. Haz. Bakı 1985. II. 1979-1983. XVII-XXI/1-2.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım.. TGK Yay. 1970.Baskı.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. 1991.Ata Sözleri.sh. Ve Aka Kitabevi.1 Prof. İnk. Türk Kültürü Araştırmaları.Dr. Mahaçkala.TDK Yay. İbrahim . Ankara. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri.1983.Dr. Ank. Ehliman Ahundov. 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan. 120 s .Abdurahim Abdurahmanov. Türk Kültürü.2 Araştırmaları.1978. Saim Sakaoğlu. Ömer Asım Aksoy.Azerbaycan Folkloru. Müstecib Ülküsal.. Prof. 256 s .Dr.1983 Prof.(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar.

Çerkessk 1990. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Dr. Azret Holaev. Ağustos 89.. Bahü 1987. Galeri.. .Malkar Nart Sözle.320 s Karaçay Nart Sözle. 251 s Nakıl Sözler. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi. s.Balasagı 1991.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler. ME. 64 s . Aydın Oy. Bilgehan A.1974. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I.İ. Kültür Bakanlığı. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii.Oğuzname. İst. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler. A. sayı:61.Kırgız Atasözleri. Maarif Neş. Elbrus Kitab Basma. Gökdağ. TDK Yay. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. 1985. Gökçeoğlu. 234 s .Arkadaşları.Ankara 1968. İst.Battal Taymas.Fen-Edb. Vasfi.Fak.1992.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü.1986.Hekimov.Türk Atalar Sözü Hazinesi.Kültür Yay. TDA.s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri. Ülker Yay.. Bakı 1986. Erz. Ayşegül Üstün. Hilmi Soykut. İst.A. Cusup Balasagın.. Fuzuli Yay.Ü.Basımevi. Cengiz Ketene. Aliylanı Soltan. 392. İst. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi). İhsan S. ve.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. 144 s .I. 1972..Tarih Boyunca Türk Atasözleri. 368 s .129-168. M. M. Haz. Alieva A.

TFA. Atasözleri bir toplumun derin manevi. sayı:75.Türkistan İle İlgili Makaleler. Kültür Bak.Emgek eginde kalmas (I. Kurtuluş Öxtopçu. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER.159-190 Türkmen Atasözleri. s.1992.Karı öküz balduka korkmas (III. TDA.s. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s.Hasan Ülker. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. Ağustos 92. tarihsel ve mitoloji bilgilerini . TDA.Yayınları. Çağatay Koçar..8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri.Yay.. sayı:79.67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler. Doğu Türkistan Vakfı. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz .96-104 Yorum yapın Ocak 6. s. İlhan Çeneli. Bilgehan Atsız Gökdağ.birleştirirler.. İst.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri. Ankara 1991. Eylül 1977. sayı: 338. Aralık 91. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (.

yalapar ölmes (III.öldürülmez Yazmas atım bolmas.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan.anlaşılmaz. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa.tükürse.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas. 439) (Kişi göğe (. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . yüzüne düşer (. 20) (Çok söz (. yalım kaya yıksa bolmas (III. 81) (III. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. ölmez Yaş ot köymes. 132) (III. 355) (Uygun olmayan (. yaragsızda yar bolmas (II. elçi ölmez. yañılmas bilge bolmas (III. (. (. 59) (Şaşmaz ok olmaz.İm bilse er ölmes (I. 47) (Yaş ot yanmaz.

fertlerinin cinsel. çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . sosyal. eğitimle ilgili. Hayatın gerektirdiği dinî. kan bağlılığı.manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”.olarak varlığım sürdürmektedir . ekonomik. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. Deyimler de. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan. yol gösterici nitelik kazanmış. ekonomik. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. psikolojik. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum .kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır.

Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır.ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun. .kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . bütünleştiren bağları. sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda . AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması.Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme. Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken. Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu.“Bekârın parasını it yer.bize yol gösterebilir I. . Türk kültürünün bir ürünüdür.bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür .edebiliriz İkinci olarak.“Bekârlık maskaralıktır” .“Bekâr gözü kör gözü” . Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit . Türk toplumunu ve ailesini birleştiren. sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. yakasını bit” .

Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. Gökalp’ın bildirdiğine göre.“Erken evlenen döl alır. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir. hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi.. (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe.“Varsa eşin rahattır başın.“Onbeşindeki kız ya erdedir. Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez.“Erken evlenen yanılmamış” .“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir. yoksa eşin zordur işin” . Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı. (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır.“İven (acele eden) kız ere varmaz. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür.“Demir tavında.“Kız beşikte çeyiz sandıkta” . çocukları hakan olamazdı. ya yerde ” . kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir. erken kalkan yol alır” . :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir . mirasdan hak alamazlardı. dilber çağında” . çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır.

“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır. Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır. bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur. Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine.“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” . kadını kökten al” .. ikisi belâdır” . gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır. Eşler arasında denkliğe özen gösterilir. gül ağacından odun” . Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere.“Pekmezi küpten. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. kulak ile işitsin” .“Kadının biri alâ. Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır. “(Merter 1990: 29.“Davul dengi dengine çalar” .“Kız alan gözle bakmasın.“Ergen gözü ile kız alma. ya zurnacıya ” .“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” . kendinden büyüğe kız verme” . 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları .“Kendinden küçükten kız al.“Bir eve bir baca. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar . genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da.

evi yuva haline getiren. :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir .“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa.“İç güveysi iç ağrısı” . saklaması kolaydır” . Bu yalnız kırsal kesim için değil. kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” . AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A.“Kadın var ev yapar.“Baba ocağı” II.“Asili alması zor. ya koyun güttürür. Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir. genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir.“Evi ev eden avrat (kadın).. ya kuzu” . Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır .“Dişi kuş yapar yuvayı. baba. kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır.“Kadın erkeğin eşi.çıkmaktadır.“Lafın azı uzu. Çünkü.“Kadınsız ev olmaz” .“İç güveysinden hallice” . evin güneşidir” “.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. kadın var ev yıkar ” . içini. Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür. yurdu şen eden devlet” . Ailede en büyük rol kadına verilir. çobana verme kızı. aileyi birbirine bağlayan kadındır .“Kızı ver. kadın ön plana . köprü kes” .

(Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi. tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda.“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” .eder. Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır. kadının yeri evidir.“Anadan olur dana. Bulgular kadının eve bağlı.“Ana evlâdından geçmez” . hamurdan olur maya” . çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. aklı kısa” . Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine . kadın yettirmeyi bilmelidir”.“Ağlarsa anam ağlar. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret .“Kadının bir aklı.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” .“Avrattan vefa.“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” . Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” . Bağdat gibi diyar olmaz” . erkeğin dokuz aklı vardır” . zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır.getirmektedir .. bağımlı konumunu yansıtmaktadır. gayrısı yalan ağlar” .“Kadının saçı uzun olur. erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir.“Analı kuzu kınalı kuzu” .“Ana gibi yar. “Anasız çocuk evde hordur.

Çocuk evde aileyi tamamlar. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir . Böylece hem ailenin ya da soyun . evlâdın yoksa bir derdin var” .zamanda statü kaynağıdır .“Evlâdın varsa başında derdin var” .hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır.“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır .“Oğlanı kızı olmayan avrattan. eski hasır yeydir” .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” . babayı düşkün eder” .“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir.“Çocuk evin meyvesidir” . büyüyünce de yaşlılık güvencesidir.“Çocuklu ev pazar. özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir.“Baba ocağı” .“Evlâdın varsa bin derdin var.“Çok çocuk anayı şaşkın. aynı . çocuksuz ev mezar” .“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” .“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” .“Evlâdın var mı derdin var” . fakat.

çünkü ele gidecektir. her evde yoktur” . modernleşmesi. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B. yüzyüze. Erkek çocuğun değeri yüksektir. er karı doğurur” . Türkiye’nin sanayileşmesi.“Oğlanı her karı doğurmaz. erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır.“Kız doğuran tez kocar” .Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar. hem baba adını. hem de anne babaya statü kazandıracaktır. sıcak. “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” . yani. kız doğuran dövünsün” . kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. eğitim düzeyinin yükselmesi.“Oğlandır oktur. çünkü ondan beklentiler çoktur. Kâğıtçıbaşı’na göre. Aile içinde birincil ilişkiler.“Kız evde olsa da elden sayılır” .“Oğlan doğuran övünsün. “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. samimî. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi. soyunu ve ocağını sürdürecek.

kardeş gibi yâr olmaz.“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz. dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir . Hele evde kadının otorite kurması hiç . Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir. Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. ana baba hiçbir yerde ” . “Erkeksiz ev.“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim .tasvip edilmez .“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği.önemlidir. anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar.“Kardeşten karın yakın” .1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir .“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” . yar başında tutmuş” . Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır. toplumsal birlik. Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.“Kardeş kardeşi atmış. koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker.“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” .“Bir adamın karısı onun yarısıdır” .

“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” .“Meyve ağacından uzak düşmez” .“Kadını yeşil yaprak eden de kocası. orta tabaka mensubu olmak gibi. Meselâ. huydur geçer” . Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir.“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” . Ailenin sağladığı . cinsiyet.“Soydur çeker. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir . doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur. o da sever oğlunu” .“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır.“Kocana göre bağla başını.. Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder. kara toprak eden de kocası” .2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. Ankaralı olmak.“Sen seversen oğlunu.“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi . Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir. Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur.“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” .

“Atalar çıkarayım der tahta. Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı. kötü evlât rezil eder”. döner dolaşır gelir bahta” . “Doğan anası olma. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir. “İyi evlât anayı babayı vezir eder.“Ana baba ile iftihar olmaz” . hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir.statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar.“Ata dostu oğula mirastır” .“Dedesi koruk yemiş.dile getirmektedir . Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın . arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar .“Babadan mal kalır. meslek. oğlunun dişi kamaşır” .“Ata malı mal olmaz.önemi de vurgulanır . doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği . diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir. çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler.“Babası ekşi elma yer. Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir. kendin kazanmak gerek” .

“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır. er karı doğurur” atasözü bu .“Oğula devlet gerek ise. saygılı davranmalıdırlar .dikkati çeker. erkek çocuk baba ile özdeşim kurar.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir. erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz.“Kenarına bak bezini al. kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı . diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında. fakat ebeveyn daha vericidir. Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir .“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı. Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile.“Oğlan babaya kız anaya çeker” . Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde. anaya ataya hürmet eyleye ” .“Ana ata önünden geçmek hata” .“Ana baba duasını almış” .“Ana baba bedduasını alan onmaz” .“Ata yolu doğru yoldur” . anasına bak kazını al” . Çocuklar özellikle evlendikten . Çocuklar anne babaya hürmet etmeli.Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de.

işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir .“Bir baba dokuz oğlu besler. karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât. küçüğü evlât yerine .babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler .“Ana analık olursa. Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne. baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. çağırmadan kalkan avrat. bir yüksüklü anam kalmak yeydir” . durma sat .“Oğlun güder. dokuz oğul bir babayı besleyemez” .“Baba öksüzü öksüz değil. kocasını saymayan avrat.bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir .3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez.“Baba borcu evlâda düşer” .“yürüyen atı kapında tutma hiç.“Doğurdum oğlum oldu. oğul hizmet” . üvendere ile” .“Baba himmet. eşitlik” duygularını kazandırdığını. oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir . evlendi komşum oldu” .“Babası oğluna bir bağ bağışlamış. Irak gibi diyar olmaz” .“Yüz koyunlu atam kalmaktan.“Buyurmadan tutan evlât. anne.sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta. çocuk yanında kardeş de ikinci . “Kardeşin büyüğü peder.“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma. baba. ana öksüzü öksüz” .“İnsana kardeş gibi yâr.

“Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir . söylendikleri bağlamda .“Oğlan anası kapı arkası. ne unduğunu” .“Dost kazan. anan düşman doğurur” :Akrabalık . dönmüş yine kucaklamış” . oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından. ne onduğunu ister” . Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır .değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar . “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü .“Akraba idik akrep olduk biz bize. erkek hısmı sinek avlar” . beyin hısmı gelince dişler takır takır” .“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler.“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır.“Allah kardeşi kardeş.“Hısım hısımın ne öldüğünü ister. kız anası minder kabası” . ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” . keselerini ayrı yaratmış” .“Karı hısmı alay bağlar.vurgular.“Kardeş kardeşi bıçaklamış.4• Et tırnaktan ayrılmaz”.“Kardeş kardeşin ne öldüğünü.geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz.

“Gelinin dini yok.Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir .“Elti eltiden kaçar. velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. fakat ailenin devamında.“Ortak/Kuma gemisi yürümüş. elti gemisi yürümemiş” . görümceler bayrak açar” . bir aile düzenini. annelik rolü ile ön plana çıkıyor. kısacası aile içindeki rolü çok önemli. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar . Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi.“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. her dediği gerçek.“Görümce. aile üyelerinin etkileşiminde.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . henüz .“Kaynana dırıltısı” . her dediği yalan” .“Teyze ana yarısıdır” . Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. Erkek evde reis rolündedir.“Gelin çiçek. eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir. kaynananın imanı” . Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır . kaynana yılan.“Amca baba yarısıdır” .

Ankara: . 1981 BAŞARAN. b.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY.yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. 3. “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” . bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel . iç ve dış göçlerin artması. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür. 1984. Fatma. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Ömer Asım..145-160 . Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın . Türkiye’de Ailenin Değişimi.kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. ss.Türk Dil Kurumu Yay.tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.. sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden. . özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan.. Cilt: I-II. doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması.

“Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen .İ.Aka Kitabevi. (Haz: Mehmet Raplan). 1990 TÜLBENTÇİ. Ankara: T. * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am .DPT. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay. .T. 1976 KÂĞITÇIBAŞI. Türkçülüğün Esasları. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.C. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. ss.Değişmeler.. Ziya. Çiğdem. İstanbul: Remzi Kitabevi Yay.. Ankara: . . İstanbul: Kültür .1984.C. 1993 Doç. İnsan Aile ve Kültür. 131-143 KÂĞITÇIBAŞI. A Dictionary of Turkish Proverbs. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.Dr.K Raporu.Bakanlığı Yay. Metin.. VI. Feridun.. 1963 YURTBAŞI. Türk Aile Yapısı.. 1989 GÖKALP.1990 MERTER.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. İstanbul: İnkılâp ve . Türk Atasözleri ve Deyimleri. Çiğdem.News. Ankara: Turkish Daily . Feridun Fazıl.

O halde her yazarın. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. korktuğunu. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. ağzını sil de söyle. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. Bak evlat. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. Deyimler. yanmakta. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. mutlu olmanın.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. her ozanın “Lafını bil de söyle. . öbürü de kaygının. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. ayağını yorganına göre uzat . nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. savaşlar. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. Sahnede iki kız. dersem karşıma çıkan deyimdir. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. Birincinin oynamakta olduğunu. Ama her deyim.Deyimler. korkunun somutlaması. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. öbürünün iyice telaşlandığını.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade.dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. Almanca’da “gökten kedi. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . Göçlerle biçimlenen bir yaşam.

deyimler üretmeye devam ediyor. Türk gibi sigara içmek. Türk gibi konuşmak. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. Böyle düşündüğüm için. Bir yazar. *** inadı. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü.Türk Dili Dergisi. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü . Dileğim. dalaşma yok. bir eksi koyup geçin. bakalım ne göreceksiniz. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler.. inceldiği yerden kopsun. somutlamalarımızın olumlu olmasına . acı. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. Arada hiçbir çıkar çatışması.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. *** azabı çektirme. Tepeden tırnağa karamsarlık. *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. Sayı Dil. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. 16. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. Bugün de deyimler üretiliyor.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca.

Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri.olanaklardan yararlanarak gitmek . ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır. Behramoğlu’nun .Adı batasıca: Ölmesini. Demokrasi kültürünün oluşmasına bir . bir böyle bir şöyle . öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . .yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim. yergiyi şiir .olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir . kendi koşullarındaki . o durumu . çünkü A.davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer.katkı da bu yolla olacaktır inancındayım . ne de ağıt yakılır.zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak. sapla samanı birbirine karıştıran bu . çünkü her ikisi de her .okurlara.özen göstermek gerekir.“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca.yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek.Cayrak Çalı: Birden öfkelenen. adının unutulup gitmesini istemek. o adı batasıcayla.Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama. siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur. Kamuoyunda etkili sanatçının. ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler .

Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de .De gidi de.O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren .De gidi de: Çokluğu.Dal başına: Yalnız. Yy) en güzel kasidelerini dili . erotizm dünyaya gelir miydi . dilli düdüklüğe özenmelerine. “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice .ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır. uyumu . aşırılığı abartmada kullanılan belirteç .Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .Dilli düdük: Çok konuşan. erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi.güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı .taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin .Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek. dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur.Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım. kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü.Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz . o da ustalığa gideceğine . unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI. işittiğini herkese duyuran Ozanların..kesildikten sonra yazmıştır .doymak bilmezler . o halde çayın . bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış .

elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki . dünden bugüne amatörce bir uğraştır. kapalı şiirden . tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .. boş laf etmek .Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü. “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe .Evinsiz konuşmak: Yersiz.kalamazlar .Elin kızı: Gelin.Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim. geçmişte hafif bir .hep kendinden tüketmek Ozanlık. koca !Elin oğlu.Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir . demek ki ekmeği yanından . şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar.Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek.Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan. cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler.yaşamı olan sevimli. götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya . karı ?Elindeki gülü. a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu . .Elin oğlu: Damat.işbilir tezgahtarlarıdır . bugün.söz edebilmektedir .

bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. çünkü bir ozanın biricik işinin . çekemezlik . kitaplarda değil.Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren. başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz. yayın dünyasını ele geçirdiler. ver şarkı sözü yapsınlar .Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık).Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak . sonu iyice zayıf .Lirik şiire.yaşama dönüş yoktur .Gıllın gıccık: İyice sıradan. son sözü bulamamış.ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan.Gününü görmek: Belasını bulmak.Hırsız kedi enseli: Besili. …şiir şiirliğini unuttu. ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. akılcı bulmama . o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan .Gıllın gıccık şiirleri. çünkü şiir kazasında . ozan ozanlığını .Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz. işe yaramaz olan . haz vermek . o günden beri.şiirlerdir .sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir . öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır. şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf. paralı. kötü duruma düşmek ..Hora geçmek: İşe yaramak. ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan.Hora geçmeyen şiiri.

öfkesini almak.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme.rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha.şiir eleştirmenliği . “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan. kuşkusuz .İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin . birde o Büyük İskender özentisi . arsız. sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif. . şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki. aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma . köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası..köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan..Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. söze içtenlik. bir sen. o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş.yasak ilişkisine asla karışmamalıdır .Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire.ifadesi Kaç kıymadan. küfür niyeti . sözcüğünü .Kahyası.taşımayan. eğitimin gece bekçileri.suskunluğunda kendin üret . .Horsasını almak: Kızgınlığını. dedikoduyu çok seven . her şeyden yararlanmaya çalışan. on kitaptan birinde ya rastlanır ya .

Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek. beklentisi . eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur .. bilemediniz iki şiirini okurum. okur ne bilsin şiirin kırk .ozanlığa başlanır . biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki. bilinçaltın bilincine .Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir. öcücü almak . zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak. beğenmediysen diğer şiirlerini .kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz. atasının.Şiir. soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın.böyle burun kıvırmazdı. ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen. bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur .başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir.Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver. ama o duygulara acıma. çok sevindiği için de nasıl davranacağını . ancak .Kıt kımır: Yeter yetmez. ucu ucuna .Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz .olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin. belki o zaman ozan . eee.bilmeyen .Kırk bir heybeli: Yalanı. eceyi gecede aramasaydın. palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan.birinci heybede olduğunu .Ot tohumundan biter: Kişi. daha söze .okumam.

Sevisi akmak: Sevmek.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır. bütün dergi yöneticileri. değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir. soydum diktim soyuna çekti.. soyundum diktim soyuna çekti .kazanımdır . kendi kurtuluşunu da ilan edecektir . okuru sevincik delisi yapabildiği gün. aşık olmak . tahta yaranların işi değildir.soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği. zamanında çok dileyip istemelerine . ama uçkura nakış işlemeyi düşünen .Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen. soyundum diktim . sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” .yiyeceksin .olarak görmek ister . ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın.Şiir.Sulu ağız: Geveze. şiirin gizini. esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti.onu bilmem.Sıçanın sidiği denize katıktır. şimdi okurun ters tokadını . sır saklamayı bilmeyen .Sulu ağız ozanlardır. daha başlıkta söyleyiverenler . bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır .kişidir ozan .Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan. .karşın. soydum diktim soyuna çekti.

karşın. bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun . hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma. öteden beri yakanın kırlısı olmamak.bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek . yazdıklarını..nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre.golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar. . okurla ilgili bir yürek erintin varsa. benzek (nazire) . bekletmeden bir . kaygılı bekleyiş Şiirle değil.Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları .topladığına göre.Yürek erintisi: İç sıkıntısı.yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine .peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum . ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de . taşralı İyi ozan olmak için.Yakanın kırlısı: Kaba saba. F. İstanbullu olmak gerektiği söylenir.”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir . bütün ödülleri .Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir ..çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla.Edgü’nün: “Eleştirmen.

komşunuzun. bizi canı gönülden insanlar. felaket” demektir. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. buram buram memleket tüter ruhunuzda. aynı zamanda anasının. Doğuda “gadan alam” derler. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle. Kendi kanınızdan. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. bela. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. kardeşinizin sesidir. Yani. Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz.Necdet Çetinok. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM . Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. büyükannesinin.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. . Hele gurbette böyle bir söz duysanız. dert. Çünkü bu ses . eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. Manası “günah. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. kendi canınızdan. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış.” musibet. Necdet Bey. merhametini de yakalarsınız bu sözde.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser.ananızın sesidir.

Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır. Daha dün tekrar oynattılar .Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume. itibat S.televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler. ürün Erk: güven. Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul. Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı .dediği bir kısım vardır .

Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ.DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE ..Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler.” . Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm . .olam ) derlerdi.BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI. evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini.Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız . Yazılışıyla söylenişi çok farklı . Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR..İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE. Hep Duymusumdur Elazigda .He gadasını diyorHe.Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor .NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ.YAYINLARLA CANLI TUTALIM . Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben .

önce onlara tütün ikram ederiz. Odunu asla ziyan etmeyiz. çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . Yaratıcı’yı da tanırsın. lazım olduğu kadar keser. Ne zaman onları kesmemiz gerekse. bu da bizim kalbimizi yaralar . (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek.Barış ve mutluluk her adımdadır . ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . ben öncün olmayabilirim. böylece ikimiz eşit oluruz. yüz dost azdır.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . takipçin (olmayabilirim.dökecektir. iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir.sağlayacaktır .Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla.ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında.Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok. Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek. (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. kestiğimizin hepsini kullanırız. Önümde yürüme.Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir .Barış ve mutluluk her anda mevcuttur . Yanımda yürü.

vakar ve saygı . ******** olmaktan daha küçük bir meseledir . dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır. sabır. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. Her şey birbirine bağlıdır. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar.Fakir olmak.Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için .büyür.gerçek cesaret demek olan metanet. (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. . . (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda.Gözün ile değil. hikmeti değil. Bütün av hayvanlarını geri getirecek.Gözlerde yaş yoksa.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. ruh gökkuşağına sahip olamaz . Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. ‘. Halbuki bilgi mazidir. Yerkürenin başına gelen. ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır.

bize geri gelir . ya da güneş açacaktır.yapar …İlkbaharda usul usul yürü. fakat vefa onu her zamankinden parlak . son balık öldüğünde.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.Kehanet.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . (Hopi (Kabilesi . (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın. .İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez .Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. Her şeyden aşağıda.yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir. son ağaç yok olduğunda.Sevgi ile yorulmadan ilerleriz .kendi hareketlerimizden sorumluyuz. (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce. Hepsi döner dolaşır. Her şey halkadır. ama kayadan bile kuvvetli. Her birimiz . (Siyu (Kabilesi .Sevgi ile. muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır. Bazen onun külfeti bizi nimetinden . yaşayanlara ilave eder.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız. toprak ona hamiledir .

Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız. Fakat hepsinden önce. kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde. her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. dönüp evini bulduktan sonra .düzenimiz yeniden kurulacaktır . beraberliğini farkettiğinde.Şaşırana ayıp yok.aram salma .Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir.Adaspayman degen erdi. kaytıp üyin tapkan song..Ben yolumu şaşırmam diyen adam. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini. anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış. atlanuvdan kalma. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. İnsan.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir . böylece bozulan . Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil. en önemli barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır.Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Bu gerçek barıştır. kötülerin de .Adaskanga ayıp yok.Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir.Yağmur iyilerin üzerine de yağar. kazanınga. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır.aldınız Nogay Atasözleri . insanın ruhundaki barış . onu çocuklarınızdan ödünç . İnsan ruhundadır o. bay bolayım deseng. Karanga tuman adastıradı. diğerleri sadece bunun akisleridir.

Akıl baştan çıkar. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. akrabanın kadrini düştüğünda. mücevher taştan çıkar . tarta-.çeke uzar .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. adamın eğrisini halkı düzeltir .Agaş etten öter. kilim kesersen kısa kes. Absın-kelin tatuv tursa. asıl tastan şıgar.Agaş kıyşığın talkı tüzeter. yaralandığında bilirsin. ata-ananın .Ağacın eğrisini dalı düzeltir. Edem kıyşığın halkı tüzeter. söz süekten öter. zengin olayım dersen. arbası tozbas. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .İyi niyetlinin atı yorulmaz.bolsang bilersing Kardeşin.Ak nietliding atı arımas.Aşamaga.Akıl akıldan üyrik. çeke . yonta yonta kısalır. dünya namusu güçlü . Balalı.Ağaç etten geçer. yona – yona kıskarar.Akıl akıldan üstün .kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa.as köp bolar . kiyiz kesseng kıska kes.haram sokma Aga-iniding kedirin.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.Akıl bastan şıgar.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.Yalalı bolsang bilersing. Ekpege at köp bolar.Ahret azabından. arabası yolda kalmaz . Ata-anadıng kadirin. kazanına .Kardeşler tatlı olursa at çok olur.

til söyler..Ön tekerlek nereden geçerse. bergende yatıp uykısı kelmegen. evlense de hayır getirmez .Ala azbandı böri aşar. basta.İyi boğayı kurt yer.Altı yasar altıstan kelse.Algasagan kız kievge barmas. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Aldı tegerşik kaydan köşse.Akıl yasta tuvıl.Almaktıng körki – bermek. ağaç kapılıya düşer .Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Anadıng köngili balada. mısır ye de su iç.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Akıl yaşta değil başta . altmış yaşındaki onu karşılar .Almanın sonu-vermek .Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.şişmanlama da .songgısı da sonnan köşer. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Alış-veriş bilmeyen.Altın kapılıya hizmet etmek.Akıl bulur. dil söyler . barsa da ongmas. nartük e de suv iş – semirmeseng.Akıl tabar.göreyim . fakirin topladığı malı zengin yer .Algasagan suv tengizge etpes.baladıng köngili dalada- .Altı yaşındaki uzaktan gelse.Alıs-beris bilmegen. alpıs yasar aldına şıgar. arka tekerlek de ordan geçer .köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.

berinnen. ak kalkar.de ozar Aşık oynayan azar.At avnagan erde tük kalar. iyilik kalkar .At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.suv işer .Arık oydan öler. er arısa avırak.Asılsız astan kıtar. avızlıgı man suv işer.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.Arkasına ötken ayavşıl bolar. balanın gönlü dışarda .Haram kabın dibi delik .Aramzadeding koynı tolı. koy bagıp.Aram kapşıktıng tübi tesik. yiğit yorulursa hastalanır .At arısa tuvlak. Er basına kün tuvsa. top oynagan tozar.Kötülük batar. beti kara.hepsini geçer .At yorulursa sersemler.Ananın gönlü balada. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .Bir acıyı yaşayan kişi .Cimri adamı açlıktan öldürür.Aram batar. etigi men.Arıgan atka-kamışı avır.. kuyrık asagan. semiz maydan öler. top oynayan tozutur.Haramzadenin koynu dolu. koyun besleyip kuyruk yiyen de . yüzü kara . besili yağdan ölür Asık oynagan azar. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .Yorulan ata kamçı ağır . yavapsız sözden kıtar.

anadan körgen ton pişer.Atadan körgen ok yonar.Ata baladıng sını. anasından gören kürk biçer .Baba varken oğul genç.gez .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.su içer .Ata barda uvıl yas.At iygisi arıkta biliner. atangdı körgen ölmesin.Atan ölse de. adamın yanılmazı olmaz .Baba. atanı gören ölmesin . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. edem yangılmas bolarma.Ataya benzeyip oğul doğmaz.Baba oğulun sınayıcısı .Ataga usap ul tuvmas. er iygisi yarlılıkta biliner.balaga sınşı. attan tüspek bir namıs. anaya benzeyip kız doğmaz . aytkan sözi de kaytpas . söyledeği söz de dönmez . yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Ata minmek bir mırad.At sürinmes bolarma. attan inmek bir namus .Atang ölse de. aga barda ini yas.Atın sürçmezi olmaz. insanın başına gün doğsa eteği ile .Babasından gören ok yontar.Ata. oğulun öğreticisidir .Ata binmek bir murad.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.Atang barda el tanı.Atın iyisi arıklıkta. atın varken çevreni .Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. anaga usap kız tuvmas. ağabeyi varken küçüğü genç .

kaygım yok boranda. kadınını seven temaşalığım der . yahşılık kütpe.Avılga aytsam aşadı.Atın süygen alasam der. hatının süygen tamaşam der. anasız öksiz-kerti öksiz. böri körse biriger. kurdu gördüklerinde birleşirler .Avıl iyti ala bolsa da. komşuya söylesem çarpıtır .Babasız öksüz yarım öksüz.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Ahırda atım yok. er erde dosıng bolsın.Atasız öksiz-yartı öksiz.Avıldasıng kim bolsa.Atım yok aranda. yiğidi namus öldürür . avıldası maktagandı salma.Avla tolu malıng bolganşa..Halktan birine söylesem yayılır.Komşun kimse.Atı kamçı öldürür. kardeşin odur . anasız öksüz gerçek öksüz .Attı kamışı öltürer. adanasıng sol.Avıruvdıng aldın al- .Avıruv attan şıgar. erdi namıs öltirer.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Ağrımayan başına bez bağlama .Atası maktagandı alma.Atını seven kıratım der.Hastalık attan çıkar . fırtınadan endişem yok .Atasına yahşılık etpegennen.Avırmagan baska yavlık baylama.Atasının methettiğini alma. komşusunun methettiğini salma . kongısıga aytsam kosadı.

Aytarman-mennen keter. avızı yaman eldi bulgaydı. bulut olsa ısıtır. bulıt bolsa yılıtar. anasına bak da kızını al .Ayda bir at bergennen.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Ayağına bak da kımızın iç.Ayavlı dostıng malı bir. kemege mingenning yanı bir.Ayagına kara da kımızın iş.Rüzgâr olsa üşütür.Avucumda olsa yalarım.Ayamda bolsa yalarman. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur ..Aylandırgan avıruv almay koymas. anasına kara da kızını al. anasın körip kızın al.Söylenene inanma. ağzı kötü cemiyeti karıştırır .Ayaz bolsa suvıtar.Ayday bilmes at öltirer. tınglamasang -sennnen keter.Hastalığın önünü kes .Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayagın körüp asın iş.Aytkanga ıynanma.Sürmesini bilmeyen at öldürür. akılınga kelse ıynan. söyley bilmes söz keltirer. dinlemezsen senden gider . anamda olsa alırım .Ayağı kötü baş köşeyi batırır.Ayda bir at vermektense.İyi dostun malı bir. közi tanımaydı. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Ayağını görüp aşını iç. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . anasını görüp kızını al .Ayagı baskanın. künde bir tostakay may bergen artık.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Söylerim benden gider. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar. gemiye binenlerin canı bir . anamda bolsa alarman. aklına yatana inan .

Az söz-altın. Bölingendi böri er. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Hayvan alası dışında.Azdı bilmegen.(…!Az yiyen. köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne. insan alası içinde . söylerken de yarım söyler . köpti de bilmes. birşey bırakmaz .Bakırak-bakırak bardı aytar.Bakkandı bilmegen. bölüneni kurt yer . az söyle. kelindi bastan terbiyalav. çok söz gümüş .Ayvan alası tısında.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Az aşa köp şayna-tüyilmessing. taza aşar.Balalı kargaga kok artpas.Aşıkkan aska piser.. bagıslagandı da bilmes.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.yanılmazsın .Ayrılanı ayı yer. edem alası işinde. balasız üy-mezar- . az söyle çok dinle.Baladı yastan.Acele edenin ağzı yanar .döğülmezsin (kuvvetli olursun).Balalı üy-bazar.Az aşagan. temiz yer (Az yiyen.Çocuğu küçüklükten.Az söz altın. köp söz kümis.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Ayırılgandı ayuv er. değerini de bilemez . bargan sözin yartı aytar.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .

Baysız pişe-patşa. suya eteğini salar .Balalı üyde melek bar. akılı baska. eteğini kesip de olsa.Zengin ile barışma. bele-kaza barmasın. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Baydıng kızı ölmey.danalığında belli olur .ayağından.Başı başkanın aklı başka. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . bayramnan song kurman kalar. mal tanadan.Balık seven. betir minen kürespe. çocuksuz ev mezar ..Kızım evleniyor.Balık süygen suvga etegin malar. fakirin kızına gün doğmaz .Balam barar erge.Bereket gelinin. dosına payda etpes.uğraşma . dostuna faydası olmaz .Akıllı insan çocukken belli olur.Çıkma zenginin karşısına. çobanın dayağından . bayısang özi keler kasınga. bayram sonu kurban kalır . yiğit ile.Basınga kelgen beleden beleden. eteging kesip bolsa da kutıl.Gide gide bayram kalır.Barma töre kasına. kurtul Bay mınan barıspa.Başına gelen belâdan.Kendisine faydası olmayanın.Bası baskadıng. şobannıng tayagınnan. iyi inek.Çocuklu ev pazar. balasız üyde elek bar.Zenginin kızı ölmeden.Çocuklu evde melek var. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Basına payda etpegen.Bara-bara bayram kalar. bela-kaza onunla gitmesin .Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.

karımda da . aşı-yemeği.Kurt olursan gök (boz) ol. iki sefer gören tanışır. beren-şeren eteyik.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Bir şeşekey men yaz bolmas. ası – balası bolarCimri.Bugünkü işini yarına bırakma- .Birev söyler.Borışlı ölmes. bilimi fazla olan bini yıkar . ol iyt bolmas.Bileği güçlü biri yıkar.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.Bilene bir çalsan saz.Bilegi yuvan birdi yıgar.altını-üstüne getirelim . çocuğu gibi kıymetli .Böri bolsang kök bol.Biyimde de bar.olmaz . er bolsang – aytkanınga berk bol. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . alan cömert.Bir çiçekle yaz olmaz.Veren cömert değil. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Verenin evine gidelim. bilmeyene davlumbaz az .Bir körgen bilis.Bir edemning üyi kalası bolar.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. bilmegenge davılbaz da az.Bilgenge bir soksang da saz.Bergen yumart tuvıl. biri utanır.Bir gören bilir. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez). şerli öler.Bergen üyine barayık.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. şerli ölür.Bolayak on yasında da yas tuvıl. birev uyalar.“var . bolmayak yırma beste de yas.Biri söyler. bilimi artık mıngdı yıgar. ne varsa.Olacak on yaşında da çocuk değil. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. algan yumart.Borçlu ölmez.olur . eki körgen tanıs.

Bulanık suda balık olur. duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dostun hesabı gönülden . asabı durıs kerek. kendin düşersin . tüzetüvşi agang bolsın. avucunu yum .Dost dosta gerek. düzeltici. özüng tüsersing.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dostuna çukur kazma. çok konuşan kişiden belâ gelir .Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Duşpan ayakka. düşmanının evinde oturmadan. uvısınga yım. dos baska karar- .Doska bergen borışka. dağıtıcı kardeşin varsa. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dos üyinde oltırıp ket.Bozguncu.Dos doska kerek. köp söylegen kiside bele boladı.Bulganşık suvda balık boladı.. görüşmeni bitir ve .Dostunun verdiğinin dışına bakma .Dosınga mungkir kazba.Dostunun aşını düşman gibi ye . duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. birleştirici annen olsun .Dosta verilen borçtur . hesabı dürüst gerek .Dos esabı köngilden.Dostun verse sus.Dos bergenning tısına karama.Dosıng berse kım.Büldirvüşi ining bolsa.Dostunun bıçağı ile boynuz kes.hemen ayrıl .

bir kes. bas yarır.Edem üreginde arslan yatagı bar. can tene konak . yan-tenge konak. bir kes .El ağasız olmaz. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar. tas yarmasa. taş yarmasa baş yarar .İnsan yüreğinde aslan yatağı var ..Adam adama konak.Eki ölşe.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . suvık yok- . dos urısıp üyreter.Adam sözü taş yarar.Düşman ayağa. adam olmayak çocuğun insnlarla ne .El bolmasa. edem bolmas baladıng kisi minen.Düşman gülerek öğretir.Duşpan külip üyreter. kürk yakasız olmaz . elli yıl yatar.El agasız bolmas.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .Edem sözi tas yarır.işi var .El bolgan erde betir de bolar.Eki sıyırdıng ayranı köp. iki kadının dedikodusu çok olur .İki ölç.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.Edem-edemge konak. dost başa bakar . ton yagasız bolmas.İki sığırın ayranı çok.El almagan. eki hatınnıng vayranı köp.

aytkanınnan kaytpas.Halk içinde hastalık yoksa.Alim olmaktan adam olmak zor . soramay aytpas.Elding avızına elli arşın böz etpes.Elli yıldan el yangırar.Epsizdi elşilikke yiberseng. sormadan söylemez . dediğinde de sözünden dönmez .Yel olmazsa soğuk yok .Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .Elşiding keşikkeni hayır.Elding işi-altın besik.Elçinin gecikmesi hayırdır . şöp bası kıymıldamas.Eldi sökpe.Elli yılda toplum yenilenir .Yemişin iyisine kurt düşer .Elim boluvdan edem boluv kıyın .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Aptalı elçiliğe göndersen. iyileştirici hasta olur .Yiğit demez.El kaznası-eski söz.Emisting iygisine kurt tüser. elşi avırar.Elde amanşılık bolsa.Ülkeni kötüleme ..Er aytpas.Halkın işi-altın beşik .El espese.Halkın hazinesi-eski söz .

kus yangılıp torga tüser. yerdeki köklerden daha fazladır .gücü tükendi.Erding atın ya atı şıgarar.Er ötirik söylemes.Erekte avızın yappagan.Erden ozuv bar.Er iygisi burınlı bolar. elden (vatandan) vazgeçilmez . köpir avızda sözin tappagan. gücü iki kat artar . kötülükler çoğaldı .İnsanın yanılmazı olmaz.Erkeğin adını ya atı çıkarır. ekev bolar.Erkek yalan söylemez. at sürinmey bolmas.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Erden vazgeçilir..Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.İnsan darda kalmadan rahata ermez .Er yangılıp kolga tüser.Er şıragı-eki köz.Er tamırınnan er tamırı köp bolar. yade hatını şıgarar.İnsan yanılır esir düşer. şartlar yalan söyletir . atın sürçmeyeni olmaz .Er kayratlansa. ekevledi soltanım.İnsanlar arasındaki akrabalık.Er tarıkpay molıkpas. kuş yanılır kafese girer . ep ötirik söyler.İnsan kendine güvenirse.Erkek yaşlandı. elden ozuv yok. ya da kadını çıkarır .İnsanın ışığı iki gözü.Er kartaydı – kuş taydı.Er yanılmay bolmas.Er kadirin el biler.Erkeğin iyisi burunlu olur . köprü başında söz bulamayan .

ülkesi zengin . yigit yanlı bolsın.. antlı dostıng yanı bir.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . yeminli dostların canları bir .Hesabını bilen dostların malları bir.Erge devlet kuralsa.Etimning karnı-eti kabat.Yetimin karnı-yedi kat . sorpa betke.Et etke.Esaplı dostıng malı bir.kaybolur . güçsüz düştüğünde ise dostları .Et kanlı olsun.Etispesti ongmas kuvar. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Et ete.Erinceğin yarını bitmez .Erden devlet taygan song. körgen kerti.Erken kalkanın rızkı çok olur . gören doğru .Et kanlı bolsın.İnsanı zenginin.Esitken yangılıs.Erinşekting ertengisi bitpes. yiğit canlı olsun .Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .İşiten yanlış.Etimge eti kisi bas.Eri baydıng eli bay. bas duşpanı dos bolar.Erte turgan erding ırısı artık. çorba benize .

attay tevip. kara suvdı as eter. hatınlarda hatın bar.İytting yamanı in kazar. kumar közdi.İt gibi ısırır.Hatınnıng ekevi bazar.İyttey kabıp.İslese kulday.yaş eder . torgay etin as etken. oturduğunda bey gibi .Hatın karıganın bilmes.İki kadın pazar.yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.İytli konak oramga sıymas. kadınlardan kadın var koca . üç kadın panayır .Köpekli konuk sokağa sığmaz . eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.Köpeğin yamanı çukur kazar.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder. at gibi teper .Çalıştığında işçi gibi.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . pişe yamanı-künde azar.İnisi bardıng-tınısı bar.Kadın ihtiyarladığını bilmez..Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur . kadınlardan kadın var kör gözü . kadının kötüsü hergün tartışır . üşevi-yarmalık. eşek arıganın bilmes. hatında hatın bar. baytal etin tas.İesin sıylagannıng iytine süek taslar. tursa biydey.

kedir bilgen yat yahşı.Kardaştıng azarı bolsa da.İçip doymayan. Atadan yahşı ul tuvganın. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir. kadir bilir yabancı iyi .İşip toymagan. özüne tiygister.Kadir bilmes kardaştan.Kendisine bakma..Kamışıdı silke almagan.Karama özine-kara sözine. yan şıkkandı molla biler. kaz bolmas- .bilir .Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kadir bilmez kardeşten. kötülüğü olmaz . yalap toymas.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Kan şıkkandı karga biler.kardaş bilmes. aş kürer . sözüne bak . can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kadere bergen attıng tüsine karamas. kaptal bilmes.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz . at biler.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Kalgan iske kar yavar. yalayıp doymaz .Kalan (ertelenen) işe kar yağar.Kardeşin azarlaması olsa da.Karga neşe çakırsa da. beteri bolmas. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Kar küregen aslık kürer.Kar küreyen.

Kat – yigitting is bası.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kazanın karası bulaşır.Kazanı kırda.Kazanın kapağı açıksa.Kelin kemtiksiz bolmas.Kazanı kırda.Kazannıng karası yugar. yamannıng belesi yugar. ocağı evde . torgay şakırıp yaz bolmas. hiç bir şey bilmez . o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Eksiği olmayan gelin olmaz. kelgennen song konakbay uyalar.Kel demek bar. aldında ezir ası. git demek yok .Karga ne kadar bağırsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Kemege mingenning tilegi bir.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Gel demek var.Kat bilmegen zat bilmes.Gemiye binenlerin dilekleri birdir . konuşmayan kaynana olmaz .Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas. kaz olmaz .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur . kötünün belâsı bulaşır . geldikten sonra ev sahibi utanır . ket demek yok.Kelgenşe konak uyalar.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Gelinceye kadar konuk utanır. iytke de namıs kerek.Karga şakırıp kıs bolmas. kayınana kemiriksiz bolmas..Kengesli ton keng şıgar.Kazan avızı aşık bolsa. oşagı üyde.

erge karatıp yiberme.Konak bolsang.Konak kelse et piser. özinge yahşılık tile. köp sınaydı. yolavşı bolsang yolga tüs. tiling tıy. ağız da kıpırdar .Konuk olsan.Konak az oltırıp. kendine iyilik iste . özing atılarsıng. çok görür .Başkasına çukur kazarsan. yuldızı yarık bolar. kendin düşersin .Kerek üşin terek yık .Kisige munkir kazsang.Kol kıbırdasa.Kerek tastıng avırlıgı yok. elde yok .Gerektiğinde ağaç kes .Kol kıpırdasa.Kökürekte bar.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Seni) göklere çıkarıp geleni.Gerekmezi toplamazsan. yere baktırıp gönderme) . yolcu olsan yola düş .Kisige yamanlık tilegenşe.Kökke köterip kelgendi.Keşe karanga bolsa. yıldızı parlak olur .Konuk az oturur. kerekkende tappassıng. dilini tut .Kerekpesti yıymasang.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. kolda yok. et pispese bet piser- . gerektiğinde bulamazsın .Konak bolsang kolga tüs.Gece karanlık olsa.Gerekli taşın ağırlığı olmaz . avız da kıbırdar..Gönülde var.

.Köp sözding azı yahşı. birding avazı yok bolar. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Konak toysa esikke karar.Çok sözün azı güzel.Çoğunluğun sesi bir olsa.Çok korkutur.Köpten koyan kutılmas.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. yalnızın söylediği söz tutulmaz .Köp-korkıtadı.Konaktıng kursagı toysa.Konuk doysa eşiğe bakar . yalnız ben bilirim diyen ölür . gözü yolda olur . kömeklegen -yavdan kutkarar.Konuğun karnı doysa. özim bilemen degen öledi.Çok yaşayandan sorma. sogıp ber. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. az sözün özü güzel .Konakka sorap bergenşe.Köpting avazı bir bolsa. közi yol karar. vurarak ver . tek kişinin sesi yok olur .Çokluktan tavşan kurtulmaz. derin batırır .Köplegen konak atkarar. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Köp yaşagannan sorama. çok gezenden sor . köp yurgennen sora.Konuğa sorup vereceğine.(Konuk gelse et pişer.Herkes tükürse göl olur .Başkaları çok biliyor diyen güler. az sözding özi yahşı. teren-batıradı.Köpten koyan kutılmas.Köp biledi degen küledi.Çoktan tavşan kurtulmaz .Köp tükirse köl bolar.

kol batır . aptala sorma sözü söyler .Kösevi uzınnıng kolı küymes. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa. köngil tüsken-közel di. cesur olur . işing avırsa.Dünürlük ayrılsa da. kulaksızga söz aytsang.Gösterişli. kolung tıy.Korkkanga kos koriner.Korkpa marttıng kısınnan.Közel-közel tuvıl dı.Korkak mıng öledi. avızıng tıy.Korkağı çok kovalarsan. yarasar.kulagınıng tısınnan . tuvganlık ayırılmas.Korkağa sorma gözü söyler. gönlün sevdiği güzeldir .Köz korkak-kol batır.Gözün ağrırsa elini tut. karnın ağrırsa ağzını tut .Közing avırsa. tentekten (aptal) sorama sözi aytar . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır .Göz korkak. betir bolar.Korkaktan sorama közi aytar.Korkaktı köp kuvlasang.Korkana çok görünür . kuba kazdıng tösinnen.Kudalık ayırılsa da. batır bir ölür ..Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Korkak bin ölür.Korkma martın kışından.Güzel güzel değildir. kork aprelding besinnen.. betir bir öledi.Körklige köne kiygistseng de. kork nisanın beşinden .

Fakirle samimi olsan. kızdan evvel yiğide gerek .Kündesting otı da.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Külme doska.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . yaman tuvgan kul bolur.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.Kuldan tuvgan kul bolmas. kötü doğan kul olur . gücçsüzün efendisidir .Kus uyasında ne körse. bakılşı bayımas.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Gücü yeten. suvı da kündes.Küle baksang.Terbiye kıza gerek. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kutlı konak kelse.Kılık kızga kerek. uşkanda da sonı eter. keler baska. gömleğine yamalık kumaş ister . atlanganda biydey bol.Künşi köbeymes. kötü adam zenginlemez . kızdan aldın yigitke kerek.Çalıştığında işçi gibi ol. koy egiz tabar.Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. anlamayan adama . köylegine yamavlık sorar.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. suyu da tartışır .Gülme dostuna gelir başına .Kuş yuvasında ne görse. ata bindiğinde bey gibi ol .söz söylesen kulağının dışında kalır .Kıskanç adam büyük aileli olmaz.Kılış kespesti tilek keser- .Kuldan doğan kul olmaz.Kulluk etkende kulday bol.

Malı ketken yarlı tuvıl.Misafir. şerefi giden zavallı .Manalı söz maldan güzel .Kılıç kesmezi dilek keser .Kış karlı olsa. marazıng tımav bolsın.Mart şıkpay.Meneli söz maldan artık.Kız davranışları ile sevdirir . yaz yağmurlu olur . kırmızı giydir .Kız kimi severse. onundur . dert şıkpas.Kısıng tuman bolsın. sını ketken yarlı. kızıl kiygist. babandan büyüktür .Misapir atangnan üyken. yaz yavınlı bolar.Kızıng yaman bolsa.Kız kimdi süyse.Kızın çirkin ise.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Kışın duman olsun.Kıs karlı bolsa.Kırk yıl tarla sürersen. bir yıl sabanın altına değer .Kız kılıgı man süydirer.Öğütlü törenler sonlanmaz .Maslagatlı toy tarkamas.Malı giden zavallı değil.Kırk yıl saban aydasang.. hastalığın hafif olsun .Molla bermes. sonıkı. bergen erden kalmas- . bir yıl türening altınga tier.

Sağ kolun ile versen.Talihlinin evine düğün. önersiz kün körmes. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Ongmas yigit. oturduğu yer bakımsız .Önerli ölmes.Mısalsız söz-tuzsız as.Ongmaz yiğit. önersiz körge kirer.. kutsuz yere çadır kurar .Nasip. hünersiz gün görmez . oltırgan eri koklı. talihsizin iki borçlusu bir gelir . sol kolıng man alarsıng.Nesip. ülkemde çoban olmak iyi . ongmagannıng eki borışı bir keler. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Onggannıng eki dosı bir keler. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Talihlinin iki dostu bir gelir. veren yerden kalmaz .Mısırda patşa bolgannan. şenlik girer. elimde şoban bolganı artık.Hünerli başarıya koşar. bolmas erden konıs kurar. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Ocagınıng bası şoklı.Molla vermez.Oltırgan kız ornın tabar.Misalsiz söz-tuzsuz aş .Ong kolıng man berseng.Mısırda padişah olmaktansa. bahtsızın evine ölüm girer .Önerli örge yurer.Onggannıng üyine kobız kirer.Hünerli ölmez. sol kolun ile alırsın .Ocağın dışı (bacası) güzel.Oturan kız yerini bulur .

Ötirikşi törge bir şıgar.Orucu yok. orta yasta hatınıng ölmesin. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. şanslı halk cemboyluk . kendisi gülen boş adam. akılsız kızın evi (ailesi) yok .Kendi işini önemsemez.Orazası yok namazı yok.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. halkı gülen hoş .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Osal kisi ayagına karap yurer.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .Yalanın temeli yok. Kendi söyleyip. ikinci sefer çıkamaz . başkasının işine sevinir .Düşünmeden söyleyen (konuşan). onggan avıl cemboylık.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . akılsız kızdıng törkini yok .Oylamay söylegen.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. kisi isine kuvana.adam .Yolun ortasında araban kırılmasın.Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Orta yolda arbang sınmasın.Özi isine divana. namazı yok. eki şıkpas. mahtanış kökke karap yurer .Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Yalancının doğru sözü bile yalan . hastalanmadan ölür .Ötirik sözding örkeni yok. avırmay öler..Ötpes pışak kol keser. övüngeç göğe bakıp yürür . hayatının ortasında karın ölmesin .Kör bıçak kol keser .

Sözün halkda yaşıyorsa. ümırık közdi şıgarar.Ekin dibi-sarı altın .Sabır tübi-sarı altın.. hatırın dağ gibidir .Söyleyenden dinle.Saban tübi-sarı altın.Söz sözdi şıgarar. basıng tav bolar.Kendin yorulduğunda. türtkilese köz şıgadı.Özing arısang.Sözding bası bir puşık.Sav baska-satlık maraz.Sirkeli tay at olur. dürtüklese göz çıkar .(Sözün başı tel olur. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Söylegennen tıngla.Özi yıgılgan-yılamas.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas. sümüklü çocuk er olur . yoldasıngdı öldi dep bil.Sabrın sonu sarı altın .Söz sözü çıkarır. simgirikli bala er bolar.Sözing sav bolsa. bilgennen angla.Sirkeli tay at bolar.Söyley-söyley söz şıgadı. yumruk gözü çıkarır .Kendi düşen ağlamaz . bilenden anla . yoldaşını öldü bil .Sağlam başa-satın alınmış hastalık . arkası göl olur . ızı bir kuşak.Söyleye söyleye söz çıkar.

üy sıpır.Süygenning asın duşmanday aşa. dosıngnıng da dosı bar.Şaşpagan arımas.Sıylasang sıy körersing.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden . tarta almagan yibinnen körer. değer görürsün .Suvga süenme. sevdiğimin sevdiğini . çekmesini bilmeyen ipinden görür .Şegertkiden korkkan. süek pen şıgar. süygenimning süygeni.Süt ile giren kemik ile çıkar .Şanışa almagan-iynesinnen körer.Suya dayanma.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Çekirgeden korkan ekin ekmez .(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Sevmesem de severim.Sevmediğin gelirse ev süpür .İnek kabuğu diliyle bulur .Sırrını söyleme dostuna..Şeşen yigit elge ortak.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.Süymesing kelse.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Sırıng aytpa dosınga.Süymesem de süyemen. düşmana (yağıya) inanma . dostunun da dostu var . egin ekpes. yavga ıynanma.Süt pen kirgen.Değer verirsen. Şeber yigit malga ortak- .

Akran akranı ile.Tay yamanı yorga boladı.Tentek suvga semirer- .Tang atpay.Dağda büyüyenin tırnağı sert.Tatlı olsan bal gibi ol.Tentek özin özi davga sanar. teke boynuzu ile .Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir . edem ulın söz buzar.Tavga tas atpa.Tavda ösken baladıng eki közi tasta. künning közi tuvmas. adem oğlunu söz bozar . aşşı bolsang tuzday bol.Teng tengi men. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Dağı-taşı insanlar bozar. edem yamanı molla boladı..Tayın kötüsü yorga olur.Tatuv bolsang balday bol.Dağa taş atma . baska öskenning bavırı katı. teke müyizi men. yalnız büyüyenin bağrı katı .Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap. acı olursan tuz gibi ol .Tan atmadan günün gözü doğmaz .Aptal kendini deve zanneder .Tarı şaşkan boza işer.Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta. çalışkan yiğit mal sahibi olur .Tavda öskenning tuyagı katı. adamın kötüsü molla olur . etim kalgan baladıng eki közi yasta .Akıllı yiğit yönetici olur.Darı saçan (eken) boza içer .Tavdı-tastı el buzar.

Derin nehir sessiz akar .Ter şıkkanın ten tuymas. baş köşeye kendi kurulur .Terin çıktığını ten duymaz. akçanın çıktığını yer duymaz .Tentekting tastarın tekene tozdırar.Tentek toy eter. (söz dinlemeyen.Aptalın dostu çok olur .Teren yılga tavıssız agar. şımarık) doğru durmak zor .Aptal suda bile şişmanlar . borışlıda mal bolmas.Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir .Tentekting dosı köp bolar.Tentekten sorama.Terek şaşpay tal bolmas. üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Deliye sorma kendi söyler . babası kötü-oğlu iyi .Tentekke tek turmak-kuş.Fidanı dikmeden ağaç olmaz.Akılsıza her gün bayram . yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Tevekelşi erge nur yavar- .Aptala. borçluda mal olmaz .Tentekke künde bayram.Termeni yaman-unı iygi. akşa şıkkanın er tuymas. törinde özi oltırar. atası yaman-ulı iygi . divane) düğün yapar. özi aytar.dağı) över .Termede yatkan termesin maktar..Değirmeni kötü-unu iyi.Deli (akılsız.

Tirnekli edem töredi kül eter.Tildi süek yok.Tirlikting küşi-birlikte. çalışkan yere nur yağar .Diri ama canlı değil.Diriyken tanışmayan.basımnıng belesising Dişim. dilimin kalesisin. şaynap bergen as bolmas.Til. ölü ama mezarda değil .Dil yarası düzelmez (iyi olmaz). başarı yüksek olur .Gücü olan. taş yarmasa baş yarar . senden razı değilim..bele. ölide yılaspas. tilimning kalasısıng.Til bir bolsa. saga razıman.Tisi şıkkan balaga.Til tas yarar.Coşkulu.belâsısın .Dirliğin gücü-birlikte .Dil taş yarar. başımın .Tiri bolıp sanda yok. kılıç yarası düzelir . senden razıyım.Dil belâ.Dilde kemik yok .Tiride sıylaspagan.Dil bir olsa. is ör bolur. tis-kaya. diş kaya . öli bolıp körde yok.Til yarası tüzelmes. töreyi köle eder .Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim. dilim. tilim.. kılış yarası tüzeler. tas yarmasa bas yarar . ölünce ağlaşmaz . saga razı tuvılman.

toyda betingdi kara eter. suyu şerbet . düğme kadar aklın olsun .Tuvgan elding eri-cennet-. toygan erde iyt yurer.Deve gibi boynun olacağına.Doğru söyleyen kurtulur. öpke eter. kendi evdekilerini .Görmemişin kürkünü giysen. doymaza verme .Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz . erken gidersen yer var . toyda yüzünü kara eder .Tuvra aytkan tuvganga yaramas. toymaska berme.Yiğit doğduğu yerde yürür.Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas. .Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız). tüymedey akılıng bolsın. suvı-serbet.Tuvgan erde er yurer.Hayvan doysa iyi gider.Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet.Toymagannan ton kiyseng..Toyga barsang erte bar. it doyduğu yerde yürür .Dolmaza dökme.Düğüne gidersen erken git. kötü doysa sana küser .Tüedey boynıng bolganşa.Tuvar toysa bek keter.Doğru söyleyenden akraba olmaz . yalan söyleyen tutulur .Tolmaska kuyma. yaman toysa.yakınların bile tanımaz .Tuvra aytkan kutılar.Ul tuvganga kün tuvadı- . aldap aytkan tutılar. erte barsang orın bar.

örge şık.Ulıng aşuvlansa. ant işken mıng öledi. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Havlayan köpek kimseyi ısırmaz .Üyinge kelgenge.(İyi olsan üç gün. yaman asıgar. kızım üyde-kılıgı tüzde.Oğlum evde-rızkı dışarda.Ürgen iyt kisidi kappas. damadın hiddetlendiğinde kapıyı . kızım evde-sözü dışarda .Zehir içen bir ölür.. üydey öpkeng bolsa da. kieving aşuvlansa.tut .(İyi verinceye kadar .Ulım üyde-ırısı tüzde.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin . urlatkan-mıng künali.Evine gelene. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul. kelispes kelin bolmaydı. yemin eden bin ölür .Çalan bir kez suçlu. çaldıran bin defa suçlu .Yahşı bergenşe.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin. ne kadar öfkeli olsan da.Urıspas ul bolmaydı. aytpa.(Yahşı bolsang-üş kün.Oğlan doğduğunda gün doğar . yaman bolsang-eti kün (berdazi akında.Sessiz evde bela var .Azarlamayan oğul olmaz. söyleme .Ündemeste üydey bele bar.anlaşamayan gelin olmaz .Urlagan-bir künali. kötü sabredemez (acele eder .Uv işken bir öledi.

yaman man sölleseng iytke. balga seker katkanday. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng.İyi gördüğünü söyler.(gibi (olur . yamanlık etken yaskanar. yamannıng eki borışı bir keler.Çıplak olana yaz iyi. maktanşakka yat (yabancı) yahşı.İyinin yabancılığı yok. kötülük yapan saklar .İyiye gün yok. övüngeçe yabancı iyi .süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.Yalnız at binicisiz birinci olmaz .Yahşıdıng eki dosı bir keler. kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.Güzel söz yılanı ininden çıkarır .Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.Yalgız koydı böri aşar.Yahşıdıng yatlıgı yok. etersing mıratka.Yalnız koyunu kurt yer .kalarsıng uyatka ..Yahşı körgenin aytar. kötünün iki borcu birden gelir . yamanga ölim yok.Yalangaşka yaz yahşı.Yahşı söz yılandı innen şıgarar. kötünün yakınlığı yok . kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış . yaman bergenin aytar.İyilik yapan övünür. yamanga yoldas bolsang.İyiye yoldaş olsan yetersin murada. kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta .. yamannıng özligi yok.İyinin iki dostu birden gelir.Yahşılık etken maktanar.Yahşıga kün yok.

yahşı söz-yan azıgı. tabılmas.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz. yaman edem üy buzar. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile .Aygırın kötüsü anasına düşman. kötü adam ev bozar .Yalnız başına söz olmaz. yabagı tonnıng biyti aşşı.Yaman arba yol buzar.Yaman aygır anasına kas.Yaman evlet ataga sögis keltirer. yünlü paltonun biti acı .Yaman kisiding sözi aşşı. adamın kötüsü yoldaşına düşman .Yalgız söylep söz bolmas.Yaman aytkan sözin eki aytar. yayayı ise hiç sorma . yalnız kazık çadır olmaz.. birleskenler bir iste de arımaydı. yasırtın işken as bolmas. yaman elşi el buzar. yarlı avıldıng bayı bolma. saklı içen aş olmaz . güzel söz can azığı .Yalgızdıng küni karanga .Yalnızın gündüzü karanlık. ıruvlıdıng ogı kalsa da. fakir köyün zengini olma . birleşenler ise hiç yorulmazlar . kötü elçi köyü bozar .Kötü evlat atasına sövdürür .Yalgızdıng yayı kalsa da.Kötü söylediği sözü iki kere söyler .Yaman söz-bas kazıgı.Yaman avıldıng agası bolsa. yaman edem yoldasına kas.yayavdıng künin sorama. tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz.Kötü söz baş kazığı.Kötü kişinin sözü acı.Kötü soyun başı olma.Yaman arba yol buzar. yalgız kazık kos bolmas.Yalgızdıng bir isi de yarımaydı.bulunur .Kötü araba yol bozar.Kötü araba yol bozar.

(atamı) geçeyim diye. biri değmese biri değer . börki kara kazanday bolar.Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas. kalayım dep.Yaman ulga da.Kötü damak fakir eder.Yamanda altın toktamas.Yarlı yatsa öler.Yeni elek duvarda.Kötüden iyi doğar.Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur . yeni gelin evde olur . kötü nefis candan eder . sırın aytadı. yaman nepsi kor eter. yahşıdıng basın bilip bolmas.Kötünün çubuğu sekiz. yahşıdan yaman tuvar. yangı kelin üyde bolar.Yanımdı almagan maraz-yanımdı. bay yuvırsa öler. geri kalayım diye .Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz .Yamandı körmey.Yangı elek şüyde bolar.Kötüde altın durmaz . kötü oğula da mal yığma (bırakma .Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- .Kötüyü görmeden iyi bilinmez ..Yamannıng tayagı segiz.Yaman tamak yarlı eter. kendi sırlarını söylüyor . yahşı ulga da mal yıyma.Fakir yatsa ölür.Yamannan yahşı tuvar.(İyi oğula da.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur .Geveze doğruyu anlatıyım derken. zengin koşarsa ölür . biri tiymese biri tier. ozayım dep.Yaman üşin aytaman dep. iyiden kötü doğar.Yamandı yahşı deseng.

kışın yaylaya konar .Yibek tüyinine berk.Yazın çalışan. kıs kıyamet. güzün türkü söyler . kısta arkannan korkar.Yatkandıkın turgan er. atıp kal. kışın ipten korkar . atkan erden uyantar.Fakirin zenginliği.Yazda mıyın kaynatpagan. sözi kelisken teng.Yarı deri örtünsem de.Yazın beynini kaynatmayan.Yazda tırnagan. sözü denk olan akran . yarlılıktıng küni.Tembelin (yatanın) payını çalışan yer . fakirin günü.Yazın yılandan korkan.Yatıp kalgannan.Kötü adam yardan atar. suvga tayanma.Yaz cennet.Yaz ennet.Aptal yazın düzde olur. kışın kazanın kaynatmaz .Yazda yılannan korkkan. sosı duniyada üreyim .Yavga ıynanma. suya dayanma .Yaşı denk olan akran değil.Yaz günü.Hareketsiz kalacağına mücadele et .Yazda tentek oyga konar.Yarımas yardan kulatar.Yazlıktıng küni. kısta kazanın kaynatpas.Yartı teri yabınsam da. kış kıyamet .Yası yaslaskan teng tuvıl. küzde yırlar. vücudunun sağlığıdır . yigit sözine berk- . attığı yerde uyandırır ..Düşmana inanma. bu dünyada yaşayayım . kısta tentek kırga konar.

isinnen sora.Yılagannan sorama.Yırtık tonnan er şıgar.Yigitting asılınnan sorama.İpeğin düğümü sıkı olur.Yolavşı yolda kalmas. gülenden sor . sözi ölmes.Ağlayandan sorma.Yiğidin aslını sorma.Yigit öler.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.Yumurta tavuğa akıl öğretir . sözün anası kulak .Yoğurdunu yiyen kurtulur. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. işini sor . kötülüğe iyilik er kişinin işidir .Yol anası-tuyak. külegennen sora.Yiğit ölür.İyiliğe iyilik her kişinin işidir..Yiğit ölse de sözü ölmez .Yolcu yolda kalmaz . adı kalır .Yigit ölse de. dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya .Yumırtka tavıktı akılga üyretken. yiğit sözüne sadık olur .çatar . söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar. suv anası-bulak. söz anası-kulak.Yırtık dondan er çıkar . danı kalar.Yol kuvgan kaznaga yolıgar. şölmegin yalagan tutılar. suyun anası pınar. çömleğini yalayan tutulur .Yuvırtın aşagan kutılar.Yol anası tırnak.

Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER. gözlətməksə artıq gözləyirəm. Türk Kültürü 35 (413) 9.ölmək deyil. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz.97. -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil.unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki. İnsan sevsə belə o ilk eşq heç .sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam. . gözlərdəki yaşdır. Səni . Hasan. Nogay Atasözlerinden Örnekler.sevməksə artıq sevirəm . Məqsəd sevgi uğrunda . mənsiz günlərini yox sayacaqsan.Zor man avlagan iyt koyan almas..

açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. Mən ağlayıram sən ağlama. unudan sevməmişdir..boyu o gül üzün həmişə gülsün. könül elə bir şey ki. üzüntülərimi . sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz.ulduzam. əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir. yarpaqlar tökülə bilir. Çiçəklər sola bilir. gecə göy üzündə parlayan . Çünki güllər ağlamaz .amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz.Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. könlümün sultanı oldun. hər kəsə . səni hər kəs unuda bilir . Bir ömür .

. məni tərk edib. səni mən əsla . səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və . unutsan da. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını . İstəyərsənsə bir kənara atarsan.özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də.xatırlayarsan . Sən mənim son eşqim. yaşamış olduğum ən .həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək. dəli sevdam.Dünyan elə qaralsın ki. gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal .sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin.

Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma. .Heç bir şey səni sevmək kimi deyil .sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq . nəfəs kimi içində. Səni gözlədiyimi bil hər an.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm. pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.yalnızsansa kölgə kimi arxanda.Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim. .oda sənə qəlbimlə güvənməkdir. . Tək bir doğru iş gördüm . uzaqdayam deyə . can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki.Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil.

sənin üçün ağlayan gözlərə inan .Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər. çünki səni çox sevirəm . Sevgilim mən də .dəyməz . Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən.sən bircəcik.Dəniz dalğasız. hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına . tutacağın bir əli buraxma. Saxta sevgilərə gül . yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə. Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən. Yəni hiss etmək istəyirlər. könül sevdasız olmaz. çünki .olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz.Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. güllər sənə qibtə etsin.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm.

Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim.alınmış susqunluğumun baş hərflərisən .Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır . Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir.Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır. əzrailin . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına .gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir. Heç kim bilmirsə .gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə .Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır.bu yalnızlıqdır .

yaşlılıqda isə günlər uzun. aşiqi məcnun mənəm . nə edim bilmirəm. yollar qısadır Səninlə başım dərddə.yaşana biləcək ən böyük sevincdir . səni düşünərkən gözyaşı tökmək . könlüm yenə həmişə səninlə .Gənclikdə günlər qısa. Geriyə dönməsən .Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da.bilmirəm .Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. Səni axtararam xəyallarımda.Mənə səni unut dedilər unutdum. söküb ata . Amma səni deyil. yollar uzun.Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır.belə. canımdan bir parçasan.

sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın . mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin.bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən.biri olduğunu düşündüyünüz andır .daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan ..Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə. İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni. bir .Dost istəyərsənsə Allah yetər. sənin məni . Burax səni mənim . Mənim səni.yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük . Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.

çünki . küləyin olub sənə necə əsim. daha sonrada istəyərsənsə məni. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən. Amma məni. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim. sevdim. Əsla baxma geriyə krallar öndə . içimdə sən .gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni .Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim. yağmurun olub yanağına necə düşüm. Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər.öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum.var ikən söylə necə ölüm .mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. Yaradandan başqasına baş . Gedən getsin bu yanğınlarda sönər.əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. Səni öpməmi istəmişdin öpdüm.

sevərsənsə xəyanət etmə.Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir. Yaşayarkən ölmək. .sevirəm desəm inan.Fədakar olan insan könüldən sevəndir.üçün sevdim . Sənə səni ölüm qədər . səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək.Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək. Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir .Əsla sevmə. yaşamaq üçün sevmək.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin . Səssizlik ölüm demək.Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . Demək ki. Ürəkli olan insan özünü biləndir. xəyanət edəni əsla əfv etmə . sevmək .

sevilmək gözəldir ..olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil.deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa.Ay gecə üçün. sən mənim üçün. Qəlbi sevənə ver. qəlbim səninlədir içimdə deyil. səni sevirəm əlimdə . Unutma . qiymətini bilənə ver . Aşiq olmaq gözəl şey.gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan.unutmaram unutmasan. tutunacaq arxamsan.Gülü gülənə ver. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə . Yaşamaq nəyə yarar yanımda . günəş gün üçün. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. mən isə yalnızam səninlə deyil. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə.

dərin .mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. həyatı bir yol sandım. amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. hər röya bir yuxu. sevgini sən sandım. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa. Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı. adını canım qoydum sən öldüyündə . Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən. Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım.İndi yağmur isladır ümidlərimi. Sənə baxıram özümü .görürəm. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. Sözlərə baxıram adın yox.bir yuxudan oyandım.tapar. hər şəfəqdə doğsun deyə. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox. hər məzar bir ölü. hər ağac bir kök .

Sevirsən deyə qorxursan. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . şəklini öpdüyüm gündür. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. şeytanmı bilmirəm ki. amma mən yenə də səninləyəm.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən.səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. Mələkmi. böyükdür ümidlərim. qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. Mən səni sevirəm. sevgi yox artıq. çünki . İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . səndən uzaqda səni düşünürəm. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. hər ürək !saxlaya bilməz. nəsən. Əllərdən əllərə atsan da olar. birdənəsən. Sənsizəm. Hər şeyi unudar da. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm. şirinsən.gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən.

mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm .bilmirəm. Amma . Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. sevilən bir o qədər nankor olar.dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki. Gün gələr sevgilim mənə ."sən nə deyirsən de.olduğu öyrədilmədi. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. Titrəyir əllərim. Bəlkə üzüləcəksən. saçına dəymədiyim. üzünə baxa bilmirəm. Bir gün özümü öldürəcəm. Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan. səsini eşitmədiyim. əllərini tuta .sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. bəlkə də sevinəcəksən. sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə. Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . Elə bağlanmışam ki sənə.

Yox narahat edən sevgimdirsə. uşaq deyiləm ağlamaram. xatırla. ayrılıq biçərmi. sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. yenə axşam olur. bir daha açmaram. Məndə sən bitmədikcə.sənə olan bu sevgim bitməz . Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. gəlməzsənsə məhv . ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. bağışla .olaram. Sözlərim səni narahat edirsə. yıxılaram.Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram. Əgər bir gün məni tərk !etsən.ona heç nə edə bilmərəm . Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. susaram bir daha danışmaram. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən. kədərliyəm. mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş. Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram.Sevmə məni. məndə mən ölmədikcə . ?sən məni sevmə gülüm.

Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut.Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir. onsuz yaşayamayacağın biriylə ol. nə sənə kinim var.Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil.sevməyə əminim var . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım . Göz . Nə qədər günəş hər gecə ayın .yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da. . Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz. nə sevginə bəd duam. səni məhşərə qədər .nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz.

acı çəkməkdən. !Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. sevib ayrılmaqdır. sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm. ayrılıq. Sən əsla əyilmə. İnsanlar vardır ki. baxışlar vardır insanı ağladan. əsla unudulmayan. Qorxum ölmək deyil. hüzn nədir. Sən mənim tək sevdiyimsən.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən . səndə . sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil. bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. Sən əsla !bilmə. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram. amma yenə .tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. sənin .bilirəm ki.Xatirənə dağlar diz çöksün.

pis gün qapını . bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur.Dost uğrunda ölmək asandır. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş. ya da parlaq bir ulduz vardır . düşünün ki.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın . olmaq istədiyiniz insanla olun.Hər şeyi sildim. dəli bir yağış. getmək istədiyiniz hər yerə gedin. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və .Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin.bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . yeni bir həyat üçün. sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar. lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir .

incitdinsə bağışlanma dilə. incidinsə bağışla. mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə. bir də sevgi .Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə. şerlərimiz həyatımızı anladır. sözləri anladır. sözlər də var ki. Dəniz ?fənərim olarmısan . itirdiklərini axtar. gözlədiklərini get tap. Bu günki yaşam .çox qısa Gözlər vardır ki. mən səni qəlbimdə sevdim daim . sev səni sevəni dağdakı .çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla.orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında .olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə. sevirsənsə bunu bildir. gözləri anladır.

söyləmə. "Keçib. hüzn ellərin. ümid gözləyənlərin. bunları mənə deyən ."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr. gülüm deyərdin. Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr.təbəssüm dodaqların. xəyal çarəsizlərin. Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi. . gedib və .sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm . yağış küçələrin.Sən mənə canım deyərdin. hər şeyin mən idim. Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. hər gecə yollarımı gözləyərdin. Dünyan mən idim sonun mən idim.

Ağlamaq istə fəqət göz .yaşların içinə axsın !Sanma ki.Ağaclara yazdım adını. səninlə başladım səninlə bitəcək . göy üzünə yazdım.olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun. adını bir başqası siləcək. əllərin əllərimdə. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı. yağış olub axdılar. ağlar mənim olsun. Qırmızılar sənin.unutsan qırmızı güllər solsun. küləklərlə yolladım sevgimi. həsrətimi. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim. yandırdılar.dəfə qəlbimə yazıram. ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . Bu . Sən məni . sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə.

sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. Sən (S)əni sevən. Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . Gözlərin ulduzlara dikilərsə. Ovcuna bir yarpaq düşərsə.bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla. gözlərinə .Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et. suyumu ver. Sən (S)ənə güvənən. o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma.baxdığımı unutma. amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar.qaranlıq dünyayam. Sənsiz sanki . sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Ver işığımı. kimsəni sevmə. kimsəyə güvənmə.Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . Ürəyimi geriyə ver .Mən səni unutmaq üçün sevmədim. əllərimdir onu əsla buraxma .

Sənə ruhumu yollayıram bir .ki. ölməkdə deyil. Qaranlığa bax üzümü görəcəksən.göy üzündəki ulduzlar qədər. gözləyib . həsrətini daşımaq çətin. . dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər . Əllərimi bərk tut heç ayrılma. çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla. qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. Yaşamaq deyil.aşiqəm sənə. içindəki məni duyacaqsan. ağlamağa alışmaq çətin. O qədər şiddətlidir . Gülüşü unutmaq deyil.görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa. gözlərimə baxaraq anla necə .azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm.. Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə.

sevdiyimsən .qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən. . nə olursa . Bil ki. Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara .qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. dalıb gedən gözlərimsən.olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Tək sənə !aiddir bu könlüm. həsrətin zülm. Mən yolumu seçdim: Ya sən. Mənim bir dənəm. Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir . Əlbəttə qovuşarıq.adını yazdım. Hansı yoldan keçirsən keç.dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 . gözlə gülüm.

Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi . gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini .Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki. Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni. Səni . Səni unudana yazıqlar olsun .Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım . Nə istiliyini yetir nə . onu incitmələrinə əsla izin vermə.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma.dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun. sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki.Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini. Sadəcə mənim ol.

amma hər zaman . bəzən yanımda.sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var.Həyatda elə anlar vardır ki. Mənim anlarımda sən idin. bəzən yuxumdasan.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. günəşin işığında.fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik. yağışın damlasındasan. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə. Bir gün təqib etdim bitdiyi .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. selin coşqusunda. bir qadını .xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum . o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil. Mən . görmədən .Sən = Heçnəyik.

son sözüm səni sevirəm .bilməyəcəyi qədər özəlsən . Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən. Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. şirinsən.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir. mən səni sevirəm.olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. İnsanı onun kimi yıxan. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. bircəciyimsən. sən sevməsən də olar Zənn etmə ki. hamının sevə . Əldən əllərə atsan da olar. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq.Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . onun .kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim.nəsən. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm .

Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur. yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri .düşündüyümü xatırlamıram. sadə insanların əsl sevgisi ilə .var . qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla . Neçə dəfə .Sevmək "səni sevirəm" demək deyil. səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox. amma mənim qəlbimdə bir səma var .sevirəm .Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.

Nə oldu? Soruşdum.Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni . Sənə olan . Tez qayıtdı.dedi Həyatda elə birini sev ki.məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün.Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma. Çünki. al məni qəlbin canıma məzar . sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün .çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm. öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim.qoparardım . Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz .olsun . razıyam gülüm.

gözlərim sənə baxdıqca bezəcək. amma .olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək .Həyatda tək ümidin gülmək olsun.olsun əsən hər külək. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. Ölən bir dəfə basdırılar. sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın. dərdlərini yusun. son sözüm səni sevirəm .məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun.sevgim nə ölər. Bağlansa gözlərim həyata inan ki. tikanları əllərinə batmasın. Mənim sənə olan . sənə olan məhəbbətimi anlatsın . sevən bir dəfə ölər. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. nə də basdırılar Zənn etmə ki. Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. Doğan hər günəş. Unutma. xoşbəxtliyinə başlanğıc .

elə et. yetər ki mənə səni sevirəm söylə . o sənin üçün yanan . sən mən olaydın. Kaş ki. mən sən olaydım.Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən.Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki.. Necə istəyirsən .mənim qəlbimdir Kaş ki. Amma səni sənə . xoşbəxtlik də səni qısqansın . Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim. bil ki.edəydin.verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss .

səni iki nəfər sevirsə. Səni heç kim sevmirsə. birinci sevən mənəm.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. ciyərimdə qum. Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən.Həyat sevgi ilə xoşdur.də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. qəlbimdə səni .tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman . Sevgisiz həyat boşdur. . Nə olar Allahım sevənləri .sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz. Bir bədən düşün qəlbsiz. Səni üç nəfər sevirsə. bir .ölmüşəm . bil ki. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. bir qəlb düşün sevgisiz. ən çox sevəni mənəm. Böyrəyimdə daş.

söndürür.Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı. .almadım.ikincisində isə sən . qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib. külək şamı . Səni sabah sevəcəyəm. çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. Kimsənin könlünü .bitəcək. içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. çünki birincisində mən varam. böyükləri isə artırar. Necə ki. bu günlər də . atəşi alovlandırar . çünki sən məni də sevdiyini . dünənlər bitdi. Qorxuram sevgilim.Kimsəyə könlümü vermədim. içində səni görərlər deyə. Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan.deyirsən Səni dünən sevmədim. Səni bu gün də sevmirəm.

əgər bu . Halbuki. ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam . içində sən olduğun üçün sevirəm .məni özünə. Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa . Səni sevdim-sənsən deyə. Sancıldı gözlərim gözlərinə.tarix səhvdir desələr. baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır. qəlbimi və ümid etməyi. yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm.Həyatda üç şeyi sevdim: Səni.Bir gün günəş doğmağı.Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil. nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm. Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə. Aşiq olduğumu zənn etdi .sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən .

əgər narahat edən .mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə. . çəkici və gözəlsən amma . səni hər kəs sevir amma . amma əsil dəli onlardır.orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici.Onlar bilmirlər ki. amma çox dərinə getmə çünki .Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram.aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu . xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . ürəyim qana bulansın. əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram.sevgimdisə. bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil.ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir.

güllərin ən gözəli sən. parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül.sev amma mövsümlük olmasın. . yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim.yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə. Sevgilim heç .Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış .bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində . Çiçəklərdən gülü güllərdən .birini də mənim üçün seç. elə birini sev ki.səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın. Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin . heç zaman unutmasın. Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. .dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan.

amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım. .başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin .Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. aynaya bax və səni tanıdıqları . səni ölüncəyə qədər .Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı .sevəcəyəm . gülü soluncaya qədər. Hər biri parlayırdı.Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə.üçün Allaha şükr edənləri düşün. çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər. səni hər gün. Hər biri göydə idi. səninlə tanış olandan sonra .

gözümdəki tək yaş. indi günəşin . yerə düşən yağışın hər damlasını .düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. o olmadan onu . Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən. həyatımdakı tək həsrət.üçünəm. quş uçmaq.batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. Sən suya yazı yazmağı bacardın. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək .Onun dərdlərini paylaşıb. dilimdəki tək dua.tutmağa çalış. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc. Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir. Mən səni sevirəm .

Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim. sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm...Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. Sənə bir gül vərəcəm.... mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla .yanaqlarından süzülüb..Ürəyimdən ürəyinə yollar var.. Sənə qəlbimi verəcəyəm.. Gülüm səni . qoxula !amma soldurma. Sənin üstündən gül qoxulamaram...qoxulamaqsa ölüm. dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən. iç amma sərxoş olma. Gözlərindən doğub. sev amma incitmə .Güllər içində keçsə də ömrüm. Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm. . Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM .

fəth edilməsi çətin. sevəcəksən mənim kimi amma .yenilmiş . çünki səninləyəm . Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin. yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. çünki sevirəm. sənin kimi ola bilsəm. Baxdım. siqaranı buraxdım. sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz. çünki yaşayıram. yatmağı buraxdım. qədəhimdəki içkim idin.Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim. içkini buraxdım. sevirəm. yaşayıram. sənsiz .buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. gecələri röyamda idin. Yazıram. balıq olardım .Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş. hiss edirəm.Kaş ki.yaşanmıram. çünki hiss !edirəm.

genel bir kural .Aç ayı oynamaz . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.Açtırma kutuyu.Acıkan doymam.düşüncelerden doğmuştur .ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri.Acele işe.sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır .Acı patlıcanı kırağı çalmaz . doğruluğu onaylanmış.Acı acıya . bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir. Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan .Açık yaraya kurt düşmez .Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Ağlarsa anam ağlar. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki. ən məsum anında belə kimsə .su sancıya .Acıkmış kudurmuştan beterdir . şeytan karışır .Acele giden ecele gider . gerisi yalan ağlar .Röyaların ən gözəlini görürkən.susayan kanmam sanır . söyletme kötüyü . səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş. səni bir ömür boyu bitirmək deyil.

Ana gibi yâr.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Akıl yaşta değil baştadır .Bedava sirke baldan tatlıdır .Altının kıymetini sarraf bilir .Aş sabahın iş sabahın .Bal döksen yalanır .Akacak kan damarda durmaz .Ağlayanın malı.Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur .Belâ geliyorum demez .Akıl akıldan üstündür .Balık baştan kokar .Besle kargayı oysun gözünü . bakmazsan dağ olur . Bağdat gibi diyar olmaz . yukarı tükürsen bıyık .Aşağı tükürsen sakal.Az veren candan çok veren maldan verir .Aslan yattığı yerden belli olur .Bekâra karı boşamak kolay gelir .Ayağını yorganına göre uzat . ev sahibini ağırlar .Alışmış kudurmuştan beterdir .Bakarsan bağ olur..Başa gelmeyince bilinmez .Ahmak misafir. gülene hayır etmez .Ateş düştüğü yeri yakar .Başa gelen çekilir .

Çok bilen çok yanılır . der dostuna . büyük söz söyleme .Deme dostuna.Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez .Görünen dağın uzağı olmaz . derdin iyisi ölmektir .Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur .Fazla mal göz çıkarmaz .Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .. canı çıksın . güç olmasın . çoban armağanı .Çam sakızı.Garip kuşun yuvasını Allah yapar .Borcun iyisi vermek. iki elin sesi var .Çivi çıkar ama yeri kalır .Can çıkar huy çıkmaz .Bir elin nesi var.Damlaya damlaya göl olur . bende akıllıya muhtacım .El elin eşeğini türkü çağırarak arar . derdin iyisi ölmektir .El deliye.Bir adamın adı çıkacağına.Büyük lokma ye.Ev alma komşu al Geç olsun.Esirgenen göze çöp batar .Beterin beteri vardır .Dereyi görmeden paçayı sıvama .Borcun iyisi vermek.

Para parayı çeker . kurttan korkmaz .Parayı veren düdüğü çalar . mide bulandırır .Hasta yatan değil.Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur . gelinim sen anla . bulduğunu yer .Sinek küçük ama.Ölmüş eşek.Her koyun kendi bacağından asılır .Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır .Misafir misafiri sevmez. eceli gelen ölür .ev sahibi hiç birini sevmez .Kaza geliyorum demez . kız halaya çeker .Son pişmanlık fayda vermez .İt ite buyurur.Gülme komşuna gelir başına .Kendi düşen ağlamaz .Gülü seven dikenine katlanır . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Oğlan dayıya..Misafir umduğunu değil.Sona kalan dona kalır .Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Sakla samanı gelir zamanı .İş olacağına varır .Kızım sana diyorum.

• düşmeni – köti dili.Sütten ağzı yanan. kızı olmamış . Adsız kişi tanrıdan qorxar. • geri almaz. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz.Su uyur. adam adi bezer.Üşenenin oğlu.Zenginin malı. • bezemez.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür. • Ac işletme.Yarası olan gocunur . cani çıxsa eydir. • adından qorxar.Yuvayı yapan dişi kuştur . bir de köti qarisi. • Ağ axça qara gün içindür. yoğurdu üfleyerek yer .Yiğidi öldür hakkını yeme . • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca.Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır .Üzümünü ye bağını sorma . züğürdün çenesini yorar .Yolcu yolunda gerek . • Adam adi ile tanınur.Ummadığın taş baş yarar .Zararın neresinden dönersen kârdır .Tok ağırlaması güçtür . gönül alma .. düşman uyumaz . • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari. • .Yarım elma. • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur. toxi terpetme. • Ağac dibinden su içer.Yola giden yorulmaz . • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. • Ac it furun yıkar.

xoşun işine qarışma. qulum. • tanasıni al. • xidmetçinin cani. • Aşaği tüfürürsen – saxal. • Ağzan sığari lukmayi al. bal kokmaz. • kamğayi yel qaldırmaz. • Ağantn vari geder. • Ağzımın tadı tuz. Ağır Ağılli gördüğuni.yıxılanda baltalı da. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. yat qapide. işin Ağzının aşi degül. • Asıl azmaz. • Ağlamayana meme yoxdur. • • Arasan-bulursun. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. vericiyim. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. Amanata xeyanet olmaz. axılsız eşitduğini söyler. • qaynar. derdin yitsin. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. • Araya giren – belaya girer. Yoxari Aş ol. baltasız da başının tüni keser. axıldan ceyizin olsun. veten kimi dövlet var. • Ağır qazan gec qaynar. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. • • Allahdan buyrax. • vermiş. ağzıma quyrux. • Allah bin dert vermiş. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. • Anasına bax-qızıni al. • Ana kimi yar olmaz. • yoxsa. • asılsıza düşürtmesin. heppisinde ucuz. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. • Al qapide. • Allah Alan vurdi. Asılsızdan kerem gelmez. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. sat qapide. • Arkadan vuran namerddir. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. • Ana qızına taxt vermiş. • memeleri duva edermiş. ya baş. • . • Ara sözü ev yıxar. satan yanğıldi. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. yoxsa bene can qoymaz. • Ağla. qırağına bax-bezini al. bin bir de derman. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. keş ol. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. el ögse al da qaç. • terif istemez.

sapi ağac barmaği uzun degil. Atın ölümü teki arpadan olsun. • olur. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. • bir namaz anide şeytan qoymaz. • Azan quşun ömri az olur. borc çürümez. nasibli yiyer.tüfürürsen – buyux. • baba olsa. • qarın. • • Ay variken. • Baluğun emri sudan . • At olmayan yerde eşek de atdur. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. • Atılan ox geri dönmez. qalmaz. minnetsiz yesem. • Baltada var ise. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. • Aşığa sinek sesi saz gelür. • ne edem. • kisem. • Axar su geder. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. • Avi meşeden küsmüş. • Az idi arux-urux. yıldızlara ne minnet. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. namaz qılar. • qorxan meşeya getmez.. • karışmaz. babalux etmax çetindür. • edende buyuxlari amin diyarmiş. İşı yox. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. biri de geldi tabani cırux. on beş güni aydınluxdur. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. deli bacayi aşdi. deli dostdan qorx. • olur. • var? • Babamın evi uzax olsa. yigitde burun. başla geden gelmez. • Ayaxla geden gelür. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. • yerine eşek bağlama. • qassad. dertli söylegen. Ayağıma yer edem. hep bir hesap. oroc tutar. • Axiretde qomşi hexi sorulur. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. • Axılli düşmenden qorxma. • bazannda eşşek satılmaz. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. • nadan dostdan yaxşıdür. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. benim Axılli düşmen. sapda da var. • olmasaydi. düşmen kimi bin. oğul da oğul olur. • baxmaz. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. • Ata dost kimi bax.

• Bir köçmax – yüz talanmax. tezek yığmaya. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. • . it de qesep olurdi. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. • Beglere inanma. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. bire bin söyle. • baltaya sap ol. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. • Bize de bir gün toğar. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. bir de bilmezden. • Bin gör. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • qara. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. bir al. • geyen tez açmur. • Beg deduğun ne. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. • Boşluğun belasından söz çox olur. • Bire yeten ikiye da yeter. Gelin getdi Boğulsam da. • dükan açılmaz. Bayazın adı var. • olanda biri su olsun gerek. • olur. yoxsul geyse. suya tayanma. • dünyayi yakamaz. • Bar veren ağaci kesmezler. • Bir bilenden qorx. oni de dürte-dürte.çıxanacandur. • yumurta. • Bir bişi – qırx kişi. iki ayax ben gelem. • qezayi qurtarur. • boğulem. böyük suda Bögünün yarıni var. “xeyirli olsun” diyarlar. • et. • qaftan geyse. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. “nerden buldun” diyarlar. • getir. • çıxmaz. qaraya Bazısi arar – bulamaz. • Bayaza bayaz diyarlar. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. qaranın dadi var. • bazısi bulur – yiyamaz. • Bitmez iş olmaz. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. • Bir ayax sen gel. • olmaz.

• Çox ağliyan ulusini bulamaz. • Çingeney altun qefese qoymiş. • soyulmaz. • azdan da olur. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. medreseden de. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. tana merek qurtarur. Degirmana su nerden axduğun ögren. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. • bereket olmaz. • derdi olur. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. biri qısadur diyar. • Daveye bürc lazım olsa. qocalanda ye aşi. • Degirmana giren çaqqal. • . Çaliden aldi. • el demişdürler. • quyruğuni kesme. selin ögüni keser. • Buğda – etmegin yoxise. • yiyar. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. boynuni uzadur. • bir soxaxdayım. boyun görünmez. • söker. Çemberin çek-çuki gendine qalur. çamura basdi. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. çağrılmiyan yere ayax basma. • Çürük taxta mux götürmez. • Çamura taş atma. • yığsan. • Çoxi gören aza qayil deyil. qocaluxda titremezsin. böyük söyleme. • suda boy verme. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. • Böyük luxma çeyne. • ortadakına deger. • Çuvalduza yumrux vurmazlar.yarınin bir xoş güni vardur. • dirgana dözsün gerek. qocalanda qur qazan. • enilmez. • Çıxmiyan canda ümüd var. • qalmaz. • söyliyen çok yanulur. yüzüne sıçrar. • Çocux teregi. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. tatli dilin olsun. • Bulutdan nem qapiyer. • eder. • Ceyulluxda daş daşi. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. biri uzun. • Çox ögülen çürük çıxar. • Çeken öküze vururlar. • Dadli-dadli söyliyer. bağda tutdan olma. • • Çağrılan yerden qalma. • mindersiz qalur.

• Deniz olub taşma. bögünden söyle. • ararlar. • düşmenimiz kor olsun. • Deseler ki. • Dünden söyleme. • Dermene inanma. • Dilen zor verme. dermansız da qalma. • Deli demiş. • güc ver. • görünce degenegini saxlar. • Dost arasi pak gerek. qar olur. • uyan deli olur. • Derd adama selinen girer. • düşmen ayağa. • Deli ağlamaz. göyde toy var. yeddide bir başi xocaya. • Dost yolunda tufan olur. haxilli de inanmiş. • beş günlüxdür. saxalimi yoliyer. • Dertli gezsen tez ölürsün. • Derd var deler keçer.Degirmançi ac qalmaz. • Deveden böyük fil var. • Derd bulmax qolay. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. • Dögme kirase qapisini. elen zor ver. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. bize de bir . • Derdi çeken bülür. • Demüri sicax-sicax dögerler. • Dost daşi keti deger. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • sevgiler. insan qemden çürür. misxalinen çıxar. • Deyilen söz geri gelmez. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. • Dilen güc verme. • Dünya yalan dünyadur. Dizimde oturiyer. derdli söylegen. • Demür nemden. • olur. • Delinin etiğuni haxilli etmez. elinden gelmiyen işe tolaşma. işen Dilin gemügi yoxdur. • Derdin derd bilene söyle. Dost başa baxar. Derd var geler köçer. • mindersiz oturur. • var. • Devetsiz geden xurmay seçmez. • düşmen güldürüb. döşi xocaya. • Dünyaya ümidinen yemişler. bir xorum oti yanmaz. beşi de qara. başarı çıxar. • Dostun yoxsa – ara. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. derdli gülmez. • dögerler senin qapini. • Derin bulax bulanmaz. yitirmax çetindür. • yansa. tapanda – qori. • Diş çeynemeynen qarın toymaz.

• Eliaçığa allah kendi yetürür. • de keçer. • egri hep düzluxdan söyler. sonra peşman olmaz kişi. • sen de keç. • gelmez. • de dönüb yüzi. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • El ağzi faldur. • Düşman ocax başında. • gelse. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • Düşmen etek altından çıxar. • Enişden gene yoxuş eydur. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. • Eşege atlas-çul vursan. • Emür paşanın. • yaxasıni – bit. eksi düşmandan dost. • El sözüne uyan evini tez yıxır. • Eşegin ölümi ite dügündür. Esgi yırtılmasa. • El atduği taş uzax geder. • Elinen açılani dişinen açma. etdiğunden xeber ver. el El El eliynen tikan yolma.gün toğar. • Eşegin cani yansa. • El eli yıxar. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • qoy. • gözi terezidir. • yiyar. • . • El için ağlayan gözden olur. • tezesi olmaz. Eringenden gene axsax eydür. su gölden. &quot. • Ele uyan evsiz qalar. • Edecağından söyleme.hoş&quot. • El atına binen tez ener. • Enemeduğun yere çıxma. • Etmek elden. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. • Düz söz baş keser. çubux meşenin. • Et gömüksüz olmaz. demekden qurtuldum. xurma ne Etinen dımax arasına girme. • keskün. adami bir qaşux suyinen boğar. • El ağzi – çuval ağzi. yazıx sene tikan derler. eski dost düşman olmaz. • tezesi olmaz. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. ati Eşek ne bülür. • Ereb toyunca yiyar. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. • ağzınnan quş tutulmaz. • tadur. gene eşegdür. • Eski düşman dost olmaz. • Esgi şehere teze nırx qoyma. • Elinen gelen derd dügündür. • qalxarken ayıblanır. • satdım.

• Gölgesinde yatacaq ağaci budama. • Fağırın ahi. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. • Gec olsun. qalur Gelen gedeni aratır. • Ev tanasından öküz olmaz. • quzi. • Geder bağlar qorasi. kövünden çıxan köv qeder. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. • canım ondan da eziz. kötisi rezil. • Gendi gözel yox. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. • Evde bülbül. • • Gedeni tutmax olmaz. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. • kötisi. • gülmez. qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. • Gec buldum. Gezeğan gelinnen. • Ev alma. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • güc olsun. qelbi gözel olsun. sefasını eller. yerdeki çuxuri görmir. dilin çek. • Gelin oldun. • Ey söz demür qapiler açar. • Gökden on iki alma düşdi. bir az de aşağilere bax. gedende “ağam”. • Göke direk yox. bir da sabur et dediler. alanda qomşi al. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Gelin inek sağamaz. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. • Eyi evlad babayi vezir eder. fuxara olmaz. • Ev sözsüz olmaz. sen get aşinen. • yerinde su eskik olmaz. • uzax tolan. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • baxma. havli Gelinin eyisi olmaz. güleyen golse daşinen. • Gökde yıldız ararkon. endürür şahı. birini de artuq ver. degirman tozsuz. öküze biçax vurulmaz. • eylük olsa. Gelen gedene rehmet oxudur. tez yüyürtdüm. Fuxaranın gozi tox olur.etmekçiye büşürtür. • Evdeki bazar çarşide keçmez. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • Fite uyanın evi yıxılur. • on bir dediler. • yüzler qarasi. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • Gelende “paşam”. • . • Ev üstüne ev olmaz. eylik göresin. • Eylik et ki.

deli söylediğuni bilmez. • qelbe söz. • . vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. • Gözi ancaq toprax toyurur. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. • Her işi qurtardide. • Gören göz yol aramaz. • Hers gelür. • xanımidür. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. eşitduğan inanma. yeduği kepek. tasinda Güne göre kürkün gey. Gözünde yaşi var. göz qaralür. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. • Her yerin kendi adeti var. • Iştiyanın bir yuzi yara. • aşi yok. • tik qaşux. • Günleri sayduxca uzanur. • qaralur. görmemişden eskük etme. her başdan bir axıl. hem Her taraxda bezi var. vayinen geder. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer. • kendi babmi bulur. huyunen geder. • gösterme. • Gul tikansız olmaz. • Gözele göz deger. • Işi yari-buçuk görme. • Hacdan gelen ben. • ömürden gediyer. hem gücli. • Gözel sevmeye töbe olmaz.Gördüğün qoyub.dögül. • Her esen yele uyma. burnun dişle. • Veteni ezizdür. • Her qari kendi evinin hem quli. • Hax batil olmaz. • aşi tez bişer. • Her xeberi çocuxdan al. samanlux da saraydur. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. • Hayinen gelen. • Hekim kımdür? – başa keçen. savux suya Hersin çıxıyer. • bir taxıl. xeber veren sen. • • Haxılli büduğim söylemez. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. • üzi. • gir. • Gördün deli. • Gözel Göyduği ipek. • gelen. • bir çomağinen sürmezler. savul geri. • böyükluğunda. • Hem suçli. • Görmemişe Gören göze kül sepme. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. • Gövül ferman dinlemaz. • Gövül omduğu yerden küser.

• tutulur. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • ölür de sahabi çıxar. • İnsan sözünden.olmaz. • Kefenin cefı olmaz. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. qırğın yeni . allahı vardur. yürek qocalmaz. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. • Komşuda pişer. • İnek almaz. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. • İt ile çuvala girilmez. bize de düşer. cüt olur. saman teper postan. • ağlamaz./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. • • Kişi olan sözünde durur. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. • Karibe bir salam bin altuna deger. • İnanma dostan. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • Kedi cigere yetişmezse. • Kamil ögren – it dili olsun. • İnsan insanan yük olmaz. • qocalsa da. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. kendinden bulur. • Kor odur ki. • İşliyanda çoxinen işle. • Karyıli – varyıli. • Kimi bildisem haci. • Kediye neynir ismarlamazlar. • İnsan ne bulsa. buyuxdan saxal iyidir. • seslesen oni eşidürsün. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. qabuğuni begenmiyer. • Karibin boyni bükük olur. • İt qışi çıxarur. • Köç-küçe tayandi. • İlk vuran oxçudur. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. • İnek öldi xab kesildi. • İlk baxtım – altun baxtım. • günlerin harmanini sovurma. quzunun sesi avluda duyulsun. boynundan çıxdi xaçi. • düşe. Koç nereden olur-olsun. • Kor degenegini bir kere yitürür. tana sevmez. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. • Karibin kimsesi yox. • Kesilen baş yerine gelmez. orucdur deyer. amma derisi ne çekir. yiyanda azinen ye.

• bilsen de. • yeri. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • Misefir üç günluxdur. • şarvara yamax. ne başxasına yedürür. • ayax-ayax çıxarlar. • Meyvali Meydan bulmuş. oğli yoxsa da. etduğuni etme. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • Namus geder. • Mermer – ey daşdan. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. • Nere gedirsin. meslehet senin. oranın arabasına binersin. Meyxaneçiden şahid iştediler. • daş baş yarar. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. • Köti it ne yiyar. • adama hem dostdur. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. dönmez geri. ne de peşine get. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. • Oğlan evlenür. eylik – iki başdan. at bulmamış. • Mal senin. • Nesibe zaval yoxdur. serxoşi gösterdi. • qulax ardi et. • düşmez. at bulmuş meydan bulmamış. Qız olan yerde igne . ne yavaş ol basıl. • Mollanın deduğuni de. gene bir bilmişden sor. ne de peşine get. • Külden tepe olmaz. • Namusi altuna degişmezler. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. • Köv üstüne köv olur. • olmaz. • Küçük kövün böyük ağasi. • Lafla peynir gemısi yürümez. ev üstüne ev olmaz. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. • umduğundan küser. • Ne ver. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. babasi gerek. • Küçükler suç işler. • böyükler bağışlar. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. qız doğurdum-soydi beni.oyandı. • oldum sanur. Laf kiseye gırmez. • ver. • Ne çabux ol asıl. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • Köti adamnan dert eskük olmaz. • Köti söz sahabınındür. hem düşmendür. • ağaca daş atan çox olur. • olmasa eyin qedri bilinmez.

Qalan işe qar yağar. everdim – elin oldi. paşanın cani çıxmiş. kimse demez ki.gizlenmez. • yerde acluğun bildürme. bayılmaya da razı olasın. Delisi olan her gün ağlar. diriye gülmez. arxada qalan soyulur. • Ölünün yüzi serindür. allahi vardur. • can qurtatur. • deyilmez. adam yüzli qariden elheze. • Oğlum oldi – gülüm oldi. • o qeder biliyer. • Qelemin ucunda qılınc güci var. • Qeribin kimsesi yox. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • yiyansan. • insani sözünden tutarlar. • . yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. • Qeribin dosti olmaz. imam evinde aş olmaz. Paran yoxdur. • olan bir gün ağlar. • Qapiye geleni qataxlamazlar. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. • Qanliden uzax goz. avi de Öküzi buynuzundan. vay qalanın halına. çerşi-bazar senindür. xeberi yok gerisinden. • çare var. • qarasi etmez. • Ovçi ne qeder biliyerse. • Ölüye ağlamaz. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. • soyulur. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • olmaz. • Papaği keçi derisinden. sonuna bax. sapinen göz çıxarma. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. • gözünde yaş olmaz. • Ölum ile öc alınmaz. • komşim oldi. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • Önde geden yorulur. • etme. • Peynil-etmek yemesen. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. • papaği olmaz. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. • muma. • Qazan qarasi geder. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. • allah kerimdür. • Paran vardur. • eder. sırıt.

Sakın. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. ya halvaçıya. • torbaynan at bir kere tutulur. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • gün tövbekar. • iştemez. • soyamamış. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • davxılçiye köçer. • Qızın qövli bende. şalvarı başxasında. • gizlenmez. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. • Sağı soldan baxıb söyle. • yaşasın. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. yeddi bayramda söylerler. • Sağıldım.duz yükü. • . yeddi toy. • Qız sabahi-qala sahabi. gendi getürdi qapiye. saymiyanin Seadet qapiden girende. • Qızi kendi – kendine qoysan. axşam axora. • dunqur. • Sabax naxıra. kor tutduğuni buraxmaz. oğlan evinde xeber yox. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. • sultani. • Sabonnadux suya qoydux. • Sadağa veren eller derd görmez. • Quri selemi yel alur. • Qurban olem tipiye (küleye).Qeza gelende geliyerim demir. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. • dögmiyan dizini döger. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • misliman olmaz. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • qırğına düşdüx. • Sanat altın – bilerzikdür. • sürtme. • yükü. • Sabax qismetini kimseye verme. axırda da tokmük vurdi tağıldım. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. • ulaşur. • göze çöp düşer. • Saymaduğun taş. yarar baş. • eylanmaz. • Qılınc qınini kesmez. sağıldım. ne zerer. • Sağır eşitduğini. • Qutli gün toğuşundan bellidür. • Quri qaşıx ağız yırtar. • Quduzun ömri qırx gündür. • qara cocux.

• Sevenin gözi kor olur. merd ol. söz var el için. eller biliyer bin iki. • Soylu soyuni yuturmez. • Sözi yerinde söyle. • Sivri başda axıl durmaz. • Seni senden sormazlar. • Söz var. • Sene ton çıxsa. • Söz var ev için. • Sert olma. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. soyuni yütüren Söz bir. • çıxar. • geder. boynuna torba taxar. • Tilki tilkiye diyar. • Söz sözün küsküsidür. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. işe gelende xasta. • Su kimi ömrin olsun. • Söz bir. • Tatli suyi kim içmez. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. söz var delür geder. bu da geldi üstehıx. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. iki dişli Sevme seni sevmiyani. • Sükut atın tekmügi böyük olur. • Sözin Su Su Söze gelende usta. eller biliyer bin-iki. • icin. • vermez. • elden sorarlar. • soysuzdur. • enen hürise. qulax iki. sinek Bağdaddan gelib qonar. bene de yelek. • . çuxuri bulur. • olmayan sufrada yüzi olmaz. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. tas delux. • iki. • qederdür. meydan bize qaldi. • düzüni cocux diyar. • Su geder.sefalet bacadan çıxar. tilki de dönüb quyruğuna. • Sen biliyen bir-iki. • dequl. qum qalur. baş yütürür. söz var. Sev seni seveni. söyledene bax. • Şeytan getdi. aş bütürür. • qarise. • bulandurmaynan balux tutulmaz. yürek bulandurur. söz var el için. • geder. • iki. • boydadur. • Senetine kim xor baxar. • Tava delux. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. • oynama.

• Veren eli kemsezler. • atının samani bol gerek. vay ona ki. • getme-canım çıxar. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • Xastalux şaşurur. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. • Xain adam qorxax olur. • Toğri olan. • Xalq gözi terezidir. • Uli gözi ile qız al. • canımi Vetene yetürdüm. • ögüne aş qoysan. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • axli bende olsa. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. Var başinı gizlemez. gözlerime qan geldi. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. • para bulsa tavara verür. • Türk geden yere bereket gedir. • Veten-veten deyip sızladi yürek. orgen Ununi elemiş. cesedime can geldi. • Türk sögduxca qızar. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. Vetenime Vetene geldim. • ölümdür. her kişiyi toğri sanar. • geldin Bayram ağa. • Vetenime geldim-imana geldim. imana geldim. • Toydan sonra nağara. • . • Türk şerlünin qulidür. yaxın gelme-qoxun gelür. • gözi ile at al. • yardımçi. yox da daşdan qevidir. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • qoymaz tasda. • dostluği pozmaz. bin türli behane bulur. • Xasta. ölüm yıxar. • Türk zoppasi görmemiş. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez. isınen kımı seni sancar. oni da dürte-dürte. • Tovşan ne küçük. Uzax Unu uçiyerdi. kepegi qaçiyerdi. • qovuşdum. • Veten hesreti çekdim. tavuği de. turduqca bezer. • elegini asmiş. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. qulaği ne böyük. • Var-dövletim yitürdüm.ne işi var? • tolaşmaz. • içinde olmiya. • Veteni sevmax imandandur.

• Yigidin başna her iş gelür. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • Yolsuz geden tez yorulur. • Yetim xırsuzluğa çıxar. • allah demiş ben nerdeyim. • Yazda ayransız olma. • içar. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. • Yiyan bilmesa. • kepçenin bahası olmaz. • basma. qırdın. • Yüksek olma. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. xeyir gelsin Xırman yelinen. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. • bitmez. bilen varmaya-varmaya yad olur. • varınca ağlar. • Yilani yarali buraxmazlar. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. namusli qız eydür. • Yazın yalağı. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. basa-basa yere keçürürler. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. Yad Xeyirsiz oğlannan. qız qardaşından. • Yaz qışından belli. yol görende yollaniyer. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. • yorulur. • gele-gele biliş olur. . • Yigidim sağ olsun. vura-vura endürürler. • Yazılan yazi başa gelür. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • Yumurtadan yüng qırxılmaz. • Yürek şüşe kimidür. • eşşege samannux. • Yetim demiş ben gülerim. • da Bedel. qışda yorğansız. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. qışın sicax yemeginden eydür. • Xeyir say eşine. • Yalançının yeminine inanma.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. bulunmiyan qız olsun. • Yapmaduğun gövüli qırma. • toğar. • Yügrek at qemçi işletmez. • dügün elinen olur. Yel esende yelleniyer. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • başına. pozan da Bedel. qonan köçer. • sansından pay oman cehennemluxdur. toğriyan bülür. alçak olma. • Yuxi yastuk iştemez. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir.

• Ziyade xarçlamax mekrüfdür. • ovada yoluni şaşurur. • Yürüş vardur ki. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. • yaprax oynamaz. • . zurnaçi başi ol .var ise. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. aviye qaval çaldirüyer. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. duruşdan beterdür. • Yüzen gülen arxadan söyler. ondan su um. • yeyilen baldan tatlidür.yapamazsan. • Yüzüne bax. • bir bilenden sor. • Zorinen gözelluz olmaz. minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->