P. 1
0059-Atalar 88 122 2

0059-Atalar 88 122 2

|Views: 370|Likes:

More info:

Published by: Zıpdiye Çıktımeret on Feb 12, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

kurar .(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu.elde etmelidir . darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken. olmayacak düşler . sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz. saklamaya çalıştığın şey sır .çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma .Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. hakkında kötü şeylerin ortaya . mırın kırın eder .olmaktan çıkar.daha iyisini ister. iyisini. o her zaman . Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. bunu başkaları duyabilir. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. yayılır . söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine.Aç ne yemez. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa. kötüsünü arayacak durumda değildir.Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz . dosta bile açılmamalıdır. Tatmin olabilmek için onları gerçekten .Açtırma kutuyu. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur. varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. kendisini onları elde etme hayaline kaptırır.

överek. eğrilik. olur ki bir gün. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. evimizde kalabilir.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . . Zulmün bulunduğu yerde ise hak . can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir. can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa.(Adam adama yük değil. kötülük karşısında sert tepki göstermiyor. hatır .saydığındandır. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır . Hak. yakın ve . hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. bazı unvanlar vererek. dayanışmaya gerek duyarlar. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş. .(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir . utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık.(Adam adamdan korkmaz. değerli bir kimse yapamayız. duygularına egemen olduğundandır . utandığındandır.yeme.Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. bu korktuğundan değildir. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir. sömürü. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. Bu konuk tıpkı can gibidir. dost. zalimler bulunamaz.

Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır. düzenbaz ne . yardımcı olurlar. bilgi ve . bir daha aldanmaz. Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu . Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır.(Adama dayanma ölür. öncelikle kendi gücüne.derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez . yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil.insanın kendinde bulunmalıdır . olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez.Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse. eşek eşektir. insana yakışacak durum. zengin olmak da . huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır. O hâlde insan. Artık kendini ona göre ayarlar. Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz.Gerçek şahsiyet. Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez.(diyeyim .değerini artırmaz . karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır. olgunluk. tutum ve davranış . duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler.Adam adamdır. olmasa da pulu.

aşağılanıp toplum dışına itilecektir. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir.bakılarak anlaşılabilir . umut vermek kolaydır. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir . Alışveriş sırasında hileye başvurmayan. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek.Adamak kolay. itilip kakılacak. Böyle bir hayatı yaşamak. Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür.İnsan daha çok anlaştığı. Çünkü bu. sevdiği. bu durum onun için katlanılmazdır. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. yalan söylemeyen. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu.insandır .(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. dostluk eder. hakkı gözeten.Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini.paraya dayanır. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. o . arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine . bir maddeye ya da bir . bir çabaya.insan için yaşarken ölmek demektir . Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. huyunu suyunu bildiği. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış.

duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. çokluk kötülükle cevap vermek. anlayışlı.Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur . ona karşı daima dikkatli olunmalıdır . Sanki bu. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir .olduğu yaptığı işlerle. çalışkan mı tembel mi. çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . işidir. becerikli mi beceriksiz mi.bakımdan insanoğlu güvensizdir. bir kavrayış .kötülükleri hissettirmezler. çıkmaza sokan kimselerde ise. bu bakımından sakıncalıdırlar .Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş. insanın atamadığı huylarındandır. Bu . Sinsidirler. içlerinde besledikleri .. başarılı mı başarısız mı.(Adamını yere bakanından.noksanlığı. niyetini belli etmeyen. iyi mi kötü mü . Bir insanın gerçek değeri. sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. insanda değişmez bir hâldir. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. Bir sözü defalarca söyleten.Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir.Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil. söyleyeni zorlayan. Yapılan bir iyiliğe karşı. kişilikli.

çocukları.kalır ortada. cansız. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. dayanıksız kılar. insanı dert yer Ağaç kurdu.eğitim açısından oldukça önemlidir .Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur. Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz. İnsanlar da böyledir. anne-babanın çocuklar. verimli kılan. büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. kurumuş gibi. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi .(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar.noktalarını bozmak zorundasınız . çokluk büyüklerini örnek alırlar. ancak yıkıp bozamazsınız. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. onu toprağa bağlayan kökleridir. perişan eder. yiyip bitirir . yıkmak için temelini sarsmak. Bir aile.Ağacı kurt. ancak yıkamazsınız. .içe yıpratır. canlı tutan yaprakları. Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. ana . içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. güçsüz ve verimsizdir . Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. çiçekleri ve meyveleridir. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. Bu sebeple. İnsanı içten . Çocuklar. İnsan ailesi.

1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir.Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir.Ağırbaşlı. 2. 3. sonuca da ulaşamayız . buna zorlanırlarsa kırılırlar.apaçık ortaya çıkacaktır . Böyle hareket etmezsek. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . Bazı beceriksiz. Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır..Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır. . . Eğilmezler. emin adımlarla yürümeliyiz.yolumuzu şaşırabilir. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda. Bu yaşlarda işlenmeye. Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler. gerekli bir tempoda.kazandırmak imkânsız gibidir . Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar . . Yavaş yavaş ama güvenli.Ağır giden yol alır. rızklarına el koymaya çalışırlar. Bu sebeple onlara yeni bir davranış .

aceleci .kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır.Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü. sulu. hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz.Ağır ol. . armağan alan kişi.isteği reddetmeye utanır. dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler . onları hırpalamaya öyle herkesin gücü . Susar.Ağız yer.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. ağırbaşlı. ağırbaşlı. sözleri yerinde. yüz utanır İkram kabul eden. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış .. bir borçluluk duygusuyla bu . çabuk kızıp taşkınlık gösteren. sesimizi çıkarmaz.yetmez. batman gelesin Temkinli. Çünkü hafif meşrep. sevilip sayılasın. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki.(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri.etkenler. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar. ölçülü. istemese de işi yapar . itibar göresin.

yaptıklarının cezasını mutlaka görür . günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine .sesimizi duyurmalıyız . fırsat kaçtıktan sonra. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . aç kalıp yoksul düşer .demektir ki. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda .Ağustosta gölge kovan.kimse iflâh olmaz. çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) . hak yiyen. tembel tembel oturan. çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz. perişan olur. zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan. Bu . Yaşadıkça da kurtaramayacaktır. keyfini düşünen kimse.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden.Ah alan onmaz Zulmeden. sıkıntı veren. Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur.döner. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . çileden yakasını kurtarabilmiş değildir.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten. onun sonu iyi değildir.hakkımızı vermez. o da ağlar .geçim sıkıntısı çeker.Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . yaptıklarının cezasını mutlaka çeker.

ne yaparsak yapalım. Bugün ya da yarın. rahata erdirir.tekrar yapmak zorunda bırakmış.Ahmağa yüz. alın teri dökerek kazandığımız para.bunun önüne geçemeyiz.ilişkilerde dikkatli olunmalıdır . karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. onları tekrar . abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. didinmeleri. er veya geç olan olacaktır .Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. yüzsüz ve yılışık.kez engel olamazlar . Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir.Akacak kan damarda durmaz Takdir. Dara . plân yapmadan girmiş bulunmaları. yormuş ve yıpratmıştır . çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. İşte böylesi bir giriş. beceriksiz. Bu da gösteriyor ki. tedbiri bozar” derler. ne önlem alırsak alalım . yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. yıpranmalarına yol açar. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. Bir zarara uğramak. Bunun böyle olmasının sebebi. zaman kaybettirmiş. uğraşıları.Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. Bu gibi kimselerle kurulacak . önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. insanlar gelişen olaylara çok .Değerli. işe iyi düşünmeden.

Abdal Tekkede. çocuk oyundan usanmaz .Abdal. .Aç aslandan tok domuz yeğdir . açarlar gözünü . çocuk zaman bilmez .çekinmemeliyiz .Aç aman bilmez.olursa çarığına sürer . hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. ata binince bey. iyimser kılar.Aç (arık) at yol almaz. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz .(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır. şalgam aşa girince yağ oldum sanırr .Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler.Aç anansa (atansa) da kaç . düşkünlüğünü önler. "titremeye hazırım" demiş . Denebilir ki hareketlilik.Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki. böylece de o insan .Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar . (Çobanın yağı çok (. aç (arık) it av almaz .düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı. canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar.hem kendine. (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar.Aç elini kora sokar . kâh gerisi¬ne.Abdal düğünden. kötülükten uzak tutar. hem de başkalarına yararlı olur .Aç bırakma hırsız edersin.Aç gözünü. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar. hacı Mekke'de bulunur .

gereksiz telaşla yapılan iş. Kendisinden .Aç yanında sarpın kurcalanmaz .işten hayır gelmez .Aç ölmez gözü.Acele ile menzil alınmaz . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten.Aça dokuz yorgan örtmüşler.kapı önünde yük indirir . O. hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez.Acele işe şeytan karışır Aceleyle. . gerekirse ölümü göze alır. darı) amba rında sanır (görür .Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir. Acele yapılan .Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun .Acemi katır. kararır susuz ölmez.. yaşamak için her tehlikeyi.Aç. beklemek . aç ile yatınca arada dilenci doğar .Aç olan. usta olur) dener kendi¬ni .(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. yine uyuyamamış . bozuk ya da yanlış olur. benzi sararır . önüne engel koymaya gelmez. isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez.güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk. tok ne demez Aç olan kişi.kuralları yıkmaktan çekinmez .kötülük yapmaktan. karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez . karnını doyurabilmek için .

dil.Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez . dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.Açın imanı olmaz Açın karnı doyar. felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır. (Acı acıya.Acıklı başta akıl olmaz . dolandı¬racakları yeri ve . ağlayan güler Acılarla. susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer.Acıkan doymam (sanır).Açın gözü ekmek teknesinde olur .Açın kursağına çörek dayanmaz .Açık ağız aç kalmaz . gözü doymaz .(demez Açıkgöz. yılanı deliğinden çıkarır . acıyan ne .farklıdır .Acıkmış kudurmuştan beterdir .kimseleri bilirler . (Acıkan ne yemez. (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır).(Acı acıyı keser (bastırır). (Tatlı . Ancak bu acıların dereceleri . acıyan ne olsa söyler. su sancıyı.Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız. acıktırırsan hırsız olur . su sancı¬ya .(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez .Acı patlıcanı kırağı çalmaz .Açılan solar.

her zaman) gerek olur.D. ödemek güçtür .(Adam adama (gene. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz.tazelemekten kaçınır .dostuna . Aç kalan insan ya da hayvan . adayım sana Adalet evrenin ruhudur. söyletme kötüyü Ada bana.olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık. acıkan uyumamış .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan.Açtırma kutuyu. P. olmasa da çulu (atlastan olsa . can gövdeye mülk değil.Acıyan uyumuş. eşek eşektir. (iki serçeden börek olur . tüm canlılar için en kötü.insan topluluğunun kutsî bağıdır.Adamak kolay. yenilemekten kaçınmalıyız. İyi insan başkalarının dertlerini . bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır. utanır (hatır sayar Adam adamdır. olmasa pulu. en zor şeydir.(Adam adama yük değil.Adama dayanma ölür. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur .(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim. Her şevin . ÖMER HAYYAM Adalet.(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter . ağaca dayanma kurur . (dostunun dostu vardır) o da söyler .Acısı.

SCHİLLER Ağa borç öder. yiğidin sözü Ağanın malı çıkar.Ağacın kurdu içinde olur .Ağaç maşa olmaz .Ağaç kökünden yıkılır . meyvesi olunca başını aşağı salar . atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır.Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez .Adamın (insanın) kötüsü olmaz.iyi insanların intikamıdır. suyun yavaş akanından kork. verimli olur .Ağacı kurt..(akanından.Ağanın alnı terlemezse. (suyun yavaş .Ağaç yaş iken eğilir Ağaç. İş sahipleri de . ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü. meğer züğürt ola . yiğitlik vurmakla (-dır . uşak harç . uşağın canı .(Ağalık (beylik) vermekle. takip ederler¬se işleri düzgün gider.Ağanın gözü.işlerini sürekli denetleyip.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak.Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş . insanı dert yer .(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden .Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından.

Ağız yer. gelesin.Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Ağır git ki yol alasın .. yeğni kalkar . eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur .Ağır basar. oyun¬cağı olmaz.Ağlamakla yâr ele girmez .hırpalamaya kimsenin gücü yetmez . gayrisi) yalan ağlar . batman döver (yerinden oynama .Ağaran baş.Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı. ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. Onları . ağla deli (diri) için .Ağlarsa anam ağlar.(Ağır taş. kimsenin alay konusu. ovada otu biter . molla) desinler . oturaklı kişiler. kuyruğunda iğnesi vardır. (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. dövesin .Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının. JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. yuz utanır Ağlama ölü için.Ağır yongayı yel kaldırmaz . OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere .göre bekârlık.Ağır otur ki bey (aga. oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz .Ağır başlı. gerisi (kalanı.Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv.

ancak yine de güvenmemelidir. zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. geniş . Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. başımıza olmadık işler açabilir.Akan suya inanma. derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz.yollarını ne yapıp edip bulurlar . . El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir. . el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir.temkinli olmalıyız . amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir. Bundan dolayı büyüklerin ve .Ak koyunun kara kuzusu da olur . bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir.yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. bir başkası akledebilir. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler.Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk. içi dolu yağ sanır . pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir. Bunun için . düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Bizim akletmediğimizi.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler.

O. paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler. akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır. onların bilgi ve tecrübesine . Ama . akıllı düşmanın neler yapabileceği.Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir.Akıllı hırsız.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan. Doğru düşünenlerin. gerçeği görmeyen. şaşkın ev sahibini bastırır . Bu yanlarıyla. Onu gerektiği gibi.başvurmaktan kaçınmamalıyız . anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. .düşünce sahibi kimselere danışmaktan.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır. yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır. Bu sermaye de paradır. dolayısıyla kişi tedbirini alır. söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . Bunun aksine.mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır .unutmayalım ki. Bu yol ise tektir. hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir. .

Sonradan da elde edilemez. Kimileri akıllı. elde . onlar takipçi değil. tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. Üstelik akıl. açık göz.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. karşılarındaki bu aptal insanları.Aklını kullanmasını bilen. parayla da alınıp satılamaz. takip edilenler olmalıdır. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. beceriksiz. kimileri aptaldır.kalan yalnızca zarar olur . kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . Bunun için de düşünüp taşınır. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. kavrayışı kıt. akıllıca . somut bir şey de değildir. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez.Akıllıyı arkada tutma. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. böyle de sürüp gidecektir. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. Eğer bunun tersi yapılıp akılsız. Bunu değiştirmek mümkün değildir. uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya. Hatta bu kimseler.veren kimse. haklı da . kolay kolay karar veremez. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar . akılsızı kılavuz etme Hangi işte.olsalar haksız çıkarabilirler. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. ahmak.

2. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir . Biliriz ki.Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp. . .olanların işine yarar. Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı .Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan. yorgun düşürür.zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar.Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. Çok iyi . 2. aklının artması anlamına gelmez.1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır.Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. akılsızların değil . zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker . eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar. beklemediği bir anda başına öyle . İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı .sıkıntılarını. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir.Arkadaş. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların . Hiç ummadığı.1 sandığımız bir işin.işler yapan yoksul insanlar görürüz. çıkmaza sokup oraya buraya koşturur. 3.

doğabilecek sonuçları hesapla.şey endişe ve korkuya kapılmamak. sonuçta ortaya kırıcı.Akşama karşı gitme. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile. gece yolculuğu hem zor. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir.(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir .konusunda dikkatli olmalı.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır. alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar . Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. hem de tehlikelidir . dostluklarının devamını dileyenler alışveriş . taşın. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur. Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır. her şey görünür olduğundan daha güvenlidir. Bu durumda yapılacak . incitici davranışlar çıkar. önce iyi düşün. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse .Akraba (dost) ile ye. geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. .kaçınmalıdır. tana karşı yatma Yüce Allah. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir. zarar görürsün . her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. gündüzü çalışıp rızk kazanma. iç.Aklına geleni işleme. sakin olmaya çalışmaktır .şey gelir ki.

değildir. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. Çalışanların hata yapmaları. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür.Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. Sabah görülmesi daha uygundur.yapılacak iş kusurlu da olsa.karşı da koysa. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. Bu yüzden borcumuzu. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . akşam yapılacak işten daha iyidir . yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder. Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. borcumuza karşılık. . verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur. kimilerinden de alacaklı olabiliriz. Bu bakımdan sabahleyin . alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. borçlu olan ödememek için . insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. işi eksik görmeleri. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur. büyüklük taslamaz. bu bir tedbirsizliktir . Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. Çünkü borç ödemek. Ne var ki. İnsanların en yoğun.Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır. Alınması zor da olsa. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru .Alçak uçan yüce konar. toplum içinde yükselir. Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler.

basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez. ne kadar usta olursa olsun. gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir. . o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez. Durum bu kadar açık olduğu hâlde.Kimi insan da vardır ki kibirlidir.kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar .Al elmaya taş atan çok olur Önemli. Gerek maddî. yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. hem de çok yüksek hayat .1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. Bu durumda onun önemsiz görülmesine.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan. bu insan .biçimi zarar verir . parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur.Alet işler. güzel ve . etkisiz . Değerli. yitip gitmesine sebep olur . Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük.gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu .Alçak yerde yatma sel alır. orta bir yol izlemelidir. herkesi küçük görür. toplum içinde de iyi bir yer edinemez .kalmasına. 2.da hiç sevilip sayılmaz. Kimileri onu elde etmeye çalışırken. araç. kişiliğini. üstünlük taslar. el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın.

şeyden kopmamak için her yola başvurur. delice davranışlar gösterir . sıkıntı verir. Yeter ki O`na inanıp güvenelim. bir yolsuzluğu soruşturmak. Onun yap dediğini yapan. .Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah. Herkesin dayanabileceği kadardır .kesmeyelim . Alışkın olduğu . alınıp telâşa kapılsın . bir anlamda onun tutsağı olmuştur. O`ndan umut .(Al kaşağıyı gir ahıra.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah. Bu sırada kabahati olan varsın ..tedirgin olsun. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan. her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük. bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir.Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. yapma . bize iyi imkânlar sunar. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir.kimine çoktur. Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. Çünkü Allah rahmetini esirgemez. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler. O`nun rahmeti boldur. Bu kimine az. insanlara neyin eğri. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez. Bir şeye alışkın olan.

kötülük görmez.dediğini yapmayan doğru yoldadır.Allah sabırlı kulunu sever . Rahmeti bol olan Yüce Allah. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder. onun suç işlediğini biliyordur. kullarının ne yaptıklarını. Bunu gizlemek. . Allah. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır . eğer bir suç işlemişse. o kişi her işte başarı sağlar. onu bunu aldatmayan.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. kimseyi rızksız koymaz. Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. Çünkü. haram kıldığı şeylerden kaçınan. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. bu yol zor ya da kolay olabilir. İnsan. daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız .Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir. o suçu ortadan ?kaldırmaz. ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. Onun istediklerini yerine getiren.tam olmalıdır . Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el . yalan söylemeyen. Allah. hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah. zarara da uğramaz.uzatmasınlar .Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir.

durumlarını düzeltir. Allah. bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. Öyleyse bu . kiminin yeteneği sınırlıdır.bulunacağına.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan . Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. Bu sebeple “Allah`a. bizi . Böyle kimseler dayanıklı olur. onların da bir hayat düzeni . hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır. kötülükleri kolay savar.Acı. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir.Allah`tan umut kesilmez Allah. sıkıntıları çabuk atlatır. kolaylıklar gösterir.sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan . güçlüklere göğüs gerer. yoksulluk. Yüce Allah`ın onlara lütufta . Bu. kendisine inananları güç durumda bırakmaz. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder . olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az. haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan.kurmalarına. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. işlerini yoluna kor. En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. Bu yüzden bir de hakarete uğramak. onları koruyacağına gönülden inanırlar .

kötülük yapıp da can yakma.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi.. Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler.çok engeli önünüzden kaldırır. nefislerine düşkündürler.yardımcı olunuz ki. yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme.hareket değildir . .yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir. çıkar âheste âheste Zalim olma.Alma mazlumun âhını.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır. Çünkü insanlar çıkarlarına. Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık. Bu düşkünlük onları zayıf bırakır. doğru bir . karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki. Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder. yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz . Öyleyse siz başkasına . Paranın halledemeyeceği.(Almadan vermek. insanlar pek . başkası da size yardımcı olsun . Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur. Bu.Altın eli bıçak kesmez . şanı yüce olan Allah`tır. Yoksa mazlumların bedduasını alır.

Altın eşik.Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli.1 ona zarar vermek zorlaşır.yoluna kor ve hayatını sürdürür .kalabilir .tedbiri bozar” demişlerdir . yedi olur. 2. canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa. ne makama güvenmemeli. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur . ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın.Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder. Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir. Bir an zorluklar onu sarssa bile.Altı olur. . paranın gücü sebebiyle . Bunun için “takdir. Böyle bir durumda ona kötülük .(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. sonuçta Allah ne dilemişse o olur.kaybetmez . hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. işlerini . dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey . o yılmadan çalışır. Hünerli. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir.

annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır . anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı. ona en fazla emeği geçen. Onun kadar çocuğunu seven. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir .Anlayana sivrisinek saz. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın. yar başında tutmuş Biliriz ki. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın.çalışır . onu en fazla koruyan. İnsanı kendine çeken.türlü anlayamazlar . Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır.Ana evlâdını atmış.yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. elimizden tutmaya o .Ana gibi yâr. önemli ve gözde şehirlerden biridir. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. çocuğu en fazla seven.hareket olur. pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. bir dost yoktur insanlar içinde. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. ondan ne kadar nefret ederse etsin. . Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın. Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda. Aksi bir tavır insanlık dışı bir .

2.Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor..1 şu ya da bu işi yapmalı insan. onurunu zedelemiyorsa geçim için .Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da . şöyle yapsaydın.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda .başarıdan söz edilemez . zamanla . utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç. çıkar için . 2. işler bozulduktan.Arı bal alacak çiçeği bilir .bulunmaktır . ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. Yönetenlerin tavır biçimi.1 onları taklit eder.her türlü işi yapmaktadırlar .yönetilenlere geçer . Kimi insanlar vardır ki. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı. yol ve yöntemi gerekli kılar. onların izinden gider. Eğer bunun dışına çıkılırsa .

açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse. kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. saldırır ve zarar verir .Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz. bu yiğitliğin ve insanlığın . Yapmaya çalıştığı işin .şaşına yakışmaz . Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. çıkar . düzeninden anlaşılır . saygınlığını. sataşıp ilişene. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler .Bazı kimseler.üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz .1 .(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür.sağlayabilecekleri. .istemez eyleme geçer. söz işitse yine de aldırış etmez.evin temizliğinden. utanma duygusunu yitirmiş insandır. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini. kötülük yapana karşı ister . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden. kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. 2.pişkinliğe vurup iyi bile karşılar .Arsızın yüzüne tükürmüşler.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. yatıp kalktığı . zayıf.Arı.

noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister.vururlar . onlar eninde sonunda bir açık verirler.fedakârlığa katlanır . ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. Çünkü insan.Âşık âlemi kör. her türlü .(Asil azmaz. olumsuz yanlarını dışa . dört yanını duvar sanır . eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. soyluluklarını yitirmezler. Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır..tavır ancak piçlere yaraşır . aslî özelliğini yitirmez.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar. Bu durum insan için de söz konusudur. Ama mayalarında kötülük. her türlü çabayı gösterir. böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. yoksul. o. o kimseye zor şartlar ağır gelmez. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir.

Eşini ve arkadaşını iyi seç. koşar. düzgün.sanır . eşini. sağlıklı. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. sanki bilincini kaybetmiş gibidir. edindiğin işe sahip çık. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez. Bunu da ancak yiğit olan yapar.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen. İşte o zaman değerleri birden bire . binici ne isterse onu yapar. Bir iş edin. adımına göre değil. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur.At. durur ya da yavaş gider.Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. Bir iş için de durum bundan farklı .artar. kıymet biçilemez olurlar . o işi yapanın bilgi.Ata eyer gerek. Ancak bu yeterli değildir. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . . verimli yahut verimsiz oluşu. mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. işini bil Doğru. temiz ve helâl ye.kötülerden uzak dur. yapıp ettiklerini kimse bilmez. onu lâyıkıyla yap . bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. İşin sonucu. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur.beceri çaba ve tutumuna bağlıdır .Aşını. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. Bir işin akışı da böyledir. . bir zararı önlemeye yararlar.

onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır. bir şeyden gerektiği gibi . Kim ki başkasının yararlanmadığı. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse.göstermeyen. Babanın oğulla yakın ilişkisi. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . . onlara saygı-sevgi göstermek.geçimini bu yolla sağlamaya çalışır . kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor. yakışanı da budur. en uygunu. bir şeyi kullanıyor.teslim edilmelidir . önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. bunları kullanabilecek birine .Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler.1 faydalanıyor. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. çocukta. onlara dar günlerinde yardımcı olmak.ondan yararlanıyorsa.değildir. o şey. çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. Bu buyruklara itaat etmeyen. o şeye sahip olmalıdır. mal sahibinden çok onun sayılır .At binenin (iş bilenin).(At binicisini tanır (bilir . Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek. 2. ana-babaya gerekli ilgiyi . onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir .

O anda ilk durumuna dönmek ister ama .tutulmalıdırlar . olay veya . Çünkü olan olmuş. Başkalarının. kalıcı değil.bu mümkün değildir. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan. gelip geçicidir . gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir. işini de . onların yüreklerini yakar.Emir altında çalışan kişi. ne isteyip istemediğini.durum da var demektir .duydukları acı.Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . yalnızca ilgili kimselere acı verir. gerçekten ortada olup olmadığı. Eğer meydanda bir belirti varsa.Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. iş işten geçmiştir çoktan . belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını.Atın bahtsızı arabaya düşer . uzak kimselerin .ona göre yapar ve yürütür .Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana.

boşuna söylenmiş olur. kişiliklerine uymayan kötü ve . ne de ummalıdır . yiğidin korkağı Yiğit de.bayağı işlerde çalıştırılır.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. yapılan iftiralar havada kalır. kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa. görevlere itilir . iş verilir. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır.ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. 2.Atın ürkeği. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı.1 davranıp duyarlı olmalıdır. Ayrıca. uyanık . işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler. insana değer. yiğidin de korkağından kaçınmalı. nitelik ve kişiliğine göre davranılır.Atlasa kıl yapışmaz Dürüst. hatta öleyim . yetenekli ama talihsiz kimseler. kötülükten uzak. Atın da. onu çokça (aşırı “.gösterilen ilgiyi ne beklemeli. onlara .Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan. değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere .bu sözlerin mazarratı bulaşmaz .Kimi değerli. temiz.onlardan hayır gelmez . .

gelir.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. Ne var ki. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir. At.. yaşarken iyi işler yapan.At ölür. savaşta ya da barışta candan bir dosttur. Bu sebeple yönetilen değil yöneten. onları tanıtan eserleriyle de . Türkler .At ölür meydan kalır. kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. Unutulmamalıdır ki. gezdiği meydan onunla gitmez. Hemen her saati onunla geçer.(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır. göçebe bir millet olan Türkler için at. bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. onların sevinmesine yol açar . İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. O da ölümlüdür. çalışan . İnsan için de durum atınkinden farklı değildir. Ama onun koştuğu. yaşayacak ve ölecektir.değil çalıştırıcı daha önemlidir . kıskanç ve aşağılık kimselerin işine .gelecek kuşaklara taşınırlar . Doğacak. itlere bayram olur Kimi yararlı. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. kıymetli. Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar.

Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . Aksini düşünmek yanlıştır. . menkıbe.Avrat var ev yapar. atsız er de düşünülmemiştir. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan.sıkıntı. âdeta ona insan .için soyluluğun. kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. Doğrusu ve yakışık alanı da budur. Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. vefakârlığın. Dolayısıyla at. onundur. o.Ava gelmez kuş olmaz. Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. atasözü söylenmiş. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. risaleler kaleme alınmış.gibi muamele edilmiştir . yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer.uğrar . dert ve sıkıntılara düşebilirler.Av avlayanın. masal. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz . İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. At hakkında şiir. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir. Bunun . bir şey. onu hak eder. avrat var ev yıkar . onlara zarar vermeye çalışan kimse. onları aldatan. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür.yanında. tehlike. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. yiğitliğin. zarara . Silâhsız er düşünülemediği gibi.

Ayağını sıcak tut. çeşitli felâketlere . başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. düzensizlikleri.tabiatları yüzünden aile kötüye gider. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . Aksine bir hareket . perişan olur ve sonunda yıkılır . olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. rahata ve mutluluğa da kavuşur . Kimi zaman tersi de olmaz değildir. iyi huylu kadınlar vardır ki. Bolluk içinde bile olsalar. kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar. gönlünü ferah tut. Harcamalar geliri aşmamalı.Kimi becerikli. Sıkıntılara. Kimi kadınlar da vardır ki.Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini.bütçeyi sarsar. giderine göre ayarlamalıdır. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. beceriksizlikleri. rahat .Ayağa değmedik taş olmaz. huysuzlukları. onların bu . beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. onların tertipsizlikleri. Bunun için de her sorunu dert etmemeli. imkânlar zorlanmamalıdır. yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. güçlükler ve olaylarla karşılaşır. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller. dengeyi bozar. gailesiz değildir. evi yaşanacak hâle getirirler. başını serin. içten. temiz tutar.hareket etmeliyiz . düşünme derin Sağlıklı olmak.uğrar. başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz.

Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir. her insanın bir kusuru.Ayıpsız yâr (dost) arayan. bir eksiği vardır. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin. o işin şartları da. İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler .Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost. verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa. araçları da yeterli ve uygun olmalıdır.sağlar .Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek. dikkatli ol.. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. dostsuz kalması da mümkündür. oruç bitince. bir dost bulmak istiyorsa onları . . Böyle bir dost bulamayacağı gibi.mukadder olur .üzülebilirsin .Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir. yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler. ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . Hatasız kul olmaz.

çeşitli sıkıntılara katlanarak.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir . Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir . “Çoğun yanına” demiş Çok. daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. Büyük sermaye. Küçük şeylere sahip çıkmayan. çoğa uyar.. didişmelerden ve . Bir toplumda çoğun oyu. amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. onu idare eder. dolayısıyla az oy sahipleri.çekişmelerden uzak.Azıcık aşım. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak. her zaman azdan daha baskın çıkar.kılar. onunla yetinmiyor. hata yapma ihtimalî de artar. onu yeter bulmuyor. küçük sermayeye fırsat vermez. yahut az. öğrenmenin güzel bir yoludur. Çünkü çoklar.Aza demişler: “Nereye?”. azın oyunu geçersiz . çok dinle Dinlemek. çoğa boyun eğer. Ayrıca kişi yanlış .kaybetmiş sayılır . onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da . çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor.Az söyle. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir.

Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten. Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür. LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil. bu tutumundan ötürü zarara uğrar.Az veren candan. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları .Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. içten ve candandır.gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler . Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım. insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . C. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. . daha fazlasını isteyen.. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır. fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen. Bu .mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. DESCARTES Akılsız. çok veren maldan Varolalı beri insan. hesapsız kişiler.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir .hem de doğrudan doğruya hayatı okur. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan.zamanda bitirirler . Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir.

yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız. iyi yapmaktır. (Akşam oldu kon. bilgisizlik ve tembellik.Aklına geleni işleme.(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir. sabah ol du göç .(dövmeye kolay . güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz. yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit. öksüz çocuk . sabah ise git. as¬lına bağlıdır .Akmasa da damlar . tana karşı yatma .(sıçan tutamaz .her şeyin kalitesi soyuna. DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük. (Al aslan tutar. güç . Çünkü . hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur.(Al kaşağıyı gir ahıra.(Akşam ise yat.püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun.Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner. her ağacı taşlama . iyi düşünmek . (Alçak eşek binmeye kolay.Akşama karşı gitme. (sa¬bah ola. HAECKEL . iyi söylemek . (Alakargada alaca¬ğım olsun. (yeğdir/.Aklın üç ilkesi . (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların.

Allah kardeşi kardeş yaratmış. onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam. toplum içinde iyi . AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri. . zamanla ihtiyaç haline gelirler. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır .bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . el övünür Âlim unutmuş.(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa . yükselirler.Alçak gönüllü olan. saygı görür. mal gelir. yüce uçan alçak konar .Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar . yiğidi hor gösterir . ST. yüksek yerde yatma yel alır Alet işler.Alçak yer. mum isteyene mum verir .sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.Allah doğrunun yardımcısıdır . Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır.önce duyulmayacak kadar hafif. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. Kibirli kişiler. kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır. büyüklük taslamayan Kişiler.

her zaman borçlu olmaktan iyidir .Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri. derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.Alma sarı. temiz ellere bakar. bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste . satma sarı.Allah.canlı.Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin . .SYRUS . yağmumu yakana yagmumu verir Allah. borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak. sel getirir. balmumu yakana balmumu.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir . dolu ellere değil.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin . Her . insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz.Allah.Alma alı.Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska. kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa. herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah. yel getirir . P.ölmez Allah. . Eceli gelmeden kimse . doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur .Allah verirse el getirir. ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez .. kimin kızı demez .Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . sat yağızı. yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir.mutlaka ödüllendirir .Allah verince kimin oğlu.

. insan mihnette belli olur .bunun acısını içinde duyar . yedi olur.An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir. ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır. taş yağmurdan ıslanmaz .(Almadan vermek. Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir.benliğini koruma gücü ile ölçülür .Alt değirmen güçlü akar .Aman diyene kılıç kalkmaz . hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte. (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz. PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . (başa yazılan gelir . işlen¬dikçe verimi artar.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir .para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak. Oysaki toprak.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz. harcandıkça bir gün tükenir. zorlukları yenme ve . Birin¬den birine bir zarar gelse .Altı olur.Altın yere düşmekle pul olmaz Altın.

. mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar. Başka koruyu¬cular .Ana baba.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. Ancak geleceğini etkileyemezler. Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız. helva ile koz Ana kızına taht kurar.(soğana değişirdim Anan güzel idi. onlara yedirirler. hamurdan olur maya Analı kuzu. Bu nedenle toplumda kınanırlar.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu.sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği. Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. Yemez yedirirler. baban zengin idi. Kendileri yemez.Ana gibi yâr olmaz. mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri .Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler. hani yeri. kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . Aileler . giymez giydirirler. ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar. hani yeri . kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar. Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya.ana babalarına bak¬mazlar .

Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur .iyiliği için yapar. güvenilmez . Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. aşık gerinir .davranışını düzeltmez Anlayışlı. bağırsa da bunları onun . Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de.anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar .Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. arif kişiler.anlamazlar.Arayan Mevlâsını da bulur. Bir anne çocu¬ğunu dövse de.Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur.sözü böyledir. üstü kapalı sözleri de. kâr dünyası Ar esner. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. Yalancı insanın da . Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz. Çünkü . davranışları da hemen anlarlar. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar.Ar dünyası değil.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider . bedduaları çocuklarını etkilemez. Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri.Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. çok çabuk kül olur. ona göre davranır. . tekrarlansa da . (Ön .

gölgen önüne düşer.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir. elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir . yalancının sözü olmaz .Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye.Armut. Armağanın maddi değeri önemli değildir. dostluğu pekiştirir. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi.Arı söğüdü.Armut ilk çıktığı zaman. kabuğu soyularak.Ardıcın közü olmaz. .Arı. onun için fedakârlık sayılmaz. Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır. Bu. bal alacak çiçeği bilir . akıllı öğüdü sever . bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme. Armağan.(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et. elmayı say ye Armudun önü.Arı. PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar. "aylık kaç?" demiş .Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . bal olan kovana üşer .başkalarının yanında öv. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer . Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir.

(demişler.Asil ile taş taşı. bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz . Ama. Bunun gibi insanlarla . dört yanını duvar sanır . gelinin yüzü ağ olur .değildir.Âşık âlemi kör. kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden. ırak değil" demiş .(Âşığın gözü kördür (kör olur . (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" .ilişkilerde.Arsız neden arlanır.Âşık daima bey oturmaz Âşık. çul da giyer sallanır . sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker. En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar . "yalan değilse.Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur.Arpa verilmeyen at. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak. ÇEHOV . ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar.Arsızın yüzüne tükürmüşler. âşığı soğutur. bal kokmaz . gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). Onlar için görü¬nüşleri de önemli .Asıl azmaz. "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz .Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile..Aş taşınca kepçeye paha olmaz .

Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır. MEVLANA Aşkın gelişi. Dertsiz kişiler. öyle engin bir denizdir ki. . gönül dostunda . güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. savaşta.şikayette bulunmaz¬lar. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar . ne başlangıcı ne de sonu vardır. dört nala giden at gibidir. Ancak derdi olan. SOKRATES Aşk. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . ne söz dinler. aklın gidişidir. Kendisini öylesine yitirmiştir ki.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . BAILEY Aşk. ne dizginden anlar. işitmez .Aşını. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. bu davranış¬ları hiç kimse görmez.kaygı. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur.. hü¬zün içindedir. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta .Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda.Aşk ağlatır. KONFÜÇYÜS Aşk. zararlı etkenlerle istenmeyen . teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. Aşık. BALZAC Aşk. dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. duyguların şiiridir. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. Dertli kişiler ise. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur.sanır . eşini.

(At binicisini tanır (bilir .Ata arpa.At bulunur meydan bulunmaz.Aslını saklayan (inkar eden). bakımlı olduğu zaman hem gösterişli. it yediği günde (belli olur. kılıç kuşananın . onun için özel terimler . zamanında ve tavında yapılmalıdır At. isteyenleri varken .yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At. Satılacaksa o zaman satılmalıdır.At binenin (iş bilenin). tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır.At ölür. haramzadedir . yiğit ölür şan (nam) kain . semirir .Astar bol olmayınca yüze gelmez . yiğit gariplikle . Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. at oluncaya kadar sahibi mat olur At.At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken.(At yedi günde.At beslenirken. hem faydalıdır. Zorluklar içinde kişiliğini .evlendirilmelidir. itlere bayram olur At sahibine (ağasına). Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden. kız istenirken . meydan bulunur at bu¬lunmaz . yiğide pilav .At aralıkla. besili. adımına göre değil.ve sözler oluşturmuştur .Aşure yemeye giden kaşığını taşırır . biniciye göre (eşer)-kişner . kişi garip iken çetin sınavlarını verirler. adamına göre vurur . Türkler ata çok değer vermiş. Kısacası her iş.At.At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır.

(Gailesiz baş. kendin kazanmak gerek .Ağustosta beyni kaynayanın. eyere er gerek Ata malı mal olmaz. attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı.vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur).Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri . Yani insanın derdi ancak ölünce biter . oğula mirastır . yerin al¬tında)? (Rahat .Atalar çıkarayım der tahta.Ata eyer gerek.Ata binen nalını mıhını ara .sıkıntısı çekmez. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi. kışın soğuk günlerinde geçim . düşman gibi binmeli Ata dostu. beklentilerin . yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan.Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi. Gençliğinde çalışan.bitmesi. sanatı oğula miras tır . zemheride karnın ovar . kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı . Sıkıntıların. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın).Ata binersen Allah'ı.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır. hayatın da bitmesi demek¬tir.

ev sahibini ağırlar . Bir kez yakayı .Ahmak (şaşkın) misafir.Ağustosta yatanı. çevresin¬deki iyi niyetli. Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında .Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. huylarını tutum ve davranışları belli eder . Ettiğini bir gün . gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi.(Ağzı eğri.Güzel şeyler. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar. abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. ona layık olmayan kimselerin eline geçer . İnsanlar. keyfe. yardımcı kişilerden . yavaş .Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . kendisine yardımcı olan kişiye. fırsat elden .Ahmağa yüz.bulur . ne de söz vermeye gel¬mez. zemheride büğelek tutar Fırsatı. yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse. serinlik başlar.Ahmak gelin. Ağustosun adına aldanmamalıdır . yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır. zevke dalan kişi ileride aç kalmaya.Kişilerin kusurlarını.olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz. saygısızca davranırsa.yoksun kalır .yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır .Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen. gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . sürünmeye mahkumdur. arsız kişilere ne yüz. çoğu kez.kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız .

Akar suya inanma.Herkes. akar suya girmek tehlikeli dir.Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz .Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır . okuma hep paraya .Akçe akıl.bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir .Akara kokara bakma. don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar. kötü diye beğenmemezlık etme.îyi. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar. Görünüşteki iyi davranışların ardında . Başkasının işine ka¬rışıp görev ve .bilmeliyiz . ne yapıp eder. kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. Gezme. (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi. görme. Para bilgisinin.Ak akçe.Akan su yosun tutmaz . el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın. Suya güvenmek olmaz. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da . çuvala girene bak .yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler . Su.bir iş ve çalışma alanı bulur . araştırma.Akacak kan damarda durmaz .Akar su pislik tutmaz . insanı sürükleyip boğabilir. kendisine uygun . Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir. kendi görevini yapmalıdır. görgüsünün artmasına yardımcı olur.

. Mutsuz¬luk. güzel . bacak).(Akılları pazara çıkarmışlar. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi.İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . Her zaman danışmakta yarar vardır . Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını. davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur.düşünüp bizi aydınlatabi¬lir. üzüntü içindeki bir . iyimser yapar. Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce.giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar . kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür. Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası . dinç. Mantık dışı yollar.insanları yanıltır. ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan .daya¬namazlar Akıllı düşman. kimin kötü kimin başarılı.sınavda belli olur .yaşam ise kişileri sinirli. yanlış yola götürür . doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez. akılsız dosttan hayırlıdır .Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye .Ak gün ağartır. kişiye (adama) sermayedir .Ak göt (don. kara göt (don.dayanmaktadır. karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar. Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler.Akıl. görüşünü.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı..

akıllı ise malı kendisi kazanır. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır. baba malına gerekseme duymaz.düşünme işe yaramaz Akıllı.çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. Akılsız ise. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek. oğlum . Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça . (oğlum deli malı neylesin. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. Bunun için de sonucu almakta gecikir. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o .(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse.tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz.işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz . İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. yapacağı işlerde sağlam yol arar. Gözü pek.Akıllı. akılsız oğlan neyler ata malını. ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez. Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur. hayırsız evlat neyle¬sin malı). (Hayırirevlat neylesin malı. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse. çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. . Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak .ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve .

çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen. Bu durum . iyice düşünülüp yo¬lu.(Akılsız köpeği yol kocatır. Vecizeler. idareleri altında .onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme. bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. emek ve zaman harcanır. .çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan .yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. fakirlerin ise akılsız olması gerekir di. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı. yöntemi. düzeltmek için . elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. Mevlana Şemsettin’e . . programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin. Nice gençler vardır ki. Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi . (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan.çaba gösteririz. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. kafası çalışmayan kişi.da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil.aittir.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi.

Genellikle . akis. Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. mübalağa) . yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça .örülmüşlerdir.dayanır :Atasözlerinin Özellikleri .Ateş olmayan yerden duman çıkmaz . kültürünü. Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. doğal (tabii). geleneklere.Atın ürkeği. tecrübelere.binebilirsiniz .Atın varken yol tanı.Ateş düştüğü yeri yakar . kişinin de cesur olanı makbul¬dür .Atın doru renkli olanı.Atın ölümü arpadan olsun . gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara. itim kapmaz deme (Atın tepmezi.(Atım tepmez. derslere .Atı a taşıyla. ahlak anlayışını.olaylardan. yiğidin korkağı .mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler.(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz . duyusunu. ağan varken el tanı .Atılan ok geri dönmez . katırı anasıyla . akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini. Eğitici ve öğreticidirler.Ateş demekle ağız yanmaz . felsefesini yansıtırlar. inancını. Kalıplaşmış. Kültürün aynasıdırlar. cinas. itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer .Atın dorusu. kısa ve özlü sözlerdir .Bu sözler törelere. tezat.

kemer bağlayanın . ayı o kadar yol bilir . avrat var ev yıkar Avrat var. Ay yatakta çoban ayakta .Atta da soy gerek.Avrat var ev yapar.(Avrat (kadın). malı. bir işin yürüyüşü de . alanın . başa gelmedik iş olmaz . avrat var.Ay ışığında ceviz silkilmez .Av vuranın değil. ite de . arada eşekler ezilir . kapı mandalı.yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır .Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi.Av avlayanın.Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . peyniri deri . buğday unundan keş yapar .Avradı eri saklar.Av köpeği avdan kalmaz .Avcı ne kadar al bilse.Atta karın.Atına bakan ardına bakmaz . avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek.Atlıya saat sorulmaz .Ava gelmedik kuş olmaz. arpa unundan aş yapar.Ava giden avlanır . (kan malı hamam tokmağıdır . eşekten düşene kazma kürek .(Av köpek fırın (fırın damı.Ay ayakta çoban yatakta.Atta.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir. duvar) deler (yıkar . yiğitte burun . yıl var ayı (günü) beslemez .Ay (gün) var yılı besler.

çok dinle . gönlünü ferah tut düşün¬me derin . zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar .(Ay gördünse bayram et . İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez.Az ateş çok odun yakar . çok eli işte gör .sermayeye iş bırakmaz. çoğun¬luğa boyun eğer . her zaman çoğa uyar. çok ziyan (zarar) getirir .Az kaz. yârsız (dostsuz) kalır . uz (öz) otsun . başa gelme¬dik iş olmaz.Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur.Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar.Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen).Az söyle. azınlık.Az tamah.Ayağını sıcak tut. Aza demişler: ". diz üstü yaşamaktan iyidir.(gelmez iş olmaz. Büyük sermaye. boyunca kaz Az olsun. Yani kişiler . ya da onun ermine girer.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş . (Başa . başını serin.(Ayı görmeden bayram etme.(Az el aş kotarır. uz kaz. (Az eli aşta gör.işlerinin gerektirdiği özelliklere. küçük .Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir. ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. çok el iş kotarır. Onun için çoban uyu¬yabilir.Az veren candan çok veren maldan . ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek.

kazandığının değerini de bilir. bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. tez biter. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B. oğul) ekmeği zindan ekmeği.Azan kurda kızan köpek . en çok o.ona sahip çıkar.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . Toplum içinde de bunun sıkıntısını en . Büyük küçük demez. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. . eceli gelenin . dolayısıyla onu dikkatle harcar .Azıcık aşım.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz . kavgasız) başım . mülk ya da para hazır olduğu. kaygısız (ağrısız. kişilerin durumlarını gözetmez.çok.canını alır. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . alın teri dökerek kazanmaya çalışır. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler.Baba malı tez tükenir.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. çocuk çeker. değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. erik) yer. Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez. meğer ki bu baba malı ola. Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak.. Babadan kalan mal. Oğul hizmet . oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş.Baba himmet.Baba (evlat.Baba koruk (ekşi elma. güç duruma düşer .

çapalanmalı ve sulanmalıdır. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. gübrelenmeli. Bu durum at için de geçerlidir. Kısacası önce tedbir. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. gerekli harcamalardan kaçmamalı. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa.Bağla atını. fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler. sonra .Dürüst. Bu . iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir. o . üzüm yemeye .Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir.(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. Fazla .şeye iyi bakmalıdır. sonra da Allah`a havale etmeliyiz. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Üzümler zamanında budanmalı. ne denli bozuk. Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun.tevekkül her işte kural olmalıdır . Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var. başına türlü hâl gelebilir. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz . doğru.

verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz. önü alınamaz olur.kapı aralar.görülür.bir iş yeri. ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. budamasını yapmaz. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. Ustalık da ancak böyle elde edilir . Unutulmamalıdır ki. Bir eşyanın bozuk.Bakarsan bağ. ister iş yeri. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. bakılan ve . bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil.imkânlara kavuşmak.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır . bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür. onu çapalamaz. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça . Bir şey.Bal bal demekle ağız tatlanmaz . sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . isterse bir eşya olsun. bakmazsan dağ olur İster bağ. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . Bir bağa bakmaz. Bakımı olmayan . kırık.Bakmakla usta olunsa. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse.

. 2.Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan.Bir şeyin yalnızca adını etmekle. . Ama dövünmesi. Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma. ondan faydalanmak isteyen pek çok . mülkün ve paran olsun.işten geçmiş olur . çünkü iş .eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir .Balık baştan kokar Gerek bir aile. Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için . hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın.1 kimse olduğuna. gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. onun müşterisi . onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz.uğraş vermektir .Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz .Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir.Balın olsun tek. çırpınması bir fayda vermez.oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar. sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın.Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz . kendine gelip uyanır. olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan.

susmasını bilen ve ancak gerektiği . Bana ne demek. Kendisine gelecek .yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir . onlara dokunmamaya çalışırlar. Oysa bu tavır son derece yanlıştır. onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse. başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. Onların başkalarına kötülük yapmalarına.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil. Ne söylediğini bilmeyen. dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar. Çünkü o görevi .zarar görmeyen kimse yoktur .düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. onlar.yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur . lüzumsuz ve çok konuşan kimse. zorluk. Aksine diline bir çeki düzen veren. çıkarcı kimseler vardır ki. nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . felâket ve acılarla karşılaşmayan. sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. bir . her şeyin sorumlusu o olur.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır. 2.Bana benden her ne olursa. Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen.Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. Yalnız kendimizi değil.

üst yönetici ise en üst yöneticiye. savaşı kazanır .Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin. üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. bir üst yöneticiye. o da şeriata. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır.1 elden gider. sahiplenilmeyen mallar .Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.elde eder. 2. Bu . işte o zaman anlar . zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir.Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse. zaferi . sıkıntılara katlanmayı bilmektir .. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı. kötü durumları önleyemeyiz. baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara . dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez.Baş başa bağlı. Bunların yanında aile ile bağları kopup . onlara başkaları sahip çıkar.ilişkileri tamamen kesilebilir .tadar.Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır.

Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . Güçler birleştirilince . bir sorumluluk zinciri oluşturulur. lâik kanunlarla sağlanmaya . ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir.Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı. yaş kesme Tabiatı zengin kılan. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki. Çünkü birlikten kuvvet doğar . yaş bir ağaç kesmek.Baş kes. bir insan . beceriksiz. tek başına her işi yapamaz.için en elverişli yolların başında gelir . üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar.eden.Başını acemi berbere teslim eden.zor işlerin yapılması da kolaylaşır.bağlıdır. Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil.çalışılmaktadır . Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur. bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır. ustalığı olmayan kişilere teslim .öldürmek gibidir . işbirliğine ihtiyaç duyar. Alttakiler üsttekilere. meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır .

Baz bazla.olmadığı aranmaz. arkadaşlık eder. onların yaptıklarını . bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir. Bu sebeple bir kusuru. hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle. Onlara özenir. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez.kimselerle beraber olur.Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider . 2.takip ederler . düşüp kalkar . bir eksiği var mı diye bakılmaz. İnsan bir anda. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. kaz kazla. felâketlerle . kendine benzeyen . niteliklerine pek dikkat edilmez . dizginine) bakılmaz Bir çaba.Besle.Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları .Beleş atın dişine (yaşına. büyük danayı. kendine denk olan. bir emek harcanmadan.. yularına. İnsanın karşısına neyi. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . güzel olup . karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar .Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. tanımasın anayı . Bir ülkede iş başında bulunanlar. kel tavuk topal horozla Bir kimse.karşı karşıya kalabilir.1 yapmaya çalışırlar. kendi niteliğine uyan.

Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. sütü bozuk kimseler vardır ki. onların değerini bilmezler. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler. daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan .da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar . iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. Bunun gibi bir annebabadan olmuş. kimisi de kısadır. hayırsız olurlar. onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli.Besle kargayı.(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun. onları tanımazlar.Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. Huyları. kötü niyetli. hiç de lâyık olmadıkları . onlar .Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu. aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da . becerileri. karakterleri birbirine benzemez. Allah`a sığınmalıyız . oysun gözünü Kimi nankör. insanı sevdiren kendi huyu .hâlde sen onlara iyilik yaparsın.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri.anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar .çıkarmadan gereken sabrı göstermeli.

o ancak bir söylentidir.İyi su verilmiş çelikten yapılan. huysuz kimseler toplumca sevilmezler . birbirlerine bağlayan bir . Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez. . bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa. Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. her hatırlamada yeniden açılır. dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. doğruluğu belirsiz.(Bıçak yarası geçer (onulur).Bilen bilir. bu da onun değerini artırır. ya baş .duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. sevimli kılan da huy güzelliğidir. Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara. Aralarında onları bütünleyen. vücutça onulur. Kişileri değerli. gerçekliği de şüphe götürür.kolay kolay kapanmaz. saplı kısmına ilişemez.Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir.Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. insana üzüntü verir . ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur. bıraktığı izi . Demir kısmı. görmeyen ama söylenenleri .kan.Geçimsiz. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. bir sevgi bağı vardır .

Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı. Derdimizi onlarla unutur. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. Ne ki insan her şeyi bilmez. Bu sebeple ne kadar . Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine. Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. Bilmesine de imkân yoktur. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir.işe girişirken dikkatli olmak zorundayız .Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir.Bilmemek ayıp değil. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir. biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. yalnızca fayda görürüz. hem de başkalarına . daha önce denemediğimiz. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. Onlardan zarar değil. İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır.Bin dost az. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir. mutluluğu onlarla tadarız. iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. iyi bir sonuca da ancak böyle . Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız.zarar verebilir . kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. Bunun için bir .Anlamadığımız.kavuşabiliriz . bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir.

sonra işe girişmeliyiz. Çünkü borç durduğu yerde ödenmez.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna.çok olurlarsa. gerekli ölçümleri yapmalı. kimi çıkış yolları aranmalıdır .kötülüğümüzü ister. bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça .Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol.aramalısın . harekete geçip . Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket. Ama düşmanımız olan yalnızca bizim . bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder . yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli. onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından .Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. sonucu iyi hesaplamalı. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver. yollar .duyacağımız pişmanlık fayda etmez .büyüktür . tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. bizim için o kadar iyidir.çalışmalı.Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz.

kişi o niteliğiyle tanınır. sıkıntılar içinde kalır. iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur.. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz. itilip kakılır. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. Böyle yaşamak kişi için .Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. Birtakım iyi ya da kötü duygular. Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. Adı bir kere kötüye çıkan kişi.Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır. kimseye söylenmemelidir. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir . yararsız . . gizli kalmasını önlemek çok zordur.toplum içinde yayılmasına yol açar .yönlendirilebilirler . düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. eşek de Bir toplumda iyi.ölmekten daha iyidir .Bir ahırda at da bulunur. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır.

güçsüz gider. pek çok akıllı . biri diğerini yok etmeye.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. Bu da az şeye mal olmaz .mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz . önemsiz belirtilerin varlığı . dinî bir emirdir. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki. çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar. Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş. bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır. ihtiyacından fazlasını .Bir deli kuyuya bir taş atmış. Güzel ve hoş da olsa. Bu çatışma .Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. fikir ayrılığına düşerler. küçük bir değeri elde etmekle . bunu . geleni geri çevirmek istemez.1 yeterli değildir. bir iş yerinde iki yönetici olmaz.düşünmemelidir. işi de düzeltemez .. Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı.(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. ne de çözebilirler.sonunda güçlü kalır.1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir. Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler . 2.kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki. 2. Olursa aralarında kıskançlık.

kimsenin haberi. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir.Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa.Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar. Dolayısıyla ailenin . karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine.girer.çıkar . dayanışmaya .fertlerine gelmiş gibidir.gösterip övünmek değil.huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir . yapılan iyilik de iyilik olmaktan .Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır. bir anlaşma. bütün aile . beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. o ailede düzen de var demektir. çevresindekilerden . Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler . Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar . Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür. hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir.Bir günlük beylik. Onlar bir vücudun azaları gibidirler.

daha üstün. biri bakar. onları bu konuda zorlamak doğru değildir.Biri yer. Eğer böyle olmaz. Alış veriş etmek.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş.niteliklerini belirgin kılar . kavga baş gösterir. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . Alınabilecek alındıktan sonra.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. Yolculuk ise fedakârlığı. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.toplumdaki sosyal barış zedelenir. cesareti. insanlar birbirlerine düşer . . mertliği gerektirir. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.bir yola götürüp zarara sokabilir . nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü.(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin . sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar.güzel bir şeydir . bir sınır vardır. onlardan bir kez daha verim istemek. düzen bozulur. ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur. Bu davranışın devamı insanı yanlış . adaletli davranılıp hak gözetilmez.

Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . Bu sebeple herhangi bir nesne.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler.etmemek gereklidir .Yalancı. Yakınlarımıza.Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin. bu leke gittikçe yayılır . işlerin yatması mümkündür.Bir mıh bir nal kurtarır. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. doğru yoldan çıkmayan. . iki sıçrarsın çekirge. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. yakınlarının. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar.Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır. bir bilgi ve sevgi belirtisidir. bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. iş .ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . düzenbaz. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz.Bir sıçrarsın çekirge. gönülleri birbirine yaklaştırır. Ama bu böyle devam etmez. Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan. Kendinin. kişiliğini her yönüyle kanıtlamış . eninde . Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. arkadaşlarımıza.sonunda yakayı ele verirsin .

Bir şeyin önüne bakma.kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. kendi kendimize ölçüp tartmadan.En doğrusu. olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir . bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz. kalitesini bilmediği için alır. kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok .(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan.Bitli (kurtlu. hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . kötü şeylerin de müşterisi olur. Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. içimizden geçirmeden.Bir yemem diyenden kork. kimileri de kendileri bakımından bizim . düzeltmeden söylememeliyiz. işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . .olan bir kimseyi. gereken çabayı göstermek. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz.oturdukları. işe yaramaz.olmalıdır . Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam . bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak. Onları kimileri anlamadığı. yalnızca uyarıda bulunmak . doğuracağı sonuçları hesaplamadan. Yapılacak şey. Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri.etmek.

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

Baz bazla.gitmekten kaçınmazlar . ABRAHAM LINCOLN . kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar. kaz kazla. başımıza böyle bir .Baskıdaki altından.felâket gelmeyince.Baykuşun kısmeti ayağına gelir . planlar tutmaz.hürriyete layık değildir.üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır .((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş. (Baskısız . anısını .varır. Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de.Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir . Uğradığı zarara bir .daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar. askıdaki salkım yeğdir .gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu. (yönetici) onun da . Sonunda iş olacağına .Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır.Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir .(yongayı yel alır.Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden. pamuğunu cebinden eksik etmez . gereği gibi anla¬yamayız . aşırıya .

Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar.Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir . yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez.yüzüstü bırakır . kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde . tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. kör gözü . dizginine.Bekâr gözü.birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi. SOKRATES Bencil insan .Bekârın parasını it yer. Evli¬lik de böyledir.Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez.Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına. Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız.de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için .Bekârlık maskaralık . evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın . Kişiler birbirlerini ancak .Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. paralarının . TURGENYEV Bencil. derbeder bir hayat sürer . duygusuz insanlar. özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur.Bekârlık sultanlık . Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü .kıymetini bil¬mezler .Bekâr kimse bakımsızdır.tehlikeye atmaktan çekinmezler .kusurlannı göremez . yakasını bit Bekarlar. öteki insanlardan akıllıyım. kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile .

insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse.Bez alırsan Musul'dan.Bey ası borç. başın Allah'a emanet . güzel sayılır. kız alırsan asilden .(Beterin beteri var (-dır . akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler. tende değil içtedir .(Beyazın (akın) adı (var).Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır .Bıçağı kestiren kendi suyu.Berber berbere benzer ama. kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz .Bey ardından çomak çalan çok olur .Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır . HZ.(Beş parmak bir değil (olmaz . tellağın terlemesi.Beslemeyi eslemeden alma .Beyaz tenli olanlar.Besle kargayı oysun gözünü .Bencillik dostluğun zehiridir.sanırlar . kendilerini dâhi . oysaki gerçek güzel¬lik. esmerin (karanın) tadı (var . MOLI'ERE . benzeye benzeye kış olur . başkasını bir kez aldatır. MUHAMMED . BALZAC Beni isterseniz dövün.ama bırakın istediğim gibi güleyim.Benzeye benzeye yaz. düğün ası ödünç .Berberin solumazı. ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış.Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin.

milletlerin sınırlarını tanımaz.(Bir (sağ) elinin verdiğini. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . bir atın varsa yokuşta bin .Bilmemek ayıp değil.Bir ağaçta gül de biter. GOETHE Bilimsiz şiir.Bir afeti önlemek için zengin malını. BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Binicinin sağı solu olmaz . bir düşman çok . iki elin sesi var .Bir (tek) elin nesi var.Bin bilsen de bir bilene danış . bir musibet yeğdir. . bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler. sormamak (öğrenmemek) ayıp . (Bir musibet. bin na sihatten yeğdir .halkla birlikte hareket etmelidir. bir borç ödemez .Bin merak.(Bin nasihatten.Bin işçi.Bin ölçüp bir biçmeli . (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli.Bin atın varsa inişte in. öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın . SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. düştükçe küçülür. temelsiz duvara benzer. bir başçı . Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder.Bin tasa. fakir canını verir . FUZULI . ALLEGRAND .yükseldikçe büyür. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar .Bir adama kırk gün (deli dersen deli.Bin dost az.

Bir baba dokuz oğulu besler.Bir dönüm güzlük. o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı . LONG FELLOW .Bir başa bir göz yeter . so¬runlarını içlerinde . dokuz oğul. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır .Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir .halletmelidirler . Kişiler. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir. yıpranır .Bir dirhem et. bir kazanı kokutur . bin ayıp örter . onları eğitmek çok emek ve zaman .(taşı kırk akıllı çıkaramaz .Bir anaya bir kız. bir canlı yetiştirmek. bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para.Bir baş soğan. kırk akıllı çıkaramamış.ister. bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış. on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk. bir işçi. göstermelik olan çeyiz içindir.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına.Bir ailede. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. (Bir delinin bir kuyuya attığı .sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. onlar yetişir ama. bir avuç toprağın olsun .

din ya da insanlık duygusu ile yapılmış .Bir ev (gemi) donanır. başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır. utanılacak bir şeydir. bir kör biliş .kalkışmak. ALBERT CAMUS . murat Bir insana yapılan yardım. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . Kısmin eksikliğini .(Bir fit. Övünç için yapılan iyilik. JOHN ERSKIN .duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. biri çuvaldız. ailenin maddi sıkıntısı artar.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır .Bir güçlüğü yenmenin yolu. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir. çeyiz yapmak zorundadır . çok gizli kalmalıdır. Çünkü kızlara giyim .kuşam. bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması . hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar.Bir görüş. biri biz Bir evde kız çok olursa. beyliktir Bir inat. MEVLANA Bir insandan.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . HZ.onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. Almaya .

kocasının parasıdır.gerekebilir Bir iş yapılırken.etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer. plânlayan. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli. bir geliri küçümsememek gerekir. Sonradan . Yapılacak işle¬rin tam. Biri bulunursa öteki bulun¬maz.yönetici yoksa. koca evi. sonuç hiç .geçmez. Küçükse da zamanla büyür.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten. harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. . çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir.yürütülemez . sonucu iyi hesaplanmalıdır. olması için ayrıntılarına dikkat . Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . en rahat harcayacağı para. biraz fazla tutmalıdır.çıkarabilir Bir işin yürümesinde.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya . acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur.gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız .Bir işi. Bugün de dünün bir yarını değil midir. iş başarı ile . Bu denge tutturulamaz. Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. bir tahminde bulunabilir. yetenekli bn. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir. Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun. kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir. ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele .

Analar çocukları . Ara bozacak bir söz. öğrenilmez. ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. bir şeyin değeri.kışkırtmaktır. birini öbürüne karşı .Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. kılık kıyafeti ile değil. bir orduyu bozar .için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise. huyu güzel olursa sevilir.terk eder. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi.ortamın tertibi.yapmıyorsa korktuğundan değil. hatır saydığındandır . nankör olan yakınlarından ve kendi . bir şeyin değerini. Biı şey hakkında bir kez . kişiliğiyle. işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu . bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur.Bir kimsenin değeri. Bıçak.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır . temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak. Yaşadığı . iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden.temizliğinden bellidir.yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi. diğerine düşman etmenin en etkili yolu.görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük . Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık .yeteneği kazanır Bir kimsenin.

Bir selâm.Bir mıh bir nal kurtarır. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek. onu bildiğini göstermeye çalış.gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. . (Victor Hugo Bir okul açan .Düşünülmeden. CERVANTES Bir mesleği herkes yapar.bu uğurda davranmak. sadece bakmakla elde edilmez. nüfusunun çokluğu ile değil.. bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir. nereye gittiğine bak. onu elde etme yolunu bilenin. EBU HANİFE . sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi .Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. canınızı da . onu .İşte bu bilgidir. İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da.kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. bir şeyden ya¬rarlanma. Onu elde et¬menin yollarını aramak. bir hapishane kapatır.Bir şeyi bilmiyorsan . tesisin yapılması. onu bilmediğini kabul et.ruh içinde eğitim olur. . KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda .tehlikeye sokabilir . VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan. fedakârlıklar güç gel¬mez . akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur. bir anda söylenen söz. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır. bin hatır yapar Bir şey. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman .katlanacağı sıkıntılar. bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü.

Öte yandan bu gibi kişilerin işleri . bir de¬ğeri vardır. böyle bir yere gelebildiklerine göre.Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa. en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde . Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak .olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. en yakın dosta dahi açılmamalıdır.anlaşılır . Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır.güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini. Söz gelişi. .neden olur .yayılır. bazılarına faydalanma olanağı verilmezse. öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden. yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi . bunların bir birikimi. Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar.Bir şeyi vaad etmek kolaydır. etrafa .başkasının çocuğu. bu huzursuzluklara ve kavgalara .Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler.bir duruma düşer. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine.telaşa düşer . değerini kaybeder Bir suçun. O da kendi dostuna söyler. Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi .

VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan . . ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü . Çünkü kız çocuk¬lar". Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat .ise önemli olan şey.yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir. çoğu hiç bilmez .(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki .Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez . Yiğit için . (Azı bilmeyen. İyi insan hile yapmaz. başkalarını aldatmaz . Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama . büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir. Olursa o toplum iyi yönetilemez.bulamazlar . her bakımdan anaya yardımcıdır.borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi. nüfusun çokluğu ile değil . Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir. sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler.tutumudur.Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar .Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz.

Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir. iyi güne kalmaz. Belki elimiz daha da daralır. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. işin yoksa şahit olBorç. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. "Akıllı düşman. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.insanlar ye¬tişir .olmanın en önemli özelliğidir ':bkz.Bodur tavuk.bir gün başına ge¬lir Bitkilerde.Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . bel bel bakar Borçlu.Borcu ertelemek doğru değildir. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli . Bu. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. İlk fırsatta ödemek gerekir. insan .Bol bol yiyen. her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur . dostlukları unutmama¬mız gerekir. Yaptığın kötülük .Bitli (kurtlu. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz.Borcun yoksa kefil ol.kurtulamaz Borcun iyisi vermek. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün. çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan .Biri yer biri bakar. LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. akılsız dosttan hayırlıdır . Borç giderek artar.

yiğidin kamçısıdır. şaka yollu. kişiyi öldürmez.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . büt¬çesine göre hareket eder.Borç. Bostana dadanan eşeğin.Borcun iyisi vermek. hastayı güçsüz bırakır. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. Fakat hasta edecek kadar üzer. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider. Borçlu. Çünkü alacağını alabilmesi. derdin iyisi ölmek. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır.borç almamalıdır. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır. borçsuz çoban olmak daha iyidir. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. İlk fırsatta ödemek gereıdr. düşman vurmaklaBorç ödemekle. iyi güne kalmaz.Borçlunun duası alacaklıdır.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. Borç. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. benzi sararırBorç.Borçlanan kişi. belki de öldürür. Belki elimiz daha da daralır. (Bu söz. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır. Başı eğik olur. Hastaİık uzayın¬ca da.Borçlu ölmez. yoksul beyden yeğdir.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. Borç giderek artar. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır.Borcu ertelemek doğru değildir.Borçsuz çoban. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır. Çünkü borçlu. borçlunun yaşamasına bağlıdır. düşman öldürmekle tüketilir. kuyruğu.Borç vermekle.

çok konuşur. Her rahatlık. Bu tutumuyla herkesten saygı görür.Boş gezmek.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.Aylak kişinin bir amacı yoktur.İnsanlar. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar.Bilgisiz. ama kulağı geçer. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz.. hem de çok çeşitlidir. İnsan¬lığa en iyi hizmet. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz.Boş torba ile at tutulmaz. çalışmakla olur. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler.Geveze. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar.Böyle baş.. boş laflarla çevresini rahatsız eder.Boş fıçı çok tangırdar. Bil¬giçlik taslayarak.Kişilere de.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez. çeşitli yeteneklere sahiptir.Boş eşek yorga gider.Üzerinde sorumluluk taşımayan.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür. yeter ki topluma yararlı olsun. Boynuz kulaktan sonra çıkar.İnsanlar. Hangi iş olursa olsun. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi..Boş işte menzil olmaz.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak. böyle tıraş. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz. bir sıkıntı karşılığıdır..belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz. . Bilgili. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım. Aklı nereye eserse ora¬ya gider. kişiyi herkesin gözünden düşürür.Karnı aç olan kişi çalışamaz. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz.

Buldum bilemedim. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir. Tadandaki buğday.Buğday başak verince orak pahaya çıkar. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir.Bir şeyin değeri. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz. Bundan ders almalıdır. Yağmur.Buğdayım var deme ambara girmeyince.Bülbülün çektiği . tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır.Bugünkü tavuk. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince). yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur. yarınki kazdan iyidir. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma.Kişi. Günlük işler. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez.Günümüz insanının uğraşı çoktur. Sağlık. Çünkü beklentiler.Bugün bir kişinin başına gelen felâket. Zenginlik bunların yerini tutamaz. Önünde bir engel kal¬mamalıdır.Uzun süre devam eder. bildim bulamadım. zen¬ginlik de böyledir. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin.Bugün bana ise yarın sana. Ama güler yüzle. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür.

sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır.Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar. kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler. Küçük şeyleri . yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar.beğenmeyenler.Güçlüler güçsüzleri ezer. yâ da kendisine mal eder. sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). öyleyse konuk olarak ya da iş için . küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. Gençlik.ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. küçükleri ya da kendilerinden sonra . . büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir. sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. Her şey değişe¬bilir.Elimizden bir şey gelmiyorsa. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır. BROUGHAM .aranmamalı. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık . . Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- .dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler. Önemli olan bunu .gelenleri güç duruma düşürür.Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve . ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir.çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir.bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. güzellik.zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen.

balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur.sahası içinde çalışmalı. canına değil malına gelsin. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez. MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur .-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip . Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini. beceri ve uzmanlık . sakat . Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. Çünkü kazaya uğrayan. okuyup öğrenim görmemiş.yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. barınır ve iş yapar. Bir kazadan ötürü insan ölebilir.Cambaz ipte.vazgeçmemek için direnip durur . Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir.kalabilir. O ne biliyorsa. doğru onlardır. hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker.Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır . dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir .Cahile söz anlatmak. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. Ama can için durum böyle değildir. Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa. Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. o da görüşünden .

bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur.önem vermelidir .Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. İyi beslenmeyen. bu durum hemen her insanda göze çarpar. kişiliğinin bir parçası hâline gelir.. bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Bu. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. O anda kendi . kendi çıkarından asla taviz vermez . gerek sorunlarını çözmesi. iyi beslenmeye .Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. ister başka bir yolla olsun. huy da onun benliğine iyice yerleşir. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. dinç ve dayanıklı olamaz. İster eğitim. gerek iş yapması.(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar.1 canı. Bir arkadaşa. fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). İnsanla birlikte var olmaya başlar. diğer canlardan daha önemli olur. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir. vahim .konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. 2. Kimi istisnalar hariç. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür.konuşup dertleşmesi için zorunludur . gerekse . .Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı. insan büyüdükçe.

hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse.devam eder . huzur ve mutluluğun kıymetini .ulaşır . Nasıl sağlıklı bir insan. korkağın kılıcından keskindir . düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada . İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. çok iyi sonuçlara . Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. Eğer böyle davranırlarsa.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler. eli açık olan. muhtaç kimseleri gözeten kimsedir.Cesurun bakışı.kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık.Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse. yardım seven.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk. kimsesize. yolda kalmışa. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler.yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . yetime. kişinin ölümüne kadar öylece . aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir.bilemez . para ve malını esirgemeden veren.

sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . sonunda tüketir. ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün.Cömert derler maldan ederler. Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. dolayısıyla . Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. soylu bir kimse. sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler. olmayacak bir dövüşe atılır. Benzer bir şekilde. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar.söylemez . başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını . daha bebekken.Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse. bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder. ona buna yedirir.eder onu Ç .kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz .ortaya koyar . parasını bol bol harcar.Kimi cesur insanlar kararlıdır. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. bu sırada birisi çıkıp canından . böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur.

Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde.Çabuk parlayan. yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere. Dolayısıyla onu yola getirmek.kaçırabilir . ona ne söylerseniz boşa gider . 2. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği. Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. Gülü.derece zordur.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. kimi yolları kullanarak. ancak o görevin ehli.Çalıda gül bitmez.uzaklaştırılırlar . ancak gül ağacından alabilirsin. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır. Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir.Çağrılan yere erinme. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını . makamlara çok kısa zamanda gelirler. çalarlar kapını . . Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden .Çalma elin kapısını. çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. bir yapısı vardır. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz. Kişi. Bir çalının gül açması mümkün değildir. ondan olumlu davranışlar beklemek son . Çünkü tabiatına aykırıdır. çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar.. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir.

Öyle ki . İyilik yapan iyilik.Çanakta balın olsun.nerede olursan ol. alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar . Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor . hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . Yoksa günü gelir.Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. Bu hareket insanların gönüllerini okşar. onları birbirlerine yaklaştırır. kötülük yapan kötülük bulur . Davranışı da soylucadır .de böyledir. şurada burada dolaşan. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister.Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın. varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. İnsan diğer ilişkilerinde . bu tür hareketlerden kaçın.durumda kalırsın . Çalışmaktan . mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. kimseyi arkasından çekiştirme. başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek.Çam sakızı. Ama taşıdığı değer büyüktür.Kimseye kötülük yapma. Onun armağanı küçük bir . Ne var ki o.şeydir. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin.

Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. işini zamanında ve iyi yapmalıdır .durum aynıdır.Çiftçiye yağmur. İşlerimiz içinde durum böyledir.Yapılmamış olarak öylece kalakalır .. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini .kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez . başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir. Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa.önlerler . Hemen her işte . Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. İyi sonuç almak isteyen kişi. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez. cümlenin muradını verecek Hakk . . nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler. yolcuya kurak.Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe. biri bu yana çeker. Çünkü her kafadan bir ses çıkar.Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini . Kötü giden. çok başlılık zarar verir. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir. Bir o yana. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. Bu bakımdan .Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki. 2. tohumunu zamanında ekmelidir.1 eceli gelmeyen kimsenin.

Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. O nasıl takdir . pehlivanlık da cesaret. Oysa Yahudi tam tersine korkaktır.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil. görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. bunun için de çobanlık yapamaz. önce babasını asmış Sorumsuz.etmişse öyle olur. Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır. yürek ve mertlik ister. Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister.Çingeneden çoban olmaz. soyu sopu farklıdır. bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. Çingenede ise bu hasletler bulunmaz. O zaman . Yetişmesi. Öyle ki değil yabancılara. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek.gerçek kişilikleri ortaya çıkar . önce sabır ve sorumluluk. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir .kötülük yapmaktan çekinmez.İnsan ne ile uğraşıyorsa. Benzer şekilde. Ve işe başladığını böyle belli eder . onun yararına bir sonuç vermesini ister. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler.pehlivanlık yapamaz .Çingeneye beylik vermişler. bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. bu yüzden . sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. en yakınlarına bile . Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır.

o işten anlamayan birine teslim etme. sonunda dağılıp çözülür .Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli. hassasiyet gerektiren bir işi. etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur.Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek. 2. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar. Kabalığı. söz atma.Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine.zararlı çıkarsın . Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır.. zorunlu olmadıkça onlara çatma. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan. dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir . en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle .karşı konabilir . Kızını vereceğin kimse ne işle .Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım.gayret edelim . Bunun için kimseyi incitmemeye. ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün. . başsız . birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .1 önlemleri alıp koruyunuz. kirlenir ve .kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar.Çobana verme kızı. 2. İncelikli.beceriksizliği. yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. kırmamaya . kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır.1 ilgileniyorsa.

2.1 saklısı da olmaz. bir sözün nereye varacağını bilmez.fırsat bulamaz .Çocuğa iş buyuran. iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi. Çocuğa yapamayacağı. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. oyalanır ve dedikoduya . Çünkü herkes çocukla meşgul olur. ardına kendi düşer (Çocuğa iş. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır.Çocuğun yediği helâl.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . giydiği haram Çocuğun sağlıklı.(işe sal. Onun için sözün gizlisi ya da . hor kullanır. dedikodu yapılmaz. üstesinden gelemeyeceği. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı. Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . bunun farkına vardığı anda onun . ardına sen düş/ Çocuğu .giysilerle donatmak yanlıştır . kirletir ve paralar. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez.

Anne_baba .Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir. yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı. Bu durum son derece doğaldır. Kendilerine sorulan bir şeyi. çarpıtmadıkları .Çoğu zarar.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. ne olup olmadığı anlaşılmalı.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . Dolayısıyla duyduğu şeyi . Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. sonra hazırlık yapılmalıdır . onun hakkında yorum yapmak yanlıştır. Bunun yanlış olduğunu da düşünemez.netleşmeli. Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler. büyük emek verirler.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır. 2.bunun için kaygı duymamalıdır .için haberin doğrusu çocuklardan alınır . Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker.1 kolayca başkalarına söyleyebilir.. bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek. azı karar . gerek . Önce iş ya da olay . Gerek yeme ve içmeleri. duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları.

Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir. istese de bunu . .olan “karar” sınırında kalınmalı. ölçüyü kaçırıp işte aşırı . bağırıp çağıran. Bunları ihlâl eden. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. öteye gidilmemelidir .Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen. fark . söylediği bir söz. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . aşan.Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür. Onun da bilmediği. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir. inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır.Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. saldırıda bulunamaz. bilgileri de o kadar çok artar. Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır.bildikleri üzerine bilgi katarlar. bu yolla.Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. Yoksa yaptığı bir hareket. Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir .gitmek zararımıza olur . Ne kadar çok yer gezerlerse. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır. İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler.

Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez.(söyleme arsız olur Yönettiğin. yoksa onları kötü yola iter. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler . kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar.hırsızlığa sevk edersin .bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . dolayısıyla sonuca da geç ulaşır. ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. çok . Gücünün üstünde çalışır. eğittiğin. Oysa çok gezen.tehlikelidirler. . çok yer gören kimseler daha bilgilidirler.Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür. yorgun düşer. koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek. Bunun aksine. İnsanın gücü bellidir. . aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur. Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme.yapamaz. gerek yiyecek. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler . dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. Gücünün üstüne çıkmadan. haklarını ver.Çok yaşayan bilmez.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir.

Ağza .elde ederler Çalışma . aslı bozulmuş.. sıkış¬tırmakla iş görülmez .Çalma elin kapısını.Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. mutlak bir dinlenme ölüm demektir. soyluluğu kalmamış. Bu gibi kimselerle kurulacak . G.Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse.Çalıştırılan araçların. PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz. Şahsiyetini yitirmiş. işe yaramaz bir hâle . NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç .Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur .Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır. İyi idare edileme¬yen kişilerden de. kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez. doğanın anasıdır . toplumlardan da . çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz.1 gelmiş bulunan bir şeyi.kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir .ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir . eskimiş. 2. En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır . ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. zorlamakla.

korku ölüme sürükler.Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete . SENECA Cesaret insanı zafere.Cana gelecek (kâra. zarar) mala gelsin .korkaklık ölüme götürür. şekli vardır. Varlıklar. . (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir .Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun. cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni.Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz. (Pekmez gibi malın (olsun.. PULDIUS CYRUS .Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı. SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz . MUHAMMED . Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . Antakya'dan sinek gelir .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır . HZ.

onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz.sevmez Çevrende hatırı sayılır.Çiftçinin karnını yarmışlar. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler.Çift ile koyun.Cesaretle dolu bir insan. savaşta da . yapabildiğini (ya .Çiğnemeden yutulmaz . (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar. Bu.Çık çık eden nalçadır.Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır). insanlara çıkarları için yanaşırlar. ya da ürünü azalır. bağ edersen eğlenirsin . G.kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır. sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen.dostluklarını da. söz kendisinden bi¬ten kişi.ateş ısıtmak.barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. yolcuya kurak. İste¬diklerini elde edince . inançla dolu bir insandır. kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar.Çiftçiye yağmur. ilgilerini de keserler . CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli.da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek.eşkıyanın eline kılıç vermektir.GARDONY Çift edersen bağlanırsın. MEVLANA Çiçek koku vermek. böylece sürüp gider . bir sebeple ya ürün alamaz. cümlenin muradını verecek Hâk . kalanı oyun . Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da . Yiğit olarak anılmak istersen.

O sevginin gösterileceği .Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı. para harcamaktan o kadar korkar ki.yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır .Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez .(Çingeneye beylik vermişler.Çirkefe taş atma.Cins kedi ölüsünü göstermez . ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.) (Uşağı işe koş.ona büyük bir servet bırakmış olur. pişirdiği yemek bitmesin diye . beşikte sevmelidir. başkalarının yanında göstermek hafifliktir. ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan. Kocaya olan sevgiyi şurada burada.Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter .?Çingene çadırında musandıra ne arar . yemeden karnın şişirir . uzu çobana verme . ardınca sen var.Çivi çiviyi söker . ardınca kendi gider. önce babasını asmış (kes¬miş .Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır . (Çocuğu işe sal. sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten.((Çocuğa iş. ya kovun götürür ya kuzu . gıybet) ol¬maz .(kızı. üstüne sıçrar Cirmi. ardına sen düş.Çivi çıkar ama yeri kalır .Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran.yemeden doyduğunu söyler .Çingene ciğer pişirir.) .

ilgilenirler. Her çocuk bu .nedenle büyükler. Bu . Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır . Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir . Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.Çoğu zarar.Çocuk seversen beşikte. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer.. . küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya . Giderek bu sanatı öğrenir. ağlar. değeri. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir . özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür. Büyüyünce de bu sanatı yürütür.evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar.Çocuk düşe kalka büyür . FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar.Çocuktan al haberi . PLATON Çocukların.Çocuğun soyluluğu. azı karar . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir.Çocuğun yediği helâl.Çok bilen (söyleyen) çok yanılır . üzülmemelidir.Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara.parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin.özenirler.babalarının yeteneklerine göre değil. küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar. giydiği haram .

dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır .Cömert de ölecektir.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan. dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler.Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez. tez) yorulur .hem de çevresini rahatsız etmez .(arsız olur.Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi.Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin. başkalarının haklarına el . Bol kazancın . yiğit derler candan eder¬ler . . sıkıntılar etkili . .Çok dert çekmiş. Oturup durana göre.koyma.yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler. Ya da yolma. konuştukça hatalara düşer.Çok gezen tavuk ayağında pis getirir .etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma. iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak. küçük mutluluklar . yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa.Çok koşan çabuk (çok. Onu elde . az verme hırsız olur . çok para (mal) haramsız olmaz .olmaz . Çok dinleyen hem çok şey öğrenir. nekes (cîmrî) de. (Yüz verme .Çok lâf yalansız. her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir.Çok el ya yağmaya ya yolmaya . aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin.

dolaşan.1 yöneteni vardır.sabır ve cesaret gösterilsin.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ". 2. Yeter ki gerekli azim. dostlar. toplumda yüksek mevkilere.Dağ dağa kavuşmaz.Çömlek demiş: "dibim altın".Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. hatta hiç .sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz .Çömlekçi suyu saksıdan içer .Çul içinde aslan yatar . yılgınlığa düşülmesin . Çözümü güç meselelerin. yönetilmez sanılanın bir . yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa.Çürük tahta çivi tutmaz -D. Arkadaşlar. . insan insana kavuşur İnsanlar gezen.karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler .Damlaya damlaya göl olur . kaşık demiş: "girdim çık¬tım . tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar.Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü. bir yerde karşılaşabilirler.. hareket eden varlıklardır. günün birinde. makamlara çıkan ve . yetkilinin daha yetkilisi.

bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki. işleri kolaylaşacak.danışmaktan kaçmak.Her çok azdan olur. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. uygun olmayan .) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. kaliteli bir ürün alınamaz .başlar.araç ve gereçlerle iyi bir şey. önemsizdir deyip hiçbir şey hor . kurulan ilişkiler bozulur .Darı unundan baklava. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır. çarçur edilmemelidir . insanı çıkmazın içine itecektir . karakter vb. insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir.Davulun sesi uzaktan hoş gelir . azdır. Bu durumda yapacağı tek şey. Bunun için küçüktür. dostluk ve arkadaşlık kuracaklar.Danışan dağı aşmış.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar. Kötü. Aksine hareket etmek. bunların önemi bilinmeli. Bu durumda.görülmemelidir. alışkanlık. Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . makam. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik. işleri zorlaştıracak. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. bilene sorup .

kurulan beraberlikten .İçindekilere hiç tat vermeyen.de hayır gelmez . aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. her bakımdan (mevki.) kendilerine benzeyen.zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . Buna kalkışan başına türlü dertler alır. işte o . Ne zaman ki işin içine girerler. çok zarar görür . uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden . ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir. hoş ve sevimli gelir. onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. imam ölüden Kişiler. muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. sorumluluk nedir bilmeyen.yolculuk edilir. ne de .hoşlanıp onlara yaklaşırlar . istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan.Değirmen iki taştan. yaş. birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. ortada düzen diye bir şey kalmaz. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt.Deliye her gün bayram Aklı kıt. duygu.Deli deliden hoşlanır.Deli ile çıkma yola. akılsız. birlikte yolculuk etmek. Onun . kavrayışı az. eğitim v. fikir.b.

o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan . hemen her gününü bayram neşesi içinde . Bunun gibi her işin yapılması.(Demir nemden. bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur.Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin.geçirir . Öyle ki.Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen.için günlerin birbirinden farkı yoktur. insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına.yararlanmak gereklidir . insan gamdan çürür (Duvarı nem. onlardan . çaresiz kalan.yardım bekler. Bu bakımdan insan . içinde bulunduğu bu . Böyle kötü bir durumda bulunan kişi.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . çöküntüye uğramasına. harap olmasına da üzüntü. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir. Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır . müşkülün. çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. için için erimesine. yumuşaması gereklidir. sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi.

gündemde kalmasını ister . bunun cezasını fazlasıyla çeker .hor görmemelidir. onu tehlikelere iter. bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli. açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur.Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. yapılmayacak bir işi yapmaya .Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü. kimseyi . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . açığa vurur. İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini . Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır . Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının . . bunu hareket ve sözleriyle belli eder. gönlünden ne geçiriyorsa. . elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli.durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere.Dervişin fikri ne ise.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar .(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah.Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir. yakınlarına açmalıdır.kalkan kimse.azaltmaya çalışmalıdır . Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor.

Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla.Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir.Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin. fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu. küçük hacimli bir nesnedir. rüşvetçi. cürmü büyük Konuşma organımız olan dil. bizi sevindiren. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz .olabilir . Eğer bunları elde etmek .insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir. yemeyen domuz Kimi vatan haini. başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . öğrenmediğin.istiyorsak. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir. sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Dilini tutmayan. bir işe girişme. anlamadığın.Dilim seni dilim dilim dileyim.Devletin malı deniz. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim . Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler .. yoksa . yemekle tükenmez.Dilin cismi küçük.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin . ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların .

Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan. Bu özelliğe sahip olan dilde. Böyle bir ortamda doğru sözlü olan.Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız. ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir. henüz ne olacağı belli olmayan.görebiliriz . yanından ve yöresinden . Herkes onu kınar. hile..Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. insan doğru olmayan. fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. her türlü kelimeler de kolayca çıkar.Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce .önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir .Allah her zaman yardım eder .Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. . kötü.kötü bir kişi gelebilir . ele geçmeyen. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha . Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .

Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir.işi yüklemek lâzımdır .uzaklaştırmaya çalışır. kusurları yüzüne söylenen. Çünkü her biri bir yana çeker. Bir işin başına. ahlâkı bozuk) kusurlarını. ikiyüzlülükleri . Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. İşi aksatıp . çıkarcı. çöküp ezilmesi kaçınılmazdır.geciktirirler . Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır. 2. düzensizliklerini. yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması. Dolayısıyla çıkarları zedelenen.etmezler . birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir.Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. her insanın kaldıracağı. taşıyacağı bir yük vardır. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . Gücü büyük . yanlışlarını.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar .Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir .

Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . Amaçları bizi düzeltmek. Eti haramdır. gönüldaş. Eski düşman da domuz derisi gibidir.Dost başa bakar. beslenmesi yasaktır.. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. insanın iyiliğini isterler. yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. iyi görüşülen kimsedir. Düşman kimselerin aksine. hem de düşman için oldukça önemlidir. “Boş fıçı çok langırdar. yakın arkadaş. eski düşman dost . Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da.kolay düşmanlık duyguları silinmez .söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi. düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. kusurlarımızı. . Çünkü kolay . Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar.olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. dostluğuna inanılamaz. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez.Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen.” Domuz derisi post olmaz.

Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. üzüntülerimizin arttığı.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost.durumda bekler . alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar.olduğunca kaçınmalıdırlar .. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi. alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. ya da alışveriş yapmaktan mümkün . İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi. arkadaşlık eden. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır . iç. bizi kara günlerimizde de yalnız . iyi. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı.Dost kara günde belli olur Varlıklı.Dost ile ye. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur.bırakmayan. dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği. giderek de dostluğu bozması mümkündür. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır.Dostluk başka. .

bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır .onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . “Demir nemden. Biliriz ki. Süleyman. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir.Bu kişiler arasındaki dostluk. . birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . servet. .O hâlde ibret alınmalı. varlık. Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli.Bk.Dünya tükenir.Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz. . kendisini sıkıntıya sokmamalı. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. yalan tükenmez .Dünya malı dünyada kalır Mal. öbür dünyaya gitti. insanı gam yıkar “. insan gamdan çürür .Duvarı nem. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. cin. İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir.Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır . İnsan. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir.kılmaz . hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi.

Düşenin dostu olmaz.kibirlenmemelidir . Bunun böyle olduğunu . Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. ancak bu duruma düşen bilir .yürür . hele bir yol düş de gör Zenginliğini. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. .Düşman düşmana rahmet (gazel. insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. Yalancıların çokluğu. iyi. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir. yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi. makamını. Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli. zengin de yoksul düşebilir. O. Yalanın ortadan kalkması.Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze .Ancak bu da çok zordur.ise. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır. kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. Sağlıklı bir insan hastalanabilir.Düşmez. elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz.

Asıl neden kişinin . Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler.E . .Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür.kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır . hatasını anlayıp af dileyen. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır.Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler.onu kötü bir sona ulaştırır . kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir.Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır . Öte yandan inlemekten . onları kötüler. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada.kurtulamayan ağır hasta da ölür . sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse.Ecel geldi cihana. şaşkınlığa düşer. öfkelerini üzerine çeker. kendisini yargılayacak kimselere çatar.Eden bulur. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. Bütün bu hareketleri .

yalandan kaçınmalısın. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey.karşılığını alabilesin . doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan .Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı.Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. içer..Ek tohumun hasını. bu .Eğri otur. Bunun gibi nitelikli . giyinir ve oturursun. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki. doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin. yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır.1 yatırılmalıdır. istediğin gibi yer. 2. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse.Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına.güven duygusunu sarsmış olursun .insan. olumlu sonuç alınır . götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa. para . . sana kimse karışamaz. benzer şekilde .

.El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir. işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir.keyiflerini bozmazlar. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır.kurulmuştur. Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. acele etmezler .Bu bakımdan cezalandırılamaz .El eli yıkar. “hiç .El elden üstündür Bir kimse. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar. iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine . onlara acı verir.sözlerden sorumlu tutulamaz. derinden acı duyarak işe girişmezler.toplumu güçlü kılar . insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması. değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. .kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir .El el ile. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz .

Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. Çünkü hatırlandığı her an acı .tazelenir ve kişiyi üzer .Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir. Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. ona . çünkü . . taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur.El için kuyu kazan. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen.yarardan çok zarar getirir . iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh..Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. bıçak. halk .(El yarası onulur (geçer.El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler. haince davranmamalıyız.yöneticilerden her zaman ağır basar . asıl güç halktadır. ne . bunun için tuzaklar kuran kimse. kötülük etmemeli. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür . hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır. başarısız olabiliriz ?El mi yaman.insanın sadece kendisi değil.

mutlaka bir gün öderler .emaneti titizlikle korumaktır .arayıp bulur . Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz.de örf ve âdetlerimize yakışır. her zorluğa katlanır. Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . bunun karşılığını . arkaya kalır .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert. harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. alın teri .Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez.Erteye kalan.Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan.duyarlar. rızkını . başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır. Yiyip içmek. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar.dökerek kazanmamız şarttır . gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz. Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar . namuslu.

eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar.Eşeğe altın semer vursalar. yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır.oluşmamıştır . Çünkü birbirlerini yeterince denememişler.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . hangi mevkiye geçerse geçsin. bilgisi olmayan. erken davranmayan fırsatı .Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır. Bunu önlemek insanın elinde değildir. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı. bayağı ve kötü . kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Geç kalan. başka bir zamana bırakılmamalıdır. Bu bakımdan bir şey . Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini.Bir iş zamanında yapılmalı. Kolay kolay bozulmaz.Eski dost düşman olmaz. aşırı ölçüde durulup titrememelidir .üzerinde gereğinden fazla. sırasını geçiren.

İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir . Eğer ona buna açar. Bunlar kimi zaman .durup kendimizi korumalıyız .ters öneriler kafamızı karıştırır. sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir.Eşeğini sağlam kazığa bağla.olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi .Eşek hoşaftan ne anlar. küçümser.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı.unsurlarla değiştirmek mümkün değildir .Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez. bilgisiz. kimi uzun.almalı. sonra da tevekkül etmeli. hata yapmaktan geri . şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. birbirine .varamaz . anlamsız bulup hiçler. işin içinden çıkmamız da güçleşir . ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. başımıza gelen felâketlerden ders almalı. suyunu içer. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir . tanesini bırakır Kavrayışsız.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan. güzellik ve inceliğin farkına . Karı-koca.

bulundurmalıyız .Evi ev eden avrat.Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. ev almadan önce. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . . cezasını çoklukla bu dünyada çeker. Bu bakımdan. yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. Bu dünyada görmese bile. Eğer kadın becerikli. yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. temiz. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek.Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar.birbirlerine darılıp küsebilirler. güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır . Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. öbür dünyada mutlaka . tertipli ve nazik . hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz.görür . Kavgalara. Bunu sağlayan da kadındır.davranıştır . yanlış olduğu kadar da faydasız bir . ancak bu durum gelip geçicidir.Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış.

bir iş göstermiştir.değilse.kalır Değerli. Dolayısıyla herkes buna uymalı.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. kişilere de toplumda uygun bir yer. hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir. ne kadar hırpalansalar. ağır başlı olmalı.yozlaştıramaz . Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken .basit ruhlu insanların eğlencesidir. verimsiz maldan bol ürün beklenemez . yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar. İyi kişiler ortadan çekilirse. zamanla gelişir. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir. meydan kötülere . Benzer bir şekilde. hem kendinin. ya da görev den ayrılması.kaçınmalıyız Dedikodu. varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden .Evli evinde. dedikodu¬ları dinlemekten .Değersiz kişiden yararlı iş.Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz.bir şey kaybetmezler Değerli kişiler. JORNEİLLE . kötü düşünceli kişilerin işine yarar. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer . soylu şeyler. zalim.insanını mutlu etmesi düşünülemez .taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü. bunların ülke . Aksine . hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa.

.toplumlarda böyledir Dil .acımasızdır. insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Yöneticileri becereksiz olan . tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. belleğin anasıdır.değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez. SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır.Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma . GEOTHE Deney. bu de¬ğerin dereceleri vardır . THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse.her saat nice kalpler öğütür.kavuşurlarsa. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. Ancak. Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir. Bu aynaya baktığımız zaman .Değersiz bir şey yoktur. Azı çoğu olmaz. fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. kendilerini bir şey sanıp.dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . MEHMET KAPLAN Doğruluk . SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. Doğru insanların . orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. Aksine yararı vardır. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. Ama düşman . bir ulusun aynasıdır. aklın babası .Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.

Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. HZ. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. çok . kendisidir. yaşamadığım zamandır. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar . İkinci baskısı 1870’de. yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. usanmazlar . Bazı insanlar da böyledir. ilk atasözü kitabıdır. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. R. Bu eserde . nişan almadan ateş etmeye benzer. boşuna giden bir çabadır. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler. DİGEST Düşünmediğim zaman. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak. İlk baskısı 1863’de. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. A.fakat yaşamak.sevdikleri.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Dansın amacı ise. zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . gerçek anlamıyla.Eğitim. Aileleri. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. şiir ise dansa benzetilebilir.

bir çıkar yolu vardır. karşılıklı olmayan aşktır. gereken harcamaları yapması lâzımdır. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse. SENECA En özgür.İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar . bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması. en zor. büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. gereksinimlerinden fazlasını istemezler. onbeşi aydınlıktır .kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz.Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. . en uzun za¬man alabilecek işleri bile .kendisine hakim olandır. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler. NİHAT ASYA En büyük cezaevi.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır. Bir sigara bütün bir ormanı . SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. cahil bir insanın kafasının içidir. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak.Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler. köleliği kabul etmenin.Elden geldiğince yolculuğa gece değil. Ayın bile onbeşi karanlıksa. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde. beklemediğimiz .yakabilir.felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. A. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır. . El verişli ortam bulununca. Her şeyin mutlaka . Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi .

SAHABETTİN Erdem . Bu bakımdan yoksul olması. kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler.Fakirlik ayıp değil. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği.çalışmamak ve yoksul düşmektir . kişilik aramalıdırlar. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. kadınların ilk aşkı.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son . geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. evlenecekleri kadınlarda para değil.En verimli yağmur alın teridir.1 derece sakıncalıdır. yalnız aranan kişiyi bulmakta değil.bilmelidir Erkekler. Asıl utanılacak durum ve davranış.Fare (sıçan) deliğe sığmamış. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" . Bir erkek. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım . gücü varken tembellik edip . OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. FOSTER WOOD -F. EFLATUN Erkekler. daha sonra . söküp atmak çok güçtür. C. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. iyiyi elde etme gücüdür. C.

Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- .yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. Ne kendisine. bunun için. Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. İmkânları sınırlıdır. 2.Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez.Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir.gibi kazanamaz. zengin .Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal. Kendisi sığıntı durumunda . .Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor.başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir.Gafile kelâm.Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . nafile kelâm . o hâlde bir işe yaramalıdır insan.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin . hangi işe el atarsa atsın. ne de etrafına bir yararı. ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. Ayrıca malın .çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur .

Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar.her söz boşa gider . bilgisiz. gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa.Çevresindeki gerçekleri görmeyen. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez.olmaz . Yüce . Dolayısıyla bunlar yakayı ele . zavallı. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. Gelenek ve göreneklerimize göre. kimin hizmetinde ise. bildiği gibi hareket eder.1 yakışık alan bir şey değildir.Gâvurun ekmeğini yiyen. Dolayısıyla ona söylenecek . ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . 2. onun istediklerini yerine getirir . söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur.Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi.Allah onları korur. herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar . sezmeyen. faydayı geri çevirmek doğru olan ve . ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış .Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri. gözetir ve mal sahibi yapar .yanında olur.vereceklerinden çekinerek. O.

için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca . Elinde olduğu . çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar .. Ancak iş işten de geçmiştir.(Gençlikte para kazan (taş taşı). kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik. İşte o an. İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder.ulaşırlar . İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür. orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır.(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır.(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır . Güç ve enerji doludur. mal-mülk sahibi olmalıdır.(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz . o çok iyiydi” dedirttiği olur . güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. insanın en verimli çağıdır.ve “keşke o gitmeseydi.Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli. gençliğin ve gençlik . Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider.

Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. bu yolda hayallere . kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar. elimizde bizzat tutup kendisinden . sevgi.Gidip de gelmemek.yararlandığımız yer olmalıdır . kışı var Hayat inişli çıkışlıdır. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki. bazen de kötümser. kırılırsa yapılmaz Gönül. İnsan bazen iyimser. düşünüş. Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz.kapılmak boşunadır . Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . neşeli. neşesiz. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça .Gönül bir sırça saraydır. çabucak incinip kırılır ve gücenir.doludur. istek. Hayatın bu durumu insanı etkiler.Göğe direk.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi.Gönlün yazı var. insanın gücünü ve imkânlarını aşar. umutlu ve mutluluk . üzgün.Ulaşıp yanına varamadığımız. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. mutsuz ve bezgindir . Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz.

ya baş İstenmeden. Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve .hisseder . alışkanlık. . (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy.(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır.Gönül ferman dinlemez Ne denli engel. zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı. bulantı ve kusma yapma).vazgeçmez. Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten . ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla . fikir ve inanç birliğidir. zorla ve istenmeden yapılan iş de .(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür.Gönülsüz yenen aş.Verim ancak sevilerek. .benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir . zevk alınarak yapılan. İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz.gönül kırmaktan kaçınmalıyız . işlerden umulabilinir . Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez. ya karın ağrıtır.güçtür. zevk.

(İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş.. olay. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır. elde de yeterince bulunan.mümkünse vermek gerekir. Dolayısıyla . onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır. dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de . Çünkü insan.yapmaya kalkışmak yersizdir .Gözden ırak olan.onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz . yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz. . Bu yanın bilinmesi. Görmesini bilmeyen.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan.(Gön yufka yerinden delinir. Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder .Dolayısıyla ilgi bağı kopar. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. yavaş yavaş da o kimseyi unutur .Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar.ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış . ayrıcı bir açıklama .

Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse. yakasını tehlikelerden kurtaramaz. acısına daha kolay dayanabiliriz. gün olur senin de başına gelir.göğüs germek. fedakârlıkta bulunmak zorundadır . sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . onlarla sakın alay etme . Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.Gülme komşuna. Bilir ki.edip katlanmamız oldukça güçtür . başına . Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz. sürekli çıkarını düşünen. gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum.. Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız.Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . O hâlde birilerinin başına gelen kötü .durumdan ötürü. Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz.türlü belâlar gelir .

Kimde ne zaman. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. ne kadar duracağı belli olmaz. gizlemeye çalışmak. .hastalık olmaz . Görülüyor ki güneşli evde .Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir. saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler.Buna güç yetirecek insan yoktur . düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir.Güvenme dostuna. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Bu bakımdan insan varlığına. çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere .yararlanarak yaparlar.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı.. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken. Yarın birçok değişikliklere gebedir.Güvenme varlığa. Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma . Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da . Üstelik bunu. senin onlara duyduğun güvenden .karşılaşma imkânı vardır .

cezalandırılırlar. yola getirilirler . yoksul düşmeyeceğini.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde. Böyle yapılırsa . Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler. herkes . İyi başlamayan.Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir. . sınırı ve yetkisi vardır. darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . tutumlu davranmalıdır. sürekli aksayan.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye.kalkışmamalı.Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu. bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. samimiyet ve içtenliktir.gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz . doğru yol tutulur.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H . dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet. hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez. aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini.verilen kararı kabul eder . har vurup harman savurmamalı. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz.

(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada.Hak yerde kalmaz Gerçek.içindedirler .dünyada mutlaka gerçekleşir .Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar. bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde. Hakkı hor görenler. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür . doğru. Yüce Allah`ın emri. bunun da hesabı kuşkusuz sorulur.Hamama giren terler . doğru . ya da öbür dünyada kendisine verilir. batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi. insaflı ve adaletli hüküm verilirse. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur. Suçlunun cezalandırılması.Hak gelince.. “Hak”. hükmü anlamındadır. “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır.hayatın tabiî bir sonucudur . inkâr edenler büyük bir aldanış . çiğnemeye kalkışanlar.ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar . adalet. Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı .

o işin güçlüklerini. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul .işlerden iyi sonuç almak isteyenler. Çünkü bu işin durumunu. ne de yarar getirir. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz.etmiştir .(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan. günaha girebilir. suç işleyebilir.Bir işe girişen kimse.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. hasta olmamak için önceden tedbir almalı. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir. dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir.hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir.Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. işlerini mutlaka ehline vermelidirler . her halükârda . Kusurları bakımından insanlara fazla . Ağır.göremez . geldiği gibi çabuk gider. Bu tür .Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir. hayrını . önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. Bu sebeple.

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

sürekli bir acı içinde . W. kötü günleri düşünmeyen. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. dost sayısını sıfıra indirir. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. kavurur. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . E. . yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi.idam dan sonraki affa benzer. ÇALIŞ. BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli. Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da .Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. .Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar. kazandığını har¬cayan kişi. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü. G. CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin.SANTAYANA Geleceğini. EFLATUN -GGeç kalan teselli.kazanamayacağı günlerde acıklı.haksızlıkların cezasız kalmasıdır.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. BULWER LYTTON Gençlik.LENAU . N.bırakır. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. ÇALIŞ. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız. kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.

Gereksiz yere acele etmek. Söylenirse o şeyin . Önemli olan . söy¬lentileri vardır. iki gövdede yaşayan bir ruhtur. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. Olmayan bir şeyin belirtisi . gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli . denenerek öğrenilen bilgidir. tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir. sonuçtaki verimi düşünmeden. İyi ve . sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.gizliliği kalmaz.de yoktur Gerek yolculukta. girip .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri.evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez. zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden. DESCARTES Gerçek bir arkadaş . kendi evlerini. Yararsız çok iş yapmaktansa.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. resmi yer¬lere karışmamalı. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır . ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. . az yapıp öz .kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. az zamanda pek çok iş yapılabilir. işleri kolaylaştırmaz.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. babadan kalan miras kadaı değerlidirler. daha kolay atlatır.çıkmamalıdır . yaparak . GOLTI Gerçek bilgi .olmazsak.

Çünkü çocuk gizlilik . o . VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan . .yararlanır. konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya . Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı. hır¬palamak. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi.Güçlü bir şey.değildir.Güçlü kişilerin mücadelelerinde. en yakınlarına bile yardım edecek durumda .kolaydır Gülmek bir güneştir. gece karanlığa razı demektir. aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter .gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır . OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur.kavramını bilmeyecek. yenmek . Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak. ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez.gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar .Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir. kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler.İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk. eline geçirebilen kişi . C.güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına.

uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır.Reade Güzellik müthiş bir kudret. CHARLES REACK Güzellik.Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. T. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. . Tek yönlü . sonunda . FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz. patronlara çalışanlar.başkaldır . (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. gülümseme ile onun kılıncıdır. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . Onu herkes elde etmek ister. (C.çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. ne varsa doğrudadır . NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. aldanma. BALZAC -HHafızasız baş. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar.Güzel düşün . insanın kafasının. iyi hisset . sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez.istekliler çıkar Güzel sanatlar.isteklerle. Ancak durumu . kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. An¬cak bunları . BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur.gülümseme ise onun kılıcıdır.bekçisiz kaleye benzer. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. doğruluk şaşar sanma.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle.

aldatılırsın. Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir.gördüğü ölçüde kalınmalıdır .Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz.Halk. kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. inanışları boş şeylere . BACON Hata yapmaktan korkan insan . LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil.dayanır. görgüsü kıttır. çok isteyene çok. Cahil insanın dünyası dardır. hiçbir şey yapamaz. . herkese isteğine gö¬re verir. onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. yaşamakla anlaşılır. Allah . Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. MONTAİGNE .kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.Hareketlerini. ağır başlı olursan değerin artar Haset. kötüyü ayırmalıyız . davranışlarını tartarsan. Az isteyen ise az çalışır .bunu elde etmek için çok çalışır. Az isteyene az. Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen .bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı. "karar" de¬nilen herkesin uygun . LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır. gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır. Biraz ki¬lo almakla vücuttaki .iyiyi.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

Sulak yerde bulunan tarla ise.Düzenin bozulması. CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. çalışanların . Allah'tır Her şey. temelin yıkılmasıyla olur . İnsan bir şey kazanmamışsa. Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. İlgili yöntemler . .beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır. Aksi halde yapılacak işten .verimli olmasını sağlar. unutulmaz eserler bırakmak . Bunun için de topluma fayda¬lı olmak. iyi anılmaktır. VICTOR HUGO . fazla suyu sevmez. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. bağ. gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür.Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. . Örneğin. Yamaçta daha bol ürün verir. sanata kendi damgasını vurur. yöntemi vardır.kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun.istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı. elinde yoksa başkasına ne .Her canlının gelişmesini sağlayan.verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz. .daha verimlidir . kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur.

O halde kusursuz. O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir.bulunur Herkesin belli bir işte. Mutluluk da. işinin gereği neyse onu . Kişiler durumlarına . Derme çatma araçlarla . açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar . uygun yerde ve işte.Her türlü acıya..Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. sıkıntıya dayanılır. verimli bir iş yapmak istiyorsak. bunun gizli kalacağını .engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. Kişi. Bakılmasını . değerinin .değişebilir.Herkes.üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar . kendisine yakışan. uzmanlığı vardır. TOLSTOY . durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz. genç yaşlanır .inanmalıdır .sanmamalıdır Herkesin gözü önünde.. Hasta iyileşir.Herşey.Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına . ortada bulunan şeye herkes ba¬kar.yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. sağlam hastalanır. Hamurun mayası yine kendisindendir. Kişi. mutsuzluk da varlık da yokluk da . Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir.

SHAKESPEARE Hiçbir şey. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. Her canlının iyi huylarının yanında. MUHAMMED iki söz.incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır.RICHARD NASH .Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez. ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı. EBU YUSUF . ölünceye kadar sürüp gider. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar. kötü olmasa bile. yardımına güvenme.Hoppalık hafiflik.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine. kötü huyları da vardır. N. Kişileri devamlı telkin altında .Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda . bir büyü hesabı. J.yardım sürekli olmaz. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. Adı kötüye çıkan bir kişi. .iseler. Kişi ile birlikte doğar. HZ. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Başkasından gelecek . Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi . halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez.kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.

düşünmek . çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla. ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli. Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. HZ. sorunla.fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir. inanmak için dünyaya gelmiştir. mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan . sevmek .zincire vurulmuş olarak bile doğsa. .ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. Bunun gibi. yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. olmayacak gibi görünen işlere çare bulur .ama eğitimle yasar.öğüdü yeterli ve etkili olur . ihtiyarlığında anlar. CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir. Kendine iyi bakmalı. gülmediği günü .karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış.İnatçı kişiler. MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca . vücudunu yıpratmamalıdır.İlimle geçen bir gece. J. beklenmedik güçlüklerle . Başkasının.yine hürdür.J. isteklerinde azmedenler. SCHILLER . (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır.Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter.İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz.sağlığına özen göstermelidir . SOKRATES İnsan . .İnsan isterse.

olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz.yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. birlikte bir iş .hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan. OLİVER GOİTMİDH İnsan. Kimseden yardım beklememeli. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan.şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan. yakınları ile varlığını gösterir.İyi.yaşayışa özenmek. DIDEROT . O. Zamanla unutur.İnsan yaşayışını.sanan kişi. Kişiye en ..İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin.yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. Konuşup görüşmek.yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur . bilmediği şey da¬ha çoktur. eşi dostu. kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir. Durumumuzun çok üstünde bir . . akrabası. . Çok bildiğini .J. önemli işler yapabilir. Her . Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş . Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil . dert¬leşmek.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir.

Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. sürekli aynı kararda devam etmez.. GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. farklılıklar oluşur. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır.sayan kimse. Sağlığı bozulabilir. Günlerin birbirinden farkı . Bu. Bir ailede de böyledir. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. aynı şey kendi ba¬şına gelirse.. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . Gücünü. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi. Gerekirse birlikte tartışarak . tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı. görevi¬ni kaybedebilir. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir.saadetin dostu vardır. insa¬nın. bizzat kendisidir. Gücü. Tanrı'dır İnsanın. ruhsal. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer. meslek gibi.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. hatta bütün canlıların bencil yanıdır.insanın derdi. .doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . birbirlerine aittir. durumu . (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır.farklılık gösterirler . içindedir. zenginliği yok olabilir. EFLATUN İnsanın yaşamı. Çünkü akıl akıldan üstündür.

gelebilir . işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem. Bu bakımdan kişi kanını . Bu tür girişimler için en . Dolayısıyla her şeyden önemlidir.boşuna bir çabadır. ayrıca bu.döker. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. saygı gösterilmesi gereken iffetidir. . onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir.sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.uygun zaman kollanmalı. canını verir ama namusunu kirlettirmez . (Ser¬çenin eti çok azdır.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar. bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır.Irz insanın kanı pahasıdır Irz.Isıracak it dişini göstermez .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. geri durmak gereklidir . değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır . GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar . zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar. Daima güçlerini. Ancak birkaç (. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında.Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa.

1 . Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil.çekinmeliyiz.Kötülük edecek kimse. .düşüren şeyden artık çekinip korkmaz . zararlı kişiden iyilik beklenmez. ibadet olmaktan çıkar. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar.Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş.Isırgan ile taharet olmaz Kötü.gizlenmeli ve örtülmelidir . Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan. Her işin aracı farklıdır. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- . 2.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan. seviyesiz ve niteliksiz. başında bulunulmayan mal ya da iş. kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden .İbadet de gizli. tam tersi utanılacak bir şeydir. . kendisini bu duruma . bunu daha önceden haber vermez. zarara uğramış kimse. İyi sonuç .bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir .bayağı kişilerin eline geçer.

İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak. eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda. çok dinlemelidir. bir iş üzerinde uyuşamazlar. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır .de daha tehlikeli bir duruma iter .İğneyi kendine. Çünkü . Bu bakımdan az konuşmalı. Bunda ısrarlı olmaları.çıkması. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar.. Her an aralarında anlaşmazlığın . her ikisini . birbirlerini aldatmak. aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz.İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır.çıkaramazlar . kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi.İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey .uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz . gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına .İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri.

İnsan beşer. ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha .durumda değildir .söylenenler ancak bu şekilde kavranır. kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir. insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. Bu bakımdan dalgınlıkla.1 gücü kullanan insan. başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli.İki el bir baş içindir Yüce Allah. boyutları gözden geçirilmeli. bir biç Hangi iş olursa olsun. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Buna aldırmayanlar çoklukla . Çünkü gücü ve dikkati dağıtır.şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır . Bu . 2. önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. Başkalarına yardım edecek bir .kurtulur insan . Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. . çenesi düşüklükten de bu şekilde .sonra işe başlanmalıdır .İki ölç.

dolayısıyla o işi kolayca yaparlar.İnsan yedisinde ne ise. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki.alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır .gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe. hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu. orayı yurt edinir . yaşadığı hayat şartlarının zorluğu.İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. Ne var ki.. o işi görmekten. Çoklukla güven de vermez. Hayvanların bir işe . insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. hem de alışkanlık kazanırlar. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer.geçimini temin ettiği yerde kalır. bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola .(İnsan göre göre. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . yetmişinde de odur . insanı doğduğu yerin dışına iter. kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler.sürüklerler . İnsan da istemeden .İnsan doğduğu yerde değil.

Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir.İp inceldiği yerden kopar Bir durum.İsteyenin bir yüzü kara. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz.İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi. altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek. en çürük noktasından bozulur .İş insanın aynasıdır . namaz kılmak.dilencilik yapmaya başlar . oruç tutmak. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır .veya kopar .istemesinde utanılacak bir yan yoktur . Eğer böyle görürse işinin.olmak. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. Çünkü insaf sahibi . . Sonunda ona buna avuç açar. nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir.Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . bir şeyi başkasından .İslam`ın şartı beş. Darda kalanın. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. bir olay ve bir iş en zayıf yerinden. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. . Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. ihtiyacı olanın. Bunun yanı sıra. hacca gitmek.

tüketimi kısmakla mümkündür ancak . maddî yönden de kazançlı yapar . isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı . . tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. onu canlı.kılar.İşten artmaz.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. yetenekli ve verimli . Bunu değiştirmek mümkün değildir.Bir kişi hakkında yargıya varmak.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak. Ne yapılırsa yapılsın. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi. Çünkü yaptığı o iş. bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır . ne tedbir alınırsa alınsın. savurganlık yapmamak. insandaki hantallığı. onun ne .Tasarruf. yüce bir amaç için hizmet yapamazlar .İt derisinden post olmaz Ahlâksız. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi .büyük. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp . o iş.üzülme . dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun. ulaşacağı sonuca ulaşır.kadar sorumlu.

aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi. .İtle çuvala girilmez Bilgisiz. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez.İyi evlât babayı vezir. taşkın kimselerden uzak dur. “Körle yatan şaşı kalkar . bayağı. başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden.İyi dost kara günde belli olur “.İtle yatan bitle kalkar “. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. tartışmaya girmek.Eğer art niyetli. Şükür ki .rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar .Bk. kötüsü rezil eder . Onlarla iş yapmak. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır . . “Dost kara günde belli olur .bunların dilekleri yerine gelmemektedir . ahlâksız.Bk. iyilere de barınacak yer bulunamazdı. onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar.İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar. düzenbaz. birbirlerine .İt ürür.yakın ilişki kurmak.doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .

de kat kat fazlasıyla . Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. yararsız ve şerefsiz . Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki.İyilik et. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. bunu . Bunu Yüce Allah görür. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler .İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş. denize at. kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. Günü geldiğinde iyilik . yararlı işlerde bulunan kimse.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan.insanlar da utanç kaynağı olurlar . yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. sağlıksız. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı. yardımcı olan. balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme. Hem . gerek evlilik.İyiliğe iyilik her kişinin kârı.herkes yapamaz. Bunu ancak mert. kötülük yapan.görenler. faziletli ve olgun kimseler başarabilir . hemen herkes tarafından sevilir. kayıran.İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan. .

Onun . gösterişli.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur .İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. . Tek taraflı iyilik bir yere .rahata kavuşmasını sağlar K .Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar.Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah . çok küçük de olsa. türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir.kimse leke süremez . dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz. onun şahsiyetine . bütün bunlar .Kalıp kıyafetle adam. bu vücudu ne kadar iyi. sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun. kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse. adam olmaz Ne kadar güçlü.Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.kadardır .edilerek gözde büyütülür .Kalaylı bakır küflenmez Saf. kuşamla donatırsa donatsın. güzel ve çekici giyim. temiz.

üretkenliği. birinin düşündüğünü . fazlasını istemeyen. kimi . ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur.Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan. kötülük yapılarak düzeltilemez.kolay yokluk çekmez. Zevk. kanı su ile yurlar Bir kötülük.bilgisi ve çalışkanlığıdır .hızla yayılır . araç ve gereci temin edilmeyen. deliye öğüt neylesin .Karaya sabun. onu yeter bulan. .(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan. arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . becerisi.yapılarak ortadan kaldırılabilir .kişiyi değerli kılmaz. ağızdan ağıza geçerek .Kanı kanla yumazlar. Birinin hissettiğini diğeri de hisseder. hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar. Kötülük ancak iyilik . Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır. kötü haber çabuk duyulur. sıkıntıya düşmez .Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi. alışkanlık. Bundan ötürü de kolay .dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez .diğeri de düşünür. içinden çıkılmaz yapar.

kardeşi atmış. Kimi akılsız. İnsanlar için de durum aynıdır. Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli .doğru yola getirmek mümkün değildir . Bu bakımdan görgüleri. çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun.bağlayan bir kan bağı vardır ortada .Esası.Bk. beceri ve bilgileri. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır. o da kendi yeleğinden . yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır. bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da .Kardeş kardeşi bıçaklamış. anlaşmaz. kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. anlayışsız. davranışları. yar başında tutmuş . gülünç duruma düşerler . Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar.yitirir. kavgalı.Kardeş kardeşi atmış.değildir . “Kardeş. dönmüş yine kucaklamış “. Çünkü onları birbirine .Karga.Kartala bir ok değmiş.Karga yavrusuna bakmış. Ancak bunu beceremezler. yoldan çıkmış kimseleri de . kekliği taklit edeyim demiş. kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.

Kişi.kimse bunu göze almalı. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak . Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir .iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder .Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır . Ticarete atılan . zarar da edilebilir. alış verişe öyle girmelidir . hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür .Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek. “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez.Katıra “baban kim?” demişler. Sadece . Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı.(Kâr.Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez .zorundadır. ansızın ortaya . zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez. önüne geçilemez.Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir.kolay kolay yatıştırılamaz .. bunu gizlemeye çalışır. .

Keçi can derdinde. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken.karşılığı vardır.Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler.Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der .çocuk da onu yapar. Yoksa o şey ya zarar görür.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü.girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır .Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı.durumdan istifade etmeye çalışırlar . emanet etmek doğru . Anne_baba ne yaparsa . her ne edersen onun karşılığını alırsın . örnek alırlar. Her şeyin bir . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan. ya da yok olur .Kazma elin kuyusunu.tehlikeye atar .Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu . o da sana kötülük yapacaktır. hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını . kimi sıkıntılara .değildir. kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş. hangi yola giderse çocuk da o yola gider . Unutma ki. gözü doymaz.

Kem göz. . beğenmiyor görünürler. kimseyi dinlememiştir.Kimileri. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri . kendi işini ?halledememiş ki. çok önemli ve iyi gibi . istediği gibi davranmış.Kele. Kendi derdine çare bulamamış. küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır. beğenilmeyen bir kimse. sahte parayı da kimse kabul etmez. “Kele. Çünkü bildiğini okumuş. başkasına nasıl yardım etsin .görülür .Bk.O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır . kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . köseden yardım gelmez .Kelin ilâcı olsa başına sürer “.şey. geçmeyen para da onu kullananındır . ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan. çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi.Kel ölür sırma saçlı olur.söz söyleyenin.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. Kötü .

Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını. . Çünkü seçtiği kişi kötü. sert. gidişini kapar .düşüncelerine eğilim duyar. bir davranışta bulunmadan önce.Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez.. ondan etkilenir.ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver . pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve . huyunu.eder .vermez . sinirli kimsenin zararı kendisinedir. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst .Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere. kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. kiminle arkadaşlık ederse. Kendini yıprattığı. yakınlarına zarar .Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya . onun alışkanlıklarına. işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla. sağlığına zarar verdiği.sokabilir . Bu bakımdan bir işe girişmeden.Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli.

geçmiştir .. çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur.Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır. Yüce Allah. kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur.Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın.yapısından vazgeçip de kötülük edemez . ancak iş işten . gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur. Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli. dizini döver Kızını.Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan. kolay kolay bu .çok da .uyarılmalıdır .Kızını dövmeyen. . . Bu gibi . ahlâksız bir yola sapan. bu az da olur. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir.Kırk yıllık Kâni. terbiye kurallarını öğretmeyen.kimselerin sonu da iyi değildir . çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz.

kimileri hiç bulamaz. çelişkilerle doludur. Bu da toplumu kargaşaya sürükler.Kiminin parası. Gerekli .olan şey dengeyi sağlamaktır . o methe devam eder . kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. kiminin duası Öyle işler vardır ki. Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. Kendine yönelik . kiminden para. Kimileri bolca bulurken. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. kendi gücüne güvenmelidir . kiminden de dua alınarak yürütülür. acımasızlık.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan. hayal kırıklığına uğrar.büyüktür . kıyım.Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı.Kimi köprü bulamaz geçmeye. er veya geç zulme uğrayanların âhını. Bu dünyada para kadar dua da önemlidir.olurlar . Canı gönülden yapılan duanın önemi .Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı. bedduasını alırlar ve perişan . tutumunu ve davranışını över.Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine.eleştiriler yapılsa da aldırmaz. kendi işini. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. Zalimler. .. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. kusur kabul etmez.

şeytanla baş başa kaldı demektir. 2.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu. Çünkü insan nefsi doymak bilmez..çekinmek. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur.birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. Kişi.1 savunacak araç-gerecini. kişiye olduğundan daha değerli görünür. diğerini sürekli rahatsız eder . Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar.şeyin yokluğu. kendini korumak gereklidir . yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. uzak durmak. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. bunlar ona yük değildir . kendini . Bir arada yaşama sosyal hayatı. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan .geri durmaz.Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. büyük bir işin aksamasına yol açabilir .Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. başkasının elindekine imrenir. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. Hele insanlar . Çünkü en önemsiz . Bu bakımdan böylelerinden .

Köpeğe gem vurma kendisini at sanır .Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir. korku ise bunu . Üzüntü. Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir.1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir.dağlara kaçar. gizlenir. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan . her gün ha battım ha batacağım .razı olunur.Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da . Çünkü bir ihtiyaca. Cezadan veya zulümden kaçan . olacak olan olacaktır. 2.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.. Çünkü gelecek olan gelecek. zor da olsa orada yaşamaya çalışır . kalitesi düşük de olsa cevap verecektir . Çünkü sonu pek iyi görülmeyen.korkusu veren işten insana pek hayır gelmez .önleyemeyecektir .

başlar . O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır.(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. Peki. . kendisini koruyan sahibine saygılı davranır. saldırır. . nankörlük etmemeli ve kendisine . Karşısındaki kimse. geçimini sağladığı yere . sanki o övdüğü kimse değildir.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. onu över. ne var ne yok hepsini talan eder.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü.uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder.Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez . köpek bile kendisini besleyen yeri bilir. kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya . Kendisine iyilik eden.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen. lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi.

Bk.yakınında bulunduğu insanlardır . onları incitip kırma. Çünkü insanı en çok etkileyen .kötü komşu.uzaktırlar . komşu. anlayışsız. ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri.. . beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde.) iyi davran. arkadaş.Kötü söyleme eşine.Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz. Eğer böyle yaparsan onlar da . ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. Eğer komşu kötü huylu biri ise. İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. iyilik er kişinin kârı “. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı .Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar..(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz.Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan . Böylelikle o . kötü. insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur .anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar . Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. mesai arkadaşları vs. çok az bilgi.Kötülük her kişinin kârı.

“Hatasız kul olmaz .Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan. Dolayısıyla hiç kaygılanıp . yeter ki o kullar kötü yola . sapkınlığı yüzündendir.giderler . kimin ne yaptığı belli değildir. çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir.üzülmez de. sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır .sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda. Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder.Bk.Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı. keyfine bakar . Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır.Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır.ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. “İşimi kendim görürüm de .selâmete ermişler. Doğru yolda giden toplumlar . Dolayısıyla .Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler.senin hakkında hiç iyi düşünmezler. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz. sana daha büyük kötülük yapma yoluna .

boş sözlerle bir iş yapılamaz.de huylarını değiştirmezler.Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü.kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu . oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler .ortamın oluşmasını istekle beklerler . zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir . Bunun gibi her bakımdan güçlü. ondan çekinip korkarlar.Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir.göstermek gereklidir . kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar. huyunu değiştirmez Kötü.Kusursuz dost arayan dostsuz kalır . Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa.Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı . bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . yıldıran kişi.görülür . o konuda eylemde bulunmak. kuvvetli iken herkesi korkutan. onların bu kötü yapıları devam edip gider . yersiz.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız. tedirgin eden. yararı dokunan davranışlar .onun bunun. huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra.

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak. emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. alın teri dökmek ve emek . can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. Emek. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz..vermek zorundayız -M- . Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez.Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr. Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. çünkü helâl değil.edenler. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha .Mal bulunur. yerine bir başkasını getirebilirler. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar .Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. ardından çoğunlukla yağış getirir . haramdır.Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır. onu o yere getirenler onu oradan alır. Bugün kaybeden.Lodosun gözü yaşlı olur . yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir. Gün gelir.

Mart kapıdan baktırır. Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir. canını dişine takmış.1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin.elde edemez.atmamalı. Bu ayda yağacak yağmur. insanlar zor durumda kalırlar. Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir . didinip durmuş ve mal sanki .Mal canın yongasıdır İnsan. Yaptırabileceğin biri .onun bir organı gibi olmuştur . Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. . Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır. hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış.Mart`ta yağmaz. verimi . canına gelmişçesine acı duyar. 2. o yolu tut.artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder .varken tehlikeli bir işe kendin girme .saplarını bile yakmak zorunda kalırlar . malına gelen zarardan. Unutmamalıdır ki. onu tehlikeye . Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. evde bulunan kazma-kürek . Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır.

Bk. iyilik ederiz.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur.Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır. Aksi takdirde . Ama toplumda bir konum edinmiş. kimileri kendisine gösterilen bu yakın . gerekli araç-gerece.Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz . indirir şahı (yerde kalmaz “. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz. İçki Müslüman`a haramdır. Kullanılırsa son derece zararlı olur. “İyilik iki baştan olur . Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz.Bk. iyilik iki baştan “.Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur.ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar . Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. bilgili.Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur . hücumlara .ortama.(Mazlumun âhı.Mermer iyi taştan.. Ne var ki.

önleyecek tedbirleri önceden alır .edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır .Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm. evimize bereket dolar. sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması.geç bunun hesabı kendisinden sorulur .Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse. örtbas .duygularının kabarmasına yol açar .verir. Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz. yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. günün birinde er veya .maruz kalır. yolcuya. Çünkü ikram edene. onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. Yüce Allah misliyle .(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran.Mirî malı balık kılçığıdır. Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur . Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık . konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz. yoldan gelene. sakınmadan verene.

Bu bakımdan özel yiyeceklerle . birini yer dokuzunu bırakır “.asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz .önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar . konuk. Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi. “Misafir kısmeti ile gelir . bulduğunu yer Bir yere konuk olan. Unutulmamalı ki suratlarının .Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez.. Çünkü onlar her şeyden .ağırlanacağını düşünmemelidir . kendi dibini aydınlatamaz. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır.Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum.Muhabbet iki baştan “. çünkü ev sahibi. Ancak umduğuna kavuşamaz. “İyilik iki baştan olur . Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar.Misafir on kısmetle gelir.Misafir umduğunu değil.Bk. misafiri de zor durumda bırakır. Bu bakımdan. Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar.Bk. evde ne varsa onu ikram eder. ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir.

burdan hareketle söze şu anlam . tuttuğu oranda da kendini .Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam. sücut. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . kuut denilen beden durumlarını. Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir.. Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. ne de sınırı vardır. o çıkar kaşığına .verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır. rükû. Buna salât da denir. eşsiz bir insan yapar N . Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş.değerli. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa. mert.uğraşmaz . cömert olmanın ne ölçüsü. iyiliksever.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı.Mühür kimde ise Süleyman odur Hz.Ne doğrarsan aşına. Namaza çağrı işareti de ezandır. Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. onun buyrukları geçer .

çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. “Korkulu rüya görmekten . huzurlu. orda bereket . Yarın elinde olanı. .sürerler . orda dirlik Hangi yerde.iyilik yapan da iyilik görür .olmasında niyetin rolü de büyüktür .Ne karanlıkta yat. başarılı ve uyumlu bir hayat . varlıklı ve başarılı olabilir.Nerde hareket. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. Birine kötülük yapan ondan kötülük. Çok ve iyi çalışan iyi.Ne oldum dememeli. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba . Bk.karşı şimdiden tedbir al. toplumda duygu. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı.katmalıdır . sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.Nerde birlik. ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. karşına çıkabilecek tehlikelere “.. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir.. Elde edilen verimin iyi veya kötü . ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir. Orada insanlar mutlu.Kişi.

akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. çalışma ve üretim .Hareket olan yerde bolluk olur. Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil. korkak ve yumuşak da olma. Daha önce tanışmadan evlenenler.Nisan yağmuru altın araba.evlenmek yeğdir . Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez .Bk.hayırlı olur. yetime.vardır. Çok sessiz. gümüş tekerlek “. İkisinin ortası bir yol izle . bolluktan söz edilir ancak . miskin) ol basıl Sertlikten kaçın. yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar.. Hatta . bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır.yoksa seni hırpalayıp ezerler. “Mart`ta yağmaz.Ne yavuz (azgın) ol asıl. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula. yolda kalmışa yardım eden. ona kat kat fazlasıyla verecektir . evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. ona buna saldırıp kimseyi ezme. ne yavaş (şaşkın. o şeyin sonu . onları doyurup giydiren ve gözeten kimse.Ne verirsen elinle. Çünkü orada devamlı iş. uyuşuk. Bekâr durmaktansa . Nisan`da dinmezse .(Niyet hayır. pısırık..Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.Yüce Allah. .

(Özellikle bir çok hastalığın ayağ. GOETHE Ne kadar bilirsen bil. . işini. acemi kişiler. zayıf insanların işidir. her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır. miras yoluyla elde eden kişi.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır. LA FONTAİNE Nankörlük. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı . söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. kendi emeğiyle değil. mala gelmesi yeğlenir.sıkıntılar çekilerek. belirli bir yükselme sınırı vardır. . ilk dene¬melerini . . SADİ Malı.Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. MEVLANA .önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil. Ne . Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız.Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li. Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi. onun ne büyük . üşütmekten ileri geldiğine inanılır).kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş.ve kurun¬tu gelir. .kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.

bunu değiştirmek mümkün değildir. geçimini temin . olmayan dert bağlar Zengin.Ne oldum delisi soysuz kişi. içer. yö¬netilmekten iyidir. bu mutlaka olacaktır. . kuşanır. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. varlıklı kişi dilediği gibi yaşar.edemediği için içten içe üzülür.Oduncunun gözü omçada.Nerede olsa varlığını. işe en yakınlarına kötülük . acı çeker .kaldırmak gerektir . günü dolan . istediği gibi yer.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur.ölür. dilencinin gözü çömçede Kişiler iş. Eceli gelen. ama her şeyi satın alır. üzün¬tünün nedenlerini ortadan .etmekle başlar . Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak.düşerler. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır.Olan dört bağlar. onları elde etmeye çalışırlar . başta bulunmak. V. eline yetki geçince. değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . Boş yere üzülmek yerine. PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . rahatına rahat katar. giyinir. DR. bunun önüne geçilemez .

kişi.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. Ancak atalarımız bunu becermişlerdir.. bir yere bağlanıp kalmamışlardır.(Olsa ile bulsayı ekmişler. şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. şu iş şöyle olsa. didinip çalışmışlar. yüzyıllar boyu yaşatmak.Otuz iki dişten çıkan. Bu sebeple “bu iş böyle.hareket etmeli. çalışarak ulaşır ancak.bilmek ve tanımak gerekir . ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar. sınırları genişletmek.hanımları birbirleriyle geçinemezler . ne başarılı olabilir. çalışıp çabalamalıdır .Otu çek. Onlar bilirlerdi ki. otuz iki mahalleye yayılır . dur durak bilmemişler. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil. tembelleşen. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu .Ortak (kuma) gemisi yürümüş. köküne bak Bir kişinin kimliğini. bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) . hareketsiz kalan. ama kardeşlerin . elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler.

başkalarının diline düşer ve bir anda . Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır. kızgın. Veren yardımcı olduğu.Ağızdan çıkan söz. dostlukları bozup .zedeler . Bu durum ödünç verenle. çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan.Öfkeyle kalkan. ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. ters düşen davranışlarda .bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- . olup biteni iyi göremez. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur. ödünç alanın arasını açar. başarısız.bulunur. çok çabuk duyulur. zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. . kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı . sinirli insan iyi düşünemez.Oturduğu ahır sekisi. ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para.Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz. kendilerini alay konusu ederler .Bu yüzden de yanlış iş yapar . eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder.her tarafa yayılır .Ödünç güle güle gider. sonucu iyi hesaplayamaz. alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. Çünkü öfkeli.

Çünkü ölüme çare bulunmaz.getiremeyecektir . kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır. sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. ne de tehdide . kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz.Ölmüş eşek. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken.Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de.korkmaz. kendini tüketircesine üzülmemeli. “Koça boynuzu yük değil .Öküze boynuzu yük değil İnsan.Ölüm ile öç alınmaz . aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır.. ne tehlikeye aldırır. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri . artık hiçbir şeyden .dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan . bu .Bk.Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer. felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. dinin buyruklarını yerine getirmeli. Ne yaparsa yapsın. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı. “. ona göre davranmalı. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da.

sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır.Önce düşün. . sevgi.Öpülecek el ısırılmaz Saygı. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir. Can da kıymetlidir. bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli.tartılıp hesaplanmalıdır . zarara sokup pişman edebilir. sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur. sonra .sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- . Kaybedilmesi göze alınamaz.insana yakışmaz . Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini.sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar . ne getirip götüreceği iyice .Önce can.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak . Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli.Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar .

İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de. Çünkü şart.değildir. gizleme yoluna gider. ona kavuşma isteği duyar. Bu bakımdan .Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. değişkendirler .para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez .gösterir . Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. Para için de aynı şey söz konusudur. . arkasından konuşmak da kolaydır .Para parayı çeker . kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. yani kalbî bir olaydır.zaman ve imkânlar sürekli değil. hakkında atıp tutarlar. Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez. pek çok maddî sorunu halleder. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi . Çünkü hasmı karşısında . bunu çıkar için yapıyor olabilirler.Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır. Çünkü paranın gücü.

beceri ve araç oldukça önemlidir.da çok kazanırsın . Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği. Bunlar olmadan . o kadar büyük iş yapar ve o kadar . kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi. yaptırabilir. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür .bulundurmalıdır . Bilinen o ki.Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.gidişinden anlaşılıp belli olur .direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır . bunun için gereken aracı eli altında . aldırabilir.Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi. pek çok işte sermaye şarttır. .işin başarıya ulaşması zorlaşır . durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki . gücü ve cesaretidir. satın .Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş.Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. Sermayen ne kadar çoksa.Pilâv yiyen.alabilir. İş yapabilir.Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli.

kimsenin yüzüne . Söylediğinin yalan olduğu. dolayısıyla imanını da kaybeder .Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. büyük haksızlık etmiş . yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır.Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet. Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir.yıpranır . fırtına biçer . Gerçek ortaya çıkar. Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse.R . haksız bir kazanç olarak görmüştür. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış.bakamaz olur . işte o zaman. sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar.Rüzgâr eken. yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya. Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir. Eğer inananlardan biri. sonuç alamaz.olur. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. .

uygulamaktır.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler .büyük felâketlere uğrar.Meydana gelen her olayın. tuzsuz yemek kadar . yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. yeteneklerimizi artırmaya yarar. bisikleti eline almayan. BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. . yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . değer yargılarına karşı çıkan. Yakınlarımızdan birisi deli ise. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir. ilkelerine. yapa yapa kazanılır. CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . zihnimizi beslemeye . Beceri. BACON Okumak . Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. zevksiz yapar. Sözgelimi.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. HORACE MANN Okumak .durum bunlarınkidir. yahut dertli ise. düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa .Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına.aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir. konuşmada canlılık . yazmada açıklık verir. acı çekiyorsa asıl ağlanacak . uymayıp . zarar görür . Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. insana olgunluk .ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. H. ba¬ka baka değil. haz duymaya .Kişi bir kötülük yaparsa. yapmak.

yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa.Önce özveride bulunmayı öğren.eş. para sevgisi de artar. Para ile istenilen şey . SENECA .pişkinliğe vururlar.Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz.ama dostluk kuramaz. engelleri ortadan kaldırır. DUMANT Öyle zaman olur .elde edilir Para ile satın alınan sadakat. güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara .aksak olabilir.cümle-i hikemiye. kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.Özdeyiş. G. SENECA . özlü söz. işi . daha fazla para ile de satılır. özsöz. arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez. Çünkü gece yapılan işler . Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça . JUVERAL Para bütün güçlükleri yener. en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir. eski dilde . kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. Çünkü insan. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile .atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar.

bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne.Para ödenmeden. onları sabırları karşılığında . yoksulluk.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı.mutlaka mükâfatlandıracaktır . “Akşamın hayrından sabahın şerri . uzun zaman beklemesi gerekebilir. sonunda kârlı çıkar.. hayır ola (gele Sabah olsun.istediğine kovuşup ulaşabilir . haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. o vakte kadar işi belki düzelir.hayırlıdır. başına türlü hâller gelebilir. işte bütün bunlara sabreden. direnişini yılmadan sürdüren kişi . eksiği. sözcüksüz şiirdir.Para verilmeden gelen şey.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. Çünkü gündüz geceden daha “. Çünkü Yüce Allah. kişiye değerliymiş gibi gelir ..Sabreden derviş. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. Bk.olsa hoşa gider. HORATIUS -S-Ş.(Sabah ola. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her . sabredenlerle beraberdir. değersiz de .

Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.da senin olur .yatmak istiyorsa.bitince. Eğer . sakin. azmini yitirmezsen başarı da. sonucun ne olduğunu biraz sonra..Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. bilin ki o hastadır . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. sıkıntı çekilerek ve . iş . önüne düşünce görürsün Acele etme. sonunda esenliğe erecektir . hayırlı sonuç . akrabadan daha iyi ve hayırlıdır .erdemi gösteren kimse.Sadık dost akrabadan yeğdir . hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. ses çıkarmadan bunları aşma .Sabreyle işine. kendi gözlerinle görüp anlarsın .Saçın ak mı kara mı. bağlılığı gerçek ve içten olan dost.Dostluğu. acele edip gevşemez.alın teri dökülerek kazanılmıştır . herhangi bir yargıya varma.

Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. “Issız eve it buyruk .Sakınılan göze çöp batar .Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut.1 duymaz.Bk. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. kendini göstermeden yardım yapıp . yakınında konuşulanları . işitmeyen kimse. ?Neye yarar .kimse.Sağlık. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. bil.. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. Herkesin gözü önünde yaparsan. görünüşe göre bir sonuca varır. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. 2.(Sağır işitmez.Sahipsiz eve it buyruk “. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. Onun da bir onuru vardır. Her şeyiniz var. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . vücut esenliği her şeyden önemlidir. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil.yoksulu sevindirmesidir . vardığı sonucu da doğru sanır .

. ileride lâzım olabilir.çıkarmamalı. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. gelir zamanı Gereksiz görülen.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. günü gelince bozdurulup kullanılır. onları saklamalıyız . sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. sen .Dolayısıyla sanat.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. aşırılığa düşülmemelidir .izlemeli. sen yumuşak davran. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . sen iyilik et .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . o incitiyorsa. acımasız davranana.incitme.(Sana taşla vurana. yararlanır. sanatını gereği . kaba. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . Günü gelir gerekli olur. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. Bir sanata sahip kimse.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. ancak orta bir yol . kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir.Sakla samanı. sen aşla vur (dokun Sana sert. kötülük ediyorsa. Sanat da altın bilezik gibidir. Çünkü usta denen kişi. Bu incelikler. Çok çalışmak.

sıkıntıya düşmez.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. bugünlerin nasıl geçtiğinin .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. Bunun için haklarında . 2.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . kendi işini kendisi yapmalıdır.. . içinde bir kötülük varsa bile. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. . hem de istediği gibi olur . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .1 sebep vardır. emanet alan kişi onu daha iyi korur. dikkatli olur .Sarımsağı gelin etmişler. Kişi işine öyle dalar ki. ölçerek ya da tartarak verirseniz. Hem işi kolay yürür.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. Bir yardımcı. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. bir yol gösterici olmadan işler .farkına bile varmaz .Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder.başarıya ulaşmaz .

ben ağa. bir de gelip geçici olanları vardır.Sen işten korkma. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. cesaretle işin üstüne üstüne git. gittikçe de zenginleşir. Korkma.düzeni de bozulur. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir.kavuşur . bulunduğumuz yerlerin. bunun altından kalkamam diye korkar. para kazanmanın yolu çalışmaktır. bak nasıl iyi bir sonuç .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır.Sen işlersen mal işler. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. azmini yitirirsen başarılı olamazsın. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. bir sonuç alınamadığı gibi iş . İnsan ne kadar çok çalışırsa.. İşte bizim için bu . ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları.aslî olanlar. bu ineği kim sağa Kişi.alacaksın .Serçeden korkan darı ekmez . rahat bir hayata . o kadar da çok kazanır. karışıklık çıkar. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. tatsızlık başlar .

taraflara büyük .Sevda geçer yalan olur. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. o işten hemen vazgeçmelisin. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. Onu bezdirmemek. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. ona bel bağlayıp yola . bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . amacına ulaşamaz. her işin kendine göre zor bir yanı . Eğer bu kaynak işe yaramayacak. pişman olursun . Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır .Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. önemi büyük bir güven kaynağıdır. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse.zarar verici odak hâline gelir . kendimizden soğutmamak. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir.çıkarsan sonunda zarar görür. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. Unutulmamalıdır ki.vardır.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna.Sıçan çıktığı deliği bilir .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. ziyaretlerimizi uzun zaman .

işinin ehli olan kimse. küçük gibi görünse de. çekilen sıkıntıyı. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. o işi başarmaya çalışanlar bilir.kaçacağını bilir .Sona kalan dona kalır . ne zaman ve nasıl . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . kimden . yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. yakayı ele vermemek.bir etki bırakmaz . Eğer bir kez izin verilirse.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.habersizdirler . kendini düşünen.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. o işin içinde olanlar. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Yasalara aykırı.yararlanacağını iyi bilir .Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. nereye. gizli bir iş yapan kimse. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar.takip eder . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . yolsuz.

.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . onlardan . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. bu sana yeterli ipuçlarını verir .Sorma kişinin aslını. Çünkü zengin. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. Bu sebeple bir işe girişmeden önce. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.inançlarına. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. yapılacak işe iyi düşünerek.bilgi almak son derece gereklidir . varlıklı .kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır .elde edemez .İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . Onu tanımak. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. fikirlerine. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. hâl ve hareketlerine bak.Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.Sora sora Bağdat bulunur . tedbir alarak girmek ve .Bir işin yapılmasında geç kalan.Sonradan gelen devlet. sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.

1 önemli yollarından biri de dinlemektir.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir.Söz ağızdan çıkar Faziletli. 2.umulmadık dertler açabilir .anlamalıdır . bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. Dinleyen. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. ona bağlı kalır. onu zor duruma sokabilir .Kimi konuşmacılar üstü kapalı. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar.Söz gümüşse. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. dürüst.başına iş açabilir.Söz var iş bitirir. pişir. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır. Eğer söz ağza geldiği gibi. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir ..Sözünü bil. . Çünkü öğrenmenin en . ağzında der. derleyip toparlamalı. ondan sonra söylemelidir insan. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . ne denmek istendiğini çaba göstererek . Öyle ki. söz var baş yitirir .

Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. fikrini söyler. giderek büyür ve kimilerinin .ölümüne bile sebep olur . sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. kabullendirici. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. kavgalara sebep olur. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. işler çıkmaza girer.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır.mümkün olmayacaktır . İyi. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur.söylenmedik bir şey kalmaz. kaba. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. Bir başka deyişle. Bunun yanında. daha önce onun yerine . düşünülmeden söylenmiş. konu. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. geleceğini güvence altına almalıdır. inandırıcı. sert. olay ya da durumlar pek çok tartışma. güzel.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . kimi kırıcı. Hemen herkes niyetini açığa vurur. anlaşmazlıklara. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. .

tuttuğu yolda çeşitli engellerle . zarar görür. durgunmuş gibi görünür. Düşman ise bundan daha tehlikelidir.ihtiyaçlarını karşılayan odur .Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde.düşman fırsat düşkünüdür. Çünkü ne zaman harekete geçeceği.ettim” demek anlamına gelir .. Geleneklerimiz ve dinimiz... kazaya uğrar. bu “evet. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. Buna asla kanmamak gerekir. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır.karşılaşır. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. “Adamın yere bakanından .Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. Unutulmamalıdır ki. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.Suyun yavaş akanından.Su uyur. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. Bir kişi.Su küçüğün. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır.Bk. çünkü çocuğun bütün . . insanın yere bakanından kork “. asıl akış ve hareket diptedir. ne yapacağı belli olmaz. küçükler de korunmalıdır. fırsatı kollar . hatta ölür de . kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. kabul .

Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.büyük zarara uğrarlar .karşılaştığında uyanık davranır. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar . ona benzer bir işle .Sütten ağzı yanan.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. tedbirli olur Ş . eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .Şahin.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu.görünürler.önemsiz.kavga çıkar . sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük. .. herkesin yaptığını yapmayanlar.Şeriatın kestiği parmak acımaz .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. zarar gören kimse.

burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . alçak ve kötü niyetlidirler. tehlikeli işlere bulaştırırlar. ayrımcılık yapılmaz. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya .Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki.belirtileri görülür . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. Kur`an`daki ayetlerden. ölümle . bir gürültü kopmadan önce bazı .Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. yani İslâm hukukudur. kabak başına patlar Kötü. Hz. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.Şeytanla kabak ekenin.felâketler gelir.katlanılır. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır.Şeriat. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . düzenbaz. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . . Kurnaz. bu durumu. kandırıp yoldan çıkarırlar.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. düzenbaz. alçak. Bu kanunların karşısında herkes eşittir. tıpkı şeytan gibidirler.

Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. sabredenlerle beraberdir. sonunda kârlı çıkar.Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. işte bütün bunlara sabreden. direnişini yılmadan sürdüren kişi . başına türlü hâller gelebilir. yoksulluk. Çünkü gündüz geceden daha “. Bk. sunî bir hayatın esiri olur . o vakte kadar işi belki düzelir.. “Akşamın hayrından sabahın şerri . insana ne olduğunu unutturur.Sabreden derviş. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. hayır gelsin başına . Çünkü Yüce Allah..Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı.mutlaka mükâfatlandıracaktır .hayırlıdır. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.bunalıma sürükler.Sabreyle işine.(Sabah ola. uzun zaman beklemesi gerekebilir. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. huzuru kalmaz. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. hayır ola (gele Sabah olsun. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . onları sabırları karşılığında .istediğine kovuşup ulaşabilir .

sonucun ne olduğunu biraz sonra. acele edip gevşemez. sakin.da senin olur . iş . bağlılığı gerçek ve içten olan dost.bitince. önüne düşünce görürsün Acele etme.Sadık dost akrabadan yeğdir . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. kendi gözlerinle görüp anlarsın .Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin . sıkıntı çekilerek ve . herhangi bir yargıya varma.yatmak istiyorsa. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.Saçın ak mı kara mı.Dostluğu. sonunda esenliğe erecektir . hayırlı sonuç . azmini yitirmezsen başarı da. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır .Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. bilin ki o hastadır .Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez.erdemi gösteren kimse.alın teri dökülerek kazanılmıştır . ses çıkarmadan bunları aşma . Eğer .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.

Her şeyiniz var. yakınında konuşulanları . uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun.Sahipsiz eve it buyruk “. kendini göstermeden yardım yapıp .Bk. bil. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. görünüşe göre bir sonuca varır. ?Neye yarar . Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. işitmeyen kimse. vücut esenliği her şeyden önemlidir.1 duymaz. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.kimse.izlemeli. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. vardığı sonucu da doğru sanır . aşırılığa düşülmemelidir . ancak orta bir yol .Sağlık. 2. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir.Birine yaptığın iyiliği gizli tut.yoksulu sevindirmesidir . Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Herkesin gözü önünde yaparsan.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar.(Sağır işitmez. “Issız eve it buyruk . Onun da bir onuru vardır.

yararlanır. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. Çünkü usta denen kişi. onları saklamalıyız . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. sen iyilik et . kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. ileride lâzım olabilir. kaba. sen yumuşak davran.(Sana taşla vurana.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. . o incitiyorsa. Bir sanata sahip kimse. Sanat da altın bilezik gibidir.Sakla samanı. günü gelince bozdurulup kullanılır. Bu incelikler. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . Günü gelir gerekli olur. gelir zamanı Gereksiz görülen. Çok çalışmak. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.Dolayısıyla sanat. sanatını gereği .Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt . pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . kötülük ediyorsa.incitme. sen ..gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir .çıkarmamalı. sen aşla vur (dokun Sana sert.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. acımasız davranana.

Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak.başarıya ulaşmaz . bugünlerin nasıl geçtiğinin . 2. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. ölçerek ya da tartarak verirseniz. Bunun için haklarında . Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır.Kişi. Hem işi kolay yürür. . . bir yol gösterici olmadan işler . kendi işini kendisi yapmalıdır. Bir yardımcı. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler.sıkıntıya düşmez. içinde bir kötülük varsa bile.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .Sarımsağı gelin etmişler.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur . dikkatli olur . Kişi işine öyle dalar ki. hem de istediği gibi olur .farkına bile varmaz .1 sebep vardır. emanet alan kişi onu daha iyi korur.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir .

cesaretle işin üstüne üstüne git. her işin kendine göre zor bir yanı .Geçici olanlara değil.Sen işlersen mal işler. ben ağa. tatsızlık başlar .Sen işten korkma. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır .aslî olanlar.Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. o kadar da çok kazanır. karışıklık çıkar. gittikçe de zenginleşir. İnsan ne kadar çok çalışırsa. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir.düzeni de bozulur. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. Unutulmamalıdır ki. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.vardır.kavuşur . para kazanmanın yolu çalışmaktır. Korkma. bu ineği kim sağa Kişi. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. amacına ulaşamaz. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. bir de gelip geçici olanları vardır. bak nasıl iyi bir sonuç . bunun altından kalkamam diye korkar. bulunduğumuz yerlerin. rahat bir hayata . bir sonuç alınamadığı gibi iş .alacaksın . azmini yitirirsen başarılı olamazsın. İşte bizim için bu . kalıcı olanlara önem vermek gereklidir.

başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . gizli bir iş yapan kimse. ona bel bağlayıp yola .çıkarsan sonunda zarar görür.kaçacağını bilir . kendimizden soğutmamak. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. nereye.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. pişman olursun . Onu bezdirmemek.. önemi büyük bir güven kaynağıdır. ziyaretlerimizi uzun zaman .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye.Sevda geçer yalan olur. yolsuz. taraflara büyük .Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı.zarar verici odak hâline gelir . gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. o işten hemen vazgeçmelisin. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. ne zaman ve nasıl . yakayı ele vermemek. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi.

Eğer bir kez izin verilirse.elde edemez .. o işi başarmaya çalışanlar bilir. işinin ehli olan kimse.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.Son pişmanlık fayda vermez .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. kimden .yararlanacağını iyi bilir . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . çekilen sıkıntıyı. kendini düşünen.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. küçük gibi görünse de.Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan.takip eder . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .bir etki bırakmaz .habersizdirler . o işin içinde olanlar. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .

Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı . bu sana yeterli ipuçlarını verir . Önemli olan bir zarara uğramadan önce.bilgi almak son derece gereklidir . Çünkü zengin. tedbir alarak girmek ve . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. fikirlerine. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . yapılacak işe iyi düşünerek. varlıklı . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. onlardan .1 önemli yollarından biri de dinlemektir.inançlarına.Sorma kişinin aslını. .Sora sora Bağdat bulunur .Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.Sonradan gelen devlet. hâl ve hareketlerine bak.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . Bu sebeple bir işe girişmeden önce. Çünkü öğrenmenin en . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. Onu tanımak.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır .

derleyip toparlamalı.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . Eğer söz ağza geldiği gibi. Dinleyen. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır.başına iş açabilir. . Öyle ki. pişir. ne denmek istendiğini çaba göstererek .Söz ağızdan çıkar Faziletli. Bunun yanında. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. kimi kırıcı. kabullendirici. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.Sözünü bil.umulmadık dertler açabilir . yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar.da ortadadır. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . İyi. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. güzel. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. 2.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . kaba. ağzında der. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar.Söz var iş bitirir. düşünülmeden .anlamalıdır . onu zor duruma sokabilir . Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. ondan sonra söylemelidir insan. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. sert. inandırıcı. dürüst. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır.Söz gümüşse. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. ona bağlı kalır.

küçükler de korunmalıdır. giderek büyür ve kimilerinin . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . Geleneklerimiz ve dinimiz.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. çünkü çocuk daha güçsüz ve . Hemen herkes niyetini açığa vurur. anlaşmazlıklara. kavgalara sebep olur.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. . bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . fikrini söyler. konu. işler çıkmaza girer. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. Bir başka deyişle. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar.Su küçüğün. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . olay ya da durumlar pek çok tartışma.ölümüne bile sebep olur . daha önce onun yerine .mümkün olmayacaktır .söylenmiş. geleceğini güvence altına almalıdır. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli.söylenmedik bir şey kalmaz.

Buna asla kanmamak gerekir.karşılaşır. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.düşman fırsat düşkünüdür. kabul . Bir kişi. kazaya uğrar. ne yapacağı belli olmaz. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. bu “evet.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. hatta ölür de .Suyun yavaş akanından. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir..Bk. koyunu) kurt kapar (yer . durgunmuş gibi görünür. zarar görür. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. çünkü çocuğun bütün .ihtiyaçlarını karşılayan odur . tuttuğu yolda çeşitli engellerle . düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. insanın yere bakanından kork “. fırsatı kollar .Su uyur.. asıl akış ve hareket diptedir.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. Unutulmamalıdır ki.ettim” demek anlamına gelir .Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. . “Adamın yere bakanından . Çünkü ne zaman harekete geçeceği. Düşman ise bundan daha tehlikelidir.dayanıksızdır.

. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .karşılaştığında uyanık davranır. herkesin yaptığını yapmayanlar.görünürler. yani İslâm hukukudur.kavga çıkar .Şahin.önemsiz. ona benzer bir işle .Sütten ağzı yanan. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.büyük zarara uğrarlar . eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . Hz. zarar gören kimse. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . Kur`an`daki ayetlerden. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük. Bu .Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat.Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. tedbirli olur Ş .

kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler .felâketler gelir.Şeytanla kabak ekenin.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. kandırıp yoldan çıkarırlar. düzenbaz. tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . düzenbaz. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve . alçak. kabak başına patlar Kötü. alçak ve kötü niyetlidirler.kanunların karşısında herkes eşittir.katlanılır.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. bir gürültü kopmadan önce bazı . tıpkı şeytan gibidirler. Kurnaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. ayrımcılık yapılmaz. bu durumu. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder.belirtileri görülür . insana ne olduğunu unutturur. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . zarar gören kişi de saygıyla karşılar . Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. tehlikeli işlere bulaştırırlar. ölümle .

özgür bir şekilde yaşayamaz. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına.bunalıma sürükler. insanın doğaya eklediği bir şeydir. hem bir yadsıma işidir. toplumdan gelir. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir. En büyük . şiddeti ortadan kaldırmalıdır. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. herkese açarsak olur .zenginlik sağlıklı olmaktır Şair.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. topluma döner. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Sabır güzel bir huydur. SAMUEL JOHNSON . BACON Sanat. KEMAL ATATÜRK Sanat. doğaya eklenmiş insandır. güçlükleri yener. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. M. NERUDA Saklanması. yalnız o yapabilir bunu. Allah . SCHILLER Sanat. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. M. bir kafa meselesidir. huzuru kalmaz.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin . hastalıksız bir yaşam. toplumsal bir çabadır. bütün bunlar onu sıkıntıya ve .olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. TOLSTOY Sanat. ALAIN Sanat.B EDDY Sağlıklı.

yeni ve kişisel bir şey söylemektir.ne altın ne de mücevher. M. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır. TOLSTOY Şans. Yalnız kendimizden bir küçük parça. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. küçük . düşüncelerle değil.şerefsiz bir ömürden daha iyidir. hiç kimse leke süremez. İnsanlar. her zaman kişilere yardım etmez.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. EDGAR ALLEN POE Şiir. sözcüklerle yazılır.(üzülmez . (Tasasız kimse hiç bir şeye .Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . bunun . temiz insana. tutkudur.söylemelerine yol açma Selâm. Birkaç kez işi rast giden kişi. güzellikte çarpışan tek gerçektir. Büyük sanatçı bununla belli olur.Sermayesiz borç para ile kurulan iş.sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. MALLARME Şiir. seninle ilgili fena sözler . GLFILLON . kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. TACİTÜS Şerefli.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm . THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye.

CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden. söylemez.Söyleneni doğrulamaktan. bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya .Şiir.yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. acıma duygumuzu kötüye kullanır. VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar. hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. kötü. eristikleri. yazın ekilen on dönümlük yerin .soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı.koyamaz Susan bir bilgin . buna alışarak arsız olur. bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. Örneğin. Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar .mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız. acınacak durumunu kimseye göster¬mez. BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup . içinde bulunduk¬ları rahatlık ve . AMBROISE -T- . bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. Emeğinin tam karşılığını . MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez.ürünü kadar ürün alınır .vermediğimiz. suçlu işler. ERIK STINUS Şiirin.

hem de çok sulanma imkânı doğar. sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir.Tarlaya saban.kalkınca şaşırır. bakımının nasıl yapılacağını bilir . Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. . Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. bir yandan tarlanın bakımı. çabasız verim düşünülemez.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur . Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen. bir yandan da tarlanın . Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır. Bu durum da tarlayı değerli kılar. ne yapacağını bilemez olur. Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım.sürünün nerede besleneceğini. ekilemez olur. işleyip çapalamayan. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. harmanda yüzü olmaz Emeksiz.korunması kolaylaşmış olur . HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. iş yapamaz hâle gelir . gizli kapaklı işler çeviren kişi.Tarlanın iyisi suya yakın. NIETZCHE . bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan . onu iyi bir çobana teslim etmelidir. gübresini zamanında vermeyen.Tarlada izi olmayanın. sulayıp yabancı . Çünkü iyi bir çoban. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir.Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.

darılır. onu yumuşatır ve yola getirir . sen de sevil ve sayıl . bu söz en azgın . “Ağaca çıkan keçinin. ne var ki. okşayıcı. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser.(Tatlı ye.. güzel.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. etkileyici. hatırı sayılır bir yere gelmiştir.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez . yumuşak. . hoşa giden.Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç. onun bu durumunu bilip anlamaz .. üzücü.Bk.Taşa çıkan keçinin. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. her şey kendi çevresinde önem taşır.Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez . incitici konuşmalardan sakın.Tavşan dağa küsmüş. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. tatlı söyle (konuş Kırıcı.yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun.(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes.karşısındaki kişi. hoşa giden bir dil kullan. .kişinin bile inadını kırar. derme çatma . başkalarının küçük katkılarıyla.. dala bakan . . kendisine bir çevre edinmiş. emek ve sermaye çok önemlidir. gönül alıcı. ağaca çıkan oğlağı olur “.

eninde sonunda bu davranışının yararını görür. azim ve gayret gösterme.Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki. bunun . ferahlık verir .yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır .Tayfanın akıllısı. ona rahatlık. sorumluluk sahibi. sıkıntıdan kaçan kimse. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen.. akıllı kişi altından kalkamayacağı. İşin iyi ve olumlu . bir .Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek.aksine bir hareket hem kendini.mükâfata mutlaka kavuşur . O bilir ki.Tembele iş buyur. araç-gereçsiz yapılamaz.görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir. çaba göstermekten. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. çalışmayı sevmeyen. yardımcısız. sana akıl öğretsin İş görmeyi.Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. Bütün bunları yerine getiren kişi.sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir . hem de başkalarını zarara uğratır . uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. daha değişik yerleri . beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. yardım edeceği yerde çözüm .

. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin.düzen gerektiği gibi kurulamaz . . Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez.Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez. kötülük de cezasız kalır. Bu durum da düzeni bozar. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse . tartı var.savsaklarlar.Terazi var. ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar .(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez . yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. karışıklık baş gösterir.Testiyi kıran da bir. bir konuda bilgi verilemez.yönetimin iflâsına neden olur . her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır..Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. Böyle bir . suyu getiren de İyilik ödülsüz.Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez . hayat alt-üst olur.alınmamalıdır .şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar .

sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar.sonunda.yersiz. Bil ki. Kurnaz ve düzenbaz kimse. “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar. yoksa vaz geç. “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece . beceri ve imkânın varsa.cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu.Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. hatta abes ve gülünçtür . çok sevip özlediği. bunlara da güveniyorsan bir işe giriş. işe veya bir alışkanlığa eninde .Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran. kimseden kimseye hayır yoktur. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya .Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi. 2. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi. Daha önce kopup ayrılmış olsa da.1 kadar yeterince ceza çeker.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. başkalarından kolay . şu ya da bu sebepten ötürü döner . her şeyi artık Yüce Allah`a . kendisinden daha hilekâr birinin . kişi bağlı olduğu çevreye. işine zarar gelmez . “Adamı güldürmeyin” diye .tuzağına düşer Tilkiye.kolay yardım da gelmez. gelse de pek bir işe yaramaz .Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse.

Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz.Toprağı işleyen. ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz.(Tok. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. Bunun için olsa gerek. doğru yolu bulur ama iş işten .kişi verim elde edemez . samimî.Tuz. açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar.. bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü .Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. işin iç yüzünü anlar. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. direnme azminden bir şey .de geçmiş olur . kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden. alın teri dökmeyen .felâketler gelir . yoksulların çektikleri sıkıntıyı.kaybetmez . mal gibi şeyleri elde etmiş. Çalışmayan. içten pazarlıklı da değildir. bir uğraş vermeyen. Bir süre sonra aklı başına gelir.Türk karır. dürüst ve merttir Türk insanı. .

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

gerekli fedakârlık gösterilmelidir.kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa. onların arasına giremez. özlemini duyan kişi. çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. Yoksa kişi istediği verimi . istediği şeye . hem kendisi. Onlar bu yaşama zaten .de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır.Yağına kıymayan. o şeyden ne kadar çok elde etse . Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen .olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. çöreğini yavan (yoz. gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum. önemli . Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar.Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. . Kü¬çük ya da büyük. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. PHTAGORE .alamayacak.Üzerinde yük olan at. bel¬ki de ölebilir.aralarına almazlar zaten . yokuş aşağı inerken zorlanır.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur. Bu nedenle kişi.hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken. Çünkü yabancılık çeker. o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır . uzakta durur.

kendisi de yalancı konumuna düşer . aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış. toplumda bu yanları ile tanınırlar.aktarırsa birilerini yanıltır.Yalancının evi yanmış. yalancının sözleri gerçeği . İşte bunun için hayırlı dost.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . yardım ve iyilik umar. O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki. kış yağmur ve soğuğundan bellidir.” Kişiye ancak bu yakışır . Eğer kişi. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. akrabaları yüzüne bakmamışlardır. öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına .Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan. Yaz sıcağından. ya . hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. ilgi ve yardımlarını .(Yakın (hayırlı) dost (komşu).Yalancının mumu yatsıya kadar yanar .esirgememişlerdir. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki. hayırsız akrabadan daha iyidir . öncelikle akrabalarından ilgi bekler.?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor.göründüğün gibi ol. Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün.

Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa. çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar.düşer .Yarım elma. insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler. Mutlaka kendisine bir iş bulunur .Yanlış hesap Bağdat`tan döner . gönül (hatır) alma .Yalnız öküz. kendi yalanlarına destek . açığı ortaya çıkacak diye telâşa . yapıdan kalmaz .ilişki kurmak. tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir . ne olursa olsun düzeltilmelidir . iş birliğine geçmek durumundadır .Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. işbölümü yapmak.Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. yardımlaşmayı gerekli kılar. elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.olacak tedbirleri alırlar. Bu zorunluluk bir dayanışmayı.Değerli.Yapı taşı. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı .bir işi. bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler . Dolayısıyla diğer insanlarla .

o işten iyi sonuç alınamaz.olur .Yatan aslandan. kötü bir sonuç verdiği bile olur. ehline değil de. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da. temiz hava. gezen tilki yeğdir .bilgilerle donatıp.dostlarımızı unutmadığımızı. Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. acemi. hatırladığımızı ortaya koymaktır .Sunulan armağan küçük de olsa. bugünkü tavuk yeğdir “.Yarım hekim candan eder. “Bugünkü tavuk . yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. kusurlu. Yeşil tabiat. hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. gönül almaya yeter. Tecrübesi olmayan. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. Hatta işin tamamen bozulduğu. ağaçla birlikte vardır. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. Hem ekolojik denge. insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş .Bk. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. cıvıl cıvıl kuşlar. berrak su.. insanları yanlış . ustası ya da uzmanı vardır. dine ters düşen yollara itebilir .Yaş kesen.Yarınki kazdan. yağmur. Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner.. Bir iş. hayat orada son bulur. Öte yandan. onları. Çünkü önemli olan .

huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir .Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. “Yatan aslandan . uysal. sabırlarının artık taşmış olmasıdır. boş durmayan. Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider.çalışan. Doğal olarak borçlandığı kimseler de . yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek. tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden. soylu olup da bir şeyler üretmeyen. Tembel tembel oturan. Para da ancak çalışmakla elde edilir..iyidir . kaba ve hırçın olmayan.Yatanın. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak . çalışmayan.Yatan kurttan. Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler.Bk.Yavuz at.Çok güçlü olup da çalışmayan. kızmazlar. kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. zamanını değerlendiren kimselerdir . boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha . Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz.. zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. yeler tilki yeğdir “. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır . güçsüz olup da çalışan. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar.

eğlenceye dalan.Gayretli. arsız.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. gününü gün ederler. sıkıntı çekmeden hayat sürer .babalarını çoğu kez beğenmezler . üzerine aldığı işi tam . har vurup harman savurmayan. beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. . çalışkan. görevini ihmal etmeyen.1 bakanlar. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar. kazanç sağlamayan .kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer. varlık edinen kişi . şarlatan. girişken. ahlâksız. zarar verdikleri . kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. kışın çuval boş Yazın çalışma.Yaza çıkardık danayı. hiç sıkıntı çekmez.yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . mal-mülk edinmeyen. işledikleri suçu reddettikleri gibi.Yazın gölge hoş. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. Ne var ki. ev sahibini bastırır Edepsiz.Yazın başı pişenin.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar . sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar.Yavuz hırsız. bir de bu suçu. 2.ihtiyarladığında rahat eder. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine . Gençlikte çalışıp kazanan. 2. kazanma günleridir. perişan olur .

Ama ağır başlı. tavırlarında ciddî. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz.oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . kişilikli.(Yel. zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler . Ne var ki. züppe-hoppa. yemeye bir türlü kıyamazlar. işlerinde başarılı oldukları gibi .Yeğniği yel alır.Bk. onurlu...(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. bir sözü diğerini tutmayan. ağırbaşlı olmayan. “Yazın gölge hoş .. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar. kışın karın ovar .“.Yazın gölge kovan. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar.sevilip sayılırlar da . sözünde duran. onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya . kişilik sahibi. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. güçlüye etki edemez. hafif meşrep.malı sağlıklarında o ya da bu. gayri ciddî. ağır yerinde kalır Kişiliksiz. Sağlam bir temele .(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . Sağlam karakterli.

Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı.olur olmaz yerde konuşmamalıdır . Aksi takdirde bir işte tutunamayarak. yumuşak huylu bir kimse çok sert. zararsız gibi görünen . ne iş yapacağını.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. nazik. ezmeye çalışmaz. ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz. hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. zarar vereceği anlaşılan bir şeyin.Yerini bilmeyen. . gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. yenik düşmüş. Kolay görünen iş çok zor.zarar görecektir . Bunun yanında felâkete . sık sık yer değiştirecek. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı. muhtaç kimselere de merhametli davranılır . onları hırpalamaz.ortadan kaldırılmalıdır . büyümesine izin verilmeden .Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun. alçakgönüllü. yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. bundan ötürü de çok .uğramış.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli.Ağırbaşlı.

zarar veren. ahlâksız. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur.hak ettikleri cezayı görürler .Yiğidin sözü.meydandadır.Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz.yararlanması için ortaya koyarlar . mert kimseler sözlerinin eridirler.arkasından konuşulmaz. . erdemli kimseler zalimlerin baskısı . dedikodusu yapılmaz. bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar.1 arkasından vurmaya çalışmaz.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız. yüzsüz..altında kalırlar . kötülenmez ve iftira atılmaz . adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. sözlerini inkâr da etmezler. namuslu. Mallarını herkesin . Onlar verdikleri sözden geri dönmezler. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. kolay kolay yok olmaz .Yiğit meydanda belli olur . demirin kertiği Yiğit.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran. Böyle bir zamanda dürüst. 2. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. Az zamanda. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi . onu . Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak .Yiğidin malı meydandadır Yiğit.

başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz. kişinin yiğit olduğunu göstermez.Yoksul âlâ ata binse. çoğunlukla . bir yiğitten . selâm almaz Edinip görmemiş.Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar.Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit. Asıl yiğit iş başında.Atıp tutma. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir . Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. etrafa hava atmaya.kolayca bağışlar .Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan. Öte yandan. kimseyi beğenmez . “Kimse ayranım .. kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli . sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse.gelen saldırıya da herkes katlanamaz. işini kendisi görmeye çalışır . “ben şöyle yaparım. mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. böyle ederim” demek..olur . herkese yukarıdan bakmaya başlar. En kıymetli varlığını bile .olur. işinin ehli kimse.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “. onun nasıl yapılacağını bilen.Bk. Hatta selâmı bile insanlardan esirger .

gideceği yere bir türlü ulaşamaz. borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan. Bu gereklik.yapar. zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.kalmamalı. takip etmesi gereken . yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. 2.hareketini erteleyebilir . başarılı olur..Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol. Dolayısıyla insan. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır . geciktirir. başına gelecek türlü hâllerden de korunur .1 oyalanmamalı. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. işini kolayca .Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. borçlu olan da ödemesini aksatır. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler. Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse.Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi.Yoldan kal. belâlar gelebilir. candan bir yol arkadaşı bulabilmek için . gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp .yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur . sıkıntılar. kimi sebeplerden ötürü .Yol yürümekle.

yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen. 2.zamanında yapmayan kişi. gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen. onları iyi eğitmeyen onlardan . kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı. işini .Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da . başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . kişi için bir anlam ifade etmez . Dolayısıyla kargaşanın. rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa . bir kurala.edinemez .olsun.Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse. Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister.doğru değildir .1 alamaz. Elinin altındakilerine önem vermeyen. o işten olumlu bir sonuç . uyuşuk davranan. ne de iyi işler bekleyemez .ne olumlu davranışlar.borçtan yakasını kurtaramaz. bir disipline bağlı olmayan iş.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse.

Bu bakımdan tertipli.Yürük at yemini kendi artırır . az verme hırsız olur “.da güzeldir . yüzü güzel görünen kişinin huyu . yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez.. samimî. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü. içten. iyi yürekli.Bir işte üstün çaba gösterenler. duygulu. yüzden utanır . O hâlde denebilir ki. hoşgörüsüz. evin içine mutluluk getirir . asık suratlı olmaya devam ederse.. o ölçüde bir karşılık görürler .Bk..kadın ailesini huzurlu kılar. en önemlisi tutumlu olan . o insanın katı yürekli.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan. “Çok söyleme arsız olur .Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki. çekip çeviren. Bu bakımdan insanın yüzü.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. içindeki işler de genellikle kadından sorulur.Yüz. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. gerektiği gibi zamanında. yüzü güzel olanın içi de güzeldir. içinin aynası olarak görülür. geçinmesini bilen. en iyi .Yüz verme arsız olur.şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez .

. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. yorulup emek vermeden. çalışanları sever. olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği. güçlüklere göğsü germeden. hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . özenli bir çalışmayı gerekli kılar. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . yapılan işi hemen kesmekle . Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa.Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden. güzel.onlara rahmet eder .isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z . insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar. işlemesi ve çok çalışması gerekir .Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz .Bir aracı vasıtasıyla değil de. uğraşıp didişmeden.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. Unutmayalım ki. Yüce Allah.Zengin arabasını dağdan aşırır. kimi masraflara da girmeden olumlu. .toprağını en iyi şekilde sürmesi.daha fazla zarardan kurtulmuş.

ortadan . yorumlamaya. kazancından.Zenginin malı. hatta yiyip içmesinden. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. zalimlerin bulundukları yerde baskı. Yoksul ise. .savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden. en ufak . zulüm ve haksızlık hüküm sürer. kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye . züğürdün çenesi yorar Yoksul.Zora dağlar dayanmaz Gücü.Zorla güzellik olmaz .engel karşısında bile şaşırıp kalır . boş. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . malından ve parasından.boyun eğdirirler.Zengin. öyle ki büyük güçleri bile yener.Zor kapıdan girerse. istediklerini yaptırırlar . Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar.Zırva tevil götürmez Saçma sapan. Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir.kaldırılmış demektir .olurlar . anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya. parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. gezip tozmasından söz ederler.

Bu bakımdan beğenme. güç kullanılarak kestirme .İnsanların yapıları bir değildir. emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . kural aranmaz.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da . Bir oyun veya hile. 2.yoldan boşa çıkarılabilir. hoşlanma duyguları da farklı farklıdır. Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye . programsız işlerde yöntem.hizmetçi arıyor demektir.Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin. varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla .edemezsiniz . kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz. işin . LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız. işlemez kılınabilir . CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan.sonucu da kestirilemez .soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz.1 istenen yöne çevrilebilir.çalışmak yanlış bir yola girmek demektir .en çok yanılanlardır.(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler.

ROUSSEAU Yaşamanın amacı .edinmeli Yaşam kısa. özellikle fi¬danları kesmek. elde olanaklar varken gezip görmeli.planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın.içinde bulunursa bulunsun. çalışmaktır.çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz. görgü ve eş dost . sanat uzundur. . Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden. hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. F. bir insan . Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. FOERSTER .başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. bilgi. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun. J. . öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . aklını başına getirir. Demek ki bir insana en iyi dersi. ne den¬li uygunsuz ortam . HIPPOKRATES . umut verme Yapılmış küçük işler.mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları.Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz.J. hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil .başına gelen felaket verir Yapacağı. .W. PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye.

peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez. takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa. her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Varlık içinde olanlar . becerilerini göstereme¬yecekleri. İnsanın ela düşünce ve . KARACAOĞLAN Yoksul kişi.Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir. beceriksiz kimse. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır ..Yoksul. GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını. o işin yürüyeceğinden emin olamaz. yetenekleri kaybolup . önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır.hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar .bulunmaz . yeteneklerini. Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl .dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma. aynı işin .Yeteneksiz.kötü kalbindekini dile getirir. yapılan vaadler işe yaramaz. eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler.Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. Varlıklı olma umuduyla .gider.

Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. görgü ve saygı kurallarına . haklı haksız söylenip karışır. .Bir eksiği giderilse.Çünkü o takdirde. birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur. Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. . ağız kokusu burnunuza girer. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci.uymalıdırlar. ilişkinizi bozacaktır. eğitimdir. . bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. Sonunda ya . Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış.yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular . gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. kolayca giderilemez. emir üstüne emir. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği. . ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz.Yoksulluğa yerinmemeli.arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar.

Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. zengin fakirleşir.Adaspayman degen erdi.Yalalı bolsang bilersing. ata-ananın .göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse.Adaskanga ayıp yok.Şaşırana ayıp yok. Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. Zekâsız .haram sokma Aga-iniding kedirin. yüksek mevkiler de sürekli değildir. Ata-anadıng kadirin. fakirlik de. akrabanın kadrini düştüğünda. o işin gerektirdiği .kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . bay bolayım deseng. eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . zengin olayım dersen. kazanınga.bolsang bilersing Kardeşin. Karanga tuman adastıradı. .güç. Balalı.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. Çelimsiz ama zeki bir kimse. kazanına . Gün gelir. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı.aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. karakterine . fakir zenginleşir. dönüp evini bulduktan sonra . en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. kaytıp üyin tapkan song . yaralandığında bilirsin. atlanuvdan kalma.

Agaş etten öter.Akıl bastan şıgar. asıl tastan şıgar.Ala azbandı böri aşar. yona – yona kıskarar. yonta yonta kısalır.Akıl yaşta değil başta . tarta-.Ağaç etten geçer. Edem kıyşığın halkı tüzeter. dünya namusu güçlü .Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. adamın eğrisini halkı düzeltir .Aşamaga.Akıl tabar.Akıl bulur.Akıl akıldan üyrik. söz süekten öter. fakirin topladığı malı zengin yer . Absın-kelin tatuv tursa.as köp bolar .Agaş kıyşığın talkı tüzeter. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. arabası yolda kalmaz . çeke .Agalı-inili tatuv tursa. dil söyler . basta.Akıl akıldan üstün . kilim kesersen kısa kes. mücevher taştan çıkar .Akıl baştan çıkar. arbası tozbas. kiyiz kesseng kıska kes.İyi boğayı kurt yer. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Ahret azabından. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .çeke uzar . til söyler.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. Ekpege at köp bolar.Ak nietliding atı arımas.İyi niyetlinin atı yorulmaz.Akıl yasta tuvıl.

Altı yaşındaki uzaktan gelse.Aramzadeding koynı tolı.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.göreyim . evlense de hayır getirmez . alpıs yasar aldına şıgar. barsa da ongmas.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser. nartük e de suv iş – semirmeseng.songgısı da sonnan köşer. iyilik kalkar . verdiğinde gözüne uyku girmeyen . bergende yatıp uykısı kelmegen. arka tekerlek de ordan geçer .Aram batar.Altın kapılıya hizmet etmek.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.Alıs-beris bilmegen.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. altmış yaşındaki onu karşılar .Anadıng köngili balada. mısır ye de su iç.Haram kabın dibi delik ..Kötülük batar. ak kalkar. balanın gönlü dışarda .Almaktıng körki – bermek.Aram kapşıktıng tübi tesik.Ön tekerlek nereden geçerse.baladıng köngili dalada.Algasagan suv tengizge etpes. beti kara- .şişmanlama da . ağaç kapılıya düşer .Aldı tegerşik kaydan köşse.Alış-veriş bilmeyen.Ananın gönlü balada.Altı yasar altıstan kelse.Algasagan kız kievge barmas.Almanın sonu-vermek .

Arkasına ötken ayavşıl bolar. insanın başına gün doğsa eteği ile . adamın yanılmazı olmaz . er iygisi yarlılıkta biliner.At sürinmes bolarma.Arıgan atka-kamışı avır. semiz maydan öler.At iygisi arıkta biliner.. avızlıgı man suv işer. koy bagıp.Haramzadenin koynu dolu.Yorulan ata kamçı ağır . yavapsız sözden kıtar.de ozar Aşık oynayan azar. kuyrık asagan. top oynagan tozar. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir . az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . top oynayan tozutur. berinnen.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.At avnagan erde tük kalar.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. aynı acıyı yaşayanların halini anlar . Er basına kün tuvsa. yiğit yorulursa hastalanır . yüzü kara .Bir acıyı yaşayan kişi . koyun besleyip kuyruk yiyen de .hepsini geçer .At yorulursa sersemler. besili yağdan ölür Asık oynagan azar.Atın iyisi arıklıkta. er arısa avırak.Arık oydan öler.Asılsız astan kıtar.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. edem yangılmas bolarma.Cimri adamı açlıktan öldürür.At arısa tuvlak.Atın sürçmezi olmaz.su içer . etigi men.

Atasının methettiğini alma. komşusunun methettiğini salma .gez .Babasından gören ok yontar. anasından gören kürk biçer .Atan ölse de.Ata barda uvıl yas. anadan körgen ton pişer.Atasız öksiz-yartı öksiz.Atang barda el tanı.Babasız öksüz yarım öksüz.Atasına yahşılık etpegennen. attan tüspek bir namıs..Ata minmek bir mırad. atın varken çevreni .Atası maktagandı alma. yahşılık kütpe. attan inmek bir namus .Baba varken oğul genç.Ata baladıng sını.Atang ölse de. atanı gören ölmesin . anaya benzeyip kız doğmaz . atangdı körgen ölmesin. avıldası maktagandı salma. ağabeyi varken küçüğü genç .Ata.Ataga usap ul tuvmas.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.Baba.Atadan körgen ok yonar.Baba oğulun sınayıcısı .Ataya benzeyip oğul doğmaz. aytkan sözi de kaytpas .balaga sınşı. oğulun öğreticisidir .Ata binmek bir murad. söyledeği söz de dönmez . anasız öksüz gerçek öksüz . anasız öksiz-kerti öksiz.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. aga barda ini yas. anaga usap kız tuvmas.

Hastalığın önünü kes .Ayagı yaman tördi bulgaydı. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . kongısıga aytsam kosadı.Ağrımayan başına bez bağlama ..Atı kamçı öldürür.Avıruvdıng aldın al. kurdu gördüklerinde birleşirler . komşuya söylesem çarpıtır .Hastalık attan çıkar .Ayağın nereye bastığını göz görmez .Halktan birine söylesem yayılır. er erde dosıng bolsın.Avırmagan baska yavlık baylama.Ahırda atım yok.Avılga aytsam aşadı.Avıl iyti ala bolsa da. erdi namıs öltirer.Ayagı baskanın.Komşun kimse.Attı kamışı öltürer. avızı yaman eldi bulgaydı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.Atım yok aranda. kaygım yok boranda. yiğidi namus öldürür .Atını seven kıratım der. anasın körip kızın al- . fırtınadan endişem yok .Ayagın körüp asın iş.Avla tolu malıng bolganşa. hatının süygen tamaşam der. közi tanımaydı. böri körse biriger.Avıldasıng kim bolsa.Atın süygen alasam der. kadınını seven temaşalığım der .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun . kardeşin odur . adanasıng sol.Avıruv attan şıgar.

Söylenene inanma. anasına kara da kızını al.Ayrılanı ayı yer.Avucumda olsa yalarım. dinlemezsen senden gider .Ayday bilmes at öltirer.Ayağını görüp aşını iç. bulıt bolsa yılıtar. anasını görüp kızını al .Ayavlı dostıng malı bir.Sürmesini bilmeyen at öldürür.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Hayvan alası dışında. kemege mingenning yanı bir.Ayağına bak da kımızın iç. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir . anamda bolsa alarman. tınglamasang -sennnen keter. köp tıngla-yangılmassıng- .Ayamda bolsa yalarman. gemiye binenlerin canı bir .Ayvan alası tısında. Bölingendi böri er. akılınga kelse ıynan. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . aklına yatana inan .Ayırılgandı ayuv er.Ayaz bolsa suvıtar.Söylerim benden gider.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Ayda bir at vermektense. söyley bilmes söz keltirer. bulut olsa ısıtır.Aytarman-mennen keter.. künde bir tostakay may bergen artık. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . anasına bak da kızını al . az söyle.Aylandırgan avıruv almay koymas. bölüneni kurt yer . tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayda bir at bergennen.İyi dostun malı bir.Ayagına kara da kımızın iş. edem alası işinde.Rüzgâr olsa üşütür. anamda olsa alırım . insan alası içinde .Aytkanga ıynanma.

değerini de bilemez . bagıslagandı da bilmes.Az söz-altın. balasız üy-mezar.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. çocuksuz ev mezar .Baladı yastan.Kızım evleniyor. az söyle çok dinle.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .yanılmazsın . gelini geldiği andan itibaren terbiyele . bargan sözin yartı aytar.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Acele edenin ağzı yanar .Balalı kargaga kok artpas. birşey bırakmaz .Azdı bilmegen.Balık süygen suvga etegin malar- . köpti de bilmes.Bakkandı bilmegen. çok söz gümüş .Aşıkkan aska piser. taza aşar. balasız üyde elek bar. temiz yer (Az yiyen.Az söz altın.Az ye çok çiğne. söylerken de yarım söyler . bele-kaza barmasın.Az aşagan. kelindi bastan terbiyalav.Bakırak-bakırak bardı aytar.Balam barar erge. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .(…!Az yiyen.Çocuklu evde melek var.Balalı üyde melek bar.döğülmezsin (kuvvetli olursun). köp söz kümis.Balalı üy-bazar.Çocuğu küçüklükten.Çocuklu ev pazar.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bela-kaza onunla gitmesin .

alan cömert. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Başına gelen belâdan. kurtul Bay mınan barıspa. bayram sonu kurban kalır .Barma töre kasına. eteging kesip bolsa da kutıl. bayramnan song kurman kalar.Gide gide bayram kalır.Baydıng kızı ölmey.Balık seven. mal tanadan.Bası baskadıng.Bergen yumart tuvıl.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Basınga kelgen beleden beleden.Bilgenge bir soksang da saz. algan yumart. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Bilegi yuvan birdi yıgar.ayağından. bilimi fazla olan bini yıkar . akılı baska.Çıkma zenginin karşısına.uğraşma .danalığında belli olur . yiğit ile. eteğini kesip de olsa.Bereket gelinin.Veren cömert değil.Basına payda etpegen. suya eteğini salar .Başı başkanın aklı başka.Baysız pişe-patşa. çobanın dayağından Bergen üyine barayık.Bara-bara bayram kalar. bayısang özi keler kasınga.Zenginin kızı ölmeden.altını-üstüne getirelim . şobannıng tayagınnan. betir minen kürespe.Verenin evine gidelim. bilimi artık mıngdı yıgar. dostuna faydası olmaz . bilmegenge davılbaz da az- . beren-şeren eteyik.Kendisine faydası olmayanın. dosına payda etpes.Akıllı insan çocukken belli olur. iyi inek. ne varsa.. fakirin kızına gün doğmaz .Bileği güçlü biri yıkar.Zengin ile barışma.

Bos mıltık eki kisidi korkustar. bilmeyene davlumbaz az .Bulanık suda balık olur.Bir edemning üyi kalası bolar. çocuğu gibi kıymetli . ol iyt bolmas.. karımda da .Bir körgen bilis. ası – balası bolarCimri. birleştirici annen olsun .Biyimde de bar. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. şerli ölür. düzeltici.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. şerli öler.Bilene bir çalsan saz. eki körgen tanıs.Dos bergenning tısına karama.Bir şeşekey men yaz bolmas. er bolsang – aytkanınga berk bol. köp söylegen kiside bele boladı.Bugünkü işini yarına bırakma. aşı-yemeği.Bulganşık suvda balık boladı.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. bolmayak yırma beste de yas.Borçlu ölmez.Bir çiçekle yaz olmaz. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .“var .Bozguncu.Bolayak on yasında da yas tuvıl.olmaz .Olacak on yaşında da çocuk değil.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.Biri söyler.Dostunun verdiğinin dışına bakma . hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Büldirvüşi ining bolsa.Böri bolsang kök bol. biri utanır. birev uyalar. dağıtıcı kardeşin varsa.olur .Kurt olursan gök (boz) ol.Birev söyler. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Bir gören bilir.Borışlı ölmes. çok konuşan kişiden belâ gelir . iki sefer gören tanışır. tüzetüvşi agang bolsın.

duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. kendin düşersin .Düşman ayağa. özüng tüsersing. hesabı dürüst gerek .Dos doska kerek.Duşpan külip üyreter.Dost dosta gerek. asabı durıs kerek. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar. dos baska karar. dos urısıp üyreter. düşmanının evinde oturmadan.Dostuna çukur kazma. edem bolmas baladıng kisi minen.işi var .Dos esabı köngilden.Dosınga mungkir kazba.Dostunun aşını düşman gibi ye . adam olmayak çocuğun insnlarla ne .Duşpan ayakka.Doska bergen borışka. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dostunun bıçağı ile boynuz kes. avucunu yum .Dosıng berse kım. görüşmeni bitir ve .Dostun hesabı gönülden . uvısınga yım.Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Dosta verilen borçtur . dost başa bakar . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.hemen ayrıl ..Düşman gülerek öğretir.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dos üyinde oltırıp ket.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.Dostun verse sus.

El ağasız olmaz.El bolmasa.Adam sözü taş yarar. can tene konak .. tas yarmasa. ton yagasız bolmas.Halk içinde hastalık yoksa.El agasız bolmas. elşi avırar. taş yarmasa baş yarar .Edem sözi tas yarır.İki ölç. yan-tenge konak.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . eki hatınnıng vayranı köp. kürk yakasız olmaz .Elde amanşılık bolsa. bir kes.Eki sıyırdıng ayranı köp.El kaznası-eski söz.Eldi sökpe- .İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Yel olmazsa soğuk yok .Adam adama konak.Edem üreginde arslan yatagı bar.Edem-edemge konak. elli yıl yatar.El almagan. şöp bası kıymıldamas. suvık yok.İki sığırın ayranı çok.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .Eki ölşe. iyileştirici hasta olur .Halkın hazinesi-eski söz . bas yarır.El espese. iki kadının dedikodusu çok olur .Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .El bolgan erde betir de bolar. bir kes .

Erkek yaşlandı. ekev bolar. aytkanınnan kaytpas.Er kartaydı – kuş taydı.Er kadirin el biler. kötülükler çoğaldı ..Er iygisi burınlı bolar.Epsizdi elşilikke yiberseng. gücü iki kat artar .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Elli yıldan el yangırar. dediğinde de sözünden dönmez .Yemişin iyisine kurt düşer .Elding işi-altın besik. sormadan söylemez .Erkeğin iyisi burunlu olur .Elçinin gecikmesi hayırdır .Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .İnsan kendine güvenirse.Alim olmaktan adam olmak zor .Elşiding keşikkeni hayır.Aptalı elçiliğe göndersen.Halkın işi-altın beşik .Er kayratlansa.Elim boluvdan edem boluv kıyın . ekevledi soltanım.gücü tükendi.Ülkeni kötüleme .Elli yılda toplum yenilenir .Emisting iygisine kurt tüser. soramay aytpas.Er aytpas.Yiğit demez.Elding avızına elli arşın böz etpes.

Erkek yalan söylemez. yade hatını şıgarar.kaybolur .İnsan darda kalmadan rahata ermez . bas duşpanı dos bolar.Er tamırınnan er tamırı köp bolar.. şartlar yalan söyletir .Erden devlet taygan song.Erden vazgeçilir. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Erden ozuv bar.Erinşekting ertengisi bitpes. ya da kadını çıkarır .Erge devlet kuralsa.Erkeğin adını ya atı çıkarır.Eri baydıng eli bay.Erding atın ya atı şıgarar. kuş yanılır kafese girer .Erinceğin yarını bitmez .İnsanın yanılmazı olmaz.İnsanlar arasındaki akrabalık.İnsanın ışığı iki gözü. ülkesi zengin . ep ötirik söyler. elden (vatandan) vazgeçilmez .Er ötirik söylemes.Erekte avızın yappagan.İnsanı zenginin. yerdeki köklerden daha fazladır . at sürinmey bolmas. kus yangılıp torga tüser. elden ozuv yok.Er yanılmay bolmas.Er şıragı-eki köz. atın sürçmeyeni olmaz .İnsan yanılır esir düşer. köpir avızda sözin tappagan.Er yangılıp kolga tüser. köprü başında söz bulamayan . güçsüz düştüğünde ise dostları .Er tarıkpay molıkpas.

Esaplı dostıng malı bir.yas eter .Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar . hatında hatın bar. torgay etin as etken.Erken kalkanın rızkı çok olur .Hesabını bilen dostların malları bir. çorba benize . gören doğru .etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .Esitken yangılıs. kara suvdı as eter. antlı dostıng yanı bir. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar. hatınlarda hatın bar. körgen kerti. yeminli dostların canları bir .Et ete.Et kanlı bolsın. yiğit canlı olsun .Et etke.Etimning karnı-eti kabat. eşek arıganın bilmes.Etispesti ongmas kuvar.Hatın karıganın bilmes. sorpa betke.Yetimin karnı-yedi kat .Et kanlı olsun. baytal etin tas. kadınlardan kadın var koca .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar..Erte turgan erding ırısı artık.Kadın ihtiyarladığını bilmez.İşiten yanlış. kumar közdi. yigit yanlı bolsın.Etimge eti kisi bas.

üç kadın panayır .İt gibi ısırır. kadının kötüsü hergün tartışır .İşip toymagan.İyttey kabıp.Köpekli konuk sokağa sığmaz . yalayıp doymaz .İnisi bardıng-tınısı bar. pişe yamanı-künde azar.İytli konak oramga sıymas.Kadir bilmez kardeşten. yalap toymas.Kadir bilmes kardaştan.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .İçip doymayan. tursa biydey.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Hatınnıng ekevi bazar. attay tevip.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kalgan iske kar yavar. kadir bilir yabancı iyi .eder .Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .İslese kulday.Kadere bergen attıng tüsine karamas. kedir bilgen yat yahşı.Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.Köpeğin yamanı çukur kazar. oturduğunda bey gibi .Çalıştığında işçi gibi. at gibi teper .İki kadın pazar.İytting yamanı in kazar.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . üşevi-yarmalık. kadınlardan kadın var kör gözü yaş .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .

Kar küregen aslık kürer.Kan şıkkandı karga biler.Kazannıng karası yugar.Kamışıdı silke almagan.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. kaz olmaz . kaz bolmas. iytke de namıs kerek.Karga ne kadar bağırsa da.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan). hiç bir şey bilmez .kardaş bilmes. Atadan yahşı ul tuvganın. özüne tiygister.Karama özine-kara sözine. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar . sözüne bak . can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kar küreyen.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur . kaptal bilmes.Kazan avızı aşık bolsa. yan şıkkandı molla biler.Kazanın kapağı açıksa. yamannıng belesi yugar- . aş kürer . at biler.bilir .Karga şakırıp kıs bolmas. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. aldında ezir ası. kötülüğü olmaz .Kardeşin azarlaması olsa da.Karga neşe çakırsa da.Kat – yigitting is bası.Kardaştıng azarı bolsa da.Kendisine bakma. torgay şakırıp yaz bolmas.Kat bilmegen zat bilmes. beteri bolmas. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir..

Gemiye binenlerin dilekleri birdir . kayınana kemiriksiz bolmas. geldikten sonra ev sahibi utanır . oşagı üyde. kendin düşersin .Kerek üşin terek yık .Kelin kemtiksiz bolmas.Kazanı kırda.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas..Gerektiğinde ağaç kes .Eksiği olmayan gelin olmaz. gerektiğinde bulamazsın .Keşe karanga bolsa. yıldızı parlak olur . ocağı evde .Kemege mingenning tilegi bir. kelgennen song konakbay uyalar. ket demek yok. kerekkende tappassıng.Gelinceye kadar konuk utanır. git demek yok . yuldızı yarık bolar.Gece karanlık olsa.Başkasına çukur kazarsan. kötünün belâsı bulaşır .Kerek tastıng avırlıgı yok.Kel demek bar.Gerekli taşın ağırlığı olmaz . özing atılarsıng.Kerekpesti yıymasang.Gel demek var.Kazanın karası bulaşır.Kengesli ton keng şıgar.Gerekmezi toplamazsan. konuşmayan kaynana olmaz .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kelgenşe konak uyalar.Kazanı kırda.Kisige munkir kazsang.

vurarak ver .Konak bolsang kolga tüs. avız da kıbırdar. özim bilemen degen öledi.Kol kıpırdasa. dilini tut . gözü yolda olur .Köp sözding azı yahşı. ağız da kıpırdar . et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Konak az oltırıp. az sözding özi yahşı- .Kol kıbırdasa.Konuk az oturur.Konuğun karnı doysa.Seni) göklere çıkarıp geleni. özinge yahşılık tile.Konuğa sorup vereceğine. tiling tıy. erge karatıp yiberme. sogıp ber.Kökke köterip kelgendi.Konuk olsan. yolavşı bolsang yolga tüs.Köp biledi degen küledi.Gönülde var.(Konuk gelse et pişer.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. köp sınaydı.Başkaları çok biliyor diyen güler.Konaktıng kursagı toysa.Konak bolsang.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Kökürekte bar.. kendine iyilik iste . yalnız ben bilirim diyen ölür .Konak toysa esikke karar.Kisige yamanlık tilegenşe.Konakka sorap bergenşe. et pispese bet piser. çok görür . elde yok .Konak kelse et piser.Konuk doysa eşiğe bakar . közi yol karar. kolda yok. yolcu olsan yola düş . yere baktırıp gönderme) .

Korkak bin ölür. tek kişinin sesi yok olur .Korkağı çok kovalarsan.Çoktan tavşan kurtulmaz . betir bir öledi. köp yurgennen sora.Köpten koyan kutılmas. birding avazı yok bolar.Çoğunluğun sesi bir olsa.Çok korkutur.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. betir bolar.Korkaktan sorama közi aytar. kömeklegen -yavdan kutkarar. çok gezenden sor .Körklige köne kiygistseng de.Köp tükirse köl bolar. yalnızın söylediği söz tutulmaz .Korkkanga kos koriner. az sözün özü güzel .Korkağa sorma gözü söyler. yarasar. tentekten (aptal) sorama sözi aytar. yardımlaşan düşmahdan kurtulur . batır bir ölür .Korkak mıng öledi. teren-batıradı.Çok sözün azı güzel.Köpting avazı bir bolsa.Korkana çok görünür . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. cesur olur .Çok yaşayandan sorma.Herkes tükürse göl olur .Köplegen konak atkarar.Köpten koyan kutılmas..Gösterişli. aptala sorma sözü söyler . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . derin batırır .Köp-korkıtadı.Çokluktan tavşan kurtulmaz.Köp yaşagannan sorama.Korkaktı köp kuvlasang.

Küle baksang.Gülme dostuna gelir başına .Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- . gönlün sevdiği güzeldir . kork aprelding besinnen.Gözün ağrırsa elini tut. karnın ağrırsa ağzını tut .. işing avırsa.Çalıştığında işçi gibi ol. yaman tuvgan kul bolur. anlamayan adama . gömleğine yamalık kumaş ister .Kuldan tuvgan kul bolmas.Kulluk etkende kulday bol. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Kudalık ayırılsa da. kuba kazdıng tösinnen. atlanganda biydey bol. kolung tıy.Dünürlük ayrılsa da. kötü doğan kul olur .Korkpa marttıng kısınnan.kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. avızıng tıy.Kuldan doğan kul olmaz.. köylegine yamavlık sorar.Güzel güzel değildir.Fakirle samimi olsan. ata bindiğinde bey gibi ol .Közing avırsa.Közel-közel tuvıl dı.söz söylesen kulağının dışında kalır . tuvganlık ayırılmas.Külme doska.Kösevi uzınnıng kolı küymes. kork nisanın beşinden . kol batır .Göz korkak. keler baska. köngil tüsken-közel di.Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Köz korkak-kol batır.Korkma martın kışından. kulaksızga söz aytsang.

Künşi köbeymes. kızdan evvel yiğide gerek .Kıs karlı bolsa.Kıskanç adam büyük aileli olmaz.Kırk yıl tarla sürersen.Kısıng tuman bolsın. suvı da kündes. hastalığın hafif olsun ..Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur .Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar . bakılşı bayımas. suyu da tartışır .Kış karlı olsa. yaz yağmurlu olur . yaz yavınlı bolar.Kus uyasında ne körse. gücçsüzün efendisidir . sonıkı.Kılıç kesmezi dilek keser .Kuş yuvasında ne görse.Kız davranışları ile sevdirir .Kırk yıl saban aydasang.Terbiye kıza gerek.Kız kimi severse.Kılık kızga kerek.Kız kılıgı man süydirer. kötü adam zenginlemez .Kündesting otı da.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kız kimdi süyse.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. koy egiz tabar. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar . bir yıl türening altınga tier.Kılış kespesti tilek keser. onundur .Kutlı konak kelse. marazıng tımav bolsın. bir yıl sabanın altına değer .Kışın duman olsun. uşkanda da sonı eter.Gücü yeten. kızdan aldın yigitke kerek.

Ocağın dışı (bacası) güzel. oltırgan eri koklı.Nesip.Oturan kız yerini bulur ..Kızıng yaman bolsa. sını ketken yarlı.Meneli söz maldan artık.Misafir. elimde şoban bolganı artık. önersiz kün körmes- .Malı ketken yarlı tuvıl.Oltırgan kız ornın tabar.Ocagınıng bası şoklı.Molla bermes.Mart çıkmadan dert çıkmaz . nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . dert şıkpas.Kızın çirkin ise.Mısırda padişah olmaktansa.Manalı söz maldan güzel .Misapir atangnan üyken. bergen erden kalmas. şerefi giden zavallı .Maslagatlı toy tarkamas. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Molla vermez.Önerli ölmes.Mısırda patşa bolgannan. kırmızı giydir .Nasip. oturduğu yer bakımsız .Öğütlü törenler sonlanmaz .Mart şıkpay. veren yerden kalmaz .Mısalsız söz-tuzsız as. kızıl kiygist. ülkemde çoban olmak iyi .Misalsiz söz-tuzsuz aş . babandan büyüktür .Malı giden zavallı değil.

ongmagannıng eki borışı bir keler.Talihlinin evine düğün. mahtanış kökke karap yurer . akılsız kızdıng törkini yok . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Ongmas yigit.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .Ötirik sözding örkeni yok. orta yasta hatınıng ölmesin.Onggannıng eki dosı bir keler.Ongmaz yiğit.Sağ kolun ile versen. eki şıkpas.Talihlinin iki dostu bir gelir.Yalanın temeli yok.Orazası yok namazı yok. bolmas erden konıs kurar.Orta yolda arbang sınmasın. kutsuz yere çadır kurar .Yalancının doğru sözü bile yalan .Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Onggannıng üyine kobız kirer. övüngeç göğe bakıp yürür .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. önersiz körge kirer.Önerli örge yurer. şanslı halk cemboyluk .Ötirikşiding üşin sözi de zaya. ikinci sefer çıkamaz ..Osal kisi ayagına karap yurer. hünersiz yerin altına (mezara) girer . namazı yok. talihsizin iki borçlusu bir gelir . sol kolun ile alırsın . bahtsızın evine ölüm girer .Ong kolıng man berseng. hünersiz gün görmez .Orucu yok. şenlik girer.Yolun ortasında araban kırılmasın. hayatının ortasında karın ölmesin .Hünerli ölmez. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. sol kolıng man alarsıng.Hünerli başarıya koşar.Ötirikşi törge bir şıgar. onggan avıl cemboylık.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.

adam .Sav baska-satlık maraz.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Saban tübi-sarı altın.Özing arısang. avırmay öler.Oylamay söylegen.Kendi işini önemsemez. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Sağlam başa-satın alınmış hastalık . sümüklü çocuk er olur .Söylegennen tıngla. kisi isine kuvana.Sirkeli tay at bolar. başkasının işine sevinir . halkı gülen hoş .Kendin yorulduğunda.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Sirkeli tay at olur.Özi isine divana.Sabır tübi-sarı altın. hastalanmadan ölür .Özi yıgılgan-yılamas.. bilenden anla .Kör bıçak kol keser .Kendi düşen ağlamaz . yoldaşını öldü bil .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . simgirikli bala er bolar. bilgennen angla. kendisi gülen boş adam. yoldasıngdı öldi dep bil.Söyleyenden dinle.Sabrın sonu sarı altın . Kendi söyleyip.Ekin dibi-sarı altın .Düşünmeden söyleyen (konuşan).Ötpes pışak kol keser.

arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Söyleye söyleye söz çıkar. dürtüklese göz çıkar .Söyley-söyley söz şıgadı.Söz sözdi şıgarar.Süt pen kirgen. süek pen şıgar. arkası göl olur .Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Süymesing kelse.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Sözing sav bolsa.Suvga süenme.Sıylasang sıy körersing- .Sırrını söyleme dostuna. dosıngnıng da dosı bar.Süymesem de süyemen.Sevmesem de severim.Süt ile giren kemik ile çıkar .Söz sözü çıkarır. üy sıpır. dostunun da dostu var . ümırık közdi şıgarar. ızı bir kuşak.Suya dayanma. sevdiğimin sevdiğini .Sevmediğin gelirse ev süpür . basıng tav bolar. düşmana (yağıya) inanma .Süygenning asın duşmanday aşa.. hatırın dağ gibidir . yumruk gözü çıkarır . yavga ıynanma.Sözün halkda yaşıyorsa. süygenimning süygeni.Sırıng aytpa dosınga.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Sözding bası bir puşık.(Sözün başı tel olur. türtkilese köz şıgadı.

Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür. Şeber yigit malga ortak. bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri.İnek kabuğu diliyle bulur .. çekmesini bilmeyen ipinden görür .Şanışa almagan-iynesinnen körer.Değer verirsen.Şegertkiden korkkan.Akıllı yiğit yönetici olur.Şeşen yigit elge ortak. çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org. değer görürsün . bazıları da . egin ekpes.Çekirgeden korkan ekin ekmez . Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur. tarta almagan yibinnen körer.Şaşpagan arımas.

aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları. bölge. Bu da tabii bir durumdur. aynı manâlarla .çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2. Aynı olaylar . Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi.değişikliklere uğrar. Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. Sayın Prof. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle. Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1.hayat tarzı” nı bulduk. zaman. Dr.hayat tarzı” nı .

Nasıl ki bitkiler. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. Böylece.fark kadardır Atalarımız. başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar. kokusunu.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. Bu meyveleri büyüklükleri. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir. Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. Büyük bir meyve ağacı düşünün.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. Küçük farklar ise. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. o ağacın tadını. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz. Ancak. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. tatları. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. toplanıp yenecek hale gelir.

(KNS.110 (Aç tavuk düşünde darı görür. (KNS. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik . (AHYÖ. Tavuk tüşü – tarı bürtük. Aş tavuk tüşünde tarı . Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.(NKÇ.olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım. İşte bu kültür akışı..ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki.(TASH.21)Özbek. Tavıklın tüsine tarı ener. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa. (TIIM.. Aç toyuğ yuhusunda darı görer. bokundan belli olur. (I.28)Kırım. kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır.189 .149 (Karaç.. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur.Kosov. ninniler.158 (Bolur – boğundan belgili.bir yayılma sahasına sahiplerse.(DKTAD. türküler. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg..körer.(ADS1.(i.73 (Azeri. Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür.17 (Karaç. Aç tavuk düyşünde darı görer.. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır..çeneli. Adam olacak çocuk. Adam bolluk atlamından belgili.Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları .(ADS1.201 .61 Nogay.113 (Dlt…. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak... Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki.528.

Yılamagan balaga imçek birmiyler. (TIIM..63 . Adamın adı çıkacağına canı çıksın.. Yaman addan ölüm yahşıdır.. tüşmez endigi sekizge.. (KA.103 (Karaç.Kosov.112 (Azeri.(ITDA.Yugos. Cılamağan caşha cukka salınmaz. Adı şıkdı tokuzga. Çıbıklıkda bügülmegen.Yugos.. Bolcak oglan bolşundan belli. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın.16 (Irak…. (ITDA.(NKÇ. kazıklıkda bügülmez.315 (Kıbrıs.Kıbrıs.44 .28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz.(ADS1. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki.(ASD1. (ITDA.43 (Kırım. (AHYÖ.. Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir.s. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.2189 (Kazan. Bolor muzoo bogunan.. (HDD. 77 (Kırım.(KzTAD.141 (Trkmn.203 (Irak…. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki.78 . (NKÇ.(DKTAD.( ITDA.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük..115 (Azeri. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki.242 (Karaç..(KNS. Ağlamayan uşağa süt vermezler. (TIIM. Birinin adı çıkacağına canı çıksın.264 .149 (Karaç.201 (Irak….. Adam olacak çocuk bokundan bellidir..(TASH. Ağaç yaşıkan eğilir .(DKTAD. Ağaç yaş iken eğili. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın.264 (Insanın adı harab’a çıhınca.117..292 (Kıbrıs.(KTADS.(KNS.(Krgız. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir. (KTADS. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir).

başdadı. namerdin otağından yahşıdı.Kosov. Aman şohung bolgandan ese.(ADS1. (AF.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Cılamagan balaga emşek berilmez. değil baştadır. Akıl yaşda. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar. baştadır. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. baştadır (Türki. (KA. (ADS1..25 (Kumuk. (KA. 39 (Nogay. (MNS.184 (Uygur Ekil yaşta emes. kasım 84 (Trkmn.243 . Iylabağan balağa emçek cok. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. Merdin tövlesi.Karaç. (TIIM.149 (Ağıl başda olar. 11 (Kazan. başda. (AVAS. başda bolar.(DKTAD.. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki. yaşda olmaz. (AHYÖ... (TIIM. başdadı.(ITDA. Akıl caşda tuvul baştadır. asıl taştan. Akıl dil. başta.265 . TK.(DKTAD. Asıl başdan. bolmaganı igidi.138 (Trkmn.199 (Azeri.. Ağıl yaşda deyil. (AF. Akıl yaşda bolmaz.47 (Özbek...123 (Azeri.Kosov..37 ..201 (Irak……Akıl yaşta dögü. Akıl caşda..(NKÇ. (TIIM.235 (Karaç. baştadı.326 (Kırım..(KzTAD.16 (Kırgz. Yaşda tügül.çeneli.205 (Irak….40 (Krgız.(NKÇ. Agl yaşta emas. Akıl yasta tuvıl. igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese.315 .153 (Bala ıylabay emçek kana. (i.(ADS1.(Kırım. Emgenmedik oglana emçek cok. basta. (ITDA. kartda da tüldü . (KA.

akılsıs dosttan kork (Türki.Yugos. Anasına bak kızını al.kudurmuşdan beterdi. Anasına bah... Akılli duşmandan korkma.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn.134 (Azeri.16 (Krgız.. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. Alınmiş kudurmiştan beterdir .. anasına bagıp kızın kuç(KzTAD.. dana düşman yagşıdır.208 (Irak….. (AHYÖ. (AHYÖ.266 Türki.(KTADS. anasına kara da kızını al. Enesini görüp gızını al. (KA..(Kırım. (ITDA.(ADS1. Su ahan arhdan bir de ahar. (ADS. kenarına bak bezini al.205 (Irak…. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse.. Anasına karap kızın al.. Tatangan kuturgandan beter.(DKTAD... gırasını görüp bızını al.127 ..(ITDA. Nadan dostdan.. nenesine (annesine) bah kızını al. nenesine bah kızını al. Alışmış kudurmuştan beterdir.37 ...30 (Trkmn.350 (Ayagına kara da kımızın iş. Alışmış -öğrenmiş. Akmak dostan akılduu duşman.(ITDA.265 . anasın körip kızın al..Kosov. art tekerleği de oradan (geçer. (ITAD. (TIIM. gızını al-gırağına bah.86 (Irak…. bezini al.133 .350 (Kazan. Bakraçına bagıp suvın iç...149 (Kumuk. Ayagın körip asın iş.Karaç.265 (Kıbrıs.136 (Azeri.Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. akılsız dostan iygidir.(DKTAD. Kenarına bah bezini al.(NKÇ. aşına karap tuzun sal. Akıllı duşman.294 (Astarına bah üzünü al. Alışmış kudurmuştan beterdir. 29 (Nogay. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım.(ADS.153 .(NKÇ. (TIIM...Özbek. (AVAS.

Karpanga garab ayağını uzat.Iki deve döğüşür.s.309 (Kazan.(DKTAD.84 (Türki. Atlar tepişir.147. arasında eşek öler.Kazak. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat . Ayağını yorganına göre uzat. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer.(DKTAD.75 (Kırım. arka tekerlek de oraya gider.Nogay.Dlt…. Aldı tegerşik kaydan köşse..30 . art çarhı da öter. arada kara sinek ezilir) (Trkmn.(ADS1.. arada eşek ölür... ((KTADS.25 Kırım..(NKÇ. (TIIM.... 14 (Nogay.(NKÇ.(TA.(DKTAD.(Karaç.. (KA.150 .Karaç.179 (Baş nereye giderse. (KTADS.songgısı da sonnan köşer.192 (Trkmn. (AHYÖ. Yorganına göre ayak uzak.342 .150 (.. Ön tekerlek nereye giderse.62 (Türki.29 (Kırım.. (MNS. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer.23 (Krgız..(DKTAD. (KzTAD.. Ayağını yorganına göre uzat.. ayak da oraya gider.(ADS1.24 (Özbek.150 (Azeri. Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç. Arbanı al çarhı kirgen cerden. orto cerde kara çımın kırılat. Atlar tebişir arada eşek ezilir. Iki at depişer. Ayağın corkanınga köre uzat.. Eki döö kağışsa.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan..211 . arada eşekler ezilir. Eki at tabanlaşsala. (TIIM.. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs. Ayağıngnı tüşeginge küre suz.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter.. (KzTAD...

. (TIIM. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki.. Bal tutgan barmagın calar (Kazan. Yorğanıva göre ayağıv uzak.(ADS1. dinç gulagım. ağrımaz başım.As…. Az aşım avrusuz başım.267 (Türki.(Irak…. Azacuk işum.... ağrısız başım.(DKTAD.(ADS1. Aç karnım. Ayıpsız dost isteyen. Azıcık aşım. (ITDA. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım.. dostsuz kalır. Azıcık aşım.68 (Irak….150 ..316 .158 (Karaç. (AHYÖ.69 (Kul kusursuz bolmaz. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz.160 (Azeri.. (ITDA. (ITDA.201 (Irak…..Yugos.64 (Kırım.Karaç. Azacığ aşım..31 .Karaç. Bal tutkan barmak yalar.267 (Türki..(DKTAD. (TIIM. tinç gulağım. Aç başım.(NKÇ.114 (Özbek.(DKTAD. (TIIM. (KzTAD...202 (Irak….30 (Kırım. (AHYÖ. tınç kulağım.(ADS1.28 (Trkmn. Ayıpsız dost arayan. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas....151 .(KzTAD. kavgasuz başım (Azeri.(ADS1. (ITDA...Aç garnım. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.269 (Türki.. Bal tutan parmağını yalar.. dostsuz kalı.. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng. Bal diyenin bilen agız süycemez.150 (Karaç..66 (Kazan. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz.182 (Trkmn.(NKÇ.153 . Bal bal demekle ağız tatlanmaz.. Bal tutan barmağ yalar. kaygısız başım.(DKTAD..

..154 (Karaç. söz yarası bitmez.56 (Kırım. (HDD.(ADS1.(KzTAD. Til yarası tüzelmes.Kosov..27 (Özbek. söz cara bitmez . Bal tutan barmagını yalar.(NKÇ. (ITDA... (TIIM. Kul yarası tüzelir. (TIIM. dil yarası sağalmaz. Yüz ölç.. Eki ölşe.(NKÇ. dil yarası geçmez.(TA.Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez.(NKÇ.264 (Hançer yarası sağalı.288 (Kıbrıs. kılıç cara bitelir.38 (Nogay.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir... Bile tursang da sora tur.. Un mertebe ülçe.203 (Türki. dil yarası bitmez.33 . bir biç. (TIIM.332 (Kazan. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış.s. Tıg yarası biter. Gılınc yarası sağalar.210 (Gılıç yarası biter.(AHYÖ..69 (Kırım.(NKÇ. (ITDA.490 (Azeri.(DKTAD.Bal tutgan barmağını yalaydı. Bal tutkan parmağın calar.(DKTAD. Adamı kilinç öldürmez.80 (Irak…. kılış yarası tüzeler.81 (Nogay.186 (Trkmn. süz yarasi ceçmes (Türki..(KzTAD. til yarası tüzelmes. bir mertebe kis. Bin bilsen de bir bilene danış.Karaç..167 (Azeri. tahne söz öldürü. Bıçak yarası geçer.. (KTADS.(ADS1.26 (Kılıç cara bitelir... bir kes..(DKTAD..(KNS..(Kırım.65 (Trkmn. Kama cara biter. dil yarası geçmez.356 (Kazan.. (AHYÖ. Bıçak yarası geçer.167. avuz cara bitelmez.61 . dil yarası sağalmaz. Kol carası keşer.106 . Biçak yarasi ceçer. til carası keşmez.

o yerde tirlik...34 (Kırım.…Türki. Dağ dağa kavuşmaz.153)bkz:nerde birlik (Azeri. belki yarın sana yar olmaz.(NKÇ. Bögünün işini yarına bıragma . (KTADS.Kıbrıs.180 (Azeri.Birlik dirliktir. (KTADS. (AF....271 .. dirlik ordadı. Birlikten dirlik olur.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder.86 . Birlik tirliktir.165 (Kıbrıs... Kayerde birlik. adam adama govuşar.(DKTAD. (AHYÖ. tirlik bolmas.(ADS1. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki.Yugos.61 (Krgız.196 .(NKÇ. Bu günün işini yarına bırakma. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay. insan insana kavuşur.. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma. Birlikden kuvvet doğar. (KzTAD... Dokuz ölç. bir kes.270 (Kıbrıs... Tirlikting küşi – birlikte.Karaç. Birlik bolmay.(KA..64 (Türki.350 (Kazan. Birlikte tirlik (Kumuk.Bugüngi işni ertaga goyma.304 (Kazan. Bu günki işi ertire goyma.242 ..(ITDA..36 (Özbek.. (AVAS..(TAÖ (Irak…. Bin düşün bir seleş. Tag tagka kavuşmas..150 ..Dlt…. (AHYÖ. (TIIM.(Irak….(TASH..(KzTAD. Tiriliktin küçü birlikte.(ADS1. (AHYÖ. Bugünün işini yarına koyma. kişi kişike kavuşur (Azeri.150 .. Dağ dağa govuşmaz.188 (Trkmn. Bu günün işini sabaha goyma.(ITDA. 16 (Nogay. Birlik hardadı. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes.Karaç.

(TIIM.. (KTADS.308 (Adım adım yol olu.195 (Trkmn..151 (Özbek..Azeri.(ADS1.303 (Kazan.72 . düşman gözü kör olur.. Damlaya damlaya göl olur. Dama dama göl olar (Karaç.. adam adama govşar.(NKÇ. (TIIM..Nogay.. insan insanla gavvuşr (Türki.276 .(NKÇ. Birin birin ming bolur. (AVAS.Tağ tağga gavuşmaydı.Dlt….61 .. Tama-tama köl bolur.(Köl da tama tama boladı. (TIIM. (ITDA.196 . Damla damla göl olur.86 (Bir.138 (Tama-tama köl bolur. Il tükürse kül bulur. damla damla göl olu.Yugos. (ITDA.(NKÇ. adam adamğa tüber. adam adamğa yoluğar. (ITDA. adam adama kavuşu.208 (Irak…. cıyıla-cıyıla el bolur. ağa ağa söl bolur. Dağ dağa gavuşmaz.. eki el koşular.Kazak. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar.(KNS.(Karaç. Dağ dağa kavuşmaz. edem edemge ilasar (Krgız. bir daha bin olur... Eki too toşulbayt.Tav-cavğa yolukmas.Kıbrıs. (KNS. Damlaya damlaya cül olur .204 (Irak…. Dağ dağle kavuşmaz. Tav tavga ılaspasa da..Yugos.82 (Kumuk.204 (Köp damcadan köl bolar. 140 (Nogay. insan insana gavuşur . Tav tavğa tübemez. (KTADS. 24 .47 .264 (Kıbrıs. (KA.(KzTAD. adam adama gavuşadı. Su damlaya damlaya göl olu. hiç dammasa çöl bolar. (TIIM. Köp tükirse köl bolar. Dag daga govuşmaz. tama tama köl bolur .

. Teşik taş cerde kalmaz.. çobanın ekmeğini yer. cavung ayağınga karar (Nogay. Dost başa bahar.. Dosung başınga karar.. Delikli taş yerde kalmaz. (KNS. Çıçhannı acalı cetse. 230 (Türki.(ADS1.(DKTAD..210 (Azeri.. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer. Dost başa düşman ayağa bakar.45 (Özbek. 177 (Kumuk. (TIIM. (UAD.. Duşpan ayakka. Eceli kelgen it camining duvarına siyer. düşmen ayağa. düşman ayağa.241 .88 (Türki. 32 (Krgız. Dus başka. duşman ayakka karar.70 (Kıbrıs.. (OGZ. (AVAS.102 . Delüklü taş yerde galmaz.278 (Kıbrıs. (KTADS..Damlaya damlaya col olur.(KzTAD.(DKTAD.167 (Trkmn Altın yerde yatmaz . dos baska karar. 106 (Karaç. düşman ayağa bakar. Dost başa bahar. Dos başka. Dost başga. Üttüü monçok cerde çatpayt. düşman ayagga garaydı. 109 (Kırım.46 . Teşikli taş erde yatmas.Dlt…. Dost başa. damlacikdan sel olur (Uygur.(TA.Karaç. duşman ayakka bağar.Yugos.(ADS1. (KNS.83 .(TASH.(NKÇ. (ITDA.323 (Kazan. Dost başa bahar. (KTADS. kidikni kuyruğundan kabar. kedinin yoluna çıkar.(HDD. Köp tükürse köp bolur.216 (Eceli gelen fare.(ADS1... (KA.41 (Kırım. Delikli boncuk yerde kalmaz. düşman ayağa (Türki.(TASH. yagşılık – yolda.91 (Eceli gelen kiçe.189 (Irak….199 (Azeri.

kesi tüşedi. (ITDA.27 (Kumuk..(KTADS. Kul kulnı yuwa. Birevge uru kazğan. 47 (Karaç. (AVAS. El eli yıkar.243 (Karaç.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar. özüng tüsersing.323 (Kazan.(NKÇ.54 .140 . hinine bakıp üyrer.56 (Trkmn..(NKÇ. iki el yüzi yuvar.(NKÇ..221 (Azeri. 144 (Kumuk. uzing tüşersing(KzTAD.(KTADS. iki el biğigin yüzi yuvar.46 (Trkmn Acalı yeten tilki. (AVAS. Kol koldı yuvar. 44 (Kol kolnu cuvar. El eli yıkar. (TIIM... El üçün guyu gazan.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier.(ASD1.(KTADS. şobanıng tayagına süykenir.(KNS.. 18 (Nogay.(ADS1.201 (Irak. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa. El eli yuvar.Kazak. özing atılarsıng. evvela kendi düşer. (AVAS. (AF.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer.(DKTAD. el de yüzü yıkar.46 (Eceli kelgen eşki. cami duvarına siyer.(TA. eki kol betti yuvar (Kazan. eki de betni cuvar. bet betge bağar. iki el de döner yüzü yıkar.220 (Azeri. El eli yuvar. Eceline susayan köpek. özü düşer. (OGZ.352 (Dosınga şungkır kazba.(DKTAD. Kol kolnu cuvar. kol betni cuvar.Nogay. koyçunung tayagıga soyönör (Türki.(NKÇ. El için kuyu kazan. Birevge deb kör kazba.77 (Kıbrıs.. özün tüşersin .284 (Kıbrıs. 44 . Kisige şunkır kazsang.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır..97 (Türki. iki kul bitni yuwa(KzTAD. Kol kolnu cuvar. Kişige baz kazma.

Kün körmegen kün körse. Başkası için kuyu kazan özü düşer.(Irak…. küçükten evlenen aldanmamış.71 (Irak…. Geçmiş yağmura kebe tutma..(NKÇ. Erte turgan col alır..49 (Erte turgannıng kısmet açık.284 (Kıbrıs.. Erken kalkan (çıkan) yol alır. El kuyusu kazan. Tünle yorıp kündüz sevnür.(NKÇ.. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık. Ertde turğannı erkek atı tay tabar.(ITDA.353 (Kazan.(KzTAD. erinmey yurgenning yurisi artar..(ASD1..30 At körmegen atha minse.(DKTAD.. çekmiş çükünü koparmış.(NKÇ.(TRAD.1724 .101 (Türki.. (49 (Nogay. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk... Geçmişe mazı diyeller.42 .(NKÇ.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz.(KTADS. (AVAS. kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç.245 (Karaç.341 (Kırım.(NKÇ.84 (Nogay.306 (Erte turgannıng ırısı artar.Dlt…. Erte turgan erding ırısı artık.269 (Kuyunu kazan içine düşer..134 . urub tüyüb atlatır. sürüb otlatır.227 Sabahtan karnını doyuran.110 (Türki.(KTADS. (kuvub.(ASD1. Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.(DKTAD. Uzgan bulutnı tutup bulmiy. içine kendi düşer. (ITDA. er evlenen döl alır. Koy körmegen koy körse. ((ASD1. kündüz çırak candırır.KNS.297 (Kıbrıs.. (ITDA. erte üylengen döl alır.(NKÇ..Karaç. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler. Görmemişin oğlu olmuş.49 (Türki.

(AHYÖ.23 Koy körmegen koy alsa.288 (Kıbrıs. (KNS. (ITDA.. şaba şaba ötdürür.(DKTAD.Azeri... 206 (Irak….(DKTAD.67 (Irak…. Görgüsüzün bir oğlu olmuş. Haydan gelen huya gider. Külme doska. Gülme komşuna.(Karaç.Yugos. Görmemiş. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. geli başıva. Haramdan kilgen haramga kite. (kaga kaga tozdurur.254 .(KzTAD...116 (Türki. çeke çeke taşaklarını sökmüş... Ton kiymegen ton kiyse. Gülme gonşına. Haramdan kelgen haramga keter. kelir başha. Aram kapşıktıng tübi tesik.(NKÇ. Haydan gelen huya gider. gelir başına. Haynen gele. (ASD1. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır. kuvalap cürüp otlatır. Gülme konşuva.53 (Irak…... keler baska.(ADS1.. (AVAS. geler başına.(NKÇ. Haydan gelgen hüyden geter. vaynen geder (Kumuk.125 .285 Kıbrıs..329 (Kazan..(Nogay.(KzTAD. geler başına.. Gülme gonşuna.. Kün kürmegen kün kürse.. 152 .245 (Azeri. 188 (Nogay..45 (Kırım.286 .(KTADS. colur başına (Türki. (ITDA.318 (Kazan.(NKÇ. oldu kudurmuş. (ITDA. Külme kartha.324 (Trkmn.. Haydan gelen huya gider. gördü gümüş.. (TİİM.. 42 (Nogay.. selden gelen suya gider. Gülme komşına. At minmegen at minse. ((KTADS.(DKTAD. sudan gelen sele gider.56 Kırım.. kündüz çıra yandıra.

Işleyen demir pas tutmaz..207 (Irak…. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. büri yürür(KzTAD.. İt haplar. (ITDA... kervan yürür..Karaç. Işlegen temir ışıldar. ((ADS1.277 Azeri. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır.(NKÇ.86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz. yamanlıkka yahşılık . ((AHYÖ. (TIIM.(DKTAD.(Türki.Yugos...(ADS1. 23( (Kazan.34 (Işlegen balta tot bolmaz.274 (Işleyen demir ışıldar..307)Kazan. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç.. Işleyen demir pas tutmaz.(KA.276 (Kumuk. Işde temir tot bolmaz. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi.87 .(ITDA.(TASH.191 (Trkmn. Yürgen taş şumarır..(TASH... It ürür.. It üyrer.(ADS1. It ürür. kerivan geçer. kerven geçer.(NKÇ. Işleyen igne pas tutmaz Türki. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay. karvan yürar.57 (Irak…..49 (Krgız... yatkan taş müklenir(KzTAD. Işliyen demir paslanmaz. (AVAS.292 (Kıbrıs.(KTADS. kerben cüröt.154 . It ürür. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi..Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi. It üröt..80 (Kırım..292 Türki.(NKÇ...133 .153 (Özbek. It hürer kervan geçer.34 (Kazan.Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir.Azeri. (TIIM.

((ITAD..154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt. Çavka balasına “çımmakçığım”.282 (Türki. ((KzTAD.277 (Azeri.282 (Türki.134 . “benim ak pak evladım” demiş. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.(ITDA. Yahşılık gıl daryağa taşla.197 Trkmn. (TIIM.ir kişining işidir(KzTAD.52 (Kırım. Yahşılığ ele balığı at deryaya.. kirpi va balasına “cumuşakçığım” . Karga yavrusuna bakmış..(DKTAD.(ADS1..(TIIM.76)Özbek.197 (Trkmn. -dey edi.. Iyilik et denize at. kirpi balasın cımşagım dep süyer. balık bilmese halık biler..25 (Krgız. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir.284 Karaç.(ADS1. balığ bilmezse Halik bili.(ADS1... Ayu balasın appagım. ((TA.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir.76 (Özbek. kirpi de “yumuşacığım” dir.(AHYÖ. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı. balıg bilmezse halığ biler.deydi (Karğa balasına: “çımmağım”. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir. Karga süyöt balasın “appağım” dep.210 (Irak…. Yahşılık kıl da deryaga sal.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”.. -dey edi. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir.60 Kazan.Karaç. balık bilmezse halik bilir... balığ bilmasa halıg bilar..92 Irak…. Eyiliğ et at deryaya.. Yahşılık et de derya at.(NKÇ. balık biler.. balık bilmese Halik bilir(KzTAD.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür. Karga da balasına “appağım” dir.(NKÇ. Igilik tas bolmaz (Kazan. (KA.(TIIM.154 .(KA.

.5778 (Deve kendi kamburunu görmez.(NKÇ.7 (Azeri. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi..85 (Türki.(AHYÖ. Garda da öz balasına ap-ağım diyer..(NKÇ.79 (Ülgen sıyır sütli. Iyten pıçagıng sapı altın.(TAÖ Türki.s.160 (Türki. Özü cıgılgan cılamaz. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ. ülgen katın kutlı. özge gözünde gılı seçir....(Nogay.(KzTAD. (AVAS. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür. teve boynun eğri tir.. Yılan kendü eğrisin bilmes.(DKTAD.Karaç. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.776. 38 (Kazan. Kendi gözündeki merteği görmez..78 (Trkmn.(ADS1.147 (Trkmn. Ölgen sıyır sütlü bolur.(ADS1.(KzTAD. (KA. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.(TIIM.. Kendi düşen ağlamaz..206 (Kıbrıs. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın. Öz gözünde tiri görmür.. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD.292 .74 (Kırım. ((ADSII.288. Közünde teregi bolgan.(TA. Özi yıkılan çaga aglamaz.(TASH.1355 . Yugalgan pıçaknıng sabı altın..353 (Kazan..Trkmn.127..73 (Kumuk. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur.77 (Krgız.Karaç. karşısındakininkini görür.. elin gözündeki çöpü görür.29 .(I..(DKTAD. Cogolgon bıçaktın sabı altın.Karaç.(KTADS..72 (Kırım..152 .126 (Dlt…. Kesi cığılgan caş cılamaz .

277 Kıbrıs..38 (Trkmn. Gızım sanga aydayın.(ASÖZ.Kırım. kilinim sin tıngla .Kızım sağa aytaman... Kızım. sen tıngla.(ITDA.Tatar. Kimni arbasına minseng.(NKÇ. yılana egri diyermiş. gelnim sen düş.155 (Türki. El ayıbın körgende dört boladır közu. (TIIM.151 (Karaç.(KzTAD.. gelinim sen eşit.(NKÇ.(AVAS. Kızım sana söylerim... kelinım sen tıngla...786 (Azeri.. gavurun kılıncını çalır. TKA. (KA.138 (Trkmn. Kızıma süleyim. sen eşit... öz ayıbın körgende kör boladır (közu. Baka mayrığın bilbeyt.206 . (AVAS. (ADSII.173 .238 (Karaç..81 (Kumuk.155 . anı cırın cırla.53 (Kırım.53 (Kumuk. Kızım sagan aytaman. Kızım hinge eytem.47 (Krgız.Kızım senga aytaman. 15 . sanga aytama. (KTADS.Kkalp.(N.Yugos.. cılandı iyri-iyriy deyt.. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler.(ADS1. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. celınım anlasın (Türki.. anla). (AHYÖ.369 (Gavurun ekmeğini yiyen...Özbek. kilenem hin tıngla . kelinim sen eşit (Kazak.(DKTAD. Deve öz kamburun görmez.. Kızım sınga eytem. Gelinim sagan aytam.. kızım sen tıngla. gelinim sen anla.. Düye öz boynunıng egrisin bilmen. Kızım sınga eytem. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit.31 (Kazan. kilinim sin tıngla. Arbasına mingenni yırın yırlar. ((KTADS. kelinim sen tıngda (Kıbrıs. (DKTAD. Kızım saga aytaman..(TAÖ (Irak…. Gızım sene deyirem. 307..Yüce. kelinim. gelinim.Bkırd.

Geçi can vayında.55 (Kırım.82 (Trkmn.319 (Azeri... gessab piy arzular...300 (Kıbrıs.73 (Krgız.792 (Azeri. Eşki can dertinde.(ADS1. Yeyici yeyiciden.(DKTAD. Körüng bir dilegi – iki gözi.(ADS1..(Kırım. Kuyga can kaygı. Gonag gonağı sevmez.biri eyri biri düz. ev sahibi misafirden hoşlanmaz.. Kör ne ister iki göz.(TAÖ (Irak….284 .(KA. gassaba yag. Sokur tiledi bir köz. Misafir misafiri istemez. (ITDA.173 (Irak…..58 (Kırım. Körün istediği bir göz. keçi can derdinde.. Körün da istediği iki göz.(KTADS. biri eğri biri düz.152 (Kırım.(KTADS. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar.. Çimın arabasına binersın.152 (Kazan.1490 (Körün istediği bir göz. ev sahibi ikisini de. Tangrı berdi eki köz.219 ..(DKTAD..46 (Trkmn. (TAÖ (Irak….284 (Kıbrıs. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar.(KzTAD. Müsapır müsapırnı süymez.149 (Türki.(ADS1. iki göz.86 (Irak…..(TA. eesi baarın da süybeyt...(DKTAD. onun türçüsüni sülersin (Türki. ev sahabı her ikisini de.305. Geçee can gaygı. Kasap yağ derdinde.. üy iyesi birsin de süymes. (ITDA. ev issi ikisin de sevmez. öy eyesi ikisini hem..158 (Trkmn. Kor ne ister..(KTADS.(ITDA. Mıhman mıhmanı gıshınar. (OGZ. iki göz olursa ne söz. Allah verdi iki göz.(DKTAD.. (ITDA. Keçi can hayında. itçige may kaygı... (AHYÖ.143 (Türki. Konok konoktu söybelt. konakbay alayın süymez.. Kunak kunaknı süymes. kasap pim vayında. kasap may peşinde.(KzTAD. 148 (Kazan.Kosov.301 (Azeri. Mısafır mısafırı sevmez.. (AHYÖ.296 (Kıbrıs. kasap yağ derdinde.. Koyun can derdinde.(ADSII..

180 (Karaç. (AVAS. Birlik harda..87 (Irak…. onu alırsan.. Ne ekersen onu biçersin.. 38 .235 (Karaç..84 (Neme ekseng. Nerde birlik. Ni çeçseng şunı urursıng. ondadır dirlik (Türki.323 (Azeri...289 ..(TA. Ögüz öldü.322 (Kumuk. dirlik orda.Nogay.(KzTAD.(KzTAD.Kıbrıs. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan.. Ne ekersev onu biçesen. Kayerde birlik.301 (Herkes ektiğini biçer....(Türki.544 (Kıbrıs. (KA. Nerde ise birl’ık.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz. 16 (Birlik bulan el yaşnar.. (AVAS.(NKÇ. (KNS. 44 .Kosov. (ITDA.61 (Krgız. ortaklıkdan ayrıldım.. o yerde tirlik. Ne ekseng onu pişersing.74 (Trkmn.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki. Birlik-tirliktir. Ne çaçsang. Tiriliktin küçü birlikte.. Ne ekersen onu biçen . Birlikden dirlik olur.(ITDA.(DKTAD. (KTADS. (AVAS..(DKTAD.(ADS1.(ADS1. (AVAS. ortaklıkdan ayrıldık. orda dirlik..Yugos.. sonı orarsın. Her kim öz ekenini orar. (AF. Öküz öldü ortaklık ayrıldı.. Birlikde – tirilik.(TASH. Ögüzüm ölüp.61 (Kırım. 16 (Kazan. Herçez ektigini biçer .64 .34 (Kırım. 83 (Kumuk.(TA.

Birev seni taş bla ursa... ortakcılık bozuldu.. Çikirtgeden korkkan igin ikmes. Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.Kazak..(Kırım.67 .1750 .177 (Türki. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay. Serçeden gorkan. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan. (AHYÖ..Dlt…. (OGZ.. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs. darı ekmez... Taş blen atkanga aş blen at.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez. Donguzdan korkan darı ekmez.276 Türki. Sıçan deliğe sığmamış. Serçeden korkan darı ekmez... Öküz öldü.82 (Irak….(KzTAD. ((ADSII.(DKTAD. 103 .(NKÇ...65 . Su vermezse süt ver.Karaç.. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi.148 (Trkmn.. Dilkü inine sığmaz.(DKTAD.(TA.(KzTAD. Ögüz öldü ortak ayrıldı.(ADS1.Karaç.(KTADS.35 (Krgız. (KA... Bödeneden korkkan tarı ekmez.79 (Kazan.308 (Kazan. (ITDA. guyruğına gabag asar.(KTADS..195 (Türki. (TIIM. Suv birmeske süt bir (Karaç. Sana taşla vurana sen aşla vur. Şegertkiden korkkan.342.(ADS1.345 (Azeri.871 (Azeri. Gurddan gorhan goyun sahlamaz. bir de kuyruğuna kabak bağlamış..78 (Kıbrıs.151 . sen anı aş bla ur..39 (Kırım..(NKÇ.. Çegirtkeden korkkon egin ekpes. egin ekpes.

Hakıllı buzav eki ananı içer.187 (Türki.159 (Karaç.Dlt…. (ITDA... 308 (Kıbrıs.(KTADS. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır.. koşulgan el ozar. bir de götüne kabak bağlar..304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar.Özbek. (DKTAD. Ayırılgandı ayuv er.(ADS1.1882 . Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır..Ayırılgan el azar. Tılın tirgike tegir (Azeri.(NKÇ.302 (Yalgız koydı böri aşar. bölingendi böri er. Iesiz malnı börü aşar.66 .. 195 . 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer. 132 (Karaç. ((TIIM. (MNS. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki.(NKÇ. Tatlı til yılannı üninden çıgara.. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar. (NKÇ. Sürüden ayrılanı kurt yer. 15 (Kumuk.. 24 . 59 (Ayırılgannı ayıu aşar. (TİİM. 180 (Trkmn. ayrılgannı ayığ. (DKTAD. (AHYÖ. Sürüden ayrılanı kurt kapar. 50 (Nogay. (TİİM. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar.(NKÇ.(ADS1. (KTADS.(KzTAD. bölünngenni börü aşar..194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz.Yugos..333 (Kazan.359. bölüngennı börü aşar.57)Özbek.(MNS. Sürüden ayrılan goynı gurt iyer. (AVAS.Kırım.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. ğalvur bağlaydı dümüğa. Yahşı söz yılandı innen şıgarar. 14 (Nogay.(HDD.352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar. (AVAS. Sıçgan iniga sığmaydı.. 55 (Kumuk.

Avrugannı sav bilmez.. (AVAS...(TA. Toh olan ne bilsin acın halınnan.. (ITDA... Aç kadırın tok bilbeyt. Kart aythannı etmegen – kartaymaz.23 (Krgız. (OGZ.(TAÖ (Irak….Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki.Güler yüz.235 (Trkmn. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki.70 (Irak…. Ulular sözin tutmayan ulaya galur.16 (Azeri. aç karınnı tok bilmez. Ulugnı uluglasa kut bulur. Açnıng halını. tok bilmaydı. Tatlı süz demir kapilari açar . (TIIM. dokluk gadırın ne bilsin. (ITDA.263 . (KA. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.81 (Kumuk.204 (Açlık cebrin çekmedik.. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır.60 .(NKÇ..(Krgız.(ADS1. Dokun açdan habarı yok.309 . Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz.(ITDA.(AVAS..311 (Acın tohtan ne habarı var..Yugos. 59 (Karaç.276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı.367 (Dlt….. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar.(NKÇ.(KzTAD.182 (Trkmn. (ITDA. Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır .Tatlı süz demir kapilari açar . (TIIM. Tok acın halinden bilmez.(ADS1.363 (Karaç.132 (Özbek.(DKTAD. 19 (Kırım. (I304. (KA.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes.Kosov.Btrak…. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat.

35 (Kırım.316 (Kırım..312 (Beğenmediğiv daş baş kırar.211 .(KTADS. Tek elin sesi çıhmaz.310 (Türki. Yalngız goldan av çıkmaz.(NKÇ..34 (Yangız terek bav bolmas.(DKTAD.Yugos.92 (Trkmn.333 (Kazan.(KNS.tıkaç) bulmas. Yangız taş kala bolmas. Ummadığın taş baş yarar... Cangız ağaş calbarsang canmaz. yarar baş .383 . Ummadığın taş araba devirir (Türki.(AVAS..92 (Irak…. Yalğız elden ses çıhmaz.68 (Kumuk.. Yalnız taş duvar olmaz..67 (Umulmadık şotuk arba avdarır... yasırtın işken as (bolmas.(ADS1. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter.Btraky.. Edem sözi tas yarır..(Trkmn..34 Nogay. Ummadık kütük araba devirir. Kicicik daş baş yarar. (AHYÖ. (ITDA.(TA. (ITDA..209 (Kıbrıs.Yalgız söylep söz bolmas.(DKTAD.(NKÇ.(ADS1.154 (Karaç.(TA.192 (Nogay.(AVAS.376 (Azeri.37 (Trkmn.... Ulının diyenini etmedik uvlar.367 (Ummadığın kütük araba devirir.(ADS1.91 (Türki.. (ITDA. Kişkene şotuk arba avdarır. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?.. (TIIM.(DKTAD. cangız terek bav bolmaz.(TASH.67 (Tav başında tav bolmaz.208 (Irak….. (KzTAD. Ummadığın taş.(KNS. yalgız kazık kos bolmas... Cangız taşdan kala bolmaz. bas yarır.Ummadığıv daş baş kırar. tas yarmasa..

Yazda yılannan korkkan. Meram etseng sokur közden caş şığar.40 (Türki.(KNS.26 (Azeri. o da burnunda biter. gider burnu önünde biter. (AF.(NKÇ.39 .. (ADS1.. 72 (Krgız.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Ilanın yarpızdan zehlesi geder. 97 Cılan duğumanı süymey edi. duğuma da anı teşigine bite edi. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter.93 (Irak….. sokur közdön caş çığat. Kök arıglayınca arığın canı çıhar.(KNS. Yılanıng yigreneni narpız. Yılan yarpuzdan kaçar. Cay cılandan korkğan. (110 (Trkmn.(TASH.152 (Karaç. kış arkandan ürker.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar. ipten de korkar. (DKTAD.64 (Karaç..243 (Azeri.244 (Karaç.291 (Kıbrıs.. (KzTAD. Zenginin keyfi gelinceye kadar. Ayu duğumanı süymey edi.. 150 (Karaç.(TA..291 (Türki.(KzTAD. Yürek yanmasa göz yaşarmaz. (korkana her şey çift görünür). Ilan yarpızdan haz etmez. 150 (Kırım.(III.(TA..360 (Kazan.(TASH. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga.(KTADS. kısta arkannan korkar.194 (Türki. Bay hakın berginçi carlı canın berir. Çındap ıylasa. kança barsa parpus utru kelür.(ITDA.. Yılan sokmuş. (ITDA. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-. ol hem hinining agzında gögerer.93 (Irak….(NKÇ. Kurkkanga kuş körüne. 84 (Kazan.(TASH.(KA.(Dlt…. fukaranın canı çıkar.... (KNS. kör gözden bile yaş çıkar.149 (Trkmn. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. Ihlas bilen aglasang.. (AHYÖ. ol da anı teşigine bite edi.71 (Azeri.28 (Nogay.(NKÇ. (AHYÖ.39.Can avrusa sokur közden caş çığar. (TA.

Gagau.(DKTAD.231 .(AVAS.(NKÇ. fukaranın canı çıkar .. Zenginin gönlü olana kadar..29 (Kıbrıs.(KTADS.Btrak…. carlınıng canı şıgar. Barlınıng kiypı kelgeşi. 19 (Kırım.(Baynı kübüründen çıkğınçı.. fukaranın göbeği düşer.Zenginin kefi gelince.40 (Kumuk. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- . yarlını canı çığar. carlını canından çığar. Baynı kepi kelginçe.Ağanın keyfi gelince.

Haz. Ömer Asım Aksoy. Ve Aka Kitabevi.Baskı.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım. F.Dr. Ehliman Ahundov.3090 KAYNAKLAR . Müstecib Ülküsal. TGK Yay. Maarif Neş.1983. TDK Yay. Faruk Kadri . Saim Sakaoğlu.Dr. 120 s .Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu.Fazıl Tülbentçi.(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar.TDK Yay.sh. Türk Kültürü. 1991..Abdurahim Abdurahmanov. 1970.Ata Sözleri.1 Prof.1978.Azerbaycan Folkloru. 1979-1983. İbrahim . Nuri Yüce.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk.1983 Prof. İnk. s. Ankara.2 Araştırmaları. Ank. Prof. 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Türk Kültürü Araştırmaları. Ank. 256 s . Bakı 1985. II. Vagif Veliyev..1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri. Mahaçkala.Dr. XVII-XXI/1-2. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan.

Azret Holaev. Ağustos 89. Bakı 1986.Ü. ve.Fen-Edb.Kültür Yay.Oğuzname. ME. A. 368 s . Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi. Gökdağ.1986. Aydın Oy.Türk Atalar Sözü Hazinesi. 1972. Cengiz Ketene.129-168. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi)... Gökçeoğlu. Aliylanı Soltan. 64 s . Dr. Alieva A.A. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I. M. İst. TDK Yay. TDA. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. M.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Maarif Neş.. Galeri. Çerkessk 1990. İst.Arkadaşları. s.Basımevi.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü.1992..Fak.Hekimov. Hilmi Soykut. Bilgehan A. Fuzuli Yay. Erz.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler.. sayı:61.Balasagı 1991.I. 144 s . .s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri.İ. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. 251 s Nakıl Sözler.Battal Taymas. Kültür Bakanlığı.Ankara 1968.320 s Karaçay Nart Sözle. Bahü 1987. Ülker Yay. 234 s . Elbrus Kitab Basma. İst. Vasfi.1974. Haz.Kırgız Atasözleri. Cusup Balasagın. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii. Ayşegül Üstün.Malkar Nart Sözle. İhsan S. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler.Tarih Boyunca Türk Atasözleri. 392. 1985. İst.

. Eylül 1977.1992. İst.Türkistan İle İlgili Makaleler. İlhan Çeneli. Ağustos 92. s. Kültür Bak. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (.Yay. TDA. Doğu Türkistan Vakfı..Yayınları. Atasözleri bir toplumun derin manevi. Kurtuluş Öxtopçu.159-190 Türkmen Atasözleri.Karı öküz balduka korkmas (III..Emgek eginde kalmas (I. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz .67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler.birleştirirler.96-104 Yorum yapın Ocak 6. Ankara 1991. sayı:79.8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri. s. Bilgehan Atsız Gökdağ. tarihsel ve mitoloji bilgilerini . 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. sayı:75. sayı: 338. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s. TDA. Çağatay Koçar. Aralık 91. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (.Hasan Ülker.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri. TFA.s. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER.

355) (Uygun olmayan (. ölmez Yaş ot köymes. yañılmas bilge bolmas (III. (. 132) (III.İm bilse er ölmes (I.öldürülmez Yazmas atım bolmas. 20) (Çok söz (. 59) (Şaşmaz ok olmaz. 439) (Kişi göğe (.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. yüzüne düşer (. yaragsızda yar bolmas (II.tükürse. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . yalım kaya yıksa bolmas (III.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan. (. elçi ölmez. 81) (III.anlaşılmaz. 47) (Yaş ot yanmaz. yalapar ölmes (III.

sosyal. ekonomik. kan bağlılığı.manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . Deyimler de. psikolojik. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum . ekonomik. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî.olarak varlığım sürdürmektedir . siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. eğitimle ilgili. fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”. çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. yol gösterici nitelik kazanmış. Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. Hayatın gerektirdiği dinî.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile. fertlerinin cinsel. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir.

ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun.edebiliriz İkinci olarak. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır. sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü. yakasını bit” . aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit .bize yol gösterebilir I. Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu. sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda .“Bekâr gözü kör gözü” . Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken. bütünleştiren bağları. Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.“Bekârlık maskaralıktır” . AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur.bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . . olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması.“Bekârın parasını it yer. Türk kültürünün bir ürünüdür. .Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme.

“İven (acele eden) kız ere varmaz. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir. fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez.“Onbeşindeki kız ya erdedir.“Varsa eşin rahattır başın. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır.“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir. Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . yoksa eşin zordur işin” . çocukları hakan olamazdı. erken kalkan yol alır” .“Erken evlenen yanılmamış” .“Kız beşikte çeyiz sandıkta” .“Demir tavında.. hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi. çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır. mirasdan hak alamazlardı. Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı. Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir . (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. Gökalp’ın bildirdiğine göre. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür. dilber çağında” . (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe.“Erken evlenen döl alır. ya yerde ” .

“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” . Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar . Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır. ya zurnacıya ” . gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz.“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır.“Kadının biri alâ. gül ağacından odun” .“Pekmezi küpten.“Davul dengi dengine çalar” . 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları .“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” . Eşler arasında denkliğe özen gösterilir. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da. “(Merter 1990: 29. Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur. kendinden büyüğe kız verme” . Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine. kadını kökten al” ..“Ergen gözü ile kız alma. genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Kız alan gözle bakmasın.“Bir eve bir baca. ikisi belâdır” .“Kendinden küçükten kız al. kulak ile işitsin” . Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır.

kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. içini. aileyi birbirine bağlayan kadındır . dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır . ya kuzu” .“İç güveysi iç ağrısı” . :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir . kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” . Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir.“Kızı ver.“Kadınsız ev olmaz” . çobana verme kızı. kadın ön plana . evin güneşidir” “. Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne.“Kadın erkeğin eşi. ya koyun güttürür.“İç güveysinden hallice” .çıkmaktadır.. saklaması kolaydır” .“Asili alması zor. AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A. Bu yalnız kırsal kesim için değil.“Kadın var ev yapar.“Baba ocağı” II. kadın var ev yıkar ” .“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa.“Dişi kuş yapar yuvayı. baba.“Lafın azı uzu.“Evi ev eden avrat (kadın). Çünkü. Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür. kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. evi yuva haline getiren. Ailede en büyük rol kadına verilir. yurdu şen eden devlet” . köprü kes” . genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz.

hamurdan olur maya” . Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır. kadın yettirmeyi bilmelidir”.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” .“Kadının bir aklı.eder. aklı kısa” .“Kadının saçı uzun olur. bağımlı konumunu yansıtmaktadır.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” .“Ana gibi yar.“Ana evlâdından geçmez” . Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine . kadının yeri evidir. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret . çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.“Analı kuzu kınalı kuzu” .“Avrattan vefa.“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” . “Anasız çocuk evde hordur. (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi.“Anadan olur dana. Bulgular kadının eve bağlı. erkeğin dokuz aklı vardır” . Bağdat gibi diyar olmaz” . gayrısı yalan ağlar” .getirmektedir . erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir. tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda. zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır..“Ağlarsa anam ağlar.“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” .

fakat.“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” . eski hasır yeydir” .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” .“Çocuklu ev pazar. büyüyünce de yaşlılık güvencesidir. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir . özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır . çocuksuz ev mezar” .“Çok çocuk anayı şaşkın.zamanda statü kaynağıdır . babayı düşkün eder” . aynı .hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır. Çocuk evde aileyi tamamlar.“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” . evlâdın yoksa bir derdin var” .“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir.“Evlâdın varsa bin derdin var.“Evlâdın var mı derdin var” .“Oğlanı kızı olmayan avrattan.“Baba ocağı” .“Evlâdın varsa başında derdin var” .“Çocuk evin meyvesidir” .“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir.“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” . Böylece hem ailenin ya da soyun .

modernleşmesi. Kâğıtçıbaşı’na göre. er karı doğurur” . Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır. eğitim düzeyinin yükselmesi. Türkiye’nin sanayileşmesi. çünkü ondan beklentiler çoktur. sıcak. yani.“Kız doğuran tez kocar” . Erkek çocuğun değeri yüksektir.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. hem baba adını. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. Aile içinde birincil ilişkiler. diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” .“Oğlan doğuran övünsün.“Kız evde olsa da elden sayılır” . kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B.“Oğlandır oktur. “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür. erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. samimî. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar. yüzyüze. hem de anne babaya statü kazandıracaktır.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi.“Oğlanı her karı doğurmaz. her evde yoktur” . kız doğuran dövünsün” . çünkü ele gidecektir. soyunu ve ocağını sürdürecek.

toplumsal birlik. Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar.tasvip edilmez .1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir .önemlidir.“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” .“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz. “Erkeksiz ev. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar.“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir. koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker.“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” . Hele evde kadının otorite kurması hiç . Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.“Kardeşten karın yakın” . anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. ana baba hiçbir yerde ” . Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. yar başında tutmuş” . dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir .“Kardeş kardeşi atmış.“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim . kardeş gibi yâr olmaz.“Bir adamın karısı onun yarısıdır” . Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır.

“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi . Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder.“Kadını yeşil yaprak eden de kocası. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” . kara toprak eden de kocası” . doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur..“Soydur çeker.“Meyve ağacından uzak düşmez” . Ailenin sağladığı .“Kocana göre bağla başını.“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . Ankaralı olmak. Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur. cinsiyet. harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir . o da sever oğlunu” .2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. huydur geçer” .“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır.“Sen seversen oğlunu. Meselâ. Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir. orta tabaka mensubu olmak gibi. Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir.“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” .

“Dedesi koruk yemiş. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir.önemi de vurgulanır . oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı.“Ata malı mal olmaz. diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir. çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın . Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş. kötü evlât rezil eder”.“Atalar çıkarayım der tahta.statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar. doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği . hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir. döner dolaşır gelir bahta” .“Ata dostu oğula mirastır” . “Doğan anası olma. “İyi evlât anayı babayı vezir eder. arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar .dile getirmektedir .“Ana baba ile iftihar olmaz” . Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir.“Babadan mal kalır.“Babası ekşi elma yer. Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. meslek. oğlunun dişi kamaşır” . kendin kazanmak gerek” .

aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır.“Oğlan babaya kız anaya çeker” .Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir.“Ata yolu doğru yoldur” . anasına bak kazını al” .“Ana baba duasını almış” . kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde. saygılı davranmalıdırlar . anaya ataya hürmet eyleye ” . Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile.“Ana ata önünden geçmek hata” . erkek çocuk baba ile özdeşim kurar. Çocuklar anne babaya hürmet etmeli.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı .“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı.“Oğula devlet gerek ise.dikkati çeker.“Kenarına bak bezini al. Çocuklar özellikle evlendikten .“Ana baba bedduasını alan onmaz” . fakat ebeveyn daha vericidir. diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında. Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir . erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz. er karı doğurur” atasözü bu .

“Baba borcu evlâda düşer” . bir yüksüklü anam kalmak yeydir” .“Oğlun güder. oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir .“İnsana kardeş gibi yâr. evlendi komşum oldu” . baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. dokuz oğul bir babayı besleyemez” . durma sat . Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne. baba.“yürüyen atı kapında tutma hiç. oğul hizmet” . karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât.“Yüz koyunlu atam kalmaktan.sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta. ana öksüzü öksüz” . orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. eşitlik” duygularını kazandırdığını. anne.“Buyurmadan tutan evlât. çocuk yanında kardeş de ikinci .bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir .“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma.babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler .“Ana analık olursa.“Babası oğluna bir bağ bağışlamış.“Bir baba dokuz oğlu besler. küçüğü evlât yerine . “Kardeşin büyüğü peder. çağırmadan kalkan avrat.“Baba himmet.“Doğurdum oğlum oldu. işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir .3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez. üvendere ile” . Irak gibi diyar olmaz” .“Baba öksüzü öksüz değil. kocasını saymayan avrat.

geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz. kız anası minder kabası” . erkek hısmı sinek avlar” . anan düşman doğurur” :Akrabalık . “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü . keselerini ayrı yaratmış” .“Kardeş kardeşi bıçaklamış.“Allah kardeşi kardeş. beyin hısmı gelince dişler takır takır” .değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar .vurgular.“Dost kazan. Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır . ne onduğunu ister” .“Oğlan anası kapı arkası. ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” . oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından.“Hısım hısımın ne öldüğünü ister.“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler.“Karı hısmı alay bağlar.“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır.“Kardeş kardeşin ne öldüğünü. söylendikleri bağlamda . ne unduğunu” .“Akraba idik akrep olduk biz bize. dönmüş yine kucaklamış” .4• Et tırnaktan ayrılmaz”. “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir .

her dediği gerçek.“Ortak/Kuma gemisi yürümüş. bir aile düzenini. elti gemisi yürümemiş” .“Amca baba yarısıdır” . kaynana yılan.“Gelin çiçek.“Teyze ana yarısıdır” . kaynananın imanı” . görümceler bayrak açar” .“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil.“Kaynana dırıltısı” .“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir.Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar .“Görümce. aile üyelerinin etkileşiminde.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir . henüz .“Elti eltiden kaçar. fakat ailenin devamında. Erkek evde reis rolündedir. annelik rolü ile ön plana çıkıyor. Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır . her dediği yalan” .“Gelinin dini yok. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi. kısacası aile içindeki rolü çok önemli.

Türk Dil Kurumu Yay.145-160 . 1981 BAŞARAN.tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi. b. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan. özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel . Ankara: . Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. 1984. 3..yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. Ömer Asım. Fatma. “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” .kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. ss. üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür. doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması. .. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden. Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın . Cilt: I-II. Türkiye’de Ailenin Değişimi. iç ve dış göçlerin artması..bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY.

1993 Doç.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Ankara: .Aka Kitabevi. Ziya. Türk Aile Yapısı.Bakanlığı Yay. İstanbul: İnkılâp ve . İstanbul: Remzi Kitabevi Yay.. ss.1984. Çiğdem.C. . Türk Atasözleri ve Deyimleri.DPT. VI.İ. Ankara: Turkish Daily . “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.News. İstanbul: Kültür .. 1976 KÂĞITÇIBAŞI. (Haz: Mehmet Raplan). Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.. Çiğdem. Türkçülüğün Esasları. Metin. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen .Değişmeler.C. 1990 TÜLBENTÇİ.1990 MERTER. 1989 GÖKALP.T. A Dictionary of Turkish Proverbs. Ankara: T. Feridun. . Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay. 131-143 KÂĞITÇIBAŞI.Dr.K Raporu. İnsan Aile ve Kültür... * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am . Feridun Fazıl. 1963 YURTBAŞI.

mutlu olmanın. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil.Deyimler. ayağını yorganına göre uzat . Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. Ama her deyim. ağzını sil de söyle. korktuğunu. Almanca’da “gökten kedi. savaşlar. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. . birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. öbürünün iyice telaşlandığını. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . Bak evlat. Sahnede iki kız. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir.dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. öbürü de kaygının. yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. Göçlerle biçimlenen bir yaşam. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. yanmakta. Birincinin oynamakta olduğunu. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. O halde her yazarın. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar. dersem karşıma çıkan deyimdir. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. her ozanın “Lafını bil de söyle. Deyimler. korkunun somutlaması. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir.

“Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. deyimler üretmeye devam ediyor. Bugün de deyimler üretiliyor. dalaşma yok. Böyle düşündüğüm için. Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi.. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. bakalım ne göreceksiniz. bir eksi koyup geçin. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. 16. somutlamalarımızın olumlu olmasına . Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü . *** azabı çektirme. Sayı Dil. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. Bir yazar. Türk gibi konuşmak. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. *** inadı.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. Tepeden tırnağa karamsarlık. *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. inceldiği yerden kopsun. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. Dileğim.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca. Arada hiçbir çıkar çatışması.Türk Dili Dergisi. Türk gibi sigara içmek. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili. acı. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler.

ne de ağıt yakılır. Demokrasi kültürünün oluşmasına bir .okurlara. ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . bir böyle bir şöyle . Behramoğlu’nun .Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri.olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir .Cayrak Çalı: Birden öfkelenen. çünkü her ikisi de her . çünkü A.yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim.Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama. ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır. ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler . siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur. adının unutulup gitmesini istemek. o durumu . o adı batasıcayla.özen göstermek gerekir. sapla samanı birbirine karıştıran bu .katkı da bu yolla olacaktır inancındayım .davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer.olanaklardan yararlanarak gitmek .Adı batasıca: Ölmesini.zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak. kendi koşullarındaki .“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca. . öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. yergiyi şiir .yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek. Kamuoyunda etkili sanatçının.

Yy) en güzel kasidelerini dili . “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice .Dal başına: Yalnız.doymak bilmezler . aşırılığı abartmada kullanılan belirteç .ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım. dilli düdüklüğe özenmelerine.O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren .kesildikten sonra yazmıştır . erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi.Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.De gidi de: Çokluğu.güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı . o da ustalığa gideceğine . uyumu .De gidi de.taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin . erotizm dünyaya gelir miydi . dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur. bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış .Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır. işittiğini herkese duyuran Ozanların. o halde çayın . unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI. kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü.Dilli düdük: Çok konuşan..Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de .olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz .Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek.

şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya . tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim. a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu .hep kendinden tüketmek Ozanlık. “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe . elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki .Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek.Elin kızı: Gelin. kapalı şiirden .işbilir tezgahtarlarıdır .söz edebilmektedir . karı ?Elindeki gülü. geçmişte hafif bir . .Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk. boş laf etmek . şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar. koca !Elin oğlu.Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan.kalamazlar ..Evinsiz konuşmak: Yersiz. dünden bugüne amatörce bir uğraştır.Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir . götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. demek ki ekmeği yanından . bugün.Elin oğlu: Damat. cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler.yaşamı olan sevimli.

…şiir şiirliğini unuttu. çekemezlik .Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz.Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren. haz vermek .Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak .Hora geçmek: İşe yaramak. kitaplarda değil. başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz. işe yaramaz olan . ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. son sözü bulamamış.Hora geçmeyen şiiri.Hırsız kedi enseli: Besili. yayın dünyasını ele geçirdiler. öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır. ver şarkı sözü yapsınlar .sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir . çünkü şiir kazasında ..Gıllın gıccık şiirleri.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık). sonu iyice zayıf . ozan ozanlığını .Gıllın gıccık: İyice sıradan.Lirik şiire. akılcı bulmama . ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan. şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf. paralı.yaşama dönüş yoktur . o günden beri.şiirlerdir .Gününü görmek: Belasını bulmak.ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan. bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. kötü duruma düşmek . o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan . çünkü bir ozanın biricik işinin .

.taşımayan.köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan.Horsasını almak: Kızgınlığını. köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası.Kahyası. “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan.şiir eleştirmenliği .Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire. eğitimin gece bekçileri. arsız.İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin .ifadesi Kaç kıymadan.. her şeyden yararlanmaya çalışan. söze içtenlik. sözcüğünü . . küfür niyeti . o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş.suskunluğunda kendin üret . bir sen. dedikoduyu çok seven .. on kitaptan birinde ya rastlanır ya . aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma . sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif. kuşkusuz . şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki.yasak ilişkisine asla karışmamalıdır .rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme. öfkesini almak.Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. birde o Büyük İskender özentisi .

ozanlığa başlanır . palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan.bilmeyen . daha söze .Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver. bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur . ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen. bilemediniz iki şiirini okurum. ama o duygulara acıma. ancak .Şiir. beklentisi . okur ne bilsin şiirin kırk .Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz .böyle burun kıvırmazdı. eceyi gecede aramasaydın. eee. öcücü almak .Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek.Kıt kımır: Yeter yetmez.olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin. zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak.Kırk bir heybeli: Yalanı. çok sevindiği için de nasıl davranacağını . belki o zaman ozan .birinci heybede olduğunu . ucu ucuna .Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir..Ot tohumundan biter: Kişi.başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir. beğenmediysen diğer şiirlerini . atasının.kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz. eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur . soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın.okumam. biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki. bilinçaltın bilincine .

yiyeceksin .karşın. bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır . esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti. kendi kurtuluşunu da ilan edecektir . . soydum diktim soyuna çekti.Şiir. zamanında çok dileyip istemelerine .olarak görmek ister . aşık olmak . ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen.Sulu ağız: Geveze. soyundum diktim soyuna çekti . ama uçkura nakış işlemeyi düşünen .Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir.soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği. değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Sevisi akmak: Sevmek. okuru sevincik delisi yapabildiği gün.Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan. daha başlıkta söyleyiverenler .kişidir ozan . soydum diktim soyuna çekti..Sulu ağız ozanlardır. soyundum diktim .Sıçanın sidiği denize katıktır. sır saklamayı bilmeyen .Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir. bütün dergi yöneticileri. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” . şiirin gizini.onu bilmem. tahta yaranların işi değildir. şimdi okurun ters tokadını .Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır.kazanımdır .

F.Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları .golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar.Edgü’nün: “Eleştirmen. İstanbullu olmak gerektiği söylenir. bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun . yazdıklarını.Yakanın kırlısı: Kaba saba.. okurla ilgili bir yürek erintin varsa.topladığına göre. . benzek (nazire) . kaygılı bekleyiş Şiirle değil.Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir .nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre.yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine . bekletmeden bir . hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma.Yürek erintisi: İç sıkıntısı.”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir . öteden beri yakanın kırlısı olmamak. bütün ödülleri .. taşralı İyi ozan olmak için. ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de .bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek .karşın.çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla.peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum .

bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle. Manası “günah. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. Çünkü bu ses . Doğuda “gadan alam” derler. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. . Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez.ananızın sesidir. komşunuzun. merhametini de yakalarsınız bu sözde. aynı zamanda anasının. kardeşinizin sesidir. Necdet Bey. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. bela. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM .” musibet. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. Yani. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. felaket” demektir. buram buram memleket tüter ruhunuzda. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. bizi canı gönülden insanlar. Kendi kanınızdan.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. büyükannesinin. kendi canınızdan. dert.Necdet Çetinok. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser.

Daha dün tekrar oynattılar .Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume. itibat S.dediği bir kısım vardır .televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler. ürün Erk: güven.Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır. Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı . Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.

Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor .YAYINLARLA CANLI TUTALIM .olam ) derlerdi. OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR. Yazılışıyla söylenişi çok farklı .DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE .Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler.He gadasını diyorHe. Hep Duymusumdur Elazigda . Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .” . Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ.BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI.İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE. Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben .Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor. evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini...NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ.ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız . .

iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla. takipçin (olmayabilirim.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . bu da bizim kalbimizi yaralar .Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . lazım olduğu kadar keser. Önümde yürüme.sağlayacaktır . (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında. ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . Yaratıcı’yı da tanırsın. önce onlara tütün ikram ederiz.dökecektir. (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. Odunu asla ziyan etmeyiz. böylece ikimiz eşit oluruz. (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek. Yanımda yürü.Barış ve mutluluk her adımdadır .Barış ve mutluluk her anda mevcuttur . kestiğimizin hepsini kullanırız.Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok. ben öncün olmayabilirim. Ne zaman onları kesmemiz gerekse.ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek.Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . yüz dost azdır.

Bütün av hayvanlarını geri getirecek. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. . Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. Yerkürenin başına gelen.Gözlerde yaş yoksa.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. sabır. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir .büyür.Fakir olmak.Gözün ile değil.Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek.gerçek cesaret demek olan metanet. vakar ve saygı . (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. . hikmeti değil. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Halbuki bilgi mazidir. Her şey birbirine bağlıdır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . ruh gökkuşağına sahip olamaz . ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. ‘. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar. (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur.

sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . Hepsi döner dolaşır. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın. (Siyu (Kabilesi . Bazen onun külfeti bizi nimetinden . (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. son balık öldüğünde. ama kayadan bile kuvvetli. toprak ona hamiledir . muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır. bize geri gelir . fakat vefa onu her zamankinden parlak .İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez . Her birimiz . yaşayanlara ilave eder. .kendi hareketlerimizden sorumluyuz.yapar …İlkbaharda usul usul yürü.Sevgi ile. son ağaç yok olduğunda.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız. (Hopi (Kabilesi . ya da güneş açacaktır.Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır.yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.Kehanet. iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . Her şeyden aşağıda. Her şey halkadır.Gençlerin kalbinde merak uyandırır.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır .

kötülerin de .Yağmur iyilerin üzerine de yağar. Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil. Fakat hepsinden önce. onu çocuklarınızdan ödünç . İnsan. insanın ruhundaki barış .Şaşırana ayıp yok.Adaskanga ayıp yok.. kazanınga. kaytıp üyin tapkan song. Bu gerçek barıştır. diğerleri sadece bunun akisleridir. bay bolayım deseng.Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. İnsan ruhundadır o. her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. en önemli barıştır.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir .aldınız Nogay Atasözleri .düzenimiz yeniden kurulacaktır . kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde. böylece bozulan .Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız.aram salma .Unutmayın çocuklarınız sizin değildir.Ben yolumu şaşırmam diyen adam.Adaspayman degen erdi. beraberliğini farkettiğinde. dönüp evini bulduktan sonra . anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış. atlanuvdan kalma. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini. ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. Karanga tuman adastıradı. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır.

Absın-kelin tatuv tursa. kiyiz kesseng kıska kes.İyi niyetlinin atı yorulmaz. Ekpege at köp bolar.Ak nietliding atı arımas.Kardeşler tatlı olursa at çok olur. çeke .Akıl akıldan üyrik.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa.Aşamaga. yonta yonta kısalır. arabası yolda kalmaz .Agaş kıyşığın talkı tüzeter. yona – yona kıskarar.as köp bolar .Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. arbası tozbas.Yalalı bolsang bilersing. adamın eğrisini halkı düzeltir . asıl tastan şıgar. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . zengin olayım dersen. Ata-anadıng kadirin.Ağacın eğrisini dalı düzeltir.Ağaç etten geçer. yaralandığında bilirsin.Akıl baştan çıkar. dünya namusu güçlü . akrabanın kadrini düştüğünda. mücevher taştan çıkar .Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.bolsang bilersing Kardeşin.haram sokma Aga-iniding kedirin. Edem kıyşığın halkı tüzeter.çeke uzar . söz süekten öter. kilim kesersen kısa kes.Akıl akıldan üstün .Ahret azabından. ata-ananın .Agaş etten öter.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. Balalı. kazanına . tarta-. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes.Akıl bastan şıgar.

dil söyler .baladıng köngili dalada- .Akıl bulur.Ön tekerlek nereden geçerse.Akıl yasta tuvıl.Ala azbandı böri aşar.göreyim . verdiğinde gözüne uyku girmeyen .köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Almaktıng körki – bermek. arka tekerlek de ordan geçer . fakirin topladığı malı zengin yer . ağaç kapılıya düşer .şişmanlama da . mısır ye de su iç. til söyler.Aldı tegerşik kaydan köşse. bergende yatıp uykısı kelmegen. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Akıl yaşta değil başta .Almanın sonu-vermek .songgısı da sonnan köşer.Akıl tabar.Anadıng köngili balada. nartük e de suv iş – semirmeseng.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Algasagan suv tengizge etpes.Alıs-beris bilmegen.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. basta. altmış yaşındaki onu karşılar .. evlense de hayır getirmez . alpıs yasar aldına şıgar.Altın kapılıya hizmet etmek. barsa da ongmas.Algasagan kız kievge barmas.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Altı yaşındaki uzaktan gelse.Altı yasar altıstan kelse.Alış-veriş bilmeyen.İyi boğayı kurt yer.

Arkasına ötken ayavşıl bolar..Asılsız astan kıtar. berinnen.Cimri adamı açlıktan öldürür. avızlıgı man suv işer.hepsini geçer . er arısa avırak.Aram batar. kuyrık asagan.Yorulan ata kamçı ağır . beti kara.At avnagan erde tük kalar.Arıgan atka-kamışı avır. yavapsız sözden kıtar. iyilik kalkar .de ozar Aşık oynayan azar.Kötülük batar. koy bagıp.Aramzadeding koynı tolı. koyun besleyip kuyruk yiyen de .Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.Bir acıyı yaşayan kişi . aynı acıyı yaşayanların halini anlar . ak kalkar. yüzü kara . yiğit yorulursa hastalanır .suv işer .Ananın gönlü balada.Haramzadenin koynu dolu. etigi men. Er basına kün tuvsa.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .At arısa tuvlak.Haram kabın dibi delik . semiz maydan öler. top oynagan tozar. top oynayan tozutur. balanın gönlü dışarda .Aram kapşıktıng tübi tesik.Arık oydan öler.At yorulursa sersemler. besili yağdan ölür Asık oynagan azar.

Ataga usap ul tuvmas.Ata binmek bir murad. aytkan sözi de kaytpas .Ata.gez . atangdı körgen ölmesin.Ata baladıng sını.Ata barda uvıl yas.At sürinmes bolarma.At iygisi arıkta biliner. atın varken çevreni . adamın yanılmazı olmaz .Ataya benzeyip oğul doğmaz.Atın iyisi arıklıkta. atanı gören ölmesin . anaga usap kız tuvmas.Baba. aga barda ini yas.Ata minmek bir mırad.Atın sürçmezi olmaz.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.Atang ölse de.Babasından gören ok yontar. ağabeyi varken küçüğü genç .Atan ölse de.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. insanın başına gün doğsa eteği ile . er iygisi yarlılıkta biliner. söyledeği söz de dönmez .su içer .Baba oğulun sınayıcısı . anaya benzeyip kız doğmaz . attan tüspek bir namıs.Baba varken oğul genç.Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. oğulun öğreticisidir . yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Atang barda el tanı. anadan körgen ton pişer.balaga sınşı. edem yangılmas bolarma.Atadan körgen ok yonar. attan inmek bir namus . anasından gören kürk biçer . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış.

Avılga aytsam aşadı.Avıl iyti ala bolsa da. er erde dosıng bolsın. kurdu gördüklerinde birleşirler .Babasız öksüz yarım öksüz. fırtınadan endişem yok . komşuya söylesem çarpıtır .Atasına yahşılık etpegennen. komşusunun methettiğini salma .Avla tolu malıng bolganşa.Atası maktagandı alma. yahşılık kütpe. avıldası maktagandı salma.Ağrımayan başına bez bağlama .Atını seven kıratım der. adanasıng sol.Atasının methettiğini alma. hatının süygen tamaşam der.Avıldasıng kim bolsa.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.. kongısıga aytsam kosadı.Attı kamışı öltürer. kaygım yok boranda. kardeşin odur .Atım yok aranda.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . anasız öksiz-kerti öksiz.Atın süygen alasam der.Hastalık attan çıkar . böri körse biriger.Avıruv attan şıgar.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avırmagan baska yavlık baylama.Atı kamçı öldürür.Halktan birine söylesem yayılır.Avıruvdıng aldın al- . yiğidi namus öldürür .Komşun kimse.Atasız öksiz-yartı öksiz. erdi namıs öltirer.Ahırda atım yok. kadınını seven temaşalığım der . anasız öksüz gerçek öksüz .

künde bir tostakay may bergen artık.Ayağını görüp aşını iç.Aytarman-mennen keter. anasını görüp kızını al .Hastalığın önünü kes .Avucumda olsa yalarım. akılınga kelse ıynan.Ayaz bolsa suvıtar.Ayavlı dostıng malı bir.Rüzgâr olsa üşütür.Söylerim benden gider. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . anasın körip kızın al.Ayagı yaman tördi bulgaydı. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Sürmesini bilmeyen at öldürür. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .İyi dostun malı bir. gemiye binenlerin canı bir .Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayda bir at bergennen. avızı yaman eldi bulgaydı.Ayagına kara da kımızın iş. tınglamasang -sennnen keter.Söylenene inanma. aklına yatana inan . söyley bilmes söz keltirer.. bulıt bolsa yılıtar.Aytkanga ıynanma.Ayday bilmes at öltirer.Ayagı baskanın.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.Ayağına bak da kımızın iç. anamda bolsa alarman. dinlemezsen senden gider .Ayamda bolsa yalarman. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . bulut olsa ısıtır. közi tanımaydı. anasına bak da kızını al . tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Aylandırgan avıruv almay koymas. anamda olsa alırım .Ayagın körüp asın iş. kemege mingenning yanı bir. anasına kara da kızını al.Ayda bir at vermektense.

Azı bilmeyen çoğu da bilmez . bagıslagandı da bilmes. Bölingendi böri er. çok söz gümüş . taza aşar. edem alası işinde.Acele edenin ağzı yanar . birşey bırakmaz .Bakkandı bilmegen. az söyle.Balalı üy-bazar. köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne.Bakırak-bakırak bardı aytar. köp söz kümis.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bargan sözin yartı aytar.Baladı yastan.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen. kelindi bastan terbiyalav.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Aşıkkan aska piser. bölüneni kurt yer . köpti de bilmes.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. değerini de bilemez .Ayvan alası tısında.Balalı kargaga kok artpas. söylerken de yarım söyler .(…!Az yiyen.Ayrılanı ayı yer. insan alası içinde .Ayırılgandı ayuv er. temiz yer (Az yiyen.yanılmazsın . balasız üy-mezar- .Çocuğu küçüklükten. az söyle çok dinle.Az söz-altın.Azdı bilmegen. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .döğülmezsin (kuvvetli olursun)..Az söz altın.Hayvan alası dışında.Az aşagan.

Gide gide bayram kalır.Barma töre kasına. bayısang özi keler kasınga. akılı baska. kurtul Bay mınan barıspa. bayramnan song kurman kalar. eteğini kesip de olsa. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan. yarlıdıng kızına kün tuvmas. balasız üyde elek bar.Kendisine faydası olmayanın.Baysız pişe-patşa.Çocuklu evde melek var.Çıkma zenginin karşısına.Başına gelen belâdan. betir minen kürespe.Bası baskadıng.Basınga kelgen beleden beleden.Kızım evleniyor. dosına payda etpes. suya eteğini salar . bayram sonu kurban kalır . yiğit ile.Balalı üyde melek bar.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Başı başkanın aklı başka.Baydıng kızı ölmey.Balam barar erge.Zenginin kızı ölmeden. bele-kaza barmasın.Balık süygen suvga etegin malar. çobanın dayağından .Balık seven. fakirin kızına gün doğmaz .ayağından.Zengin ile barışma.. iyi inek. mal tanadan.danalığında belli olur .uğraşma .Bara-bara bayram kalar. bela-kaza onunla gitmesin .Akıllı insan çocukken belli olur.Bereket gelinin. şobannıng tayagınnan. dostuna faydası olmaz . çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . eteging kesip bolsa da kutıl.Çocuklu ev pazar. çocuksuz ev mezar .Basına payda etpegen.

şerli öler.Bergen üyine barayık.Bugünkü işini yarına bırakma- . şerli ölür. biri utanır.olur .Bergen yumart tuvıl. er bolsang – aytkanınga berk bol.Verenin evine gidelim. çocuğu gibi kıymetli .Bolayak on yasında da yas tuvıl.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. bilimi fazla olan bini yıkar . biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. ası – balası bolarCimri.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Biyimde de bar. bilimi artık mıngdı yıgar. ol iyt bolmas. aşı-yemeği. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Bilegi yuvan birdi yıgar.Borçlu ölmez.Bir şeşekey men yaz bolmas.Veren cömert değil. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Birev söyler. bilmegenge davılbaz da az.Biri söyler. beren-şeren eteyik.Bir çiçekle yaz olmaz. eki körgen tanıs. bolmayak yırma beste de yas.olmaz .Olacak on yaşında da çocuk değil.“var .Bilgenge bir soksang da saz.Bir edemning üyi kalası bolar.altını-üstüne getirelim . alan cömert. ne varsa.Bilene bir çalsan saz. iki sefer gören tanışır.Borışlı ölmes.Bir körgen bilis.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.Böri bolsang kök bol.Bir gören bilir.Bileği güçlü biri yıkar. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez). karımda da . algan yumart. bilmeyene davlumbaz az .Kurt olursan gök (boz) ol. birev uyalar.

Dosıng berse kım.Duşpan ayakka. çok konuşan kişiden belâ gelir .Dos esabı köngilden. kendin düşersin .Bulanık suda balık olur. birleştirici annen olsun .Dosıngnıng asın duşpanday aşa. avucunu yum .hemen ayrıl .Dostunun aşını düşman gibi ye .. köp söylegen kiside bele boladı.Dosınga mungkir kazba.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Büldirvüşi ining bolsa. uvısınga yım. asabı durıs kerek. dos baska karar- . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dost dosta gerek.Doska bergen borışka.Dostun verse sus. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dos üyinde oltırıp ket. tüzetüvşi agang bolsın.Dos bergenning tısına karama.Dostuna çukur kazma. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dostunun verdiğinin dışına bakma . özüng tüsersing.Dos doska kerek. düzeltici.Bulganşık suvda balık boladı.Bozguncu.Dostun hesabı gönülden . hesabı dürüst gerek .Dostunun bıçağı ile boynuz kes. görüşmeni bitir ve .Dosta verilen borçtur . düşmanının evinde oturmadan. dağıtıcı kardeşin varsa.

Düşman ayağa. eki hatınnıng vayranı köp.Edem üreginde arslan yatagı bar. dos urısıp üyreter.El agasız bolmas. edem bolmas baladıng kisi minen.Adam adama konak.. bir kes .İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Düşman gülerek öğretir.Eki ölşe.Adam sözü taş yarar. suvık yok- . iki kadının dedikodusu çok olur .nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.Edem-edemge konak. dost başa bakar . can tene konak .İki sığırın ayranı çok. yan-tenge konak. bas yarır. tas yarmasa.Edem sözi tas yarır.El almagan. kürk yakasız olmaz .El ağasız olmaz. bir kes.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . taş yarmasa baş yarar .İki ölç.Eki sıyırdıng ayranı köp.El bolgan erde betir de bolar. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .Duşpan külip üyreter.işi var . adam olmayak çocuğun insnlarla ne . elli yıl yatar. ton yagasız bolmas.El bolmasa.

Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .Elde amanşılık bolsa.Elşiding keşikkeni hayır.Elim boluvdan edem boluv kıyın . elşi avırar.El espese. dediğinde de sözünden dönmez .Elli yılda toplum yenilenir . soramay aytpas.Elding işi-altın besik.Emisting iygisine kurt tüser. aytkanınnan kaytpas.Elçinin gecikmesi hayırdır .El kaznası-eski söz.Elding avızına elli arşın böz etpes.Eldi sökpe.Yemişin iyisine kurt düşer ..Epsizdi elşilikke yiberseng. şöp bası kıymıldamas.Er aytpas.Yiğit demez.Elli yıldan el yangırar.İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Halkın işi-altın beşik .Ülkeni kötüleme .Aptalı elçiliğe göndersen.Halkın hazinesi-eski söz .Halk içinde hastalık yoksa.Yel olmazsa soğuk yok . sormadan söylemez .Alim olmaktan adam olmak zor . iyileştirici hasta olur .

gücü iki kat artar . ya da kadını çıkarır .Er iygisi burınlı bolar.Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Erkek yalan söylemez. ekev bolar.Erden vazgeçilir.gücü tükendi. ep ötirik söyler.Erden ozuv bar.Er kadirin el biler.İnsanın yanılmazı olmaz.Erkek yaşlandı.Er şıragı-eki köz.Er yanılmay bolmas. ekevledi soltanım. kötülükler çoğaldı .İnsan kendine güvenirse.Er yangılıp kolga tüser.Erding atın ya atı şıgarar.İnsan yanılır esir düşer. şartlar yalan söyletir .Erkeğin iyisi burunlu olur . yade hatını şıgarar. köpir avızda sözin tappagan. kuş yanılır kafese girer .İnsanlar arasındaki akrabalık.İnsanın ışığı iki gözü.İnsan darda kalmadan rahata ermez .Er tarıkpay molıkpas. köprü başında söz bulamayan . elden ozuv yok.Er kayratlansa.Er kartaydı – kuş taydı. yerdeki köklerden daha fazladır .Erekte avızın yappagan.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .. elden (vatandan) vazgeçilmez . kus yangılıp torga tüser.Er ötirik söylemes. at sürinmey bolmas.Er tamırınnan er tamırı köp bolar.Erkeğin adını ya atı çıkarır. atın sürçmeyeni olmaz .

Erden devlet taygan song.Esaplı dostıng malı bir. körgen kerti. çorba benize .Erken kalkanın rızkı çok olur .Et kanlı olsun.Et kanlı bolsın.Esitken yangılıs. gören doğru .Hesabını bilen dostların malları bir. ülkesi zengin . yeminli dostların canları bir . bas duşpanı dos bolar.Etimning karnı-eti kabat. sorpa betke. yiğit canlı olsun .Erinşekting ertengisi bitpes.Et etke.Etimge eti kisi bas.Eri baydıng eli bay.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . antlı dostıng yanı bir.Etispesti ongmas kuvar.Erge devlet kuralsa. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Yetimin karnı-yedi kat .Et ete.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .İnsanı zenginin..Erte turgan erding ırısı artık.İşiten yanlış. güçsüz düştüğünde ise dostları .Erinceğin yarını bitmez . yigit yanlı bolsın.kaybolur .

etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.İytli konak oramga sıymas. torgay etin as etken. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.İt gibi ısırır.Hatınnıng ekevi bazar.. kara suvdı as eter.İnisi bardıng-tınısı bar.Çalıştığında işçi gibi.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur . kadınlardan kadın var kör gözü .Hatın karıganın bilmes. eşek arıganın bilmes.yaş eder . tursa biydey. hatınlarda hatın bar.Kadın ihtiyarladığını bilmez. pişe yamanı-künde azar. kadınlardan kadın var koca . üç kadın panayır . kumar közdi. kadının kötüsü hergün tartışır .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . üşevi-yarmalık.İesin sıylagannıng iytine süek taslar. at gibi teper .İki kadın pazar.İytting yamanı in kazar.İyttey kabıp.Köpeğin yamanı çukur kazar.yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder. baytal etin tas. oturduğunda bey gibi .İslese kulday. hatında hatın bar. attay tevip.Köpekli konuk sokağa sığmaz .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.

can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın..Karama özine-kara sözine.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Karga neşe çakırsa da. kaptal bilmes. kötülüğü olmaz .Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Kardaştıng azarı bolsa da. yan şıkkandı molla biler. aş kürer . beteri bolmas.Kardeşin azarlaması olsa da.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kadir bilmes kardaştan.Kan şıkkandı karga biler.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir. kedir bilgen yat yahşı. sözüne bak . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Kamışıdı silke almagan.bilir . yalayıp doymaz . kadir bilir yabancı iyi . Atadan yahşı ul tuvganın. yalap toymas.İşip toymagan. at biler. kaz bolmas- . özüne tiygister.Kalgan iske kar yavar.Kadere bergen attıng tüsine karamas.Kadir bilmez kardeşten.Kar küregen aslık kürer.İçip doymayan.Kar küreyen.Kendisine bakma.Kalan (ertelenen) işe kar yağar.kardaş bilmes.

Kengesli ton keng şıgar. konuşmayan kaynana olmaz .Kat bilmegen zat bilmes.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. kaz olmaz .Gel demek var.Kemege mingenning tilegi bir.Eksiği olmayan gelin olmaz.Kat – yigitting is bası. ket demek yok. git demek yok .Karga şakırıp kıs bolmas. aldında ezir ası. o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kazannıng karası yugar. kelgennen song konakbay uyalar.Kazanı kırda.Gelinceye kadar konuk utanır.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . ocağı evde . hiç bir şey bilmez . yamannıng belesi yugar.. oşagı üyde. kayınana kemiriksiz bolmas.Kazanın karası bulaşır.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kelin kemtiksiz bolmas. iytke de namıs kerek. torgay şakırıp yaz bolmas. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kazanı kırda.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kelgenşe konak uyalar.Kel demek bar.Kazanın kapağı açıksa.Karga ne kadar bağırsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz . kötünün belâsı bulaşır .Kazan avızı aşık bolsa.

kerekkende tappassıng.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Konuk az oturur.Konak kelse et piser. kendine iyilik iste . özing atılarsıng.Konuk olsan.Başkasına çukur kazarsan.Kerek tastıng avırlıgı yok. yolavşı bolsang yolga tüs. kolda yok. tiling tıy.Gece karanlık olsa. et pispese bet piser- ..Kerekpesti yıymasang.Gerekli taşın ağırlığı olmaz . yere baktırıp gönderme) . dilini tut .Konak bolsang. elde yok .Kökürekte bar. yıldızı parlak olur .Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. özinge yahşılık tile.Kerek üşin terek yık .Seni) göklere çıkarıp geleni.Gerektiğinde ağaç kes .Gönülde var.Gerekmezi toplamazsan.Kökke köterip kelgendi.Kisige munkir kazsang.Konak az oltırıp.Kol kıpırdasa. avız da kıbırdar.Kisige yamanlık tilegenşe. yuldızı yarık bolar. ağız da kıpırdar .Kol kıbırdasa. kendin düşersin . erge karatıp yiberme.Konak bolsang kolga tüs. yolcu olsan yola düş . gerektiğinde bulamazsın . çok görür .Keşe karanga bolsa. köp sınaydı.

Köpten koyan kutılmas. gözü yolda olur .Konuk doysa eşiğe bakar .Köp tükirse köl bolar.Konuğa sorup vereceğine. sogıp ber.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Köp yaşagannan sorama. teren-batıradı.Köp biledi degen küledi. az sözding özi yahşı.Çokluktan tavşan kurtulmaz. yalnız ben bilirim diyen ölür .Köplegen konak atkarar.Köp-korkıtadı. yalnızın söylediği söz tutulmaz .(Konuk gelse et pişer. çok gezenden sor . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. derin batırır . vurarak ver .Konak toysa esikke karar.Çoktan tavşan kurtulmaz . kömeklegen -yavdan kutkarar.Çok korkutur.Konakka sorap bergenşe.Konaktıng kursagı toysa.Köp sözding azı yahşı.. tek kişinin sesi yok olur . az sözün özü güzel . özim bilemen degen öledi. köp yurgennen sora.Başkaları çok biliyor diyen güler. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Çok sözün azı güzel.Çoğunluğun sesi bir olsa. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . közi yol karar. birding avazı yok bolar.Köpting avazı bir bolsa.Herkes tükürse göl olur .Konuğun karnı doysa.Köpten koyan kutılmas.Çok yaşayandan sorma.

batır bir ölür . kulaksızga söz aytsang..Korkaktı köp kuvlasang.Korkak bin ölür. kork nisanın beşinden . köngil tüsken-közel di.Közel-közel tuvıl dı. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa. tentekten (aptal) sorama sözi aytar .Korkma martın kışından.Kösevi uzınnıng kolı küymes. avızıng tıy.Köz korkak-kol batır. işing avırsa. yarasar.kulagınıng tısınnan .Güzel güzel değildir. kuba kazdıng tösinnen.Korkpa marttıng kısınnan.Göz korkak.Korkana çok görünür .Korkağı çok kovalarsan. cesur olur . kolung tıy. gönlün sevdiği güzeldir . kork aprelding besinnen. kol batır ..Korkkanga kos koriner.Közing avırsa.Korkağa sorma gözü söyler.Kudalık ayırılsa da. aptala sorma sözü söyler .Gözün ağrırsa elini tut.Gösterişli. karnın ağrırsa ağzını tut .Körklige köne kiygistseng de.Korkak mıng öledi. tuvganlık ayırılmas. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . betir bolar.Korkaktan sorama közi aytar.Dünürlük ayrılsa da.Maşası uzunu olanın eli yanmaz . betir bir öledi.

Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. uşkanda da sonı eter. kızdan evvel yiğide gerek .Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni. ata bindiğinde bey gibi ol . koy egiz tabar. kötü adam zenginlemez . kötü doğan kul olur .Kündesting otı da. suyu da tartışır . yaman tuvgan kul bolur. köylegine yamavlık sorar.Kılık kızga kerek. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kuldan doğan kul olmaz. bakılşı bayımas.Kuş yuvasında ne görse.Kuldan tuvgan kul bolmas.Kus uyasında ne körse. suvı da kündes.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur .Kılış kespesti tilek keser- .Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. gömleğine yamalık kumaş ister .Küle baksang.Külme doska.Kulluk etkende kulday bol.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.söz söylesen kulağının dışında kalır . kızdan aldın yigitke kerek.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Gücü yeten. atlanganda biydey bol.Gülme dostuna gelir başına .Terbiye kıza gerek.Fakirle samimi olsan.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. gücçsüzün efendisidir . keler baska.Künşi köbeymes.Kutlı konak kelse. anlamayan adama .Çalıştığında işçi gibi ol.

Mart çıkmadan dert çıkmaz .Meneli söz maldan artık.Kız kılıgı man süydirer.Kız davranışları ile sevdirir . sonıkı. şerefi giden zavallı . babandan büyüktür .Mart şıkpay. marazıng tımav bolsın.Kış karlı olsa.Malı ketken yarlı tuvıl.Öğütlü törenler sonlanmaz .Kız kimi severse. bir yıl sabanın altına değer .Maslagatlı toy tarkamas. onundur .Kızıng yaman bolsa. kırmızı giydir . hastalığın hafif olsun .Kız kimdi süyse. bergen erden kalmas- . yaz yavınlı bolar.Kırk yıl saban aydasang.Kısıng tuman bolsın. yaz yağmurlu olur .Manalı söz maldan güzel .Kıs karlı bolsa.Kışın duman olsun. sını ketken yarlı. dert şıkpas.Misapir atangnan üyken.Kırk yıl tarla sürersen.. bir yıl türening altınga tier.Kızın çirkin ise.Molla bermes.Malı giden zavallı değil.Misafir. kızıl kiygist.Kılıç kesmezi dilek keser .

kutsuz yere çadır kurar . şenlik girer.Mısırda padişah olmaktansa.Molla vermez.Hünerli başarıya koşar. sol kolun ile alırsın . oltırgan eri koklı.Oturan kız yerini bulur . bolmas erden konıs kurar.Onggannıng üyine kobız kirer.Talihlinin evine düğün. kayda barasıng? Til bir erge baraman. bahtsızın evine ölüm girer ..Sağ kolun ile versen. hünersiz gün görmez . veren yerden kalmaz .Ongmaz yiğit. oturduğu yer bakımsız .Mısalsız söz-tuzsız as.Önerli örge yurer. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Ocağın dışı (bacası) güzel.Nasip.Onggannıng eki dosı bir keler.Önerli ölmes. önersiz körge kirer.Ocagınıng bası şoklı.Hünerli ölmez.Misalsiz söz-tuzsuz aş .Ong kolıng man berseng.Nesip.Talihlinin iki dostu bir gelir.Ongmas yigit. talihsizin iki borçlusu bir gelir . sol kolıng man alarsıng. ongmagannıng eki borışı bir keler. hünersiz yerin altına (mezara) girer . elimde şoban bolganı artık. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Mısırda patşa bolgannan. ülkemde çoban olmak iyi .Oltırgan kız ornın tabar. önersiz kün körmes.

Kendi işini önemsemez.Osal kisi ayagına karap yurer. kendisi gülen boş adam.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .Ötpes pışak kol keser.Ötirikşiding üşin sözi de zaya.adam . Kendi söyleyip. başkasının işine sevinir .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Orazası yok namazı yok. şanslı halk cemboyluk .Ötirik sözding örkeni yok.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Oylamay söylegen.Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Yalancının doğru sözü bile yalan . eki şıkpas. kisi isine kuvana. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. onggan avıl cemboylık. övüngeç göğe bakıp yürür . mahtanış kökke karap yurer .Yolun ortasında araban kırılmasın. namazı yok. halkı gülen hoş .Özi isine divana.Kör bıçak kol keser ..Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. avırmay öler.Ötirikşi törge bir şıgar. orta yasta hatınıng ölmesin. akılsız kızın evi (ailesi) yok .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Yalanın temeli yok.Orucu yok. akılsız kızdıng törkini yok .Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. hayatının ortasında karın ölmesin .Orta yolda arbang sınmasın. ikinci sefer çıkamaz .Düşünmeden söyleyen (konuşan). hastalanmadan ölür .

Söz sözü çıkarır.Saban tübi-sarı altın. ümırık közdi şıgarar.Söylegennen tıngla.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Kendi düşen ağlamaz .Özi yıgılgan-yılamas.Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Söyleyenden dinle.Kendin yorulduğunda.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Sabır tübi-sarı altın. hatırın dağ gibidir .Sözding bası bir puşık.Sirkeli tay at olur. simgirikli bala er bolar. bilgennen angla.Özing arısang.Söz sözdi şıgarar. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sirkeli tay at bolar. sümüklü çocuk er olur .Söyleye söyleye söz çıkar. yumruk gözü çıkarır .Sözün halkda yaşıyorsa.. arkası göl olur .Sözing sav bolsa. türtkilese köz şıgadı. bilenden anla .Sav baska-satlık maraz. yoldaşını öldü bil .Söyley-söyley söz şıgadı.Ekin dibi-sarı altın .Sabrın sonu sarı altın . ızı bir kuşak. basıng tav bolar. yoldasıngdı öldi dep bil. dürtüklese göz çıkar .(Sözün başı tel olur.

düşmana (yağıya) inanma .Şeşen yigit elge ortak.. egin ekpes. Şeber yigit malga ortak- .Süt ile giren kemik ile çıkar . değer görürsün . dostunun da dostu var . çekmesini bilmeyen ipinden görür .Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Çekirgeden korkan ekin ekmez .Sevmediğin gelirse ev süpür . yavga ıynanma.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.Suvga süenme. tarta almagan yibinnen körer. üy sıpır. dosıngnıng da dosı bar.Sırrını söyleme dostuna.İnek kabuğu diliyle bulur . süek pen şıgar.Süymesing kelse.Değer verirsen.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Şanışa almagan-iynesinnen körer.Sevmesem de severim.Şaşpagan arımas. süygenimning süygeni.Şegertkiden korkkan. sevdiğimin sevdiğini .Sırıng aytpa dosınga.Süymesem de süyemen.Suya dayanma.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Süygenning asın duşmanday aşa.Sıylasang sıy körersing.Süt pen kirgen.

Tay yamanı yorga boladı.Tatlı olsan bal gibi ol.Dağı-taşı insanlar bozar. teke boynuzu ile .Akıllı yiğit yönetici olur.Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir .Tentek özin özi davga sanar.Tavda öskenning tuyagı katı. edem yamanı molla boladı.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap.Tayın kötüsü yorga olur.Tatuv bolsang balday bol.Darı saçan (eken) boza içer .Tarı şaşkan boza işer.Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta . adamın kötüsü molla olur . baska öskenning bavırı katı.Akran akranı ile. aşşı bolsang tuzday bol.Teng tengi men. çalışkan yiğit mal sahibi olur .Aptal kendini deve zanneder . teke müyizi men.Dağa taş atma .Tan atmadan günün gözü doğmaz . edem ulın söz buzar. adem oğlunu söz bozar .Tavda ösken baladıng eki közi tasta. künning közi tuvmas.Tavga tas atpa. etim kalgan baladıng eki közi yasta .Tentek suvga semirer- .Dağda büyüyenin tırnağı sert.. acı olursan tuz gibi ol .Tavdı-tastı el buzar.Tang atpay. yalnız büyüyenin bağrı katı .

Tentek toy eter. borışlıda mal bolmas. babası kötü-oğlu iyi .Terin çıktığını ten duymaz.Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir . şımarık) doğru durmak zor .Aptalın dostu çok olur . divane) düğün yapar. baş köşeye kendi kurulur . akşa şıkkanın er tuymas.Akılsıza her gün bayram .Aptala.Deliye sorma kendi söyler . akçanın çıktığını yer duymaz . borçluda mal olmaz .Tentekten sorama..Teren yılga tavıssız agar.Tentekting tastarın tekene tozdırar. özi aytar.Tevekelşi erge nur yavar- .dağı) över .Derin nehir sessiz akar . (söz dinlemeyen.Değirmeni kötü-unu iyi.Fidanı dikmeden ağaç olmaz. yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Deli (akılsız. üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Tentekke künde bayram.Aptal suda bile şişmanlar .Terek şaşpay tal bolmas.Tentekting dosı köp bolar.Ter şıkkanın ten tuymas. atası yaman-ulı iygi .Termede yatkan termesin maktar. törinde özi oltırar.Termeni yaman-unı iygi.Tentekke tek turmak-kuş.

saga razıman. diş kaya . is ör bolur.basımnıng belesising Dişim.Tildi süek yok. saga razı tuvılman. tis-kaya.. öli bolıp körde yok. başımın . kılış yarası tüzeler. başarı yüksek olur .Til bir bolsa.Dil belâ.Tirlikting küşi-birlikte.Tirnekli edem töredi kül eter. senden razı değilim. tilim.Gücü olan.Tisi şıkkan balaga. taş yarmasa baş yarar . şaynap bergen as bolmas.Tiride sıylaspagan. tas yarmasa bas yarar . çalışkan yere nur yağar . ölide yılaspas.Diriyken tanışmayan.Dil bir olsa.Coşkulu.Til. dilimin kalesisin.Tiri bolıp sanda yok.Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim.Til yarası tüzelmes.Dirliğin gücü-birlikte . töreyi köle eder . tilimning kalasısıng. dilim.Dilde kemik yok ..Diri ama canlı değil.bele. kılıç yarası düzelir .Til tas yarar. ölü ama mezarda değil .Dil taş yarar. senden razıyım.belâsısın .Dil yarası düzelmez (iyi olmaz). ölünce ağlaşmaz .

kötü doysa sana küser . suvı-serbet.Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet. toyda yüzünü kara eder .Tüedey boynıng bolganşa. tüymedey akılıng bolsın. .Tuvgan elding eri-cennet-. it doyduğu yerde yürür .Dolmaza dökme. toymaska berme. erken gidersen yer var . kendi evdekilerini .Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız).Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz .Tolmaska kuyma.Hayvan doysa iyi gider.Yiğit doğduğu yerde yürür.Tuvra aytkan tuvganga yaramas. aldap aytkan tutılar. yaman toysa. suyu şerbet .Doğru söyleyenden akraba olmaz .Toyga barsang erte bar. doymaza verme ..yakınların bile tanımaz . düğme kadar aklın olsun . toyda betingdi kara eter. toygan erde iyt yurer.Görmemişin kürkünü giysen.Tuvgan erde er yurer.Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas.Düğüne gidersen erken git.Tuvra aytkan kutılar.Toymagannan ton kiyseng. erte barsang orın bar.Deve gibi boynun olacağına. öpke eter.Tuvar toysa bek keter. yalan söyleyen tutulur .Ul tuvganga kün tuvadı- .Doğru söyleyen kurtulur.

kötü sabredemez (acele eder .Ürgen iyt kisidi kappas. çaldıran bin defa suçlu . yaman bolsang-eti kün (berdazi akında.tut .(Yahşı bolsang-üş kün.Oğlan doğduğunda gün doğar .Çalan bir kez suçlu..Ulıng aşuvlansa.Üyinge kelgenge. kelispes kelin bolmaydı. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul.(İyi verinceye kadar .Oğlum evde-rızkı dışarda.Uv işken bir öledi. kötü olsan yedi gün (Zemheri için . söyleme . örge şık.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin. aytpa.Urlagan-bir künali.Urıspas ul bolmaydı.Ulım üyde-ırısı tüzde.Zehir içen bir ölür.Azarlamayan oğul olmaz.Sessiz evde bela var .Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin . urlatkan-mıng künali. kızım evde-sözü dışarda . ant işken mıng öledi. kieving aşuvlansa.Ündemeste üydey bele bar. üydey öpkeng bolsa da. yemin eden bin ölür .Yahşı bergenşe.anlaşamayan gelin olmaz . yaman asıgar. ne kadar öfkeli olsan da. damadın hiddetlendiğinde kapıyı . kızım üyde-kılıgı tüzde.Havlayan köpek kimseyi ısırmaz .Evine gelene.(İyi olsan üç gün.

Yalnız at binicisiz birinci olmaz .Yalgız koydı böri aşar.Yahşıdıng eki dosı bir keler.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.Yahşı körgenin aytar. etersing mıratka.Yahşı söz yılandı innen şıgarar.İyilik yapan övünür. yamanga ölim yok. övüngeçe yabancı iyi . yamanlık etken yaskanar. kötünün iki borcu birden gelir .Yahşıga kün yok.İyinin yabancılığı yok.İyinin iki dostu birden gelir. balga seker katkanday.Yalangaşka yaz yahşı. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng. yamanga yoldas bolsang.kalarsıng uyatka .süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.Yahşıdıng yatlıgı yok..Yalnız koyunu kurt yer . maktanşakka yat (yabancı) yahşı. kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.Çıplak olana yaz iyi. yaman bergenin aytar.(gibi (olur .İyiye gün yok. kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta .Güzel söz yılanı ininden çıkarır .İyiye yoldaş olsan yetersin murada. yaman man sölleseng iytke. kötünün yakınlığı yok . yamannıng özligi yok.. yamannıng eki borışı bir keler.Yahşılık etken maktanar. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış . kötülük yapan saklar .İyi gördüğünü söyler.

yünlü paltonun biti acı . yalnız kazık çadır olmaz.Kötü araba yol bozar.yayavdıng künin sorama. kötü adam ev bozar . yahşı söz-yan azıgı.Yalgızdıng yayı kalsa da.Kötü soyun başı olma. tabılmas.Yaman arba yol buzar. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile .bulunur .Kötü evlat atasına sövdürür . yaman elşi el buzar.Kötü söylediği sözü iki kere söyler .Yalgızdıng küni karanga . ıruvlıdıng ogı kalsa da. birleskenler bir iste de arımaydı.Yaman söz-bas kazıgı.Yaman evlet ataga sögis keltirer.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz. kötü elçi köyü bozar . yayayı ise hiç sorma .Yalgız söylep söz bolmas.Yalnızın gündüzü karanlık.Aygırın kötüsü anasına düşman.Yalnız başına söz olmaz. yasırtın işken as bolmas. saklı içen aş olmaz .. yalgız kazık kos bolmas.Yalgızdıng bir isi de yarımaydı.Yaman kisiding sözi aşşı.Yaman aygır anasına kas.Kötü kişinin sözü acı. tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz. yaman edem yoldasına kas. fakir köyün zengini olma . güzel söz can azığı . yarlı avıldıng bayı bolma. yaman edem üy buzar. yabagı tonnıng biyti aşşı.Kötü söz baş kazığı.Yaman avıldıng agası bolsa. adamın kötüsü yoldaşına düşman . birleşenler ise hiç yorulmazlar .Yaman aytkan sözin eki aytar.Kötü araba yol bozar.Yaman arba yol buzar.

kötü oğula da mal yığma (bırakma .Yaman üşin aytaman dep. yeni gelin evde olur .Kötüde altın durmaz . yahşıdan yaman tuvar.Yaman ulga da.Yaman tamak yarlı eter.Kötüyü görmeden iyi bilinmez . ozayım dep.Yarlı yatsa öler. (atamı) geçeyim diye.Yamannıng tayagı segiz. kendi sırlarını söylüyor .Yamandı yahşı deseng. yangı kelin üyde bolar. yaman nepsi kor eter.Yamanda altın toktamas.Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- . kalayım dep. iyiden kötü doğar.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur . yahşı ulga da mal yıyma.Yanımdı almagan maraz-yanımdı.Kötüden iyi doğar.Yamandı körmey.Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz . yahşıdıng basın bilip bolmas.Kötü damak fakir eder. zengin koşarsa ölür .(İyi oğula da. kötü nefis candan eder . börki kara kazanday bolar. sırın aytadı.Yangı elek şüyde bolar.Geveze doğruyu anlatıyım derken.Yeni elek duvarda.Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas.Kötünün çubuğu sekiz. geri kalayım diye . biri tiymese biri tier.Fakir yatsa ölür.Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur .Yamannan yahşı tuvar. bay yuvırsa öler. biri değmese biri değer ..

kışın yaylaya konar .Kötü adam yardan atar.Yası yaslaskan teng tuvıl. suya dayanma . güzün türkü söyler . kısta arkannan korkar. suvga tayanma.Yazda yılannan korkkan.Yazlıktıng küni.Yaz cennet.Hareketsiz kalacağına mücadele et .. kıs kıyamet.Yazın beynini kaynatmayan.Yatkandıkın turgan er. bu dünyada yaşayayım . sözi kelisken teng.Yazın yılandan korkan. attığı yerde uyandırır . kışın kazanın kaynatmaz . yarlılıktıng küni. atıp kal.Yazda mıyın kaynatpagan. sosı duniyada üreyim . küzde yırlar.Yarı deri örtünsem de. yigit sözine berk- .Tembelin (yatanın) payını çalışan yer .Fakirin zenginliği.Yazda tentek oyga konar. kısta tentek kırga konar. kış kıyamet .Yazda tırnagan.Yaşı denk olan akran değil.Yazın çalışan.Yavga ıynanma.Yarımas yardan kulatar.Düşmana inanma.Aptal yazın düzde olur. atkan erden uyantar. sözü denk olan akran .Yatıp kalgannan. kışın ipten korkar . kısta kazanın kaynatpas.Yaz ennet. vücudunun sağlığıdır .Yartı teri yabınsam da. fakirin günü.Yaz günü.Yibek tüyinine berk.

gülenden sor .Yiğidin aslını sorma. sözün anası kulak . adı kalır . sözi ölmes.Yırtık dondan er çıkar . şölmegin yalagan tutılar.Yigitting asılınnan sorama. işini sor .Yigit ölse de. çömleğini yalayan tutulur . dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya . suv anası-bulak. suyun anası pınar. söz anası-kulak.Yol anası tırnak.Yiğit ölür.Yuvırtın aşagan kutılar.İpeğin düğümü sıkı olur.. danı kalar.Yoğurdunu yiyen kurtulur.Yiğit ölse de sözü ölmez . isinnen sora.Yigit öler. yiğit sözüne sadık olur .Yumurta tavuğa akıl öğretir . külegennen sora.Yırtık tonnan er şıgar. söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar.Yolavşı yolda kalmas.Ağlayandan sorma.Yol anası-tuyak. kötülüğe iyilik er kişinin işidir .Yumırtka tavıktı akılga üyretken. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.Yol kuvgan kaznaga yolıgar.Yolcu yolda kalmaz .Yılagannan sorama.çatar .İyiliğe iyilik her kişinin işidir.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.

Zor man avlagan iyt koyan almas. gözlərdəki yaşdır. Hasan. Səni .unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki. . İnsan sevsə belə o ilk eşq heç .ölmək deyil. Türk Kültürü 35 (413) 9.97.sevməksə artıq sevirəm . mənsiz günlərini yox sayacaqsan. Məqsəd sevgi uğrunda .Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER.sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz. -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil.. gözlətməksə artıq gözləyirəm. Nogay Atasözlerinden Örnekler.

könlümün sultanı oldun. sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz.boyu o gül üzün həmişə gülsün. könül elə bir şey ki.Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir. Çiçəklər sola bilir.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz.. yarpaqlar tökülə bilir. səni hər kəs unuda bilir . hər kəsə . Bir ömür . Çünki güllər ağlamaz . Mən ağlayıram sən ağlama.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. üzüntülərimi . gecə göy üzündə parlayan .ulduzam. unudan sevməmişdir.

səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun.özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də.unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək. dəli sevdam.Dünyan elə qaralsın ki. yaşamış olduğum ən . unutsan da. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və . Sən mənim son eşqim. gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal . duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin. məni tərk edib. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını .sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan.. səni mən əsla .xatırlayarsan . İstəyərsənsə bir kənara atarsan.həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.

Səni gözlədiyimi bil hər an.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm. can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki. . . nəfəs kimi içində.oda sənə qəlbimlə güvənməkdir.Heç bir şey səni sevmək kimi deyil . Tək bir doğru iş gördüm . Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma.yalnızsansa kölgə kimi arxanda. pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim.sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq . . uzaqdayam deyə .Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil.

Səni sevirəm deyən sözlərə deyil.olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz. Sevgilim mən də . yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə.sən bircəcik.dəyməz . Yəni hiss etmək istəyirlər. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına . güllər sənə qibtə etsin. könül sevdasız olmaz. Saxta sevgilərə gül . hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma.Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər. çünki . Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən.Dəniz dalğasız. Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən. sənin üçün ağlayan gözlərə inan . tutacağın bir əli buraxma.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm. çünki səni çox sevirəm .

Heç kim bilmirsə .gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir.Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır.bu yalnızlıqdır .gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə . əzrailin . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına . Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir.Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir.Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır . Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim.alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir.

yollar uzun.Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . könlüm yenə həmişə səninlə . Geriyə dönməsən . yaşlılıqda isə günlər uzun.Mənə səni unut dedilər unutdum. səni düşünərkən gözyaşı tökmək . aşiqi məcnun mənəm . mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da. Amma səni deyil. canımdan bir parçasan.bilmirəm .Gənclikdə günlər qısa.Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. yollar qısadır Səninlə başım dərddə.Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır.yaşana biləcək ən böyük sevincdir . Səni axtararam xəyallarımda. söküb ata .belə. nə edim bilmirəm.

İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni.sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın . mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin.yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük . Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan .biri olduğunu düşündüyünüz andır . Burax səni mənim . sənin məni .Dost istəyərsənsə Allah yetər. Mənim səni.bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən. bir .Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə..

çünki . Əsla baxma geriyə krallar öndə . Amma məni. sevdim.var ikən söylə necə ölüm . Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər.mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. yağmurun olub yanağına necə düşüm. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər. daha sonrada istəyərsənsə məni.gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni . Yaradandan başqasına baş .öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim. küləyin olub sənə necə əsim. Səni öpməmi istəmişdin öpdüm.əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. içimdə sən .Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim.

üçün sevdim . sevərsənsə xəyanət etmə.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan.Əsla sevmə. yaşamaq üçün sevmək. Səssizlik ölüm demək. Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir . Demək ki. .Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək. Ürəkli olan insan özünü biləndir. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin .Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . Yaşayarkən ölmək. sevmək .sevirəm desəm inan.Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir.Fədakar olan insan könüldən sevəndir. xəyanət edəni əsla əfv etmə . Sənə səni ölüm qədər . səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək.

tutunacaq arxamsan. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil..gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. qiymətini bilənə ver .unutmaram unutmasan. sevilmək gözəldir .deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə. qəlbim səninlədir içimdə deyil.olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil. Unutma . Aşiq olmaq gözəl şey. səni sevirəm əlimdə .Gülü gülənə ver. Qəlbi sevənə ver. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə . günəş gün üçün. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan. sən mənim üçün. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. Yaşamaq nəyə yarar yanımda .Ay gecə üçün. mən isə yalnızam səninlə deyil.

sevgini sən sandım.mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə.görürəm. hər ağac bir kök . dərin . Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . həyatı bir yol sandım. Sözlərə baxıram adın yox.İndi yağmur isladır ümidlərimi. amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. Sənə baxıram özümü . hər şəfəqdə doğsun deyə.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox. Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı.bir yuxudan oyandım. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə. hər məzar bir ölü. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa. Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . hər röya bir yuxu. Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım. adını canım qoydum sən öldüyündə .tapar.

qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. Mən səni sevirəm. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. Əllərdən əllərə atsan da olar. hər ürək !saxlaya bilməz.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. şəklini öpdüyüm gündür. səndən uzaqda səni düşünürəm. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm.gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. şirinsən. Mələkmi. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . Hər şeyi unudar da. birdənəsən. Sevirsən deyə qorxursan. sevgi yox artıq. Sənsizəm. Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən. çünki .səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. nəsən. amma mən yenə də səninləyəm. şeytanmı bilmirəm ki. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . böyükdür ümidlərim.

bilmirəm.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. bəlkə də sevinəcəksən. Titrəyir əllərim. əllərini tuta . Bəlkə üzüləcəksən. sevilən bir o qədər nankor olar. Gün gələr sevgilim mənə . Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. Bir gün özümü öldürəcəm.dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki. mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm . Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan. Amma ."sən nə deyirsən de. Elə bağlanmışam ki sənə. üzünə baxa bilmirəm. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə.olduğu öyrədilmədi. səsini eşitmədiyim. Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . saçına dəymədiyim.

ayrılıq biçərmi. ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. Məndə sən bitmədikcə. bağışla . Yox narahat edən sevgimdirsə. ?sən məni sevmə gülüm. uşaq deyiləm ağlamaram. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. gəlməzsənsə məhv . sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. xatırla. məndə mən ölmədikcə . mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş. yenə axşam olur. yıxılaram.Sevmə məni. Sözlərim səni narahat edirsə. kədərliyəm.sənə olan bu sevgim bitməz .olaram. bir daha açmaram. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən. Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz.Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram. Əgər bir gün məni tərk !etsən. susaram bir daha danışmaram. Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram.ona heç nə edə bilmərəm .

nə sevginə bəd duam.sevməyə əminim var . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz. Göz . düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. nə sənə kinim var. Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz. .Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım . Nə qədər günəş hər gecə ayın .Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut.yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum. onsuz yaşayamayacağın biriylə ol. Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da. səni məhşərə qədər .nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da.

Xatirənə dağlar diz çöksün. !Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. Sən mənim tək sevdiyimsən. baxışlar vardır insanı ağladan.tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. sevib ayrılmaqdır.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. ayrılıq. əsla unudulmayan. səndə . ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram.bilirəm ki. sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm. acı çəkməkdən. İnsanlar vardır ki. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən . sənin . Sən əsla !bilmə. Sən əsla əyilmə. amma yenə . hüzn nədir. sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil. Qorxum ölmək deyil.

Hər şeyi sildim. bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və . dəli bir yağış. düşünün ki. lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir .Dost uğrunda ölmək asandır. sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar. ya da parlaq bir ulduz vardır .bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki. yeni bir həyat üçün.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş. pis gün qapını . olmaq istədiyiniz insanla olun. getmək istədiyiniz hər yerə gedin.Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın .

sevirsənsə bunu bildir. mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə. sözləri anladır. bir də sevgi . şerlərimiz həyatımızı anladır. sözlər də var ki.Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə. Bu günki yaşam . incitdinsə bağışlanma dilə. incidinsə bağışla.çox qısa Gözlər vardır ki. mən səni qəlbimdə sevdim daim . gözlədiklərini get tap. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında . itirdiklərini axtar. gözləri anladır. Dəniz ?fənərim olarmısan . sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. sev səni sevəni dağdakı .çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla.olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə.orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni.

gülüm deyərdin.təbəssüm dodaqların. .söyləmə. Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. bunları mənə deyən . çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm .Sən mənə canım deyərdin. Dünyan mən idim sonun mən idim.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin. "Keçib. Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. gedib və . sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi. ümid gözləyənlərin. hüzn ellərin. hər gecə yollarımı gözləyərdin. xəyal çarəsizlərin. hər şeyin mən idim. yağış küçələrin."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr. Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr.

yaşların içinə axsın !Sanma ki.olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun.Ağaclara yazdım adını. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . yağış olub axdılar. həsrətimi. küləklərlə yolladım sevgimi. səninlə başladım səninlə bitəcək . Qırmızılar sənin. Ağlamaq istə fəqət göz . Bu . ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. yandırdılar. əllərin əllərimdə.unutsan qırmızı güllər solsun. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim.dəfə qəlbimə yazıram. adını bir başqası siləcək. Sən məni . göy üzünə yazdım. sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə. ağlar mənim olsun. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı.

sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. Ürəyimi geriyə ver . kimsəyə güvənmə.qaranlıq dünyayam. suyumu ver. gözlərinə .bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla. kimsəni sevmə.Mən səni unutmaq üçün sevmədim. Sən (S)əni sevən. Ver işığımı. Ovcuna bir yarpaq düşərsə.Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et. əllərimdir onu əsla buraxma . o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma. sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Gözlərin ulduzlara dikilərsə. Sənsiz sanki .Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar. Sən (S)ənə güvənən. Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və .baxdığımı unutma.

O qədər şiddətlidir . Əllərimi bərk tut heç ayrılma. Qaranlığa bax üzümü görəcəksən. çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. ağlamağa alışmaq çətin. Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla. Gülüşü unutmaq deyil. gözlərimə baxaraq anla necə . dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər . Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər..görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa.göy üzündəki ulduzlar qədər. . ölməkdə deyil.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə. Yaşamaq deyil. həsrətini daşımaq çətin. Sənə ruhumu yollayıram bir .aşiqəm sənə. içindəki məni duyacaqsan.azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm. gözləyib .ki.

gözlə gülüm. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. Əlbəttə qovuşarıq. nə olursa .adını yazdım.dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr. Bil ki.qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən. .sevdiyimsən . dalıb gedən gözlərimsən. 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 .olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir . Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara . həsrətin zülm. Mən yolumu seçdim: Ya sən.qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. Hansı yoldan keçirsən keç. Tək sənə !aiddir bu könlüm. Mənim bir dənəm.

Səni . gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini . Səni unudana yazıqlar olsun .Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma. Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi. Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma.dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi . Nə istiliyini yetir nə . Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni.Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki. onu incitmələrinə əsla izin vermə. Sadəcə mənim ol. sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki.

Bir gün təqib etdim bitdiyi . görmədən . amma hər zaman .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. günəşin işığında.Sən = Heçnəyik. bəzən yuxumdasan. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan.Həyatda elə anlar vardır ki. bəzən yanımda. o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum . yağışın damlasındasan.xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. Mən . bir qadını .sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var. Mənim anlarımda sən idin. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil. selin coşqusunda.fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik.

Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm . Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. hamının sevə .bilməyəcəyi qədər özəlsən .Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . Əldən əllərə atsan da olar.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir. mən səni sevirəm. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. son sözüm səni sevirəm .kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim. Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. İnsanı onun kimi yıxan. şirinsən. onun .olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq. bircəciyimsən.nəsən. Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən. sən sevməsən də olar Zənn etmə ki.

"Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.var .düşündüyümü xatırlamıram. yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri . səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox.Sevmək "səni sevirəm" demək deyil. sadə insanların əsl sevgisi ilə .Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. amma mənim qəlbimdə bir səma var . Neçə dəfə .sevirəm . qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla .sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur.Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.

olsun . Nə oldu? Soruşdum. Sənə olan .Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni .məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün.Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma. sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün .dedi Həyatda elə birini sev ki. al məni qəlbin canıma məzar .qoparardım . razıyam gülüm. Çünki. öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim. Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz . Tez qayıtdı.çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm.

Doğan hər günəş. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. gözlərim sənə baxdıqca bezəcək. nə də basdırılar Zənn etmə ki.Həyatda tək ümidin gülmək olsun. Bağlansa gözlərim həyata inan ki. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun. Unutma.sevgim nə ölər. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. xoşbəxtliyinə başlanğıc . amma .olsun əsən hər külək. son sözüm səni sevirəm . Mənim sənə olan . tikanları əllərinə batmasın. Ölən bir dəfə basdırılar.məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr.olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək . sənə olan məhəbbətimi anlatsın . Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. dərdlərini yusun. sevən bir dəfə ölər.

verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə. sən mən olaydın. bil ki.Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki. Necə istəyirsən . Amma səni sənə . Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss . Kaş ki. o sənin üçün yanan .Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən. yetər ki mənə səni sevirəm söylə . mən sən olaydım.elə et.edəydin.mənim qəlbimdir Kaş ki. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim. xoşbəxtlik də səni qısqansın ..

Nə olar Allahım sevənləri . . Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən.tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman .qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Sevgisiz həyat boşdur.ölmüşəm . səni iki nəfər sevirsə.də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən.Həyat sevgi ilə xoşdur. Səni üç nəfər sevirsə. bir qəlb düşün sevgisiz. Səni heç kim sevmirsə. Bir bədən düşün qəlbsiz. ən çox sevəni mənəm.sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. qəlbimdə səni . ciyərimdə qum. bil ki. bir . Böyrəyimdə daş. birinci sevən mənəm.

deyirsən Səni dünən sevmədim. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan. Necə ki. külək şamı . bu günlər də . çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. Kimsənin könlünü . içində səni görərlər deyə.söndürür. dünənlər bitdi.Kimsəyə könlümü vermədim. Səni sabah sevəcəyəm.Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı. Səni bu gün də sevmirəm. böyükləri isə artırar.bitəcək. atəşi alovlandırar . Qorxuram sevgilim. . çünki sən məni də sevdiyini .ikincisində isə sən . Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan.almadım. içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib. çünki birincisində mən varam.

Səni sevdim-sənsən deyə. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . əgər bu . Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə.məni özünə. yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm.Həyatda üç şeyi sevdim: Səni. içində sən olduğun üçün sevirəm . baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır. Halbuki. ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam . Sancıldı gözlərim gözlərinə. Aşiq olduğumu zənn etdi .Bir gün günəş doğmağı. nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm.sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa .Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil.tarix səhvdir desələr. qəlbimi və ümid etməyi.

amma çox dərinə getmə çünki .aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu .Onlar bilmirlər ki. amma əsil dəli onlardır. əgər narahat edən .Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram.sevgimdisə. səni hər kəs sevir amma . çəkici və gözəlsən amma . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. ürəyim qana bulansın.mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə. .orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici.ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir. xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil.

birini də mənim üçün seç.Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç.bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində . güllərin ən gözəli sən. Çiçəklərdən gülü güllərdən .səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın. elə birini sev ki. heç zaman unutmasın. Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış . . parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül.dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan. Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin . . Sevgilim heç . yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim.sev amma mövsümlük olmasın.yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə.

aynaya bax və səni tanıdıqları . . səni ölüncəyə qədər .Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə.sevəcəyəm . Hər biri göydə idi. Hər biri parlayırdı. səninlə tanış olandan sonra .amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım.başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin . səni hər gün.üçün Allaha şükr edənləri düşün. çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər.Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. gülü soluncaya qədər.Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı .

tutmağa çalış.düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. o olmadan onu . gözümdəki tək yaş. quş uçmaq. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc. Sən suya yazı yazmağı bacardın. həyatımdakı tək həsrət. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən. Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . dilimdəki tək dua. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir.üçünəm. Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. yerə düşən yağışın hər damlasını . Mən səni sevirəm .batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq.Onun dərdlərini paylaşıb. indi günəşin .

. Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim.... mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla .qoxulamaqsa ölüm. iç amma sərxoş olma.Ürəyimdən ürəyinə yollar var.. Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM . Sənə bir gül vərəcəm. sev amma incitmə . Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm.yanaqlarından süzülüb. . sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. qoxula !amma soldurma. Gözlərindən doğub.. Gülüm səni . Sənin üstündən gül qoxulamaram.. dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən.... Sənə qəlbimi verəcəyəm.Güllər içində keçsə də ömrüm.

qədəhimdəki içkim idin. yaşayıram. çünki səninləyəm . sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. çünki yaşayıram. fəth edilməsi çətin. siqaranı buraxdım. yatmağı buraxdım. Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . çünki hiss !edirəm. içkini buraxdım.Kaş ki. balıq olardım . əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin.Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş. çünki sevirəm. sevəcəksən mənim kimi amma . hiss edirəm. Yazıram. sənsiz . yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz.buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. sevirəm. sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz.yenilmiş .Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim.yaşanmıram. Baxdım. sənin kimi ola bilsəm. gecələri röyamda idin.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Acı patlıcanı kırağı çalmaz .düşüncelerden doğmuştur . səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş.Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm. genel bir kural . doğruluğu onaylanmış.Acı acıya . bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir.Açtırma kutuyu.Acele giden ecele gider . səni bir ömür boyu bitirmək deyil.Acele işe.Açık yaraya kurt düşmez .Acıkmış kudurmuştan beterdir .Acıkan doymam. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki.Ağlarsa anam ağlar.Aç ayı oynamaz . şeytan karışır .Röyaların ən gözəlini görürkən. ən məsum anında belə kimsə .su sancıya .susayan kanmam sanır . söyletme kötüyü .ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri. gerisi yalan ağlar . Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan .

Ayağını yorganına göre uzat . gülene hayır etmez .Altının kıymetini sarraf bilir .Az veren candan çok veren maldan verir .Bekâra karı boşamak kolay gelir .Aş sabahın iş sabahın .Başa gelen çekilir . bakmazsan dağ olur .Akacak kan damarda durmaz .Alışmış kudurmuştan beterdir .Belâ geliyorum demez .Aslan yattığı yerden belli olur .Besle kargayı oysun gözünü .Ateş düştüğü yeri yakar .Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur ..Ahmak misafir.Balık baştan kokar .Bedava sirke baldan tatlıdır .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar . Bağdat gibi diyar olmaz .Ağlayanın malı.Akıl akıldan üstündür .Aşağı tükürsen sakal.Akıl yaşta değil baştadır . yukarı tükürsen bıyık .Ana gibi yâr. ev sahibini ağırlar .Başa gelmeyince bilinmez .Bal döksen yalanır .Bakarsan bağ olur.

Bir elin nesi var. bende akıllıya muhtacım . canı çıksın . iki elin sesi var .Can çıkar huy çıkmaz .Garip kuşun yuvasını Allah yapar .El deliye. çoban armağanı .Deme dostuna.Dereyi görmeden paçayı sıvama .Bir adamın adı çıkacağına..Çivi çıkar ama yeri kalır .Çok bilen çok yanılır . güç olmasın .Borcun iyisi vermek.Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez . der dostuna . derdin iyisi ölmektir .Borcun iyisi vermek. büyük söz söyleme .Ev alma komşu al Geç olsun. derdin iyisi ölmektir .Çam sakızı.El elin eşeğini türkü çağırarak arar .Beterin beteri vardır .Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .Esirgenen göze çöp batar .Damlaya damlaya göl olur .Görünen dağın uzağı olmaz .Fazla mal göz çıkarmaz .Büyük lokma ye.Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur .

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur . eceli gelen ölür .Hasta yatan değil.İt ite buyurur. kız halaya çeker .Son pişmanlık fayda vermez .Oğlan dayıya.Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş . gelinim sen anla .Parayı veren düdüğü çalar .Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Sona kalan dona kalır .Sinek küçük ama.Gülü seven dikenine katlanır .Her koyun kendi bacağından asılır .İş olacağına varır .Gülme komşuna gelir başına .Misafir misafiri sevmez. kurttan korkmaz .İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Kaza geliyorum demez .Misafir umduğunu değil.Kendi düşen ağlamaz . mide bulandırır .Kızım sana diyorum.. bulduğunu yer .Ölmüş eşek.Para parayı çeker .ev sahibi hiç birini sevmez .Sakla samanı gelir zamanı .

• . züğürdün çenesini yorar . • geri almaz. • Ac it furun yıkar. • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. Adsız kişi tanrıdan qorxar. cani çıxsa eydir.Ummadığın taş baş yarar . • adından qorxar. • Ac işletme.Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır . • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari. toxi terpetme.Üşenenin oğlu.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür..Yuvayı yapan dişi kuştur .Zenginin malı. düşman uyumaz . • Adam adi ile tanınur.Yolcu yolunda gerek .Zararın neresinden dönersen kârdır .Üzümünü ye bağını sorma .Yola giden yorulmaz .Yarası olan gocunur . kızı olmamış . • bezemez. • Ağac dibinden su içer. adam adi bezer. • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca. • düşmeni – köti dili.Tok ağırlaması güçtür . • Ağ axça qara gün içindür.Su uyur. gönül alma . • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur.Sütten ağzı yanan.Yiğidi öldür hakkını yeme .Yarım elma. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. bir de köti qarisi. yoğurdu üfleyerek yer .

yıxılanda baltalı da. • Ana kimi yar olmaz. • asılsıza düşürtmesin. sat qapide. • xidmetçinin cani. • tanasıni al. işin Ağzının aşi degül. axılsız eşitduğini söyler. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. • Ağla. • Araya giren – belaya girer. • memeleri duva edermiş. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. • Ağantn vari geder. el ögse al da qaç. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. baltasız da başının tüni keser. • qaynar. • . • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. yoxsa bene can qoymaz. Yoxari Aş ol. • Ağlamayana meme yoxdur. • Aşaği tüfürürsen – saxal. • Anasına bax-qızıni al. • Ağzımın tadı tuz. heppisinde ucuz. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. • Al qapide. qırağına bax-bezini al. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. • • Allahdan buyrax. bin bir de derman. • Allah Alan vurdi. veten kimi dövlet var. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. keş ol. yat qapide. • kamğayi yel qaldırmaz. bal kokmaz. satan yanğıldi. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. qulum. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. • Asıl azmaz. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. ağzıma quyrux. • Ağır qazan gec qaynar. • terif istemez. • • Arasan-bulursun. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. • yoxsa. Asılsızdan kerem gelmez. derdin yitsin. ya baş. • Ana qızına taxt vermiş. • Ağzan sığari lukmayi al. vericiyim. axıldan ceyizin olsun. Amanata xeyanet olmaz. Ağır Ağılli gördüğuni. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. • Arkadan vuran namerddir. • vermiş. • Ara sözü ev yıxar. • Allah bin dert vermiş. xoşun işine qarışma.

başla geden gelmez. Ayağıma yer edem. • Axiretde qomşi hexi sorulur. • Ayaxla geden gelür. deli bacayi aşdi. hep bir hesap. deli dostdan qorx. • Axar su geder. • baxmaz. • Atılan ox geri dönmez. • edende buyuxlari amin diyarmiş. • Az idi arux-urux. • Baltada var ise. • olmasaydi. • olur. • kisem. • • Ay variken. nasibli yiyer. • bazannda eşşek satılmaz. • bir namaz anide şeytan qoymaz. • Aşığa sinek sesi saz gelür. • At olmayan yerde eşek de atdur. sapi ağac barmaği uzun degil. dertli söylegen. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. • Ata dost kimi bax. sapda da var. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. babalux etmax çetindür. benim Axılli düşmen. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. • Avi meşeden küsmüş. oğul da oğul olur. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. namaz qılar. • Axılli düşmenden qorxma. on beş güni aydınluxdur. qalmaz. • qarın. • baba olsa. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler.tüfürürsen – buyux. biri de geldi tabani cırux. • Azan quşun ömri az olur. yigitde burun. Atın ölümü teki arpadan olsun. • nadan dostdan yaxşıdür. • qorxan meşeya getmez. • ne edem. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. • olur.. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. düşmen kimi bin. • yerine eşek bağlama. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. • Baluğun emri sudan . İşı yox. minnetsiz yesem. yıldızlara ne minnet. • qassad. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. borc çürümez. oroc tutar. • var? • Babamın evi uzax olsa. • karışmaz.

• olmaz. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. • boğulem. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. bire bin söyle. iki ayax ben gelem.çıxanacandur. • olur. • qara. • . • Bir köçmax – yüz talanmax. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. • qezayi qurtarur. • Bire yeten ikiye da yeter. “nerden buldun” diyarlar. böyük suda Bögünün yarıni var. • olanda biri su olsun gerek. • geyen tez açmur. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • Bir ayax sen gel. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. • Bar veren ağaci kesmezler. • Bayaza bayaz diyarlar. • çıxmaz. • Boşluğun belasından söz çox olur. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. • Bir bilenden qorx. tezek yığmaya. bir de bilmezden. • Bir bişi – qırx kişi. • et. • yumurta. bir al. • Beglere inanma. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. • dükan açılmaz. “xeyirli olsun” diyarlar. yoxsul geyse. oni de dürte-dürte. qaranın dadi var. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. • qaftan geyse. • dünyayi yakamaz. • Bin gör. • Beg deduğun ne. • Bize de bir gün toğar. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. qaraya Bazısi arar – bulamaz. Bayazın adı var. • getir. • baltaya sap ol. Gelin getdi Boğulsam da. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. it de qesep olurdi. • bazısi bulur – yiyamaz. suya tayanma. • Bitmez iş olmaz.

• Çıxmiyan canda ümüd var. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. bağda tutdan olma. • Çox ögülen çürük çıxar. Çaliden aldi. tana merek qurtarur. • Çürük taxta mux götürmez. biri qısadur diyar. • Dadli-dadli söyliyer. medreseden de. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. • derdi olur. • Buğda – etmegin yoxise. • bir soxaxdayım. çağrılmiyan yere ayax basma.yarınin bir xoş güni vardur. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. • eder. • söker. böyük söyleme. yüzüne sıçrar. • quyruğuni kesme. • Çocux teregi. tatli dilin olsun. boynuni uzadur. • Çuvalduza yumrux vurmazlar. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. çamura basdi. boyun görünmez. • Çeken öküze vururlar. • Çoxi gören aza qayil deyil. • Böyük luxma çeyne. Çemberin çek-çuki gendine qalur. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. • soyulmaz. • Bulutdan nem qapiyer. • azdan da olur. • yiyar. • enilmez. Degirmana su nerden axduğun ögren. • . aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. • Çamura taş atma. • Ceyulluxda daş daşi. • yığsan. • Daveye bürc lazım olsa. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. selin ögüni keser. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. • ortadakına deger. • suda boy verme. • Degirmana giren çaqqal. biri uzun. • dirgana dözsün gerek. • söyliyen çok yanulur. • • Çağrılan yerden qalma. qocalanda qur qazan. • bereket olmaz. • mindersiz qalur. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. • Çingeney altun qefese qoymiş. • qalmaz. qocaluxda titremezsin. qocalanda ye aşi. • el demişdürler.

• Derdin derd bilene söyle. • Derd adama selinen girer. • Dertli gezsen tez ölürsün. derdli söylegen. derdli gülmez. • Deli demiş. yeddide bir başi xocaya. • Derin bulax bulanmaz. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. • Deyilen söz geri gelmez. • var. • Dünden söyleme. • Dünyaya ümidinen yemişler. • görünce degenegini saxlar. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. • Dost arasi pak gerek. • Derd bulmax qolay. yitirmax çetindür. • Demür nemden. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. • düşmenimiz kor olsun. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • mindersiz oturur. tapanda – qori. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. • düşmen güldürüb. • Dilen güc verme. • yansa. bir xorum oti yanmaz. • Devetsiz geden xurmay seçmez. • Dögme kirase qapisini. insan qemden çürür. bize de bir . başarı çıxar. • güc ver. • sevgiler. göyde toy var. elinden gelmiyen işe tolaşma. • olur. • Delinin etiğuni haxilli etmez. Derd var geler köçer. haxilli de inanmiş. saxalimi yoliyer. Dizimde oturiyer. qar olur. • ararlar. misxalinen çıxar. • Deveden böyük fil var. • Demüri sicax-sicax dögerler. • Deseler ki. • Deli ağlamaz. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun.Degirmançi ac qalmaz. • dögerler senin qapini. • uyan deli olur. • Dünya yalan dünyadur. Dost başa baxar. • Dermene inanma. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. döşi xocaya. • Derdi çeken bülür. elen zor ver. bögünden söyle. • Dostun yoxsa – ara. • düşmen ayağa. • Dost yolunda tufan olur. • Deniz olub taşma. işen Dilin gemügi yoxdur. beşi de qara. • beş günlüxdür. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. dermansız da qalma. • Derd var deler keçer. • Dost daşi keti deger. • Dilen zor verme.

• Enemeduğun yere çıxma. &quot. çubux meşenin. • El sözüne uyan evini tez yıxır. gene eşegdür. • Edecağından söyleme. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • gözi terezidir. Esgi yırtılmasa. • El ağzi – çuval ağzi. • El atına binen tez ener. eski dost düşman olmaz. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • Elinen gelen derd dügündür. • tezesi olmaz. • Eşegin cani yansa. • keskün. • sen de keç. • Düşman ocax başında.hoş&quot. • Eliaçığa allah kendi yetürür. • El atduği taş uzax geder. adami bir qaşux suyinen boğar. • Düşmen etek altından çıxar. • qoy. ati Eşek ne bülür. xurma ne Etinen dımax arasına girme. yazıx sene tikan derler. • tezesi olmaz. • Eşege atlas-çul vursan. • Ele uyan evsiz qalar. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. eksi düşmandan dost. • Enişden gene yoxuş eydur. • egri hep düzluxdan söyler. • gelse. • ağzınnan quş tutulmaz. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. su gölden. • qalxarken ayıblanır. • El için ağlayan gözden olur. • Eski düşman dost olmaz. sonra peşman olmaz kişi. • Düz söz baş keser. • de dönüb yüzi. • Esgi şehere teze nırx qoyma. el El El eliynen tikan yolma. • de keçer. • yaxasıni – bit. • . etdiğunden xeber ver. • gelmez. • Eşegin ölümi ite dügündür. • satdım. • yiyar. • El eli yıxar. • El ağzi faldur.gün toğar. • Elinen açılani dişinen açma. • Ereb toyunca yiyar. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • Emür paşanın. Eringenden gene axsax eydür. • Etmek elden. • Et gömüksüz olmaz. demekden qurtuldum. • tadur. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur.

endürür şahı. • Ev sözsüz olmaz. • baxma. alanda qomşi al.etmekçiye büşürtür. • Göke direk yox. • Gelin inek sağamaz. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. • Ev tanasından öküz olmaz. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. • Gökde yıldız ararkon. Gezeğan gelinnen. • Gelin oldun. • Eylik et ki. • kötisi. Fuxaranın gozi tox olur. havli Gelinin eyisi olmaz. Gelen gedene rehmet oxudur. fuxara olmaz. öküze biçax vurulmaz. • on bir dediler. qalur Gelen gedeni aratır. birini de artuq ver. • Geder bağlar qorasi. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. yerdeki çuxuri görmir. • canım ondan da eziz. bir da sabur et dediler. • Evdeki bazar çarşide keçmez. degirman tozsuz. • yerinde su eskik olmaz. kötisi rezil. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. • Gökden on iki alma düşdi. sen get aşinen. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • Eyi evlad babayi vezir eder. bir az de aşağilere bax. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. • yüzler qarasi. • Ev alma. kövünden çıxan köv qeder. • Fağırın ahi. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. dilin çek. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • Ey söz demür qapiler açar. • güc olsun. • uzax tolan. eylik göresin. • Ev üstüne ev olmaz. • eylük olsa. • gülmez. • Fite uyanın evi yıxılur. • . qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. gedende “ağam”. sefasını eller. • Gendi gözel yox. qelbi gözel olsun. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. • quzi. • • Gedeni tutmax olmaz. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Evde bülbül. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. tez yüyürtdüm. • Gelende “paşam”. • Gec buldum. güleyen golse daşinen. • Gec olsun. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür.

• Günleri sayduxca uzanur. • Her esen yele uyma. • Gul tikansız olmaz. • Gözel Göyduği ipek. • bir çomağinen sürmezler. • böyükluğunda. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer.Gördüğün qoyub. • aşi tez bişer. • Veteni ezizdür. • Işi yari-buçuk görme. samanlux da saraydur. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. • Görmemişe Gören göze kül sepme. • Hem suçli. • gelen. • bir taxıl. • Gözi ancaq toprax toyurur. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. • Hekim kımdür? – başa keçen. • Gören göz yol aramaz. her başdan bir axıl. • qelbe söz. • Gördün deli. • . savul geri. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. yeduği kepek. vayinen geder. • Gövül omduğu yerden küser. • Gözel sevmeye töbe olmaz. deli söylediğuni bilmez. hem Her taraxda bezi var. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. • üzi. eşitduğan inanma. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. • kendi babmi bulur. • Her xeberi çocuxdan al. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. • tik qaşux. • xanımidür. • Her işi qurtardide. • Hacdan gelen ben.dögül. • Hax batil olmaz. • Hayinen gelen. huyunen geder. hem gücli. • Her qari kendi evinin hem quli. burnun dişle. • Her yerin kendi adeti var. Gözünde yaşi var. tasinda Güne göre kürkün gey. • gir. savux suya Hersin çıxıyer. • qaralur. • Gözele göz deger. • Gövül ferman dinlemaz. • ömürden gediyer. • • Haxılli büduğim söylemez. xeber veren sen. • gösterme. • Hers gelür. görmemişden eskük etme. • aşi yok. göz qaralür. • Iştiyanın bir yuzi yara.

• İnek almaz. cüt olur. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. • İt qışi çıxarur. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. • Kimi bildisem haci. • İlk vuran oxçudur. • Kefenin cefı olmaz./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. kendinden bulur. bize de düşer. saman teper postan. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • İlk baxtım – altun baxtım. • Kediye neynir ismarlamazlar. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • İşliyanda çoxinen işle. qabuğuni begenmiyer. • qocalsa da. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • Komşuda pişer. • İnsan insanan yük olmaz. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. • Kor odur ki. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. buyuxdan saxal iyidir. • İnanma dostan. • ölür de sahabi çıxar. orucdur deyer. • • Kişi olan sözünde durur. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. tana sevmez. • Kor degenegini bir kere yitürür.olmaz. yürek qocalmaz. • Köç-küçe tayandi. yiyanda azinen ye. • İnsan ne bulsa. qırğın yeni . • Karibe bir salam bin altuna deger. quzunun sesi avluda duyulsun. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • Kamil ögren – it dili olsun. • Kesilen baş yerine gelmez. • seslesen oni eşidürsün. • Kedi cigere yetişmezse. Koç nereden olur-olsun. • tutulur. • İnek öldi xab kesildi. • İt ile çuvala girilmez. allahı vardur. • ağlamaz. • Karibin boyni bükük olur. • Karyıli – varyıli. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. • günlerin harmanini sovurma. boynundan çıxdi xaçi. • İnsan sözünden. • düşe. amma derisi ne çekir. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. • Karibin kimsesi yox.

at bulmamış. at bulmuş meydan bulmamış. • Mermer – ey daşdan. ev üstüne ev olmaz. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • yeri. dönmez geri. • Namusi altuna degişmezler. • adama hem dostdur. hem düşmendür. • Külden tepe olmaz. • Oğlan evlenür. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. etduğuni etme. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • Küçükler suç işler. • Mollanın deduğuni de. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. • Küçük kövün böyük ağasi. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. Qız olan yerde igne . • Ne ver. • ver. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • Meyvali Meydan bulmuş. Laf kiseye gırmez. • Köti it ne yiyar. • bilsen de. oranın arabasına binersin. • ağaca daş atan çox olur. • düşmez. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. oğli yoxsa da. ne de peşine get. • şarvara yamax. ne yavaş ol basıl. ne başxasına yedürür. • Misefir üç günluxdur. • böyükler bağışlar. • daş baş yarar. gene bir bilmişden sor. ne de peşine get. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. • Köti söz sahabınındür. eylik – iki başdan. Meyxaneçiden şahid iştediler. • Köv üstüne köv olur. • Lafla peynir gemısi yürümez. • oldum sanur. • Namus geder. • umduğundan küser. • Mal senin. • qulax ardi et. babasi gerek. • olmaz. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. • Köti adamnan dert eskük olmaz. • olmasa eyin qedri bilinmez. • Ne çabux ol asıl. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. • Nesibe zaval yoxdur.oyandı. qız doğurdum-soydi beni. • ayax-ayax çıxarlar. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. serxoşi gösterdi. • Nere gedirsin. meslehet senin.

• qarasi etmez. • Ölum ile öc alınmaz. • gözünde yaş olmaz. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • Qeribin dosti olmaz. Qalan işe qar yağar. • Peynil-etmek yemesen. allahi vardur. • muma. sırıt. • . • papaği olmaz. • Ölüye ağlamaz. • Qanliden uzax goz. Delisi olan her gün ağlar. Paran yoxdur. imam evinde aş olmaz. • olmaz. • can qurtatur. • komşim oldi. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • eder. • Ölünün yüzi serindür. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. avi de Öküzi buynuzundan. • Önde geden yorulur. • Qazan qarasi geder. • o qeder biliyer. everdim – elin oldi. • çare var. adam yüzli qariden elheze. • etme. • olan bir gün ağlar. paşanın cani çıxmiş. • Oğlum oldi – gülüm oldi. vay qalanın halına. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. diriye gülmez. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. • yiyansan. • Ovçi ne qeder biliyerse. • Qeribin kimsesi yox. • allah kerimdür. • Paran vardur. • Papaği keçi derisinden. • insani sözünden tutarlar. • soyulur. • Qelemin ucunda qılınc güci var. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. • Qapiye geleni qataxlamazlar. xeberi yok gerisinden. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. sapinen göz çıxarma. arxada qalan soyulur. sonuna bax. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. bayılmaya da razı olasın. • yerde acluğun bildürme.gizlenmez. çerşi-bazar senindür. • deyilmez. ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. kimse demez ki.

axırda da tokmük vurdi tağıldım. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. sağıldım. • qara cocux. • Qurban olem tipiye (küleye). • Qılınc qınini kesmez. • sürtme. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez.duz yükü. • ulaşur. saymiyanin Seadet qapiden girende. • dunqur. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • torbaynan at bir kere tutulur. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. şalvarı başxasında. • Sabax naxıra. • Quri selemi yel alur. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan.Qeza gelende geliyerim demir. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • Sağı soldan baxıb söyle. • dögmiyan dizini döger. • sultani. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. • soyamamış. kor tutduğuni buraxmaz. • Qız sabahi-qala sahabi. • Sadağa veren eller derd görmez. • Sağıldım. • iştemez. • gün tövbekar. • gizlenmez. • Qutli gün toğuşundan bellidür. • eylanmaz. • Saymaduğun taş. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • qırğına düşdüx. • davxılçiye köçer. • Sanat altın – bilerzikdür. • yükü. ya halvaçıya. • göze çöp düşer. • Quduzun ömri qırx gündür. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. yeddi toy. • Sağır eşitduğini. axşam axora. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. Sakın. • Qızi kendi – kendine qoysan. • Sabax qismetini kimseye verme. • Sabonnadux suya qoydux. yeddi bayramda söylerler. ne zerer. • misliman olmaz. yarar baş. • . gendi getürdi qapiye. • Qızın qövli bende. • Quri qaşıx ağız yırtar. oğlan evinde xeber yox. • yaşasın.

• elden sorarlar. qulax iki. eller biliyer bin iki. • icin. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • . soyuni yütüren Söz bir. işe gelende xasta. • iki. • bulandurmaynan balux tutulmaz. • boydadur. • enen hürise. • geder. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. • Tilki tilkiye diyar. bu da geldi üstehıx. • Sen biliyen bir-iki. • Sivri başda axıl durmaz. aş bütürür. çuxuri bulur. • Suya düşse quri çıxan oğuldur.sefalet bacadan çıxar. • dequl. • Tava delux. • Sevenin gözi kor olur. söyledene bax. • Tatli suyi kim içmez. tas delux. • olmayan sufrada yüzi olmaz. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. • oynama. • Söz var. • iki. • Sözin Su Su Söze gelende usta. söz var delür geder. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. söz var el için. • vermez. Sev seni seveni. qum qalur. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. yürek bulandurur. meydan bize qaldi. söz var. • soysuzdur. merd ol. • Söz var ev için. tilki de dönüb quyruğuna. • Söz bir. • düzüni cocux diyar. • Su geder. • qarise. • Sert olma. sinek Bağdaddan gelib qonar. • Şeytan getdi. eller biliyer bin-iki. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. • Sözi yerinde söyle. • Senetine kim xor baxar. • Sükut atın tekmügi böyük olur. • Seni senden sormazlar. • qederdür. • Sene ton çıxsa. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. • geder. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. • Soylu soyuni yuturmez. bene de yelek. • Su kimi ömrin olsun. söz var el için. baş yütürür. • çıxar. iki dişli Sevme seni sevmiyani. • Söz sözün küsküsidür. boynuna torba taxar.

qulaği ne böyük. • Veten hesreti çekdim. • Türk geden yere bereket gedir. her kişiyi toğri sanar. • dostluği pozmaz. • Veten-veten deyip sızladi yürek. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • Toydan sonra nağara. imana geldim. orgen Ununi elemiş.ne işi var? • tolaşmaz. • Türk zoppasi görmemiş. kepegi qaçiyerdi. • geldin Bayram ağa. • getme-canım çıxar. • axli bende olsa. • Türk sögduxca qızar. • Xalq gözi terezidir. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. cesedime can geldi. • Türk şerlünin qulidür. • Xasta. • Tovşan ne küçük. yaxın gelme-qoxun gelür. tavuği de. • Toğri olan. oni da dürte-dürte. • ölümdür. Vetenime Vetene geldim. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. • Veteni sevmax imandandur. • qoymaz tasda. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • . bin türli behane bulur. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. • Var-dövletim yitürdüm. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. yox da daşdan qevidir. isınen kımı seni sancar. gözlerime qan geldi. • Vetenime geldim-imana geldim. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • gözi ile at al. • elegini asmiş. • ögüne aş qoysan. • canımi Vetene yetürdüm. Uzax Unu uçiyerdi. • Xastalux şaşurur. • Xain adam qorxax olur. ölüm yıxar. • qovuşdum. • içinde olmiya. vay ona ki. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. Var başinı gizlemez. • para bulsa tavara verür. turduqca bezer. • Uli gözi ile qız al. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • atının samani bol gerek. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. • Veren eli kemsezler. • yardımçi. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez.

• Yügrek at qemçi işletmez. • varınca ağlar. Yad Xeyirsiz oğlannan. • gele-gele biliş olur. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. • Xeyir say eşine. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. namusli qız eydür. • Yaz qışından belli. basa-basa yere keçürürler. • Yetim demiş ben gülerim. • allah demiş ben nerdeyim. Yel esende yelleniyer. vura-vura endürürler. bulunmiyan qız olsun. • Yaxşi niyat yarım dövlet. yol görende yollaniyer. pozan da Bedel. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. • kepçenin bahası olmaz. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. • Yürek şüşe kimidür. qışda yorğansız. • bitmez. • dügün elinen olur. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. qışın sicax yemeginden eydür. • Yetim xırsuzluğa çıxar. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. alçak olma. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. • Yigidim sağ olsun. • Yalançının yeminine inanma. qırdın. . • Yazılan yazi başa gelür. • içar. • Yilani yarali buraxmazlar. • Yapmaduğun gövüli qırma. • Yolsuz geden tez yorulur. • Yazda ayransız olma. • Yüksek olma. • Yuxi yastuk iştemez. xeyir gelsin Xırman yelinen. qonan köçer. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • Yumurtadan yüng qırxılmaz. • Yigidin başna her iş gelür.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. • yorulur. • sansından pay oman cehennemluxdur. bilen varmaya-varmaya yad olur. qız qardaşından. toğriyan bülür. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • Yiyan bilmesa. • Yazın yalağı. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. • basma. • toğar. • başına. • eşşege samannux. • da Bedel.

zurnaçi başi ol . • Zehmetinen yeyilen aci soğan. • ovada yoluni şaşurur. ondan su um. • . • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. aviye qaval çaldirüyer. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax.yapamazsan. • Zorinen gözelluz olmaz. • yaprax oynamaz. • bir bilenden sor. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. duruşdan beterdür. • Yüzüne bax. minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. • Yüzen gülen arxadan söyler. • yeyilen baldan tatlidür. • Yürüş vardur ki. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. • Ziyade xarçlamax mekrüfdür.var ise.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->