T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10)

Editörler Prof.Dr. Mehmet ÖLMEZ Doç.Dr. Can ÖZGÜR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright © 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend Kılıç Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Öğretim Tasarımcısı Doç.Dr. Cemil Ulukan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Öğr.Gör. Şennur Arslan Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili ISBN 978-975-06-1043-1 1. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 7.800 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Eylül 2011

İçindekiler

iii

İçindekiler
Önsöz .................................................................................................................. Kısaltmalar.......................................................................................................... x xi

Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler.........................................
KARAHANLI TÜRKÇESİ ......................................................................................... KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER .......................................... Kutadgu Bilig .............................................................................................................. Dîvânu Lugati’t-Türk .................................................................................................. Atebetü’l-Hakayık ....................................................................................................... Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’ân Tercümeleri .............................................. KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE ....................... YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR ................................................................. Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan Çalışmalar ............................................................... Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar .................................................. Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar ........................................................ Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar ...................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ...............................................................................................

2
3 5 5 7 8 10 10 10 10 12 13 13 14 17 18 18 19

1. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri I. Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı......... 20
AÇIKLAMA ................................................................................................................. SESBİLGİSİ .................................................................................................................. Ünlüler .......................................................................................................................... Ünlü Uyumu ................................................................................................................ Önlük-Artlık Uyumu ............................................................................................ Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu ................................................................................. Ünlü Değişmeleri ........................................................................................................ Yuvarlaklaşma ........................................................................................................ Benzeşme ................................................................................................................ Büzüşme ................................................................................................................. Ünsüz Değişmeleri ...................................................................................................... -b-, -b > -v-, -v değişimi ...................................................................................... ç- ~ ş- değişimi ...................................................................................................... -z ~ -s değişimi ...................................................................................................... -d- / -d ~ -d- / -d değişimi ................................................................................... /k/ ~ /h/ değişimi ................................................................................................... /ŋ/ ~ /m/ değişimi ................................................................................................. /ŋ/ ~ /n/ değişimi .................................................................................................. b- > m- değişimi ................................................................................................... Yer Değiştirme (Metatez) ..................................................................................... Ünsüz Düşmesi .............................................................................................. r > Ø ........................................................................................................................ Biçimbilgisi ................................................................................................................... SÖZCÜK YAPIMI ....................................................................................................... 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27

2. ÜNİTE

iv

İçindekiler

Addan Ad Türeten Ekler ............................................................................................ Addan Eylem Türeten Ekler ....................................................................................... Eylemden Eylem Türeten Ekler ................................................................................. Eylemden Ad Türeten Ekler ....................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ...............................................................................................

27 29 30 32 35 36 37 37 39

3. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağaç ............................................... .... 40
İSİM .............................................................................................................................. İsim Çekim Ekleri ....................................................................................................... Çokluk Ekleri ......................................................................................................... İyelik Ekleri ............................................................................................................ İsim Durum Ekleri ................................................................................................ Sayılar ............................................................................................................................ ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ ................................................................ Kişi Zamirleri .............................................................................................................. İşaret Adılları ............................................................................................................... ZARFLAR .................................................................................................................... Yer Zarfları ................................................................................................................... Zaman Zarfları ............................................................................................................. Durum Zarfları ............................................................................................................ Miktar Zarfları ............................................................................................................. SONTAKILAR ............................................................................................................. BAĞLAÇLAR ............................................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ............................................................................................... 41 41 41 41 42 44 44 44 46 46 46 46 47 47 48 48 49 50 51 51 51

4. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil, Sıfat-Fiiller, Zarf-Fiiller, Birleşik Fiiller ....................................................................... ......... 52
FİİL ................................................................................................................................ Fiil Çekim Ekleri ......................................................................................................... Birleşik Fiil Çekimleri ................................................................................................. SIFAT-FİLLER (ORTAÇLAR) .................................................................................. ZARF-FİİLLER ............................................................................................................ BİRLEŞİK FİİLLER ..................................................................................................... İsim, Sıfat+Yardımcı Fiil Biçiminde Olan Birleşik Filler ........................................ Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil ............................................................................ Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ............................................................................................... 53 53 56 57 58 60 60 60 62 64 65 65 65

Oguz Kagan Menakıbı ...... ........................................................................................................................................................................................................ Nehcü ’l-Feradis [=Cennetlerin Açık Yolu] ...................................................................... Muhabbet-name ............................................................................................................................................................................................................. Ünsüz Değişmeleri ................................................................. Ünlüler ......................................................................................... Bildirme Ekleri ............................................................................... HAREZM TÜRKÇESİ ....................................................................................... 67 67 70 70 70 71 72 72 72 73 73 74 76 76 77 78 79 79 80 Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi ............................................................. METİN İNCELEME III ................................................................................İçindekiler v 5.............................................................................................................................................................................................................................. 82 HAREZM VE TARİHİ ........ ŞEKİL BİLGİSİ ..................................................................................................................................... Kısasü’l-Enbiya [=Nebilerin Kıssaları] .......................................................... Türkiye Türkçesine Aktarma ............................................................................................................................................................................................................................ Sıfat-Fiil Ekleri ..................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .................................................. METİN İNCELEME IV ....... SES YAPISI ..................................................................................................................................................................................... 83 84 85 85 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 6.................................................................................................................................. ÜNİTE Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler ............... Çeviriyazı ......................................................... Zamirler ...................................... HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ ........................................................................................................................................................................................................................ Türkiye Türkçesine Aktarma ................................................................................ Mu‘inü ’l-Mürid [=Müridin Yardımcısı] ....................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME II ............................................................. Türkiye Türkçesine Aktarma .......................... Türkiye Türkçesine Aktarma ............................. Türkiye Türkçesine Aktarma ........................................................... Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri ........................................................................................................ Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri .... Mi‘rac-name . ÜNİTE .................. Çeviriyazı ......................................................................................................................................................................................... İyelik Ekleri ......................................................... Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri ............................... Zarf-Fiil Ekleri ........................................................................................... İsim Çekim Ekleri .......................................... Türkiye Türkçesine Aktarma .......................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME V ..................................... 66 METİN İNCELEME I ...................................... Hüsrev ü Şirin ................................................ Kendimizi Sınayalım ........................................................................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ................... ..................................................................................................................... Türkiye Türkçesine Aktarma ......................................... Türkiye Türkçesine Aktarma ............................................................. Mukaddimetü ’l-Edeb [=Edebe Giriş] ............................................................................... HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ: SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ........................................................ Yararlanılan Kaynaklar .................................. Ünlü Değişmeleri ...............

Çeviri I ......................................................... 107 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 114 114 115 115 116 117 117 117 118 118 ..................................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım .............................................................................. Çeviriyazılı Metin .................................................................... Gelecek Zaman .......................... Dilek-İstek ....................... 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 96 97 100 102 103 103 104 7....................................................................... Metin III ................................................................ METİN İNCELEME ........................................................ Kelime İzahları .................................. Çeviri II .............................................. Kelime İzahları ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve Kışaşü’l Enbiya............................................................................ Çeviriyazı V ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı III ................. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ................................. Geniş Zaman ............................................................ Kelime İzahları .................................................................................................................................................................................................................... Metin IV ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Çeviri IV .................................................................................................. EDEBİYATLAR .... 106 NEHCÜ ’L-FERADiS [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] ................................................................... Yararlanılan Kaynaklar ............ Çeviri V ............................................................................................................................................................... Harezm Türkçesi Söz Varlığı .................................. Şimdiki Zaman ... Çeviri ............................................ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................................................................................................ KISASÜ ’L-ENBİY [=NEBİLERİN KISSALARI] ............................. Kelime izahları ............................................................................................................................................................................................... Metin II ............... Kelime İzahları .................................................................................. Gereklilik ......................................................................................................................................... Metin I ....... Çeviriyazı IV ...................................................................................................................... Özet .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviri III .......... Belirsiz Geçmiş Zaman .......................................................................................... Çeviriyazı ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kelime izahları ................................. Harezm Türkçesi Söz Varlığı için Örnekler ..................... Metin V ........... A METİN İNCELEME I ......................................................................................................................................... Belirli Geçmiş Zaman ..................vi İçindekiler Fiil Çekimleri .................................................................................................. Metin ............................ Çeviriyazı II ............................................................................................... Şart .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Emir-İstek ..........

............................................................................................. Metin ............ Çeviriyazı ............................................................ Çeviriyazı .......................................................................... HÜSREV Ü ŞiRiN .............................................. Metin ...... Çeviri ......................................................................................................................... METİN İNCELEME II ................................................................................................................................................................... Çeviriyazı ............................................................................... Kelime izahları ....................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................. Kelime İzahları ................................................................................................. Çeviri I .................. METİN İNCELEME III ................................................... METİN İNCELEME III ......................................................................................... Kelime izahları ..... Kelime izahları .............................................................................................................................................................................................. Metin ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kelime İzahları ............................................... Kelime izahları ............................................................................................................. METİN İNCELEME IV ................................................................................................ Kelime İzahları ........................................ Metin .............................................................................................................. Çeviriyazı .......................................................................... Çeviriyazı .............................................................................................................................................. METİN İNCELEME V .. Çeviri ................................................................................................................................................................................................................ Metin ... Çeviriyazı .................................. Metin ................................... Metin ............................................. Çeviri .................................................................................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................................................................................ METİN İNCELEME V .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME IV ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ÜNİTE ........................................................................................... Kelime İzahları .................................................................................................................................................................. Çeviri ........................................................................ Metin ....... Çeviri ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı ................................................. Kendimizi Sınayalım ........ Çeviri ................................................................................................................................................................................................................................................................... Yararlanılan Kaynaklar ........................................................................ Özet ..............İçindekiler vii METİN İNCELEME II ........................................................................................ Çeviri .......................................... 132 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 138 138 139 140 140 140 140 141 142 142 142 8........................................................................................................ Çeviriyazı ..... METİN İNCELEME I .................................... 119 119 119 120 120 121 121 121 122 122 123 123 123 124 124 125 125 125 126 126 127 129 130 130 130 Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin......................................................... ....................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 149 150 150 150 151 151 151 152 152 153 154 154 155 155 156 157 157 157 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 161 162 163 164 164 ........................................................ Çeviriyazı ............................... Çeviri .................................................... MU‘‹NÜ ’L-MÜR‹D [=MÜRİDİN YARDIMCISI] ....................................... Kelime izahları ....................................................................................................................................... METİN İNCELEME I . Kelime izahları ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME II ...... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................... METİN İNCELEME IV ............................ 148 MUKADDİMETÜ ’L-EDEB [=EDEBE GİRİŞ] ................................................................................................................. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ..... Kalp ve Nefis Bölümü ........................................... METİN İNCELEME II .................................................................................................................................................................................................................. METİN İNCELEME III .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Metin ............................................. Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .................................................... Yararlanılan Kaynaklar .......................................................................................................................................... Metin ................................................................................................................................................... Çeviriyazı .......................... Metin ....... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................................................................. Çeviri .......................................... Çeviriyazı ..................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı ..................................... Metin ............................................................................................................................................................. 142 143 144 145 146 147 147 147 9......................................................................................... Özet ........................................................ ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mukaddimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l-Mürid’den Metin Örnekleri ....................... Kelime İzahları ........................viii İçindekiler Çeviriyazı ....... Çeviri .............. Kelime izahları ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Metin ................................................................................................ METİN İNCELEME III ........................................................................................................................................................... Kelime İzahları ........................ Metin ...... Metin ....................... Çeviri .............................................................................. Kendimizi Sınayalım .................................................................................... Yararlanılan Kaynaklar ..................................................................... Özet ......................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME I .................... Çeviriyazı ............................................................................................................... Çeviriyazı .....

........................................................ Çeviriyazılı Metin ...................................................... METİN İNCELEME IV .......... METİN İNCELEME VIII .............................................................................................................................................................................................................................................. Kelime İzahları ........................................ Yararlanılan Kaynaklar ........ Çeviri ................................................ Kelime İzahları ..................................... Çeviri ................................................. Kelime İzahları .............................................................................. METİN İNCELEME VII ........................ 166 OGUZ KAGAN MENAKIBI ............................................................................................................................................................................................. METİN İNCELEME III ........................................................................................ Çeviri ............................................................................................................. METİN İNCELEME I ................................................................................................................... 167 168 168 169 170 170 170 171 172 173 173 173 174 175 175 175 176 176 176 177 178 178 178 179 180 180 180 180 181 182 182 182 184 185 187 188 188 188 Sözlük ................................................................................................................................................................................................................................................................. Çeviri ....................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviri .................................................................................... Çeviriyazılı Metin .................................................................................................................................................................................................................. Çeviri ...................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ..................................................................................................... Çeviriyazılı Metin ................................................................................................................................................................................................................................................................................ METİN İNCELEME VI ... Çeviri ........................................................................... METİN İNCELEME V ....................................................... Kendimizi Sınayalım ... Kelime izahları ...................................................................... Çeviriyazılı Metin ............................................................................................................................................................................................ ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı .......... Kelime İzahları ........................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kelime İzahları ....................................... Kelime İzahları ....................................İçindekiler ix 10................................................... Kelime İzahları ............................... Çeviriyazılı Metin ............................. Çeviriyazılı Metin ............................. Çeviriyazılı Metin .............................................................................................................. 205 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. METİN İNCELEME II .................................... 189 Dipnotlar.... Çeviri ......................... Çeviriyazılı Metin ......................................................................................................................................................................................................................................................... Özet ........................

Her iki bölümde de önce dönemin tarihi ve genel hususuyetleri ortaya konuldu. nihayetinde bu derste başarılı olacağınıza inanıyoruz. dil malzemesi açısından önem taşımaktadır. Türk dili. Mu‘înü ’l-Mürîd. Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi gerek söz varlığı gerek ses ve yapı özellikleri gerekse bu dönemlerde verilen eserler ile Türk dili ve edebiyatının en önemli dönemlerinden ikisidir. Ders kitabınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Oğuz Kağan Menâkıbı Nehcü’l-Ferâdis. Metin inceleme bölümlerinde. Bu dönem eserleri. Bu ders kitabının belirli yerlerine yerleştirilen ‘sıra sizde’ ve ‘kendimizi sınayalım’ bölümleri okuyucuyu araştırmağa yöneltecek okuduklarını hatırlamağa ve bildiklerini sınamağa imkân sağlayacaktır. ilk siyaset-name. bu eserlerin kendi dönemi içinde arzettiği farklılıkları ve Türk dili tarihi içindeki yerini kavrayacaksınız. her iki dönemin dil özellikleri hem lisans öğrencilerinin bilmesi gereken hem de araştırmacılara yön verebilecek seviyede sunulmuştur. Siz gençlerimizin. Madeniyet sahnesinde yükselen değer İslamiyetin ilk Türkçe eseri Kutadgu Bilig (1069) pek çok yönden ilk olma özelliğini taşır.x Önsöz Önsöz Sevgili öğrenciler. Ardından ses ve yapı özellikleri hakkında genel bilgiler verildi. ilk mesnevi. çeviriyazısı ve çevirileri verildi. bu eserler üzerine yapılan çalışmaların başlıcaları. Türk dili ve edebiyatının kaynak metinlerini beğenerek okuyacağınıza ve öğreneceğinize. Kitaba alınan metinlerde geçen kelimelerin anlamları için kitabın sonuna iki ayrı sözlük eklendi. Harezm Türkçesi ise Karahanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş dönemidir. . İlk aruz. Elinizdeki eser iki bölüm olarak hazırlandı. Hüsrev u Şirin. dil özelliklerini kavrayacağınıza. Elinizde bulunan kitapta Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserleri. yorumlayabileceğinize ve çözüm bekleyen konulara çözüm üretebileceğinize. Karahanlı Türkçesi bölümünde bu iki eseri yakından tanıyacaksınız. Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi eserlerinden seçilen metinlerin aslı. Kisasü ’l-Enbiyâ. Mukaddimetü ’l-Edeb adlı eserlerden seçilen örnek metinler sayesinde Harezm Türkçesinin dil özelliklerini daha iyi anlayacak. medeniyeti ve tarihi hakkında bilgiler edindiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış öbür önemli eserdir (1072). Metinlerden seçilen kelimelerin izahı yapıldı. Birinci bölüm Karahanlı Türkçesine ikinci bölüm ise Harezm Türkçesine ayrıldı.

: Uygurca .Kısaltmalar xi Kısaltmalar AH: Atebetü’l-hakayık DLT: Dîvânu Lugati’t-Türk ET: Eski Türkçe HŞ : Husrav u Şirin OrhT: Orhon Türkçesi KB: Kutadgu Bilig KT: Karahanlı Türkçesi KTer.: Kur’an Tercümesi MM: Mu‘inu ’l-Murid NF: Nahcu ’l-Faradis Rabguzi : Kisasu ’l-Anbiya TT: Türkiye Türkçesi Uyg.

Anahtar Kavramlar • Kutadgu Bilig • Atebetü’l-hakayık • Dîvânu Lugati’t-Türk İçindekiler • KARAHANLI TÜRKÇESİ • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR XI-XIII.1 Amaçlarımız XI-XIII. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri açıklayıp anlatabilecek. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler . Bu eserler üzerine yapılan belli başlı çalışmaları özetleyebileceksiniz. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri tanıyabilecek.

T’u-chüe A-shi-na hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına dayanmaktadır. Çigil teorisi. 7. Karluk teorisi. Uygur teorisi. Kaşgar ve civarına yerleştiler. Devletin coğrafi sınırları Doğu Türkistanla Mâverâünnehir sahasını aşmıştı. Amuderya ırmağı. yüzyılın başlarına doğru çevredeki Türk boylarını idaresi altına alarak müstakil bir Türk devleti kuran Karahanlı Türkleri Satuk Buğra Han’ın 950 tarihinde islamiyeti kabulüyle de İlk İslam-Türk devletini kurmuş oldular. 2. 6. Sâmânîler arasındaki kargaşalıklardan yararlanan Ogulçak. 5. 1047’deki bölünmeden önce devletin coğrafi sınırları şöyleydi: Doğuda. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. Karluk-Yağma teorisi. Fergana bölgesi ise. İslami Dönem Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını ise Harezm-Altınorda Türkçesi (XIIIXIV. Buradaki Türk boylarının dağınıklığı bir süre daha devam eder. Aral gölü. Orta Asya’daki bu yazı dilinin. Türkmen teorisi. -13. Doğu Türkistan’ın batı bölümü. 11. 10. Karluk Türkleri 747-840 yıllarında Uygur birliğine bağlıydılar. bütün devleti 960 yılında islamlaştırmıştır. yüzyıl) ve Çağatay Türkçesi (XIV-XVI. 840 yılında Uygur-Karluk birliğinin çökmesinden sonra kurulan Karahanlı devletinin kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır. batıda Karakum çölü. Daha sonra idareyi ele alan iki oğlundan Taraz’da bulunan Ogulçak sonraki yıllarda merkezini Kaşgar’a nakletmiştir. Bunların en önemlileri şunlardır: 1. yüzyıl) ile yazılmış eserler oluşturur. Devletin sınırları Doğu Türkistan’la Maveraünnehir sahasını aşmıştır. 1047’den sonra devletin batı bölümünü Mâverâünnehir . Karahanlıların hangi Türk boyundan çıktığı konusu tarihçiler arasında tartışma konusu olmuştur. Satuk’un oğlu Baytaş. kuzeyde Tarbagatay dağları. 4. Çigil ve Tohsı gibi Türk boylarının da göç etmelerine neden olmuştur. T’u-chüe teorisi Bu teorilerin en doğrusu kabul edilen Karluk teorisine göre Karahanlılar sülâlesi. Yağma teorisi. güneyde Hindistan ve Hindikuş. Uygur Hakanlığının yıkılmasından sonra Orta Asya’nın doğusundaki boşluk bu bölgede yaşayan Karluklarla beraber Yağma. Doğu Türkistan’ın batısında kurulan bu devletin kökeni muhtemelen Karluklara dayanmaktaydı. Bu konuyla ilgili olarak kaynaklarda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler KARAHANLI TÜRKÇESİ Eski Türk yazı dilinden gelişen İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi Karahanlı Türkçesi’dir. Pamir ve Karakum dağları. Balkaş gölü. 3. Göçen bu Türk boyları Tarım havzasının batısına. Ogulçak’ın yeğeni Satuk’un ilerde şahsen İslâmiyeti kabul etmesini (932) ve devletin batı kısmında İslâmiyetin resmen kabulünü sağlamıştır. Sâmânîlerden birinin Artuç’a sığınmasına izin vermiştir. Bu müslüman şehzade ile karşılaşma. bu alanın ortasında bulunmaktaydı. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır.

Türkmen). Ligeti’nin bu sınıflandırmasında Gabain’in görüşlerinin de etkisi olmuştur. Kıpçak ve Oğuz dil yadigarları 3. doğu bölümünü ise. Çağatay yazı dili. M. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler Orta Türkçenin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Orta Türkçe (X-XV. Akalın). yüzyıl): Uygur yazı dilinin oluşumu. Eski Türkçe (VI-IX. Batı Türkistan ağızları (Özbek. Doğu Türkçesi (Kaşgar. Eski Türkçe. Orta Türkçe: Karahanlı Türkçesi. yüzyıl ile başlar. Eski Türkçe ve Orta Türkçenin hangi yüzyılları ve hangi dönem dillerini kapsadığı konusu bilim adamları tarafından farklı biçimlerde yorumlanmış ve dolayısıyla farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 1995: 11-15). 1056 yılında Kaşgar’da Süleyman Arslan Han’dan sonra hükümdarlığa Tavgaç Ulug Buğra Kara Han geçmiştir. Buğra Han adaletli ve dürüst yönetiminin yanısıra bilim ve sanat adamlarını korumasıyla da ün salmıştır. Hasan Eren tarafından Türkçeye çevrilen “Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi” adlı makalede (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Uygur 2. VI. TDK Ankara 1988) adlı çalışmasında Orhon yazıtları ve Uygur harfli metinlerin tamamını Eski Türkçe içinde değerlendirmiştir. Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati’t-türk onun zamanında yazılmıştır. Orhon Yazıtlarının dili olan Orhon Türkçesi ile başlar ve Eski Uygur Türkçesi ile devam eder. Eski Türkçenin Grameri. Altay. K. Osmanlıca Metinler 3.4 XI-XIII. Talas ve İsficab oluşturmaktaydı. Saltanatta meydana gelen değişimler Karahanlı devletinin bir bütün içinde yönetilmesine engel olmuştur. s. Yüzyıllar Türk Dili bölgesi. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu ‘Karahanlı Dönemi’dir. Hive). Çağatayca. Semerkand. Türkçenin Yapısı. Turfan). 301-327) Ligeti tarafından şöyle bir sınıflandırma yapılmıştır: 1. ancak bunun ne derece doğru olduğu tartışılır. Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. Yeni Türkçe (XVI. Eski Türk yazı dilinden gelişen İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi. yüzyıl): Göktürkçe. Mehmet Akalın. von Gabain. (çev. Yeni Türkçe: Güney Türkçesi (Osmanlı. eski adıyla Şaş (bugünkü Taşkent). oğulları 1047’de Karahanlı devletini paylaşmışlardır. Kuzey Türkçesi (Koybal. Eski Türkçe: Orhon. Karahanlı Türkçesi ile başlayan dönem ilk yapılan çalışmalarda Orta Türkçenin başlangıcı kabul edilmiştir. Semerkand ve Amu Derya’nın yukarı kesimi. Grønbech ile 1936 yılında Der türkische Sprachbau çalışmasıyla başlayan Türk dilinin tarihsel dönemlendirilmesi şu biçimde değerlendirilmiştir: 1. Ahmet Caferoğlu da Türk Dili Tarihi I (1958) adlı kitabında Eski Türkçenin içine sadece Orhon Türkçesi ve Uygurcayla yazılmış eserleri almıştır. Kuça. Marcel Erdal tarafından 2004 yılında yayımlanan A Grammar of Old Turkic adlı çalışmada Karahan- . yüzyılları kapsayan bu dönemden sonra gelen Karahanlı Türkçesi (= Hakaniye Türkçesi) kronolojik olarak XI. ve X. Otrar ve Taşkent önemli kültür merkezleriydi. A. asırdan bugünkü Türkçenin kuruluşuna kadar). Buhara. IX/3 Eylül Ankara 1951. Azeri. Volga lehçeleri (K. Buhara. Fergana bölgesinin bir bölümü. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır. XI-XIII. Kıpçak Türkçesi (Kırgız. Kaşgar’da 1014-1024 yılları arasında hüküm süren Yusuf Kadir Han zamanında birlik sağlama girişimleri artmasına rağmen onun da bu çabaları fayda sağlamamış. 1941 yılında yazdığı Altürkische Grammatik (Çev. Louis Ligeti’nin de bu konudaki görüşlerini içeren bir çalışması vardır. Uygurca devri 2. Bunda islamiyetin kabulünün bu dönem içinde gerçekleşmesinin payı vardır. Bu çalışmaların hepsinde Karahanlı Türkçesi Eski Türkçe içine alınmamış. Grønbech. Abakan).

A. Firdevsî’nin Şeh-nâme’sini. Ligeti ve Brockelmann’ın Orta Türkçe terimini kullandıklarını görüyoruz. belagat sanatına.1. Kutadgu Bilig’den ve eserin baş tarafındaki mukaddimeden öğrenebildiklerimizle sınırlıdır.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 5 lı Türkçesine ait ilk metinler de Eski Türkçe metinler içinde değerlendirilmiştir. hekimliğe ve toplumbilimine merak saldığını ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. ancak her ikisinin de yazılarını okuduğunu ve onların görüşleri hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Ünite . . aruza. kültürünü. İslâmdan önceki Türk dünyasını ve kültürünü de çok iyi biliyordu. Fârâbî’nin ve İbn-i Sinâ’nın Arapça felsefe kitaplarını okuduğunu. efsanelere. ahlak ve toplumbilimi alanında aşağı-yukarı çağdaşı olan iki Türk filozofunu anlayarak okumuş ve onların öğretilerini benimsemiştir. 1 KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER Kutadgu Bilig Kutadgu Bilig. Grønbech. Türk atasözlerine. 1991 tarihli András Róna Tas’ın An Introduction to Turkology adlı eserinde Eski Türkçeyi 1200 yılında bitirdiğini görürüz. Old Turkic Word Formation (1991) adlı çalışmasında da Erdal. Kaynaklardaki bilgilere göre felsefe. Moğol istilasını yeni bir dönemin oluşmasında önemli bir etken olarak kabul edersek Türk dilinin Orta dönemini 13. O yalnız Arap ve Fars dilini. Farsça ve İran dillerinden Soğdçaya hakimdi. felsefeye. 1928 yılında yayımladığı Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığını incelediği Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāšgaris Divān Lugāt at-Turk adlı çalışmasında kullanmıştır. Róna Tas’tan sonra Lars Johanson da “History of Turkic” adlı yazısında XIII. astronomiye. Yusuf Has Hacib’in doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. batıdaki klasik bilgileri değil. Eserini 50’sini yeni geçtiği sıralarda bitirdiği ve ondan sonra da daha fazla yaşamadığı düşünülen Yusuf Has Hacib’in Hakan Buğra Han’ın tahtta olduğu 1103 yılında öldüğü tahmin edilir. Bu çalışmadan biraz daha eskiye gittiğimizde. Karahanlı Türkçesinin tarihsel olarak Türkçenin hangi dönemi içerisinde değerlendirildiğini tartışınız. akıllı. Ahmet Caferoğlu da Türk Dili Tarihi kitabında Orta Türkçe dönemini Karahanlı Türkçesiyle başlatır. Ana dilinden başka Arapça. Balasagun’da doğan Yusuf. Hakkında fazla bilgisahibi olmadığımız yazarla ilgili bilgilerimiz. 1200’den itibaren başlattığı Karahanlı Türkçesini Geç Eski Türkçe döneminden sonra yer verdiği Orta Türkçe içinde değerlendirmiştir. Burada dikkati çeken Orta Türkçe dönemini başlattığı tarihtir. diğeri de İbn-i Sinâ idi. yüzyıldan itibaren ele almak mümkündür. bu tarih de Moğol istilasının başladığı yıllara denk gelmektedir. Yusuf Has Hâcib’in doğrudan doğruya bu ikisinin öğrencisi olup olmadığı hakkındaki bilgilerimiz de net değildir. 1069/1070 yılında tamamladığı eseri üzerinde 18 ay uğraştığını ve eserini yazmağa başladığı zaman 50 yaşlarında olduğunu eserinde belirttiğinden dolayı 1019/1020 yıllarında doğduğunu tahmin etmekteyiz. İslâmî bilgilere. eserinde yaşı hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. yüzyılın başından itibaren tarihlendirilmiştir. Bunlardan biri. çalışkan. Bu durumda Karahanlı Türkçesini Eski Türkçe içinde değerlendirmek gerekir. 1998:81-125) Orta Türkçe terimini Karahanlı Türkçesi için ilk defa Carl Brockelmann. anlayışlı ve bilgili bir kişiydi. Görüldüğü gibi birbirinden farklı yaklaşımlarla Karahanlı Türkçesi ya Eski Türkçe içinde değerlendirilmiş ya da Orta Türkçenin başlangıç dönemi kabul edilerek 11. düş yorumuna. Yüzyılı Orta Dönem’in başlangıcı olarak ele almıştır (Turkic Languages. Yusuf Has Hâcib tarafından yazılmıştır. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin sözvarlığına yer vermiştir. Fârâbî. devlet örgütüne. matematiğe.

baht. onsekiz ay içinde yazmıştır. Bunları bilmek. Yüzyıllar Türk Dili Balasagun’lu Yusuf. Kut ‘mübarek. Kitabın konusu. görüşleri ve felsefeleri Yusuf ’a kaynak olmuştur. Kutad. Bu amaçla da devleti yönetenler ve yönetim biçimleriyle ilgili sözleri. Yusuf Has Hâcib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş ve bu kişilere de temsil ettikleri kavramlara göre şu adları vermiştir: Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu. Eserde bu dört ana karakterin dışında anlamlı adlar taşıyan üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi). akıl ve anlayışı temsil eder. bahar kasidesi ve hükümdar övgüsü bölümleri) Yusuf Has Hâcib’in duyarlı bir şair olduğunu göstermektedir. Yusuf Has Hâcib. mukaddes’. İlk islâmî eser olması dolayısıyla ilk müslüman filozoflar ve onların kaynağı olan Batılı düşünürlerden Eflatun ve Aristo’nun bu konuda yazdıkları. Buğra Han’ın çok güvendiği. kutlu olmak’ eylemine gelen -gu ortaç ekiyle kurulmuş kutadgu ‘mutlu olma’ demektir. Kutadgu Bilig ‘mutluluk ve kutsallık veren bilim’ demektir. Kutadgu Bilig 900 yıllık bir geçmişi olan İslâmî Türk edebiyatının ilk en büyük ürünüdür. deyişleri Orta Asya’daki Türk hükümdar ve devlet büyüklerinden seçmiştir. Batının fikir ve görüşlerini alarak bunu islâmî görüşlerle bağdaştıran müslüman filozof Fârâbî’nin eserleri de devlet ve yönetim konusunda O’nun başvuru kaynağıdır.‘mutlu. ‘bilgi. Yusuf Has Hacib bu eseriyle hem Türk hükümdarlık felsefesi ve devlet idaresinin hem de hikmet geleneklerinin Arap ve Fars gelenekleri ile karşılaştırılabilecek derecede başarılı olduğunu göstermek ve ispatlamak amacını gütmüştür. Yusuf Has Hâcib’in yönetim ve siyaset alanında başka kaynakları da vardı. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslâmî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacaat örneğidir. devlet idaresinin yollarını ve gidişini göstermektedir. Odgurmış (vezirin kardeşi) “uyanık”. Aruzun mütekarib (fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün . kendisine en yakın tuttuğu (has) saray adamlarından olmasından dolayı da has ünvanını aldığından adı tarih sayfalarına “Yusuf Has Hacib” olarak geçmiştir. adaleti temsil eder. yurda ve halka mutluluk ve kutluluk getireceğinden dolayı bu ad verilmiştir. Ögdülmiş (vezirin oğlu) “övülmüş”. yaşadığı dönemde hükümdarların saraylarında en ileri ve en önemli görevlerden biri olan ‘hacib’lik. O’nun Farsçada yaptığını Türkçede yapmak istemiştir. talih ve ikbali temsil eder. Eserin başında mensur ve manzum mukaddimeler ile babların (=bölümlerin) fihristi bulunmaktadır. Eserinin hemen başında bu dört kişiden bahseder ve onları okuyucuyla tanıştırır (353 ve 358 beyitler arası). daha çok muhalif karakter olan Odgurmış üzerinde yoğunlaşır ve sufilik ya da İslâm mistisizmine ilişkin dinî temaları içerir. dolunay”. Ay Toldı (vezir) “ay doldu.doğan güneş”. Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirselliğin ve lirizmin görülmesi (özellikle eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri. dünya işlerinin sonunu temsil eder. Eserin ikinci yarısı ise. Kutadgu Bilig’i Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına hicri 462 (1069-1070) yılında. eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasındaki ilişkileri anlatır ve çoğunlukla İran edebiyatından kaynaklanan geleneksel “hükümdarlara ayna” temalarını ele alır.6 XI-XIII. Balasagun’da yazmaya başladığı eserini Kaşgar’da tamamlamıştır. bilim’ anlamındadır. Yusuf Has Hâcib eserini meydana getirirken gerek nazım örgüsü. Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser. Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır. gerekse epik üslup açısından Firdevsî’nin 1010 yılında tamamladığı Şeh-nâme’sinden etkilenmiş. bilig ise. yani ‘perdedârlık’ (mâbeynci) görevini yapmıştır. Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir.

Eserin bütünü her beyitin kendi arasında kafiyeli olan mesnevi tarzında yazılmıştır. Eser hem Araplara Türkçe öğretmek hem de sözvarlığı. Arap harfleriyle yazılmış olan bu nüsha (5800 beyit). Yagma. Kutadgu Bilig’in Mısır nüshasının 1374’ten önceki bir tarihte İzzeddin Aydemir adına kopyalandığı düşünülmektedir. Karluk. yazarın kendi tabiriyle “Türkçe”nin oluşturmasının yanı sıra Hakaniye Türkçesinin yayılma alanına yakın Çigil. 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. yüzyılın ilk yarısında Harezm coğrafyasında kopyalandığı tahmin edilmektedir. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Dr. Ünite . Ansiklopedik bir sözlük olan Dîvânu Lugati’t-Türk (bundan sonra DLT şeklinde kısaltma kullanılacaktır). yüzyılın ilk yarısında Herat ve Semerkant siyaset. yüzyılın sonlarına doğru bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Uygur haflerine olan bu ilgi Batı Türklüğünü de etkilemiştir. dizeler ve atasözlerinden halk edebiyatı yönünün de kuvvetli olduğunu görüyoruz. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi. Yazar hakkındaki bilgilerimiz ise kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır. kültür ve bilim merkezleriydi.1. Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası olan Fergana nüshasının 14. Kaşgarlı Mahmud ese- . anlatım özelliği. Osmanlı saraylarında Uygur hafleriyle ilgilenen yazıcılar bulunmuştur. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses. biçim. Dîvânu Lugati’t-Türk Karahanlı döneminden bize kalan ikinci önemli eser ise. içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. Bu bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. 18. külterel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla meydana getirilmiştir. Bu dönemde Türkler Arap harflerini kullanıyorlardı ama kimi eserleri Uygur harfleriyle kopyalıyorlardı. Bulgar. Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshası vardır: Viyana (Herat) nüshası. 6645 beyittten oluşmaktadır. Kençek. Mısır nüshası ve Fergana nüshası. yalnızca eserin sonundaki üç bölüm gazel tarzında kafiyelenmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un bu eserinden başka bir de Cevahirü’n-nahv fi-Lugati’t-Türk (Türk dilinin gramer cevherleri) adlı bir de gramer kitabının olduğu bilinmektedir. Argu. 1439’da Uygur harfleriyle kopyalanmış olan Herat nüshası bulunan ilk nüshadır. Kendisinin Kaşgar’da doğduğu eserinden anlaşılıyorsa da Barsgan şehrini anlatırken kullandığı “bu şehir Mahmud’un babasının şehridir” ifadesinden yola çıkılarak babasının Barsganlı olduğu düşünülmektedir. Eldeki bilgilere göre Kaşgarlı Mahmud eserini 1072 yılında yazmaya başlamış 1077’de bitirmiştir. Yine eserinden anlaşıldığına göre Türkçeyi. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan DLT. Basmıl boylarının dilleri de oluşturmaktadır. Bu nüshayı Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall. Suvar. Oğuz. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olan ve Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından yazılan Dîvânu Lugati’t-Türk’tür (asıl adı: haza kitabu divani lugati’t-turk). Yemek. 15. ayrıca verdiği örnek maniler. Sözlüğünde verdiği bilgilere dayanarak Kaşgarlı Mahmud’un sözlükçülüğünün yanısıra filoloji ve ağız araştırmacılığı yönünün de olduğunu söyleyebiliriz.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 7 fe’ûl) vezniyle yazılan bu didaktik eser. Türkçeninin lehçelerini ve Arapçayı iyi bilmektedir. Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı da bunlardan biriydi. Moritz tarafından bulunmuştur ve halen Kahire’deki Mısır Devlet Kütüphanesindedir. Kutadgu Bilig’in Herat nüshasını Tokat’tan İstanbul’a getirtmiştir ancak eser hakkında herhangi bir şey yapılmamıştır. ancak eser bugüne kadar bulunamamıştır. Bu nüsha da Arap harflidir.

böylece Türk dilinin lehçelere göre dilbilgisi kurallarını başarıyla ilk kez belirlemiştir. İslâmiyetin kabul edildiği dönemde meydana getirilmiş olan bu manzumeler üzerine çalışmalar yapılmış ve şiirlerin hece ölçüsüyle mi aruz ölçüsüyle mi yazıldığı tartışılmıştır. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tek yazma nüshası vardır. Edibniŋ yiri atı Yüknek erür Safālıġ ‘aceb yir köŋüller yarar Atası atı mahmud-ı yükneki Edib mahmud oġlı yok ol hiç şeki . Türk. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği) manzum öğüt kitabıdır. Kaşgarlı Mahmud eserinde ifade ettiği şu sözle böyle bir sözlüğü yazmaktaki amacını dile getirmiştir: “Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in Kitabü’l-ayn’ında yaptığı gibi. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. şiirler. Eserinde her lehçeye aynı derecede ağırlık vermemiştir. Daha sonra farklı araştırıcılar tarafından şiirlerin tamamının aruz vezniyle yazıldığı iddia edilerek tam tersi görüş savunulmuştur. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. halk şiiri ve aydın zümre şiiri olarak iki kolda geliştiği ortaya konmuştur. en iyi kargı kullananı olduğum halde onların şarlarını (= şehirlerini). Manzumeler üzerine ilk yapılan çalışmalarda şiirlerin hepsinin hece ölçüsüyle yazıldığı görüşü hakim olmuştur. Kaşgarlı Mahmud eserini yazarken nasıl bir yol izlediğini şöyle ifade etmiştir: “Ben onların (yani Türklerin) en uz dillisi. Yağma. 2 Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk’ü içerikleri bakımından karşılaştırarak ne türde eserler olduğunu açıklayınız Atebetü’l-Hakayık 12. en iyi düzenle düzenlemişimdir”. Yüzyıllar Türk Dili rini hazırlarken bir alan araştırıcısı gibi çalışmış. Memleketinin Yüknek. çöllerini baştan başa dolaştım. bende onlardan her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış. arasıra yüreğime doğar dururdu……”. Türkmen. atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir. akılca en incesi. ancak parası yetmeyince borç para bularak almayı başarmıştır. en açık anlatanı. babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan’ın AH’ın sonuna yazdığı dörtlükten öğrenmekteyiz. sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar. Kaşgarlı Mahmud’un bu sözlüğü yazmasındaki diğer önemli bir neden de Araplara Türkçeyi öğretmektir. Nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak. Sonuçta bu şiirlerin hem eski Türk halk şiiri örneklerini hem de XI. soyca en köklüsü. Kırgız boylarının dillerini. Oğuz. Eser halen Ali Emiri Efendi’nin bağışladığı kitaplarla kurulmuş olan Millet Kütüphanesi’ndedir. Ali Emiri Efendi sahafta kitabı görünce tanımış ve hemen satın almak istemiştir. Bu nüsha Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından İstanbul’da 1917 yılında bir sahafta bulunmuştur.8 XI-XIII. DLT’deki dörtlük ve beyitler madde başlarında verilen sözcüklere ilişkin örnekler olduğu için eserde dağınık halde bulunmaktadırlar. Çiğil. öyle ki. kafiyelerini belliyerek faydalandım. Örneğin yukarıda verdiğimiz kendi ifadesinde yer almasına rağmen eserde Kırgızların diliyle ilgili hiç bir bilgi yer almamaktadır. Türkçenin İslâmiyetten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış. yüzyılda Karahanlılar çevresinde yetişen ilk müslüman Türk şairlerinin aruzla yazılmış eserlerinden alınmış manzum parçaları içerdiği. Kaşgarlı Mahmud.DLT’te yer alan manzum parçalar (dize sayısı 764’tür) ve atasözleri (289 tane) eserin edebi değerini arttırmaktadır.

1. Ünite - Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler

9

(Edib’in yerinin, memleketinin adı Yüknek’tir, (burası) gönülleri açan safalı hoş bir yerdir. Babasının adı Yüknekli Mahmud’dur. O’nun Edip Mahmud’un oğlu olduğuna hiç şüphe yoktur). Kitabın sonunda yer alan bu ekin dışında iki tane daha ek bulunmaktadır. Toplam üç tane olan bu eklerden biri yukarıda örneğini verdiğimiz Arslan Hoca Tarhan’a, ikincisi Emir Seyfettin’e, üçüncüsü ise bilmediğimiz bir kişiye aittir. Kime ait olduğu bilinmeyen bu dörtlükte yazarın kör olduğu, Emir Seyfeddin’e ait dörtlükte ise, edipler edibi olduğu belirtilmektedir. Nevayi, Nesayimü’l-Mahabbe min Şemayimi’l Fütüvve adlı eserinde Edib Ahmed hakkında şu bilgileri vermektedir: “Türk ülkesindenmiş. Onun işleri hakkında garip şeyler anlatılmıştır. Derler ki gözleri körmüş ve asla görmezmiş. Görürmüş ama gözü olup görmeyenler gibi değilmiş. Çok akıllı, zeki, zahit ve takva sahibiymiş. Yüce Tanrı zahir gözünü kapalı yaratmış olsa da gönül gözünü parlak etmiş”. Burada verilen diğer bilgilere göre oturduğu yerden uzun yollar katederek İmam-ı Azam’ın sohbetlerine gelirmiş. İmam-ı Azam da öğrencileri arasında en çok onu takdir edermiş. On üç bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir tane dörtlük bulunmaktadır, eserin tamamı 484 mısradır; eser, Kutadgu Bilig gibi aruzun mütekarip (fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl) vezniyle yazılmıştır. Eserin giriş bölümü Tanrı övgüsüyle başlar bunu peygamber, dört halife, Emir Muhammed Dâd İspehsalar’ın övgüsü izler. Kitabın yazılış nedeninin belirtildiği altı beyitlik kısımdan sonra bilginin yararı, bilgisizliğin zararı, dilini tutmanın erdemi, dünyanın dönekliği, cömertliğin övülmesi, cimriliğin yerilmesi, kibir, harislik, zamanenin bozukluğu gibi konuların işlendiği bölümler yer alır. Öğretici bir ahlak kitabı olan eser, işlediği konular açısından Kutadgu Bilig’le benzerlik göstermektedir, ancak edebî açıdan Kutadgu Bilig daha sanatkârane yazılmıştır. Edip Ahmed eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille, kendi ifadesiyle (Anın uş çıkardım bu Türkî kitap) Türkçe yazmıştır. Atebetü’l-hakâyık’ın baş kısmındaki övgü ve sebeb-i telif kısımları beyitlerle ve övgü tarzındaki asıl eser ise, aaba/ccdc/eefe biçiminde uyaklanmış dörtlüklerle yazılmıştır. Ayrıca İslâmiyet öncesi Türk şiirinde görülen dize başı uyak da çok kullanılmıştır. Tam ve yarım uyakların yanı sıra bazen redife de yer verilir. Vezin ve uyak bakımından kusurlu olan eserde çok sayıda imale ve zihaf bulunmaktadır. Aruzla şiir yazma geleneğinin yeni yeni başlamış olmasından dolayı bu kusurlar olağandır. Atebetü’l-hakâyık’ın dört nüshası bilinmektedir. Bu nüshalardan biri yazılışından çok sonra 15. yüzyılda düzenlenmiştir biri de oldukça eksiktir; en iyi ve en eski tarihli olanı ise Semerkand nüshasıdır ve İstanbul’da Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya bölümü nr. 4012’de kayıtlıdır. 848 (1444) yılında Semerkand’da hattat Zeynelabidin tarafından kopyalanmıştır. Bu nüsha Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin doğru adını ve kime sunulduğunu göstermesi de bu nüshaya ayrı bir değer katmaktadır. Ayasofya kütüphanesi nr. 4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulunan Ayasofya nüshası ise, 884 (1480)’te Abdürrezak Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Metin, üst satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satırları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere iki alfabeyle yazılmıştır. Topkapı Sarayı kütüphanesi Hazine kısmı nr. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Müzesi nüshası Arap harflidir. Fatih ya da II. Bayezit döneminde İstanbul’da kopyalandığı tahmin edilmektedir. Eserin dördüncü nüshası ise, Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bulunmaktadır. Arap harfli olan bu nüsha baştan, ortadan ve sondan eksiktir.

10

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’ân Tercümeleri

İslamiyet Türkler tarafından X. yüzyılda devlet dini olarak kabul edilmiştir. Bu dinin kutsal kitabı olan Kuran’ın Türkçeye ilk tercümesinin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak ilk tercümelerin islamiyetin kabul edildiği X. yüzyıl ya da XI. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle yapılan ilk Kur’ân tercümeleri, satır-altı tercüme niteliğindedir. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Satır-altı Kur’ân tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. Türk İslâm Eserleri Müzesi (TİEM) No. 73’te kayıtlı olan nüsha: Bu nüsha Muhammed bin el-Hâc Devletşah eş-Şîrazî tarafından 734/1333-34 yılında kopyalanmıştır. Eser gösterdiği dil özellikleri yönünden Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metniler arasına dahil edilmektedir. Türkçe bölümler kırmızı mürekkeple ve nesih yazı stiliyle yazılmıştır. Sözvarlığı açısından başka metinlerde bulunmayan yeni sözcüklere rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra sözvarlığı Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığıyla örtüşmektedir. Yazmanın sonunda harfler bitiştirilmeden farklı bir tarzda Kuran’ın niçin hatm edildiğine dair cümleler yer alır, bunu takiben Kuran’ı vakf edenin kabrinin nurla dolması dileğinde bulunulur, burada da farklı yazı kullanılmıştır. 902 (451 varak) sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’ân tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. 2. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri, Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’ân Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. Bu tefsir Peterburg’daki Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığındadır. Kopya ediliş tarihi, yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. Satır-arası çeviri Karahanlı Türkçesiyle, tefsir ve hikâyeler ise, Kıpçak, Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesiyle yazılmıştır. Eser, 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da bulunmuştur. 3. Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester, Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. Rylands nüshası, Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüşleri değerlendiren Eckmann, tercümenin 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. 4. Taşkent, Özbek Bilimler Akademisi, No. 2854’te kayıtlı olan bu nüsha da satır-arası Türkçe ve Farsça çeviri yer alır, yorumlar içermez. Bu yazma üzerrine çalışan Semenov’a göre Türkçe çeviri Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır.
Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kuran Tercümelerinin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

3

KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan Çalışmalar
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kutadgu Bilig’in ilk bulunan nüshası Viyana (Herat) nüshasıdır. 1439 yılında Herat’ta Uygur yazısıyla kopyalanmış olan bu nüsha önce Tokat’a oradan da 1474’te Fenarioğlu Kadı Ali Efendi’nin eliyle Abdürrezzak Şeyhzade Bahşı için Tokat’tan İstanbul’a getirilmiştir. Viyana (Herat) nüshasını, 1796 sıralarında diplomat olarak İstanbul’da bulunan Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Hammer kitabın kimi sayfalarını Paris’te bulunan Amédée Jaubert’e göndermiş, Jaubert de 1825’te yazdığı bir makaleyle Kutadgu Bilig’i bilim dünyasına tanıtmıştır: “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. de Hammer à Abel Rémusat”, Journal Asiatique, c. VI,

1. Ünite - Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler

11

s. 39-52; 78-95, Paris 1825. Bu yayın Kutadgu Bilig üzerine yapılan ilk yayındır, ama bu yazı fazla ilgi uyandırmamıştır. Eser üzerindeki ikinci çalışma Hermann Vámbéry’ye attir. Bu yazmanın 915 beyitini matbaada döktürdüğü Uygur harfleriyle ve Almanca çeviriyle yayımlamıştır: Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch - deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik, İnnsbruck 1870, IV+ 260 s. Aynı yazma üzerine daha sonra Wilhelm Radloff ’un çalışmaları başladı. Radloff ilk çalışmasında bu nüshanın tıpkıbasımını yayımlar: Kudatku Bilik, Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. K. Hofbibliothek in Wien, St. Petersburg 1890. XIII+200 s. İkinci çalışmasında ise eserin çeviriyazısı yer alır. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun, Theil I. Der Text in Transcription, 1891. XCIII+252 s. Eserin bulunan ikinci nüshası Mısır nüshasıdır. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Alman Dr. Moritz tarafından bulunmuştur. Radloff ’un 1891’den sonraki çalışmasında Kahire’de bulunan Mısır nüshası da yer alacaktır. Kutadgu Bilig üzerine çalışmaları devam eden Radloff, çalışmasının ikinci kısmına bu nüshayı da katıp karşılaştırmalı metni Rus çeviriyazı harfleri ve Almanca çeviriyle yayımlar: Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun, Theil II. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo, St. Petersburg 1900 (1) 1910 (2), XXIV+ 560 s. Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası olan Fergana nüshası ise, 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır: A. Z. Validi, “Vostoçniye rukopisi v Ferganskoy ob’lastı”, ZVO (1914) c. XXII, s. 312/13. Arap yazısıyla yazılmış olan bu nüsha, 6095 beyittir. Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevik isyanları sırasında kaybolan bu nüsha, 1925 yılında Özbek bilgini Fıtrat tarafından tekrar bulunmuş ve bir yazıyla tanıtılmıştır: “Kutadgu Bilig”, Maârif ve Okutguçı II (1925) Taşkent, s. 68-74, Türkçesi: TM c. I (1925) s. 344-347. Almancası: (Rachmeti) “Qutadgu Bilig” Ungarische Jahrbücher, c. VI, s. 154-158. Bu yayınların arkasından Türk Dil Kurumu üç nüshanın tıpkıbasımını yayımlamıştır: Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası, (A), Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. 11-111). TDK, İstanbul 1942. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası, (B), TDK, İstanbul 1943. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası, (C), TDK, İstanbul 1943. Reşit Rahmeti Arat, 1947 yılında Kutadgu Bilig’in üç nüshasını (A, B, C) karşılaştırarak eserin metnini yayımlar. Arat’ın bu çalışmalarını çeviri ve indeks yayınları izlemiştir ancak indeksi tamamlayıp yayımlayamadan aramızdan ayrıldığı için indeks Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından yayımlanmıştır: 2 3 Kutadgu Bilig I Metin, TDK, İstanbul 1947, (Ankara 1979 , Ankara 1991 ). 2 3 5 Kutadgu Bilig I Tercüme, TTK Ankara 1959, (1974 , 1985 , 1995 ). Kutadgu Bilig III, İndex, TKAE Ankara 1979; İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce. Dizin üzerine önemli bir yayın Semih Tezcan tarafından yapılmıştır: “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTK-Belleten, c. XLV/2, sayı: 178, Nisan 1981, ss. 23-78. Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig’in tercümesini yayımladığı 1959 yılında Mecdut Mansuroğlu tarafından “Das Karakhanidische” adlı Karahanlı Türkçesi üzerine yazılmış ilk küçük Karahanlı Türkçesi grameri Philologiae Turcicae Fundamenta’da yayımlanmıştır. Bazı dergilerin belli sayıları Kutadgu Bilig Özel Sayısı olarak yayımlanır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan özel sayı buna örnektir: TKAE, Türk Kültürü Kutadgu Bilig Sayısı, sayı: 98, Aralık 1970 Kutadgu Bilig üzerine Agop Dilaçar tarafından 900. yıldönümü dolayısıyla hazırlanmış olan kitapta eser her yönüyle incelenmiştir: “900. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ, TDK Ankara 1972.

12

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Karahanlıların devlet anlayışlarını ve devlet örgütlenmesini ayrıntılı bir biçimde inceleyen Reşat Genç’in Karahanlı Devlet Teşkilatı adlı çalışması 1981’de yayımlanmıştır. Robert Dankoff tarafından Kutadgu Bilig’in İngilizce çevirisi yapılmıştır: Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes, Chicago 1983. Kutadgu Bilig’in sadece dilbilgisi açısından incelenmesine dayanan ilk çalışma Ahmet Bican Ercilasun tarafından yapılmıştır. Sadece filler konusunun incelendiği bu çalışma 1984 yılnda yayımlanmıştır: A. B. Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, GÜ Ankara 1984. Aynı yazarın diğer çalışması ise, eser hakkındaki genel bilgileri içermektedir: “Karahanlı Devri Edebiyatı”, Büyük Türk Klasikleri I, ss. 132-157, İstanbul 1985. Kutadgu Bilig diğer Türk dillerine de çevrilerek yayımlanmıştır: Askar Ekewbayev, Jusup Balasagun - Kuttı Bilik, Almatı 1986. Kamil Veliyev-Ramiz Asker, Yusif Balasagunlu: Gutadgu Bilik - Xoşbehtliye Aparan Elm, Bakı 1994. Tölögön Kozubekov, Cusup Balasagun-Kuttuu Bilim-Dastan, Moskva 1993. Türk dillerine yapılan çeviriler hakkında ayrıntılı bilgi veren bir çalışma ise Mehmet Ölmez tarafından yapılmıştır: “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”, Kebikeç 1, 1995, ss. 43-52. Eser çeşitli açılardan incelenmiştir. Bunlar arasında kısaca Kutadgu Bilig’in kültür hayatımızdaki yeri, eserde yer alan çeşitli kavramlar ve kişilerin karakterlerinin incelenmesi gibi konuları sayabiliriz. Anlatım özelliği açısından Orhon yazıtlarından beri görülen ikilemeler Kutadgu Bilig’de de yer alır, eser bu açıdan Zühal Ölmez tarafından incelenmiştir. —, “Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1)”, Bahşı Ögdisi, Festschrift für Klaus Röhrborn anläslich seines 60. Geburtstags, 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı, Feiburg-İstanbul 1998, ss. 235-260. Yine anlatım özelliği olarak bir çok eserde kullanılan deyimler Kutadgu Bilig’de de yer alır. Bu inceleme de Zafer Önler tarafından yapılmıştır: Zafer Önler, “Kutadgu Bilig’de Yer Alan Deyimler”, Türk Dilleri Araştırmaları, cilt: 9, İstanbul 1999, ss. 119-186. Karahanlı Türkçesi’nin ilk ayrıntılı grameri Necmettin Hacıeminoğlu tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin dilbilgisi incelenmiştir. İlk baskısı 1996 yılında yayımlanan bu çalışmanın ikinci ve üçüncü baskıları 2003 ve 2008 yıllarında yapılmıştır: Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Ankara 1996. Kutadgu Bilig’deki yapım ekleri İbrahim Taş tarafından 2005 yılında doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha sonra yayımlanmıştır: İbrahim Taş, Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı, TDK, Ankara 2009.
Zühal Ölmez, “Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1)”, Türk Dilleri Araştırmaları, 7, 1997, ss. 19-40.

Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar

Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında ilk çalışma, Ali Emiri tarafından bulunan ve yayımlanmak üzere sadece Kilisli Rıfat Bilge’ye verildiğinden, ilk yayın O’nun tarafından yapılmıştır: Kitabü Divânı Lugat-it-Türk, cild-i evvel 1333 (1917), cild-i sâni 1333 (1917), cild-i sâlis 1335 (1919), İstanbul. Kilisli Rıfat dağınık olan eserin sayfalarını düzenlemiş, tıpkıbasımı yapılan metindeki Arapçayı normal duruma getirerek büyük bir hizmette bulunmuştur. Dîvân’daki sözvarlığı ise ilk defa Carl Brockelmann tarafından incelenmiştir: Mitteltürkischer Wortschsatz nach Mahmûd Al-Kâşgârîs Divân Lûgat at-Türk, Budapest 1928. Türk Dil Kurumu 1941 yılında Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tıpkıbasımını yayımlamıştır: Dîvânu Lugati’t-Türk Tıpkıbasımı “Faksimile”, TDK Ankara 1941. Eserin Besim Atalay tarafından Türkçeye çevrilmesinden sonra Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında kitap, makale ve tez çalışmaları olmak üzere birçok yayın yapılmıştır, Türk kül-

1994 ).1. 1941 yılında yapılan tıpkıbasımdan sonra ikinci bir tıpkıbasım 1990 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yapılmıştır: Dîvânü Lugati’t-Türk.. Bilgeoğuz Yayınları. TDK. Semenov. (1986 . Karşılaştırmalı metin. TDK Ankara 1989. Besim Atalay’ın çalışması 1939-1943 yılları arasında yayımlanmıştır: 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Ankara 1940. Ligeti’nin önsözüyle yayımlanmıştır: Middle Turkic Glosses of the Rylands İnterlinear Koran Translation. TDK (1985 . Moscow. Anonim Tefsir’in sözvarlığı A. Mahmud al-Kaşgarı.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 13 türü ve dili açısından zengin bir malzeme olan eserle ilgili çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Borovkov’un bu çalışması Halil İbrahim Usta ve Ebülfez Amanoğlu tarafından Tükçeye çevrilmiştir: Orta Asya‘da Bulunmuş Kur‘an Tefsirinin Söz Varlığı (XII. “Sobraniye vostoçnıh rukopisey. Tıpkıbasım/Facsimile. Yüzyıl Türk Şiiri. Ünite . Atalay’ın çalışmasından sonra Özbek bilgini Salih Mutallibov Türkiy Sözler Devani adıyla eserin Özbekçeye çevirisini yayımlamıştır. XI. II 1982. Ankara 1943. TDK (1986 .-XIII. Ankara 1941. John Rylands Kitaplığındaki nüshanın sözlüğü Eckmann tarafından hazırlanmış. Bibliothece Orientalis Hungarica XXI. İstanbul 2008 Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar Eser üzerine ayrıntılı tek çalışma Reşit Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır. Birçok okunuş düzeltisini de içeren bu yayın 1982 ve 1985 yıllarında yapılmıştır: James Kelly-Robert Dankoff. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Ankara 1939. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. dört ciltlik bir eserdir ve 1960. 1963. TDK (1986 . 1967 yıllarında Taşkent’te basılmıştır. K. Kutadgu Bilig hakkında yapılan çalışmaları kronolojik olarak sıralayınız. İkinci yarısı ise. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün dilbilgisi üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin dışında ilk yayın Mehmet Vefa Nalbant tarafından yapılmıştır: Mehmet Vefa Nalbant. TDK. Kaşgarlı Mahmud. 1963. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. Ankara 2004. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. Borovkov tarafından hazırlanmıştır: Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar TİEM 73’te kayıtlı nüshanın ilk yarısı Abdullah Kök tarafından doktora tezi olarak yapılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur‘an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2) Girişİnceleme-Metin-Dizin. III 1985. notlar ve indeksi içeren bu çalışma 1951’de yayımlanmıştır. I 1982. Taşkent 1957. 1961. Taşkent’teki tercüme üzerine ise şu çalışma yapılmıştır: A. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara 1990. Dîvânu Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçalar. çeviri. Yüzyıllar). Sosyal Bilimler Enstitüsü. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat at-Turk). Eseri bir bütün olarak ele alan diğer bir çalışma James Kelly ve Robert Dankoff tarafından İngilizce olarak yayımlanmıştır. Suat Ünlü tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7) GirişMetin-İnceleme-Analitik Dizin. Budapest 1976. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dîvânu Lugati’t-Türk’te yer alan manzum parçalar Talat Tekin tarafından incelenmiştir: Talat Tekin. ölümünden sonra 1979’da L. Bu nüsha üzerine diğer bir çalışma da Aysu Ata tarafından yapılmıştır: Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Bu çalışma çevirinin yanı sıra indeksi de içerir. Akadémiai Kiadó. Ankara 2002. A. 4 .

Dönemin sözcük dağarcığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bu eser aynı zamanda dilbilgisel birçok özelliği öğrenmemizi de sağlamaktadır. Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı Kutadgu Bilig’in Herat nüshasını Tokat’tan İstanbul’a getirtmiştir. baht. Arap harfleriyle kopyalanmış olan Mısır nüshasının ise. Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından yazılan bu eser Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. yalnızca eserin sonundaki üç bölüm gazel tarzında kafiyelenmiştir. Dîvânu Lugati’t-Türk’tür. Kabul edilen dinin kutsal kitabı olan Kuran’ın Türkçe ilk çevirileri Karahanlı Türkçesiyle yapılmıştır. Eserinden edindiğimiz bilgiye göre eserini yazmağa başladığı zaman 50 yaşlarında olduğuna göre 1019/1020 yılları dolayında doğduğu tahmin edilmektedir. Aruzun mütekarib (fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) vezniyle yazılan bu didaktik eser. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Dr. Ay Toldı (vezir) “ay doldu. Ögdülmiş (vezirin oğlu) “övülmüş”. Bilindiği kadarıyla Kaşgarlı Mahmud eserini 1072 yılında yazmaya başlamış 1077’de bitirmiştir. doğan güneş”. adaleti temsil eder. talih ve ikbali temsil eder. 1103 tarihinde öldüğü düşünülmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen yazarın eserinde verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. Balasagunlu Yusuf’un Hakan Buğra Han’ın tahtta olduğu. Dönemin önemli diğer eseri ise. Eserindeki bir ifadeden anlaşıldığı kadar da Barsganlı olduğu düşünülmektedir. Üzerinde 18 ay çalıştığı eserini 1069/1070 yılında tamamlamıştır.14 XI-XIII. Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshası vardır: Viyana (Herat) nüshası. Didaktik bir eser olan Kutadgu Biliğ’in başında mensur ve manzum mukaddimeler ile babların (=bölümlerin) fihristi bulunmaktadır. Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır. dünya işlerinin sonunu temsil eder. yazmıştır. 1374’ten önceki bir tarihte İzzeddin Aydemir adına kopyalandığı düşünülmektedir. Eserinden Kaşgar’da doğduğu anlaşılmaktadır. Yazar hakkındaki bilgilerimiz ise kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır. farklı içeriktedirler. Balasagun’da yazmaya başladığı eserini Kaşgar’da tamamlamıştır. yüzyılın sonlarına doğru bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Mısır nüshası ve Fergana nüshası. yüzyılın ilk yarısında Harezm coğrafyasında kopyalandığı tahmin edilmektedir. akıl ve anlayışı temsil eder. 2 Eserin ilk yarısı bu karakterlerin arasındaki ilişkileri anlatır. Moritz tarafından bulunmuştur ve halen Kahire’deki Mısır Devlet Kütüphanesindedir. Yusuf Has Hâcib. Eserde bu dört ana karakterin dışında belli karakterleri temsil eden üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi). Bu eserlerden ilki Kutadgu Bilig bir tür siyasetnamedir. Yusuf Has Hâcib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş ve bu kişilere de temsil ettikleri kavramlara göre şu adları vermiştir: Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu. bunun iç huzuru arttırdığını insanı mutlu ettiğini vurgular. Kutadgu Bilig ‘mutluluk ve kutsallık veren bilim’ demektir. Bunlardan Türk İslam Eserleri Müzesi 73 numarada kayıtlı olan nüsha ile John Rylands Kitaplığındaki nüsha döneme ait en önemli tercümelerdir. Karahanlı döneminden bize kalan ikinci önemli eser ise. Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir. Divânu Lugati’t-Türk Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ele alınmış Arapça-Türkçe bir sözlüktür. 18. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri tanımak İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde bu kültür dairesi çerçevesinde meydana getirilen eserler. dolunay”. Bilim dünyasının ilk tanıdığı nüsha 1439’da Uygur harfleriyle kopyalanmış olan Herat nüshasıdır. Kuran Tercümeleridir. Odgurmış (vezirin kardeşi) “uyanık”. Bu nüshayı Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall. Kutadgu Bilig’i Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına hicri 462 (1069-1070) yılında. 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmış olan Arap harfli Fergana nüshasının 14. Eserin bütünü her beyitin kendi arasında kafiyeli olan mesnevi tarzında yazılmıştır. Bu bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. Atebetü’l-hakâyık ise Kutadgu Bilig tarzında yazılmış öğüt veren bir ahlak kitabıdır. 6645 beyittten oluşmaktadır. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri açıklayıp anlatabilmek Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hâcib’dir. bunun yanı sıra bir mutluluk kitabıdır. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve . Ansiklopedik bir sözlük olan Dîvânu Lugati’t-Türk içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. İnsanlara iyi davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verir. Kutadgu Bilig 900 yıllık bir geçmişi olan İslâmî Türk edebiyatının ilk en büyük ürünüdür. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslâmî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacaat örneğidir.

Sonuçta bu şiirlerde hem hece hem de aruz vezninin kullanıldığı görülmüştür. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tek yazma nüshası vardır. Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses. üst satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satırları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere iki alfabeyle yazılmıştır. On üç bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir tane dörtlük bulunmaktadır. 4012’de kayıtlıdır. dört halife. babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan tarafından yazılmış eserin sonundaki dörtlükten öğrenmekteyiz: “(Edib’in yerinin. şiirler. atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir. Bu nüsha Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından İstanbul’da 1917 yılında bir sahafta bulunmuştur. cömertliğin övülmesi. Oğuz gibi diğer Türk boylarının dilleri de oluşturmaktadır. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle yapılan ilk Kur’ân tercümeleri. Kopya ediliş tarihi. 3. 902 (451 varak) sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’ân tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. cimriliğin yerilmesi. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir.1. Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’ân Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. satır-altı tercüme niteliğindedir. eserin tamamı 484 mısradır. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi oluşturmaktadır. zamanenin bozukluğu gibi ko- nuların işlendiği bölümler yer alır. Satırarası çeviri Karahanlı Türkçesiyle. Topkapı Sarayı kütüphanesi Hazine kısmı nr. Ayasofya bölümü nr. eser.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 15 en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. ancak Çigil. 2. tefsir ve hikâyeler ise. Eser. harislik. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Karluk. Yemek. biçim. işlediği konular açısından Kutadgu Bilig’le benzerlik göstermektedir. Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesiyle yazılmıştır. dünyanın dönekliği. yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüş- . Kıpçak. Memleketinin Yüknek. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. dilini tutmanın erdemi. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir. Bu nüshalardan en iyi ve en eski tarihli olanı Semerkand nüshasıdır ve İstanbul’da Süleymaniye kütüphanesi. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar. Edip Ahmed eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille. Atebetü’l-hakâyık’ın dört nüshası bilinmektedir. Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. Eserin dördüncü nüshası ise. 73’te kayıtlı olan nüsha: Bu nüsha Muhammed bin el-Hâc Devletşah eş-Şîrazî tarafından 734/1333-34 yılında kopyalanmıştır. Metin. Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bulunmaktadır. ancak edebî açıdan Kutadgu Bilig daha sanatkârane yazılmıştır. bilgisizliğin zararı. Satır-altı Kur’ân tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. Yagma. Kaşgarlı Mahmud. 12. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Müzesi nüshası Arap harflidir. Babasının adı Yüknekli Mahmud’dur. O’nun Edip Mahmud’un oğlu olduğuna hiç şüphe yoktur). 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da bulunmuştur. Arap harfli olan bu nüsha baştan. Emir Muhammed Dâd İspehsalar’ın övgüsü izler. Manzum bir öğüt kitabı olan Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği)’ın ise. kendi ifadesiyle Türkçe yazmıştır. Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester. Eserin giriş bölümü Tanrı övgüsüyle başlar bunu peygamber. kibir. Türk İslâm Eserleri Müzesi (TİEM) No. Kitabın yazılış nedeninin belirtildiği altı beyitlik kısımdan sonra bilginin yararı. Ayasofya kütüphanesi nr. Ünite . Bu nüsha Uygur harfleriyle yazılmıştır. Türkçenin İslâmiyetten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış. Öğretici bir ahlak kitabı olan eser. 884 (1480)’te Abdürrezak Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Rylands nüshası. 848 (1444) yılında Semerkand’da hattat Zeynelabidin tarafından kopyalanmıştır. Eser halen Ali Emiri Efendi’nin bağışladığı kitaplarla kurulmuş olan Millet Kütüphanesi’ndedir. Eserin madde başlarındaki sözcükleri açıklamak için yer alan manzumeler üzerine çalışmalar yapılmış ve şiirlerin hece ölçüsüyle mi aruz ölçüsüyle mi yazıldığı tartışılmıştır. 4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulunan Ayasofya nüshası ise. Bu tefsir Peterburg’daki Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığındadır. memleketinin adı Yüknek’tir. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan DLT.” Kitabın sonunda yer alan diğer bir manzumeden eserin yazarının kör olduğunu anlamaktayız. (burası) gönülleri açan safalı hoş bir yerdir. Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Kutadgu Bilig gibi aruzun mütekarip (fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl) vezniyle yazılmıştır. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri. ortadan ve sondan eksiktir.

1994 ). TDK Ankara 1972. ss. 1995. 78-95. Ahmet Bican Ercilasun. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat atTurk). Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. Aysu Ata. Der Text in Transcription. Bu yazma üzerine çalışan Semenov’a göre Türkçe çeviri Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır. 2 3 TDK (1986 . W. Agop Dilaçar. 2 3 TDK (1986 . Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar Reşit Rahmeti Arat. İnnsbruck 1870. (Ankara 2 3 1979 . Chicago 1983. (A). Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar Kilisli Rıfat Bilge. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTKBelleten. XXIV+ 560 s. Necmettin Hacıeminoğlu. Journal Asiatique. (1974 . Hofbibliothek in Wien. Mehmet Ölmez. yorumlar içermez. II 1982. Kitabü Divânı Lugat-it-Türk. Bu eserler üzerine yapılan belli başlı çalışmaları özetleyebilmek Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler üzerine yapılmış belli başlı çalışmalar şunlardır: Amédée Jaubert “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. Dîvânü Lugati’t-Türk. Osman F. VI. İstanbul 2008. St. TDK 2 3 (1985 . (B). Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. İstanbul 2010. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. Sertkaya. c. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. Theil I. 2 Kutadgu Bilig I Tercüme. XLV/2. TTK Ankara 1959.-XIII. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. TDK Ankara 1996. 11-111). Radloff. 1951. 1995 ). Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar A. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Petersburg 1900 (1) 1910 (2). Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. TDK. “Das Karakhanidische” Philologiae Turcicae. Carl Brockelmann tarafından incelenmiştir: Mitteltürkischer Wortschsatz nach Mahmûd Al-Kâşgârîs Divân Lûgat at-Türk. cild-i sâlis 1335 (1919). IV+ 260 s. Moscow. Atebetü’l-hakâyık. İstanbul 1943. Ankara 1939. Halil İbrahim Usta ve Ebülfez Amanoğlu tarafından Tükçeye çevrilmiştir: Orta Asya‘da Bulunmuş Kur‘an Tefsirinin Söz Varlığı (XII. 4. No. İbrahim Taş. Ankara 2002. Özbek Bilimler Akademisi. TDK. İstanbul 1947. Kebikeç 1. GÜ Ankara 1984. Taşkent. 43-52. Paris 1825. TDK. Bibliothece Orientalis Hungarica XXI. III 1985. Mecdut Mansuroğlu. 3 5 1985 . Robert Dankoff. Wilhelm Radloff. K. TDK. Radloff. “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. Ankara 1991 ). TDK. Ankara 1990. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. İndex. Theil II. XIII+200 s W. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası. Hermann Vámbéry’ye Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. I 1982. Kudatku Bilik. TKAE Ankara 1979. Akadémiai Kiadó. James Kelly-Robert Dankoff. Wiesbaden 1959. cild-i sâni 1333 (1917). de Hammer à Abel Rémusat”. Budapest 1928. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. yüzyılın sonu ile 13. Yüzyıllar Türk Dili leri değerlendiren Eckmann. Yüzyıllar). St. Kutadgu Bilig I Metin. Yıldönümü Dolayisiyle KUTAD- 3 GU BİLİG İNCELEMESİ. 2854’te kayıtlı olan bu nüsha da satır-arası Türkçe ve Farsça çeviri yer alır. Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. Middle Turkic Glosses of the Rylands İnterlinear Koran Translation. Ankara 1940. Budapest 1976. Kaşgarlı Mahmud. TDK.16 XI-XIII. Petersburg 1890. İstanbul 1942. s. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası. İstanbul. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-NotlarDizin). Ankara 2004. tercümenin 12. Nisan 1981. Nuri Yüce. Ankara 1943. XCIII+252 s. (C). 1891. Ankara 1941. İstanbul 1943. 39-52. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. Mehmet Vefa Nalbant. Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. ss. Semih Tezcan. K. Mahmud al-Kaşgarı. “900. 23-78. Janos Eckmann. Borovkov tarafından hazırlanmıştır: Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. Kutadgu Bilig III. Karahanlı Türkçesi Grameri. c. 2 3 (1986 . cild-i evvel 1333 (1917). Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. . Bilgeoğuz Yayınları. 1963. Tıpkıbasım/ Facsimile.. sayı: 178.

Karahanlı Türkçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Kilisli Rıfat d. Divânu Lûgat’t-Türk’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Divânu Lûgat-it-Türk b. 2. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. e.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 17 Kendimizi Sınayalım 1. Sadece bir sözlük çalışmasıdır. Divânu Lûgat-it-Türk e. fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün vezni 6. Bir siyasetnamedir. d. Bu dönemdeki eserlerin hepsi Arap harfleriyle yazılmıştır. müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün d. d. Necmettin Hacıeminoğlu kez kim tarafından 4. 1017 b. Divânu Lûgati’t-Türk kaç yılında yazılmıştır? a. Kuran Tercümeleri c. Atebetü’l-hakayık d. Kilisli Rıfat c. e. e.1. b. Reşit Rahmeti Arat e. Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? a. b. Robert Dankoff 10. 5. Kutadgu Bilig ve ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. 7. Siyaset Bilimi 3. 1086 c. Kutadgu Bilig c. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerden biri değildir? a. Kutadgu Bilig b. Amédée Jaubert b. Kurtulma Bilgisi e. Türkçeye çevrilip yayımlanmıştır. Bilinen dört nüshası olan eserin uyak düzeni aaba/ccdc/ eefe biçiminde olup. Divânu Lûgat’t-Türk ilk yayımlanmıştır? a. Atebetü’l-hakayık e. c. Kuran Tercümeleri . Kilisli Rıfat tarafından bulunmuştur. Bilinen üç nüshası vardır c. Ali Emiri tarafından bulunmuştur. İslami dönem Türk Edebiyatının başlangıcıdır. Türkçenin ilk sözlüğü bu dönemde yazılmıştır. mütefâ’ilün mütefâ’ilün b. Besim Atalay d. 1079 8. aruzun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl ölçüsüyle yazılmıştır. Ünite . Cevahirü’n-nahv fi-Lugati’t-Türk 9. Mutlu Olma Bilgisi c. b. fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl e. Kutadgu Bilig’in ve Atebetü’l-hakayık’ın aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. c. Beyitler halinde yazılmıştır. Kut Bilimi b. Nehcü’l-feradis d. Kutadgu Bilig’in sözlük anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Atebetü’l-hakâyık’la ilgili ilk kitap yayını aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Wilhelm Radloff b. Besim Atalay c. 1072 c. Orhon Türkçesi ve Eski Uygurcanın devamıdır. fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün c. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. 1069 d. Mutlu Etme Bilgisi d. Robert Dankoff e. Türkçe ilk Kuran Tercümeleri bu dönemde yapılmıştır. Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır d.

Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler. a 5. Birbirinden iki farklı eser olan Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’tTürk doğal olarak dilbilgisi özellikleri ve sözdağarcığı yönünden birbirleriyle benzerlik gösterirler. yüzyılı) kabul ederler ve Karahanlı Türkçesini de Eski Türkçe içinde değerlendirirler. K. Dîvânu Lugati’t-Türk ise Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış medde başları Türkçe açıklamaları Arapça olan bir eserdir. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig. Grønbech. Beyitler halinde yazılmış manzum bir eserdir. c 9. Ligeti ve Brockelmann’ın da Orta Türkçe terimini kullandıklarını görüyoruz. Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. yüzyıl ile başlar. Türkçeye ilk tercüme edilen “Kuran Tercümesi” olma özelliğini gösterirler. Anonim tefsirde yorumlar ve açıklamalar da yer almaktadır. Ahmet Caferoğlu yapmış oldukları çalışmalarında Karahanlı Türkçesini Eski Türkçenin içine alımamışlar Eski Türkçe için daha çok Orhon ve Uygur Türkçesiyle yazılan eserleri dahil etmişlerdir. Orta Türkçe terimini Karahanlı Türkçesi için ilk defa Carl Brockelmann.18 XI-XIII. d 4. Lars Johanson gibi . e 2. b Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Atebetü’l-hakâyık” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 8. Marcel Erdal. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Belli Başlı Çalışmalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Birbirinden farklı yaklaşımlarla Karahanlı Türkçesi ya Eski Türkçe içinde değerlendirilmiş ya da Orta Türkçenin başlangıç dönemi kabul edilmiştir. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler Orta Türkçenin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. atasözleri. bilim adamları da Orta Türkçenin başlangıcını olarak 1200’lü yılları (13. Anonim Tefsir hariç hepsi satırarası Kuran çevirileridir. d 10. ve X. dörtlükler o dönemin kültür hayatı hakkında da bize bilgi vermektedir. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eeserler Üzerine Yapılan Belli Başlı Çalışmalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 7. von Gabain. Louis Ligeti. Sıra Sizde 2 Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk Karahanlı Türkçesiyle yazılmış iki önemli eserdir. 3. A. Anlamı verilen sözcükleri açıklamak için örnek olarak verilen deyimler. Kaşgarlı Mahmud verdiği filolojik bilgilerle Türkçenin o dönemdeki dil özellikleri ve lehçeleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Grønbech. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Divanu Lugati’t Türk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1928 yılında yayımladığı Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığını incelediği Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāšgaris Divān Lugāt at-Turk adlı çalışmasında kullanmıştır. VI. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kutadgu Bilig bir tür siyasetnamedir. András Róna Tas. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kimi bilim adamları Karahanlı Türkçesi ile başlayan dönemi Orta Türkçenin başlangıcı kabul etmişlerdir. Moğol istilası yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilirse Türk dilinin Orta dönemi onüçüncü yüzyıldan itibaren ele alınabilir. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Divanu Lugati’t Türk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Mutlu olma bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig erdemli davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verir. Hükümdarlara yönetim ve siyasetle ilgili öğütler verir. yüzyılları kapsayan bu dönemden sonra gelen Karahanlı Türkçesi (= Hakaniye Türkçesi) kronolojik olarak XI. Sıra Sizde 3 Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kuran Tercümeleri. c 6. Atebetü’l-hakayık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.John Rylands nnüshası Türkçe ve Farsça çeviriyi içerir. b Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Eski Türkçe terimiyle genel olarak Orhon Türkçesi ile yazılmış eserlerle Eski Uygur Türkçesi ile yazılmış eserlerin dili kastedilir.

İstanbul 1947. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Robert (1983). Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat at-Turk) I. (1944). Turkish Sources VII. Divan-ı Lügat-it-Türk’ten derlemeler I. Journal Asiatique. St. İstanbul 1943.. (C). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991. Mehmet Ölmez. Ölmez. “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. Kebikeç 1. Chicago 1983. R. (1982 ve 1985). XI. 1891. Karahanlı Türkçesi Grameri. III. B. (A). Theil I. Der Text in Transcription. Petersburg 1890. R. sayı: 178. XLV/2. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları Atalay.deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik. İstanbul 1942. TDK. 1995. Ahmet. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Sertkaya. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. Ünite . Eraslan. R. Ercilasun. TDK Ankara 1972.Dankoff. “Divânü Lugati’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”. (1975). (Ankara 1979 . . Theil II. s. Atalay. Nisan 1981. III. 23-78. Mehmet. İbrahim Taş. (1951). (B). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. K. (1985-1986). Mecdut Mansuroğlu. Tekin. 2 3 Kutadgu Bilig I Tercüme. Chicago. Dilaçar. 5 1995 ). R. Radloff. İstanbul 2010 Arat. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Radloff. En Eski Türk Savları. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. Osman F. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. R. Paris 1825. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig). K. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. Hermann Vámbéry’ye Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. (1972). Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. (1986). VI. II. Sayı 409/Ocak 1986. Sources of Oriental Languages and Literatures 7. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTK-Belleten. “900. T. F. Mahmud al-Kaşgarı. TDK. XIII+200 s W. 43-52. Türk Dili. Arat. c. II. İstanbul 1943. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Kutadgu Bilig Grameri-Fiil. T. IV+ 260 s. Chicago-London: A Turko-Islamic Mirror for Princes. Kutadgu Bilig II Çeviri. (1984). Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri). Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-.. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Semih Tezcan. ss. XXIV+ 560 s. Hofbibliothek in Wien. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. de Hammer à Abel Rémusat”. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. (1989). Ahmet Bican Ercilasun. TDK. St. “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”. Agop Dilaçar. “Das Karakhanidische” Philologiae Turcicae. TKAE Ankara 1979. 11-111). Nuri Yüce. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch . Wiesbaden 1959. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası. ss. Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. A. B. (1974 . Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. W. GÜ Ankara 1984. R. TDK. (1983). Kutadgu Bilig III. İndex. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. c. 908. Arat. Dankoff. Kudatku Bilik. Atebetü’l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin. Yüzyıl Türk Şiiri Divanu Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçalar. TDK Ankara 1996. (1995) “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. (1994). Kebikeç 1. TDK Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kelly. TTK Ankara 1959. 3 Ankara 1991 ). Necmettin Hacıeminoğlu. İnnsbruck 1870. Wilhelm Radloff. R. J. 39-52. (1986). Petersburg 1900 (1) 1910 (2). 2 Kutadgu Bilig I Metin. 43-52. XCIII+252 s.1. (1979). Robert Dankoff. Birtek. 1985 . 78-95. Cambridge: Harvard University Press. Dankoff. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. Kutadgu Bilig I Metin.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 19 Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 4 Amédée Jaubert “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. R. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası.

Karahanlı Türkçesinde sözcük yapımını açıklayabileceksiniz. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ   Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimleri ve ünlü uyumlarını ayırtedebilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Ünlüler Ünsüzler Ses Değişimleri Addan Ad Yapım Ekleri • Addan Eylem Yapım Ekleri • Eylemden Eylem Yapım Ekleri • Eylemden Ad Yapım Ekleri İçindekiler XI-XIII.2 Amaçlarımız XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı • AÇIKLAMA • SES BİLGİSİ • SÖZCÜK YAPIMI .

bėr-. 5. Orhon ve Uygur Türkçesinde hem kimi sözcüklerde hem de kimi eklerde uyumsuzluk gös- . Kurallı olan bu uyum. 3. eylem kök ve gövdelerinden sonra sözcüğe eklenen eklerden önce – işareti kullanılmıştır. * (astariks) işareti. düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre değişebileceğini gösterir. ı. > (=büyüktür) işareti. 1957: 215?) İlk yazılı metinlerden itibaren yazımının /ė/ ile olduğunu takip ettiğimiz sözcüklerin. kişi iyelik eki +(s)i. tė-. Ad kök ve gövdelerinden sonra sözcüğe eklenen eklerden önce +. ~ değişken (ikili) biçimi gösterir. belirli nesne durumu eki +in ve geçmiş zaman sıfat-fiil eki -mIş) bozulmaktadır1. ö. Mecdut Mansuroğlu. ėl. yėl. kendisinden önce gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. ė. Parantez içindeki X işareti ya ünlünün büyük harfle (I. kendisinden önce gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. u. Karahanlı Türkçesinde de kapalı /ė/ ile olduğunu söyleyebiliriz: bėş. e. o. 2. tahmini biçimi gösterir. ėki. U gibi) yazılması yada bağlantı ünlüsünün önlük-artlık. ü. 4. Ünlü Uyumu Önlük-Artlık Uyumu Türkçede ilk yazılı metinlerden itibaren önlük-artlık uyumu vardır. i. yėr. Karahanlı Türkçesi metinlerinde bu uyumu bozacak örnekler bulunmamaktadır. Önlük-artlık uyumu daima korunmuştur. SESBİLGİSİ Ünlüler Karahanlı Türkçesinde kapalı /ė/ sesiyle birlikte dokuz ünlü vardır: a. 6. Karahanlı Türkçesindeki kapalı /ė/’nin yazımında i ~ e arasında sık sık kaymaların olduğunu ve Kutadgu Bilig’in yazmalarından birinde /ė/ sesinin çoğunlukla fethalı ye ile yazıldığını belirterek kapalı /ė/ sesinin varlığına dikkat çeker (Mansuroğlu. < (=küçüktür) işareti. yazıtlarda kimi eklerin yazımında kullanılan ön ünlüyle okumayı gerektiren durumlarda (3.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı AÇIKLAMA 1. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu Bugün Türkçede yaygın biçimde varlığını gördüğümüz düzlük-yuvarlaklık uyumu.

Uyuma Girmeyen Ekler: Düzlük-yuvarlaklık Uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip yuvarlak ünlülü olan ekler: 1. 8. zayıflatmak’ (KB 5705). -ĠU gelecek zaman/gereklilik eki: açġu (KB 1756. ikegü (KTer. 66.). hepsi. vd.‘sızdırmak. AH 190. 406. AH 107). III-217(bir yerde). 28/35b2=7:158)...‘yormak... KTer. alamet..653. kevilsün ‘gevşesin’ (DLT II-13). -ĠUz. bolmasun (KTer.. küçegüçi ‘cabbar. sevdür.. vd. KTer 30/372=16:16). -U ulaç eki: al-u bėr..eylemden eylem yapan ek: tirgüz. Bu uyumsuzluk Karahanlı Türkçesinde de devam etmektedir.eylemden eylem yapan ek: bildür. 1187. 191). çıksun (KTer. tėggüçi (AH 452). 1227. bışur... inşa etmek’ (KTer..(KB 6153).. 2973)... 4939). bilsü (AH 80). 14. 34/39b2=37:147). barsun (DLT II64).. kėlgü (yol) (AH 232). bėrgüçi (KTer 30/8b1=12:88) kėlgüçi (KB 492.. kılsu (KB 1555.. kıldur. kamuġ ‘bütün. -GUçI eki: alġuçı (KB 2425. 64. 223.(AH 20. 185…) bulıt (AH 57.(KTer. 30/62b2=16:66). azuk ‘azık.. 4... 2782). vd. kaçġu (KB 1170). 8. 27/8a2=4:165). 6086). taşlatu ‘dışarıya yollayarak’ (DLT II.. 343). KTer.(KB 3842. vd. 27/55b1=5:49).. 6294). DLT I-18.).. 586). kelgü (KB 4925. KTer.. DLT II-195). KB 1769. sınayu (KB 261. 37/75a2=50:23). aç bırakmak’ (KB 6365).(AH 260.‘bildirmek. 5. DLT I-52. 1407. vd. II-137.. 3019).. kalsunı (KB 5607. 1755.. KTer.(KB 2542). Uyuma Girmeyen Sözcükler: Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerde uyuma girmeyen düz ya da yuvarlak biçimleri kalıplaşmış olan sözcük örnekleri şunlardır: adruk ‘farklı.888. kėltür. 68. 3386). vd. zorlayıcı’ (KTer. vd. 7. 346. -sUn..22 XI-XIII. DLT I-7. fark’ (KB 201. 2142. -GU sıfat-fiil eki: tirilgü (kişi) (AH 364). 3. taşur. 108. II-153.. vd. ıŋraşu ‘inleşerek’ (DLT III-398). sızġur.. 4202.116. 2998. Dudak uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip düz ünlülü olan ekler: . AH 214.(KB 4095).. bakın-u tur. +AĠU topluluk sayı adı yapan ekler: biregü (KB 343. 1669.. DLT I-99. 1522. DLT I-34.. 6.483.. biltür..1864. DLT I-109). II-24..‘yapmak. Düz ünlülerden sonra düz.. tegür(KTer. 37/58a3=49:7).. 10.. bilsün (AH 166). 213. içür. 659. vd. sözlegüçi (KB 433. 66.. 66. indür.‘pişirmek’ (KB 636. vd.‘acıktırmak. 37/82b1=50:45). tirgür(KB 4717). 2. edgü ‘iyi’ (KB 32.).eylemden eylem yapan ek: bildüz.. 31/79a2=46:24)2. -Ur fiilden fiil yapma eki: açur.. barġu (KB. aġu ‘zehir’ (KB 1126... 223. 180. 28/69b1=8:11). yiyecek’ (KB 1417. altun (KB 188. kıldukuŋ (KB 1878). Yüzyıllar Türk Dili termektedir.. 99. üçegü (KB 802. alġumız (DLT I-341). tekil kişi emir kipi: alsu (KB 2491. meŋzet-ü (471. öğretmek (Oğuzca)’ (DLT II-202). törtegü (KB 4502). 25/7b3=3:136). 29/11b2=9:16). -ĠUr.). vd. 5655.. 33/1b2=33:32). artut ‘hediye’ (AH 42. DLT III-339).(KTer. DLT (Oğuzca) I-98). -sUnI 3. çok’ (KB 171. AH 240.. -sU... 11.eylemden eylem yapan ek: arġur.. 2680). bildügini (KTer. her’ (KB 4. KTer.. 629.. 2715b3=4:176). 5.. yuvarlak ünlülerden sonra düz-geniş ya da dar-yuvarlak ünlülerin birbirini takip etmesi kuralına dayanan bu uyuma uymayan sözcükler ve ekler bulunmaktadır. -DÜz. barġum (DLT II-69)....(DLT II-176). KTer. karıştukta (KB 2310). kutadsunı (KB 2626). belgü ‘nişan. AH 78).. kıltur. AH 187. 9. 1441.. KTer. zayıflatmak’ (KB 3384) turġur. 31/79a3=46:24) ≈ bulut (AH BC 57. anuk ‘hazır’ (KB 15. 34/90b2=39:20). -DUk sıfat-fiil eki: bardukuŋ (AH 436). iz’ (KB 180. vd..(DLT II. -DUr.(KB 398.). 31/41b3=20:22).‘taşırmak’ DLT II-78). artuk ‘fazla. KTer. 245..

öldürdi (KTr. +(s)I 3.. III-33).(3194.. KTer.. vd. köŋüldin (KB 1265. p. 6. 1658. 190.. 138. 431. . KTer. 3212b1=28:18).3279... sütdin (KTer.. kuşnı (DLT I-253. 6454). +DI belirli geçmiş zaman 3. DLT I-15.).. ukġıl (KB 796..).4790. -ġlı sıfat-fiil eki: boluġlı (KTer...998. ökünmiş (kişi) (AH 144). 31/88a1=20:114). AH 255). ordusı ‘sarayı. Karahanlı Türkçesinde de yaygın olmamakla beraber kimi örneklerde görülmektedir.. AH 12).(AH 259) yapul. 27/35a1=5:22).(KB 576. 4711) ~ min. 243. Ünlü Değişmeleri 1 Karahanlı Türkçesinde ünlüler açısından gerek Eski Türkçeye göre. 6563.. 20 kez. gerekse kendi dönemi içerisinde belli durumlar dışında (dudak çekimi. 66. yarutmış (KB 129). Yuvarlaklaşma Karahanlı Türkçesinden sonraki dönem metinlerinde. 29/60a2=9:84). KTer. 27/39b1=5:30).2.. 442.. kümüşni (KB 2411).‘binmek’ (KB 2354. soktı (KB 6071). 1526. 1906). AH 93.. ornı (KB 110. 3533) ~ evril. +nI belirtme durumu eki: boynını (KB 286). köŋüli (KB 53.6635. 4374)... 234. II-359). 2173. 3182. körmiş (KB 2367. 362. vd. 38/542=62:9). vd. 66.. tekil kişi iyelik eki: aşnusı ‘öncesi’ (KB 4618).. Metinlerden tesbit edilmiş örnekler şunlardır: bulıt (KB 86. 223. II-173). turġıl (DLT II-43). AH ABC nüshaları 259 ~ sevil. 2257.. DLT III-125). -mIş belirsiz geçmiş zaman: bolmış (DLT I-93).. AH BC nüshaları 57. 23.‘örtünmek. 6191.. küçi (KB 247.. 4. 209. 1055. -mIş sıfat-fiil eki: urulmış (mesel) (AH 164). 5 kez ~ bulut (DLT III 39..85.. . Bu yolla gerçekleşmiş tutarlı ve düzenli değişimlerden söz etmek mümkün değildir. kapanmak. vd.‘sevilmek’ (KB 2071.. tekil kişi: boldı (KB 4.) Benzeşme Yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır.. 4638) ~ yapıl. +DIn ayrılma durumu eki: busuġdın ‘pusudan’(KB 1381. 134. vd. ölümdin (DLT II-134.. AH 185).. közi (DLT I-157. 1388.. içtürdi (DLT I-218. turuġlı (KB 100.. 6440. DLT I. boġuldı (DLT II-131).(KB 4023). ilerleyici ve gerileyici benzeşme gibi) değişim yoktur. . bolġıl (KB 26….Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 23 1. v) etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşmaları.. AH 233. KTer. 2882. tegürdi (KB 365. 5. 5015). 34/44b2=37:173). korkuġlı (KTer. öldi (KB 182. KTer. 7. ölümni (KB 1141). -gıl/-gil 2. kötürgil (DLT II-44). 4808.vd. 2. Ünite . 6521. ökünmiş (KB 1398). AH 156 357. 27/40b1=5:31).. yazuktın (KB 1329. vd... 4434. çıkmaġunça (KTer. 5692).. tüşügli (AH 178).. boġulmış (KTer.. 211. körünmiş (KB 3513). AH 57. sürgil (KB 5496)..113. gizlenmek’ (KB 1321.....‘dönmek. DLT II-57). 1277. 27/16a1=5:3). DLT I-64). 8. mün. tutġınça (KB 3806) Karahanlı Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu var mıdır? Örneklerle açıklayınız.. 744) sevül... 111. 37/12b1=47:15). ancak bu sözcükler hem düz hem de yuvarlak ünlüyle yazılmışlardır: avuçġa ‘ihtiyar’ (KB 6491) ~ avıçġa (KB 1638) evrül. 28/3b3=7:102). …. sözni (KB 153. 26/46b2=4:78). köŋülni (KB 1551. vd. Harezm ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde yaygın olarak görülen çift dudak ünsüzlerinin (b. devretmek’ (KB 126. -ġInçA ulaç eki: bolġınça (DLT I 59). tekil kişi emir eki: arturġıl (KTer. 575. kündin (KTer. 31/79a2=46:24 bir kez). ukulmış (KB 1203. 916.. 3.. yoldın (KTer. DLT II-243). vd..). II-115. boynı (DLT II-233). 185. m. şehri’ (KB 310. 31/79a3=46:24. yörügli (KB 4373. 4826).

KTer. vd.( KB 666 A nüshası.. CTD II.‘göstermek’ (KB 32. CTD II.> KT avla. 27/39b3=5:31. 28/69b2=8:11 -b-.‘iki kişiyi birbirine kışkırtmak’ (DLT II 195-196) Uyg. AH 274) kirümez ‘giremez’ < kir-ü u-maz (KB 3665) ayuġay ‘söyleyebileceğim’ < ay-u u-ġay (AH 3) tapnuġay men ‘hizmet edebileceğim’ < tapın-u u-ġay ( KB 3055) Bu büzüşme olayını ayrıca ikegü sözcüğünde görürüz: ikegü < iki+egü ‘ikisi beraber. DLT I 326. kikşür. 30/69a3=16:75. 28/41a3=7:16. 29. KTer.. Orh. avla. çaġıla. vd. 1358.> kikçür. AH 44. 28/83a1=8:35) Orh.(KTer. KTer.) ~ körküt. KTer.24 XI-XIII. II 20. AH 27) ~ ögdü (sadece AH A nüshası 27). sevin.. vd.T abla. KTer. evir.~ ş. KTer. DLT I 503... DLT I 178.> yapçur. KTer.T eb > Uyg... olumsuzda ise. II 325. s..biçimini oluşturur: kaçumaz ‘kaçamaz’ < kaç-u u-maz (KB. . 3395... 31/25b2=19:64. teslim etmek’ (DLT II 175). 36/57a1=43:48 bir kez) ögdi ‘övgü’ (KB 239. KTer. AH 224..T sebin. DLT I 287. EDPT 408a) Bu örneklerin dışında DLT’de ünsüzlerden sonraki hece başındaki durumlarda /ş/’nin yerini bazen /ç/ alır (ş > ç).T sub > Uyg. 48 vd. AH 340. Yüzyıllar Türk Dili körkit..(DLT III 99. KTer. sav > KT sav (KB 527.. AH 354. 1124. DLT I 515. çör çöp’ (DLT I 390)6. bir kez. 241 vd.> Uyg. DLT I 215. 669. KTer.(KB 3181. yapşur. Büzüşme Ulaç eki almış asıl eylemin üzerine iktidarlık çatısını kuran u. 3584... 4622. ev > KT ev (KB 744.> tapçur.) ~ unut(KB 757 A nüshası. nadiren kimi sözcüklerde de (ikili biçimlerle) gerçekleştiği görülür: .. 27/18a2=5:4) Orh.. 28/24a1=7:146) Orh.> KT evür.> Uyg... soġık (KB 1060.: sevün. 196-197.. -b > -v-.. -z ~ -s değişimi Daha çok geniş zamanın olumsuzunda görülen bu değişimin.(KB 757. 6 kez) ~ soġuk (KB 3581. 1356. suv > KT suv (KB 73... 718. KTer.T sab > Uyg. 1418..25/28b3=3:188) Orh. Ünsüz Değişmeleri Orh.. KB 403. dolanmak’ > Uyg. 482..‘çevirmek. -v değişimi ç.‘ulaştırmak. 2031.~ şaġıla‘çağlamak’ (DLT III 324. DLT I 15. III 154. 20. EDPT 881a). DLT II 3404. -uma-/-üme. DLT I 12. 1226. AH 354 BC nüshası)5 vb..> KT sevin. OrhT. 26/29a1=4:57) unıt. 700) yiyümedi ‘yiyemedi’ < yiy-ü u-madı (KB. 143. ikisi bir arada’ (KB 331.. Uyg. 100.‘yapıştırmak’ (DLT III 97-98) ~ yapşur. s. 27/15b3=4:176) 2 Karahanlı Türkçesindeki ünlü değişimlerini örneklerle açıklayınız.değişimi çöpik ~ şöpik ‘meyve yenildikten sonra atılan şey. vd.. kimi örneklerde sözcüklerin /ş/’li biçimleri de mevcuttur.. 315.T ebir..yardımcı eyleminin gelmesiyle iki eylem birleşerek olumluda -u-. tapşur.(KB 620..

‘koymak. elbise’ (KB 2280. AH 18.. 326.) kedim ‘giyim... 297) ked. 974. II 296. KB 2752. KTer... konmas (DLT II 331). 435. /d/ ile olan sözcüklerin çoğu /d/ ile de yer alır: Örnekler: /d/ ~ /d/ değişimi bod ‘boy.. -d. 30/68b1=16:74. 53. Hatta /d/’den /y/’ye geçişin de kimi örnekleri görülür. bırakmak’ (DLT II 295. Ünlü 589) her yerde ohşa. dal (d) ya da zel (d) ile yazılır. kelmes (DLT II 26).... 3664. 95….. bol bol vermek’ (KTer. Bu sesi taşıyan sözcüklerden olan okşa.). 31/42b1=20:25 bir kez) KB yalŋuz (KB 395.. 216. 238. . 25/19b1=3:154. tegmes (DLT I 104) tegilmes (AH 234 BC nüshaları)..Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 25 kögüz (DLT I 366..(AH ABC 167. dört kez) ~ kögüs DLT I 230: kögsi..‘ayırmak’ (DLT III. 38/40a3=61:2). KB 622. ~ kuduġ DLT I 375./ -d değişimi Karahanlı Türkçesi’nde /d/ sesi.. hısım’ (DLT I 32.KB 2593. KTer.. KB 84. ötnümes men (KB 791 BC nüshaları).) ~ koy. kılmas sizler (KTer... AH 421) kuduġ ‘kuyu’ (DLT III 122. 33/46a2=34:27. bırakmak’ (AH 167..AH 31. 30/23a2=15:33). dünür. KTer.. AH 167. 591. KB 50 ~ kayın (DLT I 32) kadıŋ ‘kayın ağacı’ (DLT 1 32.) yad. KTer. KTer.. II 343. 407. II 298. 2772... KB 374. 369) /d/ > /d/ değişimi Aşağıdaki sözcükler metinlerde /d/ ile yer almaktadır: adak ‘ayak’ (DLT I 32... KTer. . kedim ‘giyim. 6011) kudruk ‘kuyruk’ (DLT I 472. Yazımda hem /d/ hem de /d/ vardır. 36/20b1=42:27) ~ yay. 282. 37/54b3=49:2). KB 4064.. göndermek’ (DLT I 421. kavim... ulus’ (DLT I 155. ~ ked (DLT I 322... KB 53.. KB 176... 207. A 240.) /d/ ~ /y/ değişimi kadın ‘kayın. C 297) kod.. KB 1735.. 186. AH 278. DLT’de /d/ ile /d/ arasında bir tereddüt vardır.. 496..biçimindedir..‘koymak. kamet’ (DLT I 412) ~ bod (DLT III 121..... vd.. 925. Rylands nüshasında da (Ata. 30/28a2=15:66) ked ‘pek. 403…. 356. vd. elbise’ (AH 168... 5781) ıd.. KB 66. iyice. 451 ve TİEM 73’te de (Kök.. körmes (DLT I 369). 34/63a2=38:42) adır. yatmas (DLT I 386). AH 418) bodun ‘halk.tüm örnekler.sözcüğü. KTer. 36. 186./ -d ~ -d..) ~ bodun (DLT I 231.. Ünite . 228... 4441. 398.. KTer.. AH ABC nüshaları 278. 297) ~ keyim (AH AC 168..‘salmak. Kutadgu Bilig’in nüshalarında ohşabiçimindedir. AH 167... 34/13a3=36:55. 194. bolmas men (KTer. vd.. 473. 515. dağıtmak. AH168. III 440. 5423. 277..) ~ kudruk (DLT I 513.) ~ yalŋus (DLT I 333) Olumsuz Geniş Zaman çekiminde (bu çekimin –maz ile yapıldığı örnekler de vardır) yaygın olarak görülen bu değişimin örnekleri şunlardır: bilmes sizler (KTer. 36/87a2=46:29) kod.... vd.(KTer. /h/’lı biçimlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. bolmas (DLT I....... çok’ (DLT I 321. 240. 3907. 144.. 26/1263=4:35.2. KTer 29/9a1=9:1) adġır ‘aygır’ (DLT I 18.‘yaymak. KB 6532) ~ kayıŋ (DLT (Oğuzlarca) I 32). Bu sözcük... AH 455...‘giymek’ (DLT I 12. 36/22a1=42:29) /k/ ~ /h/ değişimi Düzenli olarak her sözcükte görülmeyen /k/ ~ /h/ nöbetleşmesinin metinlerdeki örnekleri değerlendirildiğinde aslında /k/’lı biçimlerin az.

B yahşı (1542) KB B nüshası yakşı.) Uyg. 272. 3.) OrhT. 10... 179...değişimi İçinde /n/ ve /ŋ/ seslerini bulunduran sözcüklerin başındaki /b/ sesi.. sadece yukarıda belirtilen sözcüklerle sınırlıdır.. 1040. AH 3) .. sağlam’ (DLT I 349.26 XI-XIII. KB 3578) sıŋuk ‘kırık. KB 118. 439..KB 1302. KTer.. KB 3319.. 157.) ~ örgen. Nöbetleşme ise.. KB 1.. 61... /ŋ/ ~ /m/ değişimi ahsuŋ ‘sarhoşken kavga eden ~ ahsum (DLT I 16) iŋir ‘alaca karanlık’ ~ imir (DLT I 94) erŋek ‘parmak’ (DLT I 104. beŋiz ‘beniz’ > meŋiz (DLT I 60. kırılmış’ (DLT III 365) ~ sınuk (DLT III 365. dert. 702) ~ bek (DLT I 333. 419. Bu durumda Karahanlı Türkçesi için söz içinde bir k>h değişimi ya da nöbetleşmesinden söz etmek mümkün olmamaktadır. KTer. 26/41b3=3:130) ~ kutul.> m. KB 671. hani’ (DLT (öbür Türklerce) I 31.‘öğrenmek’ (DLT I 252. 101.. KB 6. KB 1858) meŋgü (KTer. C yahşı (1385) KB A nüshası yakşı.) Yer Değiştirme (Metatez) Az sayıda sözcükte görülen bu ses olayının örnekleri şunlardır: buġday ‘buğday’ (DLT II 235.. 70.. KB 140.. muŋsuz: KTer. C yahşı (2666) Yakşı sözcüğü her iki Kuran Tercümesinde de hep yahşı biçimiyle yer almaktadır. 34/81b3=39:7.‘kurtulmak’ (DLT II 121. 30/42a=16:29) ~ mengü (KTer. 122. 37/61b3=49:11) kurtul. KB 39. Yüzyıllar Türk Dili Tek yerde geçen aksak (KB 3238)sözcüğü de yazmalarda ahsak biçimindedir.. Divan’daki kayu ‘hangi. 2. II 28. 82... 100....KB 465.(Oğuz ve Kıpçaklarca)) kayda ‘nerede’ (DLT I 52.. 480.) ~ ernek (DLT I 104. AH 30. 30/42a2=16:29) OrhT. buŋ ‘ihtiyaç. 349. AH 33... KB 96.. III 445. 1758. 97. 234.. 324.. KB’de sadece yakşı sözcüğünde /h/ ile nöbetleşme görülür: KB B nüshası yakşı. KB 283. III 197) ~ hayu (DLT III 218. 2151. III 65.(DLT II 121. 457) ögren. KB 118 A) konşı ‘komşu’ (DLT I 435(Oğuzca)) ~ koşnı (DLT I 435. beŋgü ‘ebedi.. KTer. 38/15b3=58:22) /ŋ/ ~ /n/ değişimi b. 4512. 378. yokluk.. sonsuz’ > meŋgü (DLT I 44. III 32. 436) birle ‘ile’ (DLT I 49.. buyan ‘sevap’ > muyan (DLT III 172. 319) ~ budġay (DLT III 240) çamġur ‘şalgam’ (DLT I 457) ~ çaġmur (DLT I 16.(KB 465 A) yaġmur ‘yağmur’ (DLT I 16. gerileyici benzeşmeyle /m/’ye değişir: OrhT.) Ünsüz Düşmesi r>Ø berk ‘sıkı. 385. sıkıntı’ > muŋ (DLT I 425. III 220. 25/12b3=3:145) ~ bile (DLT I 44... KTer 36/21a3=42:28) ~ yamġur (DLT III 38. AH 275. 248.113. KB 417.1680. 354... III 173) ~ handa (DLT III 218) nöbetleşmeleri lehçe farklılığını göstermektedir... 1681... KTer. 65...

hazinedar” (DLT I 136.KTer. cebredici. KTer. SÖZCÜK YAPIMI Addan Ad Türeten Ekler +aġu/+egü: Daha çok vücud adlarına eklenerek eklendiği adla ilgli karakteristik özellik ifade eden adlar yapar: içegü “kaburga kemiklerinin iç tarafındaki kısım” (DLT I 137) < iç karnaġu “koca karınlı adam” (DLT I 441) < karın boynaġu “zorba. 36/98b2=45:20) < yol +çIl: Sıfat türünde sözcükler türetir: yaġmurçıl “yağmuru çok olan yer” (DLT III.. ressam” (KB 4458) < bediz etükçi “çizmeci” (DLT II. 40) < yer +çı/+çi: Meslek adları yapan bu ekle türemiş sözcükler çok olduğu için bir kısmına yer verdik. 417. 220.. 1669.. AH 203.. 29/8b3=9:11) < ka “akraba. 26/19a1=4:43) < bir üçegü “üçü” (KB 802. DLT I 407) kandaş “babaları bir olan kardeşler” (DLT III. 4672. 524.. aldatıc” (KB 2312. 48. 114. 369. 4458) < etük temürçi “demirci” (KB 4458) < temür yolçı “yol gösterici” (KTer. 4896. isyankâr” (KTer. 52) +ça/+çe: Küçültme ve kuvvetlendirme bildiren adlar yapan bu ek eşitlik durumu ekinin kalıplaşmasıyla yapım eki işlevini kazanmıştır: barça “hepsi” (DLT I. KB 2494. Ünite .) < ajun alçı “hilekar. Eklerin hepsine yer vermek mümkün olmadığı için bu eklerden bazıları ve onların genel işlevleri üzerinde duruldu. birisi” (KB 343. önder” (KTer. KTer. 528) < kadın adınaġu “başkaları” (DLT III 68. 26/36a1=4:63) < ne aġıçı “ipek kumaşları muhafaza eden kişi. DLT III 57) < ig +daş/+deş: Ortaklık ve eşitlik ifade eden adlar yapar: kadaş “kardeş” (DLT I. 382) < kan koldaş “hizmetkâr” (DLT I 461. KB 23. 28.2. 2327) < al başçı “öncü. 262. 2056. 52) < ana ataç “olgun kişi gibi davranan çocuk” (DLT I.. idareci” (KB 446. KB 317.. KTer. 31/8a3=19:14) < boyun +(a)ġu(n)/+(e)gü(n): Topluluk sayı adları yapar: kadnaġun “kayınbabalar” (DLT I. 357) < beg ekeç “abla gibi davranan küçük kız” (DLT I.) < üç törtegü “dördü” (KB 4502) < tört +ç. ne kadar” (DLT III. 32/5a2=28:5) < baş bedizçi “nakkaş. KB 5295) < adın biregü “biri... hasta” (KB 1058. 52) < ata begeç “beyceğiz” (DLT I. 33/70a1=35:10) < bar neçe “kaç. 26/40a1=4:69) < kol yerdeş “hemşehri (Oğuzca)” (DLT III. KB 2494…) < aġı ajunçı “hükümdar. KTer. . +aç/+eç: Küçültme ve sevgi bildiren adlar yapar: anaç “anne gibi davranan küçük kız” (DLT I.. kardeş” karındaş “kardeş” (KB 2560. 56) < yaġmur igçil “hastalıklı. KB 766. örneklerle açıklayınız? Biçimbilgisi 3 Yapım Ekleri: Karahanlı Türkçesinde çok sayıda türetim eki bulunmaktadır.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 27 Karahanlı Türkçesindeki ünsüz değişimleri nelerdir. 2924…. KB 5..

yaklaşma-bulunma durumu eki olan +e’nin kalıplaşmasıyla türemiştir: keçe “gece” (DLT III. 19. +kıya/+kiye. kâse. 430. 2030. ıġaç “ağaç” < *ī “ağaç” +gey: Niteleme sıfatları türetir: küçgey “zalim. 2372) < kır törtgil “dört köşeli” (DLT III.KTer. 107) < ok +dak: Fazla örneği olmayan bu ekle türetilmiş sözcükler eşya adı ya da sıfat türündedirler: baġırdak “korse” (DLT I. 483. dal” (DLT I. büyük kadeh” (DLT I. 359) < söz közkiye “gözceğiz” (DLT III. tamamen. AH 26) < *kız “kırmızı” yaşıl “yeşil” (DLT III.. 17) < yol. 394. 417) < tört üçgil “üçgen” (DLT I. KTer. KB 4892) < but ‘but. KB 148. 105) < üç +k. 471.. 455) < kuş yıġaç “ağaç” (DLT III.. 382.. tarla” (DLT I. KTer. 2571. +ak/+ek: Küçültme ismi yapar: başak “okun temreni” (DLT I. KB 2371.) < bir miŋer “biner” (KB 2... bacak’ karak “göz bebeği” (DLT I.. 284..4349) < bir erdem “erdem. 29/30a1=9:38) < az +l: Renk ve benzerlik ifade eden adlar türetir: başıl “beyaz tepeli” (DLT I. 502) < baġır kovdak “cılız” (KB 4672) < kovı “içi boş. renk adları ve geometrik şekillerle ilgili adlar türetir: başgıl (at) “başı beyaz.. 2205) < kara kısrak “kısrak” (DLT I.28 XI-XIII. KTer.. 28. 107. 76.) < küç özgey “sadık. zorba” (KB 814. Yüzyıllar Türk Dili +DAm: Az sayıda sözcük türeten bu ek. KB 1393. KB 3. 34/37b3=31:138) < tün birle “birlikte” (DLT I. 377. 21. KB 1. ‘hasılat.) < ara tünle “geceleyin” (KB 760. 4733. 99. 5440. 3596. KTer. 474) < kısır “doğum yapmamış at” oġlak “oğlak” (DLT I. 170) < kız sözkiye “sözceğiz” (DLT III.+ kına: Küçültme adları türetir: kızkıya “kızcağız” (DLT III. 1014.. vefalı” (KB 2237.120. okluk”(DLT I. 392) < baş kızıl “kızıl” (DLT I. 36/67a1=43:71) < saġır “kap” yolak “küçük yol” (DLT III. dört ayaklı hayvan” (DLT I 481) < baş kırġıl “kırçıllı” (DLT I. kof ” +e: Aşağıdaki sözcük. KB 339. 28/63b1=7:205) < keç “geç” +er: Günümüz Türkçesinde de aynı anlamda kullanılan bu ek. KB 141) < oġul ortak “ortak” (DLT I.) < öz +ġıl/+gil: Bu ek. vd. 281.. 25/12b3=3:145) < bir +lAġ: Genellikle yer adları türetir: tarıġlaġ “ekilen yer. 34/55a2=38:24) < ortu ~ orta saġrak “küçük kap. belirteç ya da soyut ad türünde sözcükler türetir: birtem “bütünüyle. Eski Türkçeden beri üleştirme sayı adları yapar: birer “birer” (KB 172... kazanç. KTer. KTer.. 378) < baş butık “budak. 2. 219. KB 67.. 31) < bıŋ +ġaç: Küçültme adları yapar: kuşġaç “serçe” (DLT I. pek az” (KB 3964. KB 374.) < er “adam” oktam “ok atımı. 496. 44) < *yāş “taze +la/+le: Belirteç türünde adlar türetir: arala “arasında” (KB 3424. KTer. 22. kâr’: 36/14a3=42:20) < tarıġ . fazilet” (DLT I. 119. 38/59b2=63:4) < Orh. uzun süre” (DLT I 484. 359) < köz azkına “azıcık. 2314.

403. KTer. KB 489. 263) < tuz küçe.. 1582. 30/15b1=14:26) < arıġ arkasız “yardımsız. 1524) < bediz küçlüg “zorba. 340) < bilig köped. felek” (KB 3. KB 123. 38/5b1=58:9) < edgü eliglik “eldiven” (DLT I. 4245.) < bay koyuġluk “koyuluk” (DLT III. 496. 114) < aş edgülük “iyilik” (KB 934. KB 809) < kul uluġsıġ “büyüklük taslayan” (KB 1706. 3365. KB 442. 507. vd.“akıllanmak” (DLT II..) < üd +lXg Adlardan sıfat türeten bu ek. çok sayıda sözcük türetmiştir: adaklıġ “ayaklı” (DLT I.. 836. DLT I 41. 3094) < turuġ üdleg “zaman. AH 182. KB 88.. KTer. KTer. DLT III 258. 82. 288.“yemek yemek” (DLT III. KB 1419. KTer. 128. AH 448) < kut “şans” yolsuz “yolundan sapmış” (DLT III.“mutlu olmak” (DLT II. 103. 25/22b1=3:159) kutsuz “şanssız” (DLT 1... 1841.“benzemek” (DLT III. 804) < adak asıġlıġ “faydalı” (DLT I.“çoğalmak” (KB 2262) < köp kutad. 831.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 29 turuglaġ “durulacak yer” (DLT I. zorla” (KTer. …) < tün “gece”. zalim” (KTer. 253. …) < meñiz “yüz” tüne. 1388. 32/18a1=28:26) < küç yazukluġ “günahlı” (DLT III. KB 897. diğer” orna. asil” (KB 809) < beg kulsıġ “kula benzeyen kişi” (DLT III. 288.. 31/90a1=20:121) < belgü “işaret” . 147. 28/38a3=7:161) < orun “yer” meñze. KB 802. 40) < yol Addan Eylem Türeten Ekler +A-: Geçişli ve geçişsiz eylemler türeten bu ekle türemiş sözcüklerden bazıları şunlardır: Geçişli eylem türetenler: aşa. 420) < emgek “zahmet” köŋülsüz “gönülsüz.457. 172. pis. KB 3285.. murdar” (KB 341.) < aş tuza. +(A)d-: Geçişsiz eylemler türetir: bilged.“tuzlamak” (DLT III. 37/82b1=50:45) < küç Geçişsiz eylem türetenler: adna...“yerleşmek” (DLT I. 1747...“kararmak” (DLT II 77...“gecelemek” (DLT III. KTer. 178) < koyuġ +sıġ: Benzerlik ifade eden sıfatlar türetir: begsig “bey soylu.“zorlamak. 34/91b3=39:21) < sarıġ “sarı” yaşar. KB 133. 29. 68.) < yok +(A)r-: Geçişsiz eylemler türetir: karar.“yeşermek” (DLT III. zulmetmek” (KB 1284. 273. KTer. Ünite . KTer. 350) < kut “mutlu” yokad. KTer.“yok olmak” (KB 14.“belirmek” (DLT II. 1807) < yaş “taze” belgür.“sararmak” (DLT II. 1744. 50. 5028) < kara sarġar. 36/85b2=44:44) < yazuk “günah” +lXk: Yer ve eşya adları ile soyut adlar türetir: aşlık “aşevi” (DLT I. 2118) < uluġ +sXz: Olumsuz sıfatlar türetir: arıġsız “kirli. 147. 187. KB 1357.“değişmek” (DLT I.2. 983) < asıġ “fayda” bedizlig “süslü” (DLT I. desteksiz” (KB 3772) < arka emgeksiz “zahmetsiz” (DLT I. 37/12b2:47:15) < adın “başka. 153) < elig baylık “zenginlik” (KB 313..

KB 2423..“zenginleşmek” (DLT III.b..“eksiksiz olmak. . gibi olmak” v. KB 256. 157. 845. 31/50a2=20:54) < ot “ot” +ġır-: Geçişsiz eylemler türetir: tazġır.“çağırmak. KTer.. 271) < sü “asker” talula.) < bir tüpük. 25/29a2=3:200. 192) < konsevindür. 315) < emgek küçlen. KB 287. 292.30 XI-XIII. seslenmek” (DLT I. KB 1. 274.“bulutlanmak” (DLT II.) +lAn-: “bir şeye sahip olmak. 220) < baġ emle.“zahmet çekmek”(DLT I.. toplanmak.“daralmak” (DLT III. 261.…) < soñ “sonra” ünde. 294) < azuk “yiyecek” bulıtlan.“çökertmek.“kalınlaşmak” (DLT III.. +la-/+le-: Geçişli ve geçişsiz eylemler türetir : adutla. 257.“gerçeği araştırmak” (DLT II. yönetmek” (DLT III. KB 682.“hayvan otlatmak” (DLT I. çekiştirmek” (DLT III.. 291...“bunaltmak. KTer. ihtiyaç” otġar.“nemlenmek” (DLT III..“kokmak” (DLT III.“kondurmak” (DLT II. 273. 182..< muŋ“bun.“avuçlamak” (DLT I.“açtırmak” (DLT I. 187.“başlamak. 477.. KB 75. 273. tamamlanmak” KB 506. 29/33a2=9:42) < and birik. 256) < öl “nem” +(X)k-: Geçişsiz eylemler türetir: andık.“kovalamak.. KTer. 178) < taz “kel” tozġır.) < sevin-. KB 4169. 1980.“yemin ettirmek” (DLT I.. 225. 95.“kelleşmek” (DLT II.. 25/29b1=4) < baş baġla.“and içmek” (DLT I.) < em “ilâç” süle.“birikmek.“ortadan kaldırmak” (DLT III. 686..) < kėt-DUr-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: açtur.“yiyecek sahibi olmak” (DLT I.. 312) < and “yemin” çınġar. 264) < bulıt emgeklen. 178) < toz +I-: Geçişsiz eylemler türetir: tatı.“seçmek” (DLT III 326. 26/97a=4:12) < al “hile” soñda.. sıkıntıya sokmak” (KB 2391. anlamlarında geçişsiz eylemler türetir: azlan. 380. 297. KTer. .“sevindirmek.“azımsamak” (DLT I. KB 305) < az azuklan. KTer. bir olmak” (KB 8. 285...“bağlamak” (DLT III. 343. 38/83b1=65:7) < tar “dar” Eylemden Eylem Türeten Ekler -ar-/-er-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: çöker. doğrulamak’) < çın “gerçek” muŋkar. 181) < çıkkondur. 218) < aççıktur.. 287. KB 448.“güçlenmek” (DLT II. < tüp. vd.“aldatmak” (DLT I. 400. düşürmek” (AH 102) < çökkėter. 252) < küç +U-: Geçişsiz eylemler türetir: bayu. Yüzyıllar Türk Dili +DA-: Geçişli eylemler türetir: alda. 260) < yıd “koku” öli. KTer..“asker sevketmek” (DLT III. 27/52a2=5:46: ‘tasdik etmek. acı. 243. KTer. 2397..“tat vermek” (DLT III. 4024) < *muŋġar.) < bay “zengin” kalnu. 298) < adut “avuç” başla. 291. vd. 225. 5627) < tat yıdı. memnun etmek” (KB 62. sıkıntı... 28/60a3=7:193) < ün “ses” +ġar-: Geçişli eylemler türetir: andġar.“çıkartmak” (DLT II.“tozlanmak” (DLT II. KTer. KB 54. AH BC nüshası183..“ilaçlamak” (DLT I. 302) < kalın taru. 124.

“aranmak. -msın-/-msin-: Eklendiği eyleme ‘benzer ve gibi olma’ anlamları katar: barımsın.“basılmak... KTer. 25/5a3=3:131.“gelir gibi görünmek” (DLT II.. 1099. KTer..) < adıregilmek “eğilmek” (KB 1055.“toplanmak” (DLT III.“basmak” bölük..“yormak” (DLT I. 33/68a2=35:8) < beze. KB 443.“bağlanmak” (DLT II 238. 404. anlatmak” (KB 398. KTer. AH 315.“basılmak” (KB 2711. KTer.Edilgen ve dönüşlü çatılı eylemler türetir: anutul. 189. KTer.“ister gibi olmak” (DLT II.. KB 1232.“süslenmek” (DLT II 142..“yazılmak” (KB 115. 118) < böl.KTer. KTer.“yazmak” kesil. 26/18b2=4:43) < KB yu-. 85. istenmek” (DLT II.. 228) < savur. tükenmek” (KB 114.“(yağ) eritmek” (DLT II... 259) < keltarımsın.“bölüklere ayrılmak” (DLT II. 6158. birikmek” (DLT II. -ġIr-: Örneklerini sadece DLT’de tesbit ettiğimiz bu ekle türetilen sözcükler benzerlik bildiren eylemler yapar: kolġır. Edilgen eylemler: baġlan. 116... 243) < tuzla-.“doyurmak” (DLT II.“bölmek” savruk. KB 5705) < ar.“kesilmek” (DLT I 339.“nefesi kesilmek” (DLT I.“gider gibi görünmek” (DLT II. 192..“vermek” basıl.. 256a1/=3:133) < anutbėril. KB 1075. 29/26a3=9:35) < basbitil. 176) < tod. KB 3951) < öç.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 31 uktur. 179.“geçirmek” (DLT I. 244. Edilgen eylemler: basık. KTer. sönmek” (DLT I.“geçmek” sızġur. 593.. 34/38b1=37:141) < bas. 510. KB 3384.“ayrılmak” (DLT I 247. 115) < tur. KB 295. 109) < ye-(X)n-: Dönüşlü ve edilgen çatılı eylemler türetir: alkın. KB 5928) < baġlabitin. KTer.“sezmek” (DLT II. hazır hale getirilmek” (KTer.. Ünite .188. vd. vd. bitmek. 1276. 194) < kol. 131... 129) < tök.“diriltmek” (DLT II. 196) < keltamġur..“bildirmek. 36/105a1=45:29) < bitituzlan.“savurmak” -(X)l. 226) < öt.“erimek” todġur. 166) .“sevinmek” (DLT I 12. 6272. 2697.“damlar gibi olmak” (DLT II. mağlup edilmek” (DLT II. II137.) < alkbezen..“yorulmak” ötgür. 325b/=28:7. sevün-: KTer.“solmak” (DLT I.“tuzlanmak” (DLT II.. 37/3a1=46:33) < tir-(X)k-: Dönüşlü ve edilgen çatılı eylemler türetir: oŋuk. vd..“savrulmak” (DLT II. 314. KTer. 80) < yıġ-. boy abdesti almak” (DLT II. vd. 26/54b3=4:89 < kestökül.“gelir gibi yapmak” (DLT II.“doymak” tirgür. 36/32b3=42:48) tilen.“istemek” kelgir..KTer.“solmak” (DLT I.“nefesi kesilmek.“dökmek”.“yer gibi görünmek” (DLT III. 117) < sez.“mahvolmak. 36/85b3=44:45) < sız. KB 81...“hazırlanmak. 26/45a2=4:77) < biti. 216) < oñ. KB 4717..2. KB 67. Dönüşlü eylemler: adrıl. KTer. vd. 34/7a1=36:39) < egyıġıl. 34/48b2=38:7) < tileyun. vd.. 3287. KTer. -ġUr-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: arġur.“toplanmak.“durmak”. 259) < tarıyemsin.“hissetmek” turuk..“süslemek” sevin. 179) < tam.KB 3285.“yıkanmak.“yazılmak” (DLT II. 225.) < uk-. 175) sezik. 29/22a1=9:29) < bėr.. vd. 100.“verilmek” (DLT II. öçük.. KB 33.“damlamak”.. 119.“eker gibi görünmek” (DLT II. dilenmek..“dökülmek” (DLT II. 258) < barkelimsin..

75) < süçi. 228. 188. 2671.. KB 817. KB 30/91a3=16:111) < ur-. KTer. aġrıġ “ağrı” (DLT I.“dövülmek” (DLT I.“yoldan sapmak” bayut.32 XI-XIII.“döndürmek.. KB 4305. 28/78a2=8:26) < arıbitig “kitap. Yüzyıllar Türk Dili -Ir-(I): Geçişsiz ve geçişli eylemler türetir: kurır.“yürümek”. 674. KTer. 227) < tutursuk. 98) < aġrı. 119) < or. soyulmak. 28/44a1=7:169) < biti.. vd. 4421.“saldırıya uğramak. KB 2615..“uzatmak” (DLT I. temize çıkarmak..“birlikte almak.. beraber yapmak” (DLT I. vd. 542. günahtan arıtmak” (DLT I. Geçişli eylemler: kadır. 151.“kucaklaşmak” (DLT II.“birlikte açmak” (DLT I.“kesmek” turġak “kapıcı.“ağrımak” arıġ “temiz.) < az. 2536) < tur-(X)gçı: Eylemin gösterdiği hareketi yapan eyleyici adları türetir: bitigçi “yazıcı” (KB 2494.. KB 249. KTer. KB 2289. sert. 77) < kurı. AH 169.) < albiliş.“vurmak” -(X)ş-: İştaş çatılı eylemler türetir: açış. 243. 299. KTer. vd. nöbetçi” (KB 608. KB 158.“kucaklamak” uruş. yoldan çıkarmak” (DLT I. pak” (KB 727. zeki” (DLT I.“tatlılanmak” yilgür.“bilinmek” (DLT I...“zenginleştirmek” (DLT II 325. 242. basık-: KB 3346. KTer..“temizletmek. 29/53b3=9:74) saçıt. heyecanlanmak’.) < sat-. 27/50b3=5:44) < bilkısġa “kısa” (KB 348. tüccar” (KB 2801. KTer. 208. vd.. 428. çok” (KB 478. 26/24a1=4:49) < arıazıt. 5145. 831. 242) < sorsatıġçı “satıcı. 493. KB 679) < ur... 180) < açalış. geçit” (DLT I. KTer. Kuran-ı Kerim” (DLT I. -(X)t-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: arıt.) < bitisoruġçı “sorucu” (DLT III. KB 27. basılmak” (DLT II. KB 1428) < yorı.“vuruşmak.‘çırpınmak. KB 3292) < kuç. 28/41b3=7:165) < katkeçig “köprü.“azmak. -gAk: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcükler türetir: orġak “orak” (DLT I. 38/35b1=60:2) < uza-.“genişletmek” (KB 6274) < kėŋü-sIk-: Edilgen eylemler türetir: alsık. KB 491. KTer. 2803) < albilsik.) < keç-gA: Eylemin gösterdiği hareketi yapanı gösteren adlar ve nesneler türetir: bilge “bilgili.“kurumak” süçir. 92. 3344.“azıtmak.“tatlılaşmak” (DLT II. KTer. -gXn: Sıfat türünde sözcükler türetir: azġın “azgın. 34/38b1=37:141) < bastutsuk.“bilişmek. 192. 107. 811. 964) < kısyorıġa “rahvan giden at” (DLT III.. 174.. Eylemden Ad Türeten Ekler -(X)g: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcükler türetir...“yakalanmak” (DLT II. KB 2726.. 2293..“saçtırmak” (DLT II.. 191. 2994. KB 2396. 384. elindekini kaybetmek” (DLT I. 37/64a=49:13) < bilkuçuş.“çırpınmak” (KB 74. 3757. azılı” (KB 2311) < az. 21) < bilbassık. yolu şaşırmak. karşı koymak” (KB 6274) < kadıkėŋür. 208.. AH 111.“yazmak” katıġ “katı. 3329) < yilgü. vd.. 4727.“kurumaya başlamak” (DLT II.. KB 2115.4845) < saçuzat.. 228.. 209. 4326) < bar- .. yoldan çıkmak” barkın “yolcu” (DLT I 440.“alınmak. 390. tanışmak” (DLT II. savaşmak” (DLT I 20.

. KB 1057. KTer. 49. KTer... KTer. -mUr: Az sayıda sözcük türetmiştir: tamur “damar. 2013.. KB 37/73a3=50:16) < *tam-mur < tam. KB 250. 32.) < yaġ-Xn: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcük türetir: akın “akın. bağlamak’ yalın “alev” (KB 1415. vd.“yaymak”. 186.. DLT III 85) < yal. KB 2442. DLT I 133) < um-(X)ndI: Eylemlerden sıfat ve ad türünde sözcükler türetir: akındı “akan (su)” (DLT 1 140) < akekindi “ekilen (tohum)” (DLT I.. umınç “ümit” (KB 2812. AH 168. 3664. 34/64b3=15:43.. 365.. vd.. 409. KB 1160. 3540. Ünite ...“parlamak” -(X)nç: Eylemden soyut adlar türetir: korkunç “korku.2. 75. KB 309. KB 2598.) < açartuk “fazla... .) < buş. 38.) < berkedim “giyecek.. sel” (DLT I 77. sinirli. KB 309. 3041. …. KB 2149. 3338. 1521…) < süz-. nabız” (DLT I 362. KB 171. DLT I 404 < keltügün “düğüm” (DLT I 400. süzülmüş.. KB 2834. 2804.“buldurmak” -I: Eylemden nesne ve özne adları türetir: buşı “hiddetli. 806. vd. 38/92a2=66:5.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 33 tutġun “esir” (DLT I 438. KB 150.duru.. 2443. kızmak.‘çatmak. elbise” (KB 2280.... 3549. KB 373. . 449. 54. atıcı” (AH 159) < atbarġuçı “giden” (DLT II. 691. 2380. 26/50a2=4:83) < korkögünç “övünç. 385. 37/76b3=50:29) < kıl-ġUk: Az sayıda örnekte görülen bu ekle türetilmiş sözcüklerden birkaçı şunlardır: kayġuk “kayık” (DLT III. övünme” (KB 2292. 2579. vd. borç” (DLT I. 1084. KTer. korkma” (DLT II.. KTer.. temiz” (KB 973. DLT I 132) < ögurunç “rüşvet” (DLT III... ziyade” (DLT I 99.) < baremlegüçi “tedavi eden.. -(X)glXg: Sıfat türünde sözcükler türetir: kaçıġlıġ “kaçkın. -(X)k: Eylemden soyut ve somut adlar türetir: açuk “açık” (KB 500. -ġUçI: Eylemden sıfat ve işi yapını gösteren adlar türetir: alġuçı “alıcı” (KB 2425. vd. 152. 37/89a1=51:29: ‘kısır’) < tüg. 502) < tapuz. 33/35b1=34:13) < bedüsüzük “süzük. 3345) < tut-. -(X)m: Eylemlerden soyut ve somut adlar türetir: alım “alacak. K 275. kaçan” (KB 1858) < kaçuçuġlıġ “uçan” (KB 1858) < uçyadıġlıġ “yayılı” (DLT III. KTer..) < egiryakşı “güzel. öfkelenmek” egri “eğri” (DLT I 127. 297) < kedtodum “doyum” (KB 4587) < tod. ) < albėrim “borç” (DLT I. 342.) < yad. KB 804.“hiddetlenmek.) < üdür- . 808 . 36/21a3=42:28. 175) < kaytapuzġuk “bilmece” (DLT I. iyi” (DLT III. KB 58. 283) < yakış-. 33/37b3=34:16) < akkelin “gelin” (494.. vd..) < ur-. 2972) ~ umunç (KB 1364. 1592.... hırçın” (KB 334.) < alatġuçı “atan. 140) < ekögündi “övülen(kişi)” (DLT I 449) < ögüdründi “seçilmiş (şey) “(DLT I 145. iyileştiren” (KB 3873) < emleküç kılġuçı “zulmeden” (KTer. 6154. KTer.‘damlamak’ yaġmur “yağmur” (DLT III...“doymak”.. 850 . …) < artbedük “büyük” (DLT I. 550.

çıkış. cücelik” (DLT I 356.. DLT I 369) < keçkėŋeş “görüşme... 28. 6076. KB 492. 1325) < çıkkeçiş “geçme. 4 ... -(U)t: Eylemden somut ve soyut adlar türetir: basut “yardım. beğenmemek. bitiş..) < bilçıkış “son. 47) < uk-. anlayış” (KB 150. hilat” (KB 1766) < kedyanut “karşılık. 3482. 29/59a1=9:82. vd.. –(X)ş: Eylemden somut ve soyut adlar türetir: aġış “yükseliş” (DLT I 61) < aġbiliş “biliş” (DLT I.) < yan. KB 3475. gider. bayağı” (KB 5327) < yėr.34 XI-XIII. AH 327.“dönmek”. vd.. değersiz..“yermek.. masraf ” (KB 1316.AH 22. 497.. cevap” (DLT III. 623. Karahanlı Türkçesindeki yapım eklerinden hangilerinin Türkçede yaşadığını örneklerle karşılaştırma yaparak belirleyiniz. KB 538. alçak. geçit” (KB 3665.. arka” (KB 419. kısalık. 151..) < basçöküt “kısa. 367. danışma” (DLT III 365. 154.) < kėñeukuş “akıl. 374.. kötü. 1267.. Yüzyıllar Türk Dili süpründi “süprüntü” (DLT I 493) < süpüryėrindi “iğrenç. KB 2086) < çökkedüt “giyecek.. vd. KTer.

-(X)n-. Karahanlı Türkçesinde de kapalı /ė/ ile olduğunu söyleyebiliriz: bėş. AH 107). -(X)ndI. közi (DLT I-157. +lXg. biltür-.(KB 4717). -(X)gçı.. 6563.. –(X)ş. +nI belirtme durumu eki: köŋülni (KB 1551. +kıya/+kiye. 5692). +DA-. -gA. 134. tirgür.(KB 398. DLT III-125). +çIl. AH 78). İlk yazılı metinlerden itibaren yazımının /ė/ ile olduğunu takip ettiğimiz sözcüklerin.. .eylemden eylem yapan ek: arġur. -I. 28/3b3=7:102). 4808.‘yormak. bolġıl (KB 26…. Uyum dışı olan bu ekler. -ġIr. +lAn-. DLT II-243). bakın-u tur. körmiş (KB 2367.. barsun (DLT II-64). +er. 2882. 37/12b1=47:15).(KTer. 38/542=62:9). 27/16a1=5:3). +lXk.2. -gAk. yoldın (KTer. -mUr. 211. +çı/+çi. +sXz Addan Eylem Yapan Ekler: +A-. tekil kişi: boldı (KB 4. +DI belirli geçmiş zaman 3. korkuġlı (KTer.(KB 4095). +lAġ. +ġıl/+gil.. kıldur. boynı (DLT II233). boġuldı (DLT II-131). tekil kişi emir kipi: alsu (KB 2491. 29/11b2=9:16). -sUnI 3.. +k. +I-. Önlük-Artlık uyumunun tam olduğunu gördüğümüz bu dönemde düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen ekler bulunmaktadır..Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 35 Özet 1 Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimleri ve ünlü uyumlarını öğrenmek Karahanlı Türkçesinde kapalı /ė/ ünlüsüyle birlikte 9 ünlü bulunmaktadır.. -ĠU: açġu. 34/44b2=37:173). indür. boġulmış (KTer. -DUk sıfat-fiil eki: bardukuŋ (AH 436). +daş/+deş. II-359). ikegü. -Xn. bildügini (KTer. Dudak uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip düz ünlülü olan eklerden kimileri de şunlardır: -mIş belirsiz geçmiş zaman: bolmış (DLT I-93).113. 4434. -sU. 2 Karahanlı Türkçesinde sözcük yapımını açıklayabilmek Addan Ad Yapan Ekler: +aġu/+egü. AH 233. AH 185).3279.85. +la-/+le-. yėr. -(X)ş-. +kına.eylemden eylem yapan ek: bildür. +(A)d-. +(a)ġu(n)/+(e)gü(n). +ġar-. II-115. yazuktın (KB 1329.. bilsü (AH 80).. +sıġ. 3182. III-33). +DIn ayrılma durumu eki: busuġdın ‘pusudan’(KB 1381. +la/+le. +gey.. -(X)k-. -(X)glXg. +ç. +DAm. +ġır-. barġum. -msın-/msin-. -Ir-(I). köŋüli (KB 53. bėr-. 6086). 3212b1=28:18). ėl. +ça/+çe. tekil kişi iyelik eki: aşnusı ‘öncesi’ (KB 4618). sütdin (KTer. -ġUçI. tekil kişi emir eki: arturġıl (KTer. 5655. tė-. -(X)tEylemden Ad Yapan Ekler: -(X)g. +aç/+eç. -(X)m. -(X)l-.(KB 2542). -(X)k. kündin (KTer. -sUn. ya hep düz ünlüyle ya da hep yuvarlak ünlüyle kullanılmaktadırlar. 28/69b1=8:11). +ak/+ek.. AH 255). +ġaç. kuşnı (DLT I-253. barġu... 31/88a1=20:114). ėki. -ġUr-. +(s)I 3. -(X)nç. -(U)t . bėrgüçi (KTer 30/8b1=12:88). +UEylemden Eylem Yapan Ekler: -ar-/-er-. 4826).. 27/40b1=5:31). yėl.. kalsunı (KB 5607. . Bu eklerden bazıları şunlardır: +AĠU: biregü. -U ulaç eki: al-u bėr. -gıl/-gil 2.(KB 6153). zayıflatmak’ (KB 5705). -GUçI eki: alġuçı (KB 2425. -gXn. -ĠUr. +(A)r-. -sIk-. 6191. 3386). +(X)k-.. köŋüldin (KB 1265. turuġlı. -DUr. DLT I-64). KTer. -ġlı sıfat-fiil eki: boluġlı (KTer. -DUr-. +dak. -ġUk. Ünite .. +l..

Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. t > d değişimi 3. Türkiye Türkçesindeki “mahvolmak. bagırdak c. tutsuke. aldac. okıglı kişiniñ sevinsün canı d.sözcüğünün anlamı doğru olarak verilmiştir? a. Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. tünee. barımsınb. Karahanlı Türkçesinde bulunmaması. Karahanlı Türkçesinde içinde genizsil /n. Karahanlı Türkçesinde /g/’ye değişmesi. alguçı b. b > v değişimi d. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesinin dil özelliklerinden biri değildir? a. d ~ y d. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapım ekiyle türetilmiştir? a. butık d. k ~ g b. bulıt hedye kılsa uşak katreni e. tüş → “düş” c. todġurd. kėŋeş e. ŋ > m değişimi b. basıke. ögündi 7. ugan → “muktedir” d. Aşağıdakilerin hangisinde yaşar. Orhon Türkçesindeki söz başı /b/ sesinin. kuçuş- . yaşamak 6. yagı → düşman 9. ŋ/ bulunması durumunda /m/ye değişmesi. Karahanlı Türkçesinde hangi ünsüzler arasında nöbetleşme yoktur? a. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı sözcük yoktur? a. yeşermek d. k ~ h 5. k > g değişimi c. bu beglik köki ol könilik yolı 4. basut b. ŋ ~ n c. turuk8. urunç c. körügli ne barmu yigü içgü aş b. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapım ekiyle kurulmamıştır? a. Orhon Türkçesinde bulunan palatal n (ny) sesinin. agrıg d. z ~ s e. göz yaşı akmak b. 2. yaşatmak e. Karahanlı Türkçesinde /d/’ye değişmesi b. bitid. keçe → “gece” b. Orhon Türkçesindeki ön ünlülü sözcüklerin başındaki /k/ sesinin. Karahanlı Türkçesinde /v/’ye değişmesi c. kök → “mavi” e. tükenmek” sözcüğünün Karahanlı Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a. yarag körse hacib ötünse sözüm c. yagmur 10. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? a. e. tatıc. Aşağıdakilerden hangisi eylemden eylem yapım eki almamıştır? a. d. v > v değişimi e. Orhon Türkçesindeki söz içi ve sonu /d/ sesinin. Orhon Türkçesindeki söz içi ve söz sonu /b/ sesinin.36 XI-XIII. alkınb. yaşlanmak c. bitmek.

kuduġ ~ kuduġ. OrhT eb > Uyg. kıl-dur-. a 5. OrhT. Ulaç eki almış bir eylem. yalŋuz ~ yalŋus. kirümez ‘giremez’ < kir-ü u-maz.2. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Orhon Türkçesinden beri devam edegelen bu uyumdaki kurallar Karahanlı Türkçesinde de devam etmektedir. a 8. bilmes sizler. b Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Harezm ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde yaygın olarak görülen çift dudak ünsüzlerinin (b. altun.T ebir. Yanıtınız yanlış ise “Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Uyg.~ koy/ŋ/ ~ /m/ değişimi: ahsuŋ ~ ahsum. unıt.vd. -z ~ -s değişimi: Bu değişim. bu değişimler kısaca şöyledir: -b-. -v değişimi: Orh. tegmes. kudruk ~ kudruk. kedim ~ keyim.biçimini alır: kaçumaz ‘kaçamaz’ < kaç-u u-maz. meŋzet-ü. b 4. açur-. yuvarlak ünlülerden sonra düz-geniş ya da dar-yuvarlak ünlülerin birbirini takip etmesi kuralına dayanan bu uyuma uymayan sözcükler ve ekler bulunmaktadır. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 10./d/ ~ /y/ değişimi: kadın ~ kayın.~ min. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Addan Eylem Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. çık-sun. dal (d).~ unut-. sözcüğün içindeki /n/ ve /ŋ/ seslerinin etkisiyle gerileyici benzeşme yoluyla /m/’ye değişir: OrhT. Ünite .‘çevirmek. Orhon Türkçesi ve Uygur Türkçesinde uyumsuz olan sözcükler bu dönemde de aynı biçimde devam etmektedir. OrhT sebin.> m. v) etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşmaları. Sıra Sizde 3 Orhon ve Uygur Türkçesindeki ünsüzlerin bazıları Karahanlı Türkçesinde değişmiştir. -b > -v-. m.değişimi: Sözbaşındaki /b/ sesi. kör-di. u. p. vd. ked ~ ked /d/ > /d/ değişimi: ET adak > KT adak. ET adır. Sıra Sizde 2 Karahanlı Türkçesinde belli durumlar dışında (dudak çekimi. zel (d) bazen de ye /y/ ile yazıldığı görülür: /d/ ~ /d/ değişimi: bod ~ bod. azuk. ev > KT ev. sevin. köz+i. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. mün. vd. sız-ġur-. . beŋgü > KT meŋgü. kamuġ.~ evril-.> KT kod. körmes. dolanmak’ > Uyg. olumsuzda ise.> KT evür-. kün+din. artuk. Yanıtınız yanlış ise “Addan Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz./ -d değişimi: Karahanlı Türkçesinde /d/ sesinin. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Eylem Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kod. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerde uyuma girmeyen düz ya da yuvarlak biçimleri kalıplaşmış olan sözcüklerden kimileri şunlardır: adruk. al-ġuçı. d 3. bol-ġıl. soġık ~ soġuk. Karahanlı Türkçesinde düz ünlülerden sonra düz. kuş+nı.> adır-. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyerek hep yuvarlak ya da hap düz ünlülü ekler de bulunmaktadır: bir+egü. buŋ > KT muŋ. a 9. meŋgü ~ mengü b. sıŋuk ~ sınuk. bulıt. körkit. c 2. -d. geniş zamanın olumsuzunda ve nadiren de kimi sözcüklerde görülür: kögüz ~ kögüs.~ körküt-. al-su. ET kod. yiyümedi ‘yiyemedi’ < yiy-ü u-madı.> KT sevin-. Karahanlı Türkçesinde de az sayıda örnekte ikili biçimde görülmektedir: avuçġa ~ avıçġa. evir. kılmas sizler.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 37 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. vd. evrül./ -d ~ -d. -uma-/-üme. c 6. körmiş. vd. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.> Uyg. vd. bol-dı. iŋir ~ imir /ŋ/ ~ /n/ değişimi: erŋek ~ ernek. buyan > KT muyan.gibi Yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır: bulıt ~ bulut. b 7. aç+ġu. ilerleyici ve gerileyici benzeşme gibi) ünlülerde değişim yoktur.yardımcı eylemiyle birleşip büzülerek olumluda u-.

-(X)glXg: KT kaçıġlıġ “kaçkın. masraf ”. +ç. meñze. taşıt. TT acık-. TT kızıl. alçı “hilekar. korkma” < kork-. +aç/+eç: KT: anaç. TT açtır-. yazı 7. kėŋür“genişletmek < kėŋü7. berki -. yeşil.< tur“durmak”. oktam “ok atımı. meslekdaş. azıt. 4.“avuçlamak” < adut “avuç”. -(U)t: KT basut “yardım.“yemek yemek” < aş. sunuş. zeki”. TT buluş-. TT yağmur 10. gözük-. gözsüz Addan Eylem Türeten Ekler 1. sevin-. beraber yapmak” < al-. sevin-. -(X)ş-: KT açış. TT: dişçi. birik5. 2. görücü. bulanık 8. karındaş “kardeş”.“solmak” < oñ. birik-. tuttur3. oğlak. büyük. yerdeş “hemşehri”. fazilet”. TT ağrı. aldır-.“mahvolmak. neçe. 6.< yaş “taze” 3. tügün “düğüm” < tüg. –(X)ş: KT aġış “yükseliş” < aġ-. TT morar-. TT azgın. gelin. -(X)t-: KT arıt. tilen. TT başlık. dilenmek. TT avla-. temize çıkarmak. yöntem.“and içmek” < and.“bölüklere ayrılmak” < böl. sevdir-. borç” < al-. istenmek” < tile-. bilgili (Türkiye Türkçesinde bu ekin sonundaki /g/ sesi düşmüştür). sevinç. tükenmek” < alk-. başla-. 4. zalim” < küç. yığıntı 13. bėril-. çıkış. bedük “büyük” < bedü-.“azıtmak.“zenginleşmek. ölümcül. -I: KT buşı “hiddetli. daldır-. -(X)m: KT alım “alacak. +lXk: KT aşlık “aşevi” < aş. beşer. vurul5. TT: kardeşçe. 7. yaġmur “yağmur” < yaġ-. artuk “fazla. bėrim “borç” < bėr-.“bölmek”. yoldan çıkarmak” < az. giyim. bence. gündem. doğrula-. kızıl “kızıl” < *kız “kırmızı”. TT gider-. yeşer. TT korkunç. temizlet-. bağlamak’. sevim.“hiddetlenmek. yaşıl “yeşil” < *yāş “taze. dalga 3. TT ayık-. -(X)k-: KT oŋuk. satıġçı “satıcı. iyilik 12. -DUr-: KT açtur. 9. okluk”.“solmak”.“benzemek” < meñiz “yüz”. +lAn-: KT azlan.“nemlenmek” < öl “nem”. TT akıntı.“azmak. ataç. +DAm: KT erdem “erdem. -(X)gçı: KT bitigçi “yazıcı” < biti-. 2.“ağrımak”. görül-. soruġçı “sorucu” < sor-. TT erdem. sevil-. TT birer. +lXg: KT adaklıġ “ayaklı” < adak. elsiz. murdar” < arıġ. +k. +ça/+çe: KT: barça. ziyade” < art-. -(X)k: KT açuk “açık” < aç-. TT basılı. üdründi “seçilmiş (şey) < üdür-. TT benze-. 8. -gA: KT bilge “bilgili. +sXz: KT arıġsız “kirli. bilinç 12. anlayış. kazı. gönülsüz. gider. ataç. ekindi “ekilen (tohum)” < ek-. azılı” < az. mobilyacı. TT bayı. kedim “giyecek. hırçın”< buş. ardıl 10. egri “eğri” < egir-. TT kanıt. +I-: KT tatı. bitmek. +er: KT birer. -ar-/-er-: KT çöker. görük- 4. tutuş 14. TT kardeş < karındaş. -Ir-(I): KT süçir. +A-: KT aşa. katı. TT alım. uktur. TT bilge.‘çatmak. tüccar” < sat-.“yaymak”. 8. zorla”. +(X)k-: KT andık. akım. güçlen-. TT alıcı. ayaklı. TT bakın-. 6.“yazılmak” < biti. Eylemden Ad Türeten Ekler 1. TT ayrıl-. darlan-. bitil.“ortadan kaldırmak” < kėt-. elbise” < ked-. döğüş-. ayrıntı.“tatlılaşmak” < süçi. kızmak. -(X)nç: KT korkunç “korku. yanıt .“ayrılmak” < adır-.“kararmak” < kara.“yoldan sapmak”. bağlan-. TT dertlen-. kısġa “kısa” < kıs-. yolak “küçük yol”. geçit” < keç-. bölge. 2. köŋülsüz “gönülsüz. 4. yoldan çıkmak”. -mUr: KT tamur “damar. keçig “köprü.< çök-. Yüzyıllar Türk Dili Sıra Sizde 4 Karahanlı Türkçesinde yer alan yapım eklerinin çoğu Türkçede de kullanılmaktadır. arka” < bas-. gözle-. TT alış-veriş. işçi. +daş/+deş: KT: kadaş. başla-. yazıcı (Türkiye Türkçesinde ek başındaki /g/ sesi düşmüştür. kėŋeş “görüşme.“zahmet çekmek” < emgek. +(A)r-: KT karar. TT başlat-. görüş. ayakkabıcı.“azımsamak”. urunç “rüşvet” < ur-. satıcı. bencil. onar. igçil “hastalıklı. öli. biliş “biliş”. -Xn: KT akın “akın. küçlüg “zorba. 11. turuk. danışma” < kėñe“danışmak”. +ak/+ek: KT başak “okun temreni”.“tat vermek” < tat.‘damlamak’. ekin. emle. anlatmak” < uk-. yadıġlıġ “yayılı” < yad. görüş-. kısrak “kısrak” < kısır. tuza.“birlikte almak. kuru (ekin sonundaki ünsüz Türkiye Türkçesinde düşmüştür). kana-. TT başak. Eylemden Eylem Türeten Ekler 1. sinirli. yazım 9. 6.“bildirmek. nabız” < *tam-mur < tam. TT adsız. bitiş. +çı/+çi: KT: aġıçı “hazinedar”. sarġar. TT eğri. pis. oyna2. şaşkın. barkın “yolcu” < bar-.“tuzlamak” < tuz. TT canlı. -(X)l-: KT adrıl. gözlük. yayılı (Türkiye Türkçesinde ekteki /g/ sesi düşmüştür). TT: anaç. artık.“dönmek”. sel”.“temizletmek.“ilaçlamak” < em “ilâç”. yoldaş. 5. topaç. oynat-. TT açık. 3. öfkelenmek”. Ortak yapım ekleri ve sözcükler şunlardır: Addan Ad Türeten Ekler 1.“tatlılanmak”. emgeksiz “zahmetsiz” < emgek “zahmet”. dolu. emgeklen. kısrak. bilgin.“birlikte açmak” < aç-. yanut “karşılık.“aranmak. günahtan arıtmak” < arı-. +l: KT başıl “beyaz tepeli”. +la-/+le-: KT adutla. < sarıġ “sarı”. kaçan” < kaç-. eliglik “eldiven” < elig . bölük.“açtırmak”. yığın 11. asıġlıġ “faydalı” < asıġ “fayda”. tutkun (Türkiye Türkçesinde ek ünsüz uyumuna uyar) 5. -(X)g: KT aġrıġ “ağrı” < aġrı. begeç. kelin “gelin”. +çIl: KT: yaġmurçıl “yağmurlu yer”. hasta”. çıkış “son. TT akın. TT: insancıl. -(X)n-: KT alkın. miŋer “biner”.“yazmak”. eğlendir-.38 XI-XIII. aldatıcı”. süslen6. kėter. kesil-. -gXn: KT azġın “azgın. alış. cevap” < yan.“sararmak”. güçlü. -(X)ndI: KT akındı “akan (su)” < ak-. yaşça. yolu şaşırmak.

Mısır Nüshası. Compendium of the Turkic Dialects I. Kutadgu Bilig. Erdal. “Karahanlıca”. I. Edib Ahmed b. Leiden-Boston 2004. James Kelly. Fergana Nüshası. Giriş-Metin-İnceme. İstanbul 1942. Atabetü’l-Hakayık. Giriş-İnceleme-Metin-Dizin. Ankara 1943. I-II. Old Turkic Word Formation. Tıpkıbasım I. Ankara 1992. ------------.) Atalay. pp. s. Abdullah. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Mehmet Akalın).Analitik Dizin. Marcel. Gerard. 260-301 Hacıeminoğlu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5 .. Kutadgu Bilig. TDK yay. III. -----------. TDK yay. Wiesbaden 1991. TDK. Necmettin. Leiden-Boston 2004. Ankara 2004. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Ankara 1979(Kuran Tercümesi’ndeki örnekler şu kaynaktan alınmıştır: Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Mecdut. 141-182. II. Kök.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 39 Yararlanılan Kaynaklar Ata. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Dankoff. TDK Yayınları. University of London. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Clauson. Vol. Ankara 2004. ------------. Ünlü. Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Suat. Ankara 2004. s. TDK.2. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. Robert. (Çev. Mahmud Yügneki. Divanü Lugati-it-Türk. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2). XLVII. Viyana Nüshası. Arat. A Functional Approach to the Lexicon. Tıpkıbasım III. Ankara 1943 Brockelmann. Oxford 1972. IV. 1982. Tıpkıbasım III. Ankara 2003. “The Turkish Yarkand Dokuments”. Kutadgu Bilig. Karahanlı Türkçesi Grameri. İstanbul 1943 Mansuroğlu. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi I. Ankara 1979. Reşit Rahmeti. Metin. ------------. Part 2 1984. Besim. Carl.. İstanbul 1943. Endeks. A Grammar of Old Turkic. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kutadgu Bilig. Harvard University. TDK. Tarihi Türk Şiveleri. Ünite . Ankara 2004. Aysu. Vol. Leiden 1954.

Sontakıları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilecek. İsim çekim eklerini tanıyacak. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç .3 Amaçlarımız XI-XIII. Anahtar Kavramlar • • • • • • Çokluk ekleri İyelik ekleri İsim Durum Ekleri Asıl Sayılar Sıra Sayıları Topluluk Sayıları • • • • • Kişi Zamirleri İşaret Zamirleri Zarf Sontakı Bağlaç İçindekiler • • • • • İSİM ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ ZARFLAR SONTAKILAR BAĞLAÇLAR XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ       Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Bütün sayı sözcüklerini kavrayacak. Zarfları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilecek. Bağlaçları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabileceksiniz. Zamir türlerini ayırtedebilecek.

baban” (KB 651. 34/27a3=37:87). at+laka “atlara”. Çoğul Kişi: +(X)mIz: köŋ(ü)l+ümiz “gönlümüz” (KB 4913). 3. babası” (DLT.. köŋ(ü)l+üŋ “gönlün”(KB 1109). at+ımız “atımız” (DLT 328). Çoğul Kişi: +(X)ŋIz: köŋ(ü)l+üŋiz “gönlünüz”(KTer. akrabalar’ (KTer.).).. 111. AH 89. 5841) 2. 1184.. İyelik ekleri şunlardır: 1..... DLT I 208) İyelik Ekleri Karahanlı Türkçesinde iyelik ekleri. söz+üŋ “sözün” (AH 430). II 311. közleri+ŋiz “gözleriniz”(KTer. 26/10a3=4:135) DLT’de çokluk ekinin +la/+le biçimi az sayıda sözcükte bulunmaktadır: aş+laka “aşlara” (DLT II 54).Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç İSİM İsim Çekim Ekleri Çokluk Ekleri +lAr Orhon Türkçesinden beri ençok kullanılan çokluk eki +lar/+ler’dir. +An Orhon ve Uygur Türkçesinde daha çok örnekte gördüğümüz bu ek.. Orhon ve Uygur Türkçesindeki gibi ses uyumlarına uyar. 31/11b3=19:28). köz+üm “gözüm” (DLT I 46. 462. KB 110. ölüg+ler “ölüler” (KB 4512). Tekil Kişi: +(s)I(n+): ata+sı “atası. barça+sı “hepsi. Tekil Kişi: +(X)ŋ: ata+ŋ “atan. 24. öz+ümiz “özümüz. hısım. KB 1166. Karahanlı Türkçesinde kalıplaşmış birkaç sözcükte görülür: Er+en “adamlar” (KB 234. 32/7b3=16:78)...). KTer. şüpheniz” (KTer. 222. köŋ(ü)l+i “gönlü”(KTer. DLT I 85. Tekil Kişi: +(X)m: ata+m “atam. bütünü” (KB 5945). 37/58b1=49:7)... 29/4b1=8:44) DLT’de bir yerde geçen kan+ıġ “(senin) kanın” sözcüğünde iyelik ekini +g biçiminde buluruz. kendimiz” (KB 4909.. köz+ler (DLT I 105).. Bütün örneklerde bu çokluk ekinin +ka yönelme durum ekinden önce kullanıldığı görülmektedir.. köŋül+ler “gönüller” (KB 6484). 1166. KB 663. kuş+uŋ “kuşun”(KB 6368). 2.) idi+m “Tanrım” (KB 5. ıt+laka “itlere” (DLT I 483). yaġuk+lar ‘yakınlar. söz+i “sözü”(AH 125). küç+i “gücü” (DLT II 13). 1.. 1552. babam” (DLT III 212. sezinçi+ŋiz “zannınız. 1589. . baş+lar (DLT I 397). 90) Og(u)l+an “oğullar” (KB 462.

185. tekil ve çoğul kişi iyelik eklerinden sonra kullanılmıştır: adı+n “adını” (KB 2554). 221:12 V. 1 İsim Durum Ekleri 1.. 53. 175. Bu iki belirtme durumu ekinin dışında üçüncü kişi iyelik ekinden sonra kullanılan +n ve seyrek olarak da +ı/+i eki bulunmaktadır.. yagı+nıŋ “düşmanın” (KB 2329. Bunun örnekleri yukarıda verildiği için burada yalnız +ları/+leri’nin örnekleri verilecektir: erŋek+leri “parmakları” (DLT I 248). sözi+ni “sözünü KB 2504.. at+ıġ ‘atı’ (KB 2401) kişi+g “kişiyi”(KB 163. 6229). Açıklama: Dankoff-Kelly yayınında ekin DLT’de +nIg biçiminde de yer aldığı belirtilmiştir (Dankoff-Kelly.. Yarkend belgelerinde dört yerde +(n)Xŋ yerine +nXg biçiminde yazılmıştır: ‘The Turkish Yarkand Dokuments’... yemeği” (DLT I. 385). 209. s. Tamlayan Durumu (İlgi. 453:16. 152). 343.). 4.). XLVII. KB 163. ay+nı “ayı” (KTer. 30/90a1=16:108. Yönelme Durumu (Verme. gibi. KB 1551. ataŋ+nı “babanı” (K 1569). Compendium of Turkic Dialect I. Bunlardan biri +ka/+ke ve +ġa/+ge’dir. 6206)..) 2) +nı/+ni: Orhon Türkçesinde adıllardan ve özel adlardan sonra gelen bu belirtme durumu eki... Karahanlı Türkçesi’nde yalın durumdaki ve iyelik eki almış adlardan sonra da kullanılmıştır. 181)~ kaz+ġa “kaza” (DLT I 254) . Part 2 1984. çoğul kişi iyelik eki olarak +(s)I da kullanılmaktadır. 3) +n: Orhon ve Uygur Türkçesinde tüm iyelik eklerinden sonra eklenen +n eki Karahanlı Türkçesinde sadece 3. 175. az sayıda örnekte +Xg/+Xġ ekine rastlanmaktadır. 3182). ek almaz. köŋlüm+i “gönlümü” (KB 47. Çoğul Kişi: +(s)I(n+). +ka/+ke daha çok kullanılmaktadır. Compendium of Turkic Dialect I.. Vol. ölüm+nüŋ “ölümün” (KB 1476. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. iş+leri “işleri” (KTer.. Akuzatif): Karahanlı Türkçesinde dört ayrı belirtme durumu eki vardır. av+ka “ava” (DLT I. söz+üg “sözü”(AH 151. 1) +Xg/+Xġ: aş+ıġ “aşı. 5686.. University of London. +lArI(n+): 3. ABC 465). 28/40a2=7:163) Baş “baş” sözcüğünü iyelik ekleriyle çekimleyiniz. söz+ni “sözü” (KB 153. Yalın Durumu: Sözcüğün kök ya da gövde biçimiyle aynıdır. Orhon ve Uygur Türkçesinde yalın durumdaki (iyelik eki almamış sözcüklere) eklenen +g ekinin yerini +nı/+ni almıştır. kim+iŋ “kimin” (DLT I 440).). söz+niŋ “sözün”(AH 488).. 93)... Marcel Erdal’ın verdiği bilgiye göre ilgi durumu eki. 2113). 2876. köŋül+ni “gönülü” (DLT II 243. 67). meŋiziŋ+i “benzini”(KB 4455. 2. 6068).). kün+leri “günleri” (KTer. at+ka “ata” (DLT I 35. 2510.. iş+i “işi”(KB 2777). başı+n “başını” (DLT II24). evi+n “evini” (DLT I 283. Belirtme Durumu (Yükleme. künüg (künnüg ?) “günün” kölnig “gölün” 308:16V.. köŋül+ke “gönüle” (KB 11). Genetif): Ekin ünsüzlerden sonra +Xŋ biçiminde gelmiş örneklerinin sayısı azdır. kişi+niŋ “kişinin” (DLT I 44. 34/7a3=36:40). 550:8 V. ünsüzlerden sonra da çoğunlukla +(n)Xŋ biçiminde geldiğini görüyoruz: ana+nıŋ “annenin” (KB 5158).. kitab+ı “kitabı” (AH B 77. 264 3. 5021...). Datif): Üç ayrı ekle kurulmaktadır. begnig) rastlandığı belirtilmiştir (Dankoff-Kelly. Bu çalışmada ayrıca Yarkend’de bulunan Uygur harfleriyle yazılmış Karahanlılar devrine ait tarla satış senetlerinde de ilgi durumu ekini almış sözcüklerde de –g’li biçimlere (yernig.). 81). Yüzyıllar Türk Dili 3.42 XI-XIII. bu dönem metinlerinde de az kullanılmaktadır: baş+ı “başı”(KB 2420. s.). yalŋuk+uŋ “insanın” (DLT III. kul+nuŋ “kulun” (KB 1919. aş+ka “aşa” (DLT I 227). vd. evleri+n “evlerini” (DLT I 231) 4) +ı/+i: Karahanlı Türkçesinden önceki dönem metinlerinde bulunmayan bu ek.). 67): kimnig “kimin”(182:14) V. kaz+ka (DLT II. s.

439. Karahanlı Türkçesinden önceki metinlerde olduğu gibi +(X)n’dir: a) aracıyla. DLT’de ekin +dan/+den/+tan/+ten biçimleri de vardır: yèr+den “yerden” (DLT I 525).“elle göstermek” (DLT I 82). Ünite . barça neçe gibi sözcüklerde de kalıplaşmış olarak bulunur. tekil kişi iyelik eklerinden sonra ek. bir kez). d) Bazı edatlardan önce kullanılır: közinde adın “gözünden başka” (DLT III 151:19). 8.). kadaşıŋ+a “kardeşine” (KB 4976). Ablatif): Eski Türkçedeki +da/+de eki..“hemen gelmek” (KB 5408). gibi.. a) kadar. 146). kişi tekil ve çoğul iyelik eki almış sözcüklerden sonra ek. 27/27b1=5:12). Instrumental): En çok kullanılan vasıta durumu eki.“mutlulukla yaşamak” (KB 1251. İlgi durumu eki üzerine ayrılma durumu işlevinde kullanılan +da/+de’nin geldiği örneklerden bazıları şunlardır: meniŋde basa “benden sonra” (KB 1092. 32/21a1=28:30). kelmişiŋde berü “geldiğinden beri” (KB 3364). 7. anıŋda öndin “ondan önce” (KTer. (çıkmak)” (DLT I I 234). babasına” (DLT II 120. kut+un tiril.. 145.“gönlünün istediği gibi yürümek” (KB 5276). at+tan “attan” (DLT I 94. 3. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA ekiyle kurulan bu durum eki aşağıdaki işlevlerde kullanılır. farklı eylemlerle ve farklı yapılarda 40 defa). köŋülçe yorı.). ve 2.“sağdan/doğrudan gelmek” (KB 1392) c) kança. zorbalıkla’ (KTer. 4. 38/31a2=59:22) 6. b) Karşılaştırma ifade eder: kamuġda esizrek “herkesten daha kötü” (KB 5319). yol+dın “yoldan” (DLT I 78). 29/39a1=9:53). göre: uġança telim kıl. . özüm+ke “özüme” (KB 1175). katılmazda aşnu “katılmadan. yıġaç+dın “ağaçtan” (KTer. oŋça kel. işim+e “işime”. kirmişçe bol. +ŋa/+ŋe biçimindedir: atası+ŋa “atasına. Ayrılma durumu ilgi durumu ekiyle birlikte de kullanılmaktadır. b) Zaman belirteçler kurar: yaz+ın “yazın” (DLT I. baş+ta “başta”. Bulunma Durumu (Kalma. kapuġ+dın “kapıdan” (KB 5967).). b) yön bidirir ve ‘tarafından’ anlamı katar: solça kel. vb.. +a/+e ve +ka/+ke biçiminde görülür: közüm+e “gözüme” (DLT I 172). tılda çık. 278). c) Bütünün parçasını gösterir: miŋindä bir “binde bir” (AH 204). Karahanlı Türkçesinde kullanılan asıl ayrılma durumu eki +dın/+din/+tın/+tin’dir: cān+dın “candan” (KB 1115).“gözle bakışmak” (DLT I 183). Lokatif): Bulunma durumu eki +da/+de/+ta/+te’dir: ev+de “evde” (DLT II 104). yay+ġaru “bahara doğru” (DLT III. kış+ın “kışın” (DLT III. yaşı+ŋa “yaşına” (KB 440.“dilden çıkmak” (DLT III 161).. az sayıda olmakla beraber Karahanlı Türkçesinde de bulunmaktadır: a) Ayrılma. 178). bu künde naru “bu günden itibaren” (KB 4849). yazukta tıdın. Yön Gösterme (Direktif): Aşağıdaki eklerle kurulur: a) +ġArU eki: yaġı+ġaru “düşmana doğru” (DLT II 83). vb. 5... 3150. başı+ŋa “başına” (DLT II 233. ölümde basa “ölümden sonra” (KB 5416). özi+ŋe “özüne” (KTer. 159). işi+ŋe “işine” (KB 430. 1413. tilekleriŋiz+ke “dileklerinize” (KTer. şakarda tatıġlıġ “şekerden tatlı” (KB 4768). küç+ün “zorla. tilin+din “dilinden” (AH 142. kızda kızrak “kıttan daha kıt” (AH 444). Ayrılma Durumu (Çıkma. aracılığıyla anlamı verir: el(i)g+in emle. 5802).Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 43 1.“günahtan sıyrılmak” (KB 1380). kapuġ+da “kapıda” (KB 595. 285). 234. seniŋde adın “senden başka” (KB 1151).. 23/2b1=27:92).“girmiş gibi olmak” (DLT I 251). dönüşten önce” (KB 1304).3. çıkma ve menşe ifade eder : yerde kop. köz+den “gözden” (DLT III.). terk ödün kel.“yerden kopmak. Vasıta Durumu (Araç. Teŋri+gerü “Tanrıya doğru” (DLT III 251). seniŋde oza “senden önce” (KB 1236).“(bir şeyi)mümkün olduğu kadar çok yapmak” (DLT I 44). 366). köz+ün bakış. 27/53b1=5:48).“sol taraftan gelmek” (KB 1392). yol+da “yolda” (KTer.

. II 55.) seni (DLT I 36. 25&14b2=3:147. ottuz. AH 286). yėti ~ yėtti.) sen+iŋ (DLT I 76. 113). 40....KB 4931. AH 57. Toksun: Doksan. iç+re “içeriye... KB 84. Yigirmi dahi denir” (DLT III... sėkkiz ~ sėkiz. 27/38b1=5:28. Karahanlı Türkçesindeki asıl sayılar şöyledir: Bir. ol Çoğul Kişi Zamirleri: biz. 166. Bu sayıyla ilgili Kaşgarlı Mahmud şu açıklamayı yapmaktadır: “yigirme: yirmi.. 48). miŋer “biner” (KB 3421) DLT’de bir sayısına gelen +In vasıta durumu ekiyle oluşmuş yapı “birer birer” anlamını vermektedir.. 25/1a2=3:19). altmış. 1.. 46.... 26/51b1=4:84. 25/27b3=3:184) anı (DLT I 27... 2 Yigirme sayısıyla ilgili tek veri DLT’de geçmektedir.) biz+ni (DLT I 94. yėgirminç “yirminci” (DLT I.. AH 5.) biz+iŋ (DLT I 341.. içinde” (KB 2791. 25/222=3:159.. 122. 25/18a3=3:154.. damlaya damlaya göl olur” (DLT II. +(X)nçI ekleri getirilerek elde edilir: birinç “birinci” (DLT III. c) +ra/+re: taş+ra “dışarıya” (DLT I 424). ėkinç “ikinci” (KB 132). 452. tümen “on bin”...AH 42. İki kelime birleştirilmiştir.. 3. Aslı tokuz on’dur. on. Üleştirme Sayıları: Karahanlı Türkçesinde üleştirme sayıları olarak birer ve miŋer sayıları kullanılmıştır: birer “birer” (KB 1014). üçünç “üçüncü” (KB 267). Yüzyıllar Türk Dili b) +ru/rü: Kalıplaşmış sözcüklerde bulunur: kerü “geri” (DLT I 361. İki kelime birleştirilmiştir (DLT 1 437).. iki. Belirtme Durumu: +nI meni (DLT I 53. miŋ “bin”. KB 47. KTer. bėşinç “beşinci” (DLT III 449).. 2. ėkinçi “ikinci” (KB 788).. KTer.. Topluluk Sayıları: Sayı isimlerine +egü(n) eki getirilerek yapılır: bir+egü “her birisi”. KB 9. 5340. onunç “onuncu” (DLT I. KB 16. KB 4835. Sıra Sayıları: Sayı sözcüklerine +(X)nç. berü “beri” (DLT I35... 4.. 373). üç+egü “her üçü” (KB 802).. 125. 37/57b3=49:7) anlar+nıŋ (KTer. siler+niŋ (KTer. kırk. tokkuz ~ tokuz. KTr..) anıŋ (DLT I 27. 360)... Sayılar ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ Kişi Zamirleri Tekil Kişi Zamirleri: men. 49. tört. KTer.. 79.. ėv “ev” sözcüğünü Karahanlı Türkçesindeki durum ekleriyle çekimleyiniz. AH 198.. 132)... II 133).44 XI-XIII. 486). siz/sizler/siler. tapa+ru “-a/-e doğru” (KB 521. KTer. 13.). 159. KB 30... üç. 5830.. Birin birin miŋ bolur tama tama köl bolur “birer birer bin olur. 449). AH 8. yigirme.). Aslı sekiz on’dur. 3099.. 266. AH 166. 87.... ellig. törtünç “dördüncü” (DLT III. sen. biz+niŋ (DLT I 46) siz+iŋ (DLT I 376. 113. Dokuz kere on demektir. KTer. 373. III 370. bėş. 106.. 132). yüz.).. olar+nıŋ (KB 32. üç+egün “her üçü” (KB 1664).. 260. Sekiz kere on demektir. 37.) . Bu asıl sayıların dışında seksen ve doksan sayıları için Kaşgarlı Mahmud’un eserinde şu bilgiler verilir: “seksün: seksen. anlar/olar Tamlayan Durumu: +(n)ıŋ men+iŋ (DLT I 26. 25/29a1=3:200.KB 39. KTer. (KB 343).Asıl Sayılar: Asıl sayıları gösteren sözcükler Türkiye Türkçesinden çok da farklı değildir.

) sen+den (DLT I 529....) ... seniŋ+de bar “sende var” (KB 362). AH 175. bulunma durumunun ayrılma durumu işlevinde kullanıldığı sözcüklerdeki örnekleri daha fazladır. .. 30/763=16:86) olar+nı (KB 62.) meniŋ+de basa “benden sonra” (KB 1092.... 26/27a1=4:55. 4350.. meniŋ+de bar “bende var” (KB 4864). 48. 24.... 25/18b3=3:154.....)... KB 5343. KTer.. 25/4a1=3:128.... KB 128..... bu ekin yanı sıra az da olsa +dAn eki de kullanılmaktadır... 285.KTer. 7. KB 395. KB 2.) anıŋ+da naru “ondan öteye” (KB 266.) Yön Gösterme Durumu: maŋar “bana doğru” (KTer.. 1230. 2734...) Bulunma durumu ilgi durumu ekini almış sözcüklerle birlikte de kullanılmaktadır.. KB 83.. 28/43a3=7:168. 60. 26/31b1=4:60. 26/22b3=4:47.. men+den (DLT I 40). 154. 1931. 6124.) biz+ke (DLT I 24. seniŋ+de turur “sendedir” (KB 4877.)..).... 26/33a1=4:61.. 20.. 82..) andın (DLT I 60... 319..... KTer. 600.. 367.....KTer.) saŋar “sana doğru” (KB 29.. 5339. 62.) mun+dın (KB 476.). anıŋ+da bolur “ondan olur” (KB 2888)... KTer. 27/38b1=5:28..).. KTer. bular+dın (KB 2423. 31/7a1=19:10... 2495. 5..) meniŋ+de kidin “benden sonra” (KB 1217... Bu örnekler daha çok Kutadgu Bilig’de görülmektedir: meniŋ+de turur “bendendir” (KB 4877).. 6408....) Yönelme Durumu: maŋa (KB 29.... KTer.. 25/1b23=3:120.3. KTer... Ünite .KTer. 25/27a3=3:183... sen+din (KTer.. men+din (DLT I 20. 2571b3=3:120. 19. 379. 3150.... 188.... 29/33b3=9:43....) saŋa (KB 8..) Bulunma Durumu: +da/+de men+de (DLT I 420. KTer....) Eşitlik Durumu: +çA mençe “bence.. KTer.KB 259. 28/16a2=7:134) olar+dın (KB 269.. 3738. 25/8a3=3:137. AH 244. anda (DLT I 109..... 23.... 25/13a3=3:145.. 25/16a1=3:152. 147. 25/16a1-2=3:152).. 357. 391... Bu yapının..“kimden olmak”(KB 2006)..) biz+din (KTer. KTer.. KTer.. 484.) anıŋ+da adın “ondan başka” (KB 1280) anıŋ+da basa “ondan sonra” (KB 132.. KTer. 25/3b3=3:128..) aŋar “ona doğru” (DLT I 35. 88.. 3165..) siz+de (DLT I 407... KTer... AH 39. 25. 1632.. olar+ıġ (KB 259.... 1445.. 489.. 186...) siz+ke (KTer. bana göre” (KB 6580) ança “ona göre” (DLT I 63. olarda (KB 2940... Ayrılma Durumu: +dIn. siler+ke (KB 4864.. siler+ni (KTer..) aŋa (KB 1376.. KB 381. 3305. kimiŋ+de bol. KTer.) seniŋ+de (KB 1151... 33/48b1-2=34:31...örneklerin çoğu ayrılma durumu işlevindedir) seniŋ+din (KB 6. 5244)..) Vasıta Durumu: +(X)n anın “onunla” (DLT I 155..).. KTer. anlar+nı (KTer.) sen+de (DLT III.).. biziŋ+de (KB 2699...) Ayrılma durumu eki de ilgi durumu eki almış yapıların üzerine gelmektedir: meniŋ+din (KB 61... 37/56b3=49:6) olar+ka (KB 2433. 1277.... IIII 178.. 812.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 45 siz+ni (KTer. 27/51a2=5:44. 27/15b1=4:176..)......129.

4375. beride” evindin turup çıktı keldi berü “evinden çıkıp beri geldi” (KB.. yukarıda” Yaşıl kök yarattı üze yulduzı “mavi göğün üzerinde yıldız yarattı” 2.KTer.. yukarıda” Ukuş ornı üstün meŋede-turur “anlayışın yeri yukarıdadır” (KB. 26/88a2=4:29) Men kişi adılını isim durumu çekim ekleriyle çekimleyiniz 3 ZARFLAR Yer Zarfları Karahanlı Türkçesinde yer zarfları çeşitli ad durum ekleriyle oluşturulmuştur.. ne karşı tarafta (KB.). . 301) Kanda erdiŋ “Neredeydin” (DLT I.... beriye. +A Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Üze < Üz+e “üstte. Kayuda. 549.). +DIn Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Öŋdün < öŋ+dün “önde.. 25) Altın < *alt+tın “altta” Bularda en altın bu yalçık yorır “bunların en altında bu ay dolaşır (KB. nereye” Kança bardıŋ ey oġul “ey oğul nereye gittin” (DLT I.. Aşağıdaki örneklerde ek. 4337. +çA Ekiyle Kurulmuş Zarflar: Kança < *ka+n+ça “nereye. munıŋ (KB 390. +çA ve +In eklerinden yararlanılmıştır. ön tarafta” kamuġ aşnuda sen sen öŋdün kidin “herşeyden önce.) Eşitlik Durumu: munça (KB 96... 245. 18) Üstün < üst+tin “üstte.) Belirtme Durumu: munı (KB 107.. . 74) 5.. tün “gece”.. 2072. KTer. Bunun için +A.46 XI-XIII. +(A)rU. Tamlayan Durumu: bular+nıŋ (KB 3590. 424) Berü < *ber+rü “beri.). 486) Karahanlı Türkçesinde emdi “şimdi”. bular+ıġ (KB 2929..).. 418) 3.. yazın “yazın” gibi sözcükler zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. 1836) 4. 8) Kėdin < *kė+din “arkada. aşağıya doğru” (DLT I. +rA.) Yön Gösterme Durumu: muŋar “ buna doğru” (KB 19. kün “gün” kündüz “gündüz”. +DA. Yüzyıllar Türk Dili İşaret Adılları Karahanlı Türkçesindeki işaret adılları şunlardır: bu..). ne üstte.) Bulunma Durumu: munda (KB 153.. 907. bular. 28/81a1=8:31). tünle “geceleyin”. 4174. 126) Taşra < *taş+ra “dışarı. +DA Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Kayda.. +DIn. bular+da (KB 131. 137. bular+nı (KB 1429.. +rU Ekiyle Kurulmuş Zarflar Asra < *ast+ra “aşağıda. kışın “kışın”. +rA. Kanda < *ka “nerede” Kayuda bilig bolsa beglik bulur “Bilgi neredeyse beylik oradadır” (KB.. Bu eklerle yapılmış zarf olarak kullanılan sözcükler şunlardır: 1. munuŋ (KB 1646.. 729. 266.. 137) Astın < *as+tın “altta” Ne altın ne üstün ne otru orun “Ne altta. ol. ayrılma durumu işlevinde kullanılmıştır: munıŋ+da basa “bundan sonra” (KB 4376. kidin “sonra”. 727. dışarıda” Tamġa suvı taşra çıkıp taġıġ öter “bu suyun kolu dışarıya çıkarak dağı geçer” (DLT I. sonra” Er kėdin kaldı “Adam geri kaldı” (DLT II. Zaman Zarfları . önde ve arkada olan sensin” (KB. 4439) munuŋ+da naru “bundan öte” (KB 4070) Yönelme Durumu: bular+ka (KB 61.

köp “çok”.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 47 Emdi: Bu zaman zarfı DLT’de çok kullanılmıştır. 41) “Alper Tona öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek (böylece) öcünü aldı mı? Şimdi (onun ölüm acısıyla) yürek paralanıyor. Udıp yatma tün kün işin kıl anıŋ “uyuyup yatma gece gündüz onun işini yap” (KB. çabucak” Terkin kel “çabuk gel” (DLT I. rahat. 200) Miktar Zarfları . 131) Çın “doğru.3. 516) Telim: Kidin telim ükündi “sonra çok pişman oldu” (DLT I. 361) Amul “sakin. telim “çok”. Farklı yapılarda olan bu zarflardan kimileri şöyledir: Akru/akrun “yavaş” Akrun aŋar sevingil “ona yavaş. 172) Üküş: Bu er ol üküş katurkan “Bu adam çok sevinen. 159) Yazın: Bu zaman zarfı da az kullanılmaktadır ve sadece DLT’de örneği vardır: Küz keligi yazın belgürer “güzün gelişi yazın belli olur (DLT II. Alper Toŋa öldi mü İsiz ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur (DLT I. Artuk: İlig buştı artuk kararttı meŋiz “hükümdar öfkelendi benzini çok kararttı” (KB 629) Az: Üküş sözleme söz birer sözle az “Sözü çok söyleme birer birer az söyle” (KB. Artuk “fazla. Tüni yattı yakgakta kündüz örü “Gece yatakta yattı gündüz kalktı (KB. Bunlardan bazılarının örnekleri aşağıda verilmiştir. Kün: Karahanlı Türkçesi eserlerinde sıklıkla kullanılan bu zaman zarfı aynı zamanda “güneş” anlamını da taşır.114) Tün: Orhon Türkçesinden itibaren metinlerde görülen bu sözcük Karahanlı Türkçesinde de sıklıkla kullanılır. gerçek” Çın aydıŋ “doğru söyledin” (DLT I. az “az”. Yazın katıġlansa kışın sevnür “Yazın çalışırsa kışın sevinir” (DLT III. 5793) Tün le: Az kullanılan bir zaman zarfıdır. 339) Katıġ “katı. üküş “çok”. sert. 441) Bu dönem eserlerinde kullanılan bu zarfların sayısı çok değildir. 113. Ünite . yavaş” Kelgil amul oynayalım “gel sakin sakin oynayalım” (DLT III. tükel “bütün. çok”. 100) Kündüz: Orhon ve Uygur Türkçesinde sözcük “küntüz”biçimindeydi. 172) Durum Zarfları Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde oldukça çok sayıda durum zarfı kullanılmıştır. 952) Kidin: Bu sözcük hem yer hem de zaman zarfı olarak kullanılmaktadır? Bilip iter işni ökünmez kidin “işi bilerek yapar sonra pişman olmaz” (AH. Bu tür sözcükler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmaktadırlar. sakin biçimde sevin” (DLT III. Tünle bile bastımız “Geceleyin bastık” (DLT I. sağlam” Kudruġ katıġ tügdümiz “kuyruğu sıkı bağladık” Terk/terkin “çabuk. Tün kün bile sevnelim “Gece gündüz sevinelim” (DLT I. bedük “büyük”. hep” gibi sözcükler miktar zarfı olarak kullanılır. gülen bir kişidir” (DLT I. 434) Kışın: Az kullanılan bu sözcük sadece DLT’de geçmektedir.

takı “ve” apaŋ “eğer”. Bile. mekan. içre “içte. 1093) Tamlayan durum ekini almış sözcüklerle kullanılan sontakıları örneklerle sıralayınız. 895) Azu: İki şeyi karşılaştırarak birbirine bağlayan bu bağlaç KB ve DLT’de görülmektedir. Ol meniŋ taparu keldi “O bana doğru geldi” (DLT I 445) Bile. II 177) Apaŋ: Karahanlı Türkçesinden önce az sayıda kullanılan apaŋ bağlacı bu dönem metinlerinde daha çok görülür. birlikte”. I 429). birle “ile. Birle: Yalın ve tamlayan durumuyla birlikte kullanılır: kanı kan bile yumas “kanı kan ile yıkamaz ” (DLT III. Tükedi bu on tört bab içre sözi “Bu on dört bölüm içerisinde sözünü tamamladı” (AH. birlikte”. Apaŋ edgü bolsa bu begler özün “Eğer bu beylerin kendileri iyi olursa…” (KB. Birle: Bağlaç olarak kullanıldığı örnekler çok sayıda değildir. Bu söz soŋında ayġıl “Bu sözün sonunda söyle” (DLT III. benzerlik. azu “yoksa. 357) Adın: Bulunma-ayrılma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır: On iki ükek ol bularda adın “Bunlardan başka on iki burç vardır” (KB 138) Basa: Bulunma-ayrılma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır: Usanma ölür sen meniŋde basa “Gafil olma benden sonra sen de öleceksin” (KB. bunlar arasında anlam ve biçim yönünden bağlantı kuran sözcüklere bağlaç denir. Ara: Sadece Yalın durumla kullanılır: Kişi ara kirdim “İnsanlar arasına girdim” (DLT I. . 40) Seniŋ üçün keldim “senin için geldim” (DLT I. 485) SONTAKILAR 4 BAĞLAÇLAR Aynı görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri. içerisinde. iç tarafta”. kaz takı kordayımı “kazımı ve kuğ kuşlarımı” (DLT. taparu “-e doğru”. 157) Ol meniŋ birle körüşdi “o benimle görüştü” (DLT II. Ara “arasında”.332) Takı: Bağlaç olarak kullanıldığı örnekler azdır. Tilkü mü togdı azu böri mü “Tilkimi doğdu yoksa kurt mu?” (DLT. tarz. 483) Soŋ: Yalın durumdaki sözcüklerle birlikte kullanılır.48 XI-XIII. soŋ “sonra” adın “başka”. Örnekler daha çok KB ve DLT’de görülür: Buşaklık bile erke övke yavuz “hiddet ve öfke insan için fenadır”(KB. 99) Üçün: Yalın ve tamlayan durumu ekiyle birlikte kullanılır: kamuġ kadġusu erdi ümmet üçün “Bütün kaygısı ümmet için” (KB. sözcük öbeklerini. basa “sonra” gibi sözcükler. veya” sözcükleri Karahanlı Türkçesinde bağlaç olarak kullanılmaktadır. bile. yön. gibi bakımlardan ilgi kuran sözcüklere sontakı denir. 76) Kibi: Yalın ve tamlayan durumu ekiyle birlikte kullanılır: kuşlar kibi uçtımız “kuşlar gibi uçtuk” (DLT I. kibi “gibi”. başkalık vb. 87) İçre: Bu sontakı da sadece yalın durumla kullanılır: Taparu: Tamlayan durumu ekini almış isimlerle birlikte kullanılır. Bile “ile. kalı “eğer”. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde kullanılan edatlardan bazılarıdır. özellikle tümceleri bağlamaya yarayan. Yüzyıllar Türk Dili Tek başlarına anlamları olmayan ad ve ad soylu sözcüklerle sıfat-fiillerden sonra gelerek eklendiği sözcükle cümlenin öteki öğeleri arasında zaman. üçün “için”.

tükel “bütün. sözcük öbeklerini. 3 Zamir türlerini öğrenmek 1. ol Çoğul Kişi Zamirleri: biz. bile. Sıra Sayıları: birinç “birinci”. katıġ “katı. babam” 2. kışın “kışın”. bular. tapa+ru “-a/-e doğru”. Instrumental): +(X)n: el(i) g+in emle. ottuz. İşaret Adılları: bu. aşağıya doğru”. astın “altta. tört. kayuda. altın. kayda. (çıkmak)” 7. sonra”. oŋça kel. Çoğul Kişi: +(X)ŋIz: köŋ(ü)l+üŋiz “gönlünüz” 3. sen. ol. Akuzatif): +nı/+ni. +ra/+re: yaġı+ġaru “düşmana doğru”. +lArI(n+): erŋek+leri “parmakları” İsim Durum Ekleri 1. ön tarafta”. taş+ra “dışarıya” Bütün sayı sözcüklerini kavramak Sayılar 1. yerde kop“yerden kopmak. yėti ~ yėtti. +ru/rü. kün “gün” kündüz “gündüz”. Ara “arasında”. birle “ile. yemeği”. Belirtme Durumu (Yükleme.“sol taraftan gelmek” (KB 1392). taparu “-e doğru”.3. 2. Tekil Kişi: +(X)m: ata+m “atam. tokkuz ~ tokuz. özellikle tümceleri bağlamaya yarayan. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA: solça kel. bunlar arasında anlam ve biçim yönünden bağlantı kuran sözcüklere bağlaç denir. Datif): +ka/+ke ve +ġa/+ge.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 49 Özet 1 İsim çekim eklerini tanımak İsim Çekim Ekleri Çokluk Eki: +lAr. Vasıta Durumu (Araç. sağlam”. bedük “büyük”. taşra “dışarı. Çoğul Kişi: +(s)I(n+). azu “yoksa. +çA ve +In ekleriyle kurulan sözcükler yer zarfı olarak kullanılır: Üze “üstte.Asıl Sayılar: Bir. tün “gece”. tünle “geceleyin”. nereye”. üç+egün “her üçü” (KB 1664). Bulunma Durumu (Kalma. közüm+e “gözüme”. beriye. babası” 1. ellig. siz/sizler/siler. yigirme. anlar/olar 2.“sağdan/doğrudan gelmek” (KB 1392 9. içre “içte. birlikte”. üç. baş+ı 4. sėkkiz ~ sėkiz. Yönelme Durumu (Verme. iki. üçünç “üçüncü” 3. öŋdün “önde. Tekil Kişi: +(X)ŋ: ata+ŋ “atan. +ŋa/+ŋe : av+ka “ava”. iç tarafta”. üçün “için”. yüz. miŋ “bin”. miŋer “biner” 4. az “az”. berü “beri. Ablatif): +da/+de.ėkinç “ikinci”. basa “sonra” gibi sözcükler. ay+nı “ayı”. +dın/+din/+tın/+tin: kapuġ+dın “kapıdan”. Miktar Zarfları: Bu dönem eserlerinde kullanılan miktar zarfları şunlardır: Artuk “fazla. amul “sakin. Yön Gösterme (Direktif): +ġArU. üç+egü “her üçü”. köp “çok”. 4 5 2 6 . atası+ŋa “atasına. +Xg/+Xġ +In. +rA. babasına” 5. Durum Zarfları: Karahanlı Türkçesinde oldukça çok sayıda durum zarfı vardır: Akru/akrun “yavaş”. kibi “gibi”. altmış. +(A)rU. Lokatif): +da/ +de/+ta/+te: ev+de “evde” 6. Zaman Zarfları: Karahanlı Türkçesinde emdi “şimdi”. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde kullanılan edatlardan bazılarıdır. +An: İyelik Ekleri: 1. 3. Zarfları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilmek Zarflar 1. Çoğul Kişi: +(X)mIz: köŋ(ü)l+ümiz “gönlümüz” 2. Ünite . yavaş”. +DIn. yukarıda”. hep” Sontakıları işleyiş bakımından tanıyıp açıklayabilmek Yalnız başlarına anlamları olmayan ad ve ad soylu sözcüklerle sıfat-fiillerden sonra gelerek eklendiği sözcükle cümlenin öteki öğeleri arasında çeşitli bakımlardan ilgi kuran sözcüklere sontakı denir. Bile “ile. +DA. sert. çok”. +(n)Xŋ: ana+nıŋ “annenin” 3. çabucak” 4. çın “doğru. veya” sözcükleri Karahanlı Türkçesinde bağlaç olarak kullanılan sözcüklerdir. kanda “nerede”. üküş “çok”. Tamlayan Durumu (İlgi. asra “aşağıda. takı “ve” apaŋ “eğer”. yazın “yazın” gibi sözcükler zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. Topluluk Sayıları: bir+egü “her birisi”. rahat. Bağlaçları işleyiş bakımından tanıyıp ve açıklayabilmek Eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri. Tekil Kişi: +(s)I(n+): ata+sı “atası. aşağıda” üstün “üstte. telim “çok”. Genetif): +Xŋ. terk/terkin “çabuk. kidin “sonra”.Ayrılma Durumu (Çıkma. bėş. +A. adı+n “adını”. Kişi Zamirleri: Tekil Kişi Zamirleri: men. Yalın Durumu: Eksizdir 2. baban” 3. tümen “on bin”. kėdin “arkada. soŋ “sonra” adın “başka”. +ı/+i: aş+ıġ “aşı. içerisinde. kırk.“elle göstermek” 8. on. birlikte”. kalı “eğer”. gerçek”. beride” 2. yukarıda” kança “nereye. Yer Zarfları: +A. Üleştirme Sayıları: birer “birer”. dışarıda”.

+ġa/+ge. e. İdimni ögermen e. b. Aşağıdaki sontakılardan hangisi hem yalın hem de tamlayan durumu ekleriyle birlikte kullanılır? a. ikinçi c. üçün b. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde belirtme durumu eki yoktur? a. ara c. Ayrılma durumu eki +DA’dır. andın c. kitabı 3. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. Bu er ol üküş katurġan e. tekil kişi iyelik eki yoktur? a. birle b. Karahanlı Türkçesindeki ayrılma durumu eki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Ayrılma durumu eki sadece +DIn’dır. birle c. elgiŋ c. birinç b. Aşağıdakilerden hangisi hem sontakı hem de bağlaç olarak kullanılmıştır? a. anı e. adın d. Tün kün turup yıġlayu 10. yön gösterme durumuyla çekilmiştir? a. aŋar d. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı yoktur? a. Bu ay toġsa aşnu idi az toġar c. Vasıta durumu eki +(X)n’dır 5. +rü ekleri kullanılır d. üze b. +re ve +ru. yegirmi 6. b. yanısıra +da/+de de kullanılır. taşra 8. Eşitlik durumu eki +çA’dır e. kibi e. Bu kaşım tügüki 2. Telim körmişim bar tegimsiz kişi d. Aşağıda koyu renkli sözcüklerin hangisinde 1. basa d. Yönelme durumu eki +ka/+ke. ara 9. Karahanlı Türkçesindeki durum ekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. yanı sıra +da/+de kullanılır. kibi e. Aşağıdakilerin hangisinde topluluk sayısı vardır? a. bile .50 XI-XIII. c. d. emdi e. Sözüm munda kalur b. +e ve +ŋa/+ŋe’dir c. başı b. birer d. anda b. evni d. üçegü e. +a. anıŋ 7. Ortak erden artuk almas b. Ayrılma durumu eki +DAn’dır. Erdem üze tügülür d. Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri. közin e. Edip Ahmet atım c. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yer zarfı değildir? a. Yön gösterme durumu için sadece +ra. Tamlayan durumu eki +(n)Xŋ’nın yanı sıra +nIg biçimi de vardır. astın c. Asıl ek +DAn’dır. üstün d. Asıl ek +DIn’dır.

I. 141-182. ------------. Metin. kök ya da gövdeyle aynıdır. Bilgeoğuz Yayınları. James Kelly. Kutadgu Bilig. Lokatif): +da/+de/+ta/+te: ėv +de 6. +Xg/+Xġ kullanılır: ėv +ni üçüncü tekil kişi iyelik eki almış sözcüklerden sonra +In gelir: ėv +i+n Az da olsa +ı/i’nin de kullanıldığı görülür: ėv +i Yönelme Durumu (Verme. tekil kişi iyelik eklerinden sonra ek. Leiden-Boston 2004. Ünlü. +ı/i Yalın durumda genellikle +nı/+ni. b 4. Karahanlı Türkçesi Grameri. II. A Functional Approach to the Lexicon. Leiden-Boston 2004. Endeks. Gerard. +ŋa/+ŋe : ėv+ke ve 2. Akuzatif): +nı/+ni. Ankara 1992. +A. Marcel. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Divanü Lugati-it-Türk. III. Necmettin. Aysu. Yanıtınız yanlış ise “Topluluk Sayıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. TDK. Yanıtınız yanlış ise “İsim Durum Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.. Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). 1982. Wiesbaden 1991. kişi tekil ve çoğul iyelik eki almış sözcüklerden sonra ek. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. +a/+e ve +ka/+ke içiminde görülebilir: ėv+im+e 3. Ankara 1943 Brockelmann. Ünite . Erdal. (Çev. Genetif): +Xŋ. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 tekil kişi: baş+ım tekil kişi: baş+ıŋ tekil kişi: baş+ı çoğul kişi: baş+ımız çoğul kişi: baş+ıŋız çoğul kişi: baş+ları Sıra Sizde 2 Yalın Durum: Eksizdir. 5 Nalbant. A Grammar of Old Turkic. 7. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. e 10. c 2. Edib Ahmed b. c 5. Harvard University. Datif): +ka/+ke ve +ġa/+ge. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi I. c 7. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA: ėv +çe 9. Tamlayan Durumu (İlgi. +ŋa/+ŋe biçimindedir: ėv+i+ŋe 5. Yön Gösterme (Direktif): +ġArU. İstanbul 2008. +ru/rü. Ankara 2004. Suat. Atabetü’l-Hakayık. Yanıtınız yanlış ise “Ayrılma Durumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Vasıta Durumu (Araç. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7). +ra/+re: ėv +gerü Sıra Sizde 3 Tamlayan Durumu: +(n)ıŋ: men+iŋ Belirtme Durumu: +nI: meni Bulunma Durumu: +da/+de: men+de Ayrılma Durumu: +dIn: men+din Yönelme Durumu: maŋa Yön Gösterme Durumu: maŋar Eşitlik Durumu: men+çe Sıra Sizde 4 Taparu: Ol meniŋ taparu keldi “o bana doğru geldi” Birlen: Ol meniŋ birlen körüşdi “O benimle görüştü” Üçün: Seniŋ üçün keldim “Senin için geldim” Yararlanılan Kaynaklar Ata. Carl. “Karahanlıca”. Ankara 19792 Atalay. Besim. +(n)Xŋ: ėv+iŋ Belirtme Durumu (Yükleme. Vol. Mehmet Akalın).Analitik Dizin. TDK Yayınları. Mecdut. Arat. TDK. ------------. Yanıtınız yanlış ise “Belirtme Durumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Giriş-Metin-İnceme. Old Turkic Word Formation. d 8. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. Leiden 1954. d 6. Yanıtınız yanlış ise “Yer Zarfları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara 2003. Yanıtınız yanlış ise “Sontakılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s. -------------. +dın/+din/+tın/+tin: ėv +de . +Xg/+Xġ +In. Ablatif): +da/+de. s. TDK yay. Bulunma Durumu (Kalma. I-II. Tarihi Türk Şiveleri. c Yanıtınız yanlış ise “İyelik Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Dankoff. b 3. IV. Ankara 1979. Oxford 1972. Compendium of the Turkic Dialects I. Clauson.3.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 51 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Yanıtınız yanlış ise “Sontakılar ve Bağlaçlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 9. Mahmud Yügneki. Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Mehmet Vefa. Robert. Hacıeminoğlu. Instrumental): +(X)n: ėv +in 8. TDK yay. Ayrılma Durumu (Çıkma. Mansuroğlu. Yanıtınız yanlış ise “Miktar Zarfları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Reşit Rahmeti. Ankara 1943. Ankara 2004.

Anahtar Kavramlar • Fiil Çekim Ekleri • Birleşik Fiil çekimleri • Sıfat-fiiller • Zarf-fiiller • Birleşik Fiiller İçindekiler • • • • FİİL SIFAT-FİİLLER (ORTAÇLAR) ZARF-FİİLLER BİRLEŞİK FİİLLER Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiiller. Fiil çekim eklerini.XI-XIII. Sıfat-Fiiller. Zarf-fiil eklerini. Zarf-Fiiller. Yüzyıllar Türk Dili     Bu üniteyi tamamladıktan sonra Karahanlı Türkçesindeki. Birleşik fiilleri anlam ve işleyiş bakımından kavrayacak ve açıklayabileceksiniz. Birleşik Fiiller . YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Amaçlarımız 4 XI-XIII. Sıfat-fiil eklerini.

391. 1586. Sıfat-Fiiller. bol-dum (KB 373. 85. 30/40b3=16:27) Fiil Çekim Ekleri . 2.).. Zarf-Fiiller. Çoğul Kişi: {-DXmXz} ekiyle kurulur: aç-tımız “açtık” (DLT III 235).. 1. bol-duŋuz “oldunuz” (KTer.. 45. 397). kör-diler (KB 1057). bol-dı (KB 4.. 36/70a1=43:79). Tekil Kişi: {-DXm} ekiyle kurulur: ba-dım “bağladım” (KB 5899). tekil kişinin -mat/-met ekiyle genişletilmiş biçimi de vardır: kevil-dimet “zayıfladı” (DLT I.). 940) 3. Tekil Kişi: {-DI} ekiyle kurulur: bak-tı (KB 1572. bul-duŋ (KB.. DLT I 36. 354. 34/24a1=37:32). 25/11b1=3:143) 3. 6492)..... 34/69b3=38:63). 1752... 28/42a2=7:166). 3. kod-tımız “koyduk” (KTer... 63). ay-dımız “söyledik” (KTer. kel-dük (DLT II 61. 25/27b1=3:183). DLT II 33.. Belirli Geçmiş Zaman (Bilinen Geçmiş Zaman): Bu zamandaki fiillerin çekiminde iyelik eki kaynaklı kişi ekleri kullanılır. kir-dük (DLT II 61). Bu dönem metinlerinde yer alan fiil çekimlerini sırasıyla açıklarken hangi tipte kişi eklerinin kullanıldığını da belirteceğiz.. bar-dıŋız “gittiniz” (DLT II 47). 62.. yuvul-dımat “yuvarlandı” (DLT I 397) 1. tut-tumız “tuttuk” (KTer. 35/86a2=41:23).. Kuran Tercümesi’nde 3.. Çoğul Kişi: {-DXŋXz} ekiyle kurulur: ay-dıŋız “söylediniz”(KTer. Tekil Kişi: {-DXŋ} ekiyle kurulur: ay-dıŋ “söyledin”(KB 147.) 2. berküt-tiler “sağlamlaştırdılar” (KTer. kül-di (KB 6341). 34/32a1=37:108.). Birleşik Fiiller FİİL Karahanlı Türkçesinde Orhon. Kuran Tercümesinde uyum dışı örnekler vardır: bol-dımız “olduk” (KTer.) DLT’de /-DUk/ ekiyle kurulmuş Oğuzca biçimler de yer alır. -ler ekiyle genişletilmiş biçim: kör-düŋüzler “gördünüz” (KTer.. kur-duk (DLT II 61). bar-duk “gittik” (DLT II 62.). 26/45b2=4:77). Uygur ve Türkiye Türkçesinde olduğu gibi fiil çekimlerinde farklı tipte kişi ekleri kullanılmaktadır.. Çoğul kişi: -DI(lAr) ekiyle kurulur: bol-dılar “oldular” (KB 6476. bar-dı “gitti”(AH 202. keçür-düm “geçirdim” (KB 649... 30/27b3=15:58.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. yaval-dımat “yavaşladı” (DLT I 397). kişi çoğul ekinin /r/siz iki örneği mevcuttur: ay-dıla “söylediler”(KTer. biti-diŋ “yazdın” (KTer. 63). bar-dımız “gittik” (DLT I 327)..295).

3. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er men ekiyle kurulur: bak-ar men “bakarım” (DLT III 194).). bak-ar “bakar” (DLT I 102.) 3.... ay-ur “söyler” (DLT I 52. DLT I 170.54 XI-XIII. -ġa/-ge ekiyle kurulur: açıl-ġay “açılacak” (KB 358). kadġur-ar sen “kaygılanırsın” (KB 1233). Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er siz/sizler ekiyle kurulur: kork-ar sizler “korkarsınız” (KTer. Tekil Kişi: ġay/-gey. al-urlar “alırlar” (KTer. Tekil Kişi: {-mIş men} ekiyle kurulur: unıt-mış men “unutmuşum” (KB 1577) 2. -ġa/-ge men ekiyle kurulur: iç-gey men “içeceğim” (DLT I 492). tile-yür sen “istersin” (KTer. kes-gey men “keseceğim”(KTer. Yüzyıllar Türk Dili Belirsiz Geçmiş Zaman (Öğrenilen Geçmiş Zaman): {-mIş} eki her zaman düz ünlülüdür. 27/56b3=5:52. al-ur sizler “alırsınız” (KTer. bu durumda araya -y. 5736.). kör-gey sen “göreceksin” (KTer. bil-ge sizler “bileceksiniz” (KTer. bil-gey sizler “bileceksiniz” (KTer.... Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er+lar/ler ekiyle kurulur: sür-erler “sürerler” (KB 5344).... 31/31a1=19:79) 2. Kişi eki olarak kişi zamirleri kullanılır: 1. Ünlü ile biten eylemlere çoğunlukla -r eki gelir.. bol-mış “olmuş”(KB 257. ay-ur mız “söyleriz” (KTer. 38/88b2=66:1). Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er mIz ekiyle kurulur: kork-ar mız “korkarız” (KTer. kıl-ur mız “yaparız” (KB 4904. 28/10a1=7:123) 3. ay-urlar “söylerler” (KB 73. 1627..yardımcı sesi girer. kizlemiş sen (KB 6308) 3. Çoğul Kişi: ġay/-gey. 28/2a1=7:123) 2. Tekil Kişi: {-mIş} ekiyle kurulur: al-mış (KB 5487).. kıl-ġa men “yapacağım”(KB 4956). Tekil Kişi: ġay/-gey. 36/74a3=43:89) “dururum” (KTer 31/12a3=19:30).).. al-ır men “alırım” (KB 6035). bar-ġay “gidecek” (DLT II 66. 1. 5984). bėr-geler “verecekler” (DLT I 243.. kör-er siz (KTer. -ġa/-ge miz ekiyle kurulur: çıkar-ġay miz “çıkaracağız” (KTer. Çoğul Kişi: ġay/-gey.. Bunun dışında ünlü ile biten eylemlere -ur/-ür de eklenir. 29/173=9:24). iç-er “içer” (KB 73. 5837). Kişi eki olarak kişi zamirleri kullanılır.... 37/40b1=48:20). 31/75a1=41:47). yap-ar “örter” (DLT III 33. 30/49b2=16:40.... 31/78a1=41:52) “görürsünüz”.). yazılur “açılır” (DLT III 78). 36/69a3=43:77). Tekil Kişi: {-mIş sen} ekiyle kurulur: bekle-miş sen “beklemişsin” (KB 6308).. 28/10a1=7:124) 2.31/74b3=39:39). -ġa/-ge+lar/ler ekiyle kurulur: ay-ġaylar “söyleyecekler” (KTer. 27/57a2=5:52. bayu-r “zenginleşir” (DLT III 274) 1.. -ġu/-gü. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er ekiyle kurulur: at-ar “atar” (KB 28.. Çoğul Kişi: ġay/-gey. sėzik-er men “şüphelenirim” (DLT II 117) tur-ur men 2. 28/44a1=7: 149). 431)... ünde-yür sen “seslenirsin” (KB 35/74a1=41:5) 3. DLT I 164)..). KB 1649) 1. küse-r men “isterim” (KB 363) . -ġa/-ge siz/sizler ekleriyle kurulur: ay-gay sizler “söyleyeceksiniz” (KTer.. okı-rlar “çağırırılar” (KB 5344) Gelecek Zaman: Üç ayrı ekle kurulur: -ġay/-gey. biti-r miz “yazarız” (KTer.). DLT I 93) Geniş Zaman: {-(yX)r} ve -ar/-er eklerinin eylemlere ekleniş biçimlerinde belli bir kural yoktur.). -ġa/-ge. -ġay/-gey. bar-ur sen “gidersin” (AH 287.... AH 36). Tekil Kişi: ġay/-gey. -ġa/-ge karışık olarak kullanıldığından ikisinin örneklerini birlikte göreceğiz: 1. -ġa/-ge sen ekiyle kurulur: bul-ġa sen “bulacaksın” (KB 4553.. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er sen ekiyle kurulur: buz-ar sen “bozarsın” (KB 5746).. bil-geyler “bilecekler” (KTer.

. yaşur-sa siz “gizleseniz” (KTer. Tekil Kişi: -(A)yI(n) ekiyle kurulur: ay-ayın “söyleyeyim” (KB 196. 26/38a1=4::66).). Orhon ve Uygur Türkçesinde olduğu gibi farklı ekler kullanılır. 26/87b3=4:128). ay-ayı “söyleyeyim” (KB 6581). 1. kol-sa sen “istesen” (KB (1450. kėlsün “gelsin” (DLT II 64) al-su “alsın” (AH 78). bol-ġıl (DLT I 64). yė-gil “ye” (DLT I 88) ay! “söyle”(K 267. kör-süni “görsün” (KB 509. -sunı/-süni ekleriyle kurulur: bil-sün “bilsin” (AH166).). kör-sü “görsün” (KB 104.. bol! “ol”(KB 4.4. 198. KB 5582)... kör-se men “görsem” (KB 815). Çoğul Kişi: sa/-se siz/sizler ekiyle kurulur: bil-se sizler “bilseniz” (KTer. sözle-seler “söyleseler”(KB 3426. bak-sa “baksa” (DLT I 340) bil-se “bilse” (KB 329. 26/18a3=4:43). Çoğul Kişi: sa/-se+lar/ler ekiyle kurulur: bol-salar “olsalar” (KTer. 540. -su/-sü. bol-saŋ “olsan” (KTer. KTer. Tekil Kişi: -ġıl/-gil ekiyle ya da eksiz kurulur: ay-ġıl “söyle”(KB 672.).). 1. 3. Çoğul Kişi: sa/-se miz ekiyle kurulur: biti-se miz “yazsak” (KTer.) . Birleşik Fiiller 55 -ġu/-gü eki daha az kullanılır. bol-sun “olsun” (AH 492). tekil kişiyledir: ay-ġu “söyleyecek” (KB 1011. beze-yin “süsleyeyim” (AH 43). AH 76). Karahanlı Türkçesinde ek artık tamamiyle –sa/-se biçimindedir... kör-gil “gör” (AH 99). 513.. 27/40a2=5:31) Kuran Tercümesinde az sayıdada olsa iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle yapılmış çekimlere rastlamaktayız: bol-sam “olsam” (KTer. bol-sa men “olsam” (KTer.) iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle oluşmuş örnekler” kör-seŋ “görsen” (KTer. 4939. 26/55a2=4:89).. bul-sa siz “bulsanız” (KTer.. 27/55a3=5:49). buz-sa mız “bozsak” (KB 4016). 26/68b2=4:102). kör! “gör” (KB 38.. Gelecek zaman olarak kullanıldığı örnekler çoğunlukla 3. 119..).. 73. Şart Kipi: Orhon ve Uygur Türkçesinde -sar/-ser ekiyle kurulan şart kipinin -sa/-se biçimi Uygur dönemine ait kimi tıp ve astroloji metinlerinde görülür. ėşit-gil “işit” (KB 153.4 kez) 2. Tekil Kişi: sa/-se ekiyle kurulur: aç-sa “açsa” (KB 1126. bul-salar “bulsalar” (KTer.) 1. 513) bol-sunı “olsun” (KB 4957.... 58. kıl-su “yapsın” (KB 1555... iç-se sen “içsen” (KB 6148). Tekil Kişi: sa/-se men ekiyle kurulur. 29/41a1=9:57).. öte-y (KB 1033) 2. 5883) Emir Kipi: Bütün kişileri ayrı eklerle kurulur. Sıfat-Fiiller... katıl-ġu “katılacak” (KB 4316)... ur-sa mız “vursak” (KB 4016) 2. 266). Ünite . 683. 30/553=16:54).. ıd-ġıl “gönder” (KB 395). 1910.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil.28/2b3=7:88). 26/41b2=4:73. Tekil Kişi: -sun/-sün.. Zarf-Fiiller. bar-ġalır “gitmek üzeredir” (KB 5976). bol-su “olsun” (KB 111. al-ġalır “almak üzeredir” (KB 1472).. bol-sa miz “olsak” (KTer.. keç-gü turur “geçecek” (KB 5324).... bil-gil “bil” (KTer.. at-ġalır “hemen atacak” (DLT II 20). Bu ek ortaç eki olduğundan daha çok bu işleviyle kullanılmıştır. kıl-sunı “yapsın” (KB 5491). 33/18a3=33:54) 3. 196.. bar-ġalır men “hemen geleceğim” (DLT II 67). 25/20b3=1:156.. 19. AH 4. Kişi eki olarak da her kişi için Türkiye Türkçesinde. kıl-sa siz “yapsanız” (KTer. sızġur-ġalır “eritmek üzeredir” (DLT II 188).) 3.). tüne-yi “geceyi geçireyim” (KB 6571).).. 28/60a1=7:198). kal-ġalır “kalmak üzeredir” (KB 1074). 337. Kişi adılı kaynaklı kişi ekleri kullanılmaktadır: bar-sa men “gitsem” (KB 5752). 5491... kir-sün “girsin” (DLT I 362). Karahanlı Türkçesinde bu gelecek zaman eklerinin dışında yakın gelecek zamanı karşılayan ve metinlerde çok fazla örneğinin bulunmadığı diğer bir gelecek zaman eki de -ġalır/-gelir ekidir. Tekil Kişi: sa/-se sen ekiyle kurulur: bar-sa sen “gitsen” (DLT I 134).

. Metinlerde genellikle üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş biçimleri yer alır: akıtġu kerek “akıtmak gerek” (KB 51) akıtġu kanı “kanı akıtmak gerek” (KB 1058) küdezgü “korumak gerek” (KB 4526) küdezgü kerek “korumak gerek” (KB 2766. 38/64b1=63:10). bolġay ėrdim “olacaktım” (KTer. Çoğul Kişi: -sun/-sün. Fiil+er+DI+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: aydım erdi “söyledimdi” (KB 1089). kir-elim “girelim” (KB 4975). bu nedenle ilgili zamanın her kişi ekiyle çekimi bulunmamaktadır. ögren-süler “öğrensinler” (KB 5554) Gereklilik Kipi: Gelecek Zaman eki olarak kullanılan -ġu/-gü (kerek) eki. 28/86a2=8:40). Hikâye Birleşik Zaman: Zaman ekini alan fiilin üzerine -DI+kişi eki ile oluşturulmuş ėr. okı-lım “çağıralım” (KB 3155).yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur.yardımcı fiilinin üzerine zaman ve kişi çekim eklerinin getirilmesiyle yapılır.). kılmaz ėrdiler “yapmazlardı” (KTer. Bu tür zaman çekimleriyle ilgili örnekler metinlerde çok fazla yer almaz. ayttılar ėrdi “söyledilerdi” (KTer. Kuran Tercümesinde gelecek zamanın hikâye birleşik çekiminde farklı bir yapıyla karşılaşmaktayız: bolġaytı “olacaktı” (37/17b2=47:21) < bolġay ėrti kılġatı “yapacaktı”(36/4a3=42:8) < kılġa ėrti ölmegetiler “ölmeyeceklerdi” (25/21a2=3:156) < ölmegey erti Birleşik Fiil Çekimleri . Yüzyıllar Türk Dili 1. 27/43a3=5:34. bil-iŋ “bilin” (KTer. bil-iŋ-ler “biliniz” (KTer. tiler ėrdim “dilerdim” (KB 571.56 XI-XIII. sına-lım “sınayalım” (KB 4930) Kuran Tercümesinde -alıŋ biçimi de tesbit edilmiştir: kıl-alıŋ “yapalım” (KTer. gereklilik kipi olarak da kullanılır. 31/68a2=20:92) Geniş Zamanın Hikâyesi: korkur ėrdim “korkardım” (KB 5070). bar-ıŋlar “gidiniz” (DLT II 45). 6059). yaşa-ŋ “yaşayın” (KB 2302) 3. -su/-sü+lar/ler ekleriyle kurulur: bilme-sünler “bilmesinler” (KB 6600). kıldım ėrdi “yaptımdı” (KB 1120). 572). ulanmış ėrdiŋ “bağlanmıştın” (KTer. tuġar ėrdi “doğardı”. Çoğul Kişi: -Xŋ(lar/ler) ile kurulur: bar-ıŋ “gidin” (DLT II 45). tut-uŋlar “tutunuz” (KB 4867). iç-elim “içelim” (DLT I 142). körmesünler “görmesinler” (KB 6600). 5964). 1 Birleşik fiil çekimleri er. 3765) tutġu “tutmak gerek” (KB 4120) yırak turġu “uzak durmak gerek” (AH 216) azılmaġu “yanılmamalı” (AH 216) Karahanlı Türkçesinde fiil çekiminde kullanılan eklerin Türkiye Türkçesinde nasıl kullanıldıklarını karşılaştırarak hatırlayınız. kalġay ėrdi “kalacaktı” (KB 3656. 33/34a2=35:37) 2. bol-sunlar “olsunlar” (KB26/69a2=4:102).. 28/40a3=7:163) Gelecek Zamanın Hikâyesi: buzġay ėrdi “bozacaktı” (KB 3464). Çoğul Kişi: -(a)lım/-(e)lim ile kurulur: bar-alım “gidelim” (KB 3489. 28/8b1=7:117) Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: törütülmiş ėrdiŋ “yaratılmıştın” (KB 1242).

bulġu ėrse “bulacaksa” (KB 6566). yanılmaz bilgin bir yankıdır” (DLT III 380) bahıllık otalap oŋulmaz ig ol “ kıskançlık ilaçla geçmeyen bir hastalıktır” (AH 253) . bėrdiŋ ėrse “verdiysen” (KB 5232) Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Şartı: basmış ėrse “basmışsa” (KB 2884). 1. kolur ėrse “isterse” (KB 226).Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. bolsa ėrdi “olsaydı” (KB 4920). bitimiş ėrse “yazmışsa” (KTer. kodmış ėrse “koymuşsa” (6594) Geniş Zamanın Şartı: barır ėrse “giderse” (KB 6097). bolsa ėrdiŋiz “olsaydınız” (KTer. -Ar/ -Ir / -(y)Ir: Geniş zaman sıfat-filli busuġdın çıkar teg çıkar üdsüzün “beklemediğin bir anda pusudan çıkar” (KB 4826) kaynar ügüz keçiksiz bolmas “coşkun su geçitsiz olmaz” (DLT I 390) 4. bilür ėrseler “bilirlerse” (KTer. hem sıfatın hem de eylemin özelliklerini taşıyabilirler. 25/19a1=3:154). 30/50b1=16:41) Gelecek Zamanın Şartı: ayġu ėrse “söyleyecekse” (KB 3886). 35/1a2=39:42) 3. -mIş: Geçmiş zaman sıfat-fiili maŋa kelmişiŋde berü men bu kün “bana geldiğinden beri ben bugün” (KB 3364) ölüg bile koşuldı/ toġmış küni uş batar “ölü ile birleşti. Bu tür sözcüklerin fiilden türedikleri için zaman kavramı taşıdıkları. Sıfat-Fiiller. körseler ėrdi “görselerdi” (KTer.yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. Ünite . Zarf-Fiiller. bardıŋ ėrse “ulaştıysan” (KB 4100). Fiil+ėr+mIş+kişi ekleri Geniş Zamanın Rivâyeti tiler ėrmiş “dilermiş” (KB 469) Şartın Rivâyeti: sevse ermiş “sevseymiş” (KB 3478) Şart Birleşik Zaman: Rivayet Birleşik Çekimi: Zaman ekini almış fiilin üzerine -sA+kişi eki alan ėr. kalġu ėrse “kalacaksa” (4739) SIFAT-FİLLER (ORTAÇLAR) Fiilden türeyen sıfat-fiiller isim çekim eklerini alabilirler.yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. Sadece kişi kavramı taşımazlar. 33/61b3=34:51) Rivayet Birleşik Zaman: Zaman ekini alan fiilin üzerine -mIş+kişi eki almış ėr. -DUk: Geçmiş zaman sıfat-fiil eki özi bilmedükin anıŋdın kolur “kendisi bilmediği için ondan sorar” (KB 1909) bolup toġmaduk teg yitip bardı cān “Ruh hiç doğmamış gibi kayboldu gitti” (KB 1522) biliglig ukuşluġ tidüküŋ üçün “bilgili ve akıllı dediğin için” (KB 3164) 2. -mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzudur özüm taplamaz neŋ biri yalġan ol “benim beğenmediğim şeylerden biri yalandır” (KB 848) yazmas atım yaġmur yaŋılmas bilge yaŋku “usta atıcı yağmurdur. doğan güneşi şimdi batar” (DLT II 128) bilür ol edibniŋ ne kim aymışı “o bilginin ne söylediğini bilir” (AH 502) Taŋrı öldürür tenlerni ölmişi vaktinde “Tanrı tenleri ölüm vaktinde öldürür” (KTer. Birleşik Fiiller 57 Şartın Hikâyesi: barsa ėrdi “gitseydi”(KB 425). olumsuzluk ekini aldıkları ve değişik çatılara girdiği görülür.4. Fiil+er+sA+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Şartı: kördüm ėrse “gördüysem” (KB 790). Fiilin sıfat biçimi oldukları için hem adın. 38/18b3=59:3). bulur ėrse “bulursa” (KB 4137). Fiilin gösterdiği eylemi yapanı da gösterirler.

o gün çağırır” (KTer. her tam olan eksilir” (AH 199) Ol Taŋrı bilgen ol örtüglilerni “sır (örtülü) olan her şeyi Tanrı bilir” (KTer. -(I)p: Eklendiği eylemi yan tümceye bağlar. sıkıntıya düşersem elimden tutacak olana…. Yüzyıllar Türk Dili 5. keldeçi er “giden gelen kişi” (DLT I 24) 11. burada ençok kullanılanlara yer verilecektir. Asıl eylemden önce gerçekleşmiş bir eylemi . 29/4b3=8:44) 10. ınanġu tayanġu kişi boldı kız “inanılacak güvenilecek kişi az” (KB 6467) oynaġu yėr “oynayacak yer” (DLT I 121) sökünç kėlgü yolnı ‘akıllık tıyur “sövme gelecek yolu cömertlik kapatır” (AH 232) 9. ucuzunu tanıyan. -gU: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir. –AsI: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir: yıġaç bıçası neŋ “ağaç kesecek şey” (DLT I 13) otuŋ kesesi baldu “odun kesecek balta” (DLT I 14) ZARF-FİİLLER Eylemden türeyen ancak tümce içinde çoğunlukla belirteç görevi yapan sözcüklere zarffiil denir. -(I)glI: Geniş zaman sıfat-fiili bu iç söz tutuġlı bütün çın kerek “Bu sırlara vakıf olana (vakıf olan herkese) itimat edilir” (KB 2676) aġırın uçuzun ukuġlı kerek “pahalısını.58 XI-XIII. 1. nesne oluşlarına rastlanmaz. 29/56a1=9:78) 6. -gUçI: Geniş zaman sıfat-fiili özin tutġuçı er tirildi kutun “kendisini tutan (kendine hakim olan insan) huzur içinde yaşar” (KB 4452) ögüngüçi üminde artatur “kendini öven donunu kirletir (kendini çok öven sınandığı zaman yapamayınca donunu kirletir” (DLT I 203) Kulak tutġıl ol kün ündeyür ündegüçi “kulak ver çağıran. anlayan (kimse) olmalıdır” (KB 2802) ol at suvarıġlı erdi “o atı sulayandı” (DLT II 257) bakıġlı okıġlı asıġ alsu tep “gören ve okuyan yaralansın diye” (AH 78) ol Taŋrı aldaġlı olarka “Tanrı ikiyüzlülüğün (aldatmanın) karşılığını aldatarak verendir” (KTer. -DAçI: Bu sıfat-fiil eki de gelecek zaman anlamı taşır. ‘ve’ bağlacı gibi kullanılmasının yanı sıra tümceye ‘-arak/-erek’ anlamı da katar. Cümlede çoğunlukla sözcükler arasında ilgi kurarlar. -GAn: Geniş zaman sıfat-fiili okıġan bitigen ukumaz munı “her okuyan yazan (okur-yazar) bunu anlayamaz” (KB-B 16) söz ukġan kerek bolsa hāzır cevāb “sözü anlayan ve hazır cevap biri olması gerekir” (KB 2648) ol küp ol süçikni açıtġan “o küp içine konan her tatlı şeyi daima acı hale getirir” (DLT I 154) bilig bilmegendin bir ança budun “halkın çoğu bilgisizlikten…” (AH 123) kamuġ tolġan irlür tükel eksiyür “her dolan azalır. Bağlayıcı olma özellikleri bulunduğundan özne. eklendiği eyleme -mak/mek ya da -mak/-mek için anlamı verir. tümleç. 37/81a1=50:41) 8. 26/97a2=4:142) 7. Karahanlı Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi zarf-fiillerin sayısı fazladır. ol beg Teŋrige tapınġuluk erdi “Tanrıya tapmak onun hakkıydı”(DLT II 169) Hükm kılur Taŋrı bir işni kim erür kılġuluk kılınmış “Tanrı yapılması (yapmak için) bir işi emreder” (KTer. -gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşan bu ek.” (AH 30) bardaçı er. kidin keldeçike özüm sözlegü “sözümü sonra geleceklere söyleyeceğim”(KB 192) elig tuttaçımka egirse muŋa “yarın derde. Eylem çekimine girmedikleri için kişi ve kesin bir zaman kavramı taşımazlar.

Türkiye Türkçesinde de Orhon ve Uygur Türkçesinde de işlek olarak yer alır. -A: -(y)I ile aynı anlam ve işlevde kullanılır.4. -er/-mez erken: Eklendiği eyleme “-dığı zaman”. ukuşluġ ukupan küzetür anı “anlayışlı anlayarak onu korur” (KB 22) yay baruban erküzi/ aktı akın mundızı “bahar giderken erimiş olan karlar coşkun seller gibi aktı” (DLT I 96-8) ol anda yatıpan birür sanını “o orada yatarak canını verir” (AH 276) 8. -(X)pan: -(X)p’ın genişletilmiş biçimidir. aġırlayu tut sen asıġlıġ kişig “faydalı olan insana saygı göster” (KB 5539) vebal kötrü bardı özele söküş “vebal yüklenerek ve üstüne bir de sövme (küfür) alıp gitti” (AH 242) negüke bu anı ulaşu kınar “niçin bu (dünya) ona durmadan eziyet çektirir” (AH 446) 3. -gAlI: Eklendiği fiile ‘-mak için’ anlamı katar. Sıfat-Fiiller. Bu ek. asıl fiil ile aynı zamanda meydana gelen eylemi ve hareketi gösterir. Türkiye Türkçesinde -(y)Incaya kadar yapısıyla kullanılmaktadır. ölüm henüz yaklaşmadan uyan” (KB 1366) er barır erken kadıttı “adam giderken döndü” (DLT II 301) Karahanlı Türkçesindeki zarf-fiil ekleriyle Türkiye Türkçesindekileri karşılaştırınız. ekin eklendiği eylemin gösterdiği hareketin henüz gerçekleşmediğini ifade eder. kılıç teprer erken yaġı tepremez “kılıç hareket ettiğinde düşman kımıldamaz” (KB 2144) ölüm tutmaz erken odun ay ilig “ey hükümdar. -(y)I: Bu zarf-fiille oluşturulan biçimler. Zarf-Fiiller. Fiilin tarzını gösterir. bunlardan hangilerinin bugün kullanıldığını belirleyiniz. Bu özellik Orhon ve Uygur Türkçesindeki gibidir. 2 . Türkiye Türkçesindeki durumun aksine ünlü ile bitenlere eklendiğinde araya /y/ kaynaştırma ünsüzü girmez. bugün -madan/-meden olarak yer alır. -mAdIn: Yüklemin gösterdiği hareketin gerçekleştiği sırada. Orhon ve Uygur Türkçesinde –mAtI(n) biçiminde olan ek. yarın bolsa işiŋ kalur kılmadın “yarın olursa yapılmadan kalır (bugünün işini yarına bırakma yarın olduğunda yapılmadan kalır)” (KB 5503) kayu baġka tegse suv eksümedin “hangi bahçeye su eksilmeden ulaşırsa”(KB 1808) biligsiz ne aysa ayur ukmadın “bilgisiz ne söylerse anlamadan söyler” (AH 119) 7.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. sakış birle adra tutar bilge büt “bilge kişi bunları hesaplayıp birbirinden ayırarak zapteder” (KB 4383) taŋ ata yortalım/ Budruç kanın irtelim “tan atarak (tan attığında) yürüyelim Budruç kanını isteyelim” (DLT III 356) 4. Birleşik fiillerde tasviri fiili asıl fiile bağlama görevinde de kullanılan bu ek. ölümke basıkma kelir alġalı “ölümü yendim sanma seni almak için gelir” (KB 5145) ne iş tuş kadaşlar yüzin körgeli “eş dost ve kardeşlerinin yüzünü görmek için” (KB 4921) yakadakı yalġaġalı eligdeki ıçġınur “ yakadaki yalanırken eldeki kaybedilir” (DLT I 253) 5. Ünite . Birleşik Fiiller 59 gösterir. miŋ edgüg adakını tutġınça sen “Sen bin iyinin ayağını tutuncaya kadar” (KB 3806) elig tutġınça ot tut “el tutacağına ateş tut (kefil olacağına ateş tut)” (DLT II 292) suv körmeginçe etük tartma “suyu görmedikçe çizmeni çıkarma” (DLT III 426) 6. -gInçA: Asıl eylemin gerçekleşeceği zamanın sınırını belirler. kapuġ açtı çıktı kadaşın körüp “kapıyı açtı çıktı kardeşini görüp…(KB 3292) yılkı yazın atlanur/ otlap anın etlenür “yılkı ilkbaharda at haline gelir. otlayarak etlenir” (DLT I 285) kereksiz sözini kömüp kizleyür “gereksiz sözü gömerek gizler” (AH 118) “işim tėp ınanıp sır ayma sakın “eşim deyip inanıp sırrını söyleme sakın” (AH 22) 2. Günümüz Türkçesindeki biçimi -AlI’dır. “-dığında” anlamları katar. Asıl eylemin amacını ifade eder.

yardımcı fiillerinden birinin kullanılmasıyla oluşturulur: a. ayıp etmek” (AH 362) edgü bol.“haya etmek. isim ya da sıfatla birlikte çoğunlukla bol-.“ esir olmak” (KB 3994) buşı bol. utanmak” (DLT I 309) ayb bol.“kul etmek.“guruldamak” (DLT I 324) e.: elig tut.“yardım etmek” (KB 29) umunç tut.tur-gibi tasviri fiillerle birlikte kullanılmısıyla oluşur.“gide durmak.“çınlamak” (DLT III 357) böŋ et.“ağırlamak” (DLT I 45) ėlig tut. Tasviri fiillerin hepsinin görevi ayrıdır.“iyi olmak” (AH 377) b.“artmaya devam etmek” iliŋ arta barġay kiŋügey yėriŋ “ülken günden güne genişler ve toprakların artar” (KB 5915) kit-e bar.“görünmez olmak” (KB 537) ter bol. bar-: Bu tasviri fiille yapılan birleşik yapılar asıl eylemin devam ettiğini gösterir: arta bar.“öfkelenmek” (KB 1414) körünmez bol. iyi davranmak” (KB 5860) aġırlıġ tut. Sıfat+Yardımcı Fiil Biçiminde Olan Birleşik Filler Bu yapıdaki birleşik fiiller.“itibarlı olmak” (KB 210) kul kıl. 342) yırak tur.“ağır bir şey düşürerek ses vermek” (DLT III 354) kar kur et. kıl-. kėl.“uzak durmak” (AH 153) d.“iyi korumak. a.“eziyet etmek” (KB 22) aġır kıl. tur-: dik tur.“çabuk gelmek” (DLT I 350) c.“ümit bağlamak” (KB 2987) edgü tut.“terlemek” (DLT I 322) ufut bol.“ses çıkarmak” (DLT I 333) çıŋ et. bil-: Bu yapıdaki birleşik fiiller bir işi yapabilme. et-: çak et. daha az da et-.“ayıp olmak.ve tut. gücü yetebilme anlamında fiiller oluştururlar . Yüzyıllar Türk Dili BİRLEŞİK FİİLLER İsim.“yüklenmek.“fayda sağlamak” (KB 292) boş kıl.60 XI-XIII. tur. bol-: bulun bol. bėr-. üzerine almaya devam etmek” vebal kötrü bardı özele söküş “vebal yüklenerek üstelik bir de ve üstelik bir de söğüş alarak gitti” (AH 242) b. kul yapmak” (AH 422) terk kıl. bil-. tut. azad etmek” (DLT I 330) cefa kıl. kıl-: asıġ kıl.kör.“dik durmak” (DLT I.“kefil olmak” (DLT II 292) Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil -A/-U/-I zarf-fiil eki almış asıl fiilin bar-. gitmeye devam etmek” kite bardı künde üzüldi küçi “gücü hergün (biraz daha) azalmaya devam edip (sonunda) tükendi” (KB 247) kötrü bar.“bırakmak.

Sıfat-Fiiller.“dikkatle bakmak. ayu bėr. sürekli yapıldığını ifade eder.yardımcı fiili ile oluşturulan yapıda asıl fiilin sürüp gittiği ifade edilir.“gelivermek” kėlü bėrdi dünya tiriglik barır “devir döner ve saadet geliverir” kėl-: kel.“ayıra bilmek” begig kulda adra bilür mü özüŋ “beyi kuldan ayırabilir misin?” yete bil. aka kel. Zarf-Fiiller. cömert insan bilgiye yetebildi” (AH 237) bėr-: Bu yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller Türkiye Türkçesindeki gibi birlikte kullanıldığı asıl fiile “tezlik” anlamı katar. akıp gelmek” aka kėlsü arzu kurımaz bolup “arzu kurumayan bir ırmak gibi akıp gelsin” (KB 943) kalu kėl.“söyleyivermek” ayu bėr maŋa bu negüke kerek “bana söyleyiver bu neye yarar? (AH 314) kėlü bėr.“aka gelmek. dikkatli olmak için çaba göstermek” baka körgil emdi uku sınayu “şimdi anlayarak ve sınayarak dikkatle bak” (AH 99) özüŋe baka kör kayusın kolur “hangisini istediğine iyice dikkat et” (KB 239) tur-: Bu yardımcı fiille kurulmuş yapılar da asıl fiilin sürekliliğini. baka kör. kalmaya devam etmek” alardın kalu kėldi edgü törü “iyi kanun onlardan kala geldi” (KB 269) kör-: Bu yardımcı fiil birlikte kullanıldığı asıl fiilin gerçekleşmesi için çaba göstermeyi ve dikkat etmeyi ifade eder. olabilmek” akı er biligni yete bildi kör “ bak. Birleşik Fiiller 61 adra bil.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil.” .“kala gelmek. ister bizden ister dünyayı tutan beylerden olsun…. Ünite .“artmaya devam etmek” anın künde arta turur bu bida‘ “nun için bu bidat her gün artmaktadır” (AH 404) körü tursa bizde oza barġuçı kara tut ya begler ajun tutġuçı “bizden önce gidene(lere) dikkat edersen.“yetebilmek.4. arta tur.

bol-sunlar “olsunlar” Gereklilik Kipi: -ġu/-gü (kerek) ekiyle kurulan bu kipin metinlerde genellikle üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş biçimleri yer alır: akıtġu kerek “akıtmak gerek”. Tekil Kişi -ġıl/-gil ekiyle ya da eksiz kurulur: ay-ġıl “söyle”. tüne-yi “geceyi geçireyim” 2. bunun yanı sıra metinlerde yeni çekim ekleri görülmüştür. -sunı/-süni ekleriyle kurulur: bil-sün “bilsin”. akıtġu kanı “kanı akıtmak gerek” (KB 1058) Birleşik Fiil Çekimleri Hikâye Birleşik Zaman: Fiil+er+DI+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: aydım erdi “söyledimdi” Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: törütülmiş erdiŋ “yaratılmıştın” Geniş Zamanın Hikâyesi: korkur ėrdim “korkardım” Gelecek Zamanın Hikâyesi: buzġay ėrdi “bozacaktı” Şartın Hikâyesi: barsa ėrdi “gitseydi Rivayet Birleşik Zaman: Fiil+er+mIş+kişi ekleri Geniş Zamanın Rivâyeti: tiler ėrmiş “dilermiş” Şartın Rivâyeti: sevse ermiş “sevseymiş” Şart Birleşik Zaman: Fiil+-sA+kişi eki+erRivayet Birleşik Çekimi: Zaman ekini almış fiilin üzerine -sA+kişi eki almış er. biti-se miz “yazsak” gibi. tile-yür sen “istersin” gibi. kişi ekleri için kişi zamirleri kullanılır: iç-gey men “içeceğim”. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Fiil Çekim eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Karahanlı Türkçesinde Orhon ve Uygur Türkçesindeki fiil çekim eklerinden farklı çekim ekleri görülmektedir. Gelecek Zaman: Üç ayrı ekle (-ġay/-gey. Çoğul Kişi: -sun/-sün. ay-ġu “söyleyecek” gibi. bol! “ol”.yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. -ġu/-gü) kurulur. Orhon ve Uygur Türkçesindeki kimi fiil çekim ekleri bu dönemde kullanılmamış. Emir Kipi: Her kişi ayrı ekle çekimlenir: 1. 4. çıkar-ġay miz. Yakın gelecek zamanı karşılayan ve metinlerde çok fazla örneğinin bulunmadığı diğer bir gelecek zaman eki de -ġalır/-gelir ekidir: bar-ġalır men “hemen geleceğim”. Kişi adılı kaynaklı kişi ekleri kullanılmaktadır: bar-sa men “gitsem”. aç-tımız “açtık” gibi.62 XI-XIII. Geniş Zaman: {-(yX)r} ve -ar/-er ekleri ve kişi zamirleri ile çekimlenir: bak-ar men “bakarım”. bul-ġa sen “bulacaksın”. Tekil Kişi: -sun/-sün. Çoğul Kişi: -(a)lım/(e)lim ile kurulur: bar-alım “gidelim” 2. 3. bekle-miş sen “beklemişsin” gibi. yanına iyelik eki yapısındaki kişi eklerini alırlar: ba-dım “bağladım”. Fiil+er+sA+kişi ekleri Bilinen (Belirli) Geçmiş Zamanın Şartı: kördüm ėrse “gördüysem” Öğrenilen (Belirsiz) Geçmiş Zamanın Şartı: basmış erse “basmışsa” Geniş Zamanın Şartı: barır ėrse “giderse” Gelecek Zamanın Şartı: ayġu ėrse “söyleyecekse” . al-su “alsın” (AH 78). 2. -su/-sü. bolsunı “olsun” 1. at-ġalır “hemen atacak” üzeredir” Şart Kipi: Orhon ve Uygur Türkçesindeki -sar/-ser ekinin yerini Karahanlı Türkçesinde artık tamamiyle -sa/-se almıştır. 3. tur-ur men “dururum”. Fiil çekim ekleri şunlardır: 1. -ġa/-ge. Belirli Geçmiş zaman:{-DX} ekiyle kurulur. Belirsiz Geçmiş Zaman (Öğrenilen Geçmiş Zaman): {-mIş} eki ile çekimlenir. -su/-sü+lar/ler ekleriyle kurulur: bilme-sünler “bilmesinler”. Çoğul Kişi: -Xŋ(lar/ler) ile kurulur: bar-ıŋ “gidin” 3. kişi eki olarak da kişi zamirleri kullanılır: unıt-mış men “unutmuşum” (KB 1577). ay-dıŋ “söyledin”. kol-sa sen “istesen”. Tekil Kişi -(A)yI(n): ay-ayın “söyleyeyim”.

bil-: adra bil. buşı bol. –AsI: Gelecek zaman anlamı taşır: bıçası neŋ Zarf-fiil eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Zarf-fiil e kleri 1. baruban 8. taŋ ata yortalım 4. -A: adra tutar. -gU: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir: ınanġu tayanġu kişi 9.“öfkelenmek” b. -(I)glI: Geniş zaman sıfat-fiili: tutuġlı.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil.“söyleyivermek” 4. -gInçA: tutġınça sen. körgeli 5. -gAlI: alġalı. Zarf-Fiiller. -mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzu: taplamaz neŋ 5. kör-: baka kör. toġmaduk -mIş: Geçmiş zaman sıfat-fiili: kelmişiŋde. -(y)I: aġırlayu tut. -GAn: Geniş zaman sıfat-fiili: okıġan bitigen 6.“fayda sağlamak”. -mAdIn: kılmadın. Ünite . azad etmek” c. sıfat+yardımcı fiil biçiminde olan birleşik filler: a. akıp gelmek” 5. ögüngüçi 8. -er/-mez erken: teprer erken. -gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşmuştur: tapınġuluk. Sıfat-Fiiller.4. bol-: bulun bol. ukuġlı 7. kėl-: aka kel. tutmaz erken 4 Birleşik fiilleri anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Birleşik Fiiller: Birleşik filler iki biçimde yapılır: İsim. boş kıl.“ses çıkarmak” e.“artmaya devam etmek” 2. yırak tur. toġmış küni -Ar/ -Ir / -(y)Ir: Geniş zaman sıfat-filli: çıkar teg 4. kılġuluk 10. -DAçI: Gelecek zaman anlamı taşır: keldeçike. eksümedin 7. vebal kötrü bardı 3. körmeginçe 6. kömüp 2. tur-: arta tur. kıl-: asıġ kıl. -(I)p: körüp.“aka gelmek.“ esir olmak”. Birleşik Fiiller 63 2 Sıfat-fiil eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Sıfat-fiil e kleri -DUk: Geçmiş zaman sıfat-fiil eki: bilmedükin. bar-: arta bar.“uzak durmak” d.“dik durmak”. otlap. bardaçı er 11.“artmaya devam etmek” 3 . -(X)pan: ukupan.“yardım etmek” Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil 1.“dikkatle bakmak. tur-: dik tur. tut-: elig tut.“ayıra bilmek” 3. bėr-: ayu bėr. dikkatli olmak için çaba göstermek” 6. -gUçI: Geniş zaman sıfat-fiili: tutġuçı. et-: çak et.“bırakmak.

uġınça 8. körd. sızġurġalır üdikler essiz yüzi burġurar b. okın urdı ödlek köŋül kıldı baş b. negü teg yaraşur törü buzsamız d. ukar ėrse şi‘r hem koşar ėrse öz 6. biligsizlik erni çökerdi kodı e. ukuşluġ biliglig bėg ėrmiş ol 5. nėgü tėr ėşitgil köni sözlüg ėr b. tiler ėrmiş erdem idilerin ol d. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki yoktur? a. körüp b. telim başlar yuvaldımat c.64 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. kimi sevse ermiş köŋül arzulap c. kılġu e. biligsiz tirig erken atı ölüg 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl fiil+ulaç+yardımcı fiil yapısında birleşik fiil yoktur? a. Taŋrı tirgüzür hem öldürür e. törütmişte yok bil aŋa tuş teŋe e. toġuġlı kim ölmez tėse bütmegil c. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur? a. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil belirli geçmiş zaman ekiyle çekimlenmemiştir? a. bilmedin c. kılınçım yayıġ tėp ne ersel özüm d. köni sözni yüdgen ukuşlug ere 7. bu kürsi özele öz oldurdukı e. tilek arzu bulġay bu kolsa kalı c. barb. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır? a. tiler erdim emdi bu yaŋlıġ kişig b. aça bėrdi sözüm yorıttı tilig 2. negü tėr ėşitgil kişi ödrümi d. ayıtġu sözüm bar ayu bėr maŋa d. meger bitgey ök aŋar ölmişinde burun 3. Aşağıdakilerden hangisi birleşik fillerde kullanılan tasvir fiillerinden biri değildir? a. çoğul kişi çekimi kullanılmıştır? a. terilmegey türkünüm emdi çerig çergeşür 9. aġır neŋ kamuġı aġır kılġuka b. körü barsa yinçke sakış hendese e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek zaman ekiyle çekimlenmemiştir? a. kalı yandru yansa kaçumaz adak d. biliglig kişi kör bilür iş ödin e. Aşağıdaki cümlelerin fiil hangisinde geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir? a. kal10. kaçan keldi ėrse Medyen suvıŋa buldı d. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil eki yoktur? a. çıkarı üçün terk yatarın yıkar c. maŋa bütsü mindin tiyü bilmesü . yiyümedi bardı körüŋ halini d. men ündep olar ma maŋa kėlgeler e. köŋül taplamış işni kılġu kerek c. ture. bu tamuġ ol kim va‘de kılnur ėrdiŋizler e. kėçe d. köni tiyü bilsün kişiler seni b. kelc. iveklik bu ėrdi seni bilmedin b. bilip iter işni ökünmez kidin c. taŋrı fermanıka bolġaytı yahşırak olar b. bir ol yaŋşar ėrse kereksiz sözüg c.

-(y)I. c 7. İpek. Eski Tükçe’de İsim-filler. Her iki dönemde de zamir kökenli kişi ekleri kullanılır.Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Sıra Sizde 2 Karahanlı Türkçesindeki zarf-fiil ekleri şunlardır: -(I)p. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. TDK Ankara 1986. Gelecek zaman için Karahanlı Türkçesinde -gay/-gey/-ga/-ge ve –gu/-gü ekleri kullanılırken Türkiye Türkçesinde -acak/-ecek eki vardır. Ankara 1979. Birleşik Fiiller 65 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. Nuri Yüce. İbrahim. Yanıtınız yanlış ise. d 2. A Grammar of Old Turkic. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri . Ünite . Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. TKAE Ankara 1979. Ankara 2009. Bilgen. Marcel.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. Yanıtınız yanlış ise. “Birleşik Fiil Çekimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 6. Atebetü’l-hakayık. Yanıtınız yanlış ise. a 9. Agop. Bayraktar. “Belirli Geçmiş Zaman” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz.4. TDK. Nesrin. -A: Bu ekler Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır. Ahmet. Yanıtınız yanlış ise. Kemal. Zarf-Fiiller. . İstanbul 2008. TDK. Reşid Rahmeti. Karahanlı Türkçesinde düzlükyuvarlaklık uyumuna girmez ama Türkiye Türkçesinde ek uyuma girer ve her iki dönemde de zamir kökenli kişi ekleri kullanılır. Ankara 1986. Hacettepe Üniversitesi. Eraslan. ------. Aysu. Mehmet Vefa. Geniş Zaman eki de aynıdır: {-(yX)r} ve -ar/er+zamir kökenli kişi ekleri. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sıfat-Fiiller. Dīvānu Lugāti’t-Turk’te Söz Yapımı. TDK Yayıları. “Zarf-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Gelecek Zaman” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz. “Birleşik Fiil Çekimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. “Fiil Çekim Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ata. ------. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. ------. Şart kipinde ise Karahanlı Türkçesinde –sA+zamir kökenli kişi ekleri kullanılırken Türkiye Türkçesinde –sA+iyelik eki kökenli kişi ekleri ile çekimlenmektedir. Leiden-Boston 2004. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Karahanlı Türkçesindeki belirli geçmiş zaman Türkiye Türkçesindeki gibi {-DX} biçimindedir. Reşid Rahmeti. Nalbant. Türkçede Fiilimsiler.I İsim. Belirsiz geçmiş zaman eki Karahanlı Türkçesinde {-mIş men}’dir. Ankara 2004. TDK. “Sıfat-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara 1984 Dilaçar. Besim. Yanıtınız yanlış ise. Ankara 2004. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Emir kipinde her iki dönemde de her kişi için ayrı kişi ekleri kullanılır. Yanıtınız yanlış ise. İstanbul 1980. Erdal. TDK Ankara 1972. ------. e 10. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. TDK. Ankara 1989 Ercilasun. Yanıtınız yanlış ise. Kutadgu Bilig III. Ek. Yanıtınız yanlış ise. Taş. İndex. TDK. ------. e 5. Ankara 1985. Ankara 1986. -gAlI: Türkiye Türkçesinde –alı/-eli biçimindedir -gInçA: Türkiye Türkçesinde –ınca/-ince biçimindedir -mAdIn: Türkiye Türkçesinde –madan/-meden biçimindedir -(X)pan: Türkiye Türkçesinde yoktur -er/-mez erken: Türkiye Türkçesinde -er/-mez iken biçimindedir Yararlanılan Kaynaklar Arat. Gazi Üniversitesi. Yanıtınız yanlış ise. d 8. İstanbul 1951. Osman F. Atalay. Kişi eki olarak iyelik eki kökenli ekler gelir. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). c 4. 900. Kutadgu Bilig I Metin. b Yanıtınız yanlış ise. c 3. Reşid Rahmeti. Sertkaya. TDK.

Seçilen bölümlerdeki sözcüklerin yapısını çözümleyebileceksiniz. Karahanlı Türkçesiyle yazılı seçilmiş metinlerin bir bölümünü yazmasından okuyup çeviriyazısını yapabilecek.5 Amaçlarımız XI-XIII. Anahtar Kavramlar • Karahanlı Türkçesi Örnek Metinler • Sözcüklerin yapısı • Sözcüklerin anlamları İçindekiler • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ÖRNEK METİNLER • METİN İNCELEME I • METİN İNCELEME II • METİN İNCELEME III • METİN İNCELEME IV • METİN İNCELEME V XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler . YÜZYILLAR TÜRK DİLİ    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek.

tuġardın ese keldi öŋdün yėli ajun ėtgüke açtı uştmah yolı 2. sayfa) Çeviriyazı yaruk yaz faslın uluġ buġra han ögdisin ayur 1. 0070. 18. 8. 0 7. 0067. 3. 5. tümen tü çėçekler yazıldı küle yıpar toldı kāfūr ajun yıd bile yazı taġ kır oprı töşendi yadıp ėtindi kolı kaşı kök al kedip yaġız yėr yaşıl torku yüzke badı hıtay arkışı yadtı tawġaç edi kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl irinçig kışıġ sürdi yazkı esin yaruk yaz yana kurdı devlet yasın yaşık yandı bolġay yana ornıŋa balık kudrukındın kozı burnıŋa yaġız yėr yıpar toldı kāfūr kitip bezenmek tiler dünyā körkin itip . 0065. 6.Karahanlı Türçesiyle Yazılmış Örnek Metinler METİN İNCELEME I Kutadgu Bilig’in “Yaruk Yaz Faslın Ulug Tavgaç Bugra Han Ögdisin Ayur” Bölümü Orjinal Metin (Fergana nüshası 17. 0068. 4.

9. 18. udır ėrdiŋ ėrse tur aç emdi köz ėşitmediŋ ėrse ėşit mende söz sabā yėli koptı karanfil yıdın ajun barça bütrü yıpar burdı kin . 14. 15. kalık kaşı tügdi közi yaş saçar çėçek yazdı yüz kör küler katġurar 00 19. Yüzyıllar Türk Dili 0071. kökiş turna kökte ünün yaŋkular tizilmiş titir teg uçar yėlgürer 00 13.68 XI-XIII. kaz ördek kuġu kıl kalıkıġ tudı kakılayu kaynar yokaru kudı 11. 0 10. 20. 12. 17. kayusı kopar kör kayusı konar kayusı çapar kör kayu suv içer 0074. elik külmiz oynar çėçekler üze sıġun muyġak aġnar yorır tėp keze 0080. kara çumġuk ötti sata tumşukın üni oġlaġu kız üni tėg yakın 00 16. çėçeklikte sandvaç öter miŋ ünün okır sūr-ı cibri tünün hem künün 0079. ular kuş ünin tüzdi ünder ėşin silig kız okır teg köŋül bėrmişin 0076. ünün ötti keklik küler katġura kızıl aġzı kan teg kaşı kap kara 0077. iletü maŋa açtı dünyā sözin ayur körmediŋmü bu hakan yüzin 0081.

.2 Fergana Nüshası. Ünite .Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5.1 Fergana Nüshası.5. 69 Metin 5.

kuğu. mavi. katılarak güler. uzaklaştırdı. METİN İNCELEME II Kutadgu Bilig’in “yigitlikke açıp avuçġalıkın ayur ” Bölümü Mısır nüshası Orjinal metin (386. dizilmiş deve kervanı gibi uçar havalanır 13. Kara çumguk mercan gagasıyla öttü. çiçek yüzünü açtı bak katılarak güler 19. kır. kıl kuyruk göğü kapladı. dünya güzelliğini düzenleyip süslenmek ister 3. erkek ve dişi karaca yürüyorum diye gezerek oynar 18. dünya güzel koku ile misk ve kafur doldu 9. Ova. balık burcundan koç burcuna dönmüş olacak 5. Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi. al. parlak ilkbahar yine mutluluk yayını kurdu 4. Kafur gidip kara toprak misk kokusuyla doldu. Mavi turna gökte yüksek sesler çıkarır. Sayfa) Çeviriyazı yigitlikke açıp avuçġalıkın ayur 1. Güneş yine yerine dönmüş olacak. gece-gündüz mezamir (ilahi) okur 17. dünyayı süslemek için cennet yolunu açtı 2. kırmızı (ile) süslendi 6. Keklik yüksek sesle öttü. sen bu hakanın yüzünü görmedin mi der 20. Kurumuş ağaçlar yeşil elbiseler giydi. vadi. esizim yigitlik esizim yigitlik tuta bilmedim men sini terk kaçıttım yana kėlgil emdi yigitlik maŋa sen ayada tutayın aġı çuz töşettim isiz bu yigitlik kanı kança bardı tilep bulmadım men neçe me tilettim . sesi nazlı bir kızın sesi gibi cana yakın 16. dünya sonra tamamiyle misk koktu 10. al giyip süslendi 8. Kara toprak yüzüne yeşil örtü bağladı. yamacı ve tepesi yeşil. anlatır 1. Temiz bir kızın gönül verdiğini çağırdığı gibi keklik sesini ezgilendirdi. 3. kimisi koşar kimisi su içer 12. Saba rüzgarı karanfil kokusuyla çıktı. Kaz. yayılıp döşendi. Çiçeklikte bülbül bin sesle öter. dağ. mor. Yüzyıllar Türk Dili Türkiye Türkçesine Aktarma Parlak ilkbahar zamanını ve yüce Buğra Han övgüsünü söyler. Uyuyordunsa şimdi kalk gözünü aç. Çin kervanı Çin ipekli kumaşını yaydı (serdi) 7. Çiçeklerin üzerinde erkek ve dişi geyikler oynar. eşini çağırır 14. Binlerce renkteki çiçekler gülerek açıldı.70 XI-XIII. yorıġlı bulıt tėg yigitlikni ıdtım tüpi yėl kėçer tėg tiriglik tükettim 2. ördek. 4. Bak! Kimisi kalkar kimisi konar. İlkbahar rüzgarı kötü kışı sürdü. sarı. ötüşerek yukarı-aşağı uçuşlar 11. Dünya sırrını getirip bana açtı. işitmedinse benden söz dinle 1 kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl beyitini Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. Gök kaşını çattı gözü yaş saçar. Kırmızı ağzı kan gibi kaşı da kapkara 15.

7.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler 71 5. ben seni elimde tutayım. 9. Ey gençlik. 5. Yürüyen bulut gibi gençliği gönderdim. huzurunu ben şimdi kaybettim. yine gel sen bana. Ünite . Eyvah gençliğime. tam tutacakken elimden kaçırdım. Küçüklüğün (çocukluğun) tadı gençliğin rahatı. senin için ipekler döşettim 4. Eyvah bu gençlik hani nereye gitti? Ben seni ne kadar arayıp arattımsa da bulamadım. yıparsıġ kara başka kāfūr eşüdüm tolun teg tolu yüz kayuka ėlettim Metin 5.3 Mısır Nüshası. . (386. 8. yazık gençliğime ben seni tutamadım çabucak (elden) kaçırdım 3. tiriglikke tatġı süçig cān sevinçi yigitlik teg edgü yok ermiş ayıttım kiçiglik tatıġı yigitlik ereji yitürdüm men emdi tutarda kürettim karılıkta kor yok köni turdum erse yavalıkka isiz tiriglikni ıdtım esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım temām erġuvān tėg kızıl meŋzim ėrdi bu kün zacferān urġın eŋde tarıttım 10. Gençlik kadar hayatı tatlı kılan can sevinci olan iyi bir şey yokmuş 6. fırtına yel gibi hayatımı tükettim 2. Sayfa) Türkiye Türkçesine Aktarma Gençliğe Acıyarak İhtiyarlığını Söyler 1.5. 6.

2. ben uzaklaştırdım. söz verip sözünüzden dönmeyin. bütün güzelliğimi sen uzaklaştırdın. 8.5 DLT II.72 XI-XIII. dolunay gibi olan yüzü nereye götürdüm. gözlerimden deniz gibi yaşlar akıyor. nafile. bugün yüzüme safran tohumu sürdüm. 45.4 DLT I. gözyaşlarımın etrafında kuşlar uçuyor. ben sana acıyorum. Ey gençlik. esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım beyitini Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. beni tutsak ediyor sonra yine kaçıp gidiyor. Dörtlük Bulnar meni öles köz Kara meŋiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar (DLT I. Eğer ben doğru bir şekilde yaşadımsa ihtiyarlığın zararı yok. 3. üzerinde kara benler bulunan pembe yüz (beni tutsak ediyor). Yüzyıllar Türk Dili 7. 60) Metin 5. 9. 45) Metin 5. bütün güzellik (ler) ondan damlıyor (sanki). Misk gibi siyah olan başıma (beyaz) kafur saçtım. Dörtlük Kemi içre oldurup Ila suvın keçtimiz Uyġur tapa başlanıp Mıŋlak ilin açtımız (DLT III. 2 METİN İNCELEME III DLT’den Seçilmiş Dörtlükler 1. 235) . boşu boşuna geçen hayatımı ben kötülükle geçirdim. Tam bir erguvan gibi kırmızı yüzüm vardı. Türkiye Türkçesine Aktarma (O) baygın göz (ler) beni esir ediyor (avlıyor). 10. Dörtlük Avlap meni koymaŋız Ayık ayıp koymaŋız Akar közüm uş teŋiz Tegre yöre kuş uçar (DLT II. Türkiye Türkçesine Aktarma Beni avlayıp bırakmayın. 60.

Dörtlük Yay kış bile karıştı Erdem yasın kurıştı Çerig tutup küreşti Oktaġalı utruşur (DLT II. 73 Türkiye Türkçesine Aktarma 4. Türkiye Türkçesine Aktarma Yaz (mevsimi) kış ile karşılaştı ve karşılıklı olarak erdem yayını kurdular. Bulnar meni öles köz Kara meŋiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar dörtlüğünü Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. Uygur (lar)a doğru yönelip Mıŋlak ülkesini fethettik.8 DLT II. 97) Kayık içine oturup Ila ırmağını geçtik. Ünite .5. 97. 97. Metin 5. 235. Metin 5. Asker (ler) saf oluşturup savaştılar ve birbirlerine ok atmak için karşı karşıya geldiler. 3 .7 DLT II.6 DLT III.

74 XI-XIII. Bölüm Bilginin Faydası ve Bilgisizliğin Zararı Hakkında biligdin urur men sözümke ula biligligke ya dost özüŋni ula bilig birle bulnur sa‘adet yolı bilig bil sa‘adet yolını bula bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi süŋekke yilig teg erenke bilig eren körki ‘akl ol süŋekniŋ yilig biligsiz yiligsiz süŋek teg hāli yiligsiz süŋekke sunulmaz ėlig bilig bildi boldı eren belgülüg biligsiz tirigle yitük körgülüg biliglig er öldi atı ölmedi biligsiz tirig erken atı ölü . Yüzyıllar Türk Dili METİN İNCELEME IV Atebetü’l-hakayık’tan Dörtlükler VI.

9 Atabetü’l-Hakayık.5. Ünite .Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. 75 .

cahil ve bilgisiz adam değersiz bir akçe (gibi)dir. ey dost! Bilgiliye yaklaşmaya çalış. iliksiz kemiğe kimse el uzatmaz. METİN İNCELEME V Atebetü’l-hakayık’tan Dörtlükler VII. bilgisiz sağ iken ölüdür. insanın süsü.10 Atabetü’l-Hakayık C 13. . kemiğinki ise iliktir. Bölüm Dilin Muhafazası Hakkında ėşitgil biliglig negü tėp ayur edebler başı til küdezmek tėyür tiliŋ bekte tutġıl tişiŋ sınmasun kalı çıksa bektin tişiŋni sıyur ne kim kėlse erke tilindin kėlür tilindin kim edgü kim ėsiz bolur ėşit büt bu sözke kamuġ taŋda ten turup tilke yüknüp tazarru‘ kılur küdezgil tiliŋni kėl az kıl sözüŋ küdezilse bu til küdezlür özüŋ resul erni otka yüzin atġuçı til ol tėdi yıġ til yul ottın yüzüŋ Metin 5. mutluluğun yolu bilgi ile bulunur. Bilgili ve bilgisiz ne zaman (nasıl) eşit olur? Bilgili dişi erkek. cahil erkek ise dişidir (bilgili olan kadın erkek gibidir. İnsanlar bilgi ile tanınır. Yüzyıllar Türk Dili Türkiye Türkçesine Aktarma Sözüme bilgi ile temel atarım. güzelliği akıldır. Bilgisiz kişi iliksiz kemik gibi boştur. cahil olan erkek ise kadın gibidir) Kemik için ilik ne ise.76 XI-XIII. bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir. 4 bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi dörtlüğünü Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. Bilgili adam ölünce adı kalır. insan için de bilgi odur. bilgi edin ve mutluluk bul! Bilgili insan değerli dinar (gibi)dir.

5. Dilini tut. Açıklama: Yukarıdaki dörtlüklerde yer alan tiliŋ. dişin kırılmasın. İnsana ne gelirse. başka ekler için başka metinlerde de görülen bir özelliktir. yüzüŋ gibi sözcüklerde çeviride de görüldüğü gibi eksiz belirtme durumu kullanılmıştır. Peygamber: “İnsanı yüzü koyun (yüz üstü) ateşe atan dildir” dedi. özüŋ. Ünite .Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. Bu özellik. dilini korursan kendini de korumuş olursun.11 Atabetü’l-Hakayık C15. sözüŋ. eğer dilini tutmazsan (dilin muhafaza altından çıkarsa) dişin kırılır. dilini sıkı tut yüzünü ateşten kurtar. Yukarıdaki metinde bu özelliği gösteren yapıları belirleyin ve açıklayın. kimi kötü olur. 77 Metin 5. dili yüzünden kimi iyi. dilinden gelir. gel.12 Atabetü’l-Hakayık C15. bilgili (kişi) ne diyor: Edeplerin başının dili korumak (dili doğru kullanmak) olduğunu söyler. Türkiye Türkçesine Aktarma Dinle. sözünü kısa kes (az konuş). 5 . Dinle ve bu söze inan “vücut her sabah kalkıp eğilerek dile yalvarır” Dilini sıkı tut. Eski dönem metinlerinde kimi durum ekleri eksiz de ifade edilmektedir.

belirli geçmiş zaman eki 4. Ila suvın keçtimiz cümlesindeki keçtimiz sözcüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. balık kudrukındın kozı burnıŋa cümlesindeki burnıŋa sözcüğünün aldığı ekler. çoğul kişi emir kipi 10. İnsan kemik iliği ile akıllanır. Beni avlayıp koyun 3. Zarf-fiil eki b. yönelme durumu eki b. Birliktelik eki d. yön gösterme durumu eki c. 3. Yürüyen bulut gibi gençliği gönderdim c. İnsanın ve kemiğin akıl ve iliğe ihtiyacı vardır b. d. kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl dizesindeki tonandı sözcüğünün aldığı ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak doğru olarak verilmiştir? a. Beni avlayıp bırakın b. Birçok renkli çiçek gülerek açıldı 2. güzelleşir e. fiilden fiil yapım eki. İsimden fiil yapım eki e. yiligsiz süŋekke sunulmaz ėlig ifadesinde aşağıdaki isim çekim eklerinden hangisi kullanılmıştır? a. eren körki ‘akl ol süŋekniŋ yilig cümlesinin Türkiye Tükçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. ve 10. tekil kişi iyelik eki. Koşan bir bulut gibi yiğitliği gönderdim b. tekil kişi geniş zamanın şartının hikâyesi b. Avlap meni koymaŋız 9. Beni avlayarak koyun c. Binlerce renkteki çiçekler gülerek açıldı b. Binlerce renkli çiçek açılarak güldü e. Çeşitli renkteki çiçekler gülerek yayıldı c. yön gösterme durumu eki e. yorıġlı bulıt tėg yigitlikni ıdtım dizesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. b. kemiğin ise akıl c. Yönelme durumu eki c. 2. 6. Ermiş kişilerin gücü akıldır kemiğin ise iliktir 7. Sözbaşındaki k. Belirtme durumu eki b. Yönelme durumu eki c. isimden fiil yapım eki. Sözcük keç. Belirtme durumu eki. fillden fiil yapım eki. e. 2. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı 9. belirsiz geçmiş zaman eki d. soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplandırınız. Belirtme durumu eki d. belirsiz geçmiş zaman eki b. 3. 2. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı c. udır ėrdiŋ ėrse tur aç emdi köz cümlesindeki udır ėrdiŋ ėrse’nin çekimi. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı d. c. Fiilden fiil yapım eki. tekil kişi iyelik eki. İnsanın süsü. 2. İsimden isim yapım eki. isimden fiil yapım eki. yönelme durumu eki d. d. 3. 3. Belirli geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiştir. İyelik eki e. Koşan bulut gibi gençliği kovaladım. Yürüyen bulut gibi yiğitliği gönderdim d. tekil kişi iyelik eki. fiilden fiil yapım eki. e. tümen tü çėçekler yazıldı küle dizesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. belirli geçmiş zaman eki e. İsimden fiil yapım eki. tekil kişi iyelik eki. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. Çoğul kişi ekiyle çekimlenmiştir . Erenlerin görkemi akıldır. İsimden fiil yapım eki. Yukarıdakilerin cümlenin TürkiyeTürkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerin hangisidir? a. belirli geçmiş zaman eki c.köküne dayanır. yön gösterme durumu eki 8. Ayrılma durumu eki 5. 3. tekil kişi geniş zamanın şartının hikâyesi e. Beni bırakmayın avlayın d. aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir? a. Yürüyen bulut gibi yiğitliği bekledim. 2. güzelliği akıldır. Yüzlerce renkteki çiçek gülerek açıldı d. Fiilden isim yapım eki.Türkiye Türkçesinde g-’ye değişmiştir.78 XI-XIII. Kişi adılı kaynaklı kişi eki kullanılmıştır. Beni avlayıp bırakmayın e. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? a. aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. kemiğinki ise iliktir.

“uzaklaştırmak” < yıra. b 5. taze”+ı (bağlama ünlüsü)+l (isimden isim yapım eki) bezen.“tamamlamak”-l (fiilden isim yapım eki) tuz “tuz” eki)-p (zarf-fiil eki). kırmızı” yüz “yüz” andın “ondan (ol zamirinin ayrılma durumu)” tam. tekrar” ol “o” kaç. b 10.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler 79 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. mor. Bölüm 3. e 6. bul-(u)n (fiilden isim yapım eki) yana “yine. c 7. d Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in 8.“süslenmek” < bediz “süs”+e (isimden fiil yapım eki)-n (fiilden fiil yapım eki)+mek (isim-fiil eki) kızıl “kızıl. bütün güzellik(ler) ondan damlıyor (sanki). Yanıtınız yanlış ise “Metin İncelmeme I’in 5. üzerinde kara benler bulunan pembe yüz (beni tutsak ediyor). hep” körk “güzellik” < kör. kırmızı” . bütün güzelliğimi sen uzaklaştırdın. acımak”-p (zarf-fiil eki) açı. d Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl Kurumuş ağaçlar yeşil elbiseler giydi. bul(u)na. Beytinin Türkçeye Çevirisini” kısmı yeniden gözden geçiriniz. mavi.5. Sıra Sizde 2 esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım Ey gençlik. Ünite . bul-(u)n (fiilden isim yapım eki) men “ben”+i (belirtme durumu eki) öles “süzgün.tekil kişi eki) yırat. tekil kişi geniş zaman eki) 4.“uzaklaşmak”-t (fiilden fiil yapım eki)-tı (belirli geçmiş zaman eki)-ŋ(2.tekil kişi iyelik eki)+i(belirtme durumu eki) sen “ikinci tekil kişi adılı” yırat.“kurumak”-mış (geçmiş zaman sıfat-fiil eki) yıġaç “ağaç”+lar (çokluk eki) tonan. ben uzaklaştırdım esirke.“görmek”-k (fiilden isim yapım eki)+(ü)+m (1. bütün” < tüke.“acımak”-r (geniş zaman eki)-men (1. Beytinin Türkçeye Çevirisini” kısmı yeniden okuyunuz. tekil kişi belirligeçmiş zaman) yaşıl “yeşil” < yaş “yaş. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme IV’ün Sözcük Çözümlemeleri” kısmı yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün 2.“donanmak” < ton “elbise.“uzaklaşmak”-t (fiilden fiil yapım eki)-tı (belirli geçmiş zaman eki)-m (1. siyah” meŋiz “beniz. beni tutsak ediyor sonra yine kaçıp gidiyor.“esir etmek” < bulun “esir”+a (isimden fiil yapım eki)-r (geniş zaman eki). ben sana acıyorum. c 9. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. b 3. baygın” köz “göz” kara “kara.“damlamak”-ar (geniş zaman eki) tükel “tamam. sarı. a 8. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme II’nin 1.tekil kişi eki) saŋa “sen adılının yönelme durumu” ay “ey” kamuġ “bütün.“uzaklaştırmak” < yıra. Dörtlüğünün Türkiye Türkçesine” çevirisini yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün 2.tekil kişi eki) Sıra Sizde 3 Bulnar meni öles köz Kara meiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar (O) baygın göz (ler) beni esir ediyor (avlıyor). al. kurı. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme IV’ün VI. Beyitinde Yer Alan Sözcüklerin Çözümlendiği” kısmı yeniden gözden geçiriniz. kırmızı (ile) süslendi.“esirgemek. Dörtlüğünün Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. yüz” kızıl “kızıl. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. giysi”+an (isimden fiil yapım eki)+dı (3. a 2.“kaçmak”-ar (3. dörtlüğünün” çevirisini yeniden gözden geçiriniz.

1982. değer”+sız (isimden isim (sıfat) yapım eki) bişi “akçe. Wiesbaden 1991.. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. -----. Ankara 1986. Gazi Üniversitesi. sözüŋ. Talât.“olmak”+(u)r (3.“bilmek”. Ankara 1984. Ankara 1947. İstanbul 1980. Compendium of the Turkic Dialects I. Ankara 1986. Vol. Clauson. İstanbul 2008. Dankoff. işaret sıfatı” cahil “cahil. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. TKAE Ankara 1979. Arat. XI. -----. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Carl. Eski Tükçe’de İsim-filler. yüzüŋ sözcükleri dilini. İstanbul 1943. A Comprehensive Persian-English Dictionary. James Kelly. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. özüŋ. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası . Erdal. Bilgili ve bilgisiz ne zaman (nasıl) eşit olur? Bilgili dişi erkek.80 XI-XIII. -----. tekil kişi geniş zaman eki) tişi “dişi. Kutadgu Bilig I Metin. Kemal. TDK. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. Ankara 2009. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası.(i)g (fiilden isim yapım eki)+lig (isimden isim (sıfat) yapım eki) kişi “kişi. Reşid Rahmeti. F. cahil olan erkek ise kadın gibidir) bahalıġ “değerli” < baha “kıymet. TDK. A Functional Approach to the Lexicon. Osman F. İndex. Atalay. Robert. İstanbul 1942. TDK. ___. Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. Yüzyıl Türk Şiiri. Tekin. Taş. Harvard University. Ercilasun. Mehmet Vefa. TDK. cahil ve bilgisiz adam değersiz bir akçe (gibi)dir. değer”+lıġ (isimden isim yapım eki) dinar “dinar” ol “-dır/-dir bildirme eki işlevinde kullanılmıştır” biliglig “bilgili” < bil. Old Turkic Word Formation. Steingass. . London and New York 1988. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası.(i)g (fiilden isim yapım eki)+siz (isimden isim (sıfat) yapım eki) bahasız “değersiz” < baha “kıymet. Marcel. Bu nedenle bu sözcüklerde eksiz belirtme durumu bulunmaktadır. ___. Oxford 1972. Yüzyıllar Türk Dili Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 4 bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi Bilgili insan değerli dinar (gibi)dir. İstanbul 1951. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. bilgisiz” Sıra Sizde 5 tiliŋ bekte tutġıl tişiŋ sınmasun ------küdezgil tiliŋni kėl az kıl sözüŋ ------küdezilse bu til küdezlür özüŋ ------til ol tėdi yıġ til yul ottın yüzüŋ Bu dizeleri Türkçeye çevirdiğimizde bu dizelerde yer alan tiliŋ. İstanbul 1943. Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Divānü Luġāti’t-Türk’teki Manzum Parçalar. Reşid Rahmeti. Besim. TDK. I-II. Ankara 1985. TDK. TDK Ankara 1989. İbrahim. sözünü. kadın” er “erkek” cahil “cahil. eşit” bol. cahil erkek ise dişidir (bilgili olan kadın erkek gibidir. TDK Ankara 1986 Brockelmann. Nalbant. Sertkaya. -----. Nuri Yüce. pul” kaçan “ne zaman” teŋ “denk. TDK. Leiden 1954. bilgisiz” biligsiz “bilgisiz. Eraslan. Kutadgu Bilig III.I İsim. Gerard. Ahmet. özünü ve yüzünü biçiminde çevrilmektedir. Atebetü’l-hakayık. cahil” < bil. Leiden-Boston 2004. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri .“bilmek”. A Grammar of Old Turkic. TDK. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Reşid Rahmeti. insan” bu “bu.

.

Anahtar Kavramlar Harezm Harezm Türkçesi Harezm Türkçesi Eserleri Ünlü değişmeleri Ünsüz değişmeleri Çokluk ekleri İyelik ekleri • • • • • • İsim hâl ekleri Bildirme ekleri Zamirler Sıfat fiil ekleri Zarf fiil ekleri Fiil çekimi İçindekiler • • • • HAREZM TARİHİ HAREZM TÜRKÇESİ HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ • SES YAPISI • ŞEKİL BİLGİSİ Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi . Harezm Türkçesinin şekil bilgisini açıklayabileceksiniz. Harezm Türkçesinin ses yapısını ayırt edebilecek. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Harezm ve tarihini açıklayabilecek. Harezm Türkçesi eserlerini sıralayabilecek.t Amaçlarımız 6      • • • • • • • XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII. Harezm Türkçesini tanımlayabilecek.

son Afrigoğulları temsilcisi öldürülerek yeni bir hanedanlık kurulmuştur. Bölge 717 yılında Emevîler tarafından fethedilmiş. Harezm. takvimi. Hindistan. Atsız [1127-1156] devrinde yarı müstakil bir . Bu sırada bölgeye bir süreden beri yerleşmeğe başlayan Oğuzların yanında Kıpçak ve Kanglıların da yerleşmesiyle Harezm bölgesinin nüfus yapısı Türklerin lehine değişmeğe başlamıştır. 1041 yılından itibaren de bölge Kıpçak ve Kanglı boylarının idaresine geçmiştir. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. ama Afrigoğulları bölgede Harezmşah unvanıyla bırakılmıştır. yüzyılda Dîvânü Lügâti’t-Türk’te bölgede yerleşik Türk boyunun adı olarak Küçet isminin geçmesi bölgede daha o dönemdeki Türk varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. İranî bir dil olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmalar Harezmce diye de adlandırılan bir dil kullandıklarını. Bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalmaktadır. 995 yılında bölge Sâmânlılar tarafından fethedilmiş. İslâmiyet’ten önceki zamanlardan beri bölgeye hâkim olanlara verilen unvandır. yüzyıl Arap coğrafyacıları ve tarihçilerinin kaydettiklerine göre Ürgenç ve Zencan’a Türk kapısı denilmesi. Bölgenin Araplar tarafından fethinden sonra yalnızca ülke adı olarak kullanılmış. başkent Ürgenç’e taşınmış. Komşularıyla yaptıkları ticaret sayesinde çok zenginleşmiş. Bu yüzden Sâmânlılar ve Selçuklular tarafından bölgeye atanan valiler kısa zamanda istiklallerini ilan edebilmişlerdir. Araplar tarafından fethedilene kadar bölgeye Afrigoğulları hâkim olmuştur. XI. Harezm Türkçesiyle eser verilmesi de bu döneme rastlar. burada yaşayan halka da Harezmî (=Harezmli) denilmiştir. sulama kanallarıyla da tarımda ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Bu dönemde Harezm’de Kıpçak. Kutbuddin Muhammed’i Harezm şahı tayin edince bölgede 1231 yılına kadar sürecek olan Harezmşahlar hanedanı dönemi başlamıştır. Kanglı ve Oğuz Türkçelerinin karışımı Harezm Türkçesi de oluşmuştur. dini.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi HAREZM VE TARİHİ Harezm. 1017 yılında Gazneliler bölgeyi fethederek Altuntaş’ı vali olarak atamışlar. X. bu dilin. Gazneliler ve Selçuklular döneminde idare ve ordu Türklerin elinde olmasına rağmen Türkçe yazı ve edebiyat dili olamamıştır. Afrigoğullarının kendi dili. İran. 1097’de Sultan Sencer. Çin. ölçüsü ve parası vardır. Bölgenin tabiî barikat görevi yapan Ceyhun nehri ve kanallarıyla çevrili olması savunulmasını kolaylaştırmış. Harezmşah. Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. fethini güçleştirmiştir.

Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. Kalmuk saldırıları yüzünden ticaret sekteye uğramış ve 1873’te Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Harezm Türkçesi üzerinde yazı ve söz varlığı bakımından etkili olmuştur. 1 Harezmlerin tarihi hakkında kısaca bilgi veriniz.1 Karahanlılar (8401212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra bölge Coçi’nin payına düşmüştür. yy. XVI. Bölge XIII. Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. Karahanlı Türkçesi de.ın başlarından XIV. Harekeli metinlerde bile ünlüler harflerle yazılarak gösterilmiştir. onun 1405’te ölümünden sonra da Özbekler tarafından alınmıştır. 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur.-XIX. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır.ın sonlarına kadar Altunorda’ya bağlı kalmıştır. 1920’ye kadar Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiş. yy. XI-XIII. batı tarafı Türkmenistan’a bırakılmıştır. yüzyıldan itibaren ürün vermeğe başlayan ve Orta Türkçe döneminin ikinci basamağını teşkil eden bu yazı dili XIV. Alaeddin Muhammed [1200-1220] devrinde imparatorluk olmuş ve Celaleddin Muhammed [1220-1231] döneminde Cengiz Han tarafından işgal edilmiştir. Resim 6. yüzyıldan sonra yerini Çağataycaya bırakmıştır. yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasî bakımdan Türkleşen Harezm bölgesinde Oğuz. . Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. Bu bölgeyle sınırlı kalmayıp Altınorda’nın bazı şehirleriyle Kırım’da da yazı dili olarak kullanılmıştır. Bölgenin 1924’te doğu tarafı Özbekistan’a. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti kurulmuş. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. Yüzyıllar Türk Dili devlet olmuş. 1373’te Temür’ün istilasına uğramış. XIV. yüzyıllar arasındaki hanlıklar döneminde ilim ve kültür hayatı zayıflamış. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.84 XI-XIII. XIII. yüzyılda altın çağını yaşamıştır. İl Aslan [1156-1172] ve Alaeddin Tekiş [1172-1200] zamanında güçlenip gelişmiş. HAREZM TÜRKÇESİ Harezm Türkçesi.

Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. kurtulası HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. En eski nüshası Londra British Museum Add. Farsça. İstanbul Üniversitesi. Moğolca. Mukaddimetü ’l-Edeb [=Edebe Giriş] Kısasü’l-Enbiya [=Nebilerin Kıssaları] Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Şuster. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. yıglayısar. Millet Kütüphanesi ve British Museum’da da nüshaları vardır. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. M. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü ’l-Edeb isimler. Hive. 1997’de de Türkiye’de Aysu ATA tarafından yayınlanmıştır. Paris’te bir. Moğolca nüshasını 1938’de N. Polonyalı Türkbilimci Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI 1967’de Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayınlamıştır. POPPE neşretmiş bu nüshanın sözlük kısmı 2009’da M. Peygamber kıssalarını konu alan eserde Rabguzi. Eserin bilinen yirmi nüshası mevcuttur. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Ünite . Mu‘inü ’l-Mürid [=Müridin Yardımcısı] . Süleymaniye Kütüphanesi. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. S. Saint Petersburg’da altı. fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. -gu/-gü. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. VANDAMME ve Semih TEZCAN eserin karşılaştırmalı neşrini ve İngilizce çevirisini yayınlamışlar. • Çok heceli kelimelerin sonundaki +g düşmüştür: arıg > arı. Nuri YÜCE Şuster nüshasınını neşretmiştir. Öbürlerine göre daha iyi bir durumdaki bu nüsha Kaare GRØNBECH tarafından tıpkıbasım olarak 1948’de Kopenhag’da basılmıştır. Kazan’da birkaç defa basılmıştır. Bunun dışında Paris. Arkeoloji Müzesi.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 85 Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden Ayıran Başlıca Özellikler • /d/’den meydana gelmiş olan /d/’nin yanında /y/’ye de rastlanır: kadgu > kadgu > kaygu. isim çekimi. fiiller. Taşkent. Arapça ve Türkçe manzumelere yer vermiştir.6. Şecere-i Terakime’de eserin Türkmenler arasında çok yaygın olduğu ve Türkmenlerin ona göre hareket ettikleri söylenmektedir. dini konuları edebi bir dille nakletmiş. 1995’te Hendrik BOESCHOTEN. Bunlardan en eski nüshaları Harezm Türkçesi ve Farsça ile tercümeli olan Yozgat (istinsah tarihi 1257) ve Berlin (istinsah tarihi 1282) nüshalarıdır. 1313-1314 yıllarında İslam adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. Eserin Londra’da bir. -AsI kullanılmıştır: keçürgüm. N. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. • Görülen geçmiş zaman kipinin çekiminde birinci çokluk şahıs eki -dümiz yerine -duk olmuştur: bèrdükimiz • İsimden isim yapma eki olan +lıg/+lig ekinin g/g ünsüzü düşerek ekin +lI şekli de görülmeğe başlanmıştır: atlıg / atlı • Yönelme eki +ka / +ke’nin yanında +A da kullanılmağa başlanmıştır: bizge / bize • Gelecek zaman eki olarak -IsAr. KAÇALİN tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

lı a b mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177 -202 yaprakları arasındadır. Husräv u Şirin Qutba I-II: Warszawa 1958). Her fasıl Arapça bir hadisle başlar. Tuğrul Şah [1176-1194] ile Èldenizoğlu [1145-1225] Cihân Pehlivân Ebû Ca‘fer Nusretu’d-dîn Muhammed Atabeg [1175-1186] ve kardeşi Ebû Ca‘fer Muzafferu’d-dîn Kızıl Arslan Osman Atabeg [1186-1191] adlarına 1180 yılında kaleme aldığı 6512 beyitlik manzum romanıdır. nr. edep. Peygamber. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır. Bu yazma Bibliothèque Nationale Turc 312. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ise eserin dil özellikleri üzerinde durarak metnin bir kısmının yazıçevrimini yapmıştır. Yüzyıllar Türk Dili Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir.Hakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. İkinci kademede Husrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. şeriat-tarikat. dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır. zekat. 1968’de de Necmeddin HACIEMİNOĞLU tarafından İstanbul’da yayınlanmıştır. Peygamberi. sy. Hüsrev ü Şirin Hüsrev ü Şirin Genceli Nizâmî [1141-1203]’nin Selçüklü sultanı Arslanoğlu Rüknü’d- dünyâ ve’d-dîn III. iman. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. Eserin tamamının yazıçevrimi 1984’te yayımlanmıştır. Kazan. Eser. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisinin Büreküzoğlu Berke tarafından kırk iki yıl sonra 1383’te İskenderiye’de Altunbuğa adına çoğaltılan yazması eldedir.’da olup ilkin Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI [1903-1970] tarafından çalışılmıştır (Najstarsza wersja Turecka. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. Yeni Cami nüshası 1956’da János ECKMANN tarafından tıpkıbasım olarak yayınlanmış. Eser. nasihat. Üslubu gayet sade ve açıktır. ikinci bap dört halifeyi. sohbet. 1988’de Recep TOPARLI tarafından yayımlanan eser. Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Feradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. marifetü’l-hak ve Hz. Nehcü ’l-Feradis [=Cennetlerin Açık Yolu] . Paris. süluk. Esas olarak Arapça bilmeyen göçebe Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek üzere yazılmıştır. Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. iradat. Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı. iktida. nefis ve kalp. 2008’de Recep TOPARLI ve Mustafa ARGUNŞAH tarafından tekrar neşredilmiştir. şükür ve zikir bölümlerinden oluşur. Kutb’un eseri Nizamî’ninkinden daha kısa olmasına rağmen konu başlıkları aynıdır. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l.86 XI-XIII. Birinci bap Hz. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir.

Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. Millet Kütüphanesi) olmak üzere dört nüshası bulunmaktadır. belli başlı gramer özellikleri anlatılacaktır. Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. ARAT bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. Eserin tek yazma nüshası Uygur harfli olup Paris Bibliothèque Nationale’dedir. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. Supplement Turc. ŞÇERBAK. Uygur ve Karahanlı Türkçesinden farklılaşan yönlerine dikkat ediniz.6. Muhabbet-name Mi‘rac-name Oguz Kagan Menakıbı 2 HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ: SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ Daha önceki derslerinizde öğrendiğiniz Orhun. Eserin biri Uygur harfli (British Museum). On bir küçük name şeklinde yazılan Muhabbetname mesnevi tarzında olup mefâîlün/ mefâîlün/feûlün vezninde yazılmıştır. Mi‘rac-name. Harezm Türkçesinin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz ve Harezm Türkçesi eserlerinin belli başlılarını sayınız. Bu ünitede Harezm Türkçesinin bütünlüklü bir grameri değil. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 87 1353’te Harezmî tarafından Muhammed Hoca Bey’in arzusu üzerine yazılmıştır. Oguz Kagan Menakıbı. Oğuz Karluk şive özelliklerini göstermesi. M. BANG ve R. Bu tercüme kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı. Miraç vakasını anlatan bu eser Nehcü’l-Feradis adlı bir eserden tercüme edilmiştir. A. Orhun. 1001’de kayıtlıdır. A. Rachmati (Reşit Rahmeti ARAT) eseri Almanca olarak neşretti. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. içerdiği Moğolca kelimeler dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir. Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [1167-1227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir. üçü Arap harfli (British Museum. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. Bu yazma 1436’da Herat’ta Mansur Bahşı tarafından istinsah edilmiştir. İçinde gazel ve çok sayıda Farsça beyit bulunmaktadır. Ünite . Uygur harfli nüshayı Tourkhan GANDJEI. British Museum’daki Arap harfli nüshayı Emir Neciboviç NECİB yayınlamıştır. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. Le manuscript Oigour de la Bibliotheque Nationale adıyla Paris’te 1882’de yayınlamıştır. Uygur ve Karahanlı Türkçesi gramer bilgilerinin Harezm Türkçesi için de geçerli olduğunu unutmayın.2 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan bu eserin imlâ özellikleri. Pavet de COURTEILLE eseri Fransızcaya tercüme etmiş ve Arapça ibarelerle birlikte Miradj-Nameh. W. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) Radloff tarafından yapıldı.1 Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. no. Eserin 1511’de Nureddin Ali bin Kiçkine Seyyid Ali et-Talikani tarafından Mısır’da istinsah edilen Çağatayca bir tercümesi de Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. Paris Bibliothèque Nationale. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. üslup ve konu bakımından Nehcü’l-Feradis’e benzeyen yazarsız bir eserdir. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. .

töpü ~ töpe f) u ~ ü : sun- ~ sün- Harezm Türkçesi döneminde meydana gelen başlıca ses değişmeleri şunlardır: • b > v / w değişimi Kelime içinde ve kelime sonundaki /b/ler çoklukla /w/ye dönüşmüştür: ab > aw. kadgu / kaygu. yabız > yawuz • b > m değişimi Kelime başı /b/ler ñ’li kelimelerde /m/ye dönüşmüştür.88 XI-XIII. tilkü ~ tülki. ewrek ~ öwrek. esrük ~ ösrük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri. katır > hatır Ünsüz Değişmeleri . beñze. Harezm Türkçesinde dokuz ünlü bulunmaktadır: e è ı i o ö u ü 2.> dèokı-dı. bol-. biñ > miñ. < (=küçüktür) işareti ve > (=büyüktür) işareti kelimenin eski şeklinden yeni şekle gelişme yönünü gösterir. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan.işareti ile belirtilmiştir. büt- ~ bit- e) ü ~ e : süñük ~ süñek. / (=eğik çizgi) ekin veya kelimenin farklı şekillerini ayırmada kullanılmıştır.> sew-. ben > men. yöri- > yörüb) Eklerde: ademnüñ. • d > y değişimi d’li ve y’li şekiller birlikte görülür: kod- / koy-. akşam > ahşam. sew- ~ söw-. (atlıg > atlı. Örnekler verilirken isim kök ve gövdelerine gelen ekler +. em-dür-. fiil kök ve gövdelerine gelen ekler . arıg > arı. bèr- gibi kelimelerdeki kelime başı /b/ ünsüzü Harezm Türkçesinde korunmuştur. eb > ew. Bazı kelimelerde ise t > d değişimine rastlanır. teg > deg. Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: a) Kelime köklerinde: sabır > sabur. tavar ~towar b) e ~ ö : teşük ~ töşük. ~ değişken şekil Ünlüler a 1. 4. seb. kelime sonunda ve ek başlarındaki /t/lerde ise ötümlüleşme ile t > d değişimi olduğu görülmektedir. bar-. sargar. atlı < atlıg) 3. za‘ifluk Ünlü Değişmeleri a) a ~ o: bark ~ bork. böri > börü.> sararaçıg > açı. Yüzyıllar Türk Dili SES YAPISI Açıklama: 1. yablak > yawlak. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. Kelime ortasında. tè.> meñzeNot: bar. adak / ayak. atlıg > atlı • t > d değişimi Kelime başlarındaki /t/ler genellikle korunmuştur. 2.

boynın / boynını. baylar Hâl Ekleri Kelime şekillerinde olduğu gibi eklerde de ikili kullanım yaygındır. Çok seyrek olarak ise +DAn şeklinde görülmektedir: atındın. kılıçın. biligni. bulutdan 6. neydin. Yükleme Hâli: +nI. idi atında soñ. +I Türkçe ve yabancı kelimelerde yükleme hâli eki +nI’dır. oglıka / oglıga / oglıña 4. içre. ötümsüz ünsüzlerden sonra +tA olarak geldiği de görülmektedir: kapugda. Yönelme Hâli: +GA. +n. kulnuñ. Kişi: +ñIz / +IñIz : ata+ñız. kul+uñuz Çokluk 3. Kişi : +m / +Im : elig+im. + DAn Çıkma hâli eki +DIn’dır.6. Çıkma Hâli: +DIn. Fakat burda da kuralsızlık ve farklı kullanımlar mevcuttur: koynıña. Kişi : +I / +sI : közgü+si. Yön Gösterme Hâli: +GArU / KArU / +KArI. kişi iyelik eklerinden sonra ise bazen +n olduğu görülmektedir. topraktın andan. uçmakda. Ünite . 1. Bulunma Hâli: +DA Bu ek genellikle +dA şeklindedir. taşkaru ~ taşgaru asra. 3. adak+ı Çokluk 1. karındaş+ımız Çokluk 2. +lA küçün. ŞEKİL BİLGİSİ İsim Çekim Ekleri İsimlerde Çokluk: Bütün kelimelerde +lAr ekiyle yapılmıştır: künler. künnüñ. +rA içgerü ~ içgeri. İlgi Hâli: +Iñ. Kişi: +lArI: atları. tünin kündüzin. Kişi : +ñ / +Iñ : baş+ıñ. / kulnıñ. +A Bu ek ünsüz uyumuna tabi olmakla birlikte ikili kullanımı da sıktır: atka / atga.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 89 Harezm Türkçesinde görülen ses değişimlerinin belli başlılarını sayınız. butka / butga. kim èrseyi 3. taşra 3 İyelik Ekleri Teklik 1. kişi iyelik eklerinden sonra gelen zamir n’si ile ek başı /g/ sesi birleşerek /ñ/ sesini oluşturmaktadır. feriştelerin. +KA. 5. tünle 7. biziñ. • 3. ewleri . bizim. yüz+üm Teklik 2. vaktta / vaktda Açıklama: Bu ek bazı örneklerde Eski Türkçede olduğu gibi çıkma hâli eki vazifesinde kullanılmıştır: kızlarda birin. HŞ’de ise yükleme eki olarak +I da kullanılmıştır: elgin / elgini. söz+üñ Teklik 3. Eşitlik Hâli: +çA şirinçe. közden. Kişi: +mIz / +ImIz : öz+ümüz. Vasıta Hâli: +n. yalguzun biligle. 2. soñınça 8. müñüşde / müñüşte. itçe. +nIñ / +nUñ / +Im Düzlük yuvarlaklık uyumuna uymakla birlikte ikili şekiller de ağırlıktadır: atnıñ.

2. biziñ (bizim. kim hêç sabrı kararı kalmadı. bularga (munlarga). andın. bizleriñ). küçüm yet-miş+çe ‘gücüm yettiğince’. sizlerge). siziñ (sizim. alarga (olarga. -duk / -dük: kıl-duk+um işlerniñ. Çokluk 1. Kişi: siz (sizler). konar+ga ‘konmağa’. ança. uçtmahlıg er-dük+i ‘cennetlik olduğu’. mendin. Kişi: men. bizlerniñ. neme (nème). c) Soru Zamirleri kim. Kişi: sen. alardın (onlardın. sensiz. sizleriñ). mensiz. anlarga). anñla. ba’zıları. bizni (bizlerni. bizden (bizlerdin) Çokluk 2. anı. -mas / -mes: tog-maz+dın aşnu. -ar / -er . anlardın). sizi). ba’zısı.90 XI-XIII. sende. bizlerge). Bagdad èlinde bir mu’addin bar èrdi. tüken-mes gına ‘tükenmez zenginlik’. kör-mez yerde. meniñ. 2. mènsiz. saña. meniñle (mèn. barçası. Zamirler 4 5 Sıfat-Fiil Ekleri Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri 1. aña. ansız. kıl-ur künüm. -maz / -mez. anıñ. Kişi: biz (bizler). maña. mundag ol: anı. andın. bizde (bizlerde). sèniñ. sizni (sizlerni. olar (anlar. barçaları. alarnıñ. kuwar-mış taş. sènsiz. anlarnı). ne (nè). -ir. añar. aña. tog-mış+ta ‘doğduğu zaman’. . alarda (olarda. Resulnıñ tè-miş+i. Salih atlıg. öl-miş kişi. ança. mènim. alar) : alarnıñ (olarnıñ. öltür-ür. munça. sèndin. kıl-mış işlerini. seniñle (sèn. meñleri bol-mas üçün ‘benleri olmadığı için’. tañ at-mış+ta. bar-ur+ın. Kişi: ol. biri. sèniñle) Teklik 3. mençe. sizde (sizlerde). -r. bat-ar+ga. kayusı. sizden (sizlerdin) Çokluk 3. -ur / -ür. muntèg. anlarka. alarnı (anlarnı). bularnı (munlarnı. anıñ. kel-ür yıl. anıñla. tog-ar+dın. alarda (anlarda). sizge (size. birisi. anda. anlarda). kayu d) Belgisiz Zamirler adın. kil-ir+in. Mescidke yakın bir nasraniniñ ‘ayalı bar èrdi. sènçe. bizniñ. alarnı (olarnı. (anlarnıñ). munı. Kırk yıl mu’addinlik kıldı. mènçe. yan-ar köz. Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri 1. sizlerniñ. mènde. yok kör-er+im. bizge (bize. tüş-er yèr. sendin. anlarnıñ). Kişi: alar (olar. munda. seniñ. İñen sahib-cemal èrdi. kir-ür. haberlig bèr-dük+indin. sizniñ. mende. anlar). Bu işni mudavamat kılu ‘aşık boldı ol mikdar boldı. anda. Bu mu’addin kaçan kim edan okımak üçün munaraga miner bolsa bakar èrdi. mèniñle) Teklik 2. mèndin. bulardın (munlardın). munları). (NF 364/7-10) Harezm Türkçesi iyelik eklerini sayınız. mèniñ. bular (munlar) : bularnıñ (munlarnıñ). bularda (munlarda). tè-yür+de. munuñ tèg. muña (muñar). kamug. sençe. añar. sènde. alarga (allarka. cümlesi. Yüzyıllar Türk Dili a) Kişi Zamirleri Teklik 1. bar-ur+ga. alardın (anlardın) b) İşaret Zamirleri bu: munuñ. anlarga). kamugı Metinde geçen isim çekim eklerini bulunuz. mundın. bizi). mal tèr-dük+indin. menim. -yür: yara-r iş. -mış / -miş: ay-mış sözleriñdin. uç-ar kuş.

7. -upan: kèl-iben. Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri Zarf-Fiil Ekleri 1. Olumsuzu: ivek èr-mez-men. NF’te -gimçe. 7. öltür-ginçe. rengin al-ıglı. tegir-ü. -galu / -gelü (Bunlar seyrektir): yat-alı HŞ. yoluk+kan. öl-ügli. ak-a. mün-üp. in-gen ‘inen’. . biti-güçi ‘yazıcı’. al-galu. 6. söz ay+geni. 8. Teklik 3. tutupan (MM) 4. körüş-gülük bolsa. kel-gü yazuklaruñuznı ‘gelecek günahlarınızı’. haber ber-ü. korkıp. bèr-güçi ‘verici’. kişi: ay-ol. nakş it-igli. kop-galı. -u / -ü: yakul-ı tursa. sor-madın. -ıçak. uruş-kanı. men kelgimçe. yet-ginçe. tè-p. sanlıg-ol. bagla-p. kirmeyin. ör-e ~ ör-ü. kör-meyin HŞ. -gaç / -geç ‘ınca’ (MM ve NF’te yok): al-gaç. ayt-u başladı. -uçak / -üçek: bar-uçak. 3. -gan / -gen. kör-ü ~ kör-e. köy-ügli. kör-ginçe. kurtul-ası. tebren-ü. -gusuz / -güsüz: keç-güsüz ‘aşılamayan’. kılınç-sen. awla-yu. -ıp / -ip. yıkl-u yazdı. Olumsuzu: yüreklig èr-mez. -ıglı / -igli. bile-y-üp. kişi: suw-sen. az èr-ür. emget-meyin. (nadiren) -meyin ‘madan / meden anlamında’: ay-madın. yol ur-uglı ‘yol kesen’. tap-up. sewn-ü. 9. emgen-medin. 5. sözle-p. kişi: bek èr-ür-men. kıl-gan+ıñ+nıñ. ıd-a. kon-up. yum-gınça ‘yumuncaya kadar’. ıd-geni. yèr öp-geç ‘yer öpünce’. -ası / esi: andın yè-gesi. izde-p. kop-galu. -ken (i. ayt-kan. konak èr-mez-men. 1. iç-medin. -guluk / -gülük: al-guluk+nı. biç-igli tarıgçı. sor-up. tamam bol-gınça. kel-ginçe. kol-galu. öl-geli. yè-gülük ne erse ‘yiyecek ne ise’. 2. tüz-üp. kit-ip. daçı / -deçi (NF): kıl-daçı zelletler ‘yapılacak günahlar’. yè-p. sürt-geç ‘sürtünce’. bol-gaç. 6.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 91 3. kıl-ası. bölüş-üben. yapıcı’. -galı / -geli. bol-u. -ı (az). kıl-galı.fiilinin zarf-fiil şekli olan ve cevher fiilinin düşmesi ile ekleşerek bir birleşik zarf-fiil eki halini almıştır): yöriyür er-ken ‘yürürken’. 3. kötrü bilme-gen+i üçün ‘kaldıramadığı için’. -up / -üp: agırla-p. yè-gli+niñ. bil-medin. yat-gu yèr. -p. -madın / -medin. kir-gen sayı ‘girince’. yap-up. -içek. -üben. -gümçe: at-gınça ‘atıncaya kadar’. -gınça / -ginçe. kör-e ~ kör-ü. bolmadın. bak-ası. al-u baruñ. -a / -e : aç-a. -kan / -ken: ayt-gan. kör-üp. yuw-guçı ‘yıkayıcı’. Ünite . tè-yü bilse. oltur-gaç. Teklik 2. ıncaya kadar’. -gu / -gü (gelecek ve zorunluluk): sıgın-gu yer ‘sığınacak yer’. -alı / -eli. 4. izder èr-ken. tap-madın. al-ıp. -uglı / -ügli ‘an / en’: oku-glı. toprak i-mez. kuş i-mez-men. bèr-igli Tañrı ‘veren Tanrı’. -guçı / -güçi: kıl-guçı ‘yapan.6. inan-gan. ew-üp ~ èw-üp. büt-güçi ‘inanıcı’. aç-ıp. büt-e. 2. kör-ügli. kèç-ip. ayt-a ~ ayt-u. kılma-gu iş ‘yapılmayacak iş’. tut-guçı ‘tutucu’. (Rabgûzî ve MM’de tek tük rastlanan -gunça / -günçe ‘ınca. men öl-gümçe ‘benim ölümüme kadar’. tik+ken+ge. yalbar-ıp. -gesi. yıgla-gan+ım. Bildirme Ekleri a) Geniş zaman Teklik 1. -glı / -gli. 5. içer-ken. kelmiş dakı kel+deçi yazukı ‘gelmiş ve gelecek günahı’. men ol kuş-men. tug-gaç. Bu zarf fiilin genişletilmiş şekilleri -iben. eşitme-günçe.

aya-yın-men. al-sunlar. -ıñlar: başla-ñ. oku-ñlar. bol-gul. • Türkiye Türkçesinde bildirme eki olarak kullanılan +dIr. Teklik 2. tè-sün. -uñız. bil-eyin. tile-geyin. bil-eyim. kèltür-üñ. oku-ñuz. öl-eyin. sına-lıñ. -gıl / -gil. kèl-sü. -uñ / -üñ. tanuk-tur. okı-ñ. çek-eyim. tile-liñ. bar i-miş. kel-sünler.-ıñ / -iñ. biti-ñler. şah i-señ. nèdin turur.-ayım / -eyim (nadiren). bar-sun. aya-yım. açıl-sun. kör-eliñ. kèç-sü. bil-sün. -gayım / -geyim (tek tük). kişi: bag èr-di. bil-eliñ. kèl-sün. kan-su. kèltür-sünler. -gelim: bar-alıñ. çık-alıñ. bagla-gayın. kişi: şagird i-dük. yè-geyim. yok i-miş Fiil Çekimleri Emir-İstek Teklik 1. -gul / -gül (tek tük). -ñız / -ñiz. kişi: -sunlar / -sünler: agıla-sunlar. yarga-gayım. aktar-ıñ. tap-uñ. saç-ıñız. oyna-lıñ. Yüzyıllar Türk Dili Çokluk 1. koy-uñ. kişi: perìlig èr-miş. bil-eyin-men. kişi: yügrük èr-se. ayt-ıñ. min-geyin. -uñuz. yat-ma-ñ. awla-lıñ. kil-iñ. kişi: -su / -sü (tek tük MM ve HŞ). Teklik 3. tur. yıgla-gayın. -ñuz. yè-gelim. -ıñız / -iñiz. ayt-ıñız. bol-ayın. külçire-y-iñ. Çokluk 1. kör-gil. izde-liñ. kuç-ayın. -gayın / -geyin. ıd-alım. bol-uñız. bar-ayım. kişi: ehl èr-ür-ler. kıl-sun. tur-su. Teklik 3.fiilinin geniş zamanlı çekiminden gelişmiştir: tur-ur > tur > dIr telim artuk turur. ederle-ñ. at-sun.92 XI-XIII. kir-sü. bar i-di. -ayın-men / -eyin-men (HŞ). bar i-se d) Belirsiz geçmiş zaman Teklik 1. koy-su. kişi: ot èr-señ. -sun /-sün: bol-su. bil-iñiz. Teklik 2. töşe-ñiz. bar-dı (< bar èr-di). bar-dur. bil-iñler. kişi: -ñ. çewir-elim. tut-sun. kıl-alım. -ñlar / -ñler. kişi: men èr-dim. . Teklik 3. işit-eyin. -yın (HŞ tek örnek): ayt-ayın. ogrı i-se. bayıt-kıl. kişi: -alıñ / -eliñ. kişi: bagda èr-sem. köp-tür. -alım / -elim (nadiren). kör-üñüz. sözle-geyin. tüş-gül. Çokluk 3. sew-gül. kör-üñ. kişi: -ayın / -eyin. kişi: ot i-miş-sen. sına-yın. kişi: fiil kökü . buyur-uñ. oltur-uñuz. -galıñ. 3. Çokluk 2. kıl-ayım. kişi: yırak-biz. b) Belirli geçmiş zaman Teklik 1. Çokluk 1. -kıl: bar-gıl. c) Şart Teklik 1. inanma-galıñ. ıd-alıñ. Teklik 3. bara-yın-men. -lıñ / -liñ. ayt-ıñlar.

işit-tük. kişi: -mış-siz / -miş-siz: bol-mış-siz. c) -üp-miz: kör-üp-miz. tè-mişler. kişi: -mış-lar / -mişler: turuk-mışlar. -yur-men / -yür-men. kör-üp-men. unut-tum. kutrul-duñ. Çokluk 3. okı-dılar. kör-düñ. tap-tum. cehd it-tük. tapşur-duñ. -tıñız / -tiñiz: al-dıñız. c) -üp-siz: kör-üp-siz. -up turur: karga-p turur. oturt-dı. silk-medin turur-miz ‘silkmedik’. yèdiler. kör-düm. kıl-duk. -tılar / -tiler: başla-dılar.6. tüş-tüñ. c) -üp-sen: kör-üp-sen. bagla-mış. ög-diler. c) -üp-men: kör-üp-men. kör-dük. kişi: -mış-miz / -miş-miz: bol-mış-miz. kèl-miş. talaş-tı. Çokluk 2. tök-miş. Teklik 1. tile-dim. kişi: -r-men. yitür-düm. aç-tı. kir-miş-sen. saç-tıñ. ayıt-tılar. sor-dum. -dümiz (Daha eski şekil. unut-tılar. b) -ıp (turur)-men: al-ıp (turur)-men. b) -ıp turur-miz / biz: al-ıp turur-miz / biz. tile-dük. -tı / -ti: aç-dı. ayt-tı. tap-duk. kör-üpsiz gibi. kèt-ti. -tuk / -tük. bar-duk. çık-tuk. Çokluk 3. -dum / -düm. kop-tum. bol-mış. -dımız / -dimiz. tüş-ti. b) -p. kal-duk. saç-tılar. tapun-dum. Teklik 2. kör-diler. otur-mış. yıgıl-mışlar. oltur-duñız. kişi: a) -dıñ / -diñ. . Çokluk 1. te-di. kıl-dımız. -ıp. kişi: -mış-men / -miş-men: bol-mış-men. b) -üp (turur)-sen: öltür-üp (turur)-sen. b) -ıp turur-siz: kıl-ıp turur-siz. -tıñ / -tiñ. kişi: -mış-sen / -miş-sen: kıl-mış-sen. aydı. öp-tiler. ugra-dımız. yè-dim. atlandur-dum. kişi a) -dıñız / -diñiz. işit-tiñiz. koy-duñ. Teklik 2. -tuñ / -tüñ: aydıñ. -tım / -tim. yè-diñ. tüz-düñ. tap-tıñ. b) -up turur-lar: bol-up turur-lar. atan-dıñ. kör-di. kişi a) -dılar / -diler. -duñız (NF’te nadiren). -tum / -tüm: ay-dım ‘söyledim’. ıd-tı. kèç-ti. Teklik 3. ayt-tım. -düñüz. -ar-men / -er-men. kèl-diñiz. öp-tüñ. yaz-dıñ. sakın-dıñ. Çokluk 1. Olumsuzu a) -madın turur + kişi zamiri: teg-medin turur-men ‘ulaşama-dım’. yèttim. yarat-ıp turur. ay-dıñız. tüşür-diler. aç-tı. Teklik 3. ber-dük. otur-mış-sen. yit-tiler. tüş-tüm. Belirsiz Geçmiş Zaman Teklik 1. kişi: a) -dı / -di. tüz-di. öltür-dümiz. c) -may turur + kişi zamiri (Çağatayca): bèr-mey turur-lar ‘vermemişlerdir. oltur-up turur. okı-dım. Geniş Zaman Geniş zamanın yanında şimdiki zaman ve gelecek zaman ifadesi de taşır. Ünite . köç-tüm. Rabgûzî ve NF’de): ay-duk. -duñ / -düñ. kir-di. Çokluk 2. Rabgûzî’de Çağataycada olduğu gibi turur’suzdur. -ur-men / -ür-men. yitgür-dü. toyur-dı. kel-dimiz. kişi a) -duk / -dük. kişi a) -dım / -dim. koy-dı. kör-düñüz. kişi: -mış / -miş: aç-mış.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 93 Belirli Geçmiş Zaman Teklik 1. yıgla-dımız. kör-üp-miz.

ayt-ur-sen. -yur-siz / -yür-siz: sor-ar-siz. kirmes ol (MM). Çokluk 2. kişi -a (u. kişi -a (u. titre-yür-siz. yıgla-yur-biz. Çokluk 2. Çokluk 1. alda-yur-sen. ün-mes ol ‘yetişmez’ (MM). yu) turur-sen: bar-a turur-sen. kal-ur ol (MM). buz-man. asra-r. tut-ar-sen. -y-sen. biti-yür-men. -aç-ar. Rabguzi’de görülen -y-men. yıgla-yur-siz. gitmekteyim’. -yur-sen / -yür-sen: kına-r-sen. -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). kör-er-sen. yüzyıl metinlerinde çok seyrektir. kıl-u turur-miz. köy-er-men ayt-ur-men. tap-ar-men. Şimdiki Zaman • Zarf-fiil + (turur) + kişi zamiri. ay-ur-sen. tile-yür-men. yu) turur-miz: bar-a turur-miz. Teklik 3. ayt-ur-siz. ay-ur-lar. -yur / -yür: añl-ar. -ar-biz / -er-biz. sına-r-sen. XIV. kir-ürler. kıl-man (Oğuzca). kişi -r. tè-yür-sen. sözle-r-sen. turur-men.94 XI-XIII. -ur / -ür. bil-men. Olumsuz: Teklik 1. Teklik 2. ayt-ur-miz / biz. bil-ür-biz. yolçıla-yur. -ur ol. bil-ür. bèr-ür-biz. koy-ar-lar. -ur-siz / -ür-siz. kişi -a (u. ayt-ur-lar. yit-er. bil-ür-sen. tile-yür. kal-ur-biz. • -ısar + kişi zamiri. yè-r-sen. . tile-r-men. ut-ar-biz. -ar sizler. kişi -a (u. tile-r-biz. Bu şekil Çağatay döneminde şimdiki zaman haline gelmiştir. yıgla-yur-men. kişi -rlar. Çokluk 1. kişi: bil-mez-sen. bize-yür. Teklik 3. Çokluk 3. bèr-ür. tiril-ür-men. yu) turur-men: bar-a turur-men ‘gidiyorum’. bol-ur-siz. Çokluk 3. izde-yürler. ye-yür-biz. tök-erler. yüzyıl metinlerinde geniş zaman yerine kullanılır. -ar / -er. Bu şimdiki zaman şekli XIV. Çokluk 1. -urlar / -ürler. Çokluk 3. yu) turur-siz: bar-a turur-siz. Çokluk 2. kişi -a (u. targa-yur. yè-yür-men Teklik 2. kişi: bil-mez-miz / biz. kèl-ür-men. kişi: bil-mez-men. yaş-ar sizler (Miftah). kişi: bil-mez. yè-yür-sen. Teklik 3. kişi: -r-sen. • -ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). -ar-sen / -er-sen. Teklik 1. kişi: bil-mezler. yıgla-yur-sen. okı-r-men. Teklik 2. kişi: bil-mez-siz. yu) turur: bar-a turur. -ur-sen / ür-sen. ata-yur-lar. kişi -a (u. -arlar / -erler. Gelecek Zaman • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). işit-me-y-siz gibi Çağataycaya has özellikler öbür metinlerde bulunmaz. kişi -r-biz. yu) turur-lar: bar-a tururlar. -ur-miz ~ -biz / -ür-miz ~ -biz. kıl-ur-miz. Yüzyıllar Türk Dili (Oğuzcadan alınmış olumsuzluk şekli: -man / -men): ıgla-r-men. -yur-lar / -yür-ler: ti-r-ler. kişi -ar-siz / -er-siz. -yur-biz / -yür-biz: ırga-r-biz. kör-er-biz. ayt-ur.

kişi: a) -gay-lar / -gey-ler: bol-gaylar. kişi: a) -ga / -ge. b) -asılar / -esi-ler: c) -güleri: karınçka mengizlig yençigüleri ‘karınca gibi parçalanacaklar’. kir-gey-miz. -key. tap-ga-men. tap-ga. e) -gam / -gem: itke sal-gam ‘ite salacağım’. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. c) -ası / -esi-men (az kullanılır). tut-ga-men. gusı / -güsi turur: anung kargısı bol-gusı turur ‘onun bedduası yerine gelecektir’. Gereklilik • -gu / -gü + kişi zamiri Teklik 2. Teklik 3. b) -gay / -gey. sol-ısar. kıl-ası. bil-gey-miz. sanga bèr-gem ‘sana vereceğim’. yürit-gey-men. biti-gey. ol takı kel-güsi turur ‘o da gelecektir’. tüz-gey-sen. bol-gay.6. men me sanga bol-gam ‘ben de senin olacağım’. bak-ası. -kay / -key-men. f) -mış bol-gay-men: nakl kıl-mış bol-gay-men ‘nakletmiş olacağım’. Çokluk 2. Ünite . bol-gay-miz. kişi: a) -ga / -ge-sen: ur-ga-sen b) -gay-sen / -gey-sen: bol-gay-sen. bol-ısar. h) -açak: Çokluk 1. c) -gey-señ: d) -ası / -esi-señ: e) -güñ: evvel ahir öl-güñ ‘evvel ahir öleceksin’. kişi: -gü-sen: tamam üz-gü-sen ‘koparmalısın’. . d) -gum / -güm (turur) (Belirli gelecek zaman): tört ülüş kıl-gum turur ‘dört parça yapacağım’. kişi: a) -ga-siz: al-ga-siz b) -gay-siz / -gey-siz: bol-gay-siz. kişi: a) -ga / -ge + men (Gelecek zaman gereklilik). kişi: a) -ga / -ge-miz / biz: b) -gay / -gey-miz / biz: adır-gay-miz ‘ayıracağız’. c) -ası / -esi-biz: d) -eçek-biz: e) -gumız: kınlar kıl-gumız ‘eziyetler kılacağız’. öltür-gey-siz. b) -gay / -gey-men (gelecek zaman-gereklilik). kel-güñ yok ‘geleceğin yok’. c) -gesi: anıñ kadgusını nèdin yè-gesi ‘onun kaygısını neden yiyecek’. d) -ası / -esi. bil-geyler. e) Oğuz unsuru olarak -ısar: yıgla-y-ısar. sakın-gay-sen. Olumsuzu: -gum / -güm yok. aldur-gay-men. kişi: -gu / -gü: kıl-gu ‘etmeli’. kel-gey-sen. bolgay-men. Teklik 2. f) -gu / -gü.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 95 • -gum / -güm (+ turur). g) -mış bol-gay: toku-mış bol-gay ‘örmüş olacak’. Teklik 3. Teklik 1. bil-gü ‘bilmeli’. c) -gey-siz-ler : d) -ası / -esi-siz: Çokluk 3.

778. kişi: -ga-siz: yay-ga-siz Çokluk 1. -sak / -sek. XLVIII+989 s. Harezm Türkçesi metinlerinde bir kelimenin eski ve yeni şekli veya farklı şivelerdeki şekilleri bir arada kullanılmaktadır. kişi: -sa-biz / -se-biz. (CLAUSON. Oxford University Press. -ga / -ge-biz. 2. -sa-miz / -se-miz. çulganga-sen Teklik 3. kişi: - Şart Teklik 1. FAN Uzbekskoy SSCB. İzdat. s. E. olmak’.96 XI-XIII. s. sen / sèn ‘sen’./ sèz. -sañan / -señen (HŞ). Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: sabır > sabur.) • Harezm Türkçesi söz varlığında dikkati çeken ilk husus ikili kullanımlardır. FAN Uzbekskoy SSCB. kişi: -a / -e-biz.‘imek. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish: London 1972. -señin (HŞ): teslim kıl-sak Çokluk 2. İzdat.‘sezmek’. Yüzyıllar Türk Dili Dilek-İstek Teklik 1. Harezm Türkçesi sözlüğü olarak başvurulabilecek en temel kaynak Clauson sözlüğüdür. kişi: -ga / -ge-sen: tutga-sen. Karahanlıca’dan Çağatayca’ya geçişte /e/ > /i/ değişiminde Harezm Türkçesi /è/yanlısıdır.) Harezm Türkçesi söz varlığı için bir diğer kaynak da E.: Starouzbekskiy yazık horezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom II: Taşkent 1971.> yörü3. Harezm Türkçesi söz varlığının öbür dikkat çeken özelliği de Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen çok sayıda kelimenin bu dönem eserlerinde yer almasıdır. Harezm Türkçesi söz varlığının genel seslik özellikleri ise şöyledir: 1. Sir Gerard CLAUSON. sez. Başlıca ünlü değişmeleri şunlardır: a) a ~ o : bark ~ bork. kişi: -sañ / -señ: sözlet-me-señ Teklik 3. kişi: -sa-men / -se-men. sözlüğünde Harezm Türkçesi söz varlığına da yer vermiştir. kişi: a) -a / -e-men: b) -ga / -ge-men: targa-men. /e/’li ve /è/’li biçimler bir arada kullanılır: er / èr ‘er. böri > börü.: (FAZILOV. -sam / -sem: tap-sa-men Teklik 2. tavar ~towar Harezm Türkçesi Söz Varlığı . kişi: -sa / -se: tedi er-se Çokluk 1.: Starouzbekskiy yazık horezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom I: Taşkent 1966. E. FAZILOV. kişi: -sañız / -señiz: tile-señiz Çokluk 3. erkek’. köyge-men c) -am / -em: d) -gam / -gem: bol-gam e) -ay / -ey-men: Teklik 2. 647. -ka-biz: Çokluk 1. kişi: -a / -e: Çokluk 1. er- / èr. Harezm Türkçesinde /e/ ünlüsünün yanında /è/ ünlüsü de bulunur. yöri. Harezm Türkçesi metinlerinde /è/’nin kullanımı ise karışıklıktır. FAZILOV’un hazırlamış olduğu iki ciltlik Harezm Türkçesi sözlüğüdür. kişi: -sa-lar / -se-ler: tile-se-ler Harezm Türk çesi eserlerinin söz varlığı üzerine bütünlüklü bir çalışma henüz yapılmamıştır.

arıg > arı. ben > men. bar-. atlıg > atlı • t > d değişimi Kelime başlarındaki /t/ler genellikle korunmuştur. büt- ~ bit- e) ü ~ e : süngük ~ süngek.] ‘kadeh’ er- / èr./ gèl. sew- ~ söw-. biñ > miñ.> meñzeNot: bar. töpü ~ töpe f) u ~ ü : sun- ~ sün- 4.> dèbutak > budak okı-dı. eb > ew.6.‘imek. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelimeler oluşturur. adak / ayak. Kelimelerin eski ve yeni biçimlerinin bir arada kullanılmasının yanında kimi kelimeler farklı imlâ ile yazılabilmektedir. Kelime ortasında. Eski ve yeni şekilleri bir arada kullanılan veya farklı imlâlar ile yazılan kelimelere örnekler: böri / börü ‘kurt’ anıñ / anuñ ‘onun’ büt(1)-/bit-[Tü. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. katır > hatır Harezm Türkçesi Söz Varlığı için Örnekler 1. akşam > ahşam. bol-. büte-] ‘bitmek’ arıg / arı ‘temiz’ er / èr ‘er. kır’ . kelime sonunda ve ek başlarındaki /t/ lerde ise ötümlüleşme ile t > d değişimi olduğu görülmektedir. tilkü ~ tülki.> sew-./ bitir. tè.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 97 b) e ~ ö : teşük ~ töşük.‘bitirmek’ göz / göz ‘göz’ boz / moz ‘boz. em-dür-. esrük ~ ösrük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri. Ünite . teg > deg. yabız > yawuz • b > m değişimi Kelime başı /b/ler ñ’li kelimelerde /m/ye dönüşmüştür.‘gelmek’ birle / bile ‘ile’ gögüs / gögüz ‘göğüs’ bitür. Harezm Türkçesinin esas söz varlığını Oğuz.= Mo.> sararaçıg > açı. ewrek ~ öwrek. sargar. Bazı kelimelerde ise Oğuzcanın etkisiyle t > d değişimine rastlanır. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesi ile kıyaslandığında Harezm Türkçesi döneminde meydana gelen ses değişmeleri şunlardır: • b > v / w değişimi Kelime içinde ve kelime sonundaki /b/ler çoklukla /w/ye dönüşmüştür: ab > aw. yablak > yawlak. seb. kadgu / kaygu. olmak’ badram / bayram ‘bayram’ erdini / èrdini ‘mücevher’ balık / baluk ‘şehir’ eren / èren ‘eren’ bedik / bèdik / bedük ‘büyük’ erkek / èrkek ‘erkek’ belgür./ bèlgür- ‘: belirmek’ gel. • d > y değişimi d’li ve y’li şekiller birlikte görülür: kod- / koy-. erkek’ ayak / adak [Fa. büt. Aynı kelimenin Karahanlıcada veya Eski Türkçedeki biçimiyle kullanıldığı da görülür. beñze. bèr- gibi kelimelerdeki kelime başı /b/ ünsüzü Harezm Türkçesinde korunmuştur. Bu ikili kullanım ödünçleme kelimelerde de görülür. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan.

+ Tü.] : bağışlamak mahmudluk [Ar. + Tü.‘yürütmek’ yultuz / yulduz ‘yıldız’ yüzlüg / yüzlü ‘yüzlü’ 2.] : naziklik custluk [Fa.] : gerekli + Tü. + Tü. + Tü. + Tü. üstünde ‘ yalguz / çalguz ‘yalnız’ yañgak / yıñgak / çañgak ‘yan taraf ’ yarlıg / çarlıg / çarlug ‘yarlık’ yaru / yarı ‘yarım.] : hakirlik şirinlik [Fa./ dogur.‘ulaştırmak’ yol / çol ‘yol’ yöri.] : rahatlık esrüklük [Ar.] : memnuniyet arzulug [Ar. + Tü. +lIG +çI.[Fa. + Tü.+ Tü.] : padişahlık dagla./ yürügür. + Tü. + Tü. + Tü.] : övülmüşlük bahadurluk [Fa.] : kuvvetlendirmek bagçı [Fa. şehir’ umunç / umınç ‘ümit’ üze / üzre / üzere ‘üzerinde. + Tü.98 XI-XIII. + Tü.] : rıza gösterme man çıkarmak rengli [Fa. + Tü. + Tü.] : emir vermek. lIk] : yiğitlik mezalıg [Fa. ferrazilık [Ar.‘yürümek’ yörügür.] : sultanlık c aşıklık [Ar.] ‘cennet’ ulus / ulus ‘memleket.] : doğruluk fermanla.] : edepsizlik rahatlıg [Ar./ dur.] : suratlı harablık [Ar.] : salınarak yürümek şeksiz [Ar. + Tü.] : haberli sarhoşluk [Fa.] : sultanlık hıramla.] : sevinçlilik hidmatçı [Ar. -e doğru’ yaruk / çaruk ‘ışık’ yètgür.+Tü.] : iyilik şivelig [Fa.[Fa.] : renkli füsunçı [Fa.] ‘düşman’ uçtmah / uçmah [Soğd. + Tü.‘doğurmak’ tolun / tolun ‘dolun’ töl / döl ‘döl’ törtinç / törtünçi ‘dördüncü’ tur. + Tü.] : hoş. bagatur maslahatlıg [Ar.‘düşmek’ tüşmen / düşmen [Fa.] : şüphesiz horluk [Fa. + Tü.] : sarhoşluk hacatlıg [Ar. Ödünçleme kelimelerin çoklukla ‘+lIK.] : hizmetçi şahlık [Fa./ yètir. + Tü. taraf. + Tü. + Tü. + Tü.] : cadılık nazüklük [Fa.] : dağlamak perilig [Fa.] : işveli . + Tü.] : büyücü kavılandur./ yörü./ düş. + Tü. + Tü. + Tü.‘durmak’ türlüg / türlü ‘türlü’ tüş. + Tü.] : gönlü şen habarlıg [Ar. + Tü./ yètür.] : âşıklık hünerlig [Fa.] : perili edebsüzlük [Ar.[Fa.‘dilemek’ togur.] : ihtiyaç suratlıg [Ar. + Tü. + Tü.] : bağcı kuvvatlı [Ar. +sIz ve +lA‘ ekleriyle Türkçeleştirildikleri görülmektedir: agahlık [Fa.] : sarhoşluk rastlık [Fa. tatlı caduluk [Fa.] : tatlılık hvuşluk [Fa. + Tü. bahâdur = Mo./ dile.] : çeviklik padişahlık [Fa.] : hünerli awsunçı [Fa. viranelik şadilık [Fa.] : haraplık. + Tü. Yüzyıllar Türk Dili tile. + Tü. + lIk] : haberli olma hvuşnudluk [Fa.] : kuvvetli bagışla.] : büyücü safalıg [Ar.[Ar. + Tü. + Tü. + Tü. + Tü.[Fa.] : arzulu husravlık [Fa. + Tü. + Tü. + Tü.

‘gülümsemek’ sarkut ‘tortu’ boda.‘şaşırmak’ bıskır. + Tü.‘eğilmek. + Tü. hücre’ inçi ‘üvey kardeş’ yagır ‘omuz’ kaçu ‘set’ yala.‘kapışmak’ aldım ‘balta’ öske.‘kendinden geçmek.] : neşesiz temaşasız [Fa.] : zayıflık zarifluk [Ar. + Tü. Harezm Türkçesi söz varlığının öbür dikkat çeken özelliği de Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen çok sayıda kelimenin bu dönem eserlerinde yer almasıdır.‘dağıtmak’ dinte.‘pislemek’ kamruk ‘taşak’ yekin. + Tü. + Tü.6. debelenmek’ kunuş. halsiz düşmek’ kol ‘vadi’ aglak ‘ıssız.‘sıvışmak.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 99 tarabsız [Ar.‘yuvarlanmak. kurmak’ sözengür ‘konuşkan’ çalañ ‘?’ süplük ‘çöplük’ çaray ‘azık’ taguk ‘topuk’ çıgıt ‘yüzdeki koyu leke’ tañgı ‘üzengi’ çındar ‘gerdanlık’ tap ‘vücuttaki leke’ çokur : alaca tarı. terkedilmiş (yer)’ koymat ‘çoban’ agna. yönelmek’ terinçek ‘örtü. Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen kelimelere örnekler: açguç ‘anahtar’ kogur ‘boz renkli inek’ adı ‘çok’ koguş ‘tabaklanmış deri’ agar.] : zariflik zehirsiz [Fa.] : zehirsiz 3. çabuk’ sañı. dolaşmak’ tebrek ‘kürek’ emel. + Tü.‘özlemek.‘örtünmek’ yulduz ‘ağaç kökü’ kendeş ‘örtü.‘vurmak istemek’ kakız : cesur yansı ‘ittifak’ kalık : çatı yasuk ‘geçit’ kamgak ‘çalı’ yazıla. müreffeh’ pis ‘cüzzam hastalığı’ bat ‘tez.‘gezmek. korkuluk’ yövüt ‘yardım’ kedigle. arzu etmek’ aplak ‘horoz’ öwrek ‘ördek’ bargulug ‘ganimetli.‘yaşamak’ èrik.] : seyretmesiz yasak [Mo. kaçırmak’ tuturgan ‘pirinç’ ıñırçak ‘tahterevan’ uruk ‘ibret’ uruşunç ‘vuruşma’ ıyar.] : yasak zacifluk [Ar. bezmek.‘aldatmak’ Harezm Türkçesi gelecek zaman eklerini listeleyiniz.‘tutkuyla davranmak’ karu ‘mükafat’ yoñ ‘gammaz’ kavbaş ‘kurukafa. 6 .‘çatmak.‘doğum sancısı çekmek’ savut ‘gemilerin dışına kaplanan çelik levha’ bulañ ‘?’ señek ‘ağaçtan yapılmış su kabı’ çak.‘tiksinmek. usanmak’ tuç ‘tunç’ ıçkın. Ünite . peçe’ yupula.‘uydurmak’ ilersük ‘şalvar uçkuru’ ücek ?öçek ‘çatı. bürünçek’ ènç ‘müsterih’ tiril.

za‘ifluk . Harezm Türkçesi. adak / ayak. arıg > arı • t > d değişimi teg > deg. XI-XIII. yöri- > yörüb. Ünlü Değişmeleri: a) a ~ o : bark ~ bork b) e ~ ö : teşük ~ töşük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri e) ü ~ e : süngük ~ süngek f) u ~ ü : sun- ~ sün- Ünsüz Değişmeleri: • b > v / w değişimi ab > aw. ewleri Harezm Türkçesi gelecek zaman eklerini saymak. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. Eklerde: ademnüñ. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. Kişi: +I / sI : közgü+si. Kişi: +ñIz / IñIz : ata+ñız. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. Harezmler Türkleşmeden önce Horezmce diye adlandırılan eski bir İran dili kullanmaktaydı. yüzyıllarda Harezm bölgesinde Oğuz. Hindistan. Kişi: mIz / ImIz : öz+ümüz. Kişi: +m / +Im : elig+im. kul+uñuz Çokluk 3. Kıpçakça karışımı bir dil kullanmışlardır. adak+ı Çokluk 1. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. Harezm. karındaş+ımız Çokluk 2. böri > börü. • -ısar + kişi zamiri. Harezm döneminde verilmiş olan eserler: Hüsrev ü Şirin Kısasü ’l-Enbiya Mi‘rac-name Mu‘inü ’l-Mürid Muhabbet-name Nehcü ’l-Feradis 7 2. • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). Harezm. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. eb > ew • d > y değişimi kadgu / kaygu. Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: a. Kişi: +lArI: atları. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan. • ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). Teklik 1. Harezm Türkçesinde dokuz ünlü bulunmaktadır: a e è ı i o ö u ü 5 6 Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle bölge halkı Türkleşmiş ve Karahanlı Türkçesinin etkisi olan Oğuzca. 3 Harezm Türkçesi eserlerini sıralamak. • -gum / -güm (+ turur). Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. yüz+üm Teklik 2. -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). Harezm Türkçesi ünlüleri hakkında bilgi vermek. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Harezm ve Tarihini anlatmak. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. Harezm bölgesinde Oğuz. 1. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. Kelime köklerinde: sabır > sabur. İran. Kişi: +ñ / Iñ : baş+ıñ. bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan. Harezm Türkçesi iyelik eklerini listelemek.100 XI-XIII. söz+üñ Teklik 3. Harezm Türkçesini tanımlamak. Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Çin. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. 4 2 Harezm Türkçesi ses değişimlerini anlatmak ve örneklendirmek.

-ı (az). 1. -yür: yara-r iş 2. 5. -uçak / -üçek: bar-uçak. (Rabgûzî ve MM’de tek tük rastlanan -gunça / -günçe ‘ınca. NF’te -gimçe. -ken (i. -alı / -eli. -kan / -ken: ayt-gan Gelecek zaman sıfat-fiilleri 1. -gan / -gen. -ıp / -ip. Ünite . 6. -guçı / -güçi: kıl-guçı ‘kılıcı’ 3. -guluk / -gülük: al-guluk+nı 4. -ar / -er . men öl-gümçe ‘benim ölümüme kadar’. kör-meyin HŞ. (nadiren) -meyin ‘: ay-madın. -a / -e : aç-a. -r. -galu / -gelü (Bunlar seyrektir): yat-alı HŞ. -ıçak. -maz / -mez. -ur / -ür. ak-a 2. -madın / -medin. 4. 8. -p.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 101 8 Harezm Türkçesi SIFAT-FİİL Eklerini Kavramak. -u / -ü: yakul-ı tursa. -uglı / -ügli: oku-glı Harezm Türkçesi ZARF-FİİL Eklerini Kavramak. -gusuz / -güsüz: keç-güsüz ‘aşılamayan’. ıncaya kadar’. 5. -mas / -mes: tog-maz+dın aşnu 3. -daçı / -deçi (NF): kelmiş dakı kel+deçi yazukı ‘gelmiş ve gelecek günahı’. -duk / -dük: kıl-duk+um işlerniñ 2. -gümçe: at-gınça ‘atıncaya kadar’. -ası / esi: andın yè-gesi 7. -gaç / -geç ‘ınca’ (MM ve NF’te yok): al-gaç 9. -up / -üp: agırla-p. -glı / -gli. -gu / -gü (gelecek ve zorunluluk): sıgın-gu yer ‘sığınacak yer’ 2. al-u baruñ 3. Geçmiş zaman sıfat-fiilleri 1. -galı / -geli. kıl-galı 7. -mış / -miş: ay-mış sözleriñdin Geniş zaman sıfat-fiilleri 1.6. -gınça / -ginçe. 6. -içek. -gesi.fiilinin zarf-fiil şekli olan ve cevher fiilinin düşmesi ile ekleşerek bir birleşik zarf-fiil eki halini almıştır): yüriyür er-ken ‘yürürken’ 9 . -ıglı / -igli. -ir.

Harezm Türkçesi /d/ ünsüzü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Şart e. d’li ve y’li şekiller birlikte görülür.102 XI-XIII. ayrılacağız d.Rabguzi 6. Nehcü ’l-Feradis e. Çıkma hâli eki +tan’dır. 2.Kazak . Kısasu’l-Enbiya . Harezm Türkçesi çıkma hâli ekiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Çıkma hâli eki +DIn’dır. Mukaddimetü’l-Edeb . Çok seyrek olarak ise +DAn şeklinde görülmektedir. 8. Mi‘rac-nama d. e. Gelecek zaman d.Türkmenistan d. Harezm Türkçesini oluşturan dil malzemelerinin ait olduğu boylar. Çağatayca.” cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? a. Kısasu ’l-Enbiya c. Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden ayıran özelliklerden biri değildir? a. Çıkma hâli eki +DA’dır.Kutb d. İsimden isim yapma eki olan +lıg/+lig ekinin g/g ünsüzü düşerek ekin +lI şekli de görülmeğe başlanması. Muinü’l-Mürid . Mi‘rac-name 7. Karahanlı .Kanglı b. “Evvel ahir ölgüñ. Nehcü’l-Feradis . Harezm bölgesi günümüzde hangi devlet veya devletlerin sınırları içerisinde kalmaktadır? a. Gelecek zamanın rivayeti 9.Uygur d.Harezm e.İslam e. Türkmenistan c. Kıpçak . ayıracaklarımız b. Altun Yaruk 3. c. Arapça öğrenecekler için hazırlanmış olan ve Harezm Türkçesi. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1.Selçüklü c. d. ayrılacak mıyız 5.Oğuz . b. Nehcü’l-Feradis c. Farsça. Hüsrev ü Şirin b. Belirtili geçmiş zaman b.Göktürk . Harezm Türkçesinde /d/ bulunmaz. Kazakistan 10. çok heceli kelimelerin sonundaki +g'nin düşmesi c.Çağatay . Belirtisiz geçmiş zaman c. İlk hecede e / i yazımında /i/ yanlısının olması (Kontrol) e.Kıpçak . Yönelme eki +ka/+ke’nin yanında +A'nın da kullanılmağa başlanması. /d/’den meydana gelmiş olan /d/’nin yanında /y/’ye de rastlanması b. ayrı kalacağız e.İran b. adır-gay-miz kelimesi kök ve aldığı eklere göre anlamlandırılırsa. /d/ler /t/ye değişmiştir. Çıkma hâli eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +DAn şeklindedir.Mahmud bin ‘Ali b. Osmanlıca gibi pek çok dile satır altı tercümesi yapılmış nüshası bulunan sözlük. Afganistan . d. Çıkma hâli eki sadece +DIn’dır. aşağıdakilerden hangisidir? a.Hvarezmi c. Bütün /d/ler korunmuştur. Moğolca. Kırgızistan .Çiğil . Türkiye Türkçesine doğru çevrişi aşağıdakilerden hangisi olur? a. e. Mukaddimetü’l-Edeb d. b. ayıracağız c. Özbekistan . Hüsrev ü Şirin . Aşağıdakilerden hangisi. c. 4. /d/ler /y/ye değişmiştir. Aşağıdaki eser ve yazarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a. Oğuz . d. Kazak . Hüsrev ü Şirin b. aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? a.Özbekistan e. Aşağıdakilerden hangisi Harezm dönemi eserlerinden biri değildir? a. Dasitan-ı Cumcuma e. Uygur .

e 3. onun 1405’te ölümünden sonra da Özbekler tarafından alınmıştır. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti kurulmuş. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1041 yılından itibaren de bölge Kıpçak ve Kanglı boylarının idaresine geçmiştir. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. d 4. ama Afrigoğulları bölgede Harzemşah unvanıyla bırakılmıştır. 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Çin. Atsız [1127-1156] devrinde yarı müstakil bir devlet olmuş. Yanıtınız yanlış ise “İsim Çekim Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 6. başkent Ürgenç’e taşınmış. son Afrigoğulları temsilcisi öldürülerek yeni bir hanedanlık kurulmuştur. 1097’de Sultan Sencer Kutbuddin Muhammed’i Harezm şahı tayin edince bölgede 1231 yılına kadar sürecek olan Harezmşahlar hanedanı dönemi başlamıştır. b 9. İslâmiyet’ten önceki zamanlardan beri bölgeye hâkim olanlara verilen unvandır. Ünite . Harezm döneminde verilmiş olan başlıca eserler ise şunlardır: Hüsrev ü Şirin Kısasu’l-Enbiya Mi‘rac-nama Muinü’l-Mürid Muhabbet-name Nehcü ’l-Feradis Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Harezm. c 10. a 2. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bölge 717 yılında Emevîler tarafından fethedilmiş. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. 1873’te Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra bölge Coçi’nin payına düşmüştür. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. İran. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 103 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.6. Ėl Aslan [1156-1172] ve Alaeddin Tekiş [1172-1200] zamanında güçlenip gelişmiş. Yanıtınız yanlış ise “Gelecek Zaman Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Harezm. batı tarafı Türkmenistan’a bırakılmıştır. Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. Hindistan. Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. olmuş ve Celaleddin Muhammed [1220-1231] döneminde Cengiz Han tarafından işgal edilmiştir. XI-XIII. c 7. 1017 yılında Gazneliler bölgeyi fethederek Altuntaş’ı vali olarak atamışlar. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. a Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Gelecek Zaman Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde olup Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. 1373’te Temür’ün istilasına uğramış. 1920’ye kadar Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiş. Sıra Sizde 2 Harezm Türkçesi. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri”konusunu yeniden gözden geçiriniz. 995 yılında bölge Sâmânlılar tarafından fethedilmiş. yüzyıllarda Harezm bölgesinde Oğuz. Harezmşah. Araplar tarafından fethedilene kadar bölgeye Afrigoğulları hâkim olmuştur. Yanıtınız yanlış ise “Harezm” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bölgenin 1924’te doğu tarafı Özbekistan’a. Alaeddin Muhammed [1200-1220] devrinde imparatorluk . e 5. d 8.

+niñ. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara 1993. ss. 183-223 ss. János: “Die Kiptschakische Literatur”. ewleri Sıra Sizde 6 • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). János: “Harezm Türkçesi”. Sıra Sizde 5 Teklik 1. Metin İndeks: Hazırlayan: Prof. iş (< iş+ni) +ni. 647. İzdat. Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar: Ankara 1996. arıg > arı • t > d değişimi teg > deg. FAN Uzbekskoy SSCB. s. ZAJÂCZKOWSKI. s. Kişi: +lArI: atları. kişi iyelik ekidir. yönelme hâl ekidir. TEKİN. E. ‘ayal (< ‘ayal+ı) +ı. 241 s. TOPARLI. HACIEMİNOĞLU. èl (< èl+i+(n)de). kul+uñuz Çokluk 3. +ke. Dr. ECKMANN. FAZILOV. Ders Kitapları Serisi No: 7. mescidke: +ke. yüz+üm Teklik 2. ZAMAHŞARÎ. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 551. kişi iyelik ekidir. bulunma hâl ekidir. +de. Fahir İZ. teklik 3. işni: +ni. +i. Nuri YÜCE. ECKMANN. kişi iyelik ekidir. Yüzyıllar Türk Dili Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 3 Harezm Türkçesi ses değişimlerini ünlü değişimleri ve ünsüz değişimleri olmak üzere iki grupta özetleyebiliriz. Ünlü Değişmeleri: a) a ~ o : bark ~ bork b) e ~ ö : teşük ~ töşük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri e) ü ~ e : süngük ~ süngek f) u ~ ü : sun- ~ sün- Ünsüz Değişmeleri: • b > v / w değişimi ab > aw. Philologiae Turcicae Fandamenta: Ediderunt: Louis BAZIN. ilgi hâli ekidir. Mehmet: Türk Dilleri -Giriş-: İstanbul 1999. -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan. • -ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). mescid (< mescid+ke). • -gum / -güm (+ turur). ‘ayalı: +ı. teklik 3. -635. II. Jean DENY. • -ısar + kişi zamiri. 1378. ATA. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. Kişi: +m / +Im : elig+im. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 94. ECKMAN. +n. Simurg Yayıncılık. nasrani (nasrani+niñ). sabrı: +ı. Mukaddimetü’l-Edeb Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş. E. Tayyib GÖKBİLGİN. adak+ı Çokluk 1.104 XI-XIII. +i. Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007.: Starouzbekskiy yazık chorezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom I: Taşkent 1966. . Tarihî Türk Lehçeleri: 2. Târîhî Türk Şîveleri: Ankara 1979. 89-168. Frankfurt A. èlinde: +nde. FAZILOV. Kelime çözümleme yaparken de kelimeye gelen ekleri sondan başa doğru belirleyip ayırmalısınız. eb > ew • d > y değişimi kadgu / kaygu. nasraniniñ: +niñ. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. Recep - VURAL. 778. (M. Kişi: +ñ / Iñ : baş+ıñ. AKALIN). MCMLXIV [=1959]. Kişi: mIz / ImIz : öz+ümüz. ss. karındaş+ımız Çokluk 2. 275-304. Husrev u Şirin Qutba I: Warszawa 1958. FAN Uzbekskoy SSCB. Alessio BOMBACI. Kişi: +I / sI : közgü+si. János: Harezm. Aysu: Harezm – Altın Ordu Türkçesi: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 36. İzdat. Kesit Yayın No: 27. adak / ayak. Türk Dil Kurumu Yayınları. SAĞOL YÜKSEKKAYA. Örnekleri dikkatlice inceleyiniz. Dil Özellikleri. Talat ve ÖLMEZ. Helmuth SCHEEL. D. sabr (< sabr+ı) +ı. söz+üñ Teklik 3. teklik 3. belirtme hâl ekidir. İstanbul 2002. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül). Kişi: +ñIz / IñIz : ata+ñız. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. Sıra Sizde 4 Bildiğiniz gibi Türkçe sondan eklemeli bir dildir.: Starouzbekskiy yazık horezmijskie pamyatniki XIV veka Tom II: Taşkent 1971. zamir n’sidir. Gülden: “Harezm Türkçesi”. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak.

.

Yazmalarından çevriyazılı okuyabilecek. Eserler hakkında genel bilgi verebilecek.7 Amaçlarımız XI-XIII. Bazı kelimelerin açıklamasını yapabileceksiniz. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcül-Feradis ve Kısasü'l Enbiya . Anahtar Kavramlar • Nehcü’l Feradis • Kelime İzahı • Çeviriyazı • Kısasü’l-Enbiya • Çeviriyazı • Kelime izahları İçindekiler • NEHCÜ ’L-FERAD‹S [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] • EDEBİYATLAR • METİN İNCELEME • KISASÜ’L-ENBİYA [=NEBİLERİN KISSALARI] • METİN İNCELEME I • METİN İNCELEME II • METİN İNCELEME III • METİN İNCELEME IV • METİN İNCELEME V XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ     Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l Feradis ve Kısasü’l-Enbiya’yı. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek.

Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü ’l-Feradis ve Kısasü'l Enbiya Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Faradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. NEHCÜ ’L-FERAD‹S [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). Birinci bap Hz. Üslubu gayet sade ve açıktır. Her fasıl Arapça bir hadisle başlar. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. Yeni Cami nüshası gibi harekeli değildir. ikinci bap dört halifeyi. Peygamberi. Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir. Paris. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır. Eser. Yeni Cami nüsha- . Kazan. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir. dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır.

Tıpkıbasımlar Dizisi 35. XIV+444 s. METİN İNCELEME Metin I Metin 7. günümüz Türkçesine çeviriniz. K.Hamza ZÜLFİKAR. T. Çeviriyazılı Metin İmam-ı A‘zam Abu Hanife-i Kevfi rahmatu’llahi ‘alayhi fazayiliniñ beyanı içinde-turur. EDEBİYATLAR 1. 185/11185/16. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN. 164]. 2. Ankara 1998. Eserin tamamının yazıçevrimi 1984’te yayımlanmıştır. Yüzyıllar Türk Dili sı 1956’da János ECKMANN tarafından tıpkıbasım olarak yayınlanmış. bazı kelimelerin izahları yapılacaktır. Ankara 1956. Daha sonra sırayla çevriyazılı metin.108 XI-XIII. Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr. Bu hadis ma‘nisi ol bolur kim paygambar ‘alayhi’s-salam habar bèrü yarlıkar: Kayu mu’min ve muvahhid hakkıña 185/15 Hak ta‘ala edgülük kılmak tilese hem dünyada ve hem ahiratta ol kulga şeri‘at ahkamını bildürüp takı 185/16 ol kulnı fakih kılur köñliniñ közini açar. XI+312 s. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ise eserin dil özellikleri üzerinde durarak metnin bir kısmının yazıçevrimini yapmıştır. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA. çeviri ve kelime izahlarından yaptığınız çalışmaları kontrol ediniz. XIV+444 s. 3. Atatürk Kültür. D. XLIII+538 s. T. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. ss. 1 Nehcü’l-Feradis üzerinde kimler çalışmıştır? Açıklama: Bu bölümde Nehcü’l-Feradis’ten seçilen metinler ve o metinlerin çevirileri. K. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. D. Kelimelerin anlamlarını. Ankara [1984].1 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. Yè tinç Fasl . Yayınlayanlar: Semih TEZCAN . Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi ol kullardın erdi. Metni aslından okuyup çevriyazımını yapınız. aldığı ekleri belirleyiniz. (1) 185/12 İmam-ı Sagani rahmatu’llahi ‘alayhi Maşariku’l-Anvar atlıg kitab içinde bu hadisni keltürmiş hadis bu-turur: 185/13 ruviya abu hurayrata raziya’llahu ‘anhu annahu kala rasulu’llahi salla’llahu ‘alayhi va sallama man yuridi’llaha hayran yufakkihhu 185/14 fi’d-dini. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518.

kel. D. +nde. kul (< kul+ga) Metin II Metin 7. edgü (edgülük) kulga ‘kula’ : +ga. T.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 109 Kûfeli Ulu İmam Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhinin erdemlerini anlatır. (1012 Cumada ’l-ula [=1603 Ekim 8 Çarşamba]) 1b-307a yr. Hasan b.(< yarlık+a-r) edgülük ‘iyilik’ : +lük. gönül gözünü açar. Haydar [1181-1252]: Maşariku ’l-Envar [=Nurlar Feneri]: Çeviren: TAŞKÖPRÜLÜ-ZÂDE ‘İsamu ’d-din Ebu ’l-hayr Ahmed [14951561].7. (3) 186/03 Hammad ibnü Abi Süleyman rivayat kılur Abu Hanifedin rahmatu’llahi ‘alayhi: Tünle hêç yatmaz erdi. 185/17186/7. Ebu ’l-Faza’il Raziyyu ’d-din Hasan b. yarlık+a. XIV+444 s. ss. 2. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi o kullardandı. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. Çeviriyazı II (2) 185/17 İmam-ı Gazali rahmatu’llahi ‘alayhi İhyau’l-‘Ulum atlıg kitabında keltürmiş. c. -tür-. Veliyyüddin Kit. Erteke tegrü 186/04 ‘ibadat ve ta‘at birle keçürür erdi. sy. 515. 516. c. yeti (< yeti+nç) içinde-turur ‘içindedir’: -turur. [Çevrilişi: 1603] Beyazıt Devlet Ktp. ‘arif bi’llah erdi takı Hak ta‘aladın katıg 186/02 korkgan erdi takı Hak ta‘alanıñ rizasın istegen erdi takı ahkam i şeri‘atnı yetiz bilgen erdi. Bir . (1) Çaganlı İmam rahmatu ’llahi ‘alayhi Maşariku ’l-Anvar(el-ÇAGANI. ruviya abu hurayrata raziya ’llahu ‘anhu annahu kala rasulu ’llahi salla ’llahu ‘alayhi va sallama man yuridi ’llaha hayran yufakkihhu fi ’d-dini. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi üküş 186/01 ‘ibadat kılgan erdi takı dünyadın i‘raz kılgan erdi.2 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. K. at (< at+lıg) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş. Çeviri I Kelime izahları yètinç ‘yedinci’ : +nç. Metnin ayrıca basılmıştır: İstanbul 1329 [=1911]. Bu hadisin anlamı şudur: Peygamber ‘alayhi ’s-salam buyurur: Hangi mü’min ve muvahhid hakkında yüce Allah iyilik etmek dilerse hem bu dünyada hem de öbür dünyada o kula şeriat hükümlerini bildirir ve o kulu anlayışlı yapar. sy.) adlı kitabında şöyle bir hadis getirmiştir. 1. Ünite . Muhammed b. (963 Şa‘ban sonları [=1556 Temmuz başları]) 320b-748a yr. iç (< iç+i+nde-turur) atlıg ‘atlı’ : +lıg. +i.(< kel-tür-miş) yarlıkar ‘buyurur’ : -r.

ayt.) adlı kitabında getirmiştir ki: Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi çok ibadet ediyor. bilinmesin yapılması sevâb olan fiili yapmaktır. kim kèçe hergiz yatmaz. dedi. yat. tè- (< tè-r er-di) . s. Sabaha değin ibadet ve taat (Tâat. bu kişi gece hiç yatmaz. aytur erdi: Men Tañrı ta‘aladın uftanur-men. -sa.(< bol-gay-men) tèr erdi ‘derdi’ : -di.(< ayt-ur) mèni ‘beni’ : +i. Yüzyıllar Türk Dili kün Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi yoldın keçer erdi. (3) Ebû Süleymanoğlu Hammad Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiden sözle şöyle anlatır: Geceleyin hiç yatmazdı. bs. halk benim için gece yatmıyor ta‘at ve ibadet ediyor diyor ben yatıp onları yalancı çıkarırsam yüce tanrıdan utanırım. anlar (< anlar+nı) yalganlamış ‘yalanlamış’ : -mış. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi 186/06 ol kişiniñ sözini işitti erse. -gay. Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi yoldan geçiyordu.(< yat-sa-men) anlarnı ‘onları’ : +nı. niyyete mütevakkıf olsun. Her ibâdet Allâh’a bir tâattir. tedi erse. kıl- (< kıl-gan er-di) aytur ‘söyler’ : -ur.1974. fakat her tâat ibâdet olmaz. dedi. Çeviri II Kelime İzahları kılgan erdi ‘kılan idi’ : -di. Bir kimerse takı 186/05 bir kemerseke aydı: Bu ol kişi-turur. erteke tegi ta‘at kılur.110 XI-XIII. (KÜRKÇÜOĞLU Kemâl Edîb [19021977]: “Fatiha Tefsîri”. tèr erdi. Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed et-Tusi [1058-1111]: İhya’u ‘Ulumi ’d-Din [=Din Bilimlerinin Diriltilmesi]: [Yazılışı: 1102] Tercüme eden: Ahmed [Hulûsi] SERDAROĞLU. mèn (< mèn+i) yatsa-men ‘yatsam’ : -men. -r. halayık mèni tünle 186/07 yatmaz ta‘at ve ‘ibadat kılur tèseler takı men yatsa-men. Bedir Yayınevi. yüce Allah’ın rızasını arıyor ve şeriat hükümlerini kesin biliyordu. olmasın ve kimin için yapıldığı bilinsin. s.). -gan. sabaha değin ta‘at eder. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi o kişinin sözünü duyunca kendi kendisine. yüce Allah’tan çok korkuyor. dünyadan yüz çeviriyor. İstanbul. Diyanet İşleri Reisliği Mecmûası (Ramazan Nüshası): Ankara 1956 (Nisan) Sene: 1 Sayı: 1. -la.) ile geçirirdi. yalgan (yalgan+la-mış) bolgaymen ‘olacağım’ : -men. bol. Biri öbürüne. er-. (2) İmam-ı Gazzalî rahmatu ’llahi ‘alayhi İhya’u ‘Ulumi ’d-Din (el-GAZZALI. 74. Allah’ı biliyor. 3. 1394 . 7. I. er-. anlarnı yalganlamış bolgaymen.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 111 Metin III Metin 7. dahl ve harc siziñ ‘ameliñiz birle bolsa cümle ne erseler siziñ kalemüñüz hükminde 186/11 bolsa. nèçeme kim derhost kıldı erse. hêç kabul kılmadı.3 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. K. tèdi. Kevfe halkı siziñ fermanıñızdın çıkmasa. XIV+444 s. Abu Hanifeke yigirmi agaç urdılar takı zindanka saldılar. D.7. Bir kün Abu Hanifeke aytur: Menim hatırımka andag tüşti kim beytü 186/10 ’l-malnı sizke bildürsem. Birkaç eyyam zindanda yatmışdın 186/14 soñ İbnü Hübeyre kişi ıda bèrdi kim: Ne kılur-sen. ss. takı siz menim katımda ulug bolsañız. zindandın çıkardılar takı ıda bèrdiler erse. T. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi aydı kim: Maña mühlet bèriñ. 187/01 Abu Ca‘fer halifa boldı erse. tèdi erse.186/08 -ları halifa erken Hübeyre atlıg kişini Kevfeke bèg kılıp-turur erdiler. andın soñ Abu Hani- Çeviriyazı III . Tıpkıbasımlar Dizisi 35. tèdi erse. Ünite . dostlarım birle yaranlarım birle meşveret 186/16 kılayın. Ançaka tegi Mekkede turdı hilafat ‘Abbas oglanlarıña tegdi. sözümni kabul kılur mu-sen ya takı ebedi zindanda yatur mu-sen? tèdi 186/15 erse. İbnü Hübeyre katıg gazab 186/13 kıldı takı buyurdı. (4) Ümeyye oglan. hemişe ziyaratka kelür erdi. İbnü Hübeyre Abu Hanifeni agırlar 186/09 erdi. cümle isti‘dadını tamam kıldı takı bir kèçe 186/17 kaçtı Kevfedin çıktı takı Mekkeke bardı. 186/7187/7. Abu Hanife 186/12 rahmatu’llahi ‘alayhi kabul kılmadı.

1166]. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi ki: Bana süre verin. Bütün hazırlığını gördü ve bir gece kaçıp Kûfe’den çıktı. bu paraları benim ölümümden sonra getiren kişiye verirsin diye vasiyet etti. Ölürken Hammad oğlum. Ne denli üsteledi ise kabul etmedi. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi hiç kimse ile konuşmuyor. ıd. 1166] adında bir kişiyi Kûfe’ye vali yapmışlardı. Siz bu yarmaknı 187/04 munda koduñ biz öziñe aygay-miz. 187/03 yaranları aydı: Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi birer mundag kılur erdi.(< er-ken) andag ‘öylece’ : < antag < anıteg agırladı ‘ağırladı’ : -dı. Siz benim katımda saygı görürseniz Kûfe halkı sizin buyruğunuzdan çıkmaz. +in. dedi. Oglı Hammad takı andag kıldı. tèp. hêç kimerse birle sözleşmez. er-. Mekke’ye gitti. Hapisten çıkarıp gönderdiler. Birkaç gün hapisete yattıktan sonra Hübeyreoğlu [ö. Vefatımda vasiyyat kıldı kim: Ey oglum Hammad. || On bin dirhem [Kahtabaoğlu] Hasan adlı kişi ile birlikte gönderdi. ne var ne yok sizin kaleminizin yetkisinde olsun. er. 1166] çok kızdı ve buyruk verdi Ebû Hanîfe’ye yirmi ağaç vurdular ve hapise attılar. ne yaptın. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi bir söz söylemedi. (4) Ümeyyeoğulları halife iken Hübeyreoğlu [ö. -a. ki halifelik Abbasoğulları [750-1258]’na geçti. O Hasan adlı kişi de on bin dirhemi evin köşesine koyup çıktı. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi kabul etmedi. On miñ yarmak Hasan atlıg kişi birle ıda bèrdi erse.(< kod-tı) . -di.112 XI-XIII. sözümü kabul ediyor musun yoksa daha boyuna zindanda yatacak mısın. Oğlu Hammad da öyle yaptı. kod. Ebû Cafer Ebû Hanîfe’yi ağırladı. kişi (< kişi+ni) (halifa) erken ‘(halife) iken’ : (halifa) -ken. Öyle çok Mekke’de durdu. dedi. Hübeyreoğlu [ö. Ondan sonra Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi Kûfe’ye geldi. Ebû Cafer halife oldu [754]. Hübeyreoğlu [ö. agır (< agır+la-dı) ıda bèrdi erse ‘gönderi verdiyse’ : -se. Arkadaşları. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi tirigi bar erginçe ol on miñ yarmakga hêç elig 187/06 tegürmedi. giriş ve çıkış sizin gözetiminiz altında bulunsun. tèdiler erse. 1166] Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiyi sayıyor hep ziyaretine geliyordu. Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiye dedi ki: Benim hatırıma şöyle geliyor: Devlet hazinesini size vereyim. +la-. müñüş (< müñüş+in+de) kodtı ‘koydu’ : +tı. diye kişi gönderdi. bu parayı burada bırakınız bir kendisine söyleriz. Abu Ca‘fer Abu Hanifeni 187/02 agırladı. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi sağlığına kavuşunca o on bin dirheme hiç el sürmedi. Abu Hanife neerse sözlemedi erse. bèr-. dedi. [78b] Çeviri III Kelime İzahları kişini ‘kişiyi’ : +ni. Yüzyıllar Türk Dili fe rahmatu’llahi ‘alayhi Kevfeke keldi. bu yarmaklarnı menim vefatımdın soñ ol keltürgen 187/07 kişike teslim kılgay-sen. ol Hasan atlıg kişi takı ol miñ yarmaknı èwnüñ 187/05 müñüşinde kodtı takı çıktı.(< ıd-a bèr-di er-se) müñüşinde ‘köşesinde’ : +de. arkadaşlarımla yakınlarımla danışayım. dediler.

Paygambar ‘alayhi’s-salam andag aydı kim: talabu ’l-‘ilmi farizatun ‘ala kulli muslimin va muslimatin. ss.4 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. Enes ibnü Malik[ni] takı raziya’llahu ‘anhu Basra èliniñ cami‘inde 187/14 kördüm kim halayık katında hazır erdiler takı özi Paygambar ‘alayhi’s-salamdın eşitgen hadislerni halayıklarga 187/15 aytur erdi. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. tèp aydı. ma‘nisi ol bolur kim: Bir mu’min takı bir mu’minni edgü işke delalat kılsa. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi aytur erdi kim: Paygambar ‘alayhi’s-salam yaran. (6) Abu Hanife 187/10 rahmatu’llahi ‘alayhi tabi‘inlerdin erdi. Paygambar ‘alayhi’s-salam yaranlarını 187/11 körmiş bolsa. ma‘nisi 187/17 ol bolur kim: ‘İlm istemek fariza-turur tegme bir èr takı tegme bir tişi üze. T. Çeviriyazı IV .187/12 -larıdın tört kimerse kördüm: Enes ibnü Malik takı ‘Abdu’llah ibnü Hurri’rRuneydi takı ‘Amir ibnü Vatilani takı 187/13 ‘Abdu’llah Abi Avfini rizvanu’llahi ‘alayhim acma‘in. K. 187/08188/02. ‘Abdu’llah ibnü Mübarek aydı rahmatu’llahi ‘alayhi: Ol kimerseni mü sözleyür-siz kim dünyada takı dünyanıñ cümle 187/09 malları anıñ katında ‘arza kılındı erse ol dünyadın kaçtı takı dünyanı kabul kılmadı. XIV+444 s. Ünite . tèp aydı. bu delalat kılgaña ol savab bolur. tèp aydı. D. Yana aydı kim: Paygambar ‘alayhi’s-salam 188/01 aydı: ad-dallu ‘ala hayrin kafa‘ilihi. Bu hadisni özi agızıdın eşittim kim Enes ibnü Malik raziya’llahu ‘anhu aydı: Men Paygambar ‘alayhi’s-salamdın 187/16 eşittim.7. 188/02 ol edgü iş kılgaña ne savab bolsa.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 113 Metin IV Metin 7. (5) ‘Abdu’llah ibnü Mübarek katında Abu Hanifeni sözlediler 187/08 erse. Tabi‘in ol kimerseke ayturlar kim sahabaga satgaşmış bolsa.

+ı. K. krş. dagı Metin V Metin 7. söz (< söz+le-yür-siz) takı ‘dahi’ : < takı. XIV+444 s. Yine dedi ki: Peygamber ‘alayhi ’s-salam addallu ‘ala hayrin ka-fa‘ilihi.114 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili (5) Mübarekoğlu Abdullah’ın yanında Ebû Hanîfe’yi sordular. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. diye söyledi. anlamı. D. Mübarekoğlu Abdullah rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi ki: Dünya ve dünyanın bütün malları kendisine sunulduğu halde dünyadan kaçan dünyayı kabul etmeyen kimseden mi söz ediyorsunuz diye cevap verdi.5 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. agız (< agız+ı+dın) (Basra) èliniñ ‘memleketinin’ : +niñ. Anıñ agzıdın takı . Ebû ‘Avfoğlu Abdullah rizvanu ’llahi ‘alayhim ’acma‘in. bir mümin bir mümini iyi işe kılavuzlayan o iyi işi yapana ne verildiyse kılavuzlayana da o sevap verilir. èl (< èl+i+niñ) kimerse ‘kimse’ : -se. bilgi istemek her bir erkek ve hanım müslüman üzerine farizadır. Çeviri IV Kelime İzahları satgaşmış ‘ulaşmış’ : -mış. +i. 188/02188/10. Vatilanlıoğlu Âmir. (6) Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi tabiindendi. er. dedi. Malikoğlu Enes’i raziya ’llahu ‘anhu Basra ilinin camisinde gördüm. Runeydli Hurroğlu Abdullah.+ kim (< kim + er-se) sözleyür-siz ‘söz ediyorsunuz’ : -siz.(< satgaş-mış) agızıdın ‘ağzından’ : +dın. anlamı. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi derdi ki: Peygamber ‘alayhi ’s-salamın arkadaşlarından dört kimseyi gördüm: Malikoğlu Enes. Sahabeye ulaşmış Peygamber ‘alayhi ’s-salamın arkadaşlarını görmüş kimseye tabiin derler. satgaş. halk yanında hazır idiler ve kendisi Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duyduğu hadisleri halka anlatıyordu. T. -yür. Çeviriyazı V (7) [takı] Abu Hanife 188/03 rahmatu’llahi ‘alayhi aydı Ka‘beke ziyarat kılgalı bardım erdi mescidü’l-haram içinde ‘Abdu’llah ibnü Hurri’r-Runeydini 188/04 kördüm kim halayıkga Paygambar ‘alayhi’s-salamdın eşitgen hadislerni beyan kılur erdi. ss. Bu hadisi kendi ağzından duydum: Malikoğlu Enes raziya ’llahu ‘anhu dedi ki: Ben Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan şöyle dediğini duydum: talabu ’l-‘ilmi farizatun ‘ala kulli muslimin va muslimatin. +le-.

er-. yön (< yön+din) rozini ‘nasip’ : +ni. Çeviri V Kelime izahları sanmaduk ‘sanmadık’ : -duk. dediğini duydum. (8) Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi kendi üstatlarını saydı ve dört bin üstattan bilgi öğrendim. rozi (< rozi+ni) üküşleri ‘çoğu’ : +leri. üküş (üküş+leri) tegürgey ‘değdirecek’ : +gey.188/06 -adı: man tafakkaha fi dini ’llahi kafahu allahu hammahu va yarzukahu min haytu la-yahtasibu. andag yatsa-men yalganlamış yètinç atlıg keltürmiş edgülük 2 . dedi. (8) Bir kün Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi 188/09 öz ustadlarını hisab kıldı takı aydı kim: Tört miñ ustaddın ‘ilm ögrendim. -ür-.7. tèp aydı. Man‘isi ol bolur kim: Kayu mu’min 188/07 ve muvahhid Tañrı dini içinde şeri‘at ahkamı ögrense. Üküşleri tabi‘in 188/10 erdiler.(< bar-dım er-di) Aşağıdaki kelimeleri çözümleyiniz. Ünite . Haram mescidi içinde Runeydinli Hurroğlu Abdullah’ı halka Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duyduğu hadisleri anlatırken gördüm. Çoğu tabiîn idiler. anlamı. teg. Tañrı ta‘ala ol mu’minniñ ne kim kadgusı bar erse cümle.(< teg-ür-gey) bardım erdi ‘vardım idi’ : -di. san. -dım.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 115 188/05 bu hadisni eşittim kim ol aydı: Men Paygambar ‘alayhi’s-salamdın habar bèrü yarlık.(< san-ma-duk) yöndin ‘yönden’ : +din. hangi mü’min ve muvahhid Tanrı dini içinde şeriat hükümlerini öğrense yüce Tanrı o müminin ne sıkıntısı var ise hepsine yeter ve o mümine sanmadığı yönden nasip gönderir.188/08 -siñe kifayat kılgay takı ol mu’miña sanmaduk yöndin rozini tegürgey. -ma-. bar. tèp aydı. Onun ağzından da bu hadisi duydum: Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duydum Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan haber vererek anlattı: man tafakkaha fi dini ’llahi kafahu allahu hammahu va yarzukahu min haytu la-yahtasibu. (7) Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi: Kabe’ye ziyaret maksadıyla gitmiştim.

Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. Eserin Londra’da bir. Peygamber kıssalarını konu alan eserde Rabguzi. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Paris’te bir. En eski nüshası Londra British Museum Add. Öbürlerine göre daha iyi bir durumdaki bu nüsha Kaare GRØNBECH tarafından tıpkıbasım olarak 1948’de Kopenhag’da basılmıştır. M. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır.116 XI-XIII. KISASÜ ’L-ENBİYA [=NEBİLERİN KISSALARI] 3 Kısasü ’l-Enbiya hakkında kısaca bilgi veriniz. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. dini konuları edebi bir dille nakletmiş. Kazan’da birkaç defa basılmıştır. . 1997’de de Türkiye’de Aysu ATA tarafından yayınlanmıştır. Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. Saint Petersburg’da altı. 1995’te Hendrik BOESCHOTEN. VANDAMME ve Semih TEZCAN eserin karşılaştırmalı neşrini ve İngilizce çevirisini yayınlamışlar. Arapça ve Türkçe manzumelere yer vermiştir.

I. ss.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 117 METİN İNCELEME I Metin Metin 7. Ünite . (XI-61)” tèp kavmınga ögüt bèrgen. “inna Rabbi kariban muciban (XI-61)”. (XCI-13)’” [15] taşrifini bulgan. tèp [16] hak dinga ündegen.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. tumma tubu ilayhi.6 RABGUZ‹. Salih paygambar ‘alayhi ’s-salam ‘akl anut kelgil èşit Salih yalawaç kıssasın [17] bèlgülüg başdın ayakga aytayın men cümlesint Hak risalat bèrdi erse tüz tègürdi kavmıga [18] yüridi tün kündüzin başlap Tamudnıñ zumrasın kıldı iman da‘vatını koldılar bir mu‘ciza [19] koldı Hakdın çıkdı ingen yandı tagnıñ sahrasın bota tugdı barça bodun anı tañlap kördiler [20] kün kediglep suw üleşdi içdi kendü hissasın tandılar Hakdın kamugı kıldılar köp ma‘siyyat [21] ukmadın Salih sözin hem oşbu ingen fitnesin Çeviriyazı . Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . Atatürk Kültür.7. 31a-31b Kissa-i Salih Yalawaç ‘alayhi ’s-salam Ol “wa-ila Tamuda ahahum [13] Salihan (XI-61)” hil‘atın kedgen. Ankara 1997. “fa-stagfiruhu. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. “a-tanhana [14] an na‘buda ma ya‘budu aba’una (XI-62)” cavabın èşitgen. XL+616 s. “fa-kala lahum rasulu llahi: ‘Nakata llahi wasukyaha. taşdın du‘a kılıp ingen çıkargan.

ıñır (< ıñır+a-p) yemürdi ‘devirdi’ : -di. Çeviri Sâlih Peygamber ona selam olsun Kıssası O “Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i [13] gönderdik. tug. +sı. hekes onu hayretle seyretti [20] suyu gün aşırı su bölüştüler o kendi hissesini içti Sâlih’in sözünü ve hem bu dişi deve imtihananı anlamadan [21] Hak’tan uzaklaştılar hepsi çok günah işlediler İki bez dokuyucu koşarak geldiler bir ayağını kestiler [31b] botası feryat içinde döndü üç dostunu astılar üç gün içinde sarı kızıl ve kapkara oldular [2] kadir tanrı kudretiyle hepsini devirdi Nûh ona selam olsun oğlu Sâm oğlu İrem oğlu [3] Casir oğlu Samûd oğlu Hadir oğlu Masih oğlu Âsaf oğlu ‘Ubayd oğlu Sâlih. “Rabbim çok yakındır.(< in-gen) tugdı ‘doğdu’ : -dı. yemür. +le-. “Allah’ın elçisi onlara: Allah’ın dişi devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin. gizlenip’ : -p. Kelime İzahları anut. Yüzyıllar Türk Dili keldi yügrüp èkki bözçi bir adakın kesdiler [31b] botası ıñrap kayıttı aştılar üç sohbasın üç kün içre boldılar sarıg kızıl hem kap-kara [2] kudratı birle ugan kadır yemürdi barçasın Salih bin ‘Ubayd bin Asaf bin Masih bin Hadir [3] bin Tamud bin Catir bin İram bin Sam bin Nuh ‘alayhi ’s-salam. in. ked. sonra pişmanlık duyup ona yönelin. +a-. diye [16] hak dine çağıran.(< ked-ig+le-p) ıñrap ‘ağlayıp inleyip’ : -p. kol.” dedi.118 XI-XIII.(< anu-t-) yalawaç ‘peygamber’ : koldılar ‘istediler’ : +lar.(< yemür-di) barçasın ‘hepsini’ : +n. -dı.(< tug-dı) kediglep ‘örtünüp.(< kol-dı+lar) ingen ‘inen’ : -gen. (XI-61)” hilatini giyen. dua ile taştan dişi deve çıkaran. anu. (XI-61)” diye kavmine öğüt veren. “Ondan bağışlanma dileyin. barça (< barça+sı+n) . (XCI-13)’” [15] teşrifini bulan.‘hazırlatmak’ : -t. “bizi babalarımızın [14] taptığına tapmaktan menetmeğe mi çalışıyorsun (XI-62)” cavabını duyan. duaları kabul edendir (XI-61)”. -ig. Sâlih paygamber ona selam olsun akıl hazırla gel Sâlih peygamber kıssasını dinle [17] ben hepsini baştan ayağa tamamen anlatayım Hak risâlet verdi doğrudan kavmine gönderdi [18] gece gündüz demeden Samûd kavmini dolaştı imana davet etti bir mucize istediler [19] Allah’tan istedi dişi deve çıktı dağın düzlüğünü dolandı bota doğdu.

Kamug butlarga tapınur èrdiler. Ankara 1997. XL+616 s. Mavla ta‘ala Salihni olarga [11] ıddı. Kawluhu ta‘ala: “Wa-ila Tamuda ahahum Salihan. [9] Kawluhu ta‘ala: “Wa-yanhituna l-cibala buyutan aminina. I. (XV-80)” Bir beyük tag tübinde olarnıñ suwı bar [10] èrdi. ‘Ad bodunı Tamud [6] bodunıdın üküşrek èrdiler. Şamlı Hicazlı [7] arasında. Hicr yèrinde olturur èrdiler. Taglar içinde taşlar ünüp èvler kopardılar. Salih olarnı musulmanlıkga ündedi. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . Tamud kabilası [5] atadılar. 31b ‘Ad Tamud èkki malikler èrdiler. Ünite . Hud kavmı ‘Ad-ı Avvali-turur Tamud kavmı ‘Ad-ı Ahiri-turur. (XV-80)” Tamud bodunı ‘Ad tèg [8] uzun boylug èrdiler. Bu èkegüdin telim oglanlar boldı.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. olarga tap bolguça. [4] Sam bin Nuh oglanlarıdın. 61)” Salih olarnıñ urugındın üçün ahahum [12] tèyü yarlıkadı. Çeviriyazı .7 RABGUZ‹.7. ‘Ad kabilası. ss. (XI. Kawluhu ta‘ala: “Wa-lakad kaddaba ashabu l-Hicri l-mursalina. Atatürk Kültür.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 119 METİN İNCELEME II Metin Metin 7. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1.

(XI-62)” “Èmdi bizge atalarımız dinini kodup edin dinga [17] mu ündeyür-sen?” Kawluhu ta‘ala: “A-tanhana an na‘buda ma ya‘budu aba’una? (XI-62)” “Biz bu sözge [18] bitmez-miz. (XI. sen bundan önce ümit beslemiş olduğumuz bir kişi idin. (XV-80)” Samûd kavmi Âd gibi [8] uzun boylu idiler. yola girer.(< kopar-dı+lar) olarga ‘onlara’ : +ga. yolga kirgey. Dağlar içinde taşları oyup evler peyda ettiler. Hûd kavmi önüncü Âddır Samûd kavmi sonuncu Âddır. [9] Ayet: “Dağlarda emniyet içinde kalacakları evler yontuyorlardı. Ayet: “Samûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Şâmlı Hicâzlı arasında Hicr bölgesinde olturur idiler. Nûh’un üç oğlu kaldı. Dediler ki: “Ey Sâlih. Nuhnıñ üç oglı kaldı. Kelime İzahları èkki ‘iki’ : < èkki oglanlarıdın ‘oğlanlarından’ : +dın. Sâlih tasvip etmeyince: “Küçüktür bilmez. (XV-82)” Bir büyük dağ dibinde onlara yetecek kadar suları bar [10] idi.” tèdiler. Hamnı magribga ıddı.” dediler. kopar.(< ün-üp) kopardılar ‘inşa ettiler’ : +lar. biz seni dinimizga kirgey tèp umêd tutar èrdük. Nûh ona selam olsun ölürken oğullarına vasiyet etti: [21] dünyanın merkezini Sâm’a verdi. Salihga paygambarlık kelmesdin burun: [13] “Biziñ birle butga tapungıl. Nübüvvet geldikten sonra: “Müsülman olun. Salih unamasa: “Kiçig-turur bilmes. ulugrak [14] bolsa.” diyordular. kad kunta fina marcuwwan kabla hada. oglanlarına vasiyyat kıldı: [21] cihannıñ ortasın Samga bèrdi.” tèyür èrdiler. Yüzyıllar Türk Dili Yene ba‘zı kıssa-[19]-larda Vahb ibnu l-Yamani rivayat kılurlar: Nuh bodunı tufanda helak bolmışda [20] kèdin. Âd kavmi Samûd [6] kavminden daha çok idi. Yafitni maşrıkga ıddı. puta [15] tapınmayın.(< oltur-ur) ünüp ‘yontup’ : -üp. Allah taala Sâlih’i onlara [11] gönderdi.” Ayet: [16] “Ey Sâlih. bil. Nubuvvat kelmişde kèdin: “Musulman boluñ.120 XI-XIII. [7] Ayet: “Elbette Hicr halkı da peygamberlerin yalanlamıştı. oltur. Hâm’ı batıya gönderdi. -dı.” Kawluhu ta‘ala: [16] “Ya Salihu. Aydılar: “Ay Salih. büyücek [14] olunca. 61)” Sâlih olarnın soyundan olduğu için kardeşleri [12] diye buyurdu. Hepsi puta tapınırdı. butga [15] tapunmañ. biz seni dinimize girecek diye ümit besliyorduk. olar (< olar-ga) bilmes ‘bilmez’ : -mes. +ları. (XI-62)” “Şimdi bize atalarımızın dinini bırakıp başka dine [17] mi çağırıyorsun?” Ayet: “Bizi babalarımızın taptığına tapmaktan alıkoymağa mı çalışıyorsun? (XI-62)” “Biz bu söze [18] inanmıyoruz. Âd kabilesi ve Samûd kabilesi [5] diye ad koydular. ün. Yâfes’i doğuya gönderdi. (XI-62)” Yene bazı kıssa-[19]-larda Yamânî oğlu Vahb rivayet ediyor: Nûh kavmi tufanda helâk olduktan [20] sonra. tèdi. [4] Bu ikisinden çok oğullar oldu. èki (< èk+egü+din) olturur ‘oturur’ : -ur. dedi. Sâlih’e paygamberlik gelmezden önce: [13] “Bizimle puta tapın. (XI-62)” Çeviri Âd ve Samûd Nûh oğlu Sâm oğullarından iki melik idi. Kawluhu ta‘ala: “Wa-innana la-fi şakkin mimma tad‘ana ilayhi muribin. Nuh ‘alayhi ’s-salam ölerinde. Sâlih onları Müslümanlığa çağırdı.(< bil-mes) burun ‘evvel’ : < burun . +egü.” tèyür èrdiler. oglan èkegüdin ‘ikisinden’ : +din.” diyordular.. Ayet: “Biz davet ettiğin şey hususunda tam bir ikircik içerisindeyiz.

ss. [3] Bu Tamud bodunı Mekkelig birle muta‘assib èrdiler. Çeviriyazı . Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. 32a [32a] Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar. Ünite .7. Hicaz yèrindeki uluglar yıgılıp keñeştiler: “Bizge bir malik [5] kerek.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. [2] Sam Mukaddasa yèrinde èrdi. èkki közleri [7] yakutdın. biri arslan surat-[8]-lıg. edinler Sam urugındın-tururlar. bu duşman birle tokuşsa. Mülk aña musallam boldı erse.” “Cunda‘ bin ‘Amr atlıg erni özleriñe malik tutundı-[6]-lar. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . öziñe bir but kıldı.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 121 METİN İNCELEME III Metin Metin 7. kızıl altundın. Mekkede Mu‘aviya bin Bekr atlıg üç yüz [4] miñ èr çerigi birle èrdi. XL+616 s. Bu butga tört yüz kıldurdı: Biri adami suratlıg. Ankara 1997.8 RABGUZ‹. Tègme kabilanıñ birer malikleri bar èrdi. I. Tamud Hicaz yèrinde èrdi. Atatürk Kültür.

Mülk ona teslim edildi. Çeviri [32a] Türkler Yâfes soyundandır.(< tèg-me) sıñar ‘-a doğru’ : < sıñar yagı ‘düşman’ : < yagı . Aydı: “Bu meniñ tañrım-turur.(< keñeş-ti+ler) tokuşsa ‘savaşsa’ : -sa. turur. [15] Biri ol butnıñ agzınga kirip: “Men sizdin h uşnud-men. Bir ançası aydı: [18] “Biziñ tañrımıznıñ yüzi biziñ sıñar èrdi. biri ‘akikdin. Bu eve öd ağacından yüz kapı koydu.” tèp.” tèdi. Her kabilenin birer meliki vardı. O taht üzerine oturttu. Bizi savaştırmayacak başka tanrı ediniriz. Bu tahtga tört [11] adak kıldurdı: biri zimruddın. [15] Biri ol putun ağzına girip: “Ben sizden razıyım‚” diye seslendi. bizge bu tañrı [21] kerekmez. Atlanıp keldi. [3] Samûd kavmi Mekkeli olmakla tutucu idiler. biri akikten. Malikler ol tört yüz kapugdın kirdiler. öbürleri Sâm soyundandır derler. Bu haber Amr oğlu Cunda’ya ulaştı. Kamugları [16] sewünüp baş kötürdiler. +ın. Törlüg [12] törlüg tonlar kedürdi. [19] Yètmiş miñ èr öldi. Hepsi [16] sevinip baş kaldırdılar. [10] ‘ud yıgaçındın. Bu èwge yüz kapug urdı. biri kristalden. Amr oğlu Cunda “Her yılda bir yol gelip buna secde [17] edin. yirmi metre eni. Kamug kabilaga kişi [13] ıddı. duvarları damarlı akikten bir ev yaptırrdı. Samûd Hicâz’da yerleşmişti. biri at sûretli. [2] Sâm Kudüs’te yerleşmişti. Bu puta tört cephe yaptırdı: Biri âdam sûretli. Bu tahta dört [11] ayak yaptırdı: biri zümrütten.122 XI-XIII. çerig (< çerig+i) keñeştiler ‘danıştılar’ : +ler. Melikler ol tört cepheli kapıdan girdiler. Onlar “Ey melik. Cunda‘ bin ‘Amr aydı: “Tègme yılda bir yolı kelip muña secde [17] kılıñ. biri at suratlıg. Bu butga bir èw kopardı: èkki yüz [9] karı edizki. Bir kısmı [18] “Bizim tanrımızın yüzü bizim taraf idi. tèg. Buna secde [14] edin. biri damarlı akikten. Bütün kabileye adam [13] gönderdi. Kelime İzahları urugındın-tururlar ‘soyundandır’ : +lar. bizni tokuşturmagay.(< toku-ş-sa) yıgaçındın ‘ağacından’ : +dın.” tedi. Edin tañrı tutunur-miz. Muña secde [14] kılıñ.” tèdi. sançıştılar.” tediler. ol butga secde kıldılar. iki gözü [7] yâkûttan bir put yaptı. Yüzyıllar Türk Dili biri kuş suratlıg. mu (< mu+ña) tègme ‘her’ : -me. O Samûd kavmi ol evden çıkıp sözleştiler. Söz talaştılar. kızıl altun guhar birle murassa‘. Ol Tamud bodunı ol èvdin çıkıp sözleştiler.” dedi. -ti. olarga aydı: [20] “Kayu yagı bu işni kılgay. Ata binip geldi. Mekkede Bekr oğlu Mu‘âviye adlı birinin üç yüz [4] bin askeri vardı. Bizi savaşa attı. -ş-. yıgaç (< yıgaç+ın+dın) muña ‘buna’ : +ña. kamug meliklerni çerigi birle yıgdurdı. yüz karı èni. [19] Yetmiş bin er öldü.‚” tèp ün kıldı.” tèdiler. Ona secde etti. Ol taht üze oltur[t] dı. toku. o puta secde ettiler. urug (< urug+ın+dınturur+lar) çerigi ‘askeri’ : +i. Aña secde kıldı. biri caz‘dın. biri arslan sûret-[8]li. Bir taht kıldurdı. “Bu benim tanrımdır. kim özüñüzge kıldıñız?” Olar aydı: “Ay malik. Bu adam kendisine kızıl altından. biri kuş sûretli. biri bulurdın. onlara [20] “Kendinize yaptığınız bu işi hangi düşman yapar?” dedi. Hicâz’daki büyükler toplanıp [5] “Bu düşman ile çarpışmağa bize bir melik gerek” diye meşveret ettiler: “Amr oğlu Cunda adlı adamı kendilerine melik seçti-[6]-ler. Bu habar Cunda‘ bin ‘Amrge tègdi. [10] Mücevher kakmalı kızıl altından bir taht yaptırdı.” tedi. +ın. bize bu tanrı [21] gerekmez. keñeş. bütün melikleri askeri ile topladı. tamları caz‘dın ‘akikdin. Türlü [12] türlü elbiseler giyindi. Bizni tokuşga kèmişti. giriştiler. Bu puta kırk [9] metre yüksekliği. +dın. Söz dalaştılar.

İblis ‘alayhi ’l-la‘na burunrak [2] bu Karra‘ tagınga keldi.” Cunda‘ bakdı erse. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. “Bu yaragaymu?” tèdiler.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. Çeviriyazı . [6] Katur bin ‘Ubayd atlıg erni kördi. [3] Èltip bir but kıldılar. Ankara 1997. Ünite . XL+616 s. başı altundın. törlüg tonlar kèdürüp ol taht üze olturtdı. Atatürk Kültür.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 123 METİN İNCELEME IV Metin Metin 7. közleri [4] yakutdın. kırk karı uzunlukı. bir èr bu butga hadımlık kılsa. Körklüg.7. ak taşnı kesip koddı. [5] Aña ‘Abhar atadılar. tişleri yinçüdin. arıg. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . ss. 32b [32b] Karra‘ atlıg tagga kişi ıddılar. Olar kelip anı kördiler.9 RABGUZ‹. sekkiz karı èni. Aydılar: “Ay malik. But tutunmaga taş tilediler. I. Katurnı ol [7] butga hadım kıldılar. Razi boldılar.

Kırk yıl hizmet etti. Kâsûr zindandan çıktı.” Za‘um Katurnı èderü bardı. O kavm-[9]-in hepsi o putun başına toplaştılar.” Katur zindandın çıkdı. yügrüp çarlayur èrdi. Kopdı. çıkgıl. Ay [14] Kâsûr. Kâsûm’u [21] görmek istiyorsan. Cabra’il bir kanat birle urdı. körk (< körk+lüg) èltip ‘iletip’ : -ip. [6] Ubeyd oğlu Kâsûr’u gördü. aydı: “Ay [14] Katur. Zindana attılar.” dediler. Katur [12] kırk yıl zindanda kaldı.(< èder-gil) çarlayur ‘bağırır’ : -yur. Kendi çirkin görünüşlüydü. “Bu yapar mı?” dediler. Kırk yıl uyku-[17]-da kaldı. Put yapmak için taş aradılar. kırk karış uzunluğu. Onlar gelip onu gördüler. bu Katur meniñ tapugımga yaramaz. Melek … Çeviri Kelime İzahları burunrak ‘evvelce’ : +rak. koşuyor bağırıyordu. Mavla ta‘ala bir feriştege anı saklatdı.” dedi. burun (< burun+rak) körklüg ‘güzellik’ : +lüg.” dedi.” tèp. Dağ içinde bir mağara buldu. dağa [15] gitti. Sahur adlıydı da derler. Özi yawlak körklüg èrdi. yinçü+din) olturtdı ‘oturttu’ : -dı.124 XI-XIII. Bir kèçe sarayında bir kuş keldi. Zindânı iki parça etti. Şeytan ona lanet olsun gelip o putun ağzına [10] girdi. Cabrâ’îl kanat ile bir vurdu.” diye seslendi. Za‘ûm Kâsûr’u takip etmeğe başladı. Salih atlıg. Èmdi kurtuldum.(< oltur-t-dı) èdergil ‘takip et’ : -gil. O mağaraya geldiler. Kâsûr [12] kırk yıl zindanda kaldı. Ferişte … [32b] Karra dağına adam gönderdiler. meni èdergil. “Ey Za‘ûm. başka birini puta hizmetçi ettiler. çık. karka suratlıg. Bir ança rozgar kèçmişde bu hatun [19] telwe boldı. Katurnıñ èwinde Za‘um atlıg èwlüki [18] bar èrdi. Ol üñürge keldiler. [5] Ona Abhar dediler. èlt. “Ey melik. katıg ün birle aydı: “Ay meniñ kullarım. gönlünden “Kırk yılı Abhar’a hizmet [15] ettim. [20] Bir gece evine karga suratlı bir kuş geldi. +la-. Zindannı èkki pare kıldı. İblis ‘alayhi ’l-la‘na kelip ol butnıñ agzınga [10] kirdi. bir adam bu puta hizmet etse. Bir kün İblis feriştelerdin èşitdi [8] kim bu Katur urugındın bir paygambar bolgay. buradan gideyim. tagga [16] ugradı. yene biregüni butga hadim kıldılar. Kalktı. Allah taala bir meleğe onu saklattı. oltur. Armış èrdi.” diye düşündü. kırk yıl zindanda kaldım. Yüzyıllar Türk Dili Kırk yıl hidmat kıldı. Kırk yılda kèdin Cabra’ilga yarlıg boldı: “Katurnı zindan-[13]-dın çıkargıl. Şimdi kurtuldum.(< èlt-ip) yinçüdin ‘inciden’ : +din. udıdı. Şeytan ona lanet olsun daha önce [2] bu Karra dağına geldi. èder. gözleri [4] yakuttan. Halk aña rahm [20] kıldı. başı altından. Razı oldular. türlü elbiseler giydirip o taht üzerine oturttu. bu kafirlar anıñ èliginde [halak bolgay]. Yorulmuştu. kırk yıl zindanda kaldım. çar (< çar+la-yur) karı ‘karış’ : < karı . Aydı: “Ay Za‘um Katurnı [21] körgü köñlüñ bar erse. [3] Götürüp bir put yaptılar. kâfirler onun elinde ölecek” diye duydu. Ol kavm-[9]-nıñ kamugları ol butga yıgıldılar. Halk ona acıdı. Bir gün Şeytan meleklerden [8] Bu Kâsûr’un soyundan Sâlih adında bir peygamber gelecek. Bir hayli gün geçtikten sonra bu kadın [19] deli oldu. Aymışlar: Sahur atlıg èrdi. yinçü (< Çin. Güzel. uyudu. Cunda baktı. bu Kâsûr benim hizmetime yaramaz. Onu [11] zindana atın. sekiz karış eni. bu yèrdin kèteyin. yüksek sesle “Ey benim kullarım. köñlinde sakındı: “Kırk yılnı ‘Abharka hidmat [15] kıldım. beni takip et. Anı [11] zindanga salın.” Zindanga kèmiştiler erse. Kâsûr’un Za‘ûm adlı bir karısı [18] vardı. dişleri inciden. -t-.” tèp. Kırk yıldan sonra Cebrâ’îl’e “Kâsûr’u zindan-[13]-dan çıkar” diye ferman geldi. Kâsûr’u bu [7] puta hizmetçi yaptılar. Kırk yıl udku-[17]-da kaldı. temiz ak taşı kesip bıraktı. Tag içinde bir üñür yolukdı.

” Za‘um aydı: “Yüz yigirmi yıl boldı. Ol üñür bèlgüsiz boldı. sen [5] mendin ga’ib-sen. I.” tèdi. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kisasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . Yene bu kuş aydı: “Ay Za‘um. [3] munda èrmişsen. Za‘um kadgulug Ol kuş aydı: “Bu üñürdin çıkgıl. Katurnı kördi. [8] Za‘um çıkdı. Ünite . Ol sa‘atda [7] Katur öldi. tanuk tile- Çeviriyazı . maña nelük kelmediñ?” Katur aydı: “‘Abhar [4] zindanıdın kurtuldum. ss. ‘süñü-[9]-kiñdeki oglannı kandın aldıñ?” tèp sorsalar.” Za‘um katıg ün birle Katurnı ündedi.” Bu sözlerni sözleşürde Katurnıñ èwlükiñe ragbatı [6] boldı. Munça yıl boldı. bir kèçe munda yatur-men. Atatürk Kültür. Ankara 1997. gil boldı. 33a [Ferişte] [33a] aydı: “Èriñni ündegil.” tèdi. Sahur kirdi.7. Za‘um Salih paygambarga yüklüg boldı. [2] Katur ün bèrdi: “Kirgil. XL+616 s. aydı: “Ay Katur. Ol üñür yarıldı.10 RABGUZ‹.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 125 METİN İNCELEME V Metin Metin 7. Èkegü kawuştılar.

” dedi. Kâsûr ““Abhâr [4] zindanından kurtuldum. Za‘ûm [11] “Sen ne kuşusun?” dedi.” tèdi.” dedi.” Takı körünmes boldı.” Aydı: “Tumşukıñ [14] nelük sarıg-turur?” Aydı: “Uçmahdagı za‘farandın yèdim.” dedi. Ve görünmez oldu. [18] Tokkuz ayda kèdin.” Yene aydı: [16] “Karnıñ nelük kara-turur?” Aydı: “Bir kün tamug üzesindin kèçer èrdim. Za‘ûm “Yüz yirmi yıl oldu. Yüzyıllar Türk Dili seler. [18] Dokuz ay sonra. maña ınanmas èrseñ.” diye sordu. O mağara belirsiz oldu. andın korkup başım akardı. O mağara yarıldı. küded.126 XI-XIII. Za‘ûm yüksek sesle Kâsûr’u çağırdı. Tañrı ta‘ala olarnıñ şarrındın küdedgey. söz (< söz+le-ş-ür+de) èwlükiñe ‘eşine’ : +ñe.” Allah taala [13] bana ne ceza verecek diye korktuğumdan başım ağardı. bir gece burada yattım.” dedi. şahit isteseler.” dedi. Yine bu kuş “Ey Za‘ûm.” dedi. Melik [20] “Bu oğlanı nereden aldın. Allah taala onların şerrinden korur. toprak oldu. gel sana göstereyim. Anası Salihni kundaklap öz èliñe alıp bardı. Bunca yıl oldu. Sahura èwige keldi. O saatte [7] Kâsûr öldü. Ot [17] ıssıgı mundag kıldı. “Başın [12] niye ağardı?” diye sordu. Muharrem ayında Pazartesi gününün gecesi Sâlih peygamber [19] doğdu. “Gagan [14] niye sarı?” diye sordu. olarnı [10] bu üñürge keltürgil. üñ. “Ey Kâsûr. +i.” dedi. “Kâbil’in Hâbil’i öldürmesine ben sebep idim. Muharram ayında Du-şanba kün kèçesi Salih paygambar anadın [19] tugdı. mun (< mun+da) nelük ‘nasıl’ : < nelük sözleşürde ‘sözleştiğinde’ : -de. [8] Za‘ûm çıktı. Sâhûra mağarayı söyledi: “Melik şaşırdı. Yene aydı: “Adak-[15]-larıñ nelük yaşıl-turur?” Aydı: “Miñ yıl Tuba yıgaçında kondum. sen [5] benden uzaksın. çarlayur burunrak üñürdin tumşukıñ yagı keñeştiler èkegüdin bilmes koldılar tugdı . èr (< èr+iñ+ni) kèçe ‘gece’ : < keçe 4 Aşağıdaki kelimeleri izah ediniz. Malik sordı: [20] “Bu oglannı kaydın aldın?” Sahura magaranı aytu bèrdi: Malik tañladı: [21] Aydı: “Ay malik.” dedi. Kelime İzahları munda ‘sıkıntıda’ : +da. -ür.(< üñ-ür+din) küdedgey ‘koruyacak’ : -gey. O kuş “Bu mağaradan çık.” dedi. èw (< èw+lük+i+ñe) üñürdin ‘mağara’ : +din. “Bin yıl Tûbâ ağacına kondum.” [21] “Ey melik.(< küded-gey) tumşukıñ ‘gagan’ : +ın. Yine [16] “Karnın niye kara?” diye sordu.” Sordı: “Başıñ [12] nelük akardı?” Aydı: “Kabil Habılnı öltürmekiñe men sabab èrdüm. +lük. Yine “Ayak-[15]-ların niye yeşil?” diye sordu.” dedi. İkisi birleştiler. kuca-[9]-ğındaki oğlanı nereden aldın?” diye sorsalar. onları [10] bu mağaraya getir. +le. -ür-. bana niye gelmedin?” dedi. Za‘ûm kaygılandı. +iñ. Ateşin [17] harareti böyle yaptı. [2] Kâsûr ses verdi: “Gir. Annesi Sâlih’i kundaklayıp kucağına alıp gitti. Sâhûra evine döndü. bana inanmıyorsan. kelgil saña körgüzeyin. -ş-. [3] buradaymışsın. Kâsûr’u gördü.” dedi. “Cennetteki safrandan yedim. Çeviri [Melek] [33a] “Kocana seslen. tumşuk (< tumşuk+ıñ) èriñni ‘kocanı’ : +ni. Za‘ûm Sâlih peygambere hamile kaldı.” tèdi. Mavla ta‘ala [13] maña nè ceza bèrgüsi. Sahur girdi. “Bir gün cehennem üzerinden geçiyordum. Bu sözleri söylerken Kâsûr’un karısına canı [6] çekti.” dedi.” Za‘um [11] aydı: “Sen nè kuş-turur-sen?” Za‘umga aydı: “Men kuzgun-men. O Za‘ûm’ “Ben kuzgunum.

yeti (< yeti+nç) yöndin ‘yönden’ : +din. tè. yön (< yön+din) . kıl. -yür. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA.(< yarlık+a-r) yatsa-men ‘yatsam’ : -men. Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). krş. anlar (< anlar+nı) atlıg ‘atlı’ : +lıg. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. +i. bèr-.(< kel-tür-miş) kimerse ‘kimse’ : -se. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir. -gay.7. (Basra) èliniñ ‘memleketinin’ : +niñ. kul (< kul+ga) mèni ‘beni’ : +i. 3. bol. Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr. +le-.(< yat-sa-men) yètinç ‘yedinci’ : +nç. -dım.(< ıd-a bèr-di er-se) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN. XIV+444 s. agız (< agız+ı+dın) andag ‘öylece’ : < antag < anteg anlarnı ‘onları’ : +nı. -ma-. Paris. XLIII+538 s. ayt. ıd.(< bol-gay-men) edgülük ‘iyilik’ : +lük.(< bardım er-di) bolgaymen ‘olacağım’ : -men. teg. Kazan. -tür-. dagı tegürgey ‘değdirecek’ : +gey. bar. at (< at+lıg) aytur ‘söyler’ : -ur. satgaş. dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcu’l-Feradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. +i. K. Ankara 1998. -di. üküş (üküş+leri) yalganlamış ‘yalanlamış’: -mış. Edebiyatlar 1. Yayınlayanlar: Semih TEZCAN .Hamza ZÜLFİKAR. yarlık+a. rozi (< rozi+ni) sanmaduk ‘sanmadık’ : -duk.(< teg-ür-gey) tèr erdi ‘derdi’ : -di.(< tè-r er-di) üküşleri ‘çoğu’ : +leri. +ı. mèn (< mèn+i) müñüşinde ‘köşesinde’ : +(n)de.(< san-ma-duk) satgaşmış ‘ulaşmış’ : -mış.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 127 Özet 1 Nehcü’l-Feradis hakkında bilgi vermek. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. er-. iç (< iç+i+nde-turur) ıda bèrdi erse ‘gönderi verdiyse’ : -se. -gan. Atatürk Kültür. +la-. edgü (edgülük) içinde-turur ‘içindedir’: -turur. Ankara [1984]. kişi (< kişi+ni) kılgan erdi ‘kılan idi’ : -di. yalgan (yalgan+lanmış) yarlıkar ‘buyurur’ : -r. -a. -la. XI+312 s. Eser. er-. +i. 164]. +nde.(< kod-tı) kulga ‘kula’ : +ga. èl (< èl+i+niñ) (halifa) erken ‘(halife) iken’ : (halifa) -ken.+ kim (< kim + er-se) kişini ‘kişiyi’ : +ni. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. kod. Ankara 1956. Üslubu gayet sade ve açıktır. T. er. 3 2 Nehcü’l-Feradis’te geçen Türkçe kelimelerin izahını yapmak. er-.(< erken) agırladı ‘ağırladı’ : -dı. er-. -ür-. -r. Yeni Cami nüshası gibi harekeli değildir. müñüş (< müñüş+i+nde) rozini ‘nasip’ : +ni. D. yat. Ünite .(< satgaş-mış) sözleyür-siz ‘söz ediyorsunuz’ : -siz.(< ayt-ur) bardım erdi ‘vardım idi’ : -di. san. agır (< agır+la-dı) agızıdın ‘ağzından’ : +dın.(< kıl-gan er-di) kodtı ‘koydu’ : +tı. kel. söz (< söz+le-yür-siz) takı ‘dahi’ : < takı. Nehcü’l-Feradis üzerine yayımlanmış eserleri bilmek. er. -sa. 2. Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır.

(< anu-t-) barçasın ‘hepsini’ : +n. keñeş. barça (< barça+sı+n) bilmes ‘bilmez’ : -mes. Kısasü’l-Enbiya’dan seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak. söz (< söz+le-ş-ür-de) tègme ‘her’ : -me. èr (< èr+iñ+ni) èwlükiñe ‘eşine’:+ñe. yıgaç (< yıgaç+ın+dın) . -dı. oglan olarga ‘onlara’ : +ga. üñ.(< kopar-dı-lar) körklüg ‘güzellik’ : +lüg. Kazan’da birkaç defa basılmıştır.(< in-gen) ıñrap ‘ağlayıp inleyip’ : -p. +lük. ked.(< keñeş-ti-ler) koldılar ‘istediler’ : -lar.TEZCAN S. Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. Atatürk Kültür. -ti. anu.‘hazırlatmak’ : -t.VANDAMME. Saint Petersburg’da altı. Paris’te bir. bil. -Dizin: Aysu ATA.(< èlt-ip) èriñni ‘kocanı’ : +ni. . kol. -dı.128 XI-XIII. yinçü+din) yıgaçındın ‘ağacından’ : +dın.(< bil-mes) burun ‘evvel’ : < burun burunrak ‘evvelce’ : +rak. burun (< burun+rak) çarlayur ‘bağırır’ : -yur. I. gizlenip’ : -p.(< kedig+le-p) keñeştiler ‘danıştılar’ : -ler. -ür-. ıñır (< ıñır+a-p) karı ‘karış’ : < karı 5 6 kèçe ‘gece’ : < kèçe kediglep ‘örtünüp. +sı. +a-.(< toku-ş-sa) tugdı ‘doğdu’ : -dı.(< oltur-ur) sıñar ‘-a doğru’ : < sıñar sözleşürde ‘sözleştiğinde’ : -de. -t-. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. +i. J. +la-. èder. Ankara 1997. Atatürk Kültür. +ları. +le. XL+616 s. küded. Ankara 1997. [Yazılışı: Hvarezm 1310].(< küded-gey) muña ‘buna’ : +ña. BOESCHOTEN. èlt. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-2. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din: Kısasü’lEnbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş-Metin-Tıpkıbasım: Aysu ATA. èw (< èw+lük+i+ñe) ingen ‘inen’ : -gen.(< üñ-ür+din) urugındın-tururlar ‘soyundandır’ : +lar. Kısasü’l-Enbiya üzerine yayımlanmış eserleri bilmek. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. Eserin Londra’da bir.(< tèg-me) tokuşsa ‘savaşsa’ : -sa.(< ün-üp) üñürdin ‘mağara’ : +din. yinçü (< Çin. +ın. . çerig (< çerig+i) èdergil ‘takip et’ : -gil. RABGUZ‹. II. +ın. toku. +iñ. olar (< olar-ga) olturtdı ‘oturttu’ : -dı.(< èder-gil) èkegüdin ‘ikisinden’ : +din. yemür. : Al-Rabghuzi The Stories of the Prophets Qisas al-Anbiya’ An Eastern Turkish Version: Leiden • New York • Köln 1995. çar (< çar+la-yur) çerigi ‘askeri’ : +i. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 13101311 yılında yazılıp Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. tèg.(< kol-dı-lar) kopardılar ‘inşa ettiler’ : -lar. kopar. -ş-. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. IV+820 s. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. mun (< mun+da) nelük ‘nasıl’ : < nelük oglanlarıdın ‘oğlanlarından’ : +dın. -ür. oltur. +egü. oltur. körk (< körk+lüg) küdedgey ‘koruyacak’ : -gey. urug (< urug+ın+dın-turur+lar) yagı ‘düşman’ : < yagı yalawaç ‘peygamber’ : yemürdi ‘devirdi’ : -di. Brill. turur. in. ün. tug. H. E. mu (< mu+ña) munda ‘sıkıntıda’ : +da. -ig. anut. +le-. +dın. tumşuk (< tumşuk+ıñ) ünüp ‘yontup’ : -üp. En eski nüshası Londra British Museum Add.(< tug-dı) tumşukıñ ‘gagan’ : +ın. -ş-.(< yemür-di) yinçüdin ‘inciden’ : +din. Yüzyıllar Türk Dili 4 Kısasü’l-Enbiya hakkında bilgi vermek. Peygamber kıssalarını konu alır.(< oltur-t-dı) olturur ‘oturur’ : -ur. èki (< èki+egü+din) èkki ‘iki’ : < èkki èltip ‘iletip’ : -ip. M. E.

Kısasü ’l-Enbiya’nın en eski nüshası aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? a. yèt5. Ey Ebû Hanîfe. Aşağıdakilerin hangisinde yetinç kelimesinin çözümlenmesi doğru verilmiştir? a. .” cümlesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirilişi aşağıdakilerden hangisidir? a. ked. +nç. kid. +le-. gizlenip’ : -p. Doğruluk ve adalet c. e. 1310-1311 yılında yazılmıştır. Londra e. b. Cennet hayatı d. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Aşağıdakilerin hangisinde “kediglep” kelimesinin çözümlenmesi doğru verilmiştir? a. öze d. ked. “Ya Abu Hanife. -i. d. b. üze e. Türklere söylemişler: Yâfes soyundandır. b. Nehcü’l-Feradis'ın konusu aşağıdakilerden hangisidir? a. bu soruya cevap vermeniz gerek. tör. 10. yètb. bu sorunun cevabını sizin söylemeniz uygun düşer. Ünite . Bu üçünçi kişi takı elgi birle bu yılannı atmış erdi. törütçi kişi.(< kedig+le-p) b. köşe c. -ig. Türkler Yâfes soyundan dururlar. dördüncü kîş. bininci e. Ey Ebû Hanîfe. Türkler söylemişler: Yâfes soyundandır.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 129 Kendimizi Sınayalım 1. törtünci kişi. Peygamberlerin hayatı e. e. öbürlerinin de Sâm soyundan olduğunu anlatmışlar. Dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgileri b. Paris b. b. “Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar. çatı d. -inç. e. edinler Sam urugındın-tururlar” ifadesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. bu sorunun cevabını bir söyleseniz. 4. +le-. +le-. kişi. Kısasü’l-Anbiya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır? a. Ey Ebû Hanîfe. kediglep ‘örtünüp. bu sorunun cevabını ancak siz bilirsiniz. Bu üçünçi kişi takı èlgi birle bu yılannı atmış erdi. +le-. kediglep ‘örtünüp. c. müñüş kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Yukarıdaki kelimelerin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? a. Bu üçünçi kişi de eliyle bu yılanı atmıştı. öbürleri Sâm soyundandır derler. Viyana d. kediglep ‘örtünüp. zekat gibi dini bilgiler 3. kid. yèti. tuncı. biniş b.(< kedig+le-p) e. d. . nç c. engebelik 7.7. öbürleri Sâm soyundan dururlar. d. Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulmuştur. Namaz. +nç. bu soruya kimin cevap vermesi gerekir? c. Bu üçünci kişi takı eli birle bu yılanı atmış erdi. 8. kedig (< kedig+le-p) 6. Ey Ebû Hanîfe. -ig. +ç. Bu üçünçü kişi dahi eli ile bu yılanı atmış idi. yètind. c. kediglep ‘giyinip’ : -p. c. üze c. öze b. -ig. yèti e. Taşkent . Ey Ebû Hanîfe. öbürleri Sâm soyundandır. d. oruç.(< kid-ig+le-p) d. Türkler’in Yâfes soyundan olduğunu.(< kidig+le-p) c. Türkler Yâfes soyundandır. gizlenip’ : -p. -ig. kerek kim bu su’alnıñ cevabını siz aysañız. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından yazılmıştır. üze 9. Yukarıdaki ifadenin çeviriyazılı doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? a. gizlenip’ : +lep. öbürleri Sâm soyundandır. Kahire c. Türkçe telif bir eserdir. kediglep ‘örtünüp. 2. gizlenip’ : -p. törtünçi kişi. e.

burun (< burun+rak) üñürdin ‘mağara’ : +din. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-2. Ankara 1956. kol. d 8. yeti atlıg ‘atlı’ : +lıg. -dı. Atatürk Kültür. b 9. 241 s. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk.(< kel-tür-miş) edgülük ‘iyilik’ : +lük. Yayınlayanlar: Semih TEZCAN . bil. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA. yat. Yanıtınız yanlış ise “ Metin III’ün Çevriyazısı çevirisini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. tumşuk (< tumşuk+ıñ) yagı ‘düşman’ : < yagı keñeştiler ‘danıştılar’ : +ler.(< tug-dı) Yararlanılan Kaynaklar BOESCHOTEN. 164].Dizin: Aysu ATA. Peygamber kıssalarını konu alır. E. 89168. +la-. Brill.Hamza ZÜLFİKAR. XI+312 s. Sıra Sizde 4 çarlayur ‘bağırır’ : -yur. : AlRabghuzi The Stories of the Prophets Qisas al-Anbiya’ An Eastern Turkish Version: Leiden • New York • Köln 1995. d 5. Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahlarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yalgan (< yalgan+lamış) yètinç ‘yedinci’ : +nç. János: “Harezm Türkçesi”. J. Ankara [1984]. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. M. +la-. Kesit Yayın No: 27. ECKMANN. Atatürk Kültür. ss. kel. Nasırü’d-din bin Burhanü’d-din: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . Tarihî Türk Lehçeleri: 2. üñ. -sa. çar (< çar+la-yur) burunrak ‘evvelce’ : +rak. [Yazılışı: Hvarezm 1310]. AKALIN). Gülden: “Harezm Türkçesi”. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazılı Metinleri ve Çevirilerini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 7. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 NF üzerine ECKMANN. Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007. Yanıtınız yanlış ise “Nehcü’l-Feradis” konusunu yeniden gözden geçiriniz. I.(< yat-sa-men) yalganlamış ‘yalanlamış’ : -mış. Yanıtınız yanlış ise “Kısasü ’l-Enbiya” konusunu yeniden gözden geçiriniz. . K. (M. tug. êEdebiyat Fakültesi Yayınları No: 94. XL+616 s. e 10. Atatürk Kültür. keñeş. Târîhî Türk Şîveleri: Ankara 1979. 183-223 ss. c 2. II. d Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çeviri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara 1997. . Ders Kitapları Serisi No: 7. D. +egü.(< keñeş-ti+ler) èkegüdin ‘ikisinden’ : +din. Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 551. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 6811. Sıra Sizde 2 andag ‘öylece’ : < antag < anıteg yatsa-men ‘yatsam’ : -men. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül).Tıpkıbasım: Aysu ATA. èki (< èki+egü+din) bilmes ‘bilmez’ : -mes. edgü (edgülük) Sıra Sizde 3 Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN.(< bil-mes) koldılar ‘istediler’ : +lar.VURAL. Recep . d 4. Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. -ti. Ankara 1998. Ankara 1997. IV+820 s.Vandamme. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. T. XIV+444 s.130 XI-XIII. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ve Aysu ATA çalışmışlardır. TOPARLI. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. a 3.(< kol-dı+lar) tugdı ‘doğdu’ : -dı.(< üñ-ür+din) tumşukıñ ‘gagan’ : +ıñ. at (< at+lıg) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş.Metin . -ür. . E. RABGUZI. . Yanıtınız yanlış ise “Metin I Kelime İzahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. XLIII+538 s. a 6. H. Yanıtınız yanlış ise “Kısasü ’l-Enbiya”konusunu yeniden gözden geçiriniz. SAĞOL YÜKSEKKAYA.Tezcan S. -tür-.

.

Yazmasından çevriyazılı okuyabilecek. Anahtar Kavramlar • Kelime izahları İçindekiler Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin • • • • • • HÜSREV Ü ŞİRİN METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV METİN İNCELEME V .Amaçlarımız 8     • Hüsrev ü Şirin • Çeviriyazı XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Hüsrev ü Şirin’i. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek. Bazı kelimelerin izahını yapabileceksiniz. Eser hakkında genel bilgi verebilecek.

Bu yazma Bibliothèque Nationale Turc 312.’da olup ilkin Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI [1903-1970] tarafından çalışılmıştır (Najstarsza wersja Turecka. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisinin Büreküzoğlu Berke tarafından kırk iki yıl sonra 1383’de İskenderiye’de Altunbuğa adına çoğaltılan yazmasıdır.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin Hüsrev ü Şirin Genceli Nizâmî [1141-1203]’nin Selçüklü sultanı Arslanoğlu Rüknü’ddünyâ ve’d-dîn III. Husräv u Širin Qutba I-II: Warszawa 1958). HÜSREV Ü Ş‹R‹N . sy. Tuğrul Şah [1176-1194] ile Èldenizoğlu [1145-1225] Cihân Pehlivân Ebû Ca‘fer Nusretu’d-dîn Muhammed Atabeg [1175-1186] ve kardeşi Ebû Ca‘fer Muzafferu’d-dîn Kızıl Arslan Osman Atabeg [1186-1191] adlarına 1180 yılında kaleme aldığı 6512 beyitlik manzum romanıdır. 1968’de de Necmeddin HACIEMİNOĞLU tarafından İstanbul’da yayımlanmıştır.

3 ZAJÂCZKOWSKI’nin yayınına dayanan bu çalışma Türkiye’de ilk olması sebebiyle önemlidir. İkinci kademede Husrev’in siyasî hayatı anlatılmaktadır. N. Kutb’un eseri Nizami’ninkinden daha kısa olmasına rağmen konu başlıkları aynıdır. eserle ilgili irili ufaklı. ZAJÂCZKOWSKI. E.1 ZAJÂCZKOWSKI’nin yazmanın tıpkıbasımı ve metin neşrinden2 sonra. KÖPRÜLÜ. E. FAZILOV.1 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. ss. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermenî hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. Yüzyıllar Türk Dili Kutb’un Husrav u Şirin’i üzerinde A. HACIEMİNOĞLU çalışmış ve ‘Dil Hususiyetleri’ni de inceleyerek metin yayınını yapmıştır. bir kısmıyla ilgili olan pek çok yayın yapılmıştır. İçeriğinde de Nizamî’den farklılıklar bulunmaktadır. İNAN. A. N. Eserin ilk ve sonraki baskılarında yer alan “yanlış-doğru cetveli” eserin sadece İmlâ Hususiyetleri bölümünü kapsar. 1 METİN İNCELEME I Metin Metin 8. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. ancak pek çok yanlışlıkları ve eksiklikleri de hâlâ bünyesinde barındırmaktadır. TAHİRCANOV. BLOCHET.134 XI-XIII. E. T. A. eserin tamamını ele alan. Türkiye’de de eserle ilgili pek çok değerlendirme yazısı yazılmıştır. A. Eserin tamamı üzerinde ise N. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inde doksan konu başlığı yani doksan bölüm vardır. 7b . Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i hakkında kısaca bilgi veriniz. N. HACIEMİNOĞLU ve diğerleri çalışmıştır. SAMOYLOVİÇ. İ. NADJİR. F. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 135 Çeviriyazı kitab nazm kılmakka sebeb beyan ayur 240. sonra geç olur. Ünite . Sultanım ile Melike adına bir kitap yazmak için bir şeyler yap. Gönülde bu düşünce vardı. bil. Kendini sultanına bu şekilde tanıt. Ey Kutb! Çabuk ol. revan èy kutb terkin kèç bolur bil nè bilgeyler sèni sözletmeseñ til nizami nazmı yañlıg tüz sözüñni anın belgüt hanıñga bu özüñni hanım birle melike atıña bir kitabı kılguka kıl tèdi tedbir 246. Ne kadar yıl oldu canım özlerdi. Gönlüm aşırı arzumu görünce Ey dost. Dilini söyletmezsen seni nereden bilecekler? Nizamî’nin şiirini kendi sözünle yeniden düzenle. haydi hazırlan! 243.8. dedi. bu gönlümün kaygısını bir dağıtayım. hanım atınga oşbu parsi tilni çewürdüm tüzdüm oş nazm üzre kılnı çıkardım hoş yıdıglık suw bu köldin köñüller kansu tèp bu safi suwdın Çeviri I Kitabı nazmetmenin sebebini anlatır 240. dedim. boyum şehrige köñlüm èrdi sultan canım andın kabul kıldı bu ferman köñül fermanını can birle tut[t]um adın sakınçnı bir yolı unut[t]um kazan tèg kaynap oş sevda bişürdüm nizami balıdın halva bişürdüm 249. Padişahın huzuruna bir varayım. nèçe yıl boldı canım ösker èrdi köñülde oşbu endişe bar èrdi nèteg şah tapgıña bir barga-men tèp bu köñlüm kadgusını targa-men tèp körüp köñlüm kim asru ragbatım bar buyurdı kim katıglan èmdi èy yar 243. .

7b-8a . söz(< söz+le-t-me-señ) atıña ‘adına’ : +ña.(< bar-ga-men) katıglan ‘sıkıntı çek-’ : +lan.(< sakın-ç+nı) (bir) yolı ‘defa’ : +ı. ss.136 XI-XIII. bar. Nizamî’nin balından helva pişirdim. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. arzular’ : +r. Sultanımın adına Fars dilinde olan bu eseri çevirip şiir hâlinde yeniden yazdım. +le. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. anlatmazsan’ : -señ. sakın. katıg (< katıg+lan-) sözletmeseñ ‘söyletmezsen. Gönül fermanını can ile tuttum.(< öske-r) barga-men ‘varayım’ : +men. yol (< yol+ı) suwdın ‘sudan’ : +dın. Yüzyıllar Türk Dili 246.2 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. 249. Kelime izahları ösker ‘ister. -ç. Başka düşünceyi bir an unuttum. +ı. Bu gölden. -me-. öske. -t-. -ga. suw (suw+dın) METİN İNCELEME II Metin 8. Kazan gibi kaynayıp işte bu sevda hikâyesini pişirdim. bu saf sudan gönüller kansın diye hoş kokulu su çıkardım. Bedenime gönlüm sultan olduğundan canım bu fermanı ondan ötürü kabul etti. at (< at+ı+ña) sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı.

iyi bir hâlde. 0257. Gelmekteki bu maksat.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 137 Çeviriyazı kılıp han davlatı bu kulga yari kèterdi teñri tabcımnuñ gubarı bu perde içre keltürdüm hoş avaz 252. iyi ve tam bir şekilde geldim. İşte şimdi bu zahmetin sonunda huzura yetiştim. 252. Ünite . Kaç gündür yolculuk zahmeti çektim. Allah yaradılışımın tasalarını giderdi. talihi bu kula yâr edince. tüzüp til bülbüli bu nazm öze saz muradım èrdi ol kim bu kapugda kèlip yol tapsa-men tèp bu tapugda sefer rencin kördüm özüm kaç eyyam tapugka yèttim èmdi oş serencam 255. Ben de bu perdeden olmak üzere hoş sesler getirdim. 0260. . ne kadar geç gelirsen gel. Bu kapıdaki isteğim. bu köñlümnüñ kuşı kim taptı hoş bag kerek bülbül okup ursun kerek zag yana köñlüm söz ara kıldı avaz kim èy bülbül açıldı gül kèlip yaz Çeviri Han. 255. 014 (8a) nè hoş ayı[t]dı kör5 ol pir ü kamil yètirgil nèçe kèç kèlseñ èy cakıl bu kèlmeklikde maksud èrdi bu kim yètürgey hak tèyü munda tilekim tilek èlgi umınç yasını kurdı 258. nasıl gelirsen gel. dileğimi Hakk’ın yerine getireceği düşüncesiydi. Nasıl geldiysem geldim ama. gel de ferah gel. Dil bülbülü (Nizamî) bu nazmın özüne uygun türkü yakmış. gelip bu huzurda bir yer bulmaktı.8. 014 (8a) O yaşlı başlı kişi ne güzel söyledi: Ey akıllı kişi. nèçe kim kèldim èrse men velikin tükel kèldim tükellik yahşı oş çın 0256. bi-hamdi ’llah tilekke hak yètürdi 0259.

ya köñlümnüñ ‘gönlümün’ : +nüñ. Dilek eli emel yayını kurdu. Yüzyıllar Türk Dili 258. ss.138 XI-XIII. -ir-. +üm. tükel (< tükel+lik) èlgi ‘eli’ : +i.3 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. èlig (< èlig+i) yasını ‘yayını’ : +nı. köñül (< köñül+üm) yètirgil ‘ulaştır’ : -gil. cihan bostanı kayra boldı hurrem bar erse cışkıñ èmdi sözle sen hem bu caşık oş andın6 sözler sözini tüzüp mun-tèg bèzedim söz yüzini kişiniñ kim köñülde cışkı bolsa nè tañ bülbül meñizlig7 zarı kılsa . 8a Çeviriyazı 261. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. +sı. kel.(< yèt-ir-gil) nèçe ‘nice’ : < neçe METİN İNCELEME III Metin Metin 8. Bu gönlümün kuşu güzel bir bahçe buldu. -tür.(< kel-tür-dü-m tükellik ‘mükemmel’ : lik. Allah’a hamdolsun dileğime eriştirdi. Sonra gönlüm söz içinde avaz etti: Ey bülbül. yaz gelince gül açıldı! Kelime izahları keltürdüm ‘getirdim’ : -dü-m. İster bülbül şakısın ister karga gaklasın. yèt.

Hem aşkın varsa şimdi söyle. 267.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 264. 264. vursa da sürse de dilinden zikri gitmez. Şayet felek âşık olmasaydı Bu yedi kat yer âşık olmasaydı neden bunca yaratılmışın darbesini yesin? Denizler âşık değilse bir sor: “Neden kaynar. Bu âşık işte o yüzden söyler sözünü. Akıllı. Bir kişinin gönlünde aşkı olsa nice seher bülbül gibi inler. İyi anla. bak ne gurruşlar kılar. eger bolmasa caşık çarh-ı badram caşık bolmasa oşbu yèti kat yèr nè ser-gerdan yörir kılga’rdi 8 aram nèdin munça halayık zahmını yèr teñizler caşık èrmez erse bir sor nèdin kaynar nè gurruşlar kılur kör 270. kayu neñ kim bu calem içre kördüm nèdin mun-tèg tèyü caklımka sordum Çeviri 261. dünyada ölüm var mı. bil. der.8. feleğin mihrabı aşk imiş. şaşkın yürümezdi. Dünya bostanı tekrar şen oldu. Ünite . 0 270. felek mihrabı cışk èrmiş hoş añla caşıklarnıñ sözin cışk birle tıñla 139 kişi kim caşık èrmez canı yok bil ölügni bar mu tèr ajunda cakıl eger it köñliñe hak cışkı kirse kèlür ol tilge kètmez ursa sürse 267. . Dizip söz elbisesini böyle süsledim. Âşıkların sözünü aşk ile dinle. Şayet aşağılık gönlüne Allah aşkı girse dile o gelir. 8 Âşık olmayan kişinin canı yoktur. arada dinlenirdi. Bu dünyada her ne gördümse neden böyle diye aklıma sordum.

Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. +n.4 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. bu cışkım birle başlap dastannı sala tèp cışkka ündedim cihannı husrav [u] şirin hikayetiniñ evveli 15 (8b) munuñ-tèg aymış ol pir-i cakıl kim ol èrmiş kamug nevc içre kamil . Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958.(< ur-sa) bar ‘var’ : < bar METİN İNCELEME IV Metin Metin 8. meñiz (< meñiz+lig) tıñla ‘dinle-‘ : +la-. tıñ (< tıñ-la-) munça ‘bunca’ : +ça. ss.140 XI-XIII. teñiz (< teñiz+ler) ursa ‘vur-‘ : -sa. 8a-8b Çeviriyazı 0272. Yüzyıllar Türk Dili Kelime izahları sözle ‘söyle-‘ : +le-. ayur cışk birle tirig oşbu calem eger cışk bolmasa bolmaz èrdi adem canım cışkdın ferah taptısa bildim köñül bèrdim yèrine cışk[ı] aldım 273. mu (< mu+n+ça) teñizler ‘denizler’ : +ler. söz (< söz+le-) meñizlig ‘gibi’ : +lig. ur.

Onun mumuna fazlından nur verir. O bütün yaratılmışların içinde olgunmuş. 0 276. 0272. Destana bu aşkım ile başlayıp *0 0274.8. Canımın aşkta sevinç. meydan okuyarak dünyayı aşka çağırdım. “İşte bu âlem aşk ile hayattadır. Nûşirvân’ın ayı tutulunca Hürmüz üstüne devlet kuşu kondu. O padişah çok kurban kesip Allah’tan “bu hanımdan iyi bir oğul” diledi. . Onun resmine bakıp falını tabir edesin. 273. anıñ dergahıña kıldısa zari 0280. Atasının töresini sürdürürdü. yerine aşkı aldım. Ata tahtı bilip yardım etti. Gönül verdim. Ona cevherden saf oğul verdi. Ünite . 0278. Aşk olmasaydı Âdem olmazdı. 0277.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 141 tutuldı erse nuşirvannıñ ayı konup hürmiz üze davlat humayı 276. ogul bèrdi aña gevherdin arı ugannıñ bahşişi deryasıdın dur anıñ şemciñe bèrmiş fazlıdın nur Çeviri 0271. ata tahtın bilip ol dad kıldı cadil birle cihan abad kıldı 0 tutar èrdi atasınıñ töresin anıñ resminçe falın hem yorasın üküş kurban kılıp ol şah ugandın tiledi bir ogul yègrek bu candın 279. Allah’ın bahşişi deryasından uzaktır. Onun dergahına yalvarıp ağladı. *Husrev ve Şîrîn hikâyesinin evveli 15 (8b) O akıllıların piri böyle söylemiş. 0275. Adalet ile dünyayı mamur etti.” der. 279. 0280. ferahlık bulduğunu bildim.

Yüzyıllar Türk Dili Kelime izahları tirig ‘canlı’ : < -ig. ugan (< ugan+nıñ) METİN İNCELEME V Metin Metin 8.(< yor-a-sın) üküş ‘çok’ : < üküş ugannıñ ‘Allahın’ : +nıñ. èr-. yakin husravlıkın kördi atası zarifluk içre kamil èrdi datı bu yoldın ötrü pervêz boldı atı 028 . 8b Çeviriyazı mübarek talici davlat mekanı yüzinde belgülüg şahlık nişanı oş andın ötrü pervêz9 boldı atı 282. -di. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. tir. bol. ün (< ün+de-di-m) yorasın ‘tabir edesin’ : +sın.5 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka.(< tap-tı-sa) ündedim ‘seslendim’ : -m. tap.(< tir-ig) bolmaz èrdi ‘olmazdı’ : -di.(< bolmaz erdi) taptısa ‘bulduysa’ : -sa.142 XI-XIII. -de-. -a. -tı. ss. yor. -maz.

Ünite . yèti yaşka yètip ol serv-kamet gül üzre müşk saçmak kıldı cadet 0292. anı şah tapgıña ketrürler èrdi èl èlge gül meñiz kötrürler èrdi = harirge çulganılmış kin yıpar tèg tamam dürr daneni kizlep tutar tèg nèteg-kim çıktı beşikdin cihanka sewüglük urgın èkti barça canka 288.8. 285. Nitekim beşikten dünyaya çıktı. Padişahlık nişanı yüzünde bellidir. 028 İpeğe bürünmüş misk kokusu gibidir.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 143 yañakı kün meñiz köz baksa bolmaz yüzin körgen köñülde kadgu kalmaz 285. Elden ele gül gibi götürürlerdi. Sultanlığını babası iyice anladı. İnci tanesini gizleyip tutar gibidir. Zatı zariflikte olgundu. 0293. 02 02 İşte o yüzden adı Perviz oldu. Onu padişah huzuruna getirirlerdi. Yüzünü gören gönülde kaygı kalmaz. 282. bu söz aymışda soñ kèçti bir ança Çeviri Mübarek devleti kısmet yeridir. yıl aşmışça idi arturdı davlat bilig taclim alıp ögrendi cizzet 0289. Yanağı güneş gibi. . Bütün gönüllere sevgi tohumunu ekti. göz bakamaz. Bu yüzden adı Perviz oldu. kaçan kim altı yaşka yèt[t]i ol şah kamug yönlerni añlap boldı agah anıñ tèg körki boldı èlde meşhur yüzin körgen bu yusuf tèyü saknur atası kıldı bir üstad tertib anıñ roz-garı zayic kèçmesün tèp hünerlig boldı husrav öz halınça 0 294. 8 tamam bèş yaşga yètti èrse añlap körüp köp neñni cibret aldı tañlap 0 291.

Ne zaman ki o padişah altı yaşına girdi. yön (< yön+ler+ni) aşmışça ‘geçtikçe’ : +ça. Yüzünü gören “bu Yusuf ” diye düşünür. bel (< bel+gü+lüg) oş andın ‘işte ondan’ : +dın. -mış. +gü.(< sew-üg-lük) urgın ‘tohumunu’ : +ın. bol-. sew.(< sakın-ur) yönlerni ‘etrafını’ : +ni. sakın. Bu söz anlatıldıktan bir zaman sonra Husrev kendi hâlince hünerli oldu.(< aş-mış+ça) sewüglük ‘sevgi’ : +lük. çevresinde olup biteni anlayıp bilgili oldu.144 XI-XIII. +ler. Tam beş yaşına girince çok şeye bakıp. Yüzyıllar Türk Dili 288. urug (< urug+ın) 2 Okuduğunuz bölümde şair HŞ’i kimin için yazdığını hangi ifadelerle anlatmaktadır? . -sa. İlim talim edip izzet öğrendi. 0 291. an. Yıl geçtikçe Allah nasibini artırdı. gül üzerine misk kokusu saçmağı adet etti. O servi boylu yedi yaşına ulaşınca 0 Güzelliği memlekette meşhur oldu. şaşırarak ibret aldı. bak. 294. aş. +üg. oş (< oş an+dın) baksa bolmaz ‘bakamaz’ : -maz.(< bak-sa bol-maz) saknur ‘düşünür’ : -ur. Onun zamanı boşa geçmesin diye babası bir hoca temin etti. Kelime izahları belgülüg ‘belli’ : +lüg.

-a. öske. tap.(< kel-türdü-m köñlümnüñ ‘gönlümün’ : +nüñ. ZAJÂCZKOWSKI. Genceli Nizâmî’nin aynı isimli mesnevisinden Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisidir. yèt.(< yèt-ir-gil) yorasın ‘tabir edesin’ : -sın.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 145 Özet 1 Hüsrev ü Şirin hakkında bilgi vermek.(< bolmaz erdi) èlgi ‘eli’ : +i. -ç. sakın. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. arzular’ : +r. İkinci kademede Hüsrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. 3 2 Hüsrev ü Şirin üzerine yayımlanmış eserleri bilmek. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No.(< bar-ga-men) bolmaz èrdi ‘olmazdı’ : -di. -di. -tı. teñiz (< teñiz+ler) tirig ‘canlı’ : < -ig. bol. yol (< yol+ı) atıña ‘adına’ : +ña. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. -ir-. köñül (< köñül+üm) meñizlig ‘gibi’ : +lig. at (< at+ı+ña) bar ‘var’ : < bar barga-men ‘varayım’ : -men. -ga. Ünite . +sı. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına adına yaptığı bu çevirinin günümüze kalan tek yazması Bibliothèque Nationale Turc 312. ün (< ün+dedi-m) ursa ‘vur-‘ : -sa. -tür. Husräv u Širin Qutba II: Warszawa 1958.(< sakın-ç+nı) sözle ‘söyle-‘ : +le-. Husräv u Širin Qutba III: Warszawa 1961. kel. +üm. tükel (< tükel+lik) ugannıñ ‘Allahın’ : +nıñ. +n. èr-. tir. N. ya yètirgil ‘ulaştır’ : -gil. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. -maz. Hüsrev ü Şirin. sy. anlatmazsan’ : -señ. Husräv u Širin Qutba I: Warszawa 1958. èlig (< èlig+i) katıglan ‘sıkıntı çek-’ : +lan. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. söz (< söz+le-t-me-señ) suwdın ‘sudan’ : +dın. mu (< mu+n+ça) nèçe ‘nice’ : < neçe ösker ‘ister. HACIEMİNOĞLU. tıñ (< tıñ-la-) tükellik ‘mükemmel’ : lik. ugan (< ugan+nıñ) üküş ‘çok’ : < üküş ündedim ‘seslendim’ : -m.8.: İstoriko-Sravnitelnıy Slovar Tyurkskih Yazıkov XIV Veka Na Materiale <Hosrau i Şirin> Kutba: Moskva 1979. -me-. +le. bar.(< tir-ig) tıñla ‘dinle-‘ : +la-. yor. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka.(< yor-a-sın) . ZAJÂCZKOWSKI. NADJİP. Hüsrev ü Şirin’den seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak. meñiz (< meñiz+lig) munça ‘bunca’ : +ça. E. (bir) yolı ‘defa’ : +ı. Glavnaya redaksiya vostoçnoy literaturi. 1378. +ı. söz (< söz+le-) sözletmeseñ ‘söyletmezsen.(< tap-tı-sa teñizler ‘denizler’ : +ler. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. suw (suw+dın) taptısa ‘bulduysa’ : -sa. ur. -t-. -de-.(< öske-r) sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı. katıg (< katıg+lan-) keltürdüm ‘getirdim’ : -dü-m. ZAJÂCZKOWSKI.’dadır.(< ur-sa) yasını ‘yayını’ : +nı.

4370 d.(< sak-ınç+nı) 7. 1341-1342 anıñ dergahıña kıldısa zari ogul bèrdi aña gevherdin arı 10. d.(< sakın-ç+nı) c. Ne zaman ki altı yaşına ulaştı o padişah her yönünü anlayıp oldu ferah. 4730 5. Padişah altı yaşına girince çevresindeki her şey ona malum oldu. arı b. Telif bir eserdir. Zajâckowskı 2. sakın. 6443 c. 2 c. yardım kapını aç ve rahmetinin tohumunu gönlüme saç. Buhara 9. Ey Allahım yardım kapısın aç köñlüme rahmatıñ tohumunu saç c d. 1341-1833 c. Gazel ve kasidelerden oluşur. sakın. -ç. sakı. Altunordu b. 1241-1381 b. -nç.(< sakı-nç+ı) e. b. cinayet birle kıl köñlümni agah bu söz içre meded kıl kulga allah c b. Yukarıdaki beyitte G > Ø değişimine örnek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a. Ne zaman ki o padişah altı yaşına girdi. 6. gevher . Taşkent e. sakınçnı ‘düşünceyi’ : +ı. 1470 b. 3 d. Eckmann c.146 XI-XIII. sakınçnı ‘saklanmayı’ : +nı. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i kaç beyitten oluşmaktadır? a. 1 b. 11 3. tercüme bir eserdir. -ç. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. 6512 e. ilahi tevfikıñ kapgın aça bèr köñülge rahmatıñ urgın saça bèr 8. kaçan kim altı yaşka yèt[t]i ol şah kamug yönlerni añlap boldı agah Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesine doğru aktarımı aşağıdakilerden hangisidir? a. c. altı yaşına basınca her şeyi anlayıp alim oldu. -ın. “Allah’ım. inayet birle kıl köñlümni agah bu söz içre meded kıl kulga allah e. b. sakın. Hüsrev ü Şirin’in Kutb tarafından çevrildiği ve Berke Fakih tarafından çoğaltıldığı yıl aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. 4. çevresinde olup biteni anlayıp bilgili oldu. Hüsrev ü Şirin’in yazıldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? a. “sakınçnı” kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a. sakınçnı ‘sakınmayı’ : +nı. -ç. HacıEminoğlu b. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inin bütününü ilkin kim çalışmıştır? a. inayetler kim oş munça sèniñ bar zacif kulnı kaçan zayic koyar zar c. Yazarı belli değildir. e.” ifadesi aşağıdaki beyitlerden hangisinin tercümesidir? a. 1341-1383 e. 1241 yılında yazılmıştır. -ç. O şah. Hüsrev ü Şirin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Padişahın altı yaşına girmesiyle her yönünü anlayıp bilmesi bir oldu. e. Urumçi d. Fazılov e. d. ogul e. Radlov d. sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı.(< sakın-ç+nı) b.(< sakın-ç+ını) d. Ürgenç c. 1342-1353 d. Hüsrev ü Şirin’in bilinen kaç yazması vardır? a. c. 4 e. sak. sakınçnı ‘sakınmayı’ : +ını. anıñ d. bèrdi c.

Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 3. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. bil. e 8. Yanıtınız yanlış ise “Metin İncelemeleri V” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Genceli Nizâmî’nin aynı isimli mesnevisinden Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisidir. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1378. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Husräv u Širin Qutba I: Warszawa 1958. ZAJÂCZKOWSKI. sy. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. d 4. Husräv u Širin Qutba III: Warszawa 1961. Maarif Matbaası. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına adına yaptığı bu çevirinin günümüze kalan tek yazması Bibliothèque Nationale Turc 312.8. Sıra Sizde 2 Gönlüm: Ey Kutb! Çabuk ol. Yanıtınız yanlış ise “Kelime İzahlarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 9. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. e 2. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. E. NADJİP. ZAJÂCZKOWSKI. Husräv u Širin Qutba II: Warszawa 1958. a Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite .Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 147 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. b 6.’dadır. dedi. Yararlanılan Kaynaklar HACIEMİNOĞLU. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. sonra geç olur. Sultanım ile Melike adına bir kitap yazmak için bir şeyler yap. d 10. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. NİZÂMÎ: Hüsrev ve Şirin: Çeviren Sabri SEVSEVİL: İstanbul 1955. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Hüsrev ü Şirin. N. Dilini söyletmezsen seni nereden bilecekler? Nizamî’nin şiirini kendi sözünle yeniden düzenle. c 5.: İstoriko-Sravnitelnıy Slovar Tyurkskih Yazıkov XIV Veka Na Materiale <Hosrau i Şirin> Kutba: Moskva 1979. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çeviri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Glavnaya redaksiya vostoçnoy literaturi. İkinci kademede Husrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. ZAJÂCZKOWSKI. Kendini sultanına bu şekilde tanıt. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 7. .

Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Mukaddimetü’lEdeb ve Mu‘inü’l-Mür‘id’i. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek. Yazmalarından çevriyazılı okuyabilecek. Anahtar Kavramlar • Mukaddimetü’l-Edeb • Mu‘inü’l-Mürid • Çeviriyazı • Kelime İzahları İçindekiler • • • • • • • • • MUKADDİMETÜ’L-EDEB METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV MU‘İNÜ’L-MÜRID METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEME III: MUKADDİMETÜ’L-EDEB ve MU‘İNÜ’L-MÜRID’DEN METİN ÖRNEKLERİ . Bazı kelimelerin izahını yapabileceksiniz.Amaçlarımız 9     XI-XIII. Eserler hakkında genel bilgi verebilecek.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme III:
Mukaddimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l-Mürid’den Metin Örnekleri
MUKADDİMETÜ ’L-EDEB [=EDEBE GİRİŞ]

Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü ’l-Edeb isimler, fiiller, isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları, isim çekimi, fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi, Farsça, Moğolca, Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Eserin bilinen yirmi nüshası mevcuttur. Bunlardan en eski nüshaları Harezm Türkçesi ve Farsça ile tercümeli olan Yozgat (istinsah tarihi 1257) ve Berlin (istinsah tarihi 1282) nüshalarıdır. Bunun dışında Paris, Şuster, Hive, Taşkent, İstanbul Üniversitesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, Millet Kütüphanesi ve British Museum’da da nüshaları vardır. Polonyalı Türkbilimci Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI 1967’de Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayınlamıştır. Nuri YÜCE Şuster nüshasınını neşretmiştir. Moğolca nüshasını 1938’de N. N. POPPE neşretmiş bu nüshanın sözlük kısmı 2009’da M. S. KAÇALİN tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

150

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

1

Mukaddimetü’l-Edeb hakkında kısaca bilgi veriniz.

METİN İNCELEME I Metin

Metin 9.1 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 6a.

Çeviriyazı

006a babu’l-avvalu
vakt hangam çak cak avan mitluhu m m hakub mitluhu m m avkat cam‘ c c avana cam‘ c c ahkab cam‘ c c hin mitluhu m m aban mitluhu m m hikba mitluhu m m ahyan cam‘ c c ababagin cam‘ c c hikab cam‘ c c dahr mitluhu m m barha mitluhu m m acal vakt-i mu‘ayyan acal cam‘ cam‘ cam‘ duhur cam‘ c c manun mitluhu m m

A. F. T. M. A. F. T. M. A. F. T. M.

9. Ünite - Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri

151

METİN İNCELEME II Metin
Metin 9.2 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 6b.

Çeviriyazı
A. F. T. M. A. F. ‘asr mitluhu m m suruf cam‘ a‘sar cam‘ c c rayb mitluhu ‘usur cam‘ c fatrat dirang-i dar-miyan-i du paygambar èki paygambarnıñ arası ötken çakı c

006b
zaman mitluhu m m haştad sal azman cam‘ c c azmina cam‘ c c karn cam‘ seksen yıl sarf mitluhu m m kurun

T.

c

m

c

152

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili koyar yalawacin cu’ura nögci-gsen cak havl mitluhu m m al-kabil say ayanda kèlür yıl

M. A. F. T. M. A. F. T.

c sanat sal yıl hon a‘vam cam‘

m sinun cam‘ c c al‘amu’lavvalu par sal bıltur nidani hon

nayan hon ahval cam‘ c c fasl yak fasl yılnıñ ülüşdin bir ülüş honı törben kubi’asa

c haccat mitluhu m m fusul az-çar fasl c niken kubi cam‘ hicac cam‘ c c ‘am mitluhu m m al‘am im-sal bu yıl ène hon

M.

c

irekün hon

c

METİN İNCELEME III Metin
Metin 9.3 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 7a.

9. M. M. T. T. T. T. F.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 153 Çeviriyazı A. M. A. M. A. F. A. F. F. rabi‘ bahar yaz kabur şuhur cam‘ c c al-muharram mah-i muharram muharram ayı honu hekin sara cumadi’lavval mah-i cumadi’lavval cumadi’lavval ayı köke sara sayf tabistan yay cun gurrat avval-i mah ay başı yekin sara as-safar mah-i safar safar ayı kucir sara cumadî’lahirat mah-i cumadî’l-ahirat cumadî’lahirat ayı 007a harif tira mah küz namur gurrat cam‘ c c şita zamistan kış öbül sirar şahr mah ay sara salh mitluhu m m m m aşhur cam‘ c c muhak ahir-i mah aynıñ yakı sara’in köl şahru (şahri. Ünite .) şahru rabi‘i’lrabi‘i’l-avval ahir mah-i rabi‘u’l-avval rabi‘u’l-avval ayı kubi sara racab mah-i racab racab ayı hö’ö lcin sara şa‘ban mah-i şa‘ban şa‘ban ayı öbülün dundadu sara şilami urdu sara mah-i rabi‘u’lahir rabi‘u’l-ahir ayı cunu dumdadu sara .

The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B). Persican. Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences.4 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic. Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008. +534b yr. . ss. No. 17320061. Yüzyıllar Türk Dili METİN İNCELEME IV Metin Mein 9. [IV]+22 s.154 XI-XIII. 7b.

F. F. Ünite . T. ramadan mah-i r. M. A. M. A. T.9. sonbahar muharram ayı : (müslüman takviminde) önüncü ay rabi‘u’l-ahir ayı : (müslüman takviminde) dördüncü ay rabi‘u’l-avval ayı : (müslüman takviminde) üçüncü ay racab ayı : (müslüman takviminde) yedinci ay roza ayı : oruç ayı. kurban ayı honu köl sara layla şab kèce söni vahn miyan-i şab yarım kèce carım söni al-laylatu’l-bariha şab-i ravşan yarulkı kèce uridu süni layl mitluhu m m mavhin mitluhu m m laylatu’s-sadak şab şoda kışnıñ ahir kècesi ö lin koitu söni Kelime İzahları ara ayı : aralık ayı. (müslüman takviminde) dokuzuncu ay safar ayı : (müslüman takviminde) ikinci ay . T.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 155 Çeviriyazı A. (müslüman takviminde) on ikinci ay ay : 30 günlük zaman dilimi ay başı : ay başı aynıñ yakı : ay sonu bayram ayı : (müslüman takviminde) onuncu ay bıltur : geçen yıl bu yıl : bu yıl cumadi’l-ahirat ayı : (müslüman takviminde) altıncı ay cumadi’l-avval ayı : (müslüman takviminde) beşinci ay çak : çağ èki paygambarnıñ arası ötken çakı : İki peygamber arası geçen dönem kèce : gece kèce kündüz : gece gündüz kèceniñ bir ülüşi : gecenin bir bölümü kèlür yıl : gelecek yıl kış : kış kışnıñ ahir kècesi : kışın son gecesi kurban ayı : (müslüman takviminde) sonuncu ay küz : güz. A. F. roza ayı şilam sara cadidan şab u roz kèce kündüzm söni ödür layal cam‘ c c sahar vakt-i sahar tañ ür şavval mah-i ş. M. T. ara ayı ara sara ‘asran mitluhu m m zulaf mitluhu m m sahur cam‘ c c du ’l-hicca mah-i d. M. bayram ayı şilam koitu sara malavan mitluhu m m kita‘ para-i şab kèceniñ bir ülüşi söni niken keşik ashar cam‘ c c 007b du ’l-ka‘da mah-i d. F.

şeriat-tarikat. iktida. Şecere-i Terakime’de eserin Türkmenler arasında çok yaygın olduğu ve Türkmenlerin ona göre hareket ettikleri söylenmektedir. edep. şükür ve zikir bölümlerinden oluşur. nr. 2008’de Recep TOPARLI ve Mustafa ARGUNŞAH tarafından tekrar neşredilmiştir. Peygamber. MU‘‹NÜ ’L-MÜR‹D [=MÜRİDİN YARDIMCISI] 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. sohbet. Eser.lı mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. Esas olarak Arapça bilmeyen göçebe Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek üzere yazılmıştır.156 XI-XIII. iman. zekat. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’lHakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. marifetü’l-hak ve Hz. nasihat. Mu‘inü’l-Mürıd hakkında kısaca bilgi veriniz. Yüzyıllar Türk Dili seksen yıl : seksen yıl şa‘ban ayı : (müslüman takviminde) sekizinci ay tañ : tan yarım kèce : gece yarısı yarulkı kèce : önceki gece yay : yaz yaz : İlkbahar yıl : yıl yılnıñ ülüşdin bir ülüş : yılın mevsimlerinden bir mevsim 2 Mukaddimütü’l-Edeb’ın sözlük tekniğini açıklayınız. 1988’de Recep TOPARLI tarafından yayımlanan eser. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. Dinî şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. 3 . süluk. nefis ve kalp. iradat.

Çeviri . Atatürk Kültür.Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . 345 Tüyü olmayan oku atarsan nereye kadar gidebilir.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 157 METİN İNCELEME I Metin Metin 9. Ünite . Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. tarikat akıl gibidir. Hakikat temren gibi. 22b.9. ss. 332 s. tarikat temrensiz ok (okun sapı).Metin . Şeriat ve tarikat hakikatın cevheridir.Mustafa ARGUNŞAH. . Şeriat bu vücudun canıdır. Ankara 2008. Çeviriyazı babun fi maṯali ’ş-şari‘ati va ’t-tarikati va ’l-hakikati 344 şeri‘at tarikat hakikat öñin tèyü bilmegil oş èşit söz soñın 198b hakikat başak tèg tarikat uluñ şeri‘atnı bilgil bu oknuñ yüñin 345 yüñi yok ok atgıl barur mu kanı şeri‘at tarikat hakikat kanı hakikat köñül tèg tarikat ‘akıl şeri‘at èrür bu vücuduñ canı 346 cemad cansızın ol nè işge yarar kulak mu èşitür bu öz mü körer şeri‘at til ol bil tarikat kulak hakikat bu köz tèg kanı kim sorar 347 şeri‘at bilip kasd kılıp sormak-ol tarikat kirip rast yörüp barmak-ol hakikat talib matlubınga tègip anıñ birle meclis tüzü kurmak-ol Çeviri 344 Şeriat tarikat hakikati anlatmadan önce sözü sonuna kadar dinle.5 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . Hakikat gönül. Şeriatı bu okun yünü (tüyü) olarak bil.

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925.6 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . ss.Mustafa ARGUNŞAH.Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . soñ (< soñ+ın) uluñ ‘temelin’ : +uñ. -mak. Kelime izahları öñin ‘diğeri’ : < öñin soñın ‘sonunu’ : +ın. yol yürümek ve varmak (ilerlemek)tir. bilmek. sor. Hakikat isteyenin istediğine erişip onunla birlikte bir yerde olmasıdır. Atatürk Kültür. ne işe yarar? Bu kulak mı ki işitsin. Çeviriyazı 348 şeri‘at resul kavli tutgıl yöri tarikat resul fi‘li tutgıl yöri hakikat nè ol tèp eger sorsa-sèn resul hali ahvali tutgıl yöri BABUN FI BAYANİ ’L-KALBİ VA ’N-NAFSİ 349 köñül nefs ü ruhdın netice èrür galib bolsa biri añar yüz urur biliñ bu beyan şeyh şeref hvaceniñ mebadi sülukda bitiglig-turur 350 takı köp meşayih bu yol sözleri köñül nefs beyanı ayur özleri köñül tut kulak aç yakin bil munı ayur nè kim anlar körer közleri . tarikat ise (hakikata) girmek. 332 s. bil ki tarikat da kulaktır. hakikat bu göz gibidir.(<sor-mak+ol) birle ‘ile’ : < birle METİN İNCELEME II Metin Metin 9. amaç edinmek ve sormaktır.Metin . ul (< ul+uñ) yüñin ‘tüyü. hani sorun soran nerede? 347 Şeriat. 22b.Çeviri . yüñ (< yüñ+in) kanı ‘hani’ : < kanı sormak-ol ‘sormaktır’ : +ol. teleği’ : +in.158 XI-XIII. göz mü ki görsün? Şeriat dildir. Yüzyıllar Türk Dili 346 Taş toprak cansızdır. Ankara 2008.

Kendileri gönül ve nefisle ilgili bilgiler verirler. Gönül tut. ss. onların gözleri ne görürse onu söylediklerini iyi bil. 351 Gönül ve nefis konusunda anlatılanları dinle. +la-. Fesadı istersen bunun adı nefistir. Kelime İzahları tutgıl ‘yerine getir’ : -gıl. 23a. Bunlardan birisi galip gelirse öbürüne ilgi gösterir. -sa.(< kör-er) neñ ‘şey’ : < neñ köp ‘çok’ : < köp soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl.Metin . kulak aç.Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . (o sözü) tut ve (ona göre) yürü. nefis ve ruhun bir hulasasadır. tut.Çeviri . Hakikat nedir diye sorarsan.9. Atatürk Kültür.(< tut-gıl) sorsasèn ‘sorsan’ : +sèn.Mustafa ARGUNŞAH. Ünite . kör. Kalp ve Nefis Bölümü 349 Gönül. 350 Birçok şeyhin sözleri de böyledir. . biti. bunu anla. tarikat resul peygamberin yaptıklarıdır. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. (onu da) tut ve (ona göre) yürü. Böyle bitir.(< sor-sa+sèn) bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur. Bu ikisi bir şeydir. peygamberin hâl ve tavrıdır: (onları) tut ve (ona göre) hareket et. Ankara 2008. sor.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 159 351 köñül nefs beyanı èşit tiñlegil bu èkkisi bir neñ munı añlagıl fesadını tilese bolur atı nefs salahnı tilese köñül soñlagıl Çeviri 348 Şeriat peygamber sözüdür. Bu bilginin Şeyh Şeref Hoca’nın Mebâdî Sülûk adlı kitabında yazılı olduğunu bilin.7 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . 332 s. huzuru (iyiliği) istersen adı gönüldür. soñ (< soñ+la-gıl) METİN İNCELEME III Metin Metin 9.(< biti-g+lig+turur) körer ‘görür’ : -er. +lig. -g.

tarı.(< tarı-sa) yörise ‘yürüse’ : -se. kuru. nişanı şikâyet eder. 353 Fesadı istediğinde nefs-i emmaredir.(< kuru-g) körkütüp ‘gösterip’ : -üp.(< kèl-tür-miş+de) . tèg. bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. Hidayeti ve Allah’ın yardımını ilham eden. pişmanlık getirdiğinde nefs-i levvamedir.(< körküt-üp) ulaşu ‘daima’ : < ulaşu tèger ‘değer’ : -er. Kuru dava ile açıkça gösterip sürekli bu gafleti âdet edinir. nefs-i mutmainnedir. 354 Kişi.160 XI-XIII. yolu böyle bilip yürürse ve bu nefis de fırsat verirse dileğine ulaşır. Kelime izahları kurug ‘kuru.(< tèg-er) tarısa ‘ekse’ : -sa. körküt. Zikredecek yerde hikâye eder. -tür-. 355 Mürit. Yüzyıllar Türk Dili Çeviriyazı 352 takı nefs nişanı şikayet kılur dikir kılgu yèrde hikayet kılur kurug da‘vi birle zahir körkütüp ulaşu bu gafletni ‘adet kılur 353 fesadnı tilemişde emmare ol nedamet kètürmişde levvame ol hidayetga tevfik bolur mülhime veli mutma‘inne tama’nine ol 354 inabet iradet üze hoş tebat kılıp kılsa ta‘at biliñ bu sıfat bile bolsa mevsuf bu nefsnüñ atı bolur mutma’inne bulur ol necat 355 mürid yolnı muntèg bilü yörise tèger maksudınga bu nefs korısa ayıtmışda allah hakikat muhib añar bag u bostan cahan tarısa Çeviri 352 nefis. yöri. boş’ : -g. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. inabet ve irade üzerine hoş sebat edip ibadet etse.(< yöri-se) bile ‘ile’ : < bile kètürmişde ‘getirince’ : +de. -miş-. kèl. Kişi Allah’ın gerçek dost olduğunu söylediğinde onun için dünya ekilecek bağ ve bostandır.

fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Eser. Moğolca. Arapça ifade daha belirgin yazılmıştır. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. tut. ul (< ul+uñ) yörise ‘yürüse’ : -se. nasihat. -miş-. +lig. iman. -tür-.lı mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’lHakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. isim çekimi.(< körküt-üp) kurug ‘kuru. iktida. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. 4 2 Harezm Türkçesi kelimelerinin izahını yapar. -g. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp kelimeler Arapça baplara göre sıralanmıştır. sor. kör.(< tut-gıl) ulaşu ‘daima’ : < ulaşu uluñ ‘temelin’ : +uñ. sohbet. yüñ (< yüñ+in) 3 . bile ‘ile’ : < birle birle ‘ile’ : < birle bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur. marifetü’l-hak ve Hz. kuru. Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. fiiller. süluk. biti. 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimatu ’l-Adab isimler. yöri. kèl. nr.(< kuru-g) neñ ‘şey’ : < neñ öñin ‘diğeri’ : < öñin soñın ‘sonunu’ : +ın.(< sor-sa+sèn) tarısa ‘ekse’ : -sa. -mak. edep.(< tèg-er) tutgıl ‘yerine getir’ : -gıl. -sa.(< kèltür-miş+de) köp ‘çok’ : < köp körer ‘görür’ : -er. iradat. körküt. soñ (< soñ+ın) soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl. Moğolca. Mu‘inü ’l-Mürid’ hakkında bilgi verir.(< yöri-se) yüñin ‘tüyü. şeriat-tarikat. şükür ve zikir bölümlerinen oluşur. fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. +la-. nefis ve kalp. isim çekimi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 161 Özet 1 Mukaddimetü ’l-Edeb hakkında bilgi verir. zekat.(< bitig+lig+turur) kanı ‘hani’ : < kanı kètürmişde ‘getirince’ : +de. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. sorsorsa-sèn ‘sorsan’ : +sèn. Farsça. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. teleği’ : +in. Ünite . Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir.(< kör-er) körkütüp ‘gösterip’ : -üp. Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 11281144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [10751144]’a sunulmuştur. boş’ : -g. Farsça. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. Mukaddimetü ’l-Edeb’in sözlük tekniği hakkında bilgi verir.9. fiiller.(< tarı-sa) tèger ‘değer’ : -er. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. tarı. tèg. Mukaddimatü ’l-Edeb isimler. soñ (< soñ+la-gıl) sormak-ol ‘sormaktır’ : +ol. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. Peygamber.

yaz. Zamahşerî tarafından yazılmıştır. küz. küz. Hendrik Boeschoten b. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l. +lig. yay : yay d. -g. yaz. Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. bitiglig-turur ‘yazılı durur’ : -turur. +lig. Mukaddimetü’l-Edeb’ den alınan aşağıdaki kelimelerden hangisinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı yanlıştır? a. bıltur : geçen yıl b. yaz : İlkbahar e. Sözlük türünde bir eserdir. bit. yay. Ananiasz Zajâczkowskı 5. bitiglig-turur kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Farklı dillerde karşılıkları verilen yukarıdaki kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. birle ‘ile’ : < birle 3. +lig. kış e. 1128-1144 yılları arasında yazılmıştır. yüñin ‘tüyü. körküt.(< korkut-up) c. Arapça’dan Harezm Türkçesine tercüme edilmiştir. 3 b. bitiglig-turur ‘yazıp durur’ : . Mu‘inü’l-Mürid’den alınan aşağıdaki kelimelerden hangisinin çözümlenmesi yanlış verilmiştir ? a. yaz. +lig. +la-. küz. teleği’ : +in. ara ayı : aralık ayı. Mu‘inü’l-Mürid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Vandamme c. biti. yaz. Dörtlüklerle hâlinde yazılmıştır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım 1. -g. yay. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : -turur. -g. 20 e. b. . Berlin c. e. biti. M. 1967’de Mukaddimetu’l-Edeb’in Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayımlayan Polonyalı Türkbilimci aşağıdakilerden hangisidir? a. e.(< bitig+lig-turur) 8. Mukaddimetü’l-Edeb’in en eski nüshası aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? a. T. yay.(< bitig+lig-turur) c.162 XI-XIII. Poppe e. Tasavvufî bir eserdir. İlkin János Eckmann tarafından yayımlanmıştır. kış. biti. yay.(< tarı-sa) b. biti. tarısa ‘ekse’ : -sa. b. körkütüp ‘korkutup’ : -üp. d.(< biti-g+lig-turur) d. soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl. N. kış. kış 4. Mukaddimetü’l-Edeb ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Şuster e. 11 c. Mukaddimetü’l-Edeb’in bilinen kaç yazması vardır? a. 13 d. c. yarım kèce : gece yarısı c. c. yay c.Hakayık’la aynı vezinde yazılmıştır. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : tur-ur. Yozgat b. N. Kaare Grønbech d. (Müslüman takviminde) on ikinci ay 9. tur-. İstanbul 2. F.ur. rabi‘ bahar ? kabur sayf tabistan ? cun harif tira mah ? namur şita zamistan ? öbül 6. 7. soñ (< soñ+la-gıl) d. -ig. küz. küz. +lig.(< bitig+lig+turur) e. yüñ (< yüñ+in) e. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesindedir. M. Kazan d. -g. d. kış b. yaz d. 42 A. tarı.(< biti-g+lig tur-ur) b. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur.

Kişi. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e. Kim ki. kendini böyle sıfatlandırırsa.9. e Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb ” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d. sebat edip ibadet etse. Gönül ve nefis konusunda anlatılanları dinle.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 163 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı inabet iradet üze hoş tebat kılıp kılsa ta‘at biliñ bu sıfat bile bolsa mevsuf bu nefsnüñ atı bolur mutma’inne bulur ol necat 10. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. e 5. Kurtuluşu bulascak olan kişi. inabet ve irade üzerine hoş sebat edip ibadet etse. c 9. bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. d 4. b 10. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 6. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çevirileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ibadet eder. Yanıtınız yanlış ise“Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. Yanıtınız yanlış ise “Mu‘inü’l-Mürid” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 8. d 3. Bu ikisi bir şeydir. bunu anlarsan mutmain olur ve kurtuluşu bulursun. sebat edip ibadet eden. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1. . Bir kişi. b. e 7. mutmain olan kişidir. c. Yukarıdaki kıtanın Türkiye Türkçesine aktarılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? a. a 2. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb’a ait Metin incelemelerini” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Tarihî Türk Lehçeleri: 2. Arapça ifade daha belirgin yazılmıştır.VURAL. . Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences. POPPE.Metin . fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Dil Özellikleri. Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. [IV]+22 s.Çeviri . zekat. nr. şükür ve zikir bölümlerinen oluşur. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l. Nuri YÜCE. Arapça ifadelerin altında Harezm Türkçesi. MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic. KAÇALİN. isim çekimi. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B). ZAMAHŞARÎ: Mukaddimetü’l-Edeb Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü’l-Edeb isimler. nefis ve kalp. sohbet. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül). Recep . Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007. Atatürk Kültür. süluk. iman.Hakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. 17320061. marifetü’l-hak ve Hz. SAĞOL YÜKSEKKAYA.lı mecmu‘atu’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. şeriat-tarikat. 89-168. Dr. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. Çeviren: Mustafa S. Persican. ss. 241 s. Kesit Yayın No: 27. TOPARLI. iradat. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları.Dizin . Türk Dil Kurumu Yayınları-535.164 XI-XIII. Farsça.Mustafa ARGUNŞAH. Ankara 2009. Sıra Sizde 3 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. Sıra Sizde 2 Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp kelimeler Arapça baplara göre sıralanmıştır. Ankara 2008. Peygamber. ZAMAHŞARÎ: Mukaddimetü’l-Edeb Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü: Hazırlayan: N. edep. iktida. Ankara 1993. Yararlanılan Kaynaklar İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . 332 s. Eser. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. nasihat. Moğolca. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. N.Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . No. Farsça. Metin İndeks: Hazırlayan: Prof. Moğolcadaki anlamları verilmiştir. fiiller. Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008. Gülden: “Harezm Türkçesi”. Türk Dil Kurumu Yayınları-976. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. +534b yr. Türkçe karşılıklar kırmızı mürekkep ile yazılmıştır.

.

Anahtar Kavramlar • Oguz Kagan Menakıbı • Metin inceleme • Kelime izahları İçindekiler • • • • • • • • • OGUZ KAGAN MENAKIBI METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV METİN İNCELEME V METİN İNCELEME VI METİN İNCELEME VII METİN İNCELEME VIII XI-XIII.t 10 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı . Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek. Eser hakkında umumi bilgi edinecek. Oguz Kagan Menakıbı’nın ses ve yapı özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Amaçlarımız     Bu üniteyi tamamladığınızda Oguz Kagan Menakıbı ile ilgili. Bazı kelimelerin izahını yapabilecek.

W. BANG [1869-1934] ve G. Bu tercüme Muharrem ERGİN [1925-1995] tarafından kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı. Philosophisch-Historische Klasse XXV. Rıza: Oughouz-name (epopee turque = Oğuzname Türk destanı: transcription en lettres phonetiques notes traduction Française texte en Turc de Turquie fac-simile): Kahire 1928. Supplement Turc. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından.G. R.G. Muharrem ERGİN. W. Oğuz Kağan destanını yeniden işleyerek ve başka destanlardan da katkılar yaparak Oğuzname adıyla yayımladı: (Bk. İstanbul 1970. MEB Yayınları. Dr. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932. 69 s. Paris Bibliothèque Nationale. ARAT [1900-1964] bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. OGUZ KAGAN MENAKIBI . Oğuz Kağan Destanı: (BANG. R. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) RADLOFF [1837-1918] tarafından yapıldı. W.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası.G. . BANG. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. W.) Yayına hazırlayan: Prof.) Oguz Kagan Menakıbı’nın yeniden okunması ve sözlüğünün oluşturulmasında şu yayımlar göz önünde tutulmuştur: BANG. no. . Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. 64 s. NOUR [NUR]. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. R. adlı eserinden alınmıştır. R. 1001’de kayıtlıdır. Rachmati [ARAT] eseri Almanca olarak neşretti. . Rıza Nur. Societe de Publications Egyptiennes.

Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. Harezm Türkçesi Oğuz Kağan Menâkıbı2 3.K. T.1a Radloff ’un Kutadgu Bilig yayımına eklediği Oguz Kagan Menakıbı’nın birinci sayfası. ss. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. no. METİN İNCELEME I Çeviriyazılı Metin Resim 10. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır1. (Kutadgu Bilig: Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. Yüzyıllar Türk Dili Oguz Kagan Menakıbı. 1 Oguz Kagan Menakıbı hakkında kısaca bilgi veriniz.D. Yazıcızâde Alî’nin Târih-i Âl-i Selçuk adlı eserinin başında Câmi’ü’t-tevârîh’ten çevrilen bölüm 5.168 XI-XIII. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. Supplement Turc.4 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan eserin bu özellikleri dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir. Ebu’l-Gâzi Bahâdır Han’ın Şecere-i Terâkime’si 4. İstanbul 1942.1b Oguz Kagan Menakıbı: Paris Bibliothèque Nationale. 1001 . Çağatay Türkçesi ile yazılmış Uzunköprü’de ele geçen manzum bir Oğuz-nâme3 Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [11671227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır: 1.) Resim 10. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. Dede Korkut Oğuz-nâmeleri 6. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. Reşîdü’d-dîn’in Câmi’ü’t-tevârîh adlı Farsça eserinde yer alan rivâyet 2. 191’den alınmıştır. Genellikle Oğuz-nâme olarak adlandırılan Oğuz Kağan menkıbelerinin farklı ve pek çok rivayetleri vardır.

4 (1) ya ok birle. At sürüleri güdü7 yor. dediler. sorma5 (2) tiledi. Tañ èrte çak.(4) nuñ közü yarıp bodadı. Yakşı nepsikilerdin (8) körüklügrek èrdi. Birke emgek birle (7) êl künni basup èrdi. k(è)y(i)k (8) av avlaya turur èrdi. Adakı ud adakı teg. Anuñ añagusu (2) oşbu turur: [ ] Takı mundın soñ sevinç (3) tapdılar. agızı ataş kızıl èrdi. Erkek çocuk doğurdu. Gene günlerden bir gün Ay Kağan4 ın gözü parlayıp doğum sancıları başladı. || Bu… 03 1 || çağda.(5) da geldi.(3) nuñ çubukı birle ıgaçka bagladı. bunda uçkanlar kuş köp köp èrdi. saçları kaşları 7 kara idi. Künlerdin (9) soñ. Bu kıyandkatnı avlamak tiledi.(9) lerde bir kün avga çıkdı. yaban 8 avına gidiyordu. Büyük 6 belâ bir yabanî idi. bêlleri (4) böri bêlleri teg.(3) ler k(è)y(i)k köp köp. sırtı samur sırtı gibi. gözleri elâ. 2 çok nehirler çok ırmaklar vardı. Günlerden 9 gecelerden sonra delikanlı oldu. 4 Bu orman içinde büyük bir boynuz burunlu var5 dı. Aguz Kagan bir iriz (8) kakız kişi èrdi. Ünite . Kitdi. Şol bugunı tal. Gine bir adug aldı. Büyük bir baskı ile 7 insanları sindirmişti. Ayakları öküz ayağı gibi. || Bu çocuk ana9 sının göğsünden ilk sütü emip bundan 02 1 daha çok emmedi. Onun resmi 2 budur. altunlug (7) bêlbagı birle yıgaçka bagladı. kim: kıyandkat bugunı alıp. kögüzü (5) adug kögüzü teg èrdi. Kördi. Bedük (6) yaman bir k(è)y(i)k èrdi. Kün. takı kılıç birle. yüridi. At sürülerini insanları yiyordu. Burada gezen 3 avlar uçan kuşlar pek çok idi. (4) Oşol orman içinde bedük bir kıyandkat bar (5) èrdi. Ve bundan sonra sevin3 diler. Konuşmağa başladı. şarap 2 istedi. kırık kündin soñ (3) bedükledi.10.tep tediler. Bedeninüñ kamagı (6) tüg tülüklüg èrdi. 5 Bu çocuğun beti benzi mavi 6 idi. Yılkılar küdeye (7) turur èrdi. kim: kıyandkat adugnı alıp-turur. kırk günden sonra 3 büyüdü. kalkan (2) birle atladı. Güzel perilerden 8 daha güzel idi. Yig et. közleri al. oynadı. saçları kaş-ları (7) kara èrdiler èrdi. ağzı ateş kızıl idi. Çeviri 01 1 … olsun. Gene künlerdin bir gün Ay Kagan. Bu … [Eksik] 3 (1) çakda bu yèrde bir ulug orman bar èrdi. Vücudunun tamamı 6 tüylü tüylü idi. oynadı. (5) Oşol ogul-nuñ öñlüki çıragı kök (6) èrdi. keçelerdin soñ igit boldı. atlarga mine turur èrdi. Kördi. bilekleri 4 kurt bileği gibi. Tili gile başladı. Oşol ogul ana. Oğuz Kağan cesur 8 kahraman bir kişi idi. burada büyük bir orman vardı. göğsü 5 ayı göğsü gibi idi. yagrı kiş yagrı teg. çorba. Yılkılarnı. Bir bugu aldı. èrkek ogul togurdı. kitdi. Çıda birle. mundın 2 (1) artık-rak içmedi. (4) Andın soñ èrte boldı. aş. yèl künlerni yèr èrdi. (8) Mundın soñ èrte boldı tañ èrte (9) çakda Kèldi. atlara biniyor.(9) sınıñ kögüsündün aguznı içip. yürüdü. köp ögüzler bar èrdi. Çiğ et. Bunda kèlgen. Gün- . Bu boynuz burunluyu avlamak istedi. (2) köp mörenler.(6) turur.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 169 1 (1) … bolsungıl’ .

(< yar-ıp) körüklügrek ‘daha güzel’ : +rek.(< al-ıp tur-ur) tülüklüg ‘tüylü’ : +lüg. yar.K. al. -ıp. Yüzyıllar Türk Dili 9 lerden bir gün ava çıktı. T. o geyiği söğüt3 ün dalı ile bir ağaca bağlayıp gitti. almış’ : +turur. ıgaç (< ıgaç+ka) kıyandkat ‘gergedan’ : < kıyandkat bugunı ‘geyiği’ : +nı.) . +lüg. no. kör.170 XI-XIII. -ük. Kargı 04 1 ok yay ile ve kılıç kalkan 2 ile ata bindi. Kelime İzahları ıgaçka ‘ağaca’ : +ka. 1001 Resim 10. altınlı 7 kuşağı ile ağaca bağlayıp gitti. Supplement Turc. 8 || Ertesi sabah oldu. 4 || Ertesi sabah oldu.2a Oguz Kagan Menakıbı: Paris Bibliothèque Nationale. bugu (< bugu+nı) adugnı ‘ayıyı’ : +nı.D. adug (< adug+nı) alıp-turur ‘alıptır. (Kutadgu Bilig:Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. 192’den alınmıştır. İstanbul 1942. +tülük (< tülük+lüg) yarıp ‘parlayıp’ : -ıp. || Bir geyik aldı.(< körük+lüg+rek) bêlbagı ‘kuşak’ : < bêl + bag+ı METİN İNCELEME II Çeviriyazılı Metin Resim 10.2b Radloff ’un Kutadgu Bilig yayımına eklediği Oguz Kagan Menakıbı’nın sekizinci sayfası. Tan ağarır9 ken gelip boynuz burunlu ayıyı almış gördü. Tan ağarırken 5 gelip boynuz burulunun geyiği al6 mış gördü. ss. || Sonra bir ayı aldı.

sevdi. Kılıç ile başını kesti. Ünite . alıp gitti. dedi. 3 gitti. Gene (5) kelip kördi. Boynuz burunlu 2 gelip başı ile Oğuz’un kalkanına vurdu. Döl bogaz (2) boldı. Ondan 8 sonra (Ala doğanın resm9 i budur. Oğuz Kağan yürüdü 07 1 bu ışığın içinde yalnız oturan bir kız gördü 2 var idi. başın kesti. anuñ 8 (1) birle yatdı.(4) lug yaruklug bir meñi bar èrdi (5) altun kazuk deg èrdi oşol kız andag (6) körüklüg èrdi kim külse kök (7) teñri güle durur ıglasa gök teñri (8) ıglaya durur Oguz Kagan (9) anı kördükte usı kalmadı kitdi. Anuñ (3) közü kökdün kökrek èrdi. Boynuz burunluyu ala 2 doğan yedi yayım okum öldürdü yay olduğundan.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 171 5 (1) Gene oşbu ıgaçnıñ tübinde turdı. || Sonra 5 gelip bir ala doğan boynuz burunlunun bağırsaklarını 6 yemiş gördü. (7) ay ay ah öler-biz. Kündün aya (8) aydın kogulgurak (9) èrdi Oguz Kagan yörüdi kördi kime: 7 (1) Oşbu yaruknuñ arasında bir kız (2) bar èrdi yalguz olturur èrdi yakşı körük. Gene bir gün (7) Oguz Kagan avga gitdi bir (8) köl arasında alındın bir ıgaç (9) gördi bu ıgaçnuñ kabucagında 9 (1) bir kız bar èrdi. başını kesti. Kökdün (7) bir kök yaruk düşdi. tep sütdin (8) kumuz bola tururlar. Kıyandkat (2) kelip başı birle Oguz kalkanıñ urdı Oguz (3) çıda birle kıyandkatnıñ başın urdı.(6) süge yulduz ad koydılar. aldı. Ve boynuz burunlunun resmi bu4 dur.(4) turur: [ ] Gene künlerde bir kün (5) Oguz Kagan bir yèrde teñrini çalbargu. Ok yay ile 7 ala doğanı öldürdü. Oguz Kagan (9) anı kördükde usı kitdi. Gene günlerden bir gün 5 Oğuz Kağan bir yerde Tanrı’ya yalvarmak6 ta idi.(2) kar yèdi ya okum öldürdi ya bolsa tep tedi (3) gètdi dakı kıyandkatnıñ añagusu oşbu. anuñ (5) tişi ünçü teg èrdi. Güzel alım3 lı bir kız. Künlerdin soñ kecelerdin soñ (3) yarudı üç èrkek ogulnı dogurdı birinçi. (4) Anuñ saçı mören osugı teg. Ya birle.] Çeviri 05 1 || Gene o ağacın dibinde durdu. çürekige ataş [tüşti. Oğuz 3 kargı ile boynuz burunluğun başına vurup onu 4 öldürdü. kılıç birle başın kesti. çalguz olturur èrdi. (2) Yakşı körüklüg bir kız èrdi. kim: yèrniñ yèl küni anı körse. Güneşten 8 aydan daha parlak 9 idi.(5) sige ay ad koydılar üçünçü.10. Karanlık bastı.(6) da èrdi.(3) lüg bir kız èrdi anuñ başında ataş. aldı gitdi. Andına (8) soñ tedi.) Geyiği yedi ayıyı yedi kargım demir olduğundan 06 1 öldürdü. Antag görük. kim: bir şuñkar kıyandkat içegüsin (6) yèmekte-turur. Karañguluk keldi. anı (4) öldürdi.(6) lüg èrdi. dilegüsin aldı. ok birle (7) şuñkarnı öltürdi. Onun başında par4 lak ışıklı bir beni var idi 5 demir kazık gibi idi bu kız öyle .(9) sı oşbu-durur bugu yèdi adug yèdi çıdama 6 (1) öldürdi: demür bolsa kıyandkatnı şuñ.(4) sige kün ad koydılar ikinçi. Gökten 7 Bir ışık indi. kim: şuñkarnuñ añagu.

aldı. öl.(< öl-er+biz) kumuz ‘kımız’ (< kımız) çürekige ‘yüreğine’ +ge. onun 5 dişi inci gibi idi. 2 Güzel gösterişli bir kız idi. Oşbu yaruknuñ arasında bir kız bar èrdi yalguz olturur èrdi yakşı körüklüg bir kız èrdi anuñ başında ataşlug yaruklug bir meñi bar èrdi altun kazuk deg èrdi oşol kız andag körüklüg èrdi kim gülse gök teñri küle durur ıglasa kök teñri ıglaya durur Oguz Kagan anı gördükte usı kalmadı kitdi. +i. +inçi.172 XI-XIII. Üç erkek çocuk doğurdu. sevdi. Gene bir gün 7 Oğuz Kağan ava gitti bir 8 göl içinde önünde bir ağaç 9 gördü bu ağacın kovukçuğunda 09 1 bir kız var idi. Sevdi aldı onun 08 1 ile yattı dileğini aldı döl döş 2 oldu.] Kelime İzahları oşbu ‘bu’ : (< oş+bu) tübinde ‘dibinde’ : +de. çürek (< yürek+i+ge) Aşağıdaki metni Türkiye Türkçesine aktarınız. Yüzyıllar Türk Dili 6 alımlı idi ki gülse gök 7 yüzü güler ağlasa gök yüzü 8 ağlardı onu görünce 9 Oğuz Kağan’ın aklı başında kalmadı gitti. -er. yalnız oturuyor idi. tüb (< tüb+in+de) şuñkarnı ‘ala doğanı’ : +nı. 4 onun saçı ırmak suyu gibi dalga dalga. bir (< bir+inçi+si+ge) çalguz ‘yalnız’ : < yalguz mören ‘ırmak’ : < mören öler-biz ‘ölüyoruz’ +biz. +si. Günlerden sonra gecelerden sonra gözü 3 parladı. +in. Onun 3 gözü mavi mavi idi. yüreğine ateş [düştü. 9 onu görünce Oğuz Kağan’ın aklı gitti. 2 . Öyle gösteriş6 li idi ki: yerin halkı onu görse. şuñkar (< şuñkar+nı) kètdi ‘gitti’ : +di. Birinci4 sine Gün adını koydular ikinci5 sine Ay adını koydular üçüncü6 süne Yıldız adını koydular. kèt (< kèt-di) birinçisige ‘birincisine’ +ge. 7 ay aman ölüyoruz. diye sütten 8 kımız olurlardı.

tep tedi.(4) ip yumşap. ikin.(3) din soñ. Gene andın soñ (4) Oguz Kagan tört sarıga çarlıg (5) çumşadı.3 Oguz Kagan Menakıbı s. alalıñ ya takı (8) kalkan. Takı tedi. Oşbu kagannuñ (9) çerigi köp köp. tep tedi.(8) da oñ çañakda altun kagan (9) tegen bir kagan bar èrdi. Töl bogaz boldı. èlçilerge (6) bèrip yiberdi. kök böri bolsungıl uran.(3) lüg sormalar. kim (4) agızumga bakmaz turur bolsa. 1001 Çeviri 10 1 düştü onu sevdi aldı.12 (1) lar bol orman. keçelerdin soñ (4) yarudı. Biltürgülük bitidi. Gene bu çak. Çoñ çañakıda Urum tegen (8) bir kagan bar èrdi. Köp telim altun kümüş tartıp. aldı.10. av yèrde yörüsün kulan. kımızlar (4) aşadılar. Günler3 den sonra. Oguz Kaganga suyurkap (5) bèrdi. Oşbu. Oşbu Altun 14 (1) Kagan Oguz Kaganga èlçi yumşap (2) yiberdi. tep tedi. tilegü. (8) kim yèrniñ tört buluñınuñ kaganı (9) bolsam kerek-turur. döl döş oldu. tür.(7) miş èrdi. kim: Men Uygurnıñ kaganı bola-men. temür çıda. çımad (5) çakıp. köp telim erdiniler yiber. no. Anuñ birle amırak (7) boldı.(2) sün aldı. köp telim (3) kız yakut taş alıp. agızıga bakındı. . keldiler. Oşol. (2) takı taloy takı mören kün tug bolgıl. Künler. Oşbu biltürgülükde bitil. Üç erkek çocuk doğurdu. : Paris Bibliothèque Nationale. anuñ birle yatdı. Yakşı bigü birle (6) dostluk kıldı. Türlüg aşlar. Ünite . çubuyanlar. Üç èrkek ogulnı togurdı. üçünçü. (6) tagurak basıp.(5) çisige kök at koydılar. êl günge çarlıg ……………………… 11 (1) çarlap kèñeşdiler. kim meniñ agız. tamga bize bolsun (9) buyan. duşman tutar-men. Kırık şire (2) kırık bandeñ çapturdı. ikin6 sine Dağ adını koydular. Birin. Toydın soñ Oguz (5) Kagan beglerge êl künlerge (6) çarlıg bèrdi. gök (3) kurıkan.(7) süge Teñiz at koydılar. tarıtıg (3) tartıp dost tutar-men.(6) çisige tag at koydılar. gecelerden sonra gözü 4 parladı. çerig çekip. sinlerdin baş çalungu. Supplement Turc. onun ile yattı dilek2 ini aldı. yok bolsungıl (7) tep kılur-men.13 (1) luk tilep-men-turur. üçüncü7 süne Deniz adını koydular. kim: Men sinler. asturıp.(2) umga bakar turur bolsa.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 173 METİN İNCELEME III 10 (1) tüşdi. içdiler. Birin5 cisine Gök adını koydular. anı sevdi. balıkları köp köp èrdiler Çeviriyazılı Metin Resim 10. (8) Andın soñ Oguz Kagan bedük (9) toy6 bèrdi.(7) ge boldum kagan.

sizlerden baş açma1 nızı istiyorum. diye yazıyordu. balık (< balık+ları) . al. halka’ : +ge. geldiler. İyi vergi ile 6 dostluk kurdu. yok olsun 7 diye çalışırım. İşte. öfke 5 çakıp. av yerinde yürüsün kulan. Bildiriler yazdırdı. Bu kralın 9 askeri pek çok. dedi. yiber. Sol yanda Roma denilen 8 bir krallık var idi. şehirleri pek çok Kelime İzahları keçelerdin ‘gecelerden’ : +din. Kırk masa 2 kırk sıra yaptırdı. Bu Altın 1 Kağan Oğuz Kağan’a elçi görevlendirip 2 gönderdi. êl (< êl gün+ge) çarlıg ‘yarlık’ : < yarlık kurıkan ‘çadır’ : < kurıkan alalıñ ‘alalım’ : -alıñ. Onun ile dost 7 oldu. vergi 3 alıp dost tutarım. ağzından çıkana baktı. damga bize olsun 9 uğur. gün. 2 daha deniz.174 XI-XIII. asker çekip. +ler. elçilere 6 verip gönderdi. Oğuz Kağan’a bağışlayıp 5 verdi. dedi. Gene ondan sonra 4 Oğuz Kağan dört yana buyruk 5 gönderdi. Bu bildirilerde 7 Ben Uygur kağanı 8 olarak yeryüzünün dört bir yanının da kağanı 9 olsam gerektir. demir kargı1 lar bol orman. kim benim söz2 üme uyar ise.(< al-alıñ) yiberdi ‘gönderdi’ : -di. Gene bu çağ8 da sağ yanda Altın (Kin) Kağan 9 denilen bir kağan var idi. pek çok 3 kırmızı yakut taş alıp. tart. Halka yarlık 1 çağırınca danıştılar. boz kurt olsun nara. geçe (< geçe+ler+din) êl künge ‘el aleme. Pek çok altun gümüş çekip. Ziyafetten sonra Oğuz 5 Kağan beylere halka 6 söylev verip ben sizler7 e oldum kağan. düşman tutarım.(< yiber-di) tartıp ‘çekip’ : -ıp. tatlılar ve kımızlar 4 yiyip içtiler. tür3 lü içecekler. İşte. gök 3 çadır. astırıp. Türlü yiyecekler. Yüzyıllar Türk Dili 11 12 13 14 8 Ondan sonra Oğuz Kağan büyük 9 ziyafet verdi. alalım yay ile 8 kalkan.(< tart-ıp) amırak ‘sevgili’ : < amırak balıkları ‘şehirleri’ : +ları. pek çok mücevherler gönder4 ip verip. kim 4 sözüme bakmaz ise. 6 hemen saldırıp. daha nehir güneş alem olsun.

(5) ka bakmadı. Kördi. Ol böriniñ artların kadag. tep tedi. kim: Ètil mören.(9) lerniñ aralarıda köp telim boldı uruşgu. tutu 3 vermez idi.16 (1) ın tüşkürdi. aña atlagu tiledi. Bir 18 (1) neçe künlerdin soñ kök (2) tülüklüg.(2) nuñ çarlıgın saklamaz èrdi. Oşol Urum kagan Oguz Kagan. Tutulunç. Ètil mörenniñ kudug. köp telim tirig Çeviriyazılı Metin Çeviri 15 1 idi. Oguz Kagan Urum kagan. (5) kim: çerigniñ tapukları. (8) Takı tedi. kadagla. bolsungıl agızumga çumşadı kabucagında çürekige ıglaya durur 3 METİN İNCELEME IV 15 (1) èrdi.(4) ni tutmaz-men turur-men. Bu kurt Oğuz . 19 (1) êl künlerniñ köñülleride (2) köp telim boldı kaygu. 17 (1) ay ay. Oğuz Kağan öfke 6 gösterip. kim: ay ay. Ol çarukdun kök (5) tülüklüg. Ok birle. Oguz tapukuñlarga men (2) yörür bolamen. çıda (8) birle. sip siñgir teg (5) boldı.(9) lap yörügüde turur èrdiler èrdi. Munda Ètil mören tegen (5) bir talay bar èrdi. kurıkan. Oşol böri Oguz (7) Kaganga söz bèrip turur èrdi. O ışıktan gök 5 tüylü. uruşunç (3) antag yaman boldı. Bin iki yüz 8 kilometreden sonra Buz Dağı denilen 9 dağın eteğine geldi. kitdi. Oguz Kagan çımad (6) atup. kök çallug (7) bedik bir èrkek böri yörügüde (8) turur.10. sessizce uyudu. Ordusıga köp (9) ulug ölüg bargu. çadırın16 1 ı kurdurdu.(4) nüñ sugı kıp kızıl. gök çallug bu bedik (3) èrkek böri turup turdı. tuglarnı tutup kitdi. şük bolup uyup turdı. Munı söz söz. ona atlanmak istedi.(6) ıda bir kara tag tapıkıda (7) uruşgu tutuldı. Çerig. Ünite . kök çallug bedik (6) bir èrkek böri çıkdı. gök yeleli büyük 6 bir erkek kurt çıktı. Bu Roma kralı Oğuz Kağan2 ın yarlığını dikkate almıyor idi.(7) nuñ kaganlukın aldı.(3) gu barmaz èrdi. Oguz Kagan başadı. Bunun söylediği söz4 ü tutmuyorum deyip yarlığ5 a uymadı. Urum kagan (6) kaçdı.(6) da kök tülüklüg. êl (8) künin aldı. Kırık (8) kündün soñ Muz tay tegen (9) tagnuñ adakıga keldi. Çañ èrte (2) boldukda Oguz Kagannuñ (3) kurıkanıga kün teg bir (4) çaruk kèrdi. kılıç birle uruşdılar. Asker ile 7 atlanıp. alemini kaldırıp gitti. Tan vakti 2 olunca Oğuz Kağan’ın 3 çadırına güneş gibi bir 4 ışık girdi. tep yarlıg. Oguz. Çerig birle (7) atlap.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 175 Aşağıdaki kelimeleri izah ediniz. Gene (3) andın soñ Oguz Kagan (4) kurıkannı türtürdi. Oguz takı çerig (4) birle turup turdı. Urum (9) üstige sen atlar bola sen.

-uş-. Oğuz önünüzde ben 2 yürüyeceğim. bedi. ki: İdil nehri4 nin suyu kıp kızıl. kargı 8 ile. dikkate almazdı’ : -di. sen Roma 9 üstüne yürüyeceksin. zincifre gibi 5 oldu. +la-. Oğuz. çaru. 19 1 herkesin gönlüne 2 pek çok acı düştü. Urum kagannuñ (2) bir karundaşı bar èrdi. kılıç ile vuruştular. 17 1 ay ay. 8 Hay ay. yörü. Gene 3 ondan sonra Oğuz Kağan 4 çadırını kaldırttı.(< yörü-gü+de) kıp kızıl ‘kıpkızıl’ : < kıp + kızıl sip siñgir ‘zincifre’ : < sip + sinir bedik ‘büyük’ : -k. Takı (6) tedi. İdil nehrinin kıyı6 sında bir büyük dağın önünde 7 savaşa girişildi. Sarayına pek 9 çok ölü ganimet. èr-. ur.176 XI-XIII. Bir 18 1 kaç günden sonra gök 2 tüylü. dedi.(< yaru-k+dun) yörügüde ‘yürüdüğünde’ : +de. Ok ile. -uş-. -k. -dı. hal8 kını aldı. uruz beg tegen (3) èrdi. -maz. O kurdun ardı sıra taki9 ben yürüyorlar idi. -gü. gök yeleli bu büyük 3 erkek kurt durdu. pek çok diri Kelime İzahları saklamaz èrdi ‘düşünmezdi.(4) da teriñ7 mören arasıda (5) yakşı berik balukka yumşadı. Kapışıp vuruşmaları 3 öyle yaman oldu. Oğuz Kağan yendi. Yüzyıllar Türk Dili 7 Kağan’a hitap ediyordu. Roma kralı 6 kaçtı. sak (< sak+la-maz èr-di) tuglarnı ‘tuğları’ : +nı. Çeviriyazılı Metin . 5 Askerin önün6 de gök tüylü. Asker9 lerin aralarında pek çok vuruş oldu. tug (< tug+lar+nı) çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. Oğuz da asker 4 ile durdu. gitti. Burada İdil nehri denilen 5 bir nehir var idi.(< bedi-k) uruşdılar ‘vuruştular’ : +lar.(< ur-uş-unç) METİN İNCELEME V 20 (1) bargu tusu boldı. +lar. Oğuz Kağan Roma kralı7 nın krallığını aldı. ur. gök yeleli 7 büyük bir erkek kurt yürüyor 8 gördü. Ol Urus beg ogulun tag başı.(< ur-uş-dı+lar) çallug ‘yele’ : < çallug uruşunç ‘vuruşma’ : -unç.

anuñ atı Ulug Ordu 24 (1) Beg èrdi. Oguz Kagan anı (7) kördi.(3) ıbız senniñ ıgaçuñnuñ (4) urugı bolmuş bolup turur. Rus bey derler3 di. dedi. sevindi. dedi. bizim uruğ3 umuz senin ağacının 4 yemişi olmuştur. kim: ay. menniñ (3) kaganum sen. babam öfke gösterdi ise. kim: ay ay. Ay. Takı tedi. Takı tedi. Uslug …… bir èr èrdi. atam çımad atup èrse. Rus 21 1 beyin oğlu ona çok altın 2 gümüş yolladı. sen takı (6) uruşgulardın soñ baluknı baña (7) saklap kelgil.(5) ga yèr bèrip buçurmuş bolup turur. tep tedi. Oguz Kagan sevinç atdı. (2) baluknı yakşı saklap sen. sen munda beg (7) boluñ. keçdi.10. Çeviri 20 1 tutsak kazandı. (8) menüñ tapum èrürmü. Igaçlarda (5) yatdı. dostluktan çıkmam. Vergi 7 verip. Gene çerig birle Oguz Kagan (5) Ètil tegen mörenge geldi. Tanrı san5 a yer verip lütfetmiştir. babam bana bu 4 şehri verdi. Oguz Kagan igitniñ (9) sözün yakşı kördi. (8) tep tedi. 6 Şehri korumak gerektir. Oğuz Kağan delikanlının 9 bu sözünü iyi gördü. . Çerigde bir (9) yakşı beg bar èrdi. O Rus bey oğlunu dağ başın4 da derin nehir içinde 5 iyi tahkim edilmiş şehre yolladı. kim: bu yèrde köp telim tallar. Bigü (7) bèrip. Takı 23 (1) aytdı. bizniñ urug.(5) nı kadaglagu kerek turur. köp telim (3) ıgaçlar …… oşol ıgaçlar (4) m …………… kesdi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 177 kim: baluknı kadaglagu kerek turur. kim: maña köp altun yumşap-sen. (6) Takı aytdı. (8) tep tedi.(8) nı bizge saklap kelgil tep tedi. (9) Oguz Kagan oşol balukka atladı. küldi. Urus 21 (1) begniñ ogulı aña köp altun (2) kümüş yiberdi. 7 sen de savaştan sonra şehir8 i bizim için koru gel diye söyledi. kim: Ètilniñ sugıdın (8) neçük keçerbiz. 8 diye ekledi. Şehr5 i korumak gerektir. (2) Kördi. senden 9 buyruk bağlılık tanırım. Ünite . (7) sen takı uruşgulardın soñ baluk. Ètil tegen (6) bedük bir mören-turur. küldi. Teñri san. 8 benim suçum olur mu. Ben sana 6 başımı ve devletimi veriyorum. benim 3 kağanımsın. sen de 6 vuruştan sonra şehri bana 7 sakla gel. sèvindi. Takı ilgerü kitdiler. 22 (1) Bizniñ kutı-bız senniñ (2) kutuñ bolmuş. Anuñ (3) üçün aña saklap at koydı. tep tedi. Maña atam bu (4) baluknı bèrip turur. kim: baluk. dostluk (4) kıldı. dostlukdın çıkmaz turur-men. yüzü güldü. Men saña (6) başumnı kutumnı bère-men. Kıpçak tegen sen beg boluñ. Andın soñ (9) Oguz Kagan gene kök tülüklüg. 9 Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Roma kralının 2 bir kardeşi var idi. Takı tedi. 22 1 Bizim devletimiz senin 2 devletin olmuş. tep tedi. sendin (9) çarlug baglug bellüg bola-men.

Onun 3 için ona Saklap [Bulgar] adını koydu. karun (< karun+daş+ı) baluknı ‘şehri’ : +nı. Ve doğuya gittiler. kut (< kut+ı+bız) tallar ‘dallar’ : +lar. sogurguda oña (5) èr èrdi. … o ağaçları 4 m … kesti. Ağaçlarda 5 yattı. İdil’in suyundan 8 nasıl geçeceğiz. sen burada bey 7 ol. Oguz 26 (1) Kagan bir çokurdın aygır atka mine (2) turur èrdi. Oğuz Kağan sevinç gösterdi. (3) ma meñlep saña at bolsun Kagarlık. geçti. (4) atlap êl künlerni. Tokuz kündün soñ Oguz (7) Kaganga aygır atnı kèltürdi. dedi. Kapuluk èrdi. kim: (2) ay. 8 dedi.(9) de turur. sevindi. ilkerü kitdi. Oguz 28 (1) Kagan sèvinç birle küldi. (5) Gene yolda bedük bir öy kördi. tep tedi. tal (< tal+lar) ilgerü ‘ileri’ : +gerü. İlgerü gitdi. sen munda beglerge bolgıl başlık. bèr. yüzü güldü. kim: èrkek böri (8) çerigniñ tapuklarıda yörügü. Çürügüde. (6) yörüdü. Ondan sonra 9 Oğuz Kağan gene gök tüylü. bey olun. dedi. 2 şehri güzel saklamışsın. Yüzyıllar Türk Dili 23 1 Bana çok altın yollamışsın. dostluk 4 kurdu. Üze üstünde toñ takı muz (6) bar turur. Munda ulug bir tag bar (5) èrdi. Oşol beg taglarga kirdi. biz (< biz+niñ) buçurmuş ‘buyurmuş’ : -muş. Oşol aygır atnı bek çok sèviyor (3) èrdi. il (< il+gerü) METİN İNCELEME VI 25 (1) kök çallug èrkek böri kördi. Oşbu kök (2) böri Oguz Kaganga aytdı. tuñlukları takı (7) kümüşdün. 2 Bu yerde pek çok söğütler. -e. Oguz Kagan mundın 27 (1) köp çıgay. İdil dedikleri 6 büyük bir nehirdir. Gene asker ile Oğuz Kağan 5 İdil denen nehre geldi. Oguz Kagannıñ atı Muz tag (9) içige kaçıp kètdi. (9) Çerigde Çeviriyazılı Metin . Askerde bir 9 iyi bey vardı. 6 Ay ay. baluk (< baluk+nı) bizniñ ‘bizim’ : +niñ.(< buyur-muş) bère-men ‘vereyim’ : +men. men saña başlap yolnı körgürür (6) -men. kim: amtı (3) çerig birle mundun atlañ. Tañ èrte boldukda (7) Oguz Kagan kördi. Muz (8) taglarda köp soguk bolupdın ol beg (9) kagardın sarunmış èrdi. beglerni kèltür. Oguz. ap ak èrdi. onun adı Ulu Ordu 24 1 bey idi. Anuñ başı sogukdın ap ak (7) turur. Anuñ üçün anuñ atı muz8 tag (8) turur. emgek çekip turdı.(5) gil. buçur. açkıç yok èrdi. Çolda oşbu aygır at közidin yitü (4) kaçdı. (3) Çalañ bulañdın korukmaz turur (4) èrdi. Oğuz Kağan onu 7 gördü. Çerigde (2) bir bèdik kakız èr beg bar èrdi. Kelime İzahları karundaşı ‘kardeşi’ : +ı. +daş. köp erdini suyurkadı. +ı.178 XI-XIII. Bu öynüñ (6) tagamı altundın èrdi. kitdi. kalıkları temürdin èrdiler (8) èrdi. Akıllı … bir er idi. (4) tep tedi. aytdı. pek çok 3 ağaçlar gördü.(< bèr-e+men) kutı-bız ‘saadetimiz’ : +bız. Kıpçak denilsin.

Üstünde don buz 6 var idi. sen buradaki beylere baş ol. Doğuya gitti. Oguz Kagan takı turdı.(5) rü kètdi. zahmet çekti. doğu5 ya gitti. 3 ve senin kalıcı adın Karluk olsun. Oğuz. tep (4) tedi. gitti. kurıkan (8) tüşküre turgan turdı. Tan ağarınca 7 Oğuz Kağan erkek kurdu 8 askerin önünde yürüyor 9 gördü. Bu evin 6 damı altından idi. Anuñ 29 (1) atı Tömürdü Kagul tegen èrdi. Gene bir kün kök tülük. Aña (2) çarlıg kıldı. Muña çürçet tetürürler èrdi. O bey dağlara girdi. Ünite . Oğuz 26 1 Kağan bir alacadan aygır ata bini2 yordu. Bu gök 2 kurt Oğuz Kağan’a. açacak yok idi. sovuğa dayanıklı 5 er idi. Mundın aña kalaç at koydı. beyleri getir. şimdi 3 asker ile burdan atlanın. Askerde 2 bir büyük cesur er bey var idi. Oğuz Kağan’ın atı [El]Burz dağı 9 içine kaçıp gitti. Yolda bu aygır at gözden gidip 4 kaçtı. Dokuz günden sonra Oğuz 7 Kağan’a ayğır atı getirdi. ap ak idi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 179 bir yakşı çeber èr bar èrdi. aç kapıyı 3 açtıktan sonra saraya gel. 4 atlanıp halkı. dedi. Onun için adı [El]Burz dağı8 dır. [El]Burz [Gur Garcistan: Karluk] 8 dağlarında çok sovuk olduğundan o bey 9 kardan sarılmış idi. pencereleri de 7 gümüşten çatıları? demirden 8 idi. kök çallug èrkek böri yörümeyin (7) turdı. kim: sen munda kal. 5 Gene yolda büyük bir ev gördü. Kapalı idi. 9 Askerde bir iyi zeki er var idi. 6 yürüdü. 3 çalang bulangdan korkmuyor 4 idi. (3) Açguñdun soñ kèl orduga. Bundan ona Kalaç adını verdi. 2 Hey.10. Gene bir gün gök tüy- . Burada yüksek bir dağ var 5 idi. Oğuz 28 1 Kağan sevinerek yüzü güldü.(6) lüg. Ona. Çok mücevher bağışladı. Bu aygır atı pek çok seviyor 3 idi. 4 dedi. ilge. Tarlagusız (9) bir yazı yèr èrdi. sevindi. 5 ben sana baş olup yolu gösterir6 im. Çeviri 25 1 gök yeleli erkek kurt gördü. Oğuz Kağan bundan 27 1 çok sıkıntı. 2 sen burada kal. Onun 29 1 adına Tömürdü Kağul deniliyor idi. Onun başı sovuktan ap ak 7 tır. doğuya gitti. aç kalık. 4 buyurdu. Yürüyüşe.

ud. (7) bellüg bolsun. çokur (< çokur+dın) açkıç ‘anahtar’ : -kıç. êl kün. kılıç. (6) Gene taşgarun kalmasun. (3) yüklemekke. Oguz Kagan baş{l} adı.(8) lug saña at bolguluk kaña (9) belgürsün. kaña söz bire turur (4) èrdiler èrdi.(6) lar birle uruşdılar. küldi. +luk. Burada Mançurya kağan4 ı. Munlar kaña yörümek. nökerlerige. Çürçet êl künin öz agızıga (9) bakınturdı. Anuñ dostları (9) köp sèvinçler tapdı. basdı.(< tüş-kür-e) meñlep ‘kalıcı. (7) çürçet kagannı basdı. altın gümüşleri çok. -kür-. Kaña üstünde ölüg (8) bargunı koydı.(< atla-ñ) boldukda ‘olunca’ : +da. êl küni Oguz Kaganga karşu (5) kèldiler. Kelime İzahları atlañ ‘atlanın’ : -ñ. Ulug (9) bargulug bir yurt turur. Yılkıları (2) köp. Masar kagan kaçdı. Oğuz Kağan da durdu.(< aç-kıç) tuñlukları ‘pencereleri’ : +ları. yurtın aldı. (3) erdinileri köp èrdiler èrdi. öküz. Andın soñ 33 (1) gene bu. èrdinileri köp turur. öz yurtıga birledi. halkı Oğuz Kağan’a karşı . altun kümüşleri köp. Oguz Kagan kaña. kümüşi köp. Munda köp k(è)y(i)kleri. oklar birle.32 (1) nüñ. ordu (< ordu+ga) tüşküre ‘düşüre’ : -e. takı (3) Şagam yıñaklarıga atlap kètdi. Anuñ (6) atı barmaklıg çosun billig èrdi. ud (4) azlık boldı. kök tülüklüg. başadı. Oguz (8) anı basdı. (2) Kañalar takı çapdılar. tep tèdi. Köp ısıg bir yèr 34 (1) turur. Kaña başıda tirig (9) bargunı koydı. Uruş tokuş başlandı. tuñluk (< tuñ+luk+ları) öynüñ ‘evin’ : +nüñ. başın (8) kesdi. (4) Köp uruşgudın. öltürdi. tüş. Oguz (7) Kagan başadı.(6) larnı kördi. köp tokuşgudun soñ (5) anlarnı aldı. buzağıları çok. kalık (< kalık+ları) orduga ‘saraya’ : +ga. aç. Anuñ duşmanları köp [kaygular tapdı] Çeviriyazılı Metin Çeviri 30 1 Büyük bir yurt halk idi.(3) leriniñ öñlüki. kim: kaña kaña (7) birle ölügni tirig yürügürsün. kök çallug (2) èrkek böri birle Sindu. buzagları köp. şaşdılar. bol. Nökerler. köp kuşları bar turur (2) altunı köp. Anuñ üçün anlarga (5) kaña at koydılar. kètdi. Oguz Kagan anuñ üstige (6) atladı. êl kün. çadır 8 kuran durdu.31 (1) nuñ çerigige. Uruşgudun soñ Oguz Kagan. öy (< öynüñ) kalıkları ‘çatıları’ : +ları.(< bol-duk+da) çokurdın ‘alacadan’ : +dın. takı aytdı. kagatır. Antag yaman uruşgu boldı. (4) Oşol yèrniñ kaganı Masar9 tegen bir kagan (5) èrdi. -duk. kètdi. Yüzyıllar Türk Dili 6 lü gök yeleli erkek kurt yürümeden 7 durdu.(4) ı. ebedî’ METİN İNCELEME VII 30 (1) Bedük bir yurt êl kün èrdi. kèltürmekke at. 3 mücevherleri çok idiler. takı Tañgud. kaña. çıragı kap kara turur. Buna Mançurya diyorlar idi.(2) ige antag ulug ölüg bargu tüşdi. Tartdılar. Bu çeber (7) bir kaña çapdı. êl künnüñ kamagı munı kördiler. kitdiler. kim. Munda Oguz Kagannuñ (5) çerigide uslug yaşkı bir çeber kişi bar èrdi. Ekinsiz 9 bir ova yer idi.(3) de kaña. Munda çürçet kagan.180 XI-XIII. At sürüleri 2 çok. atla. kim: kündünki buluñda (8) Barkan tegen bir yèr bar turur.

ülkesini aldı. 7 belli olsun: güney yönünde 8 Barshan denen bir yer vardır. Masar kağanı kaçtı. Vuruş dokuş başlandı. Onun 6 adı Parmaklı Çosun Bilig idi. ve 3 Şam taraflarına atlanıp giti. Oğuz Kağan kağnı6 ları gördü. 4 Çok vuruştan.10. gitti. Ünite . 2 Altını çok. Bu becerikli 7 bir kağnı yaptı. yendi. yılkı (< yılkı+ları) erdinileri ‘mücevherleri’ : +leri. Burada çok avları. Mançurya halkının kendi ağzına 9 baktırdı. Onun dostları 9 çok sevindiler. öl. Kağnı başına diri 9 tutsağı koydu. Halk3 larının renkleri. getirmeğe at. halk2 ına öyle büyük ölü ganimet düştü. baş etti. çok döğüşten sonra 5 oraları aldı. oklar ile. ki. 2 Daha kağnılar yaptılar. maiyetine. Tangut. 4 az geldi. gök tüylü. kendi ülkesine kattı. gök yeleli 2 erkek kurt ile Hint. yüzü güldü. Büyük 9 varlıklı bir ülkedir. Kağnı üstünde ölü 8 ganimeti koydu. şaştılar.(< öl-tür-di) uruşgudun ‘vuruşmada’ : +dun. Burada Oğuz Kağan’ın 5 askerinde akıllı becerikli iyi bir kişi var idi. gittiler. başını 8 kesti.(< ur-uş-gu+dun) antag ‘öylece’ : < anı teg . dedi. Öyle çetin vuruş oldu. Onun düşmanları çok Kelime izahları yılkıları ‘at sürüleri’ : +ları. gitti. kılıç6 lar ile vuruştular. mücevherleri çoktur. halkın hepsi bunu gördüler. erdini (< erdini+leri) tokuş ‘dokuş’ : -ş. ur. Kağnı8 lı sana ad olsun. Ondan sonra 1 gene bu. Oğuz 7 Kağan yendi. Bunlar kağnı yürümek3 te kanga kanga sesi çıkarıyor 4 idi. Oğuz 8 onu yendi. toku. Oğuz Kağan baş etti. gümüşü çok. -gu. Onun için onlara 5 Kanglı adını koydular.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 181 31 32 33 34 5 geldiler. yüzleri kap karadır. 6 Gene dışarda kalmasın. Oğuz kağan onun üstüne 6 atlandı. Vuruştan sonra Oğuz Kağan’ 1 ın askerine. çok kuşları vardır. Kağnı kağnı 7 ile ölüyü diriyi yürütsün.(< tokı-ş) birle ‘ile’ : < birle öltürdi ‘öldürdi’ : -di. 7 Çürçet kağanı yendi. Çok sıcak bir yer1 dir. katır. 4 Bu yerin kağanı Masar denilen bir kağan 5 idi. Kağnı 9 göstersin. -tür-. 3 yüklemeğe. -uş-. Maiyet1 in. öküz. Çektiler. öldürdü.

adakı. köp kuşlar avlagu.. 37 (1) türlük bolsungıl tüzün: negü kök (2) teñri bèrdi tüşümde kèltürsün. 42 (1) içdiler. Yurtıga. öyige tüşdi.. us (< us+lug) kündünki ‘güney’ : +ki. Bu altun (3) ya kün toguşıdın ta kün batuşı. meniñ (9) köñülüm avnı tilep turur. tala (3) turur yèrni uruguñga bitürsün. (2) ay yultuz tañ sarıga senler baruñ..36 (1) lerde bir kün uykuda bir altun (2) ya kördi. sèvinç tapdılar. ögütün (6) tiledi. takı üçegü.(7) genin Oguz Kaganga biltürdi. Takı aytdı.. Takı aytdı.. (2) kim: ay iniler. Takı tedi kim: (3) Ay ogullar. ya atdı oknı. kök teñrige men ötedim10. (6) adakıda bir kara koyunnı bagladı.. Tag. kim: ay kaganum. êl künlerin (7) çarlap çakırdı. Oguz (8) Kagan bedük ordu [tiktürdi. Nökerlerin. tüzün bir yèr èrdi.(5) di. kün (< kün+dün+ki) buluñda ‘yönünde’ : +da. Takı aytdı... kim. kim. (9) Kırık gün.(5) düm. Teñiz tün sarıga sen. küldi. (7) Oñ yakada boz oklar olturdı. köp kuşlar avlagu.(6) sü tün sarıga bardılar.. (4) tep tedi. kim: Oguz Kagannuñ (6) çanıda ak sakallug. atasıga bèrdiler. Takı ok. aldılar.. Ay. ya teg (4) oklarnı kökkeçe atuñ. karı bolgumdın 38 (1) meniñ kakızlukum yok turur..182 XI-XIII. Andın soñ üçegü. duşmanlarnı ıglagurdum. aldılar. kitdi. Oğuz Kağan yendi.. evine gitti. tep tedi. küldi.. moz saçlug (7) uzun uslug bir kart kişi turur bar èrdi.. (8) Çoñ yakada uç oklar olturdı.(8) nı çapdılar. Oguz Kagan başadı. Çeviriyazılı Metin Çeviri 35 1 üzüldüler. (9) Oguz Kagan sèvindi. tüşimel (9) èrdi. kırık kèçe aşadılar. oklar teg (4) senler boluñ. 4 Gene dışarda kalmasın. kır saçlı . ögütüge köre kıldı.(5) nüñ sözün yakşı kördi. (7) senlerge bère-men yurdum.(8) lardın soñ çolda bir altun yanı (9) çapdılar..(8) lerni çarlap kèltürdi. takı üç kümüş ok kördi. 5 belli olsun: Oğuz Kağan’ın 6 yanında ak sakallı. ay kaganum saña. Andın (7) soñ èrte bolupta agalarnı.(3) nüñ. Ya bolsun senlernüñ..40 (1) larnı üçüge üleştürdi. Kün. Çoñ (4) yakıda kırık kulaç ıgaçnı tiktür. Oguz Kagan Ulug Türük.. Uykudun soñ tüşde kör. ini.. anuñ atı Ulug Türük èrdi. Dönüp yurduna. Andın soñ Oguz Kagan (2) ogullarıga yurtın üleştürüp bèrdi. 2 Sayısız nesneler.. (4) çıda bile ok köp atdum. köp men aşdum. Kün.(3) da bir ak koyun bagladı..(4) gaça tegen èrdi...(7) larıdın soñ çolda üç kümüş ok. Kün.(4) ler barur....(3) lar.. 39 (1) Oguz Kagan sèvindi.. Gene andın soñ Kök. yılkı.. atasıga bèrdiler. (2) Sanagulugsız nemeler. Gene andın (5) soñ Oguz Kagan ulug kurıltay (6) çakırdı. at sürü3 leri aldı. (8)………………………………... (4) Gene çaşkarun kalmasun. Tag. aygır birle köp yörü. (9) ………………………. buluñ (< buluñ+da) METİN İNCELEME VIII 35 (1) kaygular tapdı...(5) sü tañ sarıga bardılar. Anuñ (2) başıda bir altun taguk koydı. Yüzyıllar Türk Dili uslug ‘akıllı’ : +lug.. (5) bellüg bolsun.. saña (9) çaşgu bolsungıl tüzün. Takı yanı (2) üç buzgulug kıldı. (3) Kök. kim: ay aga. ay. tep (5) tedi. uruşgular köp men kördüm. kèlip kèñeşip olturdılar. +dün. Takı bu üç (5) kümüş ok tün yañgakka kète (6) turur èrdi.. (7) Yultuz köp k(è)y(i)kler. (8) takı tedi. tep tedi. Anuñ başıda bir kümüş taguk koydı. (6) Teñiz köp k(è)y(i)kler. dostlarumnı men (6) kültürdüm. tep tedi... oklar bolsun senler... (9) Ve takı] oñ yakıda 41 (1) kırık kulaç ıgaçnı tiktürdi. (8) Ukgulug.(3) lar aldı.

dedi. kardeş8 lerini çağırıp getirtti. Uykudan sonra düşte gör7 düğünü Oğuz Kağan’a anlattı. gelip danışıp oturdular.10. oklar sizlerin olsun 3 sizler yayın attığı oklar 4 gibi olun. babalarına verdiler. 3 Gök. Gene ondan sonra Gök. sana 9 yaşamak hayırlı olsun. 6 Deniz çok avlar. 8 Anlayışlı. çok kuşlar avla8 dıktan sonra yolda bir altın yay 9 buldular. Ve yayı 2 üç parça yaptı. Ve ok1 ları üçüne üleştirdi. halkını 7 sesletip getirdi. 8 Ay kağanım. 2 Ay. ve üç6 ü batı yönüne vardılar. aldılar. ay kağanım sana. yüzü güldü. tavsiyesine göre davrandı. Gene ondan 5 sonra Oğuz Kağan büyük kurultay 6 çağırdı. Gün. ve üç gümüş ok gördü. onun adı Ulu Türk idi. Ondan 7 sonra sabah olunca ağabeylerini. Ay ağabey3 ler. Gün1 lerden bir gün uykuda bir altın 2 yay gördü. 9 Oğuz Kağan sevindi. 4 dedi. 7 Yıldız çok avlar. babalarına verdiler. yay gibi 4 okları göğe atın. aldılar. Ay. bütün 3 yeri uruğuna bağışlasın. Ay. yaşlandığımdan 1 benim cesaretim yoktur. Ondan sonra üç5 ü doğu yönüne vardılar. Oğuz Kağan Ulu Türk’ 5 ün sözünü beğendi. Dağ. benim 9 gönlüm av istiyor. Yay sizlerin olsun. Oğuz 8 Kağan büyük saray … 9 … sağ yakada . Ünite . Dağ. Maiyetlerini. 2 Ey kardeşler. 1 Oğuz Kağan sevindi. Ve bu üç 5 gümüş ok gün kuzeyine gidi6 yor idi. Bu altın 3 yay gün doğusundan ta gün gün batısı4 na değin ulaşıyor idi. dedi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 183 36 37 38 39 40 7 uzak görüşlü bir yaşlı kişi var idi. Deniz batı yönüne siz4 ler varın. asil bir er idi. tavsiyelerini 6 istedi. 1 dirlik hayırlı olsun: Yüce 2 Tanrı düşümde verdiğini beri getirsin. çok kuşlar avla7 dıktan sonra yolda üç gümüş ok 8 buldular. Gün. Yıldız doğu yönüne varın. yüzü güldü. 5 dedi. Mutemet 9 idi.

av yèrde yörüsün kulan.184 XI-XIII. 42 1 içtiler. kök (kök teñri+ge) 4 “Men sinlerge boldum kagan. düşmanları ağlattım. vuruşmalar ben çok gördüm. ini (< ini+ler) kèñeşip ‘danışıp. 6 ayağına bir kara koyun bağladı. 7 Sağ yakada boz oklar oturdu. -gu. dostlarımı ben 6 güldürdüm.san (< san+a-gu+lug+sız) yañgakka ‘yan tarafa’ : +ka. 3 Ay oğullar.” ifadesini Türkiye Türkçesine çeviriniz. ayağın3 a bir ak koyun bağladı. tep tedi. Onun 2 başında bir altın topuk12 koydu. sen (< sen+ler+nüñ) iniler ‘küçük kardeşler’ : +ler. +ler. +gak. takı taloy takı mören kün tug bolgıl. tamga bize bolsun buyan. Kelime İzahları sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. teñri. +lug. meşveret edip’ : -ip. . kök böri bolsungıl uran. kök kurıkan. kırk gece yediler. 4 kargı ile ok çok attım. dedi.(< kèñeş-ip) kulaç ‘karış’ : < kulaç taguk ‘topuk’ : < taguk kök teñrige ‘gök yüzüne’ : +ge. buz. +gu. aygır ile çok yürü5 düm. 7 sizlere yurdumu veriyorum. temür çıdalar bol orman. +a. sevindiler.(< buz-gu+lug) senlernüñ ‘sizlerin’ : +nüñ. yüce Tanrı’ya ben ödedim. Ondan sonra Oğuz Kağan 2 oğullarına yurdunu üleştirip verdi. Onun başında bir gümüş topuk koydu. yañ (<yañ+gak+ka) buzgulug ‘parça’ : +lug. 9 kırk gün. ben çok yedim. kèñeş. 8 Sol yakada uç oklar oturdu. alalıñ ya takı kalkan. Sol 4 yakada kırk karış13lık bir ağaç diktir5 di. Yüzyıllar Türk Dili 41 1 kırk karış11 ağaç diktirdi.

G. keçe (< keçe+ler+din) êl künge ‘el aleme. oşbu ‘bu’ : (< oş+bu) tübinde ‘dibinde’ : +de.) Yayına hazırlayan: Prof. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. tal (< tal+lar) ilgerü ‘ileri’ : +gerü. ur.(< ur-uşdı+lar) çallug ‘yele’ : < çallug uruşunç ‘vuruşma’ : -unç. kut (< kut+ı+bız) tallar ‘dallar’ : +lar. tug (< tug+lar+nı) çarukdun ‘ışıktan’ : +dun.(< yaru-k+dun) yörügüde ‘yürüdüğünde’ : +de. Dr. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. -duk. Muharrem ERGİN. Oguz Kagan Menakıbı. halka’ : +ge. Rachmati [ARAT] eseri Almanca olarak neşretti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından. kün. baluk (< baluk+nı) bizniñ ‘bizim’ : +niñ. R. -k. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. +si. çaru. kèt (< kèt-di) birinçisige ‘birincisine’ +ge. -uş-. no. W. Paris Bibliothèque Nationale. Oguz Kagan Menakıbı’nı ele alan yayınları bilmek. yörü. Genellikle Oğuz-nâme olarak adlandırılan Oğuz Kağan menkıbelerinin farklı ve pek çok rivayetleri vardır. Bu tercüme Muharrem ERGİN [1925-1995] tarafından kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı.(< bèr-e+men) kutı-bız ‘saadetimiz’ : +bız. R. balık (< balık+ları) saklamaz èrdi ‘düşünmezdi. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. tart. ur. şuñkar (< şuñkar+nı) kètdi ‘gitti’ : +di. atla. +ler. R. bedi. -gü. . -e. bèr. èr-. tüb (< tüb+in+de) şuñkarnı ‘ala doğanı’ : +nı. al. MEB Yayınları. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. R. +la-. 1001’de kayıtlıdır. Ünite . êl (< êl kün+ge) çarlıg ‘yarlık’ : < yarlık kurıkan ‘çadır’ : < kurıkan alalıñ ‘alalım’ : -alıñ. bol.(< buyur-muş) bère-men ‘vereyim’ : +men. +ı. karun (< karun+daş+ı) baluknı ‘şehri’ : +nı. bir (< bir+inçi+si+ge) çalguz ‘yalnız’ : < yalguz mören ‘ırmak’ : < mören öler-biz ‘ölüyoruz’ +biz. . +inçi. +daş. BANG [1869-1934] ve G. çürek (< yürek+i+ge) keçelerdin ‘gecelerden’ : +din. Supplement Turc.(< atla-ñ) boldukda ‘olunca’ : +da.(< bedi-k) uruşdılar ‘vuruştular’ : +lar. sak (< sak+la-maz èr-di) tuglarnı ‘tuğları’ : +nı. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. il (< il+gerü) atlañ ‘atlanın’ : -ñ. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. BANG.G. İstanbul 1970. W. Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. BANG. +lar. -er. dikkate almazdı’ : -di.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 185 Özet 1 Oguz Kagan Menakıbı hakkında bilgi vermek.(< al-alıñ) yiberdi ‘gönderdi’ : -di. buçur. 3 2 Oguz Kagan Menakıbı’ndan seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak. W. -uş-.(< yiber-di) tartıp ‘çekip’ : -ıp.(< tart-ıp) amırak ‘sevgili’ : < amırak balıkları ‘şehirleri’ : +ları.10. .(< bol-duk+da) çokurdın ‘alacadan’ : +dın. -maz. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. -dı. adlı eserinden alınmıştır. ARAT [1900-1964] bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. 69 s.(< yörügü+de) kıp kızıl ‘kıpkızıl’ : < kıp + kızıl sip siñgir ‘zincifre’ : < sip + sinir bedik ‘büyük’ : -k. biz (< biz+niñ) buçurmuş ‘buyurmuş’ : -muş. öl. Philosophisch-Historische Klasse XXV. Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [1167-1227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) RADLOFF [1837-1918] tarafından yapıldı. +in. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır.(< ur-uş-unç) karundaşı ‘kardeşi’ : +ı.G.(< öl-er+biz) kumuz ‘kımız’ (< kımız) çürekige ‘yüreğine’ +ge. yiber. çokur (< çokur+dın) . Oğuz Kağan Destanı: (BANG. +i. 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan eserin bu özellikleri dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir. W. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi.

ur. kèñeş.(< tokı-ş) birle ‘ile’ : < birle öltürdi ‘öldürdi’ : -di. sen (< sen+ler+nüñ) iniler ‘küçük kardeşler’ : +ler.(< buz-gu+lug) senlernüñ ‘sizlerin’ : +nüñ. yılkı (< yılkı+ları) erdinileri ‘mücevherleri’ : +leri. +dün. us (< us+lug) kündünki ‘güney’ : +ki. ordu (< ordu+ga) tüşküre ‘düşüre’ : -e. san (< san+a-gu+lug+sız) yañgakka ‘yan tarafa’ : +ka. yañ (<yañ+gak+ka) buzgulug ‘parça’ : +lug. +ler. meşveret edip’ : -ip.(< tüş-kür-e) meñlep ‘kalıcı.(< kèñeş-ip) kulaç ‘karış’ : < kulaç taguk ‘topuk’ : < taguk kök teñrige ‘gök yüzüne’ : +ge. kök (kök teñri+ge) . +lug.186 XI-XIII. +gak. öy (< öynüñ) kalıkları ‘çatıları’ : +ları. tuñluk (< tuñ+luk+ları) öynüñ ‘evin’ : +nüñ. aç. -kür-. buluñ (< buluñ+da) sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız.(< uruş-gu+dun) antag ‘öylece’ : < anı teg uslug ‘akıllı’ : +lug. -tür-. öl. buz. ebedî’ yılkıları ‘at sürüleri’ : +ları. +luk. toku. -uş-. teñri. erdini (< erdini+leri) tokuş ‘dokuş’ : -ş. Yüzyıllar Türk Dili açkıç ‘anahtar’ : -kıç.(< öl-tür-di) uruşgudun ‘vuruşmada’ : +dun. +a-. kalık (< kalık+ları) orduga ‘saraya’ : +ga. -gu. +gu.(< aç-kıç) tuñlukları ‘pencereleri’ : +ları. tüş. -gu. ini (< ini+ler) kèñeşip ‘danışıp. kün (< kün+dün+ki) buluñda ‘yönünde’ : +da.

Oguz Kagan Menakıbı’nı 1932’de Almanya’da daha sonra da Türkiye’de yayımlayan türkolog aşağıdakilerden hangisidir? a. düşmanları ağlattım. -gu. heybe . çaru. ben çok dağ aştım. Oguz Kagan Menakıbı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Rahmeti c. -gu. dostlarımızı ben güldürdüm. İlige. Eserin yazarı ve yazıldığı yer belli değildir. d. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. İslâmiyet öncesi bir dönemde yazılmıştır. çok ben yedim. +lug. çaru. Sanagulugsız neme. +lug. Petersburg Library c. aygır ile çok yürüdüm. Millet Yazma Eser Kütüphanesi e. d. kitdi. c. b. -k. dostlarımı ben güldürdüm. kargı ile ok çok attım. c. Dönüp yurduna. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlatır. vuruşmalar ben ne çok gördüm. çarukdun ‘ışıktan’ : +n. ben çok yedim. düşmanları ağlatırdım. süngü ile ok çok attım. c. e. +a-. sanagulugsız ‘umulmadık’ : +sız. sanagulugsız ‘umulmadık’ : +sız. e. Baştan ve sondan eksiktir. b. Ünite . 21 varak (42 sayfa)’dan oluşur. kargı ile çok ok attım. b.(< çaruk+dun) b. yılkı aldı. “çarukdun” kelimesinin çözümlemesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. san (< san+a-gu+lug+sız) c. b. öyige tüşdi. G. evine gitti. Sanagulugsız nemeler. çok ben yedim. c. Her sayfasında 9 satır vardır. uruşgular köp men kördüm. san (< san+a-gu+lug+sız) e. Universitätsbibliothek Wient d. -k. -k. çaruk. çaru. +lug. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir.(< yaru-k+dun) Ay ogullar. kitdi. Okunaklı nesih yazıyla yazılmıştır. “açkıç” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. çıda bile ok köp atdum. aygır ile çok yürüdüm.(< çaru-k+dun) c. 5. 9. aygır birle köp yörüdüm. R. “sanagulugsız ” kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. yılkılar aldı. -gu. kitdi. +lug. St. ewige kitdi. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. Uygur harfli tek bir yazma nüshası vardır. d. 1300’lü yıllarda yazılmıştır. Yurtıga. Çingis Kağan öncesi bir dönemde yazılmıştır. Yurtıga.(< yaru-k+du+n) d. c. Kaare Grønbech b. W. e. çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. Koço Uygur Kağanlığı döneminde yazılmıştır. savaştım. Yurtıga. aygır ile çok yürüdüm. d. +a-. öyige tüşdi. açacak d. ancak son sayfada iki satır eksiktir. düşmanları ağlattım. Celaleddin Harzemşah döneminde yazılmıştır. açınız b. Fazılov e. Ey oğullar. Uzbekistan Manuscripts Library 3. Muharrem Ergin d. “Sayısız nesneler. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. düşmanları ağlattım. Baştan ve sondan eksiktir. kayıttı. aygır ile çok yürüdüm. Yukarıdaki metnin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. e.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Türkçesine çevirisidir? a.(< yaruk+dun) e. aygır ile çok yürüdüm. Yurtıga. +lug. 10. yılkılar aldı. yılkı aldı. Ay oğullar. yay ile ok attım. dostlarımı hep güldürdüm. kargı ile ok çok attım. Paris Bibliothèque Nationale b. 6. çaru. 4. Sanagulugsız nemeler. çok savaştım. düşmanlarınızı ağlattım. anahtar c. öyige kitdi. sana(< sana-gu+lug+sız) 7. Ay oğullar. b. Oguz Kagan Menakıbı’nın yazma nüshası ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? a. çarukdun ‘çarıkta’ : +dun. Sansız nemeler. vuruşmalar ben çok gördüm. çarukdun ‘çarıktan’ : +dun.10. Ey oğullarım. E. dostlarımı ben güldürdüm. yazı tarzı göz önüne alındığında Oğuz Kağan Destanı’nın yazıldığı dönemle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? a. -gu. -k.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 187 Kendimizi Sınayalım 1. at sürüleri aldı. köp men aşdum. ben çok yedim. Radloff 2. sana(< sana-gu+lug+sız) b. Uygur harfli Oguz Kagan Menakıbı aşağıdaki kütüphanelerin hangisinde bulunmaktadır? a. duşmanlarnı ıglagurdum. acıkmak e. d. yılkılar aldı. sanagu (< sanagu+lug+sız) d. dostlarımı ben güldürürdüm. 8. Ay oğullar. vuruşmalar ben çok gördüm. +du. Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yazılmıştır. çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. Sansız neme. dostlarumnı men kültürdüm.

Oguz Kagan Menakıbı. Paris Bibliothèque Nationale.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006. Ankara 1996. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. 164 s. KAÇALİN. Sıra Sizde 3 bolsungıl ‘olsun’ +gıl. W. Yanıtınız doğru değilse “Metin” ve “Çeviri” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. TOGAN. R. MEB Yayınları. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936.G. 64 s. W. BANG ve R. c 5. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. NOUR [NUR]. W. Enderun Kitabevi. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. Dr. Demir kazık gibi idi bu kız öyle alımlı idi ki gülse gök yüzü güler ağlasa gök yüzü ağlardı. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. Yanıtınız yanlış ise “Metin” ve “Çeviri” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. 559 s. İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. a 3. Rachmati (Reşit Rahmeti ARAT) eseri Almanca olarak neşretti. İstanbul 1990. b Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz.(< ıgla-ya dur-ur ) Sıra Sizde 4 Ben sizlere oldum kağan.G. T. KAÇALİN. 69 s. Kitabevi. adlı eserinden alınmıştır.(< bol-sun+gıl) agızumga ‘ağzıma’ : +ga. BANG. çumşadı ‘yolladı’ : -dı. 406 s. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. R. a 6. c 4. bol. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) Radloff tarafından yapıldı. ss. W. Sıra Sizde 2 Bu ışığın içinde yalnız oturan bir kız gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından. 344+80 s. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır. 1001’de kayıtlıdır. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. kabucag (< kabucag+ın+da) çürekige ‘yüreğine’ : +ge. çürek (< çürek+i+ge) ıglaya durur ‘ağlar’ : -ur. Supplement Turc. a 10. boz kurt olsun nara.G. d 9. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. [Yazılışı: Hive 1660]. Yanıtınız doğru değilse “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. dur-. Muharrem ERGİN. . Güzel alımlı bir kızdı. 19026. EBULGAZİ BAHADIR HAN [1603-1663]: Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Soykütüğü): Hazırlayan: Zuhal KARGI ÖLMEZ. Cild XVIII. 167-244. Yararlanılan Kaynaklar . CLAUSON. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. gök çadır. PhilosophischHistorische Klasse XXV. Yusuf HAS HACİB: Kutadgu Bilig (Viyana Nüshası Tıpkıbasım): İstanbul 1942. Societe de Publications Egyptiennes Oğuz Kağan Destanı: (BANG. Mustafa S. alalım yay ile kaykan. . 384 s. SÜMER. daha nehir. ç 7. Çiñgis Kağan Târihi Çevirisi: Mustafa S. ERASLAN: ‘Manzum Oğuznâme’: Türkiyat Mecmuası. Onun başında parlak ışıklı bir beni var idi.(< çumşa-dı) kabucagında ‘kovuğunda’: +da. dedi. R. Türk Dil Kurumu Yayınları. +i. daha deniz. demir kargılar bol orman. Faruk: Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri boy teşkilatı destanları: İstanbul 41992. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Zeki Velidi: Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi tercüme ve tahlili): İstanbul 21982. no. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish: London 1972. Bu tercüme kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı bölümleri yeniden okuyunuz. Rıza: Oughouz-name (epopee turque = Oğuzname Türk destanı: transcription en lettres phonetiques notes traduction Française texte en Turc de Turquie fac-simile): Kahire 1928. çumşa. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. ARAT bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. ıgla. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı bölümleri yeniden okuyunuz. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 89. güneş alem olsun. d 8. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936.) Yayına hazırlayan: Prof. Sevdi aldı.188 XI-XIII. -sun. . -ya. Simurg Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 3. b 2. XII. 1973-1975. av yerinde yürüsün kulan. +um. Onu görünce Oğuz Kağan’ın aklı başında kalmadı gitti. +ın. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. İstanbul 21970. damga bize olsun uğur. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. agız (< agız+um+ga) BANG. Oxford University Press.

pul : olmak : bu E ed edeb edgü ėletėlig elik emdi eŋ er er ėrerdem erej (Sogd. baht : dinar : dost : dünya B babahalıġ bahasız balık kudrukı barbarça baş baş başlanbek belgülüg bėrbezenbilbile bilig biliglig biligsiz birle bişi bolbu : bağlamak : değerli : değersiz : balık burcu : gitmek : bütün. terbiye : iyi : iletmek : el : erkek geyik : şimdi : yanak : adam. bahçe : ordu.) dinar dost dünyā (Ar. öfkelenmek : ağız : ipekli kumaş : debelenmek. kötü : kötü .) : mutluluk.) aç açaçıaġ(ı)z aġı aġnaajun akal andın arkış at atavla avuçġalık ay ayaya ayık : akıl : aç : açmak : acımak. huzur : adamlar.Sözlük 189 Sözlük Karahanlı Türkçesi Metinleri Sözlüğü A ‘akl (Ar. söz verme buġra han bulbul(u)nbul(u)nabulıt bur bütbütrü : özel isim : bulmak : bulunmak : esir etmek : bulut : kokmak : inanmak : tamamiyle C-Ç cahil cān çapçėçek çėçek çėçeklik çerig çıkçumġuk çuz : cahil.rej) eren erġuvān (Far. yazık : fena. bilme : bilgili : bilgisiz. asker : çıkmak : kuş adı : ipekli kumaş D devlet (Ar. yuvarlanmak : dünya : akmak : kırmızı : ondan (ol zamirinin ayrılma durumu) : kervan : ad : atmak : avlamak : ihtiyarlık : ey : söylemek : avuç : vaat. fazilet : rahat.ek-eylemi : erdem. başlangıç : baş : başlanmak : kilit. ruh : koşmak : çiçek : çiçek : çiçeklik. emniyet : belli : vermek : süslenmek < bediz süs : bilmek : ile : bilgi. saadet. acımak : eyvah. hep : baş. insanlar : erguvan : esmek : esirgemek. bilgisiz : can.) esesirkeesiz esiz ėsiz : ipekli kumaş : edep. cahil : ile : akçe. kişi : erkek : i.

misk : kişi.görmek : güzellik : göz : aşağı. yamaç (mecazen) : konmak : kopmak. düz : gönül : bak : bakmak. koku kakılakardığı ses. ırmak adı : iletmek : kötü. içeri : içmek : memleket.(ı)ş : kuş : korumak : gülmek : işitmek : örtmek : düzene sokmak. katılarak (gülmek) < kat. yükselmek” : bütün. etmek : kır : kış : kış : kız : kızıl.yukarı çıkmak. mutsuz olmak. yayılmak : zarar : koymak : koç burcu : mavi : mavi : mavi : doğru. siyah : kara : karanfil : yaşlılık < karı yaşlı + lık : karışmak : kaş : kaş : katmak kopkor koykozı burnı kök kök kökiş köni köŋül kör körkörgülüg körk köz kudı kuġu kurkurıkurışkuş küdezkül: katılmak. hep : bütün. üzülmek K kaç kaçan kāfūr (Ar. zaman kėlkemi kez: hakan. çıkmak.) H hakan hāli hem hıtay I-İ ıd iç içil Ila iletirinçig mak. Yüzyıllar Türk Dili katġurkaynakayu kayu kaz kėçkeçkeklik : dönem.190 ėş ėşiteşüėtėtėtin: eş XI-XIII. sıkıntılı < ir. görmek : görünen. süslemek : yapmak. sıkıcı. taklidi ses kalı kalık kamuġ kamuġ kan kança kanı kap kara kara kara karanfil (Ar. kırmızı : kızıl : küçüklük.yalnız olkızıl kızıl kiçiglik kim kim kin kişi kitkol kon: kaçmak : ne zaman : Uzak Doğu’da yetişen ıtırı kuvvetli bir mad: ötüşmek. ülke : özel ad.ses çıkarmak < *kakı kuşların çı: eğer : gökyüzü < kalı. yalnız kalmak. düzenlenmek F fasl(Ar.) karılık karışkaş kaş kat- . insan : gitmek : kol.kurmak . eziyetli. çocukluk : ki bağlacı : kim : güzel koku. görüldüğü gibi < kör. hükümdar : boş : da/de bağlacı : Çin kıl kılkır kış kış kız : göndermek : iç. aşağıya doğru : kuğu : kurmak : kurumak : karşılıklı kurmak < kur.katmak : kaynamak : hangi : kimi : kaz : geçmek : geçmek : keklik : gelmek : gemi : gezmek : kıl kuyruk kuşu : yapmak. herkes : kan : nereye : nerede : simsiyah : kara. düzenlemek : düzene sokulmak.) de.

Sözlük
külkülmiz kün kün küreşküret: gülmek : dişi geyik : gün, gündüz : gün : güreşmek : kaçırmak saçsandvaç saŋa sarıġ sata sen sevsı: bana : dahi, da, de : ben : beniz, yüz : beniz, yüz : özel ad : bin : dişi karaca sıġun sınsilig söz sunulsūr-ı cibri (Far.) suv süçig süŋek sür: ne : ne kadar : ne : saçmak : bülbül : sen adılının yönelme durumu : sarı : mercan : ikinci tekil kişi adılı : sevmek : kırmak : erkek karaca : kırılmak : temiz : söz : uzatılmak : mezamir (ilahi) : su : tatlı : kemik : sürmek, kovmak”

191

M
maŋa me men meŋ(i)z meŋiz Mıŋlak miŋ muyġak

N
ne neçe negü

T
taġ tamtaŋ : dağ : damlamak : sabah vakti : bulmak : çekmek, sürmek : tat, tatlılık : Çin : yalvarma : demek, söylemek : gibi : çevre : tam, bütün, hep : ten, vücut : denk, eşit : deniz : çabuk : dil : dilemek, istemek : diri, canlı : diri iken, hayatta iken : hayat, canlılık : diş : dişi, kadın : deve kervanı : dizilmek : dolmak : dolu : dolunay : donanmak

O-Ö
oġlaġu okıokıoktaol ol olduroprı or(u)n ot oynaögölöles ölü öŋdün ördek ötöz : nazlı : çağırmak, davet etmek : okumak : ok atmak : -dır/-dir bildirme eki işlevinde kullanılmıştır :o : oturmak : vadi : yer : ateş : oynamak : övmek : ölmek : süzgün, baygın : ölü : önce : ördek : ötmek : öz, kendi

taptarıttat(ı)ġ tavġaç tazarru‘ (Ar.) tėtėg tegre temām (Ar.) ten teŋ teŋiz terk til tiletirig tirig erken tiriglik tiş tişi titir

R
resūl (Ar.) : peygamber

tiziltoltolu

S
sa‘adet sabā (Ar.) : saadet, mutluluk : gün doğusundan esen hafif ve latif rüzgar

tolun tonan-

192
torku töşetöşentutuġtumşuk turturna tuttuta biltuz tü tügtükel tüket tümen tün tüpi tüz: örtü

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
yaşık yaşıl yavalık yay yaz yazyazı yazılyėl yėl yėlgüryėr yıd yıd yıġyıġaç yıparsıġ yıratyigitlik yilig yipün : uçmak : uyumak : temel : bağlamak, eklemek : keklik : ulu, büyük, yüce : vurmak : tohum : şu, işte : cennet : karşılaşmak, karşı karşıya gelmek : özel ad, boy adı : ses : seslenmek, çağırmak : üzerinde yitük yitüryok yokaru yol yorıyöre yulyük(ü)nyüz yüz : güneş : yeşil : nafile, boşu boşuna : yaz : ilkbahar : açmak : ova : açılmak : yel, rüzgar : yel : uçmak, havalanmak : yer, toprak : güzel koku, misk : koku : yığmak, toplamak : ağaç : misk gibi : uzaklaştırmak : gençlik : ilik : mor : kaybolmuş, kayıp : kaybetmek : yok : yukarı : yol : yürümek : yöre, çevre : çekmek, kurtarmak : eğilmek : yüz, surat : yüz, surat

: döşemek : döşenmek : kaplamak : doğmak : gaga : kalkmak : turna : tutmak : tutabilmek : tuz : renkli : düğümlemek, çatmak : tamam, bütün : tüketmek < tüke- tükenmek, bitmek : on bin : gece : tipi : düzmek

U-Ü
uçudıul ulaular kuş uluġ urur(u)ġ uş uştmah utruşUyġur ün ündeüze

Z
zacferān (Ar.) : safran

Y
ya ya yadyaġız yakın yanyana yana yaŋkulayaruk yaş : ey : yay : yaymak : kara : yakın : dönmek : tekrar, yeniden : yine, tekrar : yankılamak, ses çıkarmak : parlak : gözyaşı

Sözlük

193

Harezm Türkçesi Metinleri Sözlüğü A
aç açaçkıç ad adak adak(1) adak(2) adem ademi
c

ança andag andın anı anın añlaanlar antag / andag anuñ anutarara aram arı(1) arı(2) arıg / arı
c

: o kadar, öyle, o şekilde : bk. antag : 1. ondan, ondan dolayı, böylece 2. oradan : onu : onun ile, ondan dolayı : anlamak : onlar : öyle, öylece, o kadar : onun : hazırlamak : yormak : ara, arasında : [< Fa.] istirahat : arı : bk. arıg : temiz : [< Ar.] arif : arslan : art, arka : fazlaca : artırmak : [< Ar.] sunma : sahabeler : çok : astırmak : aş, çorba : 1. aşmak 2. geçmek : yemek : [< Ar.] âşık : atmak, ağarmak, ışımak : at : ad : ata, baba : ad vermek : ateş : ateşli : ata binmek, yürümek : bk. atlan: ata binmek : atlı : adlı : av : [< Fa.] yüksek ses : avlamak : söylemek, anlatmak : ay (kamer) : ay (otuz günlük zaman dilimi) : ay! : [< Fa.] kadeh

: aç : açmak : anahtar : ad : ayak : ayak : bk. ayak : [< İbr. âdem (=toprak)] insan : [< Ar.] insanoğlu : [< Ar.] âdet : başka : [< Ar.] âdaletli : ayı : büyük kardeş : bk. yıgaç(1) : [< Fa.] haberli : hürmet etmek : ağız : ilk süt, ağız : ah : [< Ar.] ahiret : [< Ar.] hükümler : [< Ar.] hâller : [< Soğd.] dünya : ak, beyaz : akmak : [< Ar.] akıllı : [< Ar.] akik : [< Ar.] akıl : almak : al, kızıl : ela : [< Ar.] ona selam olsun : ön : [< Ar.] Allah : altı : altın : altınlı : iş : sevgili, dost : [< Ar.] amir : şimdi : ana : ona : resim : ona

adet adil

adın
c

adug aga agaç agah agırlaagız aguz ah ahirat ahkam ahval ajun ak akc c

arif

arslan art artıkrak arturc

arz

ashab asru asturaş aşaşac

aşık

akıl akl

atat(1) / at(1) at(2) / at(2) ata ataataş ataşlug atlaatlanatlan- / atlanatlıg(1) atlıg(2) av avaz avlaayay(1) ay(2) ay(3) ayak / adak(2)

akik

c

alal(1) al(2)
c

alayhi’s-salam

alın allah altı altun altunlug
c

amel

amırak
c

amir

amtı ana aña añagu añar

194
aygır ayıtaytazlık : aygır

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
bèr- / berberik berü bèş beşik beyan : [< Fa.] bahçe : sicim : bağlamak : bağlı : [< Fa.] bahşiş : bakmak; itaat etmek : bakınmak; itaat etmek : bal : şehir : bk. balık : bana : sıra : var : varmak, gitmek : hep : hepsi : ganimet : ganimetli, müreffeh : parmak : basmak, ezmek : baş : yenmek : ok temreni : başlamak : baş, lider : batı : beden, vücut : bk. bedik : büyük : bk. bedik : büyümek : bk. beg : beğ : pek : bel : belbağı, kuşak : göstermek, belirtmek : işaretsiz : belirtmek : belli : vermek (yardımcı fiil) beyük bèzebigü bil(1)bil(2)bildürbile biltürbiltürgülük bir biregü birer biri birinçi birkaç birle / bile birlebişürbitibitiglig bitilbitürbiz bodabodun bogaz bolbostan bota boy boylug boz / moz böri bözçi bu(1) bu(2) buçurbugu bulbulañ buluñ bulur bunda : vermek : sağlam, muhkem : beri : [< Tü. bêş = Skr. pañça] beş : beşik : [< Ar.] anlatma, açık söyleme : bk. bedik : süslemek : vergi, hediye : bilmek : bilmek(yardımcı fiil) : bildirmek : bk. birle : bildirmek : tebliğ : bir (sayı adı) : biri, birisi : birer : biri (belirsiz zamir) : birinci : birkaç : ile : birleştirmek, katmak : pişirmek : yazmak : yazılı : yazılmak : bitirmek : biz : doğum sancısı çekmek : boyun : gebe : olmak : [< Fa.] bostan : deve yavrusu : boy : boylu : boz, kır : kurt : bez dokuyan, dokumacı : bu (işaret sıfatı) : bu (işaret zamiri) : buyurmak : geyik : bulmak : ?hiçbir şey : yön, taraf : [< Ar.] billur : burada

: anlatmak : demek, söylemek : azlık

B
bag(1) bag(2) baglabaglug bahşiş bakbakınbal balık / baluk baluk baña bandeñ bar barbarça barçası bargu bargulug barmak basbaş başabaşak başlabaşlık batuş beden bèdik bedik / bèdik / bedük / beyük bedük bedüklebèg beg / bèg bek bêl bêlbagı belgürbèlgüsiz belgütbellüg bèr-

belgülüg / bèlgülüg : belli, işaretli

Sözlük
burun burunrak but buyan buyurbuzag buzgulug bülbül : önce : evvelce : [< Fa. bût < but Skr. Buddha] put, güzel : [< Mo.] uğur : buyurmak : buzağı : parça : [< Fa.] bülbül çol çoñ çubuk çubuyan çulganılçumşaçürek çürügü : bk. yol : sol : çubuk : [< Hint.] tatlı : sarılmak : yollamak : yürek : yürüyüş

195

C-Ç
camic can cavab cemad ceza cümle çak çakçakırçalañ çalbarçalguz çallug çalunçañ çan çañak çapçapçapturçarlaçarlıg çarlug çaruk çaşgu çaşkaru çeber çekçerig çewürçıda çıgay çıkçıkarçımad çın çırag çok çokur : [< Ar.] cami : [< Fa.] can, ruh : [< Ar.] cevap : [< Ar.] cansız : [< Ar.] ceza : [< Ar.] bütün, herkes : çağ, zama : çakmak; gazaba gelmek : çağırmak : hiç kimse : yalvarmak : bk. yalguz : yeleli : itaat etmek : bk. tañ : yan : bk. yañak : bk. tap: yapmak : yaptırmak : bağırmak, seslenmek : bk. yarlıg : bk. yarlıg : bk. yaruk : hayat : dışarı bk. taşkaru : becerikli : çekmek, toplamak : asker : çevirmek : kargı : felaket : çıkmak : çıkarmak : gazap : doğru, gerçek, tam : yüz, çehre : çok : alaca

D
dad dahl dakı dane dastan dat da vat
c

: [< Fa.] adalet : [< Ar.] gelir : bk. takı : [< Fa.] tane : [< Fa.] destan : [< Ar.] zat : [< Ar.] davet : [< Ar.] dava, iddia : [< Ar.] devlet, kısmet : bk. teg : [< Ar.] deliller : bk. temür : [< Fa.] huzur : [< Fa.] istek, arzu : [< Fa.] deniz : [< Ar.] zikir : bk. tile: [< Ar.] din : bk. togur: [< Fa.] dost : dostluk : bk. töl : [< Ar.] dua : [< Fa.] uzak : bk. tur: bk. tur: [< Fa.] düşman : [< Ar.] dünya : [< Ar.] inci : bk. tüş-

dacvi davlat deg delalat demür dergah derhost derya dikir diledin dogurdost dostluk döl du a
c

dur durdurduşman dünya dür düş-

E
ebedi èderedgü edgülük edin ediz èk: [< Ar.] sonsuz : takip etmek : iyi : iyilik : başka, diğer : yüksek : (tohum) ekmek

196
èkegü èkki êl èl(1) èl(2) èl(3) èlçi èlig èltèmdi emgek emmare èn endişe èr er / èr èrer- / èrèrdini erdini / èrdini erin / èrin èrkek erkek / èrkek erken èrte erte / èrte èşitet ètil èvèw èwlük èy eyyam : iki : halk

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
: ikisi, her ikisi

G-Ğ
ga’ib gaflet galib gazab gene gevher gubar guhar gurruş gül : [< Ar.] bilinmezlik : [< Ar.] habersizlik : [< Ar.] galip, üstün : [< Ar.] gazap, öfke : gene, yine : [< Fa.] mücevher, kıymetli taş : [< Ar.] toz, toprak : [< Fa.] cevher : [< Fa.] haykırış, dalga : [< Fa.] gül

: el krş. èlig : il, memleket : el, yabancı : elçi : el krş. èl : iletmek : şimdi, böylece : eziyet, zahmet : [< Ar.] insanı hissî zevke yönelten nefis : en, genişlik : [< Fa.] endişe : bk. er : er, erkek : bk. er: imek, olmak : bk. erdini : [< Soğd.] mücevher : dudak : bk. erkek : erkek : erken : bk. erte : sabah : işitmek : et : İtil ırmağı : acele etmek : ev : eş, hanım : ey (seslenme ünlemi) : [< Ar.] günler

H
habar hadim hadis hak hakikat hal hal halayık hali halva ham han harc harir hatır hatun hazır hem hemişe hergiz hidayet hidmat hikayet hilafat hilcat hisab huma husravlık hünerlig hvace hvuş h uşnud
v

: [< Ar.] haber : [< Ar.] hizmet eden : [< Ar.] hadis : [< Ar.] 1. Allah 2. Doğru, hakikat : [< Ar.] hakikat : [< Ar.] hâl : [< Ar.] hâl : [< Ar.] halk, yaratılmışlar : [< Ar.] boş : [< Ar.] helva : [< Ar.] ham, çiğ : sultan : [< Ar.] vergi : [< Ar.] ipek : [< Ar.] hatır : [< Ar.] kadın : [< Ar.] hazır : [< Fa.] hem : [< Fa.] daima : [< Fa.] asla : [< Ar.] kurtuluş : [< Ar.] hizmet : [< Ar.] anlatma : [< Ar.] hilafet : [< Ar.] kaftan : [< Ar.] hesap : [< Fa.] huma (anka) kuşu : sultanlık : hünerli : [< Fa.] hoca : [< Fa.] güzel, iyi, tatlı : hoşnut

F
fakih fal fasl fazayil felek ferah ferişte ferman fesad fitne : [< Ar.] fakih, din âlimi : [< Fa.] fal, uğur : [< Ar.] mevsim : [< Ar.] faziletler : [< Ar.] felek, dünya, gök : [< Fa.] iç açıklığı, sevinme : [< Fa.] melek : [< Fa.] emir, buyruk : [< Ar.] fesat, kötülük, anlaşmazlık : [< Ar.] fitne (mec. güzel)

karın : içmek : bağırsak : içinde.] kabul : kaç (soru edatı) : kaçmak : ne zaman : tutmak : kaygı : kaygılı : [< Ar. eşik : kapalı : kar krş.] kalem : pencere : kalkan : [< Pers. sevgi : [< Ar. kel- ışk ibadat ibret iblis c iç içiçegü içre idi igit ikinçi ilgerü iman ini iriz isteisti dad c iş işitit K kacbe kabila kabucag kabul kaç kaçkaçan kadaglakadgu kadgulug kafir kagan kaganluk kagar kagatır kakız kakızluk kal- .] ibret : iç. hanlık : kar krş. yine : kim. kagar : kara : karanlık : karış : yaşlı : [< Ar.] aşk. tam : [< Mo.] kabile : kovuk. kar : katır : cesur : yiğitlik.] gariban : karşı : ihtiyar : kardeş : [< Ar. hadise : işitmek : köpek (mec. hangi : kazan : kazık : bk. göndermek : bk. cesurluk : kalmak kaydın kaygu kayıtkaynakayra kayu kazan kazuk kèç keç.] ibadet : şeytan : [< Ar. bünyesinde : 1. doymak :? araba : kanat : nereden : hani : kapkara : kapı.Sözlük 197 I-İ ıdıgaç ıglaıglagurınanıñraısıg / ıssıg ıssıg c c kalem : salmak. han : kağanlık.] kafir : kağan.] hep. oyuk : [< Ar.] olgun. ısıg : [< Ar. Allah 2.] istidat : iş. huzur : katı.] bütün : kanmak. sert : zahmet çekmek : söz : kavim : kavuşmak : nereden : kaygı : geri dönmek : kaynamak : tekrar. aşağılık) kalık kalkan kamag kamil kamug kankaña kanat kandın kanı kapkara kapug kapuluk kar kara karañguluk karı karı kariban karşu kart karundaş kasd kaş kat katıg katıglankavl kavm kawuş: [< Ar. yıgaç : ağlamak : ağlatmak : güvenmek : inlemek. keçe : gece : giymek : örtünmek : sonra : giyinmek : giydirmek : bk.] iman : küçük kardeş : cesur : aramak : [< Ar. baştan aşağı : [< Ar. keç : geçmek : bk.] kast : kaş : yan./ kèçkèçe keçe / kèçe kedkediglekèdin kèdinkèdürkèl- : [< Ar. sahip : yiğit : ikinci : ileri : [< Ar.] Kabe : [< Ar. ağlamak : sıcak : bk.

yararlık : kim (şahıs zamiri) : [< Fa.] kudret : kuyu : 1. kit: bk. keñeş: danışmak./ kèltür. zaman : güneş : halk : gündüz M ma / me magara magrib maksud mal : da. inmek. adam : gitmek : [< Ar. devlet : kuzgun : gütmek : gözetlemek. de (bağlama edatı) : mağara : batı : [< Ar. mavi : gökyüzü : göl : gönül : çok : görmek. : kendi : bk.] kurban : [< Mo. hizmetçi : kulaç : kulak : katır. yay kabı : çadır : kurultay : kurtulmak : kuru : kuş : saadet. yarışmak.198 kel. gösterişli : göstermek : güzel : götürmek : bk.] istek : [< Ar./ kètür.] kim (bağlama edatı) : kişi. iyilik : güzel. korumak : gülmek : güldürmek : gümüş : gün. kılmak : kılıç : kımız : bk. mola vermek : koşmak : koparmak. tel : yapmak. keltür: getirmek : atmak./ kètkitab kizlekodkogulgurak kolkonkopkoparkorıkorukkoykoyun XI-XIII. kararlaştırmak : gerek : gerekmek : kesmek : bk. kul 2. ?bakmak : göstermek : güzellik.] kitap : gizlemek : koymak : parlakça (kogulgu=parlak) : istemek : konmak. Yüzyıllar Türk Dili : gelmek : bk. kırmak : korumak : korkmak : koymak : koyun kögüs / kögüz kögüz kök(1) kök(2) köl köñül köp körkörgürkörk körklüg körkütkörük kötürköz köz / köz kudrat kudug kul kulaç kulak kulan kumuz kundaklakurban kurban kurıkan kurıltay kurtulkurug kuş kut kuzgun küdeküdedkülkültürkümüş kün(1) kün(2) kün(3) kündüz : göğüs : bk./ kèlkèltürkeltür. koymak. iktidar. doldurmak. kögüs : gök. yaban eşeği : kımız : kundaklamak : [< Ar. keltür: geyik : kıl./ kèñeşkerek kerekkeskètketürkèyik [k(è)y(i)k] kıl kılkılıç kımız kırık kırk / kırık kıssa kıyandkat kız(1) kız(2) kızıl kızıl / kızıl kiçig kifayat kim(1) kim(2) kimerse kin kirkiş kişi kit. servet . iyi.] hikâye : gergedan : kız : nâdir : bk. etmek. köz : göz : [< Ar. kızıl : kızıl : küçük : [< Ar.] yeterlik./ ketürkèmiştoplanmak? kendü kèñeşkeñeş. kimse : misk kokusu : girmek : samur : kişi. kırk : kırk : [< Ar.] sadak.] mal.

] seven : [< Ar.] doğu : [< Ar. belirti : maiyet : peygamberlik : [< Ar.] sahip : bana : [< Ar.] şiir : ne : [< Ar.] herkes tarafından kabul edilmiş : [< Ar.] süre : [< Ar.] tür. sebepler : [< Ar.] değişen : bunlar : bunun gibi : bunun gibi : [< Ar. tam (kuvvetlendirme edatı) : çağırmak.] istek. ne kadar : ne kadar çok : nasıl : [< Ar.] danışma : [< Ar.] mülk : kıyı köşe : [< Ar.] mukaddes : bunun gibi.] müslüman : müslümanlık : [< Ar.] vasfolunmuş : [< Ar.] meclis.] nişan. nasıl : eşya : nesne.] tatmin olmuş : : buz : [< Ar.] misk muvahhid muz mübarek mühlet mülk müñüş mürid müşk N nazm ne / nè necat neçe nèçe nèçeme neçük nedamet nèdin nefs negü nelük neme neñ nepsiki nèteg nèteg-kim netice nevc nişan nöker nubuvvat nur : [< Ar.] yer : [< Ar.] ilkeler : [< Ar.] mihrap : bin : binmek : bk. nasıl.] (Müslüman takviminde) önüncü ay : [< Ar. erkek çocuk : (isim) Oğuz : ilk süz.] pişmanlık : neden : nefis : ne : niçin.] peri : nasıl : nitekim : netice. okumak : o (işaret sıfatı) : o (kişi ve işaret zamiri) .] mucize : [< Ar. ağız : ok : bizzat.] değerli taşlarla süslenmiş : [< Ar. boz : ırmak : mümin : [< Ar. ma : [< Ar.] talep olunan.] kurtuluş : bir kaç : nice. sonuç : [< Ar.] gerekenler.] şeyhler : [< Ar.] şöhretli : [< Ar.] tabi.] Sultan : [< Ar. bağlı : [< Fa. şey : [< Pers. istenilen : mevla : bk.] nur O-Ö oglan ogul oguz oguz ok(1) ok(2) okuol(1) ol(2) : oğlan : evlat. böylece : buna : buna : bunça : burada : bunun gibi : buradan : buradan : bunu : [< Ar.] mübarek : [< Ar. neden.] Hanım sultan : ben (siyah nokta) : ben : beniz : gibi : benizli : gibi : ebedîleşmek : [< Ar.Sözlük malik maña macni macsiyyat maşrık matlub mavla me mebadi meclis mekan melik melike meñ men / mèn meñiz(1) meñiz(2) meñizlig(1) meñizlig(2) meñlemeşayih meşhur meşveret mevsuf mihrab miñ minmoz mören mu’min muciban mucciza muharram muhib mukaddas mun-tèg muña muña munça munda mundag mundın mundun munı munkalib munlar muntèg munuñ-tèg murad : [< Ar.] günah : [< Ar. çeşit : [< Fa. maksat murassac musallam musulman musulmanlık mutma in c 199 : [< Ar.] mânâ : [< Ar. toplantı : [< Ar.

taraf : sarı : sarılmak : sataşmak : [< Ar. işte bu : o. + Ar. çehre : özlemek : ödemek : -den dolayı : ev : öz.] saz : [< Ar.] pir.] zahmet : [< Fa.] giden : [< Ar.] saflık. nefs S-Ş sabab saç saçsafi sahaba sahra sakal sakınsakınç saklasaklatsalsala salah saña sanagulugsız sançışsaray sarı sarıg sarunsatgaşsavab saz sebeb secde sefer : [< Ar. korumak : saklatmak : salmak.] dünya nimetlerinden uzak durma : rıza.200 olar oltur./ oturolturton oñ oña ordu orta osug oş oşbu oşol ot(1) ot(2) oyaglık oynaögrenögüt ögüz ölöldüröltür. öltür: öldürmek : ölü : başka.] kır : sakal : 1. razı olma sevda sèvinsevin.] Farisi : [< Fa.] servi boylu : sevmek : [< Ar. Yüzyıllar Türk Dili roz-gar rozi ruh : [< Fa.] ev.] resul : [< Ar.] rüzgâr : [< Fa. yol. endişe : saklamak. sevinç : sevinç : sevgili : bk.] son : [< Fa. saray : yan. ruh.] sebep : [< Ar.] istek : [< Ar. temiz : [< Ar. sen : sen : [< Fa.] sevda : bk.] ruh : oturmak : oturtmak : on : sağ : ona : ordugâh.] sevap : [< Fa.] iyilik.] haberci. can. peygamber : [< Fa./ sèvinsèvinç sevinç / sèvinç / sevünsevüglük sevünsıfat sıñar . sevin: sevinmek : bk.] sahabe : [< Ar.] sebep : saç : saçmak : [< Ar. tavır : işte : bu.] özellikler : -e doğru P para parsi paygambar perde pir : [< Fa. ihtiyar sekkiz sèn sen / sèn ser-gerdan serencam serv-kamet sev- R ragbat rahm rast rasul razi renc revan risalat riyazat riza : [< Ar. nasip : [< Ar.] secde : [< Ar.] doğru : [< Ar. göndermek : [< Ar. diğeri : yüz.] rızık. sevin: [< Ar. kendi.] başı dönmüş : [< Fa.] yolculuk : sekiz : bk.] meydan okuma haykırışı : [< Ar. işte o : ot : ateş : uyanıklık? : oynamak : öğrenmek : öğüt : dere : ölmek : bk. dövüşmek : [< Fa. saray : orta : dalga.=saymak) : savaşmak.] parça : [< Fa. başkası. bırakmak.] perde.] peygamberlik : [< Ar. doğruluk : sana : sayısız (sana.] razı : [< Fa. musîki perdesi : [< Fa./ öldürölüg öñin öñlük öskeöteötrü öy öz : onlar XI-XIII.] merhamet : [< Fa. düşünmek : düşünce.

tegür: ulaştırmak.] talih : [< Ar.] taht tèg teg / /tèg / deg teg.] sultan : sultanlık : [< Ar. sözleşmek : söyletmek : bk suw : [< Ar.] ibadet : [< Ar. meşk : bk.] mum : [< Ar.] öğrenme. eşik.] vücut. te: demek. tatlı : şu : aladoğan : [< Soğd. dahi : dal : dolu.] şikayet : masa : [< Fa. suç : bulmak : ön : hizmet.] şeyh : [< Ar. söylemek : [< Ar.] tedbir./ tègürtelim telwe : yine.] şirin. sunmak : çok : deli 201 T ta ta ala c tacat tabc tabicin tag tagam taguk tagurak taht . talay : tam : [< Ar.] şehir : [< Ar. huzur.] sakin.] şer : şaşmak : [< Fa.] şeriat. bütün : münakaşa etmek : [< Çin.] dost : son.] şeref : [< Ar. beden :[< Ar.] Sahabeleri görmüş olan müslümanlar.] deniz : [< Ar./ tègtègi tegme / tègme tegrü tègürtegür./ tapıntartarıtarıttarıtıg tarlagusız tarttaş(1) taş(2) taşgaru / çaşgaru taşrif tay tète.Sözlük siñgir siz soguk sogurgu sohba soñ soñlasorsorma söz sözlesözleşsözletsug sultan suratlıg suw / sug / su suyurkasüñük sürsüt şagam şah şahlık şarr şaşşehr şemc şeref şericat şeyh şikayet şine şirin şol şuñkar şük : zincifre : siz : soğuk : vuruşma (sogur. bağışlamak : kemik : sürmek. art. kapı : bk./ tètedbir : tâ : [< Ar.= vuruşmak) : [< Ar. ve. çabuk : [< Fa. eşsiz : -a doğru. teg : gibi : değmek : kadar : değme. -a kadar : bk.] cehennem : inkar etmek : tan : acayip : şaşırmak : tanrı : tanık : istek.] tamam : damga : [< Soğd.] yüce : [< Ar.] takdim etmek. söyleşmek 2. tapık : tapınmak : dağıtmak : dağıtmak : çekmek : hediye : tarlasız (tarlagu=tarla) : kabul etmek : taş : dış : dışarı : teşrif : dağ : bk.] istekli : [< Ar. : dağ : duvar : topuk : derhal. sonra : tamamlamak : sormak : boza : söz : söylemek : 1. çare : bk. sessiz takı / dakı / dagı tal tala talaştalay / taloy talic talib taclim taloy tam tamam tamga tamug tantañ(1) / çañ tañ(2) tañlatañrı tanuk tap taptapık / tapuk tapug tapuk tapun.] sultan : suratlı : su : [< Çin. devam etmek : süt : Şam : [< Fa. doğru yol : [< Ar.

batı : geceleyin : türlü : hayat : dürdürmek : Türk : düş : düşmek. dedirmek : [< Ar. kurmak. esas : daima.= anlamak) : temel./ düştüşimel tüşkürtüz tüztüzün : mükemmel : tüy : tüylü : gece. Yüzyıllar Türk Dili : demir : deniz : Tanrı : diye : derin : çabucak : [< Ar. büyük : yüce : ümit : tasvip etmek : unutmak : vurmak. ton : elbise : toy : döl : töre : türlü : dört : [< Ar. esas : tüy : tamamen tükellik tülük tülüklüg tün tünle türlüg türlük türtürtürük tüş tüş.] öd ağacı : öküz : uyumak : uyku : utanmak : Tanrı : ulaşmak : anlamak : anlayışlılık (< uk. canlı : diş : hanım : doğmak : doğurmak : dokuz : çarpışmak : çarpışma : dokuz : bk.] yardım : dinlemek : dikdirmek : dil : dilemek : dilek : dinlemek : diri. akıllı : [< Fa. uğramak : narin : düşürmek : düz : düzenlemek./ diletilek tiñletirig tiş tişi togtogur. : savaş bağrışı : tohum. kurmak : asil U-Ü uçuçmah c : uçmak : [< Soğd./ dogurtokkuz tokuştokuşgu tokuz toñ ton / toñ toy töl / döl töre törlüg tört tufan tug tugtumşuk tuñluk tur(1). döl : vuruşmak : vuruşma : vuruşma : akıl : uslu.] teslim : demek.] tertip : [< Ar.] tufan : tuğ : doğmak : gaga : pencere : durmak : durmak (yardımcı fiil) : ayağa kalkmak : +dır : ganimet : tutmak : boğuşma : tutunmak : tutuşmak : dip.] üstad : uyku : uzun : uzunluk : üç ud ud udıudku uftanugan ugraukukgulug ul ulaşu ulug ulug umınç unaunutururan urug uruş uruşgu uruşunç us uslug ustad uyku uzun uzunluk üç .] cennet : [< Ar./ durtur(2)tur(3)tur(4)tusu tuttutulunç tutuntutuştüb tüg tükel XI-XIII. sürekli : ulu.202 temür / demür teñiz teñri tèp teriñ terkin tertib teslim tetürtevfik tıñlatiktürtil tile. nesil. tesadüf etmek.

] üstat : üzerinde. yaş : yeşil : yahşı. el : devirmek : yine : yer : er : 1.] sevgili. pay etmek : seda. üze : bk. üze yarayaran yarı. karış 2.] fakat.Sözlük üçegü üçün üçün üçünçü üküş üküşrek üleşüleştürün ününçü ündeüñür üst üstad üze / üzre / üzere üzere üzre : üçü : -den dolayı. daha iyi : iyice : il. yanak : gibi : [< Fa. gözyaşı 2. fersah ?(= 455 mil= 56 kilometre) : yığdırmak.] inci : kaybolmak : yok : yol .] fakat : [< Ar. yañak : misk kokusu : göndermek : iyi : yirmi : [< Çin. kesin : yetmiş : bk. lakin : [< Fa. dost yètyèti yetinç yètiryetiz yètmiş yètüryıdıglık yıgaç(2) yıgduryıl yılkı yıñak yıpar yiberyig yigirmi yinçü yityok yol / çol : yaramak : [< Fa. yardım : bağışlamak : dirhem : bk.] dost : parlamak : yarılmak. üstünde : bk. iyi : yatmak : kötü : yaz : ilkbahar : ova. yarı: ışık : ışıklı : 1. kaybolmak : yedi : yedinci : bk. toplatmak : yıl : at sürüsü : bk.] peygamber : yalanlamak : yalnız : yaman. avaz : yontmak : inci : çağırmak : mağara : üst : [< Fa./ yaruyarılyari yarlıkayarmak yaruyaruk / çaruk yaruklug yaş yaşıl yaşkı yatyawlak yay yaz yazı yè: ve : [< Ar.] dostluk. paylaşmak : üleştirmek. kötü : geri dönmek : yanmak : yine : yan taraf.] ölüm : [< Fa. yètgür: tam. yètgür: kokulu 203 yarlıg / çarlıg / çarlug : yarlık.(2) yana yañgak / yıñgak / çañgak yañlıg yar yıgaç(1) / ıgaç / agaç : ağaç : 1.] yakut : [< Hwar.(1) yan.] kesin bilgi : iyi : [< Ar. parçalanmak : [< Fa. ferman V ve vefat veli velikin vücud Y ya ya(1) ya(2) yagı yagır yahşı yak yaka yakin yakşı yakut yalawaç yalganlayalguz / çalguz yaman yan. çorak : yemek : iyi.] varlık yèg yègrek yèl yemüryene / yène yèr(1) yèr(2) : ya! : ya : yay : düşman : omuz : çok iyi : yan taraf : yaka : [< Ar. için : için : üçüncü : çok : çokça : üleşmek. ulaşmak 2.

] zaferan : [< Fa. yörügür: yüz : yüz (sayı adı) : zemin (yeryüzü) yörügür.] zarif : zariflik : [< Ar.] yara : [< Fa. telek : bk. tüy. rastlamak : tabir etmek : yön. yultuz : yıldız : göndermek : yurt : hızla koşmak : yüklemek : yüklü : yün.204 yolı yolukyoryön yöri./ yürügür.] zindan : [< Ar.] ağlayıp inleme : [< Ar.: yürütmek Z zacfaran zag zahir zahm zari zarif zarifluk zayic zimrud zindan ziyarat zumra : [< Ar. taraf : yürümek : bk.] açık. yöri : bk.] kayıp : [< Ar.] ziyaret : [< Ar.] zümrüt : [< Fa.] zümre . yöri: bk./ yörü./ yürüyörüyulduz yultuz / yulduz yumşayurt yügüryükleyüklüg yüñ yüriyürügüryüz(1) yüz(2) yüz(3) : defa XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili : karşılaşmak.] karga : [< Ar. âşikâr : [< Fa.

s. Taşkent: İzdat. CLAUSON: EDPT: 852b. Hindus ve Bağdad memleketleri arasında bulunan Aru Maru ve Madasari halklarının memleketindeki Abtu şehrini almak için gönderdi. Muhakemetü ’l-Luğateyn. 6 Yazmada meñizlig ol. Clauson da ş’nin ç’den geliştiğini belirtir (EDPT. [FAZYLOV. 8. 396b).) 8 Yazmada husrav pervêz. CLAUSON. 9 Ebulgazi’deki Mısır göz önüne alındı. Aslının ç’li olduğunu belirtir. FAN Uzbekskoj SSCB. (Bk. 203) unıtmış (CTD I. MNT § 261. 8 Nalçik Sohumkale arasında 5633 m. 7 (Yazmada kılga èrdi. 12 tavuk olamaz. 6 Dankoff sözcüğe ş’li biçimiyle yer verir. Oğuz Kağan Destanı’nın dil malzemelerini Harezm Türkçesi söz varlığı içerisinde değerlendirmiştir. Kitabevi ss. XLVIII+989 s. 4 KAÇALİN.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006. 298). Dankoff-Kelly yayınında unutsa (CTD I. Beyit tekrarlanmaktadır. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish: London 1972. İdrak: Metin: 57. 8. 5 Yazmada oş andın bu caşıklar.: Starouzbekskij jazyk chorezmijskie pamyatniki XIV veka. 406 s. eserin dilinin Karahanlı Türkçesi ile Klasik Çağatay arası bir döneme ait olduğunu belirtir.Dipnotlar 205 Dipnotlar Ünite 2 1 Talat Tekin. s.dan sonraki Far. Mustafa S. III. İstanbul 2003. bir kelimedir. s. 171-172. 7 İdil ve Cayah gibi derin nehirleri. 4 Yazmada kör yok. Kitabevi ss.olarak düzeltilmiş: CTD II.) 3 Bu eseri ele aldığı makalesinde Kemal ERASLAN. Mustafa S. Bundan sonra (Çinggis-hahan) Dörbet’li Dörbai-dohşin’i. . Ankara 2004. Ünite 10 1 KAÇALİN. s. 6 13. Cild XVIII. İlkin CLAUSON. Çeviri: 92. 10 ötündüm? 11 yetmiş metre olamaz. Husrev u Şîrîn Qutba I-II: Warszawa 1958. 104. 209) biçiminde düzeltilmiştir. 1966. 3 DLT’deki bu biçimler Dankoff yayınında sadece 217 hariç bulıt olarak yer alır: CTD II. 2491241.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006. 406 s. 262: bulut 4 Dankoff ’da körgit. FAZILOV: Harezm Edebiyatı XIV. 2 Bu eser ilim âleminde Uygurca Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir.] 2 ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. 3 HACIEMİNOĞLU: Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. Bk. Slovnik 1961. TDK. TOPARLI: Kıpçakça Sözlük: 239b. 13 yetmiş metre olamaz Ünite 8 1 Kutb’un Husrav u Şîrîn’ini ele alan çalışmalar için bak. 5 sorma TMEN III. yükseklikteki dağ olmalıdır. s. ‘boza’. Meket ve Men-kermen-keyibe şehirlerine girmiş. yy. 133 5 Atalay’ın yayınında da unutsa (DLT I 215) ve unutmuş (DLT I 228) biçiminde verilen sözcükler. (CTD I. ERASLAN: ‘Manzum Oğuznâme’: Türkiyat Mecmuası. E. s. ol bir. Orhon Türkçesi Grameri. ss. 1973-1975. 51-53 2 Kuran Tercümesi’ndeki örnekler şu kaynaktan alınmıştır: Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Oxford University Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful