P. 1
11. ve 13. Yüzyıllar Türk Dili

11. ve 13. Yüzyıllar Türk Dili

|Views: 142|Likes:
Yayınlayan: Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Feb 10, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10)

Editörler Prof.Dr. Mehmet ÖLMEZ Doç.Dr. Can ÖZGÜR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright © 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend Kılıç Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Öğretim Tasarımcısı Doç.Dr. Cemil Ulukan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Öğr.Gör. Şennur Arslan Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili ISBN 978-975-06-1043-1 1. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 7.800 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Eylül 2011

İçindekiler

iii

İçindekiler
Önsöz .................................................................................................................. Kısaltmalar.......................................................................................................... x xi

Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler.........................................
KARAHANLI TÜRKÇESİ ......................................................................................... KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER .......................................... Kutadgu Bilig .............................................................................................................. Dîvânu Lugati’t-Türk .................................................................................................. Atebetü’l-Hakayık ....................................................................................................... Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’ân Tercümeleri .............................................. KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE ....................... YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR ................................................................. Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan Çalışmalar ............................................................... Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar .................................................. Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar ........................................................ Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar ...................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ...............................................................................................

2
3 5 5 7 8 10 10 10 10 12 13 13 14 17 18 18 19

1. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri I. Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı......... 20
AÇIKLAMA ................................................................................................................. SESBİLGİSİ .................................................................................................................. Ünlüler .......................................................................................................................... Ünlü Uyumu ................................................................................................................ Önlük-Artlık Uyumu ............................................................................................ Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu ................................................................................. Ünlü Değişmeleri ........................................................................................................ Yuvarlaklaşma ........................................................................................................ Benzeşme ................................................................................................................ Büzüşme ................................................................................................................. Ünsüz Değişmeleri ...................................................................................................... -b-, -b > -v-, -v değişimi ...................................................................................... ç- ~ ş- değişimi ...................................................................................................... -z ~ -s değişimi ...................................................................................................... -d- / -d ~ -d- / -d değişimi ................................................................................... /k/ ~ /h/ değişimi ................................................................................................... /ŋ/ ~ /m/ değişimi ................................................................................................. /ŋ/ ~ /n/ değişimi .................................................................................................. b- > m- değişimi ................................................................................................... Yer Değiştirme (Metatez) ..................................................................................... Ünsüz Düşmesi .............................................................................................. r > Ø ........................................................................................................................ Biçimbilgisi ................................................................................................................... SÖZCÜK YAPIMI ....................................................................................................... 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27

2. ÜNİTE

iv

İçindekiler

Addan Ad Türeten Ekler ............................................................................................ Addan Eylem Türeten Ekler ....................................................................................... Eylemden Eylem Türeten Ekler ................................................................................. Eylemden Ad Türeten Ekler ....................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ...............................................................................................

27 29 30 32 35 36 37 37 39

3. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağaç ............................................... .... 40
İSİM .............................................................................................................................. İsim Çekim Ekleri ....................................................................................................... Çokluk Ekleri ......................................................................................................... İyelik Ekleri ............................................................................................................ İsim Durum Ekleri ................................................................................................ Sayılar ............................................................................................................................ ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ ................................................................ Kişi Zamirleri .............................................................................................................. İşaret Adılları ............................................................................................................... ZARFLAR .................................................................................................................... Yer Zarfları ................................................................................................................... Zaman Zarfları ............................................................................................................. Durum Zarfları ............................................................................................................ Miktar Zarfları ............................................................................................................. SONTAKILAR ............................................................................................................. BAĞLAÇLAR ............................................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ............................................................................................... 41 41 41 41 42 44 44 44 46 46 46 46 47 47 48 48 49 50 51 51 51

4. ÜNİTE

Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil, Sıfat-Fiiller, Zarf-Fiiller, Birleşik Fiiller ....................................................................... ......... 52
FİİL ................................................................................................................................ Fiil Çekim Ekleri ......................................................................................................... Birleşik Fiil Çekimleri ................................................................................................. SIFAT-FİLLER (ORTAÇLAR) .................................................................................. ZARF-FİİLLER ............................................................................................................ BİRLEŞİK FİİLLER ..................................................................................................... İsim, Sıfat+Yardımcı Fiil Biçiminde Olan Birleşik Filler ........................................ Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil ............................................................................ Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan Kaynaklar ............................................................................................... 53 53 56 57 58 60 60 60 62 64 65 65 65

............................................................................................................................. HAREZM TÜRKÇESİ ......................................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ...... .................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Kendimizi Sınayalım .... ÜNİTE ......................................................................................................... Türkiye Türkçesine Aktarma ................................................................................... Yararlanılan Kaynaklar .............................................................................................................................................................................................. METİN İNCELEME IV ............................................................................................................. HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ ................................................... Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri ................................................................................................. Türkiye Türkçesine Aktarma .................... Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri ......................................................................................................................................................... 66 METİN İNCELEME I .............. Türkiye Türkçesine Aktarma ........................... İsim Çekim Ekleri ......................................................................................................................................................................... Oguz Kagan Menakıbı .................................................................................................................................................................................................................................................... Sıfat-Fiil Ekleri ................ 67 67 70 70 70 71 72 72 72 73 73 74 76 76 77 78 79 79 80 Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi ................................................... Bildirme Ekleri ............................................................................................................................................................. 83 84 85 85 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 6.................. Kısasü’l-Enbiya [=Nebilerin Kıssaları] ......................................................................... Ünlü Değişmeleri . Türkiye Türkçesine Aktarma ......................................................... Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri ....................................................................................................................................................................................... Hüsrev ü Şirin ............................. Ünlüler ......................... ŞEKİL BİLGİSİ ............................................ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ...... İyelik Ekleri ............ Mi‘rac-name ............................................................................................................................................................... Nehcü ’l-Feradis [=Cennetlerin Açık Yolu] ....................................................İçindekiler v 5........... Türkiye Türkçesine Aktarma ............................ Türkiye Türkçesine Aktarma ..................................................... METİN İNCELEME II . Türkiye Türkçesine Aktarma ............................................................................................................ METİN İNCELEME V ............................................................................................................. METİN İNCELEME III ................................................................................................................................................................................................................... 82 HAREZM VE TARİHİ ........................................................................................................................................ Mu‘inü ’l-Mürid [=Müridin Yardımcısı] ............ Muhabbet-name ............ Ünsüz Değişmeleri ........................................................................................................................... Çeviriyazı .. SES YAPISI .............................................................................................. HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ: SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ .............................................. Zarf-Fiil Ekleri ........................................................................................... Zamirler ................................................................................................................................................................................................................................................................. Çeviriyazı ........................................ ÜNİTE Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler .............................................................................................................................................................. Türkiye Türkçesine Aktarma ............ Mukaddimetü ’l-Edeb [=Edebe Giriş] .......

...................................... Metin IV .................................................................................................................................................................................... Yararlanılan Kaynaklar ..... METİN İNCELEME ................................................................ Çeviriyazılı Metin ....................... Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... Çeviri V ........................................................................................................................................................................................... Kelime izahları ......................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı IV ................................................... Metin III ............................................................................................................................................................................................................................................ Belirsiz Geçmiş Zaman ....................................................................................................................vi İçindekiler Fiil Çekimleri ................................. 106 NEHCÜ ’L-FERADiS [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Metin V ..................... Dilek-İstek ................................................ Harezm Türkçesi Söz Varlığı ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................... Gereklilik ................................................ Kelime İzahları ........................................... Çeviri II ...................................................................................................................................... Özet .... Kelime İzahları ........................................................................ 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 96 97 100 102 103 103 104 7..................................... Çeviri IV ................................................................................................................................................. Çeviriyazı .................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ....................... Çeviri ..................................................................................................................................................... Kelime izahları .............................................................................................................. Şart ......................................................................................................................... Çeviri I ........................ 107 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 114 114 115 115 116 117 117 117 118 118 ........................................................... Emir-İstek ....................................................................................... Metin I .......................................................................................................... Belirli Geçmiş Zaman ....................... KISASÜ ’L-ENBİY [=NEBİLERİN KISSALARI] ........................................................................................................................................................................................................................................................... A METİN İNCELEME I ... ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve Kışaşü’l Enbiya............... EDEBİYATLAR .. Gelecek Zaman ................................................................................................ Kelime İzahları .................................................. Çeviriyazı III ............................................................................................................................................................. Metin ........................................ Geniş Zaman .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Şimdiki Zaman .......... Çeviriyazı V ........................................................... Çeviriyazı II ....................................................................................... Harezm Türkçesi Söz Varlığı için Örnekler ............................................................. Kelime İzahları ........................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .................................................. Çeviri III ..................................................... Metin II ..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................ Çeviriyazı .............................................................................. Çeviri .................................................................................. Kelime izahları ......................................................................................................................................................... 119 119 119 120 120 121 121 121 122 122 123 123 123 124 124 125 125 125 126 126 127 129 130 130 130 Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin..................... Metin ......................................... Çeviriyazı .... Metin ....................................................................................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME V .......................... 132 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 138 138 139 140 140 140 140 141 142 142 142 8................. Çeviri ......................................................................................... METİN İNCELEME III ............ Metin ..... Yararlanılan Kaynaklar ............................................................................................. ÜNİTE .......................................................................................................... Çeviriyazı ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME IV ............................................. Çeviriyazı ............................ METİN İNCELEME IV ................................................................. Kelime İzahları ........................ Çeviri ............................................................................... Çeviri ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Çeviriyazı ............ Çeviriyazı ......................... METİN İNCELEME V ......................................................................................................................................... Çeviriyazı .................................... Kelime İzahları ........................................................................................................................................................ HÜSREV Ü ŞiRiN .................................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ............ Çeviri .................................................. Kelime İzahları .................... Kelime izahları ............ Çeviri I ................................................................................... METİN İNCELEME II ............................................... Metin ............................................................. Kelime İzahları ......... METİN İNCELEME III ......................................................................... Metin ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Metin ..........................................................İçindekiler vii METİN İNCELEME II ................. Çeviri ............................................................................................................................................................................................ Özet .............................................................................................................................................. METİN İNCELEME I ............................................................................................................................................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .................................................................. Kelime izahları ...... Çeviri ............................ Metin ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kelime izahları ............................................................. Metin .............................

.......................................................................................................................................................................... Çeviriyazı ................................................................ Özet ....................................................................................................... Kelime izahları ......................................... Metin ................... ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mukaddimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l-Mürid’den Metin Örnekleri ....................................................................................... METİN İNCELEME II .............................................................................................................. Kalp ve Nefis Bölümü .................................................................................................................................................................................................. METİN İNCELEME III ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazı .... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ....................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ................................................................................................................. METİN İNCELEME II ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviri ............................... 142 143 144 145 146 147 147 147 9.... Çeviriyazı ......................................................................................................................................................... Çeviriyazı ...................................... Yararlanılan Kaynaklar ......................... Kelime izahları ......................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................................................................................................................................................ Çeviriyazı .................... Çeviriyazı .............................................. Metin ............................................................................................................................................... Kelime İzahları ............................................................................................................................................................................................................................. Çeviri ........viii İçindekiler Çeviriyazı ...... Metin ...................................................................................................................................................................................................... Metin ........................................................... Metin .................................................................................................................................................................................................. Çeviri ...................................................................................................... Çeviri ................................................................ Kelime izahları .. Metin ................................................................................ 149 150 150 150 151 151 151 152 152 153 154 154 155 155 156 157 157 157 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 161 162 163 164 164 .................................................... METİN İNCELEME I ...................... Kendimizi Sınayalım .................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................................................ Çeviriyazı .......................................................................................................................................................... METİN İNCELEME III ............................................................................................................ METİN İNCELEME IV ........................................................................................... 148 MUKADDİMETÜ ’L-EDEB [=EDEBE GİRİŞ] .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME I ............................................................................................................................................. Yararlanılan Kaynaklar ......... Metin ............................................................................... Özet ................................................................................ Kelime İzahları ............................................................ MU‘‹NÜ ’L-MÜR‹D [=MÜRİDİN YARDIMCISI] ...... Kendimizi Sınayalım ....................................

.......... Kelime İzahları ...................................................................................................................... Kelime İzahları .......................................................................... Çeviriyazılı Metin .................... Kelime İzahları ...................................................................................................................İçindekiler ix 10... METİN İNCELEME III ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviri .......................................................... METİN İNCELEME VII ..... Çeviriyazılı Metin ................................................. Çeviriyazılı Metin ............................................................................................................. Çeviriyazılı Metin ...................................................... METİN İNCELEME IV .................................................................. Çeviri .......................................... Çeviriyazılı Metin .................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Çeviri ................................................................................................ 189 Dipnotlar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çeviriyazılı Metin ........................................................................................................................................................ METİN İNCELEME VIII ............................... ÜNİTE Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı ...................... Çeviriyazılı Metin ................ Çeviri ....................................................................................................................................................................................................... Çeviri .................................................................................................................................................. 166 OGUZ KAGAN MENAKIBI ............. Özet ........................................................... 167 168 168 169 170 170 170 171 172 173 173 173 174 175 175 175 176 176 176 177 178 178 178 179 180 180 180 180 181 182 182 182 184 185 187 188 188 188 Sözlük ................................................................................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı .................................................................................... Kelime İzahları ............................................................................ Kelime İzahları ............................................................................................... Kelime İzahları .................................................................................. Kelime izahları ................................................................... METİN İNCELEME II ................................................ METİN İNCELEME V ......................... 205 ........... METİN İNCELEME VI ..................................................................................................................................................................................................... METİN İNCELEME I ............................................................................................ Çeviri .............................................................................................................................. Çeviriyazılı Metin .. Çeviri ................................ Yararlanılan Kaynaklar ........................................... Kendimizi Sınayalım ............................................................................................... Kelime İzahları ................................................................................................ Çeviri .............................................................................................................................................................

Kisasü ’l-Enbiyâ. Harezm Türkçesi ise Karahanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş dönemidir. Mukaddimetü ’l-Edeb adlı eserlerden seçilen örnek metinler sayesinde Harezm Türkçesinin dil özelliklerini daha iyi anlayacak. Metin inceleme bölümlerinde. Elinizdeki eser iki bölüm olarak hazırlandı. bu eserler üzerine yapılan çalışmaların başlıcaları. her iki dönemin dil özellikleri hem lisans öğrencilerinin bilmesi gereken hem de araştırmacılara yön verebilecek seviyede sunulmuştur. Bu dönem eserleri. Metinlerden seçilen kelimelerin izahı yapıldı. Ardından ses ve yapı özellikleri hakkında genel bilgiler verildi. Türk dili ve edebiyatının kaynak metinlerini beğenerek okuyacağınıza ve öğreneceğinize. Madeniyet sahnesinde yükselen değer İslamiyetin ilk Türkçe eseri Kutadgu Bilig (1069) pek çok yönden ilk olma özelliğini taşır. Türk dili. Kitaba alınan metinlerde geçen kelimelerin anlamları için kitabın sonuna iki ayrı sözlük eklendi. Karahanlı Türkçesi bölümünde bu iki eseri yakından tanıyacaksınız. yorumlayabileceğinize ve çözüm bekleyen konulara çözüm üretebileceğinize. Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi gerek söz varlığı gerek ses ve yapı özellikleri gerekse bu dönemlerde verilen eserler ile Türk dili ve edebiyatının en önemli dönemlerinden ikisidir. Ders kitabınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Oğuz Kağan Menâkıbı Nehcü’l-Ferâdis. Siz gençlerimizin. dil malzemesi açısından önem taşımaktadır. ilk mesnevi. Her iki bölümde de önce dönemin tarihi ve genel hususuyetleri ortaya konuldu. nihayetinde bu derste başarılı olacağınıza inanıyoruz. . Hüsrev u Şirin. medeniyeti ve tarihi hakkında bilgiler edindiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış öbür önemli eserdir (1072). Bu ders kitabının belirli yerlerine yerleştirilen ‘sıra sizde’ ve ‘kendimizi sınayalım’ bölümleri okuyucuyu araştırmağa yöneltecek okuduklarını hatırlamağa ve bildiklerini sınamağa imkân sağlayacaktır. ilk siyaset-name. dil özelliklerini kavrayacağınıza. Mu‘înü ’l-Mürîd. çeviriyazısı ve çevirileri verildi. İlk aruz. Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi eserlerinden seçilen metinlerin aslı.x Önsöz Önsöz Sevgili öğrenciler. bu eserlerin kendi dönemi içinde arzettiği farklılıkları ve Türk dili tarihi içindeki yerini kavrayacaksınız. Elinizde bulunan kitapta Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserleri. Birinci bölüm Karahanlı Türkçesine ikinci bölüm ise Harezm Türkçesine ayrıldı.

: Kur’an Tercümesi MM: Mu‘inu ’l-Murid NF: Nahcu ’l-Faradis Rabguzi : Kisasu ’l-Anbiya TT: Türkiye Türkçesi Uyg.Kısaltmalar xi Kısaltmalar AH: Atebetü’l-hakayık DLT: Dîvânu Lugati’t-Türk ET: Eski Türkçe HŞ : Husrav u Şirin OrhT: Orhon Türkçesi KB: Kutadgu Bilig KT: Karahanlı Türkçesi KTer.: Uygurca .

Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler . Anahtar Kavramlar • Kutadgu Bilig • Atebetü’l-hakayık • Dîvânu Lugati’t-Türk İçindekiler • KARAHANLI TÜRKÇESİ • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR XI-XIII. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri tanıyabilecek.1 Amaçlarımız XI-XIII. Bu eserler üzerine yapılan belli başlı çalışmaları özetleyebileceksiniz. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri açıklayıp anlatabilecek.

3. Devletin sınırları Doğu Türkistan’la Maveraünnehir sahasını aşmıştır. Türkmen teorisi. yüzyıl) ile yazılmış eserler oluşturur. Pamir ve Karakum dağları. Sâmânîler arasındaki kargaşalıklardan yararlanan Ogulçak. 7. Balkaş gölü. Bu konuyla ilgili olarak kaynaklarda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Fergana bölgesi ise. İslami Dönem Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını ise Harezm-Altınorda Türkçesi (XIIIXIV. 2. Devletin coğrafi sınırları Doğu Türkistanla Mâverâünnehir sahasını aşmıştı. Ogulçak’ın yeğeni Satuk’un ilerde şahsen İslâmiyeti kabul etmesini (932) ve devletin batı kısmında İslâmiyetin resmen kabulünü sağlamıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: 1. Kaşgar ve civarına yerleştiler. kuzeyde Tarbagatay dağları. Daha sonra idareyi ele alan iki oğlundan Taraz’da bulunan Ogulçak sonraki yıllarda merkezini Kaşgar’a nakletmiştir. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. Bu müslüman şehzade ile karşılaşma. Karluk Türkleri 747-840 yıllarında Uygur birliğine bağlıydılar. Buradaki Türk boylarının dağınıklığı bir süre daha devam eder. 1047’deki bölünmeden önce devletin coğrafi sınırları şöyleydi: Doğuda. 10. -13. Çigil ve Tohsı gibi Türk boylarının da göç etmelerine neden olmuştur. Doğu Türkistan’ın batı bölümü. yüzyıl) ve Çağatay Türkçesi (XIV-XVI. bütün devleti 960 yılında islamlaştırmıştır. Aral gölü. Orta Asya’daki bu yazı dilinin. Karluk teorisi. 5. yüzyılın başlarına doğru çevredeki Türk boylarını idaresi altına alarak müstakil bir Türk devleti kuran Karahanlı Türkleri Satuk Buğra Han’ın 950 tarihinde islamiyeti kabulüyle de İlk İslam-Türk devletini kurmuş oldular. Karahanlıların hangi Türk boyundan çıktığı konusu tarihçiler arasında tartışma konusu olmuştur. Amuderya ırmağı. Uygur teorisi. 6. Uygur Hakanlığının yıkılmasından sonra Orta Asya’nın doğusundaki boşluk bu bölgede yaşayan Karluklarla beraber Yağma. Yağma teorisi. T’u-chüe teorisi Bu teorilerin en doğrusu kabul edilen Karluk teorisine göre Karahanlılar sülâlesi. bu alanın ortasında bulunmaktaydı. batıda Karakum çölü. 840 yılında Uygur-Karluk birliğinin çökmesinden sonra kurulan Karahanlı devletinin kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır. Karluk-Yağma teorisi. T’u-chüe A-shi-na hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına dayanmaktadır. güneyde Hindistan ve Hindikuş. Sâmânîlerden birinin Artuç’a sığınmasına izin vermiştir. 1047’den sonra devletin batı bölümünü Mâverâünnehir . Göçen bu Türk boyları Tarım havzasının batısına. 4. Satuk’un oğlu Baytaş.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler KARAHANLI TÜRKÇESİ Eski Türk yazı dilinden gelişen İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi Karahanlı Türkçesi’dir. Doğu Türkistan’ın batısında kurulan bu devletin kökeni muhtemelen Karluklara dayanmaktaydı. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır. Çigil teorisi. 11.

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu ‘Karahanlı Dönemi’dir. Osmanlıca Metinler 3. yüzyıl ile başlar. Azeri. eski adıyla Şaş (bugünkü Taşkent). Çağatayca. s. Uygurca devri 2. Doğu Türkçesi (Kaşgar. Eski Türkçe: Orhon. oğulları 1047’de Karahanlı devletini paylaşmışlardır. Marcel Erdal tarafından 2004 yılında yayımlanan A Grammar of Old Turkic adlı çalışmada Karahan- . Talas ve İsficab oluşturmaktaydı. Kuzey Türkçesi (Koybal. Semerkand ve Amu Derya’nın yukarı kesimi. asırdan bugünkü Türkçenin kuruluşuna kadar). Yeni Türkçe (XVI. Altay. Batı Türkistan ağızları (Özbek. K. ve X. Orta Türkçe: Karahanlı Türkçesi. XI-XIII. Grønbech ile 1936 yılında Der türkische Sprachbau çalışmasıyla başlayan Türk dilinin tarihsel dönemlendirilmesi şu biçimde değerlendirilmiştir: 1. Orhon Yazıtlarının dili olan Orhon Türkçesi ile başlar ve Eski Uygur Türkçesi ile devam eder. Ahmet Caferoğlu da Türk Dili Tarihi I (1958) adlı kitabında Eski Türkçenin içine sadece Orhon Türkçesi ve Uygurcayla yazılmış eserleri almıştır. 1056 yılında Kaşgar’da Süleyman Arslan Han’dan sonra hükümdarlığa Tavgaç Ulug Buğra Kara Han geçmiştir. yüzyılları kapsayan bu dönemden sonra gelen Karahanlı Türkçesi (= Hakaniye Türkçesi) kronolojik olarak XI. Yüzyıllar Türk Dili bölgesi. Eski Türkçe ve Orta Türkçenin hangi yüzyılları ve hangi dönem dillerini kapsadığı konusu bilim adamları tarafından farklı biçimlerde yorumlanmış ve dolayısıyla farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Karahanlı Türkçesi ile başlayan dönem ilk yapılan çalışmalarda Orta Türkçenin başlangıcı kabul edilmiştir. yüzyıl): Uygur yazı dilinin oluşumu. Semerkand. Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati’t-türk onun zamanında yazılmıştır. Buhara.4 XI-XIII. TDK Ankara 1988) adlı çalışmasında Orhon yazıtları ve Uygur harfli metinlerin tamamını Eski Türkçe içinde değerlendirmiştir. Uygur 2. 301-327) Ligeti tarafından şöyle bir sınıflandırma yapılmıştır: 1. Buhara. Hive). Eski Türk yazı dilinden gelişen İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi. Türkmen). (çev. IX/3 Eylül Ankara 1951. Orta Türkçe (X-XV. A. Mehmet Akalın. Buğra Han adaletli ve dürüst yönetiminin yanısıra bilim ve sanat adamlarını korumasıyla da ün salmıştır. M. Abakan). Eski Türkçenin Grameri. Akalın). Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır. 1995: 11-15). Çağatay yazı dili. Grønbech. Hasan Eren tarafından Türkçeye çevrilen “Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi” adlı makalede (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. Otrar ve Taşkent önemli kültür merkezleriydi. Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. von Gabain. Kaşgar’da 1014-1024 yılları arasında hüküm süren Yusuf Kadir Han zamanında birlik sağlama girişimleri artmasına rağmen onun da bu çabaları fayda sağlamamış. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler Orta Türkçenin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Louis Ligeti’nin de bu konudaki görüşlerini içeren bir çalışması vardır. Turfan). Eski Türkçe (VI-IX. 1941 yılında yazdığı Altürkische Grammatik (Çev. Türkçenin Yapısı. ancak bunun ne derece doğru olduğu tartışılır. Yeni Türkçe: Güney Türkçesi (Osmanlı. Fergana bölgesinin bir bölümü. Kıpçak Türkçesi (Kırgız. Bu çalışmaların hepsinde Karahanlı Türkçesi Eski Türkçe içine alınmamış. VI. Saltanatta meydana gelen değişimler Karahanlı devletinin bir bütün içinde yönetilmesine engel olmuştur. Eski Türkçe. Kuça. Bunda islamiyetin kabulünün bu dönem içinde gerçekleşmesinin payı vardır. Volga lehçeleri (K. Kıpçak ve Oğuz dil yadigarları 3. doğu bölümünü ise. Ligeti’nin bu sınıflandırmasında Gabain’in görüşlerinin de etkisi olmuştur. yüzyıl): Göktürkçe.

Bunlardan biri. 1200’den itibaren başlattığı Karahanlı Türkçesini Geç Eski Türkçe döneminden sonra yer verdiği Orta Türkçe içinde değerlendirmiştir. anlayışlı ve bilgili bir kişiydi. Firdevsî’nin Şeh-nâme’sini. Fârâbî. Kaynaklardaki bilgilere göre felsefe. A. 1069/1070 yılında tamamladığı eseri üzerinde 18 ay uğraştığını ve eserini yazmağa başladığı zaman 50 yaşlarında olduğunu eserinde belirttiğinden dolayı 1019/1020 yıllarında doğduğunu tahmin etmekteyiz. düş yorumuna. bu tarih de Moğol istilasının başladığı yıllara denk gelmektedir. Görüldüğü gibi birbirinden farklı yaklaşımlarla Karahanlı Türkçesi ya Eski Türkçe içinde değerlendirilmiş ya da Orta Türkçenin başlangıç dönemi kabul edilerek 11. yüzyıldan itibaren ele almak mümkündür. Yusuf Has Hacib’in doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Türk atasözlerine. Yusuf Has Hâcib tarafından yazılmıştır.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 5 lı Türkçesine ait ilk metinler de Eski Türkçe metinler içinde değerlendirilmiştir. Fârâbî’nin ve İbn-i Sinâ’nın Arapça felsefe kitaplarını okuduğunu. devlet örgütüne. efsanelere. aruza. Ana dilinden başka Arapça. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin sözvarlığına yer vermiştir. Bu durumda Karahanlı Türkçesini Eski Türkçe içinde değerlendirmek gerekir. İslâmdan önceki Türk dünyasını ve kültürünü de çok iyi biliyordu. Kutadgu Bilig’den ve eserin baş tarafındaki mukaddimeden öğrenebildiklerimizle sınırlıdır. Eserini 50’sini yeni geçtiği sıralarda bitirdiği ve ondan sonra da daha fazla yaşamadığı düşünülen Yusuf Has Hacib’in Hakan Buğra Han’ın tahtta olduğu 1103 yılında öldüğü tahmin edilir. ancak her ikisinin de yazılarını okuduğunu ve onların görüşleri hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. eserinde yaşı hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. astronomiye. Ligeti ve Brockelmann’ın Orta Türkçe terimini kullandıklarını görüyoruz. hekimliğe ve toplumbilimine merak saldığını ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Ünite . felsefeye. 1928 yılında yayımladığı Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığını incelediği Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāšgaris Divān Lugāt at-Turk adlı çalışmasında kullanmıştır. 1 KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER Kutadgu Bilig Kutadgu Bilig. ahlak ve toplumbilimi alanında aşağı-yukarı çağdaşı olan iki Türk filozofunu anlayarak okumuş ve onların öğretilerini benimsemiştir. Róna Tas’tan sonra Lars Johanson da “History of Turkic” adlı yazısında XIII. . Burada dikkati çeken Orta Türkçe dönemini başlattığı tarihtir. Moğol istilasını yeni bir dönemin oluşmasında önemli bir etken olarak kabul edersek Türk dilinin Orta dönemini 13. Grønbech. Old Turkic Word Formation (1991) adlı çalışmasında da Erdal. Balasagun’da doğan Yusuf. Farsça ve İran dillerinden Soğdçaya hakimdi. O yalnız Arap ve Fars dilini. akıllı. Hakkında fazla bilgisahibi olmadığımız yazarla ilgili bilgilerimiz. Bu çalışmadan biraz daha eskiye gittiğimizde. çalışkan. belagat sanatına. Karahanlı Türkçesinin tarihsel olarak Türkçenin hangi dönemi içerisinde değerlendirildiğini tartışınız. Ahmet Caferoğlu da Türk Dili Tarihi kitabında Orta Türkçe dönemini Karahanlı Türkçesiyle başlatır. batıdaki klasik bilgileri değil. Yusuf Has Hâcib’in doğrudan doğruya bu ikisinin öğrencisi olup olmadığı hakkındaki bilgilerimiz de net değildir. diğeri de İbn-i Sinâ idi. kültürünü. matematiğe. 1991 tarihli András Róna Tas’ın An Introduction to Turkology adlı eserinde Eski Türkçeyi 1200 yılında bitirdiğini görürüz. Yüzyılı Orta Dönem’in başlangıcı olarak ele almıştır (Turkic Languages. yüzyılın başından itibaren tarihlendirilmiştir. İslâmî bilgilere.1. 1998:81-125) Orta Türkçe terimini Karahanlı Türkçesi için ilk defa Carl Brockelmann.

yurda ve halka mutluluk ve kutluluk getireceğinden dolayı bu ad verilmiştir. Odgurmış (vezirin kardeşi) “uyanık”. Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır. Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirselliğin ve lirizmin görülmesi (özellikle eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri. bahar kasidesi ve hükümdar övgüsü bölümleri) Yusuf Has Hâcib’in duyarlı bir şair olduğunu göstermektedir. kendisine en yakın tuttuğu (has) saray adamlarından olmasından dolayı da has ünvanını aldığından adı tarih sayfalarına “Yusuf Has Hacib” olarak geçmiştir. devlet idaresinin yollarını ve gidişini göstermektedir. O’nun Farsçada yaptığını Türkçede yapmak istemiştir. ‘bilgi. yaşadığı dönemde hükümdarların saraylarında en ileri ve en önemli görevlerden biri olan ‘hacib’lik. Yusuf Has Hâcib. adaleti temsil eder. Eserde bu dört ana karakterin dışında anlamlı adlar taşıyan üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi). deyişleri Orta Asya’daki Türk hükümdar ve devlet büyüklerinden seçmiştir. Eserin başında mensur ve manzum mukaddimeler ile babların (=bölümlerin) fihristi bulunmaktadır. kutlu olmak’ eylemine gelen -gu ortaç ekiyle kurulmuş kutadgu ‘mutlu olma’ demektir. Kutadgu Bilig 900 yıllık bir geçmişi olan İslâmî Türk edebiyatının ilk en büyük ürünüdür. Ögdülmiş (vezirin oğlu) “övülmüş”. Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser. İlk islâmî eser olması dolayısıyla ilk müslüman filozoflar ve onların kaynağı olan Batılı düşünürlerden Eflatun ve Aristo’nun bu konuda yazdıkları. gerekse epik üslup açısından Firdevsî’nin 1010 yılında tamamladığı Şeh-nâme’sinden etkilenmiş. Kitabın konusu. mukaddes’. Buğra Han’ın çok güvendiği. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslâmî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacaat örneğidir. eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. baht. Eserin ikinci yarısı ise. Balasagun’da yazmaya başladığı eserini Kaşgar’da tamamlamıştır. bilig ise.‘mutlu.doğan güneş”. dünya işlerinin sonunu temsil eder.6 XI-XIII. bilim’ anlamındadır. Eserinin hemen başında bu dört kişiden bahseder ve onları okuyucuyla tanıştırır (353 ve 358 beyitler arası). Kutad. akıl ve anlayışı temsil eder. daha çok muhalif karakter olan Odgurmış üzerinde yoğunlaşır ve sufilik ya da İslâm mistisizmine ilişkin dinî temaları içerir. Aruzun mütekarib (fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün . Yusuf Has Hâcib’in yönetim ve siyaset alanında başka kaynakları da vardı. talih ve ikbali temsil eder. Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasındaki ilişkileri anlatır ve çoğunlukla İran edebiyatından kaynaklanan geleneksel “hükümdarlara ayna” temalarını ele alır. Kutadgu Bilig ‘mutluluk ve kutsallık veren bilim’ demektir. Yusuf Has Hâcib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş ve bu kişilere de temsil ettikleri kavramlara göre şu adları vermiştir: Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu. Bu amaçla da devleti yönetenler ve yönetim biçimleriyle ilgili sözleri. Yusuf Has Hacib bu eseriyle hem Türk hükümdarlık felsefesi ve devlet idaresinin hem de hikmet geleneklerinin Arap ve Fars gelenekleri ile karşılaştırılabilecek derecede başarılı olduğunu göstermek ve ispatlamak amacını gütmüştür. Kut ‘mübarek. görüşleri ve felsefeleri Yusuf ’a kaynak olmuştur. Kutadgu Bilig’i Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına hicri 462 (1069-1070) yılında. Yusuf Has Hâcib eserini meydana getirirken gerek nazım örgüsü. Batının fikir ve görüşlerini alarak bunu islâmî görüşlerle bağdaştıran müslüman filozof Fârâbî’nin eserleri de devlet ve yönetim konusunda O’nun başvuru kaynağıdır. Bunları bilmek. Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir. yani ‘perdedârlık’ (mâbeynci) görevini yapmıştır. Yüzyıllar Türk Dili Balasagun’lu Yusuf. dolunay”. Ay Toldı (vezir) “ay doldu. onsekiz ay içinde yazmıştır.

Bu nüsha da Arap harflidir. Eserin bütünü her beyitin kendi arasında kafiyeli olan mesnevi tarzında yazılmıştır. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 7 fe’ûl) vezniyle yazılan bu didaktik eser. Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı da bunlardan biriydi. Kençek. 18. Eser hem Araplara Türkçe öğretmek hem de sözvarlığı. ancak eser bugüne kadar bulunamamıştır. biçim. Kutadgu Bilig’in Mısır nüshasının 1374’ten önceki bir tarihte İzzeddin Aydemir adına kopyalandığı düşünülmektedir. içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. Kaşgarlı Mahmud’un bu eserinden başka bir de Cevahirü’n-nahv fi-Lugati’t-Türk (Türk dilinin gramer cevherleri) adlı bir de gramer kitabının olduğu bilinmektedir. anlatım özelliği. 6645 beyittten oluşmaktadır. Argu. Suvar. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Dr. yüzyılın ilk yarısında Herat ve Semerkant siyaset. Yagma. Moritz tarafından bulunmuştur ve halen Kahire’deki Mısır Devlet Kütüphanesindedir. Bulgar. yalnızca eserin sonundaki üç bölüm gazel tarzında kafiyelenmiştir. 15. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan DLT. Basmıl boylarının dilleri de oluşturmaktadır. Bu nüshayı Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall. Dîvânu Lugati’t-Türk Karahanlı döneminden bize kalan ikinci önemli eser ise. Bu bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. yüzyılın sonlarına doğru bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Arap harfleriyle yazılmış olan bu nüsha (5800 beyit). Kaşgarlı Mahmud ese- . Osmanlı saraylarında Uygur hafleriyle ilgilenen yazıcılar bulunmuştur. dizeler ve atasözlerinden halk edebiyatı yönünün de kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ünite . Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olan ve Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından yazılan Dîvânu Lugati’t-Türk’tür (asıl adı: haza kitabu divani lugati’t-turk). Eldeki bilgilere göre Kaşgarlı Mahmud eserini 1072 yılında yazmaya başlamış 1077’de bitirmiştir. ayrıca verdiği örnek maniler. yüzyılın ilk yarısında Harezm coğrafyasında kopyalandığı tahmin edilmektedir. Karluk. külterel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla meydana getirilmiştir. Türkçeninin lehçelerini ve Arapçayı iyi bilmektedir. Kendisinin Kaşgar’da doğduğu eserinden anlaşılıyorsa da Barsgan şehrini anlatırken kullandığı “bu şehir Mahmud’un babasının şehridir” ifadesinden yola çıkılarak babasının Barsganlı olduğu düşünülmektedir. yazarın kendi tabiriyle “Türkçe”nin oluşturmasının yanı sıra Hakaniye Türkçesinin yayılma alanına yakın Çigil. Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshası vardır: Viyana (Herat) nüshası. 1439’da Uygur harfleriyle kopyalanmış olan Herat nüshası bulunan ilk nüshadır. Oğuz. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi. Ansiklopedik bir sözlük olan Dîvânu Lugati’t-Türk (bundan sonra DLT şeklinde kısaltma kullanılacaktır). Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası olan Fergana nüshasının 14. Yine eserinden anlaşıldığına göre Türkçeyi. Mısır nüshası ve Fergana nüshası. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir. 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır. Yemek. kültür ve bilim merkezleriydi. Kutadgu Bilig’in Herat nüshasını Tokat’tan İstanbul’a getirtmiştir ancak eser hakkında herhangi bir şey yapılmamıştır. Bu dönemde Türkler Arap harflerini kullanıyorlardı ama kimi eserleri Uygur harfleriyle kopyalıyorlardı.1. Yazar hakkındaki bilgilerimiz ise kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır. Uygur haflerine olan bu ilgi Batı Türklüğünü de etkilemiştir. Sözlüğünde verdiği bilgilere dayanarak Kaşgarlı Mahmud’un sözlükçülüğünün yanısıra filoloji ve ağız araştırmacılığı yönünün de olduğunu söyleyebiliriz.

Kırgız boylarının dillerini. atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir. babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan’ın AH’ın sonuna yazdığı dörtlükten öğrenmekteyiz. kafiyelerini belliyerek faydalandım. en açık anlatanı. şiirler. Eserinde her lehçeye aynı derecede ağırlık vermemiştir. sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar. Bu nüsha Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından İstanbul’da 1917 yılında bir sahafta bulunmuştur. Daha sonra farklı araştırıcılar tarafından şiirlerin tamamının aruz vezniyle yazıldığı iddia edilerek tam tersi görüş savunulmuştur. çöllerini baştan başa dolaştım. böylece Türk dilinin lehçelere göre dilbilgisi kurallarını başarıyla ilk kez belirlemiştir. Türk. halk şiiri ve aydın zümre şiiri olarak iki kolda geliştiği ortaya konmuştur. Oğuz. akılca en incesi. soyca en köklüsü. bende onlardan her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir.DLT’te yer alan manzum parçalar (dize sayısı 764’tür) ve atasözleri (289 tane) eserin edebi değerini arttırmaktadır. Yağma. kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak. Ben onları en iyi surette sıralamış. Nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Memleketinin Yüknek. en iyi kargı kullananı olduğum halde onların şarlarını (= şehirlerini). Manzumeler üzerine ilk yapılan çalışmalarda şiirlerin hepsinin hece ölçüsüyle yazıldığı görüşü hakim olmuştur. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. Kaşgarlı Mahmud eserinde ifade ettiği şu sözle böyle bir sözlüğü yazmaktaki amacını dile getirmiştir: “Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in Kitabü’l-ayn’ında yaptığı gibi. Edibniŋ yiri atı Yüknek erür Safālıġ ‘aceb yir köŋüller yarar Atası atı mahmud-ı yükneki Edib mahmud oġlı yok ol hiç şeki . yüzyılda Karahanlılar çevresinde yetişen ilk müslüman Türk şairlerinin aruzla yazılmış eserlerinden alınmış manzum parçaları içerdiği. Çiğil. Örneğin yukarıda verdiğimiz kendi ifadesinde yer almasına rağmen eserde Kırgızların diliyle ilgili hiç bir bilgi yer almamaktadır. Eser halen Ali Emiri Efendi’nin bağışladığı kitaplarla kurulmuş olan Millet Kütüphanesi’ndedir. Yüzyıllar Türk Dili rini hazırlarken bir alan araştırıcısı gibi çalışmış. Kaşgarlı Mahmud eserini yazarken nasıl bir yol izlediğini şöyle ifade etmiştir: “Ben onların (yani Türklerin) en uz dillisi.8 XI-XIII. Kaşgarlı Mahmud’un bu sözlüğü yazmasındaki diğer önemli bir neden de Araplara Türkçeyi öğretmektir. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tek yazma nüshası vardır. en iyi düzenle düzenlemişimdir”. DLT’deki dörtlük ve beyitler madde başlarında verilen sözcüklere ilişkin örnekler olduğu için eserde dağınık halde bulunmaktadırlar. Türkçenin İslâmiyetten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış. Kaşgarlı Mahmud. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. öyle ki. Sonuçta bu şiirlerin hem eski Türk halk şiiri örneklerini hem de XI. Ali Emiri Efendi sahafta kitabı görünce tanımış ve hemen satın almak istemiştir. İslâmiyetin kabul edildiği dönemde meydana getirilmiş olan bu manzumeler üzerine çalışmalar yapılmış ve şiirlerin hece ölçüsüyle mi aruz ölçüsüyle mi yazıldığı tartışılmıştır. arasıra yüreğime doğar dururdu……”. 2 Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk’ü içerikleri bakımından karşılaştırarak ne türde eserler olduğunu açıklayınız Atebetü’l-Hakayık 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği) manzum öğüt kitabıdır. Türkmen. ancak parası yetmeyince borç para bularak almayı başarmıştır.

1. Ünite - Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler

9

(Edib’in yerinin, memleketinin adı Yüknek’tir, (burası) gönülleri açan safalı hoş bir yerdir. Babasının adı Yüknekli Mahmud’dur. O’nun Edip Mahmud’un oğlu olduğuna hiç şüphe yoktur). Kitabın sonunda yer alan bu ekin dışında iki tane daha ek bulunmaktadır. Toplam üç tane olan bu eklerden biri yukarıda örneğini verdiğimiz Arslan Hoca Tarhan’a, ikincisi Emir Seyfettin’e, üçüncüsü ise bilmediğimiz bir kişiye aittir. Kime ait olduğu bilinmeyen bu dörtlükte yazarın kör olduğu, Emir Seyfeddin’e ait dörtlükte ise, edipler edibi olduğu belirtilmektedir. Nevayi, Nesayimü’l-Mahabbe min Şemayimi’l Fütüvve adlı eserinde Edib Ahmed hakkında şu bilgileri vermektedir: “Türk ülkesindenmiş. Onun işleri hakkında garip şeyler anlatılmıştır. Derler ki gözleri körmüş ve asla görmezmiş. Görürmüş ama gözü olup görmeyenler gibi değilmiş. Çok akıllı, zeki, zahit ve takva sahibiymiş. Yüce Tanrı zahir gözünü kapalı yaratmış olsa da gönül gözünü parlak etmiş”. Burada verilen diğer bilgilere göre oturduğu yerden uzun yollar katederek İmam-ı Azam’ın sohbetlerine gelirmiş. İmam-ı Azam da öğrencileri arasında en çok onu takdir edermiş. On üç bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir tane dörtlük bulunmaktadır, eserin tamamı 484 mısradır; eser, Kutadgu Bilig gibi aruzun mütekarip (fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl) vezniyle yazılmıştır. Eserin giriş bölümü Tanrı övgüsüyle başlar bunu peygamber, dört halife, Emir Muhammed Dâd İspehsalar’ın övgüsü izler. Kitabın yazılış nedeninin belirtildiği altı beyitlik kısımdan sonra bilginin yararı, bilgisizliğin zararı, dilini tutmanın erdemi, dünyanın dönekliği, cömertliğin övülmesi, cimriliğin yerilmesi, kibir, harislik, zamanenin bozukluğu gibi konuların işlendiği bölümler yer alır. Öğretici bir ahlak kitabı olan eser, işlediği konular açısından Kutadgu Bilig’le benzerlik göstermektedir, ancak edebî açıdan Kutadgu Bilig daha sanatkârane yazılmıştır. Edip Ahmed eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille, kendi ifadesiyle (Anın uş çıkardım bu Türkî kitap) Türkçe yazmıştır. Atebetü’l-hakâyık’ın baş kısmındaki övgü ve sebeb-i telif kısımları beyitlerle ve övgü tarzındaki asıl eser ise, aaba/ccdc/eefe biçiminde uyaklanmış dörtlüklerle yazılmıştır. Ayrıca İslâmiyet öncesi Türk şiirinde görülen dize başı uyak da çok kullanılmıştır. Tam ve yarım uyakların yanı sıra bazen redife de yer verilir. Vezin ve uyak bakımından kusurlu olan eserde çok sayıda imale ve zihaf bulunmaktadır. Aruzla şiir yazma geleneğinin yeni yeni başlamış olmasından dolayı bu kusurlar olağandır. Atebetü’l-hakâyık’ın dört nüshası bilinmektedir. Bu nüshalardan biri yazılışından çok sonra 15. yüzyılda düzenlenmiştir biri de oldukça eksiktir; en iyi ve en eski tarihli olanı ise Semerkand nüshasıdır ve İstanbul’da Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya bölümü nr. 4012’de kayıtlıdır. 848 (1444) yılında Semerkand’da hattat Zeynelabidin tarafından kopyalanmıştır. Bu nüsha Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin doğru adını ve kime sunulduğunu göstermesi de bu nüshaya ayrı bir değer katmaktadır. Ayasofya kütüphanesi nr. 4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulunan Ayasofya nüshası ise, 884 (1480)’te Abdürrezak Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Metin, üst satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satırları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere iki alfabeyle yazılmıştır. Topkapı Sarayı kütüphanesi Hazine kısmı nr. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Müzesi nüshası Arap harflidir. Fatih ya da II. Bayezit döneminde İstanbul’da kopyalandığı tahmin edilmektedir. Eserin dördüncü nüshası ise, Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bulunmaktadır. Arap harfli olan bu nüsha baştan, ortadan ve sondan eksiktir.

10

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’ân Tercümeleri

İslamiyet Türkler tarafından X. yüzyılda devlet dini olarak kabul edilmiştir. Bu dinin kutsal kitabı olan Kuran’ın Türkçeye ilk tercümesinin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak ilk tercümelerin islamiyetin kabul edildiği X. yüzyıl ya da XI. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle yapılan ilk Kur’ân tercümeleri, satır-altı tercüme niteliğindedir. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Satır-altı Kur’ân tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. Türk İslâm Eserleri Müzesi (TİEM) No. 73’te kayıtlı olan nüsha: Bu nüsha Muhammed bin el-Hâc Devletşah eş-Şîrazî tarafından 734/1333-34 yılında kopyalanmıştır. Eser gösterdiği dil özellikleri yönünden Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metniler arasına dahil edilmektedir. Türkçe bölümler kırmızı mürekkeple ve nesih yazı stiliyle yazılmıştır. Sözvarlığı açısından başka metinlerde bulunmayan yeni sözcüklere rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra sözvarlığı Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığıyla örtüşmektedir. Yazmanın sonunda harfler bitiştirilmeden farklı bir tarzda Kuran’ın niçin hatm edildiğine dair cümleler yer alır, bunu takiben Kuran’ı vakf edenin kabrinin nurla dolması dileğinde bulunulur, burada da farklı yazı kullanılmıştır. 902 (451 varak) sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’ân tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. 2. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri, Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’ân Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. Bu tefsir Peterburg’daki Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığındadır. Kopya ediliş tarihi, yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. Satır-arası çeviri Karahanlı Türkçesiyle, tefsir ve hikâyeler ise, Kıpçak, Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesiyle yazılmıştır. Eser, 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da bulunmuştur. 3. Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester, Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. Rylands nüshası, Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüşleri değerlendiren Eckmann, tercümenin 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. 4. Taşkent, Özbek Bilimler Akademisi, No. 2854’te kayıtlı olan bu nüsha da satır-arası Türkçe ve Farsça çeviri yer alır, yorumlar içermez. Bu yazma üzerrine çalışan Semenov’a göre Türkçe çeviri Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır.
Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kuran Tercümelerinin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

3

KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan Çalışmalar
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kutadgu Bilig’in ilk bulunan nüshası Viyana (Herat) nüshasıdır. 1439 yılında Herat’ta Uygur yazısıyla kopyalanmış olan bu nüsha önce Tokat’a oradan da 1474’te Fenarioğlu Kadı Ali Efendi’nin eliyle Abdürrezzak Şeyhzade Bahşı için Tokat’tan İstanbul’a getirilmiştir. Viyana (Herat) nüshasını, 1796 sıralarında diplomat olarak İstanbul’da bulunan Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Hammer kitabın kimi sayfalarını Paris’te bulunan Amédée Jaubert’e göndermiş, Jaubert de 1825’te yazdığı bir makaleyle Kutadgu Bilig’i bilim dünyasına tanıtmıştır: “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. de Hammer à Abel Rémusat”, Journal Asiatique, c. VI,

1. Ünite - Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler

11

s. 39-52; 78-95, Paris 1825. Bu yayın Kutadgu Bilig üzerine yapılan ilk yayındır, ama bu yazı fazla ilgi uyandırmamıştır. Eser üzerindeki ikinci çalışma Hermann Vámbéry’ye attir. Bu yazmanın 915 beyitini matbaada döktürdüğü Uygur harfleriyle ve Almanca çeviriyle yayımlamıştır: Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch - deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik, İnnsbruck 1870, IV+ 260 s. Aynı yazma üzerine daha sonra Wilhelm Radloff ’un çalışmaları başladı. Radloff ilk çalışmasında bu nüshanın tıpkıbasımını yayımlar: Kudatku Bilik, Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. K. Hofbibliothek in Wien, St. Petersburg 1890. XIII+200 s. İkinci çalışmasında ise eserin çeviriyazısı yer alır. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun, Theil I. Der Text in Transcription, 1891. XCIII+252 s. Eserin bulunan ikinci nüshası Mısır nüshasıdır. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Alman Dr. Moritz tarafından bulunmuştur. Radloff ’un 1891’den sonraki çalışmasında Kahire’de bulunan Mısır nüshası da yer alacaktır. Kutadgu Bilig üzerine çalışmaları devam eden Radloff, çalışmasının ikinci kısmına bu nüshayı da katıp karşılaştırmalı metni Rus çeviriyazı harfleri ve Almanca çeviriyle yayımlar: Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun, Theil II. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo, St. Petersburg 1900 (1) 1910 (2), XXIV+ 560 s. Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası olan Fergana nüshası ise, 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır: A. Z. Validi, “Vostoçniye rukopisi v Ferganskoy ob’lastı”, ZVO (1914) c. XXII, s. 312/13. Arap yazısıyla yazılmış olan bu nüsha, 6095 beyittir. Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevik isyanları sırasında kaybolan bu nüsha, 1925 yılında Özbek bilgini Fıtrat tarafından tekrar bulunmuş ve bir yazıyla tanıtılmıştır: “Kutadgu Bilig”, Maârif ve Okutguçı II (1925) Taşkent, s. 68-74, Türkçesi: TM c. I (1925) s. 344-347. Almancası: (Rachmeti) “Qutadgu Bilig” Ungarische Jahrbücher, c. VI, s. 154-158. Bu yayınların arkasından Türk Dil Kurumu üç nüshanın tıpkıbasımını yayımlamıştır: Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası, (A), Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. 11-111). TDK, İstanbul 1942. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası, (B), TDK, İstanbul 1943. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası, (C), TDK, İstanbul 1943. Reşit Rahmeti Arat, 1947 yılında Kutadgu Bilig’in üç nüshasını (A, B, C) karşılaştırarak eserin metnini yayımlar. Arat’ın bu çalışmalarını çeviri ve indeks yayınları izlemiştir ancak indeksi tamamlayıp yayımlayamadan aramızdan ayrıldığı için indeks Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından yayımlanmıştır: 2 3 Kutadgu Bilig I Metin, TDK, İstanbul 1947, (Ankara 1979 , Ankara 1991 ). 2 3 5 Kutadgu Bilig I Tercüme, TTK Ankara 1959, (1974 , 1985 , 1995 ). Kutadgu Bilig III, İndex, TKAE Ankara 1979; İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce. Dizin üzerine önemli bir yayın Semih Tezcan tarafından yapılmıştır: “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTK-Belleten, c. XLV/2, sayı: 178, Nisan 1981, ss. 23-78. Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig’in tercümesini yayımladığı 1959 yılında Mecdut Mansuroğlu tarafından “Das Karakhanidische” adlı Karahanlı Türkçesi üzerine yazılmış ilk küçük Karahanlı Türkçesi grameri Philologiae Turcicae Fundamenta’da yayımlanmıştır. Bazı dergilerin belli sayıları Kutadgu Bilig Özel Sayısı olarak yayımlanır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan özel sayı buna örnektir: TKAE, Türk Kültürü Kutadgu Bilig Sayısı, sayı: 98, Aralık 1970 Kutadgu Bilig üzerine Agop Dilaçar tarafından 900. yıldönümü dolayısıyla hazırlanmış olan kitapta eser her yönüyle incelenmiştir: “900. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ, TDK Ankara 1972.

12

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Karahanlıların devlet anlayışlarını ve devlet örgütlenmesini ayrıntılı bir biçimde inceleyen Reşat Genç’in Karahanlı Devlet Teşkilatı adlı çalışması 1981’de yayımlanmıştır. Robert Dankoff tarafından Kutadgu Bilig’in İngilizce çevirisi yapılmıştır: Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes, Chicago 1983. Kutadgu Bilig’in sadece dilbilgisi açısından incelenmesine dayanan ilk çalışma Ahmet Bican Ercilasun tarafından yapılmıştır. Sadece filler konusunun incelendiği bu çalışma 1984 yılnda yayımlanmıştır: A. B. Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, GÜ Ankara 1984. Aynı yazarın diğer çalışması ise, eser hakkındaki genel bilgileri içermektedir: “Karahanlı Devri Edebiyatı”, Büyük Türk Klasikleri I, ss. 132-157, İstanbul 1985. Kutadgu Bilig diğer Türk dillerine de çevrilerek yayımlanmıştır: Askar Ekewbayev, Jusup Balasagun - Kuttı Bilik, Almatı 1986. Kamil Veliyev-Ramiz Asker, Yusif Balasagunlu: Gutadgu Bilik - Xoşbehtliye Aparan Elm, Bakı 1994. Tölögön Kozubekov, Cusup Balasagun-Kuttuu Bilim-Dastan, Moskva 1993. Türk dillerine yapılan çeviriler hakkında ayrıntılı bilgi veren bir çalışma ise Mehmet Ölmez tarafından yapılmıştır: “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”, Kebikeç 1, 1995, ss. 43-52. Eser çeşitli açılardan incelenmiştir. Bunlar arasında kısaca Kutadgu Bilig’in kültür hayatımızdaki yeri, eserde yer alan çeşitli kavramlar ve kişilerin karakterlerinin incelenmesi gibi konuları sayabiliriz. Anlatım özelliği açısından Orhon yazıtlarından beri görülen ikilemeler Kutadgu Bilig’de de yer alır, eser bu açıdan Zühal Ölmez tarafından incelenmiştir. —, “Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1)”, Bahşı Ögdisi, Festschrift für Klaus Röhrborn anläslich seines 60. Geburtstags, 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı, Feiburg-İstanbul 1998, ss. 235-260. Yine anlatım özelliği olarak bir çok eserde kullanılan deyimler Kutadgu Bilig’de de yer alır. Bu inceleme de Zafer Önler tarafından yapılmıştır: Zafer Önler, “Kutadgu Bilig’de Yer Alan Deyimler”, Türk Dilleri Araştırmaları, cilt: 9, İstanbul 1999, ss. 119-186. Karahanlı Türkçesi’nin ilk ayrıntılı grameri Necmettin Hacıeminoğlu tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin dilbilgisi incelenmiştir. İlk baskısı 1996 yılında yayımlanan bu çalışmanın ikinci ve üçüncü baskıları 2003 ve 2008 yıllarında yapılmıştır: Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Ankara 1996. Kutadgu Bilig’deki yapım ekleri İbrahim Taş tarafından 2005 yılında doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha sonra yayımlanmıştır: İbrahim Taş, Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı, TDK, Ankara 2009.
Zühal Ölmez, “Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1)”, Türk Dilleri Araştırmaları, 7, 1997, ss. 19-40.

Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar

Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında ilk çalışma, Ali Emiri tarafından bulunan ve yayımlanmak üzere sadece Kilisli Rıfat Bilge’ye verildiğinden, ilk yayın O’nun tarafından yapılmıştır: Kitabü Divânı Lugat-it-Türk, cild-i evvel 1333 (1917), cild-i sâni 1333 (1917), cild-i sâlis 1335 (1919), İstanbul. Kilisli Rıfat dağınık olan eserin sayfalarını düzenlemiş, tıpkıbasımı yapılan metindeki Arapçayı normal duruma getirerek büyük bir hizmette bulunmuştur. Dîvân’daki sözvarlığı ise ilk defa Carl Brockelmann tarafından incelenmiştir: Mitteltürkischer Wortschsatz nach Mahmûd Al-Kâşgârîs Divân Lûgat at-Türk, Budapest 1928. Türk Dil Kurumu 1941 yılında Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tıpkıbasımını yayımlamıştır: Dîvânu Lugati’t-Türk Tıpkıbasımı “Faksimile”, TDK Ankara 1941. Eserin Besim Atalay tarafından Türkçeye çevrilmesinden sonra Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında kitap, makale ve tez çalışmaları olmak üzere birçok yayın yapılmıştır, Türk kül-

1. İkinci yarısı ise. Ünite . Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat at-Turk). Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. Ankara 1941. İstanbul 2008 Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar Eser üzerine ayrıntılı tek çalışma Reşit Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır. TDK (1986 . Birçok okunuş düzeltisini de içeren bu yayın 1982 ve 1985 yıllarında yapılmıştır: James Kelly-Robert Dankoff. Ankara 2004. Atalay’ın çalışmasından sonra Özbek bilgini Salih Mutallibov Türkiy Sözler Devani adıyla eserin Özbekçeye çevirisini yayımlamıştır. TDK (1986 . Yayımlanmamış Doktora Tezi). Moscow. (1986 . Eseri bir bütün olarak ele alan diğer bir çalışma James Kelly ve Robert Dankoff tarafından İngilizce olarak yayımlanmıştır. TDK (1985 . Bibliothece Orientalis Hungarica XXI. 1963. A. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Borovkov tarafından hazırlanmıştır: Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. Yayımlanmamış Doktora Tezi). ölümünden sonra 1979’da L. 1967 yıllarında Taşkent’te basılmıştır. Budapest 1976. Ankara 1939. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Ankara 1990. Akadémiai Kiadó. Bu nüsha üzerine diğer bir çalışma da Aysu Ata tarafından yapılmıştır: Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Semenov. Borovkov’un bu çalışması Halil İbrahim Usta ve Ebülfez Amanoğlu tarafından Tükçeye çevrilmiştir: Orta Asya‘da Bulunmuş Kur‘an Tefsirinin Söz Varlığı (XII.-XIII. Besim Atalay’ın çalışması 1939-1943 yılları arasında yayımlanmıştır: 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Tıpkıbasım/Facsimile. Ankara 1940. Bu çalışma çevirinin yanı sıra indeksi de içerir. III 1985. Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar TİEM 73’te kayıtlı nüshanın ilk yarısı Abdullah Kök tarafından doktora tezi olarak yapılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur‘an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2) Girişİnceleme-Metin-Dizin. John Rylands Kitaplığındaki nüshanın sözlüğü Eckmann tarafından hazırlanmış.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 13 türü ve dili açısından zengin bir malzeme olan eserle ilgili çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Kaşgarlı Mahmud. 4 . Bilgeoğuz Yayınları. TDK. Yüzyıllar). notlar ve indeksi içeren bu çalışma 1951’de yayımlanmıştır. Suat Ünlü tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7) GirişMetin-İnceleme-Analitik Dizin. 1994 ) 2 3 Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. K. Mahmud al-Kaşgarı. Karşılaştırmalı metin. çeviri.. Ligeti’nin önsözüyle yayımlanmıştır: Middle Turkic Glosses of the Rylands İnterlinear Koran Translation. 1961. Ankara 2002. Taşkent’teki tercüme üzerine ise şu çalışma yapılmıştır: A. TDK Ankara 1989. “Sobraniye vostoçnıh rukopisey. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. XI. 1994 ). Sosyal Bilimler Enstitüsü. I 1982. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. II 1982. Dîvânu Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçalar. Ankara 1943. 1941 yılında yapılan tıpkıbasımdan sonra ikinci bir tıpkıbasım 1990 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yapılmıştır: Dîvânü Lugati’t-Türk. Dîvânu Lugati’t-Türk’te yer alan manzum parçalar Talat Tekin tarafından incelenmiştir: Talat Tekin. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1963. dört ciltlik bir eserdir ve 1960. Taşkent 1957. Yüzyıl Türk Şiiri. TDK. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün dilbilgisi üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin dışında ilk yayın Mehmet Vefa Nalbant tarafından yapılmıştır: Mehmet Vefa Nalbant. Anonim Tefsir’in sözvarlığı A. Kutadgu Bilig hakkında yapılan çalışmaları kronolojik olarak sıralayınız.

Üzerinde 18 ay çalıştığı eserini 1069/1070 yılında tamamlamıştır. Eserindeki bir ifadeden anlaşıldığı kadar da Barsganlı olduğu düşünülmektedir. Dönemin önemli diğer eseri ise. Bunlardan Türk İslam Eserleri Müzesi 73 numarada kayıtlı olan nüsha ile John Rylands Kitaplığındaki nüsha döneme ait en önemli tercümelerdir. Bilindiği kadarıyla Kaşgarlı Mahmud eserini 1072 yılında yazmaya başlamış 1077’de bitirmiştir. Kuran Tercümeleridir. Eserinden Kaşgar’da doğduğu anlaşılmaktadır. Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir. Kutadgu Bilig ‘mutluluk ve kutsallık veren bilim’ demektir. Kutadgu Bilig’i Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına hicri 462 (1069-1070) yılında. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri tanımak İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde bu kültür dairesi çerçevesinde meydana getirilen eserler. Didaktik bir eser olan Kutadgu Biliğ’in başında mensur ve manzum mukaddimeler ile babların (=bölümlerin) fihristi bulunmaktadır. Eserinden edindiğimiz bilgiye göre eserini yazmağa başladığı zaman 50 yaşlarında olduğuna göre 1019/1020 yılları dolayında doğduğu tahmin edilmektedir. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslâmî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacaat örneğidir. adaleti temsil eder. Balasagunlu Yusuf’un Hakan Buğra Han’ın tahtta olduğu. Dîvânu Lugati’t-Türk’tür. 6645 beyittten oluşmaktadır. Yazar hakkındaki bilgilerimiz ise kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır. yüzyılın ilk yarısında Harezm coğrafyasında kopyalandığı tahmin edilmektedir. 18. Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshası vardır: Viyana (Herat) nüshası. Eserde bu dört ana karakterin dışında belli karakterleri temsil eden üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi). Odgurmış (vezirin kardeşi) “uyanık”. Aruzun mütekarib (fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl) vezniyle yazılan bu didaktik eser. Kutadgu Bilig 900 yıllık bir geçmişi olan İslâmî Türk edebiyatının ilk en büyük ürünüdür. Eserin bütünü her beyitin kendi arasında kafiyeli olan mesnevi tarzında yazılmıştır. Bu nüshayı Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall. Ansiklopedik bir sözlük olan Dîvânu Lugati’t-Türk içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. Balasagun’da yazmaya başladığı eserini Kaşgar’da tamamlamıştır. yazmıştır. Karahanlı döneminden bize kalan ikinci önemli eser ise. farklı içeriktedirler. Mısır nüshası ve Fergana nüshası. Atebetü’l-hakâyık ise Kutadgu Bilig tarzında yazılmış öğüt veren bir ahlak kitabıdır. yüzyılın sonlarına doğru bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir. Ay Toldı (vezir) “ay doldu. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri açıklayıp anlatabilmek Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hâcib’dir. Yusuf Has Hâcib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş ve bu kişilere de temsil ettikleri kavramlara göre şu adları vermiştir: Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu. Moritz tarafından bulunmuştur ve halen Kahire’deki Mısır Devlet Kütüphanesindedir. baht. Ögdülmiş (vezirin oğlu) “övülmüş”. Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından yazılan bu eser Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. doğan güneş”. Bu bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. bunun iç huzuru arttırdığını insanı mutlu ettiğini vurgular. Kabul edilen dinin kutsal kitabı olan Kuran’ın Türkçe ilk çevirileri Karahanlı Türkçesiyle yapılmıştır. Bilim dünyasının ilk tanıdığı nüsha 1439’da Uygur harfleriyle kopyalanmış olan Herat nüshasıdır. Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı Kutadgu Bilig’in Herat nüshasını Tokat’tan İstanbul’a getirtmiştir. dolunay”. yalnızca eserin sonundaki üç bölüm gazel tarzında kafiyelenmiştir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen yazarın eserinde verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. talih ve ikbali temsil eder. Dönemin sözcük dağarcığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bu eser aynı zamanda dilbilgisel birçok özelliği öğrenmemizi de sağlamaktadır. Bu eserlerden ilki Kutadgu Bilig bir tür siyasetnamedir.14 XI-XIII. Divânu Lugati’t-Türk Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ele alınmış Arapça-Türkçe bir sözlüktür. 1103 tarihinde öldüğü düşünülmektedir. Arap harfleriyle kopyalanmış olan Mısır nüshasının ise. İnsanlara iyi davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verir. akıl ve anlayışı temsil eder. dünya işlerinin sonunu temsil eder. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve . Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır. 2 Eserin ilk yarısı bu karakterlerin arasındaki ilişkileri anlatır. 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmış olan Arap harfli Fergana nüshasının 14. 1374’ten önceki bir tarihte İzzeddin Aydemir adına kopyalandığı düşünülmektedir. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Dr. Yusuf Has Hâcib. bunun yanı sıra bir mutluluk kitabıdır.

Satırarası çeviri Karahanlı Türkçesiyle. zamanenin bozukluğu gibi ko- nuların işlendiği bölümler yer alır. üst satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satırları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere iki alfabeyle yazılmıştır. Eserin giriş bölümü Tanrı övgüsüyle başlar bunu peygamber. 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da bulunmuştur. Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester. ancak edebî açıdan Kutadgu Bilig daha sanatkârane yazılmıştır. Türkçenin İslâmiyetten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış. Memleketinin Yüknek. On üç bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir tane dörtlük bulunmaktadır. Türk İslâm Eserleri Müzesi (TİEM) No. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüş- . Yemek. cömertliğin övülmesi. Yagma. Öğretici bir ahlak kitabı olan eser. Kitabın yazılış nedeninin belirtildiği altı beyitlik kısımdan sonra bilginin yararı. 12. babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan tarafından yazılmış eserin sonundaki dörtlükten öğrenmekteyiz: “(Edib’in yerinin. memleketinin adı Yüknek’tir. ortadan ve sondan eksiktir. (burası) gönülleri açan safalı hoş bir yerdir. biçim. Ayasofya bölümü nr. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan DLT. Karluk. Arap harfli olan bu nüsha baştan. Babasının adı Yüknekli Mahmud’dur. O’nun Edip Mahmud’un oğlu olduğuna hiç şüphe yoktur). 3. 2. Emir Muhammed Dâd İspehsalar’ın övgüsü izler. 902 (451 varak) sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’ân tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. ancak Çigil. eserin tamamı 484 mısradır. Eserin madde başlarındaki sözcükleri açıklamak için yer alan manzumeler üzerine çalışmalar yapılmış ve şiirlerin hece ölçüsüyle mi aruz ölçüsüyle mi yazıldığı tartışılmıştır. Bu tefsir Peterburg’daki Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığındadır. dört halife. sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar. Bu nüsha Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından İstanbul’da 1917 yılında bir sahafta bulunmuştur. Eser halen Ali Emiri Efendi’nin bağışladığı kitaplarla kurulmuş olan Millet Kütüphanesi’ndedir. 73’te kayıtlı olan nüsha: Bu nüsha Muhammed bin el-Hâc Devletşah eş-Şîrazî tarafından 734/1333-34 yılında kopyalanmıştır. satır-altı tercüme niteliğindedir. eser. Eserin dördüncü nüshası ise. Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’ân Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün tek yazma nüshası vardır. Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. tefsir ve hikâyeler ise. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Müzesi nüshası Arap harflidir. Ayasofya kütüphanesi nr. Edip Ahmed eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses. Manzum bir öğüt kitabı olan Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği)’ın ise. 4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulunan Ayasofya nüshası ise. Kutadgu Bilig gibi aruzun mütekarip (fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl) vezniyle yazılmıştır. Eser. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. Atebetü’l-hakâyık’ın dört nüshası bilinmektedir. harislik.1. Kıpçak. 884 (1480)’te Abdürrezak Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir. dünyanın dönekliği. Kaşgarlı Mahmud. şiirler. yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. 4012’de kayıtlıdır. Metin. Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. kendi ifadesiyle Türkçe yazmıştır.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 15 en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Rylands nüshası. Kopya ediliş tarihi. kibir. Bu nüshalardan en iyi ve en eski tarihli olanı Semerkand nüshasıdır ve İstanbul’da Süleymaniye kütüphanesi. Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bulunmaktadır. bilgisizliğin zararı. Sonuçta bu şiirlerde hem hece hem de aruz vezninin kullanıldığı görülmüştür. Topkapı Sarayı kütüphanesi Hazine kısmı nr.” Kitabın sonunda yer alan diğer bir manzumeden eserin yazarının kör olduğunu anlamaktayız. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri. Ünite . Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. Oğuz gibi diğer Türk boylarının dilleri de oluşturmaktadır. dilini tutmanın erdemi. Satır-altı Kur’ân tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. cimriliğin yerilmesi. 848 (1444) yılında Semerkand’da hattat Zeynelabidin tarafından kopyalanmıştır. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle yapılan ilk Kur’ân tercümeleri. Bu nüsha Uygur harfleriyle yazılmıştır. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi oluşturmaktadır. işlediği konular açısından Kutadgu Bilig’le benzerlik göstermektedir. Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesiyle yazılmıştır.

Kudatku Bilik. III 1985. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Karahanlı Türkçesi Grameri. (C). 1951.. Janos Eckmann. Akadémiai Kiadó. Bu eserler üzerine yapılan belli başlı çalışmaları özetleyebilmek Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler üzerine yapılmış belli başlı çalışmalar şunlardır: Amédée Jaubert “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. Ankara 1941. “900. Carl Brockelmann tarafından incelenmiştir: Mitteltürkischer Wortschsatz nach Mahmûd Al-Kâşgârîs Divân Lûgat at-Türk. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Kaşgarlı Mahmud. Tıpkıbasım/ Facsimile. Ankara 1940. Semih Tezcan. Dîvânu Lugati’t-Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar Kilisli Rıfat Bilge. I 1982. (1974 . Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. Yüzyıllar Türk Dili leri değerlendiren Eckmann. Nuri Yüce. sayı: 178. Agop Dilaçar. s. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. 1891. Ahmet Bican Ercilasun. Osman F. TDK. St. Ankara 2002. Theil II. Yüzyıllar). XXIV+ 560 s. Der Text in Transcription. Sertkaya. Paris 1825. Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. TDK. Theil I. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-NotlarDizin). İnnsbruck 1870. TDK. Chicago 1983. Wiesbaden 1959. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası. VI. Kebikeç 1. Bu yazma üzerine çalışan Semenov’a göre Türkçe çeviri Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır. (B). Ankara 1943. Ankara 1939. 1995. İstanbul 1942. İstanbul 1943.-XIII. Necmettin Hacıeminoğlu. Radloff. Halil İbrahim Usta ve Ebülfez Amanoğlu tarafından Tükçeye çevrilmiştir: Orta Asya‘da Bulunmuş Kur‘an Tefsirinin Söz Varlığı (XII. Aysu Ata. TDK Ankara 1996. “Das Karakhanidische” Philologiae Turcicae. TDK 2 3 (1985 . yorumlar içermez. TDK Ankara 1972. Petersburg 1890. 2 3 (1986 . TTK Ankara 1959. 1994 ) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Kuran Tercümeleri Üzerine Yapılan Çalışmalar A. Journal Asiatique. 2854’te kayıtlı olan bu nüsha da satır-arası Türkçe ve Farsça çeviri yer alır. Ankara 1991 ). (A). İstanbul 1943. tercümenin 12. TDK. Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. 2 Kutadgu Bilig I Tercüme. W. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Mehmet Ölmez. XIII+200 s W. İstanbul 2008. Budapest 1928. İstanbul. yüzyılın sonu ile 13. Borovkov tarafından hazırlanmıştır: Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. Wilhelm Radloff. 3 5 1985 . 2 3 TDK (1986 . GÜ Ankara 1984. c. Mecdut Mansuroğlu. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. 1994 ). 2 3 TDK (1986 . James Kelly-Robert Dankoff. 1995 ). TKAE Ankara 1979. II 1982. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Özbek Bilimler Akademisi. Bilgeoğuz Yayınları. Nisan 1981.16 XI-XIII. ss. Mehmet Vefa Nalbant. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. 23-78. cild-i sâlis 1335 (1919). İstanbul 2010. cild-i evvel 1333 (1917). XCIII+252 s. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik. Middle Turkic Glosses of the Rylands İnterlinear Koran Translation. No. Petersburg 1900 (1) 1910 (2). Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. Budapest 1976. Hermann Vámbéry’ye Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTKBelleten. Bibliothece Orientalis Hungarica XXI. 4. İstanbul 1947. Kutadgu Bilig I Metin. (Ankara 2 3 1979 . Taşkent. TDK. Hofbibliothek in Wien. 39-52. IV+ 260 s. Atebetü’l-hakâyık. c. Ankara 2004. 11-111). St. K. . K. İbrahim Taş. XLV/2. 78-95. “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. Yıldönümü Dolayisiyle KUTAD- 3 GU BİLİG İNCELEMESİ. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat atTurk). İndex. Atebetü’l-hakâyık Üzerine Yapılan Çalışmalar Reşit Rahmeti Arat. Kutadgu Bilig III. Dîvânü Lugati’t-Türk. 1963. Radloff. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. Robert Dankoff. Mahmud al-Kaşgarı. TDK. de Hammer à Abel Rémusat”. Moscow. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası. 43-52. Ankara 1990. cild-i sâni 1333 (1917). ss. Kitabü Divânı Lugat-it-Türk.

Wilhelm Radloff b. aruzun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl ölçüsüyle yazılmıştır. c. Robert Dankoff e. fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün vezni 6. Mutlu Olma Bilgisi c. Kutadgu Bilig’in ve Atebetü’l-hakayık’ın aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Kurtulma Bilgisi e. Atebetü’l-hakayık e. Türkçeye çevrilip yayımlanmıştır. Orhon Türkçesi ve Eski Uygurcanın devamıdır. Siyaset Bilimi 3. Kuran Tercümeleri . 5. b. e. Kutadgu Bilig ve ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. c. 1086 c. 7. Kutadgu Bilig c. Kilisli Rıfat d. Sadece bir sözlük çalışmasıdır. Nehcü’l-feradis d. Kut Bilimi b. b. 2. 1069 d. Mutlu Etme Bilgisi d. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerden biri değildir? a. d. e. fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün c. Bu dönemdeki eserlerin hepsi Arap harfleriyle yazılmıştır. Kuran Tercümeleri c. Kutadgu Bilig b. Divânu Lûgati’t-Türk kaç yılında yazılmıştır? a. Divânu Lûgat’t-Türk’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Türkçe ilk Kuran Tercümeleri bu dönemde yapılmıştır. Reşit Rahmeti Arat e. d. Divânu Lûgat-it-Türk e. İslami dönem Türk Edebiyatının başlangıcıdır. Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır d. 1072 c. müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün d. e. Karahanlı Türkçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Kilisli Rıfat c. mütefâ’ilün mütefâ’ilün b. Cevahirü’n-nahv fi-Lugati’t-Türk 9. Bilinen üç nüshası vardır c. Atebetü’l-hakâyık’la ilgili ilk kitap yayını aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Divânu Lûgat-it-Türk b. Besim Atalay c.1. 1017 b. Amédée Jaubert b. Necmettin Hacıeminoğlu kez kim tarafından 4. Ünite . Türkçenin ilk sözlüğü bu dönemde yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 17 Kendimizi Sınayalım 1. Bilinen dört nüshası olan eserin uyak düzeni aaba/ccdc/ eefe biçiminde olup. Divânu Lûgat’t-Türk ilk yayımlanmıştır? a. Ali Emiri tarafından bulunmuştur. b. Besim Atalay d. Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? a. fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl e. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. 1079 8. Beyitler halinde yazılmıştır. Kutadgu Bilig’in sözlük anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Bir siyasetnamedir. Atebetü’l-hakayık d. Kilisli Rıfat tarafından bulunmuştur. Robert Dankoff 10.

Ahmet Caferoğlu yapmış oldukları çalışmalarında Karahanlı Türkçesini Eski Türkçenin içine alımamışlar Eski Türkçe için daha çok Orhon ve Uygur Türkçesiyle yazılan eserleri dahil etmişlerdir. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig” konusunu yeniden gözden geçiriniz.John Rylands nnüshası Türkçe ve Farsça çeviriyi içerir. b Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1928 yılında yayımladığı Dîvânu Lugati’t-Türk’ün sözvarlığını incelediği Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāšgaris Divān Lugāt at-Turk adlı çalışmasında kullanmıştır. Grønbech. Orta Türkçe terimini Karahanlı Türkçesi için ilk defa Carl Brockelmann. Louis Ligeti. a 5. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.Atebetü’l-hakâyık” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig. c 9. Lars Johanson gibi . Anonim Tefsir hariç hepsi satırarası Kuran çevirileridir. Atebetü’l-hakayık” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Divanu Lugati’t Türk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler. K. von Gabain. Sıra Sizde 3 Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kuran Tercümeleri. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eeserler Üzerine Yapılan Belli Başlı Çalışmalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Grønbech. yüzyılları kapsayan bu dönemden sonra gelen Karahanlı Türkçesi (= Hakaniye Türkçesi) kronolojik olarak XI. yüzyıl ile başlar. Sıra Sizde 2 Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk Karahanlı Türkçesiyle yazılmış iki önemli eserdir. Anlamı verilen sözcükleri açıklamak için örnek olarak verilen deyimler. A. Marcel Erdal. Hükümdarlara yönetim ve siyasetle ilgili öğütler verir. Birbirinden iki farklı eser olan Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati’tTürk doğal olarak dilbilgisi özellikleri ve sözdağarcığı yönünden birbirleriyle benzerlik gösterirler. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Belli Başlı Çalışmalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 2. Kutadgu Bilig bir tür siyasetnamedir. dörtlükler o dönemin kültür hayatı hakkında da bize bilgi vermektedir. ve X. Mutlu olma bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig erdemli davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verir. b Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Eski Türkçe terimiyle genel olarak Orhon Türkçesi ile yazılmış eserlerle Eski Uygur Türkçesi ile yazılmış eserlerin dili kastedilir. c 7. yüzyılı) kabul ederler ve Karahanlı Türkçesini de Eski Türkçe içinde değerlendirirler. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler Orta Türkçenin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Dîvânu Lugati’t-Türk ise Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış medde başları Türkçe açıklamaları Arapça olan bir eserdir. 3. VI. Beyitler halinde yazılmış manzum bir eserdir. Kaşgarlı Mahmud verdiği filolojik bilgilerle Türkçenin o dönemdeki dil özellikleri ve lehçeleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. c 6. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. András Róna Tas. Anonim tefsirde yorumlar ve açıklamalar da yer almaktadır. Birbirinden farklı yaklaşımlarla Karahanlı Türkçesi ya Eski Türkçe içinde değerlendirilmiş ya da Orta Türkçenin başlangıç dönemi kabul edilmiştir. Kimi bilim adamları Karahanlı Türkçesi ile başlayan dönemi Orta Türkçenin başlangıcı kabul etmişlerdir. bilim adamları da Orta Türkçenin başlangıcını olarak 1200’lü yılları (13. Moğol istilası yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilirse Türk dilinin Orta dönemi onüçüncü yüzyıldan itibaren ele alınabilir.18 XI-XIII. atasözleri. b 8. d 10. Ligeti ve Brockelmann’ın da Orta Türkçe terimini kullandıklarını görüyoruz. Türkçeye ilk tercüme edilen “Kuran Tercümesi” olma özelliğini gösterirler. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Kutadgu Bilig” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler-Divanu Lugati’t Türk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 4.

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. III. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. ss. R. Petersburg 1900 (1) 1910 (2). Divan-ı Lügat-it-Türk’ten derlemeler I. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch . Journal Asiatique. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Theil II. Kelly. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. TDK Ankara 1996. A. 2 3 Kutadgu Bilig I Tercüme. Wilhelm Radloff. W. 23-78. (1989). Cambridge: Harvard University Press. “Das Karakhanidische” Philologiae Turcicae. 1995. XI. Mahmud al-Kaşgarı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. F. Atebetü’l-Hakayık. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. 5 1995 ). Facsimile der Uigurischer Handschrift der K.deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Ahmet. II. Necmettin Hacıeminoğlu. K. (B). Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig). R. TDK. Ölmez. Hermann Vámbéry’ye Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. (1944). Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. Robert (1983). Radloff. Arat. Kutadgu Bilig Grameri-Fiil. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası. Robert Dankoff. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. İstanbul 2010 Arat. 78-95. (A). İnnsbruck 1870. Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. 3 Ankara 1991 ). Kudatku Bilik. Atalay. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat at-Turk) I. Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. “Divânü Lugati’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”. Paris 1825. Turkish Sources VII. En Eski Türk Savları. Kebikeç 1. “900. B. Petersburg 1890. XCIII+252 s. Wiesbaden 1959. “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”. Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. Tekin. (C). İstanbul 1947. R. Nuri Yüce. Mehmet Ölmez. TTK Ankara 1959. 39-52. III. Kutadgu Bilig I Metin. Sertkaya. de Hammer à Abel Rémusat”. Chicago-London: A Turko-Islamic Mirror for Princes. Kebikeç 1. İstanbul 1943. Chicago 1983. 43-52.. İstanbul 1942.. Birtek. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları Atalay. XXIV+ 560 s. T. VI. Agop Dilaçar. Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri). Theil I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. İbrahim Taş. Mehmet. Hofbibliothek in Wien. 1985 . 2 Kutadgu Bilig I Metin. c. (1975). (1984). Ünite . “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTK-Belleten. B. “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. Mecdut Mansuroğlu. GÜ Ankara 1984. Kutadgu Bilig III. TKAE Ankara 1979. Dilaçar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991. II. 43-52. Türk Dili. Chicago. 1891. (1972). TDK Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. (1983). R. sayı: 178. Nisan 1981. XIII+200 s W. 11-111). (1951). Arat. St.Dankoff. TDK Ankara 1972.1. XLV/2. (1979). Sources of Oriental Languages and Literatures 7. (1986). (1995) “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. TDK. Eraslan.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserler 19 Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 4 Amédée Jaubert “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. TDK. Ahmet Bican Ercilasun. J. TDK. K. R. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Der Text in Transcription. 908. . Yüzyıl Türk Şiiri Divanu Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçalar. (1982 ve 1985). Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. Dankoff. Radloff. (1994). İndex. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. ss. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kutadgu Bilig II Çeviri. Dankoff. R. (1985-1986). (1974 . İstanbul 1943. Osman F. (Ankara 1979 . IV+ 260 s. s. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. Tekin. T. (1986). Sayı 409/Ocak 1986. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. Ercilasun. R. Semih Tezcan. R. Karahanlı Türkçesi Grameri. c. St.

YÜZYILLAR TÜRK DİLİ   Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Karahanlı Türkçesinde sözcük yapımını açıklayabileceksiniz. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı • AÇIKLAMA • SES BİLGİSİ • SÖZCÜK YAPIMI . Anahtar Kavramlar • • • • Ünlüler Ünsüzler Ses Değişimleri Addan Ad Yapım Ekleri • Addan Eylem Yapım Ekleri • Eylemden Eylem Yapım Ekleri • Eylemden Ad Yapım Ekleri İçindekiler XI-XIII.2 Amaçlarımız XI-XIII. Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimleri ve ünlü uyumlarını ayırtedebilecek.

kişi iyelik eki +(s)i. Karahanlı Türkçesi metinlerinde bu uyumu bozacak örnekler bulunmamaktadır. Karahanlı Türkçesinde de kapalı /ė/ ile olduğunu söyleyebiliriz: bėş. yazıtlarda kimi eklerin yazımında kullanılan ön ünlüyle okumayı gerektiren durumlarda (3. Ad kök ve gövdelerinden sonra sözcüğe eklenen eklerden önce +. ü. ė. ı. * (astariks) işareti.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı AÇIKLAMA 1. 4. 1957: 215?) İlk yazılı metinlerden itibaren yazımının /ė/ ile olduğunu takip ettiğimiz sözcüklerin. eylem kök ve gövdelerinden sonra sözcüğe eklenen eklerden önce – işareti kullanılmıştır. Mecdut Mansuroğlu. 6. düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre değişebileceğini gösterir. o. 3. Kurallı olan bu uyum. kendisinden önce gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. 5. Önlük-artlık uyumu daima korunmuştur. Ünlü Uyumu Önlük-Artlık Uyumu Türkçede ilk yazılı metinlerden itibaren önlük-artlık uyumu vardır. 2. i. ö. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu Bugün Türkçede yaygın biçimde varlığını gördüğümüz düzlük-yuvarlaklık uyumu. < (=küçüktür) işareti. ėl. belirli nesne durumu eki +in ve geçmiş zaman sıfat-fiil eki -mIş) bozulmaktadır1. U gibi) yazılması yada bağlantı ünlüsünün önlük-artlık. ėki. Orhon ve Uygur Türkçesinde hem kimi sözcüklerde hem de kimi eklerde uyumsuzluk gös- . u. tė-. SESBİLGİSİ Ünlüler Karahanlı Türkçesinde kapalı /ė/ sesiyle birlikte dokuz ünlü vardır: a. e. yėr. yėl. ~ değişken (ikili) biçimi gösterir. bėr-. tahmini biçimi gösterir. > (=büyüktür) işareti. kendisinden önce gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. Parantez içindeki X işareti ya ünlünün büyük harfle (I. Karahanlı Türkçesindeki kapalı /ė/’nin yazımında i ~ e arasında sık sık kaymaların olduğunu ve Kutadgu Bilig’in yazmalarından birinde /ė/ sesinin çoğunlukla fethalı ye ile yazıldığını belirterek kapalı /ė/ sesinin varlığına dikkat çeker (Mansuroğlu.

Düz ünlülerden sonra düz.....‘bildirmek.‘taşırmak’ DLT II-78).653. aç bırakmak’ (KB 6365).. fark’ (KB 201. 2973).. DLT I-109). 6. vd. 213.. 8. DLT I-18.(KB 398. 6294).. +AĠU topluluk sayı adı yapan ekler: biregü (KB 343. kėltür. 37/82b1=50:45). DLT (Oğuzca) I-98). kılsu (KB 1555. Uyuma Girmeyen Sözcükler: Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerde uyuma girmeyen düz ya da yuvarlak biçimleri kalıplaşmış olan sözcük örnekleri şunlardır: adruk ‘farklı. 4939). kelgü (KB 4925.(KTer..eylemden eylem yapan ek: bildüz... DLT I-34.. 11. vd.eylemden eylem yapan ek: bildür.. sözlegüçi (KB 433. KTer..‘acıktırmak. yuvarlak ünlülerden sonra düz-geniş ya da dar-yuvarlak ünlülerin birbirini takip etmesi kuralına dayanan bu uyuma uymayan sözcükler ve ekler bulunmaktadır.(KB 6153). barġu (KB.eylemden eylem yapan ek: arġur. II-153. 68. 346. zayıflatmak’ (KB 3384) turġur. 27/8a2=4:165).. 27/55b1=5:49). taşlatu ‘dışarıya yollayarak’ (DLT II.‘yormak. 31/79a2=46:24)2. 6086). DLT III-339). sınayu (KB 261.. DLT I-7. 28/69b1=8:11). 2715b3=4:176). alamet. 1407.(KTer. 2.(DLT II-176). indür. ıŋraşu ‘inleşerek’ (DLT III-398).116. 108.. AH 78). bolmasun (KTer. 5... bėrgüçi (KTer 30/8b1=12:88) kėlgüçi (KB 492. -DUk sıfat-fiil eki: bardukuŋ (AH 436). AH 107). 2782). 10. bildügini (KTer. 2680). 5655.. vd.. 99. KTer. azuk ‘azık. 1441.. 31/79a3=46:24) ≈ bulut (AH BC 57.. 3386). Yüzyıllar Türk Dili termektedir. 34/39b2=37:147). barsun (DLT II64).(KB 3842. kıltur. edgü ‘iyi’ (KB 32..eylemden eylem yapan ek: tirgüz.. 5... çok’ (KB 171. AH 187. 586).. II-137. 3. yiyecek’ (KB 1417. 343). DLT I-99. 185…) bulıt (AH 57. 31/41b3=20:22). -GUçI eki: alġuçı (KB 2425. 223.. aġu ‘zehir’ (KB 1126. çıksun (KTer. AH 214.. öğretmek (Oğuzca)’ (DLT II-202). törtegü (KB 4502). KTer. anuk ‘hazır’ (KB 15. -Ur fiilden fiil yapma eki: açur. 180. -ĠU gelecek zaman/gereklilik eki: açġu (KB 1756. kutadsunı (KB 2626). AH 190.‘yapmak. altun (KB 188. artuk ‘fazla... 64... vd.(KB 4095). 28/35b2=7:158). sevdür. vd... vd. kıldukuŋ (KB 1878). 2998. AH 240. 33/1b2=33:32). vd.. -sUnI 3. kamuġ ‘bütün. -ĠUz. zorlayıcı’ (KTer. tirgür(KB 4717). meŋzet-ü (471... III-217(bir yerde). kėlgü (yol) (AH 232). KTer.. taşur. alġumız (DLT I-341). 66. üçegü (KB 802. 7. bakın-u tur. bışur. küçegüçi ‘cabbar.. iz’ (KB 180. bilsün (AH 166). tegür(KTer.. belgü ‘nişan.. içür. 9.. karıştukta (KB 2310).. DLT I-52. -ĠUr. 29/11b2=9:16).‘sızdırmak. hepsi.22 XI-XIII.).. kalsunı (KB 5607. -DÜz. 406. 34/90b2=39:20).. -sU. 245... her’ (KB 4.888. bilsü (AH 80).). -sUn.(AH 20. 659.). Bu uyumsuzluk Karahanlı Türkçesinde de devam etmektedir. vd. -GU sıfat-fiil eki: tirilgü (kişi) (AH 364). KTer 30/372=16:16). inşa etmek’ (KTer. tėggüçi (AH 452). KTer. KTer. 4202. kaçġu (KB 1170).). biltür..1864. zayıflatmak’ (KB 5705). 66. Dudak uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip düz ünlülü olan ekler: . 1755. KTer.(AH 260. -DUr.). 1522. 191). ikegü (KTer. 37/75a2=50:23). vd. 2142. Uyuma Girmeyen Ekler: Düzlük-yuvarlaklık Uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip yuvarlak ünlülü olan ekler: 1. II-24. vd.. 223. kevilsün ‘gevşesin’ (DLT II-13). 30/62b2=16:66).. 4. -U ulaç eki: al-u bėr..483. tekil kişi emir kipi: alsu (KB 2491.. 1187.. 1669. vd..(KB 2542). 25/7b3=3:136). KB 1769. 37/58a3=49:7). DLT II-195). 1227. vd. kıldur. 8. 66. 629.‘pişirmek’ (KB 636.. KTer.. artut ‘hediye’ (AH 42.. 3019). barġum (DLT II-69).(DLT II. 14. sızġur..

1277. 6521. 111. vd..6635. tekil kişi: boldı (KB 4. +(s)I 3. 6191. -ġlı sıfat-fiil eki: boluġlı (KTer. 1388.. …. vd. gizlenmek’ (KB 1321. vd.vd. 38/542=62:9).. 209.. 5 kez ~ bulut (DLT III 39. ökünmiş (kişi) (AH 144). 4... köŋüli (KB 53. tüşügli (AH 178). +DI belirli geçmiş zaman 3. köŋülni (KB 1551. Metinlerden tesbit edilmiş örnekler şunlardır: bulıt (KB 86. ilerleyici ve gerileyici benzeşme gibi) değişim yoktur.4790. sözni (KB 153.(KB 576.. sürgil (KB 5496). 223. AH 57.... 3. AH 12).(KB 4023).. bolġıl (KB 26….. 1055. 138.). ancak bu sözcükler hem düz hem de yuvarlak ünlüyle yazılmışlardır: avuçġa ‘ihtiyar’ (KB 6491) ~ avıçġa (KB 1638) evrül. yazuktın (KB 1329. 27/35a1=5:22).‘dönmek. KTer.998. 211. m. DLT I-64). KTer.(3194. II-115.85. +nI belirtme durumu eki: boynını (KB 286). DLT I-15. gerekse kendi dönemi içerisinde belli durumlar dışında (dudak çekimi. DLT II-243). tegürdi (KB 365. vd.. 31/79a3=46:24. vd. 37/12b1=47:15). 3182. öldi (KB 182. 3533) ~ evril. 1526.‘sevilmek’ (KB 2071. 1658. 6563. 6440.. 234.. p. çıkmaġunça (KTer. tekil kişi emir eki: arturġıl (KTer. KTer.).... 5692). boynı (DLT II-233).. Harezm ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde yaygın olarak görülen çift dudak ünsüzlerinin (b. 2257. 134. 31/88a1=20:114).. 243... -mIş sıfat-fiil eki: urulmış (mesel) (AH 164).. +DIn ayrılma durumu eki: busuġdın ‘pusudan’(KB 1381. 431. AH 93.113. . . boġulmış (KTer.. 31/79a2=46:24 bir kez). kümüşni (KB 2411). 2173. öldürdi (KTr.. yörügli (KB 4373. Ünlü Değişmeleri 1 Karahanlı Türkçesinde ünlüler açısından gerek Eski Türkçeye göre. ökünmiş (KB 1398). AH 156 357. mün. kapanmak.3279. 4638) ~ yapıl.. devretmek’ (KB 126.. turuġlı (KB 100. AH BC nüshaları 57. 185. sütdin (KTer. 27/39b1=5:30). 4808. 5015). vd.. 4434.. 2882..(AH 259) yapul. DLT II-57). içtürdi (DLT I-218.. 190. 66. körünmiş (KB 3513). tutġınça (KB 3806) Karahanlı Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu var mıdır? Örneklerle açıklayınız. Yuvarlaklaşma Karahanlı Türkçesinden sonraki dönem metinlerinde.). ölümni (KB 1141). kötürgil (DLT II-44)..Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 23 1. III-33). ölümdin (DLT II-134. 4711) ~ min. Bu yolla gerçekleşmiş tutarlı ve düzenli değişimlerden söz etmek mümkün değildir. 8.. 23.. ukulmış (KB 1203. kündin (KTer. AH ABC nüshaları 259 ~ sevil. 27/40b1=5:31). 4826). 442. AH 185). . -gıl/-gil 2. 5. ukġıl (KB 796. yarutmış (KB 129). AH 255)..‘örtünmek.. 1906). 28/3b3=7:102). 26/46b2=4:78).) Benzeşme Yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır. vd... v) etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşmaları. 34/44b2=37:173). 575. Karahanlı Türkçesinde de yaygın olmamakla beraber kimi örneklerde görülmektedir... 916. 3212b1=28:18)... AH 233.2. köŋüldin (KB 1265... 27/16a1=5:3). 7. II-359). soktı (KB 6071). -mIş belirsiz geçmiş zaman: bolmış (DLT I-93). 20 kez. Ünite .. turġıl (DLT II-43).. korkuġlı (KTer. KTer. yoldın (KTer. boġuldı (DLT II-131). ordusı ‘sarayı. DLT I. 6454). 66. II-173). 362.. KTer. tekil kişi iyelik eki: aşnusı ‘öncesi’ (KB 4618). kuşnı (DLT I-253. şehri’ (KB 310. vd.‘binmek’ (KB 2354. 2. 4374). 29/60a2=9:84). -ġInçA ulaç eki: bolġınça (DLT I 59).. ornı (KB 110. 744) sevül. 6. DLT III-125).. körmiş (KB 2367. közi (DLT I-157. küçi (KB 247..

27/15b3=4:176) 2 Karahanlı Türkçesindeki ünlü değişimlerini örneklerle açıklayınız. DLT I 15. dolanmak’ > Uyg.(KTer.. Büzüşme Ulaç eki almış asıl eylemin üzerine iktidarlık çatısını kuran u.T eb > Uyg. DLT I 287. sav > KT sav (KB 527. soġık (KB 1060.> KT evür. CTD II. KTer. KTer.yardımcı eyleminin gelmesiyle iki eylem birleşerek olumluda -u-. -z ~ -s değişimi Daha çok geniş zamanın olumsuzunda görülen bu değişimin.. bir kez. DLT I 12. OrhT. 1356.T sab > Uyg.> KT sevin.> Uyg. 100. DLT I 326. vd. KTer..T abla. 36/57a1=43:48 bir kez) ögdi ‘övgü’ (KB 239.. KTer.. -uma-/-üme. 27/18a2=5:4) Orh. 143.. KB 403. KTer. KTer. AH 354 BC nüshası)5 vb. AH 340. ikisi bir arada’ (KB 331. AH 27) ~ ögdü (sadece AH A nüshası 27). 700) yiyümedi ‘yiyemedi’ < yiy-ü u-madı (KB. Yüzyıllar Türk Dili körkit.> kikçür.... tapşur. 315. .. 28/24a1=7:146) Orh..T sebin. KTer. 28/41a3=7:16. KTer.> yapçur.) ~ unut(KB 757 A nüshası.. DLT I 215.‘iki kişiyi birbirine kışkırtmak’ (DLT II 195-196) Uyg. 669. 20. 1418. 6 kez) ~ soġuk (KB 3581.25/28b3=3:188) Orh. KTer. DLT I 515. suv > KT suv (KB 73. nadiren kimi sözcüklerde de (ikili biçimlerle) gerçekleştiği görülür: .> tapçur. AH 354. DLT I 178... EDPT 408a) Bu örneklerin dışında DLT’de ünsüzlerden sonraki hece başındaki durumlarda /ş/’nin yerini bazen /ç/ alır (ş > ç).> Uyg. DLT I 503. 482. çör çöp’ (DLT I 390)6. s. ev > KT ev (KB 744. 30/69a3=16:75. çaġıla. 3395. 28/83a1=8:35) Orh.. 4622. 3584.. CTD II. 31/25b2=19:64.. 1124.biçimini oluşturur: kaçumaz ‘kaçamaz’ < kaç-u u-maz (KB.. vd. s. AH 44. 1226.‘yapıştırmak’ (DLT III 97-98) ~ yapşur.(KB 3181.. 241 vd. Uyg. 29. 718.~ ş.. EDPT 881a). III 154. AH 224.. vd.. kikşür..~ şaġıla‘çağlamak’ (DLT III 324.> KT avla.( KB 666 A nüshası.(DLT III 99. teslim etmek’ (DLT II 175). sevin. 48 vd. Orh..(KB 757. 1358. kimi örneklerde sözcüklerin /ş/’li biçimleri de mevcuttur. 28/69b2=8:11 -b-.‘göstermek’ (KB 32.. 2031.. avla. 26/29a1=4:57) unıt. 27/39b3=5:31. KTer..24 XI-XIII.. -b > -v-.‘ulaştırmak. II 325..T sub > Uyg. AH 274) kirümez ‘giremez’ < kir-ü u-maz (KB 3665) ayuġay ‘söyleyebileceğim’ < ay-u u-ġay (AH 3) tapnuġay men ‘hizmet edebileceğim’ < tapın-u u-ġay ( KB 3055) Bu büzüşme olayını ayrıca ikegü sözcüğünde görürüz: ikegü < iki+egü ‘ikisi beraber..: sevün.değişimi çöpik ~ şöpik ‘meyve yenildikten sonra atılan şey.‘çevirmek. 196-197. vd. -v değişimi ç. olumsuzda ise.. DLT II 3404.(KB 620. KTer. Ünsüz Değişmeleri Orh. II 20. evir.) ~ körküt.T ebir.. yapşur.

KB 2752. 240.... 403….... bolmas men (KTer.. Bu sesi taşıyan sözcüklerden olan okşa.. AH168. KTer 29/9a1=9:1) adġır ‘aygır’ (DLT I 18.‘ayırmak’ (DLT III. AH 167....) yad..‘koymak. kelmes (DLT II 26).. kedim ‘giyim. Ünlü 589) her yerde ohşa.. 26/1263=4:35. bırakmak’ (DLT II 295. dal (d) ya da zel (d) ile yazılır. 2772...AH 31. Yazımda hem /d/ hem de /d/ vardır.) kedim ‘giyim. 974.) ~ bodun (DLT I 231. /h/’lı biçimlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 282. .. KTer. konmas (DLT II 331). 31/42b1=20:25 bir kez) KB yalŋuz (KB 395. AH 278. 297) ked. 3664. 297) ~ keyim (AH AC 168. DLT’de /d/ ile /d/ arasında bir tereddüt vardır.. Ünite .. 228. AH 421) kuduġ ‘kuyu’ (DLT III 122. KB 66..(KTer. 25/19b1=3:154.. dört kez) ~ kögüs DLT I 230: kögsi. C 297) kod. 277. kavim.. 3907. 36/22a1=42:29) /k/ ~ /h/ değişimi Düzenli olarak her sözcükte görülmeyen /k/ ~ /h/ nöbetleşmesinin metinlerdeki örnekleri değerlendirildiğinde aslında /k/’lı biçimlerin az.. çok’ (DLT I 321.) ~ yalŋus (DLT I 333) Olumsuz Geniş Zaman çekiminde (bu çekimin –maz ile yapıldığı örnekler de vardır) yaygın olarak görülen bu değişimin örnekleri şunlardır: bilmes sizler (KTer./ -d ~ -d.. KTer. elbise’ (KB 2280. KB 4064. 34/13a3=36:55. 435.‘salmak. ~ kuduġ DLT I 375.. KB 622. kılmas sizler (KTer. 38/40a3=61:2).. 407. 5423. 369) /d/ > /d/ değişimi Aşağıdaki sözcükler metinlerde /d/ ile yer almaktadır: adak ‘ayak’ (DLT I 32. vd. 515. 37/54b3=49:2). ... 473..‘giymek’ (DLT I 12.‘yaymak.sözcüğü. KB 176. KTer. /d/ ile olan sözcüklerin çoğu /d/ ile de yer alır: Örnekler: /d/ ~ /d/ değişimi bod ‘boy. KB 6532) ~ kayıŋ (DLT (Oğuzlarca) I 32). vd. elbise’ (AH 168....) ~ koy. KTer. KB 84. II 296. Kutadgu Bilig’in nüshalarında ohşabiçimindedir. 95…. vd. yatmas (DLT I 386).... 591. III 440. 356. 326. A 240. kamet’ (DLT I 412) ~ bod (DLT III 121.. II 343. 5781) ıd. 33/46a2=34:27. vd.. Bu sözcük. 144. 238... dağıtmak.. KTer.... KTer. 451 ve TİEM 73’te de (Kök.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 25 kögüz (DLT I 366.. 53. 398.. dünür. bol bol vermek’ (KTer. AH 418) bodun ‘halk. 186.. 186.. AH 455. hısım’ (DLT I 32. 194.. KB 53..) ~ kudruk (DLT I 513. 207. göndermek’ (DLT I 421... KTer. II 298. 30/68b1=16:74. tegmes (DLT I 104) tegilmes (AH 234 BC nüshaları)..... bolmas (DLT I.. 925.../ -d değişimi Karahanlı Türkçesi’nde /d/ sesi.tüm örnekler. iyice.) /d/ ~ /y/ değişimi kadın ‘kayın... ~ ked (DLT I 322. 30/28a2=15:66) ked ‘pek. KTer. bırakmak’ (AH 167. 496.. 36/20b1=42:27) ~ yay. körmes (DLT I 369). AH ABC nüshaları 278... 4441.. Rylands nüshasında da (Ata. 36/87a2=46:29) kod.. 36. 34/63a2=38:42) adır. 216.‘koymak. KB 50 ~ kayın (DLT I 32) kadıŋ ‘kayın ağacı’ (DLT 1 32....2...KB 2593. ötnümes men (KB 791 BC nüshaları).. -d. 30/23a2=15:33). AH 167. Hatta /d/’den /y/’ye geçişin de kimi örnekleri görülür.). KB 1735. KB 374. 6011) kudruk ‘kuyruk’ (DLT I 472.biçimindedir. AH 18.. ulus’ (DLT I 155.(AH ABC 167.

...(Oğuz ve Kıpçaklarca)) kayda ‘nerede’ (DLT I 52.. 100. 419. 1040. 439. III 220. KB 283. 26/41b3=3:130) ~ kutul... KTer. 272. buŋ ‘ihtiyaç... 349. 37/61b3=49:11) kurtul. 436) birle ‘ile’ (DLT I 49.. KB 39. KB 417. II 28.. C yahşı (2666) Yakşı sözcüğü her iki Kuran Tercümesinde de hep yahşı biçimiyle yer almaktadır. KTer. B yahşı (1542) KB B nüshası yakşı.. 101. 354..1680. 30/42a2=16:29) OrhT.. 4512. 2151.. sadece yukarıda belirtilen sözcüklerle sınırlıdır. 70. muŋsuz: KTer. 65... KTer 36/21a3=42:28) ~ yamġur (DLT III 38. 179. beŋgü ‘ebedi. AH 3) ..) Yer Değiştirme (Metatez) Az sayıda sözcükte görülen bu ses olayının örnekleri şunlardır: buġday ‘buğday’ (DLT II 235.) OrhT..113..) ~ ernek (DLT I 104. KB 96. KTer. III 65. 457) ögren. gerileyici benzeşmeyle /m/’ye değişir: OrhT. KB 671. beŋiz ‘beniz’ > meŋiz (DLT I 60.KB 1302. 3..değişimi İçinde /n/ ve /ŋ/ seslerini bulunduran sözcüklerin başındaki /b/ sesi.. KTer... hani’ (DLT (öbür Türklerce) I 31. 480. KB’de sadece yakşı sözcüğünde /h/ ile nöbetleşme görülür: KB B nüshası yakşı.. 1681. Divan’daki kayu ‘hangi.> m.) Ünsüz Düşmesi r>Ø berk ‘sıkı. 319) ~ budġay (DLT III 240) çamġur ‘şalgam’ (DLT I 457) ~ çaġmur (DLT I 16. 234. C yahşı (1385) KB A nüshası yakşı.... 248. sonsuz’ > meŋgü (DLT I 44. buyan ‘sevap’ > muyan (DLT III 172. 38/15b3=58:22) /ŋ/ ~ /n/ değişimi b.... sıkıntı’ > muŋ (DLT I 425. KB 1. III 445.(DLT II 121.. yokluk. 324..‘kurtulmak’ (DLT II 121.. 61. III 32. AH 275. 378. kırılmış’ (DLT III 365) ~ sınuk (DLT III 365.. Nöbetleşme ise. AH 30. KB 3319. III 197) ~ hayu (DLT III 218... 157. III 173) ~ handa (DLT III 218) nöbetleşmeleri lehçe farklılığını göstermektedir. sağlam’ (DLT I 349. dert..26 XI-XIII. KB 3578) sıŋuk ‘kırık.‘öğrenmek’ (DLT I 252. KB 6. 30/42a=16:29) ~ mengü (KTer.) Uyg.. 702) ~ bek (DLT I 333. KB 118 A) konşı ‘komşu’ (DLT I 435(Oğuzca)) ~ koşnı (DLT I 435. 25/12b3=3:145) ~ bile (DLT I 44. /ŋ/ ~ /m/ değişimi ahsuŋ ‘sarhoşken kavga eden ~ ahsum (DLT I 16) iŋir ‘alaca karanlık’ ~ imir (DLT I 94) erŋek ‘parmak’ (DLT I 104. 82.) ~ örgen. Yüzyıllar Türk Dili Tek yerde geçen aksak (KB 3238)sözcüğü de yazmalarda ahsak biçimindedir.. Bu durumda Karahanlı Türkçesi için söz içinde bir k>h değişimi ya da nöbetleşmesinden söz etmek mümkün olmamaktadır.. KB 118. 97. 385. KB 1858) meŋgü (KTer. AH 33. 2.(KB 465 A) yaġmur ‘yağmur’ (DLT I 16. KB 140.. 122. 10. 1758.. 34/81b3=39:7.KB 465..

52) +ça/+çe: Küçültme ve kuvvetlendirme bildiren adlar yapan bu ek eşitlik durumu ekinin kalıplaşmasıyla yapım eki işlevini kazanmıştır: barça “hepsi” (DLT I. 29/8b3=9:11) < ka “akraba. KTer. 4672. ressam” (KB 4458) < bediz etükçi “çizmeci” (DLT II.) < ajun alçı “hilekar. 36/98b2=45:20) < yol +çIl: Sıfat türünde sözcükler türetir: yaġmurçıl “yağmuru çok olan yer” (DLT III. idareci” (KB 446. DLT III 57) < ig +daş/+deş: Ortaklık ve eşitlik ifade eden adlar yapar: kadaş “kardeş” (DLT I.. KB 317.. 4896. 262. 26/36a1=4:63) < ne aġıçı “ipek kumaşları muhafaza eden kişi. AH 203. 2327) < al başçı “öncü.. 26/19a1=4:43) < bir üçegü “üçü” (KB 802. DLT I 407) kandaş “babaları bir olan kardeşler” (DLT III. 2056. 528) < kadın adınaġu “başkaları” (DLT III 68. 417.. 26/40a1=4:69) < kol yerdeş “hemşehri (Oğuzca)” (DLT III. KB 5295) < adın biregü “biri. birisi” (KB 343. 56) < yaġmur igçil “hastalıklı.. örneklerle açıklayınız? Biçimbilgisi 3 Yapım Ekleri: Karahanlı Türkçesinde çok sayıda türetim eki bulunmaktadır.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 27 Karahanlı Türkçesindeki ünsüz değişimleri nelerdir... önder” (KTer. kardeş” karındaş “kardeş” (KB 2560.. 52) < ata begeç “beyceğiz” (DLT I. 369. 40) < yer +çı/+çi: Meslek adları yapan bu ekle türemiş sözcükler çok olduğu için bir kısmına yer verdik. 33/70a1=35:10) < bar neçe “kaç. Eklerin hepsine yer vermek mümkün olmadığı için bu eklerden bazıları ve onların genel işlevleri üzerinde duruldu. 48. 31/8a3=19:14) < boyun +(a)ġu(n)/+(e)gü(n): Topluluk sayı adları yapar: kadnaġun “kayınbabalar” (DLT I. KB 766. aldatıc” (KB 2312. 114.2. isyankâr” (KTer. 28. KB 2494. hasta” (KB 1058. SÖZCÜK YAPIMI Addan Ad Türeten Ekler +aġu/+egü: Daha çok vücud adlarına eklenerek eklendiği adla ilgli karakteristik özellik ifade eden adlar yapar: içegü “kaburga kemiklerinin iç tarafındaki kısım” (DLT I 137) < iç karnaġu “koca karınlı adam” (DLT I 441) < karın boynaġu “zorba. cebredici.KTer. 220. 2924…. 4458) < etük temürçi “demirci” (KB 4458) < temür yolçı “yol gösterici” (KTer.. Ünite . 382) < kan koldaş “hizmetkâr” (DLT I 461. KTer. KB 23. hazinedar” (DLT I 136. KB 2494…) < aġı ajunçı “hükümdar. 357) < beg ekeç “abla gibi davranan küçük kız” (DLT I. KB 5... 524. KTer. 32/5a2=28:5) < baş bedizçi “nakkaş. 52) < ana ataç “olgun kişi gibi davranan çocuk” (DLT I. 1669. .) < üç törtegü “dördü” (KB 4502) < tört +ç. +aç/+eç: Küçültme ve sevgi bildiren adlar yapar: anaç “anne gibi davranan küçük kız” (DLT I. KTer. ne kadar” (DLT III.

KB 3. Eski Türkçeden beri üleştirme sayı adları yapar: birer “birer” (KB 172. 5440. 119.. dört ayaklı hayvan” (DLT I 481) < baş kırġıl “kırçıllı” (DLT I. vd. 417) < tört üçgil “üçgen” (DLT I. 430. yaklaşma-bulunma durumu eki olan +e’nin kalıplaşmasıyla türemiştir: keçe “gece” (DLT III. 378) < baş butık “budak. 1014.+ kına: Küçültme adları türetir: kızkıya “kızcağız” (DLT III. 3596. 28. 377. KTer. KB 148. kazanç. 392) < baş kızıl “kızıl” (DLT I. KTer.. KTer. 394. +kıya/+kiye. 170) < kız sözkiye “sözceğiz” (DLT III. ıġaç “ağaç” < *ī “ağaç” +gey: Niteleme sıfatları türetir: küçgey “zalim. KB 339. kâse. KB 141) < oġul ortak “ortak” (DLT I. KB 67. 19. büyük kadeh” (DLT I. 29/30a1=9:38) < az +l: Renk ve benzerlik ifade eden adlar türetir: başıl “beyaz tepeli” (DLT I. 99... kof ” +e: Aşağıdaki sözcük. tamamen. 44) < *yāş “taze +la/+le: Belirteç türünde adlar türetir: arala “arasında” (KB 3424. 17) < yol. 483.KTer.. pek az” (KB 3964. 4733. 2030. 105) < üç +k. KTer. uzun süre” (DLT I 484.. KB 1393.120. 2205) < kara kısrak “kısrak” (DLT I.. vefalı” (KB 2237. ‘hasılat. KB 4892) < but ‘but.. 76. 22.. 2571. Yüzyıllar Türk Dili +DAm: Az sayıda sözcük türeten bu ek. KTer. 382.4349) < bir erdem “erdem. 34/55a2=38:24) < ortu ~ orta saġrak “küçük kap. 28/63b1=7:205) < keç “geç” +er: Günümüz Türkçesinde de aynı anlamda kullanılan bu ek. 2372) < kır törtgil “dört köşeli” (DLT III. fazilet” (DLT I.) < bir miŋer “biner” (KB 2. 107.. renk adları ve geometrik şekillerle ilgili adlar türetir: başgıl (at) “başı beyaz. 281. AH 26) < *kız “kırmızı” yaşıl “yeşil” (DLT III. KTer.) < öz +ġıl/+gil: Bu ek. bacak’ karak “göz bebeği” (DLT I. +ak/+ek: Küçültme ismi yapar: başak “okun temreni” (DLT I. KB 1. tarla” (DLT I. 36/67a1=43:71) < saġır “kap” yolak “küçük yol” (DLT III.. 359) < söz közkiye “gözceğiz” (DLT III.. 359) < köz azkına “azıcık. KTer.) < küç özgey “sadık.) < ara tünle “geceleyin” (KB 760. 474) < kısır “doğum yapmamış at” oġlak “oğlak” (DLT I...28 XI-XIII. 455) < kuş yıġaç “ağaç” (DLT III. zorba” (KB 814. okluk”(DLT I. 219. 496. 25/12b3=3:145) < bir +lAġ: Genellikle yer adları türetir: tarıġlaġ “ekilen yer. KB 2371. 107) < ok +dak: Fazla örneği olmayan bu ekle türetilmiş sözcükler eşya adı ya da sıfat türündedirler: baġırdak “korse” (DLT I. KB 374. 2314. 502) < baġır kovdak “cılız” (KB 4672) < kovı “içi boş.) < er “adam” oktam “ok atımı.. 471. dal” (DLT I. 2. kâr’: 36/14a3=42:20) < tarıġ .. 38/59b2=63:4) < Orh. 31) < bıŋ +ġaç: Küçültme adları yapar: kuşġaç “serçe” (DLT I. 21. 284. belirteç ya da soyut ad türünde sözcükler türetir: birtem “bütünüyle. 34/37b3=31:138) < tün birle “birlikte” (DLT I.

desteksiz” (KB 3772) < arka emgeksiz “zahmetsiz” (DLT I. 25/22b1=3:159) kutsuz “şanssız” (DLT 1. AH 448) < kut “şans” yolsuz “yolundan sapmış” (DLT III. KTer. AH 182. KB 442. 831.“yerleşmek” (DLT I.“zorlamak. 31/90a1=20:121) < belgü “işaret” . KB 3285. zorla” (KTer. 37/82b1=50:45) < küç Geçişsiz eylem türetenler: adna. KB 489. KB 897. KB 809) < kul uluġsıġ “büyüklük taslayan” (KB 1706.2. …) < meñiz “yüz” tüne. 496. 350) < kut “mutlu” yokad. 836.. KTer. KB 802. murdar” (KB 341. KB 133.“kararmak” (DLT II 77. 82.“yeşermek” (DLT III. 263) < tuz küçe. KB 1419. asil” (KB 809) < beg kulsıġ “kula benzeyen kişi” (DLT III. 68. felek” (KB 3.“gecelemek” (DLT III. DLT III 258. 420) < emgek “zahmet” köŋülsüz “gönülsüz.) < bay koyuġluk “koyuluk” (DLT III. 273. 253.) < aş tuza.“tuzlamak” (DLT III. 340) < bilig köped.) < üd +lXg Adlardan sıfat türeten bu ek. 288. KTer.) < yok +(A)r-: Geçişsiz eylemler türetir: karar. zulmetmek” (KB 1284. 1524) < bediz küçlüg “zorba. 2118) < uluġ +sXz: Olumsuz sıfatlar türetir: arıġsız “kirli.. 32/18a1=28:26) < küç yazukluġ “günahlı” (DLT III. 147. 1807) < yaş “taze” belgür.. 40) < yol Addan Eylem Türeten Ekler +A-: Geçişli ve geçişsiz eylemler türeten bu ekle türemiş sözcüklerden bazıları şunlardır: Geçişli eylem türetenler: aşa.. 34/91b3=39:21) < sarıġ “sarı” yaşar.. 153) < elig baylık “zenginlik” (KB 313. 1747. 178) < koyuġ +sıġ: Benzerlik ifade eden sıfatlar türetir: begsig “bey soylu. zalim” (KTer. KB 88. 1388. KTer. 3094) < turuġ üdleg “zaman. 3365. KB 123.. çok sayıda sözcük türetmiştir: adaklıġ “ayaklı” (DLT I. 103. 37/12b2:47:15) < adın “başka. 403. 128. 28/38a3=7:161) < orun “yer” meñze. 114) < aş edgülük “iyilik” (KB 934. 36/85b2=44:44) < yazuk “günah” +lXk: Yer ve eşya adları ile soyut adlar türetir: aşlık “aşevi” (DLT I. 50... DLT I 41..“sararmak” (DLT II. KTer. 1582.“akıllanmak” (DLT II. KTer. KTer. 288. +(A)d-: Geçişsiz eylemler türetir: bilged.457.“mutlu olmak” (DLT II. 187.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 29 turuglaġ “durulacak yer” (DLT I. KB 1357. KTer.“belirmek” (DLT II.“yok olmak” (KB 14.“benzemek” (DLT III... 983) < asıġ “fayda” bedizlig “süslü” (DLT I..“yemek yemek” (DLT III. 38/5b1=58:9) < edgü eliglik “eldiven” (DLT I. 5028) < kara sarġar. 29. 147. 804) < adak asıġlıġ “faydalı” (DLT I.“çoğalmak” (KB 2262) < köp kutad. diğer” orna. vd. Ünite . 1744. 1841. 507. pis.. …) < tün “gece”. 172..“değişmek” (DLT I. 4245.. 30/15b1=14:26) < arıġ arkasız “yardımsız.

“yiyecek sahibi olmak” (DLT I. 26/97a=4:12) < al “hile” soñda.“and içmek” (DLT I.“tat vermek” (DLT III. 477. 4024) < *muŋġar. 273. doğrulamak’) < çın “gerçek” muŋkar.…) < soñ “sonra” ünde..“avuçlamak” (DLT I. 243. 291.“ilaçlamak” (DLT I. 27/52a2=5:46: ‘tasdik etmek.“başlamak. KTer. 287. 31/50a2=20:54) < ot “ot” +ġır-: Geçişsiz eylemler türetir: tazġır. sıkıntıya sokmak” (KB 2391..“azımsamak” (DLT I. 25/29b1=4) < baş baġla.. KB 75. 260) < yıd “koku” öli. KTer. 187. 302) < kalın taru. KTer. memnun etmek” (KB 62. tamamlanmak” KB 506.. 285. 686. 25/29a2=3:200. 2397.“asker sevketmek” (DLT III. çekiştirmek” (DLT III. 298) < adut “avuç” başla.< muŋ“bun.“bunaltmak.30 XI-XIII.. 1980. 256) < öl “nem” +(X)k-: Geçişsiz eylemler türetir: andık.) < bay “zengin” kalnu. 312) < and “yemin” çınġar..“kovalamak. bir olmak” (KB 8.“kalınlaşmak” (DLT III. 29/33a2=9:42) < and birik. 294) < azuk “yiyecek” bulıtlan. 257. 225.) < bir tüpük. 271) < sü “asker” talula. 95. 343.“zahmet çekmek”(DLT I..“hayvan otlatmak” (DLT I. 5627) < tat yıdı. 273. KB 287. 192) < konsevindür.“ortadan kaldırmak” (DLT III. vd..“yemin ettirmek” (DLT I.) < kėt-DUr-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: açtur. 264) < bulıt emgeklen. 400.“çıkartmak” (DLT II..“daralmak” (DLT III. 220) < baġ emle..“kondurmak” (DLT II. .“zenginleşmek” (DLT III. 124.“seçmek” (DLT III 326.. KTer. 261.. 225.. 380. KTer..“birikmek. acı. KB 4169.“aldatmak” (DLT I. 28/60a3=7:193) < ün “ses” +ġar-: Geçişli eylemler türetir: andġar. KB 2423. 38/83b1=65:7) < tar “dar” Eylemden Eylem Türeten Ekler -ar-/-er-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: çöker.“güçlenmek” (DLT II.“kokmak” (DLT III. vd.. Yüzyıllar Türk Dili +DA-: Geçişli eylemler türetir: alda. KB 1.. < tüp. 178) < taz “kel” tozġır. 291. düşürmek” (AH 102) < çökkėter..“çağırmak. sıkıntı.) < sevin-. 315) < emgek küçlen.. 218) < aççıktur.b. 181) < çıkkondur. KB 682. 297.) +lAn-: “bir şeye sahip olmak.“bağlamak” (DLT III. . KTer.. KB 54. ihtiyaç” otġar.“nemlenmek” (DLT III. KB 448.. KTer. anlamlarında geçişsiz eylemler türetir: azlan. KB 305) < az azuklan. gibi olmak” v.“sevindirmek.“açtırmak” (DLT I. 274. 182. yönetmek” (DLT III..) < em “ilâç” süle.“kelleşmek” (DLT II. 252) < küç +U-: Geçişsiz eylemler türetir: bayu.“eksiksiz olmak.. 292.. AH BC nüshası183.“bulutlanmak” (DLT II.“tozlanmak” (DLT II.. 157. 845. seslenmek” (DLT I.“çökertmek. KB 256.“gerçeği araştırmak” (DLT II. toplanmak. +la-/+le-: Geçişli ve geçişsiz eylemler türetir : adutla. KTer.. 178) < toz +I-: Geçişsiz eylemler türetir: tatı.

85. KB 1075. KB 4717. 258) < barkelimsin.KTer. 34/48b2=38:7) < tileyun. 36/32b3=42:48) tilen. 228) < savur.“sevinmek” (DLT I 12.. 29/26a3=9:35) < basbitil... 259) < tarıyemsin. vd. 26/45a2=4:77) < biti.. 3287..KTer. 225..“durmak”. KB 33.“yazılmak” (KB 115.. bitmek. 176) < tod.. 226) < öt..“basılmak. 314. 194) < kol. vd. KTer. KB 295.“nefesi kesilmek” (DLT I.“doymak” tirgür.. KTer.“gider gibi görünmek” (DLT II. 189.) < alkbezen.) < uk-. II137.KB 3285. KB 443. 166) . Edilgen eylemler: basık. 192..“yormak” (DLT I. 1099.“gelir gibi yapmak” (DLT II. KTer. sevün-: KTer. 29/22a1=9:29) < bėr.“süslemek” sevin. 175) sezik..“dökmek”. 25/5a3=3:131.. 26/18b2=4:43) < KB yu-.“basılmak” (KB 2711.“toplanmak” (DLT III..“yorulmak” ötgür.“yazmak” kesil.“mahvolmak..“savrulmak” (DLT II..“yer gibi görünmek” (DLT III.. 26/54b3=4:89 < kestökül. 216) < oñ.“eker gibi görünmek” (DLT II.. istenmek” (DLT II..“geçirmek” (DLT I. vd.“istemek” kelgir.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 31 uktur. 36/105a1=45:29) < bitituzlan.“süslenmek” (DLT II 142. birikmek” (DLT II..“tuzlanmak” (DLT II.“hissetmek” turuk. anlatmak” (KB 398. KB 81. öçük. 6272. AH 315. 6158. 256a1/=3:133) < anutbėril.“ayrılmak” (DLT I 247. KTer.“nefesi kesilmek.“bildirmek.“gelir gibi görünmek” (DLT II. 196) < keltamġur. 118) < böl. KTer.“bağlanmak” (DLT II 238. 117) < sez. 119. 179) < tam. 129) < tök. 100. 179. 116.. Ünite .) < adıregilmek “eğilmek” (KB 1055. KB 1232. 404.. KB 67. -ġIr-: Örneklerini sadece DLT’de tesbit ettiğimiz bu ekle türetilen sözcükler benzerlik bildiren eylemler yapar: kolġır. 2697. 34/7a1=36:39) < egyıġıl. KTer. vd.2.“kesilmek” (DLT I 339... KB 5928) < baġlabitin.“diriltmek” (DLT II. KB 3384. 593.“yazılmak” (DLT II. 244.“savurmak” -(X)l.“ister gibi olmak” (DLT II. 80) < yıġ-.“vermek” basıl. 131. 510. KTer. Dönüşlü eylemler: adrıl.“toplanmak. 34/38b1=37:141) < bas..“verilmek” (DLT II. KTer. dilenmek.“bölüklere ayrılmak” (DLT II. 36/85b3=44:45) < sız.“damlar gibi olmak” (DLT II.“basmak” bölük. 243) < tuzla-.. boy abdesti almak” (DLT II.“bölmek” savruk.“sezmek” (DLT II.“solmak” (DLT I.“aranmak. KTer. tükenmek” (KB 114..188.“doyurmak” (DLT II. KTer. -ġUr-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: arġur..“dökülmek” (DLT II.“damlamak”. 325b/=28:7.. hazır hale getirilmek” (KTer. 259) < keltarımsın. vd. 1276.Edilgen ve dönüşlü çatılı eylemler türetir: anutul. 37/3a1=46:33) < tir-(X)k-: Dönüşlü ve edilgen çatılı eylemler türetir: oŋuk. mağlup edilmek” (DLT II. vd.“geçmek” sızġur. 109) < ye-(X)n-: Dönüşlü ve edilgen çatılı eylemler türetir: alkın. KB 5705) < ar..“hazırlanmak.. KTer. vd. sönmek” (DLT I..“solmak” (DLT I. 33/68a2=35:8) < beze. Edilgen eylemler: baġlan..“erimek” todġur.“yıkanmak. 115) < tur. KB 3951) < öç. -msın-/-msin-: Eklendiği eyleme ‘benzer ve gibi olma’ anlamları katar: barımsın.“(yağ) eritmek” (DLT II.

2803) < albilsik. Yüzyıllar Türk Dili -Ir-(I): Geçişsiz ve geçişli eylemler türetir: kurır. KB 2396. 37/64a=49:13) < bilkuçuş.“saçtırmak” (DLT II. geçit” (DLT I..“yakalanmak” (DLT II. temize çıkarmak.. KTer.. 4727. karşı koymak” (KB 6274) < kadıkėŋür. çok” (KB 478. 227) < tutursuk. 542. 28/44a1=7:169) < biti. 192. 242) < sorsatıġçı “satıcı.. 228.) < az. 208. 5145.“dövülmek” (DLT I. aġrıġ “ağrı” (DLT I.“kucaklamak” uruş. 188.. 191. 3757.“zenginleştirmek” (DLT II 325. 390. 811. 34/38b1=37:141) < bastutsuk. 98) < aġrı. KB 2726. -(X)t-: Ettirgen çatılı eylemler türetir: arıt. 209. 384.“ağrımak” arıġ “temiz.“uzatmak” (DLT I..“azıtmak. Kuran-ı Kerim” (DLT I. yoldan çıkarmak” (DLT I. 243.. vd. azılı” (KB 2311) < az.“genişletmek” (KB 6274) < kėŋü-sIk-: Edilgen eylemler türetir: alsık. 4421. 29/53b3=9:74) saçıt.“kesmek” turġak “kapıcı. 180) < açalış.“kurumak” süçir. KB 2115.“yürümek”.“birlikte açmak” (DLT I..) < keç-gA: Eylemin gösterdiği hareketi yapanı gösteren adlar ve nesneler türetir: bilge “bilgili.. KTer. basılmak” (DLT II.. nöbetçi” (KB 608.“birlikte almak.“döndürmek. KB 491. 493. tüccar” (KB 2801.“alınmak. KB 3292) < kuç. 831. AH 111. KB 1428) < yorı. Eylemden Ad Türeten Ekler -(X)g: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcükler türetir.“bilinmek” (DLT I. KB 2289. tanışmak” (DLT II.“kurumaya başlamak” (DLT II. 242.‘çırpınmak. 75) < süçi. 107.“azmak. 2536) < tur-(X)gçı: Eylemin gösterdiği hareketi yapan eyleyici adları türetir: bitigçi “yazıcı” (KB 2494. pak” (KB 727.“vurmak” -(X)ş-: İştaş çatılı eylemler türetir: açış. 208... 27/50b3=5:44) < bilkısġa “kısa” (KB 348. sert. KB 679) < ur. zeki” (DLT I... 2994. 3329) < yilgü. vd.. KTer. 964) < kısyorıġa “rahvan giden at” (DLT III. Geçişli eylemler: kadır.) < bitisoruġçı “sorucu” (DLT III.“temizletmek. KTer. 3344. 4326) < bar- .. heyecanlanmak’.. 428. KTer. KTer. 77) < kurı. KB 158. 2293..32 XI-XIII.. 28/78a2=8:26) < arıbitig “kitap.) < sat-. beraber yapmak” (DLT I. elindekini kaybetmek” (DLT I. 92. yolu şaşırmak. vd. -gAk: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcükler türetir: orġak “orak” (DLT I. 151. KB 249.. 674. vd.. KB 817. günahtan arıtmak” (DLT I. basık-: KB 3346. AH 169. 28/41b3=7:165) < katkeçig “köprü. KTer. 119) < or..“saldırıya uğramak.“kucaklaşmak” (DLT II. 38/35b1=60:2) < uza-. KTer... 21) < bilbassık. KB 2615. 2671. 174.“tatlılaşmak” (DLT II. -gXn: Sıfat türünde sözcükler türetir: azġın “azgın.“yoldan sapmak” bayut.“bilişmek. KTer.“yazmak” katıġ “katı. 26/24a1=4:49) < arıazıt. yoldan çıkmak” barkın “yolcu” (DLT I 440.“tatlılanmak” yilgür. KB 27. KB 4305.“çırpınmak” (KB 74.) < albiliş.. 228. vd.4845) < saçuzat. 299.“vuruşmak. KB 30/91a3=16:111) < ur-. savaşmak” (DLT I 20.. soyulmak.

1084. KB 2442. DLT I 132) < ögurunç “rüşvet” (DLT III. 365.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 33 tutġun “esir” (DLT I 438. 33/37b3=34:16) < akkelin “gelin” (494.... KB 1057. KB 309.“doymak”. 691. 2579. -ġUçI: Eylemden sıfat ve işi yapını gösteren adlar türetir: alġuçı “alıcı” (KB 2425. öfkelenmek” egri “eğri” (DLT I 127.“buldurmak” -I: Eylemden nesne ve özne adları türetir: buşı “hiddetli. elbise” (KB 2280. vd. 550. temiz” (KB 973. KTer..) < yad.duru. iyi” (DLT III.‘damlamak’ yaġmur “yağmur” (DLT III. korkma” (DLT II.. …) < artbedük “büyük” (DLT I. 175) < kaytapuzġuk “bilmece” (DLT I.. 3540. KTer. ziyade” (DLT I 99. 3338. KB 171. iyileştiren” (KB 3873) < emleküç kılġuçı “zulmeden” (KTer. 2972) ~ umunç (KB 1364.“hiddetlenmek. 2804.. KB 2598. 806. DLT III 85) < yal. 2443. KTer. ….) < alatġuçı “atan. 283) < yakış-. 3345) < tut-.. 54. 2013...) < üdür- .2. borç” (DLT I. 449. 75. KB 250. 34/64b3=15:43. . 409. vd. K 275. atıcı” (AH 159) < atbarġuçı “giden” (DLT II...) < açartuk “fazla. ) < albėrim “borç” (DLT I. KB 309... KTer.. 140) < ekögündi “övülen(kişi)” (DLT I 449) < ögüdründi “seçilmiş (şey) “(DLT I 145.) < baremlegüçi “tedavi eden.“parlamak” -(X)nç: Eylemden soyut adlar türetir: korkunç “korku. KB 37/73a3=50:16) < *tam-mur < tam.) < buş. -(X)m: Eylemlerden soyut ve somut adlar türetir: alım “alacak. vd. umınç “ümit” (KB 2812. AH 168. 850 . 32. -(X)glXg: Sıfat türünde sözcükler türetir: kaçıġlıġ “kaçkın. KB 2834.. 152.) < egiryakşı “güzel. vd.“yaymak”. KB 804. KTer. -(X)k: Eylemden soyut ve somut adlar türetir: açuk “açık” (KB 500. süzülmüş. 33/35b1=34:13) < bedüsüzük “süzük. Ünite . DLT I 133) < um-(X)ndI: Eylemlerden sıfat ve ad türünde sözcükler türetir: akındı “akan (su)” (DLT 1 140) < akekindi “ekilen (tohum)” (DLT I.. övünme” (KB 2292. KB 150.) < ur-. KB 58. 38. KTer. 3041. 502) < tapuz.. -mUr: Az sayıda sözcük türetmiştir: tamur “damar. kaçan” (KB 1858) < kaçuçuġlıġ “uçan” (KB 1858) < uçyadıġlıġ “yayılı” (DLT III. 808 . 37/76b3=50:29) < kıl-ġUk: Az sayıda örnekte görülen bu ekle türetilmiş sözcüklerden birkaçı şunlardır: kayġuk “kayık” (DLT III. 3549... vd.. 6154. 1521…) < süz-. kızmak.. nabız” (DLT I 362.. KB 2149. 38/92a2=66:5. 1592.... 342... 186. 385.. 26/50a2=4:83) < korkögünç “övünç.. DLT I 404 < keltügün “düğüm” (DLT I 400.‘çatmak. 36/21a3=42:28.) < yaġ-Xn: Eylemden ad ve sıfat türünde sözcük türetir: akın “akın. sinirli. KB 373. 3664. vd. 37/89a1=51:29: ‘kısır’) < tüg. KTer. 2380. sel” (DLT I 77.) < berkedim “giyecek. 297) < kedtodum “doyum” (KB 4587) < tod.... bağlamak’ yalın “alev” (KB 1415. KB 1160. hırçın” (KB 334. . 49.

arka” (KB 419. 28. 367. gider. danışma” (DLT III 365... 623. alçak.) < basçöküt “kısa.) < bilçıkış “son.. KTer. kötü. 154. vd.. KB 492..“yermek. 1267. vd. 47) < uk-... bayağı” (KB 5327) < yėr.. KB 538.AH 22. kısalık. geçit” (KB 3665.34 XI-XIII. -(U)t: Eylemden somut ve soyut adlar türetir: basut “yardım..) < kėñeukuş “akıl. KB 2086) < çökkedüt “giyecek.) < yan. cücelik” (DLT I 356. hilat” (KB 1766) < kedyanut “karşılık. beğenmemek. AH 327.. masraf ” (KB 1316.“dönmek”.. 29/59a1=9:82. değersiz. cevap” (DLT III.. Karahanlı Türkçesindeki yapım eklerinden hangilerinin Türkçede yaşadığını örneklerle karşılaştırma yaparak belirleyiniz. 4 . Yüzyıllar Türk Dili süpründi “süprüntü” (DLT I 493) < süpüryėrindi “iğrenç.. 3482. 6076. –(X)ş: Eylemden somut ve soyut adlar türetir: aġış “yükseliş” (DLT I 61) < aġbiliş “biliş” (DLT I. 1325) < çıkkeçiş “geçme.... KB 3475. çıkış. bitiş. 151. anlayış” (KB 150. DLT I 369) < keçkėŋeş “görüşme. vd. 374. 497.

37/12b1=47:15). Önlük-Artlık uyumunun tam olduğunu gördüğümüz bu dönemde düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen ekler bulunmaktadır. yazuktın (KB 1329.(KB 6153). 28/69b1=8:11).. +UEylemden Eylem Yapan Ekler: -ar-/-er-.85... 6086). tė-. -(X)ş-. 34/44b2=37:173). -sIk-. tekil kişi: boldı (KB 4. +ġıl/+gil. +I-. köŋüldin (KB 1265. 5692). kıldur.2. bilsü (AH 80). -ġUçI.. -Ir-(I). -GUçI eki: alġuçı (KB 2425. -ġUk. tirgür. kalsunı (KB 5607. +ç. –(X)ş.‘yormak. +nI belirtme durumu eki: köŋülni (KB 1551. korkuġlı (KTer. zayıflatmak’ (KB 5705). tekil kişi emir kipi: alsu (KB 2491. tekil kişi emir eki: arturġıl (KTer. -DUk sıfat-fiil eki: bardukuŋ (AH 436). 2882. -ĠU: açġu.113. -gXn. boġuldı (DLT II-131). +DA-. -(U)t . ėl. +kına. Uyum dışı olan bu ekler.(KB 398. barġum. 6563. -I. KTer. indür. +l.(KB 4095). +lAn-. +daş/+deş. tekil kişi iyelik eki: aşnusı ‘öncesi’ (KB 4618). -ĠUr. Ünite . +ġar-. boynı (DLT II233). +er. +la-/+le-. +lAġ. ėki. köŋüli (KB 53. sütdin (KTer. -ġIr. -gA.3279.. -Xn. yėl. . AH 233. közi (DLT I-157. bildügini (KTer. II-115. kuşnı (DLT I-253.. yėr. 38/542=62:9). biltür-. 5655... 134. +(A)d-. -(X)tEylemden Ad Yapan Ekler: -(X)g. -mUr.. ikegü. . 4826). +kıya/+kiye. bolġıl (KB 26….. +la/+le. -(X)glXg. +k. +ça/+çe. -sU. 4808. bėrgüçi (KTer 30/8b1=12:88). yoldın (KTer. -(X)nç. -sUn. 4434. AH 255). DLT III-125). AH 107).. +gey. -ġUr-.(KTer. boġulmış (KTer. +ak/+ek. kündin (KTer. +dak. +DIn ayrılma durumu eki: busuġdın ‘pusudan’(KB 1381. 6191. 3212b1=28:18). İlk yazılı metinlerden itibaren yazımının /ė/ ile olduğunu takip ettiğimiz sözcüklerin. -DUr-. -(X)ndI. +sXz Addan Eylem Yapan Ekler: +A-. 3386). II-359). 27/16a1=5:3)... +çı/+çi. +ġır-. 2 Karahanlı Türkçesinde sözcük yapımını açıklayabilmek Addan Ad Yapan Ekler: +aġu/+egü. bėr-. +(A)r-.. -msın-/msin-. -DUr. +(a)ġu(n)/+(e)gü(n). -gAk. +(X)k-. +lXk. -sUnI 3. turuġlı. 29/11b2=9:16). bakın-u tur. +sıġ. 211. körmiş (KB 2367. AH 185). 27/40b1=5:31). Bu eklerden bazıları şunlardır: +AĠU: biregü. barġu.eylemden eylem yapan ek: arġur.(KB 2542). 3182. Karahanlı Türkçesinde de kapalı /ė/ ile olduğunu söyleyebiliriz: bėş. III-33).eylemden eylem yapan ek: bildür.. ya hep düz ünlüyle ya da hep yuvarlak ünlüyle kullanılmaktadırlar. +çIl. +DAm. -(X)m. -gıl/-gil 2. -U ulaç eki: al-u bėr.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 35 Özet 1 Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimleri ve ünlü uyumlarını öğrenmek Karahanlı Türkçesinde kapalı /ė/ ünlüsüyle birlikte 9 ünlü bulunmaktadır. -ġlı sıfat-fiil eki: boluġlı (KTer. +ġaç. 31/88a1=20:114).. 28/3b3=7:102). Dudak uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyip düz ünlülü olan eklerden kimileri de şunlardır: -mIş belirsiz geçmiş zaman: bolmış (DLT I-93)... barsun (DLT II-64). -(X)gçı. +DI belirli geçmiş zaman 3.(KB 4717). -(X)l-.. -(X)k-. +lXg. +aç/+eç. +(s)I 3. -(X)k. -(X)n-. DLT II-243). AH 78). DLT I-64).

bitid.sözcüğünün anlamı doğru olarak verilmiştir? a. d ~ y d. yaşamak 6. yagı → düşman 9. Karahanlı Türkçesinde hangi ünsüzler arasında nöbetleşme yoktur? a. barımsınb. Karahanlı Türkçesinde içinde genizsil /n. v > v değişimi e. ögündi 7. Orhon Türkçesinde bulunan palatal n (ny) sesinin. 2. urunç c. d. bagırdak c. yarag körse hacib ötünse sözüm c. k ~ h 5. Aşağıdakilerin hangisinde yaşar. yagmur 10. Orhon Türkçesindeki ön ünlülü sözcüklerin başındaki /k/ sesinin. k ~ g b. Karahanlı Türkçesinde /d/’ye değişmesi b. tutsuke. Karahanlı Türkçesinde bulunmaması. t > d değişimi 3. ŋ > m değişimi b. alguçı b. tatıc. todġurd. yaşatmak e. kėŋeş e. Karahanlı Türkçesinde meydana gelen ses değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. basut b. b > v değişimi d. yeşermek d. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. Karahanlı Türkçesinde /v/’ye değişmesi c. ŋ ~ n c. alkınb. keçe → “gece” b. turuk8. ŋ/ bulunması durumunda /m/ye değişmesi. yaşlanmak c. Orhon Türkçesindeki söz başı /b/ sesinin. Orhon Türkçesindeki söz içi ve sonu /d/ sesinin. tünee. butık d. tükenmek” sözcüğünün Karahanlı Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a. kök → “mavi” e.36 XI-XIII. e. agrıg d. aldac. Türkiye Türkçesindeki “mahvolmak. k > g değişimi c. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapım ekiyle türetilmiştir? a. bulıt hedye kılsa uşak katreni e. Aşağıdakilerden hangisi eylemden eylem yapım eki almamıştır? a. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapım ekiyle kurulmamıştır? a. tüş → “düş” c. kuçuş- . basıke. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesinin dil özelliklerinden biri değildir? a. Orhon Türkçesindeki söz içi ve söz sonu /b/ sesinin. bu beglik köki ol könilik yolı 4. bitmek. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? a. ugan → “muktedir” d. z ~ s e. okıglı kişiniñ sevinsün canı d. Karahanlı Türkçesinde /g/’ye değişmesi. göz yaşı akmak b. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı sözcük yoktur? a. körügli ne barmu yigü içgü aş b.

Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 Karahanlı Türkçesinde belli durumlar dışında (dudak çekimi.~ evril-. p. OrhT. körmes. -z ~ -s değişimi: Bu değişim. kılmas sizler. sözcüğün içindeki /n/ ve /ŋ/ seslerinin etkisiyle gerileyici benzeşme yoluyla /m/’ye değişir: OrhT. kod.> adır-. sevin. sız-ġur-. -d. -b > -v-.T ebir. Yanıtınız yanlış ise “Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Addan Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. buyan > KT muyan. -uma-/-üme. aç+ġu. körkit. ET kod.> KT sevin-. yuvarlak ünlülerden sonra düz-geniş ya da dar-yuvarlak ünlülerin birbirini takip etmesi kuralına dayanan bu uyuma uymayan sözcükler ve ekler bulunmaktadır. a 5. a 8. beŋgü > KT meŋgü. -v değişimi: Orh.2.> KT kod. c 6. .biçimini alır: kaçumaz ‘kaçamaz’ < kaç-u u-maz.~ min. u.~ koy/ŋ/ ~ /m/ değişimi: ahsuŋ ~ ahsum. vd.vd. Yanıtınız yanlış ise “Addan Eylem Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. vd. Ulaç eki almış bir eylem. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Karahanlı Türkçesinde düz ünlülerden sonra düz. OrhT eb > Uyg. OrhT sebin. köz+i. Ünite . açur-. geniş zamanın olumsuzunda ve nadiren de kimi sözcüklerde görülür: kögüz ~ kögüs. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Orhon Türkçesinden beri devam edegelen bu uyumdaki kurallar Karahanlı Türkçesinde de devam etmektedir. azuk. c 2. altun. bol-dı.~ körküt-. vd. iŋir ~ imir /ŋ/ ~ /n/ değişimi: erŋek ~ ernek.‘çevirmek.~ unut-. al-ġuçı. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Eylem Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bilmes sizler.> KT evür-. Uyg. çık-sun. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ked ~ ked /d/ > /d/ değişimi: ET adak > KT adak. vd. ev > KT ev. Karahanlı Türkçesinde de az sayıda örnekte ikili biçimde görülmektedir: avuçġa ~ avıçġa. ET adır. kör-di.> m. kedim ~ keyim. artuk. kudruk ~ kudruk. bu değişimler kısaca şöyledir: -b-. Sıra Sizde 3 Orhon ve Uygur Türkçesindeki ünsüzlerin bazıları Karahanlı Türkçesinde değişmiştir.yardımcı eylemiyle birleşip büzülerek olumluda u-. yalŋuz ~ yalŋus. körmiş. al-su. unıt. a 9. Orhon Türkçesi ve Uygur Türkçesinde uyumsuz olan sözcükler bu dönemde de aynı biçimde devam etmektedir. b 7. yiyümedi ‘yiyemedi’ < yiy-ü u-madı. bulıt. mün. m. dolanmak’ > Uyg. kün+din. meŋzet-ü. evir. kuduġ ~ kuduġ. ilerleyici ve gerileyici benzeşme gibi) ünlülerde değişim yoktur.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 37 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.değişimi: Sözbaşındaki /b/ sesi. c 10. buŋ > KT muŋ. v) etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşmaları. bol-ġıl. d 3. Düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından eklendikleri sözcüklerin ünlüsü ile uyuma girmeyerek hep yuvarlak ya da hap düz ünlülü ekler de bulunmaktadır: bir+egü. kamuġ./d/ ~ /y/ değişimi: kadın ~ kayın. kuş+nı. tegmes. dal (d). Karahanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerde uyuma girmeyen düz ya da yuvarlak biçimleri kalıplaşmış olan sözcüklerden kimileri şunlardır: adruk. Harezm ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde yaygın olarak görülen çift dudak ünsüzlerinin (b.> Uyg. soġık ~ soġuk.gibi Yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır: bulıt ~ bulut. Yanıtınız yanlış ise “Eylemden Ad Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. zel (d) bazen de ye /y/ ile yazıldığı görülür: /d/ ~ /d/ değişimi: bod ~ bod./ -d değişimi: Karahanlı Türkçesinde /d/ sesinin. b Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. meŋgü ~ mengü b./ -d ~ -d. sıŋuk ~ sınuk. olumsuzda ise. kirümez ‘giremez’ < kir-ü u-maz. evrül. b 4. vd. kıl-dur-.

alçı “hilekar. eğlendir-. tilen. darlan-.“yemek yemek” < aş. emle.“and içmek” < and. yoldaş. yadıġlıġ “yayılı” < yad. görül-. mobilyacı. kėŋür“genişletmek < kėŋü7. bitiş. işçi. yazım 9.“bildirmek. 8. TT buluş-. -(X)nç: KT korkunç “korku. temizlet-. zeki”. TT: dişçi. TT bilge. elbise” < ked-. < sarıġ “sarı”. murdar” < arıġ. kedim “giyecek. sevdir-.“ağrımak”. Eylemden Eylem Türeten Ekler 1.“tatlılanmak”. yanut “karşılık. dolu. TT dertlen-.“azmak. kısrak. artuk “fazla. büyük. +lXg: KT adaklıġ “ayaklı” < adak. Yüzyıllar Türk Dili Sıra Sizde 4 Karahanlı Türkçesinde yer alan yapım eklerinin çoğu Türkçede de kullanılmaktadır. uktur. onar. -mUr: KT tamur “damar.“mahvolmak. sevil-. TT korkunç. pis. kuru (ekin sonundaki ünsüz Türkiye Türkçesinde düşmüştür). arka” < bas-.“ortadan kaldırmak” < kėt-. azılı” < az. katı. +ç.“nemlenmek” < öl “nem”. kana-. tükenmek” < alk-. beraber yapmak” < al-. +daş/+deş: KT: kadaş. yaġmur “yağmur” < yaġ-. +ça/+çe: KT: barça.“zenginleşmek. bitmek. alış. kaçan” < kaç-. ayaklı. azıt. yerdeş “hemşehri”.< çök-. satıcı. gözlük. çıkış “son.“yazılmak” < biti. 11. gözük-. bilgin. yayılı (Türkiye Türkçesinde ekteki /g/ sesi düşmüştür). TT alım. +aç/+eç: KT: anaç. TT: kardeşçe. TT kardeş < karındaş. taşıt. –(X)ş: KT aġış “yükseliş” < aġ-. -gXn: KT azġın “azgın. 6. -DUr-: KT açtur. TT başak. yöntem. TT açık. ardıl 10. TT avla-. TT morar-. -(X)t-: KT arıt.“sararmak”. -ar-/-er-: KT çöker. döğüş-.“yazmak”. yığın 11. +A-: KT aşa.“birlikte almak. TT başlat-. TT eğri. güçlü. +ak/+ek: KT başak “okun temreni”.“dönmek”. eliglik “eldiven” < elig . -(X)ndI: KT akındı “akan (su)” < ak-. dilenmek.“birlikte açmak” < aç-. bencil. yaşıl “yeşil” < *yāş “taze. -(X)g: KT aġrıġ “ağrı” < aġrı. hasta”. korkma” < kork-. bence. yazıcı (Türkiye Türkçesinde ek başındaki /g/ sesi düşmüştür. TT ayrıl-. TT bayı.“solmak” < oñ. yazı 7. bulanık 8. -(X)n-: KT alkın. ayrıntı. dalga 3. kėter. sinirli. gelin. +sXz: KT arıġsız “kirli. danışma” < kėñe“danışmak”. yolu şaşırmak. -(X)glXg: KT kaçıġlıġ “kaçkın. -(X)k: KT açuk “açık” < aç-. kısġa “kısa” < kıs-.‘damlamak’. TT bakın-. begeç.“aranmak. -Xn: KT akın “akın. ekin. -(X)l-: KT adrıl. kızıl “kızıl” < *kız “kırmızı”. -gA: KT bilge “bilgili. +k. +la-/+le-: KT adutla. karındaş “kardeş”. yanıt . -Ir-(I): KT süçir.“solmak”. yoldan çıkmak”.38 XI-XIII. TT ağrı.< yaş “taze” 3. TT adsız. okluk”. tutkun (Türkiye Türkçesinde ek ünsüz uyumuna uyar) 5. TT akın. TT yağmur 10. TT erdem. turuk. -I: KT buşı “hiddetli. üdründi “seçilmiş (şey) < üdür-. TT: insancıl. TT kızıl. 4. TT başlık. gönülsüz. meslekdaş. oynat-. ölümcül. TT kanıt. TT gider-. istenmek” < tile-. bölge.“bölüklere ayrılmak” < böl. +l: KT başıl “beyaz tepeli”. soruġçı “sorucu” < sor-. zorla”. -(X)m: KT alım “alacak. tügün “düğüm” < tüg. birik5. bėril-. aldatıcı”. egri “eğri” < egir-. anlayış. bitil. -(U)t: KT basut “yardım. -(X)gçı: KT bitigçi “yazıcı” < biti-. başla-.“yoldan sapmak”.“yaymak”. miŋer “biner”. şaşkın. 9. -(X)k-: KT oŋuk.“avuçlamak” < adut “avuç”. 4. sunuş. başla-. 7. TT alış-veriş. bağlamak’. kızmak. bėrim “borç” < bėr-. TT acık-. görüş-.“tat vermek” < tat. gündem.“bölmek”. kazı. sevin-. köŋülsüz “gönülsüz. topaç. daldır-. ataç. masraf ”. elsiz.‘çatmak. yığıntı 13. çıkış. görüş. +çı/+çi: KT: aġıçı “hazinedar”. +çIl: KT: yaġmurçıl “yağmurlu yer”. +lXk: KT aşlık “aşevi” < aş. emgeksiz “zahmetsiz” < emgek “zahmet”. kelin “gelin”. emgeklen. küçlüg “zorba.“tatlılaşmak” < süçi. yeşer. geçit” < keç-. vurul5. bölük. TT basılı. ekindi “ekilen (tohum)” < ek-. 5. 3. +I-: KT tatı. 8. 2. tüccar” < sat-. güçlen-. sevim. öfkelenmek”. oyna2.“temizletmek. TT benze-. görücü. yolak “küçük yol”. ziyade” < art-. sevinç. akım.“ayrılmak” < adır-. satıġçı “satıcı. borç” < al-. görük- 4.“zahmet çekmek” < emgek. barkın “yolcu” < bar-. oktam “ok atımı. gözle-. kesil-. fazilet”. igçil “hastalıklı. gider. tuttur3. 6. zalim” < küç. bilgili (Türkiye Türkçesinde bu ekin sonundaki /g/ sesi düşmüştür). beşer. oğlak. doğrula-. yoldan çıkarmak” < az. 2. TT: anaç. günahtan arıtmak” < arı-. temize çıkarmak. +(X)k-: KT andık. aldır-.< tur“durmak”. cevap” < yan. Eylemden Ad Türeten Ekler 1. iyilik 12. tuza. +er: KT birer. hırçın”< buş. süslen6. Ortak yapım ekleri ve sözcükler şunlardır: Addan Ad Türeten Ekler 1. berki -. meñze.“hiddetlenmek. artık. biliş “biliş”. sevin-. ataç.“açtırmak”.“kararmak” < kara. kısrak “kısrak” < kısır. yaşça. nabız” < *tam-mur < tam. TT açtır-. tutuş 14. +(A)r-: KT karar. öli. TT canlı. giyim. +lAn-: KT azlan. TT ayık-. TT azgın. TT birer. urunç “rüşvet” < ur-.“tuzlamak” < tuz.“azımsamak”. bedük “büyük” < bedü-. bağlan-. asıġlıġ “faydalı” < asıġ “fayda”. yeşil.“benzemek” < meñiz “yüz”.“ilaçlamak” < em “ilâç”. -(X)ş-: KT açış. anlatmak” < uk-. keçig “köprü. TT alıcı. +DAm: KT erdem “erdem. sel”. TT akıntı. sarġar. ayakkabıcı. kėŋeş “görüşme. neçe. birik-. 4. gözsüz Addan Eylem Türeten Ekler 1. 2. 6. bilinç 12.“azıtmak.

Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). II. A Grammar of Old Turkic. Clauson. Metin.Karahanlı Türkçesi Grameri I: Ses Bilgisi ve Sözcük Yapımı 39 Yararlanılan Kaynaklar Ata. İstanbul 1942. Reşit Rahmeti. Arat. (Çev. I. Giriş-İnceleme-Metin-Dizin. Atabetü’l-Hakayık.) Atalay. pp. Carl. Kutadgu Bilig. 260-301 Hacıeminoğlu. Abdullah. Kutadgu Bilig.. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7). TDK Yayınları. Kutadgu Bilig. Kök. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Tıpkıbasım III. Leiden-Boston 2004. Ankara 1943 Brockelmann. Besim. Marcel.Analitik Dizin. XLVII. Ankara 2004. IV. TDK. İstanbul 1943. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi I. ------------. -----------. Ankara 1979(Kuran Tercümesi’ndeki örnekler şu kaynaktan alınmıştır: Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Part 2 1984. Ünlü. Mehmet Akalın). Oxford 1972. Compendium of the Turkic Dialects I. Aysu.. Leiden-Boston 2004. “The Turkish Yarkand Dokuments”. Divanü Lugati-it-Türk. Necmettin. Edib Ahmed b. Leiden 1954. Endeks. Ankara 2004. University of London. TDK. Kutadgu Bilig. I-II. s. Ankara 1979. İstanbul 1943 Mansuroğlu. TDK yay. Fergana Nüshası. Ankara 2004. 1982. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. Mecdut. 5 . Mısır Nüshası. Wiesbaden 1991. “Karahanlıca”. Viyana Nüshası. Tıpkıbasım I. Tıpkıbasım III. Tarihi Türk Şiveleri. Gerard. Ankara 1992. Giriş-Metin-İnceme. Ünite . TDK. Old Turkic Word Formation. Suat. Vol. Mahmud Yügneki. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2). Ankara 2003. Vol. TDK yay. Harvard University. Robert. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 141-182. Ankara 2004. III. Yayımlanmamış Doktora Tezi. ------------.2. Karahanlı Türkçesi Grameri. Erdal. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. James Kelly. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. A Functional Approach to the Lexicon. ------------. s. Ankara 1943. Dankoff. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

YÜZYILLAR TÜRK DİLİ       Bu üniteyi tamamladıktan sonra.3 Amaçlarımız XI-XIII. Zarfları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilecek. Bütün sayı sözcüklerini kavrayacak. Sontakıları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • • • Çokluk ekleri İyelik ekleri İsim Durum Ekleri Asıl Sayılar Sıra Sayıları Topluluk Sayıları • • • • • Kişi Zamirleri İşaret Zamirleri Zarf Sontakı Bağlaç İçindekiler • • • • • İSİM ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ ZARFLAR SONTAKILAR BAĞLAÇLAR XI-XIII. İsim çekim eklerini tanıyacak. Zamir türlerini ayırtedebilecek. Bağlaçları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabileceksiniz. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç .

). 24. Orhon ve Uygur Türkçesindeki gibi ses uyumlarına uyar. 26/10a3=4:135) DLT’de çokluk ekinin +la/+le biçimi az sayıda sözcükte bulunmaktadır: aş+laka “aşlara” (DLT II 54). 37/58b1=49:7). 3. 34/27a3=37:87)...). 1552. közleri+ŋiz “gözleriniz”(KTer. sezinçi+ŋiz “zannınız. babam” (DLT III 212. at+laka “atlara”. 5841) 2. 32/7b3=16:78). babası” (DLT.). at+ımız “atımız” (DLT 328).. küç+i “gücü” (DLT II 13).... AH 89. 111. 2. Çoğul Kişi: +(X)ŋIz: köŋ(ü)l+üŋiz “gönlünüz”(KTer. Tekil Kişi: +(X)m: ata+m “atam. köz+ler (DLT I 105). köz+üm “gözüm” (DLT I 46. söz+i “sözü”(AH 125). yaġuk+lar ‘yakınlar. İyelik ekleri şunlardır: 1. şüpheniz” (KTer. 1589. 462... kuş+uŋ “kuşun”(KB 6368). DLT I 208) İyelik Ekleri Karahanlı Türkçesinde iyelik ekleri. Çoğul Kişi: +(X)mIz: köŋ(ü)l+ümiz “gönlümüz” (KB 4913). ıt+laka “itlere” (DLT I 483).. +An Orhon ve Uygur Türkçesinde daha çok örnekte gördüğümüz bu ek. köŋ(ü)l+i “gönlü”(KTer. 1184. ölüg+ler “ölüler” (KB 4512). kendimiz” (KB 4909. Tekil Kişi: +(s)I(n+): ata+sı “atası. DLT I 85. KB 1166. KB 110. KTer.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç İSİM İsim Çekim Ekleri Çokluk Ekleri +lAr Orhon Türkçesinden beri ençok kullanılan çokluk eki +lar/+ler’dir. baş+lar (DLT I 397). Bütün örneklerde bu çokluk ekinin +ka yönelme durum ekinden önce kullanıldığı görülmektedir. . 90) Og(u)l+an “oğullar” (KB 462.. baban” (KB 651. 31/11b3=19:28).. akrabalar’ (KTer. 29/4b1=8:44) DLT’de bir yerde geçen kan+ıġ “(senin) kanın” sözcüğünde iyelik ekini +g biçiminde buluruz. bütünü” (KB 5945)... Karahanlı Türkçesinde kalıplaşmış birkaç sözcükte görülür: Er+en “adamlar” (KB 234. söz+üŋ “sözün” (AH 430).. 222. hısım.) idi+m “Tanrım” (KB 5. KB 663. Tekil Kişi: +(X)ŋ: ata+ŋ “atan. köŋül+ler “gönüller” (KB 6484). öz+ümiz “özümüz. II 311. 1.. köŋ(ü)l+üŋ “gönlün”(KB 1109). 1166. barça+sı “hepsi..

Compendium of Turkic Dialect I.).. 264 3.. kitab+ı “kitabı” (AH B 77. bu dönem metinlerinde de az kullanılmaktadır: baş+ı “başı”(KB 2420. 385). XLVII.. +ka/+ke daha çok kullanılmaktadır. 30/90a1=16:108. Tamlayan Durumu (İlgi.. at+ka “ata” (DLT I 35.)... Bunun örnekleri yukarıda verildiği için burada yalnız +ları/+leri’nin örnekleri verilecektir: erŋek+leri “parmakları” (DLT I 248). 221:12 V. 181)~ kaz+ġa “kaza” (DLT I 254) .) 2) +nı/+ni: Orhon Türkçesinde adıllardan ve özel adlardan sonra gelen bu belirtme durumu eki. Orhon ve Uygur Türkçesinde yalın durumdaki (iyelik eki almamış sözcüklere) eklenen +g ekinin yerini +nı/+ni almıştır.42 XI-XIII. iş+i “işi”(KB 2777). 67): kimnig “kimin”(182:14) V. Akuzatif): Karahanlı Türkçesinde dört ayrı belirtme durumu eki vardır. ünsüzlerden sonra da çoğunlukla +(n)Xŋ biçiminde geldiğini görüyoruz: ana+nıŋ “annenin” (KB 5158).). Part 2 1984.). köŋül+ni “gönülü” (DLT II 243. evi+n “evini” (DLT I 283. KB 163. s. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. s. 152). 550:8 V..... 6206)... kim+iŋ “kimin” (DLT I 440).). ölüm+nüŋ “ölümün” (KB 1476.). kişi+niŋ “kişinin” (DLT I 44. az sayıda örnekte +Xg/+Xġ ekine rastlanmaktadır. Bu iki belirtme durumu ekinin dışında üçüncü kişi iyelik ekinden sonra kullanılan +n ve seyrek olarak da +ı/+i eki bulunmaktadır. ABC 465). 81). av+ka “ava” (DLT I. söz+üg “sözü”(AH 151. aş+ka “aşa” (DLT I 227). kul+nuŋ “kulun” (KB 1919.. 6229). 6068). evleri+n “evlerini” (DLT I 231) 4) +ı/+i: Karahanlı Türkçesinden önceki dönem metinlerinde bulunmayan bu ek. Genetif): Ekin ünsüzlerden sonra +Xŋ biçiminde gelmiş örneklerinin sayısı azdır. kaz+ka (DLT II. kün+leri “günleri” (KTer. yagı+nıŋ “düşmanın” (KB 2329. 453:16. künüg (künnüg ?) “günün” kölnig “gölün” 308:16V. Belirtme Durumu (Yükleme. at+ıġ ‘atı’ (KB 2401) kişi+g “kişiyi”(KB 163. Yarkend belgelerinde dört yerde +(n)Xŋ yerine +nXg biçiminde yazılmıştır: ‘The Turkish Yarkand Dokuments’. 3) +n: Orhon ve Uygur Türkçesinde tüm iyelik eklerinden sonra eklenen +n eki Karahanlı Türkçesinde sadece 3. Yalın Durumu: Sözcüğün kök ya da gövde biçimiyle aynıdır. Bu çalışmada ayrıca Yarkend’de bulunan Uygur harfleriyle yazılmış Karahanlılar devrine ait tarla satış senetlerinde de ilgi durumu ekini almış sözcüklerde de –g’li biçimlere (yernig. 2876. çoğul kişi iyelik eki olarak +(s)I da kullanılmaktadır. söz+ni “sözü” (KB 153. +lArI(n+): 3. Vol. 185. KB 1551.. ek almaz. vd.. tekil ve çoğul kişi iyelik eklerinden sonra kullanılmıştır: adı+n “adını” (KB 2554).. Yönelme Durumu (Verme. 5021. 1 İsim Durum Ekleri 1. 34/7a3=36:40). ay+nı “ayı” (KTer. 4. 28/40a2=7:163) Baş “baş” sözcüğünü iyelik ekleriyle çekimleyiniz.. başı+n “başını” (DLT II24). s. 209... 5686. 53. 343. University of London. köŋlüm+i “gönlümü” (KB 47. gibi. Datif): Üç ayrı ekle kurulmaktadır. sözi+ni “sözünü KB 2504. söz+niŋ “sözün”(AH 488).).. 3182). meŋiziŋ+i “benzini”(KB 4455. ataŋ+nı “babanı” (K 1569). yemeği” (DLT I. 175. köŋül+ke “gönüle” (KB 11). 93). Compendium of Turkic Dialect I. Yüzyıllar Türk Dili 3. begnig) rastlandığı belirtilmiştir (Dankoff-Kelly. 1) +Xg/+Xġ: aş+ıġ “aşı. 2. Bunlardan biri +ka/+ke ve +ġa/+ge’dir. Karahanlı Türkçesi’nde yalın durumdaki ve iyelik eki almış adlardan sonra da kullanılmıştır. iş+leri “işleri” (KTer. 2113). yalŋuk+uŋ “insanın” (DLT III. 175. Çoğul Kişi: +(s)I(n+). Marcel Erdal’ın verdiği bilgiye göre ilgi durumu eki. 67). 2510. Açıklama: Dankoff-Kelly yayınında ekin DLT’de +nIg biçiminde de yer aldığı belirtilmiştir (Dankoff-Kelly.).

tilekleriŋiz+ke “dileklerinize” (KTer. Yön Gösterme (Direktif): Aşağıdaki eklerle kurulur: a) +ġArU eki: yaġı+ġaru “düşmana doğru” (DLT II 83). kut+un tiril.“girmiş gibi olmak” (DLT I 251).). yaşı+ŋa “yaşına” (KB 440.. 1413. 3. at+tan “attan” (DLT I 94.“gözle bakışmak” (DLT I 183).). 4. oŋça kel. köŋülçe yorı. kızda kızrak “kıttan daha kıt” (AH 444). işi+ŋe “işine” (KB 430. 7.. gibi. yazukta tıdın. DLT’de ekin +dan/+den/+tan/+ten biçimleri de vardır: yèr+den “yerden” (DLT I 525). b) Karşılaştırma ifade eder: kamuġda esizrek “herkesten daha kötü” (KB 5319). yol+da “yolda” (KTer. kelmişiŋde berü “geldiğinden beri” (KB 3364). kapuġ+da “kapıda” (KB 595.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 43 1. bu künde naru “bu günden itibaren” (KB 4849). şakarda tatıġlıġ “şekerden tatlı” (KB 4768). Ablatif): Eski Türkçedeki +da/+de eki. 5802).. Ünite . tilin+din “dilinden” (AH 142. ve 2. 178). tılda çık. seniŋde adın “senden başka” (KB 1151). dönüşten önce” (KB 1304). 439. aracılığıyla anlamı verir: el(i)g+in emle. işim+e “işime”. Karahanlı Türkçesinde kullanılan asıl ayrılma durumu eki +dın/+din/+tın/+tin’dir: cān+dın “candan” (KB 1115). 5.“dilden çıkmak” (DLT III 161). 8. tekil kişi iyelik eklerinden sonra ek. Bulunma Durumu (Kalma.. 38/31a2=59:22) 6. babasına” (DLT II 120.“mutlulukla yaşamak” (KB 1251. Teŋri+gerü “Tanrıya doğru” (DLT III 251). b) yön bidirir ve ‘tarafından’ anlamı katar: solça kel. çıkma ve menşe ifade eder : yerde kop. c) Bütünün parçasını gösterir: miŋindä bir “binde bir” (AH 204). 234. 23/2b1=27:92).“elle göstermek” (DLT I 82). barça neçe gibi sözcüklerde de kalıplaşmış olarak bulunur. Vasıta Durumu (Araç. yay+ġaru “bahara doğru” (DLT III.“hemen gelmek” (KB 5408). özi+ŋe “özüne” (KTer. İlgi durumu eki üzerine ayrılma durumu işlevinde kullanılan +da/+de’nin geldiği örneklerden bazıları şunlardır: meniŋde basa “benden sonra” (KB 1092. göre: uġança telim kıl.. 146). vb. Karahanlı Türkçesinden önceki metinlerde olduğu gibi +(X)n’dir: a) aracıyla. . terk ödün kel. 145. katılmazda aşnu “katılmadan.. anıŋda öndin “ondan önce” (KTer. b) Zaman belirteçler kurar: yaz+ın “yazın” (DLT I. 278). kadaşıŋ+a “kardeşine” (KB 4976). Ayrılma durumu ilgi durumu ekiyle birlikte de kullanılmaktadır. Lokatif): Bulunma durumu eki +da/+de/+ta/+te’dir: ev+de “evde” (DLT II 104). yıġaç+dın “ağaçtan” (KTer. +ŋa/+ŋe biçimindedir: atası+ŋa “atasına.. d) Bazı edatlardan önce kullanılır: közinde adın “gözünden başka” (DLT III 151:19).“sağdan/doğrudan gelmek” (KB 1392) c) kança. köz+den “gözden” (DLT III. köz+ün bakış.“(bir şeyi)mümkün olduğu kadar çok yapmak” (DLT I 44).. özüm+ke “özüme” (KB 1175). kirmişçe bol. 366). 27/53b1=5:48). 27/27b1=5:12). Ayrılma Durumu (Çıkma. seniŋde oza “senden önce” (KB 1236). Instrumental): En çok kullanılan vasıta durumu eki.). (çıkmak)” (DLT I I 234). kapuġ+dın “kapıdan” (KB 5967). a) kadar. zorbalıkla’ (KTer.“yerden kopmak. 3150. 159).3.“sol taraftan gelmek” (KB 1392). +a/+e ve +ka/+ke biçiminde görülür: közüm+e “gözüme” (DLT I 172). 32/21a1=28:30). başı+ŋa “başına” (DLT II 233. kişi tekil ve çoğul iyelik eki almış sözcüklerden sonra ek. kış+ın “kışın” (DLT III. küç+ün “zorla. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA ekiyle kurulan bu durum eki aşağıdaki işlevlerde kullanılır. baş+ta “başta”.“günahtan sıyrılmak” (KB 1380).). bir kez). ölümde basa “ölümden sonra” (KB 5416). 29/39a1=9:53).“gönlünün istediği gibi yürümek” (KB 5276). farklı eylemlerle ve farklı yapılarda 40 defa). az sayıda olmakla beraber Karahanlı Türkçesinde de bulunmaktadır: a) Ayrılma. vb. 285). yol+dın “yoldan” (DLT I 78).

İki kelime birleştirilmiştir (DLT 1 437). yėgirminç “yirminci” (DLT I.... +(X)nçI ekleri getirilerek elde edilir: birinç “birinci” (DLT III. III 370. İki kelime birleştirilmiştir. KTer...KB 4931. KTer. 27/38b1=5:28. Toksun: Doksan. 13.. 3.) anıŋ (DLT I 27. KTer. 25/27b3=3:184) anı (DLT I 27. ėkinçi “ikinci” (KB 788). 360). üç+egün “her üçü” (KB 1664). KTer. tokkuz ~ tokuz. 79. 25/18a3=3:154. üç. 5830. Yüzyıllar Türk Dili b) +ru/rü: Kalıplaşmış sözcüklerde bulunur: kerü “geri” (DLT I 361. Üleştirme Sayıları: Karahanlı Türkçesinde üleştirme sayıları olarak birer ve miŋer sayıları kullanılmıştır: birer “birer” (KB 1014). on. onunç “onuncu” (DLT I.Asıl Sayılar: Asıl sayıları gösteren sözcükler Türkiye Türkçesinden çok da farklı değildir.. 373. yigirme. 132). 166.. kırk. 113. ol Çoğul Kişi Zamirleri: biz. 2 Yigirme sayısıyla ilgili tek veri DLT’de geçmektedir. damlaya damlaya göl olur” (DLT II. 87.AH 42... 449).). 25/222=3:159. bėşinç “beşinci” (DLT III 449). ėkinç “ikinci” (KB 132).. 260..44 XI-XIII. KTer.)...) biz+ni (DLT I 94. anlar/olar Tamlayan Durumu: +(n)ıŋ men+iŋ (DLT I 26. AH 8..) seni (DLT I 36. 2. Sekiz kere on demektir. üçünç “üçüncü” (KB 267). sen... AH 286). ellig. AH 5.. 486). KB 47. 4... 25/29a1=3:200.. ėv “ev” sözcüğünü Karahanlı Türkçesindeki durum ekleriyle çekimleyiniz. iki. KTr. AH 57. berü “beri” (DLT I35. c) +ra/+re: taş+ra “dışarıya” (DLT I 424). biz+niŋ (DLT I 46) siz+iŋ (DLT I 376...KB 39. 266. içinde” (KB 2791. olar+nıŋ (KB 32. 122. yėti ~ yėtti. II 133)..... 37. KTer.. 3099. Yigirmi dahi denir” (DLT III. Bu asıl sayıların dışında seksen ve doksan sayıları için Kaşgarlı Mahmud’un eserinde şu bilgiler verilir: “seksün: seksen.. 37/57b3=49:7) anlar+nıŋ (KTer. Aslı sekiz on’dur. AH 198. siz/sizler/siler.... siler+niŋ (KTer. 5340.) . tört... sėkkiz ~ sėkiz. 40. 125. Aslı tokuz on’dur. Topluluk Sayıları: Sayı isimlerine +egü(n) eki getirilerek yapılır: bir+egü “her birisi”. miŋ “bin”.. (KB 343). ottuz. Karahanlı Türkçesindeki asıl sayılar şöyledir: Bir..) biz+iŋ (DLT I 341. 1.. tapa+ru “-a/-e doğru” (KB 521. 132). 48).. KB 4835. 49.. AH 166. 452. bėş. Bu sayıyla ilgili Kaşgarlı Mahmud şu açıklamayı yapmaktadır: “yigirme: yirmi.. törtünç “dördüncü” (DLT III. Belirtme Durumu: +nI meni (DLT I 53.. 159. 46. 25&14b2=3:147. II 55.. tümen “on bin”.. 113). Dokuz kere on demektir.. 106. 25/1a2=3:19). miŋer “biner” (KB 3421) DLT’de bir sayısına gelen +In vasıta durumu ekiyle oluşmuş yapı “birer birer” anlamını vermektedir... altmış. KB 9.. 373). KB 30. Sıra Sayıları: Sayı sözcüklerine +(X)nç.). iç+re “içeriye. Sayılar ZAMİRLER VE ZAMİRLERİN ÇEKİMİ Kişi Zamirleri Tekil Kişi Zamirleri: men. 26/51b1=4:84.. üç+egü “her üçü” (KB 802). yüz. KB 16.. Birin birin miŋ bolur tama tama köl bolur “birer birer bin olur. KB 84.) sen+iŋ (DLT I 76.

)..129. 5244)..... KB 83. 25/4a1=3:128. Bu örnekler daha çok Kutadgu Bilig’de görülmektedir: meniŋ+de turur “bendendir” (KB 4877).. 25/27a3=3:183... 600.. 28/43a3=7:168. KTer. olar+ıġ (KB 259.... 3738...... 30/763=16:86) olar+nı (KB 62... 1632.“kimden olmak”(KB 2006).. 88.... 6408.) saŋa (KB 8..) Bulunma Durumu: +da/+de men+de (DLT I 420.. 37/56b3=49:6) olar+ka (KB 2433.. 19. bular+dın (KB 2423.. KTer.. bu ekin yanı sıra az da olsa +dAn eki de kullanılmaktadır. men+din (DLT I 20....) aŋa (KB 1376.) biz+din (KTer.) Ayrılma durumu eki de ilgi durumu eki almış yapıların üzerine gelmektedir: meniŋ+din (KB 61. KTer.... seniŋ+de bar “sende var” (KB 362).) biz+ke (DLT I 24.KTer... 25/8a3=3:137.... 1445...KB 259... bana göre” (KB 6580) ança “ona göre” (DLT I 63.)...... 31/7a1=19:10..... KTer. 27/51a2=5:44. 2495......) saŋar “sana doğru” (KB 29..... 1230.. 379..). KTer.) Yön Gösterme Durumu: maŋar “bana doğru” (KTer. kimiŋ+de bol. KTer..) mun+dın (KB 476. 25/1b23=3:120. Bu yapının..örneklerin çoğu ayrılma durumu işlevindedir) seniŋ+din (KB 6... KTer.) aŋar “ona doğru” (DLT I 35.. 2734. 27/15b1=4:176.. 28/16a2=7:134) olar+dın (KB 269.)..). 26/31b1=4:60.. sen+din (KTer.. 489... KB 2.. KB 381.. AH 244. 2571b3=3:120. siler+ni (KTer..) seniŋ+de (KB 1151. Ayrılma Durumu: +dIn...Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 45 siz+ni (KTer. 5339. 33/48b1-2=34:31.. 319... KB 395.) anıŋ+da naru “ondan öteye” (KB 266.. 391..).. 188..) Yönelme Durumu: maŋa (KB 29... 186. 6124.. 60.. biziŋ+de (KB 2699. 3165... 23. KTer.) Eşitlik Durumu: +çA mençe “bence. seniŋ+de turur “sendedir” (KB 4877.. 25/3b3=3:128... 26/22b3=4:47. 5... 20.) sen+de (DLT III.. IIII 178.3.. men+den (DLT I 40)...) andın (DLT I 60.) anıŋ+da adın “ondan başka” (KB 1280) anıŋ+da basa “ondan sonra” (KB 132..... AH 175. 29/33b3=9:43. 285.. anıŋ+da bolur “ondan olur” (KB 2888). 25/16a1-2=3:152).... 1931. olarda (KB 2940.. 3150. bulunma durumunun ayrılma durumu işlevinde kullanıldığı sözcüklerdeki örnekleri daha fazladır.. 48..KTer.. meniŋ+de bar “bende var” (KB 4864)... 812..) siz+ke (KTer..KTer.. KTer. KTer..) meniŋ+de kidin “benden sonra” (KB 1217... anda (DLT I 109..) sen+den (DLT I 529. 7..).... 4350.. AH 39.. 484.) Bulunma durumu ilgi durumu ekini almış sözcüklerle birlikte de kullanılmaktadır.) Vasıta Durumu: +(X)n anın “onunla” (DLT I 155.. 154. KTer... 25/16a1=3:152. 367. 26/33a1=4:61..... 1277. 147. KTer.).. 25. KTer. 27/38b1=5:28.. 357. 82.) . ... KB 5343.) meniŋ+de basa “benden sonra” (KB 1092. 24. 26/27a1=4:55.) siz+de (DLT I 407. KTer. Ünite .. anlar+nı (KTer. 25/18b3=3:154. siler+ke (KB 4864.... 62... KB 128... 25/13a3=3:145... 3305.

+DA Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Kayda. 4174. 26/88a2=4:29) Men kişi adılını isim durumu çekim ekleriyle çekimleyiniz 3 ZARFLAR Yer Zarfları Karahanlı Türkçesinde yer zarfları çeşitli ad durum ekleriyle oluşturulmuştur. . 18) Üstün < üst+tin “üstte. nereye” Kança bardıŋ ey oġul “ey oğul nereye gittin” (DLT I.. bular+da (KB 131.. 245.46 XI-XIII.) Yön Gösterme Durumu: muŋar “ buna doğru” (KB 19. +(A)rU. yazın “yazın” gibi sözcükler zaman zarfı olarak kullanılmaktadır.. dışarıda” Tamġa suvı taşra çıkıp taġıġ öter “bu suyun kolu dışarıya çıkarak dağı geçer” (DLT I. 137. +çA ve +In eklerinden yararlanılmıştır. +A Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Üze < Üz+e “üstte. Aşağıdaki örneklerde ek. 729. beride” evindin turup çıktı keldi berü “evinden çıkıp beri geldi” (KB. Zaman Zarfları . Tamlayan Durumu: bular+nıŋ (KB 3590. tünle “geceleyin”. ne üstte. 907. ol.. ne karşı tarafta (KB.. yukarıda” Ukuş ornı üstün meŋede-turur “anlayışın yeri yukarıdadır” (KB. bular+ıġ (KB 2929. Bu eklerle yapılmış zarf olarak kullanılan sözcükler şunlardır: 1. . munıŋ (KB 390. Yüzyıllar Türk Dili İşaret Adılları Karahanlı Türkçesindeki işaret adılları şunlardır: bu.) Eşitlik Durumu: munça (KB 96. tün “gece”.KTer.. ayrılma durumu işlevinde kullanılmıştır: munıŋ+da basa “bundan sonra” (KB 4376. +DIn.. +DIn Ekiyle Kurulmuş Yer Zarfları: Öŋdün < öŋ+dün “önde...). 418) 3. 4375. aşağıya doğru” (DLT I.. 424) Berü < *ber+rü “beri..). kışın “kışın”. munuŋ (KB 1646. kün “gün” kündüz “gündüz”. +rA.. beriye. 4439) munuŋ+da naru “bundan öte” (KB 4070) Yönelme Durumu: bular+ka (KB 61. 25) Altın < *alt+tın “altta” Bularda en altın bu yalçık yorır “bunların en altında bu ay dolaşır (KB. 28/81a1=8:31). 266. +rU Ekiyle Kurulmuş Zarflar Asra < *ast+ra “aşağıda..). Bunun için +A. 301) Kanda erdiŋ “Neredeydin” (DLT I. 1836) 4. 2072. Kayuda. +çA Ekiyle Kurulmuş Zarflar: Kança < *ka+n+ça “nereye.. 126) Taşra < *taş+ra “dışarı..) Bulunma Durumu: munda (KB 153. bular+nı (KB 1429.. yukarıda” Yaşıl kök yarattı üze yulduzı “mavi göğün üzerinde yıldız yarattı” 2. 4337. sonra” Er kėdin kaldı “Adam geri kaldı” (DLT II. Kanda < *ka “nerede” Kayuda bilig bolsa beglik bulur “Bilgi neredeyse beylik oradadır” (KB.. 8) Kėdin < *kė+din “arkada.. +DA. 74) 5.. +rA. önde ve arkada olan sensin” (KB. 137) Astın < *as+tın “altta” Ne altın ne üstün ne otru orun “Ne altta. 549...) Belirtme Durumu: munı (KB 107. ön tarafta” kamuġ aşnuda sen sen öŋdün kidin “herşeyden önce. kidin “sonra”.). 486) Karahanlı Türkçesinde emdi “şimdi”.). KTer. 727.. bular..

Alper Toŋa öldi mü İsiz ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur (DLT I. tükel “bütün. az “az”. 5793) Tün le: Az kullanılan bir zaman zarfıdır. Farklı yapılarda olan bu zarflardan kimileri şöyledir: Akru/akrun “yavaş” Akrun aŋar sevingil “ona yavaş. Tünle bile bastımız “Geceleyin bastık” (DLT I. 516) Telim: Kidin telim ükündi “sonra çok pişman oldu” (DLT I. Tüni yattı yakgakta kündüz örü “Gece yatakta yattı gündüz kalktı (KB.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 47 Emdi: Bu zaman zarfı DLT’de çok kullanılmıştır. 41) “Alper Tona öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek (böylece) öcünü aldı mı? Şimdi (onun ölüm acısıyla) yürek paralanıyor. Tün kün bile sevnelim “Gece gündüz sevinelim” (DLT I. gülen bir kişidir” (DLT I. rahat. Artuk “fazla. bedük “büyük”. çabucak” Terkin kel “çabuk gel” (DLT I. Udıp yatma tün kün işin kıl anıŋ “uyuyup yatma gece gündüz onun işini yap” (KB. 200) Miktar Zarfları . 339) Katıġ “katı. 131) Çın “doğru. üküş “çok”. 100) Kündüz: Orhon ve Uygur Türkçesinde sözcük “küntüz”biçimindeydi. Yazın katıġlansa kışın sevnür “Yazın çalışırsa kışın sevinir” (DLT III. yavaş” Kelgil amul oynayalım “gel sakin sakin oynayalım” (DLT III. Artuk: İlig buştı artuk kararttı meŋiz “hükümdar öfkelendi benzini çok kararttı” (KB 629) Az: Üküş sözleme söz birer sözle az “Sözü çok söyleme birer birer az söyle” (KB. 172) Durum Zarfları Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde oldukça çok sayıda durum zarfı kullanılmıştır. köp “çok”. Kün: Karahanlı Türkçesi eserlerinde sıklıkla kullanılan bu zaman zarfı aynı zamanda “güneş” anlamını da taşır. 952) Kidin: Bu sözcük hem yer hem de zaman zarfı olarak kullanılmaktadır? Bilip iter işni ökünmez kidin “işi bilerek yapar sonra pişman olmaz” (AH. 361) Amul “sakin. sakin biçimde sevin” (DLT III. çok”. telim “çok”. Ünite . 172) Üküş: Bu er ol üküş katurkan “Bu adam çok sevinen. 434) Kışın: Az kullanılan bu sözcük sadece DLT’de geçmektedir.3. 159) Yazın: Bu zaman zarfı da az kullanılmaktadır ve sadece DLT’de örneği vardır: Küz keligi yazın belgürer “güzün gelişi yazın belli olur (DLT II. 441) Bu dönem eserlerinde kullanılan bu zarfların sayısı çok değildir.114) Tün: Orhon Türkçesinden itibaren metinlerde görülen bu sözcük Karahanlı Türkçesinde de sıklıkla kullanılır. sağlam” Kudruġ katıġ tügdümiz “kuyruğu sıkı bağladık” Terk/terkin “çabuk. 113. hep” gibi sözcükler miktar zarfı olarak kullanılır. gerçek” Çın aydıŋ “doğru söyledin” (DLT I. Bu tür sözcükler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmaktadırlar. Bunlardan bazılarının örnekleri aşağıda verilmiştir. sert.

Ara: Sadece Yalın durumla kullanılır: Kişi ara kirdim “İnsanlar arasına girdim” (DLT I. 1093) Tamlayan durum ekini almış sözcüklerle kullanılan sontakıları örneklerle sıralayınız. bile. takı “ve” apaŋ “eğer”. birle “ile. benzerlik. tarz. iç tarafta”. içre “içte. içerisinde. özellikle tümceleri bağlamaya yarayan. bunlar arasında anlam ve biçim yönünden bağlantı kuran sözcüklere bağlaç denir. veya” sözcükleri Karahanlı Türkçesinde bağlaç olarak kullanılmaktadır. Apaŋ edgü bolsa bu begler özün “Eğer bu beylerin kendileri iyi olursa…” (KB. II 177) Apaŋ: Karahanlı Türkçesinden önce az sayıda kullanılan apaŋ bağlacı bu dönem metinlerinde daha çok görülür. üçün “için”. taparu “-e doğru”. Bile. Birle: Bağlaç olarak kullanıldığı örnekler çok sayıda değildir. birlikte”. başkalık vb. 76) Kibi: Yalın ve tamlayan durumu ekiyle birlikte kullanılır: kuşlar kibi uçtımız “kuşlar gibi uçtuk” (DLT I. Örnekler daha çok KB ve DLT’de görülür: Buşaklık bile erke övke yavuz “hiddet ve öfke insan için fenadır”(KB. kalı “eğer”. yön. Bu söz soŋında ayġıl “Bu sözün sonunda söyle” (DLT III. Tükedi bu on tört bab içre sözi “Bu on dört bölüm içerisinde sözünü tamamladı” (AH. Tilkü mü togdı azu böri mü “Tilkimi doğdu yoksa kurt mu?” (DLT.48 XI-XIII. azu “yoksa. . 157) Ol meniŋ birle körüşdi “o benimle görüştü” (DLT II. Bile “ile. basa “sonra” gibi sözcükler. 485) SONTAKILAR 4 BAĞLAÇLAR Aynı görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri. sözcük öbeklerini. Ol meniŋ taparu keldi “O bana doğru geldi” (DLT I 445) Bile. Birle: Yalın ve tamlayan durumuyla birlikte kullanılır: kanı kan bile yumas “kanı kan ile yıkamaz ” (DLT III. Yüzyıllar Türk Dili Tek başlarına anlamları olmayan ad ve ad soylu sözcüklerle sıfat-fiillerden sonra gelerek eklendiği sözcükle cümlenin öteki öğeleri arasında zaman. mekan. 99) Üçün: Yalın ve tamlayan durumu ekiyle birlikte kullanılır: kamuġ kadġusu erdi ümmet üçün “Bütün kaygısı ümmet için” (KB. kibi “gibi”. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde kullanılan edatlardan bazılarıdır. I 429). 87) İçre: Bu sontakı da sadece yalın durumla kullanılır: Taparu: Tamlayan durumu ekini almış isimlerle birlikte kullanılır. birlikte”. 357) Adın: Bulunma-ayrılma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır: On iki ükek ol bularda adın “Bunlardan başka on iki burç vardır” (KB 138) Basa: Bulunma-ayrılma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır: Usanma ölür sen meniŋde basa “Gafil olma benden sonra sen de öleceksin” (KB. 483) Soŋ: Yalın durumdaki sözcüklerle birlikte kullanılır.332) Takı: Bağlaç olarak kullanıldığı örnekler azdır. gibi bakımlardan ilgi kuran sözcüklere sontakı denir. 40) Seniŋ üçün keldim “senin için geldim” (DLT I. kaz takı kordayımı “kazımı ve kuğ kuşlarımı” (DLT. soŋ “sonra” adın “başka”. Ara “arasında”. 895) Azu: İki şeyi karşılaştırarak birbirine bağlayan bu bağlaç KB ve DLT’de görülmektedir.

(çıkmak)” 7. yazın “yazın” gibi sözcükler zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. Çoğul Kişi: +(s)I(n+). iki. tükel “bütün. takı “ve” apaŋ “eğer”. miŋ “bin”. babası” 1. Ablatif): +da/+de. Çoğul Kişi: +(X)mIz: köŋ(ü)l+ümiz “gönlümüz” 2. +(A)rU. ol Çoğul Kişi Zamirleri: biz. kanda “nerede”. yavaş”. Lokatif): +da/ +de/+ta/+te: ev+de “evde” 6. içre “içte. az “az”. taşra “dışarı. kėdin “arkada. tört. Tekil Kişi: +(X)ŋ: ata+ŋ “atan. on. nereye”. telim “çok”. +ı/+i: aş+ıġ “aşı. Bulunma Durumu (Kalma. Datif): +ka/+ke ve +ġa/+ge. miŋer “biner” 4. Bağlaçları işleyiş bakımından tanıyıp ve açıklayabilmek Eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri. +A. atası+ŋa “atasına. +lArI(n+): erŋek+leri “parmakları” İsim Durum Ekleri 1. adı+n “adını”. +ra/+re: yaġı+ġaru “düşmana doğru”. özellikle tümceleri bağlamaya yarayan. kayda. aşağıya doğru”. +dın/+din/+tın/+tin: kapuġ+dın “kapıdan”. bile. közüm+e “gözüme”. +ŋa/+ŋe : av+ka “ava”. Zarfları işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabilmek Zarflar 1. astın “altta. sonra”. +An: İyelik Ekleri: 1. +(n)Xŋ: ana+nıŋ “annenin” 3. Tekil Kişi: +(s)I(n+): ata+sı “atası. üç+egün “her üçü” (KB 1664). üküş “çok”. Ara “arasında”. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde kullanılan edatlardan bazılarıdır. soŋ “sonra” adın “başka”. yemeği”.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 49 Özet 1 İsim çekim eklerini tanımak İsim Çekim Ekleri Çokluk Eki: +lAr. azu “yoksa. babam” 2. kalı “eğer”. basa “sonra” gibi sözcükler. sen. birle “ile. bedük “büyük”. +DIn. +Xg/+Xġ +In. sėkkiz ~ sėkiz. ellig. Yer Zarfları: +A.“sağdan/doğrudan gelmek” (KB 1392 9. +DA. kün “gün” kündüz “gündüz”. taparu “-e doğru”.ėkinç “ikinci”. aşağıda” üstün “üstte. Tamlayan Durumu (İlgi. çabucak” 4.“elle göstermek” 8. tün “gece”. 2. çok”. 3 Zamir türlerini öğrenmek 1. taş+ra “dışarıya” Bütün sayı sözcüklerini kavramak Sayılar 1. sağlam”. dışarıda”. Vasıta Durumu (Araç. Yalın Durumu: Eksizdir 2. yüz. iç tarafta”. oŋça kel. Instrumental): +(X)n: el(i) g+in emle. Akuzatif): +nı/+ni. Genetif): +Xŋ. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA: solça kel. ön tarafta”. ottuz. +rA. rahat. berü “beri.“sol taraftan gelmek” (KB 1392). bėş. 3. Miktar Zarfları: Bu dönem eserlerinde kullanılan miktar zarfları şunlardır: Artuk “fazla. Sıra Sayıları: birinç “birinci”. Durum Zarfları: Karahanlı Türkçesinde oldukça çok sayıda durum zarfı vardır: Akru/akrun “yavaş”. yėti ~ yėtti. Ünite . üçünç “üçüncü” 3. bunlar arasında anlam ve biçim yönünden bağlantı kuran sözcüklere bağlaç denir. tapa+ru “-a/-e doğru”. sözcük öbeklerini. tümen “on bin”. ay+nı “ayı”. öŋdün “önde. Kişi Zamirleri: Tekil Kişi Zamirleri: men. kırk. birlikte”.Asıl Sayılar: Bir. beride” 2. Yön Gösterme (Direktif): +ġArU. amul “sakin. köp “çok”. Bile “ile. içerisinde.Ayrılma Durumu (Çıkma. kışın “kışın”. 4 5 2 6 . üç. üç+egü “her üçü”. tokkuz ~ tokuz. Zaman Zarfları: Karahanlı Türkçesinde emdi “şimdi”. altmış. tünle “geceleyin”. Belirtme Durumu (Yükleme. baş+ı 4. yerde kop“yerden kopmak. Çoğul Kişi: +(X)ŋIz: köŋ(ü)l+üŋiz “gönlünüz” 3. kibi “gibi”. siz/sizler/siler. üçün “için”. katıġ “katı. baban” 3. hep” Sontakıları işleyiş bakımından tanıyıp açıklayabilmek Yalnız başlarına anlamları olmayan ad ve ad soylu sözcüklerle sıfat-fiillerden sonra gelerek eklendiği sözcükle cümlenin öteki öğeleri arasında çeşitli bakımlardan ilgi kuran sözcüklere sontakı denir. sert. kayuda. veya” sözcükleri Karahanlı Türkçesinde bağlaç olarak kullanılan sözcüklerdir. yigirme. yukarıda” kança “nereye. bular. Yönelme Durumu (Verme. ol. gerçek”. babasına” 5. birlikte”. terk/terkin “çabuk. Topluluk Sayıları: bir+egü “her birisi”. kidin “sonra”. altın. anlar/olar 2. +ru/rü. asra “aşağıda. beriye. çın “doğru. Tekil Kişi: +(X)m: ata+m “atam. +çA ve +In ekleriyle kurulan sözcükler yer zarfı olarak kullanılır: Üze “üstte. Üleştirme Sayıları: birer “birer”.3. yukarıda”. İşaret Adılları: bu.

d. Asıl ek +DAn’dır. Tamlayan durumu eki +(n)Xŋ’nın yanı sıra +nIg biçimi de vardır. anıŋ 7. ara c. +rü ekleri kullanılır d. Sözüm munda kalur b. Asıl ek +DIn’dır. üze b. Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri. c. +e ve +ŋa/+ŋe’dir c. Erdem üze tügülür d. 4. +ġa/+ge. Karahanlı Türkçesindeki ayrılma durumu eki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Bu kaşım tügüki 2. anı e. kibi e. tekil kişi iyelik eki yoktur? a. közin e. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yer zarfı değildir? a. Ortak erden artuk almas b. Ayrılma durumu eki +DAn’dır. Tün kün turup yıġlayu 10. Bu ay toġsa aşnu idi az toġar c. yön gösterme durumuyla çekilmiştir? a. anda b. adın d. aŋar d. üçegü e. Aşağıdaki sontakılardan hangisi hem yalın hem de tamlayan durumu ekleriyle birlikte kullanılır? a. Vasıta durumu eki +(X)n’dır 5. Bu er ol üküş katurġan e. yegirmi 6. b. elgiŋ c. emdi e. b. Telim körmişim bar tegimsiz kişi d. Karahanlı Türkçesindeki durum ekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. +re ve +ru. astın c. İdimni ögermen e. bile . +a. Aşağıdakilerden hangisi hem sontakı hem de bağlaç olarak kullanılmıştır? a. başı b. e. üstün d. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. birinç b. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı yoktur? a. yanısıra +da/+de de kullanılır. Ayrılma durumu eki +DA’dır. Edip Ahmet atım c. birer d. evni d. Ayrılma durumu eki sadece +DIn’dır.50 XI-XIII. kitabı 3. Yön gösterme durumu için sadece +ra. birle b. birle c. Aşağıda koyu renkli sözcüklerin hangisinde 1. basa d. taşra 8. yanı sıra +da/+de kullanılır. Eşitlik durumu eki +çA’dır e. kibi e. andın c. Aşağıdakilerin hangisinde topluluk sayısı vardır? a. ara 9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde belirtme durumu eki yoktur? a. Yönelme durumu eki +ka/+ke. ikinçi c. üçün b.

TDK Yayınları. s. Carl. Lokatif): +da/+de/+ta/+te: ėv +de 6. Marcel. Hacıeminoğlu. Atabetü’l-Hakayık. a 9. Dankoff. Robert. Wiesbaden 1991.3. +ra/+re: ėv +gerü Sıra Sizde 3 Tamlayan Durumu: +(n)ıŋ: men+iŋ Belirtme Durumu: +nI: meni Bulunma Durumu: +da/+de: men+de Ayrılma Durumu: +dIn: men+din Yönelme Durumu: maŋa Yön Gösterme Durumu: maŋar Eşitlik Durumu: men+çe Sıra Sizde 4 Taparu: Ol meniŋ taparu keldi “o bana doğru geldi” Birlen: Ol meniŋ birlen körüşdi “O benimle görüştü” Üçün: Seniŋ üçün keldim “Senin için geldim” Yararlanılan Kaynaklar Ata. Tarihi Türk Şiveleri. TDK yay. TDK. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri-I İsim. +ru/rü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. s. Metin. TDK yay. ------------.Analitik Dizin. +Xg/+Xġ kullanılır: ėv +ni üçüncü tekil kişi iyelik eki almış sözcüklerden sonra +In gelir: ėv +i+n Az da olsa +ı/i’nin de kullanıldığı görülür: ėv +i Yönelme Durumu (Verme. Aysu. +(n)Xŋ: ėv+iŋ Belirtme Durumu (Yükleme. c 2. 141-182. Old Turkic Word Formation. James Kelly. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. e 10. +a/+e ve +ka/+ke içiminde görülebilir: ėv+im+e 3. A Functional Approach to the Lexicon. Ünite . I. Eşitlik Durumu (Ekvatif): +çA: ėv +çe 9. +Xg/+Xġ +In. Ünlü. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 tekil kişi: baş+ım tekil kişi: baş+ıŋ tekil kişi: baş+ı çoğul kişi: baş+ımız çoğul kişi: baş+ıŋız çoğul kişi: baş+ları Sıra Sizde 2 Yalın Durum: Eksizdir. A Grammar of Old Turkic. +dın/+din/+tın/+tin: ėv +de . +ı/i Yalın durumda genellikle +nı/+ni. Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7). Ankara 1943. kişi tekil ve çoğul iyelik eki almış sözcüklerden sonra ek. Oxford 1972. Yanıtınız yanlış ise “Sontakılar ve Bağlaçlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. Gerard. Ankara 1943 Brockelmann. Ankara 19792 Atalay. Genetif): +Xŋ. Leiden 1954. IV. Necmettin. Ablatif): +da/+de. Mecdut. 1982. Yanıtınız yanlış ise “Topluluk Sayıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Sontakılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Leiden-Boston 2004. Yanıtınız yanlış ise “İsim Durum Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara 2004. Kutadgu Bilig. Suat. Mehmet Akalın). ------------. +A. III. +ŋa/+ŋe biçimindedir: ėv+i+ŋe 5.Karahanlı Türkçesi Grameri II: İsim-Zamir-Zarf-Sontakı-Bağlaç 51 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Yanıtınız yanlış ise “Belirtme Durumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5 Nalbant. kök ya da gövdeyle aynıdır. Yanıtınız yanlış ise “Yer Zarfları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Vasıta Durumu (Araç. Mehmet Vefa. Reşit Rahmeti. d 6. Giriş-Metin-İnceme. Bulunma Durumu (Kalma. “Karahanlıca”. c Yanıtınız yanlış ise “İyelik Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi I. Endeks. Ankara 1992. Tamlayan Durumu (İlgi. Edib Ahmed b. c 7. TDK. Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). -------------. Mahmud Yügneki. Yanıtınız yanlış ise “Ayrılma Durumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Divanü Lugati-it-Türk. Clauson. b 4. Vol. Compendium of the Turkic Dialects I. tekil kişi iyelik eklerinden sonra ek. Akuzatif): +nı/+ni. Instrumental): +(X)n: ėv +in 8. Erdal. Ankara 2003. (Çev. Yanıtınız yanlış ise “Miktar Zarfları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. Datif): +ka/+ke ve +ġa/+ge. I-II. Ankara 1979. Leiden-Boston 2004. Karahanlı Türkçesi Grameri. c 5. Ankara 2004. Harvard University. Bilgeoğuz Yayınları. Ayrılma Durumu (Çıkma. Mansuroğlu. İstanbul 2008. Besim. II. +ŋa/+ŋe : ėv+ke ve 2. Arat. d 8.. Yön Gösterme (Direktif): +ġArU. b 3.

Sıfat-Fiiller. Birleşik Fiiller . Zarf-fiil eklerini. Zarf-Fiiller. Anahtar Kavramlar • Fiil Çekim Ekleri • Birleşik Fiil çekimleri • Sıfat-fiiller • Zarf-fiiller • Birleşik Fiiller İçindekiler • • • • FİİL SIFAT-FİİLLER (ORTAÇLAR) ZARF-FİİLLER BİRLEŞİK FİİLLER Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiiller. Fiil çekim eklerini. Sıfat-fiil eklerini. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Amaçlarımız 4 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili     Bu üniteyi tamamladıktan sonra Karahanlı Türkçesindeki.XI-XIII. Birleşik fiilleri anlam ve işleyiş bakımından kavrayacak ve açıklayabileceksiniz.

).. bol-dı (KB 4. 30/27b3=15:58. Birleşik Fiiller FİİL Karahanlı Türkçesinde Orhon.. 940) 3.. keçür-düm “geçirdim” (KB 649. kişi çoğul ekinin /r/siz iki örneği mevcuttur: ay-dıla “söylediler”(KTer. berküt-tiler “sağlamlaştırdılar” (KTer... tut-tumız “tuttuk” (KTer.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil.) DLT’de /-DUk/ ekiyle kurulmuş Oğuzca biçimler de yer alır.. Zarf-Fiiller. 1. DLT I 36. yuvul-dımat “yuvarlandı” (DLT I 397) 1.. Kuran Tercümesinde uyum dışı örnekler vardır: bol-dımız “olduk” (KTer. 34/32a1=37:108. 3. 34/69b3=38:63)... 354. bar-dı “gitti”(AH 202. 34/24a1=37:32). bar-dımız “gittik” (DLT I 327). kül-di (KB 6341). 2.. bol-dum (KB 373. 6492). biti-diŋ “yazdın” (KTer. 63). Tekil Kişi: {-DXm} ekiyle kurulur: ba-dım “bağladım” (KB 5899).. 45. 35/86a2=41:23)... bol-duŋuz “oldunuz” (KTer. 25/27b1=3:183). 62. Uygur ve Türkiye Türkçesinde olduğu gibi fiil çekimlerinde farklı tipte kişi ekleri kullanılmaktadır.. DLT II 33. Çoğul Kişi: {-DXmXz} ekiyle kurulur: aç-tımız “açtık” (DLT III 235). Tekil Kişi: {-DXŋ} ekiyle kurulur: ay-dıŋ “söyledin”(KB 147.. 36/70a1=43:79). kod-tımız “koyduk” (KTer..).). Tekil Kişi: {-DI} ekiyle kurulur: bak-tı (KB 1572... 26/45b2=4:77). bar-dıŋız “gittiniz” (DLT II 47).) 2. tekil kişinin -mat/-met ekiyle genişletilmiş biçimi de vardır: kevil-dimet “zayıfladı” (DLT I. ay-dımız “söyledik” (KTer. kör-diler (KB 1057)... Çoğul Kişi: {-DXŋXz} ekiyle kurulur: ay-dıŋız “söylediniz”(KTer. Kuran Tercümesi’nde 3. 85. Çoğul kişi: -DI(lAr) ekiyle kurulur: bol-dılar “oldular” (KB 6476.).. Bu dönem metinlerinde yer alan fiil çekimlerini sırasıyla açıklarken hangi tipte kişi eklerinin kullanıldığını da belirteceğiz. bar-duk “gittik” (DLT II 62. 391. kir-dük (DLT II 61). 63). 1586. 30/40b3=16:27) Fiil Çekim Ekleri . 1752. 28/42a2=7:166). 25/11b1=3:143) 3. kel-dük (DLT II 61. yaval-dımat “yavaşladı” (DLT I 397). -ler ekiyle genişletilmiş biçim: kör-düŋüzler “gördünüz” (KTer.295).. 397). bul-duŋ (KB. kur-duk (DLT II 61).. Belirli Geçmiş Zaman (Bilinen Geçmiş Zaman): Bu zamandaki fiillerin çekiminde iyelik eki kaynaklı kişi ekleri kullanılır. Sıfat-Fiiller.

.). Kişi eki olarak kişi zamirleri kullanılır: 1. yap-ar “örter” (DLT III 33. bil-gey sizler “bileceksiniz” (KTer. bu durumda araya -y.). sėzik-er men “şüphelenirim” (DLT II 117) tur-ur men 2. 30/49b2=16:40. tile-yür sen “istersin” (KTer. kör-gey sen “göreceksin” (KTer. ünde-yür sen “seslenirsin” (KB 35/74a1=41:5) 3.. bol-mış “olmuş”(KB 257. al-ır men “alırım” (KB 6035). kes-gey men “keseceğim”(KTer..) 3. DLT I 170. KB 1649) 1. -ġay/-gey..).. 37/40b1=48:20). okı-rlar “çağırırılar” (KB 5344) Gelecek Zaman: Üç ayrı ekle kurulur: -ġay/-gey. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er ekiyle kurulur: at-ar “atar” (KB 28. kıl-ur mız “yaparız” (KB 4904... 31/31a1=19:79) 2. 5736. -ġa/-ge karışık olarak kullanıldığından ikisinin örneklerini birlikte göreceğiz: 1. al-ur sizler “alırsınız” (KTer. 431). -ġa/-ge men ekiyle kurulur: iç-gey men “içeceğim” (DLT I 492). al-urlar “alırlar” (KTer. 27/57a2=5:52. 5984). 36/69a3=43:77).. bil-ge sizler “bileceksiniz” (KTer. Çoğul Kişi: ġay/-gey. bėr-geler “verecekler” (DLT I 243. Tekil Kişi: {-mIş} ekiyle kurulur: al-mış (KB 5487). Bunun dışında ünlü ile biten eylemlere -ur/-ür de eklenir.. Tekil Kişi: ġay/-gey. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er men ekiyle kurulur: bak-ar men “bakarım” (DLT III 194). 3. 28/10a1=7:124) 2... bar-ur sen “gidersin” (AH 287. -ġa/-ge miz ekiyle kurulur: çıkar-ġay miz “çıkaracağız” (KTer..). küse-r men “isterim” (KB 363) .yardımcı sesi girer.. kizlemiş sen (KB 6308) 3... 28/2a1=7:123) 2. Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er siz/sizler ekiyle kurulur: kork-ar sizler “korkarsınız” (KTer. Çoğul Kişi: ġay/-gey. Tekil Kişi: {-mIş men} ekiyle kurulur: unıt-mış men “unutmuşum” (KB 1577) 2. 36/74a3=43:89) “dururum” (KTer 31/12a3=19:30). ay-ur mız “söyleriz” (KTer. ay-ur “söyler” (DLT I 52... 31/75a1=41:47). 5837). bayu-r “zenginleşir” (DLT III 274) 1. AH 36). bak-ar “bakar” (DLT I 102. -ġa/-ge+lar/ler ekiyle kurulur: ay-ġaylar “söyleyecekler” (KTer. -ġa/-ge sen ekiyle kurulur: bul-ġa sen “bulacaksın” (KB 4553.. kıl-ġa men “yapacağım”(KB 4956).. Tekil Kişi: {-mIş sen} ekiyle kurulur: bekle-miş sen “beklemişsin” (KB 6308). Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er mIz ekiyle kurulur: kork-ar mız “korkarız” (KTer. Kişi eki olarak kişi zamirleri kullanılır. Yüzyıllar Türk Dili Belirsiz Geçmiş Zaman (Öğrenilen Geçmiş Zaman): {-mIş} eki her zaman düz ünlülüdür. -ġa/-ge. ay-urlar “söylerler” (KB 73.. -ġa/-ge ekiyle kurulur: açıl-ġay “açılacak” (KB 358).. bar-ġay “gidecek” (DLT II 66... bil-geyler “bilecekler” (KTer. 1627. -ġa/-ge siz/sizler ekleriyle kurulur: ay-gay sizler “söyleyeceksiniz” (KTer. yazılur “açılır” (DLT III 78). 28/10a1=7:123) 3. 29/173=9:24). Ünlü ile biten eylemlere çoğunlukla -r eki gelir...31/74b3=39:39). Çoğul Kişi: ġay/-gey. 1. 31/78a1=41:52) “görürsünüz”. Tekil Kişi: ġay/-gey. -ġu/-gü..). 27/56b3=5:52. biti-r miz “yazarız” (KTer..). DLT I 93) Geniş Zaman: {-(yX)r} ve -ar/-er eklerinin eylemlere ekleniş biçimlerinde belli bir kural yoktur. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er sen ekiyle kurulur: buz-ar sen “bozarsın” (KB 5746). 28/44a1=7: 149). Tekil Kişi: ġay/-gey.. kadġur-ar sen “kaygılanırsın” (KB 1233). iç-er “içer” (KB 73. 38/88b2=66:1).)....54 XI-XIII.. DLT I 164). kör-er siz (KTer. Çoğul Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er+lar/ler ekiyle kurulur: sür-erler “sürerler” (KB 5344)..

sözle-seler “söyleseler”(KB 3426. at-ġalır “hemen atacak” (DLT II 20). 196.. 1910.) iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle oluşmuş örnekler” kör-seŋ “görsen” (KTer. Çoğul Kişi: sa/-se miz ekiyle kurulur: biti-se miz “yazsak” (KTer. öte-y (KB 1033) 2. 683. 26/55a2=4:89). Tekil Kişi: -ġıl/-gil ekiyle ya da eksiz kurulur: ay-ġıl “söyle”(KB 672.. Tekil Kişi: -(A)yI(n) ekiyle kurulur: ay-ayın “söyleyeyim” (KB 196. 513) bol-sunı “olsun” (KB 4957.). 5491. bul-sa siz “bulsanız” (KTer.. bar-ġalır “gitmek üzeredir” (KB 5976).. Ünite . kir-sün “girsin” (DLT I 362).Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. Çoğul Kişi: sa/-se+lar/ler ekiyle kurulur: bol-salar “olsalar” (KTer. yė-gil “ye” (DLT I 88) ay! “söyle”(K 267. kol-sa sen “istesen” (KB (1450.) 1.. katıl-ġu “katılacak” (KB 4316)..4 kez) 2. kıl-su “yapsın” (KB 1555... ay-ayı “söyleyeyim” (KB 6581). 58. 26/87b3=4:128). 1... ėşit-gil “işit” (KB 153. 26/38a1=4::66).. 119. 28/60a1=7:198).). beze-yin “süsleyeyim” (AH 43). bol-sa men “olsam” (KTer.).. ıd-ġıl “gönder” (KB 395).. Karahanlı Türkçesinde bu gelecek zaman eklerinin dışında yakın gelecek zamanı karşılayan ve metinlerde çok fazla örneğinin bulunmadığı diğer bir gelecek zaman eki de -ġalır/-gelir ekidir. bol-saŋ “olsan” (KTer. kal-ġalır “kalmak üzeredir” (KB 1074).. 26/41b2=4:73. tüne-yi “geceyi geçireyim” (KB 6571). sızġur-ġalır “eritmek üzeredir” (DLT II 188). Sıfat-Fiiller. Tekil Kişi: sa/-se ekiyle kurulur: aç-sa “açsa” (KB 1126.) 3. AH 76).4. 27/55a3=5:49). bar-ġalır men “hemen geleceğim” (DLT II 67)... 5883) Emir Kipi: Bütün kişileri ayrı eklerle kurulur. 27/40a2=5:31) Kuran Tercümesinde az sayıdada olsa iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle yapılmış çekimlere rastlamaktayız: bol-sam “olsam” (KTer. Çoğul Kişi: sa/-se siz/sizler ekiyle kurulur: bil-se sizler “bilseniz” (KTer... 25/20b3=1:156.. buz-sa mız “bozsak” (KB 4016). yaşur-sa siz “gizleseniz” (KTer. AH 4. iç-se sen “içsen” (KB 6148).. 26/68b2=4:102).. Zarf-Fiiller. kör-gil “gör” (AH 99). 30/553=16:54). Orhon ve Uygur Türkçesinde olduğu gibi farklı ekler kullanılır. KB 5582).). kör-süni “görsün” (KB 509. -su/-sü. Tekil Kişi: sa/-se men ekiyle kurulur... tekil kişiyledir: ay-ġu “söyleyecek” (KB 1011. ur-sa mız “vursak” (KB 4016) 2. kör-se men “görsem” (KB 815). Bu ek ortaç eki olduğundan daha çok bu işleviyle kullanılmıştır. bol-ġıl (DLT I 64). 33/18a3=33:54) 3. 540. 3.) . kėlsün “gelsin” (DLT II 64) al-su “alsın” (AH 78).). kıl-sa siz “yapsanız” (KTer. 337. Kişi eki olarak da her kişi için Türkiye Türkçesinde. keç-gü turur “geçecek” (KB 5324). Kişi adılı kaynaklı kişi ekleri kullanılmaktadır: bar-sa men “gitsem” (KB 5752). bol-sun “olsun” (AH 492). kör-sü “görsün” (KB 104.. 19... bil-gil “bil” (KTer. 29/41a1=9:57)... KTer. 513.). kıl-sunı “yapsın” (KB 5491). Tekil Kişi: -sun/-sün. 1. bak-sa “baksa” (DLT I 340) bil-se “bilse” (KB 329. bul-salar “bulsalar” (KTer... Gelecek zaman olarak kullanıldığı örnekler çoğunlukla 3. 26/18a3=4:43).).. 4939. 198. -sunı/-süni ekleriyle kurulur: bil-sün “bilsin” (AH166).. 73.28/2b3=7:88). al-ġalır “almak üzeredir” (KB 1472). bol-sa miz “olsak” (KTer.. Karahanlı Türkçesinde ek artık tamamiyle –sa/-se biçimindedir. bol! “ol”(KB 4. Birleşik Fiiller 55 -ġu/-gü eki daha az kullanılır. kör! “gör” (KB 38. Tekil Kişi: sa/-se sen ekiyle kurulur: bar-sa sen “gitsen” (DLT I 134). bol-su “olsun” (KB 111... 266). Şart Kipi: Orhon ve Uygur Türkçesinde -sar/-ser ekiyle kurulan şart kipinin -sa/-se biçimi Uygur dönemine ait kimi tıp ve astroloji metinlerinde görülür.

. bolġay ėrdim “olacaktım” (KTer.56 XI-XIII. 28/86a2=8:40). 5964). ulanmış ėrdiŋ “bağlanmıştın” (KTer. 33/34a2=35:37) 2. 3765) tutġu “tutmak gerek” (KB 4120) yırak turġu “uzak durmak gerek” (AH 216) azılmaġu “yanılmamalı” (AH 216) Karahanlı Türkçesinde fiil çekiminde kullanılan eklerin Türkiye Türkçesinde nasıl kullanıldıklarını karşılaştırarak hatırlayınız. Çoğul Kişi: -(a)lım/-(e)lim ile kurulur: bar-alım “gidelim” (KB 3489. Hikâye Birleşik Zaman: Zaman ekini alan fiilin üzerine -DI+kişi eki ile oluşturulmuş ėr. Bu tür zaman çekimleriyle ilgili örnekler metinlerde çok fazla yer almaz. gereklilik kipi olarak da kullanılır..yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. yaşa-ŋ “yaşayın” (KB 2302) 3. 27/43a3=5:34. 38/64b1=63:10). iç-elim “içelim” (DLT I 142). tiler ėrdim “dilerdim” (KB 571. 28/8b1=7:117) Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: törütülmiş ėrdiŋ “yaratılmıştın” (KB 1242).). kir-elim “girelim” (KB 4975). tut-uŋlar “tutunuz” (KB 4867). körmesünler “görmesinler” (KB 6600). kalġay ėrdi “kalacaktı” (KB 3656. 6059). Fiil+er+DI+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: aydım erdi “söyledimdi” (KB 1089). Çoğul Kişi: -Xŋ(lar/ler) ile kurulur: bar-ıŋ “gidin” (DLT II 45). ögren-süler “öğrensinler” (KB 5554) Gereklilik Kipi: Gelecek Zaman eki olarak kullanılan -ġu/-gü (kerek) eki. bol-sunlar “olsunlar” (KB26/69a2=4:102). kılmaz ėrdiler “yapmazlardı” (KTer. -su/-sü+lar/ler ekleriyle kurulur: bilme-sünler “bilmesinler” (KB 6600). bu nedenle ilgili zamanın her kişi ekiyle çekimi bulunmamaktadır.yardımcı fiilinin üzerine zaman ve kişi çekim eklerinin getirilmesiyle yapılır. Çoğul Kişi: -sun/-sün. bil-iŋ “bilin” (KTer. 28/40a3=7:163) Gelecek Zamanın Hikâyesi: buzġay ėrdi “bozacaktı” (KB 3464). sına-lım “sınayalım” (KB 4930) Kuran Tercümesinde -alıŋ biçimi de tesbit edilmiştir: kıl-alıŋ “yapalım” (KTer. 1 Birleşik fiil çekimleri er. Yüzyıllar Türk Dili 1. Kuran Tercümesinde gelecek zamanın hikâye birleşik çekiminde farklı bir yapıyla karşılaşmaktayız: bolġaytı “olacaktı” (37/17b2=47:21) < bolġay ėrti kılġatı “yapacaktı”(36/4a3=42:8) < kılġa ėrti ölmegetiler “ölmeyeceklerdi” (25/21a2=3:156) < ölmegey erti Birleşik Fiil Çekimleri . 572). tuġar ėrdi “doğardı”. bil-iŋ-ler “biliniz” (KTer. 31/68a2=20:92) Geniş Zamanın Hikâyesi: korkur ėrdim “korkardım” (KB 5070). Metinlerde genellikle üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş biçimleri yer alır: akıtġu kerek “akıtmak gerek” (KB 51) akıtġu kanı “kanı akıtmak gerek” (KB 1058) küdezgü “korumak gerek” (KB 4526) küdezgü kerek “korumak gerek” (KB 2766. kıldım ėrdi “yaptımdı” (KB 1120). bar-ıŋlar “gidiniz” (DLT II 45). okı-lım “çağıralım” (KB 3155). ayttılar ėrdi “söyledilerdi” (KTer.

kalġu ėrse “kalacaksa” (4739) SIFAT-FİLLER (ORTAÇLAR) Fiilden türeyen sıfat-fiiller isim çekim eklerini alabilirler. bilür ėrseler “bilirlerse” (KTer. Fiilin sıfat biçimi oldukları için hem adın. Zarf-Fiiller. 38/18b3=59:3). olumsuzluk ekini aldıkları ve değişik çatılara girdiği görülür. -mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzudur özüm taplamaz neŋ biri yalġan ol “benim beğenmediğim şeylerden biri yalandır” (KB 848) yazmas atım yaġmur yaŋılmas bilge yaŋku “usta atıcı yağmurdur. Fiil+er+sA+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Şartı: kördüm ėrse “gördüysem” (KB 790). Ünite .yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. -mIş: Geçmiş zaman sıfat-fiili maŋa kelmişiŋde berü men bu kün “bana geldiğinden beri ben bugün” (KB 3364) ölüg bile koşuldı/ toġmış küni uş batar “ölü ile birleşti.yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. Sıfat-Fiiller. 25/19a1=3:154). -Ar/ -Ir / -(y)Ir: Geniş zaman sıfat-filli busuġdın çıkar teg çıkar üdsüzün “beklemediğin bir anda pusudan çıkar” (KB 4826) kaynar ügüz keçiksiz bolmas “coşkun su geçitsiz olmaz” (DLT I 390) 4. kodmış ėrse “koymuşsa” (6594) Geniş Zamanın Şartı: barır ėrse “giderse” (KB 6097). bardıŋ ėrse “ulaştıysan” (KB 4100). Sadece kişi kavramı taşımazlar. 33/61b3=34:51) Rivayet Birleşik Zaman: Zaman ekini alan fiilin üzerine -mIş+kişi eki almış ėr. kolur ėrse “isterse” (KB 226). bolsa ėrdi “olsaydı” (KB 4920).Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. Fiilin gösterdiği eylemi yapanı da gösterirler. bėrdiŋ ėrse “verdiysen” (KB 5232) Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Şartı: basmış ėrse “basmışsa” (KB 2884). 35/1a2=39:42) 3. hem sıfatın hem de eylemin özelliklerini taşıyabilirler. bulġu ėrse “bulacaksa” (KB 6566).4. Fiil+ėr+mIş+kişi ekleri Geniş Zamanın Rivâyeti tiler ėrmiş “dilermiş” (KB 469) Şartın Rivâyeti: sevse ermiş “sevseymiş” (KB 3478) Şart Birleşik Zaman: Rivayet Birleşik Çekimi: Zaman ekini almış fiilin üzerine -sA+kişi eki alan ėr. doğan güneşi şimdi batar” (DLT II 128) bilür ol edibniŋ ne kim aymışı “o bilginin ne söylediğini bilir” (AH 502) Taŋrı öldürür tenlerni ölmişi vaktinde “Tanrı tenleri ölüm vaktinde öldürür” (KTer. Birleşik Fiiller 57 Şartın Hikâyesi: barsa ėrdi “gitseydi”(KB 425). bitimiş ėrse “yazmışsa” (KTer. 30/50b1=16:41) Gelecek Zamanın Şartı: ayġu ėrse “söyleyecekse” (KB 3886). 1. Bu tür sözcüklerin fiilden türedikleri için zaman kavramı taşıdıkları. bulur ėrse “bulursa” (KB 4137). körseler ėrdi “görselerdi” (KTer. -DUk: Geçmiş zaman sıfat-fiil eki özi bilmedükin anıŋdın kolur “kendisi bilmediği için ondan sorar” (KB 1909) bolup toġmaduk teg yitip bardı cān “Ruh hiç doğmamış gibi kayboldu gitti” (KB 1522) biliglig ukuşluġ tidüküŋ üçün “bilgili ve akıllı dediğin için” (KB 3164) 2. bolsa ėrdiŋiz “olsaydınız” (KTer. yanılmaz bilgin bir yankıdır” (DLT III 380) bahıllık otalap oŋulmaz ig ol “ kıskançlık ilaçla geçmeyen bir hastalıktır” (AH 253) .

1. 29/4b3=8:44) 10. Yüzyıllar Türk Dili 5. –AsI: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir: yıġaç bıçası neŋ “ağaç kesecek şey” (DLT I 13) otuŋ kesesi baldu “odun kesecek balta” (DLT I 14) ZARF-FİİLLER Eylemden türeyen ancak tümce içinde çoğunlukla belirteç görevi yapan sözcüklere zarffiil denir. -gU: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir. -gUçI: Geniş zaman sıfat-fiili özin tutġuçı er tirildi kutun “kendisini tutan (kendine hakim olan insan) huzur içinde yaşar” (KB 4452) ögüngüçi üminde artatur “kendini öven donunu kirletir (kendini çok öven sınandığı zaman yapamayınca donunu kirletir” (DLT I 203) Kulak tutġıl ol kün ündeyür ündegüçi “kulak ver çağıran. sıkıntıya düşersem elimden tutacak olana…. -(I)glI: Geniş zaman sıfat-fiili bu iç söz tutuġlı bütün çın kerek “Bu sırlara vakıf olana (vakıf olan herkese) itimat edilir” (KB 2676) aġırın uçuzun ukuġlı kerek “pahalısını. -(I)p: Eklendiği eylemi yan tümceye bağlar. ol beg Teŋrige tapınġuluk erdi “Tanrıya tapmak onun hakkıydı”(DLT II 169) Hükm kılur Taŋrı bir işni kim erür kılġuluk kılınmış “Tanrı yapılması (yapmak için) bir işi emreder” (KTer. burada ençok kullanılanlara yer verilecektir. ınanġu tayanġu kişi boldı kız “inanılacak güvenilecek kişi az” (KB 6467) oynaġu yėr “oynayacak yer” (DLT I 121) sökünç kėlgü yolnı ‘akıllık tıyur “sövme gelecek yolu cömertlik kapatır” (AH 232) 9. 37/81a1=50:41) 8. ucuzunu tanıyan. Bağlayıcı olma özellikleri bulunduğundan özne. tümleç. nesne oluşlarına rastlanmaz.” (AH 30) bardaçı er. Cümlede çoğunlukla sözcükler arasında ilgi kurarlar. kidin keldeçike özüm sözlegü “sözümü sonra geleceklere söyleyeceğim”(KB 192) elig tuttaçımka egirse muŋa “yarın derde. 26/97a2=4:142) 7. -DAçI: Bu sıfat-fiil eki de gelecek zaman anlamı taşır. keldeçi er “giden gelen kişi” (DLT I 24) 11. Karahanlı Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi zarf-fiillerin sayısı fazladır. ‘ve’ bağlacı gibi kullanılmasının yanı sıra tümceye ‘-arak/-erek’ anlamı da katar. her tam olan eksilir” (AH 199) Ol Taŋrı bilgen ol örtüglilerni “sır (örtülü) olan her şeyi Tanrı bilir” (KTer. anlayan (kimse) olmalıdır” (KB 2802) ol at suvarıġlı erdi “o atı sulayandı” (DLT II 257) bakıġlı okıġlı asıġ alsu tep “gören ve okuyan yaralansın diye” (AH 78) ol Taŋrı aldaġlı olarka “Tanrı ikiyüzlülüğün (aldatmanın) karşılığını aldatarak verendir” (KTer. eklendiği eyleme -mak/mek ya da -mak/-mek için anlamı verir. Eylem çekimine girmedikleri için kişi ve kesin bir zaman kavramı taşımazlar. -GAn: Geniş zaman sıfat-fiili okıġan bitigen ukumaz munı “her okuyan yazan (okur-yazar) bunu anlayamaz” (KB-B 16) söz ukġan kerek bolsa hāzır cevāb “sözü anlayan ve hazır cevap biri olması gerekir” (KB 2648) ol küp ol süçikni açıtġan “o küp içine konan her tatlı şeyi daima acı hale getirir” (DLT I 154) bilig bilmegendin bir ança budun “halkın çoğu bilgisizlikten…” (AH 123) kamuġ tolġan irlür tükel eksiyür “her dolan azalır.58 XI-XIII. o gün çağırır” (KTer. -gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşan bu ek. Asıl eylemden önce gerçekleşmiş bir eylemi . 29/56a1=9:78) 6.

ölüm henüz yaklaşmadan uyan” (KB 1366) er barır erken kadıttı “adam giderken döndü” (DLT II 301) Karahanlı Türkçesindeki zarf-fiil ekleriyle Türkiye Türkçesindekileri karşılaştırınız. -gAlI: Eklendiği fiile ‘-mak için’ anlamı katar. Fiilin tarzını gösterir. ölümke basıkma kelir alġalı “ölümü yendim sanma seni almak için gelir” (KB 5145) ne iş tuş kadaşlar yüzin körgeli “eş dost ve kardeşlerinin yüzünü görmek için” (KB 4921) yakadakı yalġaġalı eligdeki ıçġınur “ yakadaki yalanırken eldeki kaybedilir” (DLT I 253) 5. Birleşik Fiiller 59 gösterir. Türkiye Türkçesindeki durumun aksine ünlü ile bitenlere eklendiğinde araya /y/ kaynaştırma ünsüzü girmez. -(X)pan: -(X)p’ın genişletilmiş biçimidir. ekin eklendiği eylemin gösterdiği hareketin henüz gerçekleşmediğini ifade eder. Orhon ve Uygur Türkçesinde –mAtI(n) biçiminde olan ek. sakış birle adra tutar bilge büt “bilge kişi bunları hesaplayıp birbirinden ayırarak zapteder” (KB 4383) taŋ ata yortalım/ Budruç kanın irtelim “tan atarak (tan attığında) yürüyelim Budruç kanını isteyelim” (DLT III 356) 4. kılıç teprer erken yaġı tepremez “kılıç hareket ettiğinde düşman kımıldamaz” (KB 2144) ölüm tutmaz erken odun ay ilig “ey hükümdar. Birleşik fiillerde tasviri fiili asıl fiile bağlama görevinde de kullanılan bu ek. miŋ edgüg adakını tutġınça sen “Sen bin iyinin ayağını tutuncaya kadar” (KB 3806) elig tutġınça ot tut “el tutacağına ateş tut (kefil olacağına ateş tut)” (DLT II 292) suv körmeginçe etük tartma “suyu görmedikçe çizmeni çıkarma” (DLT III 426) 6. Türkiye Türkçesinde de Orhon ve Uygur Türkçesinde de işlek olarak yer alır. -(y)I: Bu zarf-fiille oluşturulan biçimler. otlayarak etlenir” (DLT I 285) kereksiz sözini kömüp kizleyür “gereksiz sözü gömerek gizler” (AH 118) “işim tėp ınanıp sır ayma sakın “eşim deyip inanıp sırrını söyleme sakın” (AH 22) 2. ukuşluġ ukupan küzetür anı “anlayışlı anlayarak onu korur” (KB 22) yay baruban erküzi/ aktı akın mundızı “bahar giderken erimiş olan karlar coşkun seller gibi aktı” (DLT I 96-8) ol anda yatıpan birür sanını “o orada yatarak canını verir” (AH 276) 8. Asıl eylemin amacını ifade eder. Bu ek. kapuġ açtı çıktı kadaşın körüp “kapıyı açtı çıktı kardeşini görüp…(KB 3292) yılkı yazın atlanur/ otlap anın etlenür “yılkı ilkbaharda at haline gelir. Türkiye Türkçesinde -(y)Incaya kadar yapısıyla kullanılmaktadır. Zarf-Fiiller. bugün -madan/-meden olarak yer alır. asıl fiil ile aynı zamanda meydana gelen eylemi ve hareketi gösterir. bunlardan hangilerinin bugün kullanıldığını belirleyiniz. Günümüz Türkçesindeki biçimi -AlI’dır. Sıfat-Fiiller. aġırlayu tut sen asıġlıġ kişig “faydalı olan insana saygı göster” (KB 5539) vebal kötrü bardı özele söküş “vebal yüklenerek ve üstüne bir de sövme (küfür) alıp gitti” (AH 242) negüke bu anı ulaşu kınar “niçin bu (dünya) ona durmadan eziyet çektirir” (AH 446) 3.4.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. -gInçA: Asıl eylemin gerçekleşeceği zamanın sınırını belirler. -mAdIn: Yüklemin gösterdiği hareketin gerçekleştiği sırada. -A: -(y)I ile aynı anlam ve işlevde kullanılır. Bu özellik Orhon ve Uygur Türkçesindeki gibidir. yarın bolsa işiŋ kalur kılmadın “yarın olursa yapılmadan kalır (bugünün işini yarına bırakma yarın olduğunda yapılmadan kalır)” (KB 5503) kayu baġka tegse suv eksümedin “hangi bahçeye su eksilmeden ulaşırsa”(KB 1808) biligsiz ne aysa ayur ukmadın “bilgisiz ne söylerse anlamadan söyler” (AH 119) 7. Ünite . -er/-mez erken: Eklendiği eyleme “-dığı zaman”. “-dığında” anlamları katar. 2 .

“terlemek” (DLT I 322) ufut bol.“ümit bağlamak” (KB 2987) edgü tut.“guruldamak” (DLT I 324) e. ayıp etmek” (AH 362) edgü bol.“kefil olmak” (DLT II 292) Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil -A/-U/-I zarf-fiil eki almış asıl fiilin bar-.“bırakmak.“dik durmak” (DLT I. tur-: dik tur. bil-: Bu yapıdaki birleşik fiiller bir işi yapabilme. bil-.“görünmez olmak” (KB 537) ter bol.“itibarlı olmak” (KB 210) kul kıl.“iyi korumak.“ esir olmak” (KB 3994) buşı bol. a. Yüzyıllar Türk Dili BİRLEŞİK FİİLLER İsim. tur.tur-gibi tasviri fiillerle birlikte kullanılmısıyla oluşur.kör.“yardım etmek” (KB 29) umunç tut. Sıfat+Yardımcı Fiil Biçiminde Olan Birleşik Filler Bu yapıdaki birleşik fiiller.yardımcı fiillerinden birinin kullanılmasıyla oluşturulur: a.“ayıp olmak. azad etmek” (DLT I 330) cefa kıl.“ağırlamak” (DLT I 45) ėlig tut.“öfkelenmek” (KB 1414) körünmez bol.“gide durmak.“çabuk gelmek” (DLT I 350) c. et-: çak et.60 XI-XIII. tut. kėl. gücü yetebilme anlamında fiiller oluştururlar . iyi davranmak” (KB 5860) aġırlıġ tut. gitmeye devam etmek” kite bardı künde üzüldi küçi “gücü hergün (biraz daha) azalmaya devam edip (sonunda) tükendi” (KB 247) kötrü bar.“ağır bir şey düşürerek ses vermek” (DLT III 354) kar kur et.“yüklenmek. kıl-: asıġ kıl.“haya etmek.“iyi olmak” (AH 377) b. kul yapmak” (AH 422) terk kıl. utanmak” (DLT I 309) ayb bol.“fayda sağlamak” (KB 292) boş kıl.“artmaya devam etmek” iliŋ arta barġay kiŋügey yėriŋ “ülken günden güne genişler ve toprakların artar” (KB 5915) kit-e bar.: elig tut. kıl-.“kul etmek. bėr-. daha az da et-. bol-: bulun bol.ve tut. 342) yırak tur. Tasviri fiillerin hepsinin görevi ayrıdır.“eziyet etmek” (KB 22) aġır kıl.“uzak durmak” (AH 153) d.“ses çıkarmak” (DLT I 333) çıŋ et.“çınlamak” (DLT III 357) böŋ et. bar-: Bu tasviri fiille yapılan birleşik yapılar asıl eylemin devam ettiğini gösterir: arta bar. isim ya da sıfatla birlikte çoğunlukla bol-. üzerine almaya devam etmek” vebal kötrü bardı özele söküş “vebal yüklenerek üstelik bir de ve üstelik bir de söğüş alarak gitti” (AH 242) b.

“ayıra bilmek” begig kulda adra bilür mü özüŋ “beyi kuldan ayırabilir misin?” yete bil. Ünite . dikkatli olmak için çaba göstermek” baka körgil emdi uku sınayu “şimdi anlayarak ve sınayarak dikkatle bak” (AH 99) özüŋe baka kör kayusın kolur “hangisini istediğine iyice dikkat et” (KB 239) tur-: Bu yardımcı fiille kurulmuş yapılar da asıl fiilin sürekliliğini.“söyleyivermek” ayu bėr maŋa bu negüke kerek “bana söyleyiver bu neye yarar? (AH 314) kėlü bėr.yardımcı fiili ile oluşturulan yapıda asıl fiilin sürüp gittiği ifade edilir. kalmaya devam etmek” alardın kalu kėldi edgü törü “iyi kanun onlardan kala geldi” (KB 269) kör-: Bu yardımcı fiil birlikte kullanıldığı asıl fiilin gerçekleşmesi için çaba göstermeyi ve dikkat etmeyi ifade eder.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil.“aka gelmek. sürekli yapıldığını ifade eder. olabilmek” akı er biligni yete bildi kör “ bak. baka kör. aka kel. Sıfat-Fiiller.“dikkatle bakmak.4. Birleşik Fiiller 61 adra bil.” . akıp gelmek” aka kėlsü arzu kurımaz bolup “arzu kurumayan bir ırmak gibi akıp gelsin” (KB 943) kalu kėl.“artmaya devam etmek” anın künde arta turur bu bida‘ “nun için bu bidat her gün artmaktadır” (AH 404) körü tursa bizde oza barġuçı kara tut ya begler ajun tutġuçı “bizden önce gidene(lere) dikkat edersen.“kala gelmek. ayu bėr. cömert insan bilgiye yetebildi” (AH 237) bėr-: Bu yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller Türkiye Türkçesindeki gibi birlikte kullanıldığı asıl fiile “tezlik” anlamı katar. arta tur. Zarf-Fiiller.“gelivermek” kėlü bėrdi dünya tiriglik barır “devir döner ve saadet geliverir” kėl-: kel. ister bizden ister dünyayı tutan beylerden olsun….“yetebilmek.

-ġa/-ge. Emir Kipi: Her kişi ayrı ekle çekimlenir: 1. Geniş Zaman: {-(yX)r} ve -ar/-er ekleri ve kişi zamirleri ile çekimlenir: bak-ar men “bakarım”.62 XI-XIII. biti-se miz “yazsak” gibi. Tekil Kişi -(A)yI(n): ay-ayın “söyleyeyim”. bul-ġa sen “bulacaksın”. çıkar-ġay miz. kol-sa sen “istesen”. Çoğul Kişi: -Xŋ(lar/ler) ile kurulur: bar-ıŋ “gidin” 3. bunun yanı sıra metinlerde yeni çekim ekleri görülmüştür. bol! “ol”. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Fiil Çekim eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Karahanlı Türkçesinde Orhon ve Uygur Türkçesindeki fiil çekim eklerinden farklı çekim ekleri görülmektedir. Tekil Kişi: -sun/-sün. 4. kişi eki olarak da kişi zamirleri kullanılır: unıt-mış men “unutmuşum” (KB 1577). bol-sunlar “olsunlar” Gereklilik Kipi: -ġu/-gü (kerek) ekiyle kurulan bu kipin metinlerde genellikle üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş biçimleri yer alır: akıtġu kerek “akıtmak gerek”. Orhon ve Uygur Türkçesindeki kimi fiil çekim ekleri bu dönemde kullanılmamış. tüne-yi “geceyi geçireyim” 2. -su/-sü. ay-ġu “söyleyecek” gibi. Belirsiz Geçmiş Zaman (Öğrenilen Geçmiş Zaman): {-mIş} eki ile çekimlenir. Yakın gelecek zamanı karşılayan ve metinlerde çok fazla örneğinin bulunmadığı diğer bir gelecek zaman eki de -ġalır/-gelir ekidir: bar-ġalır men “hemen geleceğim”. akıtġu kanı “kanı akıtmak gerek” (KB 1058) Birleşik Fiil Çekimleri Hikâye Birleşik Zaman: Fiil+er+DI+kişi ekleri Belirli (Bilinen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: aydım erdi “söyledimdi” Belirsiz (Öğrenilen) Geçmiş Zamanın Hikâyesi: törütülmiş erdiŋ “yaratılmıştın” Geniş Zamanın Hikâyesi: korkur ėrdim “korkardım” Gelecek Zamanın Hikâyesi: buzġay ėrdi “bozacaktı” Şartın Hikâyesi: barsa ėrdi “gitseydi Rivayet Birleşik Zaman: Fiil+er+mIş+kişi ekleri Geniş Zamanın Rivâyeti: tiler ėrmiş “dilermiş” Şartın Rivâyeti: sevse ermiş “sevseymiş” Şart Birleşik Zaman: Fiil+-sA+kişi eki+erRivayet Birleşik Çekimi: Zaman ekini almış fiilin üzerine -sA+kişi eki almış er. Gelecek Zaman: Üç ayrı ekle (-ġay/-gey. Fiil çekim ekleri şunlardır: 1. Tekil Kişi -ġıl/-gil ekiyle ya da eksiz kurulur: ay-ġıl “söyle”.yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur. tile-yür sen “istersin” gibi. 2. -sunı/-süni ekleriyle kurulur: bil-sün “bilsin”. -ġu/-gü) kurulur. Çoğul Kişi: -(a)lım/(e)lim ile kurulur: bar-alım “gidelim” 2. tur-ur men “dururum”. at-ġalır “hemen atacak” üzeredir” Şart Kipi: Orhon ve Uygur Türkçesindeki -sar/-ser ekinin yerini Karahanlı Türkçesinde artık tamamiyle -sa/-se almıştır. al-su “alsın” (AH 78). aç-tımız “açtık” gibi. 3. kişi ekleri için kişi zamirleri kullanılır: iç-gey men “içeceğim”. Fiil+er+sA+kişi ekleri Bilinen (Belirli) Geçmiş Zamanın Şartı: kördüm ėrse “gördüysem” Öğrenilen (Belirsiz) Geçmiş Zamanın Şartı: basmış erse “basmışsa” Geniş Zamanın Şartı: barır ėrse “giderse” Gelecek Zamanın Şartı: ayġu ėrse “söyleyecekse” . -su/-sü+lar/ler ekleriyle kurulur: bilme-sünler “bilmesinler”. Çoğul Kişi: -sun/-sün. bolsunı “olsun” 1. ay-dıŋ “söyledin”. yanına iyelik eki yapısındaki kişi eklerini alırlar: ba-dım “bağladım”. bekle-miş sen “beklemişsin” gibi. Belirli Geçmiş zaman:{-DX} ekiyle kurulur. Kişi adılı kaynaklı kişi ekleri kullanılmaktadır: bar-sa men “gitsem”. 3.

Birleşik Fiiller 63 2 Sıfat-fiil eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Sıfat-fiil e kleri -DUk: Geçmiş zaman sıfat-fiil eki: bilmedükin. tur-: dik tur. yırak tur.“uzak durmak” d. toġmış küni -Ar/ -Ir / -(y)Ir: Geniş zaman sıfat-filli: çıkar teg 4.“dik durmak”. tutmaz erken 4 Birleşik fiilleri anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Birleşik Fiiller: Birleşik filler iki biçimde yapılır: İsim.“yardım etmek” Asıl Fiil+Zarf-Fiil Eki+Tasviri Fiil 1. -gAlI: alġalı. -gU: Gelecek zaman anlamı taşıyan bir sıfat-fiil ekidir: ınanġu tayanġu kişi 9.4. Sıfat-Fiiller.“ses çıkarmak” e.“dikkatle bakmak. kömüp 2. akıp gelmek” 5. körgeli 5. azad etmek” c. –AsI: Gelecek zaman anlamı taşır: bıçası neŋ Zarf-fiil eklerini anlam ve işleyiş bakımından kavramak ve açıklayabilmek Zarf-fiil e kleri 1. bil-: adra bil. -mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzu: taplamaz neŋ 5. -GAn: Geniş zaman sıfat-fiili: okıġan bitigen 6. kıl-: asıġ kıl. bardaçı er 11. bėr-: ayu bėr. boş kıl. bar-: arta bar.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. kılġuluk 10. taŋ ata yortalım 4.“ayıra bilmek” 3. -DAçI: Gelecek zaman anlamı taşır: keldeçike.“fayda sağlamak”. et-: çak et. -(I)p: körüp. tur-: arta tur. ögüngüçi 8. Ünite .“artmaya devam etmek” 2. -mAdIn: kılmadın. eksümedin 7. -(y)I: aġırlayu tut. -gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşmuştur: tapınġuluk. kör-: baka kör.“aka gelmek.“bırakmak. baruban 8. sıfat+yardımcı fiil biçiminde olan birleşik filler: a. vebal kötrü bardı 3. bol-: bulun bol. -(X)pan: ukupan.“öfkelenmek” b. toġmaduk -mIş: Geçmiş zaman sıfat-fiili: kelmişiŋde.“artmaya devam etmek” 3 . tut-: elig tut. Zarf-Fiiller. -A: adra tutar. -gUçI: Geniş zaman sıfat-fiili: tutġuçı. -gInçA: tutġınça sen. -er/-mez erken: teprer erken. dikkatli olmak için çaba göstermek” 6. otlap. buşı bol.“söyleyivermek” 4. kėl-: aka kel. -(I)glI: Geniş zaman sıfat-fiili: tutuġlı.“ esir olmak”. körmeginçe 6. ukuġlı 7.

maŋa bütsü mindin tiyü bilmesü . ukuşluġ biliglig bėg ėrmiş ol 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek zaman ekiyle çekimlenmemiştir? a. tilek arzu bulġay bu kolsa kalı c. körd. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur? a. ayıtġu sözüm bar ayu bėr maŋa d. sızġurġalır üdikler essiz yüzi burġurar b. körüp b. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil eki yoktur? a. köŋül taplamış işni kılġu kerek c. kal10. negü tėr ėşitgil kişi ödrümi d. nėgü tėr ėşitgil köni sözlüg ėr b. kılınçım yayıġ tėp ne ersel özüm d. ukar ėrse şi‘r hem koşar ėrse öz 6. biligsiz tirig erken atı ölüg 4. kalı yandru yansa kaçumaz adak d. çıkarı üçün terk yatarın yıkar c. kılġu e. yiyümedi bardı körüŋ halini d. bir ol yaŋşar ėrse kereksiz sözüg c. ture. uġınça 8. barb. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde 1. Taŋrı tirgüzür hem öldürür e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır? a. iveklik bu ėrdi seni bilmedin b. köni tiyü bilsün kişiler seni b. çoğul kişi çekimi kullanılmıştır? a. okın urdı ödlek köŋül kıldı baş b. toġuġlı kim ölmez tėse bütmegil c. kaçan keldi ėrse Medyen suvıŋa buldı d. bu tamuġ ol kim va‘de kılnur ėrdiŋizler e. aça bėrdi sözüm yorıttı tilig 2. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. kelc. kimi sevse ermiş köŋül arzulap c. kėçe d. tiler erdim emdi bu yaŋlıġ kişig b. men ündep olar ma maŋa kėlgeler e. körü barsa yinçke sakış hendese e. törütmişte yok bil aŋa tuş teŋe e. bilmedin c. taŋrı fermanıka bolġaytı yahşırak olar b. biliglig kişi kör bilür iş ödin e. köni sözni yüdgen ukuşlug ere 7. Aşağıdakilerden hangisi birleşik fillerde kullanılan tasvir fiillerinden biri değildir? a. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil belirli geçmiş zaman ekiyle çekimlenmemiştir? a. telim başlar yuvaldımat c. bu kürsi özele öz oldurdukı e. terilmegey türkünüm emdi çerig çergeşür 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl fiil+ulaç+yardımcı fiil yapısında birleşik fiil yoktur? a. Aşağıdaki cümlelerin fiil hangisinde geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir? a. aġır neŋ kamuġı aġır kılġuka b. meger bitgey ök aŋar ölmişinde burun 3. bilip iter işni ökünmez kidin c. negü teg yaraşur törü buzsamız d. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki yoktur? a. tiler ėrmiş erdem idilerin ol d.64 XI-XIII. biligsizlik erni çökerdi kodı e.

Ankara 1979. Şart kipinde ise Karahanlı Türkçesinde –sA+zamir kökenli kişi ekleri kullanılırken Türkiye Türkçesinde –sA+iyelik eki kökenli kişi ekleri ile çekimlenmektedir. Sıfat-Fiiller. İpek. Belirsiz geçmiş zaman eki Karahanlı Türkçesinde {-mIş men}’dir. “Belirli Geçmiş Zaman” konusunu yeniden gözden geçiriniz. TDK Ankara 1972. Besim. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. TDK. “Gelecek Zaman” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz. Yanıtınız yanlış ise. Sıra Sizde 2 Karahanlı Türkçesindeki zarf-fiil ekleri şunlardır: -(I)p. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri . Reşid Rahmeti. Nesrin. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ------. d 2. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. . Her iki dönemde de zamir kökenli kişi ekleri kullanılır. Reşid Rahmeti. Türkçede Fiilimsiler. Bilgen. 900. Reşid Rahmeti. “Zarf-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Karahanlı Türkçesinde düzlükyuvarlaklık uyumuna girmez ama Türkiye Türkçesinde ek uyuma girer ve her iki dönemde de zamir kökenli kişi ekleri kullanılır. ------. e 10. Mehmet Vefa. Emir kipinde her iki dönemde de her kişi için ayrı kişi ekleri kullanılır. Dīvānu Lugāti’t-Turk’te Söz Yapımı. İstanbul 1980. Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. İndex. Yanıtınız yanlış ise. Yanıtınız yanlış ise. TDK. Ahmet. Eraslan. ------. Erdal. Ankara 2004. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Karahanlı Türkçesindeki belirli geçmiş zaman Türkiye Türkçesindeki gibi {-DX} biçimindedir. Gelecek zaman için Karahanlı Türkçesinde -gay/-gey/-ga/-ge ve –gu/-gü ekleri kullanılırken Türkiye Türkçesinde -acak/-ecek eki vardır. Eski Tükçe’de İsim-filler. -(y)I. Ankara 2009. Ek. TDK. Yanıtınız yanlış ise. Atalay. Kişi eki olarak iyelik eki kökenli ekler gelir. Gazi Üniversitesi. Bayraktar. c 3. Ata. “Birleşik Fiil Çekimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. TDK Yayıları. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. “Birleşik Fiil Çekimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Marcel. Birleşik Fiiller 65 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Taş. TDK. Ankara 1984 Dilaçar. -A: Bu ekler Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır. İstanbul 2008. TKAE Ankara 1979. Kutadgu Bilig I Metin. A Grammar of Old Turkic. “Birleşik Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ------. Geniş Zaman eki de aynıdır: {-(yX)r} ve -ar/er+zamir kökenli kişi ekleri. Nalbant. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Yanıtınız yanlış ise. Yanıtınız yanlış ise. “Sıfat-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara 1989 Ercilasun. b Yanıtınız yanlış ise. Aysu. TDK. Ünite . Ankara 1986. Zarf-Fiiller.4. Kutadgu Bilig III. Leiden-Boston 2004. Ankara 2004. c 4. Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). Nuri Yüce.Karahanlı Türkçesi Grameri III: Fiil. Yanıtınız yanlış ise. Hacettepe Üniversitesi. a 6. Osman F. TDK. İstanbul 1951. TDK Ankara 1986. “Fiil Çekim Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Agop.Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. d 8. Ankara 1985. -gAlI: Türkiye Türkçesinde –alı/-eli biçimindedir -gInçA: Türkiye Türkçesinde –ınca/-ince biçimindedir -mAdIn: Türkiye Türkçesinde –madan/-meden biçimindedir -(X)pan: Türkiye Türkçesinde yoktur -er/-mez erken: Türkiye Türkçesinde -er/-mez iken biçimindedir Yararlanılan Kaynaklar Arat. c 7. Yanıtınız yanlış ise. e 5. ------. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II.I İsim. Atebetü’l-hakayık. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sertkaya. Yanıtınız yanlış ise. Ankara 1986. İbrahim. a 9. Kemal.

Anahtar Kavramlar • Karahanlı Türkçesi Örnek Metinler • Sözcüklerin yapısı • Sözcüklerin anlamları İçindekiler • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ÖRNEK METİNLER • METİN İNCELEME I • METİN İNCELEME II • METİN İNCELEME III • METİN İNCELEME IV • METİN İNCELEME V XI-XIII. Seçilen bölümlerdeki sözcüklerin yapısını çözümleyebileceksiniz. Karahanlı Türkçesiyle yazılı seçilmiş metinlerin bir bölümünü yazmasından okuyup çeviriyazısını yapabilecek. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek.5 Amaçlarımız XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler .

tümen tü çėçekler yazıldı küle yıpar toldı kāfūr ajun yıd bile yazı taġ kır oprı töşendi yadıp ėtindi kolı kaşı kök al kedip yaġız yėr yaşıl torku yüzke badı hıtay arkışı yadtı tawġaç edi kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl irinçig kışıġ sürdi yazkı esin yaruk yaz yana kurdı devlet yasın yaşık yandı bolġay yana ornıŋa balık kudrukındın kozı burnıŋa yaġız yėr yıpar toldı kāfūr kitip bezenmek tiler dünyā körkin itip . 0 7. 4. 0068. 6. 18. 0067. 0065. 5.Karahanlı Türçesiyle Yazılmış Örnek Metinler METİN İNCELEME I Kutadgu Bilig’in “Yaruk Yaz Faslın Ulug Tavgaç Bugra Han Ögdisin Ayur” Bölümü Orjinal Metin (Fergana nüshası 17. 8. tuġardın ese keldi öŋdün yėli ajun ėtgüke açtı uştmah yolı 2. sayfa) Çeviriyazı yaruk yaz faslın uluġ buġra han ögdisin ayur 1. 3. 0070.

elik külmiz oynar çėçekler üze sıġun muyġak aġnar yorır tėp keze 0080. Yüzyıllar Türk Dili 0071.68 XI-XIII. kara çumġuk ötti sata tumşukın üni oġlaġu kız üni tėg yakın 00 16. çėçeklikte sandvaç öter miŋ ünün okır sūr-ı cibri tünün hem künün 0079. iletü maŋa açtı dünyā sözin ayur körmediŋmü bu hakan yüzin 0081. 18. kökiş turna kökte ünün yaŋkular tizilmiş titir teg uçar yėlgürer 00 13. ular kuş ünin tüzdi ünder ėşin silig kız okır teg köŋül bėrmişin 0076. 9. 15. kalık kaşı tügdi közi yaş saçar çėçek yazdı yüz kör küler katġurar 00 19. udır ėrdiŋ ėrse tur aç emdi köz ėşitmediŋ ėrse ėşit mende söz sabā yėli koptı karanfil yıdın ajun barça bütrü yıpar burdı kin . kaz ördek kuġu kıl kalıkıġ tudı kakılayu kaynar yokaru kudı 11. 0 10. 12. 14. kayusı kopar kör kayusı konar kayusı çapar kör kayu suv içer 0074. 20. 17. ünün ötti keklik küler katġura kızıl aġzı kan teg kaşı kap kara 0077.

Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. . 69 Metin 5. Ünite .5.1 Fergana Nüshası.2 Fergana Nüshası.

Sayfa) Çeviriyazı yigitlikke açıp avuçġalıkın ayur 1. ötüşerek yukarı-aşağı uçuşlar 11. Kaz. yayılıp döşendi. anlatır 1. katılarak güler. kimisi koşar kimisi su içer 12. Binlerce renkteki çiçekler gülerek açıldı. Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi. sen bu hakanın yüzünü görmedin mi der 20. dünyayı süslemek için cennet yolunu açtı 2. dünya güzelliğini düzenleyip süslenmek ister 3. 3. sesi nazlı bir kızın sesi gibi cana yakın 16. çiçek yüzünü açtı bak katılarak güler 19.70 XI-XIII. gece-gündüz mezamir (ilahi) okur 17. eşini çağırır 14. al giyip süslendi 8. kırmızı (ile) süslendi 6. Çiçeklerin üzerinde erkek ve dişi geyikler oynar. Uyuyordunsa şimdi kalk gözünü aç. Kara çumguk mercan gagasıyla öttü. kıl kuyruk göğü kapladı. al. parlak ilkbahar yine mutluluk yayını kurdu 4. sarı. yamacı ve tepesi yeşil. İlkbahar rüzgarı kötü kışı sürdü. Yüzyıllar Türk Dili Türkiye Türkçesine Aktarma Parlak ilkbahar zamanını ve yüce Buğra Han övgüsünü söyler. METİN İNCELEME II Kutadgu Bilig’in “yigitlikke açıp avuçġalıkın ayur ” Bölümü Mısır nüshası Orjinal metin (386. Bak! Kimisi kalkar kimisi konar. Kırmızı ağzı kan gibi kaşı da kapkara 15. dağ. balık burcundan koç burcuna dönmüş olacak 5. işitmedinse benden söz dinle 1 kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl beyitini Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. dizilmiş deve kervanı gibi uçar havalanır 13. mor. Temiz bir kızın gönül verdiğini çağırdığı gibi keklik sesini ezgilendirdi. Kurumuş ağaçlar yeşil elbiseler giydi. 4. kuğu. uzaklaştırdı. vadi. Güneş yine yerine dönmüş olacak. Çiçeklikte bülbül bin sesle öter. Keklik yüksek sesle öttü. Gök kaşını çattı gözü yaş saçar. Dünya sırrını getirip bana açtı. Çin kervanı Çin ipekli kumaşını yaydı (serdi) 7. Ova. kır. mavi. ördek. esizim yigitlik esizim yigitlik tuta bilmedim men sini terk kaçıttım yana kėlgil emdi yigitlik maŋa sen ayada tutayın aġı çuz töşettim isiz bu yigitlik kanı kança bardı tilep bulmadım men neçe me tilettim . yorıġlı bulıt tėg yigitlikni ıdtım tüpi yėl kėçer tėg tiriglik tükettim 2. Kara toprak yüzüne yeşil örtü bağladı. Mavi turna gökte yüksek sesler çıkarır. dünya güzel koku ile misk ve kafur doldu 9. dünya sonra tamamiyle misk koktu 10. Saba rüzgarı karanfil kokusuyla çıktı. erkek ve dişi karaca yürüyorum diye gezerek oynar 18. Kafur gidip kara toprak misk kokusuyla doldu.

6. ben seni elimde tutayım. Küçüklüğün (çocukluğun) tadı gençliğin rahatı. Eyvah bu gençlik hani nereye gitti? Ben seni ne kadar arayıp arattımsa da bulamadım. Sayfa) Türkiye Türkçesine Aktarma Gençliğe Acıyarak İhtiyarlığını Söyler 1. tiriglikke tatġı süçig cān sevinçi yigitlik teg edgü yok ermiş ayıttım kiçiglik tatıġı yigitlik ereji yitürdüm men emdi tutarda kürettim karılıkta kor yok köni turdum erse yavalıkka isiz tiriglikni ıdtım esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım temām erġuvān tėg kızıl meŋzim ėrdi bu kün zacferān urġın eŋde tarıttım 10. Eyvah gençliğime.5. yazık gençliğime ben seni tutamadım çabucak (elden) kaçırdım 3. 7. . yine gel sen bana. senin için ipekler döşettim 4. (386.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler 71 5.3 Mısır Nüshası. 8. Ünite . tam tutacakken elimden kaçırdım. 9. 5. Yürüyen bulut gibi gençliği gönderdim. Ey gençlik. huzurunu ben şimdi kaybettim. yıparsıġ kara başka kāfūr eşüdüm tolun teg tolu yüz kayuka ėlettim Metin 5. Gençlik kadar hayatı tatlı kılan can sevinci olan iyi bir şey yokmuş 6. fırtına yel gibi hayatımı tükettim 2.

60) Metin 5. Tam bir erguvan gibi kırmızı yüzüm vardı. Dörtlük Avlap meni koymaŋız Ayık ayıp koymaŋız Akar közüm uş teŋiz Tegre yöre kuş uçar (DLT II.4 DLT I. 45) Metin 5. gözyaşlarımın etrafında kuşlar uçuyor. 60.5 DLT II. dolunay gibi olan yüzü nereye götürdüm. ben uzaklaştırdım. Türkiye Türkçesine Aktarma Beni avlayıp bırakmayın. 235) . Misk gibi siyah olan başıma (beyaz) kafur saçtım. 10. 2 METİN İNCELEME III DLT’den Seçilmiş Dörtlükler 1. bütün güzellik (ler) ondan damlıyor (sanki). 2. söz verip sözünüzden dönmeyin. üzerinde kara benler bulunan pembe yüz (beni tutsak ediyor). bütün güzelliğimi sen uzaklaştırdın. ben sana acıyorum. Türkiye Türkçesine Aktarma (O) baygın göz (ler) beni esir ediyor (avlıyor). Dörtlük Kemi içre oldurup Ila suvın keçtimiz Uyġur tapa başlanıp Mıŋlak ilin açtımız (DLT III. bugün yüzüme safran tohumu sürdüm. Dörtlük Bulnar meni öles köz Kara meŋiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar (DLT I. 3.72 XI-XIII. gözlerimden deniz gibi yaşlar akıyor. 8. Eğer ben doğru bir şekilde yaşadımsa ihtiyarlığın zararı yok. boşu boşuna geçen hayatımı ben kötülükle geçirdim. Yüzyıllar Türk Dili 7. nafile. esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım beyitini Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. beni tutsak ediyor sonra yine kaçıp gidiyor. 9. 45. Ey gençlik.

Asker (ler) saf oluşturup savaştılar ve birbirlerine ok atmak için karşı karşıya geldiler. Metin 5. Bulnar meni öles köz Kara meŋiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar dörtlüğünü Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz.7 DLT II. 3 . Dörtlük Yay kış bile karıştı Erdem yasın kurıştı Çerig tutup küreşti Oktaġalı utruşur (DLT II.6 DLT III.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. 97. 73 Türkiye Türkçesine Aktarma 4. Uygur (lar)a doğru yönelip Mıŋlak ülkesini fethettik.5. Metin 5. Ünite . 97) Kayık içine oturup Ila ırmağını geçtik. 235.8 DLT II. 97. Türkiye Türkçesine Aktarma Yaz (mevsimi) kış ile karşılaştı ve karşılıklı olarak erdem yayını kurdular.

Bölüm Bilginin Faydası ve Bilgisizliğin Zararı Hakkında biligdin urur men sözümke ula biligligke ya dost özüŋni ula bilig birle bulnur sa‘adet yolı bilig bil sa‘adet yolını bula bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi süŋekke yilig teg erenke bilig eren körki ‘akl ol süŋekniŋ yilig biligsiz yiligsiz süŋek teg hāli yiligsiz süŋekke sunulmaz ėlig bilig bildi boldı eren belgülüg biligsiz tirigle yitük körgülüg biliglig er öldi atı ölmedi biligsiz tirig erken atı ölü .74 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili METİN İNCELEME IV Atebetü’l-hakayık’tan Dörtlükler VI.

75 .5.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5.9 Atabetü’l-Hakayık. Ünite .

10 Atabetü’l-Hakayık C 13. cahil olan erkek ise kadın gibidir) Kemik için ilik ne ise. Bilgisiz kişi iliksiz kemik gibi boştur. 4 bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi dörtlüğünü Türkiye Türkçesine çeviriniz ve sözcüklerin anlamını vererek yapısını çözümleyiniz. cahil erkek ise dişidir (bilgili olan kadın erkek gibidir. Bilgili ve bilgisiz ne zaman (nasıl) eşit olur? Bilgili dişi erkek. bilgi edin ve mutluluk bul! Bilgili insan değerli dinar (gibi)dir. güzelliği akıldır. insan için de bilgi odur. METİN İNCELEME V Atebetü’l-hakayık’tan Dörtlükler VII. iliksiz kemiğe kimse el uzatmaz. İnsanlar bilgi ile tanınır. kemiğinki ise iliktir. mutluluğun yolu bilgi ile bulunur. Yüzyıllar Türk Dili Türkiye Türkçesine Aktarma Sözüme bilgi ile temel atarım. bilgisiz sağ iken ölüdür. insanın süsü. Bilgili adam ölünce adı kalır. Bölüm Dilin Muhafazası Hakkında ėşitgil biliglig negü tėp ayur edebler başı til küdezmek tėyür tiliŋ bekte tutġıl tişiŋ sınmasun kalı çıksa bektin tişiŋni sıyur ne kim kėlse erke tilindin kėlür tilindin kim edgü kim ėsiz bolur ėşit büt bu sözke kamuġ taŋda ten turup tilke yüknüp tazarru‘ kılur küdezgil tiliŋni kėl az kıl sözüŋ küdezilse bu til küdezlür özüŋ resul erni otka yüzin atġuçı til ol tėdi yıġ til yul ottın yüzüŋ Metin 5. .76 XI-XIII. cahil ve bilgisiz adam değersiz bir akçe (gibi)dir. ey dost! Bilgiliye yaklaşmaya çalış. bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir.

5. 77 Metin 5. sözüŋ. Açıklama: Yukarıdaki dörtlüklerde yer alan tiliŋ. Eski dönem metinlerinde kimi durum ekleri eksiz de ifade edilmektedir. Yukarıdaki metinde bu özelliği gösteren yapıları belirleyin ve açıklayın. sözünü kısa kes (az konuş). bilgili (kişi) ne diyor: Edeplerin başının dili korumak (dili doğru kullanmak) olduğunu söyler. eğer dilini tutmazsan (dilin muhafaza altından çıkarsa) dişin kırılır. dişin kırılmasın. Bu özellik. Dilini tut.12 Atabetü’l-Hakayık C15. Ünite . İnsana ne gelirse. yüzüŋ gibi sözcüklerde çeviride de görüldüğü gibi eksiz belirtme durumu kullanılmıştır. gel. dilini sıkı tut yüzünü ateşten kurtar. Peygamber: “İnsanı yüzü koyun (yüz üstü) ateşe atan dildir” dedi. Dinle ve bu söze inan “vücut her sabah kalkıp eğilerek dile yalvarır” Dilini sıkı tut. dilini korursan kendini de korumuş olursun. dili yüzünden kimi iyi. Türkiye Türkçesine Aktarma Dinle. kimi kötü olur. başka ekler için başka metinlerde de görülen bir özelliktir. dilinden gelir.11 Atabetü’l-Hakayık C15.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler Metin 5. özüŋ. 5 .

Beni avlayıp bırakmayın e. İnsanın süsü. 3. 3. Yüzlerce renkteki çiçek gülerek açıldı d. 2. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? a. tekil kişi iyelik eki. Binlerce renkteki çiçekler gülerek açıldı b. tekil kişi iyelik eki. 3. fillden fiil yapım eki. yönelme durumu eki d. yönelme durumu eki b. Beni avlayıp bırakın b. kemiğin ise akıl c. Koşan bir bulut gibi yiğitliği gönderdim b. Ayrılma durumu eki 5. çoğul kişi emir kipi 10. 2. yiligsiz süŋekke sunulmaz ėlig ifadesinde aşağıdaki isim çekim eklerinden hangisi kullanılmıştır? a. tümen tü çėçekler yazıldı küle dizesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. Ila suvın keçtimiz cümlesindeki keçtimiz sözcüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Yönelme durumu eki c. belirsiz geçmiş zaman eki d. İsimden fiil yapım eki e. yorıġlı bulıt tėg yigitlikni ıdtım dizesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. 2. kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl dizesindeki tonandı sözcüğünün aldığı ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak doğru olarak verilmiştir? a.köküne dayanır. belirli geçmiş zaman eki 4. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı 9. udır ėrdiŋ ėrse tur aç emdi köz cümlesindeki udır ėrdiŋ ėrse’nin çekimi. ve 10. Sözbaşındaki k. belirsiz geçmiş zaman eki b. e. belirli geçmiş zaman eki c. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı c. Belirtme durumu eki d. yön gösterme durumu eki 8. tekil kişi iyelik eki. d. Sözcük keç. tekil kişi geniş zamanın şartının hikâyesi e. Beni avlayıp koyun 3. Koşan bulut gibi gençliği kovaladım. c. kemiğinki ise iliktir. tekil kişi geniş zamanın şartının hikâyesi b. Yürüyen bulut gibi yiğitliği bekledim. tekil kişi geniş zamanın hikâyesinin şartı d. belirli geçmiş zaman eki e. Yürüyen bulut gibi yiğitliği gönderdim d. Yönelme durumu eki c. fiilden fiil yapım eki. 6. soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplandırınız. güzelliği akıldır. isimden fiil yapım eki. Yürüyen bulut gibi gençliği gönderdim c. Fiilden isim yapım eki. Yukarıdakilerin cümlenin TürkiyeTürkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerin hangisidir? a. Belirli geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiştir.78 XI-XIII. tekil kişi iyelik eki. yön gösterme durumu eki e. isimden fiil yapım eki. İyelik eki e. e. İsimden fiil yapım eki. Çeşitli renkteki çiçekler gülerek yayıldı c. fiilden fiil yapım eki. aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir? a. Zarf-fiil eki b. Çoğul kişi ekiyle çekimlenmiştir .Türkiye Türkçesinde g-’ye değişmiştir. İsimden fiil yapım eki. Binlerce renkli çiçek açılarak güldü e. Avlap meni koymaŋız 9. Kişi adılı kaynaklı kişi eki kullanılmıştır. Beni bırakmayın avlayın d. d. Belirtme durumu eki. eren körki ‘akl ol süŋekniŋ yilig cümlesinin Türkiye Tükçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. 3. güzelleşir e. yön gösterme durumu eki c. Fiilden fiil yapım eki. Beni avlayarak koyun c. İsimden isim yapım eki. b. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. Erenlerin görkemi akıldır. Belirtme durumu eki b. İnsanın ve kemiğin akıl ve iliğe ihtiyacı vardır b. Birçok renkli çiçek gülerek açıldı 2. Ermiş kişilerin gücü akıldır kemiğin ise iliktir 7. Birliktelik eki d. balık kudrukındın kozı burnıŋa cümlesindeki burnıŋa sözcüğünün aldığı ekler. aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. İnsan kemik iliği ile akıllanır. 3. 2. 2.

Ünite . hep” körk “güzellik” < kör.5. Dörtlüğünün Türkiye Türkçesine” çevirisini yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün 2. b 5. bütün” < tüke. ben sana acıyorum. baygın” köz “göz” kara “kara. c 7. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. dörtlüğünün” çevirisini yeniden gözden geçiriniz. Dörtlüğünün Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. beni tutsak ediyor sonra yine kaçıp gidiyor. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. tekil kişi geniş zaman eki) 4. d Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 kurımış yıġaçlar tonandı yaşıl bezendi yipün al sarıġ kök kızıl Kurumuş ağaçlar yeşil elbiseler giydi. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme II’nin 1. Beytinin Türkçeye Çevirisini” kısmı yeniden okuyunuz.“uzaklaşmak”-t (fiilden fiil yapım eki)-tı (belirli geçmiş zaman eki)-m (1. mor.“esir etmek” < bulun “esir”+a (isimden fiil yapım eki)-r (geniş zaman eki). a 8.Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Örnek Metinler 79 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. kırmızı” . üzerinde kara benler bulunan pembe yüz (beni tutsak ediyor).“kurumak”-mış (geçmiş zaman sıfat-fiil eki) yıġaç “ağaç”+lar (çokluk eki) tonan. taze”+ı (bağlama ünlüsü)+l (isimden isim yapım eki) bezen. a 2. kırmızı (ile) süslendi. al.“görmek”-k (fiilden isim yapım eki)+(ü)+m (1. Bölüm 3. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün Sözcük Çözümlemeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme IV’ün VI. d Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme I’in 8. acımak”-p (zarf-fiil eki) açı. Yanıtınız yanlış ise “Metin İncelmeme I’in 5. bütün güzellik(ler) ondan damlıyor (sanki). bul-(u)n (fiilden isim yapım eki) men “ben”+i (belirtme durumu eki) öles “süzgün.“uzaklaştırmak” < yıra. bul-(u)n (fiilden isim yapım eki) yana “yine.“uzaklaşmak”-t (fiilden fiil yapım eki)-tı (belirli geçmiş zaman eki)-ŋ(2. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme IV’ün Sözcük Çözümlemeleri” kısmı yeniden gözden geçiriniz. siyah” meŋiz “beniz. b 3. sarı.“uzaklaştırmak” < yıra. ben uzaklaştırdım esirke.tekil kişi eki) yırat.“kaçmak”-ar (3. tekrar” ol “o” kaç. c 9.tekil kişi eki) Sıra Sizde 3 Bulnar meni öles köz Kara meiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar (O) baygın göz (ler) beni esir ediyor (avlıyor). Beyitinde Yer Alan Sözcüklerin Çözümlendiği” kısmı yeniden gözden geçiriniz. bul(u)na.“donanmak” < ton “elbise. kırmızı” yüz “yüz” andın “ondan (ol zamirinin ayrılma durumu)” tam. Yanıtınız yanlış ise “Metin İnceleme III’ün 2.“esirgemek.tekil kişi iyelik eki)+i(belirtme durumu eki) sen “ikinci tekil kişi adılı” yırat. bütün güzelliğimi sen uzaklaştırdın.“tamamlamak”-l (fiilden isim yapım eki) tuz “tuz” eki)-p (zarf-fiil eki). Sıra Sizde 2 esirkep açır-men saŋa ay yigitlik kamuġ körkümi sen yırattıŋ yırattım Ey gençlik.“acımak”-r (geniş zaman eki)-men (1.tekil kişi eki) saŋa “sen adılının yönelme durumu” ay “ey” kamuġ “bütün. e 6. yüz” kızıl “kızıl.“damlamak”-ar (geniş zaman eki) tükel “tamam. mavi. b 10. kurı. giysi”+an (isimden fiil yapım eki)+dı (3.“süslenmek” < bediz “süs”+e (isimden fiil yapım eki)-n (fiilden fiil yapım eki)+mek (isim-fiil eki) kızıl “kızıl. tekil kişi belirligeçmiş zaman) yaşıl “yeşil” < yaş “yaş. Beytinin Türkçeye Çevirisini” kısmı yeniden gözden geçiriniz.

İstanbul 1943. Taş. özünü ve yüzünü biçiminde çevrilmektedir. Talât. Atalay. İstanbul 2008. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Eraslan. Ankara 1984. Besim. Yüzyıllar Türk Dili Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 4 bahalıġ dinar ol biliglig kişi bu cahil biligsiz bahasız bişi biliglig biligsiz kaçan teŋ bolur biliglig tişi er cahil er tişi Bilgili insan değerli dinar (gibi)dir. I-II. Gerard. bilgisiz” biligsiz “bilgisiz. TDK. Reşid Rahmeti. Dankoff. özüŋ. cahil olan erkek ise kadın gibidir) bahalıġ “değerli” < baha “kıymet. işaret sıfatı” cahil “cahil. Erdal. Nuri Yüce. sözüŋ. İstanbul 1943. -----. Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-. Kutadgu Bilig I Metin. TDK. James Kelly. İstanbul 1942.(i)g (fiilden isim yapım eki)+lig (isimden isim (sıfat) yapım eki) kişi “kişi. değer”+sız (isimden isim (sıfat) yapım eki) bişi “akçe. İbrahim. Sertkaya. Divānü Luġāti’t-Türk Grameri . Old Turkic Word Formation. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası. XI. Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı. İndex. Yüzyıl Türk Şiiri. Marcel. TDK. TKAE Ankara 1979. A Comprehensive Persian-English Dictionary. Osttürkische Grammatik der İslamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Reşid Rahmeti. An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. -----. -----. İstanbul 1951. TDK Ankara 1989. Bilgili ve bilgisiz ne zaman (nasıl) eşit olur? Bilgili dişi erkek.I İsim. -----. İstanbul 1980. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. Oxford 1972. Wiesbaden 1991. cahil ve bilgisiz adam değersiz bir akçe (gibi)dir. TDK. TDK. Gazi Üniversitesi. Reşid Rahmeti.(i)g (fiilden isim yapım eki)+siz (isimden isim (sıfat) yapım eki) bahasız “değersiz” < baha “kıymet.80 XI-XIII. ___. Arat. .“bilmek”. Bu nedenle bu sözcüklerde eksiz belirtme durumu bulunmaktadır. Ercilasun. Ankara 2009. Ankara 1985. tekil kişi geniş zaman eki) tişi “dişi. Tekin. TDK. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. Eski Tükçe’de İsim-filler. F. değer”+lıġ (isimden isim yapım eki) dinar “dinar” ol “-dır/-dir bildirme eki işlevinde kullanılmıştır” biliglig “bilgili” < bil. Carl. TDK. Divānü Luġāti’t-Türk’teki Manzum Parçalar.“olmak”+(u)r (3. Leiden-Boston 2004. Kutadgu Bilig III. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Ankara 1947. Steingass. kadın” er “erkek” cahil “cahil. Ahmet. cahil erkek ise dişidir (bilgili olan kadın erkek gibidir. TDK Ankara 1986 Brockelmann. Ankara 1986. yüzüŋ sözcükleri dilini. A Grammar of Old Turkic. eşit” bol. Ankara 1986. insan” bu “bu. 1982. London and New York 1988. Harvard University. Nalbant. sözünü. pul” kaçan “ne zaman” teŋ “denk. cahil” < bil. Compendium of the Turkic Dialects I. Clauson. Atebetü’l-hakayık. bilgisiz” Sıra Sizde 5 tiliŋ bekte tutġıl tişiŋ sınmasun ------küdezgil tiliŋni kėl az kıl sözüŋ ------küdezilse bu til küdezlür özüŋ ------til ol tėdi yıġ til yul ottın yüzüŋ Bu dizeleri Türkçeye çevirdiğimizde bu dizelerde yer alan tiliŋ. Robert. Kemal. Vol. TDK. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası . Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I.. ___. Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. A Functional Approach to the Lexicon. Mehmet Vefa. Leiden 1954.“bilmek”. Osman F.

.

Harezm Türkçesinin şekil bilgisini açıklayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Harezm Harezm Türkçesi Harezm Türkçesi Eserleri Ünlü değişmeleri Ünsüz değişmeleri Çokluk ekleri İyelik ekleri • • • • • • İsim hâl ekleri Bildirme ekleri Zamirler Sıfat fiil ekleri Zarf fiil ekleri Fiil çekimi İçindekiler • • • • HAREZM TARİHİ HAREZM TÜRKÇESİ HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ • SES YAPISI • ŞEKİL BİLGİSİ Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi . YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladıktan sonra.t Amaçlarımız 6      • • • • • • • XI-XIII. Harezm Türkçesi eserlerini sıralayabilecek. Harezm Türkçesinin ses yapısını ayırt edebilecek. Harezm ve tarihini açıklayabilecek. Harezm Türkçesini tanımlayabilecek. Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII.

995 yılında bölge Sâmânlılar tarafından fethedilmiş. yüzyıl Arap coğrafyacıları ve tarihçilerinin kaydettiklerine göre Ürgenç ve Zencan’a Türk kapısı denilmesi. burada yaşayan halka da Harezmî (=Harezmli) denilmiştir. Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Harezm. XI. Yapılan araştırmalar Harezmce diye de adlandırılan bir dil kullandıklarını. başkent Ürgenç’e taşınmış. dini. Hindistan. takvimi. Çin. Bölge 717 yılında Emevîler tarafından fethedilmiş. sulama kanallarıyla da tarımda ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Atsız [1127-1156] devrinde yarı müstakil bir . ama Afrigoğulları bölgede Harezmşah unvanıyla bırakılmıştır. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. Bu yüzden Sâmânlılar ve Selçuklular tarafından bölgeye atanan valiler kısa zamanda istiklallerini ilan edebilmişlerdir. ölçüsü ve parası vardır. son Afrigoğulları temsilcisi öldürülerek yeni bir hanedanlık kurulmuştur. Afrigoğullarının kendi dili. Kutbuddin Muhammed’i Harezm şahı tayin edince bölgede 1231 yılına kadar sürecek olan Harezmşahlar hanedanı dönemi başlamıştır. Gazneliler ve Selçuklular döneminde idare ve ordu Türklerin elinde olmasına rağmen Türkçe yazı ve edebiyat dili olamamıştır. 1097’de Sultan Sencer. İslâmiyet’ten önceki zamanlardan beri bölgeye hâkim olanlara verilen unvandır. İranî bir dil olduğunu göstermiştir. 1017 yılında Gazneliler bölgeyi fethederek Altuntaş’ı vali olarak atamışlar.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi HAREZM VE TARİHİ Harezm. Bölgenin Araplar tarafından fethinden sonra yalnızca ülke adı olarak kullanılmış. Kanglı ve Oğuz Türkçelerinin karışımı Harezm Türkçesi de oluşmuştur. 1041 yılından itibaren de bölge Kıpçak ve Kanglı boylarının idaresine geçmiştir. İran. Harezmşah. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. Araplar tarafından fethedilene kadar bölgeye Afrigoğulları hâkim olmuştur. Harezm Türkçesiyle eser verilmesi de bu döneme rastlar. fethini güçleştirmiştir. yüzyılda Dîvânü Lügâti’t-Türk’te bölgede yerleşik Türk boyunun adı olarak Küçet isminin geçmesi bölgede daha o dönemdeki Türk varlığını göstermesi bakımından önemlidir. bu dilin. Bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalmaktadır. X. Bölgenin tabiî barikat görevi yapan Ceyhun nehri ve kanallarıyla çevrili olması savunulmasını kolaylaştırmış. Bu dönemde Harezm’de Kıpçak. Bu sırada bölgeye bir süreden beri yerleşmeğe başlayan Oğuzların yanında Kıpçak ve Kanglıların da yerleşmesiyle Harezm bölgesinin nüfus yapısı Türklerin lehine değişmeğe başlamıştır. Komşularıyla yaptıkları ticaret sayesinde çok zenginleşmiş.

84 XI-XIII. 1373’te Temür’ün istilasına uğramış. batı tarafı Türkmenistan’a bırakılmıştır. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. yy. Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. Alaeddin Muhammed [1200-1220] devrinde imparatorluk olmuş ve Celaleddin Muhammed [1220-1231] döneminde Cengiz Han tarafından işgal edilmiştir. HAREZM TÜRKÇESİ Harezm Türkçesi.1 Karahanlılar (8401212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra bölge Coçi’nin payına düşmüştür. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. . XVI. 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti kurulmuş. XI-XIII. yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. İl Aslan [1156-1172] ve Alaeddin Tekiş [1172-1200] zamanında güçlenip gelişmiş. yüzyıldan sonra yerini Çağataycaya bırakmıştır. Kalmuk saldırıları yüzünden ticaret sekteye uğramış ve 1873’te Ruslar tarafından işgal edilmiştir. onun 1405’te ölümünden sonra da Özbekler tarafından alınmıştır. 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. XIII. Bölge XIII.ın başlarından XIV. Harekeli metinlerde bile ünlüler harflerle yazılarak gösterilmiştir. Harezm Türkçesi üzerinde yazı ve söz varlığı bakımından etkili olmuştur. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. yüzyıldan itibaren ürün vermeğe başlayan ve Orta Türkçe döneminin ikinci basamağını teşkil eden bu yazı dili XIV. Resim 6. Bölgenin 1924’te doğu tarafı Özbekistan’a. yy.ın sonlarına kadar Altunorda’ya bağlı kalmıştır. Karahanlı Türkçesi de.-XIX. Yüzyıllar Türk Dili devlet olmuş. Bu bölgeyle sınırlı kalmayıp Altınorda’nın bazı şehirleriyle Kırım’da da yazı dili olarak kullanılmıştır. 1920’ye kadar Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiş. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. 1 Harezmlerin tarihi hakkında kısaca bilgi veriniz. yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasî bakımdan Türkleşen Harezm bölgesinde Oğuz. yüzyıllar arasındaki hanlıklar döneminde ilim ve kültür hayatı zayıflamış. XIV.

fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi. Taşkent. isim çekimi. Kazan’da birkaç defa basılmıştır. S. M. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. KAÇALİN tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. fiiller. Saint Petersburg’da altı. Şecere-i Terakime’de eserin Türkmenler arasında çok yaygın olduğu ve Türkmenlerin ona göre hareket ettikleri söylenmektedir. 1313-1314 yıllarında İslam adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. dini konuları edebi bir dille nakletmiş. Mu‘inü ’l-Mürid [=Müridin Yardımcısı] . Peygamber kıssalarını konu alan eserde Rabguzi. İstanbul Üniversitesi.6. -gu/-gü. kurtulası HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. POPPE neşretmiş bu nüshanın sözlük kısmı 2009’da M. Hive. 1997’de de Türkiye’de Aysu ATA tarafından yayınlanmıştır. Moğolca. • Çok heceli kelimelerin sonundaki +g düşmüştür: arıg > arı. Arkeoloji Müzesi. Farsça. Arapça ve Türkçe manzumelere yer vermiştir. • Görülen geçmiş zaman kipinin çekiminde birinci çokluk şahıs eki -dümiz yerine -duk olmuştur: bèrdükimiz • İsimden isim yapma eki olan +lıg/+lig ekinin g/g ünsüzü düşerek ekin +lI şekli de görülmeğe başlanmıştır: atlıg / atlı • Yönelme eki +ka / +ke’nin yanında +A da kullanılmağa başlanmıştır: bizge / bize • Gelecek zaman eki olarak -IsAr. 1995’te Hendrik BOESCHOTEN. Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. Şuster. Bunun dışında Paris. Millet Kütüphanesi ve British Museum’da da nüshaları vardır. Paris’te bir. N. Eserin bilinen yirmi nüshası mevcuttur.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 85 Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden Ayıran Başlıca Özellikler • /d/’den meydana gelmiş olan /d/’nin yanında /y/’ye de rastlanır: kadgu > kadgu > kaygu. En eski nüshası Londra British Museum Add. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. Ünite . Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. Mukaddimetü ’l-Edeb [=Edebe Giriş] Kısasü’l-Enbiya [=Nebilerin Kıssaları] Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Öbürlerine göre daha iyi bir durumdaki bu nüsha Kaare GRØNBECH tarafından tıpkıbasım olarak 1948’de Kopenhag’da basılmıştır. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. yıglayısar. Bunlardan en eski nüshaları Harezm Türkçesi ve Farsça ile tercümeli olan Yozgat (istinsah tarihi 1257) ve Berlin (istinsah tarihi 1282) nüshalarıdır. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü ’l-Edeb isimler. Nuri YÜCE Şuster nüshasınını neşretmiştir. VANDAMME ve Semih TEZCAN eserin karşılaştırmalı neşrini ve İngilizce çevirisini yayınlamışlar. -AsI kullanılmıştır: keçürgüm. Moğolca nüshasını 1938’de N. Polonyalı Türkbilimci Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI 1967’de Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayınlamıştır. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Eserin Londra’da bir. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi.

86 XI-XIII. Üslubu gayet sade ve açıktır. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. Kutb’un eseri Nizamî’ninkinden daha kısa olmasına rağmen konu başlıkları aynıdır. Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. sohbet. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ise eserin dil özellikleri üzerinde durarak metnin bir kısmının yazıçevrimini yapmıştır. Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Feradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. Hüsrev ü Şirin Hüsrev ü Şirin Genceli Nizâmî [1141-1203]’nin Selçüklü sultanı Arslanoğlu Rüknü’d- dünyâ ve’d-dîn III. Eserin tamamının yazıçevrimi 1984’te yayımlanmıştır. zekat. marifetü’l-hak ve Hz. Eser. 1968’de de Necmeddin HACIEMİNOĞLU tarafından İstanbul’da yayınlanmıştır. nefis ve kalp. nr. şeriat-tarikat. Peygamberi. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir. 2008’de Recep TOPARLI ve Mustafa ARGUNŞAH tarafından tekrar neşredilmiştir. üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı. iman. Bu yazma Bibliothèque Nationale Turc 312. Yüzyıllar Türk Dili Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. iradat. nasihat.’da olup ilkin Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI [1903-1970] tarafından çalışılmıştır (Najstarsza wersja Turecka. iktida. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır. ikinci bap dört halifeyi. dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. Tuğrul Şah [1176-1194] ile Èldenizoğlu [1145-1225] Cihân Pehlivân Ebû Ca‘fer Nusretu’d-dîn Muhammed Atabeg [1175-1186] ve kardeşi Ebû Ca‘fer Muzafferu’d-dîn Kızıl Arslan Osman Atabeg [1186-1191] adlarına 1180 yılında kaleme aldığı 6512 beyitlik manzum romanıdır. 1988’de Recep TOPARLI tarafından yayımlanan eser. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisinin Büreküzoğlu Berke tarafından kırk iki yıl sonra 1383’te İskenderiye’de Altunbuğa adına çoğaltılan yazması eldedir. Esas olarak Arapça bilmeyen göçebe Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek üzere yazılmıştır. süluk. dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır.lı a b mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177 -202 yaprakları arasındadır. edep. Peygamber. şükür ve zikir bölümlerinden oluşur. Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). Paris. Nehcü ’l-Feradis [=Cennetlerin Açık Yolu] . Yeni Cami nüshası 1956’da János ECKMANN tarafından tıpkıbasım olarak yayınlanmış.Hakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l. Husräv u Şirin Qutba I-II: Warszawa 1958). Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. İkinci kademede Husrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. Birinci bap Hz. Eser. Kazan. Her fasıl Arapça bir hadisle başlar. sy. Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir.

Eserin biri Uygur harfli (British Museum). Muhabbet-name Mi‘rac-name Oguz Kagan Menakıbı 2 HAREZM TÜRKÇESİ GRAMERİ: SES VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ Daha önceki derslerinizde öğrendiğiniz Orhun. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. ARAT bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı.2 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan bu eserin imlâ özellikleri. Le manuscript Oigour de la Bibliotheque Nationale adıyla Paris’te 1882’de yayınlamıştır. Mi‘rac-name. Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır. Bu tercüme kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı.6. Millet Kütüphanesi) olmak üzere dört nüshası bulunmaktadır. Paris Bibliothèque Nationale. Ünite . üslup ve konu bakımından Nehcü’l-Feradis’e benzeyen yazarsız bir eserdir. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. British Museum’daki Arap harfli nüshayı Emir Neciboviç NECİB yayınlamıştır. Orhun. Uygur ve Karahanlı Türkçesi gramer bilgilerinin Harezm Türkçesi için de geçerli olduğunu unutmayın. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. belli başlı gramer özellikleri anlatılacaktır. Miraç vakasını anlatan bu eser Nehcü’l-Feradis adlı bir eserden tercüme edilmiştir. Harezm Türkçesinin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz ve Harezm Türkçesi eserlerinin belli başlılarını sayınız.1 Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. Bu ünitede Harezm Türkçesinin bütünlüklü bir grameri değil. W. Eserin tek yazma nüshası Uygur harfli olup Paris Bibliothèque Nationale’dedir. Pavet de COURTEILLE eseri Fransızcaya tercüme etmiş ve Arapça ibarelerle birlikte Miradj-Nameh. BANG ve R. no. A. .Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 87 1353’te Harezmî tarafından Muhammed Hoca Bey’in arzusu üzerine yazılmıştır. Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [1167-1227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir. İçinde gazel ve çok sayıda Farsça beyit bulunmaktadır. Oğuz Karluk şive özelliklerini göstermesi. On bir küçük name şeklinde yazılan Muhabbetname mesnevi tarzında olup mefâîlün/ mefâîlün/feûlün vezninde yazılmıştır. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) Radloff tarafından yapıldı. içerdiği Moğolca kelimeler dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir. M. Uygur harfli nüshayı Tourkhan GANDJEI. üçü Arap harfli (British Museum. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. Rachmati (Reşit Rahmeti ARAT) eseri Almanca olarak neşretti. Oguz Kagan Menakıbı. Supplement Turc. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. Eserin 1511’de Nureddin Ali bin Kiçkine Seyyid Ali et-Talikani tarafından Mısır’da istinsah edilen Çağatayca bir tercümesi de Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. Uygur ve Karahanlı Türkçesinden farklılaşan yönlerine dikkat ediniz. ŞÇERBAK. Bu yazma 1436’da Herat’ta Mansur Bahşı tarafından istinsah edilmiştir. A. 1001’de kayıtlıdır.

büt- ~ bit- e) ü ~ e : süñük ~ süñek. seb. Kelime ortasında. sew- ~ söw-. kadgu / kaygu. Bazı kelimelerde ise t > d değişimine rastlanır. 2. ben > men. atlı < atlıg) 3. em-dür-. adak / ayak. Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: a) Kelime köklerinde: sabır > sabur. beñze. atlıg > atlı • t > d değişimi Kelime başlarındaki /t/ler genellikle korunmuştur. eb > ew. tè. ewrek ~ öwrek. arıg > arı.> sew-. böri > börü. töpü ~ töpe f) u ~ ü : sun- ~ sün- Harezm Türkçesi döneminde meydana gelen başlıca ses değişmeleri şunlardır: • b > v / w değişimi Kelime içinde ve kelime sonundaki /b/ler çoklukla /w/ye dönüşmüştür: ab > aw. kelime sonunda ve ek başlarındaki /t/lerde ise ötümlüleşme ile t > d değişimi olduğu görülmektedir.> meñzeNot: bar. yablak > yawlak. sargar. esrük ~ ösrük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri. teg > deg. (atlıg > atlı. yabız > yawuz • b > m değişimi Kelime başı /b/ler ñ’li kelimelerde /m/ye dönüşmüştür. fiil kök ve gövdelerine gelen ekler . Yüzyıllar Türk Dili SES YAPISI Açıklama: 1. yöri- > yörüb) Eklerde: ademnüñ. bar-. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan.> dèokı-dı. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. / (=eğik çizgi) ekin veya kelimenin farklı şekillerini ayırmada kullanılmıştır. Harezm Türkçesinde dokuz ünlü bulunmaktadır: e è ı i o ö u ü 2. tavar ~towar b) e ~ ö : teşük ~ töşük.işareti ile belirtilmiştir. Örnekler verilirken isim kök ve gövdelerine gelen ekler +. bèr- gibi kelimelerdeki kelime başı /b/ ünsüzü Harezm Türkçesinde korunmuştur. katır > hatır Ünsüz Değişmeleri . tilkü ~ tülki. < (=küçüktür) işareti ve > (=büyüktür) işareti kelimenin eski şeklinden yeni şekle gelişme yönünü gösterir. bol-. za‘ifluk Ünlü Değişmeleri a) a ~ o: bark ~ bork. ~ değişken şekil Ünlüler a 1. akşam > ahşam. • d > y değişimi d’li ve y’li şekiller birlikte görülür: kod- / koy-. biñ > miñ.88 XI-XIII.> sararaçıg > açı. 4.

Kişi : +m / +Im : elig+im. kılıçın. +A Bu ek ünsüz uyumuna tabi olmakla birlikte ikili kullanımı da sıktır: atka / atga. 3. 2. topraktın andan. neydin. +nIñ / +nUñ / +Im Düzlük yuvarlaklık uyumuna uymakla birlikte ikili şekiller de ağırlıktadır: atnıñ. Bulunma Hâli: +DA Bu ek genellikle +dA şeklindedir. kim èrseyi 3. oglıka / oglıga / oglıña 4. Fakat burda da kuralsızlık ve farklı kullanımlar mevcuttur: koynıña. kulnuñ. Kişi: +lArI: atları. Kişi: +mIz / +ImIz : öz+ümüz. / kulnıñ. karındaş+ımız Çokluk 2. tünin kündüzin. +I Türkçe ve yabancı kelimelerde yükleme hâli eki +nI’dır. feriştelerin. Ünite . vaktta / vaktda Açıklama: Bu ek bazı örneklerde Eski Türkçede olduğu gibi çıkma hâli eki vazifesinde kullanılmıştır: kızlarda birin. içre. kişi iyelik eklerinden sonra gelen zamir n’si ile ek başı /g/ sesi birleşerek /ñ/ sesini oluşturmaktadır. itçe. baylar Hâl Ekleri Kelime şekillerinde olduğu gibi eklerde de ikili kullanım yaygındır. biziñ. künnüñ. Kişi: +ñIz / +IñIz : ata+ñız. Eşitlik Hâli: +çA şirinçe. Yükleme Hâli: +nI. +lA küçün. ŞEKİL BİLGİSİ İsim Çekim Ekleri İsimlerde Çokluk: Bütün kelimelerde +lAr ekiyle yapılmıştır: künler. 5. +rA içgerü ~ içgeri. +n. müñüşde / müñüşte. taşra 3 İyelik Ekleri Teklik 1. + DAn Çıkma hâli eki +DIn’dır. bizim. butka / butga.6. ötümsüz ünsüzlerden sonra +tA olarak geldiği de görülmektedir: kapugda. biligni. Çok seyrek olarak ise +DAn şeklinde görülmektedir: atındın. İlgi Hâli: +Iñ. adak+ı Çokluk 1. Çıkma Hâli: +DIn. kişi iyelik eklerinden sonra ise bazen +n olduğu görülmektedir. Kişi : +I / +sI : közgü+si.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 89 Harezm Türkçesinde görülen ses değişimlerinin belli başlılarını sayınız. yalguzun biligle. • 3. közden. taşkaru ~ taşgaru asra. kul+uñuz Çokluk 3. Yönelme Hâli: +GA. yüz+üm Teklik 2. +KA. 1. Kişi : +ñ / +Iñ : baş+ıñ. idi atında soñ. Yön Gösterme Hâli: +GArU / KArU / +KArI. söz+üñ Teklik 3. HŞ’de ise yükleme eki olarak +I da kullanılmıştır: elgin / elgini. Vasıta Hâli: +n. tünle 7. ewleri . uçmakda. soñınça 8. boynın / boynını. bulutdan 6.

uçtmahlıg er-dük+i ‘cennetlik olduğu’. meniñ. menim. Kişi: sen. 2. Bu işni mudavamat kılu ‘aşık boldı ol mikdar boldı. kuwar-mış taş. meñleri bol-mas üçün ‘benleri olmadığı için’. konar+ga ‘konmağa’. mençe. kel-ür yıl. sizlerniñ. (NF 364/7-10) Harezm Türkçesi iyelik eklerini sayınız. olar (anlar. Kişi: ol. ança. kıl-mış işlerini. mendin. Bagdad èlinde bir mu’addin bar èrdi. kayusı. seniñle (sèn. bizden (bizlerdin) Çokluk 2. bizlerge). haberlig bèr-dük+indin. uç-ar kuş. sènde. aña. alarnı (anlarnı). kamug. aña. -ar / -er . mende. İñen sahib-cemal èrdi. anñla. bularda (munlarda). sizge (size. anlarnıñ). alarda (anlarda). anıñ. sizden (sizlerdin) Çokluk 3. tüken-mes gına ‘tükenmez zenginlik’. maña. seniñ. mèniñle) Teklik 2. Çokluk 1. sençe. -yür: yara-r iş. ansız. Kişi: alar (olar. alar) : alarnıñ (olarnıñ. munuñ tèg. siziñ (sizim. Resulnıñ tè-miş+i. mensiz. biri. saña. munı. tog-ar+dın. biziñ (bizim. mènim. neme (nème). -maz / -mez. tañ at-mış+ta.90 XI-XIII. Kişi: men. anıñ. alardın (onlardın. Kişi: biz (bizler). sèniñle) Teklik 3. kayu d) Belgisiz Zamirler adın. mènçe. bizniñ. . anda. kir-ür. sende. anlarda). mundın. alarda (olarda. mèniñ. alarga (olarga. anda. kör-mez yerde. munda. sendin. anlardın). kil-ir+in. Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri 1. bizleriñ). mènsiz. anlarga). bizni (bizlerni. anıñla. bizlerniñ. -r. sensiz. alarga (allarka. Bu mu’addin kaçan kim edan okımak üçün munaraga miner bolsa bakar èrdi. añar. anlarga). tog-mış+ta ‘doğduğu zaman’. Zamirler 4 5 Sıfat-Fiil Ekleri Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri 1. 2. bular (munlar) : bularnıñ (munlarnıñ). Salih atlıg. alardın (anlardın) b) İşaret Zamirleri bu: munuñ. (anlarnıñ). munça. sizi). Kırk yıl mu’addinlik kıldı. ba’zıları. sizni (sizlerni. Kişi: siz (sizler). bularga (munlarga). kıl-ur künüm. sèndin. anlarka. meniñle (mèn. bizge (bize. -ir. -duk / -dük: kıl-duk+um işlerniñ. kamugı Metinde geçen isim çekim eklerini bulunuz. andın. cümlesi. alarnı (olarnı. mèndin. -ur / -ür. c) Soru Zamirleri kim. bat-ar+ga. öl-miş kişi. bar-ur+ın. muntèg. -mas / -mes: tog-maz+dın aşnu. mal tèr-dük+indin. bularnı (munlarnı. barçası. bizi). anlar). bizde (bizlerde). alarnıñ. andın. sizleriñ). anlarnı). Yüzyıllar Türk Dili a) Kişi Zamirleri Teklik 1. kim hêç sabrı kararı kalmadı. ança. bar-ur+ga. muña (muñar). yan-ar köz. munları). yok kör-er+im. öltür-ür. bulardın (munlardın). birisi. ne (nè). mènde. sizde (sizlerde). Mescidke yakın bir nasraniniñ ‘ayalı bar èrdi. tè-yür+de. ba’zısı. küçüm yet-miş+çe ‘gücüm yettiğince’. sènçe. sizniñ. sèniñ. sènsiz. -mış / -miş: ay-mış sözleriñdin. tüş-er yèr. mundag ol: anı. sizlerge). añar. anı. barçaları.

Bu zarf fiilin genişletilmiş şekilleri -iben. sor-up. tutupan (MM) 4. -p. Teklik 3. sözle-p. -glı / -gli. yè-gli+niñ. al-ıp. Olumsuzu: ivek èr-mez-men. kit-ip. kop-galu. 9. -a / -e : aç-a. Olumsuzu: yüreklig èr-mez. yuw-guçı ‘yıkayıcı’. bil-medin. -guluk / -gülük: al-guluk+nı. kelmiş dakı kel+deçi yazukı ‘gelmiş ve gelecek günahı’. -ası / esi: andın yè-gesi. bolmadın. men öl-gümçe ‘benim ölümüme kadar’. kirmeyin. 6. sanlıg-ol. -galu / -gelü (Bunlar seyrektir): yat-alı HŞ.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 91 3. kol-galu. kör-ginçe. kişi: bek èr-ür-men. 1. yapıcı’. 4. kör-e ~ kör-ü. korkıp. bèr-igli Tañrı ‘veren Tanrı’. yıgla-gan+ım. ıncaya kadar’. uruş-kanı. eşitme-günçe. mün-üp. Ünite . 3. Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri Zarf-Fiil Ekleri 1. sor-madın. kurtul-ası. tut-guçı ‘tutucu’. kişi: ay-ol. yap-up. -gaç / -geç ‘ınca’ (MM ve NF’te yok): al-gaç. bagla-p. ayt-kan. in-gen ‘inen’. sewn-ü. ıd-geni. -gınça / -ginçe. -gesi. izder èr-ken. tap-up. al-u baruñ. kıl-gan+ıñ+nıñ. 2. yèr öp-geç ‘yer öpünce’.6. bak-ası. -u / -ü: yakul-ı tursa. biti-güçi ‘yazıcı’. rengin al-ıglı. 2. içer-ken. (nadiren) -meyin ‘madan / meden anlamında’: ay-madın. -içek. Bildirme Ekleri a) Geniş zaman Teklik 1. ew-üp ~ èw-üp. kuş i-mez-men. -gümçe: at-gınça ‘atıncaya kadar’. emgen-medin. bile-y-üp. yè-gülük ne erse ‘yiyecek ne ise’. -ıçak. oltur-gaç. yol ur-uglı ‘yol kesen’. aç-ıp. -ıp / -ip. tamam bol-gınça. yoluk+kan. Teklik 2. -ı (az). -galı / -geli. tegir-ü. izde-p. -uglı / -ügli ‘an / en’: oku-glı. 5. NF’te -gimçe. biç-igli tarıgçı. kör-üp. kör-ü ~ kör-e. men ol kuş-men. -ken (i. bol-u. -gu / -gü (gelecek ve zorunluluk): sıgın-gu yer ‘sığınacak yer’. yet-ginçe. bölüş-üben. öltür-ginçe. ayt-u başladı. kèç-ip. konak èr-mez-men. tüz-üp. ör-e ~ ör-ü. nakş it-igli. -kan / -ken: ayt-gan. -guçı / -güçi: kıl-guçı ‘yapan. -madın / -medin. kir-gen sayı ‘girince’. yum-gınça ‘yumuncaya kadar’. emget-meyin. bol-gaç. yè-p. (Rabgûzî ve MM’de tek tük rastlanan -gunça / -günçe ‘ınca. -uçak / -üçek: bar-uçak. haber ber-ü. yat-gu yèr. öl-geli. kon-up. sürt-geç ‘sürtünce’. tug-gaç. yıkl-u yazdı. -upan: kèl-iben. 7. kılma-gu iş ‘yapılmayacak iş’. iç-medin. -up / -üp: agırla-p. kötrü bilme-gen+i üçün ‘kaldıramadığı için’. 6. tè-p. daçı / -deçi (NF): kıl-daçı zelletler ‘yapılacak günahlar’. 7. kişi: suw-sen. büt-e. . kıl-ası. -gan / -gen. al-galu. büt-güçi ‘inanıcı’. tebren-ü. -gusuz / -güsüz: keç-güsüz ‘aşılamayan’. bèr-güçi ‘verici’. ak-a. 5. az èr-ür. kılınç-sen. kör-ügli. awla-yu. 8. körüş-gülük bolsa. tik+ken+ge. kop-galı. -üben. inan-gan. tap-madın. toprak i-mez.fiilinin zarf-fiil şekli olan ve cevher fiilinin düşmesi ile ekleşerek bir birleşik zarf-fiil eki halini almıştır): yöriyür er-ken ‘yürürken’. 3. men kelgimçe. tè-yü bilse. kör-meyin HŞ. -alı / -eli. kel-ginçe. ıd-a. öl-ügli. -ıglı / -igli. kıl-galı. yalbar-ıp. kel-gü yazuklaruñuznı ‘gelecek günahlarınızı’. söz ay+geni. ayt-a ~ ayt-u. köy-ügli.

kişi: -ayın / -eyin. • Türkiye Türkçesinde bildirme eki olarak kullanılan +dIr. -uñuz. -gelim: bar-alıñ. bol-uñız. bar-dı (< bar èr-di). koy-uñ. okı-ñ. oltur-uñuz. -galıñ. bar-ayım. tile-geyin. kişi: -ñ. kişi: bagda èr-sem.92 XI-XIII. Teklik 3. -ñız / -ñiz. min-geyin. Yüzyıllar Türk Dili Çokluk 1. bil-iñler. ederle-ñ. nèdin turur. b) Belirli geçmiş zaman Teklik 1. at-sun. Teklik 3. bar-dur. -ıñız / -iñiz. buyur-uñ. bil-eyin. yat-ma-ñ. bar i-se d) Belirsiz geçmiş zaman Teklik 1. kişi: -su / -sü (tek tük MM ve HŞ). Teklik 2. bil-iñiz. -ñuz. tè-sün. kişi: bag èr-di. kişi: perìlig èr-miş. -alım / -elim (nadiren). töşe-ñiz. c) Şart Teklik 1. çewir-elim. kèl-sün. köp-tür. al-sunlar. kuç-ayın. Çokluk 3. ayt-ıñlar. ıd-alım. -ayın-men / -eyin-men (HŞ). kör-üñ. Çokluk 1. -uñ / -üñ. kişi: fiil kökü . tur. Çokluk 2. sew-gül. tanuk-tur. koy-su. -yın (HŞ tek örnek): ayt-ayın. şah i-señ. yok i-miş Fiil Çekimleri Emir-İstek Teklik 1. sına-yın. külçire-y-iñ. biti-ñler. kèl-sü. tut-sun. bagla-gayın. kör-gil. ıd-alıñ. kıl-sun. -gayım / -geyim (tek tük). bayıt-kıl. oku-ñuz. işit-eyin. kil-iñ. kèç-sü. kıl-ayım. -sun /-sün: bol-su. kör-eliñ. kèltür-üñ. -lıñ / -liñ. kişi: yügrük èr-se. bara-yın-men. bar i-di. kişi: yırak-biz. kèltür-sünler. sına-lıñ. öl-eyin. kişi: ot èr-señ. oyna-lıñ. izde-liñ. . oku-ñlar. bil-sün. ayt-ıñ. bil-eliñ. çık-alıñ. aya-yın-men. inanma-galıñ. bar-sun. -gayın / -geyin. çek-eyim. Teklik 3. saç-ıñız. açıl-sun.-ıñ / -iñ. yè-geyim. kel-sünler. Teklik 3. kişi: ehl èr-ür-ler.-ayım / -eyim (nadiren). -ıñlar: başla-ñ. kir-sü. sözle-geyin. kan-su. ogrı i-se. -gul / -gül (tek tük). kişi: şagird i-dük. kişi: men èr-dim. Çokluk 1.fiilinin geniş zamanlı çekiminden gelişmiştir: tur-ur > tur > dIr telim artuk turur. kişi: -alıñ / -eliñ. bol-ayın. 3. aya-yım. -uñız. kör-üñüz. awla-lıñ. yarga-gayım. bil-eyin-men. ayt-ıñız. tap-uñ. kıl-alım. kişi: ot i-miş-sen. -kıl: bar-gıl. Teklik 2. yıgla-gayın. kişi: -sunlar / -sünler: agıla-sunlar. tile-liñ. yè-gelim. tüş-gül. tur-su. aktar-ıñ. bar i-miş. -gıl / -gil. bil-eyim. -ñlar / -ñler. bol-gul.

6. kişi: -mış-sen / -miş-sen: kıl-mış-sen. Çokluk 2. bagla-mış. kişi: a) -dı / -di. -ar-men / -er-men. c) -üp-miz: kör-üp-miz. koy-duñ. ay-dıñız. kişi: -mış / -miş: aç-mış. yit-tiler. b) -ıp (turur)-men: al-ıp (turur)-men. saç-tılar. kör-üp-miz. b) -üp (turur)-sen: öltür-üp (turur)-sen. Çokluk 2. tök-miş. Olumsuzu a) -madın turur + kişi zamiri: teg-medin turur-men ‘ulaşama-dım’. oturt-dı. b) -up turur-lar: bol-up turur-lar. te-di. tap-tıñ. Teklik 2. kör-üp-men. aydı. Teklik 3. ber-dük. kir-di. tüz-düñ. yıgıl-mışlar. yèdiler. kişi: -mış-miz / -miş-miz: bol-mış-miz. kişi a) -dılar / -diler. aç-tı. tüş-tüm. tapun-dum. kör-düm. otur-mış-sen. oltur-duñız. Teklik 3. b) -p. unut-tum. tile-dük. b) -ıp turur-siz: kıl-ıp turur-siz. -tuk / -tük. -tuñ / -tüñ: aydıñ. okı-dılar. Ünite . işit-tük. -ıp. işit-tiñiz. ayt-tım. Rabgûzî’de Çağataycada olduğu gibi turur’suzdur. koy-dı. kör-di. bar-duk. kèç-ti. tüş-tüñ. Geniş Zaman Geniş zamanın yanında şimdiki zaman ve gelecek zaman ifadesi de taşır. yèttim. kör-düñ. Teklik 2. -dum / -düm. -duñız (NF’te nadiren). okı-dım. Çokluk 1. tüş-ti. yè-diñ. kör-üpsiz gibi. ayıt-tılar. cehd it-tük. yè-dim. -dımız / -dimiz. Çokluk 3. kıl-dımız. öp-tüñ. Rabgûzî ve NF’de): ay-duk. tüz-di. yitgür-dü. tap-duk. c) -may turur + kişi zamiri (Çağatayca): bèr-mey turur-lar ‘vermemişlerdir. kör-dük. atan-dıñ. kişi a) -dım / -dim. -tıñız / -tiñiz: al-dıñız. -up turur: karga-p turur. öltür-dümiz. atlandur-dum. -tıñ / -tiñ. unut-tılar. çık-tuk. kişi a) -duk / -dük. tapşur-duñ. kişi: -r-men. -düñüz. kutrul-duñ. kişi: a) -dıñ / -diñ. saç-tıñ. yaz-dıñ. kıl-duk. c) -üp-men: kör-üp-men. c) -üp-sen: kör-üp-sen. yıgla-dımız. b) -ıp turur-miz / biz: al-ıp turur-miz / biz. kişi a) -dıñız / -diñiz. kişi: -mış-men / -miş-men: bol-mış-men. tüşür-diler. otur-mış. kör-düñüz. Çokluk 3. -dümiz (Daha eski şekil. tè-mişler. c) -üp-siz: kör-üp-siz. aç-tı. oltur-up turur. kişi: -mış-lar / -mişler: turuk-mışlar. kèl-diñiz. kişi: -mış-siz / -miş-siz: bol-mış-siz. ög-diler. yarat-ıp turur. silk-medin turur-miz ‘silkmedik’. tile-dim. ugra-dımız. -yur-men / -yür-men. tap-tum. -ur-men / -ür-men. . kal-duk. -tılar / -tiler: başla-dılar. toyur-dı. Belirsiz Geçmiş Zaman Teklik 1. -duñ / -düñ. -tı / -ti: aç-dı. kèt-ti. ayt-tı. kop-tum.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 93 Belirli Geçmiş Zaman Teklik 1. sakın-dıñ. sor-dum. yitür-düm. kir-miş-sen. Teklik 1. kel-dimiz. öp-tiler. -tum / -tüm: ay-dım ‘söyledim’. Çokluk 1. kör-diler. -tım / -tim. kèl-miş. bol-mış. ıd-tı. talaş-tı. köç-tüm.

tut-ar-sen. okı-r-men. ata-yur-lar. yıgla-yur-biz. gitmekteyim’. yè-yür-men Teklik 2. targa-yur. kişi: bil-mez-men. kıl-ur-miz. Çokluk 2. -aç-ar. ay-ur-sen. kirmes ol (MM). -yur-lar / -yür-ler: ti-r-ler. tile-r-men. -urlar / -ürler. -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). kişi: -r-sen. bil-men. . bize-yür. biti-yür-men. ut-ar-biz. • -ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). ayt-ur-lar. bil-ür-biz. Çokluk 1. yıgla-yur-sen. titre-yür-siz. yu) turur-miz: bar-a turur-miz. köy-er-men ayt-ur-men. -ar-sen / -er-sen. Çokluk 3. XIV. koy-ar-lar. yu) turur-men: bar-a turur-men ‘gidiyorum’. Rabguzi’de görülen -y-men. buz-man. yıgla-yur-siz. kişi -ar-siz / -er-siz. yu) turur: bar-a turur. -ur ol. bèr-ür-biz. -y-sen. kir-ürler. bil-ür. işit-me-y-siz gibi Çağataycaya has özellikler öbür metinlerde bulunmaz. bil-ür-sen. -ur-siz / -ür-siz. kişi -rlar. kişi: bil-mezler. tile-yür. Çokluk 3. ye-yür-biz. kişi -a (u. alda-yur-sen. tile-yür-men. kişi -r. tap-ar-men. ayt-ur. kişi -r-biz. ay-ur-lar. -ur-sen / ür-sen. kör-er-biz. Şimdiki Zaman • Zarf-fiil + (turur) + kişi zamiri. -yur-biz / -yür-biz: ırga-r-biz. kişi: bil-mez. tiril-ür-men. kişi -a (u. ayt-ur-sen. Bu şekil Çağatay döneminde şimdiki zaman haline gelmiştir. yu) turur-siz: bar-a turur-siz. kişi: bil-mez-siz. kör-er-sen. turur-men. yit-er. tile-r-biz. kişi -a (u. asra-r. Gelecek Zaman • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). kıl-u turur-miz. yu) turur-sen: bar-a turur-sen. kèl-ür-men. Yüzyıllar Türk Dili (Oğuzcadan alınmış olumsuzluk şekli: -man / -men): ıgla-r-men. izde-yürler. tè-yür-sen. yıgla-yur-men. yüzyıl metinlerinde çok seyrektir. -yur / -yür: añl-ar. -ur-miz ~ -biz / -ür-miz ~ -biz. kişi -a (u. Teklik 3. kişi -a (u. ayt-ur-siz. -ar / -er. yu) turur-lar: bar-a tururlar. Teklik 3. Olumsuz: Teklik 1. Teklik 1. Teklik 2. yüzyıl metinlerinde geniş zaman yerine kullanılır. -ar-biz / -er-biz. yaş-ar sizler (Miftah). sına-r-sen. Çokluk 2. bol-ur-siz. yè-r-sen. Çokluk 2. kişi: bil-mez-miz / biz. ayt-ur-miz / biz. Çokluk 3. kal-ur ol (MM). kişi -a (u. Teklik 3. sözle-r-sen. -ur / -ür. Çokluk 1. kişi: bil-mez-sen. kal-ur-biz.94 XI-XIII. kıl-man (Oğuzca). -yur-siz / -yür-siz: sor-ar-siz. ün-mes ol ‘yetişmez’ (MM). -yur-sen / -yür-sen: kına-r-sen. -arlar / -erler. yè-yür-sen. Teklik 2. tök-erler. bèr-ür. -ar sizler. Bu şimdiki zaman şekli XIV. Çokluk 1. yolçıla-yur. • -ısar + kişi zamiri.

6. gusı / -güsi turur: anung kargısı bol-gusı turur ‘onun bedduası yerine gelecektir’. bak-ası. h) -açak: Çokluk 1.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 95 • -gum / -güm (+ turur). sol-ısar. kişi: a) -ga / -ge-sen: ur-ga-sen b) -gay-sen / -gey-sen: bol-gay-sen. c) -ası / -esi-men (az kullanılır). . d) -ası / -esi. bil-gü ‘bilmeli’. Teklik 3. kişi: a) -gay-lar / -gey-ler: bol-gaylar. yürit-gey-men. kel-gey-sen. bolgay-men. -kay / -key-men. sakın-gay-sen. bol-gay-miz. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. kişi: a) -ga-siz: al-ga-siz b) -gay-siz / -gey-siz: bol-gay-siz. ol takı kel-güsi turur ‘o da gelecektir’. Teklik 2. bol-ısar. f) -mış bol-gay-men: nakl kıl-mış bol-gay-men ‘nakletmiş olacağım’. kişi: -gü-sen: tamam üz-gü-sen ‘koparmalısın’. Gereklilik • -gu / -gü + kişi zamiri Teklik 2. tut-ga-men. g) -mış bol-gay: toku-mış bol-gay ‘örmüş olacak’. Olumsuzu: -gum / -güm yok. Ünite . b) -gay / -gey-men (gelecek zaman-gereklilik). öltür-gey-siz. c) -gesi: anıñ kadgusını nèdin yè-gesi ‘onun kaygısını neden yiyecek’. kir-gey-miz. c) -ası / -esi-biz: d) -eçek-biz: e) -gumız: kınlar kıl-gumız ‘eziyetler kılacağız’. tap-ga. c) -gey-siz-ler : d) -ası / -esi-siz: Çokluk 3. aldur-gay-men. c) -gey-señ: d) -ası / -esi-señ: e) -güñ: evvel ahir öl-güñ ‘evvel ahir öleceksin’. Teklik 3. kişi: a) -ga / -ge. sanga bèr-gem ‘sana vereceğim’. -key. b) -asılar / -esi-ler: c) -güleri: karınçka mengizlig yençigüleri ‘karınca gibi parçalanacaklar’. f) -gu / -gü. bil-geyler. men me sanga bol-gam ‘ben de senin olacağım’. Çokluk 2. kişi: a) -ga / -ge + men (Gelecek zaman gereklilik). bil-gey-miz. Teklik 1. kişi: a) -ga / -ge-miz / biz: b) -gay / -gey-miz / biz: adır-gay-miz ‘ayıracağız’. e) -gam / -gem: itke sal-gam ‘ite salacağım’. biti-gey. kişi: -gu / -gü: kıl-gu ‘etmeli’. bol-gay. kel-güñ yok ‘geleceğin yok’. kıl-ası. d) -gum / -güm (turur) (Belirli gelecek zaman): tört ülüş kıl-gum turur ‘dört parça yapacağım’. b) -gay / -gey. tap-ga-men. e) Oğuz unsuru olarak -ısar: yıgla-y-ısar. tüz-gey-sen.

Harezm Türkçesi söz varlığının öbür dikkat çeken özelliği de Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen çok sayıda kelimenin bu dönem eserlerinde yer almasıdır. sez. er- / èr. Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: sabır > sabur. -sam / -sem: tap-sa-men Teklik 2. kişi: -ga / -ge-sen: tutga-sen. 778.: Starouzbekskiy yazık horezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom I: Taşkent 1966. Harezm Türkçesi metinlerinde bir kelimenin eski ve yeni şekli veya farklı şivelerdeki şekilleri bir arada kullanılmaktadır. Karahanlıca’dan Çağatayca’ya geçişte /e/ > /i/ değişiminde Harezm Türkçesi /è/yanlısıdır. erkek’. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish: London 1972. kişi: -sa / -se: tedi er-se Çokluk 1. sözlüğünde Harezm Türkçesi söz varlığına da yer vermiştir. kişi: -a / -e-biz. Oxford University Press. E. olmak’. kişi: -sañız / -señiz: tile-señiz Çokluk 3. E. -ka-biz: Çokluk 1. Başlıca ünlü değişmeleri şunlardır: a) a ~ o : bark ~ bork. FAZILOV. -sak / -sek. sen / sèn ‘sen’. s. kişi: -ga-siz: yay-ga-siz Çokluk 1. Harezm Türkçesi metinlerinde /è/’nin kullanımı ise karışıklıktır.‘sezmek’. -sa-miz / -se-miz. İzdat. yöri. XLVIII+989 s. -ga / -ge-biz. tavar ~towar Harezm Türkçesi Söz Varlığı . 647. böri > börü. /e/’li ve /è/’li biçimler bir arada kullanılır: er / èr ‘er. çulganga-sen Teklik 3. Harezm Türkçesi söz varlığının genel seslik özellikleri ise şöyledir: 1. kişi: a) -a / -e-men: b) -ga / -ge-men: targa-men. kişi: - Şart Teklik 1. 2. Harezm Türkçesinde /e/ ünlüsünün yanında /è/ ünlüsü de bulunur.96 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Dilek-İstek Teklik 1. (CLAUSON. -señin (HŞ): teslim kıl-sak Çokluk 2.) • Harezm Türkçesi söz varlığında dikkati çeken ilk husus ikili kullanımlardır.: Starouzbekskiy yazık horezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom II: Taşkent 1971./ sèz. kişi: -sañ / -señ: sözlet-me-señ Teklik 3. Sir Gerard CLAUSON. kişi: -sa-lar / -se-ler: tile-se-ler Harezm Türk çesi eserlerinin söz varlığı üzerine bütünlüklü bir çalışma henüz yapılmamıştır.: (FAZILOV. Harezm Türkçesi sözlüğü olarak başvurulabilecek en temel kaynak Clauson sözlüğüdür. -sañan / -señen (HŞ). köyge-men c) -am / -em: d) -gam / -gem: bol-gam e) -ay / -ey-men: Teklik 2.> yörü3. kişi: -sa-biz / -se-biz.‘imek. İzdat. FAN Uzbekskoy SSCB. kişi: -sa-men / -se-men. FAN Uzbekskoy SSCB. kişi: -a / -e: Çokluk 1. s. FAZILOV’un hazırlamış olduğu iki ciltlik Harezm Türkçesi sözlüğüdür.) Harezm Türkçesi söz varlığı için bir diğer kaynak da E.

Aynı kelimenin Karahanlıcada veya Eski Türkçedeki biçimiyle kullanıldığı da görülür. kır’ . tilkü ~ tülki. esrük ~ ösrük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri.= Mo. bar-. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. katır > hatır Harezm Türkçesi Söz Varlığı için Örnekler 1. töpü ~ töpe f) u ~ ü : sun- ~ sün- 4. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesi ile kıyaslandığında Harezm Türkçesi döneminde meydana gelen ses değişmeleri şunlardır: • b > v / w değişimi Kelime içinde ve kelime sonundaki /b/ler çoklukla /w/ye dönüşmüştür: ab > aw. yablak > yawlak. • d > y değişimi d’li ve y’li şekiller birlikte görülür: kod- / koy-./ gèl. büt.‘imek.] ‘kadeh’ er- / èr. adak / ayak. sargar. büte-] ‘bitmek’ arıg / arı ‘temiz’ er / èr ‘er. Bazı kelimelerde ise Oğuzcanın etkisiyle t > d değişimine rastlanır. Ünite . sew- ~ söw-.6. bèr- gibi kelimelerdeki kelime başı /b/ ünsüzü Harezm Türkçesinde korunmuştur. atlıg > atlı • t > d değişimi Kelime başlarındaki /t/ler genellikle korunmuştur. biñ > miñ. tè. Bu ikili kullanım ödünçleme kelimelerde de görülür.> sew-. erkek’ ayak / adak [Fa. Harezm Türkçesinin esas söz varlığını Oğuz.‘gelmek’ birle / bile ‘ile’ gögüs / gögüz ‘göğüs’ bitür. eb > ew. Kelimelerin eski ve yeni biçimlerinin bir arada kullanılmasının yanında kimi kelimeler farklı imlâ ile yazılabilmektedir. em-dür-. büt- ~ bit- e) ü ~ e : süngük ~ süngek. seb. akşam > ahşam.> sararaçıg > açı. Kelime ortasında. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan. Eski ve yeni şekilleri bir arada kullanılan veya farklı imlâlar ile yazılan kelimelere örnekler: böri / börü ‘kurt’ anıñ / anuñ ‘onun’ büt(1)-/bit-[Tü. olmak’ badram / bayram ‘bayram’ erdini / èrdini ‘mücevher’ balık / baluk ‘şehir’ eren / èren ‘eren’ bedik / bèdik / bedük ‘büyük’ erkek / èrkek ‘erkek’ belgür. bol-. arıg > arı. kadgu / kaygu. beñze.> dèbutak > budak okı-dı.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 97 b) e ~ ö : teşük ~ töşük. ben > men./ bitir. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelimeler oluşturur. yabız > yawuz • b > m değişimi Kelime başı /b/ler ñ’li kelimelerde /m/ye dönüşmüştür. ewrek ~ öwrek. teg > deg. kelime sonunda ve ek başlarındaki /t/ lerde ise ötümlüleşme ile t > d değişimi olduğu görülmektedir./ bèlgür- ‘: belirmek’ gel.> meñzeNot: bar.‘bitirmek’ göz / göz ‘göz’ boz / moz ‘boz.

] : hoş. + Tü.] ‘cennet’ ulus / ulus ‘memleket. + Tü. + Tü.] : sarhoşluk hacatlıg [Ar.‘yürütmek’ yultuz / yulduz ‘yıldız’ yüzlüg / yüzlü ‘yüzlü’ 2.[Fa.[Fa. + Tü.] : işveli .] : büyücü kavılandur.+ Tü.‘yürümek’ yörügür. ferrazilık [Ar.] : sarhoşluk rastlık [Fa./ dogur.] : iyilik şivelig [Fa. + Tü. + Tü.] ‘düşman’ uçtmah / uçmah [Soğd. + Tü.] : edepsizlik rahatlıg [Ar.] : büyücü safalıg [Ar. + Tü.‘dilemek’ togur.] : kuvvetlendirmek bagçı [Fa. Yüzyıllar Türk Dili tile.+Tü.] : naziklik custluk [Fa. + Tü. viranelik şadilık [Fa.] : suratlı harablık [Ar. + Tü.] : hünerli awsunçı [Fa.] : perili edebsüzlük [Ar. + Tü.‘ulaştırmak’ yol / çol ‘yol’ yöri. + Tü.] : haraplık. + Tü. + Tü.98 XI-XIII.] : övülmüşlük bahadurluk [Fa. + Tü.] : arzulu husravlık [Fa./ düş.] : memnuniyet arzulug [Ar. + Tü. + Tü. +lIG +çI. -e doğru’ yaruk / çaruk ‘ışık’ yètgür.] : cadılık nazüklük [Fa. + Tü.] : tatlılık hvuşluk [Fa.] : doğruluk fermanla.] : emir vermek.] : haberli sarhoşluk [Fa. + Tü.] : sultanlık hıramla. + Tü. + Tü.] : sevinçlilik hidmatçı [Ar. + Tü. şehir’ umunç / umınç ‘ümit’ üze / üzre / üzere ‘üzerinde. + Tü.] : sultanlık c aşıklık [Ar./ yètür./ yètir. + Tü.[Fa. + Tü. üstünde ‘ yalguz / çalguz ‘yalnız’ yañgak / yıñgak / çañgak ‘yan taraf ’ yarlıg / çarlıg / çarlug ‘yarlık’ yaru / yarı ‘yarım.] : renkli füsunçı [Fa. + Tü.] : hizmetçi şahlık [Fa. + Tü. lIk] : yiğitlik mezalıg [Fa.] : şüphesiz horluk [Fa. taraf./ dur. + lIk] : haberli olma hvuşnudluk [Fa.‘düşmek’ tüşmen / düşmen [Fa. Ödünçleme kelimelerin çoklukla ‘+lIK.] : rahatlık esrüklük [Ar. + Tü. + Tü. tatlı caduluk [Fa. + Tü. +sIz ve +lA‘ ekleriyle Türkçeleştirildikleri görülmektedir: agahlık [Fa.] : dağlamak perilig [Fa. bahâdur = Mo.‘doğurmak’ tolun / tolun ‘dolun’ töl / döl ‘döl’ törtinç / törtünçi ‘dördüncü’ tur.] : âşıklık hünerlig [Fa.] : rıza gösterme man çıkarmak rengli [Fa. + Tü. + Tü.] : gerekli + Tü. + Tü.] : gönlü şen habarlıg [Ar.[Ar.] : hakirlik şirinlik [Fa./ yürügür.] : kuvvetli bagışla. bagatur maslahatlıg [Ar. + Tü. + Tü.] : bağışlamak mahmudluk [Ar.[Fa.] : salınarak yürümek şeksiz [Ar./ yörü.‘durmak’ türlüg / türlü ‘türlü’ tüş. + Tü. + Tü.] : çeviklik padişahlık [Fa.] : bağcı kuvvatlı [Ar.] : padişahlık dagla.] : ihtiyaç suratlıg [Ar. + Tü./ dile. + Tü. + Tü.

Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen kelimelere örnekler: açguç ‘anahtar’ kogur ‘boz renkli inek’ adı ‘çok’ koguş ‘tabaklanmış deri’ agar.] : yasak zacifluk [Ar. Harezm Türkçesi söz varlığının öbür dikkat çeken özelliği de Harezm Türkçesi öncesi metinlerde geçmeyen veya nadir geçen çok sayıda kelimenin bu dönem eserlerinde yer almasıdır. + Tü. yönelmek’ terinçek ‘örtü.‘aldatmak’ Harezm Türkçesi gelecek zaman eklerini listeleyiniz. + Tü. debelenmek’ kunuş.‘eğilmek. Ünite . bezmek.‘tiksinmek. kaçırmak’ tuturgan ‘pirinç’ ıñırçak ‘tahterevan’ uruk ‘ibret’ uruşunç ‘vuruşma’ ıyar. + Tü.‘vurmak istemek’ kakız : cesur yansı ‘ittifak’ kalık : çatı yasuk ‘geçit’ kamgak ‘çalı’ yazıla.] : zariflik zehirsiz [Fa. + Tü. hücre’ inçi ‘üvey kardeş’ yagır ‘omuz’ kaçu ‘set’ yala.‘yaşamak’ èrik.‘pislemek’ kamruk ‘taşak’ yekin.‘gezmek.‘çatmak.‘özlemek.‘uydurmak’ ilersük ‘şalvar uçkuru’ ücek ?öçek ‘çatı. halsiz düşmek’ kol ‘vadi’ aglak ‘ıssız.‘tutkuyla davranmak’ karu ‘mükafat’ yoñ ‘gammaz’ kavbaş ‘kurukafa.] : zayıflık zarifluk [Ar.‘kendinden geçmek.] : zehirsiz 3. peçe’ yupula. korkuluk’ yövüt ‘yardım’ kedigle.‘doğum sancısı çekmek’ savut ‘gemilerin dışına kaplanan çelik levha’ bulañ ‘?’ señek ‘ağaçtan yapılmış su kabı’ çak. kurmak’ sözengür ‘konuşkan’ çalañ ‘?’ süplük ‘çöplük’ çaray ‘azık’ taguk ‘topuk’ çıgıt ‘yüzdeki koyu leke’ tañgı ‘üzengi’ çındar ‘gerdanlık’ tap ‘vücuttaki leke’ çokur : alaca tarı.‘gülümsemek’ sarkut ‘tortu’ boda. + Tü. + Tü. 6 .‘dağıtmak’ dinte.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 99 tarabsız [Ar. usanmak’ tuç ‘tunç’ ıçkın.‘kapışmak’ aldım ‘balta’ öske.‘sıvışmak.‘şaşırmak’ bıskır. dolaşmak’ tebrek ‘kürek’ emel.] : seyretmesiz yasak [Mo. çabuk’ sañı. bürünçek’ ènç ‘müsterih’ tiril.] : neşesiz temaşasız [Fa.6. arzu etmek’ aplak ‘horoz’ öwrek ‘ördek’ bargulug ‘ganimetli.‘örtünmek’ yulduz ‘ağaç kökü’ kendeş ‘örtü. müreffeh’ pis ‘cüzzam hastalığı’ bat ‘tez.‘yuvarlanmak. terkedilmiş (yer)’ koymat ‘çoban’ agna.

arıg > arı • t > d değişimi teg > deg. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. Kişi: +ñIz / IñIz : ata+ñız. -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. Ünlü yuvarlaklaşması görülmektedir: a. Harezm Türkçesi. Yüzyıllar Türk Dili Özet 1 Harezm ve Tarihini anlatmak. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. Harezm. bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. ewleri Harezm Türkçesi gelecek zaman eklerini saymak. karındaş+ımız Çokluk 2. za‘ifluk . Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. İran. Kişi: mIz / ImIz : öz+ümüz. XI-XIII. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle bölge halkı Türkleşmiş ve Karahanlı Türkçesinin etkisi olan Oğuzca. Eklerde: ademnüñ. Harezm Türkçesi iyelik eklerini listelemek. Hindistan.100 XI-XIII. Teklik 1. Kişi: +m / +Im : elig+im. adak+ı Çokluk 1. yüzyıllarda Harezm bölgesinde Oğuz. • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). kul+uñuz Çokluk 3. Kişi: +lArI: atları. adak / ayak. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan. Harezm döneminde verilmiş olan eserler: Hüsrev ü Şirin Kısasü ’l-Enbiya Mi‘rac-name Mu‘inü ’l-Mürid Muhabbet-name Nehcü ’l-Feradis 7 2. söz+üñ Teklik 3. Harezm Türkçesi ünlüleri hakkında bilgi vermek. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. yüz+üm Teklik 2. 4 2 Harezm Türkçesi ses değişimlerini anlatmak ve örneklendirmek. Harezm bölgesinde Oğuz. Çin. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. böri > börü. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. Ünlü Değişmeleri: a) a ~ o : bark ~ bork b) e ~ ö : teşük ~ töşük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri e) ü ~ e : süngük ~ süngek f) u ~ ü : sun- ~ sün- Ünsüz Değişmeleri: • b > v / w değişimi ab > aw. yöri- > yörüb. Harezm Türkçesinde dokuz ünlü bulunmaktadır: a e è ı i o ö u ü 5 6 Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. • ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). • -gum / -güm (+ turur). Kişi: +ñ / Iñ : baş+ıñ. Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Kişi: +I / sI : közgü+si. Harezmler Türkleşmeden önce Horezmce diye adlandırılan eski bir İran dili kullanmaktaydı. • -ısar + kişi zamiri. eb > ew • d > y değişimi kadgu / kaygu. Harezm. 3 Harezm Türkçesi eserlerini sıralamak. 1. Kıpçakça karışımı bir dil kullanmışlardır. Kelime köklerinde: sabır > sabur. Harezm Türkçesini tanımlamak.

-uglı / -ügli: oku-glı Harezm Türkçesi ZARF-FİİL Eklerini Kavramak. al-u baruñ 3. -gümçe: at-gınça ‘atıncaya kadar’. -ıp / -ip. ıncaya kadar’.6. kıl-galı 7. -glı / -gli. -galı / -geli. Geçmiş zaman sıfat-fiilleri 1. -ken (i. -ar / -er . -mas / -mes: tog-maz+dın aşnu 3. -maz / -mez. -guçı / -güçi: kıl-guçı ‘kılıcı’ 3. -gu / -gü (gelecek ve zorunluluk): sıgın-gu yer ‘sığınacak yer’ 2. -gan / -gen. 5. -madın / -medin. -ası / esi: andın yè-gesi 7. -guluk / -gülük: al-guluk+nı 4. -ı (az). -kan / -ken: ayt-gan Gelecek zaman sıfat-fiilleri 1. -u / -ü: yakul-ı tursa. -uçak / -üçek: bar-uçak. -r. -alı / -eli. 8. (nadiren) -meyin ‘: ay-madın. Ünite . men öl-gümçe ‘benim ölümüme kadar’. -mış / -miş: ay-mış sözleriñdin Geniş zaman sıfat-fiilleri 1. -gusuz / -güsüz: keç-güsüz ‘aşılamayan’. -ıglı / -igli. -ıçak. -gesi. 4.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 101 8 Harezm Türkçesi SIFAT-FİİL Eklerini Kavramak. 1. -duk / -dük: kıl-duk+um işlerniñ 2. -up / -üp: agırla-p. -gaç / -geç ‘ınca’ (MM ve NF’te yok): al-gaç 9. 5. -gınça / -ginçe. NF’te -gimçe. -p. (Rabgûzî ve MM’de tek tük rastlanan -gunça / -günçe ‘ınca. -daçı / -deçi (NF): kelmiş dakı kel+deçi yazukı ‘gelmiş ve gelecek günahı’. 6. -galu / -gelü (Bunlar seyrektir): yat-alı HŞ. -ur / -ür.fiilinin zarf-fiil şekli olan ve cevher fiilinin düşmesi ile ekleşerek bir birleşik zarf-fiil eki halini almıştır): yüriyür er-ken ‘yürürken’ 9 . -yür: yara-r iş 2. kör-meyin HŞ. -içek. -a / -e : aç-a. -ir. ak-a 2. 6.

Kıpçak . 8. Harezm Türkçesinde /d/ bulunmaz. d.Mahmud bin ‘Ali b.Hvarezmi c. Mi‘rac-name 7. ayrılacağız d.Rabguzi 6. Türkmenistan c. aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? a. Çıkma hâli eki +DA’dır. Kısasu ’l-Enbiya c. Çok seyrek olarak ise +DAn şeklinde görülmektedir. Harezm Türkçesi çıkma hâli ekiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a.102 XI-XIII. Harezm bölgesi günümüzde hangi devlet veya devletlerin sınırları içerisinde kalmaktadır? a. Mukaddimetü’l-Edeb d.Özbekistan e.Kutb d.Çiğil . /d/’den meydana gelmiş olan /d/’nin yanında /y/’ye de rastlanması b. e. Muinü’l-Mürid . Nehcü’l-Feradis c. Belirtili geçmiş zaman b. Gelecek zamanın rivayeti 9. Belirtisiz geçmiş zaman c. b. Nehcü’l-Feradis . adır-gay-miz kelimesi kök ve aldığı eklere göre anlamlandırılırsa. Aşağıdakilerden hangisi Harezm dönemi eserlerinden biri değildir? a. Çıkma hâli eki +DIn’dır. Mukaddimetü’l-Edeb . Yönelme eki +ka/+ke’nin yanında +A'nın da kullanılmağa başlanması. Altun Yaruk 3. Şart e. Çıkma hâli eki sadece +DIn’dır. Afganistan . e.Selçüklü c. Kırgızistan . Harezm Türkçesi /d/ ünsüzü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Kazakistan 10. Farsça. Dasitan-ı Cumcuma e. d’li ve y’li şekiller birlikte görülür. ayıracaklarımız b. Hüsrev ü Şirin b. Harezm Türkçesini oluşturan dil malzemelerinin ait olduğu boylar. Hüsrev ü Şirin . Karahanlı . Çıkma hâli eki +tan’dır. Moğolca.Oğuz . ayrı kalacağız e. 4. Türkiye Türkçesine doğru çevrişi aşağıdakilerden hangisi olur? a. “Evvel ahir ölgüñ. Hüsrev ü Şirin b. /d/ler /t/ye değişmiştir. Gelecek zaman d. c.Uygur d. Aşağıdaki eser ve yazarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a. Bütün /d/ler korunmuştur. Çağatayca.Kıpçak . Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden ayıran özelliklerden biri değildir? a.Türkmenistan d. /d/ler /y/ye değişmiştir.Göktürk .” cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? a. ayıracağız c.Çağatay . d.İslam e. ayrılacak mıyız 5. çok heceli kelimelerin sonundaki +g'nin düşmesi c.İran b. Arapça öğrenecekler için hazırlanmış olan ve Harezm Türkçesi. Oğuz . İlk hecede e / i yazımında /i/ yanlısının olması (Kontrol) e. Kısasu’l-Enbiya . c. İsimden isim yapma eki olan +lıg/+lig ekinin g/g ünsüzü düşerek ekin +lI şekli de görülmeğe başlanması. Osmanlıca gibi pek çok dile satır altı tercümesi yapılmış nüshası bulunan sözlük.Kazak . Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. Mi‘rac-nama d. Aşağıdakilerden hangisi. Nehcü ’l-Feradis e.Kanglı b. Kazak . Çıkma hâli eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +DAn şeklindedir. b.Harezm e. aşağıdakilerden hangisidir? a. 2. d. Özbekistan . Uygur .

d 8. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Değişmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. İslâmiyet’ten önceki zamanlardan beri bölgeye hâkim olanlara verilen unvandır. 1920’ye kadar Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiş. yüzyıllarda Harezm bölgesinde Oğuz. 995 yılında bölge Sâmânlılar tarafından fethedilmiş. Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra bölge Coçi’nin payına düşmüştür. Harezm Türkçesinin esas dil özelliklerini Oğuz. son Afrigoğulları temsilcisi öldürülerek yeni bir hanedanlık kurulmuştur. b 6. 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti kurulmuş. 1873’te Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Alaeddin Muhammed [1200-1220] devrinde imparatorluk . 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Araplar tarafından fethedilene kadar bölgeye Afrigoğulları hâkim olmuştur. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında bozkır ve çöllerle kaplıdır. olmuş ve Celaleddin Muhammed [1220-1231] döneminde Cengiz Han tarafından işgal edilmiştir. Harezm döneminde verilmiş olan başlıca eserler ise şunlardır: Hüsrev ü Şirin Kısasu’l-Enbiya Mi‘rac-nama Muinü’l-Mürid Muhabbet-name Nehcü ’l-Feradis Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Harezm. Yanıtınız yanlış ise “İsim Çekim Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1373’te Temür’ün istilasına uğramış. Bu dönemin eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur harflidir. c 10.6. e 5. Harezm. başkent Ürgenç’e taşınmış. bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde olup Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun nehrinin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dilidir. Yanıtınız yanlış ise “Gelecek Zaman Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 4. onun 1405’te ölümünden sonra da Özbekler tarafından alınmıştır. e 3. Yanıtınız yanlış ise “Gelecek Zaman Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . XI-XIII. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarından alınan kelime ve şekil bilgisi oluşturur. Bölge 717 yılında Emevîler tarafından fethedilmiş. 1017 yılında Gazneliler bölgeyi fethederek Altuntaş’ı vali olarak atamışlar. Atsız [1127-1156] devrinde yarı müstakil bir devlet olmuş. İran. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çin. Yanıtınız yanlış ise “Harezm” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Rusya gibi ülkeleri birbirine bağlayan kavşak noktalarında olması hasebiyle mühim bir ticaret merkezidir. Sıra Sizde 2 Harezm Türkçesi. Bölgenin 1924’te doğu tarafı Özbekistan’a. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin bu bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır. 1041 yılından itibaren de bölge Kıpçak ve Kanglı boylarının idaresine geçmiştir. 1097’de Sultan Sencer Kutbuddin Muhammed’i Harezm şahı tayin edince bölgede 1231 yılına kadar sürecek olan Harezmşahlar hanedanı dönemi başlamıştır. batı tarafı Türkmenistan’a bırakılmıştır.Harezm Tarihi ve Harezm Türkçesi 103 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. c 7. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 9. Yazımda Karahanlı Türkçesi geleneği devam ettirilmiş. Hindistan. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri”konusunu yeniden gözden geçiriniz. metinlerde ünlüler Uygur yazı geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. ama Afrigoğulları bölgede Harzemşah unvanıyla bırakılmıştır. Harezmşah. Ėl Aslan [1156-1172] ve Alaeddin Tekiş [1172-1200] zamanında güçlenip gelişmiş. a 2.

. ilgi hâli ekidir. èlinde: +nde. Aysu: Harezm – Altın Ordu Türkçesi: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 36. II. adak+ı Çokluk 1. yüz+üm Teklik 2. Simurg Yayıncılık. Metin İndeks: Hazırlayan: Prof. yönelme hâl ekidir. 647. FAZILOV. ECKMANN. teklik 3. Recep - VURAL. -635. teklik 3. Kişi: +m / +Im : elig+im. Fahir İZ. -gam / -gem (belirli gelecek zaman) ekleriyle teşkil edilir. Kişi: mIz / ImIz : öz+ümüz. kel-dür- / kel-tür- • k > h değişimi (Çok az örnekte görülür) aksak > ahsak. ZAMAHŞARÎ. teklik 3. Kişi: +I / sI : közgü+si. Örnekleri dikkatlice inceleyiniz. Kesit Yayın No: 27. +ke. Frankfurt A. ‘ayalı: +ı. FAN Uzbekskoy SSCB. +n.104 XI-XIII. kul+uñuz Çokluk 3. Tayyib GÖKBİLGİN. belirtme hâl ekidir. nasrani (nasrani+niñ). -mış bolgay + kişi zamiri (tam ‘kesin’ gelecek zaman). sabr (< sabr+ı) +ı. (M. ATA. MCMLXIV [=1959]. Gülden: “Harezm Türkçesi”. Sıra Sizde 5 Teklik 1. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 551. mescid (< mescid+ke). Dr. Husrev u Şirin Qutba I: Warszawa 1958. 1378. Alessio BOMBACI. SAĞOL YÜKSEKKAYA. FAZILOV. Sıra Sizde 4 Bildiğiniz gibi Türkçe sondan eklemeli bir dildir. E. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. nasraniniñ: +niñ. söz+üñ Teklik 3. • g / g > Ø değişimi kazgan > kazan. sabrı: +ı. Türk Dil Kurumu Yayınları. +de. Kişi: +lArI: atları. Târîhî Türk Şîveleri: Ankara 1979. D. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. İstanbul 2002. Mukaddimetü’l-Edeb Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş. Tarihî Türk Lehçeleri: 2. İzdat. ECKMANN. 89-168. Philologiae Turcicae Fandamenta: Ediderunt: Louis BAZIN. Kişi: +ñ / Iñ : baş+ıñ. s. HACIEMİNOĞLU. işni: +ni. kişi iyelik ekidir. ZAJÂCZKOWSKI. ewleri Sıra Sizde 6 • -gay / -gey + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik). Mehmet: Türk Dilleri -Giriş-: İstanbul 1999. AKALIN). Nuri YÜCE. Kelime çözümleme yaparken de kelimeye gelen ekleri sondan başa doğru belirleyip ayırmalısınız. arıg > arı • t > d değişimi teg > deg. Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar: Ankara 1996. mescidke: +ke. Helmuth SCHEEL. kişi iyelik ekidir. adak / ayak. 241 s. Ankara 1993. 275-304. János: Harezm. • -ısar + kişi zamiri. • -gum / -güm (+ turur). karındaş+ımız Çokluk 2. bulunma hâl ekidir. èl (< èl+i+(n)de). Jean DENY. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül). ‘ayal (< ‘ayal+ı) +ı. Ders Kitapları Serisi No: 7. TEKİN. zamir n’sidir. +i. 183-223 ss. kişi iyelik ekidir. János: “Harezm Türkçesi”. +niñ. TOPARLI. +i. iş (< iş+ni) +ni. FAN Uzbekskoy SSCB. İzdat. Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007. s.: Starouzbekskiy yazık chorezmiyskie pamyatniki XIV veka Tom I: Taşkent 1966. Yüzyıllar Türk Dili Yararlanılan Kaynaklar Sıra Sizde 3 Harezm Türkçesi ses değişimlerini ünlü değişimleri ve ünsüz değişimleri olmak üzere iki grupta özetleyebiliriz. János: “Die Kiptschakische Literatur”. ECKMAN. E. ss. Talat ve ÖLMEZ. Ünlü Değişmeleri: a) a ~ o : bark ~ bork b) e ~ ö : teşük ~ töşük c) i ~ ı : isig / issig ~ısıg ç) o ~a : kow- ~kaw- d) ü ~ i : berü ~ beri e) ü ~ e : süngük ~ süngek f) u ~ ü : sun- ~ sün- Ünsüz Değişmeleri: • b > v / w değişimi ab > aw. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. eb > ew • d > y değişimi kadgu / kaygu.: Starouzbekskiy yazık horezmijskie pamyatniki XIV veka Tom II: Taşkent 1971. ss. Türk Dil Kurumu Yayınları. 778. Kişi: +ñIz / IñIz : ata+ñız. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 94. • -ga / -ge + kişi zamiri (gelecek zaman-gereklilik ve istek). İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. Dil Özellikleri.

.

YÜZYILLAR TÜRK DİLİ     Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l Feradis ve Kısasü’l-Enbiya’yı. Eserler hakkında genel bilgi verebilecek. Bazı kelimelerin açıklamasını yapabileceksiniz. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcül-Feradis ve Kısasü'l Enbiya . Anahtar Kavramlar • Nehcü’l Feradis • Kelime İzahı • Çeviriyazı • Kısasü’l-Enbiya • Çeviriyazı • Kelime izahları İçindekiler • NEHCÜ ’L-FERAD‹S [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] • EDEBİYATLAR • METİN İNCELEME • KISASÜ’L-ENBİYA [=NEBİLERİN KISSALARI] • METİN İNCELEME I • METİN İNCELEME II • METİN İNCELEME III • METİN İNCELEME IV • METİN İNCELEME V XI-XIII. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek. Yazmalarından çevriyazılı okuyabilecek.7 Amaçlarımız XI-XIII.

dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü ’l-Feradis ve Kısasü'l Enbiya Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Faradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir. Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir. Üslubu gayet sade ve açıktır. Birinci bap Hz. NEHCÜ ’L-FERAD‹S [=CENNETLERİN AÇIK YOLU] Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). Her fasıl Arapça bir hadisle başlar. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır. üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı. ikinci bap dört halifeyi. Kazan. Eser. Yeni Cami nüsha- . Peygamberi. Paris. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. Yeni Cami nüshası gibi harekeli değildir.

günümüz Türkçesine çeviriniz. Atatürk Kültür. Çeviriyazılı Metin İmam-ı A‘zam Abu Hanife-i Kevfi rahmatu’llahi ‘alayhi fazayiliniñ beyanı içinde-turur. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi ol kullardın erdi. çeviri ve kelime izahlarından yaptığınız çalışmaları kontrol ediniz. T. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN. Kelimelerin anlamlarını. Metni aslından okuyup çevriyazımını yapınız. aldığı ekleri belirleyiniz. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. bazı kelimelerin izahları yapılacaktır. 185/11185/16. Ankara 1956. Bu hadis ma‘nisi ol bolur kim paygambar ‘alayhi’s-salam habar bèrü yarlıkar: Kayu mu’min ve muvahhid hakkıña 185/15 Hak ta‘ala edgülük kılmak tilese hem dünyada ve hem ahiratta ol kulga şeri‘at ahkamını bildürüp takı 185/16 ol kulnı fakih kılur köñliniñ közini açar. METİN İNCELEME Metin I Metin 7. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ise eserin dil özellikleri üzerinde durarak metnin bir kısmının yazıçevrimini yapmıştır. XLIII+538 s. Ankara 1998. Yayınlayanlar: Semih TEZCAN . XIV+444 s. EDEBİYATLAR 1. (1) 185/12 İmam-ı Sagani rahmatu’llahi ‘alayhi Maşariku’l-Anvar atlıg kitab içinde bu hadisni keltürmiş hadis bu-turur: 185/13 ruviya abu hurayrata raziya’llahu ‘anhu annahu kala rasulu’llahi salla’llahu ‘alayhi va sallama man yuridi’llaha hayran yufakkihhu 185/14 fi’d-dini. D. 164]. Eserin tamamının yazıçevrimi 1984’te yayımlanmıştır. Ankara [1984]. K. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. 1 Nehcü’l-Feradis üzerinde kimler çalışmıştır? Açıklama: Bu bölümde Nehcü’l-Feradis’ten seçilen metinler ve o metinlerin çevirileri. 2. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr. T.108 XI-XIII. K.1 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA. 3. D. Daha sonra sırayla çevriyazılı metin. Yè tinç Fasl . ss. XIV+444 s. XI+312 s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. Yüzyıllar Türk Dili sı 1956’da János ECKMANN tarafından tıpkıbasım olarak yayınlanmış.Hamza ZÜLFİKAR.

gönül gözünü açar. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. 185/17186/7. D. sy. c. XIV+444 s. +nde. (963 Şa‘ban sonları [=1556 Temmuz başları]) 320b-748a yr.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 109 Kûfeli Ulu İmam Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhinin erdemlerini anlatır.) adlı kitabında şöyle bir hadis getirmiştir. Metnin ayrıca basılmıştır: İstanbul 1329 [=1911]. (3) 186/03 Hammad ibnü Abi Süleyman rivayat kılur Abu Hanifedin rahmatu’llahi ‘alayhi: Tünle hêç yatmaz erdi. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi o kullardandı.(< kel-tür-miş) yarlıkar ‘buyurur’ : -r. Muhammed b. c. ‘arif bi’llah erdi takı Hak ta‘aladın katıg 186/02 korkgan erdi takı Hak ta‘alanıñ rizasın istegen erdi takı ahkam i şeri‘atnı yetiz bilgen erdi. Bir . Veliyyüddin Kit. Haydar [1181-1252]: Maşariku ’l-Envar [=Nurlar Feneri]: Çeviren: TAŞKÖPRÜLÜ-ZÂDE ‘İsamu ’d-din Ebu ’l-hayr Ahmed [14951561].7. Çeviri I Kelime izahları yètinç ‘yedinci’ : +nç. edgü (edgülük) kulga ‘kula’ : +ga. sy. yarlık+a. yeti (< yeti+nç) içinde-turur ‘içindedir’: -turur. Ünite . T.(< yarlık+a-r) edgülük ‘iyilik’ : +lük.2 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. [Çevrilişi: 1603] Beyazıt Devlet Ktp. +i. -tür-. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi üküş 186/01 ‘ibadat kılgan erdi takı dünyadın i‘raz kılgan erdi. at (< at+lıg) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş. Hasan b. (1012 Cumada ’l-ula [=1603 Ekim 8 Çarşamba]) 1b-307a yr. Ebu ’l-Faza’il Raziyyu ’d-din Hasan b. kul (< kul+ga) Metin II Metin 7. K. Bu hadisin anlamı şudur: Peygamber ‘alayhi ’s-salam buyurur: Hangi mü’min ve muvahhid hakkında yüce Allah iyilik etmek dilerse hem bu dünyada hem de öbür dünyada o kula şeriat hükümlerini bildirir ve o kulu anlayışlı yapar. Çeviriyazı II (2) 185/17 İmam-ı Gazali rahmatu’llahi ‘alayhi İhyau’l-‘Ulum atlıg kitabında keltürmiş. (1) Çaganlı İmam rahmatu ’llahi ‘alayhi Maşariku ’l-Anvar(el-ÇAGANI. iç (< iç+i+nde-turur) atlıg ‘atlı’ : +lıg. ruviya abu hurayrata raziya ’llahu ‘anhu annahu kala rasulu ’llahi salla ’llahu ‘alayhi va sallama man yuridi ’llaha hayran yufakkihhu fi ’d-dini. 516. 1. ss. 515. Erteke tegrü 186/04 ‘ibadat ve ta‘at birle keçürür erdi. 2. kel.

Diyanet İşleri Reisliği Mecmûası (Ramazan Nüshası): Ankara 1956 (Nisan) Sene: 1 Sayı: 1. 7. aytur erdi: Men Tañrı ta‘aladın uftanur-men. yalgan (yalgan+la-mış) bolgaymen ‘olacağım’ : -men. (3) Ebû Süleymanoğlu Hammad Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiden sözle şöyle anlatır: Geceleyin hiç yatmazdı.) ile geçirirdi. Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi yoldan geçiyordu.(< ayt-ur) mèni ‘beni’ : +i. niyyete mütevakkıf olsun. anlar (< anlar+nı) yalganlamış ‘yalanlamış’ : -mış. Allah’ı biliyor. bu kişi gece hiç yatmaz. Çeviri II Kelime İzahları kılgan erdi ‘kılan idi’ : -di.(< bol-gay-men) tèr erdi ‘derdi’ : -di. Muhammed et-Tusi [1058-1111]: İhya’u ‘Ulumi ’d-Din [=Din Bilimlerinin Diriltilmesi]: [Yazılışı: 1102] Tercüme eden: Ahmed [Hulûsi] SERDAROĞLU.110 XI-XIII. 1394 . kıl- (< kıl-gan er-di) aytur ‘söyler’ : -ur. Yüzyıllar Türk Dili kün Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi yoldın keçer erdi. s. -r. er-. dedi. mèn (< mèn+i) yatsa-men ‘yatsam’ : -men. yat. dedi. tè- (< tè-r er-di) . İstanbul. -sa. kim kèçe hergiz yatmaz. 3. ayt. olmasın ve kimin için yapıldığı bilinsin. anlarnı yalganlamış bolgaymen. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi 186/06 ol kişiniñ sözini işitti erse. fakat her tâat ibâdet olmaz. Bir kimerse takı 186/05 bir kemerseke aydı: Bu ol kişi-turur. yüce Allah’tan çok korkuyor.). yüce Allah’ın rızasını arıyor ve şeriat hükümlerini kesin biliyordu. tedi erse. dünyadan yüz çeviriyor. sabaha değin ta‘at eder. 74. erteke tegi ta‘at kılur. Sabaha değin ibadet ve taat (Tâat. s.(< yat-sa-men) anlarnı ‘onları’ : +nı. -la. er-. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi o kişinin sözünü duyunca kendi kendisine. -gay. -gan. bol. Ebu Hamid Muhammed b. Biri öbürüne.) adlı kitabında getirmiştir ki: Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi çok ibadet ediyor. Bedir Yayınevi. Her ibâdet Allâh’a bir tâattir. tèr erdi. halk benim için gece yatmıyor ta‘at ve ibadet ediyor diyor ben yatıp onları yalancı çıkarırsam yüce tanrıdan utanırım.1974. (KÜRKÇÜOĞLU Kemâl Edîb [19021977]: “Fatiha Tefsîri”. bilinmesin yapılması sevâb olan fiili yapmaktır. halayık mèni tünle 186/07 yatmaz ta‘at ve ‘ibadat kılur tèseler takı men yatsa-men. (2) İmam-ı Gazzalî rahmatu ’llahi ‘alayhi İhya’u ‘Ulumi ’d-Din (el-GAZZALI. bs. I.

hêç kabul kılmadı. tèdi erse. ss.186/08 -ları halifa erken Hübeyre atlıg kişini Kevfeke bèg kılıp-turur erdiler. Abu Hanife 186/12 rahmatu’llahi ‘alayhi kabul kılmadı. zindandın çıkardılar takı ıda bèrdiler erse. Bir kün Abu Hanifeke aytur: Menim hatırımka andag tüşti kim beytü 186/10 ’l-malnı sizke bildürsem. nèçeme kim derhost kıldı erse. 187/01 Abu Ca‘fer halifa boldı erse. takı siz menim katımda ulug bolsañız. XIV+444 s. dostlarım birle yaranlarım birle meşveret 186/16 kılayın. tèdi. tèdi erse. 186/7187/7. dahl ve harc siziñ ‘ameliñiz birle bolsa cümle ne erseler siziñ kalemüñüz hükminde 186/11 bolsa. hemişe ziyaratka kelür erdi.7. (4) Ümeyye oglan. andın soñ Abu Hani- Çeviriyazı III . Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi aydı kim: Maña mühlet bèriñ. D. sözümni kabul kılur mu-sen ya takı ebedi zindanda yatur mu-sen? tèdi 186/15 erse. Birkaç eyyam zindanda yatmışdın 186/14 soñ İbnü Hübeyre kişi ıda bèrdi kim: Ne kılur-sen. İbnü Hübeyre katıg gazab 186/13 kıldı takı buyurdı. Kevfe halkı siziñ fermanıñızdın çıkmasa.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 111 Metin III Metin 7. T. Abu Hanifeke yigirmi agaç urdılar takı zindanka saldılar. K.3 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. Ünite . İbnü Hübeyre Abu Hanifeni agırlar 186/09 erdi. Ançaka tegi Mekkede turdı hilafat ‘Abbas oglanlarıña tegdi. cümle isti‘dadını tamam kıldı takı bir kèçe 186/17 kaçtı Kevfedin çıktı takı Mekkeke bardı. Tıpkıbasımlar Dizisi 35.

bu paraları benim ölümümden sonra getiren kişiye verirsin diye vasiyet etti. Yüzyıllar Türk Dili fe rahmatu’llahi ‘alayhi Kevfeke keldi. dedi. [78b] Çeviri III Kelime İzahları kişini ‘kişiyi’ : +ni. (4) Ümeyyeoğulları halife iken Hübeyreoğlu [ö. hêç kimerse birle sözleşmez. Arkadaşları.112 XI-XIII. Oğlu Hammad da öyle yaptı. 1166] çok kızdı ve buyruk verdi Ebû Hanîfe’ye yirmi ağaç vurdular ve hapise attılar. Birkaç gün hapisete yattıktan sonra Hübeyreoğlu [ö. dedi. Ebû Cafer halife oldu [754]. er-. -a. kişi (< kişi+ni) (halifa) erken ‘(halife) iken’ : (halifa) -ken. bèr-. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi kabul etmedi. Ondan sonra Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi Kûfe’ye geldi. bu yarmaklarnı menim vefatımdın soñ ol keltürgen 187/07 kişike teslim kılgay-sen. ne var ne yok sizin kaleminizin yetkisinde olsun. ne yaptın. Hübeyreoğlu [ö. Bütün hazırlığını gördü ve bir gece kaçıp Kûfe’den çıktı. ol Hasan atlıg kişi takı ol miñ yarmaknı èwnüñ 187/05 müñüşinde kodtı takı çıktı. 1166] adında bir kişiyi Kûfe’ye vali yapmışlardı. agır (< agır+la-dı) ıda bèrdi erse ‘gönderi verdiyse’ : -se. bu parayı burada bırakınız bir kendisine söyleriz. Ebû Cafer Ebû Hanîfe’yi ağırladı. ıd. Hübeyreoğlu [ö. er. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi ki: Bana süre verin. arkadaşlarımla yakınlarımla danışayım. Öyle çok Mekke’de durdu. 187/03 yaranları aydı: Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi birer mundag kılur erdi. Abu Hanife neerse sözlemedi erse. +la-. 1166]. Hapisten çıkarıp gönderdiler. -di. O Hasan adlı kişi de on bin dirhemi evin köşesine koyup çıktı. Mekke’ye gitti. Oglı Hammad takı andag kıldı. Siz bu yarmaknı 187/04 munda koduñ biz öziñe aygay-miz. || On bin dirhem [Kahtabaoğlu] Hasan adlı kişi ile birlikte gönderdi. Ne denli üsteledi ise kabul etmedi. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi hiç kimse ile konuşmuyor. giriş ve çıkış sizin gözetiminiz altında bulunsun. Siz benim katımda saygı görürseniz Kûfe halkı sizin buyruğunuzdan çıkmaz. dediler. müñüş (< müñüş+in+de) kodtı ‘koydu’ : +tı. On miñ yarmak Hasan atlıg kişi birle ıda bèrdi erse.(< ıd-a bèr-di er-se) müñüşinde ‘köşesinde’ : +de. Abu Ca‘fer Abu Hanifeni 187/02 agırladı. Vefatımda vasiyyat kıldı kim: Ey oglum Hammad.(< er-ken) andag ‘öylece’ : < antag < anıteg agırladı ‘ağırladı’ : -dı.(< kod-tı) . Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi sağlığına kavuşunca o on bin dirheme hiç el sürmedi. diye kişi gönderdi. kod. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi tirigi bar erginçe ol on miñ yarmakga hêç elig 187/06 tegürmedi. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi bir söz söylemedi. ki halifelik Abbasoğulları [750-1258]’na geçti. +in. dedi. 1166] Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiyi sayıyor hep ziyaretine geliyordu. sözümü kabul ediyor musun yoksa daha boyuna zindanda yatacak mısın. tèp. Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhiye dedi ki: Benim hatırıma şöyle geliyor: Devlet hazinesini size vereyim. tèdiler erse. Ölürken Hammad oğlum.

188/02 ol edgü iş kılgaña ne savab bolsa. D.4 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. 187/08188/02. ss. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi aytur erdi kim: Paygambar ‘alayhi’s-salam yaran. Çeviriyazı IV . Tıpkıbasımlar Dizisi 35. (6) Abu Hanife 187/10 rahmatu’llahi ‘alayhi tabi‘inlerdin erdi. Paygambar ‘alayhi’s-salam andag aydı kim: talabu ’l-‘ilmi farizatun ‘ala kulli muslimin va muslimatin. tèp aydı. Bu hadisni özi agızıdın eşittim kim Enes ibnü Malik raziya’llahu ‘anhu aydı: Men Paygambar ‘alayhi’s-salamdın 187/16 eşittim.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 113 Metin IV Metin 7. ma‘nisi ol bolur kim: Bir mu’min takı bir mu’minni edgü işke delalat kılsa. tèp aydı. XIV+444 s. (5) ‘Abdu’llah ibnü Mübarek katında Abu Hanifeni sözlediler 187/08 erse. Yana aydı kim: Paygambar ‘alayhi’s-salam 188/01 aydı: ad-dallu ‘ala hayrin kafa‘ilihi. Paygambar ‘alayhi’s-salam yaranlarını 187/11 körmiş bolsa. T. Ünite . Tabi‘in ol kimerseke ayturlar kim sahabaga satgaşmış bolsa. bu delalat kılgaña ol savab bolur. ma‘nisi 187/17 ol bolur kim: ‘İlm istemek fariza-turur tegme bir èr takı tegme bir tişi üze. K.187/12 -larıdın tört kimerse kördüm: Enes ibnü Malik takı ‘Abdu’llah ibnü Hurri’rRuneydi takı ‘Amir ibnü Vatilani takı 187/13 ‘Abdu’llah Abi Avfini rizvanu’llahi ‘alayhim acma‘in. ‘Abdu’llah ibnü Mübarek aydı rahmatu’llahi ‘alayhi: Ol kimerseni mü sözleyür-siz kim dünyada takı dünyanıñ cümle 187/09 malları anıñ katında ‘arza kılındı erse ol dünyadın kaçtı takı dünyanı kabul kılmadı.7. tèp aydı. Enes ibnü Malik[ni] takı raziya’llahu ‘anhu Basra èliniñ cami‘inde 187/14 kördüm kim halayık katında hazır erdiler takı özi Paygambar ‘alayhi’s-salamdın eşitgen hadislerni halayıklarga 187/15 aytur erdi.

dedi. Anıñ agzıdın takı . Yüzyıllar Türk Dili (5) Mübarekoğlu Abdullah’ın yanında Ebû Hanîfe’yi sordular. bir mümin bir mümini iyi işe kılavuzlayan o iyi işi yapana ne verildiyse kılavuzlayana da o sevap verilir. satgaş. Sahabeye ulaşmış Peygamber ‘alayhi ’s-salamın arkadaşlarını görmüş kimseye tabiin derler. söz (< söz+le-yür-siz) takı ‘dahi’ : < takı. Runeydli Hurroğlu Abdullah. agız (< agız+ı+dın) (Basra) èliniñ ‘memleketinin’ : +niñ. èl (< èl+i+niñ) kimerse ‘kimse’ : -se. 188/02188/10. Vatilanlıoğlu Âmir. anlamı. Tıpkıbasımlar Dizisi 35. D. halk yanında hazır idiler ve kendisi Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duyduğu hadisleri halka anlatıyordu. +ı. diye söyledi. +i. Malikoğlu Enes’i raziya ’llahu ‘anhu Basra ilinin camisinde gördüm. Bu hadisi kendi ağzından duydum: Malikoğlu Enes raziya ’llahu ‘anhu dedi ki: Ben Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan şöyle dediğini duydum: talabu ’l-‘ilmi farizatun ‘ala kulli muslimin va muslimatin. K. dagı Metin V Metin 7. -yür. +le-. bilgi istemek her bir erkek ve hanım müslüman üzerine farizadır.5 Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Ankara 1956. (6) Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi tabiindendi. er. Yine dedi ki: Peygamber ‘alayhi ’s-salam addallu ‘ala hayrin ka-fa‘ilihi. Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi derdi ki: Peygamber ‘alayhi ’s-salamın arkadaşlarından dört kimseyi gördüm: Malikoğlu Enes. ss. Çeviriyazı V (7) [takı] Abu Hanife 188/03 rahmatu’llahi ‘alayhi aydı Ka‘beke ziyarat kılgalı bardım erdi mescidü’l-haram içinde ‘Abdu’llah ibnü Hurri’r-Runeydini 188/04 kördüm kim halayıkga Paygambar ‘alayhi’s-salamdın eşitgen hadislerni beyan kılur erdi.114 XI-XIII. Mübarekoğlu Abdullah rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi ki: Dünya ve dünyanın bütün malları kendisine sunulduğu halde dünyadan kaçan dünyayı kabul etmeyen kimseden mi söz ediyorsunuz diye cevap verdi. anlamı. krş. Ebû ‘Avfoğlu Abdullah rizvanu ’llahi ‘alayhim ’acma‘in.+ kim (< kim + er-se) sözleyür-siz ‘söz ediyorsunuz’ : -siz.(< satgaş-mış) agızıdın ‘ağzından’ : +dın. Çeviri IV Kelime İzahları satgaşmış ‘ulaşmış’ : -mış. XIV+444 s. T.

Man‘isi ol bolur kim: Kayu mu’min 188/07 ve muvahhid Tañrı dini içinde şeri‘at ahkamı ögrense. Haram mescidi içinde Runeydinli Hurroğlu Abdullah’ı halka Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duyduğu hadisleri anlatırken gördüm. Üküşleri tabi‘in 188/10 erdiler. dedi. yön (< yön+din) rozini ‘nasip’ : +ni.(< bar-dım er-di) Aşağıdaki kelimeleri çözümleyiniz. Tañrı ta‘ala ol mu’minniñ ne kim kadgusı bar erse cümle. tèp aydı. (8) Bir gün Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi kendi üstatlarını saydı ve dört bin üstattan bilgi öğrendim. bar. hangi mü’min ve muvahhid Tanrı dini içinde şeriat hükümlerini öğrense yüce Tanrı o müminin ne sıkıntısı var ise hepsine yeter ve o mümine sanmadığı yönden nasip gönderir.7.188/06 -adı: man tafakkaha fi dini ’llahi kafahu allahu hammahu va yarzukahu min haytu la-yahtasibu. -dım.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 115 188/05 bu hadisni eşittim kim ol aydı: Men Paygambar ‘alayhi’s-salamdın habar bèrü yarlık. teg. (8) Bir kün Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi 188/09 öz ustadlarını hisab kıldı takı aydı kim: Tört miñ ustaddın ‘ilm ögrendim. anlamı. -ma-. üküş (üküş+leri) tegürgey ‘değdirecek’ : +gey. (7) Ebû Hanîfe rahmatu ’llahi ‘alayhi dedi: Kabe’ye ziyaret maksadıyla gitmiştim. er-.(< teg-ür-gey) bardım erdi ‘vardım idi’ : -di. Çeviri V Kelime izahları sanmaduk ‘sanmadık’ : -duk. -ür-. tèp aydı. Çoğu tabiîn idiler.(< san-ma-duk) yöndin ‘yönden’ : +din.188/08 -siñe kifayat kılgay takı ol mu’miña sanmaduk yöndin rozini tegürgey. Ünite . Onun ağzından da bu hadisi duydum: Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan duydum Peygamber ‘alayhi ’s-salamdan haber vererek anlattı: man tafakkaha fi dini ’llahi kafahu allahu hammahu va yarzukahu min haytu la-yahtasibu. san. dediğini duydum. rozi (< rozi+ni) üküşleri ‘çoğu’ : +leri. andag yatsa-men yalganlamış yètinç atlıg keltürmiş edgülük 2 .

Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Peygamber kıssalarını konu alan eserde Rabguzi.116 XI-XIII. Eserin Londra’da bir. 1995’te Hendrik BOESCHOTEN. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. Öbürlerine göre daha iyi bir durumdaki bu nüsha Kaare GRØNBECH tarafından tıpkıbasım olarak 1948’de Kopenhag’da basılmıştır. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. Saint Petersburg’da altı. M. VANDAMME ve Semih TEZCAN eserin karşılaştırmalı neşrini ve İngilizce çevirisini yayınlamışlar. Paris’te bir. En eski nüshası Londra British Museum Add. 1997’de de Türkiye’de Aysu ATA tarafından yayınlanmıştır. KISASÜ ’L-ENBİYA [=NEBİLERİN KISSALARI] 3 Kısasü ’l-Enbiya hakkında kısaca bilgi veriniz. Arapça ve Türkçe manzumelere yer vermiştir. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. Kazan’da birkaç defa basılmıştır. . dini konuları edebi bir dille nakletmiş.

Ankara 1997. (XCI-13)’” [15] taşrifini bulgan. Ünite .Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. Salih paygambar ‘alayhi ’s-salam ‘akl anut kelgil èşit Salih yalawaç kıssasın [17] bèlgülüg başdın ayakga aytayın men cümlesint Hak risalat bèrdi erse tüz tègürdi kavmıga [18] yüridi tün kündüzin başlap Tamudnıñ zumrasın kıldı iman da‘vatını koldılar bir mu‘ciza [19] koldı Hakdın çıkdı ingen yandı tagnıñ sahrasın bota tugdı barça bodun anı tañlap kördiler [20] kün kediglep suw üleşdi içdi kendü hissasın tandılar Hakdın kamugı kıldılar köp ma‘siyyat [21] ukmadın Salih sözin hem oşbu ingen fitnesin Çeviriyazı . taşdın du‘a kılıp ingen çıkargan. XL+616 s. (XI-61)” tèp kavmınga ögüt bèrgen. “fa-stagfiruhu.7. “a-tanhana [14] an na‘buda ma ya‘budu aba’una (XI-62)” cavabın èşitgen. I. ss.6 RABGUZ‹. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . “inna Rabbi kariban muciban (XI-61)”. 31a-31b Kissa-i Salih Yalawaç ‘alayhi ’s-salam Ol “wa-ila Tamuda ahahum [13] Salihan (XI-61)” hil‘atın kedgen. Atatürk Kültür.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 117 METİN İNCELEME I Metin Metin 7. tèp [16] hak dinga ündegen. tumma tubu ilayhi. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. “fa-kala lahum rasulu llahi: ‘Nakata llahi wasukyaha.

‘hazırlatmak’ : -t. kol.(< kol-dı+lar) ingen ‘inen’ : -gen. Çeviri Sâlih Peygamber ona selam olsun Kıssası O “Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i [13] gönderdik.(< in-gen) tugdı ‘doğdu’ : -dı. “Rabbim çok yakındır. duaları kabul edendir (XI-61)”. Sâlih paygamber ona selam olsun akıl hazırla gel Sâlih peygamber kıssasını dinle [17] ben hepsini baştan ayağa tamamen anlatayım Hak risâlet verdi doğrudan kavmine gönderdi [18] gece gündüz demeden Samûd kavmini dolaştı imana davet etti bir mucize istediler [19] Allah’tan istedi dişi deve çıktı dağın düzlüğünü dolandı bota doğdu. gizlenip’ : -p. diye [16] hak dine çağıran. +a-. “Allah’ın elçisi onlara: Allah’ın dişi devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin. -dı. “bizi babalarımızın [14] taptığına tapmaktan menetmeğe mi çalışıyorsun (XI-62)” cavabını duyan. ıñır (< ıñır+a-p) yemürdi ‘devirdi’ : -di. in. hekes onu hayretle seyretti [20] suyu gün aşırı su bölüştüler o kendi hissesini içti Sâlih’in sözünü ve hem bu dişi deve imtihananı anlamadan [21] Hak’tan uzaklaştılar hepsi çok günah işlediler İki bez dokuyucu koşarak geldiler bir ayağını kestiler [31b] botası feryat içinde döndü üç dostunu astılar üç gün içinde sarı kızıl ve kapkara oldular [2] kadir tanrı kudretiyle hepsini devirdi Nûh ona selam olsun oğlu Sâm oğlu İrem oğlu [3] Casir oğlu Samûd oğlu Hadir oğlu Masih oğlu Âsaf oğlu ‘Ubayd oğlu Sâlih.118 XI-XIII. (XCI-13)’” [15] teşrifini bulan.(< ked-ig+le-p) ıñrap ‘ağlayıp inleyip’ : -p. -ig. (XI-61)” diye kavmine öğüt veren. +sı. (XI-61)” hilatini giyen. Yüzyıllar Türk Dili keldi yügrüp èkki bözçi bir adakın kesdiler [31b] botası ıñrap kayıttı aştılar üç sohbasın üç kün içre boldılar sarıg kızıl hem kap-kara [2] kudratı birle ugan kadır yemürdi barçasın Salih bin ‘Ubayd bin Asaf bin Masih bin Hadir [3] bin Tamud bin Catir bin İram bin Sam bin Nuh ‘alayhi ’s-salam.(< anu-t-) yalawaç ‘peygamber’ : koldılar ‘istediler’ : +lar. barça (< barça+sı+n) . tug. Kelime İzahları anut. +le-. dua ile taştan dişi deve çıkaran.(< tug-dı) kediglep ‘örtünüp. yemür. anu.(< yemür-di) barçasın ‘hepsini’ : +n. “Ondan bağışlanma dileyin.” dedi. sonra pişmanlık duyup ona yönelin. ked.

Atatürk Kültür. Ünite . ‘Ad kabilası. Şamlı Hicazlı [7] arasında. I. (XV-80)” Tamud bodunı ‘Ad tèg [8] uzun boylug èrdiler. Hud kavmı ‘Ad-ı Avvali-turur Tamud kavmı ‘Ad-ı Ahiri-turur. ‘Ad bodunı Tamud [6] bodunıdın üküşrek èrdiler. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. Ankara 1997. [9] Kawluhu ta‘ala: “Wa-yanhituna l-cibala buyutan aminina.7 RABGUZ‹. 31b ‘Ad Tamud èkki malikler èrdiler. Hicr yèrinde olturur èrdiler. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . XL+616 s. Mavla ta‘ala Salihni olarga [11] ıddı. ss. olarga tap bolguça.7. Bu èkegüdin telim oglanlar boldı. (XV-80)” Bir beyük tag tübinde olarnıñ suwı bar [10] èrdi. 61)” Salih olarnıñ urugındın üçün ahahum [12] tèyü yarlıkadı. (XI.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 119 METİN İNCELEME II Metin Metin 7. Tamud kabilası [5] atadılar.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. [4] Sam bin Nuh oglanlarıdın. Kawluhu ta‘ala: “Wa-lakad kaddaba ashabu l-Hicri l-mursalina. Salih olarnı musulmanlıkga ündedi. Kawluhu ta‘ala: “Wa-ila Tamuda ahahum Salihan. Taglar içinde taşlar ünüp èvler kopardılar. Çeviriyazı . Kamug butlarga tapınur èrdiler.

Nûh’un üç oğlu kaldı. Ayet: “Samûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. yola girer.” Kawluhu ta‘ala: [16] “Ya Salihu. sen bundan önce ümit beslemiş olduğumuz bir kişi idin.” diyordular. [9] Ayet: “Dağlarda emniyet içinde kalacakları evler yontuyorlardı. Hepsi puta tapınırdı. Nuhnıñ üç oglı kaldı.120 XI-XIII. Yafitni maşrıkga ıddı. Salih unamasa: “Kiçig-turur bilmes. èki (< èk+egü+din) olturur ‘oturur’ : -ur. Hamnı magribga ıddı. (XV-80)” Samûd kavmi Âd gibi [8] uzun boylu idiler.(< ün-üp) kopardılar ‘inşa ettiler’ : +lar. bil. tèdi. [4] Bu ikisinden çok oğullar oldu. Dediler ki: “Ey Sâlih. +egü.” diyordular. Âd kabilesi ve Samûd kabilesi [5] diye ad koydular. (XI-62)” “Şimdi bize atalarımızın dinini bırakıp başka dine [17] mi çağırıyorsun?” Ayet: “Bizi babalarımızın taptığına tapmaktan alıkoymağa mı çalışıyorsun? (XI-62)” “Biz bu söze [18] inanmıyoruz. (XI. -dı. Sâlih onları Müslümanlığa çağırdı. ün. Sâlih’e paygamberlik gelmezden önce: [13] “Bizimle puta tapın. Nübüvvet geldikten sonra: “Müsülman olun. ulugrak [14] bolsa. +ları. Şâmlı Hicâzlı arasında Hicr bölgesinde olturur idiler. Ayet: “Biz davet ettiğin şey hususunda tam bir ikircik içerisindeyiz. Âd kavmi Samûd [6] kavminden daha çok idi.” tèdiler. Kawluhu ta‘ala: “Wa-innana la-fi şakkin mimma tad‘ana ilayhi muribin. Allah taala Sâlih’i onlara [11] gönderdi. olar (< olar-ga) bilmes ‘bilmez’ : -mes. Sâlih tasvip etmeyince: “Küçüktür bilmez. (XI-62)” Yene bazı kıssa-[19]-larda Yamânî oğlu Vahb rivayet ediyor: Nûh kavmi tufanda helâk olduktan [20] sonra. dedi. kad kunta fina marcuwwan kabla hada. butga [15] tapunmañ. (XI-62)” “Èmdi bizge atalarımız dinini kodup edin dinga [17] mu ündeyür-sen?” Kawluhu ta‘ala: “A-tanhana an na‘buda ma ya‘budu aba’una? (XI-62)” “Biz bu sözge [18] bitmez-miz. Dağlar içinde taşları oyup evler peyda ettiler. biz seni dinimize girecek diye ümit besliyorduk. biz seni dinimizga kirgey tèp umêd tutar èrdük.” tèyür èrdiler. Aydılar: “Ay Salih. Nûh ona selam olsun ölürken oğullarına vasiyet etti: [21] dünyanın merkezini Sâm’a verdi. oltur. oglan èkegüdin ‘ikisinden’ : +din. büyücek [14] olunca.(< bil-mes) burun ‘evvel’ : < burun . Hûd kavmi önüncü Âddır Samûd kavmi sonuncu Âddır.” tèyür èrdiler. (XI-62)” Çeviri Âd ve Samûd Nûh oğlu Sâm oğullarından iki melik idi..(< oltur-ur) ünüp ‘yontup’ : -üp. puta [15] tapınmayın. Yâfes’i doğuya gönderdi. Nubuvvat kelmişde kèdin: “Musulman boluñ.(< kopar-dı+lar) olarga ‘onlara’ : +ga. Salihga paygambarlık kelmesdin burun: [13] “Biziñ birle butga tapungıl.” Ayet: [16] “Ey Sâlih. Hâm’ı batıya gönderdi. kopar.” dediler. 61)” Sâlih olarnın soyundan olduğu için kardeşleri [12] diye buyurdu. Kelime İzahları èkki ‘iki’ : < èkki oglanlarıdın ‘oğlanlarından’ : +dın. (XV-82)” Bir büyük dağ dibinde onlara yetecek kadar suları bar [10] idi. Yüzyıllar Türk Dili Yene ba‘zı kıssa-[19]-larda Vahb ibnu l-Yamani rivayat kılurlar: Nuh bodunı tufanda helak bolmışda [20] kèdin. [7] Ayet: “Elbette Hicr halkı da peygamberlerin yalanlamıştı. oglanlarına vasiyyat kıldı: [21] cihannıñ ortasın Samga bèrdi. Nuh ‘alayhi ’s-salam ölerinde. yolga kirgey.

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. Tègme kabilanıñ birer malikleri bar èrdi. ss.” “Cunda‘ bin ‘Amr atlıg erni özleriñe malik tutundı-[6]-lar. Ünite . èkki közleri [7] yakutdın.7. kızıl altundın.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. I. 32a [32a] Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar.8 RABGUZ‹.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 121 METİN İNCELEME III Metin Metin 7. öziñe bir but kıldı. [3] Bu Tamud bodunı Mekkelig birle muta‘assib èrdiler. Mülk aña musallam boldı erse. XL+616 s. Hicaz yèrindeki uluglar yıgılıp keñeştiler: “Bizge bir malik [5] kerek. Çeviriyazı . Ankara 1997. [2] Sam Mukaddasa yèrinde èrdi. Tamud Hicaz yèrinde èrdi. Atatürk Kültür. biri arslan surat-[8]-lıg. Bu butga tört yüz kıldurdı: Biri adami suratlıg. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . edinler Sam urugındın-tururlar. Mekkede Mu‘aviya bin Bekr atlıg üç yüz [4] miñ èr çerigi birle èrdi. bu duşman birle tokuşsa.

Kamug kabilaga kişi [13] ıddı. biri at sûretli. Buna secde [14] edin. Bizi savaşa attı. +ın. [19] Yetmiş bin er öldü. Ol Tamud bodunı ol èvdin çıkıp sözleştiler.” tedi. Edin tañrı tutunur-miz. Melikler ol tört cepheli kapıdan girdiler. [10] ‘ud yıgaçındın. Onlar “Ey melik. Bir taht kıldurdı.(< tèg-me) sıñar ‘-a doğru’ : < sıñar yagı ‘düşman’ : < yagı . biri damarlı akikten. Kelime İzahları urugındın-tururlar ‘soyundandır’ : +lar.” tediler. çerig (< çerig+i) keñeştiler ‘danıştılar’ : +ler. Bir kısmı [18] “Bizim tanrımızın yüzü bizim taraf idi. Bütün kabileye adam [13] gönderdi. Ol taht üze oltur[t] dı.” tèp.(< toku-ş-sa) yıgaçındın ‘ağacından’ : +dın.(< keñeş-ti+ler) tokuşsa ‘savaşsa’ : -sa. Bu butga bir èw kopardı: èkki yüz [9] karı edizki. Her kabilenin birer meliki vardı. iki gözü [7] yâkûttan bir put yaptı.” tèdi. sançıştılar.” tèdi. olarga aydı: [20] “Kayu yagı bu işni kılgay. biri caz‘dın. Bu puta tört cephe yaptırdı: Biri âdam sûretli. biri kristalden. Atlanıp keldi. bütün melikleri askeri ile topladı. turur. +dın. O taht üzerine oturttu. Törlüg [12] törlüg tonlar kedürdi. tèg. Bu tahtga tört [11] adak kıldurdı: biri zimruddın. [15] Biri ol butnıñ agzınga kirip: “Men sizdin h uşnud-men. +ın. Yüzyıllar Türk Dili biri kuş suratlıg. urug (< urug+ın+dınturur+lar) çerigi ‘askeri’ : +i. biri at suratlıg. Çeviri [32a] Türkler Yâfes soyundandır. tamları caz‘dın ‘akikdin. bize bu tanrı [21] gerekmez. Hepsi [16] sevinip baş kaldırdılar. yüz karı èni. toku. Malikler ol tört yüz kapugdın kirdiler. Ona secde etti.122 XI-XIII.” tedi. o puta secde ettiler. Cunda‘ bin ‘Amr aydı: “Tègme yılda bir yolı kelip muña secde [17] kılıñ. Aydı: “Bu meniñ tañrım-turur. yirmi metre eni. Bu èwge yüz kapug urdı. Muña secde [14] kılıñ. [3] Samûd kavmi Mekkeli olmakla tutucu idiler.‚” tèp ün kıldı. Kamugları [16] sewünüp baş kötürdiler. Mekkede Bekr oğlu Mu‘âviye adlı birinin üç yüz [4] bin askeri vardı. öbürleri Sâm soyundandır derler. “Bu benim tanrımdır. Bu haber Amr oğlu Cunda’ya ulaştı. Mülk ona teslim edildi. Aña secde kıldı. Samûd Hicâz’da yerleşmişti. biri akikten. Söz talaştılar. Türlü [12] türlü elbiseler giyindi. -ş-. Bir ançası aydı: [18] “Biziñ tañrımıznıñ yüzi biziñ sıñar èrdi. biri kuş sûretli. [19] Yètmiş miñ èr öldi. duvarları damarlı akikten bir ev yaptırrdı.” tèdiler. [15] Biri ol putun ağzına girip: “Ben sizden razıyım‚” diye seslendi. Ata binip geldi. [10] Mücevher kakmalı kızıl altından bir taht yaptırdı. mu (< mu+ña) tègme ‘her’ : -me. Bizi savaştırmayacak başka tanrı ediniriz. biri arslan sûret-[8]li. bizni tokuşturmagay. Bu puta kırk [9] metre yüksekliği. kim özüñüzge kıldıñız?” Olar aydı: “Ay malik. keñeş. Söz dalaştılar. ol butga secde kıldılar. kızıl altun guhar birle murassa‘. Bu tahta dört [11] ayak yaptırdı: biri zümrütten. Amr oğlu Cunda “Her yılda bir yol gelip buna secde [17] edin. kamug meliklerni çerigi birle yıgdurdı. O Samûd kavmi ol evden çıkıp sözleştiler. Bizni tokuşga kèmişti. Bu habar Cunda‘ bin ‘Amrge tègdi. bizge bu tañrı [21] kerekmez. biri ‘akikdin.” dedi. onlara [20] “Kendinize yaptığınız bu işi hangi düşman yapar?” dedi. Bu eve öd ağacından yüz kapı koydu. Bu adam kendisine kızıl altından. Hicâz’daki büyükler toplanıp [5] “Bu düşman ile çarpışmağa bize bir melik gerek” diye meşveret ettiler: “Amr oğlu Cunda adlı adamı kendilerine melik seçti-[6]-ler. giriştiler. biri bulurdın. yıgaç (< yıgaç+ın+dın) muña ‘buna’ : +ña. -ti. [2] Sâm Kudüs’te yerleşmişti.

sekkiz karı èni. 32b [32b] Karra‘ atlıg tagga kişi ıddılar. [5] Aña ‘Abhar atadılar. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . başı altundın. Atatürk Kültür. [3] Èltip bir but kıldılar. Ankara 1997.” Cunda‘ bakdı erse. kırk karı uzunlukı. bir èr bu butga hadımlık kılsa. tişleri yinçüdin. I. Çeviriyazı . But tutunmaga taş tilediler. Aydılar: “Ay malik. “Bu yaragaymu?” tèdiler.7. İblis ‘alayhi ’l-la‘na burunrak [2] bu Karra‘ tagınga keldi. Ünite . törlüg tonlar kèdürüp ol taht üze olturtdı. ss.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. XL+616 s. Körklüg. [6] Katur bin ‘Ubayd atlıg erni kördi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 123 METİN İNCELEME IV Metin Metin 7. közleri [4] yakutdın.9 RABGUZ‹. Olar kelip anı kördiler. Razi boldılar. arıg. Katurnı ol [7] butga hadım kıldılar. ak taşnı kesip koddı.

” dedi. Kırk yıldan sonra Cebrâ’îl’e “Kâsûr’u zindan-[13]-dan çıkar” diye ferman geldi. Kopdı. [20] Bir gece evine karga suratlı bir kuş geldi. [5] Ona Abhar dediler. Aydı: “Ay Za‘um Katurnı [21] körgü köñlüñ bar erse. Ay [14] Kâsûr. “Bu yapar mı?” dediler. sekiz karış eni. Ol üñürge keldiler. kırk yıl zindanda kaldım. gönlünden “Kırk yılı Abhar’a hizmet [15] ettim. Tag içinde bir üñür yolukdı. Aymışlar: Sahur atlıg èrdi. èder. kâfirler onun elinde ölecek” diye duydu. Ferişte … [32b] Karra dağına adam gönderdiler. Dağ içinde bir mağara buldu. Cabra’il bir kanat birle urdı. Zindannı èkki pare kıldı. çık. Za‘ûm Kâsûr’u takip etmeğe başladı. Salih atlıg. Halk aña rahm [20] kıldı. Cabrâ’îl kanat ile bir vurdu.” tèp.” Za‘um Katurnı èderü bardı. türlü elbiseler giydirip o taht üzerine oturttu.(< èder-gil) çarlayur ‘bağırır’ : -yur. çıkgıl.(< èlt-ip) yinçüdin ‘inciden’ : +din. Özi yawlak körklüg èrdi. Bir ança rozgar kèçmişde bu hatun [19] telwe boldı. yüksek sesle “Ey benim kullarım. Kâsûr zindandan çıktı. bu kafirlar anıñ èliginde [halak bolgay]. bu Kâsûr benim hizmetime yaramaz.(< oltur-t-dı) èdergil ‘takip et’ : -gil. Kâsûr’un Za‘ûm adlı bir karısı [18] vardı.” tèp. meni èdergil. Bir kèçe sarayında bir kuş keldi. tagga [16] ugradı.” diye düşündü. Katur [12] kırk yıl zindanda kaldı. èlt. Put yapmak için taş aradılar. yügrüp çarlayur èrdi. Yüzyıllar Türk Dili Kırk yıl hidmat kıldı.” diye seslendi.” Zindanga kèmiştiler erse. kırk yıl zindanda kaldım. Cunda baktı. yinçü+din) olturtdı ‘oturttu’ : -dı. kırk karış uzunluğu. Katurnıñ èwinde Za‘um atlıg èwlüki [18] bar èrdi. Kırk yıl udku-[17]-da kaldı. başka birini puta hizmetçi ettiler. körk (< körk+lüg) èltip ‘iletip’ : -ip. dağa [15] gitti. yene biregüni butga hadim kıldılar. Razı oldular. koşuyor bağırıyordu. Kâsûm’u [21] görmek istiyorsan. Kâsûr [12] kırk yıl zindanda kaldı. Onu [11] zindana atın. “Ey melik. Şeytan ona lanet olsun gelip o putun ağzına [10] girdi. Zindânı iki parça etti. temiz ak taşı kesip bıraktı. bu Katur meniñ tapugımga yaramaz. oltur. Allah taala bir meleğe onu saklattı. Halk ona acıdı. [3] Götürüp bir put yaptılar. Ol kavm-[9]-nıñ kamugları ol butga yıgıldılar. Èmdi kurtuldum. Kırk yıl hizmet etti. Mavla ta‘ala bir feriştege anı saklatdı. dişleri inciden. katıg ün birle aydı: “Ay meniñ kullarım. Bir kün İblis feriştelerdin èşitdi [8] kim bu Katur urugındın bir paygambar bolgay. Melek … Çeviri Kelime İzahları burunrak ‘evvelce’ : +rak. Kâsûr’u bu [7] puta hizmetçi yaptılar. [6] Ubeyd oğlu Kâsûr’u gördü. Kendi çirkin görünüşlüydü.” dediler. “Ey Za‘ûm. udıdı.” dedi. bu yèrdin kèteyin.” Katur zindandın çıkdı. aydı: “Ay [14] Katur. Kırk yıl uyku-[17]-da kaldı. Armış èrdi. buradan gideyim. +la-. karka suratlıg. Bir gün Şeytan meleklerden [8] Bu Kâsûr’un soyundan Sâlih adında bir peygamber gelecek. bir adam bu puta hizmet etse.124 XI-XIII. Kırk yılda kèdin Cabra’ilga yarlıg boldı: “Katurnı zindan-[13]-dın çıkargıl. uyudu. başı altından. yinçü (< Çin. çar (< çar+la-yur) karı ‘karış’ : < karı . Kalktı. Bir hayli gün geçtikten sonra bu kadın [19] deli oldu. O kavm-[9]-in hepsi o putun başına toplaştılar. İblis ‘alayhi ’l-la‘na kelip ol butnıñ agzınga [10] kirdi. Yorulmuştu. köñlinde sakındı: “Kırk yılnı ‘Abharka hidmat [15] kıldım. Onlar gelip onu gördüler. -t-. O mağaraya geldiler. Şeytan ona lanet olsun daha önce [2] bu Karra dağına geldi. burun (< burun+rak) körklüg ‘güzellik’ : +lüg. gözleri [4] yakuttan. beni takip et. Güzel. Şimdi kurtuldum. Anı [11] zindanga salın. Zindana attılar. Sahur adlıydı da derler.

” tèdi. ss. Za‘um Salih paygambarga yüklüg boldı. Ol üñür bèlgüsiz boldı. [8] Za‘um çıkdı.” Bu sözlerni sözleşürde Katurnıñ èwlükiñe ragbatı [6] boldı. Nasırü’ddin bin Burhanü’ddin: Kisasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . [2] Katur ün bèrdi: “Kirgil. tanuk tile- Çeviriyazı . [3] munda èrmişsen.Metin Tıpkıbasım: Aysu ATA.” tèdi.” Za‘um aydı: “Yüz yigirmi yıl boldı.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 125 METİN İNCELEME V Metin Metin 7. Ünite . Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. Yene bu kuş aydı: “Ay Za‘um. Katurnı kördi. Za‘um kadgulug Ol kuş aydı: “Bu üñürdin çıkgıl. gil boldı. Ol sa‘atda [7] Katur öldi. ‘süñü-[9]-kiñdeki oglannı kandın aldıñ?” tèp sorsalar. Ol üñür yarıldı.7. Sahur kirdi. sen [5] mendin ga’ib-sen. maña nelük kelmediñ?” Katur aydı: “‘Abhar [4] zindanıdın kurtuldum. XL+616 s. aydı: “Ay Katur. I. 33a [Ferişte] [33a] aydı: “Èriñni ündegil.10 RABGUZ‹. bir kèçe munda yatur-men.” Za‘um katıg ün birle Katurnı ündedi. Èkegü kawuştılar. Ankara 1997. Atatürk Kültür. Munça yıl boldı.

” dedi. Sâhûra evine döndü.126 XI-XIII. Çeviri [Melek] [33a] “Kocana seslen.” [21] “Ey melik.” dedi.” dedi. maña ınanmas èrseñ. onları [10] bu mağaraya getir. Bu sözleri söylerken Kâsûr’un karısına canı [6] çekti.” Takı körünmes boldı. kelgil saña körgüzeyin. andın korkup başım akardı. Melik [20] “Bu oğlanı nereden aldın.” dedi.” dedi. “Kâbil’in Hâbil’i öldürmesine ben sebep idim. Kelime İzahları munda ‘sıkıntıda’ : +da. O saatte [7] Kâsûr öldü. tumşuk (< tumşuk+ıñ) èriñni ‘kocanı’ : +ni. İkisi birleştiler.” Za‘um [11] aydı: “Sen nè kuş-turur-sen?” Za‘umga aydı: “Men kuzgun-men. Malik sordı: [20] “Bu oglannı kaydın aldın?” Sahura magaranı aytu bèrdi: Malik tañladı: [21] Aydı: “Ay malik. [8] Za‘ûm çıktı. Sahur girdi. èw (< èw+lük+i+ñe) üñürdin ‘mağara’ : +din. Annesi Sâlih’i kundaklayıp kucağına alıp gitti. Anası Salihni kundaklap öz èliñe alıp bardı. çarlayur burunrak üñürdin tumşukıñ yagı keñeştiler èkegüdin bilmes koldılar tugdı .” dedi. [18] Dokuz ay sonra. -ş-.” tèdi. şahit isteseler. “Cennetteki safrandan yedim. Kâsûr’u gördü. Za‘ûm [11] “Sen ne kuşusun?” dedi. Muharram ayında Du-şanba kün kèçesi Salih paygambar anadın [19] tugdı.” dedi. “Ey Kâsûr. küded. kuca-[9]-ğındaki oğlanı nereden aldın?” diye sorsalar. Muharrem ayında Pazartesi gününün gecesi Sâlih peygamber [19] doğdu. O kuş “Bu mağaradan çık. +lük. mun (< mun+da) nelük ‘nasıl’ : < nelük sözleşürde ‘sözleştiğinde’ : -de. Kâsûr ““Abhâr [4] zindanından kurtuldum. +iñ.” dedi.” dedi.” tèdi. Za‘ûm Sâlih peygambere hamile kaldı. Sahura èwige keldi.” dedi. bana niye gelmedin?” dedi.” Allah taala [13] bana ne ceza verecek diye korktuğumdan başım ağardı. söz (< söz+le-ş-ür+de) èwlükiñe ‘eşine’ : +ñe. Yüzyıllar Türk Dili seler. bana inanmıyorsan. -ür. “Bin yıl Tûbâ ağacına kondum. toprak oldu. -ür-. O mağara belirsiz oldu. olarnı [10] bu üñürge keltürgil. [18] Tokkuz ayda kèdin. Ateşin [17] harareti böyle yaptı. sen [5] benden uzaksın. O Za‘ûm’ “Ben kuzgunum. gel sana göstereyim. +le. O mağara yarıldı. [2] Kâsûr ses verdi: “Gir. “Başın [12] niye ağardı?” diye sordu. +i.” Yene aydı: [16] “Karnıñ nelük kara-turur?” Aydı: “Bir kün tamug üzesindin kèçer èrdim. “Gagan [14] niye sarı?” diye sordu. bir gece burada yattım.” diye sordu. Za‘ûm “Yüz yirmi yıl oldu. Sâhûra mağarayı söyledi: “Melik şaşırdı.” Sordı: “Başıñ [12] nelük akardı?” Aydı: “Kabil Habılnı öltürmekiñe men sabab èrdüm. Allah taala onların şerrinden korur. Bunca yıl oldu. Za‘ûm kaygılandı. “Bir gün cehennem üzerinden geçiyordum.(< üñ-ür+din) küdedgey ‘koruyacak’ : -gey.(< küded-gey) tumşukıñ ‘gagan’ : +ın. [3] buradaymışsın. Mavla ta‘ala [13] maña nè ceza bèrgüsi. Ot [17] ıssıgı mundag kıldı.” dedi.” dedi. Ve görünmez oldu. Za‘ûm yüksek sesle Kâsûr’u çağırdı.” Aydı: “Tumşukıñ [14] nelük sarıg-turur?” Aydı: “Uçmahdagı za‘farandın yèdim. Yine bu kuş “Ey Za‘ûm. Tañrı ta‘ala olarnıñ şarrındın küdedgey. Yene aydı: “Adak-[15]-larıñ nelük yaşıl-turur?” Aydı: “Miñ yıl Tuba yıgaçında kondum. Yine [16] “Karnın niye kara?” diye sordu. èr (< èr+iñ+ni) kèçe ‘gece’ : < keçe 4 Aşağıdaki kelimeleri izah ediniz. üñ. Yine “Ayak-[15]-ların niye yeşil?” diye sordu.

Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 127 Özet 1 Nehcü’l-Feradis hakkında bilgi vermek. kıl. -sa. 3. yeti (< yeti+nç) yöndin ‘yönden’ : +din.(< san-ma-duk) satgaşmış ‘ulaşmış’ : -mış. -ür-. bar.+ kim (< kim + er-se) kişini ‘kişiyi’ : +ni. Ünite . (Basra) èliniñ ‘memleketinin’ : +niñ. Eser. +le-. teg.Hamza ZÜLFİKAR. kişi (< kişi+ni) kılgan erdi ‘kılan idi’ : -di. edgü (edgülük) içinde-turur ‘içindedir’: -turur. iç (< iç+i+nde-turur) ıda bèrdi erse ‘gönderi verdiyse’ : -se. Paris. èl (< èl+i+niñ) (halifa) erken ‘(halife) iken’ : (halifa) -ken. müñüş (< müñüş+i+nde) rozini ‘nasip’ : +ni. Yeni Cami nüshası tam ve harekeli olması bakımından önemlidir. -ma-. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN. Yeni Cami nüshası gibi harekeli değildir. mèn (< mèn+i) müñüşinde ‘köşesinde’ : +(n)de. -gay. kod. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. er-. bol. -gan. +i. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. ıd. 3 2 Nehcü’l-Feradis’te geçen Türkçe kelimelerin izahını yapmak. söz (< söz+le-yür-siz) takı ‘dahi’ : < takı. Edebiyatlar 1. yat. +la-. er-. san. Edebi yönden çok değerli olmasa da Türk dilinin önemli bir yadigârı olması kıymetini artırmaktadır. Kırım’da nüshaları bulunmaktadır. XI+312 s.(< ayt-ur) bardım erdi ‘vardım idi’ : -di. Eserin İstanbul (Yeni Cami Kütüphanesi). +i. Nehcü’l-Feradis üzerine yayımlanmış eserleri bilmek.(< bardım er-di) bolgaymen ‘olacağım’ : -men. dagı tegürgey ‘değdirecek’ : +gey. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA. Ankara 1998. XLIII+538 s. yarlık+a. D. er.(< kıl-gan er-di) kodtı ‘koydu’ : +tı. -la. at (< at+lıg) aytur ‘söyler’ : -ur.(< ıd-a bèr-di er-se) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş.(< tè-r er-di) üküşleri ‘çoğu’ : +leri. T. +i. -r.7. Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir.(< yat-sa-men) yètinç ‘yedinci’ : +nç. bèr-. agız (< agız+ı+dın) andag ‘öylece’ : < antag < anteg anlarnı ‘onları’ : +nı. agır (< agır+la-dı) agızıdın ‘ağzından’ : +dın. dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir. -a. anlar (< anlar+nı) atlıg ‘atlı’ : +lıg. Ankara 1956. 2. Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcu’l-Feradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır. ayt. 164].(< yarlık+a-r) yatsa-men ‘yatsam’ : -men. K. kel. -yür. +ı. Atatürk Kültür. -di. yalgan (yalgan+lanmış) yarlıkar ‘buyurur’ : -r.(< kod-tı) kulga ‘kula’ : +ga. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. tè.(< kel-tür-miş) kimerse ‘kimse’ : -se. +nde. krş. XIV+444 s. Ankara [1984]. satgaş. -dım. rozi (< rozi+ni) sanmaduk ‘sanmadık’ : -duk. -tür-.(< teg-ür-gey) tèr erdi ‘derdi’ : -di. yön (< yön+din) . er-.(< bol-gay-men) edgülük ‘iyilik’ : +lük. er-. Paris nüshası baştan ve sondan eksiktir. Yayınlayanlar: Semih TEZCAN .(< erken) agırladı ‘ağırladı’ : -dı.(< satgaş-mış) sözleyür-siz ‘söz ediyorsunuz’ : -siz. Kazan. üküş (üküş+leri) yalganlamış ‘yalanlamış’: -mış. Üslubu gayet sade ve açıktır. kul (< kul+ga) mèni ‘beni’ : +i. er.

E. bil.(< kedig+le-p) keñeştiler ‘danıştılar’ : -ler.(< üñ-ür+din) urugındın-tururlar ‘soyundandır’ : +lar. +le-. +ın. . -ür. oltur. -dı. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 13101311 yılında yazılıp Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Yüzyıllar Türk Dili 4 Kısasü’l-Enbiya hakkında bilgi vermek.TEZCAN S. körk (< körk+lüg) küdedgey ‘koruyacak’ : -gey.(< anu-t-) barçasın ‘hepsini’ : +n.(< kopar-dı-lar) körklüg ‘güzellik’ : +lüg. Atatürk Kültür. anut.(< bil-mes) burun ‘evvel’ : < burun burunrak ‘evvelce’ : +rak.(< küded-gey) muña ‘buna’ : +ña. +la-. anu. I.(< yemür-di) yinçüdin ‘inciden’ : +din. olar (< olar-ga) olturtdı ‘oturttu’ : -dı. in. ked. +ları. Eserin Londra’da bir. söz (< söz+le-ş-ür-de) tègme ‘her’ : -me. kol. tug. -t-. èki (< èki+egü+din) èkki ‘iki’ : < èkki èltip ‘iletip’ : -ip. +a-. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-2. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. yıgaç (< yıgaç+ın+dın) . Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. burun (< burun+rak) çarlayur ‘bağırır’ : -yur. E. oglan olarga ‘onlara’ : +ga. En eski nüshası Londra British Museum Add. +sı.(< èlt-ip) èriñni ‘kocanı’ : +ni. oltur. Peygamber kıssalarını konu alır. üñ. Ankara 1997. ün. küded. IV+820 s. kopar. +iñ. . Kazan’da birkaç defa basılmıştır. -ig. +lük. Paris’te bir. +ın. èw (< èw+lük+i+ñe) ingen ‘inen’ : -gen. ıñır (< ıñır+a-p) karı ‘karış’ : < karı 5 6 kèçe ‘gece’ : < kèçe kediglep ‘örtünüp.(< èder-gil) èkegüdin ‘ikisinden’ : +din. : Al-Rabghuzi The Stories of the Prophets Qisas al-Anbiya’ An Eastern Turkish Version: Leiden • New York • Köln 1995. +i. yemür. -Dizin: Aysu ATA. II.(< tèg-me) tokuşsa ‘savaşsa’ : -sa. Saint Petersburg’da altı. Kısasü’l-Enbiya üzerine yayımlanmış eserleri bilmek. J. RABGUZ‹. Ankara 1997. -ş-.128 XI-XIII. -ş-. yinçü+din) yıgaçındın ‘ağacından’ : +dın. Kısasü’l-Enbiya’dan seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak. Bakü’de bir ve İsveç’te iki nüshası vardır. +le. -dı. [Yazılışı: Hvarezm 1310].(< oltur-ur) sıñar ‘-a doğru’ : < sıñar sözleşürde ‘sözleştiğinde’ : -de. keñeş.(< ün-üp) üñürdin ‘mağara’ : +din.(< oltur-t-dı) olturur ‘oturur’ : -ur. yinçü (< Çin. çerig (< çerig+i) èdergil ‘takip et’ : -gil.(< toku-ş-sa) tugdı ‘doğdu’ : -dı. H. gizlenip’ : -p. mun (< mun+da) nelük ‘nasıl’ : < nelük oglanlarıdın ‘oğlanlarından’ : +dın. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. -ür-. +egü. urug (< urug+ın+dın-turur+lar) yagı ‘düşman’ : < yagı yalawaç ‘peygamber’ : yemürdi ‘devirdi’ : -di. BOESCHOTEN. XL+616 s. -ti. èr (< èr+iñ+ni) èwlükiñe ‘eşine’:+ñe. èlt.‘hazırlatmak’ : -t. èder. toku. Atatürk Kültür. M. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din: Kısasü’lEnbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş-Metin-Tıpkıbasım: Aysu ATA. +dın. 7851’de muhafaza edilen nüshasıdır. barça (< barça+sı+n) bilmes ‘bilmez’ : -mes.(< keñeş-ti-ler) koldılar ‘istediler’ : -lar. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-1. tèg. tumşuk (< tumşuk+ıñ) ünüp ‘yontup’ : -üp. turur.(< tug-dı) tumşukıñ ‘gagan’ : +ın. mu (< mu+ña) munda ‘sıkıntıda’ : +da.VANDAMME. Brill. çar (< çar+la-yur) çerigi ‘askeri’ : +i.(< in-gen) ıñrap ‘ağlayıp inleyip’ : -p.(< kol-dı-lar) kopardılar ‘inşa ettiler’ : -lar.

yètind. d. gizlenip’ : -p. çatı d. -ig. Cennet hayatı d. ked. edinler Sam urugındın-tururlar” ifadesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. öbürleri Sâm soyundandır. yèt5. bu sorunun cevabını ancak siz bilirsiniz. b. 1310-1311 yılında yazılmıştır. üze e. Ey Ebû Hanîfe. Aşağıdakilerin hangisinde yetinç kelimesinin çözümlenmesi doğru verilmiştir? a. bu sorunun cevabını sizin söylemeniz uygun düşer. oruç. bu sorunun cevabını bir söyleseniz. biniş b. . Aşağıdakilerin hangisinde “kediglep” kelimesinin çözümlenmesi doğru verilmiştir? a. köşe c. tör. +nç. Bu üçünçü kişi dahi eli ile bu yılanı atmış idi. öbürleri Sâm soyundandır. Yukarıdaki ifadenin çeviriyazılı doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? a. e. e. Ey Ebû Hanîfe. Kısasü’l-Anbiya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır? a.Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’l-Feradis ve K ısasü'l Enbiya 129 Kendimizi Sınayalım 1. Viyana d. c. Yukarıdaki kelimelerin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? a. Ey Ebû Hanîfe. Ey Ebû Hanîfe. öbürleri Sâm soyundandır derler. Namaz. +le-.(< kidig+le-p) c. gizlenip’ : -p. Türkler Yâfes soyundandır. Nasiru ’d-din Tok Buga’ya sunulmuştur. +le-. d. gizlenip’ : +lep. “Ya Abu Hanife. c. kediglep ‘örtünüp. e. kediglep ‘örtünüp. Türklere söylemişler: Yâfes soyundandır. Londra e. Peygamberlerin hayatı e. Ey Ebû Hanîfe. Taşkent . törütçi kişi. Nehcü’l-Feradis'ın konusu aşağıdakilerden hangisidir? a. ked. 4. kediglep ‘örtünüp. Ünite . Bu üçünçi kişi de eliyle bu yılanı atmıştı. b. Paris b. e. Kahire c. törtünçi kişi. bininci e. Doğruluk ve adalet c. Bu üçünçi kişi takı èlgi birle bu yılannı atmış erdi. 8. +ç. -i. kid. zekat gibi dini bilgiler 3. yèti. Kısasü ’l-Enbiya’nın en eski nüshası aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? a. dördüncü kîş. -ig. d.” cümlesinin Türkiye Türkçesine doğru çevirilişi aşağıdakilerden hangisidir? a. “Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar. tuncı.(< kedig+le-p) e. Türkler söylemişler: Yâfes soyundandır. kerek kim bu su’alnıñ cevabını siz aysañız. kediglep ‘giyinip’ : -p. müñüş kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Türkler’in Yâfes soyundan olduğunu. +nç. c. gizlenip’ : -p. öze d. Bu üçünci kişi takı eli birle bu yılanı atmış erdi. +le-. +le-. -ig. Türkler Yâfes soyundan dururlar.7. Nasiru ’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından yazılmıştır. üze c. kediglep ‘örtünüp. üze 9. öze b. törtünci kişi. kedig (< kedig+le-p) 6. öbürlerinin de Sâm soyundan olduğunu anlatmışlar. kid. Türkçe telif bir eserdir. . bu soruya kimin cevap vermesi gerekir? c. engebelik 7. yètb. nç c. 10. d. Dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgileri b. -inç. yèti e. b. öbürleri Sâm soyundan dururlar. 2. b. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir.(< kid-ig+le-p) d.(< kedig+le-p) b. bu soruya cevap vermeniz gerek. kişi. Bu üçünçi kişi takı elgi birle bu yılannı atmış erdi. -ig.

edgü (edgülük) Sıra Sizde 3 Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. a 3. -ür. János: “Harezm Türkçesi”. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. b 7.Dizin: Aysu ATA. keñeş. Yanıtınız yanlış ise “Kısasü ’l-Enbiya”konusunu yeniden gözden geçiriniz. TOPARLI. Ankara [1984]. êEdebiyat Fakültesi Yayınları No: 94.(< bil-mes) koldılar ‘istediler’ : +lar. XLIII+538 s. . Atatürk Kültür. Yanıtınız yanlış ise “Nehcü’l-Feradis” konusunu yeniden gözden geçiriniz. H. SAĞOL YÜKSEKKAYA. üñ. K.(< tug-dı) Yararlanılan Kaynaklar BOESCHOTEN. Ankara 1956. Kesit Yayın No: 27. Atatürk Kültür. èki (< èki+egü+din) bilmes ‘bilmez’ : -mes. ECKMANN.(< yat-sa-men) yalganlamış ‘yalanlamış’ : -mış. +egü. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahlarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Hamza ZÜLFİKAR. a 6. [Yazılışı: Hvarezm 1310]. -tür-. Peygamber kıssalarını konu alır. burun (< burun+rak) üñürdin ‘mağara’ : +din. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin-Sözlük: Aysu ATA. Ankara 1998. (M. -dı. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 551.Tıpkıbasım: Aysu ATA.Metin . Yayınlayanlar: Semih TEZCAN . .(< keñeş-ti+ler) èkegüdin ‘ikisinden’ : +din. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk. XI+312 s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 6811. tumşuk (< tumşuk+ıñ) yagı ‘düşman’ : < yagı keñeştiler ‘danıştılar’ : +ler. J. Tıpkıbasımlar Dizisi 35 [Yayın nr. Yanıtınız yanlış ise “Metin I Kelime İzahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 241 s. tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır. Sıra Sizde 4 çarlayur ‘bağırır’ : -yur. Nehcü’l-Feradis I Tıpkıbasım: Önsözü yazan: János ECKMANN. Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıñ Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu II Metin: Çevriyazı: János ECKMANN. -ti. Tarihî Türk Lehçeleri: 2. kol. d 4. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül). E.Tezcan S. IV+820 s. d 8. T. Ders Kitapları Serisi No: 7. Brill. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU ve Aysu ATA çalışmışlardır. Ankara 1997. M. yalgan (< yalgan+lamış) yètinç ‘yedinci’ : +nç. bil. ss. AKALIN). RABGUZI. Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007. . çar (< çar+la-yur) burunrak ‘evvelce’ : +rak. XIV+444 s. b 9. Recep . Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz.(< kol-dı+lar) tugdı ‘doğdu’ : -dı. . e 10. Nasırü’d-din bin Burhanü’d-din: Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Giriş . c 2. I. Târîhî Türk Şîveleri: Ankara 1979. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 NF üzerine ECKMANN.130 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. -sa. +la-. yeti atlıg ‘atlı’ : +lıg.VURAL. : AlRabghuzi The Stories of the Prophets Qisas al-Anbiya’ An Eastern Turkish Version: Leiden • New York • Köln 1995.(< kel-tür-miş) edgülük ‘iyilik’ : +lük. Gülden: “Harezm Türkçesi”. +la-. Ankara 1997. E. II. 89168. XL+616 s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 681-2.(< üñ-ür+din) tumşukıñ ‘gagan’ : +ıñ. yat. Sıra Sizde 2 andag ‘öylece’ : < antag < anıteg yatsa-men ‘yatsam’ : -men. Yanıtınız yanlış ise “Kısasü ’l-Enbiya” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 164]. 183-223 ss. at (< at+lıg) keltürmiş ‘getirmiş’ : -miş. tug. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazılı Metinleri ve Çevirilerini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “ Metin III’ün Çevriyazısı çevirisini” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Vandamme. d Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çeviri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kel. Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din ar-Rabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılıp Nasiru’d-din Tok Buga’ya sunulan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Atatürk Kültür. Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. d 5. D.

.

YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Hüsrev ü Şirin’i. Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII. Bazı kelimelerin izahını yapabileceksiniz. Anahtar Kavramlar • Kelime izahları İçindekiler Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin • • • • • • HÜSREV Ü ŞİRİN METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV METİN İNCELEME V . Yazmasından çevriyazılı okuyabilecek. Eser hakkında genel bilgi verebilecek. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek.Amaçlarımız 8     • Hüsrev ü Şirin • Çeviriyazı XI-XIII.

Husräv u Širin Qutba I-II: Warszawa 1958). Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisinin Büreküzoğlu Berke tarafından kırk iki yıl sonra 1383’de İskenderiye’de Altunbuğa adına çoğaltılan yazmasıdır. 1968’de de Necmeddin HACIEMİNOĞLU tarafından İstanbul’da yayımlanmıştır.’da olup ilkin Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI [1903-1970] tarafından çalışılmıştır (Najstarsza wersja Turecka. Bu yazma Bibliothèque Nationale Turc 312. sy. Tuğrul Şah [1176-1194] ile Èldenizoğlu [1145-1225] Cihân Pehlivân Ebû Ca‘fer Nusretu’d-dîn Muhammed Atabeg [1175-1186] ve kardeşi Ebû Ca‘fer Muzafferu’d-dîn Kızıl Arslan Osman Atabeg [1186-1191] adlarına 1180 yılında kaleme aldığı 6512 beyitlik manzum romanıdır. HÜSREV Ü Ş‹R‹N .Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: Hüsrev ü Şirin Hüsrev ü Şirin Genceli Nizâmî [1141-1203]’nin Selçüklü sultanı Arslanoğlu Rüknü’ddünyâ ve’d-dîn III.

HACIEMİNOĞLU ve diğerleri çalışmıştır. 1 METİN İNCELEME I Metin Metin 8. eserin tamamını ele alan. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. A. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i hakkında kısaca bilgi veriniz. SAMOYLOVİÇ. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inde doksan konu başlığı yani doksan bölüm vardır. BLOCHET. A. F. İçeriğinde de Nizamî’den farklılıklar bulunmaktadır. FAZILOV. N.3 ZAJÂCZKOWSKI’nin yayınına dayanan bu çalışma Türkiye’de ilk olması sebebiyle önemlidir. T. ss. Yüzyıllar Türk Dili Kutb’un Husrav u Şirin’i üzerinde A. Kutb’un eseri Nizami’ninkinden daha kısa olmasına rağmen konu başlıkları aynıdır. E. Türkiye’de de eserle ilgili pek çok değerlendirme yazısı yazılmıştır. NADJİR. bir kısmıyla ilgili olan pek çok yayın yapılmıştır. HACIEMİNOĞLU çalışmış ve ‘Dil Hususiyetleri’ni de inceleyerek metin yayınını yapmıştır. KÖPRÜLÜ. İNAN. E.1 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. İkinci kademede Husrev’in siyasî hayatı anlatılmaktadır. N. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermenî hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. Eserin ilk ve sonraki baskılarında yer alan “yanlış-doğru cetveli” eserin sadece İmlâ Hususiyetleri bölümünü kapsar. ancak pek çok yanlışlıkları ve eksiklikleri de hâlâ bünyesinde barındırmaktadır. eserle ilgili irili ufaklı. A. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. TAHİRCANOV. E. Eserin tamamı üzerinde ise N.1 ZAJÂCZKOWSKI’nin yazmanın tıpkıbasımı ve metin neşrinden2 sonra.134 XI-XIII. İ. 7b . N. ZAJÂCZKOWSKI.

nèçe yıl boldı canım ösker èrdi köñülde oşbu endişe bar èrdi nèteg şah tapgıña bir barga-men tèp bu köñlüm kadgusını targa-men tèp körüp köñlüm kim asru ragbatım bar buyurdı kim katıglan èmdi èy yar 243. . boyum şehrige köñlüm èrdi sultan canım andın kabul kıldı bu ferman köñül fermanını can birle tut[t]um adın sakınçnı bir yolı unut[t]um kazan tèg kaynap oş sevda bişürdüm nizami balıdın halva bişürdüm 249. Ünite . Gönlüm aşırı arzumu görünce Ey dost. bu gönlümün kaygısını bir dağıtayım. sonra geç olur. dedi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 135 Çeviriyazı kitab nazm kılmakka sebeb beyan ayur 240. dedim. Sultanım ile Melike adına bir kitap yazmak için bir şeyler yap. Padişahın huzuruna bir varayım. Ey Kutb! Çabuk ol. Ne kadar yıl oldu canım özlerdi. haydi hazırlan! 243. Kendini sultanına bu şekilde tanıt. Dilini söyletmezsen seni nereden bilecekler? Nizamî’nin şiirini kendi sözünle yeniden düzenle. bil. hanım atınga oşbu parsi tilni çewürdüm tüzdüm oş nazm üzre kılnı çıkardım hoş yıdıglık suw bu köldin köñüller kansu tèp bu safi suwdın Çeviri I Kitabı nazmetmenin sebebini anlatır 240. revan èy kutb terkin kèç bolur bil nè bilgeyler sèni sözletmeseñ til nizami nazmı yañlıg tüz sözüñni anın belgüt hanıñga bu özüñni hanım birle melike atıña bir kitabı kılguka kıl tèdi tedbir 246.8. Gönülde bu düşünce vardı.

öske. Bedenime gönlüm sultan olduğundan canım bu fermanı ondan ötürü kabul etti. -t-. Kelime izahları ösker ‘ister. +le. Yüzyıllar Türk Dili 246. Başka düşünceyi bir an unuttum.136 XI-XIII.2 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. bar. ss. 7b-8a . 249. -me-. Bu gölden. -ç. Nizamî’nin balından helva pişirdim. söz(< söz+le-t-me-señ) atıña ‘adına’ : +ña.(< sakın-ç+nı) (bir) yolı ‘defa’ : +ı. Sultanımın adına Fars dilinde olan bu eseri çevirip şiir hâlinde yeniden yazdım. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. arzular’ : +r. Kazan gibi kaynayıp işte bu sevda hikâyesini pişirdim. katıg (< katıg+lan-) sözletmeseñ ‘söyletmezsen. bu saf sudan gönüller kansın diye hoş kokulu su çıkardım. at (< at+ı+ña) sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı. +ı. -ga. suw (suw+dın) METİN İNCELEME II Metin 8.(< öske-r) barga-men ‘varayım’ : +men. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny.(< bar-ga-men) katıglan ‘sıkıntı çek-’ : +lan. sakın. yol (< yol+ı) suwdın ‘sudan’ : +dın. anlatmazsan’ : -señ. Gönül fermanını can ile tuttum.

. Dil bülbülü (Nizamî) bu nazmın özüne uygun türkü yakmış. gelip bu huzurda bir yer bulmaktı. Ben de bu perdeden olmak üzere hoş sesler getirdim. bi-hamdi ’llah tilekke hak yètürdi 0259. dileğimi Hakk’ın yerine getireceği düşüncesiydi. İşte şimdi bu zahmetin sonunda huzura yetiştim. Ünite . ne kadar geç gelirsen gel. Bu kapıdaki isteğim. 252. nasıl gelirsen gel. nèçe kim kèldim èrse men velikin tükel kèldim tükellik yahşı oş çın 0256. talihi bu kula yâr edince. Kaç gündür yolculuk zahmeti çektim. 0257. iyi bir hâlde. iyi ve tam bir şekilde geldim.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 137 Çeviriyazı kılıp han davlatı bu kulga yari kèterdi teñri tabcımnuñ gubarı bu perde içre keltürdüm hoş avaz 252. gel de ferah gel.8. Allah yaradılışımın tasalarını giderdi. Nasıl geldiysem geldim ama. bu köñlümnüñ kuşı kim taptı hoş bag kerek bülbül okup ursun kerek zag yana köñlüm söz ara kıldı avaz kim èy bülbül açıldı gül kèlip yaz Çeviri Han. 0260. 014 (8a) nè hoş ayı[t]dı kör5 ol pir ü kamil yètirgil nèçe kèç kèlseñ èy cakıl bu kèlmeklikde maksud èrdi bu kim yètürgey hak tèyü munda tilekim tilek èlgi umınç yasını kurdı 258. Gelmekteki bu maksat. 014 (8a) O yaşlı başlı kişi ne güzel söyledi: Ey akıllı kişi. tüzüp til bülbüli bu nazm öze saz muradım èrdi ol kim bu kapugda kèlip yol tapsa-men tèp bu tapugda sefer rencin kördüm özüm kaç eyyam tapugka yèttim èmdi oş serencam 255. 255.

(< yèt-ir-gil) nèçe ‘nice’ : < neçe METİN İNCELEME III Metin Metin 8. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Allah’a hamdolsun dileğime eriştirdi. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. yèt. 8a Çeviriyazı 261. -tür. tükel (< tükel+lik) èlgi ‘eli’ : +i. Bu gönlümün kuşu güzel bir bahçe buldu. köñül (< köñül+üm) yètirgil ‘ulaştır’ : -gil. ss. İster bülbül şakısın ister karga gaklasın.138 XI-XIII. Sonra gönlüm söz içinde avaz etti: Ey bülbül. cihan bostanı kayra boldı hurrem bar erse cışkıñ èmdi sözle sen hem bu caşık oş andın6 sözler sözini tüzüp mun-tèg bèzedim söz yüzini kişiniñ kim köñülde cışkı bolsa nè tañ bülbül meñizlig7 zarı kılsa . èlig (< èlig+i) yasını ‘yayını’ : +nı. kel. +üm. Yüzyıllar Türk Dili 258. yaz gelince gül açıldı! Kelime izahları keltürdüm ‘getirdim’ : -dü-m. Dilek eli emel yayını kurdu.3 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. -ir-. ya köñlümnüñ ‘gönlümün’ : +nüñ.(< kel-tür-dü-m tükellik ‘mükemmel’ : lik. +sı.

arada dinlenirdi.8. Âşıkların sözünü aşk ile dinle. der. Bir kişinin gönlünde aşkı olsa nice seher bülbül gibi inler. 264. feleğin mihrabı aşk imiş. vursa da sürse de dilinden zikri gitmez.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 264. Akıllı. Şayet aşağılık gönlüne Allah aşkı girse dile o gelir. Dizip söz elbisesini böyle süsledim. 267. dünyada ölüm var mı. Bu dünyada her ne gördümse neden böyle diye aklıma sordum. İyi anla. 8 Âşık olmayan kişinin canı yoktur. eger bolmasa caşık çarh-ı badram caşık bolmasa oşbu yèti kat yèr nè ser-gerdan yörir kılga’rdi 8 aram nèdin munça halayık zahmını yèr teñizler caşık èrmez erse bir sor nèdin kaynar nè gurruşlar kılur kör 270. bak ne gurruşlar kılar. Şayet felek âşık olmasaydı Bu yedi kat yer âşık olmasaydı neden bunca yaratılmışın darbesini yesin? Denizler âşık değilse bir sor: “Neden kaynar. felek mihrabı cışk èrmiş hoş añla caşıklarnıñ sözin cışk birle tıñla 139 kişi kim caşık èrmez canı yok bil ölügni bar mu tèr ajunda cakıl eger it köñliñe hak cışkı kirse kèlür ol tilge kètmez ursa sürse 267. 0 270. Hem aşkın varsa şimdi söyle. Bu âşık işte o yüzden söyler sözünü. şaşkın yürümezdi. Ünite . Dünya bostanı tekrar şen oldu. . bil. kayu neñ kim bu calem içre kördüm nèdin mun-tèg tèyü caklımka sordum Çeviri 261.

8a-8b Çeviriyazı 0272. mu (< mu+n+ça) teñizler ‘denizler’ : +ler. ayur cışk birle tirig oşbu calem eger cışk bolmasa bolmaz èrdi adem canım cışkdın ferah taptısa bildim köñül bèrdim yèrine cışk[ı] aldım 273. ss.140 XI-XIII. ur. bu cışkım birle başlap dastannı sala tèp cışkka ündedim cihannı husrav [u] şirin hikayetiniñ evveli 15 (8b) munuñ-tèg aymış ol pir-i cakıl kim ol èrmiş kamug nevc içre kamil . tıñ (< tıñ-la-) munça ‘bunca’ : +ça. Yüzyıllar Türk Dili Kelime izahları sözle ‘söyle-‘ : +le-.4 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. meñiz (< meñiz+lig) tıñla ‘dinle-‘ : +la-. söz (< söz+le-) meñizlig ‘gibi’ : +lig. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny.(< ur-sa) bar ‘var’ : < bar METİN İNCELEME IV Metin Metin 8. +n. teñiz (< teñiz+ler) ursa ‘vur-‘ : -sa.

meydan okuyarak dünyayı aşka çağırdım.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 141 tutuldı erse nuşirvannıñ ayı konup hürmiz üze davlat humayı 276. Nûşirvân’ın ayı tutulunca Hürmüz üstüne devlet kuşu kondu. Onun mumuna fazlından nur verir. Adalet ile dünyayı mamur etti.8. “İşte bu âlem aşk ile hayattadır. Ona cevherden saf oğul verdi.” der. Aşk olmasaydı Âdem olmazdı. Ata tahtı bilip yardım etti. Destana bu aşkım ile başlayıp *0 0274. Onun resmine bakıp falını tabir edesin. 0275. 279. . anıñ dergahıña kıldısa zari 0280. ogul bèrdi aña gevherdin arı ugannıñ bahşişi deryasıdın dur anıñ şemciñe bèrmiş fazlıdın nur Çeviri 0271. 273. Gönül verdim. Canımın aşkta sevinç. O bütün yaratılmışların içinde olgunmuş. Onun dergahına yalvarıp ağladı. 0272. yerine aşkı aldım. ata tahtın bilip ol dad kıldı cadil birle cihan abad kıldı 0 tutar èrdi atasınıñ töresin anıñ resminçe falın hem yorasın üküş kurban kılıp ol şah ugandın tiledi bir ogul yègrek bu candın 279. Ünite . *Husrev ve Şîrîn hikâyesinin evveli 15 (8b) O akıllıların piri böyle söylemiş. O padişah çok kurban kesip Allah’tan “bu hanımdan iyi bir oğul” diledi. Allah’ın bahşişi deryasından uzaktır. 0277. ferahlık bulduğunu bildim. 0278. 0280. Atasının töresini sürdürürdü. 0 276.

èr-. -maz. -di.(< tir-ig) bolmaz èrdi ‘olmazdı’ : -di. ugan (< ugan+nıñ) METİN İNCELEME V Metin Metin 8. 8b Çeviriyazı mübarek talici davlat mekanı yüzinde belgülüg şahlık nişanı oş andın ötrü pervêz9 boldı atı 282. yor.142 XI-XIII. -de-. yakin husravlıkın kördi atası zarifluk içre kamil èrdi datı bu yoldın ötrü pervêz boldı atı 028 .5 KUTB: Hüsrev ü Şirin: Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. tir. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. bol.(< yor-a-sın) üküş ‘çok’ : < üküş ugannıñ ‘Allahın’ : +nıñ. ss.(< bolmaz erdi) taptısa ‘bulduysa’ : -sa. Yüzyıllar Türk Dili Kelime izahları tirig ‘canlı’ : < -ig. -tı.(< tap-tı-sa) ündedim ‘seslendim’ : -m. -a. tap. Husräv u Širin Qutba Część II Facsimile: Warszawa 1958. ün (< ün+de-di-m) yorasın ‘tabir edesin’ : +sın.

Bütün gönüllere sevgi tohumunu ekti. göz bakamaz. anı şah tapgıña ketrürler èrdi èl èlge gül meñiz kötrürler èrdi = harirge çulganılmış kin yıpar tèg tamam dürr daneni kizlep tutar tèg nèteg-kim çıktı beşikdin cihanka sewüglük urgın èkti barça canka 288. Yanağı güneş gibi. 285. kaçan kim altı yaşka yèt[t]i ol şah kamug yönlerni añlap boldı agah anıñ tèg körki boldı èlde meşhur yüzin körgen bu yusuf tèyü saknur atası kıldı bir üstad tertib anıñ roz-garı zayic kèçmesün tèp hünerlig boldı husrav öz halınça 0 294. yıl aşmışça idi arturdı davlat bilig taclim alıp ögrendi cizzet 0289. yèti yaşka yètip ol serv-kamet gül üzre müşk saçmak kıldı cadet 0292. Zatı zariflikte olgundu.8. Yüzünü gören gönülde kaygı kalmaz. 02 02 İşte o yüzden adı Perviz oldu. Onu padişah huzuruna getirirlerdi. 8 tamam bèş yaşga yètti èrse añlap körüp köp neñni cibret aldı tañlap 0 291. Padişahlık nişanı yüzünde bellidir. 0293.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 143 yañakı kün meñiz köz baksa bolmaz yüzin körgen köñülde kadgu kalmaz 285. İnci tanesini gizleyip tutar gibidir. Nitekim beşikten dünyaya çıktı. Bu yüzden adı Perviz oldu. 282. Ünite . Sultanlığını babası iyice anladı. 028 İpeğe bürünmüş misk kokusu gibidir. Elden ele gül gibi götürürlerdi. . bu söz aymışda soñ kèçti bir ança Çeviri Mübarek devleti kısmet yeridir.

144 XI-XIII. +gü. oş (< oş an+dın) baksa bolmaz ‘bakamaz’ : -maz. Ne zaman ki o padişah altı yaşına girdi. bak. Yüzyıllar Türk Dili 288. şaşırarak ibret aldı.(< aş-mış+ça) sewüglük ‘sevgi’ : +lük. Onun zamanı boşa geçmesin diye babası bir hoca temin etti.(< bak-sa bol-maz) saknur ‘düşünür’ : -ur. çevresinde olup biteni anlayıp bilgili oldu. 0 291. yön (< yön+ler+ni) aşmışça ‘geçtikçe’ : +ça. +üg. urug (< urug+ın) 2 Okuduğunuz bölümde şair HŞ’i kimin için yazdığını hangi ifadelerle anlatmaktadır? .(< sew-üg-lük) urgın ‘tohumunu’ : +ın. bel (< bel+gü+lüg) oş andın ‘işte ondan’ : +dın. bol-. an. Yıl geçtikçe Allah nasibini artırdı. Kelime izahları belgülüg ‘belli’ : +lüg. 294. +ler. -mış. İlim talim edip izzet öğrendi. gül üzerine misk kokusu saçmağı adet etti. aş. -sa. sew. O servi boylu yedi yaşına ulaşınca 0 Güzelliği memlekette meşhur oldu. Yüzünü gören “bu Yusuf ” diye düşünür.(< sakın-ur) yönlerni ‘etrafını’ : +ni. Bu söz anlatıldıktan bir zaman sonra Husrev kendi hâlince hünerli oldu. Tam beş yaşına girince çok şeye bakıp. sakın.

-t-. ün (< ün+dedi-m) ursa ‘vur-‘ : -sa.(< bar-ga-men) bolmaz èrdi ‘olmazdı’ : -di. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. sy. katıg (< katıg+lan-) keltürdüm ‘getirdim’ : -dü-m. tap.(< sakın-ç+nı) sözle ‘söyle-‘ : +le-. HACIEMİNOĞLU. söz (< söz+le-) sözletmeseñ ‘söyletmezsen. èr-. 1378. ugan (< ugan+nıñ) üküş ‘çok’ : < üküş ündedim ‘seslendim’ : -m. Husräv u Širin Qutba I: Warszawa 1958. -ç. -di. söz (< söz+le-t-me-señ) suwdın ‘sudan’ : +dın. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. ZAJÂCZKOWSKI. kel. tükel (< tükel+lik) ugannıñ ‘Allahın’ : +nıñ. 3 2 Hüsrev ü Şirin üzerine yayımlanmış eserleri bilmek. köñül (< köñül+üm) meñizlig ‘gibi’ : +lig. +sı. tıñ (< tıñ-la-) tükellik ‘mükemmel’ : lik. Glavnaya redaksiya vostoçnoy literaturi.(< tir-ig) tıñla ‘dinle-‘ : +la-. yèt. -ir-. İkinci kademede Hüsrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. +ı. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına adına yaptığı bu çevirinin günümüze kalan tek yazması Bibliothèque Nationale Turc 312. -ga. èlig (< èlig+i) katıglan ‘sıkıntı çek-’ : +lan. Ünite . -de-. -tür. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka.(< yèt-ir-gil) yorasın ‘tabir edesin’ : -sın.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 145 Özet 1 Hüsrev ü Şirin hakkında bilgi vermek.: İstoriko-Sravnitelnıy Slovar Tyurkskih Yazıkov XIV Veka Na Materiale <Hosrau i Şirin> Kutba: Moskva 1979. -me-. Husräv u Širin Qutba III: Warszawa 1961. ZAJÂCZKOWSKI. E. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. sakın. +n. +üm.(< kel-türdü-m köñlümnüñ ‘gönlümün’ : +nüñ. -tı. teñiz (< teñiz+ler) tirig ‘canlı’ : < -ig. ur.(< bolmaz erdi) èlgi ‘eli’ : +i. anlatmazsan’ : -señ. Hüsrev ü Şirin. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Husräv u Širin Qutba II: Warszawa 1958. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka.(< yor-a-sın) . +le. -a.8.’dadır. suw (suw+dın) taptısa ‘bulduysa’ : -sa. Genceli Nizâmî’nin aynı isimli mesnevisinden Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisidir. bar. yol (< yol+ı) atıña ‘adına’ : +ña. -maz. Hüsrev ü Şirin’den seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak.(< tap-tı-sa teñizler ‘denizler’ : +ler. (bir) yolı ‘defa’ : +ı. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. bol. öske. meñiz (< meñiz+lig) munça ‘bunca’ : +ça. ya yètirgil ‘ulaştır’ : -gil. N. NADJİP. ZAJÂCZKOWSKI.(< öske-r) sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı. mu (< mu+n+ça) nèçe ‘nice’ : < neçe ösker ‘ister.(< ur-sa) yasını ‘yayını’ : +nı. arzular’ : +r. at (< at+ı+ña) bar ‘var’ : < bar barga-men ‘varayım’ : -men. yor. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. tir.

ogul e. yardım kapını aç ve rahmetinin tohumunu gönlüme saç.(< sakı-nç+ı) e. -nç. O şah. gevher . -ç. sakın. Gazel ve kasidelerden oluşur. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım 1. 4. arı b. b. Taşkent e. -ın. 6443 c. inayetler kim oş munça sèniñ bar zacif kulnı kaçan zayic koyar zar c. Telif bir eserdir. b. ilahi tevfikıñ kapgın aça bèr köñülge rahmatıñ urgın saça bèr 8. e. 4 e. 11 3. Fazılov e. 6512 e. cinayet birle kıl köñlümni agah bu söz içre meded kıl kulga allah c b.(< sakın-ç+nı) b. sakınçnı ‘saklanmayı’ : +nı. sakınçnı ‘düşünceyi’ : +nı. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inin bütününü ilkin kim çalışmıştır? a.(< sak-ınç+nı) 7. Yazarı belli değildir. 1341-1833 c. 1241-1381 b. sakın. 1341-1383 e. Ne zaman ki altı yaşına ulaştı o padişah her yönünü anlayıp oldu ferah. Zajâckowskı 2. tercüme bir eserdir. -ç. Hüsrev ü Şirin’in Kutb tarafından çevrildiği ve Berke Fakih tarafından çoğaltıldığı yıl aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a.” ifadesi aşağıdaki beyitlerden hangisinin tercümesidir? a. Eckmann c. 1342-1353 d. Hüsrev ü Şirin’in yazıldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? a. Padişah altı yaşına girince çevresindeki her şey ona malum oldu. sakınçnı ‘sakınmayı’ : +nı. altı yaşına basınca her şeyi anlayıp alim oldu.(< sakın-ç+ını) d. e. Radlov d. sakın. “Allah’ım. 4370 d. 6.(< sakın-ç+nı) c. c. sakınçnı ‘sakınmayı’ : +ını. 4730 5. Ey Allahım yardım kapısın aç köñlüme rahmatıñ tohumunu saç c d. anıñ d. 2 c. d. d. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i kaç beyitten oluşmaktadır? a.146 XI-XIII. 1341-1342 anıñ dergahıña kıldısa zari ogul bèrdi aña gevherdin arı 10. Urumçi d. HacıEminoğlu b. Hüsrev ü Şirin’in bilinen kaç yazması vardır? a. inayet birle kıl köñlümni agah bu söz içre meded kıl kulga allah e. kaçan kim altı yaşka yèt[t]i ol şah kamug yönlerni añlap boldı agah Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesine doğru aktarımı aşağıdakilerden hangisidir? a. 1241 yılında yazılmıştır. Hüsrev ü Şirin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. 3 d. sakınçnı ‘düşünceyi’ : +ı. sakı. 1470 b. 1 b. -ç. “sakınçnı” kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a. sak. Ne zaman ki o padişah altı yaşına girdi. Ürgenç c. Buhara 9. Altunordu b. çevresinde olup biteni anlayıp bilgili oldu. c. -ç. bèrdi c. Padişahın altı yaşına girmesiyle her yönünü anlayıp bilmesi bir oldu. Yukarıdaki beyitte G > Ø değişimine örnek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a.

İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. Sultanım ile Melike adına bir kitap yazmak için bir şeyler yap. Genceli Nizâmî’nin aynı isimli mesnevisinden Harezm Türkçesiyle yapılan ilk manzum çevirisidir. NİZÂMÎ: Hüsrev ve Şirin: Çeviren Sabri SEVSEVİL: İstanbul 1955. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. b 6. Husräv u Širin Qutba I: Warszawa 1958. Polska Akademia Nauk Komitet Orientalisticzny. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. N. Husräv u Širin Qutba II: Warszawa 1958. Kutb adlı şairin Altunorda [1127-1502] hanı Özibekoğlu Tınıbek Han [1341-1342] ve eşi Melike Hatun adına adına yaptığı bu çevirinin günümüze kalan tek yazması Bibliothèque Nationale Turc 312. Husräv u Širin Qutba III: Warszawa 1961. Ünite . ZAJÂCZKOWSKI. Glavnaya redaksiya vostoçnoy literaturi. Kendini sultanına bu şekilde tanıt. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Dilini söyletmezsen seni nereden bilecekler? Nizamî’nin şiirini kendi sözünle yeniden düzenle. c 5. NADJİP. Yanıtınız yanlış ise “Metinleri ve Çevriyazılarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. a 9. 1378. a Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Hüsrev ü Şirin. ZAJÂCZKOWSKI. Yanıtınız yanlış ise “Metin İncelemeleri V” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 3. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bil. d 4. dedi. Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yararlanılan Kaynaklar HACIEMİNOĞLU. sy. e 8.8.: İstoriko-Sravnitelnıy Slovar Tyurkskih Yazıkov XIV Veka Na Materiale <Hosrau i Şirin> Kutba: Moskva 1979. b 7. Maarif Matbaası. 4370 beyitten oluşan eserin konusu Sâsânlı hükümdarı Husrev Perviz ve Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızı Şirin’in âşkıdır. e 2. sonra geç olur.Harezm Türkçesi Metin İnceleme II: H üsrev ü Ş i r i n 147 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Sıra Sizde 2 Gönlüm: Ey Kutb! Çabuk ol. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şirin” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 10. İkinci kademede Husrev’in siyasi hayatı anlatılmaktadır. ZAJÂCZKOWSKI. Ananiasz: Najstarsza wersja Turecka. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çeviri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. E.’dadır. . Yanıtınız yanlış ise “Kelime İzahlarını” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Bazı kelimelerin izahını yapabileceksiniz.Amaçlarımız 9     XI-XIII. Anahtar Kavramlar • Mukaddimetü’l-Edeb • Mu‘inü’l-Mürid • Çeviriyazı • Kelime İzahları İçindekiler • • • • • • • • • MUKADDİMETÜ’L-EDEB METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV MU‘İNÜ’L-MÜRID METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEME III: MUKADDİMETÜ’L-EDEB ve MU‘İNÜ’L-MÜRID’DEN METİN ÖRNEKLERİ . Yüzyıllar Türk Dili XI-XIII. Yazmalarından çevriyazılı okuyabilecek. Eserler hakkında genel bilgi verebilecek. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Bu üniteyi tamamladığınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Mukaddimetü’lEdeb ve Mu‘inü’l-Mür‘id’i. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme III:
Mukaddimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l-Mürid’den Metin Örnekleri
MUKADDİMETÜ ’L-EDEB [=EDEBE GİRİŞ]

Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü ’l-Edeb isimler, fiiller, isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları, isim çekimi, fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi, Farsça, Moğolca, Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Eserin bilinen yirmi nüshası mevcuttur. Bunlardan en eski nüshaları Harezm Türkçesi ve Farsça ile tercümeli olan Yozgat (istinsah tarihi 1257) ve Berlin (istinsah tarihi 1282) nüshalarıdır. Bunun dışında Paris, Şuster, Hive, Taşkent, İstanbul Üniversitesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, Millet Kütüphanesi ve British Museum’da da nüshaları vardır. Polonyalı Türkbilimci Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI 1967’de Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayınlamıştır. Nuri YÜCE Şuster nüshasınını neşretmiştir. Moğolca nüshasını 1938’de N. N. POPPE neşretmiş bu nüshanın sözlük kısmı 2009’da M. S. KAÇALİN tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

150

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

1

Mukaddimetü’l-Edeb hakkında kısaca bilgi veriniz.

METİN İNCELEME I Metin

Metin 9.1 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 6a.

Çeviriyazı

006a babu’l-avvalu
vakt hangam çak cak avan mitluhu m m hakub mitluhu m m avkat cam‘ c c avana cam‘ c c ahkab cam‘ c c hin mitluhu m m aban mitluhu m m hikba mitluhu m m ahyan cam‘ c c ababagin cam‘ c c hikab cam‘ c c dahr mitluhu m m barha mitluhu m m acal vakt-i mu‘ayyan acal cam‘ cam‘ cam‘ duhur cam‘ c c manun mitluhu m m

A. F. T. M. A. F. T. M. A. F. T. M.

9. Ünite - Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri

151

METİN İNCELEME II Metin
Metin 9.2 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 6b.

Çeviriyazı
A. F. T. M. A. F. ‘asr mitluhu m m suruf cam‘ a‘sar cam‘ c c rayb mitluhu ‘usur cam‘ c fatrat dirang-i dar-miyan-i du paygambar èki paygambarnıñ arası ötken çakı c

006b
zaman mitluhu m m haştad sal azman cam‘ c c azmina cam‘ c c karn cam‘ seksen yıl sarf mitluhu m m kurun

T.

c

m

c

152

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili koyar yalawacin cu’ura nögci-gsen cak havl mitluhu m m al-kabil say ayanda kèlür yıl

M. A. F. T. M. A. F. T.

c sanat sal yıl hon a‘vam cam‘

m sinun cam‘ c c al‘amu’lavvalu par sal bıltur nidani hon

nayan hon ahval cam‘ c c fasl yak fasl yılnıñ ülüşdin bir ülüş honı törben kubi’asa

c haccat mitluhu m m fusul az-çar fasl c niken kubi cam‘ hicac cam‘ c c ‘am mitluhu m m al‘am im-sal bu yıl ène hon

M.

c

irekün hon

c

METİN İNCELEME III Metin
Metin 9.3 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persican, Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008, [IV]+22 s. +534b yr. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No. 17320061. ss. 7a.

) şahru rabi‘i’lrabi‘i’l-avval ahir mah-i rabi‘u’l-avval rabi‘u’l-avval ayı kubi sara racab mah-i racab racab ayı hö’ö lcin sara şa‘ban mah-i şa‘ban şa‘ban ayı öbülün dundadu sara şilami urdu sara mah-i rabi‘u’lahir rabi‘u’l-ahir ayı cunu dumdadu sara . Ünite . F. T. A. T.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 153 Çeviriyazı A. M. M. F. T. rabi‘ bahar yaz kabur şuhur cam‘ c c al-muharram mah-i muharram muharram ayı honu hekin sara cumadi’lavval mah-i cumadi’lavval cumadi’lavval ayı köke sara sayf tabistan yay cun gurrat avval-i mah ay başı yekin sara as-safar mah-i safar safar ayı kucir sara cumadî’lahirat mah-i cumadî’l-ahirat cumadî’lahirat ayı 007a harif tira mah küz namur gurrat cam‘ c c şita zamistan kış öbül sirar şahr mah ay sara salh mitluhu m m m m aşhur cam‘ c c muhak ahir-i mah aynıñ yakı sara’in köl şahru (şahri.9. A. T. A. F. M. M. F.

Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008. ss.4 MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B). Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences. Persican. . Yüzyıllar Türk Dili METİN İNCELEME IV Metin Mein 9. +534b yr.154 XI-XIII. No. 7b. [IV]+22 s. 17320061.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 155 Çeviriyazı A. T. sonbahar muharram ayı : (müslüman takviminde) önüncü ay rabi‘u’l-ahir ayı : (müslüman takviminde) dördüncü ay rabi‘u’l-avval ayı : (müslüman takviminde) üçüncü ay racab ayı : (müslüman takviminde) yedinci ay roza ayı : oruç ayı. ramadan mah-i r. Ünite . (müslüman takviminde) on ikinci ay ay : 30 günlük zaman dilimi ay başı : ay başı aynıñ yakı : ay sonu bayram ayı : (müslüman takviminde) onuncu ay bıltur : geçen yıl bu yıl : bu yıl cumadi’l-ahirat ayı : (müslüman takviminde) altıncı ay cumadi’l-avval ayı : (müslüman takviminde) beşinci ay çak : çağ èki paygambarnıñ arası ötken çakı : İki peygamber arası geçen dönem kèce : gece kèce kündüz : gece gündüz kèceniñ bir ülüşi : gecenin bir bölümü kèlür yıl : gelecek yıl kış : kış kışnıñ ahir kècesi : kışın son gecesi kurban ayı : (müslüman takviminde) sonuncu ay küz : güz. M. A. F. M. A. roza ayı şilam sara cadidan şab u roz kèce kündüzm söni ödür layal cam‘ c c sahar vakt-i sahar tañ ür şavval mah-i ş. ara ayı ara sara ‘asran mitluhu m m zulaf mitluhu m m sahur cam‘ c c du ’l-hicca mah-i d. T. bayram ayı şilam koitu sara malavan mitluhu m m kita‘ para-i şab kèceniñ bir ülüşi söni niken keşik ashar cam‘ c c 007b du ’l-ka‘da mah-i d. A. F. (müslüman takviminde) dokuzuncu ay safar ayı : (müslüman takviminde) ikinci ay . F. F. M. T.9. T. M. kurban ayı honu köl sara layla şab kèce söni vahn miyan-i şab yarım kèce carım söni al-laylatu’l-bariha şab-i ravşan yarulkı kèce uridu süni layl mitluhu m m mavhin mitluhu m m laylatu’s-sadak şab şoda kışnıñ ahir kècesi ö lin koitu söni Kelime İzahları ara ayı : aralık ayı.

156 XI-XIII. nr. Mu‘inü’l-Mürıd hakkında kısaca bilgi veriniz. zekat. 2008’de Recep TOPARLI ve Mustafa ARGUNŞAH tarafından tekrar neşredilmiştir. Şecere-i Terakime’de eserin Türkmenler arasında çok yaygın olduğu ve Türkmenlerin ona göre hareket ettikleri söylenmektedir. nefis ve kalp. edep. Eser. nasihat. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’lHakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. Dinî şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. Esas olarak Arapça bilmeyen göçebe Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek üzere yazılmıştır. 3 . 1988’de Recep TOPARLI tarafından yayımlanan eser. süluk.lı mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. Yüzyıllar Türk Dili seksen yıl : seksen yıl şa‘ban ayı : (müslüman takviminde) sekizinci ay tañ : tan yarım kèce : gece yarısı yarulkı kèce : önceki gece yay : yaz yaz : İlkbahar yıl : yıl yılnıñ ülüşdin bir ülüş : yılın mevsimlerinden bir mevsim 2 Mukaddimütü’l-Edeb’ın sözlük tekniğini açıklayınız. sohbet. iradat. şükür ve zikir bölümlerinden oluşur. MU‘‹NÜ ’L-MÜR‹D [=MÜRİDİN YARDIMCISI] 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. iktida. iman. şeriat-tarikat. marifetü’l-hak ve Hz. Peygamber.

Hakikat gönül. tarikat temrensiz ok (okun sapı). Ünite . 345 Tüyü olmayan oku atarsan nereye kadar gidebilir. 22b. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925.Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . .Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 157 METİN İNCELEME I Metin Metin 9. ss. Atatürk Kültür.5 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . Çeviriyazı babun fi maṯali ’ş-şari‘ati va ’t-tarikati va ’l-hakikati 344 şeri‘at tarikat hakikat öñin tèyü bilmegil oş èşit söz soñın 198b hakikat başak tèg tarikat uluñ şeri‘atnı bilgil bu oknuñ yüñin 345 yüñi yok ok atgıl barur mu kanı şeri‘at tarikat hakikat kanı hakikat köñül tèg tarikat ‘akıl şeri‘at èrür bu vücuduñ canı 346 cemad cansızın ol nè işge yarar kulak mu èşitür bu öz mü körer şeri‘at til ol bil tarikat kulak hakikat bu köz tèg kanı kim sorar 347 şeri‘at bilip kasd kılıp sormak-ol tarikat kirip rast yörüp barmak-ol hakikat talib matlubınga tègip anıñ birle meclis tüzü kurmak-ol Çeviri 344 Şeriat tarikat hakikati anlatmadan önce sözü sonuna kadar dinle. 332 s. Hakikat temren gibi. tarikat akıl gibidir. Şeriat bu vücudun canıdır. Ankara 2008. Şeriat ve tarikat hakikatın cevheridir.Çeviri .Metin . Şeriatı bu okun yünü (tüyü) olarak bil.Mustafa ARGUNŞAH.9.

hakikat bu göz gibidir. tarikat ise (hakikata) girmek. Yüzyıllar Türk Dili 346 Taş toprak cansızdır. Hakikat isteyenin istediğine erişip onunla birlikte bir yerde olmasıdır.Metin . ne işe yarar? Bu kulak mı ki işitsin. ss. -mak. göz mü ki görsün? Şeriat dildir. teleği’ : +in. Atatürk Kültür.Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . Çeviriyazı 348 şeri‘at resul kavli tutgıl yöri tarikat resul fi‘li tutgıl yöri hakikat nè ol tèp eger sorsa-sèn resul hali ahvali tutgıl yöri BABUN FI BAYANİ ’L-KALBİ VA ’N-NAFSİ 349 köñül nefs ü ruhdın netice èrür galib bolsa biri añar yüz urur biliñ bu beyan şeyh şeref hvaceniñ mebadi sülukda bitiglig-turur 350 takı köp meşayih bu yol sözleri köñül nefs beyanı ayur özleri köñül tut kulak aç yakin bil munı ayur nè kim anlar körer közleri .(<sor-mak+ol) birle ‘ile’ : < birle METİN İNCELEME II Metin Metin 9. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. sor. yüñ (< yüñ+in) kanı ‘hani’ : < kanı sormak-ol ‘sormaktır’ : +ol. Kelime izahları öñin ‘diğeri’ : < öñin soñın ‘sonunu’ : +ın. hani sorun soran nerede? 347 Şeriat.Mustafa ARGUNŞAH. 332 s.6 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . ul (< ul+uñ) yüñin ‘tüyü. yol yürümek ve varmak (ilerlemek)tir. bilmek. bil ki tarikat da kulaktır. soñ (< soñ+ın) uluñ ‘temelin’ : +uñ.158 XI-XIII. Ankara 2008. 22b. amaç edinmek ve sormaktır.Çeviri .

23a. sor. tut. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. . Ankara 2008. (onu da) tut ve (ona göre) yürü. Bu bilginin Şeyh Şeref Hoca’nın Mebâdî Sülûk adlı kitabında yazılı olduğunu bilin.(< biti-g+lig+turur) körer ‘görür’ : -er.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 159 351 köñül nefs beyanı èşit tiñlegil bu èkkisi bir neñ munı añlagıl fesadını tilese bolur atı nefs salahnı tilese köñül soñlagıl Çeviri 348 Şeriat peygamber sözüdür.Mustafa ARGUNŞAH. Böyle bitir. Kalp ve Nefis Bölümü 349 Gönül. tarikat resul peygamberin yaptıklarıdır. Bu ikisi bir şeydir. Bunlardan birisi galip gelirse öbürüne ilgi gösterir. huzuru (iyiliği) istersen adı gönüldür. nefis ve ruhun bir hulasasadır. onların gözleri ne görürse onu söylediklerini iyi bil. Fesadı istersen bunun adı nefistir. Kendileri gönül ve nefisle ilgili bilgiler verirler. -g.(< kör-er) neñ ‘şey’ : < neñ köp ‘çok’ : < köp soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl. (o sözü) tut ve (ona göre) yürü. 350 Birçok şeyhin sözleri de böyledir.9. 332 s. ss. biti. peygamberin hâl ve tavrıdır: (onları) tut ve (ona göre) hareket et. +la-. bunu anla. Atatürk Kültür. soñ (< soñ+la-gıl) METİN İNCELEME III Metin Metin 9.(< tut-gıl) sorsasèn ‘sorsan’ : +sèn.Metin .Dizin Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . Hakikat nedir diye sorarsan.(< sor-sa+sèn) bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur. -sa. kulak aç. Kelime İzahları tutgıl ‘yerine getir’ : -gıl.Çeviri . Gönül tut. Ünite . kör. +lig. 351 Gönül ve nefis konusunda anlatılanları dinle.7 İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme .

tèg. nefs-i mutmainnedir. bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. Kuru dava ile açıkça gösterip sürekli bu gafleti âdet edinir. Kelime izahları kurug ‘kuru.(< kèl-tür-miş+de) . yöri.(< kuru-g) körkütüp ‘gösterip’ : -üp. -miş-. 355 Mürit. pişmanlık getirdiğinde nefs-i levvamedir. yolu böyle bilip yürürse ve bu nefis de fırsat verirse dileğine ulaşır. nişanı şikâyet eder. Kişi Allah’ın gerçek dost olduğunu söylediğinde onun için dünya ekilecek bağ ve bostandır. -tür-. Zikredecek yerde hikâye eder.160 XI-XIII.(< körküt-üp) ulaşu ‘daima’ : < ulaşu tèger ‘değer’ : -er. 354 Kişi. kuru. boş’ : -g. körküt.(< tarı-sa) yörise ‘yürüse’ : -se. kèl.(< yöri-se) bile ‘ile’ : < bile kètürmişde ‘getirince’ : +de. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. Hidayeti ve Allah’ın yardımını ilham eden. tarı. 353 Fesadı istediğinde nefs-i emmaredir. Yüzyıllar Türk Dili Çeviriyazı 352 takı nefs nişanı şikayet kılur dikir kılgu yèrde hikayet kılur kurug da‘vi birle zahir körkütüp ulaşu bu gafletni ‘adet kılur 353 fesadnı tilemişde emmare ol nedamet kètürmişde levvame ol hidayetga tevfik bolur mülhime veli mutma‘inne tama’nine ol 354 inabet iradet üze hoş tebat kılıp kılsa ta‘at biliñ bu sıfat bile bolsa mevsuf bu nefsnüñ atı bolur mutma’inne bulur ol necat 355 mürid yolnı muntèg bilü yörise tèger maksudınga bu nefs korısa ayıtmışda allah hakikat muhib añar bag u bostan cahan tarısa Çeviri 352 nefis. inabet ve irade üzerine hoş sebat edip ibadet etse.(< tèg-er) tarısa ‘ekse’ : -sa.

Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. Farsça. nasihat. teleği’ : +in. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. kör.lı mecmu‘atu ’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. Moğolca. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’lHakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 161 Özet 1 Mukaddimetü ’l-Edeb hakkında bilgi verir. Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 11281144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [10751144]’a sunulmuştur. iman.(< tèg-er) tutgıl ‘yerine getir’ : -gıl. Eser. 4 2 Harezm Türkçesi kelimelerinin izahını yapar. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. ul (< ul+uñ) yörise ‘yürüse’ : -se. iradat. -mak. tarı.9.(< yöri-se) yüñin ‘tüyü. bile ‘ile’ : < birle birle ‘ile’ : < birle bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur.(< körküt-üp) kurug ‘kuru. yüñ (< yüñ+in) 3 . Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18. Farsça.(< kuru-g) neñ ‘şey’ : < neñ öñin ‘diğeri’ : < öñin soñın ‘sonunu’ : +ın. soñ (< soñ+la-gıl) sormak-ol ‘sormaktır’ : +ol. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi.(< bitig+lig+turur) kanı ‘hani’ : < kanı kètürmişde ‘getirince’ : +de. şeriat-tarikat. -g. fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. nr. kuru. +lig. marifetü’l-hak ve Hz. boş’ : -g. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimatu ’l-Adab isimler. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. sor. kèl. -miş-. isim çekimi. biti. edep. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp kelimeler Arapça baplara göre sıralanmıştır. fiiller. Peygamber. nefis ve kalp. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. sohbet.(< tarı-sa) tèger ‘değer’ : -er. 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. zekat. fiiller. Arapça ifade daha belirgin yazılmıştır. yöri.(< kèltür-miş+de) köp ‘çok’ : < köp körer ‘görür’ : -er. şükür ve zikir bölümlerinen oluşur.(< kör-er) körkütüp ‘gösterip’ : -üp. iktida. tut. Mukaddimatü ’l-Edeb isimler. süluk. tèg. Mukaddimetü ’l-Edeb’in sözlük tekniği hakkında bilgi verir. körküt. -tür-. +la-. sorsorsa-sèn ‘sorsan’ : +sèn.(< sor-sa+sèn) tarısa ‘ekse’ : -sa.(< tut-gıl) ulaşu ‘daima’ : < ulaşu uluñ ‘temelin’ : +uñ. -sa. Ünite . Moğolca. soñ (< soñ+ın) soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl. isim çekimi. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Mu‘inü ’l-Mürid’ hakkında bilgi verir.

Dörtlüklerle hâlinde yazılmıştır. küz. yarım kèce : gece yarısı c. küz. Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. M. Sözlük türünde bir eserdir. F. Mukaddimetü’l-Edeb ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a.(< biti-g+lig tur-ur) b. bıltur : geçen yıl b. c. c. yaz. yaz. yaz : İlkbahar e. . birle ‘ile’ : < birle 3. ara ayı : aralık ayı.(< bitig+lig-turur) c. yay : yay d.162 XI-XIII. bitiglig-turur ‘yazıp durur’ : . 20 e. -ig. körküt. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım 1. +lig. Ananiasz Zajâczkowskı 5. yüñ (< yüñ+in) e. küz. yaz. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : tur-ur. İstanbul 2. b. İlkin János Eckmann tarafından yayımlanmıştır. yay. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : -turur. Mukaddimetü’l-Edeb’ den alınan aşağıdaki kelimelerden hangisinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı yanlıştır? a. 13 d. Tasavvufî bir eserdir. kış e. (Müslüman takviminde) on ikinci ay 9. 1128-1144 yılları arasında yazılmıştır.(< biti-g+lig-turur) d. yaz. +la-. +lig. kış b. Poppe e. yüñin ‘tüyü. -g. Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesindedir.Hakayık’la aynı vezinde yazılmıştır. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l.(< bitig+lig-turur) 8. Kazan d. yaz d. M. bitiglig-turur kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a.ur. -g. Mu‘inü’l-Mürid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. 11 c. tur-. kış 4. Şuster e. Mu‘inü’l-Mürid’den alınan aşağıdaki kelimelerden hangisinin çözümlenmesi yanlış verilmiştir ? a. b. N. d. biti.(< tarı-sa) b. körkütüp ‘korkutup’ : -üp. +lig. yay. Mukaddimetü’l-Edeb’in en eski nüshası aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? a. Vandamme c. bitiglig-turur ‘yazılıdır’ : +turur. biti. Kaare Grønbech d. 42 A. biti. teleği’ : +in. 1967’de Mukaddimetu’l-Edeb’in Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü yayımlayan Polonyalı Türkbilimci aşağıdakilerden hangisidir? a. Farklı dillerde karşılıkları verilen yukarıdaki kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. 3 b. tarısa ‘ekse’ : -sa. bitiglig-turur ‘yazılı durur’ : -turur. 7. e. +lig. Mukaddimetü’l-Edeb’in bilinen kaç yazması vardır? a. N. yay.(< korkut-up) c. yay c. Berlin c. Yozgat b. bit. Arapça’dan Harezm Türkçesine tercüme edilmiştir. biti. rabi‘ bahar ? kabur sayf tabistan ? cun harif tira mah ? namur şita zamistan ? öbül 6. kış. +lig. T. tarı. küz. Zamahşerî tarafından yazılmıştır. kış. soñlagıl ‘tamamla’ : -gıl. d. e. Hendrik Boeschoten b. yay. küz. -g. soñ (< soñ+la-gıl) d. -g.(< bitig+lig+turur) e.

. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 10. 1. e Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb ” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e. Yanıtınız yanlış ise “Mu‘inü’l-Mürid” konusunu yeniden gözden geçiriniz. mutmain olan kişidir. c. inabet ve irade üzerine hoş sebat edip ibadet etse. Gönül ve nefis konusunda anlatılanları dinle. Kurtuluşu bulascak olan kişi. Bu ikisi bir şeydir. ibadet eder. a 2. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kişi. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. Kim ki. Yanıtınız yanlış ise“Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. sebat edip ibadet eden. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. sebat edip ibadet etse. d. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb’a ait Metin incelemelerini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 9. Yanıtınız yanlış ise “Çevriyazı ve Çevirileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 8. e 5. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kendini böyle sıfatlandırırsa. Bir kişi. e 7. d 3.9. bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. bunu anlarsan mutmain olur ve kurtuluşu bulursun.Harezm Türkçesi Metin İnceleme III: Mu k addimetü’l-Edeb ve Mu’inü’l Mür i d’den Metin Örnekleri 163 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı inabet iradet üze hoş tebat kılıp kılsa ta‘at biliñ bu sıfat bile bolsa mevsuf bu nefsnüñ atı bolur mutma’inne bulur ol necat 10. mutmain olur ve kurtuluşu bulur. a 6. Yukarıdaki kıtanın Türkiye Türkçesine aktarılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? a. bu nefsin adı bu sıfatlarla nitelendirilirse. d 4. Ünite .

Yüzyıllar Türk Edebiyatı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için 1128-1144 yılları arasında yazılıp Harezm şahı Atsız [1075-1144]’a sunulmuştur. zekat. Farsça. Nuri YÜCE. ZAMAHŞARÎ: Mukaddimetü’l-Edeb Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş. Gülden: “Harezm Türkçesi”. TOPARLI. Kutadgu Bilig ve ‘Atabetü’l. Sıra Sizde 3 1313-1314 yıllarında İslâm adında bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir. Çeviren: Mustafa S. Dr. nefis ve kalp. iktida.Mustafa ARGUNŞAH. Arapçayı öğrenmek isteyenler için kısa cümleler ve kelimelerden oluşan bir sözlük olan Mukaddimetü’l-Edeb isimler. Çağatayca ve Osmanlıcadaki anlamları verilmiştir. Moğolcadaki anlamları verilmiştir.Çeviri . 332 s. Arapça ifadelerin altında Harezm Türkçesi. ss. fiiller. Moğolca. Persican.Dizin . 17320061. POPPE. Ankara 2009. Dil Özellikleri. Ankara 2008. Dini şiirlerden meydana gelen eser yaklaşık 900 beyittir. . Chagatay and Mongol) The Alisher Navoi State Museum of Literature (Academy of Sciences. nr. Farsça. Türk Dil Kurumu Yayınları-976. isim çekimi. 241 s. The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B). +534b yr. Hanifi: Harezm Türkçesi: Tokat 2007. MUQADDIMAT AL-ADAB: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic. No.lı mecmu‘atu’r-resail içerisinde 177a-202b yaprakları arasındadır. Arapça ifadelerin altında çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi. Sıra Sizde 2 Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp kelimeler Arapça baplara göre sıralanmıştır. [IV]+22 s. Peygamber. Yararlanılan Kaynaklar İSLÂM: Mu‘inü ’l-Mürid İnceleme . şeriat-tarikat.Metin . Arapça ifade daha belirgin yazılmıştır.164 XI-XIII. Kesit Yayın No: 27. sohbet. Türk Dil Kurumu Yayınları-535. Karahanlıca Harezmçe Kıpçakça Dersleri: İstanbul 2010 (Eylül). iman. fiil çekimi diye beş ana bölümden oluşmaktadır. Atatürk Kültür. Türkçe karşılıklar kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Tarihî Türk Lehçeleri: 2. Republic of Uzbekistan) and The Japan Society for the Promotion of Science: Tôkyô 2008.Hakayık’la aynı vezinde yazılan eserin dikkat çekici bir özelliği de dörtlüklerle yazılmış olmasıdır. ZAMAHŞARÎ: Mukaddimetü’l-Edeb Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü: Hazırlayan: N. edep.VURAL. nasihat. N. Metin İndeks: Hazırlayan: Prof. 89-168. Abece sırasında bir sözlük şeklinde olmayıp fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır. Eser. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 925. KAÇALİN. SAĞOL YÜKSEKKAYA. marifetü’l-hak ve Hz. Recep . Bilinen tek yazması Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1605/18.Tıpkıbasım: Recep TOPARLI . isim ve fiil dışındaki dil bilgisi unsurları. Ankara 1993. süluk. şükür ve zikir bölümlerinen oluşur. iradat.

.

Eser hakkında umumi bilgi edinecek. Seçilen bölümleri Türkiye Türkçesine aktarabilecek. Bazı kelimelerin izahını yapabilecek. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Amaçlarımız     Bu üniteyi tamamladığınızda Oguz Kagan Menakıbı ile ilgili. Anahtar Kavramlar • Oguz Kagan Menakıbı • Metin inceleme • Kelime izahları İçindekiler • • • • • • • • • OGUZ KAGAN MENAKIBI METİN İNCELEME I METİN İNCELEME II METİN İNCELEME III METİN İNCELEME IV METİN İNCELEME V METİN İNCELEME VI METİN İNCELEME VII METİN İNCELEME VIII XI-XIII. Oguz Kagan Menakıbı’nın ses ve yapı özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.t 10 XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı .

İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. W. Rıza Nur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından. Muharrem ERGİN.) Oguz Kagan Menakıbı’nın yeniden okunması ve sözlüğünün oluşturulmasında şu yayımlar göz önünde tutulmuştur: BANG. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932. Rıza: Oughouz-name (epopee turque = Oğuzname Türk destanı: transcription en lettres phonetiques notes traduction Française texte en Turc de Turquie fac-simile): Kahire 1928. 64 s. . 69 s. Bu tercüme Muharrem ERGİN [1925-1995] tarafından kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı. BANG [1869-1934] ve G. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. . R. Philosophisch-Historische Klasse XXV. R. Societe de Publications Egyptiennes. W. NOUR [NUR]. İstanbul 1970.G. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir.G. R. W. Rachmati [ARAT] eseri Almanca olarak neşretti. Oğuz Kağan Destanı: (BANG. Paris Bibliothèque Nationale.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: Oguz Kagan Menakıbı Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. Dr.G. R. . 1001’de kayıtlıdır. Oğuz Kağan destanını yeniden işleyerek ve başka destanlardan da katkılar yaparak Oğuzname adıyla yayımladı: (Bk. OGUZ KAGAN MENAKIBI . Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) RADLOFF [1837-1918] tarafından yapıldı.) Yayına hazırlayan: Prof. adlı eserinden alınmıştır. MEB Yayınları. BANG. no. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. ARAT [1900-1964] bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. W. Supplement Turc.

D. 191’den alınmıştır. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. 1001 . METİN İNCELEME I Çeviriyazılı Metin Resim 10. Harezm Türkçesi Oğuz Kağan Menâkıbı2 3. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. Supplement Turc. (Kutadgu Bilig: Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. Yüzyıllar Türk Dili Oguz Kagan Menakıbı. ss.K. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. İstanbul 1942. Reşîdü’d-dîn’in Câmi’ü’t-tevârîh adlı Farsça eserinde yer alan rivâyet 2. Ebu’l-Gâzi Bahâdır Han’ın Şecere-i Terâkime’si 4. Yazıcızâde Alî’nin Târih-i Âl-i Selçuk adlı eserinin başında Câmi’ü’t-tevârîh’ten çevrilen bölüm 5. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. Genellikle Oğuz-nâme olarak adlandırılan Oğuz Kağan menkıbelerinin farklı ve pek çok rivayetleri vardır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır: 1. T. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır1. 1 Oguz Kagan Menakıbı hakkında kısaca bilgi veriniz. no.1a Radloff ’un Kutadgu Bilig yayımına eklediği Oguz Kagan Menakıbı’nın birinci sayfası.168 XI-XIII. Çağatay Türkçesi ile yazılmış Uzunköprü’de ele geçen manzum bir Oğuz-nâme3 Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [11671227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir.) Resim 10. Dede Korkut Oğuz-nâmeleri 6. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi.4 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan eserin bu özellikleri dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir.1b Oguz Kagan Menakıbı: Paris Bibliothèque Nationale.

oynadı. Anuñ añagusu (2) oşbu turur: [ ] Takı mundın soñ sevinç (3) tapdılar. Bedük (6) yaman bir k(è)y(i)k èrdi.(6) turur. Adakı ud adakı teg. k(è)y(i)k (8) av avlaya turur èrdi. altunlug (7) bêlbagı birle yıgaçka bagladı. Gün- . burada büyük bir orman vardı. Burada gezen 3 avlar uçan kuşlar pek çok idi. Bir bugu aldı. Gene günlerden bir gün Ay Kağan4 ın gözü parlayıp doğum sancıları başladı. Şol bugunı tal. Yig et. Kitdi. Oşol ogul ana. ağzı ateş kızıl idi. Gine bir adug aldı. yèl künlerni yèr èrdi. kalkan (2) birle atladı. Ayakları öküz ayağı gibi. kitdi. Bedeninüñ kamagı (6) tüg tülüklüg èrdi.(3) nuñ çubukı birle ıgaçka bagladı.(4) nuñ közü yarıp bodadı. (2) köp mörenler. Çiğ et.tep tediler. közleri al. Oğuz Kağan cesur 8 kahraman bir kişi idi. şarap 2 istedi. keçelerdin soñ igit boldı.(9) sınıñ kögüsündün aguznı içip. 5 Bu çocuğun beti benzi mavi 6 idi.10. Bu boynuz burunluyu avlamak istedi. mundın 2 (1) artık-rak içmedi. sırtı samur sırtı gibi. Kördi. kırk günden sonra 3 büyüdü. kögüzü (5) adug kögüzü teg èrdi. Bunda kèlgen. Kün. yaban 8 avına gidiyordu. Yakşı nepsikilerdin (8) körüklügrek èrdi. (4) Oşol orman içinde bedük bir kıyandkat bar (5) èrdi. Yılkılar küdeye (7) turur èrdi.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 169 1 (1) … bolsungıl’ . Yılkılarnı. Tañ èrte çak. göğsü 5 ayı göğsü gibi idi.(9) lerde bir kün avga çıkdı. Gene künlerdin bir gün Ay Kagan. (8) Mundın soñ èrte boldı tañ èrte (9) çakda Kèldi. yürüdü. aş. Vücudunun tamamı 6 tüylü tüylü idi. Erkek çocuk doğurdu. köp ögüzler bar èrdi. dediler. Birke emgek birle (7) êl künni basup èrdi. || Bu çocuk ana9 sının göğsünden ilk sütü emip bundan 02 1 daha çok emmedi. atlarga mine turur èrdi. At sürülerini insanları yiyordu. Güzel perilerden 8 daha güzel idi. || Bu… 03 1 || çağda. 4 Bu orman içinde büyük bir boynuz burunlu var5 dı. Büyük 6 belâ bir yabanî idi.(5) da geldi. oynadı. (5) Oşol ogul-nuñ öñlüki çıragı kök (6) èrdi. Aguz Kagan bir iriz (8) kakız kişi èrdi. Çeviri 01 1 … olsun. Künlerdin (9) soñ. Çıda birle. yüridi.(3) ler k(è)y(i)k köp köp. kırık kündin soñ (3) bedükledi. bilekleri 4 kurt bileği gibi. Tili gile başladı. Ünite . Konuşmağa başladı. agızı ataş kızıl èrdi. At sürüleri güdü7 yor. takı kılıç birle. 2 çok nehirler çok ırmaklar vardı. sorma5 (2) tiledi. Kördi. saçları kaş-ları (7) kara èrdiler èrdi. (4) Andın soñ èrte boldı. çorba. bunda uçkanlar kuş köp köp èrdi. Günlerden 9 gecelerden sonra delikanlı oldu. kim: kıyandkat bugunı alıp. gözleri elâ. Ve bundan sonra sevin3 diler. yagrı kiş yagrı teg. saçları kaşları 7 kara idi. Bu kıyandkatnı avlamak tiledi. Büyük bir baskı ile 7 insanları sindirmişti. Onun resmi 2 budur. kim: kıyandkat adugnı alıp-turur. Bu … [Eksik] 3 (1) çakda bu yèrde bir ulug orman bar èrdi. 4 (1) ya ok birle. bêlleri (4) böri bêlleri teg. atlara biniyor. èrkek ogul togurdı.

) . +tülük (< tülük+lüg) yarıp ‘parlayıp’ : -ıp. Yüzyıllar Türk Dili 9 lerden bir gün ava çıktı. -ük. || Sonra bir ayı aldı. (Kutadgu Bilig:Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. o geyiği söğüt3 ün dalı ile bir ağaca bağlayıp gitti. al. almış’ : +turur.K. ıgaç (< ıgaç+ka) kıyandkat ‘gergedan’ : < kıyandkat bugunı ‘geyiği’ : +nı. +lüg. 192’den alınmıştır. Kargı 04 1 ok yay ile ve kılıç kalkan 2 ile ata bindi. T. altınlı 7 kuşağı ile ağaca bağlayıp gitti. ss.(< yar-ıp) körüklügrek ‘daha güzel’ : +rek. kör. || Bir geyik aldı. no. Supplement Turc.2b Radloff ’un Kutadgu Bilig yayımına eklediği Oguz Kagan Menakıbı’nın sekizinci sayfası. bugu (< bugu+nı) adugnı ‘ayıyı’ : +nı.170 XI-XIII. 8 || Ertesi sabah oldu. yar.2a Oguz Kagan Menakıbı: Paris Bibliothèque Nationale. adug (< adug+nı) alıp-turur ‘alıptır.(< al-ıp tur-ur) tülüklüg ‘tüylü’ : +lüg. Tan ağarır9 ken gelip boynuz burunlu ayıyı almış gördü. İstanbul 1942.D. Tan ağarırken 5 gelip boynuz burulunun geyiği al6 mış gördü.(< körük+lüg+rek) bêlbagı ‘kuşak’ : < bêl + bag+ı METİN İNCELEME II Çeviriyazılı Metin Resim 10. Kelime İzahları ıgaçka ‘ağaca’ : +ka. 4 || Ertesi sabah oldu. 1001 Resim 10. -ıp.

Ünite . Güzel alım3 lı bir kız. Oğuz 3 kargı ile boynuz burunluğun başına vurup onu 4 öldürdü. Gene (5) kelip kördi. başını kesti. 3 gitti. Kündün aya (8) aydın kogulgurak (9) èrdi Oguz Kagan yörüdi kördi kime: 7 (1) Oşbu yaruknuñ arasında bir kız (2) bar èrdi yalguz olturur èrdi yakşı körük. Gene bir gün (7) Oguz Kagan avga gitdi bir (8) köl arasında alındın bir ıgaç (9) gördi bu ıgaçnuñ kabucagında 9 (1) bir kız bar èrdi.10. aldı gitdi. Gökten 7 Bir ışık indi.(4) turur: [ ] Gene künlerde bir kün (5) Oguz Kagan bir yèrde teñrini çalbargu. ok birle (7) şuñkarnı öltürdi. Andına (8) soñ tedi. Boynuz burunluyu ala 2 doğan yedi yayım okum öldürdü yay olduğundan.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 171 5 (1) Gene oşbu ıgaçnıñ tübinde turdı.(6) da èrdi.) Geyiği yedi ayıyı yedi kargım demir olduğundan 06 1 öldürdü. Ok yay ile 7 ala doğanı öldürdü. Güneşten 8 aydan daha parlak 9 idi. çalguz olturur èrdi.(3) lüg bir kız èrdi anuñ başında ataş.] Çeviri 05 1 || Gene o ağacın dibinde durdu. (4) Anuñ saçı mören osugı teg. çürekige ataş [tüşti. Ve boynuz burunlunun resmi bu4 dur.(4) lug yaruklug bir meñi bar èrdi (5) altun kazuk deg èrdi oşol kız andag (6) körüklüg èrdi kim külse kök (7) teñri güle durur ıglasa gök teñri (8) ıglaya durur Oguz Kagan (9) anı kördükte usı kalmadı kitdi.(6) lüg èrdi. Anuñ (3) közü kökdün kökrek èrdi. sevdi. kim: yèrniñ yèl küni anı körse.(2) kar yèdi ya okum öldürdi ya bolsa tep tedi (3) gètdi dakı kıyandkatnıñ añagusu oşbu. kim: bir şuñkar kıyandkat içegüsin (6) yèmekte-turur. tep sütdin (8) kumuz bola tururlar. dedi. (7) ay ay ah öler-biz. alıp gitti. aldı. Kökdün (7) bir kök yaruk düşdi. dilegüsin aldı. Kılıç ile başını kesti.(4) sige kün ad koydılar ikinçi. Künlerdin soñ kecelerdin soñ (3) yarudı üç èrkek ogulnı dogurdı birinçi. başın kesti. anı (4) öldürdi. anuñ (5) tişi ünçü teg èrdi. Döl bogaz (2) boldı. (2) Yakşı körüklüg bir kız èrdi.(5) sige ay ad koydılar üçünçü. Boynuz burunlu 2 gelip başı ile Oğuz’un kalkanına vurdu. Onun başında par4 lak ışıklı bir beni var idi 5 demir kazık gibi idi bu kız öyle . kılıç birle başın kesti. Oguz Kagan (9) anı kördükde usı kitdi. Ya birle. Oğuz Kağan yürüdü 07 1 bu ışığın içinde yalnız oturan bir kız gördü 2 var idi. Kıyandkat (2) kelip başı birle Oguz kalkanıñ urdı Oguz (3) çıda birle kıyandkatnıñ başın urdı.(6) süge yulduz ad koydılar. || Sonra 5 gelip bir ala doğan boynuz burunlunun bağırsaklarını 6 yemiş gördü. Karañguluk keldi. Karanlık bastı. anuñ 8 (1) birle yatdı.(9) sı oşbu-durur bugu yèdi adug yèdi çıdama 6 (1) öldürdi: demür bolsa kıyandkatnı şuñ. Gene günlerden bir gün 5 Oğuz Kağan bir yerde Tanrı’ya yalvarmak6 ta idi. kim: şuñkarnuñ añagu. Ondan 8 sonra (Ala doğanın resm9 i budur. Antag görük.

] Kelime İzahları oşbu ‘bu’ : (< oş+bu) tübinde ‘dibinde’ : +de.172 XI-XIII. -er. öl. Yüzyıllar Türk Dili 6 alımlı idi ki gülse gök 7 yüzü güler ağlasa gök yüzü 8 ağlardı onu görünce 9 Oğuz Kağan’ın aklı başında kalmadı gitti. yüreğine ateş [düştü. 9 onu görünce Oğuz Kağan’ın aklı gitti. bir (< bir+inçi+si+ge) çalguz ‘yalnız’ : < yalguz mören ‘ırmak’ : < mören öler-biz ‘ölüyoruz’ +biz. tüb (< tüb+in+de) şuñkarnı ‘ala doğanı’ : +nı. Öyle gösteriş6 li idi ki: yerin halkı onu görse. Gene bir gün 7 Oğuz Kağan ava gitti bir 8 göl içinde önünde bir ağaç 9 gördü bu ağacın kovukçuğunda 09 1 bir kız var idi. Üç erkek çocuk doğurdu. Günlerden sonra gecelerden sonra gözü 3 parladı. +in. 2 Güzel gösterişli bir kız idi. diye sütten 8 kımız olurlardı.(< öl-er+biz) kumuz ‘kımız’ (< kımız) çürekige ‘yüreğine’ +ge. şuñkar (< şuñkar+nı) kètdi ‘gitti’ : +di. Sevdi aldı onun 08 1 ile yattı dileğini aldı döl döş 2 oldu. Oşbu yaruknuñ arasında bir kız bar èrdi yalguz olturur èrdi yakşı körüklüg bir kız èrdi anuñ başında ataşlug yaruklug bir meñi bar èrdi altun kazuk deg èrdi oşol kız andag körüklüg èrdi kim gülse gök teñri küle durur ıglasa kök teñri ıglaya durur Oguz Kagan anı gördükte usı kalmadı kitdi. 2 . çürek (< yürek+i+ge) Aşağıdaki metni Türkiye Türkçesine aktarınız. kèt (< kèt-di) birinçisige ‘birincisine’ +ge. 7 ay aman ölüyoruz. aldı. Onun 3 gözü mavi mavi idi. +inçi. +i. Birinci4 sine Gün adını koydular ikinci5 sine Ay adını koydular üçüncü6 süne Yıldız adını koydular. onun 5 dişi inci gibi idi. +si. 4 onun saçı ırmak suyu gibi dalga dalga. sevdi. yalnız oturuyor idi.

(6) çisige tag at koydılar. . (2) takı taloy takı mören kün tug bolgıl. ikin6 sine Dağ adını koydular. Supplement Turc.12 (1) lar bol orman.(7) miş èrdi. köp telim (3) kız yakut taş alıp. balıkları köp köp èrdiler Çeviriyazılı Metin Resim 10.(2) sün aldı.13 (1) luk tilep-men-turur. Üç èrkek ogulnı togurdı. Birin. kim meniñ agız. 1001 Çeviri 10 1 düştü onu sevdi aldı.(5) çisige kök at koydılar. gök (3) kurıkan. sinlerdin baş çalungu.10. (8) Andın soñ Oguz Kagan bedük (9) toy6 bèrdi. tep tedi. Çoñ çañakıda Urum tegen (8) bir kagan bar èrdi. Oşbu biltürgülükde bitil. Toydın soñ Oguz (5) Kagan beglerge êl künlerge (6) çarlıg bèrdi.(7) süge Teñiz at koydılar. anı sevdi. üçünçü. döl döş oldu. gecelerden sonra gözü 4 parladı. Anuñ birle amırak (7) boldı. Kırık şire (2) kırık bandeñ çapturdı. içdiler. onun ile yattı dilek2 ini aldı. kim: Men Uygurnıñ kaganı bola-men. üçüncü7 süne Deniz adını koydular. kımızlar (4) aşadılar. Oşbu Altun 14 (1) Kagan Oguz Kaganga èlçi yumşap (2) yiberdi. çımad (5) çakıp. aldı. Günler3 den sonra. kim: Men sinler.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 173 METİN İNCELEME III 10 (1) tüşdi. tamga bize bolsun (9) buyan. anuñ birle yatdı. tep tedi.(2) umga bakar turur bolsa.(7) ge boldum kagan. : Paris Bibliothèque Nationale. keçelerdin soñ (4) yarudı. keldiler. Gene bu çak. (8) kim yèrniñ tört buluñınuñ kaganı (9) bolsam kerek-turur. tür. Köp telim altun kümüş tartıp. tep tedi.(4) ip yumşap.3 Oguz Kagan Menakıbı s.(8) da oñ çañakda altun kagan (9) tegen bir kagan bar èrdi. Birin5 cisine Gök adını koydular. Töl bogaz boldı. kim (4) agızumga bakmaz turur bolsa. Türlüg aşlar. agızıga bakındı. Oguz Kaganga suyurkap (5) bèrdi. tarıtıg (3) tartıp dost tutar-men. tilegü. no. çubuyanlar. Takı tedi. Üç erkek çocuk doğurdu. Oşbu. temür çıda. asturıp. Oşol. çerig çekip. Yakşı bigü birle (6) dostluk kıldı. yok bolsungıl (7) tep kılur-men. êl günge çarlıg ……………………… 11 (1) çarlap kèñeşdiler.(3) lüg sormalar. av yèrde yörüsün kulan. köp telim erdiniler yiber. Künler. Gene andın soñ (4) Oguz Kagan tört sarıga çarlıg (5) çumşadı. Oşbu kagannuñ (9) çerigi köp köp. Biltürgülük bitidi. Ünite . èlçilerge (6) bèrip yiberdi. kök böri bolsungıl uran. (6) tagurak basıp.(3) din soñ. duşman tutar-men. alalıñ ya takı (8) kalkan. ikin.

astırıp. Ziyafetten sonra Oğuz 5 Kağan beylere halka 6 söylev verip ben sizler7 e oldum kağan. Halka yarlık 1 çağırınca danıştılar.(< tart-ıp) amırak ‘sevgili’ : < amırak balıkları ‘şehirleri’ : +ları. alalım yay ile 8 kalkan. tatlılar ve kımızlar 4 yiyip içtiler. dedi. av yerinde yürüsün kulan.(< yiber-di) tartıp ‘çekip’ : -ıp. 2 daha deniz. Türlü yiyecekler. balık (< balık+ları) . şehirleri pek çok Kelime İzahları keçelerdin ‘gecelerden’ : +din. asker çekip. düşman tutarım. kim benim söz2 üme uyar ise. gök 3 çadır. Gene ondan sonra 4 Oğuz Kağan dört yana buyruk 5 gönderdi. êl (< êl gün+ge) çarlıg ‘yarlık’ : < yarlık kurıkan ‘çadır’ : < kurıkan alalıñ ‘alalım’ : -alıñ. Bildiriler yazdırdı. Bu bildirilerde 7 Ben Uygur kağanı 8 olarak yeryüzünün dört bir yanının da kağanı 9 olsam gerektir. gün. halka’ : +ge. pek çok mücevherler gönder4 ip verip. diye yazıyordu. Bu kralın 9 askeri pek çok. Yüzyıllar Türk Dili 11 12 13 14 8 Ondan sonra Oğuz Kağan büyük 9 ziyafet verdi. 6 hemen saldırıp. Onun ile dost 7 oldu. yiber. Kırk masa 2 kırk sıra yaptırdı. yok olsun 7 diye çalışırım. İyi vergi ile 6 dostluk kurdu.174 XI-XIII. Sol yanda Roma denilen 8 bir krallık var idi. İşte. tart. vergi 3 alıp dost tutarım. +ler. daha nehir güneş alem olsun. İşte.(< al-alıñ) yiberdi ‘gönderdi’ : -di. pek çok 3 kırmızı yakut taş alıp. geçe (< geçe+ler+din) êl künge ‘el aleme. Gene bu çağ8 da sağ yanda Altın (Kin) Kağan 9 denilen bir kağan var idi. sizlerden baş açma1 nızı istiyorum. demir kargı1 lar bol orman. Oğuz Kağan’a bağışlayıp 5 verdi. ağzından çıkana baktı. Pek çok altun gümüş çekip. geldiler. öfke 5 çakıp. elçilere 6 verip gönderdi. damga bize olsun 9 uğur. al. kim 4 sözüme bakmaz ise. boz kurt olsun nara. tür3 lü içecekler. dedi. Bu Altın 1 Kağan Oğuz Kağan’a elçi görevlendirip 2 gönderdi.

şük bolup uyup turdı. ona atlanmak istedi.(7) nuñ kaganlukın aldı. Oguz Kagan çımad (6) atup. Tutulunç. Oguz. Ol çarukdun kök (5) tülüklüg. kök çallug (7) bedik bir èrkek böri yörügüde (8) turur. Bir 18 (1) neçe künlerdin soñ kök (2) tülüklüg. Bu kurt Oğuz . Ok birle.(6) ıda bir kara tag tapıkıda (7) uruşgu tutuldı.16 (1) ın tüşkürdi. Oğuz Kağan öfke 6 gösterip. Ètil mörenniñ kudug. kim: Ètil mören. Oguz Kagan başadı.(3) gu barmaz èrdi. 19 (1) êl künlerniñ köñülleride (2) köp telim boldı kaygu.10. Bunun söylediği söz4 ü tutmuyorum deyip yarlığ5 a uymadı. Oguz Kagan Urum kagan. köp telim tirig Çeviriyazılı Metin Çeviri 15 1 idi. O ışıktan gök 5 tüylü. kadagla.(4) nüñ sugı kıp kızıl. Tan vakti 2 olunca Oğuz Kağan’ın 3 çadırına güneş gibi bir 4 ışık girdi. kurıkan. tutu 3 vermez idi. êl (8) künin aldı. aña atlagu tiledi.(5) ka bakmadı. kim: ay ay. kılıç birle uruşdılar.(2) nuñ çarlıgın saklamaz èrdi. tuglarnı tutup kitdi. Kırık (8) kündün soñ Muz tay tegen (9) tagnuñ adakıga keldi. Çerig birle (7) atlap. tep yarlıg. uruşunç (3) antag yaman boldı. Urum (9) üstige sen atlar bola sen. kitdi. Bin iki yüz 8 kilometreden sonra Buz Dağı denilen 9 dağın eteğine geldi. Oşol böri Oguz (7) Kaganga söz bèrip turur èrdi. Munda Ètil mören tegen (5) bir talay bar èrdi. Oşol Urum kagan Oguz Kagan.(9) lerniñ aralarıda köp telim boldı uruşgu. Oguz tapukuñlarga men (2) yörür bolamen.(9) lap yörügüde turur èrdiler èrdi. Oguz takı çerig (4) birle turup turdı. (8) Takı tedi. gök yeleli büyük 6 bir erkek kurt çıktı. sessizce uyudu.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 175 Aşağıdaki kelimeleri izah ediniz. (5) kim: çerigniñ tapukları. Ordusıga köp (9) ulug ölüg bargu. 17 (1) ay ay. bolsungıl agızumga çumşadı kabucagında çürekige ıglaya durur 3 METİN İNCELEME IV 15 (1) èrdi. çadırın16 1 ı kurdurdu. Munı söz söz.(4) ni tutmaz-men turur-men. Gene (3) andın soñ Oguz Kagan (4) kurıkannı türtürdi. Çañ èrte (2) boldukda Oguz Kagannuñ (3) kurıkanıga kün teg bir (4) çaruk kèrdi. çıda (8) birle. kök çallug bedik (6) bir èrkek böri çıkdı. alemini kaldırıp gitti. Asker ile 7 atlanıp. Kördi. sip siñgir teg (5) boldı. tep tedi. gök çallug bu bedik (3) èrkek böri turup turdı.(6) da kök tülüklüg. Çerig. Bu Roma kralı Oğuz Kağan2 ın yarlığını dikkate almıyor idi. Urum kagan (6) kaçdı. Ol böriniñ artların kadag. Ünite .

+lar.(< bedi-k) uruşdılar ‘vuruştular’ : +lar. kargı 8 ile. èr-. çaru. +la-. zincifre gibi 5 oldu. Ok ile. İdil nehrinin kıyı6 sında bir büyük dağın önünde 7 savaşa girişildi. O kurdun ardı sıra taki9 ben yürüyorlar idi. kılıç ile vuruştular. Kapışıp vuruşmaları 3 öyle yaman oldu. Burada İdil nehri denilen 5 bir nehir var idi. gitti. Asker9 lerin aralarında pek çok vuruş oldu. Çeviriyazılı Metin . yörü. Takı (6) tedi.(< ur-uş-unç) METİN İNCELEME V 20 (1) bargu tusu boldı. -k. 8 Hay ay. Ol Urus beg ogulun tag başı.(< yörü-gü+de) kıp kızıl ‘kıpkızıl’ : < kıp + kızıl sip siñgir ‘zincifre’ : < sip + sinir bedik ‘büyük’ : -k. uruz beg tegen (3) èrdi. ki: İdil nehri4 nin suyu kıp kızıl. gök yeleli bu büyük 3 erkek kurt durdu. Roma kralı 6 kaçtı.(< yaru-k+dun) yörügüde ‘yürüdüğünde’ : +de. Sarayına pek 9 çok ölü ganimet. Yüzyıllar Türk Dili 7 Kağan’a hitap ediyordu. 5 Askerin önün6 de gök tüylü. Oğuz. Oğuz da asker 4 ile durdu.(< ur-uş-dı+lar) çallug ‘yele’ : < çallug uruşunç ‘vuruşma’ : -unç. dedi. -maz. ur.(4) da teriñ7 mören arasıda (5) yakşı berik balukka yumşadı. Oğuz önünüzde ben 2 yürüyeceğim. -gü. sak (< sak+la-maz èr-di) tuglarnı ‘tuğları’ : +nı. Urum kagannuñ (2) bir karundaşı bar èrdi. Bir 18 1 kaç günden sonra gök 2 tüylü. dikkate almazdı’ : -di.176 XI-XIII. gök yeleli 7 büyük bir erkek kurt yürüyor 8 gördü. pek çok diri Kelime İzahları saklamaz èrdi ‘düşünmezdi. -uş-. 19 1 herkesin gönlüne 2 pek çok acı düştü. hal8 kını aldı. Oğuz Kağan yendi. Oğuz Kağan Roma kralı7 nın krallığını aldı. -uş-. 17 1 ay ay. -dı. sen Roma 9 üstüne yürüyeceksin. bedi. Gene 3 ondan sonra Oğuz Kağan 4 çadırını kaldırttı. tug (< tug+lar+nı) çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. ur.

tep tedi. sen takı (6) uruşgulardın soñ baluknı baña (7) saklap kelgil.10. tep tedi. dedi. dostlukdın çıkmaz turur-men. Bigü (7) bèrip. bizniñ urug. sen de 6 vuruştan sonra şehri bana 7 sakla gel.(5) ga yèr bèrip buçurmuş bolup turur. bizim uruğ3 umuz senin ağacının 4 yemişi olmuştur. 8 diye ekledi. yüzü güldü. .Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 177 kim: baluknı kadaglagu kerek turur. Oguz Kagan igitniñ (9) sözün yakşı kördi. O Rus bey oğlunu dağ başın4 da derin nehir içinde 5 iyi tahkim edilmiş şehre yolladı. kim: ay. Ben sana 6 başımı ve devletimi veriyorum. Rus bey derler3 di. atam çımad atup èrse. Roma kralının 2 bir kardeşi var idi. Ünite . anuñ atı Ulug Ordu 24 (1) Beg èrdi. Takı ilgerü kitdiler.(8) nı bizge saklap kelgil tep tedi. menniñ (3) kaganum sen. Ètil tegen (6) bedük bir mören-turur. babam öfke gösterdi ise. (2) Kördi. (8) tep tedi. sevindi. babam bana bu 4 şehri verdi. Takı 23 (1) aytdı. küldi. Rus 21 1 beyin oğlu ona çok altın 2 gümüş yolladı. (6) Takı aytdı. senden 9 buyruk bağlılık tanırım. Men saña (6) başumnı kutumnı bère-men. Takı tedi. kim: baluk. Takı tedi. 22 1 Bizim devletimiz senin 2 devletin olmuş. köp telim (3) ıgaçlar …… oşol ıgaçlar (4) m …………… kesdi. kim: Ètilniñ sugıdın (8) neçük keçerbiz. Gene çerig birle Oguz Kagan (5) Ètil tegen mörenge geldi. kim: maña köp altun yumşap-sen. sen munda beg (7) boluñ. keçdi. Kıpçak tegen sen beg boluñ. 6 Şehri korumak gerektir. (7) sen takı uruşgulardın soñ baluk. Tanrı san5 a yer verip lütfetmiştir. Oguz Kagan sevinç atdı. dostluktan çıkmam. (9) Oguz Kagan oşol balukka atladı. kim: ay ay. Igaçlarda (5) yatdı. 9 Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Andın soñ (9) Oguz Kagan gene kök tülüklüg. kim: bu yèrde köp telim tallar. benim 3 kağanımsın. (8) menüñ tapum èrürmü. 22 (1) Bizniñ kutı-bız senniñ (2) kutuñ bolmuş. sèvindi. Anuñ (3) üçün aña saklap at koydı. Çerigde bir (9) yakşı beg bar èrdi. Ay. Urus 21 (1) begniñ ogulı aña köp altun (2) kümüş yiberdi. sendin (9) çarlug baglug bellüg bola-men. Maña atam bu (4) baluknı bèrip turur. Çeviri 20 1 tutsak kazandı. küldi. 7 sen de savaştan sonra şehir8 i bizim için koru gel diye söyledi. (2) baluknı yakşı saklap sen. dostluk (4) kıldı. (8) tep tedi. tep tedi.(5) nı kadaglagu kerek turur. Uslug …… bir èr èrdi. Vergi 7 verip. Teñri san. Oguz Kagan anı (7) kördi. Şehr5 i korumak gerektir. 8 benim suçum olur mu.(3) ıbız senniñ ıgaçuñnuñ (4) urugı bolmuş bolup turur. dedi. Takı tedi. Oğuz Kağan delikanlının 9 bu sözünü iyi gördü.

tal (< tal+lar) ilgerü ‘ileri’ : +gerü.(< bèr-e+men) kutı-bız ‘saadetimiz’ : +bız. Muz (8) taglarda köp soguk bolupdın ol beg (9) kagardın sarunmış èrdi. Anuñ üçün anuñ atı muz8 tag (8) turur. Oğuz Kağan sevinç gösterdi. +daş. Tañ èrte boldukda (7) Oguz Kagan kördi. ilkerü kitdi. sogurguda oña (5) èr èrdi. Çerigde (2) bir bèdik kakız èr beg bar èrdi. Kıpçak denilsin. pek çok 3 ağaçlar gördü. Anuñ başı sogukdın ap ak (7) turur. İlgerü gitdi. Akıllı … bir er idi. Kelime İzahları karundaşı ‘kardeşi’ : +ı. bèr. baluk (< baluk+nı) bizniñ ‘bizim’ : +niñ. Oguz Kagannıñ atı Muz tag (9) içige kaçıp kètdi. +ı. İdil’in suyundan 8 nasıl geçeceğiz. Oşol beg taglarga kirdi. Oguz. açkıç yok èrdi. İdil dedikleri 6 büyük bir nehirdir. Askerde bir 9 iyi bey vardı. (4) atlap êl künlerni. karun (< karun+daş+ı) baluknı ‘şehri’ : +nı. sevindi. kim: amtı (3) çerig birle mundun atlañ. (9) Çerigde Çeviriyazılı Metin . onun adı Ulu Ordu 24 1 bey idi. Ve doğuya gittiler. Oguz 26 (1) Kagan bir çokurdın aygır atka mine (2) turur èrdi. il (< il+gerü) METİN İNCELEME VI 25 (1) kök çallug èrkek böri kördi. tuñlukları takı (7) kümüşdün. (3) ma meñlep saña at bolsun Kagarlık. beglerni kèltür. Çürügüde. -e. sen munda beglerge bolgıl başlık. (3) Çalañ bulañdın korukmaz turur (4) èrdi. 8 dedi. … o ağaçları 4 m … kesti. 6 Ay ay. emgek çekip turdı. dedi. ap ak èrdi. men saña başlap yolnı körgürür (6) -men. (6) yörüdü. (5) Gene yolda bedük bir öy kördi. dostluk 4 kurdu. buçur. Onun 3 için ona Saklap [Bulgar] adını koydu. biz (< biz+niñ) buçurmuş ‘buyurmuş’ : -muş. Bu öynüñ (6) tagamı altundın èrdi. 2 Bu yerde pek çok söğütler. köp erdini suyurkadı. Gene asker ile Oğuz Kağan 5 İdil denen nehre geldi. bey olun.(< buyur-muş) bère-men ‘vereyim’ : +men. Oguz 28 (1) Kagan sèvinç birle küldi. Oşbu kök (2) böri Oguz Kaganga aytdı. Oğuz Kağan onu 7 gördü. yüzü güldü. Üze üstünde toñ takı muz (6) bar turur. Tokuz kündün soñ Oguz (7) Kaganga aygır atnı kèltürdi. kim: (2) ay. kut (< kut+ı+bız) tallar ‘dallar’ : +lar. sen burada bey 7 ol.(9) de turur. Oguz Kagan mundın 27 (1) köp çıgay. kitdi. geçti. Kapuluk èrdi. Ağaçlarda 5 yattı. Munda ulug bir tag bar (5) èrdi. dedi. aytdı. Oşol aygır atnı bek çok sèviyor (3) èrdi. tep tedi. Yüzyıllar Türk Dili 23 1 Bana çok altın yollamışsın. (4) tep tedi. Ondan sonra 9 Oğuz Kağan gene gök tüylü. kalıkları temürdin èrdiler (8) èrdi. kim: èrkek böri (8) çerigniñ tapuklarıda yörügü. 2 şehri güzel saklamışsın. Çolda oşbu aygır at közidin yitü (4) kaçdı.178 XI-XIII.(5) gil.

Onun başı sovuktan ap ak 7 tır. Oğuz. sevindi. ilge. Burada yüksek bir dağ var 5 idi. Gene bir gün gök tüy- . şimdi 3 asker ile burdan atlanın. Onun 29 1 adına Tömürdü Kağul deniliyor idi. Tarlagusız (9) bir yazı yèr èrdi. 9 Askerde bir iyi zeki er var idi. 3 ve senin kalıcı adın Karluk olsun. Oğuz Kağan bundan 27 1 çok sıkıntı. aç kalık. Aña (2) çarlıg kıldı. pencereleri de 7 gümüşten çatıları? demirden 8 idi. aç kapıyı 3 açtıktan sonra saraya gel. O bey dağlara girdi. Dokuz günden sonra Oğuz 7 Kağan’a ayğır atı getirdi.(5) rü kètdi. Anuñ 29 (1) atı Tömürdü Kagul tegen èrdi. 3 çalang bulangdan korkmuyor 4 idi. 5 Gene yolda büyük bir ev gördü. Gene bir kün kök tülük. Kapalı idi. kök çallug èrkek böri yörümeyin (7) turdı. Üstünde don buz 6 var idi. 4 atlanıp halkı. doğuya gitti. Bundan ona Kalaç adını verdi. Ünite . Askerde 2 bir büyük cesur er bey var idi. Çok mücevher bağışladı. Oğuz 28 1 Kağan sevinerek yüzü güldü. beyleri getir. doğu5 ya gitti. Yürüyüşe. Çeviri 25 1 gök yeleli erkek kurt gördü. Ona. dedi. Onun için adı [El]Burz dağı8 dır. Yolda bu aygır at gözden gidip 4 kaçtı. ap ak idi. (3) Açguñdun soñ kèl orduga. Bu aygır atı pek çok seviyor 3 idi. 2 Hey. 4 buyurdu. Oguz Kagan takı turdı. Bu gök 2 kurt Oğuz Kağan’a.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 179 bir yakşı çeber èr bar èrdi. kim: sen munda kal. kurıkan (8) tüşküre turgan turdı. sen buradaki beylere baş ol. 2 sen burada kal. Doğuya gitti.10. 5 ben sana baş olup yolu gösterir6 im.(6) lüg. 4 dedi. sovuğa dayanıklı 5 er idi. tep (4) tedi. Oğuz 26 1 Kağan bir alacadan aygır ata bini2 yordu. Muña çürçet tetürürler èrdi. Tan ağarınca 7 Oğuz Kağan erkek kurdu 8 askerin önünde yürüyor 9 gördü. zahmet çekti. açacak yok idi. gitti. Oğuz Kağan’ın atı [El]Burz dağı 9 içine kaçıp gitti. 6 yürüdü. [El]Burz [Gur Garcistan: Karluk] 8 dağlarında çok sovuk olduğundan o bey 9 kardan sarılmış idi. Mundın aña kalaç at koydı. Bu evin 6 damı altından idi.

şaşdılar. çokur (< çokur+dın) açkıç ‘anahtar’ : -kıç. (7) bellüg bolsun. halkı Oğuz Kağan’a karşı . Anuñ dostları (9) köp sèvinçler tapdı. Oguz (7) Kagan başadı. Köp ısıg bir yèr 34 (1) turur.(6) larnı kördi.180 XI-XIII. Nökerler. Uruşgudun soñ Oguz Kagan. öküz. (2) Kañalar takı çapdılar. Anuñ duşmanları köp [kaygular tapdı] Çeviriyazılı Metin Çeviri 30 1 Büyük bir yurt halk idi.(8) lug saña at bolguluk kaña (9) belgürsün. Uruş tokuş başlandı.(< bol-duk+da) çokurdın ‘alacadan’ : +dın. (3) yüklemekke. Kelime İzahları atlañ ‘atlanın’ : -ñ. kim: kündünki buluñda (8) Barkan tegen bir yèr bar turur. Buna Mançurya diyorlar idi. 3 mücevherleri çok idiler. Tartdılar. Andın soñ 33 (1) gene bu. köp tokuşgudun soñ (5) anlarnı aldı. Anuñ (6) atı barmaklıg çosun billig èrdi.(< tüş-kür-e) meñlep ‘kalıcı. kitdiler. ordu (< ordu+ga) tüşküre ‘düşüre’ : -e.(< aç-kıç) tuñlukları ‘pencereleri’ : +ları. +luk. aç. kagatır. Anuñ üçün anlarga (5) kaña at koydılar. kök tülüklüg. çıragı kap kara turur. öz yurtıga birledi. başadı. çadır 8 kuran durdu. -kür-. takı Tañgud. -duk. êl künnüñ kamagı munı kördiler. kim.(2) ige antag ulug ölüg bargu tüşdi. Oğuz Kağan da durdu. Oguz Kagan baş{l} adı. èrdinileri köp turur. êl kün. yurtın aldı. kök çallug (2) èrkek böri birle Sindu.32 (1) nüñ. altın gümüşleri çok. atla. Yılkıları (2) köp. bol. ebedî’ METİN İNCELEME VII 30 (1) Bedük bir yurt êl kün èrdi. kalık (< kalık+ları) orduga ‘saraya’ : +ga. Munda köp k(è)y(i)kleri. (4) Oşol yèrniñ kaganı Masar9 tegen bir kagan (5) èrdi. ud (4) azlık boldı. Kaña üstünde ölüg (8) bargunı koydı. Burada Mançurya kağan4 ı. buzagları köp. takı (3) Şagam yıñaklarıga atlap kètdi. Munda Oguz Kagannuñ (5) çerigide uslug yaşkı bir çeber kişi bar èrdi. kètdi. êl küni Oguz Kaganga karşu (5) kèldiler. tüş. Antag yaman uruşgu boldı.(6) lar birle uruşdılar.(< atla-ñ) boldukda ‘olunca’ : +da. oklar birle. kümüşi köp. Munlar kaña yörümek. Ulug (9) bargulug bir yurt turur. tep tèdi. kètdi. Oguz (8) anı basdı. takı aytdı. ud.(4) ı. kim: kaña kaña (7) birle ölügni tirig yürügürsün.31 (1) nuñ çerigige. (7) çürçet kagannı basdı. kılıç. Oguz Kagan anuñ üstige (6) atladı. başın (8) kesdi. köp kuşları bar turur (2) altunı köp. buzağıları çok. Oguz Kagan kaña. kaña. nökerlerige. Çürçet êl künin öz agızıga (9) bakınturdı. öy (< öynüñ) kalıkları ‘çatıları’ : +ları. Bu çeber (7) bir kaña çapdı. Masar kagan kaçdı. (6) Gene taşgarun kalmasun. kaña söz bire turur (4) èrdiler èrdi. altun kümüşleri köp. basdı. küldi. öltürdi.(3) leriniñ öñlüki. tuñluk (< tuñ+luk+ları) öynüñ ‘evin’ : +nüñ. kèltürmekke at. (3) erdinileri köp èrdiler èrdi. At sürüleri 2 çok. êl kün. Ekinsiz 9 bir ova yer idi. Munda çürçet kagan. Yüzyıllar Türk Dili 6 lü gök yeleli erkek kurt yürümeden 7 durdu. (4) Köp uruşgudın. Kaña başıda tirig (9) bargunı koydı.(3) de kaña.

gümüşü çok. Oğuz 8 onu yendi. Vuruştan sonra Oğuz Kağan’ 1 ın askerine. 3 yüklemeğe. erdini (< erdini+leri) tokuş ‘dokuş’ : -ş. Maiyet1 in.10. kendi ülkesine kattı. halk2 ına öyle büyük ölü ganimet düştü. Onun için onlara 5 Kanglı adını koydular. Ondan sonra 1 gene bu. 7 Çürçet kağanı yendi. öl. şaştılar. -tür-. 4 az geldi. Halk3 larının renkleri. Oğuz 7 Kağan yendi. Burada çok avları. Çektiler. Ünite . Öyle çetin vuruş oldu. Büyük 9 varlıklı bir ülkedir. yüzü güldü. gök yeleli 2 erkek kurt ile Hint.(< tokı-ş) birle ‘ile’ : < birle öltürdi ‘öldürdi’ : -di. ve 3 Şam taraflarına atlanıp giti. yendi. öküz. çok kuşları vardır. Kağnı8 lı sana ad olsun. Oğuz kağan onun üstüne 6 atlandı. oklar ile. Tangut. 2 Daha kağnılar yaptılar. Onun 6 adı Parmaklı Çosun Bilig idi. -uş-. yılkı (< yılkı+ları) erdinileri ‘mücevherleri’ : +leri. öldürdü. Kağnı başına diri 9 tutsağı koydu. başını 8 kesti. gitti. yüzleri kap karadır. 7 belli olsun: güney yönünde 8 Barshan denen bir yer vardır. Kağnı üstünde ölü 8 ganimeti koydu. Onun dostları 9 çok sevindiler. 2 Altını çok. dedi. 6 Gene dışarda kalmasın. Oğuz Kağan kağnı6 ları gördü. ki.(< öl-tür-di) uruşgudun ‘vuruşmada’ : +dun. Bu becerikli 7 bir kağnı yaptı. kılıç6 lar ile vuruştular. -gu. katır. Kağnı kağnı 7 ile ölüyü diriyi yürütsün. maiyetine. 4 Çok vuruştan. mücevherleri çoktur. getirmeğe at. Kağnı 9 göstersin. çok döğüşten sonra 5 oraları aldı. gittiler. Çok sıcak bir yer1 dir. Vuruş dokuş başlandı.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 181 31 32 33 34 5 geldiler. Onun düşmanları çok Kelime izahları yılkıları ‘at sürüleri’ : +ları. Oğuz Kağan baş etti. halkın hepsi bunu gördüler. baş etti. Bunlar kağnı yürümek3 te kanga kanga sesi çıkarıyor 4 idi. toku. gitti. ur. Masar kağanı kaçtı. ülkesini aldı. 4 Bu yerin kağanı Masar denilen bir kağan 5 idi.(< ur-uş-gu+dun) antag ‘öylece’ : < anı teg . gök tüylü. Burada Oğuz Kağan’ın 5 askerinde akıllı becerikli iyi bir kişi var idi. Mançurya halkının kendi ağzına 9 baktırdı.

. ya teg (4) oklarnı kökkeçe atuñ. kim: ay aga.. Oğuz Kağan yendi. (4) çıda bile ok köp atdum.. köp men aşdum. evine gitti. Kün. Takı aytdı.. tep tedi. 39 (1) Oguz Kagan sèvindi..(6) sü tün sarıga bardılar.(4) gaça tegen èrdi. küldi. (7) Yultuz köp k(è)y(i)kler. (8)………………………………. kır saçlı . takı üç kümüş ok kördi.(5) sü tañ sarıga bardılar. (9) Oguz Kagan sèvindi. Oguz (8) Kagan bedük ordu [tiktürdi. ögütün (6) tiledi. kırık kèçe aşadılar. yılkı. (4) tep tedi. aygır birle köp yörü. (8) Çoñ yakada uç oklar olturdı. Bu altun (3) ya kün toguşıdın ta kün batuşı. duşmanlarnı ıglagurdum. Anuñ (2) başıda bir altun taguk koydı. oklar bolsun senler.. Andın soñ Oguz Kagan (2) ogullarıga yurtın üleştürüp bèrdi. aldılar... kèlip kèñeşip olturdılar. Gene andın soñ Kök. (7) Oñ yakada boz oklar olturdı. atasıga bèrdiler. (6) adakıda bir kara koyunnı bagladı.(7) larıdın soñ çolda üç kümüş ok. takı üçegü. kim.(7) genin Oguz Kaganga biltürdi.. (9) Kırık gün. tep (5) tedi. sèvinç tapdılar... Takı tedi kim: (3) Ay ogullar. (8) takı tedi. atasıga bèrdiler. Andın soñ üçegü. saña (9) çaşgu bolsungıl tüzün. (9) Ve takı] oñ yakıda 41 (1) kırık kulaç ıgaçnı tiktürdi. kün (< kün+dün+ki) buluñda ‘yönünde’ : +da. köp kuşlar avlagu. us (< us+lug) kündünki ‘güney’ : +ki. tüşimel (9) èrdi. kök teñrige men ötedim10. tala (3) turur yèrni uruguñga bitürsün. adakı. (4) Gene çaşkarun kalmasun. (6) Teñiz köp k(è)y(i)kler... Oguz Kagan Ulug Türük. kitdi. (5) bellüg bolsun. Dönüp yurduna. kim. dostlarumnı men (6) kültürdüm..36 (1) lerde bir kün uykuda bir altun (2) ya kördi. Takı yanı (2) üç buzgulug kıldı. ay.... buluñ (< buluñ+da) METİN İNCELEME VIII 35 (1) kaygular tapdı.. 37 (1) türlük bolsungıl tüzün: negü kök (2) teñri bèrdi tüşümde kèltürsün. Gene andın (5) soñ Oguz Kagan ulug kurıltay (6) çakırdı. tüzün bir yèr èrdi..(5) nüñ sözün yakşı kördi. Ay. karı bolgumdın 38 (1) meniñ kakızlukum yok turur. Çoñ (4) yakıda kırık kulaç ıgaçnı tiktür. Nökerlerin.(4) ler barur. tep tedi. Teñiz tün sarıga sen. êl künlerin (7) çarlap çakırdı. köp kuşlar avlagu. Ya bolsun senlernüñ. 5 belli olsun: Oğuz Kağan’ın 6 yanında ak sakallı. (2) kim: ay iniler. (3) Kök.(3) lar aldı.. kim: ay kaganum. ögütüge köre kıldı. Yurtıga. (9) ………………………. Uykudun soñ tüşde kör. öyige tüşdi.. kim: Oguz Kagannuñ (6) çanıda ak sakallug. oklar teg (4) senler boluñ. 4 Gene dışarda kalmasın. at sürü3 leri aldı.. Oguz Kagan başadı.(8) lerni çarlap kèltürdi.. Takı aytdı.40 (1) larnı üçüge üleştürdi..(3) lar.. tep tedi.(5) düm... ay kaganum saña.. Takı aytdı. Andın (7) soñ èrte bolupta agalarnı. moz saçlug (7) uzun uslug bir kart kişi turur bar èrdi. (2) Sanagulugsız nemeler... meniñ (9) köñülüm avnı tilep turur. Çeviriyazılı Metin Çeviri 35 1 üzüldüler. aldılar. Kün.. Tag. anuñ atı Ulug Türük èrdi. küldi. uruşgular köp men kördüm. (2) ay yultuz tañ sarıga senler baruñ. 2 Sayısız nesneler. ya atdı oknı. +dün. Takı bu üç (5) kümüş ok tün yañgakka kète (6) turur èrdi.. Takı ok. ini.. (7) senlerge bère-men yurdum. Tag. Anuñ başıda bir kümüş taguk koydı.(8) nı çapdılar. 42 (1) içdiler.(8) lardın soñ çolda bir altun yanı (9) çapdılar.(3) nüñ.182 XI-XIII. (8) Ukgulug...(3) da bir ak koyun bagladı. Kün..... Yüzyıllar Türk Dili uslug ‘akıllı’ : +lug.(5) di.

gelip danışıp oturdular. 8 Ay kağanım. Gene ondan 5 sonra Oğuz Kağan büyük kurultay 6 çağırdı. Yıldız doğu yönüne varın. Dağ. Deniz batı yönüne siz4 ler varın. Ve yayı 2 üç parça yaptı. Mutemet 9 idi. Ve bu üç 5 gümüş ok gün kuzeyine gidi6 yor idi. 2 Ey kardeşler. 5 dedi. Oğuz 8 Kağan büyük saray … 9 … sağ yakada . Dağ. 9 Oğuz Kağan sevindi. yüzü güldü. onun adı Ulu Türk idi. oklar sizlerin olsun 3 sizler yayın attığı oklar 4 gibi olun. Ve ok1 ları üçüne üleştirdi. benim 9 gönlüm av istiyor. Ondan sonra üç5 ü doğu yönüne vardılar. aldılar. ve üç gümüş ok gördü. Bu altın 3 yay gün doğusundan ta gün gün batısı4 na değin ulaşıyor idi. tavsiyelerini 6 istedi. ve üç6 ü batı yönüne vardılar. yüzü güldü. 8 Anlayışlı. Ay ağabey3 ler. Oğuz Kağan Ulu Türk’ 5 ün sözünü beğendi. tavsiyesine göre davrandı. babalarına verdiler.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 183 36 37 38 39 40 7 uzak görüşlü bir yaşlı kişi var idi. Uykudan sonra düşte gör7 düğünü Oğuz Kağan’a anlattı. 4 dedi. Ay. dedi. Gün. Ondan 7 sonra sabah olunca ağabeylerini. bütün 3 yeri uruğuna bağışlasın.10. Ay. Gene ondan sonra Gök. çok kuşlar avla7 dıktan sonra yolda üç gümüş ok 8 buldular. Yay sizlerin olsun. babalarına verdiler. ay kağanım sana. yay gibi 4 okları göğe atın. yaşlandığımdan 1 benim cesaretim yoktur. 6 Deniz çok avlar. aldılar. 1 dirlik hayırlı olsun: Yüce 2 Tanrı düşümde verdiğini beri getirsin. halkını 7 sesletip getirdi. Maiyetlerini. kardeş8 lerini çağırıp getirtti. Gün. 7 Yıldız çok avlar. çok kuşlar avla8 dıktan sonra yolda bir altın yay 9 buldular. dedi. 2 Ay. Gün1 lerden bir gün uykuda bir altın 2 yay gördü. 3 Gök. Ünite . 1 Oğuz Kağan sevindi. asil bir er idi. sana 9 yaşamak hayırlı olsun.

dostlarımı ben 6 güldürdüm. teñri. kèñeş. ben çok yedim. 4 kargı ile ok çok attım. kırk gece yediler. 9 kırk gün. kök kurıkan. düşmanları ağlattım. meşveret edip’ : -ip. dedi. vuruşmalar ben çok gördüm.(< kèñeş-ip) kulaç ‘karış’ : < kulaç taguk ‘topuk’ : < taguk kök teñrige ‘gök yüzüne’ : +ge. +gu. 6 ayağına bir kara koyun bağladı. kök (kök teñri+ge) 4 “Men sinlerge boldum kagan.184 XI-XIII. Sol 4 yakada kırk karış13lık bir ağaç diktir5 di. sen (< sen+ler+nüñ) iniler ‘küçük kardeşler’ : +ler. temür çıdalar bol orman. 7 Sağ yakada boz oklar oturdu. yüce Tanrı’ya ben ödedim. Onun başında bir gümüş topuk koydu. av yèrde yörüsün kulan. buz. +lug. +ler. Kelime İzahları sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. ini (< ini+ler) kèñeşip ‘danışıp.san (< san+a-gu+lug+sız) yañgakka ‘yan tarafa’ : +ka. .” ifadesini Türkiye Türkçesine çeviriniz. aygır ile çok yürü5 düm. kök böri bolsungıl uran. Ondan sonra Oğuz Kağan 2 oğullarına yurdunu üleştirip verdi. +a. alalıñ ya takı kalkan. 8 Sol yakada uç oklar oturdu. tep tedi. Onun 2 başında bir altın topuk12 koydu. takı taloy takı mören kün tug bolgıl. Yüzyıllar Türk Dili 41 1 kırk karış11 ağaç diktirdi. 3 Ay oğullar. +gak. 42 1 içtiler. sevindiler. tamga bize bolsun buyan. yañ (<yañ+gak+ka) buzgulug ‘parça’ : +lug. 7 sizlere yurdumu veriyorum. ayağın3 a bir ak koyun bağladı. -gu.(< buz-gu+lug) senlernüñ ‘sizlerin’ : +nüñ.

Oguz Kagan Menakıbı. il (< il+gerü) atlañ ‘atlanın’ : -ñ. +si. çürek (< yürek+i+ge) keçelerdin ‘gecelerden’ : +din. baluk (< baluk+nı) bizniñ ‘bizim’ : +niñ. İstanbul 1970. Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası.(< bèr-e+men) kutı-bız ‘saadetimiz’ : +bız. -gü. bèr. 1300’lü yıllarda yazılmış olduğu anlaşılan eserin bu özellikleri dikkate alındığında Harezm Türkçesi metni sayılması gerekir. . balık (< balık+ları) saklamaz èrdi ‘düşünmezdi.10. kut (< kut+ı+bız) tallar ‘dallar’ : +lar. şuñkar (< şuñkar+nı) kètdi ‘gitti’ : +di. R. al. ARAT [1900-1964] bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. +daş. bedi. BANG. -er. keçe (< keçe+ler+din) êl künge ‘el aleme. Rachmati [ARAT] eseri Almanca olarak neşretti. Ünite .G. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. ur. Dr. +i. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) RADLOFF [1837-1918] tarafından yapıldı. bol.(< öl-er+biz) kumuz ‘kımız’ (< kımız) çürekige ‘yüreğine’ +ge. èr-. êl (< êl kün+ge) çarlıg ‘yarlık’ : < yarlık kurıkan ‘çadır’ : < kurıkan alalıñ ‘alalım’ : -alıñ. Oguz Kagan Menakıbı’nı ele alan yayınları bilmek. +lar.(< al-alıñ) yiberdi ‘gönderdi’ : -di.G. biz (< biz+niñ) buçurmuş ‘buyurmuş’ : -muş. sak (< sak+la-maz èr-di) tuglarnı ‘tuğları’ : +nı. tüb (< tüb+in+de) şuñkarnı ‘ala doğanı’ : +nı. +ı. +ler. -k. -dı. Oğuz Kağan Destanı: (BANG. adlı eserinden alınmıştır.(< bedi-k) uruşdılar ‘vuruştular’ : +lar. W. yiber. dikkate almazdı’ : -di. Muharrem ERGİN. yazı tarzı Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yılların bir yadigârı olduğu sonucuna götürmektedir. çokur (< çokur+dın) . Genellikle Oğuz-nâme olarak adlandırılan Oğuz Kağan menkıbelerinin farklı ve pek çok rivayetleri vardır. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir. Supplement Turc.(< atla-ñ) boldukda ‘olunca’ : +da. W. W.(< bol-duk+da) çokurdın ‘alacadan’ : +dın. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. W. R. -duk. 3 2 Oguz Kagan Menakıbı’ndan seçilmiş Türkçe kelimelerin izahını yapmak. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. BANG. R. Philosophisch-Historische Klasse XXV. tal (< tal+lar) ilgerü ‘ileri’ : +gerü. kèt (< kèt-di) birinçisige ‘birincisine’ +ge. Bu tercüme Muharrem ERGİN [1925-1995] tarafından kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı.(< ur-uş-unç) karundaşı ‘kardeşi’ : +ı. BANG [1869-1934] ve G. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. kün. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından. bir (< bir+inçi+si+ge) çalguz ‘yalnız’ : < yalguz mören ‘ırmak’ : < mören öler-biz ‘ölüyoruz’ +biz. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936.(< buyur-muş) bère-men ‘vereyim’ : +men. -e.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 185 Özet 1 Oguz Kagan Menakıbı hakkında bilgi vermek.(< ur-uşdı+lar) çallug ‘yele’ : < çallug uruşunç ‘vuruşma’ : -unç.G. +la-.(< tart-ıp) amırak ‘sevgili’ : < amırak balıkları ‘şehirleri’ : +ları. -uş-. . ur. çaru. MEB Yayınları. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. karun (< karun+daş+ı) baluknı ‘şehri’ : +nı. R. Paris Bibliothèque Nationale.(< yaru-k+dun) yörügüde ‘yürüdüğünde’ : +de. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. 69 s. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. atla. Oğuz Kağan Destanı’nda Moğolca sözcüklerin bulunması Çinggis Kağan [1167-1227]’dan sonraki dönemin izlerini taşıdığını gösterir.(< yörügü+de) kıp kızıl ‘kıpkızıl’ : < kıp + kızıl sip siñgir ‘zincifre’ : < sip + sinir bedik ‘büyük’ : -k. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932.(< yiber-di) tartıp ‘çekip’ : -ıp. +inçi.) Yayına hazırlayan: Prof. . halka’ : +ge. tart. -uş-. yörü. no. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. +in. buçur. tug (< tug+lar+nı) çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır. 1001’de kayıtlıdır. -maz. oşbu ‘bu’ : (< oş+bu) tübinde ‘dibinde’ : +de. öl.

buluñ (< buluñ+da) sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. kalık (< kalık+ları) orduga ‘saraya’ : +ga.(< tokı-ş) birle ‘ile’ : < birle öltürdi ‘öldürdi’ : -di.(< öl-tür-di) uruşgudun ‘vuruşmada’ : +dun. kün (< kün+dün+ki) buluñda ‘yönünde’ : +da. yılkı (< yılkı+ları) erdinileri ‘mücevherleri’ : +leri. kèñeş.(< uruş-gu+dun) antag ‘öylece’ : < anı teg uslug ‘akıllı’ : +lug.(< kèñeş-ip) kulaç ‘karış’ : < kulaç taguk ‘topuk’ : < taguk kök teñrige ‘gök yüzüne’ : +ge. kök (kök teñri+ge) . san (< san+a-gu+lug+sız) yañgakka ‘yan tarafa’ : +ka.186 XI-XIII. tüş. +luk. +ler. buz. +gu. teñri. us (< us+lug) kündünki ‘güney’ : +ki. +gak. +dün. aç. öy (< öynüñ) kalıkları ‘çatıları’ : +ları. -kür-. erdini (< erdini+leri) tokuş ‘dokuş’ : -ş. -gu. -tür-. Yüzyıllar Türk Dili açkıç ‘anahtar’ : -kıç. ini (< ini+ler) kèñeşip ‘danışıp. öl. meşveret edip’ : -ip.(< buz-gu+lug) senlernüñ ‘sizlerin’ : +nüñ. +a-. ebedî’ yılkıları ‘at sürüleri’ : +ları. -uş-.(< tüş-kür-e) meñlep ‘kalıcı. ordu (< ordu+ga) tüşküre ‘düşüre’ : -e. sen (< sen+ler+nüñ) iniler ‘küçük kardeşler’ : +ler. yañ (<yañ+gak+ka) buzgulug ‘parça’ : +lug.(< aç-kıç) tuñlukları ‘pencereleri’ : +ları. -gu. ur. tuñluk (< tuñ+luk+ları) öynüñ ‘evin’ : +nüñ. +lug. toku.

yılkı aldı. Kaare Grønbech b. Sansız nemeler. dostlarımı ben güldürürdüm. Ay oğullar. c. Universitätsbibliothek Wient d. dostlarımı hep güldürdüm. Muharrem Ergin d. Uygur harfli tek bir yazma nüshası vardır. +a-. anahtar c. +du. san (< san+a-gu+lug+sız) c. 21 varak (42 sayfa)’dan oluşur. Paris Bibliothèque Nationale b. Yurtıga. Yurtıga. uruşgular köp men kördüm. acıkmak e. -gu. Baştan ve sondan eksiktir. İlige. kitdi. b. 8. yılkılar aldı. Okunaklı nesih yazıyla yazılmıştır. -gu. süngü ile ok çok attım. vuruşmalar ben ne çok gördüm. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. kargı ile ok çok attım. b. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız.10. dostlarımızı ben güldürdüm. e. 4. aygır birle köp yörüdüm.(< yaruk+dun) e. Eserin yazarı ve yazıldığı yer belli değildir. e. Uzbekistan Manuscripts Library 3. sana(< sana-gu+lug+sız) 7. -k. çok savaştım. heybe . -k. e. dostlarımı ben güldürdüm. Rahmeti c. W. savaştım. “çarukdun” kelimesinin çözümlemesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. -gu. çarukdun ‘çarıktan’ : +dun. Sanagulugsız nemeler. +lug. d. aygır ile çok yürüdüm. 10. açınız b. Ey oğullar.(< yaru-k+dun) Ay ogullar.Harezm Türkçesi Metin İnceleme IV: O g uz Ka g an Men ak ıbı 187 Kendimizi Sınayalım 1. Koço Uygur Kağanlığı döneminde yazılmıştır. dostlarumnı men kültürdüm. vuruşmalar ben çok gördüm. e. yay ile ok attım. +lug. c. Gazan Han [1295-1304] ya da sonrası yazılmıştır. kargı ile ok çok attım. vuruşmalar ben çok gördüm. Uygur harfli Oguz Kagan Menakıbı aşağıdaki kütüphanelerin hangisinde bulunmaktadır? a. d. R. san (< san+a-gu+lug+sız) e. Millet Yazma Eser Kütüphanesi e. açacak d. Yurtıga. Ünite . b. -k.(< çaru-k+dun) c. 5. kitdi. Ey oğullarım. çaru. yılkılar aldı. Dönüp yurduna. yılkı aldı.(< çaruk+dun) b. çaru. d.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Türkçesine çevirisidir? a. Sanagulugsız nemeler. çok ben yedim. çıda bile ok köp atdum. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlatır. öyige tüşdi. çarukdun ‘çarıkta’ : +dun. köp men aşdum. sanagulugsız ‘umulmadık’ : +sız. +lug. Sanagulugsız neme. Petersburg Library c. sanagulugsız ‘sayısız’ : +sız. Ay oğullar. yazı tarzı göz önüne alındığında Oğuz Kağan Destanı’nın yazıldığı dönemle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? a. “sanagulugsız ” kelimesinin çözümlenmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Fazılov e. ben çok yedim. düşmanları ağlattım. Sansız neme. Yurtıga. aygır ile çok yürüdüm. Ay oğullar. çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. E. ewige kitdi. 1300’lü yıllarda yazılmıştır. Oguz Kagan Menakıbı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Her sayfasında 9 satır vardır. öyige tüşdi. sana(< sana-gu+lug+sız) b. duşmanlarnı ıglagurdum. c. Oguz Kagan Menakıbı’nın yazma nüshası ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? a. St. b. Baştan ve sondan eksiktir. öyige kitdi. dostlarımı ben güldürdüm. çarukdun ‘ışıktan’ : +n. çarukdun ‘ışıktan’ : +dun. Yukarıdaki metnin Türkiye Türkçesine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? a. Celaleddin Harzemşah döneminde yazılmıştır. +a-. çaru. düşmanları ağlattım. Çingis Kağan öncesi bir dönemde yazılmıştır. evine gitti. “Sayısız nesneler. aygır ile çok yürüdüm. Oğuz Kağan Destanı’ndan Kâşgarlı’nın eserinde iz bulunmaması. d. kayıttı. ben çok dağ aştım.(< yaru-k+du+n) d. at sürüleri aldı. düşmanları ağlattım. aygır ile çok yürüdüm. düşmanları ağlatırdım. d. düşmanlarınızı ağlattım. e. -gu. -k. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir. “açkıç” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. çaru. 6. Oguz Kagan Menakıbı’nı 1932’de Almanya’da daha sonra da Türkiye’de yayımlayan türkolog aşağıdakilerden hangisidir? a. ancak son sayfada iki satır eksiktir. çok ben yedim. çaruk. sanagulugsız ‘umulmadık’ : +sız. yılkılar aldı. c. ben çok yedim. kitdi. sanagu (< sanagu+lug+sız) d. kargı ile çok ok attım. b. aygır ile çok yürüdüm. İslâmiyet öncesi bir dönemde yazılmıştır. Radloff 2. +lug. 9. c. G. Moğolca sözcüklerin fazlaca görülmesi. +lug.

+um. dedi. -ya.G. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı bölümleri yeniden okuyunuz. 384 s. 167-244. ERASLAN: ‘Manzum Oğuznâme’: Türkiyat Mecmuası. b Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. MEB Yayınları. Sevdi aldı. PhilosophischHistorische Klasse XXV. Sıra Sizde 2 Bu ışığın içinde yalnız oturan bir kız gördü. Onun başında parlak ışıklı bir beni var idi. Kitabevi. demir kargılar bol orman. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 89. W. Türk Dil Kurumu Yayınları. R. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. a 3. a 6. b 2. d 9. Çiñgis Kağan Târihi Çevirisi: Mustafa S. KAÇALİN. RAHMETİ [ARAT]: “Die Legende von Oghuz Qaghan”: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften: Berlin 1932. Yüzyıllar Türk Dili Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. 69 s. Yanıtınız yanlış ise “Metin” ve “Çeviri” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. 1300’lerde Uygur harfleriyle yazılan ve 21 varaktan (42 sayfa) oluşan eserin her sayfasında 9 satır bulunmaktadır. W. av yerinde yürüsün kulan.(< ıgla-ya dur-ur ) Sıra Sizde 4 Ben sizlere oldum kağan. Zeki Velidi: Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi tercüme ve tahlili): İstanbul 21982. T. BANG. Dr. Rıza: Oughouz-name (epopee turque = Oğuzname Türk destanı: transcription en lettres phonetiques notes traduction Française texte en Turc de Turquie fac-simile): Kahire 1928. 164 s. c 5. Güzel alımlı bir kızdı.(< çumşa-dı) kabucagında ‘kovuğunda’: +da. boz kurt olsun nara.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006.188 XI-XIII. Societe de Publications Egyptiennes Oğuz Kağan Destanı: (BANG. İstanbul 21970. d 8. ilim âlemince Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. Oxford University Press. Yazmanın ilk neşri (bir bölümü olmak kaydıyla) Radloff tarafından yapıldı. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. 64 s. . bir kişinin övünçle anlatılan durumları anlamında manakib ‘övgünlükler’ anlaşılmalıdır. kabucag (< kabucag+ın+da) çürekige ‘yüreğine’ : +ge. TOGAN. ıgla. Yararlanılan Kaynaklar . Ankara 1996. Yusuf HAS HACİB: Kutadgu Bilig (Viyana Nüshası Tıpkıbasım): İstanbul 1942. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu eseri Oguz Kagan Menakıbı olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır. ss. güneş alem olsun. agız (< agız+um+ga) BANG. W. Faruk: Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri boy teşkilatı destanları: İstanbul 41992. Oğuz Kağan Destanı’ndaki destan kelimesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından. İstanbul 1990. XII. Bu tercüme kimi değişikliklerle 1000 Temel Eser serisinde yayımlandı. Yanıtınız doğru değilse “Metin” ve “Çeviri” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuları yeniden okuyunuz. NOUR [NUR]. BANG ve R. daha nehir. -sun. R. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. Mustafa S. +i. 1973-1975.) Yayına hazırlayan: Prof. Oguz Kagan Menakıbı. . EBULGAZİ BAHADIR HAN [1603-1663]: Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Soykütüğü): Hazırlayan: Zuhal KARGI ÖLMEZ. Onu görünce Oğuz Kağan’ın aklı başında kalmadı gitti. c 4. Sıra Sizde 3 bolsungıl ‘olsun’ +gıl. . çumşadı ‘yolladı’ : -dı. ç 7. a 10. [Yazılışı: Hive 1660]. +ın. çürek (< çürek+i+ge) ıglaya durur ‘ağlar’ : -ur. 1001’de kayıtlıdır. dur-. Kimi sayfaların bazı yerleri okunamaz hâldedir. R. İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. gök çadır. 559 s. Muharrem ERGİN. Simurg Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 3. W. çumşa. adlı eserinden alınmıştır. 406 s. CLAUSON. Yanıtınız yanlış ise “Kelime izahları” başlıklı bölümleri yeniden okuyunuz. ARAT bu neşri 1933’te Türkçeye tercüme ederek yayımladı. 344+80 s. bol. Yanıtınız yanlış ise “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. no. Supplement Turc. Yanıtınız doğru değilse “Oguz Kagan Menakıbı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz. Cild XVIII. Paris Bibliothèque Nationale. Rachmati (Reşit Rahmeti ARAT) eseri Almanca olarak neşretti. damga bize olsun uğur. SÜMER. RAHMETİ [ARAT]: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Oguz Kagan Menakıbı’nın bilinen tek yazma nüshası. KAÇALİN. Demir kazık gibi idi bu kız öyle alımlı idi ki gülse gök yüzü güler ağlasa gök yüzü ağlardı. Enderun Kitabevi.(< bol-sun+gıl) agızumga ‘ağzıma’ : +ga.G.G. alalım yay ile kaykan. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish: London 1972. 19026. daha deniz. Son sayfasındaki iki satır ise eksiktir.

insanlar : erguvan : esmek : esirgemek.ek-eylemi : erdem. fazilet : rahat.) dinar dost dünyā (Ar. pul : olmak : bu E ed edeb edgü ėletėlig elik emdi eŋ er er ėrerdem erej (Sogd. saadet.Sözlük 189 Sözlük Karahanlı Türkçesi Metinleri Sözlüğü A ‘akl (Ar. başlangıç : baş : başlanmak : kilit. baht : dinar : dost : dünya B babahalıġ bahasız balık kudrukı barbarça baş baş başlanbek belgülüg bėrbezenbilbile bilig biliglig biligsiz birle bişi bolbu : bağlamak : değerli : değersiz : balık burcu : gitmek : bütün. kişi : erkek : i. söz verme buġra han bulbul(u)nbul(u)nabulıt bur bütbütrü : özel isim : bulmak : bulunmak : esir etmek : bulut : kokmak : inanmak : tamamiyle C-Ç cahil cān çapçėçek çėçek çėçeklik çerig çıkçumġuk çuz : cahil. terbiye : iyi : iletmek : el : erkek geyik : şimdi : yanak : adam.rej) eren erġuvān (Far. asker : çıkmak : kuş adı : ipekli kumaş D devlet (Ar.) aç açaçıaġ(ı)z aġı aġnaajun akal andın arkış at atavla avuçġalık ay ayaya ayık : akıl : aç : açmak : acımak. kötü : kötü . yazık : fena. bilme : bilgili : bilgisiz.) esesirkeesiz esiz ėsiz : ipekli kumaş : edep.) : mutluluk. öfkelenmek : ağız : ipekli kumaş : debelenmek. ruh : koşmak : çiçek : çiçek : çiçeklik. huzur : adamlar. emniyet : belli : vermek : süslenmek < bediz süs : bilmek : ile : bilgi. cahil : ile : akçe. bilgisiz : can. bahçe : ordu. yuvarlanmak : dünya : akmak : kırmızı : ondan (ol zamirinin ayrılma durumu) : kervan : ad : atmak : avlamak : ihtiyarlık : ey : söylemek : avuç : vaat. hep : baş. acımak : eyvah.

hükümdar : boş : da/de bağlacı : Çin kıl kılkır kış kış kız : göndermek : iç.katmak : kaynamak : hangi : kimi : kaz : geçmek : geçmek : keklik : gelmek : gemi : gezmek : kıl kuyruk kuşu : yapmak. düzenlemek : düzene sokulmak. insan : gitmek : kol. zaman kėlkemi kez: hakan. üzülmek K kaç kaçan kāfūr (Ar. taklidi ses kalı kalık kamuġ kamuġ kan kança kanı kap kara kara kara karanfil (Ar. yayılmak : zarar : koymak : koç burcu : mavi : mavi : mavi : doğru. misk : kişi. hep : bütün. eziyetli. içeri : içmek : memleket.yalnız olkızıl kızıl kiçiglik kim kim kin kişi kitkol kon: kaçmak : ne zaman : Uzak Doğu’da yetişen ıtırı kuvvetli bir mad: ötüşmek. düzenlenmek F fasl(Ar.yukarı çıkmak. etmek : kır : kış : kış : kız : kızıl. siyah : kara : karanfil : yaşlılık < karı yaşlı + lık : karışmak : kaş : kaş : katmak kopkor koykozı burnı kök kök kökiş köni köŋül kör körkörgülüg körk köz kudı kuġu kurkurıkurışkuş küdezkül: katılmak.) de. aşağıya doğru : kuğu : kurmak : kurumak : karşılıklı kurmak < kur. sıkıntılı < ir.190 ėş ėşiteşüėtėtėtin: eş XI-XIII. herkes : kan : nereye : nerede : simsiyah : kara.) H hakan hāli hem hıtay I-İ ıd iç içil Ila iletirinçig mak. ırmak adı : iletmek : kötü. ülke : özel ad. düz : gönül : bak : bakmak. mutsuz olmak. koku kakılakardığı ses. çıkmak. yalnız kalmak. çocukluk : ki bağlacı : kim : güzel koku. görmek : görünen. kırmızı : kızıl : küçüklük.) karılık karışkaş kaş kat- .görmek : güzellik : göz : aşağı. Yüzyıllar Türk Dili katġurkaynakayu kayu kaz kėçkeçkeklik : dönem. süslemek : yapmak.ses çıkarmak < *kakı kuşların çı: eğer : gökyüzü < kalı.(ı)ş : kuş : korumak : gülmek : işitmek : örtmek : düzene sokmak. yükselmek” : bütün. sıkıcı. yamaç (mecazen) : konmak : kopmak. görüldüğü gibi < kör.kurmak . katılarak (gülmek) < kat.

Sözlük
külkülmiz kün kün küreşküret: gülmek : dişi geyik : gün, gündüz : gün : güreşmek : kaçırmak saçsandvaç saŋa sarıġ sata sen sevsı: bana : dahi, da, de : ben : beniz, yüz : beniz, yüz : özel ad : bin : dişi karaca sıġun sınsilig söz sunulsūr-ı cibri (Far.) suv süçig süŋek sür: ne : ne kadar : ne : saçmak : bülbül : sen adılının yönelme durumu : sarı : mercan : ikinci tekil kişi adılı : sevmek : kırmak : erkek karaca : kırılmak : temiz : söz : uzatılmak : mezamir (ilahi) : su : tatlı : kemik : sürmek, kovmak”

191

M
maŋa me men meŋ(i)z meŋiz Mıŋlak miŋ muyġak

N
ne neçe negü

T
taġ tamtaŋ : dağ : damlamak : sabah vakti : bulmak : çekmek, sürmek : tat, tatlılık : Çin : yalvarma : demek, söylemek : gibi : çevre : tam, bütün, hep : ten, vücut : denk, eşit : deniz : çabuk : dil : dilemek, istemek : diri, canlı : diri iken, hayatta iken : hayat, canlılık : diş : dişi, kadın : deve kervanı : dizilmek : dolmak : dolu : dolunay : donanmak

O-Ö
oġlaġu okıokıoktaol ol olduroprı or(u)n ot oynaögölöles ölü öŋdün ördek ötöz : nazlı : çağırmak, davet etmek : okumak : ok atmak : -dır/-dir bildirme eki işlevinde kullanılmıştır :o : oturmak : vadi : yer : ateş : oynamak : övmek : ölmek : süzgün, baygın : ölü : önce : ördek : ötmek : öz, kendi

taptarıttat(ı)ġ tavġaç tazarru‘ (Ar.) tėtėg tegre temām (Ar.) ten teŋ teŋiz terk til tiletirig tirig erken tiriglik tiş tişi titir

R
resūl (Ar.) : peygamber

tiziltoltolu

S
sa‘adet sabā (Ar.) : saadet, mutluluk : gün doğusundan esen hafif ve latif rüzgar

tolun tonan-

192
torku töşetöşentutuġtumşuk turturna tuttuta biltuz tü tügtükel tüket tümen tün tüpi tüz: örtü

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
yaşık yaşıl yavalık yay yaz yazyazı yazılyėl yėl yėlgüryėr yıd yıd yıġyıġaç yıparsıġ yıratyigitlik yilig yipün : uçmak : uyumak : temel : bağlamak, eklemek : keklik : ulu, büyük, yüce : vurmak : tohum : şu, işte : cennet : karşılaşmak, karşı karşıya gelmek : özel ad, boy adı : ses : seslenmek, çağırmak : üzerinde yitük yitüryok yokaru yol yorıyöre yulyük(ü)nyüz yüz : güneş : yeşil : nafile, boşu boşuna : yaz : ilkbahar : açmak : ova : açılmak : yel, rüzgar : yel : uçmak, havalanmak : yer, toprak : güzel koku, misk : koku : yığmak, toplamak : ağaç : misk gibi : uzaklaştırmak : gençlik : ilik : mor : kaybolmuş, kayıp : kaybetmek : yok : yukarı : yol : yürümek : yöre, çevre : çekmek, kurtarmak : eğilmek : yüz, surat : yüz, surat

: döşemek : döşenmek : kaplamak : doğmak : gaga : kalkmak : turna : tutmak : tutabilmek : tuz : renkli : düğümlemek, çatmak : tamam, bütün : tüketmek < tüke- tükenmek, bitmek : on bin : gece : tipi : düzmek

U-Ü
uçudıul ulaular kuş uluġ urur(u)ġ uş uştmah utruşUyġur ün ündeüze

Z
zacferān (Ar.) : safran

Y
ya ya yadyaġız yakın yanyana yana yaŋkulayaruk yaş : ey : yay : yaymak : kara : yakın : dönmek : tekrar, yeniden : yine, tekrar : yankılamak, ses çıkarmak : parlak : gözyaşı

Sözlük

193

Harezm Türkçesi Metinleri Sözlüğü A
aç açaçkıç ad adak adak(1) adak(2) adem ademi
c

ança andag andın anı anın añlaanlar antag / andag anuñ anutarara aram arı(1) arı(2) arıg / arı
c

: o kadar, öyle, o şekilde : bk. antag : 1. ondan, ondan dolayı, böylece 2. oradan : onu : onun ile, ondan dolayı : anlamak : onlar : öyle, öylece, o kadar : onun : hazırlamak : yormak : ara, arasında : [< Fa.] istirahat : arı : bk. arıg : temiz : [< Ar.] arif : arslan : art, arka : fazlaca : artırmak : [< Ar.] sunma : sahabeler : çok : astırmak : aş, çorba : 1. aşmak 2. geçmek : yemek : [< Ar.] âşık : atmak, ağarmak, ışımak : at : ad : ata, baba : ad vermek : ateş : ateşli : ata binmek, yürümek : bk. atlan: ata binmek : atlı : adlı : av : [< Fa.] yüksek ses : avlamak : söylemek, anlatmak : ay (kamer) : ay (otuz günlük zaman dilimi) : ay! : [< Fa.] kadeh

: aç : açmak : anahtar : ad : ayak : ayak : bk. ayak : [< İbr. âdem (=toprak)] insan : [< Ar.] insanoğlu : [< Ar.] âdet : başka : [< Ar.] âdaletli : ayı : büyük kardeş : bk. yıgaç(1) : [< Fa.] haberli : hürmet etmek : ağız : ilk süt, ağız : ah : [< Ar.] ahiret : [< Ar.] hükümler : [< Ar.] hâller : [< Soğd.] dünya : ak, beyaz : akmak : [< Ar.] akıllı : [< Ar.] akik : [< Ar.] akıl : almak : al, kızıl : ela : [< Ar.] ona selam olsun : ön : [< Ar.] Allah : altı : altın : altınlı : iş : sevgili, dost : [< Ar.] amir : şimdi : ana : ona : resim : ona

adet adil

adın
c

adug aga agaç agah agırlaagız aguz ah ahirat ahkam ahval ajun ak akc c

arif

arslan art artıkrak arturc

arz

ashab asru asturaş aşaşac

aşık

akıl akl

atat(1) / at(1) at(2) / at(2) ata ataataş ataşlug atlaatlanatlan- / atlanatlıg(1) atlıg(2) av avaz avlaayay(1) ay(2) ay(3) ayak / adak(2)

akik

c

alal(1) al(2)
c

alayhi’s-salam

alın allah altı altun altunlug
c

amel

amırak
c

amir

amtı ana aña añagu añar

194
aygır ayıtaytazlık : aygır

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
bèr- / berberik berü bèş beşik beyan : [< Fa.] bahçe : sicim : bağlamak : bağlı : [< Fa.] bahşiş : bakmak; itaat etmek : bakınmak; itaat etmek : bal : şehir : bk. balık : bana : sıra : var : varmak, gitmek : hep : hepsi : ganimet : ganimetli, müreffeh : parmak : basmak, ezmek : baş : yenmek : ok temreni : başlamak : baş, lider : batı : beden, vücut : bk. bedik : büyük : bk. bedik : büyümek : bk. beg : beğ : pek : bel : belbağı, kuşak : göstermek, belirtmek : işaretsiz : belirtmek : belli : vermek (yardımcı fiil) beyük bèzebigü bil(1)bil(2)bildürbile biltürbiltürgülük bir biregü birer biri birinçi birkaç birle / bile birlebişürbitibitiglig bitilbitürbiz bodabodun bogaz bolbostan bota boy boylug boz / moz böri bözçi bu(1) bu(2) buçurbugu bulbulañ buluñ bulur bunda : vermek : sağlam, muhkem : beri : [< Tü. bêş = Skr. pañça] beş : beşik : [< Ar.] anlatma, açık söyleme : bk. bedik : süslemek : vergi, hediye : bilmek : bilmek(yardımcı fiil) : bildirmek : bk. birle : bildirmek : tebliğ : bir (sayı adı) : biri, birisi : birer : biri (belirsiz zamir) : birinci : birkaç : ile : birleştirmek, katmak : pişirmek : yazmak : yazılı : yazılmak : bitirmek : biz : doğum sancısı çekmek : boyun : gebe : olmak : [< Fa.] bostan : deve yavrusu : boy : boylu : boz, kır : kurt : bez dokuyan, dokumacı : bu (işaret sıfatı) : bu (işaret zamiri) : buyurmak : geyik : bulmak : ?hiçbir şey : yön, taraf : [< Ar.] billur : burada

: anlatmak : demek, söylemek : azlık

B
bag(1) bag(2) baglabaglug bahşiş bakbakınbal balık / baluk baluk baña bandeñ bar barbarça barçası bargu bargulug barmak basbaş başabaşak başlabaşlık batuş beden bèdik bedik / bèdik / bedük / beyük bedük bedüklebèg beg / bèg bek bêl bêlbagı belgürbèlgüsiz belgütbellüg bèr-

belgülüg / bèlgülüg : belli, işaretli

Sözlük
burun burunrak but buyan buyurbuzag buzgulug bülbül : önce : evvelce : [< Fa. bût < but Skr. Buddha] put, güzel : [< Mo.] uğur : buyurmak : buzağı : parça : [< Fa.] bülbül çol çoñ çubuk çubuyan çulganılçumşaçürek çürügü : bk. yol : sol : çubuk : [< Hint.] tatlı : sarılmak : yollamak : yürek : yürüyüş

195

C-Ç
camic can cavab cemad ceza cümle çak çakçakırçalañ çalbarçalguz çallug çalunçañ çan çañak çapçapçapturçarlaçarlıg çarlug çaruk çaşgu çaşkaru çeber çekçerig çewürçıda çıgay çıkçıkarçımad çın çırag çok çokur : [< Ar.] cami : [< Fa.] can, ruh : [< Ar.] cevap : [< Ar.] cansız : [< Ar.] ceza : [< Ar.] bütün, herkes : çağ, zama : çakmak; gazaba gelmek : çağırmak : hiç kimse : yalvarmak : bk. yalguz : yeleli : itaat etmek : bk. tañ : yan : bk. yañak : bk. tap: yapmak : yaptırmak : bağırmak, seslenmek : bk. yarlıg : bk. yarlıg : bk. yaruk : hayat : dışarı bk. taşkaru : becerikli : çekmek, toplamak : asker : çevirmek : kargı : felaket : çıkmak : çıkarmak : gazap : doğru, gerçek, tam : yüz, çehre : çok : alaca

D
dad dahl dakı dane dastan dat da vat
c

: [< Fa.] adalet : [< Ar.] gelir : bk. takı : [< Fa.] tane : [< Fa.] destan : [< Ar.] zat : [< Ar.] davet : [< Ar.] dava, iddia : [< Ar.] devlet, kısmet : bk. teg : [< Ar.] deliller : bk. temür : [< Fa.] huzur : [< Fa.] istek, arzu : [< Fa.] deniz : [< Ar.] zikir : bk. tile: [< Ar.] din : bk. togur: [< Fa.] dost : dostluk : bk. töl : [< Ar.] dua : [< Fa.] uzak : bk. tur: bk. tur: [< Fa.] düşman : [< Ar.] dünya : [< Ar.] inci : bk. tüş-

dacvi davlat deg delalat demür dergah derhost derya dikir diledin dogurdost dostluk döl du a
c

dur durdurduşman dünya dür düş-

E
ebedi èderedgü edgülük edin ediz èk: [< Ar.] sonsuz : takip etmek : iyi : iyilik : başka, diğer : yüksek : (tohum) ekmek

196
èkegü èkki êl èl(1) èl(2) èl(3) èlçi èlig èltèmdi emgek emmare èn endişe èr er / èr èrer- / èrèrdini erdini / èrdini erin / èrin èrkek erkek / èrkek erken èrte erte / èrte èşitet ètil èvèw èwlük èy eyyam : iki : halk

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
: ikisi, her ikisi

G-Ğ
ga’ib gaflet galib gazab gene gevher gubar guhar gurruş gül : [< Ar.] bilinmezlik : [< Ar.] habersizlik : [< Ar.] galip, üstün : [< Ar.] gazap, öfke : gene, yine : [< Fa.] mücevher, kıymetli taş : [< Ar.] toz, toprak : [< Fa.] cevher : [< Fa.] haykırış, dalga : [< Fa.] gül

: el krş. èlig : il, memleket : el, yabancı : elçi : el krş. èl : iletmek : şimdi, böylece : eziyet, zahmet : [< Ar.] insanı hissî zevke yönelten nefis : en, genişlik : [< Fa.] endişe : bk. er : er, erkek : bk. er: imek, olmak : bk. erdini : [< Soğd.] mücevher : dudak : bk. erkek : erkek : erken : bk. erte : sabah : işitmek : et : İtil ırmağı : acele etmek : ev : eş, hanım : ey (seslenme ünlemi) : [< Ar.] günler

H
habar hadim hadis hak hakikat hal hal halayık hali halva ham han harc harir hatır hatun hazır hem hemişe hergiz hidayet hidmat hikayet hilafat hilcat hisab huma husravlık hünerlig hvace hvuş h uşnud
v

: [< Ar.] haber : [< Ar.] hizmet eden : [< Ar.] hadis : [< Ar.] 1. Allah 2. Doğru, hakikat : [< Ar.] hakikat : [< Ar.] hâl : [< Ar.] hâl : [< Ar.] halk, yaratılmışlar : [< Ar.] boş : [< Ar.] helva : [< Ar.] ham, çiğ : sultan : [< Ar.] vergi : [< Ar.] ipek : [< Ar.] hatır : [< Ar.] kadın : [< Ar.] hazır : [< Fa.] hem : [< Fa.] daima : [< Fa.] asla : [< Ar.] kurtuluş : [< Ar.] hizmet : [< Ar.] anlatma : [< Ar.] hilafet : [< Ar.] kaftan : [< Ar.] hesap : [< Fa.] huma (anka) kuşu : sultanlık : hünerli : [< Fa.] hoca : [< Fa.] güzel, iyi, tatlı : hoşnut

F
fakih fal fasl fazayil felek ferah ferişte ferman fesad fitne : [< Ar.] fakih, din âlimi : [< Fa.] fal, uğur : [< Ar.] mevsim : [< Ar.] faziletler : [< Ar.] felek, dünya, gök : [< Fa.] iç açıklığı, sevinme : [< Fa.] melek : [< Fa.] emir, buyruk : [< Ar.] fesat, kötülük, anlaşmazlık : [< Ar.] fitne (mec. güzel)

] kast : kaş : yan.] kabul : kaç (soru edatı) : kaçmak : ne zaman : tutmak : kaygı : kaygılı : [< Ar./ kèçkèçe keçe / kèçe kedkediglekèdin kèdinkèdürkèl- : [< Ar. oyuk : [< Ar.] gariban : karşı : ihtiyar : kardeş : [< Ar. yine : kim.] kabile : kovuk. keçe : gece : giymek : örtünmek : sonra : giyinmek : giydirmek : bk.] bütün : kanmak. doymak :? araba : kanat : nereden : hani : kapkara : kapı. karın : içmek : bağırsak : içinde.] ibadet : şeytan : [< Ar.] iman : küçük kardeş : cesur : aramak : [< Ar. sahip : yiğit : ikinci : ileri : [< Ar. Allah 2. kel- ışk ibadat ibret iblis c iç içiçegü içre idi igit ikinçi ilgerü iman ini iriz isteisti dad c iş işitit K kacbe kabila kabucag kabul kaç kaçkaçan kadaglakadgu kadgulug kafir kagan kaganluk kagar kagatır kakız kakızluk kal- .] istidat : iş. bünyesinde : 1. sevgi : [< Ar.] Kabe : [< Ar. göndermek : bk. yıgaç : ağlamak : ağlatmak : güvenmek : inlemek.] hep. huzur : katı.] kafir : kağan. hangi : kazan : kazık : bk. ağlamak : sıcak : bk.] kalem : pencere : kalkan : [< Pers. hadise : işitmek : köpek (mec. eşik : kapalı : kar krş. tam : [< Mo.] aşk. kagar : kara : karanlık : karış : yaşlı : [< Ar. cesurluk : kalmak kaydın kaygu kayıtkaynakayra kayu kazan kazuk kèç keç.Sözlük 197 I-İ ıdıgaç ıglaıglagurınanıñraısıg / ıssıg ıssıg c c kalem : salmak.] olgun. keç : geçmek : bk. sert : zahmet çekmek : söz : kavim : kavuşmak : nereden : kaygı : geri dönmek : kaynamak : tekrar. hanlık : kar krş. baştan aşağı : [< Ar.] ibret : iç. kar : katır : cesur : yiğitlik. aşağılık) kalık kalkan kamag kamil kamug kankaña kanat kandın kanı kapkara kapug kapuluk kar kara karañguluk karı karı kariban karşu kart karundaş kasd kaş kat katıg katıglankavl kavm kawuş: [< Ar. ısıg : [< Ar. han : kağanlık.

kırmak : korumak : korkmak : koymak : koyun kögüs / kögüz kögüz kök(1) kök(2) köl köñül köp körkörgürkörk körklüg körkütkörük kötürköz köz / köz kudrat kudug kul kulaç kulak kulan kumuz kundaklakurban kurban kurıkan kurıltay kurtulkurug kuş kut kuzgun küdeküdedkülkültürkümüş kün(1) kün(2) kün(3) kündüz : göğüs : bk. korumak : gülmek : güldürmek : gümüş : gün. kızıl : kızıl : küçük : [< Ar. : kendi : bk. iyilik : güzel. tel : yapmak. servet ./ kèñeşkerek kerekkeskètketürkèyik [k(è)y(i)k] kıl kılkılıç kımız kırık kırk / kırık kıssa kıyandkat kız(1) kız(2) kızıl kızıl / kızıl kiçig kifayat kim(1) kim(2) kimerse kin kirkiş kişi kit. hizmetçi : kulaç : kulak : katır. koymak.] sadak. kul 2.] kudret : kuyu : 1.] mal./ kèlkèltürkeltür. keñeş: danışmak. yay kabı : çadır : kurultay : kurtulmak : kuru : kuş : saadet. kırk : kırk : [< Ar. ?bakmak : göstermek : güzellik. kögüs : gök. iyi.] istek : [< Ar. Yüzyıllar Türk Dili : gelmek : bk. yararlık : kim (şahıs zamiri) : [< Fa./ kèltür./ ketürkèmiştoplanmak? kendü kèñeşkeñeş. adam : gitmek : [< Ar. mola vermek : koşmak : koparmak. de (bağlama edatı) : mağara : batı : [< Ar. köz : göz : [< Ar./ kètür.198 kel.] hikâye : gergedan : kız : nâdir : bk. kararlaştırmak : gerek : gerekmek : kesmek : bk.] kitap : gizlemek : koymak : parlakça (kogulgu=parlak) : istemek : konmak./ kètkitab kizlekodkogulgurak kolkonkopkoparkorıkorukkoykoyun XI-XIII. keltür: geyik : kıl. gösterişli : göstermek : güzel : götürmek : bk. mavi : gökyüzü : göl : gönül : çok : görmek. iktidar. devlet : kuzgun : gütmek : gözetlemek. kılmak : kılıç : kımız : bk. doldurmak. zaman : güneş : halk : gündüz M ma / me magara magrib maksud mal : da. inmek.] kim (bağlama edatı) : kişi. etmek. kit: bk. yarışmak. yaban eşeği : kımız : kundaklamak : [< Ar. keltür: getirmek : atmak.] yeterlik. kimse : misk kokusu : girmek : samur : kişi.] kurban : [< Mo.

neden. çeşit : [< Fa. nasıl.] kurtuluş : bir kaç : nice.] peri : nasıl : nitekim : netice.] müslüman : müslümanlık : [< Ar. belirti : maiyet : peygamberlik : [< Ar.] değişen : bunlar : bunun gibi : bunun gibi : [< Ar. ne kadar : ne kadar çok : nasıl : [< Ar.] süre : [< Ar. okumak : o (işaret sıfatı) : o (kişi ve işaret zamiri) .] mübarek : [< Ar.] ilkeler : [< Ar. ma : [< Ar. böylece : buna : buna : bunça : burada : bunun gibi : buradan : buradan : bunu : [< Ar.] talep olunan. tam (kuvvetlendirme edatı) : çağırmak.Sözlük malik maña macni macsiyyat maşrık matlub mavla me mebadi meclis mekan melik melike meñ men / mèn meñiz(1) meñiz(2) meñizlig(1) meñizlig(2) meñlemeşayih meşhur meşveret mevsuf mihrab miñ minmoz mören mu’min muciban mucciza muharram muhib mukaddas mun-tèg muña muña munça munda mundag mundın mundun munı munkalib munlar muntèg munuñ-tèg murad : [< Ar.] misk muvahhid muz mübarek mühlet mülk müñüş mürid müşk N nazm ne / nè necat neçe nèçe nèçeme neçük nedamet nèdin nefs negü nelük neme neñ nepsiki nèteg nèteg-kim netice nevc nişan nöker nubuvvat nur : [< Ar.] nişan.] günah : [< Ar.] gerekenler. maksat murassac musallam musulman musulmanlık mutma in c 199 : [< Ar.] Sultan : [< Ar. sonuç : [< Ar.] mucize : [< Ar.] pişmanlık : neden : nefis : ne : niçin. erkek çocuk : (isim) Oğuz : ilk süz.] tabi. bağlı : [< Fa.] istek.] şöhretli : [< Ar.] yer : [< Ar. toplantı : [< Ar.] meclis.] sahip : bana : [< Ar.] danışma : [< Ar.] (Müslüman takviminde) önüncü ay : [< Ar. ağız : ok : bizzat.] mülk : kıyı köşe : [< Ar.] mukaddes : bunun gibi. sebepler : [< Ar.] değerli taşlarla süslenmiş : [< Ar.] şeyhler : [< Ar.] nur O-Ö oglan ogul oguz oguz ok(1) ok(2) okuol(1) ol(2) : oğlan : evlat.] Hanım sultan : ben (siyah nokta) : ben : beniz : gibi : benizli : gibi : ebedîleşmek : [< Ar.] tatmin olmuş : : buz : [< Ar.] seven : [< Ar.] tür.] şiir : ne : [< Ar.] doğu : [< Ar.] vasfolunmuş : [< Ar. istenilen : mevla : bk.] herkes tarafından kabul edilmiş : [< Ar.] mânâ : [< Ar.] mihrap : bin : binmek : bk. şey : [< Pers. nasıl : eşya : nesne. boz : ırmak : mümin : [< Ar.

bırakmak.] zahmet : [< Fa.] iyilik.] resul : [< Ar. nefs S-Ş sabab saç saçsafi sahaba sahra sakal sakınsakınç saklasaklatsalsala salah saña sanagulugsız sançışsaray sarı sarıg sarunsatgaşsavab saz sebeb secde sefer : [< Ar./ öldürölüg öñin öñlük öskeöteötrü öy öz : onlar XI-XIII.] istek : [< Ar./ oturolturton oñ oña ordu orta osug oş oşbu oşol ot(1) ot(2) oyaglık oynaögrenögüt ögüz ölöldüröltür.] merhamet : [< Fa.] yolculuk : sekiz : bk.] ev.] sebep : [< Ar. işte bu : o.] özellikler : -e doğru P para parsi paygambar perde pir : [< Fa.] sevda : bk.] servi boylu : sevmek : [< Ar. dövüşmek : [< Fa.] giden : [< Ar. + Ar. can.] meydan okuma haykırışı : [< Ar.] perde.] sebep : saç : saçmak : [< Ar.] ruh : oturmak : oturtmak : on : sağ : ona : ordugâh./ sèvinsèvinç sevinç / sèvinç / sevünsevüglük sevünsıfat sıñar .] secde : [< Ar. saray : yan.] son : [< Fa.] parça : [< Fa. işte o : ot : ateş : uyanıklık? : oynamak : öğrenmek : öğüt : dere : ölmek : bk. sen : sen : [< Fa.] razı : [< Fa. peygamber : [< Fa. musîki perdesi : [< Fa. sevinç : sevinç : sevgili : bk. düşünmek : düşünce.] başı dönmüş : [< Fa.] sevap : [< Fa.] pir.] saz : [< Ar. Yüzyıllar Türk Dili roz-gar rozi ruh : [< Fa.200 olar oltur. göndermek : [< Ar. çehre : özlemek : ödemek : -den dolayı : ev : öz.] Farisi : [< Fa.] kır : sakal : 1.] rızık.] haberci. endişe : saklamak. tavır : işte : bu. sevin: sevinmek : bk. öltür: öldürmek : ölü : başka.] sahabe : [< Ar. ruh. nasip : [< Ar.] rüzgâr : [< Fa. razı olma sevda sèvinsevin.] doğru : [< Ar. kendi. sevin: [< Ar. başkası. diğeri : yüz. temiz : [< Ar.] dünya nimetlerinden uzak durma : rıza. ihtiyar sekkiz sèn sen / sèn ser-gerdan serencam serv-kamet sev- R ragbat rahm rast rasul razi renc revan risalat riyazat riza : [< Ar.=saymak) : savaşmak. taraf : sarı : sarılmak : sataşmak : [< Ar. doğruluk : sana : sayısız (sana.] saflık.] peygamberlik : [< Ar. saray : orta : dalga. yol. korumak : saklatmak : salmak.

çabuk : [< Fa.] sultan : sultanlık : [< Ar.] vücut. bütün : münakaşa etmek : [< Çin.] şehir : [< Ar. tatlı : şu : aladoğan : [< Soğd. dahi : dal : dolu./ tègtègi tegme / tègme tegrü tègürtegür. teg : gibi : değmek : kadar : değme. doğru yol : [< Ar. talay : tam : [< Ar.] deniz : [< Ar. meşk : bk./ tapıntartarıtarıttarıtıg tarlagusız tarttaş(1) taş(2) taşgaru / çaşgaru taşrif tay tète. te: demek.] şikayet : masa : [< Fa. sunmak : çok : deli 201 T ta ta ala c tacat tabc tabicin tag tagam taguk tagurak taht .= vuruşmak) : [< Ar.] şeriat.] şeref : [< Ar.] şirin.] talih : [< Ar.] taht tèg teg / /tèg / deg teg. söyleşmek 2. söylemek : [< Ar. bağışlamak : kemik : sürmek.Sözlük siñgir siz soguk sogurgu sohba soñ soñlasorsorma söz sözlesözleşsözletsug sultan suratlıg suw / sug / su suyurkasüñük sürsüt şagam şah şahlık şarr şaşşehr şemc şeref şericat şeyh şikayet şine şirin şol şuñkar şük : zincifre : siz : soğuk : vuruşma (sogur. eşik.] yüce : [< Ar. tegür: ulaştırmak.] tamam : damga : [< Soğd.] öğrenme. beden :[< Ar. -a kadar : bk./ tètedbir : tâ : [< Ar.] şeyh : [< Ar.] ibadet : [< Ar.] şer : şaşmak : [< Fa. kapı : bk. art.] takdim etmek. sessiz takı / dakı / dagı tal tala talaştalay / taloy talic talib taclim taloy tam tamam tamga tamug tantañ(1) / çañ tañ(2) tañlatañrı tanuk tap taptapık / tapuk tapug tapuk tapun. devam etmek : süt : Şam : [< Fa. çare : bk. eşsiz : -a doğru. sonra : tamamlamak : sormak : boza : söz : söylemek : 1. tapık : tapınmak : dağıtmak : dağıtmak : çekmek : hediye : tarlasız (tarlagu=tarla) : kabul etmek : taş : dış : dışarı : teşrif : dağ : bk./ tègürtelim telwe : yine.] dost : son. suç : bulmak : ön : hizmet. sözleşmek : söyletmek : bk suw : [< Ar.] Sahabeleri görmüş olan müslümanlar.] sultan : suratlı : su : [< Çin.] cehennem : inkar etmek : tan : acayip : şaşırmak : tanrı : tanık : istek.] istekli : [< Ar.] sakin. ve.] mum : [< Ar. huzur.] tedbir. : dağ : duvar : topuk : derhal.

uğramak : narin : düşürmek : düz : düzenlemek.202 temür / demür teñiz teñri tèp teriñ terkin tertib teslim tetürtevfik tıñlatiktürtil tile. dedirmek : [< Ar.] üstad : uyku : uzun : uzunluk : üç ud ud udıudku uftanugan ugraukukgulug ul ulaşu ulug ulug umınç unaunutururan urug uruş uruşgu uruşunç us uslug ustad uyku uzun uzunluk üç ./ dogurtokkuz tokuştokuşgu tokuz toñ ton / toñ toy töl / döl töre törlüg tört tufan tug tugtumşuk tuñluk tur(1). büyük : yüce : ümit : tasvip etmek : unutmak : vurmak. akıllı : [< Fa. canlı : diş : hanım : doğmak : doğurmak : dokuz : çarpışmak : çarpışma : dokuz : bk. döl : vuruşmak : vuruşma : vuruşma : akıl : uslu. : savaş bağrışı : tohum. kurmak. Yüzyıllar Türk Dili : demir : deniz : Tanrı : diye : derin : çabucak : [< Ar.] tertip : [< Ar./ düştüşimel tüşkürtüz tüztüzün : mükemmel : tüy : tüylü : gece. esas : tüy : tamamen tükellik tülük tülüklüg tün tünle türlüg türlük türtürtürük tüş tüş./ durtur(2)tur(3)tur(4)tusu tuttutulunç tutuntutuştüb tüg tükel XI-XIII. esas : daima. ton : elbise : toy : döl : töre : türlü : dört : [< Ar. batı : geceleyin : türlü : hayat : dürdürmek : Türk : düş : düşmek./ diletilek tiñletirig tiş tişi togtogur.] cennet : [< Ar. tesadüf etmek. kurmak : asil U-Ü uçuçmah c : uçmak : [< Soğd.= anlamak) : temel. nesil.] teslim : demek.] öd ağacı : öküz : uyumak : uyku : utanmak : Tanrı : ulaşmak : anlamak : anlayışlılık (< uk.] yardım : dinlemek : dikdirmek : dil : dilemek : dilek : dinlemek : diri.] tufan : tuğ : doğmak : gaga : pencere : durmak : durmak (yardımcı fiil) : ayağa kalkmak : +dır : ganimet : tutmak : boğuşma : tutunmak : tutuşmak : dip. sürekli : ulu.

yardım : bağışlamak : dirhem : bk. toplatmak : yıl : at sürüsü : bk. daha iyi : iyice : il.] sevgili. yètgür: tam.] fakat. karış 2.] inci : kaybolmak : yok : yol . paylaşmak : üleştirmek. kaybolmak : yedi : yedinci : bk.(2) yana yañgak / yıñgak / çañgak yañlıg yar yıgaç(1) / ıgaç / agaç : ağaç : 1. gözyaşı 2. fersah ?(= 455 mil= 56 kilometre) : yığdırmak.(1) yan. üze yarayaran yarı.] fakat : [< Ar.] varlık yèg yègrek yèl yemüryene / yène yèr(1) yèr(2) : ya! : ya : yay : düşman : omuz : çok iyi : yan taraf : yaka : [< Ar. ferman V ve vefat veli velikin vücud Y ya ya(1) ya(2) yagı yagır yahşı yak yaka yakin yakşı yakut yalawaç yalganlayalguz / çalguz yaman yan.] dost : parlamak : yarılmak.] peygamber : yalanlamak : yalnız : yaman./ yaruyarılyari yarlıkayarmak yaruyaruk / çaruk yaruklug yaş yaşıl yaşkı yatyawlak yay yaz yazı yè: ve : [< Ar. kesin : yetmiş : bk. pay etmek : seda. üstünde : bk.Sözlük üçegü üçün üçün üçünçü üküş üküşrek üleşüleştürün ününçü ündeüñür üst üstad üze / üzre / üzere üzere üzre : üçü : -den dolayı.] dostluk.] ölüm : [< Fa.] kesin bilgi : iyi : [< Ar. yètgür: kokulu 203 yarlıg / çarlıg / çarlug : yarlık. lakin : [< Fa. yanak : gibi : [< Fa. için : için : üçüncü : çok : çokça : üleşmek. kötü : geri dönmek : yanmak : yine : yan taraf. yarı: ışık : ışıklı : 1.] yakut : [< Hwar. el : devirmek : yine : yer : er : 1. parçalanmak : [< Fa. iyi : yatmak : kötü : yaz : ilkbahar : ova. üze : bk. yañak : misk kokusu : göndermek : iyi : yirmi : [< Çin.] üstat : üzerinde. avaz : yontmak : inci : çağırmak : mağara : üst : [< Fa. dost yètyèti yetinç yètiryetiz yètmiş yètüryıdıglık yıgaç(2) yıgduryıl yılkı yıñak yıpar yiberyig yigirmi yinçü yityok yol / çol : yaramak : [< Fa. yaş : yeşil : yahşı. çorak : yemek : iyi. ulaşmak 2.

: yürütmek Z zacfaran zag zahir zahm zari zarif zarifluk zayic zimrud zindan ziyarat zumra : [< Ar. tüy.204 yolı yolukyoryön yöri./ yürügür.] zümrüt : [< Fa. Yüzyıllar Türk Dili : karşılaşmak. rastlamak : tabir etmek : yön.] kayıp : [< Ar.] ağlayıp inleme : [< Ar.] zindan : [< Ar.] zaferan : [< Fa. âşikâr : [< Fa./ yürüyörüyulduz yultuz / yulduz yumşayurt yügüryükleyüklüg yüñ yüriyürügüryüz(1) yüz(2) yüz(3) : defa XI-XIII. telek : bk. yultuz : yıldız : göndermek : yurt : hızla koşmak : yüklemek : yüklü : yün. yöri : bk.] zümre . taraf : yürümek : bk.] ziyaret : [< Ar.] karga : [< Ar.] açık.] zarif : zariflik : [< Ar.] yara : [< Fa. yöri: bk./ yörü. yörügür: yüz : yüz (sayı adı) : zemin (yeryüzü) yörügür.

E. Mustafa S. 7 (Yazmada kılga èrdi. 133 5 Atalay’ın yayınında da unutsa (DLT I 215) ve unutmuş (DLT I 228) biçiminde verilen sözcükler. İdrak: Metin: 57. Dankoff-Kelly yayınında unutsa (CTD I. TOPARLI: Kıpçakça Sözlük: 239b. 5 Yazmada oş andın bu caşıklar. Oğuz Kağan Destanı’nın dil malzemelerini Harezm Türkçesi söz varlığı içerisinde değerlendirmiştir. 10 ötündüm? 11 yetmiş metre olamaz. yy. Husrev u Şîrîn Qutba I-II: Warszawa 1958. 51-53 2 Kuran Tercümesi’ndeki örnekler şu kaynaktan alınmıştır: Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). (CTD I. yükseklikteki dağ olmalıdır. 406 s. Slovnik 1961. Muhakemetü ’l-Luğateyn. 406 s. İlkin CLAUSON. Cild XVIII. 171-172.olarak düzeltilmiş: CTD II. 262: bulut 4 Dankoff ’da körgit. Aslının ç’li olduğunu belirtir. Meket ve Men-kermen-keyibe şehirlerine girmiş. Orhon Türkçesi Grameri. 4 Yazmada kör yok.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006. 2491241. s. 5 sorma TMEN III. 8 Nalçik Sohumkale arasında 5633 m. eserin dilinin Karahanlı Türkçesi ile Klasik Çağatay arası bir döneme ait olduğunu belirtir. ss. 104. 3 DLT’deki bu biçimler Dankoff yayınında sadece 217 hariç bulıt olarak yer alır: CTD II.dan sonraki Far. [FAZYLOV. ol bir. (Bk. 1966. Beyit tekrarlanmaktadır.] 2 ZAJÂCZKOWSKI: Najstarsza wersja Turecka. XLVIII+989 s. 7 İdil ve Cayah gibi derin nehirleri. Mustafa S.) 8 Yazmada husrav pervêz. İstanbul 2003. Bk. Kitabevi ss. 13 yetmiş metre olamaz Ünite 8 1 Kutb’un Husrav u Şîrîn’ini ele alan çalışmalar için bak. Oxford University Press. 209) biçiminde düzeltilmiştir. 203) unıtmış (CTD I. 2 Bu eser ilim âleminde Uygurca Oğuz Kağan Destanı olarak bilinmektedir. CLAUSON: EDPT: 852b. Clauson da ş’nin ç’den geliştiğini belirtir (EDPT. s. 298). ERASLAN: ‘Manzum Oğuznâme’: Türkiyat Mecmuası. s.Dipnotlar 205 Dipnotlar Ünite 2 1 Talat Tekin. . bir kelimedir. FAZILOV: Harezm Edebiyatı XIV. ‘boza’. 1973-1975. CLAUSON. Taşkent: İzdat. 8. 9 Ebulgazi’deki Mısır göz önüne alındı. s. 6 Dankoff sözcüğe ş’li biçimiyle yer verir. Kitabevi ss. III. Hindus ve Bağdad memleketleri arasında bulunan Aru Maru ve Madasari halklarının memleketindeki Abtu şehrini almak için gönderdi. 396b). 6 Yazmada meñizlig ol. TDK. s. 3 HACIEMİNOĞLU: Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul 1968. 6 13. 8.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi: İstanbul 2006.: Starouzbekskij jazyk chorezmijskie pamyatniki XIV veka. Ünite 10 1 KAÇALİN. s.) 3 Bu eseri ele aldığı makalesinde Kemal ERASLAN. 4 KAÇALİN. Çeviri: 92. Bundan sonra (Çinggis-hahan) Dörbet’li Dörbai-dohşin’i. Sir Gerard: An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish: London 1972. MNT § 261. FAN Uzbekskoj SSCB. Ankara 2004. 12 tavuk olamaz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->